Revista 2018

Page 1

LETRAS GALEGAS 2018 MARÍA VICTORIA MORENO

CEIP ANA MARÍA DIÉGUEZ

FARRAPIÑOS Nº 24


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

1


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

2


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

3


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

4


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

5


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

6


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

7


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

8


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

9


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

10


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

11


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

12


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

13


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

14


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

15


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

16


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

17


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

18


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

19


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

20


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

21


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

22


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

23


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

24


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

25


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

26


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

27


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

28


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

29


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

30


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

31


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

32


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

33


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

34


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

35


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

36


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

37


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

38


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

39


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

40


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

41


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

42


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

43


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

44


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

45


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

46


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

47


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

48


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

49


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

50


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

51


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

52


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

53


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

54


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

55


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

56


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

57


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

58


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

59


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

60


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

61


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

62


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

63


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

64


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

65


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

66


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

67


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

68


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

69


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

70


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

71


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

72


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

73


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

74


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

75


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

76


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

77


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

78


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

79


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

80


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

81


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

82


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

83


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

84


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

85


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

86


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

87


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

88


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

89


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

90


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

91


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

92


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

93


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

94


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24

95


CEIP Ana María Diéguez

GRAZAS !!!

Farrapiños nº 24

96


CEIP Ana María Diéguez

Farrapiños nº 24


“Por isto penso que a situación do galego non se pode ver con indiferenza. Se estou coa xente que amasa o meu pan e máis colle no mar os peixes da miña mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fala”.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.