Page 1

Helt naturlig!

– kyststripa fra Langesund til Flekkefjord er de mest brukte naturområdene i Norge i fellesferien.

Reke – og krabbejakt

Strandsnipe

Nyperose

| Foto: Øystein Paulsen og Øivind Berg


MÅKESKRIK OG BØLGESKVULP Det finnes mange forskjellige typer sjøfugl – også arter som vi sjelden verken hører eller ser – de er blitt færre de siste årene.

– sommermusikk eller støy?

| Foto: Øystein Paulsen


FINNER MAT I FJÆRA

Tjelden hører Sørlandet til. Du ser den når den plukker skjell og mark på grunne sandstrender.

Skarv

Sandlo

Egg – tjeld

| Foto: Øystein Paulsen

Myrsnipe | Foto: Øystein Paulsen og Øivind Berg


Vilt og VAKKERT?

– havet er levested for millioner av arter – verdens mest verdifulle økosystem?

| Foto: Øystein Paulsen

Tilpasser seg miljøet

Rognkjeksen skifter farge etter omgivelsene. Den grønne har vært i akvariet til Havforskningsinstituttet.

| Foto: Øystein Paulsen


ET STORT, TRUENDE DYR? – hummeren truer ingen, men ”alle” vil ha den. Kan hummerreservater løfte bestanden til gamle høyder?

| Foto: Øystein Paulsen


NATURMANGFOLDÅRET – 2010

DET ”SUMMER” PÅ HOVE – Det er registrert 1380 ulike sommerfuglarter på Tromøya fra Hoveodden til Alve.

| Foto: Øystein Paulsen og Øivind Berg

Vivendel /Kaprifol

Kålsommerfugl

Blåvinge

Ildgullvinge og humle på strandtistel

Blomsterflue


ARTSSPREDNING

– villtulipanene på Store Torungen er innvandrere kommet med ballastjord i seilskuter fra kontinentet.

Svalestjerten er en av våre virkelig flotte og store sommerfugler. Du finner den på blomsterrike steder og fuktige enger langs Sørlandskysten. Larvene lever i juni-juli på ulike skjermplanter – for eksempel kvann.

| Foto: Naturarkivet.no

| Foto: Øystein Paulsen


HAR DU SETT ..? – det er mye som kravler og kryper i gresset.

| Foto: Øystein Paulsen, Øivind Berg og Colourbox.com

Løvetann

Perlemorsommerfugl

Rådyr

Rev

Marihøne


UT I SKOGEN

GAMMER’N SPILLER OPP!

– naturmangfoldet er stort, på bakken, i trærne og i luften.

Gammeltiuren er helt sjef på spillplassene i vårskogen.

Perleugla hekker i et forlatt hakkespetthull.

Hvitryggspett trives i løvskog med mange døde trær.

Blåveisen lyser opp i vårskogen.

| Foto: Colourbox.com, Øystein Paulsen og naturarkivet.no


ET MYLDER AV LIV – i gresset og under vannflaten.

Vannymfe

| Foto: Øystein Paulsen, Øivind Berg, colourbox.com og naturarkivet.no

Salamander

Nøkkerose

Padde

Hegre


salamander

– lever i og ved næringsrike dammer og myrtjern. Gjenfylling, forsuring og forurensning gjør at den er ganske sjelden i Norge og verden forøvrig.

Stor salamander

| Foto: Naturarkivet.no

Liten salamander

Fylkesmannen i Aust-Agder utstilling Mangfoldåret 2010  

Norsk del av utstilling til bl.a. Hove 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you