Page 1

Program juni till december 2013

STIFTELSEN BERGET S:t Davidsgården och Meditationsgården i RÄTTVIK


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag, torsdag 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se

www.berget.se BANKGIRO: 574-3323 IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS

PRAKTISKA ANVISNINGAR Anmälan kan göras via:

Taxi från Rättviks station till Berget med “SverigeTaxi”: 0775 - 50 50 50.

- vår hemsida: www.berget.se. - telefon:

0248-79 71 70

- e-post:

info@berget.se

- brev:

Tempelvägen 10

795 91 RÄTTVIK

Sänglinne och handdukar ingår i priset. Avbeställningsavgiften är 750:- Om avbokningen sker 2 veckor eller senare före bokad kurs eller retreat är den 50 % av priset.

Uppge alltid kurs/retreatdatum, telefon, namn och postadress. När anmälan kommit in sänds information och faktura ut med posten.

Reservation för eventuella prisjusteringar, ändringar i programmet samt feltryck.

Därefter betalas avgiften in på Bergets bankgiro: 574-3323 2


S:t DAVIDSGÅRDEN

MEDITATIONSGÅRDEN

S:t Davidsgården är en retreatgård. Jesus säger till apostlarna: “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31).

På Meditationsgården hålls kurser som alltid har kvalificerade och erfarna ledare, och som möter dina behov av att förkovra dig, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. Här får du möjlighet att möta människor med erfarenheter som kan berika dig. Kurserna i meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Här lär man sig att “sitta sig till stillhet”.

I retreaten lämnar du vardagen men inte verkligheten. Du tar en paus från allt du brukar ha omkring dig och får möjlighet att se ditt liv i ett nytt ljus. Du kan ge efter för din längtan efter stillhet och frid. Du har gott om tid att i tystnaden fullfölja dina tankar och lyssna till vad Gud har att säga dig. Bergets husfolk bereder en stillhetens och vänskapens miljö. Sängen är bäddad, maten lagad och framdukad med omsorg. Mässan och tidebönerna är dagarnas rytm. Retreatledaren finns till hands för enskilda samtal. Ibland kan det vara skönt att gå igenom sina tankar med en medmänniska. Det finns också möjlighet till bikt.

Förutom meditation finns här kurser och retreater i mindfulness, yoga, ignatiansk vägledning, ikonmålning, ledarskap, skrivarkurser, stilla dagar, akvarellmålning, kontemplation med mera. Kursdeltagare har givetvis möjlighet att ta del av bönerytmen i S:t Davids kapell. Kurserna arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

DAGSPROGRAM på S:t Davidsgården

08.30 Mässa Frukost 10.15 Bibelmeditation 12.00 Vägledning 12.45 Middagsbön Middag 16.00 Bibelmeditation 17.30 Vesper Kvällsmat 20.00 Kvällste 20.45 Completorium

REDUCERAT PRIS! Studerande under 30 år utan inkomst kan delta i kurser och retreater till reducerat pris: ev. kursavgift plus halva helpensionspriset. Även andra kan få reducerat pris efter individuell bedömning. 3


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2013

MARIARETREAT - Jungfru Maria i vår trosbekännelse. 30/5-2/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 ”Jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus... som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa.” Retreatledare är Sr Veronica, författare och medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

LIVET GÅR VIDARE! - Vad ska jag göra när jag slutar arbeta? För vem ska jag göra det? Vem blir jag och vem blir min chef? 30/5-2/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi utgår från vad arbetet har betytt och gett dig. Kursen inleds med föredrag och gruppdiskussion om arbetets innehåll och betydelse för var och en. Dagarna ger tid och inspiration till att formulera frågeställningar kring den nya rollen som pensionär. Vår förhoppning är att delar av dessa frågeställningar får svar under kursens gång. Under kursdagarna kommer vi att öva enkla kroppsliga övningar för att jämna ut spänningar och reducera upplevelsen av stress. Andliga vilopauser i bön får vi genom att delta i Bergets böneliv och miljö. Du ger dig själv möjligheten till ett nytt förhållningssätt som gör att du kan ställa om hjärnan och fylla det tomrum som arbetet lämnat efter sig.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 3-6/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

Kursledare är Eva och Gunnar Sköndahl. Eva är tandläkare och sjukgymnast med specialistkompetens i Basal Kroppskännedom samt är verksam som meditationslärare. Gunnar har drygt 25 års erfarenhet som personaldirektör i privat och offentlig verksamhet. Båda har lång erfarenhet i att guida individer och grupper i livsomställningsfaser Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:-

4


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2013

PILGRIMSRETREAT - Glädjen och friden 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi tar del av Bergets tidebönsliv och gör endagsvandringar med utgångspunkt från S:t Davidsgården. Vandringar på cirka 10 km. Medtag lämpliga kläder samt ryggsäck och termos. Ledare är Kristina Andersson och Peder Bergqvist, medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

STILLHET - DANS - NATUR Rekreationsdagar för kvinnor 6-9/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vi varvar ner och lyssnar till naturens och kroppens symboliska språk. Dansinspiration hämtas från vatten, jord, eld, luft. Dansen bygger på kroppens naturliga sätt att röra sig. Det krävs ingen danserfarenhet. Rekreationsdagarna är i tystnad med tid för närvaro, enkla övningar och gemensam reflektion varje dag. Rörelse inom- och utomhus. Medtag klädsel för väder och vind. Ledare är Marit Mörk, dipl. dans- och rörelseterapeut, leg. sjukgymnast.

KLOSTERTRÄDGÅRDSRETREAT 10-13/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreat med bibelmeditationer och enkla uppgifter i Bergets tysta klosterträdgård. Vi utvecklar vår tysta trädgård och ser fram emot att mer och mer kunna använda den i retreater och kurser. Dessa dagar leds av medlemmar ur kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 1 950:-

Kursavgift 1 350:- Helpension 2 610:HJÄRTATS VILA OCH VI BLIR MER LEVANDE 13-16/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för att stämma av, lyssna in och värna. Så som i snäckan anar vi sången från vårt sanna ursprung i den lilla spiralens susning. Vi utforskar med rörelse, enkla uttryck och ord vad som rör sig inuti oss, vad vi behöver och vart vår längtan bär. På förmiddagen övar vi kroppskännedom och qi gong. Eftermiddagen ägnar vi åt väglett enkelt skapande. Om kvällen vilar vi i dikt, musik och samtal. Vi vistas både ute i naturen runt Berget och inomhus. Ledare är Anna-Clara Birgersson, sjukgymnast och uttryckande konstterapeut.

KRISTUS KONUNGEN 13-16/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Christian Braw, präst, författare och docent vid Åbo Akademi. Helpension 2 430:-

Kursavgift 850:- Helpension 2 610:5


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREAT PÅ HELA BERGET ”ATT LEVA I KYRKANS HJÄRTA” 17-20/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10. Retreatledare är katolske biskopen Anders Arborelius OCD. Helpension 2 430:MIDSOMMAR! ”Lämna allt och följ mig!” 20-23/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 430:-

7-DAGARS ANDLIGA ÖVNINGAR 20-28/6 Torsdag kl. 18 till fredag kl. 10 Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fem timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, den heliga mässan och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag.  Man bör redan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med vägledaren.    Ledare är jesuitpater Rainer Carls. Kursavgift 800:-  Helpension 5 200:-

GUDS FÖRDOLDA VERKSTAD - utifrån skomakaren och mystikern Hjalmar Ekströms andliga vägledning. 24-27/6 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Per Abrahamsson, präst i Östad församling och kaplan i Franciskus Tredje Orden i Svenska kyrkan. Helpension 1 950:-

”INFÖR DITT ANSIKTE” 27-30/6 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar av tillbedjan. Inslag av sång under retreaten. Retreatledare är Hanna Brander, musikpedagog och socionom samt Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 2 430:6


S:t DAVIDSGÅRDEN

juli 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

STILLA DAGAR 20-28/6 Torsdag kl. 18 till fredag kl. 10 Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du bor och äter på Meditationsgården. Du lägger upp dagen som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, läsa, vandra i den vackra naturen. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till musik vid måltiderna. Du kommer på torsdag eller måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET 3-7/7 Onsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter. Dagarna är speciellt anpassade för barnfamiljer. Ledare är prästen Leif W. Östborg, Sr. Veronica och husfolket på Berget. Pris: Vuxna 2 600:-, barn 5-14 år 1 160:-, 0-4 år gratis ”FÖR VAR SÄRSKILD TID MED SÄRSKILD NÅD” 8-11/7 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är prästen Göran Kåring. Helpension 1 950:-

VILA OCH ÅTERHÄMTNING - meditation och kroppskännedom 8-11/7 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Har du bråttom? Känner du dig slutkörd? Kursen handlar om: - att finna återhämtning och vila i vardagen. - hur hjärnan fungerar och på vilka sätt hjärnan kan påverka allt från tankeförmåga till kroppsliga uttryck. - enkla övningar för att komma ner i varv och vila. - meditation för både nybörjare och vana meditatörer. Kursledare är Eva Sköndahl, leg tandläkare och leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

Vill du få kommande program hemskickade? Vill du fortsättningsvis få programmet hemskickat så meddela oss med ett enkelt mejl eller telefonsamtal till: info@berget.se 0248-797170 7


S:t DAVIDSGÅRDEN

juli 2013

GRUNDEN SOM BÄR 11-14/7 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreat med kristen djupmeditation i kapellet. Retreatledare är Urban Nordqvist, präst och Annika Nordqvist, församlingspedagog i Robertsfors. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIVT MÅLERI 11-14/7 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Genom att måla och forma möter vi våra egna inre bilder och skapandet öppnar dörren till det inre. Vi kan få hjälp till en personlig konkretisering i livet som kristen. I stillhet, bön och genom vägledd meditation/ visualisering får vi ta emot inspiration. Vi upptäcker, som barnet, modet, öppenheten och lusten i att skapa. Ingen erfarenhet av att måla är nödvändig. Det är viktigt med en meditativ hållning, trygghet och respekt för varandra för att låta bilder och egna reflektioner växa fram. Gott om tid för vila och rekreation. Begränsat antal platser. Kursledare är Birgitta Löwendahl, konstnär, bildterapeut, leg. psykoterapeut, redaktör för tidskriften Jungfru Maria. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

LÄKEDOM I KRISTUS 15-18/7 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar med fokus på läkedom, frihet, förlåtelse, fördjupning och glädje. Retreatledare är Inger och Björn Gustavsson. Inger är diakon (i Bunkeflo), inspiratör inom ”Helhet genom Kristus”, med i Oas-rörelsens ledarskap. Björn är komminister i Gustav Adolfs församling, Helsingborg. Helpension 1 950:-

REKREATION OCH VILA på Meditationsgården 15-21/7 Måndag kl. 18 till söndag kl. 14. Många önskar att få komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv vill. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, vandra i den vackra naturen. Tystnad under frukost. Kom på måndag eller torsdag och stanna en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn

IKONMÅLERI – GRUNDKURS 15-21/7 Måndag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i ikonmåleri. Under dagarna ges deltagarna möjlighet att stifta bekantskap med ikonernas ursprung, historia och innebörd. Vad är en ikon? Hur används ikonerna i hemmet och i kyrkan? Den ortodoxa kyrkan och dess gudstjänst. Det praktiska måleriet ägnas åt motiv som Kristus, Guds moder, Änglar avbildade från axlarna och upp. Under kursen får deltagarna grundläggande kunskaper i äggtemperateknik, 8


S:t DAVIDSGÅRDEN

juli 2013

MEDITATIONSGÅRDEN

färglära, motiv. S:t Davidsgårdens gudstjänstliv ingår som en del av kursen. Pannå ingår i avgiften. Tystnad under frukost. Ledare är Tomas Åberg, teolog i Malmbergets församling och har målat ikoner i över 15 år. Kursavgift 950:- Helpension 4 860:-

ÖVERLÅTELSE 18-21/7 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Tommy Hällkvist, präst i Västerbotten. Helpension 2 430:-

RETREAT PÅ HELA BERGET “ANDEN STÖDER OSS I VÅR SVAGHET” 22-25/7 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10. Romarbrevet, en väg till andlig förnyelse och en djärv proklamation av Evangeliet! Retreatledare är påvens hovpredikant P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap. Retreaten leds på engelska. Helpension 2 430:-

Regelbundet givande!

IKONMÅLERI – FORTSÄTTNINGSKURS – GUDSMODERSIKONER 23-28 juli Tisdag kl. 18 till söndag kl. 14 Under kursen kommer deltagarna att stifta bekantskap med några av de centrala Gudsmodersikonerna i rysk ikonografi. Förutom praktiskt måleri ingår även föreläsningar kring ikonografi, den ortodoxa kyrkans spiritualitet, ikonkonstens historia. Kursen riktar sig till dig som målat ikoner tidigare och önskar fördjupa dina kunskaper i äggtemperateknik.

Det finns olika sätt: - månadsöverföringar från din bank. Du kan lägga in automatiska överföringar till Bergets bankgiro: 574-3323. - Autogiro. Ge regelbundet en gåva via din bank. - Gåvobrev vid exempelvis födelsedagar eller andra högtider. - Testamentsgåva till Berget. - Skänka aktieutdelning skattefritt (se www.berget.se) 9


S:t DAVIDSGÅRDEN

augusti 2013

HJÄRTATS VÄG TILL FRIHET - Pauli brev till Filemon 25-28/7 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är prästen Hans Malmehed, Kramfors. Helpension 2 430:-

ABRAHAMS GÄSTFRIHET 1-4/8 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling. Helpension 2 430:-

DET GODA, SKÖNA, SANNA - som väg till Gud 5-8/8 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Om ikonens budskap och teologi. Retreatledare är Katriina Fyrlund, teol.mag, fil.mag och ikonmålare. Helpension 1 950:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 8-11/8 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på torsdag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN

Delar av kursen ägnas åt skiss, teknikövningar i äggtemperateknik, komposition och förgyllning. I kursavgiften ingår pannå. Övrigt material anskaffas av deltagarna själva. S:t Davidsgårdens gudstjänstliv ingår som en del av kursen. Tystnad under måltiderna. Ledare är Tomas Åberg, teolog i Malmbergets församling och har målat ikoner i över 15 år. Kursavgift 950:- Helpension 4 050:-

YOGA OCH MEDITATION 8-11/8 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kursen vänder sig både till nybörjare och de som under en helg vill fördjupa sig i yoga och meditation. Vi kommer utföra hathayoga i ett flöde med enkla lugna rörelser och andning. Kursen kommer även innehålla andningsövningar och meditation samt korta föreläsningar om yogans och meditationens möjligheter till att förbättra hälsan. Lena Karlsson Leksell har varit yogalärare under många år. Hon har instruerat olika typer av yoga och är känd för sitt inkännande och instruerande ledarskap. Charlotta Lindholm Lundblad arbetar som diakon och är utbildad på Berget till meditationsledare. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

10


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

augusti 2013 februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

HERRE, LÄR OSS ATT BE! - Med Jesus i bönens skola 12-15/8 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är den ekumeniske pingstpredikanten Björne Erixon. Helpension 1 950:TRONS DÖRR (Apg 14:27) 15-18/8 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är den katolske biskopsvikarien för evangelisation p. Fredrik Emanuelson OMI. Helpension 2 430:VÄNSKAPENS SAKRAMENT 19-22/8 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Liv i gemenskap; personens, kyrkans och mänsklighetens räddning. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 1 950:-

PRAKTISK TRO I VARDAGEN 12-15/8 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Praktiskt arbete i skogen och på gårdarna sammanflätas med Bergets böneliv, gemenskap och fördjupning i den kristna tron. Kursledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget, med flera medarbetare på Berget. Helpension 2 610:MEDITATION, REKREATION OCH KRISTEN MYSTIK 15-18/8 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Dagar med möjlighet till meditation och introduktion till den kristna mystiken. Meditation tre gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dessa dagar leds av Ann-Ida Fehn och Ingrid Eriksson, båda tillhör kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Tystnad under frukost Helpension 2 610:-

VÄNFÖRENINGENS ARBETS- OCH GEMENSKAPSHELG 22-25/8 Torsdag kl. 13 till söndag kl. 14

STIG IN I VÅR BÖNERYTM 26-29/8 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Kom på måndag och stanna en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn 11


S:t 2013 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN september februari 2012 ÖKNENS VISHET - ”det odelade hjärtat” 29/8-1/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Stig Petrone, pastor och konstnär, vice preses i den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Helpension 2 430:-

MÖT DIG SJÄLV I SKRIVANDET 29/8-1/9 Torsdag kl .18 till söndag kl. 14 En kurs för dig som vill lära känna dig själv och andra bättre genom skrivande. Här står det kreativa, reflekterande, terapeutiska och personliga i fokus. Förmiddagar och eftermiddagar bekantar vi oss med varandra och oss själva genom skrivövningar i form av yttre och inre små utflykter. Övningarna avslutas med reflektion och samtal. Mellan övningarna finns dessutom tid att bekanta sig med den vackra miljön, delta i Bergets böneliv och att ”bara vara”. Kursledare är Åsa Johansson, journalist och författare med livsåskådning, psykologi och filosofi som inriktning. Åsa skriver bland annat för Dagen, Situation Stockholm, Dalarnas Tidningar, Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda och Eskilstuna Kuriren. Hon arbetar även som skrivarlärare och coach vid bl.a. Skrivarakademin i Stockholm. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

ENSKILDA DAGAR PÅ BERGET! Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

1-3/9 STIG IN I VÅR BÖNERYTM 2-5/9 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En vägledning per dag och djupmeditation erbjuds. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn.

NORSKT PRÄSTMÖTE

FELDENKRAISMETODEN 5-8/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Feldenkraismetoden, medvetenhet genom rörelse, är en upplevelsebaserad rörelsepedagogik som löser stressknutar och spänningstillstånd. Genom ledda gruppövningar lär du dig att skilja mellan att bruka och missbruka din kropp.

12


S:t 2013 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN september februari 2012

”VANDRA PÅ LIVETS VÄG” 5-8/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Magnus Natander, kaplan på stiftsgården Undersvik. Helpension 2 430:-

Du inleder en förändringsprocess som minskar stress, spänning och trötthet. Du frigör din inneboende förmåga. Feldenkraismetoden har visat sig mycket användbar bland annat vid kroniska smärtproblem som fibromyalgi, vid nack- och ryggproblem samt sömnbesvär. Kursledare är Lippe Stuart, leg. psykoterapeut och aukt. feldenkraispedagog. Lippe introducerade feldenkraismetoden i Skandinavien i mitten på 70-talet och är utbildad i USA av dr Moshe Feldenkrais. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:-

MEDARBETARDAGAR 9-11/9 TRESTEGSRETREAT: VÄLJ LIVET! STEG 2 Att leva i tillit: ”jag tar emot mitt liv ifrån Dig” 12-15/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Vilka är mina sår? Vilka är konsekvenserna av mina sår i mitt liv idag? Hur hindrar de mig från att leva som en fri människa? Identifiera rädslor, ilska, skam, handlingsmönster… Hur kan mina sår helas? Hur kan jag gå vidare? Vägen till lovsång och tacksägelse. Retreaten leds av Sr Veronica, författare och medarbetare på Berget. Steg 3 kommer våren 2014, steg 1 ges igen hösten 2014, se mer information på sidan 26. Helpension 2 430:-

AKVARELLKURS 12-15/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl 14 Koncentrera dig helt, länge, på något du tycker om, är vackert, något som berör dig, väcker ömhet, glädje. Det kan vara en blomma, en lada, en utsikt... Ta tag i den känsla som väcks, och formulera den med hjälp av akvarell. Tekniken lär vi oss genom att leka med materialet, och att öva. Ta med eget material! Du som anmäler dig kommer att få en utrustningslista hemskickad. Ledare är Stina Dalmalm, lärare och konstnär. Ta gärna kontakt med mig om det är något du undrar över! stina.dalmalm@swipnet.se Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

13


S:t 2013 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN september mars 2012 ”ICKE JAG UTAN GUD I MIG.” 16-19/9 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreat med tankar utifrån Dag Hammarskjölds Vägmärken. Retreatledare är Carl-Göran Amnell Präst och leg. Psykoterapeut. Helpension 1 950:-

”EN KRISTEN MÄNNISKAS FRIHET” 19-22/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Jesper Mattson, ungdomspräst i Ystads församling. Helpension 2 430:-

RETREATLEDARUTBILDNING - Del 2. Fördjupning 23-26/9 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi fördjupar oss bland annat i ämnen som retreatledarens eget andliga liv, den kristna mystiken, Lectio Divina, återkomsten till vardagen, själavård och bikt, kristen djupmeditation. Tid av tystnad och S:t Davidsgårdens gudstjänstliv ingår som en naturlig del av utbildningen. Kursledare är dominikansyster Veronica och Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Kursavgift 800:- Helpension 2 530:-

BERGETS PRÄSTKONVENT - tid för stillhet och fördjupning Tema: Vänskapens sakrament 16-19/9 Måndag kl. 17.30 till torsdag kl. 14 För mer information om Bergets prästkonvent, se sidan 19. Självkostnadspriset är 650:- per dygn MEDITERA OCH SKRIV 19-22/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Det speciella med den här kursen är att vi blandar meditation och skrivande och tränar oss i ett tillåtande förhållningssätt till oss själva och vårt skrivande. Vi använder lekfulla övningar som sätter igång berättandet. Fokus ligger på själva processen. Att koppla bort den analytiska delen av hjärnan och hitta in till ett intuitivt skrivande – vi är övertygade om att alla ”kan” skriva, det gäller bara att hitta dit. En viktig del är att jobba med texterna utifrån ett ”mindfullt” förhållningssätt, till exempel icke-dömande, tillit och acceptans – exempelvis att våga närma sig både mörka och ljusa sidor i livet och använda dem i text. Med på vägen får du också verktyg till att fortsätta utforska ditt skrivande och mindfulness på egen hand. Passar både dig som är nybörjare eller van skribent. Kursledare är Viktoria Myrén, författare och skrivpedagog, samt Annette Wallqvist, mindfulnesslärare och skrivpedagog. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

14


S:t 2013 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN september mars 2012 IOTA KORSET - det livsbejakande korset 26-29/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Gunnar Lind och Pia Vannesjö, som båda varit med och introducerat målandet av ”iota” i Sverige med inspiration från biskop Thomas, Egypten. Gunnar är präst i Högalids församling som bland annat arbetar med Ökenmässan. Pia är diakon i Svenska kyrkan. Helpension 2 430:-

”HOPP FÖR TRONS FOLK I EN UPPBRUTEN TID” 30/9-3/10 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är biskop Biörn Fjärstedt. Helpension 1 950:-

MINDFULNESS 26-29/9 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Mindfulness är det begrepp för övningsformer på meditativ grund som används inom medicin för stresshantering och för återfallsprevention mot dysfunktionella mönster som depression och beroendesjukdomar. På Berget tränar vi de tre grundteknikerna som är sittande meditation, mindful yoga och kroppskännedom. Vi övar accepterandets svåra konst för att ge plats och skapa hemkänsla i verkligheten. Kursen består av praktiska övningar. Korta föreläsningar om bla: depressionssjukdomar, stresstillstånd och smärta. Kursledare är Ingemar Sköld som är läkare och psykiater. Han leder kurser i Mindfulness på Mariaberoendecentrum sedan flera år. Kursavgift 1 200:- Helpension 2 610:ENSKILDA DAGAR i den helige Franciskus anda 30/9-3/10 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Pris 650:- per dygn

VOLONTÄR PÅ BERGET! Vi söker volontärer för kortare eller längre perioder. Som volontär delar man livet på Berget med gemenskap, bön och arbete. Det kan handla om en begränsad tid eller om att pröva sin kallelse till kommunitetsliv. En gång i veckan samlas volontärerna för en stund av andlig fördjupning. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se 15


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

oktober 2013 mars 2012

ATT LEVA I KRISTUS - en retreat i ljuset av Efesierbrevet 3-6/10 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Martin Lennartsson, präst i Ljungby Maria församling och författare till ”En guide till Efesierbrevet” (Bibeln idag, 2012). Helpension 2 430:-

LEV, BE OCH ARBETA MED OSS PÅ BERGET! VI SÖKER MEDARBETARE för en kortare eller längre tid. Som medarbetare delar man det andliga livet, det praktiska arbetet och gemenskapen. Bergets husfolk består av volontärer som är här under en kortare period upp till ett år och kommuniteten Den Heliga Treenigheten vars medlemmar vigt sitt liv att tjäna Gud på denna plats. Som volontär gör man först en provvecka. Ring eller skriv till Ingrid Eriksson för mer information: Stiftelsen Berget, Tempelvägen 10, 795 91 Rättvik, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

KROPPENS TEOLOGI 3-6/10 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Kroppens teologi innebär en vändpunkt i modern idéhistoria vad gäller synen på kroppen och sexualiteten. Med utgångspunkt i Jesu ord i Bibeln och skapelseberättelsen får vi upptäcka att människokroppen är ”ett synligt tecken som vittnar om gudomliga mysterier.” Sexualiteten vittnar om och avslöjar människans gudslikhet. Denna bibliska människosyn ger ett helande svar till vår tids förytligade syn på sexualiteten som njutningsmedel och konsumtionsvara. Samtidigt gör den upp med allt skuldbeläggande av kroppsligheten som ofta förknippats med kristendomen. Kursen leds av Syster Sofie, dominikansyster författare till boken ”Till man och kvinna skapade han dem En introduktion till kroppens teologi” (Artos 2011) Peter och Cecilia Wiberg, Sankt Lars Katolska församling, Uppsala. Syster Veronica, dominikansyster och medarbetare på Berget. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

MEDARBETARDAGAR 7-9/10 16


S:t S:t DAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN

oktober 2013 mars 2012

7 DAGAR IGNATIANSK RETREAT 10-17/10 Torsdag kl. 18 till torsdag kl. 10 Ignatiansk retreat med enskild vägledning. Det är lämpligt att man har gått en introduktionskurs eller liknade innan denna retreat. Retreatledare är jesuitpater Rainer Carls SJ. Helpension 4 550:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM! 10-17/10 Torsdag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Dagarna får sin struktur genom S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. Helpension 650:- per dygn.

MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN

FÖR VÄRLDENS LIV 10-13/10 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 En helg om ortodox spiritualitet tillsammans med Sankt Ignatios Andliga Akademi. Ur innehållet: • Den bedjande människan • Bönens mening • Jag - Du och Vi • Den helige Efraim Syrierns hymner • Ikonens blick Medverkande fader Misha Jaksic, direktor Sankt Ignatios och samordnare Sveriges Kristna Råd, Michael Hjälm, dekan Sankt Ignatios och teologisk sekreterare i Finska ortodoxa kyrkan och Magnus Nordqvist, verksamhetsutvecklare Sankt Ignatios samt Lisbeth Gustafsson, Studieförbundet Bilda. Kursavgift 700:- Helpension 2 610:-

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING DEL I 14-16/10 Måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Berget erbjuder sedan många år en gedigen utbildning för ledare i kristen djupmeditation. I dag finns många meditationsgrupper runt om i landet, med ledare som gått denna utbildning. För mer information se sidan 27.

FÖR SENASTE NYTT OM RETREATER OCH KURSER

www.berget.se 17


S:t DAVIDSGÅRDEN

oktober 2013

ATT FALLA OCH ATT RESA SIG - om vikten av en inre tyngdpunkt 17-20/10 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Johannes Söderberg, producent vid SVT, präst. Helpension 2 430:-

DET LÄNGTANDE HJÄRTAT 28-31/10 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Bengt Larne, präst i Arvika. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN

DIALOGENS VÄSEN 18-20/10 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14 Hur uppstår ett äkta möte? Vad utmärker en meningsfylld dialog? Hur blir jag en god lyssnare? Det är några av de frågor vi tar upp i denna kurs som vänder sig till var och en som önskar samtala om människors möten. Till vår hjälp utgår vi från tankar i Martin Bubers dialogfilosofi. Inga förkunskaper behövs. Den som vill kan i förväg läsa Bubers innehållsrika bok: ”Dialogens väsen”. Ledare är Carl-Göran Amnell, präst och leg. psykoterapeut. Kursavgift 700:- Helpension 1 740:-

MEDITATIONSDAGAR 28-31/10 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för vila och återhämtning. Meditation erbjuds cirka 3 gånger om dagen, med en instruktion för dig som är nybörjare. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet och ro. En hållning som ger oss förankring och rotfäste i en för många splittrad tillvaro. Vi får sitta ner, komma till oss själva. Vara i vårt vara utan prestationer, igenkända och älskade. Tystnad under frukost. Dagarna leds av Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Helpension 2 510:-

18


S:t DAVIDSGÅRDEN november 2013 MEDITATIONSGÅRDEN ALLHELGONARETREAT - Helgonens kristusdoft 31/10-3/11 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Varje Helgon berikar kyrkan med sin personliga ”kristusdoft”. Vi kan förnimma denna doft, följa den och låta den sprida sig över vår vardag. Retreaten leds av dominikansyster Veronica, författare och medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

BERGETS PRÄSTKONVENT

Ett sammanhang för dig som är präst, pastor eller retreatledare och som vill fördjupa samhörigheten med Berget och kommunitetens liv. Som präst och andlig ledare behöver man hjälp i sitt andliga liv och ett andligt sammanhang som ger riktning och kvalitet. Varje halvår bjuder vi in till Bergets prästkonvent. Vi har en längre samling 16-19/9 med tid för stillhet och fördjupning. Under våren 2014 inbjuder vi till en kortare 25-timmarssamling.

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM 31/10-3/11 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Här lär man sig att “sitta sig till stillhet”. Övningar i kroppskännedom övar samspelet mellan kropp och tankevärld. Övningarna syftar till avspänning och därigenom erhålls en ökad kontakt med kroppen och dess känslor, upplevelser och förnimmelser. Kursens innehåll kan användas för att hantera stress, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och smärta, med mera. Gruppsamtal kommer att belysa meditationens inverkan på kropp, själ och ande. Korta föredrag om stress och smärta, därtill föreläsning om mystik, i huvudsak den kristna mystiken. Kursen vänder sig till både nybörjare och till dem som söker fördjupning i sin meditation. Kursen uppmuntrar till fortsatt eget övande av meditationsmetoden. Kursledare är Eva Sköndahl, leg tandläkare och leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom samt Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

MEDARBETARDAGAR 4-6/11 19


S:t DAVIDSGÅRDEN november 2013 MEDITATIONSGÅRDEN GUDS VAPENRUSTNING: - ”Rustad för livet” 7-10/11 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Nils-Erik Åberg, präst i Uppsala. Helpension 2 430:-

7 DAGARS IGNATIANSK RETREAT 8-16/11 Fredag kl. 18 till lördag kl. 10 Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fem timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, den heliga mässan och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag. Man bör redan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med vägledarna. Ledare är jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala, och Susanne Carlsson, retreatledare och präst i Svenska kyrkan, Edenbridge, England. Kursavgift 800:- Helpension 5 200:-

TRO, HOPP OCH KÄRLEK - möten med tre kvinnor i Bibeln. 11-14/11 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Ord som följs av gitarrtoner med Ulla Käll, retreatledare och gitarrist. Helpension 1 950:VISST SKALL VÅREN KOMMA - Om himmelrikets vårtecken när tiden är inne. 14-17/11 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Carl Sjögren, kyrkoherde i Ulricehamn. Helpension 2 430:INFÖR TREENIGHETENS MYSTERIUM 18-21/11 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Sr Inger, Helige Franciskus systraskap, Klaradals kloster i Sjövik. Helpension 1 950:IGNATIANSK RETREAT ”Att urskilja andarna” Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14. 21-24/11 Introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar. Retreatledare är jesuitpater Ulf Jonsson. Helpension 2 430:-

20


S:t DAVIDSGÅRDEN november 2013 MEDITATIONSGÅRDEN KONTEMPLATIV RETREAT 18-24/11 Måndag kl.18 till söndag kl. 14. Kursdeltagarna förs in i den kontemplativa bönen med början i naturen. Sedan följer steg för steg hur man förhåller sig till andningen, kroppen och hur den kortaste formen av Jesusbönen (Jesus Kristus) får bli den centrala delen av den kontemplativa bönen. Det är en rak väg mot målet, att stå inför Guds ansikte, och den kräver en helhjärtad längtan att låta sig föras fram på denna väg. Dagarna blir totalt avskalade från allt som stör denna process. Det innebär utöver tystnad, att man inte läser något (inte ens Bibeln), inte deltar i tidebönerna, inte lyssnar på musik. “Gud agerar inne i människan, inne i varje individs innersta. I detta upplysta rum är vi helt oss själva. Just där etableras vårt sanna jag och vi inser att vårt liv framspringer ur Guds hemliga källor.” (Alfred Delp SJ:, medlem av den antinazistiska motståndsrörelsen, led martyrdöden 1944). Denna kurs syftar till en djupare förståelse av livet i tystnad inför Gud, i Jesusbönens anda. Viktigt! Som deltagare förväntas du vara i mental jämvikt. Kursen inbegriper följande: • 4-6 timmar i tystnad och meditation i grupp. • Yogaövningar. • Enskild vägledning. • Delaktighet i den heliga mässan. • Tystnad. • Praktiskt arbete. • Utomhusvistelse. Ledare: Sr Johanna Schulenburg CJ tillhör Congregation of Jesus, är teolog, och ger kontinuerligt retreater och andlig vägledning. Hon är medarbetare på avdelningen för spiritualitet och retreat vid Kardinal König Haus i Wien, och medgrundare till ”kontemplativ-i-aktion” (www.contemplation-in-action.org). Obs! Retreaten leds på engelska och vänder sig till Dig som har erfarenhet av meditation och vill fördjupa ditt böneliv. Antalet deltagare är begränsat och antagning sker efter att man fyllt i ett frågeformulär. Kursavgift 950:- Helpension 4 860:21


S:t DAVIDSGÅRDEN november 2013 MEDITATIONSGÅRDEN ”ACCEPTENSENS LIVSHÅLLNING” 25-28/11 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Tomas Jansson, kyrkoherde i Ore församling. Helpension 1 950:-

BÖNEGEMENSKAPEN Som medlem i Bergets Vänförening (se sidan 25) kan man även bli en del av S:t Davids bönegemenskap. Då åtar man sig att varje dag be bönegemenskapens bön. Man förbinder sig, om det är möjligt, att fira mässa varje vecka och komma till Berget en gång per år. Medlemsavgiften är 200:per år och inkluderar våra återkommande bönebrev samt välsignade ljus. Vill Du bli medlem? Anmäl Dig till: ingrid@berget.se

ADVENSTRETREAT - Bed med den helige Franciskus: ”Min Gud och mitt allt!” 28/11-1/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Peder Bergqvist, präst och föreståndare på Berget. Helpension 2 430:22

ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD - Personligt vägledd retreat 25-29/11 Måndag kl. 18 till fredag kl. 14 I retreatens stillhet vill vi möta Gud. Vi försöker öppna oss för honom men det finns alltid hinder i vägen så att vi går vilse. I den här retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig till rätta på vägen. I retreaten mediterar du i Ignatius av Loyolas anda. Det betyder att du mediterar över en bibeltext, oftast från Nya Testamentet. Du lever dig in i den och låter Guds Ande föra dig vidare. Du behöver inga förkunskaper, ingen tidigare träning i andligt liv eller bön. Det enda du behöver är önskan att öppna dig för Gud och en tro på Jesus Kristus. Varje dag får du ett samtal med din andliga följeslagare som ger dig bibeltexter att meditera över. Din andliga följeslagare anpassar dem efter var du befinner dig i ditt andliga och psykiska liv, och efter vad du erfar under dina meditationer. Hon visar dig andens rörelse i din själ och hjälper dig genom svårigheter. Retreatledare är Eva Basch-Kåhre, psykoanalytiker och diplomerad andlig följeslagare (Spiritual Director). Kursavgift 400:- Helpension 3 480:STILLA DAGAR 25-29/11 Måndag kl. 18 till fredag kl. 14 Du får komma till Berget och bara vara. Du lägger upp dagarna som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta


S:t 2013 MEDITATIONSGÅRDEN MEDITATIONSGÅRDEN S:tDAVIDSGÅRDEN DAVIDSGÅRDEN december maj 2012 i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i Boklådan, vandra i den vackra naturen. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till musik vid måltiderna. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar. Helpension 650:- per dygn BEFRIELSEN ÄR BARA BÖRJAN! 2-5/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling. Helpension 1 950:-

MINDFULNESSRETREAT ”This being human” 29/11-5/12, Fredag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi vänder oss till personer som ex. gått en 8-veckors mindfulnesskurs eller på annat sätt kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet. Kursen är delvis i tystnad. Vi blandar mindfulnessövningar (MBSR, MBCT) med enklare budoövningar och mental träning. Dagarna inramas med meditation enligt Bergets tradition. Kursledare är Ingemar Sköld, läkare och psykiater. Han leder kurser på Mariaberoendecentrum sedan många år. Kursavgift 1 000:- Helpension 5 220:-

”GUD GE MIG SINNERO”. - utgår från frälsarkransen och sinnesrobönen. 5-8/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 430:-

BÖNEGEMENSKAPENS HELG - att be tideböner hemma och i gemenskap 6-8/12 Fredag kl. 18 till söndag kl. 14.00 Dagar för fördjupning i Bergets gemenskap och vänskap. Läs mer om bönegemenskapen på s. 22. Anmäl dig och betala in en gåva till Berget. Självkostnadspriset är 650:- per dygn

23


S:t DAVIDSGÅRDEN december 2013 MEDITATIONSGÅRDEN PLANTERAD NÄRA VATTEN - om att vara rotad i Kristus. 9-12/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Retreatledare är Carl-Olov Hultby, riksevangelist, predikant, musiker och sångare i Gemensam Framtid, Missionskyrkan. Helpension 1 950:VI SJUNGER MED MARIA - en retreat med rosenkransen. 12-15/12 Torsdag kl. 18 till söndag kl. 14 Retreatledare är Lars Adolfsson, kyrkoherde i Vårfruberga-Härads församling. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSDAGAR - Meditation som väg till inre bön 9-12/12 Måndag kl. 18 till torsdag kl. 10 Dagar för vila och återhämtning. I meditationen sitter vi oss till ro och stillhet. Vi låter meditationens rotfasta förankring föra oss till ordlös närvaro inför den Kärlek som söker oss, vi ger näring åt den inre bönen. Varje dag innehåller 3-4 meditationspass. Mässan och tidebönerna är dagarnas puls. Tystnad halva dagarna. Ledare är Ingrid Eriksson, medarbetare på Berget. Helpension 2 510:-

JULFIRANDE PÅ HELA BERGET 23-27/12 Julfirandet börjar måndagen den 23/12 med ankomst kl. 18 och avslutas med frukost fredagen den 27/12 kl. 10. Juldagar i vila, enkelhet och glädje inför Kärlekens under, som är mänsklighetens och världens räddning: Gud blev människa. Dagarna ger möjlighet att samla sig, läsa, delta i bibelmeditationerna, öva djupmeditation, delta i julens gudstjänster. Tystnad en del av dagen. Helpension 3 240:NYÅRSRETREAT Du, Guds högra hands finger, tänd ditt ljus i våra sinnen, ös kärlek i våra hjärtan. 29/12-2/1 Söndag kl. 18 till torsdag kl. 14 Vi överlämnar det nya året i den helige Andes vård utifrån hymnen Veni Creator Spiritus (hymn från 800-talet). Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 3 240:-

NYÅR MED MEDITATION OCH REKREATION 30/12-2/1 Måndag kl. 18 till torsdag dag kl. 10 En nyårshelg med möjlighet till meditation och möten med några kristna mystiker. Meditation 2 gånger per dag samt en vägledning per dag. Gott om tid för vila och rekreation. Dessa dagar leds av medlemmar i kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget. Helpension 2 610:-

24


STIFTELSEN BERGET I RÄTTVIK

är en ideell stiftelse på kristen grund som verkar för andlig förnyelse, fördjupning och Kyrkans enhet. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens tillgångar och utser en föreståndare som planerar och driver verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. På styrelsens uppdrag leder medarbetarna i den ekumeniska kommuniteten “Den Heliga Treenigheten” den dagliga Mässan och tidebönerna. Många arbetsinsatser utförs av medlemmarna i vänföreningen. Stiftelsen Berget inbjuder var och en till begrundan och vila i två mycket spännande miljöer:

S:t Davidsgården och Meditationsgården

BERGETS VÄNFÖRENING

STÖDFÖRENING TILL STIFTELSEN BERGET MEDLEMMARNA stöder verksamheten genom förböner, gåvor och arbetsinsatser. Som medlem får man regelbundet tidskriften “UNUM” och ”Vänbrev” för att kunna följa livet på Berget. Två gånger om året finns möjlighet att vara med på arbets- och gemenskapsdagar och varje år möts vi till årsmöte då huvudmän och styrelse utses. Nästa gång det är arbetadagar är 22-25/8! Välkommen som medlem i Bergets Vänförening! Årsavgift 300 kr. För studerande under 25 år 150 kr. Bankgiro 574-3323. IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298 BIC/SWIFT: HANDSESS Vill du bli medlem så hör av dig till vårt kansli: info@berget.se eller ring 0248-797170 25


VÄLJ LIVET!

TRESTEGSRETREAT under ledning av Sr Veronica VÅRT BEHOV AV INRE HELANDE Vi kan fungera i vardagen, vara duktiga, men samtidigt kan vi innerst inne känna ett tomrum: vi är bräckliga, instängda i oss själva och nertyngda av bekymmer, sorg, skam, tillkortakommanden. Vi lever på gränsen och undrar hur länge vi ska orka. Kanske är vi redan sjukskrivna. Om vi är kristna har vi kanske hört att vi är frälsta - vi vill övertyga oss om det men ändrar det någonting i vårt konkreta liv? Vi ber men vi blir inte förändrade. Vi får dåligt samvete. Under dessa tre retreater ska vi tillsammans gå en väg. Målet är att hitta till vårt äkta jag, att ta emot det som en gåva, en kallelse och en uppgift ur vår himmelske Faders hand. Steg 1 18-21/4 år 2013 (återkommer under sommaren/hösten 2014) Att återvända till min sanna identitet som Guds älskade barn. ”Du är dyrbar för mig, jag älskar och ärar dig” (Jes 43:4) ”Du är min älskade son/dotter, du är min utvalde” · Om Guds kärlek · Vikten av att stillna för att höra Guds kärleks röst och känna igen hans ömma blick Steg 2 12-15/9 år 2013 (se sidan 13) Att leva i tillit, ”jag tar emot mitt liv ifrån Dig” ”Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land” (Hes 36:24) ”Dina uråldriga ruiner skall byggas upp” (Jes 58:12) · Vilka är mina sår? Vilka är konsekvenserna av mina sår i mitt liv idag? Hur hindrar de mig från att leva som en fri människa? Identifiera rädslor, ilska, skam, handlingsmönster… · Hur kan mina sår helas? Hur kan jag gå vidare · Vägen till lovsång och tacksägelse Steg 3 30/1-2/2 år 2014 Att leva i förlåtelsens mysterium ”Jag ska ge dig ett nytt hjärta” (Hes 36:26) ”Se jag gör allting nytt” (Upp 21:5) · Hur kan jag ta emot förlåtelse? · Hur kan jag förlåta andra? 26


MEDITATIONSLEDARUTBILDNING KURS I TRE STEG. Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling. Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen, vilket kräver: • att vara så förtrogen med meditationshållningen att man kan ge riktiga anvisningar för den, • att förstå vad som sker på det psykiska planet, • att vara så förtrogen med den kristna mystikens erfarenheter att man kan öppna vägen genom meditationen till kontemplativ bön och till Mässans mysterium. Vi förutsätter att man gått en av våra grundläggande kurser i meditation och har funnit sin personliga rytm och regelbundenhet i meditationen. Du kommer under utbildningens gång att behöva avsätta tid för att öva 5 dagar i veckan hemmavid. Vi mediterar cirka 3 timmar per dag under alla tre stegen. KURSTILLFÄLLEN: • 14-16 oktober 2013, måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Kroppen i meditationen. Hur man ger riktiga anvisningar för meditationshållningen. • 27-29 januari 2014, måndag kl. 13 till onsdag kl. 14 Hur meditationen öppnar för psykiska processer och hur den kan befordra en sund psykisk utveckling. • 10-13 mars 2014, måndag kl. 13 till torsdag kl. 14 Mystik och meditation. Vad som kännetecknar klassisk kristen mystik och hur meditationen kan föra in i en fördjupad och sund andlighet. Ansvarig för utbildningen är Urban Nordqvist präst i Robertsfors, Eva Sköndahl, leg. sjukgymnast och Carl-Göran Amnell, präst och leg. psykoterapeut. OBS! Kurserna börjar med middag kl 13. Kostnad för hela kuren: Kursavgift 4 000:- Helpension 6 390:Obs! Antagning sker efter att man fyllt i ett frågeformulär och skickat in till Berget. 27


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag kl 10-12.30 och 14-16 Onsdag och fredag kl 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: info@berget.se Senaste nytt: www.berget.se

Våra kurser på Meditationsgården sker i samarbete med Bilda

Bergets höstprogram 2013  

Våra retreater och kurser från juni till december 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you