Page 1

Program januari till juni 2014

STIFTELSEN BERGET S:t Davidsgården och Meditationsgården i RÄTTVIK


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag, torsdag 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se

www.berget.se BANKGIRO: 574-3323 IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS

PRAKTISKA ANVISNINGAR Anmälan kan göras via: • hemsida:

www.berget.se.

• telefon:

0248-79 71 70

• e-post:

info@berget.se

• brev:

Tempelvägen 10

795 91 RÄTTVIK

Taxi från Rättviks station till Berget med “SverigeTaxi”: 0775 - 50 50 50. Sänglinne och handdukar ingår i priset. Avbeställningsavgiften är 750:-. Om avbokningen sker 2 veckor eller senare före bokad kurs eller retreat är den 50 % av priset.

Uppge alltid kurs/retreatdatum, telefon, namn och postadress. När anmälan kommit in sänds information och faktura ut med posten.

Reservation för eventuella prisjusteringar, ändringar i programmet samt feltryck.

Därefter betalas avgiften in på Bergets bankgiro: 574-3323 2


S:t DAVIDSGÅRDEN

MEDITATIONSGÅRDEN

S:t Davidsgården är en retreatgård. Jesus sa till sina lärjungar: “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31).

På Meditationsgården hålls kurser som alltid har kvalificerade och erfarna ledare, och som möter dina behov av att förkovra dig, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. Här får du möjlighet att möta människor med erfarenheter som kan berika dig.

I retreaten lämnar du vardagen men inte verkligheten. Du tar en paus från allt du brukar ha omkring dig och får möjlighet att se ditt liv i ett nytt ljus. Du kan ge efter för din längtan efter stillhet och frid. Du har gott om tid att i tystnaden fullfölja dina tankar och lyssna till vad Gud har att säga dig.

Kurserna i meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Här lär man sig att “sitta sig till stillhet”.

Bergets husfolk bereder en stillhetens och vänskapens miljö. Sängen är bäddad, maten lagad och framdukad med omsorg. Mässan och tidebönerna är dagarnas rytm. Retreatledaren finns till hands för enskilda samtal. Ibland kan det vara skönt att gå igenom sina tankar med en medmänniska. Det finns också möjlighet till bikt.

Förutom meditation finns här kurser och retreater i mindfulness, yoga, ignatiansk vägledning, ikonmålning, ledarskap, skrivarkurser, stilla dagar, akvarellmålning, kontemplation med mera. Kursdeltagare har givetvis möjlighet att ta del av bönerytmen i S:t Davids kapell. Kurserna arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

DAGSPROGRAM på S:t Davidsgården

08.30 Mässa Frukost 10.15 Bibelmeditation 12.00 Vägledning 12.45 Middagsbön Middag 16.00 Bibelmeditation 17.30 Vesper Kvällsmat 20.00 Kvällste 20.45 Completorium

REDUCERAT PRIS! Studerande under 30 år utan inkomst kan delta i kurser och retreater till reducerat pris: ev. kursavgift plus halva helpensionspriset. Även andra kan få reducerat pris efter individuell bedömning. 3


S:t DAVIDSGÅRDEN

december 2013

ADVENSTRETREAT - Bed med den helige Franciskus: ”Min Gud och mitt allt!” 28/11-1/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MINDFULNESSRETREAT ”This being human” 29/11-5/12, Fredag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi vänder oss till personer som exempelvis har gått en 8-veckors mindfulnesskurs eller på annat sätt kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet. Kursen är delvis i tystnad. Vi blandar mindfulnessövningar (MBSR, MBCT) med enklare budoövningar och mental träning. Dagarna inramas med meditation enligt Bergets tradition. Kursledare är Ingemar Sköld, läkare och psykiater. Han leder kurser på Mariaberoendecentrum sedan många år. Kursavgift 1 000:- Helpension 5 220:-

BEFRIELSEN ÄR BARA BÖRJAN! 2-5/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling. Helpension 1 950:-

BÖNEGEMENSKAPENS HELG - att be tideböner hemma och i gemenskap 6-8/12 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14.00 Dagar för fördjupning i Bergets gemenskap och vänskap. Läs mer om bönegemenskapen på s. 16. Anmäl dig och betala in en gåva till Berget. Självkostnadspriset är 650:- per dygn

”GUD GE MIG SINNERO”. - utgår från frälsarkransen och sinnesrobönen. 5-8/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 430:-

4


S:t DAVIDSGÅRDEN

december 2013

PLANTERAD NÄRA VATTEN - om att vara rotad i Kristus. 9-12/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Carl-Olov Hultby, riksevangelist, predikant, musiker och sångare i Equmeniakyrkan. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIONSDAGAR - Meditation som väg till inre bön 9-12/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för vila och återhämtning. I meditationen sitter vi oss till ro och stillhet. Vi låter meditationens rotfasta förankring föra oss till ordlös närvaro inför den Kärlek som söker oss, vi ger näring åt den inre bönen. Varje dag innehåller 3-4 meditationspass. Mässan och tidebönerna är dagarnas puls. Tystnad halva dagarna. Ledare är Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Helpension 2 510:-

VI SJUNGER MED MARIA - en retreat med rosenkransen. 12-15/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Lars Adolfsson, kyrkoherde i Vårfruberga-Härads församling. Helpension 2 430:-

JULFIRANDE PÅ HELA BERGET 23-27/12 Julfirandet börjar måndagen den 23/12 med ankomst kl. 18 och avslutas med frukost fredagen den 27/12 kl. 10. Juldagar i vila, enkelhet och glädje inför Kärlekens under, som är mänsklighetens och världens räddning: Gud blev människa. Dagarna ger möjlighet att samla sig, läsa, delta i bibelmeditationerna, öva djupmeditation, delta i julens gudstjänster. Tystnad en del av dagen. Helpension 3 240:NYÅRSRETREAT Du, Guds högra hands finger, tänd ditt ljus i våra sinnen, ös kärlek i våra hjärtan. 29/12-2/1 Söndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi överlämnar det nya året i den helige Andes vård utifrån hymnen Veni Creator Spiritus (hymn från 800-talet). Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 3 240:-

NYÅR MED MEDITATION OCH REKREATION 29/12-1/1 Söndag kl. 18 till onsdag kl. 14 En nyårshelg med möjlighet till meditation och möten med några kristna mystiker. Meditation tre gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dagarna leds av kommuniteten på Berget. Helpension 2 610:5


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

I DET FÖRDOLDA 3-6/1 Fredag kl. 18 till måndag kl. 14 Mystik är djupt andligt liv i stillhet, tystnad, bön och meditation. Hjalmar Ekström (1885-1962) är av många känd och uppskattad som kristen mystiker. Hans levnad och författarskap är i denna kurs utgångspunkt för samtal och korta föreläsningar om Kristen mystik Inga förkunskaper behövs. Den som vill kan i förväg läsa Hjalmar Ekströms böcker: ”Den fördolda verkstaden” och ”Den stilla kammaren” Kursledare: Carl-Göran Amnell, präst och leg psykoterapeut Kursavgift 700:- Helpension 2 910:-

TRETTONDEDAGSRETREAT ”Din tjänare hör” - att vara ledd av Guds Ande. 3-6/1 Fredag kl. 18 till måndag kl. 14 Retreatledare är Anders Gerdmar, docent i teologi och rektor för Livets Ords Teologiska Seminarium. Helpension 2 730:-

MEDARBETARDAGAR 7-8/1 KONFIRMANDRETREAT 10-12/1 Fredag till söndag

e s . t e TE S g A r SEN .be w w w TT Y N

!

6

YOGA OCH MEDITATION 9-12/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen vänder sig till både nybörjare och och de som under en helg vill fördjupa sig i yoga och meditation. Vi kommer utföra hathayoga i ett flöde med enkla lugna rörelser och andning. Kursen kommer även innehålla andningsövningar och meditation samt korta föreläsningar om yogans och meditationens möjligheter till att förbättra hälsan. Ledare för dessa dagar är Lena Karlsson Leksell som har varit yogalärare under många år och Charlotta Lindholm Lundblad som är diakon och utbildad på Berget till meditationsledare. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2014

”EN ANING AV EVIGHET” - den inre erfarenheten utifrån Etty Hillesum (1914-1943) 13-16/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Ann-Ida Fehn, medarbetare på Berget. Helpension 2 250:-

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREATLEDARUTBILDNING Grundkurs 13-15/1 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 För dig som förbereder dig för att bli retreatledare. Kursens innehåll: • Hur man bygger en retreatmiljö • Hur man gör dagordningar, bibelmeditationer och vägledningar • Tystnadens kvalitet och riktning • Retreatledarens attityd, hantera enskilda samtal under retreaten. S:t Davidsgården har lång erfarenhet av retreater. Under kursen får du möjlighet att prova på retreatens byggstenar i denna unika miljö. Den dagliga gudstjänstrytmen strukturerar tiden. Vi utbildar retreatledare i S:t Davidsgårdens kristna tradition. Kursledare är dominikansyster Veronica, medarbetare på Berget, Peder Bergqvist föreståndare på Berget. Kursavgift 900:- Helpension 1 940:-

HJÄRTATS RO - retreat vid årets början 16-19/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Stig Petrone, pastor och konstnär, vice preses i den ekumeniska kommuniteten i BjärkaSäby. Helpension 2 730:-

VAD SKA JAG GÖRA NÄR JAG SLUTAR ARBETA? - för vem ska jag göra det? Vem blir jag och vem blir min chef? 16-19/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi utgår från vad arbetet har betytt och gett dig. Kursen inleds med föredrag och gruppdiskussion om arbetets innehåll och betydelse för var och en. Dagarna ger tid och inspiration till att formulera frågeställningar kring den nya rollen som pensionär. Under kursdagarna ingår enkla kroppsliga övningar för att jämna ut spänningar och reducera stress. Andliga vilopauser i bön får vi genom att delta i Bergets böneliv och miljö. Du ger dig själv möjligheten till ett nytt förhållningssätt som gör att du kan ställa om hjärnan och fylla det tomrum som arbetet lämnat efter sig. Kursledare är Eva och Gunnar Sköndahl. Eva är tandläkare, sjukgymnast med specialistkompetens i Basal Kroppskännedom samt meditationslärare. Gunnar har drygt 25 års erfarenhet som personaldirektör i privat och offentlig verksamhet. Båda har lång erfarenhet i att guida individer och grupper i livsomställningsfaser Kursavgift 1 000:- Helpension 2 910:7


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

KURS I VÅRDANDETS ETIK En levande etik i vardagen ”Ju mer vi gör det goda desto friare blir vi” 20-22 januari 2014 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Att vara och verka [amt011] utifrån ethos och en inre etik är naturligt för människan. Men det naturliga blir ofta dolt och framträder inte i ord och handling. En tillägnan av den etiska grundordningen och de etiska orden banar väg för kärleken, kraft att vidröra i svåra situationer så att ljusets kraftkälla ’claritas’ kan få mörkret att vika undan och vårt ethos att ljuda. Det innebär även att kärlekens, tjänandets och ansvarets språk blir evidenta och verksamma i vårdandet. Under kursen stannar vi upp och funderar över dessa [amt012] och andra grundläggande etiska frågor. En fråga som vi funderar över just nu gäller etik, bildning och frihet. Kursen vänder till alla som på olika sätt har anknytning till vårdandet. Kursen i vårdandets etik kan även avläggas som studieprestation inom valbara vårdvetenskapliga studier i enlighet med examensfordringarna vid Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Kursen leds av professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson, professorn i klinisk vårdvetenskap Unni Å. Lindström, och Sr Veronica, medarbetare på Berget. Kursavgift 1850:- Helpension 2 040:FÖDD AV VATTEN OCH ANDE - olika uttryck och bilder för dopet i Nya testamentet 23-26/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Kjell Pettersson som i över trettio år varit präst och kyrkoherde i Växjö stift. Teologie doktor 1977. Har skrivit om både nattvarden och dopet, nu senast boken ”Född av vatten och ande” (Artos 2012). Helpension 2 730:-

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM - meditationskurs för nybörjare 24-26/1 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen hjälper oss att lära känna vår kropp, möta vårt inre och få en positiv helhetsupplevelse av kropp, själ och ande. I meditationen sitter vi oss till stillhet, övar uppmärksamhet och koncentration vilket ökar den mentala närvaron i livet. Vi övar avspänning genom övningar i kroppskännedom. Kursen lägger stor vikt vid att vi lär oss att hitta en anatomiskt riktig position anpassad efter vars och ens förutsättningar. Kursen ger kunskaper för att kunna fortsätta meditera i hemmiljön. 8


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

Kursledare är Klas Hermansson, sjukhuspräst och Eva Sköndahl, leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom. Kursavgift 800:- Helpension 1 940:-

DEN GODE HERDENS RÖST ÄR MIN LÄNGTAN. 27-30/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Erik Hultby, fängelsepräst i Sala. Helpension 2 250:-

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG II 27-29/1 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Hur meditationen öppnar för psykiska processer och hur den kan befordra en sund psykisk utveckling.

TRESTEGSRETREAT: VÄLJ LIVET! STEG 3 Att leva i förlåtelsens mysterium ”Jag ska ge dig ett nytt hjärta” (Hes 36:26) 30/1-2/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreaten leds av Sr Veronica, författare och medarbetare på Berget. Steg 1 ges igen 27/2-2/3, se mer information på sidan 30. Helpension 2 730:-

SKAM-KURS MED FELDENKRAISÖVNINGAR 30/1-2/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi strävar efter att bli medvetna om och förstå vikten av vår medfödda skamkänsla. Skammen behövs för att göra det möjligt att leva i gemenskap och är samtidigt nödvändig att medvetandegöra och ibland reducera för att livet och kärleken ska få fritt flöde i oss. Skammen är på många sätt vår svåraste känsla att urskilja och hantera och behöver därför extra uppmärksamhet. Som hjälpmedel till skambearbetningen har vi förmånen att använda oss av allt det goda som finns i Bergets bönegemenskap: Rytmen, dagliga tideböner, vänskapen, gemenskapen, tryggheten, glädjen. Vi undersöker våra rörelsesätt med hjälp av Feldenkraismetoden (se hemsida: feldenkraismetoden.org) avspänning och meditation. Vi tar också hjälp av varandras erfarenheter genom samtal i grupper samt föreläsningar. Ledare är Lippe Stuart, leg. psykoterapeut, aukt. Feldenkraispedagog, aukt.

Regelbundet givande! Det finns olika sätt: - månadsöverföringar från din bank. Du kan lägga in automatiska överföringar till Bergets bankgiro: 574-3323. - Autogiro. Ge regelbundet en gåva via din bank. - Gåvobrev vid exempelvis födelsedagar eller andra högtider. - Testamentsgåva till Berget. - Skänka aktieutdelning skattefritt (se www.berget.se) 9


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2014

FEM KORNBRÖD OCH TVÅ FISKAR - se vad du har, våga överlämna det och ta emot i överflöd 3-6/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Katarina Redegard, diakon i Tranemo pastorat. Helpension 2 250:-

ENSKILDA DAGAR PÅ BERGET! Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM RETREAT 6-9/2

MEDITATIONSGÅRDEN

socionom och familjerådgivare. Lippe har lång erfarenhet och stort intresse av skam-letande. Hon är bosatt på Österlen, där hon har en privat mottagning samt arbetar som familjerådgivare. Som kurslitteratur rekommenderas: Göran Larsson: Skamfilad - om skammens olika ansiken. Kursavgift 1 200:- Helpension 2 910:ETT TRÄD OCH EN ROT - EN KROPP OCH MÅNGA LEMMAR: TVÅ BILDER OM ENHET OCH MÅNGFALD - relationen mellan judar och kristna några lärdomar för idag 3-5/2 Måndag kl. 18 till onsdag kl. 14 Göran Larsson är präst i Svenska kyrkan, teologie doktor och docent i judaistik. Han har varit direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Göran Larsson är fortfarande bosatt i Jerusalem, där han är präst i svenska församlingen och ägnar sig åt författarskap och undervisning i syfte att bygga broar mellan judar och kristna. Kursavgift 700:- Helpension 1 940:ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD 5-9/2 Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 I retreatens stillhet vill vi möta Gud Vi försöker öppna oss för honom men det finns alltid hinder i vägen så att vi går vilse. I den här retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig till rätta på vägen. I retreaten mediterar du i Ignatius av

10


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

februari 2014 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN Loyolas anda. Det betyder att du mediterar över en bibeltext, oftast från Nya Testamentet. Du lever dig in i den och låter Guds Ande föra dig vidare. Du behöver inga förkunskaper, ingen tidigare träning i andligt liv eller bön. Det enda du behöver är önskan att öppna dig för Gud och en tro på Jesus Kristus. Varje dag får du ett samtal med din andliga följeslagare som ger dig bibeltexter att meditera över. Din andliga följeslagare anpassar dem efter var du befinner dig i ditt andliga och psykiska liv, och efter vad du erfar under dina meditationer. Hon visar dig andens rörelse i din själ och hjälper dig genom svårigheter. Retreatledare är Eva Basch-Kåhre, psykoanalytiker och diplomerad andlig följeslagare (Spiritual Director). Kursavgift 300:- Helpension 3 880:-

LEV, BE OCH ARBETA MED OSS PÅ BERGET! VI SÖKER MEDARBETARE för en kortare eller längre tid. Som medarbetare delar man det andliga livet, det praktiska arbetet och gemenskapen. Bergets husfolk består av volontärer som är här under en kortare period upp till ett år och kommuniteten Den Heliga Treenigheten vars medlemmar vigt sitt liv att tjäna Gud på denna plats. Som volontär gör man först en provvecka. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information: Stiftelsen Berget, Tempelvägen 10, 795 91 Rättvik, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se

MEDARBETARDAGAR 9-13/2 (retreat) JESUS GUDS SON, DU LJUS I MITT INRE - att hitta djupare in i kärleken från Gud 13-16/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling. Helpension 2 730:-

7-DAGARS ANDLIGA ÖVNINGAR 14-22/2 Fredag kl. 18 till lördag kl. 10 Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fem timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, den heliga mässan och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag. Man bör re-

11


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

februari 2014 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 17-20/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn. TONEN FRÅN HIMLEN 20-23/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Göran Kåring, Stockholm. Helpension 2 730:-

dan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med vägledarna. Ledare är jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala och Susanne Carlsson, retreatledare och präst i Svenska kyrkan, Edenbridge England Kursavgift 950:- Helpension 5 900:-

RETREAT FÖR DEN KRISTNA STUDENTORGANISATIONEN NY GENERATION 24-27/2 TRESTEGSRETREAT: STEG 1 ”Idag vill jag gästa ditt hem” (berättelsen och Sackaios Luk 19:1-10). 27/2-2/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi lyssnar på den otroliga nyheten att just jag är sedd och älskad i dag, i den situation som är min, i min vardag. Någon har kommit till Jeriko/Rättvik för att leta efter mig. Jag kan öppna min dörr ”och ta emot honom med glädje”. Jag vågar tro på kärleken och öppnar mig för den. I mitt liv börjar en ny, okänd glädje gry! Retreaten leds av Sr Veronica, medarbetare på Berget. Steg 2 den 12-15/6, steg 3 den 9-12/10, mer information på sidan 30. Helpension 2 730:-

SESSHIN - att röra vid hjärtat 28/2-7/3 Fredag kl. 18 till fredag kl. 14 Vi övar i att vara närvarande under dygnets alla timmar. Veckan består av sittande meditation sju timmar per dag samt praktiskt arbete, föredrag och enskilda samtal. Vi är i tystnad under hela veckan. Sesshin är en unik möjlighet att möta oss själva, förstå vårt sinne och bli mer fria och närvarande i vår vardag. Deltagarna bör ha längre erfarenhet av meditation, vara vid god fysisk och psykisk hälsa och närvara under hela kursen. 12


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2014 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

GUDOMLIG KÄRLEK, FÖRVANDLAD DÖD. 3-6/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreat tillsammans med förre stiftsadjunkt Bertil Hanberger, Bollebygd. Helpension 2 250:-

Kursledare är Martin Nilsson, leg. läkare och terapeut. Elev till Ama Samy, jesuitfader, zenmästare och grundare av Bodhi Zendo meditationscenter i Indien. Kursavgift 1 000:- Helpension 4 550:-

FRÅN GRUS TILL ÄDLA STENAR - om hur Gud formar oss till tro och mognad. 6-9/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 I fem meditativa kort-noveller påminns vi om hur Gud kan använda ”tillfälligheter” till att forma oss till sin avbild. Vi får släppa all oro om framgång i vårt andliga bygge. Han har den totala kontrollen, och vi får vara stilla därvid. Det är tryggt och befriande. Retreatledare är Anders Göth, stadsmissionär i Malmö. Helpension 2 730:-

BÖNEGEMENSKAPENS HELG 7-9/3 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för fördjupning och gemenskap. Bergets medarbetare medverkar. Läs mer om bönegemenskapen på s. 16. Anmäl dig och betala in en gåva till Berget. Vårt självkostnadspris är 750:- per dygn.

TILL DIG, HERRE, TAR JAG MIN TILLFLYKT - en retreat i fastetid om att söka sig inåt och hemåt - till Gud, vår klippa och borg. 10-13/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Ninni Ledfeldt, präst i Katrineholmsbygdens församling. Helpension 2 250:-

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG III 10-13/3 Måndag kl. 13 till torsdag kl. 14 Mystik och meditation.

13


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2012 2014 mars

KAMP ELLER KRAMP? - Skillnaden mellan att kämpa med och utan Jesus. 13-16/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

IGNATIUS AV LOYOLA OCH HANS ANDLIGA ÖVNINGAR 13-16/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ignatius, som föddes för omkring 500 år sedan, är en av portalgestalterna i den moderna tidens början och en förnyare av den kristna spiritualiteten. Genom sin andliga erfarenhet och sin lidelsefulla och samtidigt nyktra livsinställning blev han en vägvisare för många. Hans Andliga övningar tog långsamt gestalt som en frukt av hans egen dramatiska personliga utveckling. Dessa Andliga övningar som skall hjälpa människan att finna Guds vilja i det egna konkreta livet har i den nyare tiden fått en allt större betydelse som en motvikt mot vissa meditationsformer, som inte tar Guds konkreta möte med och Guds kallelse av den enskilda människan på allvar. Naturligtvis kan ett sådant veckoslut endast ge en viss överblick över Ignatius Andliga övningar och tjäna som en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera. Kursledare är jesuitpater Rainer Carls, Stockholm. Kursavgift 700:- Helpension 2 910:-

MEDARBETARDAGAR 17-19/3 MARIA - Herrens moder och vår förebild 20-23/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Sture Lundqvist präst i Viby församling. Helpension 2 730:-

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM 20-23/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Självinsikten kan fördjupas genom övande av meditation. Övningar i kroppskännedom syftar

14


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2012 2014 mars

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

till avspänning och därigenom erhålls en ökad kontakt med kroppen och dess känslor, upplevelser och förnimmelser. Kursens innehåll kan användas för att hantera stress, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och smärta, med mera. Gruppsamtal kommer att belysa meditationens inverkan på kropp, själ och ande. Korta föredrag om stress och smärta, därtill föreläsning om mystik, i huvudsak den kristna mystiken. Kursen vänder sig till både nybörjare och till dem som söker fördjupning i sin meditation. Kursen uppmuntrar till fortsatt eget övande av meditationsmetoden. Kursledare är Eva Sköndahl, leg tandläkare och leg. sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

VOLONTÄR PÅ BERGET! Vi söker volontärer för kortare eller längre perioder. Som volontär delar man livet på Berget med gemenskap, bön och arbete. Det kan handla om en begränsad tid eller om att pröva sin kallelse till kommunitetsliv. En gång i veckan samlas volontärerna för en stund av andlig fördjupning. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se

I VÅRREGNETS TID 24-27/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Lena Brunell, missionspastor i Kalix. Helpension 2 250:-

GENEROSITET 24-27/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Skapelsen kännetecknas av överflödande frikostighet. Att kunna ge något tillbaka kan vara en källa till glädje och tacksamhet - både för mottagare och givare. Under kursen vill vi ge utrymme för tankar, reflektioner och erfarenheter kring vad ett generöst förhållningssätt kan innebära. De som vill har möjlighet att delta i Bergets andaktsliv. Kursledare är Patricia Tudor-Sandahl författare, leg psykolog och leg psykoterapeut samt Torbjörn Andersson leg psykolog och leg psykoterapeut. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 910:-

15


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2012 2014 mars

ABRAHAM OCH SARA - tt leva med löften 27-30/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Björn Helgeson, präst i Olaus Petri församling, Örebro. Helpension 2 730:-

BÖNEGEMENSKAPEN Som medlem i Bergets Vänförening (se s. 29) kan man även bli en del av S:t Davids bönegemenskap. Då åtar man sig att varje dag be bönegemenskapens bön. Man förbinder sig, om det är möjligt, att fira mässa varje vecka och komma till Berget en gång per år. Medlemsavgiften är 200:per år och inkluderar våra återkommande bönebrev samt välsignade ljus. Vill Du bli medlem? Anmäl Dig till: ingrid@berget.se PRÖVA PÅSK - påskens existentiella drama i varje människa. 31/3-3/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 250:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIVT MÅLERI 27-30/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen. Vi kan få hjälp till en personlig konkretisering i livet som kristen. I stillhet, bön och genom vägledd meditation/visualisering får vi ta emot inspiration. Vi upptäcker modet, öppenheten och lusten i att skapa, som hos barnet. Ingen erfarenhet av att måla är nödvändig. En meditativ hållning, trygghet och respekt för varandra är en viktig förutsättning för att låta bilder och egna reflektioner växa fram. Efter varje dag har vi gemensamma reflektioner över övningen och bilden. Begränsat antal platser. Kursledare är Birgitta Löwendahl, konstnär, bildterapeut, leg. psyko-terapeut, redaktör för tidskriften Jungfru Maria. Kursavgift 850:- Helpension 2 910:-

STILLA DAGAR 31/3-3/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10. Du lägger upp dagarna som Du själv önskar. Vi inbjuder Dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, besöka Kulturum, vandra i den vackra naturen och bara vara. Tystnad råder under dagarna. Meditation erbjuds 2 gånger per dag. Helpension 2 150:-

16


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2014 mars 2012

FÖRSONINGENS LÄKANDE MYSTERIUM 3-6/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Nils-Erik Åberg, Uppsala. Helpension 2 730:-

KONFIRMANDRETREATER PÅ BERGET - en möjlighet för församlingar att introducera tystnaden, tidebönerna, den kristna mystiken och den kristna djupmeditationen till konfirmanderna. Vid frågor kontakta Peder: peder@berget.se

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

GUDS VILJA MED MITT LIV - Introduktion till Ignatius. 3-6/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Jesus Kristus kallar människor till efterföljelse och var och en får ett alldeles personligt uppdrag. Men hur vet jag vilken min kallelse är? Ignatius av Loyola (1491–1556), mystiker och grundare av jesuitorden, har utvecklat en pedagogik som hjälper människor att komma underfund med Guds vilja i det stora såväl som i det lilla. Hans vilja med hela mitt liv men också med mina vardagsbestyr är intressant. Introduktionskursen till Ignatius Andliga övningar är både praktisk och teoretisk. Vi prövar några av Ignatius böneformer: reflektion över dagen och rytmisk bön med andningen samt meditation över en bibeltext. Vi lär oss mer av kyrkohistorien på 1500-talet och Ignatius biografi, samt de första jesuiternas verksamhet. Teologiska frågeställningar som Guds kommunikation med världen, nåd, andlig urskillning, människans frihet och tillväxtmöjligheter berörs liksom Kyrkans roll i ignatiansk spiritualitet och ekumeniska frågeställningar. Boktips inför kursen: Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: “Mästare i andlig vägledning”, Artos & Norma bokförlag, 2007. Den som önskar delta i en 7-dagars ignatiansk retreat som arrangeras på Berget måste ha deltagit i en introduktionskurs av det här eller liknande slag. Kursen leds av jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala. Kursavgift 800:- Helpension 2 910:-

17


S:t DAVIDSGÅRDEN

april 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDARBETARDAGAR Påskförberedelser 7-9/4

RETREAT I STILLA VECKAN ”JAG ÄR DET SANNA VINTRÄDET!” 12-16/4 Lördag kl. 18 till onsdag kl. 10 Dagar av stillhet och eftertanke som en förberedelse för Påskens mysterium. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 3 640:-

DET RÄTTA MÅTTET OCH DET GODA HJÄRTAT - fördjupningskurs i kristen djupmeditation och Basal Kroppskännedom 10-13/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar med föreläsningar och samtal om helhet, balans och läkedom, inspirerade av Hildegard av Bingens andliga liv från år 1098-1179. Kursdagarna kommer att inledas med tystnad som gäller fram till 10.30. Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sin meditation. Vi mediterar fyra tillfällen per dag och kursen innehåller även övande i Basal Kroppskännedom. Kursledare Carl-Göran Amnell präst och leg psykoterapeut, Eva Sköndahl sjukgymnast med specialistkompetens i Basal Kroppskännedom, Annika Norin Hildegard pedagog Kursavgift 1 200:- Helpension 2 910:-

PÅSK PÅ HELA BERGET 17-22/4 Torsdag kl. 18 till tisdag kl. 10 Fira påsk i gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera. Bergets husfolk tar emot alla gäster med god mat och gemenskap. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget och Tommy Hällkvist, präst i Västerbotten. Helpension 4 850:-. Den som reser en dag tidigare 3 880:18


S:t DAVIDSGÅRDEN

april 2014

LÄNGTAN MÖTER LÄNGTAN

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATION OCH SAMTAL - utifrån tankar hos medeltidsmystikern Mäster Eckhart 25-27/4 Fredag kl. 18 till söndag kl .14 Vad har en medeltida mystiker som Mäster Eckhart att säga dagens människa? Dagens människa lever i en global värld med en bild av världen som är helt annorlunda medeltidsmänniskans. Men talar vi om tillvarons djupdimension, kopplad till medvetandet, som Mäster Eckhart talar om, är situationen annorlunda. Mystik handlar inte i första hand om yttre kunskap om världen, om anslutning till vissa religiösa satser eller vetenskapliga teorier utan om att öppna sig mot en inre verklighet som inte utan vidare låter sig fångas i ord och påståenden. Med hjälp av öppna samtal och meditation kan vi under kursen, var och en utifrån våra egna förutsättningar, göra upptäckter och meddela oss med varandra. Kursen leds av Stephan Holmberg och Bo Pehrsson från Stiftelsen Mäster Eckhart-Sällskapet. Kursavgift 600:- Helpension 1 940:-

24-27/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Bo Zetterlund, Hedemora. Helpension 2 730:-

BERGETS PRÄSTKONVENT

syftar till: • att ge möjlighet för präster och pastorer med anknytning till Berget att få växa i samhörighet med Berget och varandra. • att fördjupa präster i deras tro och tillit till den Herre som kallat till tjänst • att erbjuda präster att få reflektera över och fördjupas i kunskap om retreatens teologi och praxis. Vi ber med Bergets bönegemenskap och innesluter varandra i förbön. Samlingar: - en kortare 25-timmarssamling 28-29/4. - en längre samling 15-18/9. STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 28/4-1/5 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

BERGETS PRÄSTKONVENT - 25-timmarssamling 28-29/4 Måndag kl. 13 till tisdag kl 14 Fördjupning av retreatledarskapet, “Själavården i retreaten”. Det finns möjlighet att komma tidigare och stanna längre. Se mer information i spalten till vänster. Helpension 750:-

19


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2014

ATT FINNA GUD I ALLT - retreat med enkla andliga övningar 1-4/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Leif Nordenstorm, präst i Svenska kyrkan, direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Teol. Dr. Fil. Kand. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

JU-JUTSU - MENTAL TRÄNING - ZEN 1-4/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ju-jutsu är en gammal japansk kampsport. Här på kursen prövar vi grundövningar som kroppskontroll, förflyttningsteknik och grundläggande självförsvar. Mental träning går ut på att lära sig avslappning, hantera stress, att förstå sina problem och på ett positivt sätt lära sig hantera dem. Meditationen ger en upplevelse av kroppslig förankring, som hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Inga förkunskaper behövs. Kursledare: Ingemar Sköld, läkare, psykiater, har tränat Ju-jutsu i mer än 40 år, har 9:e graden av svart bälte. Kursavgift 850:- Helpension 2 910:-

EGEN RETREAT FÖR KOMMUNITETEN DEN HELIGA TREENIGHETEN 5-8/5 ”ATT LANDA I JESU FAMN” 8-11/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Cristel Edén, hälsopedagog med inriktning mot stresshantering, där utgångspunkten är naturlighet och enkelhet på kristen grund. Hon har sin andliga hemvist i Frälsningsarmén i Västerås, där hon deltar aktivt i församlingens arbete, med passion för människors upprättelse och helande till kropp, själ och ande. Helpension 2 730:-

MEDITERA OCH SKRIV 8-11/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Det speciella med den här kursen är att vi blandar meditation och skrivande och tränar oss i ett tillåtande förhållningssätt till oss själva och vårt skrivande. Vi använder lekfulla, roliga övningar som triggar berättandet. Fokus ligger på själva processen: att koppla bort den analytiska delen av hjärnan och hitta in till ett intuitivt skrivande som utgår mer ifrån våra kroppar och känslor, än från teorier. En viktig del är att jobba med texterna utifrån ett ”mindfullt” förhållningssätt,

20


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

till exempel icke-dömande, tillit och acceptans – exempelvis att våga närma sig både mörka och ljusa sidor i livet och använda dem i text. Med på vägen får du också verktyg till att fortsätta utforska ditt skrivande på egen hand. Alla ”kan” skriva, det gäller bara att hitta dit. Passar både dig som är nybörjare eller van skribent. Kursledare är Viktoria Myrén, författare och skrivpedagog med passion för meditation. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:MEDARBETARDAGAR 12-14/5 STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 15-18/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på torsdag och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

MEDITATION OCH AVSPÄNNING - lyssna till själen 15-18/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Guds vilja för våra liv är godhet och kärlek. Han vill leda oss till ett liv som är i samklang med oss själva. Genom att lyssna inåt kan vi söka oss framåt på denna väg och alltmer våga välja det som ger oss liv – och lära oss att välja bort det som dränerar oss och för oss bort från livet. Vägledning om urskiljning, inre lyssnande, längtan och val. Avspänning och djupmeditation. Tystnad råder under dagarna. Ledare är Åsa Wallström, leg arbetsterapeut som arbetar med retreater och andlig vägledning Kursavgift 800:- Helpension 2 910:-

21


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2014

BÖNEN - den befriar, helar och återupprättar! 19-22/5 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Lennart Johnsson, präst i Växjö, Teol. Dr. Fil. Kand. Helpension 2 250:-

MÅ HAN SOM ÄR FRIDENS GUD HELGA ER HELT IGENOM - en retreat om att släppa trapetsen, bli som sandkorn och ta dagen som den kommer. 22-25/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Olof Norberg, präst och biträdande kyrkoherde i Knivsta pastorat. Helpension 2 730:-

22

MEDITATIONSGÅRDEN

MINDFULNESS Det stora i det lilla - att leva i världen 20-25/5 Tisdag kl. 20 till söndag kl. 14 Detta är en mindfulnessbaserad kurs/ retreat för dig som vill komma i kontakt med livet här och nu. Vi utforskar individuellt och gemensamt detta nu, med acceptans för alla olikheter som manifesteras i varje människa. Ett nu där kropp möter själ, hjärta möter tankar och tid möter evighet. Retreaten är en komprimerad 8-veckorskurs i mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) vilken är utarbetad vid University of Massachusetts Medical School sedan 70-talet och börjar etablera sig som ett fungerande sätt att lära sig hantera stress, stressrelaterade sjukdomar, och som återfallsprevention vid beroende och depression. Innehåller bland annat: • Meditation (sittande och gående) • Yoga • Kroppskänning • Gruppsamtal och övningar • Undervisning om mindfulness, stress. • Ett dygns tyst retreat • Möjlighet till att delta i den dagliga mässan på S:t Davidsgården. Kursledare är John Pååg, kyrkomusiker och utbildad instruktör i MBSR av Center of Mindfulness/ University of Massachusetts. Kursavgift 950:- Helpension 4 550:-


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni 2012 2014 maj

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR 26-30/5 Måndag kl. 13 till och med fredag BERGETS ÅRSMÖTEN 30/5-1/6 Härmed tillkännages att Stiftelsen Bergets Vänförening och huvudmannaförsamling har årsmöte den 31/5 kl. 11.30. S:t Sigfrids Boklåda har årsmöte den 30/5 kl. 19.00. Årsmöteshelgens avslutande mässa 1/6 kl. 8.30 STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 2-5/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 750:- per dygn.

LEVANDE FAST LIVET VÄRKER - stilla dagar 2-4/6 Måndag kl. 18 till onsdag kl. 14 Människan är en helhet, hälsa för kroppen och själen hänger intimt samman. Det finns recept mot livsvärken. Man kan lätta på packningen i en tung ryggsäck, förhålla sig till yttre och inre krav och närma sig livsfrågorna om mening och sammanhang. Välkommen till några dagar med tid för reflexion, som vill ge hopp för framtiden och bidra till bättre hälsa. En smärtläkare, en präst och en psykoterapeut delar erfarenheter och vägleder. Vi utgår ifrån en kristen människosyn men du behöver inte vara troende. Du behöver bara längta efter att bli läkt. Ur innehållet: Egenskattning av livskvalitet och hälsa Att vara hel Känslornas betydelse Mat, dryck och sömn Upprättelse från skam, fri från skuld Recept för livet Möjlighet till enskilt samtal Fri tid med möjlighet till promenad och egna tankar Förbön Medverkande: Rolf Nordemar, docent, smärtläkare. Staffan Stadell, präst. Veronica Widell, präst, psykoterapeut. Kursavgift 700:- Helpension 1 940:23


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2014

PINGSTRETREAT - ”låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång” (Ef 5:18-20) 5-8/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst i Svenska kyrkan och föreståndare på Berget. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIONSDAGAR 5-8/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för vila och återhämtning. Meditation erbjuds tre gånger om dagen, med en instruktion för dig som är nybörjare. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet i en anatomiskt riktigt kroppshållning. Dagarna leds av Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Meditation både i meditationshallen och ute i naturen. Helpension 2 910:-

TRO, HOPP, OCH KÄRLEK - det vi allra mest behöver och det Gud allrahelst vill ge oss. Vägledning utifrån Bibelns ord och egen erfarenhet. 9-12/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Elise Lindqvist, eldsjäl i S:ta Klara kyrka i Stockholm. En tv-dokumentär med namnet Ängeln på Malmskillnadsgatan har sänts om hennes volontärarbete bland prostituerade på Stockholms gator. Helpension 2 250:-

FÖR SENASTE NYTT OM RETREATER OCH KURSER

www.berget.se 24


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni 2012 2014 maj

TRESTEGSRETREAT: STEG 2 ”Han gav sig av hem till sin far” (Luk 15). 12-15/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Idag har frälsningen nått oss. Vi har blivit funna av den gode herden som söker oss men vi måste själva fatta ett beslut och gå den långa vägen hem. Vår sanna identitet som Guds älskade barn måste uppenbaras för oss och vi behöver bli helade från alla våra irrvägar. Retreaten leds av Sr Veronica, författare och medarbetare på Berget. Steg 3 den 9-12/10, steg 1 ges igen våren 2015, se mer information på sidan 30. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

YOGA OCH MEDITATION 12-15/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen vänder sig till både nybörjare och och de som under en helg vill fördjupa sig i yoga och meditation. Vi kommer utföra hathayoga i ett flöde med enkla lugna rörelser och andning. Kursen kommer även innehålla andningsövningar och meditation samt korta föreläsningar om yogans och meditationens möjligheter till att förbättra hälsan. Ledare för dessa dagar är Lena Karlsson Leksell som har varit yogalärare under många år och Charlotta Lindholm Lundblad som är diakon och utbildad på Berget till meditationsledare. Kursavgift 900:- Helpension 2 910:-

RETREAT PÅ HELA BERGET ”ATT VARA TREENIGHETENS TEMPEL!” 16-19/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är katolske biskopen Anders Arborelius OCD. Helpension 2 730:-

25


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2014

PILGRIMSVANDRING 19-22/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi tar del av Bergets tidebönsliv och gör endagsvandringar med utgångspunkt från S:t Davidsgården. Medtag lämpliga kläder samt ryggsäck och termos. Ledare är Kristina Andersson och Peder Bergqvist, medarbetare på Berget. Helpension 2 730:KLOSTERTRÄDGÅRDSRETREAT 23-26/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreat med bibelmeditationer och enkla uppgifter i Bergets tysta klosterträdgård. Dessa dagar leds av medlemmar ur kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 2 250:-

STILLA DAGAR 23-29/6 Måndag kl 18 till söndag kl 14 Du lägger upp dagarna som Du själv önskar. Vi inbjuder Dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, besöka Kulturum, vandra i den vackra naturen och bara vara. Tystnad råder under dagarna. Meditation erbjuds 2 gånger per dag. Du kan komma på måndag eller torsdag och stanna en eller flera dygn. Helpension 750:- per dygn

MEDITATIONSGÅRDEN

MIDSOMMARHELG MED MEDITATION OCH KRISTEN MYSTIK 19-22/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar med möjlighet till meditation och introduktion till den kristna mystiken. Som vägvisare har vi Etty Hillesum, judinna från Holland som dog under 2 världskriget. Hennes dagboksanteckningar (på svenska utgivna under titeln “Det förstörda livet”) visar på den inre erfarenhetens förvandlande kraft, till och med under brinnande krig. Meditation c:a tre gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dessa dagar leds av AnnIda Fehn och Ingrid Eriksson, båda tillhör kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Tystnad under frukost Helpension 2 910:7-DAGARS ANDLIGA ÖVNINGAR 23-30/6 Måndag kl. 18 till måndag kl. 10 Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fem timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, den heliga mässan och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag. Man bör redan ha gått en introduktionskurs

26


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni 2012 2014 maj

DET JAG HITTILLS SETT LÄR MIG ATT FÖRTRÖSTA PÅ DET JAG INTE SETT 26-29/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Göran Kåring, präst i Svenska kyrkan, Stockholm. Helpension 2 730:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med vägledaren. Ledare är jesuitpater Ulf Jonsson, Uppsala. Kursavgift 950:- Helpension 5 900:-

FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET 2-6/7 Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter. Dagarna är speciellt anpassade för barnfamiljer. Ledare är Leif W. Östborg, Sr. Veronica, Göran Kåring, Peder Bergqvist, och husfolket på Berget. Pris: Vuxna 3 000:-, barn 5-14 år 1 560:-, 0-4 år gratis

MÅLA IKONER SOMMAREN 2014? ”DITT ANSIKTE SÖKER JAG…” - en kurs i ikonmåleri för unga vuxna. 14-20/7 Måndag kl. 18 till söndag kl. 14 Ikonerna har sedan den första kyrkans tid funnits med som en viktig del i Kyrkans liv. De har gjort den heliga historien närvarande och levande inför de troendes ögon. Ikonerna som berättat om Guds barmhärtighet och mänskans möjlighet. Kursen, som i första hand riktar sig till unga vuxna innehåller förutom praktiskt måleri även undervisning om ikoner. Hur använder jag ikoner? Vad berättar ikonen om mig? Hur blir jag ikon? S:t Davidsgårdens gudstjänstliv ingår som en del i kursen. Ledare: Tomas Åberg, teolog och församlingsassistent och har drygt 20 års erfarenhet av ikonmåleri Studerande under 30 år: Kursavgift 950:- Helpension 1950:Övriga: Kursavgift 950:- Helpension 3 900:(I priset ingår allt material, inkl pannå och penslar.) 27


S:t DAVIDSGÅRDEN

hösten 2014

MEDITATIONSGÅRDEN

TYSTNADSSYMPOSIUM HÖSTEN 2014! 19-21/9 Vi planerar en helg (fredag till söndag) i tystnadens tecken. Berget har under 50 år varit en plats för stillhet och tystnad. Nu vill vi utvidga reflektionen kring tystnaden. Tystnaden utifrån olika perspektiv: - folkhälsa - musik - historia - psykiskt - andligt - pedagogiskt - med mera... Mer information kommer i nästa program och på vår hemsida: www.berget.se

FÖRDJUPNING OCH INTEGRERING AV DEN KRISTNA DJUPMEDITATIONEN: CHRISTAYAN 6-12/10 Måndag kl. 18.00 till söndag kl. 14.00 Nu är det klart! Vi får besök av den mångsidige indiske katolske prästen Fr. Mathew Chandrankunnel CMI. Han är vetenskapsman, filosof och teolog, professor i Philosophy of Science, Science and Religion, Theology of Science på Dharmaram Vidya Kshetram och Christ University, båda i Bangalore, Indien och gästprofessor runt om i världen. Han har skrivit ett flertal böcker, bland andra: ”Philosophy of Quantum Mechanics” and ”Ascent to Truth: The Physics, Philosophy and Religion of Galileo Galilei”. Chandrankunnel är grundare av ”Bangalore Forum for Science and Religion.” Han är också expert på den interkulturella och interreligiösa situationen i Indien. Chandrankunnel skriver inför sitt besök till oss: “I look forward to sharing my spiritual experiences with you all! Thank you very much for inviting me which was a surprise indeed ! That made me write the book Christayan (a background book in English as a new edition on this type of meditation which is written in the vernacular language Malayalm). I have proposed a retreat on the interreligious spirituality and a meditation on the integration of yoga, Jesus Prayer, Buddhist meditation and the Gospel of John as two separate events; it is an integration of the East and West.” Kursavgift 1 000:- Helpension 3 900:28


STIFTELSEN BERGET I RÄTTVIK

är en ideell stiftelse på kristen grund som verkar för andlig förnyelse, fördjupning och Kyrkans enhet. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens tillgångar och utser en föreståndare som planerar och driver verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. På styrelsens uppdrag leder medarbetarna i den ekumeniska kommuniteten “Den Heliga Treenigheten” den dagliga Mässan och tidebönerna. Många arbetsinsatser utförs av medlemmarna i vänföreningen. Stiftelsen Berget inbjuder var och en till begrundan och vila i två mycket spännande miljöer:

S:t Davidsgården och Meditationsgården

BERGETS VÄNFÖRENING

STÖDFÖRENING TILL STIFTELSEN BERGET MEDLEMMARNA stöder verksamheten genom förböner, gåvor och arbetsinsatser. Som medlem får man regelbundet tidskriften “UNUM” och ”Vänbrev” för att kunna följa livet på Berget. Två gånger om året finns möjlighet att vara med på arbets- och gemenskapsdagar och varje år möts vi till årsmöte då huvudmän och styrelse utses. Nästa gång det är arbetsdagar är 26-30/5! Välkommen som medlem i Bergets Vänförening! Årsavgift 300 kr. För studerande under 25 år 150 kr. Bankgiro 574-3323. IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS Vill du bli medlem så hör av dig till vårt kansli: info@berget.se eller ring 0248-797170 29


TRESTEGSRETREAT

under ledning av Sr Veronica VEM SKA VISA MIG VÄGEN TILL LIVET, VÄGEN TILL MITT EGET HJÄRTA? I Sankt Davids kärleksfulla och bedjande miljö erbjuder vi en trestegretreat. Vi samlas här en gång varje termin under tre terminer. Det blir som en utsträckt tid som kan ge rum för en långsam process. Det tar tid att hitta vägen till sig själv, tid att försona sig med det som skett i vår historia, tid att låta sig älskas och läkas, tid att bli fri. Under dessa tre retreater ska vi tillsammans gå en väg i bön och lyssnande. Vi lever ofta i en smärtsam paradox: till det yttre är vi den duktige företagaren, chefen, skötaren, medmänniskan… innerst inne känner vi oss tomma, små, övergivna. Vi lider av avståndet mellan den fasad vi visar upp och det lilla, rädda, hjälplösa barnet inom oss. Vi känner skuld, skam, rädsla… Vi kan inte dra oss i håret men Någon hör vårt tysta rop och kallar oss vid vårt namn. Någon som är vår skapare, vår befriare. Någon öppnar livets väg framför våra steg. Under dessa tre retreater ska vi tillsammans gå denna levande och nya väg. Steg 1 27/2-2/3 år 2014 (återkommer sedan under år 2015) ”Idag vill jag gästa ditt hem” (berättelsen och Sackaios Luk 19:1-10). Vi lyssnar på den otroliga nyheten att just jag är sedd och älskad i dag, i den situation som är min, i min vardag. Någon har kommit till Jeriko/Rättvik för att leta efter mig. Jag kan öppna min dörr ”och ta emot honom med glädje”. Jag vågar tro på kärleken och öppnar mig för den. I mitt liv börjar en ny, okänd glädje gry! Steg 2 12-15/6 år 2014 ”Han gav sig av hem till sin far” (Luk 15). Idag har frälsningen nått oss. Vi har blivit funna av den gode herden som söker oss men vi måste själva fatta ett beslut och gå den långa vägen hem. Vår sanna identitet som Guds älskade barn måste uppenbaras för oss och vi behöver bli helade från alla våra irrvägar. Steg 3 9-12/10 år 2014 ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit” (2 Kor 5:17) . Hur kan vi leva i det nya livet, gå in i förlåtelsens mysterium? Ta emot förlåtelsen och låta den flöda över till andra? 30


NYTT NYHETSBREV FRÅN BERGET UNDER 2014! Vi kommer att börja skicka ut nya informationsbrev från Berget till alla som kommer till våra kurser och retreater. En nyhet är därför att vi vill att ni uppger era e-postadresser när ni anmäler er till oss. Om ni inte vill ha vårt nyhetsbrev så kan ni klicka längst ned på brevet. I nyhetsbrev kommer vi mer kontinuerligt att skicka ut information om vad som händer på Berget.

NY TIDEBÖNSBOK! Be med i de tideböner som beds på Berget. Från och med 1:a Advent har Berget en ny tidebönsbok, en uppföljare av den tidigare: Dag efter dag. Tidebönsboken kommer att finnas till försäljning i S:t Sigfrids boklåda.

UTBYGGNAD AV S:T DOMINICUS KAPELL!

Det katolska kapellet börjar bli för alltför trångt och behöver utvidgas. Här ovan finns vår arkitekts, Richert von Koch, ritningar. Nu börjar vi vår insamling för att kunna bygga ut detta fina kapell. Du kan bidra genom att sätta in en gåva på Bergets bankgiro: 574-3323 och märka med: “S:t Dominicus kapell”. 31


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag kl 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag kl 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se Senaste nytt: www.berget.se

Våra kurser på Meditationsgården sker i samarbete med Bilda

Program VT 2014  

Bergets kurser och retreater för våren och sommaren 2014.

Program VT 2014  

Bergets kurser och retreater för våren och sommaren 2014.

Advertisement