Magazine 1 2022

Page 1

S

P

O

R

T

m

a

g

a

z

i

n

e

# 1 - EDITIE 2022 - JAARGANG 44

VK JEUGD

1e OPEN JEUGDTRAINING

P. 12

P. 4

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Inhoud 1e Open PFV-jeugdtraining

04.

Beachpetanque Gent

06.

Clubadministratie

08.

Vlaams kampioenschap JEUGD

12.

Echo’s uit de regio’s

13.

Jeugdsportkamp

16.

Belgisch kampioenschap JEUGD

19.

Workshop “train de trainer”

20.

Petanque & Parkinson

24.

Uit de media

31.

petanqueREIS september

32.

In Memoriam

36.

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

• SportAccord; • de CEP (Confédérations Européen de Petanque); • de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP; • de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal); • Sport Vlaanderen; • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité); • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal: Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30


Voorwoord

voorzitter

Beste petanquevrienden, Wij zien eindelijk, na vele donkere maanden en jaren, terug het einde van de tunnel. Door de herwonnen vrijheden zien wij figuurlijk terug zonneschijn op onze terreinen dankzij de vele lachende gezichten

Verder doen wij ook een oproep aan alle leden om jullie club te helpen en/of te ondersteunen om hen, na de moeilijke tijden die zij gehad hebben op sociaal en financieel vlak, er terug bovenop te helpen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we in de toekomst een partijtje kunnen blijven spelen in een gezellig en ontspannen sfeer en bij een drankje en een hapje gezellig kunnen bijpraten. Wat een fijn gevoel moet dat geven als jullie dit kunnen helpen verwezenlijken.

Een sport die op alle fronten waardering, respect en uitstraling geeft, daarvan kunnen wij en gelukkige mensen. genieten. Doch, door de donkere en voor velen Toch blijft de boodschap dat wij nog altijd voor- triestige tijd die we achter de rug hebben, zichtig dienen te zijn, want de laatste weken dienen wij met z’n allen even stil te staan bij horen en zien wij dat er terug een opflakkering het verlies van onze familieleden, vrienden, is van coronabesmettingen, ook bij verschilbestuursleden van clubs, scheidsrechters en lende van onze clubs. De boodschap is dus andere dierbaren die diep in ons hart zitten en nog altijd, wees alert en hou de vinger steeds voor altijd in ons geheugen gegrift blijven. We aan de pols. Wanneer je symptomen vertoont, houden hen voor altijd in onze gedachten voor neem geen risico, blijf thuis en verwittig jouw al het goede dat zij voor ons hebben gedaan. vrienden. Als er één zaak vaststaat, is dat wij We wensen jullie allen dat het enorme verdriet niet terug willen gaan naar alle beperkingen die jullie de sterkte zal geven om met de mooie ons in het verleden werden opgelegd. herinneringen aan onze verloren dierbaren de Geniet met z’n allen van het gezellig samenzijn, toekomst positief tegemoet te gaan het gezellig bijpraten over alles wat wij samen hebben meegemaakt. Laten we ons optrekken aan het positieve en met een grote glimlach het Reinold Borré leven tegemoet gaan. voorzitter PFV Na de volledige wintercompetitie te hebben afgewerkt binnen onze federatie, waarvoor wij alle speelsters, spelers en verantwoordelijken willen bedanken voor hun inzet en uithoudingsvermogen, kijken wij uit naar alle diverse activiteiten de komende lente- en zomerperiode. Laat ook deze activiteiten, waar je ook aan deelneemt, een groot feest zijn waar de vreugde, het plezier en de vriendschap binnen onze sport zegevieren.

3


1e Open pfv-jeugdtraining Na een pauze van zowat twee jaar, omwille van de coronapandemie, plant de PFV ten volle de herstart van haar jeugdwerking. Het stond al veel langer op onze planning, maar uiteindelijk was het zover. Een nieuwe aanvang van de jeugdwerking en het startschot van het nieuwe seizoen werd gegeven op zaterdag 26 maart. Op die prille, maar prachtig zonnige lentedag, organiseerde de PFV voor het eerst een open jeugdtraining over alle provincies heen. Sterker nog, over de federatie heen. Zo mochten ook enthousiaste jongelingen die geen lid zijn van de PFV deelnemen aan dit evenement. De PFV-leden kregen hierdoor de kans om hun broertje, zusje, vriend of vriendin mee te brengen en te laten genieten van onze heerlijke sport. Iedereen onder de 20 jaar was welkom en werd een volledige dag ondergedompeld in de essentie van de petanquesport. Met centraal op deze dag… spelplezier. De dag begon vroeg. Om 9u30 waren de trainers en enkele deelnemers van onze workshop “train de trainer” (lees hierover meer op pagina 20) reeds aan de slag. De trainers gaven de deelnemers van de workshop nog een korte heropfrissing zodat ze nadien de begeleiding van de open jeugdtraining mee voor hun rekening konden nemen. Een ideaal moment voor hen om de verworven kennis toe te passen.

4


Om 10u30 en na een lekkere ontbijtkoek was het de beurt aan de jeugd om aan het werk te gaan of beter gezegd, om te gaan genieten van alles wat onze sport te bieden heeft. Met een blijkbaar onuitputtelijke energie huppelden ze doorheen de dag en voor iedereen het goed en wel besefte zat de dag erop. Hun blikken spraken boekdelen. Naast de deelnemers én de trainers, zagen ook de mama’s en papa’s dat het goed was. Een evenement absoluut voor herhaling vatbaar. Dus hou zeker onze mediakanalen goed in de gaten om op de hoogte te blijven van alle PFV-jeugdactiviteiten.

De organisatie van dit uniek evenement werd mogelijk gemaakt in samenwerking met PC Reynaert en onze trainers en jeugdverantwoordelijken. We willen hen daarom ontzettend bedanken om mee te helpen deze mooie dag mogelijk te maken. En met ‘mooie dag’ verwijzen we niet alleen naar het prachtige weer. Het was ronduit mooi om de 40-tal deelnemers te zien stralen op de petanqueterreinen. Het enthousiasme en het plezier oversteeg het geluid van de kletterende petanqueballen. Een verzameling aan beeldmateriaal kan je terugvinden op onze Facebookpagina.

5


Alle info op: www.pfv.be PFV.vzw @PFVvzw

6


Inschrijvingsformulier Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning Inschrijven: vóór 30 mei: €12 per triplet (inclusief goodie bag + drankbonnetje per speler) op voorhand betalen op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

ter plaatse: €15 per triplet Aanmelden: van 16u30 tot 17u00 Start 1e wedstrijd: 17u30 (3 ronden) Team-info

Ploegnaam: ……………………………………………………………. Voornaam Speler 1 (ploegkapitein):

Naam

Licentienummer (indien lid van de PFV)

Speler 2: Speler 3: contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 30 mei 2022 terug bezorgen aan het secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be) of per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Voorinschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.

7


INFO

voor de clubs

ledenadministratie

2022

TRANSFERPERIODE Door de uitzonderlijke omstandigheden waarmee we ook het afgelopen seizoen nog werden geconfronteerd, met onder andere bijzondere wijzigingen in onze sportieve kalenders tot gevolg, werd op nationaal niveau beslist om de transferperiode éénmalig te verplaatsen naar de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2022. Op Vlaams niveau moeten sportfederaties, en bijgevolg de PFV, voor afwijkingen op de “normale” transferperiode een aanvraag tot uitzonderlijke afwijking indienen bij de minister van Sport. Deze aanvraag, ingediend op 2 februari laatstleden, werd op 8 maart positief beantwoord en wordt gepubliceerd in een ministerieel besluit dat in werking trad op 15 maart 2022 en afloopt op 15 juni 2022. Deze afwijking brengt met zich mee dat de transferperiode 2022 bij uitzondering en éénmalig gewijzigd wordt naar de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. Een vrijheidsaanvraag die buiten deze periode wordt ingediend, is niet geldig.

8

Alle andere modaliteiten rond een transferaanvraag blijven echter ongewijzigd. De nodige documenten kan je steeds terugvinden op onze website onder het menu “downloads”. Info transfer 2022 Formulier vrijheidsovergang 2022

LICENTIES Licenties seizoen 2021/2022 De uitzonderlijke verplaatsing van de transferperiode heeft ook invloed op de duur van het huidige sportseizoen. Om deze reden wordt de geldigheid van de licenties voor het seizoen 2021/2022 verlengd tot en met 31 mei. Dit betekent ook dat je met de huidige licentie tot en met 31 mei verzekerd blijft via de PFV.


Hernieuwingen seizoen 2022/2023

Aanvraag licentie nieuwe leden 2022/2023

Ook de periode voor de hernieuwingen van de leden voor het seizoen 2022/2023 wordt éénmalig aangepast aan de uitzonderlijke transferperiode. Vanaf 23 mei zullen de clubverantwoordelijken kunnen starten met het hernieuwen van de leden via het ledenprogramma iClub. We vragen de clubverantwoordelijken met aandrang om deze hernieuwingen in te geven in iClub tegen ten laatste 7 juni. Dit met het oog op het rechtmatig spelen van de leden op de daaropvolgende kampioenschappen, tornooien, … en niet te vergeten, in functie van een geldige verzekering van de betrokken leden.

Met het ingeven van nieuwe leden (= leden die nooit eerder bij de PFV waren aangesloten, ook niet bij een andere club) voor het seizoen 2022/2023 kunnen de clubverantwoordelijken nu reeds via iClub van start gaan. Ook hier wordt opgeroepen om het ingeven van deze licenties niet uit te stellen.

ALGEMEEN

De toeslag van 5 euro voor de hernieuwing van een lid, dat oorspronkelijk werd toegepast bij hernieuwingen na 1 mei, wordt opgeschoven naar 15 juni.

Het PFV-secretariaat streeft er naar om de licenties, aangevraagd voor 7 juni, klaar te hebben tegen midden juni (= organisatie van de PIB’s). Hoe sneller de ledenadministratie van jouw club volledig in orde is, hoe sneller wij de licenties kunnen verwerken. We willen nogmaals benadrukken dat het op vlak van verzekering van belang is om zo spoedig mogelijk de leden via iClub aan te sluiten.

Opgelet: zoals hierboven vermeld, is de huidige licentie geldig tot en met 31 mei. Dit betekent dat leden die niet worden hernieuwd voor deze datum, vanaf 1 juni niet meer verzekerd zijn via de PFV. In dergelijke gevallen is de club verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen van hun leden.

Wanneer je (zo goed als) klaar bent met jouw ledenadministratie in iClub (aansluiten van nieuwe leden, hernieuwingen, transfers, GDPR,…) geef dan zeker een seintje aan het PFV-secretariaat via secretariaat@pfv.be. Op deze manier kunnen we meteen aan de slag met de verwerking van jouw aangevraagde licenties.

9


Opgelet: zorg er steeds voor dat ook de GDPR (= ondertekening van de privacyverklaring) in orde is. Voor een lid waarvan dit niet in orde is, kan geen licentie aangemaakt worden.

Wat dan? Van zodra (de meeste van) jouw leden zijn ingegeven en wij van jou hierover bericht hebben ontvangen, zullen de aangevraagde licenties door het PFV-secretariaat worden verwerkt. Deze zullen vervolgens worden verzameld bij een verantwoordelijke van jouw provinciale afdeling en afgegeven worden aan een clubverantwoordelijke tijdens de provinciale interclubbeker van jouw provincie. Hulp nodig? Heb je hulp nodig voor de verwerking van jouw ledenadministratie in iClub, dan verwijzen we hiervoor graag naar de iClub-handleiding die steeds terug te vinden is op onze website via het menu ‘ledenbeheer’. Geeft deze handleiding niet meteen een antwoord op jouw vraag dan kan je contact opnemen met het secretariaat van de PFV via de module ‘berichten’ in iClub of per mail naar secretariaat@pfv.be.

Clublidmaatschap

Euro

Competitief/recreatief met stemrecht

100,00

Competitief lid

Euro

Jeugd: miniem - cadet - junior

11,00

Senioren: dames en heren

37,00

Veteranen: dames en heren

37,00

Recreatief lid

Euro

Senioren / veteranen

14,00

Overstap recreatief >> competitief (tijdens het sportseizoen)

Euro

Senioren / veteranen

23,00

Duplicaat

Euro

Competitielicentie

15,00

Competitielicentie met kopij van PV politie

10,00

Recreantenlicentie ongeacht kopij van PV politie

10,00

10

ALGEMENE VERGADERING Contractueel zou de algemene vergadering van de PFV, net zoals voor de coronapandemie, plaatsvinden in de “Waerboom”. Door een gebrek aan beschikbare data de komende maanden werd echter beslist om de editie 2022 opnieuw digitaal te organiseren. De vergadering zal doorgaan op dinsdag 24 mei. Onze clubbesturen kunnen deze datum alvast vrijhouden in hun agenda.


ADMINISTRATIE C

L U B

Publicatiekosten 2022 Elk jaar vindt een aanpassing van de publicatiekosten voor de statuten plaats op 1 maart. Met ingang van 1 maart 2022 zijn dit de tarieven: Oprichting vzw: • op papier via de griffie: 206,91 euro • elektronisch: 149,44 euro Aanpassing vzw: • Op papier via de griffie: 140,24 euro

Verenigingswerk 2022 Het verenigingswerk, zoals die sinds 1 januari 2021 is georganiseerd, eindigde op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 werd deze regeling vervangen door een systeem dat sommige werkgevers in de sport en socioculturele sector vrijstelt van sociale bijdragen. Dit systeem werd uitgebreid om het mogelijk te maken werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die vroeger onder het verenigingswerk vielen. Op de website www.verenigingswerk.be kan je extra informatie terugvinden over de regeling en welke activiteiten er mogelijk zijn binnen dit statuut.

Forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers: maxima 2022 Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, wordt jaarlijks geïndexeerd. Op 20 januari van dit jaar werd echter beslist om in 2022 over te gaan tot een dubbele indexatie. Kijk snel op volgende link voor meer informatie.

UBO-register: jaarlijkse bevestiging/aanpassing na wijzigen begunstigden Elke bestaande en nieuw opgerichte vzw is verplicht om het UBO-register in te vullen. Alle mogelijke deadlines om dit in orde te brengen zijn intussen verstreken en wij hopen dat de meeste vzw’s hier intussen mee in orde zijn. We herinneren er even aan dat het invullen van het register geen éénmalige plicht is. U moet de begunstigden jaarlijks bevestigen en u moet het ubo-register binnen de maand aanpassen indien de begunstigden van uw vzw wijzigen. Hoe u dit moet doen, kan u hier in detail terugvinden. Op het niet in orde brengen van het register (en de wijzigingen eraan) staan boetes.

11


18 april 2022 - PC Boekt

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

Petanque

JEUGD

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€8 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2016 t/m 2011 cad - 2010 t/m 2008 jun - 2007 t/m 2005 bel - 2004 t/m 2000

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2022 Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun

SPELER 3:…………………………………

bel bel

Licentienummer:……………… Categorie: cad

jun

bel

Inschrijven voor 4 april 2022 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2022 + namen spelers”

12

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN


Echo’s

uit de regio’s

Derde keer, goedE keer voor dames van PC SPEM

Drie jaar geleden startte SPEM met een damesploeg in de Vlaamse wintercompetitie, een petanquecompetitie tussen Vlaamse clubs van de verschillende provincies. Vorig seizoen kon de competitie niet afgewerkt worden wegens corona; dit jaar kon de competitie wel volledig doorgaan, weliswaar met ups en downs opnieuw vanwege corona met onder andere een tussenpauze en maatregelen zoals het CST, mondmaskerplicht,... maar de dames lieten zich hierdoor niet afleiden en gingen voor de titel. En… na twee jaar op rij tweede te eindigen in de eindrangschikking, konden ze dit jaar het seizoen afsluiten met een mooie kampioenstitel dankzij 11 overwinningen op 12 wedstrijden. Volgend jaar verhuist de petanqueclub naar een zeer mooie nieuwe petanquehal in Kortenberg voor een mooie nieuwe petanque toekomst. Het bestuur van de PFV feliciteert de dames met het behalen van hun eerste Vlaamse titel.

Benieuwd hoe de petanquehal er zal uitzien? Neem hier alvast een kijkje.

13


Info - Pubs P.C.HemelHof 12 binnenbanen 15 buitenbanen

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:30 tot 18:00 mêlée 12:30 tot 18:00 competitie 12:30 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 9 binnenpleinen en 54 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

14


Info - Pubs

PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

PC ZELZATE : club open op donderdag en zaterdag vanaf 14u00

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

7 binnenpleinen 42 buitenpleinen Adres : Burgemeester Camille Leynlaan 2 9060 Zelzate

Website : www.petanque-wemmel.be

E-mail : pczelzate@gmail.com Tel. Nr. : 09/345 62 84

15


Sportkamp 2022

SPORTKAMP PETANQUE

2022

6 dagen petanque, sport en plezier 21 tot en met 26 augustus 2022

16


Sportkamp 2022 WAAR :

SPORTA-centrum te Tongerlo adres: Geneinde 2, 2260 Westerlo

INSCHRIJVINGSFORMULIER Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

PRIJS:

Leden PFV: 235 euro Niet-leden PFV: 255 euro Gezinnen: vanaf het 2de kind - 10 euro korting vanaf het 3de kind - 25 euro korting

Ik ben: Naam: Voornaam: Geboren op: Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte

In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, Ik woon te: 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en Straat + nr: alle activiteiten. Postcode: Gemeente:

INSCHRIJVEN:

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

MEER INFO: PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

tim-pennoit@pfv.be @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Contactgegevens: GSM: GSM ouder(s): E-mail: Ik zou graag slapen op de kamer bij: Kledijmaat T-shirt: Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags 100,00 euro op het rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2022 voorschot”. !!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald. !!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend. Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit. Het inschrijvingsformulier dient, voor 20 juli, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

17


PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2022

Onder voorbehoud van coronamaatregelen

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou?

Heb jij graag de touwtjes in handen? Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31 Limburg: Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55 Oost-Vlaanderen: Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91 VB&BH: Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/32 17 31

DATUM (n.t.b.) september 2022 Quotering

West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam: ......................................................................................................................... Het Voornaam: ................................................................................................................. Geboortedatum: ........................................................................................................

examen omvat:

1. OPR

Licentienummer: .......................................................................................................  Rol van de scheids

Club: ...........................................................................................................................

rechter

Adres: ......................................................................................................................... 3. Rol van de jury Telefoon/GSM: ........................................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................

 Rol van de federaal afgevaardigde

Kledijmaat (polo): ...................................................................................................... 5. Provinciale Dit formulier overmaken aan de provinciale scheidsrechtersverantwoordelijke voor 15 augustus 2022.

18

kampioenschappen


ud len o e h be treg r oo aa v er nam d On coro n va

26 mei 2022 PC lessines

19


Eerste workshop

“train

de trainer”

Een project dat ongeveer een jaar geleden werd opgezet is deze maand definitief van start gegaan. De algemene opzet van het project is de provinciale petanquescholen oefenstof te bezorgen voor de opleiding van de jeugdspelers. Naast het streven naar uniformiteit trachten we hiermee tezelfdertijd om het niveau van de lokale initiatieven op te trekken. In een eerste fase werd door de PFV-jeugdcommissie gebrainstormd over de inhoud van deze leerplannen. Twee leerplannen werden voor ogen gehouden, namelijk één voor de miniemen en een ander voor de cadetten/ junioren. Van zodra voor beide categorieën de leerdoelstellingen werden gedefinieerd, konden Dirk De Valck en Marc Op De Beeck aan de slag om de leertrajecten voor respectievelijk de miniemen en cadetten/junioren uit te werken in de nodige oefenstof. Deze werden afgelopen jaar ontwikkeld en reeds getoetst tijdens het sportkamp van augustus 2021.

20


Eens afgewerkt was het de bedoeling om deze leertrajecten en bijhorende oefenstof naar de trainers en hulptrainers van de provinciale werkingen over te dragen. Wegens de coronapandemie hebben we moeten wachten tot zaterdag 19 maart om de eerste lichting (hulp)trainers te introduceren in de materie. Deze eerste “train de trainer”-dag werd op PC Herentals georganiseerd. De lesgevers Marc en Dirk hebben een 10-tal trainers wegwijs gemaakt in deze leertrajecten en oefenstof. Aan zowel de kant van de lesgevers als aan de kant van de deelnemers was het nodige enthousiasme te bespeuren. Op het einde van de training kregen de aanwezige (hulp)trainers een kopie van de leerstof teneinde deze te gebruiken in de lokale jeugdwerkingen. Voor de afwezigen… geen nood. Heb je interesse om te helpen aan de opleiding van spelers in jouw provincie meld je gewoon aan bij jouw provinciaal bestuur.

Dank aan Marc en Dirk voor het geleverde werk en PC Herentals voor hun gastvrijheid. En… bedankt aan de leergierige deelnemers.

21


Info - Pubs PC VERBROEDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/252 41 42 e-mail: pcverbroedering@skynet.be

open iedere dinsdag- en vrijdagnamiddag van 14h00 tot 19h00 Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten

Hier had uw advertentie kunnen staan...

VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Meer info via tim-pennoit@pfv.be WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

22

ERKEND DOOR


PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

23


Petanque &

parkinson

Wie de diagnose van Parkinson verneemt, krijgt meteen de goede raad om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Hiertoe gaf PC Technico in Turnhout de kans aan de lokale afdeling van de Vlaamse Parkinson Liga om kennis te maken met het petanque spelen. Hierbij hun ervaring: PETANQUE: indoor petanquenamiddag “Op 17 februari 2022 is PARK IN DE ZON (PIDZ) uitgenodigd op de indoor petanquebanen van de Turnhoutse Petanqueclub in de Smiskensstraat in Turnhout, op initiatief van ons actief lid Alain Garnier. Na een lange, moeilijke coronatijd hebben toch 24 enthousiaste PIDZ-leden deelgenomen. We werden ingedeeld in 12 ploegen van 2 en konden simultaan spelen op 6 terreinen. Alain had 4 clubspelers gevraagd om ons te ondersteunen, om alles in goede banen te leiden en ons het reglement uit te leggen, want er werd gespeeld volgens de regels!!! Na een woordje uitleg van Alain hoe we de “boule” juist moesten vasthouden werden de 6 terreinen gretig bespeeld. Op de banen stonden stoelen, zodat iedereen, die het wenste, kon gaan zitten waardoor iedereen kon deelnemen.

24

Overal zagen we blije en ontspannen gezichten. Sommigen stonden op de terreinen met een echte winnaarsmentaliteit. En we waren vertrokken, de cochonnet werd geworpen (niet te ver, niet te dicht) en met onze eigen werptechniek lieten we de metalen bal zo dicht mogelijk bij het balletje rollen. Het scorebord werd correct bijgehouden. De spanning steeg, des te meer naarmate de 13 in het bereik kwam. Na een eerste sessie van enkele spellen werd er een pauze gehouden. In het gezellige clubhuis konden we onze dorst lessen en even rusten. In een tweede sessie speelde ieder met een andere partner en op een andere baan. Iedereen amuseerde zich en speelde nog vuriger dan voordien. Na het spelen werd er, onder het genot van een drankje, nog nagepraat over onze eerste indoor petanque-ervaring. Het was een reuze gezellige namiddag, bewegen in een sportieve sfeer… Iedereen keerde tevreden huiswaarts. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Bedankt, Alain voor het organiseren van deze leuke namiddag en de Turnhoutse petanqueclub voor de geboden gelegenheid, de assistentie en ondersteuning.”


25


ZOMER 2022 DAG

DAT UM

UUR

L OC A T I E

T OR N OOI

F OR M U L E

ap r il za.

02 apr

14u00

PC Gulden Kamer

open initiatietornooi, intergratie jeugd doublet

4 ronden

di.

05 apr

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

di.

12 apr

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

vr.

15 apr

15u00

PC Zelzate

tornooi dames triplet (recrea.)

3 ronden

ma.

18 apr

9u00

PC Boekt

Vlaams kampioenschap JEUGD

13u00

PC Boekt

neventornooi VKJ - doublet H/HG

4 ronden

di.

19 apr

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

zo.

24 apr

9u00

Oostendse PC

PKD WVL

poules

9u00

PC Singel

PKD VBBH

poules

9u30

PC Gent

PKD OVL

poules

9u30

PC Tongeren

PKD LIM

poules

9u30

PC Herentals

PKD ANT

poules

vaste doubletten

3 ronden

tornooi 50+ doublet heren & dames

4 ronden

PC Gulden Kamer Brugge

PKT WVL

poules

9u00

PC Vilvoorde

PKT VBBH

poules

9u30

PC Apollo (o.v.)

PKT OVL

poules

9u30

PC Zig Zag

PKT LIM

poules

9u30

PC Niel

PKT ANT

poules

03 mei

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

04 mei

13u30

Pelter PC

trofee 50+ speeldag 1

3 ronden

za.

07 mei

13u00

PC De Blockskes

bloementornooi doublet dames

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

doublet 1 dame + 1 heer

4 ronden

di.

26 apr

14u00

Nieuwpoortse PC

vr.

29 apr

13u00

PC De Blockskes m ei

zo.

di.

9u00

zo.

08 mei

9u00

PC Dilbeek

VKD

poules

di.

10 mei

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

11 mei

9u30

KP Mistral

PK veteranen OVL

do.

12 mei

14u00

PC Gullegem

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Vilvoorde

zomercircuit 50+

3 ronden 4 ronden

za.

14 mei

13u30

PC Sparrendal

zomertornooi doublet H/HG

14u00

PC De Bouchon

promotietornooi 1 lid + 1 niet-lid VKT

poules

zo.

15 mei

9u00

PC De Gulden Kamer

di.

17 mei

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

18 mei

13u30

PC Oetervallei

trofee 50+ speeldag 2

3 ronden

vr.

20 mei

15u00

PC Zelzate

tornooi dames triplet

3 ronden

za.

21 mei

13u00

PC Haeseveld

Open Memorial Van Rumst Rudy H/HG triplet

4 ronden

zo.

22 mei

13u30

PC Oetervallei

tornooi doublet H/HG

4 ronden 3 ronden

di.

24 mei

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

wo.

25 mei

14u00

KPC Schorpioen

zomercircuit 50+ - 1

do.

26 mei

9u00

PC Lessines

Belgisch kampioenschap JEUGD

14u00

PC Gent

50+ triplet 1 dame verplicht

4 ronden

14u00

PC De Blockskes

zomercircuit 50+

3 ronden

13u00

PFV OVL

PFV OVL dames tornooi -50/+50 doublet

5 ronden

13u30

PC Kelchteren

tornooi doublet H/HG

4 ronden

9u00

PC Reynaert

BKD

13u00

PC De Bouchon

comp. en recr. licentie

4 ronden

13u30

PC Kelchteren

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

13u30

PK De Evers

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

za. zo.

di.

26

01 mei

28 mei 29 mei

31 mei


ju n i wo

do. za. zo.

ma.

di. wo.

do.

01 jun

02 jun 04 jun 05 jun

06 jun

07 jun 08 jun

09 jun

vr.

10 jun

za.

11 jun

zo.

12 jun

10u00

PC Mol

PKD veteranen ANT

13u30

PC Kelchteren

trofee 50+ speeldag 3

14u00

PC Donkmeer

zomercircuit 50+ - 2

3 ronden

14u00

PC De Zeemeermin

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Dilbeek

zomercircuit 50+

3 ronden

13u00

PC Affligem

open tornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Horizon

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

13u30

PC De Vuurtoren

doubletten 1 heer + 1 dame

4 ronden

13u30

PC Horizon

tornooi doublet H/HG & 50+

4 ronden

14u00

PC Zelzate

pinkstertornooi - H/HG Tripletten (recrea.)

4 ronden

14u00

KP Mistral

tornooi 50+ H/HG doublet

4 ronden

14u00

KP Mistral

tornooi 50+ dames doublet

4 ronden

9u00

RPC PUC

BKT

10u00

PC De Lindepet

H/HG Tripletten

5 ronden

14u00

PC Verbroedering

tornooi triplet 2H + 1D

4 ronden

13u30

Wijnegem PC

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

PIB veteranen WVL

5 ronden

9u30

PC Donkmeer

PIB veteranen OVL

5 ronden

10u00

PC Genenbos

PIB veteranen LIM

5 ronden

10u00

PC Markdal

PIB veteranen ANT

5 ronden

10u00

PC De Blockskes

PIB veteranen VBBH

5 ronden

14u00

PC De Gulden Kamer

circuit 50+ doublet

3 ronden

20u00

PC Haeseveld

nachttornooi H/HG doublet

8R op tijd

13u30

PC De Vuurtoren

50+ tornooi H/HG en dames - doublet

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

tornooi doublet dames

4 ronden

9u00

Nieuwpoortse PC

PKGD / PKGD veteranen WVL

poules

9u00

PC Singel

PKGD / PKGD veteranen VBBH

poules

9u30

KPC Schorpioen

PKGD / PKGD veteranen OVL

poules

9u30

PC Kelchteren

PKGD / PKGD veteranen LIM

poules

9u30

PC Wijnegem

PKGD / PLGD veteranen ANT

poules

13u30

PC Mol

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

10u00

PC Donkmeer

VIB veteranen

5 ronden

16 jun

14u00

PC De Blockskes

zomercircuit 50+

3 ronden

vr.

17 jun

15u00

PC Zelzate

tornooi dames triplet

3 ronden

za.

18 jun

di.

14 jun

wo.

15 jun

do.

zo.

19 jun

di.

21 jun

wo.

22 jun

do. za.

zo.

23 jun 25 jun

26 jun

9u30

PC Herentals

PIB ANT

5 ronden

14u00

PC Donkmeer

tornooi doublet 50+

4 ronden

9u00

PC Den Akker

PIB WVL

5 ronden

9u00

PC Genk

PIB LIM

5 ronden

9u00

PC De Blockskes

PIB VBBH

5 ronden

9u30

PC Reynaert

PIB OVL

5 ronden

11u00

PC De Rode Loop

H/HG Tripletten

4 ronden

13u30

PC Markdal

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

13u30

PC Horizon

trofee 50+ speeldag 4

3 ronden

14u00

KP Mistral

zomercircuit 50+ - 3 (recrea.)

14u00

PC De Zeemeermin

circuit 50+ doublet

14u00

PC SPEM

zomercircuit 50+

3 ronden

11u00

PC Duffel

promotie tornooi zonder lic. triplet

4 ronden

13u30

Interlommel Petanque

tornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

tornooi doublet H/HG

4 ronden

9u00

PC Wijnegem

VKGD

poules

14u00

PC SPEM

propagandatornooi triplet H/HG

3 ronden

13u30

PC Meerosa

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden 3 ronden

di.

28 jun

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

wo.

29 jun

9u00

PC De Blockskes

BIB veteranen

do.

30 jun

14u00

Nieuwpoortse PC

circuit 50+ doublet

3 ronden

3 ronden

27


ju li vr

01 jul

11u00

PC Genenbos

Masters Lummen 50+

za.

02 jul

9u00

PC Genenbos

Masters Lummen doublet H/HG & dames (10u)

poules

PC Kortrijk

tornooi doublet

4R + finale

PC Haeseveld

Memorial Bambust-De Vetter-Baeyens - doublet

4 ronden poules

zo.

03 jul

9u00

PC Genenbos

Masters Lummen triplet H/HG & dames (10u)

zo.

03 jul

10u00

PC De Zeemeermin

sextettentornooi min. 2 dames all. Cat.

14u00

PC Zelzate

tornooi triplet H/HG (recrea.)

4 ronden

di.

05 jul

13u30

PC Niel

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

13u30

PC Zig-Zag

trofee 50+ speeldag 5

3 ronden

14u00

PC Gent

zomercircuit 50+ - 4 (recrea.)

14u00

PC De Vuurtoren

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Esseghem

zomercircuit 50+

3 ronden

10u30

PC Gullegem

zomertornooi doublet H/HG en dames

4 ronden 4 ronden

wo.

06 jul

do.

07 jul

za.

zo.

09 jul

10 jul

13u30

PC Oetervallei

tornooi doublet 1D + 1H

14u00

PC Stekene

Dag van de dames PFV OVL (o.v.)

13u30

PC Zig-Zag

tornooi triplet H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

tornooi doublet H/HG

4 ronden

di.

12 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

13 jul

10u00

Bocholter Petanque

sextet 50+ speeldag 1

6 ronden

do.

14 jul

14u00

Oostendse PC

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Wemmel

zomercircuit 50+

3 ronden

vr.

15 jul

15u00

PC Zelzate

tornooi triplet dames

3 ronden

za.

16 jul

10u00

PC Reynaert

sextet 2 dames verplicht

6 ronden

13u30

PC Hasselt

tornooi doublet H/HG & 50+

4 ronden

13u30

Oostendse PC

Grote prijs Oostende 2H + 1D

4 ronden

zo.

17 jul

di.

19 jul

wo.

20 jul

do.

21 jul

13u30

PC Sparrendal

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

14u00

PC Gent

50+ doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Gent

doublet dames

4 ronden

13u30

PC De Lindepet

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

14u00

PC Zelzate

zomercircuit 50+ - 5

13u30

PC Hasselt

trofee 50+ speeldag 6

3 ronden

14u00

KP Mistral

Open Gentse Feestentornooi - doublet H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

Open Gentse Feestentornooi - doublet dames

4 ronden

vr.

22 jul

11u00

PC Boekt

tornooi kwintet H/HG

5 ronden

za.

23 jul

13u00

PC De Zeemeermin

Grote prijs Middelkerke 2H + 1D

4 ronden

13u30

Bocholter Petanque

tornooi doublet H/HG & 50+

4 ronden

14u00

PC Reynaert

tornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Reynaert

tornooi doublet dames

4 ronden

10u00

PC Chapoo

sextet tornooi

poules

zo.

24 jul

13u30

Bocholter Petanque

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

di.

26 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

27 jul

13u30

PC Hemelhof

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

zomercircuit 50+ - 6

do. zo.

28

10u30 14u00

28 jul 31 jul

14u00

PC Den Akker

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Singel

zomercircuit 50+

3 ronden

9u00

PC Den Akker

zomertornooi doublet H/HG en dames

5 ronden

13u30

PC Tongeren

tornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

zomertornooi doublet dames

4 ronden


a u g u st u s di.

02 aug

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

03 aug

10u00

PC Hasselt

PKD 50+ LIM

5 ronden

14u00

PC Apollo

zomercircuit 50+ - 7

do.

04 aug

vr.

05 aug

za.

06 aug

14u00

Oostendse PC

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC Vilvoorde

zomercircuit 50+

3 ronden

13u00

KPC Alosta

tornooi 50+ doublet H/HG

4 ronden

19u00

PC Zelzate

Jupiler tornooi doublet H/HG

4 ronden

8u00

PC Oetervallei

12h Oetervallei - doublet H/HG

8 ronden

10u00

PK De Evers

sextetten min. 1 dame verplicht

14u00

KPC Schorpioen

tornooi triplet H/HG

14u00

KPC Schorpioen

tornooi doublet dames

4 ronden

tornooi doublet H/HG

4 ronden

4 ronden

zo.

07 aug

13u00

KPC Alosta

14u00

PC Verbroedering

tornooi doublet dames

4 ronden

di.

09 aug

13u30

PC De Rode Loop

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden 6 ronden

wo.

10 aug

10u00

Interlommel Petanque

sextet 50+ speeldag 2

14u00

KPC Alosta

zomercircuit 50+ - 8

Nieuwpoortse PC

circuit 50+ doublet

do.

11 aug

14u00 14u00

PC Esseghem

zomercircuit 50+

3 ronden

za.

13 aug

10u00

PC De Lindepet

doubletten H/HG

5 ronden

10u00

PC De Blockskes

sextet - minstens 2 dames

6 ronden

zo. ma.

di. wo.

14 aug 15 aug

16 aug 17 aug

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

tornooi doublet H/HG

4 ronden

10u00

Nieuwpoortse PC

NZ Gouw H/G +50 en -50 trplet, D doublet

5 ronden

13u30

Pelter PC

tornooi doublet H/HG & dames

4 ronden

10u00

PC Chapoo

tornooi triplet H/HG

poules

13u30

PC De Vuurtoren

2H+1D of 2D+1H

4 ronden

13u30

Pelter PC

tornooi doublet H/HG & 50+

4 ronden

13u30

PC Bernardus

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

10u00

PC De Zeemeermin

sextettentornooi 50+ min. 2 dames

13u30

PC Genk

trofee 50+ speeldag 7

14u00

PC Haeseveld

zomercircuit 50+ - 9 zomercircuit 50+

3 ronden

do.

18 aug

13u00

PC Singel

3 ronden

14u00

PC De Vuurtoren

circuit 50+ doublet

3 ronden

vr.

19 aug

15u00

PC Zelzate

tornooi triplet dames

3 ronden

za.

20 aug

10u00

PC Haeseveld

Open sextet - 1 dame verplicht

6 ronden

13u00

PC Affligem

Open tornooi triplet H/HG

4 ronden

13u30

PC Genk

tornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Oetervallei

tornooi doublet H/HG

4 ronden

zo.

21 aug

14u00

KP Mistral

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

ma.

22 aug

13u30

Interlommel Petanque

promotietornooi doublet H/HG

4 ronden

di.

23 aug

13u30

PC Lint

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden

wo.

24 aug

14u00

PC Reynaert

zomercircuit 50+ - 10 (recrea.)

do.

25 aug

14u00

PC De Gulden Kamer

circuit 50+ doublet

3 ronden

14u00

PC De Blockskes

zomercircuit 50+

3 ronden

za.

27 aug

13u00

PC Lint

kleurentornooi triplet

4 ronden

13u00

KPC Alosta

tornooi triplet H/HG

4 ronden

13u30

PC Wemmel

palmtornooi triplet H/HG

4 ronden

13u30

PC Boekt

tornooi doublet H/HG & dames

4 ronden

9u30

PC Verbroedering

sextet all. cat.

zo.

28 aug

di.

30 aug

wo.

31 aug

13u30

PC Boekt

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

13u30

PC Kontich

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

vaste doubletten

3 ronden 3 ronden

13u30

PC Boekt

trofee 50+ speeldag 8

14u00

PC Stekene

zomercircuit 50+ - 11

29


se p t e m b e r za.

zo.

03 sep

04 sep

13u30

PC De Vuurtoren

Grote Prijs Knokke-Heist H/HG doublet

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

tornooi doublet dames

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Open Edelimmo tornooi - doublet H/HG

3 ronden

9u00

PC Genenbos

VIB

5 ronden

14u00

PC Gent

Open tornooi burgemeester Gent - triplet H/HG

3 ronden

50+ circuit doublet - H/HG en dames

3 ronden 3 ronden

di.

06 sep

13u30

PC Lier

wo.

07 sep

13u30

PC Sparrendal

trofee 50+ speeldag 9

14u00

KP Mistral

zomercircuit 50+ - 12

13u00

PC De Zeemeermin

memorial - triplet

4 ronden

13u30

PC Olympia

tornooi doublet H/HG

4 ronden

PFV

Jeugdtornooi doublet

10u00

KP Mistral

tornooi kwartet

6 ronden

13u30

PC Olympia

tornooi doublet 1D + 1H

4 ronden

10u00

PC Olympia

sextet 50+ speeldag 3

6 ronden

14u00

PC Reynaert

zomercircuit 50+ - finale

za.

zo. wo.

10 sep

11 sep 14 sep

do.

15 sep

9u30

PC Verbroedering

sextet 50+

vr.

16 sep

15u00

PC Zelzate

tornooi triplet dames

za.

17 sep

10u00

PC Haeseveld

dames & heren Cup doublet

13u00

PC De Blockskes

Open tornooi triplet H/HG - D

4 ronden

13u30

PC De Berk

tornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Reynaert

tornooi 50+ doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Reynaert

tornooi 50+ doublet dames

4 ronden

3 ronden

zo.

18 sep

9u00

Oostendse PC

BIB

wo.

21 sep

13u30

PC De Berk

trofee 50+ speeldag 10

3 ronden

14u00

PC Haeseveld

heren doublet & dames doublet - 50+

4 ronden

13u00

Oostendse PC

memorial Patrick Dhondt doublet H/G

4 ronden

za.

24 sep

Wist

je dat

...

... Wim Dumont, de man die in augustus een poging zal doen om 70 uren te petanquen en hiermee een plaatsje in het Guiness Book of Records te bemachtigen, een gloednieuwe website heeft gelanceerd? Op deze website vind je alle info over zijn recordpoging. Ga dus zeker een kijkje nemen op www.wr70.be.

30


Uit

de media

Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis zet in op jeugd Bron: KW - door Alain Creytens

Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis wil jongeren overtuigen om het spel te leren spelen. Daarom organiseert de club op 2 april een initiatietornooi en gaat ze specifieke jeugdtrainingen op poten zetten. “En op langere termijn willen we scholen uitnodigen.” De Gulden Kamer telt ongeveer 180 leden. In competitie is er een ploeg in eerste nationale, een in provinciale, en er is een damesteam actief. “We willen nu een aantal jeugdspelers warm maken om tot die ploegen toe te treden”, zegt Yves Callebert, sportverantwoordelijke en bestuurslid. “Daarom organiseren wij in de eerste plaats een open initiatietornooi op zaterdag 2 april. Er zijn nu al meer dan dertig ploegen ingeschreven, met de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met het petanque spelen. Een jongere komt tijdens dat tornooi in actie met een ervaren speler. Daarvoor zal Tibo Vancauwenberghe zorgen.”

“Behalve het jeugdtornooi willen we later ook een aantal jeugdtrainingen organiseren. Drie van onze leden zullen de cursus jeugdinitiator volgen, zodat zij ook een soort van educatieve rol kunnen hebben. Op langere termijn willen we dan ook scholen uitnodigen.” Activiteiten Petanqueclub De Gulden Kamer Brugge heeft, dankzij de steun van de stad Brugge, naast

De deelnameprijs voor vier ronden bedraagt 7,5 euro per speler. Voor -18-jarigen is het gratis. Er zijn twee categorieën: spelers met een licentie naast de jeugd, en de recreanten. Binnenkort wordt de transferperiode afgesloten en nu al kon De Gulden Kamer zich versterken met spelers van een club uit Roeselare die gestopt is. Ook van bij De Vuurtoren in Heist komt er versterking. “We zitten met een vijftiental spelers die de overstap maken. Dat zijn vrij jonge spelers, jonger dan dertig jaar. Voor ons een reden te meer om op de jeugd in te zetten”, zegt Callebert.

competitieve ook recreatieve spelers en leden van externe verenigingen, zoals de dovengemeenschap, Actief 50, Neos, Okra Male en Sint-Kruis. “Daarnaast zijn wij altijd bereid om de organisatie van activiteiten op ons te nemen, zoals buurtkringen of de Dag van de Sportclubs”, geeft Callebert nog mee. Iedereen die op zaterdag 2 april vanaf 13.45 uur petanque wil spelen, kan deelnemen. Schrijf je wel tijdig in via tibovancauwenberghe@hotmail.com.

31


Petanquen op La Palma! H10 Taburiente Playa HHHH is de perfecte locatie op La Palma om onze favoriete sport te beoefenen! Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig. € 1190,- per persoon Het groenste eiland van de Canarische eilanden Fantastische ligging aan de kust All Inclusive 14/09 – 24/09/2022 (11 dagen / 10 nachten): 1190 euro per persoon op basis van dubbel kamer – all inclusive Single (= 1 persoon in dubbele kamer) : +200 euro Dubbel kamer met zeezicht: +40 euro per persoon

Inbegrepen: vlucht heen en terug (vanuit Brussel ism. TUI fly), luchthaventaksen, transfers luchthaven – hotel – luchthaven, weekendsupplement, 10 kg handbagage + 20 kg ruimbagage per persoon, verblijf op basis van all inclusive

Niet inbegrepen – facultatief bij te boeken indien gewenst: Annuleringsverzekering, reisbijstandsverzekering, Fly Deluxe, niet vermelde diensten en persoonlijke uitgaven ter plaatse, hoteltaksen (ter plaatse te betalen)

Inschrijvingen tot 13/07/2022 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport – Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09/243.11.41 – tim-pennoit@pfv.be Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

32


Inschrijvingsformulier Petanquen op La Palma 14/09/2022 - 24/09/2022

Deelnemer 1 Naam:* Voornaam:* Straat + nr: Postcode + Gemeente: Telefoon/GSM: E-mail: Geboortedatum: Indien lid van de PFV: licentienummer: Deelnemer 2 Naam:* Voornaam:* Straat + nr: Postcode + Gemeente: Telefoon/GSM: E-mail: Geboortedatum: Indien lid van de PFV: licentienummer: * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Bestemming:

H10 Taburiente Playa ****

Periode:

14/09/2022 - 24/09/2022 (11 dagen / 10 nachten)

Kamertype:

1-persoonskamer 2-persoonskamer 2-persoonskamer met zeezicht

Wenst u een reisbijstandsverzekering (+ 3,50 euro p.p. per dag)?:

Ja

Nee

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering (+ 5,5 % op de reissom)?:

Ja

Nee

Wenst u de Allrisk annuleringsverzekering (+ 8% op de reissom)?:

Ja

Nee

Wenst u Fly deluxe op de vluchten (+ 130 euro p.p.)?:

Ja

Nee

Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

per post

per mail

Deze reis wordt uitgevoerd door

33


2022 11 t/m 15 april - paasstage PFV-selectie 18 april - Vlaams kampioenschap jeugd 26 mei - Belgisch kampioenschap jeugd 21 t/m 26 augustus - PFV sportkamp 11 september - PFV-jeugdtornooi

34


Kampioenschappen 2022 Kampioenschappen 2022 P.K.D. P.K.T. P.I.B. veteranen P.I.B. P.K.G.D.

zo. 24-04-2022 In alle provincies zo. 01-05-2022 In alle provincies wo./do. 08/09-06-2022 In alle provincies za./zo. 18/19-06-2022 In alle provincies zo. 12-06-2022 In alle provincies

V.K. Jeugd V.K.D. V.K.T. V.I.B. veteranen V.K.G.D. V.I.B.

ma. zo. zo. wo. zo. zo.

18-04-2022 08-05-2022 15-05-2022 15-06-2022 26-06-2022 04-09-2022

Limburg VBBH West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg

PC Boekt PC Dilbeek PC De Gulden Kamer PC Donkmeer Wijnegem PC PC Genenbos

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

do. zo. ma. wo. zo.

26-05-2022 29-05-2022 06-06-2022 29-06-2022 18-09-2022

Luxemburg Oost-Vlaanderen WBBH VBBH West-Vlaanderen

PC Lessines PC Reynaert RPC PUC PC De Blockskes Oostendse PC

Tornooien 2022 Beker Borré

zo.

20-02-2022

VBBH

SPEM

Aumale Blangy

vr. 01-05-2022 11 t/m 12-06-2022

Frankrijk Frankrijk

12 Uren van Brugge 5 Federatie tornooi Internationaal Petanque Masters

n.n.g. za. 25-06-2022 01 t/m 03-07-2022

Brugge Frankrijk Lummen

PC De Gulden Kamer Sin-le-Noble, Douai PC Genenbos

VBBH PFV

n.n.g. n.n.g.

PFV OVL

n.n.g.

Dag v.d. Besturen Jeugdtornooi PFV - doubletten

za. 03-09-2022(o.v.) za. 10-09-2022

Interprov. Ontmoeting Dames

di.

01-11-2021

Internationale kampioenschappen 2022 WK singles, doubles & mixed EK triplet dames World Games EK singles, doubles & mixed EK triplet junioren & beloften Eurocup Clubs WK triplet heren

12 t/m 15-05-2022 02 t/m 05-06-2022 07 t/m 17-07-2022 13 t/m 17-07-2022 06 t/m 09-10-2022 10 t/m 13-11-2022 08 t/m 11-12-2022

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

Denemarken Spanje VSA Nederland Spanje Frankrijk Benin

Karlslunde Torrelavega Birmingham 's Hertogenbosch Palma de Mallorca Saint Yrieix Cotonou

Onder voorbehoud van coronamaatregelen en van het verloop van de wintercompetitie

35


In Memoriam Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van KPC De Bevers u het overlijden van de heer Noël Vancauwenberghe. Op de 1e dinsdag van 2022 waren De Bevers elkaar nog het beste voor het nieuwe jaar aan het toewensen toen het bericht binnenkwam dat Noël de dag ervoor was overleden. Noël zou enkele dagen later 77 jaar zijn geworden. Hij was lid van KPC De Bevers sedert eind de jaren ‘90 en is er in die periode speler, kapitein, bestuurslid en voorzitter geweest. Zelf was Noël een uitstekend pointeur en zijn uitgangspunt was dan ook terecht dat de 1e bal van een mène de allerbelangrijkste was. Vaak heeft hij, mede door zijn geniaal tactisch inzicht, wedstrijden gewonnen die op papier onmogelijk leken. Als stukadoor heeft Noël heel hard gewerkt in zijn leven maar, zoals de foto aantoont, Noël heeft ook genoten van het leven. Ten bewijze hiervan is het feit dat hij ooit prins carnaval werd in zijn woonplaats. “Est nie waar, moedre?”. Honderden keren hebben we Noël deze zin horen zeggen die gericht was aan zijn lieftallige echtgenote Antoinette Bonne, zijn steun en toeverlaat en tevens al vele jaren een gewaardeerd clublid bij KPC De Bevers. Het bestuur en de leden van KPC De Bevers wensen hierbij veel sterkte toe aan de familie en in het bijzonder aan zijn echtgenote en clublid Antoinette en aan zijn zoon Tibo waarvan Noël zo fier was dat hij in zijn petanquevoetsporen is getreden.

36

Met diepe droefenis melden het bestuur en de leden van Wijnegem Petanque u het overlijden van mevrouw Els Pede, weduwe van de heer Robert Lezaire, partner van de heer Jos De Bie. Els werd geboren te Borgerhout op 3 juni 1957 en is overleden te Edegem in het UZA op 3 januari 2022. Els was lid van Wijnegem Petanque sinds april 2014 en een actief meewerkend bestuurslid sinds 2015. Wijnegem Petanque zal haar missen. Wij wensen haar partner Jos, haar kinderen, kleinkind, familie, vrienden en kenissen heel veel sterkte bij dit afscheid. Met grote droefheid melden het bestuur en de leden van KP Mistral u het overlijden van de heer Gentil Verlee, echtgenoot van mevrouw Elisabeth Scheire. Gentil werd geboren te Zaffelare op 4 februari 1945 en is overleden te Gent op 15 maart 2022. Gentil was lid bij KP Mistral en was een zeer minzame man, een heel geliefd echtgenoot, vader en opa. Hij was een trouwe competitie speler en altijd aanwezig op de maandelijkse werkdag in de club. Bovendien was hij vele jaren de sponsor van onze clubuitrusting. Een vriend voor altijd! We gaan hem erg missen. We wensen zijn echtgenote, Elisabeth, zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van PC Actief Beveren u het overlijden van mevrouw Gerda Crauwels, echtgenote van de heer Freddy Van Aerde. Gerda werd geboren te Mortsel op 29 april 1945 en is overleden te Antwerpen op 20 februari 2022. We wensen haar echtgenoot, Freddy, en haar familie en vrienden heel veel sterkte bij dit afscheid.

Het bestuur en de leden van KPC Schorpioen melden u diep bedroefd het overlijden van hun voorzitter, de heer Roland Lepierre, echtgenoot van mevrouw Yvette Van Damme. Roland werd geboren te Gent op 14 augustus 1943 en is thuis, te Afsnee overleden op 14 maart 2022.

Het bestuur en de leden van PC Horizon melden u diep bedroefd het overlijden van hun ex-voorzitter, de heer Lucien Vanacker, weduwnaar van mevrouw Aaltje

Ekker. Lucien werd geboren te Elsene op 4 mei 1954 en is zachtjes van ons heengegaan in het UZ Leuven Campus Gasthuisberg op 24 februari 2022. We wensen zijn familie, vrienden en kenissen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met diepe droefenis melden we u het overlijden van de heer Emiel Schaerlaecken, echtgenoot van mevrouw Agnes De Wit. Emiel werd geboren te Tisselt op 19 maart 1939 en is overleden in intieme kring op 2 maart 2022. Hij was jarenlang actief in de petanquewereld, waaronder als gewaardeerd scheidsrechter. We wensen zijn echtgenote, Agnes, zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

37


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.