__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

O Fr íd ě & fr ídom

& pa rd ub i cké Zv íře ně

Z cyklu Strašně krásné pohádky www.helelove.com


Z

a hor y, za doly a za mnohý mi dluhy, rozkládala se pomalu ale ji stě jedn a ze m ě.


A v té zemi, v díře jménem Pardubice, žila zvířena tak rozmanitá, že to rozmazávat ani netřeba... Tak třeba:


Žili

tu spolu a často i proti sobě neunavní savci, všehoschopní obratlovci, zemití hlísti i nihilísti, nezlomní plazi i totální ptáci... A to vše s divokými koňsekvencemi.

Zvířena se vzájemně ochotně a ráda drbala. A jeden z těch dobrých drbů je, že utržený ze řetězu nespoutaný král zvířat Bohdan ulovil Zajícovou (Jáju). Čím ji ulovil, není jasné, ale Jája tvrdí, že to byla past.

Strach ze známých nakonec překoná i strach z neznáma.

A tak se rozhodli být spolu & radši šťastni.


A nedbajíc hrůz pobírání sociálních nadávek, statečně stvořili nejlepší událost na facebooku://

Uživatelka Frída lity! př ipojila se užít rea


Frída

,

na rozdíl od facebooku, nebyla žádný počůránek. A taky byla, je a bude free. Její tk.zub Frídovský přístup k realitě usmířil všechny vepři, svým lítým bojem za frídom hraček dokázala hravě zatočit i se světovým traktoris mem.

Frída

pa dala po

hlavě do systé mu dycinky precizně po špi čkách.


Suck the Fystem!

Ono totiž jestli rozumíte, otázky života nejsou snadné cíle. Frída ale rozuměla jedna báseň všemu, co i ta nejostřílenější zvířena zdráhala se o životě neřeknu.

Frída


Rozumět, zvláště Pardubicím, je totiž rozumné bez dlouhých řečí. Frída & její Zvířena měly za ušima. A ikdyž život někdy bolí jako rekultivace místního parku, boží mlýny v picích melou automaticky. Jestli v životě válíte jako Frída a někdy ji potkáte, dejte ji (dobrý!) bonbón a pozdravujte ji. Boží mlýny melou automaticky.


konec

Tohle ani náhodou není

Profile for petra roslerova

About Frida & Freedom  

True Fairy tales: the book for small girl Frida about the unbelievable Reality, truly magical System and her real friends. Collages made fr...

About Frida & Freedom  

True Fairy tales: the book for small girl Frida about the unbelievable Reality, truly magical System and her real friends. Collages made fr...

Profile for peros
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded