Magazine 04 2014

Page 1

SPORTMAGAZINE

4 • 2014 Driemaandelijks tijdschrift • 36ste jaargang • december 2014 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


De voltallige Raad van Bestuur wenst al haar leden een zalige Kerst, een gelukkig Nieuwjaar en een boeiend, gezond en succesvol 2015


Inhoud

Inhoud Nieuwjaarswensen .............................................................................................................2 Lidmaatschap 2015............................................................................................................4 Verlofperiode..........................................................................................................................4 Voorwoord...............................................................................................................................5 Kalender wintertornooien ........................................................................................ 6-7 Kalender kampioenschappen 2015.........................................................................8 Het jeugdcircuit....................................................................................................................9 Verslag reis Turkije – september 2014 .................................................................10 NIEUW: Petanquereis Malta 2015 ...........................................................................11 Inschrijvingsformulier petanquereis Malta.......................................................12 Uitslagen kampioenschappen..........................................................................13-15 Voorstelling Freija Maebe............................................................................................16 Nieuwjaarswensen Erevoorzitter............................................................................16 Interview met EK-gangers ...................................................................................17-18 Verslag uitzending ‘National de Herstal’.............................................................18 ‘Dag van de veteranen’ en ‘Dag van de besturen’ 2014 .....................19-20 Inschrijvingsformulier ‘provinciaal scheidsrechtersexamen’..................21 Damesontmoeting FBFP – PFV 2014 ...................................................................22 Inschrijvingsformulier ‘federaal scheidsrechtersexamen’.........................23 Initiatorcursus petanque 2015 .................................................................................24 Verslag uitzending Malmédy .............................................................................25-26 Echo’s uit de regio’s...................................................................................................27-32 Uit de media.................................................................................................................33-34 In memoriam ......................................................................................................................35 Verloren bal ..........................................................................................................................35 Advertenties .................................................................................................................36-38 Categorieën 2015.............................................................................................................39

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter:

Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Lidmaatschap / Verlofperiode

Lidmaatschap 2015 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een Interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren, een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen.

4

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2015/2016 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2015/2016. Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2015. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen deze personen automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2015-2016 kenbaar maken tijdens de Algemene Vergadering van de PFV. OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 1 mei 2015 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

KERSTVAKANTIE Het secretariaat van de Petanque Federatie Vlaanderen is gesloten van

20 december 2014 tot en met 4 januari 2015


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Als jullie het magazine in de bus krijgen dan zijn we bijna aan het einde van het jaar. Wanneer we terugblikken op het afgelopen jaar zullen velen onder u blij en tevreden zijn over uw sportief jaar. Anderen zullen iets minder tevreden zijn en hopen op een beter jaar in 2015. Voor wat de federatie betreft, hebben wij een creatieve uitdaging die bekend zal gemaakt worden op de Algemene Statutaire Vergadering. Wij hebben als doel in de komende jaren onze sport nog bekender te maken via allerlei mediakanalen en het organiseren van Europese- en wereldkampioenschappen. Wij zijn door de nieuwe Voorzitter van de CEP, de heer Mike Pegg, gevraagd om de finale van het Europees Interclub Kampioenschap te organiseren in november 2015. De 8 beste ploegen van het Europees continent zullen er strijden voor deze Europese titel. Ook zullen wij een nieuwe formule van een wereldkampioenschap organiseren in 2016 op vraag van de internationale Voorzitter, de heer Claude Azema. Het concept van 3 dagen omvat doubletten dames en heren, doubletten mixte en individueel dames en heren. Dit zal plaatsvinden in Gent waar wij in 2012, dankzij jullie, een overweldigend succes geboekt hebben. Tevens zullen wij de komende jaren werk maken van een nog beter en open beleid ten opzichte van onze provincies en onze clubs én waken over het feit dat in het volledige Vlaamse landsgebied hetzelfde beleid gevoerd wordt. Dit kan ons alleen maar sterker maken.

Om ons beleidsplan voor 2017 – 2020 gericht te kunnen opmaken, zijn we momenteel bezig met een rondvraag, enerzijds naar de steden en gemeenten, anderzijds naar onze clubs. De respons van de steden en gemeenten is momenteel zeer hoog. Wij hopen dan ook dat al onze clubs ook aan deze rondvraag zullen deelnemen. Zoals u ziet, blijft uw federatie niet stilzitten en zijn wij in volle voorbereiding voor een optimale werking voor de komende jaren. Wij wensen voor al onze leden, hun familie en vrienden een fijne kerst en een succesvol, gezond en vreugdevol 2015. Sportieve groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

Om nóg professioneler naar buiten te komen, hebben wij ons team uitgebreid met Freija Maebe, die een Master LO en bewegingswetenschappen behaald heeft en volledig kadert binnen onze toekomstvisie. Daar er een nieuw decreet in aantocht is, waar wij en de clubs nog professioneler dienen te werken, zullen wij een optimale begeleiding voorzien.

5


Kalender

Kalender wintertornooien 2014-2015 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule 4 ronden

December Woensdag

17/dec/14

14.00u

PC Reynaert

H/G 50+ triplet

Donderdag

18/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 1 H/G doublet

Vrijdag

19/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 2 H/G doublet

Zaterdag

20/dec/14

14.00u

PC Mistral

H/G 50+ triplet

Maandag

22/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 3 H/G doublet

13.00u

PC Aartselaar

tripletten 50+

4 ronden

14.00u

Oostendse PC

triplet H/G 50+

4 ronden

19.30u

PC Alosta

Schifting 4 H/G doublet

19.30u

PC Alosta

Schifting 5 H/G doublet

13.00u

PC Alosta

2 Dames + 1 Heer triplet

schif + fin

13.30u

PC Colora Roeselare

doublet H/G

4 ronden

13.00u

PC Alosta

Schifting 6 H/G doublet

19.30u

PC Alosta

Schifting 7 H/G doublet

14.00u

PC Gent

H/G 50+ triplet

13.00u

PC Alosta (Nationaal)

H/G doublet Finale

4 ronden

Dinsdag

23/dec/14

Donderdag

25/dec/14

Vrijdag

26/dec/14

Zaterdag

27/dec/14

Zondag

28/dec/14

Vrijdag

2/jan/15

13.00u

PC Alosta

H/G 50+ triplet

4 r + 1/2 + finale

zaterdag

3/jan/15

13.00u

PC Aartselaar

2 heren + 1 dame

4 ronden

zondag

4/jan/15

14.00u

PC De Zeemeermin

doublet dames

4 ronden

Zaterdag

10/jan/15

dinsdag Woensdag

4 ronden

Januari

9.30u

PC Reynaert

Jeugdtraining PFV OVL

14.00u

PC Verbroedering

H/G 50+ triplet

4 ronden

13/jan/15

14.00u

Oostendse PC

doublet H/G 50+

4 ronden

14/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 10

Zaterdag

17/jan/15

10.00u

PC Verbroedering

ASV PFV OVL

Woensdag

21/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 11

Woensdag

28/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 12

Zaterdag

31/jan/15

14.00u

PC Haeseveld

H/G 50+ triplet

4 ronden

woensdag

4/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+ Week 13

donderdag

5/feb/15

14.00

PC Lokeren

triplet H/G 50+

4 ronden

Zaterdag

7/feb/15

9.30u

PC Haeseveld

Jeugdtraining PFV OVL

Woensdag

11/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 14

Zondag

15/feb/15

14.00u

PC Haeseveld

Jeugd doublet

4 ronden

Woensdag

18/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 15

Vrijdag

20/feb/15

14.00u

PC Gent

H/G 50+ 1dame verplicht triplet

4 ronden

19.30u

PC De Zeemeermin

triplet H/G

3 ronden

Februari

6


Kalender

Zaterdag

21/feb/15

10.00u 14.00u

ASV PFV PC Patijntje

Dames doublet

4 ronden

Zondag

22/feb/15

10.00u

Beker BorrĂŠ Jeugd

5 ronden

Woensdag

25/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 16

Zaterdag

28/feb/15

14.00u

PC Schorpioen

H/G 50+ triplet

4 ronden

Maart Woensdag

4/mrt/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 17

Donderdag

5/mrt/15

14.00u

PC Omega

Dames doublet

4 ronden

Zaterdag

7/mrt/15

9.30u

PC Verbroedering

Jeugdtraining PFV OVL

Zaterdag

14/mrt/15

13.00u

PC Patijntje

H/G triplet

14.00u

PC De Linde Ruddervoorde

triplet 50+ minstens 1 dame

Woensdag

18/mrt/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 18

13.00u

PC Aartselaar

2 dames + 1 heer

4 ronden

14.00u

PC Verbroedering

Dames doublet

4 ronden

poules

zaterdag

21/mrt/15

14.00u

EINDRONDE PFV

Woensdag

25/mrt/15

14.00u

INDOOR 50+ Schifting PFV OVL

donderdag

26/mrt/15

14.00u

Oostendse PC

doublet dames 50+

4 ronden

Zaterdag

28/mrt/15

14.00u

PC Verbroedering

H/G triplet

4 ronden

Woensdag

1/apr/15

10.00u

donderdag

2/apr/15

13.30u

PC De Bevers Waregem

triplet H/G 50+

9.30u

PC Omega

Jeugdtraining PFV OVL

14.00u

PC Haeseveld

H/G triplet

ronden

14.00u

PC Koksijde

triplet H/G

4 ronden

14.00u

PC Gent

H/G triplet 1 dame verplicht

4 ronden

19.30u

PC Reynaert

Schifting 1 Eigen leden (11/4)

VBBH

VK Jeugd

April

Zaterdag

Maandag

4/apr/15

6/apr/15

INDOOR 50+ Finale PFV OVL 4 ronden

Dinsdag

7/apr/15

19.30u

PC Reynaert

Schifting 2 (11/4)

Woensdag

8/apr/15

14.00u

PC Stekene

H/G 50+ triplet

4 ronden

donderdag

9/apr/15

13.30u

Nieuwpoortse PC

triplet 50+ minstens 1 dame

4 ronden

19.30u

PC Reynaert

Schifting 3 (11/4)

Vrijdag

10/apr/15

19.30u

PC Reynaert

Schifting 4 (11/4)

10.00u

PC Mol

triplet

3R + F

10.30u

PC Reynaert

H/G triplet

Fin

Dames doublet

4 ronden

Zaterdag

11/apr/15

Zondag

12/apr/15

14.00u

PC Haeseveld

dinsdag

14/apr/15

13.00u

PC Ponderosa

triplet 50+

4 ronden

Woensdag

15/apr/15

14.00u

PC Patijntje

H/G 50+ triplet

4 ronden

donderdag

16/apr/15

13.00u

PC Mol

triplet 50+

4 ronden

zondag

19/apr/15

13.00u

PC Bernardus

triplet

4 ronden

14.00u

PC Eeklo

H/G triplet

4 ronden

Woensdag

22/apr/15

14.00u

PC Omega

H/G 50+ triplet

4 ronden

donderdag

23/apr/15

13.00u

PC Bernardus

triplet 50+

4 ronden

Zaterdag

25/apr/15

13.30u

PC De Bevers Waregem

triplet H/G

4 ronden

7


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2015 Kampioenschappen 2015 26 april (zo) In alle Provincies 2 mei (za) In alle Provincies 3 mei (zo) In alle Provincies 6 mei (wo) In alle Provincies 9 mei (za) In alle Provincies

P.I.B. P.K.G.D. P.K.D. P.I.B. veteranen P.K.T. V.K.Jeugd V.K.D. V.I.B. veteranen V.K.T. V.K.G.D. V.I.B.

6 april (ma) 17 mei (zo) 20 mei (wo) 31 mei (zo) 28 juni (zo) 6 september (zo)

VBBH VBBH Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen Limburg

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

14 mei (do) 7 juni (zo) 14 juni (zo) 17 juni (wo) 20 september (zo)

Oost-Vlaanderen WBBH VBBH WBBH West-Vlaanderen

Tornooien 2015 22 februari (zo)

Beker BorrĂŠ

1 mei (vr) 19-21 juni

Frankrijk Frankrijk

12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters

20 juni (za) 5 juli (zo)

West-Vlaanderen FBFP Lummen

Dag v.d. Veteranen Dag v.d. Besturen Interprov. Ontmoeting Dames Dames F.B.F.P. - P.F.V.

Henegouwen Namen 4 september (vr) 5 september (za)

VBBH VBBH

1 November (zo) 11 November (wo)

Oost-Vlaanderen PFV

Internationale kampioenschappen 2015 WK jeugd WK dames EK kwalificaties beloften EK heren EK beloften Finale Eurocup

week 12 week 39 week 42 week 48

PIB vet. is Kwalificerend voor het VIB vet. PIB is kwalificerend voor het VIB VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. VIB is kwalificerend voor het BIB VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

8

PC Reynaert PC Peizegem Oostendse PC

VBBH

Aumale Blangy

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

PC Peizegem PC Zelzate PC De Gulden Kamer PC Markdal PC Kelchteren

Bulgarije Nederland

PC De Gulden Kamer


Jeugdcircuit

Het jeugdcircuit - terug naar de oorsprong Het jeugdcircuit is een mooie jeugdcompetitie waarin de jeugd zelf hun doublet samenstelt om vervolgens binnen hun leeftijdscategorie (miniem, cadet, junior en belofte) 5 competitiedagen, verspreid over de 5 Vlaamse provincies, aan te vatten. Na iedere competitiedag wordt een dagwinnaar uitgeroepen en na afloop van het volledige circuit (5 competitiedagen) wordt op basis van het algemene klassement de eindwinnaar in iedere categorie bekend gemaakt. De voorbij jaren werd duidelijk dat het jeugdcircuit niet meer het overweldigend succes kende van pakweg 5 jaar geleden. Daar is niet 1 reden, maar zijn vele verschillende redenen de oorzaak van. Niettemin merken we de laatste 2 jaar opnieuw een verhoging van de populariteit van dit circuit onder onze jeugdspelers. Hoe komt dit nu? De leden van de jeugdcommissie van de PFV hebben de voorbije twee jaar geëvalueerd, gebrainstormd, aangepast en uitgevoerd. Met andere woorden, we zijn op zoek gegaan naar antwoorden en oplossingen, maar vooral naar “wat wil onze jeugd eigenlijk?” Met deze gedachte gingen de leden van de commissie aan de slag om tot de conclusie te komen dat we opnieuw de oorsprong van het jeugdcircuit moeten terugvinden: “een gezellig samenzijn voor onze jeugd”; “een dag waar petanque en plezier centraal staan”. De oorsprong met een kleine twist. Om te beginnen zullen we er opnieuw aan houden om onze jeugdspelers zo veel mogelijk te laten spelen met hun eigen samengestelde ploeg (doublet) en volgens

de meest attractieve spelformule dat het aantal inschrijvingen mogelijk maakt. Daarnaast zal van oudsher opnieuw de gezamenlijke opwarming gegeven worden. Op een leuke en volgens de leeftijd aangepaste wijze, zullen de jeugdverantwoordelijke enkele oefeningen klaarmaken, zodat onze jeugdspelers zich naar behoren opwarmen voor de start van de wedstrijden én ze er nog iets kunnen van bijleren. Allemaal winnaars! Om iedereen meer kans te geven om in de ‘prijzen’ te vallen, werd een kleine twist gegeven aan de oorspronkelijke opzet van het jeugdcircuit. Vroeger werd voornamelijk aandacht gegeven aan de eindwinnaars van het totale circuit. Deze aandacht valt niet weg, maar wordt eerder verdeeld onder de eindwinnaars én de dagwinnaars. Bovendien kan per circuit iedere deelnemer kiezen uit een hele resem naturaprijzen. Iedereen kan al eens een mindere dag of een sterkere dag hebben en op deze manier hopen we de deelnemers meer kansen te geven en te motiveren om aan alle circuits deel te nemen. Word jij een winnaar volgend jaar? De uitslagen van de dagwinnaars kan je raadplegen op onze website. De eindwinnaars van het jeugdcircuit 2014 sommen we hier even op. Miniemen: Goud Zilver Brons Cadetten: Goud Zilver Brons Junioren: Goud Zilver Brons Beloften: Goud Zilver Brons

Lorenzo Presutti Emma De Valck Ebbe Van Den Eynde Jarno Nieuwinckel Gianni Lekeux Siemen Claes Bram De Vos Cédric Smulders Jordy Seron Jordi De Crée - Thomas Thomas Glenn Van Laeken - Iño Roggeman Laura Asselman - Nolmans Sara

9


Petanquereis

Turkije - september 2014 in onze favoriete sport! We hebben ons daar dan ook negen dagen fantastisch op geamuseerd met een zeer toffe groep! De sfeer was geweldig! Het mooie weer zal er natuurlijk ook voor iets tussen gezeten hebben, heel de week om en bij de 32°C! Er werd petanque gespeeld om 10u00, om 15u00 en om 16u15. Normaal drie matchen, maar er werden bijna alle dagen vijf tot zes matchen gespeeld! Iedereen speelde met iedereen en ‘leute’ was troef! Wie tussendoor zin had in een frisse duik, kon terecht in een van de drie mooie zwembaden van het hotel of in de zee die zeer aangenaam van temperatuur was. Op vrijdagochtend, 12 september, vertrokken we met 32 deelnemers op petanquereis naar het mooie Paloma Renaissence Hotel in Antalya. Dit hotel is gelegen in een prachtig aangelegde tuin aan het strand. De kamers waren mooi en zeer proper, het eten was zoals altijd in de Paloma hotels voortreffelijk en er was weer een zeer grote keuze. Er was zelfs een koffiebar in het midden van de gang van het hotel met koeltoogjes vol zoete lekkernijen en verscheidene soorten lekkere koffie en thee. Ruim voldoende keuze en voor elk wat wils! Er waren meerdere restaurants in de tuin van het hotel, die een zeer fijne keuken hadden. De petanqueterreinen lagen in de tuin dicht bij het hotel. Vanop het terras was het nog geen twee minuutjes stappen en we konden ons weer uitleven

10

‘s Avonds kon men terecht in de bar of in een openluchttheater waar de animatieploeg elke avond een show of een spektakel bracht. Op vrijdagavond kregen we een receptie voor onze groep in de mooie tuin, waarna we een gezamenlijke maaltijd aangeboden kregen in het Turkse restaurant van het hotel. Na de maaltijd werd het klassement afgeroepen met een aandenken voor iedereen. En daar eindigde, alweer veel te snel, ons verlof! Zaterdagvoormiddag vlogen we huiswaarts en namen op Zaventem uitgebreid afscheid van elkaar... Tot een volgende reis! Karin


Petanquereis

PETANQUEN in MALTA - Mellieha Bay Vertrek 15/04/2015 voor 10 dagen/9 nachten. € 825 per persoon voor 10 dagen/9 nachten op basis van een tweepersoonskamer in All Inclusive WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD! U verblijft in het hotel Seabank Resort & Spa**** op basis van all inclusive.

Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport! - Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek. - Opgepast: De plaatsen zijn beperkt! - De inschrijvingen worden afgesloten op 12/02/2015. Inclusief Vlucht heen & terug (vanuit Brussel), luchthaventaksen, transfer luchthaven – hotel – luchthaven, verblijf op basis van All Inclusive, btw, basisannulatieverzekering (tot 625 euro reissom pp) Exclusief Catering aan boord van de vlucht Air Malta Volledige annulatieverzekering : +3% op de totale reissom, facultatieve reisbijstandsverzekering ( 25,99 euro per persoon ), eventuele luchthaventaksenverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten. Single kamer + 12 euro per persoon per nacht.

V.U.: Jan Dekeyser p.a. – TCRB NV – Tramstraat 67c, 9052 Zwijnaarde, BTW 0412.677.887 RPR Gent – Lic. (A)1067

Dit prachthotel gelegen in een rustige zone; voorzien van moderne en comfortabele kamers beschikt over een ruim aanbod aan activiteiten en biedt een heerlijke keuken!

Meer INFO & RESERVATIES: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent tel: 09/243.11.41 • tim-pennoit@pfv.be

110_TCS_adv_petanque MALTA.indd 1

17/11/14 14:40

11


Petanquereis

12


Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen Vlaamse Interclub Beker – 7 september op de terreinen van PC L’Amigos Plts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Club PC Lier - Antw. PC De Gulden Kamer - Wvl. PC Lokeren - Ovl. PC Genenbos - Lim. PC De Evers - Antw. PC Niel - Antw. PC L'amigos - Vbbh. PC Haeseveld - Ovl. PC Essegem - Vbbh PC Reynaert - Ovl. PC Singel - Vbbh PC Den Akker - Wvl. PC Boekt - Lim. PC Pelt - Lim. PC Wijnegem - Antw PC Oostendse - Wvl.

Dames Aantal Ovw. 13 12 11 10 9 9 9 7 7 7 6 5 5 4 4 2

+ / - Punten 65 56 56 41 43 28 -6 -10 -13 -22 -17 -25 -55 -46 -57 -38

Plts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Club PC Verbroedering - O.Vl. PC L' Amigos - V.B.B.H. PC Schorpioen - O.Vl. PC Wemmel - V.B.B.H PC Haeseveld - O.Vl. PC St.Truiden - Lim. PC Lint - Ant. PC De Gulden Kamer - W-Vl PC Boekt - Lim. PC Lier - Ant. PC Roeselare - W.Vl. PC Tongeren - Lim. PC Niel - Ant. PC Genenbos - Lim. PC Bernardus - Ant. PC Zig Zag - Lim.

Heren Aantal Ovw. 12 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 4

+ / - Punten 72 60 20 19 19 4 -9 18 7 7 -17 -28 -29 -44 -50 -49

13


Uitslagen Belgische Interclub Beker – 21 september op de terreinen van PC L’Amigos Plts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dames Club R.P.U.C. P.C. Lamine R. Elite R. Joli-Bois PC Haeseveld PC De Evers PC Lokeren P.C. La Fanny Pepinster Pachy Waterloo R. Saint-Servais PC Genenbos PC De Gulden Kamer PC L'Amigos P.C. La Rose Rouge PC Niel PC Lier

Plts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Heren Club La Moisson R. Joli-Bois PC Wemmel Pachy Waterloo PC L' Amigos PC Verbroedering PC Lamine PC Haeseveld Royal PC Wanze PC Carreau Hannutois Royal Pitchoun PC PC Lint PC Schorpioen PC La Boule Vottemoise PC Sint-Truiden PC De Gulden Kamer

Europees kampioenschap jeugd - 7 tot en met 9 november in Bassens (Frankrijk) Van 7 tot en met 9 november werd te Bassens (Frankrijk) hard gestreden voor de Europese titel bij de junioren. Voor België werden de Waalse jongens Corentin Buffe en Quentin Triqueneaux geselecteerd samen met onze eigen jonge vedetten Thomas Bens (PC Zig Zag) en Nicky Kockx (PC Haeseveld). Op pagina’s 17 en 18 kan je genieten van een heerlijk oprecht interview met onze jongens, maar we geven uiteraard ook graag even hun prestaties mee. In de kwalificatieronden werd gespeeld volgens het Swiss-systeem. Onze Belgische jongens keken achtereenvolgens Zweden, Hongarije, Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg in de ogen. Enkel tegen de Franse ploeg werd met het kleinste verschil verloren. Alle andere landen bleken een maatje te klein voor onze sterk presterende jongelingen: 1. 2. 3. 4. 5.

België - Zweden: 13 - 5 België - Hongarije: 13 - 1 België - Zwitserland: 13 - 6 België - Frankrijk: 12 - 13 België - Luxemburg: 13 - 0

Dankzij deze sterke start gingen ze door naar de poulefase van het hoofdkampioenschap. België kwam terecht in poule D, samen met Israël en Polen. Hoe ze het van daar af hebben gedaan, kan je terugvinden in de volgende uitslag.

14


Uitslagen

15


Voorstelling Al vlug kon ik aan de slag bij een tijdelijk internationaal project waar ik verantwoordelijk was voor de totale organisatie van 15 sportcompetities die in Antwerpen gehouden werden. Na een kleine tussenstop kreeg ik midden augustus 2014 het positieve nieuws te horen dat ik bij het V.I.V. aangenomen werd en mijn avontuur bij de Petanque Federatie Vlaanderen ging op 1 oktober 2014 van start! Ter info: ik werk 2,5 dag voor de Petanque Federatie en 2,5 dag voor de Vlaamse Snooker Federatie (deze twee federaties zijn, samen met de Vlaamse Bowling Sport Federatie, onder de koepelfederatie “Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten” / “V.I.V.” ondergebracht). Om de traditie van nieuwe werknemers op het secretariaat van de Petanque Federatie Vlaanderen in ere te houden, stel ik mezelf even kort voor: Freija Maebe, geboren in 1988 en opgegroeid in de zeer rustige en landelijke streken van Ruiselede te WestVlaanderen. Al van jongs af aan heb ik de sportkriebel te pakken wat later ook mijn studiekeuze beïnvloedde: ik trok naar Leuven voor een Masteropleiding L.O. en Bewegingswetenschappen. Na mijn diploma in Sportmanagement te behalen breidde ik er nog een jaartje Sport, Economie, Communicatie in Brussel aan vast.

In mijn vrije tijd kan je mij tegenkomen in het zwembad, op de fiets of met mijn loopschoenen aan! Hopende dat jullie mij enige tijd gunnen om alles en iedereen te leren kennen, sta ik uiteraard open voor informatie, suggesties en feedback. Ik kijk alvast uit naar een fijne samenwerking! Tot binnenkort! Met sportieve groeten, Freija Maebe

Beste Petanquevrienden en vriendinnen, Dankend om ’t Voorbije Jaar staat 't Nieuwe reeds met Vreugden klaar! Blije Kerstdagen! Gelukkig 2015! wensen wij van harte! Dank aan ALLEN die bijdragen tot de groei en bloei van de federatie en de clubs, en aan allen die zich reeds inzetten voor een goede voorbereiding van het “nieuwe”W.K. in de Topsporthal van Gent in 2016! Uw Erevoorzitter Leo Van Craeyvelt en echtgenote Maria

16


Interview

EK junioren 2014 - interview met Nicky Kockx en Thomas Bens. Het Europees Kampioenschap dat de harten sneller deed slaan bij de Belgen!

Vertel eens, hoe was het om voor de eerste keer deel te nemen als één van de jongste spelers aan dit EK? Nicky: “Het was natuurlijk zeer leuk en een zeer mooie eerste ervaring op zo’n groot kampioenschap! En over de eerste keer gesproken, het was voor mij ook de eerste keer dat ik in een vliegtuig moest stappen (lacht)!” Thomas: “Ik was wat zenuwachtig bij de start van dit EK, maar wedstrijd na wedstrijd amuseerde ik me meer en meer.“

jullie door naar een halve finale die jullie wellicht nooit meer zullen vergeten. Thomas: “Ja, het werd een zeer spannende halve finale tegen het gastland. We stonden eerst 6-0 achter en zeiden toen tegen elkaar dat we eraan moesten beginnen. We vochten terug en liepen zelfs uit tot 6-12.” Nicky: “En toen kwamen de Fransen terug tot 12-12.” Thomas: “Ja (zucht). 12-12, weet je, zo’n spannend moment had ik nog niet meegemaakt, ik voelde mijn hart sneller slaan!” Nicky: “Het was zeer spannend en helaas haalden de Fransen het met 13-12”. Thomas: “Eén bal maakte het verschil om door te gaan naar de finale.”

Jullie startten wel zeer sterk aan de kwalificatierondes met onder andere winst tegen Zweden, Hongarije en Luxemburg. (nvdr. tijdens de kwalificaties moest het team enkel de duimen leggen tegen Frankrijk). Via de kwartfinale tegen Italië gingen

Wat gebeurt er dan met een sporter, kan je dat uitleggen? Nicky en Thomas: “De ontgoocheling was enorm groot. We hadden een mooie kans om te winnen, maar het mocht niet zijn.”

Nicky en Thomas, eerst en vooral een dikke proficiat met jullie bronzen medaille behaald op het EK! Nicky & Thomas: “Dank u!!!”

Onder vlnr: Thomas Bens (PFV), Corentin Buffe (FBFP), Quetin Triqueneaux (FBFP), Nicky Kockx (PFV) Boven vlnr: Fabien Deschaepmeester, Renaat Borré, Paul Verplancke, Reinold Borré

17


Interview / Uitzending Maar jullie hadden wel het brons te pakken! Thomas: “We hadden dit ook niet verwacht. Nicky en ik zijn nog cadet en behaalden met het team toch een goed niveau.” Ja, vertel eens, hoe verliep de samenwerking binnen het team? Jullie vormden dit samen met Corentin Buffe en Quentin Triqueneaux, die beiden Franstalig zijn. Thomas: ”Wel, dat verliep zeer vlot! Quentin verstaat ook Nederlands en wij een paar zinnen Frans. Maar weet je, wij konden samen met onze coaches mekaar goed steunen. Andere teams zeiden bijvoorbeeld ook dat er tijdens de matchen goed overleg was en er goede beslissingen werden genomen; en iedereen werd hierbij betrokken. Wanneer ik bijvoorbeeld op de bank zat, kwam Corentin samen met de anderen ook steeds tot bij mij om de volgende zet te bespreken en dat maakte ons sterk.”

Amai. Jullie zijn nog zo jong, maar gaan wel zeer volwassen om met de situatie. Thomas: “Ik hoop dat Nicky en ik ook nog lang kunnen samen spelen want wij zijn nog maar 14 jaar en dit was een goede leerschool.” En dan terug naar huis, vertel eens Nicky. Heb je gevierd? Nicky: “Ja, de volgende verrassing stond ons te wachten te Charleroi. Er stonden ons mensen op te wachten op de luchthaven en daarna heb ik nog gevierd met familie!” Super! Thomas, was je ook onder de indruk? Thomas: (lacht) “Ja, op de luchthaven was ik ook verrast en toen ik thuis kwam, wat was dat!? Wij hebben een grote witte poort en die was versierd met leuke welkomstteksten en bekers!” Dat hadden jullie natuurlijk dik verdiend! Nicky en Thomas, we wensen jullie nog veel succes en plezier met het beoefenen van de petanquesport!

Uitzending ‘National de Herstal’ Van 29 tot en met 31 augustus vond het petanquetornooi ‘National de Hertsal’ plaats. De damesverantwoordelijke van de PFV, Renaat Borré, selecteerde hiervoor 4 dames om er, als 2 doubletten, de kleuren van onze federatie te vertegenwoordigen. Inge Grootjans en Tina Vermeylen vormden het ene doublet en Joelle Bailleul en Jessica Meskens het andere. Onder leiding van Renaat, legden beide ploegen en sterk tot zelfs heel sterk parcours af. Joelle en Jessica verloren de 1/8 finale met 10-13 van de Waalse collega’s Camille Max en Nancy Barzin. Inge en Tina bleken te sterk voor hun tegenstanders en mochten op het einde van het tornooi op het bovenste schavotje plaatsnemen. Proficiat dames!

18


Veteranen / Besturen

‘Dag van de veteranen’ en ‘Dag van de besturen’ 2014 Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september was het alweer zo ver. Het moment van de jaarlijkse ‘Dag van de veteranen’ en ‘Dag van de besturen’ was opnieuw aangebroken. Deze keer waren we te gast in Limburg, alwaar het PFV Limburg bestuur voor de organisatie borgstond van wat 2 mooie dagen zouden worden. Hoe deze 2 dagen alweer verbazende successen werden, kan je verder lezen in het artikel ‘Echo’s uit de regio’s (pagina’s 29, 30 en 31). De uitslagen en foto’s van beide dagen zijn terug te vinden op onze website en Facebook pagina. Hierna een korte impressie.

Dag van de veteranen

19


Veteranen / Besturen Plaats

Winst

Punten

1

3

+29

2

3

+29

3

3

+27

Naam + voornaam Van Eynde Emiel Houben Maurice Pire Guido Slock Antione Praet Maria Claeys Micheline Libbrecht Francine Beyens Christine Tanghe Lieven

Club PC ZIG-ZAG PC Genenbos PC Sint-Truiden De Gulden Kamer De Gulden Kamer De Gulden Kamer PC De Bevers PC De Bevers PC De Bevers

Provincie LIMB LIMB LIMB WVL WVL WVL WVL WVL WVL

Dag van de veteranen

Rene Vosch Andre Reynders De Witte Moniek

20

voor 39 39 39

tegen 7 9 13

uitslag verschil 32 30 26

matchen 3 3 3


Scheidsrechter

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER 2015

Hoe scheidsrechter worden?

Voorwaarden tot deelname: 

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen

Heb jij graag de touwtjes

Een wachttijd naleven van 3jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

in handen?

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Ben jij een perfectionist

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

op vlak van reglemen-

De locatie van het examen wordt later vastgelegd. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie. De voorbereiding op het examen gebeurt in de eigen provincie.

Meten is weten voor jou?

ten? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Marc Borremans, Jozef Michielsstraat 56 2235 Westmeerbeek

Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek

22 maart 2015

Oost-Vlaanderen: Roger Mortier, Schoorstraat 51 - 9230 Wetteren VB&BH: Emiel Schaerlaecken, Kerselaarlaan 72 -1880 Kapelle

Quotering

West-Vlaanderen: Freddy Van Haecke, Brusselstraat 66 bus 03 -

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

8380 Zeebrugge

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam:____________________________________________________________ Het

Voornaam:________________________________________________________ Leeftijd:_________________________________________________________ Licentienummer:___________________________________________________ Club:_____________________________________________________________ Adres:___________________________________________________________ Telefoon/GSM:____________________________________________________ E-mail adres:______________________________________________________

examen omvat:

 IPR  Rol van de scheidsrechter  Rol van de jury  Rol van de federaal afgevaardigde  Provinciale kampioenschappen

Kledijmaat (polo):____________________________________________________ Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters

Commissie voor 21 februari 2015.

21


Damesontmoeting

Damesontmoeting FBFP PFV 11 november te Nijvel Zoals de traditie het betaamt, verzamelden op 11 november 21 Vlaamse en 21 Waalse dames, voor de jaarlijkse damesontmoeting tussen de PFV en de FBFP. Dit jaar was het aan onze Waalse collega’s om de organisatie op zich te nemen en zij vonden bij RP Nivelloise uit Nijvel een prima partner en locatie om dit tot een goed einde te brengen. Sportief hoopten wij uiteraard om even goed te doen als in 2012, toen we voor het eerst in een periode van 5 jaar konden winnen van de Waalse dames. Zo ‘gehoopt’, zo gedaan. Dankzij een collectief sterke prestatie slaagden onze dames er in om de FBFP-dames op eigen terrein in bedwang te houden en wonnen de confrontatie met 27-22. Onze voltallige selectie bestond uit Voor de PFV: 1. Inge Grootjans, Tina Vermeylen, Jessica Meskens 2. Cindy Schoors, Sarah Van der Wiel, Shauni De Meyer Coach : Renaat Borré Delegatie : Reinold Borré, Maurits Boon Voor PFV Antwerpen: Marleen Claeys, Ines Mannaerts, Ina Renders Delegatie : Karin De Pauw Voor PFV Brabant: Ilse Tratsaert, Sara Nolmans, Laura Asselman Delegatie : Dirk De Valck

22

Voor PFV Oost-Vlaanderen: Suzy Kallenbach, Wendy Kucma, Alicia De Smet Delegatie : Annik Kerkhoff, Danny van Gheyt Voor PFV Limburg: Nikita Weijn, Natasja Verboven, Annita Serroeyen Voor PFV West-Vlaanderen: Shirley Clicteur, Patina De Wilde, Jenny Lefevre Proficiat dames!


Scheidsrechter

FEDERAAL SCHEIDSRECHTER 2015

Hoe scheidsrechter worden?

Voorwaarden tot deelname: 

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Provinciaal scheidsrechter zijn sedert ten minste 2 jaar

Heb jij graag de touwtjes

Tenminste 20j oud zijn en maximaal 65j op de dag van het examen

in handen?

Een wachttijd naleven van 3jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Ben jij een perfectionist

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

op vlak van reglemen-

De locatie van het examen wordt later vastgelegd. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie. De voorbereiding op het examen gebeurt in de eigen provincie.

Meten is weten voor jou?

ten? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Marc Borremans, Jozef Michielsstraat 56 2235 Westmeerbeek Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek

22 maart 2015

Oost-Vlaanderen: Roger Mortier, Schoorstraat 51 - 9230 Wetteren VB&BH: Emiel Schaerlaecken, Kerselaarlaan 72 -1880 Kapelle West-Vlaanderen: Freddy Van Haecke, Brusselstraat 66 bus 03 -

Quotering

8380 Zeebrugge

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Inschrijvingsformulier Naam:____________________________________________________________ Het

Voornaam:________________________________________________________ Leeftijd:_________________________________________________________

examen omvat:

 IPR

Licentienummer:____________________________________________________ Rol van de scheidsClub:______________________________________________________________

rechter

Adres:_____________________________________________________________ Rol van de jury

 Rol van de federaal afgevaardigde E-mail adres:_______________________________________________________ Telefoon/GSM:___________________________________________________

Kledijmaat (polo):_________________________________________________

 Federale kampioenschappen

Dit formulier via uw club overmaken aan de Federale Scheidsrechters Commissie voor 21 februari 2015.

23


Initiatorcursus

INITIATOR PETANQUE In 2015 werkt de PFV opnieuw mee aan de kwaliteitsverbetering van de petanquesport. Dit maken we mogelijk door, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, de erkende initiatorcursus te organiseren.

Hebt u een passie voor de petanquesport? Streeft u er naar uw eigen kennis te verruimen en deze kennis door te geven aan anderen? Geeft het jou een “kick� om je favoriete sport te doen leren en te zien leren?

Dan is deze cursus zeker iets voor jou! De initiatorcursus bestaat uit: * een algemeen gedeelte (= module 1) * een sportspecifiek gedeelte (= module 2) * didactiek praktijk (= module 3)

Eerstvolgende data: * Algemeen gedeelte: U kan het algemeen gedeelte bij eender welke sporttak volgen. ruim de keuze om een geschikte datum te vinden.

Dit geeft u

* Specifiek gedeelte + praktijk: (= modules 2 + 3) zaterdag 28 februari, zondag 1 maart en zaterdag 14 maart voor module 2 en zaterdag 21 maart, zondag 22 maart en zaterdag 28 maart voor module 3. De cursus gaat steeds door te Gent. Het examen wordt afgenomen op zaterdag 4 april, eveneens te Gent. Voorwaarden tot deelname: * minstens 17 jaar worden in het jaar van de cursus Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de Vlaamse Trainersschool en de PFV (www.pfv.be) of via tim-pennoit@pfv.be of telefonisch via 09/243.11.41 Inschrijven voor de cursus is uitsluitend mogelijk via de website van de Vlaamse Trainersschool (www.blosos.be/vts).

24


Uitzending

Uitzending Malmédy De PFV had een uitnodiging ontvangen om een triplet + coach uit te zenden naar het Internationaal toernooi ‘Trophée de Wallonie’ te Malmédy. Naar aanleiding hiervan besliste de PFV om een jeugdig team samen te stellen en hen de kans te geven om zich in het zuidelijk landsgedeelte te tonen. Als coach zou Staf Devoldere de ploeg vergezellen en hij ging dan ook, in samenspraak met de nationale jeugdverantwoordelijken, op zoek naar 3 jeugdige spelers. Het werd een onvergetelijke ervaring voor de 3 jonge spelers (1 junior + 2 beloftes) én coach Staf. Hierna volgt de ervaring van één van de spelers over deze uitzending. Voorbereiding: Ik (Michael De Greef ) was zeer opgetogen toen Staf me vroeg om deel uit te maken van de PFV-selectie voor dit tornooi en heb dan ook bevestigd. Ik zou spelen met 2 West-Vlamingen waarvan ik enkel Joren D’Heedene (PC Colora Roeselare) kende en een tijdje geleden zelf gecoacht had. De 3de speler was Nicolas De Neve van PC den Akker. Voor hem werd het zijn eerste uitzending en ook zijn eerste, grote toernooi buiten West-Vlaanderen. Er werd in de loop van de week weinig informatie bekomen over het verloop van het toernooi en de slaapplaats. Er werd vaak gebeld en gemaild naar de organisator, maar tot op de zaterdagochtend van het toernooi zelf wisten we enkel dat er slaapplaats beschikbaar was voor de spelers. Maar voor Staf was er niets bekend, net als de locatie en de accommodatie van het hotel. Aanvang van het toernooi: We kwamen ‘s morgens vroeg samen aan PC Singel zodat we vanaf daar met 1 wagen naar Malmédy konden rijden. De eerste kennismaking met de andere spelers was zeer positief. Ik was al blij dat ik hun “eigen taaltje” ook wat begreep. Eens in Malmédy aangekomen, werden we wat omvergeblazen door de mooie omgeving vol bosrijke heuvels.

Er waren heel veel en heel goede petanquespelers aanwezig op het toernooi. Dit gaf ons al een zekere boost om goed te presteren. Het plan was om van elke wedstrijd, hoe zwaar ook, te genieten. Eerste wedstrijd: De start van de wedstrijden werd met een uur vertraagd, maar dit gaf ons voldoende tijd om de niet zo evidente ondergrond te leren kennen. Er waren 160 terreinen van elk 3 meter op 13m. De ondergrond was zeer hard en er lag een dunne laag dolomiet op. Deze laag verplichtte de schutter om altijd ijzer te schieten om een bal voldoende ver weg te krijgen. De pointage was ook niet evident, een bal die tussen 50 en 75 cm van de cochonnet lag, was een zeer goede bal. We mochten onze eerste poulewedstrijd aanvangen tegen een andere uitgenodigde ploeg. We kwamen 8-0 op voorsprong, maar we verloren dan toch nipt met 12-13 voornamelijk door een gebrek aan maturiteit en ervaring. Tweede wedstrijd: Hier mochten we tegen de verliezers van de andere wedstrijd spelen, een beloftenploeg van Vottem. Deze wedstrijd konden we in vijf mènes in ons voordeel beslissen. Derde wedstrijd: Nu was het tijd om de barrage (tot 13) te spelen tegen de 4de ploeg van de poule (die verloren had tegen onze 1ste tegenstander). Het was ook een uitgenodigde ploeg van As du Carreau (spelers van Moisson + Wanze). Hier ging het redelijk gelijk op, maar aan de meet was deze ploeg net dat tikkeltje beslissender en sterker dan ons. B-categorie: We moesten dus aanvangen in de B-categorie waar we geen quadrage moesten spelen. De eerste wedstrijd speelden we tegen een uitgenodigde veteranenploeg uit Marseille. We moesten deze partij binnen spelen in de grote expo van Malmédy en konden deze winnen, weliswaar met de nodige moeite.

25


Uitzending Dan moesten we geruime tijd wachten en mochten we, opnieuw buiten, de achtste of kwartfinale spelen. Daar verloren we jammer genoeg omdat we ons niet genoeg vast konden bijten in de wedstrijd.

Accommodatie: Het hotel bestond uit verschillende grote chalets en we hebben een goede nacht gehad. Alles was ter beschikking en het hotel was goed verzorgd.

Catering: Gedurende heel het toernooi kregen alle uitgenodigde delegaties/spelers een bandje waarmee ze altijd gratis drank konden halen, konden eten in de VIP-ruimte en naar de VIP-lounge konden gaan om van kortbij de carré d’honneur te bekijken.

Dag 2: Het open toernooi (doublette) mocht Nicolas met Staf spelen en ik met Joren. We hebben de eerste wedstrijd gewonnen en de tweede verloren. Staf en Nicolas behaalden hetzelfde resultaat.

Het eten dat we voorgeschoteld kregen was altijd tip top in orde. Er was zelfs keuze tussen verschillende gerechten. Alles wat ik gegeten heb, was zeer lekker en voldoende.

Besluit: Ik ben zeer blij met de kans dat ik heb gehad om nog eens zelf te spelen voor een selectie in plaats van te coachen. Het resultaat lijkt niet zo schitterend, maar dit was het uiteindelijk wel als je de kwaliteit van de tegenstanders bekijkt. Dit kwam echter voor mij niet op de eerste plaats. Die eerste plaats is voor mij gevuld met het plezier en de vriendschap die ik voelde tijdens en na het toernooi zowel met de medespelers als met de coach. Een geslaagde uitzending!!

Vlnr. Nicolas De Neve, Staf Devoldere, Joren D’Heedene en Michael De Greef

26


Regio's

Echo’s uit de regio’s West-Vlaanderen PC De Gulden Kamer – 6de editie "Dag van de Brugse Sportclubs" Tijdens de "Dag van de Brugse Sportclubs" op zondag 30 september was, mede door het schitterend weer, terug een massa volk aanwezig. Men kon er met de verschillende aanwezige verenigingen kennis maken en eventueel zelf één van de aangeboden sporttakken uitproberen. P.C. De Gulden Kamer was traditioneel ook van de partij en

trok vooral jeugdige spelertjes aan. Gerrit, Carine, Kay en Filip hadden bij wijlen handen tekort om de vele geïnteresseerden enige initiatie in het petanquespel bij te brengen. Dit resulteerde in een drietal nieuwe leden die ik bij deze verwelkom in onze club. Ik wens hierbij de stadsdiensten te bedanken voor het perfect aangelegde petanqueveld. Filip

27


Regio's Limburg Ludo Daniels Secretaris zijn in eender welke organisatie is een job die beter kan betiteld worden als: “de onmisbare persoon die heel veel, zo niet bijna alles moet regelen”. Als je dan tweemaal secretaris bent en je hebt daarbij nog een dagelijkse job te vervullen zoals Ludo Daniels, dan komen er regelmatig overuren bij te pas en soms zelfs nachtwerk om de beide secretariaten up to date te houden. In PC Boekt is Ludo niet alleen bestuurslid, maar is hij binnen het bestuur aangeduid als secretaris van de club. Iedere clubsecretaris weet wel wat de job van secretaris inhoudt. Het is er eentje waarbij men op elk tijdstip informatief alert moet zijn. De voornaamste bezigheden van de secretaris bundelen zich gaande van het ledenbestand, uitnodigingen versturen, verslagen maken, inschrijvingen voor wedstrijden versturen, affiches maken, alle info verzorgen binnen de club tot alles wat ik nog vergeten ben. Buiten het secretariaat van PC Boekt heeft Ludo ook nog het secretariaat van PFV Limburg in handen, het overkoepelend orgaan van alle PFV-aangesloten clubs van Limburg. Van elk comité binnen PFV Limburg, zijnde het Dagelijks bestuur, de Provinciale Raad, het Sportleiderscomité, het Scheidsrechterscomité, het Veteranencomité, het Jeugdcomité, het nodige schrijfwerk verzorgen, is geen sinecure. Ludo heeft naast dit alles ook nog zijn dagelijkse job. Elke dag overuren voor de petanque en dikwijls nachtwerk zijn daardoor nodig om zijn beide secretariaten in orde te houden. Het bijhouden van de uitslagen van de wekelijkse wintercompetitiewedstrijden, de winterkampioenschappen en de wintertornooien, de uitslagen van de PIB, de zomerkampioenschappen, de sextettenwedstrijden en de zomertornooien is nog een extra bezigheid. Al deze informatie moet tijdig naar de verschillende clubs verstuurd worden, want anders komen de vragen vanuit de verschillende clubs, waarom….?

De voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering, de kampioenenhulde en het ITC nemen ook heel wat tijd in beslag. Er zullen wellicht nog werkzaamheden zijn die in dit artikel niet vernoemd zijn en die ook bij de taak van de provinciale secretaris behoren. Wel, ook deze worden door Ludo zeer nauwkeurig bijgehouden. De volledige Limburgse jeugdorganisatie rust ook nog op de schouders van Ludo. Hij zorgt dat de maandelijkse jeugdtraining kan doorgaan in PC Boekt onder de leiding van de Limburgse jeugdtrainers, hij doet de inschrijvingen van de Limburgse jeugd voor de jeugdtornooien en begeleidt de jeugdspelers op hun kampioenschappen en tornooien. Nog niet genoeg, want hij is ook nog bestuurslid in de Raad van Bestuur van de PFV. Regelmatig naar Gent rijden om vergaderingen bij te wonen is voor Ludo blijkbaar geen inspanning… misschien wel eens even een ontspanning. Om dit alles aan elkaar te rijgen is het geen wonder dat er regelmatig e-mails na 0.00 uur toekomen. Over heel veel tijd om zelf petanque te spelen beschikt Ludo dus niet, want hij zit ook nog regelmatig ergens in Limburg achter de wedstrijdtafel of hij heeft het meetmateriaal in handen om als provinciaal scheidsrechter op te treden. Is er dan toch nog ergens wat vrije tijd om te spelen dan is hij met veel plezier van de partij. In de wintercompetitie heeft hij op zaterdagnamiddag een vaste plaats in de A ploeg van PC Boekt in de 1e provinciale afdeling. Een beetje ontspanning mag ook wel, want anders doet hij niets anders dan werken. We kunnen wel degelijk zeggen dat Ludo 2 levens beleeft. Een normaal huiselijk leven zoals iedereen en een 2e leven wat zich het “petanqueleven” noemt. Om die 2 levens te combineren moet men een sterke persoonlijkheid hebben en die eigenschap heeft Ludo zeker en vast. Soms stel ik mij de vraag hoe dat menselijk mogelijk is, maar het is wel degelijk mogelijk door zijn gedrevenheid en zijn persoonlijke inzet. “Proficiat Ludo voor uw gedreven inzet” Herman Croymans

28


Regio's PC Boekt is verhuisd! Er was reeds enkele jaren sprake dat PC Boekt een nieuw lokaal zou krijgen, vandaar dat er reikhalzend werd uitgekeken naar het leggen van de eerste steen van een nieuw gebouw. Tegenover het oude lokaal van PC Boekt in de Ubbelstraat te Boekt, deelgemeente van Heusden-Zolder, heeft de gemeente een modern complex opgetrokken waar verschillende verenigingen van Boekt hun gading gaan kunnen vinden. De complete buitenaanleg moet nog gebeuren, maar dat belette PC Boekt niet om vanaf 18 augustus 2014 hun intrek te nemen in het nieuwe complex en de wintercompetitie 2014-2015 te laten starten in hun gloednieuw lokaal en op hun nieuwe pleinen. Weliswaar vooraf gegaan door de verhuis van alle bruikbare en misschien ook wel onbruikbare artikelen. De verhuisafstand was erg kort waardoor een verhuiswagen niet nodig was. Het was tenslotte maar juist de straat over. De volledige verhuis gebeurde dan maar op pure mankracht. Het lokaal werd verder ook naar de wens van PC Boekt ingericht. De aanleg van de buitenpleinen zal pas in een volgend stadium van de volledige afwerking gebeuren en laat bijgevolg nog wel even op zich wachten. Voor PC Boekt is een vast en ruim lokaal voorzien bestaande uit 9 binnenpleinen en een grote zitruimte om de wedstrijden te laten volgen door de supporters en sympathisanten.

Buiten de trainingsdagen zal het nieuwe lokaal natuurlijk ook gebruikt worden om alle thuiswedstrijden van de wintercompetitie af te werken. Het nieuwe lokaal zal bijgevolg op zaterdag, zondag en woensdag ook bezet zijn. Er blijven dus maar enkele dagen van de week over dat er geen petanque zal gespeeld worden in het nieuwe lokaal van PC Boekt. Hun oud lokaal, samen met de buitenpleinen, zal in de toekomst plaats moeten ruimen om er woningen en/ of appartementen op te trekken. Dit was onder andere één van de redenen waarom de gemeente HeusdenZolder gekozen heeft voor het bouwen van het nieuwe gemeentelijke complex. Zoals er reikhalzend werd uitgekeken naar een nieuw onderkomen voor PC Boekt, zo blijven we met argusogen kijken naar de volledige afwerking van de accommodatie, inclusief de nieuwe buitenpleinen. Maar… nog even geduld. PC Boekt ziet bijgevolg af van alle buitenactiviteiten zolang de aanleg van de buitenpleinen niet is afgewerkt. Wij wensen PC Boekt veel voorspoed en geluk in hun nieuw lokaal en hopen dat er nog vele sportieve wedstrijden mogen gespeeld worden in alle reeksen van de Vlaamse wintercompetitie, de winterkampioenschappen, georganiseerd door PFV Limburg, en de eventuele Vlaamse winteractiviteiten die op de kalender gezet worden door de PFV. Herman Croymans

Zoals reeds gezegd, staan vanaf maandag 18 augustus 2014 de deuren open voor de petanquespelers, dit om de spelers het voordeel te geven hun eigen pleinen te leren ervaren en om te trainen voor de start van het nieuwe winterseizoen.

Dag van de Veteranen Neen, jullie hebben het verkeerd voor. Op 5 september 2014 was er geen voetbal en al zeker geen thuismatch van KRC Genk in de Cristal Arena, maar het was wel verzamelen geblazen voor alle petanquende veteranen van het Vlaamse landsgedeelte aangesloten bij PFV.

Al onze veteranen uit de 5 Vlaamse provincies waren uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Dag van de Veteranen’, een organisatie die dit jaar door PFV Limburg diende uitgevoerd na toewijzing van de PFV.

29


Regio's PFV Limburg had gekozen voor de Cristal Arena van KRC Genk om dit evenement te laten doorgaan. Voor vele veteranen was het erg vroeg opstaan om tijdig in Genk te belanden, want de dag begon al erg vroeg, tenzij je 8.00 uur in de ochtend niet vroeg vindt? Voor onze kranige sporters was dat vroeg opstaan voor één keer geen probleem. Van 8.00 tot 8.30 uur konden de veteranen hun aanwezigheid melden, want van dan af werd de ‘Dag van de Veteranen’ geopend met geurende koffie en ontbijtkoek. Onze PFV voorzitter wenste iedereen van harte welkom en hij gaf te kennen dat het een aangename dag zou worden. Het programma van de dag werd overlopen en ondertussen meldden de gidsen van KRC Genk zich om onze sportievelingen een aangename rondleiding te geven van de volledige KRC Genk accommodatie. Door het grote aantal aanwezigen werden onze veteranen in groepen ingedeeld om samen met een gids de volledige Cristal Arena af te lopen en te bezichtigen. Dit gebeurde vanaf 9.00 tot 11.30 uur en was zeker de moeite waard. Na de rondgang was het om 12.00 uur aanschuiven voor het middagmaal. Even uitrusten na het eten want vanaf 14.00 uur werd er in tripletten petanque gespeeld op één van de voorradige parkings. Het bestuur van PFV Limburg was verantwoordelijk voor het in orde maken van de pleinen en de bezetting van

de wedstrijdtafel. Klussen die Guido Reekmans, Antoon Lemmens en Ludo Daniels voor hun rekening hebben genomen. Natuurlijk werd er door de wedstrijdtafel een uitslag bijgehouden en na de 3 voorziene spelbeurten waren er 3 eretripletten te vernoemen: 1e plaats: Van Eynde E. PC Zig Zag Limburg Houben M. PC Genenbos Limburg Pire G. PC St-Truiden Limburg 2e plaats: Slock A. Praet M. Claeys M.

PC Gulden kamer PC Gulden kamer PC Gulden kamer

Op 5 september 2014 was het de ‘Dag van de Veteranen’ in KRC Genk en één dag later, op 6 september 2014, was het de ‘Dag van de Besturen’. PFV Limburg had er voor gekozen om de ‘Dag van de Besturen’ niet te laten doorgaan op KRC Genk, maar

30

West-Vlaanderen West-Vlaanderen

3e plaats: Libbrecht F. PC De Bevers West-Vlaanderen Beyens C. PC De Bevers West-Vlaanderen Tanghe L. PC De Bevers West-Vlaanderen Op de prijsuitreiking om 18.00 uur werden door onze PFV-voorzitter, Reinold Borré, de bekers verdeeld aan de 3 eretripletten. Het was een aangename dag voor onze veteranen en na de slotrede van onze PFV Limburg voorzitter, Eugene Beckers, en onze PFV voorzitter, Reinold Borré, stapte iedereen in de auto of autobus om tevreden huiswaarts te keren. PFV en PFV Limburg danken langs deze weg alle veteranen die aanwezig waren op onze ‘Dag van de Veteranen 2014’. Wij maken een nieuwe afspraak voor volgend jaar ergens in Vlaams-Brabant & BH.

Dag van de Besturen Jaarlijks komt, daags na de ‘Dag van de Veteranen’, een vertegenwoordiging van heel wat bestuursleden uit de PFV clubs ergens in het Vlaamse landsgedeelte samen. Dit jaar moest PFV Limburg eveneens zorgen voor die organisatie.

West-Vlaanderen

wel om de deelnemers te laten samenkomen in zaal ‘De Moffel’ in Lommel. De dagindeling was ongeveer gelijk aan die van de dag voorheen. Alweer vroeg opstaan voor vele bestuursleden en zeker voor de bestuursleden die deelgenomen hadden aan de ‘Dag van de Veteranen’


Regio's in Genk. Voor hen was het een zeer korte nacht, maar dat belette echter niemand om hun aanwezigheid te melden tussen 8.00 en 8.30 uur. Aansluitend werden er ontbijtkoeken en lekkere koffie geserveerd en werd er aandachtig geluisterd naar het welkomstwoord van onze PFV-Limburg voorzitter, Eugene Beckers, en onze PFV voorzitter, Reinold Borré. Om de voormiddag te vullen werden door het PFVLimburg bestuur 2 locaties voorzien. De Stad Lommel heeft wel enkele zandwinningen en zoals iedereen weet is glas een product geproduceerd uit zand. Vandaar dat de Stad Lommel een bezoekerscentrum heeft ingericht onder de naam ”Het Glazen Huis”, een eerste locatie om te bezoeken. Lommel heeft ook een aangenaam centrum om te bezoeken met een erg gevarieerde winkelstraat. Het centrum was de tweede locatie om te bezoeken. Begeleid wandelen in de stad, winkels bezoeken of rustig gaan genieten op een terrasje en iets gaan nuttigen, keuze genoeg om de voormiddag te vullen. Om de afstand van zaal ‘De Moffel’ naar Lommel-centrum te overbruggen, had PFV Limburg beroep gedaan op De Lijn. Tegen 11.45 uur werden wij met de autobus terug gebracht naar onze vertrekbasis alwaar er om 12.00 uur een zeer uitgebreid middagmaal aan tafel werd geserveerd door de leden van het bestuur PFV Limburg. Nog wat nagenieten en wat rusten na het eten want om 14.00 uur was het tijd voor het petanquetornooi.

Net zoals op de ‘Dag van de Veteranen’ werden door de wedstrijdtafel de resultaten bijgehouden en dit resulteerde na 3 spelronden in de volgende uitslag: PC De Berk Limburg 1e plaats: Vosch R. Limburg 2e plaats: Reynders A. PC Zig Zag 3e plaats: De Witte M. KPC De Bevers West-Vlaanderen Na de bekendmaking van de uitslag, het uitreiken van de mooie bekers en het nemen van de nodige foto’s, was het tijd om te gaan genieten van een zeer verzorgde en erg uitgebreide receptie die aan de bestuursleden werd aangeboden. Natuurlijk werd de dag afgesloten met een slotrede van onze PFV-Limburg voorzitter, Eugene, en onze PFV voorzitter Reinold, die alle bestuursleden dankten voor hun aanwezigheid op de ‘Dag van de Besturen’. Verder werden er dankwoorden gericht aan ons petanquend lid van PC Boekt en tevens federaal scheidsrechter, maar vandaag vooral traiteur met klasse, Peter Troonbeeckx en zijn gevolg. Ook het ganse PFV-Limburg bestuur werd uitgebreid bedankt en tenslotte werd aan iedereen nog een fijne avond en een behouden thuiskomst gewenst. Volgend jaar zullen we terug iedereen welkom heten op de ‘Dag van de Besturen 2015’ ergens in de provincie Vlaams-Brabant & BH. “Tot dan allemaal” Herman Croymans

Wintercompetitie 2014-2015 Wat stonden we met zijn allen te wachten op de start van het zomerseizoen 2014 met al zijn zomeractiviteiten, tornooien, kampioenschappen, beachtornooien, sextetten, enz. Maar wat is dat allemaal zo snel voorbij gegaan, want na het samenstellen van de winterkalenders zijn we alweer aan een nieuw winterseizoen begonnen.

Inmiddels zijn de eerste wedstrijden van de wintercompetitie reeds achter de rug en wordt er al gespeculeerd over welke ploegen zullen opgaan naar een hogere reeks of jammer genoeg, maar ook dat is realiteit, welke ploegen een stapje zullen moeten terugnemen en het in een reeks lager zullen moeten doen. Eerst moet echter de wintercompetitie nog gespeeld worden om die resultaten te weten te komen. Hoogst waarschijnlijk komen, op het einde van de rit, de speculaties niet meer overeen met de behaalde resultaten. De uitslag afwachten is de boodschap.

31


Regio's We gaan even Limburg in beeld brengen door het aantal Limburgse ploegen in de wintercompetitie te vermelden:

• In de 1e nationale afdeling moet PC Genenbos het • • • • •

waar maken. Limburg heeft geen vertegenwoordiging in de 2e nationale afdeling. In de federale afdeling bij de dames speelt de PFV Limburgploeg. In de federale afdeling bij de heren spelen er in 1e afdeling 5 Limburgse ploegen: PC Olympia, PC Boekt, PC St-Truiden, PC Tongeren en PC Zig Zag. Limburg heeft geen ploeg in de 2e federale afdeling. Provinciaal speelt Limburg in 4 reeksen: 10 ploegen in 1e provinciale afdeling, 10 ploegen in 2e provinciale afdeling en 16 ploegen in 3e provinciale afdeling, verdeeld in 2 reeksen van elk 8 ploegen. De 50+ competitie bestaat uit 1 reeks van 12 ploegen en 4 reeksen van elk 10 ploegen.

Dit geeft een totaal aantal ploegen van: o Nationaal 1 ploeg o Federaal 5 herenploegen en 1 damesploeg o Provinciaal 36 ploegen o 50+ 52 ploegen Toch niet onaardig: 9 spelers nationaal 45 spelers bij de federale heren en 6 bij de federale dames o 324 provinciale spelers o 312 50+ spelers o o

32

In deze getallen zijn de reservespelers nog niet mee geteld. We kunnen nog geen bedenkingen maken over eventuele laureaten in de verschillende reeksen, want we zijn nog maar pas gestart. De wintercompetitie moet nog op kruissnelheid komen om tegen het voorjaar van 2015 de kampioenen van elke reeks te vieren op onze jaarlijkse kampioenenhulde. PFV Limburg wenst alle ploegen nog een fijne wintercompetitie, maar hoopt dat niet alleen de wintercompetitie, maar ook alle petanquewedstrijden die in de toekomst nog zullen gespeeld worden sportief, spannend en zonder moeilijkheden mogen verlopen. Verder hopen we dat de best spelende ploegen mogen winnen om als beloning in de volgende wintercompetitie een reeks hoger te gaan spelen. Onthoud ook dit nog, de beslissing van de scheidsrechter is “Bindend en Onherroepelijk” houd daar rekening mee aub. Herman Croymans


Uit de media

Petanque COC viert kampioenen RONSE - Afgelopen zaterdag vond bij Petanqueclub COC Ronse de jaarlijkse huldiging plaats van de kampioenen van de zomercompetitie 2014. Patrick Auger kreeg de trofee bij de heren, Martine Roos bij de vrouwen en Simon Auger bij de jeugd. Kampioenen zomercompetitie 2014 Heren 1° Patrick Auger 2° Ronald Soubry 3° Pierre Allinckx

350 punten 326 punten 322 punten

Dames 1° Martine Roos 2° Sandra Vallez 3° Cosette Hantson

325 punten 307 punten 298 punten

Jeugd 1° Simon Auger 2° Arno Vanhoolandt

290 punten 282 punten

sn

Auteur: Stijn Delabie Bron: Het Nieuwsblad

PC Omega Petanqueclub Omega, Goedlevenstraat 179/3 Oostakker, sluit de ‘Week van de Sportclub’ af met een geslaagd recreantentornooi. Liefst 68 spelers kwamen opdagen en dit tornooi kende geen verliezers. Op het einde staken Armand, Maddy en Anette er bovenuit, maar iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Een geslaagd sportief evenement, met dank aan de deelnemers.

Club wordt ook derde op Belgische Interclub Beker - Wemmelse petanquers beste van Vlaanderen De petanqueclub van Wemmel heeft op de Belgische Interclub Bekerwedstrijd bijzonder fraaie resultaten gehaald: derde beste ploeg van het land en eerste ploeg van Vlaanderen. Dde club ook één van de grootste in de streek.

De petanqueclub Wemmel heeft op de Belgische Interclub Bekerwedstrijd op eigen terrein in Wemmel bijzonder goed gescoord. Daar namen de acht beste clubs uit Vlaanderen en de acht beste clubs uit Wallonië het tegen mekaar op. Het resultaat? Petanqueclub

33


Uit de media Wemmel werd derde van het tornooi en is de eerste Vlaamse club van het tornooi. De Wemmelse petanqueclub is duidelijk opgeklommen naar hoger niveau. Met tien binnenpleinen en 16 buitenpleinen heeft de club op het sportcomplex Marcel Van Langenhove ook alle troeven om verder te groeien. Voorzitter Gerrit Aenspeck (54) uit Wemmel is enthousiast. ‘Hier wordt alle dagen petanque gespeeld. Petanque is in Wemmel echt ‘hot’ geworden. Theo Van Hove richtte de club in 1988 op met tien mensen die petanque speelden als hobby. De club groeide uit tot een vereniging met liefst 300 leden. En die komen allemaal van binnen een straal van 20 kilometer.’ ‘Ook op sportief vlak is de club de laatste jaren enorm gegroeid. We organiseerden zelf al twee keer het Belgisch Kampioenschap op de parking van het Gemeentelijk Complex Zijp. De gemeente bracht hiervoor de ondergrond aan. Petanque is uit Wemmel niet meer weg te denken, en daarom willen we de club dan ook verankeren.’ Het zoeken naar jonge spelers staat daarbij voorop. ‘De jeugd is de toekomst. Daarom willen we naar de scholen toe dit seizoen enkele acties organiseren om kinderen en jongeren warm te maken voor onze sport.’ ‘We denken ook aan een initiatiesessie voor jongeren van het jeugdhuis en willen op de jaarmarkt en via het Lokaal Dienstencentrum onze club nog meer promoten. We hopen ooit in nationale competitie te spelen. We staan er niet veraf,’ aldus de voorzitter, die de fakkel overnam van Jules De Ridder (77) die 7 jaar voorzitter was

34

De Wemmelse petanquespelers laten anderen ver achter zich. jhp

Wat ons zo aanspreekt in petanque? Gerrit: ‘Vriendschap, passie, sociaal contact, en het blijft natuurlijk ook wel een sport met een competitiegeest. Onderschat petanque niet: je hebt een goede concentratie nodig, een goede fysiek,veel trainen en een arendsoog. Bovendien moet je altijd kalm blijven’, besluit Gerrit. www.petanque-wemmel.be Auteur: Joris Herpol Bron: Het Nieuwsblad


In memoriam / Verloren bal

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met grote droefheid meldt het bestuur en de leden van PC Heirnis u het overlijden van de heer Hendrik Vos. Hendrik werd geboren op 16 augustus 1922 en is overleden op 11 mei 2014. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Met grote droefheid meldt het bestuur en de leden van PC Heirnis u het overlijden van mevrouw Josephine Millecam. Josephine werd geboren op 8 maart 1940 en is overleden op 31 augustus 2014. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Verloren bal Er werd een bal met de kenmerken OKARO SOLEIL 110 680 S233 omgewisseld voor een bal met de kenmerken OKARO SOLEIL 110 680-X632. Bent u in het bezit van de omgewisselde bal of heeft u hierover meer informatie, dan kan u contact opnemen met Mario Criaco van PC Lint op het nummer 0473/81.36.57.

35


Info – Pub

VERZEKERINGEN VAN OPDORP & PEETERS NV 1. Jean Peeters Verzekeringsagent 2. Dirk Van Opdorp Verzekeringsagent 3. Ilse Dorenberg Boekhouding 4. Stephanie Maes Commercieel administratief medewerker

5. Dennis Douws Commercieel medewerker 6. Joris Van Opdorp Schadebeheerder 7. Elke Nuytemans Schadebeheerder 8. Thijs Van Looveren Commercieel medewerker

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A

36

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden Tel 09/252 16 20 www.petanquemistral.be 10 verwarmde binnenbanen 40 buitenbanen aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren: Elke donderdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 meli-melo Elke zaterdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

37


Info – Pub

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ LOGISTIEK

MAGAZINES BROCHURES AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be

SINGEL STROMBEEK Pétanque club v.z.w.

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

38


Categorieën 2015 Catégories 2015 Miniemen Minimes

geboren van nés de

2004 tot en met 2009 2004 à 2009 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten Cadets

geboren van nés de

2001 tot en met 2003 2001 à 2003 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

Junioren Juniors

geboren van nés de

1998 tot en met 2000 1998 à 2000 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

Beloften Espoirs

geboren van nés de

1993 tot en met 1997 1993 à 1997 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1966 tot en met 1997 1966 à 1997 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van nés de

1961 tot en met 1997 1961 à 1997 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1965 en ervoor 1965 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Veterans

geboren in nés en

1960 en ervoor 1960 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.