Magazine 01.2013

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

1 • 2013 Driemaandelijks tijdschrift • 35ste jaargang • april 2013 • Afgiftekantoor Brussel X - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

BELGIE-BELGIQUE P.B./P.P. BRUSSEL X B49


ONTDEK DE LENTE- EN ZOMERCOLLECTIE BIJ BRANTANO

V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem.

Bekijk onze collectie op www.brantano.be

BESTE PETANQUE SPELERS Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via jullie petanque club. Per aankoopschijf van €60 kan u een kortingbon gebruiken van €10. Geldig in alle Brantano winkels (in België en Groothertogdom Luxemburg) alsook op www.brantano.be. Deze bonnen zijn geldig op de volledige collectie van Brantano. Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op de website van Brantano: www.brantano.be


Inhoud

Inhoud Brantano.....................................................................................................................................2 Leeftijdscategorieën 2013..............................................................................................4 Voorwoord................................................................................................................................5 Lidmaatschap 2013.............................................................................................................6 Vlaams Kampioenschap Jeugd 2013.......................................................................7 Jeugdcircuit 2013 – inschrijvingsformulier..........................................................8

Foto - Willy Vancolen

Sportkamp 2013 – folder..........................................................................................9-10 Affiche Dag van de veteranen...................................................................................11 Affiche Dag van de besturen.....................................................................................12 Algemene Vergadering PFV.................................................................................13-14 EK op=op actie.............................................................................................................15-16 Kalender kampioenschappen en tornooien.............................................17-20 Wist u dat................................................................................................................................21 Beker Borré............................................................................................................................22 Echo’s uit de regio’s...................................................................................................23-24 Affiche petanquetornooi – de langste dag...............................................25-26 In memoriam................................................................................................................27-29 Advertenties..................................................................................................................30-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Drukkerij Lannoo www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Categorieën

Leeftijdscategorieën 2013

Categorieën 2013 Catégories 2013 Miniemen Minimes

geboren van nés de

2002 tot en met 2007 2002 à 2007 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Kadetten Cadets

geboren van nés de

1999 tot en met 2001 1999 à 2001 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

Junioren Juniors

geboren van nés de

1996 tot en met 1998 1996 à 1998 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

Beloften Espoirs

geboren van nés de

1991 tot en met 1995 1991 à 1995 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1964 tot en met 1995 1964 à 1995 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Messieurs

geboren van nés de

1959 tot en met 1995 1959 à 1995 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1963 en ervoor 1963 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Messieurs Veterans

geboren in nés en

1958 en ervoor 1958 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanquevrienden, De tijden vliegen snel voorbij, doch de tijden zijn niet meer dezelfde als enkele decennia geleden. Als wij het gedrag bekijken van de mensen rondom ons moeten wij vaststellen dat deze veranderd is en niet in de positieve zin van het leven. Wij gaan dit aanhalen met enkele feiten • Er was een tijd … dat iedereen, iedereen waardeerde. Nu … moeten wij spijtig genoeg vaststellen dat dit vervangen is door jaloezie. • Er was een tijd … dat iedereen behulpzaam was en er altijd een positief antwoord kwam. Nu … zegt men (bijna) altijd neen of het moet tegen een bepaalde vergoeding. Dus blijft de vrager meestal in de kou alleen achter. • Er was een tijd … dat iedereen op een zeer aangename manier samenwerkte, men kon overal ten berden voor ondersteuning en hulp. Nu … trekt iedereen zich terug in zijn eigen schelp en ziet de anderen als een concurrent. • Er was een tijd … dat iedereen respect had voor een ander, ook voor wat hij deed, hoe klein zijn hulp ook mocht zijn. Nu … is er vooral een grote virus van onverdraagzaamheid binnen geslopen. Men breekt liever iemand af dan hem te helpen. • Er was een tijd … dat de beslissingen die genomen werden en waar men niet achter stond met positieve kritiek en uitleg tot een goede oplossing werd gebracht. Nu … is men alleen geïnteresseerd om het geven van negatieve kritiek en zoekt men zelfs niet meer mee om tot een goede oplossing te komen. Maar ja, wij veronderstellen dat de beste stuurlui aan wal staan, maar deze nooit iets positief kunnen zeggen.

Als wij dit allemaal aanschouwen, denken wij dat de tijd is aangebroken om terug onze positieve energie aan te wenden en al het negativisme achter ons te laten. Dat wij terug de vriendschap, samenhorigheid en vooral verdraagzaamheid hoog in ons vaandel dienen te dragen. Jullie allen zullen zien dat onze sport veel aantrekkelijker zal worden. Hopelijk, nu de lente aanbreekt, kunnen wij vele lachende mensen tegenkomen op tornooien en kampioenschappen die hun sport naar hartenlust kunnen beoefenen.

Petanque groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

• Er was een tijd … dat de spelers, speelsters en zelfs clubs elkaar gingen opzoeken, bellen om samen iets te organiseren of te gaan spelen. Nu … is men vooral geïnteresseerd wat de mensen gaan doen om ze zeker niet tegen het lijf te lopen. Clubs zijn liever in hun eigen club werkzaam in plaats van het gezellig samenzijn onder de anderen.

5


Leden

Lidmaatschap 2013 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten, en één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen.

Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een Interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door oude en nieuwe club (of leden) en door de speler aangeslotene ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren, een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen

6

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2013/2014 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2013/2014. Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2013. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen deze personen automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen.

Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Competitief lid Jeugd: miniem - kadet - junior Senioren: dames en heren Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat Ongeacht de leeftijdscategorie of soort licentie Bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie

Euro 8,00 28,00 28,00 8,00

20,00 10,00 5,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2013 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).


Jeugd

7


Jeugd

Jeugdcircuit 2013 Inschrijvingsstrook voor 10 april 2013 terug te bezorgen aan: Secretariaat PFV t.a.v. Tim [tim-pennoit@pfv.be] of via uw provinciaal verantwoordelijke. LET OP! Je kan dit jaar enkel deelnemen indien je ingeschreven EN betaald hebt voor 10 april. Betalen op rekeningnummer PFV: IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB Inschrijvingskosten voor de 5 circuits = 20€ Je kan eveneens inschrijven en deelnemen per dag. In dat geval gelieve hieronder aan te duiden wanneer u wenst deel te nemen. Een dagdeelname bedraagt €5. (inbegrepen 1 drank, aangeboden door de organiserende club) Het jeugdcircuit wordt gespeeld in doublet. • zaterdag 20 april 2013:

West-Vlaanderen (PC Koksijde)

• zaterdag 11 mei 2013:

Oost-Vlaanderen (PC Haeseveld)

• zaterdag 1 juni 2013:

Antwerpen (PC Wijnegem)

• zaterdag 31 augustus 2013:

Vlaams-Brabant (PC Singel)

• zaterdag 14 september 2013:

Limburg + prijsuitreiking (PC Genenbos)

NAAM EN VOORNAAM: ............................................................................................................................................................................................................. Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................... Club: ................................................................................................................. Licentienummer: 0................. / ............................................................ Geboortedatum: ............ / ............ / .....................................................

Telefoonnummer: 0................. / ...........................................................

E-mailadres: .......................................................................................................................................................................................................................................

Graag had ik deelgenomen aan het Jeugdcircuit voor Miniemen, Cadetten, Junioren en Beloften* 2013. Ik heb reeds een*/nog geen* doublet kunnen samenstellen, ik heb afgesproken met: ...................................................................................................... (naam van de ploegmaat(s) waar je reeds mee afgesproken hebt) Ik speel het liefst : pointeur*, schutter* (* = schrap wat niet past)

Naam/handtekening van de speler

8

Handtekening van de ouders of voogd


VU: Reinold BorrĂŠ - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

tim-pennoit@pfv.be

Fax: 09 243 11 49

tel: 09 243 11 41

9000 GENT

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Jeugd

Kleef Hier uw postzegel

9

B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque federatie Vlaanderen


Ben jij tussen de 7 en 23 jaar en hou je van kei-koele sporten en leuke activiteiten? Dan is ons petanquekamp zeker iets voor jou ! Onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om er samen met jou een super-plezante en leerrijke week van te maken ! Sport en plezier 5 dagen lang !!

WEETJES Wanneer : Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus 2013.

Prijs : Leden PFV - ingeschreven voor 1 april: 165 euro Leden PFV - ingeschreven na 1 april: 175 euro Niet-leden PFV: 185 euro Gezinnen: vanaf het derde kind - 25 euro korting

Waar : Het sportkamp gaat door in het SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

INSCHRIJVEN

In de prijs inbegrepen: 4 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier die u hiernaast kan terugvinden. Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV.

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

CONTACT PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 : tim-pennoit@pfv.be Website: www.pfv.be

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben: Naam: .............................................................. Voornaam: ....................................................... Geboren op:..................................................... Categorie: O miniem O cadet O junior O belofte Ik woon te: Straat:.............................................................. Huisnummer: ................................................... Postcode:......................................................... Gemeente:.......................................................

Contactgegevens: Tel.: ................................................................. GSM:................................................................ T/GSM ouder(s): .............................................. E-mail: ............................................................. Ik zou graag slapen op de kamer bij: ................. ........................................................................ Kledijmaat T-shirt:............................................ Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €85,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2012 voorschot”.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, ten laatste voor 10 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

10

Jeugd


Veteranen

Dag van de veteranen Vrijdag 6 september

8u00 – 8u30 aankomst te Oostende Verwelkoming met koďŹƒe en koek 9u00- 11u30 uitstap 12h00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking

11


Besturen

Dag van de besturen Zaterdag 7 september

8u00 – 8u30 Aankomst te Oostende Verwelkoming met koffie en koek 9u00 – 11u30 Uitstap 12u00 Middagmaal 14u00 Tornooi 18u00 Prijsuitreiking en receptie

12


Algemene vergadering

Algemene Vergadering PFV Op 25 februari jongstleden vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de PFV plaats. Voor het tweede jaar op rij werden onze clubs uitgenodigd in de prachtige accommodatie van het complex Ter Elst in Edegem. Zoals gebruikelijk mochten de aanwezigen, na een lekkere koffie en ontbijtkoek, alles vernemen over het reilen en zeilen van de federatie in 2012. Na zijn welkomstwoord nam Voorzitter, Reinold Borré, de tijd om verschillende thema’s te belichten en waar nodig te verduidelijken. Maurits Boon, Sportief Directeur, besprak de resultaten van het afgelopen sportieve jaar terwijl Lucien Vanhoutte, Administratief Directeur, meer duiding gaf over wat er in de toekomst kan worden verwacht op administratief vlak. Alvorens de korte pauze in te lassen dienden de stemgerechtigden hun stem uit te brengen voor enkele herkiesbare bestuursleden van de PFV, waaronder de Voorzitter en de Directeur Administratief. Niet alleen deze laatste twee, maar ook de andere herkiesbare bestuursleden werden met ruime meerderheid herkozen en na kort overleg werd door de bestuursleden van de PFV, de samenstelling van de Raad van Bestuur vastgelegd. Nadien werd de financiële situatie van 2012 en het budget voor 2013 voorgesteld door respectievelijk Catherine Mortier en Lucien Vanhoutte. Zij werden gevold door enkele sprekers van diverse commissies binnen de PFV.

Foto - Willy Vancolen

De voorbije jaren hebben we er de gewoonte van gemaakt om tijdens de vergadering een gastspreker uit te nodigen om een specifiek onderwerp voor onze clubs en hun bestuursleden toe te lichten. Ook dit jaar was dat niet anders. Mevrouw Sylvia Thienpont, van de firma SBB, kwam het een en ander uitleggen omtrent vrijwilligers binnen het verenigingsleven. Een heel interessant en actueel onderwerp. Alvorens de vergadering af te sluiten was het tijd voor wat misschien wel het hoogtepunt was van deze editie, de huldiging van onze nieuwe clubs én van onze EK-vrijwilligers. We konden met veel plezier aankondigen dat de federatie niet minder dan 10 nieuwe clubs heeft sinds februari vorig jaar, we heten hen allen van harte welkom.

Foto - Willy Vancolen

13


Algemene vergadering Naast het organiserend comité (bestaande uit Reinold Borré, Lucien Vanhoutte, Maurits Boon, Marguerite Bauters, Roger Van Laere, Bruno Pugliari, Catherine Mortier, Corey Lapaige en Tim Pennoit) die ruim 2,5 jaar op voorhand startte met de voorbereidingen van het EK, konden we voor, tijdens en na de competitiedagen rekenen op een team van maar liefst 50 dames en heren

om het kampioenschap, de spelers, delegatieleiders, de vele supporters en alles wat de organisatie met zich meebracht in goede banen te leiden. Diegenen die hen tijdens het EK niet hebben kunnen bewonderen, geven we voor een keer de kans om dan toch hun namen te bewonderen.

De dames: Anja ’t Jampens, Annik Kerkhoff, Charlotte Lefevre, Christiane Balliauw, Christine Gydé, Corry Ghysels, Ilse Tratsaert, Jenny Hendryckx, Karin De Pauw, Kathelyne Deblock, Lenie Van de Voorde, Marleen Theuwissen, Micheline Claeys, Rita Merens en Sofie ’t Jampens. De heren: Alain Garnier, Andy Dauwe, Antoon Lemmens, Baudouin Baudoncq, Daniel Wyns, Danny Van Gheyt, Edouard Cockx, Francis Trost, Guido Pire, Guido Reekmans, Guy De Foto - Willy Vancolen Maesschalck, Herwin Alleman, Jan Cornu, Jean Boumans , Jean-Pierre Vanacker, Jef Vandeginste, Johan Meersdom, Joop Denekamp, Leon Van den Abbeele, Ludo Daniels, Luk Van den Steen, Marcel Van Hoecke, Michaël Vleminckx, Paul Verstricht, Rene Van den Brande, Robert Robijn, Roger Abidts, Stefaan Colle, Stefaan Kausse, Tony Serrano, Wilfried Deman, Wilfried Vernaillen, William Debeck, Willy Vancolen, Yves Vanophalvens. Stuk voor stuk hebben ze meer dan hun steentje bijgedragen tot het succes van het EK te Gent en werden dan ook door de Voorzitter, Reinold Borré, op gepaste wijze bedankt en gehuldigd. Na deze blije afsluiter werd het einde aangekondigd van de vergadering en begaven de aanwezigen zich naar de eetzaal voor een lekkere lunch.

Foto - Willy Vancolen

14


EK-actie

We hebben nog enkele leuke EK-gadgets in stock die we voor jou aan een zacht prijsje aanbieden. Wacht dus niet langer en bestel nu! Hoe kan je bestellen? Vul het bijhorende bestelformulier in en stuur het op naar Petanque Federatie Vlaanderen – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent OF stuur een e-mail naar info@pfv.be en vermeld de gegevens uit het bestelformulier.

Artikelen: Cochonet: Hoogwaardige cochonets verkrijgbaar in drie kleuren (blauw, grijs en groen). Elke cochonet is bedrukt met de EK-titel en gegraveerd met de draakjes. Prijs: €2,5/st. Vanaf 3 stuks: €2/st.

Petje: Blauwe, kwaliteitsvolle pet (achteraan verstelbaar met metalen sluitingsclip). Op de voorzijde geborduurd met de EK-titel. OPGELET: nog maar beperkte voorraad. Prijs: €8/st.

Petanque-zakje: Stevig zakje, waarin alle petanquebenodigheden kunnen opgeborgen worden, met schouderriem. Geborduurd met de EK-titel en de draakjes. OPGELET: nog maar beperkte voorraad. Prijs: €8/st.

15


EK-actie Bestelformulier EK-gadgets Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: .......................................................................................................................................................................................................................................... Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................... Telefoon/GSM: ................................................................................................................................................................................................................................. e-mailadres: .......................................................................................................................................................................................................................................

Cochonet:

blauw: ......... stuks

Petje:

......... stuks

Petanquezakje:

......... stuks

grijs: ......... stuks

groen: ......... stukss

Betaling: aan de hand van de vermelde prijzen kan u het te betalen bedrag gemakkelijk zelf berekenen. Totaalbedrag: € ........................... Dit bedrag dien je te storten op het rekeningnummer van de PFV:

IBAN = BE66 7370 3250 4743 / BIC= KREDBEBB MET VERMELDING VAN: uw naam + “bestelling gadget EK”

Opgelet! Uw bestelling is pas definitief na ontvangst van uw betaling en zal pas dan verzonden worden naar het adres vermeld op het bestelformulier. Alle prijzen zijn inclusief verzendingskosten. Voor kleurenfoto’s van de gadgets kan je steeds terecht op de website www.pfv.be.

16


Wedstrijden

Wedstrijden 2013 P.I.B. senioren P.I.B. veteranen P.K.G.D. P.K.D. P.K.T. V.K.T.J. V.I.B. veteranen V.K.G.D. V.K.D. V.K.T. V.I.B. senioren B.K.T. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.K.G.D. B.I.B. veteranen B.I.B. sen. Aumale 12 Uren van Brugge Beker Borré Blangy 4 Federaties tornooi Petanque masters Dag v.d. Veteranen Dag v.d. Besturen Dulle Grieten Cup Dames P.F.V. - F.B.F.P. National de Woluwe National des Collines National d’Herstal National de Pepinster National de Wallonie EK beloften heren (kwalificatie) EK beloften dames (kwalificatie) WK junioren WK dames EK heren EK beloften finales heren/dames

Kampioenschappen 2013 28 april (zondag) In alle provincies 1 mei (woensdag) In alle provincies 4 mei (zaterdag) In alle provincies 5 mei (zondag) In alle provincies 12 mei (zondag) In alle provincies 1 april (maandag) Antwerpen 15 mei (woensdag) West-Vlaanderen 18 mei (zaterdag) Limburg 19 mei (zondag) Oost-Vlaanderen 26 mei (zondag) VBBH 1 september (zondag) Antwerpen 9 mei (donderdag) West-Vlaanderen 2 juni (zondag) Namen 9 juni (zondag) Antwerpen 23 juni (zondag) WBBH of VBBH 11 september (woensdag) WBBH 15 september (zondag) Henegouwen Tornooien 2013 1 mei (woensdag) Frankrijk 15 juni (zaterdag) West-Vlaanderen 24 februari (zondag) VBBH 22 - 23 juni Frankrijk 7 juli (zondag) Roeselare 06 - 07 juli Lummen 6 september (vrijdag) West-Vlaanderen 7 september (zaterdag) West-Vlaanderen 1 november (vrijdag) Oost-Vlaanderen 11 november (maandag) P.F.V. 29 - 30 juni FBFP 13 - 14 juli FBFP 24 25 augustus FBFP 21 - 22 september FBFP 28 - 29 september FBFP Internationale kampioenschappen 2013 22 - 24 maart Nederland 22 - 24 maart Hongarije 26 - 28 juli (O.V.) Frankrijk 2 - 6 oktober Tunesië 10 - 13 oktober Italië 18 - 20 oktober Duitsland

PC Wijnegem Oostendse PC PC Olympia PC Zelzate PC De Blockskes PC Niel PC Gulden Kamer PC Markdal

PC Gulden Kamer PC Singel Roeselare

Interlommel Petanque

Montauban Monastir Rome Dusseldorf

PIB vet. is Kwalificerend voor het VIB vet. – PIB sen. is kwalificerend voor het VIB sen. ­ VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. ­– VIB sen. is kwalificerend voor het BIB sen. VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

17


Zomertornooien

Zomertornooien 2013 Dag Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

V.K.T Jeugd H/G triplet Jeugd doublet Dames doublet H/G 50+ triplet H/G triplet 3 Generatie tornooi max 18 tripletten Dames doublet H/G 50+ triplet 50+ triplet - Min 1 dame Jeugdcircuit 1 Dames 50+ doublet H/G triplet 2H + 1D P.I.B. Senioren H/G triplet + V doublet P.I.B. Senioren H/G triplet + V doublet P.I.B. Senioren H/G triplet + V doublet

P+R poules 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden

April maandag zaterdag zondag zondag woensdag zaterdag

1/apr 6/apr 7/apr 7/apr 10/apr 13/apr

zondag 14/apr woensdag 17/apr vrijdag 19/par zaterdag 20/apr zondag 21/apr zaterdag 27/apr zondag 28/apr

9u30 13u00 14u00 14u00 14u00 14u00 14u00 14u00 14u00 14u00 11u00 14u00 14u00 14u00 9u30 10u00

PC Wijnegem PC Patijntje PC Haeseveld PC Patijntje PC Haeseveld PC Verbroedering PC Spem PC Haeseveld PC Verbroedering PC Gent PC Koksijde PC Omega PC Gent PC Lokeren PC De Gulden Kamer PC 13 Tongeren PC Zelzate Mei

woensdag 1/mei donderdag 2/mei zaterdag 4/mei zondag 5/mei

14u00 9u30 9u30 10u00 9u30

donderdag 9/mei zaterdag 11/mei

10u00 9u30 13u30 14u00 9u00 10u00

zondag 12/mei

9u30

zondag 12/mei woensdag 15/mei donderdag 16/mei

10u00 9u00 14u00 9u00 14u00 9u00 10u00 10u00 13u30 14u30 9u30 13u30 14u00 9u00 14u30 14u00

woensdag 8/mei

zaterdag 18/mei zondag 19/mei maandag 21/mei woensdag 22/mei donderdag 23/mei zaterdag 25/mei zondag 26/mei woensdag 29/mei donderdag 30/mei

10u00 zaterdag 1/jun zondag 2/jun woensdag 5/jun

18

13u30 14u00 9u00 13u30 14u30

PC Verbroedering Oostendse PC PC Gullegem PC Pelt PC Haeseveld PC Gullegem PC De Berk PC Haeseveld PC Boekt PC Verbroedering PC Colora Roeselare PC De Gulden Kamer PC Haeseveld PC Gullegem PC Eisden PC Zelzate Oostendse PC PC Gullegem PC Olympia PC Mistral PC Zelzate PK De Evers PC De Lindepet PC Hasselt PC Verbroedering PC Middelkerke PC Hasselt PC Stekene PC De Bloskskes PC Schorpioen Oostendse PC PC Wijnegem PC Vilvoorde PC Kelchteren PC Verbroedering Prov. Namen PC Kelchteren PCHaeseveld

Tornooi Borginsole P.I.B. Veteranen H/G triplet + V doublet P.K.G.D. (H/G) P.K.G.D. (H/G) P.K.G.D. P.K.D. H/G + V P.K.D. H/G + V P.K.D. P.I.B. Veteranen H/G triplet + V doublet P.I.B. Veteranen P.K.I. Jeugd individueel B.K.T. Jeugd Jeugdcircuit 2 P.K.T. H/G + V P.K.T. H/G + V P.K.T. V.I.B. veteranen circuit 50+ (speeldag 1) H/G + V doublet V.K.G.D. H/G 50+ doublet V.K.D. doublet triplet senioren Trofee 50+, 1e speeldag Veteranencircuit P.K.D. Veteranen H/G + V zomertornooi H/HG + 50+ doublet H/G triplet V.K.T. Veteranencircuit circuit 50+ (speeldag 2) H/G + V doublet Juni Jeugdcircuit 3 Jubileum tornooi Tripletten zomertornooi (doublet H/HG + 50+) H/G triplet B.K.D. Trofee 50+, 2e speeldag Veteranencircuit

5 ronden poules P+R Poules poules P+R Poules 5 ronden 4 ronden per categorie P+R poules P+R Poules 5 ronden 4 ronden P+R 4 ronden P+R 5 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden poules 4 ronden 4 ronden P+R 3 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden poules 3 ronden 3 ronden


Zomertornooien donderdag 6/jun zaterdag 8/jun zondag 9/jun woensdag 12/jun donderdag 13/jun zaterdag 15/jun zondag 16/jun woensdag 19/jun donderdag 20/jun zaterdag 22/jun zondag 23/jun woensdag 26/jun donderdag 27/jun zaterdag 29/jun zondag 30/jun

14u00 10u00 10u00 13u30 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 9u30 13u00 13u30 14u00 13u30 14u30 14u00 10u00 10u30 14u00 9u00 14u00 14u30 14u00 10u00 10u30 13u30

donderdag 4/jul vrijdag 5/jul zaterdag 6/jul

13u30 14u30 14u00 19u00 10u00

zondag 7/jul

10u00

woensdag 3/jul

maandag woensdag donderdag vrijdag

8/jul 10/jul 11/jul 12/jul

zaterdag 13/jul woensdag 17/jul donderdag zaterdag zondag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

18/jul 20/jul 21/jul 24/jul 25/jul 26-28/jul 27/jul

zondag 28/jul zondag 28/jul woensdag 31/jul zaterdag 3/aug zondag 4/aug woensdag 7/aug

13u30 10u00 14u00 20u00 10u30 13u30 13u30 14u00 10u00 13u30 11u00 10u00 14u00 14u00 10u00 13u30 14u00 13u30 13u00 14u00 14u30 9u30 13u30 14u00 10u00 14u30

PC Gullegem PC Gullegem PC Mol PC Eisden PC Mistral PC Markdal PC Maaseik PC Mistral Oostendse PC PC De Gulden Kamer PC De Bouchon PC Maaseik PCHaeseveld PC Maaseik PC Stekene Nieuwpoortse PC PC Niel PC Kortrijk PC Alosta prov. WBBH PC Spem PCReynaert PC Middelkerke PC Verbroedering Oostendse PC PCReynaert PC Zig Zag

circuit 50+ (speeldag 3) H/G + V doublet Zomertornooi H/G triplet + V doublet doublet Zomertornooi H/G + 50+ H/G doublet B.K.T. zomertornooi (doublet 50+ H/HG + D) Veteranencircuit circuit 50+ (speeldag 4) H/G + V doublet 12 uren van Brugge H/G + V doublet "Open tornooi PC De bouchon - Varsenare" H/G doublet zomertornooi (doublet H/HG) 2H + 1D 50+ Trofee 50+, 3e speeldag Veteranencircuit circuit 50+ (speeldag 5) H/G + V doublet triplet Zomertornooi PC Kortijk 1H + 1D B.K.G.D. Propaganda Tornooi Spem Tripletten Veteranencircuit circuit 50+ (speeldag 6) H/G + V doublet Dag van de dames "Open tornooi grote prijs stad Oostende" Triplet min. 1 dame Sextet senioren zomertornooi (triplet/doublet H/HG + 50+) Juli PC Zig Zag Trofee 50+, 4e speeldag PC Hof Ter Burst Veteranencircuit PC De Gulden Kamer circuit 50+(speeldag 7) H/G + V doublet Lummen Petanque Masters Lummen - demonstratie Lummen Petanque Masters Lummen - doublet (H/G + D) Lummen Petanque Masters Lummen - triplet (H/G + D) PC Reynaert 4 federatie tornooi Lummen Petanque Lummen 50+ triplet PC Haeseveld Kwartet 50+ - 1 dame verplicht Nieuwpoortse PC circuit 50+(speeldag 8) H/G + V doublet PC Haeseveld Nachttornooi doublet Pottelberg Kortrijk Open tornooi Pottelberg PC Genk zomertornooi doublet (H/HG + 50+) PC Interlommel Trofee 50+, 5e speeldag PC Koksijde circuit 50+ (speeldag 9) H/G + V doublet Oostendse PC sextet 50+ PC Boekt Sportpromotietornooi PFV Limburg doublet (H/HG) PC Boekt zomertornooi kwintet (H/HG) PC Genk sextet 50+, 1e speeldag (H/G) PC Den Akker - Oedelem circuit 50+ (speeldag 10) H/G + V doublet Montauban (Frankrijk) WK junioren PC Gent 50+ doublet - Dames doublet - H/G triplet PC Den Akker - Oedelem "Open tornooi Den Akker" H/G doublet PC 13 Tongeren zomertornooi triplet (H/HG) PC Lokeren H/G triplet PC 13 Tongeren Trofee 50+, 6e speeldag Augustus PC Lint kleurentornooi PC Schorpioen H/G doublet PC Koksijde Beachpetanque (strand Koksijde) Nieuwpoortse PC Noordzeegouwtornooi Veteranen/senioren H/G triplet PC Sparrendal zomertornooi triplet/doublet (H/HG + 50+) PC Haeseveld 2H + 1D PC Sparrendal sextet 50+, 2e speeldag (H/G) PC Zelzate Veteranencircuit

4 ronden 5 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden poules 4 ronden 3 ronden 4 ronden 12 uren 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden + fin. 4 ronden + fin. 4 ronden poules 4 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden P+R P+R

4 ronden 4 ronden + fin. 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 5 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden

19


Zomertornooien donderdag 8/aug zaterdag 10/aug zondag 11/aug woensdag 14/aug donderdag 15/aug zaterdag 17/aug zondag 18/aug woensdag 21/aug donderdag 22/aug zaterdag 24/aug zondag 25/aug woensdag 28/aug donderdag 29/aug zaterdag 31/aug zondag 1/sep woensdag 4/sep donderdag 5/sep vrijdag 6/sep zaterdag 7/sep zondag 8/sep woensdag 11/sep donderdag 12/sep zaterdag 14/sep zondag 15/sep woensdag 18/sep vrijdag zaterdag zondag woensdag

20/sep 21/sep 22/sep 25/sep

woensdag 2-6/okt donderdag 10-13/okt vrijdag 18-20/okt vrijdag 1/nov maandag 11/nov

20

14u00 10u00 10u00 13u30 14u00 9u30 14u30 13u30 14u00 14u00 14u00 14u00 18u30 9u30 10u00 14u00 13u30 14u30 13u00 14u00 10u00 10u00 13u30 14u00 13u30 10u00 14u30 14u00 14u00 11u00 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 14u00 14u00 13u00 13u30 14u00 9u00 11u00 10u00 14u00 14u00 9u00 13u30 14u30 14u00 10u30 13u30 13u30

PC De Zeemeermin 50+ circuit (speeldag11) H/G + V doublet PC Ponderosa Sextet PC Haeseveld Damescup doublet PC Vilvoorde Petanque tornooi Doubletten PC Eeklo Promotietornooi triplet PC Genenbos P.K.D. 50+ PC Alosta Veteranencircuit PC Pelt zomertornooi doublet (H/HG + 50+) PC Colora Roeselare Open Kampioenschap Roeselare H/G doublet per categorie PC Gent H/G 50+ trip minimum 1 dame - H/G triplet PC 't Hoekske (hotel panorama) Memorial Bergiers Willy - Tripletten PC Eeklo Dames doublet PC Sint-Truiden Markttornooi St-Truiden - doublet (H/HG) Oostendse PC PKI (individueel per categorie) PC Sint-Truiden Markttornooi St-Truiden - triplet/doublet (HG + D) PC Eeklo H/G 50+ triplet PC Horizon Trofee 50+, 7 speeldag (Pelt) PC Eeklo Veteranencircuit PC Bernardus doublet 50+ PC De Gulden Kamer circuit 50+ (speeldag 12) H/G + V doublet PC De Lindepet doublet PC Haeseveld H/G triplet PC Horizon zomertornooi doublet 50+ PC Wemmel Open Tornooi tripletten PC Horizon zomertornooi doublet (H/HG) PC Pelt sextet 50+, 3e speeldag (H/G) PC Gent Veteranencircuit PC Gullegem 50+ circuit (eindmelée + prijsuitreiking) H/G + V doublet PC Verbroedering H/G 50+ PC Singel jeugdcircuit 4 PC Eeklo H/G triplet September PC Niel V.I.B. senioren PC Eisden Trofee 50+, 8e speeldag PC Verbroedering Finale Veteranencircuit PC Lokeren H/G 50+ triplet Oostendse PC Dag van de Veteranen PFV Oostendse PC Dag van de besturen PFV PC Bernardus doublet PC Boekt zomertornooi doublet (H/G + 50+) PC Haeseveld 1<23 en 1>23 prov WBBH B.I.B. veteranen PC Verbroedering Sextet 50+ PC Genenbos jeugdcircuit 5 + prijsuitreiking PC Genenbos zomertornooi sextet (H/HG + D) PC De Vrienden - Beersel Open Tornooi tripletten PC Schorpioen H/G 50+ doublet prov Henegouwen B.I.B. senioren Trofee 50+, 9e speeldag PC Olympia Reservedag Veteranencircuit PC Reynaert H/G 50+ doublet en Dames 50+ doublet PC Reynaert H/G triplet Cat A + Cat B PC De Berk zomertornooi doublet (H/HG + D + 50+) PC Boekt Trofee 50+, 10e speeldag Oktober Monastir (Tunesië) WK dames Rome (Italië) EK heren Dusseldorf (Duitsland) Finale EK beloften dames en heren November POV Dulle Grieten Cup Interlommel Petanque damesontmoeting PFV - FBFP

4 ronden 4 r + finales 4 ronden 4 ronden poules 3 ronden 4 ronden 3/4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden poules P+R 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 r + finales 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronde 4 ronden 5 ronden 4 ronden 3 ronden


Wist u dat...

Wist u dat... … er een bal gevonden is: Op PC Zelzate werd een petanquebal gevonden met de kenmerken: Obut / ø 73 / 700 gram en gravure: Match MS / S47 / Cedric. Is dit jouw bal, dan kan je contact opnemen via het nummer 09/345.62.84 op woensdag, donderdag en zaterdag telkens van 13u30 tot 19u30. …er gesproken wordt over een wijziging van de grens omtrent BTW-plicht van €5.580 naar €25.000: België heeft op 6 juni 2012 een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om het bedrag van de vrijstellingsdrempel van de btw voor de kleine ondernemingen te verhogen naar 25.000 euro, het Europese gemiddelde (zie VZW Review nr. 153 van november 2012). Deze aanvraag werd nu goedgekeurd in de Europese Raad en gepubliceerd in het Europese Publicatieblad van 25/01/2013. Dit betekent echter nog NIET dat dit al in werking is getreden. De Belgische regering moet nog een wijziging goedkeuren van art. 56, § 2 van het BTW-Wetboek en BTW-KB nr. 19. Sommige media laten uitschijnen dat de optrekking van de grens naar 25.000 Euro zou gelden met ingang van 1/07/2013. Hiervan is echter nog geen officiële bevestiging! Het kabinet van de Minister van Financiën wenst hierover voorlopig nog niet te communiceren. Bovendien zal er nog veel moeten verduidelijkt worden, vb. hoe het zal gaan met vzw´s die in de eerste helft van 2013 de (oude) grens van 5.580 Euro overschreden hebben maar de (nieuwe) grens van 25.000 Euro nog niet bereikt hebben? of wat met vzw´s die nu een BTW-nummer hebben omwille van het overschrijden van de grens van 5.580 Euro maar de grens van 25.000 Euro niet overschrijden?, enz. Voorlopig blijft het dus afwachten. Bron : VSDC … in het vorige magazine een foutieve uitslag van de dag van de besturen werd gepubliceerd: Hieronder kan je de correcte uitslag van de activiteit op 10 september te Antwerpen terugvinden. Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Naam Paelinck Paul Van Den Nieuwenhuysen Christiane Kie Daemen Vankerkhove Martine William Debeck Lennert Daniels Emiel Van Heck Roger Stas Ramaekers Philimene Victor Van Assche Frans-August Willemsen Karin Salaerts Alain Garnier Antoon Lemmens Ropcier Johan Raymond Matthijs Petrus Moors

Winst 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Punten + 32 + 24 + 24 + 23 + 15 + 15 + 13 +9 +8 +7 + 20 + 16 + 16 + 14 + 14 + 14 + 14

21


Beker Borré

Wisselbeker Borré, zondag 24 februari 2013 Het sneeuwde en we dachten: gaat iedereen daar doorkomen? Maar, ja hoor, iedereen was er en om 10u00 stipt is het jeugdtornooi van start gegaan. Twee ronden in de voormiddag en drie ronden in de namiddag. Rond de middag kon iedereen genieten van een lekker bord met balletjes in tomatensaus en spirelli. Het mag gezegd, het was lekker! De strijd voor de wisselbeker (die gaat naar de provincie met de meeste overwinningen) was spannend. Bij de miniemen behaalde Antwerpen de eerste plaats, VBBH was tweede, Limburg derde, Oost-Vlaanderen vierde en West-Vlaanderen vijfde. Bij de cadetten was Oost-Vlaanderen eerste, Limburg tweede, Antwerpen derde, VBBH vierde en West-Vlaanderen vijfde. Bij de junioren eindigde Antwerpen opnieuw eerste, Limburg tweede, West-Vlaanderen derde, Oost-Vlaanderen vierde en VBBH vijfde. Tenslotte werd bij de beloften de overwinning binnengehaald door VBBH met Limburg als tweede, West-Vlaanderen als derde, Antwerpen als vierde en Oost-Vlaanderen als vijfde. De provincie met de meeste overwinningen werd uiteindelijk: 1. (15) ANTWERPEN 2. (13) Limburg 3. (12) Oost-Vlaanderen 4. (12) Vlaams-Brabant/Brussel hoofdstad 5. (8) West-Vlaanderen 65 jonge petanquers hebben een ganse dag genoten, ze hebben allen tegen de jeugd van Vlaanderen kunnen spelen en heel waarschijnlijk nieuwe kameraden/spelers leren kennen. De ouders en supporters hebben op hun beurt mogen genieten van het leuke spel van de Vlaamse jeugd. Iedereen was duidelijk tevreden en om 18u00 kon iedereen huiswaarts vertrekken, maar voorzichtig want het had de ganse dag gesneeuwd. Het bestuur van VBBH dankt P.C.Singel voor haar accommodatie, de fantastische medewerking, het lekkere eten, de lekkere frangipanetaarten en de perfecte organisatie. Persoonlijk dank ik alle mensen die de tafel deden en er voor zorgden dat het tornooi een vloeiend verloop kende. Ook dank ik de scheidsrechter die de ganse dag paraat stond. Ik hoop dat we ook volgend jaar op een zeer goede medewerking van alle provincies kunnen rekenen. Moe maar voldaan trokken alle medewerkers huiswaarts. Bedankt aan allen. William Debeck P.F.V. *** Vlaams Brabant ­– Brussel Hoofdstad Tornooi van 24 februari 2013: Wisselbeker Reinold Borré Ploegen Totaal resultaten tornooi Nr. Naam 1e ronde 2e ronde Totaal 3e ronde Totaal 4e ronde Totaal P W/V */- P W/V */- W/V */- P W/V */- W/V */- P W/V */- W/V */2 Antwerpen X 42 3 X 33 2 75 5 X 52 4 127 9 X 52 4 179 13 3 Limburg X 45 2 X 36 2 81 4 X 52 4 133 8 X 52 4 285 12 4 Oost-Vlaanderen X 42 2 X 52 4 94 6 X 37 2 131 8 X 41 2 272 10 5 Vlaams Brabant X 52 4 X 43 3 95 7 X 28 0 123 7 X 37 2 160 9 1 West-Vlaanderen X 24 1 X 35 1 59 2 X 39 2 98 4 X 29 0 127 4

22

5e ronde P W/V */X 40 2 X 38 1 X 37 2 X 45 3 X 52 4

Totaal W/V */219 15 223 13 209 12 205 12 179 8

Pl. 1 2 3 4 5


Echo’s

Echo’s uit de regio’s Limburgse sprokkels: Interclubbeker clubbesturen Op vrijdag 21 december 2012 vond bij PC St-Truiden de jaarlijkse wedstrijd voor de Limburgse Interclubbeker voor clubbesturen plaats. In een gezellige en sportieve sfeer werden er meerdere duels uitgevochten. Alhoewel er bij de 20 deelnemende clubs alleen maar winners waren, ging PC Zig-Zag met de fel begeerde beker aan de haal. Door P.F.V. Limburg werd aan de deelnemers een aandenken overhandigd. PC StTruiden liet zich als gastheer ook niet onbetuigd en verraste de deelnemers met een 6-pack appels, we bevonden ons ten slotte niet voor niets in het centrum van de fruitstreek. Dank U en we zullen het ons laten smaken. Boven: de winnende ploeg samen met de provinciale voorzitter en de provinciale secretaris.

Blijft ons nog PC St-Truiden te feliciteren en te bedanken voor de goede ontvangst en de verzorgde receptie.

Boven: verbroedering in de cafetaria.

Trofee voor sportverdienste Op de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen in de schouwburg van Dommelhof Neerpelt is de “Trofee voor Sportverdienste” uitgereikt aan onze grote petanquefiguur Eugène Beckers, voorzitter van PC Pelt en voorzitter van P.F.V. Limburg. Onder massale belangstelling, waaronder enkele leden van het Dagelijks Bestuur van P.F.V. Limburg, ontving Eugène de trofee uit de handen van de Schepen van sport, Leen Gielen. P.F.V. Limburg is terecht fier op Eugène omdat hij het als eerste uit het petanquewereldje heeft klaargespeeld een dergelijke trofee te veroveren. Meer dan verdiend want hij zet zich al meer dan 30 jaar in voor de petanquesport. Zowel in clubverband (bestuurslid, secretaris, voorzitter) als op provinciaal (bestuurslid, Directeur Sport, Algemeen Directeur) en op Vlaams niveau (provinciaal scheidsrechter, federaal scheidsrechter, initiator, trainer). Bij elke inrichting, van zowel de club als de PFV-Limburg, is Eugene betrokken. Hij is er altijd om met raad en daad te helpen en om alles naar wens en in goede banen te laten verlopen.

23


Echo’s Buiten alle verplichtingen die hij heeft uit hoofde van zijn functies is Eugene niet weg te denken op de petanquepleinen. Zowel in de 50+ wintercompetitie op woensdag als in de provinciale wintercompetitie op zaterdag kunnen wij altijd op hem rekenen. Denk nu niet dat hij in de zomer op zijn lauweren rust, integendeel, Eugene weet zijn mannetje te staan op de kampioenschappen en op de tornooien. Ten minste, als hij niet van dienst is op eender welke petanqueorganisatie. Als dit niet het geval is, dan kan hij het niet laten om als supporter aanwezig te zijn. De boog kan en mag ook niet altijd gespannen zijn, eventjes ontspannen moet zeker kunnen. Eugène een welgemeende proficiat vanwege P.F.V. Limburg, U verdient dat.

Algemene statutaire vergadering In de Abdijhoeve te Kelchterhoef vond op zondag 27 januari 2013 de jaarlijkse algemene statutaire vergadering plaats. Benevens de voorzitters en secretarissen van de Limburgse clubs en de leden van de provinciale raad mochten we van de hoofdzetel van P.F.V., Voorzitter Reinold Borré, Administratief Directeur, Lucien Vanhoutte en Secretaris, Catherine Mortier verwelkomen. Nadat onze Voorzitter, Eugène Beckers, de aanwezigen welkom had geheten, werd de werking binnen de Limburgse federatie uit de doeken gedaan, de begroting 2013 voorgesteld Aan tafel en de rekeningen van het boekjaar 2012 goedgekeurd. Ook de toespraken van de heren Borré en Vanhoutte werden met de nodige aandacht aanhoord. De voorzitter Eugène Beckers kon dan de vergadering sluiten en de aanwezigen uitnodigen voor de receptie. Daarna werd het stilaan tijd om de voeten onder tafel te schuiven en te genieten van een smaakvolle maaltijd. Het dagelijks bestuur P.F.V. Limburg.

24

Jean Huygens


De langste dag

Groot Pétanquetornooi ‘De Langste Dag’ Te Brugge-Koolkerke ten voordele van de ALS-liga Vrijdag 21 juni 2013 om 18.30 uur. Aanmelden tot 18.15 uur Waar? : Op de terreinen aan de pastorie ter Arendstraat te 8000 Brugge Voor wie? : Tripletten. Inschrijven: € 15 per ploeg 5 euro per inschrijving is t.v.v. de ALS liga ter plaatse te betalen. Meer info bij Geert Van Mulders Tel. 050/346288 geert.vanmulders@skynet.be of Carine Stevens tel. 050/213591 (na 18 u.) of Herman Van Parys Tel. 050/337504

Prijzen: IEDERE DEELNEMER HEEFT PRIJS! Iedereen is welkom - ook niet-spelers! Randanimatie aanwezig Bar in het Parochiaal Centrum

Verantwoordelijke uitgever: De Sportieve Koolkerkenaren.

25


De langste dag

Groot Pétanquetornooi ‘De Langste Dag’ Te Brugge-Koolkerke ten voordele van de ALS-liga Inschrijvingsformulier Naam van de ploeg: ..........................................................................................................................................................................................

Gegevens van de ploegkapitein: Naam: ................................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................... E-mail: .................................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................

Naam speler 2: ..........................................................................................................................................................................................

Naam speler 3: ..........................................................................................................................................................................................

Handtekening en datum.

Inschrijven kan door afgifte of deponeren inschrijvingsdocument op het Axa kantoor Brugse Steenweg 220 te 8000 Brugge-Koolkerke Of ook via e-mail: geert.vanmulders@skynet.be

Verantwoordelijke uitgever: De Sportieve Koolkerkenaren.

26


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van Mevrouw Mariette Maertens, weduwe van de heer Frans Commeyne. Mariette werd geboren te Rumbeke op 30 april 1936 en is, gesterkt door het Ziekensacrament, overleden in het ASZ te Aalst op 24 oktober 2012. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden we het overlijden van een dierbaar lid van PC Omega, de heer Gilbert Vanderbrugge. Geboren te Gent op 16 september 1944 en na een moedige strijd en omringd door zijn dierbaren, thuis overleden te Lochristi op 22 november 2012. Wij leven mee met zijn echtgenote en wensen haar en de familie veel sterkte toe om deze zware klap te kunnen verwerken.

Het bestuur van Ponderosa PC meldt u met diepe droefheid het overlijden van hun Erevoorzitter, de heer Maurits Van Grasdorff, echtgenoot van mevrouw Angeline Odena. Maurits werd geboren te Borgerhout op 9 oktober 1939 en is overleden te Antwerpen op 27 december 2012. Maurits was jarenlang voorzitter van Ponderosa PC, bedankt daarvoor. Langs deze weg willen wij nogmaals ons medeleven betuigen aan de familie.

Petanqueclub Hemelhof / Petanque HH Brasschaat rouwt om het overlijden van de heer Roger Schoonjans, geboren te Schepdaal op 5 maart 1941 en overleden te Brasschaat op 31 december 2012. Roger was nog geen twee jaar lid bij onze club, maar had zich zo ingewerkt en aanvaard gemaakt dat hij gerust naast alle “anciens� (= zijn uitdrukking) kon staan. Hij was een echte toffe collega en speler. Roger kwam van Dilbeek en wenste bij ons een tweede thuis te vinden. Dat was hem ook gelukt, maar helaas van korte duur. Meerdere leden van andere PFV-clubs hebben hem ook leren kennen tijdens ons laatste verblijf in Turkije. Hij heeft daar zelfs 24 uur doorgebracht in het ziekenhuis, onder de grootste bezorgdheid van allen en in het bijzonder van Karin De Pauw. Op zaterdag 12 januari hebben we wij definitief afscheid genomen van Roger. De uitvaartplechtigheid kende zo een grote belangstelling dat velen geen zitje hadden in de overladen Sint-Pieter kerk in Itterbeek. Spijts zijn heengaan zal Roger blijven leven in onze herinnering. Dat hij ruste in vrede, wellicht in de Hof van de Hemel.

Met droefheid melden het bestuur en de leden van PC De Gulden Kamer u het overlijden van de heer Victor Magnus. Victor werd geboren te Ukkel op 29 november 1955 en is thuis rustig ingeslapen op 8 januari 2013. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

27


In memoriam Het bestuur en de leden van PC De Gulden Kamer melden u met droefheid het overlijden van de heer Eric Dubois. Eric werd geboren te Oostende op 5 maart 1948 en is aldaar godvruchtig overleden op 21 januari 2013. Eric was ex-lid van PC De Gulden Kamer en gewezen scheidsrechter. Bovendien stond hij aan de wieg van Oostendse PC. Hij was de echtgenoot van mevrouw Lucrèce Huyghe en vader van Johan Dubois, beiden lid van PC DE Gulden Kamer. Aan de bedroefde familie onze welgemeende blijken van deelneming.

Met diepe droefheid meldt het bestuur van PC Apollo u het overlijden van de heer Urbain Van Den Bossche. Urbain was meer dan 30 jaar lid van de club en is overleden op 22 januari 2013. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van de heer Ronald ‘Remi’ Borré, vader van onze voorzitter, Reinold Borré, vader van Renaat Borré en weduwnaar van Jeanne Janssens. Remi werd geboren te Putte op 13 februari 1918 en is overleden in het UZ Brussel te Jette op 23 januari 2013. Het Dagelijks Bestuur, de leden van de Raad van Bestuur en de medewerkers van de PFV wensen Reinold, de familie en de vele vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

28

Met diepe droefheid meldt het bestuur van PC Chapoo het overlijden van hun Erevoorzitter, de heer Victor Holderbeke. Victor werd geboren op 28 november 1935 en is thuis overleden op 2 februari 2013. Hij was jarenlang voorzitter en boegbeeld van de club. Een groot verlies voor de club en iedereen die hem heeft gekend. Maar nog een groter verlies voor zijn compagnon in het leven en op de petanqueterreinen. Wij wensen Mariette en de familie veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met diepe droefheid het overlijden van de heer Gaston Hodister, echtgenoot van mevrouw Julia Luits. Gaston werd geboren te Antwerpen op 7 september 1923 en is overleden in het Jessa Ziekenhuis (Campus Virga Jessa) te Hasselt op 15 februari 2013. We wensen hierbij de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.


In memoriam Met grote verslagenheid hebben wij het overlijden vernomen van Alfons De Cock, één der medestichters en fundamenten van P.C. De Gulden Kamer. Vanaf het prille ontstaan van de club was Alfons er bij, toen de activiteiten plaatsvonden op zondag ochtend, op de parking achter het toenmalig Schuttershof. Na enkele jaren werd van Stad Brugge, reeds toen en tot op heden nog altijd onze grootste clubsteun over de diverse politieke coalities heen, toelating bekomen huidig lokaal te gebruiken, mits de aanpassingswerken zelf uit te voeren. Indertijd voorzag het toenmalig clubbestuur, Walter, Antoon, Alfons, Pol en Jan, een renteloze lening voor het materiaal, waarbij de werken zelf door bestuur en vrijwilligers werden uitgevoerd. Doch, eerlijkheid gebiedt te stellen dat vooral noeste werker Alfons zich mateloos heeft ingezet. Dikwijls tot grote frustratie van zijn echtgenote, Emilienne, daar hij als zelfstandige zijn eigen opdrachten als schilder/decorateur al te veel op de tweede plaats zette. Ook bij de tweede transformatie, de aanbouw van de keuken- en toiletruimte, het volledig vernieuwen van de bar, het dak en de aanleg van de boventerreinen, was Alfons zeer nauw betrokken. Zo was hij de bemiddelaar voor het bekomen van een lening van een half miljoen Belgische franken voor de werken en nam hiervoor zijn bestuurdersdeel van de waarborg op zijn naam. Bij de werken zelf was hij de onverdroten voortrekker. Ieder weekend zat hij van ’s morgens vroeg tot in de late avond op de werf, het beste van ieder eisend, terwijl Emilienne vele malen op haar eigen wijze de vrijwilligers steunde met een broodjes- en soeplunch of één van haar zelfgebakken taarten. Fons, een man van vele gezichten: keiharde werker die van ieder het zelfde verwachtte, zelfs eiste, en op dit vlak doof was voor compromissen. Fons, als competitieman, verbeten op zichzelf en zijn ploegmaats en nooit opgevend, maar bij verlies altijd heel sportief… als de anderen zich zo opstelden. Vlijmscherp in commentaar en ijzige blik bij elk conflict of door hem ervaren ongerechtigheid. Charmant, oprecht en gevoelig tijdens vriendschappelijke babbels met de al te weinig mensen die hij vertrouwde en waardeerde. Hij maakte het zichzelf niet steeds gemakkelijk, integendeel. Maar met zijn mateloze inzet voor de club in al die jaren, heeft hij zekerlijk de waardering en dank van ieder clublid verdient. Zonder zijn onverdroten inzet was de club nooit geweest wat ze nu is. Onze dank en waardering zullen hopelijk altijd blijven, net als de mooie herinnering. Fonzie, old soldiers never die, they just fade away….

Veel sterkte aan de familie en vrienden.

29


Pilootproject

PILOOTPROJECT

In samenwerking met onderstaande partners heeft de Petanque Federatie Vlaanderen het genoegen U een sociaal marketingconcept aan te bieden. Dit concept biedt op creatieve wijze een mogelijkheid om uw vereniging financieel te steunen, tegelijkertijd heeft het oog voor onze gezondheid en wordt een sociaal project gesteund.

De firma Sublimix stelt u een gamma Zwitserse voedingsproducten voor die niet alleen buitengewoon lekker zijn, maar ook essentieel voor een gezond dieet. Stuk voor stuk veredelen ze de smaak van uw gerechten. Overtuig uzelf en proef het verschil …

SUBLIMIX BVBA www.sublimix.be info@sublimix.be

    

Bouillons Kruiden Oliën Soepen & sauzen Specialiteiten

    

Cholesterolvrij Vetarm Glutenvrij Lactosevrij …

Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland). Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen op een onafhankelijk leven in de toekomst. www.kebene.com info@kebene.com

Voor meer info De Smaakverfijner gcv sponsor@desmaakverfijner.be 0483/42.50.01 WIN-WIN partnership is onze drijfveer !!!!

30


Info – Pub

31


Info – Pub

Hier had uw advertentie kunnen staan...

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ LOGISTIEK

MAGAZINES BROCHURES AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Meer info: tim-pennoit@pfv.be Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be

Petanque Club Hemelhof

SINGEL STROMBEEK

info

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u

--o--

Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

Pétanque club v.z.w.

vzw

www.petanque-club-hemelhof.be Gemeentepark 2930 Brasschaat

“ACTIEVER DAN OOIT” 32


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

33


Info – Pub

Beste leden,

BENELUX

De Petanque Federatie Vlaanderen en het distributiebedrijf FM GROUP Belgium gingen recentelijk een samenwerking aan met verschillende doelen tot gevolg: 1. Onze leden voortaan laten besparen op hun non-food aankopen (-30%) in verscheidene gamma’s: PARFUM COSMETICAPRODUCTEN HUISVERZORGINGSPRODUCTEN SCHOONMAAKPRODUCTEN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN VOETVERZORGINGSPRODUCTEN SHAMPOO EN CONDITIONERS SPA WELLNESS GAMMA GEURKAARSEN DIERENVERZORGINGSGAMMA … 2. Elke aankoop van FM-producten met een sterk gereduceerde prijs en dit met een hoogwaardige kwaliteit, impliceert een extra sponsorinkomen voor zowel de Petanque federatie, de provinciale besturen en de talrijke clubs die Vlaanderen telt. Met andere woorden: doe voortaan uw aankopen van deze hoogwaardige producten online in je eigen webshop en steun de petanque sport in het bijzonder. Wij rekenen op jullie medewerking. Stuur een kopij (recto-verso) van je paspoort, met daarbij je adres, GSM-nummer (eventueel ook vaste telefoonnummer) en email-adres naar Catherine Mortier (secretariaat@pfv.be).

34


Panathlon

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


DES BOULES COMMER CIALISÉES pA R S O N T FA B R I Q U É E S

ICI

à S T- B O n n E T- L E - C h â T E A U FrAnCE

LA BOULE OBUT 5, rue du Cros 42380 Saint-Bonnet-le-Château France Tél. commercial : 04 77 45 57 00 International tél. : +33 4 77 45 57 00 E-mail : commercial@labouleobut.com www.obut.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.