__MAIN_TEXT__

Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 103 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Εγγυοδοσία ώρα µηδέν: Ληστεία του µόχθου των εργοληπτών Πρόταση ΠΕΣΕΔΕ για τις υπερβολικές εκπτώσεις (ΑΧΠ): Κι όµως υπάρχει αντικειµενικός τρόπος! Αδιαφανείς αναθέσεις έργων µε πρόσχηµα το "προσφυγικό": Business as usual in Greece... "Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για την χρήση της πλατφόρµας Ηλεκτρονικών Διαγωνισµών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ξεκινά η ΠΕΣΕΔΕ"

Ελάχιστο και ανεπαρκές τµήµα της περιουσίας του τεως ΤΣΜΕΔΕ στο νέο φορέα


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 103 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Κωδικός εντύπου 011271 ∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Editorial

6

ΠΕΣΕ∆Ε: Προτάσεις για τον καθορισµό της Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς

10

ΤΜΕ∆Ε: Κλειστό λόγω ληστείας

16

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γιώργος Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε

Χωρίς το αναγκαίο προσωπικό το νέο ΤΜΕ∆Ε Προβλήµατα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών

18

Αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες για αναθέσεις έργων µε πρόσχηµα το «προσφυγικό»…Business as usual

22

Μηχανή απορρόφησης εκατοµµυρίων στις πλάτες των προσφύγων

26

Το «Προσφυγικό» όχι ως business αλλά ως ένα βαθιά ανθρώπινο δράµα

27

19η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων ΠΕΣΕ∆Ε

28

Άµεσες αποφάσεις χωρίς κόστος για πραγµατική ανάπτυξη, του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού

34

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Πελαγία N. Κατσούλη

Οι µικροµεσαίες κατασκευαστικές εταιρίες στο κεντρικό ΤΕΕ

36

ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Επιλεκτικές προσκλήσεις ηµετέρων και σκανδαλώδεις αναθέσεις µελετών καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων

40

Ενεργειακά κτίρια, µονόδροµος για τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος, του Ηλία Τοχταµή

42

Στοιχεία Συνδέσµων

46

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τάσος Γακίδης Νοµικός Σύµβουλος ΠΕΣΕ∆Ε SynTaxis, λογιστική εταιρία

GOBLUEHELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@gobluehellas.org www.gobluehellas.org

www.pesede.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα zabara@gobluehellas.org

Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας, ότι ώρα επιθυµείτε.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Μάχη ∆εϊµέζη mdeimezi@gobluehellas.org


6

Εργοληπτικόν βήµα

Το Κράτος και οι Πολίτες του 65% και του Μαθηµατικού Τύπου Γράφει ο Γιώργος Γάγαλης Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε

Η παραγωγή Τεχνικού Έργου, ∆ηµόσιου αλλά και Ιδιωτικού, που είναι ήδη στον όγδοο χρόνο ύφεσης, µετά και τον εξευρωπαϊσµό µας µε τον ν4412/2016, έχει πάρει έναν ιδιότυπο Ελληνικό δρόµο. Τι κι αν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες προϋποθέτουν να σοβαρευτούµε ως Κράτος, ως Επιχειρήσεις και ως Εργαζόµενοι; Τι κι αν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες απαιτούν απόλυτη διαφάνεια, ίση µεταχείριση, αναλογικότητα και τις λοιπές «αφέλειες» των Ευρωπαίων. Εµείς ξέρουµε καλύτερα! Εµείς, που επανιδρύσαµε το Κράτος το 2004, Εµείς που βρήκαµε λεφτά το 2009, Εµείς που σκίσαµε το Μνηµόνιο µε ένα νόµο και ένα άρθρο το 2015 και χορέψαµε τις αγορές µε τον ζουρνά, Εµείς ξέρουµε καλύτερα… γι΄ αυτό και βαδίζουµε τον Ελληνικό δρόµο! Το γνωστό δοκιµασµένο Ελληνικό δρόµο… Ο προηγούµενος διαγωνισµός πήγε στο 63,5%. Βάλε στην επόµενη δουλειά ένα 65% για να την πάρεις… Ή µάλλον βάλε ένα 69% για να είσαι πιο σίγουρος. Ή µήπως 71% να µείνουν όλοι παξιµάδι? Μα το έργο δεν πάει ούτε 40%. ∆ε βαριέσαι… ο ∆ήµαρχος είναι κολλητός, ο Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κουµπάρος και εάν χρειασθεί θα πάω στον Περιφερειάρχη να καθαρίσει, ή στην τελική πάω κατ’ ευθείαν στον Υπουργό. Στο κάτω – κάτω της γραφής τι φταίω εγώ που η µελέτη τους είναι χάλια;… θα την αλλάξουµε. Στην τελική αν το Κράτος δεν βρίσκει λύση, ας ξαναφέρει Μαθηµατικό Τύπο. Τι θα πει, δεν το προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες… Σιγά µη µας πουν οι ξένοι τι θα κάνουµε στο σπίτι µας. Και αν κάποιοι νοµίζουν ότι επί Μαθηµατικού Τύπου έγιναν όργια κάνουν λάθος, εµείς περνούσαµε καλά. Εντάξει τώρα, τι έγινε που όλα τα δις των Ολυµπιακών Αγώνων πήγαν µε αναθέσεις του 0% όπως επίσης και τα µεγάλα έργα και τώρα πληρώνουµε αυτά που «όλοι µαζί τα φάγαµε», έλα µωρέ, πως κάνεις έτσι; Πόσα ήτανε; 10 δις, 20 δις; εδώ χρωστάµε 350 δις, εκεί κολλάµε τώρα; Στο φινάλε εµείς συντεχνία είµαστε. Εµείς θα σώσουµε την Ελλάδα; Μα υπάρχει και άλλη πρόταση, να ελέγχεται η µελέτη, αν χρειάζεται να διορθώνεται και οι προσφορές να είναι δεσµευτικές σε ποιότητα και ποσότητα, µε τεύχος προσφερόµενων υλικών και µηχανηµάτων, που θα συνυποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. -Σώπα ρε τώρα. Τι σαχλαµάρες είναι αυτές; Μελετητές θα γίνουµε; ∆ηλαδή για να δώσω µια προσφορά θα πρέπει να κάτσω πρώτα να µελετήσω την δουλειά; ∆εν γίνονται αυτά ρε. Άσε που ∆ηµαρχαίοι, Νοµαρχαίοι, Πολιτικοί, όλοι από µας περιµένουνε. ∆ηλαδή όλοι αυτοί κλέφτες θα γίνουν; Και οι Υπηρεσίες θα κάθονται να δουλεύουν; Σκηνές ταινίας επιστηµονικής φαντασίας ή διάλογος του παραλόγου; Όχι. Σκηνές Εργοληπτικής καθηµερινότητας 2017, επί «πρώτης φοράς αριστεράς» και πολλοστής φοράς «την κάτσαµε την βάρκα»… Σκηνές από την Ελληνική πραγµατικότητα, η συνέχεια της οποίας αναµένεται στις οθόνες… και πολύ φοβάµαι ότι σε αυτό το έργο δεν προβλέπεται happy end…

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γιώργος Γάγαλης, (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Θεσ/νίκης & ΚΜ.) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Αριστοτέλης Μυλωνάς, (τ. Πρόεδρος του ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μαρία Τσιοµπάνου, (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευάγγελος Γαλάνης (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πατρών) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Στέργιος Γαλάνης (ΣΕ∆Ε Πατρών) ΤΑΜΙΑΣ Εµµανουήλ Σινωπίδης (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πιερίας) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ιωάννης Βάρκας (ΣΠΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας) Αναστάσιος Γρυλλάκης (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου) Ιωάννης ∆ερµεντζόγλου (ΣΠΕ∆Ε Καβάλας) Ηλίας Ζωντανός (ΣΠΕ∆Ε Μεσσηνίας) Εµµανουήλ Καλογρίδης (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Χανίων) Νικόλαος Καλτσάς (ΣΠΕ∆Ε Φθιώτιδας) Ιωάννης Καντζούκης (ΣΕ∆Ε Ηλείας) Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Λασιθίου) Γεωργία Κατσικάρη (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Θράκης) Χρήστος Κοτορένης (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Καστοριάς) Βάϊος Κυρίτσης (Γεν. Γραµµατέας ΣΕ∆Ε Λάρισας)

Κωνσταντίνος Λύρος (ΣΕ∆Ε Μεσολογγίου – Ναυπάκτου) Ηρώ Μήτρου (Γ. Γραµµατέας ΣΠΕ∆Ε Θεσ/κης & Κ. Μακεδονίας) Αναστασία Παπαβασιλείου (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Άρτας) ∆ηµήτρης Παπαευαγγέλου (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Γεώργιος Ρουπακιάς (ΣΕ∆Ε Λάρισας) Παναγιώτης Τσάντας (ΣΕ∆Ε Καβάλας) Απόστολος Τσιακίρης (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Έβρου) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γιώργος Γάγαλης Αριστοτέλης Μυλωνάς Μαρία Τσιοµπάνου Ευάγγελος Γαλάνης Στέργιος Γαλάνης Γιώργος Ρουπακιάς Απόστολος Τσιακίρης ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Αντώνιος Ρούλιος (Ρέθυµνο) ∆ηµήτριος Ορφανίδης (Καβάλα) Θεοδώρος Πολιτίδης (Πτολεµαΐδα) AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ιωά ννης Γελαδάρης (Πιερίας) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτης Κουβουκλιώτης (Θεσσαλονίκης & Κ.Μ) ∆ηµήτρης Κουτράκης (Ρέθυµνο) Πέτρος Μαντάς (Πάτρα)


10

Εργοληπτικόν βήµα

ΠΕΣΕ∆Ε: Προτάσεις για αντικειµενικό καθορισµό της Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς Βόµβα στα θεµέλια της Κατασκευής οι µεγάλες εκπτώσεις

ΘΕΜΑ

Σ

ε ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια των κατασκευών και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων εξελίσσεται το νοσηρό φαινόµενο των υπερβολικά χαµηλών προσφορών (µεγάλων εκπτώσεων). Το γεγονός επισηµαίνεται από την ΠΕΣΕ∆Ε, την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, η ∆ιοίκηση της οποίας καταθέτει εκ νέου προτάσεις προς τους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών. Εκτιµώντας ότι υπάρχει τρόπος αντιµετώπισης και επίλυσης των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την «εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µιας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής, η ΠΕΣΕ∆Ε προτείνει: Αφενός τον καθορισµό ΑΧΠ µε χρήση του Αντικειµενικού Κριτηρίου του Κόστους των Έργων, ολοκληρωµένων και παραληφθέντων, της τελευταίας τριετίας προ της δηµοπράτησης και αφετέρου την υποβολή τεύχους αιτιολόγησης σε έντυπο Αναθέτουσας Αρχής που περιλαµβάνεται στη ∆ιακήρυξη σε περίπτωση χαµηλότερης της καθορισµένης, µε τον προαναφερθέν τρόπο, αποδεκτής προσφοράς.

Αποδεικνύοντας εµπράκτως, για µια ακόµη φορά, την επιθυµία της ΠΕΣΕ∆Ε για αγαστή συνεργασία µε την Πολιτεία προκειµένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργούνται, η διοίκηση της Οµοσπονδίας στην πρόταση που απέστειλλε στο Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών αναφέρει τα εξής: «Σας υποβάλλουµε εκ νέου, πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε) επί του προσχεδίου Εγκυκλίου στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 µε θέµα: «Εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής και για την εκτίµηση των παρεχόµενων εξηγήσεων» και παρακαλούµε να την αξιολογήσετε. Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΧΠ – µε χρήση του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ολοκληρωµένων και παραληφθέντων, της τελευταίας τριετίας προ της δηµοπράτησης. Η εισήγηση της Οµάδας Εργασίας, προσανατολίζεται στην χρήση αλγορίθµου (µαθηµατικού τύπου), συναρτώµενο µε τον µέσο όρο των προσφορών, για τον προσδιορισµό µίας έκπτωσης, πάνω από την οποία οι προσφέροντες θα πρέπει να καλούνται για «αιτιολόγηση», ενώ οι προσφέροντες χαµηλότερη από το όριο έκπτωση, θα αναλαµβάνουν το έργο χωρίς «αιτιολόγηση».


11

Εργοληπτικόν βήµα Θεωρούµε ότι η χρήση του µέσου όρου των προσφορών, ως «εργαλείο» εντοπισµού των ΑΧΠ, ναι µεν αφαιρεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Φορέα την δυνατότητα αυθαίρετου προσδιορισµού, ωστόσο εκτιµούµε ότι α) δεν οδηγεί σε αντικειµενικά συµπεράσµατα και β) θα δοθεί στους προσφέροντες κίνητρο για υποβολή πλήθους «πλασµατικών» προσφορών µε στόχο την καθοδήγηση του µέσου όρου. Πιθανολογούµε λοιπόν βάσιµα, ότι η χρήση τέτοιων αλγορίθµων, δεν θα έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή λογικές και αιτιολογηµένες προσφορές, ενώ θα οδηγήσει εκ νέου σε γενικευµένη διαπλοκή µεταξύ υπηρεσιών και αναδόχων, ενώ πιθανόν να πυροδοτηθεί νέος κύκλος βάσιµων νοµικών αµφισβητήσεων των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών. Με την παρούσα αντιπροτείνουµε, να λαµβάνεται ως αντικειµενικό όριο «Χαµηλότερη Αποδεκτή Προσφορά (ΧΑΠ)», ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, αντίστοιχης κατηγορίας της εκάστοτε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν χωρίς προβλήµατα, ήτοι χωρίς περικοπές, εκπτώσεις εγγυήσεων κλπ και χωρίς υπερβάσεις ή/και Συµπληρωµατικές Συµβάσεις. Το γεγονός ότι τα έργα ως άνω, ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν οριστικά χωρίς προβλήµατα, αποτελεί ένα λογικό, αντικειµενικό και µη αµφισβητήσιµο όριο για τον χαρακτηρισµό των αντίστοιχων ή/και υψηλότερων προ-

σφορών (δηλ. χαµηλότερης έκπτωσης) ως «κανονικών». Μάλιστα εις αυστηροποίηση του ως άνω κριτηρίου, προτείνουµε να λαµβάνεται ως βάση – «Χαµηλότερη Αποδεκτή Προσφορά (ΧΑΠ)» το 1,15 του µέσου όρου ως άνω, ώστε να ληφθεί υπ’ όψην το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι προσφερόµενες εκπτώσεις είναι ούτως ή άλλως υπερβολικά υψηλές. Τα στοιχεία για το κόστος των έργων (ή αντίστοιχα των εκπτώσεων) της κάθε Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας για κάθε κατηγορία έργων (κύρια κατηγορία), που παραλήφθηκαν οριστικά χωρίς προβλήµατα εντός της τελευταίας τριετίας, µπορούν να αντληθούν από τα στοιχεία που τηρούν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές της Χώρας. Το ως άνω όριο «Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς (ΧΑΠ)», συµπεριλαµβάνεται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και συνεπώς είναι γνωστό στους συµµετέχοντες.

Β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΧΠ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ - Για τους προσφέροντες ΑΧΠ (κάτω του ορίου όπως προσδιορίζεται στην προηγούµενη ενότητα: Υποβολή «Τεύχους Αιτιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς», υποβαλλόµενο µαζί µε την οικονοµική προσφορά, ως στοιχείο αυτής, σε έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής που περιλαµβάνεται στην ∆ιακήρυξη. Κατά τα παρατεθέντα στην προηγούµενη παράγραφο, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, µε τα έγ-


12

Εργοληπτικόν βήµα

Παράδειγµα: Στην Περιφερειακή Ενότητα ΧΧΧ ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη, ήτοι 2014, 2015 και 2016 τα έργα µε κύρια κατηγορία «Υδραυλικά» ως εξής:

ΘΕΜΑ

Έργο1: Προϋπολογισµού 10.000.000€, προσφοράς 5.700.000€, έκπτωση 43%, Έργο2: Προϋπολογισµού 5.000.000€, προσφοράς 3.100.000€,

έκπτωση 38%,

Έργο3: Προϋπολογισµού 500.000€, προσφοράς 195.000€,

έκπτωση 61%,

i.

Υπολογίζεται µέσος όρος κόστους προσφοράς προς αρχικό προϋπολογισµό: 8.995.000€ / 15.500.000€ = 0,5803, ή άλλως µέση έκπτωση Υδραυλικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας ΧΧΧ κατά την τελευταία τριετία = 41,97%.

ii.

Προσαύξηση µέσου όρου κόστους προσφοράς κατά 1,15, δηλ. 0,5803 Χ 1,15 = 0,6673, ήτοι έκπτωση 32,27%

iii.

Συνεπώς για την Περιφερειακή Ενότητα ΧΧΧ, για τους διαγωνισµούς Υδραυλικών έργων κατά το τρέχον έτος 2017, το όριο – «Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς (ΧΑΠ)», καθορίζεται σε 0,6673 του προϋπολογισµού (ή άλλως αντίστοιχο σε έκπτωση επί του προϋπολογισµού 32,27%).

iv.

Κατά τα παραπάνω οι προσφορές που αντιστοιχούν στο 0,6673 του προϋπολογισµού, ή είναι υψηλότερες αυτού, θεωρούνται «κανονικές», ενώ οι χαµηλότερες χαρακτηρίζονται ΑΧΠ και οφείλουν να εξηγήσουν την προσφορά τους.

γραφα της διακήρυξης: Α) το όριο «Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς (ΧΑΠ)», Β) Πίνακα «Τεύχους Αιτιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς», προς συµπλήρωση από τους προσφέροντες προσφορές χαµηλότερες του ορίου «Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς (ΧΑΠ)» ως άνω. Οι προσφέροντες που κρίνουν ότι µπορούν και επιθυµούν να προσφέρουν τίµηµα χαµηλότερο του ορίου «Χαµηλότερης Αποδεκτής Προσφοράς (ΧΑΠ)», συνυποβάλλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο τον Πίνακα Β «Τεύχους Αιτιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς». Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ζητεί από τον προσφέροντα εξηγήσεις επί του υποβληθέντος πίνακα, εφ’ όσον τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα Β «Τεύχους Αιτιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς» είναι ασαφή και χρήζουν περεταίρω εξηγήσεων. Σε κάθε περίπτωση που η εξήγηση αξιολογείται ότι δεν εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά θεωρείται ως µη κανονική σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26

του ν. 4412/2016 και απορρίπτεται. Παρακαλούµε η Οµάδα Εργασίας για την έκδοση των Εγκυκλίων να αξιολογήσει την πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε), µε την οποία θεωρούµε ότι θα επιλυθεί πλήθος προβληµάτων που προκύπτουν κατά την «εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής». Παραµένουµε στην διάθεσή Σας για περαιτέρω συνεργασία.»


Η εταιρία ιδρύθηκε το 1965 από τον Θανάση Σιάγκρη σε ένα µικρό χώρο στο Αιγάλεω, ως χυτήριο µετάλλων µε εξειδίκευση στην παραγωγή χυτοσίδηρων εξαρτηµάτων, καλυµµάτων και σχαρών, σε µια εποχή που οι οργανωµένες εταιρίες παραγωγής και εµπορίας πρώτων υλών και προϊόντων χυτοσιδήρου ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα. 1965 Οι πρώτες εγκαταστάσεις του χυτηρίου µετάλλων στο Αιγάλεω

Με την αφοσίωση, το όραµα, το µεράκι και την εµπειρία του ιδρυτή της σύντοµα καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά και κατάφερε το όνοµα της να είναι µέχρι και σήµερα συνυφασµένο µε την υψηλή ποιότητα υλικών. Έως το 1991 λειτουργούσε µε την επωνυµία Αθαν. Σιάγκρης & Σια Ο.Ε. σαν εργοστάσιο παραγωγής και εµπορική εταιρία, ενώ το τµήµα παραγωγής έκλεισε οριστικά το 1999. Το 1991 δηµιουργείται η IAS Ε.Π.Ε. από την Κατερίνα και το Γιάννη Σιάγκρη, µε στόχο την ανάπτυξη της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρίας µε κύριο αντικείµενο την προώθηση χυτοσίδηρων καλυµµάτων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής, προµηθεύοντας σηµαντικά ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα υποδοµών (οδοποιίας και ανάπλασης), οικοδοµικά, υδραυλικά κλπ. 1970 Θανάσης Σιάγκρης, ιδρυτής της εταιρίας Αθαν. Σιάγκρης & Σια ΟΕ

Η δεκαετία 1990-2000 σηµατοδοτείται από την εξέλιξη των πρώτων υλών και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχεδιασµού ποιότητας και προδιαγραφών σε προϊόντα και κατασκευαστικά υλικά. Έτσι για τα καλύµµατα φρεατίων ξεκινά η µετάβαση του υλικού παραγωγής από τον φαιό σε ελατό χυτοσίδηρο, υλικό πιο ανθεκτικό στην θραύση και µε σηµαντικά µικρότερο βάρος που ευνοεί την ευκολότερη µεταφορά, εγκατάσταση, χειρισµό και συντήρηση των προϊόντων. Η IAS ΕΠΕ, ως πρωτοπόρος στον χώρο, υιοθέτησε αµέσως τα νέα υλικά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα πιστοποιηµένα βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, αναθέτοντας την παραγωγή τους σε πιστοποιηµένους οίκους του εξωτερικού, καθώς και η ίδια, έχει από το 2003 πιστοποιηθεί από την SGS για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζει κατά ISO 9001, ενώ το 2010 εντάχθηκε από την ICAP στην κοινότητα Strongest Companies in Greece. Στα 50 χρόνια λειτουργίας της, έχει προµηθεύσει τα προϊόντα της σε πολλά σηµαντικά ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα, όπως δίκτυα αποχέτευσης, εθνικοί αυτοκινητόδροµοι, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, πολιτιστικά κέντρα, ξενοδοχεία και παραδοσιακοί ξενώνες, εµπορικά κέντρα, βιοµηχανίες τροφίµων κ.α. Με βασικό σκοπό την διατήρηση των σταθερών σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους συνεργάτες της και µόνιµη επιδίωξη τη συνεχή εξέλιξη, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των νέων τάσεων κατασκευής στα ελληνικά δεδοµένα, η IAS ΕΠΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα, ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα και προτείνει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες κατασκευές.


Επίπεδο Α Περίπτερο 9


16

Εργοληπτικόν βήµα

ΘΕΜΑ

Με ηµεροµηνία λήξης το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ανεπαρκές το τµήµα της περιουσίας του τεως ΤΣΜΕ∆Ε που µεταβιβάστηκε στο ΤΜΕ∆Ε


’’Κ ΛΕ ΙΣ ΤΟ

17

λό γω

Εργοληπτικόν βήµα

...Λ ησ τε ία ς’ ’ ΤΟ λό γω ...Λ ησ τε ία ς’ ’’ ’Κ ΛΕ ΙΣ

ΤΟ

Παράλληλα, η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε κάνει σαφές ότι: «Οι Μηχανικοί – Εργολήπτες Ε∆Ε δεν είναι επαίτες, που ζητούν από την Πολιτεία κάποια ελεηµοσύνη. Οι Μηχανικοί – Εργολήπτες Ε∆Ε, έχουν συνεισφέρει από την τσέπη τους και τον ιδρώτα τους στην συσσώρευση της περιουσίας του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε, δεν έχουν επιβαρύνει την Πολιτεία ούτε κατά ένα σεντ και απαιτούν τα χρήµατά τους αυτά να αξιοποιηθούν µε την µεταβίβασή τους στο νέο «ΤΜΕ∆Ε», ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργεία «Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των ασφαλισµένων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.», όπως άλλωστε προβλέπει και ο νόµος 4387/2016, που η παρούσα Κυβέρνηση ψήφισε και καλείται να εφαρµόσει. Πέραν των παραπάνω τα οποία είναι προαπαιτούµενα για την λειτουργία του νέου «ΤΜΕ∆Ε», εφιστούµε την προσοχή Σας και στην ανάγκη άµεσης υλοποίησης προγενέστερης πρότασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εξαίρεση των κλάδων επικου-

ΙΣ

«Πέραν της προφανούς αδικίας, καθόσον η υπόλοιπη περιουσία των µηχανικών – Ε∆Ε που περιέρχεται (στην πραγµατικότητα επιτάσσεται) στον ΕΦΚΑ, απλά θα «µπαλώσει µαύρες τρύπες» και µάλιστα προσωρινώς, δηµιουργείται και µείζον πρόβληµα µε αυτήν καθ’ εαυτή την δυνατότητα λειτουργίας του νέου «ΤΜΕ∆Ε», καθώς και µείζον πρόβληµα µε την δυνατότητα συνέχισης της επαγγελµατικής δραστηριότητας χιλιάδων µηχανικών – Ε∆Ε, που δεν έχουν πρόσβαση στην τραπεζική εγγυοδοσία και πιστοδοσία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή και επισηµαίνεται ότι «τα χρήµατα που προέρχονταν αµιγώς από τους µηχανικούς - εργολήπτες, από τις προµήθειες του κλάδου εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας και από τα κέρδη

των µηχανικών – εργοληπτών, εκτιµώνται αθροιστικά σε περ. 1.500.000.000€ (1,5 δις ευρώ) που ακόµη και µετά την αποµείωσή τους λόγω του περίφηµου PSI, είναι τουλάχιστον 1 δις ευρώ, ως τµήµα της περιουσίας του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε.».

ΛΕ

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα και κατ’ επέκταση για τη δυνατότητα συνέχισης της επαγγελµατικής δραστηριότητας χιλιάδων µηχανικών - Ε∆Ε, που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική εγγυοδοσία, η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε µε επιστολή της προς την υπουργό και τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαιτεί µεταξύ άλλων, την αξιοποίηση των χρηµάτων που έχουν συνεισφέρει οι Μηχανικοί-Εργολήπτες µε την µεταβίβασή τους στο ΤΜΕ∆Ε προκειµένου να µπορέσει να επιτελέσει το έργο για το οποίο συστάθηκε:

’’Κ

Ηµεροµηνία λήξης στη δυνατότητα λειτουργίας του νέου Ταµείου Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε), βάζει η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την µεταβίβαση µικρού τµήµατος µόνο της περιουσίας του τέως ΤΣΜΕ∆Ε, περ. 25.000.000€ µετρητά, οµόλογα ονοµαστικής αξίας 100.000.000€ - πραγµατικής αξίας 30.000.000€, το κτίριο του ΤΣΜΕ∆Ε και το 10% της Τράπεζας Αττικής, δηλαδή συνολικά µόλις το 10% των κόπων των µηχανικών – Ε∆Ε. Περιουσία, που προέρχεται από τα χρήµατα χιλιάδων µικροµεσαίων µηχανικών-εργοληπτών, οι οποίοι εκτός από τις προµήθειες των εγγυητικών επιστολών, υποχρεούνταν στην καταβολή του 2% επί των τεκµαρτών καθαρών κερδών τους (2%ο επί του τζίρου, άρθρο 12 του Νόµου 915/79) από την δραστηριότητά τους, ως εισφορά στο ΤΣΜΕ∆Ε. Συνεισφορά που ακόµη και υπό τις σηµερινές συνθήκες οξείας κρίσης, απέφεραν στο ταµείο έσοδα της τάξης τουλάχιστον των 4.000.000€ ετησίως. Η συγκεκριµένη απόφαση του Υπουργείου κλονίζει συθέµελα το νέο φορέα Ν.Π.Ι.∆. ΤΜΕ∆Ε, ο οποίος συστάθηκε µε τον ν4387/2016 προκειµένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παροχή εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, που παρείχε από το 1940 το ΤΣΜΕ∆Ε.


Τ ΕΙΣ

Ο

λό

γ

..Λ ω.

ησ

τε

ί

’’Κ ’’ ας

ΙΣ ΛΕ

ΤΟ

λ

ω όγ

...Λ

ησ

τ

ς εία

’’

’’Κ

Λ

ΤΟ

λό

γ

ησ

τε

ί

ρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε από το ΕΤΕΑΕΠ και ένταξής τους ως αυτοτελών κλάδων στο νέο Ταµείο ΤΜΕ∆Ε. Η υλοποίηση της ως άνω πρότασης, θα διευθετήσει τις σχέσεις πιστούχων – ταµείου και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργεία «Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των ασφαλισµένων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Υπενθυµίζουµε τέλος ότι η Οµοσπονδία µας, η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε) µε τους Συνδέσµους – µέλη της, είναι ο ιδρυτής του αρχικού Τ.Σ.Ε.∆.Ε. ήτοι το «Ταµείο Συντάξεως Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων», που ιδρύθηκε το 1932 µε τον N.5655, ασφάλιζε µόνο τους Εργολάβους ελεύθερους επαγγελµατίες και διοικείτο µόνο από εκπροσώπους των Εργοληπτών. Ενώ το 1934, δέχθηκαν οι Εργολάβοι την υπαγωγή και των Μηχανικών µελών του TEE στο Ταµείο αυτό, το οποίο µετονοµάστηκε µε το N.6276/89-1934, σε «Ταµείο συντάξεως Mηχ/κών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων» (TΣME∆E) και διοικείτο από ισάριθµα µέλη από ΠEΣE∆E και TEE (από τρία), ενός εκπροσώπου του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, ενός του Υπουργείου Οικονοµικών ή της Τράπεζας της Ελλάδος και ενός εκπροσώπου των συνταξιούχων»

Χωρίς το αναγκαίο προσωπικό το νέο ΤΜΕ∆Ε - Προβλήµατα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών

ΘΕΜΑ

ΚΛ

18

ΕΙΣ

..Λ ω.

Εργοληπτικόν βήµα Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕ∆Ε δηµιουργούνται επίσης και λόγω έλλειψης προσωπικού. Παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε το καταστατικό του ΤΜΕ∆Ε, προβλέπεται τα περιφερειακά γραφεία του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε να λειτουργούν, τουλάχιστον στο µεταβατικό αυτό στάδιο, ως γραφεία ΤΜΕ∆Ε εξυπηρετώντας τους εργολήπτες µε το ήδη υπάρχον προσωπικό, σε πολλές περιφέρειες της χώρας αυτό δεν είναι εφικτό. Ως αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης έχει δηµιουργηθεί µείζον θέµα αναφορικά µε την έκδοση εγγυητικών επιστολών, οι οποίες αποτελούν και το λόγο σύστασης του ΤΜΕ∆Ε. Το γεγονός αυτό αποτελεί ήδη τροχοπέδη στην εργασιακή καθηµερινότητα των εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, οι οποίοι δέχονται ένα ακόµη πλήγµα στην εξάσκηση του επαγγέλµατός τους. Τα λειτουργικά προβλήµατα του νέου φορέα, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργολήπτες µηχανικούς, αναδεικνύει ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Θράκης. Με επιστολή που υπογράφει η Πρόεδρος του Συνδέσµου Γεωργία Κατσικάρη και η Γενική Γραµµατέας Στέλλα Νικολαϊδου και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση του ΤΜΕ∆Ε, ο Σύνδεσµος εκθέτει την κατάσταση που επικρατεί ενηµερώνοντας ότι το τµήµα πρώην ΤΣΜΕ∆Ε της Κοµοτηνής εξυπηρετεί τους µηχανικούς Ε∆Ε µόνο ως προς τον τοµέα των ασφαλιστικών εισφορών και αδυνατεί να λειτουργήσει έστω και µεταβατικά ως νέο ΤΜΕ∆Ε. Μεταξύ των ερωτηµάτων που θέτουν είναι: το κατά πόσο είναι τελικά εφικτό οι 2 υπάλληλοι του τµήµατος ΕΦΚΑ Κοµοτηνής να εξυπηρετή-


’’Κ ΛΕ ΙΣ ΤΟ

19

λό γω

Εργοληπτικόν βήµα

...Λ ησ τε ία ΛΕ ΙΣ ΤΟ λό γω ...Λ ησ τε ία ς’ ’’ ’Κ ΛΕ ΙΣ

ΤΟ

λήπτες αλλά το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας του νοµού». Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου ενηµερώνει ότι τα µέλη των Εποπτευουσών Επιτροπών δηλώνουν αδυναµία επικαλούµενα νοµοθετικό κενό, µε αποτέλεσµα οι εργολήπτες να έχουν ως µόνη επιλογή την προσφυγή, είτε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων είτε στα τραπεζικά ιδρύµατα, τα οποία ζητούν σηµαντικές προµήθειες ή εγγυήσεις σε µετρητά ή ακίνητα. «Το αποτέλεσµα είναι ο περαιτέρω στραγγαλισµός του κλάδου σε µια ήδη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, αλλά και η καθυστέρηση στην δηµοπράτηση και υλοποίηση των τεχνικών έργων, καθώς είναι εκφρασµένη η βούληση των εργοληπτών για αποχή από τις δηµοπρασίες, µέχρι να επιλυθεί το ζήτηµα».

’’Κ

πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε κ. Ν. Μακέδος και εάν ναι σε τι χρονικό ορίζοντα θα υλοποιηθεί Τέλος, θέτοντας το θέµα της µεταβίβασης της περιουσίας στο νέο φορέα, η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου ζητά ενηµέρωση για το ύψος των νέων πιστοληπτικών ορίων προκειµένου να διαπιστώσουν «τυχόν αποκλίσεις από τα παλιά και σε ανάλογη περίπτωση σας ζητάµε την άµεση µεταβίβαση πρόσθετης περιουσίας του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε στο νέο ΤΜΕ∆Ε για την δίκαιη αποκατάσταση τους. Τα καταβληθέντα χρήµατα των µηχανικών προς το ταµείο πρέπει να κατανεµηθούν δίκαια ώστε να δοθεί έτσι η απαραίτητη ώθηση στη λειτουργία υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων» Αντιστοίχως και ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Χίου ενηµερώνει για το πρόβληµα λειτουργίας του νέου φορέα, υπογραµ-

µίζοντας την αδυναµία έκδοσης εγγυητικών επιστολών στο νοµό. Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Κωνσταντίνος Χαλιωρής και ο Γραµµατέας Γεώργιος Αγιωργούσης προχώρησαν σε επιστολή προς τους τοπικούς βουλευτές κ.κ. Μιχαηλίδη και Μηταράκη, τον Αντιπεριφερειάρχη και το ∆ήµαρχο Χίου κ.κ. Κάρµαντζη και Βουρνό, ζητώντας τους να παρέµβουν στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕ∆Ε και στο αρµόδιο Υπουργείο προκειµένου να επιλυθεί το θέµα έκδοσης εγγυητικών. Στην επιστολή γίνεται λόγος για τη σοβαρότητα του ζητήµατος καθώς «δεν αφορά µόνο τους εργο-

ς’

σουν ανάγκες του νέου ΤΜΕ∆Ε; Ποιοι έχουν αρµοδιότητες να υπογράφουν τις εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές µε την αναγκαία εγκυρότητά τους; Εάν υπάρχει δυνατότητα να υπογράφουν τα µέλη των πρώην εποπτευουσών επιτροπών; Πόσο χρονικό διάστηµα θα απαιτηθεί για την λειτουργία νέου τοπικού τµήµατος ΤΜΕ∆Ε; Πως θα εκδίδονται οι εγγυητικές επιστολές για τους πιστούχους σε περίπτωση µη λειτουργίας νέου τοπικού τµήµατος ΤΜΕ∆Ε; Υπάρχει πλάνο για σύστηµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας πανελλαδικά, όπως έχει αναφέρει ο


22

Εργοληπτικόν βήµα

ΠΕΣΕ∆Ε: Αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες για αναθέσεις έργων µε πρόσχηµα το «προσφυγικό» Συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό, οι αναθέσεις έργων που αφορούν στο «προσφυγικό» µε ειδικές διαδικασίες και όρους… Προφανώς στις κατασκευές έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος κλάδος, µε ραγδαία άνοδο και καλές προοπτικές: αυτός του “ειδικού” στην ανάληψη έργων Hot Spot.

ΘΕΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Την έντονη διαµαρτυρία της ΠΕΣΕ∆Ε έχει προκαλέσει το γεγονός της επίκλησης του κατεπείγοντος προκειµένου οι δηµοπρατήσεις έργων να γίνονται µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης-κατ’ ουσίαν ανάθεσης- και οι φωτογραφικές προϋποθέσεις διαγωνισµών προς όφελος συγκεκριµένων «εξειδικευµένων» εταιριών. Με αφορµή τόσο την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για δηµιουργία hot spot στην Κω, όσο και αυτή του Υπουργείου Παιδείας για προµήθεια και εγκατάσταση 30 προκατασκευασµένων µονάδων σε δοµές φιλοξενίας προσφύγων, η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας κάνει λόγο για µεθοδεύσεις αδιαφανών διαδικασιών και απαιτεί τη διενέργεια ανοιχτών δηµόσιων διαγωνισµών, ως τη µόνη διαδικασία που εξασφαλίζει το αδιάβλητο των διαδικασιών, το ∆ηµόσιο συµφέρον και την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.


23

Εργοληπτικόν βήµα Συγκεκριµένα, αναφορικά µε την απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης για τη δηµοπράτηση του έργου «κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στη νήσο Κω», η ΠΕΣΕ∆Ε κάνει λόγο για εξόφθαλµο στραγγαλισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού και απαράδεκτη εύνοια σε «τυχερούς» κατασκευαστές των Αθηνών (!) µε ειδική ικανότητα στην «κατεπείγουσα» ανάληψη έργων hot spot, σε βάρος των τοπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ∆ωδεκανήσου και λοιπών ενδιαφεροµένων. Με επιστολή του Προέδρου της Οµοσπονδίας Γιώργου Γάγαλη και του Γενικού Γραµµατέα Ευάγγελου Γαλάνη, η οποία απευθύνεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών η ΠΕΣΕ∆Ε διαµαρτύρεται εντόνως και εγκαλεί το Υπουργείο για απαράδεκτες, αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες µε πρόσχηµα την δήθεν ανάγκη κατεπείγοντος για την σύναψη Σύµβασης µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την εκτέλεση του έργου: προϋπολογισµού µελέτης 4.500.000,00 €. Απαιτώντας να πραγµατοποιηθεί ανοικτός δηµόσιος αδιάβλητος διαγωνισµός χωρίς αποκλεισµούς, η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε αναφέρεται στην απόφαση του γ.γ. ∆ηµόσιας Τάξης και αποδοµεί το επιχείρηµα του κατεπείγοντος σηµειώνοντας ότι η σύντµηση του απαιτούµενου χρόνου δηµοπράτησης είναι ελαχίστη. «Η επίµαχη διακήρυξη του έργου δηµοσιεύτηκε στις 8/2/2017, άρα εάν η διαδικασία ήταν ανοικτή ο διαγωνισµός θα διεξαγόταν στις 8/3/2017, ενώ

τώρα µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης – κατ’ ουσίαν ανάθεσης, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2017». Υπενθυµίζοντας ότι µε την ίδια διαδικασία και την επίκληση του κατεπείγοντος το 2015 το Υπουργείο Εσωτερικών «δηµοπράτησε» 5 έργα στις νήσους Κω, Λέρο, Χίο, Σάµο και Λέσβο συνολικού προϋπολογισµού άνω των 10.000.000 ευρώ, στην επιστολή σηµειώνεται ότι όπως και τις προηγούµενες φορές «οι προσκλήσεις έγιναν σε συγκεκριµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις µε έδρα κατά βάση τον Νοµό Αττικής την ώρα που στην περιφέρεια ∆ωδεκανήσου δραστηριοποιούνται πολλές αξιόλογες και µε µεγάλη εµπειρία κατασκευαστικές εταιρίες» Καταλήγοντας, η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε ζητά από το Υπουργείο αφενός να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισµό και αφετέρου να την ενηµερώσει και να δηµοσιεύσει τα κριτήρια που πληρούν οι προσκληθείσες επιχειρήσεις. «Σε εργοληπτικές εταιρίες των Αθηνών η κατασκευή του hot spot στην Κω» Το θέµα έχει πάρει διαστάσεις και σε τοπικό επίπεδο καθώς σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της


24

Εργοληπτικόν βήµα

Ροδιακής εφηµερίδας «δηµοκρατική», υπό τον τίτλο «Σε εργοληπτικές εταιρίες των Αθηνών κατασκευή του hot spot στην Κω», επισηµαίνει ότι η κυβέρνηση αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις αλλά και για τις τοπικές εργοληπτικές εταιρίες προχωρά σε επιλογή προεπιλεγµένων εταιριών µε έδρα το νοµό Αττικής.

ΘΕΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Πάγια τακτική η επίκληση του κατεπείγοντος Φωτογραφική εύνοια σε «ειδικούς» κατασκευαστές µε «πείρα» στην προµήθεια οικίσκων και κατασκευή έργων σε hot spot. Κατόπιν αυτού η ΠΕΣΕ∆Ε προσανατολίζεται να αιτηθεί στον Υπουργό Υποδοµών τον εµπλουτισµό του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων µε µια νέα κατηγορία έργων: του “ειδικού’’ στην ανάληψη έργων Hot Spot ! Την έντονη αντίδραση της ΠΕΣΕ∆Ε προκάλεσε επίσης, η διακήρυξη µε την οποία το Υπουργείο Παιδείας προκήρυξε διαγωνισµό για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 30 προκατασκευασµένων µονάδων σε δοµές φιλοξενίας προσφύγων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών - προσφύγων προσχολικής ηλικίας» προϋπολογισµού 2.624.028,00€. Η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε µε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων, την οποία κοινοποιεί και στον Υπουργό & Μεταφορών,

καταγγέλλει τις φωτογραφικές προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου καθώς παραβιάζουν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της αναλογικότητας και νοθεύουν ευθέως τον ανταγωνισµό προκειµένου να ευνοηθούν συγκεκριµένες εταιρίες. Απαιτώντας και σε αυτή την περίπτωση την τροποποίηση της διακήρυξης και την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού χωρίς αποκλεισµούς, η ΠΕΣΕ∆Ε τονίζει ότι «είναι αδιανόητο, στην εποχή που όλοι διατείνονται για την ανάγκη για διαφάνεια

στα ∆ηµόσια Έργα & Προµήθειες και εν γένει στην ∆ηµόσια ζωή, το Υπουργείο Παιδείας να πρωτοστατεί σε τέτοιες διαβλητές διαδικασίες». Καταγγέλλει δε ότι το Υπουργείο «δηµοπρατεί το έργο ως προµήθεια – υπηρεσία, προκειµένου να αποφύγει τις αυστηρές διατάξεις περί «∆ηµόσιων Έργων» και εισάγει στις προϋποθέσεις για την συµµετοχή στον διαγωνισµό (και µάλιστα επί ποινή αποκλεισµού), ο υποψήφιος να έχει εκτελέσει τα τελευταία τρία χρόνια, έργο τουλάχιστον του 50% του µεγέθους του δηµοπρατούµενου και (το κερασάκι στην τούρτα) που να αφορά «την προµήθεια οικίσκων και κατασκευή έργων σε κέντρα εγκατάστασης προσφύγων (hot spot)». Το Τµήµα Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής του Υπουργείου Παιδείας, απαντώντας στην διαµαρτυρία της ΠΕΣΕ∆Ε κάνει λόγο για αβάσιµους ισχυρισµούς και ισχυρίζεται ότι στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όσες εταιρίες ενδιαφέρονται χωρίς αποκλεισµούς.


26

Εργοληπτικόν βήµα

Μηχανή απορρόφησης εκατοµµυρίων στις πλάτες των προσφύγων Η “ανάθεση” της κατασκευής προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στη νήσο Κω σε συγκεκριµένες εταιρίες των Αθηνών µε την επίκληση του κατεπείγοντος από την Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός µέλους του ΣΑΤΕ του ∆ηµήτρη Κρούσκου, ο οποίος προέβη σε µια σειρά ενεργειών προκειµένου να επιτευχθεί η «αναβολή και η µαταίωση της αισχρής αυτής διαδικασίας». Ο καταγγελτικός λόγος του κ. Κρούσκου έρχεται να ενισχύσει την έντονη αντίδραση της ΠΕΣΕ∆Ε σε τέτοιου είδους φαινόµενα. Στην επικοινωνία που είχαµε µαζί του, µας ενηµέρωσε για τις προσπάθειές του και τις επιστολές που απέστειλε στην Πολιτεία και στους τοπικούς φορείς χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσµα. Η θέση του κ. Κρούσκου συνοψίζεται στα εξής: «Το καλοκαίρι του 2015 όταν το λιµάνι της Κω είχε γεµίσει από πρόσφυγες θα µπορούσες να δικαιολογήσεις έκτακτες διαδικασίες για να προσφέρεις τα ελάχιστα στους δυστυχείς. Σήµερα όµως οι ροές έχουν πρακτικά µηδενιστεί και µπορείς άνετα να σχεδιάσεις την επιστροφή στην Τουρκία αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο. Αντί αυτού στις πλάτες τους και µε Ευρωπαϊκά κονδύλια αποφασίζεις να στήσεις µια µηχανή απορρόφησης εκατοµµυρίων. Και το κάνεις απροκάλυπτα, χωρίς ντροπή µε τρόπο τόσο προκλητικό που σε κάποιους προκαλεί τρόµο και σε άλλους οργή. Ανήκουµε στην δεύτερη κατηγορία και αισθανόµαστε βαθύτατα προσβεβληµένοι γιατί τέτοιες πρακτικές συµβαίνουν σε Ευρωπαϊκή χώρα από µια αριστερή κυβέρνηση». Κρούσκος ∆ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μ.Sc Αξίζει ωστόσο να διαβάσουµε την τελευταία επιστολή του κ. Κρούσκου προς τoν Πρόεδρο και τα µέλη του ΣΑΤΕ:

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ : ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Προς: Πρόεδρο ΣΑΤΕ Μέλη ΣΑΤΕ Αθήνα 15/02/2017

Με την παρούσα επιθυµούµε να συγχαρούµε και εγγράφως τις εννέα (09) εργοληπτικές εταιρείες που κρίθηκαν ότι διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου (Προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στη Νήσο Κω) κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο µέσα στα τεχνοοικονοµικά, χρονικά και λοιπά δεδοµένα του έργου. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο µετά από επτά (07) χρόνια οικονοµικού πολέµου να αναπτύσσονται εταιρείες και να καθίστανται ανταγωνιστικές επιδιώκοντας την αριστεία. Έτσι διαπιστώνουµε ότι και οι προσπάθειες του συνδέσµου µας πιάνουν τόπο αφού επτά (07) από τις παραπάνω εταιρείες ανήκουν στο σύνδεσµό µας. Η τελετή απονοµής των βραβείων έλαβε χώρα την Τρίτη στις 14:00 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη… Η δική µας εταιρεία και δύο (02) ακόµη θέλησαν να παρακολουθήσουν την τελετή χωρίς δυστυχώς να έχουν σχετική πρόσκληση. Πρόθεσή µας ήταν να αποκοµίσουµε εµπειρίες έτσι ώστε και εµείς να οδηγηθούµε κάποια στιγµή στην ελίτ των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. Οι αγνές µας προθέσεις δεν εκτιµήθηκαν δεόντως µε αποτέλεσµα γύρω στις 16:30 να οδηγηθούµε συνοδεία Αστυνοµικών οργάνων εκτός του χώρου του Υπουργείου. Έτσι δυστυχώς δεν µπορέσαµε να γίνουµε µάρτυρες της απονοµής του βραβείου αριστείας στην εταιρεία που προφανώς αναδείχθηκε µειοδότης ή καλύτερα στην πρώτη µεταξύ ίσων. Μετά τα όσα έλαβαν χώρα διαπιστώσαµε ότι προφανώς κάναµε λάθος θεωρώντας τη συµµετοχή µας στο σύνδεσµο ανώφελη και ζητάµε συγγνώµη γι΄αυτό. Ειδικά, αφού δύο (02) από τους συναδέλφους αποτελούν µέλη του ∆.Σ. του Συνδέσµου µας θεωρούµε και τη δική µας συµµετοχή προφανώς προσεχώς επωφελή. Τελειώνοντας, παρακαλούµε πολύ τον Σύνδεσµο όπως αιτηθεί τα πρακτικά της ωραίας αυτής τελετής και τα κοινοποιήσει σε όλους µας. Αναµένουµε την επόµενη φαντασµαγορική τελετή και παρακαλούµε για την άµεση ανάρτηση του παρόντος. ∆ηµήτριος Κρούσκος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Sc. Υ.Γ. Ειδική µνεία στο συνάδελφο που αν και εκλήθη δεν παρέστη για την παραλαβή του βραβείου του.


27

Εργοληπτικόν βήµα

Το «Προσφυγικό» όχι ως Business... αλλά ως ένα βαθιά ανθρώπινο δράµα Εργολήπτης - Ε∆Ε µέλος της ΠΕΣΕ∆Ε φιλοξένησε Σύριους µετανάστες Μπορεί το «προσφυγικό» να αντιµετωπίζεται από κάποιους όπως είδαµε, ως business as usual, για έναν Εργολήπτη-Ε∆Ε µέλος της ΠΕΣΕ∆Ε όµως, το προσφυγικό δράµα δεν είναι προς εκµετάλλευση. Ο Άρης Παπαγιαννόπουλος, µέλος του ΣΠΕ∆Ε Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος µε τον συνδυασµό «ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ», φιλοξένησε για 8 µήνες ένα ζευγάρι Σύριων µεταναστών και τα παιδιά τους (συνολικά 5 άτοµα) µέχρι την στιγµή που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό τους προορισµό, την Γερµανία. «Ο λόγος ήταν πρωτίστως πατριωτικός» µας είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι κάθε ένας από εµάς είναι πρεσβευτής της Ελλάδας και των ιδανικών που πρεσβεύει ο πολιτισµός της. Έχοντας τη σύµφωνη γνώµη της συζύγου και των δύο µικρών παιδιών του, άνοιξε το σπίτι του στους ανθρώπους που του έδειξαν οι ΜΚΟ, µοιράστηκε µαζί τους τα πάντα και κατάφερε να ξεπεράσει το φόβο για τους «άγνωστους» αυτούς ανθρώπους αναλογιζόµενος ότι αυτοί φοβούνται περισσότερο. Στην ερώτηση εάν θα το ξαναέκανε απάντησε χωρίς δισταγµό: Ναι και είπε πως µέσα σε αυτό το διάστηµα οι δύο οικογένειες και κυρίως τα παιδιά τους κατάφεραν και δηµιούργησαν ουσιαστικές φιλικές σχέσεις, τις οποίες διατηρούν µέχρι και σήµερα. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι Εργολήπτης ∆ηµοσίων ΄Έργων, ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ και δίνει καθηµερινά τη µάχη της επιβίωσης σε ένα πολύ δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον. «Όπου υπάρχει δίληµµα επιλέγω πάντα τον φαινοµενικά δύσκολο δρόµο» µας είπε και πρόσθεσε ότι «το προσφυγικό ζήτηµα µας ακούµπησε όλους ως οικογένεια». Είναι υποχρέωσή µας να δώσουµε έστω και το ελάχιστο .εάν µπορούµε να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας, κατέληξε και µας έδειξε εµπράκτως ότι υπάρχει πάντα και ο άλλος δρόµος…Ο δρόµος όχι της µπίζνας αλλά αυτός της Αλληλεγγύης και της Συµµετοχής.

Ο Άρης Παπαγιαννόπουλος, και το ζευγάρι των Συρίων µε τα παιδιά τους.


28

Εργοληπτικόν βήµα

19η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων ΠΕΣΕ∆Ε Κατασκευές: Μικροµεσαίοι στην κλίνη του Προκρούστη «Μικροµεσαίοι στην κλίνη του Προκρούστη» µε αυτό τον τίτλο, ο οποίος αντικατοπτρίζει την ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνουν οι µικρές και µεσαίες κατασκευαστικές εταιρίες, πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερα µεγάλη συµµετοχή στα Χανιά τον ∆εκέµβριο, η 19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προεδρείων της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε).

ΘΕΜΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕUROPA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΠΕ ΧΑΛΚΟΡ ΜΑΣΤΟΡΑΣ LIFT OLEFINI KNAUF INSULATION ROYAL PAINTS SET POINT ZINCOMETAL

Βασικό συµπέρασµα της Συνδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν όλα τα σοβαρά ζητήµατα που αφορούν στα δηµόσια έργα σε σχέση µε τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, ήταν το γεγονός ότι αναθεωρείται πλήρως το περιβάλλον των δηµοσίων έργων και ο τρόπος εξάσκησης του επαγγέλµατος των εργοληπτών, δυστυχώς όχι προς όφελος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Από τη µια οι υπερβολικές εκπτώσεις, από την άλλη το πρόβληµα που δηµιουργείται γύρω από την παροχή εγγυοδοσίας από το νεοσύστατο ΤΜΕ∆Ε, η κατάργηση των κάτω ορίων στις δηµοπρασίες και οι διαγωνισµοί µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος που βάζουν στο παιχνίδι τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες, ακόµη και αυτές του εξωτερικού, οι αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΦΚΑ, δηµιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό για τους µικρούς και µεσαίους της κατασκευής. Την ίδια ώρα, ο νέος νόµος µε τις ασάφειες και τα κενά του, έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα αβεβαιότητας γύρω από την δηµοπράτηση των έργων ακόµη και στις αρµόδιες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις που σηµειώνονται να οδηγούν ακόµη περισσότερες εταιρίες σε οικονοµικό αδιέξοδο και αφανισµό. Ταυτόχρονα, οι πολύ σηµαντικές αλ-

λαγές που αναµένονται µε το επερχόµενο νοµοσχέδιο που θα αφορά στα Μητρώα, (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) φαίνεται πως θα δηµιουργήσουν νέο κοµφούζιο. Και αυτό διότι οι λεπτοµέρειες για µια σειρά θεµάτων, όπως το πώς θα εγγράφονται οι εργολήπτες δηµοσίων έργων, τάξεις, κατηγορίες απαιτήσεις κ.α., παραπέµπονται σε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο θα εκδοθεί µέχρι και 8 µήνες µετά την ψήφιση του σχετικού νόµου. Την αβεβαιότητα και µάλιστα επί µακρό χρονικό διάστηµα καθώς και την πλήρη αναθεώρηση του τρόπου εξάσκησης του επαγγέλµατος των εργοληπτών, περιέγραψε παραθέτοντας µια σειρά στοιχείων ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε Γιώργος Γάγαλης. «στις 8/8ου ψηφίστηκε ο Νόµος περί προσαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως όλοι έχουµε δει επακολούθησε ένα τεράστιο κενό, µια και πλήθος συµπληρωµατικών διατάξεων απαιτούνται και ήδη καθορίζονται µέσα στο Νόµο ότι θα εκδοθεί η τάδε Υπουργική Απόφαση, θα εκδοθεί η τάδε Εγκύκλιος, θα, θα, θα, εν πάση περιπτώσει αυτά αθροίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ σε περίπου 45 υποχρεωτικά εκδοτέες Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες ακόµη δεν υπάρχουν Όπως θα δείτε, επίσης, έχουν ήδη εκδοθεί τρία ΦΕΚ τα οποία περιλαµβάνουν διορθώσεις του Νόµου….., όλα αυτά έχουν δηµιουργήσει ένα κενό το οποίο, δηµιούργησε και δηµιουργεί ένα κοµφούζιο που όλοι βιώνουµε» Από το βήµα της Συνδιάσκεψης ο κ. Γάγαλης αναφέρθηκε αναλυτικά και στο επερχόµενο νοµοσχέδιο για τα Μητρώα, επισηµαίνοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ασάφεια τουλάχιστον για ένα διάστηµα 6-7 µηνών µε νόµους που δεν θα ξέρουν οι Υπηρεσίες πώς να εφαρµόσουν. Προκειµένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να εκδοθούν εγκύκλιοι και ∆ιατάγµατα, ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε εκτίµησε ότι θα


29

Εργοληπτικόν βήµα περάσει τουλάχιστον ενάµισης χρόνος αβεβαιότητας, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τους µικροµεσαίους του χώρου. Ενός χώρου που έχει συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον 50%. Θέτοντας τα θέµατα της ατζέντας ο κ. Γάγαλης έκανε σαφές ότι στόχος της Οµοσπονδίας είναι να βρίσκεται κοντά στην Πολιτεία µε προτάσεις και εποικοδοµητική κριτική προκειµένου να επιλυθούν τα όσα προβλήµατα δηµιουργούνται µε τα καινούργια νοµοθετήµατα της κυβέρνησης: Ξεκαθάρισε δε ότι η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε δεν επιδιώκει να εισπράξει «χειροκρότηµα» αλλά να αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα όπως διαµορφώνεται µε τα νέα δεδοµένα και αυτό γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τον σκόπελο των προβληµάτων που συσσωρεύονται καθηµερινά. «Εµείς από την πλευρά µας προσπαθούµε να είµαστε κοντά στην πολιτεία, εγώ έχω δεχθεί και κριτική γι’ αυτό αλλά θα συνεχίσω να το κάνω γιατί δεν θεωρώ ότι είµαστε εχθροί της πολιτείας, της κάθε πολιτείας….Ο ρόλος των επαγγελµατικών οργανώσεων σαν τη δική µας είναι να επιδιώκουν τη συνεργασία προς επίλυση των προβληµάτων. Εµείς κάνουµε τις προτάσεις µας, τώρα επί παραδείγµατι έχουµε µία αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση για το θέµα των υπερβολικών εκπτώσεων, πιθανώς να µην είναι τόσο λαοφιλής, να µην εισπράξουµε το χειροκρότηµα, πιστεύουµε όµως ότι είναι µία καλή βάση συνεννόησης µε την κεντρική διοίκηση». Γενική άποψη της συνδιάσκεψης

Την Συνδιάσκεψη των Προεδρείων της ΠΕΣΕ∆Ε παρακολούθησαν και τοποθετήθηκαν σε µια σειρά θεµάτων της αρµοδιότητάς τους ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Αντώνης Κοτσώνης και η Νοµική Σύµβουλος του Υπουργού Κωνσταντίνα Γκόλια . Από το βήµα της Συνδιάσκεψης ο κ. Κοτσώνης τοποθετήθηκε, µεταξύ άλλων, στο σοβαρό ζήτηµα των υπερβολικών εκπτώσεων σηµειώνοντας ότι συνιστά ουσιαστικό θέµα για την επιβίωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Επισηµαίνοντας ότι η καλύτερη πρόταση που έχει κατατεθεί µέχρι τώρα είναι αυτή της ΠΕΣΕ∆Ε, ο κ. Κοτσώνης διαβεβαίωσε ότι οι οµάδες εργασίας του Υπουργείου εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση για την επίλυση του θέµατος. Παράλληλα αναφέρθηκε σε µια σειρά θεµάτων που προκύπτουν από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο εκτιµώντας ότι µέσα στο 2017 ο νέος νόµος θα µπορεί να τεθεί πλήρως σε εφαρµογή. Υπογράµµισε ότι σύντοµα οι διαγωνισµοί θα είναι ηλεκτρονικοί και σε αυτούς «θα κατεβαίνουν οι πάντες µε τις ίδιες προϋποθέσεις, ακόµη και ξένες εταιρίες». Από την πλευρά της η κ. Γκόλια χαρακτήρισε το Ν4412/2016 ως νόµο πρόκληση καθώς ήρθε «στη χειρότερη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας, αλλά και για τον τεχνικό κόσµο, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα δεινό οικονοµικό περιβάλλον». Επισηµαίνοντας ότι επιθυµία και επιδίωξη όλων είναι η µικροµε-


30

Εργοληπτικόν βήµα σαία εργοληπτική εταιρία να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης, η κ. Γκόλια αναφέρθηκε σε µια σειρά νοµικών θεµάτων και κατέθεσε ως επιτυχία της διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την µη κατάργηση των Μητρώων, αλλά και το ότι οι διακηρύξεις δεν θα είναι ανεξάρτητες προϋπολογισµού. Σηµείωσε επίσης ότι «διατηρήθηκε η έννοια του δηµόσιου έργου». Χαιρετισµό στη Συνδιάσκεψη της ΠΕΣΕ∆Ε απεύθυνε και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης. Στην τοποθέτησή του ο κ. Παπαδεράκης εµφανίστηκε αισιόδοξος ενηµερώνοντας για πρώτη φορά, όπως είπε, ότι µε βάση τα στοιχεία του ΚΗΜ∆ΗΣ οι συµβάσεις δηµοσίων έργων που υπογράφησαν µέσα στο 2016 ήταν πενταπλάσιες από αυτές του 2015. Αναφερόµενος στη νέα ενιαία ψηφιακή αγορά που δηµιουργείται (ηλεκτρονική πλατφόρµα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας των διαγωνισµών) µίλησε για σηµαντική πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας χρειάζεται «ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων, µέσα από τη δηµιουργία συνεργειών αξιόπιστων σχηµάτων για να µπορέσουµε να έχουµε έργα δηµόσια και µελέτες δηµοσίων έργων, ωφέλιµες, αποτελεσµατικές και µε καλύτερη σχέση, αυτό που λέµε value for money, κόστος οφέλους για την εθνική µας οικονοµία». Ενηµέρωσε επίσης, ότι το έργο της παραµετροποίησης του ΕΣΗ∆ΗΣ, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης «ούτως ώστε τον Απρίλη του ’17 να έχουµε και την ένταξη των διαγωνισµών των δηµοσίων έργων και των µελετών για τα δηµόσια έργα πάνω από 60.000 µέσα στο ηλε-

κτρονικό σύστηµα». Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε ο κ. Παπαδεράκης «ως Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως Υπουργείο Οικονοµίας που έχουµε την ευθύνη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος, βρισκόµαστε σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, θα κάνουµε τα πάντα, ώστε και να ανταποκριθούµε µε επάρκεια αλλά και να υποστηρίξουµε σε οτιδήποτε και τους εργολήπτες και τις αναθέτουσες αρχές, για να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε έχουµε καλέσει και την ΠΕΣΕ∆Ε επίσηµα να δηµιουργηθεί ένα help desk, να το υποστηρίξουµε, ούτως ώστε να δίνει πληροφόρηση στα µέλη της».Θέµατα που αφορούν στο νέο ΤΜΕ∆Ε (Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων) ανέλυσε από το βήµα της Συνδιάσκεψης ο Πρόεδρος του Ταµείου Κωνσταντίνος Μακέδος υπογραµµίζοντας ότι το σοβαρό θέµα της Εγγυοδοσίας παραµένει στο νέο φορέα. Σε επίπεδο πληροφόρησης ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε σε θέµατα ασφάλισης σηµειώνοντας ότι «οι εισφορές θα καταβάλλονται θεωρητικώς και πρακτικώς σε µηνιαία βάση, στην πρώτη λειτουργία του Νόµου µε βάση τα εισοδήµατα του ’15 που στη συνέχεια θα συµψηφιστούν και θα γίνουν µε τα πραγµατικά του ’16». Υπογραµµίζοντας ότι «το ποσοστό των εισφορών είναι στο 37,85, στο 38%, το οποίο αναλύεται 20% στην κύρια σύνταξη, 6,75 στην υγεία, 7% επικουρικό, 4% εφάπαξ παροχή», ενηµέρωσε για την προσπάθεια που έγινε από όλες τις πλευρές, όπως είπε, «το κοµµάτι της επικούρισης και το κοµµάτι της εφάπαξ παροχής να µετεξελιχθεί σε Επαγγελµατικό Ταµείο για τους επιστήµονες που µετείχαν στο πρώην ΕΤΑΑ».

ΘΕΜΑ

Απο αριστερά: Μ. Καλογρίδης Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Χανίων, Γ. Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε, Κων/νος Μακέδος Πρόεδρος ΤΜΕ∆Ε, Τ.Γακίδης Νοµικός Σύµβουλος ΠΕΣΕ∆Ε.


32

Εργοληπτικόν βήµα

Γ. Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε, Μ. Καλογρίδης Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Χανίων

Από αριστερά: Αντώνης Κοτσώνης Πρόεδρος Σ.∆.Ε. Υπ. Υποδοµών & Μεταφορών, Κων/να Γκόλια Νοµική Σύµβουλος Υπ. Υποδοµών & Μεταφορών.

Κύκλο σεµιναρίων για τη χρήση της πλατφόρµας των ηλεκτρονικών διαγωνισµών του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. πραγµατοποιεί για όλα τα ταµιακά ενήµερα Μέλη των Συνδέσµων της η ΠΕΣΕ∆Ε. Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλεδιασκέψεων της ΠΕΣΕ∆Ε, µε δυνατότητα «real time» δοκιµών από τους συµµετέχοντες, σε πραγµατικές συνθήκες υποβολής προσφοράς στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις αιτήσεις συµµετοχής, οι οποίες µπορούν να υποβάλλονται µέσα από την ιστοσελίδα της ΠΕΣΕ∆Ε.

ΘΕΜΑ

Στιγµιότυπα από την συνδιάσκεψη.

∆υστυχώς, είπε ο κ. Μακέδος η διαπραγµάτευση καθυστερεί ενώ εξέφρασε την ελπίδα µε τη λειτουργία του νέου ΤΜΕ∆Ε να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες προκειµένου να περάσει αυτό το κοµµάτι στο νέο φορέα. Αναφορικά µε τη λειτουργία του Ταµείου ο κ. Μακέδος αναγνώρισε την ύπαρξη γραφειοκρατικών προβληµάτων, τα οποία όµως όπως είπε δεν είναι ανυπέρβλητα και κατέληξε σηµειώνοντας ότι «στην πρώτη φάση λειτουργίας του Ταµείου τα Περιφερειακά Γραφεία και οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΤΣΜΕ∆Ε θα λειτουργούν ως Περιφερειακά Τµήµατα του ΕΦΚΑ, αλλά θα

συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους εργολήπτες ως αναφορά το θέµα της εγγυοδοσίας µέχρι να αναβαθµιστούν οι ηλεκτρονικές µας υπηρεσίες και η εγγυοδοσία να είναι κάτι εντελώς ηλεκτρονικό που θα απαιτεί µόνο κανείς να πάρει το σώµα της εγγυητικής για να πάει να τα καταθέσει». Τέλος, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης ο Νοµικός Σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε Τάσος Γακίδης, παρουσίασε το Ν. 4412/2016 αναλύοντας µια σειρά άρθρων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων.


34

Εργοληπτικόν βήµα

Άµεσες αποφάσεις χωρίς κόστος για πραγµατική ανάπτυξη Του Γιώργου Στασινού, Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

Για να γίνει το 2017 καλύτερο από τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης, υπάρχει µόνο ένας δρόµος: Αληθινή, Πραγµατική Ανάπτυξη. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ που να σχετίζεται µε πραγµατικά παραγωγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Μόνο µε ένα τέτοιο σοκ θα µπορέσουµε να υπερβούµε το σοκ που ήδη ζούµε από τις απίστευτες, πρωτόγνωρες και αναποτελεσµατικές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που µας επιβλήθηκαν µε το «έτσι θέλω». Ο χρόνος για την επιβίωση επαγγελµάτων σχετιζοµένων µε την ανάπτυξη της χώρας τελειώνει και δυστυχώς φαίνεται ότι κανέναν κυβερνώντα δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Φως µπορούµε να δούµε µόνο αν εφαρµοστούν άµεσα οι παρακάτω προτάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων, δεν έχουν κάποιο κόστος. 1. Άµεση ενεργοποίηση νέων προγραµµάτων ΕΣΠΑ, ιδίως όπως το «Εξοικονοµώ» και άλλα εξοικονόµησης ενέργειας. 2. Νέα πρόσκληση για νεοφυείς επιχειρήσεις στην οποία να µπορούν να ενταχθούν οι µηχανικοί, αφού στην πρόσφατη πρόσκληση δεν επιτρέπονταν. 3. Προσκλήσεις εντός του 2017 για ένταξη έργων για το 70% του προϋπολογισµού του Νέου ΕΣΠΑ και ένταξη έργων που αντιστοιχούν στο 50% του προϋπολογισµού. 4. Άµεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών. 5. Άµεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου µε όλα τα στοιχεία και σχέδια κάθε οικοδοµής στην πα-

ρούσα πραγµατική τους κατάσταση, ώστε κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα. 6. Άµεση θεσµοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγµατικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. Αν η κυβέρνηση θέλει νέες χρήσεις γης, να τις φέρει τώρα για θεσµοθέτηση. Η χώρα δεν µπορεί να παραµένει στις προβλέψεις του 1987. 7. ∆ιασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσµοθετηθούν µε την κωδικοποίηση των ∆ΟΥ και του Υπουργείου Οικονοµικών και πλήρης αντιστοίχισή τους, ώστε να µην υπάρχει περιθώριο «ερµηνειών» από τις υπηρεσίες. 8. Μεταφορά όλων των δεδοµένων δόµησης, χρήσεων γης και θεσµικών γραµµών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ) σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα, βασισµένο στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηµατολογίου, ώστε να δηµιουργηθεί ένας και µόνο ψηφιακός χάρτης «πάνω στον οποίο θα ξέρουµε ποιος µπορεί να κάνει τί και που». 9. Ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ευθύνη ελεύθερου επαγγελµατία µηχανικού. 10. Ηλεκτρονική αδειοδότηση λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. 11. Κίνητρα σε πολίτες εκτός ΕΕ για αγορά κατοικίας όπως η χορήγηση visa, µε βάση το µοντέλο της Πορτογαλίας. 12. Κίνητρα αγοράς κατοικίας από Έλληνες µετανάστες µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό φόρο. 13. Θεσµοθέτηση της Τράπεζας Γης, ενός θεσµού που µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος θα µπορούν να γίνονται πράξεις όπως: η αγορά συντελεστή δόµησης για οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται για 30 χρόνια, αγορά συντελεστή δόµησης σε αντικειµενικά καθορισµένες ζώνες υποδοχής, ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισµό οικοδοµικών συνεταιρισµών, χρηµατοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων των διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους της αγοράς συντελεστή των ίδιων των διατηρητέων. 14. Αξιοποίηση παλιών στρατοπέδων που βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό, όχι προς την πλευρά


35

Εργοληπτικόν βήµα της οικοδόµησης, αλλά προς την πλευρά της δηµιουργίας πράσινων πνευµόνων µέσα στις πόλεις. Αυτό µπορεί να γίνει µε αξιοποίηση του εργαλείου της Τράπεζας Γης και της µεταφοράς συντελεστή εκτάσεων παλαιών στρατοπέδων σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού. 15. Κίνητρα χρηµατοδότησης από επενδυτές των οικοδοµικών συνεταιρισµών που θα πρέπει άµεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση της πρόσφατης νοµοθεσίας του Ν.4280/2014. Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρµογή του Ν. 4280/2014 και εφαρµογή των διαδικασιών µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος. 16. Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ανάθεσης µελετών και δηµοσίων έργων µε περιορισµό του ποσοστού έκπτωσης µε βάση δυναµικό αλγόριθµο, ώστε να µην µπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Ο δυναµικός αλγόριθµος θα περιλαµβάνει το πραγµατικό κόστος (το οποίο θα προέρχεται από τιµές παρατηρητηρίου), από τις προσφορές των διαγωνιζοµένων και ενδεχοµένως και από άλλους παράγοντες. Αυτός ο δυναµικός (µη σταθερός) αλγόριθµος θα δίνει την µέγιστη έκπτωση πέρα από την οποία δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

17. Μείωση των σταδίων των προδικαστικών και δικαστικών προσφυγών και παράλληλα δυνατότητα εξέλιξης των διαγωνισµών όταν παρέρχεται ένα διάστηµα, µε την υποχρέωση να εφαρµοστούν οι όποιες αποφάσεις εκδοθούν από τα δικαστήρια. Πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα σε δικαστήρια που αποφασίζουν για µελέτες και έργα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ώστε να µην χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι. 18. Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχηµένο πρότυπο των ελεγκτών δόµησης, καταπολεµώντας έτσι τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. 19. Να υπάρξει άµεσα νοµοθετική πρόβλεψη που θα επιτρέπει στους ελεύθερους επαγγελµατίες ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς να παρακολουθούν την υλοποίηση δηµοτικών έργων και να συµβάλλουν στην ωρίµαση των έργων, όπου δεν µπορεί να γίνει από δηµοσίους υπαλλήλους, µε επιλογή που θα γίνεται αντικειµενικά µέσω ηλεκτρονικού µητρώου. 20. Άµεση θεσµοθέτηση του Χωροταξικού Τουρισµού στη βάση αυτού του 2013.


36

Εργοληπτικόν βήµα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Οι µικροµεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στο κεντρικό ΤΕΕ Κλαδική φωνή απέκτησαν για πρώτη φορά στο κεντρικό ΤΕΕ οι µικροµεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα των εκλογών που πραγµατοποιήθηκαν στις 20 Νοεµβρίου για την κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ» έδωσαν στους Μηχανικούς της Κατασκευής 478 ψήφους (1,54%) και την 14η θέση µεταξύ 21 παρατάξεων. Μαρία Τσιοµπάνου, Αντιπρόεδρος Β΄ΠΕΣΕ∆Ε εκλεγµένη στην κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ µε το συνδυασµό«ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» Γιάννης Αποστολίδης, Γ.Γ. ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας, υποψήφιος µε το συνδυασµό«ΤΕΕ υπό κατασκευή Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ»

Π

ρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευπρόσωπο και αξιοπρεπές αποτέλεσµα ιδιαιτέρως εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνδυασµός «ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» ξεκίνησε µόλις έναν µήνα πριν από τις εκλογές, ως ένα νεοσύστατο αµιγώς "κλαδικό" ψηφοδέλτιο. Μοναδικός στόχος του συνδυασµού ήταν και είναι η επάξια εκπροσώπηση όλων όσοι εµπλέκονται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων, Κατασκευαστές - Μελετητές Επιβλέποντες Μηχανικούς και Εργαζόµενους. Χωρίς πολιτική ή άλλη στήριξη οι Μηχανικοί της Κατασκευής έδωσαν την «µάχη του σταυρού» µέσα σε ένα ιδιαιτέρως πολωµένο κλίµα, το οποίο οι µεγάλες παρατάξεις µετέτρεψαν σε πολιτική σύγκρουση. Με 2 έδρες, (1 στην Κεντρική Μακεδονία και 1 στην ∆υτική Μακεδονία) οι µικροµεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να αποκτήσουν τη δική τους κλαδική φωνή. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι συγκέντρωσαν καλύτερα ποσοστά από πολλούς, παλαιότερους και πολύ περισσότερο αναγνωρίσιµους συνδυασµούς, όπως οι "ΑΚΜΗ", "επί τω έργω" (ΣΑΤΕ) κ.α. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι κατά τόπους, τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά καλά, όπως στην Καρδίτσα (45 ψήφοι 13,60% 2η δύναµη στον Νοµό), την ∆υτική Μακεδονία (59 ψήφοι 5,23% 5η δύναµη), την Θεσσαλονίκη (206 ψήφοι 4,34% 7η δύναµη). Ενθαρρυντική ήταν ακόµη και η συµµετοχή στην ∆υτική Ελλάδα (30 ψήφοι) και στην Θράκη (25 ψήφοι). Απευθυνόµενους στους συνυποψήφιους και συναδέλφους του ο επικεφαλής του συνδυασµού και πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γιώργος Γάγαλης αφού επισήµανε τη σηµασία του εγχειρήµατος που πραγµατοποιήθηκε έξω από κάθε πολιτική σκοπιµότητα και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, επανέλαβε την ανάγκη το ΤΕΕ να πάψει να είναι αµήχανος θεατής των εξελίξεων και η Κατασκευή να πάρει τη θέση που της ανήκει στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάταση, µέσα σε συνθήκες ευνοµούµενης και σύγχρονης Πολιτείας, µε ισονοµία, αξιοκρατία και ισοπολιτεία. Καταλήγοντας ο κ. Γάγαλης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για τον αγώνα που δώσατε και τον πολύτιµο χρόνο που αφιερώσατε. Νοµίζω ότι στο µέλλον θα δικαιωθεί η επιλογή µας και οι επόµενοι συνάδελφοι που θα διεκδικήσουν µε αυτό το ψηφοδέλτιο την εκπροσώπηση των µικροµεσαίων της κατασκευής στο ΤΕΕ, θα βρουν τον δρόµο ανοικτό, χάρη στην προσπάθειά όλων µας».


37

Εργοληπτικόν βήµα

Κων/ντινος Κρέσπης υποψήφιος του συνδυασµού «ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ»

• ∆υναµικό παρών των Μηχανικών στις εκλογές του ΤΕΕ Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συµµετοχή των διπλωµατούχων µηχανικών της χώρας στις εκλογές του ΤΕΕ για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης της επόµενης τριετίας. Συνολικά στις κάλπες προσήλθαν 32978 µηχανικοί, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 31046, ενώ βρέθηκαν 824 άκυρα και 1108 λευκά ψηφοδέλτια. Βάσει των τελικών αποτελεσµάτων, πρώτη δύναµη ανακηρύχθηκε εκ νέου η ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών (∆ΚΜ), µε επικεφαλής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό και ποσοστό 27,90%. Σχολιάζοντας την αυξηµένη συµµετοχή ο κ. Στασινός έκανε λόγο για «µήνυµα ευθύνης και προοπτικής από τον τεχνικό κόσµο της χώρας προς την κοινωνία» και µάλιστα «σε µια εποχή που τα άτοµα αποµακρύνονται από τις συλλογικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές διαδικασίες». Συγκεκριµένα στη δήλωσή του, αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ο κ. Στασινός υπογράµµισε ότι οι µηχανικοί απέδειξαν «τη θέλησή τους να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, να βελτιώσουν τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος και να επιδιώξουν µια νέα αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα. Αυτή ακριβώς είναι η δέσµευσή µας για την επόµενη τριετία. Θέλω να συγχαρώ όλες τις παρατάξεις για τις επιδόσεις τους και να τις καλέσω να προχωρήσουµε όλοι µαζί σε µια νέα, πιο δυναµική, πιο ουσιαστική, πιο προοδευτική εποχή για το ΤΕΕ. Για ένα Επιµελητήριο που θα υπηρετεί τους µηχανικούς και θα ενισχύει τις προσπάθειες της χώρας να επιστρέψει σε βιώσιµη αναπτυξιακή τροχιά. ∆εν υπάρχουν ηττηµένοι από την εκλογική διαδικασία του ΤΕΕ. Υπάρχουν µόνο νικητές: είναι οι µηχανικοί της δουλειάς, της αποτελεσµατικότητας, του έργου, της προκοπής. Όλοι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί. Και όλοι µαζί, µπορούµε από σήµερα να πετύχουµε περισσότερα.»


38

Εργοληπτικόν βήµα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΤΑΞΗ ∆ΚΜ - ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (∆Η.ΣΥ.Μ.) ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. ΠΡΟΟ∆ΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (∆Η.ΠΑ.Μ.) ∆ΥΝΑ.ΜΗ. #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΨΗΦΟΙ 8661 4154

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 27.90 13.38

2268 2027 1891 1804 1543 1450 1238 901 845 845 843 478 353 338 326 305 227 169 144 120 116

7.31 6.53 6.09 5.81 4.97 4.67 3.99 2.90 2.72 2.72 2.72 1.54 1.14 1.09 1.05 .98 .73 .54 .46 .39 .37

∆ηµοσθένης Καπάζογλου, υποψήφιος του συνδυασµού «ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» και η δηµοσιογράφος της ΠΕΣΕ∆Ε Πελαγία Κατσούλη.


40

Εργοληπτικόν βήµα

Επιλεκτικές προσκλήσεις ηµετέρων και σκανδαλώδεις αναθέσεις µελετών καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων Πηγή: protothema.gr

ΘΕΜΑ

Για «στηµένους» διαγωνισµούς και «σκανδαλώδεις» αναθέσεις µελετών σε ηµετέρους καταγγέλλει η Πανελλήνια Κίνηση ∆ασολόγων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό στις 24 Ιανουαρίου 2017, ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της Ένωσης παραθέτουν µια σειρά στοιχείων και καταγγέλλουν αφενός επιλεκτική πρόσκληση συγκεκριµένων γραφείων για τη παροχή µελετών και αφετέρου στηµένο διαγωνισµό για τη δηµιουργία µελέτης ύψους 59.950€. Τον διαγωνισµό πήραν, όπως αναφέρουν στην επιστολή, οι «εκλεκτοί» δίνοντας µόλις 50€ έκπτωση! Με το αίτηµα να σταµατήσουν οι επιλεκτικές προσκλήσεις «ηµετέρων» και «κολλητών», η Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων αναφέρεται στις µεγάλες µελέτες διαχείρισης των βοσκοτόπων για ευρύτερες περιοχές της χώρας, που αναµένεται να προκηρυχθούν σύντοµα και καταγγέλλει ότι «στήνονται» συνειδητά οι µεγάλοι διαγωνισµοί που θα ακολουθήσουν. Κι αυτό γιατί, όπως επισηµαίνουν, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει το προβάδισµα της εµπειρίας σε συγκεκριµένα 4 γραφεία, τα οποία καλεί συνεχώς. «Αν ζούσαµε σε ένα οργανωµένο κράτος, είναι σίγουρο ότι θα ενδιέφερε και άλλες υπηρεσίες και θεσµούς» προσθέτει για την υπόθεση η Πανελλήνια Κίνηση ∆ασολόγων και ζητά από τον πρωθυπουργό «να ακυρωθούν άµεσα αυτές οι κατ' ουσίαν αναθέσεις, να επαναπροκηρυχθούν οι συγκεκριµένες µελέτες και «να σταµατήσουν επιτέλους οι επιλεκτικές προσκλήσεις “ηµετέρων” και “κολλητών” σε αυτό το υπουργείο (όπως και σε όλα τα υπουργεία άλλωστε) και οι αναθέσεις να γίνονται από εδώ και πέρα µε σαφή κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες».


42

Εργοληπτικόν βήµα

Ενεργειακά κτίρια µονόδροµος για τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος

Τ

ο πρόβληµα της κατανάλωσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση κτιρίων παραµένει ένα πολυσύνθετο τεχνικό και οικονοµικό πρόβληµα. Τα τελευταία 8 χρόνια η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας σε σπίτια και χώρους εργασίας αγγίζει ρυθµούς του 4% ετησίως. Η σπατάλη ενέργειας των ελληνικών κτιρίων έφθασε το 2005 στο 34% της συνολικής ενέργειας και στο 65% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με στοιχεία της ΕΣΥΕ το 2006 το 71% των ελληνικών κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ηµεροµηνία έκδοσης του κανονισµού θερµοµόνωσης και είναι θερµικά εντελώς απροστάτευτα. Το 77% των ελληνικών κτιρίων αντιστοιχεί σε κτίρια κατοικιών και το 23% σε κτίρια του τριτογενή τοµέα. Η ανάγκη κατασκευής του ενεργειακού κτιρίου, δηλαδή κτιρίου χαµηλής ενεργειακής απόδοσης είναι επιτακτική. Ενεργειακό χαρακτηρίζουµε το κτίριο

Του Τοχταµή Ηλία, Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ.Sc., ECOCOSMOS O.E. εκείνο που ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασµός ακολουθεί την βιοκλιµατική λογική καθώς επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί τα κατάλληλα υλικά, σύγχρονης τεχνολογίας για την κατασκευή του, ώστε να πετυχαίνουµε την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών των χρηστών, όπως θέρµανση ψύξη, φωτισµός, ποιότητα εσωτερικού αέρα, υψηλή αισθητική εσωτερικών χώρων κτλ. Στόχος η µείωση δαπανών λειτουργίας του κτιρίου και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Οι κύριες επεµβάσεις σ’ ένα υφιστάµενο κτίριο, για να το καταστίσουµε ενεργειακό είναι συνήθως οι εξής: Θερµική προστασία του κελύφους του κτιρίου Αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης Χρήση φθηνότερης ενέργειας, αέριο αντί πετρέλαιο, χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως βιοµάζα, ηλιακή ενέργεια , χρήση γεωθερµίας κτλ. για την λειτουργία του. Βιοκλιµατικός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός ενός κτιρίου όπου η ογκοπλαστική του , η χωροθέτηση του στο έδαφος εγκλιµατίζονται στο γύρω φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελώντας µία ενιαία οντότητα. Το τρίπτυχο ΚΤΙΡΙΟ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αντιµετωπίζεται ως µία ενιαία οντότητα αλληλεξαρτώµενη µε αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση συνθηκών βιολογικής άνεσης για τον άνθρωπο. Συνεπώς στο σχεδιασµό θεωρείται αναγκαία η αξιοποίηση των θετικών παραµέτρων του κλίµατος όπως (1) διαθέσιµη ηλιακή ενέργεια για τη θέρµανση των χώρων (2) τους δροσερούς ανέµους για τη φυσική τους ψύξη (3) τη βλάστηση για τη σκίαση τους (4) το φυσικό φως για το φωτισµό τους κτλ. Ολοκληρωµένο σύστηµα µόνωσης όπου παρέχεται πλήρης προστασία του κτιρίου από τις καιρικές µεταβολές και θερµοκρασιακές δια-


43

Εργοληπτικόν βήµα κυµάνσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας και των εποχών. Μπορούµε λοιπόν να ισχυριστούµε ότι η ενεργειακή αναβάθµιση του κελύφους των υφιστάµενων κτιρίων αποτελεί το ουσιαστικότερο βήµα στην προσπάθεια µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα όπου ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες βελτίωσης τους. Έχει αποδειχθεί από έρευνες στην Ελλάδα ότι η µέση ετήσια ανηγµένη κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση κυµαίνεται από 130 έως 180 kwh/m2a ενώ θα ήταν από 80 έως 110 kwh/m2a αν τα ελληνικά κτίρια διέθεταν τη στοιχειώδη θερµοµόνωση που προβλέπει ο σχετικός κανονισµός. Αξίζει να επισηµανθεί ότι αν εφαρµόζαµε σ’ ένα κτίριο όλες τις λύσεις που µας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία η κατανάλωση δεν θα υπερέβαινε τις 50 kwh/m2a. Χρήση µιας τουλάχιστον ανανεώσιµης πηγής ενέργειας όπου συµµετέχει στη θέρµανση και ψύξη. Με τις παρεµβάσεις αυτές επιτυγχάνουµε εξοικονόµηση ενέργειας:

Έως 40% µε χρήση ολοκληρωµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης. Έως 30% µε τοποθέτηση θερµοστατικών βαλβίδων στα καλοριφέρ. Έως 18 % για αντικατάσταση του παλαιού λέβητα. Έως 7% για θερµοµόνωση οροφής. Έως 70 % για τοποθέτηση ηλιακού θερµοσίφωνα για παροχή ζεστού νερού χρήσης Έως 10 % στις δαπάνες ψύξης από σκίαστρα για ηλιοπροσία στα νοτικά κυρίως ανοίγµατα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων για να θεωρείται ενεργειακό ένα κτίριο, δεν ξεπερνά το 12-15 % του συνολικού κόστους της κατασκευής, σε σχέση µε µια συµβατική, κόστος µικρό σχετικά µε το επιτυγχανόµενο όφελος τόσο από πλευράς χρηµάτων όσο και από πλευράς συνθηκών διαβίωσης. Πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι στο χώρο των ακινήτων και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι µηχανικοί να κάνουµε σαφές, σε οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει ένα ακίνητο, ότι πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψιν τον παράγοντα, ενέργεια.


Νέα προϊόντα από την ECOFER Η εταιρεία Ecofer - K . Z . OΙΚΟΝΟΜΟΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε την Climastar Ισπανίας διαθέτει στην Ελλάδα τα νέα προϊόντα ηλεκτρικής θέρµανσης µε την παγκόσµια πατέντα Dual Kherr. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σωµάτων ηλεκτρικής θέρµανσης είναι η υψηλή αισθητική τους λόγω των πολλών διαθέσιµων προσόψεων µε επένδυση πέτρας. Η αρχή λειτουργίας των σωµάτων είναι το σύστηµα Dual Kherr , το µοναδικό σύστηµα παγκοσµίως που συνδυάζει 3 συστήµατα θέρµανσης: µεταφορά, ακτινοβολία, θερµοσυσσώρευση. Η παγκόσµια πατέντα διπλού πυρήνα Dual Kherr προσφέρει πλήθος πλεονεκτηµάτων εν συγκρίσει µε τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης. Το µπροστινό πάνελ των σωµάτων είναι κατασκευασµένο από οξείδιο του πυριτίου και οξείδιο του αλουµινίου. Το πυρίτιο αποθηκεύει τη θερµότητα, ενώ το αλουµίνιο είναι ένας από τους καλύτερους αγωγούς θερµότητας. Αποτέλεσµα: Ο χώρος θερµαίνεται πολύ γρήγορα και η θερµότητα διατηρείται για περισσότερο, µειώνοντας σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας (έως και 75%). Η εταιρεία Ecofer - K . Z . OΙΚΟΝΟΜΟΥ στα πλαίσια των συνεργασιών της µε την Technibel και Zodiac Γαλλίας, την ELNUR Ισπανίας και µε την Γερµανική ΕΜΖ, διανέµει προϊόντα βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης και υψηλής εξοικονόµησης. Οι αντλίες θερµότητας ψύξης, θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) της Technibel, βρίσκουν άµεση εφαρµογή σε πάσης φύσεως κτίριο, συµβάλλοντας στον οικολογικό και οικονοµικότερο κλιµατισµό. Επίσης η γκάµα της Technibel περιλαµβάνει µονάδες Fan Coil τύπου δαπέδου-οροφής, κασέτας, τοίχου και µε κανάλια. Οι αντλίες θερµότητας πισίνας της Zodiac, ως ο πιο συµφέρων τρόπος θέρµανσης πισίνας, µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε είδους πισίνα, Jacuzzi και spa. Στην γκάµα της Zodiac περιλαµβάνονται επίσης και εναλλάκτες τιτανίου, ηλεκτρικοί θερµαντήρες, αφυγραντές πισινών εσωτερικών χώρων, ροµπότ & σκούπες καθαρισµού, καταρράκτες και αντλίες ανακυκλοφορίας πισίνας. Οι διαφορικοί ελεγκτές θερµοκρασίας ηλιακών εγκαταστάσεων SmartSol της EMZ, συµβάλλουν στην πλήρως αυτοµατοποιηµένη ενεργειακή διαχείριση ακόµα και τον πιο πολυσύνθετων συστηµάτων ηλιακής θέρµανσης. Τα προϊόντα ηλεκτρικής θέρµανσης της ELNUR προσφέρουν υψηλή εξοικονόµηση και µέγιστη απόδοση σε κάθε είδους εγκατάσταση. Οι ηλεκτρικοί λέβητες λόγω της διαµόρφωσης ισχύος, παρέχουν µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας καθώς ανά πάσα στιγµή προσδίδεται η ακριβής ισχύς που ζητείται. Οι θερµοποµποί µπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε είδους χώρο, ακόµα και σε λουτρό (IP 24). Οι στατικοί/δυναµικοί θερµοσυσσωρευτές, αποτελούν µια ιδιαίτερα οικονοµική λύση θέρµανσης λόγω αξιοποίησης του νυχτερινού τιµολόγιου. Στην γκάµα της ELNUR περιλαµβάνονται επίσης αερόθερµα µπάνιου, συσκευές υπέρυθρης θέρµανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σώµατα αδρανείας, καθώς και η σειρά ECOMBI, το µοναδικό σύστηµα συνδυασµού θερµοσυσσωρευτή µε θερµοποµπό.


46

Εργοληπτικόν βήµα 1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 3. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4. AΡΤΑΣ 5. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7. ∆ΡΑΜΑΣ 8. ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10. ΕΒΡΟΥ 11. ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14. ΗΛΕΙΑΣ 15. ΗΜΑΘΙΑΣ 16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 18. ΘΡΑΚΗΣ 19. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20. ΚΑΒΑΛΑΣ 21. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 22. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνδέσµων

26.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 27. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28. ΛΑΡΙΣΑΣ 29. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30. ΛΕΣΒΟΥ 31. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34. ΞΑΝΘΗΣ 35. ΠΑΤΡΩΝ 36. ΠΕΛΛΑΣ 37. ΠΙΕΡΙΑΣ 38. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 49. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 40. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41. ΣΕΡΡΩΝ 42. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 44. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 45. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 46. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 47. ΧΑΝΙΩΝ 48. ΧΙΟΥ

T 26410 27456 F: 2641027420 info@sedeag.gr T 27510-69120 & F:24515 T & F: 2710-239133 T: 26810-21027, F: 26605 eliasanast@yahoo.gr T: 22610-22382, F: 27685 T: 24620-87644, F: 87643 T: 25210-21780, F: 25506 ergolip@gmail.com T & F: 24610-39568 synd-ergdm@ath.forthnet.gr T: 22410-26363, F: 36117 galkonstantina@yahoo.gr T: 25510-25141, F: 32298 sedeevrou@gmail.com T: 22210-21578, F: 60374 T: 22370-22440, F: 80294 T: 26950-48163, F: 41463 T: 26210-24992, F:24993 info@enerdomi.gr T: 23310-21060 F: 21950 T: 2810-222460 F: 281101 spedeh@otenet.gr T: 2310-27723, 277656 F: 230914 info@spedeth.gr T: 25310-26942, F:29165 sedethrakis@gmail.com T: 26510-21482, F: 23678 T: 2510-222827 & F synergk@otenet.gr T & F: 24410-76947 tee_karditsa@tee.gr T: 24670-29858 & F info@spedekas.gr T: 26610-40986, F: 25180 T: 26710-28747 & F: T: 27410-26491, F: 73577 sedekorin@gmail.com T: 22810-83615, F: 86562 T: 27310-23606, F: 29776 dpapadako@tee.gr T: 2410-535566 & F:535158 sedelar@tee.gr T: 28410-82855 & F lioud@agn.forthnet.gr T: 22510-25159, F: 20136 bapsokard@gmail.com T: 24280-76803 & F T: 26310-55400, F: 26310-55404 sede.mesologiounafpaktou@gmail.com T: 27210-28145 & F:86973 T: 25410-62789 & F stavros@zouridis.com

Πάνου Σούλου 11

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Β. Γεωργίου 8 Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 15 Γώγου Μπάκολα & Καραολή

212 00 ΑΡΓΟΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 471 00 ΑΡΤΑ

∆ηµ. Ανδρεαδάκη 46 Εργατικής Πρωτοµαγιάς 1 Επίκουρου 2

321 00 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 661 00 ∆ΡΑΜΑ

Μπουσίου & Εστίας 3

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Εθν. Μακαρίου 45

851 00 ΡΟ∆ΟΣ

∆ικαστηρίων 36 & Kανάρη

681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ

Αντωνίου ∆ούνα 1 Καραϊσκάκη 4 Φιλιτά 30 Μανωλοπούλου 53

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

T: 2610-276813, F:620080 esyllo@tee.gr T: 23810-26681, F: 26681 npella@tee.gr T: 23510-23833,F: 23813 spedepierias@gmail.com T: 26820-22767, F:26927 T: 210-3821731, F:3823402 spedep@tee.gr T: 28310-52355 & fax sedenret@otenet.gr T: 23210-66661, T & F: 22172 sedeserron@gmail.com T 24310 70855 & F: 24310-79330 T: 22310-24656 & F sedelamia@gmail.com T: 23850-45261, F: 23850-44060 evage@tee.gr T: 22650-22162, F: 22644 T: 23710-24456, F: 23800-21162 vlahosgiorgos@gmail.com T& fax: 28210-46546 sedechan@yahoo.gr T: 22710-41724, F: 41411 - 20003

Ιεραρχών 1 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Ρούσσου Χούρδου 4 (3ος όροφος) 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριστοτέλους 14

546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγχιάλου 1-3-5

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ν. Ζέρβα 4-6 Κασσάνδρου 1

453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Καζαµπάκα 4

431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Αθ. ∆ιάκου 7

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ταγµ.Καψάλη 22 Λ. Βεργωτή 14 Κροκιδά 73

491 00 ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1 Ευαγγελιστρίας 45

841 00 ΣΥΡΟΣ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Λασιθίου 35

721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ολυµπίου Γυµν. 1

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κοραή 65 Ναυπάκτου 4

382 21 ΒΟΛΟΣ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

K. Γεωργούλη 12 Βενιζέλου 84

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ

Κανακάρη 101

262 21 ΠΑΤΡΑ

Φιλίππου 26

582 00 Ε∆ΕΣΣΑ

Αγ. Λαύρας 26

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο χλµ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ Εµµ. Μπενάκη 18 106 78 ΑΘΗΝΑ Κουντουριώτου 140

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

Υψηλάντη 1

621 23 ΣΕΡΡΕΣ

Καπαδοστρίου 28 Σωκράτους 8

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 351 00 ΛΑΜΙΑ

33ου Συντάγµατος Πεζικού 12

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ι. Γιδογιάννου 18, Άµφισσα Κων/πόλεως 5

331 00 ΦΩΚΙ∆A 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Νεάρχου 23 (Κτίριο ΤΕΕ Τ∆Κ)

731 34 ΧΑΝΙΑ

∆ηµογεροντίας 18

821 00 ΧΙΟΣ


Profile for PESEDE

Εργοληπτικόν βήμα τεύχος 103 11-12/2016  

Εργοληπτικόν βήμα τεύχος 103 11-12/2016

Εργοληπτικόν βήμα τεύχος 103 11-12/2016  

Εργοληπτικόν βήμα τεύχος 103 11-12/2016

Advertisement