gustaf munch-petersen 100-årig

Page 1

dsfs ORDET særudgave1 2012

Beretning om Dansk Svensk Forfatterselskabs fejring 18. februar 2012 af den danske digter Gustaf Munch-Petersens 100-årige fødselsdag. Tekster: Helge Krarup og Per-Olof Johansson Fotos og redaktion: Per-Olof Johansson

Gustaf Munch-Petersen 18. Februar 2012

mine øjne fisker men kun her Af ‘til min 100-aarige fødselsdag’ s. 2 Tak til Ursula Munch-Petersen for tilladelse til at bringe digtet s. 2. Tak til Erik Hagens for tilladelse til at bringe tegningen s.3. side 1


dsfs ORDET særudgave1 2012

til min 100-aarige fødselsdag snæver er bjærgets spids pelsgraa dets sider blanke som stramme skinnende skind paa bjærgets spids sidder jeg paa mit hjærtes kiste omkring mig er verdens tomhed vældigt samlet til skyer af glød og tusindfarvet vin af jernhaardt sort er mine øjne bøjet gennem laagets silkeglas alting findes arbejdende og utrætteligt i æsken ingen træder i bjærget hvem, der kender hemmeligheden, kan komme mine øjne fisker men kun her -

gustaf munch-petersen Vild Hvede VIII. aargang, Nr. 10, August 1934, s. 306

side 2


dsfs ORDET særudgave1 2012

“Professor Jan Torsten Ahlstrand læser digt af Gustaf Munch-Petersen op på loftet i Hedmanska Gården” - tegnet på stedet af Erik Hagens. side 3


dsfs ORDET særudgave1 2012

Den danske digter og billedkunstner, Gustaf Munch-Petersen blev født for 100 år siden, 18.2. Han døde under Den spanske Bogerkrig i 1938. Vi fejrede 100 årsdagen i Litteraturens Hus i Malmø med et velbesøgt møde, som fik en ekstra dimension, da Ursula Munch-Petersen var til stede sammen med sin familie; hun er datter af Gustaf Munch-Petersen. side 4


dsfs ORDET særudgave1 2012

Formanden Helge Krarup bød velkommen til de mange gæster.

side 5


dsfs ORDET særudgave1 2012

Asger Schnack, dansk digter og forlægger, holdt et levende, vidende og engageret oplæg om Gustaf Munch-Petersen som digter. Før G M-P var der næsten ingen kontakt til europæisk avantgarde i Danmark, mente Schnack. Dadaisme, ekspressionisme og surrealisme var gået udenom Danmark og videre op til Sverige og Finland. Tilmed kaldte en kendt dansk overlæge disse fænomener for sindssyge. De få digtere med international horisont var Harald Landt Monberg, som først blev trukket frem i lyset af Poul Borum i 1968. Broby Johansen, hvis ene digtsamling, Blod fra 1922 blev beslaglagt af politiet. Og G M-P. side 6


dsfs ORDET sĂŚrudgave1 2012

side 7


dsfs ORDET særudgave1 2012

Gustaf Munch-Petersen voksede op i et dansk-svensk akademikerhjem i København, hvor han mødte forfattere, bl.a. den betydningsfulde Artur Lundkvist og blev velorienteret om international litteratur og kunst. Han blev kammerat med centrale billedkunstnere som Ejler Bille, Richard Mortensen og ikke mindst, Vilhelm Bjerke-Petersen. G M-P var tiltrukket af surrealismen og dens grundlæggende opgør med det borgerlige samfunds snærende normer. Surrealismen anså det underbevidste og drømmene som ligeså virkelige som den accepterede verden. Opgøret skulle være personligt og kunstnerisk, men også samfundsmæssigt. Munch-Petersen debuterede i 1932 med det nøgne menneske. Derpå det underste land, 1933, prosabogen simon begynder, 1933,mod jerusalem, 1934, G M-P anvendte ikke store begyndelsesbogstaver! I 1937 kom 19 digte, som Schnack anser for at være den vigtigste af hans digtsamlinger. På svensk skrev han solen finns, som for første gang i Sverige blev udgivet af Makadam Forlag i 2011. Da Munch-Petersen en dag i 1937 brat tog afsted for at deltage i Den spanske Borgerkrig på republikkens side mod Franco-styrkernes fascistiske oprør – så var det netop for konkret at kæmpe for en bedre verden.

side 8


dsfs ORDET særudgave1 2012

De to foredragsholdere hilser på hinanden, Lasse Söderberg ser til.

side 9


dsfs ORDET sĂŚrudgave1 2012

Der spises -

side 10


dsfs ORDET sĂŚrudgave1 2012

- og mingles.

side 11


dsfs ORDET særudgave1 2012

Svenske Jan Torsten Ahlstrand, kunsthistoriker, talte om Munch-Petersen som billedkunstner. Ahlstrand så en parallellitet mellem Gustaf Munch-Petersen som digter og som maler. Herunder et grundlæggende brud med det borgerlige samfund - selvom han var økonomisk afhængig af forældrene. Artur Lundkvist skrev i sin selvbiografi om mødet med G M-P i 1932, at denne var træt af den danske konservatisme indenfor kunst. Lundkvist betegnede G M-P som brændende, entusiastisk og socialt solidarisk.

Halmstad-gruppen deltog i udstillingen ‘Kubisme-Surrealisme’ i 1935 på Den Frie i København, hvor GM-P havde 20 billeder med. GM-P studerede efteråret 1932 kunsthistorie hos professor Ragnnar Josephson i Lund. side 12


dsfs ORDET sĂŚrudgave1 2012

gustaf munch-petersen

Halmstadgruppen

Ragnar Josephson

Maleri af gustaf munch-petersen side 13


dsfs ORDET særudgave1 2012

Munch-Petersens malerier var med på den store KubismeSurrealisme-udstilling på Den Frie i København, 1935 med nordiske, franske og spanske kunstnere. G M-P havde 20 billeder med. Den svenske maler, Gösta Adrian-Nilsson anmeldte udstillingen og fremhævede Wilhelm Freddie, Bjerke Petersen og GM-P. Munch-Petersens billedverden er præget af kendskab til aztekerne, til maorier og andre fjerne kulturer, og en dybtgående viden om dybdepsykologiske fænomener og figurer. - Jan Torsten Ahlstrand efterlyste gentagne gange, at danske kunsthistorikere ville udforske Gustaf Munch-Petersens helt specielle billedverden.

Jan Torsten Ahlstrand udbringer en skål for digteren. side 14


dsfs ORDET særudgave1 2012

Om sällskapet Dansk-Svensk Forfatterselskab samler ca. 170 professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Danskt-Svenskt Författarsällskaps kansli finns i Litteraturens hus vid Lilla torg i Malmö. Læs videre http://www.dansk-svensk.com/

E-post:dsfs@dansk-svensk.com

side 15


dsfs ORDET sĂŚrudgave1 2012

side 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.