Page 1

ZDARMA

VII/2017 III/2014 II/2014

KAŽDÝ DEN NOVÉ ZPRÁVY Z VAŠEHO KRAJE www.OKO24.cz

Karlovarský kraj

Čisté vody

evropské O kvalitě vody v evropských lokalitách se dočtete na str. 9.

Advokátní poradna Na dotazy odpovídá: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 2 · strana 8 ·

www.magazinoko.cz, www.facebook.com/magazinoko

Zprávy on-line najdete na www.OKO24.cz


2

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

www.oko24.cz

SLOVO VYDAVATELE Tentokrát bych rád tohoto místa využil, abych poděkoval všem neoceněným malým hrdinům, jak bych si je osobně dovolil nazvat. K této myšlence mě přivedlo poslední vydání OKA, kdy jsem se při cestě do tiskárny, vyčerpán závěrečnými přípravami na toto vydání, zastavil na kávu nedaleko tiskárny a místní obsluhující mladý muž se mnou navázal velmi milý, nenucený rozhovor. Zeptal se, zda jedu do práce, pohovořil něco o počasí, pěkném dnu atd. a já musím konstatovat, že to bylo jako kdyby Vám do žil někdo nalil živou vodu. Uvědomil jsem si, že je stále málo takových lidí, kteří nenuceně s jinými lidmi pohovoří a zvednou jim náladu, nejen třeba při pracovním vyčerpání, ale třeba i ve chvíli, kdy prožíváte těžkou životní situaci. Nikdy se asi nedozvíme, zda nějaký takový člověk mohl i zachránit jiného, který se před jejich setkáním pohyboval na samém dnu a třeba i lavíroval nad možností svůj život ukončit. Proto jsem si takové lidi dovolil nazvat „neocenění hrdinové“. Možná někoho z Vás napadlo, že ta obsluha se takto chovala, aby dostala spropitné… A já říkám: „No a co?“ Vezměte si, jak často někde něco nakupujete a jak často je k Vám personál neochotný, zamračený, neomalený, a ještě k tomu někdy čeká i to spropitné. Ten, kdo je milý, i tak nikdy nemá jistotu, že za to nějakou odměnu získá. Takovým malým hrdinou může být každý z nás a ten, kdo to alespoň někdy vyzkoušel, mi dá určitě za pravdu, že rozdávání optimismu je stejně tak sebeoživující, jako ho od někoho čerpat. Jsou před námi prázdninové měsíce, které k přívětivosti přímo vybízejí. I když to zní sluníčkově a idealisticky, nic nám nebrání v tom, abychom byli vlídnějšími a usměvavějšími. Třeba se to pak přenese i do dopravy, kde je nyní mrzout vedle mrzouta. Přeji pěkné letní měsíce, pěknou dovolenou a po srpnové tiskové přestávce do druhé poloviny letošního roku jako vždy vyrazíme s populární přílohou Stavíme – bydlíme, abyste věděli, za co utratit peníze, pokud Vám po letních dovolených nějaké zbudou… Petr Šmíd (smid@magazinoko.cz)

Česnek Česnek pomohl v 18. století zastavit mor! Pro své antibiotické, antivirové a  protiplísňové účinky je doslova legendární, pomáhá též imunitnímu systému, snižuje pravděpodobnost onemocnění srdce a  také mozkové mrtvice. Obsahuje také značné množství vitamínů, hlavně vitamínu C a antioxidantů, které hubí bakterie a volné radikály v krvi. Užití česneku je doslova všestranné. Pomůže s bolestmi uší, záněty průdušek, chřipkou a nachlazením, plísněmi a též s rakovinou. Nejúčinnější je čerstvý, proto se například i do česnekových polévek přidává až poté, co začínají chladnout na talíři. A pozor, je tak silný, že budete nejen slzet, ale můžete si též popálit kůži. Velmi zdravý je jak česnek paličkový (paličák i nepaličák), tak bylinka zvaná česnek medvědí. Zdroj: www.ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Domácí hospice

Více zpráv na www.OKO24.cz

tak mohou nemocní strávit poslední momenty svého života doma v kruhu svých nejbližších.

Organizace, které poskytují paliativní péči těžce nemocným a umírajícím lidem v regionu, získají od Karlovarského kraje finanční podporu. Celkem si mezi sebou rozdělí téměř 1,5 milionu korun. S  jejich pomocí

Z rozpočtu Karlovarského kraje byly na tyto účely pro letošní rok vyčleněny 2 miliony korun. Žádosti o  dotace se předkládaly v průběhu března, přičemž maximální výše dotace, kterou žadatelé mohli dostat, činila 300 tisíc korun. Kromě podpory domácí hospicové péče Karlovarský kraj úspěšně pokračuje ve  výstavbě prvního kamenného hospice v regionu. Zdroj: Krajské listy SP

Literární soutěž

Více zpráv na www.OKO24.cz

kupství plzeňské a Kanonie premonstrátů Teplá. Děti z našeho regionu se radovaly z rodinných vstupenek do galerií či dárkových šeků.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová předala ceny vítězům literárně-výtvarné soutěže, kterou u příležitosti významného výročí úmrtí blahoslaveného Hroznaty vyhlásilo Bis-

Výherci se v jednotlivých kategoriích stali Jana Košarková, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně (4. až 6. třída) a Šárka Sulanová, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně (středoškoláci) Zdroj: Krajské listy SP


www.oko24.cz

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

Dostupná pomoc

Více zpráv na www.OKO24.cz

Díky projektu krajských záchranářů budou mít lidé v regionu větší šanci na záchranu života. Pro případy stále častějších srdečních příhod vybaví a proškolí další složky Integrovaného záchranného systému takzvanými automatizovanými externími defibrilátory. Po schválení návrhu krajským zastupitelstvem jich pořídí dvacet. Projekt vyjde přibližně na dva miliony korun. „Defibrilátor je jednoduchý a snadno ovladatelný přístroj, který vyhodnotí stav pacienta a je sám schopen zachránce instruovat, co má dělat.

Proto usilujeme o to, aby jimi disponovali i hasiči či policisté, kteří jsou v neustálé pohotovosti a často k těmto událostem přijíždějí první. Součástí projektu je také pravidelné školení,“ uvedl krajský radní Jan Bureš. Zdroj: Krajské listy SP

KAM NA VÝLET Nejdecká křížová cesta Nejdecká křížová cesta vznikla v letech 1851 až 1851. Zasloužila se o ni vdova Anna Marie Häclová, která v roce 1840 odkázala 28 tisíc rýnských zlatých určených na její vybudování. Křížová cesta je dlouhá 1 600 metrů, má 14 zastavení a kapličky byly vysvěceny 24. října 1858. Je postavena ve velice příkré stráni, překonává výškový rozdíl 110 metrů. Díky mnoha serpentinám je však stoupání pozvolné. Pro stavbu širokých terasovitých cest v prudkém svahu použili stavitelé velké množství kamene na opěrné zdi v celkové délce 1300 m, některé skály naopak museli ve vytyčené trase vylámat. Zruční kameníci postavili 14 kapliček zastavení křížové cesty z tesaných žulových kvádrů. Chodníky křížové cesty byly chráněny proti přívalovým dešťům podélnými příkopy. V místech, kde příkrý svah tvoří úžlabinu, byly pod cestou vyzděny propustě, které slouží dodnes. Nakonec bylo podél cesty vysázeno na 250 stromů, ponejvíce buků. Dne 24. října 1858 proběhlo slavnostní vysvěcení křížové cesty. Po roce 1945 a vysídlení původního obyvatelstva křížová cesta zpustla. Naštěstí si občanské sdružení JoN (Jde o Nejdek) dalo za svůj první úkol obnovit Nejdeckou křížovou cestu. Podařilo se a byla znovu slavnostně vysvěcena 31. srpna 2008. Dostanete se na ni z Karlovarské ulice, přejdete řeku Rolavu kolem podniku SWISSFORM a potom už postupně dojdete až na Křížový vrch. Cestou se zastavte na Rajmanově vyhlídce, od které je nádherný pohled na město Nejdek. Text a foto: Bohuslav Smítka – info KV Další zajímavosti a tipy na výlety najdete na: www.karlovarskyregion.cz

Za Barokem Máte rádi barokní architekturu a cestování vás prostě baví?

Pak se zúčastněte turistické soutěže, kterou pro vás vyhlásil Karlovarský kraj. Stačí navštívit vybraná barokní místa v regionu a nasbírat určitý po-

Více zpráv na www.OKO24.cz

čet soutěžních samolepek. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Úkolem soutěžících je navštívit vybrané barokní památky a  nasbírat osm samolepek do  soutěžní karty. Tu si zájemci mohou stáhnout z  webových stránek www.zivykraj.cz nebo vyzvednout na  konkrétních místech, jejichž seznam je uveřejněn na  stejnojmenných stránkách. Po  nalepení požadovaného počtu samolepek je nutné soutěžní kartu odeslat na  uvedenou adresu do 30. září 2017. Zdroj: Krajské listy SP

3


4

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

www.oko24.cz

A CO NA TO KLOUBY? Letní sportování

Letní měsíce ke sportovním aktivitám a  pohybovým činnostem přímo vybízejí. Vždy však záleží na případných zdravotních problémech, kondici a  trénovanosti konkrétního jedince. Obecně, pokud chtějí starší lidé udělat něco pro své zdraví a  s  pohybem jako takovým teprve v  létě začínají, je ideální začít nejprve chůzí, popřípadě jízdou na  kole či plaváním. Předem je potřeba vazivové tkáně a  svaly na  výraznější zátěž důkladně připravit. Výběr ideálních letních sportů je do jisté míry otázkou preferencí každého člověka. Kloubům obecně prospívá pravidelná pohybová aktivita. Při problémech s  bolestmi kloubů je vhodné například plavání a cvičení ve vodě, protože se snižuje zátěž vyvíjená na klouby. Vhodná je také pravidelná chůze po měkkém terénu, například na lesních cestách. V  případě potíží s  bolestmi zad či kloubů je dobré vyhýbat se sportům, které jsou spojeny s  vyšší a  nárazovou zátěží (například při rychlém a náhlém pohybu, jako je třeba tenis, ale i golf). A také aktivitám, při nichž dlouhodobě zatěžujete pohybový aparát (například dlouhodobý běh). Dále sportům, u  kterých si nemůžete zvolit vlastní tempo a  také těm,

dálniční ceny upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil. Ceny pohonných hmot u dálnic a hlavních silničních tahů jsou obecně výrazně vyšší než ve zbytku republiky. Motoristé si musejí na litru připlatit až 5 korun. Dle šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vše v pořádku a odborníci se shodují, že vyšší ceny benzínu a nafty u dálnic mají tržní, ale i čistě ekonomické důvody. Firmy a podnikatelé tyto

cenové rozdíly eliminují využitím plošných cen. Rozdíly v cenách za litr paliv mezi pumpami na dálnicích a ve zbytku republiky mohou být značné. „Koncem roku 2015 jsme zažili i okamžiky, kdy ceny u čerpacích stanic u dálnice D1 byly až o 9 Kč/l vyšší než ve zbytku republiky. V současnosti u D1 natankujete naftu za 34,90 Kč/l, zatímco například v Královehradeckém kraji řidiči běžně tankují za 29,90 Kč/l,“

I když je to pro motoristy nepříjemné, vyšší ceny pohonných hmot u dálnic jsou zřejmě naprosto přirozeným jevem. Kromě ceny za „exkluzivitu místa“ však existují i čistě ekonomické důvody vyšších cen. Postavit dálniční pumpu často znamená postavit dlouhou elektrickou přípojku nebo rozsáhlé parkovací plochy a podobně. S tím souvisejí i vyšší provozní náklady. Zdroj: LESENSKY.cz LPP

u kterých hrozí vyšší míra rizika úrazu či pádu, jako volejbal nebo fotbal. Vyhýbat bychom se také měli všem dalším kontaktním a  bojovým sportům. Zdroj:

ASPEN.PR LPP

lAVIČKA vÁm dobije V některých místech v  České republice se už koncem května budete moci usadit na solární lavičce, která ekologicky nabije váš mobil nebo notebook elektřinou vyrobenou ze slunce.

Mezitím si díky bezplatnému Wi-Fi připojení vyřídíte například e-maily.

Parky a další veřejná prostranství tak dostanou zcela nový rozměr a stane se z nich místo, kde můžete nejen odpočívat, ale také pracovat. „Lavičky nemusejí sloužit pouze k  odpočinku, ale lidé na  nich mohou i  pracovat. Není nutné, aby během letních dnů trávili čas jen v kanceláři,“ podotýká Lukáš Svoboda ze společnosti E.ON,která instalaci laviček v čes-

kých městech podporuje. Koncem května budou mít solární lavičky v Blatné a v Lipně nad Vltavou, v  červnu se chystá jejich instalace ve  Volyni a v Třebíči.

Solární lavičky perfektně zapadají do konceptu chytrých měst a  poprvé byly představeny na  Expu 2015 v Miláně. Protože využívají solární energii ze slunce, jsou šetrné k životnímu prostředí. „Lavičky CapaSitty jsou první v České republice, které fungují na  principu obnovitelných zdrojů energie. Jsou energeticky soběstačné, takže nepotřebují připojení k pevné elektrické síti a mohou být ihned instalovány,“ uvádí Matěj Kotrba ze společnosti Full CapaCity, s.r.o., která solární lavičky vyrábí. Zdroj: Lesensky.cz LPP


www.oko24.cz

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

Hurá do emirátů

Mezi českými turisty roste zájem o cesty do Spojených arabských emirátů

tinace letos oproti loňskému roku nakoupilo více než dvojnásobek turistů,“ uvádí Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.

Jednou z nejvíc vyhledávaných destinací pro rok 2017 jsou Spojené arabské emiráty. Podle údajů cestovní agentury Invia mají Češi několikanásobně vyšší zájem o  cestování do  této země než v loňském roce. Češi oceňují zejména stabilní teplé počasí a ideální podmínky pro koupání. „Spojené arabské emiráty jsou pro Čechy atraktivní exotickou destinací po  celý rok. Vyhledávají je tak nejen v  zimě a  na  jaře, ale zájem registrujeme i  v  případě letních dovolených. First Minute zájezdy do této des-

Nejlidnatější z emirátů v  SAE – Dubaj – je místem mnoha nej. Často je označována jako Perla Perského zálivu a patří mezi nejoblíbenější cíle turistů. Ti zde totiž najdou celou řadu lákadel. Mezi ně patří nejvyšší budova světa, nejluxusnější hotel nebo největší obchodní centrum. Nákupní centra v Dubaji nabízejí množství atrakcí pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci mohou obdivovat obří akvária, zabruslit si nebo si prohlédnout největší zpívající fontánu na světě. Únik před vysokými teplotami zase poskytuje nejdelší krytá sjezdovka v  centru Mall of the Emirates. Za  návštěvu stojí i  místní trhy se zlatem, kořením a látkami nebo místní poušť. Zdroj: LESENSKY.cz LPP

5


6

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

www.oko24.cz

AMATÉŘI Většina lidí nepracuje v oboru, který vystudovali – dokazují to průzkumy

i výsledky nejnovější ankety na stránkách Profesia.cz.

Více než polovina vysokoškoláků údajně pracuje v jiném oboru, než vystudovali, stejně jsou na tom tři pětiny středoškoláků. Také pro učební obory i  střední odborné školy s  maturitou platí, že značná část absolventů odchází hned po  ukončení studia pracovat do  jiného oboru a  odliv z  vystudovaného oboru pokračuje i v následujících letech. Několik let od ukončení studia tak působí asi 40  % absolventů středních odborných škol mimo vystudovaný obor. Jde o přirozenou záležitost – ekonomika se rychle mění, lidé si hledají obory, kde mohou získat lepší nebo zajímavější práci. Je také mnohem častější, že během své pracovní kariéry změní zaměření. A  samozřejmě přispívají i další důvody – například obor studia, ve kterém absolvent nenajde uplatnění nebo se jím nechce zabývat a  vývoj profesí jako

KAM NA VÝLET Hurá s dětmi do přírody

PRACOVNÍ ÚRAZY takových. Mimo obor nejméně končí lékaři (pouze 8  % z nich), kteří po  dokončení školy ještě musejí zvládnout odborné atestace, farmaceuti, ale i  lidé ve  specializovaných technic-

kých profesích nebo pedagogové, zejména ti z vyšších stupňů škol. Naopak mimo obor končívají nejčastěji absolventi filosofických oborů, nebo polovina ekonomů či strojařů. Zdroj: ASPEN.PR

LPP

Více tipů na výlet naleznete na

turisturaj.cz turistický portál Plzeňského kraje

Toulejte se s dětmi naučnými stezkami, jeďte na kole do přírody, zažijte zábavu při jízdách na  kolečkových bruslích nebo si vyšlápněte pro úchvatný pohled na některou z rozhleden. V Plzeňském kraji najdete hodně zajímavých možností, kam vzít malé i velké děti. Věřte, nudit se nebudou. Řada naučných stezek je určena přímo menším návštěvníkům, ukazují svět kolem nás zábavnou formou. Třeba v plzeňské čtvrti Slovany se nachází Lesopark Homolka. Lesoparkem vede naučná stezka mající 13 zastávek a  děti parkem provází veveřička Homolička. Seznamuje je s okolní krajinou a děti poznávají během cesty hravou formou barvy květin, šišky, stromy apod. Procházka parkem je ideální i pro kočárky. V horní části lesoparku je nádherné hřiště, které byste určitě neměli minout. Vydejte se na  procházku lesem v  plzeňském Bolevci k  unikátní Kolomazné peci na severním okraji přírodní rezervace Kamenný rybník. Kolomazná pec je jednou z  nejzachovalejších v  Evropě a  je jednou ze zastávek Sigmonodovy naučné stezky vedoucí rekreační oblastí Boleveckých rybníků. Celkem má stezka 7 km a  15 zastávek upozorňujících na  přírodní zajímavosti oblasti, začíná a  končí na  konečné stanici tramvaje číslo 4. Pokud budete absolvovat celou trasu s  dětmi, bude vám cesta trvat zhruba 3 hodiny. Trasa není náročná, vede převážně lesním terénem. Zavede vás do přírodní rezervace Petrovka, kde roste jedna z nejcennějších druhů borovice, k  jeskyni Petrovská díra, která vznikla přirozenou vodní erozí a  v  dávných časech tu přebývali řemeslníci a  tuláci. Uvidíte památný smrk troják, jehož stáří se odhaduje na  více než 140 let. Na  závěr se projdete kolem kamenného a Šídlovského rybníka. Iveta Žánová, oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Plzeňského kraje

Autor fota: Jiří Koptík

Jak předejít neuznání pracovního úrazu

Ze statistik společnosti Vaše nároky.cz, která se zabývá odškodněním za pracovní úrazy, vyplývá, že problémů s  neuznanými pracovními úrazy v  poslední době přibývá. Zaměstnavatelé často používají výmluvy a ze svých povinností se snaží vyvléct, někdy je ale chyba i na straně zaměstnance. Kdy nemusí být úraz uznán jako pracovní?

První věc, kterou bude při evidenci úrazu zaměstnavatel řešit, je, zda měl zaměstnavatel povinné ochranné pomůcky a zda byl střízlivý. Nošení a  používání ochranných pomůcek se čas-

to zanedbává pro jejich nepohodlnost, absence některého ochranného prostředku však může způsobit, že zaměstnavatel nebude povinen zaplatit za pracovní úraz ani korunu. Stejná situace nastane, pokud bude zjištěno, že se zaměstnanec zranil, když byl pod vlivem alkoholu či drog. Zda však zaměstnanec skutečně porušil bezpečnostní předpisy či byl pod vlivem návykových látek, musí prokázat zaměstnavatel. Pokud tak neučiní, úraz by měl být uznán jako pracovní. Dále se řeší, zda si zaměstnanec nezpůsobil úraz svou lehkovážností. Pro uznání pracovního úrazu je také klíčové, kde přesně se stal a kdy. Aby šlo o  pracovní úraz, musí se odehrát v  areálu pracoviště a v pracovní době, avšak pracovní úraz může vzniknout i  před ní či po  ní, například při převlékání do pracovního oděvu. Zdroj: ASPEN.PR

PSÍ léto Na teplé počasí se těšíme, i  když s  sebou přináší zdravotní nástrahy pro lidi i pro jejich čtyřnohé miláčky. Jak jim léto zpříjemnit? Nestříhat je. Logicky se může zdát, že ostříhaný pes snáší vedra lépe. Opak je ale pravdou. Delší chlupy pomáhají pejska ochlazovat, „držet ve  stínu“ a  udržovat tepelnou regulaci těla. Pokud pejska ostříháte úpl-

ně nakrátko, může hrozit přehřátí, úpal nebo dokonce i popálená kůže od  sluníčka. Psí naháče natírejte krémy s  vysokým UV faktorem. Pokud v  létě krmíte psa pouze suchými granulemi, měl by mít dostatečné zásoby vody, protože samotné granule obsahují vody málo. Pokud jdete se psem na  delší procházku, vezměte mu vodu s  sebou. Psi ne-

LPP

Jak jim ho zpříjemnit mají potní žlázy, tak se ochlazují tím, že zrychleně dýchají a vyplazují přitom jazyk. V  extrémních horkách není dobré chodit se psem na  přímé sluníčko. Dopoledne nechte psa jen tak ve  stínu rychle proběhnout, delší venčení si nechte na večerní hodiny. Oblíbenou letní činností psů je koupání ve  volné přírodě nebo v  moři. Psa se nebojte do vody pustit, ale dejte pozor, aby se šel koupat tam, kde je bezpečný vstup do  vody. Koupání je lepší v  pozdějších odpoledních hodinách, protože samotné plavání je pro psy opravdu vyčerpávající činnost a  na  přímém sluníčku by se mohli rychle unavit. Zdroj: Aspen.pr LPP


www.oko24.cz

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

Brigádníku

nenaleť! Nastává doba sezónních prací a letních brigád. Kde hledat a na co dát pozor při jejich sjednávání?

Kromě klasické nabídky na pracovních portálech je možné taky hledat na sociálních sítích. Například LinkedIn můžou využít vysokoškoláci, pokud chtějí získat praxi ve svém oboru. Nejúčelnější jsou však tak jako dříve brigády ve  Vašem okolí u firem, které dobře znáte.

A na co si dát pozor? Pozor na podvodné nabídky: pokud narazíte na  inzerát, který nabízí vynikající podmínky, mzdové ohodnocení a  časovou flexibilitu,

ale za předpokladu, že předem zaplatíte malý vstupní poplatek, zbystřete. Velmi ostražití buďte při sjednávání práce v zahraničí. Letní brigáda by měla být podložená písemnou smlouvou, nejčastěji dohodou o  provedení práce. Vždy by v ní měl

být uveden druh činnosti a způsob, jakým bude zaměstnanec odměněn. Nejde jen o  to, že bez smlouvy nemusíte za  brigádu dostat zaplaceno a  nemáte jak se bránit. Potřebujete být také krytí pro případ úrazu, způsobení škody, nebo pokud přijde do firmy kontrola. Pokud jste student, zohledněte při hledání práce nejen finanční přínos, ale zejména i možné nabytí zkušeností do  budoucího zaměstnání, nebo zdokonalení se při komunikaci v cizím jazyce. Práci vykonávejte s  nasazením. Často se stává, že zaměstnavatelé projeví po  zkušenosti s brigádníkem zájem zaměstnat ho po ukončení studia. Zdroj: Aspen.pr (Profesia.cz) SP

7


8

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

www.oko24.cz

KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY Škoda Superb Spider-Man: Homecoming

Srdečně vás vítáme

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi, 2017

Režie: Philippe de Chauveron Hrají: Christian Clavier, François Damiens, Elsa Zylberstein, Ary Abittan, Anne Dorval, … Premiéra: 27. 7. 2017 V hlavní roli této komedie se představí ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je velice respektovanou osobností francouzské literární scény. Tento bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky a je dokonale odtržen od reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi, lidem bez domova, na útěku...xxxxx

Režie: Jon Watts Hrají: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr., … Premiéra: 6. 7. 2017 Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider-Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky ... Zdroj: Falcon

Komedie / Francie / Belgie, 2017

Zdroj: CinemArt Elsa Zylberstein, Christian Clavier

Válka o planetu opic Akční / Dobrodružný / Drama / Sci-Fi, 2017

Režie: Matt Reeves Hrají: Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer, … Premiéra: 13. 7. 2017

generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách … Zdroj: CinemArt

novinky ve výbavě

Od konce května sjíždí vozy ŠKODA SUPERB z linky v Kvasinách s několika novými výbavovými prvky: Care Connect s automatickým tísňovým voláním (od základní výbavy): Nejdůležitější funkcí Care Connect je tísňové volání, které se aktivuje po nehodě. Vůz naváže hlasové a datové spojení s nouzovým dispečinkem. Lze spustit i manuálně. Součástí je také ŠKODA Connect App, díky kterému je možný i vzdálený přístup k vozidlu.Na dálku zjistíte, zda má vůz zavřená všechna okna i dveře nebo zda jsou vypnutá světla ...

Infotainment: 9,2palcový displej ve skleněném designu a SmartLink+ Pro obsluhu řady funkcí jsou ve voze ŠKODA SUPERB k dispozici optimalizované systémy infotainmentu na zvětšené úhlopříčce displeje. SmartLink+ z telefonu do vozu přenáší aplikace z oblastí navigace, infotainmentu a komunikace a kromě toho také poskytuje údaje o vozidle. Asistenční systémy: Signalizace vzdálenosti při parkování

roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z  inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného

Na dotazy odpovídá:

Plzeň, nám. Republiky 2

vulgární soused

Křen selský Křen rozpouští hleny v těle a dokáže si výborně poradit s počínající infekcí. Obsahuje vitamíny, podporuje trávení i metabolismus, ale též uvolňuje nosní dutiny a horní cesty dýchací. Nejlepší je čerstvý, tepelnou úpravou a sterilizací ztrácí své účinky. Zředěnou křenovou šťávu lze též použít jako kloktadlo. V zahradách se často vyskytuje zcela svévolně, běžně jej najdeme ve volné přírodě. Z hlediska zahradníků jde o  plevel, z  hlediska botaniků o  bylinu, z  hlediska lékařství o léčivou rostlinu, je však právě i nepostradatelnou pochutinou – nejčastěji jej konzumujeme v  podobě nastrouhaných kořenů a je neodmyslitelnou součástí mnoha pochoutek. Zdroj: www. ceskestavby.cz (Petr Pojar) MC

Sedadlo řidiče s masážní funkcí, snazší komunikace ve vozidle a dvojitá akustická skla: Celý systém zajišťuje vyšší konfort pro cestující včetně zesílení hlasu – přenášející hlasy řidiče a spolujezdce pomocí mikrofonu v kokpitu k cestujícím na zadních sedadlech. Zdroj: TZ Škoda – Auto SP

Advokátní PORADNA JUDr. Jiří Vlasák ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Válka o planetu opic začíná dva

s Manoeuvre Assist, Varuje nejen prostřednictvím optických a akustických signálů, ale v případě potřeby vůz automaticky zabrzdí a zabrání tak kolizi.

Dobrý den, oznamovali jsme na policii, že nám soused opakovaně nadává, a to velmi vulgárně, a policie nám poté oznámila, že věc postoupila na městský úřad k projednání přestupku. Teď přišlo vyrozumění z úřadu, že máme podat návrh na projednání přestupku souseda, jinak se celou věcí úřad zabývat nebude. Je tento postup správný? Pavel a Hana A., Rokycany Ano, tento postup je správný. Některé přestupky, mezi jiným i přestupky proti občanskému soužití, který zřejmě přichází v úvahu ve Vašem případu, vy-

žadují ke svému projednání návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. U těchto tzv. „návrhových“ přestupků, lze podat návrh příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Na základě Vašeho návrhu tedy bude zahájeno řízení o přestupku s označenou osobou. Jen upozorňuji na skutečnost, že od  1. 7. 2017 nabývá účinnosti nový zákon o přestupcích, a to zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Otázku vlivu případných změn na probíhající řízení doporučuji raději projednat s právníkem. JUDr. Jiří Vlasák www.akvlasak.cz


www.oko24.cz

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

Tabletové rameno

Čisté vody evropské

Jak se mu vyhnout?

kou zad o opěradlo židle, eventuálně použít relaxační polohu a opřít i hlavu.

Výbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dříve Více než 85 lokalit ke koupání sledovaných v  celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody – podle výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání zveřejněné v květnu tedy voda neobsahovala téměř žádné znečišťující látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy Evropské unie splnilo více než 96 procent lokalit ke koupání. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí a  Evropské komise potvrzuje čtyřicetiletý pozitivní trend stále čistější vody na plážích a  koupalištích v  celé Evropě. Posouzení vychází z analýzy vzorků vody z více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalit ke koupání a je dobrým ukazatelem pro výběr nejlepších míst a  pravděpodobně nejkvalitnější vody pro nadcházející léto. U  odebraných vzorků vody ke koupání se zjišťuje, zda nejsou

kontaminovány fekáliemi z odpadních vod z  kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat. Fekální znečištění vod představuje rizika pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěny vody využívané ke  koupání. Koupání na  kontaminované pláži nebo v  kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. V  posledních letech se naprostá většina koupališť v  Evropě může pochlubit dobrou kvalitou vody. V  roce 2016 splňovalo minimální požadavky na  „přijatelnou“ kvalitu vody stanovené směrnicí EU o  vodách ke  koupání 96,3  % lokalit, což je ve  srovnání s  rokem 2015, kdy tyto požadavky splňovalo 96,1  % míst, mírný vzestup. Více než 85 % (85,5) lokalit ke  koupání splnilo nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody, což je ve  srovnání s  84,4 % v roce 2015 rovněž o něco více. Zdroj: www.europa.eu, Autor foto: Zdenek Kintr (www.fotoduki.cz) MC

Bez PILOTA

Více zpráv na www.OKO24.cz

pilotního létání, který se odehrál 2. a 3. června v areálu DEPO2015 v Plzni.

Více než 7 tisíc lidí dorazilo na druhý ročník DronFestu – unikátního festivalu bez-

„Návštěvnost byla oproti loňskému premiérovému ročníku téměř dvojnásobná, z čehož jsme nadšeni. Je vidět, že bezpilotní létání se těší stále většímu zájmu. Jsme rádi, že jsme mohli lidem zprostředkovat show, která nemá v České republice obdoby a která byla zároveň zařazena mezi největší svého druhu na světě,“ zhodnotil průběh akce primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně SP

Novinka ve FN Plzeň

Více zpráv na www.OKO24.cz

Pracoviště intervenční radiologie v lochotínské části Kliniky zobrazovacích metod bylo rozšířeno o další velmi moderní katetrizační sál s angiografickým přístrojem. Přednosti této novinky popisuje primář prof.  MUDr.  Jiří Ferda, Ph.D.: „Katetrizační sály jsou určeny pro výkony intervenční radiologie, která využívá ionizujícího záření pro léčebné výkony prováděné cévní cestou. Speciální nástroje můžeme s minimálním narušením celistvosti lidského těla zavést, kam je potřeba. Například

9

lze touto cestou ošetřit nemocného s cévní mozkovou příhodou, zúžením končetinových tepen, nebo naopak můžeme takto léčit některé typy nádorů jater, aplikací speciálních látek přímo do nádorové tkáně.“ Zdroj: FN Plzeň SP

Tabletové (iPadové) rameno neboli tzv. iPad shoulder je termín, který se v posledních letech často používá v  souvislosti s  bolestí ramen ve spojení s dlouhodobým používáním tabletů, elektronických knih a smartphonů. Jak se mu vyhnout? Pokud s  mobilem nebo tabletem musíme pracovat, je důležité tuto činnost omezit pouze na dobu, která je nezbytně nutná. Při práci je výhodné se opírat celou dél-

Abychom nepřetěžovali ramena a paže při držení zařízení, je důležité opřít si ruce například o trup nebo stůl. Pokud pracujeme s tabletem, můžeme využít stojánek a zařízení v rukách vůbec nedržet. Doma nebo jinde, kde se můžeme volně relaxačně položit třeba na sedačku, se pak snažíme, abychom měli tablet položený na nohou nebo polštáři. Je třeba mít povolené svaly trupu a  těla včetně horních končetin a jen používat ruce. Důležité je při práci ve  strnulé pozici využívat dynamické změny polohy a  úlevové polohy, při kterých se svaly protáhnou a zrelaxují. Také se snažte mít hlavu v menším předklonu a  nedívat se do  tabletu dolů, ale co nejvíce před sebe. Pro vyvážení zatížení pohybového aparátu, především u mladých lidí, je však nejdůležitější přiměřená a  pravidelná pohybová aktivita. Zdroj: ASPEN.PR LPP

Účelný dron Drony se staly v posledních letech velmi populární technologií. Tyto bezpilotní vrtulníky nebo letadla, fungující na bázi RC modelů, nesoucí například kamery, termokamery a jiná monitorovací zařízení, poskytují při leteckém snímkování důležitá data pro nejrůznější účely. Nejenže zvládají skvěle natáčet záběry ze vzduchu pro použití ve filmové či hudební produkci, ale jejich použití je důležité i pro monitoring důležitých infrastruktur, ropovodů, dálnic, či vědeckých výzkumů.

Tahle létající „hračka“ zvládá 3D mapování povrchu, díky čemuž se vytváří geografické modely a mapy. Využívat se může i v zemědělství při sledování kvality hnojení, osevu apod. Drony jsou pak především skvělou pomůckou v oblasti bezpečnosti. Mohou ji využívat záchranáři pro rychlé vyhledání nehody, hasiči pro zachycení velikosti požáru, policie pro

získání potřebných dat pro chycení pachatele. Dále je podstatné jejich použití pro monitorování a focení těžko dostupných míst, například větrných elektráren, určitých typů střech, kde je zapotřebí změřit jejich zatížení v případě sněhu, apod. Navíc nahraná dokumentace může posloužit i jako materiál pro pojišťovnu. Není tedy pře o tom, že by pro drony nebylo

využití. Velmi snadno se ovládají, jejich příprava k vzletu je v podstatě okamžitá, míra přenosnosti výstupů maximální a díky své odolnosti se mohou posílat do životně nebezpečných oblastí. Problémem je, že posbíraná data mohou být velmi delikátní a v případě odcizení nosiče (a tím i pořízených dat) může dojít k vážným následkům. Zdroj + Foto: www.protext.cz (M2C)

MC


10 MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

s okem v kuchyn

i

Pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů www.recepty.eu

DOMÁCÍ VANILKOVÁ ZMRZLINA PODLE LUBY SKOŘEPOVÉ

www.oko24.cz

horoskopy Rak

22. 6. – 22. 7.

Ingredience: 2 vanilkové lusky, 1 l mléka, 8 žloutků, 1 lžička mouky, 280 g cukru, 0,4 l smetany ke šlehání

Lev

23. 7. – 22. 8.

Postup: Vanilkové lusky necháme vyvařit v 0,25 l mléka. Poté mléko smícháme s rozšlehanými žloutky, cukrem a  přidáme zbytek mléka. Směs prohřejeme, nesmí se vařit. Po  vychladnutí do  ní vmícháme vyšlehanou

smetanu. Nakonec dáme do misek a necháme zamrazit.

KUŘECÍ KARBANÁTKY S CELEREM

Panna

23. 8. – 22. 9.

Váhy

23. 9. – 23. 10.

Ingredience: 1 celer, 700 g kuřecích prsou, 4 vejce, 3 stroužky česneku, sůl, pepř (mletý), kari, olivový olej Štír

Postup: Celer očistíme a nasekáme najemno. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a pomeleme mlýnkem na maso, případně také nasekáme najemno. Ve velké míse smícháme maso a celer, přidáme prolisovaný česnek, sůl, pepř, kari koření a vejce a důkladně promícháme. Uděláme jednolitou směs, ze které rukama

24.10. – 22.11.

tvoříme karbanátky a smažíme je v rozpáleném olivovém oleji asi 5 minut z každé strany. Podáváme se zeleninovým salátem dle chuti.

Soukromá inzerce Zadání soukromé inzerce: na www.magazinoko.cz „soukromá inzerce“ www.OKO24.cz

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM na facebooku! Naše adresa:

Cena: 120 Kč jeden kraj 200 Kč oba kraje

(pro jedno vydání)

Tel.: 371 120 915

www.facebook.com/magazinoko

Naše internetové stránky: www.magazinoko.cz www.OKO24.cz

Redakce: Obchodní ředitelka: Romana Šmídová +420 602 366 896 romana.smidova@magazinoko.cz Inzertní poradce: Bohuslav Smítka (pro KV kraj) +420 371 121 368 smitka@magazinoko.cz Redaktorka: Lenka Staňková +420 371 121 065 stankova@magazinoko.cz Asistentka propagace: Romana Šmídová ml. +420 774 051 880 smidova@magazinoko.cz Asistentka / Grafička: Magdalena Čábalová +420 777 131 880 asistent@magazinoko.cz

Příští – zářijové vydání: od 1. 9. 2017

Střelec

23. 11. – 21. 12.

Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

červenec 2017

Léto si vychutnávejte plnými doušky, jen pozor, ať to nepřeženete se sluněním a tělesnou námahou. Prostě i o prázdninách platí, že všeho s mírou a rozumem.

V nejbližších několika dnech buďte opatrní, dávejte si pozor na podvodníky všeho druhu, Kozoroh ať nějakému nesednete na lep. 22. 12. – 20. 1. A dvojnásob to platí ve finanční oblasti.

Léto je tady a vy jste úplně bez energie. Ruku na srdce, můžete si za to sami, tak dlouho jste neposlouchali protesty vašeho těla, až vám síly došly. Nezbude, než odpočívat.

Letní měsíce jsou ideální pro poznávání nových míst a navazování nových přátelství. Kdo ví, třeba se mezi nimi najde přátelství, které časem přeroste v lásku.

Doposud jste si mysleli, že jste s partnerem naladěni na stejnou notu, o dovolené to však mezi vámi zaskřípe. Zkuste příště lépe komunikovat a předem si vysvětlit své představy. O dovolené hoďte za hlavu všechno, nemožnou pracovní dobu, nemožného šéfa i závistivé kolegy. A nejlépe i vaření, raději si připlaťte a volno skutečně prolenošte. K dobré kondici vám nejlépe pomůže pohyb na čerstvém vzduchu. S podivným nápadem přijde váš vzdálený příbuzný, než se rozhodnete, jak mu odpovíte, dobře se rozmyslete. Odborníci na mezilidské vztahy stále častěji doporučují oddělené dovolené pro páry, v nichž každý má jinou představu o trávení volného času. Proč to nezkusit?

■ Koupím vše z pozůstalosti – nábytek, chrom. lustry a lampičky, sklo, porcelán (hrnky, kořenky, sošky), obrazy, hodiny, knihy a časopisy – pohlednice. Tel.: 603 872 698. ■ Koupím flexaret, mikroma, stereomikroma, měchové aj. foťáky, lampová rádia – talisman, philips, telefunken aj., náramkové a kapesní hodinky. Tel.: 603 872 698. ■ Koupím bajonet, šavli, lovecký tesák, mince, odznaky vzorný voják, vojenské učiliště apod., dalekohled, vzduchovku, poplašňák, celtu, vyznamenání za obranu, řád rudého praporu, aj. Tel.: 603 872 698.

Vodnář

21. 1. – 20. 2.

Ryby

21. 2. – 20. 3.

Beran

21. 3. – 20. 4.

Býk

21. 4. – 21. 5.

Blíženci

22. 5. – 21. 6.

Sejde ze setkání, na které jste se velmi těšili. Dovolená s rodinou ale vaše zklamání vyléčí. Hvězdy vám slibují nevšední zážitky. Jen, aby to unesla vaše peněženka. Ze všech sil se snažte vyhýbat se sporům, tento měsíc byste v nich nemuseli vždy zvítězit. Jen byste si zadělávali na žaludeční vředy. Raději prchněte do přírody. Máte pocit, že ostatní si užívají dovolené a jen vy jste zahlceni prací. Ale nebojte se, všeho do času. Co vám nedopřeje červenec, srpen vám bohatě vynahradí. Dobrá nálada vám nechybí, kéž by se to samé dalo říci i o penězích. Jejich nedostatek pocítíte obzvlášť bolestně při plánování dovolené. Nezbude, než příště více spořit.

■ Koupím staré housle, violu, lesní roh, trumpetu apod., i poškozené, tel.: 603 872 698. ■ Koupím garáž v Dobřanech – ulice Plzeňská nebo Sokolovská. Tel.: 602 366 896. ■ Prodám velmi pěkný traktorový nákladní přívěs 5 t. Cena 38 tis. Tel.: 728 110 320 (Plzeň-sever). ■ Koupím staré obrazy a jiné starožitnosti. Platba ihned v hotovosti. Nabízím solidní jednání. Vykoupím i celou pozůstalost. Tel.: 728 170 900, e-mail: antikvs@seznam.cz.

Uzávěrka příjmu inzerce: 17. 8. 2017

MAGAZÍN OKO Karlovarsko je distribuován v těchto městech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Chodov,Nová Role, Hroznětín, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Březová, Lomnice, Svatava, Kynšperk nad Ohří, Františkovy Lázně, Kraslice, Lázně Kynžvart, Rotava, Planá, Habartov.

MAGAZÍN OKO měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. VII/2017, červenec 2017 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD IČO: 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany. Korespondenční adresa: Petřínská 2, 326 00 Plzeň. Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E-mail: eOKO@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Neoznačené foto v obsahu je ilustrační. Ev. č. MK ČR E 17909

sudoku o hrneček

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Vyluštěnou sudoku zašlete do naší redakce (MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, Plzeň, 326 00), nebo naskenovanou na e-mail eOKO@magazinoko.cz, a budete zařazeni do slosování. Uzávěrka příjmu hracích polí je 17. 8. 2017. Výherce bude zveřejněn v příštím vydání. Hrneček nezasíláme. Pro výherce bude výhra připravena v naší redakci, kde si ji po předchozí domluvě může vyzvednout (do max. 3 měsíců). Výhercem z minulého vydání je Jiřina Černá z Břas.

................................................. Jméno, příjmení, město:

.................................................


www.oko24.cz

MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

Minulý výherce: Václav Prokeš z K. Varů

11


12 MAGAZÍN OKO VII/2017 – Karlovarský kraj

www.oko24.cz

Karlovarský MAGAZÍN OKO VII 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you