Min framtid 2021 – Arbeidsbok i utdanningsvalg

Page 1


2

Innledning

Til deg som er elev Målet er at du har kommet langt i å utvikle karrierekompetanse når du har arbeidet med utdanningsvalg gjennom tre år. Ta vare på denne boken og behandle den godt. Den vil være et synlig bevis på at du har utviklet deg masse i løpet av de tre årene du går på ungdomsskolen.

Til deg som er lærer Min framtid har helt siden 2004 vært en viktig del av undervisningen i utdanningsvalg. Ny læreplan i faget utdanningsvalg gjorde det naturlig å fornye Min framtid. I denne nye versjonen er målet å gi en mer komplett løsning for at elevene skal nå målene om å utvikle karrierekompetanse og arbeide med det tverrfaglige temaet livsmestring i utdanningsvalg. På hvert trinn handler del 1 om innsikt, mens del 2 handler om utsikt. På nettsiden minframtid.fagbokforlaget.no finner du lærerveiledning med gode tips og råd til øvelsene. For oppgaver og øvelser som ikke har egen referanse i Min framtid, viser vi til kildeomtale og referanseoversikt i boken Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring. Sammen med Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring gir Min framtid et overskudd av ressurser for å drive din karriereundervisning i faget, og planlegge et løp over tre år.

Innledning

Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø

Flere ressurser finner du i boken Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring. qr.pedlex.no/1


QR-koder i Min framtid

3

Gjennom hele boken vil du se QR-koder leder videre til mer informasjon om de ulike temaene og oppgavene du skal arbeide med (bruk den enkle nettadressen dersom du ikke har en enhet å skanne med). Dette er en kort forklaring til de forskjellige kodene du vil finne når du arbeider med boken og problemstillingene.

Nettsted – leder videre til et nettsted der du finner mer informasjon.

Les mer – går til en utfyllende tekst med mer informasjon enn du finner i boken.

Film – leder videre til gode filmer til mange av temaene i boken.

Historie – åpner en historie som du kan reflektere over og snakke om i gruppen.

Utdanningsprogram – leder videre til nettstedet vilbli.no og de ulike utdanningsprogrammene. Alle ressursene finnes samlet på minframtid.fagbokforlaget.no

Innhold R

TE

T ILF

EL

DIG HE

Livsmestring og selvbevissthet Arbeid og yrker

9. trinn

Livsmestring og selvledelse Karrieren din nå og i framtiden

10. trinn

Livsmestring og karrieren din Videregående opplæring og veien videre

QR-koder i Min framtid

8. trinn

VALG


Selvfølelsesdagbok

10

Bruk selvfølelsesdagboken og noter ned svar på de ufullstendige setningene. Når du gjør dette en hel uke, vil du se en utvikling i hvordan du forholder deg til forskjellige situasjoner. Dette kan være et godt verktøy for å vise hvordan du tenker i forskjellige situasjoner. · Dagboken kan du bruke til å reflektere om selvfølelse i klassen, i grupper eller i elevsamtaler.

Mandag

Noe jeg gjorde bra i dag … I dag var det morsomt da … Jeg følte meg stolt da …

Tirsdag

I dag oppnådde jeg … I dag var det positivt da … Dette gjorde jeg for noen …

Onsdag

Jeg følte meg bra da … Jeg var stolt av noen da … I dag var interessant fordi …

Torsdag

Jeg var stolt da … En positiv ting jeg så i dag, var … I dag oppnådde jeg …

Fredag

Noe jeg gjorde bra i dag … Jeg opplevde noe positivt med … Jeg var stolt av noen da …

Dette gjorde jeg for noen … Jeg følte meg bra da … En positiv ting jeg så i dag, var …

Søndag

8. trinn | DEL 1

Lørdag

I dag var det morsomt da …

Dagen i dag var spennende fordi … Jeg var stolt av noen da …

· Du trenger ikke å skrive noe i dagboken som du ikke ønsker å dele med andre. Samtidig kan det være lurt å snakke med noen om det du ikke ønsker å skrive i denne dagboken.


Brain scan

11

En myte sier at du bruker langt mindre enn 100 prosent av hjernen din. Dette stemmer ikke. Hjernen din er hele tiden opptatt med å styre det du gjør, tenker og føler, både bevisst og ubevisst.

Rutiner

Planlegger

Trygg

Kortsiktig

Vitenskapelige ferdigheter

Regler og mønster Tall

Grammatikk Analytisk Innhold

Naturfag

Finmotorikk

Kunnskap Upartisk

Matematikk System Lister Tidsoppfatning

Språk

Logisk

Nåtid og fortid Skriving Tegnsetting

Strategier

Verbal kommunikasjon

Objektiv Måling

Bokstaver

Fantasi

Tonalitet se en st tyrly

Nåtid og fremtid

ksen

r joneutenfor kboommelse s a r nker ll hu lust Even

Il Ta Te Visue Ikke- r risikoer Helhetlig verba tankegang l kom Tilfeldig muni kasj r e het D

Mulig

Tro

rømm

K re a t Grovm

otori

kk

Langsiktig Set

te sammen to eller flere elementer

Intuiti

Ingen ls e rståe tidsfo

Spiri rge Fa

v e els

tid

ig

rr S tø s i k k Mu

on

er

irev

Sponta Debtilsdteot n t u a l i tet Dagdrø mmer m

Fakta

R omf Symb orstå el

Sa

Avkoding

ko

8. trinn | DEL 1

Lydhukommelse

pa R tis y tm de k e r t s n Ku else sjonSe amm ve g E m o e r enhe BeSorgfri ng ol

ofi

Forsiktig Rekkefølge

Em

Å

Filos

Orden Detaljer

den høyre siden av hjernen? Del det du har funnet, med en partner.

r

beskriver deg best.

b Har du flest ord på den venstre eller

Bilde

a Sett ring rundt de ordene du synes

· Tradisjonelt er det sagt at venstre halvdel er logisk, mens høyre er kreativ. Nyere forskning sier at den tradisjonelle todelingen ikke er riktig, og at andre hjerneområder kan ta over om noen slutter å virke.

Li o p ker n ple y vel e ser

· I bildet av hjernen er det mange ord som beskriver noe av det hjernen driver på med.


14

Selvsnakk Selvsnakk er den samtalen som foregår inne i hodet vårt, med negative og positive kommentarer til oss selv. Samtalen vi har med oss selv inne i hodet, har en enorm påvirkning på hvordan vi møter utfordringer. Positivt selvsnakk er en hovedingrediens for å takle medgang og motgang. Her skal du utforske og utfordre denne samtalen.

1

Positivt eller negativt selvsnakk?

a Tenk på en utfordrende situasjon du

kom ut for, der selvsnakk var involvert. Skriv ned hva som hendte.

2

Selvsnakk i klasserommet

a Nevn fem ting du mener kjennetegner deg og ditt arbeid i klasserommet.

b Var selvsnakket ditt positivt eller negativt? Gi et eksempel.

c Gjorde du noe for å forandre tanke-

8. trinn | DEL 1

gangen din? Hva fungerte?

d Hva ville du ha sagt dersom en venn var i denne situasjonen?

Les og se filmen om selvsnakk og konformitet (nrk.no). qr.pedlex.no/11 Les historien «Elefanten og tauet». Hva kan du lære av denne historien? qr.pedlex.no/12


Emosjoner

15

Hvilke roller spiller du i livet ditt? Hvordan virker disse rollene på følelsene dine?

Dine emosjoner i ulike roller a Bruk malen og noter ned emosjonene

(negative og positive) du føler i de forskjellige rollene du har i livet ditt. Eksempelet søster viser hvordan du kan gjøre det. Du kan godt selv fylle ut mer i eksempelet. Å notere ned hva vi føler, hjelper oss til å holde et øye med følelsene våre.

Rolle: Søster

b Del med en læringspartner og deretter med klassen.

Rolle:

Furten Ivrig Ønsket Irritert Glad

Rolle:

Rolle:

8. trinn | DEL 1

Se filmen «Hva er følelser?» (nrk.no). qr.pedlex.no/13


EL

TE

T ILF

34

R

VALG

DIG HE

Terningen er kastet

1 Hvilken karriere? Kast en terning tre ganger (sted, ferdigheter, muligheter) og finn ut hvilken karriere du har. Terningkast Stedsbeskrivelse

Ferdigheter

Muligheter

1

Utendørs

IKT-ferdigheter

Kan reise

2

Kontor eller stor bygning

Analyse og matematikk

Kan tjene mye penger

3

Reiser rundt

Kunne behandle mennesker

Kan møte mange forskjellige mennesker

4

Miljø med mange personer

Lederskap

Kan hjelpe mange mennesker

5

Miljø med mange maskiner

Fysisk styrke

Står høyt i kurs i samfunnet

6

Besøker en stor mengde steder

Drama- og skuespillerferdigheter

Kan løse vanskelige problemer

Sted Ferdigheter Muligheter

2 Undersøk arbeid og yrker a Bruk resultatene i oppgave 1, og

8. trinn | DEL 2

undersøk arbeid og yrker som passer med disse tre beskrivelsene.

b Diskuter hvordan det å ha denne

typen arbeid ville virke inn på ditt liv.

Mulige yrker

Livsstil

M

Livsstil

ulige yrker


Er dette arbeid?

35

Her skal du avgjøre om oppgavene som blir listet opp, er arbeid eller ikke. · Tenk etter om dette er oppgaver det går an å få betalt for.

Er dette arbeid? Oppgave

Arbeid

Ikke arbeid

· Er dette oppgaver du ville likt å gjøre?

Kan noen få betalt for å gjøre dette? Betalt

Ikke betalt

Ville du likt dette? Ja

Nei

Sende e-poster Gå på tur Svare på telefoner Hagearbeid Ta bilder Rydde rommet ditt Kjøpe dagligvarer Gjøre lekser Øve på et musikkinstrument Gå tur med en hund Vaske klærne dine Gå på skolen Lage videoer Fikse sykkelen din Vaske en bil Lytte til musikk Skrive melding på telefonen Sitte barnevakt Shoppe etter klær Stryke klær Vaske opp Spille dataspill Organisere en fest med venner Klippe plenen

Kjøre Tilberede et måltid Være dommer på en kamp Legge ut bilder på Instagram

8. trinn | DEL 2

Drive med en idrett


44

Selvsnakk Selvsnakk er den samtalen som foregår inne i hodet vårt, med negative og positive kommentarer til oss selv. Samtalen vi har med oss selv inne i hodet, har en enorm påvirkning på hvordan vi møter utfordringer. Positivt selvsnakk er en hovedingrediens for å håndtere medgang og motgang. Her skal du utforske og utfordre denne samtalen. Se tilbake på hva du skrev om selvsnakk i åttende. Hva har forandret seg?

1 Positivt eller negativt ?

2 Selvsnakk i klasserommet

a Tenk på en utfordrende situasjon du

a Nevn fem ting du mener kjennetegner

selvsnakk

kom ut for, der selvsnakk var involvert. Skriv ned hva som hendte.

b Var selvsnakket ditt positivt eller negativt? Gi et eksempel.

9. trinn | DEL 1

c

deg og arbeidet ditt i klasserommet.

b Hva har forandret seg i løpet av det første året på ungdomsskolen?

Gjorde du noe for å forandre tankegangen din? Hva fungerte?

d Hva ville du ha sagt dersom en venn var i denne situasjonen?

Se filmen om hvordan du kan jobbe med tankene dine (Pearson). qr.pedlex.no/31 Se filmen om kroppsspråk (nrk.no). qr.pedlex.no/32


Emosjoner

45

1 Emosjoner i ulike roller Hvilke roller spiller du i livet ditt? Hvordan får disse rollene deg til å føle deg? Å notere ned hvordan du føler deg, hjelper deg til

å holde et øye med følelsene dine. Bruk listen på neste side, som viser emosjoner fra A til Å.

· I figurene noterer du ned emosjonene (negative og positive) du føler i de forskjellige rollene du har i livet ditt. Eksempelet viser hva du skal gjøre. Du kan selv fylle ut mer i eksempelet.

· Del med en læringspartner og deretter med klassen. · Har noe forandret seg siden 8. trinn? Se side 15.

Ivrig Irritert

Ønsket rolle... Søster

Furten

Glad

rolle ...

rolle ...

9. trinn | DEL 1

rolle ...


52

Mine forbindelser I denne aktiviteten tenker du over hvilke forbindelser du har, og hvor du har fått dem. · Fyll ut forbindelsessirkelen nedenfor. Før opp de personene som du føler at du har best kontakt med, nærmest midten av sirkelen, der det står «Meg».

· Ved siden av hver person skriver du hvilken kategori han eller hun passer inn i: Er personen fra skolen, en fritidsaktivitet, en gruppe du er med i, familie, venner, fra nettet eller fra andre steder?

9. trinn | DEL 1

MEG

a Se på de kontaktene du har ført opp nærmest deg. Hvordan får de deg til å føle at du har god kontakt med dem? Har dette forandret seg det siste året?

b Er det noen organisasjoner, klubber

eller aktiviteter i nærområdet som kan gi deg muligheter til å knytte flere kontakter eller nå ut til andre (på eller utenfor nettet)? Er det noen forandringer her siden 8. trinn? Se side 20.


ABCDE-metoden

53

I løpet av en uke har du mange oppgaver og ting du kan tenke deg å gjøre: øve på prøve, gå på trening, gå på kino, spille med venner, øve på gitar, rydde rommet.

Hvilke oppgaver har du denne uka? a Tenk gjennom alle oppgavene du vet

du bør få gjort, og lag en liste over dem. Lag også en liste over andre ting du gjør i løpet av en uke. Når du har laget begge listene, skal du fordele oppgavene i matrisen etter verdi og prioritet. Slik kan du være sikker på at du arbeider med dine aller viktigste oppgaver.

b Prioriter oppgavene ut fra viktighet

med ABCDE-metoden: · A er en oppgave du må gjøre. · B er en oppgave du bør gjøre, men som ikke er så viktig som A. · C er noe som ville være hyggelige å gjøre, men som ikke er avgjørende. · D er noe som kan delegeres til andre, slik at du kan frigjøre tid til å gjøre A-oppgavene dine. · E er noe du kan eliminere uten at det vil ha noen konsekvenser.

Prioriteringsmatrisen Handling: GJØR ETTERPÅ (B)

Handling: GJØR SENERE (C)

Ingen handling: DELEGER (D) IKKE GJØR (E)

Ikke så viktig

Haster mye

Haster ikke

9. trinn | DEL 1

Hvor viktig er oppgaven?

Veldig viktig

Handling: GJØR FØRST (A)


60

24 signaturstyrker Alle har et sett med styrker eller fortrinn, noe vi er gode på eller sterke på. Forskning innenfor positiv psykologi viser til at det er minst 24 styrker og fortrinn som kan gjenkjennes i de fleste kulturer.

9. trinn | DEL 1

1 Studer oversikten over de 24 styrkene Visdom og viten

Mot

Humanitet

Rettferdighet

Måtehold

Trancendens

Nysgjerrighet

Tapperhet

Kjærlighet

Samarbeid

Tilgivelse

Verdsette skjønnhet

– Interessert – Søker etter nye ting – Utforsker – Er åpen

– Heroisk – Ser farer i øynene – Står for det som er rett

– Både elsker og blir elsket – Verdsetter nære relasjoner med andre

– Borgerskap – Sosialt ansvar – Lojalitet

– Nåde – Aksepterer at andre kan komme til kort – Gir personer en ny sjanse

– Ærefrykt – Forundring – Oppstemthet

Læringslyst

Utholdenhet

Godhet

Likeverd

Ydmykhet

Takknemlighet

– Mestrer nye ferdigheter og emner – Legger systematisk til ny kunnskap

– Gir ikke etter for motgang – Flittig – Avslutter det man har begynt

– Sjenerøsitet – Gir kjærlig omsorg og oppmerksomhet – Medfølelse – Uegennytte

– Rettferdig – Lar ikke følelser komme i veien for avgjørelser om andre

– Beskjedenhet – Takknemlig for – Lar gjerningene – det som er bra tale for seg – Uttrykker takkselv nemlighet – Føler seg velsignet

Dømmekraft

Ærlighet

Sosial intelligens

Lederevner

Forsiktighet

– Kritisk tenkning – Tenke gjennom ting – Åpent sinn

– Pålitelighet – Hederlighet

– Klar over egne og andres motiv og følelser – Vet hva som setter andre i gang

– Kan organisere – Forsiktig gruppeaktiviteter – Varsom – Kan motivere en – Tar ikke gruppe til å få unødige ting gjort risikoer

Kreativitet

Livslyst

Selvledelse

Humor

– Original – Tilpasningsdyktig – Oppfinnsom

– – – – –

– Selvkontroll – Disiplinert – Kontrollerer impulser og følelser

– Leken – Får andre til å smile – Bekymringsfri

Vitalitet Entusiasme Kraft Energi Føler seg levende

Håp – Optimisme – Tenker på framtiden – Framtidsorientert

Perspektiv

Spiritualitet

– Visdom – Gir gode råd – Ser ting i det store bildet

– – – –

Religiøsitet Tro Formål Mening


61

2 Hvilke styrker har du? Nå skal du finne ut hvilke styrker som mest av alle reflekterer den du er. Les mer om de 24 styrkene på neste side, og vurder dine signaturstyrker (de du aller helst bør være oppmerksom på). · Når du ser beskrivelsene av styrkene og fortrinnene, skal du tenke etter hva som beskriver deg godt, og hva som ikke passer til deg.

· Vær klar over at alle har sine styrker og svakheter. Å være ærlig om begge vil hjelpe deg til å planlegge for et liv som utnytter fordelen ved de styrkene du har identifisert, maksimalt.

a Skriv «+» i margen der du kjenner

c Til slutt ser du over de styrkene du har

igjen en god beskrivelse av deg. Skriv «–» i margen der du tenker at dette ikke beskriver deg. La resten være uten markeringer.

b Se over de styrkene du har markert

med «+», og ranger dem fra 1 til 5. Sett 1 ved den du mener beskriver deg aller best, 2 ved den som beskriver deg nest best, og så videre.

markert med «–» i margen. Her prøver du å rangere de fem som passer minst til deg. Sett 24 ved siden av den som passer aller dårligst, deretter 23, og fortsett ned til 20. Disse kan betraktes som dine svakeste styrker, eller svakheter.

9. trinn | DEL 1


90

Dette bruker nordmenn penger på Forbruket til nordmenn varierer ut fra inntekt og hvordan vi oppfatter samtiden. I tider der det går bra for økonomien, øker gjerne forbruket. Motsatt legger dårlige tider ofte en demper på forbruket.

1 Forbruket i norske husholdninger Statistisk sentralbyrå melder at forbruket i norske husholdninger i 2017 var på 1 391,6 milliarder kroner.[21] · Av dette gikk 22 prosent til bolig, lys og brensel. · Vi brukte 11 prosent til mat- og drikkevarer. · 15 prosent gikk til bilkjøp, drivstoff og ulike transporttjenester.

2 Lønn og skatt

Gjennomsnittlig lønn i 2020 var i Norge 48 750 kroner i måneden. Hva vi betaler i skatt, varierer veldig mye, men vi kan

a

Hva blir gjennomsnittlig brutto årsinntekt i 2018?

b Hvor mye betalte vi i gjennomsnitt

9. trinn | DEL 2

i skatt per måned?

a Hvor mye brukte vi i kroner på · bolig, lys og brensel? · mat- og drikkevarer? · bil, drivstoff og transport?

si at veldig mange betaler rundt 28 prosent i skatt, basert på tall fra SSB.

c

Hvor mye betalte vi i gjennomsnitt i skatt per år?

d Hva blir nettolønnen per måned?


Hvordan har forbruket utviklet seg?

91

Forbruket vårt har forandret seg i årene etter årtusenskiftet. Vi skal her se litt nærmere på hva vi brukte penger på i år 2000, og hva vi bruker i dag. Siden 2017 er de nyeste tallene vi har, bruker vi disse, men vi må ha i bakhodet at det nok har skjedd forandringer også de siste årene frem til i dag. Tabellen viser hva vi brukte penger på, i prosent av inntekt. Forbruk i prosent av inntekt i år 2000 og 2017 2000

2017

Bolig, lys og brensel

20 %

22 %

Transport

15 %

15 %

Matvarer og alkoholfri drikke

15 %

11 %

Kultur og fritid

13 %

11 %

Utenlandskonsum

5%

9%

Overnattings- og serveringstjenester

6%

7%

Møbler og husholdningsartikler

6%

6%

Klær og skotøy

6%

5%

Alkoholdrikker og tobakk

5%

4%

Egenandeler til helse

3%

3%

Post- og teletjenester

3%

2%

Utdanning

1%

0,4 %

Grafen viser denne utviklingen mer visuelt. 2017 er vist med en grønn farge og 2000 i blått. Utdanning Post- og teletjenester Egenandeler til helse Alkoholdrikker og tobakk Klær og skotøy Møbler og husholdningsartikler Overnattings- og serveringstjenester Utenlandskonsum Kultur og fritid

Transport Bolig, lys og brensel

0% 2017

2000

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

9. trinn | DEL 2

Matvarer og alkoholfri drikke


94

Manns- og kvinneyrker – prestisje a

Hva legger du i ordet prestisje?

c

Skriv ned fem yrker som du mener har høy prestisje i samfunnet. Hva er grunnen til at disse yrkene har høy prestisje?

b Skriv ned fem yrker som du mener har

lav prestisje i samfunnet. Hva er grunnen til at disse yrkene har lav prestisje?

d Plasser yrkene du har kommet fram til, i tabellen under.

e

Kjønnsfordeling Flest menn jobber med dette

Noen flere menn enn kvinner jobber med dette

9. trinn | DEL 2

Like mange menn som kvinner jobber med dette

Noen flere kvinner enn menn jobber med dette

Flest kvinner jobber med dette

Lav prestisje

Drøft konsekvensene av at vi rangerer yrker etter prestisje. Hva kan være positivt/negativt med dette?

Middels prestisje

Høy prestisje


Hvem gjør hva i hjemmet?

95

I denne øvelsen skal du se nærmere på hvem det er som gjør forskjellige oppgaver i hjemmet. Det kan godt hende at du gjør noen av oppgavene her også. Passer noen typer oppgaver bedre for den ene eller den andre? Handler det om egenskaper, interesser eller kjønn? Spørsmål

Mannen

Begge

Kvinnen

Hvem støvsuger mest? Hvem lager oftest middag hjemme? Hvem bretter oftest tøy? Hvem vasker oftest tøy? Hvem skifter lyspærer i hjemmet? Hvem skifter vinterdekk? Hvem tar ut av oppvaskmaskinen (vasker opp)? Hvem betaler regninger? Hvem vasker badet? Hvem fyller drivstoff på bilen? Hvem slår plenen i hagen? Hvem kjøper oftest mat i uken? Hvem kjøper oftest mat i helgen? Hvem måker snø? Hvem kjøper oftest klær? Hvem vasker oftest gulvet i stuen? Hvem trøster når du er lei deg? Hvem bærer ved? Hvem maser mest om at du skal gjøre lekser? Hvem maser mest om at du skal rydde rommet?

9. trinn | DEL 2


102

Hva drømmer du om? I skyen noterer du eller tegner drømmer, ønsker og ideer for framtiden din. Skyen kan være en idémyldring for drømmer du har, har hatt eller får mens du visualiserer framtiden din og ditt framtidige selv.

9. trinn | DEL 2

· Drømmer du tror er lette å oppfylle, plasserer du nederst i skyen. · De drømmene du tror er vanskeligere å oppnå, plasserer du lenger oppe i skyen.

A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your dream become reality.

Se film om å oppnå drømmen sin (Two Ghosts). qr.pedlex.no/54


Framtidsreise

103

I denne øvelsen skal du visualisere en mulig framtid. Læreren din vil lese en historie der oppgaven din er å se for deg i størst mulig detalj og med sterkest mulige farger det som skjer i historien. Det du ser for deg skal du tegne og skrive om i rammene.

Rommet mitt

Stedet jeg bor

Slik reiser jeg til jobben

Jobben min

9. trinn | DEL 2

Historien «Framtidsreise» qr.pedlex.no/55


116

SWOT-analyse En slik analyse blir ofte brukt av bedrifter når de skal kartlegge sin egen situasjon. Du skal nå bruke SWOT­analysen for å finne ut av dine egne styrker, svakheter, muligheter og trusler. Bruk noen av de foreslåtte spørsmålene og fyll inn svar i tabellen.

1 Eksempler på spørsmål du kan stille deg Positive faktorer

Negative faktorer

Strengths (styrker)

Weaknesses (svakheter)

· · · · · · ·

· Hva begrenser deg eller holder deg tilbake? · Er det gap i kvalifikasjonene, erfaringene, utdanningen eller kunnskapen din? · Hva er de svakeste sidene dine? · I hvilke situasjoner har du følt deg mest frustrert eller ulykkelig? · Er du sårbar på noen måte? · Er du i framtiden villig til å flytte til et annet sted enn der du bor nå? · Er du tilfreds med balansen du har mellom skole og fritid? · Hvilket forhold har du til risiko? · Har du noen andre begrensninger som du ikke har listet opp, som andre kan ha lagt merke til?

· ·

10. trinn | DEL 1

· ·

Hvilke kvalifikasjoner har du? Hvilken spesialistkunnskap har du? Hvilke ferdigheter har du? Hvilke ressurser har du? Hva er de sterkeste sidene dine? Hvilke kontakter har du? Har du noen sterke interesser eller ting du tror er viktige for jobb, skole eller fritid? Hva er det som gjør deg motivert og at du ønsker å stå på litt ekstra? I hvilke sammenhenger har du følt at du er lykkelig, eller at du har det ekstra bra? I hvilke sammenhenger gjør du ditt beste? Har du andre styrker som du ikke har listet opp?

Opportunities (muligheter)

Threats (trusler)

· Hva er styrkene og svakhetene til rivalene dine? · Hvilke utdanningsområder er du mest tiltrukket av? · Hvilke personer liker du aller helst å arbeide med? · Hvilket arbeidsmiljø liker du å arbeide i? · Kommer du til å arbeide i privat eller offentlig sektor? · Har du lyst til å ha en rolle som overordnet eller leder? · Finnes det noen oppfinnelser, ideer eller nye måter å arbeide på som du kan bruke? · Er det noen ledige jobber tilgjengelig nå eller i nær framtid, innenfor den bransjen du foretrekker?

· Kan du møte rivalisering eller motstand fra andre? · Ønsker bransjen du foretrekker, noen spesielle utdanninger eller erfaringer? · Har du gjort eller sagt noe som kan føre til tap av rykte eller omdømme når du skal ut i jobb? · Hvor sannsynlig er det at ferdighetene eller kunnskapene dine blir utdatert når det kommer ny teknologi? · Er det forhold rundt reisetid eller reiselengde du må tenke på?


117

2 Din SWOT-analyse Negative faktorer

Strengths (styrker):

Weaknesses (svakheter):

Hva er de positive sidene dine og det positive med din nåværende situasjon?

Hva er de negative sidene dine og svakhetene med din nåværende situasjon?

Opportunities (muligheter):

Threats (trusler):

Hvilke forhold finnes det i ditt karrierefelt som du kan bruke til din fordel?

Hvilke forhold finnes det i ditt karrierefelt som kan motvirke eller komme i veien for det du ønsker?

Ytre faktorer

Indre faktorer

Positive faktorer

10. trinn | DEL 1


124

Framtidsyrker

1 Den fjerde industrielle revolusjon Verden har gjennomgått flere revolusjoner innenfor teknologi og produksjon. Mange

a Hva tror du ligger i dette begrepet?

mener at vi nå er langt på vei inn i den fjerde industrielle revolusjon.

c Hva tror du den fjerde industrielle

revolusjonen vil bety for din karriere?

b Hva kan du finne ut om dette?

2 Hva skjer med yrkene i framtiden? Fram mot 2030 blir det spådd at dagens yrker vil havne i en av tre kategorier.

10. trinn | DEL 1

· Yrker som forsvinner eller blir mindre viktige. · Yrker som blir som nå, men sannsynligvis utvikler seg på én eller flere måter. · Yrker som utvikler seg til å bli noe helt nytt, eller helt nye yrker vi ikke kjenner til i dag.

a

Reflekter sammen med en læringspartner over hvilke yrker som havner i de to første kategoriene.

b Hvilke yrker vil vi finne i den tredje kategorien?

Se filmen om industri 4.0 (KPMG). qr.pedlex.no/63


125

3 Forestill deg et framtidsyrke Gjennom historien har det eksistert mange yrker som ikke finnes lenger. Også i dag hører vi om flere yrker som ser ut til å bli borte om noen år. Yrker som blir borte, blir gjerne erstattet av andre. I denne oppgaven skal du tenke deg et yrke som vil komme en gang i framtiden.

Læreren din vil gi deg noen eksempler som du kan velge å skrive ut fra, eller du kan finne på et helt nytt yrke på egen hånd. Når du forteller om yrket besvarer du spørsmålene under, og så kan du legge en skikkelig dose fantasi og kreativitet i beskrivelsen av yrket og utdanningen.

a Hva heter framtidsyrket du skal fortelle om?

b Lag en fortelling om framtidsyrket ut

fra disse punktene: · Beskriv yrket ut fra vanlige arbeidsoppgaver, egenskaper, verdier, styrker og interesser. · Beskriv et vanlig utdanningsløp. · Er det en utdannelse der du går studieforberedende, eller er det en yrkesfaglig utdannelse? · Må du utdanne deg på høyskole eller universitet? · Er det muligheter for videreutdanning til master- eller doktorgrad? · Er det lett å få læreplass? Kan en få et mesterbrev? · Hvordan er jobbmulighetene i nærmiljøet? I hvilke miljøer finner du vanligvis jobber av denne typen? Hvordan vil dette yrket utvikle seg videre i fremtiden?

Les mer om yrker i 2030. qr.pedlex.no/65

10. trinn | DEL 1

Les historien «Fellende forventninger». Hva er budskapet i historien? qr.pedlex.no/64


142

1 Undersøk utdanningsprogrammene Les om utdanningsprogrammene på de neste sidene, og finn informasjon på vilbli.no.

a Hva heter utdanningsprogrammet du skal undersøke?

b Hva vet du om dette utdanningsprogrammet fra før?

f Hvor mange forskjellige programområder kan du velge etter Vg1? Hvilke er interessante for deg?

g Hvor arbeider de som har tatt dette utdanningsprogrammet, og hva arbeider de med?

c Hvordan er timene fordelte på forskjellige deler i dette utdanningsprogrammet?

d Hvilke interesser, egenskaper og styrker er viktige for å ta dette utdanningsprogrammet?

10. trinn | DEL 2

e Hva lærer du om på dette utdanningsprogrammet? Hvilke fag får du undervisning i?

h Hvor kan du ta dette utdannings-

programmet i nærheten av der du bor?

i Nevn noen lærebedrifter i nærheten av der du bor, dersom utdanningsprogrammet er yrkesfaglig.

j Bruk et dataprogram og lag en time-

plan som viser hvordan en vanlig uke kan se ut.


Fem studieforberedende utdanningsprogram

143

Disse utdanningsprogrammene fører ikke direkte fram til noe yrke, men gir generell studiekompetanse etter fullført og bestått treårig løp. Vurderer du studieforberedende utdanningsprogram, bør du like å arbeide med teoretiske fag. Du kan velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram, men husk å sjekke med den enkelte skole hva de kan tilby.

Idrettsfag

Er du glad i idrett og trening? Er du også interessert i idrettsteori og andre teoretiske fag? Utdanningsprogrammet gir deg mulighet til å være i fysisk aktivitet, samtidig som du får mer kunnskap om idrett og trening. Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som · fysioterapeut, idrettspsykolog, personlig trener · lærer, idrettskonsulent, rådgiver innen fysisk aktivitet og helse · leder innen naturbasert friluftsliv og turisme Velger du idrettsfag, må du være innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden. Idrettsfag er et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett, og til deg som ikke har noen planer om å bli profesjonell idrettsutøver, men som ønsker en alternativ vei til generell studiekompetanse.

Kunst, design og arkitektur

Velger du kunst, design og arkitektur, er det en fordel om du selv liker å tegne og at du har estetisk sans, godt fargesyn og blikk for detaljer. Flere kunstfaglige studier krever en praktisk opptaksprøve. Husk at kunst, design og arkitektur gir generell studiekompetanse, og du kan derfor også søke andre typer studier ved høyskoler og universiteter.

Medier og kommunikasjon

Er du interessert i informasjonsteknologi og digitale medier? Er du opptatt av medier og medieutvikling? Vil du lære mer om hvordan man kommuniserer gjennom tekst, lyd og bilde? Har du også interesse for teoretiske fag? Utdanningsprogrammet gir deg mulighet til å fordype deg i ulike medieuttrykk og videreutvikle din digitale kompetanse. Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som · journalist, tekstforfatter eller webdesigner · filmregissør, filmprodusent eller filmfotograf Velger du medier og kommunikasjon, er det en fordel om du er kreativ og har godt fargesyn, er flink til å uttrykke deg og interessert i digital teknologi. Medier og

10. trinn | DEL 2

Er du interessert i kunst og kultur? Liker du å tegne eller lage gjenstander i forskjellige materialer? Har du samtidig interesse for teoretiske fag? På utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur får du mulighet til å videreutvikle dine kreative evner. Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som

· arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt · produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer · kunst- og kulturformidler eller kuratorIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.