__MAIN_TEXT__

Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Ποιά είναι η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα στη χώρα κ. Πρωθυπουργέ;

ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ: 100 χρόνια ιστορίας Ο νέος ΚΕΝΑΚ 2017 Ψηφιακή εποχή για τους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων - συνεχίζονται τα σεµινάρια της ΠΕΣΕΔΕ 73ο Τακτικό Συνέδριο ΠΕΣΕΔΕ συµπεράσµατα


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Κωδικός εντύπου 011271 ∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε Editorial • Ερώτηµα προς κυβερνώντες: Ποια είναι η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα στη χώρα;

6

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης οι Μηχανικοί της κατασκευής

9

Απεβίωσε ο τ. Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Αναστάσιος Κουτεντάκης

15

Γεγονός η ψηφιακή εποχή στους διαγωνισµούς για τα ∆ηµόσια Έργα

17

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο νέος κανονισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ κτιρίων

21

100 χρόνια λειτουργίας του ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ

37

Οι 12 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει µία εργοληπτική επιχείρηση

46

Επιχειρηµατικά νέα

50

Στοιχεία Συνδέσµων

62

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γιώργος Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τάσος Γακίδης Νοµικός Σύµβουλος ΠΕΣΕ∆Ε ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Πελαγία N. Κατσούλη ΕΚ∆ΟΤΗΣ GOBLUEHELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@gobluehellas.org www.gobluehellas.org ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα zabara@gobluehellas.org

www.pesede.gr Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ GOBLUEHELLAS


6

Εργοληπτικόν βήµα

• Ερώτηµα προς κυβερνώντες: Ποια είναι η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα στη χώρα; «Πρέπει να ξεριζώσουµε από τη χώρα την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα» είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας, µιλώντας στον ΣΒΒΕ και πρόσθεσε ότι: «Προσωπική µου επιδίωξη είναι η ανάπτυξη υγιούς επιχειρηµατικότητας χωρίς όµως συνθήκες ζούγκλας. Η ρήξη µας µε το παρελθόν της ευνοιοκρατίας πελατειακών σχέσεων προνοµιούχων ελίτ ήταν είναι και θα παραµείνει απόλυτη». Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουµε σε διάφορα ενηµερωτικά site, ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, κατά την οµιλία του στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο Θεσσαλίας µας ενηµέρωσε ότι «Μόνο µε συνέργειες µέσω των Σ∆ΙΤ θα γίνονται έργα». Συνεχίζοντας την ανάγνωση µαθαίνουµε ότι « δύο νέες προτάσεις για την κατασκευή και διαχείριση µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων µε Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) κατατέθηκαν στην Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ του υπουργείου Οικονοµίας, ενώ προχωρούν και οι αδειοδοτήσεις για την κατασκευή των µονάδων σε Ήπειρο και Σέρρες … Στην αγορά επισηµαίνουν την ταχύτητα µε την οποία έλαβε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις (αρχαιολογικά, οικοδοµική άδεια κ.λπ.) η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που θα κατασκευάσει και θα διαχειριστεί τη µονάδα της Περιφέρειας Ηπείρου. Όπως λένε, µέσα σε δύο µήνες η εταιρεία έλαβε όλες τις άδειες και σύντοµα θα είναι έτοιµη να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής της µονάδας. Υπενθυµίζεται πως πρόκειται για έργο 52 εκατ. ευρώ για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης δυναµικότητας 105.000 τόνων ετησίως. Λίγο πιο αργή είναι η διαδικασία για την αδειοδότηση της µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων στις Σέρρες, την οποία έχει αναλάβει η κοινοπραξία Archirodon - Intrakat - Envitec. Το έργο είναι ύψους 36,2 εκατ. ευρώ και όλα δείχνουν πως θα ληφθούν οι τελευταίες άδειες µέσα στις επόµενες ηµέρες», επίσης: «… Στην περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζονται οι αντιδράσεις ορισµένων δηµάρχων, αλλά προ ηµερών εγκρίθηκε η προγραµµατική σύµβαση από το περιφερειακό συµβούλιο και αναµένεται η έγκρισή της και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την υπογραφή του συγκεκριµένου κειµένου ανοίγει ο δρόµος για την υπογραφή της σύµβασης Σ∆ΙΤ µε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία είναι προσωρινός µειοδότης από τον Αύγουστο του 2014, … Εξελίξεις αναµένονται και στο έργο Σ∆ΙΤ του νοµού Ηλείας, ύψους περί τα 40 εκατ. ευρώ, στο οποίο προσωρινός ανάδοχος είναι η κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ - Μεσόγειος. Εκτιµάται πως µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει εγκριθεί η χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, ώστε να προχωρήσει και η υπογραφή της σύµβασης» κ.ο.κ. Νοµίζω καταλάβαµε όλοι. Η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα «της ευνοιοκρατίας πελατειακών σχέσεων προνοµιούχων ελίτ» που πρέπει να ξεριζωθεί, µάλλον είµαστε όλοι εµείς οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και καλούµαστε να πληρώσουµε εξωφρενικούς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να ξεριζωθούµε «για το καλό µας». Η υγιής επιχειρηµατικότητα «µη προνοµιούχων ελίτ» (πχ ΤΕΡΝΑ, Archirodon, Intrakat, Envitec, J&P ΑΒΑΞ, Μεσόγειος κλπ,) είναι µάλλον αυτή, όπου έρχεται το Κράτος και δίνει έργα Σ∆ΙΤ µε εξασφαλισµένη κερδοφορία και πληρωτέα σε εξασφαλισµένες δόσεις από λεφτά που θα µαζεύει το Κράτος από όλους τους υπόλοιπους, εµάς τους κακούς «κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες», έργα που θα κοστίσουν εν τέλει 2-3 φορές όσο τα συµβατικά. Το κακό είναι ότι όλα αυτά δεν συµβαίνουν σε κάποια δικτατορία της Λατινικής Αµερικής ή σε κάποια µπανανία της Αφρικής. Ω του θαύµατος συµβαίνουν στο λίκνο της ∆ηµοκρατίας, στην Ψωροκώσταινα, που αν και πτωχευµένη διαθέτει πακτωλούς για Σ∆ΙΤ καθώς και 2,4 δις για δηµιουργία θέσεων εργασίας στις … ΗΠΑ. Κύριε Πρωθυπουργέ µην κουράζεστε άλλο, το αποφάσισα: επιθυµώ να γίνω κι’ εγώ «υγιής επιχειρηµατίας». Ετοιµάστε µια σύµβαση Σ∆ΙΤ και έρχοµαι τρέχοντας να υπογράψω …

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γιώργος Γάγαλης, (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Θεσ/νίκης & ΚΜ.) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Αριστοτέλης Μυλωνάς, (τ. Πρόεδρος του ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μαρία Τσιοµπάνου, (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευάγγελος Γαλάνης (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πατρών) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Λασιθίου) ΤΑΜΙΑΣ Εµµανουήλ Σινωπίδης (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πιερίας) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Βάρκας Ιωάννης (ΣΠΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας) Γαλάνης Στέργιος (ΣΕ∆Ε Σερρών) Γρυλλάκης Αναστάσιος (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου) ∆ερµεντζόγλου Ιωάννης (ΣΠΕ∆Ε Καβάλας) Ζωντανός Ηλίας (ΣΠΕ∆Ε Μεσσηνίας) Καλογρίδης Εµµανουήλ (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Χανίων) Καλτσάς Νικόλαος (ΣΠΕ∆Ε Φθιώτιδας) Καντζούκης Ιωάννης (ΣΕ∆Ε Ηλείας) Κατσικάρη Γεωργία (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Θράκης) Κοτορένης Χρήστος (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Καστοριάς) Κυρίτσης Βάϊος (Γεν. Γραµµατέας ΣΕ∆Ε Λάρισας) Λύρος Κωνσταντίνος (ΣΕ∆Ε Μεσολογγίου – Ναυπάκτου)

Μήτρου Ηρώ (Γενική Γραµµατέας ΣΠΕ∆Ε Θεσσαλονίκης & Κεντρ. Μακεδονίας) Παπαβασιλείου Αναστασία (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Άρτας) Παπαευαγγέλου ∆ηµήτρης (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Ρουπακιάς Γεώργιος (ΣΕ∆Ε Λάρισας) Τσάντας Παναγιώτης (ΣΕ∆Ε Καβάλας) Τσιακίρης Απόστολος (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Έβρου) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γιώργος Γάγαλης Μυλωνάς Αριστοτέλης Μαρία Τσιοµπάνου Ευάγγελος Γαλάνης Στέργιος Γαλάνης Γιώργος Ρουπακιάς Απόστολος Τσιακίρης ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Ρούλιος Αντώνιος (Ρέθυµνο) Ορφανίδης ∆ηµήτριος (Καβάλα) Πολιτίδης Θεοδώρος (Πτολεµαΐδα) AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Γελαδάρης (Πιερίας) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κουβουκλιώτης Φώτης (Θεσσαλονίκης & Κ.Μ) Κουτράκης ∆ηµήτρης (Ρέθυµνο) Μαντάς Πέτρος (Πάτρα)


9

Εργοληπτικόν βήµα

Σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον εργοληπτικό κόσµο της χώρας πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στην Άρτα το 73ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης οι Μηχανικοί της κατασκευής

Η

ΘΕΜΑ

συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τα παράγωγά της κυρίως στον κλάδο των Μηχανικών της κατασκευής και των αυτοαπασχολούµενων βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του τριήµερου Συνεδρίου, στο οποίο κατέστη σαφές το επαγγελµατικό και οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος. Με τη διαπίστωση ότι αποδοµείται συστηµατικά η βάση πάνω στην οποία έχει στηριχθεί µέχρι σήµερα η οικονοµία της Ελλάδας, τις µικρές και µεσαίες δηλαδή εργοληπτικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους, ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γιώργος Γάγαλης κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου, το οποίο είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι αυτοαπασχολούµενοι στην πυρά - Οι Μηχανικοί της κατασκευής στο απόσπασµα». Αναφερόµενος στο τεράστιο πρόβληµα που δηµιουργεί ο νέος ασφαλιστικός νόµος λόγω των µεγάλων ασφαλιστικών εισφορών (38% για τους µηχανικούς), στην υπερφορολόγηση και στις διαρκώς εντεινόµενες και αυξανόµενες δυσκολίες για τον κλάδο ο κ. Γάγαλης κάλεσε την Πολιτεία να δώσει λύσεις. «Οι Μηχανικοί εχουν αντεπεξέλθει σε τεράστιες δυσκολίες µέχρι σήµερα και µάλιστα έχουν συνδράµει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και σήµερα έτσι θα γίνει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γάγαλης, ενώ κάλεσε την Πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί διευκολύνοντας την δραστηριότητα του κλάδου που αποτελεί κινητήριο µοχλό της οικονοµίας. Ενδεικτικό, είπε, είναι το γεγονός ότι ενώ από πέρυσι τον Αύγουστο ισχύει νέα νοµοθεσία, µέχρι και σήµερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης.


10

Εργοληπτικόν βήµα

Την πόρτα εξόδου δείχνει η Πολιτεία σε µικροµεσαίες εταιρίες και αυτοαπασχολούµενους Συµπερασµατικά κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε τόνισε ότι το σύνθηµα του Συνεδρίου είναι και η ουσία της κατάστασης που επικρατεί: «∆υστυχώς αυτή τη στιγµή οι Μηχανικοί της κατασκευής βρίσκονται στο στόχαστρο. Αν αναλογιστεί κανείς το 38% των ασφαλιστικών εισφορών την φορολογία περίπου κατά µέσο όρο πάνω από 29% και προσθέσει και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις, εισφορές αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύµατος και διάφορα άλλα, καταλήγει σε µια συνολική επιβάρυνση της τάξης του 75%. Κανένας ελεύθερος επιχειρηµατίας, µικρή επιχείρηση, δε µπορεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιες επιβαρύνσεις».

ΘΕΜΑ

Ταυτόχρονα ο κ. Γάγαλης επισήµανε ότι η εξώθηση σε επαγγελµατικό αφανισµό των αυτοαπασχολούµενων δηµιουργεί σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα: «Η πολιτεία διαπιστώνουµε ότι δείχνει την πόρτα της εξόδου σε αυτούς που επί δεκαετίες ήταν ο κινητήριος µοχλός της ελληνικής οικονοµίας. Στον αντίποδα φαίνεται από όλη τη σειρά της νοµοθέτησης και όχι µόνο της σηµερινής κυβέρνησης, θα έλεγα των τελευταίων δέκα ετών, ότι προκρίνεται το οικονοµικό µοντέλο της ∆υτικής Ευρώπης. ∆ηλαδή λιγότεροι αυτοαπασχολούµενοι και µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι αυτό δηµιουργεί κοινωνικό πρόβληµα καθώς χιλιάδες αυτοαπασχολούµενων (δεν είµαστε µόνο εµείς οι µηχανικοί της κατασκευής αυτοαπασχολούµενοι, υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι, χασάπηδες, µανάβηδες) εξωθούνται εκτός επαγγελµάτων και ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµικής δραστηριότητος σταµατάει µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους κλάδους. Όπως είπα και πριν, µέσα από το θάνατο αυτών των χιλιάδων επαγγελµατιών, ωθείται η αντικατάσταση ή η υποκατάστασή τους από µεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να µην είναι καν ελληνικές. Τονίζοντας ότι ένα σηµαντικό τµήµα έµπειρου επιστηµονικού δυναµικού και δει µηχανικών αναγκάζεται, λόγω της επικρατούσας κατάστασης, να βρεθεί εκτός παραγωγικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε σηµείωσε ότι η µεταφορά της έδρας πολλών εταιριών προς το εξωτερικό δηµιουργεί και θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού: «Γνωρίζετε ότι πολλοί έχουν εξαναγκαστεί να µεταφέρουν την έδρα τους στις ξένες όµορες χώρες. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί και θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού καθώς αυτές οι επιχειρήσεις µε πολύ µικρότερη φορολογία, πολύ µικρότερο βάρος ασφαλιστικών εισφορών µπορούν πλέον, στο πλαίσιο της ενωµένης Ευρώπης, να έρχονται και να ανταγωνίζονται ευθέως τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό το ζυγό ας το πούµε, αυτών των επιβαρύνσεων».


Εργοληπτικόν βήµα Βέβαια, ο Έλληνας µηχανικός, συνέχισε ο κ. Γάγαλης «και ειδικά, οι µηχανικοί της κατασκευής, έχουν επιβιώσει από πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Μην ξεχνάµε, η ΠΕΣΕ∆Ε έχει µια ιστορία 85 ετών. Ο Σύνδεσµος από τον οποίο προέρχοµαι, φέτος κλείνει τα 100 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. Άρα έχουµε περάσει κατοχές, εµφυλίους, οικονοµικές καταστροφές και παρ’ όλα αυτά και τότε γίνονταν έργα και τότε κατάφεραν οι τότε συνάδελφοί µας να σηκωθούν, να σταθούν πάλι στα πόδια τους και ν’ ανασυγκροτήσουν την Ελλάδα από τις στάχτες της. Αυτό θα γίνει και τώρα, όµως για να γίνει θα πρέπει η πολιτεία αν µη τι άλλο, να σταµατήσει να βάζει σ’ αυτό τον κινητήριο µοχλό της οικονοµίας εµπόδια».

Γ. Γάγαλης: Χρειάζονται δύο για χορέψουν ταγκό Κλείνοντας µε τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε δεσµεύτηκε ότι η Οµοσπονδία θα συνεχίσει να είναι σύµµαχος της Πολιτείας σε κάθε προσπάθεια που θα οδηγεί στην ανάπτυξη µε ουσιαστικές προτάσεις, όπως έχει µέχρι τώρα παρουσιάσει και ουσιαστικό διάλογο προς όφελος τόσο των εργοληπτών όσο και του συνόλου της κοινωνίας. «Εµείς θα κάνουµε την προσπάθειά µας, παρ’ όλα αυτά το ταγκό χορεύεται από δύο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ευήκοον ους», είπε χαρακτηριστικά και απευθυνόµενος στην εκπρόσωπο της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη τόνισε ότι «είµαστε στη διάθεσή της για οτιδήποτε χρειαστεί, στοιχεία, προτάσεις και θα παρακαλούσαµε να προωθηθούν στα ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια». Μέσα από ένα γόνιµο διάλογο, διεξοδικές τοποθετήσεις των συνέδρων και σύνθεση διαφορετικών απόψεων, ελήφθησαν, µεταξύ άλλων οι ακόλουθες αποφάσεις: • Με βάση το δικαίωµα κάθε χώρας να έχει εθνικό δίκαιο για έργα κάτω των κοινοτικών ορίων των 5.285.000 ευρώ, η ΠΕΣΕ∆Ε θα ζητήσει, σύµφωνα µε την οδηγία 24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλούνται οι εργοληπτικές εταιρείες έως του κοινοτικού ορίου, των 5.285.000€, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι κάτω απ’ το όριο της Β’ τάξης ως έχει σήµερα, και χωρίς απαίτηση άλλων προϋποθέσεων, των νέων νόµων 4412 και 4472, δηλαδή επιπλέον εµπειρία τριετίας, οικονοµική ικανότητα κτλ. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευθεί το πολύτιµο εθνικό κεφάλαιο των νέων επιστηµόνων δηµιουργώντας και κρατώντας τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η µελλοντική ανάπτυξη της χώρας. • Παράλληλα, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν αλληλένδετη σχέση µε τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, να συνταχθεί κείµενο από το νοµικό σύµβουλο της ΠΕΣΕ∆Ε και µε τη συνδροµή του Προεδρείου να κατατεθεί στα αρµόδια Υπουργεία και στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ. • Η ΠΕΣΕ∆Ε να προτείνει στον αρµόδιο Υπουργό να νοµοθετήσει, ώστε στα έργα που θα γίνονται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέχρι 60.000 ευρώ, να ισχύει η εντοπιότητα, η οποία να οριοθετείται στην Περιφέρεια του αιτούντος.

11


12

Εργοληπτικόν βήµα

Χαιρετισµοί Εκπροσώπων κοµµάτων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πυλώνας της αναπαραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ο κλάδος των Μηχανικών της κατασκευής

ΘΕΜΑ

Χαιρετισµούς στο Συνέδριο απηύθυναν εκπρόσωποι κοµµάτων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριµένα, η Υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ο. Γεροβασίλη, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη συνεργάτη της κ. Μ. Λιναρδάτου, ο εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Νίκος Αντωνιάδης και ο ∆ήµαρχος της Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης. Στον χαιρετισµό της η κ. Γεροβασίλη έκανε µία σύντοµη αναδροµή στην πορεία του κατασκευαστικού κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια λέγοντας ότι έχουν σηµειωθεί σηµαντικά άλµατα στην απόκτηση τεχνογνωσίας και αναφέρθηκε στην χρηµατοπιστωτική και δηµοσιονοµική κρίση που ανέκοψε, όπως είπε, την πορεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων: «Η αδυναµία παροχής ρευστότητας από τα χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της κεντρικής ∆ιοίκησης αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντί τους, η συρρίκνωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων αλλά και οι µειωµένοι πόροι από το ΕΣΠΑ, συνέθεσαν ένα σκηνικό δυσπιστίας για την ελληνική εργοληπτική επιχείρηση». Παράλληλα, η Υπουργός στην οµιλία που ανέγνωσε η συνεργάτης της, αναφέρθηκε σε πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισµού, οι οποίες όπως είπε αµαύρωσαν την εικόνα του κλάδου καθώς δεν συνάδουν µε τη δεοντολογία και την επαγγελµατική συµπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύεται από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα χρήµατα του ελληνικού λαού: «Οι πρακτικές αυτές αποτελούν σήµερα αντικείµενο διερεύνηση από τις αρµόδιες Αρχές και ευχή όλων είναι η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να επαναφέρει την εµπιστοσύνη της κοινωνίας και να κάνει την εργοληπτική επιχείρηση αυτό που πραγµατικά είναι: Ένα εργαλείο εκσυγχρονισµού των υποδοµών της χώρας, ένα αξιόπιστο εργαλείο ανάπτυξης». Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης της µικρής και µεσαίας εργοληπτικής επιχείρησης προκειµένου να εξασφαλιστεί η λειτουργίας της και η διατήρηση των θέσεων εργασίας που δηµιουργεί, η Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριµένα είπε ότι η κυβέρνηση: • Προσπαθεί ν’ απαντήσει στο πρόβληµα των µειωµένων πόρων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης όπως για παράδειγµα από τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα χρηµατοδοτήσει στο επόµενο διάστηµα έναν µεγάλο αριθµό µεγάλων αλλά και µικρότερων έργων. • Ιεραρχεί τις ανάγκες και προγραµµατίζει παρά τη δεδοµένη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα, ένα πλήθος µικρών, µεσαίων και µεγάλων έργων που θα µπορέσουν να στηρίξουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, θα λύσουν χρονίζοντα προβλήµατα έλλειψης απαραίτητων υποδοµών και που θ’ αποτελέσουν αναπτυξιακό µοχλό για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.


Εργοληπτικόν βήµα •

∆ίνει τη δυνατότητα στις µικρές και µεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν κοµµάτι από την πίτα µεγάλων έργων µοιράζοντας το φυσικό αντικείµενο σε πάνω από µια δηµοπρατήσεις (π.χ. στο οδικό έργο Πάτρα – Πύργος) δίνοντάς τους την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε έργα κλίµακας που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα. • Με την ψήφιση του νόµου περί ∆ηµοσίων συµβάσεων (Ν.4412/2016) υιοθετεί πρακτικές που θα έπρεπε να είχαν θεσµοθετηθεί πολύ πριν, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην ανάθεση των δηµοσίων έργων που λειτουργούν τελικά προς όφελος των αξιόπιστων εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς δηµιουργούν συνθήκες ανόθευτου ανταγωνισµού µέσα στις οποίες µπορούν ν’ αναπτυχθούν αλλά και διασφαλίζοντας περισσότερους πόρους για την προκήρυξη και ανάθεση περισσότερων έργων. Με αυτές τις πολιτικές επιχειρείται η οικονοµική ανάκαµψη του κλάδου αλλά και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του στην ελληνική κοινωνία ώστε να διαδραµατίσει το ρόλο που δικαιωµατικά του ανήκει ως ένας από τους πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας». Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος από το ΠΟΤΑΜΙ κ. Νίκος Αντωνιάδης, µηχανικός και ο ίδιος σηµείωσε ότι ο χώρος των δηµοσίων έργων έχει πολλά στραβά κι ανάποδα και µίλησε για την ανάγκη διαµόρφωσης «ενός απλού, συνεκτικού και λειτουργικού πλαισίου, µε σοβαρή θεσµοθέτηση νόµων και κανονισµών, στο οποίο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός». Η προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνεται από τους Μηχανικούς και αυτό στηρίζει το ΠΟΤΑΜΙ σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, θα έπρεπε να είναι η δηµιουργία «ενός χώρου ο οποίος να είναι καθαρός, να έχει θεσµοθετηµένους, σαφείς και καθαρούς κανόνες διαφάνειας και ν’ αφήνεται να λειτουργήσει ελεύθερος, µε την έννοια του ελεύθερου ανταγωνισµού και της δυνατότητας να παράγουµε καλό και ποιοτικό έργο κατά το δυνατόν µε κόστος µικρότερο προς όφελος όλης της κοινωνίας». Υπογραµµίζοντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει φροντίσει η ελληνική πολιτεία διαχρονικά, τόνισε ότι εκ του αποτελέσµατος χαµένη είναι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της καθώς και «οι ίδιοι οι µηχανικοί και οι εργολήπτες και συνολικά ο χώρος των κατασκευών και της οικονοµίας». Ο κ. Αντωνιάδης δήλωσε ότι το ΠΟΤΑΜΙ είναι εναντίον της πολυνοµίας «την οποία την ξέρετε πολύ καλά, άπειροι νόµοι οι οποίοι έχουν χιλιάδες παρακλάδια, κάποιες φορές αντικρουόµενα, χρειάζεται να πηγαίνουµε συνεχώς στα ∆ικαστήρια για να λύνουµε τις διαφορές µεταξύ ∆ηµοσίου και Εργοληπτών ή κατασκευαστικών οµίλων. Και βέβαια, ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στη διαδικασία των δηµοσίων έργων, είναι η απονοµή της δικαιοσύνης. Η απονοµή της δικαιοσύνης η οποία, το ξέρετε πολύ καλά και για τους απλούς πολίτες αλλά και µέχρι τους µεγάλους Οργανισµούς καταλήγει να τελεσιδικεί ύστερα από πολλά χρόνια, ύστερα κι από δεκαετίες ενδεχοµένως. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι θα έπρεπε ν’ αλλάξει. Και σε αυτό το ΠΟΤΑΜΙ είναι αρωγός οποιασδήποτε προσπάθειας θα έπρεπε να γίνει για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη και δίκαιη βέβαια η απονοµή της ∆ικαιοσύνης και η προώθηση των σχετικών διαδικασιών. Πιστεύουµε ότι εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες των εργοληπτικών εταιρειών και των κατασκευαστών. Με χαρά µου είδα διάφορες προτάσεις εκεί στο περιοδικό, στη δίµηνη έκδοση του φορέα αυτού».

13


14

Εργοληπτικόν βήµα

Καταστροφή για τους νεότερους Μηχανικούς το Ασφαλιστικό Αναφερόµενος στο νέο ασφαλιστικό νόµο, ο κ. Αντωνιάδης έκανε λόγο για καταστροφή και βρήκε ιδιαίτερα εύστοχο τον τίτλο του Συνεδρίου συµφωνώντας ότι Μηχανικοί και αυτοαπασχολούµενοι βρίσκονται στην πυρά: «Η όλη διαδικασία του Ασφαλιστικού έτσι όπως γίνεται, ουσιαστικά το ξέρετε καλά, ισοδυναµεί µε δήµευση και στην πραγµατικότητα ειδικά για τους νεότερους µηχανικούς είναι µια καταστροφή. Ζητούνται εισφορές για εισοδήµατα που δεν υπάρχουν, στην πραγµατικότητα κανείς δε γνωρίζει τί ανταποδοτικότητα θα έχουν αυτές οι εισφορές αργότερα και φυσικά είναι ένα από τα κεντρικά θέµατα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν σχετικά άµεσα. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα στηρίξουµε οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα. Πιστεύω ότι και πάλι, η ανάπτυξη της Ελλάδας θα έχει ατµοµηχανή τα έργα υποδοµών, µεγάλα και µικρότερα έργα κατασκευής και ανάπτυξης των υποδοµών, όχι µόνο στο κέντρο αλλά και στην Περιφέρεια. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα στηρίξουµε οποιαδήποτε τέτοια θετική προσπάθεια γίνεται». Τέλος, επισηµαίνοντας την ευθύνη της ελληνικής πολιτείας να δηµιουργεί κίνητρα προκειµένου να κρατά στη χώρα µας «το πολύτιµο δυναµικό του σώµατος των Ελλήνων µηχανικών, οι οποίοι έχουν σηµαντική τεχνογνωσία και µεταναστεύουν» κατηγόρησε την σηµερινή κυβέρνηση για «κενές» εξαγγελίες.

ΘΕΜΑ

Έλλειψη χρηµατοδότησης, γραφειοκρατία, εκπτώσεις τα προβλήµατα στη δηµοπράτηση έργων από τους ∆ήµους Οι οµιλίες των φορέων ολοκληρώθηκαν µε την τοποθέτηση του, επίσης µηχανικού, ∆ηµάρχου της Άρτας, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που υπάρχουν αναφορικά µε τα έργα που η Πολιτεία, οι ∆ήµοι, γενικότερα το ∆ηµόσιο, οι Περιφέρειες δηµοπρατούν: «Πρώτο πρόβληµα είναι η χρηµατοδότηση. Όταν από το 2010 µέχρι τώρα έχουν µειωθεί κατά 70% οι πόροι προς την Αυτοδιοίκηση, είναι λογικό οι ∆ήµοι να µη µπορούν ν’ ανταποκριθούν και να θέλουν να βγάλουν έργα, να µη µπορούν να το κάνουν. Στη συνέχεια, ένα µόνιµο πρόβληµα είναι το θέµα της γραφειοκρατίας. Κάτι το οποίο αν δεν το ζήσεις από µέσα, ενδεχοµένως να µην το καταλαβαίνεις. Απ’ την άλλη µπαίνει ένα θέµα, ότι αφού βγάζουµε ένα έργο, εµείς θέλουµε ως ∆ήµαρχοι να γίνει ένα καλό έργο. Κι εκεί µπαίνουν διάφορα θέµατα όπως είναι οι εκπτώσεις. Εµείς θέλουµε ένα έργο όταν γίνεται και το βγάζουµε µε µεγάλη δυσκολία να βρούµε χρήµατα είτε από δικούς µας πόρους, είτε από κρατική επιχορήγηση, είτε από ΕΣΠΑ, να υπάρχει µια λογική έκπτωση έτσι ώστε να βγει ένα µεροκάµατο και για τους εργολήπτες, για τους ανθρώπους που ασχολούνται αλλά και ν’ αποδοθεί ένα έργο στην κοινωνία. Οι µεγάλες εκπτώσεις της τάξεως του 50% και βάλε, αυτό θεωρώ, να µην κρυβόµαστε πίσω απ’ το δάχτυλό µας, κάτι άλλο γίνεται. Εµείς θέλουµε και αυτό λέµε και µε τους δικούς µας εργολάβους, τους τοπικούς, να υπάρχει ακόµη και µια, αν θέλετε, συµφωνία µεταξύ τους, να µπορούν, ας πούµε, εις βάρος του ∆ήµου να υπάρχει µια λογική έκπτωση, για να µπορέσουµε να κάνουµε σωστά έργα. Επειδή εδώ είµαστε συνάδελφοι και πρέπει να τα λέµε όλα. Τέλος, ο ∆ήµαρχος της Άρτας δήλωσε ότι στηρίζει εκ των προτέρων τα αιτήµατα της ΠΕΣΕ∆Ε και ευχήθηκε να βρεθεί λύση στα προβλήµατα προκειµένου όλοι να επιτελέσουν την αποστολή τους: «Και εµείς έχουµε αποστολή στην κοινωνία εδώ που έχουµε εκλεγεί αλλά και οι εργολάβοι, οι συνάδελφοί µας θα µπορέσουν να δουλέψουν και θα απασχολήσουν και κόσµο στην περιοχή τους».


Εργοληπτικόν βήµα

15

Απεβίωσε ο τ. Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Αναστάσιος Κουτεντάκης Θλίψη στον εργοληπτικό κόσµο

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

Σοβαρή απώλεια για τον εργοληπτικό κόσµο της χώρας αποτελεί η απώλεια του επίτιµου ισόβιου Προέδρου της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Αναστάσιου Κουτεντάκη (κατά τους φίλους και συνεργάτες Τάσος). Ο Τάσος Κουτεντάκης, όπως σωστά αναφέρει το ∆ελτίο Τύπου της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ήταν πρόσωπο µε έντονη και εξέχουσα προσωπικότητα και µάχιµος εργολήπτης, ο οποίος είχε ασχοληθεί µε τα κοινά του κλάδου επί δεκαετίες. Ήταν µέλος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων από το 1983 µέχρι το Μάρτιο του 2017. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων επιτέλεσε τα καθήκοντα του µε ήθος, αξιοπρέπεια και σοβαρότητα, υπερασπιζόµενος τα ζητήµατα του εργοληπτικού κλάδου. Για τη θητεία του στην ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε την πρώτη του απόφαση το νεοεκλεγέν ∆.Σ. αυτής τον ανακήρυξε επίτιµο ισόβιο Πρόεδρο, ως ελάχιστο φόρο τιµής για την ανιδιοτελή και επιτυχή δράση του. Ηγετική φυσιογνωµία, ήπιος, πράος και χωρίς αντιπαλότητες άρχισε να ασχολείται µε τον συνδικαλισµό το 1983. Από απλό µέλος του ∆.Σ. της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε ανήλθε γρήγορα στην ιεραρχία της Ένωσης, διετέλεσε Γεν. Γραµµατέας από το 1984 έως 1996, Αντιπρόεδρος από το 1997 έως το 2002, Πρόεδρος από το 2003 έως το 2008, Μέλος από το 2008 έως το 2013, Πρόεδρος από το 2013 έως το 2017 και Μέλος από το 2017 µέχρι του θανάτου του. Ήταν εκλεγµένο µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΤΕΕ. Συµµετείχε στις επιτροπές ΜΕΕΠ και MEK του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και όπως αυτό αργότερα µετονοµάστηκε ως εκπρόσωπος των Ε.Ο. Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γιώργος Γαγάλης σηµειώνοντας ότι ο «Τάσος Κουτεντάκης ήταν ένας εξαίρετος φίλος και συνεργάτης. Υπήρξε πάντα στις επάλξεις του αγώνα υπερασπιζόµενος τις θέσεις του εργοληπτικού κόσµου της χώρας µε παρησσία και θάρρος. Η απώλειά του στερεί από τον κλάδο µια σώφρονα φωνή και γεµίζει θλίψη όλους εµάς που είχαµε την χαρά να συνεργαστούµε µαζί του στο µετερίζι της υπεράσπισης των δίκαιων αιτηµάτων των µηχανικών της κατασκευής».


We make the difference Κατασκευάζονται µε προφίλ αλουµινίου ΕΤΕΜ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε Νεότητας 29, Αιγάλεω, Τηλ.: 210 34 60 595 email: sales@ias.net.gr • www.ias.net.gr


Εργοληπτικόν βήµα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Γεγονός η ψηφιακή εποχή στους διαγωνισµούς για τα ∆ηµόσια Έργα Σε λειτουργία µε σηµαντική καθυστέρηση έχει τεθεί πλέον το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέσω του συστήµατος αυτού πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία (https://publicworks.eprocurement.gov.gr) και η παρακολούθηση µίας δηµόσιας σύµβασης µε προϋπολογισµό 60.000 € και άνω άνευ ΦΠΑ. Η ΠΕΣΕ∆Ε σταθερά προσηλωµένη στην διευκόλυνση του εργοληπτικού κόσµου της χώρας έχει ήδη, από το 2015, πραγµατοποιήσει έναν ευρύ κύκλο ενηµερωτικών εκδηλώσεων για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και συνεχίζει µέχρι και σήµερα τα εκπαιδευτικά σεµινάρια για την χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το πληροφοριακό αυτό σύστηµα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δηµοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισµού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύµβασης. Παράλληλα, διατίθενται επιπλέον λειτουργίες όπως η εκτέλεση και παρακολούθηση της σχετικής σύµβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιµολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωµή. Επιπρόσθετα, το σύστηµα προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς του ∆ηµοσίου να εφαρµόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συµφωνία – πλαίσιο. Στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal) www.promitheus.gov.gr παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και αναρτώνται οι νόµοι, οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες και οι λοιπές ανακοινώσεις. Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα πέραν της ηλεκτρονικής διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτελούνται επιχειρησιακές διαδικασίες που συνδέονται µε τις δηµόσιες συµβάσεις και συγκεκριµένα: (α) η σύν-

17


18

Εργοληπτικόν βήµα ταξη και η έγκριση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (β) η σύνταξη και η έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) και (γ) η ηλεκτρονική εγκριτική ροή σχετικών εγγράφων /διαδικασιών. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για όλες τις προκηρύξεις/ διακηρύξεις διαγωνισµών µέσω µίας ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης. Να κάνουν αποτελεσµατική αναζήτηση, να συµµετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και πλειστηριασµούς, ενώ προβλέπεται η σταδιακή απλοποίηση της διαδικασίας συµµετοχής και υποβολής δικαιολογητικών σε έναν δηµόσιο διαγωνισµό µέσα από την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και τα συστήµατα άλλων ∆ηµοσίων Φορέων (π.χ. Γ.Γ.Π.Σ., I.K.A., Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.) Πρώτο βήµα είναι η εγγραφή στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την οποία θα χρειασθείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα παραλάβετε email µε τους κωδικούς πρόσβασης. Για να δείτε πού θα βρείτε τους διαγωνισµούς του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., καθώς και για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (site) της ΠΕΣΕ∆Ε στη διεύθυνση http://www.pesede.gr/el/dimoprasies-eggrafi-sto-esidis. Αξίζει να επισηµανθεί ότι όλα τα ταµειακά ενήµερα Μέλη των Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε µπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τα εκπαιδευτικά σεµινάρια για την χρήση της πλατφόρµας Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλεδιασκέψεων της Οµοσπονδίας µας και παρέχεται η δυνατότητα δοκιµών από τους συµµετέχοντες, σε πραγµατικό χρόνο και πραγµατικές συνθήκες υποβολής προσφοράς στην πλατφόρµα. Για την συµµετοχή τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις αιτήσεις, οι οποίες µπορούν να υποβάλλονται µέσα από την ιστοσελίδα της ΠΕΣΕ∆Ε www.pesede.gr, ή ακολουθώντας τον σύνδεσµο: http://seminariaeshdhs.pesede.gr.

ΘΕΜΑ

Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια µπορούν να παρακολουθήσουν και µη Μέλη της ΠΕΣΕ∆Ε, καταβάλλοντας ωστόσο ως κόστος συµµετοχής 70€ και µε την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων στην αντίστοιχη συνεδρία.


21

Εργοληπτικόν βήµα

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ

Ο νέος κανονισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ κτιρίων Στις 12 Ιουλίου 2017, στο δεύτερο τεύχος του φύλλου 2367 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύτηκε ο νέος Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), βάσει του οποίου διαµορφώνεται το πλαίσιο αρχών και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Σκοπός του ΚΕΝΑΚ αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµό (ΟΨΚ), φωτισµό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασµού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δοµικών υλικών και ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) συστηµάτων, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΟ). Για τους λόγους αυτούς: • Ορίζεται µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίµηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΟΨΚ, φωτισµό και ΖΝΧ. • Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. • Καθορίζονται οι παράµετροι για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασµό των κτιρίων, τα θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των τεχνικών συστηµάτων κτιρίων. • Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της µελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ). • Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). • Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι λεπτοµέρειες, σχετικά µε τις οδηγίες εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ, όπως δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1: Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 2. Ειδικότερα, σκοπό της παρούσας αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµό (ΟΨΚ), φωτισµό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασµού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δοµικών υλικών και ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) συστηµάτων, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΟ). 3. Για τους σκοπούς της προηγούµενης παραγράφου: 3.1 Ορίζεται µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίµηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΟΨΚ, φωτισµό και ΖΝΧ. 3.2 Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. 3.3 Καθορίζονται οι παράµετροι για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασµό των κτιρίων, τα θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των τεχνικών συστηµάτων κτιρίων. 3.4 Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της µελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ). 3.5 Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). 3.6 Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. 4. Για την εφαρµογή των σκοπών της παρούσας εκδίδονται Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες

εγκρίνονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθµίζουν ειδικότερα θέµατα, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα, και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις κατηγορίες χρήσεων κτιρίων ή κτιριακών µονάδων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.4122/2013, όπως αυτές εξειδικεύονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.4122/2013. 2. Η ΜΕΑ εκπονείται για κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή µονάδα, καθώς και για κάθε υφιστάµενο κτίριο ή κτιριακή µονάδα που ανακαινίζεται ριζικά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα του ν.4122/2013. 3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του ΠΕΑ εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 12 του ν.4122/2013. 4. Η ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του ν.4122/2013 και αφορά στη συνολική ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ κεντρικών συστηµάτων θέρµανσηςτου κτιρίου. 5. Η ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του ν.4122/2013 και αφορά στη συνολική ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ κεντρικών συστηµάτων κλιµατισµού του κτιρίου.

Άρθρο 3: Ορισµοί Για την εφαρµογή της παρούσας, οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια: - "Κτίριο αναφοράς": Κτίριο µε τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χα¬ρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς έχει καθορισµένα τεχνικά χαρακτηρι¬στικά τόσο στα δοµικά στοιχεία του κελύφους, όσο και στα τεχνικά συστήµατα που αφορούν στη ΟΨΚ των εσωτερικών χώρων, στην


ΚΕΝΑΚ

22

παραγωγή ΖΝΧ και στο φωτισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας. - "Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου": Το άθροισµα των επιµέρους υπολογιζόµενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για ΘΨΚ, παραγωγή ΖΝΧ και φωτισµό, εκφραζόµενο σε ενέργεια ανά µονάδα ωφέλιµης επιφάνειας του κτιρίου ανά έτος [kWh/(m2^τος)]. Ειδικά για τα κτίρια ή κτιριακές µονάδες µε χρήση κατοικίας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση δεν συνυπολογίζεται ο φωτισµός. - "Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου": Το άθροισµα των προαναφερόµενων επιµέρους ενεργειακών καταναλώσεων, µετά από την αναγωγή τους σε µεγέθη πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε τους συντελεστές µετατροπής (πρωτογενής προς τελική ενέργεια) του πίνακα Β.1 της παρούσας. - "Απόδοση συστήµατος ή συντελεστής απόδοσης": Ο λόγος της αποδιδόµενης ωφέλιµης ενέργειας του συστήµατος προς την ενέργεια που χρησιµοποιεί και καταναλώνει το σύστηµα για τη λειτουργία του. - "Εσωτερικά κέρδη": Οι θερµικές πρόσοδοι ενός χώρου κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερµότητας, όπως ανθρώπους, φωτιστικά σώµατα, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισµό γραφείου κ.ά. - "Ηλιακά κέρδη": Οι θερµικές πρόσοδοι του κτιρίου από την ηλιακή ακτινοβολία µέσω των διαφανών και αδιαφανών δοµικών στοιχείων του κελύφους του. - "θερµική ζώνη κτιρίου": Σύνολο (οµάδα) χώρων µέσα στο κτίριο µε όµοιες απαιτούµενες εσωτερικές κλιµατι¬κές συνθήκες και χρήση. Οι θερµικές ζώνες καθορίζονται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Η επιθυµητή θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων να διαφέρει περισσότερο από 4 Κ (4°C) σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα του κτιρίου κατά τη χειµερινή ή/και τη θερινή περίοδο. β) Να υπάρχουν χώροι µε διαφορετική χρήση / λειτουργία. γ) Να υπάρχουν χώροι στο κτίριο που εξυπηρετούνται µε διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/ και κλιµατισµού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. δ) Να υπάρχουν χώροι στο κτίριο που παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές εσωτερικών κερδών ή/και ηλιακών κερδών ή/και θερµικών απωλειών. ε) Να υπάρχουνχώροι στους οποίουςτο σύστηµα του µηχανικού αερισµού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου. - "Συντελεστής σκίασης": Συντελεστής που δείχνει τον περιορισµό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε µια επιφάνεια λόγω ύπαρξης εξωτερικών εµποδίων, προεξοχώντου κτιρίου ή/και συστηµάτων ηλιοπροστα-σίαςτου κτιρίου. - "Μέσος συντελεστής θερµικών απωλειών διανοµής": Το ποσοστό συνολικών θερµικών απωλειών του δικτύου διανοµής επί της συνολικής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας ανά τελική χρήση (ΘΨΚ ή ΖΝΧ) του κτιρίου ή της θερµικής ζώνης. - "Αερισµός µέσω χαραµάδων": Η ποσότητα αέρα που διέρχεται από τις χαραµάδες των κουφωµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 4: Βασικές παράµετροι 1. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται µε βάση µεθοδολογία υπολογισµού κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα - όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας- και καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής: 1.1 την πραγµατική κύρια χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής µονά-

Εργοληπτικόν βήµα δας, τις επιθυµητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία, αερισµό), τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τον αριθµό χρηστών, 1.2 τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχήςτου κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας (θερµοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ταχύτητα ανέµου και ηλιακή ακτινοβολία), 1.3 τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (µορφή του κτιρίου, διαφανείς και µη επιφάνειες, σκίαστρα κ.ά.), σε σχέση µε τον προσανατολισµό και τα χαρακτηριστικάτων εσωτερικών δοµικών στοιχείων (χωρίσµατα κ.ά.), 1.4 τα θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερµοπερατότητα, θερµική µάζα, απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας διαπερατότητα κ.ά.). 1.5 τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Η/Μ συστηµάτων για ΘΨΚ και ΖΝΧ (τύπος συστηµάτων, δίκτυο διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.α.), 1.6 τα τεχνικά χαράκτηριστικά της εγκατάστασης γενικού φωτισµού (στα κτίρια του τριτογενούς τοµέα), 1.7 τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου και ρύθµισης λειτουργίας των Η/Μ συστηµάτων, 1.8 το µηχανικό και φυσικό αερισµό, που περιλαµβάνει και την αεροστεγανότητα, 1.9 τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήµατα και την ηλιακή προστασία, 1.10 την παθητική θέρµανση και δροσισµό, 1.11 τις κλιµατικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαµβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες σχεδιασµού εσωτερικού κλίµατος, 1.12 τα εσωτερικά φορτία. 2. Στους υπολογισµούς ενεργειακής απόδοσης λαµβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων: 2.1 των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων και άλλων συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, ΖΝΧ και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόµενων σε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ), 2.2 της ωφέλιµης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης µε συµπαραγωγή (ΣΗΘ) και των συστηµά¬των τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, 2.3 του φυσικού φωτισµού. Άρθρο 5: Υπολογιστικές µέθοδοι - ∆εδοµένα υπολογισµού 1. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρµόζεται η µέθοδος ηµι-σταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών προτύπων, όπως αυτά απεικονίζονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας και ισχύουν. 2. Τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα των υπολογισµών της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατά¬ταξης των κτιρίων υποβάλλονται και ανταλλάσσονται µέσω ανοικτής δοµής δεδοµένων (XML) και διεπαφής προγραµµατισµού εφαρµογών (API). 3. Οι παράµετροι υπολογισµού καθορίζονται στα νέα κτίρια από τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και στα υφιστάµενα βάσει των στοιχείων του επιτόπιου ελέγχου του κτιρίου ("ως κατασκευασθέντος") και αναλύονται περαιτέρω στιςΤΟΤΕΕ. 4. Οι πρότυπες εσωτερικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός εσωτερικών χώρων, φωτισµός κ.ά.) των κτιρίων προσδιορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 5. Σε περίπτωση κτιρίου που περιλαµβάνει κτιριακές µονάδες µε διαφορετικές κύριες χρήσεις, οι υπολογισµοί για την ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, τόσο κατά την εκπόνηση της ΜΕΑ όσο και κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου για την έκδοση του ΠΕΑ, γίνονται ξεχωριστά για κάθε κύρια χρήση των επιµέρους κτιριακών µονάδων. 6. Για τους υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψη τα κλιµατικά δεδοµένα, όπως προσδιορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ.


23

Εργοληπτικόν βήµα 7. Η αναγωγή της υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης καυσίµου σε πρωτογενή γίνεται µε τη χρήση των συντελεστών του πίνακα Β.1. Πίνακας Β.1: Συντελεστής µετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου σε πρωτογενή ενέργεια. Συντελεστής µετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόµενοι ρύποι ανά µονάδα ενέργειας (kgC02/kWh)

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρµανσης

1,1

0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

2,9

0,989

Υγραέριο

1,05

0,238

Βιοµάζα

1

Πηγή ενέργειας

Τηλεθέρµανση από θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής

0,7

0,347

Τηλεθέρµανση από ΑΠΕ

0,5

Πίνακας Γ.2: Μέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων, ανά κλιµατική ζώνη, για υφιστάµενα κτίρια. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ Α

ΖΩΝΗ Β

ΖΩΝΗ Γ

ΖΩΝΗ ∆

ΝΟΜΟΙ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Σάµου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας,Τρικάλων, Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τµήµατος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τµήµα), ∆ράµας

Χάρτης Β.1: Σχηµατική απεικόνιση κλιµατικών ζωνών ελληνικής επικράτειας.

2. Σε κάθε νοµό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψό¬µετρο άνω των 500 µέτρων, εντάσσονται στην επόµενη ψυχρότερη κλιµατική ζώνη από εκείνη στην οποία ανή¬κουν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για την ∆ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψοµέτρου περιλαµβάνονται στην ζώνη ∆. Στο τµήµατου νοµού Αρκαδίας που εντάσ¬σεται στην κλιµατική ζώνη Γ και στο τµήµα του νοµού Σερρών (ΒΑτµήµα) που εντάσσεται στην κλιµατική ζώνη ∆, περιλαµβάνονται όλες οι περιοχές που έχουν υψόµε¬τρο άνω των 500 µέτρων. 3. Τα όρια των κλιµατικών ζωνών δύνανται να καθο¬ριστούν µε µεγαλύτερη ανάλυση, σύµφωνα µε σχετική ΤΟΤΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 7 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αφορούν τόσο στο σύνολο του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας όσο και στα επί µέρους δοµικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήµατα του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση, µε στόχο την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων. 2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή κτιριακές µονάδες ορίζονται λαµβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, όπως αυτά υπολογίστηκαν µε το συγκριτικό µεθοδολογικό πλαίσιο του άρθρου 5 του ν.4122/2013. 3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εφαρµόζονται στις κατη¬γορίες κτιρίων ή κτιριακών µονάδων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.4122/2013, όπως αυτές εξειδικεύονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες πολεο¬δοµικές διατάξεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.4122/2013. 4. Κάθε νέο κτίριο ή νέα κτιριακή µονάδα ικανοποιείτις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρού¬σας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν.4122/2013. Στα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες - κατοικίας και τριτογενούς τοµέα - οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα: α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για νέα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και β) η υπολογιζόµενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι µικρότερη ή ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας - και το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β'. 5. Κάθε υφιστάµενο κτίριο ή υφιστάµενη κτιριακή µονάδα που ανακαινίζεται ριζικά ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν.4122/2013 στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. Σε όλα τα υφιστάµενα κτίρια ή κτιριακές µονάδες -κατοικίας και τριτογενούς τοµέα - που ανακαινίζονται ριζικά, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα: α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για υφιστάµενα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και β) η υπολογιζόµενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι µικρότερη ή ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας- και το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β'. 6. Στα υφιστάµενα κτίρια ή υφιστάµενες κτιριακές µονάδες, κάθε


24

Εργοληπτικόν βήµα

δοµικό στοιχείο που αποτελεί τµήµα του κελύφους, όταν τοποθετείται έκτων υστέρων ή αντικαθίστανται, και κάθε τεχνικό σύστηµα, όταν τοποθετείται έκτων υστέρων, αναβαθµίζεται ή αντικαθίσταται, ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8του ν.4122/2013 στο βαθµό που αυτό είναιτεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το δοµικό στοιχείο του κελύφους ή το τεχνικό σύστηµα πληροί τις ελάχιστεςπροδιαγραφές για υφιστάµενα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 7. Στην περίπτωση κτιρίου µεικτής χρήσης, ο έλεγχος της τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων και ο υπολογισµός της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας γίνεται ξεχωριστά για κάθε τµήµα του κτιρίου µε διαφορετική βασική κατηγορία κύριας χρήσης, όπως αυτές εξειδικεύονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.

Άρθρο 8: Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων

ΚΕΝΑΚ

1. Σχεδιασµός κτιρίου 1.1 Στο σχεδιασµό του κτιρίου λαµβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράµετροι: 1.1.1 Η κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιµατικών συνθηκών. 1.1.2 Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος. 1.1.3 Ο κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε τις απαιτήσεις ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και αερισµού. 1.1.4 Η χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα µε τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερµικές, φυσικού αερισµού και φωτισµού). 1.1.5 Η ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των παθητικών ηλιακών συστηµάτων (ΠΗΣ), όπως άµεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγµατα), τοίχος µάζας, τοίχος Trombe, θερµοκήπιο - ηλιακός χώρος κ.ά., εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό. 1.1.6 Η ηλιοπροστασία. 1.1.7 Η ένταξη τεχνικών φυσικού αερισµού. 1.1.8 Η εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και συστηµάτων φυσικού φωτισµού. 1.2 Αδυναµία εφαρµογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις επικρατούσες συνθήκες. 2. Κτιριακό κέλυφος 2.1 Θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους: 2.1.1 Τα επιµέρους δοµικά στοιχεία του κελυφους του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, πληρούν τους περιορισµούς θερµοµόνωσης των παρακάτω πινάκων Π και Γ.2: Πίνακας ΓΙ: Μέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων, ανά κλιµατική ζώνη, για νέα κτίρια.

∆ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε το έδαφος

Συντελεστής θερµοπερατότητας [W/(m2.K)] ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ ∆

Τοίχος σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

0,55

0,45

0,4

0,35

Τοίχος σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο

1,3

0,9

0,7

0,65

Τοίχος σε επαφή µε το έδαφος

1,3

0,9

0,7

0,65

∆άπεδο σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή)

0,45

0,4

0,35

0,3

∆άπεδο σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο

1,1

0,8

0,65

0,6

∆άπεδο σε επαφή µε το έδαφος

1,1

0,8

0,65

0,6

Κούφωµα ανοίγµατος σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

2,8

2,6

2,4

2,2

Κούφωµα ανοίγµατος σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

5

4,6

4,3

4

Κούφωµα ανοίγµατος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

2,8

2,6

2,4

2,2

Κούφωµα ανοίγµατος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

5

4,6

4,3

4

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου µη ανοιγόµενη ή µερικώς ανοιγόµενη σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

2,1

1,9

1,75

1,7

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου µη ανοιγόµενη ή µερικώς ανοιγόµενη σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

3,8

3,4

3

2,8

Πίνακας Γ.2: Μέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων, ανά κλιµατική ζώνη, για υφιστάµενα κτίρια.

∆ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Συντελεστής θερµοπερατότητας [W/(m2.K)] ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ ∆

Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

0,5

0,45

0,4

0,35

Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο

1,2

0,9

0,75

0,7

Οριζόντια ή κεκλιµένη οροφή σε επαφή µε το έδαφος

1,2

0,9

0,75

0,7

Τοίχος σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

0,6

0,5

0,45

0,4

Τοίχος σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο

1,5

1

0,8

0,7

Τοίχος σε επαφή µε το έδαφος

1,5

1

0,8

0,7

0,45

0,4

0,35

0,3

1,1

0,8

0,65

0,6

∆άπεδο σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή)

0,5

0,45

0,4

0,35

1,1

0,8

0,65

0,6

∆άπεδο σε επαφή µε κλειστό µη θερµαινόµενο χώρο

1,2

0,9

0,75

0,7


25

Εργοληπτικόν βήµα

∆άπεδο σε επαφή µε το έδαφος

1,2

0,9

0,75

0,7

Κούφωµα ανοίγµατος σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

3,2

3

2,8

2,6

Κούφωµα ανοίγµατος σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

5,7

5,2

4,8

4,4

Κούφωµα ανοίγµατος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

3,2

3

2,8

2,6

Κούφωµα ανοίγµατος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

5,7

5,2

4,8

4,4

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου µη ανοιγόµενη ή µερικώς ανοιγόµενη σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα

2,2

2

1,8

1,8

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου µη ανοιγόµενη ή µερικώς ανοιγόµενη σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

4

3,6

3,1

2,9

2.1.2 Για τα δοµικά στοιχεία που αποτελούν παθητικά ηλιακά συστήµατα δεν ισχύει ο περιορισµός του µέγιστου επιτρεπόµενου συντελεστή θερµοπερατότητας, µε την εξαίρεση του συστήµατος άµεσου ηλιακού κέρδους. 2.1.3 Η τιµή του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας (Um) του εξεταζόµενου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα όρια που δίδονται στους πίνακες Γ.3 και Γ.4 και στα διαγράµµατα Π και Γ.2: ∆ιάγραµµα Γ.1: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας (Um), ανά κλιµατική ζώνη, για νέα κτίρια.

Πίνακας Γ.3: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας (Um), ανά κλιµατική ζώνη, για νέα κτίρια. Α/νΟη-') <0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

>ι,ο

0,77

0,69

0,62

0,55

Πίνακας Γ.4: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας (Um), ανά κλιµατική ζώνη, για υφιστάµενα κτίρια. A/V (nrr1) <0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

>ι,ο

∆ιάγραµµα Γ.2: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας (Um), ανά κλιµατική ζώνη, για υφιστάµενα κτίρια.

Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής (UJ σενν/(ΓΠ2 Κ) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη ∆ 1,25 1,13 1,04 0,95 1,17 1,05 0,96 0,88 1,1 0,99 0,91 0,83 1,04 0,93 0,86 0,78 0,98 0,89 0,81 0,73 0,92 0,83 0,76 0,68 0,86 0,77 0,71 0,63 0,8 0,73 0,65 0,59

Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής (UJ σε W/(m2 Κ) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη ∆ 1.26 1.14 1.05 0.96 1.20 1.09 1.00 0.92 1.15 1.03 0.95 0.87 1.09 0.98 0.90 0.83 1.03 0.93 0.86 0.78 0.98 0.88 0.81 0.73 0.92 0.83 0.76 0.69 0.86 0.78 0.71 0.64 0.81

0.73

0.66

0.60

δ) Η απαίτηση τήρησης του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um, δεν ισχύει στην περίπτωση κτιριακών µονάδων. 2.2 Για τα κτίρια ή κτιριακές µονάδες που ενσωµατώνουν στο κέλυφος παθητικά συστήµατα, πέραν αυτών του άµεσου κέρδους (νότια ανοίγµατα), τα συστήµατα αυτά δε λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας (Um) ως έχουν, αλλά αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρακτηριστικά, όπως ορίζονται στους πίνακες Π και Γ.2 για τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. 2.3 Η διαδικασία υπολογισµού των συντελεστών θερµοπερατότηταςτων δοµικών στοιχείων, των γραµµικών συντελεστών θερµοπερατότητας (θερµογεφυρών), καθώς και του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας (Um) του κτιρίου, καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 3.Τεχνικά συστήµατα 3.1 Τα επιµέρους τεχνικά συστήµατα του εξεταζόµε¬νου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, πληρουντουςακόλου¬θους περιορισµούς: 3.1.1 Όλα τα δίκτυα διανοµής (νερού ή αλλού µέσου) των τεχνικών συστηµάτων ΘΨΚ και ΖΝΧ διαθέτουν θερµοµόνωση που καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. Ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις δικτύων που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους διαθέτουν κατ' ελάχιστον πά¬χος θερµοµόνωσης 19mm για θέρµανση ή/και ψύξη χώρων και 13mm για ΖΝΧ, µε αγωγιµότητα θερµοµο¬νωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) (στους 20°C). Τα δίκτυα διανοµής, θερµού και ψυχρού µέσου, διαθέ¬τουν σύστηµα


ΚΕΝΑΚ

26

αντιστάθµισης για την αντιµετώπιση των µερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό µερικό φορτίο. 3.1.2 Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτίρια του τριτογενούςτοµέα καλύπτονται µέσω µηχανικού αερισµού [προσαγωγής νωπού αέρα ή κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ) κ.τ.λ.]. Κάθε σύστηµα µηχανικού αερισµού που εγκαθίσταται στο κτίριο είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1253/2014 και ιδίως τα Παραρτήµατα II και III αυτού. Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρουςτων κτιρίων διαθέτουν θερµοµόνωση µε αγωγιµότητα θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και πάχος θερµοµόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm. 3.1.3 Σε όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Στα υφιστάµενα κτίρια ή κτιριακές µονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η ως άνω υποχρέωση ισχύει στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει: - όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΟ, συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και από αντλίες θερµότητας που προσφέρουν σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό θερµικής ενέργειας από αυτό που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους. Στις εν λόγω αντλίες θερµότητας ο εποχιακός βαθµός απόδοσης (SPF) πρέπει να είναι µεγαλύτερος από (1,15χ1/η), όπου "η" είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 2009/28/ ΕΚ, και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερος από 3,3. - για κατηγορίες χρήσεων κτιρίων χαµηλής ζήτησης σε ΖΝΧ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ/15316-3.1.2008, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στις σχετικές ΤΟΤΕΕ. Σε περίπτωση µεγάλου κυκλώµατος µε επανακυκλοφορίατου ΖΝΧ εφαρµόζεται κυκλοφορία µε σταθερό ∆ρ και κυκλοφορητή µε ρύθµιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. 3.1.4 Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών, επιβάλλεται αυτονοµία θέρµανσης και ψύξης. Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών για τη θέρµανση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήµατα παρα¬γωγής ΖΝΧ, εφαρµόζεται θερµιδοµέτρηση. Σε όλα τα κτίρια απαιτείται ανεξάρτητος αυτόµατος έλεγχος της λειτουργίαςτωντερµατικών µονάδων σε επίπεδο αυτό¬νοµων χώρων (ανά λειτουργικό χώρο) µε την ύπαρξη, κατ' ελάχιστον, θερµοστάτη και θερµοστατικών βαλβί¬δων. 3.1.5 Τα συστήµατα γενικού φωτισµού στα κτίρια του τριτογενούς τοµέα έχουν ελάχιστη φωτιστική απόδοση 60 £m/W. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισµός ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. Σε όλα τα κτίρια του τριτογενούς τοµέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού αντιστάθµισης της άεργου ισχύοςτων ηλεκτρικώντους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστον 0,95. 3.1.6 ∆ιατάξεις ελέγχου τεχνικών συστηµάτων: Τα κτίρια κατοικίας και τα κτίρια του τριτογενούς τοµέα µε ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη των 3.500 m2, διαθέτουν τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περι¬λαµβάνονται στην κατηγορία Γ, όπως αυτή ορίζεται

Εργοληπτικόν βήµα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007 και εξειδικεύονται σε σχετική ΤΟΤΕΕ. Τα κτίρια τουτριτογενούς τοµέα µε ωφέλιµη επιφάνεια µεγαλύτερη των 3.500 m2, διαθέτουν τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Β, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007 και εξειδικεύονται σε σχετική ΤΟΤΕΕ. Τα κτίρια του τριτογενούς τοµέα, µε ωφέλιµη επιφάνεια µεγαλύτερη από 3.500 m2, διαθέτουν σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των τεχνικών συστηµάτων. Τα κτίρια µε χρήσεις "ξενοδοχείο"/"ξενώνας" διαθέτουν σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών. 3.2 Σε κάθε περίπτωση, τα επιµέρους τεχνικά συστήµατα του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εφαρµοστικούς κανονισµούς που εκδόθηκαν στο πλαί¬σιο των Κοινοτικών Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ ΕΕ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2012/27/ ΕΕ. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές του κτιρίου αναφοράς, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας και εξειδικεύονται περαιτέρω σε σχετική ΤΟΤΕΕ. 5. Αδυναµία εφαρµογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 9: Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς 1. Σχεδιασµός κτιρίου Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας. Τα ΠΗΣ που πιθανώς ενσωµατώνονται στο εξεταζόµενο κτίριο δε λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο αναφοράς, εκτός από το σύστηµα άµεσου ηλιακού κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, στο κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δοµικά στοιχεία των ΠΗΣ αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρα¬κτηριστικά όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Κτιριακό κέλυφος θερµοµόνωση και θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους: 2.1 Τα επιµέρους δοµικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου αναφοράς πληρούν τους περιορισµούς θερµοµόνωσης του πίνακα Γ.2. 2.2 Στην περίπτωση κατά την οποία το κτίριο αναφοράς, λόγω γεωµετρίας του εξεταζόµενου κτιρίου, δεν πληροί τουςπεριορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um, οι επιµέρους συντελεστές θερµοπερατότητας (πίνακας Γ.2) των δοµικών διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του που έρχονται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, οροφές, πυλωτές, ανοίγµατα, γυάλινες προσόψεις), µειώνονται ποσοστιαία και οµοιόµορφα (µε βήµα 0,001), µέχρι ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας να πληροί τους περιορισµούς του Um (πίνακας Γ.4 - διάγραµµα Γ.2). 2.3 Το κτίριο αναφοράς περιλαµβάνει εξωτερικές επιφάνειες µε συντελεστή απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας 0,40 για τοιχοποιίες, 0,40 για δώµατα και 0,60 για επικλινείς στέγες. Αντίστοιχα, ο συντελεστής εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας για τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου αναφοράς είναι 0,80. 2.4 Τα ανοίγµατα του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά συστήµατα ηλιοπροστασίας (πέργκολες, περσίδες κ.ά.), λόγω των οποίων ο µέσος συντελεστής σκίασης τους κατά τη θερινή περίοδο είναι τουλάχιστον 0,70 για τις νότιες όψεις και 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατολισµό. Για τη χειµερινή περίοδο ο µέσος συντελεστής σκίασης προκύπτει ανάλογα µε τον τύπο του σκιάστρου και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγµάτων και τα εξωτερικά παραθυρό-


Εργοληπτικόν βήµα φυλλα, τα οποία δε θεωρούνται σταθερά σκίαστρα, δε λαµβάνονται υπόψη. Η σκίαση του κτιρίου αναφοράς λόγω εξωτερικών εµποδίων (κτιρίων, ανάγλυ¬φου εδάφους κ.ά.) λαµβάνεται ίδια µετου εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. 2.5 Για το κτίριο αναφοράς, λαµβάνεται ποσοστό πλαισίου 20%, ενώ ο συντελεστής διαπερατότητας των υαλοπινάκων για κάθετη πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας ορίζεται g = 0,76. 2.6 Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κατακόρυφων επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, ορί¬ζεται σε 0,90. 2.7 Ο αερισµός µέσω χαραµάδων για το κτίριο αναφοράς ορίζεται σε 5,5 m3/h και ανά m2 κουφώµατος. Ο αερισµός µέσω τυποποιηµένων θυρίδων αερισµού για το κτίριο αναφοράς, λαµβάνεται όπως και στο εξεταζό¬µενο κτίριο σύµφωνα µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 2.8 Η θερµική µάζατου κτιρίου αναφοράς λαµβάνεται ίση µε 250 kJ/(K»m2) θερµαινόµενης επιφάνειας κτιρίου. 3.Τεχνικά συστήµατα 3.1 Συστήµατα θέρµανσης 3.1.1 Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από όταν το εξεταζόµενο κτίριο θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας ή είναι συνδεδεµένο µε κεντρικό δίκτυο τηλεθέρµανσης. Στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης για το κτίριο αναφοράς: - Ο βαθµός απόδοσηςτου λέβητα - καυστήρα ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονά¬δας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - Η διαστασιολόγησή του καλύπτει τις απαιτήσεις θέρ¬µανσης στις δυσµενέστερες εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (συνθήκες σχεδιασµού χειµώνα) σύµφωνα µε σχετικές ΤΟΤΕΕ. - Η ενεργειακή κατανάλωση λαµβάνεται ίση µε το 100% της κατανάλωσης που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη επιφάνεια του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας. 3.1.2 Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο είναι κτίριο κατοικίας και θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήµατα (αντλίες θερµότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων). Η απόδοση της αντλίας θερµότητας ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονάδας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 3.1.3 Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο είναι κτίριο του τριτογενούς τοµέα και θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα θέρµανσης. Η απόδοση της αντλίας θερµότητας ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονάδας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 3.1.4 Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο είναι συνδεδεµένο µε κεντρικό δίκτυο τηλεθέρµανσης, τότε στο κτίριο αναφοράς λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερµότητας τηλεθέρµανσης. 3.1.5 Σε περίπτωση πουτο εξεταζόµενο κτίριο - κατοι¬κίας ή τριτογενούς τοµέα -σε επίπεδο κτιρίου ή κτιριακής µονάδας διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήµατα θέρµανσης, π.χ. λέβητα και αντλία θερµότητας, τότε το κτίριο αναφοράς, σε επίπεδο κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, διαθέτει τα αντίστοιχα συστήµατα µε το εξεταζόµενο κτίριο, όπως ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις α, β, γ και δ. 3.1.6 Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερµοστατικό έλεγχο της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόµενη θερµική ζώνη του. 3.1.7 Το κτίριο αναφοράς διαθέτει σύστηµα αντιστάθµισης. 3.2 Συστήµατα ψύξης/κλιµατισµού: 3.2.1 Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικές µονάδες άµεσης εξάτµισης (αντλίες θερµότητας διαιρούµενου τύπου ενός ή πολλαπλών εσωτερικών συσκευών) που καλύπτουν τµήµα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήµατος

27

ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: - Ο βαθµός απόδοσης των αντλιών θερµότητας ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονάδας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφωνα µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη επιφάνεια της κατοικίας. 3.2.2 Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τοµέα διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα ψύξης, που καλύπτουν όλους του εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: - Ο βαθµός απόδοσης των αντλιών θερµότητας ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονάδας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης/κλιµατι-σµού σύµφωνα µε σχετικές ΤΟΤΕΕ. 3.2.3 Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο κατοικίας ή τριτογενούς τοµέα, σε επίπεδο κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήµατα ψύξης, π.χ. αερόψυκτη αντλία θερµότητας και υδρόψυκτη αντλία θερµότητας, τότε το κτίριο αναφοράς, σε επίπεδο κτιρίου ή κτιριακής µονάδας διαθέτει τα αντίστοιχα συστήµατα µε το εξεταζόµενο κτίριο και µετά αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις α και β. 3.3 Τερµατικές µονάδες κεντρικής θέρµανσης και κλιµατισµού και δίκτυα διανοµής θέρµανσης - ψύξης: 3.3.1 Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η διάταξη και το µήκος των σωληνώσεων διανοµής θέρ¬µανσης και ψύξης των χώρων λαµβάνονται όπως στο εξεταζόµενο κτίριο. 3.3.2 Για τις τερµατικές µονάδες του κτιρίου αναφοράς [σώµατα καλοριφέρ, µονάδες στοιχείου ανεµιστή¬ρα (fancoils), κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (ΚΚΜ)] ισχύουν τα εξής: - Για τις ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενούςτοµέα η ισχύς των ανεµιστήρων (προσαγωγής ή επιστροφής) λαµβάνεται ίση µε 1,5 kW/(m3/s). Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται διάταξη ειδικών φίλτρων, ή/και υπάρχει σύστηµα ύγρανσης, ή/και σύστηµα ανάκτησης θερµότητας, η ισχύς των ανεµιστήρων για το κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε 2,5 kW/(m3/s). - Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενούςτοµέα µε παροχή νωπού αέρα > 60%, διαθέτουν σύστηµα ανάκτησης θερµότητας µε εναλλάκτη θερµότητας και µε συντελεστή ανάκτησης ηρ= 0,5. - Το σύστηµα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς του τριτογενούς τοµέα είναι ίδιο µε εκείνο του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας και µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στην ΚΚΜ ή όχι. - Για τις µονάδες στοιχείου ανεµιστήρα (fancoils), η ισχύς του ανεµιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια µε αυτή του εξεταζόµενου κτιρίου. - Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ. 3.3.3 Για τα δίκτυα διανοµής θερµού ή ψυχρού µέσου (νερού κ.ά.) ισχύουν τα ακόλουθα: - Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα, οι αντλίες των κυκλωµάτων διανοµής είναι ρυθµιζόµενων στροφών µε αντιστάθµιση φορτίου µε σταθερή πτώση πίεσης (∆ρ) και υδραυλικά ανεξάρτητες. Η ισχύς των αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε αυτή του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. - Για το κτίριο αναφοράς, τα δίκτυα διανοµής διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ.


ΚΕΝΑΚ

28

3.4 Σύστηµα εξαερισµού ή µηχανικού αερισµού: 3.4.1 Για το κτίριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρείται ότι εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 3.4.2 Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα το σύστηµα µηχανικού αερισµού έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύµφωνα µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - Το σύστηµα µηχανικού αερισµού, µε παροχή νωπού αέρα > 60%, διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερµότητας µε συντελεστή ανάκτησης θερµότητας ηρ= 0,5. - Η ειδική απορρόφηση ισχύοςτων ανεµιστήρων εξαερισµού λαµβάνεται ίση µε 1,0 kW/(m3/s). - Το σύστηµα ύγρανσηςτου προσαγόµενου αέρα είναι ίδιο µε του εξεταζόµενου κτιρίου. 3.5 Σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ): 3.5.1 Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ, µέσω του κεντρικού λέβητα θέρµανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήµατος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρ-µανσης), µε παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. 3.5.2 Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: - Το ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση είναι 15%> επί των αναγκών για ΖΝΧ. - Ο βαθµός απόδοσης του λέβητα - καυστήρα ορίζεται αριθµητικά ανάλογα µε την ονοµαστική ισχύ της µονά¬δας και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. - Τα δίκτυα διανοµής ΖΝΧ διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικήςΤΟΤΕΕ. 3.5.3 Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση τοπικών συστηµάτων, µόνο σε κτίρια χαµηλής ζήτησης ΖΝΧ (< 10 ε/άτοµο/ηµέρα). Στις περιπτώσεις αυτές, η παραγωγή ΖΝΧ µπορεί να γίνεται τοπικά µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα ή ταχυθερµοσίφωνα µε συνολικό µήκος σωλήνων έως 6m. 3.5.4 Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο σύστηµα παραγωγής ΖΝΧ εκτός από κεντρικό λέβητα καιτηλεθέρµανση, και δεν ανήκει στις χρήσεις µε περιορισµένη κατανάλωση, τότε στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης για το κτίριο αναφοράς η απόδοση του λέβητα - καυστήρα, όπως επίσης και το δίκτυο διανοµής ΖΝΧ, καθορίζεται αριθµητικά µε σχε¬τική ΤΟΤΕΕ. 3.6 Σύστηµα φωτισµού κτιρίου αναφοράς τριτογενούς τοµέα: 3.6.1 Η στάθµη και η αντίστοιχη εγκατεστηµένη ισχύς γενικού φωτισµού λαµβάνονται όπως ορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. Η ελάχιστη φωτιστική απόδοση των συστηµάτων γενικού φωτισµού είναι 55 £m/W. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισµός ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσηςτουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. 3.6.2 Ο γενικός φωτισµός παρέχεται από λαµπτήρες φθορισµού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο µε δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) κατηγορίας A3 σύµφωνα µε κατάταξη της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/55/ΕΕ. 3.6.3 Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι µε ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισµού, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ, οπότε ο φωτισµόςτου κτιρίου αναφοράς λαµβάνεται όπως του εξεταζόµενου κτιρίου. 3.7 ∆ιατάξεις ελέγχου τεχνικών συστηµάτων κτιρίου αναφοράς τριτογενούς τοµέα: 3.7.1 Το κτίριο αναφοράς κατοικίας και το κτίριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα µε ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη των 3.500 m2, διαθέτει τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Γ, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007 και εξειδικεύονται σε σχετική ΤΟΤΕΕ.

Εργοληπτικόν βήµα 3.7.2 Το κτίριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα µε ωφέλιµη επιφάνεια µεγαλύτερη των 3.500 m2, διαθέτει τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Β, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007 και εξειδικεύονται σε σχετική ΤΟΤΕΕ. 3.7.3 Το κτίριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα, µε ωφέλιµη επιφάνεια µεγαλύτερη από 3.500 m2, διαθέτει σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των τεχνικών συστηµάτων. 3.7.4 Το κτίριο αναφοράς µε χρήσεις "ξενοδοχείο"/"ξενώνας" διαθέτει σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών.

Άρθρο 10: Καθορισµός κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 1. Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόµηση των κτιρίων δίνονται στον πίνακα Ε. 1.0 δείκτης RR λαµβάνεται ίσος µε την υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόµενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόµενου κτιρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορι¬σµό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Πίνακας Ε.1:. Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Κατηγορία

Α+

Όρια κατηγορίας EP<0,33RR

Όρια κατηγορίας T< 0,33

Α

0,33RR < EP<0,50RR

0,33 <T< 0,50

Β+

0,50RR < EP<0,75RR

0,50 <Τ< 0,75

Β

0,75RR<EP<1,00RR

0,75 <Τ< 1,00

Γ

1,00RR<EP<1,41RR

1,00 <Τ< 1,41

1,41RR<EP<1,82RR

1,41 <Τ<1,82

Ε

1,82RR<EP<2,27RR

1,82 <Τ< 2,27

Ζ

2,27RR < EP< 2,73RR

2,27 <Τ< 2,73

Η

2,73RR < EP

2,73 < Τ

2. Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέρ-γειαςτου κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια µε χαµηλό¬τερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) Άρθρο 11: Γενικά 1. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ): 1.1 Εκπονείται κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας δόµησης νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου υφιστάµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. 1.1.1 Σε περίπτωση κτιρίων µεικτής χρήσης, η ΜΕΑ εκπονείται ξεχωριστά για κάθε τµήµα του κτιρίου διαφορετική βασική κατηγορία κύριας χρήσης, όπως αυτές εξειδικεύονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 1.1.2 Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισµού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της µίας κύριες χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της βασικής κατηγορίας κύριας χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζε¬ται συ-


Εργοληπτικόν βήµα νολικά µε τη χρήση που κυριαρχεί. 1.2 Αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασµού του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία υπολογισµού του κεφαλαίου Β' της παρούσας και βάσει των στοιχείων της αρχιτεκτονικής και ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης. 1.3 Τεκµηριώνει ότι το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 1.3.1 Στα υφιστάµενα κτίρια ή κτιριακές µονάδες που ανακαινίζονται ριζικά και σε περίπτωση αδυναµίας τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων, συντάσσεται και υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης τεχνική έκθεση η οποία συνοδεύει τη ΜΕΑ και παρέχει επαρκή τεκµηρίωση για τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονοµικές δυσκολίες ως προς τις επιλεγµένες ή µη επεµβάσεις και τη σχέση κόστους-οφέλους που προκύπτει από το βαθµό αναβάθµισης του κτιρίου και την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. 1.3.2 Στα προστατευόµενα κτίρια της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 4 του ν.4122/2013 που ανακαινίζονται ριζικά και σε περίπτωση αδυναµίας τήρησηςτων ελάχιστων απαιτήσεων υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης η απόφαση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και η αιτι¬ολογική και τεχνική έκθεση της παρ.11 του άρθρου 6 του ν.4067/2012, οι οποίες συνοδεύουν τη ΜΕΑ και παρέχουν επαρκή τεκµηρίωση για τυχόν αλλοίωση, κατά τρόπο µη αποδεκτό, του χαρακτήρα ή της εµφάνισης τους ή τυχόν παραβίαση των ειδικών όρων και µορφολογικών περιορισµών που επιβάλλουν οι διοικητικέςπράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόµενο κτίριο ή περιοχή. 1.3.3 Οι περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτώµενων προσθηκών, καθ'ύψοςή κατ' επέκταση, εξετάζονται λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων για τη ριζική ανακαίνιση για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάµενο και προσθήκη). 1.3.4 Οι περιπτώσεις λειτουργικά ανεξάρτητων προσθηκών, καθ' ύψος ή κατ' επέκταση, εξετάζονται λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων για τα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες. 1.3.5 Οι περιπτώσεις µεταβολής χρήσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας από κατοικία σε χρήση του τριτογενούς τοµέα και αντίστροφα εξετάζονται λαµβανοµένων υπό¬ψη των διατάξεων για τη ριζική ανακαίνιση. 1.4 Περιλαµβάνειτους υπολογισµούς για τη θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας και µε σχετικές ΤΟΤΕΕ. 1.5 Συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους µηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, νοµιµοποιούµενων να υπογράφουν τις αντίστοιχες µελέτες, σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπως κάθε φορά ισχύει. 1.6 Υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης για την έκδοση άδειας δόµησης σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.4122/2013 και το άρθρο 3 του ν.4030/2011. 2. Για την εκπόνηση της ΜΕΑ υπολογίζονται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του κεφαλαίου Β' της παρούσας, οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση: ΟΨΚ, ΖΝΧ και φωτισµό για κτίρια του τριτογενούςτοµέα.

Άρθρο 12: Περιεχόµενα ΜΕΑ Το τεύχος της ΜΕΑ περιλαµβάνει τα εξής: 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου: τοποθεσία, χρήση κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κ.ά.), πρόγραµµα λειτουργίας (ωράριο), αριθµός χρηστών (συνολικός και ανά βάρδια για κτίρια µε 24ώρη λειτουργία). 1.2 Επιθυµητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, σχετική υγρασία, αερισµός, φωτισµός). Αν υπάρχουν χώροι µε διαφορετικές συνθήκες, όπως στα κτίρια νοσοκοµείων, αναφέρονται αναλυτικά. 1.3 ∆εδοµένα και παραδοχές για τους παράγοντες που λαµβάνον-

29

ται υπόψη για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 1.4 Τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής (θερµοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, διεύθυνση, ένταση και ταχύτητα ανέµου κ.ά.), όπως ορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 1.5 Σύντοµη περιγραφή και τεκµηρίωση του ενεργειακού σχεδιασµού του κτιρίου όσον αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, τα θερµικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και το σχεδιασµό των τεχνικών συστηµάτων, καθώς και στα προτεινόµενα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας / ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ΑΠΕ. 1.6 Αναφορά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσηςτου κτιρίου, καθώς και των παραδοχών που λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της µεθοδολογίας όπως: α) Οι θερµικές ζώνες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση που για την εκπόνηση της µελέτης απαιτείται ο διαχωρισµόςτου κτιρίου σε ζώνες (λόγω διαφοροποίησης της χρήσης των χώρων του), για τις ζώνες που καθορίζονται στους υπολογισµούς θα πρέπει να υπάρχει σχηµατική και αναλυτική περιγραφή και όλα τα δεδοµένα ή/και οι παραδοχές - εκτός των κλιµατικών - πρέπει να αναφέρονται ανά ζώνη. β) Οι θερµογέφυρες στα διάφορα στοιχεία του κτιριακού κελύφους. 2. Σχεδιασµός κτιρίου 2.1 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των ανοιγµάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολισµός, συντελεστές σκίασης κ.ά.). 2.2 Τεκµηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισµού του κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιµατικών συνθηκών, µε διαγράµµατα ηλιασµού, λαµβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόµηση. 2.3 Τεκµηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του µικροκλίµατος. 2.4 Τεκµηρίωση του σχεδιασµού και χωροθέτησης των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε τις απαιτήσεις ηλιασµού, φωτισµού και αερισµού (ποσοστό, τύπος και εµβαδό διαφανών επιφανειών ανά προσανα¬τολισµό). 2.5 Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα µε τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερµικές, φυσικού αερι¬σµού και φωτισµού). 2.6 Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστηµάτων για τη χειµερινή και θερινή περίοδο: υπολογισµός επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστηµάτων άµεσου και έµµεσου κέρδους (κατακόρυφης/ κεκλιµένης/οριζόντιας επιφάνειας), για τα συστήµατα µε µέγιστη απόκλιση έως 30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης. 2.7 Περιγραφή των συστηµάτων ηλιοπροστασίαςτου κτιρίου ανά προσανατολισµό: διαστάσεις και υλικά κατασκευής, τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συµπαγή /διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για την 21 η ∆εκεµβρίου και την 21 η Ιουνίου. 2.8 Γενική περιγραφή των τεχνικών εκµετάλλευσης του φυσικού φωτισµού. 2.9 Σχεδιαστική απεικόνιση µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της θερµοµονωτικής στρώσης, των παθητικών συστηµάτων και των συστηµάτων ηλιοπροστασίας στα αρχιτεκτονικά σχέδιατου κτιρίου (κατόψεις όψεις, τοµές). 3. Κτιριακό κέλυφος 3.1 Θερµοφυσικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και των ανοιγµάτων (θερµοπερατότητα, ανα-κλαστικότητα, διαπερατότητα, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία κ.ά.). 3.2 Περιγραφή της θέσης, των θερµοφυσικών ιδιοτήτων και του τύπου της θερµοµόνωσης, όπου αυτή προβλέπεται (οροφές, δάπεδα, τοιχοποιία). 3.3 Συντελεστής θερµοπερατότητας και εµβαδόν αδιαφανών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους (τοιχοποιίας, οροφής, δαπέδων, φέ-


ΚΕΝΑΚ

30

ροντα οργανισµού), έλεγχος αυτών βάσει των απαιτούµενων ορίων ανά προσανατολισµό. 3.4 Συντελεστής θερµοπερατότηταςτων εσωτερικών χωρισµάτων που διαχωρίζουν θερµαινόµενες και µη θερµαινόµενες ζώνες του κτιρίου. 3.5 Συντελεστής θερµοπερατότητας και εµβαδό ανοιγµάτων και γυάλινων προσόψεων, έλεγχος αυτών βάσει των απαιτούµενων ορίων ανά προσανατολισµό. 4.Τεχνικά συστήµατα 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων ΘΨΚ (απόδοση συστηµάτων, είδος καυσίµου, χρόνος λειτουργίας, είδος και ισχύς τερµατικών µονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών συστηµάτων διανοµής, απώλειες δικτύου κ.ά.). 4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών µονάδων διαχείρισης αέρα και συστήµατος µηχανικού αερισµού (διατάξεις συστήµατος, φίλτρα, ύγρανση, στοιχεία ψύξης/θέρµανσης, ισχύς ανεµιστήρων κ.ά.). 4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος παρα¬γωγής και διανοµής ΖΝΧ (τύπος, ισχύς, ηµερήσια κατανάλωση νερού, επιθυµητή θερµοκρασία ΖΝΧ, απώλειες δικτύου, ποσοστό ηλιακών συλλεκτών κ.ά.). 4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ΖΝΧ (τύπος, συντελεστές απόδοσης κ.ά.). 4.5 Τεχνικά χαράκτη ριστικά του συστή µατος τεχνητού φωτισµού για τα κτίρια του τριτογενούς τοµέα (ζώνες φυσικού φωτισµού, ώρες χρήσης φυσικού φωτισµού, αυτοµατισµοί, διάταξη διακοπτών, είδος φωτιστικών, φωτιστική ικανότητα λαµπτήρων κ.ά.). Αναφορά στα συστήµατα σύζευξης φυσικού και τεχνητού φωτισµού και άλλα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας. 4.6 Περιγραφή κεντρικού συστήµατος παρακολούθησης και ενεργειακού ελέγχου (BEMS), των προβλεπόµενων αυτοµατισµών και ελέγχων και το αναµενόµενο όφελος τους στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους. 4.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπών συστηµάτων, όπου προβλέπονται, και αντίστοιχη αποτύπωση τους στα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, όπως: ΑΠΕ, (φωτοβολταϊκά,γεωθερµικές αντλίες θέρµανσης/ψύξης), ΣΗΘ (τύπος και ισχύς συστήµατος, καύσιµο, ηλεκτρικά και θερµικά φορτία κάλυψης κ.ά.), κεντρικά συστήµατα θέρµανσης και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου (τηλεθέρµανση). 5. Αποτελέσµατα υπολογισµών 5.1 Αναλυτικά αποτελέσµατα των υπολογισµών µε σαφή αναφορά των µονάδων µέτρησης των µεγεθών, όπως: - Θερµικές απώλειες κελύφους και αερισµού, ηλιακά και εσωτερικά κέρδη κλιµατιζόµενων χώρων. - Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2), συνολική και ανά χρήση (ΘΨΚ, ΖΝΧ, φωτισµό), ανά θερµική ζώνη και ανά πηγή χρησιµοποιούµενης ενέργειας (ηλεκτρισµό, πετρέλαιο κ.ά.). - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/ m2) ανά χρήση (ΘΨΚ, ΖΝΧ, φωτισµό) και αντίστοιχες εκ¬ποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 5.2 Την ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσε¬ται το κτίριο ή η κτιριακή µονάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Άρθρο 13: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 1 .Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, όπως προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση και τους υπολογισµούς, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες: 1.1 Στοιχεία της επιθεώρησης - Αριθµό Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης - Αριθµό Ασφαλείας (ΑΑ)

Εργοληπτικόν βήµα - Ηµεροµηνία έκδοσης και Ισχύος του ΠΕΑ - Ονοµατεπώνυµο ενεργειακού επιθεωρητή - Αριθµό Μητρώου (AM) ενεργειακού επιθεωρητή - Υπογραφή και Σφραγίδα ενεργειακού επιθεωρητή 1.2 Γενικά στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας - Φωτογραφία - Χρήση - Εάν η επιθεώρηση αφορά σε "Κτίριο" ή "Κτιριακή µονάδα" - Προσδιορισµό της θέσηςτης κτιριακής µονάδας στο κτίριο (π.χ. µε αριθµό ιδιοκτησίας, όροφο, προσανατο¬λισµό κ.ά.) - Κλιµατική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο - Πλήρη διεύθυνση του κτιρίου (∆ιεύθυνση / Τ.Κ./ Πόλη) - Συνολική επιφάνεια - Ωφέλιµη επιφάνεια 1.3 Κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας 1.4 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας α) Υπολογιζόµενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς [kWh/m2]: Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργει¬ας (RR) εκφρασµένη σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας κτιρίου ή κτιριακής µονάδας αναφοράς, σύµφωνα µετά αποτελέσµατα των υπολογισµών και των εθνικών συντε¬λεστών µετατροπής. β) Υπολογιζόµενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2]: Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργει¬ας (ΕΡ) εκφρασµένη σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, σύµ¬φωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών και των εθνικών συντελεστών µετατροπής. γ) Πραγµατική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ¬γειας [kWh/m2]: Η πραγµατική µέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκφρασµένη σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειαςτου εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον υπολογι¬σµό της. δ) Πραγµατική ετήσια κατανάλωση θερµικής ενέργειας [kWh/m2]: Η πραγµατική µέση ετήσια κατανάλωση θερµικής ενέργειας από καύσιµα εκφρασµένη σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον υπολογισµό της (π.χ. από λογαριασµούς, κοινόχρηστα, ατοµικούς µετρητές κατανάλωσης κ.ά.). ε) Πραγµατική συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2]: Η πραγµατική µέση ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επι-φάνειαςτου εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον υπολογι¬σµό της. 1.5 Ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) α) Υπολογιζόµενες ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα [kg/m2]: Οι συνολικές ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) σε kg ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, βάσει της υπολογιζόµενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πρω¬τογενούς ενέργειας (ΕΡ) και των εθνικών συντελεστών µετατροπής. β) Πραγµατικές ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άν-0paKa[kg/m2]: Οι συνολικές µέσες ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) σε kg ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, βάσει της πραγµατικής συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πρωτογε¬νούς ενέργειας και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον υπολογισµό της. 1.6 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση


31

Εργοληπτικόν βήµα α) Πηγή Ενέργειας /Τελική Χρήση / Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου (%) β) Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά τελική χρήση [kWh/m2]: Η ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας σε kWh ανά m2 ωφέλιµης επιφάνειας του εξεταζόµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας για θέρµανση, ψύξη, ΖΝΧ και -για κτίρια του τριτογενούς τοµέα- φωτισµό και η συνεισφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών και των εθνικών συντελεστών µετατροπής. 1.7 Συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης α) Εφόσον δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, σύµφωνα µετά οριζόµενα στο άρθρο 7 τηςπαρούσας, προτείνεται τουλάχιστον µία και έως τρεις πιθανές παρεµβάσεις / δέσµες παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας και τη µείωση των εκποµπών C02, οι οποίες είναι ιεραρχηµένες και σε σχέση µε το κόστος - ενεργειακό όφελος που προκύπτει από το βαθµό ενεργειακής αναβάθµισης του κτιρίου καιτην εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. β) Γιατα προστατευόµενα κτίριατης παραγράφου 7 (β) του άρθρου 4του ν.4122/2013 αποκλείονται συστάσεις οι οποίες οδηγούν σε αλλοίωση, κατά τρόπο µη αποδεκτό, του χαράκτηρα ή της εµφάνιση τους ή σε παραβίαση των ειδικών όρων και µορφολογικών περιορισµών που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόµενο κτίριο ή περιοχή. γ) Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων - από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους - προγραµµάτων, οι συστάσεις αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, µε βάση τις επιλέξιµες, κάθε φορά, παρεµβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσειςτου παρόντος κανονισµού και του προγράµµατος, τις αντίστοιχες τιµολογούµενες δαπάνες, καθώς και την εξοικονοµούµενη ενέργεια από τις παρεµβάσεις. δ) Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσηςτων κτιρίων, ο ενεργειακός επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόµενων συστάσεων, όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 2. Μετά την περάτωση κατασκευής ή ριζικής ανακαίνισης νέου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας αντίγραφο του ΠΕΑ προσκοµίζεται στην οικεία Υπηρεσία ∆όµησης συνοδευόµενο από πόρισµατου ενεργειακού επιθεωρητή, για την ικανοποίηση ή µη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, ήτοι: α) για την πλήρωση ή µη των προδιαγραφών των δοµικών στοιχείωντου κελύφους και των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας και β) για την τήρηση ή µη της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζεται στη ΜΕΑ. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, τότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης/διαχειριστήςτου κτιρίου υποχρεούται να εφαρµόσει εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την έκδοση του ΠΕΑ, µέτρα βελτίωσης σύµφωνα µε τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται στο ΠΕΑ, τα οποία εξασφαλίζουν τα ανωτέρω (α) και (β). Ακολούθως, διενεργείται εκ νέου ενεργειακή επιθεώρηση και εκδίδεται νέο ΠΕΑ και σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 382 του π.δ. 580/∆/1999 (ΦΕΚ Α 210) «Κώδικας Βασικής Πο¬λεοδοµικής Νοµοθεσίας». 3. Κάθε συµβολαιογράφος, για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστηµα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου και τον αριθµό ασφαλείας του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ. 4. Κατά τη µίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή "∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακί-

νητης Περιουσίας" της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr). 5. Με σχετική ΤΟΤΕΕ καθορίζονται η µορφή και το οριστικό περιεχόµενο του ΠΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 14: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής µο¬νάδας 1. Γενικά: 1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας αποσκοπεί στην ενεργειακή πιστοποίηση του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας µε την έκδοση του ΠΕΑ. 1.2 Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από ενεργει¬ακούς επιθεωρητές, εγγεγραµµένους στο προβλεπόµενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν.4122/2013. 2. Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 2.1 Την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση καθορίζονται µε έγγραφη συµφωνία οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, του ενεργειακού επιθεωρητή (όπως έκδοση ΠΕΑ, αριθµός αντιγράφων ΠΕΑ ιδίως κατά την κοινή πιστοποίηση της παραγρά¬φου 5 του άρθρου 11 του ν.4122/2013, σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.ά.) και του ιδιοκτήτη /διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατα¬σκευή του κτιρίου,το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση της άδειας δόµησης και τυχόν αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέντος κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. 2.2 Την ηλεκτρονική απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης, κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε ειδική µερίδα του προβλεπόµενου, από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, αρχείου επιθεωρήσεως κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου χρησιµοποιείται γιατην ηλεκτρονική καταχώρηση του ΠΕΑ στο προαναφερόµενο Αρχείο. 2.3 Τον επιτόπιο έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή στο κτίριο. Στον ενεργειακό επιθεωρητή παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων που πρόκειται να επιθεωρήσει. 2.3.1 Την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή και την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του ΠΕΑ. Εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν έχει στη διάθεση του τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, όψεις,τοµές) «ως κατασκευασθέντος», συντάσσει σκαριφήµατα για τη σχηµατική αποτύπωση της γεωµετρίας του κτιρίου. 2.3.2 Σε περίπτωση κτιρίων µεγάλης επιφάνειας µε πολύπλοκα τεχνικά συστήµατα, πέρα από την απλή κα¬ταγραφή των στοιχείωντου, δύναται να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη µέτρηση των διαφόρων παραµέτρων που συµβάλλουν στην αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων καιτων συνθηκών λειτουργίας. 2.5 Την επεξεργασία των στοιχείωντου κτιρίου µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β' της παρούσας. Από τους υπολογισµούς προκύπτει η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για ΟΨΚ, ΖΝΧ και φωτισµό) και η αντίστοιχη ενεργειακή του κατάταξη.


32

2.6 Τη σύνταξη του ΠΕΑ Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας. 2.7 Την ηλεκτρονική υποβολή και καταχώρηση του σε ειδική µερίδα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, την έκδοση του ΠΕΑ και την παράδοση των συµφωνηµένων αντιγράφων αυτού, σφραγισµένων και υπογεγραµµένων, στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή, µε µέριµνα του ενεργειακού επιθεωρητή. 3. Έκθεση ενεργειακής επιθεώρησης: 3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων δύναται να συµπληρώνεται τυποποιηµένο έντυπο έκθεσης ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου, το οποίο περιλαµβάνει τα απαιτούµενα στοιχεία για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του ΠΕΑ. Το έντυπο διευκολύνει τον ενεργειακό επιθεωρητή στην ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των παραµέτρων που αφορούν στα δοµικά στοιχεία του κελύφους και στα τεχνικά συστήµατα των κτιρίων και συµβάλλει στη σύ¬ντοµη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης. 3.2 Το έντυπο έκθεσης ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου περιλαµβάνει στοιχεία του κτιρίου που αφορούν: α) στο κτιριακό κέλυφος, β) στα συστήµατα ΟΨΚ, γ) στο ΖΝΧ, δ) στο φωτισµό και η) στις παραµέτρους εσωτερι¬κών συνθηκών άνεσης. 4. Με σχετική ΤΟΤΕΕ καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και το περιεχόµενο του εντύπου έκθεσης ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

ΚΕΝΑΚ

Άρθρο 15: Ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης 1. Γενικά Η ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης διενεργείται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγε¬γραµµένους στο προβλεπόµενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του ν.4122/2013. 2. Η διαδικασία επιθεώρησης των συστηµάτων θέρµανσης περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 2.1 Την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης των συστηµάτων θέρµανσης του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση καθορίζονται µε έγγραφη συµφωνία οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµε¬νων µερών, του ενεργειακού επιθεωρητή (όπως σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.ά.) και του ιδιοκτήτη / διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση της άδειας δόµησης και τυχόν αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, του δελτίου εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, του φύλλου συντήρησης και ρύθµισηςτων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενερ¬γειακής επιθεώρησης. 2.2 Την ηλεκτρονική απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης, κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε ειδική µερίδα του προβλεπόµενου, από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, αρχείου επιθεωρήσεως κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώρηση της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος θέρµανσης, στο προαναφερόµενο αρχείο. 2.3 Τον επιτόπιο έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή στα προσβάσιµα τµήµατα των κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης του κτιρίου (όπως οι µονάδες παραγωγής θερµότητας, το σύστηµα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.ά.), την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχε¬θεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή και την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος θέρµανσης. Στον ενεργειακό επιθεωρητή παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων που πρόκειται να επιθεωρήσει. Τα στοιχεία που καταγράφονται λαµβάνονται από το δελτίο εγκατάστασης κεντρικής θέρ-

Εργοληπτικόν βήµα µανσης και το φύλλο συντήρησης και ρύθµισης της καύσης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης. 2.4 Την επεξεργασία των στοιχείων και την αξιολόγηση του βαθµού απόδοσης του λέβητα και του µεγέθουςτου (ονοµαστική ισχύς), σε σχέση µε τις απαιτήσεις θέρµανσης του κτιρίου. Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες τιµές για όµοια συστήµατα θέρµανσης, όπως καθορίζο¬νται σε εθνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σε τυπολογίες λεβήτων και συστηµάτων θέρµανσης. 2.5 Τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος θέρµανσης µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, διαπιστώσεις και συστάσεις γιατην οικονοµικώς συµφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούµενου συστήµατος ή την αντικατάσταση του. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα νέων τεχνολογιών. Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης ο ενεργειακός επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόµενων συστάσεων, όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 2.6 Την ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση ειδική µερίδα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων, την έκδοση της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος θέρµανσης και την παράδοση των συµφωνηµένων αντιγράφων αυτής, σφραγισµένων και υπογεγραµµένων, στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή, µε µέριµνα του ενεργειακού επιθεωρητή. 3. Με σχετική ΤΟΤΕΕ καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης και το περιεχόµενο της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος θέρµανσης.

Άρθρο 16: Ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού 1. Γενικά Η ενεργειακή επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού διενεργείται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραµµένους στο προβλεπόµενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ν.4122/2013. 2. Η διαδικασία επιθεώρησης των συστηµάτων κλιµατισµού περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 2.1 Την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης των συστηµάτων κλιµατισµού του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση καθορίζονται µε έγγραφη συµφωνία οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, του ενεργειακού επιθεωρητή (όπως σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.ά.) καιτου ιδιοκτήτη /διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση της άδειας δόµησης και τυχόν αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέντος κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. 2.2 Την ηλεκτρονική απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης, κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε ειδική µερίδα του προβλεπόµενου, από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, αρχείου επιθεωρήσεως κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώριση της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος κλιµατισµού, στο προαναφερόµενο αρχείο. 2.3 Τον επιτόπιο έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή στα προσβάσιµα τµήµατα των κεντρικών συστηµάτων κλιµατισµού του κτιρίου (όπως αντλίες θερµότητας, ψύ-κτες, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, κυκλοφορητές, σύστηµα ελέγχου, κ.ά.), την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή και την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος κλιµατισµού. Στον ενεργειακό επιθεωρητή παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων που πρόκειται να επιθεωρήσει.


33

Εργοληπτικόν βήµα 2.4 Το σύστηµα αερισµού, εφόσον υπάρχει, επιθεωρείται µε το σύστηµα κλιµατισµού. Για το λόγο αυτό, στη διαδικασία επιθεώρησης του συστήµατος κλιµατισµού περιλαµβάνεται και η επιθεώρηση του συστήµατος αε¬ρισµού και των κλιµατιστικών µονάδων που υπάρχουν στο κτίριο ή τµήµα αυτού. 2.5 Την επεξεργασία των στοιχείων και την αξιολόγηση του βαθµού απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού και του µεγέθους του (ονοµαστική ισχύς), σε σχέση µε τις απαιτήσεις ψύξης / θέρµανσης του κτιρίου. Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες τιµές για όµοια συστήµατα κλιµατισµού, όπως καθορίζονται σε εθνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σε τυπολογίες συστηµάτων κλιµατισµού. 2.6 Τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος κλιµατισµού µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, διαπι¬στώσεις και συστάσεις γιατηνοικονοµικώς συµφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούµε-νου συστήµατος ή την αντικατάσταση του. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα νέων τεχνολογιών. Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων κλιµατισµού, ο ενεργειακός επιθεωρητής δύνατα να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόµενων συστάσεων, όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ. 2.7 Την ηλεκτρονική υποβολή και την καταχώρηση σε ειδική µερίδα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, την έκδοση της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος κλιµατισµού και την παράδοση των συµφωνηµένων αντιγρά¬φων αυτής, σφραγισµένων και υπογεγραµµένων, στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή, µε µέριµνα του ενεργειακού επιθεωρητή. 3. Με σχετική ΤΟΤΕΕ καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που

απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώ¬ρηση συστηµάτων κλιµατισµού και το περιεχόµενο της έκθεσης επιθεώρησης συστήµατος κλιµατισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 17: Καταργούµενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η ∆6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 407). 2. Κάθε αναφορά στις διατάξειςτης παραπάνω καταργούµενης απόφασης θεωρείται εφεξής αναφορά στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος 1. Η ∆6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 407), διατηρείται σε ισχύ έως και την ηµέρα της δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. 2. Η ισχύς της παρούσαςαπόφασης αρχίζειτηνεποµένη της δηµοσίευσης της απόφασηςτου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ της παραγράφου 4του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 19 Παραρτήµατα Ενσωµατώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το παράρτηµα 1 "Υπολογιστικά πρότυπα".

Παράρτηµα 1 Μεθοδολογία υπολογισµών Υπολογισµός ενεργειακής ζήτησης κτιρίου για θέρµανση και ψύξη (µηνιαία µέθοδος) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 Ε2 (2009)

Υπολογισµός της ενεργειακής ζήτησης Ενεργειακή επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός των απαιτήσεων του κτιριακού κελύφους µε τη µέθοδο ενέργειας για τη θέρµανση και την ψύξη χώρων ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος.

θερµική επίδοση κτιρίων - Συντελεστές µεταφοράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13789 Ε2 (2009) θερµότητας σχετικά µε µετάδοση και αερισµό - Μέθοδος υπολογισµού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6946 Ε2 (2009)

Κτιριακά µέρη και στοιχεία - θερµική αντίσταση και θερµοπερατότητα - Μέθοδος υπολογισµού

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13370 Ε2 (2009)

Θεµικές επιδόσεις κτιρίων - Μετάδοση θερµότητας µέσω του εδάφους - Μέθοδοι υπολογισµού

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14683 (2009) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10211 (2009) ΕΝ ISO 10077-1 -2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 13947 -2007

Θερµογέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Γραµµική θερµική Υπολογισµός των απωλειών θερµότητας κτιρίου µετάδοση - Απλοποιηµένες µέθοδοι και τιµές προεπιλογής προς το περιβάλλον, µέσω των διαφανών και αδιαφανών δοµικών στοιχείων, καθώς και µέσω Θερµογέφυρες στις κτιριακές κατασκευές - Ροές του αερισµού του κτιρίου (διείσδυση αέρα, θερµότητας και επιφανειακές θερµοκρασίες φυσικός ή µηχανικός αερισµός) Λεπτοµερείς υπολογισµοί θερµική επίδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης Μέρος 1: Απλοποιηµένη µέθοδος θερµική επίδοση τοιχοπετασµάτων - Υπολογισµός της θερµικής µετάδοσης

Αερισµός κτιρίων - Μέθοδοι υπολογισµού ενεργειακών ΕΛΟΤ ΕΝ 15241 -2008 23923 απωλειών σε εµπορικής χρήσης κτίρια λόγω αερισµού και διήθησης Υγροθερµικές επιδόσεις κτιρίων - Υπολογισµός και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15927.01 (2004) παρουσίαση κλιµατικών δεδοµένων - Μέρος 1: Μέσες µηνιαίες και ετήσιες τιµές µετεωρολογικών στοιχείων ΕΛΟΤ ΕΝ 15193 -2008

Ενεργειακή επίδοση κτιρίων - Ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισµό

Παραδοχές και υπολογισµοί για κλιµατικά δεδοµένα Υπολογισµός εσωτερικών κερδών από φωτισµό


34

Εργοληπτικόν βήµα

Υπολογισµός ενεργειακή κατανάλωσης κτιρίου για θέρµανση και ψύξη - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (µηνιαία µέθοδος) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 Ε2 (2009) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.01 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.02.01 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.02.03 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.01 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.02 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.03 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.04 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.05 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.06 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.04.07 (2010) ΕΛΟΤ ΕΝ 15243 (2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 15378 (2007) ΕΛΟΤ ΕΝ 15239 (2007) ΕΛΟΤ ΕΝ 15240 (2007)

Υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου Ενεργειακή επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός των απαιτήσεων ενέργειας για τη θέρ- για θέρµανση και ψύξη βάσει της ενεργειακής ζήτησης µανση και την ψύξη χώρων του κτιριακού κελύφους καιτων αποδόσεωντων συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 1: Γενικά Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και απόδοση συστηµάτων - Μέρος 2-1: Συστήµατα εκποµπών θέρµανσης χώρου Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσηςτων συστηµάτων - Μέρος 2-3: Συστήµατα διανοµής για τη θέρµανση χώρων Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-1: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρων. Συστήµατα καύσης (Λέβητες) Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-2: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρου, συστήµατα αντλιών για θερµότητα Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων Υπολογισµός της απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης. ενέργειας και απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-3: Συστήµατα παραγωγής θερµότητας, θερµικά ηλιακά Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-4: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρων. Συστήµατα συµπαραγωγής, ενσωµατωµένα στο κτίριο Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-5: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρων. Απόδοση και ποιότητα συστηµάτων τηλεθέρµανσης και συστηµάτων µεγάλου όγκου Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-6: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρων. Φωτοβολταϊκά συστήµατα Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-7: Συστήµατα παραγωγής θερµότητας χώρων, συστήµατα καύσης βιοµάζας Αερισµός κτιρίων - Υπολογισµός θερµοκρασίας χώρου και του φορτίου και της ενέργειας κτιρίων εξοπλισµένων µε σύστηµα κλιµατισµού

Υπολογισµός απόδοσης συστήµατος ψύξης

Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Επιθεώρηση λεβήτων και συστηµάτων θέρµανσης

Υπολογισµός/εκτίµηση εποχιακού βαθµού απόδοσης της θέρµανσης

Αερισµός σε κτίρια - Ενεργειακή απόδοση κτιρίων -Οδηγίες επιθεώρησης συστηµάτων αερισµού

Εκτίµηση απόδοσηςτηςψύξηςτων συστηµάτων αερισµού

Αερισµός σε κτίρια - Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Οδηγίες επιθεώρησης συστηµάτων κλιµατισµού

Υπολογισµός/εκτίµηση εποχιακού βαθµού απόδοσης της ψύξης

ΚΕΝΑΚ

Υπολογισµός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου για Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και Φωτισµό ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.03.01 (2008)

Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-1: Συστήµατα ζεστού νερού χρήσης. Χαρακτηρισµός αναγκών (απαιτήσεις άντλησης)

ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.03.02 (2008)

Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-2: Συστήµατα ζεστού νε¬ρού Υπολογισµός κατανάλωσης ενέργειας για ΖΝΧ χρήσης, διανοµή

ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.03.03 (2008)

Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-3: Συστήµατα ζεστού νερού χρήσης, παραγωγή

ΕΛΟΤ ΕΝ 15193 (2008)

Ενεργειακή επίδοση κτιρίων - Ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισµό

Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις

Υπολογισµός κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό στα κτίρια


37

Εργοληπτικόν βήµα

100 χρόνια λειτουργίας του ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ 100 χρόνια ιστορίας στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας Εκατό χρόνια δηµιουργίας και προσφοράς στην Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία συµπλήρωσε φέτος ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων της συγκεκριµένης περιφέρειας. Ο ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ ιδρύθηκε στις 18 Αυγούστου 1917 και αποτελεί τον µακροβιότερο και µεγαλύτερο σύνδεσµο του ευρύτερου κλάδου πανελλαδικά, καθώς διαθέτει 1650 εγγεγραµµένα µέλη. Στην µακρόχρονη δραστηριότητά του παρέδωσε και παραδίδει στην κοινωνία ποιοτικά έργα, τα οποία όχι µόνο συντελούν στην αναβάθµιση της καθηµερινότητας των πολιτών αλλά αποτελούν βασικό µοχλό ανάπτυξης συµβάλλοντας σηµαντικά στην τοπική και εθνική οικονοµία.

Σ

το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εκατόχρονη λειτουργία του Συνδέσµου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εφέτος ένα σπάνιο ιστορικό αρχείο που αναβιώνει την εξέλιξη της χώρας τον τελευ-

ταίο αιώνα. Το αρχείο αποτελείται από φωτογραφίες, έγγραφα, επιστολές και ντοκουµέντα που εξιστορούν την εκατόχρονη ιστορία του τεχνικού κόσµου της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των εγγράφων, ξεχωριστή θέση είχε το έγγραφο ιδρύσεως του "Συλλόγου Εργολάβων Θεσσαλονίκης" µε ηµεροµηνία 18 Αυγούστου 1917, η επιστολή προς το Σύνδεσµο του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος διατέλεσε επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.α. Το αρχείο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, ενώ µέχρι και το τέλος Οκτωβρίου παρουσιάζεται στο φουαγιέ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου 49. • Συλλογικότητα το εργαλείο για το αύριο του κλάδου των Μηχανικών της κατασκευής Ανατρέχοντας στην ιστορική συµβολή του Συνδέσµου η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των εκδηλώσεων για τα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ», Γ.Γ. του Συνδέσµου και µέλος του ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Ηρώ Μήτρου, υπογράµµισε, την ανάγκη συλλογικότητας του κλά-


39

Εργοληπτικόν βήµα δου, σήµερα περισσότερο από ποτέ, τονίζοντας ότι αποτελεί µονόδροµο για την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων τόσο του τεχνικού κόσµου, όσο και της κοινωνίας: «Κάνοντας ένα βήµα πίσω και βλέποντας τη µακρόχρονη πορεία του Συνδέσµου, τα έργα των µελών µας και το ουσιαστικό και απτό αποτύπωµα που έχουν αφήσει και συνεχίζουν να αφήνουν στην ιστορία αλλά και στην καθηµερινότητα όλων, η συγκίνηση ανάµεικτη µε το αίσθηµα ευθύνης προβάλλουν έντονα. Ο κλάδος είναι δύσκολος και πολυσχιδής και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να λειτουργεί συλλογικά και παρεµβατικά, εάν επιδιώκουµε την ισόρροπη προσφορά του στους επαγγελµατίες που απασχολεί και στην κοινωνία. Η κρίση λειτουργεί και στο δικό µας τοµέα καταλυτικά και η συλλογικότητα είναι ο µόνος δρόµος για να εξοικονοµήσουµε πόρους, υλικούς και άυλους και να χτίσουµε – µεταφορικά και κυριολεκτικά – το αύριο. Αυτό το γνωρίζουν οι παλιοί πολύ καλά. Χρειαζόµαστε σήµερα δίπλα µας τους νέους, που µε φρέσκια µατιά και όρεξη, αξιοποιώντας όσα έχει επιτύχει και κατοχυρώσει ο Σύνδεσµος µέχρι στιγµής, θα κινηθούν δυναµικά και αποτελεσµατικά, όπως υπαγορεύουν οι συνθήκες».

100 χρόνια ο κλάδος των εργοληπτών βρίσκεται αντιµέτωπος σχεδόν µε τα ίδια προβλήµατα.

Θεσσαλονίκη, 18 Αυγούστου του 1917 Ιδρύεται ο Σύλλογος Εργολάβων Θεσσαλονίκης

Στην εορταστική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε υπό την εποπτεία της κ. Μήτρου, στο Vellidis Roof Garden, συµµετείχαν τόσο τα µέλη του Συνδέσµου όσο και πλήθος εκπροσώπων του τεχνικού κόσµου και φορέων της πόλης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγµή που ο επίτιµος πρόεδρος ΣΠΕ∆ΕΘ & Κ.Μ κ. Μάριος Λάζιος ανέβηκε στο βήµα και διάβασε το κείµενο των τεχνικών κατασκευαστών στις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, τον Ιούλιο του 1917, µε το οποίο ανακοινωνόταν η ίδρυση του Συνδέσµου «…Που θα καταλήξει, υπό τοιαύτας δραµατικάς συνθήκας, η άσκησις του εργολαβικού επαγγέλµατος εις την χώρα µας και ποίαι οι επιπτώσεις εις τον τοµέα των δηµοσίων έργων, εκ του οποίου εξαρτάται εν πολλοίς η πρόοδος και η παραγωγή της Εθνικής Οικονοµίας της χώρας. Από της πλευράς των Ελλήνων κατασκευαστών πολλάκις υπεγραµµίσθη, προς τους αρµοδίους, η ανάγκη προγραµµατισµού µελέτης και κατασκευής των έργων, δια εκσυγχρονισµένων και ριζοσπαστικών µέτρων… Επανειληµµένως εζητήθη… Επανειληµµένως επισηµάνθη… Και η ανάγκη αντιµετωπίσεως των αναφυοµένων ζητηµάτων και αντιδράσεων κατά των εκδηλουµένων ενίοτε αυθαιρεσιών ή και τάσεων παραµερισµού των εργολάβων κατασκευαστών εδηµιούργει την ανάγκην της συλλογικής δράσεως – τελείως ανυπάρκτου µέχρι σήµερον – δια του ιδρυοµένου, δια πρώτην φοράν εις την χώραν µας, Συλλόγου Εργολάβων Θεσσαλονίκης “Ο Πραξιτέλης”».

100 χρόνια δηµόσια έργα ανάπτυξης


40

Εργοληπτικόν βήµα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το χειρόγραφο πρωτότυπο αυτού του κειµένου ήταν ένα από τα έγγραφα που περιλάµβανε η έκθεση και είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η αγωνία των τότε Μηχανικών της κατασκευής για την πορεία του κλάδου παραµένει και σήµερα το ζητούµενο των εργοληπτών. Στην οµιλία του ο κ. Λάζιος αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ιστορική διαδροµή του Συνδέσµου λέγοντας: «.Είναι ο πρώτος σύλλογος εργοληπτών της χώρας, µόλις πέντε χρόνια µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας - το Ελληνικό Κράτος είχε ήδη ιδρυθεί προ 90 περίπου ετών. Ο επόµενος σύλλογος ιδρύεται µετά από τρία χρόνια, το 1920. Είναι ο µετέπειτα Σύνδεσµος Πρωτευούσης, ονοµαζόµενος τότε «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργοληπτών», µε έδρα την Αττική. Το γεγονός της ιδρύσεως τότε του Συλλόγου µας καταδεικνύει ότι, στην περιοχή µας, υφίστατο σηµαντικό τεχνικό δυναµικό και προφανώς σηµαντικά έργα, σε µέγεθος και αριθµό». Πέρα από την ιστορικότητα του Συλλόγου ο κ. Λάζιος αναφέρθηκε και στην πληθώρα των επιτευγµάτων του και των ποικίλων δραστηριοτήτων του. Αξίζει όµως να παρουσιάσουµε την οµιλία, η οποία πιστεύουµε ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς αναδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο των εργοληπτών δηµοσίων έργων στην πορεία προς την ανασυγκρότηση της χώρας: « Ο Σύλλογός µας έχει 1) σηµαντική παρουσία σ’ όλους τους τοµείς: Συνδικαλιστικούς,

τεχνικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς. 2) Είναι πρωτοπόρος στη σύσταση, το 1932, του Ασφαλιστικού µας Ταµείου, ΤΣΕ∆Ε αρχικά και µόνο για εργολήπτες ενώ, εν συνεχεία, ΤΣΜΕ∆Ε για όλους τους µηχανικούς. 3). Επιτυγχάνει, περί το 1960, την εγκαθίδρυση, στη Θεσσαλονίκη, του πρώτου και για πολλά χρόνια µοναδικού υποκαταστήµατος ΤΣΜΕ∆Ε εκτός της έδρας Αθηνών.4) Πρωτοστατεί, µαζί µε τον Σύλλογο Αθηνών, στην ίδρυση, το 1933, και, εν συνεχεία στη λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, της γνωστής µας ΠΕΣΕ∆Ε. Προηγουµένως, το 1931, επέτυχαν τη σύγκλιση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνδέσµων – Συλλόγων Εργοληπτών στην Αθήνα. Σηµαντικός αριθµός µελών µας διετέλεσαν Πρόεδροι της ΠΕΣΕ∆Ε. Τα τελευταία χρόνια, ο σηµερινός Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γάγαλης και ο προγενέστερος κ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος. 5) Συµµετέχει, µε εκπροσώπους του, στην Επιτροπή συντάξεως της πρώτης ολοκληρωµένης νοµοθετικής ρύθµισης «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» του γνωστού Νόµου 5367/32, ο οποίος ίσχυε έως το 1985 και στον οποίο θεσπίζεται, µεταξύ άλλων, το πτυχίο εργολήπτου. 6) Πρωτοστατεί στους αγώνες του κλάδου για νοµοθετική πρόβλεψη αναθεωρήσεως των συµβάσεων εκτελέσεως δηµοσίων έργων, σε δυσχερείς περιόδους και καταστάσεις. Πρώτη


41

Εργοληπτικόν βήµα εφαρµογή της σηµειώνεται το 1922, εν συνεχεία τον Μάϊο του 1940, το 1950 και σχετικά προσφάτως, το 1966, 1974 κλπ. 7) Επιπλέον, πρωτοστατεί και στην κωδικοποίηση των δικαιολογητικών συµµετοχής στις δηµοπρασίες, εφαρµόζει πρώτος από της συστάσεώς του (1917) το πτυχίο εργολήπτου ∆.Ε. σε βιβλιαράκι. Νοµοθετικά, αυτό θεσπίστηκε πολύ αργότερα µε την εφαρµογή του Ν. 5367/32. ∆υστυχώς, κατά την άποψή µου, καταργήθηκε αργότερα µε απλό πιστοποιητικό, βάσει του Νόµου ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, το 1985. Είναι τα γνωστά µας πιστοποιητικά ΜΕΚ-ΜΕΕΠ. 8) ∆ηµιουργεί, ταυτόχρονα µε την ίδρυσή του, Προµηθευτικό Συνεταιρισµό Εργολάβων, ο οποίος λειτούργησε έως το 1970 περίπου, µε ενδιάµεσες διακοπές. Αλλά και σε λοιπούς τοµείς η παρουσία του Συνδέσµου µας είναι σηµαντικότατη: 9) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται από τον πρώτο Έλληνα ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης Αγγελάκη, ως αριστίδειν µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θεσµός που ίσχυσε αρκετά χρόνια. 10) Είναι µέλος του ∆.Σ. του Ερυθρού Σταυρού, του ∆.Σ. του «Ασύλου του Παιδιού», το οποίο βοηθά µε τις γνώσεις των µελών του στην ανέγερση των κτιρίων του στο Σιντριβάνι κατά την περίοδο 1922-1926, του ∆.Σ. του Βρεφοκοµείου «Άγιος Στυλιανός» και του ∆.Σ. του Ορφανοτροφείου «Μέλισσα». 11) Ο Σύλλογός µας, για την χρηµατική στήριξη της πολιτείας σε δύσκολες

στιγµές (1918, 1922, 1940, 1945), µε την κατάθεση κατ’ επανάληψη όλου σχεδόν του αποθεµατικού του, γίνεται αποδέκτης θερµών ευχαριστηρίων εγγράφων από τον Μητροπολίτη Γεννάδιο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον βασιλέα Κωνσταντίνο, τον βασιλέα Αλέξανδρο, τους Πρωθυπουργούς Ρέπουλη, Τσαλδάρη, Παπαναστασίου, Πάγκαλο και Μεταξά, ως Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων και πολλών άλλων επωνύµων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. 12) Πολλά µέλη του Συλλόγου συνεισφέρουν σηµαντικά ποσά για τη βοήθεια αναξιοπαθούντων µελών και συµπολιτών τους, δια συστάσεως ταµείου Αλληλοβοηθείας, το οποίο λειτούργησε από το 1922 έως το 1950. 13) Ακόµη και κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της Γερµανικής και Βουλγαρικής κατοχής (1941 έως 1944) βοηθάει, εντός των ορίων των δυνατοτήτων του, συναδέλφους προς εύρεση εργασίας και σε θέµατα επιβίωσης. Σηµαντικό έγγραφο, από το ιστορικό αρχείο µας, αναφέρει την παρέµβαση του Συλλόγου, δια του Επιθεωρητού ∆ηµοσίων Έργων, στην εορτή των 100 χρόνων του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης Καραµουσουλάκη προς τον Γερµανό Ζέϊλ, σε θέµατα κατασκευής έργων της Θεσσαλονίκης και επιτυγχάνει να δίδεται εργασία επιστάτου ή εργοδηγού σε µέλη του Συλλόγου για κατασκευές τεχνικών έργων. 14) Την περίοδο

Από αριστερά: Φώτης Κουβουκλίωτης, πρόεδρος ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ Ο επίτιµος πρόεδρος ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ κ. Μάριος Λάζιος Ηρώ Μήτρου, γ.γ. ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ µέλος ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε και πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια.


42

Εργοληπτικόν βήµα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αυτή, ευτυχώς µικρός αριθµός µελών του, µετρούµενος στα δάχτυλα της µίας χειρός, συνεργάζεται, µε την κακή έννοια του όρου, µε τους κατακτητές. Αµέσως, όµως, µετά την απελευθέρωση, στα τέλη του 1944, οι εν προκειµένω τεχνικοί διαγράφονται από τον Σύλλογο, µε απόφαση ∆.Σ., και µετά από ενέργειά του, απ’ όλους τους Συλλόγους Ε.∆.Ε της χώρας. Τα ονόµατά τους δεν ακούστηκαν έκτοτε. 15) Ο Σύλλογός µας είναι ο πρώτος σύλλογος Ε.∆.Ε. της χώρας, ο οποίος, το 1960 περίπου, αποκτά ιδιόκτητη στέγη, επί της οδού Αριστοτέλους 14, επιφανείας περίπου 100 µ2 . Αγοράσθηκε, µε δόσεις, από τον επιχειρηµατία της οικογένειας ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ, Γεώργιο Ταµπάκη, και εξοφλήθηκε σε 12 χρόνια. 16) Από το 1968, είναι ο πρώτος σύλλογος της χώρας, ο οποίος καθιέρωσε την υποδοχή, κατ’έτος των νέων µελών και την ενηµέρωσή τους για θέµατα σχετικά µε το επάγγελµά τους. Ο θεσµός αυτός λειτούργησε έως το 1985 περίπου. 17) Ο Σύλλογός µας παρουσίαζε πολλά χρόνια και σηµαντική εκδοτική δραστηριότητα, κυρίως µε εκδόσεις βοηθηµάτων για τους κατασκευαστές. Έτσι, αµέσως µετά το 1950, κυκλοφορεί, δηµοσίως, κάθε δύο χρόνια και σε απλό έντυπο, το µητρώο µελών και το εκάστοτε ισχύον καταστατικό. Επίσης, σε καλαίσθητη έκδοση, εκδίδει, το 1991, 1997 και 2003, µητρώα µελών σε µορφή βιβλίου, όπου συµπεριλαµβάνονται πλήρως και αναλυτικώς τα στοιχεία των

µελών του. Από το 1964 περίπου και κάθε δίµηνο, εκδίδει το περιοδικό «Εργοληπτικά Θέµατα και Βοηθήµατα», µε επιµέλεια του Παύλου Βάρβογλη και, για λίγο χρονικό διάστηµα, και εµού. Από το 1985 και περίπου έως το 2005, µε επιµέλεια του Νοµικού µας• Συµβούλου κ. Ζαφείρη Χατζηχαλκιά, εκδίδεται, σχεδόν κατ’ έτος, κωδικοποιηµένη η νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Έργων και κυκλοφορεί σ’όλην την χώρα. Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο και πάλι µε επιµέλεια του κ.• Χατζηχαλκιά αλλά και των άµεσων συνεργατών του κ. ∆ηµήτρη Τσαπράζη και κ. Γιολάντας Κοµνηνού, εκδίδονται ανά τρίµηνο τεύχη µε δικαστικές αποφάσεις σχετικές µε ∆ηµόσια Έργα σ’ όλην την χώρα. Επιφανείς συνεργάτες του είναι ο σηµερινός Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο Καθηγητής της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Σκουρής. Την εποχή του 1994 έως το 2000, επανεκδίδεται ανά τρίµηνο το αρχικό περιοδικό, µε κύριο τίτλο «ΈΡΓΟ» και συµπληρωµατικό «Εργοληπτικά θέµατα», και η µηνιαία εφηµερίδα «Εργολήπτης», µε επιµέλεια του ∆ηµοσιογράφου κ. Σόλωνα Αµπατζή και εµού, ως Προέδρου τότε του Συλλόγου. 18) Μέλη του Συλλόγου µας συµµετέχουν στην κατασκευή σηµαντικών έργων της Θεσσαλονίκης και όχι µόνο. Για οικονοµία χρόνου, σταχυολογώ µερικά µόνο: Πύργος ΟΤΕ στην Έκθεση (Λάκης Αλεξόπουλος). Βελλίδειο Κέντρο (Πρόδροµος Εµφιετζόγλου). Βυ-

Το ιστορικό αρχείο του Συνδέσµου ξεδιπλώνει την ιστορία της Ελλάδας µέσα από φωτογραφίες, έγγραφα, επιστολές και ντοκουµέντα που αναβιώνουν την εξέλιξη της χώρας και την ανάπτυξή της τα τελευταία 100 χρόνια. 1η παρουσίαση: 9-17 Σεπτεµβρίου 2017, στη ∆ΕΘ (είσοδος Περ.10) 2η παρουσίαση: από 27 Σεπτεµβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2017, στο Φουαγιέ του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσ/νίκη)


43

Εργοληπτικόν βήµα ζαντινό Μουσείο, «Άσυλο του Παιδιού», ∆ικαστικό Μέγαρο (Γεώργιος Γεωργιάδης, Βασίλης και Γιάννης Πεΐτσης). Κτίρια Πανεπιστηµιουπόλεως (Ι.Ολύµπιος, Ιάσων Γεωργιάδης, Παρίσης Καλλιτσάντσης, ∆ηµήτριος Κοµπότης κ.α.). Αποβάθρες Αρετσούς, Περαίας, Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδος, Μηχανιώνας (Μάριος Λάζιος). Λιµάνι Μηχανιώνας (Σάββας Φέσσας). Γέφυρα Αξιού (Θεµελιοδοµή: Νίκος Οικονόµου, Κώστας Πατραµανής και ∆ηµήτρης Ταµπακούλης). Σιλό Λιµανιού Θεσσαλονίκης (Γιάννης Ζήκας) Μέγαρο Μουσικής (Εµφιετζόγλου και Θεµελιοδοµής). Πρόσφατη αναµόρφωση νέας παραλίας –(Αντώνης Κόκκινος και ∆ηµήτριος Παπανικολάου) και πληθώρα έργων µικρών και µεγάλων. ∆εν πρέπει να παραλείψω και να τονίσω µε έµφαση ότι, ακόµη και η πρώτη διαµόρφωση της Οµονοίας Αθηνών, ως πλατείας, εγένετο το 1925 ή του 1928 από το τεχνικό γραφείο Θεσσαλονίκης ΑΦΩΝ ΑΥ∆Η (Αιµίλιος και Φαίδων). 19) Μέλη του Συλλόγου µας συµµετείχαν στα πολιτικά δρώµενα

της χώρας, εκλεγόµενα Βουλευτές – ∆ήµαρχοι κλπ. Ένας, µάλιστα, εκ των Προέδρων του ∆.Σ., ο Αλέξανδρος Θεοδοσιάδης, ανέλαβε, τον Ιούλιο του 1956, Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και µετέπειτα, περίπου το 1960, Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων. 20) Επίσης, συµµετείχαν στις διοικήσεις Κοινωφελών Ιδρυµάτων, αθλητικών οµάδων µε σηµαντική δράση: Αναφέρω τυχαία τον αγαπητό µου Τάσο Λαγόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου µας, την περίοδο 1977 έως 1981, ο οποίος, επί χρόνια, είναι βασικό µέλος των σχετικών οργάνων διοίκησης των ΑΜΕΑ, Τον, επίσης φίλο µου, Ζήνωνα Αθανασιάδη, µέλος του ∆.Σ. και Αντιπρόεδρο του Συνδέσµου µας, την περίοδο 1981 έως 1993, βασικό στέλεχος των διοικήσεων θαλασσίων αθληµάτων και ένα εκ των τελευταίων, για πολλά χρόνια, Πρόεδρος του Συλλόγου µας (1993-2005) που συµµετείχε στο ∆.Σ. του «Ασύλου του Παιδιού», την περίοδο 19852013.Να µην παραλείψω τον Αντώνη Μυτσάλη, από τους παλαιότερους, στέλεχος, για

ασφαλής & αποτελεσματική μόνωση ! Η εταιρία monotiki - Στέλιος & Δημήτρης ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των μονώσεων από το υπόγειο έως την ταράτσα επί 40 έτη. Κάνει εφαρμογές σε όλη την Ελλάδα από μικρά έως πολύ μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Στα εξειδικευμένα έργα εντάσσονται οι θερμοπροσόψεις, στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, εγκαταστάσεων Χ.Υ.Τ.Α, εγκαταστάσεων παραγωγής Βιοαερίου, στεγανοποίηση τούνελ, θερμομονώσεις πλοίων, οι αποκαταστάσεις ζημιών του beton, κ.λ.π.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1ο χλμ Εθνικής οδού Καρδίτσας - Αθηνών Τηλ: 24410 27690, 75192-3 e-mail: info@monotiki.gr

www.monotiki.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθήνα: Ηφαίστου 8, Βάρη • Τηλ: 210 8979479 - 80 • Fax: 210 9653191 Θεσσαλονίκη: Κ. Καραμανλή 22 & Τροίας 5 • Τηλ: 2310 839313 • Fax: 2310 837045 Λάρισα: Διασταύρωση Βόλου & Ασπροκλησιάς • Τηλ:2410 537537-8 & 571511 Καρδίτσα: Μπλατσούκα 17 • Τηλ: 24410 26590 - 41250 • Fax: 24410 26850


44

Εργοληπτικόν βήµα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

µεγάλη χρονική περίοδο έως το 1965, στον αθλητικό σύλλογο «Μακεδονικό». 21) Ήταν, όµως, ο Σύλλογός µας, δια των µελών του, πρωτοπόρος και στην πρόοδο της τεχνικής επιστήµης των κατασκευών. Την εποχή του 1920, οι αδερφοί ΚΥΡΟΥ (τρεις διπλωµατούχοι µηχανικοί) εισήγαγαν στη χώρα το πρώτο µηχάνηµα εµπήξεως ξυλίνων και προχύτων από µπετόν πασσάλων. Ήταν ατµοκίνητος ανεξάρτητα αυτοκινούµενος πασσαλοπήχτης. Έως τότε και για τις εργασίες αυτές, έρχονταν εταιρείες από Ευρώπη ή Αµερική. Ο Γιάννης Ζήκας εισήγαγε, την εποχή περίπου του 1965 και για πρώτη• φορά στην Ελλάδα, την κατασκευή ΣΙΛΟ µε κυλιόµενους σιδηροτύπους, βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν σχεδόν όλα τα σιλό σιτηρών της ΚΥ∆ΕΠ. Από το 1975 περίπου, η εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ – µαζί µ’αυτήν του ΨΑΛΙ∆Α – ήταν οι µόνες ελληνικές εταιρείες, εξειδικευµένες σε βαθιές θεµελιώσεις εγχύτων πασσάλων και αντιστοίχων διαφραγµάτων, µε σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό. Μέχρι τότε, εργασίες τέτοιου είδους είτε γίνονταν µε την πεπαλαιωµένη µέθοδο ευρεσιτεχνίας της ΙΚΟΣ ΜΙΛΑΝΟΥ του 1867 είτε από ξένες εταιρείες. Οι πρωτιές του Συλλόγου µας δεν εξαντλούνται στο µικρό χρονικό διάστηµα που διαθέτουµε. Για τα 80 χρόνια του Συλλόγου µας Το 1997, ο Κώστας Καραµανλής, ως Πρόεδρος της «Νέας ∆ηµοκρατίας» και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή, έγραφε για τον Σύνδεσµο, µεταξύ άλλων: «Γεννηµένος στα δύσκολα µεταπελευθερωτικά χρόνια της αναδηµιουργίας, της εξόρµη-

σης, ο Σύνδεσµός σας αµφισβητεί τους βιολογικούς όρους. Παρά την 80ετία του αποδεικνύει ζωντάνια, σφριγηλότητα, ανησυχία…» και συνεχίζει, παρακάτω: «…εύχοµαι στον Σύνδεσµο ανάλογη και καλύτερη συνέχεια για το καλό της πατρίδας µας, ιδιαιτέρας και ευρύτερης, και των µελών του.» Επίσης, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ως Νοµάρχης Θεσσαλονίκης, έγραφε τότε: «Ένας Σύνδεσµος, µε τέτοια ιστορική πορεία, αποτελεί απόδειξη της θετικής λειτουργίας του, τόσο για τα µέλη του, όσο και για την πόλη µας και όλη την Μακεδονία. Μια τέτοια ιστορική πορεία αποτελεί εγγύηση ότι, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να προσφέρει τις θετικές υπηρεσίες του…» Εν κατακλείδι, σας ενηµερώνω ότι, επίκειται η έκδοση του σχετικού λευκώµατος που, κυρίως µε φωτογραφίες, θα αποτυπώνεται η πολύχρονη δράση του Συνδέσµου µας, του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µε ίδρυσή του την 5η Αυγούστου 1917. Ολοκληρώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο και κυρίως τον Πρόεδρο, αγαπητό µου Φώτη Κουβουκλιώτη, και την αγαπητή µου, επίσης, Ηρώ Μήτρου, που µου έδωσαν την χαρά να µε επιλέξουν για να ασχοληθώ µε την εν γένει εκδήλωση των 100 χρόνων του Συνδέσµου. Ευχαριστώ και όλους εσάς, από καρδιάς, για την υποµονή, αντοχή και ανοχή σας, που µε ακούσατε».Στην ιστορική πορεία του Συλλόγου αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ κ. Φώτης Κουβουκλιώτης επισηµαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΕ∆ΕΘ & Κ.Μ. Εκτιµώντας τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν διαχρονικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας οι εργολήπτες δηµοσίων έργων, πολύ γνωστές εταιρείες υποστήριξαν την εκδήλωση που διοργανώθηκε για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσµου Θεσσαλονίκης: ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ • ZINCO METAL SA • ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία ΧΟΡΗΓΟΙ • ΗΡΑΚΛΗΣ Όµιλος εταιρειών, µέλος του Οµίλου LafargeHolcim • ΤΙΤΑΝ • ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ χρώµα – διακόσµηση – δάπεδο • MONOSETO Η ολοκληρωµένη λύση στη µόνωση • ECO BUILDINGS Μέγα Τεχνικό Πολυκατάστηµα • BUILDING TRUST SIKA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ • DROMON AKTE ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα • PIPELIFE • VIMATEC Τεχνολογίες χηµικών δοµικών • ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ χρώµα – δόµηση – διακόσµηση • ΜΕΚ Μηχανικοί Εργολήπτες Κατασκευαστές • NITROCHEM εκρηκτικά προϊόντα ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • TV 100 • FM 100


46

Εργοληπτικόν βήµα

Οι 12 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει µία εργοληπτική επιχείρηση. «Το να παίρνει κανείς σωστές αποφάσεις στην επιχείρησή του περιλαµβάνει και το να αναγνωρίζει τις αποφάσεις στις οποίες έσφαλε» W. Buffet

AΣΦΑΛΙΣΗ

Γράφει ο Γιάννης Σαµολαδάς

Η ασφαλιστική προστασία µιας εργοληπτικής επιχείρησης που εάν χρειαστεί θα µπορέσει να αποκαταστήσει την ζηµιά της και να συνεχίσει την λειτουργία της είναι πολύ σηµαντική. Έτσι λοιπόν προκειµένου να είναι όσο πιο προστατευµένη γίνεται θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις: 1. Γενική Αστική και Εργοδοτική Ευθύνη: Η κάλυψη παρέχει προστασία και αποζηµίωση σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας της εκτέλεσηςτων εργασιών σας σας προκαλέσετε σε τρίτους τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές. 2. Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισµού και για κάθε ζηµιά που µπορεί να συµβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόµενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωµατικό Σχεδιασµό. Για κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, µέχρι την οριστική παραλαβή του, στο µηχανολογικό ή άλλο εξοπλισµό του έργου. 3. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης – συναρµολόγησης (Erectionallrisks – EAR) Ασφαλίζονται όλα τα έργα συναρµολόγησης µεταλλικών κατασκευών ή/και µηχανηµάτων όπως υδραυλικά έργα (σωληνώσεις, διώρυγες, φράγµατα), ατµοστρόβιλοι, αεροστρόβιλοι, ηλεκτροκινητήρες, µετασχηµατιστές, γεννήτριες, τυπογραφικές µηχανές, µηχανές κατασκευής χαρτιού, εναέριες γραµµές µεταφοράς ενέργειας, µηχανήµατα παραγωγής κλπ.

4. Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισµού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors’ plant and machinery – CPM) Ασφαλίζονται τα διάφορα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός εργοταξίου όπως γερανοί, προωθητήρες γαιών, εκσκαφείς, graders, οδοστρωτήρες, δονητές, φορτωτές, εξοπλισµός έλξης. µηχανές σκυροδέµατος, αεροσυµπιεστές, αντλίες, φορτηγά ή άλλα οχήµατα του εργοταξίου κλπ. σε εργοταξιακούς δρόµους, είναι ιδιαίτερα µεγάλη. 5. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος: Καλύψτε το ενδεχόµενο να συµβεί στους εργαζόµενους-οδηγούς-εργάτες σας κάποιο ατύχηµα. Στην ουσία µε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη µισθών και ιατροφαρµακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυµατιστεί ενώ εργάζονται. 6. Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανηµάτων (Machinery Breakdown Insurance – MB) Ασφαλίζονται ζηµίες που θα υποστούν τα ίδια τα µηχανήµατα παραγωγής και κινητήριας δύναµης εργοστασίων κλπ χώρων. 7. Aσφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης µελετητή Ασφαλίζεται κάθε ζηµιά στο έργο ή σε τρίτους, η οποία ανάγεται σε λάθος ή ακούσια παράλειψη εκ µέρους του µελετητή / συµβούλου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. H ασφάλιση της επαγγελµατικής ευθύνης µελετητή µπορεί να γίνει σε ενιαία βάση για κάθε συγκεκριµένο έργο ή σε ετήσια βάση καλύπτοντας την ευθύνη που απορρέει από την άσκηση της εν γένει δραστηριότητος του µελετητικού γραφείου. 8. Οµαδική Ασφάλιση Προσωπικού: Η οµαδική ασφάλιση προσωπικού είναι µία εξαιρετικά σηµαντική παροχή µε πολλά πλεονεκτήµατα για την µεταφορική επιχείρηση καθώς και για τους εργαζόµενους . 9. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Electronic Equipment Insurance – EEI) Ασφαλίζονται όλες οι κατηγορίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού όπως συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ), ηλεκτρονικά µηχανήµατα ιατρικής χρήσης (διαγνωστικά κλπ), τηλεπικοινωνιακές εγκαταστά-


47

Εργοληπτικόν βήµα

σεις κλπ. 10. Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και ∆οχείων Πίεσης (Boiler and PressureVessel – BPV) Ασφαλίζονται οι λέβητες, οι ενσωµατωµένοι οικονοµητές και οι σωληνώσεις τροφοδοσίας ατµού ή νερού. 11. Aσφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωµένου έργου Ασφαλίζεται η επαγγελµατική αστική ευθύνη κατασκευαστού όπου καλύπτονται οι ζηµιές στο έργο οι οποίες εκδηλώνονται µετά την παράδοσή του. Oι εν λόγω ζηµιές θα πρέπει να ανάγονται σε κρυφά ελαττώµατα της κατασκευής (ουσιώδεις ατέλειες, κακοτεχνίες) µη αντιληπτά κατά την παράδοση – παραλαβή. H διάρκεια κάλυψης ανταποκρίνεται στον κατά τον Aστικό Kώδικα χρόνο παραγραφής της αστικής ευθύνης του κατασκευαστή, ο οποίος στην Eλλάδα είναι 10ετής. 12. Ασφάλιση Ζωής: Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν τους οικείους, την οικογένεια τους ή τους συνεταίρους τους σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή ή υποστούν µόνιµη ανικανότητα. Όλα τα παραπάνω µπορείτε να τα συζητήσετε

µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο, προκειµένου µαζί να αποφασίσετε την ιεράρχηση τους µε γνώµονα την σηµαντικότητα που έχουν για την επιχείρησή σας οι παραπάνω απειλές. (source ©: www.glavopoulos.gr, www.truckinsurance.gr) O Γιάννης Σαµολαδάς είναι ειδικός σύµβουλος ασφάλισης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδρυτής της Τruck & Cargo Insurance Brokers. Με την πολυετή εµπειρία του στο χώρο είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συµβουλέψει για όλα τα θέµατα που σας απασχολούν σε σχέση µε τις ευθύνες που έχετε ως εργολήπτες καθώς και την ασφάλιση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού σας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε µαζί του στο samoladas@truckinsurance. gr και θα σας απαντήσει µέσα σε 24 ώρες. Για επείγουσες συµβουλές στα µέλη Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. απαντάει χωρίς χρέωση στο 6973 232322.


50

Εργοληπτικόν βήµα

Ο Ελβετικός οίκος Almeva είναι ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές συστη-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

µάτων καπνοδόχων συµπύκνωσης, ξεκινώντας το 1994 και πλέον έχει καταφέρει µέσω της τεχνογνωσίας και των νέων τεχνολογιών που παρέχει να δραστηριοποιείται συνολικά σε 38 χώρες της Ευρώπης, γνωρίζοντας µία ραγδαία αύξηση δραστηριοτήτων. Προµηθεύοντας τα ολοκληρωµένα συστήµατά της σε µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων χονδρικής, σε εγκαταστάτες, τεχνικές εταιρείες αλλά και ως ΟΕΜ προµηθευτής κατασκευαστών λεβήτων συµπύκνωσης την καθιστά πλέον στις κορυφαίες και πλέον αναπτυσσόµενες εταιρείες. Συστήµατα πλαστικών (PPH) καµινάδων για λέβητες συµπύκνωσης φυσικού αερίου ή πετρελαίου - Άκαµπτο σύστηµα καπνοδόχων συµπυκνωµάτων σε διατοµές dn60 έως dn315 - Εύκαµπτο σύστηµα καπνοδόχων συµπυκνωµάτων σε διατοµές dn60 έως dn200 - Οµοκεντρικά συστήµατα απαγωγής καυσαερίων για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε διατοµές dn60/100 έως dn200/300 - Τεράστια ποικιλία εξαρτηµάτων σε συστήµατα απαγωγής καυσαερίων µε πλαστικές καµινάδες Επιπλέον πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες - Λογισµικό υπολογισµού καµινάδων Kesa Aladin κατά EN 13384-1 για εγκαταστάσεις µίας συσκευής ή EN 13384-2 για εγκαταστάσεις πολλαπλής σύνδεσης συσκευών. - Συστήµατα βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων (chimney fans) της EXODRAFT, για κάθε είδους εστίες καύσης στερεών, υγρών ή αερίων καυσίµων όπως τζάκια, σόµπες ξύλου ή πέλλετ, λεβήτων κ.α. - Εναλλάκτες ανάκτησης ενέργειας βιοµηχανικής χρήσης αέρα νερού σε εγκαταστάσεις µε καυσαέρια ή απόρριψης θερµού αέρα.

Σκυροδέµατα Προστιθέµενης Αξίας (VAP) του Οµίλου ΗΡΑΚΛΗΣ: Συνδυάζουν την αισθητική, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα O Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει µεγάλη ποικιλία ειδικών σκυροδεµάτων που απαντούν ακόµη και στις πιο υψηλές απαιτήσεις. Πρόκειται για το ιδιαίτερα ρευστό, αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Agilia, τη σειρά διακοσµητικών σκυροδεµάτων Artevia για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές σε δάπεδα ή επιφάνειες και τη σειρά έτοιµων σκυροδεµάτων Ultra Series για όλα τα στάδια της οικοδοµής. Τέλος, στο σηµερινό αστικό και δοµηµένο περιβάλλον που η ανάγκη για απορροή, ανακύκλωση και διαχείριση του νερού είναι επιτακτική, ο Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει το Hydromedia, το σκυρόδεµα που συνδυάζει υψηλή υδατοπερατότητα, ευκολία στην εφαρµογή και υψηλές αντοχές. Τα Προϊόντα Προστιθέµενης Αξίας (VAP) του Οµίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο αισθητικής, δηµιουργούν χώρους µε άποψη και προσδίδουν µοναδικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις της αγοράς. Παράλληλα, ο Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ παρέχει στους πελάτες τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες που είναι µοναδικές στην αγορά. Με την υπηρεσία «Τοποθέτηση και Φινίρισµα» η εταιρία αναλαµβάνει την τοποθέτηση του ειδικού σκυροδέµατος µέσω εξειδικευµένων εφαρµοστών παραδίδοντας εγγυηµένο αποτέλεσµα. O Όµιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ Με ένα δίκτυο 30 παραγωγικών και εµπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία τσιµέντου, αδρανών και σκυροδέµατος, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιηµένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής. Σχετικά µε τη LafargeHolcim Η LafargeHolcim είναι


Εργοληπτικόν βήµα παγκόσµιος ηγέτης στον κλάδο δοµικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί τεχνίτες, οικοδόµους, αρχιτέκτονες και µηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσµο. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιµέντου, αδρανών και σκυροδέµατος που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικά έργα από οικονοµικά προσιτή στέγαση και µικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, µέχρι τα µεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδοµών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όµιλος παρέχει καινοτόµα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, µε µία ξεκάθαρη δέσµευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όµιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες και τις ώριµες αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com Ακολουθήστε µας στο Twitter @LafargeHolcim Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com

51


52

Εργοληπτικόν βήµα

Στην ψηφιακή εποχή και το ΤΜΕ∆Ε Στην ψηφιακή εποχή προχωρά και το ΤΜΕ∆Ε, στο οποίο λειτουργεί ήδη Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτηµάτων e-Πρωτόκολλο, µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας www.tmede.gr. Παράλληλα επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει ο Φορέας και κυρίως σε ότι αφορά τις Εγγυητικές Επιστολές Επιστολές Συµµετοχής, οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά, µε τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα ξενοδοχεία έχουν πλέον την 100% δική τους έκθεση! To 100% Hotel Show έφτασε στην 5η του διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία ήταν αυτό που χρειαζόταν η ξενοδοχειακή αγορά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η επερχόµενη διοργάνωση στις 17-20 Νοεµβρίου 2017 στο MEC Παιανίας, αναµένεται δυναµικότερη από ποτέ. Οι καλύτερες εταιρείες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συµµετοχή τους στην έκθεση, ενώ οι επισκέπτες ξενοδόχοι και επαγγελµατίες τουρισµού, αναµένονται να ξεπεράσουν τους 20.000. Στο φετινό 100% Hotel Show θα λάβουν µέρος πάνω από 180 εξειδικευµένες εταιρείες, ενώ τα εκθεσιακά περίπτερα πρόκειται να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία, λόγω του ιδιαίτερού τους design και της υψηλής αισθητικής τους. Παράλληλα, δυναµικά ξενοδοχειακά events µε networking χαρακτήρα, θα προάγουν συνολικά την τουριστική επιχειρηµατικότητα. Τι είναι αυτό όµως που ξεχωρίζει το 100% Hotel Show και το κάνει το αγαπηµένο event των ξενοδόχων; Οι ολοκληρωµένες λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή του Ξενοδοχειακού Design και της κατασκευής, που δίνονται µέσα από το εκθεσιακό κοµµάτι του 100% Hotel Show. Στο 100% Hotel Show, ο ξενοδόχος µπορεί να βρει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σχετικά µε την κατασκευή και την ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου. Η διάταξη της έκθεσης βοηθά τον επισκέπτη να βρει όλες τις λύσεις συγκεντρωµένες, ενώ τα πραγµατικά παραδείγµατα εφαρµογής προσφέρουν πιο άµεση έµπνευση. Τα Ξενοδοχειακά Workshops του 100% Hotel Show, βοηθούν τους ξενοδόχους να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Το 100% Hotel Show, διοργανώνει µερικά από τα πιο advanced ξενοδοχειακά σεµινάρια, που δίνουν στους ξενοδόχους ουσιαστικές συµβουλές για την ανάπτυξη τους προϊόντος τους. Οµιλητές σε αυτά είναι µερικοί από τους πλέον εξειδικευµένους επαγγελµατίες τους χώρου. Υπάρχει ξενοδοχειακή τεχνογνωσία και ουσιαστικές νέες προτάσεις, αφού οι εκθέτες επιλέγονται από ειδικό τµήµα της έκθεσης, που µελετά τον ξενοδοχειακό κλάδο. Η οµάδα του 100% Hotel Show ελέγχει την κάθε πιθανή συµµετοχή και εγκρίνει την τελική παρουσία της στην έκθεση, αφού διασφαλίσει ότι η εκάστοτε εταιρεία διαθέτει χρήσιµα προϊόντα και υπηρεσίες για τους ξενοδόχους. Επίσης, φροντίζει έτσι ώστε πάντα να υπάρχει µια σειρά από νέες εταιρείες που έχουν να προσφέρουν διαφορετικές προτάσεις. Σηµαντικό! Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή ως επισκέπτης στο www.hotelshow.gr για να πάρετε το badge εισόδου σας, να δείτε τα εντυπωσιακά προφίλ των εκθετών αλλά και να κλείσετε ραντεβού!


Προκατασκευές Υψηλής Τεχνολογίας ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ – BUNGALOWS ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η NESTOR CMC ΑΕ είναι φορέας μιας μακράς παράδοσης στον χώρο των προκατασκευών και γενικότερα στην κατεργασία του χάλυβα. Διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής στο 5ο χλμ εθνικής οδούς Λάρισας - Τυρνάβου του νομού Λάρισας και κυριαρχεί με την παρουσία της στον χώρο των προκατασκευασμένων οικημάτων υψηλής ποιότητας και των ελαφριών μεταλλικών κατασκευών και προκατασκευών Το βιομηχανικό συγκρότημα που βρίσκετε στη Γιάννουλη Λάρισας, περιλαμβάνει κτίρια εμβαδού 5.000 m2 σε οικόπεδο 30.000 m2. Είναι μια μονάδα αυστηρά εξειδικευμένη στην εν σειρά παραγωγή προκατασκευασμένων μεταλλικών οικημάτων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ 5ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 41500 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ / ΛΑΡΙΣΑ • ΤΗΛ. : +30 2410 546601-2-3 • FAX : +30 2410 546609 info@cmc-sa.eu www.cmc-sa.eu


54

Εργοληπτικόν βήµα

H εταιρία ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων η εταιρία ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ θέλησε να συνδράµει µε την χορηγία της, στην υλοποίηση των εκδηλώσεων, ευχαριστώντας µε αυτόν τον τρόπο τα µέλη του συνδέσµου για την πολυετή συνεργασία. Η εταιρία ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ παραµένει εδώ και 45 χρόνια πολύτιµος συνεργάτης του τεχνικού κόσµου προτείνοντας πάντα τις καταλληλότερες λύσεις και εισάγοντας τα πιο καινοτόµα υλικά, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η ιδανική σχέση ποιότητας-τιµής για τον κατασκευαστή. Τα 100 χρόνια του συνδέσµου, συνέπεσαν µε την δηµιουργία του νέου καταστήµατος ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ στον Εύοσµο, σε έναν χώρο 1.100 τετραγωνικών µέτρων, όπου καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και παρουσιάζονται εφαρµοσµένα δεκάδες νέα υλικά σε ένα show room που διευκολύνει την επιλογή και αναβαθµίζει την σχέση πελάτη-κατασκευαστή. Η εταιρία ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ δεσµεύεται να παραµείνει αρωγός στις καθηµερινές προσπάθειες του έλληνα κατασκευαστή, εξυπηρετώντας το κοινό όραµα για την υλοποίηση ποιοτικών και κερδοφόρων αποτελεσµάτων.

∆ιεθνής Έκθεση Climatherm - Energy 22 - 25 Φεβρουαρίου 2018 Βρισκόµαστε µόλις πέντε µήνες πριν την επερχόµενη διεξαγωγή της διεθνούς έκθεσης "Climatherm - Energy 2018". Παλαιές και νέες συµµετοχές των σηµαντικότερων και µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου της ενέργειας αυξάνονται σηµαντικά, κάνοντας τη διεθνή αυτή διοργάνωση να διατηρεί σταθερή την αξία της, ως τον καλύτερο αρωγό προσφοράς γνώσης, ποικιλίας νέων προϊόντων και δυνατών µελλοντικών συνεργείων µεταξύ των καλύτερων επαγγελµατιών του κλάδου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η µεγαλύτερη εξειδικευµένη ∆ιεθνής έκθεση του κλάδου της ενέργειας, Climatherm - Energy, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας της ισχύ, ως το µεγαλύτερο κέντρο αναφοράς για επαγγελµατίες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν µεγάλη γκάµα προϊόντων σε τοµείς όπως οι Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, η βιοµάζα, η γεωθερµία, το φυσικό αέριο - υγραέριο ( LPG ), τον κλιµατισµό, την οικονοµική θέρµανση, τα ενεργειακά τζάκια, τους καυστήρες πέλλετ, τον εξαερισµό, τη βιοµηχανική ψύξη, την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων, την ηλιακή ενέργεια, την ύδρευση, την αφαλάτωση και τα λογισµικά (software). Σηµαντικό, επίσης, να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα λάβουν µέρος σεµινάρια καθώς και ηµερίδες προς ενηµέρωση και αναβάθµιση των γνώσεων, τόσο του επισκέπτη όσο και των εκθετών µας. Στόχος της Project είναι, όπως πάντα, η διατήρηση της εξειδίκευσης της ∆ιεθνούς έκθεσης "Climatherm - Energy", στο υψηλών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο "Athens Metropolitan Expo", η σωστή διαφήµιση και η στοχευόµενη επικοινωνία µε το εµπορικό - επαγγελµατικό κοινό, χαρακτηριστικά που θα κάνουν για ακόµα µια φορά την "Climatherm — Energy 2018", τη µεγαλύτερη διεθνή εξειδικευµένη έκθεση στην Ελλάδα. Μη χάσετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε, είτε συµµετέχοντας είτε ως επισκέπτης, σε αυτό το θεσµό που φέρει το όνοµα "Climatherm Energy".


62

Εργοληπτικόν βήµα 1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 3. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4. AΡΤΑΣ 5. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7. ∆ΡΑΜΑΣ 8. ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10. ΕΒΡΟΥ 11. ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14. ΗΛΕΙΑΣ 15. ΗΜΑΘΙΑΣ 16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 18. ΘΡΑΚΗΣ 19. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20. ΚΑΒΑΛΑΣ 21. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 22. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνδέσµων

26.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 27. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28. ΛΑΡΙΣΑΣ 29. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30. ΛΕΣΒΟΥ 31. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34. ΞΑΝΘΗΣ 35. ΠΑΤΡΩΝ 36. ΠΕΛΛΑΣ 37. ΠΙΕΡΙΑΣ 38. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 49. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 40. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41. ΣΕΡΡΩΝ 42. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 44. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 45. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 46. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 47. ΧΑΝΙΩΝ 48. ΧΙΟΥ

T 26410 27456 F: 2641027420 info@sedeag.gr T 27510-69120 & F:24515 T & F: 2710-239133 T: 26810-21027, F: 26605 an.papab@gmail.com T: 22610-22382, F: 27685 T: 24620-87644, F: 87643 T: 25210-21780, F: 25506 ergolip@gmail.com T & F: 24610-39568 synd-ergdm@ath.forthnet.gr T: 22410-26363, F: 36117 galkonstantina@yahoo.gr T: 25510-25141, F: 32298 sedeevrou@gmail.com T: 22210-21578, F: 60374 T: 22370-22440, F: 80294 T: 26950-48163, F: 41463 T: 26210-24992, F:24993 info@enerdomi.gr T: 23310-21060 F: 21950 T: 2810-222460 F: 281101 spedeh@otenet.gr T: 2310-27723, 277656 F: 230914 info@spedeth.gr T: 25310-26942, F:29165 sedethrakis@gmail.com T: 26510-21482, F: 23678 T: 2510-222827 & F synergk@otenet.gr T & F: 24410-76947 tee_karditsa@tee.gr T: 24670-29858 & F info@spedekas.gr T: 26610-40986, F: 25180 T: 26710-28747 & F: T: 27410-26491, F: 73577 sedekorin@gmail.com T: 22810-83615, F: 86562 T: 27310-23606, F: 29776 dpapadako@tee.gr T: 2410-535566 & F:535158 sedelar@tee.gr T: 28410-82855 & F lioud@agn.forthnet.gr T: 22510-25159, F: 20136 bapsokard@gmail.com T: 24280-76803 & F T: 26310-55400, F: 26310-55404 sede.mesologiounafpaktou@gmail.com T: 27210-28145 & F:86973 T: 25410-62789 & F stavros@zouridis.com T: 2610-276813, F:620080 esyllo@tee.gr T: 23810-26681, F: 26681 npella@tee.gr T: 23510-23833,F: 23813 spedepierias@gmail.com T: 26820-22767, F:26927 T: 210-3821731, F:3823402 spedep@tee.gr T: 28310-52355 & fax sedenret@otenet.gr T: 23210-66661, T & F: 22172 sedeserron@gmail.com T 24310 70855 & F: 24310-79330 T: 22310-24656 & F sedelamia@gmail.com T: 23850-45261, F: 23850-44060 evage@tee.gr T: 22650-22162, F: 22644 T: 23710-24456, F: 23800-21162 vlahosgiorgos@gmail.com T& fax: 28210-46546 sedechan@yahoo.gr T: 22710-41724, F: 41411 - 20003

Πάνου Σούλου 11

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Β. Γεωργίου 8 Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 15 Γώγου Μπάκολα & Καραολή

212 00 ΑΡΓΟΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 471 00 ΑΡΤΑ

∆ηµ. Ανδρεαδάκη 46 Εργατικής Πρωτοµαγιάς 1 Επίκουρου 2

321 00 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 661 00 ∆ΡΑΜΑ

Μπουσίου & Εστίας 3

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Εθν. Μακαρίου 45

851 00 ΡΟ∆ΟΣ

∆ικαστηρίων 36 & Kανάρη

681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ

Αντωνίου ∆ούνα 1 Καραϊσκάκη 4 Φιλιτά 30 Μανωλοπούλου 53

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

Ιεραρχών 1 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Ρούσσου Χούρδου 4 (3ος όροφος) 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριστοτέλους 14

546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγχιάλου 1-3-5

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ν. Ζέρβα 4-6 Κασσάνδρου 1

453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Καζαµπάκα 4

431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Αθ. ∆ιάκου 7

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ταγµ.Καψάλη 22 Λ. Βεργωτή 14 Κροκιδά 73

491 00 ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1 Ευαγγελιστρίας 45

841 00 ΣΥΡΟΣ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Λασιθίου 35

721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ολυµπίου Γυµν. 1

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κοραή 65 Ναυπάκτου 4

382 21 ΒΟΛΟΣ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

K. Γεωργούλη 12 Βενιζέλου 84

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ

Κανακάρη 101

262 21 ΠΑΤΡΑ

Φιλίππου 26

582 00 Ε∆ΕΣΣΑ

Αγ. Λαύρας 26

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο χλµ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ Εµµ. Μπενάκη 18 106 78 ΑΘΗΝΑ Κουντουριώτου 140

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

Υψηλάντη 1

621 23 ΣΕΡΡΕΣ

Καπαδοστρίου 28 Σωκράτους 8

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 351 00 ΛΑΜΙΑ

33ου Συντάγµατος Πεζικού 12

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ι. Γιδογιάννου 18, Άµφισσα Κων/πόλεως 5

331 00 ΦΩΚΙ∆A 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Νεάρχου 23 (Κτίριο ΤΕΕ Τ∆Κ)

731 34 ΧΑΝΙΑ

∆ηµογεροντίας 18

821 00 ΧΙΟΣ


Profile for PESEDE

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 106 06-07-08/2017  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 106 06-07-08/2017

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 106 06-07-08/2017  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 106 06-07-08/2017

Advertisement