Page 1

www.magazinoko.cz

Plzeňský kraj

VII/2013

VYHRAJTE

mobilní telefon strana 2

ZDARMA Tel.: 371 120 490, Fax: 371 120 635, info@magazinoko.cz

Pětidenní letní dovolená O plánování letní dovolené čtěte na straně 4

Foto: fotoduki.cz

Díky OKU nezabloudí

Advokátní poradna Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3 · strana 8 ·

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

V minulém vydání jsme Vám přinesli soutěž o GPS navigaci. Jak bylo i tentokrát vidět, stala se výhra lákadlem pro mnoho čtenářů. Ti se zapojili do naší tradiční ...... Výherce pan Matoušek

· pokračování na str. 2 ·

Zprávy on-line najdete na www.OKO24.cz Zprávy ON-LINE najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz hejme. V tomto letním vydání nabízíme jak tradiční témata a poradny, tak i informace spojené s létem, ať už jsou to rady jak chránit děti před slunečním zářením nebo tip na výlet. Věřím, že se Vám bude červencové OKO dobře číst a budu se s Vámi těšit na to zářijové. Všem přeji pěkné léto a nezapomeňte v případě, že Vás osloví některá z inzertních nabídek, oznámit oslovené firmě, že jste informaci našli právě v OKU.

SLOVO VYDAVATELE Vážení čtenáři, přinášíme Vám červencové vydání a s ním jsme se dostali až k pravidelné letní přestávce, neboť tak jako je tomu každý rok, v srpnu OKO nevychází a tedy na další se můžete těšit až na začátku září, kdy můžete očekávat přílohu STAVÍME, BYDLÍME, ve které jako vždy přineseme mnoho zajímavostí nejen pro stavebníky, ale pro všechny, co rádi pečují o své bydlení. Ale nepředbí-

Ing. Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz

Soutěž o telefon na dvě SIM Připravili jsme pro Vás soutěžní hru o Samsung Rex 70 DUOS Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A. Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B. Kde přesně jste nalezli tento magazín? (např. poštovní schránka, pošta, restaurace…) Odpověď zasílejte ve tvaru: OKO*PŘÍJMENÍ*VĚK*MĚSTO*ULICE*TELEFONNÍ ČÍSLO*ANKETNÍ ODPOVĚĎ B. Příklad: OKO*NOVAK*45*KARLOVY VARY*JIŽNÍ*777111111*SCHRÁNKA

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů: a) jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (cena SMS dle Vašeho tarifu) b) prostřednictvím webového formuláře na www.oko24.cz/redakce/soutez c) prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 31. 7. 2013. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.oko24.cz/redakce/soutez

Díky OKU nezabloudí…

· pokračování ze str. 1 ·

OKO, tak jako téměř každý měsíc, jsem našel ve své domácí poštovní schránce – v Guldenerově ulici v Plzni. Z toho jsem pochopil, že červnové číslo nebylo prvFoto z předání výhry: VÝHERCE pan Matoušek (vpravo) ní vydání OKA, které jste s vydavatelem MAGAZÍNU OKO Ing. Petrem Šmídem četl… ....soutěže, která pod heslem: „Nic ne- Tak to určitě ne, OKO si vždy rád přečtu. musíš platit, nic nemusíš koupit, jen Pokaždé v něm najdu něco, co mne zauhraj!“ probíhá v OKU již šestým rokem. jme. Rád čtu poradny, zejména tu právní. Jak jsem se mohl dočíst mezi příspěv- Také do soutěží se zapojujete praviky internetových soutěžících, je ce- delně? lá řada z Vás čtenářů, kteří se do naší Ne, nejsem příliš soutěžní typ, ale GPS soutěže zapojují pravidelně a mnozí si navigaci nemám a dost často cestuji aui povzdechnou nad dosavadním neúspě- tem, tak jsem zasoutěžit zkusil. O to víc chem. jsem byl překvapen, že to hned vyšlo. Kdo se do soutěží nezapojuje, byť je stá- Procházíte i inzertní nabídky a využil lým čtenářem, je pan Matoušek. Výhra jste už nějakou informaci? v podobě GPS navigace ho ale tentokrát Ano, projdu si i inzeráty, abych věděl, co nalákala a soutěžní štěstí se na něj při jednotlivé firmy nabízejí. Zajímají mě spípozdějším slosování usmálo. Pana Ma- še věci kolem zdravotnictví. Z nabídek touška jsme pozvali do naší redakce jsem ale zatím nic nevyužil. v Plzni, kde jsme mu výhru předali. Děkuji Vám za rozhovor. Pane Matoušku, kde jste nalezl vydá- Také děkuji a budu se těšit na další vyní OKA se soutěží o GPS navigaci? dání. (SP)


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

Zprávy z Plzeňského kraje Nová vozidla pro Správu a údržbu silnic Pro letní a  zimní údržbu 4  500 km silnic II. a III. třídy Nová vozidla budou využívána víceúčelově Plzeňského kraje využívá SÚS PK 140 vozidel katego- vozy nebo vozy určené k přepravě marie nad 12 tun. Většina těchto vozidel teriálu a  mechanizace, případně jako má výměnné nástavby pro letní a zim- univerzální nosiče nářadí pro letní koní provoz. Nové automobily budou vyu- sení travních porostů, čištění příkopů, žívány podle dosavadního modelu jako zametání atd. Zdroj: Plzeňský kraj LPP víceúčelové – v zimě jako posypové

Zlepší se finanční situace krajských nemocnic? Plzeňský kraj v červnu poprvé navštívil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek. V  doprovodu radního pro oblast zdravotnictví Václava Šimánka si prohlédl Rokycanskou a  Klatovskou nemocnici. Na  Krajském úřadu PK se poté sešel ke  společnému jednání s  hejtmanem Milanem Chovancem, od  něhož převzal dopis týkající se úhrad VZP krajským nemocnicím, výše poskytovaných záloh, limitu počtu operací Cena hejtmana 2012 Hejtman Milan Chovanec předal v červnu Cenu hejtmana 2012 lidem, kteří v loňském roce svým jednáním přispěli k  záchraně lidského života. Jsou jimi Stanislav Hanák z Prapořiště, Josef Mištera z Hradčan, Pavel Hrach z Plzně a František Vlk z Příbrami. S. Hanák vloni v srpnu pomohl těžce zraněnému motorkáři, letos zachránil kamarádku, která zkolabovala před internátem. J. Mištera v srpnu poskytl první pomoc členovi Sboru dobrovolných hasičů Hradčany při zástavě srdce. P.  Hrach, i  přes to, že je po  těžké autohavárii

Ukázka nového značení v zóně A

Ú prava značek zlepší zásobování centra Správa veřejného statku mění ve středu města označení pro vyhrazená stání držitelů parkovacích karet, čímž chce zlepšit podmínky zásobování této exponované části města. Úprava se týká textu na dodatkové tabulce pod stávající dopravní značkou pro vyhrazená stání. Změna režimu spočívá v tom, že v  čase od  8 do  6 hodin následujícího dne platí vyhrazená stání pouze pro držitele parkovacích karet a  v  době od 6 do 8 hodin bude možné na těchto stáních parkovat bez omezení, to znamená jak držitelé karet, tak i ostatní řidiči. Zdroj: Plzeňský kraj LPP

a dalších záležitostí, jejichž úprava by měla směřovat ke zlepšení finanční situace krajských nemocnic. Zdroj: Plzeňský kraj LPP

a má zpevněnou páteř titanem, vytáhl v srpnu při večerním koupání tonoucího muže z Boleveckého rybníku v Plzni. F. Vlk v listopadu na silnici do Kašperských Hor ve směru na Radešov vytáhl z hořícího vozu muže. Zdroj: Plzeňský kraj LPP

Hejtman M. Chovanec předal ceny zachráncům

www.OKO24.cz

3

Bylinné tinktury

zaměřené k protivirovému, protibakteriálnímu a protiparazitálnímu působení

D

nes se ukazuje, že příčinou zdravotní stav na určité úrovni, je mnoha i obtížně řešiteltřeba posílit imunitu, odstranit nených zdravotních problémů čistoty a toxiny z organismu, dále mohou být tyto živé organismy. odstranit parazitózy. Cizopasníci se Je potěšitelné, že jsou přírodní v organismu usazují, rozmnožují, prostředky, které mohou pomoci vyvolávají různé nemoci a napadají tělu je zlikvidovat. opotřebované orgány. Které z těchto bylinných prostředUvedené bylinné prostředky ků můžeme použít: pomohou organismu zbavit se Tinktura z pupenů topolu pomáhá škodlivých cizopasníků a tím tělu řešit problémy boreliózy. i posílit imunitu a celkově ozdravit Semena grepu zpracovaná do tink- organismus. Mgr. Jarmila Podhorná tury jsou účinným prostředkem v boji s viry, bakteriemi a plísněmi. Směs bylin pelyňku a hřebíčku zvaná Naděje má výrazně pro   tiparazitální působení. Nejlépe podle Dr. Clarkové je spojit tuto směs s tinkturou z amerického ořešáku. Tato směs je velice účinná a byla jí nazvána Trojčátko. Měla by v těle zabíjet dospělé parazity i vývojová stádia. Plasmofit je určen Doplněk stravy k posílení organismu k likvidaci mikroorganismů, zejména zaměřené plasmodií. Je to směs k protivirovému, protibakteriálnímu lapača, pelyňku, vrby a protiparazitálnímu působení a vilcacory. Cizopasníci se v organismu usazují, rozmnožují, vyvolávají různé potíže a napadají opotřebované orgány. Chlamysan je přípravek Uvedené bylinné prostředky mohou organismu pomoci zbavit pro posílení obranysse škodlivých cizopasníků, posílit imunitu a ozdravit organischopnosti i odolnosti zemus. jména proti nežádoucím Tinktura z pupenů topolu pomáhá při borelióze. bakteriím a chlamydiím. Semena grepu + Směs bylin Naděje Obsahuje tyto bylinné (pelyněk, hřebíček) složky. Lapačo, topol, působí proti parazitům, virům, bakteriím a plísním. pukléřku, červený jetel Plasmofit je určen k posílení organismu a napomáhá likvidaci mikroorganismů, zejména plasmodií, které jsou přía americký ořešák. činou malárie. Helmifit je přípravek Chlamysan je přípravek pro posílení obranyschopnosti určený k pročištěproti nežádoucím bakteriím a chlamydiím. ní střevního traktu Helmifit je přípravek určený k pročištění střevního traktu a celého organismu Složení: pelyněk, česnek, hořec, americký ořešák. od parazitů. Zabezpečují Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE to tyto byliny: pelyněk, objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254 798 46 Brodek u Konice 3 česnek, hořec a americe-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu ký ořešák. www.nadeje-byliny.eu Aby si člověk udržel

Bylinné tinktury


4

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

Dvě třetiny Čechů plánují alespoň pětidenní letní dovolenou Alespoň pětidenní letní dovolenou letos plánují dvě třetiny Čechů a necelých 60 procent z nich se do ní chystá investovat maximálně 10 tisíc korun na osobu. Téměř polovina lidí, kteří plánují toto léto dovolenou, se ji chystá strávit v Čechách. To jsou zjednodušené závěry online průzkumu

společnosti GfK. Pro téměř polovinu respondentů, kteří toto léto plánují dovolenou, je destinací číslo jedna Česká republika. Z dalších evropských destinací vede Chorvatsko (13 %) a Slovensko (12 %), s mírným odstupem následuje Itálie (9 %). Mezi plánované dovo-

lenkové destinace patří i Řecko (6 %), Egypt, Španělsko (po 4 %), Bulharsko, Francie, Rakousko, Tunisko a Turecko (po 3 %). Mimoevropské destinace plánuje letos v rámci své dovolené navštívit přibližně desetina lidí. Kolik plánujeme letos za letní

Foto: modelka Romana Šmídová Fotoateliér: fotoduki.cz

dovolenou zaplatit? Necelých 30 % lidí, kteří se chystají na letošní letní dovolenou, má v plánu za ni zaplatit maximálně 5.000 korun na osobu a jde zejména o domácí rekreanty. Necelá třetina plánuje utratit mezi 5.000 a 10.000 korun na osobu a jde především o rekreanty, kteří se chystají do Chorvatska i Čech. Mezi 10.000 a 20.000 korun na osobu plánuje utratit více než čtvrtina a ve větší míře se jedná o starší věkové ročníky.


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

Psychologická PORADNA Protože žijeme v době, ve  které jsme takřka neustále vystavováni změnám a  tlakům, které mnohdy přesahují naše individuální možnosti si na ně rychle zvyknout, přijmout je, přizpůsobit se jim, osvojit si je nebo se s nimi smířit, prožíváme často situace, pro které se vžil pojem „stres“. Sami říkáme nebo kolem sebe slyšíme – „jsem ve stresu… nestíhám kvůli stresu…“ apod. V obecném pojetí jsou tak stresem nazývány takové situace, které cítíme jako zátěž, tlak či tíseň, tedy situace, které nezvládáme obvyklými psychickými mechanismy, jsou ohrožující, nadhraniční, mimořádné, narušují duševní i tělesnou rovnováhu a vyvolávají většinou potřebu aktivity k  odstranění. Obrazně řečeno – jde o napětí, které lze přirovnat k  napětí struny na  hudebním nástroji – „mám ze stresu nervy napjaté k prasknutí“. Ve smyslu biologickém jde vlastně o exitaci sympatické nervové soustavy, která má za úkol vyprovokovat celý organismus a  zmobilizovat síly a rezervy k obraně. Do krve je pak vplaven adrenalin způsobující zrychlení srdeční činnosti, dýchání, zvýšení krevního tlaku a krevního cukru - to vše připravuje organismus k  akci (útoku, útěku, boji…). Prvá fáze reakce na stres je alarmující, poplachová a  nastává při náhlém narušení životních podmínek nejrůznějšího druhu (rodinné neshody, finanční problémy, útěk před povodní, úsilí stihnout v  krátkém čase stanovený termín, zjištění nevěry partnera, odhalení sklonu vlastního dítěte k užívání drog, očekávání rozvodu, soudního sporu…). Přetrvávají-li účinky stresoru, následuje druhá, vyrovnávací fáze, kdy se původní poplach zklidňuje, organismus na  stres přivyká, na  zátěž se adaptuje a  nachází způsoby, jak se s  ní vyrovnat. Jestliže však účinky silného stresoru pokračují, může se člověk dostat až do fáze třetí - konečné, která je charakterizována celkovým vyčerpáním, selháním přizpůsobovacích a  obranných machanismů, nezřídka i  vážným onemocněním (psychosomatického rázu - vyvolávající příčina je psychická, ale projevy choroby jsou tělesné). Mezi

Stres

fyziologické příznaky stresu lze počítat kupř. bušení srdce, nechutenství, sexuální impotenci, u žen změny v  menstruačním cyklu, svalové napětí v krční oblasti, úporné bolesti hlavy aj., k emocionálním příznakům pak patří kupř. prudké a  časté změny nálad, výkyvy mezi extrémní radostí a  přeháněným smutkem, neschopnost projevit citovou náklonnost, nadměrná únava, zvýšená podrážděnost a  popudlivost, nadměrné trápení se věcmi nedůležitými atp., do oblasti změn v chování pak třeba náleží výrazně zvětšené množství vykouřených cigaret, sklon k nepřiměřenému požívání alkoholu, shánění a  užívání zklidňujících léků, ztráta chuti k  jídlu nebo naopak neúměrné přejídání, snížení pracovní výkonnosti i kvality práce, změny v životním rytmu - obtíže s usínáním, dlouhé noční bdění atd. Nelze tedy rozhodně důsledky stresu podceňovat, ale neměly by být ani přeceňovány, neb stres je něco, co nás provází po celý život, dokonce ještě před narozením, svým způsobem je to pozitivní hybná síla, která nám pomáhá přežít, dodává naší existenci dynamiku a  stává se hlavním zdrojem plodného života, určuje rytmus, jímž žijeme. Někdy se ještě rozlišuje tzv. „eustres“, jenž nás motivuje k  tvořivým změnám, mobilizuje naše síly k  překonání sebe sama, je „kořením“ života, příjemným napětím a  radostí (očekávání nového přírůstku do  rodiny, prosté potěšení z  chystané návštěvy divadla, nadšení nad zdarem vykonané činnosti…), kdežto tzv. „distres“ čili stres škodlivý, negativní (zklamání, strach, těžký konflikt v  párovém vztahu, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, dopravní nehoda…) vede k nejistotě, k přetíženosti, zoufalství, bezmoci, ve  své extrémní formě se nazývá „hyperstresem“ - způsobuje selhání, psychické i  fyzické zhroucení, v  krajních případech těžká onemocnění i  smrt. Není života bez stresu, kéž by však bylo více situací s „eustresem“ než „distresem“, avšak to už v  mnohém záleží i  na  nás samotných a  našem přístupu k životu, neb – „každý strůjcem svého štěstí (i neštěstí) většinou bývá“. PhDr. Jiří Jelen www.inpilsenfest.cz

GBÍTU V PLZNI ANEB 50 LET BI

013 26. ar2za7.O7C. P2LA ZA

Generální partner

prosto

PÁTEK

sifon / ODYSSEA REGENERACE / TURBO

Hlavní partner

SOBOTA

Mediální partneři

WALDA GANG PALICE / kečup EXTRABAND

FATA MORGANA

NO NAME

VSTUPENKY na www.plzenskavstupenka.cz

5


6

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

BEZPEČNÉ CESTOVKY Legislativní rada vlády v dubnu 2013 schválila návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a  o  výkonu některých činností v  oblasti cestovního ruchu, který má zvýšit ochranu zákazníků cestovních kanceláří. Zamezit se má především postupům některých pojišťoven, které v  případě úpadku cestovní kanceláře vracejí zákazníkům pouze část vložených prostředků. Nově bude povinností každé cestovní kanceláře předložit k žádosti o koncesi pojistnou smlouvu včetně dokladu o  zaplacení pojistného. Nyní stačilo předložit pojistnou smlouvu bez zaplacení pojistného v době podání žádosti. Zlepšit by se měla také informovanost zákazníků. U zájezdů prodávaných prostřednictvím cestovních agentur bude muset být jasně uvedeno, která cestovní kancelář zájezd pořádá. Stejně tak u prodeje zájezdů na internetu potenciální klient už nebude muset složitě zjišťovat, kdo zájezd organizuje. Dá-

Dočkají se klienti cestovek větší ochrany?

le by mělo dojít ke zpřísnění podmínek pro vydání koncese pro provozování cestovní kanceláře, upřesnění právní úpravy dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a  cestovních agentur a  s  tím souvisejícího zavedení správního trestání. Legislativní rada vlády také projednávala a  doporučila vládě ke  schválení novelu zákona o  vnitrozemské plavbě. Pro provozování přístavů se nově stanoví podmínky pro vydání povolení k  provozování pozemIlustrační foto ní části přístavu a pro zrušení tohoto povolení, upravuje se seznam veřejných přístavů a  stanoví se, že za  užívání veřejného přístavu bude možné sjednat cenu podle cenových předpisů. Zdroj: ČIANEWS LPP

AUTO JAKO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ Každé desáté

Každý desátý řidič se podle dlouhodobých zkušeností policistů chová lehkomyslně a nechává v interiéru vozu odložené cennosti. Zaparkované auto

Ilustrační foto

je pak oblíbeným terčem zlodějů, kteří operují zejména na velkých parkovištích nákupních center nebo v hustě obydlených sídlištích. Zloději si příliš nevybírají, vloupání se týká všech značek automobilů, levných i drahých. Spoléhat na to, že zamknutý vůz představuje pro zloděje překážku, se nemusí vždy vy-

platit. „Zloději totiž často vnikají do automobilu prostým rozbitím okénka. Lákadlem jsou pro ně nejrůznější cennosti, které lidé nechávají ležet na sedadlech a dalších viditelných místech. Nejčastěji jde o doklady, peněženky, kabelky, aktovky, mobily, autorádia, navigace nebo jinou elektroniku. Důležité je, aby si lidé přestali dělat ze zaparkovaného vozidla výkladní skříň pro zloděje, což považuji za elementární preventivní opatření,“ říká bezpečnostní expert Ivan Pavlíček ze společnosti NEXT. Pravděpodobnost vloupání do zaparkovaného vozu je možné snížit. Vedle uzamykacího systému a elektronické ochrany jsou vhodné také certifikované bezpečnostní auto-fólie na sklo. Překonat toto opatření není snadné. Útočník v každém případě způsobí hluk. Automobil se navíc při použití úderů do skla otřásá tak, že aktivuje alarm, což zloděje v drtivé řadě případů odradí nebo mu alespoň sníží přístup do interiéru vozu. Bezpečnostní auto-fólie na sklo jsou čiré a po instalaci na vozidlo neviditelné, čímž nepoutají zvýšenou pozornost. Zdroj: ASPEN.PR LPP

Zach si mo uško

Snaha pomoci z chvályhodná a je rovat. V tomto du Státní veterinárn je potřeba si uvě rizika. Ti, kdo se s dobr kusili dovézt si do mí opuštěné, pop pejsky nebo koč s „nepochopením ani tak o nepoch že je třeba si uvě du rizik. Dovážet veterinární předp šem za podmínk Jde totiž o ochra lidí, jednak ochra V celé řadě nejen mí je stále reálné A u takovýchto z známého původu cinaci prakticky tedy třeba vzít v ú zejména s ohlede této nákazy zvířa od roku 2004. Lik v naší republice 20 let a stála opra níze. Vzteklina je kaza, která ohrož dalo by se také ho parazitů, zejména tických zemí. Je tedy dobré tak na reálná rizika opravdu hodlají skutek provést, m tyčné zemi půvo vání zvířete, ať pokud jde o dovo EU, zařídit zvířeti to očkování musí také zvíře opatřit zdlouhavé, chvíli tak se dá předejít blémům i postihů musejí být zvířa zdravotně a fyzick Také stojí za zam vhodnější pomoc se českého nal jsou plné útulky problémy v ČR d zvířat. Zdroj: TZ SVS


hránci ohou odit

www.magazinoko.cz

zvířeti v nouzi je e dobré ji podpouchu také působí ní správa. Ovšem ědomit případná

rým úmyslem poo ČR z jiných zepřípadě ohrožené čky se setkávají m“ úřadů. Nejde hopení, jako o to, ědomit celou řat takováto zvířata pisy umožňují, ovky jejich splnění. anu jednak zdraví any zdraví zvířat. n evropských zeé riziko vztekliny. zvířat, často bez u, o nějaké vaknelze hovořit. Je úvahu toto riziko, em na to, že ČR je at prostá, a to již kvidace vztekliny trvala prakticky ravdu nemalé penebezpečná nážuje i životy lidí. A ovořit o celé řadě a původem z exo-

kovéto zachránce upozornit. Pokud takovýto dobrý měli by už v doodu zajistit očkopsa či kočky, a oz z členské země i pas, v němž tobýt vyznačeno, a čipem. Ano, je to to trvá, ale jedině t případným proům. Samozřejmě ata pro přepravu ky způsobilá. myšlení, zda není ci u nás, ujmout lezence, kterých y, a nepřidělávat dovozem dalších

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

PLATEBNÍ KARTA dobrý sluha, špatný pán

Kartu do zahraničí vozí tři čtvrtiny Čechů

Ilustrační foto

Většina Čechů (60 %) neví, kolik stojí výběr jejich platební kartou z bankomatů v zahraničí. Kartu s sebou do zahraničí přitom vozí 77 % lidí. Nejčastěji ji mají jako pojistku pro případ, že by jim došla hotovost (45 % respondentů). Údaje vyplývají z  průzkumu společnosti Cetelem. Platební kartu používají v  zahraničí všude, kde je možné s  ní platit, 4 % respondentů, pro většinu plateb jí využívá 16 % a do poloviny plateb s ní pro-

vádí 12 % respondentů. Výběrům ze zahraničních bankomatů se většina brání. Činí tak jen 7 % dotázaných. 38 % lidí vybírá peníze pouze v případě, že jim dojde hotovost. Do  směnárny či banky do  třech dnů před odjezdem do zahraničí zamíří 23 % lidí. Zhruba každý pátý mění peníze týden před odjezdem. Kurz u několika bank či směnáren porovnává jen 40 % Čechů. Zdroj: ČIANEWS LPP

ZAHRADA BEZ KLÍŠŤAT Pokud vás už nebaví chovat na zahradě klíšťata, Radovan Bureš ze společnosti Briggs & Stratton vám poradí několik jedno-

Výskyt klíšťat omezíte také pomocí vytvoření tzv. nárazníkových zón, které znesnadní přesouvání klíšťat z příhodného prostředí na místa, kde se nejčastěji pohybujete. Klíšťata potřebují k  životu vlhké prostředí a to jim zajišťuje rostlinný porost. Pokud zahradu pečlivě sekáte, je účinné vytvořit předěly mezi bujnějším porostem a vlastní zahradou. Zpevnění nebo posypání přístupových cestiček

Ilustrační foto

duchých kroků, kterými omezíte či zcela eliminujete jejich výskyt na zahradě: „Základem je pravidelné sekání trávy. Právě tam se totiž klíšťatům nejvíce daří. Trávník proto sekejte na  co nejkratší výšku, znesnadníte tak klíšťatům šance na  útok. Nízká tráva je pro klíšťata poměrně nehostinným prostředím.

kamínky, pískem či pravidelné zkracování přečnívajících větviček jistě pomůže. Klíšťat se nezbavíte jednorázovým chemickým postřikem. Umějí se totiž vracet a řádně potrápit lidi i domácí zvířata. Vhodnější je pečovat o  trávník i  v  tomto směru pravidelně. Tím výskyt nebezpečných vetřelců výrazně snížíte. Pečlivým a pravidelným ošetřováním zahrady zároveň snížíte riziko přenosu nebezpečné klíšťové encefalitidy, která ohrožuje děti, lidi ve středním věku i seniory. Zejména u starších pacientů může mít toto onemocnění závažnější průběh.“ Zdroj: ASPEN.PR LPP

7


8

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY Advokátní PORADNA Revival

Komedie Česko, 2013, 116 min Režie: Alice Nellis Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská Premiéra: 11. 7. 2013 Komedie Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se – každý z jiných důvodů – rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Důvody jsou nejrůznější – peníze, touha po  ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, ale také strach z nemohoucnosti, nemoci a  smrti. Ale ať už jsou původní pohnutky jakékoliv, tito stárnoucí muži znovu začínají hrát a  spolu s  tím, jak si znovu začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu (a za ním), mění se i jejich plány a ambice. A nakonec se změní i oni sami. A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina v roce 1972 rozpadla. Zdroj + foto: Bontonfilm CZ

Miroslav Krobot, Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Marián Geišberg

R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů Akční / Komedie / Krimi USA, 2013 Režie: Robert Schwentke Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Robert Knepper, Mary-Louise Parker Premiéra: 18. 7. 2013

Vrácení daru Dobrý den, chtěl bych darovat své vnučce k osmnáctinám pole, ale osmnáct jí bude až příští rok, kdy by měl již platit nový občanský zákoník. Tak se chci zeptat, jestli se na úpravě darování něco změnilo, jestli to pak mohu vzít zpět, jako je tomu nyní.

Miloš T., Nýřany

Jeff Bridges, Ryan Reynolds

Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem. Jenže pak to schytal během akce a v odchodu na věčnost mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá policejní důstojnice (Mary-Louise Parker), která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. V jejích řadách se vrátí na Zemi a bude ji čistit od neřádů, kteří už dávno patří na onen svět, ale zuby nehty se brání. Jako zelenáč je Nick přidělen k ostřílenému šerifovi Royi Pulsipherovi (Jeff Bridges), který ho začne seznamovat s chodem téhle originální policejní jednotky. Dozvídá se, že pro pobyt na Zemi má každý mrtvý polda změněnou identitu (Nickovi byla přidělena vizáž čínského důchodce), aby náhodou nenarazil na vlastní pozůstalé, a že mrtví padouchové mohou někdy být až nečekaně živí a nebezpeční… Zdroj + foto: CinemArt

Darování, jako jeden ze základních smluvních typů je samozřejmě zakotven i v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ). Tak jako u  většiny záležitostí, je i úprava darovací smlouvy v NOZ podrobnější, když nyní je obsažena ve  třech ustanoveních a v NOZ bezmála ve třiceti. Jsou upřesněny samotné podmínky darování jako takového i  možnosti vrácení daru, kde došlo i k rozšíření důvodu. Dnes má dárce možnost domáhat se vrácení daru v případě, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. To zůstalo zachováno, v  NOZ je upraveno v  § 2072 a  násl., nadepsáno „odvolání daru pro nevděk“ a  podrobně upraveno. Z pohledu dárce pokládám za významné a v dnešní době i rozumné

rozšíření možnosti dárce vrácení daru, v NOZ označované jako odvolání daru, a to pro nouzi. Ustanovení § 2068 a násl. NOZ pamatuje na  situaci, kdy dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Pak může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v  jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Obdarovaný nemá povinnost vrátit dar, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce. JUDr. Jiří Vlasák Poznámka redakce: On-line poradna na www.akvlasak.cz

Karlovarský kraj

Denní zprávy z kraje na OKO24.cz

NEBEZPEČNÉ PAPRSKY Jak správně chránit děti Sluneční paprsky jsou rok od roku agresivnější a nejvíce škod na kůži mohou způsobit našim nejmenším. „Všem rodičům, kteří se chystají změnit zeměpisné pásmo a odcestují do zahraničí na exotické dovolené, bych doporučovala volit opalovací krém s největším ochranným faktorem (30, 50 a 50 +), určený výhradně pro potřeby dětské citlivé pokožky. Malé děti do jednoho roku by neměly být na přímém slunci vůbec, protože ještě nemají dostatek pigmentu a vyvinuté potní žlázy a kromě spálení hrozí také přehřátí organismu,“ říká Zdeňka Kulhánková z internetového obchodu Prozdravi.cz. Krém na pokožku naná-

šejte čtvrt hodiny před tím, než vyrazíte s dětmi na slunce a pak natírejte každé dvě hodiny. Při mazání nezapomínejte na citlivé partie jako je nos, ušní boltce, lokty, kolena, krk a okraje kolem plavek nebo oblečení. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu a vyhnutí se přímému sluníčku mezi jedenáctou a čtrnáctou hodinou. Dejte si také pozor, pokud si vaše dítě hraje na písku, protože ten společně s vodou odráží UV záření intenzivněji. Mnoho dětských krémů má výhodu, že jsou barevné a vy přesně vidíte,

kde jste své ratolesti již natřeli a kde ne. Pokud přeci jen dojde ke spálení kůže, odborníci radí použít pěnu s vysokým množstvím panthenolu, která pokožku zklidní, zchladí a pomůže k jejímu rychlejšímu hojení. Vhodná je také mastička s obsahem vápníku nebo chlorofyl. Samozřejmostí by měly také být kvalitní tmavé sluneční brýle, hlavu je třeba chránit čepicí s kšiltem. Zdroj: ASPEN.PR LPP


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

RECEPTY PRO KAŽDÉHO Broskvové zmrzlinky

Suroviny: 250 ml smetany ke šlehání, broskvový kompot, 1 vanilkový cukr Postup přípravy: 2–3 půlky broskví (podle velikosti) rozmačkáme vidličkou na kaši. Smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem dotuha. Vmícháme do  ní rozmačkanou broskev, 2 lžíce šťávy z kompotu a hmotou naplníme důlky v  silikonové formě. Uložíme do mrazáku. Zmrzlé zmrzlinky vyklopíme na talířek, ozdobíme a podáváme.

Hovězí po burgundsku Suroviny: 1 kg hovězího předního masa (nejlepší je kližka), 60 g špeku, 2 mrkve, 1 červená cibule, 300 ml červeného vína, 2 bobkové listy, 2 snítky tymiánu, mletý pepř, sůl Postup přípravy: Špek a oloupanou cibuli pokrájíme na kostičky, očištěnou mrkev na 1 cm silná kolečka. Maso zbavíme viditelných blan, šlach a velkých tukových vrstev a  pokrájíme na  větší kostky. Špek dáme na pánev, podlijeme 2 lžícemi vody a zvolna zahříváme. Až zprůsvitní a začne pouštět tuk, zesílíme plamen, vodu necháme odpařit a špek necháme opéct dozlatova. Vyjmeme ho a do uvolněného tuku nasypeme maso. Za  častého míchání necháme ze všech stran zhnědnout, osolíme, opepříme a  vyndáme ke  špeku. Do  výpeku v pánvi dáme mrkev, po dvou minutách přidáme cibuli a opět mícháme a smažíme, až cibule zezlátne. Zalijeme vínem, promíchá-

me a přivedeme k varu. Do tohoto základu vložíme maso se špekem, přidáme bobkový list a tymián. Přikryté pokličkou vložíme do trouby vyhřáté na 160–170 °C a pomalu dusíme. Občas promícháme a podle potřeby podlijeme horkou vodou. Dusíme do změknutí masa, min. 2 h, klidně i více (dle kvality masa). Nakonec odstraníme bobkový list a  větvičky tymiánu. Podáváme nejlépe se šťouchanými bramborami. Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

www.mamincinyrecepty.cz

KAM NA VÝLET Výlet k jezeru a na Poledník

turisturaj.cz

turistický portál Plzeňského kraje

Přestože se jedná o nejatraktivnější rozhlednu Šumavy, není každému dopřáno ji navštívit. Ne snad, že by sem vedlo málo cest, ale třeba proto, že parkování má na Šumavě svá pravidla. Nebo také proto, že se jedná o trasu vedoucí převážně po vrcholové červené značce s převýšením 450 m. Pro rodinný výlet s  dětmi doporučujeme následující trasu: Zaparkujte na Slunečné a vydejte se po žluté, ale protože zčásti vede nebezpečným územím bývalé tankové střelnice, držte se raději vyznačené trasy. Dojdete na  rozcestí Slunečná – samoty, odtud pokračujte po zelené k rozcestí Liščí díry, kde odbočíte vpravo na červenou. Ta vás dovede romantickým kamenným mořem až k Prášilskému jezeru (1080 m), kde můžete nakrmit sebe, děti i pár kachen. Dříve se sice bylo možné dostat jezerní stěnou až na Poledník, ale dnes to raději nezkoušejte. Vraťte se na  rozcestník Liščí díry a odtud pokračujte po červené k rozcestníku Předěl, kde se k vám zleva připojí zelená. Posledních pár metrů k rozcestí je sice natolik náročných, že zpomalí i vaše děti, ale pak naštěstí následuje jen mírné stoupání po červené k rozcestí Polední hora a odtud co by kamenem dohodil na Poledník. Tady na vás čeká odpočinek, občerstvení a úžasná vyhlídka z ochozu rozhledny. Stejnou cestou se dostanete zpět. Nebo se můžete na rozcestí Polední hora vydat vpravo po zelené (přístupná od 1. 7. do 30. 9.), lesní cestou s několika odpočívadly u studánek a dojít do údolí Prášilského potoka k rozcestí Frantův most. Odtud pokračujte po červené podél potoka až do Prášil. Tady na vás čeká nejen další občerstvení, ale i botanická zahrada, infocentrum a Archeopark − Keltové. Pokud by se tatínek náhodou nudil, snadná pomoc. Maminka zajde s dětmi třeba za Kelty a on může skočit pro auto na Slunečnou. Jsou to necelá dva kilometry, to jistě rád udělá. Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

• Rozhledna Poledník (36 km od Klatov na JIH)

9


10 MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

V Českém rozhlasu, nám. Míru 10, Plzeň E-mail: gave1@seznam.cz

CELÝ PLZEŇSKÝ KRAJ OD 50 TISÍC

Ručení nemovitostí bytem - domem - chatou

100 tisíc 300 tisíc 500 tisíc 1 milion

za 999,- Kč za 2 890,- Kč za 4 790,- Kč za 9 990,- Kč

Nemějte drahé půjčky -ROZDÍL

OCENÍTE-

>>>> Peníze do 3 dnů <<<<

ZASTAVENÍ DRAŽBY - ODDLUŽENÍ Netýká se sp. úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb.

HOROSKOP na červenec STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa: www.facebook.com/magazinoko Naše internetové stránky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz Karlovarský kraj

Redakce: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 121 368 smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 121 065 stankova@magazinoko.cz Grafička: Magdalena Čábalová +420 371 120 490 redakce@magazinoko.cz

Příští, zářijové vydání: od 2. 9. 2013 Uzávěrka příjmu inzerce: 22. 8. 2013 MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován do schránek v těchto městech: Plzeň, Šťáhlavy, Chrást, Zruč, Senec, Líně, Vejprnice, Plasy, Nýřany, Přeštice, Třemošná, Horní Bříza, Kralovice, Kaznějov, Starý Plzenec, Staňkov, Horšovský Týn, Klatovy. K  volnému odběru na  pobočkách České pošty: Kralovice, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná, Rokycany, St. Plzenec, Stříbro, Nýřany, Stod, Dobřany, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Horšovský Týn, Švihov, Staňkov, Město Touškov, Kožlany, Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Spálené Poříčí. Dále na těchto místech v Plzni a okolí: Kooperativa Zahradní ul., KFC Písecká, Olympia PIZZERIE, Cukrárna Beruška Koterovská, OD Centrum COOP, Tesco Supermarket Masarykova, Katastrální úřad Radobyčická, OD MAKRO, TESCO Borská pole Jídelna OMEX, Krajský úřad Škroupova, Mulačova nemocnice, Železniční poliklinika, Pracovní úřad, Korunka Dobřany, Pekárna Dobřany a další.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. VII/2013, červenec 2013 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD – AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E-mail: info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

Denní zprávy z kraje na OKO24.cz

Soukromá inzerce  Výkup použitých pneu, alu disků u pneumatik min. hloubka dezénu 6 mm, tel.: 774 245 211  Prodám stavební pozemek 728 m2 v Dobřanech u Plzně, zasíťovaný: vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie. 1230 Kč/m3, prodej pouze přímo bez realitek (RK nevolat!), www.parcela.umne.cz, tel.: 777 051 880  Koupím vše z pozůstalosti – nábytek, lustry, sklo, porcelán (hrnky, kořenky, sošky), obrazy, hodiny, knihy a časopisy – pohlednice. Tel.: 603 872 698  Koupím flexaret, mikroma, stereomikroma, měchové aj. foťáky, lampová rádia – talisman, philips, telefunken aj., náramkové a kapesní hodinky. Tel.: 603 872 698  Koupím bajonet, šavli, lovecký tesák, mince,odznaky vzorný voják, vojenské učiliště, apod., dalekohled, celtu, vyznamenání za obranu, řád rudého praporu, aj. Tel.: 603 872 698  Koupím staré housle, violu, lesní roh, trumpetu apod., i poškozené, tel.: 603 872 698  Zahradník poptává práci. Provádím stříhání stromů, prořezy, kácení, pokosy, atd. Tel.: 608361505  Sběratel koupí za dobré ceny militárie německé, československé – dýky, kordíky, šavle atd. Tel.: 603 157 679

Soukromá inzerce na 371 120 915

V létě si konečně udělejte čas na své nejbližší. Navštivte i vzdálené příbuzné, budete překvapeRak 22.6.–22.7. ni, kolik společného s  nimi stále máte. Pozor si dávejte na  majetek, hrozí vám ztráty.

Kozorohům se tento měsíc zasteskne po časech, kdy byli ještě Kozoroh dětmi a trávili prázdniny na ven22.12–20.1. kově. Co vám brání zapomenout pro jednou na exotiku a navštívit stará oblíbená místa?

Červenec lvům nabídne spousty nových témat k přemýšlení. Trápit se budete zejména otázkou, Lev 23.7.–22.8. zda o  vás váš partner neztrácí zájem. Nejlepší bude neváhat a rovnou se ho zeptat.

Mimořádně vydařenou dovolenou letos slibují hvězdy právě vodVodnář nářům. Nejeden zrozenec tohoto 21.1.–20.2. znamení prožije letní flirt, na který bude vzpomínat ještě dlouhá léta.

Panny, které v rámci své profese přicházejí pravidelně do styku Panna s  lidmi, pocítí obrovskou únavu 23.8.–22.9. a ztrátu motivace. Nevrátí-li vám chuť do  práce ani dovolená, vyhledejte odborníka.

Odpočinek – to je to, po čem vaše tělo už dlouho volá. Než je vyRyby slyšíte a vyrazíte na prázdninové cesty, vyřiďte všechny rozdělané 21.2.–20.3. záležitosti, jen tak si skutečně odpočinete.

Dovolené využijte nejen k odpočinku, ale hlavně k  rozšíření obVáhy zorů. Říká se, že nejhezčí pohled 23.9.–23.10. na svět je z koňského hřbetu, co takhle ověřit si, zda je to pravda?

Překvapí vás člověk, kterého jste doposud trošku podceňovali. JeBeran ho náhlá otevřenost vám otevře 21.3.–20.4. oči. Jestliže správně zareagujete, získáte v něm cenného spojence.

Lidé, kteří vás příliš dobře neznají, vás považují za nudného patrona. V  tomto měsíci všechŠtír 24.10.–22.11. ny řádně překvapíte. Pokud jste si ještě nenaplánovali dovolenou, učiňte tak co nejdříve.

Kolega vás zaskočí pozváním na zahradní party, pochybujete-li o  jeho úmyslech, pozvání raději Býk nepřijímejte. Věnujte více času 21.4.–21.5. potomkům, dovolená je k  tomu jako stvořená.

Červenec bude nabitý událostmi a dobrodružstvím. Jen si hlídejStřelec te stav vašeho konta, vaše úspo23.11.–21.12. ry se povážlivě tenčí. Hledáte-li přivýdělek, v červenci máte šanci ho najít.

Již delší dobu zvažujete, zda není nejvyšší čas začít se v životě Blíženci ubírat jiným směrem. Jen nevíte, 22.5.–21.6. kterým. Červenec vám přinese setkání s  člověkem, jehož osud vám napoví. Horoskop pro OKO vytvořila Leona

SUDOKU O HRNEČEK Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, budete zařazeni do slosování. Uzávěrka příjmu hracích polí do soutěže je 22. 8. 2013. Výherkyně hrnečku s  logem z  minulého vydání je paní Vanková z  Karlových Varů, která obdrží hrneček poštou. Jméno, adresa:… … … … … …………………………… ……………………………


www.magazinoko.cz

MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj on-line MAGAZÍN

www.OKO24.cz on-line MAGAZÍN

Křížovka se soutěží o hrneček Tajenku zapiště do formuláře na

www.OKO24.cz

 Redakce  Křížovka a Sudoku Výherkyně z minulého vydání: Zdeňka TYRPEKLOVÁ

on-line MAGAZÍN

11


12 MAGAZÍN OKO VII/2013 – Plzeňský kraj

www.magazinoko.cz

Profil barev: Vypnuto Kompozitní 175 lpi při 45 stupních

IDEÁLNÍ ZATEPLENÍ

VAŠÍ STŘECHY!

KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA Výhradní dodavatel pro ČR:

Šlikova 1, 169 00 Praha 6 Tel./fax: +420 220 516 431 Mobil: +420 608 550 101 Email: info@studioconti.cz

www.studioconti.cz C:\Data\Conti\inzerce_2012\20120724_Plz_rozhl_1955x1330_zrc 24. července 2012 18:02:13 20120724_Plz_rozhl_1955x1330_zrc_pre-press

vynikající tepelně izolační vlastnosti dokonalé odstranění tepelných mostů konstantní hodnota tepelného odporu snadná doprava na stavbu i na střechu rychlá a snadná montáž bezpečný a únosný povrch pro pokrývače větrání prostoru pod krytinou

MAGAZÍN OKO VII/13 Plzeňský kraj  

Zábavné, inzertní noviny v Plzeňském a Karlovarském kraji, přinášejí informace z krajů a magazínové články