Børn som folklore

Page 1

Per-Olof Johansson

Børn som folklore Udvalgte artikler og notitser med børn involveret Spå i det små (Folk og Kultur 1978 s. 21 - 32).............................side 2 Skal jeg spå dig? (MTM nr. 4 1976 s. 1-2)......................side 8 Det er svært at spå (Allerødposten 52 /december 1984, s. 5)....side 10 Børne xylografier (ASK 16 / 1991 s.1, s.33-35, s. 18-19) ........side 11 Anderledes Atelierbilleder (ASK 9 / 1988 s. 34-35)...........side 14 Postkort og privatoptagelser (fra min samling) .................side 15 Skumpelskud (fra Røde Erik på langfart – 2007.).........................side 17 Et hav af børnetegninger forsvinder dagligt i pairkurvene - og nogle få hæves op på udstillinger, ses som vejrtegninger på TV 2 eller kommer på frimærke, som dette: Udgivet 5. oktober 1984, tegner: Hanne Bach Hansen.

som pdf på www.per-olof.dk januar 2011 ...side 1


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 2


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 3


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 4


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 5


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 6


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 7


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 8


Fra ‘ASK Tidssskrift for Dansk Folkekultur’ 5 / 1986. Illustration til artikel af Adda Hilden: Hvad er en smugskole?

som pdf på www.per-olof.dk januar 2011 ...side 9


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 10


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 11


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 12


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 13


Fra ‘ASK Tidssskrift for Dansk Folkekultur’ 9 / 1988.

som pdf på www.per-olof.dk januar 2011 ...side 14


Postkort og privatoptagelser fra en samling -

Poststemplet 24.12.1912 (fra en Laurentin)

Faster Mitte fra Aase og Ruth Julen 1930

Hedvig Ordrup fra Georg, 30.12.1937 som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 15


som pdf p책 www.per-olof.dk januar 2011 ...side 16


Skumpelskud Nogle drenge en vinterdag på en islagt sø. Bag skråningen med høje træer gavlen af et hus. Drengene er i gang med en slædefart på isen, i det de støder fra med en pigstang. Det er en tuschlavering, de tre forreste drenge tydelige, resten fortoner sig mere skitsemæssigt, sammen med publikum, hvor i blandt i hvert fald een pige. Det skal vel være for sjov - men sådan ser ansigterne ikke ud, det her er alvor. Tegningen er med blyant betegnet "Et skumpelskud 2" og skumpelskud forstår man. Et gammelt udfaset ord, men meningen er tydelig nok. Jeg husker godt ordet, skønt jeg ikke erindrer at have brugt det eller at have hørt andre bruge det. Et skumpelskud er en som er faldet ved siden af og vraget, især "om en person der af sine omgivelser ikke er regnet for noget". Drengen forrest har en slæde, der ikke kan leve op til de andres - det er en stor omvendt skammel, hvor begge bagben har en læderløkke til hver en pigstav, ansigtet udtrykker vrede og foragt for de andre. Hele sceneriet falder godt i tråd med to børnebøger af A. Chr Westergaard, hvor den første hedder "Et skumpelskud" og er fra 1926 og den anden "En Nørrebro dreng" 1930 kaldes "Et skumpelskud 2". Så skulle det jo være let at finde denne Rasmus Christiansen tegning gengivet. -RxCHR- skrev han sig. Men i ingen af bøgerne er illustrationerne af ham! Jeg kan heller ikke finde, at der er et sceneri i Westergaards to bøger, som tegningen kunne illustrere. En ordentlig bet for en sand søgende. Så hører den nok hjemme i en julebog med en lignende historie. Nogen møder den måske en dag. Ib Spang Olsen har brugt ordet i titlen på en første version af erindringerne: "Fra purløgsbed til skumpelskud" 1993. En titel han nu har ændret til "Ung mand i fyrrerne" 2003. Dog passer ordet skumpelskud rigtig godt på den tids vikarer. Den tid varede længere end man skulle tro. Min korte vikartid i 1969 i Randers minder påfaldende om Ibs oplevelser i fyrrene. per-olof.dk (fra Per-Olof Johansson: Røde Erik på langfart – 2007. Trykt første gang i Politikens Dag til Dag 30.4.2004)

‘Skumpelskud 2’, tegning af Rasmus Christiansen, 1863-1940, dansk maler og tegner. som pdf på www.per-olof.dk januar 2011 ...side 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.