Page 36

TRAINING YOU

Decembrie se apropie cu paşi

Cu alte cuvinte, ai de facut doua

repezi şi fiecare dintre noi, conştient

liste. În prima înscrie-ţi realizările profe-

sau nu, profită de această lună pentru

sionale din anul acesta, iar în a doua

a-şi face un bilanţ al anului curent şi un

stabileşte-ţi viitoarele scopuri conform

plan pentru următorul.

aportului adus în dezvoltarea ta perso-

Atunci când ne gândim la bilanţ ne

nală. Spre exemplu: doresc să fiu/am

vin automat în minte liste de reuşite şi

fost promovat(ă) în call center ca Team

eşecuri legate de deadline-uri, proiecte

Lider, iar pentru asta trebuie/a trebuit

la care am lucrat ş.a.m.d.

să îmi dezvolt capacitatea de comu-

Ne gândim la job, la performanţa academică, la câţi bani am câştigat

lucrez mai bine în echipă, ş.a.m.d.

comparativ cu anul trecut, la cât

Când vei finaliza bilanţul pe care

„succes” am avut printre prieteni şi cu-

ţi-l propun, vei avea în faţă o LISTĂ

noscuţi.

REALĂ DE RESURSE PERSONALE

Suntem obişnuiţi să ne definim prin

care te-au ajutat să dai valoare anului

reuşitele noastre profesionale care, fie

2013 şi o alta de abilităţi la care va

vorba între noi, depind în mare parte de

trebui să lucrezi in 2014 pentru a-ţi

context şi deciziile altor persoane,

atinge obiectivele profesionale setate.

astfel încât de cele mai multe ori bilan-

Având în faţă cele două variante,

ţul personal anual pune un accent prea

de auto-evaluare şi setare de obiective,

puternic pe realizările profesionale con-

îţi va fi foarte uşor în continuare să îţi

cretizate în promovări, măriri de salariu,

stabileşti un plan de acţiune în paşi

note sau concursuri câştigate.

mici care să te aducă din ce în ce mai

Te provoc în acest an să faci şi un www.performance.rau.ro

nicare asertivă, empatia, răbdarea, să

aproape de scopul tău.

altfel de bilanţ, care să arate ce şi cât ai

Vei câştiga astfel atât o viziune

lucrat în 2013 pentru dezvoltarea TA

clară asupra acţiunilor tale viitoare, cât

profesională şi nu doar pentru dezvol-

şi o mai bună autocunoaştere şi privire

tarea companiei în care lucrezi, pentru

obiectivă a dorinţelor tale şi a resur-

finisarea abilităţilor şi competenţelor

selor pe care te bazezi.

TALE sociale de care te poţi folosi oricând, nu doar pentru job.

36

Mult succes şi investeşte în dezvoltarea ta personală! MERIŢI!

Ediția 28 | Decembrie 2013

Performance - NR. 28 Decembrie 2013  

Știai că în orice moment poți trece în Campusul URA pe lângă un regizor de la Cannes? Numele său este Mircea Ibadof, iar scurtmetrajul său ”...