Page 1

Medita�onsledarbrev

INNEHÅLL Sidan 1-2 Inledning Sidan 2-3 QiGong Medita�on i rörelse David Edman Sidan 3 Kontempla�v retreat Annika Nordqvist

Nr 4 år 2011

Sidan 4 Aktuellt

M

editationsbrevet denna gång vill förmedla lite information och ge inspiration på vår resa till vårt sanna hem. David Edman förmedlar tankar och erfarenheter från den retreat i Qigong och meditation han ledde på Meditationsgården i somras. Annika Nordqvist meditationsledare i Robertsfors, ger glimtar av sin upplevelse från sin senaste retreat med Bernhard Bürgler. Inledning är skriven av Peder Bergqvist, Bergets föreståndare.

Skicka din epostadress så får du Medita�onsledarbrevet med E-post! TACK!

INLEDNING Vår meditation öppnar vägen till den kristna mystiken. Den kristna mystiken är en välsignad och outsinlig källa. Exempelvis kan vi i vår meditation upptäcka den helige Franciskus djupt mystika sida. “Min Gud och mitt allt”; var hans bön under dygnets mörka timmar. Han levde i själens förening med Gud, den förening som �ick honom att gråta när han såg: “Kärleken är inte älskad”. Människor tar inte Kristus, han som leder oss Hem till Fadern, på allvar.

(fortsätter på nästa sida)


2 Guds vilja och vår vilja måste sammanstråla för att kärleken ska få kraft och bära frukt! Vi förenas med Gud och hans vilja sker på jorden såsom i himlen. “Den övernaturliga föreningen med Gud äger rum när de två viljorna, själens och Guds, är överens sinsemellan” (Johannes av Korset). I den fulländade harmonin mellan viljorna möts kärlekskrafterna! När bön utvecklas till meditation och kontemplation öppnas mer och mer närvaron i Gud och hans skapelse. Vi tillåter �lödet av gudomlig kärlek att översvämma världen. Vi gör oss mottagliga för Guds handlande i meditationen, inte bara för vår egen skull utan framförallt för att Kärleken ska bli älskad överallt, vara ett Hem för alla.

ligen att se många människor som börjar sin dag med qigong. Mjuka, långsamma, harmoniska rörelser som är vackra att se på. Qigong som man ibland brukar kalla meditation i rörelse har växt fram i den kinesiska kulturen under en period av �lera tusen år. Det berättas att i en tidig form av qigong så härmade man djurens rörelser. Så småningom involverades även andningsövningar. Idag �inns det en mängd olika former av qigong som utövas inte bara i Kina utan över hela över världen. Qi betyder ”andedräkt, ”luft”, ”energi”, gong betyder ”övning”, ”arbete”, ”förmåga”. Det visar hur svårt det kan vara att översätta ett ord från en kultur till en annan och få med alla nyanser. Men möjliga översättningar skulle kunna vara ”energiövning” eller ”att öva sin livskraft”. Begreppet qigong kan ses som ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker med detta syfte. Målet med qigong är god hälsa till kropp och själ.

Elisabeth av Treenigheten skriver till en vän: “Jag lyfter ögonen och betraktar Gud, sedan sänker jag dem över dig och utsätter dig för hans Kärleks strålar.” Den meditativa bönen är ett hjärta som om- En av dessa former av qigong kallas famnar världen. Nei Yang gong vilket betyder ”inre, närande träning”. Denna form av qigong lärs ut i kursverksamheten på Berget. Nei Yang gong bygger på tre principer: andning, rörelse och tanQIGONG ke/närvaro. Grundprogrammet beMEDITATION I RÖRELSE står av 12 olika rörelser som utförs - David Edman mjukt och långsamt. Andningen är en viktig del av varje rörelse. LikOm man går till en park i Kina en ti- som i den sittande meditationen är dig morgon kommer man förmod- närvaron grundläggande i qigong-


3 utövning. När vi sitter i meditation följer vi andningen och låter tankar komma och gå. Förhållningssättet i qigong är liknande. Man strävar efter att vara närvarnade här och nu, i rörelsen och i andningen. Innan man börjar sitt qigongpass så ska man ”väcka det inre leendet” som gärna får uttryckas i ett yttre leende. Det betyder att man utför qigong med en avspänd glädje och tillit till livet.

Evangeliernas skildringar av Jesus är fyllda av skildringar om hur han helar människor. Socialt, de människor som är utstötta ur gemenskapen, andligt genom att visa vägen till en kärleksfull Gud men inte minst de som är sjuka såväl fysiskt som psykiskt. Människan är en helhet med kropp, själ och ande. Jag tror att i vår kyrkliga tradition så har kroppens betydelse ofta till stor del gått förlorad. Kyrkan behöver vara en plats för mänskligt helande på livets olika områden. Precis som den sittande meditationen så kan qigong hjälpa oss att åter�inna kroppen betydelse i det andliga livet.

KONTEMPLATIV RETREAT - Annika Nordqvist,

Berget. Jag hade möjlighet att delta i den första och sedan inte förrän nu, i november 2011.

”To night, I`m going to visit me. I wonder if I am at home? ”

Berhard Bürgler inleder retreaten med ett citat av den tyske artisten, Karl Valentin. ”För det mesta”, fortsätter Bürgler, ”så är vi inte hemma. Att vara förenad med Gud är att vara hemma. Vi är inbjudna att komma hem och att stanna hemma” Under retreaten förs vi deltagare varsamt av Gud några steg vidare på vägen hem. Flera timmars meditation varje dag, god undervisning och individuella vägledningssamtal, ger en fantastisk möjlighet att ”landa” och bli allt mer ”present with the Presence”. Det är inte så lätt att beskriva vad jag har med mig från retreaten, men jag har helt klart fått ny inspiration i mitt mediterande och också i min uppgift som meditationsledare. Retreaten leddes av två personer, Bernhard Bürgler och Martin Nilsson. De båda kompletterar varandra alldeles utmärkt.

Jag rekommenderar alla meditaÄntligen! kom jag mig iväg till den tionsvänner runt om i landet att kontemplativa retreaten. Det var delta i en sådan här retreat när den �järde gången som den gavs på nästa tillfälle ges.


4

AKTUELLT!

Medita�onskurser a� sprida �ll medita�onsgruppernas deltagare Fördjupningskurser på Berget under våren: 17-23 februari SESSHIN A� röra vid hjärtat

10-13 maj TANKAR UR TYSTNADEN

Mar�n Nilsson

Carl-Göran Amnell och Eva Sköndahl

Medita�on, basal kroppskännedom Medita�on (c:a 6 �mmar per dag), och föredrag om Tomas Merton som föredrag och prak�skt arbete under andlig vägledare och kristen mys�tystnad. ker.

TIPS INFÖR HÖSTEN! 22-29 oktober Kontempla�v retreat med Bernhard Bürgler och Mar�n Nilsson Anmälan: david@berget.se Tel 0248-797170 LÄS MERA OM KURSERNA PÅ

www.berget.se

Varmt Välkomna �ll Berget! Hälsningar Ingrid STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

TELEFON: 0248-79 71 70 FAX: 0248-797171 E-POST: ingrid@berget.se

Bankgiro: 574-3323 www.berget.se

Meditationsledarbrev 2011-4  

Information och inspiration för Bergets meditationsledare!

Advertisement