Page 1

Program

december 2012 till juli 2013

STIFTELSEN BERGET S:t Davidsgården och Meditationsgården i RÄTTVIK


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag, torsdag 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se

www.berget.se BANKGIRO: 574-3323 IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS

PRAKTISKA ANVISNINGAR Anmälan kan göras via:

Taxi från Rättviks station till Berget med “SverigeTaxi”: 0775 - 50 50 50.

- vår hemsida: www.berget.se. - telefon:

0248-79 71 70

- e-post:

info@berget.se

- brev:

Tempelvägen 10

795 91 RÄTTVIK

Sänglinne och handdukar ingår i priset. Avbeställningsavgiften är 750:- Om avbokningen sker 2 veckor eller senare före bokad kurs eller retreat är den 50 % av priset.

Uppge alltid kurs/retreatdatum, telefon, namn och postadress. När anmälan kommit in sänds information och faktura ut med posten.

Reservation för eventuella prisjusteringar, ändringar i programmet samt feltryck.

Därefter betalas avgiften in på Bergets bankgiro: 574-3323 2


S:t DAVIDSGÅRDEN

MEDITATIONSGÅRDEN

S:t Davidsgården är en retreatgård. Jesus säger till apostlarna: “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31).

På Meditationsgården hålls kurser som alltid har kvalificerade och erfarna ledare, och som möter dina behov av att förkovra dig, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. Här får du möjlighet att möta människor med erfarenheter som kan berika dig. Kurserna i meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Här lär man sig att “sitta sig till stillhet”.

I retreaten lämnar du vardagen men inte verkligheten. Du tar en paus från allt du brukar ha omkring dig och får möjlighet att se ditt liv i ett nytt perspektiv. Du kan ge efter för din längtan efter stillhet och frid. Du har gott om tid att i tystnaden fullfölja dina tankar och lyssna till vad Gud har att säga dig. Bergets husfolk bereder en stillhetens och vänskapens miljö. Retreatledaren finns till hands för enskilda samtal. Ibland kan det vara skönt att gå igenom sina tankar med en medmänniska. Det finns också möjlighet till bikt.

Förutom meditation finns här kurser och retreater i mindfulness, yoga, ignatiansk vägledning, ikonmålning, ledarskap, skrivkurser, stilla dagar, akvarellmålning, kontemplation med mera. Kursdeltagare har givetvis möjlighet att ta del av bönerytmen i S:t Davids kapell. Kurserna arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

DAGSPROGRAM på S:t Davidsgården

08.30 Mässa Frukost 10.15 Bibelmeditation 12.00 Vägledning 12.45 Middagsbön Middag 16.00 Bibelmeditation 17.30 Vesper Kvällsmat 20.00 Kvällste 20.45 Completorium

REDUCERAT PRIS! Studerande under 30 år utan inkomst kan delta i kurser och retreater till reducerat pris: halva helpensionspriset plus kursavgiften. Även andra kan få reducerat pris efter individuell bedömning. 3


S:t DAVIDSGÅRDEN

december 2012

ADVENSTRETREAT - Bed med den helige Franciskus: ”Min Gud och mitt allt!” 29/11-2/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MINDFULNESS 30/11-6/12 Fredag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi vänder oss till personer som kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet (se mer på www.berget. se.Kursledare är Ingemar Sköld, läkare och psykiater som leder kurser på Mariaberoendecentrum. Kursavgift 1 250:- Helpension 5 220:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 3-6/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

BÖNEGEMENSKAPENS HELG 7-9/12 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för fördjupning och gemenskap för Bönegemenskapen. STILLA DAGAR 10-13/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i Boklådan, vandra i den vackra naturen. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till musik vid måltiderna. Meditation erbjuds morgon och kväll. Helpension 1 950:-

IGNATIANSK RETREAT ”Att urskilja andarna” 6-9/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14. Introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar. Retreatledare är jesuitpater Ulf Jonsson. Helpension 2 430:RETREAT I ADVENTSTID: - Guds rike i spänningsfältet mellan Johannes döparen och Jesusbarnet. 10-13/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Leif Nordenstorm, direktor för Fjellstedska skolan. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSRETREAT Meditation som väg till inre bön 13-16/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 I meditationen sitter vi inför den kärlek som söker oss. Vi låter meditationens rotfasta förankring och stillhet föra oss till Vilans bön, den Inre bönen. Varje dag innehåller 3-4 meditationspass och en kort vägledning. Mässan och tidebönerna är dagarnas puls Tystnad råder under dagarna. Ledare är Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Pris 2 430:-

ETT ODELAT HJÄRTA 13-16/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14. Thomas Mertons vägledning om bön. Retreatledare är Lars Adolfsson, kyrkoherde i VårfrubergaHärads församling. Helpension 2 430:4


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

JULFIRANDE PÅ HELA BERGET (se mer på www.berget.se) NYÅRSRETREAT 30/12 - 3/1 Söndag kl. 18 till torsdag kl. 14 VENI SANCTE SPIRITUS - ”Tänd i oss din kärleks eld, din levande låga!” Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 3 240:-

NYÅR MED MEDITATION OCH REKREATION 30/12-2/1 Söndag kl. 18 till onsdag kl. 14 En nyårshelg med möjlighet till meditation och möten med några kristna mystiker. Meditation tre gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dessa dagar leds av medlemmar i kommuniteten Den Heliga Treenigheten som ber och arbetar på Berget. Helpension 2 610:-

TRETTONDEDAG JUL RETREAT GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS 3-6/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Hans Malmehed, Mora. Helpension 2 430:-

STILLA DAGAR 3-6/1 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, läsa, besöka kulturum, vandra i den vackra naturen. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till musik vid måltiderna. Meditation erbjuds 2 gånger per dag. Helpension 2 430:-

MEDARBETARDAGAR 7-9/1 KONFIRMANDRETREAT 10-13/1

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG II 11-13/1 Fredag kl. 13 till söndag kl. 14 Hur meditationen öppnar för psykiska processer och hur den kan befordra en sund psykisk utveckling. 5


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2013

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 14-17/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREATLEDARUTBILDNING Grundkurs 14-16/1 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 För dig som förbereder dig för att bli retreatledare. Kursens innehåll: • Hur man bygger en retreatmiljö • Hur man gör dagordningar, bibelmeditationer och vägledningar • Tystnadens kvalitet och riktning • Retreatledarens attityd, hantera enskilda samtal under retreaten. S:t Davidsgården har en lång erfarenhet av retreater. Under kursen får du möjlighet att prova på retreatens byggstenar i denna unika miljö. Den dagliga gudstjänstrytmen strukturerar tiden. Vi utbildar retreatledare i S:t Davidsgårdens kristna tradition. Kursledare är dominikansyster Veronica, medarbetare på Berget, Peder Bergqvist föreståndare på Berget. Kursavgift 700:- Helpension 1 840:-

Vill du få kommande program hemskickade? Vill du fortsättningsvis få programmet hemskickat så meddela oss med ett enkelt mejl eller telefonsamtal till: info@berget.se 0248-797170

DET OSKAPADE LJUSET - bilder och meditationer från den helige Serafim av Sarovs liv. FELDENKRAISMETODEN 17-20/1 17-20/1 Torsdag kl. 18 till Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 söndag kl. 14 Feldenkraismetoden, medvetenhet genom röRetreatledare är Stig relse, är en upplevelsebaserad rörelsepedagogik Petrone, pastor och som löser stressknutar och spänningstillstånd. Gekonstnär, vice preses nom ledda gruppövningar lär du dig att skilja mellan i den ekumeniska att bruka och missbruka din kropp. kommuniteten i Du inleder en förändringsprocess som minskar stress, spänBjärka-Säby. ning och trötthet. Du frigör din inneboende förmåga. FeldenHelpension kraismetoden har visat sig mycket användbar bland annat vid 2 430:kroniska smärtproblem som fibromyalgi, vid nack- och ryggproblem samt sömnbesvär. Kursledare är Lippe Stuart, leg. psykoterapeut och aukt. feldenkraispedagog. Lippe introducerade feldenkraismetoden i Skandinavien i mitten på 70-talet och är utbildad i USA av dr Moshe Feldenkrais. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:6


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

KURS I VÅRDANDETS ETIK Jag var där, jag vittnade och jag blev ansvarig - Den vårdande etikens innersta kärna 21-23/1 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Sann närvaro och mod att vittna om det man sett samt beredskap att ta ansvar för situationen och den enskilda människan är etisk praxis som vilar på ethos. Etik handlar djupast om att söka sanningen, avtäcka den samt leva i den. När människan ställs i en etisk situation dras hon in i ett skeende av sanning. I denna stund står hennes värdighet på spel och enligt Pico della Mirandola ställs hon inför valet att välja vad hon vill vara. Människans värdighet utgör det nav kring vilket det etiska tänkandet kretsar och formar etikens centrum. Under kursen stannar vi upp inför nämnda tankefragment. Alla deltagare för fram etiska frågeställningar som är aktuella i det egna arbetet. Ifall det finns speciella önskemål kring teman kan de även sändas till föreläsarna i förväg. Kursen vänder till alla som på olika sätt har anknytning till vårdandet. Kursen i vårdandets etik kan även avläggas som studieprestation inom valbara vårdvetenskapliga studier i enlighet med examensfordringarna vid Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Kursen leds av professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson, professorn i klinisk vårdvetenskap Unni Å. Lindström, och Sr Veronica, medarbetare på Berget. Kursavgift: 1 850:- Helpension 1 840:”ADAM! EVA! VAR ÄR DU? MEDITATION & - om att hitta rätt i livets labyrint” KROPPSKÄNNEDOM 24-27/1 Meditationskurs för nybörjare Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 25-27/1 Retreatledare är Anders Göth, Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 stadsmissionär i Malmö. Kursen hjälper oss att lära känna vår Helpension 2 430:kropp, möta vårt inre och få en positiv helhetsupplevelse av kropp, själ och ande. I meditationen sitter vi oss till stillhet, övar uppmärksamhet och koncentration vilket ökar den mentala närvaron i livet. Vi övar avspänning genom övningar i kroppskännedom. Kursen lägger stor vikt vid att vi lär oss att hitta en anatomiskt riktig position anpassad efter vars och ens förutsättningar. Kursen ger kunskaper för att kunna fortsätta meditera i hemmiljön. Kursledare är Klas Hermansson, sjukhuspräst och Eva Sköndahl, leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom. Kursavgift 750:- Helpension 1 740:7


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

”OCKSÅ GENOM DITT EGET HJÄRTA...” - När vi helas genom att dela den fullkomliges smärta. 28-31/1 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Erik Hultby, präst i Malungs församling. Helpension 1 950:“FÖRANKRING” - retreat med kristen djupmeditation. 31/1-3/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Ann-Ida Fehn och Berit Edman, båda tillhör kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 2 430:-

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN 31/1-3/2

“LJUSET BÄR OSS, GUD ÄR NÄRA…” 4-7/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Katarina Redegard, diakon i Tranemo pastorat. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSDAGAR 4-7/2 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för vila och återhämtning. Meditation erbjuds fyra gånger om dagen, med en instruktion för dig som är nybörjare. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet i en anatomiskt riktigt kroppshållning. Dagarna leds av Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Helpension 2 510:-

BERGETS NYHETSBREV Några gånger om året skickar vi ut information via e-post till de som finns på vår nyhetsbrevslista. Mejla till info@berget.se för att anmäla dig till Bergets nyhetsbrev! Då får du aktuell information från Berget. 8


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

”BARNET BURET BÄR DEN VUXNE” IGNATIUS AV LOYOLA OCH HANS - utifrån Gunnar Edman ANDLIGA ÖVNINGAR 7-10/2 7-10/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Ignatius, som föddes för omkring 500 Martin Boström teolog år sedan, är en av portalgestalterna i den och förkunnare. Bor på moderna tidens början och en förnyare Frösön och arbetar som av den kristna spiritualiteten. Genom sin bibellärare på Hållands andliga erfarenhet och sin lidelsefulla och folkhögskola. samtidigt nyktra livsinställning blev han en Helpension 2 430:vägvisare för många. Hans Andliga övningar tog långsamt gestalt som en frukt av hans egen dramatiska personliga utveckling. Dessa Andliga övningar som skall hjälpa människan att finna Guds vilja i det egna konkreta livet har i den nyare tiden fått en allt större betydelse som en motvikt mot vissa meditationsformer, som inte tar Guds konkreta möte med och Guds kallelse av den enskilda människan på allvar. Naturligtvis kan ett sådant veckoslut endast ge en viss överblick över Ignatius Andliga övningar och tjäna som en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera. Kursledare är jesuitpater Rainer Carls, Stockholm. Kursavgift 700:- Helpension 2 610:-

RETREAT FÖR BERGETS MEDARBETARE 10-14/2

”ATT VILA I TILLIT” 14-17/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Reteratledare är Teol. Dr. Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling. Helpension 2 430:-

SESSHIN - att röra vid hjärtat 15-22/2 Fredag kl. 18 till fredag kl. 14 Vi övar att vara närvarande under dygnets alla timmar. Veckan består av sittande meditation, 7 timmar per dag samt praktiskt arbete, föredrag och enskilda samtal. Vi är i tystnad under hela veckan. Deltagarna bör ha längre erfarenhet

UNGDOMSLÄGER 18-21/2 Knivsta församling 9


S:t DAVIDSGÅRDEN

februari 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

av meditation, vara vid god fysisk och psykisk hälsa och närvara under hela kursen. Därför är det viktigt att du i förväg meddelar om du av någon anledning behöver lämna gruppen innan kursen är slut eller inte kan delta i samtliga meditationspass Sesshin är en gruppövning, varför viktiga grundstenar för processen är ett gemensamt ansvar och längtan efter uppvaknande. Kursledare är Martin Nilsson, leg. läkare och terapeut. Elev till Ama Samy, jesuitfader, zenmästare och grundare av Bodhi Zendo meditationscenter i Indien. Kursavgift 1 000:- Helpension 4 860:-

ENSKILDA DAGAR PÅ BERGET! Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

”GUD GE MIG SINNERO”. - utgår från frälsarkransen och sinnesrobönen. 21-24/2 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 430:-

BÖNEGEMENSKAPENS HELG 22-24/2 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14.00 Dagar för fördjupning och gemenskap. Bergets medarbetare medverkar. Se mer om bönegemenskapen på s. 17. Anmäl dig och betala in en gåva till Berget. Vårt självkostnadspris är 650:- per dygn.

RETREAT FÖR DEN KRISTNA STUDENTORGANISATIONEN NY GENERATION 25-28/2

FÖR SENASTE NYTT OM RETREATER OCH KURSER

www.berget.se 10


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2013 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 28/2-3/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kan stanna en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

BERGETS PRÄSTKONVENT

Ett sammanhang för dig som är präst, pastor eller retreatledare och som vill fördjupa samhörigheten med Berget och kommunitetens liv. Som präst och andlig ledare behöver man hjälp i sitt andliga liv och ett andligt sammanhang som ger riktning och kvalitet. Vår intention är att varje halvår bjuda in till Bergets prästkonvent. Vi har en 25-timmarssamling 22-23/4 samt en längre samling hösten 2013. ALLT LEVANDES SKAPARE! 4-7/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Johannes Zeiler stiftsadjunkt i Linköpings stift. Helpension 1 950:-

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM 28/2-3/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Självinsikten kan fördjupas genom övande av meditation. Övningar i kroppskännedom övar samspelet mellan kropp och tankevärld. Övningarna syftar till avspänning och därigenom erhålls en ökad kontakt med kroppen och dess känslor, upplevelser och förnimmelser. Kursens innehåll kan användas för att hantera stress, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och smärta, med mera. Gruppsamtal kommer att belysa meditationens inverkan på kropp, själ och ande. Korta föredrag om stress och smärta, därtill föreläsning om mystik, i huvudsak den kristna mystiken. Kursen vänder sig till både nybörjare och till dem som söker fördjupning i sin meditation. Kursen uppmuntrar till fortsatt eget övande av meditationsmetoden. Kursledare är Eva Sköndahl, leg tandläkare och leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom samt Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:MEDITATIONSLEDARUTBILDNING STEG III 4-7/3 Måndag kl 13 till torsdag kl 14 Mystik och meditation.

11


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2013 MEDITATIONSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA” 7-10/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Sture Lundqvist präst i Viby församling. Helpension 2 430:-

BÄTTRE BALANS I LIVET 8-10/3 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen vänder sig till var och en som önskar samtala om de utmaningar, förväntningar, krav som livet ställer oss inför. I våra samtal får vi tillfälle att beröra bland annat: • ”Vila och ansats” • ”Förmågan att ställa rimliga krav på sig själv” • ”Den svårfångade tidsfaktorn” • ”De dolda möjligheterna” • ”Uppskattning och uppmuntran” • ”Konsten att leva i nuet” Kursledare är Carl-Göran Amnell, präst och leg.psykoterapeut Kursavgift 700:- Helpension 1 740:-

I VÄNTAN PÅ LJUSET 11-14/3 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Lena Brunell, missionspastor i Kalix. Helpension 1 950:-

FRIMODIG KYRKA 11-13/3

VOLONTÄR PÅ BERGET! Vi söker volontärer för kortare eller längre perioder. Som volontär delar man livet på Berget med gemenskap, bön och arbete. Det kan handla om en begränsad tid eller om att pröva sin kallelse till kommunitetsliv. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se 12


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2013 mars 2012

UPPRÄTTAD AV GUD - meditationer och vägledningar utifrån berättelsen om David och Batseba. 14-17/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Björn Helgeson, präst i Olaus Petri församling, Örebro. Helpension 2 430:-

FÖLJ OSS PÅ NÄTET! VÅR FACEBOOKSIDA: http://www.facebook. com/pages/StiftelsenBerget/164972180181290

BOKA KURSER OCH RETREATER PÅ VÅR HEMSIDA: www.berget.se/program

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIVT MÅLERI 14-17/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen. Vi kan få hjälp till en personlig konkretisering i livet som kristen. I stillhet, bön och genom vägledd meditation/visualisering får vi ta emot inspiration. Vi upptäcker modet, öppenheten och lusten i att skapa, som hos barnet. Ingen erfarenhet av att måla är nödvändig. En meditativ hållning, trygghet och respekt för varandra är en viktig förutsättning för att låta bilder och egna reflektioner växa fram. Efter varje dag har vi gemensamma reflektioner över övningen och bilden. Begränsat antal platser. Kursledare är Birgitta Löwendahl, konstnär, bildterapeut, leg. psykoterapeut, redaktör för tidskriften Jungfru Maria. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

MEDARBETARDAGAR 18-20/3 13


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

mars 2012 2013 mars

GÅVOR! Bergets 50 åriga historia visar på gåvornas betydelse. Vi klarar oss inte utan de gåvor som varje år strömmar in till Berget. Ett smidigt sätt att ge gåvor regelbundet är att via sin bank lägga in automatiska månadsöverföringar. Exempelvis kan man varje månad dra 50:- eller 100:- till Bergets bankgiro: 574-3323. RETREAT I STILLA VECKAN ”JAG ÄR DET SANNA VINTRÄDET!” 23-27/3 Lördag kl. 18 till onsdag kl. 10 Dagar av stillhet och eftertanke som en förberedelse för Påskens mysterium. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 2 920:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

ATT BLI DEN DU ÄR 21-24/3 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för hela Dig med basal kroppskännedom, meditation och Mäster Eckhart (1260-1327) som andlig vägledare. Du som uppskattar regelbunden meditation inbjuds att delta. Vi mediterar 20 min fyra gånger per dag. Under förmiddagarna berättar CarlGöran om Mäster Eckhart och hans betydelse som andlig vägledare och kristen mystiker. Eftermiddagarna ägnas åt Basal Kroppskännedom då Eva guidar oss i enkla övningar som passar alla. Syftet är att öka medvetenheten om kroppen och dess betydelse i meditationsprocessen. Förhoppningen är att dagarna ska inspirera till fortsatt meditation och i förlängningen ge en ökad öppenhet för det andliga livet. Kursledare är Eva Sköndahl, tandläkare, sjukgymnast med specialkompetens i Basal Kroppskännedom därtill verksam som meditations- och retreatledare och Carl-Göran Amnell, präst och leg. psykoterapeut. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

PÅSK PÅ HELA BERGET 28/3-2/4 Torsdag kl. 18 till tisdag kl. 10 Fira påsk i gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera. Bergets husfolk tar emot alla gäster med god mat och gemenskap. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget och Tommy Hällkvist, präst i Västerbotten. Helpension 4 050:-. Den som reser en dag tidigare 3 650:14


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2013 mars 2012

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

MEDARBETARDAGAR 3-4/4 STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 5-7/4 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Helpension 650:- per dygn.

“GUD ÄR STÖRRE ÄN VÅRT HJÄRTA!” 8-11/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreaten utgår från Johannes första brev 3:20. Retreatledare är Nils-Erik Åberg, präst i Uppsala. Helpension 1 950:-

ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD 7-11/4 Söndag kl. 18 till torsdag kl. 14 I retreatens stillhet vill vi möta Gud. Vi försöker öppna oss för honom men det finns alltid hinder i vägen så att vi går vilse. I den här retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig till rätta på vägen. I retreaten mediterar du i Ignatius av Loyolas anda. Det betyder att du mediterar över en bibeltext, oftast från Nya Testamentet. Du lever dig in i den och låter Guds Ande föra dig vidare. Du behöver inga förkunskaper, ingen tidigare träning i andligt liv eller bön. Det enda du behöver är önskan att öppna dig för Gud och en tro på Jesus Kristus. Varje dag får du ett samtal med din andliga följeslagare som ger dig bibeltexter att meditera över. Din andliga följeslagare anpassar dem efter var du befinner dig i ditt andliga och psykiska liv, och efter vad du erfar under dina meditationer. Hon visar dig andens rörelse i din själ och hjälper dig genom svårigheter. Retreatledare är Eva Basch-Kåhre, psykoanalytiker och diplomerad andlig följeslagare (Spiritual Director). Kursavgift 400:- Helpension 3 480:-

15


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2013 mars 2012

”...DIN KÄPP OCH STAV GÖR MIG TRYGG.” 11-14/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Leif Nordlander, kyrkoherde i Vara pastorat. Helpension 2 430:-

LEV, BE OCH ARBETA MED OSS PÅ BERGET! VI SÖKER MEDARBETARE för en kortare eller längre tid. Som medarbetare delar man det andliga livet, det praktiska arbetet och gemenskapen. Bergets husfolk består av volontärer som är här under en kortare period upp till ett år och kommuniteten Den Heliga Treenigheten vars medlemmar vigt sitt liv att tjäna Gud på denna plats. Som volontär gör man först en provvecka. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information: Stiftelsen Berget, Tempelvägen 10, 795 91 Rättvik, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

GUDS VILJA MED MITT LIV - Introduktion till Ignatius. 11-14/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Jesus Kristus kallar människor till efterföljelse och var och en får ett alldeles personligt uppdrag. Men hur vet jag vilken min kallelse är? Ignatius av Loyola (1491–1556), mystiker och grundare av jesuitorden, har utvecklat en pedagogik som hjälper människor att komma underfund med Guds vilja i det stora såväl som i det lilla. Hans vilja med hela mitt liv men också med mina vardagsbestyr är intressant. Introduktionskursen till Ignatius Andliga övningar är både praktisk och teoretisk. Vi prövar några av Ignatius böneformer: reflektion över dagen och rytmisk bön med andningen samt meditation över en bibeltext. Vi lär oss mer av kyrkohistorien på 1500-talet och Ignatius biografi, samt de första jesuiternas verksamhet. Teologiska frågeställningar som Guds kommunikation med världen, nåd, andlig urskillning, människans frihet och tillväxtmöjligheter berörs liksom Kyrkans roll i ignatiansk spiritualitet och ekumeniska frågeställningar. Boktips inför kursen: Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: Mästare i andlig vägledning, Artos & Norma bokförlag, 2007. Den som önskar delta i en 8-dagars ignatiansk retreat som arrangeras på Berget måste ha deltagit i en introduktionskurs av det här eller liknande. Kursen leds av jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

16


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2013 mars 2012

UNGDOMSRETREAT ”ANDLIGA ANDETAG” 15-18/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 En djupdykning speciellt för ungdomar (och yngre vuxna) i den innersta kristna mystikens meditation, vilken är hämtad ur den mer än 1700 - åriga klostertraditionen. Retreatledare är Lars Erik Bergqvist, lång erfarenhet av meditation och retreater. Själasörjare bl.a. inom kriminalvården, biskopsakolut och djupt engagerad i den kristna klostervärlden sedan 20 år. Han har varit ledande i Strängnäs stift vad gäller vuxendop, vuxenkonfirmationer samt varit samtalsledare för äldre ungdomar och vuxna. Helpension 1 000:- för den som är under 30 år. Annars 1 950:TRESTEGSRETREAT: VÄLJ LIVET! STEG 1 - Vårt behov av inre helande 18-21/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Steg ett handlar om att återvända till min sanna identitet som Guds älskade barn. ”Du är dyrbar för mig, jag älskar och ärar dig” (Jes 43:4). Retreaten hjälper oss komma närmare Guds kärlek och lyfter fram vikten att stillna för att höra Guds kärleks röst och känna igen hans ömma blick. Retreaten leds av Sr Veronica, medarbetare på Berget. Steg 2 och 3 kommer hösten 2013 och våren 2014, se mer information på sidan 25. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

ANDLIGT LEDARSKAP 15-17/4 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Att vara andlig ledare är att själv vara ledd, att växa i kärlek och att se det goda. Kursen är inspirerad av S:t Paulus, den helige Bonaventura och den uppmuntrande inriktningen i Appreciative Inquiry. Kursen syftar till att ge vägledning i andligt ledarskap i och utanför kyrkan. Kursledare Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Kursavgift 350:- Helpension 1 740:-

MEDITATION OCH AVSPÄNNING - Lyssna till kroppen 18-21/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ibland kan det vara svårt att lyssna till och ta kroppens signaler på allvar; vi kan tycka att de begränsar och motarbetar oss. Men tänk om signalerna faktiskt står i Guds och livets tjänst? Att de visar oss vägen och leder oss till det som bejakar oss, och låter oss vara som de vi är, helt och fullt? Du får vägledning om kroppens signaler som bärare av Guds tilltal, stillhet, lyssnande och om att vara närvarande i ditt eget liv. Avspänning och djupmeditation. Tystnad råder under dagarna. Ledare är Åsa Wallström som arbetar med retreater och andlig vägledning, leg. arbetsterapeut. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

17


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

april 2013 april 2012

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

”NÄRA JESUS” 22-25/4 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Ninni Ledfeldt, präst i Katrineholmsbygdens församling. Helpension 1 950:-

BERGETS PRÄSTKONVENT - 25-timmarssamling! 22-23/4 Måndag kl. 13 till tisdag kl 14 Ett sammanhang för dig som är präst, pastor eller retreatledare och som vill fördjupa samhörigheten med Berget och kommunitetens liv. Helpension 650:-

”LITA PÅ GUD, HAN ÄR NÄRA!” 25-28/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Bo Zetterlund, Hedemora. Helpension 2 430:-

JU-JUTSU - MENTAL TRÄNING - ZEN 25-28/4 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ju-jutsu är en gammal japansk kampsport. Här på kursen prövar vi grundövningar som kroppskontroll, förflyttningsteknik och grundläggande självförsvar. Mental träning går ut på att lära sig avslappning, hantera stress, att förstå sina problem och på ett positivt sätt lära sig hantera dem. Meditationen ger en upplevelse av kroppslig förankring, som hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Inga förkunskaper behövs. Kursledare: Ingemar Sköld, läkare, psykiater, har tränat Ju-jutsu i mer än 40 år och har 9:e graden av svart bälte. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

BÖNEGEMENSKAPEN Som medlem i Bergets Vänförening (se sidan 27) kan man även bli en del av S:t Davids bönegemenskap. Då åtar man sig att varje dag be bönegemenskapens bön. Man förbinder sig, om det är möjligt, att fira mässa varje vecka och komma till Berget en gång per år. Medlemsavgiften är 200:-/år och inkluderar våra återkommande bönebrev samt välsignade ljus. Vill Du bli medlem? Anmäl Dig till: ingrid@berget.se

18


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

maj 2013 april 2012

HIMMELRIKETS NYCKLAR 29/4-2/5 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Hans Malmehed, präst i Kramfors. Helpension 1 950:-

HERRENS UNDERBARA OCH LIVGIVANDE TRÄDGÅRD 2-5/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Torbjörn Larsson, präst i Kungsör. Helpension 2 430:-

Regelbundet givande! Det finns olika sätt: - månadsöverföringar från din bank. Du kan lägga in automatiska överföringar till Bergets bankgiro: 574-3323. - Autogiro. Ge regelbundet en gåva via din bank. - Gåvobrev vid exempelvis födelsedagar eller andra högtider. - Testamentsgåva till Berget. - Skänka aktieutdelning skattefritt (se www.berget.se)

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

MINDFULNESS Det stora i det lilla - att leva i världen 30/4-5/5 Tisdag kl. 18 till söndag kl. 14 Detta är en mindfulnessbaserad kurs/ retreat för dig som vill komma i kontakt med livet här och nu. Vi utforskar individuellt och gemensamt detta nu, med acceptans för alla olikheter som manifesteras i varje människa. Ett nu där kropp möter själ, hjärta möter tankar och tid möter evighet. Retreaten är en komprimerad 8-veckorskurs i mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) vilken är utarbetad vid University of Massachusetts Medical School sedan 70-talet och börjar etablera sig som ett fungerande sätt att lära sig hantera stress, stressrelaterade sjukdomar, och som återfallsprevention vid beroende och depression. Innehåller bland annat: • Meditation (sittande och gående) • Yoga • Kroppskänning • Gruppsamtal och övningar • Undervisning om mindfulness, stress. • Ett dygns tyst retreat • Möjlighet till att delta i den dagliga mässan på S:t Davidsgården. Kursledare är John Pååg, kyrkomusiker och utbildad instruktör i MBSR av Center of Mindfulness/ University of Massachusetts. Kursavgift 950:- Helpension 4 050:-

EGEN RETREAT FÖR KOMMUNITETEN DEN HELIGA TREENIGHETEN 6-9/5 19


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

maj 2013 april 2012

STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 9-12/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kan stanna en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

ÖKENMÖDRARNAS VISDOM 9-12/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Ökenmödrarna sökte leva i hjärtat, inte i intellektet. Många människor har erfarenhet av ett ökenliknande tillstånd, andligen eller själsligen. Långtidssjukskrivning, arbetslöshet eller andra kriser. Ökenmödrarna kan hjälpa oss att upptäcka och att se meningen med öknens spiritualitet. Dagarna består av reflektioner och ett delande på kvällen. Tystnad under förmiddagarna. Ledare är Pia Vannesjö, diakon och socionom. Kursavgift 750:- Helpension 2 610:-

MEDARBETARDAGAR 13-15/5 ”FRÅN MÖRKER TILL LJUS” Helande till ande, själ och kropp 16-19/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Elise Lindqvist, eldsjäl i S:ta Klara kyrka i Stockholm. En tvdokumentär med namnet Ängeln på Malmskillnadsgatan har sänts om hennes volontärarbete bland prostituerade på Stockholms gator. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSDAGAR 16-19/5 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för vila och återhämtning. Meditation erbjuds fyra gånger om dagen, med en instruktion för dig som är nybörjare. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet i en anatomiskt riktigt kroppshållning. Dagarna leds av Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Meditation både i meditationshallen och ute i naturen. Helpension 2 610:-

VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR 20-24/5 Måndag kl. 13 till och med fredag 20


S:t S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni maj2013 2012

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

BERGETS ÅRSMÖTEN 25-26/5 Härmed tillkännages att Stiftelsen Bergets Vänförening och huvudmannaförsamling har årsmöte den 25/5 kl. 11.30. S:t Sigfrids Boklåda har årsmöte den 24/5 kl. 19.00. ”EN DANS PÅ ROSOR” När livet verkligen blir en dans på rosor, om livets dans med såriga fötter. 27-30/5 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Anders Göth, stadsmissionär i Malmö. Helpension 1 950:MARIARETREAT - Jungfru Maria i vår trosbekännelse. 30/5-2/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 ”Jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus... som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa.” Retreatledare är Sr Veronica, medarbetare på Berget och författare. Helpension 2 430:STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 3-6/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn. 21

SKOGSBRUK OCH MÄNNISKOVÅRD 27-30/5 eller 3-6/6 Håll ögonen öppna för mer information om detta. Vi har för avsikt att starta en kurs i samarbete med Skogsstyrelsen i Dalarna där vi utgår från skogen runt Berget och fördjupar oss i skogsbruk och skogsskötsel i kombination med Bergets miljö där vi bl.a. bekantar oss med den kristna djupmeditationen.

Vill du få kommande program hemskickade? Vi gör ett större utskick i och med detta program. Samtidigt utvecklar vi ett nytt register för alla som sagt till att de vill få Bergets program hemskickade. Vill du fortsättningsvis få programmet hemskickat så meddela oss med ett enkelt mejl eller telefonsamtal till: info@berget.se 0248-797170


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni maj2013 2012

PILGRIMSVANDRING 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi tar del av Bergets tidebönsliv och gör endagsvandringar med utgångspunkt från S:t Davidsgården. Medtag lämpliga kläder samt ryggsäck och termos Ledare är Kristina Andersson och Peder Bergqvist, medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

KLOSTERTRÄDGÅRDSRETREAT 10-13/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreat med bibelmeditationer och enkla uppgifter i Bergets tysta klosterträdgård. Vi utvecklar just nu vår tysta trädgård och ser fram emot att mer och mer kunna använda den i retreater och kurser. Dessa dagar leds av medlemmar ur kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 1 950-:-

22

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

STILLHET - DANS - NATUR Rekreationsdagar för kvinnor 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi varvar ner och lyssnar till naturens och kroppens symboliska språk. Dansinspiration hämtas från vatten, jord, eld, luft. Dansen bygger på kroppens naturliga sätt att röra sig. Det krävs ingen danserfarenhet. Rekreationsdagarna är i tystnad. ”Vaken vila”; tid för närvaro och grundning genom enkla övningar. Gemensam reflexion varje dag. Möjlighet för individuell vägledning. Rörelse inom- och utomhus. Medtag klädsel för väder och vind. Ledare är Marit Mörk, dipl. dans- och rörelseterapeut, leg. sjukgymnast. Kursavgift 1 350:- Helpension 2 610:HJÄRTATS VILA OCH VI BLIR MER LEVANDE 13-16/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för att stämma av, lyssna in och värna det som behöver uppmärksammas, så som i snäckan anar vi sången från vårt sanna ursprung i den lilla spiralens susning. Vi utforskar med rörelse, enkla uttryck och ord vad som rör sig inuti oss, vad vi behöver och kanske vart vår längtan bär. På förmiddagen övar vi kroppskännedom och qi gong. Eftermiddagen ägnar vi åt väglett enkelt skapande. Om kvällen vilar vi i dikt, musik och samtal. Vi vistas både ute i naturen runt Berget och inomhus.


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juni 2012 2013 maj

KRISTUS KONUNGEN 13-16/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Christian Braw, präst, författare och docent vid Åbo Akademi. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

Ledare är Anna-Clara Birgersson, sjukgymnast och uttryckande konstterapeut, tillhör Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

RETREAT PÅ HELA BERGET ”ATT LEVA I KYRKANS HJÄRTA” 17-20/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är katolske biskopen Anders Arborelius OCD. Helpension 2 430:MIDSOMMAR! ”LÄMNA ALLT OCH FÖLJ MIG!” Att följa Jesus idag 20-23/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 430:GUDS FÖRDOLDA VERKSTAD - utifrån skomakaren och mystikern Hjalmar Ekströms andliga vägledning. 24-27/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Per Abrahamsson, präst i Östad församling och kaplan i Franciskus Tredje Orden i Svenska kyrkan. Helpension 1 950:”INFÖR DITT ANSIKTE” 27-30/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Inslag av sång under retreaten. Retreatledare är Hanna Brander, musikpedagog och socionom samt Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 2 430:-

7-DAGARS ANDLIGA ÖVNINGAR 20-28/6 Torsdag kl 18 till fredag kl 10 Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fem timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, den heliga mässan och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag.  Man bör redan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med vägledaren.    Ledare är jesuitpater Rainer Carls. Kursavgift 800:-  Helpension 5 200:-

23


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

juli 2013 maj 2012

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

NÅGRA HÖJDPUNKTER I JULI 2013! FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET 3-7/7 Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter. Dagarna är speciellt anpassade för barnfamiljer. Ledare är prästen Leif W. Östborg, Sr. Veronica och husfolket på Berget. Pris: Vuxna 2 600:-, barn 5-14 år 1 160:-, 0-4 år gratis. RETREAT PÅ HELA BERGET “THE SPIRIT COMES TO HELP IN OUR WEAKNESS” (Rom 8:26) The Letter to the Romans as a guide to spiritual renewal and a bold proclamation of the Gospel. 22-25/7 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är påvens hovpredikant P. Raniero Cantalamessa. Retreaten leds på engelska. Helpension 2 430:24


VÄLJ LIVET!

TRESTEGSRETREAT under ledning av Sr Veronica VÅRT BEHOV AV INRE HELANDE Vi kan fungera i vardagen, vara duktiga, men samtidigt kan vi innerst inne känna ett tomrum: vi är bräckliga, instängda i oss själva och nertyngda av bekymmer, sorg, skam, tillkortakommanden. Vi lever på gränsen och undrar hur länge vi ska orka. Kanske är vi redan sjukskrivna. Om vi är kristna har vi kanske hört att vi är frälsta - vi vill övertyga oss om det - men ändrar det någonting i vårt konkreta liv? Vi ber men vi blir inte förändrade. Vi får dåligt samvete. Under dessa tre retreater ska vi tillsammans gå en väg. Målet är att hitta till vårt äkta jag, att ta emot det som en gåva, en kallelse och en uppgift ur vår himmelske Faders hand. Steg 1 18-21 april 2013 (se sidan 17) Att återvända till min sanna identitet som Guds älskade barn. ”Du är dyrbar för mig, jag älskar och ärar dig” (Jes 43:4) ”Du är min älskade son/dotter, du är min utvalde” · Om Guds kärlek · Vikten av att stillna för att höra Guds kärleks röst och känna igen hans ömma blick Steg 2 Hösten 2013 Att leva i tillit, ”jag tar emot mitt liv ifrån Dig” ”Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land” (Hes 36:24) ”Dina uråldriga ruiner skall byggas upp” (Jes 58:12) · Vilka är mina sår? Vilka är konsekvenserna av mina sår i mitt liv idag? Hur hindrar de mig från att leva som en fri människa? Identifiera rädslor, ilska, skam, handlingsmönster… · Hur kan mina sår helas? Hur kan jag gå vidare · Vägen till lovsång och tacksägelse Steg 3 Våren 2014 Att leva i förlåtelsens mysterium ”Jag ska ge dig ett nytt hjärta” (Hes 36:26) ”Se jag gör allting nytt” (Upp 21:5) · Hur kan jag ta emot förlåtelse? · Hur kan jag förlåta andra? 25


Efter medarbetarhusen är det mest aktuella insamlingsändamålet ny belysning i S:t Davids kapell.

Ny belysning till kapellet!

Under den mörka delen av året kan det vara svårt att se vad som står i psalmboken eftersom det inte finns någon fungerande allmänbelysning. Därför startar vi nu en insamling för detta ändamål.

STIFTELSEN BERGET I RÄTTVIK är en ideell stiftelse på kristen grund som verkar för andlig förnyelse, fördjupning och Kyrkans enhet. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens tillgångar och utser en föreståndare som planerar och driver verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. På styrelsens uppdrag leder medarbetarna i den ekumeniska kommuniteten “Den Heliga Treenigheten” den dagliga Mässan och tidebönerna. Många arbetsinsatser utförs av medlemmarna i vänföreningen. Stiftelsen Berget inbjuder var och en till begrundan och vila i två mycket spännande miljöer:

S:t Davidsgården och Meditationsgården. 26


BERGETS VÄNFÖRENING

STÖDFÖRENING TILL STIFTELSEN BERGET MEDLEMMARNA stöder verksamheten genom förböner, gåvor och arbetsinsatser. Som medlem får man regelbundet tidskriften “UNUM” och ”Vänbrev” för att kunna följa livet på Berget. Två gånger om året finns möjlighet att vara med på arbets- och gemenskapsdagar och varje år möts vi till årsmöte då huvudmän och styrelse utses. Nästa årsmöte är 25/5 år 2013. Välkommen som medlem i Bergets Vänförening! Årsavgift 300 kr. För studerande under 25 år 150 kr. Bankgiro 574-3323. IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS Vill du bli medlem så hör av dig till vårt kansli: info@berget.se eller ring 0248-797170

KOM IHÅG ATT BETALA IN ÅRSAVGIFTEN! Vänföreningen (inklusive Unum) 300: 150:- (studerande) Prenumeration Unum 150:Bönegemenskapen 200:Uppge namn och adress för att få våra utskick!

Stiftelsen Berget RÄTTVIK

574-3323

27

Fyll i detta på en riktig bankgiroblankett eller via din Internetbank!


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag kl 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag kl 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se Senaste nytt: www.berget.se

Våra kurser på Meditationsgården sker i samarbete med Bilda

PROGRAM våren 2013  

Retreater och kurser på Berget. S:t Davidsgården och Meditationsgården i Rättvik.

PROGRAM våren 2013  

Retreater och kurser på Berget. S:t Davidsgården och Meditationsgården i Rättvik.

Advertisement