Magazine 02 2013

Page 1

SPORTMAGAZINE

2 • 2013 Driemaandelijks tijdschrift • 35ste jaargang • juli 2013 • Afgiftekantoor Brugge - P3A9157 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


3UREOHPHQ PHW GH SDSLHUZLQNHO YDQ MH VSRUWFOXE" ]RHN RS VWHO HHQ YUDDJ YROJ HHQ RSOHLGLQJ YUDDJ SHUVRRQOLMNH EHJHOHLGLQJ

G\QDPRSURMHFW EH

ZZZ

PDQDJHPHQWRQGHUVWHXQLQJ YRRU VSRUWFOXEV

Y]Z ZHWJHYLQJ JRHG EHVWXXU ERHNKRXGLQJ YULMZLOOLJHUVEHOHLG YHU]HNHULQJHQ ILVFDOLWHLW IXVLHV HQ VSOLWVLQJHQ


Inhoud

Inhoud Dynamoproject ...................................................................................................................2 Wist u dat ................................................................................................................................4 Voorwoord ..............................................................................................................................5 Dag van de veteranen ................................................................................................ 6-7 Dag van de besturen .................................................................................................. 8-9 Verslag reis Turkije – april 2013 ...............................................................................10 Nieuw: reis Turkije – september 2013 .........................................................11-12 Laatste kans: jeugdsportkamp .........................................................................13-14 Uit de media .......................................................................................................................15 Resultaten internationale tornooien ............................................................16-17 Resultaten kampioenschappen ......................................................................18-23 Echo’s uit de regio’s .................................................................................................24-30 Kalender zomertornooien ..................................................................................31-32 In memoriam .....................................................................................................................33 Verloren bal .........................................................................................................................33 Advertenties ................................................................................................................34-40

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Drukkerij Lannoo www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter:

Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist u dat...

Wist u dat... … Obut momenteel promotie maakt voor doelkogeltjes die je met een magneet kan aantrekken, MAAR, in tegenstelling tot wat ze voorstellen, deze niet zijn goedgekeurd door de FIPJP (Internationale Petanque Federatie) en dus geen geldige doelkogeltjes zijn.

… er verschillende versies van de 10 geboden circuleren. Dit is er eentje voor sporters en sportclubs: 1) Bemin je sport en spel 2) Denk niet, “ik ben de beste” 3) Denk nooit, “ik ben de slechtste” 4) Wees beschaafd en maak je niet kwaad 5) Geen gezaag en geen geklaag 6) Wees sportief, het maakt je lief 7) Hou rekening met een ander. Kan je dat niet, ’t wordt tijd dat je verandert 8) Wees tevreden met je ploeg, al is het voor jou niet goed genoeg 9) Wees hoffelijk na het spel 10) En zeg steeds… Dank u wel

… het jeugdcircuit in volle gang is. De uitslag kan je raadplegen op de website van de PFV (www.pfv.be). Ben je jonger dan 23 en wil je ook nog meedoen, geen probleem. Je kan je op voorhand inschrijven voor een dagdeelname of je meldt je op de ochtend van het jeugdcircuit aan bij het secretariaat. Het inschrijvingsformulier kan je eveneens terugvinden op onze website.

… we in september opnieuw richting Turkije reizen. Alle informatie en het inschrijvingsformulier vind je terug in dit magazine of op de website (www.pfv.be/activiteiten). Opgelet, wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt en vorig jaar was de reis volzet.

… de federatie in het voorjaar een cursus coaching en een erkende initiatorcursus heeft ingericht.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Geachte Petanquespelers en -speelsters, De zomer staat weer voor de deur en verscheidene mensen denken al aan hun vakantie waarin zij ook tijd maken voor een potje Petanque. De gezellige en ontspannende vakantiesfeer laat toe onze sport op een andere manier te beleven, bij een natje en een hapje gaan de wedstrijden op een rustig tempo voorwaarts. Spelen zonder tijdslimiet, tijdsdruk en moeten winnen doet een mens genieten van onze sport. Niets moet, maar bijna alles mag. De echte ontspanning in hogere sferen beleven, dat is pas top. Konden wij deze sfeer ook maar terugbrengen binnen onze diverse kampioenschappen waar gezelligheid zou moeten primeren, doch met een vleugje competitie-ijver. Kortom een sfeer waar ook ruimte is om te genieten van de behaalde resultaten, maar tevens om respect te krijgen en bovenal respect te geven aan de opponent.

Als wij de inschrijvingen van de voorbije provinciale kampioenschappen bekijken, dienen wij vast te stellen dat deze in sommige provincies, voor het eerst in jaren, minder waren. Enerzijds kan het te wijten zijn aan het constante slechte weer waardoor men minder geneigd is om buiten te spelen. Anderzijds moeten wij ons de vraag durven stellen of de geijkte formule, die wij tot nu toe hebben gevolgd, nog van deze tijd is. Moeten wij niet terug gaan naar de vrije inschrijvingen op federaal vlak, zodanig dat iedereen kan genieten over de provinciegrenzen heen en iedereen kan proeven van het hogere (spel) niveau en zich dan ook kan verbeteren. Ook het speelgenot kan dan weer opgewaardeerd worden daar men tegen andere teams zou uitkomen dan nu het geval is. De allerbelangrijkste vaststelling hierin is dat iedereen terug kan deelnemen uit vrije wil en niets meer verplicht wordt. Een zaak die wij met zijn allen dienen te overleggen om een toekomstig gezond en sportief beleid te voeren binnen onze federatie met een zo positief mogelijke uitstraling en een zo groot mogelijk deelnemersveld.

Doch dienen wij de zekerheid te krijgen dat het aantal geselecteerden die op Belgisch niveau wensen deel te nemen het aangeduide quorum behalen om zo onze Waalse vrienden te ontmoeten en er liefst tegen te winnen en dit zonder enige druk vanuit de federatie.

Om ons vakantienummer met een groot vakantiegevoel te kunnen afsluiten, willen wij jullie allen uitnodigen om nog enkele dagen vrij te houden om in september mee te gaan naar Turkije, op een nieuwe locatie, met dezelfde of zelfs betere kwaliteiten dan de vorige oorden. Ook willen wij de geruchten de kop indrukken omtrent de late heen- en vroege terugvluchten. Het tegendeel is waar. Men zal dezelfde strategie volgen zoals in het verleden. Vroeg opstaan om vroeg te vertrekken en laat terugkeren om nog een laatste ganse dag te kunnen genieten van de zon.

Wij wensen jullie allen een mooie, welverdiende, ontspannende vakantie toe zonder zorgen, maar met vele vakantievitamines om het najaar met vreugde en plezier te kunnen doorkomen.

Reinold BorrĂŠ Voorzitter PFV

5


Veteranen

Dag van de veteranen Vrijdag 6 september

8u00 – 8u30 aankomst te Oostende Verwelkoming met koffie en koek 9u00 – 11u30 uitstap 12h00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking

6


Veteranen

Petanque sportdag voor veteranen Op vrijdag 6 september 2013 vertrekken de bussen richting Oostende waar iedere echte PFV – veteraan (vanaf 50+) mét licentie – zowel competitief als recreatief – kan deelnemen aan deze dag. De spelers van West-Vlaanderen voorzien zelf in hun vervoer naar Oostendse PC en kunnen daarna met de bus heen en terug naar de activiteit. Opstapplaatsen busreis: O. Vlaanderen: 06u45 aan de Bandencentrale Gentbrugge Limburg: 05u30 PC Genenbos 05u45 afrit Ham-Kwaadmechelen Activiteit 09u00 – 11u30: uitstap naar het Domein Raversijde.

In de voormiddag is er een bezoek aan het domein Raversijde gepland en in de namiddag is er een tornooi voorzien dat plaats zal vinden op de terreinen van Oostendse PC.

Antwerpen: 06u30 op de parking van JBC Aartselaar Vl. Brabant: 06u15 te Tervuren en 06u40 te Wemmel Terugreis voorzien rond 19 uur Tornooi Tornooi Heren, Dames, Gemengd (zowel competitie als recreant) - in tripletten - licentie verplicht. Start om 14 u – 3 ronden – een beker voor de eerste drie – iedereen krijgt een aandenken.

Kostprijs 20 Euro voor de activiteit, het middagmaal en de deelname tornooi indien je inschrijft voor 1 augustus. 25 Euro voor wie inschrijft na 1 augustus. De busreis wordt gratis aangeboden door de PFV.

Inschrijvingen via de provinciale verantwoordelijken met onderstaand inschrijvingsformulier ten laatste voor 25 augustus. Er dient contant betaald te worden bij de inschrijving aan de provinciale verantwoordelijken.

Antwerpen: Vl. Brabant: Limburg:

O. Vlaanderen: Nicole Matthijs Tel: 0474 49 57 10 Christel De Visscher Tel: 0498 45 96 66 W.Vlaanderen: Marc Steurbaut Tel: 0478 58 49 43

Jean Boumans Wilfried Deman Guido Reeckmans

Tel: 0495 22 08 93 Tel: 0473 81 43 89 Tel: 0472 24 55 61

Bij wijzigingen, vragen of problemen op de dag zelf: Stefan Colle: 0496 76 43 99 Namen deelnemers en licentienummers ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Club: ………………………………………………… Schrijft in voor PFV petanquedag voor Veteranen op vrijdag 6 september 2013 en betaalt voor : Uitstap/middagmaal/tornooi: aantal personen : …… x 20 € = ……… € (voor 1 augustus) Uitstap/middagmaal/tornooi: aantal personen : …… x 20 € = ……… € (na 1 augustus)

Opstapplaats aankruisen a.u.b. o Gentbrugge

o Aartselaar

o Genenbos

o Tervuren

o Ham

o Wemmel

7


Besturen

Dag van de besturen Zaterdag 7 september

8u00 – 8u30 Aankomst te Oostende Verwelkoming met koffie en koek 9u00 – 11u30 Uitstap 12u00 Middagmaal 14u00 Tornooi 18u00 Prijsuitreiking en receptie

8


Besturen

Dag van de besturen Zaterdag 7 september Programma: 08u00 - 08u30 09u00 12u00 14u00 18u00

Aankomst en ontvangst van de bestuursleden te Oostende waar iedereen een koffie en een ontbijtkoek aangeboden krijgt. Vertrek naar domein Raversijde Middagmaal Tornooi in 3 ronden volgens melée systeem - op voorhand in te schrijven Prijsuitreiking gevolgd door een receptie aangeboden door de P.F.V.

Kostprijs middagmaal €15 Wie inschrijft en betaalt voor 1 augustus krijgt €3 korting, dus €12. Bij inschrijving de lijst met de volledige naam van de deelnemers bijvoegen a.u.b. Het ontbijt, de uitstap en deelname aan het tornooi worden gratis aangeboden door de PFV. Inschrijven voor 25 augustus via het PFV secretariaat.

Bij wijzigingen, vragen of problemen op de dag zelf: 0496/76.43.99 (Stefan Colle)

Petanqueclub …………………………………… schrijft in voor: o Ontbijt

met ………. personen

o Uitstap

met ………. personen

o Middagmaal

met ………. personen (€15/€12)

o Tornooi

met ………. personen

9


Verslag Turkije

Verslag reis Turkije – April 2013 Op 12 april 2013 om 4u00 waren de 43 personen aanwezig in Zaventem. Per kamer kregen we een mooie reiszak aangeboden door Thomas Cook Sport. Zodoende hadden de reizigers die reeds eerder waren meegegaan een nieuw gadget in plaats van de polo. Onze vlucht verliep prima en tijdens de landing konden we al genieten van het prachtig uitzicht op het Taurus gebergte. Het hotel “Paloma Renaissance Antalya Beach Resort & Spa" ligt in een prachtig domein met tal van mogelijkheden. Niet alleen werd er aan petanque gedaan, maar ook kon men bijna dagelijks mee met een betalende excursie of met het openbaar vervoer naar de plaatselijke markten en winkeltjes. In tegenstelling tot vorige reizen lagen de kamers niet allemaal in het hoofdgebouw, maar lagen er ook kamers verspreid over het domein. Doch men kon gebruik maken van een shuttledienst in geval van minder goed weer of als men de afstand naar het hoofdgebouw te ver vond. Iedereen kreeg volgens een alfabetische lijst een nummer toegekend. Elke dag om 10u00, 14u00 en 16u00 kon men zich laten inschrijven bij Wilfried en Maurits die de wedstrijden verdeelden in een even aantal tripletten en doubletten zodat er nooit een doublet tegen een triplet moest spelen. We vonden altijd een speelster die de loting deed. Dat de deelname vrij was getuigt hiervan: het maximum aantal deelnemers is nooit meer geweest dan 24. Alle anderen maakten andere keuzes zoals zonneba-

den, wandelen, excursies, verwenkuur enz…. De terreinen lagen er tamelijk zwaar bij zodat tijdens en na elke wedstrijd wat verfrissing nodig was. Op woensdag was iedereen vrij en is een behoorlijk aantal meegegaan naar de kabelbaan. Het had iets mystiek, maar toch was het spijtig dat we de laatste 400 meter in de wolken zaten en van het sneeuwlandschap weinig konden genieten. Die avond werden we uitgenodigd door de Directeur van het hotel voor een drankje en een hapje. Tijdens deze gelegenheid werden de verantwoordelijken van het hotel aan iedereen voorgesteld. We hebben ook 2 maal een prachtige show mogen bijwonen van een formidabele dansgroep en 1 maal van humoristische acrobaten. Het eten in buffetvorm was heel lekker en verzorgd en de kamers waren navenant. Hoeveel kilo ik ben bijgekomen laat ik terzijde. Zaterdag 13 april was onze laatste dag en moest de winnaar bij de vrouwen en de mannen gekend zijn. Tijdens deze laatste wedstrijd speelden de kanshebbers op de eindoverwinning tegen elkaar. Bij de vrouwen won Valerie Van Gijsegem voor Chantal Dortant en bij de mannen won Noël Van Kwikkelberghe met het kleinste verschil van Erwin Peers. Beiden kregen een fles Cava vanwege het hotel en van de PFV een aandenken aan de regio. Op 21 april na een uitstekende vlucht veilig terug in België, Het ga jullie allen goed. Dank aan Thomas Cook, Petanque Federatie Vlaanderen en aan alle deelnemers. Wilfried en Maurits

10


! A R È I V I R E RKS

E D N A A N PETANQUE

U 3 T 1 0 2 / 9 / 3 2 de: 15/9 -

Perio

5 3 8 €

ten)

nach 8 / n e g a (9 d

ON (O O S R E P R E P GOLD E V I S U L C ON PER PERSO IN ALLAMIEN R: + €120

AMER)

ERSOONSK

N EEN 2-P P BASIS VA

SINGLE K

Na het overweldigend succes in april biedt Petanque Federatie Vlaanderen u in samenwerking met Thomas Cook Sport nogmaals de kans om onder begeleiding te petanquen en deze maal in Belek, gelegen aan de welgekende Turkse Rivièra! Het kwaliteitsvolle strandhotel ‘Hotel Paloma Grida Village & Spa ****(*)’ ,gekend om zijn prachtig zwembadcomplex en overheerlijke buffetten, kijkt ernaar uit u te mogen verwelkomen! Het belooft alvast een overweldigend succes te worden! - Aantal plaatsen beperkt! - De inschrijvingen worden afgesloten op 15/07/2013! Inclusief: Vlucht heen en terug ( vanuit Brussel ), luchthaventaksen, transfers ter plaatse, weekendsupplement, 8 nachten o.b.v. All Inclusive Gold, begeleiding door PFV, basisannulatieverzekering en BTW, 1 exclusief TC Sport gadget per kamer. Exclusief: Reisbijstandsverzekering ( facultatief 25,20 euro pp. ), volledige annulatieverzekering ( facultatief + 3% ), visum ( 15 euro pp. ), premium op de vlucht ( facultatief: + 74 euro pp. ) Transfer van en naar de luchthaven in Brussel.

MEER INFO & RESERVATIES: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - tel: 09/243.11.41 - tim-pennoit@pfv.be


Turkije 09/2013

Inschrijvingsformulier Petanquen in Turkije – 15/09/2013 – 23/09/2013 Deelnemer 1

Deelnemer 2

Naam: * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam: * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voornaam: * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voornaam: * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat + nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat + nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode + Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode + Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! (meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe!)

Bestemming: TURKIJE Periode:

15/09/2013 – 23/09/2013

Kamertype:

o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer

Wenst u een reisbijstandsverzekering? o Ja o Neen Wenst u Premium Service?

o Ja o Neen

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook

12


sh͗ ZĞŝŶŽůĚ ŽƌƌĠ - ƵŝĚĞƌůĂĂŶ ϭϯ͕ ϵϬϬϬ 'ĞŶƚ

Ɵŵ-pennoit@pfv.be

&Ădž͗ Ϭϵ Ϯϰϯ ϭϭ ϰϵ

ƚĞů͗ Ϭϵ Ϯϰϯ ϭϭ ϰϭ

ϵϬϬϬ ' Ed

ƵŝĚĞƌůĂĂŶ ϭϯ

WĞƚĂŶƋƵĞ &ĞĚĞƌĂƟĞ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ vzw

Jeugd

<ůĞĞĨ Hier Ƶǁ ƉŽƐƚnjĞŐĞů

13

-ϵϬϬϬ 'ĞŶƚ

ƵŝĚĞƌůĂĂŶ ϭϯ

WĞƚĂŶƋƵĞ ĨĞĚĞƌĂƟĞ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ


ĞŶ ũŝũ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ϳ ĞŶ Ϯϯ ũĂĂƌ ĞŶ ŚŽƵ ũĞ ǀĂŶ ŬĞŝͲŬŽĞůĞ ƐƉŽƌƚĞŶ ĞŶ ůĞƵŬĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͍ ĂŶ ŝƐ ŽŶƐ ƉĞƚĂŶƋƵĞͲ ŬĂŵƉ njĞŬĞƌ ŝĞƚƐ ǀŽŽƌ ũŽƵ ͊ KŶnjĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚĞďďĞŶ Ğƌ ĂůůĞƐ ĂĂŶ ŐĞĚĂĂŶ Žŵ Ğƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ũŽƵ ĞĞŶ ƐƵƉĞƌͲƉůĞnjĂŶƚĞ ĞŶ ůĞĞƌƌŝũŬĞ ǁĞĞŬ ǀĂŶ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ͊ ^ƉŽƌƚ ĞŶ ƉůĞnjŝĞƌ ϱ ĚĂŐĞŶ ůĂŶŐ ͊​͊

WEETJES tĂŶŶĞĞƌ ͗ Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus 2013. tĂĂƌ ͗ Het sportkamp gaat door in het SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo) WƌŝũƐ ͗ Leden PFV - ingeschreven voor 1 april: 165 euro Leden PFV - ingeschreven na 1 april: 175 euro Niet-leden PFV: 185 euro Gezinnen: vanaf het derde kind - Ϯϱ ĞƵƌŽ ŬŽƌƟŶŐ

INSCHRIJVEN

/Ŷ ĚĞ ƉƌŝũƐ ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ͗ ϰ ŽǀĞƌŶĂĐŚƟŶŐĞŶ͕ ϯ ŵĂĂůƟũĚĞŶ ƉĞƌ ĚĂŐ͕ dagelijks 4-ƵƵƌƚũĞ ĞŶ ĂůůĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier die u hiernaast kan terugvinden. Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV.

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

CONTACT PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 }͗ ƟŵͲƉĞŶŶŽŝƚΛƉĨǀ͘ďĞ Website: www.pfv.be

:Ă͕ ŝŬ ǁŝů ŐƌĂĂŐ ĚĞĞůŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƐƉŽƌƚŬĂŵƉ͊

Ik ben: Naam: .............................................................. Voornaam: ....................................................... Geboren op:..................................................... Categorie: O miniem O cadet O junior K ďĞůŽŌĞ Ik woon te: Straat:.............................................................. Huisnummer: ................................................... Postcode:......................................................... Gemeente:.......................................................

Contactgegevens: Tel.: ................................................................. GSM:................................................................ T/GSM ouder(s): .............................................. E-mail: ............................................................. Ik zou graag slapen op de kamer bij: ................. ........................................................................ Kledijmaat T-shirt:............................................ Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €85,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB ŵĞƚ ǀĞƌͲ melding van naam en “Sportkamp 2012 voorschot”͘

͊​͊​͊​͊ ŝũ ĂŶŶƵůĞƌŝŶŐ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌƐĐŚŽƚ E/ d ƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚ͘

͊​͊​͊​͊ ŝũ ĂŶŶƵůĞƌŝŶŐ ŵŝŶĚĞƌ ĚĂŶ ĞĞŶ ǁĞĞŬ ǀŽŽƌ ĂĂŶǀĂŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

,Ğƚ ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐƐĨŽƌŵƵůŝĞƌ ĚŝĞŶƚ͕ ƚĞŶ ůĂĂƚƐƚĞ ǀŽŽƌ ϭϬ ũƵŶŝ͕ ŝŶŐĞͲ ǀƵůĚ ƚĞƌƵŐ ďĞnjŽƌŐĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ ǀĂŶ ĚĞ W&s͘

14

Jeugd


Media

Uit de media Nieuwe petanqueclub PC De Vuurtoren

Brons op BK petanque doubletten jeugd

KNOKKE-HEIST - In Heist is een nieuwe petanqueclub gestart onder de benaming Petanqueclub de Vuurtoren.

ZOTTEGEM - Op het Belgisch kampioenschap petanque doubletten voor de jeugd in Brugge werden de 9-jarige Emile Den Tandt uit Leeuwergem en jeugdspeler van de Zottegemse petanqueclub PC Chapoo samen met de 9-jarige Siebren Carlier van PC Wijnegem derde.

De club is aangesloten bij de Petanque Federatie Vlaanderen en beschikt over zowel binnen- als buitenterreinen. De terreinen zijn gelegen aan het Koninklijk Atheneum aan de Heistlaan in Heist. Momenteel telt de club reeds 35 leden die zowel in competitie spelen als recreatief spelen. Er wordt petanque gespeeld op maandag, donderdag en zaterdag, telkens om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen driemaal mee spelen om te zien of deze sport hen bevalt. Verdere info op 0473 99 34 27. Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: Stefaan Reuse

HH/A-ploeg petanqueclub HemelHof op eerste plaats in wintercompetitie

Na drie overwinningen en één nipte verliespartij speelden ze de finale. Deze finale werd kansloos met 13-0 verloren van de laatstejaars miniemen uit Luik. Siebren en Emile behaalden in de categorie miniemen (7-12 jaar) de 3de plaats. Namen werd nipt nog 2de omdat ze een wedstrijd meer gewonnen hadden. Siebren en Emile werden vorige maand ook nog derde op het Vlaams kampioenschap petanque doubletten. Binnenkort steken ze de grens over om deel te nemen aan enkele Franse gerenommeerde tornooien. Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: Johan Van Bever

Trofee sportverdienste voor Jens Gilis BRASSCHAAT - De HH/A-ploeg van petanqueclub HemelHof is als eerste geëindigd in de derde afdeling van de wintercompetitie 2012-2013, georganiseerd door de Petanque Federatie Vlaanderen, afdeling Provincie Antwerpen. Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: Nicole Verstrepen

BOUTERSEM - Petanque is geen sport voor senioren alleen. De 19-jarige student grafisch ontwerper Jens Gilis, hier met burgemeester Sarah Boon (SP.A), behaalde de derde plaats op het BK en Vlaamse kampioenschap en zit in de voorselectie voor het EK 2013 in Rome. Tijdens een wedstrijddag werpt hij 800 kilo en loopt hij 7 kilometer. Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: fg

15


Resultaten tornooien

Resultaten internationale tornooien Resultaten Jac Machielsen Masters 2013 (29- 31 maart) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Land/Federatie FBFP 2 PFV 1 Noord-Frankrijk 2 Noord-Frankrijk 1 Frankrijk PFV 2 Zwisterland 2 Nederland 2 FBFP 1 Nederland 1 Duitsland Hessen Duitsland Nrw Denemarken

14 Zwitserland 1 15 Engeland 1 16 Engeland 2

Naam Speler 1 Corentin Buffe Christophe Cockx Vincent Baranowski Victor Belloc Anthony Billet Joren D’heedene Gaetan Ammann Romulo Van Stockum Corentin Nicolay Rick Van Lier David Hauck Kerstin Lisner Michael Wiisbye Christiansen Pascal Schüpbach Annabelle Blyton Samuel Mellen

Naam Speler 2 Diego Potier Bram De Vos Mathias Verbeke Christopher Lacquement Dylan Djoukitch Thijs Denier Alexandre Utz Patrick Van Der Schief Mattieu Berode Milan Saunier Luis Maecker Hanh Nguyen Julius Büchert

Naam Speler 3 Yannick Smeets Cedric Smulders Romain Lafont Florian Blondiau Guillaume Magier Geoffrey Kausse Lukas Baur Elior Van Klaveren Kevin Vandy Mario Blom Filip Thiede Rene Von Reeden Daniel Watson

Gregoire Perraudin Martin Brooks Jessica Shoesmith

Alwin Pittet Lewis Fletcher Harry Waldie

Naam Speler 4 Kiany Deschouwer Thibault Degrande Laurent Verschaeve Toby Rouwhorst

Ann-Katrin Weißbäcker Niklas Flocken

Alex Spillett Oliver Zimmerman

Resultaten Open Jac Machielsen Masters 2013 (31 maart) Land/Federatie Naam Speler 1

16

1 2 3 4

PFV Antwerpen Mix RPC Assen Mix

Kevin Van Lent Esra Videler Bjorn Wever Joey van Kouterik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PFV 1 PFV 2 NJS 1 Les Cailloux NJS 2 NJS 3 Mix Mix PFV 3 PFV Min. 2

Thomas Bens Jordy Kockx Jobbi Schefferlie Anne van Mens Roby van Rooijen Marsha Nijten Michiel Stoop Katie v. Bergenhenegouwen Ines Mannaerts Dries Wollant

Naam Speler 2 Junioren Tim Tempst Sven Balk Rens Niejenhuis Bas Lutjenkossink Cadetten Nicky Kockx Pierre-Louis Van Loocke Wessel Geertse Monica van Grondelle Gideon Schouwen Tycho van Dijk Gijs Ram Lotte v. Bergenhenegouwen Haaike Duyvejonck Jimmy Gabriel

Naam Speler 3 Sarah Van Der Wiel Fabio van der Weiden Riccardo Chiriatti

Lennert Daniels Ken Segers Mauro Saunier Diede Lutjenkossink Valentino Peeters Rens de Roos Nikita Holslag Jonas Duyvejonck Julian Gabriel


Resultaten tornooien 1 Les Boulistes 2 PFV Min. 1

Miniemen Jordi Visser Gregorey Thysbaert

Elise Nijten Matthew Bens

Sven Hakkenes Sibren Calier

Resultaten Jac Machielsen Masters 2013 - schiettornooi Land/Federatie Naam Speler 1 Kwalificatie Frankrijk Guillaume Magier Noord-Frankrijk 1 Florian Blondiau Zwitserland 1 Pascal Schüpbach Duistland Hessen Luis Maecker Halve finales Frankrijk Guillaume Magier PFV 1 Cedric Smulders Noord-Frankrijk Florian Blondiau Ziwtserland 1 Pascal Schüpbach Finale Frankrijk Guillaume Magier Noord-Frankrijk Florian Blondiau

Score 39 32 32 30 42 20 24 22 33 29

Resultaten Open Utrechts Jeugdkampioenschap (13 april) Op 13 april trokken enkele jeugdselecties naar Zeist om er deel te nemen aan de Open Utrechtse Jeugdkampioenschappen. Neem een kijkje hieronder om te zien hoe onze ploegen het hebben gedaan tegen de Nederlandse jeugdploegen. Land/Federatie

Naam Speler 1

Naam Speler 2 Junioren 1 PFV Christophe Cockx Kevin van Lent 2 NJS Romulo van Stockum Patrick van der Schief 3 NJS Rick van Lier Milan Saunier 4 JBH/Petangeske/DSR Sven Balk Esra Videler 5 PFV Joren d'Heedene Laurent Verschaeve 6 NJS Yannieke Baks Toby Rouwhorst 7 Petangeske Sebastiaan Broere Duncan Tonneijck 8 Les Cailloux Femke van Ieperen Bas Lutjenkossink Cadetten / Miniemen 1 NJS cadetten Rens de Roos Wessel Geertse 2 Mix Michiel Stoop Gijs Ram 3 PFV cadetten Kyano Van Meirhaeghen Sacha De Koninck 4 PFV cadetten Haike Duyvejonck Ines Mannaerts 5 NJS cadetten Roby van Rooijen Jobbi Schefferlie 6 Midi / Les Boulistes Katie v. Bergenhenegouwen Lotte v. Bergenhenegouwen 7 PFV miniemen Beau van de Woestyne Jana Aerts 8 Les Cailloux Esmee Gillieron Nadine Gillieron 9 NSJ cadetten Marsha Nuijten Valentino Peeters 10 Les Cailloux Diede Lutjenkossink Anne van Mens 11 PFV/NED miniemen Gregory Thysbaert Siemen Claes 12 Les Cailloux min. Gaston van den Berg Tristan de Leeuw

Naam Speler 3 Dion de Smet Elior van Klaveren Mario Blom Fabio van der Weiden Thijs Deneir Ellen Walrave

Mauro Saunier Nikita Holslag Jonas Duyvejonck Tycho van Dijk Maira Nagel Kimberly Thomas Liza Melssen Gideon Schrauwen Monica van Grondelle Sven Hakkennes Raynold de Leeuw

17


Resultaten

Resultaten kampioenschappen EK-kwalificaties beloften dames en heren (22- 24 maart) Van 22 tot en met 24 maart streden de Europese beloftevolle jongeren tijdens de kwalificaties voor een plaatsje op de finale van het EK beloften dat doorgaat van 18 tot en met 20 oktober in Dusseldorf (Duitsland). Onze Belgische dames (Stephanie Moiny, Jordane Parker, Aurélie Delporte en Allison Vandaele) reisden hiervoor naar Hongarije waar zij bij temperaturen van maximum 6 graden en minimum -3 graden voldoende partijen wonnen en zich in hun groep als tweede, na Italië, plaatsten voor de finale in oktober.

De belofte heren (Dieter Verplancke, Jonas Buyck, Dylan Alexandre en Logan Baton) gingen in hun groep de strijd aan tegen enkele geduchte petanquenaties in Nieuwegein, Nederland. Net zoals de dames eindigden zij na hun rondes individueel, doublet en triplet, op een tweede plaats na Italië. Proficiat aan alle deelnemers en succes op het EK in oktober! Hieronder een kort overzicht van hun resultaten. De volledige uitslag kan je bekijken via de website van de PFV (www.pfv.be) en door verder te klikken op competities -> kampioenschappen.

Resultaten heren: Ronde 1 NED / SLO ISR / ITA BEL / CZE

Triple 13 0 3 13 13 6

Double 10 13 10 13 13 16

13 9 13

Single

Ronde 2 NED / ITA ISR / BEL SLO / CZE

Triple 8 13 2 13 13 10

9 0 3

Double 13 13 13

8 9 12

Ronde 3 NED / CZE ISR / SLO BEL / ITA

Triple 13 11 12 13 6 13

Double 13 5 7 13 13 6

13 13 10

Ronde 4 NED / BEL ISR / CZE SLO / ITA

Triple 5 13 13 7 0 13

Double 10 13 13 0 11 13

9 8 9

Ronde 5 NED / ISR SLO / BEL ITA / CZE

Triple 13 2 3 13 13 2

Double 13 8 3 13 13 0

13 5 13

11 13 9

Gewonnen partijen 2 1 0 3 3 0

Punten 36 24 22 39 39 21

13 13 13

Gewonnen partijen 0 3 0 3 1 2

Punten 25 39 11 39 28 39

6 7 13

Gewonnen partijen 3 0 1 2 1 2

Punten 39 22 32 33 29 32

13 13 13

Gewonnen partijen 0 3 2 1 0 3

Punten 24 39 34 20 20 39

12 13 5

Gewonnen partijen 3 0 0 3 3 0

Punten 39 22 11 39 39 7

Gewonnen partijen 1 2 1 2

Punten 17 36 14 37

Single

Single

Single

Single

Eindstand heren: Italië – België – Nederland – Slovenië – Israël – Tsjechische Rep.

Resultaten dames: Ronde 1 HUN / ITA CZE / BEL

18

2 1

Triple 13 13

Double 13 10 13 11

Single 2 0

13 13


Resultaten Ronde 2 HUN / CZE ITA / BEL

Triple 8 13 13 0

Double 6 13 13 9

9 8

Single

Ronde 3 HUN / BEL ITA / CZE

Triple 7 13 13 11

Double 2 13 13 6

0 13

13 13

Gewonnen partijen 0 3 2 1

Punten 23 39 34 22

13 4

Gewonnen partijen 0 3 3 0

Punten 9 39 39 21

Single

Eindstand dames: Italië – België – Tsjechische Rep. – Hongarije

Vlaams kampioenschap Jeugd – PC Wijnegem (1 april) Miniemen Gregory Thysbaert Dries Wollants Emile Den Tandt Beau Vandewoestyne Kenji Meskens Quiten Gaethofs Cadetten Lennert Daniels Thomas Bens Nicky Kockx Ellen Degrise Sacha De Koninck Ines Mannaerts Jordy Kockx Haike Duyvenjonck Bjorn Ceulemans Laurits Redant Junioren Kevin Van Lent Cedric Smulders Geoffrey Kausse Sam Van Malder Thijs Deneir Joren D'Heedene Jordi De Cree Thomas Thomas Laurent Verschaeve Jessica Meskens Jens Merckx Robby Van Den Bossch Beloften Jonas Buyck Matthieu Vens Wesley Cami Jorne Van Hecke Jente Melis Tom Mannaerts Gregory Kausse Svea Van Malder Inge Grootjans Jorrit Vermeiren Brian Van Mosselvelde Jordi Baveghems Tom Nolmans Reini Mertens Jordy Daniels Jens Gilis Karim D'heedene Dieter Verplancke Jonathan Gaethofs Glenn de Groof Davy Kockx Kevin Vanbossuyt

1 Siemen Claes 2 Vic Wollants 3 Sibren Carlier Jana Aerts 5 Kimberly Thomas 6 Miguel Gaethofs 1 2 3 5 1 2 3 5 6 1 2 3 5 7 9

Matthew Bens (min) Ina Renders Jonas Duyvenjonck Bram De Vos Jari Troonbeeckx Dion De Smet Nick Thomas (cad) Wyatt Taels (cad) Vincent Gaethofs Ward Heyerick Michael De Greef Diego Dumoulin Kiany Deschouwer (jun) Shauni De Meyer Sandrino Hofman Sarah Van der Wiel (jun) Jeroen Bleyen Tom Deneir Luc Van Kordelaar (jun)

Belgisch kampioenschap Jeugd – PC De Gulden Kamer (9 mei) 1 2 3 4 5 6 7

Lizen Thibaut Houf Maxime Carlier Sibren Maton Emeric Bens Matthew Claes Siemen Wollants Dries

Miniemen jongens Evrard Bryan 8 Davin Mikael Kerinckx Ludovic 9 Wollants Vic Den Tandt Emile 10 Defosse Lucas Andries Marvyn 11 Baton Jason Thysbaert Gregory 13 Liebert Emory Thomas Kimberly 14 Dhont Andrew Dassonville Sam

Flawinne Axel Smits Tibo Grolet Luka Barbiaux Quentin Zielinski zylan Bens Yoran

19


Resultaten Miniemen meisjes 12 Van De Woestyne Beau Aerts Jana

1 2 3 4 5 6 7

Cadetten jongens Kockx Jordy Rombaut Jens Bens Thomas Kockx Nicky Bartholome Mike Dewitte Jonathan Stassard Marvin Vitullo Gregory Dumoulin Arthur Bertrand Quentin Duyvejonck Jonas Segers Ken Vangansbeke jason Berghen logan Alexandre Tristan Roelandts Noah Thomas Nick Taels Wyatt Lesire Duncan Buffe Adrien Cadetten meisjes Melen Tifany Melen Laura Gerard Allison Olivier Marie Mannaerts Ines Renders Ina Duyvejonck Haike Degrise Ellen Mahieux Lauryne Pastoret Amandine Loutte Marine Wiart Maude Delepine Solene Delepine Erika

1 2 3 3 5 5 B1 B2 B3 B3 B5

Nicolay Corentin Triqueneaux Quentin Deneir Thijs Thomas Thomas De Vos Bram Alexandre Brandon Bellet Maxime Bouvier Didier Potier Diego Bonhomme Arnaud Cockx Christophe

1 2 3 4

Junioren meisjes Becq Helene Creyelman Kimberley Delepine Coralie Claes Melissa Lariviere Wendy Formatin Manon Chardon Perrine Hannosset Sarah

1 2 3 3 5 5 5 5 B1 B2 B3 B3 B5 B5 B5

Buyck Jonas Waregne Mathieu Culot Yannick Lagneaux Jonathan Schumacher Cedric Alexandre Dylan Daniels Jordy Alaimo Anthony Vandy Kevin Reyter François Vigneron Dany Callaert Jordan Kausse Gregory Clara Aurelien Boutte Bryan

1 2 3 3 5 5 B1 B2 B3 B3

20

Junioren jongens Berode Mattieu Buffe Corentin Steylemans Bjorn De Crée Jordi D'Heedene Joren Piette Jaemeson Mahaux Dylan Christians Jordan Flawinne Arnaud Milquet Adrien Kausse Geoffrey

Beloften heren Heyerick Ward Fivet Mathieu Lambrechts Raphael Hannosset Michael Verplanke Dieter Baton Logan Gilis Jens Borgs Valentin Wandenstrick Nicolas Reyter Remi Wiart Christophe Fremineur Deelan Mannaerts Tom Sempot Ludovic Meuwissen Anthony

De Koninck Sacha Lennert Daniels Verbruggen Andy Lentini Alexandre Van Landuyt Jeremy Van Meirhaeghe Kyano Esclavon christopher Kerinckx Jean-Louis De Weerdt Wietse Creyelman Jerome

Vangrieken Cyril Sungurtckin Mallory Verschaeve Laurent Van Malder Sam Smulders Cedric Lambert Denis De Schuyteneer Kenny Smal Corentin Smeets Yannick Hermans Florian De Smet Dion

Vens Mathieu Legrand Maxime Sterken Marty Milquet Arnaud Vanhecke Jorne Thiry Maxime Kockx Davy De Greef Michael Tamburini Romain D'Ambrosio Ludovic Kolp Lucas Simon Joey Dumoulin Diego Swolf Guilaume Gerard Maxime


Resultaten

1 2 3 5 5 5 B1 B2 B3 B5

Beloften dames Grootjans Inge Parker Jordane Deschouwer Kiany Van Malder Svea Buyck Joni De Meyer Shauni Delporte Aurelie Schollaert Madisson Mertens Reini Van Der Wiel Sarah Kucma Wendy Vandaele Allison Schumacher Cindy Pasteleur Celine Smal Alysson Lariviere Jennifer Martin Cassandra Bourrier Deborah Dislins Melanie Herman Madison

Vlaamse kampioenschappen VIB veteranen dames – Oostendse PC (15 mei) 1 PC De Evers - Antw 11 61 2 PC Patijntje - OVL 10 31 3 PC Genenbos-Lummen - Limb 10 18 4 PC Haeseveld - OVL 9 13 5 PC Boom - Antw 9 13 6 PC Mistral - OVL 9 -12 7 PC Okapi - WVL 8 21 8 PC Ponderosa - Antw 8 20 9 PC De Gulden Kamer - WVL 8 16 10 PC Schorpioen - OVL 8 2 11 PC Wemmel - Brab 7 3 12 Nieuwpoortse PC - WVL 6 1 13 PC De Lindepet - Antw 6 -22 14 Oostendse PC - WVL 5 -29 15 Interlommel Petanque - Limb 3 -68 16 PC Omega - OVL 3 -68

1 2 3 5

9

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VIB veteranen heren – Oostendse PC (15 mei) PC Genenbos - Lim. 11 68 PC Wemmel - VBBH 11 41 PC Hof Ter Burst - O.Vl. 11 40 PC Schorpioen - O.Vl. 10 44 PC Okapi - W. Vl. 9 47 PC Mol - Antw. 9 28 PC Zig Zag - Lim. 9 22 PC Niel - Antw. 8 -5 PC St Truiden - Lim. 8 -7 PC Boekt - Lim. 7 9 PC Gullegem - W. Vl. 6 2 PC Esseghem - VBBH 6 -17 PC Zelzate - O.Vl. 5 -62 PC Lier - Antw. 4 -56 PC De Lindepet - Antw. 4 -59 PC Genk - Lim. 2 -95

VKGD - PC Olympia (18 mei) Vannieuwenhuyse Mady Slingeneyer Manu PC De Gulden Kamer Brugge Buyck Joni Buyck Jonas Mixte: Gullegem – Gulden Kamer Theunis Gerda Steyvers Rene PC Genenbos t'Jampens Anja Vens Patrick PC Gullegem Moors Nathalie Daniels Jordy PC Boekt Geelen Patricia Pelgrims Jan Mixte: PC Mol - PC Technico Saeys Luc Van Impe Marie-Paul Alosta Fifi Serge Maes Els PC Mol Faes Maria Julia Martens Jacobus Interlommel Petanque Van Lent Kevin De Maeyer Ingrid PC Boom Vervaeke Noel Pochet Jacqueline Mistral Denorme Marina Spinoye Cyril PC L'Amigos Van Hamme Monique Verdoodt Alain PC Esseghem De Rauw Stefaan Versprille Cindy Haeseveld Huyghe Lucrese Dubois Johan PC Gulden Kamer Brugge Claes Simonne Ceyssens Roger PC De Berk Van Roey Jacqueline Lemmens Antoon PC Kelchteren Willemijn Vicky Galle Kevin PC Gullegem Jacobs Dimitri Van Der Biest Melissa Mixte: Alosta - Apollo Demunter Katia Kucma Christophe Mixte: Gulden Kamer - Apollo Van Der Wiel Sarah Lunders Kurt Mixte: L'Amigos - Lint Sfez David Germanus Anja PC Niel Dols Judith Deschuyter Bjorn PC Gulden Kamer Brugge Beckers Lucien Wellens Anna PC Technico

21


Resultaten Raymeackers Sonja Van Duffel Marleen Nemedy Nancy Bosmans Nicole Hoste Odette Dezitter Diana Kausse Gregory Verheyen Sandra

22

Bleux Kristof Antonissen Albert Van Malder Sven Vounckx Patrick Cockx Edouard D Hondt Patrick Vanschooren Sandra Van Opstal Dirk

PC Boekt PC Pelt PC Singel PC Olympia Oostendse PC Oostendse PC PC Boekt PC Bernardus

1 Jorissen Jonathan 2 Verplancke Dieter 3 Gustave Devoldere Thijs Peter 5 Willems Nico Borré Renaat Doubels Carlo Dobbelaere Cedric 9 Geldof Rudy vincent vanloocke De Meyer Bart El Margoum Mourad Kockx Davy Vleminckx Jerry Claes Brecht Deroo Eddy 17 Rodrigues David De Rauw Stefaan Kausse Stefaan Daniels Jordy Lagrou Kenney Alaimo Anthony Van De Putte Raphael Rokegem Bert Dubois Johan Duquesne Alain Dhont Philip Lunders Kurt Van Loocke Pierre Louis Brees Marcel Manu Slingeneyer Aelbrecht Michael

VKD heren - PC Zelzate (19 mei) Thienpondt Jean-Pierre Mixte Van Hecke Jorne Schorpioen Jonas Buyck Mixte: Gullegem - Gulden Kamer De Groof Harry PC Niel Claes Nico PC Genenbos Verplancke Paul Mixte: L'Amigos - Schorpioen Decavele Charly Verbroedering Cali Pmixte: L'Amigos - FBFP Haegeman Marc Reynaert Tom deneir PC colora Roeselare Gorreux Laurent PC Sint-Truiden Plouchard Fabien PC L'Amigos Van Aerde Bart Reynaert Van Lent Patrick PC Boom Geraerts Marcel PC Olympia Grattepanche Karim Mixte De Boodt Michael PC Esseghem Van Gansbeke Glenn Haeseveld Quetin gert PC Boekt Willemoons Maarten PC Boekt De Groof Tony Mixte: Gulden Kamer - Olympia Van Zeebroeck Didier PC L'Amigos Debosscher David PC Esseghem Roef Kevin Mixte Callebert Yves PC Gulden Kamer Vandervorst Robert PC Esseghem Destoop Cedric PC L'Amigos Snelders Luc Mixte: Lint - Elite Thijs deneir PC colora Roeselare Beckers Lucien PC Technico Boerjan Lothar PC Gulden Kamer De Smet Dion Mixte

1 Kucma Wendy 2 t'Jampens Anja 3 Reygel An Swinkels Nadia 5 Bailleul Joelle Grootjans Inge Vermeulen Vicky Joni Buyck 9 Smits Ilse De Cock Dominique Ramirez Florès Cathy Cami Rita Vrijdag Godelieve Vounckx Tatjana

VKD dames - PC Zelzate (19 mei) Warnent Tiffany Apollo Hellemans Carine Mixte: Gullegem - Gulden Kamer Raymaeckers Sonja PC Boekt Claeys Marleen PC Lier Delporte Aurelie Mixte: L'Amigos - FBFP Vermeylen Tina P.O.V.-selectie Vleminckx Daniella Mixte: Aartselaar-Bernardus Laila Smolderen Mixte: Gullegem - Olympia Ronzegarde Petronella PC L'Amigos Hertschap Myriam Mixte Moräntz Sandra Mixte: Elite - Bernardus De Pauw Karin PC Lier Van Heck Miranda PC De Blockskes Bosmans Nicole PC Olympia


Resultaten Baeckelmans Jeannine Keustermans Liliane

1 Janssens Josiane 2 Huyghe Lucrèse 3 Claeys Marleen D'heedene Rita 5 Troch Francine Van Dongen Kristina Pochet Jacqueline De Weerdt Ria 9 Grootjans Inge Smolderen Laila Denorme Marina Raafels Carola Verboven Natasja Steylemans Tanya Naudts Cindy Keustermans Liliane

De Weertd Ria Vermeiren Amelia

PC De Lindepet PK De Evers

VKT dames – PC De Blockskes (26 mei) Rozengarden Petronella Van Der Wiel Sarah Hellemans Carine Vannieuwenhuyse Mady Swinkels Nadia Kazmierczak Natacha Host Jenny Van Den Bunder Karen De Cocker Rita De Cock Dominique Kevelaers Rita Vercauteren Patricia De Koning Karin Baert Sabine Baeckelmans Jeannine Knaepkens Rita Vermeylen Tina Van Der Borght Pascale Warnent Tiffany Kucma Wendy Van Acker Sandy Smits Ilse Schepers Hilda Theunis Gerda Prikken Gerarda Serroyen Annita Van Gansbeke Lynn Vermeulen Daisy Rosiers Martine Van Eeckhoudt Myriam Van Eccelpoel Ursula Lerno Elvire

VKT heren – PC De Blockskes (26 mei) 1 Verplancke Paul Van Caeneghem Alain Borré Renaat 2 Plouchard Fabien Dobbelaere Cedric De Groot Thierry 3 Van De Meerssche François D'Hondt Thomas Laminé Dries Pugliari Bruno Vaneeckhout Dany Geldof Rudi 4 Rokegem Bert Roef Kevin Van Kordelaar Luc Forneville Pascal De Rore Peter Waelckens Stijn Aenspeck Tom Aenspeck Gerrit Favier Pawan Van Hove Bert Braeckmans Bert Van Hove Philipe 9 De Groof Harry Thijs Peter Cami Wesley Pinnock Frank Vleminkx Thierry Van De Putte Raphael Claes Gino Claes Nico Willems Nico Van Leuvenhaeghe Thomas Van Winkel Alex Van Aerde Bart Buyck Jonas Hennion Kenneth Vens Mathieu Slingeneyer Manu Vandenbussche Ryan Lothar Boerjan Van De Woestijne Filip Eeckhout Wesley Di Silvio Christof Pire Guido Libers Rudy Tits Danny 17 Rossi Primo Vastmans Yannick Simons Gomaar Cauberghs Jimmy Marien Tim Spoelders Bart Steylemans Alfons Steylemans Bjorn Steylemans Wesley Chretien Frederic Colman Wesley Van Heck Miranda Renders Manuel Steyvers Rene Renders Ludo Werbrouck Frans Claeys Rudy De Backer Frederick Uyttenhove Eveline Van Loocke Pierre-Louis Verslijpe Wesley Uyttenhove Steven Baert Bjorn Welvaert Luc Belsacq Johan Nolmans Tom Vanherp Bert Van Loocke Vincent Deneir Tom D'heedene Joren Callebert Yves Lagrou Kenney Dubois Johan Verplancke Dieter Van Hecke Jorne Said Samir Driesmans Theo Kausse Gregory Bries Marc Sterck Ben Jacobs Dimitri Honorez Vincent Alaimo Antony Van Zeebroek Didier Van Damme Geoffrey Keulemans Dimitri Keulemans Frederic Van Damme Luc

PC L'Amigos PC Gulden Kamer PC Lier PC Den Akker Mixte PC Boom Mixte PC De Lindepet Mixte Mixte PC L'Amigos Genenbos Mixte POV PC L'Amigos PC De Evers

Mixte PC L'Amigos PC Alosta PC Reynaert Mixte Mixte PC Wemmel PC Herentals Mixte PC Esseghem PC Genenbos PC Reynaert Mixte PC Gulden Kamer PC Schorpioen PC Sint-Truiden PC Kelchteren PC Lier PC Haeseveld PC De Blockskes Mixte PC Den Akker PC Colora R Mixte PC SAP 66 PC Colora R PC Gulden Kamer PC Schorpioen Mixte Alosta Mixte Mixte

De volledige uitslagen kunnen geraadpleegd worden op de website van de PFV (www.pfv.be)

23


Regio's

Echo’s uit de regio’s Limburgse sprokkels: Federale Eindronde te Genk Wat gaat de tijd toch snel. De wintercompetitie 2012-2013 is alweer voorbij en de kampioenen zijn gekend in zowel de nationale, de federale als de provinciale afdelingen. De felicitaties voor de kampioenen van dit winterseizoen gaan uit naar PC Joli-Bois in 1e nationale, PC La Moisson in 2e nationale, PC L’Amigos in 1e federale en tenslotte naar PC Niel in 2e federale afdeling. De kampioenen van elke Vlaamse provincie uit de 1e provinciale afdeling moesten nog samen met de hoogst geklasseerde daler uit 2e Federale afdeling een eindronde spelen om uit te maken wie volgend zou aantreden in de 2e Federale afdeling. De 1e daler uit de 2e Federale afdeling, PC Aartselaar, speelt geen eindronde, degradeert en moet volgende wintercompetitie in de 1e provinciale afdeling van Antwerpen spelen. 6 clubs namelijk PC De Gulden Kamer uit West-Vlaanderen, PC Scorpioen uit Oost-Vlaanderen, PC Essegem uit Vlaams-Brabant, PC Wijnegem uit Antwerpen, PC Kelchteren uit Limburg samen met de daler uit 2e federale PC Okapi uit West-Vlaanderen, moesten zich dit jaar melden voor de eindronde in het Limburgse PC Genk. De eindronde zag er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren door het feit dat men volgend jaar in 2e federale afdeling naar 10 ploegen wil gaan in plaats van 8. Dit wil zeggen dat in tegenstelling tot andere jaren er dit jaar 4 ploegen in plaats van 2 doorstoten naar 2e federale afdeling. Het startsein in PC Genk werd gegeven om 9.00 uur voor de 5 spelronden die op het programma stonden. Zoals gewoonlijk 2 ronden in de voormiddag en 3 in de namiddag. Het werd een bikkelharde strijd tussen de 6 geplaatste clubs. Toch moesten er 2 clubs het onderspit delven en in de komende wintercompetitie verder spelen tegen de door hen gekende tegenstanders uit 1e provinciale afdeling. Anders zal het zijn voor de 4 geplaatste ploegen die promoveren naar 2e federale afdeling. Zij zullen hun beste beentje moeten voorzetten om het hun tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken en zo hoog mogelijk in de rangschikking op te klimmen. Proficiat aan de ploegen PC Schorpioen, PC Wijnegem, PC Esseghem en PC Okapi voor hun overwinningen en hun promotie naar, of in het geval van PC Okapi, het behoud in 2e federale afdeling. Jammer voor de ploegen PC De Gulden Kamer en PC Kelchteren die hun verlies nu moeten verwerken en verder zullen moeten spelen tegen de door hun gekende clubs uit 1e provinciale afdeling. De talrijke supporters hebben genoten van de 5 spelronden die werden gespeeld op het scherpst van de snee. Het was een echt fijne, goed georganiseerde petanquedag in PC Genk.

24


Regio's Provinciale winterkampioenschappen De wintercompetitie 2012-2013 is opnieuw afgelopen. Vooraleer wij met het zomerseizoen 2013 van start gaan, moesten we eerst de provinciale winterkampioenschappen nog afwerken. De provinciale winterkampioenschappen zijn van start gegaan op 17 maart 2013 en zijn geëindigd op 27 maart 2013. De kampioenschappen werden afgehandeld door schiftingen, daar waar nodig, gevolgd door de finalewedstrijden in het door iedereen gekende poulesysteem (A en B poule). De finalewinnaars van de A poules mochten geldprijzen ontvangen. Jammer voor de “niet-winnaars” die geen prijs mochten ontvangen. Het waren allemaal harde, maar vooral sportieve wedstrijden binnen een zeer goede organisatie, een compliment voor PFV Limburg en de clubs die instonden voor de rest van de inrichting van de winterkampioenschappen. De vermelde uitslagen voor alle kampioenschappen zijn enkel de 1e, 2e en 3e plaats van de A-poules. 1. 17 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap tripletten Dames in PC Pelt. Er waren 11 damestripletten ingeschreven waarvan er 10 op de afspraak waren. 1 triplet heeft wegens familiale omstandigheden moeten afzeggen. Uitslag: 1e plaats: Schepers Hilda, Theunis Gerda en Raafels Carola - PC Genebos 2e plaats: Lodewijks Maria, Vandingelen Louisa. en Jonkers Godelief - PC Pelt 3e plaats: Beckers Godelief, Iglesias Isabel en Michiels Nicole - PC Genenbos 2. 20 maart 2013 - Schifting Prov. winterkampioenschap doubletten 50+ 1e en 2e afdeling. Er waren 2 locaties voorzien om de schiftingen te laten doorgaan. Er waren echter onvoldoende inschrijvingen om te schiften, met andere woorden alle ingeschreven doubletten speelden rechtstreeks de finalewedstrijden in PC Genenbos. 3. 20 maart 2013 - Schifting Prov. Winterkampioenschap doubletten 50+ 3e, 4e en 5e afdeling. Door het grote aantal inschrijvingen moest er worden geschift voor dit kampioenschap. Deze schiftingen gingen door in PC Genk en PC Hasselt . -16 doubletten moesten speelden in PC Hasselt. -16 doubletten moesten speelden in PC Genk. De 16 winnaars van de schiftingen, namelijk 8 doubletten van PC Hasselt en 8 doubletten van PC Genk waren geplaatst voor de finale-ontmoeting in PC Olympia. 4. 23 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap tripletten 1e Provincaal in PC Zig Zag (in PC Genenbos). Daar PC Zig Zag over onvoldoende binnenpleinen beschikt is dit kampioenschap doorgegaan in PC Genenbos. Er waren 10 tripletten uit 1e provinciale afdeling ingeschreven die zich zonder schifting meldden voor de rechtstreekse finale. Uitslag: 1e plaats: Bastiaens Albert, Bastiaens Jef en Croymans Herman - PC Pelt 2e plaats: Houben Maurice, Vetrugno Salvator en Trost Francis - PC Genenbos 3e plaats: Renders Ludo, Steyvers Rene en Cobos Lucia - PC Genenbos 5. 23 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap tripletten 2e provinciaal in PC Tongeren. Evenals in 1e provinciale afdeling waren er maar 9 tripletten ingeschreven, schifting was bijgevolg niet nodig. Uitslag: 1e plaats: Houben Kristel, Vanhove Frederick en Vos Michel - PC Tongeren 2e plaats: Leenders Jacques, Vleugels Cor en Godderie Luc - PC Sparrendal 3e plaats: Gos Willy, Gaethofs Joel en Urlings Jacky - PC Horizon 6. 23 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap tripletten Nationaal en Federaal in PC Boekt. Er was te weinig interesse, waardoor dit kampioenschap niet is doorgegaan.

25


Regio's 7. 23 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap tripletten 3e Provinciaal in PC St Truiden. In 3e provinciale afdeling schreven er 18 tripletten in, er waren voldoende pleinen voorhanden in PC St-Truiden en er kon bijgevolg zonder schifting rechtstreekse finale gespeeld worden. Toch waren er 2 ploegen niet komen opdagen, waarschijnlijk door de winterse toestanden op de dag dat het normaal lente moest zijn. Uitslag: 1e plaats: Mignon Erik, Smets Guy en Crombe Albert - PC De Berk 2e plaats: Van Gorp Johan, Ventriglio Pasquale en Imbornone Salvatore - PC Eisden 3e plaats: Piron Alfons, Jans Michael en Jans Johnny - PC Tongeren 8. 27 maart 2013 - Prov. winterkampioenschap doubletten 50+ 1e en 2e afdeling in PC Genenbos. 27 doubletten schreven in voor dit kampioenschap, er werd niet vooraf geschift want PC Genenbos beschikte over voldoende pleinen. Er kon dus rechtstreeks gespeeld worden voor de finaleplaatsen. Er waren 25 doubletten op de afspraak, 2 lieten het afweten. Uitslag: 1e plaats: Bleux Rony en Verbeeck Mario - PC Boekt 2e plaats: Marini Silvio en Alen Jaques - PC Zig Zag 3e plaats: Gielen Armand en Ardu Gionanni - PC Olympia 9. 27 maart 2013 - Schifting Prov. Winterkampioenschap doubletten 50+ 3e ,4e en 5e afdeling in PC Olympia. Na de schiftingen in PC Hasselt en PC Genk bleven er nog 16 doubletten over om te spelen voor de ereplaatsen. Uitslag: 1e plaats: Missoul Andre en Savonet Pierre - PC St Truiden 2e plaats: Scarlea Alfonso en Catuara Clemente - PC Eisden 3e plaats: Bruilands Jozef en Wuyts Gilbert - PC De Berk Felicitaties voor de clubs met hun prima organisatie. Proficiat aan alle kampioenen. Zij zullen gevierd worden op de kampioenenhulde op 13 april 2013 in “De Vierseleer” in Heusden-Zolder. Verder wensen wij aan alle Limburgse petanquers een sportief zomerseizoen 2013 en dat de beste mogen winnen.

Limburgse sprokkels - PIB Senioren en Veteranen Traditioneel begint het jaarlijkse zomerseizoen met de provinciale Interclub Beker. Een competitie opgesplitst voor senioren en veteranen. Dit jaar stond in Limburg PC Tongeren in voor de organisatie van de PIB voor de senioren op zondag 28 april 2013 en PC Boekt organiseerde op 8 mei 2013 de PIB voor veteranen. Zowel de geplaatste senioren als veteranen zijn verplicht deel te nemen aan de Vlaamse Interclub Beker. De VIB voor veteranen zal doorgaan op woensdag 15 mei 2013 in Oostendse PC en die voor senioren zal doorgaan op zondag 1 september 2013 in PC Niel. Veteranen die geplaatst zullen zijn na de VIB, zullen het op de Belgische Interclub Beker moeten waar maken op woensdag 11 september 2013 en de VIB geplaatste senioren treffen elkaar voor hun BIB op zondag 15 september 2013. Laten we de VIB en de BIB nog maar wat achterwege en beperken wij ons in dit verslag enkel tot de PIB, zowel voor onze Limburgse senioren als de veteranen. Voor de PIB moesten de clubs vooraf inschrijven, zowel de ploegen voor senioren als veteranen, opgesplitst in Heren/gemengd en Dames. Er werd gespeeld over 5 spelrondenmeer bepaald 2 in de voormiddag en 3 in de namiddag.

26


Regio's Zondag 28 april 2013 - PIB Senioren te PC Tongeren 16 ploegen heren/heren gemengd en 7 damesploegen namen het tegen elkaar op. De heren speelden in tripletvorm en de dames speelden in doubletten. Alle ingeschreven ploegen waren tijdig op de afspraak zodat de wedstrijden stipt om 9.30 uur konden aanvangen. Het was fris, maar droog wat erg belangrijk is voor een buitenorganisatie. Er gaan 5 heren- ploegen en 2 damesploegen uit Limburg verder naar de VIB in PC Niel op 1 september 2013. Kennis, inzet en concentratie waren de vereisten om een goed resultaat neer te zetten. Er werd dan ook petanque gespeeld op een hoog niveau met als resultaat volgende uitslag. Heren / Heren gemengd 1 Tongeren 2 Sint-Truiden 3 Olympia 4 Genenbos 5 Boekt

Dames 1 Boekt 2 Olympia

Dank aan PC Tongeren voor de goede organisatie, aan PFV Limburg voor de perfectie wedstrijdleiding en aan de scheidsrechters voor de correcte beslissingen.

Woensdag 8 mei 2013 - PIB Veteranen te PC Boekt Evenals bij de senioren werd er bij de inschrijving voor de VIB veteranen een opsplitsing gemaakt in 13 ploegen heren/heren gemengd en 4 damesploegen. De spelvorm was uiteraard dezelfde als bij de senioren, namelijk de heren/heren gemengd in triplet en de dames speelden in doubletten. Reeds voor het startsein van de wedstrijden hadden alle veteranen kennis opgedaan van de terreinen en hun spelstrategie bepaald.Bij vrij goed weer, op een buitje na, werden er dan ook harde, maar zeer sportieve wedstrijden gespeeld. 5 heren/heren gemengd ploegen en 2 damesploegen moeten verder gaan naar de VIB in Oostendse PC op 15 mei 2013. De clubs die vooraan eindigden en zich moeten klaar houden voor de VIB in Oostende waren: Heren / Heren gemengd 1 ZigZag 2 Boekt 3 Sint-Truiden 4 Genenbos 5 Genk

Dames 1 Genenbos 2 Interlommel

Het was een zeer goed georganiseerde PIB veteranen. ProďŹ ciat PC Boekt voor de organisatie en aan de geplaatste clubs, maar vooral een dank u wel aan alle veteranen voor hun deelname. Wij wensen alle geplaatste clubs veel succes toe voor de komende PIB in Oostendse PC.

27


Regio's Jean Huygens Jean Huygens had zijn ontslag als Adjunct Directeur Administratief van PFV Limburg reeds einde 2012 aangekondigd. Op de statutaire vergadering van PFV Limburg op 27 januari 2013 in de Abdijhoeve van Kelchterhoef, heeft Jean zijn laatste toespraak gehouden in de hoedanigheid van Provinciaal Directeur Administratief van PFV Limburg. Hij werd voor zijn bewezen diensten door alle aanwezigen: clubvoorzitters, clubsecretarissen en genodigden bedankt met een staande ovatie en een groot applaus. Er werd reeds in de Provinciale Raad gevraagd naar een opvolger voor Jean, maar die vraag werd echter nog niet positief beantwoord, zodat de plaats vacant werd voor alle leden van de Limburgse clubs. 2 Personen bleken wel interesse te betonen en werden dan ook uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur op 4 februari 2013. Het is geen duel geworden tussen de beide kandidaten, maar na enig overleg werd Herman Croymans, secretaris van PC Pelt, als opvolger van Jean voorgesteld. De 2e kandidaat, Jean Paul Hombroecks van PC Genenbos, werd voorgesteld om als bijkomend lid te zetelen in de Provinciale Raad. De goedkeuring hiervan is inmiddels gegeven door de Raad van bestuur van de PFV en beide kandidaten zijn dan ook na die goedkeuring onmiddellijk in functie getreden. De laatste woorden hierover gaan echter nogmaals naar het adres van Jean. Gans PFV Limburg bedankt Jean voor alle bewezen diensten en wenst Jean het allerbeste voor de toekomst. “Bedankt Jean”

Kampioenenviering Na de wintercompetitie zijn er nog de winterkampioenschappen en de wintertornooien te spelen en dan sluit het petanqueseizoen 2012-2013 definitief af en behoort dat seizoen weer tot het verleden. Onmiddellijk daarna komt reeds de nieuwe zomerkalender 2013-2014 te voorschijn met de PIB, de zomerkampioenschappen en de tornooien. PFV Limburg houdt er echter aan om hun kampioenen jaarlijks te vieren. Door het grote aantal kampioenen en sympathisanten is de locatie ondertussen wel reeds enkele keren gewijzigd, maar deze gebeurtenis gaat nu al toch al enkele jaren door in “De Vierseleer” in Heusden-Zolder. Dit jaar vierden wij onze kampioenen op zaterdag 13 april 2013. Niet enkel de kampioenen waren uitgenodigd, maar ieder lid van elke Limburgse PFV club kon inschrijven om er een gezellig feest van te maken… en dat werd het ook, net zoals alle voorgaande jaren. De zitplaatsen waren per club gereserveerd om samen te zitten bij het eten en het officiële gedeelte van de avond. Dit wou zeker niet zeggen dat er geen verloop was, zelfs integendeel. Er was tijd genoeg om te verbroederen met spelers van andere clubs en het voorbije jaar nog eens onder de loep te nemen en de spannendste wedstrijden nog eens te overlopen tussen pot en pint.

28


Regio's De avond begon zoals steeds met een uitgebreide receptie gevolgd door een stevig avondmaal. Dit jaar was het een zeer geslaagde winterbarbeque met, als kers op de taart, de fantastische toetjes die Peter Troonbeeckx ons bezorgde. Proficiat aan het feestcomité voor de puike organisatie. Onze jeugdspelers serveerden de dranken aan de tafels. Zodra er ergens in de zaal een plaatje omhoog ging met de benaming “dorst” waren ze er als de kippen bij om de bestelling eerst te noteren en nadien correct aan de man te brengen zoals de bestelling het wil, het waren die avond echte ‘garçons’. Zodra de innerlijke mens was versterkt, begon het officiele gedeelte, namelijk de viering zelf. Ludo Daniels, onze secretaris van PFV Limburg, had op dat moment handen tekort om de bekers en de medailles aan onze kampioenen te overhandigen. Hierbij werd hij natuurlijk geholpen door het PFV Limburg bestuur, want alleen is dat een onmogelijke opgave. Al onze kampioenen vernoemen in dit artikel zou ons te ver leiden, want het is een ganse waslijst met spelers gaande van jeugd tot en met veteraan, in alle reeksen en disciplines. Toch wensen wij langs deze weg alle kampioenen nogmaals van harte proficiat. Wij gaan het vernoemen van de kampioenen hier enkel beperken tot onze Europese medaillewinnaar Gregory Kausse van PC Boekt. Onze Limburgse jeugdspeler van de geselecteerde Belgische B ploeg heeft met zijn ploeg op het Europees kampioenschap jeugd en dames in Gent de zilveren medaille weten te veroveren. Wie het met eigen ogen heeft waargenomen in de Topsporthal Vlaanderen in Gent moet toegeven dat Gregory meer dan een fantastische finalematch gespeeld heeft. De uitslag is er dan ook naar…zilver. Een plaats dat men niet krijgt, maar dat zeker in zo een kampioenschap echt moet verdiend worden. Nogmaals “Dikke Proficiat”, reeds voor de zoveelste maal, maar het is u door PFV Limburg en alle clubs van Limburg van harte gegund Gregory. Bij onze dames mogen wij zeker Erika Van Hove van PC Tongeren niet vergeten. Geselecteerd worden om te mogen deelnemen op zich is reeds een overwinning. Het nadien nog waarmaken om op een van de trapjes van het schavotje te staan is natuurlijk nog wat anders. Maar wij mogen hier zeker al onze Limburgse gevierde kampioenen niet vergeten, nogmaals een “Dikke Proficiat” aan al onze Limburgse kampioenen van het seizoen 2012-2013 met hun behaalde resultaten. Het nieuwe seizoen staat voor de deur om u alweer bij de eerste 3 te spelen. Toen iedere kampioen vernoemd was en de aandenkens, bekers en medailles waren verdeeld, werd het stilaan tijd dat de DJ zijn draaitafel liet draaien. Ja, er werd op die avond een dansje gedaan, wel niet tot in de hele late uurtjes, maar toch lang genoeg om er een kortere nacht van te maken dan gewoonlijk. Als slot heette PFV Limburg alle aanwezigen een behouden thuiskomst en hoopt iedereen weer te zien op onze volgende kampioenenviering in 2014,waarschijnlijk weer in De Vierseleer in Heusden-Zolder. Tot dan!

Antwerpse sprokkels: Ontmoeting met Va Tout Zoals elke twee jaar komt de Nederlandse club Va-Tout tegen onze dames van de provincie Antwerpen petanquen. Ook dit jaar was het weer een zeer leuke ontmoeting. Onze Antwerpse dames wonnen 28 van de 40 matchen tegen 12 voor de Nederlandse dames. De terreinen van PC Ponderosa zijn dan wel niet van de gemakkelijkste, maar een goede petanquer speelt op alle terreinen, en dat hebben onze dames bewezen! Volgend jaar april gaan we met onze Antwerpse dames naar Va-Tout en hopen dan de beker, die al zeker 4 keer op rij door onze dames gewonnen is, terug mee te brengen!

29


Regio's Oost-Vlaamse sprokkels: DAS beurs

Op donderdag 25 en vrijdag 26 april was er de Doe Aan Sportbeurs te Ronse, een sportevenement voor leerlingen van het basisonderwijs. Met Jean-Pierre Haegeman, net geslaagd als initiator, aan het voortouw waren onze Ronsische clubs en bijgevolg onze sport vertegenwoordigd op deze drukke jeugdsportdagen. Het werd een overdonderd succes met op donderdag meer dan 300 en op vrijdag meer dan 200 bezoekende leerlingen.

30


Zomertornooien

Zomertornooien 2013 Dag Datum donderdag 13/jun zaterdag 15/jun zondag 16/jun woensdag 19/jun donderdag 20/jun zaterdag 22/jun zondag woensdag donderdag zaterdag

23/jun 26/jun 27/jun 29/jun

zondag 30/jun

woensdag 3/jul donderdag 4/jul vrijdag 5/jul zaterdag 6/jul zondag 7/jul maandag woensdag donderdag vrijdag

8/jul 10/jul 11/jul 12/jul

zaterdag 13/jul woensdag 17/jul donderdag zaterdag zondag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

18/jul 20/jul 21/jul 24/jul 25/jul 26-28/jul 27/jul

zondag 28/jul woensdag 31/jul

zaterdag 3/aug

zondag 4/aug woensdag 7/aug donderdag 8/aug

Uur 14u00 9u30 13u00 13u30 14u00 13u30 14u30 14u00 10u00 10u30 14u00 14u00 14u30 14u00 10u00 10u30 13u30 13u30 14u30 14u00 19u00 10u00 10u00 13u30 10u00 14u00 20u00 10u30 13u30 13u30 14u00 10u00 13u30 11u00 10u00 14u00 14u00 10u00 13u30 14u00 13u30 13u00 14u00 14u30 9u30 13u30 14u00 10u00 14u30 14u00

Locatie

Tornooi Juni Oostendse PC circuit 50+ (speeldag 4) H/G + V doublet PC De Gulden Kamer 12 uren van Brugge H/G + V doublet PC De Bouchon "Open tornooi PC De bouchon - Varsenare" H/G doublet PC Maaseik zomertornooi (doublet H/HG) PCHaeseveld 2H + 1D 50+ PC Maaseik Trofee 50+, 3e speeldag PC Stekene Veteranencircuit Nieuwpoortse PC circuit 50+ (speeldag 5) H/G + V doublet PC Niel triplet PC Kortrijk Zomertornooi PC Kortijk PC Alosta 1H + 1D PC Spem Propaganda Tornooi Spem Tripletten PCReynaert Veteranencircuit PC Middelkerke circuit 50+ (speeldag 6) H/G + V doublet PC Verbroedering Dag van de dames Oostendse PC "Open tornooi grote prijs stad Oostende" Triplet min. 1 dame PCReynaert Sextet senioren PC Zig Zag zomertornooi (triplet/doublet H/HG + 50+) Juli PC Zig Zag Trofee 50+, 4e speeldag PC Hof Ter Burst Veteranencircuit PC De Gulden Kamer circuit 50+(speeldag 7) H/G + V doublet Lummen Petanque Masters Lummen - demonstratie Lummen Petanque Masters Lummen - doublet (H/G + D) Lummen Petanque Masters Lummen - triplet (H/G + D) PC Reynaert 4 federatie tornooi Lummen Petanque Lummen 50+ triplet PC Haeseveld Kwartet 50+ - 1 dame verplicht Nieuwpoortse PC circuit 50+(speeldag 8) H/G + V doublet PC Haeseveld Nachttornooi doublet Pottelberg Kortrijk Open tornooi Pottelberg PC Genk zomertornooi doublet (H/HG + 50+) PC Interlommel Trofee 50+, 5e speeldag PC Koksijde circuit 50+ (speeldag 9) H/G + V doublet Oostendse PC sextet 50+ PC Boekt Sportpromotietornooi PFV Limburg doublet (H/HG) PC Boekt zomertornooi kwintet (H/HG) PC Genk sextet 50+, 1e speeldag (H/G) PC Den Akker - Oedelem circuit 50+ (speeldag 10) H/G + V doublet Montauban (Frankrijk) WK junioren PC Gent 50+ doublet - Dames doublet - H/G triplet PC Den Akker - Oedelem "Open tornooi Den Akker" H/G doublet PC 13 Tongeren zomertornooi triplet (H/HG) PC Lokeren H/G triplet PC 13 Tongeren Trofee 50+, 6e speeldag Augustus PC Lint kleurentornooi PC Schorpioen H/G doublet PC Koksijde Beachpetanque (strand Koksijde) Nieuwpoortse PC Noordzeegouwtornooi Veteranen/senioren H/G triplet PC Sparrendal zomertornooi triplet/doublet (H/HG + 50+) PC Haeseveld 2H + 1D PC Sparrendal sextet 50+, 2e speeldag (H/G) PC Zelzate Veteranencircuit PC De Zeemeermin 50+ circuit (speeldag11) H/G + V doublet

Formule 4 ronden 12 uren 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden + fin. 4 ronden + fin. 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden P+R P+R

4 ronden 4 ronden + fin. 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 5 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 4 ronden

31


Zomertornooien

zaterdag 10/aug zondag 11/aug woensdag 14/aug donderdag 15/aug

zaterdag 17/aug

zondag 18/aug woensdag 21/aug donderdag 22/aug

zaterdag 24/aug zondag 25/aug woensdag 28/aug donderdag 29/aug zaterdag 31/aug zondag 1/sep woensdag 4/sep donderdag 5/sep vrijdag 6/sep zaterdag 7/sep zondag 8/sep woensdag 11/sep donderdag 12/sep zaterdag 14/sep zondag 15/sep woensdag 18/sep vrijdag 20/sep zaterdag 21/sep zondag 22/sep woensdag 25/sep woensdag 2-6/okt donderdag 10-13/okt vrijdag 18-20/okt vrijdag 1/nov maandag 11/nov

32

10u00 10u00 13u30 14u00 9u30 14u30 13u30 14u00 14u00 14u00 14u00 18u30 9u30 10u00 14u00 13u30 14u30 13u00 14u00 10u00 10u00 13u30 14u00 13u30 10u00 14u30 14u00 14u00 11u00 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 14u00 14u00 10u00 13u00 13u30 9u00 11u00 10u00 14u00 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 10u30 13u30 14u00 13u30

PC Ponderosa Sextet PC Haeseveld Damescup doublet PC Vilvoorde Petanque tornooi Doubletten PC Eeklo Promotietornooi triplet PC Genenbos P.K.D. 50+ PC Alosta Veteranencircuit PC Pelt zomertornooi doublet (H/HG + 50+) PC Colora Roeselare Open Kampioenschap Roeselare H/G doublet per categorie PC Gent H/G 50+ trip minimum 1 dame - H/G triplet PC 't Hoekske (hotel panorama) Memorial Bergiers Willy - Tripletten PC Eeklo Dames doublet PC Sint-Truiden Markttornooi St-Truiden - doublet (H/HG) Oostendse PC PKI (individueel per categorie) PC Sint-Truiden Markttornooi St-Truiden - triplet/doublet (HG + D) PC Eeklo H/G 50+ triplet PC Horizon Trofee 50+, 7 speeldag (Pelt) PC Eeklo Veteranencircuit PC Bernardus doublet 50+ PC De Gulden Kamer circuit 50+ (speeldag 12) H/G + V doublet PC De Lindepet doublet PC Haeseveld H/G triplet PC Horizon zomertornooi doublet 50+ PC Wemmel Open Tornooi tripletten PC Horizon zomertornooi doublet (H/HG) PC Pelt sextet 50+, 3e speeldag (H/G) PC Gent Veteranencircuit PC Gullegem 50+ circuit (eindmelée + prijsuitreiking) H/G + V doublet PC Verbroedering H/G 50+ PC Singel jeugdcircuit 4 PC Eeklo H/G triplet September PC Niel V.I.B. senioren PC Eisden Trofee 50+, 8e speeldag PC Verbroedering Finale Veteranencircuit PC Lokeren H/G 50+ triplet Oostendse PC Dag van de Veteranen PFV Oostendse PC Dag van de besturen PFV PC Haeseveld damescup doublet PC Bernardus doublet PC Boekt zomertornooi doublet (H/G + 50+) prov WBBH B.I.B. veteranen PC Verbroedering Sextet 50+ PC Genenbos jeugdcircuit 5 + prijsuitreiking PC Genenbos zomertornooi sextet (H/HG + D) PC De Vrienden - Beersel Open Tornooi tripletten PC Schorpioen H/G 50+ doublet prov Henegouwen B.I.B. senioren Trofee 50+, 9e speeldag PC Olympia Reservedag Veteranencircuit PC Reynaert H/G 50+ doublet en Dames 50+ doublet PC Reynaert H/G triplet Cat A + Cat B PC De Berk zomertornooi doublet (H/HG + D + 50+) PC Haeseveld 1<23 en 1>23 PC Boekt Trofee 50+, 10e speeldag Oktober WK dames Rome (Italië) EK heren Dusseldorf (Duitsland) Finale EK beloften dames en heren November POV Dulle Grieten Cup Interlommel Petanque damesontmoeting PFV - FBFP

4 r + finales 4 ronden 4 ronden poules 3 ronden 4 ronden 3/4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden poules P+R 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 r + finales 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur van PC HORIZON meldt u het overlijden van de heer Lou Moreau. Lou was jarenlang een trouw lid van onze vereniging, maar ook op het culturele vlak kon hij zijn mannetje staan. Na een lange ziekteperiode heeft hij afscheid van ons genomen op 73-jarige leeftijd. Lou blijft altijd in onze gedachten.

Met diepe droefheid meldt het bestuur van PC APOL LO het overlijden van hun voorzitter, de heer Victor De Leeuw.

Het bestuur van OOSTENDSE PC meldt met diepe droefheid dat mevrouw Lucienne Rodenbach op 12 mei 2013 de strijd tegen haar vreselijke ziekte heeft moeten opgeven. Lucienne, geboren op 30 januari 1933, was reeds jaren lid van Oostendse petanqueclub en sinds een 8-tal jaar een trouw bestuurslid. Niets was te veel voor haar. Tot vorige zomer deed ze nog mee aan al de tornooien en festiviteiten, tot ze voor alles forfait heeft moeten geven…ze heeft gevochten tot het einde. We zullen haar herinneren als een verstandige dame met veel humor. Lucienne, we zullen je missen.

Victor werd geboren te Haaltert op 27 augustus 1946 en is omringd door zijn familie, plotseling na een lange ziekte die hij met fierheid en moed heeft gedragen, overleden te Denderhoutem op 17 april 2013.

Verloren Tijdens de voorbije kampioenschappen (vermoedelijk het PKT te Herentals van 12 mei) werd een bal verwisseld. Een bal met de kenmerken MS X15, 690 gram is gewisseld met een bal MS A15, 690 gram. Hebt u hierover meer informatie, laat ons iets weten via tim-pennoit@pfv.be.

33


Pilootproject

W/>KKdWZK: d /Ŷ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŚĞĞĨƚ ĚĞ WĞƚĂŶƋƵĞ &ĞĚĞƌĂƚŝĞ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŚĞƚ ŐĞŶŽĞŐĞŶ h ĞĞŶ ƐŽĐŝĂĂů ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚ ĂĂŶ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ͘ ŝƚ ĐŽŶĐĞƉƚ ďŝĞĚƚ ŽƉ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞ ǁŝũnjĞ ĞĞŶ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ Ƶǁ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ĨŝŶĂŶĐŝĞĞů ƚĞ ƐƚĞƵŶĞŶ͕ ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƚŝũĚ ŚĞĞĨƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ǀŽŽƌ ŽŶnjĞ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚ ĞŶ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ƐŽĐŝĂĂů ƉƌŽũĞĐƚ ŐĞƐƚĞƵŶĚ͘ Ğ ĨŝƌŵĂ ^Ƶďůŝŵŝdž ƐƚĞůƚ Ƶ ĞĞŶ ŐĂŵŵĂ ǁŝƚƐĞƌƐĞ ǀŽĞĚŝŶŐƐƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ǀŽŽƌ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ďƵŝƚĞŶŐĞǁŽŽŶ ůĞŬŬĞƌ njŝũŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞƐƐĞŶƚŝĞĞů ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐĞnjŽŶĚ ĚŝĞĞƚ͘ ^ƚƵŬ ǀŽŽƌ ƐƚƵŬ ǀĞƌĞĚĞůĞŶ njĞ ĚĞ ƐŵĂĂŬ ǀĂŶ Ƶǁ ŐĞƌĞĐŚƚĞŶ͘ Overtuig uzelf en proef het verschil ͙ x ŽƵŝůůŽŶƐ x ŚŽůĞƐƚĞƌŽůǀƌŝũ x <ƌƵŝĚĞŶ x sĞƚĂƌŵ x KůŝģŶ x 'ůƵƚĞŶǀƌŝũ SUBLIMIX BVBA x ^ŽĞƉĞŶ Θ ƐĂƵnjĞŶ x >ĂĐƚŽƐĞǀƌŝũ ǁǁǁ͘ƐƵďůŝŵŝdž͘ďĞ x ^ƉĞĐŝĂůŝƚĞŝƚĞŶ x ͙ ŝŶĨŽΛƐƵďůŝŵŝdž͘ďĞ <ĞďĞŶĞ ƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌ <Ğ ;<ĞŶLJĂͿ Ğ ; ĞůŐŝģͿ ĞŶ EĞ ;EĞĚĞƌůĂŶĚͿ͘ <ĞďĞŶĞ ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ ,ŽŵĞ ŝƐ ĞĞŶ ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐ ƉƌŽũĞĐƚ ĚĂƚ ƐƚƌĂĂƚͲ ĞŶ ǁĞĞƐŬŝŶĚĞƌĞŶ ŽƉǀĂŶŐƚ ŝŶ <ĞŶŝĂ͘ ,Ğƚ ŽƉǀĂŶŐƚĞŚƵŝƐ ŝƐ ŽƉŐĞƐƚĂƌƚ ŝŶ ϮϬϬϳ ĞŶ ŝƐ ŐĞůĞŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ďƵƵƌƚ ǀĂŶ ŝĂŶŝ ĞĂĐŚ͕ ďŝũ DŽŵďĂƐĂ ĂĂŶ ĚĞ ƵŝĚŬƵƐƚ ǀĂŶ <ĞŶŝĂ͘ <ĞďĞŶĞ ǀŽŽƌnjŝĞƚ ŝŶ ĚĞ ďĂƐŝƐďĞŚŽĞĨƚĞŶ͗ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚƐnjŽƌŐ͕ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŽƉǀŽĞĚŝŶŐ͕ ƌĞĐƌĞĂƚŝĞ͕ Ğ͘Ě͘ ,Ğƚ ĚŽĞů ŝƐ ĂĂŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ďĂƐŝƐ ƚĞ ŐĞǀĞŶ ĞŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ njŝĐŚ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ǀĞŝůŝŐĞ ĞŶ ůŝĞĨĚĞǀŽůůĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ njŽĚĂƚ njŝũ ĚĞ ŬĂŶƐ ŬƌŝũŐĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ůĞǀĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘

ǁǁǁ͘ŬĞďĞŶĞ͘ĐŽŵ ŝŶĨŽΛŬĞďĞŶĞ͘ĐŽŵ

Voor meer info

Ğ ^ŵĂĂŬǀĞƌĨŝũŶĞƌ ŐĐǀ ƐƉŽŶƐŽƌΛĚĞƐŵĂĂŬǀĞƌĨŝũŶĞƌ͘ďĞ ϬϰϴϯͬϰϮ͘ϱϬ͘Ϭϭ t/EͲt/E ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ŝƐ ŽŶnjĞ ĚƌŝũĨǀĞĞƌ ͊​͊​͊​͊

34


Info – Pub

35


Info – Pub

Hier had uw advertentie kunnen staan...

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ

MAGAZINES BROCHURES

LOGISTIEK

AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Meer info: tim-pennoit@pfv.be Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 t 8700 Tielt t T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be t www.lannooprint.be

SINGEL STROMBEEK HemelHof

Pétanque club v.z.w.

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

36


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

37


Info – Pub

Beste leden,

BENELUX

De Petanque Federatie Vlaanderen en het distributiebedrijf FM GROUP Belgium gingen recentelijk een samenwerking aan met verschillende doelen tot gevolg: 1. Onze leden voortaan laten besparen op hun non-food aankopen (-30%) in verscheidene gamma’s: PARFUM COSMETICAPRODUCTEN HUISVERZORGINGSPRODUCTEN SCHOONMAAKPRODUCTEN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN VOETVERZORGINGSPRODUCTEN SHAMPOO EN CONDITIONERS SPA WELLNESS GAMMA GEURKAARSEN DIERENVERZORGINGSGAMMA … 2. Elke aankoop van FM-producten met een sterk gereduceerde prijs en dit met een hoogwaardige kwaliteit, impliceert een extra sponsorinkomen voor zowel de Petanque federatie, de provinciale besturen en de talrijke clubs die Vlaanderen telt. Met andere woorden: doe voortaan uw aankopen van deze hoogwaardige producten online in je eigen webshop en steun de petanque sport in het bijzonder. Wij rekenen op jullie medewerking. Stuur een kopij (recto-verso) van je paspoort, met daarbij je adres, GSM-nummer (eventueel ook vaste telefoonnummer) en email-adres naar Catherine Mortier (secretariaat@pfv.be).

38


Panathlon

3DQD WKORQ YHUNODULQJ RYHU HWKLHN LQ GH MHXJGVSRUW 3DQDWKORQ YHUNODULQJ RYHU HWKLHN LQ GH MHXJGVSRUW Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

6WHXQ YHUZ HONRPHQ WHXQ YHUZHONRPHQ We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

3RVLWLHYH ZDDU GHQ QDV WU HYHQ 3RVLWLHYH ZDDUGHQ QDV WUHYHQ We de positieve waarden inGHQ QDVWU de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven. •

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

'LVFULPLQD WLH EDQQHQ 'LVFULPLQDWLH EDQQHQ We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

.LQGHU HQ EHVFKHU PHQ .LQGHUHQ EHVFKHU HQ EHVFKHUPHQ

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5HFKWHQ YDQ KHW .LQG LQ GH 6 SRUW 5HFKWHQ YDQ KHW .LQG LQ GH 6SRUW Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


DES BOULES COMMER CIALISÉES PA R S O N T FA B R I Q U É E S

ICI

À S T- B O N N E T- L E - C H Â T E A U FRANCE

LA BOULE OBUT 5, rue du Cros 42380 Saint-Bonnet-le-Château France Tél. commercial : 04 77 45 57 00 International tél. : +33 4 77 45 57 00 E-mail : commercial@labouleobut.com www.obut.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.