Page 1

Ekbackeskolan, Osby

B채rbar dator till alla elever Blockl채sning Individuella val Riksintag svetsteknik

L채s책ret 2012/2013


Välkommen till Ekbackeskolan! Välkommen som elev till Ekbackeskolan. Vi kommer att göra allt vi kan för att du ska lyckas med dina studier hos oss. Vi har duktiga och kompetenta lärare, bra personal och ändamålsenliga undervisningslokaler. Vi samarbetar mycket med företagen och näringslivet i Osby med omnejd. Vi arbetar med blockläsning och datorer som pedagogiska verktyg. Ekbackeskolan är en skola med stor trivselfaktor och där du som elev blir sedd och där du förbereds för yrkeslivet och fortsatta studier på högskola.

Ann-Louise Luttrén Rektor Ekbackeskolan

Våra program Vård- och omsorgsprogrammet Industritekniska programmet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Introduktionsprogrammen Oavsett vilket program du än väljer kan du utveckla dina talanger inom olika profiler. Du kan välja mellan fotboll, hockey och musik. Vi har riksintag på Industritekniska programmet inriktning svetsteknik.

2 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Den individuella skolan Vi som arbetar på Ekbackeskolan kal�lar vår skola för den individuella skolan. Detta gör vi för att vi anstränger oss så mycket vi kan inom våra ramar för att hitta lösningar som passar just dig. Vår målsättning är att vår skola ska ge dig bästa möjliga förutsättningar.

Våra program Vi erbjuder högskoleförberedande program som ger dig behörighet och goda möjligheter att studera vidare på högskola och universitet.   Vi erbjuder yrkesprogram som ger dig stora chanser att få arbete direkt och även möjligheten att skaffa behörighet för att studera vidare på högskola och universitet.

Blockläsning Vi är unika på Ekbackeskolan med vår blockläsning. Det innebär att du som elev koncentrerar dig på att läsa några ämnen åt gången. Alla ämnen läses i block, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Detta ger dig möjlighet till att lägga upp dina studier under mindre stress tillsammans med din lärare och du får möj-

lighet till egen planering, återkoppling från lärare samt egen reflektion.   Den garanterade undervisningstiden lägger vi ut på fyra dagar. På den femte skoldagen är dina lärare tillgängliga för handledning inom exempelvis examensarbetet eller om det är något som du behöver hjälp med inom dina studier. Du bestämmer själv om du vill arbeta på skolan eller arbeta hemma den femte skoldagen.

Profilval

Kontakter med näringsliv

När du börjar på Ekbackeskolan får du tillgång till en egen bärbar dator som du ska använda i ditt dagliga skolarbete. Datorn ger dig tillsammans med dina lärare nya pedagogiska utmaningar, kunskaper och möjligheter.

Skolan har goda kontakter med näringslivet både lokalt, regionalt och internationellt. Vi har många bra praktikplatser som vi arbetar tillsammans med för att ge dig en bra utbildning inom det arbetsplatsförlagda lärandet APL. Dessa goda kontakter innebär att vi har möjlighet till många intressanta studiebesök samt att föreläsare inom näringslivet inom olika ämnen besöker oss.   Ekbackeskolans ambition är också att utveckla våra internationella kontakter i Tyskland, Italien, England med flera, vilket kan innebära att du som elev kan erbjudas möjlighet till bla APL utomlands.

Hos oss kan du utveckla dina talanger inom tre olika profiler, fotboll, musik och ishockey. Vi har mycket duktiga lärare och tränare inom dessa profiler och när det gäller fotboll så kan du som elev träna tre pass i veckan på skoltid. Vi samarbetar med IFK Osby och Calcio som drivs av bland annat Jonas Thern och Håkan Svensson.

Bärbara datorer

Elevinflytande Som elev hos oss får du stora möjligheter att påverka din studiesituation på olika sätt, bland annat vid kursplanering tillsammans med din lärare, via elevråd och klassråd och skolkonferenser. Du får också möjlighet att planera och ta ansvar för dina studier.

Varmt välkommen till Ekbackeskolan!

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 3


Vi valde

Ekbackeskolan!

Ekbackeskolan – den lilla skolan med de stora mÜjligheterna!

4 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Vård- och omsorgsprogrammet

Efter examen från vård- och omsorgsprogrammet kommer du att ha grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vårdoch omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade. Examensmålen för programmet lyfter fram att verksamheten ska utgå från det friska, från hälsan, med målet att bevara och återställa människans hälsa. En annan viktig del i programmet är betoningen på den tekniska utvecklingen. Programmet betonar etiska frågor, bemötande och elevernas förmåga att kommunicera med de människor de möter i sitt framtida yrkesliv.

Körkortsteori +10 körlektioner! Många jobb inom vården kräver idag att personalen har körkort. Därför vill Ekbackeskolan erbjuda dig som läser Vård- och omsorgsprogrammet körkortsteori plus 10 st körlektioner.

Körkortsteori + 10 st körlektioner!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som kan ge grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmet.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 5


Industritekniska programmet Programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke och vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Programmet är ett bra val för dig som vill studera med en praktisk inriktning och samtidigt skaffa dig en yrkesutbildning.

6 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


G A T N RIKSI

Vi har riksintag på inriktning svetsteknik Riksrekryterande utbildning innebär att en skola tar emot elever från hela landet. En elev kan alltså söka till en riksrekryterande utbildning i en annan kommun på samma villkor som de elever som bor i den kommun där utbildningen anordnas. för utbildningen till den skola som eleven

kommer till.

Inriktning Svetsteknik Inriktningen Svetsteknik lär dig plåtbearbetning och olika svetstekniker ex kälsvets och rörsvets. Du får även utveckla dina kunskaper i att läsa och att själv konstruera ritningar. Inriktningen mot svets kan leda dig efter genomförd utbildning till att bli diplomerad svetsare. Svetsutbildningen bedrivs i enlighet med International Institute of Weldings principer och är internationellt meriterande. Ekbackeskolan är en av få skolor i Sverige som är godkänd av Svetskommissionen för att ge denna internationella svetsutbildning (se www.svets.se). Efterfrågan på duktiga yrkessvetsare är stor och chanserna till jobb både i Sverige och utomlands är goda.

Inriktning Produkt och maskinteknik Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom verkstadsindustrin. Du får lära dig hur olika industritekniska processer fungerar. Du utvecklar kunskaper om produktutveckling och datorstyrd produktion. Du får även fördjupad kunskap om olika produktionsutrustningar. Efter examen får du goda möjligheter till jobb ex som CNC-operatör. Oavsett inriktning kan du även fortsätta att studera om du kompletterar din yrkesexamen med de ämnen som krävs för att kunna läsa vidare. EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 7


Handels- och administrationsprogrammet

8 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Handels- och administrationsprogrammet har en tydlig karaktär som genomsyras av service. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Handels- och administrationsprogrammet är ett modernt program som ger nya färdigheter. Det handlar om att lära sig kommunicera på många sätt, att möta människor, få tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter. Näthandeln ökar, liksom användandet av digitala verktyg när det gäller handel, kommunikation och exponering. Kommunikation är idag a och o inom både handel och administration. Det är också viktigt för eleverna att kunna verka i en internationell miljö och att ha god omvärldskunskap. De internationella aspekterna har bidragit till att språk har fått mer utrymme i programmet. Entreprenörskap ska genomsyra alla program och i högsta grad gäller det handel- och administrationsprogrammet. Inom servicesektorn handlar det väldigt mycket om eget företagande men också om förhållningssätt.

Inriktning Handel och service Du som väljer handels- och serviceinriktningen kommer att jobba med våra lokala företagare och du kommer att få lära dig inköp och logistik, entreprenörskap samt marknadsföring av varor och tjänster. Du får utbildning i att göra informations- och reklammaterial med hjälp av moderna datorprogram. Du får också träna på att marknadsföra en produkt på ett säljande sätt samt att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Inriktning Administrativ service Väljer du istället inriktningen Administrativ service kommer du att få lära dig mer om hur man sköter en verksamhet från kontorssidan. Betydelsen av att rätt kunna organisera en verksamhet, sköta personalärenden och förstå ekonomiska samband är viktiga delar av denna inriktning. I samarbetet med våra lokala företagare kommer du till exempel att få lära dig konferens- och receptionsarbete och utveckla din förmåga att se kundens behov. Programmet ger goda möjligheter att jobba som marknadsförare, försäljare eller med olika administrativa arbetsuppgifter så som inköp och logistik. Oavsett inriktning kan du även fortsätta att studera om du kompletterar din yrkesexamen med de ämnen som krävs för att kunna läsa vidare.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 9


Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med turism-, hotell- och konferensverksamhet. En elev som gått hotell- och turismprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.   Du lär dig som elev bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Efter utbildningen ska du som elev ha kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen.   Service och kundens upplevelser är centralt på hotell- och turismprogrammet och genomsyrar alla ämnen och kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus, och 10 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan

det ska resultera i ett yrkesmässigt förhållningssätt i varierande servicesituationer.   Hotell- och turismprogrammet präglas av branschens internationella karaktär och därför är det viktigt att språk ingår som en naturlig del. De yrkesområden som finns är bokning och försäljning, reception och konferens. Andra tydliga branscher är turistinformationer och turistbyråer.   Guide och reseledare är populära yrken som ligger inom programmets område. Programmet är en bra språngbräda mot dessa områden.


Introduktionsprogrammen

På introduktionsprogrammen är du delaktig och utformar den individuella studieplan som innehåller studier och/eller praktik som passar just dig. Du får studie- och yrkesvägledning för att använda din tid maximalt samt för att kunna välja rätt kommande utbildning. Du står i centrum och ges nya möjligheter.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen ska ge dig som är studiemotiverad behörighet till ett nationellt program och den utformas för dina enskilda behov och ska pågå vanligtvis ett år.

Programinriktat individuellt val – PRIV

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram och kan sökas av dig som saknar ett eller två ämnen. Dessa läser du samtidigt som du följer undervisningen på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion Programmen vänder sig till dig som inte vet vilken utbildning du vill välja, eller som inte kommer in på det nationella program du söker. Du som är obehörig till ett yrkesprogram kan läsa upp din behörighet till ett högskoleförberedande program. Det kan också vara så att du har ett annat modersmål och behöver lära dig mer svenska. Du kan läsa kurser från grundskolan, t ex svenska, engelska, matematik och samhällsorienterande ämnen, om du behöver dessa för att bli behörig, eller är i behov av högre betyg för att komma in på något av gymnasieskolans övriga program. På introduktionsprogrammen läggs stor vikt vid individuella behov, vilket bl a tillgodoses genom kompenserande hjälpmedel som dator, e-bok och talsyntes eller en-till-en undervisning. Varje vecka planerar ämnesläraren med den enskilde eleven för att ge möjlighet till struktur och arbete mot små delmål.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att bli behörig till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som delvis innebär praktik på en arbetsplats för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Du kan också få behörighet så att du kan söka till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för programmet Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden och anpassas efter dina enskilda behov.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i det svenska språket så att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 11


Blockläsning

- effektiv undervisning utan håltimmar Ekbackeskolan har under ett antal år arbetat med blockläsning som pedagogiskt verktyg och fördelarna med blockläsning är många. • • • • • • •

Du läser färre ämnen samtidigt vilket gör att stressen blir mindre Ditt inflytande på upplägg och planering som elev är stor Större möjlighet till koncentration, slutförande av arbetsupp- gifter, repetion, återkoppling från lärare och att du ser resultatet av ditt arbete Ökat samarbete mellan lärare i olika ämnen som gör att du som elev ser helheten i utbildningen Variationen i undervisningen är stor, möjlighet att arbeta i projekt- form är stor Blockläsning förbereder för högskolestudier Färre håltimmar

12 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan

Veckan ser ut så här: Klockan

Mån

Tis

08:30-11:30 Block

Block

11:30-12:30 Lunch

Lunch

12:30-15:30 Block

Block

Ons

Blockfri dag*

Tor

Fre

Block

Block

Lunch

Lunch

Block

Block

Läsåret är indelat i perioder. *Onsdag: Du bestämmer själv över din 5:e skoldag om du vill arbeta på skolan eller hemma. Skolan är öppen, alla lärare finns där och du kan få hjälp om du vill.


Resan till Stockholm Ett stående inslag i vår verksamhet har blivit den årliga resan till Stockholm för eleverna i årskurs 2. Ekbackeskolan anser att varje elev bör ha besökt sin huvudstad, samt viktiga institutioner i vårt samhälle, som till exempel Sveriges Riksdag, SVT och en av våra stora kvällstidningar. Framåt våren åker alla tvåor till Stockholm i tre dagar. Skolan står för resa, logi och studiebesök på de olika platserna eftersom de är naturliga inslag i de pågående kurserna. Stockholmsresan är dessutom en möjlighet för de olika programmen att göra ytterligare studiebesök efter intresse och studieinriktning. Vår huvudstad har mycket att erbjuda. Resan till Stockholm är förutom tre intensiva och spännande dagar ett minne för livet.

APL utomlands

Ekbackeskolans ambition är att utveckla våra internationella kontakter i Tyskland, Italien, England med flera, vilket kan innebära att du som elev kan erbjudas möjlighet till bla APL utomlands.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 13


Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet är ett av de program som har särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt naturligt, du får som elev lära dig dra igång projekt och ta vara på din kreativitet. Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap.

Inriktning Ekonomi På inriktningen Ekonomi får du kunskap om entreprenörskap, ledarskap och företagsekonomi. Du får exempelvis lära dig att budgetera, kalkylera och att använda datorn som ett effektivt redskap. Studierna genomförs i samarbete med olika företag och det ges många tillfällen till intressanta studiebesök. Du får som elev arbeta praktiskt med verkliga fall hämtade direkt från företagen. Därmed skapas ett viktigt band mellan de teoretiska och de praktiska färdigheterna. Som elev på programmet får du starta och driva ett företag, s k UF-företag. Vinsten från dessa företag har eleverna bl a använt till att i kursen Internationell ekonomi resa till London. Inriktningen profilerar sig genom att lyfta fram betydelsen av ett internationellt perspektiv på ekonomiska frågor. 14 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Inriktning Juridik Är du intresserad av det svenska rättsväsendet, vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare eller företagare ger dig inriktningen Juridik fördjupade kunskaper inom detta område. Du får lära dig hur lagar kommer till i Sverige och hur de påverkas internationellt exempelvis av vårt medlemskap i EU. Du får också lära dig hur avtal upprättas vilket är en viktig del av affärsrätten. Även på denna inriktning är det viktigt med studiebesök bl a på olika rättsinstanser. Programmet ger dig behörighet att läsa vidare och utbilda dig till många spännande och intressanta yrken så som civilekonom eller jurist. Kanske väljer du att starta och driva ditt eget företag.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 15


Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.   Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhälls-

Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningen ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Inom inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Dagsaktuella frågor i ett både lokalt och globalt perspektiv lyfts fram och du som elev kan till exempel få jämföra olika levnadsförhållanden i världen eller klimatförändringar i ett internationellt perspektiv.

Inriktning Beteendevetenskap Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inom inriktningen ska du fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Beteendevetenskap innebär studier av människan och hennes handlingar i samspel med samhället hon lever och verkar i. Ett exempel på detta kan vara att försöka förstå varför människor är som de är och agerar som de gör samt hur detta påverkar framtidens samhälle. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. 16 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan

förhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.   Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. olika sätt av det som sker lokalt och globalt.   Entreprenörskap finns på samhällsvetenskapsprogrammet precis som alla andra program.


Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året har UF-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet. Programmet ger dig behörighet att läsa vidare och utbilda dig till många spännande och intressanta yrken så som lärare, socionom, psykolog och journalist för att ta några exempel. EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 17

UF


18 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Teknikprogrammet Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Inriktningen teknikvetenskap är ett direktspår för blivande civilingenjörer. Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska til�lämpningar. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll.

Inriktning Design och produktutveckling

Inriktning Informations- och medieteknik

Inriktning Teknikvetenskap

På inriktningen Design och produktutveckling får du grundläggande kunskaper om designprocessen, d v s vägen från idé till färdig produkt. Du får lära dig att göra tekniska ritningar med hjälp av datorer, arbeta och lösa formproblem med skisser och enkla modeller samt att använda olika CAD-system. Du utvecklar även förmågan att utnyttja matematiska modeller och datateknik. Andra viktiga inslag i inriktning är färgen och formens betydelse, som ger stora möjligheter till kreativt skapande. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, med dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbetet och resultatet.

Informations- och medieteknik är en datorteknisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen har ett brett utbud av olika datakurser – allt ifrån datorkommunikation, programmering, digital media och webbutveckling till dator- och kommunikationsteknik. Vi arbetar med de senaste programvarorna från de ledande mjukvaru-leverantörerna. Tonvikten kommer att ligga på webben och alla dess olika tekniker och områden - allt ifrån design och användarvänlighet, video och andra medietekniker samt webbprogrammering till tekniken bakom nätet.

Inriktningen Teknikvetenskap är en teoretisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik samt en förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. Denna inriktning ger dig en utmärkt grund för vidare studier inom teknikområdet, t ex olika ingenjörsutbildningar. Programmet ger dig behörighet att läsa vidare och utbilda dig till många spännande och intressanta yrken inom data och teknik.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 19


Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap. Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet.

20 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Inriktning Naturvetenskap Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi, matematik och är inriktningen för dig som tänker studera till civilingenjör, apotekare, veterinär, läkare, biomedicinsk analytiker, etc.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig förutom grundläggande kunskaper inom naturvetenskap också en breddning och fördjupning mot samhälls- och miljöfrågor genom kurserna Samhällskunskap 2 och Geografi 1. Vill du arbeta som t ex miljö- och hälsovårdsinspektör är detta inriktningen för dig.

EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 21


Individuella val

Fotboll Tänk att kunna träna fotboll på skoltid! På Ekbackeskolan kan du välja fotboll som individuellt val. Detta innebär att du oavsett vilket program du än väljer kan utveckla din talang som fotbollsspelare under IFK Osbys tränare Ulf Larsson i samarbete med Jonas Therns Calcio fotbollsutbildning.

22 EKBACKESKOLAN - den individuella skolan


Musik

På Ekbackeskolan kan du välja musik som individuellt val. Valet innebär att du kan välja mellan olika instrument eller kanske utveckla din sångröst. Oavsett om du är nybörjare eller spelat/sjungit några år, så kan du varje torsdag under tre timmar utveckla ditt musikintresse. Naturligtvis kan du välja vilket program som helst på Ekbackeskolan och ändå ha musik som ditt individuella val. Undervisningen sker i samarbete med den kommunala musikskolan i Osby där duktiga lärare utvecklar och stimulerar dina musikaliska talanger.

Du kan även välja ishockey som individuellt val. Träningen bedrivs i samarbete med Osby IK.

Hockey EKBACKESKOLAN - den individuella skolan 23


! n e Ex am

EKBACKESKOLAN

V. Storgatan 15, 283 32 OSBY Tel 0479-52 85 30, Fax 0479-150 16 E-post: ekbackeskolan@osby.se www.ekbackeskolan.se

KJELLSA REKLAMSTUDIO 2011 • info@kjellsa.se Foto: Lovéns Reklamfoto • Tryck: Litografen, Vinslöv

ekbackeskolan.se

Ekbackeskolans gymnasium  

Katalog 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you