Page 1

GEORGE H. LAW & SON LTD.

WATER WELL DRILLING

Wireless Interac for Delivery $1 Service Charge for Debit

Our Customers Are Our Best Advertisers UʈVi˜Ãi`ÊLÞÊ/…iÊ ˆ˜ˆÃÌÀÞʜvÊ/…iÊ ˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì

UÊÈ»Ê̜Ên»Ê7iÊ œiÃÊ Àˆi`

UÊ>“ˆÞÊ"ܘi`ÊEÊ "«iÀ>Ìi`

UÊ*Փ«Ê*ÀiÃÃÕÀiÊ -ÞÃÌi“ÃÊÌ`°

UÊi>ÌÊ*Փ«ÊœiÃ

16th Annual

KANATA

WE COVER THE OTTAWA VALLEY "ÛiÀÊÎxÊÞi>ÀÃʈ˜ÊLÕȘiÃà CALL GEORGE LAW

Fax

AND AREA

ALFRED LAW

613-752-2080 613-752-1160 613-752-2215 U

U

CALABOGIE, ONTARIO (BOX 155) CALABOGIE, ONTARIO

2013-2014

You’ll clearly see the difference Established for 21 years

591-0101

Toll Free:

info@residentialplus.ca www.residentialplus.ca

1-877-737-7587

Fax:

599-1039

2013-2014 KANATA AND AREA COMMUNITY RESOURCE GUIDE 613-283-5650 or 1-800-267-7936

Window & Eavestrough Cleaning

COMMUNITY RESOURCE GUIDE www.kanataphonebook.ca

SERVING: CARP, DUNROBIN, KANATA AND WOODLAWN “Fast Efficient Service” Sinks Toilets

Serving Kanata & Barrhaven for over 20 years Faucets Pipe Thawing

Hot Water Tanks Drain Unblocking

5%

SENIORS DISCOUNT


LPlumbing YNW O O D Services Ltd. ★ Repairs ★ Installations RON DIGUER Master Plumber

BH

WE ARE ALWAYS HAPPY

613-795-3833

TO SEE NEW SMILES

Honest Country Work

EMERGENCIES & NEW PATIENTS WELCOME

Mark Gonyer ROOFING

U Asphalt Shingles U ReRoofing U Ice Water Guard

U Torch on Membrane U Repairs - Maintenance

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

622-0485 W.S.I.B. Covered & Fully Insured

HOW WE HELP YOUR SMILE! MERCURY-FREE RESTORATIONS PREVENTATIVE CARE AND ASSOCIATES

613-592-5105

CROWNS & BRIDGES IMPLANT RESTORATIONS NEUROMUSCULAR DENTISTRY (TMJ)

www.drkerstapeterson.ca

BEAVERBROOK CENTRE 2 BEAVERBROOK ROAD - SUITE 206 KANATA - ONTARIO

CHILDREN’S DENTISTRY FULL MOUTH RESTORATIONS COSMETIC DENTISTRY AND THE NEW KOR WHITENING SYSTEM


1

95 3395

$ $

2795

$

KA


2 Box 158, 65 Lorne St, Smiths Falls, ON K7A 4T1 To reach us with your comments:

Specialty Publications

phone: 1-800-267-7936 or (613) 283-5650 fax: 1-800-956-6249 or (613) 283-5545 A division of Performance Printing Limited Proudly Serving Kanata & Area www.perfprint.ca

CONTENTS Community Contents..................................................................... 2 Emergency Numbers .................................................. 3 Kanata Maps ........................................................... 4-8 Kanata Street Index ............................................... 9-12 Personal Numbers .................................................... 12 Photo Contest .......................................................... 25 Notes ..................................................................... 257

Postal Codes Kanata and Area Postal Codes ............................. 13-25

Dining Section Best of Local Dining.................................................. 26

White Pages Carp ....................................................................................... 30 Kanata, Constance Bay, Dunrobin, Kinburn & Woodlawn .......................................................... 48

Government Municipal ............................................................... 258 Government Services .............................................. 258

Business Business Directory................................................... 261

We would like to thank the advertisers for their support in making the Kanata Community Resource Guide possible. For information regarding advertising or number or address changes for the Kanata Community Resource Guide, or to inquire about our many other directories published in Eastern Ontario, please contact us at the address and phone numbers listed above. NOTICE REGARDING ADVERTISING The publisher shall not be liable for damages arising out of errors in advertisements or listings beyond the amount paid for the space occupied by that portion of the advertisement in which the error occurred, whether such error is due to the negligence of its servants or otherwise and there shall be no liability for noninsertion of any advertisement beyond the amount paid for such advertisement.


3 immediate LIFE THREATENING DANGER

Emergency 911 AND OTHER USEFUL NUMBERS

Ontario Provincial Police.......1-888-310-1122 TTY Only......................................1-888-310-1133 Cellular or Car Phone ....................*OPP or *677 Non-Emergency Kanata ............... 613-828-9171 Ottawa Police Services Emergency ..................................................... 9-1-1 Emergency .................................... 613-230-6211 Non Emergency ............................ 613-236-1222 TTY................................................. 613-232-1123 Crime Stoppers ............................. 1-800-222-8477 Ambulance............................................................9-1-1 Telehealth........................................ 1-866-797-0000 TTY................................................... 1-866-797-0007 HOSPITALS Ottawa Hospital Inquiries & Patient Information ........613-722-7000 Ottawa Civic Hospital 1053 Carling Ave .................................613-722-7000 Ottawa Hospital The 501 Smyth Rd.....................................613-722-7000 Queensway-Carleton Hospital 3045 Baseline Rd ...............................613-721-2000 Riverside Campus Hospital 1967 Riverside Dr...............................613-722-7000 Children’s Hospital of Eastern Ontario 401 Smyth Rd.....................................613-737-7600 Royal Ottawa Health Care Group 1145 Carling W ....................................613-722-6521 Poison Information ...................... 1-800-268-9017 TTY ................................................ 1-877-750-2233 Kanata Food Bank ..............................836-7847 ASSAULT VICTIMS Assaulted Women’s Helpline .. 1-866-863-0511 TTY .................................................. 1-866-863-7868 Services for Abused Women ......613-745-4818

DIAL

911

SEXUAL ASSAULT VICTIMS CALACS ............................................................... 613-789-9117 Rape Crisis Centre ..........................613-562-2333 Sexual Assault and Partner Abuse Care Program – Adults ................. 613-738-3762 TTY ...................................................... 613-738-8544 Children (CHEO)............................... 613-737-2328 TTY ...................................................... 613-737-2332 Sexual Assault Support Centre of Ottawa ........................................... 613-234-2266 DISTRESS CENTRES Child Abuse....................................... 613-747-7800 Distress Centre of Ottawa & Region ........................................... 613-238-3311 Drug & Alcohol Registry of Treatment ........................................................... 1-800-565-8603 Kids Help Phone .......................... 1-800-668-6868 Mental Health Crisis Line ............. 613-722-6914 Ontario Problem Gambling Helpline ........................................................... 1-888-230-3505 SHELTER FOR ABUSED WOMEN Interval House .................................. 613-234-5181 Maison D’Amitié ............................. 613-747-0020 Nelson House ................................... 613-225-3129 Young Women’s Emergency Shelter.................................................613-789-8220 Environmental Spill Reporting 1-800-268-6060 Marine and Air Search and Rescue ............................................................. 1-800-267-7270


4

KANATA MAPS

B

1

2

3

4

5

6 Specialty Publications

ŠCopyright 2013 Duplication prohibited

C

D

E


5

E

1

2

3

4

5

6

F

G

H


6

B

7

8

9

10

11

12

C

D

E


7

E

7

8

9

10

11

12

F

G

H


8

C

13

14

15

16

17

18

D

E

F


9

KANATA

Street Index The Best Way to Find Your Way A Abbeydale Cir. .............. D4, E4 Abbeyhill Dr. ......................E12 Abbotsford Rd. .......... D12, E12 Aberfoyle Cir. ................ F5, G5 Acklam Terr. .........................E4 Afton Pl. ............................... C8 Aintree Pl. ...........................E13 Aird Pl. ....................... D10, E10 Airlie Pl. ............................. D12 Akenhead Cr. ....................... C7 Akerson Rd. ....................... D14 Aldburn Pl. ........................ D12 Allenby Rd. ...........................E5 Alma Ct. ..............................E18 Almond La. .........................E11 Alson Mills Wy. ................. D14 Amici Terr. ......................... D15 Amundsen Cr. ....................E10 Angus Dr. ...........................F10 Anik Wy. .............................E11 Appaloosa Dr. ....................E13 Apple Creek Cr. ..................E16 Applecross Cr. ............... F4, G4 Aquilo Cr. .......................... B10 Ardagh Gt. ......................... D13 Arncliffe Ave. ....................F3-4 Arrisdale Ct. .........................F5 Arrita St. ............................ D15 Artesa................................. D15 Autopark .............................. B9 Ayton La. ..............................F4 B Bachman Terr. ............. E11-12 Badgeley Ave. ..................... D7 Balbair Rd. ..........................E12 Balding Cr.............................E9 Ballantrae Wy.................... D13 Banchory Cr. ........................F5 Banning Rd. ............... D12, E12 Bannock Cr. ...................... E4-5 Banting Cr. ...........................F9 Banting Wy. ..........................F9 Barra Ave........................... D12 Barrick Hill Rd. .................. D14 Barrow Cr. ..........................E11 Bathurst St. ..........................F1 Baton Ct. ............................ D10 Battersea Cr...................... C7-8 Bayfield Ave. ....................... G8 Beach Hts. ..................... B1, C1 Beachvale La. ...................... C1 Beacon Wy. ..........................E5 Beam St. ...............................E5 Beamish Cr. ..........................E5 Beaufort Dr. ........................E10

Beauty St. .............................E4 Beaverbrook La. .............E8, F8 Beaverbrook Rd. ............E8, F8 Belleview Dr. ......................E11 Bellrock Dr. ...........................E9 Bering Ct.............................E10 Bernier Terr. ................. D10, E10, D11, E11 Berton Pl. ............................E11 Best Wy. ...............................F8 Bethune Ct. ...........................F8 Bethune Wy. .........................F8 Billingham Cr. ......................F5 Binscarth Cr. ...................... D13 Birchbank Cr. ......................F15 Birchfield Ave. .............. E15-16 Birkendale Dr. ......................F9 Bishop Mills Wy. .... E9-10, F10 Bisley Blvd........................... H5 Black Rivers Pl....................E15 Black Tern Cr. .....................F14 Blackdome Cr. ..................... D8 Blacksmith Pl. .....................E15 Bluegrass Dr. ................ E14-15 Bluemeadow Wy. ..............E14 Bon Echo Cr. .................F13-14 Bonnechere Dr. ..................F13 Bourdas Ct. ...........................E8 Boylston La. ...................... D12 Braco St. .............................E12 Bradley Farm Ct. ................E12 Brady Ave ...................... D5, E5 Braecreek Ave ...................F3-4 Bramble Wood Cr. .............F15 Brandy Creek Cr. ................F14 Brechin Cr.............................E4 Breckenridge Cr. ..................F4 Bren Gun Rd..................... H5-6 Brewer Hunt Wy. .................F7 Bridgestone Dr. ......... D15, E15 Bridle Park Dr. ..............E15, 15 Bridlewood Dr. E13-14, F13-14 Brigatine Ave. ................... B11 Brigitta St. ......................... D15 Brodeur Dr. .........................E10 Broughton St. ...................... D7 Brouliette Blvd. ................G5-6 Brunskill Wy. .................C7, D7 Bryant St.............................. D7 Bujold Ct. ............................E11 Bunting La. .........................F14 Burke Rd. ............................. G8 Burnaby Dr. ....................... B11 Burnstead Cr. .............E16, F16 Burwash Landing Bay ..F4, G4 Byers Ct. .............................F18 Byot Ct. .............................. D11

Byrd Cr................................E10 C Cadence Gt. ........................E14 Callaghan..............................F9 Cambior Cr. ........................ C8 Cambray La. ................... E9-10 Campbell Reid Cr. ................F1 Campeau Dr. .... C9, D9, E9, F9 Canadian Shield Ave. ..........E9 Carbrooke St. .....................E12 Carling Ave...... F7, G7, G8, H8 Carmichael Ct. ......................E7 Carr Cr. ............................. E7-8 Carr Pl. ..................................E7 Carronbridge Cir. ......... D14-15 Casgrain Ct. ..........................F9 Casson Wy. ..........................F7 Castle Glen Cr. .................. D13 Castlefrank Rd. .................. D13 Catamount Ct. ................... D16 Catterick Cr. ................... F5, G5 Cecil Walden Ridge .............E7 Cedar Valley Dr. .................E15 Cedarock Dr. ......... B11-12, E14 Celtic Ridge Cr. ..........F4, G3-4 Charlesworth Ct. ................. D7 Cheltonia Wy. ...................... C8 Cherryhill Dr. ....................... B2 Chickasaw Dr. ....................E13 Chimo Dr. ............. E10-11, F10 Chisholm Ct. .........................F8 Clarendon ...........................E13 Clarkson Cr. .................. E11-12 Cloverloft Cr. ..................... B12 Clydesdale Ave. ............F13-14 Coady Wy. ............................E8 Coburn Ave. .......................E12 Cohen Ave. .........................F10 Colchester Sq. ......................F9 Collingwood Cr. ...................E5 Colville Ct. ............................E7 Conant Pl. .......................... D10 Connelly Pl. ....................... D13 Cope Dr.............................. D14 Cordillera St. ........................E9 Coriolis Ct. ......................... B11 Corkstown ..... F9-10, G10, H10 Coulson Ct. ....................... D8-9 Country La. W. ...................E12 Courtney Rd. ......................E13 Cripple Creek Cr. ............... B12 Crownridge Dr. ..................E16 Curran St. .......................... D10 Cyclone Taylor Blvd. ...............................B9-10, C10

D Dalriada La. ....................... D13 Danby Ct. ............................F18 Dartmoor Dr. ..............E13, F13 Davis Ave. ......................... D10 Deerchase Ct. .....................E15 Denzil Doyle Ct...................E13 Des Burke Rd....................... G5 Desmond Ave. ...................E12 Didsbury Rd. .................C9, D9 Dobbin La. ..........................E13 Dorey Ct............................. D10 Dowdall Cr. ........................ B12 Doyon Ave. .......................... D7 Drainie Dr. ......................... D11 Dressler Dr. ....................... D11 Drysdale St. .................... E9-10 Dundegan Dr. .................... D13 Dunlop Ct. ......................... D11 Dunn St. .......................... E9-10 Dunnet Ct. ......................... D12 Dunolle Cr. ....................... E3-4 Dunoon Pl. ......................... D12 Durbin Ct. ...........................E11 E Eagleson Rd. ....C18, D14-18, E11-14, F8-11 Eagleview St. .....................E15 Ealing St. ..............................E4 Earl Grey Dr......................... D9 Edenvale Dr. ...................E9, F9 Edgemoore Cr. .....................E4 Edgevalley Ct. ................... B11 Edgewater St. ............... D11-12 Elk Island Ct........................F14 Elsinore La............................F9 Emerald Meadows Dr . ................................. D15, E15 Equestrian Dr. .............. E14-15 Etesian St. ......................... B11 Evanshen Cr. ....................... D8 Evanshen Pl. ........................ D8 F Fallowfield Rd. . C18, D18, E18 Fallview Ct. .........................F18 Farmfield Cr. ................ E15-16 Farrar Rd............................F6-7 Fenerty Ct. ......................... D10 Ferrbrook Pl. .............. D15, E15 Fessenden Wy. .................. D10 Filion Cr. .............................E13 Finlayson Cr. ........................E4 Flamborough Wy. ............ E4-5 Fletcher Cr. ....................C7, D7

(Continued next page)


10

KANATA

Street Index (Cont’d) Flewellyn Rd..............C16, D16 Flintridge Cr. ......................F15 Flowertree ..........................E16 Forbes Ave. ....................... D11 Fordell Ave. .......................F3-4 Forestbrook St. ..........D4, E4-5 Forillon Cr...........................F13 Foulis Cr. ........................... D11 Foxglove Pl.........................E15 Foxhall Wy. ........................E14 Frank Finnigan Wy............ B10 Frank Nighbor Pl. .............. C10 Freeport Dr. ....................... D16 Fringewood Dr. ................. B12 Furlong Cr. .........................F14 G Gagnon Ct. ....................... E7-8 Galatina Wy......................... D4 Gallantry Wy. .................... B11 Galleon La. ........................ B11 Gates La............................. B10 Gateshead Ave. ...............F4,F5 Gatespark ............................ D8 Gesner Ct........................... D11 Gingras Ct. ...........................F8 Glamorgan Dr. .................. D13 Glen Meadows Cir. ............F16 Glenbrae Ave, ......................F4 Glenmoriston Ave. ........... D12 Glenrill Pl. ...................E16, F16 Goldfinch Dr. .................F15-15 Goldora ................................ C8 Goldridge Dr. ................C8, D8 Goodfellow Ct. ...................F18 Goulbourne Forced Rd. ...... D7 Goulding Cr. .........................E8 Gourlay La. ...................... B2-3 Goward Dr. .................... D4, E4 Gowrie Dr. ......................... D12 Granite Ct. ..........................E15 Grassy Plains Dr. ......... E15-16 Gray Ct............................ E9-10 Great Lakes Ave. ..................E9 Gregale La. ........................ B11 Grengold Wy. ................... D8-9 Gros Morne Gt. ..................F14 Guilford Ct. .........................E13 Gyrfalcon Cr. ......................F14 H Haanel Dr......................G10-12 Halkirk Ave. ....................... D12 Halldorson Cr. ......................E8 Halton Terr. ...................... E4-5 Hanover Ct. ........................E14 Hansen Ave. .........................E7 Harmattan Ave. ................. B11 Harmon Wy. .......................E11 Harness La..........................E14

Harrington Ct. ..................... D7 Haslemere Ave. ....................E4 Hawkstone Ct. ......................F9 Hawley Cr. ..........................E14 Haywood Cr. ..................... D10 Hazeldean Rd. ................. B12, C12, D12, E12 Hearst Wy. ..................E10, F10 Heathcliffe Ct. .................... D13 Hedge Dr. .............................F2 Helm Cir............................. B11 Helmsdale Dr. ......................F5 Hemlo Cr. ............... C8-9, D8-9 Henbury Wy. ..................... D14 Hendrie Ct. ........................ D10 Hepburn Ct. ....................... D10 Herlihey Wy......................... D9 Herschel Cr. ........................E10 Herzberg Rd. ..............G6-8, F8 Hewitt Ct. ............................E11 Hewitt Wy. ..........................E11 Heysham La. ........................E4 Highmont Ct. ....................... D8 Hillsboro .............................E16 Hines Rd. ...........................F5-6 Hodgeson Ct. ...................... D8 Holgate Ct. ............................E7 Hope Side Rd. ...D16, E16, F16 Houston Cr. ..........................F2 Humphrey Wy. .................. D11 Hungerford Gt. .................. D11 Hunterbrook St. ............... E4-5 Huntings End Ave. .............E14 Huntmar Dr. ................... B7-12 Huntsman Cr. ............ D15, E15 Huntsville Dr. ................ C7, C8 Hwy 417 ...B9, C9-10,D10, E10, F10, G10, H10 I Iber Rd. .............................. B12 Ingersoil Cr. ......................... C8 Innovation Dr. ............ E5-6, F6 Insmill Cr. ............................ C8 Inspector Wunch Rd. .......... H5 Inuvik Cr. ......... E10-11, F10-11 Inverary Dr. .......................F4-5 Inwood Dr. ..........................F13 Ipswich Terr. ........................E5 Ironside Ct. .................... D7, E7 Irwin Gt. ........................ E11-12 J Jackman Terr. ....................E10 Jackson Ct. ........................F7-8 Jarlan Terr. ................... D10-11 K Kakulu Rd. ................. D11, E11 Kalbrook St. ......................... D8 Kanata Ave. ............ C7-8, D7-9

Kanata Rockeries ................ D7 Katimavick Rd. .......... D10, E10 Katnick Wy. ......................... D7 Keighley Cir. .........................E4 Kenins Cr. ............................ D7 Keno Wy. .......................C8, D8 Kettleby St. ..................... E9-10 Kettlewell Wy. ......................E4 Keyrock Dr. ....................C7, D7 Khamish St ........................ B11 Khymer Ct. .........................F17 Kilmar Cr. ......................C7, D7 Kimbolton Cr. .......................F5 Kimmins Ct. ..........................E7 Kincardine Dr. ...........C12, D12 Kingbird Ct. ........................F14 Kingbrook Dr. ............... E14-15 Kinghaven Dr. ....................F14 Kinghorn Cr. .................. F4, G4 Kingsford Cr. ..................E8, F8 Kingsford Ct. ..................E8, F8 Kinmount .......................C8, D8 Kinross ..................................F5 Kirkpatrick Ct. .................... D10 Klien Ct. ............................. D11 Klondike Rd. ..... D4, E4, F4, G4 Kluane Ridge Wy. ..............F13 Knudson Dr. ...............D8, E8-9 Koffman Ct. ........................E11 Kohilo Cr............................ B11 Kokanee Gt. ........................F13 Kona La.............................. B10 L Lady Lochead La. ................ B3 Landel Dr. ......................C1, D1 Landover Cr........................F16 Langford Cr. ........................ D8 Lark La. .................................E4 Larsen Ct. ...........................E11 Laughlin Cir. ........................ C7 Laurie Ct. ........................... D13 Laxford Dr. ...........................E4 Lazy Nol Ct. ....................... B12 Leacock Dr. .............. E8-9, F8-9 Leacock La. ...........................F8 Leacock Wy. .........................E9 Lee Enfield Rd. ................. H5-6 Legget Dr. ...................F5-7, G7 Letson Rd. ........................ H4-5 Levache Wy. ...................... B11 Leverton Rd. ........................ D7 Lewis Gun Rd. ..................... G5 Lightfoot Pl. .................. E11-12 Lismer Cr. .............................E7 Liston Cr. ........................... D10 Lokoya St........................... D15 Lombardo Dr. .....................E11 Longboat Ct. ........................ D8 Longden Pl. ........................E13 Lord Byng Wy. ............... D9-10

Loyal Hill Cr. ...............E15, F15 M Macara Cr. ...............F4-5, G4-5 Macassa Cir. ........................ D9 MacNiel Ct. ........................ D11 Madaket ..............................E16 Maley La. ....................... 61, D1 Malibar Blvd ................. G6, H6 Malkowski St. .......................E5 Mancuso Ct. ........................ D7 Manning Ct. ......................... D7 Maple Grove Rd. ......................... B12, C12, D12 March Rd. B1, C1, D1, E1, F1-8 March Sparrow ..........F6-7, G7 March Valley Rd...............G1-6 Marchbrook Cr. ....................E3 Marchurst Rd. ..................... C1 Marchvale Dr. ................... C1-2 Marconi Ave. .....................F3-4 Margaret Anne Dr. ............. B1 Maricona Wy. ................C8, D8 Maritime Wy. ................ D9, E9 Martingale Ct. ....................F14 Martinique La. .............. B10-11 Mattawa Cr. ........................F13 Maxwell Bridge Rd. .............F4 Maxwell Rd. .........................F2 McBrien St. ...........................E4 McClintock Wy. ..................E10 McClure Cr. ........................E10 McCurdy Dr. ................. D10-11 McDermot Ct. ............... E11-12 McElroy Dr. ....................... D12 McGibbon Dr. .................... D10 McIntosh Pl. ...................... D11 McIntosh Wy. ............... D10-11 McKinley Dr. .........................F5 McKitrick Dr. ...................... D12 McLaughlin Cr. .................. D10 McLennan Wy. .................. D11 McPeake Pl. ..........................E5 Meadowbreeze Dr. ...... E15-16 Melanie Cr. ........................ D12 Mersey Dr. ............................F4 Messor Cr. ......................... B10 Michael Cowpland Dr. .............................D13-14, E14 Millbank La. ....................... B10 Millman Ct. .........................E11 Milne Cr. .........................E8, F8 Milne Pl.................................F8 Milner Downs Cr. ...............E15 Miro Wy. .............................. D7 Mistral Wy. ........................ B11 Monaco La. ........................ B11 Monaghan La. ......................E1 Montebello La. .................. D13 Montserrat St. .............. B10-11

(Continued next page)


11

KANATA

Street Index (Cont’d) Moodie Dr. .........................F19 Moorpark Ave. .................. D14 Moran St. ..............................F1 Morenz Terr. .........................E9 Moresby Dr. .......................F13 Morgan’s Grant Wy. ......E5, F5 Morrena Rd. ...................... D12 Morton Dr. ......................... D13 Mosaic ..................................F5 Murphy Ct. ...........................F2 Muskego Cr. .........................E4 N Nadia La. ..............................E2 Nairn St. ....................C12, D12 Naismith Cr. ................. D10-11 Nanook Cr. ................... E10-11 Nanook Ct. ..........................E10 Narbonne Ct. ......................E18 Nash Wy. .......................C3, D3 Nelford Ct. ............................E8 Nettlkeship Ct. ..................... D7 Nighthawk Cr. ....................F14 Nipigeon Wy. .....................F13 Norgold Cr. ....................C8, D8 Northgraves Cr. ................ D14 Nortoba Cr. .......................... D8 O Oakburn Rd. .............. D12, E12 Oakes Wood .........................E9 Oakham Ridge ...............E4, F4 Oakside Cr. ...........................E4 Oakview Rd. .......................E11 Old Carp Rd. ..B2-3, C3, D3, E3 Old Colony Rd. .......... D13, E13 Opus St. ............................. D15 Orchard Dr. ........................ B12 Oriole Ave. ................ D12, E12 Osprey Cr. ..........................F14 Ottenbrite Cr. ................C7, D7 P Pacer Pl. ..............................E14 Paddock Wy. ......................E12 Palamino Dr. ......................E13 Palladium Dr. B9-10, C10, D10 Pampero Cr. ................. B10-11 Panandrick View Dr. ..... D2, E2 Panisset Ave. ....................... C7 Par-La-Ville Cir. ............ B10-11 Parsons Ridge Rd. ............ D11 Partridge Dr. .......................F14 Patriot Pl. ...................... D14-15 Patton Ave. ...........................E4 Peace Wy. ...........................E18 Peary Wy. ...........................E10 Pebble Creek Cr. ....... D15, E15 Peikoff Cr. .............................E4

Pelee St...............................F13 Pellam Cr. .............................E8 Pellam Wy. ...........................E8 Pendra Wy. ........................F3-4 Penfield Dr. ...........................F9 Penrith St. .............................E4 Pentland Cr. ..........................E8 Pentland Pl. ..........................E8 Pepperidge Wy. ...................E4 Pepperville Cr............... D14-15 Peregrine Cr. ......................F14 Peterson Pl. ....................... D10 Petra .................................. D7-8 Petrie La................................F9 Pickford Dr. .........................E11 Piety Hill Wy. ..............E18, F18 Pine Hill Dr. ........................F14 Pinery Ct. ............................F13 Pineview Rd. ......................E11 Piper Cr. ................................E5 Polo La. ...............................E15 Pommel Cr. ........................E14 Poole Creek Cr. ................. B12 Portadown Cr. ......................E4 Post Rd. ..............................E13 R Rayburn St. ..........................E4 Reaney Ct. ............................E9 Redcar Cr. .............................E4 Redfox Pl. ...........................E15 Redstone La. ......................F15 Regiment Ave. .................. D15 Rein Terr. ............................E14 Remnor Ave. ....................... D7 Richardson Side Rd. .....B7, C7 Richardson Side Rd. ............F7 Richmond Rd. . F15-17, E17-18 Rickey Pl. ........................... D12 Riddel Dr................. F1, G1, H1 Riding Wy. .................... E14-15 Riopelle Ct. ....................... E7-8 Riverfront Ct. ..................... B11 Rivergreen Cr. ....................E15 Robarts Cr. ........................ D10 Roberge Cr. ........................E10 Robertson Rd. ................. E12, F12, G12, H12 Robson Ct. ........................... D8 Roland Michener Dr. .......... D9 Rolston wy. ...................... D2-3 Romina St. ......................... D15 Rondeau Pl. ........................F14 Rosehill Ave. ..................... B11 Rosehill Ave. ..................... B11 Rosenfeld Cr. .................... E8-9 Rosethorn Wy. ...................E14 Rothsay Dr. ................ D13, E13 Rowe Dr. ............................ D10 Roy Erington Wy..................E4 Rutherford Cr. ......................F8

Rutherford Ct. ......................F8 Rutherford Wy. ....................F8 Ruthergeln Terr. ............... E4-5 S Saddlehorn Cr. ...................E14 Saddlesmith Cr. .................E15 Salter Cr................................F9 Saltspring ...........................F15 Sandhill Rd. .......................F4-5 Sandwell Cr. ...................E9, F9 Santa Anna La.............. B10-11 Sara Ct. ...............................E18 Sauble Dr............................F14 Sawchuck Terr. ....................E9 Sawyer Wy. ........................F16 Scharf La. .......................... D12 Schnieder Rd. .......................F7 Scisson Rd. ....................F15-16 Scrampton Dr. ......................E4 Seabrook Dr. ..................... D12 2nd Line Rd. ..................... D1-5 Sedgebrook Wy. ............... B11 Selwyn Cr. .........................F8-9 Selwyn Pl..............................F8 Selye Cr. ...............................F8 Sevenoak Ave. .................. D14 Sewell Wy. ........................ D10 Shannondoe Cr. .................F15 Sharne La. ........................... D2 Shat .....................................E11 Shaughnessy Cr. ........... D8, E8 Shaw Ct. ............................ D11 Shawondasee St. .............. B11 Shearer Cr. ........................ D11 Sheldrake Dr. .................... D13 Sheppard’s Glen Ave. .......E16 Sherk Cr. ........................... E8-9 Sherring Cr. ......................... D8 Sherruby Wy. ................... B1-2 Sherwood St. .....................E12 Shetland Wy. ..............E13, F13 Shirley Blvd. .............. G5, H5-6 Shirley’s Brook Dr................F4 Shouldice Cr. ......................E13 Sicard Wy. ......................... D11 Silver Horse Cr. ............ E14-15 Silver Seven Rd. .......... C10-11 Singal St. ............................E12 Sir Sam Hughes Rd. ........G5-6 Slade Cr. ...............................E7 Snider Rd........................... H56 Solandt Rd. .....................E6, F6 Sonesta Cr. ........................ B11 Spalding Ave. .................E4, F4 Spearman Dr. .................... D12 Speers Cr. ...................E13, F13 Spiritwood Dr. ....................E15 Springcreek Cr. ..................F15 Springtree Pl. .....................E14 Springwater Dr. .................F13

Spruce Meadows Dr. .F14, E14 Spur Ave.............................E15 St. Andrews Cir. .................E13 Stable Wy. ..........................E14 Statewood Dr. .................. E4-5 Station Rd. ......................E7, F7 Steacie Dr. ......................E7, F7 Steamside Cr. .......................F4 Steeple Chase Dr. F13-14, E14 Steeple Hill Cr. ...........E18, F18 Steeprock Cr. ......................F14 Stikine Dr. ......................... D7-8 Stirrup Pl. ...........................E15 Stokes Cr. .......................... D12 Stonecroft Terr. ............. D9, E9 Stonehaven Dr. .... E14, F14-16 Stonehill Ct. ........................E14 Stonemeadow Dr. ........ E15-16 Stowe Ct. ..............................F9 Stratas Ct. ...........................E11 Strathcarron Cr. ...................F4 Stursberg Wy. ................... D11 Sulky Wy. ..................... E14-15 Summitview Dr. .................F16 Sumner St. ........................ D12 Sundback La. ..................... D10 Sunnybrooke Dr. ................E15 Surrey La. ...........................E12 T Tabaret St. ......................... D15 Tamara Wy. ........................E14 Tamblyn Cr. ....................... D11 Tandalee Cr. ...............E15, F15 Tanguay Ct. .................. E11-12 Tanmount Wy. .................... D8 Tanner Cr..............................E9 Tapp Ct. ..............................E11 Teeswater St. .......................F9 Tempest Dr. ....................... B11 Templeford Ave. .......... D14-15 Terence Matthews Cr. ..... D13, E13-14 Teron Rd. ...........................F8-9 Terrace Ridge Dr. ................ B2 Terry Fox Dr. .C5-9, D5, D9-16, ............................ E5, F5, G5-6 Teskiwa Cr. ...........................E4 The Parkway ...................E9, F9 Thiessen Cr. ...................... D10 Thomas Fuller Dr. ............ D2-3 Thunderbird Cr. .................F15 Tiffany Cr. ......................... E8-9 Tiffany Pl. ......................... E8-9 Tilsonburg St. ..................... C8 Timm Dr. ...............F10-11, G11-12, H12 Tisbury ................................E16 Tischart Cr. .......................... D7

(Continued next page)


12

KANATA

Street Index (Cont’d) Tobermory Cr. ......................F5 Tofino..................................F15 Topol La............................... B1 Torbec Ave. ......................... C7 Torcastle Wy. .................... D13 Tower Hill Cr. ............... E13-14 Tramontana Pl. ................. B11 Trentham Rd. ...................... H6 Trotting Wy. .......................E14 Troy Ct. ...............................E18 Tulley Dr. ........................E6, F6 Turnbull Ave. .................... D11 Turret Ct. ........................... D12 Turtle Point .......................... G7 Tyne Ct. ................................E4 U Uxbridge Cr. ...................... D13 V Vanstone Dr. ......................E11

Varley Dr.................. E7-8, F7-8 Varley La...............................F8 Vendevale Ave. ................. B11 Vermeer Wy. ........................E7 Vezina Pl. ..............................E9 Vickers Gun Rd. .................. G9 Vickers Wy..........................E11 W Walden Dr. .................... D7, E7 Wallace Ct. .........................E18 Wallaceburg Ct. .................. C7 Wallsend Ave. ......................E4 Walter Baker Pl. ........C11, D11 Waterthrush Cr. .................F14 Waterton .............................F13 Waymark Cr. ......................E15 Weatherly Dr. ...................... D1 Weatherston St. ...................F4 Weaver Cr............................ D7 Webley Rd. .......................... H5 Weldale Dr........................... B1

Wesmeath Cr. ......................F5 West McDowell Rd. ............ H5 Westhall Wy. ..................... D15 Westlock Wy. ................... E7-8 Westmoreland Ave ..............F4 Wheatland Ave. ........... E15-16 Wheatley Ct. .......................F13 Whernside Terr. ........... D4, E4 Whiteford Wy. ................... D14 Whitehorn Ave. ....................F4 Whitney Dr. ........................E10 Wildacre La. .................. D2, E2 Willow Glen Dr.......... E12, E14 Wimbleton Wy. ....................E4 Winchester Dr. .................. D12 Windance Cr. .....................F3-4 Windbrook Cr. ....................E14 Winderest Ct. ...................... D8 Windeyer Cr. .................... D8-9 Windfield Cr. ......................F14 Windgate Cr. ..............E15, F15 Windways Cr. ............ D15, E15

Witherspoon Cr. .................. D7 Wolliston Cr. ..................E4, F4 Woodbridge Cr. .................F14 Woodchase St. .....................F4 Woodland Terr. ....................E5 Woodward Cr. ................... B12 Wynridge Pl. ................. E15-16 Y Yoho Dr. .............................F13 Young Rd. .......................... D11 Young Rd. ..................... D11-12 Young’s Pond Ct. .............. D11 Z Zokol Cr. ...............................E8

PERSONAL NUMBERS


13

KANATA POSTAL CODES KANATA

STREET ADDRESSES

• LOOK FOR EITHER ODD OR EVEN NUMBERS ABBEYDALE CIR lll odd 345 353 K2K 0E9 355 417 K2K 0E8 419 427 K2K 0E9 even 314 318 K2K 0E7 320 346 K2K 0E9 356 420 K2K 0E8 422 432 K2K 0E9 ABBEYHILL DR odd 85 95 K2L 2M8 99 101 K2L 1H3 111 135 K2L 1H4 139 147 K2L 1H6 149 171 K2L 2E9 173 175 K2L 2E8 even 70 84 K2L 1H1 90 130 K2L 1H2 140 144 K2L 1H5 146 150 K2L 1H7 152 166 K2L 2Z1 168 176 K2L 2Z9 ABBOTSFORD RD odd 137 187 K2L 1C6 even 142 - K2L 1C7 146 152 K2L 1C8 158 184 K2L 1C9 ABERFOYLE CIR odd 549 551 K2K 3R2 553 633 K2K 3R4 635 643 K2K 3R3 645 651 K2K 3R2 even 500 548 K2K 3R2 550 642 K2K 3R3 646 656 K2K 3R2 ACKLAM TERR odd 1 21 K2K 2H1 25 51 K2K 2H6 53 - K2K 2H5 55 67 K2K 2H7 69 87 K2K 2J2 125 141 K2K 2J4 even 10 24 K2K 2G9 26 - K2K 2H1 28 40 K2K 2H5 88 102 K2K 2J1 104 106 K2K 2J2 108 142 K2K 2J5 AFTON PL even 2 16 K2T 1C8 AINTREE PL odd 11 41 K2M 2G5 43 49 K2M 2G6 even 2 42 K2M 2G5 44 68 K2M 2G6 AIRD PL odd 21 43 K2L 4E2 45 79 K2L 4C9 even 70B - K2L 4C9 ROYAL CANADIAN LEGION 86 K2L 0A1 RESIDENCE 100 K2L 4H8 AIRLIE PL odd 5 13 K2L 2R7 even 4 14 K2L 2R7 AKENHEAD CRES odd 53 61 K2T 0B4 83 89 K2T 0B3 even 50 74 K2T 0B4 76 94 K2T 0B3

ALDBURN PL odd 23 37 K2L 2Z3 even 2 62 K2L 2Z2 ALLENBY RD odd 1 - K2K 2G4 3 - K2K 2H1 15 29 K2K 2H3 31 45 K2K 2J9 47 69 K2K 2J8 even 8 22 K2K 2H2 26 - K2K 2H3 30 58 K2K 2J7 62 66 K2K 2J8 ALMOND LANE odd 37 41 K2L 3T4 even 2 16 K2L 3T2 18 34 K2L 3T3 36 46 K2L 3T4 ALSON MILLS WAY odd 1201 1217 K2M 0C8 even 1202 1214 K2M 0C8 AMUNDSEN CRES odd 1 15 K2L 1A6 even 2 26 K2L 1A7 ANGUS DR odd 1 21 K2L 4E6 even 2 20 K2L 4E6 APPALOOSA DR odd 1 15 K2M 1N6 17 39 K2M 1N8 41 45 K2M 1N9 even 4 - K2M 1N5 6 18 K2M 1N6 20 38 K2M 1N7 40 44 K2M 1N9 APPLE CREEK CRES odd 1 33 K2M 2N3 35 59 K2M 2M5 even 4 6 K2M 2M6 8 34 K2M 2N3 36 62 K2M 2M5 APPLECROSS CRES odd 199 201 K2K 0C6 203 213 K2K 0C7 215 257 K2K 0C8 259 329 K2K 0C4 331 357 K2K 0C3 even 200 214 K2K 0C7 216 238 K2K 0C8 274 332 K2K 0C4 334 356 K2K 0C3 ARDAGH GATE odd 1 11 K2L 1N1 even 2 12 K2L 1N2 ARNCLIFFE AVE odd 401 417 K2W 0B6 419 435 K2W 0B8 even 400 416 K2W 0B5 418 434 K2W 0B7 ARRISDALE CRT odd 399 415 K2K 3M7 even 400 416 K2K 3M7 AYTON LANE odd 11 23 K2K 2H4 25 53 K2K 2H8 55 - K2K 2H7 even 4 10 K2K 2H4 12 - K2K 2J4 14 26 K2K 2J5 28 34 K2K 2J2

36 54 K2K 2J3 BACHMAN TERR odd 3 23 K2L 1W2 even 28 42 K2L 4H6 BADGELEY AVE odd 213 235 K2T 0A4 237 295 K2T 0A7 297 303 K2T 0A6 even 200 234 K2T 0A4 236 298 K2T 0A7 300 324 K2T 0A6 BALBAIR RD odd 95 109 K2L 1G5 121 - K2L 1G7 131 - K2L 1G8 even 96 132 K2L 1G6 BALDING CRES odd 3 23 K2K 2L4 27 35 K2K 2L3 even 2 28 K2K 2L4 30 42 K2K 2L3 BALLANTRAE WAY odd 1 39 K2L 1N3 even 4 12 K2L 1N4 18 48 K2L 1N5 BANCHORY CRES odd 1 35 K2K 2V4 37 77 K2K 2V3 79 109 K2K 2V2 111 145 K2K 2V5 even 6 38 K2K 2V4 44 108 K2K 2V2 110 136 K2K 2V5 BANEBERRY CRES odd 1 95 K2L 2Y3 even 2 92 K2L 2Y4 BANNING RD odd 93 97 K2L 1C1 103 131 K2L 1C3 141 191 K2L 1C5 even 98 114 K2L 1C2 122 188 K2L 1C4 BANNOCK CRES odd 21 29 K2K 2P8 49 57 K2K 2P9 even 2 38 K2K 2P8 40 58 K2K 2P9 BANTING CRES odd 1 13 K2K 1P3 19 - K2K 1P5 23 - K2K 1P6 even 2 40 K2K 1P4 BANTING WAY odd 27 49 K2K 1P7 even 42 74 K2K 1P8 BARRA AVE odd 9 47 K2L 2R9 even 2 24 K2L 2R8 32 46 K2L 2S1 BARRICK HILL RD odd 401 441 K2M 0H7 443 479 K2M 0H8 531 571 K2M 0B4 even 400 450 K2M 0H7 452 508 K2M 0H8 510 526 K2M 0B5 528 582 K2M 0B4 BARROW CRES odd 63 211 K2L 2K9 even 2 82 K2L 2K1

84 182 K2L 2J1 186 216 K2L 2C7 BATHURST ST odd 5 25 K2W 1A7 even 4 28 K2W 1A7 BATON CRT odd 1 21 K2L 4C8 even 2 46 K2L 4C8 BATTERSEA CRES odd 117 127 K2T 0C6 129 151 K2T 0C5 even 100 118 K2T 0C6 130 146 K2T 0C5 BEACH HEIGHTS odd 103 151 K2W 1G7 even 104 152 K2W 1G7 BEACHVALE LANE odd 111 115 K2W 1G7 even 100 116 K2W 1G7 BEACON WAY odd 19 47 K2K 2R3 57 75 K2K 2R4 even 4 46 K2K 2R3 48 60 K2K 2R4 62 74 K2K 2S8 76 - K2K 2R5 78 - K2K 2S9 80 90 K2K 2R5 BEAM ST odd 400 414 K2K 0B5 even 416 432 K2K 0B6 BEAMISH CRES odd 1 7 K2K 2R5 9 35 K2K 2R6 37 67 K2K 2R7 69 71 K2K 2G1 even 2 8 K2K 2R5 10 36 K2K 2R6 38 66 K2K 2R7 68 70 K2K 2R5 BEAUFORT DR odd 7 31 K2L 1Z5 35 61 K2L 2B9 even 2 32 K2L 1Z4 60 68 K2L 2G3 BEAULY ST odd 15 31 K2W 1E9 even 22 34 K2W 1E9 BEAVERBROOK LANE odd 1 45 K2K 1L4 47 69 K2K 1L6 71 87 K2K 1L7 even 2 44 K2K 1L3 46 74 K2K 1L5 76 120 K2K 1L8 BEAVERBROOK RD odd 1 3 K2K 1L2 KANATA SHOPPING CENTRE 2 K2K 1L1 BELLEVIEW DR odd 15 23 K2L 3Y1 33 63 K2L 3E9 71 109 K2L 3H2 even 16 108 K2L 1W3 BELLROCK DR odd 31 41 K2K 3J4 even 2 40 K2K 3J4 BERING CRT odd 19 71 K2L 2B8 even 2 52 K2L 2B7


14 BERNIER TERR odd 7 65 K2L 2V1 even 2 54 K2L 2V2 56 60 K2L 2V4 BERTON PL odd 1 11 K2L 3R7 even 2 8 K2L 3R8 10 12 K2L 3R7 BEST WAY odd 1 31 K2K 1C5 even 16 30 K2K 1C6 BETHUNE CRT even 38 48 K2K 1B9 BETHUNE WAY odd 1 9 K2K 1C1 11 35 K2K 1C2 51 63 K2K 1C4 even 20 36 K2K 1C3 BILLINGHAM CRES odd 1 43 K2K 2T7 45 47 K2K 2V7 even 2 44 K2K 2T7 BINNING CRT odd 1 9 K2K 1B2 even 2 8 K2K 1B3 BINSCARTH CRES odd 3 61 K2L 1R9 even 4 64 K2L 1S1 BIRCHBANK CRES odd 1 45 K2M 2J8 47 89 K2M 2J9 even 12 26 K2M 2J8 78 90 K2M 2J9 BIRCHFIELD AVE odd 1 15 K2M 2N4 17 61 K2M 2N5 63 87 K2M 2N4 even 2 14 K2M 2N4 16 62 K2M 2N5 64 72 K2M 2N4 BIRKENDALE DR odd 1 23 K2K 2X6 25 - K2K 2X5 even 16 24 K2K 2X6 26 58 K2K 2X5 60 78 K2K 2X4 BISHOPS MILLS WAY odd 13 23 K2K 3B9 25 81 K2K 3C1 83 117 K2K 3C2 even 2 30 K2K 3B9 32 42 K2K 3C1 BLACK RIVERS PL odd 1 25 K2M 2E2 even 2 26 K2M 2E2 BLACK TERN CRES odd 15 27 K2M 2Z4 29 91 K2M 2Z3 even 10 20 K2M 2Z4 68 82 K2M 2Z3 BLACKDOME CRES odd 21 49 K2T 1A9 51 115 K2T 1B1 117 143 K2T 1A7 191 203 K2T 1A6 even 2 10 K2T 1A8 12 54 K2T 1A9 56 114 K2T 1B1 116 164 K2T 1A7 166 208 K2T 1A6 BLACKSMITH PL odd 3 11 K2M 1J1 BLUEGRASS DR odd 5 67 K2M 1G2 even 4 12 K2M 1G1 14 38 K2M 1G4 44 - K2M 1G5 BLUEMEADOW WAY odd 9 - K2M 1L2 11 37 K2M 1L7

even

2 6 K2M 1P8 16 - K2M 1L7 18 28 K2M 1L6 BON ECHO CRES odd 1 23 K2M 2W5 25 45 K2M 2W6 even 2 22 K2M 2W5 24 46 K2M 2W6 BONNECHERE DR odd 1 7 K2M 2A5 even 2 6 K2M 2A5 BORDUAS CRT odd 3 35 K2K 1K9 even 2 4 K2K 1K8 BOYLSTON LANE odd 3 11 K2L 2W1 even 4 8 K2L 2W2 BRACO ST odd 23 27 K2L 1B5 35 43 K2L 1B6 even 24 44 K2L 1B7 BRADBURY CRT odd 501 519 K2W 0A1 even 500 518 K2W 0A1 BRADLEY FARM CRT odd 2 18 K2L 4B5 BRADY AVE odd 1 15 K2K 2R1 27 41 K2K 2R2 51 55 K2K 0B4 57 63 K2K 0B2 87 121 K2K 0B1 even 6 16 K2K 2R1 18 28 K2K 2R2 80 94 K2K 0A9 100 128 K2K 0B1 BRAECREEK AVE odd 601 615 K2W 0B3 617 631 K2W 0B4 even 600 614 K2W 0B1 616 630 K2W 0B2 BRAMBLEWOOD CRES odd 1 5 K2M 2H3 7 47 K2M 2H2 49 53 K2M 2H4 even 2 6 K2M 2H4 8 46 K2M 2H2 48 52 K2M 2H4 BRANDY CREEK CRES odd 1 39 K2M 2B8 even 2 36 K2M 2B8 38 - K2M 2B6 BRECHIN CRES odd 11 43 K2W 1E4 45 77 K2W 1E3 even 10 18 K2W 1E4 64 76 K2W 1E3 BRECKENRIDGE CRES odd 301 321 K2W 1J3 323 365 K2W 1J4 385 411 K3W 1J1 413 433 K2W 1J3 even 350 356 K2W 1J4 358 372 KEW 1J2 402 412 K2W 1J1 414 432 K2W 1J3 BREWER HUNT WAY odd 1 - K2K 2B5 even 2 10 K2K 2B5 BRIDGESTONE DR odd 17 - K2M 0E9 91 127 K2M 0A4 129 143 K2M 0A6 161 179 K2M 2E3 181 267 K2M 0C5 even 10 - K2M 2P4 20 42 K2M 2N9 50 60 K2M 2P1 100 108 K2M 2Y8 140 154 K2M 2C9

BRIDLE PARK DR odd 1 13 K2M 2C9 15 29 K2M 2E1 31 35 K2M 2E2 63 97 K2M 2X1 99 103 K2M 2X1 even 2 8 K2M 2C9 28 30 K2M 2E1 32 50 K2M 2E2 52 56 K2M 2C8 58 68 K2M 2X1 80 94 K2M 2W9 100 128 K2M 2X8 130 142 K2M 2X9 BRIDLEWOOD DR odd 11 17 K2M 1R3 25 49 K2M 2J5 127 167 K2M 2G6 171 - K2M 2K4 173 203 K2M 2M4 even 22 34 K2M 2A7 150 - K2M 1W6 152 164 K2M 1W7 166 168 K2M 2K4 170 182 K2M 2M4 BRODEUR CRES odd 1 59 K2L 1Z2 even 16 46 K2L 1Z3 BROUGHTON ST odd 95 103 K2K 3N3 even 70 100 K2K 3N4 BRUNSKILL WAY even 402 416 K2T 0A9 418 452 K2T 0B1 454 468 K2T 0B2 BRYANT ST odd 3 23 K2K 3N4 even 4 20 K2K 3N4 BUJOLD CRT odd 37 41 K2L 3N6 77 81 K2L 3N8 even 2 20 K2L 3N6 22 50 K2L 3N5 52 58 K2L 3N4 60 82 K2L 3N8 84 98 K2L 3N7 100 106 K2L 3N4 BUNTING LANE odd 11 15 K2M 2R5 17 49 K2M 2P7 51 69 K2M 2P5 even 8 46 K2M 2P7 48 54 K2M 2P5 BURNSTEAD CRES odd 1 3 K2M 2T4 17 41 K2M 2T7 43 45 K2M 2T4 even 2 8 K2M 2T4 10 44 K2M 2T7 46 - K2M 2T4 BURWASH LANDING BAY odd 905 947 K2W 0C8 even 900 946 K2W 0C8 BYLOT CRT odd 1 11 K2L 2V3 even 2 10 K2L 2V3 BYRD CRES odd 1 43 K2L 2G6 even 2 44 K2L 2G5 CADENCE GATE odd 1 3 K2M 1H1 even 2 8 K2M 1G9 CALLAGHAN PVT odd 51 67 K2K 0A6 even 50 66 K2K 0A6 CAMBIOR CRES odd 1 21 K2T 1J3 23 49 K2T 1J5 71 85 K2T 1J4 87 113 K2T 1J3

even

2 26 K2T 1J2 28 88 K2T 1J4 90 112 K2T 1J3 CAMBRAY LANE odd 1 11 K2K 3C2 13 23 K2K 3C3 even 2 12 K2K 3C2 14 40 K2K 3C3 CAMPBELL REID CRT RR 1 odd 1 17 K2K 1X7 even 4 10 K2K 1X7 CAMPEAU DR odd 1501 1507 K2K 3E6 1601 2065 K2K 0A2 2081 2193 K2K 0A3 THE ROYALTON RETIREMENT RESIDE 3501 K2K 0C1 FOREST HILL NURSING HOME FACILITY 6501 K2K 3E9 APARTMENT BLDG 7303 K2K 3M1 APARTMENT BLDG 7305 K2K 3M2 APARTMENT BLDG 7307 K2K 3M3 8111 8181 K2T 1B7 8201 8215 K2T 0A2 even 2500 - K2K 2W3 8000 - K2T 1C2 CARBROOKE ST odd 7 - K2L 1B1 even 28 30 K2L 1B3 40 50 K2L 1B4 CARLING AVE odd 4009 4023 K2K 2A3 4043 4065 K2K 2A4 even 4048 4060 K2K 1Y1 CARMICHAEL CRT odd 1 49 K2K 1K1 even 2 76 K2K 1K2 CARR CRES odd 1 3 K2K 1K3 5 15 K2K 1K5 even 2 32 K2K 1K4 CARR PL odd 33 43 K2K 1K6 even 34 42 K2K 1K7 CARRIAGE CRT odd 1 23 K2L 1K1 CASGRAIN CRT odd 3 11 K2K 2A7 even 2 10 K2K 2A7 CASTLE GLEN CRES odd 1 161 K2L 4G9 even 2 162 K2L 4H1 CASTLEFRANK RD odd 9 35 K2L 2E1 43 81 K2L 2E6 93 99A K2L 2X9 101 127 K2L 2Y1 129 143 K2L 2Y2 KANATA CARE CENTRE 145 K2L 3X9 149 187 K2L 1T3 189 233 K2L 1T4 241 243 K2L 1W6 even 26 46 K2L 4B4 50 - K2L 2N5 88 98 K2L 2E7 100 - K2L 2V6 102 118 K2L 2Y8 170 198 K2L 2K6 200 250 K2L 1T5 254 - K2L 1T6 CATAMOUNT CRT odd 201 215 K2M 0A8


15 217 281 K2M 0A9 200 216 K2M 0A8 218 278 K2M 0A9 CATHERWOOD CRT odd 15 21 K2K 2K1 even 2 26 K2K 2K1 CATTERICK CRES odd 1 33 K2K 3M5 35 65 K2K 3M6 even 22 36 K2K 3M5 38 48 K2K 3M6 CECIL WALDEN RIDGE odd 1 57 K2K 3C6 even 12 50 K2K 3C6 CEDAR VALLEY DR odd 11 15 K2M 2Y5 17 21 K2M 2Y4 59 69 K2M 3A1 71 107 K2M 3A3 even 10 20 K2M 2Y5 22 24 K2M 2Y4 26 68 K2M 3A1 70 112 K2M 3A3 CEDAROCK DR odd 1 21 K2M 2H6 61 81 K2M 2H8 85 121 K2M 2H5 even 2 48 K2M 2H6 50 86 K2M 2H8 90 120 K2M 2H5 CELTIC RIDGE CRES odd 201 221 K2W 0C1 223 237 K2W 0C3 345 367 K2W 0B6 369 389 K2W 0B5 391 415 K2W 0B3 417 457 K2W 0B1 459 475 K2W 0B2 even 194 222 K2W 0C1 224 276 K2W 0C3 278 312 K2W 0B8 314 330 K2W 0B6 444 456 K2W 0B1 458 474 K2W 0B2 CHARLESWORTH CRT odd 1 23 K2K 3L5 even 2 24 K2K 3L5 CHELTONIA WAY odd 1 13 K2T 1G1 15 37 K2T 1G6 even 2 18 K2T 1G1 20 38 K2T 1G2 CHICKASAW CRES odd 1 15 K2M 1M3 17 45 K2M 1M6 47 51 K2M 1M5 53 79 K2M 1M9 81 91 K2M 1M8 93 113 K2M 1N2 even 2 12 K2M 1M3 14 28 K2M 1M4 30 56 K2M 1M5 58 84 K2M 1M7 86 90 K2M 1M8 92 106 K2M 1N1 CHIMO DR odd 15 37 K2L 1A3 47 69 K2L 1Z1 71 79 K2L 2B3 97 103 K2L 2B4 115 127 K2L 2G7 135 - K2L 2G9 even 2 8 K2L 2A1 10 26 K2L 1A4 28 34 K2L 1A5 44 64 K2L 1Y9 70 102 K2L 2B6 114 116 K2L 2G4 130 140 K2L 2H6 even

CHISHOLM CRT odd 1 37 K2K 1E1 even 2 20 K2K 1E2 CLARENDON CIR even 2 16 K2L 1L6 CLARKSON CRES odd 1 83 K2L 3C9 131 145 K2L 3E1 even 2 146 K2L 3E2 CLYDESDALE AVE odd 1 19 K2M 1W6 21 55 K2M 2G7 57 63 K2M 2M4 even 2 16 K2M 1W5 18 20 K2M 1W6 22 54 K2M 2G7 56 62 K2M 2M4 COADY WAY odd 7 11 K2K 2B4 even 2 12 K2K 2B4 COBURN AVE odd 95 115 K2L 1G4 even 92 116 K2L 1G3 COHEN AVE odd 1 33 K2L 4E9 35 57 K2L 4E6 59 103 K2L 4G4 even 2 36 K2L 4E9 60 98 K2L 4G4 COLCHESTER SQ odd 1 23 K2K 3A1 even 2 38 K2K 2W9 40 48 K2K 2X4 50 60 K2K 2Z9 COLLINGWOOD CRES odd 1 33 K2K 2G8 35 39 K2K 2J9 even 2 18 K2K 2G6 20 36 K2K 2G7 38 44 K2K 2J9 46 - K2K 2J7 COLVILLE CRT odd 1 9 K2K 1A9 even 2 10 K2K 1B1 CONACHER GATE even 2 6 K2K 3H1 CONANT PL odd 1 19 K2L 3Z8 21 23 K2L 3Z7 even 12 22 K2L 3Z7 CONNELLY PL odd 1 101 K2L 4C1 even 2 56 K2L 4C1 CONSTANCE LAKE RD RR 1 odd 81 175 K2K 1X7 even 6 172 K2K 1X7 COPE DR even 20 - K2M 2V8 COULSON CRT odd 1 11 K2K 2X8 13 43 K2K 2Z5 45 71 K2K 2X9 even 2 12 K2K 2X8 14 70 K2K 2X9 COUNTRY LANE E odd 17 75 K2L 1H9 even 18 56 K2L 1J1 62 78 K2L 1J2 COUNTRY LANE W odd 81 117 K2L 1J4 125 149 K2L 1J6 even 80 114 K2L 1J3 118 128 K2L 1J5 136 144 K2L 1J7 COURTNEY RD odd 1 5 K2L 1L7 9 15 K2L 1L9 23 55 K2L 1M1

even 2 58 K2L 1L8 CROWNRIDGE DR odd 1 9 K2M 2M8 even 2 12 K2M 2M8 14 34 K2M 2M7 300 330 K2M 3A5 340 410 K2M 3A4 CURRAN ST odd 1 7 K2L 2T8 even 2 8 K2L 2R1 DALRIADA LANE odd 1 5 K2L 2Y9 DARTMOOR DR odd 1 3 K2M 1P5 5 27 K2M 1R8 29 53 K2M 1S6 even 2 6 K2M 1P5 10 24 K2M 1R7 26 - K2M 1R8 28 42 K2M 1S5 44 46 K2M 1S6 DECARLO GDNS odd 1 15 K2L 3R8 DEERCHASE CRT odd 1 11 K2M 2R2 13 47 K2M 2R1 even 2 18 K2M 2R2 20 56 K2M 2R1 DENZIL DOYLE CRT odd 85 - K2M 2G8 DESMOND AVE odd 91 139 K2L 1E8 even 96 116 K2L 1E9 126 - K2L 1G1 140 - K2L 1G2 DIDSBURY RD odd 35 45 K2T 0C2 285 325 K2T 1C4 even 100 110 K2T 0C2 214 - K2T 0G5 DOBBIN LANE odd 1 47 K2M 2J5 even 2 46 K2M 2J5 DOREY CRT odd 1 27 K2L 2V5 even 2 28 K2L 2V5 DOYON AVE odd 703 717 K2T 0E7 even 700 718 K2T 0E7 DRAINIE DR odd 1 17 K2L 3J6 19 25 K2L 3J9 27 43 K2L 3J8 45 59 K2L 3J7 even 2 16 K2L 3J5 18 - K2L 3J6 36 56 K2L 3J9 DRESSLER DR odd 1 55 K2L 3A6 even 40 60 K2L 3G4 DRYSDALE ST odd 1 19 K2K 3L3 27 33 K2K 3J8 35 49 K2K 3L9 even 2 32 K2K 3L3 34 48 K2K 3L9 DUNDEGAN DR odd 5 41 K2L 1P7 even 16 38 K2L 1P8 DUNLOP CRT odd 1 11 K2L 2M2 even 2 18 K2L 2M2 DUNN ST odd 1 51 K2K 3J8 53 65 K2K 3J7 even 2 50 K2K 3J8 52 64 K2K 3J7 DUNNET CRT odd 11 23 K2V 1B5

even 10 22 K2V 1B5 DUNOLLIE CRES odd 2001 2049 K2W 1H5 even 2010 2020 K2W 1H5 2062 2074 K2W 1H6 DUNOON PL odd 3 59 K2L 2V7 even 4 40 K2L 2V8 46 62 K2L 2V9 DUNROBIN RD RR 1 odd 1605 1935 K2K 1X7 even 1614 2050 K2K 1X7 DURBIN CRT odd 1 15 K2L 3T6 17 33 K2L 3T7 35 - K2L 3T8 even 2 20 K2L 3T8 EAGLESON RD odd 237 - K2M 1A9 465 485 K2M 1H3 STRIP MALL 701 K2M 2G1 even 106 - K2L 2P1 120 - K2L 3E8 HAZELDEAN MALL 300 K2M 1C9 380 - K2M 1G8 500 660 K2M 1H4 680 700 K2M 2G9 760 - K2M 0A7 EAGLEVIEW ST odd 1 3 K2M 2L6 5 9 K2M 2R2 11 47 K2M 2R3 49 51 K2M 2S3 even 2 20 K2M 2R2 22 58 K2M 2R3 60 72 K2M 2S3 EALING ST odd 11 23 K2W 1E4 even 10 22 K2W 1E4 EARL GREY DR odd 501 601 K2T 1K4 PLAZA A even 300 K2T 1B8 MAILBOXES ETC 300 11 K2T 1C1 PLAZA B 400 K2T 1B9 110 510 K2T 1B6 EDENVALE DR odd 79 89 K2K 3J4 even 10 36 K2K 3L4 38 60 K2K 0A3 70 101-139 K2K 3N7 70 140 K2K 3N6 70 141 K2K 3N7 70 142 K2K 3N6 70 143 K2K 3N7 70 144 K2K 3N6 70 145 K2K 3N7 70 146 K2K 3N6 70 147 K2K 3N7 70 148 K2K 3N6 70 149 K2K 3N7 70 150 K2K 3N6 70 151 K2K 3N7 70 152 K2K 3N6 70 153 K2K 3N7 70 154 K2K 3N6 70 155 K2K 3N7 70 156 K2K 3N6 70 157 K2K 3N7 70 158 K2K 3N6 70 159 K2K 3N7 70 160 K2K 3N6 70 161 K2K 3N7 70 162 K2K 3N6 70 163 K2K 3N7


16 70 164-187 K2K 3N6 90 200 K2K 3N8 90 201 K2K 3N9 90 202 K2K 3N8 90 203 K2K 3N9 90 204 K2K 3N8 90 205 K2K 3N9 90 206 K2K 3N8 90 207 K2K 3N9 90 208 K2K 3N8 90 209 K2K 3N9 90 210 K2K 3N8 90 211-217 K2K 3N9 90 219-263 K2K 3N8 EDGEMOORE CRES odd 315 333 K2W 1H9 335 339 K2W 1H8 even 300 332 K2W 1H9 334 352 K2W 1H8 EDGEWATER ST odd 5 41 K2L 1V7 even 6 44 K2L 1V8 EDITH MARGARAET PL odd 103 111 K2W 1A8 even 100 110 K2W 1A8 ELK ISLAND CRT even 2 16 K2M 2V3 EMERALD MEADOWS DR odd 9 45 K2M 2L3 47 75 K2M 2L5 even 24 38 K2M 2L3 40 80 K2M 2L5 82 - K2M 2L6 EQUESTRIAN DR odd 1 33 K2M 1B8 37 41 K2M 1E7 45 57 K2M 1E9 59 97 K2M 1H7 147 155 K2M 2C1 169 179 K2M 2C2 181 185 K2M 1K6 191 197 K2M 1K7 205 251 K2M 1A5 257 259 K2M 1H2 269 283 K2M 1C7 even 2 8 K2M 1C6 10 30 K2M 1C1 34 42 K2M 1E8 48 58 K2M 1G3 60 62 K2M 1J3 74 108 K2M 1H6 146 196 K2M 2B9 210 218D K2M 1E2 220 224 K2M 1E6 228 242 K2M 1A4 248 290 K2M 1C5 EVANSHEN CRES odd 1 11 K2K 2X8 13 35 K2K 2Z6 37 83 K2K 2Z7 85 105 K2K 2X7 even 2 10 K2K 2X8 12 30 K2K 2Z6 32 84 K2K 2Z7 86 108 K2K 2X7 FARMFIELD CRES odd 1 27 K2M 2S9 29 53 K2M 2S8 55 65 K2M 2S1 even 2 22 K2M 2S9 34 58 K2M 2S8 60 64 K2M 2S1 FARRAR RD odd 1001 - K2K 0B3 FENERTY CRT even 100 260 K2L 3A7 300 340 K2L 3A8 400 460 K2L 3A9 500 540 K2L 3B1

FERNBROOK PL odd 1 3 K2M 2L7 5 51 K2M 2L8 even 2 6 K2M 2L7 8 62 K2M 2L8 FESSENDEN WAY odd 1 5 K2L 3L2 11 13 K2L 3L1 even 2 12 K2L 3L1 FILION CRES odd 1 11 K2M 1V5 13 41 K2M 1V7 43 45 K2M 1V6 47 59 K2M 1V5 even 2 10 K2M 1V4 12 46 K2M 1V6 48 52 K2M 1V4 54 56 K2M 1V5 FINLAYSON CRES odd 515 523 K2W 0A2 even 500 544 K2W 0A2 FLAMBOROUGH WAY odd 93 105 K2K 2G1 107 - K2K 2E9 109 131 K2K 3G2 141 149 K2K 3B2 151 169 K2K 3H9 201 217 K2W 1G6 219 233 K2W 1G5 239 - K2W 1J3 even 108 116 K2K 3G2 120 122 K2K 3A5 138 146 K2K 3B2 148 156 K2K 3H9 170 200 K2W 1G6 202 232 K2W 1G5 234 238 K2W 1J3 FLETCHER CIR odd 759 775 K2T 0A8 777 789 K2T 0B6 859 865 K2T 0B9 867 911 K2T 0B8 913 949 K2T 0B7 951 959 K2T 0B9 even 750 776 K2T 0A8 778 818 K2T 0B6 820 866 K2T 0B9 868 908 K2T 0B8 910 950 K2T 0B7 952 960 K2T 0B9 FLINTRIDGE CRES odd 3 45 K2M 2X9 even 2 30 K2M 2X9 32 46 K2M 2X8 FLOWERTREE CRES odd 1 13 K2M 2R6 15 51 K2M 2R8 53 105 K2M 2R7 107 129 K2M 2R6 even 40 46 K2M 2R8 48 104 K2M 2R7 106 120 K2M 2R6 FORBES AVE odd 1 27 K2L 2L7 even 2 28 K2L 2L8 FORDELL AVE odd 501 517 K2W 0B5 519 535 K2W 0B7 even 500 516 K2W 0B3 518 534 K2W 0B4 FORESTBROOK ST odd 111 123 K2K 0E6 125 135 K2K 0A8 279 287 K2K 0B5 289 333 K2K 0B9 335 345 K2K 0B8 even 88 96 K2K 0E7 98 124 K2K 0E6 126 192 K2K 0A8

194 228 K2K 0A7 238 262 K2K 0B4 264 286 K2K 0B5 288 330 K2K 0B9 332 354 K2K 0B8 356 366 K2K 0B7 FORILLON CRES odd 1 11 K2M 2W5 13 43 K2M 2W7 57 61 K2M 2W6 even 4 12 K2M 2W5 14 54 K2M 2W7 56 62 K2M 2W6 FOULIS CRES odd 9 43 K2L 4H2 even 2 42 K2L 4H3 FOXHALL WAY odd 401 451 K2M 0G1 453 501 K2M 0G2 even 400 450 K2M 0G1 452 500 K2M 0G2 FOXLEIGH CRES odd 1 41 K2M 1B4 49 77 K2M 1B6 even 2 36 K2M 1B5 42 56 K2M 1B7 FRANK NIGHBOR PL even 10 50 K2V 1B9 FREEPORT DR odd 101 143 K2M 0A8 even 130 156 K2M 0A8 FURLONG CRES odd 1 43 K2M 2J1 45 87 K2M 2H9 even 2 40 K2M 2J1 42 88 K2M 2H9 GAGNON CRT odd 1 9 K2K 1A7 even 2 10 K2K 1A8 GAINSFORD AVE odd 3 5 K2W 1A7 GALATINA WAY odd 401 425 K2K 0E7 427 431 K2K 0E5 even 400 426 K2K 0E7 428 458 K2K 0E5 GATESHEAD AVE odd 1 5 K2K 2G3 7 15 K2K 3A9 even 2 4 K2K 2G3 6 22 K2K 3A9 24 34 K2K 3A8 GATESPARK PVT odd 107 139 K2T 1L1 141 175 K2T 1K9 even 106 142 K2T 1L1 148 174 K2T 1K9 GESNER CRT odd 1 5 K2L 3K2 7 27 K2L 3K3 even 2 12 K2L 3K2 14 28 K2L 3K1 GINGRAS CRT odd 1 19 K2K 1B8 GLAMORGAN DR odd 13 39 K2L 1R1 45 77 K2L 1R3 93 103 K2L 1R5 117 121 K2L 1R6 135 169 K2L 1R7 even 6 28 K2L 1P9 30 48 K2L 1R2 54 122 K2L 1R4 124 170 K2L 1R8 GLEN MEADOWS CIR odd 35 81 K2M 2W8 even 2 70 K2M 2W8 GLENBRAE AVE odd 301 331 K2W 0B9

333 379 K2W 0C2 300 326 K2W 0B9 328 354 K2W 0C2 GLENMORISTON AVE odd 3 39 K2L 2S3 even 4 34 K2L 2S2 GLENRILL PLACE odd 25 53 K2M 2T5 71 75 K2M 2T6 even 2 18 K2M 2T6 20 66 K2M 2T5 68 74 K2M 2T6 GOLDFINCH DR odd 57 73 K2M 2P5 even 60 68 K2M 2P5 GOLDORA PVT odd 3 21 K2T 1K8 23 69 K2T 1K7 71 - K2T 1K8 73 - K2T 1K7 75 77 K2T 1K8 even 6 20 K2T 1K8 22 64 K2T 1K7 66 76 K2T 1K8 GOLDRIDGE DR odd 1 7 K2T 1C7 9 17 K2T 1C8 31 33 K2T 1E5 67 107 K2T 1E9 169 205 K2T 1J6 279 293 K2T 1H4 301 327 K2T 1G8 even 16 18 K2T 1C8 30 68 K2T 1E5 70 88 K2T 1E9 104 114 K2T 1G1 116 126 K2T 1G3 154 184 K2T 1J6 212 264 K2T 1J1 266 290 K2T 1K9 292 312 K2T 1L1 GOODMAN DR odd 103 149 K2W 1C7 100 148 K2W 1C7 GOULBOURN FORCED RD odd 35 45 K2T 0C2 145 - K2T 1C6 RR 1 605 - K2K 1X7 even 560 890 K2K 1X7 GOULDING CRES odd 1 - K2K 2N8 3 57 K2K 2N9 even 14 56 K2K 2N9 GOWARD DR odd 1003 1019 K2W 1H8 1041 1051 K2W 0A2 1071 1085 K2W 0A4 even 1000 1010 K2W 1H8 1022 1032 K2W 1H7 1034 1040 K2W 0A2 1072 1084 K2W 0A4 GOWRIE DR odd 15 81 K2L 2T5 even 4 10 K2L 2S4 30 106 K2L 2S5 GRANITE CRT odd 129 171 K2M 0A3 even 100 178 K2M 0A3 GRASSY PLAINS DR odd 11 21 K2M 2P1 23 43 K2M 2P2 45 51 K2M 2L6 121 135 K2M 2M8 137 151 K2M 2R6 153 175 K2M 2S1 177 185 K2M 2S2 even 10 16 K2M 2P1 even


17 34 42 K2M 2P2 50 76 K2M 2M6 88 98 K2M 2N3 100 112 K2M 2M5 140 158 K2M 2M8 160 174 K2M 2S1 176 184 K2M 2S2 GRAY CRES odd 1 29 K2K 3J5 31 39 K2K 3J6 73 115 K2K 3J7 117 143 K2K 3L9 177 211 K2K 3L8 even 2 18 K2K 3J5 20 38 K2K 3J6 44 68 K2K 3L2 154 164 K2K 3L9 166 176 K2K 3L8 180 190 K2K 3L3 192 212 K2K 3L8 GRENGOLD WAY odd 1 21 K2T 1C8 23 51 K2T 1E2 even 2 14 K2T 1C8 16 46 K2T 1E2 GRIERSON LANE odd 1 45 K2W 1A6 even 2 46 K2W 1A6 GROS MORNE CRT odd 1 11 K2M 2W7 even 2 12 K2M 2W7 GUILFORD CRT odd 3 19 K2L 1L4 even 4 20 K2L 1L5 GYRFALCON CRES odd 169 209 K2M 2Z6 even 170 210 K2M 2Z6 HALKIRK AVE odd 1 15 K2V 1B1 17 33 K2V 1B5 even 8 14 K2V 1B1 16 34 K2V 1B5 HALLDORSON CRES odd 9 11 K2K 2C3 13 19 K2K 2C4 21 27 K2K 2C6 even 2 18 K2K 2C4 20 36 K2K 2C7 38 - K2K 2C6 HALTON TERR odd 1095 1131 K2W 1G8 1145 1153 K2W 1G9 1155 1173 K2W 1H1 1311 1329 K2K 3J3 1331 1347 K2K 3J2 1403 1405 K2K 2P9 1407 1415 K2K 2P8 even 1104 1140 K2W 1G8 1146 1150 K2W 1G9 1154 1158 K2W 1H5 1160 1164 K2W 1H6 1166 1184 K2W 1H1 1194 1208 K2W 1H9 1242 1246 K2W 1E9 1248 1260 K2W 1G1 1310 1362 K2K 3K6 1364 1374 K2K 3B5 1376 1378 K2K 3B6 1380 1388 K2K 2R1 1392 1406 K2K 2P9 1408 1416 K2K 2P8 1418 1420 K2K 2G1 HANOVER CRT odd 1 21 K2M 2H7 even 2 18 K2M 2H7 HANSEN AVE odd 1 3 K2K 2M3 5 29 K2K 2L9

33 53 K2K 2C8 55 81 K2K 2L7 83 117 K2K 2M2 119 - K2K 2L9 even 12 18 K2K 2L9 44 54 K2K 2C8 56 82 K2K 2L7 84 100 K2K 2M2 HARIGAN PL odd 111 119 K2W 1C7 104 120 K2W 1C7 HARMON WAY odd 3 7 K2L 3W1 even 4 8 K2L 3W1 HARNESS LANE odd 1 7 K2M 1E1 even 4 24 K2M 1A1 HARRIER LANE odd 11 23 K2M 2Z3 even 10 24 K2M 2Z3 HARRINGTON CRT odd 1 15 K2K 2S7 17 59 K2K 2S6 even 2 36 K2K 2S7 38 48 K2K 2S6 HARWOOD LANE RR 1 odd 19 - K2K 1X7 even 20 60 K2K 1X7 HASLEMERE AVE odd 11 23 K2W 1E3 even 10 22 K2W 1E3 HAWKSTONE GATE odd 31 65 K2K 0A3 HAWLEY CRES odd 1A 11B K2M 1T2 13A 15 K2M 1T1 17 49 K2M 1T5 51 63 K2M 1T4 65 69 K2M 1T6 even 6 10 K2M 1T1 12 48 K2M 1T3 50 52 K2M 1T4 66 72 K2M 1T6 HAYWOOD CRES odd 1 57 K2L 2J3 even 4 58 K2L 2J2 HAZELDEAN RD odd 401 417 K2L 4C6 445 465 K2L 1V1 SHOPPING CENTRE 471 K2L 4B8 473 475 K2L 1V1 HAZELDEAN CENTRE 501 K2L 1V6 even 400 - K2L 1T8 420 40925 K2L 4B2 430 436 K2L 1T9 440 460 K2L 1V2 GLENCAIRN PLAZA 462 40920 K2L 1V3 HAZELDEAN VILLAGE CENTRE 474 K2L 4E5 480 482 K2L 1V4 484 - K2L 1V4 486 40912 K2L 1V4 500 40930 K2L 2B5 510 - K2L 4B3 560 - K2V 1C4 HEARST WAY odd 101 107 K2L 4E9 109 169 K2L 4G5 171 177 K2L 4G6 even 8 66 K2L 2P4 170 222 K2L 3A2 KANATA SQUARE even 260 K2L 3H1

HEATHCLIFFE CRT odd 3 21 K2L 1P3 even 2 24 K2L 1P4 HEDGE DR odd 1445 - K2W 1B6 even 1450 - K2W 1B6 HELMSDALE DR odd 7 43 K2K 2S2 45 51 K2K 2S4 even 32 44 K2K 2S3 46 58 K2K 2S4 60 72 K2K 2S5 HEMLO CRES odd 1 29 K2T 1C7 31 95 K2T 1E1 97 111 K2T 1C9 113 133 K2T 1E3 135 167 K2T 1E4 169 177 K2T 1E5 even 2 32 K2T 1C7 34 112 K2T 1C9 116 128 K2T 1E3 160 170 K2T 1E4 172 186 K2T 1E5 HENBURY WAY odd 1303 1311 K2M 0C7 even 1302 1308 K2M 0C7 HENDRIE CRT odd 1 25 K2L 4A4 even 2 28 K2L 4A4 HEPBURN CRT odd 1 3 K2L 3Z3 5 19 K2L 3Z2 even 2 16 K2L 3Z5 18 20 K2L 3Z3 HERSCHEL CRES odd 1 61 K2L 1Z7 even 2 62 K2L 1Z6 HERZBERG RD even 100 140 K2K 3B7 230 250 K2K 2A1 RR1 even 254 302 K2K 1X7 HEWITT CRT even 52 74 K2L 3R3 HEWITT WAY odd 1 5 K2L 3S1 7 23 K2L 3S2 25 39 K2L 3S4 41 53 K2L 3S5 55 69 K2L 3R1 71 87 K2L 3R2 89 93 K2L 3R3 even 4 12 K2L 3S1 14 42 K2L 3S6 44 48 K2L 3S5 HIGHMONT CRT odd 1 43 K2T 1B3 45 63 K2T 1B2 even 20 62 K2T 1B2 HILLSBORO PVT odd 315 349 K2M 3B2 351 383 K2M 3B1 409 415 K2M 3A8 417 423 K2M 3A7 even 312 346 K2M 3B2 348 388 K2M 3B1 390 442 K2M 3A8 444 474 K2M 3A7 HINES RD BUSINESS BLDG odd 1 K2K 3C7 MOSAID odd 11 - K2K 2X1 93 95 K2K 2M5 even 2 78 K2K 2M5 80 - K2K 2T8 82 - K2K 2M5 OFFICE BLDG even 84 K2K 3G3

88 - K2K 2T8 HODGSON CRT odd 47 61 K2K 2T4 even 6 16 K2K 2T3 18 62 K2K 2T4 HOLGATE CRT odd 1 9 K2K 1B4 even 2 10 K2K 1B5 HOUSTON DR odd 1403 1441 K2W 1B6 even 1402 1440 K2W 1B6 HUMPHREY WAY odd 3 47 K2L 2S9 even 2 20 K2L 2T1 HUNGERFORD GATE even 1000 5000 K2L 2T4 HUNTERBROOK ST odd 211 221 K2K 0E6 223 249 K2K 0E5 even 200 220 K2K 0E6 222 230 K2K 0E5 HUNTINGS END AVE odd 1 3 K2M 1L5 5 21 K2M 1L6 31 41 K2M 1R2 even 2 20 K2M 1L5 22 42 K2M 1R3 44 - K2M 1R2 HUNTSMAN CRES odd 5 113 K2M 1H8 117 123 K2M 1B9 even 4 16 K2M 1J2 20 72 K2M 1C4 HUNTSVILLE DR odd 207 213 K2T 0C6 215 241 K2T 0C7 247 257 K2T 0C5 even 200 212 K2T 0C6 214 220 K2T 0C7 230 242 K2T 0C7 244 248 K2T 0C3 INGERSOLL CRES odd 131 141 K2T 0C8 151 179 K2T 0C9 181 199 K2T 0C8 even 136 150 K2T 0C8 152 178 K2T 0C9 180 200 K2T 0C8 INNOVATION DR BUSINESS BLDG odd 1125 K2K 3G6 BUSINESS BLDG odd 1135 K2K 3G7 BUSINESS BLDG odd 1145 K2K 3G8 ENTRUST TECHNOLOGIES even 1000 K2K 3E7 CISCO SYSTEMS even 2000 K2K 3E8 BUSINESS BUILDING even 3000 K2K 3J9 BUSINESS BUILDING even 4000 K2K 3K1 INSMILL CRES odd 1 43 K2T 1G5 45 87 K2T 1G4 89 123 K2T 1G6 125 161 K2T 1G2 163 185 K2T 1G3 even 2 42 K2T 1G5 44 86 K2T 1G4 88 102 K2T 1G6 142 160 K2T 1G2 162 184 K2T 1G3 INUVIK CRES odd 1 57 K2L 1A1 even 2 38 K2L 1A2 INVERARY DR odd 25 69 K2K 2R8 71 95 K2K 2S1


18 117 123 K2K 2R9 2 24 K2K 2R9 26 68 K2K 2R8 70 112 K2K 2S1 114 126 K2K 2R9 INWOOD DR odd 1 7 K2M 2A4 9 11 K2M 2A3 13 25 K2M 1Z6 27 - K2M 1Z5 29 37 K2M 1Z4 39 - K2M 1Z3 even 2 12 K2M 2A3 14 24 K2M 1Z5 IPSWICH TERR odd 1 17 K2K 3K4 19 33 K2K 2R5 39 53 K2K 2R4 55 63 K2K 2R3 65 69 K2K 2R2 even 2 20 K2K 2R5 22 54 K2K 2R4 56 62 K2K 2R3 64 68 K2K 2R2 IRONSIDE CRT odd 7 - K2K 3H6 9 31 K2K 3H5 41 65 K2K 3H6 even 2 8 K2K 3H6 10 40 K2K 3H5 42 68 K2K 3H6 JACKMAN TERR odd 1 23 K2L 4E2 25 91 K2L 4E1 93 107 K2L 4C9 even 2 28 K2L 4E2 30 94 K2L 4E1 96 102 K2L 4C9 JACKSON CRT odd 1 57 K2K 1B6 even 2 60 K2K 1B7 JARLAN TERR odd 3 41 K2L 3L7 43 67 K2L 3L2 69 - K2L 3L3 71 77 K2L 3K8 79 - K2L 3K9 even 2 8 K2L 3L7 10 26 K2L 3L6 28 42 K2L 3L5 44 68 K2L 3L3 70 82 K2L 3K9 JOHN ASELFORD DR odd 1 483 K2W 1A8 even 16 520 K2W 1A8 KAKULU RD odd 7 13 K2L 2L4 KANATA PROFESSIONAL CENTRE 99 K2L 3C8 even 26 28 K2L 2L2 30 - K2L 2P7 KALBROOK ST odd 1 43 K2T 1A8 45 51 K2T 1A6 even 10 40 K2T 1A8 42 50 K2T 1A6 KANATA AVE HOLIDAY INN SELECT odd 101 K2T 1E6 odd 255 555 K2T 1K5 625 655 K2T 1H6 745 785 K2T 1H9 801 - K2T 1E7 ALL SAINTS HIGH SCHOOL 5115 K2K 3K5 even 450 570 K2T 1K5 620 650 K2T 1H6 750 790 K2T 1H8 even

KANATA ROCKERIES PVT odd 1 21 K2K 3P4 even 2 26 K2K 3P4 KATIMAVIK RD KANATA TOWN CENTRE 150 K2L 2N2 even 180 - K2L 4A7 200 - K2L 4A2 KATNICK WAY odd 501 517 K2T 0E5 549 555 K2T 0E7 even 500 524 K2T 0E5 526 534 K2T 0E6 536 556 K2T 0E7 KEIGHLEY CIR odd 1 21 K2K 3H9 23 61 K2K 3H8 even 2 20 K2K 3H9 22 70 K2K 3H8 KENINS CRES odd 1 11 K2K 2S7 15 49 K2K 3E5 51 85 K2K 3E4 87 97 K2K 3E5 even 20 48 K2K 3E5 50 80 K2K 3E4 84 - K2K 3E5 88 - K2K 3E4 90 96 K2K 3E5 KENO WAY odd 1 21 K2T 1H4 23 31 K2T 1H3 even 2 12 K2T 1H4 20 30 K2T 1H3 KERWIN RD RR1 odd 881 1045 K2K 1X7 even 800 1080 K2K 1X7 KETTLEBY ST odd 1 11 K2K 3C1 13 51 K2K 3C4 even 2 12 K2K 3C2 14 24 K2K 3C3 28 46 K2K 3C4 KETTLEWELL WAY odd 11 25 K2W 1G3 27 35 K2W 1G4 even 10 14 K2W 1G3 28 36 K2W 1G4 KEYROCK DR odd 151 167 K2T 0A8 171 195 K2T 0A9 197 199 K2T 0B5 227 229 K2T 0B4 231 235 K2T 0B3 245 249 K2T 0E1 251 255 K2T 0E4 even 154 164 K2T 0A8 184 198 K2T 0A9 200 216 K2T 0B5 218 230 K2T 0B4 232 236 K2T 0B2 248 268 K2T 0G2 270 292 K2T 0G1 400 - K2T 0G6 KILMAR CRES odd 701 713 K2T 0B1 731 743 K2T 0B2 even 700 720 K2T 0B1 722 742 K2T 0B2 KIMBOLTON CRES odd 27 39 K2K 2S3 51 59 K2K 2S4 even 2 44 K2K 2S3 46 88 K2K 2S4 KIMMINS CRT odd 3 - K2K 2M3 5 41 K2K 2M4 even 2 34 K2K 2M4

KINCARDINE DR odd 1 11 K2V 1B4 13 61 K2V 1B3 63 97 K2V 1B2 115 133 K2V 1B1 145 177 K2V 1A9 179 181 K2V 1B4 183 231 K2V 1C5 even 14 58 K2V 1B3 60 94 K2V 1B2 102 128 K2V 1B1 130 176 K2V 1A9 178 200 K2V 1C5 KINGBIRD CRT even 10 50 K2M 2X7 KINGBROOK DR odd 301 347 K2M 0G1 349 367 K2M 0G2 even 300 342 K2M 0G3 344 386 K2M 0G2 KINGHAVEN DR odd 101 103 K2M 0C4 131 157 K2M 0C3 159 245 K2M 0C2 257 285 K2M 0C1 even 100 122 K2M 0C4 124 168 K2M 0C3 170 252 K2M 0C2 254 284 K2M 0C1 KINGHORN CRES odd 299 383 K2K 3R6 even 300 354 K2K 3R5 KINGSFORD CRES odd 1 9 K2K 1T2 11 27 K2K 1T5 29 - K2K 1T6 even 2 12 K2K 1T3 14 48 K2K 1T4 KINGSFORD CRT odd 51 63 K2K 1T8 65 77 K2K 1V1 even 50 60 K2K 1T7 62 74 K2K 1T9 KINMOUNT PVT odd 1 3 K2T 1K1 5 39 K2T 1K2 41 69 K2T 1K3 71 109 K2T 1K1 even 2 4 K2T 1K1 6 42 K2T 1K2 44 70 K2T 1K3 72 108 K2T 1K1 KINROSS PVT odd 103 149 K2K 3P9 151 187 K2K 3P8 even 100 196 K2K 3P8 KIRKPATRICK CRT odd 1 17 K2L 4A6 even 2 18 K2L 4A6 KLEIN CRT odd 1 9 K2L 2X7 even 2 8 K2L 2X7 KLONDIKE RD odd 933 991 K2W 0E3 993 999 K2W 0C8 1141 1159 K2W 1C4 1161 1197 K2W 1C8 1205 1257 K2W 1E1 1259 1297 K2W 1E2 1317 1347 K2W 0C5 even 928 972 K2K 0C5 974 1016 K2K 0C3 1102 1108E K2K 0G1 1144 1162 K2W 1C4 1164 1204 K2W 1C3 1240 1252 K2W 1E1 1254 1292 K2W 1E2 1300 1312 K2K 0G2 1336 1346 K2K 0G2

RR 1 odd 1045 1135 K2K 1X7 even 1020 1078 K2K 1X7 1314 1320 K2K 1X7 KLUANE RIDGE odd 1 7 K2M 2A6 9 17 K2M 1Z7 even 2 - K2M 2A5 4 8 K2M 2A6 10 12 K2M 1Z6 14 30 K2M 1Z7 32 - K2M 1Z5 KNUDSON DR odd 1 53 K2K 2L6 57 117 K2K 2L5 121 167 K2K 2L8 169 181 K2K 2C5 183 189 K2K 2C3 191 205 K2K 2C2 219 249 K2K 2N7 251 295 K2K 2N8 297 325 K2K 2P1 327 345 K2K 2N3 even 30 54 K2K 2L6 58 118 K2K 2L5 122 162 K2K 2L8 172 - K2K 2C5 174 180 K2K 2C6 182 204 K2K 2C3 216 236 K2K 2N7 238 288 K2K 2N8 290 296 K2K 2P1 KOKANEE GATE odd 1 7 K2M 2K1 even 2 6 K2M 2K1 LAHEY CRT odd 1801 1809 K2W 1B2 even 1802 1812 K2W 1B2 LANDEL DR odd 1523 1527 K2W 1C5 1559 1563 K2W 1C6 1565 - K2W 1C2 1569 1599 K2W 1C6 1607 1635 K2W 1C2 even 1524 1540 K2W 1C5 1548 - K2W 1C6 1558 - K2W 1C6 1564 - K2W 1C6 1566 - K2W 1C2 1570 1600 K2W 1C6 1608 1628 K2W 1C2 1634 - K2W 1C1 LANDOVER CRES odd 9 59 K2M 2W3 61 119 K2M 2W4 121 131 K2M 2W2 even 2 12 K2M 2W2 14 60 K2M 2W3 62 120 K2M 2W4 122 132 K2M 2W2 LANGFORD CRES odd 1 11 K2K 2N4 13 51 K2K 2N5 53 93 K2K 2N6 95 101 K2K 2N5 even 2 10 K2K 2N4 30 48 K2K 2N5 50 92 K2K 2N6 94 102 K2K 2N5 LARSEN CRT odd 1 7 K2L 1Y7 even 2 10 K2L 1Y8 LAUGHLIN CIR odd 305 313 K2T 0E1 345 349 K2T 0E2 351 363 K2T 0E3 387 405 K2T 0E4 even 300 328 K2T 0E1 330 348 K2T 0E2


19 350 378 K2T 0E3 380 406 K2T 0E4 LAURIE CRT odd 1 69 K2L 1S2 even 2 6 K2L 1S3 18 68 K2L 1S4 LAXFORD DR odd 1 23 K2K 3E2 45 55 K2K 3H7 even 2 16 K2K 3E2 22 34 K2K 3E3 36 50 K2K 3H7 LEACOCK DR odd 1 17 K2K 1R6 STEPHEN LEACOCK SCHOOL 25 K2K 1S2 27 33 K2K 2B9 51 - K2K 1S3 55 71 K2K 1S4 77 87 K2K 1S5 97 115 K2K 1S7 117 119 K2K 1S8 even 2 - K2K 1R7 4 12 K2K 1R8 14 - K2K 1R9 18 30 K2K 1S1 44 - K2K 2E5 76 90 K2K 2A8 96 110 K2K 1S6 LEACOCK LANE odd 1 15 K2K 1R4 even 2 40 K2K 1R5 LEACOCK WAY odd 33 39 K2K 1T1 even 32 40 K2K 1S9 LEGGET DR odd 303 - K2K 2B1 BUSINESS BUILDING odd 307 K2K 3C8 BUSINESS BUILDING odd 309 K2K 3A3 OFFICE BUILDING 411 K2K 3C9 311 413 K2K 1Z8 415 100-200 K2K 3R1 BUSINESS BUILDING odd 515 K2K 3G4 425 525 K2K 2W2 TOWER C odd 535 K2K 3B8 BUSINESS BUILDING 555 K2K 2X3 even 300 302 K2K 1Y5 306 340A K2K 1Y6 MITEL NETWORKS 350 K2K 2W7 METASOLV even 360 K2K 3N1 LEVERTON RD odd 17 31 K2K 3P7 even 2 14 K2K 3E1 16 32 K2K 3P7 LIGHTFOOT PL odd 1 9 K2L 3M5 11 39 K2L 3M6 41 55 K2L 3M3 57 83 K2L 3M1 even 2 8 K2L 3M5 10 36 K2L 3M4 38 - K2L 3M3 40 54 K2L 3M2 56 - K2L 3M1 58 86 K2L 3L9 88 102 K2L 3L8 LILLIAN WAY RR 1 odd 1 19 K2K 1X7 even 2 10 K2K 1X7

LISMER CRES odd 1 5 K2K 1A1 11 21 K2K 1A3 27 45 K2K 1A4 51 55 K2K 1A5 even 2 62 K2K 1A2 68 76 K2K 1A6 LISTON CRES odd 1 51 K2L 2W3 even 2 54 K2L 2W4 LOMBARDO DR odd 1 15 K2L 4C7 FAIRFIELD MANOR 17 K2L 4E8 even 2 26B K2L 4C7 LONGBOAT CRT odd 1 23 K2K 2T3 even 2 4 K2K 2T4 6 28 K2K 2T3 LONGDEN PL odd 1 21 K2M 1V1 23 55 K2M 1V3 57 59 K2M 1V2 61 65 K2M 1V1 67 71 K2M 1T9 even 20 24 K2M 1T9 26 60 K2M 1V2 62 64 K2M 1T9 LORD BYNG WAY even 50 - K2T 0C1 LOYAL HILL CRES odd 1 19 K2M 2H3 23 37 K2M 2C8 even 2 8 K2M 2H3 30 36 K2M 2C8 MACARA CRES odd 101 153 K2K 0E1 155 179 K2K 0C9 even 100 156 K2K 0E1 158 182 K2K 0C9 MACASSA CIR odd 1 11 K2T 1J7 49 59 K2T 1J8 95 137 K2T 1J9 139 143 K2T 1J7 even 2 42 K2T 1J7 44 94 K2T 1J8 96 134 K2T 1J9 136 138 K2T 1J7 MACNEIL CRT odd 9 - K2L 4E3 11 99 K2L 4E4 COMMUNITY RESOURCE CENTRE even 2 - K2L 4H7 MADAKET PVT odd 51 57 K2M 3A9 59 67 K2M 3B1 even 50 62 K2M 3A9 MALEY LANE odd 1 11 K2W 1A3 1517 1553 K2W 1C5 1561 1565 K2W 1C2 even 2 14 K2W 1A3 1518 1550 K2W 1C5 1560 - K2W 1C2 MALKOWSKI ST odd 599 617 K2K 0B4 619 629 K2K 0B2 even 600 618 K2K 0B4 MANCUSO CRT odd 801 819 K2T 0E8 even 800 814 K2T 0E8 MANNING COURT odd 3 51 K2K 3N3 53 97 K2K 3N2 even 6 46 K2K 3N3 56 96 K2K 3N2

MAPLE GROVE RD odd 17 33 K2L 2S7 1565 - K2V 1A3 1625 1655 K2V 1B7 even 26 32 K2L 2S8 38 44 K2L 3K8 100 400 K2V 1B8 MARCH RD BUSINESS BUILDING 329 K2K 2E1 INNOVAPOST INC 365 K2K 3N5 BUSINESS BUILDING 413 K2K 0E4 MDS NORDION odd 447 K2K 1X8 BUSINESS BUILDING 495 K2K 3G1 BUSINESS BUILDING 505 K2K 3A4 479 603 K2K 2M5 GATEWAY BUSINESS BLDG 1 even 300 K2K 2E2 GATEWAY BUSINESS BLDG 2 320 K2K 2E3 GATEWAY BUSINESS BLDG 3 340 K2K 2E4 360 - K2K 2T5 390 - K2K 0G7 ZARLINK SEMI-CONDUCTOR 400 K2K 3H4 N-ABLE 450 K2K 3K2 ALCATEL 600 - K2K 2T6 700 - K2K 2V9 720 - K2K 2R9 APARTMENT 750 K2K 0A4 760 20-70 K2K 0A5 832 858 K2W 0C9 1112 - K2W 1B9 RR 1 odd 795 1111 K2K 1X7 even 886 1090 K2K 1X7 cons 1113 1894 K2K 1X7 MARCH VALLEY RD odd 175 - K2K 3K3 RR1 odd 1365 1459 K2K 1X7 MARCHBROOK CIR odd 7 33 K2W 1A1 even 2 42 K2W 1A1 MARCHURST RD RR 1 odd 1635 2475 K2K 1X7 even 1620 2494 K2K 1X7 MARCHVALE DR odd 5 43 K2W 1C1 45 - K2W 1C2 47 59 K2W 1C1 even 2 44 K2W 1C2 46 - K2W 1C1 50 - K2W 1C2 56 60 K2W 1C1 MARCONI AVE odd 1001 1041 K2W 0C4 1055 1083 K2K 0C3 1085 1127 K2K 0C6 even 1020 1040 K2W 0C8 1086 1120 K2K 0C6 MARICONA WAY odd 5 17 K2T 1H1 19 61 K2T 1H2 65 95 K2T 1H3 even 2 12 K2T 1H1 24 62 K2T 1H2 64 94 K2T 1H3

MARITIME WAY odd 1145 - K2K 0G5 APARTMENT 1175 K2K 0G4 MARSH SPARROW LANE odd 15 25 K2K 3P1 27 63 K2K 3P2 81 135 K2K 3P3 even 44 88 K2K 3P2 90 118 K2K 3P2 MARTINGALE CRT odd 1 9 K2M 2B7 2 4 K2M 2B7 MATTAWA CRES odd 1 25 K2M 2J4 27 69 K2M 2E8 71 93 K2M 2E7 even 2 22 K2M 2J4 24 68 K2M 2E8 70 90 K2M 2E7 MAXWELL BRIDGE RD odd 311 317 K2W 0A5 even 200 210 K2W 0B8 212 234 K2W 0B7 236 262 K2W 0B4 264 284 K2W 0B2 286 294 K2W 0A7 296 308 K2W 0A6 310 328 K2W 0A5 MCBRIEN ST odd 69 83 K2W 1H1 85 105 K2W 1G9 even 68 84 K2W 1H1 86 124 K2W 1G9 MCCLINTOCK WAY odd 15 79 K2L 2A3 83 173 K2L 2A5 even 2 82 K2L 2A2 84 174 K2L 2A4 MCCLURE CRES odd 1 29 K2L 2H1 even 2 10 K2L 2H2 18 30 K2L 2H3 MCCORD DR odd 1907 1933 K2W 1B3 even 1902 1932 K2W 1B3 MCCURDY DR odd 19 47 K2L 2W7 55 - K2L 4A9 75 - K2L 3W6 83 97 K2L 2N6 103 105 K2L 2R2 109 127 K2L 3W5 145 171 K2L 2Z7 209 235 K2L 2L5 even 40 48 K2L 2W6 50 58 K2L 2J5 60 66 K2L 2M4 84 92 K2L 3H9 110 168 K2L 2Z6 170 180 K2L 2Z8 182 220 K2L 2L6 222 - K2L 2T9 MCDERMOT CRT odd 15 23 K2L 3V2 45 51 K2L 3V5 101 107 K2L 3V2 even 2 16 K2L 3T9 18 22 K2L 3V1 24 38 K2L 3V3 40 56 K2L 3V4 58 76 K2L 3V5 78 100 K2L 3V1 102 108 K2L 3V2 MCELROY DR odd 153 191 K2L 1X7 193 227 K2L 1Y2 229 299 K2L 1Y3 even 152 - K2L 1X8


20 168 174 K2L 1X9 192 238 K2L 1Y1 250 300 K2L 1Y4 MCGIBBON DR odd 29 43 K2L 4A7 45 67 K2L 4A6 69 83 K2L 4A5 85 105 K2L 4A4 193 203 K2L 3Z8 205 219 K2L 3Y4 223 253 K2L 3Y6 SENIOR APARTMENT even 170 K2L 4H5 186 206 K2L 3Z9 208 214 K2L 3Y4 216 - K2L 3Y2 226 240 K2L 3Y5 244 250 K2L 3Y6 MCINTOSH PL odd 47 59 K2L 2N7 63 67 K2L 2T7 even 48 68 K2L 2N8 MCINTOSH WAY odd 5 43 K2L 2N9 even 2 42 K2L 2P6 MCKITRICK DR odd 13 39 K2L 2J7 49 51 K2L 2J6 57 59 K2L 2H5 even 10 70 K2L 1T7 MCLAUGHLIN CRES odd 1 45 K2L 2P9 even 2 44 K2L 2P8 MCLENNAN WAY odd 1 49 K2L 2N1 51 99 K2L 2T3 even 2 44 K2L 2M9 68 84 K2L 2T2 MCPEAKE PL odd 1 21 K2K 3K4 even 2 22 K2K 3K4 MEADOWBREEZE DR odd 9 35 K2M 2L6 37 65 K2M 2L7 67 115 K2M 2L9 235 271 K2M 3A6 487 495 K2M 2T6 497 545 K2M 2T4 even 10 40 K2M 2L6 42 72 K2M 2L7 86 96 K2M 2L9 202 208 K2M 3B3 210 226 K2M 3A9 228 232 K2M 3A7 248 278 K2M 3A5 466 498 K2M 2T6 500 546 K2M 2T4 MELANIE CRES odd 1 107 K2L 2E4 even 2 40 K2L 2E5 46 84 K2L 2J8 MERSEY DR odd 1 13 K2K 3A8 15 17 K2K 3A7 even 20 48 K2K 3A7 50 72 K2K 3A6 MICHAEL COWPLAND DR BUSINESS BLDG. 99 K2M 1X3 BUSINESS BLDG. 135 K2M 2E9 BUSINESS BLDG. 275 K2M 2G2 odd 355 - K2M 2C5 even 80 240 K2M 1P6 CANADIAN WILDLIFE FED. even 350 K2M 2W1 370 - K2M 2G4

MILLMAN CRT odd 1 23 K2L 2P5 even 2 24 K2L 2P5 MILNE CRES odd 3 33 K2K 1H7 even 2 4 K2K 1H6 18 34 K2K 1H8 MILNE PL even 6 18 K2K 1H9 MILNER DOWNS CRES odd 1 11 K2M 2S6 13 45 K2M 2S3 47 67 K2M 2S5 69 109 K2M 2S6 even 2 12 K2M 2S6 14 34 K2M 2S3 36 88 K2M 2S5 90 136 K2M 2S4 MIRO WAY odd 601 621 K2T 0E6 even 600 618 K2T 0E6 MONAGHAN LANE odd 1501 1535 K2W 1B4 even 1502 1534 K2W 1B4 MONTEBELLO LANE odd 1 27 K2L 1X5 even 2 26 K2L 1X6 MORAN ST odd 1 7 K2W 1B8 even 2 4 K2W 1B8 6 - K2W 1A7 MORENZ TERR odd 1 13 K2K 3G9 15 37 K2K 3H1 39 61 K2K 3H2 even 4 12 K2K 3G9 14 38 K2K 3H1 40 88 K2K 3H2 90 92 K2K 3H1 MORESBY DR odd 1 15 K2M 2A2 17 41 K2M 2E5 43 83 K2M 2J3 85 121 K2M 2J6 123 159 K2M 2E4 163 185 K2M 1Z9 even 14 - K2M 2A2 18 26 K2M 2E5 50 82 K2M 2J3 84 120 K2M 2J6 122 160 K2M 2E4 162 186 K2M 1Z9 MORGAN’S GRANT WAY odd 3 5 K2K 2G5 7 19 K2K 2G4 23 37 K2K 2G2 39 53 K2K 2E8 even 4 20 K2K 2G5 30 38 K2K 2G3 40 50 K2K 2E9 MORRENA RD odd 169 201 K2L 1E2 even 182 212 K2L 1E1 MORTON DR odd 5 13 K2L 1W7 15 83 K2L 1W9 85 143 K2L 1X2 even 10 12 K2L 1W8 14 62 K2L 1X1 78 110 K2L 1X3 126 138 K2L 1X4 MOWBRAY ST RR 1 odd 5 19 K2K 1X7 even 2 18 K2K 1X7 MURPHY CRT odd 3 15 K2W 1B7 even 6 14 K2W 1B7

MURPHY SIDE RD RR 1 all 1385 1675 K2K 1X7 MUSKEGO CRES odd 101 131 K2W 1H6 even 100 116 K2W 1H6 NADIA LANE odd 1395 - K2W 1A5 even 1350 1390 K2W 1A5 NAIRN ST odd 15 33 K2V 1B6 even 2 28 K2V 1B6 NAISMITH CRES odd 1 63 K2L 2K7 even 2 60 K2L 2K8 NANOOK CRES odd 1 33B K2L 2A6 35 83 K2L 2B2 even 2 46 K2L 2A7 72 78 K2L 2A8 NANOOK CRT even 48 70 K2L 2B1 NASH WAY odd 3 - K2W 1A4 NELFORD CRT odd 1 9 K2K 2L8 even 2 10 K2K 2L8 NETTLESHIP CRT odd 901 905 K2T 0E9 911 921 K2T 0E9 even 900 932 K2T 0E9 NEWCASTLE AVE odd 1 7 K2K 2R2 9 51 K2K 3B4 53 75 K2K 3B5 even 2 8 K2K 2R2 10 42 K2K 3B4 62 76 K2K 3B5 NIGHTHAWK CRES odd 1 9 K2M 2R5 11 21 K2M 2X7 23 63 K2M 2X6 65 79 K2M 2V2 even 2 10 K2M 2R5 12 22 K2M 2X7 24 64 K2M 2X6 66 80 K2M 2V2 NIPIGON WAY odd 1 11 K2M 2E6 13 25 K2M 2A2 even 2 12 K2M 2E6 14 22 K2M 2A2 NORGOLD CRES odd 1 35 K2T 1J1 even 16 34 K2T 1J1 NORTHGRAVES CRES odd 1059 1099 K2M 0C6 1101 1119 K2M 0C7 1121 1137 K2M 0C8 1139 1169 K2M 0E1 even 1000 1022 K2M 0C9 1024 1036 K2M 0C8 1038 1046 K2M 0C7 1054 1100 K2M 0C6 1102 1124 K2M 0C7 1126 1140 K2M 0C8 1142 1170 K2M 0E1 NORTOBA CRES odd 25 43 K2T 1G9 45 49 K2T 1H5 even 2 34 K2T 1G9 36 58 K2T 1H5 60 70 K2T 1K6 O’HARA DR odd 9 37 K2W 1A2 even 4 38 K2W 1A2 OAKBURN RD odd 103 - K2L 1E4

107 135 K2L 1E5 even 102 144 K2L 1E3 OAKES WOOD odd 7 - K2K 2B3 OAKHAM RIDGE odd 1 21 K2K 3B3 even 4 28 K2K 3B3 OAKSIDE CRES odd 801 837 K2W 0A3 even 800 836 K2W 0A3 OAKVIEW RD odd 1 3 K2L 4C5 even 2 14 K2L 3G2 OLD CARP RD RR 1 odd 1101 1753 K2K 1X7 even 1190 1800 K2K 1X7 OLD COLONY RD odd 117 155 K2L 1M3 163 227 K2L 1M6 even 102 118 K2L 1M2 126 146 K2L 1M4 152 158 K2L 1M5 168 226 K2L 1M7 ORIOLE AVE odd 101 121 K2L 1E6 127 137 K2L 2G1 even 102 114 K2L 1E7 124 136 K2L 2G2 OSPREY CRES odd 51 63 K2M 2Z7 65 107 K2M 2Z8 109 149 K2M 2Z9 151 163 K2M 2Z7 even 50 58 K2M 2Z7 68 106 K2M 2Z8 108 146 KEM 2Z9 150 156 K2M 2Z7 OTTENBRITE CRES odd 1019 1035 K2T 0G2 1037 1047 K2T 0G1 even 1000 1034 K2T 0G2 1036 1072 K2T 0G1 PACER PL odd 3 49 K2M 1B1 PADDOCK WAY odd 131 141 K2L 1K6 147 - K2L 1K7 even 134 - K2L 1K4 140 150 K2L 1K5 PALLADIUM DR odd 301 - K2V 1C1 BUSINESS BUILDING 333 K2V 1A6 SMART TECHNOLOGY 501 K2V 0A2 BUSINESS BLDG. even 308 K2V 1A1 350 - K2V 1A8 BUSINESS BLDG. 500 K2V 1C2 BUSINESS BUILDING 700 K2V 1C6 BUSINESS BUILDING 750 K2V 1C7 BUSINESS BUILDING 770 K2V 1C8 BUSINESS BUILDING 800 K2V 1C9 COREL CENTRE 1000 K2V 1A4 OTTAWA SENATORS HOCKEY CLUB 1000 110 K2V 1A5 2500200-1200 K2V 1E2 PALOMINO DR odd 1 19 K2M 1L9 21 27 K2M 1M3


21 29 35 K2M 1M2 113 125 K2M 1N5 127 129 K2M 1P5 131 155 K2M 1P4 157 189 K2M 1P2 even 2 16 K2M 1L8 18 22 K2M 1L9 30 - K2M 1M3 32 46 K2M 1M1 48 68 K2M 1M2 70 76 K2M 1N2 78 100 K2M 1N3 102 116 K2M 1N4 118 124 K2M 1N5 126 154 K2M 1P3 156 158 K2M 1P4 160 162 K2M 1N9 164 180 K2M 1P1 182 188 K2M 1P2 PALTON AVE odd 15 19 K2W 1G4 even 10 42 K2W 1G4 PANANDRICK VIEW DR odd 1 21 K2W 1A5 even 2 18 K2W 1A5 PANISSET AVE odd 101 127 K2T 0E2 129 137 K2T 0E3 even 100 126 K2T 0E2 128 136 K2T 0E3 PARKWAY (THE) EARL OF MARCH HIGH SCHOOL even 4 K2K 1Y4 PARSONS RIDGE odd 1 27 K2L 2M1 31 67 K2L 2X5 even 2 28 K2L 2N4 32 66 K2L 2X4 PARTRIDGE DR odd 1 45 K2M 2P6 47 55 K2M 2P5 even 2 44 K2M 2P6 46 54 K2M 2P5 PATCH WAY even 2 8 K2L 2X8 PATRIOT PL odd 101 141 K2M 0B7 143 163 K2M 0B8 165 205 K2M 0B9 even 100 142 K2M 0B7 144 160 K2M 0B8 176 202 K2M 0B9 PEARY WAY odd 1 81 K2L 1Z9 even 10 90 K2L 1Z8 PEBBLE CREEK CRES odd 1 - K2M 2L3 3 29 K2M 2L4 even 2 - K2M 2L3 4 44 K2M 2L4 46 48 K2M 2L5 PEIKOFF CRES odd 5 11 K2K 3K6 15 33 K2K 3K8 53 65 K2K 3K9 67 75 K2K 3K7 even 2 16 K2K 3K6 18 42 K2K 3K8 44 64 K2K 3K9 PELEE ST odd 1 15 K2M 2R4 17 39 K2M 2V5 41 45 K2M 2V4 even 2 10 K2M 2R4 16 38 K2M 2V5 40 44 K2M 2V4 PELLAN CRES odd 1 3 K2K 1J4

7 23 K2K 1J6 27 31 K2K 1J7 even 2 60 K2K 1J5 PELLAN WAY odd 63 73 K2K 1J9 even 62 72 K2K 1J8 PENDRA WAY odd 201 219 K2W 0A6 even 200 218 K2W 0A6 PENFIELD DR odd 9 111 K2K 1L9 113 163 K2K 1M4 201 241 K2K 1M8 even 70 94 K2K 1M1 100 110 K2K 1M2 112 120 K2K 1M3 122 136 K2K 1M5 144 152 K2K 1M6 156 - K2K 1M7 PENRITH ST JACK DONAHUE ELEMENTARY SCHOOL odd 101 K2W 1H4 even 10 18 K2W 1C8 20 54 K2W 1E5 PENTLAND CRES odd 1 11 K2K 1V4 13 39 K2K 1V6 41 43 K2K 1V7 even 2 66 K2K 1V5 PENTLAND PL odd 75 91 K2K 1V9 even 74 92 K2K 1V8 PEPPERIDGE WAY odd 1 7 K2K 3B4 9 15 K2K 3B6 even 2 6 K2K 3B4 8 16 K2K 3B6 PEPPERVILLE CRES odd 501 511 K2M 0E3 513 559 K2M 0E5 561 583 K2M 0E6 587 597 K2M 0E7 603 651 K2M 0E8 653 675 K2M 0E4 even 500 508 K2M 0E3 510 560 K2M 0E5 562 576 K2M 0E6 578 596 K2M 0E7 598 652 K2M 0E8 654 676 K2M 0E4 PEREGRINE CRES odd 1 45 K2M 2T3 47 51 K2M 2T2 even 2 42 K2M 2T3 44 46 K2M 2T2 PETERSON PL odd 1 75 K2L 4A8 PETRA PVT odd 803 823 K2T 0G3 even 800 820 K2T 0G3 PETRIE LANE odd 215 231 K2K 1Z5 even 214 230 K2K 1Z5 PICKFORD DR odd 9 43 K2L 2C1 45 109 K2L 2C2 111 135 K2L 2C3 137 171 K2L 2C4 173 229 K2L 2C5 231 265 K2L 2C6 267 281 K2L 3E3 283 289 K2L 3E4 365 367 K2L 3P2 369 397 K2L 3P3 399 403 K2L 3P7 405 421A K2L 3P8 421B - K2L 3P9 421C 435 K2L 3R6 437 - K2L 3R5

439 451 K2L 3S3 270 296 K2L 3T5 338 352 K2L 3S7 354 - K2L 3P2 356 358 K2L 3Z1 360 362 K2L 3P2 366 380 K2L 3P1 382 394 K2L 3P7 408 422 K2L 3R5 424 438 K2L 3R4 440 444 K2L 3S3 446 458 K2L 3S2 PINE HILL DR odd 201 217 K2M 2V1 even 100 - K2M 2T2 268 - K2M 2B6 PINERY CRT even 2 16 K2M 1X8 18 20 K2M 1X9 22 - K2M 1X7 PINEVIEW RD odd 1 7 K2L 3G3 even 4 6 K2L 3G8 PIPER CRES odd 17 27 K2K 2S8 53 99 K2K 2S9 even 6 52 K2K 2S8 54 98 K2K 2S9 POLO LANE odd 53 91 K2M 2Y4 93 - K2M 3A2 even 50 78 K2M 2Y4 POMMEL CRES odd 1 27 K2M 1A3 even 4 50 K2M 1A2 PORTADOWN CRES odd 11 49 K2W 1E8 even 10 48 K2W 1E8 POST RD odd 119 157 K2L 1L1 even 120 152 K2L 1L2 RAVENVIEW WAY odd 95 175 K2W 0E2 even 100 210 K2W 0E2 RAYBURN ST odd 1 9 K2K 3K8 even 6 8 K2K 3K8 10 14 K2K 3K7 REANEY CRT odd 1 77 K2K 1W7 even 2 72 K2K 1W8 REDCAR CRES odd 3 23 K2K 3E2 25 43 K2K 3E3 even 2 24 K2K 3E2 26 40 K2K 3E3 REDFOX PL odd 3 27 K2M 1C8 REDSTONE LANE odd 19 25 K2M 2K9 27 31 K2M 2M2 even 10 32 K2M 2K9 REGIMENT CRES odd 701 719 K2M 0E3 721 741 K2M 0E6 even 700 716 K2M 0E3 718 734 K2M 0E6 REIN TERR odd 1 21 K2M 2A9 even 6 24 K2M 2A9 REMNOR AVE odd 501 535 K2T 0A4 537 583 K2T 0A5 585 617 K2T 0A6 even 528 534 K2T 0A4 536 588 K2T 0A5 590 608 K2T 0A6

RICHARDSON SIDE RD

even

BUSINESS BUILDING odd 21 K2K 2C1 29 31B K2K 0A1 1505 1665 K2T 1C5 even 30 50 K2K 1X2 RICKEY PL odd 5 39 K2L 2E2 41 43 K2L 2H4 even 6 44 K2L 2E3 RIDDELL DR RR 1 odd 685 1091 K2K 1X7 even 980 - K2K 1X7 RIDGESIDE FARM DR odd 203 215 K2W 1H3 219 291 K2W 1H2 297 313 K2W 1H3 329 371 K2W 0A1 375 387 K2W 1H3 even 204 292 K2W 1H2 296 316 K2W 1H3 320 352 K2W 0A1 RIDING WAY odd 3 25 K2M 1C3 even 4 40 K2M 1C2 RIFLE RD odd 111 - K2K 0C2 RIOPELLE CRT odd 3 39 K2K 1J2 even 2 4 K2K 1J1 6 16 K2K 1J3 RIVERGREEN CRES odd 1 31 K2M 2E1 33 61 K2M 2W9 even 2 30 K2M 2E1 32 62 K2M 2W9 ROBARTS CRES odd 1 19 K2L 3Z6 21 43 K2L 3Z4 45 53 K2L 3Z3 55 77 K2L 4A5 even 2 8 K2L 3Z6 56 - K2L 3Z4 58 80 K2L 4A5 ROBERGE CRES odd 1 27 K2L 4G6 29 61 K2L 4G7 even 10 26 K2L 4G6 28 46 K2L 4G7 ROBSON CRT odd 31 151 K2K 2W1 22 28 K2K 2X7 even 30 168 K2K 2W1 ROCHON WAY odd 1 5 K2W 1A2 even 2 6 K2W 1A2 ROCKLANE DR odd 1801 1891 K2W 1B5 even 1802 1892 K2W 1B5 ROLAND MICHENER DR odd 115 155 K2T 1G7 ROLSTON WAY odd 1 15 K2W 1A4 even 2 16 K2W 1A4 RON MASLIN WAY odd 1 - K2V 1A7 RONDEAU PL odd 11 23 K2M 2Y3 even 10 18 K2M 2Y3 ROSENFELD CRES odd 11 - K2K 2L3 15 45 K2K 2L2 even 2 12 K2K 2L3 16 50 K2K 2L2 52 60 K2K 2M6 ROSETHORN WAY odd 1 9 K2M 1P8 11 15 K2M 1P9


22 17 25 K2M 1R1 4 14 K2M 1P9 16 18 K2M 1R2 20 24 K2M 1R1 ROTHESAY DR odd 19 93 K2L 1N6 101 107 K2L 1N7 109 115 K2L 1N8 123 - K2L 1N9 135 165 K2L 1P2 even 44 104 K2L 2X1 106 170 K2L 1P1 ROWE DR odd 3 29 K2L 3Y4 35 41 K2L 3Y3 45 79 K2L 3Y9 101 111 K2L 4A1 even 6 18 K2L 3Y2 20 42 K2L 3Y3 44 58 K2L 3Y7 60 90 K2L 3Y8 92 98 K2L 3Y9 100 104 K2L 4A1 106 128 K2L 4A2 ROY ERRINGTON WAY odd 205 209 K2W 0C6 211 217 K2W 0C5 even 200 208 K2W 0C6 210 214 K2W 0C5 ROYCROFT WAY odd 1 57 K2W 1C7 even 2 62 K2W 1C7 RUTHERFORD CRES odd 3 41 K2K 1N1 even 2 20 K2K 1M9 24 42 K2K 1N2 RUTHERFORD CRT odd 101 125 K2K 1N5 127 163 K2K 1N6 even 102 126 K2K 1N5 128 162 K2K 1N6 RUTHERFORD WAY odd 45 49 K2K 1N3 even 46 74 K2K 1N4 RUTHERGLEN TERR odd 5 11 K2K 3A9 13 23 K2K 3A5 even 2 10 K2K 3A9 18 - K2K 3A5 SADDLEHORN CRES odd 1 33 K2M 1W9 51 53 K2M 2A9 55 87 K2M 2B1 even 4 18 K2M 1X2 20 36 K2M 1X1 38 - K2M 1W9 40 50 K2M 2A9 52 86 K2M 2B1 SADDLESMITH AVE odd 11 45 K2M 2Y8 47 69 K2M 2Y9 79 95 K2M 2Y5 123 175 K2M 2Y7 177 207 K2M 2Y6 209 255 K2M 2Z1 257 263 K2M 2Y9 even 10 36 K2M 2S4 38 82 K2M 2Y9 84 118 K2M 2Y5 120 208 K2M 2Y6 210 236 K2M 2Z1 262 - K2M 2Y9 SALTER CRES odd 101 121 K2K 1Y7 123 159 K2K 1Y8 161 179 K2K 1Y9 201 213 K2K 1Z1 233 251 K2K 1Z2 301 313 K2K 1Z3 even

even

102 122 K2K 1Y7 124 158 K2K 1Y8 160 178 K2K 1Y9 202 212 K2K 1Z1 232 252 K2K 1Z2 302 314 K2K 1Z3 400 - K2K 1Z4 SALTSPRING PVT odd 149 171 K2M 0B1 even 150 164 K2M 0B1 SANDHILL RD even 244 272 K2K 2V8 274 310 K2K 2V7 RR1 cons 317 351 K2K 1X7 SANDWELL CRES odd 1 29 K2K 1V2 even 2 40 K2K 1V3 SAUBLE DR odd 1 23 K2M 2Y3 2 20 K2M 2Y3 SAWCHUK TERR odd 1 19 K2K 3G9 21 27 K2K 3H1 even 2 16 K2K 3G9 18 32 K2K 3H1 SAWYER WAY odd 17 49 K2M 2X2 51 59 K2M 2X3 even 2 18 K2M 2W2 50 58 K2M 2X3 SCAMPTON DR odd 3 39 K2W 1G1 41 93 K2W 1E7 95 107 K2W 1E6 even 12 44 K2W 1G1 48 94 K2W 1E7 96 104 K2W 1E6 SCHARF LANE odd 7 25 K2L 2K3 even 6 22 K2L 2K2 SCHNEIDER RD odd 101 105 K2K 1Y3 even 100 106B K2K 1Y2 SCISSONS RD odd 3 7 K2M 2X2 9 11 K2M 2X3 27 61 K2M 2T1 even 2 8 K2M 2X2 10 30 K2M 2X3 SEABROOKE DR odd 5 37 K2L 2H8 73 93 K2L 2K4 95 105 K2L 2H9 even 2 60 K2L 2H7 74 88 K2L 2K5 92 100 K2L 2R5 102 108 K2L 2R6 112 122 K2L 2R4 SECOND LINE RD RR 1 odd 1245 2055 K2K 1X7 even 1158 2070 K2K 1X7 SELWYN CRES odd 3 - K2K 1N7 5 25 K2K 1N9 even 4 48 K2K 1N8 SELWYN PL odd 53 57 K2K 1P1 even 54 60 K2K 1P2 SELYE CRES odd 1 7 K2K 1C7 9 27 K2K 1C8 even 2 22 K2K 1C9 SEVENOAK AVE odd 401 429 K2M 0B3 431 443 K2M 0B5 even 406 426 K2M 0B3 428 434 K2M 0B5

SEWELL WAY odd 1 11 K2L 2J4 even 2 18 K2L 2W5 SHANNONDOE CRES odd 1 9 K2M 2C8 11 53 K2M 2H1 55 63 K2M 2H3 even 2 8 K2M 2C8 10 52 K2M 2H1 54 62 K2M 2H3 SHARNE LANE odd 1 5 K2W 1A4 even 2 6 K2W 1A4 SHAUGHNESSY CRES odd 1 17 K2K 2P1 19 51 K2K 2P2 53 105 K2K 2N1 111 119 K2K 2N2 121 149 K2K 2N3 even 2 12 K2K 2P1 16 52 K2K 2P2 56 106 K2K 2N1 108 118 K2K 2N2 120 150 K2K 2N3 SHAW CRT odd 1 27 K2L 2L9 even 2 28 K2L 2L9 SHEARER CRES odd 1 5 K2L 3M8 7 35 K2L 3M9 37 - K2L 3N2 39 65 K2L 3N3 95 99 K2L 3V6 101 127 K2L 3V8 129 131 K2L 3V9 133 147 K2L 3W2 149 159 K2L 3W3 even 2 24 K2L 3M8 26 40 K2L 3M7 42 68 K2L 3N2 70 84 K2L 3N1 86 90 K2L 3V7 92 100 K2L 3V6 102 118 K2L 3W1 120 132 K2L 3V9 134 154 K2L 3W4 156 160 K2L 3W3 SHELDRAKE DR odd 1 57 K2L 1S5 79 125 K2L 1T1 even 2 4 K2L 1S6 12 16 K2L 1S7 28 78 K2L 1S8 80 106 K2L 1S9 120 124 K2L 1T2 SHEPPARD’S GLEN AVE odd 1 19 K2M 2M7 21 71 K2M 2M9 even 2 22 K2M 2M7 24 72 K2M 2M9 SHERK CRES odd 1 3 K2K 2L5 5 15 K2K 2L4 17 41 K2K 2L3 43 59 K2K 2M6 61 69 K2K 2M7 71 - K2K 2L8 even 10 16 K2K 2L4 18 40 K2K 2L3 42 60 K2K 2M6 62 76 K2K 2M7 78 - K2K 2L8 SHERRING CRES odd 15 45 K2K 2T2 49 59 K2K 2T1 even 2 46 K2K 2T2 48 64 K2K 2T1 SHERRING CRT odd 67 89 K2K 2T1 even 66 88 K2K 2T1

SHERRUBY WAY odd 1401 1427 K2W 1B1 1525 1545 K2W 1A9 even 1402 1426 K2W 1B1 1500 1544 K2W 1A9 SHERWOOD ST odd 103 111 K2L 1K8 even 102 110 K2L 1K9 SHETLAND WAY odd 1 5 K2M 1P5 7 35 K2M 1S1 37 61 K2M 1S4 63 75 K2M 1S8 77 79 K2M 1S7 even 2 6 K2M 1P5 12 28 K2M 1R9 30 44 K2M 1S2 46 62 K2M 1S3 64 66 K2M 1S4 68 78 K2M 1S7 SHIRLEY’S BROOK DR odd 11 21 K2K 2V8 49 59 K2K 3M9 61 93 K2K 3M8 101 113 K2K 3M5 115 139 K2K 3M6 even 20 - K2K 2W8 26 58 K2K 3M9 60 88 K2K 3M8 92 112 K2K 3M7 176 186 K2K 3M4 SHOULDICE CRES odd 5 87 K2L 1M8 even 6 82 K2L 1M9 SICARD WAY even 6 20 K2L 2X6 SILVER HORSE CRES odd 5 11 K2M 2E3 13 57 K2M 2J2 59 69 K2M 2E3 even 2 10 K2M 2E3 12 56 K2M 2J2 58 68 K2M 2E3 SILVER SEVEN RD BUSINESS BUILDING even 700 K2V 1C3 770 - K2V 0A1 SINGAL ST odd 23 45 K2L 1B8 even 24 46 K2L 1B9 SLADE CRES odd 3 29 K2K 2L1 31 59 K2K 2K9 61 - K2K 2K8 even 2 6 K2K 2K7 10 34 K2K 2L1 36 52 K2K 2K9 54 56 K2K 2K8 SOLANDT RD LOCKHEED MARTIN CANADA INC 3001 K2K 2M8 BUSINESS BUILDING even 2500 K2K 3G5 3000 - K2K 2X2 MERITON NETWORKS 3026 - K2K 2A5 SPALDING AVE odd 1 11 K2K 3A8 13 15 K2K 3B2 even 12 - K2K 3A8 14 26 K2K 3B2 SPEARMAN LANE odd 5 33 K2L 1Y6 even 2 36 K2L 1Y5 SPEERS CRES odd 1 29 K2M 1W1 31 39 K2M 1V9 41 67 K2M 1W4


23 23 69 79 K2M 1W3 2 16 K2M 1V8 22 28 K2M 1V9 50 64 K2M 1W2 72 80 K2M 1W3 SPIRITWOOD DR odd 99 107 K2M 3A1 109 137 K2M 3A2 even 100 108 K2M 3A1 110 144 K2M 3A2 SPRINGCREEK CRES odd 9 33 K2M 2K7 35 61 K2M 2M2 63 71 K2M 2K9 73 117 K2M 2K8 119 151 K2M 2M1 153 - K2M 2M3 even 34 - K2M 2K7 36 52 K2M 2M2 78 118 K2M 2K8 120 152 K2M 2M1 154 - K2M 2M3 SPRINGTREE PL odd 1 7 K2M 2H5 even 2 6 K2M 2H5 SPRINGWATER DR odd 9 21 K2M 2J7 23 49 K2M 1X9 51 75 K2M 1X7 77 81 K2M 1Y3 83 99 K2M 1Y2 101 115 K2M 1Y1 119 131 K2M 1Y4 133 147 K2M 1Z4 149 151 K2M 1Z3 153 165 K2M 1Z9 167 169 K2M 1Z8 171 183 K2M 2A2 185 - K2M 2A1 187 191 K2M 2A6 even 2 22 K2M 2J7 24 26 K2M 1X9 62 76 K2M 1X6 78 80 K2M 1X7 82 90 K2M 1Y3 144 152 K2M 1Z3 154 164 K2M 1Z8 166 178 K2M 2A1 180 184 K2M 2A6 SPRUCE MEADOWS DR odd 1 21 K2M 2K3 23 47 K2M 2K5 49 87 K2M 2K4 even 2 20 K2M 2K3 22 36 K2M 2K5 38 56 K2M 2K4 SPUR AVE odd 1 23 K2M 2B5 25 49 K2M 2R9 even 2 22 K2M 2B5 24 50 K2M 2R9 ST-ANDREWS CIR even 2 24 K2L 1L3 STABLE WAY odd 1 25A K2M 1K5 27 73 K2M 1A8 even 2 46 K2M 1A6 52 54 K2M 1A7 STATEWOOD DR odd 357 371 K2K 0B2 383 391 K2K 0B6 393 411 K2K 0B7 even 300 312 K2K 0A8 314 342 K2K 0A9 356 376 K2K 0B2 378 398 K2K 0B6 400 430 K2K 0B7 STATION RD odd 25 - K2K 3H3 even

STEACIE DR even 28 62 K2K 2A9 STEEP ROCK CRES odd 201 205 K2M 0C4 even 200 210 K2M 0C4 212 222 K3M 0C3 STEEPLE CHASE DR odd 1 15 K2M 1W7 17 35 K2M 2J7 37 49 K2M 2A4 75 87 K2M 2E7 89 113 K2M 2W5 115 121 K2M 2W6 139 165 K2M 2Z5 167 171 K2M 2Z4 321 327 K2M 2N6 even 16 34 K2M 2K1 38 70 K2M 2A4 80 - K2M 2A6 130 138 K2M 2W6 150 164 K2M 2Z5 166 194 K2M 2Z4 300 318 K2M 2N6 STIKINE DR odd 1 9 K2T 1G9 11 17 K2T 1H1 33 57 K2T 1H5 even 14 30 K2T 1H1 32 56 K2T 1H5 STIRRUP PL odd 1 7 K2M 1H9 even 2 8 K2M 1H9 STOKES CRES odd 35 93 K2L 2Z5 even 2 102 K2L 2Z4 STONECROFT TERR odd 1 53 K2K 2V1 even 2 54 K2K 2T9 STONEHAVEN DR odd 35 39D K2M 1E3 BRIDLEWOOD SOUTH SCHOOL 401 K2M 3B5 501 - K2M 2X4 even 2 - K2M 2P9 50 - K2M 2K6 60 64G K2M 2Y2 STONEHAVEN MANOR 70 1-120 K2M 3B4 76A 90B K2M 0C1 92A 98B K2M 0C4 100 - K2M 2H4 ST ANNE ELEMENTARY SCHOOL BLDG even 500 K2M 2V6 BUSINESS BLDG 800 K2M 2Z2 STONEHILL CRT even 6 16D K2M 1E5 STONEMEADOW DR odd 1 15 K2M 2C8 37 39 K2M 2J8 41 49 K2M 2J9 51 67 K2M 2K2 69 71 K2M 2K9 73 81 K2M 2M3 even 2 10 K2M 2C8 26 34 K2M 2J8 36 44 K2M 2J9 46 70 K2M 2K2 72 92 K2M 2M3 STOWE CRT odd 315 351 K2K 1Z6 even 316 352 K2K 1Z6 STRATAS CRT odd 101 107 K2L 3K4 201 307 K2L 3K5 401 407 K2L 3K6 501 507 K2L 3K7

even

102 108 K2L 3K4 202 306 K2L 3K5 308 406 K2L 3K6 408 508 K2L 3K7 STRATHCARRON CRES odd 101 127 K2K 0C7 129 147 K2K 0C8 even 100 128 K2K 0C7 130 152 K2K 0C8 STREAMSIDE CRES odd 103 133 K2W 0A9 135 173 K2W 0A8 even 100 130 K2W 0A9 132 174 K2W 0A8 STURSBURG WAY odd 5 9 K2L 3V7 even 4 10 K2L 3V7 SULKY WAY odd 3 25 K2M 1G7 even 4 28 K2M 1G6 SUMMITVIEW DR even 2 16 K2M 2V9 SUMNER ST odd 1 19 K2L 2L3 21 27 K2L 2P3 even 6 36 K2L 2J9 SUNDBACK LANE odd 1 77 K2L 2W9 even 8 68 K2L 2W8 SUNNYBROOKE DR odd 1 3 K2M 2N9 5 57 K2M 2P3 59 77 K2M 2P2 even 2 4 K2M 2N9 6 50 K2M 2P3 52 70 K2M 2P2 SURREY LANE even 102 - K2L 1H8 TABARET ST odd 301 307 K2M 0B8 801 823 K2M 0E4 825 845 K2M 0E7 even 300 314 K2M 0B8 800 810 K2M 0E3 812 844 K2M 0E7 TAMARA WAY odd 19 35 K2M 2K6 37 55 K2M 2K5 even 2 38 K2M 2K6 40 44 K2M 2K5 TAMBLYN CRES odd 1 5 K2L 3A3 11 103 K2L 3A5 even 2 102 K2L 3A4 TANDALEE CRES odd 121 139 K2M 0A1 141 241 K2M 0A2 243 261 K2M 0A1 even 100 146 K2M 0A1 148 242 K2M 0A2 244 292 K2M 0A1 TANGUAY CRT even 102 118 K2L 3W7 202 302 K2L 3W8 304 418 K2L 3W9 502 518 K2L 3X1 602 618 K2L 3X3 702 718 K2L 3X2 802 902 K2L 3X4 904 1018 K2L 3X5 1202 1218 K2L 3X6 1402 1502 K2L 3X7 1504 1518 K2L 3X8 1600 - K2L 3X2 1702 1718 K2L 3X8 TANMOUNT WAY odd 1 11 K2T 1H4 13 19 K2T 1H2 even 2 12 K2T 1H4

14 18 K2T 1H2 TANNER CRES odd 9 - K2K 2M6 11 13 K2K 2M7 even 4 10 K2K 2M6 12 26 K2K 2M7 TEESWATER ST odd 1 15 K2K 2W9 17 29 K2K 2X4 even 2 22 K2K 2W9 24 40 K2K 2X5 TEMPLEFORD WAY even 444 454 K2M 0B7 456 466 K2M 0B8 TERENCE MATTHEWS CRES BUSINESS BLDG. 1 K2M 2G3 BUSINESS BLDG. 115 K2M 2B2 BUSINESS BLDG. 155 K2M 2A8 CQNX SOFTWARE SYSTEMS LTD 175 K2M 1W8 BUSINESS BLDG. 215 K2M 1X5 BUSINESS BLDG. 235 K2M 2B3 BUSINESS BLDG. 80 K2M 2B4 FARRINGTON-LOCKWOOD LABORATORY 100 K2M 1P7 BUSINESS BLDG. 150 K2M 1X4 BUSINESS BLDG. 160 K2M 0B2 BUSINESS BLDG. 200 K2M 2C6 220 - K2M 0E2 BUSINESS BLDG. 240 K2M 2C4 BUSINESS BLDG. 260 K2M 2C7 TERON RD odd 1021 1031 K2K 1R2 1131 - K2K 1R3 even 936 - K2K 1Z7 THE ATRIUMS AT KANATA 960 K2K 2B6 988 1000 K2K 1R1 APARTMENT BUILDING 1010 K2K 2W4 TERRY FOX DR BUSINESS BUILDING odd 303 K2K 3J1 BUSINESS BLDG. odd 349 - K2K 2V6 359 - K2K 2E7 497 - K2T 1E8 SIGNATURE CENTRE odd 499 K2T 1H7 501 - K2T 1E8 639 - K2T 4H9 651 655 K2L 4E7 even 300 100-1000 K2K 0E3 320 - K2K 3L1 BUSINESS BUILDING 340 K2K 3A2 BUSINESS BUILDING 350 100-399 K2K 2W5 even 360 - K2K 2P5 362 100-204 K2K 2P5 490 - K2T 1L3 500 - K2T 1C3 570 - K2T 1L2 578 - K2L 4G8


24 BUSINESS BUILDING 580 K2L 4B9 CITY OF KANATA 580 1 K2L 4C2 BUSINESS BUILDING 598 - K2L 4C3 BUSINESS BUILDING 600 K2L 4B6 700 - K2L 4H4 TESKIWA CRES odd 499 529 K2W 1H7 even 500 528 K2W 1H7 THIESSEN CRES odd 1 13 K2L 2M5 even 2 22 K2L 2M3 THOMAS FULLER DR odd 1 17 K2W 1A4 even 2 14 K2W 1A4 THUNDERBIRD CRES odd 1 5 K2M 2H4 7 47 K2M 2V7 49 53 K2M 2H4 even 2 6 K2M 2H4 8 48 K2M 2V7 50 54 K2M 2H4 TIFFANY CRES odd 1 13 K2K 1W1 15 31 K2K 1W3 33 35 K2K 1W4 even 56 K2K 1W2 TIFFANY PL odd 57 81 K2K 1W5 even 58 72 K2K 1W6 TILLSONBURG ST odd 401 419 K2T 0C3 421 441 K2T 0C4 even 408 416 K2T 0C3 418 432 K2T 0C4 TISBURY PVT odd 29 35 K2M 3B3 37 41 K2M 3B2 even 22 34 K2M 3B3 36 38 K2M 3B2 TISCHART CRES odd 1101 1115 K2T 0G7 1117 1127 K2T 0G4 1165 1179 K2T 0G4 1181 1197 K2T 0G7 even 1106 1116 K2T 0G7 1118 1172 K2T 0G4 1174 1200 K2T 0G7 TOBERMORY CRES odd 15 43 K2K 2S2 45 67 K2K 3M4 even 38 42 K2K 2S2 44 64 K2K 3M4 TOFINO PVT odd 251 267 K2M 0B1 even 250 260 K2M 0B1 TORBEC AVE odd 25 33 K2T 0B6 35 49 K2T 0B5 even 26 34 K2T 0B6 36 42 K2T 0B5 TORCASTLE WAY odd 1 11 K2L 2Y5 27 73 K2L 2Y7 even 2 62 K2L 2Y6 TOWER HILL CRES odd 1 25 K2M 1R4 39 47 K2M 1R5 even 2 28 K2M 1R6 30 48 K2M 1R5 TROTTING WAY odd 1 31 K2M 1B3 even 2 34 K2M 1B2 TURNBULL AVE odd 1 17 K2L 2M6

21 23 K2L 2X3 2 8 K2L 2M7 10 22 K2L 2S6 TURRET CRT even 6 44 K2L 2L1 TURTLE POINT WAY odd 11 45 K2K 3P1 even 12 50 K2K 3P1 TYNE CRT odd 1 23 K2K 3H7 even 6 20 K2K 3H7 UXBRIDGE CRES odd 3 57 K2L 1P6 even 2 54 K2L 1P5 VANSTONE DR odd 29 97 K2L 1W4 even 28 64 K2L 1W5 72 94 K2L 3T1 VARLEY DR odd 1 17 K2K 1E7 19A - K2K 1E9 21A 25D K2K 1G1 27A - K2K 1G3 29A 31F K2K 1G4 35 - K2K 1G6 41 55 K2K 1G8 61 71 K2K 1H1 77 81 K2K 1H3 85 91 K2K 1H5 even 2 22 K2K 1E8 26 36 K2K 1G2 40 - K2K 1G5 50 - K2K 1G7 60 66 K2K 1G9 70 78 K2K 1H2 82 88 K2K 1H4 VARLEY LANE odd 5 51 K2K 1E3 53 79 K2K 1E4 101 105 K2K 1E6 even 6 52 K2K 1E3 54 80 K2K 1E4 VARLEY LANE APTS. 100 K2K 1E5 102 106 K2K 1E6 VERMEER WAY odd 1 - K2K 2M2 3 23 K2K 2M1 27 31 K2K 2L9 even 2 - K2K 2M2 4 30 K2K 2M1 32 36 K2K 2L9 VEZINA PL even 2 18 K2K 3G9 VICKERS WAY odd 1 13 K2L 3P9 even 2 12 K2L 3P9 VILLAGE GREEN odd 81 99 K2L 1J8 even 78 98 K2L 1J9 WALDEN DR odd 65 69 K2K 3L6 71 77 K2K 3L5 145 173 K2K 2K8 175 199 K2K 2K7 201 217 K2K 2K6 219 231 K2K 2M3 even 66 70 K2K 3L6 72 80 K2K 3L5 100 - K2K 0G8 144 180 K2K 2K8 182 200 K2K 2K7 208 222 K2K 2K6 224 236 K2K 2M3 WALLACEBURG CRT odd 301 311 K2T 0C3 even 310 320 K2T 0C3 WALLSEND AVE odd 1 43 K2K 3K7 even 24 40 K2K 3K7 even

WALTER BAKER PL even 80 100 K2V 1A2 WATERTHRUSH CRES odd 1 13 K2M 2V2 15 79 K2M 2T8 81 97 K2M 2V1 even 2 10 K2M 2V2 12 78 K2M 2T9 80 98 K2M 2V1 WATERTON CRES odd 3 11 K2M 1Y3 13 25 K2M 1Y8 59 83 K2M 1Z2 85 97 K2M 1Y5 even 10 12 K2M 1Y3 14 28 K2M 1Y7 30 42 K2M 1Y8 44 62 K2M 1Y9 64 80 K2M 1Z1 82 84 K2M 1Z2 86 - K2M 1Y4 88 98 K2M 1Y5 WAYBURN AVE odd 3 - K2W 1A7 even 4 - K2W 1A7 WAYMARK CRES odd 199 245 K2M 0A6 247 299 K2M 0A5 301 319 K2M 0A4 even 200 248 K2M 0A6 250 296 K2M 0A5 298 314 K2M 0A4 WEATHERLY DR odd 1 19 K2W 1A3 even 2 16 K2W 1A3 WEATHERSTON ST odd 559 579 K2W 1J1 even 558 566 K2W 1J1 WEAVER CRES odd 1 11 K2K 3E1 WALDEN VILLAGE 27 K2K 2Z8 35 49 K2K 3P7 even 2 8 K2K 3E1 46 50 K2K 3P7 WELDALE DR odd 1 15 K2W 1A9 even 2 14 K2W 1A9 WESLOCK WAY odd 21 37 K2K 2K3 39 55 K2K 2K5 57 75 K2K 2K6 even 2A - K2K 2N7 4A 8C K2K 2K1 24 28 K2K 2K3 46 56 K2K 2K5 58 66 K2K 2K6 WESTMEATH CRES odd 1 7 K2K 3A9 9 29 K2K 3B1 31 39 K2K 3A9 even 4 6 K2K 3A9 8 30 K2K 3B1 32 36 K2K 3A9 WESTMORELAND AVE odd 1 9 K2K 3A8 11 29 K2K 3A6 WHEATLAND AVE odd 5 7 K2M 2L1 9 49 K2M 2L2 51 79 K2M 2L1 even 2 8 K2M 2L1 10 50 K2M 2L2 52 60 K2M 2L1 WHEATLEY CRT even 2 14 K2M 2V5 WHERNSIDE TERR odd 19 31 K2W 1E9 33 45 K2W 1E6 75 117 K2W 0C7

119 157 K2W 0C6 159 165 K2W 0C5 even 10 30 K2W 1E9 32 54 K2W 1E6 86 120 K2W 0C7 122 156 K2W 0C6 158 166 K2W 0C5 WHITEFORD WAY odd 901 913 K2M 0C9 915 925 K2M 0E1 even 902 914 K2M 0C9 916 922 K2M 0E1 WHITEMARSH CRES odd 1805 1915 K2W 1B5 even 1836 1908 K2W 1B5 WHITHORN AVE odd 3 11 K2K 3A6 13 17 K2K 3B2 even 2 14 K2K 3A6 16 26 K2K 3B2 WILDACRE LANE RR 1 odd 3 13 K2K 1X7 even 2 10 K2K 1X7 WILLIAM’S WALK odd 127 129 K2L 1K2 even 128 130 K2L 1K3 WILLOW GLEN DR odd 1 25 K2M 1L3 27 29 K2M 1L4 31 37 K2M 1K8 39 55 K2M 1K9 57 59 K2M 1L1 65 69 K2M 1T1 71 101 K2M 1T8 even 6 8 K2M 1L3 10 30 K2M 1L2 32 38 K2M 1K8 62 68 K2M 1S9 70 100 K2M 1T7 102 - K2M 1T6 WIMBLEDON WAY odd 31 41 K2K 3J2 43 57 K2K 3J3 even 2 40 K2K 3J2 42 56 K2K 3J3 WINCHESTER DR odd 1 43 K2L 2C8 47 85 K2L 2R3 even 2 56 K2L 2C9 62 64 K2L 2P2 WINDANCE CRES odd 101 147 K2W 0A7 149 153 K2W 0A6 173 185 K2W 0A5 even 100 144 K2W 0A7 146 162 K2W 0A6 164 186 K2W 0A5 WINDBROOK CRES odd 3 13 K2M 1L4 15 33 K2M 1L1 even 2 14 K2M 1L4 16 32 K2M 1L1 WINDCREST CRT odd 1 33 K2T 1B4 35 59 K2T 1B5 even 24 60 K2T 1B5 WINDEYER CRES odd 1 33 K2K 2P6 35 79 K2K 2P7 even 10 36 K2K 2P6 38 70 K2K 2P7 WINDFIELD CRES odd 1 15 K2M 2B6 17 37 K2M 2B7 even 2 12 K2M 2B6 14 36 K2M 2B7 WINDGATE CRES odd 3 9 K2M 2X8 21 33 K2M 2X1


25 even

2 18 K2M 2X8 20 34 K2M 2X1 WINDWAYS CRES odd 1 105 K2M 2P4 even 2 104 K2M 2P4 WITHERSPOON CRES odd 1 21 K2K 3L6 37 57 K2K 3L7 even 4 22 K2K 3L6 34 40 K2K 3L7 WOLISTON CRES odd 15 23 K2W 1G6 25 55 K2W 1G3 57 71 K2W 1E5 73 107 K2W 1G2 109 119 K2W 1G5 even 10 24 K2W 1G6 26 48 K2W 1G3 60 72 K2W 1E5 74 104 K2W 1G2 108 122 K2W 1G5 WOODBRIDGE CRES odd 1 7 K2M 2N6 9 51 K2M 2N8 53 99 K2M 2N7 even 2 8 K2M 2N6 10 52 K2M 2N8 54 96 K2M 2N7 WOODCHASE ST odd 499 507 K2W 1J4 509 529 K2W 1J2 even 500 512 K2W 1J4 514 530 K2W 1J2

WOODMILL TERR odd 101 109 K2K 0B6 111 129 K2K 0B8 even 100 110 K2K 0B5 112 122 K2K 0B8 WYNRIDGE PL odd 1 5 K2M 2S9 21 29 K2M 2S8 even 2 18 K2M 2S9 20 30 K2M 2S8 YOHO DR odd 21 47 K2M 2N1 49 83 K2M 2R4 89 101 K2M 2V3 163 167 K2M 2V4 169 191 K2M 2N2 193 203 K2M 2K1 even 2 12 K2M 2K1 14 60 K2M 2N1 62 84 K2M 2R4 86 104 K2M 2V3 144 164 K2M 2V4 166 192 K2M 2N2 194 210 K2M 2K1 258 - K2M 2V4 YOUNG RD odd 9 41 K2L 1V9 59 73 K2L 4C4 even 2 14 K2L 2X2 20 38 K2L 1W1 YOUNG’S POND CRT odd 1 21 K2L 4B7 even 2 20 K2L 4B7

ZOKOL CRES odd 1 17 57 even 2 20 56

15 55 71 18 54 72

K2K K2K K2K K2K K2K K2K

2K5 2K4 2K3 2K5 2K4 2K3

POST OFFICE BOXES AND ROUTES PO BOX/RPO/CSP BRIDLEWOOD 45001 45030 K2M 2Y1 PO BOX/RPO/CSP CENTRUM 91001 91090 K2T 0A3 PO BOX/RPO/CSP HAZELDEAN 24001 24235 K2M 2C3 PO BOX/CP-STN/SUCC KANATA COMPAQ 13000 - K2K 2A6 13001 - K2K 1X3 THERATRONICS 13140 - K2K 2B7 13141 13149 K2K 1X3 13151 13299 K2K 1X4 13301 13329 K2K 1X5 CANADIAN MARCONI COMPANY 13330 - K2K 2B2 13451 13588 J2J 1/X6

ALCATEL 13600 - K2K 2E6 13601 13730 K2K 1X6 RR - STN/SUCC KANATA 1 K2K 1X7 PO BOX/CP-RPO/CSP KANATA NORTH 72001 72179 K2K 2P4 73001 73030 K2K 3C5

CARP ...........................K0A 1L0 DUNROBIN .................K0A 1T0 KINBURN ................... K0A 2H0 WOODLAWN ............ K0A 3M0

WANT TO BE PUBLISHED? FRONT PAGE PHOTO CONTEST Email us a photo that you feel best captures the beauty and/or character of your community and you may be our next published photographer. Horizontal pictures preferred. Clarity is important for reproduction; picture resolution should be set at highest setting on digital cameras. We accept only digital pictures. Winning photo will be published on the front cover of next years Community Resource Guide and we will include the name of the photographer. Deadline for submissions is February 3, 2014. Photos should be submitted with your name, phone number, address and intended Directory.

Specialty Publications

Email: bferguson@perfprint.ca Please include “Photo Contest” in subject line.

By submitting a photo you are granting permission for its use on future Community Resource directories. A photo credit will appear with the winning photo. No other compensation will be made. All photos submitted become the property of Performance Printing Specialty Publications.


26

Best of

AREA DINING

Not valid with coupons or specials. Subject to taxes and delivery. Maximum of 6 toppings on pairs.


27

Best of

AREA DINING


28

Best of

AREA DINING Our Award Winning Pizza Canadian – Italian – Lebanese

Dining Experience with Summer Patio

700 March Rd. Kanata (across from Alcatel)

613-591-8080 OFFICE – PARTY – CATERING

Have Papa Sam’s cater your next function, party. Just give a little notice please (6 hours)

Restaurant & Catering

TRY OUR GROUP PIZZA ORDERS Again Papa Sam would need a 2 hour notice.

"ÕÀÊ iˆÛiÀÞÊ-iÀۈViÊÃÌ>ÀÌÃÊ >ˆÞÊvÀœ“Ê{Ê«°“°Ê̜ʣäÊ«°“°

TAKE OUT MENU PIZZA

UÊ*>ˆ˜ÊUÊ"˜iÊÌi“ÊUÊ œ“Lˆ˜>̈œ˜ÊUÊ >Ü>ˆˆ>˜ÊUÊ >Vœ˜ÊEÊ …iiÃiLÕÀ}iÀÊ*ˆââ>ÊUÊ6i}iÌ>Àˆ>˜Ê UÊ …iiÃiLÕÀ}iÀÊ*ˆââ>ÊUÊ*>«>Ê->“½ÃÊ-«iVˆ>ÊUÊi>ÌL>Ê-«iVˆ>ÊUÊi>ÌÊœÛiÀÊUÊ-Ìi>ŽÊ*ˆââ>Ê ÀiÅʅœ“i“>`iÊ`œÕ}…Ê܈̅Ê*>«>Ê UÊi݈V>˜Ê*ˆââ>ÊUÊÀiiŽÊ*ˆââ>ÊUÊ …ˆVŽi˜Ê*ˆââ>ÊUÊi}>Ê ˆÌiÊ*ˆââ> ->“½ÃÊ}Ài>ÌÊÃ>ÕVi]Ê`ÀiÃÃi`ÊÜˆÌ…Ê , Ê , -Ê7/Ê9"1,Ê*<<Ê­* Ê1*Ê" 9Ê/ ,Ê{Ê*® Ì>ÃÌÞÊ̜««ˆ˜}ÃÊ܈̅ʘœÊ>``ˆÌˆÛiÃ

APPETIZERS & SOUP

SALADS

UÊ<ÕVV…ˆ˜ˆÊUÊ …ˆVŽi˜Ê7ˆ˜}ÃÊUÊ >V…œÃÊUÊ*œÌ>̜Ê-Žˆ˜ÃÊ UÊ …ˆVŽi˜Êˆ˜}iÀÃÊUÊ*œṎ˜iÊUÊ>ÀˆVÊ Ài>`Ê UÊÀi˜V…Ê"˜ˆœ˜Ê-œÕ«ÊUÊ*>«>Ê->“½ÃÊœÕÃiÊ-«iVˆ>Ê UÊ>ÀˆVÊ Ài>`ÊUÊ-œÕ«ÊœvÊ̅iÊ >ÞÊUÊÀi˜V…ÊÀˆiÃ

UÊ …ivÊ->>`ÊUÊ >iÃ>ÀÊ->>`ÊUÊ …ˆVŽi˜Ê >iÃ>ÀÊ->>`Ê UÊÀiiŽÊ->>`ÊUÊՏˆi˜˜iÊ->>`ÊUÊ …ˆVŽi˜Ê->>`

BURGERS

SANDWICHES

UÊ>“LÕÀ}iÀÊUÊ …iiÃiLÕÀ}iÀÊUÊ >Vœ˜Ê …iiÃiLÕÀ}iÀ

UÊ,iÕLi˜ÊUÊ"«i˜Ê>Vi`Êi>ÌL>ÊUÊ-“œŽi`Êi>ÌÊ UÊ/ÕÀŽiÞ]Ê>“ÊœÀÊ iivÊUÊ /ÊUÊÀˆi`Ê …iiÃi

HOT SANDWICHES

LEBANESE

UÊœÌÊÌ>ˆ>˜Ê ÕÀ}iÀÊUÊœÌÊ/ÕÀŽiÞÊUÊœÌÊ>“LÕÀ}ÊUÊœÌÊ iiv

UÊ iivÊ-…>Ü>À“>ÊUÊ>ÀÀœÕÊ­ …ˆVŽi˜®ÊUÊ>>viÊUÊ>̜ÕV…Ê->>`

FISH & CHIPS

SIDE ORDERS UÊœ““œÕÃʜÀÊ/>LœÕˆÊœÀÊ >L>Ê…>˜œÕÊUÊiL>˜iÃiÊ Ài>`

3 DECKER SANDWICHES

ITALIAN DISHES

UÊ/…iÊ ÕLÊUÊ ÕLÊ*ÕÃ

UÊ>Ã>}˜>ÊUÊ >˜˜iœ˜ˆÊUÊ-«>}…iÌ̈ UÊ6i>Ê*>À“ˆ}>˜>ʜÀÊ …ˆVŽi˜Ê*>À“ˆ}>˜>

A fine DINING EXPERIENCE at very reasonable prices PRICES SUBJECT TO CHANGE

DINE IN SPECIALS

CHICKEN BREAST GREEK SPECIAL SHAWARMA with a choice of SHISH KEBOB PLATTER potato or rice and soup or salad

12.95

$

COME IN, ENJOY OUR STEAK SPECIAL GREAT FOOD IN A 10 oz. Steak COMFORTABLE ATMOSPHERE with a choice of SPECIALS CAN NOT BE COMBINED. SOFT DRINKS AVAILABLE.

GIFT CERTIFICATES AVAILABLE

potato or rice and soup or salad

12.95

$

2 skewers of sirloin steak or BROCHETTE 2 skewers of chicken or SOUVLAKI 2 skewers of $ succulent pork

12.95

Chicken or Beef with fries and salad

9.95

$

SALMON STEAK SPECIAL with a choice of potato or rice and soup or salad

12.95

$

KA


29

Best of

AREA DINING

95 3395

$ $

2795

$

KA


A – B Carp

Carp A – B

30

Carp

ALMONTE FLOORING Serving Kanata & Area 500 Ottawa St Almonte .................613-256-4014 Email ............... almonteflooring@gmail.com www.almonteflooring.com

A AC Automotive 2848 Carp Rd ............ 836-9091 Abbey A G 1023 William Mooney Rd ..... 839-1349

CARP

ABBEY LANDSCAPING Serving Kanata & Area Business ................613-839-3399 Cell ........................613-899-4517 - See ad under Landscaping Abbinett M 123 Terraview Dr Knbrn ...... 839-6144 Abbott James 177 Wilbert Cox Dr ....... 836-2811 Aboud P 548 Pennycross Lane .............. 836-5130 Accu-Fab Metal Products 113 Walgreen Rd ......................................... 836-3138 Ace Self Storage 249 Westbrook Rd ...................................... 836-4915 Ackehurst John 132 Lady Lochead Lane ............................. 839-5414 Acorn Creek Garden Farm Strawberries &Vegetables 928 Oak Creek Rd .......... 836-2613 Acott D 119 Gentry Rd ............................ 836-6364 Acres L M 989 Howie Rd ....................... 836-0144 Acres Pearl 2166 Mcgee Side Rd ......... 836-4190 Adams Art & Anne Marie 122 Delaney Dr ........................................... 839-3456 Adbro Forming 110 Westhunt Dr ........ 831-0970 Ade E 110 Terraview Dr Knbrn ................. 839-6626 Adeney H C 1831 Old Carp Rd ............. 839-3095 Adolph G 531 Pennycross Lane ............. 836-9031 Advanced Air Quality Inc 3318 March Rd ........................................... 831-9695 Ahwai L 8 Lillian Way .............................. 839-2031 Aiton T 324 Carp Highlands Crt .............. 470-0112 Akman Construction Inc 123 Cardevco Rd ........................................ 836-6424 Ala G 1391 Terrace Ridge Dr Cnst By ...... 839-2119 Albers Dave 113 Cavanagh Dr ............. 839-9332 Albert D 1451 Diamondview Rd .............. 839-0467 Aldridge S A 108 Inniskillin Dr .............. 839-1680 Alexander D 100 Landmark Crt ............ 839-0842 Alexander Dave R 104 Locharron Cres .................................... 839-1777 Alexander James 106 Cavanagh Dr ........................................ 839-1304 Alexander R C 2082 Carp Rd .............. 836-2325 Algie John 2820 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-5498 Allan M 1519 Bearhill Rd ......................... 839-3836 Allan McCoy Landscaping & Maintenance Ltd 631 David Manchester Rd .......................... 831-0303 Allard A L 518 Donald B. Munro Dr ........ 839-0992 Allard D & J 972 Spruce Ridge Rd .................................. 831-7755 Allen D 365 William Mooney Rd .............. 836-2870 Allen J 184 Wilbert Cox Dr ....................... 836-9197 Allen Mark 111 Grey Stone Dr ...................................... 831-3317 Allen R 545 West Lake Cir ....................................... 435-6777

- See ad under Flooring AMBULANCE ................................................9-1-1 Amerco Rentals 1725 Dunrobin Rd ... 839-7346 Amyot D 124 Glenncastle Dr .................. 470-0204 Amyot J 107 Tall Forest Dr ...................... 470-1997 Amyot K 104 Tall Forest Dr ..................... 470-0188 Anderson K & C 2808 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-0658 Anderson Rod & Deana 102 Midvale Dr ............................................ 836-6104 Anderson S 4221 Panmure Rd Knbrn .. 839-1518 Ang David 164 Glenncastle Dr ............... 839-2038 Anne S 3280 Panmure Rd Knbrn ............. 839-7342 Antonucci Peter R 2823 Richardson Side Rd ........................... 831-2418 Apos Convenience 2143 Carp Rd .... 831-1183 Appaulo Farms Ltd 427 William Mooney Rd .............................. 836-1304 Archambault Ruth & Steven 1561 Maley Ln ............................................. 839-5595 Argue B 109 Craig Lea Dr ....................... 839-3283 Argue Construction 151 Tansley Dr ............................................ 831-7044 Argue D 1828 William Hodgins Lane ...... 839-2464 Argue J 1420 Donald B. Munro Dr .......... 839-1591 Argue J 1798 William Hodgins Lane ....... 839-5523 Argue W Alan 1803 Diamondview Rd .. 839-1913 Argue Wm J 1977 Diamondview Rd ..... 839-5361 Arial T 3361 Old Almonte Rd ................... 831-2436 Arkell Keith 3679 Carp Rd .................... 839-2124 Armitage G & D 159 Lloydalex Cres ..................................... 831-3010 Armstrong B 3763 Carp Rd .................. 470-0069 Armstrong B 151 Salisbury St .............. 839-3531 Armstrong Clifford 111 Juanita Av ............................................ 839-3453 Armstrong Colleen 105 Country Carriage Way .......................... 839-2070 Armstrong Douglas 2572 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5657 Armstrong G 2226 Shanna Rd ............. 839-2645 Armstrong Glenn W 1796 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3024 Armstrong Gordon 112 Gourlay Lane ........................................ 839-2616 Armstrong Graham 3722 Carp Rd ... 839-2064 Armstrong Harry 319 Old Coach Rd . 839-5476 Armstrong I & J 2713 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-7915 Armstrong J 2735 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5673 Armstrong J E 1986 Richardson Side Rd ........................... 836-7243 Armstrong James A 2607 Shanna Rd ......................................... 839-3061 Armstrong Nancy 2492 Marshwood Rd .................................. 839-0864 Armstrong R J 290 Donald B. Munro Dr ............................. 839-5794 Armstrong W C 100 Delaney Dr ......... 839-3236 Arnott C 109 Frances Colbert Ave .......... 839-0226

Arnott S 149 Gourlay Lane

..................... 839-2807

ARNPRIOR OTTAWA AUTO PARTS LTD 5445 Madawaska Blvd Arnprior .................613-623-7361 Ottawa ..................613-238-8926 Toll Free ..............1-800-267-7386 Email ........................ ken@a-oautoparts.com www.a-oautoparts.com

- See ad under Automobile Parts Used & Rebuilt Art Engineering Inc 171 Walgreen Rd ......................................... 836-0632 Art Safety 163 Walgreen Rd ................... 836-5010 Artelle-Mcfee J 103 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1421 Asllani Ramadan 129 Country Carriage Way .......................... 839-1285 Atherfold J 1450 Donald B. Munro Dr ........................... 839-6160 Atkins Norris 2998 Richardson Side Rd ........................... 831-2417 Atsma Bill 3469 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-3055 Auger K 1963 Mcgee Side Rd ................ 831-0574 Augusta G R 103 Huntley Manor Dr ..... 831-0644 Aumont Alan W 109 Inniskillin Dr ........ 839-5706 Azevedo Jose 107 Northshire Dr ......... 831-2509

B BFI Canada Inc 132 Willow St ............ 836-6900 Baader Hanns 3453 Carp Rd .............. 839-3500 Bacon J W 111 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-9371 Badham T & D 230 West Lake Cir ....... 836-2024 Bain C 1343 Terrace Ridge Dr ................. 839-3573 Bain H & A 2632 Carp Rd ...................... 831-8880 Baird Don 2666 Diamondview Rd .......... 839-3051 Baird Dwain 1787 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3060 Baird Ellwood 381 William Mooney Rd .............................. 831-1578 Baird Eric 874 David Manchester Rd .......................... 831-2491 Baird G 3849 Carp Rd ............................. 839-3272 Baird Glenn E 368 Donald B Munro Dr .............................. 839-5664 Baird Harold 5156 Carp Rd Knbrn ....... 839-2912 Baird John & Brenda 1471 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3094 Baird K 736 David Manchester Rd .......... 836-4120 Baird L A 2447 Richardson Sdrd ............ 836-4928 Baird Ritchie 3077 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-5638 Baird Ryan 1749 Donald B. Munro Dr ........................... 839-9943 Baird S 100 Lady Lochead Lane ............. 839-2434 Baird Sam 2204 Diamondview Rd ......... 839-3165 Baker Eric 844 Deertail Lane ................. 839-6521 Balderson Cory 130 Rocky Creek Way ................................. 839-1195 Baldock B 571 Beavertail Rd ................. 836-7591 Balon Richard P 108 Falcon Brook Rd .................................. 831-8158


B Carp Bangs Steve & Tracey 127 Wilbert Cox Dr ...................................... 836-0281 Bansal A 2141 Carp Rd .......................... 831-0692 Barnes E & C 103 Lady Slipper Way .... 836-4373 Barnicoat Ce ........................................ 839-0615 Barr H 176 Rivington St ........................... 470-0076 Barr H T 146 Rivington St ....................... 839-1639

Barr Keith

Bouwer Dirk & Janet

Big Mac Contracting 149 Cardevco Rd ........................................ 836-4675

175 Glenncastle Dr ..................................... 839-9976

Biggs Josee & Weston

Bova Geo J

108 Manion Rd ............................................ 831-0854 Bindernagel E 17 Lillian Way ............... 839-4638 Bingham T 120 Wilbert Cox Dr .............. 831-9660 Birch D 65 Lloydalex Cr ........................... 836-4699 Bird Barbara 113 Pleasant Creek Dr ................................ 839-5843 Birmingham A 173 Wilbert Cox Dr ...... 836-6048 Bisson J 3486 Vaughan Side Rd ............ 839-1286 Bisson M 104 Cavanagh Dr ................... 470-1177 Blaauw C & M 3271 Old Almonte Rd .. 836-0130 Black B J 656 David Manchester Rd ..... 831-2499 Black Brad 805 Beavertail Rd ............... 836-5336 Blackburn B 2370 Cavanmore Rd ........ 831-0004 Blackwell Gerry 2320 Mcgee Side Rd .................................. 839-2140 Blackwell P ............................................ 470-0066 Blair M A 339 Donald B Munro Dr .......... 839-3107 Blair W J 152 Pineridge Rd ..................... 839-3375 Blake D 2241 Craig’s Sdrd ...................... 839-3672 Blanchard M J & R 2940 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-2148 Bligh P ...................................................... 839-5858 Blom J 111 A Manion Rd ......................... 831-9345 Blue E N Heating & Air Conditioning 148 Reis Rd ................................................. 831-1430

391 David Manchester Rd .......................... 831-2422 Bowes D J 2406 Cavanmore Rd ........... 836-8832 Bowie P 178 Hidden Lake Cres .............. 470-1000 Boyce Jen & Curtis 1188 Howie Rd ........................................... 836-6482 Boyd Brian 103 Bonnie Lane Knbrn ...... 839-6548 Boyd Carson 546 Spruce Ridge Rd ..... 831-2431 Boyd D 597 Beavertail Rd ....................... 831-2400 Boyd Earl 1549 Thomas Argue Rd ......... 839-5299 Boyd Gavan 105 Bonnie Lane Knbrn ... 839-2300 Boyd James 1210 Howie Rd ................ 831-2547 Boyd Ken 476 Old Coach Rd ................. 839-3323 Boyd P 3813 Carp Rd .............................. 839-0442 Boyd Robert 1592 Diamondview Rd ................................ 839-5767 Boyd Stanley 1200 Howie Rd .............. 831-2534 Boyd Wilson 2536 March Rd ................ 839-3064 Boyes S 1360 Diamondview Rd .............. 839-3127 Boyle P 112 Frances Colbert Ave ............ 470-1969 Bozec D 135 Charlie’s Lane .................... 470-0170 Boznar A 207 Cyd St .............................. 836-5999 Bradbury S 105 Hidden Lake Cres ....... 839-1611 Bradford Daniel 3000 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-2014 Bradley & Associates 3099 Carp .... 839-7777 Bradley B J 3109 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-3398 Bradley Brent & Jody 753 David Manchester Rd .......................... 836-6989 Bradley Clayton 1400 Diamondview Rd ................................ 839-5264 Bradley D 134 Charlies Lane .................. 839-3677 Bradney H 114 Falldown Lane .............. 470-0144 Bramble Tim & Dianne 113 Sierra Woods Dr ................................... 839-1397 Brant A 158 Rivington St ......................... 470-0059 Brazeau J 3871 Carp Rd ....................... 839-3361 Brennan Christine 2958 Upper Dwyer Hill Rd .......................... 839-7573 Brennan M 129 Pineridge Rd ................ 839-5201 Briand M 136 Country Carriage Way ...... 839-7914 Bricht R 135 Manion Rd .......................... 831-2527 Brick Market Inc 86 Cardevco Rd ..... 831-4366 Briggs Mark 2296 Marshwood Rd ....... 839-2858 Brisebois Marc 105 Northshire Dr ...... 836-6868 Bristow N 168 Wilbert Cox Dr ................ 836-5061 Britton Ben 109 Deerwood Dr Knbrn .... 839-3571 Broadfoot R 1944 Richardson Side Rd ........................... 831-7664 Broadhurst C 312 Carp Highlands Crt .............................. 470-4444 Brockley B 779 Huntmar Dr .................. 836-0192 Brodersen Karl 3382 Carp Rd ............ 839-2886 Brohart W 57 Frances Colbert Ave ........ 839-1018 Bromby Robt 103 Sierra Woods Dr ..... 839-5466 Brook J 2864 Diamondview Rd Knbrn .... 839-0257 Brooks Edward 2360 Diamondview Rd ................................ 839-5655 Brooks Robert Clive 1976 Old Carp Rd ....................................... 839-5257 Brooks Wilson Marc & E 109 Pineridge Rd ........................................ 839-1062 Brophy V 3976 Carp Rd .......................... 839-2227 Broughton C & M 2272 Marshwood Rd .................................. 839-2932

BLUEWAVE ENERGY Shell Distributor 369 Hunt Club Rd Nepean ..................613-225-3793 www.BluewaveEnergy.ca

- See ad under Fuel Oil Dealers Blume M 142 Charlie’s Lane ................... 470-0082 Bobowski M & T 1450 Diamondview Rd ................................ 839-4686 Boldt D 3476 Panmure Rd Knbrn ............ 839-0336 Boldt Theile Inc 217 Cardevco Rd ..... 591-8030 Bolton D L 108 Cherryhill Dr Cnst By ........................... 839-1955 Bonaparte J 171 Inniskillin Dr ............... 839-0961 Bonato Richard 114 Glennview Pl ...... 839-0237

BONDS DECOR LTD Making Houses Homes Since 1927 150 Iber Rd Stittsville ...............613-270-8504 www.bondsdecor.ca

- See ad under Furniture Bondy J 53 Frances Colbert Ave ............ 470-0128 Borosa V 2843 Diamondview Rd ............ 839-3033 Bortolotti Dalia 819 Huntmar Dr ......... 836-9052 Boston’s Best Coffee 347 Donald B Munro Dr .............................. 839-7743 Bottomley B 120 Tall Forest Dr ............. 839-2677 Boucher G & J 112 Beach Heights ..... 839-1988 Boucher Howard 794 Oak Creek Rd . 836-3646 Boucher V D 518 Donald B. Munro Dr ............................. 839-2704 Bourassa Roch 213 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1037 Bourne Melvin 3227 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-2488 Bourne R 3227 Panmure Rd Knbrn ....... 839-3868

CARP

2947 Richardson Side Rd ........................... 831-2410 Barrett S 2612 Shanna Rd ...................... 839-0739 Barry E 149 Glenncastle Dr ..................... 839-3864 Barton D 2452 Mcgee Side Rd ............... 839-5530 Barton John A 1911 Donald B. Munro Dr ........................... 839-0468 Barton Vincent & Jean 175 Spruce Ridge Rd .................................. 836-1083 Baruero Randy 241 Spruce Ridge Rd .................................. 836-2319 Bassett H G 3330 Old Almonte Rd ....... 831-2441 Bassett J 3219 Old Almonte Rd ............. 831-5518 Bastin R 123 Pineridge Rd ...................... 839-1683 Batta G 1664 Donald B. Munro Dr .......... 839-1438 Baxendale T 3789 ................................. 839-2922 Bayford Ryan 2664 Shanna Rd ........... 839-0146 Beaton David 3603 Vaughan Side Rd .. 839-2269 Beauchamp B & C 108 Lady Lochead Lane ............................. 839-0886 Beaudette M & J 14 Roycroft Way ..... 839-2185 Beaulieu S .............................................. 839-3163 Beck Bob 151 Glenncastle Dr ................ 839-2424 Bedard L 919 William Mooney Rd .......... 831-8862 Beech M 986 Howie Rd .......................... 836-4770 Beevor Dave 106 Covered Bridge Way ............................ 831-7746 Beevor P 106 Covered Bridge Way ........ 831-2112 Bektursunova R 101 Northshire Dr .... 831-1462 Belecque Mike 2653 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-1665 Bell D 490 Donald B Munro Dr ................. 839-2186 Bell D 3547 Carp Rd ................................. 839-3546 Bell Ian Lynda 141 Gourlay Lane ......... 839-9041 Bell P 105 Locharron Cres ........................ 839-7667 Bellefeuille J 114 Pleasant Creek Dr ................................ 839-1603 Bellefeuille R & J 200 Charlie’s Lane ...................................... 839-0767 Bellehumeur C 189 Charlie’s Lane ...... 470-0120 Bellinger B 121 Ridgeview Dr ................ 839-3823 Belton B 195 Spruce Ridge Rd ............... 836-6389 Bemrose A 142 Cavanagh Dr ................ 470-0223 Benell K & J 1594 Landel Dr ................. 839-5810 Benger Tim 2587 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-2851 Bennett Stewart 3453 Carp Rd .......... 839-3472 Benson L & A 931 Deertail Lane .......... 839-0491 Bentley J & R 129 Lady Lochead Lane ............................. 839-1719 Bergeron J 323 Seagram Hts ................ 470-0900 Bergeron R 28 Bathurst ........................ 839-3173 Bertin G 3861 Carp Rd ........................... 839-1458 Bertosa C 461 John Aselford Driveway ....................... 839-7650 Berube V & D 1981 Old Carp Rd ......... 839-0925 Besharah E 121 Cardevco Rd ............... 836-3914 Betron Electric Ltd 239 Westbrook Rd ...................................... 831-4033 Bets R 777 Deertail Lane ......................... 839-7745 Beveridge A M 102 Glennview Pl ........ 839-0039

Carp B

31


B – C Carp

CARP

Broughton K 214 Deerwood Dr Knbrn . 839-6191 Brouillard A 128 Delaney Dr .................. 839-0632 Brown David 105 Rocky Creek Way .... 839-2380 Brown Del & Robyn 105 Falcon Brook Rd .................................. 836-1562 Brown Don J E 2671 Richardson Side Rd ........................... 836-5493 Brown Heather 125 Robertlee Dr ....... 839-0827 Brown M & J 219 Ridgeside Farm Dr ... 839-2578 Brown Matt & Anne 124 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-6567 Brown Mauri & L D 2669 Richardson Side Rd ........................... 836-8070 Brown R 121 Lloydalex Cres .................. 836-8984 Brown Ross 3860 Carp Rd ................... 839-2876 Brown S 107 Pineridge Rd ...................... 839-0084 Brown S 105 Snelgrove Dr ...................... 839-2627 Brown T 110 Alissia Cres ........................ 836-8810 Brown Tracey & Dave 110 Alissia Cres .......................................... 831-4539 Brown W 3406 Carp Rd .......................... 839-2276 Browne K 209 Hidden Lake Cres ........... 839-3756 Brownlee T & R 203 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-4381 Bruce B 188 Robertlee Dr ....................... 839-4634 Bruce Hodgins Excavations 113 Whitetail Dr ........................................... 913-0600 Bruce J 115 Huntley Manor Dr ................ 836-4254 Bruchhaeuser Rainer 106 Topol Lane ............................................ 839-7474 Bruck James & Diane 25 Roycroft Way .......................................... 839-9082 Bruder S J 108 Rushing Brook Dr ......... 831-9858 Brunas Shane 117 Pineridge Rd ......... 839-5708 Brunton F 125 Rocky Creek Way ........... 839-0333 Brush D 3850 Carp Rd ............................ 839-7434 Brydges Dorothy 3120 Old Almonte Rd ................................. 831-2529 Brydges Kenneth 1135 William Mooney Rd ............................ 839-5419 Buch Glen 1980 Bearhill Rd ................... 839-0945 Buchanan Don & Val 1130 Huntmar Dr ........................................ 839-0800 Buchanan Joni 106 Linda Loop Knbrn ................................ 839-7314 Buchanan N 200 Jensen Crt ................. 839-3036 Buchmayer Doug & Sary 121 Lady Lochead Lane ............................. 839-2817 Buck L 2413 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5289 Budd R 108 Craig Lea Dr ......................... 839-3172 Bukovcan R & J 3161 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-9311 Bull G 129 Wilbert Cox Dr ........................ 831-1553 Bullock David G 116 Gourlay Lane .... 839-2479 Burchill Mechanical Contractors Ltd 244 Westbrook Rd ...................................... 831-6624 Burgess B 3167 Upper Dwyer Hill Rd .......................... 839-3274 Burgess B 99 Rock Dove Crt ................. 839-0743 Burgess Tom & Ursula 103 Covered Bridge Way ............................ 836-5789 Burke Bruce 3145 Carp Rd .................. 839-5603 Burke D 707 Oak Creek Rd ..................... 836-1260 Burke John 131 Manion Rd .................. 831-2448 Burke V J 717 Oak Creek Rd ................. 836-2789 Burkett Allen D 117 Glenncastle Dr ..................................... 839-5227

Carp B – C

32 Burman Edw 156 Robertlee Dr Burnett Ron

............ 839-3041

286 Donald B. Munro Dr ............................. 839-3187

Burnham Charles P 1965 Old Carp Rd ....................................... 839-7316 Burns J 131 Delaney Dr .......................... 839-2820 Burns R 59 Frances Colbert Ave ............ 470-0404 Bursey J 4150 Carp Rd .......................... 839-3928

Busby Christopher 1675 Murphy Side Rd Dnrbn ...................... 839-6111 Buser H 543 Beavertail Rd ...................... 831-2433 Bush C & R 108 Sierra Woods Dr .......... 839-3861 Bush J 192 Rivington St .......................... 839-7790 Byars M & T 6318 Rothbourne Rd ........ 836-6876 Byce B 2414 Mcgee Sdrd ........................ 839-0363 Byron G 1480 Donald B. Munro Dr ......... 839-5576 Byron G J 1480 Donald B. Munro Dr ..... 839-5425 Byron P 201 Fairside Pvt ......................... 839-0458

C

Carey W 2393 Thomas A Dolan Parkway .................. 839-2747

CARLETON CLEAN AIR TECHNOLOGIES Furnace & Duct Cleaning Specialists Serving Kanata & Surrounding Areas RR2 Carleton Place .613-257-4642 Toll Free .... 1-800-263-DUCT(3828) - See ad under Duct Cleaning Carlson Brian 1548 Landel Dr Carp Agricultural Society

............. 839-1004

3790 Carp Rd .............................................. 839-2172

Carp Airport 1508 Thomas Argue Rd .............................. 839-5276

Carp Bakery The Carp Shopping Plaza .................................. 839-6666

Carp Chiropractic Clinic C&M Electric 3038 Carp Rd ................. 839-3232 CBM-Canada Building Materials Co 2300 Carp Rd .............................................. 831-2929 Cabinet Tree Woodworks 4398 Carp Rd .............................................. 839-1441 Cahill B 104 Linda Loop Knbrn ............... 839-1805 Caldwell Alexander A 2818 Old Almonte Rd ................................. 831-7315 Caldwell Douglas H 609 Donald B. Munro Dr ............................. 839-2960 Caldwell F 581 Donald B. Munro Dr ...... 839-2066 Caldwell Fred 185 Rivington St ........... 839-9096 Caldwell J 109 Cherryhill Dr .................. 839-2079 Caldwell J M 2736 Old Almonte Rd ..... 831-2501 Caldwell James E 108 Ridgeview Dr ........................................ 839-2574 Caldwell Scott 3512 Carp Rd .............. 839-2081 Callahan D 102 Rostad Ave Knbrn ........ 839-0688 Cameron Chris 170 West Lake Cir ..... 591-0659 Cameron E M 865 Spruce Ridge Rd ... 831-2490 Cameron Gordon 200 John Aselford Driveway ....................... 839-2935 Cammac Financial Service 119 Falcon Brook Rd .................................. 831-0092 Campbell Andy 209 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-5883 Campbell I 4118 Carp Rd ...................... 839-1705 Campbell Jean Kripalu Yoga 1768 Donald B. Munro Dr ........................... 839-2931 Campbell L 148 Snelgrove Dr ............... 839-0248 Campbell L 148 Snelgrove Dr ............... 839-0284 Campbell Michael 110 Sierra Woods Dr ................................... 839-2438 Campbell R 170 Langstaff Dr ................ 470-0105 Campbell R F 105 Huntley Manor Dr ... 836-2713 Campbell Ronald G 107 Rushing Brook Dr ................................. 831-8753 Campbell Roy 785 Deertail Lane ......... 839-7406 Candler J & D 139 Pineridge Rd .......... 839-0216 Canton J 2825 Morning Dove Dr Knbrn . 839-7333 Cantwell W & L 1020 William Mooney Rd ............................ 839-3001 Capital City Acrylic Repair Inc 159 Tansley Dr ............................................ 831-3728 Capital Services 2397 Carp Rd .......... 831-0060 Cardill A M 1856 Thomas Argue Rd ...... 839-5861 Carey P 123 Margaret Anne Dr ............... 470-7699

422 Donald B Munro ................................... 839-5316 Carp Co-Operative Nursery School 3774 Carp Rd .............................................. 839-3416 Carp Pizzeria 439 Donald B Munro Dr .............................. 839-1977 Carp Ridge Ecowellness Centre 2386 Thomas Dolan Pkwy .......................... 839-1198 Carp Ridge Learning Centre 4596 Carp Rd .............................................. 839-1179 Carp Self Storage Ltd 2405 March Rd ........................................... 839-0465 Carriere J 107 Terraview Dr Knbrn ........ 839-1241 Carrington V Dr 105 Whitetail Dr ........ 836-3532 Carroll A 124 Gourlay Lane .................... 839-6165 Carroll E & K 3263 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-7735 Carroll George A 200 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-3978 Carroll S 1506 Diamondview Rd ............ 839-0665 Carroll Thomas 2054 Carp Rd ............ 836-7927 Carruthers D 4051 Carp Rd ................. 839-2970 Carruthers George Jr 3990 Carp Rd .............................................. 839-1396 Carruthers George T 3990 Carp Rd .............................................. 839-2849 Carruthers Stanely 2476 Diamondview Rd ................................ 839-2059 Carruthers Theodore 4240 Carp Rd .............................................. 839-5440 Carry B 4900 Carp Rd Knbrn .................. 839-6680 Carry Hugh 112 Linda Loop Knbrn ....... 839-2456 Carson Adler J 136 Pineridge Rd ....... 839-3311 Carson D 2495 Richardson Sdrd ........... 836-3343 Carsten R T 6656 Rothbourne Rd ........ 836-4347 Carter B 2974 Vaughan Side Rd ............. 839-1717 Carter S 1090 William Mooney Rd .......... 839-7506 Carter W 111 Topol Lane ........................ 839-5613 Cartier J 115 Bonnie Lane Knbrn ........... 839-0583 Carty Brent 221 Deerwood Dr Knbrn .... 839-2630 Cashen J 101 Rocky Creek Way ............ 839-3087 Cassidy E 1860 Donald B. Munro Dr ..... 839-3733 Catherwood Alan 111 Norma Lane ........................................... 839-1176 Catterill T J 2836 Old Almonte Rd ................................. 831-2506 Cauchy M J 3375 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-3156


C Carp Cavanagh Amelia 518 Donald B. Munro Dr ............................. 839-1583

Cavanagh Andy 3445 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-2423

Cavanagh B K 3729 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5789

Cavanagh Bruce

CAVANAGH THOMAS CONSTRUCTION LTD Head Office ............613-257-2918 Fax ........................613-253-0071 Email .................. mail@thomascavanagh.ca

- See ad under Excavating Contractors Cayer S 3798 Grainger Park Rd Knbrn ... 839-1410 Cayer S 3798 Grainger Park Rd Knbrn ... 839-3968 Cayer S 3798 Grainger Park Rd Knbrn ... 839-5202 Cayouette S & D 106 Edith Margaret Pl ................................. 839-5559 Cearns Clifford 103 Lady Slipper Way ................................. 836-5184

CENTRUM DENTAL CENTRE 300 Earl Grey Dr (Adjacent to Walmart) Kanata...................613-599-5076 Email .................. centrumdental@bellnet.ca www.centrumdental.ca

- See ad under Dentists Cerroni M 121 Robertlee Dr ................... 839-2299 Ceschia M & G 4197 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5589 Cessford M & T 114 Rushing Brook Dr ................................. 836-0190 Chamberlain Charles 105 Rushing Brook Dr ................................. 836-7094 Chamberlain T 144 Wilbert Cox Dr ..... 831-2208 Chan P 1378 Terrace Ridge Dr Cnst By .................. 839-7788 Chaput A 2037 Bearhill Rd ..................... 839-1542 Charlebois Francis E 2008 Bearhill Rd .......................................... 839-2626 Charlebois Laurie & Don 102 Manion Rd ............................................ 836-6184 Charron G 73 Frances Colbert Ave ....... 470-5773

Chaudhary V 111 Newill Pl ................... 836-0733 Chaudry Javed 114 Huntley Manor Dr ................................. 831-2862 Chauvin L 2645 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-0696 Chenier V 1495 Diamondview Rd .......... 839-3174 Cherry B J 476 Beavertail Rd ................ 831-3893 Cheslock Murray 124 Snelgrove Dr ... 839-2622 Childs Allan 1827 Thomas Argue Rd .... 839-5486 Childs Robert 2184 Shanna Rd ........... 839-3709 Chippior Wally 3501 Old Almonte Rd ................................. 831-2853 Chittenden S 1958 March Rd ............... 839-5845 Chown R 3801 Carp Rd ......................... 839-9060 Chretien K 141 Pineridge Rd ................. 839-1254 Christoff W 140 Hidden Lake Cres ....... 839-5346 Church J 104 Midvale Dr ........................ 831-7188 Church J 104 Midvale Dr ........................ 836-8048 Church Ron 104 Midvale Dr ................. 831-2480 Chute B 201 Linda Loop Knbrn .............. 839-3331 Ciano Erica 102 Topol Lane .................. 839-3969 Clark David W 125 Lady Slipper Way ................................. 831-6639 Clark Doug 379 Donald B Munro Dr ..... 839-2895 Clark S 141 Cavanagh Dr ........................ 470-0090 Clarke D 2328 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-7350 Clarke D 110 Bonnie Lane Knbrn ........... 839-2225 Clarke Greg & Lynda 3364 Carp Rd .............................................. 839-0841 Clarke J 1088 Spruce Ridge Rd ............. 831-2478 Clarke L 178 Wilbert Cox Dr ................... 836-2561 Clarke Mechanical 120 Walgreen Rd ......................................... 836-7014 Clarke Peter David 3364 Carp Rd .... 839-7553

CLEAN FLOW PLUMBING SERVICE Serving Kanata & Surrounding Area 1980B Merivale Rd Ottawa ..................613-238-0001 Email ......... tquaile@cleanflowplumbing.ca www.cleanflowplumbing.ca

- See ad under Plumbers Clelford S 564 Osmond Daley Dr ........... 435-3044 Clement D 1952 Old Carp Rd ................ 839-2969 Clermont M 518 Donald B. Munro Dr ... 839-9032 Cline D 175 Salisbury St .......................... 470-0277 Clost M 25 Ming Crt ................................ 836-9152 Clouthier B 2797 Carp Rd ..................... 836-1196 Clouthier S & P 4295 Carp Rd ............ 839-0806 Cloutier C & R 1335 Terrace Ridge Dr ................................ 839-3624 Clyne Ian ................................................. 470-0116 Coady Anthony 4313 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5448 Coady Dan 4329 Panmure Rd Knbrn .... 839-5677 Coady Laurie & Bernard 1182 Donald B. Munro Dr ........................... 839-5263 Coady Richard 4185 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-6693 Cobb M 220 Jensen Crt .......................... 470-0106 Cochrane Dawson 262 Spruce Ridge Rd .................................. 836-4291 Cochrane T 3233 Panmure Rd Knbrn .. 839-0952 Code C 241 John Aselford Driveway ....... 839-0520 Coffell H & K 119 Harigan Pl ................ 839-1734

Carp C Coffell M & J 119 Harigan Pl ................ 839-5275 Cole Lee 104 Villageview Pvt .................. 839-0294 Cole Trevor J 2863 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-5339 Colley A 147 Glenncastle Dr ................... 839-0611 Collings James 128 Snelgrove Dr ...... 839-3287 Collingwood Richard & Tracey 113 Falcon Brook Rd .................................. 836-6346 Collins C 370 West Lake Cir ................... 435-8488 Collins P 76 Frances Colbert Ave ........... 839-7678 Colls G 117 Cavanagh Dr ........................ 470-0429 Colonade Security ............................ 839-1274 Colton George 4204 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-3438 Colton J 3095 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-0918 Colton Jim 3905 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-3260 Colton Leo 3080 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-1160 Colton Owen 3986 Panmure Rd Knbrn 839-5735 Competition Composites Inc 168 Wescar Lane Unit 3 .............................. 599-6951 Computers Now Ottawa 112 Cavanagh Dr ........................................ 839-5249 Conly R 136 Lady Lochead Lane ............ 839-5742 Conrad B 767 Old Coach Rd ................. 839-0650 Conrad W J 1453 Huntmar Dr .............. 839-5250 Cook Donald 2120 Forest Edge Rd ..... 839-2798 Cook John 1949 Mcgee Side Rd .......... 831-8172 Cooke B 1139 Howie Rd ........................ 831-8754 Cope A 154 Rivington St ......................... 470-0096 Corcoran T 105 Rock Dove Crt ............. 839-3550 Corcoran T 105 Rock Dove Crt ............. 839-3551

COREY CLARK INSTALLATIONS Serving West Ottawa & Surrounding Area Stittsville ...............613-836-2766 Cell ........................613-913-3667 - See ad under Garage Doors Corkum A & K 107 Sierra Woods Dr ... 839-7664 Corlett C & J 104 Whitetail Dr .............. 836-0091 Cornford E F 116 Margaret Anne Dr .... 839-0557 Corr-Henn S 2322 Diamondview Rd .... 839-3644 Coulas Kevin 109 Bonnie Lane Knbrn . 839-0848 Coulas L 117 Midvale Dr ........................ 836-4285 Coulombe A 162 Charlieâ&#x20AC;&#x2122;s Lane ........... 839-0110 Coulter L 2808 Mcgee Side Rd .............. 836-4695 Coutts Duncan 2691 Thomas Adolan Pkwy Knbrn ............. 839-3388 Coutts Jack G 4230 Carp Rd .............. 839-3021 Coverley M 330 West Lake Cir .............. 836-6530 Cowan Stephanie 788 Donald B. Munro Dr ............................. 839-3506 Cowick William 690 Huntmar Dr ........ 836-1205 Cox Allan 3599 Carp Rd ......................... 839-2949 Cox G Gorman & K 2975 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-2842 Cox Graham 307 Donald B. Munro Dr . 839-1706 Cox Lyle 216 Fairside Pvt ....................... 839-2051 Cox Lyle 216 Fairside Pvt ....................... 839-7752 Cox M 123 Covered Bridge Way .............. 831-9478 Cox N & A 173 Inniskillin Dr ................... 839-7371 Cox R Wayne 1880 Thomas Argue Rd 839-2416 Cox Wm S 1856 Old Carp Rd ................ 839-3005 Craig Annie & Doug 122 Rocky Creek Way ................................. 839-0005

CARP

112 Glenncastle Dr ..................................... 839-7373 Cavanagh Charles 2625 Carp Rd ..... 836-1017 Cavanagh Don 1250 Howie Rd ........... 836-1753 Cavanagh Jack 3889 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5567 Cavanagh Keith 2299 Cavanmore Rd 836-1694 Cavanagh Lyle 2971 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-5311 Cavanagh M & D 899 Oak Creek Rd . 836-8099 Cavanagh Mel 3434 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-5791 Cavanagh Raymond 2875 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-0577 Cavanagh Robert G 3845 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5747 Cavanagh Robert J 1206 Huntmar Dr ........................................ 839-5741 Cavanagh Susan 2862 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-0152 Cavanagh Susan 2862 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-4611

33


C – D Carp

CARP

Craig Benson 3673 Carp Rd ................ 839-2006 Craig C & S 2552 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-1599 Craig I 518 Donald B. Munro Dr .............. 839-0607 Craig K 105 Cavanagh Dr ....................... 839-1066 Craig Melville 4020 Carp Rd ................ 839-2961 Craig N 1224 Howie Rd ........................... 831-2535 Craig Robert 4779 Carp Rd Knbrn ................................... 839-5778 Craig Ross 792 Donald B. Munro Dr ............................. 839-5307 Craig Wanda 1110 Huntmar Dr ............ 839-2666 Craig-Macdonald M 1725 Donald B. Munro Dr ........................... 839-2259 Crandall J 136 Whitetail Dr .................... 836-4341 Crane A & L 226 Deerwood Dr Knbrn ... 839-2220 Cranfield P 3473 Old Almonte Rd ......... 831-8275 Crankshaw D 3279 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-0579 Crawford B 3854 Carp Rd .................... 839-2589 Crawford Dennis 105 Sierra Woods Dr ................................... 839-2355 Crawford K 545 David Manchester Rd .......................... 831-2679 Crawford K & P 125 Lady Lochead Lane ............................. 839-1116 Crawford K Wayne 4842 Carp Rd Knbrn ................................... 839-3203 Creed T 103 Rock Dove Crt .................... 470-0210 Creighton Rock Drill Ltd 151 Tansley Dr ............................................ 831-7278 Crepin J 2888 Thomas A Dolan Pkwy ....................... 839-3915 Creswell Robert 1845 William Hodgins Lane ........................ 839-3279 Critoph Mark 1805 Old Carp Rd .......... 839-5417 Crosley A 518 Donald B. Munro Dr ............................. 470-0079 Crosley A 518 Donald B. Munro Dr ........ 839-2198 Croucher S 533 Osmond Daley Dr ................................. 435-1524 Crozier P & K 110 Linda Loop Knbrn ................................ 839-0326 Cui H 185 Charlie’s Lane .......................... 470-0707 Cundell D & M R 899 Deertail Lane ........................................ 839-6671 Cunningham J 122 Margaret Anne Dr ................................. 839-3253 Cunnington Jack 995 Donald B. Munro Dr ............................. 839-1395 Curnow J 2138 Diamondview Rd .......... 839-9058 Curridor Guido 224 Langstaff Dr ........ 839-5653 Currie E 3125 Diamondview Rd .............. 839-0825 Currie Terence 2940 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-3439 Curry D 174 Lloydalex Cres .................... 435-1810 Curtin J & P 3155 Diamondview Rd ..... 839-1088 Custom Roofing 2464 McGee Sd Rd 839-1952 Custom Welding & Fabrication 2793 Carp Rd .............................................. 836-2696 Cut Rite Construction 2775 Carp Rd .............................................. 831-7676 Cutler K 105 Ridgeview Dr ...................... 839-3655 Cybulskie J 740 Deertail Lane ........................................ 839-1490 Cyr I 524 Osmond Daley Dr ...................... 435-6043 Czaharynski Sean 101 Locharron Cres .................................... 839-0805

Carp C – D

34 D D’Addona T & M 34 Roycroft Way

..... 839-7676

DJM’s COMPUTER SOLUTIONS David Majaury Almonte .................613-256-2234 www.djmscomputer.com

- See ad under Computer Sales Service & Supplies Daigle Gilles M 132 Manion Rd .......... 831-3498 Daley Ferraro Associates Engineering 127 Walgreen Rd ......................................... 836-0177 Daley Roy 972 William Mooney Rd ........ 839-2087 Dalgity L 100 Rocky Creek Way ............. 839-3594 Dalsen Enterprises Inc 100 Rocky Creek Way ................................. 839-3594 Danis T 2125 Carp Rd ............................. 836-0283 Dankiw D 190 West Lake Cir ................. 435-2835 Dan’s Tree Service 7271 Copeland Rd ...................................... 831-3870 D’Aoust R 27 Bathurst ........................... 839-3876 Darling Steven R 2873 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-3229 Darlington A 129 Cavanagh Dr ............ 839-7538 Darlington J L 913 Howie Rd .............. 831-4132 Datashred Security ........................... 839-0066 Dave’s Auto Parts Ltd 112 Falldown Lane ...................................... 839-8733 Davey J A 137 Robertlee Dr ................... 839-3447 David L A 100 Topol Lane ...................... 839-2363 David S Laflamme Construction 6544 Rothbourne Rd .................................. 836-9646 Davidson A N 815 Oak Creek Rd ......... 836-2755 Davidson Allan & Kim 141 Glenncastle Dr ..................................... 839-1131 Davidson D 310 West Lake Cir ............. 836-5812 Davidson R 1120 Huntmar Dr ............... 839-4679 Davidson Ronald 1120 Huntmar Dr ... 839-2894 Davies Neal 584 Pennycross Lane ....... 836-7132 Davis A 109 Cavanagh Dr ....................... 839-2057 Davis Bookkeeping & Administrative Services 152 Reis Rd ............................ 836-5366 Davis E 3754 Carp Rd ............................. 839-7631 Davis F 190 Rivington St ......................... 839-3687 Davis L 156 Inniskillin Dr .......................... 470-0055 Davis Russell 2400 Mcgee Side Rd ..... 839-1133 Dawson B 101 Deerwood Dr Knbrn ...... 839-3900 Dawson T Denton 2502 Diamondview Rd ................................ 839-2831 DeBlois M 196 Charlie’s Lane ................ 470-4374 Debruyn T 890 Deertail Lane ................. 839-2489 DeHaan William 3529 Carp Rd ........... 839-5602 Deka Home Building Centre 545 Donald B Munro Dr .............................. 839-3467 Delaney Sean 170 Jiulia Lake Pvt ........ 831-4567 Delarge R 171 Rivington St .................... 839-1668 Delasalle James 1477 Diamondview Rd ................................ 839-2202 DeLa Torre Maria E 1248 Corkery Rd ......................................... 836-0572 Delcourt Rodney 168 Glenncastle Dr ..................................... 839-0986 Demetriadis J 596 Pennycross Lane ................................. 599-9458 Denis J 106 Arbourbrook Blvd ................ 836-1410

Dennis J 327 Seagram Hts ..................... 470-0322 Denovan D 361 Donald B Munro Dr ...... 470-4024 Deritis Nicola 205 Linda Loop Knbrn ................................ 839-3303 Deschamps Jpm 364 Donald B Munro Dr .............................. 839-7361 Deugo D 1720 Thomas Argue Rd ........... 839-3308 Deugo Douglas 125 Salisbury ............ 839-5469 Deugo Larry 3850 Carp Rd .................. 839-1945 Deugo Scott 2919 Richardson Side Rd ........................... 836-8700 Deveau S & D 121 Rushing Brook Dr .. 831-2599 Devenyi E & T 129 Inniskillin Dr ........... 839-0000 Devine D R Roofing & Sheet Metal Ltd 182 Spruce Ridge Rd .................................. 836-3040 Devine David 182 Spruce Ridge Rd .... 836-7007 Devine Joe 2232 Shanna Rd ................. 839-2371 Devitt B 104 Country Meadow Dr ........... 839-5336 Devlugt R 104 Manion Rd ...................... 836-6730 Dew D 117 Falcon Brook Rd ................... 836-6787 DeWaal G 1424 Sherruby Way ............... 839-7339 Dewan P 179 Rivington St ...................... 839-4630 DeWitt V 535 Old Coach Rd ................... 839-3393 Dewolfe C 2692 Old Almonte Rd ........... 831-2502 Deyo Steven 1152 Howie Rd ................ 836-6812 Dick B 3089 Old Almonte Rd ................... 831-4427 Dickson B 1559 Landel Dr ..................... 839-1832 Diefenbunker 3911 Carp Rd ................ 839-0007 DiLabio B M 400 Donald B Munro Dr ... 839-4395 Dillon K .................................................... 839-2618 Dillon Tim & Laurie 347 Donald B Munro Dr .............................. 839-7660 Dimoff K 101 Pine Brook Lane ............... 591-5235 Dinelle J 172 Wilbert Cox Dr .................. 831-2160 Diniz R 109 Margaret Anne Dr ................. 839-5715 Dinsdale D 1973 Old Carp Rd ............... 470-0080 Diorio A 124 Wilbert Cox Dr .................... 836-1292 DiPenta Dino 1996 Old Carp Rd .......... 839-3409 DiRienzo C 213 Fairside Pvt .................. 839-3428 Dirienzo Michael 121 Bonnie Lane Knbrn .............................. 839-2577

DO DENTAL DR 5903 Hazeldean Rd Stittsville ...............613-567-3736 Email ......................... info@DrDoDentist.com www.DrDoDentist.com

- See ad under Dentists Dobbs Geoffrey 201 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-4389 Dobson Robert E 50 Roycroft Way ... 839-9050 Dobson W G 101 Landmark Crt Knbrn 839-2231 Dockrill D 128 Ridgeview Dr .................. 839-1936 Dockrill D W 128 Ridgeview Dr ............ 839-7473 Dods J & L 2248 Shanna Rd ................. 839-9972 Dods Terry 984 William Mooney Rd ...... 839-2048 Dolan George 123 Delaney Dr ............. 839-3056 Dolbec J 113 Grey Stone Dr ................... 836-9783 Dolson John 147 Lloydalex Cres ......... 831-6170 Donaghy M 386 John Aselford Driveway ....................... 839-4656 Donnelly Tom 106 Bonnie Lane Knbrn 839-2759 Donohue G 1321 Huntmar Dr ............... 839-3451 Donovan T 1359 Terrace Ridge Dr ........ 839-5792 Donovan W 1761 Bearhill Rd ................ 839-0554 Dooley G L 118 Harold Valley Dr Knbrn ......................... 839-5622 Doran G 2539 Richardson Side Rd ......... 836-1299


D – F Carp Doran-Cochrane B & T 408 David Manchester Rd .......................... 831-2165 Dorsey L 103 Grey Stone Dr ................... 599-6712 Doucet B 109 Lady Lochead Lane ......... 839-5773 Doucet Gerry 135 Delaney Dr .............. 839-1462

Doucet J

DRAINPRO OTTAWA INC Your Local Plumber Serving Kanata & Surrounding Area 6998 Shields Dr Greely....................613-233-7586 Email ........... drainproottawainc@bellnet.ca www.drainproottawa.ca

- See ad under Plumbers Drent T 104 Lady Slipper Way ................. 836-8139 Drerup Oliver 501 Donald B Munro Dr .............................. 839-5348 Drew R 969 Oak Creek Rd ...................... 831-8446 Drew R 969 Oak Creek Rd ...................... 831-8588 Driscoll Ron 126 Delaney Dr ................ 839-5549 Droogh Donna & William 116 Rushing Brook Dr ................................. 831-3981 Druocher M 110 Rushing Brook Dr ...... 271-0726 Dube C 164 Snelgrove Dr ........................ 470-0068 Duck B 232 Langstaff Dr ......................... 839-1411 Duckett J 2291 Richardson Side Rd ...... 831-9180 Duda K P 177 Inniskillin Dr ..................... 839-0026 Dugal C 2845 Morning Dove Dr Knbrn ... 839-5536 Dunbar Patrick J 141 Snelgrove Dr ........................................ 839-3238 Duncan Donald 105 Glenncastle Dr ... 839-2924 Dunk K 2096 Carp Rd ............................. 831-1001 Dunlap C & A 116 Manion Rd .............. 831-6208 Dunn Brian 1230 Huntmar Dr ................ 839-1112 Dunn D & K 215 Jensen Crt .................. 839-0540 Dunn K 1783 Old Carp Rd ....................... 839-7531 Dunn T 186 Rivington St .......................... 470-0124

DUNTECH AUTOMOTIVE LTD 15 Campbell Reid Court Kanata...................613-254-7390 - See ad under Automobile Repairing & Service Dupille Peter 219 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-3269 Dupuis A 2430 Diamondview Rd ............ 839-3920 Dupuis J 1185 Howie Rd ........................ 836-0109 Dupuis R 1445 Diamondview Rd ........... 839-2780 Durant A & D 803 Deertail Lane ........... 839-5891 Durrani A 122 Pineridge Rd ................... 839-2669 Duthie Madhu 1634 Landel Dr ............. 839-0500

Dutoit D 1491 Bearhill Rd ....................... 839-7950 Duval L 2883 John Shaw Rd Knbrn ........ 839-4689

E Eadie N 104 Lupine Lane .........................836-6276 Eady E W 1833 Thomas Argue Rd ......... 839-2012

EAGLE TOWING Serving Kanata & Surrounding Areas .....................613-882-4353 - See ad under Towing Earl Carr Electric Canada Limited 120 Walgreen Rd ......................................... 831-9179 Earl Wayne 154 Wilbert Cox Dr ............. 831-3987 Earl Wayne D 154 Wilbert Cox Dr ........ 831-6245 Eastop D 104 Terraview Dr Knbrn .......... 839-0182 Eastwood F 22 Roycroft Way ............... 839-3242 Ecker L 104 Snelgrove Dr ....................... 839-6637 Edwards Terry 87 Lloydalex Cr ........... 836-9101 Egan L 208 Glenncastle Dr ...................... 470-5318 Ehrl Carl 3831 Carp Rd .......................... 839-3180 Eldali Omar 116 Snelgrove Dr ............... 839-0537 Elliot J & D 133 Grey Stone Dr .............. 831-2009 Ellis G D 165 Robertlee Dr ...................... 839-2209 Ellis J & L A 111 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-3959 Elzeftawi M 1937 William Hodgins Lane ........................ 839-9990 English N 100 Snowbird Lane Knbrn ..... 839-6136 Ensing K & E 209 Glenncastle Dr ......... 839-1776 Erickson G & A 1817 William Hodgins Lane ........................ 839-4677 Erickson H 108 Locharron Cres ............ 839-3166 Erickson R 114 Delaney Dr ................... 839-2682 Erickson W H 108 Locharron Cres ...... 839-3126 Errett Teresa & Phil 107 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1619 Evans David J R 137 Pineridge Rd ..... 839-3293 Evenson J 183 Charlie’s Lane ................ 470-1302

EXCLUSIVE WINDOW COVERINGS 170 Townline Rd E Carleton Place ........613-253-0700 www.exclusivewindowcoverings.com

- See ad under Draperies EXECUTIVE CABS Serving Ottawa & The Valley Kanata...................613-248-3558 www.executivecabsottawa.com

- See ad under Taxis & Limousine Service Exel Contracting Inc 231 Westbrook Rd ...................................... 831-3935

F Facchini L 1384 Terrace Ridge Dr ......... 470-0062 Faith George 132 Glenncastle Dr ......... 839-2049 Faith R 537 Pennycross Lane .................. 831-7090 Falardeau D 116 Pleasant Creek Dr ..... 839-9384 Faller E 167 Charlie’s Lane ...................... 470-0088 Falls G 4026 Carp Rd ............................... 839-2167 Falls Glenn 105 Margaret Anne Dr ........ 839-1689 Falls N 3817 Carp Rd ............................... 839-9933 Farrell D 4398 Carp Rd ........................... 839-0792 Farrell P 1734 Donald B. Munro Dr ......... 839-0365

Farrington Glen 154 Charlie’s Lane ...................................... 839-7966 Faulkner L 136 Grey Stone Dr ............... 831-2472 Fawcett Jack W 129 Grey Stone Dr ... 831-0555 Fazzino Antonio 105 Grey Stone Dr ...................................... 836-4526 Feasby D 335 Seagram Hts ................... 470-0095 Fence & Deck Store The 122 Reis Rd ................................................. 831-7236 Fences Etc 2931 Diamondview Rd ....... 839-7669 Ferguson G 140 Whitetail Dr ................. 836-4456 Ferrante C 1340 Terrace Ridge Dr Cnst By .................. 839-1330 Ferraro M 113 Terraview Dr Knbrn ......... 839-5241 Ferras M & L 135 Grey Stone Dr .......... 836-3259 Ficker C 141 Robertlee Dr ...................... 839-6120 Field Gregory 110 Locharron Cres ...... 839-5393 Field Gregory 110 Locharron Cres ...... 839-5458 Fields Kenneth 2494 Richardson Sdrd ................................ 836-2986 Fifield C 207 Linda Loop Knbrn .............. 839-3894 Filoso A & K 138 Charlie’s Lane ........... 839-4646 Filoso A & L 3107 Old Almonte Rd ....... 836-9218 Finateri Ernesto 646 David Manchester Rd .......................... 831-0696 Findlay Tavis 366 Donald B Munro Dr .............................. 839-0603 Finlay L 217 Deerwood Dr Knbrn ............ 839-0334 FIRE EMERGENCY CALLS ....................9-1-1 Non Emergency .................................. 232-1551 Fire Prevention .................................... 580-2860 First Student Canada 100 Cardeveco Rd ...................................... 836-7725 Fischer C 2332 Mcgee Sdrd .................. 839-9969 Fischer P 172 Glenncastle Dr ................. 470-0064 Fishburn Sheridan & Associates Ltd 195 Westbrook Rd ...................................... 831-7293 Fisher Adam & Tina 119 Gourlay Lane ........................................ 839-9963 Fisher J 2848 John Shaw Rd Knbrn ....... 839-0655 Fitzgerald J 113 Delaney Dr .................. 839-1709 Fitzgerald J 174 Wilbert Cox Dr ............ 836-6225 Fitzgerald S 875 William Mooney Rd .............................. 831-6138 Fitzsimons C 2090 Carp Rd ................. 435-2758 Florea L 49 Lloydalex Cr ......................... 836-5049 Floyd Kevin 223 Deerwood Dr Knbrn ... 839-7933 Foley C 3081 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-2444 Foley David 2755 Thomas A. Dolan Pky Knbrn .............. 839-2661 Foley Donald 2441 Diamondview Rd ................................ 839-3330 Foley J 157 Rivington St .......................... 839-0460 Footworks Dance Acadamy 2710 Carp Rd .............................................. 836-5545 Foran J 2600 Carp Rd ............................. 836-8794 Foran K 631 David Manchester Rd ......... 831-8481 Forbes R Glenn 110 Huntley Manor Dr ................................. 836-7893 Ford B 138 Rocky Creek Way .................. 839-0129 Forde Paul & Elizabeth 112 Lady Lochead Lane ............................. 839-1806 Forman K 290 Spruce Ridge Rd ............ 831-6066 Formica R 160 Reis Rd .......................... 831-1708 Forte J 114 Manion Rd ............................ 831-4540 Fortier M 2769 John Shaw Rd Knbrn .... 839-6564 Foster Bob 211 Fairside Pvt .................. 839-7997

CARP

439 John Aselford Driveway ....................... 839-0813 Doucette J 116 Margaret Anne Dr ........ 839-1237 Doughty M 2586 Mcgee Side Rd .......... 839-2493 Dowdall T 304 Spruce Ridge Rd ........... 831-2960 Dowdall T 129 Wilbert Cox Dr ............... 836-4018 Dowler H P 102 Pineridge Rd ............... 839-2170 Dowling J 3744 Carp Rd ........................ 839-2490 Downey K & B 2876 Carp Rd .............. 836-0543 Downey Mark 989 Oak Creek Rd ........ 836-4213 Downing John 128 Inniskillin Dr .......... 839-2310 Dowsett T 143 Wilbert Cox Dr ............... 831-5868 Doyle E 3793 ........................................... 839-0473 Doylend C W 3260 Panmure Rd Knbrn 839-5266 Drain D 151 Country Carriage Way ......... 839-9846 Drain J 1966 Old Carp Rd ....................... 839-1331

Carp D – F

35


F – G Carp

36

Foster Justin 122 Country Meadow Dr ............................. 839-4635 Foster Peter 4073 Carp Rd .................. 839-5888

Fournier Daniel S

CARP

108 Beachvale Ln ....................................... 839-0725 Fournier R 163 Charlies Lane ................ 470-0505 Fowler P & L 113 Rushing Brook Dr ..... 836-4688 Foxy Recycle Inc 1614 Thomas Argue Rd .............................. 839-3338 Fracasso R 135 Lady Lochead Lane .... 839-9944 Fracker Tony 143 Lady Slipper Way .... 836-3269 Francis B 206 Deerwood Dr Knbrn ........ 839-0861 Francis B 206 Deerwood Dr Knbrn ........ 839-3412 Franklin M 2931 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-6595 Fraser A 132 Delaney Dr ......................... 839-0430 Fraser Allen 141 Inniskillin Dr ............... 839-2784 Fraser D 4101 Carp Rd ........................... 839-2702 Fraser Jim 204 Linda Loop Knbrn ......... 839-3176 Fraser Scott 131 Margaret Anne Dr ..... 839-0838 Frebold E 1126 Howie Rd ...................... 831-1257 Freeman Kelly 1895 William Hodgins Lane ........................ 839-0264 Friedrich F D 1306 Diamondview Rd .. 839-2169 Frosst N & G 109 Topol Lane ................ 839-1833 Fulford D L 1134 Spruce Ridge Rd ....... 836-2500 Fulton Greg & Aimee 174 Charlie’s Lane ...................................... 839-1659 Funnekotter Tl & T 109 Manion Rd ... 831-2127

G GB Pre-Fab Garden Sheds 2491 Carp Rd .............................................. 831-1294

G&I AUTOMOTIVE INC Serving Kanata & Area 34 Edgewater St Kanata...................613-831-6442 Email ........................... info@giautomotive.ca www.giautomotive.ca

- See ad under Automobile Repairing & Service Gable B 184 Robertlee Dr

....................... 839-2158

GABRIEL PIZZA & RESTAURANT 2 Goldridge Dr Kanata...................613-270-0550 Kanata...................613-270-0707 Delivery .................613-310-7777 www.gabrielpizza.com

- See ad under Pizza & Dining Page Gaggio J & G 4312 Carp Rd ................. 839-7666 Gagne M 518 Donald B. Munro Dr ......... 839-3315 Gagne O & L 107 Linda Loop Knbrn .... 839-0761 Gagnon C A 2590 Carp Rd ................... 831-0201 Gaiarsa A & Y 104 Grey Stone Dr ........ 831-6192 Gainforth Don 790 Spruce Ridge Rd . 831-0678 Galasso D M 103 Pine Brook Lane ...... 836-3483 Gale G 111 Tall Forest Dr ......................... 839-0602 Gallagher John 169 Robertlee Dr ....... 839-2041

GALLAGHER’S STORAGE SOLUTIONS 15 Campbell Reid Court Kanata...................613-592-4305 Fax ........................613-592-7905 - See ad under Storage -

Gallaugher J 103 Northshire Dr ............ 836-0313 Galloway C 106 Rostad Ave Knbrn ....... 839-5337 Gamble Ron 1240 Howie Rd ................ 831-2546 Garfield J 150 Langstaff Dr .................... 839-1305 Gariepy J 3864 Carp Rd ......................... 470-1963 Garner David 110 Lloydalex Cres ........ 836-3959 Garrett R 223 Jensen Crt ....................... 839-4376 Gartner J 1967 Bearhill Rd ..................... 839-3656 Garvey D 1341 Donald B. Munro Dr ....... 839-3683 Gaudet E A 151 Pineridge Rd ............... 839-1809 Gaudet R 107 Bonnie Lane Knbrn ......... 839-4609 Gaudet Robert 114 Locharron Cres .... 839-3839 Gauthier C 205 Fairside Pvt .................. 839-2307 Gauvin J 141 Hidden Lake Cres ............. 470-0133 Geddes Dean 148 Robertlee Dr ........... 839-2123 Geddes E W 3037 Carp Rd ................... 839-3185 Geller Mitch & Bobbiann 112 Delaney Dr ........................................... 839-2695 Gendron Dan 1004 Howie Rd .............. 831-2528 Genova John 193 Hidden Lake Cres ... 839-5356 Geoinsight Corporation 106 Huntley Manor Dr ................................. 831-6434 George J 320 Donald B Munro Dr .......... 839-7689 Gerein R 153 Wilbert Cox Dr .................. 836-5144 Germain M 121 Country Carriage Way .......................... 839-6678 Gerrard C 155 West Lake Cir ................. 435-3683 Gerrard Michael 156 Wilbert Cox Dr .. 836-7385 Gervais G 167 Salisbury St .................... 470-0224 Gervais Nathan 862 William Mooney Rd .............................. 831-5412 Gervais P 57 Roycroft Way .................... 839-9072 Ghadban F 292 Moonstone Rd ............. 836-1109 Gibb J & D 112 Alissia Cres ................... 836-7196 Gibson D 125 Rivington .......................... 839-2027 Gibson Dan 124 Country Carriage Way .......................... 839-3838 Gibson-Butler J 116 Huntley Manor Dr ................................. 831-6891 Gilbert Jean & Clint 2695 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-1895 Gilchrist I 142 Inniskillin Dr ..................... 839-2321 Ginn E 126 Lloydalex Cres ....................... 836-1537 Girard Dennis 182 Wilbert Cox Dr ....... 836-5271 Girl With the Most Cake The 2680 Dunrobin Rd ....................................... 839-2741 Gladstone A & D 163 Glenncastle Dr 839-9327 Glastonbury G 208 Jensen Crt ............ 839-3663 Glavin P & T 140 Delaney Dr ................. 839-1553 Glen R Cameron 197 David Manchester Rd .......................... 831-1813 Glew T J 143 Cavanagh Dr ..................... 839-1991 Gloss Hair Salon 469 Donald B Munro Dr .............................. 839-0100 Gloyn T 532 Osmond Daley Dr ................ 435-2272 Go Drilling Inc 248 Westbrook Rd ....... 831-6868 Gobeil A 121 Grey Stone Dr .................... 831-3180 Godard Linda 117 Covered Bridge Way ............................ 836-3849 Godin J 210 Fairside Pvt ......................... 470-0071 Gomes Darran 3580 Vaughan Side Rd 839-3710 Good C F 129 Delaney Dr ....................... 839-4651 Gordon Tandk 123 Cherryhill Dr Cnst By ........................... 839-5586 Gorman Bernard 145 Robertlee Dr .... 839-2938 Gorman P 530 Pennycross Lane ........... 836-7824 Gorman Steve 376 John Aselford Driveway ....................... 839-6128

Carp F – G Gorman W R 530 Pennycross Lane ..... 836-9056 Gorny S 165 Hidden Lake Cres .............. 839-1246 Gosselin Serge 106 Falcon Brook Rd .................................. 836-8690 Gracka Eric 1018 Howie Rd ................. 831-3830 Graham B 1269 Donald B. Munro Dr ..... 839-5684 Graham B 2495 Richardson Side Rd ..... 836-9216 Graham H 3843 Carp Rd ....................... 839-5593 Graham K 150 Glenncastle Dr ............... 839-9308 Graham M 116 Glenncastle Dr .............. 839-3296 Graham Russell 124 Inniskillin Dr ..... 839-5243 Grainger Hal 3780 Grainger Park Rd Knbrn .................... 839-3984 Grainger Myrtle 3236 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-5297 Grammatikakis E 113 Margaret Anne Dr ................................. 839-1158 Granger E & J 3803 Carp Rd ............... 839-0514 Grant C 332 Donald B Munro Dr ............. 839-0955 Grant Gerald Dr 132 Grey Stone Dr ...................................... 831-1168 Grant James F 594 Old Coach Rd ...... 839-5480 Grant M L 3700 ...................................... 839-5331 Grant Wayne 2178 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-3332 Gravel P 3401 Old Almonte Rd ............... 831-0330 Gravelle S 111 Bonnie Lane Knbrn ........ 839-1473 Gray S 116 Cavanagh Dr ......................... 839-0497 Gray S & B 112 Bonnie Lane Knbrn ...... 839-0164 Green A E 1991 William Hodgins Lane ........................ 839-0758 Green Norman 171 Salisbury St ......... 839-0950 Green P & A 169 Inniskillin Dr ............... 839-4353 Green S & B 312 Seagram Heights ....... 839-3441 Greene George 4603 Carp Rd ............ 839-5720 Greene P A 1834 Richardson Side Rd ........................... 836-3101 Greene Ronald 1521 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3248 Greene S E 4603 Carp Rd ..................... 839-9323 Greene Stanley 5046 Carp Rd Knbrn . 839-5529 Greensmere Golf & Country 1717 Bearhill Rd .......................................... 839-7772 Greenwood B 214 Fairside Pvt ............ 470-0072 Grenier Mathew 114 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2508 Grenier S 125 Glenncastle Dr ................. 839-1182 Griffin J 159 Glenncastle Dr .................... 470-0078 Griffith Wm J 907 William Mooney Rd .............................. 831-1328 Groulx F F 3645 Grants Side Rd Knbrn 839-3213 Gulis N 2021 Bearhill Rd .......................... 839-3356 Guthmann Jim 113 Glennview Pl ........ 839-0715 Gutsche H & C 106 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1324

Cancer can be beaten

Please give.


H Carp

37 H

Hache C 617 Spruce Ridge Rd ............... 836-3463 Haggar P G 2464 Mcgee Sdrd .............. 839-2050 Haickey B 363 Donald B Munro Dr ........ 470-0134 Haines D & C 144 Cavanagh Dr ........... 839-0370

HAIR EXPECTATIONS 3480 McBean St Richmond ...............613-838-5911 Email ..................... jen@hairexpectations.ca www.hairexpectations.ca

- See ad under Beauty Salons -

Holmes F 112 Grey Stone Dr ................. 831-5242 Holmes K 1887 March Rd ...................... 839-2633 Holmes W A 2612 Carp Rd ................... 836-2191 Honeywell E H 1270 Huntmar Dr ........ 839-3065 Honeywell J Edwin 1211 Huntmar Dr ........................................ 839-2419 Hook K 2494 Mcgee Sdrd ....................... 839-2433 Hooper Thomas 118 Huntley Manor Dr ................................. 831-4948 Hoppner Denise & Ken 993 Oak Creek Rd ...................................... 831-6333 Horlacher Peter & Lorna 114 Norma Lane ......................................... 839-0157 Hoskins J 157 Salisbury St .................... 839-3241 HOSPITALS Ottawa Hospital Inquiries & Patient Information .................... 722-7000 Ottawa Civic Hospital 1053 Carling Ave ......................................... 722-7000 Ottawa Hospital The 501 Smyth Rd ............................................. 722-7000 Queensway-Carleton Hospital 3045 Baseline Rd Nepean ........................... 721-2000 Riverside Campus Hospital 1967 Riverside Rd ....................................... 722-7000 Children’s Hospital Of Eastern Ontario 401 Smyth Rd ............................................. 737-7600 Royal Ottawa Health Care Group 1145 Carling W ............................................ 722-6521 Hotten J 102 Villageview Pvt .................. 839-1114

Houle Chevrier Engineering Ltd 180 Wescar Lane ........................................ 836-1422 Houston P 117 Hidden Lake Cres ......... 470-0118 Howard C & D 1582 Landel Dr ............ 839-7629 Howat L 104 Ridgeview Dr ..................... 839-2210 Howie Allan 3186 Old Almonte Rd ....... 831-2404 Howie B 128 Manion Rd ......................... 831-5233 Howie M 1061 Howie Rd ........................ 831-2544 Howie Steve 161 Inniskillin Dr .............. 839-0058 Hranchuk Kenneth 609 Old Coach Rd ...................................... 839-2263 Hrubesz B 126 Rocky Creek Way ......... 839-0022 Hrubesz Marek 1741 Bearhill Rd ........ 839-5422 Huckriede G 303 Seagram Heights ...... 839-7924 Hudson Brian 4099 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5564 Hudson Bruce G 2831 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-2346 Hudson D 3024 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-5757 Hudson Graham 2775 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-5663 Hudy P 2002 Old Carp Rd ....................... 839-7404 Huijer G & L 106 Midvale Dr ................. 836-3316 Hum C 1518 Second Line Rd .................. 470-0098 Humphries John 9 Roycroft Way ....... 839-5746 Hunn M 2928 Richardson Side Rd .......... 831-0648 Hunt J & I 385 Donald B Munro Dr ........ 839-7930 Hunter Stephen & V 1 Roycroft Way ............................................ 839-9040 Huntley Curling Club 199 Langstaff Dr ......................................... 839-3177 Hurrell A & L 179 Wilbert Cox Dr .......... 831-8993 Hutchings Michael 201 Glenncastle Dr ..................................... 839-3291 Hutt A & B 350 West Lake Cir ................ 836-9919 Hutt Hubert 2775 Carp Rd .................... 831-5693 Huynh Mai 2620 Mcgee Side Rd ........... 839-1795 Hyde D & V 25 Lloydalex Cr .................. 831-9816

CARP

Hair Expressions Unisex Hair Design 461 Donald B Munro Dr .............................. 839-3813 Haitas M 141 Wescar Lane ..................... 836-8942 Haley M 108 Pineridge Rd ...................... 470-0185 Hall Larry S 112 Cavanagh Dr ............... 839-5404 Hallendy N 1947 Old Carp Rd ............... 839-2431 Halverson Gordon G 205 Glenncastle Dr ..................................... 839-3030 Hambly Michael 1465 Bearhill Rd ...... 839-2498 Hamilton A & R 121 Rocky Creek Way ................................. 839-7693 Hamilton A J 209 Westbrook Rd .......... 836-8162 Hamilton B 146 Langstaff Dr ................. 839-7360 Hamilton G P 109 Tall Forest Dr ........... 839-3870 Hammond G 102 Jacob’s Gate ............ 839-1925 Hamoline L 3352 Panmure Rd Knbrn ... 839-1040 Hand Michael 1240 Huntmar Dr .......... 839-3306 Hand R W 120 Snelgrove Dr .................. 839-2131 Hanna G 2317 Diamondview Rd ............ 839-2537 Hanna K & L 2317 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-1106 Happy Times Pizzeria Restaurant 461 Donald B Munro Dr .............................. 839-0030 Harding the Fire Place Ltd 2755 Carp Rd .............................................. 831-5056 Hare E N 1239 Donald B. Munro Dr ....... 839-1234 Haridge Claude F 1208 Carp Rd ....... 831-2172 Harlow M ................................................ 470-0211 Harrington Steven 4569 Carp Rd ..... 839-1711 Harris Michael R J 144 Lady Lochead Lane ............................. 839-3026 Harris Roger A 112 Locharron Cres .. 839-3468 Hart N 148 Glenncastle Dr ....................... 839-4603 Hartin L 106 Rock Dove Crt .................... 839-3423 Harvest Moon Orchard 4625 Carp Rd .............................................. 839-0378 Haughian J & R 750 Spruce Ridge Rd .................................. 831-7260 Haw M & J 159 Inniskillin Dr .................. 839-7618 Hawkes Gail & Tony 165 Lloydalex Cres ..................................... 836-5963 Hawley Murray 3259 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5651 Haycock D 122 Pleasant Creek Dr ........ 839-1157 Hayes-Crook K 115 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-9938 Haynes D J 229 Cyd St ......................... 831-3831 Hayward P & J 331 Seagram Heights ................................. 839-0742 Healey Timothy 116 Country Carriage Way .......................... 839-1316 Hearnden J 210 Deerwood Dr Knbrn ... 839-7584 Hearne S & N 123 Bonnie Lane Knbrn 839-6129 Heath T 625 Spruce Ridge Rd ................ 831-5596

Hebert D 106 Wilbert Cox Dr .................. 831-8933 Hellyer Paul C 2339 Craigos Sdrd ....... 839-2883 Heming B 1422 Sherruby Way ............... 839-0055 Hemsley C 50 Frances Colbert Ave ...... 839-3596 Hemstreet Jeff 128 Glenncastle Dr ..................................... 839-1111 Henderson S 187 Glenncastle Dr ..................................... 839-0325 Hendley M 113 Rocky Creek Way ......... 839-3911 Henry E 390 West Lake Cir ..................... 435-0420 Henry L 1029 William Mooney Rd ........... 839-2138 Hepplewhite 0 ...................................... 839-0283 Herbst G 149 Goodman Dr ..................... 839-0135 Hetherington D J 3554 Vaughan Side Rd ............................... 839-3186 Hethrington L D 365 B William Mooney Rd .......................... 836-1060 Hewitt T W 117 Delaney Dr ................... 839-5207 Hibbert B 122 Covered Bridge Way ....... 836-0946 Hibbert B 122 Covered Bridge Way ............................ 836-9167 Hickey J 101 Hidden Lake Cres ............. 839-0391 Hickey John & Karen 113 Frances Colbert Ave ............................ 839-1731 Hickey P 2037 Bearhill Rd ...................... 839-1541 Higgins P 127 Margaret Anne Dr ........... 839-0016 Higginson H & L 162 Wilbert Cox Dr ...................................... 836-2346 Highland Park Cemetery 2037 McGee Side Rd .................................. 831-4600 Hill Bob 124 Grey Stone Dr ..................... 831-8203 Hill D 116 Glennview Pl ............................ 839-5787 Hill T 154 Inniskillin Dr ............................... 470-2222 Hinchey J 3577 Grants Side Rd Knbrn ........................ 839-0451 Hiscock P 121 Covered Bridge Way ..... 836-3689 Hisgrove J 110 Glennview Pl ................. 839-6532 Hitchcock Stewart 103 Glennview Pl ........................................ 839-2193 Hobbs Lawrence 1969 Richardson Side Rd ........................... 836-3012 Hodgins Bruce 113 Whitetail Dr .......... 831-5660 Hodgins Elliott 2190 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5763 Hodgins Helen & Royce 2505 Marshwood Rd .................................. 839-1661 Hodgins J B 2 Knbrn ............................ 839-5252 Hodgins Syd 108 Huntley Manor Dr ..... 831-5000 Hodgson K 2642 Carp Rd ..................... 836-4666 Hodgson Y 109 Country Carriage Way .......................... 839-0211 Hoekstra Fred 6736 Rothbourne Rd .................................. 831-2628 Hoffman David A 113 Charlieos Ln .... 839-6112 Hogan M 100 Harold Valley Dr Knbrn .... 839-2928 Hogg M R M M 1815 Bradley Side Rd ................................. 836-5959 Hohn H 3984 Carp Rd ............................. 839-5643 Holden Andrea 850 William Mooney Rd .............................. 831-6465 Holden Peter 850 William Mooney Rd .............................. 831-4040 Holierhoek F 104 Frances Colbert Ave ............................ 470-1234 Holitzner Homes Ltd 139 Charlie’s Lane ...................................... 839-6675 Holland B 4000 Carp Rd ........................ 839-2033 Holland D 4000 Carp Rd ........................ 839-1984

Carp H


H – K Carp

38

Hydro One Emergencies & Outages 24 Hr ...... 1-800-434-1235 Customer Inquiries ........................ 1-888-664-9376 Hydro Ottawa 3025 Albion Rd N Outages and Emergencies 24 Hr ................ 738-0188 Customer Inquiries ...................................... 738-6400 Cable Locates Call Before You Dig ....................... 1-800-400-2255

I Ibberson Leslie

CARP

2075 William Hodgins Lane ........................ 839-4665 Ibbott G 115 Hidden Lake Cres .............. 470-0161 Iburg P & C 106 Huntley Manor Dr ....... 836-1315 Iemsisanith T 178 Lloydalex Cres ........ 836-5518 Illingworth S 1528 Landel Dr ................ 839-7799 Imbleau Redman N 542 Pennycross Lane ................................. 831-0125 Impact Imprints 107 Pineridge Rd ..... 839-1101 Inch Larry 108 Pine Brook Lane ............ 836-5163 Inez’s Beauty Salon 143 Salisbury .............................................. 839-2181 Innovations Hair Studio & Spa 411 Donald B Munro Dr .............................. 839-1642 Innovative Construction Inc 2991 Carp Rd .............................................. 831-6233 Irish Hills Golf & Country Club 3248 Carp Rd .............................................. 839-4653 Irvine C 2 Lillian Way ............................... 839-5734 Irvine Daniel 107 Delaney Dr ................ 839-3685 Irving R 2156 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-0971 Irwin E 518 Donald B. Munro Dr .............. 839-2827 Ittermann K 1420 Donald B. Munro Dr ........................... 839-1577

J Jackson Debbie 196 Robertlee Dr ..... 839-3737 Jackson M 308 Seagram Hts ................ 470-0970 Jaik H 216 Donald B. Munro Dr ............... 839-3175 Jakimczuk W 108 Glennview Pl ........... 839-5526 Jakimczuk W 2591 Carp Rd ................ 836-2579 Jalbert J-P 171 Glenncastle Dr ............. 839-1942 James Clarence 2667 Carp Rd .......... 836-0709 James David & Carole 206 Jensen Crt ............................................ 839-2065 James J 1771 Old Carp Rd .................... 839-7760 James R W 128 Pineridge Rd ............... 839-2866 James Robert 4088 Carp Rd ............... 839-5562 Jamieson L C 915 Spruce Ridge Rd ... 831-1300 Jarrett L 106 Grey Stone Dr .................... 836-7771 Jarvis S 106 Margaret Anne Dr ............... 839-0909 Jastel L T D 984 William Mooney Rd .............................. 839-1090 Jastremski Walter 2168 March Rd ... 839-2335 Jeeninga A 113 Midvale Dr ................... 831-2228 Jensen David 165 Inniskillin Dr ............ 839-2604 Jensen M 116 Midvale Dr ...................... 836-2146 Jerumanis E 113 Inniskillin Dr .............. 839-6607 Jestek Electric Ltd 149 Cardevco Rd ........................................ 831-0505 Jeudy-Hugo B C A 2447 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-6672 Jivcoff D 4640 Carp Rd .......................... 839-5580 Jodin Judy 108 Villageview Pvt ............. 839-1657

Johns Andy 116 Grey Stone Dr ............ 831-5659 Johnson G 101 Barrdon Rd ................... 831-6660 Johnson G 118 Grey Stone Dr .............. 831-8032 Johnson G 126 Wilbert Cox Dr .............. 831-9868 Johnson G & K 150 Jiulia Lake Pvt ...................................... 836-7246 Johnson L 748 Beavertail Rd ................ 836-8030 Johnson Les 113 Ridgeview Dr ........... 839-3144 Johnson P 160 Glenncastle Dr .............. 839-5850 Johnson W J 113 Harold Valley Dr Knbrn ......................... 839-0784 Johnston B A 958 Spruce Ridge Rd .... 831-7150 Johnston Bruce K 115 Falcon Brook Rd .................................. 831-5012 Johnston C 353 Donald B Munro Dr ..... 470-0142 Johnston D 103 Pine Brook Lane ......... 836-0476 Johnston Donald 1859 Diamondview Rd ................................ 839-3100 Johnston G 518 Donald B. Munro Dr ... 839-2603 Johnston Glen 1005 Howie Rd ........... 831-2532 Johnston Jamie 1667 Diamondview Rd ................................ 839-2449 Johnston Neville 1669 Diamondview Rd ................................ 839-2999 Johnston W 3109 Vaughan Side Rd ..... 839-3145 Johnston W 518 Donald B. Munro Dr ... 839-5487 Joiner Chuck 2590 Carp Rd ................ 831-7003 Jonas Gerald 561 Old Coach Rd ......... 839-5454 Jones C 1980 Richardson Side Rd ......... 836-6503 Jones Chris 146 Rocky Creek Way ...... 839-0098 Jones Frank 112 Falcon Brook Rd ....... 831-2869 Jones Jennifer 132 Country Carriage Way .......................... 839-9370 Jones L 3835 Carp Rd ............................ 839-1896 Jones P 420 Donald B Munro Dr ............ 839-7380 Jones S 136 Snelgrove Dr ....................... 839-3731 Jordan D 1487 Diamondview Rd ........... 839-3498 Jorgensen Winston F 2162 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5355 Jotham J 160 Rivington St ..................... 470-0141 Joy A 2046 Carp Rd ................................. 836-3055 Joy Ron 129 Lady Slipper Way ............... 836-8158 Joyner A .................................................. 839-0527 Judd J 105 Lupine Lane .......................... 831-3005 Judd R 109 Falcon Brook Rd .................. 831-5546 Juneau E 3404 Vaughan Side Rd ........... 839-1245 Juratouac J 2848 Carp Rd ................... 836-1319 Juskevicius E 140 Cavanagh Dr .......... 839-7724

K KE Electrical Services 2704 Vaughan Side Rd ............................... 839-0351 Kahayat E 2428 Mcgee Side Rd ............ 839-9991 Kahnert M 129 Margaret Anne Dr ......... 839-0079 Kakkar V 146 Charlie’s Lane .................. 470-0125 Kalverda S 1178 Howie Rd ................... 836-4709 Kamerads J 108 Snelgrove Dr .............. 839-1646 Kanata Domestic Services 2584 Carp Rd .............................................. 836-6379 Karst J 109 Robertlee Dr ......................... 839-1359 Kasper B 122 Manion Rd ....................... 831-2454 Kato J 2945 Richardson Side Rd ............. 831-6831 Kauffeldt G 2195 Marshwood Rd ......... 839-5795 Kaur M 514 Beavertail Rd ....................... 831-9525 Kazda A 162 Inniskillin Dr ....................... 839-2752 Kazda T 218 Jensen Crt .......................... 470-0099 Kazda T & D 218 Jensen Crt ................ 839-0044

Carp H – K Keats F 200 Glenncastle Dr .................... 470-1547 Keefer M & B 960 Oak Creek Rd ......... 831-6563 Keith Stephen 1563 Bearhill Rd .......... 839-2280 Kelley B 206 Fairside Pvt ........................ 839-0949 Kelly J 181 Wilbert Cox Dr ....................... 831-9963 Kelly Michael A 3627 Diamondview Rd ................................ 839-3295 Kelly T A 161 Robertlee Dr ..................... 839-3035 Kemp Gordon 2704 Vaughan Side Rd ............................... 839-2871 Kemp J 2704 Vaughan Side Rd .............. 839-2268 Kemp Jason W 1547 Donald B. Munro Dr ........................... 839-5226 Kemp Neil 107 Midvale Dr ..................... 831-2483 Ken White Construction Ltd 2405 March Rd ........................................... 839-5460 Kennedy J 157 Robertlee Dr ................. 839-7746 Kennedy T 2301 Shanna Rd .................. 839-2641 Kennedy W 123 Rushing Brook Dr ....... 831-5561 Kennedy William 125 Manion Rd ....... 831-2453 Kenny R M 116 Inniskillin Dr .................. 839-2332 Kerr Design 168 Carp Lane 1 ............... 836-4013 Kerr R & J 3388 Panmure Rd Knbrn ...... 839-2535 Kerwin Shawn 132 Cavanagh Dr ........ 839-7305 Kettle M D 789 Beavertail Rd ................ 831-4277 Khan S 168 Inniskillin Dr .......................... 839-6577 Kidman J 396 Donald B Munro Dr ......... 839-1236 Killmartin A A 160 Lloydalex Cres ..................................... 831-0754 Kimble D 372 Donald B Munro Dr .......... 839-6516 Kimble L 370 Donald B Munro Dr .......... 839-3090 Kimmett Dale 118 Tall Forest Dr .......... 839-5805 King C 121 Wilbert Cox Dr ....................... 831-8440 King John Bruce 3271 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-5377 Kingston G Frederick 104 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1663 Kirk K 957 Oak Creek Rd ......................... 836-5453 Kirkpatrick D J R 418 Donald B Munro Dr .............................. 839-5626 Kirkpatrick Pamela 119 Sierra Woods Dr ................................... 839-1457 Kirschner Jack 4029 Carp Rd ............ 839-2214 Kirschner Jack .................................... 839-1921 Klander S 170 Wilbert Cox Dr ................ 831-8306 Klauninger P 105 Landmark Crt ........... 839-5304 Kluchert V 1793 Old Carp Rd ................ 839-0335 Knitl W ..................................................... 839-1123 Knoetze Martin 106 Sierra Woods Dr ................................... 839-0898 Knowles G A 110 Deerwood Dr Knbrn 839-2067 Knox J 3763 Carp Rd .............................. 839-1562 Knox J 120 Delaney Dr ............................ 839-5806 Kockler H & C 2484 Richardson Side Rd ........................... 836-5032 Kohli Al & Linda 101 Huntley Manor Dr ................................. 831-4740 Kondruss Peter 2047 Carp Rd ........... 836-4539 Kondruss Peter 2057 Carp Rd ........... 836-7265 Kosabek C 2488 Mcgee Sdrd ............... 839-2271 Kotsovos Deno 2436 Mcgee Side Rd .................................. 839-3093 Kowalski Lynn & Rick ...................... 839-0883 Krebs E 68 Frances Colbert Ave ............. 470-2059 Kremer M 109 Glenncastle Dr ............... 839-0003 Kroetch John 118 Manion Rd .............. 831-1261 Kroll S & B 322 Seagram Heights .......... 839-1647 Krongold S 116 Pineridge Rd ................ 839-1943


K – L Carp

39

Krstic J .................................................... 839-6509 Kruger L & A 317 Lasiandra Lane ........ 836-3698 Kubiseski S 868 Deertail Lane .............. 839-0670 Kubryn J 182 Rivington St ...................... 839-2855 Kucharski John 127 Grey Stone Dr ...................................... 831-0613 Kulla E 410 West Lake Cir ....................... 435-3896 Kustra E & K 1731 Bearhill Rd ............. 839-4334 Kyte Lisa & John 105 Inniskillin Dr .......................................... 839-2583

LAMBDEN WINDOW & DOOR SALES LTD 600 Eagleson Rd Kanata...................613-592-6182 RR1 Hwy 7 Carleton Place ........613-257-7904 Fax ........................613-253-8245 Toll Free ..............1-800-263-5298

L

- See ad under Windows & Doors -

COMMUNITY RESOURCE GUIDE

Reaching Customers Locally

Lamprecht H A 471 John Aselford Driveway ....................... 839-1571 Lancaster K 165 Snelgrove Dr ............. 470-0160 Lance Dan 134 Rocky Creek Way ......... 839-3862 Landry Jacques 117 Huntley Manor Dr ................................. 836-8398 Landry K & S 299 Lasiandra Lane ........ 831-1428 Landry P & L 304 Lasiandra Lane ........ 836-3426 Landry S 116 Wilbert Cox Dr .................. 254-9427 Langlais A 4370 Carp Rd ....................... 839-3916 Langlais C 4370 Carp Rd ...................... 839-6163 Langstaff S 113 Glenncastle Dr ............ 839-1310 Lanthier A 103 Rushing Brook Dr .......... 831-8173 Lapierre L 1041 Oak Creek Rd .............. 831-6530 Lapointe T 840 David Manchester Rd .......................... 831-7004 Larocque R D 201 Spruce Ridge Rd ... 836-2979 Larwill R 203 Deerwood Dr Knbrn .......... 839-1337 Lathem Warren 121 Snelgrove Dr ...... 839-2950 Latimer T 22 Bathurst ............................ 839-9362 Lattemore Kevin & Sheri 562 Pennycross Lane ................................. 831-8704 Laundrie S 2243 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-0306 Lavallee Claude 134 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2484 Lavergne E 432 David Manchester Rd .......................... 831-2425 Laverty M 147 Country Carriage Way .......................... 839-0305 Lavoie H 2400 Marshwood Rd ............... 839-3251 Lavoie S 6288 Rothbourne Rd ................ 831-5316 Lavoy M 794 Deertail Lane ..................... 839-6632 Law N 518 Donald B. Munro Dr ............... 470-0145 Lawrence Courtlandt 163 Inniskillin Dr .......................................... 839-0453 Lawrie A 116 Robertlee Dr ..................... 839-1693 Lazurko C & J 142 Glenncastle Dr ...... 839-6113 Leach C 102 Huntley Manor Dr .............. 836-4920 Leaman J 3047 Carp Rd ........................ 839-6547 Leano M 580 Osmond Daley Dr ............. 435-6778 Lebeuf A 165 Salisbury St ...................... 470-0344 Leblanc A 119 Delaney Dr ..................... 839-5509 Leblanc G 3773 Carp Rd ....................... 470-0108 Leblanc G 2014 Forest Edge Rd ............ 839-3281 Leblanc J 191 Charlie’s Lane ................. 470-0334 Lecavalier E 120 Moonstone Rd .......... 831-7156 Leclaire S 104 Landmark Crt ................. 839-0980 Lecompte Eric 112 Hidden Lake Cres ................................ 839-5853 Leduc J 1975 Old Carp Rd ..................... 839-1065 Leduc M 1481 Bearhill Rd ...................... 839-2421 Lee John 106 Alissia Cres ...................... 836-6957 Leeks B & L 1402 Sherruby Way .......... 839-7517

Leeks Len & Pam 1101 Huntmar Dr .. 839-1928 Lefebvre Richard 2455 Richardson Side Rd ........................... 831-8521 Legault Claude .................................... 839-4697 Legault S 45 Marchvale Dr ..................... 839-1656 Legg A 56 Frances Colbert Ave ............... 470-9272 Legit Fitness 433 Donald B Munro Drive ......................... 864-6365 Lemay L & C 1981 Bearhill Rd .............. 839-5309 Lemay Richard 162 Whitetail Dr ......... 836-7881 Lemenchick M 167 Lady Slipper Way 831-8531 Lemke D 138 Pineridge Rd ..................... 839-3270 Lemmex Richard 102 Locharron Cres .................................... 839-2582 Lemoyre Tim 102 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2592 Lennon S & K 117 Lady Lochead Lane ............................. 839-6667 Lennox S 101 Falcon Brook Rd ............. 836-5889 Lentz J 518 Donald B. Munro Dr ............. 839-3807 Leonard M 210 West Lake Cir ............... 836-2770 Leonard M A 132 Pineridge Rd ............ 839-5443 Lessard G 3700 Carp Rd ....................... 470-0470 Lester P 121 Delaney Dr ......................... 839-7625 Lett W L 3821 Carp Rd ........................... 839-2667 Letts Gilbert N 518 Donald B. Munro Dr ............................. 839-1087 Levesque B 3325 Vaughan Side Rd ............................... 839-2670 Levesque C 2761 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-2204 Levoy J 1048 William Mooney Rd ........... 839-1166 Lewis B 107 Emily Park Lane Knbrn ....... 839-2132 Lewis L 104 Lady Lochead Lane ............ 839-6500 Lewis W E 1977 William Hodgins Lane ........................ 839-2179 Lindhard-Smith L 2445 Cavanmore Rd ................................... 831-5448 Lindsay B 101 Glennview Pl ................... 839-0609 Lingill A 181 Rivington St ........................ 470-0139 Linthorne R 916 Deertail Lane .............. 839-6107 Lloyd T 2036 Mcgee Sideroad ................ 836-2503 Loisel Marc 104 Cherryhill Dr ................ 839-6524 Long Mark 1540 Sherruby Way ............. 839-1003 Longworth R 158 Langstaff Dr ............. 470-0137 Lord Daniel & Lori 149 Snelgrove Dr ........................................ 839-6596 Lor-Issa Construction Inc 3140 Carp Rd .............................................. 839-3784 Lothrop David 1076 William Mooney Rd ............................ 839-1697 Lotz W 1032 William Mooney Rd ............. 839-2986 Loubert C 114 Frances Colbert Ave ...... 470-2143 Loucks D 41 Roycroft Way ..................... 839-3669 Lougheed James 4958 Carp Rd Knbrn ................................... 839-5658 Lovas M 137 Lady Slipper Way .............. 836-0020 Love C 880 David Manchester Rd ........... 836-8322 Love John & Sandra 2483 Richardson Side Rd ........................... 831-0709 Love R N 186 Glenncastle Dr ................. 839-0094 Lowry C 112 Pineridge Rd ...................... 839-0642 Lowry James 112 Pineridge Rd ........... 839-1391 Lucas Glenn 2771 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-3972 Lucas Marc 1985 Old Carp Rd ............. 839-0799 Luciano L ................................................ 839-5409 Lueders Jan 2501 March Rd ................ 839-3298

CARP

LCBO 461 Donald B Munro Dr ................. 839-3210 Laberge A & D 62 Frances Colbert Ave .............................. 470-0700 Labrecque T & S 1186 William Mooney Rd ............................ 839-7623 Labrosse John & Denise 134 Delaney Dr ........................................... 839-2794 Lacaille Carolyn & Charles 111 Frances Colbert Ave ............................ 839-0203 Lacasse Darby 2038 Forest Edge Rd .................................. 839-3998 Lacharity J 1816 Thomas Argue Rd .............................. 839-0140 Lacombe B 127 Lloydalex Cres ............ 836-8375 Lacroix D 1833 William Hodgins Lane ........................ 839-2377 Lacroix J 198 Charlie’s Lane .................. 470-1847 Laderoute R 104 Pineridge Rd ............. 839-3738 Ladouceur C 2416 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-7422 Ladouceur Chris 114 Falcon Brook Rd .................................. 831-6046 Ladouceur M C 2920 Richardson Side Rd ........................... 836-5481 Lafleche Joe 2966 Carp Rd ................. 836-4671 Lafond I 900 Deertail Lane ...................... 839-2706 Lafontaine Michael 40 Lloydalex Cr ........................................... 836-9482 Laforge D 130 Glenncastle Dr ............... 839-2571 LaForge L & D 103 Villageview Pvt ..................................... 470-0246 Laidlaw D M 2863 Old Almonte Rd ................................. 831-2505 Laight D & L 1955 William Hodgins Lane ........................ 839-0050 Lakusiak R M 131 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2441 Lalancette Daniel 357 William Mooney Rd .............................. 831-9117 Lalande M 2344 Mcgee Sdrd ................ 839-2223 Lalonde Andy & O’Malley C 101 Lady Slipper Way ................................. 831-9759 Lalonde Brannon 2586 Mcgee Side Rd .................................. 839-1695 Lalonde K 155 Wilbert Cox Dr ............... 254-9287 Lalonde L 6310 Rothbourne Rd .................................. 836-1791 Lam & Sons Food Corp 245 Westbrook Rd ...................................... 831-0551

Email ............................. sales@lambden.com www.lambden.com

Carp K – L


L – M Carp

Carp L – M

40

Lummack M 128 Robertlee Dr Luo L 108 Country Carriage Way Luyendyk K

............. 839-1265 ............. 839-5738

810 David Manchester Rd .......................... 831-4258 Lynch T 167 Glenncastle Dr .................... 839-1839 Lyons M 1897 Old Carp Rd .................... 470-0053 Lytle J 1652 Bearhill Rd .......................................... 839-2073

MAIN STREET OPTICAL Jackson Trails Centre 6081 Hazeldean Rd Stittsville ...............613-831-1514 Email ............ service@mainstreetoptical.ca www.mainstreetoptical.ca

- See ad under Opticians -

M

MAIZE SIDING & EAVESTROUGHING INC Kanata...................613-488-3419 Toll Free ..............1-888-453-2553

108 Hidden Lake Cres ................................ 839-1654

Email ............................... pmaize@gmail.com www.maizeeavestroughing.com

MacCuaig H

CARP

MacDonald Nancy 2829 Richardson Side Rd ........................... 836-9512 MacDonnald S 142 Lloydalex Cres ..... 836-5404 MacDonnell W M 116 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1636 MacEwan L 364 Donald B Munro Dr .... 839-5831 MacEwen Petroleum Inc Dunrobin 1794 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 839-1804 MacFarlane C P 827 Deertail Lane ..... 839-3626 MacFarlane D 212 Fairside Pvt ........... 839-1180 MacGregor D 3414 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-3128 MacIntyre C 119 Falcon Brook Rd .................................. 831-1997 Mack B 105 Northshire Dr ....................... 836-7332 Mack Lawrence Rev 338 Donald B Munro Dr .............................. 839-3282 MacKay A 177 Glenncastle Dr ............... 839-0075 MacKenzie C 100 Inniskillin Dr ............ 839-9997 MacKenzie H 120 Cavanagh Dr ........... 839-1927 MacKenzie J 2397 Carp Rd ................. 831-4535 MacKenzie K 105 Craig Lea Dr ............ 839-5438 MacKenzie S 2448 Mcgee Sdrd .......... 839-9390 MacKichan S 100 Ridgeview Dr .......... 839-9309 Mackie J 117 Sierra Woods Dr ............... 839-3405 MacKinnon C 143 Glenncastle Dr ..................................... 839-0212 MacLeod D 75 Frances Colbert Ave .............................. 839-2217 MacLeod Ian 997 William Mooney Rd .............................. 839-3730 MacLeod Ian 323 Lasiandra Lane ........ 836-9546 MacLeod L 310 Seagram Hts ............... 470-0157 MacMeil Erin 2692 Shanna Rd ............ 839-2156 MacMillan J & L 105 Wilbert Cox Dr ...................................... 831-1100 MacMillan W P 108 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-2542 MacMullim S 107 Frances Colbert Ave ............................ 839-7967 MacNeil Beth 164 Inniskillin Dr ............ 839-3667 MacNeil M B 124 Margaret Anne Dr ..... 839-3235 MacNeil S 2906 Grants Side Rd Knbrn ........................ 839-0318 MacNeil S 2808 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-0659 MacTaggart E 2829 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-2711 Madill I 120 Country Carriage Way .......... 839-1384 Mahon D C 1168 Howie Rd ................... 831-3210 Maika A 2844 Old Almonte Rd ................ 836-4730 Maika G 2844 Old Almonte Rd ............... 836-1883 Maimone Danielle 111 Huntley Manor Dr ................................. 831-0908

- See ad under Eavestroughing Majka K 4298 Carp Rd Malenica Zeljko

........................... 839-1354

101 Country Carriage Way .......................... 839-1655 Malette C 2689 Mcgee Side Rd ............. 831-9862 Malmberg Bruce 1834 Thomas Argue Rd .............................. 839-9028 Malone M 104 Carigan Pl ....................... 839-0252 Maloney S 3158 Panmure Rd Knbrn ..... 839-2788 Manchester Russell 327 David Manchester Rd .......................... 831-2424 Manchester W E 400 Spruce Ridge Rd .................................. 831-2423 Mancuso K 2 ......................................... 831-2565 Manderson Sharlene & Peter 100 Tall Forest Dr ........................................ 839-3328 Mangano S 679 Oak Creek Rd ............. 254-9122 Mann Robert A 170 Rivington St ........ 839-7321 Mannarino B 109 Huntley Manor Dr .... 836-6788 Mannarino Pasquale 113 Huntley Manor Dr ................................. 836-3278 Mansfield M 2013 Old Carp Rd ............ 839-3797 Mansfield M 2013 Old Carp Rd ............ 839-4397 Maple Holme Kennels 3512 Carp Rd .............................................. 839-5724 Marcantonio E M 2988 Richardson Side Rd ........................... 831-8437 March William 113 Manion Rd ............ 831-3490 Marcotte-Karson C 2024 Richardson Side Rd ........................... 836-8083 Margeson D .......................................... 839-7306 Marin Joaquin 136 Lloydalex Cres ...... 836-5605 Mark’s Machinery 111 Grey Stone Dr ...................................... 831-8047 Markvorsen G 106 Tall Forest Dr ......... 839-5255 Marleau M 125 Delaney Dr .................... 839-5646 Marler K 2005 Old Carp Rd .................... 839-3879 Marshall Gary & Karen 2485 Carp Rd .............................................. 836-2331 Marshall S & G 451 Spruce Ridge Rd .................................. 836-4276 Martel K & D 157 Inniskillin Dr .............. 839-2399 Martello Luigi 111 Covered Bridge Way ............................ 836-0684 Martin B 110 Edith Margaret Pl .............. 839-4615 Martin C 101 Midvale Dr ......................... 836-8696 Martin D 123 Grey Stone Dr ................... 831-6833 Martin G R 205 Moonstone Rd ............. 831-9669 Martin J 3117 Diamondview Rd ............. 839-7317 Martin L 215 Moonstone Rd ................... 831-1890 Martin L 184 Whitetail Dr ........................ 836-9388 Martin S 102 Rock Dove Crt ................... 839-3645

Martin Sharon 620 David Manchester Rd .......................... 836-7287 Martin T 164 Wilbert Cox Dr ................... 831-9625 Martin Wayne A 133 Delaney Dr ......... 839-2350 Martinak G 1839 Corkery Rd ................ 839-0231 Martins R & J 217 Jensen Crt .............. 839-3424 Mason Gwen & Kevin 526 Beavertail Rd ........................................ 831-8016 Mason John 261 John Aselford Driveway ....................... 839-1243 Masse M & A 120 Whitetail Dr ............. 831-2313 Mastersmith L 144 Glenncastle Dr ..... 839-3779 Matheson Woodworking 4091 Carp Rd .............................................. 839-0865 Matolsci Gary 3105 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-5308 Matthews C & M 105 Covered Bridge Way ............................ 831-7303 Maureen Rai 120 Grey Stone Dr .......... 831-8435 Mayenburg Anthony 107 Pleasant Creek Dr ................................ 839-2914 Mayer D 3911 Grainger Park Rd Knbrn .. 839-3910 Mayo Daniel & Sarah 718 Oak Creek Rd ...................................... 836-6076 McAllister K 106 Frances Colbert Ave ............................ 839-5277 McAndrews K 107 Lloydalex Cres ...... 271-8815 McArthur D 120 Pleasant Creek Dr ...... 839-3025 McAuliffe Ron L 110 Pleasant Creek Dr ................................ 839-2528 McBane Doug 137 Snelgrove Dr ......... 839-1273 McBride B 104 Hidden Lake Cres ......... 839-5294 McCabe Charles N 110 Grey Stone Dr ...................................... 831-8146 McCallum D J 3543 Carp Rd ............... 839-3164 McCann John & Donna 1150 Huntmar Dr ........................................ 839-0377 McCarthy Jean 101 Villageview Pvt ..................................... 839-3223 McCarthy Wayne 2650 Marshwood Rd .................................. 839-3266 McCauley M P 120 Manion Rd ............ 836-9215 McCaw D 170 Inniskillin Dr .................... 839-1937 McClymont E 3603 Carp Rd ................ 839-2013 McColeman Tracy & Derrick 109 Rocky Creek Way ................................. 839-6550 McComb D 118 Falcon Brook Rd ......... 836-9565 McCombe J 240 Cyd St ....................... 836-0010 McCormick L 4116 Carp Rd ................ 839-6608 McCormick Shelley 119 Country Meadow Dr ............................. 839-2901 McCoy M 103 Wilbert Cox Dr ................ 836-3116 McCrae M 3879 Carp Rd ....................... 839-2889 McCready C 54 Frances Colbert Ave ... 470-0202 McDonald C 590 West Lake Cir ........... 270-1038 McDonald R J K ................................. 839-3113 McDonald Scott 157 Snelgrove Dr ..... 839-7418 McDougall J 2532 Richardson Side Rd ........................... 831-4480 McDougall P J 3893 Carp Rd .............. 839-2686 McDowall S & D 270 West Lake Cir ... 592-8725 McDowell Susan 563 Spruce Ridge Rd .................................. 836-0210 McEvenue P 1110 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3636 McEvoy B 90 Frances Colbert Ave ........ 839-7303 McEvoy Maureen & Declan 128 Whitetail Dr ........................................... 836-0832


M Carp

McNiven C 62 Roycroft Way McPherson Bruce C

................. 839-0640

109 Linda Loop Knbrn ................................ 839-3147 McTavish D 104 Craig Lea Dr ............... 470-1222

McTernan Sc 3063 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-1522

McWinn-Ottawa 112 Willowlea Rd ........................................ 836-5050

Meldrum M 2289 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-6102 Melhuish J 422 Old Coach Rd .............. 839-3884 Melling M 159 Salisbury St .................... 470-0155 Mellor Michael 577 Beavertail Rd ....... 831-2537 Mellor R 2038 Carp Rd ........................... 836-1568 Merkel Carl F 2879 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-3347 Mesdag E & P 1885 William Hodgins Lane ........................ 839-2468 Meunier M 105 Robertlee Dr ................. 839-2157 Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 119 Walgreen Rd ......................................... 831-3232 Mich M 812 Deertail Lane ........................ 839-1282 Michaud M 515 Pennycross Lane ......... 831-4173 Mick G 2431 Craigos Sdrd ...................... 839-3247 Mignault D 117 Harold Valley Dr Knbrn ......................... 839-1466 Milcetic P 208 Fairside Pvt .................... 470-0056 Millar J 103 Manion Rd ........................... 831-2450 Miller D 127 Pineridge Rd ....................... 470-0063 Miller G 108 Whitetail Dr ......................... 831-9054 Miller H A 110 Frances Colbert Ave ............................ 839-9902 Miller M M 1167 Howie Rd .................... 831-2542 Miller R 115 Terraview Dr Knbrn ............. 839-7561 Miller S 125 Pineridge Rd ........................ 839-4637 Millerwood Chris 3894 Carp Rd ........ 839-3006 Milligan J 2875 Richardson Side Rd ........................... 831-2413 Milloy S E 185 Glenncastle Dr ................ 839-1547 Mills S & D 1081 William Mooney Rd ............................ 839-7971 Mimeault C 2122 Shanna Rd ................ 839-3892 Miriguay K 153 Cavanagh Dr ................ 470-0147 Mischook R M 205 Hidden Lake Cres 839-1099 Misurec F 169 Wilbert Cox Dr ................ 836-8760 Mitchell D 945 William Mooney Rd ........ 836-4371 Mitchell James 206 Linda Loop Knbrn ................................ 839-5852 Mitchell S & K 3528 Vaughan Side Rd ............................... 839-3881 Mitsis E 100 Jiulia Lake Pvt .................... 831-9462 Moffatt J 1383 Terrace Ridge Dr Cnst By .................. 839-0501 Moffatt Jim 111 Delaney Dr .................. 839-3262 Moffatt Raymond R 113 Wilbert Cox Dr ...................................... 831-0196 Mohammadian L J 1593 Landel Dr ... 839-2998 Moir Andrew & Stephanie 111 Rushing Brook Dr ................................. 836-0352 Molnar S J 145 Inniskillin Dr .................. 839-2007 Monast C 836 Deertail Lane ................... 839-7417 Mondor G & D 130 Gourlay Lane ........ 839-2570 Monfette Alan 175 Wilbert Cox Dr ...... 836-8050 Monfils D S 888 David Manchester Rd .......................... 831-6301 Montag Grant R 108 Linda Loop Knbrn ................................ 839-2558 Montgomery G 2294 Diamondview Rd 839-2982

Montgomery Glenn J 109 Villageview Pvt ..................................... 839-3802 Montgomery Lorne Equipment Rentals 281 Old Coach Rd ...................................... 839-3403 Montgomery Paul 2264 Diamondview Rd ................................ 839-1868 Montgomery Wm 2288 Diamondview Rd ................................ 839-2843 Moore C 1437 Huntmar Dr ..................... 470-0477 Moore G 166 Langstaff Dr ...................... 470-0086 Moore Glendon G 2547 Richardson Side Rd ........................... 836-2208 Moore H D 106 Huntley Manor Dr ......... 831-0501 Moore J 105 Topol Lane ......................... 839-3054 Moore P 518 Donald B. Munro Dr .......... 470-0081 Moore S 3266 Peskett Rd ....................... 831-2843 Moore S 2060 Carp Rd ........................... 831-3392 Mooregough R 108 Harold Valley Dr Knbrn ......................... 839-6542 Morais S 278 Cyd St ............................... 831-5893 Morand D 2853 John Shaw Rd Knbrn ... 839-1431 Morand D 411 Donald B Munro Dr ........ 839-1642 Morand H J 518 Donald B. Munro Dr ... 839-5325 Morash Michael 155 Inniskillin Dr .......................................... 839-7749 Mordy J W 2658 Old Almonte Rd .......... 831-4113 Morgan Wendy E 714 Old Coach Rd ...................................... 839-6681 Morin Kevin 113 Craig Lea Dr .............. 839-9375 Morley Hoppner Group 135 Walgreen Rd ......................................... 831-5490 Morris Gerald 3842 Carp Rd ............... 839-2047 Morris Jr John 153 Lloydalex Cres ..................................... 836-2347 Morrison C 2281 Shanna Rd ................. 839-7557 Morrison Jeanette & Tom 109 Pleasant Creek Dr ................................ 839-2994 Morrissey Bob 79 Frances Colbert Ave .............................. 839-3634 Morroz D 137 Hidden Lake Cres ............ 470-1333 Mortensen Ole 575 Spruce Ridge Rd .................................. 831-0532 Mortgage Edge-Fatima Santos 144 Wescar Lane ........................................ 836-1751 Mosley L 61 Lloydalex Cr ....................... 836-6813 Motayne G ............................................. 839-2025 Moulton C 108 Glenncastle Dr .............. 839-3039 Moussa Hussein 192 Robertlee Dr .... 839-1482 Moxham J G 1965 Old Carp Rd ........... 839-3378

MOXLEY ANNE L Barrister & Solicitor 1735 Sixth Line Rd Kanata...................613-832-4378 - See ad under Lawyers Mulcair M 136 Delaney Dr ..................... 839-5701 Mulder V 3227 Upper Dwyer Hill Rd ...... 839-5389 Mulligan D 702 Beavertail Rd ................ 836-1782 Mulligan Ed 4592 Carp Rd .................... 839-2303 Mulligan Glenn 756 Beavertail Rd ........................................ 831-8758 Mulligan L 730 Beavertail Rd ................. 831-2401 Mulligan Raymond 434 Beavertail Rd ........................................ 831-7286 Mulligan S 120 Pineridge Rd ................. 839-0388 Munro B .................................................. 839-1467 Munro B 1897 Thomas Argue Rd ........... 839-3062 Munro B 330 West Lake Cir .................... 435-5968

CARP

McEwan S 1319 Terrace Ridge Dr ......... 470-1319 McFarlane Chris 123 Manion Rd ....... 831-1623 McGarry Daniel K 176 Whitetail Dr ........................................... 831-7545 McGee A 19 Lillian Way .......................... 839-2333 McGee J & M 113 Wildmeadow Cir ..... 836-6042 McGee M 2551 Cavanmore Rd .............. 836-4151 McGee Mark 118 Margaret Anne Dr .... 839-6180 McGee R H 123 Glenncastle Dr ............ 839-2506 McGillivray S 109 Hidden Lake Cres ................................ 839-1756 McGovern M 212 Deerwood Dr Knbrn 839-0620 McGovern M 212 Deerwood Dr Knbrn 839-4368 McGowan Ross 120 Huntley Manor Dr ................................. 831-4652 McGrath H 184 Glenncastle Dr ............. 839-0240 McGregor Matthew 152 Moonstone Rd ..................................... 836-4100 McHale Don 3135 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-3134 McIntosh J 152 Snelgrove Dr ................ 839-7541 McIntosh J 152 Snelgrove Dr ................ 839-7542 Mcintosh Perry Consulting Engineers Ltd 115 Walgreen Rd ......................................... 836-2184 McIntyre S J 143 Lady Lochead Lane ............................. 839-2908 McJannet C 245 Spruce Ridge Rd ....... 836-4466 McKaig J 312 Lasiandra Lane ................ 831-0458 McKay J 3 ............................................... 831-3074 McKay P 101 Linda Loop Knbrn ............ 839-9079 McKee D 92 Frances Colbert Ave .......... 470-0114 McKenna D J 2879 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-1953 McKenzie L 112 Country Meadow Dr ... 839-3259 McKenzie Scott 2979 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-1768 McKibbin Brian & Ruth 2845 Thomas A Dolan Pkwy ....................... 839-7605 McKim J 112 Glennview Pl ..................... 839-2090 McKnight K 2767 Thomas A. Dolan Pky Knbrn .............. 839-0040 McLachlen J 112 Sierra Woods Dr ...... 839-2692 McLarty Mike 3448 Old Almonte Rd ... 831-2807 McLaughlin J G 2348 Diamondview Rd ................................ 839-1239 McLaughlin Lois 2557 Diamondview Rd ................................ 839-2405 McLean Gary 945 Howie Rd ................ 831-2545 McLeod Robert A 550 West Lake Cir ....................................... 836-7039 McMahon J T 2367 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5302 McMillen M C 805 Beavertail Rd ......... 836-1254 McMullen K 70 Frances Colbert Ave .... 470-3939 McMurtry David 2654 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-3155 McMurtry Jim 2853 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-2846 McMurtry Keith 2747 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-1383 McNab D R 112 Terraview Dr Knbrn ..... 839-5718 McNabb J 126 Pineridge Rd .................. 839-0476 McNally Christopher J 1058 William Mooney Rd ............................ 839-0254 McNeely C & T 114 Bonnie Lane Knbrn .............................. 839-3637 Mcneelyâ&#x20AC;&#x2122;s Outdoor Power Equipment Ltd 469 Donald B Munro Dr .............................. 839-5777

Carp M

41


M – P Carp

CARP

Munro D 177 Robertlee Dr ...................... 839-3299 Munro Donald 1909 Thomas Argue Rd 839-2030 Munro Harold 993 Donald B. Munro Dr ............................. 839-2838 Munro M 1689 Thomas Argue Rd .......... 839-1596 Munro Stephen 990 Donald B. Munro Dr ............................. 839-2791 Muraca F 179 Charlies Lane .................. 470-0131 Muraca I 149 Salisbury St ...................... 839-3151 Murphy D 189 Hidden Lake Cres ........... 839-3037 Murphy H & Phillip J 6 Bathurst ....... 839-1909 Murphy K & R 1055 William Mooney Rd ............................ 839-4649 Murphy M 3710 Panmure Rd Knbrn ...... 839-5424 Murphy M 120 Salisbury ........................ 839-0597 Murphy Noel & Susan 101 Tall Forest Dr ........................................ 839-9995 Murray A 140 Snelgrove Dr .................... 839-0220 Murray Brian 115 Manion Rd ............... 836-7600 Murray I ................................................... 839-6556 Murray Ian 137 Inniskillin Dr .................. 839-2964 Murray S 3057 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-1196 Murray S 5155 ........................................ 839-0766 Murray Stewart Rev 105 Tall Forest Dr ........................................ 839-3216 Murray T & R 3051 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-2632 Musca F J 4035 Carp Rd ....................... 839-2060 Muse K 100 Hidden Lake Cres ............... 839-2639 Mustiere N & F 147 Charlie’s Lane ...................................... 839-1260 Myatt D 17 Roycroft Way ........................ 839-7770

N Na S 108 Falldown Ln Nadeau Brian P

Carp M – P

42

............................... 839-0752

106 Snowbird Lane Knbrn .......................... 839-2517

Nadeau Gaston 1979 Richardson Side Rd ........................... 836-8739 Nadon Dan 132 Whitetail Dr .................. 836-3447 Narlock T 2740 Marshwood ................... 839-6152 Narraway Jerry 1082 William Mooney Rd ............................ 839-5719 Nash Brian 3398 Carp Rd ..................... 839-0968 Naud E 2797 Shanna Rd ......................... 839-4683 Nault C ..................................................... 470-0175 Neabel E 635 William Mooney Rd .......... 831-0035 Neamtz W .............................................. 839-1823 Nedco 2710 Carp Rd ............................... 836-7515 Nedergaard A 1527 Bearhill Rd ........... 839-0866 Nedergaard A 1527 Bearhill Rd ........... 839-1252 Nelson J & K 2524 Mcgee Side Rd ...... 839-2598 Nelson J A 2508 Mcgee Side Rd .......... 839-3158 Nelson S 2482 Mcgee Side Rd ............... 839-3089 Nepean Building Supplies 2809 Carp Rd .............................................. 831-1483 Nesbitt D 127 Moonstone Rd ................. 831-5084 Neske June & Bob 117 Pleasant Creek Dr ................................ 839-0207 Neudorf L & K 148 Cavanagh Dr ......... 470-0065 Neuheimer M 202 Linda Loop Knbrn .. 839-3114 Nguyen T 101 Rock Dove Crt ................ 470-0222 Nichols G R ........................................... 839-3288 Nichols Stacy 1536 Landel Dr ............. 839-7600 Nicholson David B 112 Snelgrove Dr ........................................ 839-3290

Nicholson L 5149 .................................. 839-1982 Nickus T 6300 Rothbourne Rd ............... 836-7936 Nicol John 102 Northshire Dr ................ 831-1080 Niebuhr Brian 331 David Manchester Rd .......................... 831-1635 Nielsen Paul 102 Snowbird Lane Knbrn .......................... 839-5470 Nixon C 1035 Howie Rd .......................... 831-9734 Nixon R 777 Donald B. Munro Dr ............ 839-1118 Noad J ...................................................... 831-1590 Nolan D 111 Pineridge Rd ....................... 839-5233 Noonan M 1334 Terrace Ridge Dr ......... 839-3576 Norman B 150 West Lake Cir ................ 831-8876 Norman P 130 Delaney Dr ..................... 839-7655 Norris D 122 Reis Rd .............................. 836-3571 North Clayton & Pat 153 Salisbury St .......................................... 839-3429 North L 1642 Donald B. Munro Dr .......... 839-3639 Norton D 2622 Diamondview Rd ............ 839-3537 Norton David B 1854 Donald B. Munro Dr ........................... 839-2099 Nortrax 189 Cardevco Rd ....................... 831-4044 Noseworthy Harrison & Susie 162 Glenncastle Dr ..................................... 839-1345 Novak M 102 Pleasant Creek Dr ............ 839-2502 Nutt P J 109 Terraview Dr Knbrn ............. 839-2793

O Oblique Aerial ...................................... 839-5771 O’Brien B L 3115 Old Almonte Rd ........ 836-6352 O’Brien L & B 2401 Marshwood Rd ..... 839-3883 O’Callaghan B 115 Glennview Pl ......... 839-6590 O’Connell Cormac M 1030 Huntmar Dr ........................................ 831-4188 O’Connell N A 4038 Carp Rd ............... 839-3032 O’Connor K & S 202 Linda Loop Knbrn ................................ 839-0361 Oconnor O 716 David Manchester Rd .. 836-9227 O’Connor Tim 125 Margaret Anne Dr .. 839-1152 O’Donnell C 137 Glenncastle Dr ........... 839-3434 O’Donnell J H 119 Margaret Anne Dr ................................. 839-2339 Oestreich L L 174 Rivington St ............ 839-1789 O’Flaherty K 2625 Carp Rd .................. 831-4452 Olesnyckyj J 4412 Carp Rd .................. 839-5618 Oliver Madonna 2204 Shanna Rd ...... 839-9036 Olsen Tony Enterprises 3186 Carp Rd .............................................. 839-0006 Onecall Services 144 Wescar Lane ........................................ 836-7669 ONTARIO PROVINCIAL POLICE (OPP) Communications Centre 24 Hour Service ............................. 1-888-310-1122 TTY Only ........................................ 1-888-310-1133 General Inquiries Business Hours Ottawa 937 Teron Rd Kanata ...................... 828-9171 O’Regan S 115 Country Meadow Dr ..... 839-5508 Oreilly E 3819 Carp Rd ........................... 839-2833 Orsi R 119 Covered Bridge Way .............. 836-7906 Osborne Ie 143 Salisbury ...................... 839-0089 Oswald A 107 Cavanagh Dr ................... 470-0229

Ott Leslie E 103 Pleasant Creek Dr ................................ 839-2892 Ottawa Carleton District School Board 133 Greenbank Rd ...................................... 721-1820 Ottawa Catholic School Board 570 West Hunt Club Rd Nepean ................. 224-2222

OTTAWA POLICE SERVICES Emergency ...........................................................9-1-1 Emergency .................................................. 230-6211 Non Emergency ........................................... 236-1222 TTY .............................................................. 232-1123 Ou Kim 365 West Lake Cir ...................... 836-5074

Oweatherwall (Ottawa) Enclosures Inc 109 Cherryhill Dr Wdlwn ............................. 839-1724 Owen R B 118 Pleasant Creek Dr .......... 839-3190 Oz Optics Ltd 219 Westbrook Rd ........ 831-0981

P Paetzold Ricci 2844 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-5479 Page Lillian 161 Snelgrove Dr ............... 839-3436 Page N 203 Fairside Pvt .......................... 839-0908 Paiement T 386 Donald B Munro Dr ..... 839-5697 Pallas Athena 112 Pineridge Rd .......... 839-0660 Pallen R 2921 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-7909 Palmer Martha & Angus 4036 Carp Rd .............................................. 839-0259 Palmer R & B 3220 A March Rd ........................................ 839-0880 Pantalone Joe 149 Lady Slipper Way ................................. 836-9214 Pantalone M & J 149 Lady Slipper Way ................................. 836-4879

PAPA SAM’S RESTAURANT & CATERING 700 March Rd Kanata...................613-591-8080 - See ad under Restaurants & Dining page Paquette A 121 Margaret Anne Dr Paquette C

........ 839-0133

116 Frances Colbert Ave ............................ 839-0749

Paquette Daniel 152 Country Carriage Way .......................... 839-1228 Paquette Robert ................................. 839-3458 Paquin Mark 1835 Diamondview Rd .... 839-5822 Parish of Huntley 3774 Carp Rd ........ 839-3195

PARK RIDGE PLACE 7303 7305 7307 Campeau Dr Kanata...................613-729-7711 www.homestead.ca

- See ad under Apartment Rentals Parker J 490 West Lake Cir .................... 435-4255 Parkhill Peter & Sharon 133 Robertlee Dr ......................................... 839-9399 Parkinson E 71 Frances Colbert Ave .............................. 470-0074 Parks S & L 6348 Rothbourne Rd .................................. 836-0559 Parmeter C & H 3683 Grants Side Rd Knbrn ........................ 839-1557 Parnell J D 118 Rocky Creek Way ........ 839-1081 Parsons Robert 120 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2415 Pastor M 1419 Sherruby Way ................ 839-1692 Patel S 130 Glenncastle Dr ...................... 470-0151 Patterson D E 140 Glenncastle Dr ..................................... 839-0355 Patterson Kelly 116 Whitetail Dr ......... 831-7166


P – R Carp

43

Patterson R & A

Pinard E 168 Rivington St ....................... 839-1302 Pingitore G 133 Manion Rd ................... 831-2446 Piotto B 216 Deerwood Dr Knbrn ........... 839-2601 Piper B 697 Oak Creek Rd ...................... 831-3135

127 Inniskillin Dr .......................................... 839-2857

Patterson W

PIPES PLUMBING Serving Kanata & Area Direct.... ........ 613-227-PIPE(7473) Email ............... jveninga@pipesplumbing.ca www.pipesplumbing.ca

- See ad under Plumbers Pitre T L 1843 Thomas Argue Rd ............ 839-3800 Plaseski Robert 78 Frances Colbert Ave .............................. 839-6505 Platinum Construction 122 Reis Rd ................................................. 831-5066 Plowman P 204 Jensen Crt ................... 839-1859 Plumbing Village 3679 Carp Rd ......... 839-5550 Pogson Marion & Steve ................. 839-1615 Poirier C 125 Wilbert Cox Dr .................. 831-7955 Poirier George 104 Delaney Dr ........... 839-3365 Poirier Inger 125 Wilbert Cox Dr .......... 831-0929 Poirier J 3874 Carp Rd ........................... 839-0854 Poirier Leo 215 Fairside Pvt .................. 839-0097 Poirier Randy 145 Gourlay Lane ........................................ 839-0503 Poitras Dan & Debbie 2043 Carp Rd .............................................. 831-2658 Poland J 306 Seagram Hts ..................... 470-0338 POLICE EMERGENCY CALLS .............9-1-1 Pomeroy S 1542 Maley Ln .................... 839-5418 Portner S 1188 Donald B. Munro Dr ...... 839-3827 Portugaise M 124 Whitetail Dr ............. 836-3705 Potter R 155 Pineridge Rd ...................... 839-2257

Proulx I 515 West Lake Cir ...................... 435-5850 Proulx M 125 Snelgrove Dr ..................... 470-3309 Prud’Homme S 656 Spruce Ridge Rd 831-3898 Pudrycki Darren 118 Wilbert Cox Dr ...................................... 836-1943 Pulsifer E 171 Rivington St .................... 839-3337 Pure Stream 115 Huntley Manor Dr ..... 831-0871 Purvis Clayton 155 Glenncastle Dr ..................................... 839-1055 Pychyl Tim 2727 Shanna Rd ................. 839-1020

Q QADRI THERESA Sales Representative Coldwell Banker First Ottawa Realty Brokerage 2 Hobin St Stittsville Cell ........................613-620-6245 Office .....................613-831-9628 Email .. Theresa-Qadri@coldwellbanker.ca www.theresaq.com

- See ad under Real Estate Sales Representatives Quarrington D 1111 Huntmar Dr ......... 839-0859

QUEENSWAY WEST ANIMAL HOSPITAL 3-60 Colchester Square Kanata...................613-271-8387 Email ........................................ info@qwah.ca www.qwah.ca

- See ad under Veterinarians -

POTTERY PLAYHOUSE 1300 Stittsville Main St Stittsville ...............613-831-0088 - See ad under Pottery -

Quinn Shaun & Tracey

Potvin M 3841 Carp Rd .......................... 470-0060 Poulin D 137 Cavanagh Dr ..................... 839-1978 Pound Martin 2503 Diamondview Rd ................................ 839-5490 Powell John & Suzanne 4385 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-0148 Powell R 759 David Manchester Rd ....... 831-1768 Powell S & D 745 David Manchester Rd .......................... 831-0347 Power M 190 Charlie’s Lane ................... 470-2444 Prairie D 177 Hidden Lake Cres ............. 839-3305 Precise Metafab 112 Willowlea Rd 4 ..................................... 831-1919 Pregel M Dr 2039 Old Carp Rd ....................................... 839-2162 Pregel Peter 2039 Old Carp Rd ............ 839-1530 Prime Road Machinery 2793 Carp Rd .............................................. 836-0505 Primrose Cartage Ltd 173 Walgreen Rd ......................................... 836-1308 Pringle D 2590 Diamondview Rd ........... 839-7432 Pritchard J 114 Pineridge Rd ................ 839-5463 Pro2Col Uniforms & Sportswear 247 Westbrook Rd Unit 1 ............................ 836-8779 Prochazka Victor 925 Howie Rd ........ 831-2531 Prolok Design & Build Ltd 103 Beach Hts ............................................ 839-3169 Proulx C 2839 Thomas A. Dolan Pky Knbrn .............. 839-3181

R & R AUTO 164 Cardevco Rd Carp.......................613-831-2006

2013 Old Carp Rd ....................................... 839-1902

R

Email ............................... rrauto@rogers.com

- See ad under Automobile Repairing & Service RTS & Hydraulics RR2 ....................... 836-2992 Racicot A J 115 Frances Colbert Ave ............................ 839-3618 Rado W 168 Snelgrove Dr ....................... 839-7747 Rainville J 6366 Rothbourne Rd ............ 435-1818 Ralph Jonathan 4115 Carp Rd ........... 839-3117 Ralph Ron P 156 Snelgrove Dr ............. 839-2195 Rampton-Nickel S 1106 Huntmar Dr ........................................ 839-1437 Ramsay I 207 Fairside Pvt ...................... 839-1215 Rancourt M 100 Huntley Manor Dr ....... 836-3860 Ranger M & L 126 Pleasant Creek Dr ................................ 839-0201 Ratner L 168 Lloydalex Cres .................. 836-1428 Rawson S 2826 Carp Rd ....................... 836-8994 Ray T 3327 Old Almonte Rd ..................... 836-0170 Raycroft Harvey D 2298 Diamondview Rd ................................ 839-2944 Reabel F 3147 Diamondview Rd Knbrn . 839-0498 Read F 2495 Richardson Sideroad 14 ..... 836-3380 Read Robert J 102 Delaney Dr ............ 839-3067

CARP

2060 Richardson Side Rd ........................... 831-8132 Paul D 3046 Carp Rd ............................... 839-9329 Paul J & B 2 ............................................ 839-0616 Paul Kenneth 427 William Mooney Rd .............................. 836-1304 Paul T & B 427 William Mooney Rd ....... 836-4837 Paul Wilbert 100 Locharron Cres .......... 839-1861 Payeur G 1486 Donald B. Munro Dr ....... 839-5496 Payne C 6338 Rothbourne Rd ................ 836-3104 Paynter N E 2245 Marshwood Rd ........ 839-5317 Peacock Garry 1660 Donald B. Munro Dr ........................... 839-3122 Peacock K & J 1735 Thomas Argue Rd .............................. 839-4374 Pealow James B 520 John Aselford Driveway ....................... 839-0087 Pearce G 153 Rocky Creek Way ............ 839-2664 Pearcey Donald J 106 Locharron Cres .................................... 839-0250 Pearson David 101 Glennview Pl ........ 839-1210 Pederson Lloyd 124 Robertlee Dr ...... 839-3246 Peebles B 105 Frances Colbert Ave ...... 839-3307 Peens H 171 Wilbert Cox Dr ................... 831-9493 Pegelo Kirk D 124 Delaney Dr ............. 839-4346 Pekarchuk Bob 104 Rock Dove Crt ... 839-0296 Pelicos Lewis P 2285 Diamondview Rd ................................ 839-1934 Pelliccia J 106 Manion Rd ..................... 836-7529 Peltier Shawn 102 Falcon Brook Rd .................................. 831-8651 Pendergast Kathy 4896 Carp Rd Knbrn ................................... 839-1399 Pennell J 793 Beavertail Rd ................... 831-0228 Penney Bob 2313 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-3430 Pepin David 108 Bonnie Lane Knbrn .... 839-2629 Pereira Bob 110 Tall Forest Dr .............. 839-5740 Perley J & D 125 Country Carriage Way .......................... 839-2772 Perry T 123 Country Meadow Dr ............. 839-1044 Persi C 324 Donald B Munro Dr .............. 839-7392 Persi Shellie 104 Bonnie Lane Knbrn .............................. 839-3383 Pert M 3012 Carp Rd ............................... 839-2190 Peter W Maddocks Consulting Services Inc 2336 Craig’s Side Rd ...... 839-1555 Peters K 102 Alissia Cres ....................... 831-2129 Peters R & C 122 Grey Stone Dr ........................................ 831-4784 Pettis K E 126 Cavanagh Dr .................. 839-7399 Petzold L 127 Delaney Dr ....................... 839-2987 Phaneuf Paul 2816 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-5699 Phillips D 125 Inniskillin Dr ..................... 470-0812 Phillips-Mcrae Sandra 128 Country Carriage Way .......................... 839-7779 Pierce T 3416 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-0049 Pieroni M 932 Deertail Lane ................... 839-1290 Pike C 114 Grey Stone Dr ........................ 836-7673 Pike Yvonne 117 Margaret Anne Dr ..... 839-1979 Pilon D 202 Jensen Crt ............................ 470-0054 Pilon Luc 107 Margaret Anne Dr ............ 839-5804 Pilotte P & M ......................................... 470-1546 Pim M & W 150 Pineridge Rd ................ 470-0107

Carp P – R


R – S Carp

Carp R – S

44

REAL WOOL SHOP 142 Franktown Rd Carleton Place ........613-257-2714 Hours of Operation Mon - Fri .............. 9:30 AM - 6 PM Sat ....................... 9:30 AM - 5 PM Sun ......................... 11 AM - 5 PM www.wool.ca

- See ad under Ladies Wear -

CARP

Rebic J C 108 Cavanagh Dr ................... 839-4349 Redshaw R & M 1762 Bearhill Rd ...... 839-2372 Reed A 510 West Lake Cir ....................... 836-5157 Reid A 142 Rocky Creek Way .................. 839-0399 Reid A 142 Rocky Creek Way .................. 839-1212 Reid D 519 David Manchester Rd ........... 836-2421 Reid E 1492 Donald B. Munro Dr ............. 839-5702

REID GARDENS 142 Pick Rd Carleton Place ........613-253-3467 www.reidgardens.ca

- See ad under Landscaping Supplies Reid Ken 142 Rocky Creek Way Reid Kenneth

............ 839-2219

443 Donald B Munro Dr .............................. 839-2183 Reid L 125 Cavanagh Dr .......................... 839-7794 Reid M & Kagr 163 Salisbury St .......... 839-7965 Reist R 3711 Grants Side Rd Knbrn ........ 839-1822 Reitenbach A 164 Lloydalex Cres ........ 836-4200 Reitenbach Erwin 164 Lloydalex Cres ..................................... 836-5688 ReMax Realty Solutions Ltd 2017 Carp Rd .............................................. 831-3110 Remers G 1505 Bearhill Rd .................... 839-2822 Remillard J P & T 211 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-4673 Remillard P 114 Linda Loop Knbrn ....... 839-1279 Remillard Pierre 114 Linda Loop Knbrn ................................ 839-3105

RENOVATOR THE 26 Ralph Park Ave Stittsville ...............613-836-8888 - See ad under Contractors General RENTAL VILLAGE 5986 Hazeldean Rd Stittsville ...............613-831-5563 www.rentalvillage.ca

- See ad under Rentals Rescue Auto Cleaning & Detailing 2695 Thomas A Dolan Pky ......................... 839-2000 Reynaud Howard 2546 Mcgee Side Rd .................................. 839-5403 Rhoden G 301 Seagram Hts .................. 470-0130 Rhude J 103 Lloydalex Cres ................... 435-4638 Ricard P 123 Wilbert Cox Dr ................... 831-7758 Rice K 737 Old Coach Rd ........................ 839-2625 Rice L 194 Robertlee Dr ........................... 839-0965 Richards B 3853 Carp Rd ..................... 839-1608 Richardson F 115 Delaney Dr .............. 839-5660 Richardson Jeff 110 Westhunt Dr ...... 831-7799 Richardson Robt 118 Delaney Dr ...... 839-5232 Richardson Rodger 771 Oak Creek Rd ...................................... 831-1400

Rideout Bonnie & Rick 104 Pleasant Creek Dr ................................ 839-2458 Ridley R 1242 Donald B. Munro Dr ......... 839-0199 Riley Barrie 1332 Donald B. Munro Dr . 839-2501 Riley M 118 Pineridge Rd ........................ 839-2062 Ring A 811 Deertail Lane ......................... 839-0867 Ritchie K 173 Hidden Lake Cres ............ 839-6648 Rivet S 45 Lloydalex Cr ........................... 836-2905 Rivington Brian 745 Donald B. Munro Dr 839-5254 Rivington Douglas 2 .......................... 839-2933 Rivington Douglas ............................. 839-5343 Rivington Glenn 112 Ridgeview Dr .... 839-2182

Rivington Hal & Linda 124 Cavanagh Dr ........................................ 839-3986 Rivoire G P 121 Bonnie Lane Knbrn ..... 839-3256 Roadhouse Brian 112 Tall Forest Dr .. 839-3739 Robert B .................................................. 839-2338 Robert L 1368 Diamondview Rd ............ 839-7778 Robert M 107 Covered Bridge Way ....... 592-1195 Roberts L 2087 Richardson Side Rd ..... 831-3033 Roberts M 104 Wilbert Cox Dr .............. 831-1101 Robillard G E 3248 Panmure Rd Knbrn 839-3201 Robins D 2 .............................................. 839-0195 Robinson B M 100 Lupine Lane .......... 836-0452 Robinson G 157 Cavanagh Dr .............. 839-0729 Robinson George 1778 William Hodgins Lane ........................ 839-9987 Robinson K 1736 Bearhill Rd ................ 839-3777 Robinson Russell J 103 Midvale Dr . 831-2485 Rob’s Shell RR2 ..................................... 839-2404 Rochon V 3571 Carp Rd ........................ 839-9334 Rock G 198 Robertlee Dr ........................ 839-0550 Rocque Mechanical Contracting Ltd ..................................................................... 831-4328 Rodenkirch Sherry 329 Seagram Heights ................................. 839-1248 Rodgers K 150 Lady Lochead Lane ...... 470-0191 Roelen E 1588 Landel Dr ........................ 839-7681 Rogers D 104 Northshire Dr ................... 831-6867 Roick R .................................................... 470-0171 Romain Bruce 106 Rocky Creek Way . 839-7902 Rondeau E 104 Covered Bridge Way .... 836-0757

RON’S PUMPING SERVICE 3975 County Rd 29 RR1 Pakenham..............613-256-3102 Toll Free ..............1-888-225-9906 - See ad this page Roots M 101 Topol Lane ......................... 839-0274 Roper Donald 160 Snelgrove Dr .......... 839-3048 Rosborough J M 1874 Thomas Argue Rd .............................. 839-1875

RON’S PUMPING SERVICE Septic & Holding Tanks 3975 County Road 29 Pakenham, Ont. K0A 2X0 RON LINDSAY

613-256-3102 1-888-225-9906

CP

Rose Fred 124 Pleasant Creek Dr Roseland Developments

......... 839-2425

157 Walgreen Rd ......................................... 831-6372

Rosenberg Hartmut 749 Spruce Ridge Rd .................................. 831-2471 Ross Brian 146 Glenncastle Dr ............. 839-5774 Ross D 109 Sierra Woods Dr ................... 839-2885 Ross Gordon 3075 Carp Rd ................. 839-1703 Ross Pat & Chris 3026 Vaughan Side Rd ............................... 839-7356 Rossiter M 327 Carp Highlands Crt ...... 470-0240 Rouse Jim 205 Deerwood Dr Knbrn ..... 839-4309 Rousson D J 117 Ridgeview Dr ........... 839-3312 Routliffe C 161 Rivington St .................. 839-1120 Roy J 111 Midvale Dr ............................... 435-2036 Roy M 343 Donald B Munro Dr ................ 839-2100 Rudra Angsuman 174 Hidden Lake Cres ................................ 839-3045 Rump Edward 2591 Carp Rd .............. 831-8968 Rump Laura 105 Villageview Pvt .......... 839-2727 Rump R 176 Glenncastle Dr .................... 839-5700 Rump Robert E A 176 Glenncastle Dr 839-9300 Rump S 607 William Mooney Rd ............ 831-2184 Ruscher Kara 129 Snelgrove Dr .......... 839-1587 Rushton S & T 218 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-6176 Russell Doug 104 Snowbird Lane Knbrn .......................... 839-5262 Russo S 858 Deertail Lane ...................... 839-1029 Ruzgaitis W 106 Huntley Manor Dr ...... 836-0734 Ryan Marinka 121 Pineridge Rd .......... 839-6130 Ryan Philip J 824 Oak Creek Rd .......... 836-3504 Ryckman K 778 Donald B. Munro Dr .... 839-0946

S STL LANDSCAPING Tel .........................613-769-0382 Fax ........................613-623-8063 Email .............................. stevtawn@storm.ca

- See ad under Landscaping Sabela I 518 Donald B. Munro Dr Sabourin Alderic Jo

........... 839-5256

745 David Manchester Rd .......................... 831-9949 Sabourin R C 138 Cavanagh Dr ........... 839-3044 Saibel N 360 John Aselford Driveway ... 839-9996 Sala K 153 Hidden Lake Cres .................. 470-6137 Salares Rafael 102 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-5667 Salter F Allen 149 Robertlee Dr ........... 839-2810 Sample David 2072 Richardson Side Rd ........................... 836-1198 Sample L H 2824 Richardson Side Rd 836-6703 Sample Thos 646 Spruce Ridge Rd ..... 831-2409 Sample Tom W 2754 Richardson Side Rd ........................... 831-2408 Sample Wm E 877 Huntmar Dr ............ 836-1695 Sampson T 101 Whitetail Dr .................. 836-0426 Samson Keith 2878 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-3013 Sander V 173 David Manchester Rd ...... 831-2427 Sandhu H 1570 Landel Dr ...................... 839-0194 Sandhu M 430 West Lake Cir ................ 836-4494 Sands P 107 Huntley Manor Dr ............... 592-3380 Sansom Frank 518 Donald B. Munro Dr ............................. 839-5497 Santos C & U 518 Beavertail Rd .......... 831-7569


S Carp

Shouldice M 215 Deerwood Dr Knbrn . 839-7335 Shouldice Paul & Kerri 348 Donald B Munro Dr .............................. 839-9364 Shulist Denise & Mel 2802 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-5879 Shulist Russell 3651 Grants Side Rd Knbrn ........................ 839-1761 Shultz K & T 127 Manion Rd ................. 836-4489 Sills S 165 Glenncastle Dr ........................ 839-7932 Simard D 101 Sierra Woods Dr .............. 839-3613 Simard Pierre & Sue 121 Glenncastle Dr ..................................... 839-3207 Sime B 103 Rostad Ave Knbrn ................ 839-0680 Simpson Russell & K 124 Pineridge Rd ........................................ 839-2729 Simundic E 166 Wilbert Cox Dr ............. 831-5842 Sinclair J 209 Fairside Pvt ...................... 839-1249 Siriphongphan K 174 Lloydalex Cres 836-1906 Skinner D 3890 Carp Rd ........................ 839-3473 Skowronski C 1406 Sherruby Way ...... 839-7503 Skuse Simon 1195 Howie Rd .............. 831-5880 Sleeth L 2278 Shanna Rd ....................... 839-5691 Slingerland G 105 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2392 Sloan D & P A 148 Whitetail Dr ............ 836-0471 Sloots Matt 113 Northshire Dr .............. 831-3009 Sloots Matt 113 Northshire Dr .............. 836-4239 Sluijter R 157 Glenncastle Dr ................. 839-9081 Smellie Ian R W 2811 Richardson Side Rd ........................... 831-2372 Smilde Roland & Kelly 132 Hidden Lake Cres ................................ 839-5209 Smit L 172 Robertlee Dr ........................... 839-1357 Smith Addison 848 William Mooney Rd .............................. 831-2564 Smith E 156 Country Carriage Way ........ 839-0108 Smith E 3116 Carp Rd ............................. 839-3766 Smith I 113 Topol Lane ............................ 839-3355 Smith J C 108 Topol Lane ...................... 839-2105 Smith John 115 Emily Park Lane Knbrn ........................ 839-2430 Smith L D 2450 Thomas A. Dolan Pky . 839-5633 Smith M 224 Deerwood Dr Knbrn ........... 839-2588 Smith M 140 Lady Lochead Lane ........... 839-0728 Smith Peter 155 Cavanagh Dr .............. 839-3758 Smith R W 1 Knbrn ................................ 839-5674 Smith Stewart A 224 Donald B. Munro Dr ............................. 839-7587 Smith V 224 Deerwood Dr Knbrn ............ 839-5429 Smolkin Paul 132 Snelgrove Dr ........... 839-5669 Snapper R 177 Rivington St .................. 839-1442 Snasdell-Taylor C 117 Robertlee Dr ......................................... 839-5841 Snell K & J 161 Glenncastle Dr .............. 839-0623 Snow A 131 Pineridge Rd ....................... 470-0300 Sobchuk M 180 Rivington St ................ 839-1567 Soetemans J 119 Cherryhill Dr ............ 839-0340 Somerville Rosy & Ian 175 Charlie’s Lane ...................................... 839-1918 Sorensen C 530 West Lake Cir ............. 836-1045 Sorgard V 52 Frances Colbert Ave ........ 839-4388

SPA SALON THE 78 Victor St Stittsville ...............613-697-5587 - See ad under Beauty Salons Spagnuolo L 141 Rocky Creek Way ..... 839-3559 Sparks Jennifer 2472 Mcgee Sdrd ..... 839-7714

Sparling T A H 120 Margaret Anne Dr ................................. 839-1594

Spindler’s Furniture 416 Donald B Munro Dr .............................. 839-3372

Spoor Dennis 631 David Manchester Rd .......................... 836-5834 ........ 836-5221

St-Amour P 111 Falcon Brook Rd St Louis J S

1848 Donald B. Munro Dr ........................... 839-1240

St Martin Sharon 2849 Thomas A Dolan Parkway .................. 839-1626 St Maurice S 140 Robertlee Dr ............. 839-1276 St Michael’s Church 1560 Corkery Rd ......................................... 256-3441 St Michael’s School 1572 Corkery Rd ......................................... 256-3672 St Pauls United Church 3760 Carp Rd .............................................. 839-2155 Stacey D 5155 ........................................ 839-1485 Stachowiak T 442 John Aselford Driveway ....................... 839-0056 Stackpole Steve 170 Glenncastle Dr ..................................... 839-1638 Stajkowski J 3421 Old Almonte Rd ................................. 831-9664 Stamplecoskie J 119 Pleasant Creek Dr ................................ 839-3931 Stanczyk P 111 Lloydalex Cres ............. 836-4453 Stanier J 173 Glenncastle Dr .................. 839-2418 Stan’s Putt Putt Land 1905 Richardson Side Rd ........................... 831-3848 Star Fashion Cleaners 449 Donald B Munro Dr .............................. 839-9912 Staruck R 591 Spruce Ridge Rd ............ 836-7436

STATE FARM INSURANCE Barb Musker Agent 30 Edgewater St Kanata...................613-592-3747 Email ...... barb.musker.jhq8@statefarm.com www.barbmusker.com

- See ad under Insurance Agents Steele A 129 Robertlee Dr ...................... 839-7711 Steele R 172 Rivington St ....................... 839-7697 Stein O 33 Roycroft Way ......................... 839-0807 Steinburg S 163 Lady Slipper Way ....... 831-5433 Steinke B 15 Lillian Way ......................... 839-6565 Stephens H 2568 Carp Rd .................... 831-9557 Stevens G & R 3838 Carp Rd .............. 839-0863 Stewart B 181 Glenncastle Dr ................ 470-0156 Stewart Brett 208 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-1797 Stewart C 2076 Carp Rd ........................ 831-9631 Stiebert Horst 134 Pineridge Rd ......... 839-5394 Stirling S & J 320 Lasiandra Lane ....... 836-7676 Stittsville Storage 209 Westbrook Rd ...................................... 836-2344 Stockley A 145 Glenncastle Dr .............. 839-7378 Stofko George 103 Jacob’s Gate ........ 839-2776 Stone N 765 Beavertail Rd ...................... 836-0535 Stonebridge M 382 Donald B Munro Dr .............................. 839-0821 Storey John R 2857 Carp Rd .............. 836-4446 Storey S 1963 Old Carp Rd .................... 839-7656 Strange C M 126 Grey Stone Dr ........... 831-7570 Strickland D 133 Pineridge Rd ............. 839-6583 Struthers Lynda & John 1106 David Manchester Rd ........................ 831-9226

CARP

Sarai K 181 Hidden Lake Cres ................ 839-0596 Sargent J R 973 William Mooney Rd .... 839-5824 Sarkar S 140 Delaney Dr ........................ 839-1398 Saunders Well Drilling ..................... 839-5368 Saunderson Ken 100 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-2251 Savage R 104 Glennview Pl ................... 839-3014 Savasta A & L 136 Robertlee Dr .......... 839-1261 Savchenko A 150 Rocky Creek Way .... 839-0823 Scace Paulette & James 121 Manion Rd ............................................ 831-1613 Scantlbury S 570 West Lake Cir ........... 831-4268 Scharfe G 2408 Carp View Rd ............... 839-2519 Schellenberger N & K 110 Rocky Creek Way ................................. 839-3721 Scherr Larry & Mary 1828 Diamondview Rd ................................ 839-3981 Scherr W 1828 Diamondview Rd ........... 839-9387 Schoenhofen-Elsner U 1587 Bearhill Rd .......................................... 839-5413 Schooley David F Dr ........................ 839-2662 Schreiber R & N 133 Rocky Creek Way ................................. 839-3535 Schroeder S 164 Robertlee Dr ............. 839-5681 Schroeder Steven 3016 Breezy Heights Rd Knbrn .................. 839-1778 Schulz Erwin 110 Moonstone Rd ......... 831-9190 Schwieg B 2524 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-9376 Scian S 308 Carp Highlands Crt ............. 470-5577 Scot Diesel Equipment Specialists Inc 147 Tansley Dr ............................................ 836-5412 Scotia Bank 438 Donald B Munro Dr ... 839-2800 Scott D 663 Beavertail Rd ....................... 831-7329 Scott Ed 925 David Manchester Rd ....... 831-7152 Scott G 2016 Richardson Side Rd .......... 836-8897 Scott J P 108 Midvale Dr ........................ 836-8792 Scott Jamie 144 Whitetail Dr ................ 836-7051 Seegobin J 1788 William Hodgins Lane ........................ 839-1944 Sellars D & L 100 Cherryhill Dr Cnst By ........................... 839-1469 Sellers D A 3340 Vaughan Side Rd ....... 839-9351 Sellers J 378 Donald B Munro Dr ........... 470-0165 Sellers Phil 103 Falcon Brook Rd ......... 831-0584 Sevc V 30 Lloydalex Cr ............................ 831-3363 Sexton J & R 1575 Landel Dr ............... 839-0598 Seymour Jill & Dave 107 Grey Stone Dr ...................................... 831-8250 Shackleton John 189 Rivington St .... 839-2171 Shaw Jack 3058 John Shaw Rd Knbrn 839-5326 Shaw John M 2966 John Shaw Rd Knbrn ......................... 839-1811 Shaw Kendra & Steve 667 David Manchester Rd .......................... 836-3865 Shea Raymond & Pam 700 Oak Creek Rd ...................................... 831-9672 Sheaves T & B 2715 Richardson Side Rd ........................... 831-6692 Shepheard B 1101 Howie Rd ............... 836-0885 Sherar P 110 Pineridge Rd ..................... 839-2742 Sherbourne N 117 Huntley Manor Dr .. 435-7600 Shestalo David 128 Lady Lochead Lane ............................. 839-3267 Shields M 145 Pineridge Rd ................... 839-2135 Shock S 105 Glennview Pl ...................... 839-0321 Shorten Craig 118 Terraview Dr Knbrn .............................. 839-2575

Carp S

45


S – V Carp

Carp S – V

46

Styles C 179 Glenncastle Dr Styles Norman

................... 839-7988

3222 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-5347

SUB ZERO HEATING & COOLING Serving Kanata & Area Ottawa ..................613-789-4331 Toll Free ..............1-866-922-2502 www.subzerohvac.ca

- See ad under Air Conditioning Sales & Service -

CARP

Suller Ioan 1119 Diamondview Rd ........ 839-0015 Sullivan Duff Marla 327 John Aselford Driveway ....................... 839-5240 Sullivan K 323 Carp Highlands Crt ........ 470-0102 Sullivan Paul 3155 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-1758 Sullivan Paul T 3155 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-0694 Sullivan T & M 121 Cavanagh Dr ......... 839-3805 Sully Ronald R 937 Howie Rd ............. 831-5354 Sumner S 304 Seagram Hts ................... 470-4565 Suntek Studio 121 Cardevco Rd ......... 836-4316 Sutcliffe C 2090 Carp Rd ....................... 831-3075 Sutherland A & R 105 Alissia Cres .......................................... 836-5596 Sutton S & F 144 Snelgrove Dr ............. 839-5591 Swan At Carp The 108 Falldown Lane ...................................... 839-7926 Swan J 231 Spruce Ridge Rd ................. 836-8872 Swayne M 115 Grey Stone Dr ............... 831-3910 Swedlove K 833 Beavertail Rd ............. 831-4279 Sweetnam John D 4200 Carp Rd ..... 839-3939 Sweetnam Jordan 4200 Carp Rd ..... 839-0209 Swift L J 691 Old Coach Rd ................... 839-5328 Swift-Aubry Cathy Ms 145 Cavanagh Dr ........................................ 839-2650 Switzer Garry M 116 Bonnie Lane Knbrn .............................. 839-7999 Sykes D C 85 Frances Colbert Ave ........ 839-3234 Szabo E 1844 Thomas Argue Rd ............ 839-5290 Szabo F P 747 Huntmar Dr .................... 836-1664 Szafranski D 131 Grey Stone Dr .......... 831-8620 Szaraz R 228 Deerwood Dr Knbrn ......... 839-5415 Szczeszynski T 117 Lady Slipper Way ................................. 831-9104 Szollos M 518 Donald B. Munro Dr ....... 470-0600

T TDL (West) Spring & SuspensionSpecialists Inc 158 Cardevco Rd ........................................ 831-7677

Tag Hair Studio 2695 Thomas A Dolan Pky ......................... 839-1895 Tait J 1351 Huntmar Dr ............................. 839-2411 Tallon P 117 Inniskillin Dr ........................ 839-3481 Tanguay Gabriel 3513 Old Almonte Rd ................................. 831-2445 Tanton B 155 Country Carriage Way ...... 839-1009 Tate S & A 120 Lady Slipper Way .......... 836-4658 Taylor S 1196 Howie Rd .......................... 831-9375 Tehan D 3729 Carp Rd ............................ 470-0100 Telfer C 72 Frances Colbert Ave ............. 470-0101 Telfer C 131 Hidden Lake Cres ............... 470-0199 Telford D 183 Rivington St ...................... 839-9086 Terauds A O 914 Oak Creek Rd ........... 831-2373 Terkuc J 245 West Lake Cir .................... 435-5770

Terkuc T 245 West Lake Cir .................... 836-0009 Terra Nova Engineering 112 John Cavanaugh Dr ............................. 839-1083 Terry J 591 Spruce Ridge Rd ................... 831-8003 Tessier Gerald 341 Old Coach Rd ....... 839-2093 Tessier J Tessier 518 Donald B. Munro Dr ............................. 470-0126 Tessier Luc 761 Deertail Lane ............... 839-6178 Theile Dieter Electrical Contractors Ltd 217 Cardevco Rd ........................................ 831-5033 Theriault Nancy 163 Wilbert Cox Dr ...................................... 836-6237 Thermotech Windows Ltd Manufacturing 2121 Shanna Rd ......................................... 839-6158 Thibault B 109 Delaney Dr ..................... 839-1361 Thomas I & C 483 John Aselford Driveway ....................... 839-2173 Thomas K & P 117 Craig Lea Dr .......... 470-0221 Thomas M B 133 Cavanagh Dr ............ 839-3322 Thompson A 202 Deerwood Dr Knbrn . 839-7393 Thompson D 2717 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-2208 Thompson D 109 Juanita Av ................ 839-1489 Thompson I 127 Charlies Lane ............. 470-0119 Thompson J 117 Whitetail Dr ............... 831-9805 Thompson L 101 Margaret Anne Dr ..... 839-3940 Thompson M R 153 Pineridge Rd ........................................ 839-3820 Thompson Paul 2318 Diamondview Rd ................................ 839-5826 Thompson R W 104 Rostad Ave Knbrn ................................ 839-3364 Thoms Ennis 3391 Old Almonte Rd ..... 831-3828 Thomson P 4352 Carp Rd .................... 839-1221 Thornton L 104 Pine Brook Lane .......... 592-4344 Thorstensen-Woll K 136 Hidden Lake Cres ................................ 839-1732 Thurner M 3 Lillian Way ......................... 839-1281 Tilden D 127 Cherryhill Dr ....................... 839-2001 Timmermans Gerry 104 Falcon Brook Rd .................................. 836-9788 Tinneberg Randy 1143 Howie Rd ...... 831-2166 Tip Limousine Service 590 David Manchester Rd .......................... 831-1603 Titus D & J 109 Northshire Dr ................ 836-4579 Tnt Tile & Marble 122 Reis Rd ........... 836-9366 Todd D 120 Cherryhill Dr .......................... 839-4658 Toevs J & B 113 Lady Slipper Way ....... 831-5368 Tom W ...................................................... 839-0037 Tomasi J 2590 Carp Rd .......................... 435-6335 Tomchishen C 91 Frances Colbert Ave .............................. 839-7717 Toomey Tom 586 David Manchester Rd .......................... 831-2772 Torrance M & A 3027 Vaughan Side Rd ............................... 839-7716 Tosto A & C 123 Pleasant Creek Dr ...... 839-3565 Tracey C 765 Beavertail Rd .................... 836-1024 Tracey Garnet 997 Donald B. Munro Dr ............................. 839-1306 Trafford Don 2833 Thomas A Dolan Parkway .................. 839-2840 Trahan R 1807 William Hodgins Lane .... 839-2474 Travis M K 89 Frances Colbert Ave ....... 839-0533 Tremblay J 1569 Landel Dr .................... 839-7653 Tremblay Mark 1631 Landel Dr ........... 839-6665 Tremblett R P 3032 Richardson Side Rd ........................... 831-1265

Trembley L 751 Oak Creek Rd Trenholm H Locksley

.............. 831-5586

135 Pineridge Rd ........................................ 839-3358 Triple A 2568 Carp Rd ............................. 836-2997 Triway Sheet Metal Co Limited 114 Willowlea Rd ........................................ 831-8777 Trott K 3667 ............................................. 839-1086 Trowsdale D A 103 Landmark Crt Knbrn ............................ 839-3665 Trusler James Ross 129 Cavanagh Dr ........................................ 839-7537 Trussler T 325 Seagram Heights ........... 839-1038 Tuba Phillip 1709 Donald B. Munro Dr ........................... 839-6618 Tubman Funeral Home 115 Rivington St .......................................... 839-2882 Tucker S 2458 Mcgee Side Rd ............... 839-2295 Tucker T 102 Tall Forest Dr ..................... 839-5220 Tunaley J 114 Margaret Anne Dr ............ 839-7943 Turcotte Earl 148 Country Carriage Way .......................... 839-2777 Turcotte J D 117 Deerwood Dr Knbrn .. 839-3382 Turcotte J Gerry 1640 Bearhill Rd .......................................... 839-3214 Turcotte W 112 Huntley Manor Dr ......... 831-0806 Turner A & J 520 David Manchester Rd .......................... 831-0074 Turner Allan 3016 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 839-5581 Turner Gerald 1921 Old Carp Rd ......... 839-5729 Tustian P 1449 Diamondview Rd ........... 839-1912 Tustin S 159 Charlies Lane ...................... 470-0220 Tweddle Howard 1333 Huntmar Dr ... 839-3478 Twining Douglas 3295 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-3588 2 M Tel Communications 1038 Spruce Ridge Rd ................................ 836-6835 Tykajlo R 316 Ridgeside Farm Dr ........... 839-1757 Tymowski Mark 293 Donald B. Munro Dr ............................. 839-3991 Tyndall D & T 109 Ridgeview Dr ........... 839-1682 Tysick Terry 2675 Thomas A Dolan Parkway Knbrn ....... 839-5484

U Uba G 160 Inniskillin Dr .............................839-6141 U-Haul 216 Cardevco Rd ......................... 831-2627 Ullrich J 3711 Grants Side Rd Knbrn ........................ 839-3527 Ulvr Joseph 106 Glennview Pl .............. 839-2164 Underwood Brian 60 Frances Colbert Ave .............................. 839-0547 Underwood David 1899 Bearhill Rd .. 839-3390 Underwood Irmi 1899 Bearhill Rd ...... 839-5563 Upstone D 250 West Lake Cir ............... 836-2102 Urbach Hugh 128 Rivington ................. 839-3329

V Vacher F 129 Manion Rd ........................ 836-2854 Valle K 307 Seagram Hts ......................... 470-4671 Valley Utilities Ltd 3364 Carp Rd .............................................. 839-0062 Valliant Ross J 107 Glennview Pl ........ 839-2567 Vallier Ken 3091 Diamondview Rd Knbrn ..................... 839-2272


V – W Carp

47

W Waddell L D 105 Linda Loop Knbrn ...... 839-3400 Waddell W 104 Alissia Cres ................... 831-0752 Wadden H 144 Robertlee Dr .................. 839-5494 Wainwright J & D 104 Inniskillin Dr .......................................... 839-2870 Walgreen Automotive Services 105 Walgreen Rd ......................................... 836-7255 Walker D ................................................. 839-0872 Walker K 185 Hidden Lake Cres ............ 839-4316

WALKERWORKS PICTURE FRAMING 2 Beverly St Corner of Beverly & Main Stittsville ...............613-831-2879 Email .......................... info@walkerworks.ca www.walkerworks.ca

- See ad under Picture Frames Wall C 2313 Shanna Rd ........................... 839-0700 Wall Ernest R 117 Manion Rd .............. 831-2458 Wall S 517 Donald B Munro Dr ................ 839-2046 Wallace Brian 136 Cavanagh Dr .......... 839-1800

Wallace N Rev 2167 Marshwood Rd ... 839-3764 Wallace Sandra & Ross 114 Rocky Creek Way ................................. 839-3768 Walsh E P 112 Margaret Anne Dr ........... 839-2151 Walsh F 105 Langstaff Dr ........................ 839-3063 Walsh Patricia & Paul 108 Grey Stone Dr ...................................... 836-5909 Walters R 117 Snelgrove Dr ................... 839-0948 Walters T 518 Donald B. Munro Dr ........ 470-1507 Walvius M 3506 Vaughan Side Rd ......... 839-5320 Wandeler Alexander J 106 Pineridge Rd ........................................ 839-5867 Wanless Kirk 1116 Howie Rd ............... 831-6452 Washington Neil 204 Glenncastle Dr ..................................... 839-2525 Wasmund Bert & Lois 1363 March Rd ........................................... 839-5629 Watkins S & J 111 Glennview Pl .......... 839-0031 Watson Bruce & Patty 113 Deerwood Dr Knbrn ............................. 839-2785 Watson D 1741 Thomas Argue Rd ......... 839-3354 Watson T 2830 John Shaw Rd Knbrn .... 839-3702 Watts Jeffrey 110 Margaret Anne Dr ................................. 839-0072 Watts Jeffrey 110 Margaret Anne Dr .. 839-2657 Wawia N 151 Charlie’s Lane ................... 839-9090

WAYCOR HOME INSPECTIONS INC Serving Kanata & Surrounding Areas Kanata...................613-836-6500 Cell ........................613-406-7400 - See ad under Home Inspection Services Weatherdon G 80 Frances Colbert Ave .............................. 470-7135 Weatherston A 133 Snelgrove Dr ........ 839-9088 Webb Wesley K 101 Jessie St Knbrn . 839-4655 Webster D & S 101 Lupine Lane ......... 831-5440 Webster Daniel 2362 Marshwood Rd . 839-5680 Wecke Manfred 2357 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 839-5319 Wedd Barry 2019 Richardson Side Rd 831-0080 Wedgwood Andrea 3131 Diamondview Rd ................................ 839-4678 Weeden H 3885 Carp Rd ....................... 839-3595 Weedmark Alton 3060 Carp Rd ......... 839-5324 Weedmark H R 518 Donald B. Munro Dr ............................. 839-2018 Weedmark M 174 Inniskillin Dr ............ 839-2133 Weedmark T 2356 Mcgee Sdrd ........... 839-1939 Weeks G 3229 Diamondview Rd ............ 839-1164 Weigelt J ................................................. 839-4664 Weiss Lisa 176 Wilbert Cox Dr .............. 836-9643 Weiss Lisa 176 Wilbert Cox Dr .............. 836-9644 Weitzel Dennis 130 Jiulia Lake Pvt ...................................... 836-8352 Welch Bert 634 David Manchester Rd .......................... 831-0706

GIVE SOMEONE A SECOND CHANCE.

Discuss organ donation with your family. THE KIDNEY FOUNDATION OF CANADA

Welch K 109 Harold Valley Dr Knbrn ...... 839-2353 Welch L 66 Frances Colbert Ave ............. 839-3999 Welsh Michael 4203 Carp Rd .............. 839-1129 Wendzich Peter 101 Delaney Dr ......... 839-1606 Wesa 3108 Carp Rd .................................. 839-3053 Wessel David 5 Roycroft Way .............. 839-1677 West Capital Developments 1500 Thomas Argue Rd .............................. 839-7900 West Carleton Animal Hospital 3710 Carp ................................................... 839-1115 West Carleton Concrete Corp 2394 Carp Rd .............................................. 831-7046 West Carleton Dental Centre 119 Langstaff Dr ......................................... 839-3264 West Carleton Drug Mart Carp Plaza ................................................... 839-3133 West Carleton Kids Korner 5670 Carp ................................................... 832-1300 West Carleton Physiotherapy 119 Langstaff Dr ......................................... 839-2619 West Ottawa Community Church 3123 Carp Rd .............................................. 839-7528 West-Correia A 128 Pleasant Creek Dr ................................ 839-0304 Westhaver J 1772 Bearhill Rd .............. 839-3871 Westlake J 167 Wilbert Cox Dr ............. 836-5692 Whaley U 100 Manion Rd ....................... 836-7048 White J Bradley 144 Goodman .......... 839-2082 White M G 1027 Carp Rd ....................... 831-1539 White Michael 6372 Rothbourne Rd ... 836-0950 White Michael 6372 Rothbourne Rd ... 836-4652 Whiteley J 208 Linda Loop Knbrn ................................ 839-3154 Whiteside D & J 101 Manion Rd ......... 836-1484 Whiticar Murray 2119 Shanna Rd ...... 839-3995 Whiting E 58 Frances Colbert Ave ......... 839-0081 Whitty C 1913 Old Carp Rd .................... 839-0818 Whyte C F 100 Villageview Pvt .............. 470-0089 Whyte T 3107 Carp Rd ............................ 839-7628 Wieler Richard 738 Spruce Ridge Rd .................................. 831-9166 Wijayanayake Damita 4177 Carp Rd .............................................. 839-3058 Wiles A 4252 Carp Rd ............................. 839-3933 Wilker K 145 Snelgrove Dr ...................... 839-1874 Wilkinson H M 671 Spruce Ridge Rd .................................. 836-2402 Wilkinson Suzanne & Philip 1534 Maley Ln ............................................. 839-4375 Willemsen P 5192 ................................. 839-9091 Williams Godfrey & Mary 120 Harigan Pl ............................................ 839-1637 Williams M 1047 William Mooney Rd ............................ 839-0552 Williams R 153 Snelgrove Dr ................. 839-2107 Williams Thomas 12 Bathurst ............ 839-7547

WILLY’S PIZZA 7C Kakulu Rd Kanata...................613-271-1717 Alternate ...............613-831-2020 1104 Klondike Rd Kanata...................613-595-1500 www.willyspizza.ca

- See ad under Pizza page 1 Front Cover Banner Spine & Dining page -

CARP

Vanboxtel M 1822 Thomas Argue Rd ... 839-3670 Vance Bill 180 Robertlee Dr ................... 839-5776 Vances Service 1861 March Rd .......... 839-3317 Vanderloo E ........................................... 839-1451 VanDer Voort P 2877 Carp Rd ............ 836-5985 VanDijk G 100 Country Meadow Dr ....... 839-0740 Vandyk J 109 Covered Bridge Way ........ 435-0530 VanVliet J 225 Spruce Ridge Rd ............ 836-7262 Vanvliet John 225 Spruce Ridge Rd .................................. 836-3566 VanWaard J E 122 Rushing Brook Dr .. 831-8959 Vanwaard Tanya 122 Rushing Brook Dr ................................. 831-2200 Veale Peter 1413 Huntmar Dr ............... 839-0815 Veevers Richard 103 Alissia Cres ...... 831-1525 Vellinga J 305 Seagram Hts ................... 470-0411 Veninga A 3130 Panmure Rd Knbrn ...... 839-0315 Veninga J 100 Rock Dove Crt ................ 839-3426 Veninga John 1867 Donald B. Munro Dr ........................... 839-5797 Venman Sheila 37 Roycroft Way ......... 839-0570 Venne A Vreeswijk 689 Oak Creek Rd ...................................... 836-6507 Verhoeven J 119 Manion Rd ................ 831-3475 Vermette Benoit 108 Covered Bridge Way ............................ 831-1289 Vermeulen A 3291 Panmure Rd Knbrn 839-5863 Vernooy D 1441 Donald B. Munro Dr .... 839-3071 Vezina M & N 138 Glenncastle Dr ........ 839-7713 Vig L 1375 Huntmar Dr ............................. 839-7544 Viherjoki Sulo 752 David Manchester Rd .......................... 831-2494 Vile J 112 Rushing Brook Dr ..................... 836-6274 Viner L L 119 Bonnie Lane Knbrn ........... 839-7953 Visser L & A 138 Delaney Dr ................. 839-9047 Vizena K 176 Robertlee Dr ...................... 839-6655 Vlcek I 157 Hidden Lake Cres ................. 839-3097 Voldock R 2701 Thomas A. Dolan Pky ........................ 839-3407 Von Zuben S A 103 Frances Colbert Ave ............................ 839-9071 Vopni E 149 Inniskillin Dr ......................... 839-6123 Vye Ken 100 Alissia Cr ............................ 831-0649

Carp V – W


W – Z Carp / A Kanata

KANATA

Wilson D 87 Frances Colbert Ave ........... 839-3652 Wilson David C 2196 Shanna Rd ........ 839-1826 Wilson David J 112 Cherryhill Dr ......... 839-0371 Wilson George H 994 William Mooney Rd .............................. 839-3455 Wilson J 2434 Diamondview Rd ............. 839-7548 Wilson K 155 Charlie’s Lane ................... 470-0355 Wilson Marc 109 Pineridge Rd ............. 839-1141 Wilson Mike 112 Deerwood Dr Knbrn .. 839-2916 Wilson Norman & Linda 55 Lloydalex Cr ........................................... 836-2312 Wimperis K 413 Donald B Munro Dr ..... 470-0077 Wingar Simon & Teresa 3181 Diamondview Rd ................................ 839-3867 Wink Wayne C 2932 Carp Rd .............. 831-6258 Winstanley S & C 2874 Thomas A Dolan Pkwy ....................... 839-7413 Winter Thomas A 279 John Aselford Driveway ....................... 839-1460 Wiseman Vj 175 Rivington St ................ 839-4327 Witt Bob 108 Snowbird Lane Knbrn ....... 839-5434 Wittwer D & H 169 Salisbury St ........... 839-7332 Woeller Roger 3322 Panmure Rd Knbrn ............................ 839-3440 Wolczanski J 125 Ridgeview Dr ........... 839-5238 Wolfesberger R 175 Inniskillin Dr .......................................... 839-6146 Wolski Wil 130 Manion Rd ..................... 831-8998 Wood L 2082 Richardson Side Rd .......... 831-6614 Wood S 3996 Carp Rd ............................. 839-3138

WOOD W J BROKERS LTD General & Life Insurance 10 Beckwith St N Smiths Falls ...........613-283-1486 Fax ........................613-284-8196 Toll Free ..............1-800-224-1486 Email .......................... info@woodbrokers.ca www.woodbrokers.ca

- See ad under Insurance Brokers -

Kanata A / Carp W – Z

48 Y Yarrington J 109 Snelgrove Dr Yazdani Massoud

..............839-7526

104 Sentinel Pine Way ................................ 836-2925 Yendtlunn C 143 Pineridge Rd ............. 839-2042 Yocom Greg 163 Rivington St .............. 839-5436 Yoga And Tea Studio 211 Donald B Munro Dr .............................. 839-5652 Young G 144 Hidden Lake Cres .............. 470-0109 Young G 144 Hidden Lake Cres .............. 839-0409 Young J & C 2224 Diamondview Rd ..... 839-2868

Z Zander K & A 106 Rushing Brook Dr ... 836-0542 Zanetti D 149 Cavanagh Dr .................... 839-6563 Zanutta T 216 Langstaff Dr .................... 839-4699 Zarth L 117 Bonnie Lane Knbrn .............. 839-0435 Zeis N 240 Spruce Ridge Rd ................... 836-1351 Zeitlhofer Frank R 107 Alissia Cres .......................................... 831-0536 Zeitz A 117 Charlieos Ln .......................... 839-5379 Zeitz Walter 128 Cavanagh Dr .............. 839-2893 Zellerer R M Reedman 585 Spruce Ridge Rd .................................. 836-2912 Zeumeren John B 125 Wilbert Cox Dr ...................................... 831-5687 Zhong S 102 Sentinel Pine Way .............. 599-9712 Zhou B 1587 Landel Dr ............................ 839-1370 Zirener Otto 235 David Manchester Rd .......................... 831-2421 Zuana T 117 Tall Forest Dr ...................... 470-0094

Kanata

Woods Audrey 2707 Thomas A Dolan Pkwy ....................... 839-2985 Wormald R 3489 Old Almonte Rd ......... 836-1238 Wozniak D 124 Cherryhill Dr Cnst By ........................... 839-7975 Wright H 130 Grey Stone Dr ................... 836-4463 Wright N 106 Villageview Pvt .................. 839-3010 Wyatt R H 120 Glenncastle Dr ............... 839-3433 Wyman L 3791 Carp Rd ......................... 839-6540

For all your building & renovation projects Look Up The Experts In Our

BUSINESS DIRECTORY

A AAA Kavtech Inc 37 Edgewater St .... 831-1817 A House Doctor .................................. 831-9900 A Hundred Answers 340 March Rd ............................................. 271-3700 A Povin Construction Ltd .............. 271-8343 A S H Technology Marketing ....... 591-3800 A&W Restaurant Hazeldean Mall ........................................... 592-3852 A&W Restaurant Edgewater .............. 836-9595 Aabed Bassam 4 Milne Cres ............... 595-0717 Aalders E 130 Salter Cres ...................... 591-1814 Aarand A 36 Nanook Cres ...................... 592-2581 Aass M 35 Hansen Ave ........................... 270-0744 Aass M 15 Halldorson Cres ..................... 270-8932 Abajifar T 127 Streamside Cres ............. 270-0600 Abaloo A & C 526 Dalewood Cr ........... 831-7531 Abaza Y A 57 Allenby Rd ....................... 591-0418 Abbas A 52 Stikine Dr ............................. 270-9963 Abbas A 83 Manning Crt ......................... 271-0110 Abbas A 1181 Tischart Cres ................... 435-0455 Abbas Fathalla 166 Goldridge Dr ........ 599-8641 Abbas H 80 Broughton St ....................... 591-0317

Abbas J 72 Eagleview St ......................... 271-8055 Abbas T 22 Harness Lane ....................... 435-0255 Abbasi A 350 Breckenridge Cres ........... 435-2723 Abbasi N 7 Hawley Cres ......................... 599-1882

ABBEY LANDSCAPING Serving Kanata & Area Business ................613-839-3399 Cell ........................613-899-4517 - See ad page 50 Abbotsford Moving & Storage Ltd ..................................................................... 836-3454 Abbott A H 13 Steeple Chase Dr ........... 592-4757 Abbott C 151 Saltspring Pvt ................... 592-3890 Abbott R 48 Naismith Cres ..................... 271-6230 Abbott R 8 Laxford Dr ............................. 592-3014 Abdali Z 21 Laxford Dr ............................ 592-9581 Abdalla Samuel 13 Spur Ave .............. 271-1910 Abdallah N 526 Teskiwa Cres ................ 592-2938

ABDEC PAINTING AND DECORATING 107 Camboir Cres Kanata...................613-599-4556 Email ............................... abdec@rogers.com www.abdecpaint.com

- See ad next page Abdel Kader L 196 Flamborough Way ................................ 435-4263 Abdel Rahim M 1166 Halton Terr ........ 435-6282 Abdelaal M 215 Huntsville Dr ................ 595-1511 Abdelghany W 160 Fenerty Crt ........... 435-6861 Abdel-Hadi F 99 Evanshen Cres .......... 254-5429 Abdelkader Zouheir 75 Emerald Meadows Dr ............................ 270-8372 Abdelnour R 14 Carr Cres .................... 591-0532 Abdesselan A 89 Shirley’s Brook Dr .................................. 271-8138 Abdi F 7305 Campeau Dr ......................... 435-6588 Abdo A 107 Osprey Cr ............................. 271-7287 Abdo K 174 Equestrian Dr ....................... 271-0618 Abdo-Saad-Abou-Jaoud R 58 Rutherford Way ...................................... 435-2651 Abdourahamane A 43 Highmont Crt ......................................... 435-7365 Abdul Aziz M 269 Equestrian Dr .......... 599-0792 Abdul Fattah A 149 Kincardine Dr ....... 831-5694 Abdul Gafour S 947 Fletcher Cir ......... 271-2662 Abdul-Fatah I 110 Cambior Cres ......... 592-2329 Abdulghafari Alaedin 1045 Goward Dr .......................................... 599-7253 Abdul-Kader B 48 Whernside Terr ...... 271-0613 Abdulla Shiraz 25 Collingwood Cr ...... 592-0204 Abdullah B 45 Flintridge Cres ................ 599-9054 Abdullah G 1175 Maritime Way ............. 435-0032 Abdulrazzak D 1086 Marconi Ave ....... 271-8244 Abdun-Nur Fahim 532 Finlayson Cres ..................................... 592-1609 Abedin M 61 Shirley’s Brook Dr ............. 592-7749 Abel John N 14 Sandwell Cres ............. 592-6588 Abela B 9 Leacock Dr .............................. 592-8370 Abela R 9 Leacock Dr .............................. 592-4399 Abele V 427 Celtic Ridge Cres ................ 435-5465 Abelev Anatoly 182 Insmill Cres ......... 599-5615 Abell Evelyn 308 Sandhill Rd ................ 599-5971 Aber A 1 Brandy Creek Cres .................... 592-2109 Aberdeen Mark 62 Bridle Park Dr ....... 271-3121 Abernethy Robert 81 Sheldrake Dr ... 831-8837


A Kanata

49

Kanata A

ABdec Painting “revitalize with colour”

Serving Kanata since 1993 KANATA

U U U U U

Interior and exterior painting Drywall and Handyman Services Free estimates and great prices Fully insured Winner of Kanata’s Readers’ Choice Award

599-4556

NOW ACCEPTING abdec@rogers.com VISA AND MASTERCARD www.abdecpaint.com


A Kanata

Kanata A

50

Abi-Aad Abdallah 7 Huntings End Ave .................................... 592-1485 Abigail Shawn 6 Rivergreen Cr ............ 591-9479

KANATA

Ability Registered Massage Therapy 329 March Rd ............................................. 592-7772 Ablack E 960 Teron Rd ........................... 254-9449 Abman K 194 Forestbrook St ................. 435-0895 Aboagye F 431 Foxhall Way .................. 435-7331 Abokasem M 1159 Klondike ................ 599-4905 Abokor A 305 Stratas Crt ....................... 270-8026 Abou Kheir G 60 Mattawa Cres ........... 254-9707 Abou Tayeh C 285 Kinghaven Cres ..... 599-4911 Aboualy M .............................................. 435-5715 Aboud Mcgill 34 Spy Glass Ridge ....... 836-1252 Aboud S 2000 Hungerford Gate ............. 435-5727 Abou-Hamda R & S 46 Inverary Dr ... 270-9238 Abouhande R 48 Aldburn Pl ................ 831-7344 Aboukarr B 35 Inverary Dr .................... 599-3386 Aboukarr E 110 Leacock Dr .................. 270-8799 Aboukarr J 300 Edgemoore Cres ......... 271-1051 Aboukarr M 68 Milner Downs Cres ...... 963-4698 Aboukheir W 84 Saddlehorn Cres ........ 599-7286 Aboulmagd O 53 Stonemeadow Dr ..... 599-5078 Aboulnasr Tyseer 802 On .................. 592-2896 Abou-Said E 1103 Halton Terr .............. 595-0955 Abousaid Nancy 43 Whernside Terr ... 271-6219 Abousaleh A 99 Insmill Cres ................. 435-0882 Abouseido M 38 Nortoba Cres ............ 254-8928 Abouseido M 454 Brunskill Way .......... 595-1993 Abou-Tayeh C 285 Kinghaven Cres ..... 435-7017

Abraham C 60 Sheppard’s Glen Ave Abraham C

69 Sundback Lane ...................................... 592-4828 Abraham J 5 Brady Ave ......................... 599-1456 Abraham M 116 Strathcarron Cres Npn ......................... 599-9236 Abraham Sam Dr 960 Teron Rd ......... 591-1443 Abramchuk V 514 Woodchase St ........ 271-9602 Abramsen N 195 Knudson Dr ............... 591-3034 Abrecht Dieter 7 Foxleigh Cres ........................................... 599-1126 Abrego T & R 8 Maley Lane ................. 839-6606 Abrena R 98 Equestrian Dr ..................... 591-9780 Absi S 6 Fernbrook Pl .............................. 599-1310 Absolute Massage Therapy 700 March Rd Suite 202 ............................. 591-3444 Abt J 199 Old Colony Rd .......................... 836-2679 Abu Dieh Medicine Professional Corp 209-99 Kakulu Rd ....................................... 592-4222

ABOVE & BEYOND TREE SERVICE TREE REMOVAL, TRIMMING & THINNING

Will Beat Any Reasonable Estimate Year Round Service 15% Seniors Discount Free Estimates Fully Insured Arbourist Since 1994 DAVE BISHOP

ABOVE & BEYOND TREE SERVICE ...........................613-622-7702 - See ad this page Abraham A 21 Portadown Cres

.... 435-1865

622-7702

............ 595-1578

AR

Abuabah W 442 Brunskill Way .............. 435-1790 Abu-Dieh A 141 Shaughnessy Cres ...... 592-5278 Abuhadra H 111 Insmill Cres ................ 595-0388 Abu-Oshaibah E 166 Bridlewood Dr ...................................... 591-9101 Abuzaid Mohammad 39 Bering Crt ............................................... 270-1481 Abuzaribhe Marwan 293 Forestbrook St ..................................... 591-3143 Ace Dry Cleaners 471 Hazeldean Rd ...................................... 831-8642 Achampong G ...................................... 435-5994 Achampong G Kingsley 12 Speers Cres ........................................... 591-3147 Achar R 19 Bon Echo Cres ..................... 592-3566 Acharekar S 468 Foxhall Way Npn ....... 435-6441 Acheson A 4482 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-7708 Acheson E 435 Celtic Ridge Cres ................................. 435-3763 Acheson L 403 Celtic Ridge Cres .......... 435-3297 Acikgoz A 146 Macara Cres Npn .......... 271-9077 Ackerman S 64 Newcastle Ave ....................................... 591-5593 Ackland L M 1294 Bayview Dr Wdlwn . 832-0752 Ackle P 239 Mcgibbon Dr ....................... 599-5999 Acosta A 284 Celtic Ridge Cres ............. 599-8414 Acosta D 101 Jackman Terr ................... 270-9042 Acosta V 99 Leacock Dr ......................... 270-8072 Acres A 381 Abbeydale Cir ..................... 435-7717 Acres B 118 Highview Dr Wdlwn ............ 832-0878 Acres R 4001 Armitage Ave Dnrbn ......... 832-3521 Acres W 118 Highview Dr Wdlwn ........... 832-2203 Acsinte Petru 120 Spiritwood Dr ....................................... 270-0522

ABBEY LANDSCAPING Creating beautiful landscapes since 1974

M

G FIR AWARD WINNIN

os tios ys and Pat ay wa vew ve Driiive /Dr e/ ne Ston g St ing lockin erlo ter • Int ng diin ed ee Se ddiing & S dd Sod • So ng in tin ant lan Pla b u r ru hr h S d a an e ee Tre • Tr er imber e & Tim ne on o to S St / s ls/ l a al W ning ni aiin • Retai s k ck c ec De nces & De nc en • Fe

Dunrobin • 613-839-3399 www.abbeylandscaping.ca email: t_knechtel@hotmail.com

MINI-EXCAVATOR w ow No or No erattto er th Ope with ur You e for all Yo ablle ila il aiila a va Av ds ed ee Ne t nN ti avatio Exca


A Kanata

51

ACT II FASHIONS CONSIGNMENT & NEW 471 Hazeldean Rd Kanata...................613-831-8386

ADAMS PLUMBING Serving Kanata & Area ...........................613-226-5685 www.adamsplumbing.ca

- See ad next page Adams R 25 Tamblyn Cres ..................... 592-9740 Adams R L 244 Riverwood Dr Wdlwn ... 832-1206 Adams Rosemary & Duncan 48 Drainie Dr ............................................... 592-3590 Adams S 114 Granite Crt ........................ 435-2326 Adams S & K 1 Blackbird Ln ................ 836-1267 Adams Yolande 65 Shetland Way ...... 591-7610 Adams-Aston Nicholas 35 Rutherford Cres ...................................... 591-0457 Adamski S 42 Pelee St .......................... 592-2959 Adamson J 63 Evanshen Cres .............. 599-7801 Adamson R 27 Springwater Dr ............. 599-7914 Adatia B 35 Redcar Cres ........................ 592-5064 Aday A 2 Wynridge Pl .............................. 435-2500 Adbat M 35 Sunnybrooke Dr .................. 599-5263 Adbellaoui N 518 Aberfoyle Cir ............ 599-1485 Adderley H & O 84 Hansen Ave .......... 592-6785 Ade P 906 Burwash Landing Bay ............. 435-3244 Adecco Employment Services Limited 329 March Rd U228 .................................... 599-3151 Adeghe L 62 Keighley Cir ....................... 271-6147 Adelberg A 290 Waymark Cres ............. 435-1396 Adelson L 100 Aird Pl ............................. 435-1247

Ahmed H 132 Akerson Rd ...................... 435-4214 Ahmed J 84 Kimbolton Cres ................... 271-0008 Ahmed Jamshed 209 Pickford Dr ...... 592-2891 Ahmed L 19 Whernside Terr ................... 254-7166 Ahmed M 6 Vickers Way ........................ 270-0683 Ahmed M 20 Pommel Cres .................... 435-4573 Ahmed Mohammed Moin 53 Acklam Terr ............................................ 271-6433 Ahmed N 4 Dobbin Lane ........................ 435-2917 Ahmed R 313 Applecross Cres Npn ........................... 591-3238 Ahmed S N 60 Belleview Dr .................. 591-3902 Ahmed T 1254 Klondike Rd .................... 435-1091 Ahmed W 15 Leacock Lane ................... 435-4957 Ahmed Z 54 Osprey Cr ........................... 599-4090 Ahounou-Abimbola F ...................... 254-7100 Ahuja R .................................................... 270-9015 Ahuja S 739 Kilmar Cres ......................... 270-9194 Ahyuen S 42 Bachman Terr .................... 254-9038 Aiello G 408 Statewood Dr ...................... 435-1228 Aiello Guy 428 Brunskill Way ................. 595-0429 Aiello N 2 Narbonne Crt Npn ................... 271-1377 Aiken Dale 9 Bathurst St ....................... 839-0931 Aiken K 575 Weatherston ........................ 599-5968 Aikens C 43 Steeple Chase Dr ............... 592-1933 Aikins D 226 Tempest ............................. 435-2829 Aikman S 158 Salter Cres ...................... 435-2046 Ainslie R Steven 37 Steeple Chase Dr ................................... 599-6668 Ainsworth G W 72 Newcastle Av ........ 592-6382 Ainuddin F 900 Nettleship Crt ............... 270-0586 Aird C 216 A Equestrian Dr ...................... 591-6201 Aird U & J 960 Teron Rd ......................... 592-5000 Airey Amanda 428 Pickford Dr ............ 592-6191 Airey Brian 42 Naismith Cres ................ 592-6194 Airey Michael 1764 Maple Grove ......... 435-1908 Aissaoui Mustapha 37 Farmfield Cres ........................................ 591-9811 Aiston G 87 Rothesay Dr ........................ 435-4803 Aitchison D 109 Coriolis Crt .................. 836-7322 Aite A 55 Manning Crt .............................. 592-0762 Aithal P 781 Fletcher Cir .......................... 254-9292 Aitken B 6235 Abbott .............................. 836-3473 Aitken J 31 Kimbolton Cres .................... 271-1100 Aitken J 6 Hawley Cres ........................... 591-3095 Aitouhmidou F 62 Windways Cres ...................................... 270-1470 Aiyede S 21 Bethune Way ...................... 592-6799 Ajersch Jennifer 2820 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2523 Ajersch Peter 3765 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-0776 Ajimati J 222 Applecross Cres ............... 435-1931 Ajuet M 400 Abbeydale Cir ..................... 435-6466 Akbari K 1423 Houston Cres .................. 271-7044 Akbari Q 192 Forestbrook St .................. 435-8444 Akel H 169 Flamborough Way ................. 592-1553 Akeson B 330 Abbeydale Cir ................. 435-3312 Akeson B 12 Panandrick View Dr .......... 839-7571 Akhiwu K 1509 Carronbridge Cir ........... 592-5249 Akhiwu K 1509 Carronbridge Cir ........... 599-4553 Akhlasi Kamran 114 Hartsmere Dr ..... 831-8924 Akhtar W 224 Maxwell Bridge Rd .......... 435-0909 Akilan B 93 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ................ 599-5486 Akitt Brian 15 Beamish Cres ................. 592-1729 Akitt D & L 31 Stonecroft Terr ................ 254-5356 Akkaya M 42 Torbec Ave ....................... 591-1048 Akl W 1 Laxford Dr ................................... 599-7404

KANATA

www.ActllFashions.com Active Care Physio 1108 Klondike Rd ....................................... 595-0222 ActiveCare Medical Centre 1108 Klondike Rd ....................................... 254-9777 Acton M & C 4845 Opeongo Rd Wdlwn 832-4283 Ada E 1175 Maritime Way ........................ 836-0235 Adachi Tomohiko 31 Herschel Cres .. 592-2876 Adam Des 31 Windeyer Cres ................. 592-4821 Adam Elphege 45 Castle Glen Cres .... 831-9251 Adam Miller Kelly 601- 300 March Rd ..................................... 592-6290 Adamache G 4 Coady Way .................. 435-3762 Adamaitis P 30 Bridlewood Dr .............. 592-8713 Adamek D 217 Kincardine Dr ................ 831-6412 Adamovich M 112 Salter Cres ............. 592-2043 Adams A 89 Polo Lane ........................... 271-0215 Adams A 1022 Ottenbrite Cres ............... 271-8022 Adams A 35 Newcastle Ave ................... 599-5919 Adams Automotive 4700 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-2471 Adams C 95 Banchory Cres ................... 831-3814 Adams C 115 Abrourbrook ..................... 836-7125 Adams Chad 960 Teron Rd .................. 270-9550 Adams D Claude 29 Mcintosh Way ... 592-6547 Adams G 920 Burwash Landing Bay ..... 435-6739 Adams H T 184 Old Colony Rd ............. 836-5550 Adams J .................................................. 591-0716 Adams K 13 Spruce Meadows Dr .......... 270-9501 Adams L 202 Salter Cres ........................ 599-4833 Adams M 174 Steeple Chase Dr ............ 271-6353 Adams M & H 252 Ridgeside Farm Dr . 839-0008 Adams N 32 Shouldice Cres .................. 836-7190 Adams P 4000 Hungerford Gate ............ 592-8696

Adelson L 5 Cheltonia Way .................... 435-0124 Adeney Kathryn 3068 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-7764 Adewoye O 24 Whernside Terr .............. 435-2893 Adhem Saman 81 Hansen Ave ........... 591-5904 Adikari J 60 Hemlo Cres ......................... 435-4074 Adjulovic I 31 Saddlesmith Cir .............. 270-8030 Adornato P 211 Walden Dr ................... 592-9616 Adriano R 46 Glenrill Pl .......................... 270-0066 Adshead J & R 68 Shearer Cres .......... 592-0420 Adshead John 113 Coveredbridge Way ............................. 836-4193 Adubofuor J 50 Saddlehorn Cres ......... 435-3705 Advanced Software Concepts 235 Terence Matthews Cres ....................... 599-2087 Advani Hansa H 187 Mcelroy Dr ........ 831-1044 Aecon Building Inc 495 March Rd .... 591-3007 Afelskie C 51 Rowe Dr ........................... 599-6587 Afeworki T 23 Farmfield Cres ................ 592-8543 Afleet Express 314 Tanguay Crt .......... 864-4170 Agar Madonna Y 49 Windcrest Crt .... 599-8455 Agarwal A 120 Bridle Park Dr ................ 254-9910 Agarwal J 151 Whernside Terr ............... 435-3198 Agarwal S 263 Saddlesmith Cir ............. 599-9273 Agate Jeff Cowan 16 Brodeur Cres .. 599-0501 Agbago A 31 Barra Ave .......................... 836-7269 Ageus Solutions Inc 40 Hines Suite 120 ...................................... 599-4321 Aggan W 688 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-4299 Aggarwal M 1099 Northgraves Cres ............................... 435-5144 Aggarwal P 4 Leverton Rd .................... 271-6285 Aghili M 161 Herzberg Rd ....................... 599-5551 Aglukart D 15 Woodbridge Cres ........... 435-2162 Agnew A 1437 Carronbridge Cir ............. 435-8221 Agnew D 34 Westmeath Cres ................. 435-7996 Agnew Jane 35 Peregrine Cres ............ 271-1748 Agnew W S 309 Lasiandra Ln ............... 836-9020 Agraniotis D 254 Waymark Cres .......... 592-7797 Agrawal Anish 51 Laxford Dr .............. 271-0355 Agrawal M 23 Redcar Cres ................... 599-8559 Aguado M 1136 Northgraves Cres ........ 435-7592 Aguinaga Anna & Keith .................. 271-1154 Aguinaga B 10 Airlie Pl .......................... 831-3874 Aguinaga B 13 Uxbridge Cres .............. 836-4907 Aguinaldo G 732 Oakglade Ave ............ 435-8511 Ahara Bani H 378 Statewood Dr .......... 592-5784 Ahee J 58 Binscarth Cres ........................ 836-4753 Ahern T A 44 Seabrooke Dr ................... 836-2457 Ahern Tim 44 Seabrooke Dr .................. 836-6406 Aheto-Tsegah F 57 Uxbridge Cres ..... 435-2267 Ahinful W 346 Abbeydale Cir ................. 435-4988 Ahkee M 43 Emerald Meadows Dr ......... 254-5516 Ahlgren L ................................................ 435-1155 Ahluwalia S 24 Harness Lane ............... 599-6978 Ahluwalia V 86 Belleview Dr .................. 592-8088 Ahmad A 218 Applecross Cres .............. 599-4957 Ahmad B 152 Strathcarron Cres ............ 595-1929 Ahmad Bilal 77 Knudson Dr ................. 599-9763 Ahmadi H 26 Dobbin Lane ..................... 270-0868 Ahmadzai A 158 Whernside Terr .......... 595-1818 Ahmed A 177 Windance Cres ................ 592-5920 Ahmed A 1558 Landel Dr ....................... 839-0297 Ahmed Ashfaq Dr 329 March Rd Suite 209 ............................. 592-6665 Ahmed F 190 Flamborough Way ............ 254-5302 Ahmed F 182 Flamborough Way ............ 592-4510 Ahmed F 42 Connelly Pl ......................... 831-0876

Kanata A


A Kanata

Kanata A

52

KANATA

A FAMILY OWNED FATHER & SON BUSINESS SINCE 1990

From desiign to ďŹ nish, our experienced estimators, project managers and technicians provide the expertise to ensure your plumbing project is completed on time... on budg get & up p to code. Russell Adams Plumber

John Adams Master Plumber

SPECIALIZING IN OLDER HOME SERVICE & REPAIR Serving the Barrh haven & Kanata Area Call

613-226-5685 www.adamsplumbing.ca p g

BH


A Kanata

Alexan N 46 Spruce Meadows Dr .......... 270-8824 Alexander A 7305 Campeau Dr ............ 831-3390 Alexander B 413 Galatina Way ............. 435-3163 Alexander F 10 Harness Lane ............... 592-6491 Alexander J 1193 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-0748 Alexander J C 56 Pellan Cres .............. 592-4029 Alexander James H 46 Bramblewood Cres ................................ 591-8247 Alexander M 78 Nighthawk Cres .......... 270-9543 Alexander R 4413 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-4144 Alexander R & K 1004 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-3545 Alexander T 121 Forestbrook St ........... 435-4076 Alexander W 1193 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-3175 Alexanian Carpet & Flooring 420 Hazeldean Rd ...................................... 831-0230 Alexiu G 12 Jackman Terr ....................... 599-5165 Alexopoulos P 34 Herschel Cres ......... 592-6429 Alfonsetti A 1000 Hungerford Gate ...... 435-2981 Alfonzo I 3314 Torwood Dr Dnrbn .......... 832-0097 Algonguin Travel & Cruise Centre Hazeldean Mall ........................................... 592-3450 Alhaq M 157 Grassy Plains Dr ................ 435-7533 Al-Hashimi G 9 Halkirk Ave .................. 831-8515 Al-Hassani S 109 Landover Cres ......... 435-1678 Al-Hilfi H 1458 Carronbridge Cir ............. 435-3145 Ali A 316 Forestbrook St ........................... 435-4561 Ali A 517 Pepperville Cr ............................ 435-5191 Ali H 359 Kingbrook Dr Npn ...................... 270-0110 Ali H 359 Kingbrook Dr Npn ...................... 271-7629 Ali H 101 Woodmill Terr ............................. 435-4636 Ali I N D 76 Shouldice Cres ..................... 831-2583 Ali J 70 Stonemeadow Dr .......................... 254-5609 Ali Khan Nishat Dr 202-555 Legget Dr ...................................... 596-0215 Ali L 317 Applecross Cres ......................... 435-2074 Ali M 17 Rosenfeld Cres ........................... 591-7296 Ali M 346 Laughlin Cir ............................... 592-4449 Ali Munir 529 Bryce Pl Npn .................... 836-9937 Ali R 19 Ipswich Terr .................................. 599-1441 Ali R 423 Vendevale .................................. 836-8905 Ali S 132 Forestbrook St ........................... 435-3460 Ali S 164 Streamside Cres ......................... 591-5350 Alie M 26 Young Rd .................................. 836-1580 Alievsky Michael & Rimma 67 Shetland Way ......................................... 599-1360 Alikhan S 129 Granite Crt ....................... 435-2197 Alimoradi F 151 Sonesta Cir Npn ................................... 831-1807 Alina B 33 Huntsman Cres ...................... 591-1913 Alinoor S 53 Sawyer Way ....................... 435-0653 Alinsobao A 420 Fenerty Crt ................. 435-3949 Alison Hood 162 Blackdome Cres .................................. 599-4784 Alkhalil L 806 Petra Pvt .......................... 435-3925 Alkhani H 329 Knudson Dr ..................... 270-0852 Alkins T 220 Badgeley Ave ..................... 435-1532 Allaire Y 199 Pickford Dr ......................... 592-8362 Allam O 13 Sandwell Cres ....................... 435-3753 Allan C 86 Kincardine Dr .......................... 836-9252 Allan E R 7 Teeswater St ........................ 592-7761 Allan Elaine & Shane 218 Flamborough Way ................................ 435-2609 Allan Keith & Mona 1 Rolston Way ............................................. 839-2718

Kanata A Allan L 258 Tofino Pvt .............................. 435-1577 Allan L 59 Drainie Dr ................................ 592-0011 Allan Mann Insurance 525 March Rd ............................................. 592-6484 Allan T 27 Weaver Cres ............................ 435-3274 Allard M 53 Shearer Cres ........................ 592-5882 Allard Mike 53 Shearer Cres ................. 592-3656 Allard Piere & Jacqueline 29 Rivergreen Cr ......................................... 599-4337 Allard S 43 Goulding Cres ....................... 831-4128 Allards Collision Centre 33 Edgewater St ......................................... 836-6120 Allardyce T 499 Meadowbreeze Dr ....... 254-9822 Allarie J & T 39 Bramblewood Cres ................................ 270-0836 Alldred R 127 Arrowwood Dr .................. 435-1647 Allen A 7 Castle Glen Cres ...................... 435-0763 Allen B 101 Springcreek Cres .................. 435-3525 Allen C 148 Grassy Plains Dr ................... 599-5622 Allen D 71 Melanie Cres .......................... 836-6784 Allen G 32 Melanie Cres .......................... 836-4410 Allen G A 44 Kinmount Priv .................... 599-0531 Allen Garry 39 Courtney Rd .................. 836-3512 Allen Harry 84 Sherring Crt ................... 599-9006 Allen J 44 Bujold Crt ................................ 599-8740 Allen J 760 March .................................... 595-1485 Allen J & D 117 Abbeyhill Dr .......................................... 831-3002 Allen Julie 56 Meadowbreeze Dr .................................. 271-0706 Allen K 23 Cambior Cres ......................... 270-9488 Allen K 353 Celtic Ridge Cres ................................. 435-8002 Allen Ken 161 Mcelroy Dr ...................... 836-9755 Allen L 4728 Dunrobin Rd Wdlwn ............................ 832-1626 Allen Lary 14 Quartz Cr .......................... 836-6492 Allen M 13 Rickey Pl ................................ 836-5136 Allen Marit & John 40 Kingsford Cres ....................................... 592-1299 Allen N 19 Peikoff Cres ............................ 271-8906 Allen P 147 Bridlewood Dr ....................... 270-1496 Allen R H 10 Ballantrae Way ................... 831-1710 Allen R J 38 Stonecroft Terr .................... 592-8186 Allen Ronald L 188 Knudson Dr .......... 254-9934 Allen S 51 Sundback Lane ....................... 595-1906 Allen T 37 Inuvik Cres .............................. 435-2618 Alletson G 532 Aberfoyle Cir ................. 435-1230 Alleyn Charles 34 Kimmins Crt ........................................... 599-9637 Alleyn Charles Dr 308 Palladium Dr ......................................... 271-0063 Alleyne R M 85 Willow Glen Dr ............. 591-8236 Alliance Const 30 Mclaughlin Cres ..................................... 271-1992 Allingham G & K 128 Old Colony Rd ..................................... 836-6723 Allingham V 7305 Campeau Dr ....................................... 270-0704 Allinotte M 63 Birchfield Ave ................. 591-8979 Allison John 22 Scharf Lane ................. 836-3029 Allison K 123 Pickford Dr ........................ 592-5630 Allison Robert 6114 Carp Rd Knbrn ................................... 832-2156 Allman C 56 Allenby Rd .......................... 592-2366 Allphase Clinical Research 320 March Rd ............................................. 287-0366 Allport D 3 Hanover Crt .......................... 271-7439

KANATA

Aklilu N 73 Equestrian Dr ........................ 592-2881 Akoum Ahmad 9 Brady Ave ................ 592-1769 Akram Balouch M 1329 Klondike Rd 435-5391 Aksheih Firas 172 Yoho Dr .................. 435-4444 Akther Z 1000 Goward Dr ....................... 435-2327 Akyildiz O K 172 Goldridge Dr .............. 271-1328 Akyurekli Engin 116 Gatespark Pvt ...................................... 435-2538 Al Khalissi M 38 Morgans Grant Way ............................... 836-0473 Al Koura M 283 Applecross Cres .......... 435-4135 Alahakoon R & K 40 Flintridge Cr ...... 599-1840 Alain-Haines J 3531 Grants Sdrd Cnst By .......................... 832-1472 Alam Mahmudul 1143 Klondike Rd ... 254-5891 Alam T 12 Brechin Cres ........................... 592-6439 Alam Taj A Aberfoyle Cir ........................ 435-1727 Alamgir-Arif R 466 Foxhall Way Npn .................................. 595-0869 Alan Pratt Professional Corporation 3560 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-1261 Alan Winberg Consulting Inc. 3090 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-3295 Alary E 90 Edenvale Dr ............................ 831-3160 Alasadi R 186 Saddlesmith Cir .............. 435-5710 Alasadi Yamen 119 Gray Cres ............ 591-8710 Al-Asseli L 247 Waymark Cres .............. 435-3338 Alavi N 56 Maricona Way ......................... 963-0615 Alavi-Shoushtari M 148 Bridgestone Dr ..................................... 836-7780 Albagir A 224 Castlefrank Rd ................. 435-3255 Al-Barakani N 1204 Halton Terr ........... 435-2134 Albarghouti M 402 Laughlin Cir ........... 836-9982 Albert C & D .......................................... 831-9177 Albert G 119 Archie Cnst By ................... 832-3870 Albert H 16 Heathcliffe Crt ...................... 836-2429 Albert Henry 3754 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4647 Albert J .................................................... 831-1342 Albert J 408 Montserrat .......................... 831-8119 Albert J .................................................... 270-0583 Albert J & L 45 Chickasaw Cres ........... 271-1080 Albert K ................................................... 271-8618 Albert Leslie 138 Barrow Cres ............. 592-2501 Albert M 23 Birkendale Dr ...................... 435-1557 Albert M 44 Almond Lane ....................... 592-7079 Albert M & K 128 Woods Rd Wdlwn ................................ 832-8927 Albert O 137 Morton Dr ........................... 599-8089 Albert P 16 Bellrock Dr ............................ 435-1327 Albert R 1892 Rocklane Dr ..................... 470-5647 Albert Richard 3310 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-0534 Alberti A M 192 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-2899 Alcena H 106 Strathcarron Cres ............. 595-1507 Alcock R 52 Coulson Crt ........................ 271-1545 Aldabour L 920 Nettleship Crt ............... 271-0686 Al-Dalati I 75 Acklam Terr ...................... 435-1543 Alday Onesimo .................................... 254-8931 Aldea-Leggate S 33 Windcrest Crt ......................................... 435-4406 Aldeoca F 5 Milner Downs Cres ............ 254-9080 Al-Dhaher A H 62 Allenby Rd .............. 592-8168 Aldis P 1506 Carronbridge Cir ................. 435-3081 Aldrich D 206 Catamount Crt ................. 435-6835 Aldridge K 574 Aberfoyle Cir ................. 592-6317 Aleboyeh M 302 Kinghorn Cres ............ 435-1201 Alemu Z 2025 Dunollie Cres ................... 435-5184

53


A Kanata

Kanata A

54

ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA 462 Hazeldean Rd Unit 18 Kanata...................613-592-8283 Sandy Villeneuve Elson ... Ext 5010 Tony Prevost .................. Ext 5011 Norma Jean Chapman .... Ext 5017 Jon Schaler..................... Ext 5012 John Kealey ................... Ext 5001 Email ......... westottawaagency@allstate.ca www.westottawa-allstate.ca Ally M 963 Klondike Rd ............................ 435-8066 Almaravan S ......................................... 599-6556 Almatari A 40 Leacock Lane ................. 435-1772 Almeida A 7307 Campeau Dr ................ 271-8591 Almeida C 3862 Limestone Rd Knbrn ... 832-9288 Almendrades Mario 97 Steeple Chase Dr ................................... 595-0057 Al-Mezel Y 53 Clydesdale Ave .............. 270-0227 Al-Miqdadi M 292 Knudson Dr ............ 435-3356

KANATA

ALMONTE FLOORING Serving Kanata & Area 500 Ottawa St Almonte .................613-256-4014 Email ............... almonteflooring@gmail.com www.almonteflooring.com

- See ad this page Al-Munayer A 710 Oakglade Ave ......... 435-5210 Alnabhan N 423 Breckenridge Cres ............................... 435-3361 Alobidat Omar 15 Scampton Dr .......... 271-9100 Alphonsus G 2958 Barlow Cres Dnrbn 832-0288 Alphonsus G 27 Kingsford Cres ........... 270-9458

Alpine Interlocking

Amaebi-Okoro R

193 Willand Lane Wdlwn ............................ 832-7233 Alsadi M 34 Meadowbreeze Dr .............. 963-0580 Al-Sallak B 412 Brunskill Way ............... 435-4171 Alsammak I 388 Laughlin Cir ................ 435-2307 Alshaaer Z 30 Saddlesmith Cir .............. 435-6132

1062 Northgraves Cres ............................... 836-5034 Amalou M ............................................... 271-4269 Amalraj A 61 Milner Downs Cres ........... 435-6230 Amalraj J 97 Hemlo Cres ....................... 270-9839 Amalu C 25 Beamish Cres ...................... 591-0562 Amarakoon Sarath 63 Manning Crt .. 270-8656 Amarasekara P 22 Bridgestone Dr ..... 271-8760 Amaya Carlos 119 Landover Cres ....... 435-2193 Amaya N 79 Goldridge Dr ....................... 270-0245 Amaya R 47 Emerald Meadows Dr ........ 270-0475 Ambrosia Bernadette 155 Archie St Wdlwn .................................. 832-3659 Ambroziak M 1175 Maritime Way ..................................... 435-8787 Ambroziak P 85 Cambior Cres ............. 435-6866 Ambroziak P 40 Tiffany Cres ................ 591-3487 AMBULANCE ................................................9-1-1 Amces 300 March Rd Unit 500A ............. 595-1156 Amelotte N 19 Mcdermot Crt ................ 592-3003 Amer A 14 Penrith St ............................... 254-8565 Ames C B 492 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-1736 Ames J D 89 Vanstone Dr ...................... 592-3976 Ames L 101 Kinghaven Cres ................... 435-5809 Amesbury K 421 Tillsonburg St ............ 592-2556 Amiana C 25 Uxbridge Cres .................. 435-1289 Amigao O 75 Harry Douglas Dr .............. 836-9931 Amika Mobile 700 March Rd ............... 599-4445 Amina L 261 Knudson Dr ........................ 435-0700 Amjad Muhammad 4 Birchfield Ave . 592-0954 Amlani A 28 Mattawa Cres ..................... 591-0563 Amlani Shelina Dr Dental Surgeon 700 Eagleson Rd ......................................... 592-2525 Amm G 3876 Stonecrest Rd Cnst By ...... 832-2971 Ammar Ahmad Salah 15 Saddlehorn Cres .................................... 836-5595 Ammar M 154 Castle Glen Cres ............ 831-8104 Ammar Mohammads 18 Bluemeadow Way .................................. 270-8218 Amos J 960 Teron Rd .............................. 592-3915 Amoye Moriyamo 903 Nettleship Crt ....................................... 435-7501 Ampleman J 42 Edenvale Dr ............................................ 271-8736 Amu O 290 Maxwell Bridge Rd ................ 435-5622 Amweg R 23 Mccurdy Dr ....................... 592-5420 Amyot H 101 Langford Cres ................... 599-9089 Amyotte J 113 Kittiwake Dr ................... 836-9510 An M 273 Knudson Dr .............................. 435-5665 Anan A 536 Landswood Way .................. 592-6924 Anand V 35 Norgold Cres ....................... 599-2798 Ananth S 59 Peikoff Cres ........................ 599-4017 Anastasiadis Chris 39 Bluegrass Dr .......................................... 599-1067 Anata Dental Clinic 1104 Klondike Rd ....................................... 592-6868 Anatol K 903 Whiteford Way ................... 435-3464 Anaya R 200 Fenerty Crt ......................... 435-6656 Anca E 31 Allenby Rd .............................. 592-6895 Anca N 6 Bishops Mills Way .................... 599-8667 Anca O 164 Goldridge Dr ........................ 599-8984 Ancheta Samuel 31 Parsons Ridge Rd .................................. 592-0794 Anchor Climatecare ......................... 591-3581 Anderchek A & R 3680 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-2157 Anderchek Lorne 3991 Mohrs Rd Knbrn ................................ 832-3436

Alshahwany R 10 Goodfellow Crt Npn ............................... 435-6340

Al-Shalchi Fakhri 623 Braecreek Ave ...................................... 599-1640 Alssord Alex 37 Peary Way .................. 270-8071 Altawil O ................................................. 435-2245 Alteen Doug & Brenda 42 Cypress Gdns ........................................ 831-4620 Altfuldisch R 5 Colchester Sq .............. 270-8896 Aluas C 750 March Rd ............................ 271-1877 Aluko M 416 Foxhall Way Npn ................ 435-2632 Alvarado G 222 Old Colony Rd ............. 435-1374 Alvarado N 31 Hawley Cres .................. 271-8422 Alvarez M 6 Thresher ............................. 831-0829 Alvarez-Luna M 162 Rutherford Crt ...................................... 287-0215 Alves A 13 Panandrick View Dr ............... 839-0116 Alwani A .................................................. 599-4216 Alward D 255 Mac Larens Sdrd Wdlwn . 832-0330 Always Forever 40 Foulis Cres ........... 435-4200 Aly A 17 Palomino Dr ................................ 592-9359 Aly A 45 Insmill Cres ................................. 595-0001 Aly H 192 Flamborough Way .................... 271-0635 Alzheimer Society of Ottawa & Renfrew County ................................ 523-4004 Al-Zoubi K 55 Mcclintock Way .............. 599-0425 Alzubi M 21 Nipigon Way ........................ 435-6041 Al-Zubi T 528 Katnick Way ..................... 599-9667 Am Jc 106 Kinghaven Cres ...................... 435-8686

ALMONTE FLOORING HARDWOOD CARPET AREA RUG

ALMONTE

CERAMIC VINYL REMNANTS

FLOORING

s3ERVINGTHEAREASINCE s,IFETIMEINSTALLATIONGUARANTEE s,ARGESELECTIONINALLTYPESOFmOORING s6INYL#ARPETREMNANTSnALWAYSINSTOCK â&#x20AC;&#x153;Box store prices with small town serviceâ&#x20AC;?

613-256-4014 /TTAWA3T!LMONTE /. WWWALMONTEmOORINGCOM


A Kanata Anderson Adam 3589 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-3631

Anderson Andrew J Dr

Andras G 7307 Campeau Dr .................. 435-3311 Andre C 9 Acklam Terr ............................ 592-4111 Andre K & B 184 Tandalee Cres ........... 592-0052 Andreadis P 109 Plantation Dr Wdlwn ............................ 832-4777 Andree S 1510 Carronbridge Cir ............ 435-8720 Andree Srigley 86 Springwater Dr ....... 599-5813 Andreescu A M 284 Knudson Dr ........ 592-2268 Andrew L 153 Pickford Dr ...................... 599-7104 Andrew Shouldice CGA 260 Hearst Way 402 .................................... 599-9490 Andrews C 4 Mcdermot Crt .................. 591-2504 Andrews C 84 Tamblyn Cres ................. 592-0515 Andrews C 27 Beaverbrook Lane ......... 599-0461 Andrews J 22 Sheppard’s Glen Ave ...... 592-8555 Andrews Jane 42 Castle Glen Cres .... 836-0100 Andrews L 110 Allbirch Rd Wdlwn ........ 832-5668 Andrews L 197 Yoho Dr ......................... 254-8541 Andrews N J 43 Peterson Pl ................ 592-9526 Andrigo R 27 Turtle Point Pvt ................. 435-5502 Andrijasevic E 220 Steep Rock Cres .................................. 435-0820 Andrijasevic Mladen 9 Macneil Crt ............................................... 435-3348 Andruchow Peter 70 Jarlan Terr ........ 592-3224 Andulajevic Goran 324 Edgemoore Cres .................................. 254-9954 Andy T 1410 Halton Terr .......................... 592-0148 Anfossie F C 2D-150 Robson Crt ......... 596-1116 Angepat D 816 Oakside Cres ................ 435-1661 Anghel M 149 Battersea Cres ................ 435-4068 Angus B 59 Belleview Dr ......................... 592-0536 Angus J 37 Chickasaw Cres ................... 435-2231 Angus P & D 15 Redfox Pl .................... 270-0613 Angus R 20 Riding Way .......................... 591-0190 Angyal A 7303 Campeau Dr ................... 836-3652 Anicin R 5 Baneberry Cres ...................... 836-0681 Aniko Ernie 4794 Opeongo Cnst By ..... 832-4496 Anis H 35 Glen Meadows Cir ................... 271-7319 Anischenko Anna 6 Pellan Cres ........ 592-6556 Anishchenko Olha 475 Celtic Ridge Cres ................................. 592-6181 Anisoft Group Inc .............................. 254-5850 Anna Riopelle Interiors 104 Duck Pond Pl Wdlwn ........................... 832-3190 Anne Scott C 68 Akenhead Cres ......... 435-4315 Anritsu Electronics Ltd 700 Silver Seven Rd .................................... 591-2003 Ansari Alam 5 Loyal Hill Cres ............... 271-0616 Ansari B 176 Bridlewood Dr ................... 435-4509 Ansari S 38 Bishops Mills Way ............... 270-1147 Anstey C 50 Akenhead Cres ................... 592-9978

Kanata A Anstey S 741 Regiment Ave ................... 435-1658 Anthony M 29 C Varley Dr ..................... 599-9114 Anthony Margaret 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 271-6427 Antinucci E 380 Laughlin Cir ................. 270-0746 Antochi T 81 Mcgibbon Dr ..................... 592-1229 Antonic Z 151 Kincardine Dr .................. 831-0816 Antonov Vladimir 14 Ealing ................ 254-7210 Antonova N 86 Windways Cres ............ 271-8042 Antoszkiewicz B & W 8 Sherring Cres ........................................... 591-6550 Anwar K 114 Patriot Pl ............................ 435-6233 Anytime Fitness 457 Hazeldean Rd ...................................... 831-1227 Aoun A 58 Glen Meadows Cir ................. 270-8760 Aoun G 19 Allenby Rd ............................. 599-4944 Apelfeld A 703 Doyon Ave ..................... 435-2401 Apex Framin/Tay Gallery 471 Hazeldean Rd ...................................... 836-4169 Apostolakos-Argiris A 41 Landover Cres ........................................ 270-9018 Appelt M 375 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-4658 Appiah P 36 Kincardine Dr ..................... 435-7765 Appleby T 230 Badgeley Ave ................. 435-0638 Applejohn G 13 Whithorn Ave .............. 271-8880 Appletree Medical Group 150 Katimavik Rd ........................................ 592-1539 Apps G & M 21 Brightside ..................... 836-0249 Apps Rene G 133 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-4805 Apps William 114 Desmond Ave .......... 836-0208 Apro R 1 Moresby Dr ............................... 271-9970 Apro Zoltan 50 Stonemeadow Dr ......... 271-8294 Aprueldo V 10 Tamara Way ................... 435-8665

AQUA CLEAR POOL AND SPA SERVICES INC 26 Johnwoods St Stittsville ...............613-831-2747 Cell ........................613-913-9025 Email ........................ aquaclear@rogers.com www.aquaclearservices.com

- See ad this page Aquino M 204 Meadowbreeze Dr .......... 435-0083 Arachiche L 457 Foxhall Way ............... 435-5226 Arafa G 135 Shirley’s Brook Dr ................ 271-0060 Arafat Harun 599 Malkowski St ........... 435-2676 Aral Z 48 Windcrest Crt ............................ 270-1413 Arambasic Milan 100 Constance Creek Dr Dnrbn .................. 832-9906 Aranyosi A 53 Bluegrass Dr ................... 254-5711 Arasa M 511 Remnor Ave ....................... 435-4437

Aqua-Clear POOL AND SPA SERVICES INC.

Quality You Expect ,INER2EPLACEMENTSs/PENINGS#LOSINGS !LL%QUIPMENT2EPAIRSs0OOL)NSTALLATIONS

Your Inground Pool Specialist

Over 30 Years Experience

Sales - Service Installation 2%3)$%.4)!,s#/--%2#)!, www.aquaclearservices.com

613-831-2747

Pager: 613-786-5893

RS

KANATA

69 Knudson Dr ............................................ 270-0147 Anderson B 14 Coulson Crt .................. 254-8686 Anderson B 188 Yoho Dr ...................... 592-5777 Anderson Bill 7 Varley Dr ..................... 270-9964 Anderson C 11 Carriage Crt ................. 836-3628 Anderson C 46 Stable Way ................... 836-7875 Anderson C 1775 Maple Grove ............ 831-1034 Anderson D 610 Berry Side Rd Dnrbn .. 832-2521 Anderson D 8 Almond Lane .................. 271-0844 Anderson D 14 Peary Way .................... 599-3829 Anderson D 40 Helmsdale Dr ............... 599-7720 Anderson D 14 Heathcliffe Crt .............. 831-7068 Anderson D C 4 Gagnon Crt ................ 592-4845 Anderson D N G 419 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-4247 Anderson Dave & Helen 34 Beechfern Dr .......................................... 836-6869 Anderson Douglas 62 Mckitrick Dr ... 836-3964 Anderson Eric 57 Weslock Way .......... 435-1444 Anderson Frank 4298 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-1415 Anderson G 243 Badgeley Ave ............. 270-9804 Anderson G 47 Nanook Cres ................ 599-4088 Anderson H & S 83 Evanshen Cres .... 592-5347 Anderson Helen 7 Hendrie Crt ........... 836-2140 Anderson I 96 Barrow Cres ................... 254-7468 Anderson J 7 Bachman Terr .................. 592-1397 Anderson J 40 Marchvale Dr ................. 839-2143 Anderson J & A 54 Ayton Lane ........... 592-7112 Anderson J Craig 1058 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-0405 Anderson J S 109 Barrow Cres ............ 270-0725 Anderson John C 42 Peregrine Cres ....................................... 595-0248 Anderson K 39 Kinmount Pvt ............... 592-5754 Anderson K 3 Tower Hill Cres ............... 599-4310 Anderson L 28 Vermeer Way ................ 270-0261 Anderson L J & T J 40 Kingbird Crt ............................................ 591-0687 Anderson Lianne 17 Helmsdale Dr .... 599-3527 Anderson Lucyna Dr 99 Kakulu Rd . 592-8200 Anderson M 33 Banting Way ................ 435-0794 Anderson M 33 Banting Way ................ 592-4265 Anderson P 3 Sara Crt Npn .................. 435-2489 Anderson R 3150 Dwyer Hill Rd Ashtn ........................... 838-2603 Anderson R 3150 Dwyer Hill Rd Ashtn ........................... 838-3266 Anderson R 3150 Dwyer Hill Rd Ashtn ........................... 838-4655 Anderson R 62 Ipswich Terr .................. 592-6842 Anderson S 1 Millman Crt ..................... 271-1816 Anderson S 254 Tofino Pvt ................... 435-3409 Anderson S 45 Dressler Dr .................... 831-6124 Anderson S B 22 Varley Dr .................. 592-5721 Anderson S M 56 Constance Lake Rd 832-4336 Anderson T 3381 Greenland Rd Dnrbn 832-1808 Anderson T 115 Hearst Way ................. 254-8523 Anderson T 20 Shirley’s Brook Dr ......... 595-1230 Anderson W 19 Marsh Sparrow Pvt ..... 254-7175 Anderson-Sandberg K 54 Jarlan Terr .............................................. 599-6314 Andewi A 19 Tamblyn Cres .................... 592-0638 Andic P 4 Sawchuk Terr .......................... 271-6279 Andrade E 160 Tandalee Cr ................... 270-9556

55


A Kanata

KANATA

Araujo C 15 Lismer Cres ......................... 270-0834 Araujo C 323 Applecross Cres ............... 435-5978 Aravamudan Moham 172 Gyrfalcon Cres ..................................... 287-7042 Aravamudan Mohan 172 Gyrfalcon Cres ..................................... 599-8764 Aravindan M 23 Westmoreland Ave ..... 271-0242 Araya R 332 Glenbrae Ave ...................... 435-3987 Araya T 9 Macneil Crt .............................. 435-2635 Araya T 647 Moorpark Ave ...................... 435-5567 Arbenser L 29 Jackman Terr ................. 435-5463 Arbique A 217 Waymark Cres ................ 592-9964 Arbique C 311 Waymark Cres ................ 595-1522 Arbour Frances & Paul 112 Wren Rd Dnrbn .................................... 832-4891 Arbour Paul 1038 Goward Dr ............... 836-0613 Arbour R 324 Riverwood Dr Wdlwn ....... 832-2876 Arbour Ron 319 Riverwood Dr Wdlwn .. 832-3712 Arbuthnot J 262 Saddlesmith Cir ......... 435-7012 Arbuthnot S 14 Waterton Cres ............. 271-0275 Arby’s 474 Hazeldean Rd ......................... 831-3030 Arcand Crayden 9 Thomas Fuller Dr ...................................... 839-5517 Archambault D 145 Castlefrank Rd .... 836-9786 Archambault G 52 Steeple Hill Cr ....... 592-9042 Archambault N 5420 Old Richmond Rd Npn ....................... 435-0294 Archard R 11 Selye Cres ........................ 592-7733 Archer D 306 Sandhill Rd ....................... 599-9016 Archer R 12 Zokol Cres .......................... 270-9597 Archer S 205 Walden Dr ......................... 435-4801 Archer T 504 Landswood Way ............... 831-1092 Archibald B 1187 Tischart Cres ............ 435-0739 Archibald K & M 18 Lombardo Dr ...... 435-2476 Archibald S 71 Chimo Dr ...................... 270-0299 Arcouette Kerrie 8 Wynridge Pl ......... 270-0404 Arden G & L 38 Spur Av ........................ 271-1690 Ardis T 7 Glenmoriston Ave ..................... 831-4408 Arditti M 59 Leacock Dr .......................... 592-1047 Ardoch Electric Inc 163 Osprey Cres ......................................... 591-5581 Argue D ................................................... 270-8714 Argue G 5854 Fallowfield Rd Ashtn ........ 831-2610 Argue J 2 Dnrbn ...................................... 832-3494 Argue P .................................................... 831-6847 Argue V 5854 Fallowfield Rd ................... 831-2612 Arguin P 65 Lightfoot Pl .......................... 254-9921 Argyle Associates 499 Terry Fox Dr .......................................... 592-2500 Arias R 38 Varley Lane ............................. 435-6290 Arias-Ramirez A 88 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-6130 Arie Yau Chi Yuen 37 Insmill Cres ............................................ 599-5322 Aripek A 87 Shirley’s Brook Dr ................ 435-6986 Aris A 178 Patriot Pl ................................. 435-3630 Aris John W 22 Heathcliffe Crt ............. 831-3768 Aris L ......................................................... 836-6229 Aris M 10 Mcdermot Crt .......................... 592-4457 Aris P 960 Teron Rd .................................. 435-0088 Arismendiz J 1114 Marconi Ave .......... 435-4767 Arjang E 39 Mclennan Way ..................... 836-3480 Arjani N 142 Whernside Terr ................... 435-5309 Arjmand H 605 Miro Way ....................... 435-4858 Arksey W 942 Burwash Landing Bay ..... 592-4513 Arkuszewski A 489 Meadowbreeze Dr ................................ 271-0761 Armanious E 30 Friendly Cr ................. 836-1453

Kanata A

56 Armbruster B 24 Kimmins Crt ............. 592-4155 Armbruster M 7307 Campeau Dr ........ 591-0482 Armit A 315 Old Quarry Rd Wdlwn ......... 832-0775 Armitage A 708 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-5404 Armitage Blair & Kerry 113 Heather St Dnrbn ................................. 832-4413 Armitage J 255 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-2009 Armitage J 15 Dunoon Pl ...................... 831-1178 Armitage K 350 Berry Side Rd Dnrbn ... 832-3498 Armitage R 30 Emerald Meadows Dr ... 435-5591 Armitage R M Dr 3154 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-1666 Armitage William A 1035 March Rd ........................................... 592-1489 Armour Cindy & Bernard 168 Palomino Dr ......................................... 599-6753 Armour J 159 Bridlewood Dr .................. 599-4612 Armour J G 5 Amundsen Cres .............. 592-1238 Armour Shelly & Don 66 Hartsmere Dr .......................................... 836-4327 Armour Wm T 7307 Campeau Dr ........ 592-2211 Armstrong & Richardson Shoes 499 Terry Fox Dr .......................................... 271-0071 Armstrong A 118 Hardwood Dr Wdlwn ........................... 832-4399 Armstrong A 432 Landswood Way .................................. 836-5534 Armstrong A 92 B Stonehaven Dr........ 435-5042 Armstrong A Dennis 2 Wild Acre Lane ......................................... 839-0331 Armstrong Al 33 Slade Cres ................ 591-5531 Armstrong B 16 Harrier Lane ............... 592-6558 Armstrong Bill 3627 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2753 Armstrong Brian 32 Mclaughlin Cres ..................................... 591-3008 Armstrong Brian 32 Mclaughlin Cres ..................................... 599-8158 Armstrong C 9 Hawley Cres ................. 271-1714 Armstrong C 7305 Campeau Dr .......... 271-2883 Armstrong D 29 Waterthrush Cres ....... 271-3019 Armstrong D 7305 Campeau Dr .......... 435-2965 Armstrong D 110 Landover Cres ......... 592-0769

Armstrong D 12 Burnstead Cres .......... 599-9093 Armstrong Donald 2912 Donald B. Munro Rd Knbrn ............... 832-2581 Armstrong Gordon & Associates 700 March Rd ............................................. 592-2664 Armstrong Henry 160 Scenic Lane Wdlwn ............................. 832-8285 Armstrong Henry D 160 Scenic Lane Wdlwn ............................. 832-3957 Armstrong J 14 Barrow Cres ................ 592-6002 Armstrong J 1385 March Valley Rd ...... 592-9667 Armstrong J 21 Shaw Crt ..................... 836-6156 Armstrong J Brian 48 Tamblyn Cres ......................................... 592-0495 Armstrong Jeannie 1310 Second Line Rd ................................. 599-0057 Armstrong K 60 Glamorgan Dr ............ 836-7818 Armstrong K & N 2240 Marchurst Rd ..................................... 839-2349 Armstrong Ken 1208 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-5421 Armstrong Kirk 139 Country Lane W ................................... 836-4898 Armstrong L 68 Kimbolton Cres ........... 271-2931 Armstrong L 25 Inuvik Cres .................. 592-1526 Armstrong L 19 Roberge Cres ............. 592-3602 Armstrong L 70 Stonehaven Dr ............ 270-8901 Armstrong Les 20 Inuvik Cres ............. 592-1673 Armstrong M 3550 Stonecrest Rd Wdlwn ........................ 832-4065 Armstrong M 42 Carmichael Crt .......... 592-4114 Armstrong N & T 76 Springwater Dr .. 270-8963 Armstrong P 37 Turtle Point Pvt ........... 599-3777 Armstrong P 128 Post Rd .................... 831-1075 Armstrong R 3171 Barlow Cres Dnrbn 832-9933 Armstrong S 11 Rivergreen Cres .......... 595-1886 Armstrong S 90 Birchbank Cres ........... 599-4198 Armstrong Stanley W 40 Appaloosa Dr ......................................... 592-5710 Armstrong T 54 Baneberry Cres .......... 435-8633 Armstrong W & B 110 Hardwood Dr Wdlwn ........................... 832-0027 Armstrong William 1395 March Valley Rd ................................. 592-2549

“THE PROFESSIONAL PARTS RECYCLER SINCE 1967” “Late Model used Auto Parts for all Makes & Models” Arnprior: 613-623-7361 Ottawa: 613-238-8926 Toll Free: 1-800-267-7386 5445 Madawaska Boulevard, ARNPRIOR

www.a-oautoparts.com KA


A Kanata Armstrong William Electric Ltd 1395 March Valley Rd ................................. 592-1185

Armstrong-Giroux E 1506 Stittsville Main .................................... 831-3130

Arnill Rev Mark & Janyce 120 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-5628 Arnold J 88 Birchbank Cres .................... 592-2699 Arnold P 138 Banning Rd ....................... 831-8677 Arnold S 118 Windance Cres ................. 271-1071 Arnone A ................................................. 831-3744 Arnone T 47 Milner Downs Cres ............ 435-1858 Arnott A 153 Springcreek Cres ............... 271-8788 Arnott C 225 Waymark Cres ................... 254-7065 Arnott D 363 Glenbrae Ave ..................... 435-1739

ARNPRIOR OTTAWA AUTO PARTS LTD 5445 Madawaska Blvd Arnprior .................613-623-7361 Ottawa ..................613-238-8926 Toll Free ..............1-800-267-7386 Email ........................ ken@a-oautoparts.com www.a-oautoparts.com

Arthurs C 100 Aird Pl ............................. 435-3760 Arthurs K 103 Hearst Way ..................... 254-8917 Arthurs P 53 Piper Cres ......................... 592-8793 Artisan Golf Co 215 Terence Matthews Cres ....................... 592-0524 Artucsa M 1418 Carronbridge Cir .......... 435-6870 Artyshchuk Oleksandr 111 Landover Cres ...................................... 271-8581 Aruja Sue & Mark 3 Appaloosa Dr ..... 271-1849 Arumaimayagam P 105 Macara Cres Npn ................................. 595-0358 Arvisais L 750 March Rd ........................ 592-4770 Arya Varun 47 Tobermory Cres ............. 435-4635 Asadzadeh H 5 Maricona Way ............. 435-8779 Asbury J 6 Aldburn Pl ............................. 836-6573 Ascanio R 1077 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-1065 Ash A 2 Blackdome Cres ......................... 435-0027 Ash E C 56 Mckitrick Dr .......................... 831-2762 Ash J H 25 Bramblewood Cres ............... 591-3158 Ashby J 231 Penfield Dr .......................... 591-8800 Ashfield B 50 Spruce Meadows Dr ....... 435-9047 Ashfield B 32 Pellan Cres ...................... 831-2114 Ashfield Steve 4 Rolston Way ............. 839-2417 Ashford K 100 Aird Pl ............................. 591-3678 Ashmead George 103 Melanie Cres ........................................ 831-8423 Ashour I 5 Springtree Pl .......................... 435-0663 Ashton R 123 Marsh Sparrow Pvt .......... 592-1171 Ashworth Barrie 4212 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-1685 Ashworth Glen 50 Mckitrick Dr ........... 836-3185 Asiri Abdul-Jabbar 37 Chimo Dr ....... 591-3488 Asiri Samir 8 Chimo Dr .......................... 599-8277 Asistores M 1126 Halton Terr ............... 271-0800 Askew T 46 Saddlehorn Cres ................. 592-3918 Aslagsen Larry 2120 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2257 Aslam A 425 Abbeydale Cir .................... 599-5210 Aslani A 10 Whithorn Av ......................... 271-2730 Asllani A 68 Newcastle Ave .................... 435-6332 Asma L 37 Harrington Crt ........................ 435-5175 Asmer H 22 Scissons Rd ........................ 435-0837 Asmis C & P 3977 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-5846 Asparin J 316 Celtic Ridge Cres ............ 435-5316 Asquini David 4 Flintridge Cr ............... 599-8999 Asquini M 79 Mclennan Way ................. 836-6619 Assaad A 45 Bramblewood Cres ........... 591-1715 Assaad F & L 1375 March Valley Rd .... 591-0503 Assaad Sedhom Farid 13 Bridlewood Dr ........................................ 271-8350 Assaad Zein 301 Goldridge Dr ............. 599-7620 Assabgui R 210 Mcgibbon Dr ............... 599-6170 Assad L .................................................... 831-9777 Assadi Mitra 108 Evanshen Cr ............. 595-1274 Assadi Shiva 76 Dways Cr ................... 254-7417 Assadzadeh R 358 Laughlin Cir .......... 592-1326 Assaly C 44 Morenz Terr ......................... 270-8825 Assaly C 44 Morenz Terr ......................... 271-0689 Asselin Serge 38 Kenins Cres ............. 270-0142 Asselstine L 39 Jarlan Terr .................... 592-0168 Astachkina S 21 Macneil Crt ................ 831-2951 Astenjohnson Dryer Fabrics 48 Richardson Side Rd ............................... 592-3269 Astles D 72 Sheldrake Dr ........................ 836-2922 Astles Mal 4572 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-2550

Kanata A Astley J 14 Burnstead Cres .................... 271-6363 Astley J 18 Hodgson Crt ......................... 599-5289 Atacan Ceyhun 15 Rondeau Pl ........... 254-8871 Atack C 1042 Julia Crt Dnrbn ................. 832-8989 Atallah A 760 March Rd .......................... 599-4354 Atallah M 61 Brechin Cres ...................... 592-5753 Atallah Nehad 202 Forestbrook St ...... 599-5575 Atallah Z 107 Grasshopper Lane Dnrbn .................... 832-3459 Ataman C 110 Patriot Pl ......................... 435-1223 Atanasiu G 1528 Monaghan Lane ......... 839-7692 Atanasiu N 7 Marchvale Dr .................... 470-3113 Atchison N 948 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-4029 Atherfold C 871 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-4223 Atherley S 86 Osprey Cres .................... 591-1822 Atherton J 157 Hemlo Cres ................... 271-0557 Athletic Conditioning Centre The 1000 Palladium Dr ....................................... 254-7285 Athreya Jayantha K 20 Marchvale Dr .......................................... 839-5310 Athwal B 272 Kinghaven Cres ................ 435-5951 Athwal R ................................................. 599-6379 Atkey V 20 Pebble Beach Crt .................. 836-2020 Atkins David 12 Bramblewood Cres .... 591-1932 Atkins Derek 3 Liston Cres .................. 592-0085 Atkins Gary Stewart 89 Melanie Cres .......................................... 836-4367 Atkins K & P 3968 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-0191 Atkinson A 17 Penfield Dr ..................... 592-1498 Atkinson L J 81 Springwater Dr ........... 270-9252 Atkinson M & K 102 Sol Lane Wdlwn . 832-1047 Atkinson P 161 Insmill Cres ................... 271-2692 Atkinson P 37 Marsh Sparrow Pvt ........ 271-7517 Atkinson S 69 Bishops Mills Way .......... 435-4073 Atlas E 308 Mosaic Pvt ............................ 254-8392 Atoui A 8 Sawyer Way ............................. 271-1625 Atout K 1884 Whitemarsh Cres ............... 839-7701 Atout K 1884 Whitemarsh Cres ............... 839-7702 Atrooshi C 155 Tandalee Cres ............... 435-9067 Attaei A 1172 Klondike Rd ...................... 254-9950 Atterbury M & J 54 Lismer Cres ......... 592-2844 Attfield E 13 Kingsford Cres ................... 592-1340 Attia A 33 Acklam Terr ............................. 435-4022 Attwell David 184 Woods Rd Wdlwn ................................ 832-1954 Attwood Julia 119 Woodmill Terr ......... 592-4270 Atwal O 69 Hewitt Way ........................... 599-0426 Atweri Abdul 228 Applecross Cres ...... 599-8513 Atwood D 104 Sol Lane Wdlwn ............. 832-2276 Atwood T 816 Petra Pvt ......................... 599-7222 Atwood Terry 154 Windance Cres ....... 599-1967 Atyeo Michael 39 Weslock Way .......... 599-2747 Au J 1127 Northgraves Cres ..................... 435-3319 Au K 233 Tandalee Cr ............................... 592-6596 Au Naturel Spa At Brookstreet 525 Legget Dr ............................................. 271-3393 Au P 3 Clydesdale Ave .............................. 592-0727 Au S 37 Allenby Rd ................................... 591-3499 Au W 9 Moresby Dr ................................... 599-0844 Aube J 210 Maxwell Bridge Rd ............... 435-0190 Aube J 179 Springwater Dr ...................... 599-7765 Aubichon Lee 293 Fireside Dr Wdlwn . 832-2670 Aubin C .................................................... 435-6131 Aubin F & L 5 Palomino Dr .................... 591-1541 Aubin L 1455 Carronbridge Cir ............... 435-4390 Aubin P 2 Windgate Cres ........................ 435-1243

KANATA

- See ad previous page Aroche L 30 Bachman Terr ..................... 254-5613 Aron A 27 Morenz Terr ............................. 435-1862 Arora B 6 Zokol Cres ............................... 592-3198 Arora Bobby & Anil 77 Steeple Chase Dr ................................... 592-4384 Arora P 15 Vermeer Way ......................... 591-1014 Arora Puneet 411 Breckenridge Cres ............................... 271-1983 Arora R 21 Catterick Cres ....................... 435-4715 Arora V 24 Springwater Dr ...................... 592-6452 Arpin J 43 Winchester Dr ......................... 831-6446 Arquilla Marco 524 Woodchase St ...................................... 435-0167 Arreaga T 73 Cedarock Dr ..................... 435-1462 Arrigo R & J 54 Shannondoe Cres ....... 271-8064 Arroyo M 1200 Tischart Cres ................. 271-9226 Arroyo Mila 72 Inverary Dr .................... 254-5820 Arruda J 300 Applecross Cres ................ 435-6163 Arscott P 101 Osprey Cr ........................ 592-1097 Arsenault A 1295 Klondike Rd .............. 435-1003 Arsenault Carl A 17 Birchfield Ave ......................................... 591-0967 Arsenault D 65 Macneil Crt ................... 831-3730 Arsenault Ed & Helen 133 Springwater Dr ..................................... 591-9543 Arsenault G ........................................... 836-5797 Arsenault J 26 Nortoba Cres ................ 271-6237 Arsenault L 3639 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-0614 Arsenault L 11 Selwyn Cres .................. 592-2992 Arsenault Mark 3 Jackman Terr .......... 592-9525 Arsenault Paul 38 Aldburn Pl .............. 831-3445 Arsenault R & C 64 Rothesay Dr ........ 831-1373 Arseneau C 33 Yoho Dr ......................... 591-0335 Arseneault J P 3332 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-3654 Arshad N 555 Pepperville Cres .............. 435-5273 Artelle B 53 Morenz Terr ......................... 592-6442 Artelle D 1175 Maritime Way .................. 435-6270 Artemov M 48 Huntsman Cres .............. 435-4490 Arthur E G 173 Banning Rd ................... 831-6898 Arthur Hugh 2834 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-4453 Arthur Richard 43 Reaney Crt ............. 271-9548

57


A – B Kanata

KANATA

Aubrey L 5 Sawchuk Terr ........................ 270-9630 Aubrey Pat 24 Pebble Creek Cres ......... 591-1752 Aubrey R 10 Turnbull Ave ....................... 831-1741 Aubrey-Moore K 72 Zokol Cres ......... 435-3388 Aubry J 7303 Campeau Dr ...................... 270-1402 Aubry S & P 33 Rickey Pl ...................... 831-9402 Aubut T 38 Equestrian Dr ........................ 435-4064 Auchterlonie Andrew 7 Pacer Pl ..... 599-6865 Auchterlonie N 25 Inwood Dr .............. 592-8167 Auclair R 92 Lightfoot Pl ......................... 270-0403 Aucoin D 47 Dobbin Lane ...................... 435-4425 Audet J 83 Saddlehorn Cres ................... 591-7694 Audet R 28 Clydesdale Ave .................... 592-6632 Auger M 146 Rothesay Dr ...................... 831-7043 Auger M J 58 Allenby Rd ....................... 592-1655 Auger T 79 Equestrian Dr ........................ 271-2958 Auger T 7 Martingale Crt ......................... 599-1970 Auger-Unwin A 148 Rothesay Dr ........ 831-7833 Augstman E 28 Beaufort Dr .................. 592-3952 Aujla Baljit 25 Loyal Hill Cres ................ 591-3162 Auld A 92 Macassa Cir ............................. 270-0090 Ault B 55 Aird Pl ....................................... 271-6034 Ault C 184 Wagon Dr Dnrbn ..................... 832-2625 Aumont Alvan 7 Gesner Crt ................. 836-7218 Austin C 97 Goldridge Dr ........................ 592-9389 Austin Carol Accounting Bookkeeping Services 97 Goldridge Dr ...................... 591-0000 Austin D 1414 Carronbridge Cir ............. 435-2110 Austin R 74 Woodbridge Cres ................ 592-0971 Austin Robert M 274 Sandhill Rd ....... 592-6000 Austin W 821 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-2592 Austin W 821 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-8065 Automated Learning Corporation ..................................................................... 599-9975

AVANT GARDENERS THE 2235 Marchurst Road Kanata...................613-724-9620 Email .......... avantgardeners@sympatico.ca www.avantgardeners.com

- See ad this page Avarello S 197 Old Colony Rd ............... 831-2142 Avdiu Hasan 77 Connelly Pl ................. 836-9491 Avery D & K 421 Maclarens Sdrd Cnst By ...................... 832-0830 Avery Duane 43 Jarlan Terr .................. 599-8409 Avery J C 141 Springcreek Cres ............ 592-9296 Avery M 80 Melanie Cres ........................ 831-2569 Avila G 78 Saddlesmith Cir ...................... 435-0509 Avis Car & Truck Rental 38 Edgewater St ......................................... 831-3380 Avis Paul 24 Kingbird Crt ....................... 592-1789

Avista Management Services Corp 65 Young Rd ............................................... 831-9998 Avni S 72 Rutherford Way ........................ 595-0282 Avramescu C 1031 Ottenbrite Cres ..... 599-9265 Avri Garret 1044 Northgraves Cres ....... 435-1379 Avril M 139 Macassa Cir .......................... 435-0074 Awad G 115 Hardwood Dr Wdlwn .......... 832-2352 Awad L 160 Hemlo Cres .......................... 592-6014 Awad Nadim 16 Windgate Cres ........... 599-7949 Awad Z 289 Mcelroy Dr ........................... 435-1311 Awada E 1179 Klondike Rd .................... 592-5562 Awada Sam 47 Ironside Crt .................. 591-5509 Awakening Potentials Inc 2 Beaverbrook Rd ....................................... 592-8100 Awan I 1333 Klondike Rd ........................ 435-5838 Awati D 1113 Marconi ............................. 592-0258 Aweya J 24 Stikine Dr ............................. 599-3078 Awil A 50 Windways Cres ........................ 435-1804 Awrey M 449 Allbirch Rd Wdlwn ............ 832-8209 Ayad Yedri S 314 Steeple Chase Dr ..... 599-9621 Ayafor A 40 Jackman Terr ....................... 271-9116 Ayari T 1190 Old Carp Rd ........................ 599-0587 Ayele G 35 Whernside Terr ...................... 592-9943 Ayers P 69 Nighthawk Cres ..................... 599-6464 Ayliffe W R 289 Riverwood Dr Wdlwn ... 832-2200 Ayliffe W R 151 Cottage Lane Wdlwn ... 832-2595 Aylsworth J M 3 Kingsford Cres .......... 592-2805 Ayotte K & C 1000 Ottenbrite Cres ...... 435-6329 Ayotte Ryan 45 Penfield Dr ................... 287-7022 Ayoub C 16 Morton Dr ............................ 831-4748 Ayoub I 149 Equestrian Dr ....................... 435-0835 Ayoub J 72 Beacon Way ......................... 592-6954 Ayoub K 139 Bridgestone Dr .................. 435-0519 Ayoub N 51 Witherspoon Cres ............... 270-0151 Ayoub S 1323 Klondike Rd ..................... 435-4666 Aysan C 1520 Monaghan Lane ............... 839-0900 Ayuste Maria Caridad 93 Castle Glen Cres .................................... 831-4893 Azadegan A 9 Macneil Crt .................... 831-8559 Azaranka R 2018 Dunollie Cres ............ 592-2278 Azarin Trading Company 197 Keyrock Dr ........................................... 271-6286 Azarova O 85 Macneil Crt ...................... 435-2281 Azcona Leslie & Jeff 59 Shining Star Cir ...................................... 836-0169 Azimi Shahin 19 Sauble Dr ................... 271-6049 Aziz Ash Dr 486 Hazeldean Rd ............. 271-1117 Azizi G 64 Ironside Crt ............................. 599-1458 Azzopardi A 20 Glenrill Pl ..................... 270-8112 Azzozi Abdelouahab 62 Wilderness Way ..................................... 836-8118

Decorating? Find everything you need in our BUSINESS DIRECTORY! Garden Design, Installations & Maintenance

2235 Marchurst Road, Kanata

613-724-9620 www.avantgardeners.com

Kanata A – B

58

KA

B BDPI 155 Terence Matthews Cres ............ 831-4593

BH ROOFING Serving Kanata and Area ...........................613-277-9713 - See ad next page BKL Design Group 206 Forestbrook Street ............................... 271-2932

BMO Bank of Montreal 499 Terry Fox Dr .......................................... 599-0026

BMO Bank of Montreal 420 Hazeldean Rd ...................................... 564-6426

BMT Fleet Technology Limited 311 Legget Dr ............................................. 592-2830

B Sure Security Ltd 6 Leverton Rd ............................................. 599-8793

BTI Systems Inc 1000 Innovation Dr ...................................... 287-1700 B V G Landscape Contractor Inc 50 Kingsford Crt .......................................... 270-9992

B & L AUTOMOTIVE 660 Eagleson Rd Kanata...................613-591-3059 Baanthai Bistro Ltd 4055 Carling ..... 271-8885 Baart G 3429 Greenland Rd Dnrbn ......... 832-2090 Baas B 800 Tabaret St ............................. 435-0993 Baas J 14 Halkirk Ave .............................. 831-6543 Baba P & J 1 Hendrie Crt ...................... 271-0382 Babadi F 2039 Dunollie Cr ...................... 599-8566 Babaei A 310 Wallaceburg Crt ............... 599-3235 Babayo M 64 Binscarth Cres ................. 836-3031 Babb E 105 Moresby Dr .......................... 591-7399 Babb Stephen 434 Landswood Way .................................. 831-7700 Babcock C 5 Bethune Way ................... 270-0869 Babec M 19 Bryant St ............................ 254-7112 Babelowsky B 360 Laughlin Cir .......... 591-5387 Babiak Milan 226 Flamborough Way ... 592-4135 Babiarz Jozef 18 Bryant ...................... 271-8683 Babikian Vrej 45 Parsons Ridge Rd .................................. 271-7085 Babin J 64 Weslock Way ......................... 270-9322 Babin J-C 129 Salter Cres ..................... 270-9369 Babin S 11 Portadown Cres .................... 963-9894 Babineau L 27 Rivergreen Cres ............. 599-5945 Babineau Matt 17 Thunderbird Cres ................................... 270-9545 Baby Kurien 1144 Klondike Rd ............ 271-1514 Babych Arthur 15 Seabrooke Dr ......................................... 831-6014 Bacchus N 28 Mcclure Cres .................. 592-1358 Bachalo C & D 2968 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-3924 Bachelu C R 40 Laurie Crt .................... 831-3701 Backer J 220 Kinghaven Cres ................ 591-0577 Backlund R 14 Guilford Crt ................... 831-5578 Backmeier C & G 51 Cohen Av .......... 592-2121 Backs David 140 Baird St Wdlwn ........ 832-0746 Backs Ron 960 Teron Rd ....................... 435-3188 Bacon D 112 Plantation Dr Wdlwn ......... 832-5562 Bacon M 2827 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-8263 Bacon T E 122 Salter Cres ..................... 591-0924 Bacsics F 146 Clarkson Cres ................. 591-3898 Bacsics J 124 Barrow Cres .................... 270-0059


B Kanata

Kanata B

59 Bai Yashun 39 Tobermory Cres ............. 599-0452 Baidas Z 64 Nortoba Cres ...................... 270-0515 Baig M 348 Forestbrook St ...................... 435-2806 Baig Tariq 41 Nortoba Cr ....................... 271-0862 Baigent Shelley 5058 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-2419 Baigent Tim 3 Maley Lane .................... 839-0156 Baijal P & V 20 Witherspoon Cr ............ 271-0920 Baijal V & P 20 Witherspoon Cres ......... 270-9299 Bailey Angela Rev & Keith 4 Danby Crt Npn ......................................... 591-6324 Bailey D 38 Kettleby St ........................... 963-0005 Bailey Dawn & Lance 129 Kinross Priv .......................................... 592-0409 Bailey F 15 Shouldice Cres ..................... 831-3863 Bailey H 288 Sandhill Rd ......................... 592-3292 Bailey M 608 Pepperville Cres ................ 435-2004 Bailey M 71 Robson Crt .......................... 599-3839 Bailey N 110 Cedarock Dr ....................... 270-5135 Bailey Pamela 19 Peary Way ............... 270-9337 Bailey T .................................................... 435-3230 Baillie A 154 Goldridge Dr ....................... 270-8432 Baillot A 7303 Campeau Dr .................... 592-1361 Bain B 27 Weaver Cres ............................ 270-0539 Bain James G 22 Dartmoor Dr ............ 592-8117 Bain William 335 Applecross Cres ....... 435-6004 Bain William R 2636 Carp Rd .............. 836-4553 Bainbridge M 251 Baillie Ave Wdlwn ... 832-1055 Baine R 17 Meadowbreeze Dr ................ 592-3365 Bains G 36 Deerchase Crt ....................... 271-0543 Baird A 2410 Second Line Rd Dnrbn ...... 832-5648 Baird B 143 Country Lane W ................... 836-3745 Baird D 59 Reaney Crt ............................. 271-8891 Baird G 43 Aintree Pl ............................... 591-9269 Baird Gordon 117 Canyon Dr Knbrn .... 832-2459

Baird Ian 41 Beamish Cres ..................... 592-9636 Baird J 6 Spur Ave ................................... 271-1523 Baird J 6 Spur Ave ................................... 435-6370 Baird L Michael 125 Shaughnessy Cres ............................... 599-6147 Baird M 5 Connelly Pl .............................. 836-6892 Baird Norman 8 Mcclure Cres ............. 271-9038 Baird R 37 Ohara Dr ................................ 839-0064 Baird Ronald 30 Inverary Dr ................. 254-9387 Baird S 9 Bramblewood Cres .................. 592-9364 Baird V 28 Hodgson Crt ........................... 435-6014 Baird W 38 Robson Crt ........................... 435-8441 Baird Wayne E 26 Beaufort Dr ............. 599-8122 Bajada L .................................................. 599-7635 Bajpai S 31 Drainie Dr ............................. 270-8283 Bajramovic F B Dr 216-99 Kakulu Rd ....................................... 592-0009 Bajric Fuad 94 Gowrie Dr ...................... 836-3329 Bajric Fuad 94 Gowrie Dr ...................... 836-7079 Bajwa J 110 Saddlesmith Cir .................. 599-8454 Baker Alan 64 Palomino Dr ................... 592-9265 Baker B 77 Speers Cres .......................... 591-3306 Baker Brian & Mette 830 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-3737 Baker Conrad 206 Morrena Rd ........... 836-4160 Baker D 4912 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-3199 Baker D 105 Limerick Lane Dnrbn .......... 832-4400 Baker D 17 Spruce Meadows Dr ............ 270-8001 Baker D M 116 Desmond Ave ............... 836-4819 Baker David 323 Wagon Dr Dnrbn ....... 832-1264 Baker E 54 Nortoba Cres ........................ 271-1627 Baker E 119 West Ridge Dr ..................... 836-6579 Baker E A 27 Weaver Cres ..................... 254-9025 Baker G 7440 Copeland Rd Ashtn .......... 838-3949

BH Roofing

Residential Shingle Specialist Quality Workmanship Fully Insured â&#x20AC;˘ Free Estimates

Written Guarantee on 15 Years of Labour

430 YEARS EXPERIENCE3

Most Reasonable Rates In Town!

613-277-9713

KANATA

Badaei M 32 Turtle Point Pvt .................. 271-6155 Badawi Khaled 10 Ipswich Terr ........... 271-9562 Badcoe C 169 Mojave Cr ....................... 831-8897 Baddoo M 6 Kokanee Gate ................... 271-7169 Baddoo P 19 Redfox Pl .......................... 592-3076 Baddou D 502 Finlayson Cres ............... 599-4055 Badeen C 64 Bridle Park Dr ................... 254-9448 Bader N 88 Saddlesmith Cir ................... 435-8885 Badets B ................................................. 435-0618 Badham Dale 3909 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-0467 Badham K 57 Leacock Dr ...................... 591-0092 Badial Kulpreet 61 Peikoff Cres .......... 271-6122 Badour J 4 Angus Dr .............................. 435-0462 Badour S 99 Seabrooke Dr .................... 836-3015 Badre H 60 Windcrest Crt ....................... 595-1465 Badre M 24 Tiffany Cres ......................... 599-1888 Baechler L 46 Carbrooke St .................. 836-1157 Baetz K 188 Gyrfalcon Cres .................... 592-8251 Bagg J 122 Blackdome Cres ................... 271-9028 Baggio George 392 Statewood Dr ...... 592-5590 Baggio M 94 Belleview Dr ...................... 270-1064 Baggio P 2 Gateshead Ave .................... 599-4490 Baggio R 11 Black Rivers Pl ................... 599-8139 Baggott Christine 382 Statewood Dr ....................................... 592-3575 Baggott T 80 Piper Cres ........................ 435-3114 Baggs Raymond 15 Herschel Cres ........................................ 270-9666 Baghdadi Faik 201 Pine Hill Dr ............ 270-8474 Bah A 706 Oakglade Ave ......................... 435-6830 Bahdon L 89 Macneil Crt ....................... 831-7747 Bahia H 28 Flintridge Cres ...................... 592-2457 Bai J 358 Forestbrook St .......................... 599-7431 Bai Y 14 Cecil Walden Ridge .................... 435-3098


B Kanata

KANATA

Baker G 574 Barrick Hill Rd .................... 435-2824 Baker G 7 Spearman Lane ...................... 435-5576 Baker Greg 150 Lane St Wdlwn ............ 832-3419 Baker Howard A 2665 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-5469 Baker J 120 Woodmill Terr ...................... 271-9781 Baker J 154 Old Colony Rd .................... 836-4026 Baker J & K 91 Insmill Cres .................. 599-6148 Baker Jeff S 120 Fenerty Crt ................ 599-7409 Baker K 146 Patriot Pl ............................. 435-0686 Baker K 1467 Carronbridge Cir ............... 435-6224 Baker Keith 787 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-0999 Baker L 4634 Northwoods Dr Wdlwn ..... 832-1042 Baker L 48 Shaughnessy Cres ................ 271-1600 Baker L 136 Glamorgan Dr ..................... 836-7311 Baker L M 1301 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-3635 Baker M 6 Kinmount Priv ........................ 271-1022 Baker Mark 8 O’Hara Dr ....................... 839-2446 Baker Michael 4548 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-0554 Baker P 496 Landswood Way ................. 435-0498 Baker P 335 Knudson Dr ........................ 435-1490 Baker Patricia 2545 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-3667 Baker R 7307 Campeau Dr ..................... 254-9090 Baker R D 7303 Campeau Dr ................ 599-4358 Baker Robert D 34 Kenins Cres ......... 270-9916 Baker Thomas 154 Old Colony Rd ..... 836-6693 Baker Wayne 13 Courtney Rd .............. 836-1733 Bakhit R 1410 Carronbridge Cir ............. 435-7232 Bakker C & J 184 Abbotsford Rd ......... 836-7524 Bakr E 1155 Halton Terr ........................... 591-9945 Baksh Imran 60 Hansen Ave ................ 599-5319 Baksh Imran Dr 60 Colchester Sq ...... 599-5922 Bal G 10 Alma Crt Npn ............................. 435-6858 Bal K 50 Vanstone Dr ................................ 271-0218 Bal M S 3090 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-3020 Balaberda Randy 12 Mclaughlin Cres ..................................... 591-8481 Balachandran A 742 Oakglade Ave ... 435-8815 Balakrishnan A 67 Tiffany Pl ............... 592-6370 Balakrishnan R 174 Gatespark Pvt ..... 592-6700 Balanger M T 68 Zokol Cres ................ 591-1149 Balaraj J 313 Knudson Dr ....................... 435-3033 Balash J 1280 Old Carp Rd .................... 591-7535 Balasubramaniam B 1504 Carronbridge Cir ................................ 435-5509 Balasubramaniam Balendran 26 Whithorn Av ........................................... 271-1803 Balasubramanian R 102 Muskego Cres ...................................... 591-1682 Balasuntaram Nesan Nesan 1047 Goward Dr .......................................... 435-6372 Balberde A 44 Winchester Dr ................ 435-0793 Baldelli S & J 196 Archie Cnst By ........ 832-3585 Baldizon S 309 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-2570 Baldock D 63 Silver Horse Cres ............ 591-0023 Baldock M J 50 Meadowbreeze Dr ...... 599-7380 Baldwin Andrew 4453 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-3311 Baldwin D 15 Willow Glen Dr ................. 591-1553 Baldwin D 6 Roycroft Way ..................... 839-2480 Baldwin Larry 44 Parsons Ridge Rd .................................. 592-5765 Baldwin S 4544 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-1319 Baldwin W 4453 Dunrobin Rd Wdlwn ... 832-2433

Kanata B

60 Balerna N & M

Bannerman G Ross

81 Stonemeadow Dr ................................... 254-8812 Balice J 55 Steeple Hill Cres Npn ........... 591-6280

90 Osprey Cres ........................................... 591-7687 Banning E H 62 Country Lane E ........... 836-5086 Banning G 46 Blackdome Cres ............. 270-9867 Bannister S 17 Guilford Crt ................... 435-6226 Bannister Scott 58 Courtney Rd ........ 836-4861 Bansal S 91 Cedarock Dr ....................... 254-5811 Bantseev Serjei 3855 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-5819 Banville Brendon 244 Mcgibbon Dr ........................................ 599-7324 Banville M 20 Shirley’s Brook Dr ........... 254-5669 Banyard B 27 Uxbridge Cres ................. 836-7349 Bao Dung 8 Cohen Av ............................ 271-1953 Baran C 90 Grassy Plains Dr .................. 271-9687 Barbe F 760 March Rd ............................ 599-4287 Barbeau G 57 Willow Glen Dr ................ 591-7759 Barbeau J 52 Rowe Dr ........................... 592-3973 Barbeau John 268 Equestrian Dr ........ 591-1772 Barbeau Paul & Michelle 97 Langford Cres ........................................ 599-0839 Barber C 42 Smoketree Cr ..................... 836-0588 Barber D 483 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-2049 Barber D 53 Peary Way .......................... 591-6083 Barber D 61 Birchfield Ave ..................... 599-5920 Barber Garnet 13 Pacer Pl .................. 592-5825 Barber L A Upholstery 1687 March Rd ........................................... 839-2203 Barber P & E 6 Barra Ave ..................... 831-1421 Barber Peter & Nancy 101 Mary St Cnst By ................................... 832-2294 Barberia Inc 300 Eagleson - Hazeldean Mall .................. 435-6977 Barbesin A P 27 Weaver Cres .............. 271-0103 Barbieri J 24 Rutherford Cres ................ 591-7642 Barbour Warren 77 Mcgibbon Dr ....... 435-7075 Barclay Christine & Craig 7 Gros Morne Crt ........................................ 592-4424 Barclay J W 203 Barrow Cres ............... 592-6958 Barclay M 47 Clydesdale Ave ................ 435-0859 Barclay R 63 Clydesdale Ave ................. 254-8320 Barclay S 1000 Hungerford Gate ........... 599-4973 Barclay W 2 Stonemeadow Dr ............... 591-0009 Barcotti Glauco 68 Sheppard’s Glen Ave ............................. 592-4683 Bard D 1870 Sixth Line Rd Dnrbn ........... 832-1516 Bardoul F 504 Fordell Ave ...................... 254-9754 Barham D 4738 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-9096 Barham D J 4738 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2102 Baribeau B 86 Castle Glen Cres ........... 435-2736 Baril A 5 Durbin Crt .................................. 435-2446 Bark & Fitz 145 Roland Michener Dr ............................. 270-0303 Barkema A 81 Pentland Pl .................... 592-0348 Barker A & T 275 Mcelroy Dr ................ 831-3312 Barker Colin 7307 Campeau Dr ........... 591-7667 Barker J 84 Woodbridge Cres ................ 831-1893 Barker John 167 Sonesta Cir Npn ................................... 831-6210 Barker K .................................................. 599-9672 Barker L 93 Sheldrake Dr ....................... 435-5419 Barker L 8 Bylot Crt ................................ 592-0183 Barker M 23 Goldora Pvt ....................... 435-0636 Barker R 81 A Leacock Dr ...................... 599-3546 Barker R 34 Bluegrass Dr ....................... 831-7006 Barker Robert ...................................... 599-3570

Baligh Mohammad Hadi 149 Saltspring Pvt ....................................... 435-2969 Ball C 2 Palomino Dr ................................ 592-7957 Ball E 100 Aird Pl ...................................... 270-0554 Ball Graham Auger 9 Samara Pl ....... 254-5777 Ball J 148 Flamborough Way .................... 435-0362 Ball K 18 Sundback Lane ......................... 592-1037 Ball R 143 Freeport Dr .............................. 592-4074 Ball S 485 Eagleson Rd ............................ 599-5742 Ball S 23 Glenmoriston Ave ...................... 836-6291 Ball S 1523 Monaghan Lane .................... 839-7568 Ball S A 14 Hodgson Crt ......................... 592-7648 Ball T 3796 Loggers Way Knbrn ............... 832-2760 Ball T 2 Palomino Dr ................................. 435-2931 Ball W 81 Mclennan Way ......................... 836-9658 Ballal P 80 Brady Ave .............................. 435-3619 Ballan Hassan 67 Scampton Dr .......... 271-9460 Ballantine R 2822 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-0759 Ballantyne N B 77 Shetland Way ......................................... 592-8735 Ballantyne R 63 Goldfinch Dr ............... 271-9849 Ballermann D 711 Regiment Ave ....................................... 435-7112 Ballon F 107 Robson Crt ......................... 599-4323 Ballon S 107 Robson Crt ........................ 270-8269 Ballow M 40 Wimbledon Way ................ 591-0007 Balmer S 9 Khymer Crt Npn ................... 599-4319 Balog D 52 Kincardine Dr ........................ 836-0971 Balon H & C 86 Mccurdy Dr .................. 591-3300 Balram N 751 Oakglade Ave .................. 435-6961 Baltas S 22 Westmeath Cres .................. 271-0779 Balthzar J 72 Kinmount Pvt ................... 599-6346 Baltutis Frank 117 Wildmeadow Cir ................................... 836-3789 Balys Edward & Anne 2210 Marchurst Rd ..................................... 839-2812 Bamber M 62 Palomino Dr .................... 831-9474 Bambrick R 11 Amundsen Cres ........... 592-2445 Bamford M T 2841 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-9194 Bamford Myers & Joy Counselling 99 Kakulu Rd ............................................... 271-0699 Bampton J 47 Grassy Plains Dr ............ 271-3021 Bancroft Eileen & Doug 47 Kalbrook St ............................................ 254-5964 Band F 23 Hawley Cres ........................... 591-3516 Bandayrel D 1100 Northgraves Cres .... 270-9952 Bandura-Nowecki K 48 Jackman Terr .......................................... 599-7802 Banens C 99 Hemlo Cres ....................... 254-9713 Banens P T & C J 135 Insmill Cr ........ 271-2977 Banerjee C 27 Marsh Sparrow Pvt ................................ 595-1228 Banfield Colin 140 Glamorgan Dr ........ 836-3178 Bangoura A 156 Abbeyhill Dr ................ 435-4238 Banh B 26 Whernside Terr ....................... 254-5966 Banh B 10 Whernside Terr ....................... 254-8898 Banh T 41 Cohen Ave .............................. 271-8223 Banh Thang 23 Barra Ave ..................... 836-4314 Bank L 45 Emerald Meadows Dr ............. 271-9703 Banks E 4098 Woodkilton Dnrbn ............ 832-3348 Banks G 176 Charmont Way Wdlwn ...... 832-1767 Bann R 69 Baneberry Cres ...................... 836-8777 Banna Maher 38 Harry Douglas Dr ...... 836-0702


B Kanata Barron David J

2975 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-4045 Barron M 35 Bellrock Dr ......................... 435-1183 Barron Philip Dr 22 Leacock Dr ......... 592-1575 Barrow K 54 Madaket Pvt ...................... 435-0044 Barrows B 222 Saddlesmith Cir ............ 435-9213 Barrucco T 60 Vanstone Dr ................... 592-5843 Barry Annie 49 Country Lane E ............ 836-4010 Barry Barbara ...................................... 591-6353 Barry Brian M 9 Stursberg Way ........... 592-9521 Barry C ..................................................... 836-9204 Barry D 60 Highmont Crt ......................... 254-8340 Barry D 124 Gatespark Pvt ..................... 270-0231 Barry George F 36 O’Hara Dr ............. 839-7903 Barry J 16 Carr Cres ................................ 592-1506 Barry John N 960 Teron Rd .................. 592-4484 Barry L 304 Crownridge Dr ...................... 599-1884 Barsoukov V 147 Tandalee Cr .............. 270-1442 Barta R & M 515 Finlayson Cres ........... 599-6911 Barteaux J 4 Borduas Crt ...................... 435-9136 Barter D 95 Country Lane W .................. 836-2418 Barthe R & M 6 Burnstead Cres .......... 599-0643 Bartlett B 6501 Campeau Dr .................. 435-3363 Bartlett E 32 Zokol Cres ......................... 599-5164 Bartlett K 15 Springcreek Cres .............. 599-9641 Bartlett L 2680 Dunrobin Rd Dnrbn ....... 832-8952 Bartlett R 1029 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-2999 Bartlett T 189 Patriot Pl .......................... 592-4283 Bartlett V 20 Nortoba Cr ........................ 599-7850 Bartlett-Fraser D 57 Orville ................ 836-1492 Bartley B G 7 Panandrick View Dr ......... 839-0505 Bartoli Italo 20 Halldorson Cres ............ 592-5895 Bartolomucci C 168 Abaca Way ........ 836-7160 Barton John 36 Mclennan Way ............ 831-4076 Barton L 58 Chimo Dr ............................. 592-2997 Barton L 79 Castlefrank Rd .................... 836-4312 Bartos David Dr 11A Kakulu Rd ......... 592-4653 Barve Y 128 Shaughnessy Cres .............. 270-0624 Barwell K 40 Beacon Way ...................... 599-4429

Barwood Flooring Ltd 100 Didsbury ............................................... 595-1481

Bary Emad Abdel 32 Scampton Dr .......................................... 271-8131 Bascur R & L 74 Brechin Cr ................. 599-1916 Baseden M 68 Mcintosh Pl ................... 599-6949 Bashtar Payman 22 Tiffany Cres ........ 270-0540 Basic M 65 Cedarock Dr ......................... 254-7233 Basile Biagio 107 Cambior Cres .......... 599-1251 Basile M 76 Steeple Hill Cres Npn .......... 254-8530 Baskey J & K 93 Kenins Cres .............. 254-8899 Baskey Michael F 25 Brodeur Cres ... 592-5229 Baskin Bruce 3214 Torwood Dr Dnrbn 832-4571 Baskin D 3247 Torwood Dr Dnrbn .......... 832-1363 Baskin J 4000 Hungerford Gate ............. 254-7378 Baskin L & W 3543 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-4802 Baskin Leonard 17 Lombardo Dr ....... 592-0308 Baskin M 133 Swift Dnrbn ...................... 832-8282 Baskin M 213 Vances Sdrd Dnrbn ......... 832-9282 Bassardah W 1460 Carronbridge Cir ... 435-6323 Bassett Keith D 6 Hendrie Crt ............ 592-8156 Bassett R 32 Country Lane E ................. 831-3453 Bassett Stephen 77 Birchbank Cres ...................................... 271-8583 Bast B S 2680 Marchurst Rd Dnrbn ....... 832-3968 Bast E 39 Grengold Way .......................... 435-1625 Bast E A 32 Parsons Ridge Rd ............... 592-8549 Bastarache P 58 Mersey Dr ................. 435-1369

Kanata B Baster S 122 Palomino Dr ...................... 591-2339 Bastien B 199 Castlefrank Rd ................ 831-7354 Bastien Garry 3179 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-2079 Bastien J 3851 Armitage Ave Dnrbn ...... 832-4264 Bastien S 534 Barrick Hill Rd ................. 435-3174 Basu A 1103 Northgraves Cres ............... 435-7046 Basu S 37 Brodeur Cres .......................... 592-0732 Batchelar L 164 Hartsmere Dr .............. 831-0776 Batchelor D 64 Parsons Ridge Rd ........ 599-6531 Bateman Neil 28 Uxbridge Cres .......... 831-3461 Bates B 1121 Marconi ............................. 599-6451 Bates C 567 Rosehill ............................... 831-3427 Bates T 1244 Kinburn Sdrd Knbrn .......... 832-1699 Bates-Currie K & A 4070 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-0317 Bath Susane & Dal 281 Equestrian Dr ....................................... 271-6298 Baton Rouge Restaurant 790 Kanata Ave ........................................... 591-3655 Bator A 1940 Dunrobin Rd ...................... 470-0401 Bator A 1940 Dunrobin Rd ...................... 470-2467 Batterton R 85 Birchfield Ave ............... 271-6089 Battista G 130 Rothesay Dr ................... 836-8076 Battle K 17 Waterton Cres ...................... 592-6970 Battram K 70 Lismer Cres ..................... 271-1479 Battram R 10 Holgate Crt ...................... 592-2439 Battram T 179 Insmill Cres .................... 599-4129 Batty R & C 90 Pentland Pl ................... 599-5853 Bauer A 28 Cheltonia Way ...................... 591-8274 Bauer Gerald 15 Dorey Crt ................... 592-3846 Bauer Gregory 59 Brodeur Cres ......... 271-0078 Baugh H W 3 Bramblewood Cres ......... 591-3995 Bauman V 1010 Klondike Rd ................. 595-1891 Baumann B 80 Jarlan Terr ..................... 599-8258 Baumert M 190 Woods Rd Wdlwn ........ 832-3747 Bawa Mona & Satvinder 9 Windgate Cr ............................................. 271-0184 Bawa Mona & Satvinder 9 Windgate Cres ......................................... 595-1403 Baxter B 110 Hartsmere Dr .................... 831-5479 Baxter C & A 2910 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-4292 Baxter D 131 Spiritwood Dr .................... 599-4598 Baxter R 157 Osprey Cres ...................... 592-6369 Baxtrom D 194 Kincardine Dr ................ 831-3201 Bayford D 162 Knudson Dr .................... 435-5642 Baylay S 101 Robson Crt ........................ 599-5423 Bayley C 80 Kincardine Dr ...................... 836-9669 Bayley N 86 Barrow Cres ........................ 270-0175 Bayliss Len 2 Shaw Crt ......................... 836-7954 Bayly L 4 Harrington Crt .......................... 592-6790 Bayman T 32 Mckitrick Dr ...................... 831-2199 Bayne Dennis 156 Wren Rd Dnrbn ...... 832-2829 Bayne F W 130 Lane St Wdlwn ............. 832-2608 Bayne G R 21 Willow Glen Dr ................ 592-5312 Bayne L 16 Thiessen Cres ...................... 592-5087 Bayne R H 3 Vickers Way ...................... 592-0472 Bayne S 2509 Sixth Line Rd Dnrbn ......... 832-3289 Bayne S 52 Naismith Cres ...................... 592-3332 Bayo Pius 1077 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-4281 Bayraktaroglu T 28 Highmont Crt ...... 599-6987 Bayram I 29 Westmoreland Ave ............. 271-9119 Bazerly Z 23 Springcreek Cres ............... 592-3704 Bazinet R 20 Shirley’s Brook Dr ............. 595-0055 Bazley Simon 155 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-4198 Bazzarelli M & A 9 Maricona Way ...... 592-3910

KANATA

Barker Wayne 31 Glamorgan Dr .......... 836-4079 Barkhouse I 22 Wynridge Pl ................. 435-2904 Barkhouse Larry 24 Moresby Dr ........ 591-7583 Barkun D 43 Deerchase Crt ................... 435-0147 Barlas D 28 Shetland Way ...................... 591-1259 Barley Mow the 700 March Rd ........... 599-6098 Barlosky P & M 293 Knudson Dr ........ 271-8547 Barlow A 9 Clydesdale Ave .................... 435-5190 Barlow D & M 12 Byers Crt Npn .......... 271-1374 Barlow S 340 Forestbrook St ................. 599-3769 Barnabe C R 1231 Old Carp Rd ........... 271-0031 Barnabe J 195 Castlefrank Rd ............... 831-8881 Barnaby D 243 Mcgibbon Dr ................. 963-9910 Barnaby S 45 Meadowbreeze Dr ........... 599-6957 Barnard Glynn 313 Kinghorn Cr .......... 599-6954 Barnard Robert 287 Mcelroy Dr ......... 831-4979 Barnard W 41 Courtney Rd ................... 831-1783 Barnes C & T 36 Mcdermot Crt ........... 592-0249 Barnes E 109 Oakburn Rd ..................... 831-3248 Barnes G 8185 Purdy Rd Ashtn ............. 838-8853 Barnes K 107 Dunhaven Dr Dnrbn ......... 832-3880 Barnes Kent 4536 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-4672 Barnes L 48 Mcdermot Crt ..................... 599-4631 Barnes M 48 Pebble Creek Cres ............ 592-7738 Barnes N 34 Eagleview St ...................... 591-3685 Barnes P 466 Meadowbreeze Dr ........... 599-1999 Barnes V G 417 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-1212 Barnett C 5 Binscarth Cres .................... 831-7990 Barolet Noel 3 Birchfield Ave ................ 592-4981 Baron Ashley 6 Filion Cres ................... 595-1305 Baron Brad & Marion 483 Rock Forest Rd Dnrbn ......................... 832-3711 Baron J 36 Pebble Creek Cres ................ 831-2008 Baroud A 495 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-1009 Baroud Tony 2480 Dunrobin Rd Dnrbn 832-1636 Barr A 126 Post Rd .................................. 831-7158 Barr David 4097 John Shaw Rd Knbrn . 832-2319 Barr E 60 Coulson Crt .............................. 271-0005 Barr J 233 Saddlesmith Cir ...................... 599-7842 Barr M & N 1710 Marchurst Rd ............. 470-0555 Barr Miller 3901 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-1968 Barr R 7 Manning Crt ............................... 270-0306 Barr R 4 Jackson Crt ................................ 592-3221 Barr R J 960 Teron Rd ............................. 271-0914 Barr Sterling 3997 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-4474 Barracosa D 210 Huntsville Dr ............. 435-5057 Barrans M 93 Scampton Dr ................... 254-5815 Barratt D 244 Mac Larens Sdrd Wdlwn ..................... 832-7766 Barre S & R 220 Baillie Ave Wdlwn ....... 832-1397 Barreiro P 1851 Whitemarsh Cres ......... 470-0203 Barresi M 46 Friendly Cr ........................ 836-0637 Barrett D 7 Sheppard’s Glen Ave ........... 271-0593 Barrett D 23 Sheldrake Dr ...................... 831-0416 Barrett D M 636 Aberfoyle Cir ............... 592-5607 Barrett J T 121 Springwater Dr ............. 592-0295 Barrett K 52 Deerchase Crt .................... 599-6658 Barrett L 10 Vezina Pl ............................. 592-5858 Barrett M 66 Lightfoot Pl ........................ 270-0547 Barrett S 13 Westmoreland Ave ............. 435-2785 Barrett S 20 Fernbrook Pl ....................... 599-1148 Barrett S P 103 Morton Dr ..................... 831-5391 Barrette E 960 Teron Rd ........................ 599-4398 Barrington K 41 Jackman Terr ............. 599-5526 Barron A 9 Ballantrae Way ..................... 831-9856

61


B Kanata

Kanata B

62

Bctint Ltd 120 Iber Rd ............................ 599-8988

BE SECURE CUSTOM LOCKSMITHING Serving Kanata & Area Direct .....................613-720-5249 www.be-secure.ca

KANATA

Beach Barry 1894 March Rd ................ 839-2127 Beach D 15 Birchbank Cres .................... 435-1413 Beach D 103 Springcreek Cres .............. 435-9127 Beach Sharon 1264 Kinburn Side Rd Wdlwn ..................... 832-3918 Beacroft D 1226 Old Carp Rd ............... 271-9773 Beairsto Bill 86 Morenz Terr ................. 271-2701 Beak D A & A K 33 Stonecroft Terr ....................................... 592-5787 Beak K 109 Blackdome Cres .................. 591-9900 Beak M 123 Blackdome Cres .................. 592-1909 Beal John & Judy 19 Heathcliffe Crt ........................................ 831-7072 Beale Michael 291 Knudson Dr ........... 599-8220 Beamish B 195 Equestrian Dr ............... 591-3020 Beamish Brian 3260 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2373 Beamish Bruce 3 Slade Cres .............. 592-4868 Beamish S 148 Goodman Dr ................. 839-5751 Beamish Wayne L 38 Pommel Cres ......................................... 592-3614 Bean C 351 Bayview Dr Wdlwn ............... 832-3885 Bean J 61 Beaverbrook Lane .................. 435-2195 Bean L J 35 Parsons Ridge Rd ............... 592-0436 Bean Lee A 24 Bridgestone Dr .............. 592-1602 Bean M 3492 Grants Sdrd Cnst By ......... 832-2909 Bean Sterling 1536 Sherruby Way ....... 839-0027 Beanish W C 4337 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-3007 Beard J 10 Chimo Dr ............................... 592-2485 Beard R 7 Sewell Dr ................................ 592-4729 Beard R J 7 Sewell Way ......................... 271-6290 Beard W & P 140 Wildmeadow Cir ....... 836-6964 Beardsley D 505 Bradbury Crt .............. 470-0084 Beardsley J & G 112 Kerryhill Cres Dnrbn ............................. 832-4602 Beare John & Phyllis 7307 Campeau Dr ....................................... 270-1439 Beasley J P 44 Collingwood Cres ......... 591-8536 Beasley M 9 Newcastle Ave .................. 435-3341 Beaten S 165 Saddlesmith Cir ............... 435-5284 Beath D 124 Landover Cres .................... 599-5290 Beaton A 108 Acklam Terr ...................... 963-9896 Beaton Andrew M 133 Rutherford Crt ...................................... 592-1434 Beaton Bruce H 8 Airlie Pl .................. 831-0478 Beaton G 378 Hillsboro Pvt .................... 599-3863 Beaton Graham 2922 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-2910 Beaton John 52 Saddlehorn Cr ............ 591-0794 Beaton K 3788 Loggers Way Knbrn ....... 832-2771 Beaton S 98 Insmill Cr ............................ 592-1124 Beattie B 213 Baillie Ave Wdlwn ............ 832-1621 Beattie B E 140 Mccurdy Dr .................. 831-1411 Beattie Duncan J 37 Seabrooke Dr ... 435-4317 Beattie J 3 Cadence Gate ...................... 435-2043 Beattie S 60 Dressler Dr ......................... 271-8260 Beaty J 292 Ridgeside Farm Dr .............. 470-0744 Beau T 960 Teron Rd ............................... 435-9103 Beauchamp A 164 Glamorgan Dr ........ 435-2388 Beauchamp Andre L 37 Brandy Creek Cres ................................. 599-7642

Beauchamp C 66 Beacon Way ............ 435-1054 Beauchamp Gerald 67 Bunting Lane 591-9397 Beauchamp P 7307 Campeau Dr ........ 270-8304 Beauchamp R 114 Glamorgan Dr ....... 836-4631 Beauchemin S 404 Galatina Way ........ 435-1627 Beauchesne A 108 Strathcarron Cres ................................. 271-1519 Beaudet A .............................................. 831-8164 Beaudett A 100 Aird Pl .......................... 435-2841 Beaudette S 38 Windeyer Cres ............ 435-3133 Beaudette S 38 Windeyer Cres ............ 435-4289 Beaudin G 134 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-2434 Beaudin G & J 57 Coulson Crt ............ 271-2705 Beaudin J M 127 Morton Dr ................. 831-0741 Beaudin S 1929 Mccord Dr .................... 839-3843 Beaudion J 9 Cheltonia Way ................. 271-1685 Beaudoin D 3 Peregrine Cres ................ 599-0650 Beaudoin J & T 3366 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-0139 Beaudoin K 117 Country Lane W ......... 831-1532 Beaudoin M ........................................... 435-6103 Beaudoin Richard M 24 Young Rd ............................................... 836-5509 Beaudoin Suzanne 13 Bramblewood Cres ................................ 595-1222 Beaudoin T 40 Kincardine Dr ................ 435-0707 Beaudry Andre 65 Huntsman Cres ..... 592-8026 Beaudry B 1 Kincardine Dr .................... 435-4849 Beaudry H 21 Sheldrake Dr ................... 831-1713 Beaudry J 50 Highmont Crt ................... 271-1330 Beaudry L 20 Etta .................................. 831-8658 Beaulieu A 57 Jackman Terr .................. 435-1822 Beaulieu D 29 Leverton Rd ................... 592-1902 Beaulieu M 9 Bernier Terr ...................... 435-0913 Beaulieu M 56 Jackman Terr ................. 599-4461 Beaulieu R 32 Brandy Creek Cres ......... 592-6869 Beaulne C 79 Wheatland Ave ................ 435-2119 Beaulne Chuck 100 Coriolis Crt ......... 435-8849 Beaulne R 49 Fernbrook Pl .................... 599-7082 Beaumaster V 197 Barrow Cres .......... 599-6305 Beaumont D 4 Shetland Way ............... 599-2580 Beaupre F 286 Allbirch Rd Wdlwn ......... 832-9273 Beaupre M 165 Mcclintock Way ........... 599-3301 Beaupre Mike 2 Tower Hill Cres .......... 271-7500 Beauregard D 87 Village Green ........... 836-4060 Beauregard L 12 Waterton Cres .......... 254-5693 Beauregard T 56 Carmichael Crt ......... 270-9427 Beausejour D 21 Best Way .................. 591-1172 Beausoleil C 2826 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-0734 Beauty Systems Group Canada 501 Hazeldean Rd ...................................... 831-9465 Beauvais J 249 Mcgibbon Dr ................ 435-0444 Beauvais Michel 111 Sol Lane Wdlwn ................................... 832-1113 Beaven B 68 Laurie Crt .......................... 836-3799 Beaverbrook Montessori School 990 Teron Rd ............................................... 270-0311 Beaverbrook Service Centre 1 Beaverbrook Rd ....................................... 592-2529 Beavington M 34 Marchvale Dr ........... 839-6192 Beavis J & M 57 Rothesay Dr ............... 836-0057 Beazer B 148 Glamorgan Dr ................... 435-7436 Beazley T 69 Kincardine Dr .................... 836-9661 Bebey A & G 29 Inverary Dr .................. 435-4217 Becerril Arroyo C & J 62 Stonemeadow Dr ................................... 270-9532

Bechthold Grant M 52 Stonemeadow Dr ................................... 599-4381 Beck David S 41 Varley Dr ................... 592-5996 Beck N R 13 Slade Cres ......................... 592-9629 Beck Norman 165 Mccurdy Dr ............ 836-2058 Beck R 3735 Becks Rd Knbrn ................. 832-0033 Beck R 27 Weaver Cres ........................... 595-1027 Beck Stephen 6602 Carp Rd Knbrn .... 832-9306 Beck W 78 Varley Dr ................................ 592-6340 Beck-Chandler D 29 Roberge Cres ... 591-2054 Becke Thomas 239 Baillie Ave Wdlwn ................................. 832-2325 Becker B 167 Hemlo Cres ...................... 591-2483 Becker B 17 Bluemeadow Way .............. 591-3280 Becker B & J 216 Goldridge Dr ............ 271-0181 Becker Cameron 140 Oakburn Rd .... 836-3327 Becker Craig & Sylvie 169 Moresby Dr .......................................... 271-0774 Becker H 49 Stikine Dr ........................... 435-0839 Beckett A 121 Pickford Dr ..................... 435-4898 Beckett C 100 Aird Pl ............................. 435-2843 Beckett D & M 32 Brodeur Cres .......... 270-9945 Beckley Colin 317 Hillsboro Priv ......... 271-2980 Beckley K ............................................... 831-8775 Beckman R 3000 Hungerford Gate ...... 831-7220 Beckon E J 117 Baird St Wdlwn ........... 832-4913 Bedair A 52 Chickasaw Cres .................. 270-9658 Bedard B 151 Mcconnell Lane Wdlwn ... 832-0211 Bedard B 2750 Dunrobin Rd Dnrbn ....... 832-1890 Bedard David 1018 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-1403 Bedard Pierre 33 Humphrey Way ........ 599-3188 Bedard S 2 Sandwell Cres ...................... 599-8465 Bedassi C 743 Oakglade Av .................. 435-7430 Bedborough J 141 Castlefrank Rd ...... 836-1644 Beddard C & K 2946 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-4018 Bedecki D 6 Heathcliffe Crt ................... 831-8072 Bedelle S 3857 Armitage Ave Dnrbn ...... 832-3573 Bedford Carolyn & Clarke 35 Brechin Cr .............................................. 599-8332 Bedford Hollie 32 Fernbrook Pl ........... 599-3450 Bedford J & M 7 Longboat Crt ............ 592-2734 Bedford Ken 32 Rutherford Cres .......... 592-1256 Bedford R Dr 224-329 March Rd ......... 592-3126 Bedi L 33 Knudson Dr .............................. 599-0989 Bedi Manohar 175 Macara Cres Npn .. 592-0145 Bedley D 127 Kinross Pvt ....................... 592-4900 Bedley J 108 Landover Cres ................... 435-3309 Bednar M 21 Brandy Creek Cres ........... 591-7576 Bedrani N 325 Breckenridge Cres ......... 435-2024 Beech C 495 Meadowbreeze Dr ............. 270-8676 Beehler G 17 Beauly .............................. 592-0029 Beehler J 84 Waterton Cr ....................... 591-7551 Beehler Pierre 100 Blackdome Cres .................................. 595-0745 Beehler W 670 Pepperville Cres ............ 435-2192 Beekman M 39 Rothesay Dr ................. 831-1688 Beer K 122 Inverary Dr ............................. 595-1880 Beer M 33 Connelly Pl ............................. 836-1207 Beer S 4 Shearer Cres ............................. 963-0933 Beer Store 700 Eagleson Rd ................. 599-5799 Beer Store 499 Terry Fox Dr .................. 599-9551 Beerkens Rudy & Patti 102 David Kennedy Dr Dnrbn ..................... 832-3032 Bees4You ............................................... 798-6360 Beesley S 101 Springwater Dr ............... 592-0288 Beeton C 3258 Stonecrest Rd Wdlwn ... 832-0464


B Kanata Beljin Radjenovic

Belway Lodge R & M

42 Maricona Way ........................................ 591-9539 Bell A 12 Longboat Crt ............................. 435-0234 Bell B 36 Bethune Way ............................. 599-5787 Bell B G 242 Tempest .............................. 836-8042 Bell C 28 Braco St .................................... 831-7930 Bell C R 12 Meadowbreeze Dr ................ 591-0370 Bell D 85 Mccurdy Dr ............................... 271-2864 Bell D B 30 Mcintosh Way ....................... 592-1239 Bell Gavin Cnst By ................................. 832-2685 Bell J 2280 Kinburn Side Rd Knbrn .......... 832-4340 Bell John A 9 Brandy Creek Cres .......... 592-3015 Bell M 3145 Ridgetop Rd Dnrbn .............. 832-4835 Bell M 63 Torcastle Way ........................... 836-0980 Bell N 8 Leacock Lane ............................. 435-3155 Bell P 1023 Marconi Ave .......................... 435-5021 Bell Q 262 Fireside Dr Wdlwn .................. 832-0979 Bell R 4885 Woodkilton Rd Dnrbn ........... 832-3722 Bell R 100 Varley Lane .............................. 591-5218 Bell R D 115 Hunter Cres Wdlwn ............ 832-7294 Bell Richard 29 Clydesdale Ave ........... 592-5646 Bell Robert J 7307 Campeau Dr .......... 271-0951 Bell Ronald 203 Kilkenny Dr Dnrbn ....... 832-2920

206 Steep Rock Cres .................................. 599-4958 Belyea S 39 Tamara Way ........................ 435-4889 Bemister A & S 98 Canyon Dr Knbrn .. 832-9340 Bemister J 71 Torcastle Way ................. 831-2993 Ben T 78 Kenins Cres ............................... 271-2821 Benard M 472 Celtic Ridge Cres ............ 599-8625 Benard P 2000 Hungerford Gate ............ 595-1882 Benben Computer 620 Aberfoyle Cir ........................................ 614-6966 Bench J 51 Penfield Dr ........................... 599-4340 Bender Daryl A 7 Jackson Crt ............ 591-7515 Bender Gary 2 Dnrbn ............................ 832-3987 Bender H 25 Windgate Cres ................... 595-1912 Bender Reinhold 32 Glenmoriston Ave .................................. 836-6204 Bender S 388 Statewood Dr ................... 831-2419 Bender S 71 Baneberry Cres .................. 831-7835 Benedeczky O ..................................... 592-5435 Benedetti Jim 21 Halldorson Cres ....... 592-0031 Benedito Ernesto 60 Farmfield Cres ........................................ 271-9529 Benefield R 25 Marsh Sparrow Pvt ....... 271-0713

Bell Sensplex

BENGER TIM PAINTING AND DECORATING Serving Kanata and Area P O Box 1216 Stittsville ...............613-293-8682

1565 Maple Grove Rd ................................. 599-0363 Bell V 53 Morgan’s Grant Way .................. 271-8076 Bell W 414 Foxhall Way ............................ 435-8270 Bell W & J 86 Hansen Ave ..................... 591-8446

Bell William T 3430 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-2517 Bell World 510 Earl Grey Dr ................... 592-7778 Bella Hair Studio & Spa 1120 March Rd ........................................... 592-6931 Bellamy J-J 8 Thiessen Cres ................ 254-8455 Belland D 45 Rosenfeld Cres ................. 591-3808 Belland T 529 Fordell Ave ...................... 435-8172 Bellefeuille J 116 Whernside Terr ..................................... 435-3592 Bellefeuille J 51 Baneberry Cres .......... 836-1486 Bellefeuille M 101 Strathcarron Cres ................................. 595-0894 Bellefeuille Mike & Matt 101 Strathcarron Cres ................................. 271-0356 Bellefeuille P 139 Post Rd .................... 836-3290 Bellefeuille P & C 10 Newcastle Av ......................................... 592-6413 Belleville M 21 Ballantrae Way .............. 831-9833 Belleville P 21 Ballantrae Way ............... 831-1139 Bellevue Equine Clinic Practice Restricted To Horses 1234 Bayview Dr Dnrbn .............................. 832-0353 Bellevue R 993 Klondike Rd .................. 271-0238 Bellhouse J 3079 Barlow Cres Dnrbn ... 832-1814 Bellinger D 58 Mcclintock Way ............. 592-1906 Bellinger Margaret 960 Teron Rd ...... 599-5625 Belliveau M 141 Blackdome Cres ......... 435-2064 Bellman D 107 Desmond Ave ................ 836-4497 Bello F 43 Shaughnessy Cres .................. 591-0668 Bellomo B 6 Casgrain Crt ...................... 592-4198 Belloni A 34 Brandy Creek Cres ............. 592-0904 Belmore M 130 Shearer Cres ................ 435-4924 Belo A 72 Jarlan Terr ................................ 836-9124 Belohoubek B 15 Gesner Crt .............. 836-2556 Belohoubek M 15 Gesner Crt .............. 836-4048 Belokurov N 736 Oakglade Ave ............ 435-1778 Belore Randall 4062 Stonecrest Rd Wdlwn ........................ 832-1097 Belter M 14 Morenz Terr ......................... 599-0985

Email ...................... bengerpaint@gmail.com

- See ad this page Bengough Ruth & Peter 1538 Maley Lane ......................................... 839-1878 Benhamou L 15 Redcar Cres ............... 592-7135 Benipal J 110 Muskego Cres ................. 599-3788

TIM BENGER PAINTING CONTRACTOR (1979) LIMITED

UʘÌiÀˆœÀ]Ê ÝÌiÀˆœÀ UÊ œ““iÀVˆ>ÊEÊ ,iÈ`i˜Ìˆ> UÊ ÕÃ̜“ʘÌiÀˆœÀà UÊ ÕÃ̜“Ê œœÕÀÊ>ÌV…ˆ˜} UÊ7>«>«iÀÊ,i“œÛ> UÊ ÀÞÜ>Ê,i«>ˆÀà UÊ"˜iÊ,œœ“]Ê/ܜ Complete Interior -iÀۈ˜}Ê"ÌÌ>Ü>Ê >Ài̜˜ -ˆ˜Vi

“1979”

293-8682

Cell: , Ê -// -

KANATA

Bega A 314 Forestbrook St ..................... 435-2774 Bega A 312 Forestbrook .......................... 595-1467 Beggan C 159 Cottage Lane Wdlwn ..... 832-0303 Beggs W 3704 Kinburn Sdrd Knbrn ....... 832-5606 Begin A 49 Lightfoot Pl ........................... 270-8712 Begin C 28 Kimmins Crt .......................... 435-0671 Begin Robert 15 Knudson Dr ............... 271-6246 Behal P 28 Equestrian Dr ........................ 271-9026 Behm Daryl 4471 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-5589 Behna H 121 Kerryhill Cres Dnrbn .......... 832-5592 Behncke Paul 27 Hawley Cres ............ 599-1382 Behrens R 31 Singal St .......................... 435-5441 Beiko L & J 43 Woliston Cres ................ 270-1424 Beiko S 7303 Campeau Dr ...................... 435-6293 Beimers G 15 Ridingview Cr .................. 836-1582 Beimers T 352 Edgemoore Cres ........... 254-7261 Beingessner A 48 Dunoon Pl .............. 836-4374 Beirne Patrick 7 Rutherford Cres ........ 592-5501 Beitel C 14 Grassy Plains Dr ................... 271-0417 Bejcar S 43 Scampton Dr ....................... 435-8981 Bekkedam H 18 Bon Echo Cres .......... 254-5780 Bekolay E ............................................... 592-5216 Bekolay John R 1415 March Valley Rd ................................. 592-0634 Bekolay R 2310 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-4492 Belair A 1251 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-7802 Belair Joceline 74 Peary Way ............. 435-1722 Belaire C 1626 Marchurst Rd ................. 839-1605 Belaire K 144 Harry Mackay Rd Wdlwn ..................... 832-1646 Belaire N Belaire 283 Kinghaven Cres .................................... 592-4530 Belanger Alain 117 Hardwood Dr Wdlwn ........................... 832-0847 Belanger B Catterick Cir ........................ 435-3744 Belanger D 69 Peary Way ..................... 592-0341 Belanger D 135 Tandalee Cres .............. 831-8291 Belanger Dave 5505 Fernbank Rd ...... 831-9321 Belanger J M 112 Cricket Cres Dnrbn .............................. 832-0188 Belanger Jerome 4 Holgate Crt ......... 591-3967 Belanger K 21 Clydesdale Ave .............. 271-1759 Belanger K S 37 Mattawa Cres ............ 254-9574 Belanger L 575 Aberfoyle Cir ................ 435-9123 Belanger Marc V 21 Waterton Cres ... 599-3256 Belanger P 199 Walden Dr .................... 435-8871 Belanger Paul 124 Penfield Dr ............ 435-7402 Belanger R 16 B Stonehill Crt ............... 435-3711 Belanger R 22 Tamara Way ................... 435-6060 Belanger S 87 Steeple Hill Cres Npn ............................. 591-6365 Belding G 309 Riverwood Dr Wdlwn ..... 832-4106 Belding Group Of Companies The 300 Earl Grey Dr Suite 370 ......................... 836-3559 Belding S 360 Maclarens Side Rd Wdlwn ................... 832-0969 Belding S 115 Cottage Lane Wdlwn ...... 832-5454 Belec M 1175 Maritime Way ................... 435-5785 Belfoi M 5 Pommel Cres ......................... 595-0409 Belfoi S 412 Tanguay Crt ......................... 599-9110 Belford R 19 Steeple Chase Dr .............. 592-0215 Belisle F 66 Varley Dr .............................. 270-8440 Belisle J 52 Castle Glen Cres ................. 836-9127 Belisle Renee 111 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-9391 Belizaire J 103 Macara Cres Npn .......... 254-8279

Kanata B

63


B Kanata

KANATA

Benipal M 1125 Halton Terr ................... 592-4180 Benisty A ................................................ 963-9979 Benitez A 287 Goldridge Dr ................... 592-2885 Benjamin D 23 Sawchuk Terr ................ 270-9290 Benjamin M 352 Kingbrook Dr ............. 435-8615 Benjamin Moore Sanctuary Paint & Decor 420 Hazeldean Rd ...................................... 836-9507 Benjamin T 49 Evanshen Cres .............. 592-6026 Benn D H Capt 9 Slade Cres ............... 591-9296 Bennard M 72 Woodbridge Cres ........... 270-0977 Benner C 61 Acklam Terr ....................... 435-5592 Bennet G 104 Cedar Valley Dr ................ 254-9088 Bennett Brian D 80 Woodbridge Cres ................................... 271-0902 Bennett D 79 Black Tern Cres ................ 271-1780 Bennett D 78 Macassa Cir ..................... 592-1491 Bennett D A 17 Borduas Crt ................. 592-1919 Bennett E 141 Clarkson Cres ................. 435-5080 Bennett G 51 Wimbledon Way ............... 435-0114 Bennett G 54 Zokol Cres ....................... 592-3713 Bennett J B 14 Jarlan Terr ..................... 592-2253 Bennett J H 13 Jarlan Terr .................... 592-8692 Bennett K 9 Franklin Cathcart Cr ........... 831-9328 Bennett K D 7 Mclennan Way ............... 836-3889 Bennett M 86 Waterton Cres ................. 270-9549 Bennett M 309 Applecross Cres ............ 435-1153 Bennett M 534 Meadowbreeze Dr ......... 435-3874 Bennett Mike 142 John Aselford Dr .................................. 839-4620 Bennett N 27 Insmill Cres ...................... 599-5388 Bennett R D 75 Penfield Dr ................... 592-4308 Bennett W 82 Rowe Dr .......................... 592-9031 Bennett W E 6501 Campeau Dr ........... 254-9583 Bennitz D 51 Inuvik Cres ........................ 592-5354 Benny Olivier 83 Birchbank Cres ......... 254-5626 Benoit A 4 Montebello Lane ................... 435-1269 Benoit A 102 Morton Dr .......................... 831-2146 Benoit H 53 Marsh Sparrow Pvt ............. 254-5554 Benoit L 174 Willand Lane Wdlwn .......... 832-0582 Benoit L 73 Jarlan Terr ............................ 592-4552 Benoit M 85 Baneberry Cres .................. 435-2710 Benoit P & M 68 Macassa Cir .............. 254-9137 Benoit R 63 Baneberry Cres ................... 836-9720 Benson J 81 Seabrooke Dr .................... 435-4978 Benson Steve & Delena 11 Ealing St ................................................. 270-1414 Bensouilah M 11 Highmont Crt ........... 435-5458 Bent R 38 Birkendale Dr .......................... 599-4141 Bentley J 205 Mcgibbon Dr .................... 435-1365 Bentley Leather Inc Hazeldean Mall ........................................... 599-7255 Benton N 93 Connelly Pl ........................ 831-1187 Benton Simon 3548 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-1213 Bentum H 152 Streamside Cres ............ 591-6653 Benvenuti C & N 117 Inverary Dr ....... 592-0730 Benvenuti Leo ...................................... 591-7247 Benvie Judy 34 Chickasaw Cres .......... 435-3535 Berard Jordan 66 Mckitrick Dr ............ 836-1776 Berard T 262 Badgeley Ave .................... 595-1351 Berardelli F 102 Coveredbridge Way ............................. 836-9323 Bercea Florin 448 Pickford Dr .............. 592-6089 Berczi E 91 Inverary Dr ........................... 592-6349 Beregszaszy A 122 Rowe Dr ............... 591-5691 Beres M 131 Country Lane W ................. 831-4214 Berezhnoy D 23 A Varley Dr ................. 435-2022 Berezhogin O 27 Dartmoor Dr ............. 595-1765

64 Berezny Marty 46 Glen Meadows Cir ................................. 599-5411 Berezny S 34 Bridle Park Dr .................. 595-0622 Berezowski M 183 Saddlesmith Cir .... 435-5921 Berg D 16 Bradley Farm Crt .................... 836-4984 Berg P 32 Leacock Way .......................... 592-4621 Berger J 1216 Tanguay Crt ..................... 435-7417 Berger V 100 Aird Pl ............................... 592-3923 Bergeron B 28 Bathurst St .................... 839-2359 Bergeron C 12 Manning Crt .................. 270-9634 Bergeron D 362 Kingbrook Dr .............. 254-9373

Bergeron D & S 169 Grassy Plains Dr .................................. 599-0094 Bergeron F ............................................. 435-2450 Bergeron Helen 20 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr .................................. 254-7240 Bergeron J 127 Marsh Sparrow Pvt ...... 271-1433 Bergeron J 12 Almond Lane ................. 435-2389 Bergeron J 18 Steeple Chase Dr .......... 599-7297 Bergeron Pierre V 3976 Hwy 17 Knbrn .................................... 832-5591 Bergeron R 1175 Maritime Way ............ 435-2108 Berghello C 334 Hillsboro Pvt ............... 435-2375 Bergin M 30 Huntings End Ave .............. 592-5320 Bergin R 63 Callaghan Pvt ...................... 599-5097 Bergman A 92 Clarkson Cres ................ 435-3849 Bergman Annelie & Hans 75 Tiffany Pl ................................................ 599-7446 Bergsma A 29 Naismith Cres ................ 599-1969 Beriault J 69 Moresby Dr ....................... 595-0614 Beriault L 120 Whernside Terr ................ 435-7312 Berkemeyer R 159 Steeple Chase Dr . 254-5431 Berkofsky M 20 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ...... 595-0575 Berkovich E 3 Cedarock Dr .................. 270-9891 Berlinguette M 18 Almond Lane ......... 592-4811 Bernabo M 21 Bryant St ........................ 435-4033 Bernal S 1008 Northgraves Cres ............ 435-4167 Bernard A 302 Statewood Dr ................. 435-0988 Bernard C 28 Waterton Cres ................. 435-7944 Bernard C 5 Mowbray St ....................... 839-5585 Bernard E 366 Statewood Dr ................. 599-1976 Bernard H 266 Baldwin St Wdlwn ......... 832-2028 Bernard Jimmy 300 Fenerty Crt ......... 271-1503 Bernard John 41 Coulson Crt .............. 270-9376 Bernard L 3076 Barlow Cres Dnrbn ....... 832-0282 Bernard N 595 Remnor Ave ................... 435-0654 Bernard N C 35 Springwater Dr ............ 254-5923 Bernard Stanley & Frances 648 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-5650 Bernard T 4454 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-1917 Bernard T 35 Speers Cres ..................... 271-8857 Bernard T 13 Lillian Way ........................ 839-3697 Bernard W 25 Lightfoot Pl ..................... 270-9256 Bernardino B ........................................ 599-9080 Berndt J 16 Foxleigh Cres ...................... 270-8827 Bernert W D 51 Huntsman Cres ........... 592-3331 Berney B 4835 Opeongo Rd Wdlwn ...... 832-3274 Bernhardt P 1644 Stittsville Main ......... 836-1641 Bernhardt Signs 247 Westbrook Rd .. 836-7871 Bernhoff S 24 Wynridge Pl .................... 592-0172 Bernier A 44 Yoho Dr .............................. 592-7093 Bernier J 40 Eagleview St ...................... 271-8770 Bernier L 1150 Tischart Cres ................. 271-3049 Bernier M 7307 Campeau Dr ................. 271-0863 Bernier M 19 Mcpeake Pl ...................... 271-6167 Bernier M & K 2 Beamish Cres ............ 270-0071 Bernier P 14 Nighthawk Cres ................. 254-5652

Kanata B Bernier P 81 Robson Crt ........................ 271-1733 Bernier P 114 Abrourbrook Bl ................ 836-6112 Bernier T & D 24 Ridingview Cr ........... 831-4800 Bernstein S K Dr 420 Hazeldean Rd ...................................... 836-4774 Berrea C 88 Clarkson Cres ..................... 270-0623 Berrigan R 101 Sheldrake Dr ................. 836-3764 Berry Chris 32 Sandwell Cres ............... 270-9184 Berry D 34 Trotting Way .......................... 595-0497 Berry D 4 Samuel Mann Av ..................... 836-6872 Berry D A 36 Haywood Cres .................. 592-0439 Berry E M 960 Teron Rd ......................... 599-0539 Berry H 198 Walden Dr ............................ 591-1320 Berry L 350 Kingbrook Dr ........................ 435-3461 Berry N ..................................................... 592-5552 Berry N 54 Tiffany Cres ........................... 592-5555 Berry William 470 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-1215 Berryhill J 417 Arncliffe Ave ................... 435-3449 Berryman D E 2385 Marchurst Rd ..................................... 839-2888 Bertazzo J 1116 Northgraves Cres ....... 435-1800 Berthelette C 115 Pickford Dr .............. 599-7458 Berthiaume E 45 Billingham Cres ........ 599-1905 Berthiaume G 27 Peregrine Cres ......... 435-8737 Berthiaume Paul 111 Mcconnell Lane Wdlwn ........................ 832-0337 Bertrand A & J 179 Morrena Rd .......... 831-7252 Bertrand G 94 Morton Dr ...................... 831-4849 Bertrand J 155 Salter Cres .................... 270-1436 Bertrand J 18 Stable Way ...................... 592-6866 Bertrand L 6501 Campeau Dr ............... 435-4109 Bertrand L 49 Roycroft Way .................. 839-3735 Bertrand M 116 Tandalee Cres ............. 435-5293 Bertrand Martin 2 Bonnechere Dr ...... 591-0439 Bertrand Richard & Hella 32 Selwyn Cres ........................................... 592-5681 Bertrim Bryon 60 Mcintosh Pl ............. 591-9990 Bertrim Byron ...................................... 591-5240 Berube N 3503 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-2947 Berube R 2306 Sixth Line Rd Dnrbn ...... 832-1854 Bervaldi J 145 Castlefrank Rd ............... 836-5071 Berzosa Y 1000 Hungerford Gate .......... 435-4790 Besharati R 30 Westmeath Cres ........... 592-1301 Beskid-Wojcicka O 6 Gagnon Crt .... 599-6621 Beslic B 204 Gray Cr ............................... 270-0971 Besserer J E 28 Coachman .................. 836-2616 Besserer Richard 98 Banning Rd ...... 831-1894 Bessner Gallay Kreisman LLP .... 836-8228 Bessuille P 169 Granite Crt ................... 270-8040 Best Buy 745 Kanata Ave ....................... 287-3912 Best C 77 Langford Cres ......................... 599-7155 Best E 17 Lombardo Dr ........................... 595-1416 Best J 193 Kincardine Dr ......................... 831-9323 Best Ralph 19 Dundegan Dr .................. 836-3262 Best Robert A 57 Shearer Cres ........... 591-0846 Beswick K 27 Peterson Pl ..................... 435-7807 Besz G 118 Robson Crt ........................... 271-8418 Bethell R 37 Shouldice Cres ................... 435-5952 Bethune C 71 Insmill Cres ..................... 591-3955 Bett Charles 67 Langford Cres ............. 270-8925 Bettas T 2072 Dunollie Cres ................... 435-9383 Bettencourt Jill 167 Saltspring Pvt ....................................... 271-4412 Bettinger A 3429 Torwood Dr Dnrbn ..... 832-4830 Bettinger E 6 Dunoon Pl ........................ 831-0213 Bettinger P 1489 Carronbridge Cir ....... 435-6683


B Kanata

Bigras C 10 B Stonehill Crt ..................... 592-4216 Bihun Julie Dr 204-99 Kakulu Rd ........ 592-1269 Bilczuk R 3336 Baskins Beach Rd Dnrbn ................... 832-3745 Bill E 65 Ipswich Terr ................................. 254-9937 Bill Sandy 40 Glamorgan Dr ................... 836-6432 Billette N 16 Beaufort Dr ........................ 592-7774 Billing K 276 Forestbrook St ................... 435-4909 Billings R 50 Grassy Plains Dr ................ 270-8805 Billingsley Jonathan 6 Berton Pl .................................................. 591-6043 Billowes C 5 Jackson Crt ...................... 592-9026 Bilodeau D 449 Allbirch Rd Wdlwn ....... 832-9010 Bilodeau I 4819 Opeongo Rd Wdlwn .... 832-3315 Bilodeau R 9 Dartmoor Dr ..................... 592-7551 Bilson A 17 Winchester Dr ...................... 836-9356 Bimm M 26 Crownridge Dr ..................... 599-3511 Bimm P 132 Abrourbrook ........................ 831-9933 Binda T 17 Bishops Mills Way ................. 271-8896 Bindari S 27 Whernside Terr ................... 254-5552 Binder F 43 Spur Ave .............................. 435-3005 Binette P 56 Spruce Meadows Dr .......... 435-6806 Bing W 138 Bridle Park Dr ....................... 435-1737 Bingham R & S 173 Grassy Plains Dr .................................. 271-0322 Binks K 4918 Opeongo Rd Wdlwn ......... 832-4711 Binks L & J 29 Marsh Sparrow Pvt ....... 270-0727 Binnie J 20 Tower Hill Cres ..................... 592-7141 Binotto A & S 3 Pepperidge Way ......... 271-2814 Bioped Kanata 486 Hazeldean Rd Unit G Ottawa ............... 831-6686 Birch Beth & Jeff 12 Rolston Way ........................................... 839-0190 Birch C 100 Hemlo Cres .......................... 599-8043 Birchall John V R 20 Peregrine Cr ........................................... 271-1863 Bird Brian 109 Archie Cnst By ............... 832-2062 Bird Brian 19 Knudson Dr ...................... 591-2658 Bird Nita & Corey 190 Monty Dr Wdlwn .................................. 832-1715 Bird W 27 Pelee St ................................... 254-5566 Birkenhead G & J ............................... 435-0107 Birkenhead J & G 208 Blackdome Cres .................................. 435-0670 Birmingham K 114 Heather St Dnrbn . 832-4714 Birmingham M 729 Regiment Ave ...... 435-4951 Biro J D 61 Belleview Dr .......................... 599-4166 Biro S 17 Appaloosa Dr ............................ 591-0725 Birrell Don 38 Spruce Meadows Dr ....... 599-4320 Birtch D 14 Torcastle Way ....................... 435-3084 Birtch James 102 Varley Lane ............. 592-3670 Birtwistle S 4378 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-5853 Bisaillion Chris 1324 Old Carp Rd ....................................... 592-2008 Bisch L 71 Robson Crt ............................ 270-9868 Bishai S 960 Teron Rd ............................. 270-0465 Bishai Sam 960 Teron Rd ...................... 592-9851 Bishop C 99 Banchory Cres ................... 435-5403 Bishop C 99 Banchory Cres ................... 435-1726 Bishop D 130 Oriole Ave ........................ 836-6264 Bishop Terry 62 Reaney Crt ................. 592-5803 Bishop V P 41 Pickford Dr ..................... 254-5843 Bismarji S 84 Castle Glen Cres ............. 831-0659 Bisrat Y 67 Kincardine Dr ........................ 836-2055 Bissinger Jacques 5 Maley Lane ...... 839-0716 Bisson A 40 Blackdome Cres ................. 599-0757 Bisson A 130 Post Rd ............................. 836-0328

Kanata B Bisson R L 46 Haywood Cres ............... 591-8570 Bisson S 76 Sheldrake Dr ....................... 435-2535 Bissonnette A 10 Clarkson Cres ......... 254-9983 Bissonnette M P 23 Pentland Cres .... 592-3765 Bissonnette P 41 Milner Downs Cres ................................. 963-0159 Bitmanis Edward 6 Kluane Ridge ...... 591-3909 Bittner R J 18 Sunnybrooke Dr ............. 592-0815 Bizewski D 44 Shetland Way ................ 591-5592 Bizoglou G 270 Equestrian Dr ............... 599-3027 Bjornsson A B 10 Coulson Crt ............ 270-0025 Bjornsson Andrew 31 Kincardine Dr ......................................... 831-4051 Blaauwbroek S 750 March Rd ............ 435-4829 Blachford P 60 Mersey Dr ..................... 599-4962 Black A 9 Hewitt Way .............................. 435-3723 Black Belt Excellence Martial Arts 62 Stonehaven Dr ....................................... 599-3001 Black C 54 Hartsmere Dr ........................ 831-0747 Black E 37 Meadowbreeze Dr ................. 254-8589 Black M 500 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-7727 Black M 1202 Alson Mills Way ................ 599-0933 Black N 13 Sundback Lane ..................... 592-0760 Black S 82 Bridle Park Dr ........................ 592-1163 Black S & P 64 Meadowbreeze Dr ........ 591-6654 Blackburn B & J 5 Apple Creek Cres ..................................... 271-0990 Blackburn N 43 Shearer Cres ............... 591-3463 Blackman B 37 Shannondoe Cres ....... 592-9666 Blackman Jamal 56 Cedarock Dr ...... 270-0719 Blackmore K 78 Rothesay Dr ............... 836-8780 Blackmore R W 111 Oriole Ave .......... 836-3900 Blackmore R W 111 Oriole Ave .......... 836-5497 Blackâ&#x20AC;&#x2122;s Photography Hazeldean Mall ........................................... 592-4652 Blackshaw B 3 Rayburn St .................. 435-7443 Blackshaw E 356 Forestbrook St ......... 435-6114 Blackstone Laurie & Nicholas 14 Wynridge Pl ............................................ 271-2877 Blackwell J 25 Helmsdale Dr ................ 271-0884 Blackwell R 118 Shaughnessy Cres ............................... 271-6385 Blackwood Gb 49 Banting Way .......... 592-3859 Blackwood K 2 Liston Cres ................. 271-0735 Blacquiere F 157 Castlefrank Rd ......... 836-5291 Blain F 7307 Campeau Dr ........................ 254-9799 Blain P 32 Collingwood Cres ................... 599-6687 Blair C ...................................................... 435-4456 Blair D 108 Macassa Cir .......................... 435-3120 Blair D H 23 Palomino Dr ........................ 591-1849 Blair K 68 Clarkson Cres .......................... 592-1376 Blair L George 17 Zokol Cres .............. 591-0841 Blair N 1034 Marconi Ave ........................ 435-5686 Blais A 40 Windways Cres ....................... 435-0771 Blais J & D 47 Shetland Way ................. 591-3066 Blais Patrick 7 Harness Lane ............... 270-8893 Blais R 326 Fireside Dr Wdlwn ................ 832-2872 Blake B 118 Torbolton St Wdlwn ............ 832-2743 Blake D 64 Eagleview St ......................... 270-1494 Blake Ivan 53 Knudson Dr ..................... 592-6583 Blake J 60 Mccurdy Dr ............................ 270-9898 Blake P W 105 Canyon Dr Knbrn ........... 832-2696 Blake T 10 Castle Glen Cres ................... 831-9794 Blakeburn S 111 Brady Ave .................. 435-1673 Blakely Trevor 516 Pennycross Ln ...... 836-3076 Blakey K 87 Insmill Cres ......................... 271-6351 Blakley K 6 Sewell Way .......................... 599-5246 Blanchard A 31 Spruce Meadows Dr ... 435-6381

KANATA

Bettinger T 167 Streamside Cres .......... 435-3968 Bettino A 28 Rickey Pl ............................ 836-3867 Betts K 43 Ayton Lane ............................. 599-0548 Betts Lesley 11 Riopelle Crt ................. 270-0259 Betts M 19 Bathurst St ............................ 839-2394 Beun M 3570 Dunrobin Rd Wdlwn .......... 832-4240 Beun R 37 Kinmount Pvt ......................... 592-5361 Bevard G Nelson 4018 Farmview Rd Knbrn ........................... 832-3676 Bew M 38 Smoketree Cr .......................... 831-9539 Bews S 4 Selye Cres ............................... 592-9669 Beyer G 7716 Bleeks Rd Ashtn ............... 838-4365 Beyer U 87 Melanie Cres ......................... 836-1036 Beyzade T 36 Cedarock Dr .................... 591-3636 Bezouglaia I 501 Pennycross Ln .......... 836-7413 Bhandari H 33 Apple Creek Cres .......... 271-6177 Bhandari K 3 Collingwood Cres ............ 599-9944 Bhangiu J 400 Arrisdale Crt ................... 599-1439 Bhangu P 289 Applecross Cres ............. 435-5193 Bhanji N 600 Miro Way ........................... 595-1424 Bharadia A 65 Kincardine Dr ................. 435-2623 Bharadia C 173 Goldridge Dr ................ 599-4171 Bharath C H 11 Pelee St ....................... 599-3549 Bhargav N 809 Tabaret St ...................... 435-0292 Bhasin M 221 Flamborough Way ........... 254-9884 Bhasker P 12 Dunoon Pl ........................ 831-7160 Bhasker S 13 Sherk Cres ....................... 591-9277 Bhateja A 105 Windance Cres ............... 270-8958 Bhatnagar C & B 280 Goldridge Dr .... 435-1564 Bhatt Pradip 23 Weslock Way .............. 592-2748 Bhattacharyya A 430 Landswood Way .................................. 831-1763 Bhatti Taswar 6 Curran St .................... 592-6248 Bhide V 285 Denail Way .......................... 271-6169 Bhimji K ................................................... 599-3145 Bhullar M 87 Whernside Terr .................. 435-1642 Bhupsingh T 16 Ipswich Terr ................ 271-8481 Bhuya Z 338 Abbeydale Cir .................... 599-5528 Bi W 1420 Carronbridge Cir ...................... 435-3818 Bianchet A 17 Dundegan Dr .................. 435-0747 Bibace B 1175 Maritime Way ................. 831-2049 Bibi W 714 Regiment Ave ........................ 435-1205 Bickerton D F 8 Trotting Way ............... 592-3821 Bickerton J 22 Pommel Cres ................ 592-1725 Bicklemann T 112 Cedar Valley Dr ...... 254-6095 Bidawid S 43 Glen Meadows Cir ........... 592-7108 Biddiscombe H 35 Farmfield Cres ...... 271-8455 Bidgoli H 79 Edenvale Dr ........................ 271-1327 Bidgood L 1150 Old Carp Rd ................ 592-2753 Bielawski S 49 Winchester Dr ............... 435-0830 Bieler John 38 Kingbird Crt ................... 271-1195 Bien-Aime M 406 Arrisdale Crt ............ 591-8516 Bienek M 186 Windance Cres ................ 435-2372 Bienek V 6 Connelly Pl ............................ 836-2316 Biesenthal J 364 Statewood Dr ............ 591-1802 Bifolchi Tony 2978 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-8082 Bigelow B 64 Longden Pl ...................... 599-6663 Bigelow K 431 Celtic Ridge Cres ........... 435-4955 Bigelow T 11 Birchbank Cres ................ 271-9809 Biggs B W Gd Stn H Npn ....................... 595-0075 Biggs D 17 Dunnet Crt ............................ 836-8848 Biggs Randy 35 Black Tern Cres .......... 599-1692 Biggs William M 2987 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-8024 Bignell M 51 Goulding Cres ................... 254-8335 Bignell William 161 Walden Dr ............ 254-9917 Bignet A 49 Grengold Way ..................... 592-3740

65


B Kanata Blanchard Doreena 77 Stokes Cres ............................................ 831-8997 Blanchard F 604 Malkowski St ............. 435-0634 Blanchard K & G 32 Kluane Ridge ..... 599-3560 Blanchard L 110 Barrow Cres .............. 591-8297 Blanchard R 11 Dartmoor Dr ................ 270-9085

Blanchard S

KANATA

70 Sheppard’s Glen Ave ............................. 435-4153 Blanchfield B 41 Sherk Cres ................ 599-6239 Blanck F 108 Windance Cres ................. 435-7311 Bland C 90 Mattawa Cres ....................... 270-9089 Bland H 43 Jackman Terr ........................ 271-0268 Bland S 4864 Opeongo Rd Wdlwn ......... 832-9242 Blandford B 34 Hemlo Cres .................. 595-1557 Blaney D 40 Insmill Cres ......................... 435-1472 Blanfort Jn 1010 Teron Rd .................... 435-6723 Blank A S 5594 Old Richmond Rd ......... 591-6321 Blank D 128 Osprey Cres ........................ 435-3622 Blaseg Brent 29 Farmfield Cres ........... 254-9652 Blaskavitch C 144 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-2704 Blaskie E 451 Celtic Ridge Cres ............. 435-2030 Blaskie K 165 Bridgestone Dr ................ 435-9236 Blaskie L ................................................. 831-1353 Blasko J 40 Ipswich Terr ......................... 592-6297 Blaze J 75 Peikoff Cres ........................... 592-3357 Blazejewski Manfred 12 Peace Way Npn ..................................... 591-6319 Blazetich Steve 179 Saddlesmith Cir ................................... 592-6614 Bleeker R 1812 Lahey Crt ...................... 839-0113 Bleeks S 7303 Campeau Dr ................... 599-8168 Blenk A 8271 Bleeks Rd Ashtn ............... 838-5169 Blenkarn Terri 231 Spruce Ridge Rd .................................. 254-7666 Blier R 291 Forestbrook St ...................... 435-8785 Blier R 10 Tyne Crt ................................... 599-8205 Blinds To Go 501 Earl Grey Dr .............. 254-8703 Bloch Gerald 7 Hansen Ave ................. 599-0936 Bloedow T 102 Harry Mackay Rd Wdlwn ..................... 832-2227 Blomfield S 78 Sherk Cres .................... 270-9922 Blondeau D 2704 Dunrobin Rd Dnrbn .. 832-1282 Blondin J 3503 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-8041 Blondin J 1704 Tanguay Crt ................... 270-8739 Blondin R 41 Newcastle Ave .................. 599-5394 Blondin V 567 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-3989 Bloom P & R 146 Crown Point Rd Wdlwn ........................ 832-4620 Bloom R 13 Mersey Dr ............................ 271-4405 Bloom-Downton L 4208 O’Neil Rd Ashtn ................................. 838-2947 Bloomfield G 3 Peary Way ................... 599-4814 Bloomfield M 94 Glamorgan Dr ........... 435-4745 Blore J 118 Monty Dr Wdlwn ................... 832-5872 Blossom Counselling & Consultation 300 March Rd ............................................. 271-8489 Blouin M 74 Peary Way .......................... 599-5268

66 Blue Bamboo Yoga 64 Stonehaven Dr ....................................... 591-9642

Blue Heron Co-Op Homes 750 March Rd ............................................. 254-7492 Blue L 332 Hillsboro Pvt ........................... 254-8649

BLUE MOON MINI-STORAGE 2730 Dunrobin Road PO Box 912 Dunrobin ................613-832-1975 Email ...................................... sgay@bmms.ca www.bmms.ca

- See ad this page Blue W & K 5 Wild Acre Lane ................ 839-5823 Blueprints of The Future 23 Brandy Creek Cres ................................. 591-9514 Bluestone A 2 Weslock Way ................. 435-0544

BLUEWAVE ENERGY Shell Distributor 369 Hunt Club Rd Nepean ..................613-225-3793 www.BluewaveEnergy.ca

- See ad this page Blume B 620 Pepperville Cres ................ 435-3404 Blushes I’ Hair & Day Spa 4048 Carling Ave ......................................... 254-9943 Blyth E 30 Country Lane E ....................... 836-5009 Blyth Gerry S 626 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-4397 Blyth J 39 Willow Glen Dr ........................ 435-4138 Blyth M 351 Bayview Dr Wdlwn .............. 832-2269 Boag P T 3000 Hungerford Gate ............ 591-0805 Boak A 1259 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-7847 Boak A 12 Windeyer Cres ........................ 592-2970 Boal Crystal 15 Pacer Pl ....................... 435-5736 Boal Ronald 8350 Purdy Rd Ashtn ....... 838-5519 Boal S 499 Bayview Dr Cnst By ............... 832-2735 Boal S 960 Teron Rd ................................ 591-0058 Boal S & B 1346 Klondike Rd ................ 435-5662 Bobes D 1 Castle Glen Cres ................... 836-9276 Bobrowsky T ........................................ 599-4474 Bobyn J & N 15 Kluane Ridge .............. 592-5212 Bocaz Z 179 Pickford Dr ......................... 592-6039 Boch A 24 Mcintosh Way ........................ 591-6979 Boch E 4232 Armitage Ave Dnrbn ........... 832-2247 Boch R 19 Goulding Cres ........................ 435-9217 Bocharnikov K 7303 Campeau Dr ...... 435-1415 Bochart S 33 Chisholm Crt .................... 270-8685 Bochert G 37 Willow Glen Dr ................. 592-2727 Bochert K 74 Macassa Cir ..................... 599-4091 Bodie John 1418 Sherruby Way ........... 839-0664

Kanata B Bodnar C & M 7 Sheldrake Dr ............. 836-7907 Bodner V 1175 Maritime Way ................. 435-3795 Bodurtha A A 7 Knudson Dr ................ 599-2734 Boehme U 3 Rochon Way ..................... 839-2420 Boeltge B 325 Fireside Dr Wdlwn .......... 832-3646 Boettcher M 13 Westmeath Cres ......... 271-8497 Boeyen Gerry 53 Naismith Cres .......... 592-1786 Boeyen R 161 Bishop Davis Dr Cnst By ..................... 832-4275 Bogart D 9 Barra Ave .............................. 831-7037 Bogdanova Larisa 9 Macneil Crt ....... 836-2536 Boggia D 16 Sheppard’s Glen Ave ......... 592-4949 Boggild V & S 36 Vanstone Dr ............. 271-9004 Bogle T 5 Inwood Dr ................................ 599-3296 Bogue R P 64 Gowrie Dr ....................... 831-1611 Bogue T 159 Hearst Way ........................ 592-6540 Bogues J 3691 Armitage Ave Dnrbn ...... 832-1398 Bohan Jenn & Mark 6 Harness Lane ........................................... 599-6767 Bohart H 133 Tandalee Cres ................... 435-4392 Bohart Heidi 133 Tandalee Cres ........... 435-4292 Bohm Frank 35 Pentland Cres ............. 592-4917 Bohm Kristian 153 Osprey Cres .......... 271-8274 Bohn Kimberley & David I 34 Selwyn Cres ........................................... 592-0243 Bohnen Arthur 96 Shearer Cres .......... 592-4519 Boibin R 10 Mclennan Way ..................... 836-9520 Boileau J 229 Badgeley Ave ................... 435-7113 Boileau M 245 Bridgestone Dr ............... 435-5180 Boileau S 922 Whiteford Way ................. 435-1292 Boileau S 14 Newcastle Av .................... 592-5171 Boileau T 368 Mac Larens Sdrd Cnst By .................... 832-0841 Boindombe E 1160 Northgraves Cres . 435-0630 Boire Ed & Donna 14 Winchester Dr ........................................ 831-6491

email: sgay@bmms.ca tel: 613-832-1975

DON’T KNOW WHERE TO FIND HELP?

Please visit us www.bmms.ca

Use our Emergency Numbers page!

2730 Dunrobin Rd. Dunrobin, ON K0A 1T0 KA


B Kanata

Bondar M 45 Rothesay Dr ...................... 599-1114 Bondfield Construction Co 106 Schneider Rd ....................................... 271-0440

BONDS DECOR LTD Making Houses Homes Since 1927 150 Iber Rd Stittsville ...............613-270-8504 www.bondsdecor.ca

- See ad this page Bondy D 46 Stonecroft Terr .................... 599-1880 Bondy G S 6 Vermeer Way ..................... 591-3475 Bondy J 588 Barrick Hill Rd .................... 435-2553 Bonell A 297 Allbirch Rd Wdlwn ............. 832-4391 Bonenfant D 4016 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-3976 Bonenfant D 4016 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-7732 Bongiorno P 106 Coburn Ave .............. 836-4081 Bonhomme V 1456 Carronbridge Cir .. 435-5527 Bonin Y 86 Stonemeadow Dr .................. 270-0792 Bonner R P Lcol 25 Longden Pl ......... 592-8260 Bonneville N 251 Bridgestone Dr ......... 435-3754 Bonsall A 11 Rondeau Pl ........................ 592-2235 Bonsall L 2 Turnbull Ave ......................... 836-9503 Bonser R W 5 Waterthrush Cres ........... 592-3897 Bonti-Ankomah S 57 Forillon Cres .... 271-6303 Boocock Jonathan 664 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-3065 Bookalam S 17 Loyal Hill Cres ............. 271-7513 Boomerang Kids Consignment Shop Inc 700 Eagleson Rd ......................................... 287-3750 Boomhower J 29 Carmichael Crt ........ 599-9682 Boone D 10 Meadowbreeze Dr .............. 435-5521

Making Houses Homes Since 1927

613-270-8504

150 Iber Rd., Stittsville

613-523-1534

1242 Bank St., Ottawa

www.bondsdecor.ca

Kanata B Boone J 1012 Ottenbrite Cres ................ 435-6326 Boone Larry M 23 Riopelle Crt ............ 591-9678 Boone Plumbing & Heating Supply Inc 20 Edgewater St ......................................... 831-6800 Boone Ralph 87 Jackman Terr ............. 271-7080 Boonlert P 1 Eagleview St ..................... 599-6879 Booster Juice 300 Earl Grey Dr ........... 270-9877 Booth A 162 Castle Glen Cres ................ 435-1274 Booth A & B 60 Peikoff Cres ................. 592-4481 Booth B G 97 Castlefrank Rd ................ 836-5424 Booth C 65 Rothesay Dr ......................... 836-5753 Booth C S & K 16 Humphrey Way ....... 831-1149 Booth Chesley 4952 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-1955 Booth G H 81 Tiffany Pl ......................... 592-8395 Booth L 317 Glenbrae Ave ...................... 592-1520 Booth N 7 Kinmount Pvt ......................... 591-7710 Booth N 56 Courtney Rd ......................... 831-1507 Booth Ron 38 Byrd Cres ........................ 592-3886 Booth Vivian & Lloyd ........................ 592-8629 Boothby Ron 65 Young Rd ................... 831-4777 Booyens A ............................................. 271-6251 Bor T 49 Ironside Crt ................................ 435-5215 Boraie Mohamed T 25 Bannock Cres ........................................ 599-0524 Borba R 76 Grassy Plains Dr .................. 599-1392 Borcic M 162 Yoho Dr ............................ 591-9482 Borda M 71 Sundback Lane ................... 599-5109 Borda N 93 Equestrian Dr ....................... 435-1089 Bordeleau S 53 Beaufort Dr .................. 599-3263 Borden D 177 Moresby Dr ..................... 592-9241 Borden Donald 2890 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-0705 Borden Robert L 2890 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-1677 Boreham A H 2 Collingwood Cres ..................................... 592-9435 Borg K 5279 Carp Rd Knbrn ................... 832-0352 Borges Maria 960 Teron Rd ................. 592-4438 Borgognoni N 15 Rutherglen Terr ........ 836-9995 Borkowicz D 4 Cambior Cr .................. 254-8978 Borkowski Carmel 75 Wheatland Ave ....................................... 591-6243 Born Peter 14 Gesner Crt ...................... 831-8167 Bornais T & C 139 Streamside Cres .................................. 254-8794 Bornn K 1115 Halton Terr ....................... 595-0333 Borovcanin S 100 Panisset Ave ........... 435-2812 Borowiecki T J 29 Loyal Hill Cres ........................................ 592-0120 Borowski K 30 Cedarock Dr ................. 435-7047 Borsato Mario 153 Mast Lane Dnrbn .. 832-0424 Bortnowschi M & A 5 Bylot Crt ........ 591-8195 Bortolotti F & J 14 Equestrian Dr ......................................... 271-9005 Borutski Lori & Art 2049 Kinburn Sdrd Cnst By ........................ 832-1780 Borys F 25 Mckitrick Dr ........................... 831-1414 Bosca N 15 Slade Cres ........................... 599-7480 Bose Kallol 99 Morton Dr ...................... 836-2245 Bose S Dr 56 Nanook Crt ...................... 592-0745 Boshard D 6 Nelford Crt ........................ 591-3116 Bosi B 104 Cambior Cres ........................ 599-9569 Bosiljcic N 85 Varley Dr ......................... 254-7212 Bosko F 49 Peregrine Cres ..................... 591-1436 Bosley M 23 Birchfield Ave ..................... 599-8826 Bosman R 150 Scenic Lane Wdlwn ...... 832-5497 Bosnich M G 186 Moresby Dr .............. 271-6013

KANATA

Boire M 6 Kingsford Cres ........................ 592-2646 Bois A 158 Shearer Cres .......................... 831-3127 Bois G 7 Shouldice Cres .......................... 831-7167 Bois R 202 Tanguay Crt ........................... 435-6765 Boisjoli J 5 Roberge Cres ....................... 435-3658 Boissiere D 44 Eagleview St ................. 254-9543 Boissonneault D 124 Sheldrake Dr .... 836-6093 Boissonneault P 18 Rivergreen Cres ..................................... 270-9154 Boissonneault P G 6 Tanner Cres ..... 592-3220 Boisvenu R 502 Aberfoyle Cir ............... 591-0224 Boisvenue F 214 Meadowbreeze Dr .... 270-9998 Boisvert F 192 Patriot Pl ........................ 435-5582 Boisvert N 213 Pickford Dr .................... 595-1523 Boisvert Victor 63 Shouldice Cres ....................................... 831-9049 Boiteau J 316 Stowe Crt ........................ 599-8658 Boivin C 172 Windance Cres .................. 435-0296 Boivin D 108 Equestrian Dr ..................... 592-2477 Boivin Gabriel 86 Rothesay Dr ............ 836-6456 Boivin John J 20 Inverary Dr ................ 254-8948 Boivin N 29 Glenmoriston Ave ................ 831-7480 Boivin R 51 Stonecroft Terr ..................... 599-9264 Boivin Ron Law Office 160 Terence Matthews Cres ....................... 271-5445 Bokhari Feroz 41 Jarlan Terr ............... 435-5586 Bokhari H 209 Pendra Way .................... 271-9984 Bokij A 21 Goldora Pvt ............................ 271-8700 Boland D S 169 Macmillan Lane Wdlwn ........................ 832-3351 Boland J & S 86 Yoho Dr ...................... 592-5047 Boland Thomas 201 Stratas Crt ......... 599-1685 Boland Tim 55 Bering Crt ...................... 592-5446 Bolderheij L 162 Gray Cres .................. 599-2451 Boldt C 108 Coburn Ave ......................... 836-8840 Bolduc J 38 Yoho Dr ............................... 435-0849 Bole B 32 Crownridge Dr ......................... 592-0296 Bole Richard 34 Nanook Cres .............. 592-3154 Bolivar D 125 Moresby Dr ...................... 599-9619 Bolivar Rod 45 Inuvik Cres .................... 599-8784 Bolliger Emil 45 Kinmount Priv ............. 592-1904 Bolling V 325 Sandhill Rd ....................... 435-6513 Bollman E 122 Seabrooke Dr ................ 435-0824 Bolton Frances 57 Baneberry Cres .... 836-5754 Bolton M 212 A Equestrian Dr ................ 270-0111 Bolton Mark 152 Torbolton St Wdlwn .. 832-4761 Boltwood Paul 1655 Main ................... 836-1491 Bolzon D A 36 Bon Echo Dr .................. 591-0134 Bombay Masala Indian Cuisine 591 March Rd 4 .......................................... 599-0090 Bommaganti S 220 Maxwell Bridge Rd ............................... 435-4426 Bonaldo E & A 69 Melanie Cres .......... 831-8702 Bond C 64 Sunnybrooke Dr ..................... 435-3636 Bond C 6 Hodgson Crt ............................ 591-2467 Bond C 54 Stable Way ............................ 591-3401 Bond D 65 Beamish Cres ........................ 592-5058 Bond D & M 79 Kinmount Priv .............. 592-8080 Bond Darrell 26 Saddlehorn Cres ........ 592-5823 Bond G 9 Pepperidge Way ...................... 599-6824 Bond K 173 Kincardine Dr ....................... 836-3739 Bond L 57 Mckitrick Dr ............................ 836-6735 Bond P 68 Sherring Crt ............................ 592-0017 Bond P J 110 Willowbank Place Wdlwn . 832-2229 Bond Robert G 9 Steeple Chase Dr .... 599-4344 Bond S 113 Scottwood Grove Dnrbn ...... 832-3752 Bond T 17 Cheltonia Way ........................ 270-8414 Bondar J 7303 Campeau Dr ................... 592-6375

67


B Kanata Bosomworth Jason 25 Westmeath Cres ..................................... 592-7694 Boss D 960 Teron Rd ............................... 592-3848 Bossy P 26 Hewitt Way ........................... 599-7423 Bostandoustnik S .............................. 435-8898 Boston K 78 Birchbank Cres .................. 599-7209 Boston M 10 Pinery Crt .......................... 271-1018 Boston P 1 Knudson Dr .......................... 435-0411

Boston Pizza

KANATA

135 Roland Michener Dr ............................. 592-7031 Bosy T 29 Insmill Cres ............................. 592-3066 Bot-Gores S 54 Kenins Cres ................ 270-0208 Bothwell I 119 Battersea Cres ............... 435-1731 Botsford N 565 Weatherston St ............ 435-4739 Bott M & J 59 Forillon Cres .................... 270-9895 Bottema K 26 Melanie Cres .................. 836-8161 Bottino T 239 Kinghaven Cres ............... 435-6599 Bottomley Dennis 4522 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-0130 Bottriell E 7307 Campeau Dr ................. 271-7293 Bou Sreng 12 Drysdale .......................... 599-4712 Bouchard A 989 Klondike Rd ............... 591-0558 Bouchard C 154 Abbeyhill Dr ............... 435-0810 Bouchard C 12 Mcclintock Way ........... 435-1128 Bouchard D 36 Carmichael Crt ............. 435-0827 Bouchard I 50 Sheldrake Dr .................. 836-2820 Bouchard J 13 Shearer Cres ................. 592-5993 Bouchard J 66 Banting Way ................. 599-4984 Bouchard J G L 2918 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-5558 Bouchard Jean-Roger 3185 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-4981 Bouchard L 1527 Landel Dr .................. 839-0553 Bouchard M 49 Kettleby St .................. 270-1157 Bouchard T 52 Parsons Ridge Rd ........ 435-5213 Bouchebaba Y 318 Glenbrae Ave ....... 271-6474 Boucher A 29 Shearer Cres ................... 592-5345 Boucher Al J 98 Waterthrush Cres ....... 270-9494 Boucher Alec 5 Vickers Way ................ 591-1360 Boucher Andy C 290 Equestrian Dr ... 591-3355 Boucher B 10 Thiessen Cres ................. 435-4834 Boucher Charles J 54 Mccurdy Dr ... 592-5182 Boucher D 25 Equestrian Dr .................. 254-9564 Boucher D C 2692 Dunrobin Rd Dnrbn 832-1966 Boucher Elmer 2606 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-1306 Boucher June 231 Penfield Dr ............. 254-8406 Boucher K & J 1186 March Rd ............ 836-4816 Boucher M 136 Crown Point Rd Wdlwn 832-0744 Boucher M 133 Palomino Dr ................. 435-2765 Boucher R 74 Seabrooke Dr .................. 591-8000 Boucher R 304 Kinghorn Cres ............... 599-8162 Boucher R 690 Kerwin Rd ..................... 832-3670 Boucher R 51 Abaca Way ..................... 836-2858 Boucher Roger 10 Beaufort Dr ........... 599-4522 Boucher S 47 Mccurdy Dr ..................... 435-4248 Boucher S 259 Mojave Cr ...................... 836-2320 Boucher T 467 Foxhall Way ................... 435-2588 Bouchers C 26 Allenby Rd .................... 599-0562 Bouchey D 1126 Tischart Cres .............. 599-4405 Boudens T 1405 Carronbridge Cir ........ 435-5781 Boudreau B 361 Glenbrae Ave ............. 435-6137 Boudreau C 13 Haywood Cres ............. 435-3492 Boudreau Luc 94 Cohen Ave .............. 254-9059 Boudreau W 29 Pickford Dr .................. 592-2073 Boudrias Y 4000 Hungerford Gate ........ 435-0953 Boughaba S 99 Robson Crt .................. 435-1743 Boughias C 527 Fordell Ave .................. 435-3362

68 Boughton J C 7303 Campeau Dr ........ 599-8991 Boughton L & C 36 Varley Dr .............. 271-9685 Boukouris D 727 Regiment Ave ........... 435-6801 Boulanger J 108 Kerryhill Cres Dnrbn ............................. 832-3744 Boulay J 134 Steeple Chase Dr .............. 271-2368 Bould D 25 Seabrooke Dr ....................... 831-8512 Boulerice C 25 Forillon Cres ................. 599-4587 Boulet Daniel 146 Mccurdy Dr ............. 836-7530 Boulianne Marcel P 78 Shetland Way ......................................... 270-8011 Boult S 3862 John Shaw Rd Knbrn ......... 832-0612 Bounine A 43 Witherspoon Cres ........... 592-3979 Bounnapha X 7 Birchfield Ave ............. 271-8027 Bouraoui A 36 Penrith St ....................... 595-0690 Bourassa M 7 Cambior Cr .................... 595-0555 Bourbonniere Guy & Dana 10 Young’s Pond Crt ................................... 831-8118 Bourbonniere M 7303 Campeau Dr ... 435-2209 Bourdages L 1526 Maley Lane ............ 839-0896 Bourdon Marcel 305 Salter Cres ........ 435-4485 Bourdon Markandtina 503 Teskiwa Cres ........................................ 435-1983 Bourgaize M 70 Polo Lane ................... 599-0645 Bourgaize Ward 18 Ironside Crt ......... 592-2864 Bourgeau K 7623 Bleeks Rd Ashtn ...... 838-3119 Bourgeau M 5 Cambior Cres ................ 591-1616 Bourgeois C 43 Turtle Point Pvt ........... 435-5140 Bourgeois J 18 Foxleigh Cres .............. 271-8423 Bourgeois L 3013 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2642 Bourget C Beregszaszy 22 Brightside Av .......................................... 836-0383 Bourget F 188 Blackdome Cres ............ 435-8558 Bourgoin A 27 Varley Dr ........................ 592-3943 Bourgoin R & C 18 Flintridge Cres ........................................ 591-0311 Bourgoin R & C ................................... 591-1057 Bourgon C 348 Stowe Crt ..................... 270-0528 Bourgon C 288 Tandalee Cres .............. 595-1627 Bourgon Danie 112 Shearer Cres ....... 591-2567 Bourgon P 64 Cedar Valley Dr ............... 435-6135 Bourguignon D 43 Melanie Cres ......... 831-0964 Bourguignon H 87 Connelly Pl ............ 836-4068 Bourguignon Pierre 32 Leacock Lane ......................................... 271-0966 Bourguignon Ronald 265 Mcelroy Dr ............................................ 836-5923 Bourk Gary 3140 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-3714 Bourk W 8 Windbrook Cres .................... 592-2675 Bourk’s Complete Car Care 4009 Carling Ave ......................................... 599-5232 Bourne K 42 Beamish Cres .................... 599-4871 Bouroufail Jean 112 Spiritwood Dr ....................................... 599-9990 Bourov Vladimir 247 Equestrian Dr ....................................... 271-1105 Bourque D A 32 Pentland Cres ............ 591-9920 Bourque M 110 Panisset Ave ................ 435-7888 Bourre S 6 Vickers Way .......................... 254-9760 Boussaha Y 36 Gray Cres ..................... 592-5395 Boussaid A 51 Scampton Dr ................. 599-6472 Boutoille A 137 Tandalee Cres .............. 254-5942 Bouwmeester Harold 40 Witherspoon Cres .................................. 271-8510 Bouwmeester Harold 40 Witherspoon Cres .................................. 599-9437

Kanata B Bouwmeester T 53 Scissons Rd ........ 591-6213 Bovell A 168 Steeple Chase Dr ............... 599-7821 Boville K 81 Tamblyn Cres ...................... 435-2070 Bowden A 485 Eagleson Rd .................. 435-0860 Bowden Barry 31 Marchvale Dr .......... 839-1110 Bowden S & G 23 Dunnet Crt .............. 836-2951 Bowditch C 6 Appaloosa Dr ................. 591-0229 Bowen B P 37 Morenz Terr .................... 592-4341 Bowen J & S 20 Flintridge Cres ............ 270-9760 Bowen Murray G 79 Varley Dr ............ 592-4681 Bowen S 112 Spinnaker Way Wdlwn ..... 832-0216 Bowen T 21 Drainie Dr ............................ 435-5157 Bowen Trevor 21 Drainie Dr ................. 599-4854 Bower Gerry 41 Kalbrook St ................ 592-1432 Bower J 107 Woodmill Terr ..................... 435-3582 Bower T 24 Goulding Cres ..................... 254-5934 Bowering Kenneth 3597 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-2884 Bowers M 1080 Northgraves Cres ............................... 435-7474 Bowes A E 48 Shannondoe Cres .................................. 599-6615 Bowes D 161 Streamside Cres ............... 599-4654 Bowes Ed 71 Castlefrank Rd ................. 831-4831 Bowes J 52 Binscarth Cres .................... 831-0515 Bowes K 8 Harmon Way ......................... 599-4846 Bowes K 500 Fenerty Crt ....................... 599-5796 Bowes Kenneth 69 Goldora Pvt ......... 595-0496 Bowes R 51 Herschel Cres ..................... 592-6045 Bowes S 384 Pickford Dr ........................ 270-9178 Bowie F 940 Burwash Landing Bay ........ 435-2402 Bowie M & J 30 Bellrock Dr .................. 595-1514 Bowie Paul 21 Chickasaw Cres ............ 592-9307 Bowker C 80 Robson Crt ....................... 270-9257 Bowler M 37 Wallsend Ave .................... 435-1571 Bowles N Dr 760 Eagleson Rd ............. 592-9081 Bowman C 15 Ayton Lane ..................... 435-3797 Bowman C 108 Cedarock Dr ................ 599-4079 Bowman C 35 Barra Ave ....................... 836-7013 Bowman E 7305 Campeau Dr ............... 271-9125 Bowman G 960 Teron Rd ...................... 435-0926 Bowman-Robinson L 62 Waterton Cres ........................................ 435-0052 Bowness W 2082 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-5438 Bowry A 1 Teeswater St .......................... 599-6293 Bowyer B 131 Hearst Way ..................... 271-8902 Box B 100 Varley Lane ............................. 599-7073 Box N 613 Braecreek Ave ........................ 435-2072 Boyce Fred A 25 Speers Cres .............. 592-9022 Boyce J 46 Pellan Cres ........................... 270-1432 Boyce Kevin 67 Varley Dr ..................... 595-1301 Boyce M L 157 Rothesay Dr .................. 836-3805 Boyce S 24 Chimo Dr .............................. 435-7066 Boyce Teddy 101 Mohill Cres Dnrbn ................................ 832-1696 Boyd A 387 Ridgeside Farm Dr ............... 839-0101 Boyd Donald 31 Silver Horse Cres ....... 592-5422 Boyd E 344 Wagon Dr Dnrbn .................. 832-3374 Boyd F C 7303 Campeau Dr ................... 592-2256 Boyd Financial 11 Scissons Rd .......... 595-0620 Boyd James 20 Hewitt Way .................. 591-1431 Boyd John 2363 Style Sr Knbrn ............ 832-0643 Boyd John A 108 Mary Knbrn .............. 832-2819 Boyd K B 47 Fernbrook Pl ...................... 592-3616 Boyd L & S 1532 Monaghan Lane ......... 839-4329 Boyd R 36 Steeple Hill Cres Npn ............. 254-8970 Boyd W 11 Scissons Rd .......................... 435-1715


B Kanata

69

BOYD’S LANDSCAPING 2536 March Rd Carp.......................613-839-2713 - See ad this page -

BRADY’S POOL & SPA CARE 2155 Robertson Rd Nepean ..................613-820-7556 Email .................... hottubs@bradyspool.com www.bradyspool.com

- See ad next page Braeuel G 23 Colchester Sq .................. 592-4844 Braga J 1175 Maritime Way .................... 435-6640 Bragg Allen 3 Dorey Crt ........................ 592-5493 Bragger Trina & Graham 86 Langford Cres ........................................ 591-1110 Braham M 38 Jarlan Terr ....................... 592-4906 Brahms G 46 Steeple Chase Dr ............. 592-5894 Braidwood C 3781 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-4762 Brailovsky V 3 Lombardo Dr ................. 599-7826 Brake E 38 Palomino Dr .......................... 271-7417 Bramah D 23 Pretty ................................ 836-6154 Brambilla-Pisoni F 90 Maricona Way ........................................ 592-4129 Branchaud Richard K 13 Rondeau Pl ............................................ 271-7307 Brand L 2441 Munster Rd Ashtn ............. 838-3700 Brand R 2441 Munster Rd Ashtn ............ 838-2557 Brand R 2441 Munster Rd Ashtn ............ 838-2559 Brandao A 85 Banchory Cres ................ 271-0234 Brander Alex 12 Ironside Crt ................ 254-7180 Brandon E 18 Millman Crt ..................... 270-1003 Brandt B 117 Huntsman Cres ................ 592-1050 Brannen K & B 13 Grengold Way ........ 592-3515 Brannen S & N 45 Moresby Dr ............ 599-8679

BOYD’S LANDSCAPING

ÓxÎÈÊ>ÀV…Ê,`°]Ê,,xÊ >À«

UÊ ˜ÌiÀœVŽˆ˜}Ê-̜˜i UÊ ,iÌ>ˆ˜ˆ˜}Ê7>Ã UÊ -ii`ˆ˜}

/iÉ>Ý

UÊ /ÀiiÃ]Ê-…ÀÕLÊ*>˜Ìˆ˜} UÊ /ÀiiÊEÊ ÀÕÅÊ,i“œÛ> UÊ -œ``ˆ˜}

613-839-2713

Brannigan S 29 Best Way ..................... 270-8772 Bransfield T 46 Penrith St ..................... 599-2722 Bransfild H 408 Abbeydale Cir .............. 435-6094 Branson L 23 Ballantrae Way ................ 831-7947 Brant Jamie 170 Abbotsford Rd ..................................... 836-7720 Brant S R 744 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-2341 Brant W 10 Bujold Crt ............................. 592-1127 Branton S 206 Blackdome Cres ............ 271-8828 Brar K 30 Glenrill Pl .................................. 599-9346 Brar S 107 Macara Cres ........................... 435-3256 Brar Shiv 37 Stikine Dr ........................... 270-9994 Braslavsky D 1175 Maritime Way ........ 435-6975 Braslins A 27 Naismith Cres .................. 592-5961 Brason D 155 Woods Rd Wdlwn ............ 832-3195 Brassard B 145 Castle Glen Cres ......... 836-9750 Brassard Harold 56 Saddlehorn Cres .................................... 599-3531 Braun A 99 Osprey Cres ......................... 435-0122 Braun Allan 1425 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2211 Braun K N 35 Borduas Crt ..................... 592-1147 Braun L 32 Eagleview St ......................... 599-7855 Braun M 33 Lismer Cres ......................... 592-5217 Braund Keith 59 Madaket Pvt .............. 592-2604 Bray C 830 Oakside Cres ......................... 435-9433 Bray Frank 229 Mcelroy Dr ................... 836-8703 Bray L 25 Dundegan Dr ............................ 831-3249 Bray M & C 51 Beaufort Dr .................... 254-7113 Bray Rheal E 6 Conacher Gate ............ 591-0032 Brayley D 81 Pickford Dr ........................ 435-3733 Brayne Ross 57 Penfield Dr ................. 271-7173 Brazeau D 115 Rothesay Dr .................. 831-7205 Brazeau D & M 150 Mccurdy Dr ......... 836-0630 Brazeau Denise 149 Baillie Ave Wdlwn ................................. 832-4961 Brazeau J 372 Hillsboro Pvt .................. 591-9888 Brear J 46 Meadowbreeze Dr .................. 270-9394 Brearey M 8 Haywood Cres ................... 435-1754 Breazu D 7 Cecil Walden Ridge ............. 592-0133 Brechun Donald 19 Forbes Ave ......... 836-2757 Bredeson Lloyd 29 Piety Hill Way Npn ................................. 592-4995 Bregard I 100 Forestbrook ..................... 591-3490 Bregg G O 7305 Campeau Dr ................ 831-8195 Brehanu W 819 Tabaret St .................... 831-4942 Bremner D 126 Rowe Dr ....................... 435-4462 Bremner S 11 Quartz Cr ........................ 836-6349 Brennan B 7307 Campeau Dr ................ 595-0914 Brennan D 14 Tamblyn Cres .................. 592-0322 Brennan D 7303 Campeau Dr ............... 831-3066 Brennan E 1 Peterson Pl ........................ 599-8475 Brennan I 41 Stonecroft Terr .................. 435-5945 Brennan J 33 Morenz Terr ...................... 270-8728 Brennan J 24 Windbrook Cres ............... 271-6270 Brennan K 59 Peikoff Cres .................... 435-6039 Brennan L 25 Moresby Dr ...................... 595-1859 Brennan M ............................................. 592-5463 Brennan P 48 Bethune Crt ..................... 435-4486 Brennan P 109 Springwater Dr .............. 599-8499 Brennan R 101 Kilkenny Dr Dnrbn ......... 832-0167 Brennan Randy 93 Hewitt Way ........... 435-2116 Brennan S & E 38 Birchfield Ave ......................................... 592-7722 Brennan Stephanie 35 Stonehaven Dr ....................................... 599-9759 Brennan T 34 Glenrill Pl ......................... 271-1347 Brennen H 31 Bunting Lane .................. 591-0628

KANATA

Boyer B 204 Knudson Dr ........................ 254-9411 Boyer C 488 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-5476 Boyer D 28 Brady Ave ............................. 592-6068 Boyko I 22 Insmill Cres ............................ 599-6670 Boyle A 757 Bayview Dr Wdlwn .............. 832-5688 Boyle A 16 Meadowbreeze Dr ................. 435-1070 Boyle G 72 Marsh Sparrow Pvt ............... 592-6292 Boyle M 17 Hepburn Crt ......................... 599-8388 Boyle M J 258 Riverwood Dr Wdlwn ..... 832-2333 Boyle Ross R J 11 Weaver Cres ......... 592-1651 Boyle S 50 Stonecroft Terr ....................... 591-3150 Boyle Tony 20 Charlesworth Crt ............ 591-2600 Boytel L 212 Equestrian Dr ..................... 435-0524 Boyuk K 78 Abbeyhill Dr ......................... 836-5782 Braaten J 132 Woods Rd Wdlwn ........... 832-2015 Brabazon D 112 Flowertree Cres .......... 592-1460 Braby P 92 Seabrooke Dr ........................ 831-5478 Bracanovic T 12 Marchvale Dr ............. 839-5552 Bracanovic T 12 Marchvale Dr ............. 839-6670 Brace Kelly & Marianne 228 Maclarens Side Rd Wdlwn ................... 832-3725 Bracika S 992 Klondike Rd .................... 435-5564 Bradbury D 146 Shearer Cres ............... 836-0302 Bradbury D J 167 Baillie Ave Wdlwn ... 832-4866 Braddon E & C 20 Forillon Cres .......... 254-9131 Braden G L 145 Castlefrank Rd ............ 836-8301 Braden Rob P M 92 Equestrian Dr ..... 271-7076 Bradey D 9 Sundew Crt .......................... 836-6610 Bradford M 50 Cedarock Dr .................. 270-0797 Bradley B 100 Varley Lane ..................... 592-4808 Bradley B 1000 Hungerford Gate ........... 592-5257 Bradley B 64 Manning Crt ...................... 599-9479 Bradley C 7305 Campeau Dr ................. 592-1447 Bradley C & M 344 Stowe Crt ............. 435-1206 Bradley Camelon 6414 Carp Rd Knbrn ................................... 832-2003 Bradley D 332 Abbeydale Cir ................. 435-5523 Bradley D 32 Spearman Lane ................ 831-1621 Bradley D 1615 Landel Dr ...................... 839-2191 Bradley D J 39 Mattawa Cres ............... 599-9097 Bradley D R 7 Beaufort Dr .................... 592-5014 Bradley E 960 Teron Rd .......................... 270-8788 Bradley H 4000 Hungerford Gate .......... 270-9813 Bradley I 7303 Campeau Dr ................... 592-3767 Bradley J 84 Shearer Cres ..................... 592-5670 Bradley J 7303 Campeau Dr .................. 599-1461 Bradley Ken J 173 Knudson Dr ........... 591-1875

Bradley M 26 Longden Pl ...................... 270-8488 Bradley M 94 Beaverbrook Lane ........... 435-6128 Bradley M 102 Oakburn Rd ................... 831-8341 Bradley M ............................................... 836-2962 Bradley N I 89 Country Lane W ............. 836-2007 Bradley R J 7305 Campeau Dr ............. 254-8708 Bradley Rodney 2875 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-2190 Bradley S 21 Cambray Lane .................. 271-4273 Bradley S 44 Highmont Crt .................... 591-3983 Bradley Wayne 4122 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-2927 Bradshaw D 153 Rutherford Crt ........... 599-4691 Bradshaw Mike 1531 Monaghan Lane 839-9998 Bradt Brian 3353 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2782 Brady B 52 Wheatland Ave ..................... 591-7368 Brady C 568 Barrick Hill Rd .................... 836-6670 Brady D 56 Apple Creek Cres ................. 254-7021 Brady M 45 Mcgibbon Dr ........................ 435-5670

Kanata B


B Kanata

70

Kanata B

KANATA

BH

Complete p Pool Service Hot Tubs & Swim Spas p Spa & Pool Chemicals

613-820-7556 2155 Robertson Rd., Bells Corners


B Kanata

Bridlewood Bible Chapel 465 Eagleson Rd ......................................... 591-8514

Bridlewood Child Learning Centre 2 Stonehaven Dr ......................................... 591-0171 Bridlewood Chiropractic And MassageTherapy Clinic 700 Eagleson Rd ......................................... 599-9822 Bridlewood Community Centre 63 Bluegrass Dr .......................................... 591-3173 Bridlewood Community Church OfThe Nazarene 2 Stonehaven Dr .................... 591-3469 Bridlewood Dental 62 E Stonehaven Dr .................................... 270-0006

BRIDLEWOOD DRUG MART 64 Stonehaven Dr Kanata...................613-254-9918 Email ................. bridledrugmart@bellnet.ca

- See ad this page Bridlewood Home Hardware 90 Michael Cowpland Dr ............................ 599-7447

Bridlewood Medical Centre 64 Stonehaven Dr ....................................... 592-0805

Bridlewood Medical Centre Physiotherapy 64 Stonehaven Dr ....................................... 599-9039

BRIDLEWOOD TRAILS RETIREMENT COMMUNITY 480 Brigitta St Ottawa ..................613-595-1116 Email .... salesbw@riverstoneretirement.ca www.bridlewoodretirement.com

- See ad next page Brien C 960 Teron Rd .............................. 831-7163 Brien Tim 527 Bryce Pl Npn ................... 836-1566 Brien W 2 Insmill Cres ............................. 270-0310 Briere J 418 Arncliffe Ave ........................ 595-1953 Briese E 907 Burwash Landing Bay .......................... 435-9077 Brifebois S 264 Maxwell Bridge Rd ...... 591-3980 Briggs B 1507 Monaghan Lane .............. 839-0940 Briggs C 14 Bannock Cres ..................... 271-8908 Briggs Richard 4 Mowbray St ............. 839-5462

UÊÊ7iÊWAIVE $2 ODBÊCœ«>Þʜ˜Ê*ÀiÃVÀˆ«Ìˆœ˜ÃÊvœÀÊ>Ê ˆ}ˆLiÊ-i˜ˆœÀÃÊ >˜`ÊODB ÀiVˆ«ˆi˜Ìà UÊÊCoughlinÊ ÀÕ}Ê*>˜Ê ÕÃ̜“iÀÃʇÊ7iÊ>ÀiÊ̅iÊPreferred PharmacyÊ­*>ÀÌʜvÊ** ®ÊvœÀÊ>ÊޜÕÀÊ*ÀiÃVÀˆ«Ìˆœ˜Ê˜ii`ð UÊÊ7iÊ>VVi«ÌÊ>Ê ÀÕ}Ê*>˜Ãʈ˜VÕ`ˆ˜}ÊASSURE, BLUE CROSS, ESI, GREEN SHIELD, GREAT WEST, PSHCP, SUNLIFE,ÊÊÊiÌV° UÊFREE DELIVERY UÊFREE ANNUAL MEDS CHECK

613-254-9918

È{Ê-̜˜i…>Ûi˜Ê À°Ê >˜>Ì>]ÊÓÊÓ9Ó

Brigham Danny 1002 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-2809 Brigham G 149 Bridlewood Dr .............. 599-5155 Brighten Grant 1 Nanook Cres ........... 592-0671 Brighton W 45 Blackdome Cres ............ 599-7650 Briginshaw Richard 28 Sandwell Cres ........................................ 592-8750 Brignell P 39 Pentland Cres ................... 592-9100 Brimmell George 30 Jackson Crt ...... 270-9192 Brine L ...................................................... 836-4265 Brion O 59 Nanook Cres ......................... 271-0703 Brioux D 1271 Klondike Rd .................... 254-5764 Briscoe Doug 169 Charmont Way Wdlwn ......................... 832-2240 Brisebois Mel 17 Grassy Plains Dr .................................... 599-2792 Brissett D 364 Breckenridge Cres ......... 435-2044 Brisson C 4490 Dunrobin Rd Wdlwn ..... 832-4765 Brisson J 12 Grassy Plains Dr ................ 591-7347 Brisson J 11 Dew Gate .......................... 831-7058 Britnell I 3809 Loggers Way Knbrn ......... 832-1690 Brito T 42 Bannock Cres ......................... 270-0973 Britt H 15 Borduas Crt ............................. 592-6943 Brittain B 5094 Opeongo Rd Wdlwn ...... 832-0287 Britten A 204 Tandalee Cres ................... 435-3530 Britten John R 196 Mcgibbon Dr ........ 592-3300 Britten S 73 Torcastle Way ..................... 831-6114 Britton Bill 274 Badgeley Ave ................ 595-1827 Britton Jeremy 1824 Maple Grove ...... 831-7735 Britton M 314 Mosaic Priv ...................... 254-8399 Britton R P 3 Trotting Way ..................... 592-5549 Brkic Samir 7 Connelly Pl ..................... 435-3574 Broadfoot M D 71 Goldfinch Dr .......... 599-3303 Broadhead R 46 Torcastle Way ............ 836-6966 Broadhurst Edward J 30 Vermeer Way .......................................... 599-4562 Broadway Bar & Grill 64 Stonehaven Dr ....................................... 271-3073 Broadway M 137 Springcreek Cres ..... 592-6746 Brochu M 31 Penfield Dr ........................ 599-6655 Brock Fiona 76 Porcupine Trail Dnrbn ............................ 832-9169 Brockbank Allan 39 Tamblyn Cres ..... 599-3518 Brockbank J 960 Teron Rd ................... 591-7098 Brockbank W 39 Shaughnessy Cres ... 592-4803 Broder Robert 130 Mccurdy Dr ........... 836-4186 Broderick R 13 Sumner St .................... 831-6023 Brodersen K T 43 Moresby Dr ............ 591-9704 Brodie R & D 304 Edgemoore Cres ...... 599-4121 Brodmann B A 20 Marchbrook Cir ...... 271-9706 Brodmann Henry ................................ 435-7086 Brogan R 59 Penfield Dr ......................... 270-8726 Brohman J J 80 Morton Dr ................... 836-2017 Brohman S 45 Steeple Chase Dr .......... 599-9020 Broken Cue Snooker Centres 442 Hazeldean Rd ...................................... 831-0031 Bromberg Debora 296 Forestbrook .. 599-9688 Bromley J 100 Aird Pl ............................ 435-0298 Bromley Jodi 22 Equestrian Dr ............ 591-1310 Bronowski S 17 Scharf Lane ................ 836-3843 Bronsema M 102 Mcbrien St ............... 271-7495 Bronsema William ............................. 287-3863 Brook Stuart 971 Kerwin Rd ................ 839-6555 Brooke Elizabeth 403 Stratas Crt ...... 592-1287 Brooker C M 67 Mcintosh Pl ................ 592-2904 Brookes E Daniel 288 Baldwin St Wdlwn ................................ 832-0082 Brookings N 17 Hemlo Cres ................. 592-3968

KANATA

Brennen L & S 26 Black Rivers Pl ........ 599-8136 Brennen S 26 Black Rivers Pl ................ 270-1068 Brent McAllister Design Inc 3286 Barlow Cr Dnrbn ................................ 592-8403 Brenton P 6 Bon Echo Cres ................... 592-3838 Bresee G 66 Rutherford Way .................. 592-3710 Brethour G 29 Windeyer Cres ............... 270-9019 Breton G 118 Macara Cres ..................... 435-4544 Breton J 44 Cedarock Dr ........................ 271-7113 Breton J 59 Hartsmere Dr ....................... 836-7579 Breton M 19 Conant Pl ........................... 592-5030 Breton Y 3 Harmon Way ......................... 254-9392 Brett W 307 Kinghorn Cres ..................... 271-9523 Bretzloff B 628 Barracks Way Npn ........ 831-6176 Breurkes R 81 Hemlo Cres ................... 599-6705 Brewer D 294 Par-La-Ville Cir ................ 836-9178 Brewer K 235 Baillie Ave Wdlwn ............ 832-1197 Brewer N David 110 Robson Crt ........ 592-6939 Brewer P & R 61 Dunn St ..................... 592-0057 Brewer T 118 Old Colony Rd ................. 831-3793 Brewster W 1620 Marchurst Rd ........... 839-9306 Brez John 1348 Galetta Side Rd Wdlwn ...................... 832-2680 Brezynskie J & H 1 Winchester Dr ..... 831-0178 Brian Howie Carpentry 128 Manion Rd Carp ......................... 613-831-2067 Brian Signs 39 Shearer Cres ................. 592-5222 Briand R .................................................. 254-9649 Briault N 15 Nipigon Way ....................... 591-0870 Brickell S & H 160 Grassy Plains Dr .................................. 592-3350 Bricker B 339 Knudson Dr ..................... 435-3186 Brickles J 1097 Northgraves Cres ......... 435-2504 Bridal C 94 Shaughnessy Cres ............... 592-0783 Bridal C .................................................... 592-2101 Brideau Frank 314 Eckerson Ave Npn ............................... 836-4379 Bridgen N 46 Banchory Cres ................. 271-2971 Bridgewater A 63 Leacock Dr ............. 592-7725 Bridgewater L 127 Gray Cres .............. 435-3009 Bridgstock L 82 Porcupine Trail Dnrbn ............................ 832-3037 Bridlewood Animal Hospital 7-701 Eagleson Rd ..................................... 599-6447

Kanata B

71


B Kanata

Kanata B

72

KANATA

What do Bridlewood Trails residents LOVE about their retirement community?

“I have more fre ree time ree time, ti e no more meals to prepa pa are, del ar elic ici ic cious food and plent nt ty of of desserts!” s! *

“I ha have ve v e a brig ghter outl tl look ook on lif l fe, f fr riend nd dly residents s wh who all who know eac know ach ch h other by y na name me””* me”

“I h ha ave bee en show sho own great own ow com ompassio sio on by by the he nur ur rsin si g staf taff f he er re”* re

TO TRY BRIDLEWOOD TRAILS FOR YOURSELF, AND GIVE YOUR OWN TESTIMONIAL CALL 6135951116 480 BRIGITTA STREET (Eagleson road south of fernbank)

www.bridlewoodretirement.com

*Actual resident quotes taken from 2012 resident satisfaction survey.


B Kanata

Brown C 21 Rickey Pl ............................. 836-8181 Brown C & B ......................................... 831-4212 Brown Cameron 35 Tiffany Cres ........ 592-4624 Brown Cara & Tim 5000 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-5874 Brown Cathy & Robert 7 Windbrook Cres ....................................... 599-7748 Brown Chris 31 Wallsend Av ................ 271-8800 Brown Christopher K 35 Brady Ave ............................................... 599-4663 Brown Christopher P 13 Skeel Crt Ashtn ...................................... 838-3773 Brown D 123 Porcupine Trail Dnrbn ....... 832-5667 Brown D 109 Leacock Dr ........................ 591-8838 Brown D 210 Pendra Way ...................... 592-6893 Brown D 15 Huntings End Ave ............... 592-7695 Brown David V 34 Morenz Terr ............ 592-8509 Brown Debbie & Glenn 42 Cedar Valley Dr ...................................... 599-3838 Brown Donald E 1284 Galetta Side Rd Wdlwn ...................... 832-3792 Brown Duane 19 Barra Ave ................. 435-1669 Brown F Norman Dr Armitage Av Dnrbn ...................................... 832-1105 Brown Farmer 134 Baldwin St Wdlwn 832-2579 Brown G 6 Ipswich Terr ........................... 435-0951 Brown G 40 Pentland Cres ..................... 599-7308 Brown G & E 202 Gyrfalcon Cr ............. 592-1753 Brown G A Malcolm 6 Ironside Crt .............................................. 270-9240 Brown Gerald 2 Inverary Dr ................. 271-9554 Brown Gordon 7305 Campeau Dr ...... 836-9314 Brown Graham 1422 Houston Cres .... 592-2252 Brown H E 81 Peary Way ....................... 592-2828 Brown Harvey D 48 Partridge Dr ........ 599-3513 Brown J 286 Applecross Cres ................ 254-5614 Brown J 70 Carmichael Crt ..................... 271-3142 Brown J 5 Milne Cres .............................. 592-0055 Brown J 4 Equestrian Dr ......................... 599-8098 Brown J & K 19 Sherk Cres .................. 592-0268 Brown J W 14 Kinmount Pvt ................. 271-7520 Brown Jason 75 Sunnybrooke Dr ........ 592-3866 Brown Johnny 73 Mcclintock Way ...... 592-4887 Brown K 31 Filion Cres ........................... 592-9657 Brown K 34 Seabrooke Dr ...................... 831-4656 Brown L 9 Helmsdale Dr ......................... 435-1799 Brown L 62 Inverary Dr ........................... 435-3407 Brown L 45 Stokes Cres ......................... 831-1384 Brown Lori Joe 85 Hansen Ave .......... 599-6924 Brown M 16 Pelee St .............................. 271-7110 Brown M 188 Forestbrook St ................. 435-1166 Brown M 1 Pellan Cres ........................... 592-5071 Brown M 22 Jackman Terr ...................... 595-0949 Brown M 86 Cedarock Dr ....................... 599-6338 Brown M 8 Appaloosa Dr ....................... 831-7121 Brown M 91 Country Lane W ................. 836-2367 Brown Mel 30 Chickasaw Cres ............. 592-1165 Brown Micheal 123 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-1273 Brown Mike 35 Chickasaw Cres ........... 591-1083 Brown N 175 Hearst Way ....................... 592-6051 Brown O C Lcol 38 Carr Pl ................. 592-4369 Brown P 27 Banting Way ........................ 435-5541 Brown P 203 John Aselford Dr ............... 839-1394 Brown R 22 Burnstead Cres ................... 592-2232 Brown R 70 Edenvale Dr ......................... 592-3791 Brown R 675 Pepperville Cres ................ 836-9469 Brown R 14 Panandrick View Dr ............. 839-3591

Kanata B Brown Richard 88 Goldridge Dr .......... 599-3358 Brown Rick 93 Cohen Ave .................... 599-7277 Brown Robert A 8715 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-5378 Brown Robert J 1525 Sherruby Way .. 839-0342 Brown Ron G 7305 Campeau Dr ......... 836-3921 Brown Ross 20 Dorey Crt ..................... 591-0367 Brown S 960 Teron Rd ............................ 271-1280 Brown S 921 Nettleship Crt .................... 435-8870 Brown S 75 Winchester Dr ...................... 836-9235 Brown S & B 85 Huntsman Cres .......... 591-3883 Brown S & J 1288 Klondike Rd ............ 271-4259 Brown T 106 Mcbrien ............................. 254-9627 Brown Tammie 24 Sunnybrooke Dr ..................................... 271-2785 Brown Ted 44 Drysdale St ..................... 271-1017 Brown Thane 24 Birkendale Dr ............ 591-9189 Brown V 49 Laurie Crt ............................. 831-2601 Brown Wendell 1525 Sherruby Way ..................................... 839-0343 Brown William Arthur 414 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1275 Browne Cheryl & Tim 14 Ridingview Cr ......................................... 836-3539 Browne P J 2 Banting Cres ................... 592-1581 Browne T Scot 118 Cedarock Dr ........ 271-1088 Brownhill L 960 Teron Rd ...................... 591-8662 Brownhill M J 178 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ................................ 254-5444 Browning Stewart 5 Peterson Pl ....... 595-0479 Brownlee Allen 170 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1455 Brownlee H 4461 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-2853 Brownlee Patricia 54 Steeple Hill Cres .................................... 591-6283 Brownrigg G 6501 Campeau Dr ........... 435-0871 Brownrigg K 3593 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-1010 Brownrigg S 182 Palomino Dr .............. 592-6550 Browns Cleaners 420 Hazeldean Rd ...................................... 831-2455 Brownstein Jonathan 99 Meadowbreeze Dr .................................. 254-5328 Bruce C 51 Harrington Crt ...................... 599-5643 Bruce D 140 Patriot Pl ............................ 270-1451 Bruce D A 3681 Loggers Way Knbrn ..... 832-4689 Bruce J 24 Beacon Way .......................... 599-8062 Bruce J 98 Desmond Ave ....................... 836-7967 Bruce Marilyn 128 Holiday Dr Wdlwn ................................ 832-3499 Bruce Mechanical Ltd 3214 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-7823 Bruce R 2675 Second Line Rd Dnrbn ..... 832-4416 Bruce R 400 Laughlin Cir ........................ 271-2654 Bruce-Payne G 38 Flintridge Cres ...... 599-2474 Bruder T J 131 Cottage Lane Wdlwn .... 832-1313 Bruhn A 71 Shouldice Cres ..................... 831-3125 Brule Brian 80 Abbeyhill Dr ................... 831-2989 Brule C 63 Dunn St .................................. 271-1981 Brule L 1612 Landel Dr ............................ 839-3276 Brule Marc & Cathy 121 Lady Jennifer Way Dnrbn ..................... 832-3978 Brule P 20 Glamorgan Dr ......................... 836-2479 Brule R J 12 Turret Crt ............................ 831-1172 Brull I 164 Gatespark Pvt ......................... 591-6660 Brulotte A 158 Mcclintock Way ............. 592-5239 Brun J 145 Glamorgan Dr ........................ 836-8237

KANATA

Brooks B 12 Dunnet Crt ......................... 831-6813 Brooks C ................................................. 435-0831 Brooks C 9 Macneil Crt .......................... 836-5643 Brooks C & E 16 Kinmount Pvt ............ 595-1840 Brooks C & S 49 Pickford Dr ................ 270-9414 Brooks Glen 2 Crownridge Dr .............. 599-3020 Brooks James & Valda 100 Varley Lane ........................................... 271-7188 Brooks Kay & Jeremy 13 Wild Acre Lane ....................................... 839-0905 Brooks L 3 Filion Cres ............................ 270-1492 Brooks L 56 Kinmount Pvt ..................... 271-8066 Brooks L 10 Sawyer Way ....................... 271-8777 Brooks L 40 Torcastle Way ..................... 831-0935 Brooks M 10 Fernbrook Pl ..................... 599-7004 Brooks M J 97 Village Green ................. 831-2865 Brooks P 56 Mcintosh Pl ........................ 591-3620 Brooks R 28 Chantilly Gate .................... 831-7666 Brooks Ralph F 51 Peregrine Cr ......... 592-2554 Brooks Richard A 245 Vances Side Rd Dnrbn ......................... 832-3861 Brooks S 5 Spur Ave .............................. 592-0966 Brookside Dental Centre 854 March Rd ............................................. 592-1028 Brookstreet Hotel 525 Legget Dr ...... 271-1800 Broom Robert 1 Dorey Crt .................. 599-9417 Broome H J 49 Steeple Hill Cres Npn ............................. 591-6267 Brooy J 84 Mattawa Cres ........................ 592-2250 Brophy Lia 6183 Carp Rd Knbrn ........... 832-2844 Brophy Thomas 77 Sundback Lane ... 271-0553 Broschuk Joanna & Timothy 21 Wheatland Ave ....................................... 599-9888 Broten Kenneth 25 Rosethorn Way .... 591-6059 Brothers Andy 69 Newcastle Ave ........ 270-9693 Brotherston M 33 Nairn St .................. 831-7896 Broughton D K 43 Mcintosh Way ....... 592-8307 Broughton G 13 Leacock Dr ................ 271-7277 Brouillard D 40 Barrow Cres ................. 592-2343 Brousseau N 7307 Campeau Dr .......... 595-0251 Brousseau Susan & Doug 2871 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-2454 Brower Maura 56 Waterton Cres ........ 599-4926 Brown A 36 Windways Cres ................... 271-8346 Brown A 6501 Campeau Dr .................... 435-5276 Brown A 58 Manning Crt ........................ 592-0813 Brown A 93 Village Green ....................... 831-8343 Brown A & D 67 Beamish Cres ............. 599-4300 Brown A & M 126 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-7805 Brown A C 105 Leacock Dr ................... 592-2599 Brown A K D 26 Equestrian Dr ............. 592-3799 Brown Adam 57 Equestrian Dr ............. 254-9885 Brown Adrian 74 Mattawa Cres ........... 591-0537 Brown Andrew 79 Kenins Cres ........... 254-8654 Brown Andrew 140 Fenerty Crt .......... 270-8025 Brown B 58 Mccurdy Dr ......................... 254-5539 Brown B 231 Penfield Dr ........................ 435-8899 Brown B 42 Newcastle Ave .................... 592-2193 Brown B 22 Milne Cres ........................... 592-2721 Brown Barry 9 Dunlop Crt .................... 831-0655 Brown C 619 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-3541 Brown C 3835 Loggers Way Knbrn ........ 832-4230 Brown C 50 Banchory Cres .................... 435-0342 Brown C 179 Ingersoll Cres .................... 435-6620 Brown C 25 Hendrie Crt ......................... 592-0612 Brown C 27 Windfield Cres .................... 599-7913 Brown C 35 Brady Ave ........................... 599-8079

73


B Kanata

KANATA

Brun R & D 19 Palomino Dr ................... 599-0449 Brune L 6 Saddlehorn Cres ..................... 599-9977 Bruneau Julia & Glenn 441 Mac Larens Sdrd Wdlwn ..................... 832-5635 Brunelle A 35 Mcintosh Way ................. 592-5088 Brunelle J 111 Jean Ave Wdlwn ............ 832-0277 Brunelle Roger 49 Stable Way ............ 592-8695 Brunet A 243 Mcelroy Dr ........................ 435-0567 Brunet A 15 Longboat Crt ...................... 599-0644 Brunet Diane 5 Manning Crt ................ 270-9511 Brunet E & M 4825 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2196 Brunet J 8 Yoho Dr .................................. 435-3262 Brunet P 2911 Greenland Rd Dnrbn ....... 832-4588 Brunet Rene 193 Yoho Dr ..................... 599-9304 Brunet Rheo 554 Bayview Dr Wdlwn ... 832-2476 Brunet Robert 260 John Aselford Dr .................................. 839-5388 Brunet S 38 Sundback Lane ................... 599-7940 Brunet T 42 Steeple Chase Dr ................ 271-1553 Brunet T 64 Steeple Chase Dr ................ 435-4411 Brunette A & R 2 Bon Echo Cres ........ 254-8534 Brunette V 3662 Forestview Lane Dnrbn ...................... 832-1346 Brunetti M & J 62 Cedar Valley Dr ...................................... 435-1704 Brunka R 46 Roycroft Way ..................... 470-3361 Brunke D 16 Deerchase Crt ................... 271-0299 Brunke M 2 Sherring Cres ...................... 435-4185 Brunke N 16 Bunting Ln ......................... 271-9688 Brunner H & R 26 Bon Echo Cres ....... 599-0915 Bruno C 1 Wilderness Way ..................... 836-5094 Bruno R & J ........................................... 435-3863 Brunton G 36 Windeyer Cres ................. 592-9750 Brunton R 145 Castlefrank Rd ............... 836-9780 Brutesco E 3 Boylston Lane .................. 836-7977 Bruton D 25 Morton Dr ........................... 831-8280 Bruton E L 42 Dressler Dr ...................... 592-7705 Brutus H 216 Mccurdy Dr ....................... 435-5653 Bryan A .................................................... 592-3743 Bryan J 485 Eagleson Rd ........................ 591-8091 Bryant E 211 Roy Errington Way ............ 435-6440 Bryant L 911 Burwash Landing Bay .......................... 435-3193 Bryant Thomas 14 Tanner Cres .......... 599-8201 Bryanton L 69 Willow Glen Dr ............... 435-3117 Bryce James Lcol 99 Chimo Dr ........ 592-2071 Brych C 1 Inuvik Cres .............................. 435-2205 Brydges A 8779 Purdy Rd Ashtn ........... 838-4621 Brydges A & R 8735 Purdy Rd Ashtn .................................. 838-4726 Brydges Bruce S 7427 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-5832 Brydges K B 59 Melanie Cres ............... 836-1608 Brygman R 28 Glamorgan Dr ................ 836-5665 Bryson B 31 Inuvik Cres ......................... 599-8982 Bryson C 110 Scotch Pine Grove Dnrbn .................... 832-4333 Bryson Dan 10 Yoho Dr ......................... 270-0324 Bryson G & J 32 Inuvik Cres ................ 592-5792 Bryson M 100 Aird Pl .............................. 435-6377 Bubinas Chris 144 Flamborough Way ................................ 271-6123 Bubis D 34 Wimbledon Way .................... 271-0739 Bucciarelli S 56 Sheldrake Dr ............... 831-5852 Buccino H .............................................. 836-2727 Buccino M 17 Rosethorn Way ............... 254-7491 Buchanan I 105 Country Lane W .......... 836-5910

74 Buchanan Mark 78 Milner Downs Cres ................................. 270-1474 Buchanan P 10 Ayton Lane .................. 271-8021 Buchanan P 294 Pickford Dr ................ 435-7419 Buchanan S 200 Saddlesmith Cir ......... 435-0063 Buchanan V 54 Reaney Crt ................... 599-4577 Buchholz J 3 Jarlan Terr ........................ 254-5513

Buchko Steven 3540 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-4547 Buchler M 2 Bishops Mills Way ............. 254-8771 Buchner Paul 11 Boylston Lane .......... 831-1616 Bucholtz H ............................................. 592-6589 Buchsbaum A 68 Hansen Ave ............. 599-6939 Buck C 38 Spruce Meadows Dr .............. 599-6646 Buck C & R 138 Charmont Way Wdlwn ......................... 832-4113 Buck E 113 Patriot Pl ............................... 435-4554 Buck H 18 Hawley Cres ........................... 435-6740 Buck J 2807 Stonecrest Rd Dnrbn .......... 832-3198 Buck K 618 Braecreek Ave ...................... 435-2750 Buck Stanley 3042 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-3790 Buckland B 385 Celtic Ridge Cres ........ 592-5201 Buckley A 611 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-2601 Buckley A 9 Leacock Lane .................... 595-1946 Buckley J 94 Tamblyn Cres .................... 592-4704 Buckley K M 34 Bunting Lane .............. 591-9155 Buckley Karen & John 3558 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2668 Buckley M 5580 Old Richmond Rd Npn 591-1661 Buckley Scott 28 Stikine Dr ................. 599-3413 Buckley Vincent 70 Stonehaven Dr .... 595-0271 Buckley Y 28 Stikine Dr ......................... 599-1002 Buckshot C 14 Milner Downs Cres ....... 599-1153 Buckstein J ........................................... 599-2497 Buckstein J 32 Ipswich Terr .................. 599-2498 Buckwheal Pillow Canada 927 March Rd ............................................. 271-1527 Budakowski Phil 16 Burnstead Cres ...................................... 599-5704 Budd A 373 Glenbrae Ave ....................... 435-4750 Budd D 4 Millman Crt .............................. 599-9840 Buder D 156 Whernside Terr ................... 271-3005 Buder Laura & Jamie 2856 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-2409 Budge L 3 Windfield Cres ....................... 599-3547 Budget Car & Truck Rental 38 Edgewater St ......................................... 831-9090 Budhwani S 151 Saddlesmith Cir ......... 599-0582 Budimirovic M 17 Angus Dr ................ 270-0182 Budin H 3412 Torwood Dr Dnrbn ............ 832-3194 Budkin V 583 Barrick Hill Rd .................. 435-1251 Budnick M 97 Equestrian Dr .................. 435-4331 Buechler C 30 Pellan Cres .................... 435-1372 Buell M 107 Hemlo Cres .......................... 271-6091 Buell Rob 62 Mcdermot Crt ................... 270-0250 Buerman B 817 Petra Pvt ...................... 435-5048 Buermans B 231 Tandalee Cr ............... 599-5503 Buffam B 186 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-4996 Buffam Bruce 115 Monty Dr Wdlwn .................................. 832-0159 Buffam Doreen 3731 Loggers Way Knbrn ........................... 832-0074 Buffham D F 172 Old Colony Rd .......... 831-1877 Bugatsch R 1154 Northgraves Cres ..... 435-6649 Bugden Lloyd W 182 Equestrian Dr ... 592-9247 Bugler Gary 54 Amberlakes Dr ............. 831-1630 Buhr R 54 Seabrooke Dr .......................... 435-2240

Kanata B Bui H 545 Meadowbreeze Dr .................... 599-1142 Bui H 248 Aquilo Cr .................................. 831-7923 Bui Ngon 405 Arrisdale Crt ..................... 271-6056 Bui T X 13 Rosenfeld Cr .......................... 591-0619 Bui Tien 42 Catterick Cres ...................... 271-2738 Bui Tommy 9 Dunn ................................ 592-9998 Buie B 144 Northridge Lane Wdlwn ......... 832-3263 Building Services ............................... 806-8989 Buitenga J 58 Osprey Cr ....................... 599-1112 Buiting-Hurste M 23 Gray Cres ......... 435-5815 Bula L 24 Kluane Ridge ............................ 591-8813 Bulbrook K & S 15 Youngâ&#x20AC;&#x2122;s Pond Crt ................................... 836-9885 Bulchand K 1040 Marconi Ave ............. 435-3648 Bulgin M 87 Huntsman Cres ................... 592-6434 Bulk Barn 457 Hazeldean Rd ................. 831-4646 Bull D 2385 Dunrobin Rd Dnrbn ............... 832-7220 Bull P 35 Cohen Ave ................................. 592-3193 Bullard P 34 Naismith Cres .................... 254-8444 Bullen L 74 Beacon Way ......................... 435-5540 Bullen S 5635 Old Richmond Rd Npn .... 435-7662 Bullin C 20 Spearman Lane ..................... 831-7222 Bullock B 117 Palomino Dr .................... 592-0510 Bullock John 27 Shetland Way ............ 591-6564 Bulmer Robert D 53 Dressler Dr ........ 592-4941 Bultitude R 995 Kilmaurs Sdrd Cnst By ........................ 832-2859 Bumbala J 14 Sicard Way ..................... 836-5770 Bumbala M 175 Moresby Dr ................. 591-7631 Bumstead J 38 Pellan Cres .................. 435-4184 Bunch T 134 Banchory Cres ................... 599-9562 Bunge Steve & Susan 3499 Stonecrest Rd .................................... 832-0506 Bunker B 4967 Opeongo Rd Wdlwn ...... 832-3821 Bunna E 19 Dunn St ................................ 591-1293 Burans L 27 Catterick Cres .................... 592-8837 Burch T 195 Patriot Pl ............................. 435-5992 Burchat P 14 Deerchase Crt .................. 254-8416 Burchell Connie & David 3028 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-4715 Burchill B 9 Mclennan Way .................... 836-7133 Burchill Brian 12 Sirocco Cr ................ 831-9635 Burden Bill 4056 Hwy 17 Knbrn ............ 832-1314 Burden R & P 112 Kinghaven Cres ...... 270-0698 Burdett A 109 Gatespark Pvt ................. 254-7080 Bureau D 27 Parsons Ridge Rd ............. 435-2617 Bureau G 163 Yoho Dr ............................ 591-3344 Bureau T 13 Bunting Lane ...................... 270-9670 Burechailo K 212 Barrow Cres ............. 591-3098 Burechailo S 212 Barrow Cres ............. 270-0524 Burelle Pearl 100 Aird Pl ...................... 599-3586 Burge L 33 Steeple Chase Dr ................. 271-4422 Burger A 5468 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4676 Burger H W 7 Colville Crt ...................... 592-2859 Burger King Restaurant 700 March Rd ............................................. 599-7102 Burgess B 87 Spruce Meadows Dr ....... 599-5096 Burgess Doug 44 Kinmount Priv ......... 271-2995 Burgess G 70 Shearer Cres ................... 595-1141 Burgess K 7 Cohen Ave ......................... 271-8548 Burgess Ken 3092 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-4507 Burgess Paul D 14 Jackman Terr ....... 595-0128 Burgos Eduardo 19 Beaverbrook Lane .................................. 435-1086 Burgstaller N 11 Shaughnessy Cres ................................. 599-6336


B – C Kanata Burke A & D 33 Carr Pl Burke A & L

Kanata B – C

75 ......................... 592-1150

1068 Julia Crt Dnrbn ................................... 832-2684 Burrows J A 388 Bayview Dr Wdlwn .... 832-1482 Burrows K 31 Seabrooke Dr .................. 435-5055 Burry Aaron Dr 1101 Old Carp Rd ...... 591-7608 Bursey A 87 Springwater Dr ................... 599-5708 Bursey D 85 Springwater Dr ................... 592-8734 Burt M 735 Tramontana Dr ...................... 836-9804

Burt R & B 3480 Stonecrest Rd Wdlwn ........................ 832-4749 Burtnyk Nestor 60 Zokol Cres ............ 592-1877 Burton D 82 Stokes Cres ........................ 435-6854 Burton Diane & Steve 19 Turtle Point Priv ...................................... 271-1116 Burton E 25 Bethune Way ...................... 592-5198 Burton F 100 Duck Pond Pl Dnrbn ......... 832-8090 Burton Francois 100 Duck Pond Pl Dnrbn ............................ 832-4236 Burton G 1175 Maritime Way ................. 435-7664 Burton J 181 Patriot Pl ........................... 435-2724 Burton Lucinda & Byron 29 Bunting Lane .......................................... 599-8171 Burton M 4 Clarendon Cir ...................... 831-1797 Burton R 19 Highmont Crt ...................... 271-8267 Burton Richard 42 Waterton Cres ...... 591-9952 Burton S 63 Young Rd ............................ 836-0174 Burton W H 28 Leacock Dr ................... 592-1054 Burton W W 270 Bayview Dr Wdlwn .... 832-2524 Burwash D 28 Steeple Hill Cres Npn .... 271-8253 Burwash P 42 Torcastle Way ................. 831-3665 Burwash R 36 Nighthawk Cres ............. 592-6524 Burwash S 65 Springcreek Cres ........... 599-6129 Bury S 1 Huntings End Ave ...................... 271-7375 Bury Scott 1 Huntings End Ave ............. 271-7377 Busa A 87 Inverary Dr .............................. 592-2240 Busa P 2863 Dunrobin Rd Dnrbn ............ 832-1947 Busby B 7303 Campeau Dr .................... 271-9702 Busby C 20 Shirley’s Brook Dr ................ 599-1935 Busby R 10 Dunnet Crt ........................... 836-5382 Bush J 30 Sherk Cres .............................. 599-5773 Bush J W 23 Redfox Pl ........................... 271-7558 Bushell C 84 Willow Glen Dr .................. 599-8976 Bussey B 16 Sawchuk Terr ..................... 592-0486 Bussiere Clement L 722 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1771 Bussiere J 11 Ipswich Terr ..................... 595-1355 Bussiere S 231 Petrie Lane ................... 435-0400 Bustani L 228 Keyrock Dr ...................... 595-0465 Buth D 113 Flamborough Way ................. 254-9868 Butko D 60 Kingsford Crt ........................ 599-9003 Butler A 20 Shirley’s Brook Dr ................. 271-9269 Butler B 4831 Woodkilton Rd Wdlwn ..... 832-2334 Butler B 423 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-8902 Butler Chris 30 Beacon Way ................ 592-8464 Butler D 200 Steep Rock Cres ................ 591-0415 Butler Darrell 716 Kilmar Cres ............. 595-0422 Butler Florence & Oswald 74 Stokes Cres ............................................ 831-4754 Butler G 6 Bluegrass Dr .......................... 592-8738 Butler M 75 Flowertree Cres ................... 271-7296 Butler Russel A Capt 1 Peregrine Cr ............................................. 271-7519 Butler S 37 Banchory Cres ...................... 254-8738 Butler S 32 Sawchuk Terr ........................ 599-7131 Butler William & Tracy 3 Rivergreen Cres ....................................... 592-8726 Butlin M 7303 Campeau Dr .................... 270-8259 Butmir B 1436 Houston Cres ................. 271-0294

Butschler B & D 257 Mcelroy Dr ......... 836-0823 Butt Ian 60 Yoho Dr ................................. 254-8919 Butt M 352 Forestbrook St ...................... 435-1907 Butt M J 231 Penfield Dr ......................... 599-7005 Butt Naseem 3 Loyal Hill Cres ............. 270-8310 Butterfield K 53 Witherspoon Cres .................................. 592-2020 Button Barbara 904 Burwash Landing Bay .......................... 271-2623 Button L 4 Ballyhaise .............................. 831-6960 Button M 131 Streamside Cres .............. 254-9360 Button R 72 Hewitt Crt ........................... 592-5705 Button S & J 19 Shetland Way ............. 271-9645 Butz M 52 Sherring Cres .......................... 254-8977 Buyuktepe H 1 Tyne Crt ....................... 271-1925 Buznytskyy V 3321 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2163 Buzzell Michael B 212 Riverwood Dr Cnst By ......................... 832-4575 Byce G 29 Tamara Way ............................ 270-9801 Byers A 10 Goldora Way ......................... 591-7549 Byers Don 3814 John Shaw Rd Knbrn .. 832-2242 Byers K 1209 Alson Mills Way ................ 435-5881 Byers L 23 Eagleview St .......................... 271-7047 Byers W 44 Vanstone Dr ......................... 592-0174 Bylsma T 47 Cambior Cr ........................ 271-6217 Bylsma T 139 Battersea Cres ................. 435-6107 Byram Irfan 76 Inverary Dr .................... 963-9914 Byrne G 165 Cottage Lane Wdlwn ......... 832-2486 Byrne Jeffrey J 20 Mattawa Cres ....... 591-1909 Byrne Ray 54 Marsh Sparrow Pvt ......... 592-9250 Byrnes B 18 Spruce Meadows Dr .......... 435-4231 Byrnes Martin 9 Macneil Crt ................ 836-4604 Byron S 76 Kincardine Dr ........................ 836-0256 Byrtus G C 23 Bluemeadow Way .......... 591-3092 Byway John 104 Shaughnessy Cres .... 592-0127

C CAA Auto & Property Insurance 500 Hazeldean Rd ...................................... 836-6853 CBI Physiotherapy & Rehabilitation Centre 30 Edgewater St ......................................... 592-7158 CD Warehouse 499 Terry Fox Dr ......... 599-4700 CIBC Bank 445 Kanata Ave ................... 592-1800 CMC Electronics Inc 415 Legget Dr ............................................. 592-6500 CML Healthcare 102-150 Katimavik ...................................... 592-0711 CPI Interiors 112-300 Earl Grey Dr .................................. 599-5564 Cabalit L 77 Whernside Terr ................... 435-0601 Cabana Glenn 4000 Hwy 17 Knbrn ..... 832-1211 Cabanayan O 292 Applecross Cres ..... 435-4608 Cabarrubias H 1813 Maple Grove ...... 836-9466 Cabot S 205 Goldridge Dr ....................... 271-6430 Cabrera R 129 Grassy Plains Dr ............ 271-1278 Cacciotti J 27 Birchbank Cres ............... 592-6421 Caceros N & L 159 Macara Cres Npn . 270-0165 Cachero L R 17 Sundback Lane .......... 254-5585 Caday R 389 Laughlin Cir ....................... 599-1670 Cadeau Dennis 106 Kittiwake Dr ........ 831-7939 Cadieux L 28 Bernier Terr ...................... 591-0991 Cadieux N 94 Stonehaven Dr ................ 435-3076 Cadieux P 36 Milner Downs Cres .......... 599-8618 Cadieux P 1505 Monaghan Lane ........... 839-1197 Cadieux S 1431 Houston Cres ............... 591-2507

KANATA

4640 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2706 Burke C T 4100 Armitage Ave Dnrbn ..... 832-3101 Burke D 807 March Rd ........................... 592-5042 Burke Dl 3610 Forestview Lane Dnrbn ... 832-2650 Burke Edward J 11 Stonecroft Terr ....................................... 592-2526 Burke G 28 Winchester Dr ...................... 831-1478 Burke John R 6 Ballantrae Way ........... 836-5724 Burke M 145 Ravenview Way ................. 435-6470 Burke M 29 Shining Star Cir ................... 831-1530 Burke P 1169 March Rd .......................... 592-2682 Burke P 274 Mojave Cr ........................... 831-7734 Burke P A 811 March Rd ....................... 592-1889 Burke S 15 Brady Ave ............................. 435-0254 Burke S M 10 Jackson Crt ..................... 599-1151 Burke Stanislaw 16 Ironside Crt ........ 591-0445 Burke T 96 Stonehaven Dr ...................... 435-3830 Burke Terry W 106 Dunhaven Dr Dnrbn ............................. 832-1978 Burke W J .............................................. 831-4288 Burkes Cleaning Services ............ 254-7146 Burkett C 73 Kingsford Crt ..................... 591-0316 Burkhardt N 51 Equestrian Dr .............. 435-3140 Burkill Ron 26 Kimbolton Cres .............. 592-2701 Burkitt Helen 55 Sawyer Way .............. 270-8740 Burley D 531 Pepperville Cres ................ 435-0313 Burlock G D 32 Naismith Cres .............. 591-1232 Burman R 1189 Tischart Cres ................ 435-0290 Burman R 1 Leacock Dr ......................... 592-1833 Burman Randall & Jennifer 98 Castlefrank Rd ....................................... 836-0034 Burn J 74 Melanie Cres ............................ 599-1154 Burnage A 89 Rothesay Dr .................... 836-3825 Burnes S 13 Dunnet Crt ......................... 831-6074 Burnett Michael 82 Morenz Terr ......... 271-8013 Burnett Rob 495 Landswood Way ....... 254-5790 Burnham S 1010 Teron Rd .................... 271-1522 Burnie B 52 Courtney Rd ........................ 831-6190 Burnie J 20 Beaufort Dr .......................... 599-8042 Burnie R 45 Waterthrush Cres ................ 435-1428 Burnie Shawn 132 Kerryhill Cres Dnrbn ............................. 832-2543 Burnie W 123 Penfield Dr ....................... 435-0861 Burns A 225 Tempest .............................. 270-8418 Burns B 12 Carr Cres .............................. 592-4472 Burns B 51 Newcastle Ave ...................... 592-9379 Burns Blayne T 69 Chickasaw Cres ... 599-6046 Burns C & R 650 Bayview Dr Wdlwn .... 832-0296 Burns D 13 Halkirk Ave ........................... 831-9534 Burns E 84 Beaverbrook Lane ................ 254-8542 Burns G 32 Kinmount Priv ...................... 270-5122 Burns G 101 Pickford Dr ......................... 592-7608 Burns G 30 Sherring Cres ....................... 599-5237 Burns J 78 Village Green ......................... 435-6833 Burns J 23 Bernier Terr ........................... 592-5713 Burns J 203 Cayman ............................... 831-1161 Burns Larry & Karen 2006 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-8221 Burns R 4339 Armitage Ave Dnrbn ......... 832-5680 Burns Robert 981 Kerwin Rd ............... 839-3034 Burns Ron 4 Riopelle Crt ....................... 270-9114 Burns S 116 Goldridge Dr ....................... 435-2184 Burns Steve 170 Crown Point Rd Wdlwn ........................ 832-1872 Burns X 59 Sherk Cres ............................ 591-5521 Burrill C & V Cnst By ............................. 832-1762

Burrill M & S


C Kanata

KANATA

Cadman L 44 Bridle Park Dr .................. 599-0759 Cadogan H 65 Stonemeadow Dr .......... 599-5051 Cadwgan N 41 Franklin Cathcart Cr ..... 831-9283 Cady E 62 Kinmount Pvt .......................... 599-9419 Cadzow E 7303 Campeau Dr ................ 435-7498 Caffery G R 77 Tiffany Pl ....................... 592-4376 Cahill D 13 Sulky Way ............................. 599-8041 Cahill N 78 Peary Way ............................. 592-4984 Cahn P J 169 Banning Rd ...................... 831-1643 Cai M 48 Sherring Cres ............................ 270-9688 Cai X 122 Panisset Ave ............................. 599-8585 Caicco S 38 Burnstead Cres .................. 591-9886 Caiger Barry E 2 Stable Way ............... 592-7711 Caiger N 111 Flowertree Cres ................ 435-2445 Cain D G 5082 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-1071 Cain E 100 Desmond Ave ........................ 435-2642 Cain R & S 22 Grierson Lane ................. 839-5661 Cain S & R 4246 Armitage Ave Dnrbn ... 832-3353 Caines John 47 Chickasaw Cres .......... 592-7710 Cain-Moroz D 45 Humphrey Way ...................................... 270-8871 Cairns Bruce 18 Best Way ................... 592-6974 Cairns G 19 Bethune Way ...................... 435-2319 Cairns H 229 Tandalee Cres ................... 271-9292 Cairns J & R 8815 Purdy Rd Ashtn ...... 838-1260 Cairns M 22 Furlong Cres ...................... 599-4828 Cairns R 52 Landover Cres .................... 599-0895 Caissie J 41 Dressler Dr ......................... 836-6180 Cajo Nedad 34 Cedarock Dr ................. 592-7146 Calabrese Dominic 143 Macassa Cir ......................................... 592-3490 Calcutt K 8 Billingham Cres ................... 592-2870 Calder B 2 Colville Crt ............................ 254-8474 Calder I 17 Drainie Dr .............................. 592-7740 Calder John 115 Casey Creek Lane Dnrbn ..................... 832-9247 Calder K 1003 Goward Dr ...................... 599-9790 Calder M 21 Sheppard’s Glen Ave ............................. 271-6372 Calderon S 197 Ingersoll Cres ............... 599-3146 Caldwell A 53 Harrington Crt ................. 254-9214 Caldwell A 15 Newcastle Ave ................ 592-3351 Caldwell Aline 149 Patriot Pl ............... 435-6465 Caldwell L 66 Woodbridge Cres ............ 435-2679 Caldwell P 1544 Sherruby Way ............. 839-3333 Caldwell R 21 Leverton Rd .................... 270-0268 Caldwell S 131 Kincardine Dr ................ 435-0725 Caldwell S 76 Goldora Pvt ..................... 591-0398 Caldwell T 1 Holgate Crt ........................ 591-0142 Calin L 102 Insmill Cres ........................... 270-1012 Calinescu Cosmin & Camelia 238 Kohilo Cr .............................................. 831-3293 Caling J 14 Huntsman Cres .................... 592-2866 Calixte M 116 Streamside Cres .............. 254-8710 Calkins F 49 Amberlakes Dr ................... 836-0168 Callaghan Chris 75 Inverary Dr .......... 963-0630 Callaghan G 21 Bramblewood Cres ..... 599-8933 Callaghan J D 66 Stonemeadow Dr ................................... 592-9416 Callaghan P 20 Tamara Way ................. 435-0955 Callaghan P 369 Pickford Dr ................ 435-2884 Callaghan Paul 1000 Hungerford Gate ................................ 591-3276 Callaghan S & J 7305 Campeau Dr .... 271-9750 Callaghan Terry & Michael 7728 Fallowfield Rd Ashtn .......................... 836-7889 Callahan J 115 Blackdome Cres ........... 591-1908

76 Callahan James K 154 Glamorgan Dr ....................................... 836-1869 Callahan P 1 Banting Cres .................... 592-4713

Callejon F 3111 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-1790

Callejon Francisco 3111 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-3929 Callow D 1409 Houston Cres ................. 254-8334 Callow I 110 Windance Cres ................... 435-5462 Caloia V 2 Rolston Way ........................... 839-2774 Calombaris L 73 Lloydalex Cr .............. 836-3790 Calow Glenn 88 Sheldrake Dr .............. 831-0305 Caluori M 143 Mcconnell Lane Wdlwn .. 832-2992 Calverley Sharon & Adam 130 Springcreek Cres ................................. 435-5373 Calvert M 58 Mcdermot Crt ................... 254-8559 Camack Brian 37 Stonecroft Terr ........ 599-6107 Camali Custom Construction Inc ..................................................................... 591-1757 Camci Mehmet 216 Keyrock Dr .......... 836-0725 Camcor Industries Ltd 2171 McGee Side Rd .................................. 836-2202 Camelin R 16 Turnbull Ave ..................... 836-4561 Camelon J 1755 Second Line Rd .......... 470-0103 Cameron A 107 Bishops Mills Way ....... 435-8070 Cameron A 60 Hodgson Crt .................. 591-3326 Cameron Anne-Roy 108 Granite Crt ........................................... 270-8485 Cameron B 1545 Sherruby Way ............ 839-3261 Cameron Brian 37 Almond Lane ........ 592-9222 Cameron C 94 Maricona Way ............... 592-0723 Cameron D 1285 Klondike Rd .............. 254-9639 Cameron D 84 Varley Dr ........................ 592-9814 Cameron D 42 Rickey Pl ....................... 831-1545 Cameron D A 143 Morton Dr ............... 836-3233 Cameron E 4 Dartmoor Dr ..................... 599-6120 Cameron J 4397 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-1729 Cameron James A 36 Morgan’s Grant Way .............................. 592-1924 Cameron K 202 Flamborough Way ....... 435-2687 Cameron K 204 Tanguay Crt ................. 435-9011 Cameron L 4 Bon Echo Cres ................ 270-8290 Cameron L 1040 Goward Dr ................. 435-1575 Cameron L 181 Abbotsford Rd ............. 836-3271 Cameron M 24 Haywood Cres ............. 592-5460 Cameron R 1 Kalbrook St ..................... 599-8760 Cameron R 517 Landswood Way ......... 836-4789 Cameron R & J 31 Humphrey Way ..... 270-0127 Cameron Raymond 671 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-0502 Cameron Rick 5 Rutherglen Terr ......... 599-7867 Cameron S 33 Lightfoot Pl .................... 270-0656 Cameron S 4 Furlong Cres .................... 435-8400 Cameron S 52 Sundback Lane ............. 592-4727 Cameron S 92 Tamblyn Cres ................. 599-4330 Cameron T 1 Bell Park .......................... 836-5041 Camille G 36 Huntsman Cres ................. 592-6823 Camken R 66 Landover Cres ................ 270-0880 Camlioglu-Clarke T 9 Bylot Crt ........ 270-8919 Campagna P 3000 Hungerford Gate ................................ 435-7789 Campagna T 965 Klondike Rd ............. 287-3747 Campau R 366 Allbirch Rd Wdlwn ........ 832-7746 Campbell A 36 Seabrooke Dr ............... 435-0569 Campbell A 243 Knudson Dr ................ 591-1724 Campbell A 49 Waterthrush Cres ......... 591-8745 Campbell A 216 Ridgeside Farm Dr ..... 839-3619

Kanata C Campbell and Moore Insurance Brokers Ltd Dnrbn ............................... 832-4016 Campbell B 237 Allbirch Rd Wdlwn ...... 832-3935 Campbell Brian D 37 Chisholm Crt ... 591-0493 Campbell C 7305 Campeau Dr ............. 599-3828 Campbell C 43 Gowrie Dr ..................... 836-3373 Campbell Chiropractic Health Centre 60 Colchester Sq Unit 7 .............................. 592-8656 Campbell Craig 5 Dunlop Crt ............. 836-4588 Campbell D 4315 Dunrobin Rd Wdlwn . 832-0343 Campbell D 66 Weslock Way ................ 254-7282 Campbell D 81 Clarkson Cres ............... 271-8928 Campbell D 67 Nanook Cres ................ 592-2713 Campbell D Reid 3774 Loggers Way Knbrn ........................... 832-3141 Campbell David 7307 Campeau Dr .... 592-1803 Campbell David 3 Wayburn Ave ......... 839-2055 Campbell David 19 Harwood Lane .... 839-3418 Campbell Donald 960 Teron Rd ......... 591-7585 Campbell Doug 35 Kimbolton Cres .... 592-0590 Campbell F 28 Leverton Rd .................. 270-8151 Campbell G 66 Newcastle Ave ............. 271-8297 Campbell G 2 Spruce Meadows Dr ...... 591-1473 Campbell G 37 Huntsman Cres ............ 592-2680 Campbell G 41 Ipswich Terr .................. 592-2914 Campbell G F C 1037 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-1452 Campbell Gary 1 Byrd Cres ................ 591-7302 Campbell Graham R 19 Slade Cres .............................................. 599-4478 Campbell H L 214 Saddlesmith Cir ...... 270-9878 Campbell J 132 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-8916 Campbell J 145 Charmont Way Wdlwn 832-3554 Campbell J 26 Kingsford Cres .............. 254-8375 Campbell J 2 Kimbolton Cres ............... 271-9831 Campbell J & R 3502 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4290 Campbell John 4 Tanner Cres ............. 599-6273 Campbell Jutta & Wm 205 Pine Hill Dr ........................................... 592-2862 Campbell K 16 Herschel Cres ............... 271-2678 Campbell K 164 Rothesay Dr ............... 836-2317 Campbell K & N 5 Heritage Grove Cr .................................... 836-5912 Campbell L 29 Milner Downs Cres ....... 592-4501 Campbell M 3495 Torwood Dr Dnrbn ... 832-3909 Campbell M 134 Tandalee Cres ............ 435-3727 Campbell M 71 Springcreek Cres ......... 592-0755 Campbell M 11 Kincardine Dr ............... 831-5866 Campbell M 3 Melanie Cres ................. 836-8889 Campbell Mack M F 109 Talltree Cr ............................................. 836-4926 Campbell N 186 Blackberry Way Dnrbn ......................... 832-3488 Campbell N 74 Glamorgan Dr ............... 435-4552 Campbell N 15 Clydesdale Ave ............ 591-7632 Campbell Neil R 75 Hemlo Cres ......... 591-2513 Campbell O 1 Carriage Crt .................... 831-5500 Campbell P 35 Chimo Dr ...................... 435-2299 Campbell Peter L 5 Stable Way ......... 592-0601 Campbell Phil 439 Allbirch Rd Wdlwn ................................ 832-0835 Campbell Phil 52 Osprey Cr ................ 592-2941 Campbell R 37 Chisholm Crt ................ 592-6114 Campbell R 60 Goldora Pvt .................. 599-3537 Campbell S 425 Breckenridge Cres ...... 435-2314 Campbell S 85 Craighall Cir .................. 435-2685


C Kanata Campbell S & D 130 Jean Av Cnst By .................................. 832-2883 Campbell T 166 Salter Cres .................. 599-7773 Campbell T 3 Panandrick View Dr ........ 470-0070 Campbell V 124 Macassa Cir ................ 592-0161 Campbell V 96 Castle Glen Cres ........... 836-0578 Campbell V 8 Melanie Cres ................... 836-4448 Campbell W & B 46 Grierson Lane ..... 839-0539 Campbell W J M 960 Teron Rd ........... 592-1006 Campeau A 89 Kincardine Dr ................ 435-7044 Campeau Denis 301 Glenbrae Ave .... 271-6003 Campeau G 14 Liston Cres ................... 254-9761 Campeau Sean 6 Mcclure Cres .......... 599-8841 Campion E W 60 Varley Dr ................... 592-1449

Camposarcone A

Caouette L 52 Flowertree Cres ............. 270-9798 Caparelli E 1 Flowertree Cres ................ 435-1132 Caparelli F 151 Grassy Plains Dr ........... 271-7510 Capeling Vinka & Ted 35 Mattawa Cres ......................................... 591-8420

CAPITAL AUDIOLOGY INC 471 Hazeldean Road Unit 18 Kanata...................613-836-1295 www.Capitalaudiology.ca

- See ad this page Capital Dodge Chrysler Jeep Ltd 2500 Palladium Dr ....................................... 271-7114 Capital Hearing Clinic 471 Hazeldean Rd ...................................... 836-1295 Capital Missfits Fitness Services Inc 215 Terence Matthews Cres Suite 3 ........... 656-2155

Capital Planning 555 Legget Dr ......... 271-2108 Capital Psychological Associates 99 Kakulu Rd ............................................... 599-7709 Capital Signs 1 Montebello Lane ......... 836-2569 Capital Snow Blowing & Lawncare Inc ..................................................................... 599-4392 Capitani E 60 Waterthrush Cres ............ 599-0737 Capitani Jenn & Walter 6 Gros Morne Crt ........................................ 271-9600 Caple Garry A 32 Lismer Cres ............. 592-1870 Caprini J 224 Flamborough Way ............ 592-3107 Capron L D 22 Bluemeadow Way ......... 592-3483 Caquette N 43 Macneil Crt .................... 435-0347 Caracas Flavio 34 Evanshen Cr .......... 599-5299 Carballo Nellana 77 Sunnybrooke Dr ..................................... 592-6032 Carbo A 77 Windeyer Cres ..................... 599-1666

KANATA

36 Emerald Meadows Dr ............................ 599-0030 Camrass G 163 Penfield Dr ................... 592-2674 Can Built Trim Door & Renovation ..................................................................... 797-4353 Canadian Hypnosis Centre .......... 592-6305 Canadian Tire Gas Bar 500 Terry Fox Dr .......................................... 254-8366 Canadian Tire Store 8181 Campeau Dr ....................................... 599-5105 Candusso C A 337 Edgemoore Cres .. 592-0048 Canham R 14 Durbin Crt ....................... 270-0482 Canhanga R 97 Melanie Cres ............... 435-3087 Canney B 90 Mcclintock Way ................ 435-3685 Canniff L 29 Winchester Dr .................... 831-1774 Canning C 1475 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-3586 Canning S 3 Pentland Cres .................... 254-8840 Cannon C 120 Flowertree Cres .............. 599-4269 Cannon M G 37 B Stonehaven Dr ........ 599-7240 Cano A 74 Melanie Cres .......................... 836-8012 Canolo C 37 Varley Lane ........................ 435-4211 Canonaco M 1002 Northgraves Cres ... 435-6412 Canonico S 116 Abbeyhill Dr ................ 836-3793 Cano-Theberge J 1405 Sherruby Way ..................................... 839-0024 Cansick Blair 134 Oakburn Rd ............ 836-5488 Cantamessa L 474 Celtic Ridge Cres ................................. 595-0035 Cantellow M 7 Haywood Cres .............. 254-5607 Cantin D 1200 Halton Terr ...................... 435-1749 Cantin D 7303 Campeau Dr .................... 592-7597 Cantin L S Mrs 85 Pickford Dr ............ 831-2742 Cantin Mario 46 Shearer Cres .............. 591-7733 Cantley D 76 Friendly Cr ........................ 831-5075 Cantley Douglas 86 Varley Dr ............ 592-8756 Cantlie C L 18 Birkendale Dr ................. 591-1887 Cantlie J 45 Nanook Cres ....................... 592-0211 Canto A 385 Abbeydale Cir ..................... 435-2428 Canton L 137 Blackdome Cres .............. 270-1015 Cantwell W 10 Dartmoor Dr .................. 591-1575 Canvet Publications Ltd 86 Aird Pl ..................................................... 591-0116 Cao Bin 27 Flintridge Cres ...................... 592-3035 Cao C 206 Gyrfalcon Cr ........................... 270-9888 Cao Chau 100 Bridgestone Dr ............... 254-5716 Cao J 179 Bridgestone Dr ........................ 435-2663 Cao M 810 Mancuso Crt .......................... 271-3085 Cao Nguyen T 145 Steeple Chase Dr .. 592-8970 Cao Phu 172 Grassy Plains Dr ................ 591-2072 Cao S 61 Chimo Dr ................................... 254-9364 Cao Wei 36 Saddlesmith Cir ................... 599-6262 Cao Wei 506 Katnick Way ....................... 599-6637 Cao Z 166 Macara Cres ........................... 254-9407

Kanata C

77

Inc

Ă&#x201D;+HDULQJ7HVWV Ă&#x201D;+HDULQJ$LGV Ă&#x201D;&XVWRP1RLVH6OHHS6ZLP3OXJV Ă&#x201D;:6,%'9$2'63 $VNDERXWRXU+RXVH&DOO6HUYLFH

Kanata

Nepean

Almonte

613.836.1295

613.884.4327

613.256.2500

Capitalaudiology.ca KA


C Kanata

Kanata C

78

KANATA

Carbonetti S 10 Glamorgan Dr ............. 435-3591 Carboni J 24 Mclennan Way .................. 591-3671 Carbonneau Paul E 410 Statewood Dr ....................................... 599-8253 Carbonneau W 371 Ridgeside Farm Dr ............................... 470-0400 Carby-Samuels H .............................. 591-3528 Carchidi T & B 15 Thunderbird Cres ... 599-7730 Card C 447 Celtic Ridge Cres .................. 435-8040 Card L 54 Landover Cres ......................... 435-7122 Card M & K 83 Shouldice Cres ............. 831-5521 Card N 49 Furlong Cres ........................... 592-9554 Cardamore Kevin 36 Inuvik Cres ....... 591-7562 Cardella Leo D 27 Selye Cres ............. 599-5116 Cardill M L 38 Turtle Point Priv .............. 591-1176 Cardinal L 10 Bellrock Dr ....................... 435-5000 Cardinal L 191 Old Colony Rd ............... 836-6973 Cardy Janet 29 Morgan’s Grant Way .... 592-4961 Carefoot C 7305 Campeau Dr ............... 435-3001 Caren L 2838 Old Maple Lane Dnrbn ..... 832-4847 Carew Arthur V 40 Singal St ............... 831-1816 Carew C & J 82 Black Tern Cres .......... 599-3082 Carey J 84 Jackman Terr ......................... 435-2606 Carey Stephen 108 Goodin St Wdlwn 832-2179 Carey V B 77 Equestrian Dr .................... 599-1960 Carisse A 558 Old Richmond Rd ........... 591-6340 Carisse D 11 Sherk Cres ........................ 592-1468 Carisse R 25 Birchbank Cres ................. 599-3119 Carisse Ricky 25 Birchbank Cres ........ 599-3114 Carkner D 85 Stokes Cres ..................... 435-8155 Carkner L 224 Knudson Dr .................... 595-1654 Carkner P 30 Glenmoriston Ave ............ 435-0982 Carkner P 35 Huntsman Cres ................ 435-2366 Carkner P 35 Huntsman Cres ................ 592-7540

CARLETON CLEAN AIR TECHNOLOGIES Furnace & Duct Cleaning Specialists Serving Kanata & Surrounding Areas RR2 Carleton Place .613-257-4642 Toll Free .... 1-800-263-DUCT(3828) - See ad this page -

Carleton K 149 Palomino Dr .................. 435-0036 Carleton Security Systems 260 Hearst Way ........................................... 831-0216 Carleton-Mississippi Mills ConservativeAssociation .............. 592-9550 Carley Philip A 14 Pellan Cres ............. 592-2307 Carlisle Ian 6223 Carp Rd Knbrn .......... 832-1542 Carlos H 190 Saddlesmith Cir ................ 592-4152 Carlson Diane & Chris 142 Abaca Way ........................................... 836-9277 Carlson Gene 145 Castlefrank Rd ....... 836-2568 Carlson K & A 3131 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-1237 Carlson T 41 Sunnybrooke Dr ................ 599-9426 Carmanico D 64 Sundback Lane ......... 592-1872 Carmanico H 501 Stratas Crt ............... 592-2739 Carment David B 4304 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-8295 Carmichael S 101 Banchory Cres ........ 599-8440 Carmichael T 165 Holiday Dr Wdlwn ... 832-3427 Carmina Yu M 219 Huntsville Dr .......... 435-8698 Carmody M ........................................... 599-8738 Carmody Tom & Deborah 308 Steeple Chase Dr ................................. 599-7647 Carmody Wayne 19 Beacon Way ....... 599-8287 Carmosino F 580 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-1166

THE CANINE LEARNING CENTRE Classes for puppies & dogs of all ages Families Welcome Do your “Best Friend” a favour and call

613-591-3277 www.carolark.com

N AIR CHNOLO ON CLKAENAATA & AREATSE T E GIES L INCE 199 R G N I V R CA 3 SE HO H OME E COM MFO FOR FORT ORT RT SER ERVI RVI VIC CES Lice Li censed d Furnace & Duc uct Cleaniing ng S Spe peci p cial alis istt UÊ £ää¯ ää¯ ¯ Ài“ “œÛ œÛ> œvv }iÀ } “à E L L>VÌiÀˆ>] Ì ˆ Ê LÕ LՈ` `ˆ˜} ˆ˜ “>ÌiÀˆˆ>Ã >Ã] `Õà `ÕÃÌ] Ì Ãœ ܜÌÌ `ˆÀ ` ÌÊ Ê Ê vÀœ“ vÀœ“ ÞœÕ ÞœÕÀÀ `ÕV Õ Ìܜ œÀŽ E vÕÀ v ˜>V ˜>Vi i

UÊ 7i 7 Vi>˜  …i> …i>̈ … i>̈ ̈˜} Ì̈˜ ˆ } E >ˆÀ >ˆˆ Vœ˜ Vœ œ ` `ˆÌ̈œ˜ˆ˜} ˆˆ˜} ˜} Ê Ûi˜Ìˆ>Ì >̈œ˜ ˆœ œ˜ ÃÞà ÞÃÌi“ Ìi i Ã

UÊ Ó{ …À° … i“iÀ}i }i i˜VÞ ÃiÀ ÃiÀۈV ۈVi i œ˜ Ê vvÕÀ˜>Vi “>ˆ˜Ìi˜>˜ >˜ ˜Vi E Ài« Ài«>ˆÀ >ˆÀà Ã

UÊ ÀÞi Þ À Ûi˜Ì Vi>˜ˆ˜}

U ,6½ UÊ ,6½Ã à Vi Vi>˜ˆ >˜ˆˆ˜} E L> L>>˜V >˜Vˆ˜} ˆ˜} ˜} UÊ ,iˆ ˆiÛi ˆ iÛià iÛi Ûià > >iÀ} }ˆV E >ÃÌ >Ã̅“> …“>̈VV Ãޓ Ãޓ«Ìœ «Ìœ“à à UÊ /i˜`iÀà / ˆ˜ÛˆÌ ˆÌi` ` E ˆ˜Ã ˆ˜ÃÕÀ> >˜Vi ˜ ܜÀ œÀŽ œÀ Ž U £ää¯ UÊ £ää¯ ¯ }Õ> }Õ>À>˜ >˜Ìii Ìii i

UÊ >ÌÕ ÕÀ> }>à E «Àœ œ« «>˜ ˜i ˆ˜Ã ˆ˜ÃÌ> Ì>>Ì >̈œ˜ ˆœ˜ Ê Ài i«>ˆÀ E ÃiÀۈVi

Equipped pp For Any y Size e Co Comm mmer erci cial al D Duc uctt Clea ani ning ng Call Us First... For a Fre Free e In In-H Hom ome Esti tima mate t te

613-257-4642 £‡nää‡ÓÈ· ÕVÌÊ­ÎnÓn®

TSSA QUALITY ASSESSED CONTRACTOR

PERSON ONA AL CH QUE CHE Q S ACCEPT ACC EPTED E KA

Carmosino V 112 Lady Jennifer Way Dnrbn ..................... 832-1106 Carnegie R 261 Applecross Cres .......... 599-8846 Carnell C D 397 Celtic Ridge Cres ........ 599-5134 Carney D W 1 Brodeur Cres ................. 591-3782 Carney R 135 Oakburn Rd ..................... 592-2069 Carolan T 2873 Dwyer Hill Rd Ashtn ...... 838-4328

CAROLARK THE CANINE LEARNING CENTRE 5933 Hazeldean Rd Stittsville ...............613-591-3277 Email ....................... carolark@carolark.com www.carolark.com

- See ad this page Carolyn Munro Designs 3 Nelford Crt ................................................ 831-9984 Caron Bernard 13 Humphrey Way ...... 831-5421 Caron E 409 Statewood Dr ..................... 435-1461 Caron J 20 Leacock Dr ........................... 599-9235 Caron K 1078 Goward Dr ........................ 435-1555 Caron K 1078 Goward Dr ........................ 435-2622 Caron M 929 Burwash Landing Bay ....... 271-4403 Caron M 4 Mattawa Cres ........................ 435-9004 Caron M 6 Courtney Rd .......................... 831-8342 Caron Marc T 13 Dressler Dr ............... 592-5273 Caron R 298 Mcelroy Dr ......................... 836-4481 Caron Richard 28 Clarkson Cres ........ 270-9014 Caron Richard 121 Mccurdy Dr .......... 836-0706 Caron S 120 Rutherford Crt .................... 435-4306 Carpenter C 500 Fenerty Court ............ 599-0920 Carpenter I 43 Ipswich Terr ................... 435-2515 Carpenter Mike 72 Milner Downs Cres ................................. 254-9412 Carpentier R 148 Whernside Terr ......... 435-4524 Carpini P 20 Bert G Argue ...................... 831-8162 Carpino L 109 Rutherford Crt ................ 599-4849 Carr B 17 Morton Dr ................................ 836-5699 Carr C 12 Furlong Cres ............................ 591-8573 Carr C L 8 Newcastle Av ......................... 592-8317 Carr Glenn 24 Dorey Crt ........................ 271-0055 Carr Glenn 8 Varley Dr ........................... 592-2003 Carr Greg 30 Cedar Valley Dr ................ 599-3004 Carr J 40 Barra Ave .................................. 831-1238 Carr John & Karen 162 Hemlo Cres .......................................... 592-0917 Carr M 760 March .................................... 435-3179 Carr Michael 326 Stowe Crt ................. 599-8825 Carr S 1206 Bayview Dr Wdlwn ............... 832-1818 Carr Wesley 449 Allbirch Rd Wdlwn ..... 832-4401 Carran Patricia & Andrew 38 Lismer Cres ............................................ 591-0021 Carraro M 583 Dalewood Cres Npn ...... 831-4316 Carrick S 70 Huntsman Cres ................. 592-1931 Carrie D 22 Forbes Ave ........................... 831-7665 Carrier K 6 Bernier Terr ........................... 270-9832 Carrier M 20 Shirley’s Brook Dr ............. 595-1189 Carriere B 46 Morenz Terr ...................... 592-8358 Carriere C 21 Peregrine Cres ................. 271-1765 Carriere J 51 Banchory Cres ................. 599-4506 Carriere O J 2833 Dunrobin Rd Cnst By ......................... 832-5588 Carriere P 269 Baillie Ave Wdlwn .......... 832-1353 Carriere P 269 Baillie Ave Wdlwn .......... 832-4691 Carriere P 31 Clydesdale Ave ................ 435-4859 Carriere P 20 Mclaughlin Cres ............... 591-3501 Carriere Paul J 77 Meadowbreeze Dr .................................. 592-8782


C Kanata

Carter C 45 Weslock Way ....................... 592-1692 Carter Cornell 22 Blackdome Cres ..... 599-5762 Carter D 98 Country Lane W .................. 831-8455 Carter G 14 Selwyn Cres ........................ 592-6971 Carter L 1138 Northgraves Cres ............. 435-3593 Carter Lea J 162 Tandalee Cres ........... 435-4400 Carter Peter 69 Glamorgan Dr ............. 836-3872 Carter S 25 Pelee St ............................... 599-9702 Cartier M 275 Pickford Dr ...................... 271-0430 Cartier-Blackwell R 366 Hillsboro Pvt ......................................... 271-9958 Cartland T 14 Ironside Crt ..................... 435-1537 Cartwright G ......................................... 435-6700 Carty James J 18 Huntings End Ave . 592-5935 Carty R ..................................................... 270-0711 Carty S 129 Forestbrook St ..................... 435-0131 Caruso F 63 Bishops Mills Way .............. 270-9430 Caruth A 23 Mcclure Cres ...................... 591-1716 Carvalho J 373 Hillsboro Priv ................ 271-2996 Carvalho K 79 Mattawa Cres ................ 599-0843 Carvalho M 130 Spiritwood Dr .............. 592-2850 Carver Roy A 31 Slade Cres ................ 599-7341 Carvill D 1574 Carronbridge Cir .............. 435-6637 Carvill Mark 110 Woods Rd Wdlwn ...... 832-2708 Carwardine A 112 Bridle Park Dr ......... 599-8164 Case D 7726 Bleeks Rd Ashtn ................ 838-4754 Casey B 47 Varley Dr .............................. 599-8412 Casey C 23 Foulis Cres ........................... 591-0541 Casey Christine 23 Foulis Cres .......... 592-3146 Casey D 430 Maclarens Side Rd Wdlwn 832-0790 Casey Donald 144 Sonesta Cir Npn .... 836-3361 Casey K 609 Miro Way ............................ 254-7077 Casey K 140 Flamborough Way ............. 435-3653 Casey M 26 Barrow Cres ........................ 831-4424 Casey M A 148 Shearer Cres ................ 591-9276 Casey M W 31 Chickasaw Cres ............ 592-1720 Casey S 910 Nettleship Crt ..................... 435-5065 Casey S 601 Pennycross Ln ................... 591-1155 Casey S 153 Castlefrank Rd ................... 836-0799 Casey Steve 161 Walden Dr ................. 592-8296 Cashman Brent 53 Melanie Cres ........ 831-6976 Cashman Larraine 10 Cedarock Dr .. 592-3085 Casiple L 40 Goldora Pvt ....................... 270-9325 Casiple L 13 Gingras Crt ........................ 435-0275 Caskey Elizabeth Dr 700 March Rd ............................................. 599-5599 Caskey M 108 Mohill Cres Dnrbn .......... 832-3862 Caskie C 26 Morton Dr ........................... 831-7543 Caskie E 47 Drysdale St ......................... 271-2695 Casley B 41 Springcreek Cres ................ 599-8286 Casley W H Bgen 46 Kingsford Cres 592-1604 Caspary D 9 Filion Cres ......................... 435-2381 Cass D J 12 Tiffany Cres ........................ 592-1214 Cass R 125 Shirley’s Brook Dr ................. 435-0474 Casselman B 18 Drainie Dr .................. 592-8573 Casselman David 5 Glenmoriston Ave .................................... 836-6157 Casselman E 151 Abbeyhill Dr ............. 836-1162 Casselman K 81 Belleview Dr .............. 270-8943 Casselman K 48 Reaney Crt ................ 435-5854 Casselman L 256 Equestrian Dr ........... 270-0433 Casselman T 153 Rothesay Dr ............ 836-0603 Cassidy Bryan 3414 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-2941 Cassidy C E 17 Lombardo Dr ............... 270-8155 Cassidy M 68 Steeple Hill Cres ............. 591-6247 Cassidy Peter Thomas Mac Laren’s Landing Cnst By ..................... 832-2964

Kanata C Cassidy S 148 Beach Hts ...................... 470-2811 Cassista P 75 Shaughnessy Cres ......... 435-0340 Cassista P 75 Shaughnessy Cres ......... 599-3826 Cassista P 75 Shaughnessy Cres ......... 599-7182 Castedo M 4 Baton Crt ......................... 435-6073 Castellano E 639 Aberfoyle Cir ............ 592-3607 Castellano G L 98 Inverary Dr ............. 591-8852 Castellano Jim 24 Woliston Cres ........ 270-0441 Castonguay A 30 Stonemeadow Dr .... 271-9639 Castor M 308 Applecross Cres .............. 435-5644 Castro A 1449 Carronbridge Cir ............. 435-0205 Castro Eric 266 Keyrock Dr .................. 254-9170 Castro M 3 Lismer Cres .......................... 599-6643 Castronero J 590 Barrick Hill Rd ......... 435-3995 Castrucci G 32 Wheatland Ave ............. 271-8538 Catana R 22 Birchfield Ave ..................... 271-2625 Catered 2 12 Hemlo Cres ....................... 591-0195 Caterino M 121 Sheldrake Dr ................ 435-6754 Caterino V 1 Milner Downs Cres ........... 271-1746 Cathcart B 1718 Tanguay Crt ................ 963-0609 Cathcart H 7307 Campeau Dr ............... 270-8997 Cathcart Rick 108 Canyon Dr Knbrn ... 832-4121 Cathline G 148 Kincardine Dr ................ 836-9978 Catinus E & C ....................................... 599-0455 Cation Michael 221 Celtic Ridge Cres 592-9856 Cator M 403 Statewood Dr ..................... 599-9329 Cattell A 83 Penfield Dr .......................... 592-5226 Cattell E 90 Willow Glen Dr ..................... 592-5489 Cattell K 15 Leacock Dr .......................... 592-5102 Catterall Ronald 276 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1988 Catterson Rick 5 Klein Crt .................. 836-5947 Catudal C 57 Newcastle Ave ................. 271-1818 Caudle K 29 Silver Horse Cres ............... 599-9847 Caulfeild K & S 25 Bon Echo Cres ...... 592-5750 Cavalcanti A 86 Birchbank Cres ........... 270-9307 Cavaletti M 376 Laughlin Cir ................. 254-8904 Cavanagh Barry & Barbara 4593 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-2924 Cavanagh Christine 4253 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-3592 Cavanagh D 3532 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-9319 Cavanagh D 1001 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-9298 Cavanagh Delmer 3755 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2014

Advertise Next Year! To place your ad in our Community Resource Guide call

1-800-267-7936 Specialty Publications

KANATA

Carriere Reed & Anne 14 Yoho Dr .. 591-7582 Carrigan M 15 Windways Cres ............. 435-4470 Carrigan Tim 9 Courtney Rd ................ 831-3383 Carroll A 441 Celtic Ridge Cres .............. 435-3323 Carroll Allan 2062 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-0898 Carroll B 44 Rickey Pl ............................. 836-4317 Carroll B & C 114 Casey Creek Lane Dnrbn ..................... 832-0114 Carroll C & N 8524 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-1296 Carroll D 2987 Wood Kilton Rd Dnrbn .. 832-3060 Carroll Desmond 1965 Marchurst Rd 839-5367 Carroll F 21 Insmill Cres .......................... 599-6533 Carroll Glenn 2490 Marchurst Rd ........ 832-3246 Carroll Glenn 2490 Marchurst Rd ........ 832-4025 Carroll J F 23 Nipigon Way .................... 591-8057 Carroll John 2405 Second Line Rd ...... 832-3796 Carroll K 2839 Dunrobin Rd Wdlwn ....... 832-9310 Carroll K 6501 Campeau Dr ................... 435-5515 Carroll K M 130 Scenic Lane Wdlwn .... 832-5436 Carroll L 7307 Campeau Dr .................... 270-8145 Carroll L 5 Dartmoor Dr .......................... 592-6463 Carroll M J 63 Sundback Lane .............. 599-4665 Carroll Michael 1660 Dunrobin Rd ..... 839-3004 Carroll Paul 3423 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-3300 Carroll R 237 Celtic Ridge Cres ............. 592-0900 Carroll Spencer 3423 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4256 Carroll Stuart 2355 Second Line Rd Dnrbn ...................... 832-1245 Carroll Thos K 2085 Marchurst Rd ..... 839-2983 Carroll Wayne E 111 Dunhaven Dr Dnrbn ............................. 832-0156 Carroll Wilfred 2015 Marchurst Rd ..................................... 839-5790 Carron Ted 12 Winchester Dr ................ 831-1999 Carrothers R 1120 Northgraves Cres ............................... 435-1157 Carruthers B 100 Kilgore St Knbrn ...... 832-4514 Carruthers C 332 Kingbrook Dr Npn ................................ 271-9883 Carruthers E 43 Banchory Cres ........... 435-4927 Carruthers J 4231 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4042 Carruthers James 304 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-4533 Carruthers Kirk 82 Rothesay Dr ......... 836-6280 Carruthers Maureen & Bruce 71 Speers Cres ........................................... 599-8049 Carruthers N & G 9 Bert G Argue ...... 831-9399 Carruthers Scott 7552 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-9662 Carry S 106 Plantation Dr Wdlwn ............ 832-2768 Carson A 101 Hearst Way ...................... 592-2334 Carson B 171 Salter Cres ....................... 599-4408 Carson E ................................................. 435-1280 Carson Elwin & Sharon 375 Fireside Dr Wdlwn ................................ 832-2232 Carson J 1246 Old Carp Rd ................... 591-5232 Carson John 39 Steeple Hill Cr ............ 599-8383 Carson N 33 Wallsend Ave ..................... 271-3137 Carson N 24 Barrow Cres ...................... 591-1200 Carson P & G 20 Shirley’s Brook Dr ... 271-6276 Carswell R 7305 Campeau Dr ............... 836-2294 Carswell R 129 Desmond Ave ............... 836-2940 Carter Brian 26 Balding Cres ............... 591-1316

79


C Kanata

Kanata C

80

Cavanagh Harold 3511 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2565

Cavanagh J 3718 Farmview Rd Knbrn ........................... 832-2436

Cavanagh J 4298 Loggers Way Knbrn ........................... 832-2632 Cavanagh J A 188 Mccurdy Dr ............ 836-7140 Cavanagh John 4346 Loggers Way Knbrn ........................... 832-2737 Cavanagh John 62 Yoho Dr ................ 254-8805 Cavanagh Lawrence 130 Abbeyhill Dr .......................................... 836-3225 Cavanagh M 7305 Campeau Dr ........... 271-0220 Cavanagh R Gordon 4025 Loggers Way Knbrn ........................... 832-2072 Cavanagh Rick 4298 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-4111 Cavanagh S & K 4000 Kinburn Side Rd Cnst By ................... 832-2474 Cavanagh Sean J ............................... 435-7326 Cavanagh T 12 Bathurst St ................... 839-7457 Cavanagh Thomas 8104 Bleeks Rd Ashtn ................................ 838-2044

Cavasin R 68 Lightfoot Pl ...................... 591-8612 Cave Allan J 115 Salter Cres ................ 592-4128 Cave J 133 Salter Cres ............................ 271-1042 Caven R 7303 Campeau Dr .................... 591-3045 Cawfield George A 112 Abbeyhill Dr 836-2332 Cawley John 132 Acklam Terr .............. 592-5259 Cawthray J 5 Tanmount Way ................ 270-1197 Caya A 25 Shouldice Cres ....................... 831-9793 Caya R 20 Peikoff Cres ............................ 599-1058 Caya Y 22 Leverton Rd ............................ 592-5874 Cayer Y 102 Mohill Cres Dnrbn ............... 832-2788 Cecchi E 100 Banning Rd ...................... 836-4996

Cenedese H 62 Melanie Cres .......................................... 836-4824

Central Irrigation Supply 150 Katimavik Rd ........................................ 254-7246

CENTRE FOR HEALING & SELF DEVELOPMENT Kenwood Corp Centre Arnprior .................613-623-1888 Email ........................... bgrey1@xplornet.com www.brendagreycounsellingarnprior.ca

CENTRUM DENTAL CENTRE 300 Earl Grey Dr (Adjacent to Walmart) Kanata...................613-599-5076

CEDAR GROVE KENNELS 330 Salter Road RR6 Smiths Falls ....613-283-9203 Email ............................... hfisher@ripnet.com www.cedargrovekennels.ca

Email .................. centrumdental@bellnet.ca www.centrumdental.ca

- See ad this page -

- See ad this page -

KANATA

CAVANAGH THOMAS CONSTRUCTION LTD Head Office ............613-257-2918 Fax ........................613-253-0071 Email .................. mail@thomascavanagh.ca

- See ad this page Cavanagh Tom 8104 Bleeks Rd Ashtn 838-5222 Cavanagh Wayne 4534 Loggers Way Knbrn ........................... 832-3002 Cavanaugh L & R 51 Flowertree Cr ... 599-0074 Cavasin P 336 Kinghorn Cres ................ 435-7622

Warm Welcome for new patients UÊ

Dr. Yamen Ghamian Dr. Habib Khoury Dr. Wailan Chan Emergencies & New Patients Welcome UÊÊ >ÀÞʓœÀ˜ˆ˜}Ã]Ê iÛi˜ˆ˜}ÃÊ>˜`Ê->ÌÕÀ`>ÞÊ >««œˆ˜Ì“i˜ÌÃÊ>Û>ˆ>Li UÊ"À̅œ`œ˜ÌˆVà UÊ …ˆ`Ài˜½ÃÊ i˜ÌˆÃÌÀÞ UʘۈÃ>ˆ}˜ UÊ-i`>̈œ˜ UÊ-ii«Ê«˜i>

iÜÊœ“iÊ-ˆÌiÊ*Ài«]Ê ÝV>Û>̈œ˜]Ê7iÊ Àˆˆ˜}]Ê >VŽvˆ]ÊÊ -i«ÌˆVÊ-ÞÃÌi“]Ê ÀˆÛiÜ>Þ

UÊ i>ÛÞÊ µÕˆ«“i˜ÌÊ,i˜Ì>Ã UÊ ÀÕÅi`Ê-̜˜i]Ê->˜`]ÊÊ À>Ûi]ʈ]Ê/œ«Ãœˆ UÊ œ˜VÀiÌiÊ->iÃÊEÊ iˆÛiÀˆià UÊ œ˜Ì>“ˆ˜>Ìi`Ê-œˆÊÊ ,i“œÛ>Ê UÊ ÕÃ̜“Ê ÀÕň˜} UÊ ë…>ÌÊ*>ۈ˜} UÊ ë…>ÌÊ,iVÞVˆ˜} UÊ -iÜiÀ]Ê7>ÌiÀʘÃÌ>>̈œ˜ UÊ ,œ>`Ê Õˆ`ˆ˜} UÊ -˜œÜÊ,i“œÛ> UÊ iiÌÊ>ˆ˜Ìi˜>˜Vi UÊ *>ˆ˜ÌÊEÊ œ`ÞÊ-…œ«

613.599.5076

  Ê"

300 EARL GREY DRIVE KANATA (Centrum Plaza)

613-257-2918

www.centrumdental.ca

>Ý\Êȣ·Óx·ääÇ£

™ä™{Ê >Û>˜>}…Ê,`°Ê Å̜˜]Ê"˜Ì° “>ˆJ̅œ“>ÃV>Û>˜>}…°V>

WEB

centrumdental@bellnet.ca s r

KA

r

TM

PHONE ELECTRONIC INSURANCE CLAIMS


C Kanata

Champagne L & J 32 Ayton Lane ...... 599-1488 Champagne M 141 Country Lane W ... 836-9176 Champagne M & P 6 Stonemeadow Dr ..................................... 963-0568 Champagne Robert 215 Fireside Dr Wdlwn ................................ 832-5582 Champagne S 268 Maxwell Bridge Rd 592-7233 Champaigne G 272 Badgeley Ave ...... 831-0172 Champlin B 11 Kimmins Crt .................. 592-8157 Champlin Carol 129 Castle Glen Cres .................................. 831-3746 Chan A C 43 Kenins Cres ....................... 271-8370 Chan Alfred H N 27 Balding Cres ....... 592-3635 Chan Bon 27 Tamblyn Cres ................... 592-3392 Chan C 18 Beaufort Dr ............................ 591-1774 Chan Dak Yuen 11 Rowe Dr ............... 599-7994 Chan David K K 26 Harrington Crt ..... 592-2756 Chan E & J 61 Vanstone Dr ................... 592-9737 Chan Fu Keong 330 Glenbrae Ave ..... 599-2218 Chan H ..................................................... 270-9863 Chan H 6 Sherring Cres ........................... 599-6582 Chan Hing C 4 Stirrup Pl ...................... 592-4857 Chan J 125 Panisset Ave ......................... 271-8669 Chan J 18 Mowbray St ............................ 839-2559 Chan J T T Y 37 Hewitt Way ................. 591-3472 Chan Kevin Dr 99 Kakulu Rd ............... 591-1234 Chan Kwok-Wa 53 Hewitt Way .......... 592-7613 Chan L 25 Ironside Crt ............................. 271-2707 Chan L 570 Barrick Hill Rd ...................... 435-8703 Chan L ...................................................... 435-2564 Chan Lai Ling 17 Shaw Crt .................. 836-7217 Chan Les 372 Laughlin Cir ..................... 271-8540 Chan M H L H 356 Pickford Dr ............ 591-0706 Chan Na Han 20 Balding Cres ............. 271-8161 Chan P & M 80 Friendly Cr .................... 836-1168 Chan Q 118 Shearer Cres ........................ 592-7690 Chan R 19 Silver Horse Cres ................... 591-2393 Chan R 9 Jackman Terr ........................... 599-4589 Chan Ronnie 177 Palomino Dr ............. 592-8308 Chan S 268 Pine Hill Dr ........................... 592-9736 Chan S 92 Belleview Dr ........................... 599-4032 Chan V 91 Kenins Cres ............................ 599-8491 Chan W & M 68 Shaughnessy Cres ................................. 599-5561 Chan Y & M 316 Hillsboro Priv .............. 599-6568 Chan Yanwah 177 Walden Dr .............. 591-1519 Chan Yee Ning 30 Evanshen Cres ...... 599-8777 Chan Yikyi 126 Mojave Cr ..................... 831-5351 Chan Yuk Shing 404 Abbeydale Cir ... 592-6774 Chanchlai R 41 Cambior Cres .............. 599-4001 Chand A M 9 Casgrain Crt .................... 254-9441 Chander V & M 3116 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2888 Chandler B 100 Varley Lane .................. 435-2525 Chandler B 1122 C Klondike Rd ........... 435-6416 Chandler J 44 Saddlehorn Cres ............ 435-8744 Chandler John 59 Parsons Ridge Rd .................................. 591-3622 Chandler Richard 16 Willow Glen Dr 271-8359 Chandler S H 516 Mazari Cr ................ 836-6572 Chandra N 1101 Halton Terr .................. 595-1366 Chandrasekaran A 37 Cambior Cr ... 599-6410 Chang C 35 Weslock Way ...................... 599-1169 Chang F 49 Goulding Cres ..................... 270-9753 Chang H 1305 Henbury Way .................. 435-6105 Chang K 82 Pentland Pl .......................... 592-3583 Chang M 33 Highmont Crt ..................... 591-7262 Chang S 100 Castle Glen Cres ............... 435-2718

Kanata C Chang T 187 Bridlewood Dr ................... 599-7175 Chang T & C 96 Village Green .............. 836-9393 Chang V 47 Windways Cres ................... 599-6280 Channa B 172 Hemlo Cres ..................... 592-5867 Channer S 50 Castle Glen Cres ............. 435-1459 Channing M 56 Kingsford Crt ............... 592-3990 Chanter R 58 Reaney Crt ....................... 591-5233 Chanthabandith K 108 Spiritwood Dr ....................................... 270-9106 Chanthabandith K 97 Windways Cres ...................................... 599-7066 Chanthapanya C 15 Mclennan Way ... 836-1044 Chanthapanya K 17 Windways Cres . 254-9479 Chanthavong S 352 Kinghorn Cres .... 254-8992 Chao Chongfarr 254 Sandhill Rd ....... 591-6323 Chapin D 20 Pellan Cres ........................ 254-9417 Chapman Alan 50 Pentland Cres ........ 592-3147 Chapman C 14 Grierson Lane .............. 839-2236 Chapman D 10 Tanner Cres .................. 591-0086 Chapman D 2 Sharne Lane ................... 839-2642 Chapman D & K 89 Langford Cres ..... 591-9899 Chapman D A 14 Rickey Pl .................. 836-2703 Chapman Diane 6501 Campeau Dr ... 592-6331 Chapman E 32 Barrow Cres ................. 592-3996 Chapman G 3546 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4927 Chapman G 17 Bernier Terr .................. 271-0749 Chapman Gloria 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-1470 Chapman J 7307 Campeau Dr ............. 435-6120 Chapman Peter 42 Pentland Cres ...... 592-2564 Chapotchkine Vadim & Irana 65 Cedar Valley Dr ...................................... 254-9516 Chapters 400 Earl Grey Dr ..................... 271-7553 Chaput C 8 Flintridge Cr ......................... 591-6585 Chaput J & C 51 Sawyer Way .............. 270-8737 Charara Ibrahim 43 Drysdale ............. 271-6210 Charbonneau A 17 Bathurst St .......... 470-2299 Charbonneau Gene 129 Kincardine Dr ....................................... 836-9234 Charbonneau J 20 Shirley’s Brook Dr 595-0655 Charbonneau J 33 Deerchase Crt ...... 270-0734 Charbonneau J 62 Highmont Crt ........ 599-7965 Charbonneau K 52 Bannock Cres ...... 254-8613 Charbonneau L 2170 Mcgee Side Rd 836-5896 Charbonneau M 1754 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ................... 832-4270 Charbonneau M 27 Inverary Dr .......... 435-8455 Charbonneau M 1437 Houston Cres . 591-1103 Charbonneau M & C 102 Acklam Terr .......................................... 599-7214 Charbonneau M & C ........................ 599-9049 Charbonneau R 90 Moresby Dr .......... 599-7917 Charbonneau Sonja 1172 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-3108 Charbonneau W 50 Hawley Cres ....... 591-1082 Charchafchi S 338 Amici Terr .............. 435-4144 Charette C 414 Abbeydale Cir .............. 435-4707 Charette H 725 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-4599 Charette M 90 Beaverbrook Lane ......... 270-8690 Charette M L 30 Morton Dr .................. 831-7692 Charette R 343 Glenbrae Ave ................ 599-8030 Charleau Robert 20 Young’s Pond Crt ................................... 831-1885 Charlebois C 136 Beach Hts ................ 839-5571 Charlebois D 182 Mccurdy Dr .............. 836-0649 Charlebois Daniel 456 Pickford Dr ........................................... 592-8383

KANATA

Centrum Eyecare 45 Didsbury .......... 287-0995 Centrum Self Storage ..................... 254-8666 Centurion Dental Centres 201 555 Legget Dr ...................................... 271-9726 Ceravolo P 211 Gray Cres ..................... 599-2407 Cerchez C 1152 Klondike Rd ................ 599-4223 Cerullo Mark 107 Panisset Ave ............ 271-6095 Cetin A 908 Whiteford Way ..................... 435-8224 Chaaraoui A 990 Kerwin Rd ................. 839-2289 Chabolla D 19 Castle Glen Cres ............ 831-4073 Chabot A 70 Birkendale Dr ..................... 592-0776 Chabot C 17 Halldorson Cres ................ 592-0332 Chabot C 52 Bridle Park Dr .................... 592-3088 Chabot C 17 Halldorson Cres ................ 592-7915 Chabot R 36 Mcintosh Way ................... 592-6725 Chabot Victoria 75 Lightfoot Pl .......... 435-0968 Chabursky P 16 Beamish Cres ............ 435-7710 Chadwick N T 33 Mcintosh Way ......... 599-3879 Chadwick S 16 Riopelle Crt .................. 599-9786 Chaffey C & J 12 Kingsford Cres ......... 592-9275 Chahal Avtar Singh 30 Gateshead Ave ....................................... 271-6104 Chahal G 166 Gray Cres ......................... 435-1985 Chahal Kalwant Singh 1022 Marconi .............................................. 599-4234 Chaharmir R 94 Blackdome Cres ........ 270-1189 Chahley R 6 St. Andrews Cir ................. 831-8514 Chaine A 19 Equestrian Dr ..................... 592-1300 Challenger D 522 Barrick Hill Rd ......... 435-0899 Chalmers B 1036 Marconi .................... 599-6530 Chalmers F 35 Robarts Cres ................. 435-4438 Chalmers James H 25 Cecil Walden Ridge ................................ 592-2806 Chalmers Kerry 9 Blacksmith Pl ......... 592-0049 Chalpa Jerry 1282 Bayview Dr Wdlwn . 832-1837 Chamaillard K 104 Abbeyhill Dr .......... 836-7393 Chamberlain A 326 Glenbrae Ave ....... 592-3827 Chamberlain C 24 Bellrock Dr ............ 270-0905 Chamberlain J 39 Spruce Meadows Dr .............................. 831-9960 Chamberlain John 41 Winchester Dr ........................................ 836-3297 Chamberlain Paul T 39 Longden Pl ............................................. 599-4914 Chamberlain Sarah 286 Mcelroy Dr ............................................ 831-1299 Chamberlain T 203 Celtic Ridge Cres ................................. 592-5504 Chamberlain Wayne 56 Glen Meadows Cir ................................. 592-7351 Chamberland J J 400 Statewood Dr . 595-0074 Chambers H 56 Goldora Pvt ................ 592-4093 Chambers J 17 Herschel Cres .............. 271-7567 Chambers J 140 Robson Crt ................ 592-3745 Chambers K 46 Tobermory Cres .......... 254-7053 Chambers Lauren 107 Gatespark Priv ..................................... 599-9873 Chambers P 194 Gyrfalcon Cres .......... 592-8900 Chambers Stuart 57 Goulding Cres .. 592-9243 Chambers Wm 46 Smoketree Cr ........ 836-0540 Chamma W 173 Hemlo Cres ................ 270-8801 Chammas R 22 Haslemere Ave ............ 254-9048 Chamney Lloyd 3044 Richardson Side Rd ........................... 836-4531 Champagne A 84 Peary Way ............... 270-1107 Champagne A 214 Hunterbrook St ..... 435-4476 Champagne A 231 Penfield Dr ............ 592-7061 Champagne G 19 Hawley Cres ........... 592-0528

81


C Kanata

Kanata C

82

Charlebois James F

Chaulk T 90 Cedar Valley Dr ................... 435-3739

3448 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-0299 Charlebois L 35 Peary Way .................. 270-0755

CHAUVIN GERRY HOME IMPROVEMENTS Kanata...................613-592-5156

Charlebois Rick

KANATA

4550 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-1895 Charlebois S & L 144 Paddock Way .. 836-5177 Charlery K & C 75 Clarkson Cres ........ 435-4778 Charles B 519 Woodchase St ................ 271-7656 Charles C & J 1068 Buckhams Bay Rd Wdlwn ................. 832-2131 Charles J 318 Mosaic Pvt ...................... 435-5216 Charles Jean Breton 296 Maxwell Bridge Rd ............................... 599-9108 Charlton C 307 Applecross Cres ........... 435-5560 Charlton Martin 50 Tiffany Cres ......... 599-2730 Charpentier Ron 11 Rosethorn Way .. 592-6845 Charrette William 3955 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-4776 Charron A 11 Scharf Lane ..................... 831-1940 Charron Carl 65 Black Tern Cres ......... 592-4731 Charron D 76 Stokes Cres ..................... 831-7119 Charron L 11 Scharf Lane ...................... 836-6413 Charron Martin 3276 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-0461 Charron N 1175 Maritime Way .............. 435-2076 Charron Paul R 99 Huntsman Cres .... 591-0299 Charron R 3 Pebble Creek Cres ............ 271-8952 Charron R 46 Kinmount Pvt ................... 591-7293 Charron R 254 Castlefrank Rd ............... 836-7917 Charron R & A 4350 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-8998 Chartier D 1202 Halton Terr ................... 599-9559 Chartier L 11 Montebello Lane .............. 836-3736 Chartrand B 48 Aintree Pl ..................... 435-4322 Chartrand J 618 Pepperville Cres ......... 435-3142 Chartrand J 23 Penfield Dr ................... 592-0173 Chartrand J 138 Glamorgan Dr ............ 831-7522 Chartrand Martin 247 Knudson Dr .... 592-6390 Chartrand R 179 Castlefrank Rd .......... 831-0593 Chartre D 53 Laxford Dr ......................... 599-5846 Chase C 52 Bell St .................................. 831-6404 Chase D 129 Palomino Dr ...................... 435-8797 Chase R 9 Riding Way ............................ 836-1174 Chase Tom 42 Courtney Rd .................. 836-2698 Chatelain E 136 Chimo Dr ..................... 591-1591 Chatigny P ............................................. 599-3415 Chatterjee A 47 Maricona Way ............ 254-9236 Chatterley Mark 14 Goulding Cres .... 271-8473 Chatterley R & J 26 Mclaughlin Cres ..................................... 254-8942 Chatterson T 24 Hodgson Crt .............. 435-2491 Chau Baovien 4 Ipswich Terr ............... 591-0461 Chau C 49 Birchbank Cres ...................... 271-6047 Chau Minh 35 Bridle Park Dr ................. 591-9560 Chau My Hahn 36 Mclaughlin Cres ..... 592-9120 Chau P 1 Steeple Chase Dr ..................... 599-6238 Chau Quocminh 74 Cohen Ave .......... 270-8380 Chau Simon 22 Foulis Cres .................. 836-0304 Chau Simon W M 8 Young Rd ........... 831-3706 Chaudhary Amitabh & Sarita 92 Akenhead Cres ...................................... 435-4884 Chaudhry M 5 Westmoreland Ave ........ 270-8363 Chaudhry Najib 201 Morrena Rd ........ 831-0413 Chaudhry S 567 Weatherston St ........... 435-0573 Chaudhry Yunus 2 Maricona Way ...... 599-0571 Chaudry B 91 Manning Crt .................... 254-9957 Chauhan Am 104 Old Colony Rd ......... 836-6063 Chauhan H 274 Waymark Cres ............. 836-0172

Email .............. chauvinhome@sympatico.ca www.chauvinhomeimprovements.com

- See ad this page Chavez E 1140 Tischart Cres ................. 254-5701 Chawla Bobby 19 Emerald Meadows Dr ............................ 592-0044 Chawla U 49 Mcdermot Crt ................... 592-7149 Chawla Uttam 101 Spiritwood Dr ........ 595-0025 Chayer P 5 Shaw Crt .............................. 836-3430 Chayra M 54 Bannock Cres ................... 435-2452 Chdi S 520 Fenerty Crt ............................. 435-2251 Chedid S & J 1041 Goward Dr ............. 271-6268 Chee B 22 Oakham Ridge ....................... 591-6095 Cheeseman G 2460 Baird Side Rd Knbrn .......................... 832-3107 Cheeseman G T 2460 Baird Side Rd Knbrn .......................... 832-4021 Cheeseman S 79 Waterthrush Cres .... 592-6257 Cheesman J & C 11 Brandy Creek Cres ................................. 592-9270 Cheetham D 11 Pickford Dr ................. 591-0627 Cheffins P 2892 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-4321 Chehade H 31 Windbrook Cres ............ 595-0678 Cheikh Moodie 23 Goulding Cres ....... 270-0703 Cheikh S 125 Grassy Plains Dr ............... 595-0325 Chekan R 52 Equestrian Dr .................... 435-7796 Chellapillai Loyed 22 Moresby Dr ............................................ 254-7381 Chen Bin 48 Insmill Cres ........................ 270-9936 Chen C 789 Fletcher Cir .......................... 435-8288 Chen Chi 446 Brunskill Way ................... 591-3272 Chen D 1407 Halton Terr ......................... 592-6112 Chen D 22 Stikine Dr ............................... 599-1110 Chen D ..................................................... 836-5771 Chen De Fa 49 Keighley Cir .................. 599-9588 Chen E 41 Highmont Crt ......................... 599-6808 Chen F 132 Tandalee Cres ....................... 595-0940 Chen F 20 Windgate Cr ........................... 599-9961 Chen F Y 53 Keighley Cir ........................ 254-7280 Chen G 10 Evanshen Cres ...................... 599-8196 Chen Guoxiang 70 Birchfield Ave ....... 591-8830 Chen H 73 Insmill Cres ............................ 270-9755 Chen H 332 Laughlin Cir .......................... 435-6388 Chen H 267 Badgeley Ave ....................... 435-6941 Chen H 115 Osprey Cres ......................... 591-0899 Chen H 502 Katnick Way ......................... 599-8857

CHAUVIN Serving Ottawa Since1983

Work Guaranteed WSIB Bonded & Insured

HOME IMPROVEMENTS 613-592-5156

*Bathrooms *Painting *Custom Carpentry *Custom Quality Basements *Plumbing *Kitchens *Flooring *Repairs Formerly Gerry Chauvin Home Improvements

chauvinhomeimprovements.com

****COMPLETE HOME RENOVATIONS****

Chen Heather 32 Maricona Way .......... 270-9318 Chen J 307 Laughlin Cir .......................... 435-8822 Chen Jiang 66 Akenhead Cres ............. 254-5708 Chen L 22 Cambior Cres ......................... 254-5956 Chen L 21 Shetland Way ......................... 599-1097 Chen L 167 Steeple Chase Dr ................. 599-9277 Chen L 4 Drysdale St ............................... 963-0027 Chen Lie 116 Blackdome Cres ............... 254-8973 Chen Liu 198 Celtic Ridge Cres ............. 254-5405 Chen M 116 Salter Cres .......................... 435-5242 Chen P 217 Pendra Way .......................... 599-7752 Chen Richard 26 Teeswater St ............ 270-8226 Chen T 75 Manning Crt ........................... 591-8886 Chen T 93 Mattawa Cres ......................... 595-0539 Chen T T 10 Casgrain Crt ....................... 592-4993 Chen W 17 Riopelle Crt ........................... 271-1168 Chen Wang J & T 17 Charlesworth Crt .................................... 270-9761 Chen Wenfeng 88 Insmill Cres ............ 599-9468 Chen X 1107 Northgraves Cres ............... 435-4697 Chen X 195 Ingersoll Cres ....................... 591-9669 Chen X 807 Mancuso Crt ........................ 592-2952 Chen Y 7 Charlesworth Crt ...................... 254-5828 Chen Y 16 Witherspoon Cres .................. 591-3388 Chen Y C 11 Conant Pl .......................... 592-8686 Chen Yidong 21 Windgate Cr .............. 599-1143 Chen Z 960 Teron Rd ............................... 435-1214 Chen Z 54 Sherring Cres ......................... 599-4025 Chen Z 5 Banchory Cres ......................... 599-6411 Chen Z 52 Insmill Cres ............................. 271-9325 Chen Zuoyi 42 Balding Cres ................. 271-3105 Chenard C 9 Selye Cres ........................ 435-6350 Cheney S 26 Acklam Terr ....................... 271-7325 Cheng Albert 24 Laxford Dr ................. 271-8142 Cheng C 97 Mcbrien ............................... 592-0282 Cheng C 59 Evanshen Cres .................... 599-2079 Cheng D 67 Crownridge Dr .................... 435-6896 Cheng F 58 Rowe Dr ............................... 592-7665 Cheng Ku-Chuan 23 Kingsford Cres ....................................... 592-6951 Cheng M 84 Vanstone Dr ....................... 599-2071 Cheng Nathalie & Edward 47 Tower Hill Cres ....................................... 271-1223 Cheng P 12 Shaughnessy Cres .............. 599-7827 Cheng P 358 Gallantry Way .................... 836-1049 Cheng R 308 Kinghorn Cr ....................... 592-9887 Cheng S K 180 Gray Cr ......................... 254-9041 Cheng Stephen 63 Shearer Cres ........ 591-0495 Cheng W 421 Abbeydale Cir .................. 271-2788 Cheng William 49 Cohen Ave .............. 599-1950 Cheng Xu 598 Remnor Ave .................... 270-0617 Cheng Y 657 Pepperville Cres ................ 435-6697 Chenier C 157 Bridlewood Dr ................ 270-8844 Chenier J & G 26 Ipswich Terr ............. 599-4697 Chenier L 7305 Campeau Dr ................. 595-1518 Chenier L 14 Courtney Rd ..................... 831-8569 Chenier L 42 Sheldrake Dr ..................... 836-8961 Chenier-Dalonzo L 21 Peary Way ..... 435-3108 Chennette M 24 Glenrill Pl ................... 271-2676 Cher P ...................................................... 831-0298 Cherchnev K 152 Forestbrook St ......... 435-3680 Cheresna D 3 Bridle Park Dr ................. 270-9503 Cherkassky Anatoly 40 Reaney Crt ............................................. 595-0021 Chernes J 19 Huntsman Cres ............... 592-6263 Cherniak J 133 Forestbrook St ............. 599-9434 Chernian G P 4047 Carling Ave ........... 592-2469 Cherrey Valerie 45 Roycroft Way ........ 839-7925


C Kanata

Ching P 18 Acklam Terr ........................... 592-8032 Chinkiwsky M 116 Oakburn Rd ........... 831-2592 Chinn David 1 Norgold Cres ................. 271-8702 Chinneck Peter 52 Ipswich Terr .......... 592-5443 Chirakkachalil Mathai 182 Steeple Chase Dr ................................. 963-9944 Chirala R 34 Sundback Lane ................. 271-0833 Chisholm B 415 Foxhall Way Npn ........ 592-4890 Chisholm Boyd 30 Kimmins Crt .......... 592-2882 Chiswell Normaj 64 Mcdermot Crt .... 599-2423 Chitra J 119 Shaughnessy Cres .............. 270-8350 Chittaro Ron 301 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-2864 Chitthavong M 150 Bridgestone Dr .... 592-2012 Chitty R E 6 Pinery Crt ........................... 592-5357 Chitty S 40 Meadowbreeze Dr ................ 435-5915 Chiu C 35 Huntings End Ave ................... 435-5222 Chmara A 52 Varley Lane ....................... 270-1165 Chmelicek John 21 Humphrey Way ... 836-6648 Chmiela Z Yan 27 Langford Cres ........ 592-7707 Cho M 426 Brunskill Way ......................... 435-7991 Chochla Glen 75 Kingsford Crt ............ 592-3393 Choi A 24 Tanner Cres ............................. 591-8385 Choi D 89 Goldridge Dr ............................ 592-0089 Choi D 8 Shannondoe Cres ..................... 592-0415 Choi D 89 Goldridge Dr ............................ 599-5422 Choi Young 49 Cecil Walden Ridge ...... 271-3031 Choisnet S 29 Varley Dr ......................... 599-9331 Chokshi K 130 Milner Downs Cres ........ 592-1560 Cholette Jean-Pierre 329 Edgemoore Cres .................................. 592-5666 Cholette Louis C 170 Hartsmere Dr ........................................ 831-8809 Cholette N 305 Tabaret St ..................... 435-5411 Choma M 175 Hemlo Cres ..................... 599-0033 Chomiak I 64 Saddlehorn Cres .............. 592-0273 Chomseng B 61 Emerald Meadows Dr 599-4815 Chomseng S 28 Windways Cres .......... 271-0033 Chona Ram 46 Zokol Cres .................... 592-2681 Chong A 16 Evanshen Cres .................... 271-1547 Chong K F 73 Belleview Dr .................... 592-9292 Chong S N 21 Loyal Hill Cres ................ 592-4710 Choong J 15 Goulding Cres ................... 592-2184 Chop N 247 Hunterbrook St .................... 435-1238 Chopra N & K 45 Catterick Cres .......... 599-9573 Choquet D 152 Mcclintock Way ............ 592-5186 Choquette A 15 Peikoff Cres ................ 435-0786 Choquette C 16 Woodbridge Cres ....... 836-7859 Chorich O 1 Dunlop Crt ......................... 836-6419 Chorley J 381 Allbirch Rd Wdlwn .......... 832-5876 Choudhary S 43 Bramblewood Cres ... 270-8942 Choudhri Omer Dr 99 Kakulu Rd ...... 592-1992 Choudhri R 12 Morgan’s Grant Way ..... 591-0496 Choudhry I 813 Lamontagne Crt ........... 591-1501 Choudhry T & H 19 Sheppard’s Glen Ave ............................. 271-0994 Choudhry W 280 Keyrock Dr ................ 270-1109 Choudhury Ashfaq 183 Knudson Dr . 599-4498 Choudhury M 183 Knudson Dr ............ 599-5441 Chouinard N 103 Landover Cr ............. 591-9353 Chow E 127 Patriot Pl ............................. 435-2505 Chow H 18 Hansen Ave .......................... 591-1387 Chow H 60 Beamish Cres ....................... 591-9865 Chow J 150 Palomino Dr ......................... 591-3657 Chow Peter 60 Beamish Cres ............... 591-1434 Chow R 1125 Tischart Cres .................... 435-9022 Chow S 522 Finlayson Cres .................... 599-5034 Chow Sherman 150 Granite Crt ......... 592-6697

Kanata C Chow Siu-Hung 84 Rowe Dr .............. 591-9512 Chowdhry A 102 Mcbrien St ................ 435-2721 Chowdhury A 21 Sawyer Way ............. 271-0682 Chowdhury T 15 Belleview Dr .............. 270-1486 Chowdhury Z 66 Woliston Cres ........... 435-0389 Chown L 32 Cheltonia Way .................... 271-1097 Chown M I 3780 Loggers Way Knbrn ... 832-1868 Chown R 365 Pickford Dr ....................... 595-0661 Chown Richard L 3548 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-3383 Chowns John 5478 Old Richmond Rd .............................. 591-6223 Choy Victor 15 Beauly .......................... 599-7605 Chrenowski A 567 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-0255 Chretien V 421 Pickford Dr .................... 270-8868 Chreyh R 503 Katnick Way ..................... 435-6511 Chreyh S 31 Evanshen Cres ................... 271-1965 Christ Risen Lutheran Church 85 Leacock Dr ............................................. 592-1546 Christensen C 1070 Northgraves Cres ............................... 599-7484 Christensen R 147 Beach Hts ............. 470-0127 Christensen Roxana 4 Charlesworth Crt ...................................... 599-7088 Christian M C 129 William’s Walk ........ 836-5267 Christie A 42 Nortoba Cr ........................ 591-6066 Christie Bob 235 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-3569 Christie D 299 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-0346 Christie D 56 Evelyn Powers Priv .......... 836-0929 Christie L 15 Uxbridge Cres ................... 831-6142 Christie S 53 Stable Way ....................... 254-7138 Christie T 41 Pacer Pl ............................ 592-0219 Christmas M 3853 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-7859 Christmas R 902 Nettleship Crt ............ 271-0758 Christodoulou N & A 131 Blackdome Cres .................................. 270-0503 Christoff R B ......................................... 836-5106 Christoffer S 13 Kinmount Pvt ............. 435-1945 Christopher R 20 Jarlan Terr ............... 271-8696 Chryssomalis D 103 Blackdome Cres .................................. 271-2922 Chryssopoulos R 5 Equestrian Dr ..... 599-8268 Chu B 943 Klondike .................................. 592-3672 Chu C 121 Bridgestone Dr ....................... 435-7184 Chu Erin 13 Birkendale Dr ...................... 599-4942 Chu J 115 Goodman Dr ........................... 839-0188 Chu T 11 Gros Morne Crt ......................... 271-2716 Chu W 340 Fenerty Crt ............................ 270-0352 Chu Y 740 Kilmar Cres ............................. 435-2876 Chuchinnawat P 121 Patriot Pl .......... 435-3342 Chuduadon M 149 Flamborough Way 599-5413 Chugh Rohit 159 Kinross Priv .............. 271-6315 Chugh S 16 Balding Cres ........................ 591-7569 Chui Eddy H 120 Osprey Cr ................. 599-8380 Chuipka Richard 309 Salter Cres ...... 591-5663 Chung F 13 Sirocco Cr ........................... 831-1188 Chung H 1000 Hungerford Gate ............. 435-6784 Chung H 702 Doyon Ave ........................ 592-8217 Chung K 1074 Northgraves Cres ............ 435-3982 Chung R 85 Jackman Terr ...................... 270-9475 Chung S 515 Landswood Way ............... 836-6398 Chung Y 101 Casey Creek Lane Dnrbn ..................... 832-1116 Chungphaisan Lixin Dr 2 Beaver Brook Rd Suite 205 ..................... 591-0055

KANATA

Cherry P & D 7303 Campeau Dr .......... 836-1349 Cheruvathur S 4 Bujold Crt ................. 435-4178 Cheshire Cat Pub the 2193 Richardson Sd Rd .............................. 831-2183 Cheshire G 4958 Opeongo Rd Wdlwn .. 832-0862 Cheshire M 5080 Opeongo Rd Wdlwn . 832-3099 Chesser Roger 62 Zokol Cres ............ 592-2455 Chester R 385 Statewood Dr ................. 435-2176 Cheta V 320 Wallaceburg Crt .................. 435-9234 Chetreanu V 127 Castle Glen Cres ....... 435-0071 Cheung C 41 Rosenfeld Cres ................ 591-6204 Cheung D 9 Rutherglen Terr ................... 599-7660 Cheung D & S 63 Farmfield Cres ......... 592-2936 Cheung Derek 34 Knudson Dr ............ 599-3157 Cheung K S 50 Jackman Terr ............... 599-4838 Cheung Kwok-Sun 300 Fenerty Crt . 592-2634 Cheung O 55 Insmill Cres ...................... 270-8228 Chevalier B & P 29 Moresby Dr .......... 599-8104 Cheverie Y 390 Hillsboro Pvt ................. 592-4059 Cheverton K 30 Windbrook Cres ......... 254-9552 Cheverton K 15 Windbrook Cres ......... 592-1824 Cheverton M 15 Windbrook Cres ......... 592-5330 Chevrette Diane 1010 Teron Rd ......... 254-9576 Chevrier R C 65 Country Lane E .......... 831-0454 Chew Lily 485 Eagleson Rd ................... 271-9896 Chey S 15 Langford Cres ......................... 270-8887 Cheyne M 328 Kingbrook Dr .................. 595-0542 Chhabra Parmod 70 Steeple Chase Dr ................................... 591-5221 Chhatwal P 14 Kincardine Dr ................ 836-8830 Chhom S 11 Dunnet Crt ......................... 836-8105 Chi Li Wu 35 Meadowbreeze Dr ............. 591-0964 Chiarelli J 85 Waterthrush Cres ............. 271-8627 Chiarelli Marcos 192 Tandalee Cres ...................................... 435-0801 Chiasson P 484 Meadowbreeze Dr ...... 435-6096 Chibi A 593 Pepperville Cres ................... 435-7803 Chick Bruce & Kerry 13 Maricona Way ........................................ 599-1265 Chick Dan & Sue 252 Old Quarry Rd Wdlwn .......................... 832-8211 Chickorie Mani 81 Acklam Terr ........... 592-0591 Chickorie R J 31 Rickey Pl .................. 836-2381 Chidambaram S 42 Whernside Terr ... 599-0848 Chiem T C 57 Stonemeadow Dr ............ 592-3136 Chilangwa C 9 Durbin Crt .................... 595-0570 Child Care Centre 1000 Teron Rd ..... 592-5151 Childrens Place The 570 Kanata Ave ........................................... 271-4437 Children’s Place The 310 Legget Dr ............................................. 592-5002 Children’s Universe Daycare 80 Terence Matthews Cres ......................... 836-9000 Childs J 90 Edenvale Dr .......................... 435-4887 Chilton R 31 Catterick Cres .................... 599-1166 Chilton R 54 Mckitrick Dr ....................... 831-7208 Chima J 8 Elk Island Crt .......................... 591-3738 Chimfwembe Patrick C 19 Manning Crt ........................................... 270-8931 Chin B 143 Shaughnessy Cres ................ 592-5727 Chin E 78 Stonehaven Dr ......................... 435-3679 Chin Jing 15 Kettlewell Way ................... 592-2589 Chin M 48 Sherk Cres .............................. 592-7986 Chin M 48 Sherk Cres .............................. 592-8274 Chin Quee T .......................................... 592-4577 Chin Y L 49 Penfield Dr ........................... 592-5205 Chinapen A 67 Bridle Park Dr ............... 592-0149 Ching H 63 Bernier Terr ........................... 592-1592

83


C Kanata

KANATA

Chung-Wing G 77 Brechin Cr .............. 254-9066 Chupick G 1019 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-2499 Chupick Nick 90 Shanmarie Lane Wdlwn ......................... 832-4435 Church C 203 Penfield Dr ....................... 271-7379 Church Calvin 203 Penfield Dr ............ 591-0992 Church H 95 Mcbrien St ......................... 254-8550 Church Robert 17 Lombardo Dr ......... 271-4445 Church Ronald 102 Leland Av Knbrn . 832-2146 Church W A 13 Liston Cres ................... 599-4886 Churchill D 18 Goldora Pvt ................... 592-1908 Churchill P 249 Hunterbrook St ............ 435-3482 Chychrun Pat & John 50 Bramblewood Cres ................................ 599-4791 Chytil J 3 Hendrie Crt .............................. 591-8323 Chytil M 105 Desmond Ave .................... 836-5068 Cianci G 7 Dressler Dr ............................. 435-7237 Cianciullo F 63 Sherk Cres ................... 591-8637 Ciaralli Lori 38 Huntings End Ave .................................. 592-8381 Ciarla Richard 13 Dunoon Pl ............... 836-8879 Ciarlo J 109 Woliston Cres ...................... 271-1609 Ciavaglia D 335 Glenbrae Ave .............. 599-0011 Cicero Tony 4 Whithorn Av ................... 271-8322 Cichosz E 10 Lismer Cres ...................... 254-5905 Cillis D & A 848 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-3754 Cillis G 147 Paddock Way ....................... 831-9413 Cimco Refrigeration 93 Hines Rd .... 271-4444 Cimon M 1175 Maritime Way ................. 435-2777 Cineplex Kanata 801 Kanata Ave ...... 599-5500 Cinicolo A 1761 Campeau Dr ................ 435-1593 Cinicolo Anthony 25 Halldorson Cres ..................................... 591-1884 Cinotti Giuseppe 1533 Monaghan Lane ................................. 839-1517 Ciolfi P 97 Flowertree Cres ...................... 592-7113 Cirtwill K 4 Baneberry Cres .................... 836-6967 Cisco Systems 2000 Innovation Dr ..... 254-0000 Ciszek D 312 Celtic Ridge Cres ............. 592-3847 Citifinancial 474 Hazeldean Rd ............ 831-7374 City Wye’d Electric Ltd 132 Reis Rd ................................................. 831-4462 Claire C 29 Mattawa Cres ....................... 592-9534 Claire’s Accessories 300 Eagleson Rd ......................................... 599-7852 Clairmont J 150 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-3422 Clanner A ............................................... 831-1850 Clapp C 107 Norgreen St Wdlwn ............ 832-2857 Clapp T 11 Coady Way ........................... 599-5504 Clare C 61 Keighley Cir ........................... 599-3246 Clare P 45 B Hewitt Way ......................... 592-6903 Clare R 410 Foxhall Way ......................... 435-6908 Claridge G 41 Furlong Cres ................... 435-4564 Clark Allan 73 Seabrooke Dr ................. 831-2884 Clark Allen 132 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-3827 Clark B 116 Shady Lane Wdlwn .............. 832-2659 Clark B 98 Tamblyn Cres ......................... 592-0476

SUPPORT

84 Clark B 126 Country Lane W ................... 831-8980 Clark B 52 Dunoon Pl .............................. 836-9820 Clark C 35 Forillon Cres .......................... 599-5041 Clark C & L 124 Oakburn Rd ................ 836-2600 Clark C A & T 6403 Flewellyn Rd ......... 831-2674 Clark C David 17 Liston Cres .............. 592-2994 Clark D 75 Reaney Crt ............................. 591-3951 Clark D 17 Liston Cres ............................ 592-8788 Clark D 13 Peary Way ............................. 599-6666 Clark David 1802 Lahey Crt .................. 839-7910 Clark E 114 Scenic Lane Wdlwn ............. 832-1067 Clark G 108 Old Colony Rd ..................... 435-1316 Clark H 55 Birchbank Cres ...................... 435-5996 Clark H 17 Shearer Cres .......................... 592-5984 Clark J 340 Len Purcell Dr Wdlwn ........... 832-9358 Clark J 20 Mcintosh Way ......................... 592-5724 Clark James L & Elaine L 4929 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-3321 Clark Janet 146 Glamorgan Dr ............. 836-0030 Clark Joseph G 16 Lismer Cres .......... 592-4071 Clark K 178 Baillie Ave Wdlwn ................ 832-8070 Clark K 7303 Campeau Dr ...................... 599-8059 Clark K & C 13 Quartz Cr ...................... 836-2766 Clark L 36 Clarkson Cres ......................... 271-1681 Clark L 92 Stonemeadow Dr ................... 592-7763 Clark M 3847 Loggers Way Knbrn .......... 832-0134 Clark M 69 Meadowbreeze Dr ................ 435-5548 Clark M A 120 Balbair Rd ...................... 836-1864 Clark M R 61 Nanook Cres .................... 592-2929 Clark R & L 54 Peary Way ..................... 592-6289 Clark R Vernon 7307 Campeau Dr ..... 836-5608 Clark Robin 21 Montebello Lane .......... 831-8833 Clark S 148 Yoho Dr ................................ 599-4816 Clark S 190 Castlefrank Rd ..................... 831-1477 Clark S & J 29 Hewitt Way .................... 435-5724 Clark Sean 116 Arrowwood Dr .............. 831-4226 Clark W 37 Stonehaven Dr ...................... 270-9477 Clarke A 202 Morrena Rd ....................... 435-0192 Clarke A 33 Mclennan Way .................... 831-1486 Clarke B 24 Pommel Cres ...................... 592-4994 Clarke B 6 Longboat Crt ......................... 599-7683 Clarke C 260 Sandhill Rd ........................ 592-4740 Clarke D 28 Lloydalex Cr ........................ 831-4168 Clarke David 96 Balbair Rd .................. 831-6133 Clarke E 156 Springwater Dr .................. 592-0539 Clarke E 80 Inverary Dr ........................... 592-9122 Clarke E Michael 15 Deer Moss Trail ...................................... 831-1231 Clarke G 550 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-3357 Clarke G S 55 Foxleigh Cres ................. 592-2708 Clarke Greg & Lynda 204 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-1969 Clarke J 61 Herschel Cres ...................... 435-3301 Clarke J 71 Lightfoot Pl .......................... 599-6506 Clarke J 112 Arrowwood Dr .................... 831-3347 Clarke Jason 184 Kincardine Dr .......... 836-7683 Clarke Joseph 2839 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-1548 Clarke K 8 Drysdale St ........................... 435-6123 Clarke K 373 Celtic Ridge Cres .............. 435-8385 Clarke Kevin 2911 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-4194 Clarke L W 132 Oriole Ave .................... 836-4359 Clarke M 15 Beaverbrook Lane .............. 599-1847 Clarke M J 4000 Hungerford Gate ........ 271-0233 Clarke P 60 Huntsman Cres ................... 599-9258 Clarke Paul 2913 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-0781

Kanata C Clarke Paul 177 Gray Cres ................... 595-1475 Clarke Paul 38 Windcrest Crt ............... 599-6201 Clarke S 48 Clarkson Cres ...................... 435-4436 Clarke S D 12 Sumner St ....................... 836-1520 Clarke Sean 9 Nanook Cres ................. 270-0091 Clarke W J 24 Nanook Cres .................. 592-0212 Clarke-Thomas H 1084 Northgraves Cres ............................... 435-7760 Clarkson L A 60 Hemlo Cres ................ 599-9699 Clason Alan 72 Palomino Dr ................. 592-9459 Classical Dance Academy 100 Castlefrank Rd ..................................... 836-5725 Clatney A 34 Bannock Cres ................... 254-6060 Clatney L 247 Applecross Cres .............. 591-9195 Clay G F 103 Hardwood Dr Wdlwn ......... 832-4344 Clay M 128 Penfield Dr ............................ 592-3001 Claydon D H D 23 Saddlehorn Cres .... 271-1135 Claydon M .............................................. 592-5055 Clayman E 24 Vermeer Way .................. 435-7391 Clayton J F 125 Mccurdy Dr ................. 836-4980 Clayton Morris 23 Rickey Pl ................ 831-2557 Clayton Rick 2 Rosenfeld Cres ............ 592-6602 Clayton S 19 Hewitt Way ........................ 599-9988 Clayton T 101 Pine Valley Crt Dnrbn ........................... 832-9262

CLEAN FLOW PLUMBING SERVICE Serving Kanata & Surrounding Area 1980B Merivale Rd Ottawa ..................613-238-0001 Email ......... tquaile@cleanflowplumbing.ca www.cleanflowplumbing.ca

- See ad next page Cleary M 41 Steeple Hill Cres Npn ......... 271-8330 Cleary Martin 26 Amundsen Cres ........ 592-4301 Cleary Victoria 100 Grassy Plains Dr .................................. 435-1681 Cleaver G 24 Teeswater St ..................... 599-3381 Cledgett T 321 Hillsboro Priv ................. 270-0710 Clee Davis 28 Wheatland Ave ............... 254-8419 Clegg C 3215 Greenland Rd Dnrbn ........ 832-4396 Clegg S 358 Hillsboro Pvt ....................... 435-2889 Cleghorn W V 15 Saddlesmith Cir ....... 435-0492 Cleland Jardine Engineering Ltd 580 Terry Fox Dr .......................................... 591-1533 Clemen S 251 Meadowbreeze Dr .......... 595-1461 Clemens R & K 17 Newcastle Ave ...... 271-0240 Clemens W 4970 Opeongo Rd Wdlwn . 832-3085 Clement Excavating Ltd 46 Burnstead Cres ...................................... 599-7169 Clement J 89 Morton Dr ........................ 831-2277 Clement Kim 5 Montebello Lane .......... 831-4283 Clement M 114 Seabrooke Dr ............... 435-0312 Clement Robert L 57 Beacon Way .... 599-4042 Clements K 150 Moresby Dr ................. 592-4285 Clements S 733 Oakglade Ave ............. 270-8947 Clemo R 19 Bernier Terr .......................... 591-7726 Clermont A 265 Badgeley Ave .............. 435-3784 Clermont A 22 Selwyn Cres .................. 435-7775 Clermont B 6 Hewitt Way ...................... 592-0773 Clermont Georges C 3176 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-2020 Clermont R 406 Hillsboro Pvt ............... 435-3475 Clermont R 356 Hillsboro Pvt ............... 963-9974 Cleroux E 14 Sumner St ......................... 836-6143 Cleroux Gerald 107 Shedrake Dr ........ 836-3475 Cleroux M 12 Appaloosa Dr .................. 254-8933


C Kanata

Cloutier N 1162 Tischart Cres ............... 599-3765 Cloutier T 14 Abaca Way ....................... 836-7474 Clow R 107 Castlefrank Rd ..................... 435-0206 Club Assist 411 Legget Dr .................... 591-8499 Cluney C 18 Dunlop Crt .......................... 831-5030 Cluskey K & D 2 Birchfield Ave ............ 592-4741 Cluskey W 152 Granite Crt .................... 831-7941 Co P 555 Aberfoyle Cir .............................. 435-0355 Coa M 663 Moorpark Ave ........................ 435-7884 Coaching W 60 Ironside Crt .................. 435-1072 Coady Alan 120 Shaughnessy Cres ...... 270-9714 Coady Dominic 3730 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-1240 Coady Gary 3802 Loggers Way Knbrn . 832-1750 Coady Perry 3790 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-2058 Coakwell M 909 Whiteford Way ............ 435-3279 Coates A 520 Barrick Hill Rd .................. 435-8285 Coates Curtis F 13 Shannondoe Cres .................................. 599-0853 Coates Hal 56 Lismer Cres ................... 599-4449 Cobban J 34 Palomino Dr ...................... 592-9438 Cobham A 1473 Carronbridge Cir ......... 435-3570 Cobill B 185 Mcelroy Dr .......................... 831-3751 Coburn M 39 Dundegan Dr .................... 435-7968 Coburn Rick 2947 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-2850 Cochran M 123 Hemlo Cres .................. 591-1233 Cochrane J 3 Rein Terr ......................... 592-5177 Cochrane K 1082 Goward Dr ............... 270-9173 Cochrane M 3833 Armitage Ave Dnrbn 832-0376 Cochrane P 141 Knudson Dr ................ 591-1660 Cochrane W 30 Varley Dr ..................... 592-2624 Cockburn A 50 Allenby Rd ................... 271-0831 Cockburn A 25 Waterton Cres .............. 435-3062

Cockerill Barry 1335 Galetta Side Rd Wdlwn ...................... 832-7248 Cockerm J 147 Cottage Lane Wdlwn ... 832-0571 Cocks A 1214 Galetta Sdrd Cnst By ...... 832-9024 Cockwell Tom 41 Wheatland Ave ........ 591-3526 Code Richard 1240 Bayview Dr Wdlwn 832-7884 Coderre E 45 Tower Hill Cres ................. 271-0910 Coderre P 29 Scampton Dr ................... 435-2492 Cody Penny & Jeff 26 Sulky Way ...... 599-1231 Coe N 11 Catterick Cres .......................... 435-4147 Coe P 16 Hansen Ave .............................. 591-7638 Coenraad H 199 Mcgibbon Dr .............. 435-5267 Coert H 81 Marsh Sparrow Pvt ............... 591-5996 Coffey D 113 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ............. 435-2730 Coffey P 251 Knudson Dr ....................... 836-6025 Coffie E M 445 Foxhall Way Npn ........... 435-6242 Coffie P A 1173 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-3115 Coffin Boyd 35 Drainie Dr ..................... 599-9701 Coffin Bruce L 10 Kalbrook St ............ 599-5183 Coffin E 30 Glen Meadows Cir ............... 435-0620 Coffin K 115 Country Lane W ................. 831-2011 Coffin P 42 Bridle Park Dr ....................... 591-9268 Cogan T & C 64 Moresby Dr ................ 271-2758 Coghlan Gerrard 17 Glamorgan Dr .... 831-1789 Coghlan Patrick 195 Walden Dr ......... 591-8552 Coghlan T P 69 Cedarock Dr ................ 592-3619 Cohan J 114 Cricket Cres Dnrbn ............ 832-1430 Cohen C & S 1730 Marchurst Rd ......... 839-1320 Cohen Jonathan C 4 Morenz Terr ..... 270-8393 Cohen M 6 Sicard Way ........................... 435-9389 Coker B 1109 Northgraves Cres ............. 435-6631 Coker L E 5 Black Rivers Pl ................... 592-4359 Colasante L 302 Glenbrae Ave ............. 435-7990 Colautti N 17 Lombardo Dr .................... 270-9231 Colbert M 300 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-3477

KANATA

Cliffe B 3055 Barlow Cres Dnrbn ............ 832-8064 Clifford A V 6501 Campeau Dr .............. 270-0912 Clifford J 69 Coulson Crt ........................ 591-0330 Clifford L 1518 Tanguay Crt ................... 435-5547 Clifton Brian 17 Wheatland Ave ........... 599-8866 Clifton J 27 Spearman Lane ................... 831-6967 Cline Wayne 41 Bramblewood Cres ................................ 592-9722 Clipperton C & D 105 Dunhaven Dr Dnrbn ............................. 832-0684 Clipsham P 13 Clydesdale Ave ............. 435-5103 Clogg D 38 Beacon Way ......................... 599-4251 Clogg I 170 Goldridge Dr ......................... 435-5086 Closs T 82 Milner Downs Cres ................ 271-6039 Clost C 303 Breckenridge Cres ............... 435-7030 Clost Nat & Greg 1155 Klondike Rd ....................................... 271-1323 Clost Ronald D 113 Chickasaw Cres ................................... 591-8201 Clough R W 8 Sandwell Cres ................ 592-9249 Clouthier B 75 Melanie Cres ................. 831-3632 Clouthier Bill 73 Goldora Priv ............... 254-7313 Clouthier J 4080 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-4195 Clouthier J 75 Melanie Cres .................. 831-6061 Clouthier L D 112 Rowe Dr .................. 592-8760 Clouthier R 5 Thiessen Cres ................. 599-1238 Clouthier R A 59 Roberge Cres ........... 270-0300 Clouthier W R 73 Goldora Priv ............ 254-7312 Cloutier A 64 Shaughnessy Cres ........... 599-5538 Cloutier D 102 Beaverbrook Lane ......... 435-8551 Cloutier J 485 Eagleson Rd ................... 254-9085 Cloutier J 13 Mcintosh Way ................... 599-4177 Cloutier Louis A 223 Penfield Dr ........ 592-6802 Cloutier M 3073 Barlow Cres Dnrbn ..... 832-1655

Kanata C

85


C Kanata

KANATA

Colbert P 44 Pellan Cres ........................ 435-4954 Colbert S 5 Partridge Dr ......................... 599-1867 Colbourn Kenneth G & Joan 5481 Old Richmond Rd Npn ....................... 591-6228 Colbourn Richard & Meg 271 Pinheyâ&#x20AC;&#x2122;s Point Rd Dnrbn ...................... 832-1331 Colbourne Denis 83 Langford Cres ... 591-9911 Colbran J 41 Ayton Lane ........................ 599-9709 Colby Patty & Ian 16 Haywood Cres ....................................... 591-6045 Colby Sean & Lisa 25 Sundback Lane ...................................... 599-9378 Colden C 58 Woodbridge Cres .............. 271-6350 Coldham A 42 Bethune Crt ................... 592-5244 Coldwell Banker Sarazen Realty 160 Terence Matthews Cres ....................... 831-4455 Coldwell D 30 Jackman Terr .................. 435-5532 Cole Anik 24 Glen Meadows Cir ............ 599-9459 Cole B L 14 Bluegrass Dr ........................ 591-9546 Cole C 11 Borduas Crt ............................. 963-0551 Cole Gael 61 Scissons Rd ..................... 599-6445 Cole Jack T 5 Herschel Cres ................ 592-1850 Cole Joseph 27 Stable Way ................. 592-7154 Cole P 51 Callaghan Pvt .......................... 595-1706 Cole P 30 Nanook Cres ............................ 599-9894 Cole S 1010 Teron Rd .............................. 591-0514 Cole S 14 Sauble Dr ................................. 595-1838 Cole W R 79 Nanook Cres ...................... 592-7712 Colebrook Scott W 15 Speers Cres ........................................... 270-0418 Coleman E 70 Stonehaven Dr ............... 592-6612 Coleman Heather 1262 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-8991 Coleman John 20 Shannondoe Cres .. 591-2511 Coleman K 120 Fenerty Crt ................... 435-0142 Coleman L 13 Seabrooke Dr ................. 836-6230 Coleman M 125 Resthaven Ave Wdlwn ......................... 832-2140 Coleman M 4000 Hungerford Gate ....... 270-1456 Coleman P 56 Drainie Dr ....................... 592-6109 Coleman T 53 Foxleigh Cres ................. 592-0160 Coleman W 64 Stokes Cres .................. 836-6905 Coleridge S 20 Shouldice Cres ............. 435-1982 Coles Sarah 362 Crownridge Dr ........... 270-0436 Colford M J T & H C 57 Longden Pl ............................................. 591-3694 Colizza K 6 Huntings End Ave ............... 592-1561 Collett C 163 Glamorgan Dr ................... 435-2867 Colley D 127 Woodmill Terr ..................... 435-4646 Collicott Richard 203 Saddlesmith Cir ................................... 592-2951 Collie R B 419 A Pickford Dr .................. 591-2685 Collier A 37 Naismith Cres ...................... 592-2168 Collier D 27 Partridge Dr ......................... 591-8267 Collier G 561 Remnor Ave ...................... 435-3779 Collier R 18 Waterthrush Cres ................ 592-7543 Collier R & M 11 Rutherglen Terr .......... 271-1056 Collin S 173 Macara Cres Npn ................ 254-8816 Collins A 71 Newcastle Ave .................... 592-0165 Collins D 6 Uxbridge Cres ...................... 831-2033 Collins Eileen 93 Tamblyn Cres ........... 592-4934 Collins G 314 Tabaret St ......................... 435-5154 Collins G 8 Beaverbrook Lane ................ 599-5982 Collins H & D 3 Courtney Rd ................ 836-0058 Collins H J 47 Morenz Terr .................... 254-8411 Collins I 6 Springwater Dr ....................... 270-0772 Collins J 50 Edenvale Dr ......................... 599-8176 Collins L 10 Leacock Lane ..................... 595-1168

Kanata C

86 Collins M & R 8586 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-5463 Collins P 221 Equestrian Dr .................... 591-3769 Collins P 10 Connelly Pl ......................... 831-3694

Collins Richard 70 Nighthawk Cres ..................................... 599-0409 Collins S 45 Longden Pl ......................... 599-5977 Collins S 19 Maricona Way ..................... 599-9746 Collins S & M 11 Palomino Dr .............. 592-6021

COLLINS & SONS PAINTING Serving Kanata & Area ...........................613-831-2033 Cell ........................613-863-6397 Email .... info@collinsandsonspainting.com www.collinsandsonspainting.com

- See ad this page Collins W & D 184 Springwater Dr ....... 591-2437 Collinson G 119 Post Rd ....................... 435-0682 Collinson J 47 Dunoon Pl ...................... 435-4576 Collis A 23 Longden Pl ............................ 592-5410 Collis C 32 Bert G Argue ......................... 831-1408 Colombe J 1105 Marconi Ave ............... 435-1980 Colonnade Pizza & Restaurant 461 Hazeldean Rd ...................................... 831-5599 Colonnade Security Systems Inc 1390 Nadia Lane ......................................... 839-1274 Colpitts A 52 Kinmount Pvt .................... 270-8295 Colpitts C 25 Mclennan Way ................. 831-8955 Colpitts T 68 Inverary Dr ........................ 599-4976 Colquhoun Gordon 209 Kilkenny Dr Dnrbn ................................ 832-0936 Colquhoun J 28 Shaw Crt .................... 836-6910 Colquhoun R 23 Nighthawk Cres ......... 254-9804 Colson R 17 Birchbank Cres .................. 270-1487

COLLINS & SONS PAINTING

FREE

CP

Estimates Residential Commercial Fully Insured Reasonable Rates References Available

Seniors Discount

www.collinsandsonspainting.com

Colson T 88 Cohen Ave .......................... 270-0951 Coltart M 37 Black Tern Cres ................. 435-5569 Colter M 19 Portadown Cr ...................... 599-6315 Colter S 47 Portadown Cres ................... 254-7435 Colterman L 100 Aird Pl ....................... 591-6342 Coltess N 134 Clarkson Cres ................. 592-6086 Colton B 13 Shouldice Cres ................... 831-2944 Colton M 5 Silver Horse Cres ................. 254-9717 Colvin A 67 Rothesay Dr ......................... 836-3514 Colvin Karen 24 Clydesdale Ave .......... 271-1126 Colyer John 32 Uxbridge Cres ............. 836-3603 Coman A & H 4346 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-0598 Comeau Denis & Terri 3651 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-8275 Comeau M Comeau 46 Langford Cres ........................................ 271-9865 Comeau Pauline 141 Robson Crt ...... 270-8282 Comer Barry & Doreen 32 Shetland Way ......................................... 591-9470 Comerford C J 8 Bujold Crt ................ 271-8893 Comerford J 960 Teron Rd ................... 591-9548 Comerford P & H 54 Wheatland Ave . 599-8477 Comfort Inn 222 Hearst Way ................ 592-2200 Comm J & P 61 Waterton Cres ............. 591-5367 Commeleon Inc 1 Terence Matthews Cr ............................... 222-7397 Community Child Care of Ottawa 3 Beaverbrook Rd ....................................... 592-4636 Compass Group 5000 Castlefrank Rd ................................... 592-7127 Compass Group Canada 180 Katimavik Rd ........................................ 254-9737 Computer Onsite 1439 Woodroffe Ave Ottawa ....................... 599-9976 Computer Sciences Canada Inc 555 Legget Dr ............................................. 591-1810 Comtois Richard 13 Acklam Terr ....... 271-1038 Conacher H B S 74 Varley Dr ............. 592-2107 Conboy S 8 Leverton Rd ........................ 435-3675 Conceicao J 74 Emerald Meadows Dr ............................ 599-2486 Condie M 18 Grengold Way ................... 271-1024 Condly K 70 Mcdermot Crt .................... 270-9406 Condon L 52 Yoho Dr ............................. 592-0229 Coney C & L 120 Ironstone Crt ............. 836-5613 Cong T 49 Aird Pl ..................................... 271-2870 Conger David D 116 Acorn Cres Wdlwn ............................... 832-4792 Conger S 111 Robson Crt ...................... 592-5827 Conlin J 260 Fenerty Crt ......................... 254-5324 Conly S 259 Tandalee Cres ..................... 271-9553 Conn J J 60 Pellan Cres ......................... 592-1757 Conn M 127 Penfield Dr .......................... 592-3037 Connaughton J 3057 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-3780 Connell David 151 Pickford Dr ............ 271-0321 Connell M 31 Carmichael Crt ................. 591-9797 Connell Robert A 169 Abbotsford Rd ..................................... 831-1827 Connelly D 7 Jarlan Terr ........................ 592-0298 Connelly E 103 Cambior Cres ............... 592-0529 Connelly M 10 Collingwood Cres .......... 271-2780 Connelly M 8 Hawley Cres .................... 591-0625 Connelly R 706 Kilmar Cres .................. 836-4969 Conner D 50 Nighthawk Cres ................ 599-4701 Conner J 750 March Rd ......................... 435-5005 Conners C 55 Bethune Way .................. 591-7711


C Kanata

Cook L 52 Aintree Pl ................................ 599-1454 Cook M 7825 Bleeks Rd Ashtn ............... 838-5387 Cook M & J 1350 Old Carp Rd ............. 591-9049 Cook P 7303 Campeau Dr ....................... 595-0308 Cooke D 46 Reaney Crt .......................... 254-9791 Cooke J 240 Ridgeside Farm Dr ............. 839-2828 Cooke K 13 Harrier Lane ........................ 271-9784 Cooke M 6263 Carp Rd Knbrn ............... 832-4943 Cooke M 68 Palomino Dr ....................... 435-2380 Cooke N 56 Marchvale Dr ....................... 839-2341 Cooke Rick 956 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-0644 Cooke Shirley & Carl 90 Amberlakes Dr ....................................... 831-1559 Cooke V 13 Halldorson Cres ................... 271-7060 Cookson A 389 Celtic Ridge Cres ......... 435-6095 Cooley C 65 Hawkstone Gate ................ 435-7048 Cooley J 149 Post Rd ............................. 836-3149 Coolin Mike ........................................... 831-5502 Coombe M 213 Hunterbrook St ............ 435-3018 Coombs D G 22 Turnbull Ave ............... 836-7855 Coombs K 15 Selye Cres ...................... 435-4787 Coome S 1 Shannondoe Cres ................ 592-7569 Coome Steve 1 Shannondoe Cr .......... 599-8719 Coome Steve ....................................... 599-8722 Cooney B 2292 Fifth Line Rd Dnrbn ...... 832-2186 Cooney C ................................................ 254-7155 Cooney C & B 49 Shannondoe Cres ... 271-2781 Cooney John P 1681 Dunrobin Rd ..... 839-2413 Cooney L 2884 Stonecrest Rd Dnrbn .... 832-3384 Cooney R 62 Torcastle Way ................... 836-2159 Cooney Robert 2825 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-1554 Cooney S 84 Windways Cres ................. 435-3403 Cooper A 292 Pickford Dr ...................... 599-4238 Cooper B 600 Remnor Ave .................... 592-4698 Cooper C & K 25 Black Rivers Pl ......... 599-4132 Cooper Carolyn & John 103 Desmond Ave ....................................... 831-7794 Cooper D 20 Kincardine Dr .................... 270-0830 Cooper D 24 Coulson Crt ....................... 435-4477 Cooper Eric 41 Longden Pl .................. 591-3935 Cooper Eric D 11 Tiffany Cres ............. 599-6191 Cooper Hugh & Betty 94 Waterthrush Cres ................................... 270-8217 Cooper J & P 1245 Second Line Rd .... 591-0133 Cooper John 3120 Torwood Dr Dnrbn . 832-4329 Cooper K 554 Aberfoyle Cir ................... 435-9083 Cooper L 1030 Goward Dr ..................... 254-5425 Cooper L 55 Winchester Dr .................... 831-0155 Cooper M 45 Singal St ........................... 831-1650 Cooper Mike & Sharon 77 Foxleigh Cres ......................................... 592-2194

Kanata C Cooper R 105 Stratas Crt ....................... 592-7589 Cooper R E 105 Stratas Crt .................. 592-9263 Cooper S 100 Aird Pl .............................. 435-8115 Cooper S 15 Wallsend Ave ..................... 435-8666 Cooper S 835 Tabaret St ........................ 599-1207 Cooper S 47 Smoketree Cr .................... 831-0616 Cooper S S Carmicheal 35 Carmichael Crt ....................................... 592-3906 Cooper T & C 16 Rolston Way ............. 839-5537 Cooper W T 77 Nanook Cres ................ 592-6715 Cooper-Johnson C 30 Foxleigh Cres ......................................... 254-5902 Coote J 16 Belleview Dr .......................... 435-0280 Cope W 7305 Campeau Dr ..................... 595-0721 Copeland Lynn 62 Apple Creek Cres ................................... 592-0533 Copil V 88 Whernside Terr ....................... 435-2621 Copley M 120 Kittiwake Dr ..................... 831-0345 Copperdale Golf Course 3654 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-2226 Copping R 71 Shetland Way ................. 592-2686 Copple T 61 Highmont Crt ..................... 591-3903 Corabian O 141 Tandalee Cr ................. 271-3136 Corbeil J 58 Cambior Cres ..................... 254-9004 Corbeil S 173 Insmill Cres ...................... 592-1450 Corbett T 31 Oâ&#x20AC;&#x2122;Hara Dr .......................... 839-2611 Corbiere J & L 4 Nairn St .................... 836-0362 Corbin A 150 Grassy Plains Dr ............... 435-6500 Corbin B 3000 Hungerford Gate ............. 435-5377 Corbin L 44 Pommel Cres ...................... 592-1666 Corbin Lisa RMT 112 Mcclintock Way .................................... 614-0059 Corbin M 12 Baton Crt ........................... 592-0685 Corbin Wayne 74 Rothesay Dr ............ 836-6500 Corbita D 216 Huntsville Dr .................... 599-1405 Corcoran C 376 Statewood Dr ............. 435-1014 Corcoran D 41 Manning Crt .................. 599-3066 Corcoran Donald 129 Springwater Dr ..................................... 271-1318 Corcoran K 44 Bernier Terr ................... 591-3905 Cordick R 143 Freeport Dr ..................... 599-6438 Cordina T 713 Oakglade Ave ................. 435-6850 Cordukes S 186 Baldwin St Wdlwn ...... 832-9122

COREY CLARK INSTALLATIONS Serving West Ottawa & Surrounding Area Stittsville ...............613-836-2766 Cell ........................613-913-3667 - See ad this page Corey L & R 127 Moresby Dr ................ 591-9288 Corinaldi E 117 Muskego Cres ............. 599-6823

KANATA

Conners R 1103 Marconi Ave ................ 435-4876 Connick T 102 Macara Cres .................. 599-5070 Connolly D 26 Roberge Cres ................. 591-8652 Connolly D G 360 Statewood Dr .......... 271-0252 Connolly K 306 Allbirch Rd Wdlwn ....... 832-5505 Connolly M 47 Slade Cres ..................... 591-2622 Connolly M J 55 Shetland Way ............ 591-0810 Connolly Peter 12 Riopelle Crt ............ 271-7172 Connolly R 5228 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-1092 Connolly T 213 Blackberry Way Dnrbn ......................... 832-2516 Connolly-Mitchell S 111 Sheldrake Dr ........................................ 836-3386 Connor R 9 Nelford Crt .......................... 599-5335 Connors B 34 Banting Cres ................... 591-3625 Connors J A 34 Banting Cres ............... 591-8062 Connors S 67 Jackman Terr .................. 592-2897 Conoley D .............................................. 599-8660 Conrad A F Rev 24 Weslock Way ....... 591-2505 Conrad R 4 Afton Pl ............................... 271-8245 Conrad S 2 Chickasaw Cres .................. 435-4862 Conrad S 8 Beacon Way ........................ 592-2421 Conroy J 81 Vanstone Dr ........................ 599-2413 Conroy Neill 181 Banning Rd ............... 836-0858 Constable Steve 300 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-7705 Constance Bay Gas Bar 117 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-0676 Constance Bay General Store 115 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-0003 Constance Lake Lodge 175 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-2097 Constance S 203 Pendra Way ............. 271-0444 Constantin R 136 Oriole Ave ................ 435-6584 Constantineau F 410 Galatina Way .... 435-7429 Constantinescu C 11 Peary Way ...... 592-2254 Constantinescu G 19 Peterson Pl ..... 591-1776 Constantinescu Mihai 10 Ironside Crt ............................................ 254-8458 Constantinof Cristian 13 Foxleigh Cres ......................................... 592-7246 Conti J 960 Teron Rd ............................... 599-4308 Contract Community 860 Berry Side Rd Wdlwn ........................... 832-5500 Control Microsystems Inc 48 Steacie Dr .............................................. 591-1943 Convery L 22 Binscarth Cres ................. 831-8210 Convery W 210 Yoho Dr ........................ 599-4322 Conway E 52 Dressler Dr ....................... 592-0003 Conway Earl 58 Haywood Cres ........... 831-2153 Conway Julian 8 Forillon Cres ............ 592-1820 Conway N I 411 A Pickford Dr .............. 270-8420 Conyers W T 4 Guilford Crt .................. 836-1503 Coogan D M 113 Morton Dr ................. 831-8469 Cook A 124 Mcclintock Way ................... 435-3915 Cook D & R 45 Birchfield Ave ............... 599-1264 Cook D & W 12 Aintree Pl ..................... 599-4938 Cook Daniel V 34 Glenmoriston Ave .................................. 831-5237 Cook G & R 36 Ipswich Terr .................. 591-1456 Cook George J 2815 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-0417 Cook Gerald 418 Allbirch Rd Wdlwn .... 832-1161 Cook J 55 Blackdome Cres ..................... 271-9087 Cook John P D 2000 Hungerford Gate ................................ 592-5342 Cook K 38 Banting Cres .......................... 592-2380

87


C Kanata

KANATA

Cork P 4 Pebble Creek Cres .................... 271-1548 Cork-Blue S 12 Sandwell Cres ............. 592-6789 Corkery C 584 Barrick Hill Rd ................ 271-7068 Corkery Charlie 22 Dunnet Crt ........... 836-5097 Corkery James P 23 Samara Pl ......... 831-4339 Corkum D 69 Sheppard’s Glen Ave ....... 599-6115 Corman C & R 15 Thomas Fuller Dr .... 839-3877 Cormier J 65 Morton Dr ......................... 831-3614 Cormier L & D 37 Goulding Cres ......... 591-0915 Cormier M C M 304 Maxwell Bridge Rd ............................... 254-8648 Cormier P & C 415 B Pickford Dr ........ 270-9474 Cormier R 172 Gatespark Priv ............... 271-0325 Cormier R 2 Mowbray St ....................... 839-2103 Cornblat M 286 Tandalee Cres ............. 435-8215 Corneau L 19 Harrington Crt ................. 591-3294 Corneau R 233 Huntsville Dr ................. 435-5979 Corneau R 12 Forillon Cres ................... 435-7776 Cornejo Navarro M 293 Applecross Cres Npn ........................... 595-1212 Cornelisse A & L J 54 Kingsford Crt .......................................... 592-4195 Corney V S 95 Shearer Cres .................. 271-8088 Cornfield D 507 Fordell Ave .................. 435-3976 Cornford M 260 Celtic Ridge Cres ........ 435-4525 Cornforeth C 131 Salter Cres .............. 435-0560 Cornick B 599 Remnor Ave ................... 254-8573 Cornick J 420 Brigatine ......................... 963-0076 Cornwall G 38 Sandwell Cres ............... 592-5535 Corpuz S 57 Country Lane E .................. 836-6461 Corr J 135 Old Colony Rd ........................ 836-2994 Corr M 3536 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-0510 Corr Sr John J 21 Foulis Cres ............. 831-4265 Corra N 22 Glamorgan Dr ....................... 435-4982 Corrall R S 2110 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-9089 Corrigall D 60 Mcdermot Crt ................. 599-1855 Corrigan M 3282 Barlow Cres Dnrbn .... 832-5553 Corrigan N 44 Stonemeadow Dr ........... 592-3371 Corrigan R 70 Windeyer Cres ............... 599-8543 Corrin N 219 Flamborough Way ............. 599-3504 Corriveau P 1175 Maritime Way ........... 592-6081 Corriveau P C 3056 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2112 Corson Robert 38 Marchbrook Cir ..... 592-4656 Corston G 65 Torcastle Way .................. 963-9920 Cortel M 37 Clydesdale Ave ................... 271-8117 Cortes D 716 Doyon Ave ........................ 435-3802 Cortez Martin 140 Freeport Dr ............ 435-0421 Cory J L 34 Partridge Dr ......................... 599-6584 Cory John 115 Woliston Cres ................ 599-9538 Cosby J 211 Hunterbrook St ................... 435-5335 Cosgrove A M 90 Edenvale Dr ............ 592-2731 Cosgrove J 43 Speers Cres .................. 592-5220 Cosgrove M 103 Broughton St ............. 271-0585 Cosman B 1 Waterthrush Cres .............. 599-6950 Cosmatos D Gd Stn H Npn .................. 271-8954 Cosmatos N Gd Stn H Npn .................. 271-7544 Cosme I 128 Clarkson Cres .................... 599-4790 Cossette Charles 60 Sherring Cres ......................................... 591-8480 Cossette R ............................................. 435-1442 Costabile S 118 Rothesay Dr ................ 831-4116 Costain C 180 Springwater Dr ............... 595-0063 Costandi Lisa ....................................... 836-6722 Costantini Nick & Sharon 5 Friendly Cr ................................................ 831-9223

Kanata C

88 Costco Wholesale

Courchesne Robert

770 Silver Seven Rd .................................... 270-5550 Costello J 30 Drysdale St ...................... 435-4678

3102 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-3091 Courchesne S 30 Newcastle Ave ........ 435-6356 Courdin A 90 Edenvale Dr ...................... 270-8296 Courdin Peter 28 Goldora Priv ............ 270-9371 Courie S 109 Desmond Ave ................... 836-4293 Courneya Chris 1635 Landel Dr ......... 839-9959 Courneya D 82 Langford Cres .............. 599-7168 Cournoyer B 13 Hawley Cr ................... 254-9976 Cournoyer L .......................................... 435-2532 Cournoyer L 1252 Klondike Rd ............ 592-1936 Cournoyer S 52 Windcrest Crt ............. 435-4644 Coursol Peter 1406 Halton Terr ........... 599-2221 Courtney Stephen 6 Sandwell Cres .. 599-6559 Cousens Annette & David 3527 Mohrs Rd Cnst By ............................. 832-9048 Cousineau J 472 Bayview Dr Wdlwn ... 832-3132 Cousineau J 48 Winchester Dr ............. 831-0132 Cousineau L & P 71 Wheatland Ave ....................................... 592-9206 Cousineau M 4 Longboat Crt ............... 270-9562 Cousineau M 98 Barrow Cres .............. 435-5743 Cousineau R 53 Coulson Crt ................ 435-4440 Cousineau T 89 Connelly Pl ................. 831-1754 Cousins A 119 Forestbrook St ............... 435-5744 Cousins Dave B 18 Kalbrook St ......... 599-7977 Cousins L 43 Rothesay Dr ..................... 836-3013 Cousins S ............................................... 435-2222 Cousins T 936 Vances Sdrd Dnrbn ........ 832-9088 Coutino-Hill A 140 Shaughnessy Cres ............................... 599-0551 Coutts Douglas 315 Whistler Rd Wdlwn .............................. 832-0491 Coutu Mitch 56 Marchvale Dr ............... 839-0394 Couture A 358 Statewood Dr ................. 271-0260 Couture Christine 7 Peikoff Cres .............................................. 592-4485 Couture Jean-Marc 107 Meadowbreeze Dr ................................ 271-1212 Couture L 5897 Carp Rd Knbrn ............. 832-2494 Couture S E G 414 Statewood Dr ........ 592-7066 Couturier J 54 Jackman Terr ................. 435-8725 Couturier Raymond 26 Robson Crt ............................................. 270-9056 Cove A 100 Windance Cres ..................... 435-3928 Covell R 77 Bujold Crt ............................. 271-2908 Covelli N 24 Bathurst St ......................... 470-0146 Coverdale S 216 Steep Rock Cres ....... 435-7204 Covey S 1175 Maritime Way ................... 435-8805 Covington L 65 Sheppard’s Glen Ave ............................. 254-7040 Covipz P 53 Manning Crt ........................ 595-0434 Cowan C 200 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-0226 Cowan D 22 Mclaughlin Cres ................. 592-9413 Cowan J A 24 Equestrian Dr ................. 592-1542 Cowan Klm 15 Morenz Terr ................... 254-9433 Cowan L & C 21 Roberge Cres ............ 271-7143 Cowan M 156 Whitetail Dr ..................... 831-1252 Cowan Stanley C 4378 Woodkilton Dnrbn .............................. 832-1400 Cowan V 1205 Alson Mills Way .............. 435-7332 Cowan W M V 7305 Campeau Dr ........ 836-0305 Cowburn M E 145 Castlefrank Rd ....... 831-9429 Cowell R W 11 Durbin Crt ..................... 599-5187 Cowie J 26 Gateshead Ave ..................... 271-1186 Cowie V & G 296 John Aselford Dr ....... 839-1570 Cowieson L & B 80 Tamblyn Cres ...... 591-8466 Cowley Dan 33 Weslock Way ............... 599-8389

Costello M 227 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-3314 Costello M C ......................................... 831-6538 Costigan M & C 34 Apple Creek Cres ................................... 592-2030 Costley D 30 Braco St ............................ 836-3719 Cote A 32 Wimbledon Way ...................... 435-1835 Cote Derek & Nathalie L 59 Peary Way .............................................. 254-5685 Cote Eric 43 Wheatland Ave .................. 254-7369 Cote H 109 Rothesay Dr .......................... 435-2579 Cote J 113 Muskego Cres ....................... 435-0943 Cote John L 100 Creekside Dr Wdlwn ............................ 832-1776 Cote L 39 Stonehaven Dr ......................... 595-0392 Cote Linda Cote 43 Birchbank Cres ...................................... 963-0018 Cote M 24 Cohen Ave ............................. 254-5394 Cote M 14 Halldorson Cres ..................... 592-9407 Cote Marc 519 Landswood Way ........... 836-0789 Cote S 182 Kinghaven Cres ..................... 435-9335 Cote V 47 Cecil Walden Ridge ................. 599-5248 Cotnam Fields Counselling .......... 271-1790 Cotnam W 52 Steeple Chase Dr ............ 435-4842 Cotrina A 24 Connelly Pl ........................ 831-4335 Cottee Jim 40 Rutherford Cres ............. 592-5739 Cottell B 1531 Carronbridge Cir ............. 271-1049 Cotter D 2817 Stonecrest Rd Dnrbn ...... 832-7299 Cotter J 3343 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2155 Cotter M & J 21 Zokol Cres .................. 592-2244 Cotterell C H 6 Catherwood Crt ........... 591-2528 Cotterill N 7305 Campeau Dr ................ 595-0618 Cotton Carl 98 Shearer Cres ................. 271-8670 Cotton J & M 117 Kincardine Dr .......... 592-3496 Cotton M 960 Teron Rd .......................... 592-2991 Cottrell J H 22 Bunting Ln ..................... 591-3298 Coucke S 166 Rothesay Dr .................... 831-2189 Coughlan Gerry 41 Sheldrake Dr ....... 836-3763 Coughlan J 321 Applecross Cres ......... 435-3856 Coughlin T & J 72 Kenins Cres ........... 435-9338 Coughtry J 1166 Tischart Cres ............. 435-1407 Couillard E 579 Pepperville Cres ........... 435-0470 Couillard L 4 Ayton Lane ....................... 599-0430 Coulam M 58 Grassy Plains Dr .............. 254-7066 Coulas J 28 Huntings End Ave ............... 591-3992 Coulas L 1175 Maritime Way .................. 435-0731 Coulas M 148 Springwater Dr ................ 271-8774 Coulas R 25 Goldora Pvt ........................ 254-7243 Coulas R 1064 Ottenbrite Cres .............. 435-2174 Coulas S & M 10 Liston Cres ............... 591-7328 Coulas T 126 Windance Cres ................. 271-9737 Coulibaly L 37 Birchfield Ave ................ 270-8849 Coulis Dominic 26 Brodeur Cres ........ 591-1931 Coulson D 25 Pentland Cres ................. 270-8955 Coulson R 10 Nighthawk Cres .............. 254-5892 Coulter R & N 77 Varley Lane .............. 435-0804 Coulterman H 7303 Campeau Dr ........ 592-1710 Coulthard M 74 Bujold Crt .................... 592-1912 Counsell J 114 Banchory Cres .............. 435-6296 Country Inn and Suites 578 Terry Fox Dr .......................................... 599-7767 Country Towing Dnrbn ........................ 832-5050 Courchesne Claudia Dr 260 Hearst Way ........................................... 271-6400


C Kanata

Cramphorn F R 7303 Campeau Dr ..... 592-0305 Crane Clyde 401 Pickford Dr ................ 592-7238 Crane J & G 91 Hewitt Way .................. 592-6386 Crane K 18 Wilderness Way ................... 836-5311 Crane P 21 Dunnet Crt ............................ 435-0386 Crane T 1279 Klondike Rd ...................... 254-6093 Cranston S 6 Chickasaw Cres .............. 592-1843 Crant J 16 Forillon Cres ........................... 435-0017 Crate R 18 Guilford Crt ............................ 836-5226 Craven M 1510 Monaghan Lane ............ 839-0549 Crawford A 88 Stokes Cres .................. 831-9884 Crawford C 110 David Kennedy Dr Dnrbn ..................... 832-0089 Crawford J 102 Patriot Pl ...................... 435-4703 Crawford L 24 Sheppardâ&#x20AC;&#x2122;s Glen Ave ..... 591-1794 Crawford M A 4831 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-9900 Crawford Marotta L 35 Macneil Crt ............................................. 435-0076 Crawford Morgan 21 Basswood Av .. 836-2543 Crawford Murray & Vicki 55 Varley Dr ................................................. 270-9635 Crawford Rick 58 Hansen Ave ............ 592-5467 Crawford-Shanahan J 76 Lightfoot Pl ............................................. 270-0379 Crawley E 131 Goodin St Wdlwn .......... 832-4625 Crawley E 66 Shouldice Cres ................ 836-3685 Crawley John 2435 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-0320 Craymer M 26 Banting Cres .................. 592-9598 Crazy Horse 115 Roland Michener Dr .. 591-8884 Crea L 60 Bernier Terr .............................. 270-9234 Creative Excentric 74 Cambior Cres 591-0123 Creber Brian 113 Crofters Grove Dnrbn 832-2694 Creech B 7 Sumner St ............................ 836-7412 Creech C 68 Melanie Cres ..................... 836-7142 Creery K .................................................. 435-4391 Cregan T 183 Insmill Cres ...................... 592-5804 Creighton W 7303 Campeau Dr ........... 435-7234 Cremer E & B 449 Bayview Dr Wdlwn . 832-0556 Cremer J 30 Torbec Ave ......................... 435-0999 Crepeault K 20 Redstone Lane ............ 599-1030 Cress D 123 Abbeyhill Dr ........................ 831-1085 Crete J 14 Redstone Lane ....................... 435-0041 Crew M 112 Oakburn Rd ........................ 836-0839 Crew R 130 Whernside Terr ..................... 435-8015 Cribb C 4 Conacher Gate ........................ 270-9340 Crichton A 6 Afton Pl ............................. 271-7346 Crichton J 312 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-1924 Crichton John A 960 Teron Rd ........... 599-9737 Crichton K 186 Baillie Ave Wdlwn ......... 832-9349 Crifero K 61 Castlefrank Rd ................... 831-8408

Crilly N 155 Shearer Cres ........................ 270-9853 Cripps A 174 Old Colony Rd .................. 831-3200 Cripwell J P 23 Rosethorn Way ............ 592-3004 Crisp N 1503 Monaghan Lane ................ 839-3944 Crnic D 15 Tobermory Cr ........................ 254-7456 Crocker C 47 Franklin Cathcart Cr ........ 836-3949 Crocker C E 25 Catterick Cres ............. 831-4320 Crocker G 73 Waterton Cres ................. 271-9653 Crocker J 637 Moorpark Ave ................. 435-1044 Crocker J 703 Regiment Ave ................. 435-3390 Crocker James C 38 Parsons Ridge Rd .................................. 592-3584 Croft R 9 Morgans Grant Way ................. 599-5140 Croisier J & M 43 Byrd Cres ................ 592-5359 Croizet Pierre 38 Rivergreen Cres ...... 599-5333 Crolla J 1175 Maritime Way .................... 435-9129 Cromie M 12 Peregrine Cres .................. 254-7411 Crompton R 148 Norgreen St Wdlwn ... 832-7719 Croner H 41 Harrington Crt .................... 592-7047 Cronier J 10 Seabrooke Dr ..................... 836-9245 Cronkite David J 207 Salter Cres ....... 271-6201 Crook Brian N 105 Mcgibbon Dr ......... 271-8051 Crook S 35 Rowe Dr ............................... 599-0079 Crook W 7303 Campeau Dr ................... 435-5903 Crooke C 95 Desmond Ave .................... 836-1921 Crooks D E 3 Windeyer Cres ................ 271-6335 Crooks K 41 Reaney Crt ........................ 592-1536 Crooks S 30 Keighley Cir ....................... 591-1216 Croot N 60 Dunn St ................................. 592-2297 Crosby A & E 67 Coulson Crt ............... 599-5556 Crosby Derek 122 Cricket Cres Dnrbn 832-4674 Crosby K 25 Brightside Av ..................... 591-2522 Crosby L 36 Turtle Point Pvt ................... 592-3239 Crosby N 7303 Campeau Dr .................. 831-4549 Crosby S 4909 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2254 Crosier J 128 Bridle Park Dr ................... 271-1942 Crosier Kim 23 Nairn St ........................ 831-2267 Crosier V & M 54 Polo Lane ................. 599-0871 Cross A P 174 Abbotsford Rd ................ 836-2217 Cross David J 54 Cambior Cr .............. 599-8192 Cross Lester 3956 Loggers Way Knbrn ........................... 832-1423 Cross M 22 Cheltonia Way ..................... 599-1157 Cross S 47 Shannondoe Cres ................. 271-1635 Cross T 191 Patriot Pl ............................. 435-0143

CROSSING BRIDGE VETERINARY CLINIC 1250 Main St Stittsville ...............613-831-4580 - See ad this page -

NEW PATIENTS WELCOME

CROSSING BRIDGE VETERINARY CLINIC

DR. DORIT FISCHLER Medicine, Surgery, Dentistry, Reproduction

1250 Main St. Stittsville (Crossing Bridge Sq.)

Monday to Friday: 8 a.m. - 7 p.m. Saturday: 9 a.m. - 1 p.m.

613-831-4580

www.belboulecanfrenchbulldogs.ca

KANATA

Cowley L 17 Rondeau Pl ........................ 435-2159 Cowley T 33 Weslock Way ..................... 599-6103 Cownley K 5 Dunoon Pl ......................... 831-8207 Cowpland J 155 Bridlewood Dr ............ 254-9854 Cox A 61 Bernier Terr ............................... 435-6491 Cox A 108 Morton Dr ................................ 836-6743 Cox B 730 Oakglade Ave ......................... 435-5004 Cox B 750 March Rd ................................ 435-7871 Cox Brian 46 Kingbird Crt ...................... 270-9675 Cox D 67 Pellan Way ................................ 599-4872 Cox D 120 Moresby Dr ............................. 599-7107 Cox Donald 8 Milner Downs Cres ......... 592-1051 Cox G 83 Pickford Dr ............................... 595-1995 Cox I 138 Flamborough Way .................... 271-0067 Cox J P 48 Drysdale ................................ 592-4148 Cox K 133 Constance Creek Dr Dnrbn .... 832-1354 Cox K 1061 Northgraves Cres ................. 270-0870 Cox L 2 Silver Horse Cres ........................ 591-7614 Cox M 3819 Armitage Ave Dnrbn ............ 832-4930 Cox Merritt & Co LLP ...................... 591-7605 Cox Michael J 35 Mcgibbon Dr ........... 591-1401 Cox R 34 Wimbledon Way ....................... 592-3304 Cox S & B 2 Parsons Ridge Rd .............. 831-3719 Cox Thomas L 29 Bannock Cres ........ 271-0945 Cox W 9 Spruce Meadows Dr .................. 435-2198 Cox W A 4602 Dunrobin Rd Wdlwn ........ 832-3105 Coxon Douglas G 62 Coulson Crt ..... 599-8175 Coyle Brian 57 Spruce Meadows Dr .... 271-9436 Coyle D 38 Bethune Crt .......................... 592-4333 Coyle G 39 Tower Hill Cres ...................... 591-3892 Coyles E 231 Penfield Dr ........................ 599-0963 Coyne S 26 Stable Way .......................... 254-5361 Coyne S 116 Castlefrank Rd ................... 836-9817 Coyne W 34 Sumner St .......................... 831-8160 Crabtree N 36 Palomino Dr ................... 599-3309 Cracknell F 13 Partridge Dr ................... 254-8923 Cracrun L 73 Woliston Cres ................... 592-2034 Cragg Ross 8 Riopelle Crt .................... 592-4056 Craib P 131 Robson Crt .......................... 270-0327 Craig Barry 3764 John Shaw Rd Knbrn 832-2744 Craig C 9 Parsons Ridge Rd ................... 836-6928 Craig D 77 Goldora Pvt ........................... 254-8633 Craig D 92 Palomino Dr ........................... 592-3675 Craig D 1076 Northgraves Cres .............. 435-4129 Craig E 6501 Campeau Dr ...................... 270-0477 Craig H 60 Jackson Crt ........................... 595-1171 Craig J 63 Mattawa Cres ......................... 599-8228 Craig Ken 4346 Limestone Rd Knbrn .... 832-3791 Craig M 100 Aird Pl ................................. 435-4313 Craig N 54 Macassa Cir .......................... 599-6318 Craig N I 350 Old Quarry Rd Wdlwn ....... 832-4338 Craig Peter M 7 Naismith Cres ............ 592-4339 Craig R J 7303 Campeau Dr .................. 592-8585 Craig Ricky Allan 3778 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-3856 Craig Russell 6631 Carp Rd Knbrn ..... 832-9386 Craig Tammy & Steve 73 Huntsman Cres ...................................... 591-9962 Craigie D W 50 Maricona Way .............. 592-3610 Craig-Murphie Robert 34 Goldora Priv ........................................... 599-1459 Crain A 24 Jackson Crt ........................... 592-3460 Cram Douglas & Linda 98 Shaughnessy Cres ................................. 592-9209 Cram E 42 Windcrest Crt ......................... 435-2296 Cram E John 70 Goldora Priv .............. 592-2736 Cramm C 57 Hansen Ave ....................... 591-5529 Cramp A 65 Varley Dr ............................. 591-0097

Kanata C

89


C Kanata Crossman G 4 Saddlehorn Cres ........... 592-2258 Crossman J 170 Yoho Dr ...................... 595-1660 Crossman John E 8 Glamorgan Dr ... 831-0491 Crossman Mike 55 Crownridge Dr ..... 599-7174 Crossman Paul & Brenda 6 Glamorgan Dr ........................................... 836-3061 Croswell A 89 Stokes Cres .................... 836-9151 Croteau Denis 68 Mclennan Way ........ 831-0323 Croteau K 28 Herschel Cres .................. 271-7144 Crothers K 62 Hemlo Cres .................... 271-9432 Crotteau D 7303 Campeau Dr ............... 591-0965 Crotteau K 414 Tillsonburg St ............... 592-8849 Crotty J G 362 Statewood Dr ................ 254-8596 Crotty M 100 Aird Pl ............................... 595-0972 Croucher K & G 19 Millman Crt .......... 592-2687 Crouchman K ....................................... 254-6084 Crowe B & J 47 Chimo Dr .................... 599-1174 Crowe E 276 Ridgeside Farm Dr ............ 470-3126 Crowe H 25 Coulson Crt ......................... 270-9629 Crowe John & Marie 22 Birchbank Cres ...................................... 592-0909 Crowe S .................................................. 435-2166 Crowell C 70 Newcastle Av .................... 599-4501

KANATA

CROWLEY HEATING & AIR CONDITIONING 22 Antares Dr Unit A Nepean ..................613-599-7922 Email .................. info@crowleyheating.com www.crowleyheating.com

- See ad this page Crowson Gordon A 26 Kimmins Crt . 591-3343 Crowther K 3 Equestrian Dr .................. 271-2956 Crowther K ............................................ 592-6722 Crozman J R 20 Rein Terr .................... 599-6131

Kanata C

90 Cruickshank B 7307 Campeau Dr Cruickshanks S

...... 435-5834

201 Kohilo Cres Npn ................................... 836-0764 Cruise B 104 Eagle Creek Crt Dnrbn ...... 832-9928 Cruise T 322 Glenbrae Ave ..................... 271-1456 Crumley Kevin 93 Maricona Way ........ 271-9981 Crupi John A 126 Knudson Dr ............. 271-8355 Crupi Nat 39 Pickford Dr ........................ 592-6740 Crupi P ..................................................... 591-5200 Cruz E 315 Applecross Cres .................... 592-2331 Cruzado R 1117 Halton Terr .................. 435-5224 Cryderman Tina 105 Highview Dr Wdlwn .............................. 832-4062 Crysler M 145 Castlefrank Rd ................ 831-0062 Crytes Diane 32 Norgold Cr ................. 599-3467 Cserepy Wendy & Frank 23 Castle Glen Cres .................................... 831-4131 Csoka M 10 Amundsen Cres .................. 599-5286 Csurgai J 1241 Old Carp Rd .................. 435-0791 Csurgai M 1241 Old Carp Rd ................ 592-6591 Cuburu M L 84 Equestrian Dr ............... 271-8320 Cucinelli G 62 Rivergreen Cres .............. 254-9397 Cucinelli G 7303 Campeau Dr ............... 595-0464 Cuddihey John 46 Mcdermot Crt ....... 270-0718 Cuddihey R 753 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-0056 Cuddihey S & A 81 Langford Cres ...... 271-9930 Cuddihy T 65 Banchory Cres ................. 599-5266 Cuff C 42 Macassa Cir ............................. 599-5603 Cuff J 50 Springcreek Cres ...................... 270-0214 Cuffe J 41 Carr Pl .................................... 592-4956 Cuggy Frank 121 Abbeyhill Dr ............. 836-4860 Cui G 108 Battersea Cres ......................... 435-8869 Cui G 163 Insmill Cres .............................. 599-9504 Cui H 31 Jackman Terr ............................. 270-8305 Cui Zheng 15 Ironside Crt ...................... 592-1809

Cuillierier J 52 Speers Cres .................. 836-6555 Culbert C L 174 Barrow Cres ................ 592-6938 Culbertson J 35 Waterthrush Cres ....... 592-6171 Culhane R 11 Torcastle Way .................. 435-7580 Cull L 103 Robson Crt .............................. 435-1440 Cull Marvin 3953 Mohrs Rd Cnst By .... 832-0709 Cullen A 1051 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-3167 Cullen Greg 55 Country Lane E ............ 836-1086 Cullen Landscaping Ltd 1148 March Rd ........................................... 271-0198 Cullen T 425 Celtic Ridge Cres ............... 271-0143 Culleton E 39 Mckitrick Dr ..................... 599-4016 Culleton S M 52 Melanie Cres .............. 836-2238 Culley L 37 Bellrock Dr ............................ 435-6164 Cullingworth P & J 23 Pacer Pl ......... 591-1115 Cully D 1247 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ... 832-4276 Cuming W & S 27 Hansen Ave ............ 270-9606 Cumming J 88 Tamblyn Cres ................ 270-9190 Cumming J 53 Peterson Pl ................... 271-9516 Cumming T 14 Dobbin Lane ................. 435-1111 Cummings A 944 Klondike Rd ............. 435-0737 Cummings A Bruce 1320 Old Carp Rd ....................................... 592-2495 Cummings Cal 2385 Second Line Rd . 832-2626 Cummings D 96 Manning Crt ............... 592-2703 Cummings K 10 Mowbray St ............... 470-0255 Cummings M 176 Hemlo Cr ................ 591-1981 Cummings M 957 Klondike .................. 599-7024 Cummings R 3447 Farmview Rd Knbrn ........................... 832-3588 Cummings Richard 26 Spalding Ave 595-1052 Cummings Rod 85 Seabrooke Dr ....... 831-9832 Cummings S 65 Hewitt Way ................. 592-6129 Cummings S 16 Almond Lane .............. 599-3464 Cummins C C 45 Goldora Pvt ............. 599-8642

Get Your Comfort Problem Fixed Right, Right Away •

• •

24-Hour, 7-Day Service – Your repair • needs aren’t scheduled, so why should we make you wait? Your repair calls are welcome here, 24 hours a day, 7 days a week. • Call Crowley Heating and Air Conditioning. Lifetime Warranties offered on systems installed to our excellent standards. Now that’s comfort! • Lifetime Repair Warranties – We stand by our work. Most companies stop at 30 days. Your comfort is our top priority!

Free Energy Analysis on new systems can save big. Let us help you get top reliability, comfort and property value. No obligation. Crowley’s Super Service on all systems. A friendly tech will service your system within hours. Crowley Heating and Air Conditioning guarantees it. Over 18 Solid Years of caring service. Let us solve your comfort problem. Call Crowley Heating and Air Conditioning now!

Your Comfort Hotline: e:

599-7922

613www.crowleyheating.com

©2011 Hudson, Ink

A Tradition of Excellence

Financing Available BH


C Kanata

Kanata C

91

KANATA

>LœÕÀÊ7 >ÀÀ>˜ÌÞ ÌœÊ“>ÌV… -…ˆ˜}iÊ7 >ÀÀ>˜ÌÞ

RESIDENTIAL UÊ-…ˆ˜}ià UÊ,i‡,œœw˜} UÊ,œœvÊ-˜œÜÊ>˜`ÊViÊ,i“œÛ> UÊÀiiÊProfessional Estimates & Written Guarantee UÊՏÞʘÃÕÀi` 35+ Years of Roofing Expertise & Customer Satisfaction

1-/"Ê,"" Ê/ ° Family owned & operated where quality workmanship is still job one.

(613)

839-1952

email: customroofing@on.aibn.com

http://

Honour Roll A+ Rating

COMPLAINT-FREE STATUS

www.custom-roofing.ca

R/S


C – D Kanata

KANATA

Cunard V 165 Kinross Pvt ...................... 435-4202 Cunha J 59 Laurie Crt ............................. 435-1241 Cunliffe L A 30 Windbrook Cres ............ 592-4050 Cunning J 13 Bridle Park Dr .................. 592-8526 Cunning R 189 Bridgestone Dr .............. 435-2767 Cunningham A 7305 Campeau Dr ...... 435-3886 Cunningham C R 89 Maricona Way ... 591-8601 Cunningham L 98 Milner Downs Cres ................................. 599-3190 Cunningham P 704 Oakglade Ave ...... 435-7704 Cunningham Roy ............................... 839-5583 Cupsa A 379 Ridgeside Farm Dr ............ 839-0042 Curic I 2 Hemlo Cres ................................ 435-7885 Curley Cathy 180 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-0334 Curley G S 645 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-4227 Curley J H 40 Deerchase Crt ................. 591-9062 Curley John 53 Bramblewood Cres ................................ 599-5836 Curley Kirk 124 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-0871 Curnow E 70 Stonehaven Dr ................. 435-9443 Currah J 283 Ridgeside Farm Dr ............ 839-3770 Curran A M 28 Dorey Crt ...................... 592-7611 Curran B C 1805 Lahey Crt ................... 839-6157 Curran C 72 Banting Way ....................... 435-1137 Curran M 51 Marsh Sparrow Pvt ................................ 592-2649 Curran R 16 Coulson Crt ........................ 592-1580 Curran S 31 Torbec Ave .......................... 435-6838 Curran S 67 Sherk Cres .......................... 599-6701 Curren C & D 9 Ardagh Gate ................ 831-1884 Curren David W 229 Baillie Ave Wdlwn ................................. 832-2206 Curren G L 53 Sheldrake Dr .................. 836-3096 Curren J 18 Rowe Dr .............................. 271-8095 Currie Alfred 1049 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-3719 Currie Byrne 92 Baneberry Cres .......... 831-3350 Currie D 196 Kincardine Dr ..................... 435-3086 Currie D 121 Cedarock Dr ...................... 831-6499

Kanata C – D

92 Currie Frank S 140 Robson Crt ........... 271-2926 Currie G 8 Herschel Cres ........................ 591-7210 Currie G 36 Lismer Cres ......................... 592-3447 Currie J 52 Birkendale Dr ........................ 592-3386 Currie K 98 Chimo Dr .............................. 435-1649 Currie P J 96 Piper Cres ........................ 591-8937 Currie R 17 Loyal Hill Cres ...................... 271-1673 Currie S 4430 Dunrobin Rd Wdlwn ......... 832-1602 Currie W 76 Piper Cres ........................... 599-7079 Currie W A 17 Stonecroft Terr ............... 592-3597 Currie-Alder Bruce 413 A Pickford Dr ........................................ 271-0180 Currie-Mactavish T 86 Maricona Way ........................................ 592-3518 Currly J 358 Kingbrook Dr ....................... 435-9207 Curruthers A 100 Kilgore Knbrn ........... 832-3024 Curry A 36 Winchester Dr ........................ 831-1117 Curry A B 4 Kokanee Gate ..................... 592-9645 Curry B 417 Vendevale ............................ 831-8170 Curry I 314 Celtic Ridge Cres .................. 435-1145 Curry I & C 8 Wild Acre Lane ................. 839-0200 Curry J & M 46 Marsh Sparrow Pvt ...... 435-0553 Curry S & K 53 Shannondoe Cres ........ 592-4977 Curry T 32 Aintree Pl ............................... 599-7957 Curtis A 100 Varley Lane ......................... 592-4970 Curtis T 610 Malkowski St ...................... 435-4193 Curtis Trevor 65 Springwater Dr .......... 254-9077 Curzon Pamela & Robert 208 Old Colony Rd ..................................... 831-2286 Cusack L 129 Insmill Cres ...................... 599-6414 Cushnaghan M 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 595-1098 Cusiac H 485 Eagleson Rd ..................... 836-1035 Cussons P 55 Beamish Cres ................. 591-1386 Custom House Global Foreign Exchange 555 Legget Dr Suite 620 ............................. 287-0801

Cutbill R T 54 Bunting Lane ................... 591-9173 Cuthbert C 228 Petrie Lane ........................................... 592-2289 Cuthbertson David 104 Limerick Lane Dnrbn ............................ 832-4441 Cutler M 38 Roberge Cres ......................................... 599-4979 Cutts C & J 104 Beach Hts ............................................ 839-2968 Cutts G 71 Nanook Cres ......................... 592-2969 Cutts J 160 Blackdome Cres ................... 599-5424 Cuz K 566 Pepperville Cr ......................... 599-5435 Cybulski S 16 Naismith Cres ......................................... 270-0499 Cybulski Stan & Beth 3142 Carrys Sdrd Cnst By .......................... 832-2729 Cypher L 9 Sheppard’s Glen Ave ............................... 271-1811 Cyr C & B 3773 Woodkilton Dnrbn .............................. 832-4092 Cyr Donna & Pierre 9 Morenz Terr .............................................. 270-8434 Cyr G 164 Lane St Wdlwn ........................ 832-3815 Cyto-Matrix Inc 260 Hearst Way ........................................... 599-1653 Czempiel Joseph 16 Millman Crt ............................................. 591-3161 Czerniakow C 117 Bishops Mills Way ................................ 599-5278 Czesak Z 158 Blackdome Cres .................................. 599-7180 Czich B 13 Rutherford Cres ...................................... 435-5091 Czoma Balazs 10 Woodbridge Cres ................................... 271-0431

CUSTOM ROOFING LTD Serving Kanata and Surrounding Areas 2464 McGee Sideroad Carp.......................613-839-1952

D

Email ............... customroofing@on.aibn.com

- See ad previous page -

D COOKE HEATING & COOLING Serving Kanata & Area ...........................613-978-2873 - See ad this page -

COOKE . DHeating & Cooling SPECIALIZING IN: ÕÀ˜>ViÃÊUÊœÌÊ7>ÌiÀÊ/>˜ŽÃÊUÊ œˆiÀÃÊUÊ*œœÊi>ÌiÀà +ʈ˜iÃÊUʈÀi«>ViÃÊUÊ i˜ÌÀ>Ê ÊÉÊ ÕV̏iÃÃÊ

Փˆ`ˆvˆiÀÃÊÉʈÀÊ i>˜iÀÃÊUÊ,6ÊEÊ16ʈ}…ÌÃÊUÊ ÕVÌÊ7œÀŽÊUʈÀʈÌiÀà Call to place your ad in our Community Resource Guide

1-800-267-7936 Specialty Publications

INSTALLATION, SERVICE & MAINTENANCE

Derrick Cooke Natural Gas & Propane Serving Barrhaven, Stittsville & Kanata

Bus: 613-978-2873

s r

r

TM

Fax: 613-831-4713

BH


D Kanata

Kanata D

93

DJMâ&#x20AC;&#x2122;s COMPUTER SOLUTIONS David Majaury Almonte .................613-256-2234 www.djmscomputer.com

- See ad this page DRS Technologies Canada Inc 700 Palladium Dr ......................................... 591-5800

DTSM Driving School 50 Colchester Sq ........................................ 271-2834

D & S APPLIANCE REPAIR & REFRIGERATION 5441 Fernbank Rd Stittsville ...............613-836-4082 - See ad this page Daalder G

APPLIANCE & REFRIGERATION SERVICE

UĂ&#x160;Ă&#x160;,iÂŤ>Â&#x2C6;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x201C;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x201C;>Â&#x17D;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;v Ă&#x160; >Ă&#x192;Ă&#x160;EĂ&#x160; Â?iVĂ&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;VĂ&#x160;ÂŤÂŤÂ?Â&#x2C6;>Â&#x2DC;ViĂ&#x192; UĂ&#x160;"Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x17E;i>Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160; Ă?ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;Vi UĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;Â&#x201C;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160; iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Â&#x2C6;vÂ&#x2C6;i` UĂ&#x160;Â&#x2C6;ViÂ&#x2DC;Ă&#x192;i`Ă&#x160;>Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â?Ă&#x152;iĂ&#x20AC; UĂ&#x160;-iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; Â&#x2C6;Ă&#x192;VÂ&#x153;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x192; RS

613-836-4082

Service in your home or remotely

David Majaury 65 Carleton St., Box 513 Almonte, On K0A 1A0 Email: majaury@magma.ca

%34

613-256-2234 www.djmscomputer.com Service s!NTI 6IRUS2ECOMMENDATION s7INDOWS5PDATESAND0OWER0ROTECTION s4UNE 5PSAND4ROUBLESHOOTING s#OMPUTING.EEDS!SSESSMENT!DVICE s&ULL2EMOTE!CCESS

)NSTALLATION -AINTENANCE4ROUBLESHOOTING

4RAINING s"ASICTO!DVANCEDINC7INDOWSANDSAMEONCELLPHONE s-ICROSOFT3URFACE0RO4ABLET !PPLEI0AD 2)-0LAYBOOK s/THER!PPLICATIONS!VAILABLE #0

Š 2008-2013 DJMâ&#x20AC;&#x2122;s Computer Solutions

Dai G 47 Birchfield Ave ............................. 271-2981 Dai Jijun 43 Kettleby St .......................... 435-2756 Daigle E 64 Farmfield Cres ..................... 435-4023 Daigle M 215 Old Colony Rd .................. 435-0010 Daigle M 35 Foulis Cres .......................... 836-0220 Daigle Nora 88 Macassa Cir ................. 254-9577 Daigle S 818 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-0141 Daigneault Mike 106 Sherwood St .... 831-1303 Dain D & J 652 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-2424 Dainty E 15 Courtney Rd ........................ 836-7419 Dajerling H 43 Singal St ........................ 836-2125 Dakin L & J 110 Banning Rd ................. 836-4376 Dal P H 3597 Diamondview Rd Knbrn .... 832-2022 Daley B 241 Pickford Dr .......................... 591-3347 Daley C 196 Tandalee Cres ..................... 254-9056 Daley C 1200 Klondike Rd ...................... 270-8244 Daley C 20 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ................. 271-8873 Daley Chris 32 Trotting Way .................. 599-4999 Daley Lorne 32 Trotting Way ................ 592-9433 Daley Wade D 9 Binning Crt ................ 270-1017 Dalgleish J E 17 Piety Hill Way Npn ................................. 591-6302 Dallaire D 124 Granite Crt ...................... 592-6925 Dallaire N 114 Beaverbrook Lane .......... 435-4501 Dallaire S 54 Hansen Ave ....................... 592-8294 Dallaway N 264 Par-La-Ville Cir ............ 836-6509 Dâ&#x20AC;&#x2122;Aloisio Guy 17 Redfox Pl .................. 592-2280 Dalphy P J 2 Stowgrass Cr .................... 836-3803 Dalrymple L 8 Mcclintock Way ............. 270-9603 Daltco Electric 1979 Ltd 106 Schneider Rd ....................................... 592-5511 Dalton B 48 Banting Way ........................ 592-3420 Dalton J 38 Witherspoon Cres ................ 435-2754 Dalton J 4 Partridge Dr ........................... 599-4076 Dalton L 105 Sherwood St ...................... 591-9773 Dalton M 4064 Armitage Ave Dnrbn ....... 832-8988 Dalton-Nimz M 27 Loyal Hill Cres ....... 599-5761 Dalvi A 10 Dunn St ................................... 599-8822 Dalvi Kumar Dr 72 Belleview Dr .......... 592-3441 Daly B 45 Hawley Cres ............................. 599-0685 Daly J & S 457 Landswood Way ............ 836-7330 Daly John J 216 Walden Dr ................... 271-7286 Daly K 175 Castlefrank Rd ....................... 435-2015 Daly Sharon & Duane 12 Hansen Ave ............................................ 591-3261 Daly T 23 Slade Cres ................................ 599-4459 Dam Buu Quoc 60 Speers Cres .......... 271-0072 Daman J 42 Mclaughlin Cres ................. 599-9893 Damar M 54 Goldridge Dr ...................... 271-1631 Damiano J 3051 Barlow Cres Dnrbn ..... 832-2376 Damiano K 1010 Goward Dr ................. 435-7025 Damiano N 196 Gray Cres .................... 595-1741 Damiano R 39 Coulson Crt ................... 592-2403 Dâ&#x20AC;&#x2122;Amico Michael 90 Kincardine Dr .... 831-7134 Dâ&#x20AC;&#x2122;Amico Roberto 33 Insmill Cres ...... 270-9220 Damjanschitz B 61 Robson Crt .......... 599-8754 Damji S 118 Granite Crt .......................... 254-9191 Dâ&#x20AC;&#x2122;Amour S 2177 Campeau Dr ............... 435-7115 Damphouse S & R 4443 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-9195 Dan Manas 58 Goldridge Dr .................. 592-5238 Danaldo Hair Centre 150 Katimavik Rd ........................................ 592-5821 Dance Studio & Boutique The 1502 Stittsville Main .................................... 831-1010 Dancer S 90 Shearer Cres ...................... 591-0093 Dancey D 44 Birchfield Ave .................... 271-9657 Dâ&#x20AC;&#x2122;Andrea B 2001 Campeau Dr .............. 435-5637

KANATA

3580 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-4364 Dababneh D 1118 D Klondike Rd ........ 435-3034 Dabee V 57 Wilderness Way ................... 836-7538 Daber D 191 Castlefrank Rd ................... 836-2707 Dabrowska D 44 Herschel Cres ........... 435-7444 Dabrus C M 69 Langford Cres .............. 599-8310 Dacosta Bernard 7305 Campeau Dr . 595-0912 Dacosta Christabel 49 Farmfield Cres ........................................ 591-9754 Da Costa J & R 23 Sawyer Way .......... 271-6168 Dacosta R 226 Applecross Cres ........... 435-0623 Dada F 10 Bishops Mills Way .................. 270-9380 Dadashzadeh F 94 Scampton Dr ....... 271-7534 Dâ&#x20AC;&#x2122;Addario Mario Dr 300 March Rd ... 599-4006 Dadrassan Hooman 298 Sandhill Rd 592-7063 Dagama K 27 Allenby Rd ....................... 435-1199 Dagenais A 106 Glamorgan Dr ............. 435-8876

Dagenais G 69 Bunting Lane ................ 435-4663 Dagenais G 105 Meadowbreeze Dr ...... 599-7090 Dagenais G & P 25 Black Tern Cres ...................................... 592-6930 Dagenais Olivier 78 Mcclintock Way ...................................... 599-3266 Dagenais S 42 Shouldice Cres .............. 831-5383 Dagenais Sharon 9 Martingale Crt .... 592-4062 Dagenais T R 449 Allbirch Rd Wdlwn .. 832-1030 Dagg C 215 Mcelroy Dr ........................... 435-8843 Dagg D 70 Stonehaven Dr ....................... 599-4902 Dagg W 4000 Hungerford Gate ............... 435-0768 Dagg W R 47 Courtney Rd ..................... 836-6085 Daggitt Stephen 119 Coriolis Crt ....... 592-0109 Dahanayake Bandula Dr 1 Farmfield Cres .......................................... 271-1949 Dahel S 306 Steeple Chase Dr ................ 599-6937 Dahrouge Simone 11 Beamish Cres . 591-8714


D Kanata

KANATA

Daneliak S 135 Clarkson Cres ............... 254-5721 Daneshmand-Irani M 212 Morrena Rd .......................................... 831-0456 Dang D 95 Jackman Terr ......................... 254-9981 Dang D B 110 Rowe Dr .......................... 592-8770 Dang Dl 38 Penrith St .............................. 254-8918 Dang Joanne 111 Kinross Priv ............. 599-9337 Dang Ky 311 Maxwell Bridge Rd ............ 271-9152 Dang L 63 Morton Dr ............................... 435-8918 Dang Minh 143 Bridgestone Dr ............. 592-5829 Dang Trung 66 Keighley Cir .................. 599-4280 D’Angelo Christine 4195 Woodkilton Dnrbn .............................. 832-3831 D’Angelo J 82 Waterton Cres ................ 435-1252 D’Angelo L 174 Grassy Plains Dr .......... 435-0060 D’Angelo L 57 Sheldrake Dr .................. 836-1273 D’Angelo Quintino 273 Wagon Dr Dnrbn .................................. 832-3693 D’Angelo Remo 111 Crofters Grove Dnrbn ........................... 832-3764 D’Angelo T 824 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-2922 Daniel B 101 Hansen Ave ....................... 271-8827 Daniel C 109 Streamside Cres ................ 271-9719 Daniel J 505 Shawondasee .................... 831-4584 Daniel M 960 Teron Rd ........................... 591-5998 Daniel R 71 Robson Crt .......................... 831-4228 Daniel Victor 62 Parsons Ridge Rd .................................. 599-3351 Danielowitsch P 30 Rowe Dr ............. 592-5318 Daniels A 573 Remnor Ave .................... 435-6959 Daniels B 52 Bramblewood Cres ........... 599-8092 Daniels L 17 Parsons Ridge Rd ............. 831-4365 Daniels M ............................................... 592-5408 Daniels M 65 Sherk Cres ....................... 599-9874 Daniels P 21 Mclennan Way ................... 831-0804 Daniels S ................................................. 592-4730 Daniels T 44 Steeple Chase Dr .............. 591-0169 Danier Leather 620 Earl Grey Dr ......... 271-9474 Danies A 79 Bujold Crt ........................... 271-2753 Danis A 339 Edgemoore Cres ................. 435-7191 Danis C A S 194 Tandalee Cr ................ 271-6283 Danis Dean 7100 Bleeks Rd Ashtn ....... 838-3358 Danis Lyse 432 Hillsboro Pvt ................. 254-9919 Danis P 3093 Barlow Cres Dnrbn ............ 832-7877 Danis R 26 Binscarth Cres ...................... 270-8402 Danko R 147 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-9361 Dankwa J 82 Cedarock Dr ..................... 592-9946 Dano A ..................................................... 435-8825 Danova N 64 Grassy Plains Dr ............... 599-4537 Dans Raymond & Corina 48 Birchfield Ave ......................................... 599-2709 Danyluck L 8 Binscarth Cres ................. 831-3084 Danyluk T 8 Shouldice Cres ................... 831-1476 Dao Alexander Phuc 185 Palomino Dr ......................................... 591-3788 Dao N 242 Huntsville Dr ........................... 435-6368 Dao Nguyen Kim 162 Equestrian Dr ....................................... 592-0576 Dao Tung Kim 71 Glenrill Pl ................. 591-7375 Dao V H 32 Woliston Cr ........................... 599-3313 Daoust A 106 Beaverbrook Lane ........... 271-9021 Daoust A 206 Old Colony Rd ................. 831-4434 Daoust B 42 Sundback Lane ................. 592-8112 D’Aoust Chantale L 29 Pacer Pl ....... 592-7186 Daoust Denis 2390 Marchurst Rd ....... 839-5666 D’Aoust P 29 Pacer Pl ............................ 592-3589

94 Daoust Paul 2806 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-1775

Daoust Pierre 2806 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-7785 Dapaah E 363 Kinghorn Cres ................. 271-9142 Dapoz M & J 1402 Houston Cres ......... 592-7069 Darabaner J 60 Equestrian Dr .............. 592-4918 Darar A 1331 Klondike Rd ....................... 435-4092 Darbha S 7 Farmfield Cres ..................... 254-5735 Darch A 10 Ardagh Gate ......................... 831-1869 Darcy Guy 17 Lombardo Dr ................... 595-0833 D’Arcy John 32 Winchester Dr ............. 836-2013 D’arcy McGee’s Irish Pub 655 Terry Fox Dr .......................................... 836-8311 Darji R & S 16 Sauble Dr ....................... 599-7202 Darke D 3380 Greenland Rd Dnrbn ........ 832-2488 Darling C 2827 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-0000 Darling P 156 Saltspring Pvt .................. 435-0615 Darlington Joanne & Scott 7 Beamish Cres ........................................... 592-5009 Darlington S 7 Beamish Cres ............... 592-0592 Daroish W 412 Abbeydale Cir ................ 435-4641 Da Ros A 1188 Tischart Cres ................. 435-3926 Darragh R 38 Bannock Cres .................. 270-9612 Darroch N 38 Leacock Way ................... 592-1866 Darsie P 330 Kinghorn Cres ................... 435-4300 Dart Reno Ottawa .................................. 769-6814 Dartey R 517 Finlayson Cres .................. 271-9138 Darvish A 226 Forestbrook St ................ 271-8984 Darwin M 8 Manning Crt ........................ 595-0490 Darwin Percy 6501 Campeau Dr ......... 599-3331 Darwish M 63 Scampton Dr .................. 435-1447 Das C 490 Foxhall Way Npn .................... 254-9213 Das Shib Shankar 714 Doyon Ave ............................................ 831-2133 Das Y 629 Braecreek Ave ......................... 599-8215 Dash S 13 Goldridge Dr ........................... 435-1614 Da Silva Afonso 151 Bridlewood Dr ...................................... 592-7755 Dasilva Arthur R 7 Rosethorn Way .... 591-9383 Dasilva R 28 Naismith Cres .................... 591-8114 Data Bridge Digital 120 Walgreen Rd ......................................... 836-6010 Datson M 21 Morton Dr ......................... 836-1991 Datta Ravi 3 Lismer Cres ....................... 592-5285 Dattani S 914 Nettleship Crt ................... 435-6097 Dattani Tarun 10 Young Rd .................. 836-6086 Dauncey S 24 Black Rivers Pl ............... 591-8860 Dauphin P 43 Kettleby St ....................... 595-0309 Dauphinee S 2 Mcpeake Pl .................. 435-5683 Dauz M 11 Dressler Dr ............................ 592-0466 Dave A 51 Evanshen Cres ....................... 595-1866 Dave Liz Crosbie 1370 Nadia Lane ... 839-4399 Davediuk Frederick 4 Coulson Crt .. 270-9536 Davey ........................................................ 831-0225 Davey J P 37 Dartmoor Dr ..................... 270-9982 Davey M 148 Torbolton St Wdlwn .......... 832-9253 Davey Scott & Meghan 845 Tabaret ................................................. 435-4931 Daviault-Noseworthy A 27 Hewitt Way ............................................. 591-3950 David Asquini Appraisal 4 Flintridge Cres .......................................... 271-8883 David Larry 146 Holiday Dr Wdlwn ....... 832-1410 David M 1416 Houston Cres ................... 592-0587 David Martin & Kim 126 Oakburn Rd .......................................... 836-0018

Kanata D David N & Z 231 Pickford Dr ................. 435-3821 David Steven 48 Yoho Dr ..................... 592-6678 Davidge D L 20 Shirley’s Brook Dr ....... 599-8093 Davidge L E 138 Woods Rd Wdlwn ...... 832-2916 Davidson A 59 Jackman Terr ................ 435-2287 Davidson A L 101 Cedar Valley Dr ....... 270-0155 Davidson B 1133 Northgraves Cres ...... 435-9399 Davidson C 87 Langford Cres ............... 599-4040 Davidson Carmen & Rob 76 Robarts Cres .......................................... 254-5332 Davidson D 4000 Hungerford Gate ....... 271-7100 Davidson D 37 Kettleby St .................... 271-8787 Davidson D J 281 Pickford Dr .............. 592-6446 Davidson D M 2470 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-4615 Davidson Dave 30 Clarkson Cres ....... 270-0532 Davidson F 16 Sheldrake Dr .................. 836-0686 Davidson G 43 Rickey Pl ....................... 836-5888 Davidson K 53 Stikine Dr ...................... 270-0281 Davidson K 52 Sunnybrooke Dr ............ 599-7293 Davidson K & J 2816 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-3934 Davidson Keith 2470 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-0879 Davidson Keith R 5397 Old Richmond Rd .............................. 591-6241 Davidson L 181 Gray Cr ........................ 271-8584 Davidson L 581 Barrick Hill Rd ............. 435-3265 Davidson M 40 Mcclintock Way ........... 591-3494 Davidson N 18 Zokol Cres .................... 270-0286 Davidson N 2050 Second Line Rd ........ 832-3355 Davidson R 34 Grassy Plains Dr ........... 599-1370 Davidson S 19 Moresby Dr ................... 831-4861 Davidson Tony 74 Knudson Dr ............ 599-8396 Davie R 11 Teeswater St ......................... 595-0669 D’Aviero Antonella 1300 Klondike ............................................. 592-3049 Davies A 101 Oriole Ave ......................... 435-3780 Davies B 158 Glamorgan Dr ................... 831-2055 Davies Brock L 49 Bannock Cres ....... 592-5512 Davies C 10 Morenz Terr ........................ 435-1436 Davies C 11 Dobbin Lane ....................... 435-5020 Davies Christina 20 Cohen Ave ......... 599-5583 Davies E 110 Oakburn Rd ...................... 836-4677 Davies Frank 3 Gesner Crt ................... 836-6613 Davies Glyn 3960 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-2733 Davies H 195 Saddlesmith Cir ................ 270-1163 Davies J 14 Hawley Cres ........................ 591-3375 Davies J E 3846 Armitage Ave Dnrbn .... 832-2239 Davies J R 16 Pentland Cres ................. 592-6651 Davies John W Dr 7 Oakes Wood ..... 592-0575 Davies K 33 Farmfield Cres ........................................ 592-4717 Davies L 1707 Kinburn Sdrd Knbrn ........ 832-0797 Davies M B Davies 65 Goldfinch Dr ........................................... 599-7395 Davies M P 1385 Murphy Side Rd ........ 832-3869 Davies P 928 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-8214 Davies P 96 Meadowbreeze Dr .............. 591-3299 Davies R 259 Mcelroy Dr ........................ 831-5370 Davies R & C 113 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-0913 Davies Richard G 23 Morenz Terr ...... 599-2777 Davies Ron & Joan 71 Shaughnessy Cres ................................. 599-5950 Davies S 49 Bannock Cres ..................... 435-4246 Davies T 516 Aberfoyle Cir ..................... 599-0448


D Kanata

Dawson Brent 127 Grassy Plains Dr ... 270-5895 Dawson Brian 70 Mclennan Way ........ 836-4927 Dawson Edward 11 Moresby Dr ........ 592-2054 Dawson F 392 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-4023 Dawson George 1080 Kerwin Rd ....... 839-3007 Dawson J 45 Turtle Point Pvt ................. 599-6481 Dawson Joan & Don 84 Piper Cres .............................................. 254-9592 Dawson John 10 Acklam Terr .............. 271-8218 Dawson M 184 Steeple Chase Dr ......... 270-9412 Dawson M 46 Herschel Cres ................. 599-0732 Dawson M 13 Weldale Dr ...................... 839-0436 Dawson P 52 Penrith St ......................... 271-0870 Dawson P 35 Kincardine Dr ................... 831-9806 Dawson P 36 Singal St .......................... 836-6067 Dawson R 701 Kilmar Cres .................... 270-0076 Dawson Richard 103 Thymes Dr Knbrn ................................. 832-2574 Dawson Robert 29 Durbin Crt ............ 595-0070 Day A 61 Birchbank Cres ......................... 435-2105 Day A 23 Mclennan Way .......................... 435-2869 Day A 16 Dunlop Crt ................................. 836-2869 Day B J 16 Jackson Crt ........................... 592-0156 Day Caroline & Edward 3289 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-2695 Day Ellen & Mike 24 Huntsman Cres ...................................... 271-0924 Day John H 129 Abbeyhill Dr ................ 831-7115 Day K 13 Knudson Dr ............................... 591-9598 Day S J 10 Carr Cres ............................... 592-2279 Day Severn 72 Carmichael Crt .............. 254-8356 Day-Dube C 42 Bernier Terr .................. 270-0692 Daye J 52 Bujold Crt ................................ 435-0380 Dayekh A 137 Castle Glen Cres ............. 836-9478 Dayl M 97 Macneil Crt ............................. 831-8039 Daze J 87 Morton Dr ................................ 435-3689 Daze S 34 Bridgestone Dr ....................... 435-8858 D’Costa Ivan 51 Hemlo Cres ................ 599-9035 Deagle G 114 Country Lane W ............... 836-4758 Deagle K 30 Woodbridge Cres ............... 435-8110 Deal M 20 Woliston Cres ......................... 592-5850 DeAlwis K 382 Kingbrook Dr ................. 435-5950 DeAmorim M G 98 Abbeyhill Dr .......... 836-6583 Dean G & K 213 Morel Priv ................... 836-8318 Dean J 497 Foxhall Way .......................... 836-1322 Dean Lance 65 Waterton Cres .............. 599-9593 Dean N E 110 Maria Knbrn ..................... 832-1660 Deane Nt 25 Milne Cres ......................... 592-8364 DeAngelis A 1022 Goward Dr ............... 435-5774 Deans D 1 Kokanee Gate ....................... 271-0395 Deans Jeff 23 Naismith Cres ................. 592-8127 DeAraujo J M 79 Aird Pl ....................... 271-6445 Deavey D 326 Abbeydale Cir ................. 435-5174 Deavy G E 12 Waterthrush Cres ............ 271-6029 DeBaets L 36 Redcar Cres .................... 592-2728 Debassige J 47 Spruce Meadows Dr .............................. 435-2852 Deborah Potvin 84 Glamorgan Dr ...... 831-3902 Debouk M 330 Celtic Ridge Cres .......... 435-3103 Debouter D 40 Waterton Cres ............... 435-1617 Debruyn Margaret 28 Penfield Dr ..... 287-8116 Deb’s Things ......................................... 599-7256 Debsi S 1190 Klondike Rd ....................... 591-5270 Debski Stan W 30 Peary Way .............. 592-5429 Dec Jewellers 400 Earl Grey Dr .......... 592-0791 Decaire J 70 Ed envale Dr ...................................................... 595-1652 Decamprieu R 5487 Carp Rd Knbrn ... 832-3562

Decanini Vittoria 145 Castlefrank Rd ..................................... 836-6437 Decapua D 80 Castle Glen Cres ........... 831-6359 DeCarle Leonard 27 Weaver Cres ..... 271-0214 DeCastro J 106 Macara Cres ................ 254-8650 DeCastro J & H 104 Macara Cres ...... 435-4575 Dechavez R 154 Rothesay Dr ............... 836-3324 Deck N 236 Mcgibbon Dr ........................ 599-9720 Decristofaro R 35 Byrd Cres ............... 591-1526 DeCurtis Ennio 5 Echo Pond Way ...... 831-6091 Decurtis J 34 Clarkson Cres .................. 435-5455 Decurtis J 124 Post Rd .......................... 836-5281 Decurtis John 22 Turret Crt ................. 831-2107 DeCurtis L 11 Sirocco Cr ....................... 836-6655 Decurtis T 118 Sirocco Cr ..................... 831-3206 Deda H 76 Shearer Cres .......................... 599-1495 Dedo H 103 Plantation Dr Wdlwn ............ 832-4379 Deegan R 200 Fenerty Crt ..................... 271-2943 Deeks Fay & Bob 143 Pickford Dr ........................................... 592-8974 Deering D & J 29 Harry Douglas Dr ................................... 836-1842 Deering John ........................................ 592-3140 Deering K 59 Binscarth Cres ................. 836-6107 Deering W 43 Dunoon Pl ....................... 831-1215 Deevy Allan 11 Coulson Crt .................. 271-2955 Deevy Bill 104 Biltmore Cr ..................... 836-8075 Deevy J 75 Macneil Crt ........................... 435-2668 Deevy Kevin J 2 Weaver Cres .............. 254-8403 Deevys Sales L 74 Equestrian Dr ........ 435-2155 Defazio J Cnst By ................................... 578-1111 Defilippo L 166 Whernside Terr ............. 435-1844 DeFrancesco S 11 Birchfield Ave ....... 592-7997 Degen F 250 Mcgibbon Dr ...................... 592-6253 DeGiorgio N 4 Woodbridge Cres .......... 435-1981 Degraaff M 51 Tamara Way ................... 435-5990 Degrace B 400 Fenerty Crt .................... 435-0266 Degrandpre J 12 Jarlan Terr ................ 591-6097 DeGuise Andre 123 Morton Dr ............ 831-1386 Deguzman B 112 Whernside Terr ........ 435-2438 DeGuzman I 17 Dunoon Pl ................... 836-2046 DeHaan M 4 Dunn St ............................. 254-5532 Dehler Mark & Sarah 34 Newcastle Av ......................................... 592-5832 Dehne F 26 Evanshen Cres ..................... 592-3936 Dehooge H 82 Marsh Sparrow Pvt ....... 271-8459 Deichert S 25 Flowertree Cres ............... 599-2708 Dejager J 175 Mcelroy Dr ...................... 831-1200 Dejager Productions ........................ 290-1828 Dejala W 310 Statewood Dr ................... 435-0858 DeJong Denis 6 Peace Way Npn ........ 591-6306 Dekemp A 5604 Old Richmond Rd ....... 591-6345 DeKemp H 34 Kingbird Crt .................... 592-3805 Dekemp J 73 Steeple Hill Cres Npn ...... 591-6265 DeKemp Philip 17 Piety Hill Way Npn ................................. 591-6301 DeKir A .................................................... 599-6880 Dekker M 6 Shaw Crt ............................. 435-0080 Dekok Berry 1070 March Rd ................ 592-3779 Dekok D 7 Best Way ............................... 599-9725 Dekok Jack 1070 March Rd ................. 592-3801 Dekorte Lee 685 Riddell Dr .................. 591-6540 DeLa Bastide Y 7305 Campeau Dr ..... 599-9895 DeLa Flor M 58 Bridgestone Dr ............ 271-7478 DeLa Fuente G 152 Freeport Dr .......... 271-8232 Dela Merced R 68 Goldridge Dr .......... 254-7383 DeLa Rocq E 38 Shearer Cres ............. 591-1150 DeLa Torre J 133 Battersea Cres ......... 435-6424

KANATA

Davies W 107 Country Lane W .............. 836-4047 Davis A 1041 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-0373 Davis A 403 Bayview Dr Wdlwn .............. 832-9071 Davis Alan S 317 Goldridge Dr ............. 599-9710 Davis Brian 1630 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-1007 Davis Brian 6145 Abbott E .................... 836-6969 Davis C 7307 Campeau Dr ...................... 271-1462 Davis C 160 Ravenview Way ................... 435-6181 Davis C 145 Penfield Dr .......................... 592-5561 Davis D 1499 Carronbridge Cir ............... 435-6930 Davis D 38 Partridge Dr ........................... 592-5509 Davis Dean 1365 March Valley Rd ........ 599-7674 Davis Douglas 20 Bryant ..................... 599-8743 Davis E 12 Stable Way ............................ 592-8189 Davis E 991 River Rd ............................... 839-7347 Davis E G 1610 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2056 Davis F 115 Sonesta Cir Npn .................. 831-2175 Davis G 18 Peary Way ............................. 592-8498 Davis G 54 Chimo Dr ............................... 592-9125 Davis Gord 23 Dundegan Dr ................. 831-4573 Davis Gord 23 Dundegan Dr ................. 831-4956 Davis H 3178 Barlow Cres Dnrbn ............ 832-3113 Davis H 30 Haywood Cres ...................... 592-8545 Davis John 25 Keighley Cir ................... 599-1208 Davis John 139 Rutherford Crt .............. 599-9728 Davis K 1408 Houston Cres .................... 599-4393 Davis K 75 Woliston Cres ........................ 599-9582 Davis K & J 26 Winchester Dr ............... 435-0185 Davis K W 2 Rutherford Cres ................. 592-1351 Davis Kelvin 143 Blackdome Cres ....... 270-8649 Davis Kevin 1613 Kinburn Sdrd Cnst By ........................ 832-3313 Davis Leonard H 1530 March Rd ....... 839-5426 Davis M 162 Springwater Dr ................... 435-4995 Davis Michael 59 Langford Cres ......... 271-6311 Davis Norman 32 Barra Ave ................ 831-8100 Davis P 97 Pickford Dr ............................ 599-7331 Davis P 13 Turnbull Ave ........................... 831-8745 Davis R 2922 Barlow Cres Dnrbn ............ 832-7226 Davis R 7 Dobbin Lane ............................ 435-0467 Davis Robert W 77 Varley Dr .............. 592-4379 Davis S 15 Bishops Mills Way ................. 270-8677 Davis S 146 Paddock Way ...................... 836-2893 Davis S & M J 4468 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-1749 Davis T 101 Shearer Cres ........................ 435-2098 Davis Trudy 1365 March Valley ............. 591-8100 Davis Willard 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-3131 Davison B 22 Kinmount Pvt ................... 254-9189 Davison James 216 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-3213 Davison L 2000 Hungerford Gate .......... 435-2483 Davtair Industries Inc 197 Cardevco Rd ........................................ 831-1266 Davy Stephen 61 Beamish Cres .......... 271-0313 Dawe B 11 Peikoff Cres .......................... 592-9997 Dawe C 102 Leacock Dr ......................... 592-3860 Dawe D 191 Mcelroy Dr .......................... 836-1345 Dawes C 261 Tofino Pvt ......................... 254-5919 Dawes J 292 Waymark Cres ................... 435-3469 Dawes K 224 Cayman ............................ 831-9938 Dawn Elaine Photography 53 Foxleigh Cres ......................................... 592-0160 Dawood H 75 Newcastle Ave ................ 435-4725 Dawoud-Soliman H 200 Mccurdy Dr 831-5595

Kanata D

95


D Kanata

KANATA

Delabio Charles 19 Coulson Crt ......... 271-0030 Delabio Robert 118 Salter Cres .......... 592-0320 Delaflor M 58 Bridgestone Dr ................ 599-9488 Delahunt C 996 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-9927 Delahunt J 3695 Greenland Rd Dnrbn .. 832-7776 Delahunt R 142 Moresby Dr .................. 592-0624 Delahunty J 262 Allbirch Rd Wdlwn ..... 832-4650 Delalis C 89 Willow Glen Dr .................... 592-4382 Delaney B 35 Bering Crt ........................ 599-4365 Delaney H 32 Sundback Lane ............... 591-8685 Delaney M 45 Drysdale St ..................... 270-8622 Delaney R R 57 Chickasaw Cres .......... 592-6533 Delaney S 51 Macassa Cir ..................... 254-5931 Delaney T J 138 Rothesay Dr ............... 836-2285 Delbridge V 14 Riding Way ................... 599-4297 Delcid Carlo 173 Bridlewood Dr ........... 270-8704 Delco Automation Inc 67 Allenby Rd .............................................. 831-1005 Del-Corral P 29 Whernside Terr ............ 599-8113 Delfino P 95 Mccurdy Dr ........................ 599-4044 Delgado Michele & Ernesto 91 Springwater Dr ....................................... 599-7106 Delgaty M 10 Stursberg Way ................. 599-8801 DeLindvan Wijngaarden J D W 18 Longboat Crt .......................................... 591-2604 Delisle P 53 Peikoff Cres ........................ 592-2590 Dell H & C 77 Pentland Pl ...................... 599-4943 Della Valle F 77 Flowertree Cres ........... 599-9756 Dellavalle S ............................................ 254-9982 Delle Palme D 98 Gowrie Dr ................ 831-7074 Delmas P 372 Kingbrook Dr ................... 435-7669 Delorey D 16 Harness Lane ................... 271-0734 Delorme A 485 Eagleson Rd ................. 591-7593 Delorme Chris 152 Lane St Wdlwn ..... 832-3516 Delorme G W 7 Pebble Creek Cres ..... 592-6166 Delorme Gerald 143 Banning Rd ....... 836-5740 Delorme L 60 Birkendale Dr .................. 592-9889 Delorme Louis Et Pauline 316 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-3119 Delorme M 140 Scenic Lane Wdlwn ..... 832-1244 Delorme R 116 Dunhaven Dr Dnrbn ...... 832-1835 Delorme Terrance 1579 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-7213 Delroy M 178 Woods Rd Wdlwn ............ 832-1731 Delroy P 139 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-5547 Deluca D 5 Fernbrook Pl ........................ 591-6545 Deluca L 1052 Spruce Ridge Rd ............ 831-2477 DeLuca M 3 Tamblyn Cres ..................... 592-6761 Deluco S 18 Tamara Way ........................ 254-9346 Delusions of Grandeur Fitness Depot 255 Kanata Ave ........................................... 591-8988 Demaine D 103 Oriole St Dnrbn ............ 832-2064 Demaray E & F 14 Windbrook Cres .... 599-0862 Demarco A 117 Macara Cres ................ 435-5094 Demarinis T & A 12 Marchbrook Cir ...................................... 591-1464 D’Emello N 750 Oakglade Ave .............. 435-0477 Demers A 133 Patriot Pl ......................... 435-3867 Demers A & T 84 Bridle Park Dr .......... 599-6552 Demers Claude 3992 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-8201 Demers D 4540 Northwoods Dr Wdlwn 832-4452 Demers J 57 Windways Cres ................. 271-1967 Demers J 217 Shamus Way ................... 836-6682 Demers L 62 Saddlesmith Cir ................ 435-0915 Demers L 127 Hemlo Cres ..................... 599-4699 Demers M 1153 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-7703 Demers M 55 Birchbank Cres ............... 435-0829

Kanata D

96 Demers M 108 Newill Pl ......................... 836-6430 Demers Melissa 3987 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-4648 Demers P & M 106 Maria Cnst By ....... 832-7844 Demers Robert ................................... 836-7612 Demers S 3987 Dunrobin Rd Wdlwn ..... 832-1323 Demeulles A 29 Singal St ..................... 836-1611 Demone P & C 13 Young’s Pond Crt ... 836-4723 Demone R 26 Roycroft Way .................. 839-9342 DeMontmorency B 1165 Tischart Cres ...................................... 435-1450 Dempsey D A 51 Varley Dr ................... 591-1307 Dempsey J 153 Baillie Ave Wdlwn ........ 832-3723 Dempster David A 23 Partridge Dr ... 599-4030 Denard M 1327 Klondike Rd .................. 435-3074 Denault C 72 Steeple Hill Cres Npn ....... 599-9966 Denault C ............................................... 435-0240 Denault D 104 Plantation Dr Wdlwn ...... 832-5473 Denbroeder K & E 3633 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-0685 Dench M & P 2 Sawchuk Terr ............... 254-8503 Dencs G & A 22 Byrd Cres ................... 592-1699 Deng Qi 52 Rowe Dr ............................... 271-8191 Deng X 32 Cambray Ln ........................... 270-0859 Deng Y 93 Polo Lane ............................... 270-0192 Deng Y 93 Polo Lane ............................... 591-8088 Deng Yuchan 96 Osprey Cres .............. 592-1685 Denhez Marc 62 Ipswich Terr .............. 592-4173 Denis J 280 Equestrian Dr ....................... 592-9290 Denis J 25 Courtney Rd .......................... 836-3637 Denis J A 106 Abrourbrook .................... 831-1970 Denis P 18 Apple Creek Cres .................. 592-6118 Denison Mark 21 Birchbank Cres ....... 599-8366 Denley Randall 5524 Old Richmond Rd .............................. 591-6237 Dennehy Kathryn & Patrick 37 Apple Creek Cres ................................... 599-2720 Dennis P 34 Tisbury Pvt ......................... 435-0217 Dennis S 216 Equestrian Dr .................... 435-4879 Dennison B & T 17 Rivergreen Cr ....... 592-3040 Denniston Laurie 72 Hawley Cres ..... 599-9453 Denny B 264 Equestrian Dr ..................... 270-0055 Denorme S 1 Stikine Dr ......................... 270-1454 Denovan S 978 Spruce Ridge Rd .......... 831-4024 Denroche James 65 Hansen Ave ...... 591-9934 Dent P & R 26 Varley Dr ......................... 271-8637 Dent Shirlie & Leonard 5 Kinmount Priv ........................................... 592-1998 Denter C D 4545 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-0713 Denton A 132 Milner Downs Cres .......... 435-2008 D’Entremont Jules 44 Castle Glen Cres .................................... 831-9693 D’Entremont K 8 Filion Cres ............... 591-8740 Dentremont P 1519 Monaghan Lane .. 839-7668 Denyer E Harness Lane .......................... 254-9517 Denyes B & R 101 Abaca Way ............. 831-9957 Deogrades C 22 Acklam Terr ............... 599-6515 DeOliveira J 908 Burwash Landing Bay .......................... 599-5498 Deon E 44 Ballantrae Way ....................... 836-2936 DePauw P & R 20 Rosenfeld Cres ...... 592-2642 Depretto D 8 Peace Way Npn ............... 591-6316 DePretto E 61 Shannondoe Cres .......... 270-9326 Derbach B & D 109 Lady Jennifer Way Dnrbn ..................... 832-5656 Derby John R 5020 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-1214

Derbyshire E 924 Burwash Landing Bay .......................... 435-6565 Derham Peter J ................................... 831-8755 Deria M 661 Moorpark Ave ..................... 435-0322 Deriger J 60 Beaufort Dr ........................ 271-9176 Deriger J 24 Windgate Cres ................... 599-9525 Derikozis R 72 Glenrill Pl ....................... 599-5648 Dermanski A 188 Castlefrank Rd ......... 435-0075 Derochier L 522 Meadowbreeze Dr ...... 592-0416 Derome S 30 Insmill Cres ....................... 270-9638 Deroode Diane & Bob 305 Ridgeside Farm Dr ............................... 470-0444 Deroode J 21 Inwood Dr ........................ 270-8687 Deroode R 4 Pelee St ............................ 271-6041 DeRosenroll E 55 Hodgson Crt ........... 592-1756 Derouin M 42 Turtle Point Pvt ................ 591-9949 Derouin M 6 Millman Crt ........................ 592-0178 Derouin M 28 Partridge Dr ..................... 599-7203 Derouin M & J 17 Westmoreland Ave ................................. 592-6165 Derraugh N 135 Bridgestone Dr ........... 435-9043 Derrick N 106 Inverary Dr ....................... 254-8322 Derrig P & C 15 Binscarth Cres ............ 831-9651 Derry Brian 42 Spur Ave ....................... 592-4052 Derstroff M 15 Naismith Cres ............... 435-6955 DeRusha D 41 Inuvik Cres .................... 592-5692 Dervin C 24 Best Way ............................. 435-1632 Dervin J 40 Glen Meadows Cir ............... 599-5850 Dervisevic Amra 88 Equestrian Dr ..... 254-9315 Dery Stefan 13 Nipigon Way ................. 599-6523 Desai D 51 Shaughnessy Cres ................ 595-1112 Desai D 51 Shaughnessy Cres ................ 595-1777 Desai M 106 Belleview Dr ....................... 591-3857 Desaulniers D L & Smith K W 23 Belleview Dr ........................................... 599-5403 Desbiens C E 65 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-8560 Desbiens Presutti T D 65 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-5384 Descarie M 27 Mcclintock Way ............ 599-8534 Deschamps A 1 Ardagh Gate .............. 836-1998 Deschamps B 5 Heathcliffe Crt ........... 831-7470 Deschamps Brian 210 Mcelroy Dr ............................................ 836-3733 Deschamps C 23 Varley Dr .................. 435-6696 Deschamps Claude 106 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-7883 Deschamps Claudia 48 Sunnybrooke Dr ..................................... 591-2470 Deschamps Denis 123 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-0616 Deschamps K 30 Spearman Lane ....... 435-8338 Deschamps M 120 Sheldrake Dr ........ 831-3178 Deschamps N & J 97 Morton Dr ....... 836-6436 Deschamps T 17 Kincardine Dr ........... 836-0668 Deschenes B 18 Pellan Cres ................ 270-0713 Deschenes C 103 Hansen Ave ............ 270-9842 Deschenes F 119 Banchory Cres ........ 599-5693 Deschenes P 7307 Campeau Dr .......... 435-5131 Deschiffart H 5442 Old Richmond Rd Npn ....................... 592-3078 Deschiffart M 123 Freeport Dr ............. 271-1108 Descoteaux William J 13 Rein Terr ................................................. 271-8365 Desforges Anne 3 Birchbank Cres ..... 599-7335 Desforges C .......................................... 435-4918 Desforges P 150 Crown Point Rd Wdlwn ........................ 832-3908


D Kanata Desfossses Laurent 1113 Halton Terr .......................................... 254-9343 DeSilva Y 62 Rowe Dr ............................ 592-0519 Desjardin E 377 Abbeydale Cir ............. 271-0847

Desjardin M 1183 Kilmaurs Sdrd Wdlwn ........................ 832-5651

Desjardins A 38 Sheppardâ&#x20AC;&#x2122;s Glen Ave ............................. 271-9662

Desjardins A R

Deterding N 114 Palomino Dr ............... 592-6581 Detering A 3 Pommel Cres .................... 271-1611 Detering M 121 Glamorgan Dr .............. 831-1157 Detombe C 44 Bramblewood Cres ....... 599-1132 Detoni D 12 Huntsman Cres ................... 435-0051 DeToni R 40 Torbec Ave ......................... 435-5359 DeToni Robert 37 Lismer Cres ............ 591-9460 Detre G 29 Emerald Meadows Dr ........... 435-1220 Deunsch S 74 Shetland Way ................. 254-9186 Deut P 4 Sulky Way ................................. 271-4406 Deut P 23 Zokol Cres ............................... 591-1462 Deutsch Gary 121 Wagon Dr Dnrbn .... 832-1911 Devani M 53 Catterick Cres ................... 592-0264 Devaraj Amutha 340 Applecross Cres ................................... 435-5489 Deveaux N 70 Barrow Cres ................... 271-2648 Devecchi A & J 12 Macassa Cir .......... 599-9009 Devenish K 127 Salter Cres .................. 599-3287 Dever J 88 Rowe Dr ................................ 595-1506 Dever K 43 Mclaughlin Cres ................... 254-5420 Devereaux M 134 Whernside Terr ........ 435-4546 Devey P 13 Stonemeadow Dr ................. 271-9517 Devgan S 9 Westmoreland Ave .............. 599-0637 Devine L 9 Macneil Crt ........................... 836-1064 Devine Oulton P & J 69 Mattawa Cres ......................................... 599-4735 Devito C J 8 Campbell Reid Crt ............. 435-1186 Devitt P 115 Kerryhill Cres Dnrbn ........... 832-4085 Devlin J 110 Banchory Cres .................... 271-7131 Devlin J 29 Equestrian Dr ........................ 435-6490 Devlin M 960 Teron Rd ............................ 595-0335 Devlin Marie 50 Thunderbird Cres ........ 592-1796 Devonald P 104 Woliston Cres .............. 599-1325 DeVries Bert 22 Kingbird Crt ................ 254-5641 Devries John 160 Marchurst Rd .......... 839-3137 Devries M 3 Inwood Dr .......................... 254-5801 Devries P 30 Belleview Dr ...................... 592-3235 DeVry V 4005 Hwy 17 Knbrn ................... 832-5409 Dew S 117 Streamside Cres .................... 592-2974 Dewan B A 59 Foxleigh Cres ................. 592-1671 Dewan H 120 Brady Ave ........................ 271-1369 Dewan N 8846 Franktown Rd Ashtn ...... 838-3545 Dewan Tony 228 Baillie Ave Wdlwn ................................. 832-3481 Dewan Tony 92 Chickasaw Cres .......... 592-9728 Dewar H 1141 Northgraves Cres ............ 435-9099 Dewar H 222 Knudson Dr ....................... 592-5714 Dewar H & R 91 Kenins Cres ............... 270-0781 Dewar John 1416 Halton Terr ............... 599-1920 Dewar Malcolm 144 Abbeyhill Dr ....... 831-8828 Dewar T 15 Roberge Cres ...................... 599-0082 Dewhurst P 75 Foxleigh Cres ............... 271-0114 DeWilton M 39 Grierson Lane ............... 839-2274 Dewis S & J 101 Windance Cres .......... 831-5442 DeWitte Jeroen 12 Cecil Walden Ridge 599-8966 Dewsnap D 80 Saddlesmith Cir ............ 435-1725 Dexter K 257 Ridgeside Farm Dr ............ 470-0770 Deyell J 94 Woliston Cres ....................... 435-1562 Deyoe K 3507 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-9915 Dezenosky D 54 Inverary Dr ................ 592-0617 Dhami A 1380 Nadia Lane ...................... 470-0140 Dhami K 826 Oakside Cres .................... 435-9445 Dhami M 4 Glen Meadows Cir ............... 271-0171 Dhami U 332 Edgemoore Cres ............... 592-9668 Dhanarajata Natthinee 51 Birchfield Ave ......................................... 271-9826 Dhanoa D 148 Ingersoll Cres ................. 270-8636

Kanata D Dhatt G S 49 Emerald Meadows Dr ....... 599-5729 Dhillon G 436 Pickford Dr ....................... 592-7523 Dhillon N 13 Beamish Cres .................... 599-0014 Dhindsa T 747 Oakglade Ave ................ 435-7515 Dhingra Muneesh 21 Belleview Dr .... 591-1489 Dhingra Sudhir 219 Walden Dr ........... 599-3441 Dhodhi Muhammad 45 Grengold Way ........................................ 599-7135 Dhuga S 215 Roy Errington Way ............ 435-7215 Dhuga T 116 Muskego Cres ................... 271-1143 Dial A Maid 36 Mersey Dr ..................... 591-9777 Dial A Mix Wdlwn ................................... 832-3917 Diallo Rassoulou 55 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr .................................. 599-8715 Diamantopoulos A 1128 Tischart Cres ...................................... 435-9293 Diamantopoulos Alex 1128 Tischart Cres ...................................... 592-4299 Diamantopoulos M 9 Reaney Crt ..... 254-7044 Diamond M 7 Winchester Dr ................. 435-4284 Diamse M 21 Landover Cres ................. 592-3368 Dias Visaka 94 Macassa Cir ................. 271-0443 Diaz F 33 Foulis Cres ............................... 831-9897 Diaz G 38 Whernside Terr ........................ 599-1998 Diaz Juan F 143 Flamborough Way ...... 271-0517 Dib F 520 Fenerty Crt ................................ 271-1684 Dicecco T 102 Dunhaven Dr Dnrbn ....... 832-0930 DiCenso V 144 Rothesay Dr .................. 836-9912 Dicerni B 87 Windways Cres .................. 271-1408 Dicerni B 100 Abbeyhill Dr ..................... 831-1786 Dicerni J 750 March Rd .......................... 435-0377 Dicerni J 42 Torcastle Way ..................... 831-9721 DiCioccio D 15 Durbin Crt .................... 435-3326 DiCioccio Mike D ............................... 270-8272 Dick D 49 Naismith Cres .......................... 271-1045 Dick D 14 Spearman Lane ....................... 435-2971 Dick Ken W Dr ..................................... 599-5518 Dick P 75 Shaughnessy Cres ................... 592-5412 Dick Robert G 450 Celtic Ridge Cr .... 270-9793 Dickenson Ricky 98 Rothesay Dr ...... 831-5465 Dicker J 84 Stokes Cres ......................... 435-1328 Dickey B 3692 Armitage Ave Dnrbn ....... 832-5477 Dickey C 46 Singal St ............................. 836-3408 Dickie J 4829 Opeongo Rd Wdlwn ......... 832-4896 Dickie J 6 Guilford Crt ............................. 435-4374 Dickie John W ..................................... 592-5197 Dickie T & K 21 Brodeur Cres ............... 592-4083 Dickie W J 9 Hansen Ave ...................... 591-5514 Dickins S J 227 Petrie Lane .................. 591-3458 Dickinson Alan 6 Mclaughlin Cres ...... 592-6693 Dickinson Jason 916 Whiteford Way ...................................... 435-7772 Dickinson Kathy & Ken 10 Varley Dr ................................................. 254-9339 Dickinson W 83 Clarkson Cres ............. 435-1506 Dickison T 33 Emerald Meadows Dr ..... 435-4056 Dickner R 7 Partridge Dr ........................ 599-2491 Dickout S J 23 Shaw Crt ....................... 831-3960 Dicks James 56 Laurie Crt ................... 831-3007 Dicks Jon 5499 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-0672 Dickson A 4506 Loggers Way Knbrn ..... 832-4720 Dickson Allan 4533 Loggers Way Knbrn ........................... 832-1256 Dickson B J 225 Equestrian Dr ............. 592-7764 Dickson J 53 Hawley Cres ..................... 591-0485 Dickson John F 4467 Loggers Way Knbrn ........................... 832-1052

KANATA

153 Holiday Dr Wdlwn ................................ 832-1388 Desjardins B & D 32 Young Rd .......... 836-4337 Desjardins C 74 Cedar Valley Dr .......... 435-1104 Desjardins J 53 Jackman Terr .............. 592-5308 Desjardins J 10 Stonehill Crt ................ 599-3521 Desjardins J 61 Rothesay Dr ................ 836-1963 Desjardins J P 83 Mattawa Cres ......... 591-3588 Desjardins Kristian 22 Pelee St ........ 599-6049 Desjardins L 519 Fordell Ave ................ 591-9708 Desjardins M 117 Willand Lane Wdlwn ............................ 832-0915 Desjardins M 124 Glamorgan Dr .......... 592-5611 Desjardins P 38 Shaughnessy Cres ..... 271-1026 Desjardins R 78 Beaverbrook Lane ..... 271-1792 Desjardins S 4146 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-2866 Desjardins S 21 Wallsend Ave .............. 254-5518 Desjardins S R 17 Longden Pl ............ 270-9981 Desjardins Valerie & Terry 808 Oakside Cr ........................................... 271-1576 Desjarlais J 50 Kenins Cres .................. 271-8957 Deslaurier M 145 Acorn Cres Wdlwn ... 832-2914 Deslaurier S 37 Cohen Av .................... 599-0647 Deslauriers B 58 Nighthawk Cres ........ 435-4187 Deslauriers James 20 Teeswater St .......................................... 591-0323 Deslauriers L 40 Bunting Lane ............ 592-7107 Deslauriers T 139 Castle Glen Cres .................................. 831-0667 Desmarais Alain 32 Ironside Crt ........ 591-0600 Desmarais D 15 Hawley Cres .............. 595-0376 Desmarais Michael 103 Limerick Lane Dnrbn ............................ 832-0088 Desnoyers T 17 Windfield Cres ............ 591-1789 Desormeaux A 21 Castlefrank Rd ....... 831-3364 Desormeaux D 160 Fenerty Crt .......... 595-1382 Desormeaux L 1404 Houston Cres ..... 592-8683 Des Ormeaux N 516 Shawondasee ... 831-6883 DeSousa S 54 Penrith St ....................... 271-1003 Desouza M ............................................ 435-1937 Desouza P 62 Birchfield Ave ................. 592-5123 de Souza Richard & Maryanne 176 Granite Court ........................................ 435-1937 Desouza S 28 Slade Cres ...................... 599-5280 Despatis C 26 Kenins Cres .................... 592-1943 Despault N 3851 Greenland Rd Dnrbn . 832-4836 Despres J 51 Zokol Cres ....................... 435-0224 Des Roberts L 36 Helmsdale Dr .......... 591-9215 Desrochers A A 13 Zokol Cres ........... 591-5263 Desrochers J 34 Bachman Terr ........... 270-8275 Desrochers P & D 56 Binscarth Cres ....................................... 831-4844 Desrosiers A 54 Hewitt Crt ................... 435-2554 Desrosiers Eric 26 Highmont Crt ........ 591-5541 Desrosiers M 108 Inverary Dr .............. 271-7458 Dessenberger J & M 4 Banting Cres ............................................ 591-3088 Desson J A 12 Carmichael Crt .............. 270-1124 Desy Y 67 Leacock Dr ............................. 592-2265

97


D Kanata

KANATA

Dickson John H 51 Jackson Crt ......... 592-7775 Didomenico Joe 38 Fernbrook Pl ...... 591-0637 Didovic S 19 Piper Cres ......................... 595-0038 Diec Nhu 135 Banchory Cres ................. 599-7631 Diep H 668 Pepperville Cr ........................ 270-9199 Dieplinger E 176 Palomino Dr .............. 591-3941 Dieu Andre 21 Beamish Cres ................ 599-3320 DiFelice C 314 Abbeydale Cir ................ 435-5539 Diffey D 33 Laurie Crt .............................. 836-6552 Diffin J 123 Oakburn Rd .......................... 836-4651 Difruscio Douglas 2 Dnrbn ................ 832-3774 Difruscio M 29 Brechin Cres ................. 435-1060 Digby’s Restaurant 300 Earl Grey Dr .......................................... 599-9800 Diggins L 755 Oakglade Ave .................. 435-7242 Digirolomo A 67 Hemlo Cres ............... 599-1292 Dignard Daniel 100 Canyon Dr Cnst By .............................. 832-1641 Dignard Roger L J 46 Courtney Rd ........................................... 836-3036 Digney J Roderick 49 Drainie Dr ............................................... 592-5007 Di-Grigol M 45 Brechin Cres ................. 271-8272 Diguer M 40 Turtle Point Pvt .................. 591-0521 Diguer R 36 Carr Pl ................................. 592-2773 Diher S 86 Kimbolton Cres ...................... 599-4375 Dijkerman R 113 Shaughnessy Cres ... 592-3340 Dikland J 146 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-9924 Dilabio B A 114 Goodin St Wdlwn ........ 832-1294 Dilawri A 51 Belleview Dr ....................... 599-7982 Dilawri R 3 Oakview Rd .......................... 270-9038 Dilawri V 14 Summitview Dr ................... 599-7178 Dilello M 529 Teskiwa Cres ..................... 595-0692 Dillabaugh S 63 Tiffany Pl .................... 271-1193 Dillabaugh Victor 63 Hawley Cres ........................................... 599-9225 Dillabough S 7303 Campeau Dr ........... 435-5647 Dillane C K 354 Old Quarry Rd Wdlwn .......................... 832-5456 Dillman B 1012 Northgraves Cres .......... 435-4622 Dillon J 25 Redfox Pl ............................... 271-1708 Dillon K & M 59 Herschel Cres ............. 599-4401 Dim Pov 9 Macneil Crt ............................ 831-3259 Dimacuha J C 69 Robarts Cres ........... 592-1747 DiMagno T 17 Turnbull Ave ................... 270-8357 DiMillo D D 110 Grasshopper Lane Dnrbn .................... 832-4752 Dimillo G 40 Shaughnessy Cres ............. 270-9139 Dimitrakopoulou M 800 Petra Pvt .... 435-2594 Dimitroff D C 66 Pentland Cres ............ 592-6482 Dimitrov M 38 Barra Ave ....................... 836-5711 Dimova-Finkenzelle D 1443 Carronbridge Cir ................................ 435-4482 Dimsdale J J 72 Pellan Way ................. 592-2361 Dimuzio Christina 15 Baneberry Cres ...................................... 435-1805 Dinakaran Josh 1292 Klondike Rd ..... 271-8854 Dinelle C 513 Landswood Way .............. 831-4270 Dinelle D 13 Springwater Dr ................... 592-6919 Dinelle Diane 43 Mcgibbon Dr ............. 599-0847 Dinelle M 91 Kincardine Dr ..................... 435-3402 Dinelle N 53 Rothesay Dr ....................... 831-2426 Dinelle N & M 34 Woliston Cr ............... 591-1065 Dinelle S 40 Varley Lane ......................... 435-1109 Ding D 84 Langford Cres ......................... 595-1965 Ding G 192 Ingersoll Cres ........................ 271-1642 Ding Hao 124 Milner Downs Cres .......... 254-5654

Kanata D

98 Ding M 46 Cambior Cres ......................... 254-9439 Ding Y 6 Scissons Rd .............................. 591-7717 Dinh N 1242 Halton Terr ........................... 599-1839 Dinh N 28 Stable Way .............................. 599-9976 Dinh T 824 Oakside Cres ......................... 599-4546 Diniz F 960 Teron Rd ................................ 599-3248 Dinnelle J 4572 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-4172 Dinner D N 50 Country Lane E .............. 836-3296 Dino S 79 Abaca Way .............................. 836-9656 Dion J 19 Chimo Dr .................................. 270-0467 Dion J 70 Robson Crt ............................... 270-9109 Dion Jacques 7305 Campeau Dr ........ 270-0805 Dion O 249 Salter Cres ............................ 592-2236 Dion R & E 5 Neely St Dnrbn ................. 832-8246 Dione John & Dorothy 34 Carmichael Crt ....................................... 592-6459 Dionello J 278 Forestbrook St ............... 435-3031 Dionne M 2 Filion Cres ........................... 592-6477 Dionne S 125 Gray Cres ......................... 271-0410 Dionne Theresa 7328 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-4949 Diop A 124 Forestbrook St ...................... 435-3912 Diotte Brody 3457 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-2918 Diotte S 164 Constance Bay Rd Wdlwn . 832-5536 Dioupoui I 36 Peary Way ....................... 435-4481 Dippel Rob 103 Constance Creek Dr Dnrbn .................. 832-0662 Dirie S 8 Windways Cres ......................... 592-6863 Dirienzo A 169 Morrena Rd ................... 836-0645 Dirienzo Antonio 17 Acklam Terr ....... 591-1672 Dirienzo M & K 4 Wheatland Ave ........ 599-6903 Disher E Mrs 43 Shannondoe Cres ...... 599-8526 Disipio K 233 Mccurdy Dr ...................... 435-3702

DiStefano L 50 Inverary Dr .................... 595-0020 Ditmar S J 960 Teron Rd ........................ 592-9917 Ditommaso Paige & Jason 9 Holgate Crt ............................................... 592-1437 Dittmann D J 960 Teron Rd .................. 592-2177 Dittmann H 42 Inverary Dr ..................... 254-9700 Dittrich A 32 Braco St ............................ 836-4609 Ditullio L 88 Stonemeadow Dr ............... 599-5458 Divet A 8 Binscarth Cres .......................... 435-1491 Diviesti O 36 Shearer Cres ..................... 591-5906 Divins William L 74 Moresby Dr ......... 599-1032 Dixit Aruna & Sushil 11 Charlesworth Crt .................................... 254-5839 Dixit M 253 Waymark Cres ...................... 435-4922 Dixon B & C 27 Thunderbird Cres ......... 270-1498 Dixon B H 3 Coulson Crt ........................ 271-0251 Dixon D 14 Windfield Cres ...................... 271-8847 Dixon Ian & Kelli 75 Brechin Cr .......... 599-4554 Dixon K 13 Millman Crt ........................... 271-8403 Dixon Kevin 5 Brodeur Cres ................. 592-5569 Dixon N 27 Huntsman Cres ..................... 270-8508 Dizazzo Krista 211 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-4394 DiZesong 11 Whithorn Ave .................... 271-9816 Dlugokinski J 17 Lombardo Dr ............ 435-4920 Dmitriew G 44 Rosenfeld Cres .............. 435-2003

DO DENTAL DR 5903 Hazeldean Rd Stittsville ...............613-567-3736 Email ......................... info@DrDoDentist.com www.DrDoDentist.com

- See ad this page Do K 1002 Ottenbrite Cres ........................ 435-6089 Do N 423 Abbeydale Cir ........................... 435-7799

Dr. Do Dental

Where your smile is important to us...®

MODERN, GENTLE, CARING

Family and Aesthetic Dentistry

Dr. Mai Do D.D.S. McGill Honor Graduate 96 Welcome to my practice for health, for appearance

Dental Services:

Orthodontics for all ages, crown, bridge, implant, root canal, porcelain inlay/onlay, veneers, oral appliances for sleep apnea, laser cold sore and gum treatments, extraction, denture.

Comfort Menu:

Laughing gas, oral sedation, intra-oral camera, chair-side entertainment, email communication, Wi-Fi, Internet, multilingual friendly staff, wheelchair accessible, ample parking, electronic insurance claims reimbursement, Debit, Visa, MC, open extended hours and Saturdays.

Tel. 613.567.DrDo (3736)

5903 Hazeldean Rd. Ottawa, ON K2S 1B9 www.DrDoDentist.com MainOffice@DrDoDentist.com Info@DrDoDentist.com (for Dr. Do)

RS


D Kanata Dolan David

4009 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-4164

Dolan Fern 1667 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ................... 832-2633

Dolan H 4478 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-1600

Dolan Hugh & Bernice 465 Beavertail Rd ........................................ 831-2530 Dolan J 5930 Carp Rd Knbrn .................. 832-7853 Dolan Karen M E 2970 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-1817 Dolan M 4670 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-0512 Dolan Paul 1284 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-3084 Dolan S 59 Young Rd .............................. 599-1393 Dolan S F 165 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-2917 Dolan T 2821 Ridgetop Rd Dnrbn ........... 832-2171 Dolan T 411 Galatina Way ....................... 435-4593 Dolan Thomas 3097 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-4665 Dolcini John & Catherine 157 Mccurdy Dr .......................................... 831-8914 Dolecki S 161 Osprey Cres .................... 591-1721 Doleh M 38 Tower Hill Cres ..................... 592-3188 Dolisni A 19 Penfield Dr .......................... 599-6768 Dolliver M 37 Glen Meadows Cir ........... 435-7121 Dolliver P & J 7303 Campeau Dr ......... 592-9576 Dolson D 63 Jarlan Terr .......................... 592-3033 Dolter E 29 Chickasaw Cres ................... 254-8476 Dolter Natalie & Colin ...................... 271-1271 Domanski J 35 Vanstone Dr ................. 591-1867 Domanski J 35 Vanstone Dr ................. 591-1998 Dombowsky P 1681 Campeau Dr ....... 435-2817 Dombroski C 7303 Campeau Dr .......... 435-5878 Dombroskie J ...................................... 599-4115 Domenegapo J 102 Bridgestone Dr ... 595-0149 Domenegato John 35 Evanshen Cr .. 271-7329 Domenico J C 485 Eagleson Rd ......... 595-1799 Dominion Carpet Cleaning ........... 254-5849 Domino’s Pizza 700 Eagleson Rd ....... 592-1022 Domitrovits C 182 Tandalee Cr ............ 599-6351 Domitrovits Ernst 6 Holly Ridge ........ 836-7510 Dompierre Daniel & Karen 59 Shearer Cres .......................................... 592-8567 Dompierre R 108 Banning Rd .............. 831-1247 Dompierre R 620 Pennycross Ln ......... 831-5696 Dompierre Richard 108 Banning Rd .......................................... 836-5238 Donaghy Alexander B 112 Banning Rd .......................................... 836-1600 Donaghy N 212 B Equestrian Dr ........... 271-3070 Donahue C 90 Saddlesmith Cir ............. 435-2517 Donahue L 244 Castlefrank Rd ............. 836-6893 Donahue Larry 13 Redfox Pl ............... 591-3615 Donahue M 90 Stokes Cres .................. 836-7619 Donak J 15 Stable Way ........................... 599-8556 Donaldson D 179 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-7868 Donaldson D & A 18 Roycroft Way .... 839-9330 Donaldson Darren Cnst By ............... 832-4310 Donaldson Penny & James 3784 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-4903 Donaldson R 145 Castlefrank Rd ......... 836-9898 Donaldson W 31 Laurie Crt .................. 435-4630 Donaldson Wes 10 Beacon Way ........ 591-8805 Donavan B 490 Meadowbreeze Dr ....... 435-2418 Dong F 33 A Nanook Cres ....................... 270-9712

Kanata D Dong H 32 Insmill Cres ............................ 270-0265 Dong L 23 Cecil Walden Ridge ................ 271-8806 Dong Y 198 Blackdome Cres .................. 599-0585 Donne N .................................................. 831-9707 Donnelley Thomas 89 Scampton Dr . 254-9833 Donnelly B 86 Stonehaven Dr ............... 435-0472 Donnelly B 1450 Carronbridge Cir ........ 435-1074 Donnelly B 15 Moresby Dr ..................... 591-8071 Donnelly C 460 Fenerty Crt ................... 435-3023 Donnelly C 89 Springcreek Cres ........... 599-9547 Donnelly Ian W 22 Mcintosh Way ....... 254-8925 Donnelly J 44 Haywood Cres ................ 591-0252 Donnelly James 54 Bridle Park Dr ..... 591-9257 Donnelly Joy 130 Acorn Cres Wdlwn ... 832-8924 Donnelly KIA 490 Terry Fox Dr ............. 733-4747 Donnelly M 2 Loyal Hill Cres ................. 254-5783 Donnelly Mitsubishi 490 Terry Fox Dr .......................................... 733-7500 Donnini Frank 1745 Dunrobin Rd ........ 839-2859 D’Onofrio B 105 Mcdermot Crt ............. 591-3641 Donoghue E 116 Biltmore Cr ................ 836-5653 Donoghue M 1 Bylot Crt ....................... 591-6082 Donohue J 31 Country Lane E .............. 435-1222 Donohue John 6 Rowe Dr ................... 271-9522 Donohue M 6 Kettleby St ...................... 270-8110 Donohue M 236 Tempest ...................... 836-8996 Donohue M J 1 Lismer Cres ................ 592-3102 Donovan D 74 Kingsford Crt ................. 592-0557 Donovan L 12 Ayton Lane ..................... 599-0893 Donovan Michael W T J 68 Birkendale Dr ......................................... 271-9498 Dooher D 13 Longboat Crt ..................... 270-8944 Dool Stephen 7595 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-1224 Dooley P 34 Dunoon Pl ........................... 836-7628 Dooley S 750 March Rd .......................... 435-2967 Dooling J 96 Cedar Valley Dr ................. 270-8678 Doolittle E W Mrs 1315 Galetta Side Rd Wdlwn ...................... 832-1072 Doomasia C 45 Wimbledon Way .......... 271-9738 Doorman K 184 Moresby Dr ................. 595-1459 Dopler H 20 Shirley’s Brook Dr ............... 595-1687 Dora V 26 Dartmoor Dr ............................ 592-0722 Doran A 81 Furlong Cres ........................ 271-8006 Doran A 80 Speers Cres ......................... 435-1105 Doran L 57 Drainie Dr .............................. 271-0397 Dorans B 189 Springwater Dr ................ 591-2039 Dorans D 168 Moresby Dr ...................... 271-2600 Dorans D 10 Nipigon Way ...................... 592-9344 Doraty C 2 Mcclintock Way .................... 592-3963 Dore M A 59 Equestrian Dr ..................... 592-1307 Dore R 7305 Campeau Dr ....................... 435-6006 Dorego Y 65 Osprey Cres ...................... 271-2733 Dorey C 33 Dressler Dr ........................... 592-0633 Dorian N D 12 Sherring Cres ................. 592-9642 Dorias H 48 Shirley’s Brook Dr ............... 435-4326 Dorica M 4 Bannock Cres ...................... 435-4679 Dorico G 49 Witherspoon Cr .................. 254-8602 Doring D 207 Roy Errington Way ........... 592-2797 Dorion Suanne 419 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-0440 Dormor M 24 Glamorgan Dr .................. 831-1048 Dorobantu G 3106 Barlow Cres Dnrbn 832-0001 Dorofeev A 124 Scottwood Grove Dnrbn ...................... 832-0675 Dorrell D 29 Kinmount Pvt ...................... 592-5368 Dorrington M 194 Kinross Pvt ............. 435-3873 Dorris B 748 Oakglade Ave ..................... 435-4355

KANATA

Do Nghiem 146 Equestrian Dr .............. 592-6705 Do Tu 53 Thunderbird Cres ...................... 271-0213 Doak R & A 34 Pommel Cres ................ 592-5798 Doan J R & J M 93 Kinmount Pvt ....... 270-1054 Doan N 27 Kalbrook St ............................ 254-7474 Doan Ngoc K Y Nguyen 403 Arrisdale Crt ......................................... 592-6203 Doan Ngoc Nhut 88 Bridle Park Dr .... 271-1763 Doan Reg 19 Maple Grove Rd ............... 831-1359 Dobas Elena 100 Grasshopper Lane Dnrbn .................... 832-4716 Dobas M 103 Ventry Lane Dnrbn ........... 832-2824 Dobby A 17 Connelly Pl .......................... 435-1112 Dobec S 59 Meadowbreeze Dr ............... 592-6952 Dobenko Sheryl Dr 320 March Rd .... 591-1780 Doble A 58 Marsh Sparrow Pvt ............... 435-4655 Dobra G 97 Woodbridge Cres ................ 963-0598 Dobrotescu M & N 80 Kinmount Priv ......................................... 591-1966 Dobrotescu Vlad 105 Goldridge Dr ......................................... 270-9107 Dobrowolski-Starr T 59 Mcgibbon Dr .......................................... 435-7321 Dobson C 1175 Maritime Way ............... 435-6790 Dobson Dave 20 Tamblyn Cres ........... 599-4793 Dobson Erin 2000 Hungerford Gate ..... 592-0918 Dobson G 100 Aird Pl ............................. 592-4915 Dobson H 7305 Campeau Dr ................. 435-2201 Dockrill H 70 Baneberry Cres ................ 836-8212 Doda M 57 Meadowbreeze Dr ................ 599-1167 Dodd J 3 B Hawley Cres .......................... 599-7338 Dodd R 1661 Kilmaurs Sdrd Wdlwn ........ 832-9917 Dodds B 438 Galatina Way ..................... 435-4649 Dodds E 56 Nortoba Cres ....................... 254-9209 Dodds Tracy & Steve 16 O’Hara Dr ............................................... 839-0868 Dodge S 124 Robson Crt ........................ 599-7412 Dods Daryl 59 Dunoon Pl ...................... 831-0586 Dodson Andy 2059 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-3564 Dodson Edward 3220 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-3239 Dodsworth P 2 Leacock Dr .................. 592-4406 Dodsworth Ware Joan 14 Stonecroft Terr ....................................... 592-5768 Doe C 206 Hunterbrook St ....................... 435-4249 Doerner J 281 Knudson Dr .................... 591-2412 Dogra Kewal 41 Shouldice Cres .......... 836-1433 Doherty A 57 Filion Cres ........................ 271-9748 Doherty G 152 Windance Cres .............. 435-1268 Doherty G 54 Sunnybrooke Dr ............... 435-3940 Doherty P 12 Milne Pl ............................ 592-2223 Doherty Robert 88 Mattawa Cres ....... 591-1010 Doherty S 154 Abaca Way ..................... 831-7230 Doherty Wayne 29 Peregrine Cres ...... 592-6809 Doig K D 19 Dunnet Crt .......................... 831-7553 Doiley E 5 Chisholm Crt .......................... 254-5861 Doiron D .................................................. 836-3044 Doiron Norman 176 Old Colony Rd .... 836-7782 Dokken P 132 Post Rd ........................... 435-5058 Dolan A 4722 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2462 Dolan Anthony G 3026 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-2532 Dolan Bruce 180 Moresby Dr ............... 592-9650 Dolan D 66 Hewitt Crt ............................. 592-1197 Dolan Daniel 131 Willand Lane Wdlwn ............................ 832-1330

99


D Kanata

KANATA

Dorris Laura 83 Huntsman Cres .......... 592-0266 Dory A B 329 Stowe Crt ......................... 592-1807 Dos Santos J 8 Macassa Cir ................ 270-8192 Dosdall M 56 Blackdome Cres .............. 271-8808 Doshi S 79 Milner Downs Cres ................ 599-0511 Dotzenroth S 118 Seabrooke Dr .......... 836-1176 Douangpaseuth Kinnalone 31 Apple Creek Cres ................................... 592-7993 Doucet Colleen 27 Mattawa Cres ......................................... 271-7531 Doucet Gerard 4440 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-2589 Doucet K 15 Rickey Pl ............................ 836-2201 Doucet M 112 Muskego Cres ................ 592-0459 Doucet M 76 Speers Cres ...................... 599-4745 Doucett V 149 Abbeyhill Dr .................... 831-3904 Doucette M 5 Shannondoe Cres .......... 599-1484 Doucette P J 13 Reaney Crt ................. 599-7252 Doucette R & K 3 Banting Cres .......... 271-8296 Dougall B 12 Mclennan Way .................. 831-0671 Dougherty C 520 Fordell Ave ............... 435-1453 Dougherty C & D 11 Samara Pl ......... 831-5244 Dougherty M A 89 Yoho Dr ................. 592-4442 Dougherty T 4052 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-1432 Douglas A 87 Pentland Pl ...................... 591-0174 Douglas Brian 46 Fernbrook Pl ........... 435-0428 Douglas G 16 Leacock Lane ................. 254-9878 Douglas G 88 Varley Dr .......................... 592-2692 Douglas J & C 4 Pellan Cres ................ 599-9457 Douglas R 36 Bernier Terr ...................... 592-3611 Douglas Robert C 40 Stonecroft Terr ....................................... 591-8700 Douglas Schweyer J 66 Macassa Cir ........................................... 595-0885 Douglas Services 1620 Marchurst Rd ..................................... 818-3910 Douglass D 19 Cheltonia Way .............. 591-2080 Douglass K 7305 Campeau Dr ............. 435-5043 Doull R 232 Walden Dr ............................ 271-8233 Doull R 232 Walden Dr ............................ 591-8593 Doumit M 27 Nairn St ............................ 831-5299 Dourmaskin Edward 28 Kettlewell Way ........................................ 270-0654 Dovbniak W 49 Banchory Cres ............. 599-5225 Dover Jay L 3 Partridge Dr ................... 599-8708 Dow S 60 Seabrooke Dr ........................... 435-2042 Dow W 22 Connelly Pl ............................. 836-9027 Dowd F 160 Hartsmere Dr ....................... 836-7102 Dowd Paul & Cheryl Hawley Cres ................................................ 271-4433 Dowd R 4000 Diamondview Rd Knbrn ... 832-0132 Dowd T 68 Mcbrien St ............................ 270-1037 Dowd W Robert 3733 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-5450 Dowdall Barry 31 Kimmins Crt ............ 599-8882 Dowell J 14 Trotting Way ........................ 592-2562 Dowell M 3664 Loggers Way Knbrn ...... 832-3963 Dowlatshahi S & E 45 C Hewitt Way ......................................... 592-6768 Dowler Adam 103 Dunhaven Dr Dnrbn 832-8044 Dowling Mike 143 Rothesay Dr ........... 836-3325 Dowling Niall 26 Bethune Way ............. 599-1256 Down L 80 Steeple Hill Cres Npn ............ 591-6263 Downer Hansen 119 Goodman Dr ..... 839-0489 Downey E & M 24 Milne Cres .............. 599-6469 Downey J 37 Inwood Dr ......................... 591-1878 Downey Jim 58 Fernbrook Pl ............... 599-7145

100 Downey Kevin 3156 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-4692 Downey M 12 Connelly Pl ...................... 836-3695 Downing David R 51 Bernier Terr ...... 591-8720 Downing J 24 Nortoba Cres .................. 271-1001 Downs C 16 Amundsen Cres ................. 592-1733 Downs H 487 Meadowbreeze Dr ........... 592-9197 Downs K 100 Aird Pl ............................... 435-2021 Downs K 12 Scharf Lane ........................ 836-8759 Downs S 60 Saddlehorn Cres ................ 599-6361 Doxtater S 183 Banning Rd ................... 836-9205 Doyle Barry 56 Cambior Cres ............... 592-2187 Doyle Brian D 198 Old Colony Rd ....... 836-7723 Doyle Brian M 412 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1394 Doyle C A 2881 Barlow Cres Dnrbn ....... 832-3447 Doyle D 33 Drysdale St ........................... 254-8995 Doyle Denzil 3 Sherk Cres .................... 592-3158 Doyle F J 49 Windeyer Cres ................... 592-5723 Doyle J 407 Galatina Way ....................... 435-7177 Doyle Kevin J 489 Vances Sdrd Dnrbn .............................. 832-3988 Doyle Kim A 1010 Teron Rd .................. 592-1953 Doyle Larry 3392 Dunrobin Rd Wdlwn . 832-2553 Doyle N 651 Aberfoyle Cir ....................... 592-6528 Doyle P 19 Binscarth Cres ...................... 435-0219 Doyle P 30 Tiffany Cres ........................... 592-5253 Doyle Patrick J M 151 Post Rd ......... 831-2220 Doyle R 231 Penfield Dr .......................... 270-8486 Doyle R 92 Shearer Cres ......................... 435-5051 Doyle W 20 Kingsford Cres ..................... 591-3805 Doyle W 2 Foxleigh Cres ......................... 592-1638 Doyle-Brewer C .................................. 271-0589 Doyon H 402 Statewood Dr .................... 435-3411 Dpenha S 61 Woodbridge Cres ............. 595-0611 Draffin M & R 74 Goldora Pvt .............. 592-5385 Draga Janet 252 Tempest .................... 836-0788 Dragoi V 57 Zokol Cres ........................... 591-8224 Dragon Fortune Delight 62 Stonehaven Dr ....................................... 254-7071 Dragus Mugur 50 Mersey Dr ............... 271-6006 Drain Doug 105 Scottwood Grove Dnrbn ...................... 832-0321

LOOKING LOOKING FOR FOR

FRESH IDEAS FIND EVERYTHING YOU NEED IN THE

COMMUNITY RESOURCE GUIDE

Kanata D DRAIN EXPRESS Serving Kanata & Surrounding Area ...613-791-6200 Email .................. plumbingexpress@bell.net

- See ad next page DRAINPRO OTTAWA INC Your Local Plumber Serving Kanata & Surrounding Area 6998 Shields Dr Greely....................613-233-7586 Email ........... drainproottawainc@bellnet.ca www.drainproottawa.ca

- See ad page 102 Drake A T 130 William’s Walk ................ 836-2468 Drake K 17 Country Lane E .................... 435-1088 Dransch D 174 Moresby Dr ................... 592-9897 Drapalova Hanssen Helena 318 Stowe Crt ............................................. 591-0220 Draper A .................................................. 254-7345 Draper E 60 Binscarth Cres .................... 836-9299 Draper M 6 Stonehill Crt ......................... 599-5152 Draycott J & P 451 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-4253 Draycott L & J 1148 Klondike Rd ........ 435-4345 Drazeau D 2 Wheatland Ave .................. 592-4556 Drebot J 64 Pellan Way .......................... 592-4211 Dreier S 92 Gowrie Dr ............................. 836-3815 Dreika Bryan ......................................... 435-1607 Drennan C 362 Pickford Dr .................... 599-2434 Drent B 17 Leverton Rd ........................... 592-0074 Drew A 1882 Rocklane Dr ....................... 470-0052 Drew G 72 Emerald Meadows Dr ............ 591-2340 Drew L 1085 Riddell Dr ............................ 592-1294 Drew S 44 Mclaughlin Cres ..................... 592-6684 Dreyer Achim 19 Pebble Creek Cres ... 591-9415 Driediger S & J 42 Shetland Way ........ 271-9654 Driscoll D 92 Sheldrake Dr ..................... 831-8237 Driscoll J 62 Aintree Pl ........................... 591-0120 Driscoll M 1242 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-2897 Driscoll P 14 Pepperidge Way ............... 592-6178 Driscoll W A 142 Granite Crt ................ 270-1078 Drive Clean 7 Carbrooke St .................. 836-2732 Driver Cyrus P 171 Walden Dr ............ 599-9723 Drodge Glen 6 Young’s Pond Crt ......... 831-7284 Drohan R 2 Heathcliffe Crt ..................... 831-0410 Droi E 7 Shaughnessy Cres ..................... 270-8478 Drolet H 832 Tabaret St ........................... 435-6385 Drost J 143 Hearst Way ........................... 599-8033 Drouin Michel A Dr Allergist & ClinicalImmunologist 99 Kakulu Rd 599-5700 Drover B 51 Kinmount Pvt ...................... 592-1121 Drover M 57 Mattawa Cres .................... 599-9115 Drugstore Pharmacy 200 Earl Grey Dr .......................................... 599-4046 Drummie M 68 Robson Crt ................... 592-4848 Drummond B 3108 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-2545 Drummond L 27 Tiffany Cres ............... 599-6679 Drummond S 109 Freeport Dr .............. 435-7005 Drummond V 1553 Carronbridge Cir ................................ 435-4379 Drwiega T 64 Mcintosh Pl ...................... 599-7084 Dry Cleaner The 700 Eagleson Rd ..... 599-9947 Dryden D 27 Mccurdy Dr ........................ 599-6111


D Kanata

Kanata D

101

“Fast Efficient Service”

A division of Plumbing Express

Serving Kanata & Barrhaven for over 20 years

Specializing Sinks ■ Toilets ■ Faucets ■ Pipe Thawing ■ Hot Water Tanks ■ Drain Unblocking ■ Camera Inspection & ■ Pipe Locating ■

5%

SENIORS DISCOUNT

The Best Stocked Service Vehicle in Town Owned & Operated by

Kevin Villeneuve

®

KANATA

in Residential Repair and Replacement of Existing


D Kanata

KANATA

Drysdale D 6 Tamara Way ..................... 435-3720 Drysdale G 141 Grassy Plains Dr .......... 592-7942 D’souza Anil 96 Belleview Dr ................ 591-1856 D’souza Clyde 52 Sawyer Way ............ 271-6409 Dsouza R 15 Fernbrook Pl ..................... 435-5481 Du Charme Edward 35 Balding Cres ............................................ 591-0302 Du Nu Nhi 77 Acklam Terr ...................... 591-1428 Du Plooy J 45 Cecil Walden Ridge ........ 435-4049 Du Youdao 95 Cambior Cr .................... 592-7672 Du Zhi 33 Bellrock Dr ............................... 592-5988 Duah B 160 Equestrian Dr ....................... 592-1391 Duah Ben 160 Equestrian Dr .................. 592-0573 Dualleh F 34 Windways Cres ................. 270-8710 Duan Shoshan 56 Mersey Dr .............. 592-6752 Dube C 192 Kincardine Dr ....................... 435-3855 Dube D 43 Eagleview St .......................... 271-0390 Dube D 18 Wimbledon Way .................... 592-1482 Dube Jean 62 Cohen Ave ...................... 271-9010 Dube M 1434 Houston Cres .................... 271-0402 Dube Martin 110 Kinghaven Cres ........ 435-3823 Dube Pam & Mike 59 Mattawa Cres . 592-6451 Dube Raymond J L 257 Vances Side Rd Dnrbn ......................... 832-2399 Dubeau J 6230 Fallowfield Rd Ashtn ..... 831-1976 Dubey R 9 Hepburn Crt .......................... 599-8377 Dubie K 960 Teron Rd ............................. 270-9581 Dubiel M 82 Mattawa Cres ..................... 271-1969 Dubois C 5 Millman Crt .......................... 592-8214 Dubois H W & Associates 47 Ipswich Terr ............................................ 591-3075 Dubois J & B 438 Pickford Dr ............... 599-0970 Dubois L 64 Speers Cres ........................ 435-4325 Dubois S 4071 Diamondview Rd Knbrn . 832-1914 Dubois S 47 Ipswich Terr ........................ 591-1005

Kanata D

102 Dubreuil G D

Duffield M E

2914 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-1508 Dubroy S 112 Inverary Dr ....................... 591-2562 Dubrule Bruno 56 Piper Cres .............. 271-9641 Dubuc Dave 78 Springwater Dr ............ 592-7913 Dubue C 2 Clarkson Cres ....................... 435-1270 Ducette J 39 Eagleview St ..................... 595-0540 Ducharme C 103 Stratas Crt ................ 591-0273

4850 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-1412 Duffield R 4890 Dunrobin Rd Wdlwn ..... 832-9345 Duffield W 4691 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-3883 Duffy A 10 Aldburn Pl .............................. 836-9387 Duffy A L 1804 Lahey Crt ....................... 839-0770 Duffy B 1336 Halton Terr ......................... 435-3457 Duffy John C 136 Post Rd .................... 836-4726 Duffy R 52 Carmichael Crt ....................... 435-2170 Duffy S 67 Ipswich Terr ............................ 271-9132 Dufoe B 182 Bridlewood Dr .................... 270-9247 Duford E 347 Whistler Rd Wdlwn ........... 832-3842 Duford Robert 24 Barra Ave ................ 836-1478 Duford Wayne R 11 Waterton Cres .... 592-0301 Dufour Gilles 154 Kincardine Dr ........... 831-6858 Dufour Peter 56 Hewitt Crt ................... 592-0155 Dufour Rob & Catharine 91 Bishop’s Way ......................................... 287-3844 Dufresne A 10 Sumner St ...................... 831-4380 Dufresne Christiane 1145 Halton Terr .......................................... 592-5021 Dufresne Furniture & Appliances 66 Hearst Way ............................................. 599-5666 Dufresne Gilles 56 Sawyer Way .......... 271-1128 Dufresne M 3645 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-9914 Dufton J P 22 Kingsford Cres ................ 271-8271 Dugal M 420 Abbeydale Cir .................... 435-3336 Dugal Rolly 25 Peary Way ..................... 599-9601 Dugan R 39 Dartmoor Dr ........................ 599-4303 Duggan A 85 Porcupine Trail Dnrbn ....... 832-8262 Duguay D 172 Springwater Dr ............... 591-9970 Duguay G 128 Beach Hts ....................... 839-3102 Duhaime Randy 64 Beacon Way ........ 592-9869

Ducharme John H 105 Springcreek Cres ................................. 591-1160 ................. 599-7321

Duchesne B 16 Acklam Terr Duchesne M

277 Catamount Crt ..................................... 435-1935 Duchesne R 1408 Sherruby Way .......... 839-3704 Duckering J 318 Edgemoore Cres ....... 599-5115 Duclos Douglas 11 Milne Cres ........... 592-4072 Duclos J 24 Parsons Ridge Rd ............... 435-0873 Dudani Anil 56 Beamish Cres ............... 599-1357 Dudek J 16 Carmichael Crt ..................... 599-3230 Dudet L 149 Insmill Cres ......................... 592-0811 Dudgeon K 79 Lightfoot Pl .................... 270-9790 Dudley H 10 Drysdale St ........................ 435-6382 Dudley J & D 17 Springwater Dr .......... 599-8373 Dudley Scott 122 Maclarens Side Rd Wdlwn ................... 832-4556 Duern Mike 270 Baldwin St Wdlwn ...... 832-1205 Duess Ron 139 Acklam Terr .................. 592-6882 Duewel D 50 Cambior Cres .................... 599-7901 Duewel Juergen H 27 Weaver Cres .. 831-8444 Dufault Michel 100 Scenic Lane Wdlwn ............................. 832-3776 Duff R 54 Filion Cres ................................ 435-0987 Duff R 16 Tower Hill Cres ......................... 591-3405 Duff S 42 Baton Crt .................................. 270-9421 Duffield M 3445 Torwood Dr Dnrbn ....... 832-7816

MA

®TM

Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Inc. and DrainPro Ottawa Inc.


D Kanata

Dunn S 52 Filion Cres .............................. 592-8111 Dunn S & T 70 Black Tern Cres ............. 591-8963 Dunn T 119 Shearer Cres ........................ 592-8235 Dunne B 477 Foxhall Way ....................... 435-2576 Dunne E 134 Osprey Cres ...................... 591-0019 Dunne G 523 Landswood Way ............... 831-0406 Dunnigan A 50 Parsons Ridge Rd ........ 591-7754 Dunnigan D 84 Milner Downs Cres ....... 592-2572 Dunnigan Edward & Darlene 26 Foxleigh Cres ......................................... 592-2410 Dunnigan Greg 296 Pickford Dr .......... 271-0177 Dunphy C 42 Stonemeadow Dr ............. 271-6000 Dunrobin Auto Sales & Service Inc 3742 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-3799 Dunrobin Veterinary Clinic 2719 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-4444 Dunslow J 135 Lane St Wdlwn .............. 832-4764 Dunslow Ronald 907 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1326 Dunsmoor Lesya Old Carp Rd .......... 592-5788 Dunsmore B & V 189 Fireside Dr Wdlwn ................................ 832-1061 Dunster B 107 Dunster St Wdlwn .......... 832-3022 Dunsworth A E 33 Windgate Cr .......... 271-2671

DUNTECH AUTOMOTIVE LTD 15 Campbell Reid Court Kanata...................613-254-7390 - See ad this page Duong Hieu 204 Mcgibbon Dr .............. 599-7798 Duong P 18 Birchbank Cres ................... 599-1086 Duong Q 515 Katnick Way ...................... 599-7786 Duong Quoc 1412 Halton Terr .............. 592-5887 Duong Thien Thanh 22 Cohen Av ............................................... 599-4624 Duplante A 107 Stratas Crt ................... 599-8854 Duplante B 7303 Campeau Dr .............. 270-8130 Dupont Chris 60 Callaghan Pvt ........... 592-6721 Dupont M & E 32 Smoketree Cr .......... 836-4230 Dupont Robert 4786 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-3254 Dupras Whittaker Sylvie Peter 12 Black Tern Cres ...................................... 270-8945 Dupras-Burton R & H 48 Cecil Walden Ridge ................................ 435-7979 Dupuis A 123 Patriot Pl .......................... 435-7355 Dupuis A 1899 Whitemarsh Cres ........... 470-1010 Dupuis C 649 Moorpark Ave .................. 435-4919 Dupuis C 11 Bathurst St ......................... 470-5384 Dupuis J 65 Reaney Crt .......................... 271-0778 Dupuis J 750 March Rd .......................... 271-9587 Dupuis L & A 136 Castle Glen Cres ..... 435-2212

Established 2007

613-254-7390 UÊ À>ŽiÃÊUÕvyiÀÃÊUÊ/՘i‡Õ«Ã UÊ-Õëi˜Ãˆœ˜ÊUÊ->viÌÞʘëiV̈œ˜ UÊ7>ÀÀ>˜ÌÞÊ««ÀœÛi`Ê-iÀۈVi 15 Campbell Reid Crt., Kanata

Dupuis Marie & Claude 135 Woods Rd Wdlwn ................................ 832-2504 Dupuis Peter 9 Sewell Way .................. 592-0759 Dupuis R A 84 Beacon Way .................. 591-8520 Dupuis Robert 264 Baldwin St Wdlwn ................................ 832-2403 Dupuis T .................................................. 599-8645 Duquentte D 1343 Klondike Rd ............ 435-3861 Duquette J 190 Kincardine Dr ............... 831-9785 Dura V 73 Robarts Cres ........................... 592-0742 Durack K 22 Deerchase Crt ................... 599-1486 Duran E 4 Sandwell Cres ........................ 254-8701 Durance A 3944 Farmview Rd Cnst By . 832-5514 Durand J 49 Parsons Ridge Rd .............. 592-4718 Durand N 363 Statewood Dr .................. 591-7750 Durant H 19 Foulis Cres ......................... 836-4529 Durant J 2 Tanmount Way ...................... 435-3445 Duret J & S 1160 Klondike Rd ............... 599-7463 Durette L 9 Robarts Cres ....................... 435-5995 Durfour S 7307 Campeau Dr ................. 254-9995 Durie Rick .............................................. 592-5143 Durie Rick 15 Pommel Cres .................. 592-5698 Durie Robert 22 Roberge Cres ............. 599-7489 Duris Dusan 8 Apple Creek Cres .......... 599-5247 Durivage R 37 Speers Cres ................... 592-9693 Durkin Patrick J 41 Byrd Cres ............................................... 591-3566 Durling M ................................................ 831-5533 Durnford K 2033 Campeau Dr .............. 435-3057 Durnford Robert 21 Rowe Dr ............. 592-9673 Durocher M 29 Best Way ...................... 271-0888 Durocher R L 16 Samara Pl ................. 836-3363 Durose P V 6 Riopelle Crt ...................... 592-2685 Duross W 16 Mclennan Way .................. 831-8532 Durrani M 500 Aberfoyle Cir .................. 435-0523 Durrell L 34 Tower Hill Cres .................... 271-2982 Durrell P 1407 Sherruby Way ................. 839-5246 Durrer M 29 Foulis Cres ......................... 836-0268 Durrett D M 881 Kerwin Rd ................... 832-9105 Durward C 46 Ballantrae Way ............... 435-3717 Dusome R & T 2444 Baird Side Rd Knbrn .......................... 832-8903 Dussault F 69 Evanshen Cres ............... 599-8470 Dustin K & H 67 Chimo Dr .................... 599-9695 Dutchession R 44 Pebble Creek Cres ................................. 435-6406 Duthie M ................................................. 435-1332 Duthie M 20 Sawchuk Terr ..................... 435-1344 Duthie S & M 1634 Landel Dr ............... 839-0183 Dutkiewicz P R 27 Weaver Cres ......... 592-1069 Dutremble Serge 229 Tempest .......... 831-7448 Duval D 15 Black Tern Cres ..................... 592-6899 Duvall N 36 Parsons Ridge Rd ............... 591-0340 Duvall Richard 145 Castlefrank Rd ..................................... 836-0623 Duvert G 29 Mcclure Cres ...................... 599-1403 Duvnjak Rajko 12 Gray Cr ................... 591-9279 Duxbury T 871 Berry Side Rd Dnrbn ..... 832-4696 Dvananovic F 51 Allenby Rd ................ 599-0669 Dvarionas Anthony 52 Tiffany Cres ............................................ 592-6104 Dvorski R 43 Langford Cres ................... 254-5300 Dwaydar N 1479 Carronbridge Cir ........ 435-1966 Dwivedi T 34 Young Rd .......................... 836-3021 Dwornik M 46 Country Lane E .............. 836-5731 Dworschak H ....................................... 599-8884 Dwyer D 33 Banchory Cres .................... 599-4050 Dwyer J ................................................... 831-7347

KANATA

Duhamel D 1 Birchbank Cres ................ 591-1055 Duhn D 1050 Ottenbrite Cres .................. 599-3404 Duke E E 3551 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-4093 Duke J 4 Carr Cres .................................. 592-3659 Duke James 7 Stonecroft Terr .............. 592-5458 Dukes Darren 29 Inuvik Cres ............... 271-1315 Dukes P 49 Melanie Cres ........................ 831-3062 Dulat T 1429 Carronbridge Cir ................ 435-3536 Dulude R P 116 Balbair Rd .................... 831-2649 Dulude S 1 Harness Lane ....................... 831-8331 Dumais J 116 Osprey Cres .................... 270-0402 Dumais M 160 Granite Crt ..................... 435-3345 Dumanoir Dwight L 149 Shady Lane Wdlwn .............................. 832-3149 Dumas M 19 Ohara Dr ........................... 839-7908 Dumas N 22 Mcclintock Way ................. 599-3028 Dummit A 60 Nighthawk Cres ................ 599-3147 Dummitt J 256 Tofino Pvt ...................... 599-8861 Dumond D & R 545 Bryce Pl Npn ....... 435-8717 Dumont Complete Renovation Services 2021 Carp Rd .............................................. 836-2243 Dumont J 35 Roberge Cres ................... 270-9473 Dumont L 12 Birchbank Cres ................. 435-4299 Dumont L & P 31 Rothesay Dr ............. 831-0281 Dumont Robert & Mona 224 Keyrock Dr ........................................... 599-9336 Dumouchel B & P 119 Dunhaven Dr Dnrbn ............................. 832-0627 Dumouchel P 1010 Teron Rd ............... 599-9293 Dumouchel P 5 Gesner Crt .................. 831-8611 Dumouchel V 100 Leacock Dr ............. 591-3919 Dumoulin S 3615 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-7799 Dunbar C & H 109 Abaca Way ............. 836-7020 Dunbar D 100 Varley Lane ...................... 599-1699 Dunbar E 1110 Northgraves Cres .......... 435-3954 Duncan A 3726 Kinburn Sdrd Cnst By .. 832-0332 Duncan A 105 Brady Ave ....................... 599-9065 Duncan A & M 4 Lismer Cres .............. 592-4928 Duncan D 447 Foxhall Way .................... 435-7356 Duncan Davie 272 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-3812 Duncan Douglas 22 Belleview Dr ....... 592-8681 Duncan E 28 Waterthrush Cr ................. 599-1971 Duncan E ................................................ 270-9583 Duncan F 272 Ridgeside Farm Dr .......... 839-3237 Duncan G 73 Vanstone Dr ...................... 599-4913 Duncan H 28 Carbrooke St .................... 836-0932 Duncan Iva & William 2890 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-4516 Duncan J & P 68 Birchfield Ave ........... 271-8771 Duncan J & S 3 Sauble Dr .................... 592-3646 Duncan L 6501 Campeau Dr .................. 599-9814 Duncan R G 42 Partridge Dr ................. 271-9976 Duncan Ross B 150 Penfield Dr ......... 592-2691 Duncan Ted 3 Shearer Cres .................. 592-6825 Dunfield J ............................................... 435-1317 Dunits A 47 Marchvale Dr ....................... 839-0047 Dunk L 240 Monty Dr Wdlwn .................. 832-4844 Dunlap C 25 Winchester Dr .................... 836-7449 Dunlop C A 49 Bridlewood Dr ............... 599-4211 Dunlop P L 39 Sheldrake Dr .................. 836-3995 Dunn M 8 Woodbridge Cres .................... 435-3366 Dunn M 20 Inwood Dr ............................. 592-0824 Dunn M 1517 Monaghan Lane ................ 839-7443 Dunn M .................................................... 591-5939 Dunn Robert N 61 Windeyer Cres ....... 592-4440

Kanata D

103


D – E Kanata

104

Dwyer L M 1910 Dunrobin Rd ............... 839-2085 Dyck W 51 Shirley’s Brook Dr ................. 271-4268 Dyer B & S 591 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-8277 Dyer J 69 Pellan Way ............................... 271-1061 Dyett-Gordon B 106 Chickasaw Cres ................................... 270-0469 Dyke C 1068 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-4748 Dykeman M 194 Steeple Chase Dr ...... 592-4804 Dykstra D 112 Palomino Dr ................... 591-3283 Dykstra Harry 312 David Manchester Rd .......................... 831-6492 Dyment J C 54 Selwyn Pl ...................... 592-5568 Dynar Architect & Associates Inc 300 March Rd ............................................. 592-2284 Dyntek Canada 555 Legget Dr ........... 254-5515 Dyson T 45 Connelly Pl ........................... 836-6082 Dzerdz Boris 4 Evanshen Cres ............. 271-1257 Dziatko H 24 Torcastle Way ................... 831-0801 Dziedzic Marek 450 Pickford Dr ......... 592-9159 Dzimko Peter 37 Shearer Cres ............ 435-1357 Dziwinski C 98 Belleview Dr ................. 435-1918

E KANATA

EB Games 501 Earl Grey Dr .................. 254-7114 EB Nutrition.ca .................................... 864-2562 EMLSI Canada Inc 350 Terry Fox Dr .......................................... 271-9462 Eades Michael 25 Daphne Cr ............. 836-1544 Eady G 95 Piper Cres ............................... 591-2057 Eady P 35 Coulson Crt ............................. 270-0166 Eady R 136 Oakburn Rd .......................... 831-3920 Eagle Creek Golf Club Greenland Rd Dnrbn ................................... 832-0728

EAGLE TOWING Serving Kanata & Surrounding Areas .....................613-882-4353 - See ad this page Eagle Water Treatment Systems ..................................................................... 836-8015 Eagles Darrell 30 Sandwell Cres ......... 592-4015 Eagles T 122 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-4039 Eagles T 38 Kittiwake Dr ......................... 836-6127 Eagles W 700 Kilmar Cres ...................... 599-8547 Eaglesham J 36 Sundback Lane ......... 271-7090 Eaglesham M 7305 Campeau Dr ......... 595-0371 Eagleson Dental Associates 500 Eagleson Rd ......................................... 271-8222 Eagleson Flooring 500 Eagleson Rd ......................................... 599-3288

Eagle Towing

24 HOURS

/œÜˆ˜}ÊUÊ->Û>}iÊ6i…ˆViÊ,i“œÛ>

613-882-4353 -iÀۈ˜}Ê>˜>Ì>Ê œÀ̅ EÊ7iÃÌÊ >Ài̜˜ÊÀi>

Eagleson Place Physiotherapy 80 Michael Cowpland Dr ............................ 271-6070 Earl D 7305 Campeau Dr ......................... 435-8295 Earland Peter 122 Post Rd .................. 836-4098 Earle C 16 Roberge Cres ......................... 435-3458 Earnshaw M 6501 Campeau Dr ........... 435-3437 Earnshaw Mark 61 Allenby Rd ........... 271-9040 East R 18 Peregrine Cres ......................... 592-7629

East Side Mario’s 651 Terry Fox Dr .......................................... 836-3680

Eastman Dalton 3624 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2463

Eastman Dwight 2296 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2988

Eastman Glenn 170 Rabbit Path Knbrn ............................... 832-2568

Eastman John & Jennifer 3604 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-1873 Easton A W 22 Robson Crt ................... 599-1975 Easton C 165 Abbotsford Rd ................. 831-1881 Easton D & M 6 Dorey Crt .................... 271-8327 Easton L 2 Bridle Park Dr ....................... 270-8688 Eastwood D 249 Huntsville Dr .............. 836-9112 Eastwood D A 59 Sherring Cres .......... 591-7308 Eastwood E & B 151 Beach Hts ......... 470-0201 Eastwood John S 51 Wilderness Way ..................................... 831-7259 Eaton R & P 31 Willow Glen Dr ............. 592-1973 Eaton Rob 177 Abaca Way .................... 836-0935 Eaton Scott 510 Woodchase St ............ 836-7958 Eav S 419 Tillsonburg St ........................... 435-3487 Eaves G & L 22 Shetland Way .............. 271-8947 Eaves S & K 46 Rutherford Way ........... 592-1350 Eberhard D 91 Langford Cres ............... 592-4876 Eberhard S 618 Barracks Way Npn ...... 836-4684 Eberle Todd & Maureen 8 Vickers Way .............................................. 591-9044 Ebner D & B 309 Eckerson Ave Npn .... 831-2449 Ebner S 1821 Rocklane Dr ...................... 839-1413 Ebrahimi M 204 Applecross Cres ......... 592-0046 Eby K 165 Bridlewood Dr ......................... 270-8789 Eccleston D 46 Seabrooke Dr .............. 836-9181 Echevarria G E 8 Bering Crt ................ 254-9692 Eckersley J 73 Springwater Dr ............. 591-8722 Eckland Paul B 43 Peregrine Cres ...... 592-4545 Eddy O 506 Teskiwa Cres ........................ 271-8897 Eden C 223 Saddlesmith Cir ................... 435-0708 Eden-Walker Michael Dr 99 Kakulu Rd 103 ....................................... 592-1448 Eder E & D 48 Greenhaven Cr ............... 836-7170 Eder H ...................................................... 599-9151 Edgar J 7305 Campeau Dr ...................... 271-7128 Edgar M 11 Castlefrank Rd ..................... 831-3623 Edgar R 760 March ................................. 599-8793 Edgerton S 23 Moresby Dr .................... 591-2337 Edgett S 80 Constance Lake Rd ............ 832-3463 Edgington P 44 Billingham Cres ........... 271-9540 Edirisinghe J L 11 Longboat Crt ......... 591-8760 Edmonds C 26 Jackson Crt .................. 592-2370 Edmonds S 25 Sherk Cres .................... 254-5388 Edmondson J 3696 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-3649 Edmunds D 34 Cedar Valley Dr ............. 254-9420 Edmunds Robert H 32 Mclennan Way ....................................... 831-1069 Edward Jones 11 50 Colchester Sq .... 270-9440 Edwards A 10 Leacock Dr ..................... 599-2415 Edwards A 29 Seabrooke Dr ................. 831-2317

Kanata D – E Edwards B & C .................................... 599-6205 Edwards C J 12 Chisholm Crt .............. 591-0747 Edwards D 71 Kincardine Dr ................. 831-8340 Edwards D 38 Roycroft Way ................. 839-2597 Edwards D D 121 Old Colony Rd ......... 831-2278 Edwards David W & B A 207 Pine Hill Dr ........................................... 592-2260 Edwards E T 7 Banchory Cres ............. 592-8134 Edwards J 304 Wagon Dr Dnrbn ........... 832-1270 Edwards J 2000 Hungerford Gate ......... 592-1365 Edwards John & Sue 2720 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-3055 Edwards K 68 Sheldrake Dr .................. 435-0767 Edwards K 11 Nanook Cres .................. 599-1139 Edwards L 62 Madaket Pvt ................... 271-6387 Edwards L .............................................. 271-9729 Edwards M 9 Baton Crt ......................... 435-2211 Edwards M J 1350 Old Carp Rd .......... 592-6418 Edwards Mark 116 Norgreen St Wdlwn .............................. 832-3628 Edwards Mark 30 Banting Cres .......... 592-9341 Edwards S 2 Kimmins Crt ...................... 270-0589 Edwards S 75 Evanshen Cr ................... 270-9066 Edwards S 7 Goulding Cres .................. 271-8599 Edwards S 909 Burwash Landing Bay .. 591-3200 Edwards S L 17 Laumann Crt .............. 831-7669 Edwards W 253 Applecross Cres ......... 271-0367 Edwards William H 3 Kinmount Priv ........................................... 271-8182 Effah M & S 444 Pickford Dr ................. 591-9308 Efler S 245 Allbirch Rd Wdlwn ................. 832-5663 Egan C 19 Shearer Cres .......................... 271-2860 Egan C 52 Sheldrake Dr .......................... 831-1657 Egan Cathy 1125 Marconi ..................... 592-1068 Egan E 17 Lombardo Dr .......................... 599-6780 Egan J 19 Insmill Cres ............................. 435-1425 Egan J 58 Highmont Crt .......................... 599-4843 Egan J W 52 Jackson Crt ....................... 592-2928 Egan M 1085 Goward Dr ......................... 435-0984 Egan M 1483 Carronbridge Cir ............... 435-6240 Egan M 1537 Maley Lane ........................ 839-7632 Egan M D A 74 Vanstone Dr ................. 592-4560 Egan-Mckee C 124 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-4554 Egbert Hudson 64 Woliston Cres ........ 270-0978 Ege A 65 Saddlesmith Cir ........................ 254-8553 Egeh Hussein M 253 Meadowbreeze Dr ................................ 592-8966 Eggroll Plus 471 Hazeldean Rd ............ 831-8888 Egikian Eduard 230 Huntsville Dr ....... 831-4516 Egitman F 207 Pickford Dr ..................... 435-2725 Egli J 13 Cecil Walden Ridge ................... 271-0568 Egrainger Consulting Inc 229 McCurdy Dr .......................................... 324-6139 Egunjobi S 125 Streamside Cres ........... 592-2198 Ehninger-Cuervo J 3167 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-0649 Ehoro A 1021 Marconi Ave ..................... 435-4514 Ehrenholz Harvey 8177 Bleeks Rd Ashtn ................................ 838-3131 Ehsani Ghamsar H 575 Remnor Ave 271-8858 Ehsani S 44 Kenins Cres ......................... 599-8842 Eid A 91 Macneil Crt ................................. 836-3632 Eifert L 40 Ayton Lane ............................. 592-5742 Eisener T 8 Saddlehorn Cres ................. 599-0429 Eisenhauer S 59 Newcastle Ave .......... 271-9371 Ekanayake G 617 Remnor Ave ............ 435-1995 Ekshtat V 243 Saddlesmith Cir .............. 435-1741


E Kanata Elliott Claude E

50 Langford Cres ........................................ 592-4112 Elliott D 72 Piper Cres ............................. 591-0068 Elliott D 164 Tandalee Cr ......................... 271-6336 Elliott E 49 Reaney Crt ............................ 270-8354

Elliott Fern & Eian 1432 Houston Cres ..................................... 592-5725 Elliott J 170 Granite Crt ........................... 592-0421 Elliott J & T 13 Airlie Pl .......................... 831-2959 Elliott K 63 Connelly Pl ............................ 836-5589 Elliott L 316 Mosaic Pvt .......................... 435-6125 Elliott M & K 37 Evanshen Cres ............ 270-0275 Elliott P 2 Kluane Ridge ........................... 599-8085 Elliott R 105 Sentinel Pine Way ............... 831-6524 Elliott S 93 Melanie Cres ......................... 831-6650 Elliott T 49 Bluegrass Dr .......................... 592-6662 Elliott T 73 Harry Douglas Dr ................... 836-4434 Elliott T E 15 Waterthrush Cres .............. 270-8308 Elliott W 132 Landover Cr ....................... 271-2677 Ellis D 1 Inwood Dr ................................... 592-2947 Ellis G 362 Hillsboro Pvt ........................... 254-5734 Ellis J 125 Country Lane W ...................... 836-3597 Ellis K 7303 Campeau Dr ......................... 592-1208 Ellis K 22 Inuvik Cres ................................ 592-1663 Ellis L 106 Cedarock Dr ............................ 592-4255 Ellis M 62 Peary Way ............................... 435-6779 Ellis P 36 Goldora Pvt .............................. 592-7103 Ellis S 100 Hardwood Dr Wdlwn .............. 832-2479 Ellison M 2915 Stoneridge Rd Dnrbn ..... 832-5550 Ells R 22 Courtney Rd .............................. 836-8354 Ellsworth A 272 Mojave Cr ................... 831-0852 Ellsworth D 243 Kinghaven Cres .......... 435-4095 Ellwood 0 ................................................ 592-6101 Elmaghraby Hisham 18 Penrith St ... 592-5916 Elman Dmitry 137 Shirley’s Brook Dr ................................ 254-9096 Elmcroft Equestrian Centre 2402 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-0638 Elmore K 178 Mccurdy Dr ...................... 435-5777 Elms L & T 113 Meadowbreeze Dr ........ 254-9621 Elmsley Rm 12 Bernier Terr .................. 599-0681 Elmslie K D 33 Appaloosa Dr ................ 592-3425 Elmslie M 26 Herschel Cres ................... 271-8029 El-Nemr N 160 Castle Glen Cres ........... 831-0123 Elong L 785 Fletcher Cir .......................... 435-5857 Elrayes F 66 Nortoba Cr ......................... 591-1313 El-Rayyes H 216 Mcgibbon Dr ............. 599-7080 Elsasser P R 203 Castlefrank Rd ......... 836-7394 El Sidani Ahmad 250 Forestbrook St ..................................... 595-1463 Eltervoog C ........................................... 254-9956 Elwell I 52 Macassa Cir ........................... 254-9673 Elyea M 627 Aberfoyle Cir ....................... 271-8805 Elzein Ayman Fathi Hassan 513 Fordell Ave ........................................... 592-6505 Emans B 3 Riopelle Crt ........................... 271-0254 Embedded Access ............................ 591-0300 Emberley J 241 Kinghaven Cres ........... 435-7023 Emberley P 61 Silver Horse Cres .......... 271-7445 Emberson S 23 Peregrine Cres ............ 595-1524 Embrson Judy 22 Sulky Way .............. 435-1812 Emerald Meadows Lawn Care Ltd 28 Emerald Meadows Dr Unit A ................. 435-8873 Emerson J 41 Hansen Ave .................... 599-8791 Emery J 17 Nipigon Way ......................... 591-1319 Emery J 20 Shirley’s Brook Dr ................ 595-1681 Emery M & J 40 Huntsman Cres .......... 271-8884 Emil B N 40 Morenz Terr ......................... 271-1563

Kanata E Emilse O 313 Glenbrae Ave .................... 599-6525 Emmens H 33 Sherk Cres ..................... 599-1212 Emmerson B 113 Oriole Ave ................ 836-1442 Emmerson C 3001 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-5513 Emmerson J & C 123 Old Colony Rd 836-3502 Emmerton M 2 Marchbrook Cir ........... 591-9975 Emmett B 21 Colchester Sq .................. 836-0979 Emmett R 4 Huntsman Cres .................. 592-2064 Emmett Ryan 186 Castlefrank Rd ....... 435-0543 Emond A 102 Seabrooke Dr ................... 836-7187 Emond C 1175 Maritime Way ................. 599-6844 Emond D 28 Spur Av .............................. 271-2933 Emond G & M 1 Thunderbird Cres ....... 591-8338 Emond Richard 652 Aberfoyle Cir ...... 591-0083 Emond Stephen George 658 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-7222 Empey A 66 Hawley Cres ....................... 592-1252 Empey D 20 Dobbin Lane ....................... 435-2101 Empey P & S 358 Bayview Dr Wdlwn .. 832-0600 Empowered Networks Inc 600 Terry Fox Dr .......................................... 271-7970 Empress Kanata Retirement Residence 170 McGibbon Dr ....................................... 271-0034 Enberg J & M 41 Kittiwake Dr .............. 831-9606 Encore Interactive 260 Hearst Way Unit 103 ............................ 435-4989 Endersby R 44 Shannondoe Cres ......... 591-1713 Endless Summer Landscape 233 McElroy Dr ........................................... 552-9455 Enerchi Interiors ................................. 298-7601 Eng B M 205 Barrow Cres ...................... 592-1806 Eng Michael 286 Goldridge Dr ............. 595-1092 Engelbert P 4151 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-3512 Engelberts T 2717 Kinburn Sdrd Cnst By ........................ 832-3687 England John & Margaret 66 Shetland Way ......................................... 591-1299 English Chris 33 Clydesdale Ave ......... 591-1900 Ennis K 34 Wallsend Ave ......................... 254-5586 Ennis L 3 Balding Cres ............................ 592-2933 Enouy B 29 Spearman Lane ................... 836-7229 Enouy J 14 Rayburn St ........................... 599-4157 Enright B 42 Kincardine Dr ..................... 836-0310 Enright J L 3789 Loggers Way Knbrn ... 832-1238 Enti M 232 Waymark Cres ....................... 435-0989 Entwistle J 70 Stonehaven Dr ............... 599-1040 Entwistle R 73 Milner Downs Cres ........ 591-2506 Entwistle R 73 Foxleigh Cres ................ 592-3157

GIVE SOMEONE A SECOND CHANCE. Discuss organ donation with your family.

THE KIDNEY FOUNDATION OF CANADA

KANATA

El Hanad A 1076 Goward Dr ................. 435-1891 El K 20 Gray Cres ...................................... 592-0931 Elaasar Maged 10 Ealing St ................ 254-7303 El-Aboudi A 2 B Weslock Way .............. 270-8396 El-Ahmar H 1319 Klondike Rd .............. 435-6435 Elaine Watson 67 Foxleigh Cres .......... 271-0438 Elantil S 20 Rowe Dr ............................... 435-4796 Elbadri Mohammed 32 Laxford Dr ... 271-7177 El-Bilali L 219 Saddlesmith Cir ............... 270-8647 Elbokl T 1114 Halton Terr ........................ 599-3005 Elbokl W 95 Woliston Cr ......................... 592-0809 Elchamaa Ali 5 Bluegrass Dr ................ 591-9666 Elchamaa F 28 Sulky Way .................... 271-9975 Elchantiry Elias 39 Allenby Rd ............ 271-9813 Eldali L 22 Palton Ave .............................. 592-6618 Elder D 26 Macassa Cir ........................... 435-3656 Elder P A 340 Fenerty Crt ....................... 591-9281 Elderfield M 70 Woodbridge Cres ........ 591-5360 Elderkin Clayton Wm 69 Shetland Way ......................................... 592-5288 Elderkin M 3374 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-0135 Eldershaw M K 364 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-7824 Eldridge Sandra 30 Kingbird Crt ........ 591-2484 Electronics Test Centre 302 Legget Dr Unit 100 ............................... 599-6800 Elevli B 8 Goodfellow Crt Npn ................. 435-3983 Elfarou W 20 Cope Dr ............................ 435-8418 Elfarou Z 549 Bryce Pl Npn .................... 435-2415 Elfarro K 1447 Carronbridge Cir ............. 435-5616 Elgazzar K 25 Wheatland Ave ............... 595-1858 Elgin D 3 Drainie Dr ................................. 591-0251 El-Hashemy A 52 Peary Way ............... 254-5640 El-Husseini A 4 Maricona Way ............. 270-1150 Elhusseini Kamal 952 Klondike Rd .... 254-9331 Elias E 4 Mcintosh Way ........................... 592-2523 Elias L 32 Pommel Cres ........................... 599-4355 Eljaji H & S 4 Oakham Ridge ................. 591-8208 Eljaji W 9 Shearer Cres ............................ 271-9527 El-Keurti M 3 Mcpeake Pl ..................... 592-6314 Elkeurti R 2 Newcastle Av ...................... 271-0314 El-Khouly A 70 Cedar Valley Dr ............ 595-1593 El Khouri A 45 Aintree Pl ....................... 435-1760 Elkin John D 173 Old Colony Rd .......... 836-4885 Elkington George 99 Bishops Mills Way .................................. 592-5164 Elkins P & J 6 Pelee St .......................... 271-9890 Ellacott S 1 Amundsen Cres .................. 591-3117 Ellard C 108 Tandalee Cres ..................... 254-8352 Ellard Terry 28 Glenmoriston Ave .......... 836-4979 Ellas C E 32 Huntings End Ave ............... 591-0686 Ellas C E 32 Huntings End Ave ............... 591-0751 Ellas Financial 32 Huntings End Ave .................................. 592-0396 Ellas Rick 32 Huntings End Ave ............. 271-6402 Elleithy H 146 Tandalee Cres ................. 595-0787 Ellement C 93 Brady Ave ...................... 599-9663 Ellement K 14 Pebble Creek Cres ......... 599-7140 Ellies D 6 Bering Crt ................................ 435-8056 Ellies Mel C 49 Chimo Dr ...................... 592-2225 Elliot E 48 Highmont Crt .......................... 592-4153 Elliot K 31 Highmont Crt .......................... 591-6967 Elliott A 558 Aberfoyle Cir ....................... 435-0288 Elliott B 228 Tandalee Cres ..................... 435-6201 Elliott Brent 31 Newcastle Ave ............. 271-0381 Elliott C 3836 Armitage Ave Dnrbn ......... 832-1825 Elliott C 59 Sundback Lane .................... 591-7526

105


E Kanata ENVIROCONTROL I P M SERVICES INC Locally Owned & Operated Ottawa & Area .......613-623-7140 ...........................613-722-8331 - See ad this page -

KANATA

Envy Nails 462 Hazeldean Rd ................ 831-0833 Epiderma 484 Hazeldean Rd ................. 831-9448 Epp B & T 35 Franklin Cathcart Cr ......... 836-4016 Epp R 960 Teron Rd ................................. 254-7445 Eppich Richard 52 Shaughnessy Cres ................................. 591-9282 Epplett Richard 32 Stonecroft Terr ....................................... 592-3104 Epsilon Plus PO Box 72165 Rpo Kanata N ..................... 277-7175 Erdebil I 49 Hansen Ave .......................... 592-3694 Erdeljan M 260 Tofino Pvt ..................... 271-9985 Erdem A 48 Tobermory Cres ................... 254-7355 Ereaut R 49 Sunnybrooke Dr .................. 271-9586 Erfle Rh 141 Steeple Chase Dr ............... 591-8810 Erhardt K 284 Mcelroy Dr ...................... 435-5150 Erickson W 928 Burwash Landing Bay .......................... 435-3533 Eriksen S L & A C 30 Knudson Dr ..... 592-2299 Erkhart A 218 Badgeley Ave .................. 271-1461 Erle Olaf D 51 Dressler Dr ...................... 592-8411 Erlikh A 4 Keno Way ................................ 599-3895 Erlingsson O 1175 Maritime Way ......... 592-2603 Erman T 19 Beauly .................................. 270-0605 Ernhofer Bruce 116 Penfield Dr .......... 592-1206 Ernst H & W 4 Maley Lane .................... 839-3980 Eroukovi E 81 Black Tern Cres .............. 271-6273 Errett J R 625 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-1916 Ersil E 5 Beamish Cres ............................. 591-7752 Erskine J 380 Statewood Dr .................. 271-0889

Envirocontrol I.P.M. SERVICES INC. Structural & Landscape

Pest Control Residential, Commercial, Industrial & Cottage Licensed by the M.O.E. & Fully Insured

Serving Ottawa & Valley for over 20 years

613.623.7140 & 613.722.8331 Email: services@envirocontrolipm.com Locally Owned & Operated

Kanata E

106 Erskine W & D 66 Sunnybrooke Dr ..... 599-5455 Ertem S 18 Spalding Ave ........................ 592-4158 Ervin A 42 Sheppard’s Glen Ave .............. 592-6695 Eryuzlu N E 14 Kimmins Crt .................. 592-1941 Escares E 21 Collingwood Cres ............ 592-8757 Eschenbach T 11 Kanata Rockeries Pvt ............................ 592-2033 Esdaile K 11 Mclaughlin Cres ................ 435-6480 Eshaya R 50 Glenrill Pl ........................... 435-3406 Eshraghi A 100 Varley Lane ................... 254-5727 Eskander Sherif 63 Weslock Way ...... 599-9729 Eslamdoost V 163 Flamborough Way . 592-0343 Esler A 9 Lightfoot Pl ............................... 599-8643 Esler J 89 Marsh Sparrow Pvt ................. 271-9993 Eslimi D 115 Whernside Terr ................... 270-8321 Esman G 16 Panandrick View Dr ............ 839-0699 Espiritu R 715 Regiment Ave ................. 435-4154 Esquerra R 47 Dartmoor Dr .................. 270-8098 Essex J 326 Statewood Dr ...................... 435-9172 Essiambre R 141 Abbotsford Rd ......... 435-0311 Essiambre R 141 Abbotsford Rd ......... 831-1985 Essiambre R 141 Abbotsford Rd ......... 836-7541 Esso 401 Hazeldean Rd ............................ 271-3002 Esso On the Run 501 Terry Fox Dr .......................................... 599-7375 Estabrooks K W 3622 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-2697 Estall D 19 Pickford Dr ............................ 270-8209 Estey G 61 Newcastle Ave ...................... 592-5749 Esthetic Dental Laboratory 19 Peterson Pl ............................................. 591-3386 Estwick M 50 Tamblyn Cres .................. 591-5599 Etemad R 46 Manning Crt ...................... 271-9454 Etherington M T 45 Mclaughlin Cres ..................................... 592-8434 Ethier C 73 Varley Lane ........................... 435-6484 Ethier M 123 Shearer Cres ...................... 591-0361 Ethier M 114 Robson Crt ........................ 592-1178 Ethier R 1572 Carronbridge Cir ............... 435-7770 Ethier S 232 Catamount Crt .................... 271-2363 Ethier T .................................................... 435-6366 Etmanski A 60 Goldfinch Dr .................. 254-9712 Etmanski K 77 Tamblyn Cres ................ 271-1405 Etmanskie J 37 Liston Cres .................. 592-0648 Etmanskie Jason 34 Stable Way ....... 254-9298 Eugenio C 2000 Hungerford Gate ......... 270-8406 Eugenio S 57 Peterson Pl ...................... 595-0485 Euler Mark 47 Hawley Cres ................... 591-0973 Euro Laser 1120 March Rd ................... 591-1515 Euro-Dent Dental Laboratory 329 March Rd ............................................. 591-7542 Euverman R 60 Parsons Ridge Rd ....... 592-3414

Evanoff M A 56 Birkendale Dr ............... 271-1535 Evans B 150 Flamborough Way .............. 595-0839 Evans C 8 Stirrup Pl ................................ 271-8120 Evans C 143 Macara Cres ...................... 435-0826 Evans C 260 Kinghaven Cres .................. 435-8393 Evans D 40 Saddlesmith Cir ................... 270-8701 Evans D 164 Granite Crt ......................... 271-1140 Evans D 97 Country Lane W ................... 435-3820 Evans D 960 Teron Rd ............................. 592-4342 Evans E & M 55 Sunnybrooke Dr ..................................... 270-8435 Evans Gordon 27 Chisholm Crt ........... 592-6480 Evans Harry B 8 Stirrup Pl ................... 591-9686 Evans M 95 Marsh Sparrow Pvt ............. 435-6355 Evans Micheal 22 Bellrock Dr ............. 435-4522 Evans R 20 Collingwood Cres ................ 592-2427 Evans S 3 Sheldrake Dr ........................... 435-4488 Evans Stephen 6 Kanata Rockeries Pvt .............................. 270-8991 Evans T 56 Madaket Pvt ......................... 435-1354 Evans V 1010 Teron Rd ........................... 591-6662 Evans W 103 Tamblyn Cres .................... 599-5852 Evans W 90 Country Lane W .................. 836-2056 Evans W M 8 Halldorson Cres ....................................... 591-3449 Eveillard C 17 Willow Glen Dr ................ 270-9439 Evelyn C 1380 Halton Terr ...................... 599-4632 Evenson M 59 Highmont Crt ................. 591-5994 Events Jm 255 Waymark Cres .............. 435-7563 Everest J 511 Bradbury Crt .................... 839-3818 Everett P 4813 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2789 Evernden J 24 Furlong Cres .................. 592-4618 Evers N 102 Whernside Terr .................... 435-8706 Every J 108 Robson Crt .......................... 435-2545 Evoy N 70 Stonehaven Dr ........................ 254-7229 Evraire D 14 Kettlewell Way ................... 435-3560 Evraire K 35 Grengold Way .................... 435-1284 Evraire P 18 Shaw Crt ............................ 831-3470 Ewbank Peter & Kathleen 104 Canyon Dr Knbrn ................................. 832-4080 Ewen E 1499 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-5584 Ewing A 502 Stratas Crt .......................... 591-9963 Ewing Jay 255 Pickford Dr .................... 592-6119 Exact Doors & Windows ................ 592-6995

EXCLUSIVE WINDOW COVERINGS 170 Townline Rd E Carleton Place ........613-253-0700 www.exclusivewindowcoverings.com

- See ad this page -

KA

Creating the

Decorating? Find everything you need in our BUSINESS DIRECTORY!

atmosphere you desire... Custom Made Window Fashions Manufactured On Our Premises 170 Townline Rd. E. Carleton Place, ON

s r

r

TM

/i\Êȣ·Óx·äÇääÊUÊ£‡nnn‡{xn‡änn£ www.exclusivewindowcoverings.com


E – F Kanata

Kanata E – F

107 Eyre W 23 Windways Cres ....................... 270-8652 Eyres Jim 52 Kingsford Crt .................... 592-4999

EXECUTIVE CABS Serving Ottawa & The Valley Kanata...................613-248-3558

F

www.executivecabsottawa.com

- See ad this page -

F&G Painting & Decorating Ltd

192 Gray Cres ............................................. 435-0169

Executive Suites P 90 Edenvale Dr ............................................ 435-0263

Executive Suites P 519 Remnor Ave ......................................... 435-0427

Executive Suites P 70 Edenvale Dr ............................................ 435-3417

Executive Suites P 202 Meadowbreeze Dr ................................ 435-3792

Executive Suites P 442 Hillsboro Pvt ......................................... 435-3907

Executive Suites P 70 Edenvale Dr ............................................ 435-5907

Executive Suites P 70 Edenvale Dr ............................................ 435-3576

Executive Suites Premiere 70 Edenvale Dr ............................................ 435-0295

Executive Suites Premiere 90 Edenvale Dr ............................................ 435-0761

Executive Suites Premiere 1175 Maritime Way ..................................... 435-0894

Executive Suites Premiere 8 Mcpeake Pl .............................................. 435-1518

Executive Suites Premiere 468 Hillsboro Pvt ......................................... 435-1920

Executive Suites Premiere 70 Edenvale Dr ............................................ 435-2230

Executive Suites Premiere 1175 Maritime Way ..................................... 435-0914

Executive Suites Premiere 1175 Maritime Way ..................................... 435-0974

Executive Suites Premiere 1175 Maritime Way ..................................... 435-1039 Exton E J 7 Riopelle Crt ......................... 592-2836 Eyeson K 455 Foxhall Way ..................... 435-6604 Eyre Clifford 20 Burnstead Cres ...................................... 836-4755

Executive Cabs Experience the Difference “ E

C U T I E

E

X

V

sively Exclu y x u L ur s n a Sed

prearranged pickups to airport and out of town only

COMPETITIVE RATES

613-248-3558 SERVING OTTAWA AND THE VALLEY

www.executivecabsottawa.com Government taxi chits accepted s r

r

TM

enRoute KA

KANATA

38 Whernside Terr ....................................... 271-1044 Fabri L 48 Piper Cres ............................... 591-9798 Fabri R 7307 Campeau Dr ....................... 592-4855 Fabricland Distributors 471 Hazeldean Rd ...................................... 831-2227 Fabus Vladimir 323 Knudson Dr ......... 254-9435 Face 2 Face Events Management 39 Aintree Pl ................................................ 288-9239 Fafrowicz T 174 Coyote Cr ................... 831-4057 Fagan A 40 Drainie Dr ............................. 592-6959 Fagan J & D 16 Birkendale Dr ............... 591-3952 Fagan Keith E 12 Pommel Cres .......... 592-5629 Fagan M 21 Palomino Dr ........................ 592-8755 Fagan P 66 Polo Lane ............................. 595-1565 Fagan S 106 Woods Rd Wdlwn .............. 832-8247 Fage R 174 Springwater Dr ..................... 599-1828 Fagen H 52 Shirley’s Brook Dr ................ 599-4592 Faghali N 90 Macassa Cir ...................... 435-4274 Fagnan S 19 Norgold Cres ..................... 270-0388 Fahd Y 233 Bridgestone Dr ..................... 435-6642 Fahey J 39 Parsons Ridge Rd ................. 592-6915 Fahie J 7305 Campeau Dr ....................... 592-3825 Fahim Ahmad 1121 Halton Terr ........... 599-5710 Fair S 195 Mcelroy Dr ............................... 836-7047 Fairfield Claude 39 Riopelle Crt ......... 254-9554 Fairfield IDA Pharmacy 17 Lombardo Dr .......................................... 435-7887 Fairfield Manor 17 Lombardo Dr ........ 592-5772 Fairhall C 6 Waterthrush Cres ................ 591-1244 Fairhall Moffatt & Woodland Ltd 600 Terry Fox Dr 100 ................................... 591-2580 Fairlie E 7307 Campeau Dr ..................... 591-9041 Fairman R & H 1412 Sherruby Way ..... 839-0123 Faith George M 328 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-2571 Fajous C 740 Oakglade Ave ................... 435-6764 Fajrajsl M R 56 Selwyn Pl ..................... 592-5224 Fakih Ahmad & Mona 68 Gowrie Dr 836-7950

Executive Suites P

Fakih H 501 Foxhall Way ......................... 435-6462 Falardeau R 34 Colchester Sq .............. 592-3348 Falcao Delfina 24 Inverary Dr .............. 599-9540 Falconer A 41 Evanshen Cres ............... 271-8167 Falconer Christopher A 178 Palomino Dr ......................................... 592-9542 Falconer H 112 Seabrooke Dr ............... 435-3539 Falconer J 166 Blackdome Cres ........... 599-6468 Falconer W 11 Billingham Cres ............. 592-2935 Falcucci M 313 Kingbrook Dr ................ 435-0501 Falla J L 42 Palton Ave ........................... 599-4370 Falla L 113 Bishops Mills Way ................. 270-8752 Fallon J 37 Slade Cres ............................ 271-8655 Falls G 4467 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-9286 Falsetti Al 24 Naismith Cres ................... 599-4184 Falussy M 6501 Campeau Dr ................ 435-1851 Family Chiropractic Centre .......... 592-7660 Fan H 7 Bert G Argue ............................... 831-7842 Fan Hongyu 77 Cedar Valley Dr ............ 599-8840 Fan J 11 Cheltonia Way ............................ 435-3643 Fan Q 61 Akenhead Cres ......................... 599-3327 Fan X 58 Farmfield Cres ........................... 592-2000 Fan Y 156 Tandalee Cr ............................. 595-0633 Fan Z 181 Knudson Dr ............................. 254-8339 Fancy G R 8 Sicard Way ........................ 836-2829 Fandrich W 1 Appaloosa Dr .................. 435-5345 Fang M 408 Brunskill Way ....................... 592-9193 Fang Manchun 11 Evanshen Cres ...... 599-0948 Fang P 11 Norgold Cres .......................... 599-6835 Fang Shen DO Kung-Fu Ottawa & Area Kanata 1120 March Rd Rd B ...... 271-9559 Fang X 38 Laxford Dr ............................... 599-7429 Fanning R 538 Barrick Hill Rd ................ 435-7414 Fanset L 100 Inverary Dr ......................... 271-0311 Farag M 33 Moresby Dr .......................... 270-5151 Farago K 236 Castlefrank Rd ................. 435-2462 Farah A 225 Flamborough Way ............... 591-0666 Farah A 28 Dobbin Lane ......................... 592-7121 Farah D 723 Regiment Ave ..................... 271-3027 Farah F 249 Bridgestone Dr .................... 435-7090 Farah F 450 Galatina Way ....................... 591-3044 Farah M 14 Dunnet Crt ........................... 831-4909 Farah R 1571 Carronbridge Cir ............... 435-8799 Faraji J 335 Edgemoore Cres .................. 435-0160 Faramarzi K 13 Banchory Cres ............ 435-3750 Faranda Pina & Joe 47 Shining Star Cir ...................................... 831-1403 Faranda Tony & Lisa 27 Quartz Cr ................................................ 831-1280 Farant Ted 12 Kirkpatrick Crt ................ 592-3034 Farcas M 912 Nettleship Crt .................. 271-7063 Farfan E 460 Celtic Ridge Cres .............. 599-5274 Farhat F 113 Crown Point Rd Wdlwn ..... 832-0484 Farhat M 88 Grassy Plains Dr ................. 435-3881 Faria L 21 Fernbrook Pl ........................... 599-1121 Farid Hamdy 54 Grassy Plains Dr ........ 270-8969 Faridian L 108 Banchory Cres ............... 435-2925 Farina Ugo 181 Castlefrank Rd ............. 836-3488 Farinon G 28 Hemlo Cres ....................... 435-1117 Farkas G 6 Bellrock Dr ............................ 435-2945 Farkas J 101 Constance Creek Dr Dnrbn .................. 832-1885 Farley B ................................................... 831-6318 Farley J 24 Windways Cres ..................... 599-7417 Farlinger Trevor 9 Saddlehorn Cres ...................................... 271-8324 Farm Boy 457 Hazeldean Rd ................. 836-8085


F Kanata

Kanata F

108

Farm Boy Signature Centre 499 Terry Fox Dr .......................................... 271-8727 Farmer B 1167 Klondike Rd ................... 435-1901 Farmer B E 18 Pentland Cres ................ 592-1589 Farmer G 4992 Opeongo Rd Wdlwn ...... 832-9045 Farmer H 397 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-9285 Farmer H 231 Penfield Dr ....................... 591-7575 Farmer J 2450 B Sixth Line Rd Dnrbn ... 832-9398

Farmer J David

KANATA

1530 Vances Side Rd Wdlwn ...................... 832-2611 Farmer K 5 Rochon Way ........................ 470-0067 Farmer Ross & Kathy 5 Rochon Way ............................................. 839-7407 Farnes D 138 Shaughnessy Cres ........... 271-1228 Farokhi Mohammad-R 24 Braco St 831-6902 Farough Alan 100 Stokes Cres ............ 836-5878 Farquhar J 111 Rothesay Dr ................. 836-5437 Farquhar Joel 1 Cambior Cres ............ 599-1011 Farquhar N 1593 Carronbridge Cir ........ 435-6944 Farquharson M 27 Spur Ave ............... 271-7658 Farquharson V 63 Chimo Dr ................ 270-0276 Farrar D 1197 Klondike Rd ..................... 599-0039 Farrar Pauline & David 1197 Klondike Rd ....................................... 591-3637 Farrar S 69 Bridle Park Dr ....................... 435-0621 Farrell D G 1801 Rocklane Dr ................ 839-9968 Farrell Daniel & Elizabeth 48 Nortoba Cr ............................................. 599-7693 Farrell Frank 3152 Stonecrest Rd Wdlwn ........................ 832-0788 Farrell H 1109 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-1789 Farrell K 24 Macassa Cir ........................ 599-5793 Farrell L 7303 Campeau Dr ..................... 254-7181 Farrell L 68 Scampton Dr ........................ 599-7262 Farrell L J 58 Stokes Cres ...................... 831-9834

Farrell M 8 Glenrill Pl .............................. 599-8674 Farrell M 134 Castle Glen Cres .............. 836-3513 Farrell Peter 44 Flowertree Cres ........... 271-1929 Farrell R G 14 Pentland Cres ................. 271-6428 Farrington Margaret H 100 Aird Pl ................................................... 886-3037 Farrington Mike 30 Shetland Way ...... 591-3016 Farrugia Julian 215 Pine Hill Dr .......... 591-7211 Farwick J 12 Baneberry Cres ................. 836-6640 Farzaneh Koodiani S 1117 Marconi .............................................. 599-6635 Fasano D 20 Mcpeake Pl ....................... 435-5568 Fata A 218 Keyrock Dr ............................. 435-6256 Fata A 50 Saddlesmith Cir ....................... 595-1632 Fata D & R 144 Spiritwood Dr ............... 270-8628 Fatah S 164 Ingersoll Cres ...................... 435-4992 Faubert D & C 50 Herschel Cres ......... 592-6105 Faubert R 165 Glamorgan Dr ................. 831-1901 Faubert R L 64 Willow Glen Dr .............. 591-1748 Faubert T 89 Village Green ..................... 831-8558

FAUCET FIX Serving Kanata & Area ...........................613-563-4298 Email ............................... info@faucetfix.com www.faucetfix.com

- See ad this page Fauchon S 4228 O’Neil Rd Ashtn .......... 838-1250 Faulkner R & G 106 Robson Crt ......... 599-8112 Faulkner Sean 61 Hansen Ave ............ 270-8291 Faurschou B J 10 Pentland Cres ........ 592-5734 Faust D 3 Dunoon Pl ............................... 435-0642 Fava B 114 Arrowwood Dr ....................... 831-4178 Favreau C 37 Reaney Crt ....................... 592-0743 Favreau J & M 50 Eagleview St ........... 599-3326

Fawaz Bassam & June 106 Acklam Terr .......................................... 271-8967 Fawcett C & J 108 Palomino Dr .......... 599-8289 Fawcett R 1403 Halton Terr ................... 271-1894 Fawcett Robert S 7305 Campeau Dr 591-3168 Fawson M 485 Eagleson Rd .................. 254-5597 Fayat J 13 Stable Way ............................. 270-9072 Faye Fortune Drapery Design 88 Waterton Cres ........................................ 591-9500 Faye Pierre 1017 Marconi Ave .............. 254-9299 Fayers P 7305 Campeau Dr .................... 270-9527 Fayle J 16 Dobbin Lane ........................... 435-4356 Fayolle Regis 45 Springwater Dr ......... 271-0727 Fazal M 34 Tamara Way .......................... 599-5506 Fazil M 43 Appaloosa Dr ......................... 592-3433 Fazil O 644 Pepperville Cres .................... 435-5318 Featherston Ken 5050 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-3363 Featherstone D 40 Equestrian Dr ....... 599-3841 Featherstone D L 3348 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-4185 Featherstone M David 30 Windgate Cr ........................................... 599-5431 Fecteau M 19 Morton Dr ....................... 831-7001 Fedori K 27 Weaver Cres ........................ 435-0609 Fedornko N 57 Macneil Crt ................... 831-2511 Fedy D 2 Selye Cres ................................ 591-9577 Feener E 1292 Old Carp Rd ................... 435-1376 Feeney J 7303 Campeau Dr ................... 270-0285 Fefferman A 69 Shaughnessy Cres ...... 591-7503 Fehr E 227 Allbirch Rd Wdlwn ................. 832-4583 Fei L 221 Huntsville Dr .............................. 435-0887 Feiffer C 13 Bethune Way ....................... 270-8846 Feilders R 215 Flamborough Way ......... 592-4476 Felczak Z 9 Keno Way ........................... 592-8658

FAUCET FIX

®

The Repair and Replacement Experts

Faucets

Toilets

Sinks

Drains

®

Visit

FAUCETFIX.COM

BH

( 613 563 4298


F Kanata

Ferguson-Blow Lesley 206 Badgeley Ave ....................................... 599-4270 Fergusson S 170 Glamorgan Dr ........... 435-7118 Fergusson W & J 139 Shearer Cres ... 595-1788 Ferland M 960 Teron Rd ........................ 435-0718 Ferland R 960 Teron Rd ......................... 435-4046 Ferley Z M 60 Rutherford Way ............... 592-5560 Fermoyle Brian 3 Thiessen Cres ......... 592-2180 Fermoyle James 50 Partridge Dr ....... 591-0011 Fernandez M 26 Baton Crt ................... 599-8413 Fernando A 17 Wallsend Ave ................ 435-5824 Fernando E 233 Mcgibbon Dr ............... 592-4916 Ferner Max 21 Steeple Chase Dr .......... 592-5335

Ferner Rita & Joe 21 Cheltonia Way ........................................ 599-8908 .............. 831-6094

Ferrante A M 93 Rothesay Dr

FERRANTE AUTOBODY 125 Willowlea Rd Stittsville ...............613-831-6356 Fax ........................613-831-6069 Email ............. ferranteautobody@bellnet.ca www.ferranteautobody.ca

- See ad next page Ferrante M 19 Filion Cres ...................... 592-6808 Ferrante Mario 19 Filion Cres ............. 592-7604 Ferrante Mike 63 Crownridge Dr ......... 254-8312 Ferrante Paolo 8 Oakview Rd ............. 592-8932 Ferrar D 54 Rowe Dr ............................... 592-0684 Ferrar M 109 Mary St Cnst By ................ 832-4773 Ferraro E 236 Ridgeside Farm Dr .......... 839-1360 Ferraro R 7307 Campeau Dr .................. 599-4864 Ferraro Vincent 57 Langford Cres ...... 599-8819 Ferreira J 103 Hemlo Cres ..................... 595-0486 Ferrie J 133 Blackdome Cres .................. 254-7360 Ferrier E 42 Morenz Terr ......................... 435-2968 Ferrier George 30 Maricona Way ........................................ 270-9510 Ferrier Robert 97 Waterthrush Cres ................................... 270-1104 Ferrier S & R 55 Allenby Rd .................. 591-7579 Ferris Dennis C 55 Shouldice Cres ....................................... 831-0738 Ferro G 9 Stikine Dr ................................. 599-5807 Ferro Stephany 1 Keighley Cir ............ 599-8562 Ferrone T 77 Hemlo Cres ....................... 270-8938 Fester K 42 Barra Ave ............................. 831-6383 Feszty D 16 Sawyer Way ........................ 435-7347 Fetherstonhaugh R 212 Baldwin St Wdlwn ................................ 832-8955 Feuerherm D & P 59 Polo Lane ......... 270-9551 Few R 2 Cheltonia Way ............................ 592-5140 Fewster K G 14 Chimo Dr ..................... 592-2374 Fewster Stephanie 37 Pentland Cres ........................................ 270-9476 Fewtrell L 72 Sheppardâ&#x20AC;&#x2122;s Glen Ave ........ 435-1897 Fex S 172 Mcelroy Dr ............................... 836-7017 Fex S 1216 Old Carp Rd ........................... 599-5172 Fiander L 13 Hewitt Way ........................ 435-3659 Fiander V 104 Artesa Pvt ........................ 435-6049 Fichera Aldo 35 Wheatland Ave ........... 599-7847 Ficker M 2661 Dunrobin Rd Dnrbn ......... 832-0714 Ficker M K 5 Thomas Fuller Dr .............. 839-2292 Fiddy G 3290 Barlow Cres Dnrbn ............ 832-9011 Fidler N 12 Cohen Ave ............................ 595-1925 Field Anthony S R 8 Beechfern Dr ............................................ 831-0564 Field B & N 36 Blackdome Cres ............ 599-3206

Kanata F Field J 1241 Klondike Rd ......................... 599-4899 Field S 39 Liston Cres .............................. 591-9725 Fielding C 220 Riverwood Dr Wdlwn ..... 832-4031 Fielding G 959 Fletcher Cir .................... 435-8565 Fielding L 102 Crofters Grove Dnrbn ........................... 832-4788 Fielding Murray 57 Goldfinch Dr ........ 592-7744 Fields A 8 Stonehill Crt ............................ 435-9265 Fields Brian 36 Willow Glen Dr ............. 592-9500 Fields F A 122 Mac Larens Sdrd Wdlwn ..................... 832-8094 Fields P 352 Breckenridge Cres .............. 435-0681 Figueira S 1112 Marconi Ave ................. 435-4398 Figuerola M 276 Kinghaven Cres ......... 435-3516 File C 726 Oakglade Ave .......................... 435-3880 Filfil R 1018 Northgraves Cres ................. 435-7262 Filia A 32 Steeple Chase Dr ..................... 592-0100 Filiatrault M 504 Pepperville Cres ................................... 435-5220 Filiatreault S 76 Waterton Cres ............ 254-5550 Filion L & S 15 Longden Pl .................... 270-8733 Filion R 47 Rowe Dr ................................. 435-0842 Filip C 102 Windance Cres ....................... 435-3432 Filip Ionut 46 Belleview Dr ..................... 254-7443 Fillier J 42 Birchfield Ave ......................... 270-0602 Fillmore Michael 103 Banning Rd .......................................... 831-4223 Fillmore Peter 77 Mattawa Cres .......... 599-7951 Filoso A 3437 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-4405 Filoso E 73 Country Lane E ..................... 836-4282 Finan J ..................................................... 592-6935 Financial Horizons Group 150 Terence Matthews Cres Unit 2 ............. 595-1664 Finch G F 39 Singal St ............................ 836-2147 Finch J 2012 Dunollie Cr ......................... 254-7244 Finch Mervyn 1 Grierson Lane ............. 839-1352 Finch Russell G 16 Banting Cres ........ 592-3707 Findlay A 100 Aird Pl .............................. 435-6533 Findlay A 25 Stable Way ......................... 592-7776 Findlay C A 4045 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-1443 Findlay C M 5948 Carp Rd Knbrn ......... 832-3019 Findlay D 117 Pickford Dr ...................... 599-6681 Findlay Everett 4252 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-2455 Findlay G 3808 Armitage Ave Dnrbn ...... 832-4420 Findlay J 96 Woodbridge Cres ............... 270-8358 Findlay J Michael 202 Knudson Dr .......................................... 592-3489 Findlay John 3969 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-2630 Findlay Marilyn 64 Cedarock Dr ......... 270-9575 Findlay Stephen 23 Hansen Ave ........ 836-6328 Findlay W 105 Maria Knbrn .................... 832-1545 Findlay-Palmer L 167 Abbotsford Rd ..................................... 831-6265 Findley J F 40 Bridgestone Dr ............... 270-8257 Fine Details 25 Edgewater Street ......... 836-2525 Fingland M 7305 Campeau Dr .............. 271-8321 Finlan C R 4664 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-2397 Finlayson Scott 57 Shetland Way ....... 591-7313 Finley H 27 Dorey Crt .............................. 592-1100 Finn D 960 Teron Rd ................................. 592-2618 Finn G 552 Pepperville Cr ........................ 435-2107 Finn J 7305 Campeau Dr ......................... 595-0617 Finn J Terry 178 Barrow Cres ............... 591-2631

KANATA

Feldman C 30 Wimbledon Way ............. 271-9082 Felix R 27 Weaver Cres ............................ 271-8757 Felix S 70 Edenvale Dr ............................. 435-2214 Felix W 30 Equestrian Dr ......................... 591-3959 Feller Andre 3029 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2736 Fellowship Baptist Church 1078 Klondike Rd ....................................... 591-3246 Felske Kent E 99 Shearer Cres ............ 592-6577 Felsmann D 51 Marchvale Dr ............... 839-0138 Felstead Barry 29 Rutherford Cres ...................................... 592-1481 Felstead M 100 Aird Pl .......................... 271-8084 Feltham S 337 Applecross Cres ............ 435-0815 Feltmate T E Dr 960 Teron Rd ............ 592-1846 Fence R I 32 Grierson Lane .................... 839-1836 Fendrykowski S 750 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-3150 Fenerty K 128 Mcclintock Way .............. 254-5785 Feng H 111 Shaughnessy Cres ............... 599-6889 Feng Hongtu 762 Fletcher Cir .............. 591-8921 Feniak D 1409 Halton Terr ...................... 599-1290 Fenlon M 51 Mattawa Cres .................... 592-2875 Fenn D 58 Ipswich Terr ............................ 254-9211 Fenn Susan & Robert 29 Bramblewood Cres ................................ 599-7912 Fennell A 7305 Campeau Dr .................. 254-8413 Fennell L & J 41 Clydesdale Ave .......... 592-5959 Fennema Linda 563 Aberfoyle Cir ...... 599-8362 Fenson C 63 Windeyer Cres .................. 435-4330 Fentiman C 35 Windeyer Cres .............. 592-5794 Fenton Dave & Beth 4 Klein Crt ....... 254-8304 Fenton T 577 Weatherston St ................. 435-3374 Fenton T 156 Old Colony Rd .................. 592-4479 Ferdinand Alexia 184 Grassy Plains Dr .................................. 271-8286 Ferdinand D 122 Windance Cres .......... 595-0150 Ferdinand T 340 Fenerty Crt ................. 599-9809 Feref N 6501 Campeau Dr ....................... 435-2537 Feres-Patry Kathleen 19 Scharf Lane ............................................ 836-3930 Fereydoonzad B 22 Nipigon Way ....... 271-7316 Ferguson A 7960 Bleeks Rd Ashtn ....... 838-4199 Ferguson Andy 96 Rothesay Dr .......... 831-5210 Ferguson B 11 Trotting Way .................. 271-8503 Ferguson B 170 Old Colony Rd ............ 831-0681 Ferguson Bryan 52 Allenby Rd ........... 592-8047 Ferguson C 32 Milner Downs Cres ................................. 271-8437 Ferguson D 349 Hillsboro Pvt ............... 836-4034 Ferguson D 40 Stowgrass Cr ................ 836-4372 Ferguson D 127 Mccurdy Dr ................. 836-5677 Ferguson Donald ............................... 599-1317 Ferguson F 27 Stonecroft Terr .............. 599-5604 Ferguson G 79 Brightside Av ................ 831-9335 Ferguson Graham M 4 Kingsford Cres ......................................... 592-1770 Ferguson J 19 Rondeau Pl .................... 254-8566 Ferguson J 168 Old Colony Rd ............. 831-6242 Ferguson K 216 Saddlesmith Cir .......... 592-6933 Ferguson L 252 Baldwin St Wdlwn ....... 832-5613 Ferguson L 63 Catterick Cres ............... 271-6221 Ferguson L 485 Eagleson Rd ................ 435-4051 Ferguson M 58 Kincardine Dr ............... 831-9980 Ferguson S 115 Palomino Dr ................ 435-3010 Ferguson S 5 Catterick Cres ................. 591-8417 Ferguson T 37 Liston Cres .................... 592-1793 Ferguson W 41 Yoho Dr ........................ 599-2499

109


F Kanata

Kanata F

110

KANATA

125 Willowlea Rd. Stittsville, ON - K0A 1L0

BUSINESS HOURS

ferranteautobody@bellnet.ca www.ferranteautobody.ca

Monday - Thursday 8:00am - 5:00pm Friday 8:00am - 4:00pm Closed Weekends

613.831.6356

Serving Ottawa and area for 20+ years Specializing in: Paintin}ÊUÊ œisio˜ÊUʘÃÕÀ>˜ViÊ >ˆ“à UÊ,iÃ̜À>̈œ˜


F Kanata

Flack C 40 Stokes Cres ........................... 831-6424 Flack E C 49 Rutherford Way ................. 591-3423 Flack G 8 Brandy Creek Cres .................. 591-3350 Flahven R C 79 Stonemeadow Dr ........ 591-3569 Flanagan J 128 Macassa Cir ................. 271-8448 Flanagan K 24 Equestrian Dr ................ 435-0059 Flanagan P 322 Stowe Crt .................... 271-2681 Flanagan R 71 Macneil Crt .................... 831-0059 Flanagan R 20 Ohara Dr ........................ 839-0286 Flannery J 134 Glamorgan Dr ................ 836-5781 Flannery P & B 21 Flintridge Cr ........... 270-9495 Flansbury M 36 Morton Dr .................... 836-1834 Flatt D & H 8555 Copeland Rd Ashtn .... 838-2545 Flavell C 41 Stable Way .......................... 599-4749 Fleck Dale & Geoff 5463 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2107 Fleck Glenn A Buckham’s Bay Cnst By ............................. 832-1259 Fleck J L 48 Robson Crt ......................... 591-0293 Fleck K 3464 Greenland Rd Dnrbn ......... 832-3975 Fleck R G 91 Shaughnessy Cres ........... 591-1407 Fleece J 22 Morton Dr ............................ 836-6339 Fleguel B 279 Ridgeside Farm Dr .......... 839-1288 Fleguel M 36 Windfield Cres .................. 270-0108 Fleming C L & M L 400 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-9248 Fleming Cindy & Dean 150 Acorn Cres Wdlwn ............................... 832-3051 Fleming D 41 Wallsend Ave ................... 271-9458 Fleming E 79 Leacock Dr ....................... 592-5703 Fleming G 127 Springwater Dr .............. 435-3687 Fleming Gordon 102 Scotch Pine Grove Dnrbn .................... 832-4710 Fleming Jr A 3638 Forestview Lane Dnrbn ...................... 832-1678 Fleming L P 6 Shouldice Cres ............... 836-6415 Fleming N E 7403 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-5132 Fleming R 55 Rivergreen Cres ............... 435-1127 Fleming R 52 Spruce Meadows Dr ........ 599-0741 Fleming Richard 132 Banning Rd ...... 836-6448 Fleming S 26 Gesner Crt ........................ 831-0605 Fleming T 59 Milner Downs Cres ........... 592-5582 Flemke P & J 34 Shining Star Cir ......... 831-7630 Flemming P 110 Granite Crt ................. 271-1324 Fletcher D 226 Hunterbrook St .............. 435-4461 Fletcher E 7303 Campeau Dr ................ 271-6365 Fletcher E 1000 Hungerford Gate .......... 435-5474 Fletcher J 28 Saddlehorn Cres .............. 599-6707 Fletcher Janis & Brent 37 Forillon Cres ........................................... 435-1351 Fletcher K 16 Melanie Cres ................... 836-2378 Fletcher Mark 90 Gowrie Dr ................ 831-3816 Fletcher Michael 132 Biltmore Cr ...... 836-0339 Fletcher W 7 Melanie Cres .................... 836-0434 Fletcher William 10 Carmichael Crt ....................................... 592-1403 Fleugel C 40 Billingham Cres ................. 592-4447 Fleury Bailey K 460 Brunskill Way ....................................... 599-5687 Fleury Stephen 18 O’Hara Dr .............. 839-7565 Fleury T 946 Burwash Landing Bay ........ 435-6100 Flewellyn Jim & Lisa 3377 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-1355 Flextronics Inc 21 Richardson Side Rd ............................... 271-2580 Flexus Electronics 88 Hines Rd ........ 591-0768 Flick J 11 Harrier Lane ............................. 271-7592

Flick Software Inc 150 Katimavik Rd ........................................ 592-5227 Flieler D 100 Monty Dr Wdlwn ................ 832-0564 Flieler Lorne 242 Equestrian Dr ............ 270-0062 Flight Centre Kanata 570 Kanata Avenue ..................................... 270-9968 Flindall J & K 10 Lombardo Dr ............. 599-2765 Flinn J 107 Sonesta Cir ............................ 831-4892 Flint S J 28 Young Rd .............................. 831-6349 Flockton Clare & Dean 48 Shetland Way ......................................... 271-2990 Floether M 61 Huntsman Cres .............. 599-9350 Flohr R 57 Laurie Crt ............................... 831-7321 Flood K 5412 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-5546 Flood Kevin 5412 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-1449 Flood L 26 Pommel Cres ......................... 592-5982 Flood T 8 Tamblyn Cres ........................... 592-0426 Floren K 36 Colchester Sq ...................... 599-1179 Flores A 1481 Carronbridge Cir .............. 435-8121 Flores Rene 27 Penfield Dr ................... 831-5885 Florescu E 141 Penfield Dr .................... 591-0559 Florjanczyk A & M 3 Decarlo Gdns ........................................... 591-8797 Flowers B 126 Desmond Ave ................ 831-8815 Flowers R 61 Nighthawk Cres ............... 599-9521 Floyd D 693 Bayview Dr Wdlwn .............. 832-1093 Floyd D 3162 Dunrobin Rd Cnst By ........ 832-1573 Floyd H 12 Sewell Way ............................ 592-1892 Floysvik B & M 30 Ayton Lane ............ 254-5989 Fluker Gordon 4320 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-8999 Flynn Chris J 44 Lismer Cres ............... 599-8606 Flynn D 116 Inverary Dr ........................... 435-4943 Flynn G F 115 Coburn Ave ..................... 836-1190 Flynn Gordon J 11 Pacer Pl ................ 591-3459 Flynn H 58 Blackdome Cres .................... 599-3210 Flynn Phyllis 7303 Campeau Dr ........... 599-4083 Flynn S 45 Ipswich Terr ............................ 599-5519 Foad M & G ........................................... 831-2722 Fobert G 44 Partridge Dr ........................ 599-5257 Fobert Virginia & David 129 Pine Valley Crt Dnrbn ........................... 832-4381 Fockner Mary & Stan 3 Weaver Cres ............................................. 270-8994 Fofuca R 433 Pickford Dr ....................... 270-8598 Foggoa V 131 Muskego Cres ................. 271-6216 Foisy N 495 Foxhall Way ......................... 599-3336 Foley B E 3581 John Shaw Rd Knbrn .... 832-5892 Foley Bernard 2510 Second Line Rd Dnrbn ...................... 832-3878 Foley Bernard 100 Constance Lake Rd ............................. 832-1533 Foley C 83 Equestrian Dr ......................... 435-5250 Foley D 3503 Baskins Beach Rd Cnst By ................ 832-0956 Foley G 4 Sewell Way .............................. 599-3016 Foley Irene 927 March Rd ..................... 591-2571 Foley Leonard 19 Amberlakes Dr ........ 836-9344 Foley M 1909 Sixth Line Rd Dnrbn ......... 832-1216 Foley M 2475 Marchurst Rd .................... 832-4206 Foley Mark 2319 Dunrobin Rd Dnrbn ... 832-3030 Foley Mike P 52 Liston Cres ................. 592-3722 Foley P 46 Stowgrass Cr ......................... 836-9444 Foley R 54 Tamblyn Cres ......................... 591-5522 Foley R 927 March Rd ............................. 592-2758 Foley S 1059 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-1849

KANATA

Finn L 14 Bon Echo Cres ......................... 271-3091 Finn S 63 Steeple Hill Cres Npn ............... 270-8949 Finnamore D 6 Wild Acre Lane ............ 839-2261 Finnemore K 135 Shearer Cres ............ 435-7404 Finnen L .................................................. 591-0947 Finner Steve & Sandy 220 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-5518 Finnerty Daniel P 90 Porcupine Trail Dnrbn ............................ 832-3961 Finnie J 484 Landswood Way ................. 836-9390 Finnigan C 7 Dundegan Dr .................... 831-9309 Finnigan Marcel 531 Rosehill ............. 836-0864 Finter L 133 Kinghaven Cres ................... 831-6905 Finter S 145 Banning Rd ......................... 836-3841 Fiorino P & S 15 Sulky Way .................. 270-1036 FIRE EMERGENCY CALLS ....................9-1-1 Non Emergency .................................. 232-1551 Fire Prevention .................................... 580-2860 First Air 20 Cope Dr ................................ 254-6200 First Choice Haircutters 510 Earl Grey Dr .......................................... 592-7083 First Choice Haircutters 700 Eagleson Rd ......................................... 271-1683 First Choice Haircutters 700 March Rd ............................................. 599-5698 Firsthand Technologies Inc 350 Terry Fox Dr .......................................... 254-8886 Fischl G 7 Binning Crt ............................. 592-3907 Fish D 135 Salter Cres ............................. 435-0149 Fish J 119 Salter Cres .............................. 592-3216 Fish N 76 Moresby Dr .............................. 435-0923 Fisher Adrian W R 39 Humphrey Way ...................................... 591-3333 Fisher B Lamont 79 Pentland Pl ............................................. 592-2228 Fisher D 14 Turret Crt .............................. 836-6416 Fisher D A 56 Zokol Cres ....................... 591-1791 Fisher G 129 Fireside Dr Wdlwn ............. 832-5599 Fisher H 297 Knudson Dr ........................ 254-8425 Fisher J 28 Mcdermot Crt ....................... 592-8330 Fisher K 1555 Carronbridge Cir .............. 435-6707 Fisher K 61 Coulson Crt .......................... 592-0866 Fisher M D 21 Ladybirds Cr .................. 836-6965 Fisher Pm 39 Billingham Cres ................ 592-1113 Fisher R B 32 Kimbolton Cres ............... 599-7618 Fisher Richard 214 Mcgibbon Dr ........ 271-0769 Fisher S 8 Collingwood Cres .................. 591-5652 Fitch S 70 Rowe Dr .................................. 599-8182 Fitness Depot 255 Kanata Ave ............ 591-8988 Fitts R 1001 Julia Crt Dnrbn ..................... 832-3721 Fitze Ian 83 Gray Cr ................................ 271-0799 Fitzgerald M 19 Woliston Cres ............. 591-0228 Fitzgerald M 42 Seabrooke Dr ............. 831-3696 Fitzgerald Patricia & Pat 29 Eagleview St .......................................... 271-9489 Fitzgerald R 56 Silver Horse Cres ........ 592-3874 Fitzgerald S 36 Gowrie Dr ..................... 836-0717 Fitz-Hardy C 314 Wallaceburg Crt ........ 270-9893 Fitzimmons K 41 Birchbank Cres ........ 435-3550 Fitzpatrick Neil 144 Walden Dr ........... 599-6436 Fitzpatrick Trevor 22 Montebello Lane .................................... 836-0191 Fitzpatrick W 198 Mcelroy Dr .............. 831-2056 Fitzsimons David R 588 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-9371 5 Degrees Consulting 15 300 Earl Grey Dr Suite 355 .................... 795-6656 Fjeld J 30 Inuvik Cres ............................... 591-5217

Kanata F

111


F Kanata

KANATA

Foley Terry 141 Abaca Way ................... 836-2490 Folkens N 223 Celtic Ridge Cres ........... 599-8599 Follis Scott G 37 Courtney Rd ............. 831-1079 Folta J 24 Goldora Pvt ............................. 599-4023 Folta M 432 Pickford Dr .......................... 592-3087 Folusewych Paul 412 Landswood Way .................................. 831-9149 Fong A 416 Breckenridge Cres ............... 435-0098 Fong Amy 2 Evanshen Cr ...................... 592-0084 Fong Andy V 36 Jackman Terr .............. 599-7830 Fong Dave & Murielle 239 Mojave Cr ............................................. 836-5716 Fong James 38 Brandy Creek Cres ..... 599-6122 Fong M 10 Balding Cres .......................... 591-0105 Fong S 737 Regiment Ave ....................... 435-5132 Fong W P 19 Balding Cres ..................... 599-8394 Fong Y 16 Dartmoor Dr ............................ 591-8888 Fontaine J 654 Aberfoyle Cir ................. 435-0199 Fontaine J 623 Aberfoyle Cir ................. 599-2477 Fontaine R 71 Springwater Dr ............... 435-0094 Fontaine Wayne 47 Longden Pl ......... 591-9263 Fontanne J 25 Mcclintock Way ............. 435-7725 Fontanne N 308 Badgeley Ave ............. 435-5553 Foo S H 58 Sherring Cres ........................ 599-3091 Food Basics 150 Katimavik Rd ............ 592-2942 Foote B 368 Hillsboro Pvt ....................... 592-1149 Foote M 19 Bridle Park Dr ...................... 271-8570 Foote S 210 Tandalee Cres ..................... 435-7350 Foottit J J 40 Peregrine Cr ..................... 592-0432 Foottit P 7303 Campeau Dr .................... 599-5371 Foottit P G 55 Naismith Cres ................. 592-0663 Foran B 89 Pickford Dr ............................ 435-3504 Foran D & K 47 Aintree Pl ..................... 271-0975 Foran J 960 Teron Rd .............................. 599-8673 Forbes B 323 Glenbrae Ave ................... 599-7071 Forbes Brian N 32 Rosenfeld Cres ..... 270-5130 Forbes D 108 Green Meadows Crt Dnrbn .................. 832-4272 Forbes David S 47 Slade Cres ............ 592-6099 Forbes Donald B 22 Sirocco Cr ......... 831-9616 Forbes F J 65 Pellan Way ...................... 591-6388 Forbes Felicity 960 Teron Rd .............. 271-9780 Forbes Frank 37 Banting Way ............. 592-2949 Forbes G 1 Oakview Rd ......................... 591-3281 Forbes Glen & Carmel 48 Sheppard’s Glen Ave ............................. 254-5436 Forbes J 142 Abbotsford Rd .................. 831-8017 Forbes K 612 Aberfoyle Cir .................... 591-1818 Forbes K & D 108 Green Meadows Crt Dnrbn .................. 832-4432 Forbes Sandra 74 Evanshen Cres ...... 599-3564 Forbes Terry & Kristin 32 Sunnybrooke Dr ..................................... 599-5757 Forbrigger W 139 Gatespark Pvt ......... 435-5129 Forcione A 41 Farmfield Cres ................ 599-0826 Ford A 125 Kincardine Dr ......................... 435-1616 Ford B 29 Huntsman Cres ....................... 836-9630 Ford D B 139 Willand Lane Wdlwn ......... 832-1791 Ford F 193 Bridlewood Dr ........................ 591-6586 Ford G 25 Drainie Dr ................................ 592-3841 Ford Geoffrey 37 Huntings End Ave .................................. 591-0072 Ford J 22 Woliston Cres ........................... 271-8001 Ford James William 96 Sheldrake Dr .......................................... 836-5873 Ford K 69 Bering Crt ................................ 435-5340 Ford Mike ............................................... 435-1942 Ford P 19 Landover Cres ......................... 270-8069

112 Ford Robt J 10 Banting Cres ................ 592-4705 Ford S & D 8 Glen Meadows Cir ............ 599-5201 Ford T 485 Eagleson Rd .......................... 595-1982 Ford W 213 Castlefrank Rd ..................... 836-3869 Fordjour A 222 Hunterbrook St ............. 435-3245 Foreman F S 4922 Opeongo Rd Wdlwn 832-1725 Forest Communications Inc 68 Pellan Way ............................................. 270-8602 Forget C 145 Castlefrank Rd .................. 836-2197 Forget M 18 Riding Way ......................... 592-3593 Forgette M 20 Westmeath Cres ............ 271-0683 Forgie S 466 Celtic Ridge Cres ............... 435-2181 Forgrave E B 151 Penfield Dr ............... 592-4068 Formark Consulting 50 Hines Rd .... 599-5173 Formica W A 67 Zokol Cres ................. 599-8173 Fornarolo B G 7305 Campeau Dr ........ 599-0746 Forrest C 36 Mckitrick Dr ....................... 836-4403 Forrest E 3 Chisholm Crt ........................ 254-9099 Forrest G 503 Stratas Crt ....................... 435-5185 Forrester C 201 Mcelroy Dr .................. 831-0716 Forsberg P W 17 Burnstead Cr ........... 271-8249 Forsen L 100 Aird Pl ............................... 271-2924 Forster Adam 42 Eagleview St ............ 599-0841 Forster David 2570 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-5572 Forster J 79 Birchbank Cres .................. 271-8610 Forsyth David A 3206 Stonecrest Rd Wdlwn ........................ 832-2158 Forsyth I 31 Brodeur Cres ...................... 435-4141 Forsyth L 109 Sheldrake Dr ................... 836-4510 Forsythe S 63 Banchory Cres ................ 254-5812 Forte C 419 Hillsboro Pvt ........................ 254-9734 Fortey J 278 Badgeley Ave ..................... 595-0402 Fortey S G 12 Rosenfeld Cres ............... 599-8944 Forth S 101 Oriole St Dnrbn .................... 832-3139 Fortier B 156 Penfield Dr ........................ 271-7394 Fortier G 16 Milne Pl ............................... 591-0956 Fortier J 5116 Woodkilton Dnrbn ............ 832-3293 Fortier M 4 Belton Av ............................. 831-1674 Fortier N 22 Bishops Mills Way .............. 435-2815 Fortier N 10 Lillian Way ........................... 470-3147 Fortier P 39 Banchory Cres .................... 435-1899 Fortier P .................................................. 831-3448 Fortier R 345 Stowe Crt .......................... 270-9393 Fortier Robert 171 Mccurdy Dr ........... 831-1019 Fortier Roger 30 Turret Crt ................... 836-5496 Fortier S 95 Balbair Rd ........................... 836-0148 Fortier Sylvie & Daniel 193 Mcelroy Dr ............................................ 831-5898 Fortin Conrad P 9 Sara Crt Npn ......... 591-6305 Fortin Denis J 19 Rutherford Cres ...................................... 592-6832 Fortin H 305 Whistler Rd Wdlwn ............. 832-4354 Fortin J Claude 82 Leacock Dr ........... 592-1258 Fortin S 169 Mccurdy Dr ......................... 435-2122 Fortin T & J 7 Echo Pond Way .............. 831-7796 Fortinez Alex 205 Applecross Cres Npn ........................... 271-1074 Fortner R 779 Fletcher Cir ...................... 435-4941 Fortune C R 88 Waterton Cres ............. 591-9710 Fortune Express Restaurant 484 Hazeldean Rd ...................................... 831-7550 Fortune Financial 436 Pickford Dr ........................................... 592-7523 Fortune G 1010 Teron Rd ....................... 599-1186 Forward Craig S 50 Sawyer Way ....... 254-5939 Forward Donna ................................... 836-9897 Forzley S 1 Piety Hill Way Npn ............... 963-0695

Kanata F Foss Hugh 85 Shouldice Cres ............... 836-5217 Foss Martin 4254 O’Neil Rd Ashtn ....... 838-3627 Foster Anne & Robert 2830 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-8946 Foster Arnold 8504 Purdy Rd Ashtn .... 838-5260 Foster B 15 Aintree Pl ............................. 591-2660 Foster B 124 Rothesay Dr ...................... 836-5655 Foster D 3181 Greenland Rd Dnrbn ....... 832-1460 Foster D 18 Shannondoe Cres ............... 270-9405 Foster David 41 Lightfoot Pl ................. 599-4020 Foster E 99 Mclennan Way ..................... 836-6532 Foster G 17 Woodbridge Cres ................ 595-1384 Foster J 18 Bujold Crt ............................. 591-8492 Foster J 63 Wilderness Way ................... 836-5851 Foster J E 61 Melanie Cres .................... 831-1721 Foster K M 1034 Bayview Dr Wdlwn .... 832-0584 Foster Lloyd 17 Lombardo Dr .............. 592-5028 Foster M 5 Durbin Crt ............................. 271-8135 Foster M L 53 Pickford Dr ..................... 592-2628 Foster P 43 Varley Lane .......................... 435-8492 Foster W 1405 Halton Terr ...................... 254-9062 Foster W R 5500 Old Richmond Rd ...... 591-6236 Foster-Hunt T 99 Cedar Valley Dr ........ 435-8788 Fotheringham J 91 Saddlesmith Cir ..................................... 254-8603 Fotopoulos Steve & Launi 56 Osprey Cr ............................................... 599-8365 Foubert Jeannette & Dwight 161 Penfield Dr ........................................... 592-0036 Fougere D W 73 Shetland Way ............ 592-4649 Fougere R 95 Kittiwake Dr ..................... 831-7381 Fouillard S 3750 Dunrobin Rd Wdlwn ... 832-0137 Foulkes Greg ........................................ 836-7729 4 Pillers Consulting Group 1287 Klondike Rd ....................................... 686-8159

4 SEASON POOL & SPA CARE 64 Sirocco Cres Stittsville ...............613-831-8974 - See ad this page Fournier A 27 Seabrooke Dr .................. 831-9977 Fournier Aime 1202 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-1258 Fournier D 346 Pickford Dr .................... 270-8384 Fournier G J Ronald 232 Equestrian Dr ....................................... 592-9552 Fournier J 1073 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-9098 Fournier J 65 Farmfield Cres ................. 271-0320 Fournier K 6 Chimo Dr ........................... 435-6260 Fournier L 60 Baneberry Cres ............... 435-5035 Fournier Marc 10 Campbell Reid Crt ................................. 592-3488

For all your pool and spa needs! UÊ-«Àˆ˜}Ê"«i˜ˆ˜}à UÊ>Ê œÃˆ˜}à UÊ7iiŽÞÊ-iÀۈVià UÊi>ŽÊ iÌiV̈œ˜Ê Uʈ˜iÀÃÊEÊ->viÌÞÊ œÛiÀÃ

“Pool store at your door” Servicing the Stittsville & Kanata areas for over 10 years.

Tel: (613) 831-8974 www.4seasonpoolcare.ca

RS


F Kanata

Kanata F

113 Foy N 113 Highview Dr Wdlwn ................. 832-4609 Foy R 80 Country Lane W ........................ 836-0551 Fraboni G & T 109 Biltmore Cr ............. 836-7352 Fracalanza A 26 Kingbird Crt ............... 254-5595 Fraga A 97 Bridgestone Dr ...................... 435-0065 Fragnito F 51 Reaney Crt ....................... 592-6420 Frain J 27 Weaver Cres ............................ 270-9961 Frame P & H 2 Binning Crt ................... 599-9107 France P 15 Chickasaw Cres ................. 599-8252 France R D 133 Hearst Way .................. 592-5951 Franceschina Anne 2964 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-2901 Franchuk S 1453 Carronbridge Cir ....... 435-6184 Francis A 189 Banning Rd ..................... 836-7482 Francis B & A 42 Herschel Cres ........... 592-2147 Francis D J 32 Nighthawk Cres ............ 599-0806

FRANCIS D R PLUMBING & HEATING 19-174 Colonnade Rd S Ottawa ..................613-825-3427 or...........................613-224-0041 Email .............. office@francisplumbing.com www.francisplumbing.com

- See ad this page Francis J J 354 Hillsboro Pvt ................. 254-9034 Francis K 132 Barrow Cres .................... 271-1624 Francis K 71 Shirley’s Brook Dr ............. 599-6801 Francis K 71 Shirley’s Brook Dr ............. 599-9106 Francis K & M 7350 Copeland Rd Ashtn ............................ 838-2389 Francis M 55 Shearer Cres .................... 270-9377 Francis R 7303 Campeau Dr .................. 435-5820 Francis Ross 12 Inwood Dr .................. 591-2056 Francis S 164 Blackdome Cres .............. 270-9942

Francisco L 174 Gray Cres ................... 435-2494 Franco R 1623 Westhall Way ................. 435-7077 Francuz T 818 Fletcher Cir ..................... 435-3347 Frangeskaki F 47 Pacer Pl .................. 591-0289 Frangione L 183 Patriot Pl .................... 435-6002 Frank David J 10 Fallview Crt Npn ..................................... 591-6248 Frank Farrell 3152 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-4989 Frank G 7305 Campeau Dr ..................... 599-9094 Franke H G 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 595-1354 Frankish B L 7 Milne Cres .................... 592-8037 Franklin D 96 Country Lane W ............... 831-9091 Franklin John W 39 Sherk Cres .......... 592-3987 Franklin P L 38 Tiffany Cres .................. 592-3782 Franklin Peter J M 31 Tiffany Cres ............................................ 592-5740 Franklin S 187 Macmillan Lane Wdlwn ........................ 832-3703 Franko L A 26 Fernbrook Pl .................. 591-7736 Franko Larry 26 Fernbrook Pl .............. 599-0934 Franko N Donald 3976 Hwy 17 Knbrn .................................... 832-9355 Franks J 34 Leacock Lane ...................... 435-7746 Franks M 51 Hewitt Way ........................ 435-0391 Fransham K & M 14 Peikoff Cres ....... 435-1291 Franson D 74 Belleview Dr .................... 592-6984 Franssen J 130 Landover Cres ............. 599-3461 Franz I 8 Spur Ave ................................... 599-1035 Franzmann Alan Dr 1464 Stittsville Main St Stittsville ................ 836-2030 Frappier J 88 Shearer Cres .................... 591-0844 Frappier J 88 Shearer Cres .................... 599-9185 Frappier R 61 Goldfinch Dr .................... 599-5251

Ottawa’s O ttawa’s Most Trusted Plumbingg Company Since 1933 Francis s Plu Plumbin Plumbing m in ng & Heating ting

613-224-0041

24 2 4 Hou Hour ur Emergency Em me erg ge e y Service ency Serv vice e

www.FrancisPlumbing.com w ww.FrancisPlumbing.com w F i Pl bi m KA

KANATA

Fournier R 52 Banting Way ................... 599-0490 Fournier R 64 Castle Glen Cres ............. 831-0091 Fournier T 317 Riverwood Dr Wdlwn .... 832-8028 14C Consulting Inc 340 March Rd Suite 200 ............................. 271-6421 Fouzar Youcef 1180 Halton Terr .......... 271-7473 Fowler C 28 Vanstone Dr ........................ 591-8871 Fowler D Alan 31 Best Way ................. 592-0124 Fowler J 2751 Dunrobin Rd Dnrbn ......... 832-4034 Fowler J 927 Burwash Landing Bay .......................... 595-1248 Fowler Janet & David 129 Biltmore Cr ........................................... 836-9831 Fowler K 6 Naismith Cres ....................... 254-9866 Fowler L 133 Oriole Ave ......................... 831-7124 Fowler T 187 Patriot Pl ........................... 592-4102 Fowlie A 78 Goldridge Dr ........................ 270-9001 Fox Albert F 7303 Campeau Dr ............ 591-1536 Fox C 62 Windeyer Cres ........................... 271-6456 Fox C 30 Harrington Crt ........................... 592-1918 Fox Carlos 62 Windeyer Cres ................ 271-0043 Fox Gary C 66 Moresby Dr .................... 592-0205 Fox J 3432 Stonecrest Rd Cnst By .......... 832-4346 Fox J A 53 Sunnybrooke Dr ..................... 592-4632 Fox J E 15 Byrd Cres ............................... 592-3925 Fox N 505 Vances Sdrd Dnrbn ................. 832-4597 Fox Tanya 100 Varley Lane .................... 592-1276 Foxton D 65 Woliston Cres ..................... 435-1522 Foxton Edward 1030 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-2385 Foy A 418 Tillsonburg St ........................... 271-2972 Foy Denis 182 Crown Point Rd Wdlwn ........................ 832-2188 Foy J 1042 Northgraves Cres ................... 270-8352 Foy J & N 113 Highview Dr Wdlwn ........ 832-0183


F Kanata

114

Fraser Blair G

Fremont John 182 Archie Cnst By ...... 832-0487 French Bruce 935 Bayview Dr Wdlwn . 832-4811 French Harold 34 Harrington Crt ......... 591-8045 French M 44 Colchester Sq ................... 435-0334 French M 6 Evanshen Cr ........................ 591-3839 French Perry & Ellen 25 Humphrey Way ...................................... 591-0696 Frenette Gilles 142 Mccurdy Dr .......... 831-1602 Frenette K & N 18 Nortoba Cr ............. 592-5505 Frenette R J 52 Haywood Cres ............ 592-1744 Freve Marc-Andre 46 Baton Crt ................................................ 599-0404 Fridgen C 21 Naismith Cres ................... 599-9668 Fried F 66 Windeyer Cres ........................ 599-8665 Fried S 30 Shaughnessy Cres ................. 271-1121 Friedrich M 29 Evanshen Cres .............. 254-7176 Friel Barrie 40 Pebble Creek Cres ......... 599-0710 Friend J L 24 Piper Cres ........................ 254-5398 Friend M 101 Connelly Pl ....................... 831-5347 Friendly Cuts 300 Eagleson Rd ........... 599-1318 Friendly I M 131 Oriole Ave ................... 831-1031 Friesen M 61 Country Lane E ................ 836-3428 Frigault D E 1010 Teron Rd ................... 599-8352 Frigon Jp & J 17 Mclennan Way .......... 831-7726 Friis C & J 3910 Munster Ashtn ............. 838-4706 Friis Maria 40 Flowertree Cres .............. 592-6419 Frisby Alan & Laura 56 Shetland Way ......................................... 591-5250 Frischknecht Debbie 8 Tanner Cres .............................................. 592-9258 Fritz James A 12 Hendrie Crt .............. 592-3733 Frizzell M 29 Drainie Dr .......................... 599-5481 Frlan Edward 30 Waterton Cres ........... 599-9442 Frobel Douglas 169 Springwater Dr .. 270-9896 Frobel J 102 Sherwood St ...................... 836-2734 Frohar M 53 Cecil Walden Ridge ............ 591-8255 Frombach P 85 Penfield Dr .................. 592-5838 Frontier Solutions 348 Crownridge Dr ...................................... 851-0509 Froome D 47 Hemlo Cres ...................... 592-2132 Froome Derek 47 Hemlo Cres ............. 592-6251 Froome J 223 Pickford Dr ...................... 435-0867 Froome J 19 Morgans Grant Way .......... 599-4222 Frost D & M 3 Thunderbird Cres ........... 270-9548 Frost J J 2 Clydesdale Ave ..................... 592-7627 Frost K 17 Millman Crt ............................. 591-0441 Frost L 72 Shouldice Cres ....................... 831-2122 Frost Les F 142 Post Rd ....................... 836-5769 Frost M 20 Shirley’s Brook Dr ................. 599-4797 Frost N 28 Almond Lane .......................... 270-9468 Fry C .......................................................... 435-0668 Fry Darrin 76 Stonemeadow Dr ............. 599-8135 Fry G 29 Bon Echo Cres ........................... 599-5721 Fry Ms Cindy 131 Mcconnell Lane Wdlwn ........................ 832-5457 Fry Perry L B 216 Castlefrank Rd ......... 831-5491 Fryer C 55 Windeyer Cres ....................... 592-3679 Fryer J 58 Hodgson Crt ........................... 270-9033 Fryer N 143 Insmill Cres .......................... 254-8854 Fu L 228 Badgeley Ave ............................. 595-1330 Fu R 18 Scissons Rd ................................. 599-5751 Fu Y 1534 Carronbridge Cir ...................... 435-8810 Fuchs Eddy 2029 Dunollie Cres ............ 599-3107 Fudge D 1273 Klondike Rd ..................... 592-3149 Fudge G 16 Allenby Rd ........................... 591-3527 Fudge L 9 Farmfield Cres ........................ 435-0395 Fuentes K & R 201 Waymark Cres ...... 836-0405 Fulcher M 189 Monty Dr Wdlwn ............ 832-4286

630 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-1755 Fraser C 122 Wren Rd Dnrbn ................. 832-2172 Fraser C .................................................. 836-5104 Fraser C & D 71 Foxleigh Cres ............. 592-4444

Fraser C & R

KANATA

5477 Old Richmond Rd .............................. 254-8305 Fraser D 3640 Mohrs Rd Knbrn ............. 832-0632 Fraser D 16 Tiffany Cres ......................... 591-5558 Fraser Donald T 25 Hewitt Way ......... 592-4744 Fraser G 114 Milner Downs Cres ............ 591-1596 Fraser Graeme B Law Office 1036-555 Legget Dr .................................... 599-4424 Fraser J 263 Bridgestone Dr ................... 270-9074 Fraser J 63 Sheppard’s Glen Ave ........... 435-4913 Fraser J 938 Burwash Landing Bay ........ 836-3472 Fraser John D 5555 Old Richmond Rd Npn ....................... 254-9925 Fraser K 128 Abbeyhill Dr ....................... 836-7128 Fraser Ken G 40 Winchester Dr ........... 836-6268 Fraser M 9 Laxford Dr ............................ 254-5413 Fraser M 9 Laxford Dr ............................ 270-0448 Fraser M A 38 Hewitt Way ..................... 592-0554 Fraser P 5492 Old Richmond Rd Npn ....................... 591-6242 Fraser Peter B 24 Jarlan Terr .............. 591-3908 Fraser R 143 Old Colony Rd ................... 435-0019 Fraser R 42 Peary Way ........................... 592-8587 Fraser R M 238 Castlefrank Rd ............. 831-8693 Fraser S 254 Knudson Dr ....................... 435-3541 Fraser S 53 Courtney Rd ........................ 435-5810 Fraser S 70 Shetland Way ...................... 592-8502 Fraser Smith 96 Rowe Dr ..................... 599-5635 Fraser V J 23 Black Tern Cres ............... 271-0349 Frate P 65 Birchfield Ave ......................... 599-6235 Fratelli Restaurant 499 Terry Fox Dr .......................................... 592-0225 Fratpietro J 211 Barrow Cres ............... 963-0641 Frayer L ................................................... 599-5657 Frazier A 44 Piper Cres .......................... 271-0928 Frazier C 3915 Loggers Way Knbrn ....... 832-4392 Frechette C 43 Saddlesmith Cir ........... 595-1610 Frechette R C 83 Hewitt Way .............. 592-6739 Frechette Teresa 454 Pickford Dr ...... 591-0866 Frederick C 44 Sunnybrooke Dr ........... 599-7192 Frederick R 53 Shaughnessy Cres ................................. 599-4473 Frederick S 76 Chimo Dr ....................... 592-2546 Fredquip Repair Service 45 Scissons Rd ........................................... 271-6309 Free S 912 Burwash Landing Bay ............ 271-0326 Freed David 38 Young Rd ..................... 836-1630 Freed L 28 Emerald Meadows Dr ............ 599-6628 Freedman L 7 Coulson Crt ................... 592-1583 Freel P 10 Inwood Dr ............................... 591-1657 Freeman Bill 34 Bon Echo Dr ............... 591-8002 Freeman Bill Dr 420 Hazeldean Rd ...................................... 831-1288 Freeman Kirk 46 Beacon Way ............. 435-0765 Freeman S 121 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-2870 Freeman S 70 Lightfoot Pl ..................... 595-0854 Freeman-Maurice S 118 Mcclintock Way .................................... 435-0024 Frei J 3 Banchory Cres ............................. 592-7100 Freitag J E 186 Mccurdy Dr ................... 831-9088 Freitag R & C 3790 Farmview Rd Knbrn ........................... 832-3057

Kanata F Fulford D 74 Nanook Cres ...................... 592-3540 Fulford Diane & Richard 22 Rosenfeld Cres ...................................... 591-6028 Fulford G 228 Equestrian Dr ................... 254-9404 Fulford J 6 Rein Terr ............................... 591-8428 Fulford P 3276 Torwood Dr Dnrbn ......... 832-1737 Fuller Arthur T G 326 Kinghorn Cres 831-0942 Fuller J ..................................................... 435-6358 Fuller M 55 Polo Lane ............................. 435-0135 Fuller M Old Carp Rd .............................. 839-1819 Fuller Norma & Gerald 2022 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-5800 Fuller P 22 Beechfern Dr ......................... 831-2038 Fuller Roy 6501 Campeau Dr ................ 435-2556 Fuller S ..................................................... 271-0664 Fuller V 11 Melanie Cres .......................... 831-8961 Fuller W 423 Pickford Dr ......................... 591-1852 Fullerton J A 58 Kingsford Crt .............. 592-4607 Fullerton L 15 Pickford Dr ..................... 435-3233 Fulton L 23 Parsons Ridge Rd ................ 831-6938 Fulton S 1049 Kilmaurs Sdrd Cnst By .... 832-2264 Fulton William 4 Rutherford Cres ........ 599-5282 Fund R 14 Laxford Dr .............................. 599-0530 Fundex Investment 30 Kimmins Crt ........................................... 599-7128 Fung C 170 Ingersoll Cres ....................... 592-2341 Fung H 209 Walden Dr ............................. 591-5257 Fung K 370 Laughlin Cir .......................... 271-0153 Fung Pauline 65 Sundback Lane ......... 599-8609 Fung Tony 15 Bernier Terr ...................... 592-4659 Fung Y 12 Hewitt Way ............................. 435-9318 Funk T 82 Insmill Cres ............................. 270-0218 Funkenhauser C 11 Panandrick View Dr ................................ 839-7496 Furlow Financial Corp 352 Edgemoore Cres .................................. 270-8330 Furniss E 578 Barrick Hill Rd ................. 435-6102 Furniture Repair Guy & Kitchen Refacing The 46 Daniel St S Arnprior ..................... 613-623-4882 Furre F 20 Windways Cres ...................... 599-6905 Furstenau H 622 Bayview Dr Wdlwn .... 832-2135 Further Ahead Inc 40 Equestrian Dr ......................................... 599-9784 Fuso T 159 Springwater Dr ...................... 592-9260 Futainah Hassan 57 Roberge Cres .... 254-7133 Future Shop 255 Kanata Ave D1 .......... 287-0150 Fuzzen D 137 Moresby Dr ...................... 592-2383 Fyfe B 102 Granite Crt .............................. 592-4422 Fyfe M G 274 Fireside Dr Wdlwn ............ 832-1793

THINK OUTSIDE THE BOX! ADVERTISE IN THE COMMUNITY RESOURCE GUIDE


G Kanata

115 G

G&I AUTOMOTIVE INC Serving Kanata & Area 34 Edgewater St Kanata...................613-831-6442 Email ........................... info@giautomotive.ca www.giautomotive.ca

- See ad this page Gabbatt T B 31 Deerchase Crt ............. 595-1609 Gabbour M 15 Farmfield Cr .................. 599-5222 Gabeil S 90 Constance Lake Rd ............. 832-5486 Gabie Donald 5 Airlie Pl ....................... 831-6157 Gabr G 160 Ingersoll Cres ....................... 435-0756 Gabriel G 3 Baneberry Cres ................... 836-1065

GABRIEL PIZZA & RESTAURANT 62 Stonehaven Dr Kanata...................613-599-1164 Kanata...................613-599-6446 Delivery .................613-310-7777

www.gabrielpizza.com

- See ad next page & Dining page Gabrielyan Gayane 1 Forbes Ave ..... 599-1128 Gachuche D 34 Palton Ave ................... 435-7255 Gadde C 72 Castle Glen Cres ................. 831-0071 Gadde Gord 179 Abbotsford Rd ........... 836-8055 Gadde J 36 Brodeur Cres ....................... 271-0939 Gadde T 270 Pickford Dr ........................ 271-8724 Gaebel Clinton 42 Beechfern Dr ......... 831-1829 Gaeckel B 3 Burnstead Cres ................. 592-6508 Gaffney John W 70 Robson Crt .......... 599-7413

Galbraith Larry 46 Carmichael Crt ...... 592-2749 Gale Alan 1870 Sixth Line Rd Dnrbn ...... 832-4700 Gale James 27 Weaver Cres ................. 836-1535 Gale K M 960 Teron Rd .......................... 599-1218 Gale Lisa 17 Savage Dr .......................... 831-8535 Gale M 66 Marsh Sparrow Pvt ................. 592-1899 Gale Michael 26 Pentland Cres ............ 270-1452 Gale S 666 Bayview Dr Wdlwn ................ 832-9291 Galel Dine W 1102 Marconi Ave ........... 435-0238 Galeote T 53 Winchester Dr ................... 831-9577 Galipeau D L 84 Yoho Dr ...................... 592-9482 Gall Frederick 142 Scenic Lane Wdlwn 832-0115 Gall M 49 Mckitrick Dr .............................. 836-9505 Gallage C 505 Katnick Way .................... 271-9395 Gallagher B 31 Connelly Pl ................... 836-1272 Gallagher B Dunrobin Rd ...................... 839-3110 Gallagher J 91 Castle Glen Cres ........... 271-2906 Gallagher Keith R 1 Morenz Terr ....... 271-7290 Gallagher Kirby 286 Wagon Dr Dnrbn 832-1383

GALLAGHER’S STORAGE SOLUTIONS 15 Campbell Reid Court Kanata...................613-592-4305 Fax ........................613-592-7905 - See ad this page Gallant D 114 Dunhaven Dr Dnrbn ......... 832-1373 Gallant Diane 14 Hemlo Cres .............. 599-7282 Gallant J 960 Teron Rd ........................... 270-8101 Gallant J 9 Mcintosh Way ....................... 435-3878 Gallant J .................................................. 435-5112 Gallant L 345 Fireside Dr Wdlwn ............ 832-1886 Gallant Ron 100 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-2308 Gallant Sue & Rob 109 Highview Dr Wdlwn .............................. 832-4238 Gallardo Jose R 999 Klondike ............ 599-9133 Gallardo M 72 Robarts Cres .................. 435-1682 Gallimore G 459 Foxhall Way ................ 435-6202 Gallinger D 144 Freeport Dr .................. 435-4594 Gallinger R 176 Grassy Plains Dr .......... 271-0931 Gallium Visual Systems Inc 411 Legget Dr ............................................. 271-5500 Gallivan M 97 Flamborough Way ........... 592-2086 Gallo C 472 Meadowbreeze Dr ............... 592-6279 Gallop L D 32 Chickasaw Cres .............. 591-0443 Galloway-Blackburn R 1441 Carronbridge Cir ................................ 435-5790 Gallup Brian 54 Jackson Crt ................. 592-2400 Galuszka J 389 Vances Side Rd Dnrbn 832-8084 Galveias A 1320 Halton Terr .................. 592-5206 Galvin L 64 Zokol Cres ............................ 592-8517 Galway K 4 Fallview Crt Npn .................. 599-1108

GALLAGHER’S

UÊ1Ê1/""/6 Ê- ,6 UÊ1Ê-Ê  Ê- ,6 Ê" ÊÊ Ê  Ê" UÊ7 -  Ê, *,Ê­" ÊEÊ"Ê-/ ® UÊ "* /,9Ê-1// Ê- ,6

STORAGE SOLUTIONS

613-592-4305 WHERE PROBLEMS ARE REPLACED WITH TRUST!

15 CAMPBELL REID COURT

CORNER OF MARCH RD. & DUNROBIN RD.

613-831-6442 Î{Ê `}iÜ>ÌiÀÊ-Ì° >˜>Ì>

www.giautomotive.ca

613-599-8557 613-839-7346

KANATA

www.gabrielpizza.com

- See ad next page & Dining page GABRIEL PIZZA & RESTAURANT 2 Goldridge Dr Kanata...................613-270-0550 Kanata...................613-270-0707 Delivery .................613-310-7777

Gaffney L & D 97 Waterton Cres .......... 271-6327 Gaffney M 22 Winchester Dr .................. 836-3229 Gaffney N 25 Ipswich Terr ...................... 591-5503 Gaffney W 380 Fireside Dr Wdlwn ......... 832-9004 Gage R 141 Robson Crt .......................... 270-0390 Gagliardi A 32 Shearer Cres .................. 254-5733 Gagne A 49 Tamara Way ........................ 254-8408 Gagne C 33 Beamish Cres ..................... 599-9395 Gagne D 45 Knudson Dr ......................... 599-1973 Gagne F 179 Abaca Way ........................ 831-9233 Gagne H & D 20 Mersey Dr .................. 271-2921 Gagne J 94 Acklam Terr .......................... 435-3819 Gagne M 553 Aberfoyle Cir .................... 591-5664 Gagne M 6 Glenmoriston Ave ................ 836-1354 Gagne M & F 29 Inwood Dr .................. 591-9159 Gagne P 5 Pepperidge Way .................... 592-6905 Gagnon A 104 Kinross Pvt ..................... 831-6284 Gagnon C 1920 Dunrobin Rd ................. 839-9379 Gagnon Claudia 1 Harrington Crt ....... 271-9173 Gagnon D 1407 Houston Cres ............... 271-1488 Gagnon H & D 7307 Campeau Dr ....... 592-5468 Gagnon J 27 Gesner Crt ........................ 831-5437 Gagnon J 180 Mccurdy Dr ..................... 831-9153 Gagnon K 1 Spruce Meadows Dr .......... 599-0036 Gagnon M .............................................. 831-3778 Gagnon S 147 Salter Cres ...................... 270-5152 Gagnon S 9 Jarlan Terr ........................... 831-4749 Gagnon-Ebata G 16 Shaw Crt ........... 831-1032 Gahir D 488 Meadowbreeze Dr ............... 591-5915 Gaignery Christopher 374 Hillsboro Pvt ......................................... 271-1050 Gaillard L 36 Rutherford Cres ................ 271-7459 Gaind H 156 Palomino Dr ........................ 591-3932 Gainford N 42 Almond Lane .................. 271-7099 Gairns Jean Mrs 100 Streamside Cres 435-2420 Gaitens B & J 75 Tamblyn Cres ........... 271-1222 Gaitens Robert 168 Banning Rd ......... 836-1847 Gal G 214 Forestbrook St ......................... 435-0796 Gal Karoly 31 Mccurdy Dr ..................... 591-6016 Galarneau Tj 37 Foxleigh Cres ............. 592-8823 Galassi F 8 Larsen Crt ............................ 435-3930 Galban C 1503 Carronbridge Cir ............ 435-2226 Galbraith Ian 24 Robson Crt ................ 270-0659 Galbraith J 107 Scampton Dr ................ 592-2688

Kanata G


G Kanata

Kanata G

116

Beef -or- Chicken

KANATA

DONAIR DEAL

$ 11.50

2 X DONAIRS 2 CANNED POP

CLUB SANDWICH

with side salad or fries.

$11

CHEESY BACON

DELUXE BURGER

$10.00

Juicy 6oz. steakhouse burger topped with processed cheddar cheese, crispy bacon, red onion, lettuce, and tomato. Served with side salad or fries.

310-7777

KANATA LOCATIONS 2 Goldridge Dr. â&#x20AC;&#x201C; 62 Stonehaven Dr.


G Kanata

117

RE

Tree removal & pruning Stump grinding Consultations Emergency work

Gardiner R 278 Applecross Cres ........... 435-5011

GARDINER TREE TRIMMING & REMOVAL LTD 4785 Loggers Way Arnprior .................613-623-3780 Fax ........................613-623-6392 Email ........................... admin@treedoctor.ca www.treedoctor.ca

- See ad this page Gardner C 2550 Fifth Line Rd Dnrbn ..... 832-3689 Gardner C 178 Kinghaven Cres ............. 592-0221 Gardner C 100 Woliston Cres ................ 592-4880 Gardner D 10 Langford Cres ................. 591-0658 Gardner D 13 Ironside Crt ...................... 599-8045 Gardner D 33 Glenmoriston Ave ............ 831-1640 Gardner David L 331 Knudson Dr ...... 592-0708 Gardner J 15 Ealing St ........................... 435-2439 Gardner J C ........................................... 599-3049 Gardner Kelly ....................................... 831-1576 Gardner M 4252 Kinburn Sdrd Cnst By 832-0067 Gardner P 52 Hartsmere Dr ................... 831-7053 Gardner Paul B 120 Macassa Cir ....... 592-0314 Gardner R 103 Cricket Cres Dnrbn ........ 832-7759 Gardner R 185 Pickford Dr .................... 435-1781 Gardner S 750 March Rd ....................... 599-6988 Gardner T 50 Equestrian Dr ................... 591-3309 Gareau Christina 1708 Tanguay Crt ........................................ 599-5949 Gareau M 67 Parsons Ridge Rd ............ 435-5095 Gareau M 40 Roberge Cres ................... 599-2085 Garfield C 1 Sunnybrooke Dr ................. 270-0974 Garg A 1360 Nadia Lane ......................... 839-2114 Garg Archana & Anurag 87 Mclennan Way ....................................... 831-6187 Gariepy K 21 Silver Horse Cres ............. 270-0272 Gariepy R 227 Equestrian Dr ................. 592-5337 Garinger L 145 Castlefrank Rd .............. 836-2776 Garinther C 98 Rowe Dr ........................ 592-5581 Garjani A 37 Cheltonia Way ................... 435-1910 Garland Dave & Diane 8195 Purdy Rd Ashtn .................................. 838-3271 Garland Judi 7 Weaver Cres ................. 270-0454 Garner D 14 Young Rd ........................... 831-0766 Garner J 293 Badgeley Ave .................... 599-5372 Garner K 4146 Dunrobin Rd Wdlwn ....... 832-5412 Garner M & B 14 Young Rd .................. 831-3994 Garner S 5 Langford Cres ....................... 271-8058 Garnett C 42 Saddlesmith Cir ................ 595-1574 Garonce I 28 Steeple Chase Dr ............. 592-8096 Garong M 101 Milner Downs Cres ......... 254-8697 Garrard D 150 Knudson Dr .................... 591-1267 Garred D 23 Windeyer Cres ................... 599-8313 Garrett C 54 Fernbrook Pl ...................... 599-6732 Garrett D 272 Catamount Crt ................. 435-4962 Garrett J 117 Pine Valley Crt Dnrbn ...... 832-1110 Garrett J & D 5030 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-5830 Garrett R 420 Breckenridge Cres ........... 599-6286 Garries Don 257 Wagon Dr Dnrbn ........ 832-0242 Garrison J R 7305 Campeau Dr ........... 595-1350 Garrow P 7 Goldridge Dr ........................ 270-9341 Garry Linttell Insurance Brokers 39 Jarlan Terr .............................................. 592-9882 Gartner L 1023 Ottenbrite Cres .............. 271-0270 Garvey Desmond 2 Peace Way Npn . 591-6314 Garvey Desmond ............................... 591-6036

Garvey Grant 11 Skeel Crt Ashtn ......... 838-3505 Garvie D 184 Banning Rd ....................... 836-0354 Garvie M 9 Gesner Crt ............................ 831-6325 Garwood J 47 Peterson Pl .................... 435-4329 Garwood M 68 Robarts Cres ................ 592-4769 Garyâ&#x20AC;&#x2122;s Automotive 36 Edgewater St ......................................... 836-7759 Gas Bar Esso 479 March Rd ............... 592-0683 Gascoigne J R 21 Pellan Cres ............. 592-8445 Gash W 1000 Northgraves Cres .............. 435-5442 Gaskin B 8 Stonehill Crt ......................... 591-1644 Gasser B 12 Sulky Way .......................... 254-5882 Gassewitz M 100 Limerick Lane Dnrbn ............................ 832-1912 Gatehouse W 18 Furlong Cres ............. 591-5254 Gatenby B 62 Birkendale Dr .................. 592-3981 Gates G 300 Statewood Dr ..................... 599-4937 Gatien B 7 Westmeath Cres .................... 271-9409 Gatto Antonino 276 Catamount Crt .... 599-3808 Gattrell D 9 Rayburn St .......................... 592-8269 Gauce J 32 Halkirk Ave ........................... 435-1081 Gaucher L 3 Hepburn Crt ...................... 254-8325 Gaudet B 1 Banchory Cres ..................... 254-9232 Gaudreau A 274 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-0884 Gaudreau A 9 Macneil Crt ..................... 836-7655 Gauen C & D 9 Stonemeadow Dr ......... 599-1156 Gaul E 35 Stonehaven Dr ......................... 595-1549 Gaumont P 171 Kincardine Dr .............. 831-3845 Gausden L 20 Woodbridge Cres ........... 599-4433 Gauthier A 103 Meadowbreeze Dr ........ 592-6843 Gauthier A 97 Osprey Cres .................... 599-1956 Gauthier B 117 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-4282 Gauthier Craig ..................................... 270-1057 Gauthier D 38 Haywood Cres ............... 599-9072 Gauthier F 73 Penfield Dr ...................... 599-5970 Gauthier H 7 Huntsman Cres ................ 592-3753 Gauthier J 889 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-0388 Gauthier John 7 Thiessen Cres ........... 592-5994 Gauthier L 60 Saddlesmith Cir .............. 271-3012 Gauthier Leo 18 Beacon Way .............. 592-4365 Gauthier M 461 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-1321 Gauthier M 960 Teron Rd ...................... 435-9070 Gauthier M 48 Windways Cres .............. 599-1047 Gauthier Margaret 27 Weaver Cres ........................................... 435-2143 Gauthier P 17 Highmont Crt .................. 435-1992 Gauthier P H 147 Goodin St Wdlwn ..... 832-7275 Gauthier R 14 Hartsmere Dr .................. 831-4707 Gauthier Rick 303 Salter Cres ............. 592-4755 Gauthier Roland P 3174 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2412 Gauthier Ronald 18 Collingwood Cres .................................. 599-3425 Gauthier S 35 Aird Pl ............................. 591-7787 Gauvreau M 28 Lightfoot Pl .................. 435-5852 Gavan Robert A 18 Partridge Dr ......... 599-9374 Gavin S 109 Whernside Terr .................... 270-9445 Gaw R A 3 Glenmoriston Ave ................. 836-6625 Gaw W 312 Wallaceburg Crt .................... 435-0048 Gawalewicz S 5 Kluane Ridge ............. 592-6454 Gaxiola M 31 Gray Cres ......................... 435-4502 Gay S 2848 Barlow Cres Dnrbn ................ 832-3625 Gaylard P 151 Springwater Dr ............... 599-4472 Gaylard S 960 Teron Rd ......................... 592-6376 Gayle H A 1870 Sixth Line Rd Dnrbn ..... 832-8042 Gaylord E 711 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-5564

KANATA

Gamarian A 64 Vanstone Dr ................. 599-0693 Gamarnik K 16 Goodfellow Crt Npn ..... 271-1362 Gambhir Sarla 19 Sherring Cres ......... 271-1185 Gamble D 100 Varley Lane ..................... 271-6108 Gamble Dennis Karen 1246 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-2869 Gamble Hugh Col 77 Huntsman Cres ...................................... 592-1210 Gamble R 6 Almond Lane ...................... 599-6579 Gamble S 115 Shaughnessy Cres ......... 599-9014 Gamble S G 4090 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-3816 Gammage Neil 109 Chickasaw Cres ................................... 591-3997 Ganadry I 617 Braecreek Ave ................ 591-8688 Ganapathy G G 186 Kinross Pvt ......... 592-3070 Ganapathy K 641 Aberfoyle Cir ............ 592-1143 Gandhi P 401 Breckenridge Cres ........... 435-0061 Gandhi Raj 97 Shaughnessy Cres ......... 599-0698 Gangal M 78 Vanstone Dr ...................... 591-7745 Gangaraju Raju S 33 Whernside Terr ....................................... 599-1954 Gangji N 16 Clydesdale Ave ................... 592-4550 Ganim A 2005 Sixth Line Rd Dnrbn ........ 832-2816 Ganim J 98 Woliston Cres ....................... 254-5746 Ganim P & G 1995 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-4985 Ganji Moj 80 Jackman Terr .................... 270-0839 Ganness B 154 Grassy Plains Dr .......... 591-5960 Ganton T D 13 Tiffany Cres ................... 592-1754 Gao F ........................................................ 435-0125 Gao F 225 Kohilo Cr ................................. 435-4535 Gao G 379 Kinghorn Cr ............................ 591-1853 Gao S 77 Cambior Cres ........................... 435-3958 Gao Y 172 Ingersoll Cres .......................... 435-0132 Gao Yingkai 31 Windgate Cres ............. 271-8183 Gara K 148 Gatespark Pvt ....................... 592-3877 Garabatos A 134 Akerson Rd ............... 435-6950 Garabatos R 745 Oakglade Ave ........... 435-7915 Garaschenko D 84 Evanshen Cres ..... 592-7244 Garba M 100 Woodmill Terr .................... 592-7237 Garbuio John 19 Drysdale St ............... 591-1771 Garbutt B 42 Meadowbreeze Dr ............ 271-2646 Garbutt J 19 Leverton Rd ....................... 435-0247 Garcia C 157 Palomino Dr ...................... 592-9234 Garcia J 2066 Dunollie Cres ................... 599-7033 Garcia Paulo 54 Spruce Meadows Dr .. 271-0962 Garden S 4498 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-1783 Garden Terrace 100 Aird Pl ................ 254-9702 Garden Wine 100 Schneider Rd ........... 270-9083 Gardiner Chad 60 Dunoon Pl .............. 831-2517

Kanata G


G Kanata

Kanata G

118

KANATA

Gazzard James 52 Fernbrook Pl ........ 271-9947 Geadah M 1175 Maritime Way .............. 435-3327 Geadah Y 14 Sherk Cres ........................ 435-1438 Geadah Y 14 Sherk Cres ........................ 592-6587 Gebara N 112 Clarkson Cres ................. 595-0123 Gebert V 14 Harrington Crt ..................... 592-6610 Gebreysus Eskindir 369 Kinghorn Cres ...................................... 254-8347 Geddes B 14 Kanata Rockeries Pvt ............................ 435-4006 Geddes B W 2336 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-0586 Geddes D 9 Conant Pl ........................... 435-0898 Geddes J 7 Collingwood Cres ................ 592-5735 Geddes W 4 Wheatley Crt ...................... 599-8512 Geddis Colin & Kelly 467 Maclarens Side Rd Wdlwn ................... 832-8208 Gee A 131 Rutherford Crt ......................... 271-0317 Gee Pauline L 5 Guilford Crt ................ 831-8232 Geiler M 239 Riverwood Dr Wdlwn ........ 832-5439 Geiss Richard 6 Rutherglen Terr .......... 271-8347 Gelais C ................................................... 270-9104 Geleta J 1445 Hedge Dr ......................... 592-4989 Geleta O 514 Katnick Way ...................... 592-4124 Gelinas Jacques 68 Springwater Dr ....................................... 592-4310 Gelinas L 181 Windance Cres ................ 254-5915 Gelineau G 312 Statewood Dr ............... 435-0945 Gelineau R 29 Billingham Cres .............. 599-6721 Gelok K 35 Ayton Lane ........................... 591-2638 Gemin B 34 Fernbrook Pl ....................... 592-1368 Gemmell R 23 Scharf Lane ................... 831-1981 Gemus B 231 Penfield Dr ....................... 435-3020 Gendreau M 3414 Dunrobin Rd Wdlwn 832-1819

GENDRON ANTIQUES 1145 Carp Road Stittsville ...............613-831-2186 www.gendronantiques.com

- See ad this page Gendron R & P 12 Hawley Cres General Nutrition

.......... 599-5334

400 Earl Grey Dr .......................................... 271-8174 Genereux C 100 Varley Lane ................. 271-9339 Genereux C 100 Varley Lane ................. 592-6043 Genest F M 18 Morenz Terr ................... 254-9320 Genest G 152 Castle Glen Cres ............. 836-9544 Genet B 65 Nighthawk Cres .................... 592-4184 Geng L 8 Thunderbird Cres ..................... 270-8318 Genier Vince 2864 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-0453 Genio R 364 Laughlin Cir ........................ 435-5599

Gentes-Hawn C 1142 Northgraves Cres ............................... 435-6512

Gentile A R 3340 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-1588 Geoffrion C ............................................ 831-2299 Geoghegan T A 42 Foxleigh Cres ....... 592-4271 Georgantopoulos M 155 Pickford Dr ........................................... 254-9040 George Abey 7 Redcar Cres ................ 599-8094 George Albert E Dr 7 Carmichael Crt ......................................... 592-5109 George D W 9 Gagnon Crt .................... 592-1077 George Donald A 40 Nighthawk Cres ..................................... 599-6398 George S C 132 Steeple Chase Dr ....... 270-9050 George T 119 Kittiwake Dr ..................... 831-0563 George V 803 Lamontagne Crt .............. 595-1433 Georgekish-Watt Sydney 9 Beaufort Dr ............................................... 592-8024 George’s Marine & Sports 2825 Carp Rd Ottawa ................................. 831-2255 Georgeson Robert Dr 871 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-0110 Geraghty A 50 Kingsford Crt ................. 271-0206 Gerald B 113 Springwater Dr .................. 435-5036 Gerard M 2155 Fifth Line Rd Dnrbn ....... 832-0952 Gerardo V 383 Pickford Dr ..................... 435-7003 Gerelus G 19 Kettleby St ........................ 270-9286 Gerkema A & R 8 Riding Way ............. 271-1613 Germain N 1512 Tanguay Crt ................ 592-3408 German D 155 Post Rd .......................... 831-0402 German Helen & Arnold 43 Morgan’s Grant Way .............................. 591-8732 German S 6 Stonehill Crt ....................... 270-0159 Germuska R 1080 Goward Dr .............. 435-3450 Gerolami Chris 221 Walden Dr ........... 435-1138 Gerolin P & C 39 Inwood Dr ................. 592-4051 Gerolin T 1475 Carronbridge Cir ............ 435-1456 Gerow E H 314 Salter Cres .................... 592-1014 Gerrard L 20 Beacon Way ...................... 599-8749 Gerrits J 105 Rutherford Crt ................... 271-1597 Gerrits J & E 53 Willow Glen Dr ............ 254-5967 Gerry Theoret Financial Services 12 Stonecroft Terr ....................................... 595-0694 Gershtein V 28 Cambior Cres ............... 592-9916 Gershzon M 27 Blackdome Cres .......... 435-5447 Gerstmar Kirby 78 Nanook Cres ........ 592-0223 Gerstner A ............................................. 592-2694 Gerstner Manfred 30 Beaufort Dr ..... 592-1190 Gersz R 92 Chimo Dr .............................. 270-0848 Gertsenchtein I 94 Chickasaw Cres ..................................... 270-8529

GENDRON ANTIQUES BUY & SELL

~ Quality Refinishing ~ Furniture Repairs ~ Quality Reproductions ~ Custom Orders

831-2186

RS

Gertsman L 187 Knudson Dr ................ 592-9394 Gervais C M 172 Hartsmere Dr ............. 836-6934 Gervais Douglas J A 34 Edenvale Dr ............................................ 271-8521 Gervais Henri 5539 Old Richmond Rd .............................. 591-6215 Gervais J 70 Mersey Dr .......................... 435-0779 Gervais J 142 Coyote Cr ........................ 836-7516 Gervais L 110 Morton Dr ........................ 435-2929 Gervais L 87 Shouldice Cres .................. 836-5108 Gervais M 4016 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-0774 Gervais R 17 Forest Heights Av ............. 831-0370 Gervais W J 174 Mcelroy Dr ................. 836-6255 Gervin William J 36 Partridge Dr ........ 599-5924 Gerwing D 1525 Maley Lane ................. 839-1911 Gesikowski C 530 Katnick Way ........... 435-4416 Gesmundo R 1 Lightfoot Pl .................. 435-0536 Getahun F 64 Banchory Cres ................ 599-7445 Gethings R 7307 Campeau Dr .............. 435-1659 Getty P 14 Clarendon Cir ......................... 831-1210 Getz K 59 Weslock Way ........................... 591-8494 Geve R 12 Haywood Cres ....................... 595-0105 Geyer Si20 1539 Stittsville Main ............ 831-1216 Ghaby D & J 76 Walden Dr ................... 254-9444 Ghadbane Jim 45 Zokol Cres .............. 599-4290 Ghadiali B 18 Varley Lane ...................... 271-8115 Ghadie B 8 Courtney Rd ......................... 271-8826 Ghadie H 467 Landswood Way .............. 836-7787 Ghadie I 531 Landswood Way ................ 831-6144 Ghadieh M 56 Clarkson Cres ................ 435-4478 Ghaie S 7 Catterick Cres ......................... 591-0036 Ghamian M 116 Battersea Cres ............ 435-3710 Ghamian Yamen 306 Laughlin Cir ...... 271-6148 Ghanem F 171 Keyrock Dr ..................... 254-5806 Gharbi A 22 Bannock Cres ..................... 254-7027 Ghassari G 411 Abbeydale Cir .............. 435-2017 Ghatta Hossein 5 Huntsman Cres ...... 592-9070 Ghattas A 28 Torbec Ave ....................... 435-5776 Ghattas L 105 Melanie Cres ................... 831-5215 Ghattas Phil 8 Mowbray St ................... 839-5399 Ghayal D 7307 Campeau Dr ................... 435-1784 Ghazanfar Rizvi Ali 36 Keighley Cir ............................................ 599-5655 Ghazazani Naghi 1 Beamish Cres ..... 592-4697 Ghelani P & M 102 Chickasaw Cres .... 591-1765 Gheorghe B 42 Kingsford Cres ............. 254-9157 Gheorghe C & S 17 Kimmins Crt ........ 591-3191 Gheorghe R 51 Yoho Dr ........................ 592-5986 Gheorghiu G 24 Flintridge Cr ............... 591-5933 Ghiami-Mirhosaini R 178 Windance Cres ..................................... 435-3510 Ghie J 124 Goldridge Dr .......................... 592-2725 Ghofrani F 42 Kettleby St ...................... 592-1126 Ghorbani A 8 Kirkpatrick Crt ................. 254-5762 Ghoreishi Nejad S 59 Hawkstone Gate .................................... 435-7007 Ghosh Shoubhik 80 Walden Dr .......... 271-0570 Ghouchbaigdabamiri D 68 Banchory Cres ....................................... 435-2041 Ghunsl S 146 Moresby Dr ....................... 435-4266 Giaccone S 13 Sheldrake Dr ................. 831-0714 Giamberardino R 167 Bridlewood Dr ...................................... 254-7153 Giamberardino V 312 Amici Terr ........ 271-9404 Giang K 1 Dunn St .................................. 435-1668 Giannetti A 87 Belleview Dr ................... 592-6141 Giannotti M 151 Osprey Cres ............... 599-3567


G Kanata

Gilchrist S 37 Mccurdy Dr ...................... 435-7225 Gilchrist S M 99 Springcreek Cres ................................... 599-8110 Gilderson J 8 Sundew Crt ..................... 831-8756 Giles B 20 Beaverbrook Lane .................. 592-0872 Giles J 183 Springwater Dr ...................... 591-5573 Giles L 20 Shirley’s Brook Dr ................... 595-0261 Giles L 20 Shirley’s Brook Dr ................... 595-1233 Giles Nelson & Sandra 1 Westmoreland Ave ................................... 592-7675 Giles Philip H 317 Breckenridge Cr ................................... 592-0463 Giles S 10 Rosethorn Way ....................... 435-0599 Gilhooly Brian 18 Parsons Ridge Rd .................................. 836-6145 Gilkinson K 7 Flowertree Cres .............. 595-1698 Gilks R 27 Teeswater St ........................... 595-0935 Gill A 76 Chickasaw Cres ......................... 270-8603 Gill B 140 Strathcarron Cres Npn ............. 435-3284 Gill D 24 Scampton Dr .............................. 435-4597 Gill J 82 Shirley’s Brook Dr ....................... 254-5489 Gill J Singh 153 Saddlesmith Cir ........... 435-0985 Gill K 3094 Barlow Cres Dnrbn ................. 832-5619 Gill R 1099 Halton Terr .............................. 435-2447 Gill S 38 Balding Cres ............................... 599-9410 Gill Shawn & Leanne 285 Pinhey’s Point Rd Dnrbn ...................... 832-1661 Gillan D 54 Meadowbreeze Dr ................ 592-7767 Gillani M 141 Bridgestone Dr .................. 435-7861 Gillard J & L 120 Ravenview Way ......... 435-2875 Gillean A 566 Barrick Hill Rd .................. 435-6403 Gillen Ian A G 190 Yoho Dr .................. 599-1003 Gillespie Christopher M 89 Seabrooke Dr ......................................... 836-0986 Gillespie K L 11 Appaloosa Dr ............. 592-9131 Gillespie S 10 Apple Creek Cres ........... 599-7245 Gillespie Ted 1756 Marchurst Rd ......... 839-3314 Gillett Steven 43 Lismer Cres .............. 599-6902 Gillette A & D 174 Colonel Nicholson Lane Wdlwn ........... 832-3008

GILLIES GROVE ANIMAL HOSPITAL 39 Winners Circle Drive Suite 102 Beside “No Frills” Arnprior .................613-622-1700 Email ................. gilliesgrovevet@gmail.com www.gilliesgrovevet.ca Gillies L 66 Waterthrush Cres .................. 599-3297 Gillies S 44 Hansen Ave .......................... 592-5809 Gilliland G 46 Morton Dr ........................ 836-4761 Gilliland J 57 Pickford Dr ....................... 595-0795 Gillingham A 7303 Campeau Dr ........... 591-1805 Gillingham Peter 43 Slade Cres ......... 591-6584 Gillis L 44 Connelly Pl .............................. 831-4378 Gillis Lorne 3 Montebello Lane ............. 831-3974 Gillis T 404 Hillsboro Pvt .......................... 435-2728 Gillissie J 143 Springwater Dr ................ 591-7693 Gillissie P G 13 Bishops Mills Way .................................. 592-0972 Gilman A 2872 Old Maple Lane Dnrbn ... 832-2919 Gilmer K 3777 Armitage Ave Dnrbn ....... 832-2715 Gilmore Printing Services 110 Herzberg Rd ......................................... 599-3776 Gilmore Robert E 4651 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-4200 Gilmore T 331 Riverwood Dr Wdlwn ...... 832-0957 Gilmour B 1180 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ................... 832-2093

Kanata G Gilmour B 19 Chisholm Crt .................... 592-1860 Gilmour G 153 Rutherford Crt ................ 599-4844 Gilmour Graeme ................................. 591-8952 Gilmour K 70 Mckitrick Dr ...................... 831-7717 Gilmour M 24 Peary Way ....................... 435-1720 Gilmour R 319 Breckenridge Cres ......... 599-5323 Gilmour Ron 17 Glenmoriston Ave ....... 836-6202 Gilmour Steve 29 Redstone Lane ....... 271-1531 Gilmour W 8 Milne Pl ............................. 592-1189 Gilmour W D 47 Billingham Cres .......... 271-1281 Gilroy M 1 Parsons Ridge Rd .................. 831-0442 Gilstorf B & D 6 Pebble Creek Cres ................................... 271-9000 Gindl Nicholas 104 Scenic Lane Wdlwn ............................. 832-4815 Ginese S 56 Manning Crt ........................ 592-1847 Gingras C 100 Granite Crt ..................... 435-7335 Gingras D 45 Farmfield Cres .................. 836-2597 Gingras H 6 Partridge Dr ........................ 591-9294 Gingras S & A 9 Hopetown .................. 836-0369 Ginn D 4077 Dunrobin Rd Wdlwn ............ 832-4666 Ginn D 273 Pickford Dr ............................ 271-8925 Ginsberg G & C 1140 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-0080 Ginsberg L 9 Jackson Crt ...................... 254-8766 Giobbe G 128 Panisset Ave .................... 435-1693 Giordano T 32 Rickey Pl ........................ 836-3950 Giovinazzo M 25 Piety Hill Way Npn .... 591-6328 Giovinazzo Mike 25 Piety Hill Way Npn ................................. 270-8769 Giraldo J 253 Mcelroy Dr ........................ 435-2985 Girard C 1081 Bayview Dr Wdlwn .......... 832-8977 Girard C 71 Hewitt Way .......................... 595-0390 Girard D 960 Teron Rd ............................ 591-2414 Girard M 134 Spinnaker Way Wdlwn ...... 832-1442 Girard M 271 Pickford Dr ........................ 592-2542 Girard N 24 Gray Cres ............................ 595-1836 Girard S 4 Winchester Dr ........................ 836-4691 Girardin B & M 126 Streamside Cres .................................. 287-3833 Girgis A 11 Turtle Point Pvt ..................... 271-9393 Girgrah Maher 82 Emerald Meadows Dr ............................ 595-0864 Girimonte J ............................................ 599-9719 Girling E F 4576 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-1311 Girnth M 8477 Purdy Rd Ashtn .............. 838-5010 Girolami P 10 Harrington Crt ................. 599-9986 Giron K 36 Teeswater St .......................... 599-0636 Girones Andrea 232 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-3782 Girones Lawyers 300 Terry Fox Dr .... 599-3535 Girotti F & O 3748 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2152 Girouard D 227 Fireside Dr Wdlwn ........ 832-2960 Girouard R & C 46 Abaca Way ............ 836-1085 Giroux B 118 Grasshopper Lane Dnrbn . 832-3303 Giroux C & E 122 Holiday Dr Wdlwn .... 832-9341 Giroux David 7 Vickers Way ................. 599-1406 Giroux E 37 Mclennan Way ..................... 435-1817 Giroux L 1 Leacock Lane ........................ 435-5516 Giroux O 8 Crownridge Dr ...................... 271-7081 Giroux P C 8 Ridingview Cr ................... 836-1130 Girvan F & B 14 Edenvale Dr ................ 271-9779 Githinji I 288 Applecross Cres ................ 435-2516 Gittins T 188 Sunning Hills Cres Wdlwn .................... 832-1530 Gitzi J 27 Redstone Lane ......................... 599-1664

KANATA

Giard A & N 74 Kimbolton Cres ............ 254-5491 Giard K 485 Eagleson Rd ........................ 271-8621 Giard Robert 39 Reaney Crt ................. 271-2930 Giardino E 7 Stirrup Pl ........................... 591-8777 Giardino M 31 Milner Downs Cres ........ 271-6038 Gibbard C 55 Chimo Dr ......................... 271-7667 Gibbins Kenneth ................................ 592-4779 Gibbon M 31 Ironside Crt ....................... 254-9544 Gibbons D 45 Shetland Way .................. 592-9388 Gibbons D 70 Robson Crt ..................... 599-8017 Gibbons D & C 68 Furlong Cres .......... 592-1282 Gibbons K M 81 Varley Dr .................... 592-4464 Gibbons L 132 Mcclintock Way ............. 592-0250 Gibbons Larry 215 Mccurdy Dr ........... 831-2353 Gibbs B 421 Breckenridge Cres .............. 435-6757 Gibbs R 5 Reaney Crt .............................. 592-5209 Gibbs Willie 62 Waterthrush Cres ......... 271-8932 Gibeault D 83 Sheldrake Dr ................... 836-0161 Gibney Brendan 57 Brodeur Cres ...... 591-8881 Gibson A 960 Teron Rd ........................... 271-9655 Gibson B 960 Teron Rd .......................... 270-1090 Gibson B 129 Bridlewood Dr .................. 591-5659 Gibson Bradley J 270 Pickford Dr ..... 599-5514 Gibson C 104 Robson Crt ...................... 592-2963 Gibson C P 24 Leacock Dr .................... 271-1313 Gibson Craig 101 Maria Cnst By ......... 832-1126 Gibson D 26 Nighthawk Cres ................. 271-0516 Gibson D 72 Kingsford Crt ..................... 271-6304 Gibson D 50 Nanook Crt ........................ 592-6704 Gibson David M 28 Balding Cres ....... 592-6278 Gibson E 56 Robson Crt ......................... 599-3112 Gibson H 97 Hansen Ave ....................... 599-1271 Gibson J 75 Scampton Dr ...................... 592-0386 Gibson K 1720 Kilmaurs Sdrd Wdlwn .... 832-2803 Gibson K 140 Robson Crt ...................... 435-3736 Gibson L 3 Durbin Crt ............................. 592-5534 Gibson M 3427 John Shaw Rd Knbrn ... 832-0981 Gibson M 12 Coady Way ....................... 592-3129 Gibson M 48 Jarlan Terr ......................... 599-1436 Gibson Michael Dr 420 Hazeldean Rd 9 ................................... 271-8555 Gibson S 75 Vanstone Dr ........................ 435-1195 Gibson Ted 3653 Mohrs Rd Knbrn ........ 832-2839 Gick S 49 Partridge Dr ............................. 270-1430 Giddings T & C 36 Slade Cres ............ 599-1467 Giffen J & B 183 Equestrian Dr ............. 831-1580 Giffin T 42 Marchvale Dr .......................... 839-7592 Gigi’s Hair Studio Carp Rd Unit 2590 ...................................... 435-6335 Gignac G 12 Scampton Dr ..................... 592-9204 Gignac L 52 Dunn St .............................. 435-1097 Gignac M 23 Peterson Pl ....................... 254-9242 Gignac M 40 Mcdermot Crt ................... 270-0314 Giguere Michael 5311 Old Richmond Rd .............................. 592-1399 Gil H 161 Grassy Plains Dr ........................ 435-2089 Gilbert A 513 Teskiwa Cres ..................... 270-0094 Gilbert A 49 Helmsdale Dr ...................... 592-2185 Gilbert Al 14 Murphy Crt ........................ 599-7937 Gilbert B 50 Seabrooke Dr ...................... 435-8315 Gilbert G 500 Landswood Way ............... 831-6067 Gilbert J 43 Dartmoor Dr ........................ 592-9663 Gilbert K & D 1 Quartz Cr ..................... 831-5328 Gilbert Laurent 18 Yoho Dr ................. 270-8671 Gilboe P Ms 64 Carmichael Crt ............ 591-0374 Gilchrist Anthony 1236 Old Carp Rd ....................................... 592-2005 Gilchrist J 27 Chickasaw Cres ............... 254-7349

119


G Kanata

KANATA

Given M 1098 Northgraves Cres ............. 435-5524 Given M 4 Kluane Ridge .......................... 592-7630 Given Stewart 127 Chimo Dr ............... 592-1954 Givogue S 32 Beaverbrook Lane ........... 435-1094 Gizli R 824 Tabaret St ............................... 435-7082 Gjos L 4 Clydesdale Ave .......................... 271-8385 Glabb B 30 Rosenfeld Cres ..................... 591-3659 Gladders David 3215 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-2077 Gladstone H 48 Hewitt Way ................. 592-6688 Gladwin J W 40 Banting Cres ............... 592-3812 Gladwin M 128 Gatespark Pvt ............... 435-1051 Gladwin M 11 Selwyn Cres .................... 592-8822 Gladwin S 439 Foxhall Way ................... 435-6246 Glaicar Peter 408 Arrisdale Crt ............ 599-3876 Glancy T 402 Stratas Crt ........................ 435-7385 Glanville J Dickon & Tamara 71 Waterton Cres ........................................ 592-4575 Glas I 5 Moresby Dr .................................. 591-3307 Glasgow Barry 4041 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-2449 Glasgow Ian L 530 Finlayson Cres ...... 595-0026 Glasgow J 96 Morton Dr ........................ 836-2156 Glasgow J 96 Morton Dr ........................ 836-5542 Glasgow L 44 Marsh Sparrow Pvt ......... 435-1767 Glasgow S 107 Maria Knbrn .................. 832-3680 Glasner R 7305 Campeau Dr ................. 435-5104 Glass K 16 Pellan Cres ............................ 435-3845 Glaude F 73 Crownridge Dr .................... 435-5344 Glavin L 111 Hemlo Cres ........................ 271-1946 Glavina Paul 31 Forillon Cres ............... 599-4149 Glazer M 84 Blackdome Cres ................. 435-6900 Glazier K 13 Beaverbrook Lane .............. 271-0656 Glean D 197 Mcelroy Dr .......................... 836-6124 Glean David 434 Pickford Dr ................ 592-4373 Gleason D 43 Stable Way ...................... 599-6938 Gleason J 214 Equestrian Dr ................. 435-7214 Glen Cairn United Church 140 Abbeyhill Dr .......................................... 836-4756 Glen I & M 634 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-1225 Glen Smith 35 Sundback Lane .............. 592-3900 Glencairn Co-Operative PreSchool ..................................................................... 836-3318 Glenfield E 6501 Campeau Dr ............... 591-8211 Glenn M 7303 Campeau Dr .................... 592-1894 Glenn S 84 Shirley’s Brook Dr ................. 271-8326 Glenn V 120 Granite Crt .......................... 592-2961 Glenn Y & P 41 Witherspoon Cres ........ 599-7609 Glezakos C 38 Foulis Cres .................... 435-1244 Glinski J 4244 Armitage Ave Dnrbn ........ 832-3221 Glinski M 156 Woods Rd Wdlwn ............ 832-3179 Global Pet Foods 700 Eagleson Rd ... 599-0660 Gloss S 61 Stonemeadow Dr .................. 592-7972 Glover C 220 Vances Sdrd Dnrbn ........... 832-0007 Glover E A 318 Crownridge Dr .............. 599-3333 Glover F 57 Harrington Crt ...................... 599-4907 Glover Scott K 17 Pellan Cres ............. 271-8636 Gluszynski M 2041 Dunollie Cres ........ 592-0726 Gluzman A 178 Bridlewood Dr .............. 435-5804 Glynn M P 56 Melanie Cres .................... 836-4029 Glynn S & G 109 Morton Dr .................. 435-0101 Gnanapragasam A 23 Haselmere ..... 254-8561 Gnanapragasam D 8 Scharf Lane .... 836-6053 Gney S 114 Spiritwood Dr ....................... 254-8477 Gnusin Alexander 95 Goldridge Dr ... 270-9454 Gobbo M 2 Humphrey Way .................... 831-1295 Gobby D 4 Billingham Cres ..................... 591-0528 Gobey T M 111 Cricket Cres Dnrbn ...... 832-0079

120 Gobuyan V 75 Bishops Mills Way .......... 270-0406 Godbold D & V 84 Waterthrush Cres ................................... 270-8303 Goddard Brian 55 Filion Cres .............. 591-3495 Goddard D 29 Torbec Ave ..................... 435-5431 Goddard Gw & L 905 Kerwin Rd ........ 832-2913 Goddard M 11 Sewell Way .................... 591-1309 Godden B 53 Akenhead Cres ................ 435-3611 Godding G 51 Jackman Terr .................. 599-3026 Godfrey C 23 Selye Cres ........................ 435-2742 Godfrey M 58 Windcrest Crt .................. 592-1977 Godfrey Nick 1010 Teron Rd ................ 271-9769 Godin A 1245 Murphy Rd Dnrbn ............. 832-5662 Godin Alexey 33 Rosenfeld Cres ......... 271-1336 Godin Alexey 33 Rosenfeld Cres ......... 271-1612 Godin D 75 Stonemeadow Dr ................. 591-8693 Godin E 1504 Tanguay Crt ...................... 599-5207 Godin E 1504 Tanguay Crt ...................... 599-6719 Godin G 31 Pacer Pl ................................ 592-3191 Godin J 32 Franklin Cathcart Cr .............. 831-4386 Godin Joseph D 173 Springwater Dr ..................................... 591-8615 Godin M A 54 Robson Crt ..................... 599-6365 Godin P 1745 Campeau Dr ..................... 270-8347 Godin P 198 Patriot Pl ............................. 435-5703 Godin P & G 28 Inuvik Cres .................. 599-4073 Godin Paul & David P R 917 Burwash Landing Bay .......................... 592-2004 Godin S Elaine 750 March Rd ............. 435-0496 Godse D 21 Lismer Cres ......................... 592-4095 Goel D 576 Aberfoyle Cir ......................... 592-0403 Goetze Rainer & Caecilia 136 Colonel Nicholson Lane Wdlwn ........... 832-4718 Goffin David 281 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-3098 Goffin Peter 2635 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-4052 Goffin Randy 1283 Bayview Dr Wdlwn 832-0438 Gofman Mark 1091 Marconi ................ 592-2894 Goguen Michel 64 Wilderness Way .... 831-7061 Goguen P 8 Speers Cres ........................ 592-4408 Goguen V 104 Macassa Cir ................... 592-0766 Goh Kian ................................................. 270-0544 Goh Tok L 144 Insmill Cres .................... 270-8538 Goharis P 125 Charmont Way Wdlwn ... 832-3478 Gohary R 8 Clarkson Cres ...................... 435-1451 Goharzad B 86 Blackdome Cres .......... 270-1065 Goharzad B 136 Shaughnessy Cres ..... 270-9956 Gohier G 1123 Halton Terr ...................... 435-5753 Gohier G 1123 Halton Terr ...................... 435-9405 Goldberg B 80 Mcclintock Way ............ 599-6211 Golden D 919 Whiteford Way ................. 435-3804

Kanata G Goldstein I 470 Foxhall Way .................. 435-0463 Goldstein N 28 Bethune Way ................ 592-4790 Goldstein R 28 Rowe Dr ....................... 591-2637 Goldthorp David 1620 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-3183 Goldthorp M & S 5 Tiffany Cres ......... 270-0934 Golf Town 570 Kanata Ave ..................... 254-7064 Golka Kevin W 78 Leacock Dr ............ 591-8686 Gollesch H 7303 Campeau Dr ............... 599-0750 Golmann K 152 Rutherford Crt ............. 254-6087 Golrasan E 53 Landover Cres ............... 270-0207 Gomes B 8 Bannock Cres ...................... 599-6405 Gomes M 42 Laxford Dr ......................... 599-6803 Gomez Francisco 289 Badgeley Ave 435-3944 Gomez M 113 Hemlo Cres ..................... 435-2025 Gomez S 35 Morgan’s Grant Way .......... 271-8300 Gomi K 13 Carr Cres ............................... 592-4711 Goncalves H 1046 Northgraves Cres ... 435-4866 Goncci A 1 Goldridge Dr ........................ 599-8080 Gong H 26 Beauly St ............................... 599-6829 Gonsalves B 10 Morton Dr ................... 836-6823 Gont Val & Elaine 62 Longden Pl ....... 271-9588

GONYER MARK ROOFING Serving Kanata & Area ...........................613-622-0485 - See ad next page & Inside Front Cover Gonzales S 684 Pepperville Cres .......... 435-5138 Gonzalez D 1092 Marconi Ave .............. 435-5019 Gonzalez J & D 85 Cedar Valley Dr ...................................... 271-2663 Gonzalez J-M 21 Blackdome Cres ...... 599-4302 Gonzalez L 24 Baton Crt ....................... 435-6460 Gonzalez R 115 Morton Dr .................... 831-1973

GOLDEN TRIANGLE SIGNS Serving Kanata & Area ...........................613-253-7446 Email ............................... sales@gtsigns.com www.gtsigns.com

- See ad this page Golden Windows 1112 March Rd ...... 592-9111 Goldenberg M 3424 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-1598 Golder Associates 32 Steacie Dr ...... 271-9294 Goldfarb S & L 1175 Tischart Cres ...................................... 599-9179 Goldsmith D 54 Sundback Lane .......... 592-5892 Goldsmith S 43 Bering Crt .................... 592-2360 Goldsmith Tony 1010 Teron Rd .......... 271-6214

CP


G Kanata

121

Kanata G

Honest Country Work

Mark Gonyer

U Asphalt Shingles U ReRoofing U Ice Water Guard U Torch on Membrane U Repairs - Maintenance OVER 20 YEARS EXPERIENCE

622-0485 W.S.I.B. Covered & Fully Insured

KANATA

ROOFING


G Kanata Goobers Kids Salon and Spa 484 Hazeldean Rd Suite 6 .......................... 667-2992

Good C & S

KANATA

243 Meadowbreeze Dr ................................ 599-6752 Good W 291 Liard ................................... 836-2601 Goodacre L 41 Speers Cres ................. 435-4864 Goodall Jared 13 Hanover Crt ............. 591-9378 Goodanetz J 43 Hewitt Way ................. 592-4499 Goodchild M 291 Badgeley Ave ........... 435-0986 Gooden C 57 Shirley’s Brook Dr ............ 599-0662 Gooderham John D 7365 Bleeks Rd Ashtn ................................ 838-5971 Gooderham William 12 Shetland Way ......................................... 591-0404 Goodeve A P 47 Kinmount Pvt ......................................... 592-3869 Goodfellow A 227 Ridgeside Farm Dr ............................... 470-0331 Goodfellow A ....................................... 271-2907 Goodfellow K 2610 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-1866 Goodfellow K 2610 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-3537 Goodfellow L & D 120 Scottwood Grove Dnrbn ...................... 832-1624 Goodfellow R 59 Baneberry Cres ........ 435-1149 Goodfellow R 57 Rowe Dr ................... 591-3891 Goodings A 30 Bethune Way ................ 599-8558 Goodings T A 55 Ayton Lane ............... 595-1614 Goodkey D & J 108 Currie Crt Wdlwn ................................. 832-1476 Goodlife Fitness 555 March Rd ......... 599-2718 GoodLife Fitness 484 Hazeldean Road .................................. 831-9849 GoodLife Fitness 760 Eagleson Road ..................................... 591-1466 Goodman A 16 Norgold Cres ................ 599-0458 Goodman A 123 Banning Rd ................ 831-8096 Goodman Alan & Carin 14 Balding Cres .......................................... 591-1558 Goodman Am & J 13 Morenz Terr ............................................ 270-0087 Goodman B 36 Tower Hill Cres ............. 591-1513 Goodman J 13 Loyal Hill Cres .............. 592-4644 Goodman John T Dr 20 Morenz Terr ............................................ 254-5467 Goodman S 14 Varley Dr ....................... 270-0646 Goodman S 62 Farmfield Cres .............. 592-5223 Goodridge D 112 Acklam Terr .............. 592-3155 Goodwill D 160 Yoho Dr ........................ 591-6663 Goodwin D & R 16 St. Andrews Cir .... 836-3528 Goodwin J 39 A Stonehaven Dr ............ 592-8663 Goodwin K 57 Jackson Crt ................... 592-5849 Goodwin M 65 Silver Horse Cres ................................... 599-2465 Goodwin R 960 Teron Rd ...................... 599-4687 Goodyear J 45 Peterson Pl ................... 435-4685 Goodyear M 303 Mosaic Pvt ................ 435-6949 Goold C 7307 Campeau Dr ..................... 435-4844 Goold David W 8 Carr Cres ................. 592-2476 Goold J 444 Brunskill Way ...................... 599-3563 Gopal A 97 Shearer Cres ......................... 591-3816 Gorbenko D 55 Ipswich Terr ................. 435-1276 Gorcea D 12 Wheatley Crt ..................... 591-3695 Gorchynski D 3476 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-7218 Gorchynski T 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 254-8845

Kanata G

122 GORD ROBINS ELECTRIC Serving Kanata & Area 107 Maley St Kemptville .............613-299-1959 Email ....................... g.robins@distributel.net

- See ad this page Gordon A & R 28 Ironside Crt .............. 271-9989 Gordon Bruce 544 Bayview Dr Wdlwn 832-4072 Gordon C 462 Templeford Ave ............... 435-5244 Gordon Craig & Ann 28 Brandy Creek Cres ................................. 591-3593 Gordon D 17 Pickford Dr ........................ 599-8605 Gordon Glen 3527 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-1375 Gordon Glenn J 1198 Galetta Side Rd Wdlwn ...................... 832-4180 Gordon Howard 6 Weldale Dr ............. 839-2971 Gordon Ian G A 34 O’Hara Dr ............. 839-2234 Gordon J 132 Blackdome Cres .............. 592-6074 Gordon J A 96 Marsh Sparrow Pvt ....... 591-9967 Gordon Jack 5087 Opeongo Rd Wdlwn 832-1366 Gordon K 49 Speers Cres ...................... 599-4910 Gordon Ken 52 Cedarock Dr ................ 963-9929 Gordon L 56 Helmsdale Dr ..................... 836-0211 Gordon M 4318 Stonecrest Rd Cnst By 832-3928 Gordon N 18 Tamblyn Cres .................... 591-0001 Gordon R 81 Bujold Crt .......................... 271-6028 Gordon R P 5397 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-0448 Gordon Robert S 960 Teron Rd ......... 595-0355 Gordon S 39 Meadowbreeze Dr ............. 254-5368 Gordon S 11 Grassy Plains Dr ................ 435-3106 Gordon W D 6 Stonehill Crt .................. 591-1955 Gore L 4 Witherspoon Cres ..................... 270-8592 Gore T 49 Kalbrook St ............................. 435-6449 Gorelik Dimitry .................................... 270-0018 Gorelov Andrey 18 Clydesdale Ave .... 435-8114 Gorelov Irina 6 Varley Lane .................. 271-9924 Gorgichuk R 3835 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-1494 Gorgichuk S & D 41 Sherring Cres .... 599-4407 Gorman James 142 Mcclintock Way .. 599-8012 Gorman Louise & John 107 Porcupine Trail Dnrbn .......................... 832-1593 Gorman M 105 Flowertree Cres ............ 435-5327 Gorman M 306 Waymark Cres .............. 592-3131 Gorman S 84 Mcbrien St ....................... 435-5933 Gorman T 117 Penfield Dr ..................... 591-3210 Gormley S 93 Mcbrien ........................... 271-8369 Gorr Corey & Patti 7837 Bleeks Rd Ashtn ................................ 838-2068

Gorrell Ani & Fred 47 Woliston Cres ......................................... 592-7003 Gosselin J 17 Forbes Ave ...................... 831-1625 Gosselin P .............................................. 435-8006 Gosselin R 2315 Second Line Rd ......... 832-2657 Gosson B 38 Mclennan Way .................. 836-0296 Goth C 56 Steeple Chase Dr ................... 592-1652 Goto R 48 Morgan’s Grant Way ............... 591-7781 Goto Y 2 Pentland Cres ........................... 591-7652 Gottardi V 65 Ironside Crt ...................... 599-5712 Gotzmann A 824 Fletcher Cir ............... 435-3281 Gouba N 176 Abbeyhill Dr ...................... 836-9345 Goubko R 76 Rowe Dr ........................... 592-4630 Goubko T 152 Shearer Cres ................... 591-3978 Goudey R 3 Selwyn Cres ....................... 592-2623 Goudge B E 40 Braco St ....................... 831-0167 Goudie R 39 Almond Lane ..................... 592-7117 Gough M 14 Mclaughlin Cres ................. 592-1750 Gough S 30 Roycroft Way ...................... 839-9905 Gould W 19 Brandy Creek Cres .............. 599-7778 Goulden Shelley 29 Jackson Crt ........ 270-8061 Goulding S 1911 Mccord Dr .................. 839-4625 Goulet Alain 8 Hanover Crt ................... 271-6116 Goulet M B 79 Huntsman Cres ............. 591-1689 Goulet R 155 Rutherford Crt ................... 836-2286 Goulet Raymond 17 Emerald Meadows Dr ............................ 592-3989 Gourevitch M 56 Langford Cres .......... 435-0616 Gourlay D 79 Vanstone Dr ...................... 435-6255 Gourmet To Go Catering ............... 599-3380 Goussev P 25 Peikoff Cres .................... 592-7734 Gouthro J 11 Cedarock Dr ..................... 599-5456 Gov Hieng 2 Laxford Dr ......................... 599-5809 Govan H 550 Aberfoyle Cir ..................... 435-6162 Govan M & I 34 Yoho Dr ....................... 591-7763 Goveas T & N 736 Kilmar Cres ............ 270-0479 Gow Barry 7303 Campeau Dr ............... 435-4446 Gow D H 139 Fireside Dr Wdlwn ............ 832-4088 Gow J 78 Varley Lane ............................... 435-3609 Gow K 3196 Barlow Cres Dnrbn .............. 832-3275 Gowans P 26 Furlong Cres .................... 435-4170 Gowans Paul & Lisa 50 Deerchase Crt ........................................ 599-6387 Gowron P 148 Salter Cres ..................... 592-4215 Gowsell R 75 Country Lane E ................ 836-8734 Goyal Sawan 37 Grierson Lane ............ 839-0627 Goyal Y 117 Whernside Terr .................... 271-0140 Goyette C 450 Celtic Ridge Cres ........... 435-1253 Goyette Donald 164 Constance Lake Rd ............................. 832-2873 Goyette J 521 Teskiwa Cres ................... 435-2912 Goyette L 60 Tamblyn Cres .................... 599-7379

GORD ROBINS ELECTRIC

MASTER ELECTRICIAN UÊՏÞʈVi˜Ãi`ÊUÊÀiiÊ Ã̈“>Ìià UÊ,iˆ>Li]Ê i«i˜`>LiÊ-iÀۈVi

Over 20 Years Experience Serving the Ottawa Valley

299-1959

KA


G Kanata

GRAHAM GLASS & MIRROR INC Carp.......................613-831-9600 Email .. grahamglassandmirror@gmail.com

- See ad this page Graham Gordon 3355 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-2205 Graham H 117 Rutherford Crt ................ 254-9254 Graham Irene C 27 Weaver Cres ........ 831-0744 Graham J 260 Waymark Cres ................ 435-6126 Graham Jay D 2 Alma Crt Npn ............ 591-3707 Graham K 35 Bramblewood Cres .......... 599-8998 Graham L 13 Nighthawk Cres ................ 254-5542 Graham M 24 Rosethorn Way ............... 271-1204

Graham M 22 Herschel Cres ................. 591-9788 Graham M & C 9 Waterthrush Cres ..... 254-9593 Graham M F 1362 Kinburn Side Rd Wdlwn ..................... 832-1255 Graham N 4426 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-2141 Graham N ............................................... 270-0063 Graham P 23 Gesner Crt ........................ 831-2609 Graham R 115 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-2293 Graham R 3163 Torwood Dr Dnrbn ....... 832-4581 Graham R 27 Norgold Cres ................... 599-9298 Graham R D 21 Milne Cres ................... 592-2899 Graham Russell F 120 Post Rd ......... 836-4577 Graham S 114 Clarkson Cres ................ 591-5204 Graham S 157 Tandalee Cres ................ 592-0623 Graham S 46 Sunnybrooke Dr ............... 599-0672 Graham S 217 Castlefrank Rd ............... 831-5290 Graham W 120 Palomino Dr .................. 591-3414 Graham Weldon 11 Jackson Crt ........ 592-1500 Graham-Smith B & E 2952 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-1176 Grahek L & I 11 Cambior Cr ................. 254-5406 Grainger Diane & Donald 184 Knudson Dr .......................................... 599-8116 Grainger E 229 Mccurdy Dr ................... 831-6974 Grainger Gary 4024 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-2451 Grainger Jay 3786 Loggers Way Knbrn ........................... 832-2258 Grainger Jeffrey 400 Crownridge Dr ...................................... 271-8373 Grainger L D 960 Teron Rd ................... 599-3759 Grainger M 75 Mclennan Way ............... 831-1154 Grajcar Peter 956 Klondike Rd ............ 836-6056 Gramatikakis J 173 Moresby Dr ......... 592-3494 Gramling D 47 Highmont Crt ................ 591-9726 Gramling S ............................................. 831-0995 Grammatikakis G 72 Moresby Dr ...... 591-9056 Granata Joe 38 Apple Creek Cres ........ 591-3519 Granatstein David 48 Turtle Point Pvt ....................................... 254-9273 Granchelli John 85 Manning Crt ......... 592-1934 Grandinetti F 6 Wallace Crt Npn .......... 599-3568 Grandis R ............................................... 831-8298 Grandmaison M 700 Oakglade Ave ... 435-1341 Grandmaison R 106 Constance Lake Rd ............................. 832-9312 Grandmaitre S 36 Amberlakes Dr ....... 836-4272 Grandy P 39 Aird Pl ................................ 595-0682 Granger C 84 Springwater Dr ................ 591-3777 Grannys Natural Food 300 Eagleson Rd ......................................... 592-4558

Brian Graham President, CEO

Commercial & Residential Sales, Service & Installation 3686 March Rd., Carp

Tel: (613) 831-9600 Fax: (613) 831-4554 www.grahamglass.com grahamglassandmirror@gmail.com RS

Gransden J F 75 Nanook Cres ............. 592-2684 Grant B 124 Norgreen St Wdlwn ............. 832-4127 Grant B 91 Marsh Sparrow Pvt ............... 599-9343 Grant B 100 Gowrie Dr ............................ 831-6621 Grant D J 99 Chickasaw Cres ................ 591-3323 Grant H 7307 Campeau Dr ...................... 254-9968 Grant Iain 7307 Campeau Dr ................. 592-3594 Grant J 100 Windways Cres .................... 435-5034 Grant J 36 Castle Glen Cres .................... 831-6487 Grant John B 85 Village Green ............. 831-3786 Grant K 102 Castle Glen Cres ................. 435-7013 Grant L 90 Palomino Dr ........................... 270-9324 Grant L 248 Salter Cres ........................... 592-1316 Grant Lisa 56 Stokes Cres ..................... 836-2431 Grant M 335 Hillsboro Pvt ....................... 435-0002 Grant Michael 12 Cedar Valley Dr ....... 271-1774 Grant R 1002 Bayview Dr Woodlawn ...... 832-3783 Grant R J 3815 Becks Rd Knbrn ............ 832-3673 Grant S 328 Abbeydale Cir ...................... 435-4631 Grant S 295 Knudson Dr ......................... 592-4197 Grant S H 26 Connelly Pl ........................ 836-8829 Grant T 58 Dunoon Pl .............................. 831-8896 Grant T 17 Lombardo Dr ......................... 599-5156 Grant W 16 Kingbird Crt .......................... 254-9128 Grant W ................................................... 592-0924 Granum A 7310 Bleeks Rd Ashtn .......... 838-5550 Grapes R 3842 Armitage Ave Dnrbn ...... 832-3552 Grassie S 100 Longford Lane Dnrbn ...... 832-3527 Grasza M 12 Kittiwake Dr ....................... 836-0692 Gratton H 138 Rutherford Crt ................ 435-6970 Gratton M 20 Shirleyâ&#x20AC;&#x2122;s Brook Dr ............ 591-1063 Gratton M 51 Pickford Dr ....................... 592-2063 Gravel C 569 Pepperville Cres ................ 435-3808 Gravel Dominique 154 Archie Cnst By ..................................... 832-4306 Gravel G F 61 Foxleigh Cres .................. 592-2464 Gravel Michel 2180 Verreault ............... 831-0462 Graveline B 922 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-9949 Graveline B 1433 Carronbridge Cir ................................ 435-6609 Graveline Paul 1063 Bayview Dr Wdlwn ............................. 832-2742 Graveline Robert 77 Shouldice Cres ....................................... 831-7067 Graveline T 2525 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-0108 Gravelle D R 3657 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-4738 Gravelle G 234 Salter Cres .................... 599-9618 Gravelle J 943 Burwash Landing Bay .......................... 591-3799 Gravelle S 73 Rothesay Dr ..................... 435-4933 Graven H 32 Furlong Cres ...................... 435-1324 Graves A F & S 22 Appaloosa Dr ........ 592-6176 Graves M 183 Kinross Pvt ...................... 595-0732 Graves R 72 Stonemeadow Dr ............... 435-4256 Gray A 23 Thunderbird Cres .................... 271-1989 Gray A 61 Connelly Pl .............................. 435-4346 Gray B 7303 Campeau Dr ........................ 271-2650 Gray B 106 Shaughnessy Cres ................ 592-6654 Gray D 37 Coulson Crt ............................. 435-4830 Gray D 57 Speers Cres ............................ 591-1559 Gray D ...................................................... 836-2276 Gray D 32 Norway Spruce ....................... 836-5380 Gray Donna & Jason 8 Nipigon Way 592-1738 Gray I 100 Varley Lane .............................. 435-3410 Gray J L 156 Salter Cres ......................... 270-0358 Gray John A H 54 Pellan Cres ............. 592-3927

KANATA

Goyette S 1312 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-4664 Gozu M 182 Ingersoll Cres ...................... 271-7190 Graaskamp James W 113 Lady Jennifer Way Dnrbn ..................... 832-8256 Grabkowski K 12 Yoho Dr ................... 599-1197 Grabowy M ............................................ 254-7163 Grace B M 67 Windeyer Cres ................ 271-0976 Grace B M 67 Windeyer Cres ................ 592-0658 Grace L 10 Kingbird Crt .......................... 254-8363 Grace Michael 19 Langford Cres ........ 270-9206 Grace R 94 Rothesay Dr ......................... 831-9812 Gracey D 159 Rutherford Crt .................. 271-1273 Gracey T 4000 Hungerford Gate ............ 271-0145 Gracie B 13 Mcclure Cres ....................... 592-3180 Gracie C 536 Finlayson Cres .................. 435-1179 Graczyk Jan 16 Pepperidge Way ......... 591-0944 Grad D & G 84 Stonemeadow Dr .......... 270-0765 Gradinaru D 49 Hemlo Cres ................. 599-9799 Graf H 7305 Campeau Dr ........................ 254-9327 Graf John 12 Windfield Cres .................. 591-8684 Graf M 3093 Wood Kilton Rd Dnrbn ........ 832-4786 Graff L & R 86 Peary Way ...................... 599-8523 Graham B ............................................... 592-6146 Graham Bruce 1293 Kinburn Side Rd Wdlwn ..................... 832-1202 Graham C 14 Spruce Meadows Dr ........ 271-1311 Graham C 47 Binscarth Cres ................. 435-2602 Graham D 100 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-0341 Graham D 1015 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-0657 Graham D 7 Ladybirds Cr ...................... 836-9705 Graham E 23 Loyal Hill Cres .................. 435-2346 Graham Ed 7303 Campeau Dr .............. 254-8891 Graham Eric & Kim 59 Cedar Valley Dr ...................................... 271-0235 Graham G 26 Vermeer Way ................... 599-4953 Graham G 17 Lombardo Dr ................... 592-0114 Graham G & N 28 Bluemeadow Way .. 599-5817

Kanata G

123


G Kanata

Kanata G

124 GREEN DAVID PAINTING & DECORATING Serving Kanata & Area ...........................613-257-8698 or ..........................613-836-5568 - See ad this page Green Elgin 150 Robson Crt ................. 592-4414 Green G 34 Mersey Dr ............................ 271-2925 Green G 141 Banning Rd ........................ 836-1911 Green J 27 Foxleigh Cres ........................ 270-0160 Green J 64 Bujold Crt .............................. 435-3813 Green J 87 Springcreek Cres .................. 599-7664 Green J & D 3372 Farmview Rd Knbrn . 832-3302 Green J & N 7 Herschel Cres ................ 270-8049 Green Joan 161 Kincardine Dr .............. 836-9972 Green Kenneth 17 Bethune Way ........ 592-1055 Green M 505 Stratas Crt ......................... 592-3376

GREEN MEADOWS LANDSCAPING Serving Kanata & Area ...........................613-836-6969 Cell ........................613-227-0637 www.makingoutdoorlivingbeautiful.com

- See ad this page Green Mike 71 Rothesay Dr .................. 836-1929 Green Mike & Michaela 56 Weslock Way .......................................... 599-9047

DAVE GREEN

Painting & Decorating Quality workmanship & materials

Interior Residential Wallpapering Interior Painting Specialist

613-836-5568

U U U U

Exterior Commercial Drywall Repairs Wallpaper Removal

613-257-8698

davegreenpainting@aol.com

CP

Over

40

Years Service

Q

ua

hi lity Workmans

p

KANATA

Gray L 12 Nipigon Way ............................ 591-1202 Gray M 50 Laxford Dr .............................. 599-9616 Gray N 167 Saddlesmith Cir .................... 435-3916 Gray P 49 Windways Cres ....................... 270-0940 Gray S 3046 Kinburn Sdrd Cnst By ......... 832-4821 Graydon E 440 Hillsboro Pvt ................. 592-0610 Gray-Son A 114 Castlefrank Rd ............ 836-5937 Grayson T 3452 Dunrobin Rd Wdlwn .... 832-9911 Graziani G 103 Cedar Valley Dr ............. 254-8833 Graziano M 40 Maple Grove Rd ........... 254-7123 Grbesic S 10 Huntsman Cres ................. 435-4321 Grbic Goran 7 Brady Ave ...................... 271-1666 Greatbanks M & N 185 Grassy Plains Dr .................................. 592-0738 Great West Life & Quadrus Investment Services 500-515 Legget Dr .................. 270-6800 Greaves S 4051 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-3666 Greco Amleto 35 Woliston Cres .......... 254-9285 Greco L 42 Goulding Cres ....................... 270-8502 Greco Lean & Fit 100 Schneider Rd .. 591-0348 Greco Lean & Fit 95 Abbeyhill Dr ............................................ 836-0388 Greek On Wheels 444 Hazeldean Rd ...................................... 836-5757 Green B 48 Nighthawk Cres .................... 254-8644 Green C P 2 Herschel Cres .................... 592-5077 Green C S 69 Speers Cres ..................... 592-1226

FREE ESTIMATES

613-227-0637 13 2 7 7-06 0 06 7

Design gn & Ins Installation n Expertise Experti

• Full Landscape andscape Des Design •W Walkwayss • Driveways eways • Poo Pool Surroundings und • Outdoor Living Spaces • Garden arden Walls • Retain Retaining Walls • A Attractive tractive Func Functional Flower Flowerbeds • Natural atural Stone www.makingoutdoorlivingbeautiful.com ww w.makingout w.mak living eautif eauti ul.com

RS

Green N 23 Bunting Lane ........................ 591-5980 Green T 131 Pickford Dr .......................... 599-9242 Green Thos 1565 Murphy Side Rd ....... 839-3435 Greenaway C 25 Willow Glen Dr .......... 271-0076 Greene B 7 Montebello Lane .................. 836-4607 Greene H 420 Hillsboro Pvt .................... 599-8683 Greene Neil 100 Broughton St .............. 270-8439 Greene R 108 Castlefrank Rd ................. 836-7988 Greene Richard 4 Dunlop Crt ............. 836-5697 Greene S 103 Windance Cres ................ 435-0687 Greenfield W 199 Kincardine Dr ........... 435-0054 Greenlaw D 18 Leacock Lane ............... 599-6330

GREENLAWN SPRINKLER SYSTEMS Serving Kanata Barrhaven Kemptville Manotick Stittsville and Surrounding Areas ...........................613-692-4402 Email .................... info@greenlawnsprinkler systems.com www.greenlawnsprinklersystems.com Greenleaf I 10 Winchester Dr ................ 831-1595 Greenman Lester 3501 Campeau Dr 271-2613 Greenway C 137 Cottage Lane Wdlwn 832-8236 Greenwood C 29 Wallsend Ave ........... 271-0339 Greenwood C 86 Sherring Crt ............. 271-9015 Greenwood France 234 Celtic Ridge Cres ................................. 836-5403 Greenwood John 78 Yoho Dr ............ 595-1535 Greenwood K 31 Collingwood Cres .................................. 591-0714 Greer C & R 16 Dunoon Pl .................... 836-9155 Greer E 106 Seabrooke Dr ...................... 836-2932 Greer G 45 Bunting Lane ......................... 591-9170 Greer J L 45 Deerchase Crt .................... 435-3587 Greer M 147 Constance Creek Dr Dnrbn .................. 832-4037 Greer S 32 Appaloosa Dr ........................ 836-4125 Grefford J G 154 Gatespark Pvt ........... 270-8473 Greg Young Limousines ................. 599-5778 Greger Doug & Nip 50 Turtle Point Pvt ....................................... 435-1886 Greger L 409 Arrisdale Crt ...................... 591-3931 Greggain Darwin & Jo-Anne 121 Cricket Cres Dnrbn .............................. 832-7885 Gregoire A 120 Hartsmere Dr ................ 836-3257 Gregoire C 21 Shearer Cres .................. 271-1349 Gregoire Conrad 20 Rutherford Cres ...................................... 592-1353 Gregoire D 77 Scampton Dr .................. 599-1844 Gregoire L & N 14 Thomas Fuller Dr .................................... 470-1483 Gregoire Richard 139 Archie St Wdlwn .................................. 832-4458 Gregoire S 32 Varley Dr ......................... 591-0641 Gregor A 20 Sauble Dr ........................... 254-9250 Gregory B 59 Vanstone Dr ..................... 592-4986 Gregory E ............................................... 591-1393 Gregory Kim 1237 Klondike Rd ............ 599-9557 Gregory L P 98 Kinmount Priv .............. 270-0534 Gregory P R 4 Bylot Crt ........................ 592-3719 Gregory R 54 Abaca Way ...................... 435-2382 Gregory Robert 1045 Kerwin Rd ........ 839-3775 Greidanus W & H 28 Selwyn Cres ........................................... 270-0043 Greig Gordon 100 Scottwood Grove Dnrbn ...................... 832-4790 Greig L 402 Abbeydale Cir ...................... 592-0078


G Kanata

125

GRIFFITHS DG Barrister & Solicitor Serving Eastern Ontario 640-6092 Perth Street Richmond ...............613-838-4038 Email .............................. dgriffiths@dglaw.ca www.dglaw.ca

- See ad this page Griffiths L 14 Melanie Cres .................... 435-1748 Griffiths M 10 Kluane Ridge .................. 591-0301 Griffiths Peter 130 Monty Dr Wdlwn .................................. 832-4459 Grigg K 22 Balding Cres .......................... 599-1063 Griggs L 92 Piper Cres ............................ 599-6943 Grignon K & M 35 Stikine Dr ............... 591-0655 Grigorieff R 132 Oakburn Rd ................ 836-1507 Grikit M 132 Oakburn Rd ........................ 836-3604 Grill Master Catering ....................... 599-7358 Grimes Michael 1005 River Rd ........... 839-2443 Grimes S 165 Saltspring Pvt .................. 595-0741 Grimes S & M 14 Rutherford Cres ....... 599-6463 AR

DG 613-838-4038 www.dglaw.ca dgriffiths@dglaw.ca

Grimm M ................................................. 435-1110 Grimsdale A 250 Riverwood Dr Wdlwn 832-3940 Grobbelaar M & J 55 Kenins Cres ..... 270-8495 Grobelny A & P 43 Marchvale Dr ........ 839-9099 Grodzki Andrew 4 Ballantrae Way ...... 831-1067 Groebner R 4713 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-2502 Groen C 22 Rivergreen Cres ................... 831-7710 Groen R 1611 Westhall Way ................... 270-8027 Groff W 87 Manning Crt .......................... 270-9794 Groleau M 32 Grengold Way ................. 270-9167 Groleau M 602 Tanguay Crt ................... 435-3334 Groleau Marcel 7303 Campeau Dr ..... 435-2915 Groleau P 380 Crownridge Dr ................ 435-4704 Grommingdales 300 Earl Grey Dr ...... 599-6873 Groom H 2 Mclennan Way ..................... 831-8847 Groot-Koerkamp L B 3533 Baskins Beach Rd Dnrbn ................... 832-1747 Groper M 221 Knudson Dr ..................... 599-0028 Groslouis R 293 Allbirch Rd Wdlwn ...... 832-2526 Grosner Marcela 3 Rutherford Cres ........................................ 435-2284 Grosskleg C 103 Salter Cres ................ 599-9868 Grossman E 100 Aird Pl ........................ 271-6339 Grossutti F 46 Cedar Valley Dr .............. 592-8488 Groulx D 73 Young Rd ............................ 831-5579 Groulx D 35 Sheldrake Dr ....................... 831-6546 Groulx F 62 Maricona Way ...................... 270-9202 Groulx Gerry 320 Allbirch Rd Wdlwn ... 832-4520 Groulx J 200 Tandalee Cres .................... 435-0466 Groulx J 14 A Stonehill Crt ...................... 592-8314 Groulx Kevin 23 Uxbridge Cres ............ 435-1721 Groulx L & G 63 Chickasaw Cres ......... 270-0050 Groulx P 510 Cherokee Way ................... 836-9744 Groulx R 2584 Fifth Line Rd Dnrbn ......... 832-1420 Groulx S 15 Spearman Lane ................... 831-0400 Grove J 229 Celtic Ridge Cres ................ 271-8606 Grove N & C 25 Sandwell Cres ............. 254-9538 Grove Shatner 1 Clarkson Cres ........... 591-3317 Grover J 260 Forestbrook St .................. 271-9126 Grover Raman 180 Shirley’s Brook Dr ................................ 254-9827 Grover Stanley G 432 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-3153 Groves M 2859 Munster Rd Ashtn ......... 838-2961 Gruben H 54 Stokes Cres ...................... 836-5337 Gruber J A 44 Banting Way ................... 592-4533 Grubina V 838 Campobello Dr ............... 831-5573 Gruder H 224 Catamount Crt ................. 254-7356 Gruenwoldt Dieter 3861 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-3914 Gruescu M 45 Glen Meadows Cir ......... 271-1029

Personal Injury & Insurance Law

DGBARRISTER GRIFFITHS & SOLICITOR Free initial consultation In-home appointments available

No legal fees until settlement Bilingual services available

Serving Eastern Ontario and the Ottawa Valley 640-6092 Perth St., Richmond, ON, K0A 2Z0

Tel:

613-838-4038

Fax:

613-838-2983

Grulke J & K 14 Woliston Cr ................. 254-6071 Grundy A 299 Applecross Cres .............. 435-8535 Gryz Wojciech & Lidia 22 Rosethorn Way ...................................... 599-2762 Gsell T 107 Insmill Cres ........................... 599-1187 Gu Cheryl & Jonathan 532 Katnick Way ......................................... 270-0203 Gu L 205 Gyrfalcon Cres ........................... 591-2669 Gu M 416 Tillsonburg St ........................... 435-1188 Gu Simei 112 Castle Glen Cr .................. 831-8366 Gu Y 100 Varley Lane ................................ 271-1559 Gu Y 31 Hawkstone Gate .......................... 435-5612 Gu Yuyan 118 Strathcarron Cres Npn .... 254-9055 Guan R 172 Insmill Cres .......................... 254-8567 Guay B 5569 Old Richmond Rd .............. 591-6349 Guay D 148 Blackdome Cres .................. 254-9432 Guay J 225 Mcelroy Dr ............................ 831-8782 Guay K 413 Arrisdale Crt ......................... 271-6080 Guay M 73 Pickford Dr ............................ 435-3812 Guay M 20 Shirley’s Brook Dr ................. 599-6075 Guay N 420 Statewood Dr ....................... 435-0193 Guenette L 13 Gesner Crt ..................... 831-7335 Guenette R 5 Shouldice Cres ................ 836-4708 Guenther E 2843 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-4071 Guenther S 19 Rothesay Dr .................. 435-5698 Guenther S 53 Speers Cres .................. 435-5723 Guerard M 55 Courtney Rd ................... 435-6454 Guerra J 4 Liston Cres ............................ 254-8393 Guerriero J 6 Windways Cres ............... 435-0717 Guertin D 750 March Rd ........................ 435-7221 Guertin J G 4251 Limestone Rd Knbrn .......................... 832-3264 Guest J 1162 Bayview Dr Wdlwn ............ 832-3525 Guevara A 90 Edenvale Dr ..................... 435-0433 Guevara G 4 Herschel Cres ................... 591-0158 Guevremont R 14 Vezina Pl ................. 271-9105 Guglietta D 253 Huntsville Dr ................ 435-5708 Guha Rabindra 500 Mazari Cr ............ 836-2438 Guhanathan A 4046 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-2007 Guhdos G 1608 Westhall Way ................ 435-6595 Guibord M 373 Kinghorn Cres ............... 254-8905 Guided Learning Solutions 1 Brodeur Cres ............................................ 599-7052 Guigue B 173 Patriot Pl .......................... 270-0723 Guilbeault D 605 Bayview Dr Wdlwn .... 832-9114 Guilbeault R 7303 Campeau Dr ............ 435-0489 Guillemette J 5 Lillian Way ................... 470-0225 Guillemette M 22 Crownridge Dr ......... 270-9287 Guillet J 31 Balding Cres ........................ 592-2884 Guilmain Dl 340 Fenerty Crt .................. 270-8906 Guimond A 240 Fireside Dr Wdlwn ....... 832-4460 Guimond J 342 Glenbrae Ave ............... 595-0502 Guimont Pierre 110 Blackdome Cres .................................. 271-9563 Guindon D 82 Stonehaven Dr ................ 435-4991 Guindon J G 906 Tanguay Crt .............. 592-2319 Guindon Monique 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 595-1184 Guindon P 64 Sherk Cres ...................... 270-1076 Guitard L 40 Portadown Cres ................. 592-1452 Guitard Philippe 80 Stonemeadow Dr ................................... 435-2528 Gul N 131 Panisset Ave ............................ 435-7808 Gula J 653 Pepperville Cres ..................... 435-6375 Gulati A 513 Katnick Way ........................ 271-0343 Gulbrandsen W 7305 Campeau Dr ..... 836-5664

KANATA

Grenier A 9 Pickford Dr .......................... 435-4290 Grewal D 208 Celtic Ridge Cres ............. 435-7050 Grewal K 44 Catterick Cres .................... 592-4583 Grewal R 125 Battersea Cres ................. 435-1887 Grewal R 228 Celtic Ridge Cres ............. 435-3254 Grey Geoffrey 55 Nighthawk Cres ....... 591-3050 Grezaud K 20 Binscarth Cres ................ 836-3525 Gribbon B 4649 John Shaw Rd Knbrn .. 832-4564 Gribbon John 62 Dunoon Pl ................ 836-3858 Grichen P & F 12 Gesner Crt ............... 836-6524 Gridley J F 184 Mccurdy Dr ................... 836-5981 Grieco A 36 Binscarth Cres .................... 435-6442 Grierson Mervin 3483 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-2566 Griese Troy 627 Pennycross Ln ............ 831-6445 Griesseier W 7305 Campeau Dr .......... 270-1004 Griesser H 313 Bayview Dr Wdlwn ....... 832-9378 Grieve R 219 Celtic Ridge Cres .............. 435-1652 Grieveson S 124 Eagle Creek Crt Dnrbn ......................... 832-5433 Griffin C 69 Beacon Way ........................ 592-1579 Griffin K 172 Woods Rd Wdlwn .............. 832-1315 Griffin K 1716 Tanguay Crt ..................... 435-4851 Griffin Kevin 4072 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-8906 Griffin L 19 Scampton Dr ........................ 592-3559 Griffin M 3573 Munster Rd Ashtn ........... 838-2797 Griffith D 440 Fenerty Crt ....................... 435-2329 Griffith L 1010 Teron Rd ......................... 599-7078 Griffith R 3 Sulky Way ............................ 592-9005

Kanata G


G – H Kanata

KANATA

Gullage D 1 Clydesdale Ave ................... 599-8739 Gullekson Garth 100 Shearer Cres .... 592-8333 Gullock W 7 Ralphpark .......................... 836-5254 Gulyani M 108 Goodman Dr .................. 470-0177 Gulzar J 708 Riverfront Crt ..................... 591-9993 Gumley D 56 Deerchase Crt .................. 599-6814 Gunawan S 66 Piper Cres ..................... 254-9813 Gunderak Iryna 159 Mcelroy Dr .......... 836-1418 Gundersen Leif 28 Byrd Cres ............. 599-1913 Gunenc M 634 Aberfoyle Cir .................. 254-5730 Gunn And Abrams M & N 256 Forestbrook .......................................... 435-2014 Gunn V 19 Laurie Crt ............................... 435-2973 Gunning M 37 Roberge Cres ................. 435-0251 Gunter B 214 Flamborough Way ............ 271-3068 Gunter-Woods W 199 Gray Cr ........... 599-7050 Gunton D 50 Robson Crt ........................ 271-7548 Gunton Margo & Reg 230 Knudson Dr .......................................... 599-8224 Guo D 147 Hemlo Cres ............................ 592-6792 Guo D 17 Evanshen Cres ......................... 599-6386 Guo Feijun 87 Hemlo Cres .................... 963-7920 Guo H 18 Cambray Lane .......................... 591-5201 Guo J 236 Huntsville Dr ............................ 435-8068 Guo Liang C 15 Shetland Way ............. 599-0882 Guo S 17 Gray Cres .................................. 435-0924 Guo Y 55 Akenhead Cres ......................... 254-5778 Guo Y 234 Huntsville Dr ........................... 435-6690 Guoguang Wei 1167 Halton Terr ......... 271-0258 Gupta A ................................................... 435-7747 Gupta A 21 Pine Needles Crt .................. 435-6066 Gupta Chandra 90 Glamorgan Dr ....... 836-2419 Gupta K 50 Zokol Cres ............................ 599-3753 Gupta M 557 Pepperville Cr .................... 254-9223 Gupta Pankaj ....................................... 254-8875 Gupta R 58 Cedar Valley Dr .................... 271-0146 Gupta Ranjeet 41 Shannondoe Cres .. 270-8807 Gupta S & R 55 Bernier Terr .................. 592-3103 Gupta S Dr & K Dr 50 Zokol Cres ...... 592-8286 Gupta Sabina & Murlidhar 1002 Goward Dr .......................................... 592-4833 Gupta V 108 Streamside Cres ................. 592-3093 Gurgurewicz E 86 Evanshen Cr .......... 254-7088 Gurin S 217 Huntsville Dr ........................ 435-0483 Gurnani Sunil & Komal 107 Belleview Dr ......................................... 271-1861 Gurov Rod 85 Saddlehorn Cres ............ 270-1493 Gurski J 7 Dunlop Crt ............................. 435-7520 Gustafsson S 46 Bernier Terr ............... 599-3400 Gustavsson Lars & Berit 31 Hewitt Way ............................................. 592-0317 Guthman D 9 Goulding Cres ................. 599-9462 Guthrie D 69 Shouldice Cres .................. 831-4286 Gutierrez E 121 Woodmill Terr ............... 435-3078 Gutierrez G 400 Foxhall Way ................ 435-6939 Guttin-Valiquette D A & M A J 128 Mccurdy Dr .......................................... 831-0236 Guttormson Tim 291 Ridgeside Farm Dr ............................... 839-1271 Gutz L A 15 Haywood Cres .................... 592-4901 Guy K 99 Broughton St ............................ 963-0044 Guy R 70 Edenvale Dr .............................. 435-8667 Guyea J 53 Filion Cres ............................ 592-9703 Guyea R F 113 Constance Bay Rd Wdlwn ................... 832-1013 Guzewski Mark 5 Larsen Crt .............. 591-9819 Guzman M 45 Castlefrank Rd ............... 836-7836 Guzzo G 92 Country Lane W .................. 836-4012

Kanata G – H

126 Guzzo S 12 Heathcliffe Crt ...................... 836-7501 Gvozdanovic Z 3405 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-7298 Gvozdev V 68 Shirley’s Brook Dr ........... 591-9808 Gwynne-Timothy D R 960 Teron Rd 599-4136 Gyapong D & T 23 Best Way ............... 592-0697 Gyenis M 1095 Marconi Ave .................. 592-4931 Gyetko G 125 Lady Jennifer Way Dnrbn ..................... 832-1004 Gyorgy E 149 Torbolton St Wdlwn ......... 832-9392

H H & R Block 450 Kanata Ave HSBC Bank Canada

................ 270-9978

320 March Rd 101 ...................................... 591-9929 Ha Van 54 Glen Meadows Cir .................. 591-0881 Ha Y T 305 Kinghorn Cr ........................... 592-4675 Haas J 103 Huntsman Cres ..................... 271-6232 Habash R 56 Bannock Cres ................... 599-6190 Habashy M 36 Torbec Ave .................... 435-5230 Habbal I 1130 Northgraves Cres ............. 435-6031 Habib Custom Woodwork Ltd 600 Eagleson Rd ......................................... 591-8814 Habib Georges 5 Sumner St ............... 831-7841 Habib M 270 Maxwell Bridge Rd ............ 435-8474 Habib W 147 Pickford Dr ........................ 435-1558 Habicht Lorraine & Martin 176 Knudson Dr .......................................... 592-8359 Habinski L W 40 Goulding Cres ........... 270-1423 Hachey Brian & Sandra 42 Manning Crt ........................................... 271-8863 Hachey P 20 Sicard Way ........................ 831-8451 Hachey P 20 Sicard Way ........................ 836-0838 Hachey P 20 Sicard Way ........................ 836-4069 Hack Bibi 1252 Halton Terr .................... 254-8721 Hacker Kenneth 25 Nighthawk Cres ..................................... 271-0363 Hackett Bill 5574 Carp Rd Knbrn ......... 832-2928 Hackett D 224 Forestbrook St ............... 435-2909 Hackett M 112 Sentinel Pine Way ......... 831-5013 Hadaway R 2864 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-3775 Haddad N 3732 Kinburn Sdrd Cnst By ........................ 832-3581 Haddad Sylvie & Chuck Constance Lake Rd Cnst By ...................... 832-3695 Haddad T 1221 Klondike Rd .................. 599-1675 Haddad T 104 Castle Glen Cres ............ 836-0478 Haddadian N 39 Chickasaw Cres ........ 599-6399 Haddon B 9 Dorey Crt ............................ 592-8142 Hadi Salim J 158 Equestrian Dr ............ 599-5910 Hadizad T 304 Waymark Cres ............... 595-1621 Hadjibeiglou H 287 Pickford Dr ........... 599-6770 Hadjichristou M 21 Saddlehorn Cres .................................... 592-1942 Hadzic F 1322 Halton Terr ...................... 599-9517 Hadzic Ferida 209 Flamborough Way ................................ 254-8807 Haenlein Otto 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-0600 Hafer M 53 Bethune Way ........................ 592-5844 Hafi M 582 Pepperville Cres .................... 435-1719 Hafizi N 38 Morgan’s Grant Way ............. 271-0729 Hafizi S 24 Redstone Lane ...................... 435-1395 Hafizi S 90 Waterthrush Cres .................. 599-9253 Hagan S 24 Hendrie Crt .......................... 591-7695 Hagan W 265 Kinghaven Cres ................ 435-7373

Hage-Hassan M 513 Woodchase St ...................................... 271-6220

Hagemeyer Russell 41 Farmfield Cres ........................................ 599-8303 Hagen Tony 161 Hunter Cres Wdlwn .... 832-4356 Hagger P 52 Inverary Dr ......................... 435-4150 Haggerty J 37 Ayton Lane ..................... 254-9768 Hahn R 1755 Marchurst Rd ..................... 839-3085 Haig E 36 Bellrock Dr ............................... 592-0378 Haig R 23 Woodbridge Cres .................... 592-0053 Haigh C .................................................... 599-6517 Haight S 41 Dunoon Pl ........................... 836-7464 Hailftone C 5510 Old Richmond Rd Npn ....................... 591-6221 Haime Kevin 126 Scotch Pine Grove Dnrbn .................... 832-4668 Haimovitz M 44 Spruce Meadows Dr .. 435-7009 Haimowitz J & S 149 Shaughnessy Cres ............................... 435-0189 Haindl Erich 9 Wild Acre Lane .............. 839-3856 Haines Don 1236 Bayview Dr Wdlwn ... 832-0778 Haines Fraser 64 Beaverbrook Lane .................................. 592-3060 Haines Paul 24 Zokol Cres ................... 599-0043 Haines R 8 Beaufort Dr ........................... 599-5416 Haines W 111 Torbolton St Wdlwn ........ 832-2035 Haining Gao 72 Goldridge Dr ............... 254-8547 Haining John 6 Vezina Pl ...................... 592-0516 Hair by Design 474 Hazeldean Rd ...... 836-3555

FOR

FRESH IDEAS

USE OUR BUSINESS DIRECTORY!


H Kanata

Kanata H

127

HAIR EXPECTATIONS 3480 McBean St Richmond ...............613-838-5911 Email ..................... jen@hairexpectations.ca www.hairexpectations.ca

- See ad this page -

Hall Ron Dr 99 Kakulu Rd ..................... 592-5096 Hall S & K 2836 Barlow Cres Dnrbn ....... 832-2159 Hall Shireen 5 Harness Lane ................ 599-4513 Hall W 21 Sherring Cres ........................... 435-1419 Hallam G 33 Drainie Dr ........................... 599-7968 Hallam Marc Wdlwn ............................. 832-4464 Hallarn K 417 Hillsboro Pvt .................... 435-0597 Hallett T 57 Nanook Cres ........................ 592-5121 Halliday A 55 Harrington Crt .................. 271-0144 Halliday S A 115 Canyon Dr Knbrn ....... 832-4539 Hallil A 382 Pickford Dr ............................ 271-9168 Halliwell B 137 Paddock Way ................ 836-6904 Halliwell Kristen 235 Waymark Cres ...................................... 435-2600 Hallock J 161 Banning Rd ...................... 435-0792 Halls James 7 Laurie Crt ...................... 836-9718 Halman N 27 Lightfoot Pl ....................... 592-1937 Halpenny Stan 4045 Hwy 17 Knbrn .... 832-2785 Halpin J 225 Penfield Dr ......................... 592-1746 Halsall D 104 Inverary Dr ........................ 591-5608 Halse J 66 Mersey Dr .............................. 435-3169 Halstead David 41 Appaloosa Dr ........ 595-0095 Haltiner Peter 46 Parsons Ridge Rd .................................. 599-7829 Halucha Paul 74 Grassy Plains Dr ....... 271-1941 Halustchak Orest 20 Hartsmere Dr ... 831-6257 Halustchak Orest 20 Hartsmere Dr ... 831-9842 Halverson J A 47 Penfield Dr ............... 254-8346 Halverson W 55 Springwater Dr ........... 435-2498 Ham Don 72 Evanshen Cres .................. 592-2613 Hamad C 64 Glenrill Pl ........................... 599-4261 Hambly A 296 Badgeley Ave .................. 435-4287 Hambly Edward 124 Country Lane W 836-5552 Hambly R 9 Binscarth Cres .................... 831-5875 Hambrook R 7307 Campeau Dr ........... 435-1041

Hair Expectations salon & spa

We are a family friendly Salon & Spa

3480 McBean Street Richmond, ON

Mon - Fri: 9am-8pm, Sat: 9am-5pm

613.838.5911 hairexpectations.ca

R/S

KANATA

Hair M 41 Brady Ave ................................ 591-5927 Hair Tech 2000 701 Eagleson Rd ........ 592-1523 Haire Wayne 81 Moresby Dr ................. 599-0856 Haisz Sefton 47 Manning Crt ............... 270-0301 Haitas Nick 1357 Second Line Rd ........ 839-2564 Haj Issa T 110 Mcbrien St ...................... 599-5032 Hajare Swapnil 15 Equestrian Dr ........ 254-7389 Haji M 44 Rivergreen Cres ....................... 254-9306 Hajiesmaeili Darab 17 Clydesdale Ave ...................................... 599-8891 Hajjaoui Khadija 276 Celtic Ridge Cres ................................. 270-0638 Hajsaid M 11 Spruce Meadows Dr ........ 271-2672 Hakansson K 125 Shearer Cres ........... 592-3530 Hakim Optical 145 Roland Michener Dr ............................. 270-8000 Hakim R 106 Rowe Dr ............................ 591-1599 Halauniova Viktoryia 221 Catamount Crt ..................................... 599-1691 Halayko M 56 Gowrie Dr ....................... 831-6837 Halciopoulos K 163 Salter Cres .......... 599-8624 Halden Walter 27 Rickey Pl ................. 831-8866 Hale J 105 Mary St Cnst By ..................... 832-9937 Hale M 91 Equestrian Dr .......................... 435-0635 Hale R 119 Old Colony Rd ....................... 836-7445 Hale R D 511 Bayview Dr Wdlwn ........... 832-1727 Haley Craig & Stacey 125 Woods Rd Wdlwn ................................ 832-5655

Halhed B R 122 Dunhaven Dr Dnrbn .... 832-3813 Halikas J 171 Granite Crt ....................... 435-1262 Halikas Thom 15 Bridle Park Dr .......... 270-9577 Halilaj F 41 Connelly Pl ........................... 831-1255 Halilovic M 330 Applecross Cres .......... 435-2933 Halim S 1170 Northgraves Cres .............. 435-7151 Halinaty M 1175 Maritime Way .............. 435-0505 Hall A 6501 Campeau Dr .......................... 254-5720 Hall A 251 Huntsville Dr ............................ 435-2566 Hall B 53 Mcintosh Pl ............................... 599-6986 Hall B J 1 Chisholm Crt ........................... 592-1420 Hall Brenda 91 Brady Ave ..................... 591-8024 Hall Brian 101 Crofters Grove Dnrbn ........................... 832-4255 Hall D 90 B Stonehaven Dr ...................... 435-5304 Hall D 960 Teron Rd ................................. 592-5879 Hall David W 65 Waterthrush Cres ....... 592-1639 Hall Dj 7 Black Rivers Pl .......................... 591-7567 Hall E 98 Grassy Plains Dr ........................ 599-3044 Hall E 189 Kincardine Dr .......................... 831-4072 Hall G 57 Cecil Walden Ridge .................. 435-2827 Hall J 5 Leacock Dr .................................. 592-4563 Hall J & G 32 Spur Ave ........................... 271-8992 Hall Jenn 47 Mcgibbon Dr ...................... 599-0000 Hall K 4 Brandy Creek Cres ..................... 591-9772 Hall L 13 Pepperidge Way ........................ 254-8801 Hall L 227 Tandalee Cres .......................... 435-2286 Hall M 3983 Woodkilton Dnrbn ................ 832-3039 Hall P & S 202 Badgeley Ave ................. 270-0820 Hall Pat 38 Appaloosa Dr ........................ 270-1159 Hall R 7305 Campeau Dr .......................... 254-8313 Hall R 702 Oakglade Ave .......................... 435-1611 Hall R 1801 Lahey Crt .............................. 839-3120 Hall R A 4 Lillian Way .............................. 839-0874 Hall R E 71 Longden Pl ........................... 591-3826


H Kanata

KANATA

Hamdani A 46 Shannondoe Cres .......... 592-1251 Hamel A 60 Longden Pl .......................... 435-9005 Hamel D 22 Riding Way .......................... 595-0480 Hamel G 4 Weaver Cres .......................... 270-8371 Hamel J 61 Bering Crt ............................. 270-9338 Hamel L 15 Barra Ave ............................. 831-1626 Hamelin J 11 Newcastle Ave ................. 435-1777 Hamelin J 77 Birchfield Ave ................... 435-3557 Hamelin R 69 Crownridge Dr ................. 435-5433 Hamelin Terry & Marie 39 Birchfield Ave ......................................... 599-0646 Hames Ian 6 Sheppard’s Glen Ave ........ 254-5900 Hamid Kamal 23 Meadowbreeze Dr .... 592-1940 Hamid M 53 Glenrill Pl ............................ 599-6690 Hamidi A 401 Tillsonburg St ................... 435-7267 Hamill D 520 Meadowbreeze Dr ............. 254-9127 Hamill Leslie 272 Meadowbreeze Dr ................................ 271-2882 Hamilton A 33 Helmsdale Dr ................. 599-9270 Hamilton Brett M 105 Jean Ave Wdlwn .................................. 832-0181 Hamilton D 57 Connelly Pl .................... 435-1261 Hamilton D 22 Vermeer Way ................. 599-7215 Hamilton David 94 Marsh Sparrow Priv ............................... 271-0226 Hamilton I 151 Robson Crt .................... 599-5510 Hamilton J 3367 Greenland Rd Dnrbn .. 832-1805 Hamilton J 77 Melanie Cres .................. 836-1996 Hamilton J B 273 Equestrian Dr ........... 592-4980 Hamilton James 83 Cohen Ave .......... 599-8874 Hamilton K 15 Robarts Cres ................. 271-7366 Hamilton K L 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-3816 Hamilton Kimberly 2656 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-2717 Hamilton M 7305 Campeau Dr ............. 599-6119 Hamilton M & S 350 Kinghorn Cr ....... 592-7920 Hamilton Neil & Juliet 40 Bannock Cres ........................................ 592-3172 Hamilton R 20 Cohen Ave ..................... 592-3554 Hamilton R 53 Partridge Dr ................... 599-7831 Hamilton Richard C 151 Robson Crt ........................................... 271-1464 Hamilton S 3035 Barlow Cres Dnrbn .... 832-1538 Hamilton S 1426 Carronbridge Cir ........ 435-6828 Hamilton S 32 Peary Way ...................... 592-8148 Hamilton S 232 Tandalee Cr .................. 595-0599 Hamilton T 5 Pacer Pl ............................ 270-8917 Hamilton T & S 47 Wimbledon Way ..................................... 270-8816 Hamilton William P 20 Coulson Crt ............................................ 592-1812 Hamiton W 1175 Maritime Way ............. 435-7330 Hammada J 18 Gray Cres .................... 592-3448 Hammerli K 19 Lightfoot Pl ................... 270-8319 Hammill C 1507 Campeau Dr ................ 254-9174 Hammond C & G 15 Springwater Dr .. 599-8074 Hammond G 3 Neely St Dnrbn ............. 832-8910 Hammond G 5 Hopetown ..................... 831-9523 Hammond Mike 43 Grengold Way ..... 254-8781 Hamon Stuart & Helen 14 Shannondoe Cres .................................. 592-5297 Hamoud H 223 Equestrian Dr ................ 271-9761 Hamoui R ............................................... 592-1508 Hampel L 103 Crofters Grove Dnrbn ..... 832-2843 Hampel L 3678 Forestview Lane Dnrbn . 832-4084 Hamra George C 91 Seabrooke Dr .... 836-5881 Hamza D 18 Turnbull Ave ....................... 836-0092

Kanata H

128 Hamzeh Mohamad & Saff

Hansen H Peter

3 Westmoreland Av ..................................... 599-9091 Hamzeh Z 7 Keighley Cir ....................... 591-3345 Han B 18 Bradley Farm Crt ...................... 836-0833 Han P 22 Gateshead Ave ......................... 271-0985 Han S 20 Roberge Cres ............................ 435-1032 Han X 14 Spalding Ave ............................. 591-8936 Han Xiaopeng 322 Badgeley Ave ........ 599-5956 Han Z 137 Hemlo Cres ............................. 592-3796 Hana I 363 Laughlin Cir ............................ 599-5774 Hanania F 41 Jackson Crt ..................... 435-6788 Hanania M 75 Shirley’s Brook Dr ........... 271-6244 Hanbury M 28 Norgold Cres .................. 599-7370 Hancock Syd B 43 Pentland Cres ...... 591-3512 Hancock T 38 Furlong Cres ................... 599-5851 Hand K 129 Oakburn Rd ......................... 836-6919

4083 Munster Rd Ashtn .............................. 838-4941 Hansen J 37 Belleview Dr ....................... 591-1718 Hansen N 47 Mattawa Cres ................... 591-7600 Hansen T 239 Equestrian Dr .................. 435-4925 Hanson D 49 Varley Lane ....................... 591-9534 Hanson L 204 Morrena Rd ..................... 592-9741 Hanson Peter 187 Morrena Rd ............ 836-5111 Hanson S 32 Cohen Ave ........................ 254-9557 Hanson S 4 Binscarth Cres .................... 435-3441 Hanson S 52 Grassy Plains Dr ............... 591-3571 Hanson Sherry 4 Palomino Dr ............. 435-3317 Hantzis A ................................................ 592-1279 Hanzel M 55 Woliston Cres .................... 254-5582 Hao L 1153 Northgraves Cres .................. 435-3691 Hao Q 15 Harrier Lane .............................. 254-9203 Hapli I 960 Teron Rd ................................. 599-4244 Haq M 144 Strathcarron Cres .................. 592-5513 Haq W 39 Speers Cres ............................. 592-1132 Haqqani A 766 Fletcher Cir .................... 435-4179 Harber C 47 Marsh Sparrow Pvt ............ 592-8180 Harcourt J 8 Mcintosh Way ................... 599-8298 Harcourt Peter 5 Sara Crt Npn ............................................. 599-4717 Hardacre Derek 334 Applecross Cres ................................... 270-0223 Harden’s Jewellers 300 Eagleson Rd ......................................... 592-1923 Harder Klaus 101 Penfield Dr .............. 599-5298 Hardie J 72 Furlong Cres ........................ 435-2031 Hardie J 159 Tandalee Cres .................... 435-5911 Hardie S 113 Brady Ave .......................... 595-1008 Harding C 37 Robson Crt ...................... 254-5993 Harding J ................................................ 435-9106 Harding Stephen 22 Stable Way ........ 599-9031 Hards K 371 Hillsboro Pvt ....................... 599-5401 Hardwick G 804 Oakside Cres .............. 435-1355 Hardwick J 18 Sicard Way .................... 836-1137 Hardwick P 11 Hawley Cres ................. 270-0669 Hardy C 5331 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-0370 Hardy H Wdlwn ....................................... 832-3944 Hardy Roger 101 Varley Lane ............... 592-1502 Hardy W 55 Selwyn Pl ............................. 592-3089 Hare Bob 3987 Stonecrest Rd Wdlwn ......................... 832-2417 Hare P 300 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............... 832-9064 Harford J A 119 Fireside Dr Wdlwn ................................ 832-4242 Harford S 119 Fireside Dr Wdlwn ........... 832-4388 Hargrave S 18 Blackdome Cres ............ 592-7586 Harik S 420 Pickford Dr ........................... 599-6406 Harish Hari 75 Belleview Dr .................. 592-7781 Harish S 89 Belleview Dr ......................... 592-3529 Harit Jaspreet 34 Farmfield Cr ........................................... 592-4489 Harkes L & C 1403 Houston Cres ..................................... 592-9380 Harkness B 6 Chisholm Crt .................. 599-8769 Harkness R 231 Penfield Dr .................. 592-1155 Harle A 111 Leacock Dr .......................... 592-1311 Harley A 23 Inwood Dr ............................ 836-0964 Harman I & K 4723 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-4883 Harman K 3761 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-7791 Harmon P 103 Chimo Dr ........................ 435-7079

Handfield Christine 6 Cambior Cr ............................................... 599-6656 Haneman Wayne 13 Nanook Cres ..... 592-1277 Hanes R 14 Murphy Crt .......................... 592-1059 Hang Buu 87 Acklam Terr ...................... 592-0248 Hang X 200 Keyrock Dr ........................... 435-2658 Hanif A 53 Herschel Cres ........................ 254-7410 Hanlan Ned & Mary 51 Lismer Cres ............................................ 599-4672 Hanley A 121 Oakburn Rd ...................... 836-3258 Hanley S 60 Palomino Dr ........................ 435-1820 Hann C 1916 Mccord Dr .......................... 839-1046 Hann J 7 Ironside Crt ............................... 599-8239 Hann R 121 Mcconnell Lane Wdlwn ....... 832-2349 Hanna C 75 Varley Lane .......................... 271-9811 Hanna Danny 4029 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2381 Hanna E 4015 Diamondview Rd Knbrn .. 832-9039 Hanna G 144 Granite Crt ........................ 836-1372 Hanna J 3956 Diamondview Rd Knbrn ... 832-9278 Hanna J 35 Varley Lane .......................... 435-2671 Hanna K & J 3068 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-7209 Hanna Kim 3497 John Shaw Rd Knbrn ......................... 832-0326 Hanna L E 120 Creekside Dr Wdlwn ..... 832-2136 Hanna N 730 Tramontana Pl Npn ........... 836-2731 Hanna P 8 Nanook Cres ......................... 836-2272 Hanna P & S 103 Flowertree Cres ........ 599-5353 Hanna R 9 Speers Cres .......................... 271-9742 Hanna Randy 3602 Mohrs Rd Knbrn ... 832-2145 Hanna Robert 41 Young Rd ................. 836-4795 Hanna T & M 1 Chickasaw Cres ........... 595-0899 Hannafin J 14 Binscarth Cres ................ 435-3172 Hannah K 42 Shearer Cres .................... 435-4680 Hannah N 39 Stable Way ....................... 435-5499 Hannah S 1 Shearer Cres ....................... 254-7475 Hannan M 10 Scissons Rd .................... 270-8262 Hannas Anthony 4104 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-0747 Hannemann Herbert 49 Roberge Cres ......................................... 270-9025 Hanner M 48 Bannock Cres ................... 599-2793 Hanninen T 161 Rutherford Crt ............. 270-9315 Hanrahan A 46 Partridge Dr .................. 592-6050 Hanrahan F 174 Mcclintock Way .......... 591-1538 Hanrahan Tim 15 Nanook Cres ........... 836-0416 Hanrath Ted 12 Leacock Dr .................. 592-4214 Hans S 284 Maxwell Bridge Rd ............... 435-4267 Hansan J 44 Nighthawk Cres ................. 254-8662 Hansel G R J 57 Scissons Rd .............. 591-6212 Hansen H 41 Morenz Terr ....................... 592-1503


H Kanata

129

HARMONY GARDENS LANDSCAPING INC Box 855 Richmond ...............613-838-4066 Email ....... .harmonygardens@sympatico.ca www.harmonygardenslandscaping.com

- See ad this page Harney Kevin

Harmony Gardens Landscaping Inc. Property Maintenance * Landscaping * Deliveries UÊVœ“«iÌiʏ>ܘÊEÊLi`ÊV>ÀiÊ UÊëÀˆ˜}Ê>˜`Êv>ÊVi>˜Õ«ÃÊ UÊ«À՘ˆ˜}ÊÅÀÕLÃÊEʅi`}ià UÊ>iÀ>Ìi]Ê`i‡Ì…>ÌV…]ÊviÀ̈ˆâi]ÊÜii`ÊVœ˜ÌÀœ]Ê ÊÊÊÊ̜«Ê`ÀiÃȘ}]ʜÛiÀ‡Ãii`ˆ˜} Uʏ>ܘÊEÊLi`ʓ>ˆ˜Ìi˜>˜ViÆÊ؜ÜÊLœÜˆ˜} UÊ>˜`ÃV>«ˆ˜}\ÊvœÜiÀÊLi`Ê`iÈ}˜Ê ÊÊÊÊ>˜`ʈ˜ÃÌ>>̈œ˜Ã UÊÜ`ʈ˜ÃÌ>>̈œ˜Ê Uʅi`}iʈ˜ÃÌ>>̈œ˜ÃÊ UÊÀˆÛiÀ‡Ü>Åʈ˜ÃÌ>>̈œ˜Ê UÊÓ>Êœ>`ÃÊ`iˆÛiÀÞ

ՏÞʘÃÕÀi`ÊUÊÀiiÊ Ã̈“>Ìià Residential & Commercial Professional Member

Landscape Ontario

613-838-4066 harmonygardens@sympatico.ca www.harmonygardenslandscaping.com BH

Harvey A 360 Riverwood Dr Wdlwn Harvey Andrew J

....... 832-5570

37 Springwater Dr ....................................... 254-8386 Harvey C 141 Pickford Dr ....................... 599-4494 Harvey D 66 Coulson Crt ........................ 271-3056 Harvey D M 42 Nighthawk Cres ............ 599-9124 Harvey J 45 Binscarth Cres .................... 836-2688 Harvey John 7307 Campeau Dr ........... 592-9483 Harvey P 47 Waterthrush Cres ............... 270-9273 Harvey Robert 3262 Torwood Dr Dnrbn .............................. 832-1887 Harvey Ron 13 Windfield Cres .............. 592-2438 Harvey S 8157 Bleeks Rd Ashtn ............. 838-3274 Harvey S 11 Tanmount Way .................... 592-1354 Harvey’s Restaurant 150 Earl Grey Dr .......................................... 599-1336 Harvey’s Restaurant 700 Eagleson Rd ......................................... 599-4400 Harwalkar V R 13 Varley Dr ................. 592-1382 Harwood A & J 51 Windcrest Crt ........ 271-7103 Harwood B 9 Knudson Dr ..................... 595-0036 Harwood C 3074 Greenland Rd Dnrbn . 832-3237 Harwood C 11 Sundback Lane ............. 254-8591 Harwood Greg 34 Sandwell Cres ........ 599-6161 Harwood S 184 Gyrfalcon Cres ............. 254-9685 Hasan K Jr 39 Whernside Terr ............... 963-9969 Hasan R 11 Mcpeake Pl ......................... 599-3833 Hasan S 26 Windways Cres .................... 435-6503 Hasan Syed Mahmudul 50 Beaverbrook Lane .................................. 595-0849 Hasanain O 48 Bernier Terr ................... 599-7662 Hasanain Yahya 19 Willow Glen Dr .... 599-0406 Hasanic Sikret 73 Willow Glen Dr ....... 254-7467 Hasanovic S 252 Forestbrook St .......... 435-0487 Haselsteiner W 111 Robson Crt ......... 599-6840 Hash A 6 Peikoff Cres .............................. 254-9867 Hashemi Mirella 11 Gateshead Ave ... 271-0668 Hashemi Z 133 Macassa Cir ................. 592-1635 Hashemian P 98 Whernside Terr .......... 435-3206 Hashmi O 438 Brunskill Way .................. 270-1420 Hasnain N 148 Windance Cres .............. 836-2193 Hasni Kashif 114 Muskego Cres .......... 595-1746 Hass P 6 Shearer Cres ............................. 435-1590 Hassan Ahmed 59 Brechin Cr ............. 254-8337 Hassan F 197 Keyrock Dr ....................... 271-6286 Hassan F 39 Bridlewood Dr ................... 599-2767 Hassan I 1028 Goward Dr ...................... 435-0721 Hassan M 523 Finlayson Cres ............... 271-0802 Hassan Mohamed 279 Goldridge Dr 271-1796 Hassan O 70 Nortoba Cres .................... 592-5598 Hassan S 308 Goldridge Dr .................... 271-9476 Hassanali J 207 Kincardine Dr .............. 435-0385 Hassanali S 24 Nairn St ........................ 831-7428 Hassanein H 21 Tower Hill Cres ........... 592-5654 Hassen N 383 Kinghorn Cr .................... 271-2673 Hassenklover Pam & Wolf 1917 Mccord Dr .......................................... 839-9038 Hassim M 960 Teron Rd ......................... 591-9119 Hassin B 61 Catterick Cres .................... 592-8950 Hastie James P 27 Zokol Cres ........... 591-8840 Hastie P 28 Torcastle Way ...................... 831-8031 Hastings A 35 Riopelle Crt .................... 599-4619 Hatchell J 3616 Forestview Lane Dnrbn ...................... 832-8037 Hatfield M 81 Baneberry Cres ............... 435-5364 Hathi Spa 90 Clarkson Cres ................... 271-6023 Hatko Wanda & Andrew 88 Mccurdy Dr ............................................ 599-4451

KANATA

3061 Dunrobin Rd Dnrbn ............................ 832-0034 Harnish S 100 Varley Lane ..................... 254-8606 Harper C 28 Leacock Lane ..................... 599-4835 Harper M 7305 Campeau Dr .................. 599-9730 Harper Mervyn M S F 233 Castlefrank Rd ..................................... 831-0368 Harper T 59 Stonemeadow Dr ................ 254-7318 Harradine V 57 Knudson Dr .................. 591-7294 Harrigan S 16 Tamara Way .................... 435-4393 Harrington A 177 Morrena Rd .............. 831-8692 Harrington A 95 Kincardine Dr ............. 836-8320 Harrington Helen 2 Thresher ............. 831-4778 Harrington J 83 Mcbrien St .................. 254-9280 Harrington J 125 Arrowwood Dr .......... 836-5798 Harrington M 15 Kincardine Dr ............ 831-7431 Harriott R 148 Streamside Cres ............. 595-0379 Harris Alan F 23 Banting Cres .............. 592-1947 Harris B 12 Selye Cres ............................ 270-0754 Harris B 83 Hemlo Cres .......................... 271-1427 Harris C M 38 Rutherford Cres .............. 270-9781 Harris D 235 Keyrock Dr ......................... 592-0272 Harris D 7307 Campeau Dr ..................... 592-3367 Harris D 33 Gray Cres ............................. 599-8692 Harris D 113 Hemlo Cres ........................ 831-9113 Harris Doug E 3985 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-2513

Harris E 9 Apple Creek Cres ................... 592-8850 Harris F 22 St. Andrews Cir .................... 836-6775 Harris G 156 Windance Cres .................. 254-8661 Harris J 238 Salter Cres .......................... 591-3758 Harris J 32 Rivergreen Cres .................... 599-4163 Harris J 540 Fenerty Crt .......................... 599-4685 Harris J 32 Rivergreen Cres .................... 599-4757 Harris K 45 Robarts Cres ........................ 435-5784 Harris L .................................................... 435-3359 Harris L .................................................... 592-0547 Harris M 144 Whernside Terr .................. 435-4949 Harris M K 33 Inwood Dr ....................... 599-4762 Harris Mark R 1732 Needhams Sdrd Wdlwn ..................... 832-2169 Harris R 7 Bachman Terr ......................... 595-0440 Harris R 6 Carr Cres ................................ 599-0749 Harris R 16 Nairn St ................................ 831-3666 Harris Ray 38 Maple Grove Rd .............. 591-0442 Harris S T 89 Pentland Pl ....................... 592-2227 Harrison B 14 Nairn St .......................... 836-7689 Harrison Brian H Dr 193 Knudson Dr 591-3783 Harrison C 15 Castle Glen Cres ............ 435-5799 Harrison Don 54 Palomino Dr .............. 591-7663 Harrison G A 77 Steeple Hill Cres Npn ............................. 591-6254 Harrison Gordon 20 Shirley’s Brook Dr .................................. 599-0808 Harrison I R 51 Bunting Ln ................... 599-2438 Harrison J & Z 26 Newcastle Ave ........ 254-7254 Harrison Matt 26 Birchbank Cres ........ 271-1452 Harrison R 402 Beam St ........................ 435-1272 Harrison-Taylor E 532 Aberfoyle Cir 435-6932 Harrop M D 18 Varley Dr ....................... 592-2927 Harrykomal S 255 Tofino Pvt ............... 435-1062 Hart A 310 Kinghorn Cres ........................ 254-9333 Hart A R 41 Acklam Terr ......................... 591-2655 Hart Andrew 28 Chimo Dr .................... 592-5043 Hart B 73 Springcreek Cres ..................... 435-1172 Hart B 196 Barrow Cres ........................... 592-0817 Hart J 46 Kimbolton Cres ......................... 599-8726 Hart M 152 Mccurdy Dr ........................... 836-3692 Hart Millward L 3711 Greenland Rd Dnrbn .......................... 832-3279 Hart R F W 49 Brodeur Cres .................. 592-0086 Hart S 1022 Northgraves Cres ................. 435-5072 Hart T 14 Appaloosa Dr ........................... 591-9339 Harte V 145 Castlefrank Rd ..................... 435-7788 Hartery M G 2858 Stoneridge Rd Dnrbn 832-7277 Hartery Peggy & Gary 137 Desmond Ave ....................................... 836-2700 Hartford C 51 Castlefrank Rd ................ 831-2187 Hartin M K 8629 Franktown Rd Ashtn .. 838-3174 Hartledge E 37 A Stonehaven Dr .......... 271-2605 Hartley E 130 Castle Glen Cres .............. 836-4284 Hartley J 807 Petra Pvt ........................... 435-0712 Hartley J 1010 Northgraves Cres ........... 435-4458 Hartley M 100 Royal Troon Lane Dnrbn 832-4846 Hartlin Bernard ................................... 831-2515 Hartlin K 137 Abbotsford Rd .................. 435-2207 Hartman B 7303 Campeau Dr ............... 435-3480 Hartman M 574 Pennycross Ln ............. 836-8101 Hartry R 39 Young Rd ............................. 836-9709 Hartshorn A J 25 Chimo Dr ................. 592-6296 Hartshorn R 61 Aird Pl .......................... 831-1449 Hartwell S 198 Forestbrook St .............. 435-6072 Hartwick G 61 Springcreek Cres ........... 599-1365 Hartwick Patrick R 139 Willand Lane Wdlwn ............................ 832-2906

Kanata H


H Kanata

KANATA

Hatoum J 1286 Old Carp ....................... 592-4715 Hatt E 64 Tobermory Cres ........................ 435-2950 Hatton W & C 33 Birchbank Cres ........ 592-7988 Haufe Mac 86 Pentland Pl ..................... 592-3513 Haufe R 132 Old Colony Rd .................... 836-1480 Haufe Steven 62 Tiffany Pl ................... 254-9862 Haufek-Peeling Darcy-Ian 10 Shaw Crt ................................................ 836-7843 Haughian John 1654 Dunrobin Rd ....................................... 839-3178 Haughian Patti 213 Penfield Dr ........... 254-7348 Haung M 5 Decarlo Gdns ....................... 270-8274 Hauschild T & C 35 Slade Cres .......... 592-5815 Hauser J 4231 Limestone Rd Knbrn ...... 832-5895 Hauser M 67 Willow Glen Dr .................. 831-8768 Hauser Ronald 159 Abbeyhill Dr ......... 836-5762 Havel R 106 Rutherford Crt ..................... 592-1312 Havelock David 10 Selwyn Cres ......... 592-2518 Haver K 27 Abaca Way ........................... 836-5726 Haw C & A .............................................. 831-2952 Hawari H 3 Keighley Cir ......................... 254-5546 Hawdur A 119 Leacock Dr ..................... 592-0297 Hawdur M 40 Windcrest Crt .................. 270-9786 Hawes W 39 Wilderness Way ................. 836-3954 Hawkes T 179 Wagon Dr Dnrbn ............ 832-1496 Hawkesford N 33 Castle Glen Cres .... 831-6483 Hawkins G 569 Weatherston ................. 271-6459 Hawkins J 33 Country Lane E ............... 836-3052 Hawkins K 1059 Marconi Ave ............... 595-1897 Hawkins R 31 F Varley Dr ...................... 435-7320 Hawkins Robert M 108 Belleview Dr ......................................... 591-5548 Hawkshaw A 52 Baneberry Cres ......... 831-7696 Hawkshaw C 71 Peterson Pl ................ 591-9673 Hawley J & P 80 Pentland Pl ................ 599-4307 Hawley Laura 169 Pickford Dr ............. 270-9029 Hawley S Murray 31 Riopelle Crt ....... 592-1823 Haworth A 983 Riddell Dr ...................... 435-8008 Hawryluck Mark 3 Stonemeadow Dr . 271-1098 Hawthorne D & W 124 Salter Cres .... 270-0373 Hawthorne R 55 Melanie Cres ............. 831-8393 Hawtrey P 28 Woliston Cr ...................... 599-8737 Hay C 57 Dunoon Pl ................................. 831-6236 Hay George 335 Riverwood Dr Wdlwn . 832-3072 Hay J & M 27 Drysdale St ...................... 831-8113 Hay James L 34 Kinmount Pvt ............. 270-0141 Hay K 2402 Fifth Line Rd Dnrbn ............... 832-4376 Hay L ......................................................... 836-6128 Haycox G 4206 Armitage Ave Dnrbn ..... 832-9281 Hayden Thomas J 4 Thresher ........... 831-5410 Hayduk W 60 Insmill Cres ...................... 270-9640 Hayes J & D 10 Mcpeake Pl ................. 271-7192 Hayes M 332 Statewood Dr .................... 435-7923 Hayes Paul T 38 Glamorgan Dr ............ 836-5779 Hayman M J B 510 Berry Side Rd Dnrbn ............................ 832-4167 Hayman R B 2375 Fifth Line Rd Dnrbn ............................ 832-3579 Hayne D 485 Eagleson Rd ...................... 592-2918 Hayne-Farrell A 32 Nanook Cres ........ 599-0799 Haynes L 1615 Westhall Way ................. 435-4939 Hayter J 15 Highmont Crt ....................... 599-0700 Hayter R B 40 Leacock Way .................. 592-6639 Hayward C J 119 Woods Rd Wdlwn .... 832-1151 Hayward F 9 Macneil Crt ....................... 836-2687 Hayward M 21 Peterson Pl ................... 435-9301 Hayward P 634 Pepperville Cres ........... 435-6322 Hazel S 317 Kinghorn Cres ..................... 271-8193

Kanata H

130 HAZELDEAN DENTAL GROUP Hazeldean Mall Alleyn C Dr Periodontist Amzar A Dr Dentist Birsila P Dr Dentist Kosnevitch R Dr Dentist Tamaru S Dr Dentist Kanata...................613-592-2900 www.hazeldeandental.com

- See ad this page -

Hazeldean Family Chiropractic Clinic 484 Hazeldean Rd ...................................... 831-9665

HAZELDEAN FAMILY DENTAL CENTRE 6-457 Hazeldean Rd Kanata...................613-836-5969 www.iSmileKanata.ca

- See ad this page Hazeldean Florist 455 Hazeldean Rd ...................................... 831-8529

œ“«Ài…i˜ÃˆÛiÊ>“ˆÞÊ i˜ÌˆÃÌÀÞÊUÊCosmetic Dentistry UÊ ˜`œ`œ˜ÌˆVÃÊUÊ*iÀˆœ`œ˜ÌˆVÃÊUÊ i˜Ì>Ê“«>˜ÌÃÊUÊZoom Whitening ˜ÛˆÃ>ˆ}˜ÊUÊ>ÃiÀÊ i˜ÌˆÃÌÀÞ

613-592-2900 H M ,K AZELDEAN

ALL

ANATA

ˆ˜vœJ…>âi`i>˜`i˜Ì>°Vœ“ÊÊÊÊÊÊÊ ÜÜÜ°…>âi`i>˜`i˜Ì>°Vœ“ÊÊÊÊ s r

r

TM

Dedicated to excellence since 1983

HAZELDEAN FAMILY DENTAL CENTRE Family & Cosmetic Dentistry

KA

With you and your family in mind, we provide: t1SFWFOUJWFDBSF t$PTNFUJDEFOUJTUSZXIJUFOJOH t1FSJPEPOUBMDBSF t*OWJTBMJHOJOWJTJCMFCSBDFT t&BSMZPSUIPEPOUJDUSFBUNFOU t/JHIUHVBSETTQPSUTHVBSET t$SPXOTCSJEHFT t%FOUBMJNQMBOUT t%FOUVSFT

Dr. Kyra de Gouw

Dr. Cynthia Simon

Farm Boy Market Square 6-457 Hazeldean Rd. 4&37*$&4#*-*/(6&4t&95&/%&%)0634

613-836-5969

We welcome New Patients and Emergencies

s r

r

TM

www.iSmileKanata.ca


H Kanata

Heffernan T 43 Sundback Lane ............ 254-9619 Heffernan T 16 Goldridge Dr ................ 270-0913 Hegge Ted 36 Bunting Lane .................. 592-3080 Hegmann Erik J Dr 200-99 Kakulu Rd ....................................... 592-3202 Hehir C 197 Castlefrank Rd ..................... 435-0499 Heiber Jayne & Irvin 31 Brandy Creek Cres ................................. 270-5123 Heidebrecht Paul 58 Parsons Ridge Rd .................................. 599-9648 Heighes P 16 A Stonehill Crt .................. 592-4220 Heighway W 18 Dartmoor Dr ................ 592-4866 Heijermans R 136 Acklam Terr ............ 435-4203 Heika J 68 Stonemeadow Dr .................. 592-8299 Heilig Chris 832 Bayview Dr Wdlwn ..... 832-5576 Hein A 6501 Campeau Dr ........................ 435-1592 Hein S 39 Shining Star Cir ........................ 831-0089 Heins A 62 Marsh Sparrow Priv .............. 254-8818 Heins D 38 O’Hara Dr .............................. 839-0223 Heise A 21 Billingham Cres ..................... 599-1009 Heise Pam 3701 Armitage Ave Dnrbn ... 832-0604 Heise W & S 111 Plantation Dr Wdlwn ............................ 832-1557 Heiss Werner W 103 Mccurdy Dr ....... 592-5270 Heissler G 50 Gowrie Dr ........................ 831-4122 Hekmat Arash 15 Dunn ....................... 599-8987 Helal A 410 Brunskill Way ........................ 254-9318 Helatea Cristain 1 Spur Ave ............... 270-0728 Helgason P 529 Landswood Way ......... 831-7110 Heller A 2206 Sixth Line Rd Dnrbn ......... 832-0929 Helleur C 4 Oakview Rd ......................... 599-2088 Helliwell Y 38 Keighley Cir ..................... 591-3801 Hellyer D 100 Ironwood Crt Dnrbn ......... 832-9369 Hellyer E 12 Shannondoe Cres .............. 592-4847 Helman G 136 Granite Crt ...................... 270-0856 Helman J 102 Castlefrank Rd ................ 435-9050 Helmer Bill & Jan 4372 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-3866 Helmer J E 63 Stonemeadow Dr ........... 592-0262 Helms N 960 Teron Rd ............................ 271-1661 Helpard A J 167 Wagon Dr Dnrbn ........ 832-3110 Helstab E 28 Marchvale Dr .................... 839-0345 Hely M 188 Saddlesmith Cir .................... 592-4490 Hembruff J 34 Kincardine Dr ................. 831-7175 Hemeon K & C 47 Wilderness Way ..... 831-3455 Hempey B 10 Reaney Crt ...................... 254-8849 Hempey M 100 Aird Pl ........................... 271-1455 Hemphill B 11 Scampton Dr .................. 435-0711 Hempinstall S 21 Baton Crt ................. 435-2156 Hemstead C J 106 Kinmount Pvt ........ 271-8929 Henchey J 71 Windeyer Cres ................ 271-1423 Henckel C 595 Pennycross Ln .............. 836-4773 Henckel D 23 Hendrie Crt ...................... 592-4825 Henderson A 41 Banchory Cres .......... 270-9719 Henderson B 1158 Northgraves Cres .. 435-5980 Henderson C 17 Beamish Cres ............ 599-7237 Henderson Charles W 134 Archie Cnst By ..................................... 832-1869 Henderson D 66 Mattawa Cres ............ 254-7188 Henderson D 9 B Hawley Cr ................ 435-6422 Henderson D 66 Mattawa Cres ............ 592-5234 Henderson D 46 Marchvale Dr ............. 839-6656 Henderson Eric 3015 Ridgetop Rd Dnrbn ............................ 832-1629 Henderson J & S 39 Cohen Av .......... 599-0664 Henderson J M & M D 180 Yucks Lane Knbrn ................................ 832-3720 Henderson John H 21 Sulky Way ..... 592-5457

Kanata H Henderson K 319 Edgemoore Cres ..... 435-7223 Henderson Kenneth 51 Dartmoor Dr ........................................... 591-1877 Henderson L 88 Lightfoot Pl ................ 963-0585 Henderson Lloyd 17 Brodeur Cres .... 592-3079 Henderson R J 9 Thresher .................. 831-2233 Henderson T 973 Bayview Dr Wdlwn .. 832-4157 Henderson T 374 Pickford Dr ............... 592-0261 Hendricks S 290 Applecross Cres ........ 435-5675 Hendry S 2 Afton Pl ................................ 271-8419 Hendrycks David 9 Rutherford Cres ........................................ 591-7798 Hendrycks Norbert J 135 Desmond Ave ....................................... 836-5038 Hendrycks T 180 Yoho Dr .................... 271-1773 Hendsbee D & B 45 Grassy Plains Dr .................................... 599-5507 Heney Daniel 11 Blacksmith Pl ............ 270-0363 Heney E 24 Leverton Rd ......................... 254-9590 Heney J 336 Stowe Crt ........................... 435-4791 Heney K 192 Hartsmere Dr ..................... 591-0729 Heney M 16 Partridge Dr ........................ 592-0362 Heney M E 12 Cambior Cr ..................... 254-9699 Heng L H 234 Flamborough Way ........... 599-0951 Heng V 30 Bishops Mills Way .................. 270-0556 Henkel P 7321 Bleeks Rd Ashtn ............. 838-8774 Henley M 612 Malkowski St ................... 435-0068 Hennes M 1112 Northgraves Cres ......... 435-5801 Hennessey P 111 Sol Lane Wdlwn ...... 832-3280 Hennessy Andrew 19 Carriage Crt .... 831-1390 Henni-Ait-Ouali H 4 Young’s Pond Crt ..................................... 836-8757 Hennigar Kelli 12 Bering Crt ................ 591-8890 Hennigar Mark 151 Equestrian Dr ...... 599-7092 Henniger J 79 Pickford Dr ..................... 435-4675 Henniger Michael R 10 Halkirk Ave ............................................. 836-2506 Henning W 23 Robarts Cres .................. 599-7118 Henningsen N 54 Castle Glen Cres ..... 435-3790 Henri Leslie 1 Wild Pine Crt .................. 836-2535 Henriquez D 247 Huntsville Dr ............. 271-0207 Henry A 25 Zokol Cres ............................ 592-2755 Henry A 42 Grassy Plains Dr ................... 599-4932 Henry Bob 20 Macassa Cir .................... 592-4574 Henry C E 4984 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-2634 Henry D ................................................... 599-7626 Henry G 100 Varley Lane ......................... 591-0930 Henry M 181 Grassy Plains Dr ................ 592-0678 Henry N 83 Waterton Cres ...................... 435-1927 Henry P 129 Old Colony Rd .................... 836-6141 Henry P 20 Shirley’s Brook Dr ................. 836-6486 Henry R 1034 Northgraves Cres ............. 271-9879 Henry R D 2954 Stoneridge Rd Dnrbn .. 832-2045 Henry S 74 Milner Downs Cres ............... 435-2431 Henry Susan 4340 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-0742 Henry’s 501 Hazeldean Rd ...................... 836-1016 Hensler-Hobbs B 104 Pine Valley Crt Dnrbn ........................... 832-2183 Henson Anita 111 Chickasaw Cres ..... 592-6755 Henson Phil 42 Appaloosa Dr ............... 592-1612 Henthorn L 3922 Armitage Ave Dnrbn .. 832-7788 Hepburn L 63 Springwater Dr ................ 592-3225 Hepworth A 100 Insmill Cres ................ 599-5102 Hepworth D 9 Eagleview St .................. 271-9899 Heran F .................................................... 836-9476 Herbal Magic 462 Hazeldean Rd ......... 831-5819

KANATA

Hazeldean Housing Co-Operative Inc 28 Connely Pl .............................................. 831-1367 Hazeldean Mall 300 Eagleson Rd ....... 592-3642 Hazy P 69 Woliston Cres ......................... 254-8514 He C 92 Bridle Park Dr .............................. 599-1831 He J 103 Panisset Ave .............................. 435-1093 He J 159 Mccurdy Dr ................................ 831-9086 He Xiang Yang 237 Tandalee Cr .......... 271-0763 He Y 13 Evanshen Cres ............................ 599-0080 He Y 33 Brechin Cres ................................ 599-9158 Headley S 69 Clarkson Cres .................. 591-3156 Headley-Brown M 246 Castlefrank Rd ..................................... 831-2701 Headquarters Unisex Hair Design Ltd ..................................................................... 592-3746 Heagle S 443 Foxhall Way ...................... 435-3429 Heal A G 55 Partridge Dr ........................ 591-1554 Healey B 413 B Pickford Dr .................... 591-3988 Healey H & L 55 Amberlakes Dr ........... 836-8111 Healey M 4080 Limestone Rd Knbrn ..... 832-2300 Healey P 39 Bujold Crt ........................... 435-4979 Healey R G 2843 Stonecrest Rd Dnrbn ......................... 832-2540 Healy William 174 Palomino Dr ............ 592-6344 Heaney D 20 Shirley’s Brook Dr ............. 270-9276 Heaps K 1 Woodbridge Cres .................. 435-4308 Heard J 124 Wildmeadow Cir ................. 836-8981 Hearn C 59 Beamish Cres ...................... 271-8898 Hearn D 11 Young Rd ............................. 836-1051 Hearn P & D 11 Young Rd .................... 836-5592 Hearnden G A 5064 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-1649 Heart and Soul The 2741 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-9942 Heartland Movers .............................. 599-6055 Hearty J 960 Teron Rd ............................ 270-0054 Hearty K 145 Rutherford Crt ................... 599-5894 Heath A 130 Goodman Dr ....................... 839-0178 Heath B 36 Dartmoor Dr ......................... 591-7624 Heath C 150 Paddock Way ..................... 836-4659 Heath Stanley 8 Castle Glen Cres ....... 836-2196 Heath W H 161 Glamorgan Dr ............... 836-5289 Heath-Eves M 2928 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-4980 Heaton G R 4414 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-3995 Heavenly Day’s Spa 700 Eagleson Rd ......................................... 591-9959 Hebert C 106 Spinnaker Way Wdlwn ..... 832-3662 Hebert F 6 Brandy Creek Cres ............... 271-1909 Hebert L 1175 Maritime Way .................. 435-6134 Hebert M 8 Inuvik Cres ........................... 254-7278 Hebert M 27 Willow Glen Dr ................... 271-9197 Hebert P 61 Rivergreen Cres .................. 435-1098 Hebert R 33 Morton Dr ........................... 836-4912 Hechehouche Y 372 Pickford Dr ........ 599-8463 Hechme F 359 Celtic Ridge Cres .......... 599-0986 Heckman E & S 6 Spearman Lane ..... 836-9763 Hedden P W 68 Baneberry Cres ........... 831-8530 Heddle L M 3742 Armitage Ave Dnrbn . 832-1149 Hedgecoe D 133 Shaughnessy Cres ... 270-0630 Hedges M 148 Forestbrook St ............... 435-3544 Hedley E 1175 Maritime Way .................. 435-2373 Hedley Philip 125 Dunhaven Dr Dnrbn ............................. 832-0700 Hedlich D G 29 Byrd Cres ..................... 592-9541 Heenan B 426 Pickford Dr ..................... 592-0327 Heeney Doug 8 Banchory Cres ........... 271-3063

131


H Kanata Herbal One Kanata 700 Eagleson Rd ......................................... 599-9010 Herbert C 3988 Munster Rd Ashtn ........ 838-6066 Herbert J 61 Pickford Dr ........................ 592-1808 Herbert John W 1025 Marconi Ave .... 270-8501 Herbert R 131 Granite Crt ...................... 435-0921 Herbert S 2 Teeswater St ....................... 435-5953 Herbert S E 13 Pellan Cres ................... 591-0489 Herbst I 2303 Dunrobin Rd Dnrbn .......... 832-2585 Herbst R 68 Waterthrush Cres ................ 270-9614 Herd D & M 42 Farmfield Cres .............. 599-0525 Herelle J 72 Insmill Cres ......................... 592-1633 Herget G 85 Country Lane W ................. 836-6454

KANATA

Heritage Acupuncture & Chinese Herbal Center 308 Palladium Dr Suite 101 ....... 592-8838 Heritage Locksmith Inc .................. 591-0909 Heritage P 207 Huntsville Dr ................. 435-1991 Heritage P 207 Huntsville Dr ................. 435-2033 Herman R 38 Sunnybrooke Dr ............... 270-8684 Hermer G & D 20 Birchfield Ave .......... 599-0695 Hernandez C 64 Furlong Cres .............. 435-4353 Hernandez E 1513 Carronbridge Cir ................................ 595-1542 Hernandez M 162 Monty Dr Wdlwn ..... 832-3556 Hernandez-Sharp L 105 Huntsman Cres .................................... 592-9665 Hernendez W 63 Barrow Cres ............. 592-5256 Heron C 510 Meadowbreeze Dr ............. 271-0374 Heron J W 326 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-1656 Heron V 7303 Campeau Dr ..................... 435-2485 Heroux Gilles 33 Westmeath Cres ....... 599-8217 Heroux K 67 Torcastle Way .................... 836-6242 Herrera G 170 Banning Rd ..................... 831-1041 Herrick John 112 Canyon Dr Knbrn ..... 832-3648 Herrick William 2624 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-3612 Herring Jr R J 155 Cottage Lane Wdlwn ........................... 832-1180 Herriotts C 7930 Bleeks Rd Ashtn ........ 838-4370 Herrman M 27 Filion Cres ..................... 599-5123 Herron Brian 20 Turret Crt .................... 599-6493 Herron D 103 Oriole Ave ......................... 836-4583 Herscovich C & B 90 Langford Cres ........................................ 599-4284 Hersey T 10 Foxleigh Cres ..................... 592-1031 Hertel P 59 Beaufort Dr ........................... 591-5234 Hertendy David 37 Clarkson Cres ...... 591-3577 Hertner R 51 Clydesdale Ave ................. 599-7011 Hertz Location 525 Legget Dr ............. 591-3377 Heslop B 76 Polo Lane ........................... 599-8630 Heslop J 209 Castlefrank Rd .................. 831-3496 Heslop W 161 Granite Crt ...................... 435-0797 Hess M 98 Waterton Cres ....................... 270-8722 Hessel A 108 Mcclintock Way ................ 271-9094 Hetherington B 6 Lismer Cres ............ 595-1955 Heto S 191 Bridlewood Dr ....................... 271-8015 Heusel Philipp 1915 Mccord Dr .......... 839-2769 Hevenor D 302 Sandhill Rd ................... 592-6714 Hewa U 43 Huntsman Cres ..................... 595-1715 Hewitt A 1216 Kinburn Side Rd Wdlwn .. 832-2191 Hewitt & Young CGAâ&#x20AC;&#x2122;s 300 Terry Fox Dr .......................................... 592-1012 Hewitt G 209 Mcelroy Dr ........................ 836-2618 Hewitt Garnet 19 Mowbray St ............. 839-3437 Hewitt I V 9 Macneil Crt ......................... 836-4324 Hewitt M 35 Country Lane E .................. 836-0207 Hewitt Martin 66 Brechin Cr ................ 592-5708 Hewitt N 92 Waterton Cres ..................... 271-7506

Kanata H

132 Hewitt R 900 Burwash Landing Bay ....... 271-9799 Hewitt Ralph 276 Old Quarry Rd Wdlwn .......................... 832-2593 Hewitt S 5366 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-0060 Hewitt T 1 Foxleigh Cres ......................... 592-8331 Hewitt T 59 Slade Cres ........................... 599-8877 Hewko Orlando 49 Coulson Crt ......... 270-0394 Hewson S ............................................... 831-4938 Hext D 66 Helmsdale Dr .......................... 435-1431 Heydarynejad L 6 Beamish Cres ........ 271-6213 Heyes Christopher 2620 Marchurst Rd Dnrbn .......................... 832-3930 Heys C D 11 Shaw Crt ............................ 836-4970 Hibbert G 9 Sulky Way ........................... 592-0181 Hick C W 7 Loyal Hill Cres ...................... 270-8307 Hickeson B 126 Banning Rd ................. 836-1465 Hickey M & D 4 Boylston Lane ............ 836-0511 Hickey Tim 157 Hunter Cres Wdlwn ..... 832-0475 Hickford L D 430 Pickford Dr ............... 599-7172 Hickie D 12 Maricona Way ...................... 435-4143 Hickling Tom 2850 Old Maple Lane Dnrbn ....................... 832-3823 Hickman C 2971 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-7780 Hickman J R 2690 Sixth Line Rd Dnrbn ........................... 832-1654 Hickman L 176 Kincardine Dr ................ 831-3660 Hicks A 14 Bishops Mills Way ................. 271-1298 Hicks Brian 3145 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-4154 Hicks C & L 35 Flowertree Cres ............ 592-4737 Hicks Clifford 3474 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-3243 Hicks E 40 Teeswater St .......................... 254-8622 Hicks K 68 Helmsdale Dr ........................ 592-3335 Hicks Kevin 3 Blacksmith Pl ................. 599-8435 Hicks P 166 Equestrian Dr ...................... 435-0637 Hicks R 7303 Campeau Dr ...................... 435-4507 Hicks S 1291 Klondike Rd ....................... 254-8689 Hicks T 19 Charlesworth Crt ................... 592-3687 Hicks T & M 68 Kinmount Pvt ............... 595-0004 Hidvegi L 92 Castle Glen Cres ............... 836-4217 Hidvegi-Townsend W 33 Billingham Cres ...................................... 271-9443 Hiel Michael Dr 308 Palladium Dr ....... 591-0834 Hiel N 116 Marsh Sparrow Pvt ................. 592-3360 Higgin M 90 Meadowbreeze Dr .............. 599-1270 Higgins C ................................................ 836-5318 Higgins D 39 Rosenfeld Cres ................. 591-7537 Higgins D C 1 Mattawa Cres ................ 435-3765 Higgins G 122 Spiritwood Dr ................. 271-2675 Higgins J 19 Riopelle Crt ........................ 592-1007 Higgins P 37 Riopelle Crt ....................... 592-3074 Higgins Ryan 823 Tabaret St ............... 435-3726 Higginson Alan 130 Chimo Dr ............ 270-8658 Higginson Arthur 3715 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2923 Higginson D 14 C Stonehill Crt ............. 599-8811 Higginson Ernest V 27 Weaver Cres ........................................... 599-9202 Higginson J 4011 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-0641 Higginson James 19 Dressler Dr ....... 592-2170 Higginson Kenneth 3632 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-2548 Higginson Stan 3618 Kinburn Side Rd Knbrn ...................... 832-3557

Higginson Tara L 103 Grasshopper Lane Dnrbn .................... 832-1552 Higgs S 212 Steep Rock Cres ................. 254-9065 Highstead S 33 Chisholm Crt ............... 271-1337 Hijazi A 89 Huntsman Cres ..................... 591-7518 Hilchie J 458 Templeford Ave ................. 435-4582 Hildreth B 95 Kinmount Priv .................. 599-9736 Hilfrich E M 29 Rowe Dr ........................ 271-9411 Hill B A 1267 Bayview Dr Wdlwn ............. 832-2846 Hill Bruce 3953 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-1605 Hill C 41 Belleview Dr ............................... 270-0813 Hill C 18 Laurie Crt .................................... 836-0821 Hill Cris & Norma 18 Laurie Crt ......... 836-8193 Hill D 3 Steeple Chase Dr ......................... 591-9977 Hill G 368 Crownridge Dr .......................... 435-2561 Hill G 34 Windeyer Cres ............................ 435-7713 Hill G 5 Inuvik Cres ................................... 592-9877 Hill K 45 Jackman Terr .............................. 592-2266 Hill Kenneth Dr 1 Binning Crt .............. 592-2809 Hill Kevin 31 Hartsmere Dr ..................... 836-8166 Hill L 512 Pepperville Cres ........................ 435-5122 Hill M 7 Harmon Way ................................ 599-1282 Hill M & K 20 Beamish Cres ................... 592-8618 Hill R 72 Waterthrush Cres ....................... 591-5649 Hill Ron 6008 Dwyer Hill Rd Ashtn .......... 838-4864 Hill S 1177 Bayview Dr Wdlwn ................. 832-2976 Hill S 13 Selye Cres ................................... 591-3701 Hill Tom 3906 Upper Dwyer Hill Rd Knbrn ............... 832-1266 Hillary Cleaners 2 Goldridge Dr .......... 599-9126 Hillary J 4010 Armitage Ave Dnrbn ......... 832-0170 Hillary M 1078 Northgraves Cres ........... 599-1308 Hillary N 124 Hardwood Dr Wdlwn ......... 832-3437 Hillary Robert J 97 Leacock Dr .......... 592-5108 Hillary W 4914 Woodkilton Rd Wdlwn ....................... 832-1199 Hille B & R 110 Shady Lane Wdlwn ....... 832-4940 Hillebrandt F 212 Meadowbreeze Dr ................................ 435-3703 Hilliar C 1606 Westhall Way .................... 435-5260 Hilliar T R 115 Chimo Dr ........................ 591-8569 Hillier A 374 Maclarens Side Rd Wdlwn ................... 832-4901 Hillier Bob 7 Kirkpatrick Crt ................... 591-1656 Hillier G 30 Marchvale Dr ........................ 839-4619 Hillier Gregory 30 Marchvale Dr .......... 839-3243 Hillier K 351 Laughlin Cir ......................... 254-9447 Hillier P J 113 Dunhaven Dr Dnrbn ........ 832-1302 Hillier R 1522 Monaghan Lane ................ 839-4354 Hills D 38 Bernier Terr .............................. 599-8028 Hills G 108 Osprey Cres ........................... 271-1778 Hills Robert 27 Morton Dr ..................... 836-2117 Hills T 36 Aldburn Pl ................................. 591-0286 Hilton G 94 Evanshen Cres ..................... 599-9195 Himo M 522 Fordell Ave .......................... 435-3740 Hinchcliffe D 18 Carr Cres ................... 592-3967 Hinchley M 84 Chimo Dr ....................... 435-5656 Hincke M 10 Tanmount Way .................. 592-5037 Hinckley K P 31 Jackson Crt ................ 592-3711 Hind M 13 Sawchuk Terr .......................... 254-8737 Hinderks G 46 Peregrine Cres ............... 592-3138 Hindle D A 2215 Second Line Rd Dnrbn ...................... 832-3206 Hindle S 47 Evanshen Cres ..................... 599-1915 Hinds L 410 Tillsonburg St ...................... 270-8766 Hindson Wm D 15 Pellan Cres ............ 592-1990 Hine G 104 Par-La-Ville Cir ...................... 836-7354


H Kanata

Hochreiter F 16 Parsons Ridge Rd Hochreiter T & F

...... 831-4364

16 Parsons Ridge Rd .................................. 831-0193 Hockenhull C 39 Rickey Pl .................. 831-4182

Hockenhull M 5476 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-4207 Hockey Sushi 4055 Carling Ave .......... 270-1122 Hocking D 87 Pickford Dr ...................... 435-9290 Hoddinott W 77 Nighthawk Cres .......... 271-1208 Hodge S 30 Ballantrae Way .................... 836-6312 Hodges R & E 512 Cherokee Way ....... 831-5461 Hodges S 25 Tamara Way ...................... 271-0095 Hodgins A 141 Torbolton St Wdlwn ....... 832-3124 Hodgins Dave 490 Vances Sdrd Dnrbn 832-0849 Hodgins G 80 Jarlan Terr ....................... 599-4342 Hodgins Hugh 2 Courtney Rd ............. 836-3617 Hodgins J 114 Oriole Ave ...................... 836-3119 Hodgins Jean 24 Laurie Crt ................. 836-6377 Hodgins K 152 Kinghaven Cres ............. 836-4502 Hodgins K 152 Kinghaven Cres ............. 836-9847 Hodgins L 28 Bridlewood Dr .................. 270-0040 Hodgins L G 20 Shirley’s Brook Dr ....... 271-7418 Hodgins Lynda & Scott 10 Thunderbird Cres ................................... 836-3208 Hodgins M 8 Sumner St ........................ 831-6017 Hodgins Michael C 59 Insmill Cres . 271-7077 Hodgins P 45 Uxbridge Cres ................. 435-1360 Hodgins P 9 Mowbray St ....................... 839-1519 Hodgins R & J 1 Cecil Walden Ridge .................................. 271-1701 Hodgins S 36 Edenvale Dr ..................... 435-3112 Hodgins S 20 Shirley’s Brook Dr ............ 595-0607 Hodgins Sheila 66 Saddlehorn Cres .................................... 592-6443 Hodgins U & A 55 Witherspoon Cres .................................. 591-7727 Hodgins W & E 110 Balbair Rd ........... 831-1860 Hodgins Z 178 Hemlo Cres ................... 591-9176 Hodgson J Wayne 34 Saddlehorn Cres .................................... 592-8820 Hodgson L 129 Morton Dr ..................... 836-0719 Hodgson S 135 Biltmore Cr ................... 831-8656 Hodgson T 46 Kingbird Crt ................... 591-5992 Hoekstra L & M 67 Newcastle Av ....... 592-6352 Hoekstra Peter 122 Oakburn Rd ........ 831-7976 Hoelscher H 466 Bayview Dr Wdlwn .... 832-3544 Hoelscher Ronald 128 Resthaven Ave Wdlwn ......................... 832-2615 Hoelscher T 446 Bayview Dr Wdlwn .... 832-0036 Hoffman A 51 Brady Ave ....................... 435-1031 Hoffman D 1005 Goward Dr .................. 435-4319 Hoffman H 99 Kittiwake Dr .................... 836-7052 Hoffman J 59 Springwater Dr ................ 287-3737 Hoffman K 54 Silver Horse Cres ............ 271-1007 Hoffman L & P 21 Halkirk Ave ............. 831-2221 Hoffman Raymond 51 Amberlakes Dr 836-6363 Hoffmann G 88 Constance Lake Rd ..... 832-3308 Hoffmann J 63 Sirocco Cr .................... 831-7368 Hofmann L 180 Walden Dr .................... 592-3939 Hogan Bert 119 Springwater Dr ............ 592-0012 Hogan C 12 Tamblyn Cres ...................... 271-0112 Hogan J 11 Keno Way ............................ 271-9582 Hogan J 4 Mcclure Cres ......................... 963-3339 Hogan John J 58 Banting Way ............ 592-3775 Hogan Michael 2 Pepperidge Way ..... 599-8272 Hogan Michael J 42 Mclennan Way .. 836-5573 Hogan R 82 Stonehaven Dr .................... 435-2228 Hogan S 5 Nighthawk Cres ..................... 599-3390

Hogan W Leo 2655 Marchurst Rd Dnrbn .......................... 832-1292 Hoganson J-A 47 Sunnybrooke Dr ..... 599-6894 Hogeveen H 29 Ballantrae Way ............ 435-2626 Hogeveen M 22 Banchory Cres ........... 254-5533 Hogg C & E 960 Teron Rd ..................... 271-1445 Hogg L & J 17 Varley Dr ........................ 591-1241 Hohban Ken 13 Ayton Lane .................. 592-3731 Holban A 12 Milner Downs Cres ............ 271-1715 Holbrook D 54 Callaghan Pvt ................ 592-1614 Holbrook K & D 32 Goldora Priv ......... 591-3993 Holbrook Peter D 63 Reaney Crt ....... 591-0140 Holbrook T 820 Campobello Dr ............ 831-8885 Holden Douglas R 13 Franklin Cathcart Cres ........................... 836-9858 Holden T W C 13 Morgan’s Grant Way .............................. 271-2993 Holiday Inn 101 Kanata Ave .................. 271-3057

HOLITZNER HOMES 580 Terry Fox Dr Suite 401 Kanata...................613-831-3484 www.holitzner.com Hollamby Leonard 628 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-2041 Holland A K 54 Beacon Way ................. 592-4204 Holland B 35 Carr Pl ............................... 595-0129 Holland David D 6 Huntsman Cres .... 592-4157 Holland G 960 Teron Rd ......................... 591-1123 Holland J 19 Shannondoe Cres ............. 271-1354 Holland J 400 Hillsboro Pvt .................... 435-5970 Holland J 1132 Northgraves Cres .......... 435-7576 Holland J 1025 Pampero Cr ................... 831-0516 Holland K & P 90 Leacock Dr .............. 270-8884 Holland R 40 Ballantrae Way ................. 831-2379 Hollands C 46 Shaughnessy Cres ......... 591-1751 Hollands G 8 Pellan Cres ....................... 592-5689 Hollett M 51 Torcastle Way ..................... 831-9586

HOLLEY CONSTRUCTION 233 Head Pond Road RR2 Pakenham.......613-623-8290 Cell ........................613-447-8290 Email ........................... tomhill1@xplornet.ca

- See ad this page Holliday Norah 68 Carmichael Crt ...... 435-0969 Hollinger D 27 Weaver Cres .................. 595-1688 Hollinger D & M 39 Mcgibbon Dr ....... 592-2608 Hollington J 52 Lightfoot Pl .................. 592-7968 Hollingworth D 241 Huntsville Dr ........ 831-3023 Holloway M 10 Hepburn Crt ................. 592-6960 Holloway Steven 53 Haywood Cres .. 592-1571

HOLLEY CONSTRUCTION UÊ "* / Ê ÊÊ- */ Ê-9-/ Ê UÊ -* /" UÊ7,// ÊÊ ÊÊ, *",/Ê" ‡-/

Office 613-623-8290 i\Êȣ·{{LJnәä tomhill1@xplornet.ca TOM HILL

KANATA

Hines A & E 194 Mcgibbon Dr .............. 599-8325 Hines S .................................................... 435-0572 Hinton Katherine & Verne 181 Fireside Dr Wdlwn ................................ 832-0944 Hinton M 2 Gray Cres ............................. 271-0264 Hipwell Robert H 23 Spur Ave ........... 271-9615 Hire Top Talent 200 Terence Matthews Cres ....................... 769-9430 Hirkala J 9 Naismith Cres ....................... 599-9694 Hirsch F S 206 Gray Cres ...................... 831-1389 Hirsch R 40 Yoho Dr ............................... 270-8621 Hiscock B 10 Bering Crt ........................ 270-9713 Hiscock K 270 Catamount Crt ............... 254-9824 Hiscock K 45 Ipswich Terr ..................... 592-6796 Hiscock S 55 Osprey Cres ..................... 254-8629 Hiscock W 361 Kinghorn Cres .............. 599-9066 Hiscocks C 2906 Stoneridge Rd Dnrbn ......................... 832-1965 Hiscocks J 69 Torcastle Way ................ 831-7030 Hiscocks M 13 Gateshead Ave ............. 254-9855 Hiscoe N 63 Varley Lane ......................... 270-9591 Hiscox Hugh K 28 Rutherford Cres ..... 599-5355 Hiscox S 14 Nipigon Way ....................... 270-8853 Hitchcock B 153 Kincardine Dr ............ 836-5210 Hitsman D 47 Mcintosh Pl ..................... 592-6847 Hjorth E 26 Tamara Way ......................... 435-0029 Hlahla L 16 Sunnybrooke Dr ................... 254-7079 Hlavacek J 50 Bannock Cres ................ 592-3632 Hnatyshin Donald 26 Ridingview Cr ......................................... 831-8136 Ho A 11 Redcar Cres ................................ 599-9987 Ho B 72 Woliston Cr .................................. 592-1869 Ho C 21 Evanshen Cres ............................ 591-9166 Ho Colman 5 Zokol Cres ....................... 592-8642 Ho E 120 Banchory Cres ........................... 599-8713 Ho Huong 838 Bayview Dr Wdlwn ......... 832-4931 Ho K 20 Dartmoor Dr ................................ 592-8232 Ho M K 350 Pickford Dr ........................... 591-3024 Ho V 20 Dartmoor Dr ................................. 592-0699 Ho W 20 Millman Crt ................................. 592-6115 Ho Wing Siu 203 Gyrfalcon Cr .............. 271-8651 Hoang Chau 17 Tanmount Way ............ 599-4361 Hoang Dat 412 Pickford Dr ................... 592-9694 Hoang H 123 Banchory Cres .................. 592-9662 Hoang V 350 Hillsboro Pvt ...................... 270-8615 Hoar Ben 145 Bridlewood Dr ................. 592-0754 Hoare K 38 Wimbledon Way ................... 599-3372 Hobart S & R 1514 Monaghan Lane .... 839-3799 Hobbins J 3311 Barlow Cres Dnrbn ...... 832-1219 Hobbins J 295 Forestbrook St ............... 435-0443 Hobbins S 19 Young’s Pond Crt ............ 435-4451 Hobbs Brian 354 Glenbrae Ave ............ 599-5175 Hobbs C 48 Pentland Cres ..................... 592-4011 Hobbs D 5 Windbrook Cres .................... 592-0283 Hobbs D 143 Castlefrank Rd .................. 831-0711 Hobbs Greg 5 Boylston Lane ................ 836-7098 Hobbs J 3017 Stoneridge Rd Dnrbn ....... 832-0962 Hobbs J & C 22 Halldorson Cres .......... 435-7779 Hobbs J & M 49 Portadown Cr ............ 592-2479 Hobbs J & S 320 Statewood Dr ............ 435-1053 Hobbs J B 127 Country Lane W ............ 836-4532 Hobbs R 58 Amberlakes Dr .................... 836-9714 Hobbs Randy 126 Mac Larens Sdrd Wdlwn ..................... 832-5577 Hobbs William G 341 Len Purcell Dr Wdlwn .......................... 832-4632 Hobson K 341 Knudson Dr .................... 271-3095 Hobson N 13 Tanner Cres ...................... 599-0628

Kanata H

133


H Kanata

KANATA

Holloway Tom 6501 Campeau Dr ........ 254-7437 Holly Sandra & Jim 1682 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ................... 832-0639 Holm K 195 Pickford Dr ........................... 592-8644 Holme F 7307 Campeau Dr .................... 591-1811 Holmes C 3 Brodeur Cres ...................... 592-6635 Holmes C & J 29 Sandwell Cres .......... 592-6549 Holmes C E 37 Drainie Dr ..................... 591-3292 Holmes Christopher 102 Tamblyn Cres ....................................... 271-7000 Holmes D C 29 Sandwell Cres .............. 592-5554 Holmes Ersol 20 Lombardo Dr ............ 592-3665 Holmes Gary & Lisa 47 Barra Ave .... 831-5565 Holmes J 63 Cedarock Dr ...................... 435-1023 Holmes James 54 Rutherford Way ..... 592-1079 Holmes K 157 Kerryhill Cres Dnrbn ....... 832-1018 Holmes Michael M 121 Balbair Rd ... 831-4756 Holmes N 250 Salter Cres ...................... 271-0149 Holmes Ronald 6004 Dwyer Hill Rd Ashtn ........................... 838-3908 Holmes T 31 Redstone Lane .................. 271-2951 Holmes W E 185 Moresby Dr ............... 591-2385 Holmes Wayne 48 Ayton Lane ............ 599-9038 Holmes-Kerr C 385 Pickford Dr .......... 599-4963 Holmsten C 6562 Rothbourne Rd ........ 831-1720 Holst A & E 205 Knudson Dr ................. 592-6302 Holst E D 27 Weaver Cres ...................... 836-4236 Holt B 208 Barrow Cres ........................... 591-3313 Holt Carol 2 Bonnechere Dr ................... 599-5830 Holt David 20 Aldburn Pl ....................... 836-5133 Holt J 81 Birchfield Ave ............................ 271-8816 Holt L 17 Colchester Sq ........................... 599-9985 Holt P 45 Peary Way ................................ 592-8435 Holtby P 76 Peary Way ........................... 271-3131 Holtom D G 322 Old Quarry Rd Wdlwn 832-0933 Holtom John 4364 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-2311 Holtum Leslie 64 Kincardine Dr ........... 836-6327 Holtz Gary & Brenda 960 Teron Rd ............................................... 591-0244 Holubowich E 10 Waterthrush Cres .... 592-9880 Holubowich J 76 Pentland Pl .............. 591-7566 Ho-Luck G 57 Scampton Dr .................. 435-5745 Holuj Edward 12 Elk Island Crt ............ 592-0667 Holy Redeemer 44 Rothesay Dr ......... 836-1764 Holyome A 2 Milne Cres ........................ 599-0029 Holzhuter Klaus 183 Abbotsford Rd ..................................... 836-3704 Holzhuter L 136 Rothesay Dr ................ 831-9363 Homa D ................................................... 287-0287 Homan H 1108 Northgraves Cres .......... 592-3492 Home Appliance Care Inc ............. 599-4727 Home Depot Canada Inc 10 Frank Nighbor Pl .................................... 271-7577 Home Hardware Store 329 March Rd ............................................. 592-8678 Home Instead Senior Care 555 Legget Dr 121 ...................................... 599-6906 Home Outfitters 255 Kanata Ave ....... 287-0140 Homes Pheonix 202 Huntsville Dr ...... 435-7166 Homes Valecraft 80 Cope Dr ............. 435-4071 Homestat Home Inspections Inc 300 Earl Grey Dr .......................................... 963-0772 Homma T 46 Shetland Way ................... 592-9627 Homulos L 269 Riverwood Dr Wdlwn ... 832-1745 Hondermann A 643 Moorpark Ave ..... 270-9301 Hondermann M 750 March Rd ........... 435-2210 Hondermann O 30 Stokes Cres .......... 435-2223

Kanata H

134 Hondermann O 750 March Rd ............ 435-6755 Hondermann Y 109 Milner Downs Cres ............................... 270-9124 Honegger C 93 Osprey Cres ................ 271-1557 Hong Chow Chinese 462 Hazeldean Rd 17 ................................. 836-3172 Hong H 37 Carr Pl ................................... 435-9438 Hong Io U 5 Forillon Cres ....................... 271-9584 Hong Q 13 Manning Crt .......................... 592-3461 Hong Z 304 Badgeley Ave ....................... 599-5309 Honsberger S 49 Langford Cres .......... 599-9040 Hood A 162 Blackdome Cres .................. 270-0057 Hood W 42 Byrd Cres ............................. 592-3086 Hoodspith M 42 Deerchase Crt ............ 435-4275 Hooey K 9 Banting Cres ......................... 592-5321 Hoogsteen J 87 Mcclintock Way ......... 435-1493 Hoogsteen T 13 Castlefrank Rd ........... 836-1209 Hook D 457 Celtic Ridge Cres ................ 599-6389 Hook S D M 4404 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-0820 Hoolwerf C 13 Cambray Lane ............... 435-5551 Hooper David & Maliheh 19 Saddlehorn Cres .................................... 599-1680 Hooper J 7307 Campeau Dr .................. 599-0632 Hooper M 21 Grengold Way .................. 271-7496 Hooper P 960 Teron Rd .......................... 599-7229 Hooper Ronald C 21 Slade Cres ....... 271-9417 Hooper W 3648 Hwy 17 Knbrn .............. 832-4002 Hoos Leanna 106 Salter Cres .............. 595-0587 Hope Brian 7 Riding Way ...................... 592-0540 Hope K 145 Abbotsford Rd ..................... 435-5506 Hope S 50 Beacon Way ........................... 435-4841 Hope Shirley 598 Bayview Dr Wdlwn ... 832-2582 Hopes & Dreams Bridal 115 Terence Matthews Cres Unit 1 ............. 591-5951 Hopewell Dean 4885 Opeongo Rd Wdlwn .......................... 832-1935 Hopewell L 145 Hemlo Cres ................. 599-1199 Hopkins F 38 Maricona Way .................. 270-9537 Hopkins H 24 Rosethorn Way ............... 435-0460 Hopkins H 33 Chickasaw Cres .............. 591-3877 Hopkins S 35 Windcrest Crt .................. 271-3143 Hopkins W 960 Teron Rd ....................... 435-2466 Hopper R 163 Moresby Dr ..................... 592-0751 Hopps S 108 Muskego Cres ................... 254-7289 Hoque Mohammed 69 Mcbrien St ... 435-6171 Hor D 139 Gray Cres ................................ 435-0819 Horacsek S 23 Shaughnessy Cres ....... 599-5138 Horan M 7305 Campeau Dr .................... 595-1012 Horlin R E 6 Robarts Cres ...................... 591-0069 Horn L 925 Kerwin Rd ............................. 832-3393 Horn Mark 53 Equestrian Dr .................. 592-8747 Hornby P 7 Parsons Ridge Rd ............... 836-7036 Horne M & K 172 Baillie Ave Wdlwn .... 832-1960 Horne P 1493 Carronbridge Cir .............. 435-6141 Horner L 514 Meadowbreeze Dr ............ 271-0403 Horner R & D ........................................ 435-1463 Hornung K 41 Mattawa Cres ................. 270-1106 Horsey Robert W 51 Kingsford Crt .... 592-5419 Horsman W D 76 Vanstone Dr ............. 599-8235 Horsun Y 15 Tanmount Way ................... 592-6929 Horton B 360 Kingbrook Dr .................... 435-5898 Horton Maureen 1226 Old Carp ........ 271-9772 Horwitz John 18 Marchbrook Cir ......... 599-4559 Horwitz S 33 Leacock Way .................... 592-8365 Hosang E & M 67 Saddlehorn Cres ..... 591-8348 Hoskins Ed & Sheilagh 1670 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-4656

Hoskins M I 51 Willow Glen Dr ............. 592-2747 Hoskins W 24 Wallsend Ave .................. 271-2740 HOSPITALS Ottawa Hospital Inquiries & Patient Information .................... 722-7000 Ottawa Civic Hospital 1053 Carling Ave ......................................... 722-7000 Ottawa Hospital The 501 Smyth Rd ............................................. 722-7000 Queensway-Carleton Hospital 3045 Baseline Rd Nepean ........................... 721-2000 Riverside Campus Hospital 1967 Riverside Rd ....................................... 722-7000 Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Hospital Of Eastern Ontario 401 Smyth Rd ............................................. 737-7600 Royal Ottawa Health Care Group 1145 Carling W ............................................ 722-6521 Hospodar C 174 Insmill Cr .................... 271-7292 Hospodar H 70 Macassa Cir ................ 435-7292 Hossack G 4001 Dunrobin Rd Wdlwn ... 832-4415 Hossain B 2 Cedarock Dr ...................... 591-3715 Hossain M 402 Galatina Way ................ 435-3890

Hossain Nayeema 44 Flintridge Cres ........................................ 599-1995 Hosselet Gerry C 1010 Teron Rd ....... 592-4702 Hossie R D 29 Milne Cres ..................... 592-5479 Hot Tots 4 The Parkway .......................... 864-6557 Hotham William T 68 Shetland Way .. 592-0975 Hothi B 44 Belleview Dr ........................... 592-9278 Hoton Liliana 44 Barra Ave .................. 836-8851 Hotte V 10 Riding Way ............................ 592-0733 Hou F 36 Laxford Dr ................................. 271-8410 Hou W 26 Penrith St ................................. 599-1396 Hou Z 169 Goldridge Dr ........................... 271-8225 Houache Mohammed 40 Belleview Dr ........................................... 271-1215 Houde J 84 B Stonehaven Dr ................. 435-1202 Hough Adam 176 Springwater Dr ........ 591-1341 Hough Bernard 351 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-2895 Hough K 105 Cedar Valley Dr ................. 591-2381 Hough Robert 176 Springwater Dr ...... 591-9242 Houghtby D 39 Laurie Crt ..................... 836-4183 Houghting S 17 Best Way .................... 435-4511 Houghton Betty 449 Allbirch Rd Wdlwn ................................ 832-4810 Houghton J 34 Gray Cres ..................... 595-1773 Houghton L & C 7 Neely St Dnrbn ...... 832-7810 Houlahan J 10 Sheppardâ&#x20AC;&#x2122;s Glen Ave .... 599-0003 Hould N 38 Drysdale St ........................... 836-5701 Houle Barry 30 Brandy Creek Cres ...... 435-0277 Houle D & C 81 Sherring Crt ................. 270-1198 Houle J 58 Silver Horse Cres .................. 592-6648 Houle Jean Paul 20 Rivergreen Cr ..... 592-7930 Houle M 96 Broughton ............................ 254-9740 Houle P 33 Springwater Dr ...................... 599-6599 Houle Philippe 33 Springwater Dr ....................................... 591-1757 Hounsell Robert 27 Birchfield Ave ......................................... 591-0549 Hourani M 14 Wallace Crt Npn .............. 599-4304 House David A 21 Springwater Dr ...... 599-8207 House P 75 Peary Way ........................... 592-4701 House T 15 Birchfield Ave ....................... 271-1699 Houssari Adel 1158 Second Line Rd ................................. 271-0120 Houston F 96 Bujold Crt ........................ 592-0654 Houston G 1096 Northgraves Cres ....... 435-6110


H Kanata

HOWIE HOMES 128 Manion Rd Carp.......................613-831-2067 Fax ........................613-831-8283 Email ........................ brian@howiehomes.ca www.howiehomes.ca Howieson A 4 Chickasaw Cres ............ 591-0389 Howieson A & L 190 Mccurdy Dr ....... 831-3082 Howitt J 35 Mckitrick Dr ......................... 831-8539 Howlader Nazrul 152 Flamborough Way ................................ 271-2789 Howlett R & C 52 Marsh Sparrow Pvt ................................ 254-7183 Howson Kara & Mark 51 Dunn ....... 591-7735 Hoy W 56 Seabrooke Dr ........................... 435-0174 Hoyt David R 10 Barra Ave ................... 836-2471 Hozjan D L 10 Stable Way ..................... 599-3801 Hrabchak R ........................................... 270-0405 Hradecky R 143 Palomino Dr ............... 271-7488 Hrehoriak K 14 Amundsen Cres ........... 599-7415 Hrehoriak S 449 Landswood Way ........ 831-6282 Hrehoriak S 449 Landswood Way ........ 836-8056 Hristov Boris 80 Evanshen Cr .............. 271-0273 Hrubcin E 63 Bridle Park Dr ................... 270-8826 Hshmi I 133 Streamside Cres .................. 595-1394 Hsu H 123 Panisset Ave ........................... 435-1525 Hu B 22 Keno Way .................................... 270-1176 Hu B 61 Cedar Valley Dr ............................ 270-8830 Hu Guang-Ing 29 Cambior Cr .............. 591-8668 Hu H 2 Kirkpatrick Crt ............................... 592-3395 Hu Jun 12 Whithorn Av ............................ 592-2586 Hu K 7 Witherspoon Cres ......................... 270-8700 Hu M 57 Evanshen Cres ........................... 270-9464 Hu M 57 Evanshen Cres ........................... 271-8485 Hu M 57 Evanshen Cres ........................... 599-7393 Hu W 16 Saddlesmith Cir .......................... 270-9870 Hu X 13 Parsons Ridge Rd ....................... 831-7852 Hu X ........................................................... 599-5221

Hu Y 112 Cambior Cr ................................ 270-9678 Hu Y J 30 Mclennan Way ......................... 836-6347 Hu Yie 168 Gray Cres ............................... 435-1278 Hua Heng 11 Cambray Lane .................. 270-9899 Hua L 139 Banchory Cres ........................ 592-9549 Hua L 221 Kincardine Dr .......................... 836-0828 Hua Michael 75 Glenrill Pl .................... 599-0765 Hua T 169 Gyrfalcon Cr ............................ 270-8376 Huang B 90 Edenvale Dr ......................... 591-2361 Huang C 448 Brunskill Way .................... 254-7089 Huang C 915 Whiteford Way .................. 435-8578 Huang C C 76 Cedar Valley Dr .............. 592-2548 Huang Che Wen 17 Hawley Cres ....... 599-6878 Huang Colin 95 Milner Downs Cres ..... 270-9037 Huang H 36 Witherspoon Cres ............... 435-8668 Huang H 2 Ironside Crt ........................... 592-8138 Huang H 8 Rosenfeld Cres ..................... 599-7072 Huang Hsiu Mei 87 Equestrian Dr ...... 592-2629 Huang J 26 Cheltonia Way ...................... 271-9884 Huang J 440 Brunskill Way ..................... 592-1616 Huang J 28 Baton Crt ............................. 831-7917 Huang Jeff 288 Knudson Dr .................. 599-5855 Huang Jian 1189 Klondike Rd .............. 599-0496 Huang K 34 Shaughnessy Cres .............. 599-1182 Huang K 299 Badgeley Ave .................... 599-1878 Huang K 742 Kilmar Cres ....................... 599-8788 Huang Paul 60 Glenrill Pl ...................... 271-7443 Huang Q 26 Westmeath Cres ................. 254-5852 Huang Qing 507 Katnick Way ............... 599-1853 Huang Y 164 Equestrian Dr .................... 254-5747 Huang Y 536 Barrick Hill Rd ................... 435-5125 Huang Z 235 Badgeley Ave .................... 254-8488 Huang Z 20 Kettleby St ........................... 435-8332 Hubbard T & J 119 Eagle Creek Crt Dnrbn ......................... 832-5461 Hubbard-Kroone J 20 Palton Ave ..... 435-1221 Hubber L 69 Hawley Cres ...................... 435-5422 Hube Mark 2854 Wood Kilton Rd Dnrbn ....................... 832-4051 Hubenig Joe & Anne 95 Abaca Way 836-5544 Hubenig M 145 Macara Cres ................ 435-0640 Huber Richard J 54 Furlong Cres ....... 599-1311 Huber-Sayers P 34 Woodbridge Cres ................................... 435-8020 Hubert B 27 Inwood Dr ........................... 592-9563 Hubert D 1 Tiffany Cres .......................... 599-2791 Hubert Norm & Emma 831 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-2781 Hubley A 33 Sheldrake Dr ...................... 831-3150 Hubley G 31 Sheldrake Dr ...................... 831-1020 Hubley S 153 Abbeyhill Dr ...................... 836-4086 Huchins J 316 Kinghorn Cr .................... 592-5268 Huckabone C F 13 Montebello Lane .. 836-3041 Huckla D 790 Fletcher Cir ...................... 599-1934 Hudon J 247 Pickford Dr ......................... 270-0097 Hudon T & C 26 Mcclure Cres .............. 599-8484 Hudson Bill 5 Sandwell Cres ................. 592-3255 Hudson Bill 47 Mclennan Way .............. 836-4464 Hudson C L & D V 7 Weatherly Dr ..... 839-2749 Hudson D 11 Loyal Hill Cres .................. 270-5125 Hudson E 1196 Old Carp Rd ................. 435-7190 Hudson L 140 Barrow Cres .................... 599-8776 Huffman K Brent 15 Cedar Valley Dr ...................................... 599-4807 Hugano A 223 Waymark Cres ................ 435-7076 Huggins K 31 Harrington Crt ................. 592-1670 Huggins Paul 65 Dunn St ..................... 254-5639 Huggins R 6 Weatherly Dr ...................... 839-5546

Kanata H Hugh R 48 Ironside Crt ............................ 271-8344 Hughes A 816 Tabaret St ....................... 435-3037 Hughes B 28 Sawchuk Terr .................... 592-6417 Hughes Bob 136 Milner Downs Cres ... 254-5991 Hughes Colin 10 Clarendon Cir ........... 836-3626 Hughes D 231 Walden Dr ....................... 592-2772 Hughes D 28 Collingwood Cres ............. 592-8392 Hughes D 6 Nipigon Way ....................... 599-9970 Hughes D & J 124 Royal Troon Lane Dnrbn ...................... 832-0023 Hughes D A 79 Rowe Dr ....................... 599-8736 Hughes G 29 Lightfoot Pl ....................... 591-3765 Hughes Ian P 46 Sherring Cres ............ 592-9134 Hughes J 368 Pickford Dr ...................... 271-1279 Hughes J 5 Woodbridge Cres ................ 435-4000 Hughes J 10 Eagleview St ...................... 599-8672 Hughes J & R 164 Macara Cres Npn ... 254-9784 Hughes John F 15 Nanook Cres ......... 592-2157 Hughes K 172 Bridlewood Dr ................ 599-6555 Hughes Law Office 28 Collingwood Cres .................................. 270-1171 Hughes M 87 Varley Dr .......................... 591-8789 Hughes M 53 Rowe Dr ........................... 599-8419 Hughes M & R 85 Mcbrien St .............. 435-1605 Hughes N 10 Clydesdale Ave ................ 592-6266 Hughes P 14 Palton ................................ 254-8741 Hughes Patrick M 42 Pommel Cres .. 592-2077 Hughes R & J 15 Rosethorn Way ........ 591-0059 Hughes Robert 4091 Stonecrest Rd Cnst By ...................... 832-0380 Hughes Stephen 17 Fernbrook Pl ...... 599-5022 Hughes Tonya & Robin 2967 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-0397 Hughson J 56 Rosenfeld Cres ............... 599-8095 Hui A 15 Mcpeake Pl ................................ 254-9459 Hui A 82 Cohen Av .................................... 271-9560 Hui H 101 Evanshen Cres ......................... 271-0806 Hui Man-Him 4 Colville Crt ................... 592-2627 Hui W 83 Inverary Dr ................................. 599-9001 Hui Wilson 43 Beamish Cres ................. 592-0234 Huisman K 34 Sheppardâ&#x20AC;&#x2122;s Glen Ave ..... 591-8555 Hukku R 67 Moresby Dr ......................... 599-5903 Hulan C 27 Bluemeadow Way ................ 270-9706 Hull B 8633 Purdy Rd Ashtn ..................... 838-8757 Hull M 6501 Campeau Dr ......................... 271-8152 Hull S 14 Varley Lane ................................ 435-6273 Hull Wm R 1 Collingwood Cres ............. 591-1666 Huluta E 142 Shearer Cres ..................... 592-2561 Hum H 46 Jackman Terr .......................... 599-9464 Hum L ....................................................... 591-0106 Hum T 135 Acklam Terr ............................ 592-5597 Hum T 96 Evanshen Cres ........................ 599-8897 Hume T 1104 Northgraves Cres .............. 435-7840 Hummel D & J 25 Shetland Way ......... 591-7277 Hummerston S 15 Connelly Pl ............ 435-9448 Hummerstone E 2 Windways Cres .... 254-9842 Hummingbird Medispa - Kanata 486 Hazeldean Rd ...................................... 831-5005 Humphrey Jim & Mary 57 Bunting Lane .......................................... 591-9793 Humphreys G 3791 Woodkilton Dnrbn 832-8279 Humphreys J 79 Evanshen Cr ............. 271-0851 Humphreys K 4421 Tranquility Lane Wdlwn ...................... 832-4712 Humphreys M 83 Bishops Mills Way ... 599-8951 Humphreys Paul & Margot 104 Mohill Cres Dnrbn ................................ 832-1938 Humphrys B 40 Bethune Crt ................ 435-3138

KANATA

Houston H 100 Aird Pl ........................... 435-5331 Houston J 374 Fireside Dr Wdlwn ......... 832-1812 Houston John 85 Furlong Cres ........... 592-7750 Houston V & K 100 Coburn Ave .......... 599-1105 Hovdestad A 20 Goldora Pvt ................ 592-7092 Hovey A 4304 Woodkilton Rd Dnrbn ...... 832-8038 Hovi Allan J 15 Best Way ...................... 592-6379 Howard A 55 Nanook Cres .................... 599-8883 Howard J P 6 Laurie Crt ........................ 836-4074 Howard M 17 Lombardo Dr ................... 599-0667 Howard Maureen C 300 Bayview Dr Wdlwn ............................... 832-4885 Howard Peter J 37 Kimmins Crt ......... 591-3070 Howard S 27 Weaver Cres ..................... 592-0457 Howarth Jeremy 700 Regiment Ave .. 435-5849 Howarth M Dr 47 Country Lane E ....... 836-1678 Howarth P 18 Harrington Crt ................. 254-9388 Howat B 521 Woodchase St ................... 435-3604 Howe Debbie 300 Old Quarry Rd Wdlwn .......................... 832-2270 Howe K 102 Mcclintock Way .................. 435-3595 Howe P 35 Shouldice Cres ..................... 591-1567 Howe R 687 Pepperville Cres ................. 435-5015 Howe R 14 Keighley Cir .......................... 599-4119 Howell C 77 Kingsford Crt ...................... 271-1844 Howell M 259 Kinghaven Cres ............... 435-3192 Howell M A 2 Coady Way ..................... 592-4905 Howell S 50 Stikine Dr ............................ 592-8419 Howes H 48 Parsons Ridge Rd .............. 592-0945

135


KANATA

Hussain Azhar & Fozia 103 Bridle Park Dr ....................................... 592-5303 Hussain Irshaad 56 Ipswich Terr ........ 592-0861 Hussain M 6 Rochon Way ..................... 839-5224 Hussain S 11 Baton Crt ......................... 271-8234 Hussain T 162 Keyrock Dr ..................... 591-5983 Hussain Wajid 398 Laughlin Cir ........... 271-1570 Hussein A 296 Celtic Ridge Cres ........... 435-3329 Hussein B 81 Milner Downs Cres .......... 254-7063 Hussein F 492 Meadowbreeze Dr .......... 435-6017 Hussein F 5 Springtree Pl ...................... 599-8315 Hussein H 60 Piper Cres ........................ 599-8138 Hussein Khrist 1081 Goward Dr ......... 271-1526 Hussein M 145 Castlefrank Rd .............. 435-2903 Hussein Moni 24 Saddlesmith Cir ....... 271-1454 Husseini K 8 Pepperidge Way ............... 599-5492 Hussey G 41 Nanook Cres ..................... 592-7783 Hussey K & A 184 Insmill Cr ................ 599-4170

Hussey Ken & Connie 184 Insmill Cres .......................................... 592-1606 Hussey R 44 Banchory Cres .................. 592-3135 Hussick C ............................................... 435-1984 Hutagol R 213 Roy Errington Way ......... 435-4008 Hutchings Colin 615 Malkowski St .... 435-3050 Hutchings D 242 Badgeley Ave ............ 435-0660 Hutchings R & S 27 Pacer Pl .............. 270-8835 Hutchins Edward J 27 Ladybirds Cr .......................................... 836-0418 Hutchins T & J 12 Pentland Cres ........ 271-0151 Hutchinson B 78 Chimo Dr .................. 271-7557 Hutchinson D 21 Birchfield Ave ........... 592-6341 Hutchinson E 151 Rothesay Dr ............ 836-3478 Hutchinson G & J 6 Forillon Cres ...... 271-9745 Hutchinson H 22 Eagleview St ............ 599-9732 Hutchinson S ........................................ 591-3965 Hutchinson T 4202 Armitage Ave Dnrbn 832-9032 Hutchison M 9 Rivergreen Cres ........... 270-8725 Hutson Mark 52 Thunderbird Cres ...... 599-1942 Hutson Randolph 1019 Buckhams Bay Rd Wdlwn ................. 832-0239 Hutton J 4 Redcar Cres .......................... 254-5469 Hutton R Gordon 8722 Franktown Rd Ashtn .......................... 838-2343 Huyghebaert A 375 Mac Larens Sdrd Wdlwn ..................... 832-3643 Huy-Hua E 1427 Carronbridge Cir ......... 435-7018 Huyhn H 14 ByersCrt Npn ...................... 591-3112 Huynh B 298 Maxwell Bridge Rd ............ 271-8661 Huynh C 2003 Dunollie Cres ................... 591-6688 Huynh D 9 Angus Dr ............................... 254-9828 Huynh D 20 Banchory Cres .................... 271-0687 Huynh David 2 Bannock Cres .............. 831-1317 Huynh Hung 1161 Klondike Rd ............ 271-1308 Huynh J 110 Battersea Cres ................... 435-8812 Huynh K 19 Evanshen Cres .................... 270-8373 Huynh Khuon 110 Acklam Terr ............ 592-7736 Huynh L 23 Scampton Dr ........................ 271-1178 Huynh Tac 40 Acklam Terr ..................... 592-8060 Huynh U 88 Baneberry Cres ................... 435-4891 Huynhlai N 40 Rivergreen Cres .............. 270-8328 Huzarski J 121 Steeple Chase Dr .......... 254-9683 Huzarski T 10 Appaloosa Dr .................. 591-3507 Huzij I 12 Harrington Crt .......................... 599-5480 Hvezda J 960 Teron Rd .......................... 592-6162 Hwang Hojin 167 Flamborough Way ... 271-8050 Hyde L 38 Ballantrae Way ........................ 599-4832 Hyde M 92 Blackdome Cres ................... 254-8749 Hyde P 7307 Campeau Dr ....................... 599-8587

Hyde Park Physiotherapy Centre ..................................................................... 254-7236 Hyde S & J 1 Neely St Dnrbn ................. 832-2980 Hydro One Emergencies & Outages 24 Hr ...... 1-800-434-1235 Customer Inquiries ........................ 1-888-664-9376 Hydro Ottawa 3025 Albion Rd N Outages and Emergencies 24 Hr ................ 738-0188 Customer Inquiries ...................................... 738-6400 Cable Locates Call Before You Dig ....................... 1-800-400-2255 Hygaard B 67 Banchory Cres ................ 599-1022

Hyland Software Inc 37 Chisholm Crt .......................................... 599-5300 Hyndman A 3 Thomas Fuller Dr ............ 839-3572 Hyndman G 44 Sheppard’s Glen Ave ... 599-6444 Hyndman J 163 Bridlewood Dr ............. 591-2047 Hyndman Keith 104 Gowrie Dr ........... 435-0284 Hyndman L & C 1 Bridle Park Dr ........ 592-0132 Hyne Michael 40 Rickey Pl .................. 831-6159 Hynes A 106 Panisset Ave ...................... 435-6575 Hynes Brent & Danielle 4077 Woodkilton Rd Dnrbn ........................ 832-8253

I I CARE CLEANING SERVICE Serving Kanata & Surrounding Area ......................613-435-8383 Direct .....................613-725-7083 - See ad this page I Creative Media Solutions

............270-9242

CLEANI NG SE

E RVIC

Hundal A 103 Streamside Cres .............. 599-7497 Hung B 316 Wallaceburg Crt ................... 435-8890 Hung Henry 7 Stursberg Way ............... 592-0948 Hung J 10 Jarlan Terr ............................... 254-8578 Hung T 22 Catherwood Crt ..................... 592-8983 Hunt D 99 Willow Glen Dr ........................ 592-0118 Hunt J 4 Nighthawk Cres ......................... 254-9045 Hunt J & M 401 Celtic Ridge Cres ......... 595-0396 Hunt K 4000 Hungerford Gate ................. 599-6067 Hunt K 122 Abbeyhill Dr .......................... 836-1110 Hunt L 197 Patriot Pl ................................ 435-5997 Hunt L 68 Rutherford Way ....................... 592-3112 Hunt P 5421 Carp Rd Knbrn .................... 832-5543 Hunt P 5421 Carp Rd Knbrn .................... 832-7200 Hunt P 69 Jackman Terr .......................... 599-7799 Hunt Ron D 1925 Mccord Dr ................ 839-1818 Hunt S ...................................................... 435-2966 Hunt S & J 4630 John Shaw Rd Knbrn . 832-9014 Hunt T 118 Charmont Way Wdlwn .......... 832-3926 Hunt T 29 Pelee St ................................... 271-0878 Hunt T 29 Pelee St ................................... 271-0882 Hunt T 473 Celtic Ridge Cres .................. 435-5510 Hunt W & C 69 Mclennan Way .............. 836-7897 Hunter A 7 Carr Cres .............................. 592-2270 Hunter Allan & Adele 11 Willow Glen Dr ....................................... 592-4467 Hunter B 34 Highmont Crt ...................... 435-2856 Hunter C 1175 Maritime Way ................. 435-6299 Hunter C 107 Muskego Cr ...................... 591-9247 Hunter D 111 Robson Crt ....................... 435-5707 Hunter Debra & Robert 121 Desmond Ave ....................................... 831-0199 Hunter Donna & Anthony 29 Trotting Way ........................................... 271-0599 Hunter James 1 Halkirk Ave ................ 836-2836 Hunter K 14 Banting Cres ....................... 592-1071 Hunter Miriam 70 Stonehaven Dr ........ 886-4067 Hunter O 3 Kettleby St ........................... 599-1830 Hunter S 23 Sumner St ........................... 435-6546 Hunter V R 21 Jackson Crt .................... 591-3644 Huntington H 118 Abbeyhill Dr ............ 836-3092 Huo W 9 Birkendale Dr ............................. 271-1480 Huor H 152 Saltspring Pvt ....................... 435-4997 Huot E & P 59 Chimo Dr ........................ 592-2502 Huot M 1168 Northgraves Cres ............... 435-3422 Huot Natalie M 37 Drysdale St ............ 270-0946 Huppe M 19 Deerchase Crt .................... 435-1613 Huranchyk M 41 Tobermory Cres ........ 271-9492 Huras L 130 Woods Rd Wdlwn ............... 832-2280 Hurd S & C 78 Furlong Cres .................. 592-4205 Hurda D 11 Bachman Terr ....................... 435-4881 Hurda I 2 Forbes Ave ............................... 836-6132 Hurda M 7307 Campeau Dr .................... 435-4018 Hurens Y 69 Longden Pl ......................... 591-3794 Huria U 194 Kinross Pvt .......................... 435-3801 Hurjui Anton 3695 Diamondview Rd Knbrn ..................... 832-2468 Hurley E 1303 Kinburn Sdrd Knbrn ........ 832-2727 Hurley Shelley 118 Canyon Dr Knbrn 832-5503 Hurley T 14 Naismith Cres ...................... 270-0631 Hurry Robert 33 Filion Cres ................. 592-3958 Hursti N 1635 Marchurst Rd ................... 839-5828 Husiak J 38 Grassy Plains Dr ................. 592-1895 Huskic Ibrahim 202 Mcgibbon Dr ....... 836-6800 Huskic N 23 Macneil Crt ......................... 836-6972 Huson M 47 Bering Crt ........................... 963-0606 Hussain Abdullah Al 150 Shaughnessy Cres ............................... 599-5400

Kanata H – I

136

I CAR E

H – I Kanata

Catherine Bruce/Younghusband Est. 1986

Residential & Commercial Insured & Bonded Weekly Bi-Weekly Monthly One Time Cleaning Available

Direct: 613-725-7083 Office: 613-435-8383

younghusband1@msn.com


I Kanata

Ingram Lillian R 249 Knudson Dr ....... 592-7537 Ingram M 7303 Campeau Dr .................. 599-9968 Ingrey S 38 Peary Way ............................ 254-8670 Inkoom E 201 Applecross Cres Npn ...... 595-1785 Innes D 38 Zokol Cres ............................. 592-3082 Innes J 56 Herschel Cres ......................... 435-4077 Innes M 405 Abbeydale Cir ..................... 435-5466 Inniss D F 51 Robson Crt ....................... 592-4793 Inouye J 26 Cecil Walden Ridge ............. 271-9862 Inspire Hair Studio 100 Castlefrank Rd ..................................... 836-7409

INSTILE DESIGN & BUILD Brad Durie ...........................613-880-8808 Email ................. info@instiledesignbuild.ca www.instiledesignbuild.ca

- See ad this page Inthadeth K 34 Rivergreen Cres ............ 592-2338 Investors Group Financial Services 40 Hines Rd 150 ......................................... 591-7639

IN-VIRO cAIRe Serving Kanata & Area Oxford Mills ...........613-258-0663 Toll Free ..............1-866-880-5397 Email ............................ invirocaire@aol.com

- See ad this page Inwood M & C 155 Penfield Dr ............ 599-6476 Iodko A 101 Myrtle Lane Wdlwn ............. 832-0295 Iodko Vera 28 Windcrest Crt ................. 599-6421 Ion M 203 Steep Rock Cres ..................... 435-1866 Ionine A 44 Nortoba Cres ....................... 599-1379 Ionine A 320 Fenerty Crt ......................... 599-9537 Ioudovski A 104 Moresby Dr ................ 595-1927 Ip J 27 Cecil Walden Ridge ........................ 270-8211 Ip J 27 Cecil Walden Ridge ........................ 592-0632 Ip M 46 Goldridge Dr ................................. 271-6371 Ip O 1438 Houston Cres ............................ 592-7507 Iqbal Shahood 13 Baton Crt ................ 599-0897 Iraei H 50 Macassa Cir ............................. 435-5367 Ireland C 516 Barrick Hill Rd .................. 435-5272 Ireland F 52 Nighthawk Cres .................. 435-3664 Ireland Hal 95 Springwater Dr ............... 591-0444 Ireland J B 56 Smoketree Cr ................. 836-7396 Ireland K 4182 Armitage Ave Dnrbn ........................... 832-8935 Ireland S 32 Mattawa Cres ..................... 599-8928 Iris The Visual Group 5597 Hazeldean Road ................................ 836-7616 Irons R 5 B Harness Lane ........................ 592-1066 Irshad A 225 Mccurdy Dr ........................ 831-1791

Kanata I Irvanian R 231 Keyrock Dr ..................... 595-1392 Irvine L 76 Mattawa Cres ........................ 271-8944 Irvine P & L 4719 Northwoods Dr Wdlwn ...................... 832-3518 Irvine S 62 Cedarock Dr .......................... 435-1398 Irving Don 29 Teeswater St .................... 592-7790 Irving G 42 Robson Crt ........................... 592-9009 Irving Glenn 197 Knudson Dr ............... 599-7001 Irving J 1823 Thomas A. Dolan Pky Dnrbn ............. 832-0494 Irving J 56 Gray Cres ............................... 435-4079 Irwin B ...................................................... 591-0453 Irwin C 30 Palton Ave .............................. 435-8547 Irwin C & L 3 Hansen Ave ...................... 271-8413 Irwin David 40 Bramblewood Cres ....... 592-9173 Irwin G F 45 Rutherford Way .................. 592-5801 Irwin J 3364 Torwood Dr Dnrbn ............... 832-2738 Irwin J 4000 Hungerford Gate ................. 435-4349 Irwin J 42 Lightfoot Pl .............................. 592-0117 Irwin S 10 Cambior Cres .......................... 271-1528 Irwin S 62 Forillon Cres ............................ 271-6342 Isaac Diane & Drew 92 Glamorgan Dr ......................................... 836-4619 Isaac L & B 57 Rivergreen Cres ............ 831-5553 Isaac T 14 Dartmoor Dr ........................... 254-8436 Isaacs R 390 Statewood Dr .................... 435-2062 Isabelle J 30 Sawchuk Terr .................... 599-5206 Iseman M 25 Rosenfeld Cres ................. 271-7487 Isenor K 2948 Barlow Cres Dnrbn .......... 832-8287 Isho S ....................................................... 836-1603 Islam A 41 Kenins Cres ........................... 270-0564 Islam Aminul 13 Helmsdale Dr ............. 254-5752 Islam Bushra 1732 Maple Grove ......... 831-9438 Islam Khaled 88 Broughton ................. 599-8170 Islam M 1100 Marconi Ave ...................... 599-8354

Joe Plunkett 613-258-0663 Toll Free:

1-866-880-5397 • Humidification (including kitchen and bathroom ventilation) • Installation of Duct work (heat runs, cold air returns) • HRV cleaning - Air Filtration (Including Hepa filters) • Dryer Vent Cleaning - Sanitization (our own specially formulated eco-friendly product!) Free Estimates and Consultation KA

KA A

SPECIALIZING IN KITCHENS, BATHROOMS, BASEMENTS AND BACKYARDS 4th Generation, with 25 Years Experience.

613.880.8808 www.instiledesignbuild.ca

IMAGINE,INSPIRE,INSTILE!

KANATA

Iacovitti Mario 17 Marchvale Dr .......... 839-9925 Iaderosa A 8 Troy Crt Npn ..................... 599-6886 Ianni M A Cnst By ................................... 832-3736 Ibrahim A 40 Baton Crt .......................... 254-9821 Ibrahim Ahmed 19 Ealing .................... 254-7200 Ibrahim Essam A H 3 Bryant St ........ 591-1954 Ibrahim K 8 Tyne Crt .............................. 271-1378 Ibrahim K 78 Windways Cres ................. 435-0163 Ibrahim K 1229 Klondike Rd .................. 591-9997 Ibrahim M 21 Farmfield Cres ................. 271-2615 Ibrahim M 13 Bridlewood Dr .................. 592-8497 Ibrahim O 42 Bon Echo Cres ................. 599-0992 Ibrahim S 760 March Rd ........................ 254-7399 Ibsen Frank 201 Penfield Dr ................. 592-6091 Iceberg Networks Corp 515 Legget Dr ............................................. 595-0808 Ide K 197 Equestrian Dr ............................ 591-0654 Ide S & K 73 Lightfoot Pl ........................ 599-3302 Idema R 66 Eagleview St ........................ 271-7061 Idone D 13 Huntsman Cres ..................... 599-8218 Idone P 38 Dundegan Dr ......................... 831-9714 Idrissi L 61 Clydesdale Ave ..................... 435-1058 Idurot L 102 Robson Crt ......................... 599-8772 Ielapi M 69 Sunnybrooke Dr .................... 599-3182 Ielo Ielo K Ottawa 1 Rivergreen Cres ....................................... 254-8924 Ienzi Gino 16 Wallace Crt Npn ............... 591-6295 Ieradi J 277 Equestrian Dr ....................... 591-3999 Ierullo N 69 Furlong Cres ........................ 254-8627 Ievins M 20 Mclennan Way ..................... 831-5488 Ige Nimo 783 Fletcher Cir ....................... 591-6098 Ignatowicz Z 64 Kenins Cres ............... 591-1686 Ikura Michio 24 Banting Cres ............... 592-4428 Ilangkumaran S 19 Hemlo Cres ......... 254-9276 Ilea R 734 Tramontana Pl Npn .................. 836-8947 Iles Ken 141 Paddock Way ..................... 836-5560 Ilic Z 1 Lillian Way ..................................... 839-2585 Ilie C 161 Kinross Pvt ................................ 599-8580 Ilieva M 508 Finlayson Cres .................... 435-0929 Illarionov Vadim 19 Moresby Dr ......... 254-9789 Illes D 22 Shaw Crt ................................... 435-4323 Illing C 7 Gros Morne Crt ......................... 592-0800 Illing T 5 Gros Morne Crt ......................... 592-7990 Illouze S 1578 Carronbridge Cir .............. 435-6772 Imbesi D 24 Waterthrush Cres ................ 595-0819 Imbesi J 34 Uxbridge Cres ..................... 836-5322 Imbleau Redman N 36 Collingwood Cres .................................. 271-2744 Impressions Concrete 1940 Dunrobin Rd ....................................... 234-7273 In Balance Pilates 308 Palladium Dr ......................................... 270-8195 In Bloom 420 Hazeldean Rd ................... 831-8493 Incze B & C 127 Shaughnessy Cres ..... 270-1112 Indian Clay Oven 4055 Carling Ave ......................................... 963-0625 Ing J 26 Appaloosa Dr .............................. 595-0056 Ingall R 181 Equestrian Dr ....................... 599-8271 Ingalls Bennet M 90 Robson Crt ........ 592-1593 Ingenius Engineering 350 Legget Dr ............................................. 591-9002 Ingham Carol 119 Scotch Pine Grove Dnrbn .................... 832-2225 Ingham Mike 140 Desmond Ave .......... 836-6544 Inglis J Allan 57 Robarts Cres .............. 592-3807 Inglis Keith G 265 Riverwood Dr Wdlwn ........................... 832-1182 Ingram D 39 Blackdome Cres ................ 271-9067

137


I – J Kanata

138

KANATA

Islam Misbah Dr 18 Pebble Creek Cres 592-0739 Ismail A 37 Connelly Pl ........................... 836-2389 Ismail H 1121 Northgraves Cres ............. 435-4172 Ismail M 616 Malkowski St ..................... 435-0162 Ismail M 221 Applecross Cres ................ 592-5746 Ismaili A 2 Milner Downs Cres ................ 254-9677 Ismaili Hamid 3 Spalding Ave .............. 271-7106 Ismaily Mukhtar A 34 Steeple Chase Dr ................................... 271-9722 Ismond P 13 Chisholm Crt ..................... 592-3222 Isotti Dennis 56 Vanstone Dr ................ 270-9303 Israr J 51 Kalbrook St .............................. 963-9986 Israr T 17 Halkirk Ave ............................... 836-4322 Issa Khaled 109 Huntsman Cres .......... 836-9757 Issa Said 58 Tobermory Cres ................. 271-0447 Istead J 11 Saddlesmith Cir .................... 435-0392 Itan Studio 474 Hazeldean Rd .............. 831-4257 Itex Inc 555 Legget Dr ............................. 599-5550 Itriago T 317 Knudson Dr ....................... 435-2342 Itskovich A 105 Cambior Cres .............. 270-8706 Ittipiboon A 128 Morton Dr ................... 831-0146 Itzkovitch I 3 Forillon Cres ..................... 271-7095 Iuliano T 16 Marchvale Dr ....................... 839-0303 Ivall R 960 Teron Rd ................................. 271-9237 Ivan Micheal 3 Morenz Terr .................. 254-9204 Ivan Robert 20 Windbrook Cres ........... 599-4811 Ivanich M 1347 Halton Terr .................... 599-6165 Ivanov G 618 Tanguay Crt ...................... 271-9513 Ivanov Igor 58 Polo Lane ...................... 595-1732 Ivanov N 19 Helmsdale Dr ...................... 435-1744 Ivanov O 136 Windance Cres ................. 595-0924 Ivanov R 262 Tandalee Cres ................... 270-8711 Ivany E 25 Scampton Dr .......................... 254-7095 Ivany V 43 Waterthrush Cres ................... 271-2856 Ives I 30 Cecil Walden Ridge .................... 270-9349 Ives James 865 Bayview Dr Wdlwn ...... 832-9043 Ives P 16 Spur Ave ................................... 599-8847 Iwaskow M 100 Harmattan Ave ............ 435-2405 Iyer R 149 Windance Cres ........................ 435-4899 Iyeteku S 266 Mojave Cr ........................ 831-9123 Iyogun C 503 Fordell Ave ....................... 271-0285 Izsak T & K 19 Rivergreen Cr ................ 592-0192 Izzard T 15 Hepburn Crt .......................... 591-9243

J JM CUSTOM CARPENTRY Box 1292 Richmond ...............613-838-7859 - See ad this page -

JM ROOFING & CUSTOM CARPENTRY Interior & Exterior

613-838-7859

BH

JR Delivery Service 36 Herschel Cres ........................................ 592-2516

J-Squared Technologies 4015 Carling Ave ......................................... 592-9540

Jaakkimainen T & L 1 Bonnechere Dr ......................................... 254-8555 Jaakkola A 1350 Nadia Lane ................ 839-3457 Jack Astor’s Bar and Grill 125 Roland Michener Dr ............................. 271-1041 Jack MacLaren MPP 240 Michael Cowpland Dr .......................... 599-3000 Jacklin A 524 Fordell Ave ....................... 599-6737 Jackman C 83 Baneberry Cres ............. 831-8259 Jackman H W 3419 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-2081 Jacks Brian 3 Knudson Dr .................... 591-1766 Jackson A 15 Steeple Chase Dr ............ 254-9951 Jackson B 3000 Hungerford Gate ................................ 435-6997 Jackson B 42 Stable Way ...................... 599-4422 Jackson D 88 Furlong Cres ................... 591-3071 Jackson David 220 Tandalee Cr ......... 591-8822 Jackson G 51 Leacock Dr ..................... 592-6896 Jackson I 26 Bluemeadow Way ............. 592-6075 Jackson J 123 Castlefrank Rd ............... 831-2289 Jackson J ............................................... 435-2006 Jackson Kyle D 2293 Kinburn Sdrd Knbrn ........................... 832-9107 Jackson L 49 Ayton Lane ...................... 599-3402 Jackson L 96 Stokes Cres ..................... 836-0616 Jackson M & C .................................... 831-3715 Jackson Marion E Hons. B.A. LL.B. 1450 Stittsville Main Street Stittsville 613-831-5585 Jackson R L 27 Courtney Rd ............... 836-2917 Jackson Richard L 71 Leacock Dr ............................................. 592-3121 Jackson S 64 Stonemeadow Dr ............ 595-0907 Jackson T 130 Oakburn Rd ................... 836-6101 Jackson W 506 Way Sedgebrook ................................. 831-6219 Jacob Kanata Centrum ............................ 270-8196 Jacob C 66 Helmsdale Dr ....................... 599-0707 Jacob E 231 Mccurdy Dr ........................ 836-2236 Jacob I 960 Teron Rd .............................. 592-0651 Jacobs C 37 Ballantrae Way .................. 836-7821 Jacobs D 7 Grierson Lane ...................... 839-1856 Jacobs Donald 7 Grierson Lane ......... 839-1860 Jacobs E A 7 Windcrest Crt .................. 599-2097 Jacobs Everard 25 Rutherford Cres ...................................... 592-5835 Jacobs F 47 Connelly Pl ......................... 836-7230 Jacobs H T 134 Post Rd ....................... 836-1730 Jacobs I .................................................. 435-8814 Jacobs L 136 Kerscott Heights Way Dnrbn ............... 832-0886 Jacobs S R 125 Post Rd ....................... 831-0489 Jacobson George 44 Huntings End Ave .................................. 592-5082 Jacobson S & D 23 Evanshen Cres ....................................... 591-7373 Jacques M & C 77 Wheatland Ave ..... 599-4004 Jacques Vil P 56 Varley Lane ............... 435-1986 Jacuk J 119 Brady Ave ........................... 435-6667 Jaecques R 243 Equestrian Dr ............. 599-1818 Jaeggin L 9 Macassa Cir ....................... 254-8443 Jaeggin M L 46 Lismer Cres ................. 592-1857 Jaenen J W 87 Saddlehorn Cres .......... 591-1417 Jafer Y 833 Tabaret St ............................. 435-6580

Kanata I – J Jaffer A 33 Peikoff Cres .......................... 591-0430 Jaffer Azim 13 Bryant St ....................... 270-1457 Jaffer M 106 Muskego Cr ....................... 599-3319 Jago J 160 Mccurdy Dr ........................... 836-2405 Jago R 49 Shouldice Cres ....................... 836-0041 Jahani H R 1 Furlong Cres .................... 271-1573 Jahn W 225 Tandalee Cres ...................... 271-9266 Jahshan A 25 Bridle Park Dr .................. 271-0164 Jain P 17 Farmfield Cres .......................... 599-9843 Jain P 19 Franklin Cathcart Cr ................. 836-5340 Jaio J 49 Nortoba Cr ................................ 591-0384 Jajo Yacoub A 48 Wimbledon Way ..................................... 271-9907

JAKE’S LAWN CARE INC Stittsville ...............613-791-4444 www.jakeslawncare.ca

- See ad next page Jakob W D 70 Sherring Crt .................... 599-4255 Jakober Balbuena L & P 68 Tiffany Pl ................................................ 599-6274 Jakupovic M 45 Banchory Cres ........... 271-6064 Jalali Z 16 Palton ..................................... 254-8826 Jalbert Dan & Sue 11 Mattawa Cres ......................................... 591-8599 Jalbu V 159 Saltspring Pvt ...................... 435-3967 Jalowiecki G J 29 Chimo Dr ................ 591-3889 Jam S 25 Rivergreen Cres ........................ 591-1414 Jama F 1557 Carronbridge Cir ................ 435-2630 Jamal H ................................................... 599-7111 Jamal R 46 Knudson Dr .......................... 270-0764 Jamani Y 4 Weslock Way ....................... 254-9133 Jameel R 149 Whernside Terr ................ 435-2596 Jamer J 3912 Armitage Ave Dnrbn ......... 832-3056 James C 4209 Mohrs Rd Knbrn ............. 832-3786 James C 25 Rickey Pl ............................. 831-1823 James C & I 75 Insmill Cres .................. 271-6370 James D 155 Patriot Pl ........................... 435-7071 James Fred S 4187 Mohrs Rd Knbrn .. 832-1032 James Goodchild T 91 Mattawa Cres ......................................... 599-3129 James K & W 194 Equestrian Dr .......... 592-4186 James Kenneth A 42 Drainie Dr ........ 592-6288 James L 13 Furlong Cres ........................ 591-7520 James Marilyn & George 2 Furlong Cres ............................................ 599-0889 James S 11 Birkendale Dr ...................... 271-8729 James S 1000 Hungerford Gate ............. 592-1524 James-Zelney C ................................. 836-7971 Jan O 125 Salter Cres .............................. 595-1875 Janarthanan S 37 Cambior Cres ......... 254-9853 Janczyszyn M 54 Winchester Dr ......... 836-1368 Janecka P 60 Windeyer Cres ................ 591-3594 Janeczek W 530 Meadowbreeze Dr ..... 271-0711 Janek M & P ......................................... 270-0107 Janes B E 14 Mclennan Way ................. 836-9896 Janes Greg 3 Bonnechere Dr ................ 592-2376 Janes R 20 Country Lane E .................... 836-5700 Jang J 17 Tower Hill Cres ........................ 592-2365 Janice Scribner R 1412 Houston Cres ..................................... 435-2972 Janke E 3237 Stonecrest Rd Wdlwn ...... 832-1254 Janki A 428 Statewood Dr ....................... 435-0918 Janmohamed N 5 Sheppard’s Glen Ave ............................... 435-0880 Jannack V 755 Bayview Dr Wdlwn ........ 832-3820 Jans Awnings & Rollshutters 3430 Dunrobin Rd Wdlwn ........................... 832-2345


J Kanata

Kanata J

139 Jarvis Lori & Brent 16 Waterton Cres ........................................ 599-7714 Jarvis M 44 Fernbrook Pl ........................ 599-1051 Jarvis T 4 Bramblewood Cres ................. 435-6469 Jascolt E 3 Herschel Cres ...................... 270-0747 Jascolt I 3 Highmont Crt ......................... 591-8408

Jasek Adam 2846 Barlow Cres Dnrbn ............................. 832-2554

Jask Salon & Day Spa 655 Kanata Ave ........................................... 599-5275 Jasmann P 3 D Harness Lane ............... 592-2660

JASON’S LANDSCAPING & SNOWPLOWING Serving all of Kanata & Surrounding Areas .613-229-9977 - See ad this page Jassal J 74 Black Tern Cres .................... 592-6285 Jassal P & A 32 Morgan’s Grant Way .............................. 599-1116 Jassemi R 97 Broughton ....................... 270-0790 Jassim F 169 Hearst Way ....................... 435-5851

Fully Insured

LANDSCAPING

SNOWPLOWING & SNOWBLOWING Specializing in Interlock & Retaining Walls Lawn Maintenance, Commercial and Residential, Interlock Walkways, Retaining Walls, Tree & Bush Removal, Top Soil, Sand, Gravel Bob Cats, Mini Excavator, 20 tonne Excavator & Backhoe, Water Trucks, Sweeper, 14yrd Bin Rentals, Triaxle Dump Trucks, Septic Systems

613-229-9977 Established in 1995

Cell 791-4444 Inc.

jakeslawncare.ca Fully Insured

* Property Maintenance * Light Landscaping * Lawn Fertilization Program * Pavement Markings * Hedge Trimming * Sports Field Markings * Commercial & Residential Contracts

Your Grass Cutting Professionals

15

YEARS

KANATA

Jans H 3430 Dunrobin Rd Wdlwn ........... 832-9289 Janse-Van-Rensburg D .................. 270-9259 Janveau C 7 Eagleview St ..................... 599-4233 Janveau E 7305 Campeau Dr ................ 435-7709 Janveau Gilles 42 Morton Dr ............... 836-4697 Janveau L 792 Fletcher Cir .................... 435-1141 Janveaux S & L 231 Ironstone Crt ...... 836-6496 Janzen M & E 7 Laxford Dr .................. 592-4252 Jaouani R 185 Kinross Pvt ..................... 254-5879 Jaques M 3 Weldale Dr .......................... 839-3866 Jaques N 326 Celtic Ridge Cres ............ 599-6769 Jardine Bruce W 118 Resthaven Ave Wdlwn ......................... 832-3395 Jardine F 18 Tiffany Cres ........................ 592-3949 Jardine M 14 Bujold Crt ......................... 591-1445 Jardine Robert 13 Longden Pl ............ 591-5630 Jardine S 2014 Dunollie Cres ................. 271-2842 Jardine S 14 Tower Hill Cres .................. 599-4394 Jarman A A 7307 Campeau Dr ............. 270-1497 Jarocki M & J 30 Castle Glen Cres .... 435-3721 Jaros L 1018 Kilmaurs Side Rd Wdlwn ... 832-9120 Jaros T 4939 Torbolton Ridge Rd Wdlwn ................ 832-5851 Jaroszewski Andrew 69 Rowe Dr ... 599-8698 Jaroszkiewicz R 12 Kettlewell Way ........................................ 254-9589 Jaroszuk I 37 A Vanstone Dr ................. 599-9644 Jaroudi H & K ....................................... 435-7676 Jarrett Dave & Michele 43 Flintridge Cr ........................................... 271-1221 Jarvis A 18 Milne Pl ................................. 592-3703 Jarvis J L 27 Drainie Dr .......................... 592-4419 Jarvis L 11 Fessenden Way .................... 271-8176 Jarvis Lloyd M 105 Kilkenny Dr Dnrbn ................................ 832-4248


J Kanata

KANATA

Jatania N & L 67 Osprey Cres .............. 271-9939 Jatom Systems Inc 99 Michael Cowpland Dr ............................ 591-5910 Javadi Tahereh 43 Aird Pl ................... 270-9497 Jawaid A 635 Aberfoyle Cir .................... 599-0083 Jawanda K 39 Beamish Cres ................ 591-1894 Jayanathan J 19 Ayton Lane ............... 271-8938 Jay-Pee Dry Cleaners Inc 200 Katimavik Rd ........................................ 591-5552 Jean-Louis Austin 36 Foxleigh Cres ......................................... 271-6321 Jean-Louis E ........................................ 271-6026 Jean-Louis S 46 Winchester Dr ........... 435-7882 Jean-Pierre M 24 Emerald Meadows Dr ............................ 435-0431 Jean-Rene R 262 Forestbrook St ........ 435-3101 Jeanty D 12 Dobbin Lane ....................... 595-1902 Jebbink D 7305 Campeau Dr ................ 435-1073 Jeddrie G 208 Morrena Rd ..................... 836-5516 Jefferies B & J 97 Manning Crt ........... 271-7411 Jefferson Nyle 5 Riding Way ............... 435-2233 Jeffery M 31 Redcar Cres ...................... 592-5758 Jeffery W 69 Nan