DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY: ČAS

Page 1

DOBRODRUŽSTVÍ PERS

NALISTIKY

ČÍSLO 20 Kde ušetřit čas? Investujte ho do správných věcí str. 3–5

TÉMA

Rozhovor Čas hraje ve vedení firmy obrovskou roli, shoduje se šéf a personalistka str. 6–8

ČAS PROČ JE PRO NÁS DNES TAK DŮLEŽITÝ?

Jak vzniká Dobrodružství personalistiky str. 14–15


EDITORIAL

Č

as je drahý“, „času není nazbyt“ a třeba taky „čas jsou peníze“. O čase se toho hodně namluví. Někdo dokáže 30 minut vysvětlovat, jak nemá čas na něco, co by mu trvalo 20 minut. A někdo jiný, kdo má ohromnou spoustu práce, udělá to, co po něm chcete, ještě před termínem. Záhada? Někdy ano. My jsme se na tuto nedostatečnou a vzácnou věc podívali okem HR a věnovali jí celé číslo časopisu. Vyzpovídali jsme například zakladatele a ředitele firmy Jaroslava Vondřičku a také jeho asistentku a personalistku Elišku Jiráskovou. Zajímalo nás, zda si vzájemně šetří čas a jak s časem nakládají. A mimo to jsme se ohlédli za tím, co nám o sobě kdysi prozradili naši klienti a jak to vnímají dnes. Pojali jsme čas jako investiční věc a v rubrice Téma to dali do souvislosti s lidmi. A také jsme sami trochu zapátrali v čase vzhledem k jubilejnímu číslu časopisu, který právě držíte v ruce. Dozvíte se, proč vlastně vznikl, kde se zrodil název nebo třeba to, jaké články byly historicky nejčtenější. Přeji vám dostatek času na vše důležité a také na to, co doopravdy chcete. Ať jste jednoduše vždy pány svého času.

Někdo dokáže 30 minut vysvětlovat, jak nemá čas na něco, co by mu trvalo 20 minut, a někdo stíhá věci před termínem.

Lucie Spáčilová Výkonná ředitelka společnosti PERFORMIA Česká republika

Napište nám, jak se vám líbí! Dobrodružství personalistiky vytváříme pro vás, proto je pro nás váš názor moc důležitý. Napište nám, co se vám líbí nebo co vám v časopise chybí, na adresu: marketing@performia.cz

Sledujte nás na Facebooku Dobrodružství personalistiky

OBSAH 2

Editorial

3–5

Kde ušetřit čas? Investujte ho do správných věcí

6–8

Čas hraje ve vedení firmy obrovskou roli, shoduje se šéf a personalistka

9

Co se děje v Performii

10–11

Jak šel čas s Dobrodružstvím personalistiky

12–13

Jak to vidí dnes

14–15

Jak vzniká Dobrodružství personalistiky

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809, skochova@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20755. Vychází 3x ročně. Vydáno 5. února 2019 v Praze.

2


TÉMA: ČAS

gie

chod

Ob tegie stra Nápad h pěc Ús

str a t e

Kde ušetřit čas? Investujte ho do správných věcí Vstávají vám vlasy na hlavě, když se vás někdo zeptá: „Máš čas?“ Máte pocit, že už jste natolik efektivní, že lepší už to nebude, ale stále byste potřebovali nějaký ten čas navíc? Pak možná svůj čas neinvestujete tím správným směrem. Pokračování na str. 4 

3


TÉMA: ČAS

N

ěkdy se ve své praxi setkávám s lidmi, kteří byli na pozici šéfa, manažera nebo vedoucího vytaženi z běžných pozic a kteří často říkají, že na práci vedoucího jim už nezbývá mnoho času. Byli povýšeni na základě svých dlouhodobě výborných výsledků, loajality a nadšení pro věc. Velmi často to jsou odborníci a specialisté v oblasti, kterou vedou. A také se od nich velmi často očekává, že osobní výkony udrží a zároveň povedou svůj tým. Jejich vedení se tak velmi snadno smrskne na to, že fungují jako živoucí příklad a vzor, který táhne. To je samo o sobě hodnotné, ale řekněme si na rovinu, je to trochu málo. Čas je pro většinu manažerů dráždivé slovo a na otázku „Máš čas?“ mají ne vždy příjemnou reakci zamítavého typu. Proto tu pro vás mám zamyšlení nad tím, kde by mohl vzít každý manažer nebo vedoucí týmu čas. Kdybychom to chtěli shrnout do jedné věty, jednoduše jde o to, že ho musí investovat chytře, aby jím pak následně neplýtval. Pojďme se podívat blíže na čtyři časové „investice“, které se ve spojitosti s jeho úsporou vyplatí.

4

1.

INVESTUJTE ČAS DO KVALITNÍHO VÝBĚRU

Nebudete později čas ztrácet zvládáním problémů, pokusy, propouštěním, novým výběrem. Ať už si vybíráte do svého týmu pracovníky kompletně sami, nebo k tomu máte podporu personalisty, je to oblast, kterou byste z časového hlediska neměli podcenit. Už samotné prodlužování výběrového řízení z důvodu neschopnosti uspořádat pohovor s potenciálním nadřízeným, nezodpovězené dotazy kandidátů nebo slíbené a nesplněné akce ve směru ke kandidátům způsobují, že přicházíte o ty nejlepší. Pokud zde čas neinvestujete, nedáváte tomu tu správnou prioritu, pak velmi riskujete, že budete mít v týmu někoho, kdo vás bude o čas přímo okrádat, a to docela nestoudně. Neznamená to, že výběrové řízení nelze udělat efektivně. Právě naopak. Ale vaše přítomnost a pozornost, která vyžaduje čas, je nezbytná, abyste v budoucnu čas zase ušetřili.

2.

INVESTUJTE ČAS DO KVALITNÍHO ZAŠKOLENÍ

Nebudete později čas ztrácet s korekcemi, zvládáním chyb a nekonečným úkolováním. I kdybyste díky výběrovému řízení získali naprostou hvězdu, neznamená to, že bude od vkročení do firmy mít výsledky bez vaší časové investice. Až nepřiměřeně často slýchávám od zklamaných kandidátů, že je nechali po přijetí bezprizorní a nevytížené tak dlouho, že jejich nadšení opadlo, nebo se rozhodli pozici změnit. Čas investovaný do zorientování nováčka, do jeho zapracování a následné korekce, se vám vrátí několikanásobně. Jeho motivace jen poroste, rychleji se zapojí do týmu a pomůže mu v dosažení výsledků. A samo sebou nebude mít tolik otázek, které vás budou vytrhávat z vaší práce a jak jinak než… opět připravovat o čas.


Nebudete jej později ztrácet zvládáním demotivace, vzdoru, nebo dokonce odchodů. I kdybyste skvostně vybrali, perfektně zaškolili, stále to neznamená, že si můžete dovolit ten luxus neinvestovat čas do těch nejschopnějších pracovníků. Je to veliká past, protože to často vypadá, že vše běží „samo“. Lidé ochotně pracují, není potřeba je kontrolovat, nahánět, a tak se konečně můžete věnovat „svojí“ práci. Ale pokud zjistíte, že až příliš často tou „svojí“ prací myslíme zvládání demotivací, nesouhlasů nebo zabraňování odchodů, je to spíše známka toho, že už dříve nebyl čas správně investován. Nejde o to, že máte svým nejlepším lidem radit, opravovat je, nebo jim dýchat za krk. Čistý zájem, pochvala v tu pravou chvíli a připravenost se jim věnovat je to, čím zpravidla předejdete většině věcí, které vás jinak budou o čas připravovat. V té nejpesimističtější variantě jde pak o to, že vás to bude stát navíc čas z bodu 1 i 2 (tedy ten použitý na výběr a zaškolení), pokud odchod nezvrátíte.

4.

INVESTUJTE ČAS DO ORGANIZOVÁNÍ

Nebudete později pouze hasit zapeklité situace, ale užijete si i možnost věci opravdu koncepčně zlepšovat. Ať už vedoucí jede po vyšlapané cestičce, nebo vytváří novou, věci nezůstávají nikdy stejné a změna je neustálá. Proto je naivní si myslet, že organizování nebude součástí jeho práce. Pokud to budeme ignorovat, doběhne nás to. Budeme muset řešit neefektivitu, interní spory nebo nepochopení, duplicitní práci či chybějící zodpovědnost v týmu. To vám sebere doslova mraky času. Takže zjistíte, že pokud chcete jako vedoucí udržet svou vlastní motivaci, potřebujete mít definitivně určený čas na organizování. Jednoznačně je lepší nastavit síť semaforů, pravidel a možností, než neustále osobně řídit každou jednotlivou křižovatku. Ve špičce by vás to mohlo stát zdraví.

Celé je to často jako začarovaný kruh. Pokud už dnes čas neinvestujete, ale naopak o něj přicházíte neustálým zvládáním toho, co přichází, jste evidentně jeho součástí. Možná v tomto kruhu stojíte a říkáte si: „Jak z toho ven?“ Dobrá zpráva je, že řešení vždy existuje. Jen je nutné vědět, kam se chcete se svým časem dostat, být otevřen změnám, zapracovat na sobě samotném a věci se posunou tam, kam budete chtít. Stát dál uprostřed kruhu a nic nezměnit nepřinese logicky zlepšení žádné. A otázky obsahující slovo „čas“ vás budou mít tendenci iritovat nadále. ■

co utí toho, na Krátké shrn čas vždy, pokud ít byste měli m fa či vedoucího: šé i c zi o p jste v ových lidí ✔ Výběr n ch lidí ání přijatý ✔ Etablov těmi ✔ Práce s ějšími o nejsch pn ování ✔ Organiz

Text: Lucie Spáčilová Foto: Shutterstock

3.

INVESTUJTE ČAS DO SVÝCH NEJLEPŠÍCH LIDÍ

5


ROZHOVOR

Čas hraje ve vedení firmy obrovskou roli, shoduje se šéf a personalistka V práci se neuvěřitelně doplňují, vzájemně si šetří čas a mají podobný pohled na věc. On je ředitel, ona jeho asistentka a personalistka v jedné osobě. Oba si jsou vědomi, že právě jejich čas ovlivňuje to, zda a jak se firmě podaří dosáhnout vysněných cílů. Máme zde pro vás tentokrát trochu netypicky dvojrozhovor s Jaroslavem Vondřičkou a Eliškou Jiráskovou ze společnosti V Invest Development s.r.o. ➤➤Eliško, mohla byste jednou větou shrnout, co společnost V Invest vlastně dělá? EJ: Výsledkem je úspěšný projekt, tedy trvale udržitelná nemovitost, jejíž užitná i tržní hodnota roste a která svým obyvatelům poskytuje jedinečné a neopakovatelné místo pro život. ➤➤Jaroslave, uměl byste popsat moment a hlavně důvod, proč kdysi společnost V Invest vznikla a jaký je její současný účel, důvod existence? JV: Společnost V Invest vznikla původně jako inženýrská firma, jejímž cílem bylo poskytovat komplexní servis (inženýring, management projektů) investorům, developerům. Postupem času se ale přetavila v developerskou firmu, která od malých projektů (půdní vestavby apod.)

6

vyrostla až do dnešní velikosti s desítkami projektů a miliardovým obratem. Dnešním posláním V Investu je dodávat našim klientům takové bydlení, které je v souladu s moderními trendy, s okolní výstavbou, s ekologickými a technickými nároky na moderní stavby, s ekonomickou dostupností a tak dále, tedy nemovitosti, které jsou v souladu s potřebami našich klientů. Proto také naše motto zní: „Žít v souladu.“ ➤➤Eliško, kolik má vaše firma v současnosti zaměstnanců, kolik jste jich přijali za poslední rok a kolik se jich na ten další chystáte přijmout? EJ: Partu V Investu tvoří 40 kolegů. Za poslední rok jsme přijali 10 zaměstnanců.

PROFIL

Eliška Jirásková ■ Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na pražské VŠE, ale chytla ji spíše vedlejší specializace, která ji přivedla k personalistice. Potom strávila více než rok pracovně na Novém Zélandu a cestovala také po Asii. Do společnosti V Invest se dostala přes výběrové řízení od Performie na pozici asistentka/personalistka a od srpna 2017 v personalistice ušla obrovský kus cesty. Ve volném čase trénuje na běžecké závody, tráví čas s přáteli a pořád přemýšlí, co dalšího může objevit.


➤➤Jaroslave, jakou roli hraje podle vás čas ve vedení firmy? JV: Čas hraje ve vedení firmy obrovskou roli, tedy hlavně ten správně využitý čas. Každý šéf by měl mít dostatek času na dlouhodobé a důležité činnosti, tedy ty strategické, a naopak co nejméně se zabývat operativou. Bohužel to většinou bývá právě naopak. Sám s tím bojuji, přestože to vím. ➤➤Dozvěděla jsem se, že své lidi hodně školíte v tom, jak být v práci efektivnější. Jaký to má důvod, co si od toho slibujete a proč je to pro vás důležité?

PROFIL

Jaroslav Vondřička

■ Vystudoval Fakultu pozemních staveb na pražské ČVUT a před založením společnosti V Invest pracoval jako technický dozor investora. V Invest založil v roce 1991. Začínal s jedním počítačem v obývacím pokoji. Dnes je pyšný na to, že má společnost už více než 2 000 prodaných bytů. Ve volném čase jezdí na svém endurovém MTB, má rád běžky, sněžnice i sjezdové lyžování, prostě vše, co se točí kolem přírody a pocitů volnosti či adrenalinu.

JV: Ano, je to tak. Hodně to souvisí s předchozí otázkou. Jsme tým profesionálů a v celém procesu rezidenčního developmentu, který děláme, má každý svou velmi důležitou roli. Představte si to jako puzzle, každé políčko je nesmírně důležité a bez žádného by obraz nebyl kompletní. A aby firma fungovala co nejefektivněji a směřovala k cíli, musí se tak chovat každý jednotlivec, bez toho bychom nebyli schopni efektivně komunikovat. V dalším roce plánujeme přijmout přibližně stejný počet s ohledem na počet získaných projektů. ➤➤Co pro vás osobně znamená čas? EJ: Času máme všichni více méně stejně, i když každému je jindy zkrácen. Proto se ho snažím co nejvíce a efektivně využívat. Rozděluji jej na práci, volný čas a setkávání s lidmi, na kterých mi opravdu záleží, a také se snažím vyšetřit čas na „lelkování“, které mi přináší nejvíc nápadů. JV: Čas je pro mě prostor, který mám k dispozici, abych žil, abych uskutečnil svoje plány, sny, vize a představy. Je to pro mě neskutečně cenná veličina, kterou je zapotřebí beze zbytku využít. Rád říkám, že je třeba žít, jako kdyby každý den byl ten poslední.

➤➤Co vás napadne jako první, když vám někdo řekne: „Na to nemám čas.“ EJ: Napadá mě: „Nechci mít čas, není to pro mě priorita.“ Protože pokud chci, nebo je to opravdu důležité, tak si čas vždy najdu. JV: Spontánní reakce: chyba v time managementu. Ale když se nad tím zamyslím důkladněji, je to složitější. Pro někoho je to třeba asertivní odmítnutí něčeho, co pro něj nemá až takovou prioritu, a pak je takové sdělení na místě. Je spousta věcí, na které „nemám čas“, a snažím se k tomu přistupovat tak, že pokud vím, že nebudu mít na nějakou činnost čas, tak ji raději ani nezačnu dělat. Jinými slovy buď na 100 %, nebo raději vůbec.

➤➤Jak daleko dopředu máte naplánováno, kam firma směřuje a kde byste chtěli za tu dobu být? JV: Naše projekty plánujeme na řadu let dopředu, zejména ty větší, etapovité. A proto i chod firmy plánujeme na období pěti a více let. Samozřejmě k jejich naplnění musíme plánovat i dílčí kroky v horizontu jednoho až dvou let. Náš obor není tak rychlý jako třeba některé obory v IT, ale přesto musíme umět v čase reagovat na změny, které přináší především technologický a legislativní vývoj. Sledujeme proto nejnovější moderní trendy v bydlení a snažíme se je aplikovat do našich projektů. Je to náročná, ale nesmírně tvůrčí práce, a pokud se podaří, ocení ji hlavně naši klienti. Rádi bychom byli i nadále lídrem českého trhu co do kvality bydlení, ať už je to v jakémkoli jeho segmentu. 

7


ROZHOVOR

Rozhovor připravila: Barbora Hartmannová Foto: archiv společnosti V Invest Development

➤➤Eliško, jakou roli hraje podle vás čas v personalistice? EJ: Obrovskou. Rychlost odpovědí kandidátům i kolegům znamená důvěryhodnost společnosti V Invest a ukazuje, že nám na lidech záleží. ➤➤Na jak dlouho dopředu připravujete vaši personální strategii a proč si myslíte, že je to důležité? EJ: Strategii připravuji vždy na rok dopředu, a pokud jsou témata, která mají vazbu na další roky, tak s výhledem na další rok až dva jsou tam zmíněna také. Je důležité mít někde zaznamenáno, kam směřujeme, jaké kroky to obnáší, a tuto strategii sdílet s ostatními úseky, abychom všichni směřovali ke stejnému cíli. ➤➤Jaroslave, jakou roli v tom vašem směřování má společnost Performia? JV: Jak již výše zaznělo, jsme tým, který dělá velmi náročnou tvůrčí práci. A jak známo, tým tvoří jedinci, profesionálové, kteří se ztotožní s vizí firmy a dobrovolně a efektivně ji naplňují. To se neobejde bez soustavné personální práce,

8

a další ingredience, aby podal špičkový výkon. A Performia takovou osvědčenou ingrediencí je.

„Každý šéf by měl mít dostatek času na dlouhodobé a důležité činnosti, tedy ty strategické, a naopak co nejméně se zabývat operativou. Sám s tím bojuji, přestože to vím,“ říká Jaroslav Vondřička. ať již spojené s rozvojem stávajícího týmu, nebo s lidmi, kteří do firmy přicházejí. Já osobně vnímám Performii jako spolehlivého partnera pro naplňování naší personální strategie. Profesionála, který „jede na podobné vlně“ jako my. Každý motor potřebuje palivo

➤➤Eliško, zkuste říct maximálně čtyřmi slovy, v čem vám konkrétně Performia pomáhá? EJ: Dává mi jistotu. ➤➤Jaroslave, kolik času vám Eliška odhadem za dobu svého působení ve firmě ušetřila? JV: Eliška je úžasný parťák, který mi pomáhá s celou řadou věcí, ke kterým bych se jinak nedostal, a ušetřila mi ohromnou spoustu času. Pomáhá mi i v soukromém životě a její pomoc je nedocenitelná. ➤➤Eliško, kolik si myslíte, že už jste svému šéfovi ušetřila svou prací času? EJ: Chtěla jsem říct 30 %, ale když jsem si přečetla Jardovu odpověď, nemám slov. Velmi mě potěšil. Děkuji oběma za rozhovor a přeji vám, ať máte vždy dostatek času na své plány a záměry. ■


CO SE DĚJE V PERFORMII

Kolumbijec mluvící slovensky Jairo Pinilla přijede do Prahy

Hlavní hvězdou této neopakovatelné události roku 2019 bude v Kolumbii

známý expert na oblast budování týmů Jairo Pinilla, který kromě jihoamerického charismatu přiveze i své mnohaleté zkušenosti, neotřelé

příklady z praxe a bude na vás navíc mluvit slovensky. Nevěřili byste, kolik má Česko společného s Kolumbií!

Dobrodružství personalistiky vstupuje na předplatitelský trh Časopis Dobrodružství personalistiky oslavil už sedmé narozeniny a s tímto číslem slaví i 20. vydání. A to je ta správná příležitost konečně splnit přání nemalému množství těch, kdo se ptali po předplatném. Přípravy předplatného už jsou v plném proudu. A dobrá zpráva je, že pro naše aktivní klienty bude stále časopis ve schránkách zdarma. Jak se takovým klientem stát? Stačí se pustit do vzdělávání s námi a přijít na naše klíčové semináře o budování týmu.

Vylepšený U-test osobnosti je na spadnutí Používáte náš U-test osobnostního potenciálu? Pak vás určitě potěší, že jeho nová podoba už je na spadnutí. Na jaře vyjde jeho vylepšená verze, která svému vyhodnocovateli napoví i ty nejmenší detaily. Vyhodnocení testu tak bude o velký kus jednodušší a už při něm nikdy nic nepřehlédnete.

Text: Barbora Hartmannová Foto: archiv Performia Colombia, archiv Performia ČR

Podívejte se do svého diáře a rezervujte si datum 15. a 16. května 2019. Máte? To je dobře! Protože v tyto dny nemůžete dělat nic jiného než být s námi na konferenci Moderní trendy HR 2019 v Praze. Jelikož zkrátka víme, že na lidech a vedoucích dnes stojí celý úspěch či neúspěch jakéhokoli týmu, jakékoli firmy, podtitul „Úspěšný vedoucí – úspěšný tým“ byl předem jasný.

Co se děje v Performii a co pro vás chystáme nového, můžete průběžně sledovat na našem Facebooku Performia CZ a nebo na Instagramu. 9


TRENDY (NEJEN) V HR

Jak šel čas s Dobrodružstvím Protože jde o jubilejní 20. číslo časopisu Dobrodružství personalistiky, rozhodli jsme se věnovat jeho následujících šest stran právě časopisu samotnému. Dozvíte se, odkud vzešel nápad vydávat časopis, kdo za jeho výrobou dnes stojí, nebo si přečtete odpovědi na otázky, které jsme již jednou položili. A kdo bude odpovídat? No přece ti, kdo odpovídali tehdy. A v této rubrice se dočtete, které články patří za těch dvacet čísel a sedm let mezi ty nejčtenější.

2 ČÍSLO 3 (MOTIVACE):

Na co byste neměli zapomenout v motivačním systému pro zaměstnance www.performia.cz/blog/motivacnim-system-prozamestnance Motivace je sama o sobě vždy silné téma. Byla by chyba si myslet, že motivační systém je pouze o příplatcích a bonusech. Tento článek je vlastně stručný seznam toho, co lidi v zásadě motivuje a co naopak demotivuje. Stručně a jasně.

1

ČÍSLO 16: Koho máte v týmu?

www.performia.cz/blog/jake-lidi-mate-v-tymu Tak toto je dost zásadní otázka, která je aktuální v jakékoli době. Víme, že různí lidé přistupují k práci různým způsobem. Nedivím se, že je to ten nejčtenější článek. Je hodnotné vědět, koho máte v týmu, kdo vám pomáhá a kdo vlastně ne.

4

ČÍSLO 4 (ZNALOSTI VS. OCHOTA): Jak velkou váhu máme dnes přikládat životopisům? www.performia.cz/blog/jak-velkou-vahumame-dnes-prikladat-zivotopisum Životopis je kromě osobního dojmu další možnost, která nás jednoduše může svést z cesty správného hodnocení kandidátů. Čemu věnovat v životopisech pozornost a přisuzovat důležitost? Co naopak vlastně ignorovat? V tomto článku jsme se nad tím pořádně zamysleli.

3

ČÍSLO 3 (MOTIVACE): Jak rozpoznat úroveň motivace u kandidáta?

5

www.performia.cz/blog/druhy-motivace-zamestnancu

www.performia.cz/blog/tri-hlavni-kriteria-pri-najimaninovych-pracovniku

Víme, že motivace je vnitřní záležitost. Každý člověk ji už v sobě přirozeně má. Jaké typy motivace existují, jak se projevují a čím se odlišují, zmiňuje tento třetí nejpopulárnější článek. Je chytré do rozhodnutí o přijetí zahrnout i úroveň motivace kandidáta.

10

ČÍSLO 1 (PRODUKTIVITA): 3 hlavní kritéria při najímání nových pracovníků

Sedm let starý článek a stále aktuální. Velmi jednoduše popsaná zásadní kritéria, na která se velmi často zapomíná. Proto je tento článek populární – je brilantně jednoduchý a pravdivý. A to i dnes.


personalistiky 7

ČÍSLO 15 (JAK UDRŽET LIDI V TÝMU): Trvanlivost zaměstnanců www.performia.cz/blog/ jak-udrzet-lidi-v-tymutrvanlivost-zamestnance

(INZERCE): 7 chyb, kterých byste se měli při inzerování volné pozice vyvarovat www.performia.cz/ blog/7-chyb-kterychbyste-se-meli-priinzerovani-volne-pozicevyvarovat Toto je velmi úderný článek, který jednoduše upozorňuje na nejčastější chyby v inzerci. Už před lety jsme viděli v této oblasti velké rezervy. A i když všichni vnímáme, že psát dnes inzerát stejně jako před deseti lety je utopie, po nahlédnutí do inzertních portálů shledávám tento článek stále aktuální a potřebný.

8

ČÍSLO 6 (TAJEMSTVÍ TÝMU): 5 zaručených ničitelů týmu www.performia.cz/ blog/5-zarucenychnicitelu-tymu Vybudovat tým stojí jisté úsilí. A ani udržet ho v dobré kondici nejde samo. Často stačí jen jediný z pěti ničitelů týmu a můžete začít nanovo. Protože nikdo nestojí o zničení toho, co pracně vybudoval, patří tento článek, který obsahuje i konkrétní tipy, k těm nejčtenějším.

9

ČÍSLO 8 (HR OPTIKOU ŠÉFA): BÝT, DĚLAT a MÍT aneb Klíčové rysy personalisty www.performia.cz/blog/byt-delat-a-mit-anebklicove-rysy-personalisty O personalistice se často mluví jako o neměřitelné a ryze nákladové oblasti firmy. Osvícení manažeři však pochopili, že tomu tak není, a v tom případě by měli znát klíčové rysy personalisty.

10

ČÍSLO 15 (JAK UDRŽET LIDI V TÝMU): Pavel Ranc: Čím horší je systém hodnocení a odměňování lidí, tím schopnější musí být management www.performia.cz/blog/pavel-ranc-odmenovani-zamestnancu Název tohoto článku sám vypovídá o obsahu. A je to tak. Nahodilé, zastaralé nebo nefér systémy hodnocení a odměňování nejen komplikují práci manažerů, ale také demotivují samotné zaměstnance. Tento rozhovor s odborníkem dokáže čtenáře kvalitně zorientovat.

Co nám nejčtenější články říkají o oblasti personalistiky? Nejčtenější články ukazují, že nás obecně zajímá odhalení opravdových motivů a potenciálu u kandidátů. Povrchní hodnocení na základě dojmu není dostačující. České firmy také chápou, že je třeba zajímat se o udržitelnost vybudovaných týmů a o to, jak nastavit hodnocení a fungování správně z hlediska personalis-

tiky a managementu. Obecně je zřejmé, že se zájem posouvá více k principům a celkovému porozumění této oblasti. Triky a snadné zkratky nebudou nikdy fungovat dlouhodobě ani nadčasově. P.S. Možná vám vrtá hlavou, jak jsme zjistili, že zrovna tyto články jsou nejčtenější. Většinu článků totiž dříve či později překlopíme do online verze na naše webové stránky. A tam už je snadné změřit, které se četly nejvíce.

11

Text: Lucie Spáčilová

6 ČÍSLO 9

Tento článek jsem psala jako reakci na komentář nejednoho manažera, že i když najdou do týmu šikovného zaměstnance, nevydrží dlouho. Pokud je zaměstnanec opravdu šikovný a manažer schopný, nemusí být dlouhodobá spolupráce raritou. Stojí za přečtení.


PŘÍKLADY Z PRAXE

Jak to vidí dnes Protože ústředním tématem časopisu je čas, ohlédli jsme se v čase i v této rubrice a položili jsme čtyřem našim úspěšným klientkám stejnou otázku jako před lety. A podotýkám, že výběr samých žen je čistě náhodný. Jak to vidí dnes? Změnilo se u nich něco? A jak od té doby jejich firmy vyrostly? EVA VAVROUCHOVÁ personální ředitelka ve společnosti HESTEGO a.s.

V

roce 2013 měli 330 zaměstnanců. V současné době mají 355 kmenových a 15 agenturních zaměstnanců. Protože okres Vyškov má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost na Moravě, mají i mnoho neobsazených pozic. ➤➤Co v týmu rozhodně netolerujete? Odpověď z roku 2013: Rozhodně netolerujeme neetiku. V roce 2009 jsme v naší firmě vytvořili Etický kodex, jehož zásady od té doby mezi zaměstnanci prosazujeme. Rok 2012 byl vyhlášen rokem Etického kodexu. Probíhala spousta

propagačních akcí, workshopů a soutěží na podporu etických zásad. Pokud se některý ze zaměstnanců zachová neeticky, je za to přísně potrestaný a často to vede až k jeho odchodu z firmy. Odpověď dnes: Rozhodně netolerujeme neetické chování. V minulosti jsme byli nuceni se rozloučit kvůli etickým prohřeškům s pracovníky na pozicích, u kterých je opravdu velký nedostatek uchazečů (obsluha ohraňovacího lisu, svářeč apod.). Ačkoli nám to pak přineslo určité problémy, považovali jsme za důležité vyslat všem ostatním signál, že etika je pro nás vysoce důležitá.

MARCELA SOUKUPOVÁ majitelka a jednatelka společnosti HEROS GROUP s.r.o.

V

roce 2016 měli 145 pracovníků, dnes jich mají 201.

➤➤Co by podle vás nemělo firmě chybět, aby dobře působila na ty pravé kandidáty? Odpověď z roku 2016: Především pozice lídra společnosti, který bude tahounem

12

a vzorem pro ostatní kolegy či zaměstnance. Jejich ztotožnění se s myšlenkou a společnými cíli firmy. Odpověď dnes: Dle mého názoru musí mít v současné době firma, která chce najít ty správné kandidáty, mimo finančního ohodnocení a dalších benefitů i „firemní

přitažlivost“. Co je pro nás firemní přitažlivost? Moderní a inovativní prostředí zejména pro mladé kandidáty, dobrá pověst – serióznost na daném trhu podnikání (zejména v oboru SECURITY), dále možnost uplatnit své vlastní nápady a invenci a také možnost podílet se na strategii firmy (střední a vyšší management).


ŠTĚPÁNKA OUBRECHTOVÁ jednatelka společnosti YABOK s.r.o.

V

roce 2016 měli 200 zaměstnanců, dnes jich mají 260. ➤➤Máte nějaký recept, jak nenásilně nalákat další generaci k práci ve vaší firmě?

Recept je takový, že když se vytvoří oblast, do které ten člověk zapadne a jede v tom, protože ho to baví, měli byste mu dát prostor, aby mohl ukázat, co v něm je. A navíc je ještě důležité být dětem vzorem, aby viděly, že to děláte dobře.

Odpověď z roku 2016: U mých synů to bylo postupné. Už na školách chodili na brigády k nám a pak najednou vznikla přirozená mezera, do které se jeden z nich chytil. Hodně se v tom naučil chodit a vyrostl. Nejmladší syn by rád dělal něco jiného, ale zatím nám také pomáhá.

Odpověď dnes: V dnešní době nemám žádný návod, jak nalákat mladou generaci do práce. Žijeme v době, kdy je velká poptávka po všech pracovnících ve všech odvětvích. V naší firmě máme zkušenosti s lidmi, kteří neradi pracují, nekvalitně pracují, nechodí

pravidelně do práce, neradi jsou za něco zodpovědní, nepečují o svěřené věci atd. Ale máme i zkušenosti s lidmi, kteří pracují dobře, pečlivě, rádi se učí novým věcem. Bohužel těch je podstatně méně. Když zadáváme inzerci, popíšeme pracovní pozici, požadavky zaměstnavatele, mzdu, náplň práce a při pohovoru nic nezastíráme, snažíme se jednat na rovinu. A jsme rádi, pokud se nám povede i přizvat uchazeče k zakázce, aby si mohl práci vyzkoušet.

JANA LAGOVÁ personální ředitelka ve společnosti GUMEX, spol. s r.o. poslednímu dni v roce 2014 měli 98 zaměstnanců na 3 českých provozovnách, dnes jich mají 112 na stejném počtu provozoven. Na 2 slovenských provozovnách měli v roce 2014 17 zaměstnanců, dnes mají na Slovensku 4 provozovny s 31 lidmi.

➤➤Co by v inzerátu dle vašich zkušeností nemělo chybět a co se vám naopak neosvědčilo? Odpověď z roku 2014: Před mnoha lety jsem od Performie dostala několik doporučení, kterých se držím. Inzerát vždy začíná třemi selektivními otázkami. Pak se vždy snažíme pozici co nejvíce v odrážkách popsat. Jelikož potřebujeme do firmy přitáhnout pouze produktivní osoby, namísto popisu pracovní náplně sestavíme přímo výsledek práce dané pozice. Je to tedy o práci s jazykem. Náročné úkoly nikdy nezatajíme, vždy je naopak v požadavcích seřadíme od nejtěžších po

rutinní. Co se týče motivace, jelikož nepotřebujeme „inflow“ zaměstnance, nikdy v inzerátu není výše mzdy a šetříme i s informacemi o osobních výhodách. Naopak nesmí chybět zmínka o používané technologii, zmínka o kvalitním systému práce, vzdělávání, zácviku. Někdy však máme problém s tím, že je inzerát moc dlouhý, uchazeči to ale dle mé zkušenosti vítají. Odpověď dnes: Uchazeči velmi dobře reagují na přátelsky psaný inzerát, kde je textově dobře popsaná náplň práce, zaškolení, informace o velikosti týmu. Čím více vysvětlíme už v inzerci, tím méně je pak nedorozumění nebo otázek. A patří sem pracovní doba, benefity a způsob odměňování. Je nutné vysvětlit, jakou praxi očekáváme, podle toho se přihlásí junioři, nebo naopak velmi zkušení (a nároční) kandidáti. Není vhodné inzerci zaměřit jen na finanční stránku, pak se skutečně přihlásí lidé, kteří mají peníze na prvním místě a na práci samotnou až tak nehledí.

Text připravila: Šárka Pospíšilová Foto: archiv dotázaných

K

13


KDO ZA TÍM STOJÍ

JAK VZNIKÁ

DOBRODRUŽSTVÍ PERS

NALISTIKY

Zajímalo vás někdy, proč se vlastně časopis, který právě čtete, jmenuje Dobrodružství personalistiky? Nebo jste byli zvědaví, kde se zrodila první myšlenka vydávat časopis o personalistice a jak vlastně takový časopis vzniká a kdo za ním stojí? Teď máte šanci se to dozvědět od tří žen, bez kterých by časopis nejspíš nevycházel.

Lucie Spáčilová: V době digitalizace je možná tištěný časopis trochu „retro“, ale pořád žádaný číslo. Byl to trochu porod, protože se myšlenka a představa o tom, jak by to celé mělo vypadat, měnila a stále vytvářela. Ale nakonec se to povedlo. Každé číslo jsme zlepšovali a zlepšovali a dnes jsem moc ráda, že se toho tak zdárně chopila Bára, která do toho vnesla další nápady a vylepšení. A to je cesta, kterou chceme jít dál.

Lucie Spáčilová je ta, která má celou myšlenku časopisu na svědomí. Nebýt jí, nikdy si v tomto časopise nepočtete. Co řekla o tom, jak časopis vznikl? ➤➤Jak vlastně nápad vydávat časopis vznikl? Nedávno jsem mluvila s jedním odborníkem z oblasti online marketingu. A když jsem mu řekla, že už od roku 2011 vydáváme odborný časopis, který navíc v tištěné podobě distribuujeme našim zákazníkům, málem spadl ze židle. V dnešní době, kdy je hlavní trend digitalizovat vše, co jde, jsme přinejmenším „retro“. Když jsem před lety přemýšlela nad tím, jakou formu komunikace zvolit ve směru k našim zákazníkům, přišlo mi to jako dobrý nápad. Ne vždy máme šanci navštívit všechny klienty v průběhu několika týdnů a zdaleka ne všichni klienti rádi čtou články v elektronické podobě. Chtěla jsem také vytvořit prostředí, kde by bylo možné sdílet úspěchy našich klientů, a tím inspirovat a podpořit zase ty ostatní. Stále pokládám vytvoření časopisu za skvělý nápad, mám

14

z něj opravdovou radost a věřím, že pro většinu jeho čtenářů je to užitečná věc. ➤➤A proč se jmenuje časopis zrovna „Dobrodružství personalistiky“? S názvem přišla naše trenérka a dlouholetá členka našeho týmu Marta Machovská. Když jsme vytvářeli elektronický newsletter pro zákazníky, všimla jsem si,

Pamatuji si, jak jsme se pobavili, když nám na první fakturu z tiskárny napsali, že nám fakturují tisk časopisu Dobrodružství kriminalistiky. že Marta do předmětu e-mailu napsala právě „Dobrodružství personalistiky“. A to se mi moc líbilo. Ano, je tam ta podobnost s českým kriminálním seriálem Dobrodružství kriminalistiky, kde vždy odhalili

nějaký funkční způsob, jak něčemu přijít na kloub. To mi přišlo vtipné a trefné, a tak jsme to použili. S manželem, který vydavatelskou společnost Prospectea založil, jsme dali dohromady koncept a první

➤➤K čemu jsou vlastně tištěné časopisy? Velké výhody vidím dnes také v tom, že tištěná verze časopisu se dá jednoduše někomu dát. Prostě někomu řeknete: „Tohle si přečti,“ a dáte mu časopis nebo konkrétní stránku do ruky. Můžete si ho pohodlně číst kdekoli a podtrhovat nebo zvýrazňovat, co je libo. Díky tematickému zaměření bývá často časopis používán mezi zákazníky opakovaně a obvykle si ho ukládají na později či pro člověka, kterému se může hodit. To se mi líbí. Určitě nás také těší stoupající zájem veřejnosti o předplatné, protože to nám říká, že to má jistou kvalitu a úroveň.


Barbora Hartmannová: Nejvíc miluju tu chvíli, kdy přijde nové číslo z tiskárny Autorem hlavních článků a odborného obsahu je zpravidla Lucie Spáčilová, která má na kontě hromadu zkušeností z oblasti budování týmů. Kdo ale chystá rozhovory, pohledy „zvenčí“ a dává celému časopisu jeho finální podobu? Je to naše expertka na marketing a PR Barbora Hartmannová. ➤➤Kde se vzaly tvé vlohy k přípravě článků a časopisu jako takového? Vystudovala jsem humanitní vědy a žurnalistiku, ale brzy jsem zjistila, že novinářkou být nechci, a vrhla jsem se do oblasti marketingu a PR. Své novinářské zkušenosti jsem díky Performii velmi rychle uplatnila. Když jsem nastoupila, mým prvním úkolem byla příprava dalšího čísla (tehdy čísla 3). Práci s českým jazykem doslova miluju, stejně tak jako práci v Performii, bez které si to už neumím ani představit.

➤➤Co máš na práci na Dobrodružství personalistiky nejraději? Nejvíc mě baví moment, kdy koncept nového čísla vzniká – ty nápady, tvoření a výzvy s tím spojené. V průběhu mám ráda práci s textem jako takovým, kdy pouhým přeskládáním slov můžete z obyčejného textu udělat čtivý článek. A asi nejvíc miluju tu chvíli, kdy přijde zbrusu nový časopis z tiskárny. ➤➤Co je na „výrobě“ časopisu nejtěžší? Pro mě je nejtěžší skloubit veškerou práci v marketingu a PR

ještě s přípravou časopisu tak, abych to celé nehonila na poslední chvíli a také si to užila. Pořád se to učím. ➤➤Co se ti nejvíce povedlo? Nejpyšnější jsem vždycky na rozhovory, protože se v nich ukazuje, jak skvělé klienty máme. A za velký úspěch považuji to, že centrála Performia International začala připravovat mezinárodní časopis, jehož vzorem jsou právě ta naše čísla,

a mě berou jako odborníka, který jim radí, jak na to. ➤➤Jaká je tvoje představa časopisu do budoucna? Vidím tak 32 stran úžasného obsahu, který čtou desetitisíce lidí v ČR a díky němuž se v českých firmách celkově mění oblast personalistiky k lepšímu. No, a já mám navíc ještě jednoho člověka, který mi pomáhá časopis připravovat. To abych se nemusela rozkrájet.

Zdeňka Škochová: Vydavatel časopisu je ten, kdo dokáže převzít velkou část zodpovědnosti a práce na svá bedra

➤➤V čem je podle tebe role vydavatele časopisu nepostradatelná? Naši zákazníci, kterým s vydáváním jejich časopisů pomáháme, mají svůj hlavní byznys v různých odvětvích. Tvorba vlastního firemního časopisu je jen jednou z mnoha činností, kterou daná společnost řeší. Je to jen střípek toho všeho, co se musí v organizaci

v jednotlivých divizích dít, aby byla zdravá a prosperující. My jsme ti, pro které je vydávání časopisů denní chleba, a dokážeme tedy převzít velkou část zodpovědnosti a práce na svoje bedra.

➤➤Co je na vydavatelské práci nejtěžší? Styl vzájemné spolupráce je různorodý. Pro někoho zajišťujeme pouze editační a korektorské práce, pro jiné realizujeme kompletní dodávku, kdy připravíme texty, provedeme korektury, sazbu, časopis vytiskneme a distribuujeme do správných rukou. A jako v každém procesu můžeme narážet na různé nelehké situace, které jsou ale vždy řešitelné. Nejtěžší pro nás je situace, když vidíme, že má náš klient skvělý start a odhodlání tvořit časopis, ale nepodaří se mu tento záměr dlouhodobě ve firmě udržet a vydávat další čísla. Právě pravidelnost a dlouhodobost je to, co dělá toto médium funkčním při budování interního i externího PR

firmy. Je škoda a mrzí nás, když se počáteční energie rozplyne v dalších nezbytnostech. ➤➤Jak se vám spolupracuje s Performií? Performia má štěstí, že má Dobrodružství personalistiky na starost Bára Hartmannová, která do něj vkládá přesně to, co takové médium potřebuje. Navíc drží a rozvíjí původní účel, se kterým Lucie Spáčilová odstartovala před několika lety tvorbu prvního čísla, u kterého jsme byli. Ať chcete, nebo nechcete, ve finále čtenář velmi dobře vycítí emoci a ducha dané firmy, a to se Performii daří. Takových zákazníků bychom si přáli více. Více informací o vydavateli firemních periodik se dozvíte na stránkách www.prospectea.cz.

15

Text sestavila: Barbora Hartmannová Foto: archiv Performia, archiv Prospectea

Zdeňka Škochová, ředitelka společnosti PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., je tou třetí ženou, díky které se časopis dostane na svět. Právě vydavatel dohlíží na to, aby časopis celkově ladil, nic mu nechybělo ani nepřebývalo a hlavně splnil svůj původní účel.


Proč mají některé firmy mnohonásobně menší problém s přílivem nových kolegů než jiné? Co mimo jiné výrazně ovlivňuje kvalitu uchazečů o práci u vás? Z našeho pozorování stovek českých firem vyplynulo, že je to právě vedoucí pracovník, ke kterému mají nováčci nastoupit, kdo ovlivňuje příliv šikovných lidí do firmy.

A PROTO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI PŮLDENNÍ INTERNÍ PŘEDNÁŠKU

UMĚNÍ TEAMBUILDINGU PRO MANAŽERY Tato interní přednáška je určena právě pro vaše vedoucí pracovníky a má zapříčinit větší příliv nových šikovných lidí do jejich týmů, ale naopak i co nejmenší odliv těch současných.

Přednáška mě upozornila na spoustu věcí, které si při běžném jednání s podřízenými neuvědomuji, a zbytečně se dopouštím chyb.

Tato přednáška mi zodpověděla dost otázek ohledně práce s podřízenými, hlavně jak udržet dobrý tým.

Jsem rád za získané informace, které mi pomohou při práci s podřízenými. Již nyní jsem si udělal obrázek o svém týmu a vím, kde bude potřeba zapracovat.

Přednášku povede trenérka a konzultantka Hana Slačálková, která se kromě výběru a hodnocení zaměstnanců specializuje na personální marketing na sociálních sítích a tvorbu interního PR. Průměrná spokojenost účastníků seminářů pod jejím vedením je 97,8 %. CHCETE O INTERNÍ PŘEDNÁŠCE VĚDĚT VÍCE? Napište nám na adresu marketing@performia.cz nebo rovnou volejte na číslo 731 492 016. Těšíme se na shledanou u vás!

{