Page 52

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

CU ȘI DESPRE

STEVE JOBS În acest număr al revistei vom descoperi

Gia n

ina

FIL

IP

mai multe despre omul de afaceri și vizionarul

senior EDITOR:

Steve Jobs, cunoscut internațional drept cofondatorul, președintele și directorul-executiv al companiei Apple Inc.

Părinții naturali ai lui Steve au fost

mereu pe șotii, învățătoare din clasa a IV-a

Joanne Carole și Schieble Abdulfattah

fiind nevoită să-l ”mituiască” prin diverse

Jandali (de origine siriană).

mijloace ca să învețe.

Cei doi erau necăsătoriți atunci când

În liceu Steve i-a cunoscut pe Bill Fer-

Steve s-a născut, iar din cauza unor

nandez și Steve Wozniak, un copil geniu al

neînțelegeri în familia mamei naturale,

computerelor.

www.performance.rau.ro

aceștia l-au dat spre adopție.

După absolvire se înscrie la Colegiul

Copilul a fost adoptat imediat după

Reeds din Portland, Oregon, un colegiu

naștere de către Paul Reinhold și Clara

foarte scump pe care Paul și cu Clara și-l

Jobs. Paul era mecanic la o companie care

puteau permite greu.

producea lasere și și-a învățat fiul noțiuni

Jobs a renunțat la studii după doar

de electronică în garajul familiei, demon-

6 luni și și-a petrecut următoarele 18 luni

strându-i cum să dezasambleze și să

mergând la cursuri de creație, dormind la

reconstruiască electronice precum radiouri

prieteni în cămin, pe podele și returnând

și televizoare.

sticle de Cola în schimbul unor bani pentru

Steve a devenit imediat pasionat de

mâncare. În fiecare săptămână acesta mer-

acest domeniu, dorindu-și să acumuleze

gea la Hare Krisha pentru a primi o masă

din ce în ce mai multe cunoștințe.

gratuită.

Copilăria lui Jobs a fost marcată de

În 1976 Wozniak a inventat computerul

frustrări privind educația formală. La școala

Apple 1. Jobs, Wozniak și Ronald Wayne,

generală era caracterizat ca un copil pus

un muncitor în industria electronicelor, au

52

Ediția 57 | IAN - FEB 2017 | Performance - Revista Studentului URA

NR.57 IAN - FEB 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.57 IAN - FEB 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement