Page 1

Retreater och Kurser januari till juni 2019

S:t Davidsgården och Meditationsgården STIFTELSEN RÄTTVIK


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag, torsdag kl. 10-12.30 och kl. 14-16 Onsdag och fredag kl. 10-12.30 Telefon: 0248 - 79 71 70 E-post: info@berget.se

www.berget.se BANKGIRO: 574-3323 SWISHNUMMER: 123 337 20 75 ORGANISATIONSNUMMER: 883200-5949

PRAKTISKA ANVISNINGAR Anmälan kan göras via: • hemsida:

www.berget.se.

• e-post:

info@berget.se

• telefon: • brev:

0248-79 71 70

Taxi från Rättviks station till Berget med “SverigeTaxi”: 0247-14700 eller 0775 - 50 50 50 (beställ i förväg).

Tempelvägen 10 Sänglinne och handdukar ingår i 795 91 RÄTTVIK priset.

Uppge alltid kurs/retreatdatum, telefon, namn och postadress.

Avbeställningsavgiften är 750:-. Om avbokningen sker 2 veckor eller senare före bokad kurs eller retreat är den 50 % av priset.

Därefter betalas avgiften in på Bergets bankgiro: 574-3323 eller “Swish”: 123 337 20 75

Reservation för eventuella prisjusteringar, ändringar i programmet samt feltryck.

När anmälan kommit in sänds information och faktura ut med posten.

2


S:t DAVIDSGÅRDEN

MEDITATIONSGÅRDEN

S:t Davidsgården är en tyst retreatgård. Jesus sa till sina lärjungar: “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31).

På Meditationsgården hålls kurser som alltid har kvalificerade och erfarna ledare, som möter dina behov av att förkovra dig, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. Här får du möjlighet att möta människor med erfarenheter som kan berika dig.

I retreaten lämnar du vardagen men inte verkligheten. Du tar en paus från allt du brukar ha omkring dig och får möjlighet att se ditt liv i ett nytt ljus. Du kan ge efter för din längtan efter stillhet och frid. Du har gott om tid att i tystnaden fullfölja dina tankar och lyssna till vad Gud har att säga dig.

Kurserna i meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Här lär man sig att “sitta sig till stillhet”.

Bergets husfolk förbereder en stillhetens och vänskapens miljö för alla gäster. Sängen är bäddad, maten lagad och framdukad med omsorg. Mässan och tidebönerna är dagarnas rytm. Retreatledaren finns till hands för enskilda samtal. Ibland kan det vara skönt att gå igenom sina tankar med en medmänniska. Det finns också möjlighet till bikt.

Förutom meditation finns här kurser och retreater i mindfulness, yoga, ignatiansk vägledning, ikonmålning, skrivarkurser, stilla dagar, akvarellmålning, kontemplation med mera. Kursdeltagare har givetvis möjlighet att ta del av bönerytmen i S:t Davids kapell. Kurserna arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

www.berget.se REDUCERAT PRIS för studerande och pensionärer!

Studerande och pensionärer och i vissa fall även andra kan vid behov få reducerat pris (25%) efter individuell bedömning. Uppges vid anmälan. 3


S:t DAVIDSGÅRDEN

december 2018

ADVENTSRETREAT Kyrillos av Alexandria, kyrkomötet i Efesos 431, och frågan om vår frälsning 29/11-2/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kyrillos av Alexandria (378-444) vägleder oss att se hur enheten av gudomligt och mänskligt i Kristi enda person berör vårt kristna liv i grunden. Retreatledare är f. PEDER BERGQVIST, föreståndare på Berget. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MINDFULNESSRETREAT ”This being human” 30/11-6/12 Fredag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi vänder oss till personer som till exempel gått en 8-veckors mindfulnesskurs eller på annat sätt kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet. Kursen är delvis i tystnad. Vi blandar mindfulnessövningar (MBSR, MBCT) med enklare budoövningar och mental träning. Dagarna inramas med meditation enligt Bergets tradition. Kursledare är INGEMAR SKÖLD, läkare och psykiater, som i många år har lett mindfulnesskurser inom sjukvården samt utbildat blivande mindfulnesslärare. Kursavgift 1 000:- Helpension 5 460:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 3-6/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

MEDITATIONSDAGAR 6-9/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för vila och återhämtning. I meditationen sitter vi oss till ro och stillhet. Vi låter meditationens rotfasta förankring föra oss till ordlösa närvaron inför den Kärlek som söker oss, vi övar oss i den inre bönen. Varje dag innehåller 3-4 meditationspass. Mässan och tidebönerna är dagarnas puls. Tystnad under halva dagen. Ledare är INGRID ERIKSSON, medarbetare på Berget. Helpension 2 910:-

IGNATIANSK RETREAT ”Att urskilja andarna” 6-9/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar. Ledare för retreaten är jesuitpater ULF JONSSON. Helpension 2 730:4


S:t DAVIDSGÅRDEN

december 2018

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREAT INFÖR JULEN ”…et incarnatus est” - en retreat om att bli sann människa 10-13/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Gud blev människa för att vi skulle kunna bli de människor Gud skapat oss till genom honom. Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget. Helpension 2 250:-

STÄNGT 14-22/12

JULFIRANDE PÅ HELA BERGET 23-27/12 Julfirandet börjar söndagen den 23/12 med ankomst kl. 18 och avslutas med frukost torsdagen den 27/12 kl. 10. Juldagar i vila, enkelhet och glädje inför Kärlekens under, att Gud blev människa; mänsklighetens och världens räddning. Dagarna ger möjlighet att samla sig, läsa, delta i bibelmeditationerna, öva djupmeditation, delta i julens gudstjänster. Tystnad en del av dagen. Helpension 3 640:NYÅRSRETREAT Ett nytt år i Treenighetens tecken 30/12-2/1 Söndag kl. 18 till onsdag kl. 14 Dagar för att få erfara att vi är indragna i Faderns, Sonens och den helige Andes ömsesidiga kärleksrelation. Det konkreta mötet med Treenigheten i Kyrkans sakramentala liv. Retreatledare är fader PEDER BERGQVIST, föreståndare på Berget. Helpension 2 730:-

NYÅR MED MEDITATION OCH REKREATION 30/12-2/1 Söndag kl. 18 till onsdag kl. 14 En nyårshelg med möjlighet till meditation och introduktion till den Kristna mystiken. Meditation tre gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dessa dagar leds av medlemmar i KOMMUNITETEN DEN HELIGA TREENIGHETEN på Berget. Helpension 2 910:5


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2019

MEDITATIONSGÅRDEN

TRETTONDEDAGSRETREAT ”Res dig, ditt ljus kommer!” 3-6/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Smaka på denna uppmaning. Det handlar om upprättelse. Orden från Jesajas profetbok handlar om Guds uppenbarelse genom Jesus födelse. Det handlar i förlängningen också om Guds folk, om dig och mig. Res dig, ditt ljus kommer! Retreatledare är PETER ARTMAN, präst och ledare i European Union of Prayer. Helpension 2 730:-

MEDARBETARDAGAR 7-9/1 RETREAT Var mig nådig Gud, ty till Dig tar jag min tillflykt

MINDFULNESSRETREAT - VID ÅRETS BÖRJAN 17-20/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vill du starta det nya året i stillhet och varande? Bort från prestation och sätta en hälsosam intention för 2019? I den här kursen ger vi dig verktygen och guidningen att komma mer i kontakt med din kropp för att lyssna till ditt inre. Programmet består av lugn hatha yoga, guidad meditation, avslappning, gående meditation i skön natur och tid för att bara vara. Inga förkunskaper behövs! Ledare är LOTTA RANNER, lärare i hatha yoga Kursavgift 850:- Helpension 2 910:-

- FÖRLÅTELSENS MYSTERIUM! 10-13/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 LENNART JOHNSSON, lektor, präst i Växjö, Teol.dr. Fil. kand. Helpension 2 730:STIG IN I VÅR BÖNERYTM 14-17/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn. 6


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2019

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 17-20/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN

”SÖK DITT HJÄRTA” - Introduktion till meditation 24-27/1/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för vila och återhämtning. Det är en konst att släppa taget om sig själv, att låta sig beröras av godhet. Att ta emot för intet. Att låta vår tomhet fyllas av Guds fullhet. Detta är trons djupaste glädje och trons övning. I ditt allraheligaste inre rum får du bli stilla mitt i den snurrande karusellens virvlar. Finna din inre förankring där, i ditt inre rum. Varje dag innehåller 3-4 meditationspass. Mässan och tidebönerna utgör dagarnas puls. Tystnad under halva dagen. BERIT EDMAN, meditationsledare och medlem i Kommuniteten den heliga Treenigheten på Berget. Helpension 2 910:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 21-24/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn. RETREAT - VÄLJ LIVET Personligt vägledd retreat 24-27/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 En personligt vägledd retreat med en gemensam inledning under förmiddagen, en text att meditera över och ett personligt samtal med retreatledaren varje dag. Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget. Helpension 2 730:-

Nyhet! Bed and Breakfast 750:- per natt

BERGETS MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG 2 28-30/1 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 7


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2019

RETREAT ”DEN VÄG SOM TILL HIMLA BÄR” - En retreat kring Himlaspelets tema 31/1-3/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Himlaspelet – ”Ett Spel om en Wäg som till Himla bär”, är ett bygdespel av Rune Lindström som varje sommar framförs i Leksand. Retreatledare är STURE LUNDQVIST, präst bosatt i Leksand. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

INTRODUKTIONSKURS I THAI CHI MED KROPPSBALANSERING, MEDITATION OCH AVSPÄNNING 31/1-3/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen är en introduktion i Thai Chi. En mjuk rörelseform som frigör energi och kraft. I kursen ingår 2 timmars zenmeditation varje dag och före varje Thai Chi pass är det avspänning med kroppsbalansering. Kursledaren ISTVÁN SZABÓ har varit elev hos Jaques Dropsy under cirka 20 år. Jaques Dropsy utformade övningar som lade grunden till basal kroppskännedom i Sverige. István är elev till Knud Jörgen Holck. Istvan har utövat Thai Chi och zenmedition under mer än 30 år. Max 12 deltagare. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

MEDARBETARRETREAT 3-6/2

RETREAT När tilliten djupnar

MEDITATION & YIN YOGA 7-10/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Inga förkunskaper krävs. Vi provar och går igenom grunderna i Kristen djupmeditation, sittställning, förhållningssätt till tankar, med mera. Yin yoga passar alla men är speciellt bra om man är stel och orörlig. De enkla övningarna passar nybörjare såväl som vana utövare. Yin yoga kännetecknas av passiva po-

- om några möten i evangelierna 7-10/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreaten leds av BJÖRN FYRLUND, komminister Björketorps församling. Helpension 2 730:-

8


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2019

MEDITATIONSGÅRDEN

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 11-14/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

sitioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Kursledare är JARMO NYKYRI, meditationsledare i Domkyrkan Härnösand, Yin yogalärare, Rosenterapeut, röstcoach. Anställd i projektet ”Kropp och själ” i Ängekyrkan Härnösand. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

RETREAT KRISTI LIDANDE OCH SEGER - Hur skall vi se på lidandet och det kristna hoppet? 14-17/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är ULF EKMAN, lekman och bibellärare i Katolska kyrkan. Helpension 2 730:-

SESSHIN - To touch the heart-mind 15-20/2 Fredag kl. 18 till onsdag kl. 14 Sesshin hör hemma i den zenbuddhistiska traditionen och innebär ett erbjudande till den som går - eller vill gå - den tysta meditationens Väg att under ett antal strukturerade dagar i tystnad, men tillsammans med andra, fördjupa sig i medveten närvaro. Vi övar zazen (sittande meditation varvad med gående meditation) cirka 7 timmar per dag. Varje dag finns inslag av praktiskt arbete, föredrag och möjlighet till ett personligt samtal med läraren. Det är viktigt att man känner sig fysiskt och psykiskt stabil att genomföra samtliga moment under hela veckan. Dagarna leds av PELLE BENGTSSON, präst i Svenska kyrkan, zenlärare och terapeut (www.enekullazendo.se). Kursavgift 1 000:- Helpension 4 550:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 18-21/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

9


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2019

MEDITATIONSGÅRDEN

”Kristendomen har bara börjat” - den kristna trons oerhörda radikalitet 10-19 februari 2019

Plats: St. George’s Church, Mymensingh, Bangladesh Reträttledare: taizebroder Johannes Sandgren Följ med på en kurs till vackra Bangladesh!

I staden Mymensingh lever sedan mitten av åttiotalet en liten Taizékommunitet. Under tio dagar får vi vara deras gäster och ta del i bön och möten med människor i vardag och fest. Det blir intensiva dagar, där vi besöker många olika verksamheter och får möta företrädare för olika religioner. Under broder Johannes ledning reflekterar vi kring vad det innebär att leva som kristen i ett mångreligiöst samhälle. I Bangladesh är 90 procent av befolkningen muslimer, ungefär 8 procent hinduer och knappt en halv procent kristna. Så här presenterar broder Johannes kursen:

Det är kanske inte så vanligt i Sverige idag att sätta samman ”kristendom” och ”radikalitet”. I verkligheten är dock den kristna tron en samhällsomstörtande, förvandlande kraft som redan har radikalt förändrat människornas tillvaro och fortsätter att göra det. Detta sker inte genom tvång eller väl upplagda planer, utan genom en paradoxal logik som liksom finns inbyggd i Jesu förkunnelse och som vi fortfarande håller på att upptäcka. Detta är tydligare i samhällen som inte sedan århundraden har präglats av den kristna tron. Att reflektera över den kristna trons stora radikalitet i det muslimsk-hinduiska samhället i Bangladesh kan ge tillfälle till nya upptäckter. Det kan också ge oväntade perspektiv på vad som händer i Sverige idag. Vi flyger till Bangladesh och bor tillsammans med bröderna i Mymensingh och tar del av deras liv och erfarenheter under några dagar. Går också att fråga via: info@berget.se

Helpension: 3 500:- (kostnaden för flyget tillkommer: cirka 6 200:-. Vi flyger gemensamt med Turkish Airlines). 10


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

februari 2012 2019 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN februari

FÖRSAMLINGSRETREAT Enånger-Njutångers församling 22-24/2 Fredag till söndag

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 25-28/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

SOCIALLÄRAN ”KYRKAN I VÄRLDEN AV I DAG” - introduktions- och fördjupningskurs i Katolska kyrkans sociallära 21-24/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Socialläran är enkelt uttryckt; evangeliet tillämpat på den sociala verkligheten. Den finns för att hjälpa de troende som en vägvisning i deras uppgift att verka i världen och heliggöra den. Socialläran ger riktlinjer för de troendes handlande, så att saltet och ljuset i den kristna tron kan förvandla det jordiska samhället och låta det kristna korsets frälsande kraft lysa där. ”Kyrkans sociallära lägger fram principer till eftertanke; den framställer kriterier efter vilka man kan avge sitt omdöme; den ger riktlinjer för handling” (Katolska kyrkans katekes § 2423). Kyrkans sociallära omfattar en lärosamling (från år 1891 till år 2015) som vi kommer att få smaka på genom att läsa valda avsnitt, samtala och låta det sjunka in i våra hjärtan i Bergets bedjande och meditativa miljö. Kursledare är f. PEDER BERGQVIST, katolsk präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 910:-

11


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2019 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

RETREAT “GUD, GE MIG SINNESRO” 28/2-3/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreaten utgår från Frälsarkransen och Sinnesrobönen. Retreatledare är TORBJÖRN AHLUND, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 730:-

e s . t N e E g ST r A N be SE . w ww T YT

!

ÖKNENS MYSTIK 28/2-3/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 När vi tar del av berättelserna från öknen under 300-600-talen möts vi av en märklig och underbar mystik. Här berättas om helanden, underverk och profetisk klarsyn, om djup inre bön och erfarenheter av enhet med Gud och hela skapelsen, om andlig träning och befrielse från självhävdelsen och det egna jaget. I öknens tystnad växer sakta fram en stor ödmjukhet och respekt inför livet. Människans andliga potential verkar oändlig. I de fyra dagliga meditationerna sitter vi oss till inre stillhet och balans. Vi tar del i Bergets dagliga tideböner och mässor. Kursen hålls i tystnad förutom kvällens lågmälda samtal. Kursen leds av STIG GUNNAR PETRONE som tillhör den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Kursavgift 700:- Helpension 2 910:-

MEDARBETARDAGAR 4-6/3 RETREAT ”FÖR ATT ER GLÄDJE SKA BLI FULLKOMLIG” 7-10/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är BERTH LÖNDAHL, präst i Malmö, har varit kyrkoherde i Bunkeflodstrand. Helpension 2 730:-

MÅLA DIG TILL SINNESRO 7-10/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Mycket av den stress vi upplever beror på att vi tappat kontakten med vårt inre centrum, källan till vishet. Omslutna av Bergets livgivande natur, omhuldade av god mat, kärleksfull gemenskap, burna av sång och bön, målar vi oss till vila och ny kraft. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Kom som du är!

12


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2019 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN Begränsat antal deltagare. Kursledare: ANNIKA ERIXÅN, konstnär, bildpedagog, bildterapeut. Kursavgift 1 500:- Helpension 2 910:-

BERGETS MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG 3 11-14/3 Måndag kl. 13 till torsdag kl. 14

RETREAT ”STIG UPP OCH ÄT, ANNARS ORKAR DU INTE HELA VÄGEN” (1 Kung 19) 14-17/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Inte bara profeter behöver påfyllning: Tankar om vårt personliga näringsbehov. Ledare för retreaten är LENA BRUNELL, pastor i Kalix Missionsförsamling, del av Equmeniakyrkan. Tidigare medarbetare på Berget. Helpension 2 730:-

STILLA DAGAR MED MEDITATION 15-17/3 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Du lägger upp dagarna som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, besöka Kulturum, vandra i den vackra naturen och bara vara. Tystnad råder under dagarna. Meditation erbjuds två gånger per dag. Introduktion för dig som är nybörjare. Kom en eller flera dagar. Helpension. 750:- /dygn

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 18-21/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn. 13

CHEFSKURSER PÅ BERGET Vi ser nu över möjligheten att skräddarsy dagar för företagsledare på Berget. Vid frågor kontakta Peder: peder@berget.se


S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN september mars 2019 S:t 3014 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN RETREAT ”VAR INTE RÄDD” 21-24/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är DAVID SILVERKORS, präst i Kungsörs församling. Helpension 2 730:-

ALLA ÄR VÄLKOMNA PÅ BERGET!

- vi samarbetar med alla fyra kyrkofamiljerna (svenskkyrkliga, frikyrkliga, ortodoxa och katoliker). - vi samarbetar även med de som inte har någon kyrklig förankring. - möjlighet att lägga upp olika former av dagar, veckoslut, kurser och retreater.

BILDTERAPI OCH MEDITATION 21-24/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl .14 Kursen kräver inga förkunskaper. Allt material tillhandahålls vid kursen. Kursen omfattar meditationspass, avspännings- och visualiseringsövningar inför målarpassen, måleri utifrån inre bilder och samtal om bildskapandet både individuellt och i grupp. Kursen avslutas med en processanalys av var och ens samtliga bilder. Som grund för vårt Bildterapeutiska arbete ligger C.G. Jungs tankar om det omedvetna och vår intuitiva skaparkraft. Meditationen är inspirerad av Za-zen och kristen djupmeditation i Mäster Eckharts anda. Kursdeltagarnas antal är begränsat till max 8 personer. Du som vill anmäla dig till kursen skall fylla i ett kort formulär för att underlätta vårt arbete. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka. Kursavgift 1 500:- Helpension 2 910:-

Vid frågor kontakta: peder@berget.se

FÖRSAMLINGSRETREATER - något för församlingar och grupper av olika slag. Ni kommer till en färdig retreatmiljö och har möjlighet att fira gudstjänst i er egen tradition, med era egna ledare. Intresserad, eller har du frågor? Kontakta: peder@berget.se 14


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2019

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 25-28/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

ENSKILDA DAGAR PÅ BERGET!

Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta oss så bokar vi in dig de dagar som passar dig (och då vi har plats): info@berget.se. Välkommen!

MEDITATIONSGÅRDEN

KONSTRUKTIVT OCH KREATIVT LEDARSKAP Kurs i två moduler: 25-27/3 och 16-18/9 Måndag kl. 18 till onsdag kl. 14 Kursen vänder sig till chefer och ledare. Inga förkunskaper inom organisation och ledarskap krävs. Men kursen kan bli mer berikande om deltagaren har möjlighet att tillämpa metoderna mellan blocken. Kursen omfattar teorier i OBM (Organizational Behavior Managment), styrkebaserat arbete och positiv psykologi. Praktiska övningar varvas med reflektionsövningar, färdighetsträning och kartläggning av din värderade riktning. Det  teoretiska ramverket för kursen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Kursen fokuserar på erfarenhetsutbyte med aktivitet mellan deltagarna. Syftet kan vara att få nya insikter, att dela med sig av sina erfarenheter och att utveckla nya färdigheter och metoder utifrån en individuell målsättning. Kursledare är LIS JOHLES som har arbetat med kognitiv beteendeterapi sedan 1986. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare inom KBT. Kursavgift 4 950:- Helpension 4 120:-

15


S:t 2019 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN mars-april mars 2012 RETREAT ”Bröd och verklighet” 28-31/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ledare för retreaten är ALLAN WILLNY, författare och präst i ÖsmoTorö församling. Helpension 2 730:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 1-4/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

SR VERONICA OP FIRANDE AV: • 80-ÅRSDAG • 60 ÅRS KLOSTERLIV 5-7/4

INSAMLING med anledning av att vi firar Sr Veronica: - Bergets bankgiro: 574-3323 - Swish-nr: 123 337 20 75 16

LÄKANDE TONER ”Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång” 29-31/3 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Det krävs inga förkunskaper för att få fram toner. Vi har alla fått med oss skapande av ljud helt naturligt. Att få fram toner helt kravlöst och inte fokusera på slutresultatet kan vara en väg att fördjupa kontakten med det inre livet. I läkande toner utforskar vi kroppens resonans och tonernas vibrationer som ett redskap till förankring, närvaro och glädje. Att använda toner utan prestationskrav är att stressa av och att stanna upp för reflektion. Vi tar med kroppen som resonanslådan för tonerna. Avslappningsövningar och meditation ingår.  Det vi söker djupast i och mellan tonerna är vilan.  Under dagarna sjunger vi   taizésånger och sånger där vi har som utgångspunkt enkelhet, innerlighet. När vi sjunger och upprepar bönen genom sång fördjupas bönen i kroppen genom den resonans som uppstår av tonerna. Kursledare är JARMO NYKYRI, meditationsledare i Domkyrkan Härnösand, röstcoach, Yin yogainstruktör, Rosenterapeut. Anställd i projektet ”Kropp och själ” i Ängekyrkan Härnösand. Kursavgift 850:- Helpension 1 940:-


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2012 2019 mars

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

MEDARBETARDAGAR 8-11/4 ”DU SOM GICK FÖRE OSS” - RETREAT I STILLA VECKAN. 13-17/4 Lördag kl. 18 till onsdag kl. 10 Ledare för retreaten är BO ZETTERLUND, präst i Hedemora. Helpension 3 540:-

PÅSK PÅ HELA BERGET 18-23/4 Torsdag kl. 18 till tisdag kl. 10 Fira påsk från Skärtorsdagen till dagen efter Annandag påsk! Vi erbjuder gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, föredrag, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera. Tillsammans får vi följa Påskens skeende och fira de Heliga Tre Påskdagarna. Bergets husfolk tar emot alla gäster med god mat, bön och en omsorgsfull gemenskap. Helpension 4 660:-, den som reser en dag tidigare 3 690:-

VOLONTÄR PÅ BERGET! Vi söker volontärer för kortare eller längre perioder. Som volontär delar man livet på Berget med gemenskap, bön och arbete.

Det kan handla om en begränsad tid eller om att pröva sin kallelse till kommunitetsliv. En gång i veckan samlas volontärerna för en stund av andlig fördjupning. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information, telefon: 0248-79 71 70 E-post: ingrid@berget.se 17


S:t DAVIDSGÅRDEN

april-maj 2019

RETREAT - ETT NYTT LIV 25-28/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 En retreat utifrån Sr Veronicas senaste bok: Ett Nytt Liv. ”Det kristna livet är ett växande, ett resande, en ständig förnyelse.” Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget. Helpension 2 730:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 29/4-2/5 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

RETREAT En retreat om Maria 2-5/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 I vår tid tycks Maria komma tillbaka och det väcker många frågor: Vem är hon? Vilken plats har hon i frälsningshistorien? Kan man be till Maria? Hur kan jag närma mig henne? Ledare för retreaten är SR VERONICA OP, författare och medarbetare på Berget. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

JU-JUTSU - MENTAL TRÄNING ZEN 24-28/4 Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ju-jutsu är en gammal japansk kampsport. Här på kursen prövar vi grundövningar som kroppskontroll, förflyttningsteknik och grundläggande självförsvar. Mental träning går ut på att lära sig avslappning, hantera stress, att förstå sina problem och på ett positivt sätt lära sig hantera dem. Meditationen ger en upplevelse av kroppslig förankring, som hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Inga förkunskaper behövs. Kursledare: INGEMAR SKÖLD, läkare, psykiater, har tränat Ju-jutsu i mer än 40 år, har 9:e graden av svart bälte. Kursavgift 900:- Helpension 3 880:BILDTERAPI OCH MEDITATION 2-5/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl .14 Kursen kräver inga förkunskaper. Allt material tillhandahålls vid kursen. Kursen omfattar meditationspass, avspännings- och visualiseringsövningar inför målarpassen, måleri utifrån inre bilder och samtal om bildskapandet både individuellt och i grupp. Kursen avslutas med en processanalys av var och ens samtliga bilder. Som grund för vårt bildterapeutiska arbete ligger C.G. Jungs tankar om det omedvetna och vår intuitiva skaparkraft. Meditationen är inspirerad av Za-zen och kristen djupmeditation i Mäster Eckharts anda.

18


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2019

Nyhet! Bed and Breakfast 750:- per natt

MEDITATIONSGÅRDEN

Kursdeltagarnas antal är begränsat till max 8 personer. Du som vill anmäla Dig till kursen skall fylla i ett kort formulär för att underlätta vårt arbete. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka. Kursavgift 1 500:- Helpension 2 910:-

MEDARBETARDAGAR 6-8/5 RETREAT ”Som ett träd planterat nära vatten” 9-12/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är MARTIN BOSTRÖM, teolog och förkunnare. Bibellärare på Åredalens folkhögskola (f.d. Hållands folkhögskola). Helpension 2 730:-

Intresserad av att leva kommunitetsliv? På Berget lever en ekumenisk kommunitet som gärna tar emot fler medlemmar från olika kyrkotraditioner! (peder@berget.se)

MEDITERA OCH SKRIV 9-12/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vill du hitta ett nytt sätt att skriva? Ett sätt som handlar mindre om teori och regler och mer om känslor och intuition? Då är den här helgkursen något för dig. Vi arbetar med korta, snabba övningar och triggar igång kreativiteten genom olika stimuli. Tanken är att släppa prestationsångesten och hitta tillbaka till kreativitet och skrivlust. En viktig del är att jobba med texterna utifrån ett ”mindfullt” förhållningssätt, till exempel icke-dömande, tillit och acceptans. Meditation och mindfulnessövningar hjälper oss med det. En viktig del är också att dela med sig av sina texter till de andra. Både nybörjare och personer som skrivit länge är välkomna. Kursledare är VIKTORIA MYRÉN, författare och skrivpedagog aktuell med romanen I det yttersta. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

KOMMUNITETENS EGEN RETREAT 13-16/5 19


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2019

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 17-19/5 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR

20-24/5 Måndag kl. 13 till och med fredag kl. 14 Välkommen att dela arbete, gemenskap och bön några dagar i vår fantastiska miljö. Om du är intresserad av dessa dagar kontakta: info@berget.se

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIONSDAGAR 16-19/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för vila och återhämtning. Vi erbjuder meditation cirka 4 timmar per dag. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet och ro. En hållning som ger oss förankring och rotfäste i en splittrad tillvaro. Vi kommer till oss själva, vi är i vårt vara utan prestationer, igenkända och älskade. Meditationen sker både inne i meditationshallen och ute i naturen. Tystnad till och med middag varje dag. Dagarna leds av INGRID ERIKSSON, medlem i kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 2 910:FÖR ENKLARE ALTERNATIV: Boende i flerbäddsrum samt 2-3 timmars arbete/dag i kök och trädgård: 1 500:-

BERGETS ÅRSMÖTEN S:t Sigfrids Boklåda har årsmöte fredagen den 24/5 kl. 19.00 Härmed tillkännages att Stiftelsen Bergets Vänförening och huvudmannaförsamling har årsmöte: lördagen den 25/5 KL. 11.30 Årsmötesföredrag den 25/5 kl. 14.30 med Peter Åström, Stiftsprost i Västerås stift, Stiftsgårdens nytillsatte föreståndare, och andra medverkande från Västerås stift. 20


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj-juni 2019

ORTODOXA SCOUTRÖRELSEN - utvecklingsdagar 24-25/5 Fredag och lördag Ledare är den koptiske diakonen MICHAEL AGAIBY, i samarbete med studieförbundet Bilda.

BERGETS VÄNFÖRENING

MEDLEMMARNA stöder verksamheten genom förböner, gåvor och arbetsinsatser. Som medlem får man regelbundet tidskriften “UNUM” och ”Vänbrev” för att kunna följa livet på Berget. Två gånger om året finns möjlighet att vara med på arbets- och gemenskapsdagar. Årsavgift 300 kr. Vill du bli medlem så kontakta vårt kansli: info@berget.se STIG IN I VÅR BÖNERYTM 27/5-2/6 Måndag kl. 18 till söndag kl. 14 och 3-6/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN

ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD - personligt vägledd retreat 27/5-1/6 Måndag kl. 18 till lördag kl. 14 I retreatens stillhet möter vi Gud, vi öppnar oss för honom men det finns hinder som gör att vi går vilse. Under retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig på vägen. I retreaten mediterar du i Ignatius av Loyolas anda. Det betyder att du mediterar över en bibeltext. Du lever dig in i den och låter Guds Ande föra dig vidare. Du behöver inga förkunskaper, ingen tidigare träning i andligt liv eller bön. Det enda du behöver är önskan att öppna dig för Gud och en tro på Jesus Kristus. Varje dag får du ett samtal med din andliga följeslagare som ger dig bibeltexter att meditera över, utifrån var du befinner dig i ditt liv, och efter vad du erfar under dina meditationer. Retreatledare är EVA BASCH KÅHRE, psykoanalytiker och diplomerad andlig följeslagare (Spiritual director). Helpension 4 850:STILLA DAGAR 27/5-2/6 Måndag kl. 18 till söndag kl. 14 Du lägger upp dagarna som Du själv önskar. Vi inbjuder Dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, besöka Kulturum, vandra i den vackra naturen och bara vara. Tystnad råder under dagarna. Kom en eller flera dagar. Helpension 750:-/dygn

21


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj-juni 2019

RETREAT MED PILGRIMSVANDRING ”Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning” (Ps 86:11) 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreat med undervisning och en kortare vandring varje dag. Retreatledare är f. PEDER BERGQVIST, föreståndare på Berget. Helpension 2 730:-

VÄLKOMMEN MED DIN UNGDOMSGRUPP, ALPHAKURS, LEDNINGSGRUPP O.S.V. Vi kan lägga upp dagarna på Berget så att det passar era behov! Vi har boendet, maten, miljön, gemenskapen och bönen! Vid frågor kontakta Peder: peder@berget.se

MEDITATIONSGÅRDEN

DANSEN I DIN KROPP - Himlen i ditt hjärta 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Har du sagt helt JA till din kropp? Känner du ditt hjärtas potential? De flesta av oss måste tyvärr svara ”Nej, inte helt”. På kursen kommer vi att arbeta mot ett djupare JA. Eller: Vi kommer att tillåta oss att koppla av in i ett djupare JA. Genom meditation, kroppsövningar och fri dans kommer vi att undersöka hur vår fysiska form kan omvandlas till en levande bro mellan himmel och jord. Du har möjlighet att bli vän med din kropp och lära dig det som ett medel för att skapa både balans och dynamik. Genom olika hjärtmeditationer kommer vi först och främst att skapa djupare kontakt med våra hjärtan och lära känna både det fysiska, det emotionella och det andliga hjärtat. Med en inkännande lyssnande attityd kopplar vi samman med hjärtans egen medvetenhet. Vi ökar centrering, jordning, frihet och vakenhet med att låta kroppen uttrycka sig genom fri dans. Vi utforskar både det inåtvända och det utåtvända, både vilande tystnad och det dynamiska uttrycket. Med medveten acceptans väcker vi närvaron där frånvaro eller tomhet har härskat. Mål: Kursen vänder sig till människor som vill ha mer komplett och djup kontakt med sitt inre liv och har genuint intresse för att utforska kroppens och hjärtats potentialer på meditativt

22


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2019 november 2014

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 10-13/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

RETREAT - VÄLJ LIVET Personligt vägledd retreat 13-16/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 En personligt vägledd retreat med en gemensam inledning under förmiddagen, en text att meditera över och ett personligt samtal med retreatledaren varje dag. Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

sätt. Det rekommenderas att du har tidigare erfarenhet av meditation eller kroppsövningar och att du är bekväm i att möta dig själv i tystnad. NETI STORM är tystnadsälskare, utbildad psykomotorisk terapeut, tidigare skådespelare och erfaren lärare med master i positiv psykologi. I 25 år har hon fått undervisning i meditation av många lärare från både östliga och västliga andliga traditioner. I över 10 år har hon undervisat i psykofysiskt energiarbete, kroppsmedvetenhet, mindfulness och dansmeditation. Kursavgift 2 000:- Helpension 2 910: YOGA OCH MEDITATION 13-16/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen vänder sig till både nybörjare och de som under en helg vill fördjupa sig i yoga och meditation. Vi kommer utföra hathayoga i ett flöde med enkla lugna rörelser och andning. Kursen kommer även innehålla andningsövningar och meditation samt korta föreläsningar om yogans och meditationens möjligheter till att förbättra hälsan. Tystnad under frukost. Ledare för dessa dagar är LENA KARLSSON LEKSELL som har varit yogalärare under många år och CHARLOTTA LINDHOLM, diakon och utbildad till meditationsledare på Berget. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

23


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2019

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREAT PÅ HELA BERGET ”VARDAGSMYSTIK” 17-20 juni Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10. Retreatledare är Katolska kyrkans biskop, kardinal ANDERS ARBORELIUS OCD. Helpension 2 730:-

RETREAT ÖDMJUKHET, KÄRLEK OCH GLÄDJE - tre kännetecken som den helige Franciskus inspirerar oss till 20-23/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreaten leds av BRODER MICAEL CHRISTOFFER SSF, första ordens broder i Society of Saint Francis. Helpension 2 730:-

PILGRIMSVANDRING ”Visa mig, Herre, din väg, och gör mig villig att vandra den” (S:ta Birgittas bön) 20-23/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi tar del av Bergets tidebönsliv och gör endagsvandringar. Medtag lämpliga kläder samt ryggsäck och termos. Det blir vandringar varvat med tidebönsläsing och korta textbetraktelser. Vandringarna är mellan 1 och 1,5 mil per dag. Delvis tystnad under dagarna. Ledare är KRISTINA ANDERSSON, och f. PEDER BERGQVIST, medarbetare på Berget. Helpension 2 910:-

24


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni-juli 2019 maj 2012

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET 26-30 juni Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter. Dagarna är speciellt anpassade för barnfamiljer. Ledare är husfolket på Berget. Pris: Vuxna 3 000:-, barn 5-14 år 1 560:-, 0-4 år gratis

ALTERNATIV KONFERENSMILJÖ - en lugn och fridfull miljö att landa i för dig och dina medarbetare Ni kan lägga upp dagarna på Berget som det passar era behov! Vi har boendet, maten, miljön, gemenskapen och bönen! Vid frågor kontakta Peder: peder@berget.se MEDITATIVT MÅLERI PÅ MEDITATIONSGÅRDEN 4-7/7 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen. Vi kan få hjälp till en personlig konkretisering i livet som kristen. I stillhet, bön och genom vägledd meditation får vi ta emot inspiration. Vi upptäcker modet, öppenheten och lusten i att skapa, som hos barnet. Ingen erfarenhet av att måla är nödvändig. En meditativ hållning, trygghet och respekt för varandra är en viktig förutsättning för att låta bilder och egna reflektioner växa fram. Efter varje dag har vi gemensamma reflektioner över övningen och bilden. Gott om tid för vila och rekreation. Begränsat antal platser. Kursledare är BIRGITTA LÖWENDAHL, konstnär, bildterapeut, leg. Psykoterapeut. Kursavgift 1 500:- inklusive material Helpension 2 910:25


juli 2019

MEDITATIONSGÅRDEN

KURS I IKONMÅLERI 9-14/7 Tisdag kl. 18 till söndag kl. 14 Årets kurs i ikonmåleri ägnar sig åt profeten Elia. Temat fördjupas genom bibelintroduktioner samt föredrag kring ortodox spiritualitet. Deltagarna väljer utifrån sin erfarenhet motiv av skiftande svårighet. Ikonen förfärdigas genom traditionell äggtemperateknik och tetrachrome (fyra färger). S:t Davidsgårdens gudstjänstliv är en del av kursen. Tystnad under frukosten. Allt material ingår i kursavgiften. TOMAS ÅBERG, församlingsassistent i Malmbergets församling med drygt 20 års erfarenhet av ikonmåleri leder undervisningen kring det praktiska måleriet. Kursavgift 1 200:- Helpension 4 550:-

8 DAGARS IGNATIANSK RETREAT (möjlighet att göra 10 dagars som del av en 30 dagars retreat) 15-24/7 (15-26/7) Måndag kl. 18 till onsdag kl. 10 Denna retreat följer den visdom som den spanske 1500-talsmystikern Ignatius av Loyola har presenterat i boken Andliga övningar. Ledare är FREDRIK HEIDING, jesuitpater, OCH SUSANNE CARLSSON, retreatledare och präst i Anglikanska kyrkan. Kursavgift 1 500:- Helpension 6 500:Möjlighet till subvention för studenter. Under denna period kan enskilda deltagare under tio dagar göra den första delen av 30 dagars Andliga övningar. Det vill säga 3 x 10 dagar fördelat på tre somrar. Datum: 15-26 juli 2019. För mer information: susannecarlssons@hotmail.co.uk

Vi har nu öppet för Bed and Breakfast under Classic Car Week 26/7 - 3/8 26


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2016

MEDITATIONSGÅRDEN

Bergets Meditationsledarutbildning Hösten 2019 till Våren 2020 KURS I TRE STEG Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling. Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen. Meditationsledarutbildningen avser att ge kunskap om: • objektlös meditation, inre bön, tystnad, öva uppmärksam närvaro • jesusbönen, hur man använder bibelberättelser och kristna sentenser • den kristna grunden för kristen djupmeditation, bön och gudstjänst • den kristna mystikens erfarenheter av att meditationen leder till kontemplativ bön och till Mässans mysterium. Den kontemplativa retreatens erfarenheter. Vi förutsätter att du har erfarenhet av Kristen Djupmeditation (att sitta sig till stillhet i en anatomiskt riktig position). Du kommer under utbildningens gång att behöva avsätta tid för att öva 5 dagar i veckan. Vi mediterar cirka 3 timmar per dag under alla tre stegen. KURSTILLFÄLLEN: • 14-16 oktober år 2019, måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Grunderna i kristen djupmeditation, att sitta sig till ro, kroppen och själen i meditationen, naturmeditationer, teologiska och antropologiska grundtankar. • 27-29 januari år 2020, måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Meditationens plats i det kristna livet, konsten att leda andra, meditationsprocessen. • 2-5 mars år 2020, måndag kl. 13 till torsdag kl. 14 Mystik och meditation, meditationen som en väg till inre bön, kontemplation. Jesusbönen, talet och tystnaden. Ansvarig för utbildningen är MEDARBETARNA PÅ BERGET och andra resurspersoner. OBS! Kurserna börjar med middag kl. 13.00 Kostnad för hela kursen är 3 500:- (kursavgift ) plus 7 090:- (helpension) Obs! Antagning sker efter att du fyllt i ett frågeformulär och skickat in till Berget. 27


et! kfast h Ny rea t d B r nat n d a - pe e B 50: 7 Kurser och retreater, dagar i stillhet, meditation, andlig fördjupning STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag 10-12.30 Telefon: 0248 - 79 71 70 E-post: info@berget.se Senaste nytt:

www.berget.se

Våra kurser på Meditationsgården sker i samarbete med Bilda 28

Vårprogram 2019  

Kurser, retreater och andra aktiviteter på Berget i Rättvik.

Vårprogram 2019  

Kurser, retreater och andra aktiviteter på Berget i Rättvik.

Advertisement