Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 93 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Το µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης για τα δηµόσια έργα 1 . Διαφάνεια 2 . Iσονοµία

......................

..........................

3 . Aξιοκρατία

.....................

4 . Iσόρροπη ανάπτυξη. . . . . . . . 5 . Όφελος για τον πολίτη .


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 93 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Κωδικός εντύπου 011271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

∆ιαδροµές

8-17

Θέµα

18 - 26

Θέση

27

Aφιέρωµα

28-33

Συνδιάσκεψη

34-37

Νοµολογία

40- 44

Αφιέρωµα

46-47

Επιχειρήσεις

49-51

Βήµα Συνδέσµων

52

Ηµερολόγιο

53

Στοιχεία συνδέσµων

54

www.pesede.gr ...απλοποιήστε τη ζωή σας! Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας, ότι ώρα επιθυµείτε.

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γιώργος Γάγαλης πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ. Γακίδης SynTaxis, λογιστική εταιρία ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θεοδόσης Παπανδρέου ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@protasis.org www.protasis.org ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κωνσταντίνος Σιδέρης ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Μάχη ∆εϊµέζη deimezi@protasis.org


6

Εργοληπτικόν βήµα

Επανεκκίνηση προς όφελος της κοινωνίας Μια νέα πραγµατικότητα ξηµέρωσε και για τον τοµέα των ∆ηµοσίων Εργων µετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Και αυτή έκρυβε και µια έκπληξη: η νέα κυβέρνηση επέλεξε έναν άνθρωπο του χώρου, τον πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη για να δώσει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι. Το έργο λοιπόν που αναλαµβάνει ο νέος πια υπουργός είναι ιδιαιτέρως δύσκολο και εκείνος το γνωρίζει όσο λίγοι. Είχε άλλωστε την ευκαιρία στο παρελθόν να εκφράσει άποψη, να τοποθετηθεί, να καταθέσει προτάσεις στους προκατόχους του ώστε τα ∆ηµόσια Εργα να αλλάξουν και ο τοµέας να λειτουργήσει υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, υπέρ των απλών πολιτών. Γνωρίζει από πρώτο χέρι όσα δεν έγιναν αλλά και εκείνα που κακώς έγιναν εξυπηρετώντας άλλες σκοπιµότητες. Γνωρίζει και τις ελλείψεις που άφησε πίσω της η προηγούµενη διοίκηση µε αποτέλεσµα να εκπνέουν προθεσµίες και η εργασία εκατοντάδων εργολάβων να τίθεται σε ρίσκο. Ο νέος υπουργός ΥΠΟΜΕ∆Ι καλείται, στα πλαίσια µιας νέας κυβέρνησης η οποία υποστηρίζει ήρθε για να τα αλλάξει όλα, να οδηγήσει τον χώρο αυτό στο µέλλον παρέχοντας έργα ουσίας στους πολίτες µέσα από αδιάβλητες διαδικασίες και χωρίς παραθυράκια. Χαρακτηριστικό είναι πως αν και έχουν περάσει ήδη µήνες από το νέο καταστροφικό νοµικό πλαίσιο που επέλεξε η προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, για λόγους που µόνο εκείνη µπορεί να γνωρίζει, καταγράφεται µια καθυστέρηση όσον αφορά το απαραίτητο Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα αποσαφηνίζει τουλάχιστον τα θέµατα µε το µητρώο και τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Σαν να µην γνωρίζει η πολιτική ηγεσία πως την 1/3/2015 όλες αυτές οι εκκρεµότητες θα πρέπει να έχουν λυθεί ώστε οι εµπλεκόµενοι του χώρου να γνωρίζουν πως θα πρέπει να δουλέψουν. Υποστήριξε µάλιστα ο πρώην υπουργός από το βήµα µάλιστα της Βουλής πως στόχος είναι οι εργολήπτες να πάνε ακόµα καλύτερα και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές. Αλλά άφησε για αργότερα εκείνα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Τα ∆ηµόσια Έργα δεν είναι για τους εργολάβους. Είναι από τους πολίτες για τους πολίτες. Από εκείνους δηλαδή που θα εργαστούν σκληρά σε αυτά για εκείνους που θα τα χρησιµοποιήσουν. Και θα πρέπει να είναι ποιοτικά αλλά όχι ακριβά. Αυτές τις δύσκολες ισορροπίες καλείται πλέον να βρει ο Χρήστος Σπίρτζης. Την γνώση την έχει αλλά και την διάθεση. Σίγουρα και την στήριξη της νέας κυβέρνησης η οποία τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση για να λύσει επιτέλους τον γόρδιο δεσµό. Και χρόνο έχει αν και όχι άπλετο.

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γάγαλης Γιώργος (Θεσσαλονίκη) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γαλάνης Ευάγγελος (Πάτρα) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Καλτσάς Νικόλαος (Φθιώτιδα) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ιάκος Νικόλαος (Ηλεία) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ορφανίδης ∆ηµήτριος (Καβάλα) ΤΑΜΙΑΣ Σινωπίδης Εµµανουήλ (Πιερία) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αψώκαρδου Βασιλική (Λέσβος) Γαλάνης Στέργιος (Σέρρες) Γεωργουλόπουλος Γεώργιος (Μεσσηνία) Γκέλας Χρήστος (Αθήνα) Καραγιώργης Νικόλαος (Χαλκιδική) Κατσούλας Κωνσταντίνος (Αθήνα) Κλαπαδάκης Εµµανουήλ (Σύνδεσµος Ε.∆.Ε. Πρωτεύουσας) Καφρίτσας Γεώργιος (Αθήνα) Κοτορένης Χρήστος (Καστοριά) Μεσοχωρίτης Ορέστης (Θεσσαλονίκη) Μητσόπουλος Βασίλειος (Λάρισα)

Μπελιµπασάκης Στέφανος (Ηράκλειο) Μπουζιάκας ηµήτριος (Αθήνα) Μπούσγος Ηλίας (Αθήνα) Μυλωνάς Αριστοτέλης (Καρδίτσα) Παπαβασιλείου Αναστασία (Άρτα) Ρούλιος Αντώνιος (Ρέθυµνο) Τζήκας Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) Τσιακίρης Απόστολος (Έβρος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γάγαλης Γιώργος Γαλάνης Ευάγγελος Καλτσάς Νικόλαος ∆ιάκος Νικόλαος Γεωργουλόπουλος Γεώργιος Μεσοχωρίτης Ορέστης Ρούλιος Αντώνιος ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Ξηρός Βασίλειος (Μεσολόγγι) Πολιτίδης Θεόδωρος (∆υτ. Μακεδονίας) Τσάντας Παναγιώτης (Καβάλα) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κλάδος Αλέξανδρος (Ηράκλειο) Ανθυµίδης ∆ηµήτριος (∆ράµα) ∆ερµετζόγλου Ιωάννης (Καβάλα)


8

Εργοληπτικόν βήµα

Ηλεκτρονικά η βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Μ

ε ανακοίνωση του το ΤΣΜΕ∆Ε υπενθυµίζει στους ασφαλισµένους την αναγκαιότητα εγγραφής τους στην ιστοσελίδα, προκειµένου να εκτυπώνουν µέσω αυτής, τα κάτωθι έντυπα: 1. Ασφαλιστική Ενηµερότητα για ελεύθερους επαγγελµατίες 2. Ασφαλιστική ενηµερότητα για µισθωτούς 3. Ασφαλιστική ενηµερότητα /Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισµό (Ν.4152/2013). 4. Ασφαλιστική ενηµερότητα / Πιστοποιητικό οφειλής για διακανονισµό (Ν.4305/2014). 5. Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015 Επιπλέον υπενθυµίζεται η δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede. Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων, της οικονοµίας και του εξορθολογισµού των δαπανών προκειµένου να εξοικονοµηθούν πόροι για το ταµείο. Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑΤΣΜΕ∆Ε θα µπορούν µέσω της ιστοσελίδας (χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους) να εισάγουν 1. Αρ.∆ύναµης 2. Αρ. ΤΕ.Ε και 3 Α.Μ.Κ.Α. στα αντίστοιχα πεδία, προκειµένου να εκδίδουν το ειδοποιητήριο πληρωµής των ασφαλιστικών τους εισφορών τρέχοντος εξαµήνου. Τέλος, η Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδροµικά αλλά θα µπορούν να την προµηθεύονται µέσω της ιστοσελίδας (www.tsmede.gr) αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως χρήστες (η εγγραφή µέλους ,γίνεται στο www.tsmede.gr και η πιστοποίηση γίνεται µε την επίδειξη ταυτότητας ή µε εξουσιοδότηση στο τµήµα µηχανογράφησης, 4ος όροφος στο κτίριο της Κεντρικής υπηρεσίας).

Αλλαγές σε ΤΣΜΕ∆Ε και Attica Bank

Κ

αθαρά διαδικαστικό θεωρείται, πλέον το θέµα, της αποχώρησης του Γκίκα Μάναλη από την Attica Bank, σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές του sofokleousin.gr, καθώς προηγείται η αντικατάσταση του διορισµένου προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε, βασικού µετόχου της τράπεζας. Η διαδι-

κασία αυτή είναι συνήθως τυπική καθώς τα διορισµένα όργανα της απερχόµενης κυβέρνησης υποβάλλουν θεσµικά της παραιτήσεις τους στη νέα πολιτική ηγεσία, κάτι που δεν έπραξε όµως ο Αντώνης Σελλιανάκης, σηµερινός πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε. Εντύπωση προκαλεί όµως και η στάση του διευθύνοντος συµβούλου της τράπεζας ο οποίος γνωρίζει ότι βρίσκεται σε δυσαρµονία τόσο µε τη διοίκηση της τράπεζας όσο και µε τη νέα πολιτική ηγεσία, τόσο για τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό όσο και τις ενέργειές του κατά τη θητεία του στη ΕΡΤ. Το σκηνικό που έχει δηµιουργηθεί θέλει τους κκ Μάναλη και Σελλιανάκη να έχουν δηµιουργήσει ένα σκληρό µέτωπο επιχειρώντας να διατηρήσουν τον έλεγχο της Attica Bank, κόντρα στη βούληση της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση, που θέτει σε περιδίνηση, την Attica Bank αναµένεται να κλείσει τις αµέσως επόµενες ηµέρες µε τη δροµολογηθείσα αντικατάσταση του Αντώνη Σελλιανάκη από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στο οποίο υπόκειται θεσµικά το ΤΣΜΕ∆Ε. Εν συνεχεία –µετά την τοποθέτηση νέου προέδρου- θα συγκληθεί το διοικητικό συµβούλιο της Attica Bank, το οποίο θα µε τη σύµφωνη γνώµη του βασικού µετόχου θα αποµακρύνει τον Γκίκα Μάναλη. Το διοικητικό σχήµα της Attica Bank δεν αναµένεται να τροποποιηθεί περαιτέρω καθώς η τράπεζα διαθέτει ήδη αναπληρωτή CEO, τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της τράπεζας, ενώ τις τραπεζικές εργασίες χειρίζεται ο γενικός διευθυντής Γιάννης Ιωαννίδης. Σε δεύτερο χρόνο αναµένεται η τοποθέτηση νέου επικεφαλής στη διεύθυνση διαχείρισης ρίσκου της τράπεζας, σε επίπεδο γενικού διευθυντή.


10

Εργοληπτικόν βήµα

Τα σχέδια της κυβέρνησης για την Αttica Bank

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Π

ροοπτική ουσιαστικής αναβάθµισης του ρόλου της Attica Bank δηµιουργείται πλέον καθώς η τράπεζα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του οικονοµικού και αναπτυξιακού επιτελείου, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονοµίας. Η Attica Bank αναµένεται να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια αποκτώντας το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, φρέσκο χρήµα από τον βασικό µέτοχο και επεκτείνοντας το δίκτυό της µέσα από τις συνεταιριστικές τράπεζες. Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο Χρήστο Φράγκο, για την υλοποίηση όµως αυτού του φιλόδοξου και αναγκαίου σχεδιασµού η Attica Bank πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί, να αναδιαρθρωθεί διοικητικά και οργανωτικά ώστε να είναι σε θέση να παίξει το ρόλο της. Σε αυτή τη φάση όµως οι διοικητικές δυσαρµονίες έχουν καθηλώσει την τράπεζα, ενώ επικίνδυνες µεθοδεύσεις αυξάνουν το ρίσκο και προκαλούν αβεβαιότητα στους εργαζοµένους. Οι αλλαγές στη διοικητική οµάδα της τράπεζας τον Φεβρουάριο του 2013, κατ εντολή της τράπεζας της Ελλάδας δηµιούργησαν ένα δυσλειτουργικό σχήµα, καθώς το Μέγαρο Μαξίµου και ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, επέβαλαν τον Γκίκα Μάναλη στη θέση του διευθύνοντος συµβούλου, παρά την αντίθετη γνώµη του βασικού µετόχου, ο οποίος είχε προτείνει τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή CEO. Η ύπαρξη δυο εκτελεστικών διευθυνόντων συµβούλων σε συνδυασµό µε την αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων σε πολλά επίπεδα της τράπεζας έχει οδηγήσει σε έµφραγµα στη λειτουργία της. Η έλευση του Γκίκα Μάναλη στη διοίκηση της τράπεζας δεν εξυπηρετούσε όµως µόνο πολιτικές ισορροπίες, οι οποίες σήµερα έχουν εκλείψει, αλλά και άλλους σχεδιασµούς για το µέλλον της Attica Bank. Οι σχεδιασµοί της Τράπεζας της Ελλάδος και του οικονοµικού επιτελείου τότε ήθελαν την Attica Bank να περιορίζεται στα όρια της συντεχνιακής τραπεζικής, εξυπηρετώντας κυρίως το ΤΣΜΕ∆Ε. Η επιλογή αυτή βέβαια θα ανέβαζε το ρίσκο κάθετα και θα οδηγούσε την τράπεζα σε κλυδωνισµούς. Το οικονοµικό επιτελείο αυτής της κυβέρνησης όµως έχει κατ επανάληψη δηλώσει ότι έχει διαφορετικό σχεδιασµό, στα πλαίσια του οποίου η Attica Bank θα κληθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτοί οι σχεδιασµοί επείγει να αποτυπωθούν στη δι-

οίκηση της τράπεζας, άµεσα, ώστε να µπορέσει η τράπεζα να ξεπεράσει τα προβλήµατά της και να κινηθεί ταχύτερα προς τη νέα εποχή.

Νέα ενωτική προσπάθεια από τη ΠΕΣΕ∆Ε

Τ

ην αναγκαιότητα ενιαίας έκφρασης του κλάδου επισηµαίνει η ΠΕΣΕ∆Ε µε επιστολή της προς όλες τις οργανώσεις του χώρου. Προτείνει µάλιστα ως πρώτο βήµα την άµεση έναρξη λειτουργίας των κοινών Επιτροπών Εργασίας της Σ.Ε.Ε.Ο. Στην επιστολή – κάλεσµα που απέστειλε σηµειώνει: «Σύµφωνα µε τα από κοινού συµπεφωνηµένα της Συνεδρίασης της ΣΕΕΟ της 27ης Σεπτεµβρίου 2013 και µετά από τον ορισµό εκπροσώπων, συγκροτήθηκαν από κοινού τρείς (3) Επιτροπές Εργασίας της ΣΕΕΟ, µε αντικείµενα 1) : ΜΕΚ – ΜΕΕΠ – Ενηµερότητα Πτυχίου, 2) : συστήµατα δηµοπράτησης και λοιπά θέµατα ν3669 και 3) : Καθορισµού κοινά αποδεκτών κανόνων δεοντολογίας για τον ορισµό κοινών εκπροσώπων. ∆υστυχώς έκτοτε, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, δεν ξεκίνησε ποτέ η λειτουργία των παραπάνω Επιτροπών Εργασίας. Κκ Συνάδελφοι, Οι τελευταίες πολύ σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί και υπολείπονται σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων προκειµένου να καταστούν λειτουργικές. Επιπροσθέτως οι πολιτικές εξελίξεις, θα σηµάνουν µετά βεβαιότητας επί πλέον καθυστερήσεις, ενώ σειρά θεµάτων ενδεχοµένως να τεθούν εκ νέου επί τάπητος. Θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό, ο κλάδος µας να εµφανισθεί στις εξελίξεις, συγκροτηµένα και µε ενιαίες απόψεις επί των σηµαντικών θεµάτων που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλµατός µας. Εν όψει των παραπάνω απευθύνουµε έκκληση, για την άµεση λειτουργία των ως άνω Επιτροπών Εργασίας της ΣΕΕΟ, ως πρώτο και ουσιαστικό βήµα σύµπλευσης και ενιαίας έκφρασης του κλάδου».


12

Εργοληπτικόν βήµα

Από το ΤΕΕ στο υπουργείο για το µεγάλο στοίχηµα

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

ιαδεχόµενος τον φίλο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο Χρήστος Σπίρτζης καλείται να αποδείξει αφενός πως δεν θα ακολουθήσει τις ίδιες πολιτικές βάζοντας σε τάξη ένα δύσκολο υπουργείο και αφετέρου πως δεν θα χρησιµοποιήσει τον υπουργικό θώκο για κακώς νοούµενο συνδικαλισµό. Στα θετικά του η βαθιά γνώση του χώρου που κλήθηκε από την κυβέρνηση να υπηρετήσει. Το 1996 ορίστηκε Επιµελητής της ΜΕ Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ. Σε ηλικία 28 χρονών εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Από το 2000 έως το 2003 διετέλεσε Μέλος στη ∆Ε του ΤΕΕ, ενώ από το 1999 έως το 2008 ήταν Μέλος της ολοµέλειας της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, στην Εκτελεστική Επιτροπή της οποίας εκλεγόταν συνεχώς από το 2002 έως το 2007. Από το 2007 έως το 2010 διετέλεσε Β' Αντιπρόεδρος της ∆Ε του ΤΕΕ, αρµόδιος για την Ενέργεια, την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, το Ασφαλιστικό, την άδεια άσκησης Επαγγέλµατος, τις Εκδόσεις, τη δεοντολογία Εκπροσωπήσεων και την Τράπεζα Πληροφοριών. Εκπροσώπησε το ΤΕΕ σε κοινωνικές δράσεις για το πρώην Αεροδρόµιο του Ελληνικού και τους ελεύθερους χώρους, για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και ήταν υπεύθυνος για κοινές δράσεις µε άλλους Φορείς, όπως το Παρατηρητήριο Φυσικών Καταστροφών, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφά-

λειας και την προετοιµασία για διακριτό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Ως Υπεύθυνος για την Ενέργεια συνέβαλε στην ολοκλήρωση του νοµοθετικού και επιστηµονικού έργου για την εξοικονόµηση ενέργειας και για την απόκτηση ενός µακροχρόνιου στρατηγικού ενεργειακού σχεδίου. Συµµετέχει στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασµό της Χώρας για ένα άλλο ρυθµιστικό σχέδιο και µια διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη, τον πόλεµο µε τη γραφειοκρατία, τη βελτίωση της ζωής του Πολίτη. Από τον Σεπτέµβριο του 2010 είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. «Έχουµε κατ΄ επανάληψη τονίσει ότι το ΤΕΕ και οι Έλληνες διπλωµατούχοι µηχανικοί, όπως έχει συµβεί και σε άλλες κρίσιµες στιγµές του παρελθόντος, αργά ή γρήγορα θα κληθούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Αυτό θα κάνουν και αυτή την φορά, χτίζοντας τη νέα ιστορική εθνική αρχή, µετά τα ερείπια της µνηµονιακής ισοπέδωσης και φτωχοποίησης. Σε αυτήν την προσπάθεια θα συνεργαστούµε µε όλες τις υγιείς πολιτικές, επιστηµονικές, παραγωγικές, θεσµικές δυνάµεις της χώρας.Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί λόγω της εκπαίδευσης τους, των γνώσεων και της εµπειρίας τους, είναι πρόσωπα κατάλληλα, να ασκούν το βουλευτικό αξίωµα και ασφαλώς µπορούν και πρέπει να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στις εκλογικές και πολιτικές επιλογές µας. Μπορούν να προγραµµατίσουν, να σχεδιάσουν την επόµενη ηµέρα της χώρας και να υλοποιήσουν προγράµµατα και έργα. Έχουν ευχέρεια να µετέχουν σε τεκµηριωµένο διάλογο πριν από κάθε απόφαση. Έχουν τεχνική και τεχνολογική κατάρτιση, οικονοµική αντίληψη. Οφείλουµε, όµως, απευθυνόµενοι στους υποψηφίους διπλωµατούχους µηχανικούς να υπογραµµίσουµε ότι αναλαµβάνουν δεσµεύσεις έναντι των συναδέλφων τους και γενικότερα των Ελλήνων ψηφοφόρων» έγραφε ο ίδιος λίγες µέρες πριν τις εκλογές. Και µε την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης ανέλαβε και ο ίδιος τις ίδιες ευθύνες».


14

Εργοληπτικόν βήµα

Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή του ΤΕΕ για το ΤΣΜΕ∆Ε Αρνητική για τον κόσµο των µηχανικών είναι η απόφαση του ΣτΕ για τις υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών. Πιο συγκεκριµένα, το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την 117/2015 απόφαση του απέρριψε την προσφυγή του ΤΕΕ ενάντια στις αυξήσεις εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε. Η απόρριψη έγινε για τυπικούς λόγους, η απόφαση δεν έχει αναρτηθεί ακόµα στο site του ΣτΕ και προστίθεται και αυτή σε µια ολόκληρη σειρά αντίστοιχων αποφάσεων, όπως η συνταγµατικότητα του τέλους επιτηδεύµατος, των χαρατσιών και πολλών ακόµα. Η απόφαση πλέον είναι καθαρά πολιτική και βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης να φέρει άµεσα νοµοθετική ρύθµιση για τις εισφορές.

Κατά των «45άριων» το Ελεγκτικό Συνέδριο

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Τέλος στα γνωστά «45άρια» στα δηµόσια έργα και στους διαγωνισµούς, βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο µε απόφαση της Ολοµέλειας και µάλιστα οµόφωνη. Σύµφωνα µ’ αυτήν, το Π∆ που πέρασαν οι κ. Σταϊκούρας και Αθανασίου και το οποίο προβλέπει ότι ανεβαίνει από τις 30 στις 45 χιλιάδες ευρώ το πλαφόν προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των δηµοσίων δαπανών, έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. είναι αντισυνταγµατικό. Ουσιαστικά, το ∆ιάταγµα ανέφερε ότι για να κάνει κάποια αρχή έλεγχο νοµιµότητας πρέπει η αξία του ελεγχόµενου στοιχείου να είναι από 45.000 ευρώ και πάνω. Όµως, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η άνοδος του ορίου υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής διοίκησης στις 45.000 ευρώ από 30.000 ευρώ που είναι, δεν είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία», καθώς: 1) ∆εν έχει προηγηθεί µελέτη µε την οποία να αι-

τιολογείται η αναγκαιότητα και η προσφορότητα της επέµβασης, κατά τρόπο ώστε να µην αναιρείται η πρακτική αποτελεσµατικότητα του προληπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγµατος», 2) ∆εν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων στον εξαιρούµενο του προληπτικού ελέγχου διαχειριστικό φάσµα, ούτε όµως «έχει γίνει εκτίµηση των εξαιρουµένων του ελέγχου δαπανών σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα» και 3) ∆εν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος -όπως απαιτεί ο νόµος- από την προηγούµενη αύξηση του «πλαφόν» που έγινε µε το Π.∆. 87/2014. Η Ολοµέλεια του Ε.Σ. αναφέρει στο σχετικό πρακτικό ότι οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα µας υπαγορεύουν «την θεσµική αφύπνιση και χειραφέτηση των ελεγκτικών µηχανισµών, µε την λήψη θετικών µέτρων για τη διερεύνηση της εµβέλειας τους».


16

Εργοληπτικόν βήµα

Στην αναµονή πέντε µεγάλα έργα προϋπολογισµού €2 δισ. Τις προθέσεις της κυβέρνησης, δηλαδή του υπερυπουργού Οικονοµίας Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη, για τέσσερα µεγάλα έργα, προϋπολογισµού περί τα 2 δισ. ευρώ, που δηµοπρατούνται στο πρώτο τετράµηνο, διερευνούν στην αγορά κατασκευών σύµφωνα µε το euro2day. Τα τρία εξ αυτών προωθούνται µέσω συµβάσεων παραχώρησης, ενώ το τέταρτο εντάσσεται στις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η προηγούµενη κυβέρνηση προς τις κοινοπραξίες που κατασκευάζουν και διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες. Στο υπουργείο Υποδοµών άκουσαν, πάντως, προχθές τον κ. Σταθάκη, κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου Υποδοµών, να υποστηρίζει πως θα παγώσουν κάποια από τα µεγάλα έργα που είχαν εξαγγελθεί. ∆εν αναφέρθηκε, όµως, συγκεκριµένα.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Οι τρεις πρώτοι διαγωνισµοί είναι το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι Ηρακλείου (προϋπολογισµού περί το 1 δισ. ευρώ), η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαµίνας – Περάµατος (προϋπολογισµού περί τα 400 εκατ. ευρώ) και η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας. Ο τέταρτος αφορά το τµήµα Πάτρα – Πύργος, µε προϋπολογισµό περί τα 420 εκατ. ευρώ. Εντός του τετραµήνου δηµοπρατούνται και σιδηροδροµικά έργα όπως το τµήµα Ψαθόπυργος – Ρίο, προϋπολογισµού 215 εκατ. ευρώ. Και οι πέντε διαγωνισµοί έχουν ήδη παραταθεί (οι περισσότεροι πέντε φορές!) αλλά οι νέες ηµεροµηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπνέουν το προσεχές τρίµηνο. Σηµειώνεται πως τα περισσότερα από τα έργα προκηρύχθηκαν από την προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι από το ΕΣΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µέσω των οποίων θα καλυπτόταν η εθνική συµµετοχή. Γι’ αυτό και αν δεν έχει συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραµµα Μεταφορές και Περιβάλλον του νέου ΕΣΠΑ, θα υπάρξουν και νέες αναβολές.

Το Καστέλι Για τις 7 Απριλίου, από τις 18 Φεβρουαρίου, µεταφέρθηκε η προθεσµία για το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι Ηρακλείου, έργο για το οποίο έχουν ήδη συγκροτηθεί τρεις κοινοπραξίες ενδιαφεροµένων. Πρόκειται για τις ACS (Ισπανία) – ΤΕΡΝΑ, Vinci Airports (Γαλλία) – ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Bouygues (Γαλλία) – J&P ΑΒΑΞ. Τρεις όµιλοι φέρονταν ως ενδιαφερόµενοι για µια ακόµα σύµβαση παραχώρησης, την υποθαλάσσια ζεύξη Περάµατος – Σαλαµίνας, ύψους περί τα 400 εκατ. ευρώ που προγραµµατίζεται να προκηρυχθεί στις 3 Φεβρουαρίου, αλλά θα δοθεί σίγουρα παράταση. Η τελευταία (πέµπτη) παράταση είχε δοθεί στις αρχές ∆εκεµβρίου έπειτα από αίτηµα της Vinci που διαχειρίζεται σήµερα τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Παρατάσεις, µικρότερης διάρκειας είχαν ζητήσει και οι όµιλοι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ (όµιλος Μυτιληναίου), οι οποίοι επίσης περιλαµβάνονται στους ενδιαφερόµενους. Για τις 31 Μαρτίου µεταφέρθηκε η ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών για το τµήµα Πάτρα – Πύργος, προϋπολογισµού 420 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά προβλεπόταν πως οι προσφορές είχαν κατατεθεί την περασµένη Τρίτη. Πρόκειται για το τµήµα που είχε εξαιρεθεί από τη σύµβαση παραχώρησης της Ολυµπίας Οδού κατά την επαναδιαπραγµάτευση µε το υπουργείο Υποδοµών ώστε να «αναστηθούν» τα εργοτάξια στους οδικούς άξονες. Για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας ενδιαφέρονται οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ, αλλά παραµένει άγνωστη η τύχη του σχετικού διαγωνισµού. Για τις 25 Μαρτίου είχε προγραµµατιστεί και η κατάθεση προσφορών για το σιδηροδροµικό τµήµα Ψαθόπυργος – Ρίο, προϋπολογισµού 215 εκατ. ευρώ. Όµως, η τύχη του διαγωνισµού θα εξαρτηθεί από τις αλλαγές στην ΕΡΓΟΣΕ.


18

Εργοληπτικόν βήµα

Νίκη της ΠΕΣΕ∆Ε για τα ABS

ΘΕΜΑ

Α

πέδωσαν οι πιέσεις και οι παρεµβάσεις της ΠΕΣΕ∆Ε προς το υπουργείο Μεταφορών και ∆ικτύων αναφορικά µε την τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής (ABS) στα βαρέα οχήµατα. Ο πρώην υφυπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος στο τέλος του 2013 υπέγραψε σχετική απόφαση µε την οποία ορίζεται: 1. Υποχρέωση να τοποθετήσουν το σύστηµα αυτό έχουν όλα τα οχήµατα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-1-1999 και µετά, ηµεροµηνία µε την οποία θεσπίστηκε η υποχρέωση από την ΕΕ να τοποθετείται το σύστηµα αυτό από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Η υποχρέωση για τοποθέτηση του συστήµατος ABS θα ελέγχεται από τα ΚΤΕΟ από 1-4-2015, και κάθε φορά από την ηµεροµηνία αυτή που τα οχήµατα θα περνούν από τεχνικό έλεγχο. ∆ίδεται προθεσµία πέντε ετών για τα οχήµατα που κυκλοφόρησαν πριν από την παραπάνω προθεσµία να κυκλοφορήσουν χωρίς την υποχρέωση τοποθέτησης του συστήµατος αυτού, µετά δε την παραπάνω ηµεροµηνία τα οχήµατα αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία . «Η απόφαση αυτή εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι συνθήκες της αγοράς των αυτοκινήτων και η µελέτη του ΕΜΠ. Επιλέχθηκε ως ηµεροµηνία υποχρέωσης τοποθέτησης ABS η 1-1-1999 δεδοµένου ότι από την ηµεροµηνία αυτή θεσπίστηκε η αντίστοιχη υποχρέωση τοποθέτησης του συστήµατος αυτού από την ΕΕ αφενός και αφετέρου απαλλάσσονται τα κυκλοφορούντα προ της παραπάνω ηµεροµηνίας αυτοκίνητα από την υποχρέωση αυτή αφού σε κανένα κράτος της ΕΕ δεν προβλέπεται διαδικασία που να εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία του συστήµατος αντιεµπλοκής µε την εκ των υστέρων τοποθέτηση αυτού. Αντίθετα µε την καταληκτική ηµεροµηνία απόσυρσης των αυτοκινήτων στην πενταετία, δίδεται επαρκής χρόνος οι µεταφορείς να αντικαταστήσουν τα αυτοκίνητά τους µε άλλα νεώτερης τεχνολογίας» δήλωσε σχετικά ο πρώην Υφυπουργός. Πρόκειται αδιαµφισβήτητα για µια µεγάλη νίκη της ΠΕΣΕ∆Ε η οποία από το 2013 µε παρεµβάσεις της και πιέσεις προσπαθούσε να επιλύσει το ζωτικής σηµασίας αυτό πρόβληµα. Προηγήθηκε µια προσω-

ρινή λύση προτού υπογραφεί η σχετική απόφαση. Μάλιστα την 1η Αυγούστου 2013 είχε πραγµατοποιηθεί και συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών. Αντικείµενο της συνάντησης εργασίας αποτέλεσαν τα προβλήµατα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σε σχέση µε την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης για τοποθέτηση συστηµάτων αντιεµπλοκής (ABS) στα παλαιά φορτηγά οχήµατα, το αίτηµα για να δοθεί η δυνατότητα πληρωµής των Τελών Κυκλοφορίας σε µηνιαία βάση καθώς και άλλα αιτήµατα σχετικά µε τα βαρέα οχήµατα που είναι βασικά εργαλεία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα τότε το Προεδρείο της Οµοσπονδίας των Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων είχε τονίσει πως τυχόν εµµονή της Κυβέρνησης στην εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 32353/1475/2002 περί τοποθέτησης ABS σε παλαιά βαρέα οχήµατα, όχι µόνο δεν θα συµβάλλει στην επιδιωκόµενη αύξηση της ασφάλειας των οδικών µεταφορών, αλλά αντίθετα θα συµβάλλει στην δηµιουργία στόλου παλαιών βαρέων οχηµάτων που θα έχουν υποστεί παράνοµες µετατροπές στο σύστηµα κίνησης και πέδησης και θα αποτελούν πλέον βόµβα στα θεµέλια της οδικής ασφάλειας. Επί πλέον τονίσθηκε προς τον Υφυπουργό ότι, πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν αυτή τη στιγµή, εν µέσω της κορύφωσης της οικονοµικής κρίσης, στο υπέρογκο κόστος, αυτών των αµφίβολης αποτελεσµατικότητας µετατροπών και θα προτιµήσουν να ακινητοποιήσουν τα οχήµατά τους, µε προφανή ζηµία τόσο του ∆ηµοσίου (είσπραξη τελών κυκλοφορίας), όσο και των εργαζοµένων οδηγών και χειριστών, που θα βρεθούν στον δρόµο.


20

Εργοληπτικόν βήµα

Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα)

ΘΕΜΑ

Του Θεόδωρου Ζυµωνόπουλου, φοροτεχνικού συµβούλου Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από το ξεκίνηµα της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε αναµφισβήτητα σταθµό και ορόσηµο στην ιστορία της λογιστικής στη χώρα µας. Έβαλε σε µία τάξη τα συστήµατα λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που µέχρι τότε στηρίζονταν στις γνώσεις αλλά και στις σκοπιµότητες των υπευθύνων της κάθε επιχείρησης. Προώθησε τη λογιστική τυποποίηση η οποία συνέβαλλε στη διαφάνεια των λογιστικών δεδοµένων των επιχειρήσεων και κατέστησε ευχερέστερο το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών και των υπολοίπων ενδιαφεροµένων (µετόχων, τραπεζών κλπ.). Οι καιροί ωστόσο άλλαξαν. Οι εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι ήταν τέτοιες που έθεσαν σε αµφισβήτηση τα παλαιότερα λογιστικά συστήµατα και οδήγησαν σταδιακά στην υιοθέτηση νέων λογιστικών και νέων ελεγκτικών προτύπων. Ειδικά, θέµατα όπως το ιστορικό κόστος, η επίδραση των φόρων στα οικονοµικά αποτελέσµατα, η λογιστικοποίηση νέων περίπλοκων τύπων συµβάσεων, οι ταµειακές ροές κ.ά. αποτέλεσαν αντικείµενο µελετών, αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων που τελικά οδήγησαν στην υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις µεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις. ∆εδοµένου ότι τα ∆.Λ.Π. απαιτούσαν υψηλό επίπεδο λογιστικής οργάνωσης, ήταν φανερό ότι δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν πλήρως από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο και η ίδια η Ε.Ε. µε την οδηγία 2013/34 έδινε την ευχέρεια στα κράτη-µέλη να προσαρµόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στις ειδικές οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες της κάθε χώρας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΕΓΛΣ θεωρήθηκε ξεπερασµένο καθώς πρέπει σταδιακά οι οικονοµικές καταστάσεις και των Ελληνικών επιχειρήσεων να καταρτίζονται βάσει των διεθνών κανόνων στηριζόµενες στον κανόνα της ουσίας πάνω από τον τύπο. Ουσιαστικά λοιπόν το δίληµµα δεν ήταν η διατήρηση ή η κατάργηση του ΕΓΛΣ αλλά σε ποιο βαθµό ήταν εφικτή η πλήρης και καθολική εφαρµογή των ∆ΛΠ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις ή όχι. Έτσι σύµφωνα µε το νέο νόµο οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προσδιορίζονται βάσει του µεγέθους τους και της ένταξης τους στην κατηγορία πολύ µικρών, µικρών, µεσαίων ή µεγάλων επιχειρήσεων βάσει των αριθµητικών κριτηρίων που θέτονται.

Ειδικά για τις µικρότερες επιχειρήσεις διατηρείται επί της ουσίας η δυνατότητα τήρησης απλογραφικών βιβλίων µε την επιπλέον υποχρέωση κατάρτισης απλοποιηµένου λογαριασµού αποτελεσµάτων γρήσης, η οποία υποχρέωση προκύπτει πλέον έτσι και αλλιώς από τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ. Οι µικρές επιχειρήσεις που βάσει νοµικής µορφής τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και απλοποιηµένου σε σχέση µε το ΕΓΛΣ ισολογισµού. Ωστόσο θα πρέπει σταδιακά να αφοµοιωθούν οι νέοι τρόποι επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, στο βαθµό που

Πίνακας 1:

Αλλάζουν (1) Κατηγοριοποίηση:

Κατηγορίες οντοτήτων

Α. Πολύ Μικρές Οντότητες Και οι Ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε. (Μόνη προϋπόθεση ο κύκλος εργασιών Β. Μικρές οντότητες Γ. Μεσαίες οντότητες

∆. Μεγάλες οντότητες

Η Κατάταξη στην κάθε κατηγορία υποχρεώσεων γίνεται εφόσον κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια των δύο τουλάχιστον εκ των τριών κριτηρίων. Ανάλογα µε την κατάταξη διαφοροποιούνται και οι υποχρεώσεις οικονοµικής πληροφόρησης.


21

Εργοληπτικόν βήµα διαφοροποιούνται από τους παλαιούς, καθώς εκ των πραγµάτων η µη υιοθέτηση τους από κάποιες επιχειρήσεις µπορεί να τις οδηγήσει σταδιακά εκτός του νέου οικονοµικού περιβάλλοντος. Όπως και να έχει, σίγουρα για τις επιχειρήσεις, απλά και µόνο η µετάβαση από το ένα σύστηµα στο άλλο, συνεπάγεται επιπλέον εργασιακό κόστος. Το κακό είναι ότι έρχεται σε µία περίοδο ήδη βεβαρηµένη εργασιακά, λόγω των µεγάλης κλίµακας φορολογικών αλλαγών, σε όλα σχεδόν τα φορολογικά αντικείµενα. Ας ελπίσουµε ότι αµέσως µετά την ψήφιση των ΕΛΠ θα υπάρξει ο διάλογος που έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει σχετικά µε το πώς το δηµόσιο θα υποστηρίξει ουσιαστικά και σε όλα τα επίπεδα τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση του δύσκολου έργου τους. Μια πρώτη γνωριµία µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σύµφωνα µε τον Ν 4308/24.11.2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), τα λογιστικά βιβλία θα ονοµάζον-

ται λογιστικά αρχεία. Τα λογιστικά αρχεία θα τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Η επιχείρηση, που θα αποκαλείται οντότητα, τηρεί ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της, αρχείο (βιβλίο) κάθε συναλλαγής και λογιστικού γεγονότος που πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς (λογιστική χρήση). Τα λογιστικά γεγονότα εξειδικεύονται σε κάθε είδους έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζηµιές, αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεις και επιστροφές, φόρους, τέλη και εισφορές ασφαλιστικών οργανισµών. Περαιτέρω, η κάθε επιχείρηση, µέσω λογιστικού συστήµατος παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισµού, καθώς και κάθε µεταβολή αυτού. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας (επιχείρησης) πρέπει να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των εσόδων, εξόδων, ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης (ίδια κεφάλαια), κατά περίπτωση, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει σε ορισµένες περιπτώσεις να

Αντί των δύο κατηγοριών ( πλήρης και Συνοπτικός Ισολογισµός ) έχουµε τις εξής κατηγορίες : Σύνολο ενεργητικού (1° Κριτήριο)

Κάτω από 350.000,00

Καθαρός κύκλος εργασιών (2° Κριτήριο) Κάτω από 700.000,00

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ απασχολούµενων ΒΙΒΛΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διάρκεια της περιόδου (2° Κριτήριο) Κάτω από 10 άτοµα

∆ιπλογραφικά βιβλία. Συνοπτικός Ισολογισµός. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Προσάρτηµα. Απλογραφικά (πρώην Β κατηγορίας) Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Χρήσεως

Κάτω από 1.500.000,00 Έως 4.000.000,00

Κάτω από 1.500.000,00

Έως 50 άτοµα

Έως 20.000.000,00

Έως 8.000.000,00

Έως 250 άτοµα

Πάνω από 20.000.000,00

Έως 40.000.000,00

Πάνω από 250 άτοµα

∆ιπλογραφικά βιβλία Ισολογισµός. Κατάσταση Αποτελεσµάτων. ∆ιπλογραφικά βιβλία Ισολογισµός. Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Προσάρτηµα Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης. ∆ιπλογραφικά βιβλία Ισολογισµός. Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Προσάρτηµα. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης. Κατάσταση χρηµατοροών.

(2) Γενική εκµετάλλευση : Προαιρετική και όχι υποχρεωτική τήρηση. (3) Αναλυτική Λογιστική: Καταργείται. (4) Τρόπος παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Αλλάζει (Ανάλογα µε την κατάταξη)


ΘΕΜΑ

22

Εργοληπτικόν βήµα παρακολουθεί και την φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε την φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Εφόσον η επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται, αντί του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (τήρηση του γνωστού βιβλίου εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των συναλλαγών και µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται: (1) Τα κάθε είδους έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. (2) Τα κέρδη από κάθε πηγή. (3) Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. (4) Τα έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. (5) Οι ζηµίες από κάθε αιτία. (6) Οι φόροι και τα τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. ∆εδοµένου ότι καταργείται το ΕΓΛΣχέδιο (Π∆ 1123/1980), καθιερώνεται νέο σχέδιο λογαριασµών (Παράρτηµα Γ του νόµου), το οποίο χρησιµοποιείται ως µέρος του λογιστικού συστήµατος, σε ό,τι αφορά την ονοµατολογία, τον βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών, καθώς και το περιεχόµενο τους.. Προαιρετικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί το υπάρχων ΕΓΛΣ αλλά στην πράξη θα υπάρξουν δυσκολίες στην κατάρτιση των ισολογισµών και σίγουρα τελικά θα υιοθετηθεί το προτεινόµενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο. Οι διατάξεις του νόµου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους θέµατα. Συνοπτικές τροποποιήσεις µε βάση τα ΕΛΠ (Πίνακας 1). Η Κατάταξη στην κάθε κατηγορία υποχρεώσεων γίνεται εφόσον κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια των δύο τουλάχιστον εκ των τριών κριτηρίων. Ανάλογα µε την κατάταξη διαφοροποιούνται και οι υποχρεώσεις οικονοµικής πληροφόρησης. (2) Γενική εκµετάλλευση: Προαιρετική και όχι υποχρεωτική τήρηση. (3) Αναλυτική Λογιστική: Καταργείται. (4) Τρόπος παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Αλλάζει (Ανάλογα µε την κατάταξη) (5) Προσάρτηµα: Αλλάζει. (Ανάλογα µε την κατάταξη)

Υπόδειγµα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσµάτων νια πολύ µικρές οντότητες 20Χ1

20Χ0

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/να)

Χ

Χ

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόµενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και αύλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

X

X

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Αποτέλεσµα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι

Χ

Χ

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

Χ

Χ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

(6) Λογιστικός χειρισµός των Επιχορηγήσεων. (άρθρο 23) (6) Χρηµατοδοτική µίσθωση. Η υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιµετωπίζεται ως δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. ∆εν αλλάζουν : • 1) Η Λογιστική πρακτική. • 2) Το Βασικό σύστηµα επιµέτρησης (αποτίµησης) το « Ιστορικό Κόστος », όµως επιτρέπεται εναλλακτικά η χρήση της «εύλογης άξιας» Αρθρο 24. Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία • 3) Το Σχέδιο λογαριασµών εφόσον κάποιος θέλει να χρησιµοποιήσει αυτό του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιήσει και το Σχέδιο που προτείνεται µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του νόµου


23

Εργοληπτικόν βήµα Βασικό σύστηµα: το «Ιστορικό Κόστος» ( Άρθρα 18 έως και 23 ) Γλωσσάριο/ Ορισµοί: Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του νόµου [ Χρήσιµο και απαραίτητο στοιχείο για να αρχίσει κάποιος την µελέτη των Ε.Λ. Π] Εύλογη αξία (Fair value): Η τιµή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισµού µιας υποχρέωσης, µεταξύ πρόθυµων και ενήµερων µερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ηµεροµηνία µέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ορίζεται ως εξής: α) Η αγοραία αξία, στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχει αγορά που δηµιουργεί αξιόπιστες τιµές, β) Εάν η αγοραία αξία δεν είναι άµεσα διαθέσιµη για ένα στοιχείο, αλλά µπορεί να εντοπιστεί για συστατικά του στοιχείου ή για ένα παρόµοιο στοιχείο, η εύλογη αξία µπορεί να προσδιοριστεί από τα συστατικά στοιχεία ή το παρόµοιο στοιχείο, γ) Στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία δεν µπορεί να εντοπιστεί µια αξιόπιστη αγορά, η αξία που προκύπτει από γενικά αποδεκτά µοντέλα και τεχνικές µέτρησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα µοντέλα και οι τεχνικές διασφαλίζουν µια εύλογη εκτίµηση της αγοραίας αξίας.» Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (owner-occupied property): Ακίνητα κατεχόµενα από τον ιδιοκτήτη ή από τον µισθωτή βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς της οντότητας. Ωφέλιµη οικονοµική ζωή (useful economic life): Η εκτιµώµενη περίοδος στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να χρησιµοποιείται οικονοµικά ή ο αριθµός των παραγοµένων ή παρόµοιων µονάδων που αναµένεται να αποκτηθούν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Κανόνες Επιµέτρησης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Λογιστικά αρχεία (∆ηλ. Βιβλία και Στοιχεία): ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Μεταβατικές διατάξεις και πρώτη εφαρµογή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕIΣ Οντότητα (entity): Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισµός κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα. Παραστατικά πωλήσεων (∆ηλ. Τιµολόγια): ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ροές Ταµιακές: Μονάδα δηµιουργίας χρηµατοροών (cash generating unit): Η µικρότερη εντοπίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµειακές ροές οι οποίες είναι κατά βάση ανεξάρτητες από τις ταµειακές ροές άλλων περιουσιακών στοι-

χείων ή οµάδων περιουσιακών στοιχείων. Φόρος αναβαλλόµενος: (1) Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήµατος που είναι ανακτήσιµος σε µελλοντικές περιόδους από εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits). (2) Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται σε µελλοντικές περιόδους, σε σχέση µε φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις: Αρχές σύνταξης (Κεφ. 4 ) και Υποδείγµατα ατοµικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παράρτηµα Β) . Σηµειώσεις /Προσάρτηµα: Σύµφωνα µε το Αρθρο 29. Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ζητούµενα: (1) Η διαρκής επιτροπή, η οποία προβλέπεται να συσταθεί (παρ. 3 άρθρο 39), για την υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόµου να είναι αντιπροσωπευτική, έµπειρη και ενεργητική. (2) Να εκδοθεί σύντοµα «Οδηγός (αναλυτικός) εφαρµογής» των Ε.Λ.Π. Ηλεκτρισµένα θέµατα συζητήσεων: (1) Προλαβαίνουµε ή όχι (2) Είναι η πίσω πόρτα των ∆.Λ.Π ή όχι (3) Μπορούσε να γίνουν οι αλλαγές µε τροποποίηση του Ε.Γ.Λ.Σ ή όχι (4) Χρειάζεται µελέτη και εκπαίδευση και πόση (5) Ήταν υποχρεωτικές, όλες οι αλλαγές µε βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία ή όχι (6) Πρέπει να έχουµε διαφορετικούς συντελεστές αποσβέσεων (Ε.Λ.Π και Φορολογικούς) και να τηρούµε δύο Μητρώα Παγίων.


24

Εργοληπτικόν βήµα

ΤΣΜΕ∆Ε και ΦΠΑ κυριάρχησαν στη Συνδιάσκεψη

ΘΕΜΑ

«Ασφαλώς... ανασφάλεια» είναι το µήνυµα που έστειλε η 17η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. (Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων), που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο στην Αθήνα. Η κρισιµότητα της κατάστασης για τους κατασκευαστές δηµοσίων έργων φάνηκε και από την µεγάλη συµµετοχή στην συνδιάσκεψη όπου καταγράφηκαν τα σηµαντικά προβλήµατα του χώρου. Στην συζήτηση κυριάρχησε το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε όπου ξεκάθαρα διατυπώθηκε η θέση για ένα ανεξάρτητο, αυτοδιοικούµενο ταµείο προς όφελος του κλάδου. Επισηµάνθηκε ο κίνδυνος για τους µικρούς και µικροµεσαίους εργολήπτες λόγω της κατάργησης των κατώτατων ορίων συµµετοχής αλλά και των µητρώων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του ΦΠΑ για µια σειρά από έργα (πχ ύδρευσης – αποχέτευσης) που έχει ως αποτέλεσµα οι εργολήπτες να χρηµατοδοτούν το περίφηµο πλεόνασµα καταβάλλοντας επί της ουσίας οι ίδιοι το ΦΠΑ χωρίς αυτό να επιστρέφεται ή να συµψηφίζεται άµεσα. Έκδηλη ήταν και η ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις καθώς η προοπτική εθνικών εκλογών εγκυµονεί νέους κινδύνους µε το νέο νοµικό πλαίσιο να

τίθεται σε εφαρµογή τον Μάρτιο του 2015 αλλά να µην έχει εκδοθεί το απαραίτητο Προεδρικό ∆ιάταγµα. Η κα Πέτη Πέρκα, µέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και κος Μάκης Παπαδόπουλος µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ χαιρέτησαν την συνδιάσκεψη καθώς και ο κος Γιάννης Κυριακόπουλος Πρόεδρος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ.


25

Εργοληπτικόν βήµα

Υπουργική απόφαση για µητρώο µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών ∆ηµοσιεύτηκε σήµερα σε ΦΕΚ ΥΑ δηµιουργίας «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών». Η υπουργική απόφαση προβλέπει: • ∆ηµιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πληροφοριακό σύστηµα «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, µε τα στοιχεία των µηχανικών όπως ορίζονται στη παρούσα, µε δυνατότητα δηµόσιας πρόσβασης. • Στο σύστηµα αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των εµπλεκοµένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών, σε έκαστον εκ των οποίων δίδεται µοναδικός αριθµός µητρώου. • Η δήλωσή του αριθµού µητρώου εκάστου των µελετητών και επιβλεπόντων µηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.∆ΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόµησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε δηµόσιας Υπηρεσίας.

Στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο – ∆ιαδικασία υποβολής 1. Στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 στοιχεία. Ο µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο της παρούσας και δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα και αληθή. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πληροφοριακή βάση του ΥΠΕΚΑ και κατά την υποβολή ελέγχεται από το πληροφοριακό σύστηµα η πληρότητα συµπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων και ακολουθεί η έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο Μητρώο. Για την τροποποίηση ή και συµπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων υποβάλλεται σχετικό αίτηµα του ενδιαφεροµένου στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΚΑ. 2. Επίσης στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» περιλαµβάνονται οι Υπουργικές αποφάσεις κυρώσεων της παρ. 9γ του άρθρου 7 του Ν.4030/2011.

3. Το «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» αποτελεί δυναµικό σύστηµα, το οποίο συνδέεται µε την κοινή βάση δεδοµένων ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των αδειών δόµησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), καθώς και την «Ταυτότητα Κτιρίου», κατά το άρθρο 4 του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62Α΄). Επίσης δύναται να συνδέεται και µε τα µητρώα ή τις βάσεις δεδοµένων των αρµοδίων φορέων για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και να ενηµερώνεται αυτόµατα


26

Εργοληπτικόν βήµα

∆άνειο από την ΕΤΕπ «σώζει» το νέο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ

Μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 1 δισ. ευρώ, επιδιώκει το υπουργείο Οικονοµίας, να καλύψει την εθνική συµµετοχή για το νέο ΕΣΠΑ, οι πόροι του οποίου προσεγγίζουν τα 20 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδροµής. Σύµφωνα µε την Καθηµερινή, η ΕΤΕπ αποτελεί βασικό χρηµατοδότη της ελληνικής κυβέρνησης για την κάλυψη της δαπάνης από την πλευρά της χώρας µας, που λόγω της δηµοσιονοµικής στενότητας, στερείται πόρων για την πληρωµή των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Η διαπραγµάτευση, που έχει ξεκινήσει ήδη µε την έγκριση του ΕΣΠΑ κατά τον περασµένο Ιούνιο, αφορά νέο δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί σε προηγούµενο δάνειο, ύψους 2 δισ. ευρώ που είχε λάβει η χώρα µας το 2010. Το δάνειο του 2010, είχε αξιοποιηθεί για την κάλυψη της εθνικής συµµετοχής της χώρας στο προηγούµενο ΕΣΠΑ, η υλοποίηση του οποίου είναι ακόµη σε εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2015. Το δάνειο των 2 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ έχει εκταµιευθεί πλήρως και µεγάλο µέρος του κατευθύνθηκε για τα σιδηροδροµικά έργα του ΟΣΕ. Στη νέα προγραµµατική περίοδο, 2014 - 2020, το δάνειο του 1 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ, εκτιµάται ότι επαρκεί για να καλύψει µεγάλο µέρος της συµµετοχής που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα για να χρηµατοδοτήσει τη δηµόσια δαπάνη που συνοδεύει τα έργα του νέου ΕΣΠΑ. Πρόκειται για έργα στον τοµέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των µεταφορών, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και πολύ λιγότερο των υποδοµών. Από τη χρηµατοδότηση µέσω δανείου από την ΕΤΕπ, εξαιρούνται τα µεγάλα έργα, όπως οι αυτοκινητόδροµοι, αλλά και έργα του αγροτικού τοµέα, που είναι εκτός χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων της τράπεζας. Οι µικρότερες δανειακές ανάγκες της χώρας µας για το νέο ΕΣΠΑ, σε σχέση µε αυτές της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, είναι αποτέλεσµα της υψηλής κοινοτικής συµµετοχής που έχει συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα περίοδο.

Η κοινοτική συµµετοχή από το 80% έως 85% που είναι µεσοσταθµικά στο νέο ΕΣΠΑ, µπορεί να αυξηθεί έως και 95%, ανάλογα µε το Πρόγραµµα, περιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εθνική δαπάνη που πρέπει να καταβάλει η χώρα µας. Να σηµειωθεί ότι ανάλογη απόφαση είχε ληφθεί στο µεσοδιάστηµα και για το προηγούµενο ΕΣΠΑ, λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών που αντιµετώπισε η χώρα µας από το 2009. Τα δάνεια της ΕΤΕπ είναι µακροχρόνιας διάρκειας µε κυµαινόµενο επιτόκιο που συνδέεται µε αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χαµηλό spread. Έτσι το δάνειο των 2 δισ. ευρώ είχε συναφθεί για 25 χρόνια, µε επιτόκιο που ξεκινούσε λίγο πάνω από το 3% και διαµορφωνόταν ανάλογα µε την πολιτική επιτοκίων της EKT, που σήµερα έχει οδηγήσει σε µείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,10%.


27

Εργοληπτικόν βήµα

«∆ανεικά και αγύριστα» (O συµψηφισµός του ΦΠΑ) Του Νικόλαου Αχ. ∆ιάκου, γ.γ. ΠΕΣΕ∆Ε

ΘΕΣΗ

Η µικροπολιτική εξ' ορισµού δεν είναι η πολιτική υπέρ των µικρών αλλά η πολιτική υπέρ των ολίγων εκλεκτών, φίλων ή ψηφοφόρων. Αυτή εκφράζεται συνήθως µε ευνοϊκές αποφάσεις ή ρυθµίσεις υπέρ των κατονοµασθέντων, που κάνει κάποιος υπουργός, θέτοντας όµως κάτω από τον νόµο ή την απόφαση φαρδιά πλατιά την µεγάλη σφραγίδα του κράτους. Και βέβαια οι ρουσφετολογικές αποφάσεις στις οποίες σύρεται ένα ολόκληρο υπουργείο υπέρ ολίγων και µη εξαιρετέων δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο στα ελληνικά πολιτικά πράγµατα. Η πολιτική ιστορία βρίθει τέτοιων χαριστικών αποφάσεων υπέρ των ηµετέρων. Το ασύνηθες σ' αυτή την περίπτωση είναι η άµεση ζηµιά που προκαλείται και εν µέσω κρίσης και υπολειτουργίας σε σεβαστό αριθµό επιχειρήσεων, οι οποίες αν και στο χείλος της οικονοµικής καταστροφής εξακολουθούν να συνεισφέρουν στην υπόθεση Ελλάδα µε την απασχόληση και της εισφορά στα ασφαλιστικά ταµεία. Ο λόγος για το άρθρο 1 παράγραφος 10 του Ν.4218/14 µε το οποίο προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του Φ.Π.Α.. ∆ηλαδή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις εκτέλεσης έργων ο εργολήπτης ανάδοχος δεν χρεώνει Φ.Π.Α., στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία, αλλά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιµολογίου, (αντιστροφή υποχρέωσης). ∆ηλαδή µ' ένα σµπάρο δύο τρυγόνια. Το πρώτο τρυγόνι είναι ότι απαλλάχθηκαν κυρίως οι ανά την επικράτεια ∆ΕΥΑ από τον βραχνά εξεύρεσης χρηµάτων για την πληρωµή του Φ.Π.Α. των τιµολογίων για έργα µε ανταποδοτικό χαρακτήρα, γιατί ο Φ.Π.Α. των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (∆ΕΥΑ) δεν ήταν επιλέξιµη δαπάνη κι έτσι, δεν καλυπτόταν από τα ποσά που εκταµιεύοντο για την πληρωµή έργων ΕΣΠΑ. Το δεύτερο τρυγόνι είναι ότι και το δηµόσιο κρατάει όλη την πίτα για λογαριασµό του µε την λογική ότι ο συµψηφισµός Φ.Π.Α. εκροών µε τον Φ.Π.Α. Των εισροών είχε σαν αποτέλεσµα «ο λήπτης του τιµολογίου να µην εκταµιεύει ποσό προς απόδοση Φ.Π.Α. στο δηµόσιο αφού το ποσό που οφείλει να

αποδώσει συµψηφίζεται στην ίδια περιοδική δήλωση µε το ισόποσο που δικαιούται να εκπέσει.» Βέβαια εάν την ίδια περίοδο µια εργοληπτική επιχείρηση εκτελεί και άλλα έργα, τα οποία δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, τότε µπορούµε να δεχθούµε ότι µε λίγη τύχη η ζηµιά µηδενίζεται. Εάν όµως το έργο είναι σε κοινοπραξία ή έχει γίνει η χρήση άλλου πτυχίου τότε τα πράγµατα είναι απογοητευτικά. Και βέβαια το παχύδερµο δηµόσιο και δει το υπουργείο οικονοµικών έχει φροντίσει ώστε να επιβεβαιωθεί η ρήση «δανεικά κι αγύριστα», αφού µε βάση τον νέο ΚΒΣ καµία επιστροφή δεν γίνεται σ' επιχειρήσεις που έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση, η οποία τις περισσότερες φορές έχει σχέση όχι µε µια καθεαυτό καθαρή ή συνειδητή φορολογική παράβαση, αλλά έχει σχέση µε την πολυνοµία ή την αφερεγγυότητα του ίδιου του κράτους (εκπρόθεσµες πληρωµές κ.λ.π.). Να λοιπόν µια ακόµη πτυχή του περίφηµου πλεονάσµατος, το οποίο χτίστηκε µε παράνοµες πρωτοφανείς και οργιώδεις εφευρέσεις και βασίσθηκε για µια ακόµη φορά όχι στην ανάπτυξη αλλά στην µαφιόζικη λεηλασία του οικογενειακού εισοδήµατος από µια µειοψηφική συγκυβέρνηση πονηρών µπαξεβάνηδων.


28

Εργοληπτικόν βήµα

Τέλος χρόνου: Απαιτούνται τα αυτονόητα στα δηµόσια έργα

ΘΕΜΑ

Σ

τις αναγκαίες παρεµβάσεις, που απαιτούνται στον κλάδο παραγωγής δηµόσιων έργων στην Χώρα µας αναφέρεται ο πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε απευθυνόµενος στη νέα κυβέρνηση. Ο κ. Γιώργος Γάγαλης σηµειώνει πως η Οµοσπονδία προσπαθεί ανελλιπώς επί 80 έτη και πλέον, σε µία µονήρη πορεία, να επιβάλλει στον κλάδο της παραγωγής ∆ηµόσιων Έργων στην Ελλάδα, τα αυτονόητα: ∆ιαφάνεια, ισοτιµία, αξιοκρατία, ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, όφελος για τον πολίτη. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΠΕΣΕ∆Ε οι αναγκαίες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας µε παράλληλη πάταξη της διαφθοράς είναι οι παρακάτω: 1. Κατάργηση του Ν4281/2014 τουλάχιστον όσον αφορά το σκέλος των έργων «χαµηλής αξίας» (<5.000.000€) και υιοθέτηση Εθνικού σκέλους νοµοθεσίας, αναπτυξιακού χαρακτήρα και κατεύθυνσης προς την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 2. Κατάργηση της δυνατότητας αδιαφανών αναθέσεων (απ’ ευθείας και µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων), µε µοναδικές εξαιρέσεις την άρση επικινδυνότητας, βλαβών από θεοµηνία, καθώς και στις περιπτώσεις που άπτονται της Εθνικής ασφάλειας της Χώρας. 3. Έλεγχος όλων των υπό δηµοπράτηση έργων, ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισµού και πηγής χρηµατοδότησης, ως προς την πληρότητα της µελέτης και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης. 4. Κατάργηση της δυνατότητας προσθήκης «φωτογραφικών» ειδικών όρων στις διακηρύξεις, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της συµµετοχής των πολλών εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς. 5. Κατάργηση του διαβλητού συστήµατος δηµοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή», για «κοινά» έργα, όπως η συντριπτική πλειονότητα των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΕΛ, ΧΥΤΑ, ΧΑ∆Α, αποχέτευση εν κενώ, τηλεέλεγχοι, επεξεργασία υδάτων, ενεργειακά κλπ) 6. Κατάργηση προκλητικής και µεθοδευµένης µείωσης του ανταγωνισµού µε την πρόσκληση «εξειδικευµένων» κατηγοριών πτυχίων ΜΕΕΠ (πχ ΜΕΕΠ «ηλεκτρονικού εξοπλισµού» κα) σε έργα όπου κύρια καλούµενη κατηγορία είναι

άλλη και αντ’ αυτού, υποχρέωση του αναδόχου να συνεργασθεί κατά την κατασκευή µε «εξειδικευµένη» επιχείρηση του ΜΕΕΠ. 7. Άµεση προώθηση της δηµιουργίας του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων) το οποίο παρεµποδίζουν επί δεκαετίες στενά συντεχνιακά – συµφέροντα και βουλευτικά «Lobbys». Για την άρση παρεµπόδισης της επιχειρηµατικότητας ο κ. Γιώργος Γάγαλης µεταφέρει το αίτηµα της ΠΕΣΕ∆Ε για την πλήρη αναµόρφωση της νοµοθεσίας για την πιστοποίηση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όλων των τάξεων από Α1 έως 7ης (του καταστροφικού νόµου «Λαλιώτη» Ν2940/2001) – Άρση δυσµενών διατάξεων για τις «µικρές» τάξεις πτυχίων έως 2ης τάξης, συνυπολογισµός ανείσπρακτων λογαριασµών δηµόσιων έργων στα ίδια κεφάλαια των «µικρών» εργοληπτικών επιχειρήσεων - Άρση της παρεµπόδισης της εξέλιξης επιχειρήσεων της 2ης τάξης στην 3η τάξη. Για την ενίσχυση πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις – Υπεργολαβία µικροµεσαίων πιστοποιηµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στα «µεγάλα» έργα, από την ΠΕΣΕ∆Ε προτείνεται: - Κατάργηση του άρθρου 59 του Ν.4278/2014 περί κατάργησης των κατώτερων ορίων συµµετοχής σε διαγωνισµούς, που άνοιξε την πόρτα της εξολόθρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. - Ενίσχυση πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, (όπως ευλόγως ορίζεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων προµηθειών και υπηρεσιών»), µε επέκταση υποχρεωτικής «πιστοποιηµένης Υπεργολαβίας», πέραν του ορίου του 30% που προσδιορίζεται στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3669/2008. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται και για τις αναγκαίες παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων ∆ιοίκησης και Αναδόχου. Αυτές αφορούν: - Εξορθολογισµός προθεσµιών ενεργειών ∆ιοίκησης και αναδόχου κατά την υποβολή και έγκριση των επιµετρήσεων, λογαριασµών, Ανακεφαλαιωτικών και λοιπών αιτηµάτων – Άρση των ετεροβαρών προβλέψεων του Ν4070/2012 – θέσπιση αυστηρών προθεσµιών ενεργειών ∆ιοίκησης, καθώς και αυ-


29

Εργοληπτικόν βήµα στηρών συνεπειών για την υπέρβασή τους – κατάργηση της καταχρηστικής «σιωπηρής απόρριψης». - Άρση του απαράδεκτου ετεροβαρούς όρου του Ν.4070/2012 περί αποσβέσεως των δικαιωµάτων του αναδόχου. - Νοµοθετική ρύθµιση για τον αποκλεισµό µείωσης του συνολικού εργολαβικού ανταλλάγµατος, µέσω αρνητικής αναθεώρησης. - Πρόβλεψη υποχρεωτικής ρήτρας διαιτησίας, στις διακηρύξεις, ώστε οι διαφορές ∆ιοίκησης – Αναδόχου να µη λιµνάζουν στις δικαστικές αίθουσες, αλλά να επιλύονται γρήγορα προς όφελος της εξέλιξης των έργων. Τέλος ο κ. Γιώργος Γάγαλης αναφέρεται και στις παρεµβάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν: - Εξόφληση των οφειλών του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. - Κατάργηση της «µη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα» µε τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10, που έχει επιφέρει ασφυξία στις εργοληπτικές επιχειρήσεις. - Πραγµατικός και αµφίπλευρος συµψηφισµός των οφειλών του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, µε τις οφειλές των εργοληπτικών επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο.

- Απορρόφηση των κονδυλίων του ΣΕΣ µε ένταξη και υλοποίηση «µικροµεσαίων» έργων της Περιφέρειας, που µπορούν να δηµοπρατηθούν και υλοποιηθούν γρήγορα και ανταποδοτικά για τις τοπικές Κοινωνίες και οικονοµίες. - Αντιµετώπιση των καθυστερήσεων αποπληρωµής των δηµοσίων έργων που χρηµατοδοτούνται από το «Εθνικό» σκέλος του Π∆Ε – ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων µε προεξόφληση των εγκεκριµένων λογαριασµών µέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης). - Πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής για όλα τα έργα, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης και όχι µόνο για τα έργα του ΕΣΠΑ. - Έκδοση του παραστατικού για την είσπραξη των λογαριασµών δηµοσίων έργων (Τιµολόγιο Έργου) κατά την είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγµατος, και όχι προγενέστερα, προκειµένου οι ανάδοχοι να µην επιβαρύνονται µε ΦΠΑ και φόρους εισοδήµατος, επί χρηµάτων τα οποία δεν έχουν εισπράξει. Προσαρµογή στα ήδη ισχύοντα για την «παροχή υπηρεσίας» στις µελέτες ∆ηµόσιων Έργων. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι προτάσεις αυτές έχουν κατατεθεί ως υπόµνηµα από την ΠΕΣΕ∆Ε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.


30

Εργοληπτικόν βήµα

∆ηµόσια Έργα και παραγωγική ανασυγκρότηση της Πέτη Πέρκα, µέλος Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, συντον. του τµήµατος Υποδοµών

ΘΕΜΑ

Στις 25 Γενάρη ο Ελληνικός λαός έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή εντολή να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα ανάτασης, ανόρθωσης, ανασυγκρότησης, αντιµετώπισης των µεγάλων πληγών του µνηµονίου. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο δεσµευτήκαµε στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί βάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιεραρχούνται επιλογές που περιλαµβάνουν την υποστήριξη των βασικών πυλώνων της Ελληνικής οικονοµίας µεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχει ο κατασκευαστικός τοµέας και ο οποίος θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί σε πιο βιώσιµες κατευθύνσεις που έχει ανάγκη η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Επίσης πρέπει να ορίσουµε έναν νέο ρόλο στα δηµόσια έργα, ένα τοµέα που αφορά την κοινωνία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Κατ’ ανάγκη ο χώρος των δηµοσίων επενδύσεων και έργων καλείται να δώσει το αναπτυξιακό λάκτισµα. Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων των εµπλεκόµενων µερών ότι το σηµερινό σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Στον συγκεκριµένο τοµέα η διαπλοκή και η διαφθορά έγινε µέθοδος διακυβέρνησης και υπερ-κερδοφορίας. Απαιτούνται συνολικές παρεµβάσεις τόσο σε επίπεδο βραχυπρόθεσµης παρέµβασης όσο και σε επίπεδο µακροχρόνιου σχεδιασµού. Ο σχεδιασµός µας περιλαµβάνει την εξυγίανση όλου του φάσµατος παραγωγής των δηµόσιων αλλά και των ιδιωτικών έργων µε θεσµοθέτηση αξιόπιστου, αποτελεσµατικού, σύγχρονου νοµικού πλαισίου που θα ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση της εξυγίανσης είναι η αναβάθµιση των τεχνικών υπηρεσιών στους ∆ήµους, τις Περιφέρειες και το ∆ηµόσιο. Σε ότι αφορά στην ιεράρχηση και στον προγραµµατισµό των ∆.Ε., πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και να αντιµετωπίζονται ως επενδύσεις µακράς πνοής, που δεν θα αντιστρατεύονται το περιβάλλον, θα συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη και θα προκύπτουν από έναν Χωροταξικό Σχεδιασµό. Η έως σήµερα έλλειψη συνολικού και ενιαίου σχεδιασµού, προγραµµατισµού και

υλοποίησης ή και η µη τήρηση υφισταµένων και εγκεκριµένων χωροταξικών σχεδίων, επιδείνωσε την άναρχη ανάπτυξη της χώρας. Κατά την περίοδο της “ανάπτυξης” της ελληνικής οικονοµίας είχε παρατηρηθεί υπερµεγέθυνση µε χαρακτηριστικά εσωστρέφειας του κατασκευαστικού κλάδου. Ως αποτέλεσµα ο σχεδιασµός των ∆.Ε. προσανατολιζόταν σε φαραωνικών διαστάσεων έργα, που συνήθως δεν αντιστοιχούσαν σε ένα ορθολογικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αλλά η εποχή των φαραωνικών έργων στην Ελλάδα έχει παρέλθει. Τα ∆.Ε. θα πρέπει να προσανατολιστούν αρχικά στα έργα συντήρησης των υφιστάµενων δικτύων (οδικών κ.τ.λ.) και των άλλων σηµαντικών υποδοµών (σχολείων, νοσοκοµείων, λιµανιών κ.τ.λ.) που κινδυνεύουν να απαξιωθούν, καθώς και στα απολύτως απαραίτητα έργα βάσει ενός συνολικού σχεδιασµού µε αυστηρή ιεράρχηση, π.χ. υποδοµές συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης απορριµµάτων, έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, έργα εξοικονόµησης και διαχείρισης αρδευτικού νερού. Στις προτεραιότητές µας ανήκει και η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών υποδοµών όπως π.χ. η επέκταση του δικτύου του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας, η επίλυση των προβληµάτων και η ανάπτυξη του δικτύου του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµός του σιδηροδρόµου, η συµπληρωµατικότητα και η ένταξή τους σ’ ένα σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών, που θα περιλαµβάνει και θα συνδέει το επαρχιακό δίκτυο, τους αυτοκινητόδροµους , τα λιµάνια και τα αεροδρόµια. Το επαρχιακό δίκτυο είναι το βασικό µέσο υποδοµής για την αναβίωση της ενδοχώρας και την ανάπτυξη πολλών τοµέων της οικονοµίας. Επίσης, υπάρχουν έργα που µένουν σε εκκρεµότητα για διάφορους λόγους χρόνια τώρα και πρέπει άµεσα να ιεραρχηθούν, να επικαιροποιηθούν και να ενταχθούν στο γενικότερο σχεδιασµό προκειµένου να ολοκληρωθούν (όπως: έργα λίµνης Κάρλας, φράγµατα Πείρου, Τριανταφυλλιάς, ΒΟΑΚ κλπ.). Η ανορθολογική εµµονή του νεοφιλελευθερισµού για τις ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση των σηµαντικών υποδοµών της χώρας θα λάβει τέλος. Η µέχρι σήµερα εφαρµογή της µεθόδου των Σ∆ΙΤ και το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο έχουν ξεπεράσει κάθε όριο προχειρότητας, ασάφειας και αδιαφάνειας Οι υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης θα υποστούν λεπτοµερή έλεγχο νοµιµότητας και θα εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια ελέγχου, αντίκρουσης και υπεράσπισης του δη-


31

Εργοληπτικόν βήµα µοσίου συµφέροντος σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους του κράτους. Όµως τα έργα που εκτελούνται µε τις υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο. Τέλος θέλω να αναφερθώ στον εργοληπτικό κλάδο, έναν κλάδο που έχει υποστεί το µεγαλύτερο πλήγµα από τις πολιτικές ακραίας λιτότητας, ύφεσης και εσωτερικής υποτίµησης επειδή ακριβώς είναι παραγωγικός και µεγαλουργεί σε συνθήκες ανάπτυξης. Έναν κλάδο που εκτός των άλλων η διαδικασία συγκεντροποίησης του κεφαλαίου και η διαµόρφωση ολιγοπωλιακών καταστάσεων έχει ανακόψει την όποια δυναµική του είχε αποµείνει. Παρακολουθήσαµε όλοι την εν µία νυκτί κατάργηση των κατώτατων ορίων για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων και µελετών, µε µία τροπολογία στο Ν. 4278/2014 για τους φάρους. Η απελθούσα κυβέρνηση επέλεξε για µία ακόµα φορά να ασκήσει πολιτική υπέρ των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων και κατασκευαστικών εταιρειών, οδηγώντας στο περιθώριο την πλειοψηφία των εταιρειών και γραφείων του κλάδου. Επέλεξε να διαλύσει πλήρως τις µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις. Αυτό σαφώς αποδεικνύεται και από την υπό κατάργηση έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕ∆Ε και την παράδοση άνευ όρων προστασίας των µικροµεσαίων εργοληπτών της εγγυοδοσίας από τις τράπεζες. Επέλεξε να διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό της χώρας που στηρίζεται στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

H Ηλιάδα Ενεργειακή αντιπροσωπεύει 3 εργοστάσια που κατασκευάζουν πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών 80 C monoblock για σύνδεση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με λέβητες. Στην Ηλιάδα Ενεργειακή θα βρείτε επίσης εφαρμογές για Βιομηχανίες με: • Ηλιοθερμικά Πάνελ για ζεστό νερό παραγωγής • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά και Net Metering • Γεωθερμία • Ψύξη Βιομηχανιών/Ξενοδοχείων με Ηλιοθερμία

Mαραθώνος 2, 19009 Πικέρμι. Tηλ: 210 6039795 email: info@heliadaenergy.com

www.heliadaenergy.com

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η στήριξη των ΜµΕ είναι στρατηγική επιλογή. Θεωρούµε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση µπορεί να ξεκινήσει µε µοχλό τη µικρή και µεσαία επιχείρηση και ενισχύουµε το ρόλο της στην αγορά. Έτσι εκτός από µια πολιτική νέας σεισάχθειας, για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, επανασχεδιάζουµε την αρχιτεκτονική του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος κατά τρόπο ώστε να παρέχει αποφασιστική στήριξη για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ειδικότερα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις προωθούµε την ανασυγκρότηση του ΤΣΜΕ∆Ε ως ισχυρού εγγυοδοτικού µηχανισµού µε επέκταση της τράπεζας Αττικής σε ρόλο αναπτυξιακής Τράπεζας χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Επίσης, το θέµα του συµψηφισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι γενικότερο, αλλά στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις επιτείνεται περισσότερο καθώς ο οφειλέτης συνήθως είναι δηµόσιος φορέας. Έχουµε τη δέσµευση , τη λαϊκή εντολή, την πολιτική βούληση και τη γνώση να αντιστρέψουµε την πολιτική της καταστροφής της κοινωνίας και της οικονοµίας της χώρας σε µια πολιτική διεύρυνσης της απασχόλησης και προστασίας της εργασίας, σε ένα πλαίσιο µε χαρακτηριστικά αειφορίας, που δεν θα περιλαµβάνει το τρέχον µοντέλο των αθρόων εισαγωγών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. Μια πολιτική ανάκτησης της αξιοπρέπειας της χώρας και των πολιτών της.


32

Εργοληπτικόν βήµα

Υπάρχει ελπίδα στο αδιέξοδο; Του Γρηγόρη Γρηγορόπουλου, πρώην προέδρου ΠΕΣΕ∆Ε, αγρονόµου, τοπογράφου, µηχανικού

Για την επιγραµµατική διαπίστωση της σηµερινής κατάστασης, η χαρτογράφηση των προγραµµατισµένων έργων υποδοµής σε µεταφορές, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, που έγινε από την έγκυρη PWC, καταγράφει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδοµής στην Ελλάδα στα 12 δις ευρώ, ενώ τα προγραµµατισµένα έργα σε 8 δις ευρώ. Σύµφωνα µε τη µελέτη «Υποδοµές-χρηµατοδοτώντας το µέλλον» από τα 71 έργα που προγραµµατίζονται να παραδοθούν µέχρι το 2022, η ενέργεια καλύπτει το 34%, το µετρό – τραµ το 25% και οι οδικές συγκοινωνίες το 23%.

ΘΕΜΑ

Κ

ατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα έχουν γίνει ελάχιστες επενδύσεις σε υποδοµές, οι οποίες σαν ποσοστό του ΑΕΠ κατακρηµνίσθηκαν από το 36% (2006) στο 1,2% (2012) χάνοντας 4,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση (συνολική απώλεια 30 δις ευρώ). Επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη βαθιά ύφεση και τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και σαν αποτέλεσµα να µειωθούν κατά 49% οι άµεσες θέσεις απασχόλησης στα έργα υποδοµής. Η PwC αναφέρει πως η χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής στην Ελλάδα ιστορικά προέρχεται από δηµόσιους πόρους, ενώ τα ιδιωτικά κεφάλαια συνήθως δεν υπερβαίνουν το 10-15% του συνόλου της επένδυσης. Η κατάληξη της µελέτης: «Είναι απόλυτα αναγκαίο για τη χώρα στα πλαίσια ουσιώδους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της να αναβαθµίσει όλες τις υποδοµές της όσο πιο γρήγορα γίνεται». Υστερα από τα πιο πάνω ας εκτιµήσουµε πως η µικρή και µεσαία εργοληπτική επιχείρηση µπορεί, παράλληλα µε τη συµµετοχή της σε ρόλο υπεργολάβου στα µεγάλα έργα να δραστηριοποιηθεί στο εναποµένων 18%. Προϋπόθεση για αυτό η ενεργός συµµετοχή των Περιφερειών και της ΤΑ στις επιλογές και την υλοποίηση των προγραµµάτων µιας και ο Καλλικράτης εξακολουθεί να είναι νόµος του κράτους οι δε προτάσεις που υπάρχουν αφορούν στη βελτίωσή του. Σε κάθε περίπτωση και για την εφαρµογή οποιουδήποτε Νόµου απαιτείται η εφαρµογή

σύγχρονου προγράµµατος συντονισµού των τέως Νοµαρχιακών Υπηρεσιών µέσα στα πλαίσια κάθε περιφέρειας όσο και προγράµµατος συντονισµού των περιφερειών µεταξύ τους για την αντιµετώπιση έργων διαπεριφερειακού µεγέθους. Όλες οι Περιφέρειες οφείλουν να στοχεύσουν στην πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης έργων που υπάρχουν, ισχύουν και τρέχουν στην Ε.Ε. Αλλά έχει διαπιστωθεί προφανής αδυναµία προσέγγισης από τις περιφέρειες της Ελλάδος που οφείλονται τόσο στην ανεπάρκεια των µελετών όσο και στη µεθόδευση της υποστήριξής τους στα πλαίσια της Ε.Ε.

Η επικέντρωση σε δραστηριότητες εντάσεως εργασίας Αποτελεί σχεδόν «αξίωµα» η διαπίστωση πως το ίδιο κεφάλαιο που επενδύεται στην βιοµηχανική παραγωγή παράγει 1 θέση εργασίας ενώ στον κατασκευαστικό τοµέα παράγει 3 θέσεις. Ιδιαίτερα σε έργα στήριξης πρωτογενούς τοµέα της παραγωγής όπως αντιπληµµυρικά, αγροτικών υποδοµών, δρόµων αγροτικών, δικτύων άρδευσης, δασοπροστασίας. Συνδυαστικά εξυπηρετείται ο στόχος της µείωσης της ανεργίας µε την προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιές και πληµµύρες µε παράλληλη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος.


33

Εργοληπτικόν βήµα Η στροφή στα µικρά αντί των µεγάλων Η στροφή στα µικρά έργα υποστήριξης και λειτουργικής απόδοσης των µεγάλων. Έργα που µπορούν προγραµµατισθούν σε επίπεδο Περιφέρειας και να καλύψουν περισσότερους από έναν Νοµούς. Προηγούνται η διαπίστωση σκοπιµότητας, εξυπηρέτηση πραγµατικών αναγκών, χωροταξική ένταξη, µελέτη, χρηµατοδότηση, εκτέλεση. Απαιτείται σηµαντική παρέµβαση στην πρακτική αξιολόγησης και επιλογής των συγκεκριµένων έργων µε στόχο την εξυπηρέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση οι συνδυαστικές δράσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των έργων υποδοµής δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Παράλληλα το µικρό δηµόσιο έργο παντού αλλά ιδιαίτερα στην περιφέρεια στηρίζει παράλληλες δραστηριότητες µικροεπαγγελµατιών (µηχανηµατάδων, φορτηγατζήδων, σιδεράδων µαραγκών κλπ) µοιράζοντας τα χρήµατα στην τοπική κοινωνία. Σηµαντική η συνεισφορά των χρηµάτων του έργου στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και την φορολόγηση των λογαριασµών. Ποσοστά της τάξεως του 35% επιστρέφει σε ∆ΟΥ και ασφαλιστικά ταµεία. Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων που εξαγγέλθηκε στην Θεσσαλονίκη, «παλαιάς κοπής», χωρίς να περιλαµβάνεται στον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να χρηµατοδοτήσει πολλά µικροµεσαία έργα κυρίως στην ελληνική περιφέρεια. Οι συντηρήσεις υφιστάµενων υποδοµών, επαρχιακό οδικό δίκτυο, σιδηρόδροµοι, εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά δίκτυα επιβάλλεται να προγραµµατισθούν σωστά ιεραρχηµένα και να χρηµατοδοτηθούν. (Οι τελευταίες εξελίξεις στην G20 για χρηµατοδότηση υποδοµών 1,7 τρις $ σε χώρες µεγάλης ανεργίας και υστέρησης υποδοµών, πιθανόν να είναι ευνοϊκή συγκυρία). Στην ίδια κατεύθυνση ο Ζ. Κλ. Γιούνκερ έχει ο ίδιος προαναγγείλλει ήδη ότι στον υπολογισµό των ελλειµµάτων λαµβάνονται υπ’ όψη οι επενδυτές. (επιβεβαίωση από Γκουσταβ Χορν επικεφαλής του ΙΜΚ στην Γερµανική Ραδιοφωνία DLF).

Συγκυρία προωθούµενων αλλαγών Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων είχε την λογική της ιδιαίτερα στους τοµείς Προµηθειών και Υπηρεσιών. Στον τοµέα των δηµοσίων έργων, από τους ελάχιστους µε κωδικοποιηµένη νοµοθεσία δεν χρειαζόταν να γίνει σήµερα. Υπάρχουν τόσα πρακτικά προβλήµατα που έχει να επιλύσει λειτουργία της Α.Α.∆η.Σ. που τα πεδία εφαρµογής των προµηθειών και των υπηρεσιών ήταν ήδη µεγάλα.

Η µελλοντική επέκταση της στο χώρο των δηµοσίων έργων να προκύψει συνδυαστικά από την ανάγκη επέκτασης της αλλά και της δυνατότητας να καλύψει το χώρο και να βελτιώσει την κατάσταση που ισχύει.

Αναµένοντας το Π.∆. «περί έργων» α) Πιστοποίηση επαγγέλµατος – πτυχία – ΜΕΚ – ΜΕΕΠ-ΜΗΣΥΙΕ. Νοµαρχιακή Μητρώα (εµπειροτεχνικά) α) Μ.Ε.Κ. απαραίτητη η διαπίστωση της κατασκευαστικής εµπειρίας κάθε διπλωµατούχου µηχανικού (ΑΕΙ) και κάθε πτυχιούχου τεχνολόγου µηχανικού (ΤΕΙ) και η κατάταξή του στο Μητρώο. β) ΜΕΕΠ. Απαραίτητη η διαπίστωση της κατασκευαστικής επιχειρηµατικής δυνατότητας µέσω επιχείρησης µε «πυρήνα» την κατασκευαστική εµπειρία των Μηχανικών που συµµετέχουν σ’ αυτή, και µε αυστηρά επιλεγµένα κριτήρια επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ανάπτυξης στην κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Ταυτόχρονη δυνατότητα παράλληλης κατάταξης και στο Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων εφ’ όσον πληρεί και τους όρους του ΜΗΣΥ.Ι.Ε. γ) ΜΗΣΥ.Ι.Ε. Μητρώο που θα µπορούν να εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν έργα στην Ελλάδα, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά. Είτε σαν γενικοί εργολάβοι είτε σαν εξειδικευµένοι σε συγκεκριµένους τοµείς (υπεργολάβοι – συνέργεια). Στο ΜΗΣΥ.Ι.Ε. θα εγγράφονται, µεταφέροντας την εµπειρία τους από τα Νοµαρχιακά Μητρώα και τις επιχειρήσεις που είναι σήµερα γραµµένοι σε αυτά.

Μελέτες έργων – Αναλύσεις τιµών σύνταξη προϋπολογισµών α) Όλες οι µελέτες έργων συντάσσονται από µηχανικούς που µε βάση το Νόµο µπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν την µελέτη. Η απόφαση ανάθεσης σύνταξης της µελέτης αναρτάται στο site του προ δηµοπράτησης του έργου, που ανοίγει µε αυτήν και κλίνει µε την απόφαση οριστικής παραλαβής του έργου. β) Αναλύσεις τιµών. Επιβάλλεται η σύνταξη νέων αναλυτικών τιµολογίων µε βάση την υπάρχουσα πρόταση – µελέτη των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Τιµές που να µπορούν και απλά να επικαιροποιούνται και απλά να αναθεωρούνται.


34

Εργοληπτικόν βήµα Γ) Σύνταξη προϋπολογισµών προς δηµοπράτηση έργων από εξειδικευµένους µηχανικούς που ασχολούνται µόνο µε αυτό το αντικείµενο (εφαρµόζεται χρόνια στην Κύπρο) και που είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τυχόν αποκλίσεις προµετρηθέντων ποσοτήτων µε βάση τη µελέτη του προς δηµοπράτηση

∆ιακήρυξη δηµοπρασιώνΙσχύς πτυχίων. Παρατείνεται µε νοµοθετική ρύθµιση τόσο η ισχύς της Ενιαίας ∆ιακήρυξης Έργων µε επαναφορά της ισχύος των κατώτερων ορίων για ΟΛΕΣ της δηµοπρασίες ΟΛΩΝ των φορέων όσο και η ισχύς των πτυχίων ΜΕΕΠ (αντίστοιχη προθεσµία είχε ο 1418). Σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί και να αρχίσει να εκτελείται κανένα έργο χωρίς νοµική εκκρεµότητα. Απαγορεύεται κάθε ειδικός όρος για την συµµετοχή που χρόνια τώρα αποδεικνύεται ότι αποκλείει συµµετοχές και διευκολύνει την «διαπλοκή» στους διαγωνισµούς.

Συστήµατα δηµοπράτησης έργων Είναι το «µάθηµα», στο οποίο όλοι ή Μηχανικοί που ασχολήθηκαν εντός ή εκτός υπηρεσιών δεν πήρε κανείς προβιβασήµο βαθµό. Αποτύχαµε όλοι. Μελέτη - Κατασκευή Θεωρητικά λογικό σύστηµα κατέληξε να εφαρµόζεται για την ανάδειξη συγκεκριµένων αναδόχων. ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί στην Ελλάδα χωρίς διαπλοκή. Καταργείται.

ΘΕΜΑ

Σύστηµα αξιολόγησης προσφορών Θεσµοθετήθηκε για την µείωση των µεγάλων εκπτώσεων και την επιλογή του καλύτερου κατασκευαστή και κατέληξε να διαφθείρει τους πάντες µε εξαίρεση όσους αρνιόντουσαν να συµµετάσχουν στις επιτροπές των διαγωνισµών. Ούτε σκέψη για επαναφορά του. Σύστηµα κατ' αποκοπή τίµηµα Ο όρος «ακριβείς προµετρήσεις», διαγράφεται και αντικαθίσταται µε απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη µελέτης εφαρµογής συνταγµένη από µελετητικό γραφείο µε προϋπολογισµό ηλεγµένο και υπογεγραµµένο από µηχανικό ή µηχανικούς του τµήµατος των «ορκωτών προµετρητών µηχανικών». Εξυπακούεται πως όροι της µορφής «ότι δεν εµπεριέχεται ρητά στην µελέτη αλλά κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να το κατασκευάσει χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση» διαγράφονται.

Αν η µη ύπαρξη µελέτης εφαρµογής µπορεί για κάποια έργα να αντικατασταθεί από επιλεγµένες προµετρητικές προσεγγίσεις, στο σύστηµα του κατ’ αποκοπή τιµήµατος να αποκλείεται ρητά.

Μειοδοτικός διαγωνισµός Το αντικειµενικά αδιάβλητο σύστηµα. Ο µειοδότης είναι και ανάδοχος. Τα δύσκολα αρχίζουν όταν αρχίσει η κατασκευή του έργου µε πολύ µεγάλη έκπτωση. Είχαν ανακαλυφθεί χίλιοι τρόποι για να τροποποιείται, να συµπληρώνεται, να βελτιώνεται, να…., το αρχικό αντικείµενο µε αποφάσεις Τεχνικών Συµβουλίων ∆/σας Υπηρεσίας, Προϊσταµένης Αρχής, ∆ικαστηρίων. Αυτό που δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη είναι η πλήρης και καθολική διαφάνεια όλων των αποφάσεων από την ανάθεση της µελέτης µέχρι και την παραλαβή του έργου µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στο “site του έργου”. Ίσως αποτελέσει την πιο σύγχρονη συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην πορεία του έργου. Σε κάθε περίπτωση η µέχρι σήµερα διαπίστωση είναι ότι το θετικό για το ∆ηµόσιο οικονοµικό αποτέλεσµα των µειοδοτικών διαγωνισµών δεν αποδίδεται µε την συνολική δαπάνη που τελικά κατασκευάζεται.

Ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου Η πιο ώριµη σύνταξη προσφοράς για τον συµµετέχοντα προϋπόθεση η ύπαρξη µελέτης εφαρµογής του έργου και η ουσιαστική συνυπευθυνότητα του συντάξαντα την προµέτρηση. Σε κάθε περίπτωση ωριµότητα δηµοπρατούµενου έργου σηµαίνει ότι έχουν µελετηθεί «τα πάντα» και ότι ο διαγωνισµός αφορά ένα προσδιοριζόµενο µε ακρίβεια τεχνικό αντικείµενο µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Η δηµοπράτηση πρέπει να είναι η τελευταία φάση στην πορεία πραγµατοποίησης ενός έργου και όχι η αφορµή για να αρχίσουµε να ασχολούµαστε µε το τι θέλουµε να φτιάξουµε. (εκτεταµένη αναφορά σε πρακτικές Ν.Α. και Ο.Τ.Α. 1ου βαθµού) Απ’ ευθείας ανάθεση έργου Κατάργηση, κατάργηση, κατάργηση, κατάργηση. Με περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων Κατάργησή και αντικατάσταση του για µικρού προϋπολογισµού έργα (µέχρι 50.000€) από ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό. Συµπερασµατικά η δηµοπράτηση ενός έργου µε στόχο την οικονοµικότερη προσφορά προϋποθέτει µελέτη εφαρµογής, εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, πραγµατικό και όχι χρονικά εκβιασµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών, χωρίς να υποτιµάται η αξία τόσο της εγκεκριµένης µελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων όσο και της εδαφοτεχνικής έρευ-


35

Εργοληπτικόν βήµα νας. Το µεγάλο πλήθος των φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα (έργα χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα από δηµόσια προγράµµατα) µπορεί να περιορισθεί, στους υπόλοιπους πλην Αττικής Νοµούς, µε την δηµοπράτηση των έργων στην Περιφέρεια, µε έµπειρα µέλη στις επιτροπές. Η Περιφέρεια Αττικής σαν µέγεθος επιβάλλεται να µελετηθεί σοβαρά αν και πως εξυπηρετεί αποτελεσµατικά όλη την Αττική.

∆ιαφάνεια Η προσέγγιση της εκτέλεσης των έργων µε την ∆ιαύγεια δεν εξυπηρετεί την πραγµατική διαφάνεια στα ∆ηµόσια Έργα. Υπάρχει πρόταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων για «site έργου», στο οποίο θα αναρτώνται ότι έχει σχέση µε το έργο, από την προκήρυξη της µελέτης µέχρι την οριστική παραλαβή του. Αυτό που προτείνω ανεξάρτητα µε τον τρόπο που είναι διατυπωµένη η πρότασή των Ε.Ο., είναι το site να περιέχει τα πάντα, µελέτη, προϋπολογισµός, δηµοπράτηση, ανάδοχος, χρονοδιάγραµµα, πορεία εκτέλεσης έργου, λογαριασµοί, έλεγχοι, διαφοροποιήσεις αρχικής µελέτης, πρωτόκολλα, επιµετρή-

σεις, παραλαβές, αποφάσεις) δηλαδή πλήρης διαφάνεια από την ώρα που αποφασίζεται η µελέτη του έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του, κάτι που θα βελτιώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την νοµιµότητα των αποφάσεων στην διοίκηση του έργου και την εξέλιξη της κατασκευής του. Ευθύνη όλων µας είναι να συνεχίσουµε προβληµατιζόµενοι για το καλύτερο στα θεσµικά όργανα της ΠΕΣΕ∆Ε και µε επεξεργασµένες κοινές θέσεις από την Συντονιστική Επιτροπή των εργοληπτικών Οργανώσεων.


36

Εργοληπτικόν βήµα

Μ. Σιγανός: «∆εν γίνονται όλα για το καλό µας»

ΘΕΜΑ

Μ

ε την ιδιότητα του πτυχιούχου µηχανικού και εργολήπτη τοποθετήθηκε στην 17η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε ο Μανώλης Σιγάνος, αντιπρόεδρος της ΕΕΤΕΜ. Σχολιάζοντας τον τίτλο της Συνδιάσκεψης, «Ασφαλώς… ανασφάλεια» σηµείωσε: «Και ρωτάω γιατί ασφαλώς… ανασφάλεια; ∆ηλαδή σήµερα που πρέπει η χώρα µας να βαδίσει σε σταθερά βήµατα για να προχωρήσουµε, να ξεπεράσουµε την κρίση, σήµερα που εµείς ασχολούµαστε µε ένα σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγής, µε µεγάλα µεγέθη για ένα συνήθη ας πούµε επιχειρηµατία. Πρέπει να είναι µ’ ανασφάλεια; Είναι δυνατόν να µιλάµε και να λέµε και να αναφερόµαστε εκεί; Και όµως ναι. Και αναφερόµαστε εκεί γιατί σήµερα προστέθηκε στην όλη διαδικασία και ένα ασαφές νοµικό πλαίσιο. Είχαµε τα προβλήµατα της κρίσης, είχαµε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν και µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε την πολιτεία, µε το κράτος που αδυνατεί πολλές φορές, βλέπουµε µε τις επιστροφές τι κάνει του φόρου, του ΦΠΑ, και αρχίζει και µας προσθέτει και άλλα. ∆εν µπορούµε να δεχθούµε ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό µας. Είναι ολοφάνερο ας πούµε αυτό που

θέλουν να καθιερώσουν µε το ΦΠΑ ότι πολύ περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργεί παρά λιγότερα». Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις ο οποίος όπως τόνισε έπρεπε να αλλάξει «αλλά δεν έπρεπε να αλλάξουν µ’ αυτό τον τρόπο». «∆ηλαδή τι; Η εναρµόνιση του κοινοτικού πλαισίου δύο οδηγιών σε ένα νόµο ίσως να δηµιουργεί πιο πολλά προβλήµατα και πιο πολλές ασάφειες. ∆ηλαδή τι; ∆εν είναι το ίδιο µια δηµόσια σύµβαση για να κατασκευάσουµε ένα κτίριο µε το να αγοράσουµε ένα φάρµακο ή για να αγοράσουµε ένα φωτοτυπικό. ∆εν είναι ίδια πράγµατα. Και όµως µπήκανε σε ένα καλάθι στο πλαίσιο να τα εναρµονίσουµε. Και η εναρµόνιση αυτή πάει να γίνει ας πούµε µε κάποιες οδηγίες που σε λίγο θα µας πούνε: µα καταργήθηκε και µία απ’ τις δύο, οπότε πάλι κάτι πρέπει να κάνουµε. Μήπως πρέπει να είναι τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα; Και µήπως πρέπει όλοι µας να προσπαθήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση; Και αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο. ∆ηλαδή τι; Ότι ακόµα και η πολιτεία, µην κοροϊδευόµαστε, έχει µια καυτή πατάτα στα χέρια της και δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει. ∆εν µπορεί να πει µε σαφήνεια, όπως και µείς, πολλά πράγµατα. ∆ηλαδή τι; Πόσο είναι αυτός ο νέος εργολήπτης που τώρα τον χαρακτηρίζει οικονοµικό φορέα; Έχουµε ξεκαθαρίσει; Ή µάλλον να το πούµε και αλλιώς. Η πολιτεία τώρα θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα δεν θα έπρεπε να συζητάµε γενικά και αόριστα. Έπρεπε να συζητάµε πολύ εξειδικευµένα. Να µην έχουµε την ανασφάλεια που έχουµε τώρα. Μήπως όλα αυτά ήτανε µια προσπάθεια ας πούµε να δώσουµε µια παράταση χωρίς να ξέρουµε τι θα κάνουµε απ’ την αρχή; ∆ηλαδή τα έβαλαν σε ένα, η κοινότητα τους υποχρέωσε, έπρεπε να κάνουνε κάποια πράγµατα για να πάρουνε µια δόση και τίποτα παραπάνω. Και εµείς βρισκόµαστε σαν να µην ξέρουµε αν αύριο θα δουλεύουµε, µε τι µορφή θα δουλεύουµε, τι θα µας ζητάνε, τι οικονοµική δυνατότητα θα πρέπει να έχουµε για να µπορούµε να συµµετέχουµε αύριο - µεθαύριο στα έργα. Και όλα αυτά σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα είναι το ίδιο ξέρω εγώ µε το να αγοράσουµε ας πούµε κατσαβίδια σε ένα κτίριο ή σε µια υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν και εκεί θα πρέπει να δώσουµε βαρύτητα, στο πώς θα πούµε, θα δώσουµε έναν ορισµό στις δηµόσιες συµβάσεις έργων. ∆ηλαδή τι είναι αυτό που παράγουµε; Τι είναι αυτό που θέ-


37

Εργοληπτικόν βήµα λουµε να συµµετέχουµε; Και να ξεκαθαρίσει η πολιτεία, γιατί πρώτα αυτή πρέπει να ξεκαθαρίσει για να πούµε και εµείς τη γνώµη µας, ποιος θέλουµε να συµµετέχει σ’ αυτές τις δηµόσιες συµβάσεις; Τι µορφή θα έχει;» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε µια σηµαντική αβλεψία του νόµου: «Και βέβαια δεν µπορούµε να ξεχάσουµε και να παραβλέψουµε και αυτό δεν το αναφέρει καθόλου ο νόµος ότι δεν µπορούµε να έχουµε δηµόσια έργα χωρίς να έχουµε και το κατάλληλο προσωπικό. ∆εν µπορούµε να κάνουµε έργα χωρίς να έχουµε τεχνικούς. Και αυτό δεν φαίνεται πουθενά, δηλαδή πώς δια µαγείας δεν το έχουν γράψει». «Αναφέρει ας πούµε για παράδειγµα ότι θα πρέπει να υπάρχει ίσως ένα µητρώο αλλά δεν αναφέρουνε τι µητρώο θα είναι αυτό. ∆ηλαδή θα ξεχάσουµε ότι σ’ αυτό το µητρώο πρέπει να γράφονται µηχανικοί; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι θα πρέπει να γίνει µε το ΜΕΚ. Θα αναβαθµιστεί και θα ενταχθεί στον καινούργιο νόµο ή θα έχουµε κάτι άλλο; Το ίδιο µε το ΜΕΕΠ. Ξεκάθαρα πράγµατα. Και εδώ να πούµε ότι και εµείς θα έπρεπε να έχουµε πιέσει περισσότερο στο να µπορέσουµε να έχει η πολιτεία ξεκαθαρίσει κάποια πράγµατα. Γιατί; Γιατί ο µικροµεσαίος εργολήπτης δεν µπορεί να ζει µ’ αυτή την ανασφάλεια που την ζούµε τώρα. Ξέρει κανείς µας ας πούµε µετά από έξι µήνες πώς θα πάει σε µια δηµοπρασία; Ξέρει όµως ότι έχει αρκετές υποχρεώσεις στο ΦΠΑ, στις κρατήσεις, είπαµε για το ΤΣΜΕ∆Ε, πληρώνουµε είτε ΤΣΜΕ∆Ε για να βγάλουµε µία άδεια, είτε για να εισπράξουµε και σύνταξη µπορεί να µην έχουµε στο τέλος εµείς όταν θα βγούµε µετά από 20 χρόνια» εξήγησε. Υποστήριξε πως «οι κατηγορίες πρέπει να παραµείνουνε και η προσπάθεια που γίνεται, που πιθανόν να γίνει, ή που ξεκίνησε να συζητάµε για διάσπαση των ειδικοτήτων µπορεί ουσιαστικά να µας οδηγήσει σε µία κατάσταση ανεργίας. ∆ηλαδή θα θέλουµε δέκα πτυχία για να πάµε σε ένα απλό έργο και το αποτέλεσµα ποιο θα ’ναι; Κάποιοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και οι περισσότεροι απ’ µας δεν θα την έχουν. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να παραµείνουν οι βασικές κατηγορίες και να µην υπάρχει πολυδιάσπαση». Αναφερόµενος στο θέµα των εκπτώσεων τις χαρακτήρισε υπερβολικές: «Όλοι µας το ζούµε και ζούµε και τις παρενέργειες και πρέπει όλοι να το σκεφτούµε όταν δίνουµε κάποιες εκπτώσεις και πολύ περισσότερο βέβαια η πολιτεία που ενώ το γνωρίζει το πρόβληµα και γνωρίζει το τι γίνεται δεν αντιδρά. ∆ηλαδή µας αναγκάζουνε κάθε µέρα και περισσότερο να δίνουµε µεγαλύτερες εκπτώσεις για το καλό µας και για το καλό του τόπου. Είναι ανάγκη στα πλαίσια στο να έχουµε ένα ξεκάθαρο πεδίο δραστηριότητας να έχουµε τις πρότυπες διακηρύξεις όπως είναι σ’ αυτή τη µορφή τώρα, όπως είναι αναρτηµέ-

νες στο διαδίκτυο και να είναι δεσµευτικές για κάθε υπηρεσία. ∆εν µπορεί δηλαδή η κάθε αναθέτουσα αρχή να κάνει ό,τι θέλει. ∆εν είναι δυνατόν, γιατί πιθανόν να έχουµε πολλές φορές και παρατράγουδα. Τα γνωρίζουµε όλοι, φωτογραφικές ας πούµε προκηρύξεις, για να βολευτούνε κάποιοι και να αποκλειστούν κάποιοι άλλοι». Σύµφωνα µε τον κ. Σιγανό διευκρινήσεις θέλει και το θέµα των υπεργολαβιών. «Αν δούµε για παράδειγµα την προσπάθεια εναρµόνισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια της οδηγίας 24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης µιλάνε ότι οι υπεργολαβίες αυτές πρώτον θα είναι δηλωµένες στην υπηρεσία και τους δίνει και µια άλλη δυνατότητα που το βάζουµε σαν σκέψη, το να υπογράφουνε, όπου είναι και δυνατόν, γιατί δεν είναι πάντα, όπου είναι δυνατόν να µπορούνε να υπογράψουνε κάποια σύµβαση, ανεξάρτητα µε τον ανάδοχο, κατευθείαν στην αναθέτουσα αρχή. Αυτό έχει προταθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Τέλος θέλω να πω το εξής: ότι ό,τι και να λέµε και ό,τι και να κάνουµε για να καταφέρουµε κάποτε, κάποια στιγµή από ανασφάλεια να πάµε σε ασφάλεια, πρέπει να ξεφύγουµε από τις σκέψεις που να είµαστε ενωµένοι θεωρητικά. Να είµαστε και πρακτικά. ∆ηλαδή τι να το κάνω εγώ να βρεθούµε σήµερα και να συµφωνήσουµε και αύριο-µεθαύριο να βρεθούµε έξω και να κάνει ο καθένας…, να πάει να «βγάλει» το µάτι του άλλου;».


38

Εργοληπτικόν βήµα

∆. Μπουζιάκας: «Από τις µικρές συντάξεις, βρεθήκαµε στην ανασφάλεια»

ΘΕΜΑ

Την πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε από τα πλεονάσµατα του παρελθόντος µέχρι τις καταστροφικές αποφάσεις του σήµερα αναφέρθηκε µιλώντας στην 17η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε ο ∆ηµήτρης Μπουζιάκας πρώην αντιπρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε και πρώην αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αττικής. «Όταν νοµοθετείς κάτι και το νοµοθετείς για το σύνολο του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας, χωρίς να λαµβάνεις υπόψη σου ιδιαιτερότητες, πιθανόν δεν πράττεις και το σωστότερο που έπρεπε να πράξεις. Έχω στοιχεία στο µυαλό µου από τότε που η διαχείριση απλώς των αποθεµατικών κάλυπταν το σύνολο των εξόδων του Ταµείου µας. Έχω στοιχεία από αναλογιστικές µελέτες που έγιναν τότε, το 2006 και το 2005, οι οποίες λένε ότι αν το Ταµείο µας έµενε τότε µόνο του ουδέποτε στο µέλλον για τα παιδιά µας και για τα εγγόνια µας θα είχε κανενός είδους πρόβληµα. Το πρόβληµα που είχαµε τότε ήταν ότι είχαµε πολλά µέλη, πολλά χρήµατα, µεγάλα αποθεµατικά, µικρές συντάξεις. Μικρές συντάξεις. Το πρόβληµα που είχαµε τότε ήταν ότι νέοι ασφαλισµένοι µένανε εκτός του ειδικού λογαριασµού και θα κινδυνεύανε στο µέλλον να µείνουν µε 400 - 500 ευρώ σύνταξη. Όλα αυτά τακτοποιήθηκαν τότε µε ένα νοµοσχέδιο που ναι τότε ανέβασε τις συντάξεις στα δύο - δυόµισι χιλιάρικα επίπεδο παροχών, όντως αυξάνοντας και τις εισφορές, τότε. Τότε. Όντως τότε αυξάνοντας και τις εισφορές. Το ερώτηµα είναι: τώρα που οι παροχές έχουν κοπεί τέσσερις φορές και είναι µισά προς τα κάτω γιατί οι εισφορές συνεχίζουν να είναι σε εκείνα τα παλιά επίπεδα και προς τα πάνω; Γιατί; Τι απαντούν οι κυβερνώντες σήµερα σ’ αυτό;» διερωτήθηκε ο κ. Μπουζιάκας ∆εν δίστασε να κάνει µάλιστα λόγο και για καθαρή κλεψιά: «Τι απαντούν όταν µόνο αν προσθέσει κανείς µε το κοµπιουτεράκι του τα χρήµατα που έχουµε δώσει στο ΤΠΕ∆Ε, αν προσθέσετε τις εισφορές που έχουµε δώσει στο ΤΠΕ∆Ε, χωρίς να λογαριάσετε το

1%, χωρίς, µόνο το ετήσιο κοµµατάκι των εισφορών µας, είναι περισσότερα απ’ αυτά που το ΤΠΕ∆Ε δίνει σήµερα σαν παροχή. Πού είναι τα χρήµατα που έχουµε καταθέσει, που το ΤΠΕ∆Ε είναι ένα τελείως ανταποδοτικό σύστηµα, η παροχή εφάπαξ απ’ το ΤΠΕ∆Ε; Όχι απ’ το ΤΣΜΕ∆Ε, µιλάω για το ΤΠΕ∆Ε, συνάδελφοι. Από πού και ως πού; Αν προσθέσεις τα χρήµατα που έδωσες, αυτά που παίρνεις είναι λιγότερα, είναι καθαρή κλεψιά. Καθαρή κλεψιά». Ο κ. Μπουζιάκας αναφέρθηκε σε ένα ακόµα θέµα: «Επί δεκαετίες στο Ταµείο µας, συνάδελφοι, συνεισφέραµε το 10% των κερδών µας εµείς οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ειδικά οι απασχολούµενοι στα δηµόσια έργα που είχαµε στα µικρά επίπεδα τον τεκµαρτό τρόπο φορολόγησης των δηµοσίων έργων, το 10% δηλαδή, θυµάστε ότι δίναµε το 1% του τιµολογίου µας, δηλαδή το 10% των κερδών µας κάθε χρόνο, το 10% των κερδών µας το δίναµε στο Ταµείο µας, πέρα από τις εισφορές µας. Όταν κάπου δίνεις το 10% των κερδών σου αυτό δεν είναι ένα απλό ασφαλιστικό ταµείο. Είναι κάτι άλλο. Τα αποθεµατικά του αυτά λοιπόν που είναι όπως τα


39

Εργοληπτικόν βήµα περιέγραψε ο συνάδελφος δεν ήταν µόνο από τις εισφορές. Ήτανε και απ’ τα κέρδη µας. Πώς µπορείς κύριε τροϊκανέ ή δεν ξέρω εγώ κύριε ποιος είσαι να έρχεσαι και να µου παίρνεις τα κέρδη από την επαγγελµατική µου δραστηριότητα; Έγινε καµιά µήνυση γι’ αυτό το σηµείο αλήθεια σε κανέναν; ∆εν ξέρω. Φαντάζοµαι ότι κάτι έχει κάνει και το ΤΕΕ. Νοµίζω ότι κάτι έχει κάνει, αλλά είναι θέµα κλεψιάς. Εγώ το αναδεικνύω γιατί είναι θέµα κλεψιάς. Κάπου βάζω τα κέρδη µου απ’ τη δουλειά µου και έρχεσαι και µου τα παίρνεις; Με κλέβεις. Αν µε κλέβεις πρέπει να σε πάω στο δικαστήριο για κλέφτη». «Τότε είχαµε πρόβληµα ότι δεν µπορούσαµε να δώσουµε συντάξεις ενώ είχαµε τα χρήµατα, τώρα έχουµε πρόβληµα ότι δεν έχουµε ασφαλισµένους. Και αυτούς τους ασφαλισµένους που έχουµε δεν µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους» σηµείωσε . «Οι νέοι συνάδελφοι βγαίνουν στην αγορά σήµερα και άλλος γίνεται οδηγός, άλλος γίνεται πυροσβέστης, άλλος δουλεύει στον ιδιωτικό χώρο έξω απ’ το επάγγελµα και τι µισθό παίρνει, συνάδελφοι; 600 ευρώ το µήνα. Και οι εισφορές αυτουνού του ανθρώπου κάποια στιγµή αφού περάσει την πενταετία είναι 400 ευρώ το µήνα. Όπου και να το πεις αυτό θα σου πούνε ότι αυτό που µου λες είναι παράδοξο, παράλογο, ανεδαφικό. Όταν φτιάξαµε αυτές τις εισφορές τις φτιάξαµε να αντιπροσωπεύουν έναν τεκµαρτό µισθό και να αντιστοιχούν µ’ αυτό και να αντιστοιχούν σε συντάξεις και σε παροχές. Σήµερα αλλάξαν τα πράγµατα. Μήπως επειδή αλλάξαν τα πράγµατα λοιπόν πρέπει να σκεφτούµε συνάδελφοι και τη δηµιουργία µιας νέας ειδικής ασφαλιστικής κλάσης στα επίπεδα της σηµερινής οικονοµικής πραγµατικότητας; Είναι µια σκέψη µου και το καταθέτω και σαν πρόταση. Αλλιώς ήταν τα πράγµατα το 2005 ή το 2006, αλλιώς είναι τώρα. Μήπως ξαναλέω πρέπει να φτιάξουµε και να προτείνουµε µια ειδική ασφαλιστική κλάση για την είσοδο των συναδέλφων στο επάγγελµα; ∆υνητικά, όποιος θέλει. Τέτοια που να αντιπροσωπεύει τα σηµερινά επίπεδα µισθών; Και τα σηµερινά εκτιµώµενα επίπεδα συντάξεων στο µέλλον;» πρότεινε κατά την οµιλία του εξηγώντας: «∆ηλαδή άµα πρόκειται στο µέλλον να πάρουµε όλοι 350 ευρώ σύνταξη γιατί να πληρώνουµε τώρα 400 ευρώ εισφορά; Η σύνταξη των 350 ευρώ στο µέλλον αν έναν αναλογιστή - µελετητή τον ρωτήσουµε πόσο πρέπει να είναι η εισφορά που πρέπει να πληρώνουµε είναι 50 ευρώ το µήνα και όχι 400. Άρα λοιπόν να φτιάξουµε µια νέα ειδική ασφαλιστική κλάση µε εισφορά µηνιαία 50 ευρώ. Και τον νέο συνάδελφο θα τον βοηθήσουµε και την αγορά, την οικονοµία θα την βοηθήσουµε, διότι σίγουρα

υπάρχουν και πολλοί επιχειρηµατίες συνάδελφοι που έχουν υπάλληλο µηχανικό και ζορίζονται να πληρώνουν γι’ αυτόν 4.500 εισφορές το χρόνο Είναι µια συγκεκριµένη πρόταση τελείως αυτή, την καταθέτω, προτείνω στον Πρόεδρο της ΠΕΣΕ∆Ε να την καταθέσουµε και στα πλαίσια της δουλειάς στην Αντιπροσωπεία». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανέργους: «Και εµείς που είµαστε παλαιότεροι άνεργοι δεν µπορούµε να θεωρηθούµε, µπορούµε να θεωρηθούµε άεργοι. Άεργοι, διότι το άνεργος σηµαίνει καταθέτω και την ιδιότητα, δηλώνω υπεύθυνα ότι σταµατάω να είµαι εργολάβος, σταµατάω να είµαι µηχανικός, βγαίνω στην άκρη, στο πεζοδρόµιο και ζητιανεύω στην Πανεπιστηµίου ας πούµε. Άρα λοιπόν είµαστε άεργοι, δεν έχουµε εισόδηµα. Πού το βρήκαµε από έναν άνθρωπο που δεν έχει εισόδηµα και είναι άνεργος να του απαιτούµε ασφαλιστικές εισφορές; Πού στον κόσµο, σε ποιο κράτος, ποια πολιτεία απαιτεί από τον άνεργο ασφαλιστικές εισφορές; Πουθενά συνάδελφοι. Ψάξτε όποιο κράτος θέλετε στον κόσµο. Την υφήλιο όλη. Κανένα πολιτισµένο κράτος ή και απολίτιστο δεν ζητάει ασφαλιστικές εισφορές απ’ τον άνεργο. Γιατί µόνο το ΤΣΜΕ∆Ε ζητάει ασφαλιστικές εισφορές απ’ τον συνάδελφο που είναι άνεργος, άεργος, δεν έχει δραστηριότητα, δεν έχει εισόδηµα; Γιατί; Παράλογο. Τρελό». «Επειδή οι εισφορές µας όπως σας είπα συνδέθηκαν µε το 20% κάποιου τεκµαρτού µισθού, που άρα λοιπόν αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο εισόδηµα, αν λοιπόν ο συνάδελφος µηχανικός επειδή εισόδηµα να κρύψει δεν µπορεί, αν δεν έχει αυτό το αντίστοιχο φορολογητέο εισόδηµα και όχι τζίρο, φορολογητέο εισόδηµα, τότε να µειώνονται ισόποσα και οι ασφαλιστικές εισφορές του. Μέχρι πλήρους µηδενισµού, αν αυτός ο συνάδελφος έχει µηδέν εισόδηµα φορολογητέο» πρότεινε συµπληρώνοντας πως θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη έτσι ώστε «για όσο χρόνο έδινε µειωµένες εισφορές, γι’ αυτόν τον αντίστοιχο χρόνο θα του υπολογιστεί και αντίστοιχα αναλογικά µειωµένη σύνταξη. Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει και υπάρχουν σήµερα τα µηχανογραφικά συστήµατα στο ταµείο να υπολογίζονται αυτά τα πράγµατα». Ο ∆. Μπουζιάκας πρότεινε ακόµα να αξιοποιηθούν τα αποθεµατικά του κλάδου ειδικών παροχών που παραµένουν ανεκµετάλλευτα έτσι ώστε να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που δεν µπορούν να πληρώσουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης του, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο του ταµείου.


40

Εργοληπτικόν βήµα

Άρθρο 70 του Ν4313/2014: Σηµαντικές προβλέψεις για τα ∆ηµόσια έργα Το άρθρο 70 µε τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008)» του Ν4313/2014: 1. δίνει λύση στο θέµα των αναθεωρήσεων, µε χρήση των δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ 2. προβλέπει εταιρία - φορέα «τιµολόγησης και προδιαγραφών τεχνικών έργων» 3. προβλέπει µείωση των δεικτών βιωσιµότητας 4. προβλέπει ρυθµίσεις για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών 5. προβλέπει δυνατότητα εγγραφής στο ΜΕΚ για έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού για διάφορες ειδικότητες ΑΕΙ - ΤΕΙ Συγκεκριµένα αναφέρει:

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Η παρ. 8 του άρθρου 22 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α' 116) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται, µε την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Η επιτροπή διαγωνισµού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του παρόντος. Σε περίπτωση που τα αρµόδια διοικητικά όργανα δεν ενεργήσουν τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του παρόντος. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.» 2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής: «22. Κατ' εξαίρεση, για την περίοδο µετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: α) Για τις συβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί πριν την 1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, η αναθεώρηση για τα τρίµηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών θα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: ∆Τν=Το x (ΑΤα/ΑΤο x Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚα - 1) x (1-σ) (1) Όπου: ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. ∆Τν = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την περίοδο ν. Το = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. ΑΤο = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανά-


41

Εργοληπτικόν βήµα λυσης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. ΑΤα = H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε βασικές τιµές του τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού ∆ιαπίστωσης. Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Γ∆ΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό ∆ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. β) Για τις συµβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί µετά την 1.1.2013 και δεν υπάρχουν εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών κατά την υλοποίησή τους, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: ∆Αν=Αο x (Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚο - 1) x (1-σ) (2) Όπου: ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. ∆Αν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν. Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε βάση τις τιµές της αρχικής προσφοράς. Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Γ∆ΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνι-

αίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. 22.Α. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα τύπο: ∆Αν=Αο x (Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚο - 1) x (1-σ) (2) όπου ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους. 23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών ∆ιαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από τη ΓΓ∆Ε. Η λειτουργία της Ε∆Τ∆Ε αφορά µόνο στη διαπίστωση του Γ∆ΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ∆ΤΚ) για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου. 24. Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υπο-στηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως: α) Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κ.λπ.), που συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες. β) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

42

Εργοληπτικόν βήµα τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για τη µονοσήµαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή άλλων τεχνικών εργασιών όπως ενδεικτικά συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, ενεργειακών παρεµβάσεων σε υφιστάµενα έργα. γ) Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού εξειδικευµένου συστήµατος αναθεώρησης /αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των συµβάσεων έργων, καθώς και των συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεσή τους, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές συµβάσεις. δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού, της εκτέλεσης, της λειτουργίας, της συντήρησης και της επίβλεψης των τεχνικών έργων λαµβανοµένης υπόψη της χρήσης δοµικών προϊόντων εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και των διεθνών πρότυπων. ε) Η κατάρτιση και τήρηση ενός εθνικού µητρώου παραγωγών και προµηθευτών πάσης φύσεως υλικών και ειδών εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται σε δηµόσια έργα και διαδικτυακής βάσης δεδοµένων των υλικών και εξοπλισµού που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις (CE, εθνική τεχνική έγκριση, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, κ.λπ.). στ) Η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής των διαφόρων τύπων τεχνικών έργων για τη διαµόρφωση αξιόπιστων δεικτών και ιστορικών στοιχείων κόστους, µε βάση τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ηµοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς. ζ) Η ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία/πληροφορίες απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ. 25. Το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών 'Εργων καλύπτει υποχρεωτικά τις συµβάσεις µελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, που ανατίθενται από αρχές ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ κάθε βαθµού και προαιρετικά τις συµβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων κα-θορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα-

γωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ένταξη των ιδιωτικών έργων στο Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Εργων µπορεί να γίνει µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 26. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προ-διαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Εργων συστήνεται ειδικός Φορέας (Φορέας) µε την επωνυµία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων». Η Εταιρία αυτή θα έχει τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που εµπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαµβανοµένων και των µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42) ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 1943/1991 (Α'50). Η Εταιρία θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 27. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων θα συγχρηµατοδοτηθεί µε πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µέσω αρµόδιων ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Για τη µεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδοµένων, τεχνικών προδιαγραφών, µεθόδων και διαδικασιών, ο Φορέας µπορεί να συµβάλλεται µε Φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήµατα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικούς φορείς διεθνώς. Τα ιδρυτικά µέλη του Φορέα, στελέχη και εκπρόσωποι περιλαµβανοµένων και αυτών, που προσφέρουν υπηρεσίες για την αρχική ανάπτυξη του συστήµατος δεν µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τους πόρους αυτούς. 28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση της Εταιρίας και στη λειτουργία και διαχείριση του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ, στο δικτυακό τόπο τήρησής του, στη δοµή, στο περιεχόµενο και στην πρόσβαση σε αυτό, στα θέµατα της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρίας, της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων µερών στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, των συµπράξεων της Εταιρίας µε άλλους φορείς του εξωτερικού, των παρεχόµενων υπηρεσιών και στοιχείων, της τιµολόγησης και χρησιµοποίησης των εσόδων της Εται-


43

Εργοληπτικόν βήµα ρίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 59 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων 'Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παράγραφο 2Α και από «αναγνωρισµένους οργανισµούς» κατά την έννοα του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 4281/2014 στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους.» 4. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης ε' της παρ. 8 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται

από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουµένων των βεβαιωµένων από ορκωτό ελεγκτή τιµολογηµένων απαιτήσεων.» 5. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης ε' της παρ. 8 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δείκτες βιωσιµότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη πρέπει να είναι Ι.Κ. /Σ.Υ. >0,4 και Κ.Ε. /Β.Υ.>0,6. Η µη κάλυψη ενός κατ' ελάχιστον των δεικτών βιωσιµότητας συνεπάγεται την υποβάθµιση της εταιρείας κατά µία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα κατάταξης στην τάξη, στην οποία κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, εφόσον µε τις οικονοµικές καταστάσεις της επόµενης διαχειριστικής χρήσης που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 92 του παρόντος νόµου καλύπτει τους ∆είκτες Βιωσιµότητας, καθώς και τα ελάχιστα όρια οικονοµικών και στελέχωσης. Αν η εταιρεία µε τις οικονοµικές καταστάσεις και της επόµενης διαχειριστικής χρήσης εξακολουθεί να µην καλύπτει τους δείκτες βιωσιµότητας: Α) Αν εξακολουθεί να καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµικά όρια της τάξης της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, υποβαθµίζεται περαιτέρω κατά µία τάξη. Β) Αν δεν καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµικά όρια της τάξης, της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, υποβαθµίζεται κατά µία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµικά όρια. Αν η εταιρεία µε µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις αποδείξει την κάλυψη των ∆εικτών Βιωσιµότητας, µπορεί να επανακαταταγεί στην τάξη, της οποίας κάλυπτε όλο το χρονικό διάστηµα από την αναθεώρηση της τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα λοιπά πλην των ∆εικτών Βιωσιµότητας κριτήρια κατά την αναθεώρησή της. Η κατώτατη τάξη υποβάθµισης της εταιρείας, λόγω µη κάλυψης των ∆εικτών Βιωσιµότητας είναι η 2η τάξη.» 6. Η παρ. 9 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 καταργείται. 7. Η παρ. 11 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά σε προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του τελευ-


44

Εργοληπτικόν βήµα ταίου ηµερολογιακού τριµήνου πριν από την υποβολή της αίτησης µε λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ηµέρα έκαστου ηµερολογιακού µήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να βεβαιώνονται, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή.» 8. Στην παρ. 4 του άρθρου 107 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η εµπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ., µε την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος, είναι αποδεδειγµένα συνδεδεµένη ή συγγενής κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι µεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει συναφθεί σχετικό συµφωνητικό παροχής υπηρεσιών.»

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

9. Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Των ηλεκτρονικών µηχανικών, των ηλεκτρολόγων µηχανικών, των ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού». 10. H περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 110 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «η) των Πτυχιούχων ΤΕΙ των ειδικοτήτων: Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., Ηλεκτρονικών µηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης), Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε., Μηχανικών Λογισµικού Τ.Ε. και Μηχανικών ∆ικτύων Τ.Ε., καθώς και των κατόχων ισοτίµων και αντιστοίχων πτυχίων, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού.» 11. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 176 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής: «1α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίνεται Κανονισµός που θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγχων επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγµάτων κατά τα στάδια µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

συνιστάται ως επιτροπή η ∆ιοικητική Αρχή Φραγµάτων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της τήρησης και της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του ως άνω Κανονισµού.»


46

Εργοληπτικόν βήµα

Σύγχρονα δοµικά υλικά, υψηλών αποδόσεων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Περισσότερο από 10 βαθµούς µείωση στις επιφανειακές θερµοκρασίες το καλοκαίρι, µε εξίσου αποτελεσµατική λειτουργία το χειµώνα, πέτυχαν τα νέα, σύνθετα ψυχρά-θερµοµονωτικά υλικά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DICOM και µετρήθηκαν σε πραγµατικές συνθήκες επί έναν και πλέον χρόνο. ∆ιαπιστώθηκε ότι µπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόµηση ενέργειας από 35% έως 75%, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη και το είδος του κτιρίου, αλλά και ουσιαστική βελτίωση της θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων.» Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Άγις Παπαδόπουλος, συντονιστής του DICOM, στη διάρκεια Ηµερίδας µε θέµα «Καινοτόµα δοµικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης», που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes, για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της υπερτριετούς σχετικής έρευνας, παρουσία περισσότερων των 200 µηχανικών, µελετητών, κατασκευαστών και επαγγελµατιών του κλάδου της δόµησης. Στο ερευνητικό έργο που συγχρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ συµµετείχαν το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, ως συντονιστής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς και δύο επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μάνθος Σανταµούρης που ανέδειξε το πρόβληµα της υπερθέρµανσης των πόλεων, που µπορεί να ξεπερνά και τους 10οC σε σχέση µε τα προάστια, και το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα ψυχρά υλικά στην άµβλυνση του προβλήµατος στα κτίρια και στη µείωση της θνησιµότητας κυρίως των χαµηλού εισοδήµατος κοινωνικών στρωµάτων. «Είναι κοινωνική αναγκαιότητα να βελτιωθούν τα παλιά, µη µονωµένα κτίρια, καθώς η ενεργειακή φτώχεια έχει πλήξει περίπου 40% του ελληνικού πληθυσµού», σηµείωσε ο κ. Σανταµούρης. Μια πράσινη δοµηµένη όαση κατοικίας και εργασίας, ένα δίδυµο κτίριο µε εφαρµογή πρωτοποριακού βιοκλιµατικού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και καινοτόµων υλικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και οικολογικής πιστοποίησης, που κατασκευάζεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης από τη ∆οµοτεχνική

Α.Ε., παρουσίασε ο αρχιτέκτων κ. Ευθύµιος Αλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος της ∆οµοτεχνική Α.Ε. «Το έργο µε τίτλο «GREEN 45» διεκδικεί τον τίτλο του πιο πράσινου κτιριακού συγκροτήµατος της πόλης παρέχοντας στους µελλοντικούς χρήστες του συνθήκες ζωής στη φύση», υπογράµµισε ο κ. Αλεξόπουλος.

Τα υλικά και η χρήση τους Και πριν τα καινοτόµα υλικά βρουν το δρόµο προς το εµπόριο και την ευρεία χρήση καλό θα ήταν να επικεντρωθούµε στα υλικά που σήµερα χρησιµοποιούνται. Αλουµίνιο: Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και κυρίως στην υγρασία. Αποτελεί υλικό στεγανό, ελαφρύ, άκαµπτο και χρειάζεται µηδαµινή συντήρηση. Μπορεί εύκολα να χρωµατιστεί µε ποικίλα και εντυπωσιακά οργανικά χρώµατα, αµετάβλητα στο φως και την ατµοσφαιρική διάβρωση. Το αλουµίνιο έχει µια ταχεία και εντυπωσιακή ανάπτυξη στην οικοδοµική χρήση και έγινε εύκολα το κυρίαρχο υλικό στην κατασκευή κουφωµάτων. Στην αγορά διατίθενται πολλές ποιότητες κουφωµάτων αλουµινίου µε διακυµάνσεις στις τιµές, σε λευκή ηλεκτροστατική βαφή αλλά και σε ποικιλία χρωµατισµών µε µικρή επιβάρυνση στην τιµή. Μεγαλύτερο κόστος έχουν όσα είναι σε πιστή αποµίµηση ξύλου. Υπερτερούν, σε σύγκριση µε κουφώµατα από άλλα υλικά, στην αντοχή στις καταπονήσεις και τις καιρικές επιδράσεις, στη δυνατότητα κάλυψης µεγάλων ανοιγµάτων, στο µικρό βάρος, στη δυνατότητα θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης και στην καλύτερη λειτουργία. Υαλότουβλο: Αποτελεί σχετικά καινούριο υλικό που αναδείχθηκε µέσα από συνεχή έρευνα και εξέλιξη σε νέα υλικά δόµησης. Συνδυάζει λειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές, λύσεις και εφαρµογές υψηλής αισθητικής, δηµιουργώντας µοναδική ατµόσφαιρα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει σηµαντικές θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές εφαρµογές, µεγάλη ευκολία στην τοποθέτηση, είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση αποτελώντας ένα εναλλακτικό στοιχείο τοιχοποιίας και επιπλέον έχει χαµηλό κόστος και δεν χρειάζεται συντήρηση. Η διάχυση του φωτός µέσα από αυτό βοηθά στο φωτισµό σκοτεινών χώρων µε φυσικό φως, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να είναι εντελώς αδιαφανές. Σε δύσκολους χώρους ανακαίνισης,


47

Εργοληπτικόν βήµα όταν πρέπει να δηµιουργηθεί ένα επιπλέον δωµάτιο, (για παράδειγµα παιδικό ή γραφείο) το οποίο είναι σκοτεινό, το υαλότουβλο προσφέρει ιδανική λύση. Συχνά διαθέτει µηχανισµούς που προσφέρουν τη δυνατότητα να ανοίγουν σαν ανακλινόµενα παράθυρα καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανάγκη εξαερισµού του χώρου. Γυψοσανίδα: Κατασκευάζεται από ειδική σύνθεση γύψου και πεπιεσµένου χαρτιού και έχει µορφή πλάκας µε λεία επιφάνεια. Η γυψοσανίδα είναι ένα από τα καλύτερα κατασκευαστικά υλικά και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στη διαµόρφωση, διαρρύθµιση και διακόσµηση εσωτερικών χώρων σε συνδυασµό µε τη σταθερότητα της κατασκευής. Χρησιµοποιείται για κατασκευή ψευδοροφών και διαχωριστικών, για επένδυση τοίχων, για κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών, καθώς επίσης και για ειδικές κατασκευές όπως ράφια, βιβλιοθήκες, καµπύλες κατασκευές κ.λπ. Είναι ελαφριά και εύκολη στην τοποθέτηση, ενώ µε τη χρήση της αποφεύγεται το χτίσιµο και το σοβάντισµα. Γρανίτης: Ένα από τα οµορφότερα φυσικά υλικά µε µεγάλη αντοχή και σκληρότητα. Συνήθως χρησιµοποιείται στους πάγκους εργασίας ή ως επένδυση σε τζάκια ή σε τοίχους. Τα σπάνια νερά και οι αποχρώσεις του είναι εντυπωσιακά, ανάλογη όµως είναι και η τιµή του. Μάρµαρο: Υλικό λιγότερο ανθεκτικό από το γρανίτη διατίθεται σε άπειρους χρωµατισµούς. Χρησιµοποιείται τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους και έχει σηµαντικό ρόλο στη διακόσµηση του σπιτιού διότι όχι µόνο στολίζει ένα χώρο αλλά επίσης τον αναδεικνύει και τον µεγαλώνει. Ενδείκνυται για χώρους κουζίνας, απαιτεί όµως προσοχή στη χρήση οξέων γιατί το διαβρώνουν. Ξύλο: Αποτελεί το πλέον φυσικό υλικό που προσδίδει στο χώρο αρχοντιά και θαλπωρή. Χρησιµοποιείται σε εξωτερικές χρήσεις και κουφώµατα αλλά και σε εσωτερικές κατασκευές όπως ντουλάπια, δάπεδα και έπιπλα. Τα περισσότερα είδη που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν υποστεί ειδικές επεξεργασίες πριν καταλήξουν στον καταναλωτή, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις που µειώνουν τις αντοχές του και τη διάρκεια ζωής του. Τα µασίφ ξύλα σίγουρα δεν είναι µια φθηνή λύση, ωστόσο η ζεστασιά, η ανθεκτικότητα και η φυσική οµορφιά του υλικού αυτού κάνουν την αξία του διαχρονική. Σήµερα, όµως, το ξύλο χρησιµοποιείται ελάχιστα λογω του αυξηµένου του κόστους. Έχει αντικατασταθεί από διαφορετικά συνθετικά υλικά, ανάλογα µε τη χρήση τους, που είναι πολύ πιο οικονοµικά. ∆άπεδο laminate: Το laminate είναι υλικό το οποίο παράγεται από την ένωση δύο ή περισσοτέρων στρωµάτων µεταξύ τους, συνήθως από ένα συν-

δυασµό συνθετικών και φυσικών υλικών, το οποίο δίνει την αίσθηση του ξύλου. Είναι πολύ διαδεδοµένο ως υλικό τόσο στην ανακαίνιση όσο και στην εξ αρχής κατασκευή πατωµάτων. Αποτελεί πολύ ανθεκτικό υλικό στη φθορά, στο ξεθώριασµα και στους λεκέδες, ενώ ταυτόχρονα έχει χαµηλό κόστος (κοστίζει περίπου 25% λιγότερο από τα ξύλινα δάπεδα). Είναι εύκολο στην εγκατάσταση, καθώς οι σανίδες παράγονται µε ειδικά διαµορφωµένες ακµές, που κουµπώνουν µεταξύ τους δηµιουργώντας µια ενιαία επιφάνεια χωρίς ορατές ενώσεις. Βακελίτης: Συνθετικό υλικό, που χρησιµοποιείται σε ντουλάπια αλλά και σε πάγκους εργασίας. ∆ιατίθεται σε απεριόριστους συνδυασµούς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και υφών. Η τιµή του είναι αρκετά χαµηλή γι’ αυτό και προτιµάται γενικά. Μελαµίνη: Είναι ένα συνθετικό υλικό, ανθεκτικό στα γρατσουνίσµατα, την τριβή και τα διαβρωτικά και χρησιµοποιείται ως επένδυση για την κατασκευή επίπλων. Είναι οικονοµικό υλικό και παράγεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων. Η σωστή επεξεργασία της µελαµίνης και το προσεγµένο φινίρισµα στα τελειώµατα της επιφάνειάς της µπορεί να δηµιουργήσει ένα τόσο καλό αποτέλεσµα, που µερικές φορές δεν ξεχωρίζει από το πραγµατικό ξύλο. Corian: Είναι ένα διακοσµητικό υλικό, που έχει πολλαπλές εφαρµογές και χρήσεις µέσα και έξω από το σπίτι: από τις απλές επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα και το µπάνιο, έως τους τοµείς του επίπλου και του φωτισµού. Αποτελεί πρωτοποριακό υλικό, µε σκληρή επιφάνεια, ειδικά σχεδιασµένο για τους καταναλωτές, οι οποίοι επιθυµούν να βρουν σε ένα υλικό την αισθητική και την αντοχή για εφαρµογές στα σπίτια τους. Συνδυάζει υψηλής ποιότητας προδιαγραφές, ελαστικότητα, έξυπνες ηµιδιαφάνειες, εµπνευσµένα χρώµατα και επιφάνειες µε σκληρή υφή και ανθεκτικές βαφές, ικανές να παραµείνουν αναλλοίωτες µέσα στο χρόνο. Ανοξείδωτο ατσάλι – αλουµίνιο: Ο ψυχρός του χαρακτήρας κλέβει την παράσταση σε κάθε επιφάνεια. Η κάλυψη ντουλαπιών µε ανοξείδωτο ατσάλι ή φύλλα αλουµινίου δίνει hi-tech χαρακτήρα, ενώ δηµιουργεί ισχυρές αντιθέσεις όταν συνδυαστεί µε φυσικά υλικά. Η επιλογή µατ ή σαγρέ υφής δίναι λύση στο πρόβληµα µε τις δαχτυλιές που αποτυπώνονυται εύκολα στη γυαλιστερή εκδοχή του. Γυαλί: ∆ιάφανο, χρωµατιστό ή αµµοβολής, συνδυασµένο µε ξύλο ή αλουµίνιο προτείνεται συχνά για χρήση σε πόρτες ντουλαπών. Είναι µοντέρνα και ανάλαφρη ιδέα, ενώ οι βιτρίνες αποκτούν πιο έντονο χαρακτήρα όταν φωτιστούν εσωτερικά.


48

Εργοληπτικόν βήµα

Ηλιάδα Ενεργειακή: Ποιότητα σε συµφέρουσες τιµές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ νέα

Η Ηλιάδα Ενεργειακή µε µεγάλη εµπειρία στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών και της ενέργειας αντιπροσωπεύει τρεις εταιρίες στην Ελλάδα ώστε να µπορεί να προµηθεύει από πρώτο χέρι ποιοτικά µηχανήµατα σε συµφέρουσες τιµές. Η εταιρία Heliada Energy διαθέτει αντλίες θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας 75 µε 80 C monoblock για σύνδεση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις µε λέβητες. Στην Ηλιάδα Ενεργειακή επίσης θα βρείτε απαντήσεις για • Βιοµηχανική Ψύξη µε Ηλιοθερµικά Πανελ • Αυτόνοµα Φωτοβολταϊκά • Γεωθερµία • Ηλιοθερµία. Επιπλέον Ιταλικές αντλίες χαµηλής θερµοκρασίας Kloben ψύξης-θέρµανσης µε νερό που φτάνει τους 60 C για περιπτώσεις που θέλουµε θέρµανση ενδοδαπέδια ή µε fancoils). Οι αντλίες θερµότητας της εταιρίας Ηλιάδα Ενεργειακή είναι κατασκευασµένες µε αµερικάνικες προδιαγραφές από τα καλύτερα εργοστάσια στον κόσµο όπως η Copeland της Emerson USA, Kloben Ιταλίας και την Danfoss ∆ανίας και έχουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις CE, ISO και TÜV. Στον εκθεσιακό χώρο της εταιρίας στο Πικέρµι µπορείτε να ενηµερωθείτε σχετικά µε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ γενικά αλλά και ειδικότερα για τις αρχές λειτουργίας, την τεχνολογία ή για τον τρόπο που µπορείτε να συνεργαστείτε µε την Ηλιάδα Ενεργειακή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ µε αντικείµενο δραστηριότητας την ∆ιαχείριση εγκαταστάσεων (Facility Management), προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στην κατασκευή τεχνικών έργων, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση των συνθηκών συνεχούς λειτουργίας των µηχανηµάτων, η βελτίωση της βαθµού απόδοσης, η εξοικονόµηση ενέργειας & γενικά η µείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η δοµή της εταιρείας απαρτίζεται από Επιστήµονες Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων καθώς και πλήθος εξωτερικών συνεργατών, µε τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και άδειες, πείρα, τεχνογνωσία και συνέπεια για την άµεση επίλυση και αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων γίνεται χρήση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος λογισµικού ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού - Εργασιών Συντήρησης (Maintenance Management) & CRM (Customer Relationship Management). Αναγνωρίζοντας την χρησιµότητα των προτύπων της σειράς ISO 9001 και θεωρώντας ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου πρότυπου είναι ισχυρό εργαλείο για συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας των υπηρεσιών της, η ΜΕΛΚΑΤ είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 & ISO 14001. Εντός του έτους 2015 η εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ ανανέωσε τις συµβάσεις ∆ιαχείρισης των Η/Μ εγκ/σεων του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ, του Κεντρικού Οργανισµού Κρεαταγοράς & Λαχαναγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ Α.Ε) , του κτιρίου της Sanofi Aventis A.E., ενώ αναµένεται να υπογράψει σύµβαση µε τον ΟΣΕ Α.Ε. για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Η/Μ εγκ/σεων των Σιδηροδροµικών Σταθµών του τµήµατος γραµµής ΣΚΑ - Αεροδρόµιο του Προαστιακού Σιδηροδρόµου Αθηνών. url: www.melkat.com.gr • e-mail: info@melkat.com.gr


50

Εργοληπτικόν βήµα

ΒΗΜΑ συνδέσµων

Μεγάλη διάκριση για την OLYMPIA ELECTRONICS A.E H OLYMPIA ELECTRONICS A.E µία από τους 60 National Champions των φετινών European Business Awards 2014-2015 sponsored by RSM βραβεύτηκε την Πέµπτη 15 Ιανουαρίου 2015 σε µια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε από την RSM Greece και τα European Business Awards στην Αίγλη Ζαππείου. Χορηγός και υποστηρικτής των βραβείων από την ίδρυσή τους µέχρι σήµερα είναι η RSM Greece, µέλος της RSM International του 6ου µεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συµβούλων επιχειρήσεων παγκοσµίως. Tα European Business Awards sponsored by RSM είναι τα µοναδικά επιχειρηµατικά ευρωπαϊκά βραβεία µε παγκόσµιο κύρος. Είναι ένας ανεξάρτητος µη κερδοσκοπικός θεσµός, ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει την επιχειρηµατικότητα, τις καλές πρακτικές και την καινοτοµία των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Αποτελεί το µεγαλύτερο και πιο σηµαντικό διαγωνισµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Τα βραβεία επικεντρώνονται σε εταιρίες που έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσµατα στις 10 κατηγορίες των βραβείων, από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έως την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα οποία και τις κατατάσσουν σε ηγετική θέση στην Ευρώπη. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι δωρεάν και είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις, κάθε µεγέθους και κλάδου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος έλαβαν µέρος 24.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες της Ευρώπης. Το σύνολο των φετινών National Champions ήταν 706, από τους οποίους οι 60 ήταν Ελληνικές επιχειρήσεις. Οι 60 National Champions της χώρας µας, µεταξύ αυτών και η Olympia Electronics A.E που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού θα αξιολογηθούν από τους κριτές µε βάση τις video παρουσιάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και ανέβει στην ιστοσελίδα των βραβείων. Παράλληλα µε την αξιολόγηση των κριτών διεξάγεται και η ψηφοφορία του κοινού που θα αναδείξει τον National Public Champion της κάθε χώρας. Η εταιρία διαγωνίζεται στην κατηγορία «Τhe UKTI award for Innovation» και διεκδικεί πλέον µια θέση στη δεκάδα του τελικού. Για το συγκεκριµένο λόγω χρειάζεται τη βοήθεια σας στην online ψηφοφορία που πραγµατοποιείται έως και 24 Φεβρουαρίου 2015. Στο παρακάτω link µπορείτε να δείτε το βίντεο της OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε και να ψηφίσετε ακολουθώντας τα βήµατα που θα βρείτε: http://olympiaelectronics.gr/776A7AB5.el.aspx Εν τω µεταξύ, η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. συµµετείχε για 16η συνεχόµενη φορά στη ∆ιεθνή Έκθεση INTERSEC 2015, στη µεγαλύτερη κλαδική έκθεση ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας της ευρύτερης αγοράς της Μέσης Ανατολής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Dubai από τις 18- 20 Ιανουαρίου 2015. Η έκθεση συγκέντρωσε µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών από τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας από όλη την υφήλιο. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. παρουσίασε αναλυτικά της εξειδικευµένες και ολοκληρωµένες λύσεις που προτείνει µε τα νέα της προϊόντα συναγερµού και πυρανίχνευσης, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρήση. Επίσης οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την δυνατότητα να δουν τα νέα φωτιστικά ασφαλείας µε LEDs καθώς και τα Νέα Ηλεκτρονικά Κεντρικά Συστήµατα Φωτισµού Ασφαλείας κατάλληλα για µεγάλα πολυώροφου κτίρια, αεροδρόµια απαντώντας στις νέες τάσεις της αγοράς.

Ο κ. Παναγιώτης Αρβανιτίδης – Γενικός ∆ιευθυντής της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. και ο κ. Παντελής Αντάρ – ∆ιευθυντής Εξαγωγών µε τους αντιπροσώπους της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στο Ντουµπάι.


51

Εργοληπτικόν βήµα

Αντλίες θερµότητας Technibel από την Ecofer Κ.Ζ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Στη σηµερινή εποχή η αναζήτηση οικονοµικών και εναλλακτικών λύσεων για την ψύξη και τη θέρµανση είναι προτεραιότητα όλων µας. Στην αναζήτηση αυτή οι αντλίες θερµότητας της Technibel αποτελούν µία συµφέρουσα και αποδοτική λύση . Οι αντλίες θερµότητας της Technibel µπορούν να χρησιµοποιηθούν, τόσο για ψύξη, όσο και για θέρµανση, έχοντας πολύ µικρότερο κόστος λειτουργίας συγκρινόµενες µε τα γνωστά συστήµατα θέρµανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Τα συγκεκριµένα συστήµατα υψηλής απόδοσης που έχουν την ικανότητα να αφαιρούν θερµότητα από το περιβάλλον και να την προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ εκτελούν την αντίστροφη διαδικασία κατά το καλοκαίρι, ώστε να ψύχουν τον κλιµατιζόµενο χώρο. Επίσης αρκετά διαδεδοµένες είναι οι αντλίες θερµότητας της Technibel για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης , που µε παρόµοια λειτουργία µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ζεστό νερό σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία κτλ. Ένα από τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα συναντήσετε στις αντλίες θερµότητας Technibel είναι ο αριθµός που αφορά στο βαθµό απόδοσης. O συντελεστής COP (Coefficient of Performance) είναι η αναλογία µεταξύ της ενέργειας που προσφέρει το σύστηµα, προς την ενέργεια που καταναλώνει. Ένας βαθµός COP : 4=4/1 σηµαίνει ότι το σύστηµα χρησιµοποιεί µόνο 1 kW ηλεκτρικής ισχύος για να παράγει 4kW θερµικής ισχύος. Έτσι λοιπόν οι αντλίες θερµότητας της Technibel κατά τη λειτουργία τους είναι ιδιαίτερα αποδοτικές αφού για κάθε µονάδα ενέργειας που χρησιµοποιούν µπορούν να αποδώσουν περισσότερες µονάδες ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου.

ΝΕΟ Visualizer app από τη Vivechrom! Το νέο ∆ΩΡΕΑΝ επαναστατικό application, Vivechrom Visualizer, σας βοηθάει να δείτε το δωµάτιο σας σε κάθε χρώµα, σε πραγµατικό χρόνο, πριν το βάψετε! Χρησιµοποιώντας την πλέον σύγχρονη µοναδική τεχνολογία Augmented Reality, έχετε στη στιγµή, µια ρεαλιστική εικόνα για το πώς θα φαίνεται το δωµάτιο σας, µόνο µε ένα πάτηµα στην οθόνη. Κάνει την επιλογή χρωµάτων πολύ εύκολη, έτσι µπορείτε να πειραµατιστείτε µε σιγουριά! Επιπλέον, αφού βάψετε «εικονικά» το δωµάτιό σας, µπορείτε να δείτε τα προτεινόµενα προϊόντα Vivechrom για κάθε επιφάνεια, καθώς επίσης το κοντινότερο κατάστηµα χρωµάτων στην περιοχή σας. Μιλώντας µε πάνω από 5000 καταναλωτές, designers και επαγγελµατίες ελαιοχρωµατιστές, στα πλαίσια της παγκόσµιας έρευνας Colour Survey της AkzoNobel, ξέρουµε ότι οι περισσότεροι συµφωνούν ότι χρειάζεται αυτοπεποίθηση για να εκφραστούν µέσα από το χρώµα και πολλοί από εµάς φοβούνται µήπως κάνουν λάθος επιλογή. Το Vivechrom Visualizer app έχει σχεδιαστεί για να ανακουφίσει αυτήν ακριβώς την ανησυχία και να ξεκλειδώσει τη δηµιουργικότητα των ανθρώπων. Μοιραστείτε αυτήν την ιδέα στα social media µε το hashtag #VisualizerAppGr. Κατεβάστε το δωρεάν Vivechrom Visualizer application σε iOS ή Android στο smartphone ή το tablet σας και δείτε τον κόσµο σας µε νέα χρώµατα! Μάθετε περισσότερα στο site www.vivechrom.gr.

Εκδόθηκε το βιβλίο Θερµανση & Οικονοµία από την ECOFER Εκδόθηκε το βιβλίο Θερµανση & Οικονοµία από την ECOFER , του µηχανολόγου µηχανικού Αλέξανδρου Σ. Χονδρογιάννη και του M.Sc. , ∆ιπλ. Μηχανολόγου µηχανικού Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Ζ. Οικονόµου. Στο βιβλίο αναλύονται όλα τα συστήµατα θέρµανσης - κλιµατισµού (Πετρέλαιο, Φ.Α., Υγραέριο, Αντλίες Θερµότητας, Κλιµατισµός, Σόµπες Λέβητες Pellet - Ξύλου, Ηλ. λέβητες, Ηλεκτρικούς Λέβητες ∆ιαµόρφωσης Ισχύος). Επίσης περιλαµβάνει πολύ πρακτικούς πίνακες υπολογισµού διαφόρων παραµέτρων πολύ χρήσιµες για όλους τους εγκαταστάτες, µηχανικούς κ.τ.λ. Το βιβλίο παρέχεται από την ECOFER δωρεάν σε όλους τους επαγγελµατίες του χώρου. Καλέστε την ECOFER στα τηλέφωνα: 210-6715510, 211-7007269-70 για να το παραλάβετε από τις εγκαταστάσεις µας ή να σας το στείλουµε.


52

Εργοληπτικόν βήµα

Ηµερίδα από τον ΣΠΕ∆Ε Ν. Λέσβου

ΒΗΜΑ συνδέσµων

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική ηµερίδα του ΣΠΕ∆Ε Ν. ΛΕΣΒΟΥ την Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2014 στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Λέσβου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ» µε θέµα: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ν. 4281,ν.4258(άρθρο 59)» Κύριος οµιλητής στην ηµερίδα ήταν ο Νοµικός Σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε Τ. Γακίδης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνάδελφοι του Ν. Λέσβου και αρκετά στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ∆ήµου.

Στο Συνήγορο του Πολίτη για το Φ.Π.Α. ο ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας

Υ

πόµνηµα στο «Συνήγορο του Πολίτη» κατέθεσε ο Σύνδεσµος Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆υτικής Μακεδονίας αναφορικά µε τη µη επιβολή Φ.Π.Α. σε τεχνικά έργα µετά τον Ν.4281/2014, αρ.1παρ.10 και µε αρ.Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 του Υπ. Ανάπτυξης. Σε αυτό σηµειώνεται: «κ. Συνήνορε του Πολίτη Στις 04-08-2014 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόµος 4281/2014, ο οποίος, εκτός των άλλων, θεσπίζει τη ΜΗ χρέωση ΦΠΑ στα τιµολόγια των αναδόχων, που εκδίδονται προς τις «αναθέτου-

σες αρχές», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 και στο άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.4281/2014 καθώς και στα Π.∆.59/2007 και Π.∆.60/2007. Με την εν λόγω διάταξη: • δηµιουργούνται σοβαρότατα προβλήµατα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ατοµικές και εταιρικές, που ασχολούνται µε την κατασκευή των ανωτέρω ∆ηµοσίων Έργων, αφού δεν τους δίνεται πλέον η δυνατότητα άµεσου συµψηφισµού του ΦΠΑ των εισροών τους (εξόδων), που έχουν καταβάλει, από τον ΦΠΑ των εκροών τους (εσόδων), (βλ. επισυναπτόµενο υπόµνηµα οικονοµικής ανάλυσης του κ. Ρέγκλη Γεώργιου, ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε). • µεταβάλλονται ουσιαστικά οι όροι των υπογεγραµµένων συµβάσεων, στις οποίες προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ επί του εργολαβικού ανταλλάγµατος (βλ. επισυναπτόµενο υπόµνηµα νοµικής ανάλυσης του κ. Γακίδη Αναστάσιου , ειδικού νοµικού συνεργάτη της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε). Σας παρακαλούµε όπως λάβετε υπ' όψιν σας όλα τα σχετικά υποµνήµατα και προβείτε σε όλες τις νόµιµες ενέργειες µε σκοπό την άµεση απόσυρση της εν λόγω διάταξης, διότι προκαλεί οικονοµικό πλήγµα σε υγιείς εργοληπτικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα προκαλεί σηµαντική µείωση στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων λόγω αδυναµίας συνέχισης των έργων και φυσικά νέες απώλειες σε θέσεις εργασίας. Παραµένουµε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση».


53

Εργοληπτικόν βήµα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SYNTAXIS" Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 334 - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 210-9920310/6947-692199 • e-mail: info@syntaxis.gr • www.syntaxis.gr

Ηµερολόγιο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(INTRASTAT) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15') ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποβολή εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούµενου ηµερολογιακού έτους) ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.∆. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΙΚΟ∆ΟΜ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (περίοδος ∆εκεµβρίου) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(INTRASTAT) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(Ε9) ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(INTRASTAT) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (περίοδος Φεβρουάριου) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015

έως 16/02/2015 έως 16/02/2015 έως 16/02/2015 έως 20/02/2015 έως 20/02/2015 έως 20/02/2015 έως 20/02/2015 έως 25/02/2015 έως 26/02/2015 έως 26/02/2015 έως 27/02/2015 έως 27/02/2015 έως 27/02/2015 28/02/2015 έως 02/03/2015 έως 02/03/2015 έως 02/03/2015 έως 02/03/2015 έως 02/03/2015 έως 02/03/2015 έως 26/03/2015 έως 26/03/2015 έως 27/03/2015 έως 31/03/2015 έως 31/03/2015 έως 31/03/2015 έως 31/03/2015 έως 31/03/2015 έως 31/03/2015

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Μέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την τροποποίησή της

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτελέσεως τεχνικών έργων αξίας άνω των 6.000,00€ έχουν υποχρέωση να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού πριν από την έναρξη των εργασιών (Ν. 2954/2001 άρθρο 2, παρ.5)


54

Εργοληπτικόν βήµα

1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 3. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4. AΡΤΑΣ 5. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7. ∆ΡΑΜΑΣ 8. ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10. ΕΒΡΟΥ 11. ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14. ΗΛΕΙΑΣ 15. ΗΜΑΘΙΑΣ 16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 18. ΘΡΑΚΗΣ 19. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20. ΚΑΒΑΛΑΣ 21. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 22. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνδέσµων

23. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 27. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28. ΛΑΡΙΣΑΣ 29. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30. ΛΕΣΒΟΥ 31. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34. ΞΑΝΘΗΣ 35. ΠΑΤΡΩΝ 36. ΠΕΛΛΑΣ 37. ΠΙΕΡΙΑΣ 38. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 39. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 40. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41. ΣΕΡΡΩΝ 42. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 44. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 45. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 46. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 47. ΧΑΝΙΩΝ 48. ΧΙΟΥ

T : 26410-29075 F:47960 info@sedeag.gr T 27510-69120 & F:24515 T & F: 2710-239133 T: 26810-21027, F: 26605 eliasanast@yahoo.gr T: 22610-22382, F: 27685 T: 24620-87644, F: 87643 T: 25210-21780, F: 25506 ergolip@gmail.com T & F: 24610-39568 synd-ergdm@ath.forthnet.gr T: 22410-26363, F: 36117 galkonstantina@yahoo.gr T: 25510-25141, F: 32298 sedeevrou@gmail.com T: 22210-21578, F: 60374 T: 22370-22440, F: 80294 T: 26950-48163, F: 41463 T & F: 26210-28853 kantjoukis@yahoo.gr T: 23310-21060 F: 21950 T: 2810-222460 F: 281101 spedeh@otenet.gr T: 2310-277231, 277656 F: 230914 info@spedeth.gr T: 25310-26942, F:29165 sedethrakis@gmail.com T: 26510-21482, F: 23678 T: 2510-222827 & F synergk@otenet.gr T & F: 24410-76947 tee_karditsa@tee.gr T: 24670-29858 & F info@spedekas.gr T: 26610-40986, F: 25180 T: 26710-28747 & F: T: 27410-26491, F: 73577 sedekorin@gmail.com T: 22810-83615, F: 86562 T: 27310-23606, F: 29776 dpapadako@tee.gr T: 2410-535566 & F:535158 sedelar@tee.gr T: 28410-82855 & F lioud@agn.forthnet.gr T: 22510-25159, F: 20136 bapsokard@gmail.com T: 24280-76803 & F T: 26310-55400, F: 26310-55404 sede.mesologiounafpaktou@gmail.com T: 27210-28145 & F:86973 T: 25410-62789 & F stavros@zouridis.com T: 2610-276813, F:620080 esyllo@tee.gr T: 23810-26681, F: 26681 info@sedep.gr T: 23510-23833,F: 23813 spedepierias@gmail.com T: 26820-22767, F:26927 T: 210-3821731, F:3823402 spedep@tee.gr T: 28310-52355 & fax sedenret@otenet.gr T: 23210-66661, T & F: 22172 oxhapq@otenet.gr T 24310 70855 & F: 24310-79330 T: 22310-24656 & F sedelamia@gmail.com T: 23850-45261, F: 23850-44060 evage@tee.gr T: 22650-22162, F: 22644 T: 23710-24456, F: 23800-21162 vlahosgiorgos@gmail.com T: 28210-27667 & fax sedechan@yahoo.gr T: 22710-41724, F: 41411 - 20003

Πλ. Ειρήνης & ∆ηµητρακάκη 2

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Β. Γεωργίου 8 Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 15 Γώγου Μπάκολα & Καραολή

212 00 ΑΡΓΟΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 471 00 ΑΡΤΑ

∆ηµ. Ανδρεαδάκη 46 Εργατικής Πρωτοµαγιάς 1 Επίκουρου 2

321 00 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 661 00 ∆ΡΑΜΑ

Μπουσίου & Εστίας 3

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Εθν. Μακαρίου 45

851 00 ΡΟ∆ΟΣ

∆ικαστηρίων 36 & Kανάρη

681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ

Αντωνίου ∆ούνα 1 Καραϊσκάκη 4 Φιλιτά 30 Ξενοφώντος 2 & Γερµανού

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 361 00ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

Ιεραρχών 1 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Ρούσσου Χούρδου 4 (3ος όροφος) 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριστοτέλους 14

546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγχιάλου 1-3-5

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ν. Ζέρβα 4-6 Κασσάνδρου 1

453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Καζαµπάκα 4

431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

∆ιοικητηρίου 4

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Θεοτόκη 25 Λ. Βεργωτή 14 Κροκιδά 73

491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1 Ευαγγελιστρίας 45

841 00 ΣΥΡΟΣ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Λασιθίου 35

721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ερµού 300-304

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κοραή 65 Ναυπάκτου 4

382 21 ΒΟΛΟΣ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

K. Γεωργούλη 12 Βενιζέλου 84

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ

Κανακάρη 101

262 21 ΠΑΤΡΑ

Φιλίππου 26

582 00 Ε∆ΕΣΣΑ

Αγ. Λαύρας 26

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο χλµ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ Εµµ. Μπενάκη 18 106 78 ΑΘΗΝΑ Κουντουριώτου 140

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

Υψηλάντη 1

621 23 ΣΕΡΡΕΣ

Καπαδοστρίου 26 Μακροπούλου 146

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 351 00 ΛΑΜΙΑ

33ου Συντάγµατος Πεζικού 12

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ι. Γιδογιάννου 18, Άµφισσα Κων/πόλεως 5

331 00 ΦΩΚΙ∆A 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Νεάρχου 23

731 34 ΧΑΝΙΑ

∆αµαλά 38

821 00 ΧΙΟΣ


Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 93 11-12/2014  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 93

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 93 11-12/2014  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 93

Advertisement