Magazine 01 2015

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

1 • 2015 Driemaandelijks tijdschrift • 37ste jaargang • maart 2015 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

PEN O E T ERS

E

AP

CH S N E O PI

AM K S M VLAA

SPORTSTRAND OOSTENDE 29 AUGUSTUS 2015

RECREATIEF & COMPETITIEF

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : REINOLD BORRÉ, ZUIDERLAAN 13, 9000 GENT

START: 9U30 € 15/TRIPLET

OOSTENDSE PETANQUECLUB

ALLE INFO: WWW.PFV.BE # FACEBOOK.COM/BEACHPETANQUE # TWITTER.COM/PFVVZW


Inhoud

Inhoud Open VK BEACH Petanque - affiche.........................................................................  2 Lidmaatschap 2015............................................................................................................  4 Voorwoord...............................................................................................................................  5 Algemene Statutaire vergadering PFV...................................................................  6 Sportkamp 2015 - folder............................................................................................. 7-8 Vlaams kampioenschap Jeugd 2015......................................................................  9 Interview met een ‘uitzonderlijke’ stagiair.........................................................  10 Jeugdcircuit 2015.............................................................................................................  11 Vlaamse Evaluatiecommissie....................................................................................  12 REIS Turkije - september 2015..................................................................................  13 Inschrijvingsformulier reis Turkije...........................................................................  14 BEACH petanque 2015..................................................................................................  15 Wist u dat...............................................................................................................................  16 Interview met Karin De Pauw............................................................................ 17-18 Voorzitter PFV krijgt topfunctie bij de FIPJP.....................................................  18 Echo’s uit de regio’s.................................................................................................. 19-25 Kalender zomer 2015.............................................................................................. 26-30 Kampioenschappen 2015...........................................................................................  31 Panathlon Verklaring......................................................................................................  32 In memoriam............................................................................................................... 33-34 Advertenties................................................................................................................. 35-40

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief. De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49 0418 483 437 Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30 Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2015 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een Interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het PFV-secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren, een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen

4

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2015/2016 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2015/2016. Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2015. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen deze personen automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2015-2016 kenbaar maken tijdens de Algemene Vergadering van de PFV. Competitief lid Jeugd: miniem - kadet - junior Senioren: dames en heren Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat Ongeacht de leeftijdscategorie of soort licentie Bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie

Euro 10,00 30,00 30,00 10,00

20,00 10,00 5,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 1 mei 2015 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Zoals jullie al gemerkt hebben op de voorpagina, heeft de Petanque Federatie een nieuw logo gekregen. Na meer dan 10 jaar vonden wij dat het moment was aangebroken om onze federatie een frisse en hedendaagse uitstraling te geven. Vanuit die gedachte hebben wij een nieuw logo ontworpen dat onze federatie een moderne en dynamische uitstraling laat weergeven: - Een federatie die met zijn tijd meegaat, waar de sporter centraal staat. - Een federatie die op korte en lange termijn een strategie uitbouwt om creatief en innovatief onze sport naar buiten te brengen. - Een federatie met een gezonde visie die openstaat voor nieuwe initiatieven, denk maar aan Beach Petanque. - Een federatie die op alle niveaus éénzelfde beleid zal voeren, zodanig dat wij overal gemakkelijk (h)erkenbaar zijn en worden. Dit zijn enkele aandachtspunten die wij in de toekomst met zijn allen, zijnde de sporters, de clubs, de provincies en de federatie, willen verwezenlijken. Tevens zouden wij aan allen, sporters en bestuursleden, willen vragen om met grote stip 29 augustus in jullie agenda aan te duiden. Namelijk voor de “Petanque familiedag” die doorgaat op het sportstrand van Oostende onder de noemer ‘Open Vlaams kampioenschap Beach Petanque’. Wij hopen op een grote opkomst van onze leden zodat wij aan iedereen kunnen tonen dat onze sport door alle leeftijdscategorieën kan beoefend worden. ALLE LEDEN én niet-leden zijn van harte welkom. Meer hierover verder in ons magazine. Ook willen we reeds vermelden dat de PFV de goedkeuring heeft gekregen, meer zelfs, werd gevraagd door de Internationale Petanque Federatie (FIPJP), om begin 2017 te Gent het tweede wereldkampioenschap “tête à tête“ en tevens de primeur om het EERSTE wereldkampioenschap doubletten heren, dames en gemengd in te richten.

Dit naar aanleiding van de schitterende organisatie die wij met zijn allen, vrijwilligers en bestuursleden, hebben verwezenlijkt tijdens het EK dames en jeugd in 2012. Een mooie uitdaging, voor ons allen, die onze federatie en Gent op de wereldkaart zal plaatsen. Als laatste willen wij alle aangesloten leden, bestuurders en clubs bedanken voor het vertrouwen dat zij in onze federatie stellen. Wij kunnen met enige fierheid zeggen dat de federatie meer dan 7500 aangesloten leden telt. Als wij onze ambitie in daden willen omzetten zeggen wij: “op naar de 10 000 leden!”. Een grote en een oprechte dank aan allen die meebouwen aan onze federatie. Reinold Borré

5


Vergadering PFV

Algemene Statutaire vergadering PFV ­ start van een nieuwe toekomst Zaterdag 21 februari 2015, hotel Ter Elst, zaal Beethoven – een mooie locatie voor een minstens evenwaardige Algemene Statutaire Vergadering van de PFV. Het beloofde een ‘specialleke’ te worden en dat werd het ook. Het begon reeds met de originele uitnodiging die onze clubbesturen ontvingen. Hierdoor werd duidelijk dat er een verrassing op hen lag te wachten. Uiteraard dienden zij hiervoor wel aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering. Zoals het cliché zegt: “de afwezigen hadden ongelijk”, wel zo hadden deze keer de aanwezigen dubbel en dik gelijk, want zij werden beloond met de primeur van ons nieuwe logo. In een kortfilm werd de geschiedenis en de evolutie van de PFV getoond met de bijhorende logo’s, om uiteindelijk te eindigen met de lancering van het nieuwe. Hiermee was de toon van een boeiende vergadering en een nieuwe toekomst voor de PFV gezet. Veranderen van logo brengt heel wat met zich mee. Deze stap die onze federatie heeft genomen kwam er dus niet zomaar, maar werd voorafgegaan door goede brainstorming, overleg en het nemen van vernieuwende beslissingen. Mocht je je afvragen: “waarom een nieuw logo”? Dan stel je de juiste vragen. Ook het bestuur van de PFV heeft zich die vraag gesteld en is vrij snel tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp was en wel hierom: We willen naar een federatie: - die een hedendaagse en internationale uitstraling heeft en geeft. - die erkenbaar en herkenbaar is. - die eenvormigheid nastreeft en uitstraalt. - die als één team werkt met de provincies, clubs, steden en gemeenten. - met een open mind en een jonge (toekomst)visie. - die modern is en met haar tijd meegaat. - met een welbepaalde strategie zowel op korte als op lange termijn.

6

- met een creatieve ingesteldheid. - die samen met jullie de ondersteuning en oplossingen kan bieden om succesvol te zijn in de diverse projecten. - die baanbrekend werk wil verrichten met nieuwe initiatieven. - die mee wil bouwen aan het succes van onze Petanque Sport. - die open staat voor innovatie en verbeteringen. - … De vergadering startte dus met een knaller en eindigde in stijl. Alle leden van de Raad van Bestuur toonden de nieuwe outfit van de PFV en het bijhorende promotiemateriaal. Bovendien huldigden wij 2 bijzondere mensen. Om te beginnen Maurits Boon: jarenlang maakte hij deel uit van het PFV-bestuur. Maurits heeft als lid van de Raad van Bestuur samengewerkt met de 4 voorzitters die de PFV tot dusver heeft gehad, weliswaar over verschillende periodes. De laatste jaren nam hij de functie van Directeur Sport op zich, maar vond de tijd gekomen om de fakkel door te geven. Ook onze 2e persoon werkte met de 4 voorzitters samen, maar in tegenstelling tot Maurits gedurende een onafgebroken periode. Trouwens, een periode die nog steeds lopende is. Zij heeft ongetwijfeld de langste actieve carrière binnen de dagelijkse werking van uw federatie. Schrik niet…. 35 onafgebroken jaren werkt Catherine Mortier, ONS Catherine, voor de PFV. Zij is de vriendelijke stem die je reeds jarenlang te horen krijgt als je het telefoonnummer van de PFV intikt. Voor velen onder jullie ongetwijfeld ook het vriendelijke gezicht die je op allerlei PFV-activiteiten terugziet. Allebei nogmaals een welgemeende “dank je wel”! Gezellig was de afsluiter waar de PFV-bestuurders en onze clubbestuurders genoten van een lekkere aperitief en een warme maaltijd terwijl er zichtbaar tevreden werd gekeuveld over het reilen en zeilen van ons petanquewereldje.


B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

Kleef hier uw postzegel

VU: Reinold BorrĂŠ - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

tim-pennoit@pfv.be

Fax: 09 243 11 49

tel: 09 243 11 41

9000 GENT

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

SPORTKAMP E T A N Q U E


6 dagen petanque, sport en plezier Waar SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

Prijs Leden PFV - ingeschreven voor 1 april: €199 Leden PFV - ingeschreven na 1 april: €225 Niet-leden PFV: €250 Gezinnen: vanaf het derde kind - 25 euro korting In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

Wanneer Van zondag 16 tot en met vrijdag 21 augustus 2015.

Inschrijven

kan via het inschrijvingsfor-

mulier dat u hiernaast kan terugvinden.

Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben: Naam: ………………………………………………………………………. Voornaam: ………………………………………………………………… Geboren op: ……………………………………………………………… Categorie: O miniem O cadet O junior O belofte Ik woon te: Straat: .………………………………………………………………………. Huisnummer: …………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………….. Gemeente: ………………………………………………………………..

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €100,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2015 voorschot”.

Contactgegevens: Tel.: …………………………………………………………………………… GSM: …………………………………………………………………………. T/GSM ouder(s): ……………………………………………………….. E-mail:………………………………………………………………………. Ik zou graag slapen op de kamer bij:…………………………. …………………………………………………………………………………. Kledijmaat T-shirt:…………………………………………………….. Handtekening ouder(s):

tim-pennoit@pfv.be

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Contactgegevens

@PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, ten laatste voor 1 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.


VK Jeugd

9


Interview

Interview met een ‘uitzonderlijke’ stagiair

Vlnr Sam - Corey

Sinds woensdag 7 januari hebben we op het bureel een nieuwe collega, Sam Van Dyck. Deze jonge twintiger is stagiair en laatstejaars student Secundair Onderwijs op het Sint-Gregorius te Gentbrugge. Van origine is Sam van Brasschaat maar komt al 7 jaren naar Gentbrugge, waar hij ook op internaat verblijft. Sinds begin dit schooljaar werkt hij een dag bij Parantee, een dag bij de provincie Oost-Vlaanderen en een dag bij ons. Hij gaat dus wekelijks 2 dagen naar school en 3 dagen naar het Huis v/d Sport. Onze medewerker Corey had een aangenaam gesprek met hem. Op school heeft Sam algemene vormingsvakken om later ook zelfstandig te kunnen wonen en via deze stages tracht hij zijn weg te zoeken om ook na zijn schoolcarrière als vrijwilliger te werken in het Huis v/d Sport. Sam voert verschillende taken uit bij verschillende federaties. We laten hem zelf even aan het woord. Sam: ”Bij Parantee verzorg ik mee de website en plaats ik de activiteiten. Bij de provincie verzorg ik mee de balie en bij jullie heb ik al heel wat variërende taken uitgevoerd zoals foto’s digitaal archiveren en stocktelling”. Wat doe je het liefste eigenlijk? Sam: ”Bij Parantee vind ik de taken leuk en natuurlijk heb ik veel voeling met de G-sport, da’s wel mijn ding”. Het competitie-beest Sam doet heel veel aan sport. Hij beoefent rolstoelbasket, hockey, netbal en handbike. Sam: “Ik doe enorm graag aan sport en ben dan ook veel aan het trainen. 1 maal per week ga ik basket trai-

10

nen bij mijn team Silverspokes in het UZ te Gent. Hockey doe ik bij de LaFants. Drie maal per jaar hebben we een tornooi en daarvan wordt een eindklassement gemaakt. In 2009 was ik Belgisch kampioen. Netbal speel ik dan weer in de scholencompetitie. Daar zijn we ook al kampioen geworden. Eén van mijn grootste persoonlijke verwezenlijking vond plaats in het handbike. In 2014 heb ik met de handbike van Gentbrugge naar Geraardsbergen gereden. Ik heb daarvoor een jaar moeten trainen en alles moeten opbouwen om dit te kunnen, want het is een tocht van 60 kilometer. Maar ik wou dit doen. Mijn leven bestaat al sinds kinds af aan uit inzet en alles geven. Ook om deze stages te kunnen doen heb ik keihard moeten werken tijdens de ergo-behandelingen. Vooral om mijn werktempo op te krikken en ‘mee te kunnen’. ” “Mijn passie: voetbal” Sinds jongs af aan is Sam supporter van het Duitse “Schalke 04”. Hij heeft dit met de paplepel meegekregen door zijn vader. 12 jaar geleden werd Sam lid van de fanclub “Koningsblauw Vlaanderen” te Ekeren. Ondertussen is hij er erelid. Hoe dit komt, legt hij zelf uit. Sam: ”Een tijd geleden moest ik een zware operatie ondergaan. Ik was amper een week uit het gips toen ik al mee was naar een voetbalmatch”. Sam gaat altijd mee in de tribunes met zijn mede-supporters. Dankzij speciale spalken kan hij de tribunes op en vandaaruit zijn favoriete team aanmoedigen. Leven in Gent Na zijn studies hoopt Sam in het Gentse te kunnen blijven wonen met zijn vriendin Anneleen. Sam: ”Ik heb hier mijn leven opgebouwd, ik heb hier mijn vrienden en speel bij verschillende sportclubs. Het zou jammer zijn dit te moeten achterlaten.”


Jeugdcircuit

JeugdcIrcuit 2015

Aanduiden welke circuits je meespeelt Naam en Voornaam: .............................................................................................................................................................................. Club: …………………………………………….. Geboortedatum: ....../....../.........

Licentienummer: 0……../……………………………….. Telefoonnummer: 0…………/……………………………………...

E-mailadres: .............................................................................................................................................................................................. Categorie: miniem / cadet / junior / belofte

Ik speel het liefst : pointeur / schutter

Ik heb reeds een ploegmaat: ja / nee Naam en voornaam ploegmaat: ....................................................................................................................................................... .............................................................. Naam ploeg: .............................................................................................................................................................................................. Naam/handtekening van de speler

Handtekening van de ouders of voogd

Inschrijven en betalen voor 1 mei 2015 Volledig circuit €20 / dagdeelname €5 pennoit@pfv.be of per post naar PFV, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Betalen op rekeningnummer Inschrijven via tim-pennoit@pfv.be van de PFV: IBAN : BE97 4469 7072 8149 BIC : KREDBEBB

11


Evaluatie­ commissie

Vlaamse Evaluatiecommissie Beste petanque vrienden, We schrijven ergens medio september 2014 op een vergadering van de Vlaamse Consultatieve scheidsrechterscommissie. Onze voorzitter, Reinold Borré, vraagt ons in het kader van zijn toekomstplannen, hoe we tot een betere en professionelere werking kunnen komen van ons Vlaams scheidsrechterskorps. Deze vraag kwam er wellicht ook mede door de steeds terugkerende kritiek dat onze scheidsrechters niet allemaal dezelfde manier van optreden hanteren. We moeten toegeven dat we in het verleden dikwijls het reglement op verschillende manieren interpreteerden. Na enkele avonden brainstomen kwamen we, Marc Nolmans en ikzelf, tot het besluit dat er een “Evaluatiecommissie” moest opgericht worden. Deze “Evaluatiecommissie” moet er op toezien dat onze scheidsrechters een betere opleiding en begeleiding krijgen. De commissie moet er ook voor zorgen dat de scheidsrechters dezelfde reglementen hanteren en dit zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Op termijn moet dit zelfs mogelijk zijn op nationaal niveau. Zo zullen onze scheidsrechters in de toekomst geëvalueerd worden zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Hiervoor gaan we enkele keren per jaar een opfrissingscursus organiseren voor de scheidsrechters. Deze evaluaties dienen echter niet om de scheidsrechters te bespioneren om ze nadien de “zwarte piet” toe te kunnen schuiven. Neen, deze evaluaties moeten en zullen op een positieve manier gebeuren en behandeld worden. Het moet de bedoeling zijn dat we iets leren uit onze fouten zonder daarom negatief te zijn. De “Evaluatiecommissie” zal ook zeer nauw samenwerken met de “Reglementencommissie”. We moeten stoppen met reglementen bij te maken voor ieder kampioenschap dat we organiseren. We moeten naar 1 reglement dat zowel op Vlaams als provinciaal niveau kan toegepast worden. We kunnen niet aan onze scheidsrechters vragen om hetzelfde reglement toe te passen als iedere provincie z’n eigen reglement heeft. Neen, we moeten naar 1 reglement!

12

Ook zullen we in de toekomst de moeilijkheidsgraad van het examen om scheidsrechter te worden aanzienlijk verhogen. Zowel voor provinciaal scheidsrechter als voor Vlaams scheidsrechter zullen we ons meer gaan toespitsen hoe we met spelsituaties moeten omgaan zonder de kennis van het reglement uit het oog te verliezen. Wel beste petanque vrienden, zoals u ziet, gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. En dat het niet allemaal onmiddellijk van een leien dakje zal lopen, daar zijn we ons terdege van bewust. We zullen in het start­ jaar af en toe “de bluts met de buil” moeten nemen. Enkel zo zullen we ons scheidsrechterskorps naar een hoger niveau kunnen tillen. En dat is onze uitdaging! Tot slot beste vrienden, wil ik jullie medewerking vragen om dit project een kans te geven. Dit kan alleen maar lukken met jullie positieve steun. Beschouw de scheidsrechter niet langer als “de boeman”. Aanvaard zijn beslissingen zonder daarop telkens een reactie te geven! Respecteer wat de scheidsrechter doet en beslist! Hiermee is het woord gevallen “RESPECT”. Onze sport heeft hier nood aan! Ik ben ervan overtuigd dat met wat meer “positieve ingesteldheid” en wat meer “respect” onze sport voor iedereen een stuk aangenamer zal worden! Sportieve groeten Peter Troonbeeckx Voorzitter Vlaamse Evaluatiecommissie Samenstelling Evaluatiecommissie Voorzitter: Peter Troonbeeckx Voorzitter Vlaamse en Nationale Consultieve Scheidsrechterscommissie: Marc Nolmans Vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen: Gino Segers Vertegenwoordiger Limburg: Jean-Paul Hombroeckx Vertegenwoordiger Antwerpen: n.n.g. Vertegenwoordiger West-Vlaanderen: Freddy Van Haecke


Petanquereis

WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD:

PETANQUEN aan de TURKSE RIVIÈRA Periode : 21/9 - 30/9/2015

€ 1071 per persoon voor 10 dagen/9 nachten op basis van een tweepersoonskamer U verblijft in het hotel Sunconnect Paloma Grida Resort & SPA ***** op basis van all inclusive. De Paloma Grida Village & Spa is volledig gerenoveerd en kent een uitstekende keuken. Het hotel beschikt over verschillende restaurants, bars, een prachtig zwembadencomplex met glijbanen en een bevoorrechte ligging, in een groene omgeving, direct aan het strand. Gedurende het ganse verblijf kan u uw favoriete sport beoefenen op de speciaal aangelegde petanquebanen. Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport! - Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek. - Opgepast: De plaatsen zijn beperkt! - De inschrijvingen worden afgesloten op 20/07/2015. Inclusief: vlucht heen & terug (vanuit Brussel) met catering aan boord, luchthaventaksen, transfer luchthaven - hotel luchthaven, verblijf op basis van All Inclusive, btw, basisannulatieverzekering (tot €625 reissom per persoon). Exclusief: volledige annulatieverzekering : +3% op de totale reissom, facultatieve reisbijstandsverzekering €25,99 per persoon), eventuele luchthaventaksenverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten.

Single kamer + €15 per persoon per nacht.

V.U. Jan Dekeyser p.a. - TCRB NV - Tramstraat 67c, 9052 Gent, BTW BE 0412.677.887, RPR Gent, Lic (A)1067

Meer INFO & RESERVATIES: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent tel: 09/243.11.41 • tim-pennoit@pfv.be

13


Petanquereis

Inschrijvingsformulier Petanquen in TURKIJE 21/09/2015 – 30/09/2015

Deelnemer 1

Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. Deelnemer 2

Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… (meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe !!) * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming:

TURKIJE

Periode:

21/09/ 21/09//201 5 – 30/09/2015

Kamertype:

o 1-persoonskamer

Wenst u een reisbijstandsverzekering ?

o 2-persoonskamer o Ja o Neen

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook

14


Beach petanque

Beach petanque 2015 Meer en meer wordt onze federatie uitgedaagd om aan de huidige wensen van de maatschappij en de leden te kunnen beantwoorden. Meteen ook het belang van de vernieuwing waar onze federatie voor gaat en staat. Één van de aspecten binnen de sportieve innovatie is zonder enige twijfel het beach petanque circuit en de primeur van het Open Vlaams kampioenschap beach petanque in 2015. Het beach petanque circuit is dusdanig gegroeid dat we sinds de start van het beachpetanque te Sint-Niklaas, voor het eerst in alle Vlaamse provincies minstens 1 tornooi kunnen en zullen organiseren. Terwijl we dit artikel schrijven weten we helaas nog niet alle data, maar hieronder alvast de gekende informatie. Wij verwachten jullie massaal aanwezig op deze circuits. Gent: 21 mei Kelchteren: 13 juni Sint-Niklaas: 30 juni Koksijde: 25 juli De data van Niel en Leuven zullen weldra volgen. Alle info kan je terugvinden op onze website (www.pfv.be) en Facebookpagina (www.facebook.com/BeachPetanque).

Ongetwijfeld heeft het jouw pad al gekruist, is het niet via social media of via via, dan wel in het voorwoord van onze voorzitter in dit magazine. 29 augustus wordt een hoogdag in de geschiedenis van onze federatie en daar zullen we met zijn allen deel van uitmaken. Wanneer onze opvolgers binnen 25 jaar een overzicht zullen maken van de geschiedenis van de PFV dan zal deze dag er hoe dan ook een plaatsje in krijgen. Om te beginnen omwille van de allereerste organisatie van het “Open Vlaams Kampioenschap beach petanque” te Oostende, maar tevens omdat we er samen met jullie een familiedag zullen van maken waarbij onze petanquesport de definitie zal uitdragen van sport, respect en plezier. Een doelstelling die we zullen bereiken mede dankzij de hulp van de stad Oostende en de Oostendse Petanque Club. Wij willen jullie dus allen verwelkomen tijdens de afsluiter van het beach petanque seizoen op 29 augustus op het sportstrand van Oostende (ter hoogte van de Wellington renbaan). Mis het niet en maak deel uit van een stukje petanquegeschiedenis. Het “Open Vlaamse kampioenschap beach petanque” wordt in triplet gespeeld en zal in 2 afzonderlijke competities doorgaan. Een competitie uitsluitend voor recreanten en een competitieve competitie en dit telkens voor de categorieën jeugd, senioren en veteranen. Ook voor dit evenement zal je binnenkort alle informatie en de inschrijvingsmethode kunnen terugvinden op onze website (www.pfv.be), Facebook pagina (Beach Petanque Vlaanderen), via het magazine én via de affiche die je in de lokalen van alle Vlaamse petanqueclubs zal kunnen bewonderen. Tot dan!

15


Wist u dat

Wist u dat …de FIPJP een wereldprimeur in België wil organiseren? De FIPJP-voorzitter, Dhr. Azema, verklaarde op 26 januari in het Franse dagblad ‘Nice-Matin’ dat hij in 2017 het allereerste wereldkampioenschap Tête à tête, doublet heren, doublet dames en doublet mixte wil organiseren in ons land en meer bepaald te Gent. Het artikel is terug te vinden op onze website www.pfv.be. Waarom is dit een primeur? Normaal gezien worden de kampioenschappen in tripletvorm gespeeld (een team bestaat dan maximaal uit 3 spelers en 1 reserve) en nu zal er in teams worden gespeeld van 2 tegen 2 (met elk 1 reserve), het gekende doublet. Het spreekt voor zich dat de PFV graag de schouders onder dit evenement steekt. Ervaring hebben we met de jaren opgebouwd en na het Europees Kampioenschap voor de Jeugd en de Dames in 2012 werden we geprezen voor de vlekkeloze organisatie. De uitstekende faciliteiten van de Topsporthal Vlaanderen te Gent zijn ook duidelijk blijven hangen bij de FIPJP-beslissingsnemers, wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven op het FIPJP-congres om Gent aan te duiden als locatie. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de evolutie.

…België er een wereldkampioen bij heeft? Onze landgenoot Claudy Weibel werd de allereerste wereldkampioen tête à tête in het Franse Nice. Na een hoogstaande finale, tegen de Tunesiër Sami Atallah, mocht een terecht trotse en geëmotioneerde Weibel de gouden plak in ontvangst nemen. De volledige finale kan je herbekijken via onze website of rechtsreeks via Youtube met als titel “Pétanque Championnat du Monde 2015 Tête à Tête Finale Homme”. Trouwens, ook bij de dames presteerde België heel sterk met een bronzen medaille voor Camille Max.

… er een nieuwe lijst met goedgekeurde competitie petanqueballen beschikbaar is op de website van de FIPJP (www.fipjp.com onder de link “règlements, textes”) en op onze website (www.pfv.be onder de link “downloads”)? Twijfel je of jouw set ballen gehomologeerd is voor competitie, dan geeft deze lijst raad.

…het jeugdsportkamp 2015 van de PFV dit jaar start op ZONDAG? Dit betekent een rustig onthaal door onze medewerkers, nog meer fun voor de kids én, niet onbelangrijk, een rustig afscheid van de mama’s en papa’s die zich geen zorgen meer moeten maken over een hectische maandagochtendspits.

…ieder lid aangesloten bij de PFV zich kandidaat kan stellen om verkozen te worden tot de provinciale raad binnen zijn/haar provincie? Meer hierover zal je kunnen lezen in ons magazine van juni.

16


Interview

Interview Karin De Pauw “Maar, regelmatig kan je me toch terugvinden in mijn atelier”, laat ze ons weten. Karin herbergt namelijk het verborgen talent voor de mooie en niet-alledaagse hobby van glasbewerking. De werkjes, of liever kunstwerkjes, die ze al heeft gemaakt spreken boekdelen.

Na enkele jaren als Directeur Sport en heel veel jaren als bestuurslid binnen onze federatie, besloot Maurits Boon, weliswaar met pijn in het hart, dat het tijd was om de fakkel door te geven. Sinds de Algemene Statutaire vergadering van de PFV hebben we dan ook een nieuwe Directeur Sport, namelijk Karin De Pauw. Wij hadden een exclusief interview met haar. Het begin van alles 2006 was een beslissend jaar voor Karin toen ze, op één der vele petanqueterreintjes die er in de Vlaamse woonwijken te vinden zijn, ons ‘spelletje’ leerde kennen. Het clubje, dat er op regelmatige basis haar kunnen demonstreerde, had er al gauw een nieuw lid bij. Sinds Karin de microbe te pakken heeft, is de petanquesport niet meer weg te denken uit haar leven. Tijd naast de petanquesport Wanneer je iets goed wil doen, dan moet je daar de nodige tijd en energie in stoppen. Ook voor haar functies binnen de petanque is dit niet anders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar agenda voornamelijk hierdoor wordt ingepalmd.

Functies, functies, functies,… Directeur Sport - “Toch een beetje spannend hoor. Het is een grote stap en een grote verantwoordelijkheid. Om het op zijn zachtst uit te drukken een enorme uitdaging, maar eentje waarvoor ik met ten volle ga inzetten.” Karin probeert steeds zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Een eigenschap die haar reeds het nodige respect heeft bezorgd binnen de Raad van Bestuur van de PFV en die ook tot uiting komt bij alle andere functies die ze heeft binnen de PFV. Lid provinciale raad Antwerpen, damesverantwoordelijke provincie Antwerpen, coach jeugd, federaal scheidsrechter, begeleider PFV-petanquereizen, begeleider sportkamp én nu Directeur Sport. Combineren zal voortaan toch een tikkeltje anders verlopen. Mijlpaal Wist je dat je meteen ook zorgt voor een merkwaardig feit binnen de PFV? Je bent namelijk de eerste vrouw ooit die zetelt binnen het Dagelijks Bestuur van de PFV. “Euh is dat echt? Nu, binnen Antwerpen ben ik ook al enkele jaren de enige vrouw tussen het verder mannelijke bestuur. Dus er is enige ervaring aanwezig.” Mee met de vernieuwing van de PFV Net zoals de nieuwe visie van de PFV wil uitstralen, wil Karin ook dat onze sport wordt opgewaardeerd als volwaardige sport. Op alle niveaus eenvormigheid en transparante werking nastreven én met zijn allen positieve reclame maken voor en uitstraling geven aan onze sport. “Het is een item waar iedereen aan kan meewerken, maar waar ik ook binnen de PFV en binnen mijn nieuwe functie mijn steentje aan wil bijdragen. Niet in het minst voor onze jeugd, die een eenvormig trainingsbeleid en veel meer reclame nodig hebben en verdienen.”

17


Interview / Voorzitter Voldoening Karin beschrijft resoluut als haar mooiste herinneringen binnen de petanquesport, de vriendschap en voldoening die ze krijgt van de jongens en meisjes tijdens het sportkamp. Het is hard werken voor alle medewerkers van het kamp, maar de beloning die je krijgt van onze jonge deelnemers, is het summum als begeleider in onze sport. Combinatie van professionalisme en plezier Karin is trots op de gestructureerde en heel professionele werking van onze federatie en de fantastische ploeg medewerkers die zich enorm inzetten. Onze sport is toegankelijk voor iedereen en er is altijd wel een club in de buurt waar je terecht kan, wat heel veel mogelijkheden biedt voor de petanqueliefhebber en de federatie. Net zoals de PFV en haar bestuur de voorbije jaren een mentaliteitswijziging hebben doorgemaakt, zou Karin ook willen dat iedere speler én niet-speler een mentaliteitsverandering krijgt tegenover de sport en alle vrij-

willigers die zich inzetten voor de petanque. Enkel zo kunnen we onze favoriete sport in haar ware aard aan de ‘buitenwereld’ tonen, het verdiende respect krijgen en iedereen aanzetten om te petanquen. Karin: “Wederzijds respect tussen spelers en organisatie…dat zou ik in onze petanquewereld meer willen zien.” “Petanque is plezier en moet ook plezier blijven.” Karin begeleidt sinds 2012 de petanquereizen die de PFV in samenwerking met Thomas Cook Sport organiseert. Ze laat overtuigend weten de ze elk jaar plezanter worden. Karin: “Ik heb al veel mensen leren kennen en hierdoor een aantal zeer goede vrienden bijgekregen! Er zijn een aantal mensen die steeds opnieuw meegaan, dat is altijd een blij weerzien. Hierdoor ga je op reis ‘onder vrienden’. ” Bedankt Karin voor dit boeiend gesprek en veel succes in je nieuwe functie.

Voorzitter PFV krijgt topfunctie bij de FIPJP PFV-Voorzitter, Reinold Borré, werd tijdens het FIPJP-congres te Nice op 23 januari verkozen tot “Hoofdverantwoordelijke van de scheidsrechters”. Drie belangrijke zaken zijn door Reinold tijdens het congres naar voren geschoven die prioriteit dienen te krijgen: 1. Uniform werken op de 5 continenten 2. Beslissingen tijdens continentale kampioenschappen en wereldkampioenschappen en dan denken we binnen de FIPJP om de metingen onmiddellijk door de scheidsrechters te laten gebeuren om op die manier de partij in alle sereniteit te laten verlopen 3. Opleiding scheidsrechters en dan in het bijzonder de psychologische benadering naar de spelers Daarnaast zal er een hoofdverantwoordelijke per continent dienen te worden geïmplementeerd met wie kan worden samengekomen tijdens het jaarlijks FIPJP-congres. Dit nieuwe mandaat duurt 4 jaar. Na deze periode zal de PFV-voorzitter 12 jaren actief zijn in de FIPJP.

18


Regio’s

Echo’s uit de regio’s Limburg Algemene vergadering koffie; altijd welkom ‘s morgens. De vergadering begon wel stipt om 10.00 uur, traditioneel met het welkomstwoord van onze PFV-Limburg Voorzitter, Eugene Beckers. Onze Limburgse voorzitter wenste de afvaardiging van PFV en alle aanwezige Limburgse clubvertegenwoordigers hartelijk welkom. Verder wenste hij iedereen een voorspoedig, maar vooral een sportief 2015. Aansluitend was het de beurt aan de leden van het dagelijks bestuur. Elk lid van het dagelijks bestuur richtte zich vervolgens tot de vergadering, elk over het gebied waarvoor ze de verantwoordelijk dragen. In volgorde namen volgende sprekers het woord:

Bij het schrijven van dit artikel behoort de eerste maand van het nieuwe jaar 2015 reeds bijna tot het verleden. De jaarlijkse algemene vergadering is altijd een gebeuren dat in Limburg doorgaat in de eerste maand van het jaar. De algemene PFV Limburg vergadering 2015 is dan ook dit jaar traditioneel doorgegaan op de laatste zondag van januari, namelijk op 25 januari 2015. Naar een andere locatie moest er niet gezocht worden, want wij vergaderen reeds een aantal jaren centraal in de provincie, namelijk in de Abdijhoeve in Kelchterhoef Houthalen en… waar het goed is, mag en moet men blijven zegt men. Eenmaal per jaar worden de voorzitters en secretarissen van alle Limburgse clubs samen geroepen om het wel en wee van PFV Limburg uit de doeken te doen. PFV wordt jaarlijks uitgenodigd en een afvaardiging is ook jaarlijks aanwezig op onze statutaire vergadering. Jammer, onze PFV-voorzitter, Reinold Borré, en onze PFV Directeur Administratie, Vanhoutte Lucien, waren dit jaar beiden belet en lieten zich verontschuldigen. PFV Directeur Sport, Maurits Boon en PFV secretaresse, Catherine Mortier, vervoegden ons gezelschap als PFV vertegenwoordigers en waren van harte welkom in de Abdijhoeve in Houthalen. Iedereen was tijdig op de bestemming en de samenkomst begon vooraf met een tasje lekker geurende

- Ludo Daniels als secretaris en jeugdverantwoordelijke. - Guido Reekmans verantwoordelijk voor de sport en de veteranenwerking. - Peter Troonbeeckx als gloednieuwe nationale scheidsrechter. - Herman Croymans als administratief medewerker. - Antoon Lemmens als schatbewaarder en boek­ houder. Onze provinciale verificateurs hadden bijzonder veel lof over de correcte boekhouding die gevoerd wordt door onze schatbewaarder Antoon. Bij deze nogmaals proficiat van het ganse PFV-Limburg bestuur voor zijn correct werk. Om even de beentjes te strekken werd er ook een pauze ingelast. PFV Limburg zorgde ervoor dat de droge kelen even gesmeerd konden worden. Natuurlijk werd er van die pauze gebruik gemaakt om onderling met elkaar even van gedachte te wisselen over het reilen en zeilen in de verschillende clubs en misschien nieuwe ideeën op te doen. Na de pauze zocht iedereen terug zijn plaats op voor het vervolg van de vergadering. Onze Vlaamse Directeur Sport, Maurits Boon, verving in zijn toespraak, Reinold en Lucien en overliep het sportgebeuren van het voorbije jaar georganiseerd door de Vlaamse, Belgische en buitenlandse petanqueorganisaties.

19


Regio’s Onze PFV Limburg voorzitter Eugene deed het slotwoord met korte bewoordingen: “dat het jullie allen en uw clubleden goed moge gaan in 2015”. Na het sluiten van de vergadering werd er door PFV-Limburg aan de aanwezigen ook traditioneel een uitgebreide receptie aangeboden. Voor diegenen die vooraf ingeschreven hadden voor het middagmaal, werd er na de receptie verzamelen geblazen om aan tafel te gaan en om te gaan genieten van het zeer verzorgde middagmaal voorzien van de nodige dranken.

“Abdijhoeve Kelchterhoef Houthalen”, want zoals ik reeds in dit artikel aangehaald heb: “waar het goed is, mag en moet men blijven”. Tot slot wil ik toch nog even het volgende aan de lezers meedelen en men zegge het maar voort aan iedereen die het horen wil: “Petanque Fijnste sport Van Limburg” “Maak er een fijn 2015 van”

Hopelijk mogen we volgend jaar iedereen terug verwelkomen op onze jaarlijkse algemene vergadering in januari 2016. Hoogst waarschijnlijk op dezelfde locatie

Herman Croymans

Petanque in de stad Bree PC OETERVALLEI - 03-021 Opitterpoort 1.0.4 - 3960 Bree PC HORIZON - 03-013 Kanaalkom 6 A - 3960 Bree De stad Bree is in gans België vooral bekend geraakt door onze Limburgse dame Kim Clijsters, tennislegende in het internationale vrouwentennis. Zij woont namelijk in Opitter, één van de deelgemeenten van de stad Bree. Verder is de stad Bree, op sportgebied, nog bekend door hun moderne sporhal. Het is daar waar tot voor enkele jaren de volleybalclub “Noliko Maaseik”, bij gebrek aan een eigen sporthal, al hun thuiswedstrijden speelde. Nog in de sporthal van Bree speelt de basketckub “Bree basket” hun wedstrijden, geen onbekende club in de Belgische basketbalsport. Om bij ons onderwerp te blijven, er wordt in Bree ook PFV petanque gespeeld en in tegenstelling tot sommige andere steden of gemeenten waar vooral recreatief wordt gespeeld, wordt er in Bree hoofdzakelijk competitief petanque gespeeld. Tot enkele jaren geleden waren er nog 4 PFV aangesloten clubs in Bree, maar door omstandigheden hebben 2 clubs, namelijk PC Bree en PC Itter de boeken neergelegd. Er blijven wel nog steeds 2 erg bloeiende clubs van de 4 over, namelijk PC Horizon en PC Oetervallei. Spelers van PC Bree en PC Itter waren door het ophouden van hun club genoodzaakt om naar een andere club uit te kijken en hebben dat ook gedaan. PC Oetervallei is gehuisvest in het centrum van Bree en beschikt enkel over binnenpleinen waar alle winter­

20

evenementen kunnen ingericht worden. Voor inrichtingen in de zomer moet er echter uitgeweken worden naar een geschikt terrein buiten het stadscentrum van Bree of naar een bevriende Limburgse club met voldoende buitenpleinen. PC Oetervallei is sinds 2014 een fusieclub van de vroegere clubs PC Ittervallei en PC Neeroeteren. Bij gebrek aan binnenpleinen moest PC Neeroeteren altijd uithuizig spelen. Zij speelden in het verleden hun winterwedstrijden op de binnenterreinen van het voormalige PC Bree, maar doordat de club ophield te bestaan, moest er door PC Neeroeteren uitgekeken worden naar een ander onderkomen. De club heeft dat onderdak gevonden bij PC Ittervallei. Door de toenadering van beide clubs werd er al gauw geopteerd om te fusioneren en nadat de fusie van de 2 clubs realiteit werd, drong zich de noodzaak op om een nieuwe naam te bedenken. ”Oeter”, een deel van Neeroeteren, werd aangevuld met “vallei” van Ittervallei. Dat leek wel te klikken want door het samenvoegen van Oeter en Vallei was de nieuwe naam PC Oetervallei voor de fusieclub een feit. PC Oetervallei speelt met 2 ploegen in de provinciale competitie en met 3 ploegen in de 50+ wintercompetitie. Even buiten het centrum van de stad Bree, vlak aan de Zuid Willemsvaart, bevindt zich de accommodatie van PC Horizon. Het lokaal wordt zonder problemen gedeeld met de Breese handboogclub ”Recht naar Doel”. PC Horizon beschikt er over 9 binnenpleinen, maar jammer genoeg over onvoldoende buitenpleinen.


Regio’s Het aanleggen van extra buitenpleinen is sinds enkele jaren ook niet meer mogelijk, zodat de inrichting van een groot zomertornooi of een wedstrijd in de Trofee 50+ of een sextettentornooi in PC Horizon niet meer haalbaar is. Om deze evenementen toch te kunnen organiseren door de club wordt er uitgeweken naar een andere naburige club. Nu reeds enkele jaren zijn dat de terreinen van PC Pelt, waar er voldoende buitenpleinen ter beschikking zijn om alles te organiseren. PC Horizon speelt in de wintercompetitie met 2 provinciale ploegen, beiden in 2e provinciale afdeling. In de 50+ competitie op de woensdagnamiddag is PC

Horizon vertegenwoordigd met 4 ploegen ttz. 1 ploeg in 1e afdeling, 2 ploegen in 3e afdeling en 1 ploeg in 4e afdeling. Samengevat kunnen wij zeggen dat er in de stad Bree wel degelijk petanque wordt gespeeld. Wij wensen beide clubs dan ook het allerbeste en hopen hen met evenveel ploegen of misschien nog meer, te mogen ontmoeten in de komende wintercompetitie 20152016, maar dat zien we dan wel weer. Herman Croymans

ITC 2014 kon spelen zonder vrije loting, heeft het PFV-Limbrug triplet uiteindelijk niet moeten aantreden. De ITC is altijd een aangenaam gebeuren; de clubs kunnen onderling hun wel en wee kwijt en doen zo soms nieuwe ideeën op. Aangenaam is natuurlijk ook het spel. Denk nu niet dat er maar wat met balletjes gegooid wordt integendeel, elke club speelt voor wat hij waard is en er wordt voor elk punt keihard geknokt. Naar jaarlijkse gewoonte is de maand december de maand waarin de ITC (interclubbeker) in Limburg georganiseerd wordt. In 2014 heeft de ITC plaats gevonden op 19 december 2014 in PC Oetervallei. Jaarlijks wordt de ITC door het PFV-Limburg bestuur toegekend aan een Limburgse club die in het lopende jaar iets bijzonders te vieren had. Wat was er dan zo speciaal voor PC Oetervallei? PC Oetervallei is sinds 2014 een fusieclub van de voormalige clubs PC Ittervallei en PC Neeroeteren, vandaar dat de club in aanmerking kwam om de ITC te mogen inrichten. Er waren nog clubs die kandidaat waren, maar door loting is het uiteindelijk PC Oetervallei geworden. Zij mochten van elke Limburgse club een triplet inviteren, die moest bestaan uit voorzitter, secretaris en schatbewaarder of een reserve indien iemand van de drie niet vrij was. Het bestuur van PFV-Limburg bleef niet achter en vaardigde ook een triplet af om het op te nemen tegen de clubs. Daar het aantal deelnemende clubs paar was en iedere club 3 spelbeurten

De uitslagen worden door de wedstrijdtafel nauwkeurig bijgehouden, met als eindresultaat de uiteindelijke winnaar van de ITC. PC Maaseik mocht zich in 2014 lauweren als winnaar van de Interclubbeker en mocht de honneurs in ontvangst nemen. Na 3 spelbeurten met ietwat langere tussenpauzes dan we normaal gewoon zijn, was er al heel wat tijd van de avond verstreken en was het moment aangebroken om huiswaarts te keren. Maar vooraleer onze auto’s op te zoeken, mocht iedereen nog een aandenken van zowel de inrichtende club, PC Oetervallei, als van PFV Limburg in ontvangst nemen. Na het dankwoord van onze PFV Limburg secretaris, Ludo, eindigend op een behouden thuiskomst voor iedereen, werd de avond afgesloten en mochten de auto’s gestart worden. PFV Limburg dankt alle clubs die aanwezig waren op de jaarlijkse ITC en hopen volgend jaar dit nogmaals over te doen in één van de clubs die in 2015 iets speciaals te vieren zullen hebben. Herman Croymans

21


Regio’s Thomas Bens lepeltje bij en zo gaan de jongens Bens stapje voor stapje vooruit naar, hopelijk, de vervolmaking.

Ofschoon Olmen, ook bekend door de Olmense Zoo, een deelgemeente van Balen is en gelegen is in de provincie Antwerpen, heeft de familie Bens, wonend in de deel gemeente Olmen, er toch voor gekozen om lid te worden van PC Zig Zag, de petanqueclub van de buurgemeente Ham, gelegen in de provincie Limburg. Niet alleen vader Carlo werd lid, hij maakte van zijn 3 zonen ook “Zigzaggers”. PC Zig Zag, maar ook PFV Limburg is met deze aansluitingen erg gelukkig. Mede door het feit dat de familie Bens, inclusief vader Bens, nog erg jong is en nog een mooie petanquetoekomst voor zich heeft, vooral dan wat de jongeren betreft. Vader Bens heeft zich geruime tijd ten dienste gesteld van PC Zig Zag, maar heeft wegens beroepsbezigheden het intens petanquespelen opzij moeten zetten. Als het uitkomt met zijn werk, zoekt hij onmiddellijk zijn petanquemateriaal op en spoed zich naar Ham om even zijn zinnen te verzetten. De kinderen hebben en krijgen nog steeds van hun vader het petanquen met de paplepel toegediend. De jeugdopleiding van PFV Limburg doet er nog een

22

We gaan het nu even hebben over de oudste zoon, Thomas. Hij is geboren in het jaar van de eeuwwisseling, namelijk 2000, en is dus nog maar 14 jaar. Of het jaartal 2000 iets te maken heeft met zijn kunde of heeft de natuur er wat mee te maken of ligt de training en de jeugdopleiding aan de basis van zijn kunnen, het is voor ons een vraagteken. Feit is dat, gezien zijn zeer jonge leeftijd, hij zijn mannetje, neen zijn man staat tussen zowel de Vlaamse senioren als de Vlaamse veteranen. PC Zig Zag heeft dat natuurlijk ook opgemerkt en ondanks zijn jeugdige leeftijd is het dan ook niet verwonderlijk dat Thomas, met zijn talent, vaste speler is in de 1e federale ploeg van PC Zig Zag. In 2013 stelde PFV Limburg het kadettentriplet: Thomas Bens, broer Matthew Bens en Lennert Daniels samen voor deelname aan het Vlaamse jeugdkampioenschap. De kadettenploeg wist de spits af te bijten en werd Vlaams Kampioen. In 2014 kwam hetzelfde trio aan de start alweer voor het Vlaams kampioenschap. Opnieuw vielen ze in herhaling en werden terug primus en Vlaams kampioen bij de kadetten. Enkele maanden later werd door PFV het volgende kadettenteam geselecteerd voor deelname aan het Belgisch jeugdkampioenschap: Thomas Bens, Nicky Kockx en Pierre-Louis Van Loocke. Zij mochten op het 2e schavotje het Belgische zilver in ontvangst nemen. Doordat Thomas zowel in het Vlaams als in het Belgisch jeugdkampioenschap opvallend goede uitslagen wist te boeken, werd hij door de PFV ook opgemerkt en voorgedragen om de Belgische juniorenploeg te hel-


Regio’s pen vormen voor deelname aan het Europese jeugdkampioenschap. Thomas Bens en Nicky Kockx werden samen met 2 Waalse vrienden aangeduid om deel te nemen aan het kampioenschap in Bassens in Frankrijk. Thomas gaf weer het beste van zichzelf en hielp het Belgische team aan een verdiende bronzen medaille. PC Zig Zag houdt ook jaarlijks hun clubkampioenschap. Een kampioenschap waar niet zomaar wat gegooid wordt, integendeel er wordt wel degelijk petanque gespeeld. De clubkampioenen van 2013 werden, de in 2013 getransfereerde Shauni De Meyer die een doublet vormde met, ja alweer, Thomas Bens.

“Als dat allemaal geen dikke proficiat waard is” We blijven hopen dat Thomas gestaag blijft verbeteren, zodat niet alleen PC Zig Zag, maar ook PFV Limburg en de PFV kan en mag gebruik maken en genieten van zijn talenten. Aan hem vragen we dat hij zijn 2 broers meeneemt op de door hem ingeslagen weg en vragen vader Bens hierbij een oogje in het zeil te houden, zodat ze de ingeslagen weg blijven volgen. Herman Croymans

Antoon Lemmens zorgen voor traiteur, zorgen voor aandenken, zorgen voor bekers en medailles, zorgen voor alles en nog wat dat maar enigszins met organisaties van PFV Limburg te maken heeft. PFV Limburg activiteiten zijn nog maar een klein gedeelte van alles waarmee hij bezig is, want zijn voornaamste job binnen het dagelijks bestuur van PFV Limburg, is de financiële gezondheidstoestand bijhouden. Hij is de boekhouder van PFV Limburg en voert deze job uit met de grootste aandacht en nauwkeurigheid. Hij doet die job zo correct, dat hij bij controle van de boekhouding door een extern accountantsbureau, herhaaldelijk felicitaties krijgt voor zijn secuur werk. PFV Limburg houdt eraan om Toon langs deze weg nogmaals hartelijk te danken en proficiat te wensen voor het uitstekende werk dat hij levert. Ik denk dat ik nog wel ergens iets ga vergeten van wat Toon nog bezighoudt binnen het petanquegebeuren. Moest dit zo zijn dan wil ik mij daarvoor excuseren. Wij gaan hem in het vervolg van dit artikel niet meer vernoemen als Antoon maar wel kortweg als Toon. Zo wordt hij in gans petanquend Limburg en ook in de andere provincies genoemd en is hij gekend. Toon heeft zijn thuisbasis in Houthalen Oost, als hij thuis is. Want meestal is hij ergens onderweg voor van alles en nog wat, maar zeer dikwijls of beter gezegd bijna altijd voor de petanque. Afspraken maken voor geplande PFV-Limburg organisaties, zalen vastleggen,

Toon is ook provinciaal scheidsrechter en staat regelmatig ergens in Limburg op een petanqueplein om het spel te laten verlopen zoals het moet. Is er ergens in Limburg iemand tekort om de wedstrijdtafel te doen, dan is Toon de reddende engel die nooit neen zegt. De wedstrijdtafel van de Limburgse trofee 50+ is ook al jaren de vaste stek voor Toon, samen met zijn tafelgenoot, Eugene Beckers. Nog een job die met de uiterste aandacht en nauwkeurigheid moet uitgevoerd worden.

23


Regio’s Tot verleden jaar was hij als bestuurslid jarenlang actief in zijn club PC Kelchteren te Houthalen waar hij samen met zijn vrouw, Jaqueline, bijna alles deed wat maar enigszins in een petanqueclub moet gebeuren. Dit werd hem echter teveel en hij heeft deze werkzaamheden overgelaten aan een jeugdiger bestuurslid. Moest je denken dat hij hiermee reeds meer dan voldoende zijn agenda vult, dan heb je het mis. Hij is ook nog lid van de raad van bestuur van de PFV. Denk nu niet: “dat is maar een papieren job”, integendeel, Toon moet regelmatig naar vergaderingen van de PFV in Gent en moet ook nog naar andere vergaderingen gaan waar de PFV moet vertegenwoordigd zijn en waarover hij aangesproken wordt. Van elke bijgewoonde vergadering brengt Toon extra werk mee dat meestal tijdig en correct moet uitgevoerd worden. Toon heeft zijn handen meer dan vol en wil vooral geen fouten maken in alles wat hij onderneemt. Hij is de correctheid zelve en zou er ziek van worden moest er door hem ergens iets mislopen. Maar door zijn doorgevoerde controle is dat quasi onmogelijk.

De voornaamste bezigheid vergeten we nog. Als Toon geen wedstrijdtafel moet doen of nergens in Limburg scheidsrechter is of provinciaal afgevaardigde of niet voor PFV Limburg ergens onderweg is of niet in opdracht van de PFV ergens in vergadering is, dan speelt Toon petanque voor zijn club PC Kelchteren. In de winter is hij een vaste kracht in de provinciale A-ploeg en op woensdagnamiddag is hij van de partij in de A-ploeg 50+. In de zomer, als hij niet belet is door één of ander activiteit zoals hierboven beschreven, dan is hij altijd als speler, samen met zijn vrouw, te vinden op één van de activiteiten vermeld in de PFV Limburg kalender. Toon is iemand die uitkomt voor alles waarvoor hij verantwoordelijk wordt gesteld, hij bestudeert datgene wat moet gebeuren en zorgt voor een correcte uitvoering van zijn verantwoordelijkheid. “Toon is vooral

in al zijn doen en laten” Herman Croymans

West-Vlaanderen PC De Vuurtoren – hoe het begon Iets meer dan 2 jaar geleden waren we elke donderdagnamiddag met enkele mensen aan het petanquen op een pleintje langs de oude vismijn (nu Seafront) in Zeebrugge. Het was rechtover een café waar we iets konden drinken en waar we konden gebruik maken van het sanitair. We vermaakten ons goed, tot de dagen waarop het regende en er enorm veel wind was hieraan een einde maakten. Toen begon het in ons hoofd te rommelen. We moesten op zoek gaan naar iets anders, maar waar? Na lang zoeken konden we beschikken over enkele lokalen van een school, die al jarenlang leeg stonden. Enkele weken hebben we nodig gehad om deze locatie speelklaar te krijgen: verlichting in orde brengen, ramen isoleren, dolomiet invoeren om de pleinen te maken, aankoop van warmeluchtblazer, stroomgroep

24

aanschaffen, aanspreken van mensen om zich bij ons aan te sluiten en noem maar op. Na hard zwoegen was op 4 februari 2013 “PC De Vuurtoren“ geboren. We konden starten met het petanquespelen op 4 binnenpleinen. Met een 16-tal mensen was onze eerste dag er meteen een heel fijne namiddag. Al vlug werd heel wat positieve reclame gemaakt en groeide het aantal leden snel. Tijdens de zomer hebben we met een aantal leden, op het grasplein, 4 buitenpleinen afgewerkt, zodat we bij mooi weer ook buiten konden petanquen. Tegen eind 2013 telden we reeds 56 leden, tijd om uit te breiden! Het 2e lokaal moest er aan geloven. 4 nieuwe binnen- en 4 nieuwe buitenpleinen moesten erbij komen en met meer mankracht dan in het begin, werd alles in orde gebracht.


Regio’s

Hierdoor konden we begin 2014 starten met 8 binnen- en 8 buitenpleinen. Dit was nodig want het aantal leden was ondertussen gestegen tot maar liefst 86. Met een aantal leden spelen we mee in de weekenden 50+competitie, waar we ons tamelijk goed kunnen verdedigen.

en gaat door op donderdag 6 en donderdag 13 augustus 2015. Ons doel is dat de leden zich goed voelen, mooie namiddagen kunnen doormaken en met plezier terugkomen. PC De Vuurtoren

Deze zomer organiseren we zelf 2 dagen van het 50+ circuit. Dit tornooi gaat uit van de PFV-West-Vlaanderen

25


Kalender

Kalender tornooien 2015 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

Maart zaterdag

21/mrt/15

14u00

PC De Vrienden

triplettentronooi April

maandag

6/apr/15

zondag

12/apr/15

zaterdag

9u00

PC Dilbeek

VK Jeugd

13u00

PC L'Amigos

tornooi memrioal Marie-ThÊrèse Bailleul (triplet)

4 ronden

14u00

PC SPEM

3-generatietornooi - max 18 tripletten

3 ronden

PC Herentals

P.I.B. (Antwerpen)

PC Olympia

P.I.B. (Limburg)

5 ronden

PC Gullegem

P.I.B. (West-Vlaanderen)

5 ronden

10u00

KPC Mistral

P.I.B. (Oost-Vlaanderen)

14u00

PC Gullegem

circuit 50+, speeldag 1 (doublet H/G en V)

25/apr/15 9u30

zondag dondedag

26/apr/15 30/apr/15

3 ronden

Mei vrijdag

zaterdag

zondag

woensdag donderdag

zaterdag

14u00

PC Verbroedering

Meli-Melo Borginsole

9u30

PC Maaseik

P.K.G.D. (Limburg)

P+R

PC Den Akker

P.K.G.D. (West-Vlaanderen)

P

2/mei/15

P.K.G.D. (Antwerpen) 10u00

PC Gent

P.K.G.D. Sen en 55+ (Oost-Vlaanderen)

9u30

PC Genk

P.K.D. (Limburg)

P+R

PC De Gulden Kamer

P.K.D. (West-Vlaanderen)

P

PC Wijnegem

P.K.D. (Antwerpen)

10u00

PC Haeseveld

P.K.D. (Oost-Vlaanderen)

9u30

PC Interlommel

P.I.B. veteranen (Limburg)

5 ronden

PC Markdal

P.I.B. veteranen (Antwerpen)

5 ronden

13u30

PC Schorpioen

P.I.B. veteranen (Oost-Vlaanderen)

9u30

Oostendse PC

P.I.B. veteranen (West-Vlaanderen)

5 ronden

9u30

PC Oetervallei

P.K.T. (Limburg)

P+R

PC Den Akker

P.K.T. (West-Vlaanderen)

P

PC Markdal

P.K.T. (Antwerpen)

10u00

PC Apollo

P.K.T. (Oost-Vlaanderen)

13u30

PC Oetervallei

Trofee 50+, speeldag 1

3 ronden

14u30

PC Zelzate

50plus-circuit 01

3 ronden

9u00

PC Reynaert

BK jeugd

P+R

10u00

PC Dilbeek

Jeugdcircuit 1

13u30

PC Olympia

doublet zomertornooi H/HG + 50+

14u00

PC Stekene

Open tornooi

3/mei/15

6/mei/15 7/mei/15

9/mei/15

woensdag

13/mei/15

donderdag

14/mei/15

zaterdag

26

1/mei/15

16/mei/15

4 ronden


Kalender zondag

17/mei/15

9u00

PC De Blockskes

V.K.D.

P

woensdag

20/mei/15

9u00

PC Zelzate

V.I.B. veteranen

5 ronden

donderdag

21/mei/15

9u30

PC Gullegem

P.K.D. veteranen

ronden

17u00

Gent

BEACH petanque

3 ronden

zaterdag

23/mei/15

13u30

PC Hasselt

doublet zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

H/G triplet

4 ronden

zondag

24/mei/15

14u00

PC Haeseveld

Jeugd alle cat doublet

4 ronden

maandag

25/mei/15

10u00

PC De Lindepet

zomertornooi H/HG triplet

5 ronden

14u00

PC Gent

H/G 1dame verplicht triplet

4 ronden

woensdag

27/mei/15

13u30

PC Kelchteren

Trofee 50+, speeldag 2

3 ronden

14u30

PC Schorpioen

50plus-circuit 02

3 ronden

donderdag

28/mei/15

14u00

PC De Zeemeermin

circuit 50+, speeldag 2 (doublet H/G en V)

3 ronden

10u00

PC Genk

Jeugdcircuit 2

13u30

PC Genk

doblet zomertornooi - Jeugd

4 ronden

14u00

PC Mistral

50plus H/G doublet

4 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

V.K.T.

P

zaterdag zondag

30/mei/15 31/mei/15

Juni woensdag

3/jun/15

donderdag

4/jun/15

zaterdag

6/jun/15

zondag

7/jun/15

woensdag

10/jun/15

donderdag

11/jun/15

vrijdag

12/jun/15

zaterdag

13/jun/15

zondag

14/jun/15

woensdag

17/jun/15

donderdag

18/jun/15

zaterdag

20/jun/15

zondag

21/jun/15

13u00

PC Maaseik

doublet zomertornooi 50+

4 ronden

14u30

PC Verbroedering

50plus-circuit 03

3 ronden

14u00

PC De Gulden Kamer

circuit 50+, speeldag 3 (doublet H/G en V)

3 ronden

10u30

PC Kortrijk

Zomertornooi doublet H/G

4R, 1/2F, F

13u30

PC Oetervallei

doublet zomertornooi H/G + D + 50+

4 ronden

14u00

PC Mistral

H/G triplet

4 ronden

9u00

provincie WBBH

B.K.D.

P

13u30

PC Sparrendal

Trofee 50+, speeldag 3

3 ronden

14u30

PC Gent

50plus-circuit 04

3 ronden

13u30

PC Mol

propagandatornooi tripletten

3 ronden

14u00

PC De Gulden Kamer

circuit 50+, speeldag 4 (doublet H/G en V)

3 ronden

14u00

PC Omega

50plus triplet

4 ronden

10u00

Kelchterhoef

BEACH petanque

13u00

PC Alosta

H/G 1H+1D

4 ronden

9u00

PC De Blockskes

B.K.T.

P

13u00

PC De Bouchon

Open tornooi doublet H/G

4 ronden

9u00

provincie WBBH

B.I.B. veteranen

5 ronden

10u00

PC Haeseveld

50plus Quartet - 1 dame verplicht

14u00

Nieuwpoortse PC

circuit 50+, speeldag 5 (doublet H/G en V)

3 ronden

9u30

PC De Gulden Kamer

12 uren van Brugge

12 uren

13u30

PC Zig Zag

zomertornooi H/G + D (T/D)

4 ronden

14u00

PC SPEM

zomertornooi tripletten

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

PKT Vet Heren-tr/Dames-do MixteClub (Oost-Vlaanderen)

4 Ronden

27


Kalender maandag

22/jun/15

woensdag

24/jun/15

donderdag vrijdag zaterdag

9u30

Blankenbergse PV

Sextet 50+

6 ronden

13u30

PC Zig Zag

Trofee 50+, speeldag 4

3 ronden

14u30

PC Reynaert

50plus-circuit 05

3 ronden

25/jun/15

14u00

PC Colora

circuit 50+, speeldag 6 (doublet H/G en V)

3 ronden

26/jun/15

20u00

PC Haeseveld

H/G Nachttornooi doublet

10u00

PC Koksijde

Jeugdcircuit 3

13u30

PC Kelchteren

doublet zomertornooi H/HG + 50+

27/jun/15

14u00

4 ronden

Dag van de Dames PFV-OVL

zondag

28/jun/15

9u00

PC Markdal

V.K.G.D. (Alle categorieĂŤn en veteranen)

dinsdag

30/jun/15

13u30

St-Niklaas

BEACH petanque

P

Juli woensdag

1/jul/15

14u30

PC Mistral

50plus-circuit 06

3 ronden

donderdag

2/jul/15

14u00

Oostendse PC

circuit 50+, speeldag 7 (doublet H/G en V)

3 ronden

vrijdag

3/jul/15

11u00

PC Genenbos

Petanque Masters Lummen

10u00

PC Genenbos

Petanque Masters Lummen

10u00

PC Gullegem

Zomertornooi doublet HG / D

5 ronden

14u00

PC Tienen

Zomertornooi

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

50plus H/G doublet

4 ronden

9u00

FBFP

4-federatie tornooi (jeugd selectietornooi)

10u00

PC Genenbos

Petanque Masters Lummen

13u00

PC Ponderosa

60+ tripletten H/HG

4 ronden

13u30

PC Genk

Trofee 50+, speeldag 5

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

50plus H/G triplet

4 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

circuit 50+, speeldag 8 (doublet H/G en V)

3 ronden

13u30

PC Boekt

doublet zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden

14u00

PC Reynaert

H/G doublet

4 ronden

14u00

PC Eeklo

H/G triplet

4 ronden

13u30

PC Boekt

Trofee 50+, speeldag 6

3 ronden

14u00

PC Schorpioen

50plus triplet

4 ronden

9u30

Oostendse PC

Sextet 50+

6 ronden

13u30

PC OPEC

zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Chapoo

50plus H/G triplet

4 ronden

10u00

PC Reynaert

Sextet 2 dames verplicht

6 ronden

13u30

Oostendse PC

Grote prijs Stad Oostende - 2 categorieĂŤn

4 ronden

zaterdag

zondag

woensdag

5/jul/15

8/jul/15

donderdag

9/jul/15

zaterdag

11/jul/15

zondag

12/jul/15

woensdag

15/jul/15

donderdag

16/jul/15

zaterdag

18/jul/15

zondag

19/jul/15

dinsdag

21/jul/15

11u00

PC Boekt

zomertornooi Kwintet H/HG

4 ronden

woensdag

22/jul/15

10u00

PC Pelt

Sextet 50+, speeldag 1

6 ronden

donderdag

23/jul/15

14u00

PC Den Akker

circuit 50+, speeldag 9 (doublet H/G en V)

3 ronden

10u00

PC Ponderosa

sextet, minimum 2 dames

6 ronden

15u00

PC Koksijde

BEACH petanque tornooi

3 ronden

Koksijde

BEACH petanque

zaterdag

28

4/jul/15

25/jul/15


Kalender

zondag

26/jul/15

woensdag

29/jul/15

donderdag

30/jul/15

10u00

PC Den Akker

Open zomertornooi Den Akker

5R + F

13u30

PC 13 Tongeren

doublet zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden

14u00

PC Gent

H/G triplet - Dames doublet - 50plus doublet

4 ronden

13u30

PC 13 Tongeren

Trofee 50+, speeldag 7

3 ronden

14u30

PC Apollo

50plus-circuit 07

3 ronden

14u00

Oostendse PC

circuit 50+, speeldag 10 (doublet H/G en V)

3 ronden

Augustus zaterdag zondag

1/aug/15 2/aug/15

woensdag

5/aug/15

donderdag

6/aug/15

zaterdag

8/aug/15

zondag

9/aug/15

maandag

10/aug/15

woensdag

12/aug/15

donderdag

13/aug/15

zaterdag

15/aug/15

zondag

16/aug/15

Zo-Vrij

16/8-21/8

woensdag

19/aug/15

donderdag

20/aug/15

zaterdag

22/aug/15

zondag

23/aug/15

woensdag

26/aug/15

13u30

PFV limburg

Sportpromotietornooi

4 ronden

10u00

Nieuwpoortse PC

Noordzeegouwtornooi - 3 categorieën

5 ronden

10u00

PC Chapoo

Sextet Senioren

6 ronden

13u30

PC Sparrendal

doublet zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden

10u00

PC Interlommel

Sextet 50+, speeldag 2

6 ronden

14u30

PC Alosta

50plus-circuit 08

3 ronden

14u00

PC De Vuurtoren

circuit 50+, speeldag 11 (doublet H/G en V)

3 ronden

9u30

PC Maaseik

doublet zomertornooi - Maaseiker weekend

P+R

13u00

PC Lint

kleurentornooi tripletten

4 ronden

14u00

PC Koksijde

triplet H/G

4 ronden

14u00

PC Alosta

Open 50 jaar Alosta triplette

4 ronden

9u30

PC Maaseik

doblet zomertornooi - Maaseiker weekend

P+R

14u00

PC Eeklo

H/G doublet - H/G 50plus doublet

4 ronden

9u30

PC De Zeemeermin

Sextet 50+

6 ronden

13u30

PC Maaseik

Trofee 50+, speeldag 8

3 ronden

14u30

PC Hof Ter Burst

50plus-circuit 09

3 ronden

14u00

PC De Vuurtoren

circuit 50+, speeldag 12 (doublet H/G en V)

3 ronden

13u30

PC Pelt

doublet zomertornooi H/G + D + 50+

4 ronden

14u00

PC Colora

Open kampioenschap van Roeselare 2 categorieën

4 ronden

14u00

PC Gent

50plus 1 dame verplicht

4 ronden

9u30

Oostendse PC

P.K.I. senioren H en D / veteranen H en D

ronden

10u00

PC Chapoo

H/G poules + 1/4-1/2-Fin

poules

SPORTA Tongerlo

PFV Jeugd Sportkamp

9u30

PC Pelt

P.K.D. 50+

P

14u30

PC Eeklo

50plus-circuit 10

3 ronden

14u00

PC De Zeemeermin

circuit 50+, speeldag 13 (doublet H/G en V)

3 ronden

10u00

PC Sint-Truiden

doublet zomertornooi H/G + D

P+R

10u00

PC De Lindepet

doubletten H/HG

5 ronden

13u00

PC Wemmel

PC Wemmel - inschrijven tot 12u45

4 ronden

14u00

PC Schorpioen

H/G triplet

4 ronden

10u00

PC Sint-Truiden

triplet zomertornooi

P+R

14u00

PC Haeseveld

H/G doublet 1+23, 1-23

4 ronden

14u30

PC Haeseveld

50plus-circuit 11

3 ronden

29


Kalender

donderdag

27/aug/15

zaterdag

29/aug/15

zondag

30/aug/15

13u00

PC Bernardus

doubletten 55+

4 ronden

14u00

PC Gullegem

50+ circuit - eindwedstrijd

3 ronden

9u30

PFV

1째 Open VK BEACHpetanque - sportstrand Oostende

5 ronden

13u30

PC Horizon

doublet zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden

14u00

PC Eeklo

Dames doublet

4 ronden

September 13u30

PC Genenbos

Trofee 50+, speeldag 9

3 ronden

14u30

PC Stekene

50plus-circuit 12

3 ronden

14u00

PC Lokeren

50plus doublet

4 ronden

4/sep/15

VBBH

Dag van de Veteranen

zaterdag

5/sep/15

VBBH

Dag van de Besturen

zondag

6/sep/15

9u00

PC Kelchteren

V.I.B. senioren

5 ronden

14u00

PC Gent

Open tornooi voor Goed Doel triplet

3 ronden

woensdag

9/sep/15

10u00

PC Olympia

Sextet 50+, speeldag 3

6 ronden

donderdag

10/sep/15

10u00

Verbroedering

Sextet 50plus

6 ronden

zaterdag

12/sep/15

10u00

PC Haeseveld

Jeugdcircuit 4

11u00

PFV Limburg

Open schietkampioenschap

10u00

PC Haeseveld

Damescup + Herencup doublet

4R + finale

13u00

PFV Limburg

doublet PFV-recreantentornooi H/G + D

4 ronden

13u00

PC Bernardus

doubletten H/HG

4 ronden

13u00

PC De Berk

Trofee 50+, speeldag 10

3 ronden

14u30

PC Zelzate

Finale 50plus-circuit

3 ronden

10u00

PC Wijnegem

Jeugdcircuit 5

10u00

PC Reynaert

H/G Cat A&B na 2 ronden

5r+Finales

13u30

PC De Berk

doublet zomertornooi H/G + D +50+

4 ronden

woensdag

2/sep/15

donderdag

3/sep/15

vrijdag

zondag

woensdag

zaterdag

30

13/sep/15

16/sep/15

19/sep/15

zondag

20/sep/15

9u00

Oostendse PC

B.I.B. senioren

woensdag

23/sep/15

14u00

PC Reynaert

50plus triplet

4 ronden

zaterdag

26/sep/15

10u00

PC Genenbos

Zomertornooi Sextet H/G + D

6 ronden

10u00

PC Haeseveld

Memorial Van Rumst - H/G triplet

voorronde+F


Kampioen­ schappen

Kampioenschappen 2015 Kampioenschappen 2015 26 april (zo) In alle Provincies 2 mei (za) In alle Provincies 3 mei (zo) In alle Provincies 6 mei (wo) In alle Provincies 9 mei (za) In alle Provincies

P.I.B. P.K.G.D. P.K.D. P.I.B. veteranen P.K.T. V.K.Jeugd V.K.D. V.I.B. veteranen V.K.T. V.K.G.D. Open V.K. Beachpetanque V.I.B.

6 april (ma) 17 mei (zo) 20 mei (wo) 31 mei (zo) 28 juni (zo) 29 augustus (za) 6 september (zo)

VBBH VBBH Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen PFV Limburg

PC Dilbeek PC Peizegem PC Zelzate PC De Gulden Kamer PC Markdal Sportstrand Oostende PC Kelchteren

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

14 mei (do) 7 juni (zo) 14 juni (zo) 17 juni (wo) 20 september (zo)

Oost-Vlaanderen WBBH VBBH WBBH West-Vlaanderen

PC Reynaert

Tornooien 2015 22 februari (zo)

Beker BorrĂŠ

VBBH

Aumale Blangy

1 mei (vr) 19-21 juni

Frankrijk Frankrijk

12 Uren van Brugge Internationaal Petanque Masters 4 Federaties tornooi

20 juni (za) 4-5 juli 5 juli (zo)

West-Vlaanderen Lummen FBFP

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

18-19 juli 22-23 augustus

Henegouwen Namen

Dag v.d. Veteranen Dag v.d. Besturen

4 september (vr) 5 september (za)

VBBH VBBH

1 November (zo) 11 November (wo)

Oost-Vlaanderen PFV

Interprov. Ontmoeting Dames Dames F.B.F.P. - P.F.V. EK kwalificaties beloften EK heren EK beloften WK jeugd WK dames Finale Eurocup

PC Peizegem Oostendse PC PC L'Amigos

PC De Gulden Kamer

Internationale kampioenschappen 2015 week 12 week 39 Albena (Bulgarije) week 42 Nieuwegein (NED) 31/10 - 4/11 Bangkok (Thailand) 4/11 - 8/11 Bangkok (Thailand) 27/11 - 29/11

PIB vet. is kwalificerend voor het VIB vet. PIB is kwalificerend voor het VIB VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. VIB is kwalificerend voor het BIB VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

31


Panathlon Verklaring

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

32

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met droefheid melden wij u het overlijden van de heer Pieter Verjans, echtgenoot van mevrouw Jacqueline Kelchtermans en lid van PC Kelchteren.

Het bestuur van KPC De Bevers en haar leden melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Marnix Van Meerhaeghe, partner van Jeanne Marie Impens.

Pieter werd geboren te Genk op 18 augustus 1950 en is overleden te Houthalen op 18 november 2014.

Marnix werd geboren te Waregem op 8 juli 1949 en is er thuis overleden, omringd door zijn geliefden, op 17 december 2014.

PFV Limburg wenst de familie veel sterkte bij het overlijden van Pieter.

Alsof de dagen voor Kerstmis nog niet donker genoeg zijn, kreeg KPC De Bevers het bericht dat clublid Marnix overleden was.

Met onnoemelijk verdriet, maar getroost door al het moois dat hij in zijn leven gaf, melden wij u het heengaan uit ons midden van de heer Staf Praet, echtgenoot van mevrouw Rita Billiau. Staf werd geboren te Niel op 5 november 1951 en is thuis plotseling overleden te Niel op 14 december 2014. Staf, je plotse heengaan heeft ons zwaar geraakt! Wij hielden innig van je echtheid en waarheid. Je was een man zonder franje. Op jouw plotse verlies waren we niet voorbereid, toch zal je altijd in onze gedachten blijven als een lachende en sociale man. Niets was te veel voor jou. Je was de voorman in onze “Petanque”sport en het boegbeeld van onze club. Het ga je goed, goede reis want dat heb je verdiend! Je familie en de leden van “jouw” club, PC Niel.

Marnix was lid sedert 2012, maar was toch voor een deel van de leden eerder een onbekende, omdat zijn "carrière" bij De Bevers eigenlijk nog moest beginnen. Marnix was namelijk voorlopig nog recreant omdat, actief als hij was, hij in het weekend zaalwachter was in de sporthal van Waregem. Op die manier heeft hij trouwens de petanquesport leren kennen. Begin van het jaar was hij 65 jaar geworden. Tijd om binnenkort met zijn job te stoppen en competitiespeler te worden, want petanque spelen deed hij ongelooflijk graag. Maar Marnix zal nooit 1 competitiewedstrijd voor De Bevers spelen. De ziekte die zich nooit afvraagt of ze niet te vroeg komt, of in dit geval niet véél te vroeg, stak daar een stokje voor. Hij is ziek geworden in de 2de helft van september en eind december moesten we al afscheid nemen van Marnix. Petanque spelen met Marnix was een droom. Zagen en klagen over zijn “medemaats” stond niet in zijn woordenboek. Maar als Marnix iets wou bereiken, dan ging hij er 100% voor. Die rustige standvastigheid van Marnix zullen we bij De Bevers nu en voor altijd missen, maar nooit vergeten.

33


In memoriam Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van de heer Jef Hallemans, weduwnaar van Rooske Van Achteren. Jef werd geboren op 25 juni 1925 en heeft ons verlaten op 25 december 2014. Ook onze Erevoorzitter PFV en BPF, de heer Leo Van Craeyvelt, neemt met onderstaande woorden afscheid van een goede vriend: “Bedroefd om het heengaan van een trouwe vriend en groot medewerker ben ik hem nog steeds dankbaar om zijn jarenlange inzet. Rooske en Jef waren beide fervente beoefenaars van onze sport. Jef werd al snel de leider in een werkende organisatie en zette de puntjes op de i. Hij werd ligascheidsrechter, was van 1984 tot 1995 Voorzitter van de provincie Antwerpen, Voorzitter Administratief VLPS en beheerder in de BPF van 1990 tot 1993. Tevens was hij docent en cursusverantwoordelijke voor de allereerste BLOSO initiatorcursus petanque in 1987 én een uitstekend PR-verantwoordelijke voor de VLPS. Jef lag aan de basis en uitbouw van de provincie Antwerpen en stelde met zijn medewerkers orde waar het nodig was. DANK U WEL, goede vriend Jef, en rust nu vredig samen met Rooske, die je al zo lang moest missen.”

Het bestuur en de leden van Putse Petanqueclub melden u met droefheid het overlijden van mevrouw MarieJosée Wauters. Wij zullen haar missen als een gedreven speelster, voor wie het petanquen eerder een passie was, maar vooral als een graag gezien lid van onze vereniging.

34

Wijnegem petanque meldt met grote droefenis het plots overlijden van de heer Marcel Meysmans. Deze kranige tachtiger speelde tot 2 weken geleden nog mee in de veteranencompetitie. Wij wensen zijn familie en zijn vrienden veel sterkte bij dit afscheid.

Met pijn in het hart meldt het bestuur van PC De Vrienden u het overlijden van haar erevoorzitter, de heer Jean-Pierre De Leeuw, vader van Geert en Kris De Leeuw. Jean-Pierre is ongeveer 20 jaar voorzitter geweest van PC DE VRIENDEN en eveneens oprichter van deze club. Hij is geboren op 11 januari 1946 en overleden op 5 februari 2015. Het was een voorzitter die er altijd was voor de club, een dierbare vader voor Kris en Geert. Het is een persoon die nooit zal vergeten worden op privé gebied, maar ook niet binnen de petanquewereld. Hij zal een leegte achterlaten.

Met droefheid melden wij u het overlijden van de heer Jos Salaerts, echtgenoot van mevrouw Maria Heremans Jos werd geboren te Itegem op 20 april 1935 en is in familiekring zachtjes van ons heengegaan in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 16 februari 2015. De PFV wenst zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.


Info – Pub

sports

outdoor

fashion

VANAF NU

10% KORTING! *

GOED NIEUWS!

Dankzij de Petanque Federatie Vlaanderen beschik jij (én je hele gezin) voortaan over tal van voordelen bij Primo! Jouw directe Primo voordelen: • 10%* korting — op álles! • Korting tijdens Primo VIP-events • Korting op groepsaankopen en teamoutfits. • Als eerste op de hoogte van promoties, extra’s, nieuwtjes en andere voordelen. Hoe kan ik van deze kortingen genieten? Héél eenvoudig. Toon in de winkel aan de kassa je ledenkaart van de Petanquefederatie Vlaanderen of maak gebruik van de kortingcode PFV15 op onze webshop www.primo.be en de korting wordt onmiddellijk verrekend! Voor ieder wat wils! Ben je een sportliefhebber, avonturier of vrijetijdsgenieter? Bij Primo vind je een ruim assortiment schoenen, kleding, tassen en accessoires van bekende merken. Voor hem, haar én de kids.

BRENG ONDERSTAANDE BON MEE EN HAAST JE NAAR EEN PRIMO-FILIAAL IN JE BUURT

20

%*

korting

VIND JOUW DICHTSTBIJZIJNDE WINKEL OP WWW.PRIMO.BE * Bon enkel geldig in onze winkels tot 31/08/2015. Slechts 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met de loyalty-korting, Primo Prices en andere voordelen.

ref. 953620000001 - Petanque Federatie Vlaanderen

OP JE GANSE TICKET

ENKEL GELDIG OP VERTOON VAN UW LEDENKAART VAN DE PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

35


Info – Pub

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online. Samenwerking met de KBCbankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

FSMA 049023A Verbonden agent

36

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden Tel 09/252 16 20 www.petanquemistral.be 10 verwarmde binnenbanen 40 buitenbanen aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren: Elke donderdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 meli-melo Elke zaterdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

37


Info – Pub

PC VERBROEDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/2524142 e-mail: pcverbroedering@skynet.be open op dinsdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 open op vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen tevens open op woensdag, zaterdag en zondagnamiddag tijdens de competities. Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

P.C.HemelHof VZW E L HO F

V

H

EM

RK

PC

ZW

A

S

A

BR S

CH AT A

P

Tel: 03 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat Openingsuren: Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

38

12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com


V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem.

Beste Petanque spelers Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via jullie petanque club. Per aankoopschijf van €40 kan u een kortingbon gebruiken van €8, geldig op de volledige collectie in alle Brantano winkels in België en op www.brantano.be. Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op: www.brantano.be


Découvrez le nouveau catalogue 2015

1

%

des boules commercialisées

par sont fabriquées ICI à St-Bonnet-le-Château FRANCE LA BOULE OBUT 5, Route du Cros 42380 Saint-Bonnet-le-Château France Tél.commercial : 04 77 45 57 00 International tél. : +33 4 77 45 57 00 www.obut.com