Page 1

Fร–RSAMLINGSBLAD Sankta Katarina Fรถrsamling i Dalarna

Fastetiden 2018


FADER RAPHAELS FASTEBREV ”Se, vi går upp till Jerusalem, till Frälsarens kors och pina … ’’ sjunger vi nu under fastans tid. Vi går in i Fastans tid och börjar förberedelsen inför påsken genom bön, bot och barmhärtighetens gärningar. Vi mediterar över korsets betydelse särskilt under fastetiden. Varje efterföljare till Jesus måste förstå korsets betydelse i livet. Jesus sade en gång mycket tydligt och klart ” om någon vill vara en efterföljare till mig, skall han avstå från sig själv och ta sitt kors och följa mig (Mk 8: 34), och den som mister sitt liv för min skull och för evangeliet skall rädda det’’. Detta är den sanna betydelsen för en efterföljare till Jesus som tar sitt kors på sig. Att överlämna sitt liv helt i ett engagemang för Jesus och hans väg leder till en vinst som inget annat kan leverera. Detta är en tydlig utmaning, att alla som vill följa Jesus måste vara redo att både lida och ge sina liv i kärlek för andra. De som gör allt för att bevara sina liv och hålla fast i vad de har utan hänsyn till transcendenta värden eller andras behov, är avsedda att förlora allt, inte minst sin integritet, värdighet och självrespekt. Jesu ord säger igen här, ”vad vinning, då är det för en människa att vinna hela världen och förstöra (den sanna innebörden av) sitt liv? Och faktiskt vad kan en människa erbjudande i utbyte mot hans liv’’? Vi har en lång lista av martyrer eller Jesuvittnen och helgon, vars minnen vi vårdar och vars exempel vi respekterar och beundrar. De levde och dog för Jesus Kristus som levde och dog för världens frälsning. Det var för kärlekens skull, det var för rättfärdighetens skull, det var för sanningens skull. De har vunnit och de har segrat. De räknade korsets väg som mycket viktig. De tog på sig sina kors utan tvekan och utan rädsla. De förnekade inte sin tro för att rädda sina liv. De miste inte sina liv. De har vunnit. Kära bröder och systrar, kristnas väg är lidandets och korsets väg, den väg som leder till evig glädjen och evig frid. På den vägen ger vi inget kors till andra utan tar kors på oss och ger andra glädje och frid. Vi


tar kors på oss inte för korsets eller lidandets skull utan kärlekens skull, eller kärleken till andra. Jesulärjunges kors väg leder honom att se och möta hans medmänniskors besvärliga livssituation och att försöka göra sitt bästa för att minska bekymren i deras liv. Där känner han att korset är lätt att bära, då han där känner sina bröders glädje och frid, där vinner han sitt eget liv och även sina bröders liv. Det är korsets riktiga eller verkliga betydelse. Fastans tid påminner oss att bära ett sådant kors och förbereda oss för att känna påskens glädje eller nya livets glädje. Jag önskar er alla en välsignad fastetid och sedan en glad påsk. Er kyrkoherde, P. Raphael Kurian CMI

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018 går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad. bankgiro 900-4789, Swishnummer 900 4780 MÖJLIGHET TILL BIKT UNDER FASTETIDEN På polska, engelska och svenska: söndagen den 18 mars, före och efter mässan, f. Bononiusz Glodowski OFM. I Stilla Veckan från kl. 10.30 - 13.00 (ej tisdag) måndag och onsdag från kl. 17.30 - 18.00 Långfredag efter korsliturgin kl.17.30 - 18.00


KANDIDATER TILL PASTORAL- OCH EKONOMIRÅDET 2018 Tony Abboud, 54 år Borlänge Egen företagare

Kristoffer Bergquist, 32 år Borlänge Omsorgsassistent, studerande

Per Kollander, 79 år Falun Ledamot av Pastoraloch ekonomirådet, Ekonomiansvarig

Stefan Gustavsson, 54 år Smedjebacken Ledamot av Pastoral- och ekonomirådet, IT-tekniker

Maria Persson, 42 år Leksand Socionomkonsult, Ekonom, Journalist

Joseph Mundiah, 67 år Hedemora Ledamot av Pastoral- och ekonomirådet

Jonas Malmstig, 44 år Borlänge Jurist

Lilia Velez, 48 år Borlänge Undersköterska

FALUN - UNDERVISNING

Alla barn och ungdomar mellan 7 och 15 år är välkomna till undervisning för att lära känna vår katolska tro och förberedas till den första heliga kommunionen och konfirmationen. Våren 2018:18/2, 4/3, 18/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5

BARNENS FÖRSTA HELIGA KOMMUNION Söndagen den 13 maj i högmässan kl. 11.00 Den Gode Herdens kyrka i Falun Vi behöver fler kateketer! (anmäl intresse till f. Raphael)


JESU HJÄRTA MÄSSA

med sakramental tillbedjan och välsignelse: Första fredagen i månaden kl 18.00

KORSVÄGSANDAKTER

under fastetiden fredagar 18.00 och söndagar 10.30

VAL TILL PASTORAL- OCH EKONOMIRÅD - 11 MARS Söndagen den 11 mars 2018 förrättas val till pastoral- och ekonomiråd i församlingslokalerna i Falun efter högmässan kl. 11.00. Den som fyllt 16 år på valdagen är röstberättigad. Kandidaterna finns presenterade på nästa sida och med bild på affischen i kyrkans vapenhus Med församlingsbladet följer två röstsedlar till varje hushåll. Fler röstsedlar finns i kyrkan och på pastorsexpeditionen. Den som inte kan delta på valdagen kan rösta i förväg. Gör då så här: • Kryssa för högst fem av kandidaterna på röstsedeln • Lägg röstsedeln i ett kuvert (utan påskrift!) och klistra ugen. • Skriv ditt namn och personnummer på ett separat papper. • Lägg kuvertet med röstsedeln och dina namnuppgifter i ett ytterkuvert märkr med ”Röstsedel”. • Skicka kuvertet till pastorsexpeditionen eller lämna det där, till kyrkoherden eller någon i valkommittén. • Din röst skall vara valkommittén tillhanda senast valdagen. Röstsammanräkningen är offentlig och kommer att ske på pastorsexpeditionen söndagen den 11 mars efter högmässan. De sex kandidater som får högsta röstetalen blir ordinarie i pastoral- och ekonomirådet, de två följande suppleanter. Tack för din medverkan

Valkommittén


MÄSSTIDER

Falun Den Gode Herdens kyrka Högmässa söndagar 11.00 Mässa onsdagar 18.00 Första fredagen i månaden 18.00 Mässa med Sakramental välsignelse Korsvägsandakt fredagar 18.00, söndagar 10.30, Stilla veckan måndagar och onsdagar kl. 18.00 Skärtorsdag kl. 19.00 Agape och vaka Långfredagen kl. 15.00 Korsliturgi Påskafton kl. 22.00 Påsknattens liturgi Påskdagen kl. 11.00 Påskhögmässa Annandag Påsk kl. 11.00 Mässa Birgittagården (Hosjö, Uddnäsvägen 58) Söndagar och högtider 8.30, lördag 8.00, Mån, ons och fre 7.30, tis och tors 16.30 Tiderna kan variera, ring systrarna 023-32147. Borlänge Missionskyrkan Lördagar kl. 12.00 (1:a och 3:e i månaden) Hedemora Hedemora kyrka, Franciskuskapellet Lördagar kl.15.00 (2:a och 4:e i månaden) Ludvika Högbergskyrkan Söndagar kl. 16.00 (2:a och 4:e i månaden) Annandag Påsk kl. 16.00 Biskop Anders Arborelius Rättvik Stiftelsen Berget, S:t Davids kapell mån 8.30, tors 12.30, tis, ons, fre, lör 17.40, sön 17.15 (se aktuella tider på www.berget.se) Påsknattens mässa kl. 22.00 Mora Fridhemskyrkan Söndagar kl. 15.00 (1:a och 3:e i månaden) Påskdagen kl. 15.00 Malung Kontakta fader Gene Dyer för information om mässtider: dyergene@hotmail.com, 070-606 97 80 Eventuella förändringar publiceras i lokaltidningarnas predikoturer och på församlingens hemsida: www.sanktakatarina.se


FÖRSAMLINGSRETRÄTT

Fredag 9/3 kl. 18.00 - 20.00, lördag 10/3 kl. 18.00 - 20.00, söndag 11/3 kl. 10.30- 12.30 i Den Gode Herdens kyrka, Falun ”Uppenbarelseboken - katastrofer med Happy End” Ta med Bibel eller Nya Testamentet. Under lördagen möjlighet till samtal och bikt Ledare: P Klaus Dietz SJ FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndagen den 15 april 2018 i församlingssalen efter mässan Den församlingsmedlem som önskar lämna en motion till stämman skall göra det skriftligen till pastorsexpeditionen senast den 8 april. KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG Torsdag 25 maj firar vi högmässan i Gudsberga klosterruin Tag gärna med en lunchkorg så kan vi ha picknick i gröngräset efter mässan. RELIKFÄRD I NORDEN SEPTEMBER – NOVEMBER 2018

Reliker av Heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) söndagen den 30 september. Relikerna kommer att vara i Falun14 oktober 19.30 till 16 oktober . I Sverige är det endast Domkyrkan, Jönköping, Glumslöv, Göteborg, Vadstena, Falun, Umeå, Luleå och Lannavaara som kommer att besökas. Vi får känna oss särskilt utvalda! Särskilt program för dagarna planeras av kyrkorådet.


Aktuellt från Stockholms Katolska stift: www.katolskakyrkan.se

SANKTA KATARINA FÖRSAMLING I DALARNA Daljunkaregatan 15 791 37 FALUN Tel 023-188 92 Postgiro: 61 32 60-9 falun@katolskakyrkan.se www.sanktakatarina.se

Församlingens Swishnummer: 1231433184 Birgittasystrarnas Bankgiro: 308-1726

Kyrkoherde Raphael Kurian CMI 023-188 92, 073-396 84 82 raphaelkurian@live.se Finns också på Facebook: www.facebook.com/sankBirgittasystrarna, takatarinadalarna Birgittagården Uddnäsvägen 58, 791 46 Falun, (Hosjö), Tel 023-32147 falun@birgittasystrarna.se www.birgittasystrarna.se Katolsk präst i Rättvik: Fader Peder Bergqvist 070-3865115, peder@berget.se www.berget.se

Er kyrkoherde,

P. Raphael Kurian CMI

www.sanktakatarina.se

2018 fastetiden  

Församlingsblad med information från Sankta Katarina församling i Dalarna, kyrkoherdens ord, gudstjänsterna under fastan och påsken, och myc...

2018 fastetiden  

Församlingsblad med information från Sankta Katarina församling i Dalarna, kyrkoherdens ord, gudstjänsterna under fastan och påsken, och myc...

Advertisement