Magazine 01 2014

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

1 • 2014 Driemaandelijks tijdschrift • 36ste jaargang • maart 2014 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem.

BESTE PETANQUE SPELERS Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via jullie petanque club. Per aankoopschijf van €40 kan u een kortingbon gebruiken van €8, geldig in alle Brantano winkels in België en op www.brantano.be op de volledige collectie. Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op de website van Brantano: www.brantano.be


Inhoud

Inhoud Leeftijdscategorieën 2014 ............................................................................................ 4 Voorwoord ............................................................................................................................. 5 Lidmaatschap 2014 ........................................................................................................... 6 PETANQUEREIS Turkije – september 2014 .......................................................... 7 Inschrijvingsformulier petanquereis Turkije ...................................................... 8 Jeugdcircuit 2014 - inschrijvingsformulier ......................................................... 9 Affiche Dag van de Veteranen ................................................................................ 10 Affiche Dag van de Besturen ................................................................................... 10 Vlaams Kampioenschap Jeugd - inschrijvingsformulier ......................... 11 Beachpetanque 2014 ................................................................................................... 12 Zomerkalender 2014 ............................................................................................. 13-15 Kampioenschappen 2014 .......................................................................................... 16 Echo’s uit de regio’s ................................................................................................ 17-22 SPORTKAMP 2014 - folder .................................................................................. 23-24 In memoriam ............................................................................................................. 25-26 Panathlon Verklaring ..................................................................................................... 27 Advertenties ............................................................................................................... 28-32

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Categorieën

Categorieën 2014 Catégories 2014 Miniemen Minimes

geboren van 2003 tot en met 2008 nés de 2003 à 2008 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten Cadets

geboren van 2000 tot en met 2002 nés de 2000 à 2002 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

Junioren Juniors

geboren van 1997 tot en met 1999 nés de 1997 à 1999 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

Beloften Espoirs

geboren van 1992 tot en met 1996 nés de 1992 à 1996 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van 1965 tot en met 1996 nés de 1965 à 1996 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van 1960 tot en met 1996 nés de 1960 à 1996 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1964 en ervoor 1964 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Veterans

geboren in nés en

1959 en ervoor 1959 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Het jaar is pas gestart doch de wintercompetitie loopt op haar einde en andere evenementen staan te dringen om te mogen plaatsvinden. Vele ploegen van clubs zijn aan het rekenen geslagen of hebben voor zichzelf een overzicht gemaakt wat zij nog dienen te doen om kampioen te spelen of om niet te degraderen naar een lagere afdeling. Anderen berusten nu al in hun lot dat zij in dezelfde reeks weer zullen aantreden. Wij hopen dan ook voor de verantwoordelijken dat zij hun werk goed hebben gedaan en in hun opzet zullen slagen. Anderen zullen zich dienen te beraden over hun wensen en capaciteiten om het volgende seizoen succesvol door te komen. Wij hopen dan ook dat de spelers bij dit debat zullen betrokken worden. Ook de federatie en de provincies moeten voor zichzelf een evaluatie maken van het afgelopen jaar en bepalen wat hun doelstellingen zijn op korte maar ook op lange termijn. Belangrijk voor de federatie is meten en weten of ze op schema zit volgens het opgegeven beleidsplan en wat de provincies willen verwezenlijken of verbeteren. Een taak die ook voor de clubs is weggelegd, om te weten waar zij op dit ogenblik staan en willen heengaan in de toekomst. Niet altijd een eenvoudige taak. Het positieve is altijd gemakkelijk te verwoorden en verder te zetten doch het negatieve wordt niet graag naar boven gehaald en vergt wat lef om aan te pakken. Maar wanneer dit eerlijk en correct wordt gedaan, kan dit de taken of opdrachten die een club dient uit te voeren vergemakkelijken. Ook is er voor jullie als spelers en speelsters een grote verantwoordelijkheid weggelegd. Jullie zullen ook met ideeën en voorstellen naar de club toe dienen te komen. Want niets is zo prettig als dat er naar jullie wensen en voorstellen wordt geluisterd en zelfs tot uitvoering worden gebracht. Jullie club kan er alleen maar beter van worden. De PFV is aangesproken door de FIPJP, de Internationale Petanque Federatie, met de vraag of wij in 2015 het initiatief op ons willen nemen om een nieuw soort wereldkampioenschap in te richten. Dit dankzij een zeer succesvolle organisatie van het Europees Kampi-

oenschap dames en jeugd in 2012 te Gent. Het nieuwe kampioenschap zou bestaan uit een dames- en een herendoublet per land en zou plaatsvinden gespreid over drie dagen. Eerste dag een tête à tête zowel bij de dames als bij de heren, de tweede dag gemengde doubletten en de derde dag doubletten heren en dames. Dus: drie volle dagen petanqueplezier. Een initiatief dat naar buiten toe weer grote mediaaandacht zal krijgen en waar onze clubs nadien de vruchten kunnen van plukken, net zoals na het EK 2012. Wel te verstaan met een zeer goede promotiecampagne naar pers en TV. Ook is er in het sportlandschap binnen het Vlaams gewest voor 2014-2015 een nieuw decreet voorzien waar er voor de federaties bepaalde doelstellingen en verwezenlijkingen zullen opgelegd worden. De federaties zullen de accenten die zij willen leggen nog meer en diepgaander dienen uit te werken. Gezien de sportieve wensen van de leden op heden zo verschillend zijn, zullen wij en de clubs nog meer moeten openstaan naar onze spelers toe. Een voorbeeld: trainen op de door hen gewenste tijdstippen en plaatsen om er maar één te noemen is een item waar jullie als clubs kunnen/moeten herorganiseren. Ook zal er een nog grotere professionaliteit aan de dag dienen gelegd te worden om aan de sportvereisten te kunnen voldoen. Alle partijen binnen onze sport zullen een grotere verantwoordelijkheid krijgen of zelfs moeten nemen. Daarom is het nu zo belangrijk voor jullie om een beleid als club uit te stippelen voor de toekomst en dit voor te leggen aan jullie spelers, zodanig dat zij een goed en fantastisch clubgevoel zullen krijgen. Wij hopen van harte dat onze sport door deze eenvormige optimale samenwerking een positieve en grotere uitstraling zal krijgen binnen jullie omgeving en in de gemeente of stad. Want niet alleen uw gemeente of stad zal kunnen pronken met de positieve en goede werking van de club, maar ook sociale omgang onderling zal ver daarbuiten met respect en waardering bekeken worden. Veel succes. Sportieve groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2014 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten, en één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van eenzelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een Interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door oude en nieuwe club (of leden) en door de speler-aangeslotene ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren, een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen

6

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2014/2015 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2014/2015. Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2014. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen deze personen automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Competitief lid Jeugd: miniem - kadet - junior Senioren: dames en heren Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat Ongeacht de leeftijdscategorie of soort licentie Bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie

Euro 8,00 28,00 28,00 8,00 20,00 10,00 5,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2014 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).


Petanquereis

PETANQUEN aan de TURKSE RIVIÈRA Periode: 10/09/2014 - 18/09/2014 € 999 per persoon voor 9 dagen/8 nachten op basis van een tweepersoonskamer in all inclusive. Aan de Turkse Rivièra schijnt de zon meer dan 300 dagen per jaar. Zo ben je vrijwel zeker dat er tijdens je vakantie geen wolkje aan de lucht is. In deze prachtige streek zie je eeuwenoude vestingstadjes, typische vissershaventjes en antieke tempelruïnes. Een klassehotel direct aan het strand gelegen, met een heel mooie tuin, comfortabele kamers, magnifiek wellnesscentrum en heerlijke keuken! Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport! - Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek. - Opgepast: De plaatsen zijn beperkt! - Inschrijvingen worden afgesloten op 08/08/2014. Inclusief Vlucht heen & terug (vanuit Brussel) in economy met catering aan boord, luchthaventaksen, transfer luchthaven - hotel - luchthaven, verblijf op basis van All Inclusive, btw, basisannulatieverzekering (tot 625 euro reissom per persoon) Exclusief Volledige annulatieverzekering : +3% op de totale reissom, facultatieve reisbijstandsverzekering ( 25,99 euro per persoon ), eventuele luchthaventaksenverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten. Single kamer + € 35 per persoon per nacht.

V.U.: Tim Van Genechten p.a. – TCRB NV – Tramstraat 67c, 9052 Zwijnaarde, BTW 0412.677.887 RPR Gent – Lic. (A)1067

U verblijft in het hotel Paloma Renaissance Resort & Spa ***** op basis van all inclusive.

Meer INFO & RESERVATIES: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent tel: 09/243.11.41 • tim-pennoit@pfv.be 056 TCS_adv_petanque TURKSE RIVIERA.indd 1

14/02/14 09:46

7


Petanquereis Inschrijvingsformulier Petanquen in TURKIJE 10/09/2014 – 18/09/2014 Inschrijvingsformulier Petanquen in TURKIJE 10/09/2014 – 18/09/2014 Deelnemer 1

Naam:* …………………………………………………………………... Deelnemer 1 Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Naam:* …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Voornaam:* …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Deelnemer 2 Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. Naam:* …………………………………………………………………... Deelnemer 2 Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Naam:* …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Voornaam:* …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Straat …………………………………………………………………... E-mail:+ nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... (meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe !!) Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! (meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe !!) * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Bestemming:

Kemer - TURKIJE

Periode: Bestemming:

10/09/2014 – 18/09/2014 Kemer - TURKIJE

Kamertype: Periode:

o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer 10/09/2014 – 18/09/2014

Wenst u een reisbijstandsverzekering ? Kamertype: o 1-persoonskamer

o Ja o Neen o 2-persoonskamer

Wenst u Premium Service?

o Ja o Neen o Ja o Neen

Wenst u Premium Service? Polo?: (€40 o S peropersoon M o per L traject) o XL o XXL

o Ja o XXXL

Polo?: oS oM

o XXXL

Wenst een reisbijstandsverzekering ? (€40 per u persoon per traject)

oL

o XL o XXL

o Neen

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook

8


Jeugdcircuit

Jeugdcircuit 2014 INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR 26 april 2014 TERUG TE BEZORGEN AAN : Secretariaat PFV t.a.v. Tim [tim-pennoit@pfv.be] of via uw provinciaal verantwoordelijke. LET OP! Je kan dit jaar enkel deelnemen indien je ingeschreven EN betaald hebt. Betalen op rekeningnummer PFV: IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB Inschrijvingskosten voor de 5 circuits = €20 Je kan eveneens inschrijven en deelnemen per dag. In dat geval gelieve hieronder aan te duiden wanneer u wenst deel te nemen. Een dagdeelname bedraagt €5. (inbegrepen 1 drank, aangeboden door de organiserende club) Het jeugdcircuit wordt gespeeld in doublet. ❑ zaterdag 10 mei 2014: ❑ zaterdag 31 mei 2014: ❑ zaterdag 28 juni 2014: ❑ zaterdag 13 september 2014: ❑ zaterdag 20 september 2014:

Limburg (PC Zig Zag) West-Vlaanderen (Oostendse PC) Oost-Vlaanderen (PC Reynaert) Antwerpen (Wijnegem PC) VB&BH + prijsuitreiking (PC Vilvoorde)

NAAM EN VOORNAAM: ...................................................................................................................... Adres: ............................................................................................................................................................. Club: .................................................................................... Licentienummer : 0......./................. Geboortedatum: ......../......../................

Telefoonnummer: 0......./....................

E-mailadres: ................................................................................................................................................

Graag had ik deelgenomen aan het Jeugdcircuit voor Miniemen, Cadetten, Junioren en Beloften* 2014. Ik heb reeds een*/nog geen* doublet kunnen samenstellen, ik heb afgesproken met: .............................................................................................................. (naam van de ploegmaat(s) waar je reeds mee afgesproken hebt) Ik speel het liefst : pointeur*, schutter* (* = schrap wat niet past) Naam/handtekening van de speler

Handtekening van de ouders of voogd

9


Veteranen / Besturen

Dag van de Veteranen Vrijdag 5 september 8u00-8u30 aankomst KRC-Genk stadion Ontvangst met koffie en koek 9u00-11u30 rondleiding in de Cristal-Arena 12u00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking

Dag van de Besturen Zaterdag 6 september 8u00-8u30 aankomst in “De Moffel” te Lommel Ontvangst met koffie en koek 9u00 Busvervoer naar Lommel + bezoek aan het Huis van glas en stadscentrum 11u30 vervoer naar “De Moffel” 12u00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking en receptie

10


VK Jeugd

Maandag 21 april 2014 PC Schorpioen - Wondelgem Start: 9 uur (aanmelden tot 8u45) Ploegen: miniem in doublet

cad/jun/bel in triplet Inleg: €5 per speler (middagmaal inbegrepen) Meer info: www.pfv.be of tim-pennoit@pfv.be

Inschrijvingsformulier VKJ 2014 Speler 1: ...................................................................................................... Licentienr: ........................................ (min/cad/jun/bel)

Speler 2: ..................................................................................................... Licentienr: ........................................ (min/cad/jun/bel)

Speler 3: ..................................................................................................... Licentienr: ........................................ (cad/jun/bel)

Inschrijven vóór 7 april via tim-pennoit@pfv.be of per post naar Secretariaat PFV - Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Inleg te storten op rekeningnummer: IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB

11


Beachpetanque

Beachpetanque Met plezier kunnen wij u aankondigen dat 2014 opnieuw enkele Beachpetanquetornooien in petto heeft. De ondertussen goed gekende tornooien in Koksijde, Sint-Niklaas en Niel staan opnieuw op het programma, MAAR dit mooie lijstje wordt dit jaar aangevuld met een beachpetanquetornooi in Gent. Het Sint-Pietersplein is reeds jaren de uitverkoren plaats voor het Belgisch kampioenschap beachvolleybal, waarvoor het plein omgebouwd wordt tot een waar strandparadijs. De organisatoren van dit kampioenschap en de PFV starten dit jaar met een mooie samenwerking, waarbij de PFV gebruik kan maken van de aangelegde beachterreinen om er een beachpetanquetornooi in te richten. Hou dus alvast de volgende data vrij in je agenda, want deze beachpetanquetornooien mag je niet missen: – – – –

12

5 juni: Gent 1 juli: Sint-Niklaas 26 juli: Koksijde Niel: nog te bepalen


Kalender

Kalender zomertornooien Dag

Datum

Uur

Locatie

zaterdag zondag maandag

05/apr 13/apr 21/apr

zondag

27/apr

9u30 14u00 9u00 9u30 9u30 9u30

PC Heirnis PC SPEM PC Schorpioen PC Boekt PC Reynaert PC De Gulden Kamer

Tornooi

Formule

April Jeugdtraining PFV OVL 3-generatietornooi (max 18 tripletten) VK Jeugd P.I.B. senioren (Limburg) P.I.B. senioren (Oost-Vlaanderen) P.I.B. senioren (West-Vlaanderen)

3 ronden P+R 5 ronden 5 ronden

Mei donderdag

01/mei

zaterdag

03/mei

zondag

04/mei

woensdag

07/mei

donderdag

08/mei

zaterdag

10/mei

zondag

11/mei

woensdag donderdag zaterdag zondag

14/mei 15/mei 17/mei 18/mei

woensdag

21/mei

donderdag

22/mei

zaterdag

24/mei

zondag

25/mei

woensdag

28/mei

donderdag

29/mei

zaterdag

31/mei

zondag

01/jun

woensdag

04/jun

donderdag

05/jun

zaterdag

07/jun

zondag

08/jun

maandag

09/jun

woensdag

11/jun

14u00 9u30 9u30 10u00 9u30 9u30 10u00 9u30 14u00 9u30 9u30 11u00 9u30 10u00 9u00 14u00 13u30 9u00 13u30 14u30 9u30 9u00 13u30 14u00 13u30 14u00 13u30 14u30 9u00 11u00 13u30 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 17u00 9u30 13u30 14u00 9u00 14u00 10u00 13u30 14u30

PC Verbroedering Meli-Melo Borginsole PC Kelchteren P.K.G.D. (Limburg) PC Den Akker Oedelem P.K.G.D. (West-Vlaanderen) PC Apollo P.K.G.D. (Oost-Vlaanderen) PC Tongeren P.K.D. (Limburg) PC Koksijde P.K.D. (West-Vlaanderen) PC Zelzate P.K.D. (Oost-Vlaanderen) PC Sparrendal P.I.B. veteranen (Limburg) PC Haeseveld P.I.B. veteranen (Oost-Vlaanderen) PC Ronsische Senioren Levensloop 2014 Meli-Melo PC Gullegem P.I.B. veteranen (West-Vlaanderen) Oostendse PC P.K.T. (West-Vlaanderen) PC Zig Zag jeugdcircuit 1 PC Zig Zag P.K.T. (Limburg) PC Gent P.K.T. (Oost-Vlaanderen) PC Boekt V.I.B. veteranen PC Gullegem circuit 50-plus speeldag 1 doublet H/G en V PC Olympia zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC De Gulden Kamer V.K.D. PC Olympia Trofee 50+ (H/HG+D), 1e speeldag PC Schorpioen veteranencircuit 1 PC De Zeemeermin Middelkerke PKD veteranen H/G en V PC Markdal V.K.T. PC Oetervallei zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Stekene Century 21 PC Hasselt zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Haeseveld 1<23 en 1>23 PC Oetervallei Trofee 50+ (H/HG+D), 2e speeldag PC Verbroedering veteranencircuit 2 provincie Luik BKT jeugd Oostendse PC jeugdcircuit 2 PC Genk zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Haeseveld H/G 50+ doublet Juni PC Reynaert V.K.G.D. PC Eisden Trofee 50+ (H/HG+D), 3e speeldag PC Mistral veteranencircuit 3 PC De Gulden Kamer circuit 50-plus speeldag 2 doublet H/G en V Sint-Pietersplein - GENT BEACHpetanque PC Verbroedering jeugdtraining Oost-Vlaanderen PC Vilvoorde Tornooi "PC Vilvoorde" PC Mistral H/G doublet PC De Berk B.K.D. PC Eeklo H/G triplet De Lindepet H / HG tripletten PC Maaseik zomertornooi doublet 50+, D50+ PC Zelzate veteranencircuit 4

P+R P P P+R P 5 ronden ronden 3 ronden 5 ronden P 4 ronden P+R P+R 5 ronden 4 ronden 4 ronden P 3 ronden 3 ronden poules P 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden P+R 4 ronden 4 ronden 4 ronden P+R 3 ronden 3 ronden 4 ronden

4 ronden P 4 ronden 5 ronden 4 ronden 3 ronden

13


Kalender

14

donderdag

12/jun

zaterdag

14/jun

zondag

15/jun

woensdag donderdag zaterdag

18/jun 19/jun 21/jun

zondag

22/jun

maandag

23/jun

woensdag

25/jun

donderdag vrijdag

26/jun 27/jun

zaterdag

28/jun

zondag

29/jun

dinsdag

01/jul

woensdag

02/jul

donderdag vrijdag

03/jul 04/jul

zaterdag

05/jul

zondag

06/jul

maandag woensdag donderdag

07/jul 09/jul 10/jul

woensdag

16/jul

donderdag

17/jul

zaterdag

19/jul

zondag

20/jul

maandag

21/jul

dinsdag woensdag donderdag

22/jul 23/jul 24/jul

zaterdag

26/07

zondag

27/jul

woensdag

30/jul

zaterdag

02/aug

zondag

03/aug

woensdag

06/aug

14u00 10u30 13u00 9u00 10u00 13u00 14u00 9u00 14u00 9u30 10u30 14u00 14u00 9u30 13u30 14u30 14u00 20u 11u00 11u00 13u30

13u30 14u30 14u00 11u00 9u30 10u00 9u00 10u00 10u00 14u00 14u00 13u30 14u00 9u30 13u30 14u00 13u30 13u30 13u30 14u00 9u30 10u00 14u00 10u00 15u00 10u00 13u30 14u00 13u30 14u00 9u30 13u00 10u00 13u30 10u00 14u30

PC De Gulden Kamer circuit 50-plus speeldag 3 doublet H/G en V PC Kortrijk Zomertornooi doublet H/G PC Alosta 1H + 1D provincie Henegouwen B.K.T. Waalborrepark Asse (De Blockskes) groot tripletten tornooi H/HG - D PC De Bouchon Varsenare De Bouchon Varsenare (open tornooi) doublet H/G PC Haeseveld Kwartet 50+ (1 dame verplicht) provincie VB&BH B.I.B. veteranen Nieuwpoortse PC circuit 50-plus speeldag 4 doublet H/G en V PC De Gulden Kamer 12 uren van Brugge PC Maaseik zomertornooi doublet H/G + D PC SPEM zomertornooi tripletten PC Eeklo Sax Open Tornooi Blankenbergse PV Sextet 50-plus PC Maaseik Trofee 50+ (H/HG+D), 4e speeldag PC Reynaert veteranencircuit 5 Oostendse PC circuit 50-plus speeldag 5 doublet H/G en V PC Haeseveld nachttornooi H/G doublet PC Niel H / HG tripletten PC Reynaert jeugdcircuit 3 PC Zig Zag zomertornooi triplet/doublet H/HG+D PC Gent Dag van de dames PFV Oost-Vlaanderen Juli Grote Markt - SINT-NIKLAAS BEACHpetanque PC Zig Zag Trofee 50+ (H/HG+D), 5e speeldag PC Haeseveld veteranencircuit 6 PC De Zeemeermin Middelkerke circuit 50-plus speeldag 6 doublet H/G en V PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doublet 50+ PC Gent jeugdtraining Oost-Vlaanderen PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doubet H/G + D Nederland 4-federatie Tornooi PC Genenbos Petanque Masters Lummen - triplet H/G + D PC Genenbos Petanque Masters Lummen - individueel PC Chapoo H/G triplet Nieuwpoortse PC circuit 50-plus speeldag 7 doublet H/G en V PC Interlommel Trofee 50+ (H/HG+D), 6e speeldag PC Verbroedering 50+ H/G Oostendse PC Sextet 50-plus PC OPEC Zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Reynaert sextet 1 dame verplicht Sportpromotietornooi Limburg zomertornooi doublet H/G, 50+, D Oostendse PC Grote prijs Stad Oostende triplet PC Boekt zomertornooi kwintet H/G PC De Zeemeermin Middelkerke zomertornooi (open tornooi) triplet H/G PC De Zeemeermin Middelkerke Sextet 50-plus PC Pelt Sextet 50+ H/G, 1e speeldag PC Den Akker Oedelem circuit 50-plus speeldag 8 doublet H/G en V PC Ponderosa H / HG sextet KOKSIJDE BEACHpetanque triplet Zomertornooi Den Akker Oedelem (open tornooi) PC Den Akker Oedelem PC 13 Tongeren zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Gent 50+ doublet / damesdoublet / H/G triplet PC 13 Tongeren Trofee 50+ (H/HG+D), 7e speeldag PC Koksijde circuit 50-plus speeldag 9 doublet H/G en V Augustus PC Haeseveld jeugdtraining (Oost-Vlaanderen) PC Lint H / HG triplet kleurentornooi Nieuwpoortse PC Noordzeegouwtornooi PC Sparrendal zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Genk Sextet 50+ H/G, 2e speeldag PC Alosta veteranencircuit 7

4 ronden R, 1/2 F, F 5 ronden P 4 ronden 5 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4r,1/2,finale 4 ronden 4 ronden

3 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden P+R P+R P+R 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 6 ronden 6 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 5R + F 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 4 ronden


Kalender donderdag

07/aug

zaterdag

09/aug

zondag

10/aug

woensdag

13/aug

donderdag

14/aug

vrijdag

15/aug

zaterdag

16/aug

zondag

17/aug

maandag

18/aug

woensdag

20/aug

donderdag

21/aug

zaterdag

23/aug

zondag

24/aug

woensdag

27/aug

donderdag

28/aug

zaterdag

30/aug

zondag

31/aug

woensdag

03/sep

vrijdag

05/sep

zaterdag

06/sep

zondag woensdag donderdag

07/sep 10/sep 11/sep

zaterdag

13/sep

zondag

14/sep

woensdag

17/sep

vrijdag

19/sep

zaterdag

20/sep

zondag woensdag donderdag

21/sep 24/sep 25/sep

14u00 13u30 13u30 14u00 13u30 9u30 14u30 14u00 13u30 14u00 14u00 14u00 9u30 10u00 10u30 9u30 13u30 14u30 14u00 10u00 10u00 14u00 14u00 10u00 10u00 14u30 13u00 14u00 10u00 10u30 13u30 13u30 14u00 13u30 14u30 8u00 8u00 9u30 9u00 10u00 11u00 13u30 14u00 10u00 13u00 13u00 14u30 14u00 10u00 13u30 9u00 14u00 14u00

Oostendse PC circuit 50-plus speeldag 10 doublet H/G en V PC Genk zomertornooi doublet 50+ PC Vilvoorde doubletten tornooi PC Schorpioen H/G triplet PC Genk zomertornooi doublet H/HG PC Genenbos PKD 50+ (Limburg) PC Hof Ter Burst veteranencircuit 8 PC De Zeemeermin Middelkerke circuit 50-plus speeldag 11 doublet H/G en V PC Pelt zomertornooi doublet H/Hg + 50+ PC Colora Roeselare Open kampioenschap van Roeselare PC Gent H/G minstens 1 dame PC Verbroedering H/G triplet 50+ PC De Zeemeermin Middelkerke PKI - Senioren H en V, veteranen H en V PC Chapoo H/G triplet PC Pelt zomertornooi doublet H/HG + D Tongerlo START SPORTKAMP PC Genenbos Trofee 50+ (H/HG+D), 8e speeldag PC Apollo veteranencircuit 9 PC Gullegem circuit 50-plus speeldag 12 doublet H/G en V PC Genenbos zomertornooi sextet H/HG + D PC De Lindepet H / HG doublet PC Wemmel tripletten tornooi PC Schorpioen H/G 50+ PC Haeseveld Memorial Van Rumst PC Kelchteren Sextet 50+ H/G, 3e speeldag PC Gent veteranencircuit 10 PC Bernardus H / HG doublet 50+ PC Gullegem circuit 50-plus eind meli-melo PC Gullegem zomertornooi doublet H/G en doublet V PC Reynaert H/G (A/B categrie na 2 ronden) PC Horizon zomertornooi doublet 50+ PC Horizon zomertornooi doublet H/G PC Eeklo damesdoublet - H/G 50+ doublet September PC Horizon (PC Pelt) Trofee 50+ (H/HG+D), 9e speeldag PC Stekene veteranencircuit 11 LIMBURG DAG VAN DE VETERANEN LIMBURG DAG VAN DE BESTUREN PFV OVL jeugdtraining (Oost-Vlaanderen) PC L'Amigos V.I.B. senioren reservedag veteranencircuit PFV OVL PC Verbroedering Sextet Wijnegem PC jeugdcircuit 4 PC Eisden zomertornooi doublet H/HG PC Mistral H/G 50+ doublet PC Haeseveld damescup en herencup – doublet PC Bernardus H / HG doublet PC De Berk Trofee 50+ (H/HG+D), 10e speeldag PC Schorpioen finale veteranencircuit PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht PC Vilvoorde jeugdcircuit finaledag PC De Berk zomertornooi doublet H/G, 50+, D provincie VB&BH B.I.B. senioren PC Reynaert H/G 50+ doublet PC Lokeren H/G triplet 50+

4 ronden 4 ronden 4 ronden ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden poules P, 1/4, 1/2, F 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 5 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 5 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden

5 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden ronden 4 ronden 4 ronden P 4 ronden 4 ronden

15


Kampioenschappen

Kampioenschappen P.I.B. senioren P.K.G.D. P.K.D. P.I.B. veteranen P.K.T.

Kampioenschappen 27 april (zo) In alle Provincies 3 mei (za) In alle Provincies 4 mei (zo) In alle Provincies 7 mei (wo) In alle Provincies 11 mei (zo) In alle Provincies

V.K.J. V.I.B. veteranen V.K.D. V.K.G.D. V.K.T. V.I.B. senioren

21 april (ma) 14 mei (wo) 18 mei (zo) 1 juni (zo) 24 mei (za) 7 september (zo)

Oost-Vlaanderen Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen VBBH

B.K.T. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B. sen.

29 mei (do) 8 juni (zo) 15 juni (zo) 18 juni (wo) 21 september (zo)

Luik Limburg Henegouwen VBBH VBBH

PC De Berk

Beker Borré Aumale

Tornooien 23 februari (zo) 1 mei (do)

Blangy 12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters

14-15 juni (O.V.) 21 juni (za) 6 juli (zo) 4 - 7 juli

Frankrijk West-Vlaanderen Nederland Lummen

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

21 juli (ma) 23 - 24 augustus

Henegouwen Namen

PC De Gulden Kamer PC Reynaert

Dag v.d. Veteranen Dag v.d. Besturen

5 september (vr) 6 september (za)

Limburg Limburg

PC L'Amigos

Interprov. Ontmoeting Dames Dames F.B.F.P. - P.F.V.

1 November (do) 11 November (zo)

Oost-Vlaanderen FBFP

PC De Berk

EK veteranen EK dames WK heren EK Jeugd Finale Eurocup

VBBH Frankrijk

Internationale kampioenschappen 27-29 juni Luleå (Zweden) 25-28 september Mersin (Turkije) 22-26 oktober Tahiti (Frans-Polynesië) 7-9 november Bassens (Frankrijk) 28-30 november Luxemburg (Luxemburg)

PIB vet. is kwalificerend voor het VIB vet. PIB sen. is kwalificerend voor het VIB sen. VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. VIB sen. is kwalificerend voor het BIB sen. VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

16

PC Schorpioen PC Boekt PC De Gulden Kamer PC Reynaert PC Markdal PC L'Amigos

PC De Gulden Kamer PC Schorpioen


Regio's

Echo’s uit de regio’s Oost-Vlaanderen: 1ste Jeugdtraining Binnen het nieuw comité van PFV Oost-Vlaanderen was een van de aandachtspunten dat er terug een provinciale training voor de jeugd zou worden ingericht. Binnen de Provinciale Raad werd Danny Van Gheyt, op zijn voorstel, aanvaard als nieuwe jeugdverantwoordelijke binnen de provincie. Er werd zenuwachtig uitgekeken wie allemaal aanwezig zou zijn op deze eerste training. Er werd vooropgesteld dat iedere speler/speelster, van miniem tot en met belofte, kon deelnemen. De verantwoordelijken hadden 8 voorafgaande inschrijvingen bekomen. Wat voor de eerste training toch positief was. Terwijl de ochtend vorderde kwamen er meer en meer spelers en speelsters binnen. Uiteindelijk waren er 22 personen die deel wilden nemen aan de training. De trainers hebben zich voor de eerste training vooral gefocust op het plaatsen of pointeren. De deelnemers

werden manieren en ideeën van werpen bijgebracht zowel op tactisch vlak als op vlak van speelwijze. Er werd ook medegedeeld dat de trainingen in verschillende clubs binnen de provincie zullen plaatsvinden. Dit om op alle soorten ondergronden te kunnen spelen. Wij willen Koninklijk Petanque Mistral van harte bedanken voor het ter beschikking stellen van hun club. De volgende training zal plaats vinden in PC Haeseveld, gevolgd door het jeugdtornooi in het eerste weekend van maart. Hopelijk kunnen wij jullie daar allen terug verwelkomen. De jeugdverantwoordelijke Danny

Antwerpen: Folâtre Op 28 december gingen we voor de derde keer op rij met jeugdspelers van de Provincie Antwerpen, nu aangevuld met PFV cadetten selectiespelers, deelnemen aan het Oliebollentornooi van Folâtre in Pijnacker (NL). Het was een rijk gevulde dag met 5 wedstrijden en oliebollen tussendoor om af te sluiten met twee rondes “porceleinschieten”. Het was vroeg opstaan voor spelers, ouders en begeleiders doch meer dan de moeite waard om dit petanquefeest tussen Kerst en Nieuwjaar te kunnen meemaken. Er waren 21 doublet-

17


Regio's ten aanwezig waarvan niet minder dan 9 van de PFV en de Provincie Antwerpen. Onze jeugdspelers hebben het prima gedaan gedurende deze lange dag. Bij de miniemen waren Sibren Carlier en Lorenzo Persutti eerste net voor Sam Dassonville en Vic Wollants. Bij de cadetten waren Kyano Van Meirhaeghe en Jarno Nieuwinckel niet te stuiten met 5

overwinningen. Verder werd Ina Renders samen met Siemen Claes puik derde in de A poule, werd Dries Wollants samen met Nick Thomas tweede in de B poule en werd Ines Mannaerts met Kimberley Thomas tweede in de C poule. Bij het junioren-hoofdtornooi was een podiumplaats weggelegd voor Tim Tempst en Kevin Van Lent met een mooie derde plaats. Als afsluiting van de dag mochten alle spelers op afgedankt aardewerk schieten in twee rondes. Onze beste vertegenwoordiger was Nick Thomas. Hij schoot met 6 boules 26 punten bij elkaar tegenover 35 voor de eerste. Na de prijsuitreiking gingen we voldaan naar huis uitkijkend naar de volgende Oliebol. Alain Garnier Jeugdverantwoordelijke PA

Limburg ITC = (Provinciale In Ter Club beker)

PC Genenbos Elk jaar in de maand december is er in Limburg een dag gereserveerd voor de Provinciale Interclub beker. Een gezellig potje petanque tussen de besturen van alle Limburgse clubs. Elke club mag 1 triplet opstellen, samengesteld uit voorzitter, secretaris en schatbewaarder of een plaatsvervanger, om de club te vertegenwoordigen op deze gezellige avond. PFV Limburg heeft ook een bestuur en heeft voor de eerste keer ook deelgenomen met 3 tripletten, namelijk een herentriplet, een damestriplet en een triplet met scheidsrechters. Iedere club die iets speciaal te vieren had gedurende het lopende jaar mag zich voor de inrichting van de ITC kandidaat stellen. Het bestuur PFV-Limburg wijst dan de club toe die het samenzijn mag organiseren. Dit jaar werd PC Genenbos uitgekozen om de avond te verzorgen. PC Genenbos had wel degelijk wat te vieren dit jaar. Op de eerste plaats bestaat PC Genenbos 30 jaar, reden genoeg om zich als kandidaat te melden, maar de club heeft in 2013 ook bijzonder goede uitslagen behaald, een bijkomende reden om zich zeker kandidaat te stellen.

18

Enkele bijzondere zomeruitslagen zijn: • Belgisch Kampioenschap Tripletten Heren: 1e plaats (Nico Claes, Gino Claes en Nico Willems) • Vlaamse Interclub Beker Veteranen Heren: 1e plaats voor de ploeg van PC Genenbos • Vlaamse Interclub Beker Senioren Heren: 2e plaats voor de ploeg van PC Genenbos • Provinciaal Kampioenschap Tripletten Dames: 1e plaats (Carola Raafels, Hilda Schepers en Gerda Theunis) Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bestuur PFV-Limburg het ITC treffen heeft toegekend aan PC Genenbos. In 2013 was 20 december om 18.30 uur de geplande datum en het voorziene uur voor deze organisatie waarop alle clubs uitgenodigd waren en tevens present waren. Na de toespraken van de voorzitter van PC Genenbos en de Schepen van sport, in gezelschap van de Burgemeester van de gemeente Lummen, kon het verdere programma afgewerkt worden.


Regio's De avond op zich was alweer zoals alle vorige jaren een geslaagde organisatie, een aangenaam onderonsje tussen de clubs met een gezellige babbel, een uitgebreide receptie, 3 plezante petanque spelbeurten waar ook een uitslag aan verbonden was en die gewonnen werd door het triplet van PC Zig Zag, waarvoor een dikke proficiat. Op het einde van de avond werd vanwege PFV Limburg iedereen nog bedankt met een aandenken aan deze mooie avond.

Nogmaals proficiat PC Genenbos voor de zeer geslaagde inrichting, maar vooral voor de zeer verzorgde en uitgebreide receptie die ons werd aangeboden. Afspraak volgend jaar in december, ergens in Limburg, maar waar???? Herman Croymans

Geschiedenis van PC Kelchteren “PC Kelchteren” is één van de eerste, zoniet de eerste petanqueclub in de provincie Limburg. Men is in 1978 met petanque begonnen in de gemeente Helchteren op het domein van Molenheide. Onder het cafetaria van het zwembad was er een ongebruikte ruimte beschikbaar en daar werden de eerste binnenbanen aangelegd. Er was wel al een groepje van mensen die met ballen gooide, maar zonder te weten wat petanque eigenlijk wel was. Gedurende 10 initiatielessen aan een 20-tal geïnteresseerden werd het petanquen bijgebracht. Dit gebeurde door Raf Loos die in die tijd petanquelesgever was bij Bloso. Onmiddellijk na de initiatielessen werd er een petanqueclub opgericht. Even zoeken naar een naam en uiteindelijk werd “PC Molenheide Helchteren” opgericht. Op 8 april 1978 werd er een demonstratie gegeven waar iedereen een kijkje mocht komen nemen. Dit was meteen de officiële start van de petanqueclub. Amper 1 jaartje later, in 1979, moest de club hun lokaal reeds afstaan voor de inrichting van een feestzaal in het domein Molenheide. Als bij toeval vond “PC Molenheide Helchteren” een nieuwe thuisbasis en verhuisde de club via Miel Lijnen, afgevaardigde beheerder van het domein Kelchterhoef, naar een lokaal op het domein Kelchterhoef in de nabijheid van het familiedorp “De Bosberg”. Daar werd een lokaal ingericht met een cafetaria en 3 binnenbanen. De club kreeg een nieuw bestuur en kreeg ook een nieuwe naam: “PC Kelchteren”. In 1981 verzamelden 6 Limburgse clubs in een vergaderlokaal van de sporthal Olympia in Heusden voor de

stichtingsvergadering van het gewest Limburg met aansluiting bij de VLPS (Vlaamse Liga ter bevordering van de Petanque Sport). Leo Van Craeyvelt, Nationaal voorzitter, was een van de aanwezigen op die vergadering. De 6 clubs waren: “PC Olympia Heusden”, ”PC Runkst Hasselt”, ”PC Kelchteren”, ”PC Ordingen”, ”PC Hooiman Tessenderlo” en “PC Castel”. Er werd een bestuur gevormd onder voorzitterschap van Raf Loos. 1982 werd een fantastisch petanquejaar voor PC Kelchteren, het werd het jaar van de kampioenen. In 1983 moest de club hun lokaal terug prijsgeven en werd er weer uitgekeken naar een nieuw onderkomen. De gemeente Houthalen-Helchteren zou de club steunen met een lokaal, zo werd beloofd, maar jammer genoeg is dat op dat moment nooit werkelijkheid geworden. PC Kelchteren moest uitwijken en kreeg een tijdelijk onderdak in PC Olympia Heusden. Ondertussen bleef “PC Kelchteren” aandringen bij het gemeentebestuur voor een eigen lokaal, uiteindelijk met succes, want in 1985 mocht de club hun intrek nemen in het nieuwe lokaal nabij het centrum van Houthalen op de oude tennisvelden achter de sporthal. De naam “PC Kelchteren” bleef behouden maar er werd wel gestart met een nieuw bestuur. Het refterlokaal van de Rijksbasisschool werd door de gemeente afgebroken en terug opgebouwd op de hierboven beschreven locatie. De zonale voorzitter van Limburg, Romain Vandebroek, had lovende woorden aan het adres van het gemeentebestuur. Namens de VLPS had vicevoorzitter, Roger Mortier, gelukwensen voor “PC Kelchteren” met hun nieuwe huisvesting. Niet enkel een lokaal met cafetaria en 6 binnenpleinen was tot stand gekomen, ook buiten werden er 48 buitenpleinen ter beschikking gesteld om de zomeractiviteiten te laten doorgaan.

19


Regio's Bij gebrek aan zowel binnen- als buitenpleinen van de destijds snel opkomende clubs in Limburg, was de accommodatie van PC Kelchteren zeer dikwijls de geliefde uitvalbasis om hun wintercompetitie en/of hun tornooien te laten doorgaan. Door de goede verstandhouding tussen de Limburgse clubs, waren ze altijd welkom in PC Kelchteren om hun activiteiten te laten doorgaan in hun mooie huisvesting in Houthalen.

“PC Kelchteren” beschikt tot op heden nog steeds over dezelfde accommodatie, waar nog steeds iedere petanqueclub in nood en elke petanquespeler erg welkom is, zowel in de zomer als in de winter. Herman Croymans

De scheidsrechter Van zodra iemand wordt geboren, komt die persoon onmiddellijk in de op dat ogenblik geldende maatschappij terecht. Die persoon zal zich van dan af moeten gedragen naar de door de maatschappij opgelegde afspraken, overeenkomsten, regels, wetten of hoe je het ook noemen wil.

rechter valt niet onder de bevoegdheid van PFV, maar respectievelijk onder de bevoegdheid van de Belgische Petanque Federatie en de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal).

Om de samenleving niet te verstoren moeten die regels of wetten nageleefd worden en bij het niet naleven van dit alles moet er, door een systeem of door één iemand, controle gedaan worden en volgt er een opmerking of een eventuele bestraffing en zelfs een uitsluiting uit de maatschappij.

De clubs hebben daar tot nu toe zeer goed op gereageerd. In 2013 waren er zelfs 6 aanvragen waarvan er 6 geslaagd waren in hun examen, proficiat hiervoor. PFV Limburg is terecht fier dit te mogen melden.

Als wij dit projecteren naar de sport toe, dan is dat niet anders. In alle sporttakken zijn er spelregels die men door individuele of groepsconfrontaties aanvult met onderlinge afspraken. Dat geheel van regels en afspraken noemen wij reglementen. Zoals hierboven reeds vermeld moet er gekeken worden of dit alles ook wel gevolgd wordt en deze loodzware opdracht rust op de schouders van de man of vrouw die de controle hierover moet uitvoeren. In de sport wordt zo een persoon de “scheidsrechter” genoemd.

PFV Limburg beschikt momenteel over een totaal van 20 scheidsrechters, provinciaal en federaal samen. Er zijn zelfs Limburgse clubs die over meerdere scheidsrechters beschikken.

In onze geliefde petanquesport is dat niet anders. Om de competitie, de kampioenschappen en de tornooien volgens de regels en de afspraken te laten verlopen, wordt er alnaargelang het soort organisatie een gelegenheids- of een officiële scheidsrechter aangeduid. De beslissingen door deze scheidsrechters genomen, zowel door de gelegenheids- als door de officiële scheidsrechter, zijn onherroepelijk en bindend. De PFV zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om een officiële scheidrechter te worden en richt daarom jaarlijks een examen in om na het slagen in de proeven, provinciale of federale scheidsrechter te worden. Het examen voor nationale en internationale scheids-

20

Een van de doelstellingen van PFV Limburg was en is nog steeds, dat elke Limburgse club minimum 1 scheidsrechter in haar rangen heeft.

Op federaal vlak beschikken wij over 2 scheidsrechters en op nationaal vlak zouden we graag een Limburgse vertegenwoordiger hebben om zo internationaal te kunnen doorstoten. Wel is er nu reeds een Limburgse inschrijving van Peter Troonbeeckx voor het nationaal examen in 2014. Wij wensen hem veel succes bij deze uitdaging. Dit jaar zijn er zoals elk jaar opnieuw PFV-examens en wij hopen nog enkele nieuwelingen in onze Limburgse scheidsrechtersrangen te mogen verwelkomen. Voor allerlei vragen in verband met spelregels en reglementen, voor moeilijke metingen, … kortom voor alle mogelijke problemen op de pleinen en eventueel daarbuiten is er maar één adres waar U terecht kan voor een deskundige uitleg: de scheidsrechter van dienst. Hij zal U met hand en tand helpen om U een deskundig antwoord te geven. Maar onthoud dit: zijn genomen antwoord en beslissing is “Bindend en onherroepelijk”. Herman Croymans


Regio's Beckers Eugene Het is niet zo eenvoudig om de sportgeschiedenis van Eugene Beckers te beschrijven. Eugene is opgegroeid in Overpelt Fabriek, daar waar elke tiener destijds aangesloten was bij de plaatselijke voetbalclub. Al op zeer jonge leeftijd begon hij aan zijn voetbalcarriére; hij was trouwens een goede voetballer die zeker zijn mannetje stond in de ploeg. Maar op zeker moment gaf Eugene de brui aan het voetballen en maakte hij via zijn vader kennis met een nieuwe sporttak, namelijk de petanquesport. Vader, Alfons Beckers, was medeoprichter van de plaatselijke petanqueclub in Overpelt Fabriek, die door herhaaldelijk veranderen van naam en locatie uiteindelijk in 1996 tot “PC Pelt” is omgevormd en in samenwerking met de gemeente Neerpelt gehuisvest is in het “Sportpark De Roosen” in Neerpelt. Nu nog steeds de thuisbasis van “PC Pelt”. Het duurde niet lang, want gedreven zoals Eugene was in de voetbalsport, nam hij in de petanquesport naast het spel ook nog verschillende bestuurstaken in de club op zijn schouders die hij sinds 1985 en tot vandaag nog steeds uitvoert, momenteel als voorzitter van “PC Pelt”. Hij had waarschijnlijk nog wat tijd over want hij is ook reeds meer dan 25 jaar bestuurslid van PFV Limburg waar hij momenteel de taak van Algemeen Directeur waarneemt. Hij wilde de petanquesport ten gronde kennen en werd initiator, trainer en begeleider. Hij was verder erg betrokken bij het opstarten van de meeste nieuwe clubs in de provincie Limburg. De spelregels en reglementen heeft hij onder de knie gekregen door zijn opleiding als provinciale en iets later als federale scheidsrechter. Buiten al die bezigheden heeft Eugene ook nog tijd gevonden om met de ballen te gooien. Samen met de familie, want niet alleen vader Alfons en zoon Eugene waren bezeten van de petanquesport, ook de zonen

van Eugene, Franky en Johny zijn zeker geen onbekenden in onze geliefde sport. In de competitie schopte Eugene het destijds samen met zijn zonen in “PC Beringen” van provinciaal naar federaal tot in de nationale afdeling. De kampioenschappen waren voor Eugene ook niet wereldvreemd, hij heeft het zelfs tot federaal kampioen geschopt in het jaar 1991. Op de tornooien, zowel in het binnen- als in het buitenland, waar destijds nog enkel gespeeld werd voor naturaprijzen, waren de “Beckersen” geen alledaagse doubletjes of tripletjes. Als ze aanwezig waren moest er wel degelijk met hen rekening gehouden worden en ze waren altijd aanwezig, want elk weekend maakten ze er een uitstap van met gans de familie. Doorheen gans Vlaanderen en bij onze noorderburen was het elke week een gezellig samenzijn met de familie Beckers. Een beetje nostalgisch zegt Eugene: “Het was verdomd een mooie tijd”. Eugene was er ook bij op de internationale tornooien zoals het Vrijthoftornooi, het Noordzeetornooi van destijds tot zelfs in Marseille is hij gaan spelen tegen de hele grote pointeurs en tireurs. Hij heeft er niet altijd tegen gewonnen, maar hij heeft het wel allemaal mogen meemaken. Denk nu niet dat Eugene op zijn lauweren rust en geen petanque meer speelt, integendeel. Hij is nog elke week te zien op de Limburgse petanquepleinen, zowel in de provinciale als in de 50+ wintercompetitie. In de PIB en de kampioenschappen is Eugene nog altijd een vaste waarde en in de Trofee 50+ heeft hij aan de wedstrijdtafel, geholpen door zijn rechterhand Antoon Lemmens, zijn handen vol om alles in goede banen te leiden en te houden. Op de tornooien is hij meestal present, is het niet als speler dan toch als scheidsrechter, Provinciale afgevaardigde of gewoon als supporter om onze mooie sport van op afstand te bewonderen. PC Pelt, PFV Limburg en PFV Vlaanderen mogen terecht fier zijn op Eugene die leeft voor en geleefd wordt door de petanquesport. Blijven verder doen Eugene. Herman Croymans

21


Regio's Algemene vergadering PFV Limburg • Provinciaal Adminstratief Directeur - Herman Croymans. • Provinciale Penningmeester - Antoon Lemmens.

Naar jaarlijkse gewoonte was de algemene vergadering van PFV Limburg gepland op het einde van januari. Om deze traditie verder te zetten was de Algemene vergadering in 2014 gepland op zondag 26 januari om 10.00 uur en is ook volgens de planning op die datum en dat uur doorgegaan. De locatie was ook dezelfde als verleden jaar, het is trouwens reeds enkele jaren dat we samen komen in de Abdijhoeve op het domein Kelchterhoef in de gemeente Houthalen. De voorzitters en de secretarissen of een eventuele vervanger van alle Limburgse clubs waren uitgenodigd en waren ook allen tijdig op post (PC Eisden was verontschuldigd). Bij aankomst werd er koffie aangeboden aan alle aanwezigen en klokslag 10.00 uur riep onze Provinciale Secretaris, Ludo Daniels, iedere aanwezige op om over te gaan tot de orde van de dag. Na het ontvangen van de infomap, met alle informatie van het voorbije en het komende jaar, was het de beurt aan onze eerste spreker. De eerste spreker van onze vergadering was natuurlijk onze Provinciale Voorzitter, Eugene Beckers, die de aanwezigen welkom heette op de jaarlijkse statutaire vergadering en verder iedere aanwezige en alle leden van de Limburgse clubs een voorspoedig en sportief 2014 toe wenste. Hij had aandacht voor onze overleden petanquevrienden met een stil moment en verder had hij veel lof voor de goede werking van het bestuur van PFV Limburg. Alle leden van het dagelijks bestuur van PFV Limburg kwamen beurtelings aan het woord. Ieder om, binnen hun verantwoordelijkheid, het voorbije jaar te overlopen en de wensen, doelstellingen en eventuele opmerkingen voor het jaar 2014 even op een rijtje te zetten. In volgorde spraken: • Provinciale Secretaris - Ludo Daniels. • Provinciale Directeur Sport - Guido Reekmans.

22

Eveneens werd er verslag uitgebracht door de verificateurs in verband met de jaarrekening van 2013. Zij feliciteerden onze Provinciale penningmeester, Antoon Lemmens, voor zijn nauwkeurig werk. Halfweg de vergadering werd er een kleine pauze ingelast om even de beentjes te strekken en een door PFV Limburg aangeboden consummatie te gebruiken. Nadat alle sprekers van PFV Limburg aan het woord waren geweest, ging het 2e luik van de vergadering van start met de toespraak van de Federale Directeur Sport, Maurits Boon. Aansluitend nam Lucien Vanhoutte het woord in de hoedanigheid van Administratie Directeur van onze Federatie, gevolgd door de uiteenzetting van onze Federale Voorzitter, Reinold Borré, die ons allen vooral verwittigde over de mogelijke controles die er door de fiscale organismen kunnen worden uitgevoerd. Wij vermelden ook de aanwezigheid van onze federale secretaresse Catherine Mortier. Het slotwoord van onze jaarlijkse algemene vergadering was voor onze Provinciale voorzitter die alle aanwezigen bedankte voor hun aanwezigheid en vervolgens aan het einde alle aanwezigen uitnodigde op een zeer verzorgde en uitgebreide receptie; eveneens een aanbieding van PFV Limburg. Bij een receptie horen niet alleen een natje en een droogje, maar vooral het wel en wee van de clubs dat dan onderling ter sprake komt en mogelijke problemen die dan eventueel meteen worden opgelost. Na de receptie werden alle vooraf ingeschreven personen verzocht aan tafel te gaan om zoals elk jaar te genieten van een overheerlijk middagmaal. Het jaar 2014 is voor PFV Limburg goed begonnen. Herman Croymans


B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

Kleef Hier uw postzegel

VU: Reinold BorrĂŠ - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

tim-pennoit@pfv.be

Fax: 09 243 11 49

tel: 09 243 11 41

9000 GENT

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

& FUN

Sportkamp 2014

PETANQUE


Ben jij tussen de 7 en 23 jaar en hou je van een keicoole sport en leuke activiteiten? Dan is ons petanquekamp zeker iets voor jou !

Wanneer : Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2014. Waar : Het sportkamp gaat door in het SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo) Prijs :

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben: Naam: ………………………………………………………………………. Voornaam:………………………………………………………………… Geboren op:……………………………………………………………… Categorie: O miniem O cadet O junior O belofte Ik woon te: Straat:.………………………………………………………………………. Huisnummer: …………………………………………………………… Postcode:………………………………………………………………….. Gemeente:………………………………………………………………..

Contactgegevens: Tel.:…………………………………………………………………………… GSM:…………………………………………………………………………. T/GSM ouder(s):……………………………………………………….. E-mail:………………………………………………………………………. Ik zou graag slapen op de kamer bij:…………………………. …………………………………………………………………………………. Kledijmaat T-shirt:…………………………………………………….. Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €85,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2014 voorschot”.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Het inschrijvingsformulier dient, ten laatste voor 1 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit. krijgen op de website van de PFV.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden.

INSCHRIJVEN

WEETJES

In de prijs inbegrepen: 4 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

Gezinnen: vanaf het derde kind - 25 euro korting

Onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om Leden PFV - ingeschreven voor 1 april: 170 euro er samen met jou een super-plezante en leerrijke Leden PFV - ingeschreven na 1 april: 180 euro Niet-leden PFV: 190 euro week van te maken ! Sport en plezier 5 dagen lang !!

CONTACT PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be tim-pennoit@pfv.be @PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Aartselaar melden u met droefheid het overlijden van mevrouw Marleen De Bode, levensgezellin van mevrouw Alida Paske. Marleen werd geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1954 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Bornem op 5 oktober 2013. Het bestuur en de leden van PC Aartselaar delen in de droefheid met het verlies van Marleen en willen langs deze weg nogmaals ons medeleven betuigen aan Alida en gans de familie.

Het bestuur en de leden van PC De Berk melden U met droefheid het overlijden van mevrouw Maria Bielen. Maria zag het levenslicht op 5 februari 1929 en heeft ons op 18 november 2013 op de leeftijd van 85 jaar te Hasselt verlaten. Aan Maria werd in maart 2013 door PC De Berk de oorkonde van 25 jaar lidmaatschap toegekend. Maria blijft in onze gedachten als een goedlachse en integere clubgenote. Aan haar familie en vriendenkring bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.

Het bestuur en de leden van PC Apollo melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Julienne Lauvrijs, weduwe van de heer Pierre Warnent. Julienne werd geboren te Herstelt op 14 januari 1950 en is onverwachts thuis te Nieuwerkerken overleden op 11 december 2013. Veel sterkte aan de familie en vrienden.

PC Genenbos meldt u het overlijden van de heer Raymond Corthouts, echtgenoot van mevrouw Maria Coenen. Raymond werd geboren te Lummen op 16 november 1938 en is van ons heengegaan in het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder op 25 december 2013, omringd door de liefde en goede zorgen van ons allen. PFV Limburg betuigt hun medeleven bij het overlijden van Raymond.

PC Horizon meldt u het overlijden van de heer Jaak Geelen, echtgenoot van wijlen mevrouw Thoke Savelkoul (†1996) en levensgezel van mevrouw Lisa Benaets. Jaak werd geboren op 26 januari 1929 te Bocholt en is onverwachts van ons heengegaan op 27 december 2013. Oprechte deelneming vanwege PFV Limburg. Het bestuur en de leden van Koninklijke Petanque Mistral, melden u met grote droefheid het overlijden van een warme dame, Mevrouw Helena Rachel Van Miegem. Helena werd geboren te Destelbergen op 5 juni 1931 en is plotseling overleden te Gent op 6 januari 2014. Veel sterkte aan familie en vrienden.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Irène Bonner, echtgenote van de heer Maurits De Ridder. Irène werd geboren te Aalst op 2 februari 1926 en is,

25


In memoriam omringd door haar naaste familie, overleden te Herdersem op 6 januari 2014 Aan haar familie en vriendenkring bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.

PC Genenbos meldt u het overlijden van mevrouw Lisa Joosen. Lisa, echtgenote van de heer Mathieu Joosen, werd geboren te Brecht op 2 augustus 1925 en is te Hasselt van ons heengegaan op 9 januari 2014. Innige deelneming vanwege PFV Limburg

Met droefheid meldt het bestuur van PC Actief Beveren u het overlijden van de heer Victor De Wachter. Victor werd geboren op 7 maart 1941 en is overleden op 10 januari 2014. Veel sterkte aan de familie en vrienden.

PC Actief Beveren meldt u met droefheid het overlijden van de heer Gilbert D’Hooghe. Gilbert werd geboren op 7 juni 1932 en is overleden op 15 januari 2014. We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met grote droefheid het overlijden van hun erevoorzitter, de heer Antoine Hermans. Antoine, echtgenoot van mevrouw Augusta Thoelen, werd geboren te Alken op 3 november 1922 en is overleden te Hasselt op 19 januari 2014. PFV Limburg wenst de familie veel sterkte bij dit verlies.

26

PC Mol meldt u het overlijden van de heer Pierre Eysermans, oudvoorzitter en secretaris van de club en spelend lid. Pierre werd geboren te Mol op 12 december 1932 en is overleden in het AZ Erica te Mol op 19 januari 2014 na een korte maar intense ziekte. We hebben Pierre altijd bewonderd voor zijn inzet voor onze club.

De Blankenbergse Petanque Vrienden meldt u met droefheid het overlijden van de heer Andre Gysens. Andre werd geboren te Zele op 20 april 1923 en is overleden te Blankenberge op 27 januari 2014. André was een vriend voor ons, hij was niet alleen een uitstekende speler maar beschikte ook over een joviaal en aangenaam karakter en glimlachte altijd. André stond altijd klaar om ons een handje toe te steken en zijn oordeelkundige raadgevingen lieten ons toe om vooruit te lopen. Maar wat ons vooral zal bij blijven van André is zijn bescheidenheid en zijn menselijkheid. André zal steeds in het geheugen van onze club blijven.

Met droefheid melden wij u het plotse overlijden van de heer Danny Gaudeus. We zullen Danny altijd herinneren als een goede vriend en een uitstekende petanquespeler die met iedereen vriend was en steeds een positief woord had voor zowel mede- als tegenspelers. Dank Danny voor alles! Van de blog van Danny ……. wijze woorden. Respecteer altijd uw tegenstander, als ze nu minder sterk of dan weer veel sterker zijn als uzelf ! ! ! Als sportbeoefenaar moet men eerst leren te verliezen alvorens men kan proberen om te winnen. Bij sport en spel is agressiviteit het laatste om zich achter te verschuilen.


Panathlonverklaring

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

27


Info – Pub

VERZEKERINGEN VAN OPDORP & PEETERS NV 1. Jean Peeters Verzekeringsagent 2. Dirk Van Opdorp Verzekeringsagent 3. Ilse Dorenberg Boekhouding 4. Stephanie Maes Commercieel administratief medewerker

5. Dennis Douws Commercieel medewerker 6. Joris Van Opdorp Schadebeheerder 7. Elke Nuytemans Schadebeheerder 8. Thijs Van Looveren Commercieel medewerker

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies

Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A

28

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht.

Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden Tel 09/252 16 20 www.petanquemistral.be 10 verwarmde binnenbanen 40 buitenbanen aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren: Elke donderdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 meli-melo Elke zaterdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

29


Info – Pub

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ LOGISTIEK

MAGAZINES BROCHURES AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be

Petanque Club HemelHof

SINGEL STROMBEEK

info

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u

--o--

Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

Pétanque club v.z.w.

vzw

www.petanque-club-hemelhof.be Gemeentepark 18 - 2930 Brasschaat

“2014 = 30-jarig BESTAAN” 30


sports

outdoor

fashion

LEVENSLANG 10%* KORTING! GOED NIEUWS!

Dankzij de Petanquefederatie Vlaanderen beschik jij (én je hele gezin) voortaan over tal van voordelen bij Primo! Jouw directe Primo voordelen: • Levenslang 10%* korting — op álles! • Korting tijdens Primo VIP-events • Korting op groepsaankopen en teamoutfits. • Als eerste op de hoogte van promoties, extra’s, nieuwtjes en andere voordelen. Hoe kan ik van deze kortingen genieten? Héél eenvoudig. Toon aan de kassa gewoon je ledenkaart van de Petanquefederatie Vlaanderen en de korting wordt onmiddellijk verrekend! Voor ieder wat wils! Ben je een sportliefhebber, avonturier of vrijetijdsgenieter? Bij Primo vind je een ruim assortiment schoenen, kleding, tassen en accessoires van bekende merken. Voor hem, haar én de kids. Registreer je nog vandaag! Word je graag persoonlijk op de hoogte gehouden van alle acties en promoties, registreer je dan nog vandaag via http://www.primo.be/nieuwsbrief/

KNIP ONDERSTAANDE BON UIT EN HAAST JE NAAR EEN PRIMO-FILIAAL IN JE BUURT

20

*

%

korting OP JE GANSE TICKET

ENKEL GELDIG OP VERTOON VAN UW LEDENKAART VAN DE PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

BRUGGE (ST.-KRUIS) Maalsesteenweg 324 EEKLO Krügercenter HASSELT Genkersteenweg 160 IEPER De Rijselsepoort KURINGEN Schampbergstraat 22/6 KUURNE Ter Ferrants 2 LIER Mechelsesteenweg 106 LOCHRISTI Bosdreef 1A LOMMEL Shopping De Singel MECHELEN Oscar van Kesbeeckstraat 3 OOSTENDE Torhoutsesteenweg 568 ROESELARE Mammoetcenter 2 SINT-DENIJS-WESTREM Wallekensstraat 24 SINTJORIS-WINGE Gouden Kruispunt 17 SINT-NIKLAAS Waasland Shopping Center SINT-TRUIDEN Kattenstraat 11 WESTERLO (OEVEL) Winkelcentrum Watertoren ZELE Oudburgstraat 14A

KIJK OP WWW.PRIMO.BE VOOR MEER INFO

* Bon geldig tot 31/08/2014. Slechts 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met de loyalty-korting, Primo Prices en andere voordelen.

ref. Petanquefederatie Vlaanderen

ONZE VERKOOPPUNTEN IN VLAANDEREN:


4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.