Buku Program Konvokesyen UMT ke-21

Page 1
Kandungan Canselor Pertama

4

Tuanku Canselor

6

Pro-Canselor 8 Menteri Pendidikan Tinggi

9

Pengerusi Lembaga Pengarah

10

Naib Canselor

11

Lembaga Pengarah Universiti

12

Pegawai Utama Universiti

13

Ahli Senat Universiti

14

Falsafah, Bidang Tujahan Visi, Misi, Slogan dan Objektif

16

UMT Sepintas Lalu

17

Cokmar

18


19

Atur Cara

20

Pakaian Akademik

27

Senarai Penerima Anugerah Ijazah Kehormat dan Profesor Emeritus

33

Penerima Anugerah Ijazah Kehormat

37

Penerima Anugerah Universiti

47

Senarai Graduan Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Sarjana

57

Senarai Graduan Ijazah Sarjana Muda dan Diploma

73

Sekalung Budi

105

UMT Cita Warisan 107

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Logo dan Falsafah

3


Canselor Pertama UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

D.K.T., D.K.R., D.K., D.K.M., D.M.N., S.U.M.Z., S.S.M.T., S.P.M.T., D.K. (Perlis), D.K. (Johor), D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Perak), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Kelantan), D.K. (Selangor), S.P.M.J., Commandeur de la Legion d’Honneur (France), The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn (Thailand), Collar de la Orden Al Merito de Chile (Chile), Necklace of Independence (Qatar), Bintang Republik Indonesia Adipurna (Indonesia)

IBNI ALMARHUM SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman serta Segala Jajahan TakluknyaTuanku Canselor UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTANAH NUR ZAHIRAH

D.K., D.M.N., S.S.M.Z., S.S.M.T., D.K. (Kedah), Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao (Thailand)

SULTANAH TERENGGANUMajlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

8

Pro-Canselor UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

TAN SRI SAMSUDIN OSMAN

P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.P.M.S., S.J.M.K., S.I.M.P., S.P.M.P., S.P.D.K., S.D.P.M.S., D.H.M.S., P.G.D.K., P.N.B.S., D.P.M.J., J.S.M., P.M.P., D.G.S.M., A.M.N., S.M.W., S.U.M.W.


YB DATO’ SERI MOHAMED KHALED NORDIN

S.P.M.J, S.M.I.J., S.P.M.P., P.N.B.S., D.S.P.N

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Menteri Pendidikan Tinggi

9


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

10

Pengerusi Lembaga Pengarah

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PROF. DR. MOHAMAD SALMI MOHD SOHOD

A.M.K.


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

11

Naib Canselor

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PROF. DATO’ DR. MAZLAN ABD GHAFFAR D.P.M.T


PENGERUSI

Prof. Dr. Mohamad Salmi bin Mohd Sohod

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

12

A.M.K. B.Sc. (Western Michigan) USA, M.Sc. (Western Michigan) USA Ph.D. (Bradford) U.K.

AHLI-AHLI Naib Canselor Prof. Dato’ Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar, FASc. D.P.M.T. B.Sc. (UPM) , M.Sc. (Newcastle) U.K., Ph.D. (Wales) U.K.

Wakil Kementerian Kewangan Dato’ Indera Ab Rahim bin Ab Rahman D.N.S., A.M.N., A.N.S., P.M.C., S.I.M.P., D.P.S.K BA Hons (UM), M.Sc. IM (UiTM)

Lembaga Pengarah Universiti

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi Encik Hussin bin Mahmud B.Sc. (UTM), M.Sc IT (UKM)

Wakil Masyarakat Dato’ Dr. Hj. Din bin Adam D.P.M.T, P.J.K. B.Sc. (UTM), Ph.D (APEL)

Wakil Swasta Prof. Emeritus Dato’ Seri Dr. Mohamed Mustafa bin Ishak D.G.P.N. BA Hons (UKM), MA (York) U.K., Ph.D (Leeds) U.K., AMP Certificate (Harvard) USA

Wakil Swasta Encik Mazahan bin Mohd Ali CA(M), CPA(M), ACPA, ACTIM, AICMA, ICSP BA Hons (UKM), MBA (UUM)

Wakil Silih Ganti Kementerian Pendidikan Tinggi Encik Hirman bin Awang@Semail BBA (UM)

Setiausaha Tuan Haji Zukiferee bin Ibrahim LL.B (Hons) (IIUM), LL.M (UniSZA)


Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Prof. ChM. Dr. Marinah binti Mohd Ariffin Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Prof. Madya Dr. Mohd Izani bin Mohd Zain Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Almuni)

Pegawai Utama Universiti

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hasan Pro Naib Canselor(Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Masyarakat)/ Pengarah, Pejabat Komunikasi Korporat Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad Pro Naib Canselor (Strategi dan Prestasi) Tuan Haji Zukiferee bin Ibrahim Pendaftar Puan Azizah binti Hasan Bendahari Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar Penasihat Undang-Undang Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali Ketua Pustakawan Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor Pengarah Pembangunan dan Harta

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Prof. Dato’ Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar, FASc. Naib Canselor

13


Ahli Senat Universiti Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

14

PENGERUSI Prof. Dato’ Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar, FASc B.Sc. (UPM), M.Sc. (Newcastle), Ph.D. (Bangor) Naib Canselor UMT

AHLI Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim B.Eng. Mech. (UK), M.Sc. Adv. Mech. (UK), Ph.D. (UKM) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Asyraf bin Hj. Ab. Rahman B.A. (Hons.) (IIUM), M.A. (Leeds), Ph.D. (Edinburgh) Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

Prof. Chm. Dr. Marinah binti Mohd Ariffin B.Sc. (USM), M.Sc. (USM), Ph.D. (Glasgow) Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir Dip. (UTM), B.Eng (Hons.) (HWU), Ph.D. (UWA) Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

Prof. Madya Dr. Mohd Izani bin Mohd Zain B.A. (Shariah) (UM), M.A., Ph.D. (UM) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah Dip., B.Sc. (UPM), M.Sc., Ph.D. (UNIMAS) Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan

Prof. Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad B.Sc. (UiTM), M.Sc. (UK), Ph.D. (UK) Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

Prof. Dr. Yeong Yik Sung B.Sc. (UPM), M.Sc. (KUSTEM), Ph.D. (Ghent) Pengarah, Institut Adaptasi Iklim dan Bioteknologi Marin

Prof. Madya Dr. Faridah binti Mohamad B.Sc. (UM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Glasgow) Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

Prof. Madya Dr. Amirrudin bin Ahmad B.Sc. (USM), M.Sc. (USM), Ph.D. (St Andrews, UK) Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari

Prof. Ts. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid, FASc, FAPM D.V.M., Ph.D. (UPM) Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

Prof. Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor B.Sc., M.Sc. (UPM), Ph.D. (Manchester) Pengarah, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik

Prof. Dr. Suriyani binti Muhamad B.Ec. (Hons.) (UM), M.Sc. (London), Ph.D. (Manchester) Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

Prof. Madya Dr. Laili binti Haji Che Rose B.Sc. (Hons.) (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UEA) Pengarah, Pusat Asasi STEM

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik B.Sc. (George Washington), M.Sc. (Bath), Ph.D. (UTM) Dekan, Fakulti Pengajian Maritim

Prof. Ts. Dr. Amiza binti Mat Amin B.Tech. (Hons) (USM), Ph.D. (Leeds) Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah


AHLI YANG DIKO-OPT Prof. Madya Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor BAcct (Hons.)(UKM), M.Sc. Acc. (UIA), Ph.D. (ECU) Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

Prof. Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam B.Tech. (Hons) (USM), Ph.D. (Leeds) Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

Haji Mohd Nor Shokri bin Hj. Abd Rahman Dip. Islamic Studies (KUSZA), B.A. (Hons.) (UKM), M.Sc. (UPM) Pengarah, Pusat Pengurusan dan Penjaminan Kualiti

Prof. Ts. Dr. Nora`Aini binti Haji Ali B.Eng. (UTM), M.Sc. (UMIST), Ph.D. (UKM) Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

En. Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali BAcct (Hons.) (UKM) Ketua Audit Dalam

Prof. Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali B. Tech. Polimer, M.Sc. (USM), Ph.D. (Materials Engineering) (UniMAP) Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

AHLI EX-OFFICIO:

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hassan B.Sc. Econ. & Stats., M.Sc. (West Michigan), Ph.D. (Florida State) Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Prof. Hjh. Dr. Yusliza binti Mohd. Yusoff BBA (Hons.) (UPM), MBA (USM), Ph.D. (UiTM) Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Prof. Dr. Hafiza Aishah binti Hashim BAcct (Hons) (UiTM), MAcc (Glasgow), Ph.D. (Malaya) Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Prof. Dr. Zalailah binti Salleh BAcct (Hons.) (UUM), M.Sc. Acc & Fin (Essex), Ph.D. (Griffith), CA (M) Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Prof. Dr. Aziz bin Ahmad B.Sc. (Hons), Ph.D. (UPM) Profesor, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Prof. Dr. Wan Iryani binti Wan Ismail B.Sc. (USM), M.Sc. (USM), Ph.D. (Cape Town) Profesor, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Prof. Chm. Dr. Wan Mohd Khairul bin Wan Mohamed Zin B.Sc. (UPM), M.Sc. (Durham), Ph.D. (Durham) Profesor, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Prof. Ts. Dr. Lam Su Shiung BTech (KUSTEM), M.Sc. (UMT), Ph.D. (Cambridge) Profesor, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad B.Sc., Ph.D. (Wales) Profesor, Institut Adaptasi Iklim dan Bioteknologi Marin Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid Dip. (ITM), B.Sc. (Hons.) (Leeds), M.Sc. , Ph.D. (Birmingham) Profesor, Institut Adaptasi Iklim dan Bioteknologi Marin Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat LL.B (Hons.) (IIUM), M.Sc. (Law), Ph.D. (Law) (UPM), IUCN WCEL Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

Puan Azizah binti Hasan, C.A.(M) BAcct (UKM) Bendahari Haji Abu Hassan bin Ghazali Post. Grad. Dip. In Lib. Science (UiTM) Ketua Pustakawan Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar LL.B (Hons.), LL.M, Ph.D. (UKM) Penasihat Undang-Undang

SETIAUSAHA: Haji Zukiferee bin Ibrahim LL.B (IIUM), LL.M (Unisza) Pendaftar

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

PROFESOR YANG DILANTIK Prof. Dato’ Ts. Dr. Aziz bin Deraman, D.P.M.T. B.Sc. (Hons.) (UKM), M.App.Sci (Glasgow), Ph.D. (UMIST) Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

15


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

16

Falsafah UMT

Slogan

Bidang Tujahan

Objektif

Ilmu dan amal yang berpadu berlandaskan keimanan kepada Allah adalah tonggak kepada usaha universiti menyediakan modal insan yang berwibawa untuk kelestarian sejagat.

Terokaan Seluas Lautan Demi Kelestarian Sejagat.

Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan dengan Sains, Teknologi dan Pengurusan Sumber Alam melalui penyelidikan.

Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.

Menyediakan kemudahan terkini (makmal, perpustakaan, pengkomputeran dan persekitaran) sebagai menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kesarjanaan.

Visi

Menawarkan program pengajian yang cemerlang untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan.

Menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketerampilan.

Memainkan peranan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan pendidikan melalui perkhidmatan pengembangan kepada masyarakat setempat dan kawasan Pantai Timur Semenanjung dan Malaysia, amnya.

Universiti berfokus marin terunggul dalam negara dan disegani di peringkat global.

Misi

Menjana ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.


UMT Sepintas Lalu

20 Jun 2001 KUT dinamakan Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) selaras dengan hasrat kerajaan untuk memajukan bidang sains dan teknologi. 5 Mei 1999 Penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) telah diluluskan oleh Jemaah Menteri sebagai Kampus Bersekutu UPM. Bermula 1 Mei 2001, KUT telah diberi kuasa autonomi. Jun 1996 Pengiktirafan secara dalaman sebagai sebuah pusat tanggungjawab dan dinamakan Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Terengganu (UPMT). 1979 Pusat Perikanan dan Sains Samudera, mula beroperasi pada tahun 1979 di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu. Ia menyediakan kemudahan latihan penyelidikan untuk pensyarah.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1 Februari 2007 Universiti Malaysia Terengganu wujud hasil penjenamaan semula Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM).

17


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

18

Cokmar

K

onsep reka bentuk cokmar ini bertemakan kesepaduan alam dan teknologi. Mempunyai falsafah teknologi alamiah yang merupakan ekspresi kecintaan kepada ilmu Tuhan yang disalurkan melalui alam untuk dihayati oleh manusia. Segala ciptaan-Nya menjadi tanda bagi penghuni alam ini untuk berfikir, dari sebesar-besar hingga sekecil-kecil kejadian. Segala dimensi seperti bulat, persegi, memanjang, bujur dan sebagainya membawa erti kepada makhluk-Nya. Dalam konteks reka bentuk ini, elemen kubah, bulat, segi tiga, sisipan atom dan memanjang akan dilihat sebagai unsurunsur yang boleh menjadi keserasian kepada jiwa yang ingin mengabdikan diri kepada-Nya. Penghayatan sifat, nama dan kejadian-Nya merupakan tonggak idea kepada pembentukan cokmar ini. Bentuk bulat yang mempunyai enam segmen sisi merupakan simbol kepercayaan melalui amalan Rukun Iman sebagai wadah kepada permulaan mengenali-Nya. Bentuk segi tiga tepat menunjukkan keseragaman, mengaplikasikan ilmu serta menunjuk kestabilan tenaga ekoran wujud pusat graviti di tengah-tengahnya. Kewujudan pusat graviti ini disimbolkan melalui pergerakan atom yang mengelilingi segi tiga tersebut. Zarah-zarah atom menurut istilah sains merupakan sumber kekuatan kepada rekaan manusia pada peringkat teknologi makro dan mikro. Dalam konteks ini, UMT dianggap sebagai pusat pengeluaran tenaga tersebut. Tenaga akan dizahirkan melalui penguasaan ilmu dan daya fikir yang ditimba oleh pelajarnya yang kemudian akan disalurkan untuk kegunaan masyarakat.

Reka bentuk cokmar oleh: Syarikat Pakatan Akitek Sdn. Bhd.


Warna Oren

Imej Segi Tiga

Melambangkan elemen teknologi yang mana Universiti ini lebih berlandaskan teknologi baharu dalam meningkatkan penyelidikan di universiti ini.

Melambangkan sebuah organisasi akademik yang dinamik dan teguh. Lingkaran Atom

Warna Putih Melambangkan kesucian ilmu yang akan dituntut oleh agama dan ia merupakan ilmu yang syumul yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bangsa di negara ini.

Lingkaran Atom yang mengelilingi imej segi tiga merupakan elemen dari teknologi yang dipermudah daripada elemen ‘wave, fiber dan wireless’. Imej Batu Karang

Warna Kelabu Muda Melambangkan penuntut-penuntut di Universiti ini yang mempunyai semangat waja dalam menuntut ilmu dan memperkembangkanya kepada negara dan generasi baharu.

Mewakili Teknologi Sains Biologi Hidupan Laut (Marine Biology), ekosistem dan penyelidikan melindungi khazanah laut yang merupakan penyelidikan terpenting yang dijalankan di Universiti ini.

Warna Ungu

Huruf ‘U’, ‘M’ dan ‘T’

Melambangkan sumber alam yang menghasilkan graduan yang syumul dan akan dapat menyumbang kepada pembangunan Agama, Bangsa dan Negara.

Ia merupakan singkatan atau nama khas bagi Universiti Malaysia Terengganu. 3 Jalur Warna Membentuk Huruf ‘V’

Warna Merah Melambangkan keberanian dan sedia menghadapi cabaran.

Susunan warna utama pada logo iaitu kelabu muda, oren dan merah diletakkan bersama dan membentuk huruf ‘V’ yang membawa maksud ‘victory’ iaitu kejayaan/ kemenangan.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Logo dan Falsafah

19


Atur Cara MAJLIS KONVOKESYEN | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU KE-21 SESI 1 (PAGI) | 22 OKTOBER 2023 (AHAD) Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

20

7.45 pagi

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

8.00 pagi

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

8.10 pagi

Ketibaan Pegawai Akademik

8.15 pagi

Ketibaan Penerima Ijazah Kehormat dan Pasangan Ketibaan Pegawai Utama UMT Ketibaan Naib Canselor UMT

8.20 pagi

Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan Pasangan Ketibaan Pro-Canselor dan Pasangan

8.25 pagi

Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan Pasangan Ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dan Pasangan

8.30 pagi

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan

8.40 pagi

Keberangkatan Tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT

9.00 pagi

Perarakan Besar Masuk ke Dewan Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT Masuk ke Dewan Persembahan Lagu Selamat Sultan Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Pembukaan Majlis Konvokesyen Persembahan Ucapan Naib Canselor Titah Ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT Penganugerahan Ijazah Kehormat Persembahan Ucapan Balas Wakil Penerima Anugerah Ijazah Kehormat Penganugerahan Ijazah Lanjutan Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pengurniaan Anugerah Universiti Persembahan Ucapan Wakil Graduan Pengumuman Alumni Bacaan Doa


Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen Persembahan Lagu Selamat Sultan Perarakan Keluar Dewan Sesi Fotografi bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT Keberangkatan Balik Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT 11.45 pagi

Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)

SESI 2 (PETANG)| 22 OKTOBER 2023 (AHAD) 1.30 Petang

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

1.45 petang

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

1.55 petang

Ketibaan Pegawai Akademik

2.00 petang

Ketibaan Pegawai Utama UMT

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Majlis Santapan

Ketibaan Naib Canselor UMT 2.10 petang

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan Pasangan Ketibaan Pro-Canselor UMT dan Pasangan

2.20 petang

Perarakan Besar Masuk ke Dewan

2.25 petang

Perarakan Pro-Canselor Masuk ke Dewan Lagu Negaraku Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Penyambungan Semula Majlis Konvokesyen Ucapan Naib Canselor Ucapan Pro-Canselor Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Pengurniaan Anugerah Universiti Ucapan Wakil Graduan

21


Pengumuman Alumni Bacaan Doa Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen Lagu UMT Cita Warisan Perarakan Keluar Dewan Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

22

4.30 petang

Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)

SESI 3 (PAGI)| 23 OKTOBER 2023 (ISNIN) 7.45 pagi

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

8.00 pagi

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

8.10 pagi

Ketibaan Pegawai Akademik

8.15 pagi

Ketibaan Pegawai Utama UMT

8.20 pagi

Ketibaan Naib Canselor UMT

8.30 pagi

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan pasangan Ketibaan Pro-Canselor dan Pasangan

8.40 pagi

Perarakan Besar Masuk ke Dewan

8.50 pagi

Perarakan Pro-Canselor Masuk ke Dewan Lagu Negaraku Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Penyambungan Semula Majlis Konvokesyen Ucapan Naib Canselor Ucapan Pro-Canselor Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Persembahan Koir Ucapan Wakil Graduan Pengumuman Alumni


Bacaan Doa Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen Lagu UMT Cita Warisan Perarakan Keluar Dewan Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)

SESI 4 (PETANG)| 23 OKTOBER 2023 (ISNIN) 1.30 petang

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

1.45 petang

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

1.55 petang

Ketibaan Pegawai Akademik

2.00 petang

Ketibaan Pegawai Utama UMT Ketibaan Naib Canselor UMT

2.10 petang

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan Pasangan

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

11.30 pagi

Ketibaan Pro-Canselor dan Pasangan 2.20 petang

Perarakan Besar Masuk ke Dewan

2.25 petang

Perarakan Pro-Canselor Masuk ke Dewan Lagu Negaraku Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Penyambungan Semula Majlis Konvokesyen Ucapan Naib Canselor Ucapan Pro-Canselor Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Pengurniaan Anugerah Universiti Ucapan Wakil Graduan

23


Pengumuman Alumni Bacaan Doa Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen Lagu UMT Cita Warisan Perarakan Keluar Dewan Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

24

4.30 petang

Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)

SESI 5 (PAGI)| 24 OKTOBER 2023 (SELASA) 7.45 pagi

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

8.00 pagi

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan Ketibaan Pegawai Akademik

8.15 pagi

Ketibaan Pegawai Utama UMT

8.20 pagi

Ketibaan Naib Canselor UMT

8.30 pagi

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan pasangan

8.40 pagi

Perarakan Besar Masuk ke Dewan

8.50 pagi

Perarakan Naib Canselor Masuk ke Dewan Lagu Negaraku Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Penyambungan Semula Majlis Konvokesyen Ucapan Naib Canselor Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Pengurniaan Anugerah Universiti Ucapan Wakil Graduan


Pengumuman Alumni Bacaan Doa Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen Lagu UMT Cita Warisan Perarakan Keluar Dewan Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)

SESI 6 (PETANG)| 24 OKTOBER 2023 (SELASA) 1.30 petang

Perbarisan Graduan di Luar Dewan Ibu bapa/Jemputan Mengambil Tempat Duduk

1.45 petang

Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

2.00 petang

Ketibaan Pegawai Akademik Ketibaan Pegawai Utama UMT Ketibaan Naib Canselor UMT

2.10 petang

Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan

2.15 petang

Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan Pasangan

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

11.30 pag

Perarakan Besar Masuk ke Dewan 2.25 petang

Perarakan Naib Canselor Masuk ke Dewan Lagu Negaraku Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Pengisytiharan Penyambungan Semula Majlis Konvokesyen Ucapan Naib Canselor Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Persembahan Koir Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (sambungan) Penganugerahan Diploma

25


Pengurniaan Anugerah Universiti Ucapan Wakil Graduan Pengumuman Alumni Bacaan Doa Pengisytiharan Penutupan Majlis Konvokesyen Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

26

Lagu UMT Cita Warisan Perarakan Keluar Dewan 4.30 petang

Majlis Bersurai (Nota : Tertakluk kepada pindaan)


Pakaian Akademik


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

28


Jubah Graduan Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

29

JUBAH DOKTOR FALSAFAH

JUBAH SARJANA

Jubah graduan Doktor Falsafah berwarna merah hati dan dihiasi dengan corak tenunan lapel berwarna keemasan serta tiga garisan berwarna merah di sekeliling lengan.

Jubah graduan Sarjana berwarna merah hati dan dihiasi dengan corak tenunan lapel berwarna keemasan serta dua garisan berwarna merah di sekeliling lengan.


Jubah Graduan Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

30

JUBAH SARJANA MUDA

JUBAH DIPLOMA

Jubah graduan Sarjana Muda berwarna ungu dan dihiasi dengan corak tenunan lapel berwarna keemasan.

Jubah graduan Diploma berwarna hitam dan dihiasi dengan corak tenunan lapel berwarna keemasan.


Mortar Board

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK - Hijau

FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN - Biru Laut

FAKULTI PENGAJIAN MARITIM - Merah Hati

FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN - Ungu

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL - Oren

31


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

32

Selempang Cemerlang/ Kelas Pertama

S

elempang ini dipakai pada leher dengan keduadua hujungnya dibiarkan berjuntai ke arah depan. Ia diperbuat daripada sekeping kain selebar lima inci berwarna emas yang ditekat dengan logo UMT pada hujung sebelah kanan dan tulisan ‘‘Cemerlang/ Kelas Pertama’’ pada hujung sebelah kiri. Selempang ini dipakai oleh graduan sebagai satu bentuk pengiktirafan daripada universiti atas pencapaian mereka memperoleh pencapaian cemerlang (PNGK 3.67 ke atas) dalam program pengajian mereka. Warna emas sebagai simbol pencapaian cemerlang dan ungu merupakan warna korporat UMT, yang bermaksud simbol graduan holistik yang mampu menyumbang ke arah kemajuan agama dan bangsa.

Kelas Pertama • Graduan Sarjana Muda sesi kemasukan bermula sesi 2020/21 Cemerlang • Graduan Sarjana Muda sesi kemasukan sebelum sesi 2020/21 • Graduan Diploma


Senarai Penerima Anugerah Ijazah Kehormat dan Profesor Emeritus


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

34


Senarai Penerima Anugerah Ijazah Kehormat UMT Penerima/Bidang

2022

YBHG. DR. ANNABEL TEH GALLOP (Ijazah Kehormat Doktor Kemanusiaan) YBHG. DATO’ HAJI ROZANO BIN SAAD (Ijazah Kehormat Doktor Teknologi) YBHG. TAN SRI MOHAMMED AZLAN HASHIM (Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi) YBHG. DATO’ MOHD AZIZULHASNI AWANG (Ijazah Kehormat Sarjana Sains Sosial)

2021

LAKSAMANA PERTAMA (B) DATO’ IR HAJI AHMAD MURAD BIN HAJI OMAR (Ijazah Kehormat Doktor Teknologi)

2019

YBHG. TUN DR. DAIM ZAINUDDIN (Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi) LAKSAMANA (B) TAN SRI DATO’ SERI PANGLIMA DR. AHMAD KAMARULZAMAN BIN HJ AHMAD BADARUDDIN (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

2018

YBHG. TAN SRI DATUK DR. AHMAD ZAHARUDIN BIN IDRUS (Ijazah Kehormat Doktor Sains) YBHG. EN. SALIHIN BIN ABANG (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

2017

YBHG. PROF. DATO’. IR. DR. ABU BAKAR BIN JAAFAR (Ijazah Kehormat Doktor Sains) YBHG. DR. MAZLAN BIN MADON (Ijazah Kehormat Doktor Sains) YBHG. PROF. DR. PAUL JOHN LAYZELL (Ijazah Kehormat Doktor Sains) YBHG. PROF. DR. STEPHEN JOHN CULVER (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2016

YBHG. TAN SRI DATO’ SERI AHMAD RAMLI BIN HAJI MOHD NOR (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan) YBHG. DATO’ PAHLAWAN MOHD RASIP BIN HASSAN (Ijazah Kehormat Doktor Sains) YBHG. PROF. DR. IR. WIDI AGOES PRATIKTO (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2015

YBHG. LAKSAMANA TAN SRI ABDUL AZIZ BIN HAJI JAAFAR (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan) YBHG. PROF. DR. YUTAKA MICHIDA (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Tahun

35


Senarai Penerima Anugerah Ijazah Kehormat UMT 2014

YBHG. PROF. DR. TERRY HUGHES (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

YBHG. PROF. EMERITUS DR. MOHD NORDIN BIN HASAN (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2013

YBHG. PROF. EMERITUS TAN SRI DATO’ SERI DR. ZAKRI BIN ABDUL HAMID (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

YBHG. TAN SRI DR. MOHD YUSOF BIN NOOR (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

2012

YBHG. TAN SRI DR. SALLEH BIN HJ. MOHD NOR (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2011

YABHG. TUN DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2009

YBHG. TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN BIN ALI (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2008

YBHG. TAN SRI DATO’ DR. HJ. AHMAD MUSTAFFA BABJEE (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2007

YBHG. LAKSAMANA (B) TAN SRI MOHD ANWAR BIN HJ. MOHD NOR (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

36

2007

YM TENGKU DATUK DR. MOHD AZZMAN SHARIFFADEEN BIN TENGKU IBRAHIM (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2006

KDYMM SULTANAH NUR ZAHIRAH (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

2006

YBHG. TAN SRI DATO’ IR. (DR.) WAN ABDUL RAHMAN BIN HAJI WAN YA’ACOB (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

2006

DYMM TENGKU ANIS BINTI AL-MARHUM TENGKU ABDUL HAMID (Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan)

2004

YBHG. TAN SRI DATO’ SERI HAJI MUSA BIN MOHAMED (Ijazah Kehormat Doktor Sains)

Senarai Penerima Anugerah Profesor Emeritus UMT Tahun

Penerima

2021 2018 2015 2012 2011 2010 2005 2003

YBHG. PROF. EMERITUS IR. DR. AHMAD BIN JUSOH YBHG. PROF. EMERITUS DR. MOHD LOKMAN BIN HUSAIN YBHG. PROF. EMERITUS DR. NOOR AZHAR BIN MOHAMED SHAZILI YBHG. PROF. EMERITUS DR. MOHD AZMI BIN AMBAK YBHG. PROF. EMERITUS DR. FAIZAH BINTI MOHD SHAROUM YBHG. PROF. EMERITUS DATO’ DR. SULAIMAN BIN MD YASSIN YBHG. PROF. EMERITUS DATO’ DR. MOHAMED MAHYUDIN BIN MOHD DAHAN YBHG. PROF. EMERITUS TAN SRI DATO’ DR. SYED JALALUDIN BIN SYED SALIM


Penerima Anugerah Ijazah Kehormat


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

38

Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad


Ijazah Kehormat Doktor Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti

Beliau mula meminati taksonomi tumbuhan di UM atas inspirasi dan dorongan daripada mantan pensyarah dan mentor beliau iaitu mendiang Dr. B. C. Stone. Pada September 1974, beliau telah berangkat ke Universiti of Reading, England, bagi mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Sains dalam Taksonomi Tumbuhan dan seterusnya memperoleh ijazah PhD dalam bidang Sistematik Tumbuhan. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff telah kembali ke Malaysia pada tahun 1978 dan menyandang jawatan sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1983, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya dan menjadi Profesor penuh pada tahun 1991.

Sebagai seorang perintis di universiti tersebut, beliau telah ditugaskan untuk mengetuai Jabatan Botani yang baru ditubuhkan. Fakulti tersebut melihat potensinya dalam urusan pentadbiran dan tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai Timbalan Dekan di Fakulti Sains Hayat, dan kemudiannya sebagai Dekan. Apabila fakulti berasaskan sains telah disusun semula pada tahun 1999, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi dan kemudiannya menjadi Dekan di fakulti tersebut sebelum beliau bersara. Beliau juga pernah menjadi Pengarah Bersekutu dan Pengarah di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan atau juga dikenali sebagai Lestari. Penyelidikan Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff mengenai flora, taksonomi tumbuhan dan kepelbagaian biologi Malaysia selama hampir 40 tahun telah membawa kepada kemajuan pengetahuan yang merangkumi pemahaman sains taksonomi dan biologi pemuliharaan serta kepentingan, nilai dan faedah pemuliharaan alam sekitar di Malaysia. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff juga telah mengetuai pelbagai projek mengenai taksonomi tumbuhan, etnografi dan fitokimia produk semula jadi. Beliau turut berjaya mendapatkan dana daripada kerjasama dua hala inisiatif Malaysia-Jepun dan juga Yayasan Flora Malesiana untuk membina kapasiti sumber manusia penyelidikan botani di Malaysia. Universiti Leiden di Belanda juga

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

P

rofesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad ialah antara perintis dalam penyelidikan taksonomi tumbuhan tinggi dan biologi pemuliharaan. Beliau dilahirkan di Kampung Parang Puting, Kota Bharu, Kelantan pada Jun 1948 dan menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Parang Puting dan Sekolah Inggeris Merbau di Kota Bharu, Kelantan. Beliau melanjutkan pendidikan di Maktab Sultan Ismail seterusnya di Universiti Malaya (UM), dan berjaya memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian dalam bidang botani. Beliau mendirikan rumah tangga dengan Puan Nik Kamariah Nik Abdullah pada tahun 1973 dan telah dikurniakan dengan empat orang anak iaitu tiga lelaki dan seorang perempuan serta sembilan orang cucu.

39


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

40

meminati penyelidikannya dan beliau telah diberikan Fellowship Penyelidikan untuk Semakan Vitaceae Malesia pada tahun 1985. Dengan sokongan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Akademi Sains Malaysia, dan UKM, Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff telah mengetuai lebih daripada 30 ekspedisi saintifik di semua jenis hutan di seluruh Malaysia. Ekspedisi tersebut mencakupi penyelidikan terhadap persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi. Setelah selesai setiap ekspedisi saintifik, beliau telah membantu melaksanakan seminar saintifik untuk membincangkan penemuannya. Usaha penyelidikan beliau selama bertahun-tahun dibuktikan dengan penerbitan lebih daripada 746 makalah saintifik, yang mana 346 daripadanya adalah dalam jurnal tersenarai indeks SCOPUS dan WOS. Beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 300 penerbitan ilmiah sebagai bab dalam buku dan sebagai kertas dalam prosiding. Beliau juga adalah pensyarah di peringkat sarjana dan siswazah di Fakulti Sains, UKM antara tahun 1979 hingga 2014. Usaha beliau telah membawa kepada pemindahan ilmu botani kepada lebih 235 pelajar yang kini menjadi guru

dan pensyarah, pegawai penyelidik dan profesional dalam bidang sains di negara ini. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk meningkatkan kesedaran tentang ilmu botani dan pemuliharaan alam sekitar. Beliau telah dipilih sebagai ahli Kumpulan Kerja Ekosistem Bandar; Jawatankuasa Manusia dan Biosfera Malaysia; Pengerusi, Jawatankuasa Kecil Flora dan Fauna; Projek Kebudayaan Melayu dan Jawatankuasa Peristilahan Biologi Antara Universiti, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Beliau juga adalah Pemegang Amanah dan Pengerusi Lembaga WWF Malaysia dan ahli Delegasi Malaysia ke Persidangan Tapak Warisan Dunia UNESCO. Sejak beberapa dekad lalu, beliau turut memberi nasihat kepada pelbagai pengurusan taman di negara ini seperti Taman Negeri Perlis, Taman Negeri Gunung Stong di Kelantan, Taman Negeri Royal Belum di Perak, dan Yayasan Sabah. Kepakaran Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff juga diminati oleh organisasi serantau dan antarabangsa. Beliau telah menjadi Ahli Majlis Eksekutif untuk Rangkaian Asia untuk Sains Biologi, Ahli Jawatankuasa Saintifik untuk Sains


Sepanjang 40 tahun dalam penyelidikan, beliau telah merekodkan satu genus tumbuhan baharu iaitu Nothocissus; 18 spesies tumbuhan baharu dalam rekod sains, termasuk Rafflesia azlanii, Rafflesia tengku-adlinii, Dendrobium terengganuensis, Cissus terengganuensis Cissus sumatrana, dan banyak rekod baharu untuk Flora Malaysia seperti Vatica sarawakensis, Madhuca palembanica, Cissus aristolochiodes. Selain itu, sebanyak tujuh tumbuhan dan dua haiwan dalam rekod sains turut dinamakan sempena penghormatan kepada beliau. Usaha beliau telah membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang taksonomi sebagai bidang yang penting untuk memahami kekayaan kepelbagaian biologi negara.

Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff adalah penerima Anugerah Malaysian-Toray untuk Sains dan Teknologi pada tahun 1995 untuk kajian beliau dalam taksonomi tumbuhan dan etnobotani dan kepelbagaian tumbuhan. Beliau turut menerima Anugerah Tokoh Alam daripada Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Anugerah Citra daripada UKM, kedua-duanya pada tahun 2005. Beliau juga pernah menerima Anugerah Langkawi pada tahun 2004. Pada tahun 2015, beliau telah dianugerahkan Merdeka Award atas dedikasi dan komitmen beliau dalam penyelidikan dan pemahaman tentang taksonomi tumbuhan dan biologi pemuliharaan yang melambangkan Semangat Merdeka, kecemerlangan dan sumbangannya kepada negara. Justeru, Universiti Malaysia Terengganu dengan penuh takzim, berbesar hati untuk menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Pemuliharaan Dan Pengurusan Biodiversiti kepada Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad sempena Majlis Konvokesyen UMT kali ke-21 tahun 2023.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Biologi, Ahli Jawantankuasa Saintifik untuk Botani, Persatuan Sains Pasifik dan juga Jawatankuasa Pemandu Pelbagai Hala bagi Sumber Tumbuhan Asia Tenggara (PROSEA). Melalui pelantikan ini, beliau telah dapat mempercepatkan agenda alam sekitar untuk para pembuat keputusan atau dasar supaya dapat memastikan kelestarian alam sekitar dapat dilaksanakan.

41


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

42

Dato’ Seri (Dr.) Michael Tio


Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan

Pada tahun 2008, beliau telah dikurniakan Darjah Dato’ Paduka Tuanku Ja’afar (D.P.T.J) oleh Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Pada tahun 2010, beliau dianugerahkan Jaksa Pendamai oleh Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan manakala pada 2021 beliau dianugerahkan Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (D.G.P.N.) oleh Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang membawa gelaran Dato’ Seri. Dato’ Seri (Dr.) Michael Tio merupakan Ketua Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Urusan PKT Logistics Group Sdn. Bhd., syarikat penyedia perkhidmatan logistik terkemuka di Malaysia. Bakat keusahawanan beliau mula terserlah semasa melanjutkan pengajian di United Kingdom dengan menceburi perdagangan import dan eksport kereta dan kemudiannya mengambil alih tampuk kepimpinan perniagaan keluarga pada tahun 1996. Menerusi perniagaan ini, beliau melihat potensi besar di Malaysia sebagai hab logistik di ASEAN. Dengan visi besar ini, beliau mula melabur dalam kemudahan terkini, latihan kemahiran, serta memupuk hubungan rapat antara industri, kerajaan dan masyarakat melalui pelbagai program tanggungjawab sosial korporat (CSR). Falsafah beliau terhadap CSR ialah “CSR bukanlah bagaimana anda membelanjakan keuntungan anda, tetapi

CSR adalah bagaimana anda bertanggungjawab membuat keuntungan anda”. Antara usaha tanggungjawab sosial korporat yang dilaksanakan PKT Logistik Sdn. Bhd., Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio telah menubuhkan Yayasan PKT yang menawarkan biasiswa dan dermasiswa kepada pelajar Malaysia yang berpencapaian tinggi sebagai sebahagian daripada usaha berterusan syarikat dalam membangunkan modal insan masa depan negara. Setiap tahun, PKT Logistics Sdn. Bhd. telah memperuntukkan RM1 juta kepada Yayasan PKT dan telah menganugerahkan RM2.4 juta biasiswa kepada lebih 400 orang pelajar dalam menyokong pendidikan tinggi mereka di dalam dan luar negara. Beliau juga telah memperkenalkan dan melaksanakan Pelan “Anak Belajar Ibu Bekerja” (ABIB) yang bertujuan memberi peluang pendidikan kepada anak dan pekerjaan kepada ibu bapa yang tinggal di kampung berhampiran dengan fasiliti PKT. Selain itu, PKT Logistik Sdn. Bhd. juga telah memperkenalkan inisiatif ‘Jom Belajar Sambil Bekerja’ (JBSB) di mana pelajar dari luar bandar akan memperoleh pendapatan tambahan di samping pengalaman yang relevan dan kehidupan sebenar dalam persekitaran kerja PKT. Manakala, inisiatif “Jom Bersara Secara Sambilan” (JBSS) pula adalah untuk memberi peluang kepada pesara untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada tenaga kerja generasi muda sambil menjana pendapatan. Inisiatif Smart Trucker pula ialah program 48 bulan di jalan raya untuk graduan sebagai ‘pemandu lori profesional’. Pada akhir tempoh, graduan akan dinaikkan pangkat ke jawatan eksekutif/eksekutif kanan. Objektif utama program ini adalah untuk mengubah industri pengangkutan dengan

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

T

io Boon Yiaw dilahirkan pada 3 Disember 1968 di Klang, Selangor. Mendapat pendidikan di Sekolah Menengah La’ Salle Klang, Selangor. Pada tahun 1991, beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian dalam bidang Perakaunan daripada University of Hull, United Kingdom dan setahun kemudian memperoleh Sarjana dalam bidang Perakaunan Antarabangsa dan Pengurusan Kewangan daripada Reading University.

43


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

44

mempromosikan graduan bermula sebagai pemandu lori dan seterusnya menjadi penggerak utama dalam industri. Dalam memperkasa pendidikan tinggi negara, Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio telah menubuhkan Peninsula College dengan hasrat untuk membangunkan kumpulan bakat negara terutamanya dalam bidang logistik. Dengan konsep “kampus dalam industri” yang unik menggunakan konsep pembelajaran di industri, beliau telah menubuhkan “Lighthouse Campus” di Shah Alam, “City Campus” di Klang dan “The Ship Campus” di Batu Kawan sebagai pusat Pendidikan berasaskan industri logistik. Dalam memainkan peranan industri ke arah pemerkasaan pendidikan, beliau melalui PKT Logistics Sdn. Bhd. juga telah menjalin kerjasama dengan pelbagai institusi pendidikan tinggi awam dan swasta di dalam serta di luar negara termasuklah Universiti Malaysia Terengganu. Hasil daripada sumbangan dan usaha ini, beliau telah secara meluas diiktiraf oleh dunia akademik dengan penganugerahan Ijazah Kehormat Kedoktoran Pengurusan Logistik daripada Universiti Utara Malaysia pada tahun 2018. Selain itu, beliau secara berterusan telah menyumbang kepakaran melalui lantikan sebagai Profesor Adjung di beberapa universiti awam seperti Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti Sains Malaysia(USM), Universiti Utara Malaysia (UUM) dan juga Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Di peringkat antarabangsa pula, beliau juga telah ditawarkan menjadi Profesor Kolaboratif di Universiti Osaka, Jepun.

Kepakaran beliau juga diiktiraf apabila dilantik sebagai Ahli Penasihat Industri oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK), Penasihat Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dan Pengerusi Majlis Penasihat Industri, Politeknik Seberang Perai. Di peringkat antarabangsa, beliau juga dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Perniagaan oleh Universiti Plymouth, England pada tahun 2022 dan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah oleh Universiti Gloucestershire, England. Pada tahun 2022, Dato Seri (Dr.) Micheal Tio telah dilantik sebagai Pengerusi Logistics Productivity Nexus (LPN), satu inisiatif oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI). Sejak 2019, Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio telah dilantik sebagai CEO@Faculty oleh Kementerian Pendidikan Tinggi selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). Beliau telah menyumbang lebih daripada 130 jam untuk kuliah dan ceramah di universiti-universiti awam dan swasta di Malaysia. Pada tahun 2019, beliau telah dianugerahkan Anugerah CEO Terbaik 2019 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Beliau juga adalah penerima pertama di dunia yang memenangi ‘Hull Laureate Award’ sebagai mengiktiraf sumbangan berterusan beliau kepada alma mater di University of Hull. Beliau juga menjadi rakyat Malaysia pertama yang bukan dalam kalangan peguam yang dilantik sebagai ahli Panel Penasihat Antarabangsa di Pusat Penyelesaian Pertikaian Australia. beliau turut diberikan penghargaan sebagai Usahawan Terbaik SOBA Tahun 2012


Melalui kepimpinan beliau, PKT Logistics Group memenangi Anugerah Kelas Induk dalam Pembangunan Logistik oleh Persekutuan Rantaian & Francais ASEAN (ARFF) pada tahun 2015. Ia disusuli dengan kejayaan pusat logistik The 12 Waves memenangi Kategori Perindustrian di di FIABCI Malaysia Property Awards (MPA) pada November 2019 dan seterusnya menggondol Anugerah Perak dalam Kategori Perindustrian Anugerah FIABCI World Prix d’Excellence 2021. Kerjasama dan penglibatan Dato’ Seri Dr Michael Tio bersama UMT bermula dengan penganjuran 7th International Conference on Advanced Intelligent Maritime Safety and Technology 2021 (Ai-MAST 2021). Kemudian pada tahun 2022, PKT Logistics Sdn. Bhd. telah bekerjasama dengan Fakulti Pengajian Maritim (FPM) dalam pelaksanaan Program 1st Annual UMT-UUM Logistics Symposium 2022 yang melibatkan pelajar UMT dan UUM di The Ship Campus, Batu Kawan, Pulau Pinang. Pada Mei 2023, UMT dan PKT Logistics Group Sdn. Bhd. telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) secara rasmi untuk bekerjasama dalam latihan pelajar dan kakitangan, penyelidikan, akademik, pemindahan pengetahuan dan perkongsian pengalaman. Majlis ini telah dilangsungkan bersempena dengan Program Pameran Maritim Antarabangsa Langkawi (LIMA 2023).

Seterusnya, PKT Logistik Sdn Bhd telah bekerjasama dengan UMT melalui Geran PENJANA KPT-CAP yang diterima oleh UMT melalui Fakulti Pengajian Maritim. Geran Kebolehpasaran Pelajar ini melibatkan 100 orang pelajar tahun akhir UMT yang menjalani latihan industri “Smart Logistician” 2023 dengan melibatkan pelaksanaan modul latihan berkaitan industri logistik serta penggunaan teknologi Internet of things (IOT) dalam operasi gudang PKT Logistics. Pelajar yang mengikuti program ini berpeluang untuk diserap bekerja oleh Kumpulan PKT. Dalam aspek amalan industri lestari, Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio telah memulakan perjalanan amalan ini sejak transformasi PKT Logistics Sdn. Bhd. pada 2008 sebelum ESG (Environment, Social and Governance) menjadi “norma baharu”. Beliau mempunyai misi untuk menjadikan PKT sebagai peneraju dalam mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2039 dengan pelbagai inisiatif antaranya 5 Green Action Plan (GAP) iaitu Lean before MEAN, Smart EcoWarehouse, Vehicle Electrification Programme, Replanting T(h)ree for One dan Net Positive Paper Recycling. Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio menggenggam erat falsafah “Dream of it, Talk about it, Plan for it, Work on it, Get it!” dalam mencapai setiap apa yang diimpikan. Demi menyanjung dan menghargai sumbangan beliau, Universiti Malaysia Terengganu amat berbesar hati untuk mengurniakan anugerah Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan kepada Dato’ Seri (Dr.) Micheal Tio sempena Majlis Konvokesyen UMT kali ke-21.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

dan Sin Chew Business Excellence Awards Tahun 2014 atas jasa-jasa beliau selama lebih 30 tahun dalam bidang keusahawanan. Pada 2015, beliau juga dilantik sebagai Ketua Pengawai Eksekutif Malaysia Book of Records.

45


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

46


Penerima Anugerah Universiti

• Anugerah Pelajaran Diraja • Anugerah Pingat Emas Canselor • Anugerah Pro-Canselor • Anugerah Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti • Anugerah Naib Canselor • Anugerah Khas PTPTN • Anugerah Graduan Terbaik Diploma


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

48


Anugerah Pelajaran Diraja (Bumiputera)

M

ohamad Mukramin bin Samrah merupakan pelajar program Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Kecemerlangan akademik anak kelahiran Kuala Lipis, Pahang ini terbukti hebat menerusi kejayaan meraih Sijil Kepujian Dekan selama lapan semester berturut-turut. Pencapaian ini menjadikan beliau dikenali dalam kalangan pelajar dan juga popular dalam kalangan pensyarah program Sarjana Muda Kaunseling. Beliau sering menyumbang tenaga serta berkongsi pengetahuan sebagai fasilitator dalam program kepimpinan dan pengurusan organisasi sekolah-sekolah di sekitar Terengganu. Beliau mendapat bimbingan akademik dan kokurikulum daripada Dr. Nor Ezdianie binti Omar dan Asistan Superintenden Polis (ASP) Zul Hasni bin Jusoh. Selain kecemerlangan akademik, Mohamad Mukramin turut bergiat aktif di luar kuliah dengan menyertai pelbagai aktiviti kokurikulum terutama dalam badan beruniform Kor Sukarelawan Simpanan Polis Siswa/Siswa (Kor SUKSIS). Bukan itu sahaja, beliau juga dinobatkan sebagai penerima Anugerah Pelatih Terbaik (Latihan Akademik) semasa mengikuti latihan Kor SUKSIS di UMT yang dilaksanakan pada September 2019 hingga Ogos 2022.

Anugerah ini diterima di Majlis Tamat Latihan dan Penyampaian Sijil Pentauliahan Inspektor Kor SUKSIS Universiti Awam Tahun 2022. Mohamad Mukramin bin Samrah juga turut ditauliahkan sebagai Inspektor KS oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tahun 2022. Sepanjang pengajian, beliau bergiat aktif dalam aktiviti anjuran Kelab Pengurusan Kaunseling (PEKA) dan telah dilantik sebagai Exco bagi Kelab tersebut pada tahun 2020. Pelbagai program telah dijayakan sepanjang beliau berada dalam kelab tersebut yang turut memberi ruang kepada pelajar lain untuk bersama-sama bergiat aktif dalam program yang dianjurkan. Mohamad Mukramin juga pernah terlibat sebagai sukarelawan dan menyertai misi bantuan banjir di sekolah – sekolah di sekitar Hulu Terengganu pada Disember 2021. Selain itu, beliau juga bergiat aktif sebagai pasukan sukarelawan Act of Kindness (AOK) dan Gerobok Rezeki (GR) dalam menyediakan makanan percuma kepada pelajar UMT. Beliau juga menyertai pelbagai program yang dianjurkan oleh AOK di bawah bimbingan Dr. Izan binti Dato’ Haji Jaafar dalam usaha membantu pelajar yang memerlukan.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

MOHAMAD MUKRAMIN BIN SAMRAH (S55946) Sarjana Muda Kaunseling

49


Anugerah Pelajaran Diraja (Bukan Bumiputera) Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

50

OW SUK THENG (S54749) Sarjana Muda Perakaunan

O

w Suk Theng dilahirkan pada 27 Disember 1999 di Taiping, Perak dan kini menetap di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Anak sulung daripada dua orang adik beradik ini merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial (FPEPS), UMT. Sepanjang pengajian, beliau sangat aktif menyertai pelbagai pertandingan malah telah berjaya menempa nama sehingga ke peringkat kebangsaan. Anugerah Sijil Kepujian Dekan yang diraih selama enam semester berturut-turut membuktikan beliau juga unggul dalam bidang akademik. Suk Theng telah mewakili UMT dalam penerimaan anugerah “Accounting Students Excellence Award 2022” daripada Malaysian Institute of Accountants (MIA). Beliau turut mewakili UMT dan merangkul johan dalam Accounting Competency Challenge 2020 yang dianjurkan oleh Beta Gamma Sigma (BGS), Universiti Utara Malaysia serta pernah mewakili UMT dalam HSBC Business Case Competition 2020 sehingga peringkat separuh akhir. Beliau turut merangkul tempat kedua dan ketiga dalam pertandingan yang dianjurkan oleh kelab-kelab UMT seperti Karnival Inovasi UMT 2021 dan “Pitch 4 Career”.

Bakat kepemimpinan beliau juga terserlah dengan menyandang jawatan sebagai Ketua EXCO Akademik dan Kebolehpasaran, Kelab Himpunan Siswa-Siswi Perakaunan (HISAAC) bagi sesi 2021/2022. Beliau terlibat secara langsung dalam beberapa program seperti “Pathway with A Degree in Accounting” dan Majlis Jalinan Ukhwah (MJU), HISAAC. Bukan itu sahaja, beliau juga bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti kesukarelawanan khususnya dalam pendidikan. Antara aktiviti kesukarelawan yang disertainya adalah sebagai tutor Matematik dan Bahasa Inggeris kepada anakanak yatim selama setahun di bawah organisasi “Volunteer In Me (VOLUME)”. Beliau juga menawarkan diri sebagai fundraiser di bawah ConnectE.D dalam misi pengumpulan dana dan laptop lama kepada kanak-kanak daripada golongan B40. Beliau kini memegang jawatan sebagai Audit Associate I di Ernst & Young dan turut mendapat tajaan biasiswa daripada The Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) bagi memperoleh kelayakan professional qualification dan menjadi seorang akauntan yang bertauliah.


Anugerah Pingat Emas Canselor

B

rendon Vun Man Fook dilahirkan pada 21 Ogos 1999 dan merupakan anak kedua daripada lima adik beradik hasil perkongsian hidup pasangan Encik Vun Fook Nam @ Peter dan Puan Lisda binti Lutong. Bapa beliau bertugas sebagai seorang Juruteknik, manakala ibunya adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Dibesarkan di Tuaran, Sabah, Brendon memulakan pendidikan awal di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chen Sin, Tuaran, dan seterusnya menyambung persekolahan ke peringkat menengah di Sekolah Menengah St. John, Tuaran. Kecemerlangan yang diperoleh dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) telah melayakkan beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Labuan seterusnya membawa beliau menyambung pengajian dalam program Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) dengan kepujian di Fakulti Sains Sekitaran Marin (FSSM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) pada sesi akademik 2019/2020. Di sinilah, Brendon Vun menggunakan sepenuhnya peluang yang ada dan memperoleh pencapaian akademik yang sangat cemerlang dengan meraih Sijil Kepujian Dekan sebanyak enam semester sepanjang tempoh pengajian. Bukan itu sahaja, beliau juga telah beberapa kali mewakili negara ke peringkat antarabangsa dengan menyertai Intravarsity Leadership Programme 2023 yang diadakan di Indonesia, “Make The Case” Student Case Study Competition 2022 yang dianjurkan oleh City University of Hong Kong dan SMART 3.0 Online Pitch Competition 2021

anjuran National Cheng Kung University, Taiwan. Selain itu, Brendon Vun bersama-sama ahli kumpulannya turut menjuarai pertandingan Ocean Challenge bagi kategori antarabangsa yang diadakan di Taiwan pada 2022. Pada tahun 2022 juga, beliau telah menjadi salah seorang fasilitator dalam Akademi Impact 2022 - Edisi Jaguh Bumi! yang bekerjasama dengan Youth Environment Living Labs (YELL), sebuah program kerjasama United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan sokong Amanah Lestari Alam (ALAM). Sepanjang bergelar mahasiswa, bakat kepemimpinan beliau amat terserlah dan telah diberi kepercayaan untuk menyandang beberapa jawatan antaranya ialah Bendahari Kehormat Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) sesi 2021/2022, EXCO Protokol Kelab Mahasiswa/wi Sabah (KEMASIS) selain menganggotai Majlis Tertinggi bagi beberapa program antaranya Jiwa Anak Malaysia 2022 dan Minggu Jalinan Mesra kemasukan Diploma & Asasi sesi 2021/2022. Brendon Vun juga bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Beliau turun padang dengan membantu kerja-kerja pembersihan pasca banjir di beberapa tempat antaranya di Hulu Terengganu, Terengganu dan Baling, Kedah. Selain itu juga, beliau turut menjadi sukarelawan ketika proses penghantaran pulang pelajar semasa wabak COVID-19.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

BRENDON VUN MAN FOOK (S54830) Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)

51


Anugerah Pro-Canselor (Sains) Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

52

CAPT. Ts. AMIR SYAWAL BIN KAMIS (P4688) Doktor Falsafah Sains Nautika

C

apt. Ts. Dr. Amir Syawal bin Kamis dilahirkan pada 29 Mei 1987 dan dibesarkan di Felda Selancar 4, Muadzam Shah, Pahang. Beliau merupakan anak sulung daripada lima adik beradik kepada pasangan Haji Kamis bin Hamzah dan Hajah Siti Fadilah binti Mohamed Hassan. Hasil perkongsian hidup bersama Rahina binti Ibrahim, beliau dan isteri telah dikurniakan empat orang cahaya mata. Pada tahun 2008, beliau memperoleh Diploma Pengajian Nautika daripada Akademi Laut Malaysia (ALAM) dan kemudiannya bekerja sebagai pegawai malim di atas kapal dagang pada tahun yang sama. Beliau juga merupakan Nakhoda kapal dagang bertauliah Certificate of Competency Class 1, Master Unlimited Trade Voyage daripada Jabatan Laut Malaysia. Dengan pengalaman belayar selama 10 tahun, beliau telah membuat keputusan untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang Sains Nautika pada tahun 2018 di bawah penyeliaan Prof. Madya Ts. Dr. Ahmad Faizal bin Ahmad Fuad. Capt. Ts. Dr. Amir Syawal seterusnya melanjutkan pengajian ijazah kedoktoran di bawah penyeliaan yang sama pada tahun 2021 dan berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2023. Lebih manis, tesis beliau yang bertajuk “Wheel Over Point Mathematical Model for Single Propeller Cargo Ship to Minimise Cross-Track Distance During Course Alteration in Harbour and Confined Water Area” telah mendapat syor sebagai tesis terbaik berdasarkan laporan akhir Jawatankuasa Pemeriksa Tesis.

Sepanjang pengajian, beliau telah berjaya menerbitkan 14 buah artikel dalam jurnal terindeks Scopus dan WoS (termasuk empat jurnal berimpak tinggi, kuartil 1 dan 2). Berdasarkan data Scopus, beliau memiliki h-index empat dengan 33 sitasi dalam 15 dokumen sejak mula menerbitkan artikel pada 2020. Dalam tempoh penyelidikan ini, beliau turut berjaya memperoleh dua hak cipta. Capt. Ts. Dr. Amir Syawal juga aktif melibatkan diri dalam pelbagai persidangan antarabangsa termasuklah di Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi (LIMA 2023). Kecemerlangan beliau diteruskan apabila mendapat anugerah pembentang terbaik dalam tiga persidangan antarabangsa. Atas kepakaran dalam bidang maritim, beliau telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Teknikal Pemalimam Perlabuhan Kertih bermula tahun 2021, panel penilai Research and Teaching Innovation Competition (RTIC 2022), dan menjadi ahli jawatankuasa Karnival TVET Melaka 2022. Beliau juga tersenarai dalam direktori pakar industri negara dalam bidang pengangkutan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan diperakui sebagai Teknologis Professional dalam bidang Maritime Technology (MI) oleh Malaysia Board of Technologist (MBOT). Kini, beliau berkhidmat sebagai pensyarah dan Ketua Program Kelasi, di Centre for Professional Training, ALAM.


Anugerah Pro-Canselor (Sains Sosial)

D

r. Muhammad Imran Tanveer Opel dilahirkan di Rawalpindi, Pakistan pada 29 Oktober 1980. Beliau merupakan anak kedua daripada empat beradik kepada pasangan Encik Tanveer Ahmed Opel dan Puan Gul-e-Rana Tanveer. Beliau memiliki pengalaman selama 17 tahun sebagai ahli akademik dan juga penyelidik dalam bidang pengurusan sumber manusia termasuk lapan tahun pengalaman mengajar. Bidang penyelidikan beliau menjurus kepada amalan lestari, pengurusan sumber manusia lestari, tingkah laku ekologi, tanggungjawab sosial korporat dan persekitaran lestari. Dr. Muhammad Imran memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Teknologi Maklumat pada tahun 2006 dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia pada tahun 2010 daripada Preston University, Pakistan. Selain itu juga, beliau turut menamatkan pengajian Sarjana Sains dalam bidang pengurusan daripada SZABIST University Islamabad pada tahun 2015. Manakala pada tahun 2023 beliau berjaya memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Pengurusan dalam bidang pengurusan sumber manusia di UMT. Berbekalkan motivasi dan wawasan yang tinggi, Dr. Muhammad Imran menunjukkan prestasi yang cemerlang

sepanjang pengajian PhD di bawah seliaan Prof. Dr. Yusliza Mohd Yusoff, Dr. Abdul Hafaz Ngah dan Dr. Azlinzuraini Ahmad daripada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Tesis PhD beliau bertajuk “Factors affecting green human resource management and their outcomes in the hospitality industry of Pakistan: The mediating role of environmental orientation”. Beliau Berjaya menerbitkan artikel di dalam berimpak tinggi seperti Business Strategy and the Environment (Faktor Impak = 13.4), Journal of Cleaner Production (Faktor Impak = 11.1), International Journal of Hospitality and Tourism Insights (Faktor Impak = 3.9), Benchmarking: An International Journal, Polish Journal of Management Studies dan Industrial and Commercial Training. Hasil penerbitan di dalam jurnal tersebut telah membantu beliau mencapai h-index lima dan jumlah sitasi melebihi 170 berdasarkan rekod pangkalan data bibliografi Scopus pada September 2023. Beliau juga aktif dalam bidang akademik seperti menilai manuskrip jurnal antarabangsa, ahli jawatankuasa persidangan antarabangsa dan banyak menyumbang kepada universiti sebagai ahli jawatankuasa persatuan pelajar antarabangsa.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

MUHAMMAD IMRAN TANVEER OPEL (P3426) Doktor Falsafah Pengurusan

53


Anugerah Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

(Sains)

54

TEO HAN MENG (P4668) Sarjana Sains Tanaman

T

eo Han Meng merupakan anak bongsu daripada tiga beradik kepada pasangan Encik Teo Wei Giap dan Puan Lee Bin Yen. Anak kelahiran Kota Bharu, Kelantan ini telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Agroeknologi (Sains Tanaman) daripada UMT pada tahun 2019 dengan kepujian kelas pertama. Pada tahun 2019 hingga 2020 sebelum pandemik melanda, beliau telah ditawarkan jawatan sebagai penyelaras landskap di Singapore Botanical Garden (SBG), Singapura dan sebagai ahli agronomi di Garsoni Malaysia. Namun begitu, ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), barulah beliau menyedari minatnya lebih terarah kepada bidang penyelidikan. Berbekalkan semangat dan dorongan untuk terus menimba ilmu, beliau telah melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana di UMT secara sepenuh masa di bawah penyeliaan Prof. Madya. Ts. Dr. Ng Lee Chuen dan Prof. Dr. Aziz Ahmad pada tahun 2021. Di sebalik kekangan PKP, beliau berjaya menamatkan pengajian menerusi tesis yang bertajuk “Bio-efficacy of hydro-halophyte associated bacteria in promoting rice seedling health and growth under saline condition” dalam tempoh yang ditetapkan. Sepanjang tempoh pengajian, Teo

Han Meng telah berjaya menerbitkan sebanyak empat artikel yang merangkumi satu artikel indeks WOS (Q1), dan dua artikel WOS (Q2). Di samping itu, beliau juga telah menyertai persidangan di peringkat antarabangsa seperti International BioMECs Symposium 2022, The 4th Seminar on Biological Security & Sustainability 2022, dan The 1st International Postgraduate Symposium on Food Security 2022. Beliau juga melibatkan diri sebagai ahli jawatankuasa Kursus Pengurusan Tanaman Kelapa 2022, ahli jawatankuasa 1st International Postgraduate Symposium on Food Security, dan ahli jawatankuasa Program Lawatan Sambil Belajar Delegasi Pelajar Universitas Muhammadiah Yogjakarta. Ketika pengajian di peringkat Ijazah Sarjana beliau juga bekerja sebagai pembantu penyelidik siswazah di bawah projek Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS). Kini, Teo Han Meng sedang melanjutkan pengajian peringkat kedoktoran di UMT dan pada masa yang sama turut turut menyertai Biointeractions and Crop Health Research Interest Group dengan harapan untuk meluaskan pengetahuan dan menyumbang dalam sektor pertanian negara.


Anugerah Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti

SUJANA SHAFI (P4760) Sarjana Pemasaran

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

(Sains Sosial)

55

S

ujana Shafi dilahirkan di Dhaka, Bangladesh dan merupakan anak kedua kepada Encik Shafiul Haque Khan Chowdhury dan Puan Nasrin Sultana Chowdhury. Beliau menamatkan ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan daripada Universiti East West, Bangladesh pada tahun 2018 dengan meraih anugerah Magna Cum Laude atas kecemerlangan akademiknya.

menyempurnakan tesis bertajuk “The Adoption of Digital Marketing as a Communication Tool Among Small and Medium Enterprises of Leather Industry in Bangladesh”. Di peringkat Sarjana, kecemerlangannya diteruskan dengan kejayaan menerbitkan lima artikel termasuk dua artikel yang diterbitkan dalam jurnal antarabangsa yang diindeks oleh SCOPUS dan satu artikel yang diindeks Mycite.

Beliau pernah bekerja sebagai Pembantu Pengajar Sarjana Muda dalam jabatan Pentadbiran Perniagaan, East West University selama setahun dan kemudian menyertai syarikat multinasional terkenal TÜV SÜD Group dalam pasukan pembangunan perniagaan selama dua setengah tahun. Namun begitu, beliau tekal dengan perancangan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Sepanjang pengajian di UMT, beliau merupakan seorang pelajar yang aktif dalam pelbagai aktiviti kokurikulum antaranya sebagai Exco pelajar Antarabangsa dan Kelab Pasca Siswazah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial (FPEPS) 2022. Beliau juga mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti dan program Pusat Antarabangsa dan Kelab Buddies UMT. Beliau turut menjadi moderator bagi beberapa sesi ceramah penyelidikan yang dianjurkan oleh Kelab Pasca Siswazah FPEPS selain menghadiri bengkel dan seminar mengenai kaedah penyelidikan, analisis data dan sebagainya yang dianjurkan oleh universiti. Kini, Sujana sedang melanjutkan pengajian peringkat kedoktoran di FPEPS, UMT.

Seterusnya, beliau memulakan pengajian ijazah sarjana secara penyelidikan di UMT dalam bidang pemasaran di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Hayatul Safrah binti Salleh. Dengan keazaman dan kegigihannya, Sujana berjaya menamatkan pengajian sarjana dalam tempoh yang ditetapkan dengan


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

56

Anugerah Naib Canselor

Anugerah Khas PTPTN

(Terbaik Fakulti)

Lelaki

FPM Nurin Faqihah binti Mahadi (S60371) Sarjana Muda Pengurusan Operasi Maritim Dengan Kepujian

FTKKI Muhammad Syazwan bin Ismail (S54108) Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

FTKKI Syaza Nur Izzati binti Saharuddin (S56485) Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Mudah Alih)

Anugerah Khas PTPTN

FSSM Yoong Nuo Xi (S58055) Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) Dengan Kepujian

FSSM Susie Cahyanti binti Tasman (S54684) Sarjana Muda Sains (Geosains Marin)

FPEPS Muhammad Nazmi Fitri bin Yusof (S55455) Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran) FPSM Lynette Hoo Wan Ling (S55327) Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan Dan Pemakanan)

Perempuan

Anugerah Graduan Terbaik Diploma FPSM Ahmad Rusyaidi bin Che Ayob (D61310) Diploma Perikanan


Senarai Graduan • Ijazah Doktor Falsafah • Ijazah Sarjana


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

58


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM)

NURUL AFZA KARIM CHARACTERIZATION OF AGRONOMIC TRAITS AND TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF SUGAR BIOSYNTHESIS IN SWEET POTATOES (Ipomoea batatas (L.) Lam) CULTIVATED IN MALAYSIA NURUL ZALIZAHANA BINTI ZAKARIA SAINS MARIN ECOLOGY OF COEXISTING GASTROPODS IN THE LAGOON OF SETIU WETLANDS, EAST COAST OF PENINSULAR MALAYSIA

NUR SYAFINAZ BINTI MOHD RAZALI BIOLOGI MOLEKUL DAN SEL PROTEOMIC, METABOLOMIC PROFILING, AND ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF HEAVY METAL EXPOSURE ON MUD CRABS (Scylla olivacea) FROM SETIU WETLANDS, TERENGGANU AND KUALA SEPETANG, PERAK USMAN ARMAYA’U SYNTHESIS, OPTIMIZATION, AND APPLICATION OF COPPER (II) ISONICOTINATE METAL-ORGANIC FRAMEWORKS AND IT MODIFIED MAGNETIC COMPOSITE FOR THE REMOVAL OF β-AGONISTS FROM WATER

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK (FTKKI) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) IDRUS SALIMI BIN ISMAIL FIZIK NETWORK SCALABILITY AND GATEWAYS POSITIONING USING GENETIC ALGORITHM FOR LOW POWER WIDE AREA NETWORK

MAZLINA BINTI MUZAFAR SHAH SAINS MATEMATIK ON FUZZY TOPOLOGICAL DIGITAL RELATION SPACE AND FUZZY B-SPLINE DIGITAL MODEL FOR UNCERTAINTY DATA

MAHADI BIN MAN SAINS KOMPUTER AN ENHANCEMENT OF INCREMENTAL ECLAT ALGORITHM FOR FREQUENT ITEMSET MINING

MUHAMAD HANIS BIN MOHD NASIR MODELING AND QUALITATIVE ANALYSIS OF TYPE-2 DIABETIC POPULATION WITH DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS

MARWAN NASSER YOUSEF ATOOM SAINS KOMPUTER CLOUD COMPUTING BASED MOBILE LEARNING FRAMEWORK FOR JORDANIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

MOHD AFIFI BIN HAJI JUSOH OPTIMISATION OF HYDRAULIC POWER TAKE-OFF UNIT OF WAVE ENERGY CONVERSION SYSTEM

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan)

59


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

60

NOR FAZILA BINTI MAHAMAD YUSOFF FIZIK INVESTIGATION ON THE STRUCTURAL, MORPHOLOGY AND ELECTROCHEMICAL PERFORMANCES OF Mn-BASED OXIDE (Mn2O3, Mn3O4) WITH HETEROATOM DOPEDREDUCED GRAPHENE OXIDE (rGO) AEROGELS AS AN ANODE FOR SODIUM-ION BATTERIES NOR LIYANA AMALINI BINTI MOHD KAMAL SAINS MATEMATIK DEVELOPMENT OF DECISION-MAKING BASED ON MULTIVALUED INTERVAL NEUTROSOPHIC SOFT SETS AND THEIR APPLICATION

NUR HIDAYAH BINTI MOHD RAZALI SAINS MATEMATIK DEVELOPMENT OF TIME-WEIGHTED CONTROL CHARTS BASED ON INTERVAL TYPE-2 FUZZY SETS WAN ROSANISAH BINTI WAN MOHD SAINS MATEMATIK DECISION-MAKING UNDER PYTHAGOREAN FUZZY VAGUE SETS ENVIRONMENT AND APPLICATION WO MEI SEEN SAINS MATEMATIK THE RELATION BETWEEN LOG-AESTHETIC CURVE AND HYDRODYNAMICS OF THE FLOW AROUND IT

FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN (FPSM) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) KHUZMA BINTI DIN SAINS MAKANAN IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORY PEPTIDE FROM EDIBLE BIRD’S NEST USING IN SILICO AND IN VITRO APPROACHES

TAHIR LAWAN DALORIMA THE POTENTIALS OF ORGANIC FERTILIZERS ON THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF WATERMELON

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL (FPEPS) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) AHMAD KAMAL MAHMOUD ALHAWAMDEH THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES, CUSTOMER SATISFACTION, AND CORPORATE REPUTATION ON CUSTOMER LOYALTY IN THE JORDANIAN BANKING SECTOR

HAFIZ MUHAMMAD ZIA UL HAQ THE ROLES OF MICROFINANCE SERVICES, FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICES, AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES IN IMPROVING MICROFINANCE CLIENTS’ SOCIOECONOMIC PERFORMANCE IN MALAYSIA

AJI PURBA TRAPSILA MODELING OF DIGITAL TECHNOLOGY USE, UGAHARI AND WORK-LIFE-BALANCE AMONG MALAYSIAN WORKERS

HARON ISMAIL SALAMEH AL-LAWAMA THE EFFECT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE THROUGH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND EMPLOYEE BEHAVIOR IN JORDANIAN TELECOMMUNICATION COMPANIES


KHALID MOHAMED SALAH AHMED MADY DRIVERS OF ECO-INNOVATION TYPES AND THEIR IMPACT ON SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE AMONG MANUFACTURING SMEs IN EGYPT

MASLINA MANSOR SITUATIONAL AND INDIVIDUAL ANTECEDENTS OF DEVIANT WORKPLACE BEHAVIORS AND THE MEDIATING ROLE OF MORAL DISENGAGEMENT: A STUDY ON PUBLIC HEALTHCARE ORGANIZATIONS IN MALAYSIA MOHAMMAD ALI IBRAHIM ALKHASABAH PENGURUSAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE JORDANIAN BANKING SECTOR MUHAMMAD IMRAN TANVEER OPEL PENGURUSAN FACTORS AFFECTING GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND THEIR OUTCOMES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY OF PAKISTAN: THE MEDIATING ROLE OF ENVIRONMENTAL ORIENTATION

QAIS ABDELAZIZ SALEM ALBTOOSH EXAMINING THE FACTORS AFFECTING JORDANIAN’S TRAINING SATISFACTION: THE MEDIATING ROLE OF MIND WANDERING PHENOMENON SITI NOR ADAWIYAH AZZAHRA BT KAMARUDDIN PENGURUSAN PREDICTORS OF JOB PROMOTION AMONG FEMALE EMPLOYEES IN MALAYSIA: MODERATING ROLE OF JOB PERFORMANCE SYED SIBTAIN ALI SHAH KAZMI THE INFLUENCE OF AUGMENTED REALITY SERVICE ATTRIBUTES ON CUSTOMERS’ ONLINE SELF-EFFICACY AND WILLINGNESS TO PURCHASE ONLINE IN PAKISTAN TAMER HAMADA ABDELWAKEL ELSHEIKH PERAKAUNAN CEO MASCULINITY, CHARACTERISTICS AND EARNINGS MANAGEMENT IN MALAYSIA

MUHAMMAD UMAR THE ROLE OF INDUSTRY 4.0 IN IMPLEMENTING GREEN SUPPLY CHAIN PRACTICES TO ACHIEVE SUSTAINABILITY

FAKULTI PENGAJIAN MARITIM (FPM) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) ALMONTASER MOHAMMAD M. ABU HUSSEIN THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYEES’ PERFORMANCE AND RETENTION: EMPLOYEE ENGAGEMENTAS A MEDIATOR IN JORDAN PETROLEUM RETAILING SECTOR

AMIR SYAWAL BIN KAMIS WHEEL OVER POINT MATHEMATICAL MODEL FOR SINGLE PROPELLER CARGO SHIP TO MINIMISE CROSS-TRACK DISTANCE DURING COURSE ALTERATION IN HARBOUR AND CONFINED WATER AREA

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

LAITH FUAD FALEH ALSHOUHA KEWANGAN THE EFFECT OF FINANCIAL STRUCTURE AND ACCRUAL EARNINGS MANAGEMENT ON FIRM VALUE OF COMPANIES LISTED ON AMMAN STOCK EXCHANGE: DIRECT AND INDIRECT INVESTIGATION

NOOR FAEZAH BT JUHARI PROMOTING EMPLOYEE ECOLOGICAL BAHAVIOUR AMONG ACADEMICIANS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THE ROLE OF GREEN COMMITMENT AND PERCEIVED GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

61


ISLAM GHAZI TAWFIQ ALMOMANI THE EFFECT OF SERVICE QUALITY AND SERVICE CONVENIENCE ON PATIENT LOYALTY: THE MEDIATING AND MODERATING ROLE OF PATIENT SATISFACTION AND PERCEIVED VALUE IN JORDAN PUBLIC HEALTH SECTOR Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

62

NOOR AZWA BINTI NORALAM PENGURUSAN ESTABLISHMENT OF SEAPORT QUALITY AND ITS APPLICATION TO MALAYSIAN SEAPORT

MOHAMMAD KHALAF MUFLIH DAOUD THE MEDIATING ROLE OF ELECTRONIC SERVICE QUALITY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBILE MARKETING AND CUSTOMER SATISFACTION FROM THE PERSPECTIVE OF JORDANIAN COMMERCIAL BANKS CUSTOMERS

PUSAT PENDIDIKAN ASAS DAN LANJUTAN (PPAL) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) ALI UMAR MUHAMMAD AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN HAUSA FILMS SUBTITLED IN ENGLISH: A LINGUISTIC APPROACH

KHALID FAYYAD YOUSEF BANY HAMAD LINGUISTIK TERAPAN IMPROVING READING COMPREHENSION SKILLS OF ENGLISH TEXTS AMONG JORDANIAN SECONDARY STAGE EFL LEARNERS USING A SITUATION MODEL

INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) ANNE MARIE KABEN BIOTEKNOLOGI ELUCIDATING FATTY ACID BIOSYNTHESIS AND METABOLITE PROFILING OF MESSASTRUM GRACILE STRAIN SE.MC4 UNDER DIFFERENT CULTURE CONDITIONS

INSTITUT ADAPTASI IKLIM DAN BIOTEKNOLOGI MARIN (ICAMB) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) ALLICIA ANAK JACK BIOTEKNOLOGI ELUCIDATING AAPTAMINE MECHANISM OF ACTIONS IN REDUCING PCSK9 EXPRESSION AND INCREASING CHOLESTEROL UPTAKE IN HePG2 CELL LINE

NG TIAN TSYH PHENOTYPIC, PHYLOGENETIC AND SKIN TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF DISCUS FISH (Symphysodon spp.)


INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) MARDHIYYAH BINTI MOHD PAUZI AKUAKULTUR EFFECTS OF WATER SALINITY ON OVARIAN MATURATION AND GENE EXPRESSION IN THE OVARY OF GIANT FRESHWATER PRAWN, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)

INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS) DOKTOR FALSAFAH (Penyelidikan) ABDULLAH BIN SULAIMAN OSEANOGRAFI ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE STRAITS OF MALACCA SINCE THE LAST GLACIAL MAXIMUM

JOSEPH ANAK BIDAI OSEANOGRAFI DEPOSITIONAL RECORD OF METALS AND DEGREE OF CONTAMINATION OF CORE SEDIMENTS FROM THE BRUNEI BAY

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

IBER BENEDICT TERKULA OPTIMIZING CHITOSAN EXTRACTION FROM BLACK TIGER SHRIMP AND GIANT FRESHWATER PRAWN FOR COAGULATION-FLOCCULATION PROCESSES AND SOLID RECOVERY

63


IJAZAH SARJANA FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM) Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

64

SARJANA SAINS (Penyelidikan) ALINA IRWANA BINTI MUHAMAD A’SRAI SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPPER OXIDE/ TITANIUM DIOXIDE (CuO/TiO2) NANOCOMPOSITE PHOTOCATALYST FOR DEGRADATION OF METHYL ORANGE DYE AZNATUL JANNAH BINTI ABU BAKAR EFFECTIVENESS OF COLLAGEN AND GATIFLOXACIN IN GELLAN GUM HYDROGEL FILMS AS WOUND DRESSING MATERIALS FATIN NORSUAIDAH BINTI MAHDI FEASIBILITY STUDY ON THE CLEAN AND USED DISPOSABLE DIAPERS AS EFFECTIVE OIL SORBENTS KOID CHIN WEN PROFILING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SELECTED SPECIES OF BRYOPHYTES FROM PAHANG AND TERENGGANU MALIA ATHIRAH BINTI BADRUDDIN MICROSTRUCTURAL AND ELECTRICAL STUDIES OF CALCIUM SILICATE-ZINC OXIDE BASED VARISTOR CERAMICS DOPED WITH TITANIUM DIOXIDE MARIANI BINTI AHMAD SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYMERIC FUNCTIONAL MEMBRANE FOR TOTAL ALKALINITY MEASUREMENT IN SEAWATER SAMPLES USING ELECTROCHEMICAL TECHNIQUE MAS BINTI MOHAMMED THEORETICAL ASSESSMENT, SYNTHESIS AND NONLINEAR OPTICAL (NLO) BEHAVIOR OF THE CONJUGATED ETHYNYLATED-CHALCONE AS POTENTIAL ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)

MUHAMMAD ANIQ HAMZAH BIN MOHD AZMI IDENTIFICATION OF BIOACTIVE SECONDARY METABOLITES FROM Vitex rotundifolia (Lamiaceae) SEED AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITIES MUHAMMAD HAFIZ BIN HISSHAM ELUCIDATION OF ALGINATE-BASED COMPOSITE EDIBLE COATING AS PRE-TREATMENT ON OSMOTIC DEHYDRATION MASS TRANSFER, MICROSTRUCTURE AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GINGER SLICES NAJIHAH BINTI ABDUL HALIM MASS PRODUCTION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS (Metarhizium anisopliae) UNDER SOLID STATE FERMENTATION FOR RED PALM WEEVIL (Rhynchophorus ferrugineus) BIOCONTROL NURHIDAYANA MOHD RASED MECHANISM OF CYSTICIDAL EFFECT IN Acanthamoeba sp. EXPOSED TO β-GLUCANASE ENZYME AND CHLORHEXIDINE; PROTEIN CHARACTERIZATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CYSTIC Acanthamoeba sp. NUR AIMAN SYAFIQ BIN MOHD HAMIDI FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF GREENBASED COATING CONTAINING Citrus sinensis PEEL EXTRACT NUR ATIRAH SYAHIRA BINTI ROSLI ANTIFUNGAL PROPERTIES OF ALOE VERA (Aloe barbadensis Miller) EDIBLE FILM INCORPORATED WITH CINNAMON OIL AGAINST Lasiodiplodia theobromae INFECTION ON WAX APPLE (Syzygium samarangense)


NUR HABIBAH SAFIYAH BT JUSOH SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF L-TRYPTOPHAN-IMPRINTED POLYMER PREPARED VIA BULK-POLYMERIZATION FOR THE ADSORPTION OF L-TRYPTOPHAN

NURHAMIZAH BINTI NORDIN SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BETAINE-FATTY ACIDS IONIC LIQUID FOR OXIDATION OF ALDEHYDES TO CARBOXYLIC ACIDS NURSABRINA AMIRAH BINTI MOHD NASIR WATER-BORNE ANTI-CORROSION COATINGS WITH THE INCORPORATION OF PAPAYA LEAVES EXTRACTS AND TiO2 NANOPARTICLES FOR STAINLESS STEEL (316L) PROTECTION IN ARTIFICIAL SEAWATER

SEE MING SHE DETECTION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF Anisakis typica IN SHORTFIN SCAD, Decapterus macrosoma AND FORK-TAILED THREADFIN BREAN, Nemipterus furcosus IN TERENGGANU WATERS, SOUTH CHINA SEA SYAHARIL BIN SAIDIN DENSITY FUNCTIONAL THEORY ASSESSMENT, SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND ELECTROCHEMICAL EVALUATION OF CONJUGATED CHALCONES FOR ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES SREE SELVA KUMAR A/L GANESEN SAINS MARIN EFFECTS OF PALM OIL AND ITS DERIVATIVES ON MARINE MICROALGAE, Chlorella sp.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

NUR KHAIRUNNISA BINTI NAZRI SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND DEGRADATION (METHYL ORANGE AND 17α-ETHYNYLESTRADIOL) USING POLYCHLOROMETHYLSTYRENE FILM FUNCTIONALIZED FE-TAML CATALYST

NURUL IZZATI BINTI ROSDI IDENTIFICATION OF THE SECONDARY METABOLITES FROM CO-CULTIVATION BETWEEN Fusarium sp. AND Curvularia sp. AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITIES

65 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK (FTKKI) SARJANA SAINS (Penyelidikan) AIMI NURSYAHIRAH BINTI AHMAD THE EVALUATION OF THE BEST FITTED MODEL FOR OZONE (O3) CONCENTRATION PREDICTION IN URBAN AREA USING REGRESSION ANALYSIS FATIN BINTI ALIAS IMPACTS OF AUXILIARY LINES ON VORTEX-INDUCED VIBRATION OF A DRILLING RISER SYSTEM ISMAFATIN NABILAH BINTI ISMAIL CULTIVATION OF ANAEROBIC AMMONIUM OXIDATION (ANAMMOX) BACTERIA IN FIXED FILM BIOREACTOR KIRTHANA DEVI A/P SELVARAJH TERENGGANU’S RAINFALL TIME SERIES ANALYSIS USING HIERARCHICAL AGGLOMERATIVE CLUSTERING BASED ON DYNAMIC TIME WARPING AND PERSISTENT HOMOLOGY

MOHAMMAD YAHIA IBRAHIM AWAJAN SAINS MATEMATIK DYNAMIC BIFURCATION AND STABILITY IN THE RAYLEIGH-BÉNARD CONVECTION NAZIHAH BINTI SAFIE PEMODELAN STATISTIK BAGI PENCAPAIAN MURID DALAM PENGGUNAAN PETA PEMIKIRAN I-THINK: KAJIAN KES TERHADAP MURID TINGKATAN 4 DALAM SUBJEK MATEMATIK NOR FATIN FARZANA BINTI ZAINUDDIN AESTHETIC MOBILE LEARNING INTERFACES MEASUREMENT FOR PRIMARY EDUCATION USING TOPSIS APPROACH


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

66

PUTERI NURFARAH ADAWIYAH BINTI TASLIN NUMERICAL INVESTIGATION OF MULTI-PLANE HDARRIEUS TURBINE FOR OCEAN CURRENT ENERGY GENERATION

THURGADEWI A/P KRISHNAN INVESTIGATION ON PHOTOCATALYTIC DISINFECTION BY RECYCLABLE TIO2/ZNO COATED ON CLAY BEADS

SARJANA SAINS KOMPUTER (Kerja Kursus)

SARJANA MATEMATIK (Kerja Kursus)

MUHAMMAD FARHAN SOLIHIN AHMAD NORFEIZAN VIKNESH A/L MANIVALAVAN WIDYA FATHUL HANIF ARYADITA

CHEONG WAN HUI NOOR ILYANI IZZATI BINTI NORDIN

SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT (Kerja Kursus) SALOKHIDDIN KARIMOV

SARJANA STATISTIK SAINS MARIN (Kerja Kursus) MUHAMMAD ISMAWI BIN HASSAN NOR AZLYN EZURA BINTI HASMIN SITI HAJAR BINTI YUSOF

FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN (FPSM) SARJANA SAINS (Penyelidikan) `ATIAH MUNIRAH BINTI MELI ASSOCIATION OF DIETARY INTAKES, NUTRITIONAL STATUS AND PHYSICAL ACTIVITY ON COGNITIVE PERFORMANCES AMONG FISHERMEN’S CHILDREN IN TERENGGANU AIDA AMIRAH BINTI RUSLI EFFECT OF VACUUM DRYING TEMPERATURE AND SUGAR CARRIER CONCENTRATIONS ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF HONEY POWDER FOR FUNCTIONAL CHOCOLATE ASRA NOR IZATY BINTI ASWADI ELUCIDATING THE POTENTIAL OF BANANA LEAF (Musa x paradisiaca) IN SIAMESE FIGHTING FISH (Betta splendens) PRODUCTION CHE AZARULZAMAN BIN CHE JOHAN MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF Megalocytivirus IN FRESHWATER ANGELFISH (Pterophyllum scalare)

ENTHIRA A/P PURUSHOTH THAMAN THE ASSOCIATION BETWEEN PERCEPTION AND CONSUMPTION BEHAVIOUR OF ROASTED CHICKEN PRODUCTS AMONG MALAYSIAN YOUTH TOWARDS THE BETTERMENT OF THEIR QUALITY OF LIFE IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA FATCHURRACHMAN MAPPING AND ESTIMATING PADDY RICE EXTENT, GROWTH STAGES AND YIELD IN PENINSULAR MALAYSIA BY USING FUSION OF SENTINEL-1 AND SENTINEL-2 IN GOOGLE EARTH ENGINE ISLAM MUSTAFA AHMAD NAJEEB EFFECT OF PROCESSING ON PHYSICOCHEMICAL, ANTIOXIDANT PROPERTIES, SENSORY EVALUATION AND GLYCEMICLOAD OF STINGLESS BEE HONEY AND HONEY BEE HONEY


MUHAMMAD AMIRUN BIN CHE HASSAN EFFECT OF STERILIZATION ON Bacillus cereus AND SHELFLIFE OF SELECTED HOME-BASED FOOD PRODUCTS

MUHAMMAD HANIF BIN FADZLI GROWTH AND REPRODUCTIVE ASPECTS OF COASTAL TREVALLY Turrum coeruleopinnatum FROM TERENGGANU WATERS, SOUTH CHINA SEA, MALAYSIA MUHAMAD QAMARUL HAZIMAN BIN ABDULLAH SAINS MAKANAN OPTIMISATION OF CHITOSAN EXTRACTION CONDITIONS FROM MOON CRAB (Matuta lunaris) SHELLS USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND ITS POTENTIAL APPLICATION FOR GUAVA JUICE CLARIFICATION NOOR AIMI SHAZANA BINTI MOHD YUSOFF ISOLATION AND CHARACTERISATION OF PATHOGENIC BACTERIA IN STINGLESS BEE HONEY FROM SELECTED FARMS IN TERENGGANU NOR ALIA BINTI CHE NOZID PHYSICOCHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF HYDROCOLLOID SYSTEMS CONTAINING ROSE CACTUS (Pereskia bleo) MUCILAGE-PROTEIN COACERVATE FOR DYSPHAGIA-ORIENTED BEVERAGE EMULSION NORSYAKIRA BT AHMADI MIXED METHOD STUDY ON TOURISTS’ PERCEIVED RISK FACTORS AND IMPACT ON WILLINGNESS-TO-TRY (WTT) LOCAL FOODS AT SMALL ISLAND DESTINATIONS DURING COVID-19 PANDEMIC

SITI ZURAIDA BINTI ZULKIPLI MERCURY CONTAMINATION IN COMMERCIALLY IMPORTANT MARINE FISH AND INTRODUCTION OF CYSTEINE AS CHELATING AGENT IN AQUACULTURE SYSTEM SYARIFAH FATIMAH BINTI SYED MAHDZAR PERIKANAN THE IMPACT OF AQUACULTURE ACTIVITIES ON MACROBENTHOS IN SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA TEO HAN MENG BIO-EFFICACY OF HYDRO HALOPHYTE-ASSOCIATED BACTERIA IN PROMOTING RICE SEEDLING HEALTH AND GROWTH ON SALINE SOIL TUAN NURUL MAISARAH BINTI TUAN PUTRA CHEMICAL CHARACTERISTICS AND STABILITY OF BUTTERFLY PEA FLOWER POLYPHENOLS RECOVERED BY COLLOIDAL GAS APHRONS (CGA) WAN NAJMA FARHATEN BINTI WAN A LATIFF SAINS MAKANAN OPTIMISATION OF CHITOSAN EXTRACTED FROM RAZOR CLAM SHELLS (Ensis arcuatus) AND ITS DEVELOPMENT AS FILM YUKI HAYAMI CHARACTERIZATION OF BACTERIAL COMMUNITY ASSOCIATED WITH MARINE SPONGES IN KARAH ISLAND, TERENGGANU, MALAYSIA

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

MUHAMMAD FATHI BIN SOFIAN PERIKANAN IMPACT OF HYGIENIC CULTURE Moina sp. PRESERVED WITH PRESERVING AGENT ON Macrobrachium rosenbergii QUALITY

NURAINNI BINTI MOHD ARSHAD AKUAKULTUR EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF GELATIN FROM FRINGESCALE SARDINELLA (Sardinella fimbriata) BONES

67


SARJANA SAINS PERIKANAN TROPIKA (Kerja Kursus)

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

68

LIBAN ABDISALAM MOHAMED MAYANG ANDEKA CARENINA MUHAMMAD IRSYAD ABIYUSFI GHAFARI NUR ALFEERA BINTI EFFENDI

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL (FPEPS) SARJANA SAINS (Penyelidikan) ABDELLATIF HUSSEIN ABDELLATIF ABOGAZIA INTEGRATED REPORTING AND FIRM VALUE IN EGYPT: THE MODERATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMPLEXITY, EXTERNAL FINANCING AND COVID-19 OUTBREAK AMIRUL AZAM BIN ASRI PERANAN PEMBANGKANG DALAM PARLIMEN MALAYSIA KE-13 (2013-2018) BASSIL FAROUQ FAYIZ ALISSA THE ROLE OF INTERNAL MARKETING IN ENHANCING EMPLOYEES’ INNOVATIVE BEHAVIOUR: A CASE OF EDUCATION SECTOR EMPLOYEES IN JORDAN LAVANIYA A/P GOPABALA KRISHNAN PERFORMANCE EVALUATION AND EXPLOITATION STATUS OF COMMERCIAL FISHERIES IN THE EAST COAST OF PENINSULAR MALAYSIA MOHAMAD FIRDAUS HALIMI BIN MOHAMAD FACTORS INFLUENCING ONLINE SHOPPER’S INTENTION TO USE AUTOMATED PARCEL LOCKER SERVICE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM MALAYSIA

NUR KHAIRUNNISA BINTI AHNUAL PEMASARAN DETERMINANTS OF WATER FILTER USAGE BEHAVIOUR AMONG MALAYSIAN CONSUMERS SITI MURNI MAT ALI INVESTIGATING SCUBA DIVING DESTINATION ATTRIBUTES, DIVERS’ SATISFACTION AND WILLINGNESS TO RECOMMEND REDANG ISLAND SUJANA SHAFI THE ADOPTION OF DIGITAL MARKETING AS A COMMUNICATION TOOL AMONG SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF LEATHER INDUSTRY IN BANGLADESH TAN TIONG JIN KEWANGAN INTEGRATING ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) RATINGS WITH INVESTMENT PORTFOLIOS: EVIDENCE FROM BURSA MALAYSIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC

NURUL MASIRAH BINTI MUSTAFFA VACCINE INJURY COMPENSATION MECHANISMS: A SOCIO-LEGAL RESEARCH IN MALAYSIA

YEE PEI SHI THE INFLUENCE OF APPLICATION QUALITY AND USER’S INNER-DETERMINANTS TOWARDS CONTINUANCE INTENTION TO USE E-WALLET

NUR AKMAL BINTI ROSLI THE EXTENDED THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR: FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ REVISIT INTENTION TO LAGUNA REDANG ISLAND RESORT

ZALIHA BINTI MD NOR PENGURUSAN PENGARUH TRET PERSONALITI, PERSEKITARAN KERJA DAN PEMINDAHAN LATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA


SARJANA PENGURUSAN (ZON PANTAI BERSEPADU) (Kerja Kursus) AHMAD HAFFIZ BIN AHMAD MOKHTAR FATIN ILLIANIE BINTI A.ISHAK MUHAMMAD SHAHRUL AMAR BIN ZAKARIA

NOORHISHAM BIN ALI SURIYA BINTI MOHD NASIR WAN HAFIZUL BIN WAN MAHMOOD

AHMAD SYAZNI BIN SAZALI AHMAD TASNIM BIN MOHAMED @ DOL AIZUDDIN HANIS BIN AHMAD @ AWANG AMEERUL HAKEEM BIN MOHD HAIRON AMIRUL AZLAN BIN ZAINUKAMAROL’ARI ASHBIE BINTI MOHAMAD ASMIN SIZA BIN SAMIN CHE AB RAZAK BIN CHE WEL DE ZULKERNAIN BIN ABDULLAH HASSAN DINISHKARAN PILLAI DONOVAN AGNEL MARIA DASAN MD YUZEIRY BIN MD YASIN MOHAMAD KHAIRUL HANAFI BIN ABDUL MAJID MOHAMAD ZUL IRMAN BIN AWANG MOHAMMAD NORHAZRAT BIN MOHD NAN MOHD ARIF FADHILAH BIN MUHAMMAD MOHD FARIDZARUDDIN BIN RAHMAT MOHD FITRI BIN MOHAMAD MOHD HASBI KYAIRI BIN AHMAD FUAD MOHD RAHIMEE MOHD RAMLI

MOHD SAIFUL ANUAR BIN MOHD NOOR MOHD SARKAWI AFFENDY BIN ABDUL RANI MUHAMMAD AIZAD BIN BAHTIAR MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL SAMAD MUHAMMAD KASYFI KHUZAIMI BIN MOHD GHAZALI NG KIN LIANG NIRAJ A/L HARI KRISHNAN S.G.VIJAYA BHASKER A/L GANISAN SARAVANAN KRISHNAN SARFA ADIBA BINTI MUHAMMAD SHAHRIL BIN ABDUL HAMID SHARIFAH NUR SYAFIQAH BINTI TUAN ZAINAL ABIDIN SUBARAKUMAR A/L SALVAM TEEBAN A/L PATCHAIAPPAN THIVIAN A/L MAHALINGAM VERGHESE YO VINESH RAJANDRAN WAN RAIHANA BT WAN MOHD NASIR WUN WEE YANG

SARJANA KAUNSELING (Kerja Kursus) ALI IRSHAD BIN HAMZAH TENGKU MUNIRAH BINTI TENGKU MUDA WAN AMIRA BINTI WAN MAHADI SARJANA EKONOMI (Kerja Kursus) LEE YAO MING MOHD AZRIN SHAMEEN BIN MOHD RADZUAN MUHAMMAD HAFIZ BIN RAHMAN NOR ISMA LIYANA BINTI HASRAN

NUR SYAHIRAH BINTI NAIM NURUL SHAHIRAH SYAZWANI BINTI MOHD ALIM SITI NUR AIN BINTI HARUN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (Kerja Kursus)

69


FAKULTI PENGAJIAN MARITIM (FPM) SARJANA SAINS (Penyelidikan)

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

70

AIMIE QAMARINA BT ANWAR DEVELOPMENT CONCEPTUAL FRAMEWORK OF PRIVATE MARITIME SECURITY COMPANY OF MALAYSIA AMIRA HUSNA BINTI MD DAUD A DECISION-MAKING MODEL FOR IMPLEMENTING GREEN SHIPYARD IN MALAYSIA

KON WAI KOK WORKFORCE SUSTAINABILITY TOWARD ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IMPLEMENTATION IN CONTAINER TERMINAL MOHAMED HAMED ELSAID HAGGAG THE EFFECT OF IINCENTIVES ON IMPROVING THE EMPLOYEE’S PERFORMANCE FOR THE PUBLIC SECTORS IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES

PUSAT PENDIDIKAN ASAS DAN LANJUTAN (PPAL) SARJANA SAINS (Penyelidikan) AINA MUNIRAH BINTI AB RASID THE IDENTIFICATION OF SKATEBOARDING TALENT FROM BIO-FITNESS INDICATORS THROUGH THE FORMULATION OF MACHINE LEARNING

ZULKEEFLI BIN AWANG KAJIAN SIMBOL HUKUM TAJWID DALAM SURAHALFATIHAH DAN AL-BAQARAH MANUSKRIP AL-QURAN TERENGGANU (MQT) IAMM 2012.13.6

INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB) SARJANA SAINS (Penyelidikan) NURUL SHAFIQA BINTI YUSOF BIOTEKNOLOGI ASSESSMENTS AND ENHANCEMENTS OF ANTIOXIDANTS PRODUCTION IN Chlorella vulgaris, Isochrysis galbana, AND Tetraselmis chuii

SITI NURAIN NADZIRAH BT ROSLI BIOTEKNOLOGI EFFECTS OF BIOSURFACTANT EXTRACT FROM ENDOPHYTIC MANGROVE BACTERIA ON RHEUMATOID ARTHRITIS INFLAMMATORY USING IN-VITRO MODEL

INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP) SARJANA SAINS (Penyelidikan) MUHAMMAD NIZALMIE BIN MOHD AZANI ENHANCING PROTEIN, LIPID AND FATTY ACID CONTENT IN Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) FOR IMPROVING GROWTH AND SURVIVAL OF Pangasius nasutus LARVAE (Bleeker, 1863)

NOR SUHAINI BINTI MOHAMAD AKUAKULTUR FRESHWATER AMMONOTELIC Leptobarbus hoevenii REMODEL THEIR PHYSIOLOGICAL NEEDS TO COPE WITH CHANGING ENVIRONMENT


INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS) SARJANA SAINS (Penyelidikan) NURUL HIDAYAH BINTI MAT ZAKI ASSESSING OPTIMAL UAV- DATA PRE- PROCESSING WORKFLOWS FOR QUALITY ORTHO- IMAGE GENERATION TO SUPPORT CORAL REEF MAPPING

MOHD MURSYID BIN MOHD SANIP SAINS KIMIA DISTRIBUTION AND SOURCES OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) IN SURFACE SEDIMENTS AT SOUTH CHINA SEA OF EAST COAST OFFPENINSULAR MALAYSIA

NUR ARBAEEN BINTI MOHD JOHARI COMMUNITY STRUCTURE OF MACROFOULING ORGANISMS ON “RIG-TO-REEF” ARTIFICIAL REEFS IN PULAU KAPAS WATERS, TERENGGANU, SOUTH CHINA SEA

INSTITUT ADAPTASI IKLIM DAN BIOTEKNOLOGI MARIN (ICAMB) SARJANA SAINS (Penyelidikan) MUJAHIDAH BINTI MOHD RAMZI CHARACTERIZATION OF ANTIFOULING METABOLITES FROM MANGROVE LEAVES, Sonneratia lanceolata

NURUL NAJIHAH BINTI RAWI CHARACTERIZATION OF MARINE BACTERIA Pseudomonas aeruginosa PRODUCING ANTIFOULING COMPOUNDS

INSTITUT BIODIVERSITI TROPIKA DAN PEMBANGUNAN LESTARI (BIO-D TROPIKA) SARJANA SAINS (Penyelidikan) AHMAD ABU DAIEH FACTORS INFLUENCING POULTRY PERFOMANCE AMONG JORDAN’S SMALL HOLDER FARMS A CASE STUDY

MOHD NOOR AFIQ BIN RAMLEE SAINS MATEMATIK DEVELOPMENT STRATEGIEST EVALUATION IN TASIK KENYIR: AN APPROACH USING ECONOMIC VALUATION AND TRADE-OFF ANALYSIS

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

MOHAMMAD FAIZ BIN AHMAD FISH COMMUNITY STRUCTURE AT “RIG-TO-REEF” ARTIFICIAL REEF IN TERENGGANU WATERS, SOUTH CHINA SEA

71Senarai Graduan • Ijazah Sarjana Muda • Diploma


• •

Kelas Pertama Graduan Sarjana Muda sesi kemasukan bermula sesi 2020/21 Cemerlang Graduan Sarjana Muda sesi kemasukan sebelum sesi 2020/21 • Graduan Diploma


IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA FAKULTI PENGAJIAN MARITIM

CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ALHAZIM BIN ALZIKRI ASFARINA IDAYU BINTI ASADUL JAILI BALQIS BINTI AZHAR ELSHERE ANAK ELVIS BLUE MOHD SAIFUN ANUAR BIN AHMAD SHAHIMI MUHAMMAD DANIAL BIN MAZLAN MUHAMMAD HAFIZ BIN MAHMOOD MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN SAIDIN MUHAMMAD NUR HAFIY DARWISY BIN MOHD NORHISAM

10. MUHAMMAD SHAHMI BIN MOHD SHUKRI 11. NOR AZILA BINTI HANAPI 12. NUR ANIS HANYSHA 13. NUR ATIKAH BINTI SHAMSUL BAHRI 14. NURMUSTAKIM BIN MAT 15. NURUL IZZAH ATHIRAH BINTI AHMAD NIZAM 16. NURUL NAJWAH BINTI ANAS 17. WAN NOR DIYANAH BINTI WAYA @ WAN YA

KEPUJIAN 1. AFZA NAJWA BINTI ZULKEFLI 2. AHMAD AMIRULLAH BIN AB RAHMAN 3. AHMAD RODHIYUDDIN BIN MOHD RIZAL 4. AINFAA BINTI MAMAT 5. AMAL HAWARIS BIN MOHAMAD TELIDI 6. AQILAH HANIM BINTI KARIM 7. ASMALINA BINTI AWANG NOO 8. BALQIS BINTI AHMAD ZAINUDDIN 9. FAKARUL AIMAN BIN MUSTAFA 10. FATIHAH BINTI MAT YAACOB 11. FATIN NABILAH BINTI ZULKIFLI 12. FATIN NURAMIRAH BINTI ZURAIMI 13. HARZAN HARRAZ BIN ISMAIL 14. HAZIRA FATIQAH BINTI ABDULLAH 15. INTAN NUR LIYANA BINTI AZIZUL AZNI 16. JASMU ANTAGU 17. JULIE DESSIDRA DAULIS 18. KHADIJAH BINTI JOHARI 19. KHAIRUL BAHRIAH BINTI ZAINAL 20. KHAIRUNNISA BINTI KHALID 21. LANG KWONG SHENG 22. MARANIRAH BINTI MUHAMMAD 23. MASHITAH BINTI ISA 24. MOHAMAD AIMAN BIN MOHAMAD FAAZILLAH

25. MOHAMAD AZRIE BIN AZHAR 26. MOHAMAD FARAIKHWAN ELHAM BIN AB RAHIM 27. MOHAMAD IDZHAM BIN ROHANI 28. MOHAMAD IQBAL DZULQARNAIN BIN ROSLI 29. MOHAMAD KHAIRUDDIN BIN ABDUL HALIM 30. MOHAMAD NABIL ASYRAF BIN MOHAMAD SAIFUL ANUAR 31. MUHAMAD AMIRUL SHAHANAZ BIN IBRAHIM 32. MUHAMAD RAHIMAN BIN ZULL 33. MUHAMAD SHAFIQ BIN MOHD SABRI 34. MUHAMMAD AKIF FIRDAUS BIN MOHD ASRI 35. MUHAMMAD AMEER AMERUL BIN MD ZAMRI 36. MUHAMMAD AMIN AIEMAN BIN SHAFIE 37. MUHAMMAD AMIR SYAFIQ BIN ABDULLAH 38. MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN AZMAN 39. MUHAMMAD FAKHRUDDIN BIN JAMALRUDIN 40. MUHAMMAD FARHAN BIN MAT RIPIN 41. MUHAMMAD FITRI BIN ESAM 42. MUHAMMAD HAZIM BIN MUSTAPA 43. MUHAMMAD IDHAM BIN MAT NUDIN 44. MUHAMMAD IZWAN BIN ISMAIL 45. MUHAMMAD JAUHARI BIN ISMAIL 46. MUHAMMAD KHAIRUL AZIM BIN MOHD YUSOF 47. MUHAMMAD KHUHAIZIE BIN KAMAL 48. MUHAMMAD NAJMIE BIN RASHIMI 49. MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MOHAMAD ALI

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

SARJANA MUDA PENGURUSAN (MARITIM)

75


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

76

50. MUHAMMAD NURIZZAT BIN ZAKARIAH 51. MUHAMMAD SUHADI BIN OMAR 52. MUHAMMAD SYAFIQ DANIEL BIN HAMDAN 53. MUHAMMAD ZULHILMI BIN MOHD KHAIRI 54. MUSTAKIM BIN ABDUL KAHAR 55. NAJWA IZZATI BINTI ZAMBRI 56. NINA AFFIENA BINTI ROMZI 57. NOR ASMIRA BINTI MARZUKI 58. NOR FATIN NADIA BINTI MANSOR 59. NOR IZRA ZULAIKHA BINTI ISMAIL 60. NOR SHAFIKAH BINTI ISMAIL 61. NOR SHAHIRAH BINTI MOHAMAD 62. NORZAITIEY NAZIRA BINTI ABDULLAH 63. NUR AIDA SYAHIRA BINTI AHMAD 64. NUR AIN NASUHA BINTI HARIS 65. NUR AINA SHAKIELA BINTI CHE MUSA 66. NUR AMEERA SYAFEEQAH BINTI AHMAD SHAFEII 67. NUR ASMAA BINTI SAIDIN 68. NUR ATHIRAH BINTI ZULKIFLI 69. NUR FARAHANIM BINTI MOHD NUZULAN 70. NUR HAKIMAH BINTI ABDUL MANAN 71. NUR HANISAH BINTI HUSSIN 72. NUR ISMALAILA BINTI KHAIRUL HASSAN 73. NUR IZZAH BINTI MOHD KAMAL 74. NUR IZZATI BINTI ABD MUTALIB 75. NUR NABILA HUDA BINTI MOHD NOOR 76. NUR NAJIHA BINTI MOHD JEBRI 77. NUR SYAFIKA NATASHA BINTI SAARI 78. NUR SYUHADAH BINTI ABDULLAH

79. NURALIAH NATASYA BINTI HISHAMMUDIN 80. NURIN JASLINA BINTI JASNI 81. NURLIANA BINTI MOHAMAD ALWI 82. NURSYAHZANA BINTI ZAMRI 83. NURUL ASMA HUSNI BINTI KHAIROL ANUAR 84. NURUL NABILAH BINTI AMIRUDDIN 85. NURUL NAZHIFAH SA’ADIAH BINTI ZAINAL 86. NURUL SARAH BINTI BAHERUNZAMAN 87. NURUL SOLEHAH BINTI MOHD ANUAR 88. NURUL SYAFINA BINTI SABRI 89. NURUL SYAHIDA BINTI AZIZAN 90. NURUL SYAHMIMI BINTI AZMI 91. PAVENDRAN A/L BHASKARAN 92. RABIANAH BINTI JALIL 93. RISHVETHAA A/P SOORI RAVOO 94. ROSMALIA BINTI MUHAMAT YUSOFF 95. SAUDI BIN ABDULLAH 96. SITI NOR ZAHERA BINTI MOHD SYAIKIN 97. SITI ZULAIKA BINTI JEMAIN 98. SYAHIRAH BINTI HASAN 99. TENG SIONG MING 100. TUAN NUR AISYAH BINTI TUAN MOHAMAD RANI 101. TUN MUHAMMAD ASYRAF BIN TUN CHIK 102. VIMALA DEVI A/P GOVINDASAMY 103. WAN MUHAMMAD ADIB BIN WAN DERAMAN 104. WAN MUHAMMAD AIZZAT QUSHAIRY BIN WAN NAWI 105. WAN SYAFIQ AZRI BIN WAN MUSTAPHA KAMAL 106. YIP KAR CHENG

SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI MARITIM DENGAN KEPUJIAN KELAS PERTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MUHAMMAD ADIB IRSYAD BIN ABDUL HALIM NUR AIN FARHANI BINTI MOHAMAD YAZID NUR DAYANA FARHANAH BINTI ZULKIFLI NUR FATINI ARFINA BINTI AB RAHMAN NUR RUZANA BINTI MOHD ROF’IE NUR SYAHIRAH BINTI ALIAS

KEPUJIAN 1.

WAN MUHAMMAD AQIB BIN WAN AZMI

7. NURIN FAQIHAH BINTI MAHADI 8. NURUL AIN NAJWA BINTI AZUHAN 9. SAYDATUL ATHIRAH BINTI SUHAIREESAM 10. SITI NORAISHAH BINTI ABDUL AZIZ 11. UMI SYAHIRAH BINTI MOHAMED FAZLEE 12. WAN SHAMELNY BINTI WAN MUHAMMAD REZAL


SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) CEMERLANG 13. NUR SYAHIRAH BINTI HSNU AZHER 14. NUR SYAHIRAH BINTI SABRI 15. NUR SYAZWANI BINTI AHMAD KHALIL 16. NUR UMAIMAH BINTI ASRAF ALI 17. NURUL HIDAYAH BINTI KAMARULL ARIFFIN 18. NURUL NAIMAH BINTI JUSOH 19. NURUL NAJWA NURSYAFRINNA BINTI MAHZIL 20. QASRINA BINTI MOHAMED 21. RASYIDAH BINTI MOHD SANI 22. SANTHIA A/P SARAVANAN 23. SILLOSHINA A/P S.MANOHARAN

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AHMAD FARHAN BIN AZAMAN IZWAN HAFIZUDDIN BIN ZAINAL MOHAMAD ZUL IKYWAN BIN TAIB MUHAMMAD AFIF AZHAR BIN IZHAM MUHAMMAD NASRULLAH BIN CHE KOB MUHAMMAD ZUHAIRI BIN MOHD ZAINI NIK MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD

8. NOR AZUIN FATIN BINTI AZMI 9. NUR FARISHA BINTI MOHAMAD FAUZI 10. RUSYAIDI BIN ROSTAM 11. SITI NUR’AFIFAH BINTI DAUD 12. SRITHARAN A/L RAJANDRAN 13. TUAN AHMAD SHAMI BIN TUAN ZAINUDDIN

FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DHURGA DEVI A/P MOORTHY IZZA INANI BINTI MOHD YUSOF MAGESWARY A/P RAJOO NORATIRAH BINTI ISMAIL NURFIRZANA AZWA BINTI MOHD ABIDIN PHILIP WONG LIONG CHUN

7. RABIATUL FARIHAH BINTI MUHAMAD 8. SAW CHIN CHIEN 9. SYAHIRAH ADILA BINTI ZAINUDIN 10. TENGKU AZRINA BINTI TENGKU ABD RAHMAN 11. WAN MUHAMMAD AMIRUL SHAZUAN BIN WAN IBRAHIM

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KALAIARASI A/P P. LETCHUMANAN MOHAMMAD AL-HAKIM NASRULLAH BIN ROSLAN MOHAMMAD BIN AMINUDDIN MUHAMMAD AFIQ AIMAN BIN MAZLAN MUHAMMAD AHMADI BIN MOHD SHARI MUHAMMAD HILMI BIN SHAHRUNNIZAR MUHAMMAD LUKMAN HAKIM BIN MOHD NAZRI

8. MUHAMMAD NAZHIIF BIN ABDULLAH SUHAIMI 9. MUHAMMAD ROHAIZAD BIN MOHD AZLI 10. MUHAMMAD SAFWAN BIN MOHAMED BAKRI 11. NOOR SHAHANIM BINTI SHAHIDAN 12. NOR NAQIUMAN BIN ABDUL MANAP 13. NUR LIYANA BINTI MOHD SAYUTI 14. NUR NATASYA BALQIS BINTI GHAZALI

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. AHMAD ALI BIN AHMAD HISHAMUDDIN 2. AIMAN HAZZEM BIN SUDIRMAN 3. AINUR HUSNA BINTI AZIZAN 4. MUHAMMAD ADIB MUHSIN BIN OTHMAN 5. MUHAMMAD FIKRI BIN RUSLAN 6. MUHAMMAD HAIKAL AZRI BIN ABU BAKAR 7. MUHAMMAD HAIKAL HASIF BIN MUKHTAR 8. MUHAMMAD HAZIQ ASHRAF BIN MOHD FADLI 9. MUHAMMAD IBRAHIM BIN MOHD ARASAD 10. MUHAMMAD SHAHFIQ HAIKAL BIN SHAHROM SHAH 11. NASHRIQ ASHRAF BIN NAZARUDIN 12. NUR IMAN INSYIRAH BINTI ZAMRI

77


15. NUR SYUHADA BINTI P RAMLI 16. NUR ZAFIRAH BINTI SHAMSUDDIN 17. NURUL IZZAH NABILAH BINTI CHE ASLAN 18. NURUL NADIAH BINTI MOHD YUSOF

19. ROSHANIE ILYANA BINTI RUSLI 20. SITI AISHAH BINTI SARUDIN 21. WAN NUR ARYSHA BINTI WAN MUHAMAD NAZRI 22. WIZANI ZIRANI BINTI BAKRI

SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

78

KEPUJIAN 1. 2.

AMMAR FARHAN BIN AHMAD AKHIR ARIEF ISKANDAR BIN MOHD HARUN

3. 4.

MUHAMMAD AL FARIS BIN MOHD JUHAIRI NURFAUZIATUN BINTI ABD MANAN

SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) DENGAN KEPUJIAN KELAS PERTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AMAN NORHAKIM BIN SIDI HAZMAN ARIFF BIN RUSMAN ISKANDAR BIN HAZLAN MUHAMMAD AIMAN FARHAN BIN MOHD ALI MUHAMMAD AMIR SAFIUDDIN BIN ANUAR MUHAMMAD DANIAL BIN NOOR ISKANDAR MUHAMMAD SYAHMI BIN MOHD SHAH NOR AIN SYUHADA BINTI RUZANI NUR BAITI BINTI AZIZI

10. NUR FATIN SYAMIMI BINTI MOHAMAD RUSLI 11. NURHALIMAH BINTI PAHARUDDIN 12. NURRIN ATHILA SHAIEBAH BINTI ZULKIFLE 13. POOVENTAN A/L SIVAKUMAR 14. RAJA MUHAMAD MUKMIN BIN RAJA KAMARUZAMAN 15. RUZAINI IZZATIE BINTI IKRODI 16. SITI NUR BAIDURI BINTI NORDIN 17. WAN MOHAMAD AIMAN BIN WAN AZIMI

KEPUJIAN 1. ADILAH BINTI ABDULLAH 2. AFIQ HUSAINI BIN AHMAD NASERI 3. AMIR HAMZAH BIN MOHAMAD PISOR 4. AUNI NABILA BINTI KAMROZAMAN 5. DZULFIQAR BIN ROSDI 6. FARAH NURATHIRAH BINTI MOHAMMAD NAZREE 7. IBRAHIM BIN ROSLAN 8. JACKLYN DEE LEANA BINTI JACK 9. KHAIRUL SHAFIQ BIN KHAIRUL SHAHRIL 10. KHAIRUNNISAA BINTI BENYAMIN 11. MOHAMMAD IRWAN SHAH BIN MOHD.SALLEH 12. MUHAMMAD ADHA BIN AB RAZAK 13. MUHAMMAD AISYAMMUDIN BIN MAT RIZAL 14. MUHAMMAD KHAIRUL SHAFIQ BIN ABDUL HALIM 15. MUHAMMAD MUAZZAM BIN MOHD ZAKI 16. MUHAMMAD SHAFIQ IKHWAN BIN CHE BORHAN 17. MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD SABRI 18. MUHAMMAD SYAMIM BIN SHAFI 19. MUHAMMAD SYUKRI BIN YUSOF 20. MUHAMMAD YUSUF BIN ABDUL WAHAB 21. NOR ATHIRAH NAJWA BINTI ISA 22. NOR MARLIYANA BINTI MOHD NADZRI

23. NOR NAEMAH NAJWA BINTI SAMSUDIN 24. NORAZWANIE BINTI NASHARUDDIN 25. NUR AIN FATIHAH BINTI NORZLAN 26. NUR ALIYA BINTI RONHAKEM 27. NUR ASRA AINA BINTI ZUL 28. NUR EZLIN BINTI MOHD RIZAL 29. NUR FITRAH ADIBA BINTI SAFRUDIN 30. NUR IMAN NAJMI BIN NORSYFULHIZAM 31. NUR MUHAMMAD AFIQ BIN ANANG 32. NUR MUHAMMAD AIMAN BIN ROSLI 33. NUR SYAHIDAH BINTI AZLAN 34. NURAISHAH NATASHAH BINTI ABDUL RASHID 35. NURIN IRDINA BINTI NIZAMUDDIN 36. NURUL JANNAH BINTI SHADIAN @ SHAHIDAN 37. SITI ASMAT BINTI MOHD HANAPI 38. SITI NUR ADIELA BINTI AINALUDIN 39. SITI NUR BALQIS BINTI HASHIM 40. SITI NURBAYA BINTI IBRAHIM 41. SYAZWINI BINTI AHMAD 42. TUAN MOHD SHAHRULAH BIN MOHD NAZEMI 43. WAN AKMAL BIN WAN DIN


SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) CEMERLANG ALIAH BATRISYIA BINTI AZMI ANG YENNEE CHUNG YI YI EW QYU NYNG FATIN NURNABILA NATASHA BINTI KHAIRUL JAMIL GIRIJAH A/P GANESRAU ISHWARUBINI A/P M RAJASEGAR KUAN JIN WEN LAM SHER NEE

10. LEE YI CHEN 11. LYNETTE HOO WAN LING 12. NORHASLINA BINTI SULAIMAN 13. NUR FATIHAH ADRIANA BINTI SHAMSULL ANUAR 14. NURHANIS ‘AQILAH BINTI MOHAMAD MALIKE 15. SHASMITHA A/P LINGAM 16. TAN LEE FONG 17. TANG YI TING

KEPUJIAN 1. AHMAD DANIAL BIN TAJUL ARIFIN 2. AIMAN HAIQAL BIN ABDUL KHALIK 3. AIN NUR ATHILAH BINTI MOHAMAD 4. AINA FASIHAH BINTI MOHAMAD YAZID 5. AINUL QASRENA BINTI ARIFFIN 6. AMALIN ALIA BINTI SAID @ ZAKARIA 7. AMIRATUN NAJIHAH BINTI AHMAD DAUD 8. ANIS NAZURAH BINTI MOHD RUSLI 9. CORINA LAM KIT NEE 10. DIANA BINTI MOKTI 11. DINESHWARY A/P SUBRAMANIAM 12. FATIN QASHRINA RAFISSA BINTI NASARUDIN 13. GOH MAY HOYY 14. HANIS NABILAH BINTI MOHD RADZI 15. KHAIRUL NISAK BINTI KHAIRUL ANUAR 16. KHALILA NUR UYUN BINTI KAMALULHAPHIDZ 17. LOKE YU HANG 18. LUQMAN ASYRAF BIN MOHD NAWAWI 19. MUHAMAD AFIZI BIN MOHD SENIN 20. MUHAMMAD ADIB BIN AZIZAN 21. MUHAMMAD AL- HAFIZ BIN MAT SHARIFF 22. MUHAMMAD NUR RIDHWAN BIN MOHAMMED NOOR AZIAN 23. MUHAMMAD ZAHRUL SYAHMIN BIN RAJAB 24. NABILAHUDA BINTI AMERUDDIN 25. NIK NURUL AMALINA BINTI WAN MOHD YEN 26. NOR SYAHIRAH BINTI MOHD RAZALI 27. NORDALIA BINTI NORDIN 28. NUR AFIQAH BINTI MOHD SABRIN 29. NUR ANISHA AWANIS BINTI ROSNAN 30. NUR ARIFAH SYAHIDAH BINTI AMINUDDIN 31. NUR ATHIRAH ANATI BINTI KASMUNI 32. NUR ATHIRAH FARHANA BINTI BAZLI 33. NUR ATIKAH ADLINA BINTI MOHD SALLEH 34. NUR ATIKAH HUSNA BINTI MOHD ZAWAWI

35. NUR DAMIA BINTI CHE’RUZI 36. NUR IZZATI BINTI IBRAHIM 37. NUR IZZATI BINTI MOHD SIDEK 38. NUR IZZATI NABILA BINTI HAMAD ZULKIFLI 39. NUR LIYANA BINTI MOHD NOOR 40. NUR MARINI BINTI MOHD.ALI 41. NUR NAJWA ANIS SYAFIQAH BINTI BAHARUDDIN 42. NUR RASYIDAH BINTI AZUDIN 43. NUR SHAFIQAH BINTI AZLAN 44. NUR SYUHADA BINTI ABDUL WAHAB 45. NUR ZULAIKHA FATIHA BINTI CHE RAHIM 46. NURAINA NADHIRAH BINTI MOHAMAD FAUZI 47. NURDINI BINTI AHMAD 48. NURFARRA AMIRA BINTI RAZALI 49. NURHUSNAZIRA BINTI MAT HUSSIN 50. NURSYAHIDATUL HUSNA BINTI SHARI 51. NURSYAHIRAH BINTI SHAMSUDDIN 52. NURUL AIN BINTI AZAHAR 53. NURUL FAIZAH BINTI ASSAYA 54. NURUL HUSNA ARIFAH BINTI AZIZ 55. NURUL NABILAH BINTI CHE MAT DON 56. NURUL NAJIHAH BINTI MOHAMAD ALI HANAFIAH 57. NURUL NASRAH BINTI ALIAS 58. NURUL SABRINA BINTI AMINUDIN 59. NURUL SYAZANA BINTI NAZLIE LEONG 60. PHUAH QIAN HUI 61. RUFINA MARIA A/P VISVASANATHAN 62. SITI ANNISAH BINTI AHMAD SHAFIE 63. SITI FAIRUZ BINTI AB KADIR 64. SITI HAJAR BINTI ABD MAJID 65. SITI HARYANI BINTI ABU HASSAN 66. SITI NURHALIZA BINTI AZIZ 67. SITI NURUL ASYIKIN BINTI SAMSUDIN 68. SITI SARAH BINTI MOHAMAD ZAKI

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

79


74. VERNS LEE SI WEN 75. WAN AIMAN NABILAH BINTI WAN AHMAD HULAIMI 76. WAN NUR AFIQAH BINTI WAN MOHAMAD NAZERI 77. WAN NUR IZZATI BINTI WAN MOHAMMED ZAIDAN 78. WONG CHOCK LIK

69. SYAHIRAH BINTI HUZLAN 70. TANG YI NING 71. THIVINA A/P ARAVAN 72. TI MEI JUN 73. TONG KA HUI

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

80

SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) CEMERLANG 1. HANI SHAKIRAH BINTI SAPIAN 2. HISHA A/P MAGANDRAN 3. INTAN DIYANAH BINTI SHOHAIMI 4. KOAY HUAN YEE 5. KRITTIKA A/P TAMILSELVAN 6. LEE CHIAU XIN 7. LOKE SIT KIE 8. LOOI WAI THING 9. MAH JIA YIN 10. NIK NAZATUL ADANI BINTI N.AFZAINIZAN

11. NUR ANISHA BINTI MOHAMAD SOBRI 12. NUR FAZLIN BINTI SULAIMAN 13. NURHIDAYAH BINTI MOHD SABRI 14. REETHACNI A/P GANESAN 15. SITI NUR ALISYA BINTI AZAMI 16. SYARIFAH NUR ANISA BINTI SYED ALWI 17. TAN YEEN NEE 18. TEO PEUH SIN 19. TOH YUET BAO

KEPUJIAN 1. ABDULLAH MUTIS 2. AFIQAH NURZAHIRA BINTI MADZLAN 3. AIDA HUSNINA BINTI YAHYA 4. AKMAL ARIFIN BIN SAMIN 5. AMMAR BIN NOORDIN 6. ANIS AFIQAH BINTI ROSNAN 7. ANIS SAKINAH BINTI MAHADI 8. ANIS SYAFIQAH BINTI YUSRI 9. ASMAA NUHAA BINTI ABDUL KADIR 10. ATTIQ AIMRAN BIN ABDUL AZIZ 11. AUNI NADHIRAH BINTI AHMAD AMINUDDIN 12. AYU FATINI BINTI AYUB 13. DURRAH MARDHIAH BINTI MOHD ZAIM KHAIRI 14. FAEIZATUL NABILAH HUSNA BINTI ABD AZIZ 15. FARHANA NADIA BINTI NOOR SHAM 16. FATIN NUR ANNISYA BINTI MOHD FAUZI 17. FATIN NUR SHUHADA BINTI MOHAMMAD AL SHA’ARI 18. HAMIZAH BINTI ISHAK 19. IMA HARYANTI BINTI MAT ARIFIN 20. IMAN NURDANIA BINTI MAT DALI 21. IRDINA SYAZA BINTI MOHAMAD PAUZI 22. IZZAH SYAMIMAH BINTI MOHAMED ABDAN 23. LOKE YAN PHU 24. LOO YUAN HUI 25. MARLINA BINTI RAMLI 26. MOHAMAD HILMAN BIN ABDULL HADI

27. MUHAMAT HAFIZ BIN SAPIEE 28. MUHAMMAD HAZIQ BIN ZAARAN 29. MUHAMMAD KHAIRUL AFIF BIN MOHAMAD 30. MUHAMMAD NOR HARIZ MUKHLIS BIN NOR HELME 31. MUHAMMAD QHAI’RIL BIN MOHD HAMRI 32. MUNIRAH HANIS BINTI HARON 33. MURSYIDAH WADHIHAH BINTI MOHD MASRI 34. NADHIRAH BINTI YUSKELANA 35. NAIMAH BINTI ABD MUNIR 36. NAJIHAH BINTI ALI 37. NATASHA BINTI SULAIMAN 38. NIK NUR ATIQAH BINTI NIK IBRAHIM 39. NIK ZHARFAN NUHA BINTI JOHN ISMAIL @ NIK AHMAD KHALID 40. NOOR ANIS ATHIRAH BINTI HASMADI 41. NOOR ATIKA BINTI ABDULLAH 42. NOORAINA BINTI AZHAR 43. NOR ALIA NATASHA BINTI MAHAZAN 44. NOR ATHIRAH AKMAL BINTI MOHAMMAD ZUKRI 45. NOR AYUNI BINTI ISMAIL @ ABDUL RASHID 46. NOR MIMI SYAHIRA BINTI ROSMAN 47. NOR NADIA ADILLA BINTI CHEK HAD 48. NORLIYANA AFIQAH BINTI MOHD NOOR 49. NORSYARAFANA BINTI SUHAIMI 50. NUR AIN BINTI ISMAIL 51. NUR AIN BINTI ISMAIL


73. NURHAZIQAH BINTI ZAINUDDIN 74. NURSHAHIRA BINTI SUHAIMI 75. NURSYAZMIN BINTI IBRAHIM 76. NURUL AINI HUSNA BINTI SHAFIEI 77. NURUL ASYIQIN BINTI YUSOFF 78. NURUL HIDAYAH NABILA BINTI MOHD NOOR 79. NURUL IMAN EZANI BINTI HELAN NOR 80. NURUL IZAH BINTI ABDUL RAHMAN 81. NURUL LIYANA BINTI SYAMSUL 82. NURUL NAJWA BINTI MOHAMAD RAMLE 83. NURUL SYAHIRAH BINTI MOHD SANI 84. NURUL SYAMIMIE BINTI MAT DESA 85. SITI AISHYAH BINTI HAFIDZUL 86. SITI NORANIS BINTI ADNAN 87. SITI NUR MUSLIHA BINTI YAHAYA 88. SITI NURIZZAH BINTI JUAHARI 89. SITI NURSARAH BINTI ROSLAN 90. SITI SARAH AQILAH BINTI HUSIN 91. SULWANI BINTI MUHAMAD SHAMSUDIN 92. TUAN AMNI BASYIRAH BINTI TUAN ABDU AZIZ 93. TUAN ERNI NASUHA BINTI TUAN MOHD NOOR

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AMIR SHAHRUDIN BIN ABD HAMID IZZIANY BALQIS BINTI MOHD BAHARI NORATIKAH BINTI JAMIL NUR AIN SYAZWANI BINTI AZLAN NUR HAZIZI BINTI JONDARLIS NURUL NAJIIHAH BINTI KHALID NURULHUDA BINTI MAT NAWI

8. NURUSYAFIQAH BINTI IDRUS 9. SARANYAH A/P KALAI ARASU 10. SHANTHINI A/P CHRISTOPHER 11. WAN NUR IZZATY BINTI WAN IZANNI 12. WAN NUR KARMILA BINTI WAN SAMSURI 13. WAN NUR SYAFIQA BINTI WAN MUHAMMAD BAHARUDIN 14. WAN ROSMARIA BINTI MAT NAWI

KEPUJIAN 1. ADNAN BIN NAWAWI 2. AFAF AFIQAH BINTI A RASHID 3. AHMAD FAKRURAZI BIN RAZALI 4. AHMAD HAKIMI BIN ABDUL HALIM 5. AHMAD ZIKRIL ARIF BIN ABD RAHMAN 6. AIDIL BIN ALI MASRA 7. AINATUL HUSNA BINTI SYAHRUNAZLI 8. AISYAH YASMEEN BINTI HASNAN 9. AMALIN A’ISYAH BINTI AHMAD ZAKI 10. ANNAAL PHILIP A/P KRISHNAN 11. ARULMOLI VARMAN A/L MANIMARAN

12. ASY SHUHADA BINTI SANEE 13. AUNI BAZILAH BINTI MUHAMMAD SHUKRI 14. AUNI MARDHIAH BINTI ALI 15. AZVIN BINTI AZMAN 16. BAU KHER LING 17. CHANG YEE SOON 18. DEVENDRAN A/L SANKARAN 19. DINIESH 20. ENA SHAFINA BINTI ZULKIFLE 21. FADLI BIN ARIFFIN 22. FARAH AZIRA BINTI ABD RAHMAN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

52. NUR AINUL HAYAT BINTI SOFARUDDIN 53. NUR AMANINA BINTI KAMARUDDIN 54. NUR AMIRA SYAFIQAH BINTI KHAIRUL SAFIAN 55. NUR AMIRAH SYAFIAH BINTI AZAHAR 56. NUR AQEELA NAJWA BINTI ABDUL JALIL 57. NUR ATHIRAH BINTI RAZALI 58. NUR ATIQAH NAZURAH BINTI NAIN 59. NUR DYANA FARIZSHA MD FAZLI 60. NUR FARISHA BINTI MOHD AZIZI 61. NUR FATIN AYUNNI BINTI ASMADI 62. NUR IZZAH AFIQAH BINTI ROSJOHNNY 63. NUR KHAIRUNNISA BINTI AZHAN 64. NUR LIYANA NABILA BINTI AWANG 65. NUR NAJWA SYUHADA BINTI NOOR RANIZ 66. NUR SARAH NAJWA BINTI MOHD HASNUL AMRI 67. NUR SULAIKHA NAJIAN BINTI ROSLE 68. NUR SYAFIKA BINTI ABDULLAH 69. NUR SYAIRAH BINTI MOHAMAD 70. NUR SYAKIRA HASLINA BINTI MOHAMED 71. NUR WAHIDA SUHANA BINTI WAHAB 72. NURAINI SYAHIRAH BINTI MD NASIR

81


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

82

23. FATIN NABILAH BINTI MOHD.ZULKIFLI 24. JESSICA A/P KANNAN 25. MAZATUL SYAZANA BINTI AHMAD FUAD 26. MEOR MUHAMMAD ARIF BIN MOHD NORAZAM 27. MOHAMAD AMIN BIN KULA @ SALLEH 28. MOHAMAD FAIZAL BIN MAT JOHARI 29. MOHAMAD ZULHUSNI IRFAN BIN ZAIRUL AKMAL 30. MOHAMMAD FIRDAUS BIN NORSAZALI 31. MOHD SHUKRI IMRAN BIN MOHD YASIN 32. MUAS BIN RAHIM 33. MUHAMAD AIMAN AFIQ BIN MOHD IBRAHIM 34. MUHAMAD BADRUL HISYAM BIN MOHD YUSOFF 35. MUHAMMAD AKMAL BIN ISMAIL 36. MUHAMMAD AMMAR MUSTAQIM BIN ZUN ABDUL RAKIM 37. MUHAMMAD ASYRAF NAQIYUDDIN BIN KAMARUL HAZERI 38. MUHAMMAD EZHAM BIN SAIFUDDIN 39. MUHAMMAD HAMZAH BIN ALIAS 40. MUHAMMAD IZDIHAR BIN RAZALI 41. MUHAMMAD IZZAT AKMAL BIN MOHAMAD ROZILAN 42. MUHAMMAD KHAIRUL ADLAN BIN NOR AZMAN 43. MUHAMMAD NASRUDDIN BIN MOHD ISA 44. MUHAMMAD NUR FIQRI BIN MOHD SALLEH 45. MUHAMMAD RIDHUAN BIN AB AZIZ 46. MUHAMMAD SAARALISRAF BIN MUSTAFA 47. MUHAMMAD SHARIFUL AMRI BIN ZAKARIA 48. MUHAMMAD SOLIHIN BIN ZAIZI 49. MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAMALUL KHAIRI 50. MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN SAAT 51. MUNIRAH BINTI AFANDI 52. NG WAN XIN 53. NIK FARZANA NAJWA BINTI NIK SHALAUDINAYUBEE 54. NOOR AZLEENDA BINTI MOHD RAZI 55. NOORSHAKILAH BINTI S S MOHAMED GHANY 56. NOR AFIQAH BINTI AHMAD ASRI 57. NOR AINUN THAHIRAH BINTI TERONA 58. NOR MASITAH BINTI AWANG 59. NORAIN NADHIRAH BINTI RAZEMI 60. NORAZIAH BINTI ISMAIL 61. NORSYAHIDAH KARIMAH BINTI MOHAMAD 62. NUR ADNIN BINTI MOHD ZAIDI 63. NUR AINI HASSIM 64. NUR AININ SOFIYA BINTI CHE RIDZUAN 65. NUR AMNI BINTI BAHARUDIN

66. NUR AZIMMAH BINTI MOHD RIZAL 67. NUR FARIZATUL INSYIRAH BINTI KAMARUDIN BAHARI 68. NUR FARRA ARIESHA BINTI SHAHRIZAL 69. NUR NAJAH NABIHAH BINTI SAIFUL ANUAR 70. NUR NAJIHAH SYAFIQAH BINTI JUSOH 71. NUR SHAFIKAH BINTI ABDUL RAZAK 72. NUR SU’AIDAH BINTI RAHMAT 73. NUR SYAHIDAH HUSNINA BINTI ZULKIFLI 74. NUR SYAZANA IRYANI BINTI KAMARUDDIN 75. NUR ZAHIRAH BINTI NORDIN 76. NUREEN NATASHA BINTI ABD KARIM 77. NURFATIN NAZATUL IZZATI BINTI MOHAMAD RUZMAN 78. NURSAFFA’ ‘AQILAH BINTI HARON 79. NURSYAZA YASMIN BINTI MUHAMMAD IKMAL @ SID DOWN 80. NURUL AMIRAH BINTI ANUAR 81. NURUL AMIRAH BINTI SULAIMAN 82. NURUL BAIYINAH BINTI BADLI SHAH 83. NURUL HIDAYATUL AKMA BINTI RUSLI 84. NURUL LIYANA BINTI MD FARIZAL 85. NURUL NAGIHAH BINTI MAT ZAHID 86. NURUL NAJWA FATIHAH BINTI ROSLAN 87. NURUL SHAHIDAH BINTI SULAIMAN 88. NURUL SYAMIRA BINTI AB MANAN ISKANDAR 89. RAJA NUR AINUL FARHANA BINTI RAJA ASPAN 90. REEVENA A/P R PANNIRSELVAM 91. SAMSUL BAHRIN BIN SHAHARZAN 92. SARMEENAL A/P MOHAN 93. SITI AISYAH BINTI ALIAS 94. SITI ATHIRAH BINTI KASIM 95. SITI FATIHAH BINTI AHMAD NAZRI 96. SITI NORASZUA BINTI SALEHUDDIN 97. SITI NORATHIRAH BINTI MAT YASIN 98. SITI NORDIANA BINTI ALI 99. SURENDRAN A/L KALAI SALEVIAM 100. TAN ZHI HAO 101. TENGKU NURUL NUR AINSHAH BINTI TENGKU MOHAMMOD ZAHID 102. TUAN MUHAMMAD AZRUL BIN TUAN JALIL 103. TUAN UMI NAZIRAH BINTI TUAN ALI 104. WAN NADIA AQILAH BINTI WAN NORJAYA JASSRI 105. YUGASHINI A/P MOHANADAS 106. YUSHAHIDA BINTI YAHYA


SARJANA MUDA KAUNSELING CEMERLANG 15. NUR IZZAH BINTI CHE HARIS 16. NUR NADHIRAH BINTI CHE OMAR 17. NUR SHAFIQAH BINTI REDZUAN 18. NUR SOLEHAH BINTI KAMARULDZAMAN 19. NUR SYAFAWATIHANAN BINTI ROZMAN 20. NURUL AINA BINTI GHANI 21. NURUL ATHIRAH BINTI ABDULLAH 22. NURUL HUSNAA BINTI NASURUDIN 23. NURYASMIN AMIRA BINTI MAHADI 24. RABIAHTUL ASIAH BINTI NUHI TAHIR 25. RAJA AIDA FARWEEZAH BINTI RAJA CHIK 26. SITI ZULAIKHA BINTI RAMLI 27. WAN NOR FILZAH HUSNA BINTI WAN ALI

KEPUJIAN 1. ADIBAH BINTI AZMAN 2. AHMAD SYUKRAN NAIM BIN AHMAD FADZLI 3. AINA AKMALIA BINTI ALIAS 4. AINI NAJWA BINTI ASRI 5. AKRIMI MASWA BINTI MOHD SAHELL 6. AMINA NABILA BINTI AZAMI 7. AMIRUDIN BIN ALI @ JUNOH 8. AQILA UZMA NABIHA BINTI DZULKIPLY 9. ASYIQAH BINTI ISAHAK 10. ATIQAH ARIFAH BINTI AHMAD AMRI 11. AZIM SUHAIL BIN AB AZIZ 12. CHRISTINA SEBI ANAK DATU 13. DAYANG IFFA NURLAILA BINTI NORLI 14. FATIN AMANINA BINTI AB WAHAB 15. FATIN MALISA BINTI MAAROF 16. HAFIZAH BINTI YAHAYA 17. HANI SYAZWANI BINTI SOHIME 18. KHAIRUN NAZWA BINTI RAMLI 19. MAISARAH BINTI MOHD SUHAIMI 20. MARDZIAH BINTI KHOLIT 21. MAZATUL AZWA BINTI MOHD KUSAINI 22. MAZLINA BINTI ABDUL HADI 23. MOHD EZHAR BIN JAKIMIN 24. MOHD IZWAN BIN AHMAD SAIDI 25. MOHD KHAIRIL BIN MARCELINO 26. MUHAMAD AMIRUL AZMAN BIN ZAKI 27. MUHAMAD AZEM BIN MOHD SAKRI 28. MUHAMAD SARIFUDIN BIN SURADI

29. MUHAMMAD AFIQ BIN ROSLI 30. MUHAMMAD AFKAR BIN MOHAMMAD AFIF 31. MUHAMMAD AL-NURFIRDAUS BIN NAZRI 32. MUHAMMAD FIRDARUS BIN ISMAIL 33. MUHAMMAD HAIKAL BIN MUHIN 34. MUHAMMAD MUHAIMIN AFIQ BIN SAIDI ZABANI 35. MUHAMMAD NASRULLAH BIN KAMAROL ZAMAN 36. NIK FARA FARIHA BINTI NEK ISMAIL 37. NIK NORMAIZATUL AKMAL BINTI NIK JAFFAR 38. NIK NUR ASHIKIN BINTI MOHD ALI 39. NOOR ATIKAH BINTI ROSLAN 40. NOOR MAHARANI HAIZA BINTI MOHD YUSOF 41. NOOR NAJIBAH BINTI JAMAL 42. NOR ‘AIN SHAZLYANA BINTI JAMALLON BAHARIN 43. NOR NADIRAH BINTI ROSDI 44. NORFARAHANA BINTI ZUHA 45. NORHANIZA BINTI SUHAILI 46. NUR AISYAH BINTI JUDAN 47. NUR AMANI AISYAH BINTI MOHD ZAIN 48. NUR AUNI SYAZANA BINTI NOR AMIR 49. NUR AZIRA BINTI AZMAN 50. NUR AZYAN ATIQAH BINTI BASIR 51. NUR FARHANIS AQILLAH BINTI YUSOFF 52. NUR HAFIZAH BINTI JAMALUDDIN 53. NUR IZATI FATIHAH BINTI MAHADI 54. NUR KAMALIA BINTI ABDUL RAHMAN 55. NUR LIANA ATIKAH BINTI HAPIZI 56. NUR NYLIA NAILI BINTI NASRAN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. AIDA SOFIA BINTI MOHD FAUZI 2. AIN MAISARAH BINTI MOHAMAD BROHAN 3. AMMIERA ARIESYA SOFEA BINTI MOHD AZIMI 4. AZIE MARLIA BINTI GANI 5. MARINAH FAKHIRA BINTI MORAHASAZURI 6. MOHAMAD MUKRAMIN BIN SAMRAH 7. MUHAMAD NAZREEN FIRDAUS BIN AZMAN 8. MUHAMMAD FAHMI BIN MOHD KHAZA’AI 9. MUHAMMAD KHAIRUL AFENDI BIN HUSIN 10. NATASHA AISHA BINTI PANDI 11. NORINTAN AZLIN BINTI IBRAHIM @ NORDIN 12. NUR AISYAH IZZATI BINTI AHMAD 13. NUR FATHIAH SYAHIRAH BINTI MIKE ISMAIL 14. NUR HALIDA BINTI YUSOF

83


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

57. NUR RABIATUL ALYAA’ BINTI YUSOFF 58. NUR SYAFIQA BINTI MOHAMAD YUNAN 59. NUR SYAZWANI BINTI ZABIB 60. NUR SYAZWANIE BINTI KAMARUDDIN 61. NUR UMAYYAH BINTI MOHAMED YUSOF 62. NUR ZAHIRAH TASNIM BINTI MOHD NORDIN 63. NURMURNI IZZATI BINTI ZUKIMAN 64. NURUL AIDA BINTI MAT NORZIZAN 65. NURUL AIN AFIFAH BINTI ISMAIL 66. NURUL AINA BINTI HIRMAN 67. NURUL AINI BINTI HENRA 68. NURUL ALIESYA BINTI ZAILAN 69. NURUL FAQIEHAH ATHIRAH BINTI M SUKRI 70. NURUL FATIN MASLAMAH BINTI MOHD ALI 71. NURUL SHAJIDAH BINTI SUHAIRUNIZAM 72. PUTERI NUR JANNAH BINTI ELIAS KHAN 73. RABBIATUL ADAWIYAH BINTI MOHD AZLIN 74. RABIATUL ADAWIYAH BINTI KAMARUDIN 75. RAJOLIKA JAIBIN

76. SITI AISHAH BINTI ANUAR 77. SITI AMIRA NOOR FADIANA 78. SITI FARHANIS BINTI MUHAMMAD ZAINU’L AZHAR 79. SITI HAZAIAH BINTI HADI 80. SITI MARIAM MAHIRAH BINTI WAREE 81. SITI NABILAHUSNA BINTI AZIZI 82. SITI NAURAH BINTI NOR AZAM 83. SITI NOR AISYAH BINTI ISMAIL 84. SITI NUR AIN BINTI NOOR AZMAN 85. SITI NUR AISYAH BINTI AZIZ 86. SITI NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH 87. SITI NURSAFIKAH BINTI MAHAT 88. SITI NURUL IMAN BINTI MOHAMED 89. TENGKU HANIS ATHIRAH BINTI T AZIZ 90. WAN AIN NADHIRAH BINTI WAN AZIZ 91. WAN NUR ZAHIRAH BINTI WAN NOR MARWAN 92. WAN NURFATIHAH BINTI WAN MOHD FAUZI 93. WAN NURSOLEHAH BINTI WAN MOHD FAUZI

SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) CEMERLANG

84

1. AMILAH FAZLINA BINTI MOHD HANAFI 2. ANIS FATINI BINTI AZLI 3. AQILAH BINTI SU AZMI 4. CHANG ZHI ZHENG 5. CHONG WEN QIAN 6. JANE NGUI CHIEW LING 7. KAMA FIRDAUS BIN M.KAMARUZLAN 8. KHO SHU YING 9. LOH CHIA PING 10. MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN CHE ROSNOR 11. MUHAMMAD BIN ABDULLAH 12. MUHAMMAD NAZMI FITRI BIN YUSOF 13. MUHAMMAD NOR AIMAN BIN ALIAS 14. MUHAMMAD ZULFIKHARFAHMI BIN MAT SARIF 15. NUR AIDA QISTINA BINTI MOHD ROZLIN 16. NUR AIN SYAZWANI BINTI ABDUL RASHID 17. NUR AQILAH BINTI ALIAS

18. NUR ELLYSA ZAHIRAH BINTI AZIZ 19. NUR FATIN AMIRA BINTI FAIZUL 20. NUR NABILAH BINTI CHE ZAWAWI 21. NUR NILAM SARI BINTI MOHD BASIR 22. NUR SALWANI BINTI MUSTAPHA 23. NURSYAHMINA BINTI YUSRI 24. NURUL NAJWAA BINTI NOOR AZAM 25. OOI AN CHEE 26. SHARVENTRAN A/L SUNTHARA RAJ 27. SITI FATIMAH BINTI MAHSON 28. SITI NORSUHADA BINTI MOHAMAD 29. TAN SHI YEE 30. THANUSCHA DEVY A/P KESAVAN 31. TIO WAN LIN 32. YAP PUEI THENG 33. YONG YEE FONG

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5.

ABDUL USAID BIN MUSA AHMAD BAKHTIAR AIMAN BIN ROSLI AHMAD IRHAHS BIN MOHD DON AINUN NADHIRAH BINTI MD ROSDI AISYAH NADIAH BINTI RAZAK

6. AMAR IKHWAN BIN AMIRUDDIN 7. AMIRRUL MUKMININ BIN MOHAMAD SUGIMAN 8. AN NUR AZLINA BINTI ANUAR 9. ANG QIAO EN 10. ANIS NABILA BINTI WAHAB


58. NUR NABIHAH AFIQAH BINTI MOHD SHAWARI 59. NUR NADIRA BINTI MOHD NASHARUDDIN 60. NUR NAJIHAH BINTI JUSOH 61. NUR SHAHADAH BINTI SHAIFUDIN 62. NUR SYAFIZA ADILA BINTI AHMAD TERLIZA 63. NUR SYAHIDAH BINTI S ROSLI 64. NUR SYAIDATUL AYU BINTI MAZALAM 65. NUR SYAZWANIE BINTI WAHIMAN 66. NURATIQAH SUHADA BINTI ABDUL RASHID 67. NURDIANA BINTI ABDUL MALIK 68. NURFATIHAH BINTI BAHARIN 69. NURHAKIMAH BINTI MOHAMED NOR 70. NURHANA MAISARAH BINTI YUSMERIAM MARINU 71. NURHANA SABRINA BINTI SUKOR 72. NURUL AMIRAH BINTI IDERIS 73. NURUL AZIAN SHAFEQAH BINTI ZULKIFLI 74. NURUL NABILAH BINTI MOHD NASIR 75. NURUL NAJIHA BINTI RAZILIN 76. NURUL NAJIHAH BINTI MAHADAN 77. NURUL NAJIHAH BINTI MOHD BASARI 78. NURUL NAJIHAH BINTI YA’ACOB 79. NURUL NAZLEEN NADHIRAH BINTI RAZALI 80. NURUL SYAHADAH BINTI ROSLI 81. NURUL SYUHADA BINTI MAT ZAIN 82. NURUL WAHIDA BINTI ZAMRI 83. NURULATIRAH BINTI ZAMRI 84. NUUR NISRINA BINTI RAMLI 85. RAZLIN SHAHIRA BINTI RASLI 86. SARANRAJ A/L MATIAH 87. SENORITA BULAU ANAK KIROH 88. SHAHRUL RIZZAM BIN CHE ZAMRI 89. SHAIFUL ASHRAF BIN SHAIFULNIZAM 90. SHARENI A/P RENGANATHAN 91. SHASHA SHAZWANI BINTI SALLEHUDDIN 92. SITI NUR ANIS ZAHIRA BINTI ZAMRI 93. SITI NUR IMANINA BINTI RIDZUAN 94. SITI QURATULAIN BINTI ABU KASSIM 95. SOFIAH HASRAFIDA CHEN BINTI ABDULLAH 96. SYAZWANI BINTI ZURAIDI 97. TUAN NUR SYAHIRA HUDA BINTI TUAN ZAINAL ABIDIN 98. UMI NABIHAH BINTI KHAIRUL IMRAN 99. WAN AHMAD NAJMI BIN WAN MOHD SUKRI 100. WAN NAZRAN BIN WAN YUSOFF 101. WAN NUR ATIQAH BINTI WAN ABDUL RAHMAN 102. YUSARI BIN ABDULLAH 103. ZAINOR AZLIN BINTI ZAINURIN 104. ZUNALWIAH BINTI CHE HUSSIN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

11. ARISYA FAQIHAH BINTI ROZMAN 12. AUNI BALQIS BINTI MOHD AZMI 13. AZREEN NATASYA BINTI MUSA @ MUHAMMED 14. BATRISYA QISTINA BINTI ZALIZAN 15. CHE HAZIRAH BINTI CHE HASAN 16. DESYMANDASARI BINTI BUDI 17. FATIN AMIRAH BINTI ISMAIL 18. FATIN NABILAH BINTI RAMLI 19. FATIN NABILAH HUDA BINTI YUSOF 20. IFFAH HUSNA BINTI ZAINAL ABIDIN 21. JASRRY BIN MAJILIS 22. KHAIRUNNISA JAHARA BINTI SAHARRUDIN 23. MALINA ARTIKA BINTI ALIAS 24. MOHAMAD HAIKAL AZRI BIN M.ABUBAKER 25. MOHAMMAD AFIQ IKHWAN BIN MOHD ARIFFIN 26. MUHAMAD HATIM BIN MOIN 27. MUHAMMAD ASHIF BIN MOHD SAPERI 28. MUHAMMAD NASRULLAH BIN NORDIN 29. MUHAMMAD SYAHRUL FITRI BIN PATAH 30. MUIZZUDDIN BIN AB.LLAH 31. NABILLA ALESSA BINTI NORMAN 32. NIK MUHAMMAD NABIL BIN NEK ROSLI 33. NOOR IKA AMANINA BINTI MOHD ARIFFIN 34. NOOR IRDIENA SYAMIMI BINTI ABU BAKAR 35. NOR ATIKAH FARHANI BINTI MOHTAR 36. NOR FARAH ARIEKA BINTI FAUZI 37. NOR NADIA BINTI ZAILANI 38. NOR SYAHIDA BINTI MANAS 39. NORAZYAN BADRINA BINTI BAHARUDDIN 40. NORWANA BINTI AHMAD 41. NUR A’ISYAH NABILA BINTI ARZEMI 42. NUR ADLINA BINTI MOHD ROZI 43. NUR AIN SYAZWANI BINTI ABDUL RASHID 44. NUR ALIA SHUHADA BINTI MAT YUSOF 45. NUR ALISA AFIQAH BINTI ANUAR 46. NUR AQILA BINTI MOHAMAD ALI 47. NUR ATHIRAH BINTI MOHD AMER 48. NUR ATIKAH BINTI ROHIZAN 49. NUR ATIKAH HAZRAH BINTI MOHAMAD NASHIR 50. NUR ERMA ZULAIKHA BINTI ALIAS 51. NUR FARHANA BINTI ARIFFIN 52. NUR HAKIMAH BINTI AMRAN @ MOHD NASFFU 53. NUR HIDAYAH BINTI ROSLAN 54. NUR HUDA HASINAH BINTI MD RASID 55. NUR IFA SHAFIRA BINTI HARUN 56. NUR INTAN NATAS SHAH. BINTI IBRAHIM 57. NUR LIYANA BINTI RAHMAT

85


SARJANA MUDA PENGURUSAN (PENGAJIAN POLISI) CEMERLANG

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

86

1. 2. 3. 4.

ARRAVIIN A/L RAMACHANDRAN ELLEYSHA BALQIS BINTI MUHAMMAD AZMAN MUHAMMAD ADHAM SYAHIR BIN MOHD SHAM NUR SYAWAL SYAZWANI BINTI IBRAHIM

5. 6. 7.

NURUL FARHANA BINTI ABDUL RAZAK SHAHIDAH BINTI MOHD LIPAI @ SAMSU THARSE A/P GOVINDASAMY

KEPUJIAN 1. ABUDZAR BIN ABDUL HADI 2. ADELINE A/P LOUISE 3. AHMAD FAYYADH SYAKUR BIN CHE MOHD AMRAN 4. AHMAD HAIQAL BIN ARIFFIN 5. AIDA BINTI ABDUL RAHIM 6. AINAA SYAHIRAH BINTI MOHD ADNAN 7. AMIRAH NATASYA BINTI NASHARUDDIN 8. ANIS ADLIENA BINTI AZMI 9. ANUHA SYAHIRAH BINTI SHUHIMI 10. AQILAH NUR ADANI BINTI AZIZ 11. ATIKAH BINTI SHAHRIN 12. CHEW WANG TAI 13. DIANIE BINTI PAULUS 14. E.N JAERELLEN JAMIL 15. ERRA HAZIRAH BINTI BURHANUDIN 16. FATIN FARHANA BINTI ABU BAKAR 17. FATIN NUR SYUHADAH BINTI AHMAD 18. FIONA ANAK JALA 19. HAIRUL ASRAF BIN ABAS 20. HUSNA SYAFIQAH BINTI RAZALI 21. INTAN FARAZUIEEN BINTI MD.KHAER 22. INTAN FARLEESYA BINTI MOHD ASMADI 23. KAMAL EZRIQ BIN KAMALBAHRIN 24. LANTHOM A/P AI LAP 25. LIYANA BINTI MD YUSOP 26. MEXIDA UNIS 27. MOHAMAD LOKMAN NAJMUDDIN BIN BAHRI 28. MOHAMAD ZULKIFLI BIN SAIKHON 29. MOHD FAIZ BIN MOHAMMAD 30. MUHAMAD ARIF AIDIL BIN ABIDIN 31. MUHAMAD IDHAM BIN MOHD NOORULLAH 32. MUHAMMAD AIMAN SYAHMI BIN ZAINUDIN 33. MUHAMMAD FAKHRI ASYRAAF BIN MOHAMAD 34. MUHAMMAD HANIF BIN RAMLI 35. MUHAMMAD HAZAMUDDIN BIN HISHAMUDIN 36. MUHAMMAD MUQRI BIN ANANG 37. MUHAMMAD NASHRIQ IDHAM BIN SAFAIN 38. MUHAMMAD NUR ALIF BIN NORAZLAN

39. MUHAMMAD RABBANI BIN ZAMRI 40. MUHAMMAD SUZAIDIE BIN SAZALI 41. MUHAMMAD SYAFIK BIN ABDULLAH 42. MUHAMMAD SYAZWAN BIN ADAM 43. MUHAMMAD YUSUF BIN ZAKARIA 44. NIK FARAH HANUM BINTI NIK ZAIMAN 45. NOOR ADILAH BINTI ABDUL AZIZ 46. NOOR IZREEN NATASHA BINTI SHAHIDI 47. NOOR SHAHIRA BINTI ABDUL RASHID 48. NOOR SYAHIDAH BINTI MOHD SAFII 49. NOR AKMAL BINTI RAZALI 50. NOR AMIRAH MAHERAN BINTI ABDUL RASHID 51. NOR FARAH IZZAH BINTI ISMAIL 52. NOR FATIHAH BINTI ALIAS 53. NOR HASLINA BINTI IDRUS 54. NOR SYUHADA BINTI MUDA 55. NORAZLIN BINTI ABD SUKOR 56. NORFAEZAH BINTI SHAARI 57. NUR AFFRA BINTI MOHD ZIN 58. NUR AFIFAH AQILAH BINTI RUSDI 59. NUR AFIQAH BINTI ZAIDI 60. NUR AIN IZZIANIE BINTI ABD LATIF 61. NUR AIN SUFINA BINTI AZMAN 62. NUR AINA SYAKIRAH BINTI SAMSUDIN 63. NUR AISYAH FARIHAH BINTI MOHAMAD KUSHAIRI 64. NUR ALIAH BINTI MOHD JAIS 65. NUR ALYAA FARHANA BINTI MOHD ZAIN 66. NUR AMIRRAH BINTI YUSRISHAM 67. NUR ARFAH ASFARZIELA BINTI JELANI 68. NUR AWATIF BINTI AHMAD BAKRI 69. NUR DIANA IZZATI BINTI ABU BAKAR 70. NUR EIRDINA AQILAH BINTI AHMAD SOBRI 71. NUR ELIS SYAZWANI BINTI ABU BAKAR 72. NUR FARAH IZWANI BINTI YUSOFF 73. NUR FATIN ALISA NATASHA BINTI MAT DAUD 74. NUR HUDA SYAKIRAH BINTI ABDUL HANID 75. NUR NABILA ALISYA 76. NUR NABILAH BINTI MOHAMAD ZIN


104. SHEROLLINE SAMY 105. SITI FATIMAH BINTI KAMALUDIN 106. SITI FATIMAH BINTI MOHAMMAD AFANDI 107. SITI HAJJAR BINTI CHE AHMAD 108. SITI KHADIJAH BINTI MOHAMAD GHANI 109. SITI MARIYAM BINTI MUHAIMIN 110. SITI NATRAH BINTI ZAMRIZAN 111. SITI NOR SALBIAH BINTI MOHAMMAD SHAHRIL 112. SITI NOR SUHAILA BINTI BADI UZZAMAN 113. SITI NUR SYAFIKA BINTI MAT JALI 114. SYED HAFIZ BIN SYED SHAMSULZAMAN 115. SYED ZARIF HAFIZIN BIN SYED SHAHROM 116. TAN LEE LIN 117. THURKATHARSHINI A/P RAMU 118. TIRANI MURNIZA BINTI AHMAD 119. TOW JIA YIN 120. TUAN AZIEM FAKRULLAH BIN TUAN SUKRI 121. USHALINI NAIR A/P BASKARAN 122. VANES CHONG XIN YUE 123. WAN FAIZAH AQILAH BINTI WAN ABD KADIR 124. WAN MOHAMAD AIMAN BIN ABDULLAH 125. WAN NOR BALQIS BINTI WAN AZLAN 126. WAN NOR FATIHAH BINTI WAN ALI 127. WAN NUR IZZAH AQILAH BINTI WAN MOHD HAZRI 128. WAN NURSYAFIQAH AKMAL BINTI W MAHYEDDIN 129. ZULIANA BINTI WAHED 130. ZURAIDAH BINTI SUPARTO

SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN KEPUJIAN 1. 2.

MOHAMMAD AIMAN BIN AIDI MISA NURUL ATIRAH BINTI ABD RASHID

3. 4.

ROZEY ROY LIWOH SITI HAJAR BINTI ADNAN

SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN KELAS PERTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AHMAD DHAMRAH BIN ABDUL RASHID AHMAD IFWAT SYAKIR BIN AHMAD FAIZAL ANG NEN AZIERA KHAIRUNNISA BINTI MOHD AMERAN DANIEL IZZAREL BIN NAZRUL AZRI CHAN FATIN NUR SYAFIQAH BINTI ZULKIFLI HUZNUR ZAFIRAH BINTI AHMAD TERMIZAI ISMERALDA DOMY KONG CHEE HOU

10. LEE PUI YAN 11. LIEW SHENG YUE 12. MUHAMMAD AIMAN SYAQIMIN BIN ABDULLAH 13. NIK NUR ANEESA BINTI NIK MOHD ZAINI 14. NOORIQMAL BIN NORDIN 15. NORMAZIAH LIYANA BINTI MOHAMMAD YUSOFF 16. NUR ‘ADILLA BINTI MAT NIPAH 17. NUR AMALIA AFIFAH BINTI AZME 18. NUR FAREEZSHA BINTI MHD BAHARRUDIN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

77. NUR NAZIRAH BINTI MAHAZIR 78. NUR SOLEHAH BINTI SUHAMEY 79. NUR SYAFIKAH BINTI MOHAMAD YUSOFF 80. NUR SYAFIQAH BINTI MOHD SHAFIA 81. NUR SYAKILA BINTI HAIROL RAZIMAN 82. NUR `AMIRAH BINTI AS’ARI 83. NURAIN JAMILAH BINTI ISA 84. NURASYKIN BINTI MOHD ZAIDI 85. NURAZMIRA NASUHA BINTI AZMI 86. NURFARINA BINTI AMAT 87. NURHAYATI BINTI MOHD FOULZY 88. NURIN NASRIN BINTI EZHAK 89. NURSHAHIDA NADIRAH BINTI MAT WI 90. NURUL AFIQAH BINTI NORDIN @ NORHISYAM 91. NURUL ASYIKIN BINTI JAMALI 92. NURUL FATIMAH NAJWA BINTI ISMIL 93. NURUL HIQMAH BINTI KAMAL HASSIM 94. NURUL NAJWA BINTI SAMSUL 95. NURUL NASUHA BINTI CHE RANI 96. NURUL SHAFIQAH BINTI JAFRE DIN 97. NURUL ZULHIJIAH BINTI RASID 98. NURWAHIDA BINTI MOHD ZULKAFLI 99. PATMAWATI BINTI ABD GHANI 100. PETER A/L FRANCIS 101. PUTERI NAJIHAH BINTI FARIZAL 102. RUZANA BINTI AJAK 103. SHANTHINI A/P JAGAN

87


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

88

19. NUR NABILA ANNIES BINTI ADZHARUDDIN 20. NUR SHAHIDAH BINTI ABDUL MALEK 21. NURALYAA MARINAH BINTI AZMAN 22. NURAZLINI BINTI JUSOH 23. NURSHUHADAH IMANI BINTI MOHD HISAM 24. NURSYAFIQAH BINTI MUSTAKIM 25. NURUL AMALINNA BINTI ZAINAL 26. NURUL AMANI BINTI ZULKIFLI 27. NURUL AMIRA BINTI SISWANTO

28. OOI SHIN HUAH 29. RENNY A/P EH HEAK 30. RENUGAA A/P KANNA SAGARAN 31. SITI AISYAH BINTI HAMIDUN 32. SITI NOR SAADAH BINTI MOHD BOKRY 33. THARISINI PRIYA A/P RAVI CHANDRAN 34. WAN NUR BASYIRAH BINTI WAN NIZA 35. YOGESSWARY A/P SIVA KUMAR 36. ZUHAIRAH HUSNA BINTI ZULKIFLI

KEPUJIAN 1. ADRIANA BINTI SHAHIDAN 2. AFFIZI ADYZI BIN AFFENDY 3. AIMA SHAFANI BINTI SHAMSUDDIN 4. AINUR NADHIRAH BINTI NAZARUDDIN 5. ANISAH BINTI KARIM 6. ASNITA BINTI ASRI 7. CYNTHIA CHAI MEI LING 8. DABBIE SUHAZLIN MIPIN 9. FAIZAH BINTI YAAKOP 10. FARRA NUR ATIQA BINTI ROSDI 11. FATIN ATIRAH BINTI YUSMAINEL 12. HEONG KOK HOO 13. MARDHIYAH HANA BINTI MOHAMAD 14. MEGAT MUHAMMAD IRFAN HAIKAL BIN MEGAT ALIAS 15. MOHAMAD ARIF SYAMIM BIN MAZLAN 16. MOHAMAD DANIAL HAIQAL 17. MOHD ZULFAEZ BIN ROMLI 18. MUHAMAD NOR IKRAM BIN ABU SAMAH 19. MUHAMAD NORFAHMY BIN SUKINDAR 20. MUHAMMAD ARIF HAKIMI BIN ABDULLAH 21. MUHAMMAD ASYRAF BIN IBRAHIM 22. MUHAMMAD ERFAN EIZUAN BIN AB TALIB 23. MUHAMMAD NUR NAIM BIN AMINUDDIN 24. MUHAMMAD SYAIKHU FIRDAUS BIN KANAN 25. MUHAMMAD ZUBIR BIN ABDULLAH 26. NOOR ANIS BINTI ABDUL RANI 27. NOR FAIZAH BINTI YUSOF 28. NOR IZZATI BINTI JAFFRY 29. NOR SAFIRA BINTI ZAIDIE 30. NOR SUHAIRA NAJWA BINTI SUHAIMI 31. NOR SYAHIRAH IZATI BINTI NOR AZMAN 32. NORHAFIZA BINTI MOHD HANAFI 33. NUR AIDA IZZATIE BINTI WAHID 34. NUR AIN ALYAA BINTI DARWIS 35. NUR AIN SUHAILA BINTI ABD RAHMAN 36. NUR ATASHA NAJWA BINTI ALI 37. NUR AUNI LIYANA BINTI ROSEDI 38. NUR AZEEMAH BINTI ZAMRI

39. NUR AZIEATUL ASHIKEN BINTI NO BADERY 40. NUR FARAH ATIKA BINTI MURSALIM 41. NUR MARSYITAH HUSNA BINTI ZAINUDDIN 42. NUR NABIHAH BINTI MOHD NASIR 43. NUR RABIATUL ADAWIYAH BINTI ROZAMAN 44. NUR RIDHUANA BINTI ABDUL MANAN 45. NUR SHAFINAZ BINTI ROSLAN 46. NUR SYAMIMI IZZATI BINTI MOHD NOR HISHAM 47. NUR ZAKIRAH BINTI MOHD YUSOFF 48. NURADIBAH BINTI MD.YUSOF 49. NURIN SUHAILA BINTI SABRI 50. NURLIYANNA ATHIRAH BINTI KAMARUDIN 51. NURMAHIRAH BINTI ALIAS 52. NURSYAMIMI BINTI NORHISHAM HUSAINI 53. NURUL AINI BINTI KAMARUDDIN 54. NURUL ALINA BINTI ROSDI 55. NURUL ANISSA BINTI OTHMAN 56. NURUL ASHIQIN BINTI ABDUL RAHIM 57. NURUL ATHIRA BINTI ZAMZUDIN 58. NURUL BALQIS BINTI ABDUL AZIZ 59. NURUL EZATIE BINTI TAJUDIN 60. NURUL IZZAH BAIDZAWI 61. NURUL MAISARAH BINTI ABDUL HAKIM 62. NURUL NABILAH BINTI KAMARUDIN 63. NURUL NAJWA BINTI JAMALUDIN 64. NURUL NATASYA AMIRA BINTI RUSLI 65. NURUL SYAFIQA BINTI MOHD ZAMERI 66. SHAHRUL SHUKRI BIN SARIBUDIN @ SAIFUDIN 67. SHAIDATUL NISA BINTI SHAIPUL AZLI 68. SHALENA BINTI ABU HASHIM 69. SITI AISHAH BINTI MOH TAJUDDIN 70. SITI AISYAH BINTI RAHMAT 71. SITI HAJJAR BINTI MAT ZAID 72. SITI MUSLIHA BINTI MOHAMAD 73. SITI NURAISYAH BINTI ABDUL HAMID 74. SITI NURAZLIN BINTI ABDULLAH 75. SITI NURUL NATASHA BINTI HAZMAN 76. SITI SARAH AFRINA BINTI MOHD RUSLI


77. SITTI RADIAH BINTI ABDUL MUIN 78. SURIATI A/P AKIT 79. TAY YI MEI

80. TUAN NOR ATIKA BINTI TUAN ISMA PATZLI 81. WAN MUNIRAH BINTI GHAZALI 82. WINNER ANAK GENDAL

SARJANA MUDA PERAKAUNAN

1. ADRIAN NG VERN FEI 2. AIN SHUKIRAH BINTI RAZLAN 3. CHEN CHEE ONN 4. FONG SIEW LING 5. HOON ZHENG YI 6. JERESA LAU JIA YI 7. JOCELYN TEH MAY SHAN 8. LIAN JIA XIN 9. LIM YI TING 10. LOH YAN RU 11. LOW HUEY LING 12. MEGAKARTIKA BINTI MISRUL 13. NITESH A/L NARAYANAN 14. NOR FATIHAH BINTI ABDULLAH 15. NUR AUNI BINTI HADZUAN 16. NUR ILYANA BINTI MOHAMMAD 17. NURFASYA ZAHIRAH BINTI ZURNI 18. NURUL NADIRAH BINTI NAFRIZON 19. OW SUK THENG 20. RAMYA PIRIYA A/P KRISHNAN

21. ROSHINII A/P PARAMASIVAM 22. SAIDATUL ASYIQIN BINTI ABDUL MUTALIB 23. SIA SENG CHIAN 24. SIOW JIA ER 25. SIVARATNAM A/L THARMALINGAM 26. TAM CHEE FONG 27. TEE JUN JIE 28. THARAANI A/P SARAVANAN 29. THASCHNA PRIYYA A/P KRISHNAN 30. THAVANESWARY A/P MOGAN 31. THIVYA RHUPHINEE A/P KALAISELVAM 32. THIVYAA A/P KERISNAN 33. TUAN NOR ATIKAH BINTI TUAN NOOR 34. VARRUNA A/P JOOTHYMANI 35. WAN NURFATINI BINTI WAN AZEHAR 36. WANATDA A/P EH NUI 37. WONG LI LIAN 38. WU TZE YIK 39. YAP PEI CHIN

KEPUJIAN 1. ABDULLAH LUQMAN BIN MOHD MAZRI 2. ADHWA QURRATU HANAN BINTI DAUD 3. ADILA HAZWANI BINTI JASSNUL BALKIAH 4. AHMAD IZUDDIN BIN ISMAIL 5. AHMAD SYAKIRIN BIN SOBRI 6. AIMI SUHAILAH BINTI ALKAF 7. AISYAH BINTI ABDUL SALIM 8. AISYAH NABIHAH BINTI MOHD AZLAN 9. AL NASRI BIN AMIL HAMJA 10. AMIRAH HUSNA BINTI ROZAIDI 11. ANAS HAKIMI BIN MOHD HAIZALD 12. ANIS ASFARINA BINTI ABD WAHAB 13. ANIS FAEZAH BINTI FARID 14. ANIS NURHUDA BINTI SAFERI 15. AQILAH BINTI AYUB 16. ASHIKIN BINTI HARUN @ ARSHAD 17. AZZEDA OZZANA BINTI BASAH 18. BAVITHRA A/P KANTHASAMY PILLAI

19. DANIAL IRFAN BIN HARIS FADZILAH 20. EDWINEUS EDMUND ANAK SEBLI 21. FARAH ILLYANA BINTI HASANULHAFIZ 22. FATIN NORZAINI BINTI ZAINUDIN 23. FAZRIN FARIZA BINTI MOHD ZAIMIN 24. HAZIQ HIDAYAT BIN KHAIRUL AZHA 25. IMAN NATASHA BINTI MOHD RAZLY 26. JESSICA MARY A/P VINSHEN 27. KIRTHANA A/P SUBRAMANIAM 28. LOSHENI A/P APPA RAO 29. MANOGARI A/P THAYALAM 30. MARIAH NUR NASUHA BINTI MOHKTAR 31. MASWANI IKHMAR BINTI NORAZLI 32. MOHAMAD AMIRUL AIMAN BIN AWALUDDIN 33. MOHAMAD BADRUL AMIN BIN RAZALI 34. MOHAMAD SYUFRI BIN MISKAM 35. MOHAMMAD HAFIZAM BIN ABD TALIB 36. MOHD FARIDZUAN BIN FARIN YUZRIN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

CEMERLANG

89


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

90

37. MOHD ROZAIMY BIN MUKIM 38. MUHAMAD AFIQ IQBAL BIN YUSOF 39. MUHAMMAD AIDIL BIN SHAHRUDIN 40. MUHAMMAD AIMAN BIN YUNUS 41. MUHAMMAD FAHMI AMIRUL MAULA ROSAZZELI 42. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABD RAHMAN 43. MUHAMMAD FITRI RIZAL BIN MOHAMAD NORZARI 44. MUHAMMAD HAFIZ AIMAN BIN SHUKRI 45. MUHAMMAD HAIKAL BIN ABU ABAS 46. MUHAMMAD HANIF AZMAN BIN DAUD 47. MUHAMMAD ISKANDAR BIN ZAINALABIDIN 48. MUHAMMAD MUIZZUDDIN BIN ZULKIFLI 49. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN DAUD 50. MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN ZAINUDDIN 51. MUHD SYUKRAN BIN SAMSUDIN 52. NADHIRAH BINTI ISMAIL 53. NASUHA ANIS BINTI MOHD NIZAM 54. NAWAL FAQIHAH ALIA BINTI OSMAN 55. NITTHIYAH SRI A/P SAGAR 56. NOOR AQILAH BINTI CHE GHANI 57. NOR FATIHAH BINTI ISMAIL 58. NOR INTAN SYAHZANI BINTI MOHD RODZI 59. NOR USRAH ASYIHA BINTI ALIAS 60. NORAMALIA BINTI ADNAN @ JAMALUDDIN 61. NORASYIKIN BINTI ABU BAKAR 62. NORFAZIRA BINTI MOHD ZAIN 63. NORHASINAH MAISARAH BINTI MOHD ZAMANI 64. NUR ADILAH BINTI YAAKUB 65. NUR AIMA AQILAH BINTI NOR AZILAN 66. NUR AIN NAZIRA BINTI MOHD RAMLI 67. NUR AIN SOLEHAH BINTI MOHD SA’AD 68. NUR AINAA SYAHIRAH BINTI NAZARUDIN 69. NUR AINI BINTI MOHD BASRI 70. NUR AMIRA ILYANA BINTI MUHAMMAD SYAFIQ SURASH 71. NUR AMNI BATRISYIA BINTI AHMAD ZAINULADHHA 72. NUR ASYIQIN BINTI DOLAH 73. NUR ATHIRAH BINTI MOHD ZUNAIDI 74. NUR ATIQA ASYURA BINTI ZULHASRI 75. NUR HAFEEZAH BINTI MOHD ASRI 76. NUR HANIS ASYIKIN BINTI MOHD NURI 77. NUR HAZIQAH BINTI ROMAT 78. NUR SAFIQAH BINTI ABU SAMAH 79. NUR SYAFIQAH BINTI HAMZI @ AYATI 80. NUR SYAFIQAH BINTI SAFIEN 81. NUR SYAKIRAH BINTI ROZALI 82. NUR’ AISYAH BINTI ABDUL SAMAT 83. NURATIKAH BINTI AJIE 84. NURDAFINAH BINTI LUKMAN 85. NURFARAH HAZWANI BINTI MOHD AZANI

86. NURHAFIZA ABDULLAH 87. NURSYUHADA BINTI MUSA 88. NURUL AISHAH BINTI MOHD NARAWI 89. NURUL AIZA BAHIYYAH BINTI BESAR 90. NURUL ATIQAH FARHANAH BINTI MOHD ZAIDI 91. NURUL AZIZAH BINTI ROSMAN 92. NURUL EISA NORAIN BINTI ROSLE 93. NURUL FATIN ‘IZZATI BINTI MOHAMAD ISA 94. NURUL IKRIMAH BINTI OMAR 95. NURUL IZZAH BINTI MOHD ZAMLI 96. NURUL NADHIRAH BINTI MOHD HANAPI 97. NURUL SYAFIQAH BINTI MOHD GHAZALI 98. PRAGATI PHEDRA A/P G.THIRUNACARASU 99. PUTERI AINUR NABILA BINTI MOHD ROHAIZI 100. PUTERI NATASHA ALIA SHAZEREN BINTI MOHD ZALINANLPAZLI 101. QURRATU AIN BINTI BAHARUDIN 102. REVATHI A/P GANESAN 103. RHEMASRI A/P SELVARAJOO 104. SABRINA ROBERT 105. SAFIUDDIN HAZIM BIN SURADI 106. SAIDATUL ADAWIYAH BINTI ISHAK 107. SHAFIQAH NISZA BINTI AHMAD FARIZAL 108. SHARIFAH NADIA BINTI SHAH SYED 109. SHARIFAH NUR ALIA NATASHA BINTI SYED AHMAD SHAIFUL 110. SHAZWAN BIN SHARUDDIN 111. SITI ‘AISYAH MOHD RAHIB 112. SITI AMYLIA JULYANA BINTI ADAM 113. SITI MASHITOH BINTI MUSA 114. SITI NUR SYAHIRA BINTI MUHAMAD ROSLAN 115. SITI NUR UMMI BINTI MOHAMED 116. SITI ZULAIKHA JASMINE BINTI MOHD ZAIN 117. SOFEAH ‘ELMA BINTI ROOSLE 118. STELAH DENIS 119. SYED IZZUL IQMAL BIN SYED HAZMAN 120. TEOW CHEE SOON 121. THIVYASRI A/P THIRUCHANDRA 122. THURGASHINI A/P M SUBRAMANIAM 123. TUAN FRISYA IZZATI BINTI TUAN SAGA 124. UMMI NADIA BINTI MOHAMED ROSLAN 125. USAMAH BIN ABD.HALIM SHAH 126. VIJAYADARSHINI A/P GANASAN 127. WAN NUR ARISSA BINTI WAN MOHD ZAFAREKH 128. WAN NUR IZAH IZZATI BINTI WAN MOHAMED 129. WAN SHAH HAQMIL ALIQ BIN WAN SAMSULBAHARUM 130. ZAHIRATUN NAJWA BINTI ZAIDI 131. ZAHRAN AIMAN BIN MOHD ZAKI


FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) CEMERLANG 14. MUHAMMAD IRFAN HAZIM BIN MOWARDI 15. NADIA BINTI UMAR RIDZUAN 16. NUR ALWAFI BINTI AL-AFFANDEE 17. NUR AYUNI SYAZWANI BINTI STAPAR 18. NUR SUHAILA BINTI SUHAIMI 19. NURAINNUL AZMIENA BINTI PADILAH 20. NURDINA NATASHA BINTI MOHD RAZALI 21. NURUL SYAZA IZZATI BINTI SALLEH 22. RUZANNA BINTI RIZAL 23. SITI ‘AINNUR NAJIHAH BINTI MOHD YUSOP 24. SITI NABILA AYU BINTI JASNI 25. ZULAIKA BINTI ZAINUDIN

KEPUJIAN 1. ABDULLAH HARITH BIN MOHD KAMAL HASAN WONG 2. AIN AMIRAH BALQIS BINTI HAMZAH 3. AINA WAJIHA BINTI MASRI 4. AISYA SAFINA BINTI MOHD RIDHWAN 5. ARHAM BIN TAUPEK 6. ARISSA MARLIA BINTI ABDOLLAH ZAWAWI 7. BRENDON VUN MAN FOOK 8. CHAI WEI XIAN 9. DEVENDRAN A/L SUPPIAH 10. FARISHAH AINA BINTI ABDULLAH 11. INTAN SYAMIRA BINTI HALIM 12. MOHAMAD FAIQ HAZIQ BIN HAMDAN 13. MUHAMMAD AIMAN NAJMUDDIN BIN MOHD DANIEL 14. MUHAMMAD MUHIBBUDDIN BIN YUSOFF 15. MUHAMMAD YAZID BIN MOHAMAD YASIN 16. NADHRAH RAIHANAH BINTI ROSMAN 17. NOOR ASHIDAYU BINTI MOHAMAD ASRI 18. NOR IZZAH BINTI HAIRUL AZMAN 19. NOR ZAKIRAH BINTI KAMAROLZAMAN 20. NORZAZLYANA BINTI MOHD ASRI

21. NUR AQILAH BINTI MOHAMMAD 22. NUR ATIAH BINTI BAHAMAN 23. NUR FARAH ATHIRAH BINTI MOHD ZAINI 24. NUR IRDINA TASNIM BINTI ISHAK 25. NUR KHAIRUNNISA BINTI ZAINAL 26. NUR MAIDATHUL AKMAL MAT ZAKI 27. NUR NABIEHA BINTI AZLI 28. NURHANISAH BINTI SHAHRIL 29. NURUL NASUHA BINTI MOHD ROSDI 30. NURUL NORDIEYANA BINTI MD AZAN 31. RASANAH BINTI SOLEH 32. SHAHIDATUL NAJWA BINTI MOHD SUKRI 33. SITI NADIAH BINTI RAHMAD 34. SITI NUR ATHIRAH BINTI MOHD NIZAR 35. SITI SHAHIRAH BINTI SHAFIEE 36. SUHAILA BINTI RAZAK 37. TAN BOON FOOI 38. VIJIAGAURI A/P RAVI 39. ZARRA NURSHEILA BINTI ZAKARIA

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. ADRIANA DANIA BINTI HEMIZAN 2. AIZATUL JASMINE BINTI AZIZAN 3. ELISA NUR IMAN BINTI ZANULDIN 4. IMAN SYAKIR BIN IBRAHIM 5. JENNIFER JANANI A/P SATHIASEELAN 6. KOAY HAO ZIAN 7. KURNIANTI BINTI TAHIR 8. MUHAMMAD AIDIL ASYRAF BIN ZULKEPLE 9. MUHAMMAD ALIF BIN KAMARUL AZMAN 10. MUHAMMAD DANIAL HAKIM BIN ALI 11. MUHAMMAD FARIS HADI BIN ZULKIFLI 12. MUHAMMAD HAZIQ BIN HAMIZI 13. MUHAMMAD IRFAN BIN ABDUL MUTALIB

91


SARJANA MUDA SAINS (GEOSAINS MARIN) CEMERLANG

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

92

1. 2. 3.

AHMAD HAIKAL BIN MUTUFARUDIN ALYA SYAKIRAH BINTI TAJUL ARIFFIN KEE SOO CHEN

4. 5. 6.

NUR SYAHIRAH ANIS BINTI MOHD SANUSI SITI NUR HANANI BINTI ZAINUDDIN SUSIE CAHYANTI BINTI TASMAN

KEPUJIAN 1. AMIRA AFRINA BINTI ABDULLAH 2. AURELIAN LIGUNEE JETONY 3. DARWISA BINTI ABD RAHIM 4. FATIN FARAHIYAH BINTI MOHD NORDIN 5. ISHVI A/P BASKRAN 6. MOHAMAD HIDAYAT BIN RUSHDAN 7. MUHAMAD AKID BIN ZURATMI 8. MUHAMAD AMIRUL BASRI BIN ZARIHAN 9. MUHAMMAD AMZAR BIN AZNAN 10. MUHAMMAD HAIRUDIN BIN MOHD NOPUS 11. MUHAMMAD HARIS NAJMI BIN MUHD ZAMRI 12. MUNALWARAH BINTI MOHD KAMIL 13. NASRUL AZMIN BIN MANSOR 14. NOR ATIKAH BINTI ZANZURI

15. NUR IMAN IWANA BINTI ROSMAN 16. NURUL A’IN BINTI MOHAMAD NA’IM 17. NURUL AFRINA BINTI MOHD FAISAR 18. NURUL FATIN ADILA BINTI AHMAD SUBRI 19. NURWANI BINTI MOHD ZAKI 20. RANJINI A/P BIDESI 21. SITI NUR ATIQ’KAH BINTI AWANG NORDIN 22. SOFEA BINTI RAZALI 23. SUFFA ALIA BINTI MANAH 24. SUHAILA BINTI MOHD SHAMSHUDIN 25. THERESA AVILA KONG 26. UMANANDHINI A/P RAVICHANDRAN 27. UMMI ZULAIKHA BINTI DAUD LAKSMANA

SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.

EBERESHA JOY A/P YOGESWARAN JEENISHA A/P DURAIRAJOO NAJJAH SOFIEA BINTI OSMAN NUR ANIS FATIHAH BINTI MAHADI NURSHAMIRA BINTI MOHAMAD SAZLI OWEN LO TING XUAN

7. PREYADRESANE A/P SEGAR 8. SUMITHRA A/P MOHANASUNTHAR 9. TAN JUN YU 10. TONG HUI YING 11. WONG RU YEE 12. YONG SHIEH YIN

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AIDA NADHIRAH BINTI MOHAMAD ROSIDI ARFAZUBAIDAH BINTI HAMIDI LEONG GIA XING NATASHA BINTI NIZAM NUR SHAZWIN NADIA BINTI MOHD ZAIDI NURAZIE FADZLIN BINTI GHAZALI NURHAMIZA BINTI BADULHISAM NURUL AINI BINTI ZAKARIA NURUL FADILAH BINTI MOHAMMAD NOORDIN

10. NURUL FATIN AMIRAH BINTI MOHD AZMI 11. NURUL NADIA FATIN BINTI MAT SAID 12. PUTERI MARLINI BINTI ZAINI 13. SHALINI A/P SEKAR 14. SITI BALQIS BINTI ABDUL MUTALIB 15. SITI NURANI AZIZIYAH BINTI RAMZI 16. SITI SYAFIQA BINTI SALLEH 17. YONG JIE XIN


SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) KEPUJIAN 1. 2.

ANIS DHUHA RANIA BINTI ZAMBRI MOHAMMAD FAIQ DANIAL BIN BADRUL HISHAM KHAMSAH

3. 4.

NUR ANISSA SURAYA BINTI MANJA SHARMILI A/P SIVANATHAN

KELAS PERTAMA 1. AAMCHAWARTHINHY A/P SANDARASEGARAN 2. AMIRAH BATRISYIA BINTI AZLAN 3. AMIRAH NABILAH BINTI ABDULLAH @ ZAKARIA 4. ANG PEI LEE 5. AUNI FASIHAH BINTI ZAMRI 6. CHAN PEI YI 7. CHANG KE YEE 8. CHE HARDIYAH BINTI CHE HASAN 9. CHONG ZHENG YI 10. CHUA CHENG HONG 11. EU LING HUI 12. FARAHIAH AYUNIE BINTI MOHD INDRUS 13. FATINAHTUL UZMA BINTI ABD AZIZ 14. IZYAN SYAHIIDAH BINTI MOHD SAHELL 15. IZZAH NAZIFA BINTI MOHD LATIF 16. KAMALIA ATHIRAH BINTI KAMARUDIN 17. KHAIRUNNISA BINTI ALIAS 18. MUHAMMAD ALIFF BIN ABDUL RASHID 19. MUHAMMAD ARIF FIKRI BIN SHAH BANA 20. MUHAMMAD FARIZZUL BIN MOHD NOOR 21. MUHAMMAD KHAIRUL KHALIS BIN KHAIRUL ASRA 22. MUHAMMAD NAZAFEE BIN ABU BAKAR 23. NABILAH BINTI HASBULLAH 24. NAVINDRAN A/L MURUGAN 25. NAZHARISHA IZZATI BINTI AHMAD SUHAIMI 26. NOOR FATIN SHABIRA BINTI MOHD AZLI 27. NORAINMASTURINA BINTI MOHD 28. NORFARAH IZZATI BINTI MOHD ALI 29. NUR AINA NAJWA BINTI SHOKRI 30. NUR AMIRAH ANESSA BINTI ZULCALFLE

31. NUR ANIS IZZATI BINTI MOHD ZACKIMEI 32. NUR ANNIESA FARHANA BINTI MOHD ROZA 33. NUR FATIHAH BINTI ABDUL KOHAR 34. NUR MUNAWWARAH BINTI AZHAR 35. NUR SAFIA ALEESA BINTI MOHD FAHMI 36. NUR SAIDAH BINTI AHMAD BAKRI 37. NUR SYAZWANI BINTI HANAFI 38. NUR ZAYANI BINTI MURSHIDI 39. NURAFIQAH NAJWA BINTI MOHD NIZA 40. NURATIKAH BINTI MOHD ZAINODIN 41. NURDYANY SYASYA ASYRANY BINTI MOHD RUDDY 42. NURHANNANI NADIAH BINTI MOHD YUSOP 43. NURUL ASYURA OLMILLA BINTI AHMAD FOUZI KHAN 44. NURUL ATHIRAH BINTI KAMARUDIN 45. NURUL FATHIAH BINTI HAIRUL ANUAR 46. NURUL FATIN YUSRINA BINTI AB RAHMAN 47. NURUL IZZAH SYAHIRAH BINTI CHE KAMARUDIN 48. NURUL SYAFIQAH BINTI AIZU 49. PUTRI NURFARIESYA BINTI HASSAN 50. RAM KUMAR A/L ARIVANANDAN 51. SHARMANI A/P MURALITHARAN 52. SITI NOOR FARRAH BINTI MAD HUSSIN 53. SITI SYAZWANI BINTI NAZIRU 54. SITI ZULAIKHA BINTI MOHD ZAINUDIN 55. SYAHIDATUN NISAK BINTI AMIR 56. SYAMIM AMIRA BINTI RAZAB 57. THARISANA A/P KUMARESAN 58. YOONG NUO XI 59. YUGASHINI A/P P MUHILAN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN

93


KEPUJIAN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

94

1. ABDUL HALIM BIN ROSLI 2. AIDA TSARA BINTI AZHAR 3. AINI SURAYA BINTI AZHAR 4. ANIS NURFAIZAH BINTI DZULKEFLI 5. ANIS SURAYA BINTI ROSLI 6. FATIMAH ZAHRA BINTI ISMAIL 7. IFFA NAJWA SYAMIMI BINTI JOHARI 8. LAILI ASYIKIN BINTI KHARUDIN 9. MISS SITIHAYA DUERAMAE 10. MUHAMMAD AIMAN BIN AKASHAH 11. MUHAMMAD AMIR SHAFIQ BIN ADENAN 12. MUHAMMAD ZAHIDI BIN KASNAN 13. NADIRA AMIRAH BINTI MOKTAR 14. NAZATUL NADIA BINTI ISMAIL 15. NIK DAYANA BATRISYA BINTI NEK NASARUDIN 16. NIK ROSEAZIRAWANI BINTI NIK AZMI 17. NIK SYAHIRAH BINTI RAMLI 18. NINA AMINI HASLINA BINTI ROSLEY 19. NOOR ATHIRAH SYAZWANI BINTI ZAKARIA 20. NOOR SA`ADAH BINTI ALIAS 21. NOR ELYIATUL EZZATIE BINTI AZMAN 22. NOR HIDAYAH BINTI ZAKARIA 23. NOR LIYANA BINTI MD SHAKKERI 24. NUR ALESSYA DALINA BINTI RASDI 25. NUR AMALIN AISYAH BINTI RIZA 26. NUR ARISYA FARAZUANA BINTI DZULKIFLI 27. NUR ATHIRAH HANANI BINTI AHMAD ZAHARI

28. NUR ATIKAH BINTI RAZIS 29. NUR AZZAMIZA ADILA BINTI MD ADLI 30. NUR FARHANA BINTI MOHD BORNIA 31. NUR HUMAIRA BINTI MOHAMAD NOR 32. NUR ISMA ATIRAH BINTI MAZLAN 33. NUR KHAIRUNNISA BINTI RUSLI 34. NUR LAYLA WITRA BINTI MOHAMAD 35. NUR QURRATU’ ATHIRAH BT A RAHMAN 36. NURANNISA SYAFIKA BINTI MOKTHAR 37. NUREEN ‘AFIFAH BINTI ABDUL JALIL 38. NURFARHANA JAN BINTI AHMAD 39. NURMAISARAH BINTI AMRAN 40. NURSHAZWANI BINTI RAZALI 41. NURUL AINAZLIN BINTI ROSMAN 42. NURUL FATEHAH BINTI ZAKARIA 43. NURUL HIDAYAH BINTI ZAMRI 44. NURUL IFFAH FATNIN BINTI EHSHAM 45. NURUL NADHIRAH BINTI MOHAMAD KASTURI 46. NURUL SYAMIMI AIMI BINTI MOHAMAD YUSUF 47. SHUAIDA BINTI ABIDULLAH 48. SITI AISYAH BINTI ABD HAMID 49. SITI KHADIJAH BINTI AWANG 50. SITI NORSYAHIDA BINTI AZIZ 51. SYAFIQAH BINTI YAHYA 52. UMMU MIKYAL BINTI ABDUL HALIM 53. WAN HASHA SAHIRA BINTI WAN IDRIS 54. WAN MUHAMMAD MUSYRIF BIN WAN MUSTAFA

SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) KEPUJIAN 1. 2. 3.

MUHAMMAD FAUZAN BIN JAMALUDIN NURFATIN ELIANI BINTI ABDUL RAZAK RAFIEQ BIN ROSLAN

4. 5. 6.

SITI NORADILA BINTI SABERI SITI NURAISYAH BINTI ABDUL GHANI VARSHITAA A/P KUMAR

SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) DENGAN KEPUJIAN CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ALYA BALQIS BINTI ABD RAHIM AMIRA SYASYA BINTI MOHAMED ANG WEI FENG DIVYANI A/P MURUGAN JOANNE MORISHA A/P RAYMUND FRANCIS KOH JIA XIN MIMI SOFIYA AFIQAH BINTI NOR AZIMY

8. NORSYAFRIHANA BINTI HANAFI 9. NORZAHIRAH BINTI IBRAHIM 10. NUR ARNISHA ATHIRAH BINTI MD NORAMRIN 11. NUR AUNI FARZANA BINTI MOHAMAD 12. NUR HAFIZATUL NISYA BINTI MOHD ZULKIFLI 13. NUR NADHIRAH LIYANA BINTI MOHD ZUKI 14. NURFARHANIS IZZANI BINTI AHMAD NORI


15. NURHIDAYATUL NABILA BINTI DASWARMAN 16. NURUL NAJIHAH BINTI YAKATH ALI 17. NURUL SYAHINDAH BINTI KHAMISAN 18. POON PUI KEY 19. SITI NORAZURA BINTI ALI 20. SITI NUR KHAIRUNNISA BINTI MAHASSAN

21. SITI NURMADIHAH BINTI MARZUKI 22. SYED AHMAD NABEEL BIN SYED MUSTAFAR 23. TAN JINGRU 24. THAM WING YEW,NICHOLAS 25. YEOH XIN TIAN

1. ANA ASYURA BINTI MOHD JAMAL 2. ANIS NUR AISHAH BINTI MOHAMAD 3. AUJI SHAHIRAH BINTI ROZLAN 4. AUNI AFRINA BINTI KAMALUDDIN 5. BHAVAYAASHINI A/P PARAMASIVAN 6. ERYSHA BINTI ROSLI 7. FATIN ‘AQILAH BINTI MAZLAN 8. FITRI QISTINA BINTI ABDUL AZIZ 9. HAIDA LIYANA BINTI MOHD RANI 10. IZZATULHUSNA BINTI NASRUDDIN 11. LAVANNYA A/P SANASI 12. LIM HUI YING A/P EI BEK 13. MARLINA BINTI MANSUR 14. MOHAMAD NABIL HAKIMI BIN ZUL KORNAIN 15. MUHAMMAD AMIR HAKIMI BIN RAHIMI 16. MUHAMMAD HAFIZ BIN CHE HARUN 17. MUHAMMAD NAQUIDDIN BIN MUSTAFA 18. MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN ROSNI 19. NABIL NAZRIN BIN AB-DULLAH 20. NABILA AINNASTASIA BINTI M.SARIP 21. NADIA NATASHA BINTI MAT FIKRY 22. NIK FARAH HAKIMAH BINTI NIK ZAIMAN 23. NIK NUR MAISARAH BINTI NIK AB RAHMAN 24. NIK SARAH NISA BINTI MOHAMED SALIHIN 25. NOOR AISYA BINTI OTSMAN ALI 26. NOR ASIAH BINTI RAMLEE 27. NOR SHIMA SYAZWANI BINTI ROSLI 28. NOR SURAYA ANIS BINTI MOHAMAD 29. NORHANNINA BINTI KETEMU 30. NORUL FAEZZATUL AIN BINTI BADROL HISHAM 31. NUR ADLINA BINTI MOHD ZAIDI 32. NUR AFIQAH ZAHIAH BINTI AZAMIN 33. NUR AIMUNI IZZATI BINTI MUSTAFA 34. NUR AIN ATISYA BINTI C.M.KHAIRUDDIN 35. NUR AIN BINTI ABD RAZAK 36. NUR ALIA ATIQAH BINTI JOO 37. NUR ALIS SAFIA BINTI ABU BAKAR 38. NUR AMIRAH FARHANA BINTI AMIRUDIN 39. NUR ASHIRA BINTI AZAHAR 40. NUR AZLIN BINTI ROSAN

41. NUR FAIRUZ BINTI CHE SHAMSUDIN 42. NUR FARAH KHADIJAH BINTI MOHD AZAN 43. NUR FATIHAH BINTI HARIS FADZILLAH 44. NUR HAMIZAH HUDA BINTI MOHD SHAFEINI 45. NUR HAYANI BINTI AHMAD @ CHE OSMAN 46. NUR HIDAYAT BIN MOHD SAHARUDIN 47. NUR IZZATI BINTI CHE ROZLAN 48. NUR NASHA NAHIRAH BINTI NAZRI 49. NUR NAZZATUL AZZIN BINTI AHMAD TARMIZI 50. NUR SAADAH BINTI MOHD SHAUKI 51. NUR SABRINA BINTI MAT ZAHARI 52. NUR SHAFINA ELISA BINTI MOHD ZAIDY 53. NUR SHAHIRAH BINTI ELIAS 54. NUR SHARIENA BINTI ZAMBRI 55. NUR SYAFINI BINTI SAKERI 56. NUR SYAKIRAH BINTI RAMLI 57. NUR SYASYA NABIHAH BINTI MOHD ROSDI 58. NUR SYAZWANA BINTI ZULKIFLI 59. NUR ZUHAYRA UMAIRAH BINTI AZMAN 60. NURAZIMA AZNIDAH BINTI ABDUL AZIZ 61. NURFARAH ALISSA BINTI UMAR 62. NURFASIHAH BINTI SABARNO 63. NURHANI EZZANIM BINTI MD YUNUS 64. NURLIYANA SYAFIQAH BINTI HISHAMUDIN 65. NURUL ANAQI RUKAINI BINTI MOHD RUSLI 66. NURUL ATIQAH BINTI MOHD SAADON 67. NURUL FARAH AIN BINTI ROSLAN 68. NURUL FATIN ASYIKIN BINTI ABDUL RAZAK 69. NURUL FATIN NAZIRA BINTI NORSHAHIMY 70. NURUL SHAFIQAH MOHD SHOHIMI 71. NURUL SYAMIMI BINTI RAMLI 72. RAHEEZA IRDINA BINTI RAHIM 73. SHAHIRA SOFEA BINTI MARZUKI 74. SITI NABIHAH BINTI MOHD SALLEH 75. SITI NAZIRAH BINTI KHAROL ANWAR 76. SITI NOR AQILAH BINTI MOHD NOOR 77. SITI NURHAFIZAH BINTI SUKIRIA 78. SITI SARAH UMAIRAH BINTI SHARADDIN 79. TAY RUI YANG 80. WAN MOHAMAD IEZZAT EZHAM BIN WAN ROSLY

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

KEPUJIAN

95


SARJANA MUDA SAINS (SAINS MARIN) CEMERLANG

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

96

1. AIDA FARIHAH BINTI MUZAFFA 2. ALIA MAISARA BINTI RAMZAN 3. ANISYA FATMA 4. CHEONG SAU MIN 5. CHONG CHIAH HAO 6. FAZIRA NATASYA BINTI GHAZALI 7. HEMAADARSHINI A/P KREBANATHAN 8. HEW JIE NI 9. IMAN NUR ATHIAH BINTI MAZARUL ARIF 10. KASVINRAJ A/L MURUGIAH 11. KIVITA A/P CHANDRAN 12. KUMUTA A/P SELVAM

13. MUHAMMAD EKHMAL BIN SABARUDDIN 14. NUR SYAFIQAH BINTI SAIDIN 15. NURUL AIDA SYAFIKA BINTI MOHD 16. RAJA NUR AFIFAH BINTI RAJA M.TAHAR 17. SHAHIRA NAILI BINTI RUSLEE 18. SHANKAR A/L RENGAANATHAN 19. SITI NUR ZAHIRAH BINTI KAMARUDIN 20. SITI SHAHRINA BINTI SALAM 21. TAN SU CHIN 22. TAN YEE CHIEN 23. TAY LIANG CHOU 24. WONG XUAN PING

KEPUJIAN 1. ADAM AKMAL BIN MOHD FADZLI 2. AHMAD UZAIR BIN ABDUL JALALUL SHAHRIN 3. ALIA NABILLA BINTI SALIMIN 4. AMIR AKRAM BIN AMRAN 5. AZIZUL AZMI BIN MOHD FADALI 6. CAHAYA ZULAIKHA BINTI RAZALI 7. ELLY JESLINA BINTI ABDUL RAHMAN 8. FADHILLAH BINTI MOHD ZARIR 9. IIKA ATIRAH BINTI MOHAMMAD ROSLI 10. JULIANA FARHANA BINTI JUNI 11. KABILAN A/L KANISEN 12. MAI IZATUL NURAISHAH BINTI MIOR HAZRI 13. MASRINA BINTI ISMAIL 14. MOHAMAD AKIF IRWAN BIN MOHD AZANI 15. MUHAMAD ANAS BIN RAMLI 16. MUHAMMAD AFIQ BIN KARIM 17. MUHAMMAD FARIS SYAHMI BIN MOHD TAUFEK 18. MUHAMMAD FATHI `IZZAT BIN MUHAMAT 19. MUHAMMAD IKMAL BIN MUHAMMAD KHAIRUL AFZAN 20. MUHAMMAD NAZREEN BIN A JALIL 21. MUHAMMAD SHAH FIKRI BIN MOHD SHOHAIMI 22. MUHAMMAD SYAKIR AIMAN BIN MOHD KASWADI 23. NOOR ALIZA BINTI NGALI 24. NORHASLINA BINTI ROSNI 25. NUR ADILAH BINTI WAHAB 26. NUR AFIQAH SABRINA BINTI ISMARIZAL

27. NUR AIN IZZATI BINTI ABD AZIZ 28. NUR ALYA SYAFIQAH BINTI AZMAN 29. NUR AMIRAH BINTI MOHD AGUS 30. NUR ATHILAH BINTI MOHAMED RASHIDI 31. NUR DIYANA BINTI SHAMSURI 32. NUR FATIN AINI BINTI AHMAD 33. NUR HAIRUL HUUDA BINTI HERUDIN 34. NUR HAIZIE AQILAH BINTI ABDUL GHANI @ YUSUF 35. NUR HASLINA BINTI MOHD GHAZALI 36. NUR LISA BINTI AZMI 37. NUR SHAMIMIE BINTI AB.KADIR 38. NUR SYAFIQAH BINTI SABRI 39. NURIN HAZWANI BINTI JASRI 40. NURUL AFIFAH BINTI AHMAD 41. NURUL FATIN NABILA BINTI SALMAN 42. NURUL HUSNA BINTI ZAWAWI 43. NURUL IZZAH BINTI MOHAMAD HADI 44. NURUL RAJIHAH BINTI SAMSANI 45. NURUL SHAHIRAH BINTI ZULKOFLI 46. NURUL SHARIFAT BINTI JOHNNY 47. NURUL SYAHIRA BINTI AHMAD RODI 48. NURUL UMAIRAH BINTI HAIYATI 49. SITI AISYAH BINTI MOHD RAWI 50. SITI NAZIRAH BINTI MOHD NAZRI 51. WAN NURUL AFIQAH BINTI ZAINUDIN


SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) CEMERLANG DASHIKA DEVI A/P MAILVAGANAM DHIVIYAAH A/P KRISHNA MOORTHI LAAVANYAA A/P M.NAVAMANY LOW PEI HAO MOHAMAD IKMAL HAKIM BIN ALLAHUDIN NORAZLINA BINTI MOHD NORISKANDAR NUR AIN BINTI HUSSIN

8. NUR DIYANA BINTI ABDUL RAHMAN 9. NUR HAFIZAH BINTI MAT SABRI 10. NUR SOLEHAH BINTI OTHMAN 11. NURUL A’TIQAH BINTI AZAHAR 12. SITI ZULAIKHA BINTI A’FIFI 13. SUBASHNI A/P G.VIJAYA KUMAR 14. TAI ZHI TING

KEPUJIAN 1. ANIS MAISARAH BINTI FAKHRULANUAR 2. DEENATUL AIMAN BINTI ROS 3. IMAN BINTI ABDUL AZIZ 4. MAISARAH BINTI RAMLI 5. MAIZATUL AIN SYUHADA BINTI MOHAMMED SHAHRIZAL 6. MARDHIAH BINTI MD YUNUS 7. MUHAMMAD NAZRIE BIN DHAMAN 8. MUHAMMAD NURTHAQIF BIN MOHD NOOR 9. NIK NUR SYAMIMI BINTI RAMLI 10. NOR SYAHIRAH BINTI AZMAN 11. NUR AMIRAH BINTI MOHD ADNAN 12. NUR AMNI FARHANA BINTI DZURAIDI 13. NUR AQILAH BINTI MAHAMAD NAPIAH 14. NUR HAKIMI BIN RAZAB 15. NUR KHALEDA BINTI KHALIT 16. NUR MUHAMMAD AL-KHAWARIZMI BIN MOKHRIZAN

17. NUR SHAMIMI BINTI ARIFFIN 18. NUR UMAIRAH BINTI AZMI 19. NURAINUN SYAFIQAH BINTI SAMSUDIN 20. NURUL AIN BINTI ASUKI 21. NURUL AISYAH AFIQAH BINTI JASNI 22. NURUL INSYIRAH BINTI ZAIDI 23. NURUL SHANINI BINTI BAKRI 24. NURUL SYUHADA BINTI ABDU GHANI 25. ONG YI WAI 26. SITI FATIHA NAJWA BINTI MOHAMED NASIR 27. SOBANKUMAR A/L VEERASIVATI 28. SYAMIL FADZLI BIN NGALI 29. THIVAGESH A/L RAJAH 30. UMMI NAZIRAH BINTI AWANG 31. WAN SITI MARIAM BINTI WAN SA’IDI

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK GUNAAN) CEMERLANG 1. 2.

CHAN SOOK HUI NURUL SHAFIENA BINTI OMAR

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AIMI ATHIRAH BINTI AMINUDDIN AMALIA BINTI MOHD SYUHRI AMINAH SALEHAH BINTI SAMSUDDIN ARISA BINTI AZAMI ATIKAH BINTI PAUZI CHE WAN SALINA BINTI CHE WAN RAMLI

7. FARAH IZZATI BINTI AHMAD RIZAL 8. FATIN NADZIRAH BINTI NORDIN 9. FATIN NURAISYAH BINTI AHMAD 10. GOVIN NAGORE 11. HARHEENI A/P UTHAYA SOORIYAN 12. HAZWANEE BINTI HALIM

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

97


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

98

13. JOYCE LING TIEN XIN 14. KHAIRI HAZMAN BIN AHMAD PUAD 15. MASMIRA BINTI MUHAMMAD ABDUL GHANI 16. MOHAMAD HAFIZAN BIN AZHAR 17. MOHD HAFIDZ BIN MOHD ZUKIFLI 18. MUHAMMAD FIRDAUS 19. MUHAMMAD SHARIFUDIN IMRAN BIN SHAFIE 20. NORHASNITA BINTI ZABIR 21. NUR AIN NATASHA BINTI BAHARIN 22. NUR AINA FARRAAIN BINTI ZAHANIZAM 23. NUR AINUL BALQIS BINTI ZAKARIA

24. NUR ATHIRAH QISTINA BINTI MUHAMAD MAZLAN 25. NUR AZIMAH BINTI NOR AZMI 26. NUR FARAHIYAH BINTI MOHD ELIAS 27. NUR MADIHAH BINTI ABDUL RAHIM 28. NUR YUMNI ATHIRAH BINTI ABD GHANI 29. NURUL ANIS SURAYA BINTI MOHD SALLEH 30. NURUL NADEYAH BINTI ABDUL JALIL 31. QURRATU AINI BINTI IBRAHIM 32. SITI NADHIRAH BINTI ZAMRI 33. TUAN MUHAMMAD MUSLIHA BIN TUAN COB 34. WAN NUR NABILAH BINTI WAN FAUZI

SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) CEMERLANG 1. AINUR AFREENA BINTI AMRAN 2. ANIS MAISARAH BINTI AJURI 3. CHEN WAN TONG 4. CHIN MEI XIN 5. CHONG YI QING 6. ER KAI NIN 7. FIONA LEE PEI YUH 8. LAU CHYUAN JINN 9. MUHAMMAD IRFAN FAIZ BIN MOHD AZIZAN 10. MUHAMMAD NAIMUDDIN BIN KASIM 11. MUHAMMAD SYAZWAN BIN ISMAIL 12. NOORSAADAH BINTI ABD SAMAD

13. NUR FAKHIRA AFRINA BINTI CHE AZIZI 14. NUR HIDAYAH BINTI AZMIDI 15. NUR SABRINA BINTI MOHAMAD IKRAM 16. NUR SYAZA SYAHIRAH BINTI MOHAMAD HIKAL 17. NURUL ARISHA HUSNA BINTI MOHD ARIFIN 18. NURUL LATIFAH BINTI HASSIM 19. NURUL SYAHIDA BINTI MAZLAN 20. PWAN JIE MIN 21. SITI AMIRAH ATHIRAH BINTI MOHD AZHAR 22. SOON HUI YI 23. TAN KER XIN 24. TEH YONG CHING

KEPUJIAN 1. AFDALINA BA BINTI BARAHIM 2. AFIQAH KHAIRUNA BINTI USMAN 3. AHMAD HAFIZI IRFAN BIN AHMAD NORIZAN 4. ANIS SYAHIRAH BINTI MUSTAFAKAMAL 5. ASMAQ NUR MARIAM BINTI ABDUL RAHIM 6. CHE FAZLINDA BINTI CHE NGAH 7. DURKAH DEVI A/P PERUMAL 8. ELLIA MAISARAH BINTI MOHD AZMI 9. HASNURUL IEZA BINTI MANAF 10. IZZ ZIKRY BIN AZAM 11. MOHAMAD RIDUAN BIN MOHD YUSOFF 12. MUHAMMAD ALIF BIN AHAMED 13. MUHAMMAD FARIS BIN MATAJUDIN 14. MUHAMMAD IDLAN HANIF BIN AB RAHIM 15. MUHAMMAD IZZAT QUSAIRY BIN MAT IL 16. MUHAMMAD NAZMI NAQIUDDEEN BIN NORDIN 17. NAZREEN BIN NORAZIZI 18. NOR AMIRA BINTI MAZLAN

19. NOR HAZIRAH BINTI MOHD ZAKI 20. NUR ATIHRAH BINTI NOR RUDDI 21. NUR ELIS SHUHADA BINTI MOHD SUGIMAN 22. NUR HALIZA BINTI MOHAMED AZAMI 23. NUR KHAIRIAH BINTI MALIKI 24. NUR NATASYA AMIRA BINTI SALIM 25. NUR SHABIRAH BINTI HARISI 26. NUR ZAHRAH BINTI YUSRIZAL 27. NURAIN IZZATI BINTI YUSSOF 28. NURAIN SABRINA BINTI NORANSHOR 29. NURDIYANA BINTI SARIAL 30. NURFARAH ASYIKIN BINTI AHMAD SALIM 31. NURHIDAYAH BINTI ABDUL RAHMAN 32. NURNISAA BINTI ABDULLAH SUHAIMI 33. NURUL AMIRRAH BINTI RAMLEE 34. NURUL AQILAH BALQIS BINTI MOHD.HANAFIAH 35. NURUL FITRAH BINTI MUHAMAD TAJUDIN 36. RAJA NURLIYANA SYAFIQAH BINTI RAJA KHAIRI


37. SHAHIDA BINTI SHAHARUDIN 38. SITI MONALISA BINTI SHAHROM 39. SITI NAQILLA BALQISH BINTI MAT LUDIN 40. SOFEAN HEIDI BIN MD SHAUFI

41. SUZANNA BINTI SHAARI 42. SYAFIQAH BINTI ZULKIFLY 43. UMMI NAJWA BINTI ZAINON 44. WAN NURUL ELISA BINTI ZAMRI

SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI)

1. 2. 3.

EVON CHIENG HUI NGIIK GARY HUNG YIH WEI NIK NUR SHAHIERAH BINTI NIK LAH

4. 5. 6.

NUR ATHIRAH BINTI MOHD ISA NUR FARHANI BINTI WAHAB SATHIIS KUMAR A/L KANAN

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANIS NABILAH BINTI ZURIDI ARISSA YASMIN QISTINA BINTI SALAMON ALI RIZAL AVINAASH A/L HARIKRISHNAN MOHD IZWAN BIN MOHD RIZAL MUHAMMAD FIKRI HAKIM BIN AWALUDDIN MUSTOFA BIN HOSEN

7. NAVINMURTHY A/L BALA SANMUGAM 8. NIK ZAKIAH MAHIRAH BINTI NIK HASSAN 9. NOR JAMIATIN BINTI IBRAHIM 10. NURUL ATIQAH BINTI TAJULMAR 11. SANDRA VATHENY A/P SUBRAMANIAM

SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) KEPUJIAN 1.

NASUHA BINTI AHMAD @ MUSTAFFA

SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5.

AINA NAJWA SAKINAH BINTI ZAIDI AMIR AZFAR BIN ISMAIL KAMRUL RAKINOO BIN SAHABUDIN MOHAMAD HILMI BIN ABD HALIM NELISA SOFEA AKMAL BINTI MOHD ZAILANI

6. 7. 8. 9.

NUR AFIQAH BINTI SOBRI NUR FATIHAH BINTI HAMDAN KUMARAN RAVINDRAN A/L KALISVARAN SITI ZULAIKHA BINTI MOHD ASRI

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AHMAD AMIRULMUKMIN BIN AWANG ISMAIL AHMAD SHAHRIZAL BIN AHMAD IHSAN AINA ZULAIKHA BINTI MOHD ZURAIMI MUHAMAD ALIEF ZULHAIQAL BIN MD ISMAIL MUHAMMAD AMSYAR BIN AZHAR MUHAMMAD ARIF BIN NORIZAN MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD SARIF MUHAMMAD FARHAN HAFIZ BIN ZAINAL

9. MUHAMMAD HAKEEMIE BIN ROSLI 10. MUHAMMAD HAKIMI BIN MOHD BASRI 11. MUHAMMAD IKHMAL BIN ZAINAL ABIDIN 12. MUHAMMAD IZZAT BIN SHAHAR 13. MUHAMMAD TAJUDDIN BIN EDWARD 14. NAZRUL RASDAN BIN NEK 15. NUR AIN NADIA SYUHADA BINTI ISHAK 16. NUR FADLI BIN MOHD FAWIZI

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

CEMERLANG

99


17. NUR HUSNA TEE BINTI MUHAMMAD HAZIQ TEE 18. NUR SYAZA NAJIHAH BINTI ALI 19. RAZIATI ARNISYA BINTI MOHD ROZALI 20. SARAH AFIQAH BINTI SAIFUL BAHARI 21. SHAHRUL NIZAM BIN ISLAN

22. SOLEHAH BINTI SALIM 23. SYAKIR HAKIMI BIN ZAINULABIDIN 24. SYAZLAN KHUSHAIRI BIN SHAHRIZAL 25. YATINDRAR A/L SURESH

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) CEMERLANG 1. ASHWINI A/P ANNAMALAI 2. CHAN JUN YANG 3. CHIEW HAO YI 4. DAYANG FARHANIM ATILIA BINTI MOHD AZAMAN 5. INTAN FATINI BINTI SAIDI 6. KHENG CHEN CHYE 7. LIM SOONG XIAN 8. LOONG PEI EN 9. MOHAMAD BASYIR BIN ZAINUDDIN 10. MUHAMAD AMIRUL ASYRAF BIN ZULKIFLI 11. MUHAMMAD AIZAT BIN DAZUKI

12. MUHAMMAD IRASH IBNUR BIN OMAR 13. NG YANG CHERNG 14. NG YUH CI 15. NORFATIHAH BINTI RAMLY 16. NUR AISYAH TASNIM BINTI MOHD ZAINUDDIN 17. NUR AMMAR NAZMI BIN AHMAD SOLIHIN 18. NURUL RABI`AH BINTI MAT`AROF 19. TENGKU NUR AIDA NADIHAH BINTI TENGKU ARRIFF SHAH 20. WAN AISYAH AMIRAH BINTI WAN MOHD ZAMRI 21. WAN NURUL HUDA BINTI WAN MAT

KEPUJIAN

100

1. AHMAD FAIRUZ IDHAM BIN ZULKIFLI 2. AHMAD MUQRI SYAHMI BIN SUHAILI 3. AHMAD ZAIM BIN ZAKARIA 4. AINA NAJIHA BINTI AIZU 5. AINUN NASYIIAH BINTI NAZOOLIHSAN 6. AMIRUL HAKEEM BIN AFFANDI 7. ATHIRAH ELLYSA BINTI ROSLI 8. AUNI SYAMIMI AKMA BINTI AHMAD ABDUL MURAD 9. AZRIN SYAMILA BINTI ABU BAKAR 10. DANIEL ZHUFRI BIN MOHAMAD @ MOHAMAD ANUAR 11. DENNIS TING SHENG RONG 12. DHARISHAN A/L BATHIBAN 13. ESMERELL EZRA ENSIL 14. ESWARAN A/L SANGARA 15. FARAH DIANA BINTI MOHAMAD MOHAYADIN 16. FIKRY AIMIE BIN ZULKEFFELY 17. FIRAS AMIRAH BINTI ROSNI 18. GEEHTHAN A/L VINOGOBALAN 19. HEANISHA SHANREET KAUR A/P JASVINDER SINGH 20. ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD ZUBIR 21. KAMALIA FARHANA BINTI KAHAMASARI 22. KHAIRYL NADZMI BIN BORHANUDIN 23. KON SIONG KAI 24. MEGAT ABDUL WAFIY BIN ABD HALIM 25. MOHD FIRDAUS BIN AHMAD

26. MOHD RAMDAN HAZIQ BIN ZAKARIA 27. MUHAMAD EIZHAM BIN MUHAMAD 28. MUHAMAD SYAQIER BIN ARMAN 29. MUHAMMAD ADIIB BIN MOHD RAZAK 30. MUHAMMAD AFNAN WAJDI BIN BAHARUDIN 31. MUHAMMAD AIMAN IMRAN BIN YOUNG ROSHNI 32. MUHAMMAD AMIR IQBAL BIN NORDIN 33. MUHAMMAD FAEZ BIN MUSA 34. MUHAMMAD NUR HAZIM BIN DEN 35. MUHAMMAD SHAFIQ BIN YUSOF 36. MUHAMMAD SIRAJ BIN MOHD SANI 37. MUHAMMAD SYAHMI BIN SHAHARNIZAM 38. NABIL FIKRI BIN ABDUL AZIZ 39. NANTHINI A/P SHUNMUGAM 40. NASHA BINTI CHE MOHD 41. NIK AMINAH THAHERAH BINTI MOHD RIZAN 42. NOR ANIS HILMA BINTI MOHD ROZAIMI 43. NUR ALESSA SHAZLEEN BINTI MOHD RAFI 44. NUR ALYA DAMIA BINTI NUZULLUDIN 45. NUR AMIRA BINTI RODZALI 46. NUR AQILAH HUDA BINTI ROSLI 47. NUR FATIN WAHEEDA BINTI AHMAD ZURIATI 48. NUR FAZIEHAN BINTI SAMUDI 49. NUR KAMALIA SOFEA BINTI NOR AZLIN 50. NUR KAMILIA HUSNA BINTI MUHAMMAD ZAWAWI


63. NURUL NUR ALIESA BINTI MOHD RAFIE 64. NURUL WAJIHAH KARIMAH BINTI MOHD SUKRI 65. NURULAIN SYAFIQAH BINTI CHE ARIFFIN 66. SITI MARYAM BINTI KHAIRUL IDZHAM 67. SITI NAZIHAH BINTI MOHD GHAZALI 68. SITI NUR HABSAH BINTI BOHARI 69. SITI ROHANI BINTI BAJURI 70. SUVITRA A/P THANARAJU 71. SYAFIQAH NABILAH BINTI MOHD NOR HISHAM 72. SYAHIRAH BINTI SALLEH 73. TAMILSELVAM A/L SEGRAN 74. WAN MUHAMMAD SAZELI BIN WAN MOHD NASHARUDIN

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) CEMERLANG 1. 2. 3.

ALAA ALDEEN ABOUZEID HOELSCHER ANAK STEPHEN SHALINI A/P SANGARAN

4. 5.

SITI NUR NADHRAH BINTI WAHAB SYAZA NUR IZZATI BINTI SAHARUDDIN

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AMIR HILMAN BIN ROSNIZAM FATIN ATHIRAH BINTI MOHAMED TERMIZI FATIN NUR FADZILAH BINTI AZIZ KHAIRULADHA BIN MISNAN MUHAMAD FARHAN BIN YUSUF NADZMI BIN JASNI NOOR SHAHIRA BINTI SHA’ARI

8. NUR AIN BALQIS BINTI SHAHRUDDIN 9. NUR ALYA IMANINA BINTI A.RAZAK 10. NUR ATIQAH BINTI ELIAS 11. NURIN NADIA BINTI MD ZAKRI 12. NURIN SABRINA BINTI AZAUDDIN 13. NURUL AMANI BINTI AZIZOL 14. YUMNI NUR ARIFA BINTI FIKRI

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM CEMERLANG 1. 2. 3.

NUR AFIQAH BINTI NOR AZMI NUR JUHANA BINTI JOHARI NURMAHDIAH BINTI SALEH

4. 5.

NURUL IZZATI BINTI RAHIM ONG YEE HANG

KEPUJIAN 1. 2. 3. 4. 5.

ADIEL WAJDI BIN IZHAM AHMAD FARIDHUDIN BIN ABU BAKAR AMIR HAMZAH BIN SUHAIMI CHIU SENG KING FARAHATUL IZZAH BINTI CHE FAUZI

6. MOHAMAD FITRI BIN MOHD ZAITI 7. MOHD ALIF AKHBAR BIN MOHD NIZAM 8. MOHD FARIZZUDIN BIN ZAMZURI 9. MUHAMAD AZIM BIN SALEH 10. MUHAMMAD ALIF HAKIMI BIN ABDUL RAHMAN

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

51. NUR NADHIHAH AFIKAH BINTI ZULKIFLI 52. NUR QHISTINA HUDA BINTI ABDUL LATIFF 53. NUR SYAFAWANI BINTI MOHAMAD RAZANI 54. NUR SYAHIRAH BINTI ZHUBIR 55. NUR SYAZWANI BINTI AHMAD 56. NURATIRAH BINTI MAT YAMAN 57. NURIN IZZATI BINTI ISA 58. NURIZATUL NAJWA BINTI ABDUL RAHMAN 59. NURUL AFZAN SAHIRAH BINTI MOHD SAHIR 60. NURUL FARINA ARYANI BINTI AHMAD AL-BASRY 61. NURUL MAIZATUL AKMA BINTI AHMAD ZAWAWI 62. NURUL NAZLEEN NAFIQAH BINTI RAZALI

101


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

11. MUHAMMAD AMIRUL FARIS BIN HAMIZA 12. MUHAMMAD IKHWAN BIN MOHD FADZLI 13. MUHAMMAD NABIL AMIN BIN ADNAN 14. MUHAMMAD NAZMI BIN MOHAMMAD RAZIF 15. MUHAMMAD ZAIDI BIN RAATU 16. NOOR ASYRAF BIN WAHAB 17. NOR HIDAYAH BINTI SOBHI 18. NUR AIFFAH SURAYA BINTI ZAINUDDIN 19. NUR ELYANA AFIZA BINTI MAHIRAN 20. NUR ISRA HAFIQAH BINTI ISHAK

21. NUR IZNY BINTI ROSLAM 22. NUR NAPSIAH BINTI ABD HALIM 23. NURKAMALIN MASTURA BINTI MOHAMAD FUAD 24. NURUL AIN BINTI MOHD NAWI 25. PARAMAN A/L THAMOTHARAN 26. ROSAZIRA BINTI RA’IB 27. SHALENEE A/P ASOGAN 28. SITI NUR ATIQAH BINTI YAHAYA 29. SYAMIMI BINTI ROSLI

SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) CEMERLANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AHMAD FATHI BIN AHMAD MUZAKIR ARIF FIKRI BIN MUHAMMAD AZRUL NAZIF BIN ADNAN MUHAMMAD ANAS AIMAN BIN ABDUL GHANI MUHAMMAD IRFAN AYZA BIN ABU YAZIZ NUR ATHIRAH BINTI AZMAN

7. NUR SABRINA BINTI JUNOH 8. NURIZYAN HAWANI BINTI ABDUL RAHIM 9. NURUL IZZAH BINTI DAUD 10. NURUL SYAHIRAH BINTI AZMAN 11. SEAN FONG TZE HIN

KEPUJIAN

102

1. 2. 3. 4. 5.

ABDUL AZIZ BIN MARHAKIM AMIRUL ASYRAF BIN ZAKARIA DANIAL HAQIM BIN MOHD SHAWAL MOHAMAD AMIN BIN AHMAD JAFRI MUHAMAD FAREZWAN BIN MOHD FAIRULL

6. MUHAMMAD ARIFUDDIN BIN ISMAIL 7. MUHAMMAD NAJMI BIN ZAKIRAI 8. MUHAMMAD NAZMI BIN MOHD HARUN 9. NUR AFIQAH BINTI ZABIDI 10. SONIA EVVA ANAK DAUT


FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN CEMERLANG

AHMAD RUSYAIDI BIN CHE AYOB CORWIN YONG TIAN QI FONG SIEW MEI LING QIN MUHAMMAD HARITH ALFIAN BIN HARITH NASUTIEON MUHAMMAD ZAKI BIN ANUAR NITESHWAR A/L RAMU

8. NUR HUSNINA BINTI MOHAMMAD ZABIDI 9. NURAIN BINTI MISAHU GANY 10. SOMRAT TAN EU JEEN 11. TENG WEI LIN 12. UMAIRAH BATRISYA BINTI ZULKEFLI 13. VANESSA LIAU XINEE

KEPUJIAN 1. ADAM BIN AZHAN 2. ADIB FAIDHIL BIN MAT GHAZALI 3. AFIQAH BINTI RUMI 4. AHMAD IQBAL BIN ZULKIFLY 5. AHMAD IZMIE BIN MOHD RAZANI 6. AINUL MARHA BINTI MOHD KAMZUL 7. ANIS NORHAFIZAHTUL HUSNA BINTI ABDUL HADI 8. AZFAR SHAH BIN AZLAN SHAH 9. BADRUL ZARKASYA BIN BAZRUL ZYEMIE 10. BALQIS BINTI MOHAMMAD NIZAM 11. FAIRULAZZAMI AKMAL BIN SUHAIMI 12. FAIZATUL NUR AFIQAH BINTI RAZALI 13. FARID ISKANDAR BIN ZULKIFLI 14. FATIN NUR AZLIANIZZA BINTI MOHD FADILLAH 15. FATMA WATI BINTI AKIBEK 16. HABIB IMRAN BIN MD NOOR 17. HUDA BINTI SHAHARUDIN 18. INSYIRAH NABILAH BINTI MOHD ISMAIL 19. LIM PEI CHIN 20. MOHAMAD AIMAN SYAHMI BIN MIKLI 21. MOHAMAD AMIR SYAZWAN BIN HAZLAN 22. MOHAMAD MARZUKI BIN ISMAIL 23. MOHAMAD NAZMUDIN NADZMI BIN ABDULLAH 24. MOHAMAD SYAMEER BIN SHAMSUDIN 25. MOHAMED ASYRAAF BIN ABD RAHMAN 26. MOHAMMAD HAFIZ BIN ZAINAL ABIDIN 27. MUHAMAD AKMAL MUZNAIM BIN MOHAMAD ROZI 28. MUHAMAD HAIKAL BIN MOHAMAD HANAFI 29. MUHAMAD TAUFIQ BIN SHAHRIZAN 30. MUHAMMAD ‘AFIEF HAZIEM BIN MOHD YUSOFF 31. MUHAMMAD AFIQ BIN ALIAS 32. MUHAMMAD AIDIT HAQEEM BIN MOHD ZAIDI 33. MUHAMMAD AIMAN BIN AFILLAH

34. MUHAMMAD AIZAM BIN ZAMANI 35. MUHAMMAD AIZAT HAFIZI BIN MUHAMMAD APANDI 36. MUHAMMAD AKMAL BIN MAT RAHIM 37. MUHAMMAD ALIF AIMAN BIN MOHD SAFIE 38. MUHAMMAD ALIF QAYYUM BIN MOHD HANIFI 39. MUHAMMAD ALIFF BIN MOHD SHAFIE 40. MUHAMMAD ALIFF BIN RAHMAT 41. MUHAMMAD AMIRUL AIMAN BIN MOHD YUSOF 42. MUHAMMAD AMIRUL AZIM BIN MOHD AZAHAN 43. MUHAMMAD AMMAR NADJWAN BIN MOHD SHARIFF 44. MUHAMMAD AMNI ZAHIN BIN WAHID 45. MUHAMMAD HAFIZ FIKRI BIN CHE HASHIM 46. MUHAMMAD HAFIZULLAH BIN MOHAMAD IDRIS 47. MUHAMMAD HARSHAHD BIN HAMZA 48. MUHAMMAD HASQARIN BIN HASRAN 49. MUHAMMAD HASSAN HUSAINIE BIN RAZALI 50. MUHAMMAD HAZIQFAHMI BIN MOHD NIZAM 51. MUHAMMAD IQWAN SYAABAN BIN CHE OMAR 52. MUHAMMAD ISMA IRFAN BIN ISMAIL 53. MUHAMMAD KHIDDIR BIN HASLIZAM 54. MUHAMMAD NUKMAN THAQIF BIN YUSRI 55. MUHAMMAD NUR AMIR AKRAM BIN MOHD AYOB 56. MUHAMMAD RAZIQ BIN ZAINUDIN 57. MUHAMMAD REDHUAN BIN RAMLI 58. MUHAMMAD SABRI BIN MOHAMAD SHAM 59. MUHAMMAD SHAFIQ HAIQAL BIN SHAMSU 60. MUHAMMAD SYAMIL HAZIQ BIN MOHD SHARIF 61. MUHAMMAD ZARIF NAIM BIN MOHD ZAKI 62. MUHAMMAD ZHARFAN AZIM BIN MESERI 63. NIK AKMAL AKIL BIN ROSLAN 64. NIK MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN NIK MOHAMAD ANUAR 65. NOOR KHALEEDA BINTI YUNUS

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DIPLOMA PERIKANAN

103


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

104

66. NORIZMAN BIN ZAHID 67. NUR AIN ADAWIYAH BINTI SHUZALI 68. NUR AIN SAFA BINTI ZAMRI 69. NUR AIN SOFIYYAH BINTI AHMAD SUFIAN 70. NUR AINUHA NABILAH BINTI MOHD RAMLI 71. NUR AMIRA NAJWA BINTI AMARAN 72. NUR AZWANI BINTI AZHAR 73. NUR HANIS AFIQAH BINTI ADNAN 74. NUR KHALIDA AINA QUSANDRIA BINTI AHMAD ISHAM 75. NUR NATASHA AMIRA BINTI MOHD RODZI 76. NUR QURRATUL FARISHA BINTI MUHAMAD YUSRI 77. NUR SOFEA BALQIS BINTI KAMAL AZALAN 78. NUR SOFEA KHADIJAH BINTI AHMAD ISLANIZAM 79. NUR SYIFA ALYA BINTI SAIPUL BAHRI 80. NUR WARDATUL RAIHAN BINTI BAHARUDIN 81. NUR-AMIESYA BINTI MOHD AZAHAR 82. NURALIAH BINTI YUSRI

83. NUREEN AFIANI ZULAIKHA BINTI AHMAD RIFAI 84. NURUL AINA FATHIN BINTI MOHAMAD ZABRI 85. NURUL ALYSSA BINTI ABDUL MALIK 86. NURUL ANIS BINTI MD RUSLI 87. NURUL IZZAH BINTI HASME ZAM 88. NURUL SYAFIQAH BINTI SAKRI 89. PIRESANNADEVI A/P SUBRAMANIAM 90. PUTRI RIA ANNESSA BINTI RASID 91. PUTRIE NUR ISKANDARIAH BINTI MOHD BALDEROHISAM 92. RABI’AHTUL ADAWIYAH BINTI EZAT 93. RAJA MUHAMMAD AIMAN IKRAM BIN RAJA MOHAMED TAUFIK 94. RIZAL BIN MUHAMAD 95. SHAUN TUNG 96. SITI NUR BALQIS BINTI MHD ZAINIZAM 97. SYAFIQAH AQILAH BINTI MOHAMMAD 98. SYAZWAN HAQEEM BIN SABRI


Universiti Malaysia Terengganu merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Majlis Konvokesyen UMT Kali Ke-21.

Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

Sekalung Budi

105


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

106


Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Terengganu Ke-21

107Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.