Page 1

April 2013 • Nr. 1/2, 19. årg.

Fiberoverføring fra Molex

Opptil 56 Gbps på 4km lange kabler Elektronikk Importør Foreningen

Mange spenstige planer for neste Eliade

Infineon

32-bits mikrokontroller til 8-bits pris


Nå er det enda Nå er det enda Nå er det enda enklere å Nå er det enda enklere å enklere å finne PIM… enklere å

finnefinne PIM… PIM… finne PIM…

…den nye batteridrevne …den nye batteridrevne PIMbatteridrevne Master …den nye

Håndholdt PIM test hvor avstand til test PIM Håndholdt PIM sikkert bestemmes hvor avstand til PIM PIM test Fenomenet passiv intermodulasjon (PIM) har etterhvertHåndholdt blitt sikkert bestemmes med 40 watt test avstand til PIM Fenomenet passiv (PIM) har etterhvert blitt mer og mer vanlig påintermodulasjon moderne basestasjoner somhvor skal Håndholdt testtest medPIM 40 watt effekt. sikkert mer og mer vanlig(PIM) på moderne basestasjoner som skal bestemmes betjene mange overføringsformater og stadig data Fenomenet passiv intermodulasjon har etterhvert blitt høyere effekt. hvor avstand til PIM betjene overføringsformater ogen stadig høyeremed data mer og mer vanlig på mange moderne basestasjoner som skal mengde. Den eneste måten å optimalisere basestasjon er 40 watt test sikkert bestemmes mengde. Den eneste og måten åhar optimalisere ereffekt. Fenomenet intermodulasjon (PIM) etterhvert blitt betjene mange overføringsformater stadig høyere dataen basestasjon å passiv fjerne alle PIM bidrag. med 40 watt test å fjerne bidrag. mengde. Den vanlig eneste måten åPIM optimalisere en basestasjon er skal mer og mer påallemoderne basestasjoner som effekt. Anritsu sin andregenerasjon PIM Masterhøyere er ikke data bare lett og å fjernemange alle PIMAnritsu bidrag. betjene overføringsformater og PIM stadig sin andregenerasjon Master er ikke bare lett og

PIM Master …den nye batteridrevne PIM Master PIM Master

liten, den har også Anritsu sin unike avstand til PIM teknologi

liten, den harPIM også Anritsu unike avstand mengde. Den eneste måten å optimalisere en basestasjon erteknologi Anritsu sin andregenerasjon Master ersin ikke bare lett ogtil PIM samt testing med opptil 40 watt. Alt dette i en håndholdt samt testing 40tilwatt. Alt dette i en håndholdt liten, den har også Anritsu sin med unikeopptil avstand PIM teknologi å fjerne alleenhet PIM bidrag. som du kan ta med deg overalt. PIM Master gir

enhet som kanAlttadette med i deg overalt. PIM Master gir samt testing med opptil 40 du watt. en håndholdt nøyaktige målinger og forteller om det eksisterer PIM ogog hvor nøyaktige målinger og forteller om det eksisterer PIM hvor Last Guideto to Anritsu PIMoveralt. MasterPIM er ikke bare og enhet sin somandregenerasjon du kan ta med deg Master girlett Last ned ned din din Guide PIM punktet er. sin PIMog punktet er.om Understanding PIMpå på Understanding PIM nøyaktige målinger forteller det eksisterer og hvor liten, den har også Anritsu unike avstand PIM til PIM teknologi Last ned din Guide to www.anritsu.com PIM testing punktet er. samt med opptil Alt dette i en håndholdt Understanding PIMwww.anritsu.com på Optimaliserer enwatt. basestasjon til maksimal kapasitet ytelse. Optimaliserer en 40 basestasjon til maksimal kapasitet ogog ytelse.

enhet som du kan ta med deg overalt. PIM Master gir Optimaliserer en basestasjon til maksimal kapasitet og ytelse. nøyaktige målinger og forteller om det eksisterer PIM og hvor PIM punktet er. Kontakt forinformasjon mer informasjon og demo: Kontakt oss foross mer og demo: Blomkvist AS Web: www.blomkvistas.no Kontakt ossBlomkvist foren merbasestasjon informasjon demo: AS Web:ogtil www.blomkvistas.no Optimaliserer maksimal kapasitet og ytelse. Veslefrikksvei 11, 1388 Borgen Tlf: 66901190 Blomkvist AS Web: www.blomkvistas.no Veslefrikksvei 11, 1388 Borgen Tlf: 66901190

Veslefrikksvei 11, 1388 Borgen Tlf: 66901190

www.anritsu.com

Last ned din Guide to Understanding PIM på www.anritsu.com


elektronikk • data • telekommunikasjon | 3

Elektronikkbransjen www.peakmagazine.no Nr 1/2. 2013, 19. årgang ISSN: 0806-7066 Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Telefon: 24 11 57 07 Mobil: 920 24 032 Mobilfaks: 921 72 120 Email: tor@peakmagazine.no Fagredaktør: Trond Braaten Mobil: 920 14 360 Email: trond@peakmagazine.no Annonser: Charlie Bergersen Telefon: 926 17 850 Email: charlie@peakmagazine.no Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy NO-0211 OSLO Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Abonnement: Årsabonnement Norge kr 489,Norden kr 589,Europa kr 665,Andre verdensdeler kr 685,Løssalg kr 88,Copyright: PeakMagazine/InsightElectronics Forsidefoto: Vice President and General Manager, Mikrocontroller i Infineon Technologies AS Peter Schäfer og Senior Director i Industrial and MultimarketMicrocontrollers i Infineon Technologies AG Dr. Stephan Zizala. Produksjon: Publitek Neste utgave: Nr 3 - 2013 Materiellfrist 24. mai 2013 Utgivelse uke 25 Se oss på Facebook facebook.com/peakmagazine.no

Vi har tatt en prat med flere aktører i elektronikkbransjen og spurt litt om utsiktene for norsk elektronikkbransje og hva som blir viktig å fokusere på framover. I denne utgaven har vi snakket med fire aktører alle medlemmer av Elektronikk Importør Foreningen (EIF) og ved neste anledning vil vi se på elektronikk design og produksjon.

Molex Knutsen Norge –I Danmark har vi sett at produksjonen tas tilbake og her hjemme vet vi om et par kunder som har gjort det tilsvarende, og kanskje da innen medisin og militært, sier Kjell Gunnar Knutsen daglig leder i Molex Knutsen Norge AS. –Medisinsk og Militært er to områder som Molex nå fokuserer veldig sterkt på. Med strategiske oppkjøp har Molex styrket produktporteføljen og teknologien rettet mot disse miljøene. Vi har også fått et skifte fra produkter med kort levetid til produkter med lengre levetid som medisinsk og militært, hvor produktet ofte har minst en ti års levetid. Og da er det klart at våre komponenter har samme lange levetid. Både innen forsvar og medisin er det vekst for vår del. Analyseselskapet Bishop forventer en vekst innenfor disse feltene på ca tre prosent i 2013 og 2014. Så kan man si at tre prosent ikke er mye, men med tanke på usikkerheten i Europa så er jo tre prosent positivt. Og ikke minst da innenfor olje og offshore er noe Norge er streke på. Det er også et område vi i Molex ser spesielt på. Og det er vel der jeg tror vi vil ha den største økningen i vekst i 2013. –Og ikke minst EX produkter. Molex kommer nå endelig med EX sertifiserte produkter. Noe som gjør at vi har større muligheter på offshore markedet. Produktene kom i siste kvartal i fjor og vi ønsker å få ut produktene nå til industrien, der det er behov for godkjente EX produkter.

Nortelco Electronics –For Nortelco Electronics sin del er det satsingen på Skandinavia som jeg tror vil hjelpe oss opp. Nå er vi godt i gang i Danmark og vi ser at det øker. Og vi har fått Tektronix og Anritsu i Sverige, i tillegg til at vi hadde Keithley og en del andre fra tidligere. Så nå er vi en vesentlig aktør i Sverige. Dette har vi jobbet med en stund for å ha en bredere base å jobbe på, sier daglig leder i Nortelco Electronic Svein Hermansen. –Skal man øke så må man opp og ut og få litt mer størrelse, bruke ressursene bedre. Ressursene har vi allerede samtidig som vi bygger en bedre teknisk kompetanse mellom landene. Og det forsøker vi å utvikle ved å starte en såpass stor satsing i Sverige. Vi regner med at i løpet av kort tid er Sverige større en Norge og Danmark for oss. Markedet er forventet å være i alle fall tre eller fire ganger større og det skal vi ha en ganske stor bit av. Noe som vi har jobbet lenge for å få til.

Blomkvist –En trend jeg ser er at de blir mer og mer viktig med feltinstrumenter som er i stand til å måle med lab instrumentenes nøyaktighet og en annen ting som er interessant er at det har vært mye feilmåling. Mange har vært ute og gjort målinger uten å besitte den nødvendige kunnskap om måleteknikk og bruk av instrumentene, sier daglig leder Morten Blomkvist i Blomkvist AS. –Dette har gjort sitt til at mange basestasjoner ikke fungerer optimalt. Behov for kompetanse og kurs i ulike testteknikker vil bli ekstremt viktig i årene framover. Likeledes det å kunne svare på tekniske avanserte spørsmål i forbindelse med målingene har etterhvert blitt svært viktig. For når en maler eller forskalingssnekker skal sette opp en basestasjonen blir det litt der etter.

Elektronikk Importør Foreningen –2012 var et år hvor de aller fleste så litt svart på det. Hele Norge var blitt fortalt at man skulle se svart på 2012 i begynnelsen av året, sier formann Jonny Langmyren i EIF og daglig leder i 4Test AS. –En treg start ble det, men det blir det alltid i vår bransje da bransjen, både direkte og indirekte, er veldig avhengig av det offentliges investeringer som i praksis nullstiller alt den 1/1 og begynner helt på nytt. Da tar ting tid. Fjoråret var et år hvor man måtte langt ut i året før det løsnet, noe som uheldigvis synes å bli en stadig økende trend. I Elektronikk Importør Foreningens sammenheng var vi klare på å holde oss til programmet. Og kjøre fullt trøkk med miniutstillinger og satsing på Eliaden som på mange måter ble vellykket, slik at den skal vi definitivt fortsette med i 2014. –Vi i EIF arbeider mye for å gjøre messen mer attraktiv og spennende, både for kunder og for flere utstillere. Dette henger jo som kjent sammen. Vi har mange spenstige planer for neste Eliade i 2014 og er i løpende og tett dialog med arrangøren Eliaden. –Det vi i EIF sammenheng er opptatt av er det personlige møte, leverandør og kunde. Det meste finnes på internett og kan ses på leverandørenes hjemmesider. Man ender fort opp med feil informasjon hvis man bare ser på hva som står på nettet og som vi dessverre ser at prislisten er den viktigste informasjonen. Det er derfor svært viktig å få til den personlige kontakten mellom leverandør og kunde, det personlige møte. Kom på våre miniutstillinger og spør om det du har på hjerte. Og få de rette svarene samtidig som man får sjekket opp om det man har funnet på nettet svarer til forventningene

Tor Bergersen

Innhold Agilent oscilloskop serie 4000x

4

Hadelandprodukter i førti år

5

Ny leverandør hos 4Test

6

Inngår kontrakt med BEA Systems Hägglunds AB

8-9

Reduserer kretskortstørrelse, vekt og kompleksitet

10

Leverer de første SoC-enhetene

12

Molex inn i nye segmenter

13

Plakaten er historie

14 - 15

Leverer 32-bits ytelse til 8-bits pris 16 - 17

Forlenger batterilevetiden og støtter den strengeste sikkerhetsklassen T-skjorte overvåker vitale verdier

23 24 - 25

Skal vekke sjåføren

26

Nortelco Electronics satser i Skandinavia

27

PIM og flere opsjoner i samme instrument

28 - 29

Elektronikk Importør Foreningen i full rulle

30 - 31

Neste generasjons distribusjonsmodell for elektroniske koponenter 23 - 33

Altera og ARM med FPGA-Adaptive embedded programmerverktøysett 18 - 19

Produktnyheter

Silisium-konvergens utvides med teknologiske innovasjoner på 20 nm 20 - 22

Messeoversikt 42

Nytt fra bransjen

34 - 39 40


4 | Insight Electronics # 1/2•2013

Agilent oscilloskop serie 4000x Sammenlignet med andre skop i sin klasse så byr 4000X serien på både Digital skop i 2 eller 4 kanaler, DSO, og 16 logiske innganger i tillegg, MSO. Det leveres i 200-, 350-, 500MHz og 1- og 1,5GHz båndbredder med samplingstid opp til 5GSamples/Sekund. Med logikk funksjonen har den både logikk og protokollfunksjonalitet. Med 1 million kurveformsoppdateringer i sekundet og sonetrigger, så blir muligheten ”Kan vi se det, så kan vi trigge på det” en realitet. Vi lanserer 4000X serien som 5 instrumenter i ett. Det innbefatter da Oscilloskop, Logikkanalysator, Protokoll analysator, 2 kanals Arbitrær Funksjonsgenerator og Digitalt VoltMeter DVM. Stor Touchskjerm Høyoppløselig skjerm touch skjerm på 12,1 tommer. (SVGA). Skjermen er en kapasitiv touch skjerm av typen som f.eks benyttes på iPAD og gir en veldig god touch funksjonalitet. Men, fin skjerm er ikke alt.

Agilent har som så ofte før, videre utviklet bruker grensesnittet til hva de kaller intuitivt bruker grensesnitt. Dette gir mulighet for å benytte knapper og funksjonsvelgere helt likt med alle tidligere skop, i tillegg til en smart og forenklet bruksmetode ved å kunne benytte fingeren til å velge, flytte og sette kurver og funksjoner på skjermen. Minne MegaZoom IV smart minne på 4MPunkter er et stort minne siden det som standard leveres med Segmentert minne funksjon og intelligente triggere som dermed kun tar vare på hendelsene og ikke all inaktivitet derimellom. Et vesentlig større minne er derfor sjeldent nødvendig.

Trigger Glem alle trælete trigger problemer og valg av oppsett. Så lenge skopet kan se signalet, noe som er høys sannsynlig med sine 1 million kurve oppdateringer i sekundet, (markedets raskeste), så er det bare å bruke fingeren og markere punktene man vil se på og pang så sitter kurven på skjermen med InfiniiScan Zone touch trigger.

Visning / grafikk: Mulighet for både skop og logikk/protokoll funksjonalitet vist koordinert på skjermen. 1 million kurveformsoppdateringer i sekundet. USB serie analyse. Fullt oppgraderbar på både måle båndbredde, målefunksjonalitet og fra DSO til MSO. PC porter: LAN, kan interfaces

med iPAD for full kontroll og visning. (Også trådløst med en ruter imellom). Ytterligere måleopsjoner. USB serie analyse (Standard) Maske test (Opsjon). Seriell dekoding, 10 forskjellige oppsett (Opsjon). Power Analyse (opsjon). Avansert matematikk (Standard). HDTV Video (Opsjon) www.4test.no. ■

Mer Aktive prober leveres med 1- og 1,5GHz modellene. DVM 3 siffer multimeter er innebygget for visning på skjermen der man måtte ønske. (Opsjon). Arbitrær generator, 2 kanals Arbitrær generator til 20MHz med modulasjonsmuligheter. (Opsjon)

Generasjonsskifte hos Hans H. Schive AS Sven André Aarseth har overtatt som daglig leder hos Hans H. Schive AS da Gerhard Schive, mangeårig leder i firmaet, ønsket å overlate roret til yngre krefter. . Denne endringen er et ledd i en lenge planlagt prosess, sier Schive, og tidspunktet er svært gunstig da vi nå har fått på plass den plattformen firmaet var avhengig av for videre vekst. Sven Andre har vært ansatt hos Schive siden 2009 og kom fra Ladac Products AS der han var ansvarlig for blant annet firmaets QA, Logistikk og Produksjon.

En av de få Hans H. Schive AS feirer i år 50-års jubileum som et AS, og er i dag en av få gjenværende norsk eide leverandører av elektronikk komponenter. I tillegg arbeider firmaet med spesialiserte høyeffekt mikrobølgeprodukter, men med stadig sterkere fokus på utvikling og produksjon av batteriprodukter. Primært for applikasjoner der det stilles spesielt høye krav til produksjon, sporbarhet, dokumentasjon og kvalitetssikring. Produkjson hjemme Produktene utvikles og produseres her hjemme i nært samarbeid med kundene. En stor fordel for fleksibilitet og nedkorting av utviklings- og leveringstiden for denne type produkter. Aarseth har hatt ansvar for systematisering, strukturering og innføring av dette, noe som har resultert i flere spennende og utfordrende prosjekter og kontrakter med strategisk viktige kunder. Aarseth sier han er trygg på å overlate videreføringen av dette arbeidet til nytt og godt kvalifisert personell og at han samtidig gleder seg til å ta tak i og vie det meste av sitt arbeid videre fremover til mange spennende administrative utfordringer og oppgaver hos et ”nytt” Schive. Ikke minst har han store forventninger til samarbeidet innenfor alliansen Omni SA der Hans H. Schive AS fra i fjor ble fullverdig medlem. ■

Sven André Aarseth og Gerhard Schive.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 5

Hadelandprodukter i førti år I dag er Hapro en av Norges ledende innen sine forretningsområder produksjon av industriell elektronikk og yrkeskvalifisering.

Yrkeskvalifisering NAV har alltid vært største kunden innen yrkeskvalifisering, men samspillet med lokalt næringsliv har vært avgjørende for å lykkes. I den senere tid er dette samspillet ytterligere styrket da trenden innen attføringsmetodikken er at prosessene skal skje ute i bedriftene.

4 - 26,5GHz Spektrum og Nettverk Agilent FieldFox

I forkant av utviklingen Hapro har i alle år lagt vekt på å være i forkant i utviklingen av sine forretningsområder. I samspill med kunder er det foretatt strategiske investeringer innen teknologi, produksjonsutstyr, areal og kompetanse for å ivareta de markedsmessige utfordringene som måtte komme. Innenfor elektronikkmarkedet har disse utfordringene vært enorme. Teknologi og kompetanse I jubileumsåret rår dagens direktør, Erik Lundbekk, over 23.000 kvadratmeter produksjons-, kurs- og kontorlokaler fordelt på fire lokasjoner. Bedriften har 500 medarbeidere. I rekordåret 2011, omsatte bedriften for i overkant av en milliard, og i 2012 har 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering. Som alle bedrifter opplever Hapro svingninger i sine markeder. Gjennom mange år med solide resultater har bedriften opparbeidet en robust finansiell posisjon. Dette gir grunnlag for satsing på teknologi og kompetanse for å møte utfordringene

18 modell varianter

I samspill med kunder er det foretatt strategiske investeringer innen teknologi, produksjonsutstyr, areal og kompetanse for å ivareta de markedsmessige utfordringene som måtte komme. Innenfor elektronikkmarkedet har disse utfordringene vært enorme, sier adm direktør Erik Lundbekk.

som måtte komme i årene framover, sier adm direktør Erik Lundbekk i en pressemelding. ■

• • • •

Spektrumsanalysator Vektor Nettverksanalysator Kabel- og Antenne tester Kombinasjoner av disse

10 instrumenter i ett Bygget for feltbruk. Ytelser som for bordmodeller. Ingen oppvarmingstid. Robust og støvtett. Støtskjerming av konnektorer.

Ytterligere funksjoner: • • • • • • •

Effektmeter Signalgenerator Vektor Voltmeter Interferensanalyse Variabel DC kilde Frekvensteller GPS mottaker

Kontakt:

Innen elektronikk opptrer bedriften i markedene Telecom, maritim sektor, industri og forsvar. Teknologisk skjer det en dreining fra elektronikk til mekatronikk. 1. april 1973 ble Hadelandprodukter AS en selvstendig bedrift med lokaler i Monsruds kjellerlokaler på Harestua og i Andfossen på Jaren. Bedriften spesialiserte seg innen hunde- og rideutstyr og elektronisk utstyr. Bedriften ble godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som bedrift for funksjonshemmede. Per Sønsteby var ansatt som disponent. Han ble i Hapro som administrerende direktør til han ble pensjonist i 2008 og medvirket i meget stor grad til et industrielt eventyr på Hadeland.

4TEST AS, tlf 67 10 10 80

www.4test.no 4TEST AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik Tlf. 6710 1080 • Fax 6710 1081 www.4test.no • post@4test.no


6 | Insight Electronics # 1/2•2013

Ny leverandør hos 4TEST EMSCAN utvikler og lager utstyr for sanntids måling av elektromagnetisk nær-felt for kretskort og strålings­ diagrammer for bordantenner. Selskapet er verdensledende på sitt område. Utstyret adresserer både verifisering og Compliance. De har holdt på siden 1989, med sin patenterte antenne gitter. (Planar grid array of antennas). EMSCANs løsning gir en visuell representasjon av elektromagnetiske størrelser i sann tid og byr på en unik og ekstremt rask, samt kostnadseffektiv måleløsning for komplekse problemer omkring stråling fra kretskort og antenner. EMxpert Er et sann tids, kompakt, bordmodell EMC/EMI diagnose verktøy som gir utviklere muligheten til og hurtig å diagnostisere og løse EMC/ EMI problemer i en å samme konstruksjons syklus. Det gir innsikt i hvorfor problemet

oppstår noe man f.eks. ikke vil få i et kammer. Gevinsten blir da å spare kostbare konstruksjonssykluser og omfattende oppsett i kammere. EMxpert avdekker selv periodiske problemer / feil, noe som ofte kan oversees med håndholdte- og automatiske prober. RFxpert Er den eneste sann tids, kompakte, bordmodell antenne måleutstyret. Ved hjelp av gitteret med prober som det automatisk svitsjes i mellom, vil det på mindre enn ett sekund kalkulere nøyaktige fjern-felts mønstre og utstrålt effekt basert på veldige-nær-felts målinger. Dermed får man umiddelbar tilgang på fjern-felts data rask, effektivt og til en veldig lav kostnad. Unike nær-felts data gir mulighet for innsikt til bl.a. å finne årsaken til eventuelle problemer. ■

Vokser innen IT-løsninger for vedlikehold PSIAM er et norsk-svensk selskap som er spesialister på IT-løsninger for vedlikehold. Prevas styrker ­forretningsområdet Industrisystem ved å kjøpe opp selskapene i PSIAM-konsernet. Prevas tar en ledende posisjon i et område som styrker den europeiske industriens konkurranseevne gjennom produksjonseffektivisering. PSIAM har 14 ansatte og en omsetning på ca. 34 mill kr. De har kontorer i Oslo og Karlstad og kunder over hele Norden. Selskapet er distributør av vedlikeholdssystemer (EAM-systemer, Enterprise Asset Management) fra Infor, som er et av verdens største selskaper på området. Blant kundene

finner vi Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge og Technip. –Med Prevas’ gode bransjeomdømme og sterke salgsorganisasjon kan vi vokse raskere og nå ut til nye kunder i hele Norden. Prevas har svært høy kompetanse innen industriell IT, og vi har samarbeidet tidligere. Prevas har bl.a. utviklet en SmartPhone-applikasjon for innrapportering av vedlikeholdsdata til Infor-systemene, sier Tord Svanqvist, adm. dir. i PSIAM.

–Oppkjøpet av PSIAM, med deres spesialistkompetanse innen IT-løsninger for vedlikehold, gir oss et mer heldekkende tilbud innen industriell IT. Vi ser store muligheter for produksjonseffektiviseringer hos kundene gjennom integrering av vedlikeholds- og produksjonssystemer. ■ Vi får også nye kunder i hele Norden og kan styrke oss innen Prevas' utvalgte bransjer, sier Christer Ramebäck, forretningsområdesjef i Prevas AB.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 7

kvalitetsbatterier

til UPS, alarm og telecom

En k me ompl b a t d AG M e t t s e t r b a c e ri e r t o g g e i e il a k-u l lle é p s yk , te le c t yp e r lisk o drif m o g t

• Alle standardstørrelser fra 1,3ah til 230Ah • Egne serier i gelé til syklisk drift • Bygget etter BS6290 Part 4 telecom standard • Standard serie HZS for alarm og sikkerhet • Front Access modeller for rack montering gylling.no

Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud, Tlf: 67151400, Faks: 67151401, www.gylling.no, post@gylling.no

Med topp moderne utstyr og fremragende faglige ferdigheter, produserer vi høykvalitets elektronikk- og elektromekaniske produkter i Norge, Sverige og Kina.

• • • • • • • • • • •

Komplett prosjektkapabilitet Design/ redesign DTT/DTC/DTM Prototyping Testutvikling (HW & SW) Industrialisering Levetidsforlengelse ISO 9001/14001 AQAP 2120 IPC 610-,620-,J001-,7711-,7721- Klasse 3 Manufacturing Execution System (MES)- som gir sporbarhet ned på komponentnivå

Norautron AS 3192 Horten

Tel: +47 33 03 04 00 www.norautron.com

Achievement through dedication!

www.peakmagazine.no


8 | Insight Electronics # 1/2•2013

Inngår kontrakt med BAE ­Systems Hägglunds AB Norautron AS har inngått kontrakt med BAE Systems Hägglunds AB om levering av elektronikk til 144 nye eller oppgraderte CV90 stormpanservogner som skal leveres til det norske forsvaret. Kontrakten er en del av en industriell samarbeidsavtale mellom Norautron og BAE Systems Hägglunds AB. Norautron er en ledende produsent av fullservice elektronikk og ble etablert i 1989. Selskapet tilbyr kundene fleksible og kostnadseffektive tjenester som bidrar til å forbedre konkurranseevnen. Norautron leverer tjenester innenfor design, testutvikling, prototyping, PCBA, kabelproduksjon, elektro mekanikk, avansert bygging og integrasjon og yter service i hele produktets livssyklus fra industrialisering til avhending. Norautron har hovedkontor i Horten og har 240 ansatte.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 9

Ny serie skop HAMEG Instruments lanserer sin nye HMO3000 serie Mixed Signal Oscilloskop med opptil 500MHz båndbredde.

–Kravene for å levere til forsvarsindustrien er høye og for Norautron kreves det fokus, hardt arbeid og kapasitets utnyttelse”, sier adm.dir. Øyvind Sedivy i Norautron, foto: Tor Bergersen.

I følge avtalen skal Norautron designe, produsere og levere enheter for kraftdistribusjon og elektronikk systemene til de 144 CV90 stormpanservognene. Kontrakten kan bli utvidet til også å gjelde ytterligere salg av tjenester som vil løpe i flere tiår fremover. Det industrielle samarbeidet gjennom denne avtalen både sikrer og fremmer utviklingen av spesial kompetanse og prosesser for levering av ”high end produkter” til markedet. –Vi er svært godt fornøyde med å vinne denne betydelige kontrakten med BAE Systems Hägglund som er et ledende globalt selskap. Kravene for å levere til forsvarsindustrien er høye og for Norautron kreves det fokus, hardt arbeid og kapasitets utnyttelse, sier adm.dir. Øyvind Sedivy i Norautron.

Langsiktig For Norautron er den inngåtte kontrakten betydelig både omsetningsmessig, som kompetanse pådriver samtidig som den er innenfor en tidsramme som gir langsiktighet. Avtalen ble inngått i hard konkurranse med andre ledende aktører i både Norge og internasjonalt. Som en eksklusiv valgt partner til BAE Systems Hägglunds har Norautron dermed styrket sin posisjon som en ledende leverandør av elektronikk og elektromekanikk til forsvarsindustrien.

Den nye HMO3000 serien fra Rohde & Schwarz-selskapet HAMEG Instruments har velkjente gode ytelser til attraktive priser. De 6 nye modellene har båndbredder mellom 300 og 500MHz og med 2 eller 4 kanaler. MSO funksjonalitet er standard, og gjør det mulig å måle på 16 digitale kanaler i tillegg til de analoge kanalene. I forhold til tidligere HAMEG-modeller så har de nye modellene økt minnelengde med sine 8MB. Minnet kan dessuten justeres både manuelt og automatisk. Alle modellene i HMO3000-serien kan

oppgraderes til 500MHz, i form av opsjonene HOO352 (2 kanaler) og HOO354 (4 kanaler) for 300MHz variantene, og HOO452 (2 kanaler) og HOO454 (4 kanaler) for 400MHz-variantene. Som et introduksjonstilbud frem til 31.oktober 2013 leveres alle nye oscilloskop i HMO3000 serien med logikkproben HO3508 inkludert uten ekstra kostnad. ■ www.hameg.com

En av de største BAE Systems Häggelunds er et av verdens største selskaper innenfor forsvarsindustrien. BAE Systems Hägglunds leveranse til CV9030NO prosjektet, kontrahert av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), er en av de største militære investeringene som noen gang er gjort i Norge. ■

Mottar ordre fra Kongsberg Kitron har mottatt en ny ordre verdt om lag 50 millioner kroner fra Kongsberg Gruppen for levering av elektronikkmoduler som inngår i Kongsbergs våpenstyringssystem Remote Weapon Station (RWS). Det er Kitrons amerikanske datterselskap, Kitron Inc, som har mottatt ordren fra Kongsberg Defence & Aerospace AS. Ordrene er relatert til et internasjonalt kjøretøyprogram, og omfatter både industrialiseringstjenester, testutviklingsoppdrag og leveranse av produkter. Produksjonen vil skje ved Kitrons fabrikker i Johnstown, USA, og i Arendal. Produktleveransene vil hovedsakelig skje i 2014 og 2015.

–Dette er en svært viktig avtale for Kitron. Sluttkunden er ny for oss, og potensialet er stort. Utsiktene i forsvarssegmentet er lyse og vi har et sterkt driv i dette segmentet, sier Kitrons konsernsjef Jørgen Bredesen, og peker på at flere store kontrakter er vunnet de siste månedene. Flere store kontrakter I løpet av tredje kvartal sikret Kitron seg to andre store kontrakter med Kongsberg Gruppen; en

produksjonsavtale om elektronikkmoduler til det amerikanske forsvaret for våpenstasjonen CROWS og en ordre knyttet til militært kommunikasjonsutstyr. I tillegg er Kitron involvert i flere andre forsvarsprogrammer med blant andre Lockheed Martin og Kongsberg Gruppen. Forsvarssegmentet er også et satsningsområde for Kitrons nye virksomhet i Tyskland. ■


10 | Insight Electronics # 1/2•2013

Reduserer kretskortstørrelse, vekt og kompleksitet System in Package (SiP)-design fra Endicott Interconnect (EI) Technologies reduserer både størrelse og vekt, dekker flere pakker fra et trykt kretskort til en SiP og gir bedre elektrisk ytelse og reduserer kompleksiteten og prisen til det trykte kretskortet.

Typical HyperBGA® 9 layer Cross Section

Microelectronics Packaging Menu Overview Semiconductor Packaging

High Density

Standard

¾Epoxy Glass laminate ƒCost performance ƒBT ƒFR4 ƒPolyimide ƒMechanically drilled holes ƒ75 micron trace ƒ75 micron spaces

40 micron thick APPE outer dielectric Er = 3.2

HyperBGA®,

CoreEZ ™

¾Thin Core Build Up ƒCost performance ƒParticle filled epoxy ƒThin core (coreless) ƒLaser drilled core ƒLaser drilled build up ƒIn preproduction ƒSiP ƒ25 micron trace ƒ30 micron space

35 micron thick PTFE Dielectric, Er = 2.7

Chip Bump microvia

HyperSIP

¾PTFE ƒHigh Performance ƒCoreless ƒLaser Drilled Vias ƒHyperBGA® & SiP ƒIn production ƒ28 micron trace ƒ30 micron space

Underfill

Non soldermask defined pad 15µ thick Cu, redistribution 12µ thick Cu

50 micron thick PTFE Dielectric, Er = 2.7

6µ Cu/38µ Invar/6µ Cu Ground plane

15µ thick Cu, redistribution BGA Pad

12µ thick Cu, 50m dia. through via APPE filled

Substrates are RoHS compliant when using no lead surface finishes EI Proprietary

EI Proprietary

Resultatet er en betydelig ”krymping” av pakkestørrelsen og en enorm kapasitetsutvidelse per kv.tomme PC-kort. Endicott Interconnect kan bruke denne SiP-teknologien til å redusere kretskortstørrelsen med inntil 27x i forhold til det originale kretskortet. Dette oppnås ved å bytte ut mange av de pakkede komponentene med ren matrise og kombinere selskapets omfattende erfaring innen varmeløsninger med EIs PTFEbaserte HyperBGA eller CoreEZ organiske halvlederpakker med bygget med tynn kjerne flip-chipteknologi. Disse løsningene med halvlederpakker tilbyr eksepsjonell elektrisk ytelse, kablingsmuligheter og pålitelighet. Redisignes til For eksempel kan et 7,75” x 15” kretskort redesignes til 2,2” x 2,2” ved å bruke et 3-4-3 CoreEZ substrat med 4 signaler, 6 lag og 30 mikron lw/ls og montering som inkluderer 5 flip-chip FPGA-er, CSP-minne, passive komponenter, SMT-komponenter, PGA-kontakt og 2-sidig montering.

En annen SiP-konvertering bruker komponenter med redusert pakkestørrelse og CoreEZ-teknologi på en ettkorts computerdesign (SBC) fra 25 kv.tommer til 9 kv. tommer. En rund, ekstremt tynn SiPpakke på et CoreEZ 2-6-2 substrat med integrerte passive komponenter, er ikke EIs SiP-design fysisk begrenset til et kvadrat eller rektangel, hvis man skulle ha behov for noe utenom det vanlige. Nøkkelen Ifølge EI er integrering av substratdesign på systemnivået selve nøkkelen til å oppnå betydelig reduksjon av designkompleksiteten og kostnadene på trykte kretskort. Elementene inkluderer: Organiske substrater for betydelig vektreduksjon (tynne PTFE-substrater er typisk 1/10 av vekten til et sammenlignbart keramisk substrat). Tynne substrater for betydelig forbedring av elektrisk ytelse. SiP-design for kortere signalbaner. Pinneutlagt eller BGA-grensesnitt for kretskort. ■ www.eitny.com

Nytt overvåkings og monito­rerings system til Nornett IKM Instrutek AS har levert ett nytt overvåkings og monitorerings system for driftsovervåking av kabelTV nettet til Nornett AS. Nornett AS har sitt hovedsete i Alta og har kabel-TV nettverk i fler byer og drifter også TV-nett for andre leverandører. Systemet som nå er levert dekker deler av anlegget og er en start av en større planlagt utbygging. Systemet er basert på produkter fra VeEx og er basert av flere utplasserte CX180R. En CX180R dekker overvåkning av 10 noder og en sentralt

plassert server logger alle data fra de ulike CX180R og gir en oversikt på blant annet Return Path og QAM. Systemet kan varsel om det oppstår unormale hendelser som brudd, forstyrrelser, trafikkoverbelastning mm. Dette gir en bedre oversikt og driftssikkerhet samt øket servicegraden til alle kunder som Nornett betjener. ■


elektronikk • data • telekommunikasjon | 11

RECAB får kontrakter verdt 5 MNOK RECAB har mottatt to ordrer på totalt over 5 MNOK fra kunder innen Offshore- og transport-sektoren. Begge ordrene er på robuste, kunde­ spesifikke datamaskiner som skal operere i krevende omgivelser. Offshore løsningen er basert på kundespesifikk mekatronikk; et spesialdesignet kompakt og robust kabinett, integrasjon av kundens egen elektronikk kombinert med standard hyllevare. Løsningen er bygd og testet for å kunne operere i tøft offshoremiljø mhp fuktighet, temperatursvingninger, sjokk og vibrasjon. Kontrakten er en oppfølger til en forstudie

gjennomført av RECAB’s Engineering avd. Ordren fra transportsektoren er kundetilpassede robuste servere med lang levetid slik at samme konfigurasjon kan leveres i mange år fremover. Dette er et resultat av ekte Team Play mellom kunden, RECAB, og nøkkelpartnere. Disse robuste serverne støtter 24/7 non-stop operasjon 365 dager i året

uten vedlikehold / service. RECAB leverer serverne med kundens applikasjon preinstallert og testet. ■ –Disse spesialutviklede Computerne setter en ny standard når det kommer til hvor mye funksjonalitet og ytelse du kan pakke inn i et kompakt og robust kabinett som skal operere i et så tøft miljø. Vi er spesielt fornøyd med vår passive kjøleløsning kombinert med IP-65 beskyttelse, sier RECAB’s Key Account Manager Nils Olav Gjørvad.

Det tar kun “5” minutter ! Fra import av gerber- og drilldata, til produksjonspanel og stensildata er generert, - pristilbud er innhentet, - bestilling er gjennomført og ordrebekreftelse ligger i din mailbox. Videre kan du følge din bestilling helt frem til varemottak og registrere ordren i ditt lagersystem fra egendefinerte strekkoder på din pakkseddel. All dokumentasjon ligger i din Macaos Software.

• Ivaretar din kvalitetssikring • Forenkler din ordrebehandling • Gir deg de gode prisene Ditt verktøy for å kvalitetssikre; • Din ordre • Din dokumentasjon • Ditt produksjonsunderlag • Dine mønsterkortfabrikker Macaos Enterprise*

Kan det bli bedre?

Ja!

Med den nye Macaos Enterprise Pro **, kan alle leverandører av mønsterkort være med. * Gratis for Elprint kunder ** Kjøpeversjon

Mer enn 40-års erfaring med mønsterkort

55 92 55 00 - avd. øst 957 33 971


12 | Insight Electronics # 1/2•2013

Leverer de første SoC-enhetene Altera SoC-enheter leverer funksjonssettet som oppfyller kravene til ytelse og pålitelighet som utviklere av embeddede systemer krever og ønsker seg. –De som arbeider med utvikling av embedded-systemer valgte Altera SoC takket være et overlegent funksjonssett, sier Chris Balough, Senior Director, Product Marketing i Altera.

Altera har levert de første leveransene av sin 28 nm SoC-enheter, som kombinerer et tokjerne ARM Cortex-A9-prosessorsystem med FPGA-logikk på én enkelt enhet. Altera SoCenheter har flere særtrekk som gjør det mulig for de som arbeider innen utvikling av trådløs kommunikasjon, industri, videoovervåkning, bil-og medisinsk utstyr å skape lage egenutviklede SoCvarianter optimalisert for systemytelse, kortplass, ytelse og kostnader. Egen applikasjonsprogramvare De første enhetene Altera leverer er laveffekts, rimelige Cyclone V SoC-enheter. Altera demonstrerte disse SoC-enhetene på ARM

Technology Symposium Europe. –Antall kunder som allerede har forpliktet seg til å bruke Altera SoC-enheter har overgått våre forventninger, sier Chris Balough, Senior Director, Product Marketing i Altera. –De som arbeider med utvikling av embeddedsystemer valgte Altera SoC takket være et overlegent funksjonssett. Med brikkene som nå er tilgjengelig, kan kunder som benyttet seg av vår SoC Virtual Target utvikle sin applikasjonsprogramvare raskt over på SoC-enhetene og spare måneder med utviklingstid. ECC-funksjonalitet Altera er de eneste FPGAleverandøren i dag som

leverer SoC-enheter som har støtte for 32-bits feilkorrigeringskode (ECC) som sikrer dataintegriteten til hele embeddede systemet. ECC-støtte er en forutsetning for kunder som trenger høy ytelse og pålitelige systemer. ECC-funksjonaliteten er bygget inn i SoC-enhetenes eksterne DRAM minnegrensesnitt og et stort antall minneforekomster og perifergrensesnitt på brikken, inklusive L2 Cache, scratch RAM, Ethernet MAC, USB-porter og flash-minnegrensesnitt. Andre unike funksjoner denne familien har er en minnekontroller med høy båndbredde og innebygd minnebeskyttelse, fleksibel oppstartsfunksjonalitet og integrert PCI Express (PCIe) i alle SoC-enhetene.

Tidlig ute Alteras SoC-enheter støttes av et bredt økosystem av operativsystemer, designverktøy for maskinvare og programutviklingsløsninger fra Altera, ARM og tredjeparter som letter utvikling og bruk av enhetene. Som ledd i å styrke sine økosystem-støtteverktøy, har Altera og ARM i fellesskap utviklet ARM Development Studio 5 Altera Edition -verktøykassen med FPGA-adaptive debuggere som utelukkende støtter Altera SoC-enheter. Ved å muliggjøre tidlig utvikling av programvare, har Altera frigitt SoC Virtual Target programvare-designverktøyet. Dermed kunne kundene komme i gang med å utvikle sin programvare før maskinvaren ble tilgjengelig. Mange av Alte-

ras kunder har benyttet SoC Virtual Target-verktøyet og kan allerede nå portere sin applikasjonsprogramvare til SoC FPGA, noe som sparer dem for måneder med utviklingstid. Altera demonstrerte sine Cyclone V SoC-enheter på ARM Technology Symposium Europe. Demonstrasjonen omfattet et Cyclone V SoC utviklingskort som starter opp og kjører Linux på to CPU-er. Tilgjengelig Altera har levert sine første prøver av Cyclone V SoC FPGA (5CSXA6), som har 110k logikkelementer (LEer). Bredere utvalg av prøver vil være i første kvartal 2013, etterfulgt av produksjonsenheter senere i år. ■


elektronikk • data • telekommunikasjon | 13

Molex inn i nye segmenter Molex hadde en dårligere omsetning i 2012, men fremtiden ser positiv ut. Nye segmenter og nye produkter skal øke omsetningen til selskapet som er store innenfor, data transmisjon, konnektorer, komponenter og nå sist EX produkter for å kunne betjene offshore industrien her hjemme. 2012 var ikke noe strålende år for oss. Vi mistet en betydelig kunde som utgjorde ca tjue prosent av omsetningen vår i 2011, sier Kjell Gunnar Knutsen, salgssjef i Molex Knutsen Norge AS. De flyttet produksjonen ut av landet. –Det er mange aktører i bransjen som lider av dette. Det er synd for det norske markedet at produksjon flyttes ut av landet, men det er jo ingen overraskelse dette har jo pågått i mange år. –Vi har en datterbedrift i Danmark og ser mange av de samme trendene der. Heldigvis er det også noen som flytter tilbake til Danmark og det er det jeg håper og tror kan skje også her hjemme. –Om en maskin står å produserer i et lavkostland eller maskinen står her hjemme vil jo ikke forskjellen være så stor. Det er mange meget dyktige produksjonsbedrifter i Norge som kan utkonkurrere Asia og Øst Europa på annet enn bare pris. Tar tilbake produksjon I Danmark har vi sett at produksjonen tas tilbake og her hjemme vet vi om et par kunder som har gjort det tilsvarende, og kanskje da innen medisin og militært. –Medisinsk og Militært er to områder som Molex nå fokuserer veldig sterkt på. Med strategiske oppkjøpt har Molex styrket produktporteføljen og teknologien rettet mot disse miljøene. Vi har også fått et skifte fra produkter med kort levetid til produkter med lengre levetid som medisinsk og militært, hvor produktet ofte har minst en ti års levetid. Og da er det klart at våre komponenter har samme lange levetid. For å avslutte 2012 –ja, jeg ville gjerne hatt et mye

bedre år, men trender og det vi jobber med så ser det spennende ut for 2013. Prosjektene er der, nye kunder og nye markeder. Utover medisinsk og militært jobber vi mot industri, automasjon og ikke minst stort mot nettverksindustrien. Datanettverk, innendørs og utendørs dataskap og bredbåndutbygging, så vi har flere ben å stå på og ikke bare den tradisjonelle komponent delen. Og det gjør at vi føler vi står sterkt i 2013. Automasjon og Ex Både innen forsvar og medisin er det vekst for vår del. Analyseselskapet Bishop forventer en vekst innenfor disse feltene på ca tre prosent i 2013 og 2014. Så kan man si at tre prosent ikke er mye, men med tanke på usikkerheten i Europa så er jo tre prosent positivt. Og ikke minst da innenfor olje og offshore er noe Norge er streke på. Det er også et område vi i Molex ser spesielt på. Og det er vel der jeg tror vi vil ha den største økningen i vekst i 2013. –Og ikke minst EX produkter. Molex kommer nå endelig med EX sertifiserte produkter. Noe som gjør at vi har større muligheter på offshore markedet. Produktene kom i siste kvartal i fjor og vi ønsker å få ut produktene nå til industrien, der det er behov for godkjente EX produkter. –Molex world-wide har hele tiden ønsket å vokse organisk hvor vi utvikler produkter internt. Det har aldri vært noe ønske om å kjøpe bedrifter bare for å bli større. Molex’s filosofi er at hvis vi kan kjøpe ekspertise og teknologi som gjør at vi kan tilegne oss teknologi og kunnskap på

nye områder og dermed vokse, så gjør vi det. Det er blant annet det vi har gjort på denne EX biten. –Det samme gjorde Molex for få år siden innen automasjon, så der har vi også blitt en betydelig aktør. Også innen kommunikasjon ned på kort nivå med samme produkter innenfor ulike protokoller har vi nettverkskort og kabling. Dette er et område vi har sett stor vekst i. –Og det ønsker vi å fortsette med. Nye produkter, nye utfordringer og nye kunder, –ja det er spennende. Fiber Molex har en del nye spennende produkter. Spesielt innen høy hastighets fiber overføring hvor vi har QSFP+ løsning på aktive fiberkabler, hvor vi tar ut opptil 56 Gbps på opptil 4km lange kabler. Store server selskaper er veldig interessert i denne teknologien. Vi to personer som jobber på design i Norge. Spesialfiber som dette eller IP gradert fiber eller industriell fiber er noe vi har stor tro på i fremtiden. Ikke minst til bredbåndsutbygging kombinert med dataskap, både innen- og utendørs, som vi også leverer. Her har vi en komplett pakke.

Vi har en del nye spennende produkter. Spesielt innen høy hastighets fiber overføring hvor vi har QSFP+ løsning på aktive fiberkabler, hvor vi tar ut opptil 56 Gbps på opptil 4km lange kabler, sier Gunnar Knutsen i Molex.

Avtale med Link I 2012 utvidet vi også vår distribusjonsavtale med Link Nordic som eneste signerte distributør i Norge. De har overtatt vårt Molex lager i Oslo og har et stort lager av Molex produkter i Askim. Dette gjør at vi får muligheten til å være mer ute, være mer aktiv mot markedet, jobbe mer med nye kunder og design samtidig som vi overlater mer av logistikk delen til Link. Molex er vel med dette en av få som fortsatt har et lager i Norge. Og samarbeidet med Link er spennende. Link har vært distributør for oss siden de startet for en tolv tretten år siden, men nå vil jeg vel kalle Link mer en logistikk partner. Link holder til i Askim og har lager for Molex

der med et bra utvalg av komponenter. Bare det å ha lager i Norge som mer eller mindre kan levere på dagen er unikt i våre dager. –I dag er vi ni medarbeidere i Molex og med den avtalen vi har gjort med Link kan vi nå fokusere mer på å være tilstede ute hos kundene. Dette være seg design, utvikling og oppfølging. Teknisk support og at vi får mer tid til å være mer ute blant kundene og supportere på det vi er gode på. Design, nye produkter, kabling og sammensetting. 2013 blir et spennende år og vi ser for oss å øke kontra 2012. Vi ser at vi har klart å hente inn en del av det som vi tapte med den ene kunden, avslutter Knutsen. ■


14 | Insight Electronics # 1/2•2013

Plakaten er historie Matvarekjeden Rewe, som også tidligere har vært førende innen digital skilting, har besluttet å utvide sine statiske markedsføringsmedier med TV i butikk. I forbindelse med dette har ferskvarediskene i 45 butikker til Rewe Dortmund blitt utstyrt med henholdsvis fire til fem skjermer. I tillegg til at man ønsker at alle filialer skal fremstå tidsmessige og enhetlige, er målet å kunne tilby aktuell og fleksibel reklame for produkter. Utfordringen –Det er viktig for oss å ha mulighet til å nå målgruppen med et dynamisk innhold via en enhetlig markedskommunikasjonsplattform i hele åpningstiden. All markedsføring gjennom hele uken for produktene i våre ferskvaredisker styres nå sentralt av vår egen markedsføringsavdeling. De velger ut produktbilder, informasjon om spesialiteter samt matlagingsvideoer. Etter at testperioden er over, vil endringer kunne tilpasses individuelt. På denne måten får kunden ekstra inspirasjon, og vi kan respondere raskt», sier Tomas Middendorf ved markedsavdelingen hos Rewe Dortmund. Ferskvarediskene er et ideelt sted for digital skilting: Kundenes ventetid forkortes, og forhandlerne kan friste med gode tilbud – dermed er alle fornøyd. Rewe Dortmund har valgt en løsning med et lukket nettverk og har installert et sentralt serversystem. Koblingen til filialene skjer via det interne

Rewe-nettverket som også PCsystemene og skjermene er tilkoblet. Omsetningen Firmaet Nordland systems GmbH er spesialisert på konsepter med digital skilting, regner med seks til tolv måneder fra kundene ser skjermene for første gang til de er en innarbeidet del av butikkens tilbud. Hos Rewe Dortmund varte testfasen i fire måneder. Selve installasjonen ble gjort på en dag. I tillegg ble det først og fremst inngått en service- og vedlikeholdsavtale på tre år. Selv om systemet fungerte som det skulle, oppsto det enkelte ”barnesykdommer” som følge av betjeningsfeil på stedet, men disse ble raskt rettet opp. Opprettelsen av en direkte servicetelefon bidro ytterlige til å unngå slike feil. Tomas Middenforf hos Rewe er positiv: –Alt i alt er vi svært fornøyd med løsningen, og vi mottar også positive tilbakemeldinger fra kundene. I selve gjennomføringen har mange parter bidratt: Selve hjertet i Digital Signage Players, IndustrieMainboard D3003-S2 samt IPC-dekselet, er produsert av Fujitsu i Tyskland. Embedded Building Block, som er basert på Embedded G-serien fra AMD fra firmaet Extra Computer, ble montert, konfigurert og utstyrt med

Via skjermen leveres det dynamisk innhold i hele åpningstiden, både produktinformasjon og annen informasjon og f.eks. ekstratjenester som catering og lignende.

nødvendig programvare. Nordland utstyrte den ferdige pc-en med en 42 tommers skjerm (LG) som også tok over installasjonen av systemet hos Rewe, og Nordland sørget også for integrasjonen innenfor selskapets eget nettverk. Som programvare for digital skilting ble CMS Prestigeenterprise fra Online Software AG valgt. Det aller viktigste Ved siden av forholdet mellom pris og ytelse, er den digitale skiltløsningen på utsalgsstedet og hvordan denne fremstilles der svært viktig. Spesielt med tanke på grafikken stilles det store krav innen reklame til tross for ønsket om å holde kostnadene nede. Et annet viktig aspekt er hvor stor belasting pc-en tåler: Skjermen står tross alt konstant på under butikkens åpningstid, og også de klimatiske forholdene ved ferskvarediskene i et supermarked skiller seg fra dem på et kontor, og dette kan påvirke levetiden til de ulike komponentene. En rekke tilbydere av slike løsninger forsøker å oppfylle disse kravene med standard-pc-er. Dette kan kun rettferdiggjøres dersom man ser prosessorytelsen isolert. Et system for vanlige kontor-pc-er er beregnet for bruk åtte timer fem dager i uken. Reklameskjermer står imidlertid på fra 07.00 til 20.00,

dvs. tolv timer eller mer seks dager i uken. Dette er grunnen til at Nordland velger robuste industri-pc-er som tåler døgnkontinuerlig drift i et større temperaturspekter. ”Vi valgte en Fujitsu-pakke, fordi den i tillegg til å være svært fleksibel også er sterk, og forholdet mellom pris og ytelse er fornuftig. Takket være denne pakken fikk vi presentert et ferdig system, inklusiv alle nødvendige drivere, i løpet av kort tid. –Vi fikk god hjelp med testmaskinvaren til pilotversjonen, sier Andreas Pankow, forretningsfører hos Nordland. Mini-ITX-Board D3003-S2 passer godt til bedriftens behov, fordi det er utviklet for kontinuerlig drift i industriapplikasjoner. Til tross for liten størrelse, noe som utgjør et viktig aspekt ved innbygging på liten plass bak diskene, kan den tilby høy ytelse. Embedded-G-serieplattformen fra AMD med integrert GPU er DirectX-11-kombatibel og krever lite strømforbruk ved bruk av HD-innhold. Kostnadsaspektet I forbindelse med slike applikasjoner er det viktig at man ikke kun fokuserer på utviklings- og installasjonskostnader, men også på løpende kostnader. Pålitelighet er derfor et viktig aspekt her, for en

Ferskvarediskene i 45 butikker til Rewe Dortmund har blitt utstyrt med digital skilting.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 15

–Fordi vi med våre hovedkort fra Extended Lifecycle Series kan tilby et svært langsiktig system, bortfaller kostnader knyttet til evaluering og tilpassing. På denne måten har både kundene våre og brukerne mulighet til å oppnå god avkastning.Board D3003-S2 som brukes her har en forlenget livstid på opp til fem år, sier Peter Hoser, salgsdirektør for OEM hos Fujitsu Technology Solutions.

–Etter at testperioden er over, vil endringer kunne tilpasses individuelt. På denne måten får kunden ekstra inspirasjon, og vi kan respondere raskt», sier Tomas Middendorf ved markedsavdelingen hos Rewe Dortmund, foto: Rewe Dortmund.

sort skjerm gjør ikke bare et dårlig inntrykk på kundene, men koster tre ganger så mye penger: serviceteknikeren skal betales samtidig som de fristende tilbudene som skal friste kundene til kjøp faller bort. Ofte finansieres slike systemer i tillegg av eksterne markedsføringspartnere som ønsker å vise produktene sine på skjermen, og disse inntektene vil også falle bort dersom systemet svikter. Et stort problem med tanke på løpende kostnader er tilgangen til komponentene. Peter Hoser, salgsdirektør for OEM hos Fujitsu Technology Solutions sier: –For så å si alle pc-systemer må programvaren tilpasses, selv om det kanskje ikke er så mye. Fordi vi med våre hovedkort fra Extended Lifecycle Series kan tilby et svært langsiktig system, bortfaller kostnader knyttet til evaluering og tilpassing. På denne måten har både kundene våre og brukerne mulighet til å oppnå god avkastning.Board D3003-S2 som brukes her har en forlenget livstid på opp til fem år. Til sammenligning: Et normalt stasjonært pc-hovedkort har en levetid på 12 -15 måneder. Alt i alt holdt man seg innenfor den planlagte kostnadsrammen, selv om Rewe valgte en løsning der man kun presenterer eget innhold, og ikke involverer markedsføringspartnere, noe som gjør prisen enda viktigere. Tilleggskostnader har kun bestått av nødvendig opplæring av medarbeidere i markedsførings- og IT-avdelingen i den nye programvaren. Utbyggingsmuligheter Rewe Dortmund planlegger først og fremst å utstyre alle nyåpnede

filialer med skjermer over ferskvarediskene fra første dag. Utover det vil systemet også kunne utvides ytterligere: det ville vært mulig å dekke all prisog markedskommunikasjon på utsalgsstedet,

fra prising til plakattrykking og f. eks. integrering av vekter, og det er også mulig å arbeide på tvers av flere medier.

Fujitsu tilbyr med D3003-S1,-S2 og -S3Mainboards med utgangspunkt i AMD Embedded G-serien tre tilbud for krevende applikasjoner i utvidede temperatursoner innenfor automatisering, medisinteknikk, kiosk og digital skilting. Mini-ITX-Boards er utstyrt med en AMD A55E Controller Hub og har lang levetid. Modell 3003-S1 støtter den strømsparende AMD Single-Core-prosessoren T44R (9W), D3003-S2 og D3003-S3 Dual-Coreprosessor T56N (18W). En kraftig AMD-grafikkontroller er allerede integrert i CPU-en. Ulike spesialegenskaper sørger for sikker drift av, f.eks. en ”vakthund” som overvåker både operativsystemet og oppstarten og som ved feil sørger for nystart eller nedstenging. Systemets Management Controller overvåker og styrer uavhengig av operativsystem, CPU-temperaturer og vifter. Det har et Out-of-Band-Management som tillater fjernkontroll av selv ikke-kjørende operativsystem og kan oppgraderes med et Fujitsu PCIe Gigabit Ethernetkort som tilleggsutstyr. Hovedkortene har en utvidet levetid på opp til fem år og er beregnet på temperaturer fra 0 til 60 °C. Disse forutsetningene gjør dem svært godt egnet til døgnkontinuerlig drift. Rewe Dortmund Großhandels eG er et uavhengig, regionalt samvirkeforetak tilknyttet Rewe Group, et av Tyskland og Europas ledende handels- og turistkonsern. Selskapet har 319 000 ansatte og har virksomheter i 16 europeiske land. Rewe Dortmund er en sammenslutning av 300 enkeltstående kjøpmenn og betjener rundt 540 butikker i Nordrhein-Westfalen. Selskapet er spesielt opptatt av å markedsføre regionale produkter. NORDLAND systems GmbH er spesialisert på rådgivning, konseptutvikling, prosjektering, installasjon og vedlikehold av løsninger for digital skilting i butikker. Med kreative, praksisnære og målrettede løsningskonsepter har NORLAND de siste årene etablert og posisjonert seg som en attraktiv samarbeidspartner som tilbyr løsninger innen digital skilting i Europa.

–Vi fikk god hjelp med testmaskinvaren til pilotversjonen, sier Andreas Pankow, forretningsfører hos Nordland, foto: NORLAND systems GmbH.

Fujitsu Technology Solutions er den ledende, europeiske leverandøren av IT-infrastruktur. Med sitt tilbud til større selskaper og små og mellomstore bedrifter samt privatkunder er konsernet representert på alle viktige markeder i Europa, Afrika, Midtøsten og India. Som en del av sin strategiske satsning på ”dynamisk infrastruktur”, tilbyr selskapet en omfattende portefølje av IT-produkter, løsninger og tjenester – fra stasjonære og bærbare pc-er til datasenterløsninger og Managed Infrastructure og Infrastructure-as-a-Service. Fujitsu Technology Solutions har over 13 000 ansatte og er del av den globale Fujitsu-gruppen.


16 | Insight Electronics # 1/2•2013

Infineons nye XMC1000-familie

Leverer 32-bits ytelse til 8-bits pris Infineon Technologies AG har kommet med sin nye 32-bits mikrokontroller-familie XMC1000, bruker ARM Cortext’A-M0-prosessoren. Med XN1C1000. Infineon er den første halvlederen med 32-bits mikrokontroller til 8-bits pris, og som støtter avansert 32-bits perifersett. Det banebrytende pris-/ ytelsesforholdet til denne produktfamilien oppnås ved hjelp av nye 65 nm innebygd flash-produksjonsteknologi på 300 mm wafere og kombinerer en ARM 32-bits prosessor med avanserte periferfunksjoner designet for spesielle appli-

XMC1000-familien er egnet for industrielle applikasjoner som fram til i dag har vært reservert for 8-bit MCU-er, sier Vice President and General Manager, Mikrocontroller i Infineon Technologies AS Peter Schäfer og Senior Director i Industrial and Multimarket-Microcontrollers i Infineon Technologies AG Dr. Stephan Zizala.

kasjonskrav, som spesielt lavende 8-bits industrielle applikasjoner. Applikasjonene som løses av XMC 1000 omfatter sensor- og aktuator-applikasjoner. LED-belysning digital kraftkonvertering, som for eksempel avbruddsfrie

strømforsyninger og enkle motordrifter, av typen man finner i husholdningsapparater, pumper, vifter og elektriske sykler. –XMC1000-familien tilbyr klare fordeler som gjør overgangen fra 8-bits til 32-bits MCUer i et bredt spekter av systemer. MCU-

ene leverer ekte 32-bits ytelse til 8-bits priser, applikasjonsoptimalisert periferutstyr, skalerbarhet med hensyn til XMC4000 mikrokontrollerfamilien og brukervennlig, gratis DAVE utviklingsmiljø,» sier Dr. Stephan Zizala, Senior Director for Industri og Multimarket

Microcontrollers hos Infineon Technologies AG. XMC1000-familien i tre serier Spesielt for lavende industrielle applikasjoner, hvor kostnadspresset øker prisen for designfleksibilitet, ser utviklerne for seg svært ska-


elektronikk • data • telekommunikasjon | 17

lerbare MCU-plattformer. Derfor lanserer Infineon samtidig XMC1000-familien i tre serier; XMC1100 (Entry-serien), XMC1200 (Feature-serien) og XMC1300 (Control-serien). De tre seriene skiller seg i hovedsak når det gjelder deres minnekapasitet og perifersett. Flash-størrelsen på brikken varierer mellom 8 KB og 200 KB, som er en langt bredere minneområde enn det som er vanlig for dagens 8-bits mikrokontrollere. XMC1000-familien omfatter i dag 23 produkter i TSSOP-pakker med 16, 28 og 38 pinner. Industrielle applika­ sjoner XMC1000-familien er egnet for industrielle applikasjoner som fram til i dag har vært reservert for 8-bit MCUer. I tillegg til hele 200 KB flash-minne, har MCUen kraftige PBM-timere, 12-bits A/D-omformere og programmerbare seriekommunikasjonsgrensesnitt. Andre funksjoner inkluderer en modul for berøringsstyring og LED-skjermer, en periferenhet for dimming og fargestyring av LED - også kjent som Lysstyrke og fargestyringsenhet (BCCU) - og en matematisk koprosessor spesielt for motorstyringer. XMC1000mikrokontrollere tilfredsstiller kravene som er definert i standarden IEC60730 klasse B, som definerer sikkerheten til husholdningsapparater som selges i Europa, og omfatter for eksempel maskinvare-feilretting (ECC) og tilhørende minnetester. Ytterligere en unik funksjon er en flash loader med en 128-bit AES-akselerator, som gjør at designingeniøren kan beskytte verdifull programvare-IP - som er så viktig, spesielt i kostnadsreduserende sensitive applikasjoner - på en bedre måte. Bredt spekter av applikasjoner Enhetene i XMC1100 Entryserien tilbyr rimelig tilgang til XMC1000-verden for en rekke industrielle applikasjoner. Enhetene i denne serien har seks 12-bits A/D-konverterkanaler som opererer med opp til 1,88

megasampler/sekund, og fire 16-bits timere i en innsamlings/sammenligningsenhet 4 (CCU4) og en bred spenningstoleranse, mellom 1,8V og 5,5V. Disse funksjonene sammen støtte et bredt spekter av applikasjoner. XMC1200 Feature-serien omfatter flere applikasjonsspesifikke funksjoner, inkludert en enhet for kapasitiv berøringsføling og LED-displaykontroller og BCCU. BCCU-en tillatelser flimmerfri dimming og fargestyring av lysdioder med nesten ingen belastning på prosessoren. Varianter i denne serien er tilgjengelig for utvidet temperaturområde på -40°C opp til 105°C.

Application focus: Low-end motor con up to sensorless field oriented contro –Med XMC1000 mikrokontrollere representerer Infineon en vesentlig fordel for svitsjende arkitekturer fra 8 til 32 bits, sier Dr. Stephan Zizala, Senior Director for Industri og Multimarket Microcontrollers hos Infineon Technologies AG.

All kinds of low-end motors: fans, pumps, ap

Motorstyring og digital strømomforming Sist men ikke minst, er XMC1300 Control-serien spesielt optimalisert for applikasjoner for motorstyring og digital strømomforming. Den har en meget effektiv innsamling/ sammenligningsenhet 8 (CCU8) med to sammenligningskanaler og asymmetrisk PBM-funksjonalitet pluss et posisjonsgrensesnitt (POSIF) for nøyaktig deteksjon av motorens stilling. XMC1300enheter har også en matematisk dataprosessor som tillater effektive sensorless FOC (feltorientert styring)løsninger for elektriske motorer. Dette er unikt for Cortex-M0-baserte produkter. XMC1300-serien tilbyr også varianter for temperaturområdet opp til 105°C. Fra 8 bit til 32 bit med DAVE XMC1000-familien bruker den samme gratis, integrerte utviklingsplattformen som XMC4000-familien. Kjent som DAVE, gjør denne plattformen applikasjonsorientert programvareutvikling brukervennlig og letter overgangen mellom XMC1000og XMC4000-familiene. DAVE-applikasjoner gjør det mulig, innenfor et grafisk utviklingsmiljø, å kombinere og konfigurere programvarekomponenter, å mappe disse automatisk til tilgjengelige mikrokontrollerressurser og automatisk generere C-kode

n  C r d n  D c

n  H in

n  1 c a

n  3 c

n  P t XMC1300-enheter har også en matematisk dataprosessor som tillater effektive sensorless FOC (feltorientert

January 17, 2013for elektriske motorer. Dette er unikt forCopyright © Infineon Technologies AG 2013. All rights rese styring)-løsninger Cortex-M0-baserte produkter.

og programvaredokumentasjon. DAVE omfatter en gratis GNU-kompilator og debugger. Videre samarbeider Infineon med mange utviklingspartnere som tilbyr kompilatorer, debuggere, programvareanalyser og flash-programmerere i tillegg til innebygde programvareløsninger, opplæring og

teknisk støtte for XMC1000familien. Tilgjengelighet Prøver av alle tre XMC1000seriene og DAVE utviklingsmiljø for XMC1000 er allerede tilgjengelig. Volumproduksjon er planlagt for Q4 2013. Avhengig av den enkelte XMC1000-serien og

perifersettene, kan prisene for bestillingsvolumer på flere millioner enheter variere mellom Euro 0,25 og Euro 1,25. Det finnes boot-sett for en enkel og rimelig evaluering av alle XMC1000-seriene, samt omfattende applikasjonssett for XMC1000 målapplikasjoner. ■


18 | Insight Electronics # 1/2•2013

Altera og ARM med FPGA-Adaptive embedded programverktøysett Altera har gjennom en unik avtale i fellesskap utviklet en DS-5 embedded programvareutviklings-verktøykasse med FPGA-adaptive debuggingsfunksjoner for Altera SoC-enheter. ARM Development Studio 5 (DS-5) Altera Edition verktøykasse er utviklet for å fjerne debuggingsbarrieren mellom det integrerte tokjerne CPU-undersystemet og FPGA-stoff i Altera SoC-enheter. Ved å kombinere den mest avanserte flerkjerne-debuggeren for ARM-arkitekturen med evnen til å tilpasse seg logikken som finnes i FPGA, gir det nye verktøysettet de som utvikler embedded programvare et enestående nivå av full-brikke synlighet og kontroll gjennom standard DS-5 brukergrensesnitt. Den nye verktøykassen vil inngå i Altera SoC Embedded Design Suite og i salg. På tvers av CPU-FPGA-grensene Altera SoC-enhetene kombinerer en tokjernet ARM

Javier Orensanz, director of Product Management i System Design Division på ARM og Chris Balough, Senior Director, Product Marketing hos Altera her sammen under presentasjonen.

Cortex-A9-prosessor med FPGA-stoff på én enkelt enhet, noe som gir brukerne kraften og fleksibiliteten til å skape egendefinerte felt-programmerbare SoCvarianter ved å implementere brukerdefinerte enheter og maskinvare-akseleratorer i FPGA-stoff. Altera leverer i øyeblikket de første prøvene på sine Cyclone V SoC-enheter. Verktøykassen ARM Development Studio 5 (DS-5) Altera Edition tilpasser seg dynamisk til unike kundekonfigurasjoner av FPGA innenfor

SoC-en, slik at den sømløst kan utvide innebygde debuggingsmuligheter på tvers av CPU-FPGA-grensene og forene all programvare debuggings-informasjonen fra CPU- og FPGA-domenene med standard DS-5 brukergrensesnittet. Når kombinert med de avanserte flerkjerne debuggingsfunksjonene til DS-5 Debugger og koblingen til Quartus II SignalTap logikkanalysatoren for kryssutløsende egenskaper, leverer verktøysettet et enestående nivå med

debuggings-synlighet og kontroll som fører til store forbedringer i produktiviteten. Fordeler for kundene våre –Inntrengende, innovative silisiumkomponenter krever like inntrengende og innovative programvareverktøy. Dette behovet er løst med dette innovative verktøysettet for Altera 28 nm Cyclone V- og Arria V SoC-enheter, og for kommende Altera 20 nm SoC-enheter, sa Javier Orensanz, director of Pro-

duct Management i System Design Division på ARM. –Denne teknisk innovasjonen har forent CPUdebugging med FPGA-debugging for å styrke produktiviteten. Altera og ARM har gjort denne avanserte verktøyteknologien med førsteklasses, produktivitetsøkende egenskaper som er generelt tilgjengelig gjennom Altera SoC utviklingssett og Altera SoC Embedded Design Suite. Vi tror denne kombinasjonen vil gi verdifulle fordeler for våre felles kunder.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 19

Stolt av samarbeid ARM DS-5 verktøykassen tilbyr den mest avanserte flerkjerne-debuggeren på markedet for ARM-arkitektur. Den støtter debugging på systemer som kjører i asymmetrisk multiprosessering (AMP) og symmetrisk multiprosessering (SMP) systemkonfigurasjoner. Det er mye brukt for å ta opp kort, driverutvikling, OS-porting, ”bare-metal” og Linux applikasjonsutvikling, gjennom JTAG og Ethernet debuggingsgrensesnitt, og tilbyr Linux og RTOS”bevissthet. –Vi er svært stolte over partnerskapet og innovasjonen i dette samarbeidet med ARM, sier Chris Balough, Senior Director, Product Marketing hos Altera. –ARM DS-5 Altera Edition verktøykassen gir programvareingeniører et utrolig kraftig utviklingsog debuggingsverktøy, slik at man får den kortets mulige utviklingstiden for våre SoC-enheter”. Nøkkelegenskaper og fordeler ARM DS-5 Altera Edition verktøykassen gir følgende muligheter: Software debuggingsvisning som

tilpasser seg til å omfatte perifere enheter programmert i FPGA-stoffet, slik at man får en sømløs visning av både harde og myke periferregister minnekart over hele SoC. DS-5 debuggeren viser samtidig debug/sporingsdata for Cortex-A9 prosessorkjerner og CoreSight-kompatible tilpassede logikk-kjerner implementert i FPGA-stoffet. Altera USB Blaster JTAG debuggingskabelen støtter både DS-5 debuggeren og andre Altera JTAG-baserte verktøy for Altera SoCenheter. Tillater ikkeinngripende registrering og visualisering av signalhendelser i FPGA som kan være tidskorrelerte med programvarehendelser og prosessor instruksjonsspor. Støtter avansert, signal-nivå maskinvare krysstrigging mellom CPU og FPGA logikkdomener, noe som muliggjør ko-debugging på tvers av domeners hardware/software. Inkluderer DS-5 Streamline ytelsesanalysator som korrelerer programvaretråder og hendelsesinformasjon med maskinvaretellere fra både SoC og FPGA, for identifisering og korrigering av flaskehalser på systemnivå.

Ny partner i OMNI Fideltronik Poland Sp er nytt medlem i OMNI SA. Selskapet ble etablert i Polen i 1986, og har i dag 1500 ansatte og en omsetning på 135 Mill Euro. Selskapet har 4 produksjonssteder i Polen, og et produktutviklings- og testmiljø på over 100 personer. OMNI har med denne utvidelsen styrket sitt tjenestetilbud betraktelig. Med Fideltronik som medlem kan OMNI ta ansvar for flere og vesentlig større prosjekter innen både utvikling og produksjon. OMNI kan dermed bidra med styrket kapasitet og kunnskapsplattform til et riktig

prisnivå for både eksisterende og nye kunder. Fideltronik har levert tjenester til Norske selskap i mange år, og med medlemskap i OMNI styrker de sin tilstedeværelse i Norge ytterligere. Alfhild Skogsfjord, daglig leder i OMNI, kommenterer at med denne utvidelsen av OMNI, styrkes tilbudet som vi kan gi våre kunder vesentlig både på pris og på innhold. ■

Tilgjengelighet ARM DS-5 Altera Edition verktøykasse for Altera SoCs ble presentert på ARM Teknisk Symposium

i Paris i desember 2012. Denne verktøykassen vil inngå i Altera SoC Embedded Design Suite (Altera SoC EDS) og er i salg nå.

Altera SoC EDS er klar for levering. ■

Stort kontrakt på avanserte paneler Keytouch Technology as og Kitron ASA har signert en 5 års avtale om leveranse av avanserte paneler til et stort internasjonalt forsvarsprogram. Keytouch Technology as er også valgt til ”Preferred supplier” av alle typer paneler som Kitron skal produsere for sine kunder. Avtalen har en totalverdi verdi på ca. 20- 25 mill med mulighet for ytterligere utvidelser og forlengelse av kontrakten. Gard Eliassen - MD Kitron Sourcing & VP Kitron ASA sier,

–Det var flere aktuelle leverandører i konkurranse om dette prosjektet, men vi valgte Keytouch Technology as som leverandør på bakgrunn av ekspertise, logistikk og pris. Keytouch Technology as designer og produserer kontroll og display systemer. Ved å kombinere den nyeste teknologien innen ”Mekatronikk” og

grensesnitt, gir vi våre kunder tilpassede nøkkelferdige produkter til deres systemer. –Vi er stolte av å ha Kitron ASA som kunde. Med Kitron sine høye krav til kvalitet, produksjon og prosjekt-styring gjør det oss til en enda bedre leverandør, leser vi i en pressemelding. ■


20 | Insight Electronics # 1/2•2013

Silisium-konvergens utvides med teknologiske innovasjoner på 20 nm Alteras nye teknologi i 20 nm-enheter vil flytte kundenes design oppover i silisium-konvergens kontinium ved å ta i bruk den ultimate system-integrasjonsplattformen. Dette gir unike, nye nivåer av ytelse, båndbredde, og energieffektivitet. Disse nyvinningene vil bli levert i et ”blandingsstoff” som bringer sammen FPGAmaskinvare og programvare på en fleksibel måte med effektiviteten i programspesifikke hard-IP i én og samme enhet. Alteras nyvinninger innen kombinerte systemer er slik at kundene kan utvikle differensierte systemkonstruksjoner. Innledning Hovedutfordringen for designere og systemarkitekter i dag er å få til en dramatisk høyere båndbredde og høyere ytelse, samtidig som strømforbruket minimeres for å oppfylle kravene til temperatur og kostnader. For å møte denne utfordringen trenger man løsninger som kombinerer en blanding av maskinvareytelse,

programvare-programmerbarhet, herdet intellektuell eiendom (IP), innovative programvareverktøy og muligheten til 3D IC-er. Vi kaller denne blandingen et kombinert system (mixedsystem fabric), integrering av mikroprosessorer, digitale signalprosessor (DSP)-systemer, FPGA, ASSP og ASIC kombinert til én enkelt enhet. I denne artikkelen vil vi vise hvordan disse 20 nm teknologiske nyvinningene muliggjør at det kombinerte systemet og ytterligere utvider silisium-konvergens. Gjennom videre silisiumkonvergens gjør Altera det mulig å få en målbar fordel i sine systemer.

Utfordringer når det gjelder produktutvikling Utfordringene til designere og systemarkitekter kan oppsummeres som et sett av begrensninger og behov i markedet knyttet til datakapasitet, prosesseringsytelse, lavere strømforbruk, lavere kostnader, kortere og mindre risikofylt utviklingstid, samt differensiering. Rekkefølgen av betydningen av hver av disse kategoriene varierer etter anvendelse og kundesegment, men likevel opplever hver designer en slags begrensning eller konkurransemessig utfordring i hver av disse kategoriene, se figur 1. Disse utfordringene og begrensningene stiller utviklerne overfor et utall eksisterende og nye silisium-prosessorteknolo-

gier, inklusive ASIC, ASSP, mikroprosessorer og flerkjerneprosessorer, DSP-systemer og FPGA. Hver av disse teknologiene har sine egne styrker og kjernemuligheter når det gjelder ytelse, utviklingstid, fleksibilitet og volumkostnader. Historisk er de fleste konstruksjoner basert på bare én eller to av disse prosesseringsteknologiene, men utviklerne må nå stole på flere muligheter for differensiering og egenskaper. Systemer som utnytter de beste funksjonene fra hver av disse teknologiene er komplekse og vanskelige å integrere. Videre krever de en betydelig investering i ulike verktøystrømmer (ASIC, DSP-systemer, FPGA-systemer, generelle prosessorer) og personell med ulik designkompetanse som stammer design-produktivitetsligningen. Innovasjon innen 20 nm prosessteknologi Framskrittene innen prosessteknologier for 20 nm øker muligheter på en rekke områder. Den første beskrives vanligvis av Moores lov som en stadig reduksjon i silisium-geometrien. Dette gir til høyere logikkelementer, minne, transceiver og andre designressurser på brikken. Det andre er en økning i ytelse og arealeffektivitet gjennom herding av standard IP, som minnekontrollere, kommunikasjonsprotokoller, generelle prosesseringsarkitekturer og DSP. Dette settet med fremskritt er også gjort

Kombinerte system-stoffer kombinerer ulike silisiumsegenskaper i en og samme enhet.

mulig ved de regelmessige fremskrittene til Moores lov. En endelig pådriver når det gjelder ytelsen til systemet er integreringen av flere silisiummatriser i en enkelt enhet ved hjelp av et standard silisium-grensesnitt. Disse ulike driverne refereres ofte til av International Technology Roadmap of Semiconductors (ITRS) og andre bransjegrupper som ”More Moore” og ”More than Moore” i forhold til fremskrittene henholdsvis innenfor grensene og utenfor grensene av Moores lov. Flere systemegenskaper, ett stoff En kombinasjon av markedskreftene og begrensningene nevnt over, samt både planlagte og nedbrytende silisiumteknologier innenfor og utenfor Moores lov, muliggjør nå klasser med silisiumenheter og ”systemon-a-chip” (SoC)-løsninger som integrerer en eller flere av disse teknologiene i en enkelt monolittisk eller i noen tilfeller flerbrikkeløsninger, se figur 2. Når man undersøker hver av disse individuelle silisium-prosessorteknologiene, deres totale teknologiveikart og stordriftsfordelene som er nødvendige for å integrere flere teknologier, er programmeringslogikkselskapene de beste til å gjennomføre disse konvergerte silisiumsegenskapene og verktøystrømmene. Alteras fortrinn på dette området omfatter designmetoder basert på IP-gjenbruk, bred silisiums-produktadopsjon på tvers av flere markeder, og godt utnyttede partnerskap med produksjonspartner TSMC og IP-leverandører.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 21

Integrering av flere høyytelses-funksjoner i ett enkelt silisiumstoff krever enten spesialisering i flere prosessorteknologier eller fokus og innsats for å utnytte et helt økosystem av silisium-IP og erfaring. Alteras primære partnerskap for å utnytte det kombinerte system-stoffet er med silisiumprodusenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC). Ved å utnytte dette tyveårige samarbeidet gjennom flere produksjonsteknologinoder, er Altera en primær bruker og driver av TSMC sin Open Innovation Platform. Gjennom deling av bedriftens visjoner når det gjelder silisium-konvergens, kan både Altera og TSMC investere trygt i produserbarhet av kon­ vergerte silisiumsløs­ ninger. Det å bli en ledende leverandør av produkter basert på 20 nm-teknologi krever en rekke andre partnerskap og integrerte teknologiløsnings-veikart. Dette driver Alteras partnerskap med leverandører av elektronisk designautomatiserings (EDA)-programvare for første tilgang til 20-nm

designprogramvare, produsenter av DRAM og andre minneleverandører, lisensiering av ARM harde embedded prosessorer, standardiseringsorganer for nye minneteknologier som Hybrid Memory Cube og designmuligheter som OpenCL og nye optiske internettarbeidende organer og fora. Muliggjør silisium-­ konvergens Konvergering av hver av disse teknologiene til en brukbar løsning er muliggjort i 20 nm gjennom bruk av en rekke programvare- og maskinvareteknologier. Den første av disse er systemdesignverktøy som Qsys, samt OpenCL-kompilatorer, referansedesign og IP. Altera har vært industriledende innen utvikling av designverktøy innen Quartus II programvare som SOPC Builder og DSP Builder, muliggjort av en langsiktig visjon når det gjelder silisium-konvergens og forpliktelse til sette kundene i stand til å dra nytte av «More than Moore». Noe som også muliggjør silisium-konvergens er silisium-stableteknologi ved bruk av interposere og gjennomgående silisiumvias. Dette muliggjør heterogene silisiumsystemer

som bruker forskjellige matriseproduksjonsteknologier og optimaliseringer, samt svært differensierte kombinerte systemløsninger. Noen eksempler er direkte lavlatens-forbindelser til mikroprosessorer, optiske kommunikasjonsmoduler, tette minneblokker og bruker-optimalisert HardCopy egendefinert ASIC. Altera er den eneste kilden til kombinerte system-stoff som kan benytte designer med svært høy tetthet ved å kombinere HardCopy ASIC og en FPGA. Starten på overføring av denne muligheten til kunder begynte med kunngjøringen av «chip-on-wafer-on-substrate» (CoWoS) testbrikker med TSMC, og vil munne ut i 3D IC-er som er tilgjengelig med 20 nm FPGA-er. 3D stablede silisiumkomponenter vil være tilgjengelig for Alteras brukere gjennom bruk av et kombinert system digitalt grensesnitt utformet for et utall silisiums- og prosessteknologier for tilkobling til FPGA. Tilgang til dette grensesnittet er tilgjengelig for Alteras brukere for å promotere 3D silisiuminnovasjoner og gi et åpent forum som kan dra nytte av «More than Moore»-applikasjoner.

Nestegenerasjons transceiver-teknologi Alteras neste-generasjons 20 nm produktfamilier vil omfatte en rekke nykommere, som f.eks. monolittiske 28 Gbps hovedkort-kompatible transceivere og 40 Gbps brikke-til-brikke-transceivere, med et veikart mot CEI-56g-kompatible 56 Gbps transceivere for brikke-til-brikke og brikketil-modul-applikasjoner. Sammenlignet med hovedkort-kompatible transceivere som Altera tilbyr i dag, vil disse siste nyvinningene tillate en 2X økning i båndbredde kabel- og kringkastingsapplikasjoner samt militære applikasjoner, og muliggjøre 8-felts 400 Gbps optisk modulkommunikasjon. For å gi hovedkortet denne båndbredden, har de 28 Gbps hovedkortkompatible transceiverne fått innebygd pre-emphasis, equalization, spredningskompensasjon og «on-die» instrumentering. Disse funksjonene forsterker Alteras veletablert teknologiske ledelse til nye CEI-28g- og 100GBaseKR4 hovedkortsystemapplikasjoner innen områder som wireline, OTN, høykapasitets databehandling, og høyhastighets testsystemer. Ved å fungere sømløst sammen med de andre komponentene i det kombinerte system-stoffet,

< A  ltera har stadig økt mangfoldet av FPGA-innhold, og fortsetter trenden med silisium-konvergens. • Mangfold innen FPGAinnhold/muligheter • Integrerte minne DSP-blokker • Herdet transceiver • Herdete kontrollere • Strømstyringskretser • Effektive harde protokoller • Harde prosessorer • Variabelt hard DSP • 3D-integrering • 40-Gbps transceivere • >5-TFLOPs DSP • Silisium-konvergens • Økninger i FPGA-tettheten

vil mottakere i Altera sine 20 nm produktfamilier spille en sentral rolle i nestegenerasjons produkter og protokoller, og samtidig opprettholde målsettingen om picojoule per bit energi-effektivitet. Nestegenerasjons silisiums-sammenkoblingsteknologi Alteras nestegenerasjons produktfamilier vil innføre avanserte 3D matrisestablingsteknologi for å muliggjøre nye klasser av applikasjoner og en 10X økning i systemintegrasjon til én enkelt enhet. Denne teknologien vil inneholde løsninger med kombinert system digitalt grensesnitt-standard med høy båndbredde, lav latens, og lavt strømforbruk. Teknologien vil muliggjøre FPGA-integrering med minneutvidelser (SRAM, DRAM), optiske transceivermoduler, bruker-optimalisert HardCopy ASIC-er og tredjeparts ASIC-er. Denne teknologien vil muliggjøre utvikling av heterogene FPGA-er som gjør det mulig å mikse og matche IP basert på sluttbrukernes krav. Programmene i denne 3D-integreringsteknologien vil bli drevet av innovasjonene og kreativiteten til de mange Altera-brukerne verden over. Nestegenerasjons ­høyytelses design DSP-utviklere vil ikke lenger trenger å tilbringe dager og uker hvor produktivitet går på bekostning av ytelse når man skal vurdere FPGA DSP-løsninger. Gjennom integrering av OpenCL og Alteras nestegenerasjons DSP-blokk med variabel presisjon, vil Altera sine produkter kunne oppnå en 5X økning i flyttallsytelse prosesseringsytelse samtidig som man benytter standard C-baserte designflyt. Med over 5 teraFLOPer enkeltpresisjons (IEEE 754) DSPytelse, vil Altera nullstille bransjens benchmarks i TFLOPs/watt effektivitet. Anvendelser med denne svært høye DSP-ytelsen i et kombinert system-stoff for høy ytelses og lav latens finansielle beregninger,


22 | Insight Electronics # 1/2•2013

Design Constraints More and Differentiated Features

High Performance

Lower Power

Lower System Cost

In Less Development Time

Vanlige begrensninger innen moderne elektronikkdesign. Designbegrensninger: Flere og differensierte egenskaper, Høy ytelse, Lavere strømforbruk, Lavere systemkostnader, Med kortere utviklingstid

høy-oppløselig kringkasting og trådløs, høyytelses databehandling og avanserte militære applikasjoner. Kontinium av silisiumkonvergens FPGA har konvergert kontinuerlig over mange prosessteknologi-noder. Innovasjoner over tid som har ført til silisium-konvergens representerer både en

økning i logikktetthet på disse teknologinodene, samt herdet IP. Disse spenner fra den første integreringen av minne, transceivere, minnekontrollere og herdete protokoller på brikken til innovasjoner når det gjelder strømforbruk, integrerte myke og harde prosessorer, forbedrede systemdesignverktøy, og utvidede muligheter aktivert av 3D

digitalt silisium-grensesnitt, se figur 3. Konklusjon Etter som konvergens har drevet mer og mer funksjonalitet og større båndbredde i systemene, har Altera svart med arkitektoniske nyvinninger i kombinert system-stoff. Fra tidlige innovasjoner som omfatter RAM, DSP-multiplikatorer

og transceivere, har vi gått inn i et nytt arkitektonisk rom, et rom der skillet mellom herdet og programmerbar IP bestemmes av kundens behov for differensiering, en sted der kantene av silisium dør og grensene for prosessteknologier ikke lenger er skillelinjer mellom integrerte kretser. Dette er også et sted der høynivå algoritmiske beskrivelser

ikke bare blir modeller, men faktisk design. I dag gjør vi disse fremskrittene tilgjengelig for å hjelpe våre kunder til å produsere systemer som skiller seg ut i sine markeder, og som har høyere ytelse, flere funksjoner, lavere strømforbruk, og riktig pris. Dette er den målbare fordelen som Altera tilbyr sine kunder. ■

RTD-til-digital-konverter reduserer kostnadene med 50% Bransjens første høyintegrerte løsning kombinerer alle kretser som er nødvendig for å konvertere motstanden til en RTD til digital form. Maxim Integrated Products lanserer bransjens første fullintegrerte RTD-til-digitalomformer, en énbrikkesløsning som erstatter flere separate komponenter til en kostnad som er opptil 50% lavere. MAX31865 tilbyr enkel og nøyaktig måling av temperatur, som er den oftest målte fysiske enheten i industrien, noe som gjør den ideell for bruk i måle- og prosesskontrollanvendelser. Platina RTD Inntil nå har det ikke eksistert noen énbrikkes motstandstemperatur-detektor (RTD)-digitaliseringsenhet på markedet. MAX31865 løser enkelt og elegant et vanlig industrielt designproblem ved å digitalisere et platina RTD (for eksempel en Pt100 eller Pt1000) motstandselement, beskytter mot ± 50V

inngangsoverspenninger, og detekterer føler-kabelfeil. I tillegg forenkler enheten motstandsmåling ved å eliminere de nøyaktig tilpassede strømkildene som brukes for 3-tråds følertilkoblinger i konvensjonelle konstruksjoner. Det innebygde overspenningsvernet (OVP) eliminerer også behovet for eksterne beskyttelseskretser, noe som senker kostnadene, reduserer behovet for plass, og øker fabrikkens oppetid. Nøkkelfordeler Høy ± 0,5 °C nøyaktighet gjør det lettere for konstruktøren å overholde budsjettet. Forbedret pålitelighet og kostnadsbesparelser ved at man erstatter flere komponenter, inkludert en høyoppløselig analog-tildigital-omformer (ADC), en beskyttet analogsvitsj, og en

rekke operasjonsforsterkere og komparatorer. Mindre formfaktor, lavere varme-

tap, og opptil 50% lavere systemkostnader. Automatisk deteksjon av åpen og

kortsluttet føler, inngangsoverspenning, kabelkortslutning og åpen krets. ■

Single-Chip RTD (Pt100 & Pt1000) Digitizer What Is It?  Industry’s only simple, integrated RTD digitizer  Supports Pt100 and Pt1000 RTDs

Features  2-, 3-, or 4-wire RTD connections  ±50V input protection - Unique to Maxim!  Power-line noise rejection  Detects cable and sensor faults - Unique to Maxim!

MAX31865


elektronikk • data • telekommunikasjon | 23

Forlenger batterilevetiden og støtter den strengeste sikkerhetsklassen Maxims 70V-tolerante, 12-cellers sensor oppfyller de strengeste OEM-standardene for bilindustrien når det ­gjelder sikkerhet, ytelse og pålitelighet. Maxim Integrated introduserer MAX17823, en fjerdegenerasjons høyspentbatteri-sensor for virksomhetskritiske litium-ion batteri og brenselcelle-applikasjoner til bilindustrien og industri forøvrig. MAX17823 tilbyr en komplett pakke med proprietære integrerte ISO26262 diagnosefunksjoner, og den maksimerer rekkevidden til elektriske biler og hybrid-elbiler, samtidig som den sikrer batteri- og brenselcellesikkerheten og påliteligheten.

Uavbrutt celleovervåking En egenutviklet, differensial UART kommunikasjonslink er EMC-herdet for bilindustrien, og muliggjør uavbrutt celleovervåking ved servicefrakobling av batteripakken og eliminerer kostbare digitale isolatorer. En nyskapende nedstengingsfunksjonen setter alle seriekoble enheter i submikroampere strømsparemodus når vertsmikrokontrolleren mister 12V-strømtilførselen. Samsvar med ASIL-D (Automotive Safety Integrity Level ”D”, iht. ISO-26262) oppnås og

vedlikeholdes med uovertruffen, nøyaktig 96-cellers, 100 målinger per sekund ytelse. 96-cellers hot-plug immunitet sikrer høy pålitelighet ved produksjon av BMS (batteri management system). Nøkkelfordeler ASIL-D-kompatibel. Kompromissløs nøyaktighet: Bedre enn 2 mV cellespenningsmåling. Sikrer systemsikkerheten. Omfattende smarte diagnostikk eliminerer for tidlig systemnedstenging. Pålitelig EMC-kompatibilitet. Robust

daisy-chain UART-grensesnitt støtter kabellengder på opptil 3 m og oppfyller strenge industrielle EMCsamsvarstester. Høyeste pålitelighet under produksjon. 96-cellers hot-plug- og celle-reverseringsimmunitet tillater sikre pakkeenheter. Bransjens raskeste cellemålingshastighet og diagnosehastighet. 100 ganger per sekund. Tilgjengelighet Tilgjengelig i en 64-pinners LQFP-pakke (10 mm x 10 mm).

Spesifisert over temperaturområdet -40 °C til +105 °C. Maxim tilbyr også MAX17830, en andre-generasjons høyspenningsbatteri-løsning. Høyspenningsbatterisensor som oppfyller de strengeste OEM-standardene når det gjelder sikkerhet, ytelse og pålitelighet. ■


24 | Insight Electronics # 1/2•2013

T-skjorte overvåk Markedet for bærbare enheter vil nå mer enn 100 millioner enheter årlig innen 2016. Disse enhetene vil alle gi større detalj når det gjelder sporing, overvåking og pleie, ofte gjennom tilkobling via mobiltelefoner. Maxim Integrated samarbeider med Clearbridge VitalSigns og Orbital Research for å produsere en referansedesign for høyintegrert, telehelse fitness (”Fit”)-skjorte som muliggjør pasientovervåking og

som senker kostnadene til medisinske diagnoser. Maxim Integrated Products lanserer en overvåkingsskjorte for overvåking av vitale verdier, og som gjør at man kan utføre hyppige og

mindre kostnadskrevende fitness-overvåking. Dette vil gi mer effektiv forebyggende medisinsk behandling. Den høytintegrerte skjorten måler 3-avlednings EKG, kroppstemperatur og bevegelse. Alle

–Maxim arbeider forretningsmessige sammen med selskaper som Clearbridge VitalSigns og Orbital Forskning for å utvikle nye integrerte løsninger som bringer allerede avanserte teknikker innen medisin, Kent Robinett, Managing Director og Christopher J. Neil, Senior Vice President, Industrial and Medical Solutions Group i Maxim.

diagnoseverktøyene er pakket i en skjorte som er behagelig å bære. Fra tre selskap Den nye ”Fit”-skjorten integrerer tørr EKGsensorteknologi, avansert

signalbehandlingsteknologi, temperatursensor, bevegelsessensor, en mikrokontroller med ultra-lavt strømforbruk, samt trådløs elektronikk. Designet er et resultat av den samlede erfaringen, kompetansen og


elektronikk • data • telekommunikasjon | 25

ker vitale v­ erdier utviklingssynergiene fra tre samarbeidende selskapene Maxim Integrated, Clearbridge VitalSigns og Orbital Research. Skjorten representerer en ny æra innen forebyggende medisinsk behandling, og kan redusere behandlingskostnadene med opptil 10x. Bidrag fra Maxim Mikrokontrolleren MAXQ622, som har ultralavt strømforbruk, er lett å bruke og enkel å programmere mot flere teknologier. MAX8671 strømstyrings-IC som gir jevn forsyning og effektiv svitsjing av de forskjellige sensorene. Temperatursensoren MAX6656 med ultralavt strømforbruk muliggjør plug-and-play-integrering i systemet. MAX3204 USB-beskyttelsen sikrer trygg håndtering og fjerner støt og NAS-faren fra elektronikken. Bidrag fra Clearbridge VitalSigns Flerkanals CBVS1202 EKG-on-a-chip med ultralavt strømforbruk, for langvarig datainnsamling av 3-avlednings-EKG. Clearbridge VitalSign avanserte avvisningsalgoritmer for bevegelsesartefakter skiller effektivt EKG-signalet fra støy. Dette løser de mekaniske utfordringene slik at skjorten blir behagelig for nesten alle brukere, samtidig som man sikrer god elektrodeplassering og signaler av god kvalitet. Clearbridge VitalSign sin innovative 3-leders ultratynne CardioLeaf kapslingsdesign. Fullintegrert GUI-applikasjon på skrivebordet og mobilenheten. Bidrag fra Orbital Research Patentert og FDA-godkjente tørre elektroder gjør fangst av alle nyansene i EKG-kurvemorfologien uten ubehag for brukeren av skjorten. Tørrelektrodene krever ikke klargjøring av huden eller lim, noe som gjør det mulig å lese kontinuerlig EKG-signaler av klinisk kvalitet fra brukeren over en lengre tidsperiode.

KRETSKORTDESIGN For profesjonelt utført kretskortdesign kontakt Ole Jacob, Tor eller Per Christian på 66 77 53 40 – så er vi godt i gang.

+ + + Y O U R C I R C U I T B O A R D D E S I G N PA R T N E R + + +

Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad post@contecel.com / www.contecel.com Tel 66 77 53 40 / Fax 66 77 53 41


26 | Insight Electronics # 1/2•2013

Skal vekke sjåføren Et ledende elektronikkfirma i Storbritannia har utviklet en enklere metode for å måle tretthet hos bilførere, noe som kan være en av hovedårsakene bak trafikkulykker.

Tretthet dreper: å sovne ved rattet kan forebygges med en innebygd hjertefrekvens-måler, foto: Vortex PR.

En ny løsning som overvåker tretthet er blitt produsert av konsernet Plessey Semiconductors i England. Og er basert på firmaets multiprisvinnende EPICsensorteknologi. Ifølge det britiske selskapet for forebygging av ulykker (Royal Society for the Prevention of Accidents) (RoSPA), viser forskning at førertrettet kan være en medvirkende årsak til opp til 20 prosent av trafikkulykker og opp til 25 prosent av dødelige og alvorlige kollisjoner. Sikkerhet Bilprodusenter er stadig på jakt etter nye metoder som kan brukes for å gjøre deres biler tryggere, spesielt fordi sikkerhet er et betydelig salgsfortrinn. Ifølge RoSPA har ulykker forårsaket av førertretthet en ca. 50

prosent større sjanse for å resultere i dødsfall eller alvorlige skader på grunn av den høye hastigheten; en sjåfør som har sovnet bak rattet kan ikke bremse eller svinge til siden for å unngå eller redusere et sammenstøt. Søvnighet reduserer reaksjonstiden, noe som er livsviktig for trygg kjøring. Dessuten reduserer den årvåkenhet, oppmerksomhet og konsentrasjon og svekker dermed evnen til å utføre oppmerksomhetskrevende aktiviteter, bl.a. kjøring. Måler igjennom klærne Inntil nylig måtte sjåføren sitte med elektroder festet på brystkassen og bruke gel dersom man skulle utføre elektrokardioagrafi (EKG) i en bil. EPIC-sensoren kan derimot måle EKG gjen-

nom klærne og setetrekket fordi den bruker kapasitiv kopling og ikke er avhengig av god kontakt med huden. Ved å måle en parameter som heter hjertefrekvensvariasjon –som viser hvor stabil hjertefrekvensen er fra et slag til et annet –blir det mulig å vite når sjåføren begynner å bli søvnig. Forskere fra Plessey anbefaler at en rekke sensorer skal bygges inn i seteryggen slik at det blir mulig å velge det optimale målepunktet uavhengig av sjåførens høyde og kroppsbygning. Bevegelsesstøy minimaliseres ved å plassere sensorene på den nederste delen av seteryggen slik at de ikke er i nærheten av skuldrene. Systemet bruker et kapasitiv-drevet jordplan som kan også plasseres under setestoffet på

setebasen for å gi et fullstendig skjult system. Videre støyreduksjon kan oppnås ved å kople jordplanet til rattet. Det er blitt påvist at systemet skal være fullstendig immun mot elektriske støykilder inn i bilen. Nå leverer Plessey evalueringssett for bilprodusenter og leveran-

dører. Disse består av en setepute som inneholder et felt med seks sensorer på seteryggen og på et jordplan på basen. Prøver utført av Plessey viser at mer enn 95 prosent av hjertslag-toppene ble påvist i løpet av et 10-minutters forsøk under varierende kjøreforhold. ■

Plessey Semiconductors er en produsent av teknologi-baserte elektroniske komponenter. Firmaet ble lansert på nytt i januar 2010 og ble drevet videre med den eksisterende halvlederteknologi støttet av selskapets 8- og 6-tommer halvleder produksjonslinjer i Devon i sørvest England. Firmaet har nå lansert en serie med banebrytende produkter og deler, bl.a. EPIC (elektrisk potensial integrert krets) sensoren. I 2013 planlegger Plessey å lansere en serie med smarte belysningskomponenter og produkter under varemerket MAGIC (MAnufactured on GaN integrated circuit). MAGIC og EPIC er varemerker for Plessey Semiconductors Ltd.

www.peakmagazine.no


elektronikk • data • telekommunikasjon | 27

Nortelco Electronics satser i Skandinavia Skal man øke må man ut å satse sier Svein Hermansen daglig leder i Nortelco Electronics, her i et intervju med PeakMagazine. Samtidig fikk vi en situasjonsrapport om 2012 og framtidsutsiktene for 2013. Vi nådde ikke budsjett i 2012, budsjettet var høyt og vi så litt på 2011 som ble et uvanlig bra år. 2012 ble også bra, men ikke som 2011. Det vi så i 2012 var mye ujevnt, vi hadde store topper spesielt i første og fjerde kvartal og så var det flatere i andre og tredje kvartal, så totalen ble sånn midt på treet. Vi hadde flere og større prosjekter i 2011 som vi ikke hadde i 2012. Det kom litt tilbake på slutten av 2012. Ser vi på det

som vi hører ute i Europa tror jeg at vi gjør det bedre her hjemme. Europa sliter, men Norge gjør det jevnt bra også i vår bransje. Det investeres og satses. –Det som har gått litt ned er det daglige sett opp på labbenken, strømforsyninger, multimetere og mindre oscilloskop, den biten har gått en del ned mens high-end delen er til dels økende. –Det er ikke så lett å se inn i 2013’s krystallkule,

det er ganske korte horisonter ute. De langsiktige planene er ikke alltid til stede og ofte dukker nye prosjekter hurtig opp, og da skal produktene raskt og være på plass. –Jeg tror at 2013 kommer til å ligne mye på 2012. Jeg tror ikke det er noen særlig nedgang, heller ikke noen enorm oppgang, ganske stabilt som det var med en del gode prosjekter. Mulig at det kan ta seg opp litt på den generelle vanlige

business delen, at labbenken trenger mer vanlig utstyr. –Det går mye på testing av forskjellige type busser og DDR minne, og avansert design. Det drives med mye avansert utvikling og design i Norge, samtidig som vi har et godt miljø for det her hjemme. Markedet for å selge avansert måleutstyr er til stede. Skandinavia For Nortelco Electronics sin del er det satsingen på Skandinavia som jeg tror vil hjelpe oss opp. Nå er vi godt i gang i Danmark og vi ser at det øker. Og vi har fått Tektronix og Anritsu i Sverige, i tillegg til at vi hadde Keithley og en del andre fra tidligere. Så nå er vi en vesentlig aktør i Sverige. Dette har vi jobbet med en stund for å ha en bredere base å jobbe på. –Skal man øke så må man opp og ut og få litt mer størrelse, bruke ressursene bedre. Ressursene har vi allerede samtidig som vi bygger en bedre teknisk kompetanse mellom landene. Og det forsøker vi å utvikle ved å starte en såpass stor satsing i Sverige. Vi regner med at i løpet av kort tid er Sverige større en Norge og Danmark for oss. Markedet er forventet å være i alle fall tre eller fire ganger større

–Skal man øke så må man opp og ut og få litt mer størrelse, bruke ressursene bedre. Ressursene har vi allerede samtidig som vi bygger en bedre teknisk kompetanse mellom landene, sier Svein Hermansen, daglig leder i Nortelco Electronics.

og det skal vi ha en ganske stor bit av. Noe som vi har jobbet lenge for å få til. –Vi har et eget oppsett for dette med administrasjonen i Norge, men de får en helt egen salgsavdeling og eget daglig ansvar der borte. Slik som vi har gjort i Danmark. I Danmark er vi to selgere og i Sverige er vi for tiden to pluss at vi har to konsulenter som er kjent i bransjen og som har solgt i mange år. Og da er vi totalt fire personer i Sverige. I løpet av 2013 regner vi med å ansette en yngre salgsingeniør som skal hjelpe oss videre oppover. Fase to utvikling Vi har flere områder som er viktige for oss i Norge innenfor komponenter, testog måleutstyr og ikke minst kurs. Planen er å videreutvikle dette både i Danmark og Sverige. Dette blir en fase to etter vi har fått i gang testog måleutstyr. Vi får vi se på ulike muligheter, om vi skal benytte oss av partnere eller starte opp selv, men foreløpig skal vi få i gang test- og måleutstyr. Gjøre den delen skikkelig går vi i gang med nye områder. Vi begynner allerede i år å se hva vi kan få til og hvilke muligheter som finnes. –Q1 har startet bra for oss og det forventer vi at kommer til å fortsette, før det nok flater litt ut mot våren og eventuelt kommer litt sent i gang på høsten. I september/oktober regner vi med at det blir full fart igjen. Tiden imellom vil nok være ganske på det jevne uten de helt store toppene, så det blir spennende satsing avslutter Hermansen. ■


28 | Insight Electronics # 1/2•2013

PIM og flere opsjoner i samme instrument Passiv inter modulasjon (PIM) er en forkortelse du kan lære deg med en gang. Samtidig som basestasjonene hele tiden skal kunne håndtere nye tjenester og bredde- og hastighet i nettet blir kravet til nøyaktige målinger av instrument og operatør stadig mer viktig. Vi har hatt en liten prat med en av nestorene i bransjen innenfor felt instrumentering. Morten Blomkvist har i mange år representert Anritsu og har ikke bare solgt instrumenter, han har også holdt en mengde kurs innenfor måleteknikk. Jeg har solgt litt andre produkter i 2012 og det kommer jo noen andre produkter i år som jeg har

begynt å selge litt av. En enklere versjon av Sitemaster uten opsjoner modell S331L også har vi fått en ny PIM master nå også med batteridrift. Dette er ting som har kommet på slutten av 2012. Og dette gjorde at slutten på året med tanke på omsetning ble bra. Det har vært en litt mer stille høst kan du si, for tidligere har vi alltid solgt mye på høsten, men på slutten av

året tok det seg veldig opp. Og da solgte jeg produkter som jeg vanligvis ikke har solgt så mye av og det var jo spennende. Så summa summarum må jeg si det har vært ganske bra med en omsetning på ca seks millioner kroner. PIM Når det gjelder 2013 er det nye produkter som har kommet på slutten av 2012.

Så har vi et nytt PIM instrument på 9-10 kg og med innebygget batteripakke med mulighet for å måle passiv inter modulasjon med formater som går på samme kabel. Kombinasjonen som gir PIM effekten er en blanding av forskjellige frekvenser, også kan det være ulike ting på basestasjonen, kabler, splittere, lynavledere eller metall objekter i

område eller omgivelsen rundt basestasjonen som gjør at mottakeren på basestasjonen mister følsomhet og flere kanaler kan falle ut. Det som selskapene er interessert i er mest ”throughput” på stasjonen med mange kanaler, når kanalene faller ut er det som sagt viktig å finne PIM objekter. Og det som er spesielt med PIM produktet til Anritsu er at


elektronikk • data • telekommunikasjon | 29

Vi fått en ny PIM master nå også med batteridrift. Dette er ting som har kommet på slutten av 2012. Og dette gjorde at slutten på året med tanke på omsetning ble bra, sier Morten Blomkvist, foto: Tor Bergersen.

det viser PIM og avstand til objektet. Noe som forteller deg hvor langt det er til objektet som gir deg problemene. Det kan være ting i omgivelsene som gitter, aircondition, metallbokser på et tak, gjerder ved basestasjonen. Det kan også være et tak i nærheten f. eks bølgeblikk. Bølgeblikk taket kan inneholde mange skjøter og taket vil oppføre seg forskjellig i tørt vær og vått vær. Alle disse tingene er det viktig å bli klar over. Og etter hvert nå som 4G er aktuelt er det kjempeviktig å måle passiv inter modulasjon. Jernbaneverket sammen med Nokia og Siemens og Siteservice AS har vært tidlig ute, og ønsker nøyaktige målinger og instrumenter som kan måle nøyaktig på stedet. Alt i en boks Før hadde du en Sitemaster og en PIM boks ved siden av, nå har du alt i en boks. Og da har du avstand til PIM og PIM på en skjerm. –Det som er litt spesielt er at produktet veier 9 – 11 kg litt avhengig av frekvens område. Med seks ulike modeller som går rundt 900 båndet som er mest aktuelt i Norge og prismessig ligger disse instrumentene på rundt 160 000 kroner, et instrument du kan ha med deg ute i feltet. Med et par ekstra batteripakker kan du gjøre PIM analyse hele dagen. Det du

må ha ekstra er kalibreringsutstyr og noen innkoblingskabler. Så må du etter hvert skaffe deg litt erfaring, for dette er relativt kompliserte målinger. Jeg har et par ute i bransjen som har blitt ekstra flinke til å foreta målinger og det spørs om vi ikke lager et par kurs nå utover i 2013. Både Netcom, Telenor og Jernbaneverket sliter naturligvis med PIM. Mer teknologi gir større feilmuligheter. Jeg har vært ute og målt en del og problemene er så store at hvis du putter på 4G, 3G eller EDGE og alt hva nå det heter vil operatøren ofte kunne få store problemer etter hvert. Desto mer du dytter inn på et anlegg desto større utfordringer. Det kan være mange ting som forstyrrer, løse kontakter, dårlig kvalitet på ledninger og kabler, men ofte er det omgivelsene rundt basestasjonen som er utfordringen. Det finnes et par gode linker ute på nettet fra Anritsu som beskriver dette godt. Sjekk Anritsu TV. Sitemaster Så jeg tror at 2013 kan bli et ganske bra år kanskje selge litt andre produkter enn i 2012. Mange er interessert i innbytte av gamle Sitemastere. Med de nye E og L seriene kan en måle mer nøyaktig, samtidig som instrumentene har flere målepunkter og de har fått den fordelen at de er utstyrt med batteri-

pakke til åtte timers bruk ute i feltet. I tillegg til det har de direkte USB og direkte kalibreringsmodul i instrumentet. Den nyeste serien som heter S331L har ingen opsjoner, det er en Sitemaster med kalibreringsmodul og effektmeter i samme boks. Og da med en vekt på ca 2 kg, og ca åtte timers drift. Den har også fått en ny funksjon som er spennende for mange den har stand by funksjon. Du trykker inn power knappen en liten stund og så er neste oppstart gjort unna på noen sekunder. Mange av Sitemasterene som ble solgt i midten og slutten av 90 årene begynner å bli gamle og mange er godt brukt. Av de ca 500 instrumentene som er solgt av Sitemaster burde flere av de vært byttet ut for lengst. Fordi målenøyaktigheten er altfor dårlig i forhold til nyere teknologi og de har samtidig mindre brukervennlighet.

Et annet produkt jeg tror vil selge godt er en S331E, altså en vanlig Sitemaster med en transmisjon funksjon som gjør at du kan gjøre isolasjonsmålinger, antenne isolasjonsmålinger mellom RX og TX og det er viktig. Og en annen ting som er viktig er at du har et verktøy som kan gjøre filter vurderinger. Du kan gjøre repeater målinger i tunneler og du kan kvalitet sikre mer fordi du har en generator i instrumentet. En ting med Sitemaster S332E er at denne har en innebygget spektrumsanalysator slik at du kan gjøre dekningsmålinger, og du kan gjøre FM og AM målinger. Du har enkelt og greit med deg en radio tester ute i feltet. Lab instrument blir felt instrument En trend jeg ser er at de blir mer og mer viktig med felt-

instrumenter som er i stand til å måle med lab instrumentenes nøyaktighet. En annen ting som er interessant er at det har vært mye feilmåling. Mange har vært ute og gjort målinger uten å besitte den nødvendige kunnskap om måleteknikk og bruk av instrumentene. Dette har gjort sitt til at mange basestasjoner ikke fungerer optimalt. Behov for kompetanse, kurs i ulike test teknikker vil bli ekstremt viktig i årene framover. Likeledes det å kunne svare på tekniske avanserte spørsmål i forbindelse med målingene har etterhvert blitt svært viktig. For når en maler eller forskalingssnekker skal sette opp en basestasjonen blir det litt der etter. Så der ligger litt av utfordringen avslutter en positiv Blomkvist. ■


30 | Insight Electronics # 1/2•2013

Elektronikk Importør Foreningen i full rulle På tross av all svartmalingen om og i 2012 så kjørte vi alle i EIF for full rulle, sier Jonny Langmyren leder i Elektro­ nikk Importør Foreningen (EIF) her i et intervju med PeakMagazine om året 2012 og hvordan fremtidsutsiktene ser ut for elektronikkbransjen. Han ser positivt på året daglig leder i 4Test AS og leder i Elektronikk Importør Foreningen Jonny Langmyren. –2012 var et år hvor de aller fleste så litt svart på det. Hele Norge var blitt fortalt at man skulle se svart på 2012 i begynnelsen av året. En treg start ble det, men det blir det alltid i vår bransje da bransjen,

både direkte og indirekte, er veldig avhengig av det offentliges investeringer som i praksis null stiller alt den 1/1 og begynner helt på nytt. Da tar ting tid. Fjoråret var et år hvor man måtte langt ut i året før det løsnet, noe som uheldigvis synes å bli en stadig økende trend. I Elektronikk Importør Foreningens sammenheng var vi klare

på å holde oss til programmet. Og kjøre fullt trøkk med miniutstillinger og satsing på Eliaden som på mange måter ble vellykket, slik at den skal vi definitivt fortsette med i 2014. –Vi i EIF arbeider mye for å gjøre messen mer attraktiv og spennende, både for kunder og for flere utstillere. Dette henger jo som kjent sammen. Vi har

mange spenstige planer for neste Eliade i 2014 og er i løpende og tett dialog med arrangøren Eliaden. Så for EIF sin del kjørte vi full rulle, på tross av all svartmaling i forkant. Foreningen har til intensjon å kjøre alle miniutstillingene ihht til oppsatte 2014 planer. Nå først i Ålesund i mai måned, så Bergen i september og Arendal i

november. Og ikke å glemme hovedmesse med Eliaden i 2014. –Når det gjelder 2013 så er vel mitt inntrykk at året vil bli som 2012 og håper på en litt jevnere fordeling over året. Derimot har vi sett fra finans verden at Norge blir litt mer forsiktig etter hvert. Trender og kompetanse Når det kommer til trender så ser vi at innenfor test- og måleinstrumenter ønsker kunden flere instrumentfunksjoner i ett og samme instrument, og helst i portable formater. –På tross av, og igjen, svartmaling blir det stadig flere foretak i Norge som utvikler elektronikk. Det er morsomt å se at produsenter av elektronikk og i stor grad kontraktsprodusenter da vokser imot alle odds. Mye av dette henger sammen med riktig kompetanse og å ha investert i de rette verktøyene for å lage avansert elektronikk til en kost effektiv pris. Det avgjørende for er å kunne levere topp kvalitet på hver eneste enhet som kommer ut av produksjonslinjen. Der tror jeg norske elektronikkprodusenter har lykkes. Siden de har investert betydelige beløp i kvalitetssikring, effektivisering og automatisering så håper vi at det er

Personlig møte og utveksling av verdifull kunnskap er svært viktig, sier leder i Elektronikk Importør Foreningen Jonny Langmyren.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 31

mulig å ta mye av produksjonen tilbake til Norge. Og det er jo ikke sikkert at alt som flagges ut nødvendigvis blir noe billigere når man ser på bunnlinja. Helse og forsvar Vi ser at telekommunikasjon og infrastruktur som er et etablert markedsområde her hjemme ikke fortsetter i det tempo som vi har sett tidligere. Noe nyutvikling er det, men ikke i forhold til hva det engang var. Og hele teknologis konseptet har endret seg mye. –Når vi ser på hva som planlegges og utvikles på universitetsnivå så er mye av fokus elektronikk for helse og omsorgsformål som det satses mye på. Det er etablerte selskaper som utvikler og produserer produkter innenfor disse områdene her i Norge. Dette er jo et helt nytt marked for

Norge og jeg tror markedet vil vokse mye i løpet av de kommende årene. Eksempler på dette kan være monitorerings sensorer som opereres inn i kroppen, (implanter), for å overvåke spesifikke kroppsfunksjoner, for eksempel hjertet, og sender ut registrerte data trådløst løpende til f. eks legen, (legens PC eller lignende). Hva vi typisk ser er at forskning og utvikling skjer i Norge og at elektronikken blir pakket inn i IC kretser i Asia. For så å bli satt sammen til ferdige enheter her hjemme. Dette synes å være en kommende trend. Andre eksempler fra Norge er foretak som lager intelligente styresystemer for rullestolbrukere med øyestyrt styring av rullestolen. Vi allerede sett ferdig løsninger demonstrert. Personlig helse vil være et felt hvor mange er villige til

å betale litt ekstra for i fremtiden, noe som gir grunnlag for økt investering. –Også har man jo den mer overordnede kommunikasjons biten med satellitter. Det skal opp et nytt lag med satellitter og Galileo er på gang. Og der er jo vi i Norge sterke innenfor enkelte segmenter og beslutter Europa eller USA å sende opp en ny serie med satteliter for å dekke opp nye funksjoner så ser jeg store muligheter for norsk industri. –Norge selger jo mye intelligente våpen ikke bare til fly og båter. Bare se på hva som er av gjenkjøpsytelser og industriavtaler på våpensystemer i forbindlese med Joint Strike Fighter F-35 avtalen Norge har inngått. En aktiv forening Elektronikk Importør Foreningen (EIF) forsøker å

være stadig mer aktive overfor medlemmene samt at vi ønsker å få flere medlemmer og en enda mer aktiv forening utad. Vi ønsker å være enda mer aktive ovenfor det offentlige og synliggjøre at det finnes en norsk profesjonell industri på leverandørsiden. Vi ønsker å være enda mer synlige og i tettere samarbeid med norsk elektronikkindustri som for øvrig utvikler og produserer elektronikk av høy klasse. Foreningens medlemmer besitter en mye kunnskap som burde være verdifullt for norske produsenter og utviklere, som f. eks å bidra til å komme hurtigere ut i markedet og å treffe markedsvinduet. Det personlige møte –Det vi i EIF sammenheng er opptatt av er det personlige møte, leverandør og kunde. Det meste finnes

på internett og kan ses på leverandørenes hjemmesider. Man ender fort opp med feil informasjon hvis man bare ser på hva som står på nettet og som vi dessverre ser at prislisten er den viktigste informasjonen. Det er derfor svært viktig å få til den personlige kontakten mellom leverandør og kunde, det personlige møte. Kom på våre miniutstillinger og spør om det du har på hjerte. Og få de rette svarene samtidig som man får sjekket opp om det man har funnet på nettet svarer til forventningene… og virkeligheten. Det personlige møtet er utveksling av verdifull kunnskap som begge kan tjene på avslutter en optimistisk Langmyren. ■

Vi har loggesystemer og testsystemer for ulike behov Hva er viktigst for deg?

DL850/DL850V ScopeCorder

Velg blant disse høyteknologiske løsningene: Å velge riktig datainnsamlings plattform for elektronisk eller mekaniske applikasjoner kan være en vanskelig balansegang. Mange PC baserte digitaliseringsenheter mangler isolasjonen, dempningen eller den bit-oppløsningen som er nødvendig.

www.ids.no • e-mail: inf@ids.no Instrument og Data Systemer a.s Tlf. 67 10 54 30

XL 100 Portabel Datalogger MV100 Datalogger for tøffe forhold

SL 1000 for høyhastighets logging


32 | Insight Electronics # 1/2•2013

Mark Larson, adm.dir. for Digi-Key

Fra prototype til produksjon

Neste generasjons distribusjonsmodell for elektroniske komponenter En ny type ”hybrid” global distribusjonsmodell for elektronisk komponentlevering har dukket opp. Den nye modellen er i stor grad formet av global forretningsdynamikk og konsumentatferd på nettet, og den lover teknikeren et nytt effektivitetsnivå og finansielle fordeler. Dette skyldes delvis et ”konsument-erisert” selskap som kommer med forventninger til selvbetjening, høykvalitets informasjonstilgang og hastighet. Spesielt med den hurtige tilpasningen av mobile enheter og databehandling med cloud forventer kjøperne lett tilgang på nettet –hvor

som helst, når som helst. For bedrifter er mulighetene ubegrensede, og samtidig er kundens forventninger høyere enn noen gang tidli-

gere. De krever alternativer, hastighet og kunnskap ved fingerspissene. Kombinasjonen av all denne dynamikken - tekno-

logisk fremskritt, kundeatferd og global forretning - har skapt både muligheter og utfordringer for distribusjonsforretningen for

elektronikkomponenter. Som følge av dette har en neste generasjons elektronikkomponentdistribusjonsmodell oppstått. Denne nye


elektronikk • data • telekommunikasjon | 33

modellen kan støtte og opprettholde de nyutviklede behovene for dagens tekniker gjennom hele levetiden til et produkt. Til dags dato er Digi-Key den eneste distributøren som har taklet denne metoden. ”Digi-Key-modellen gjør det mulig for teknikeren å engasjere seg med en langsiktig prototype go-to partner. Digi-Key har vist at det er mulig å ha et forhold som kan opprettholdes fra utformingen til produksjonsprosessen og unngå kompleksitetene, ineffektiviteten og risikoen det medfører ved utvikling av flere forhold. Bygget på et grunnlag med fire tiår med erfaring har Digi-Key på vellykket og unik måte utviklet sin tradisjonelle ”katalog”-forretningsmodell fra en fokus på å håndtere ikke bare individuelle produktdesignordrer, men også en unik profesjonell effektivitet når det gjelder å håndtere en produksjon med stor blanding og lavt volum. For å oppnå dette tilbyr Digi-Key tre kritiske forretningsmodelldifferensieringer. • Forstå teknikeren • En servicekultur • Sentralisert global distribusjon Forstå teknikeren Digi-Key ble født fra teknikerens verden. Selskapets hightech-kultur ønsker ledende innovative metoder for grensesnitt og betjening av kunder - det 21. århundrets prosesser og løsninger som bringer en grad av hastighet og effektivitet til designteknikeren. I dag har selskapet funnet ut hvordan det effektivt og kostnadseffektiv skalerer forretningen for å støtte produksjonsbehovene til teknikeren i løpet av hele produktsyklusen med prototype, til NPI, og produksjon med lavt til middels volum/ høy blanding. På grunn av den rike historikken med teknikeren har Digi-Key en integrert forståelse av produktdesignprosessen. Selskapet forstår viktigheten av å gi teknikeren lett tilgang til to ting – deler og informasjon. Med enorme mengder av

kunnskap og hundretusenvis av deler, er nøkkelen å gjøre det enkelt for teknikeren å finne nyttig innhold og den riktige delen hurtig. I dag når de nye multimedie-, Web 2.0 mobilenhetsformatene dukker opp, forventer teknikere å ha dyptgående og bred teknisk informasjon ved sine fingerspisser, 24/7. Nye måter å presentere informasjon på, slik som videoer og produktopplæringsmoduler, kan hjelpe til med å kompensere for en mangel på erfaring eller spesialisert kunnskap og akselerere designfaseprosessen. En servicekultur For det andre gjelder en forpliktelse om å aldri inngå kompromiss når det gjelder service. Hver enkelt ansatt, uansett avdeling, må være 100 prosent fokusert på kunden. Grundig opplæring og en kultur der det gjelder å bry seg om kundens behov, må være fremtredende i hele organisasjonen. Dette må være synlig ikke bare for kundeservice, salg og andre kunderelaterte avdelinger, men i hele selskapet. Som følge av dette opplever kundene kontinuerlig selskapets merkeløfte, som legger vekt på det holistiske engasjementet for å ha overlegent høye servicenivåer. Sentralisert global ­distribusjon For det tredje støtter DigiKey-modellen en ultraeffektiv distribusjonsmodell – global shipping fra et enkelt sted, med løfte om levering innen så lite som 48 timer. I motsetning til mer regionale modeller, gjør en sentralisert metode det mulig for selskapet å samle inventaret og tilby et bredere produktutvalg. Som følge av dette er logistikk og service sømløs for alle kunder uansett lokasjon. Fordelen er et enkelt grensesnitt til EN organisasjon – fra enkle prototypebestillinger til masseproduksjonsbestillinger. For å støtte kontinuerlig global vekst og ekpansjon er det én ting som vil bevares sentralt i modellen vår, og det er fleksibiliteten til å endre og tilpasse for å bedre kunne tjene de spesialiserte

behovene til et verdensomspennende marked. Siden kunder krever levering ”rett fra hylla”, vil ”Digi-Keymodellen” skille seg ut fra de andre. For mange av våre langsiktige partnere agerer Digi-Key som en forproduksjonsressurs. Mens kundene går gjennom designprosessen, tenker de ut måter å forbedre produksjonsevnen på. De fleste organisasjoner må produsere funksjonelle prototyper som reflekterer produksjonsmiljøet. Når en design er fullført, blir det vanskeligere å finne kostnadsbesparelser etter at produktet går til produksjon. Store forskjeller i prosessen fører til produktlanseringsforsinkelser og kostnadsoverskridelser og unødvendig risiko. Til syvende og sist, når et produkt må føres hurtig ut på markedet, er teknikerne avhengige av en distribusjonspartner som er pålitelig og konsekvent med bred produkttilgjengelighet, levering og service. For å summere finnes fem spesielle trekk ved den nye ”Prototype til produksjon”-modellen: • Tilgjengelighet - dyp og bred produktlinje, tilgjengelig for umiddelbar levering • Innhold - Tilgang til designfasekunnskap for å støtte prosessen • Skaleringsevne - Evne til å sende ordre med stor blanding/lavt volum • Hastighet – Evne til å sende deler for levering over natten, hvor som helst i verden • Service – Førsteklasses salgs- og kundeservicemedarbeidere som er opplært til å støtte alle typer kunder fra teknikerentusiaster til produksjonsforretningskjøperen Uansett hvor de befinner seg i verden, ønsker hver kunde å akselerere syklustiden og få et produkt ut på markedet hurtigere, samtidig som kostnadene reduseres. Produsentene, som står ovenfor økende global forretningskompleksitet og økende press for å akselerere investeringsavkastningene

sine, søker merverdi fra sine distribusjonspartnere. I retur fokuserer Digi-Key på å redusere kundens totale anskaffelseskostnad ved å tjene som en ”One-Stop” for prototypeutvikling og design, samt for nye produktintroduksjonskjøringer og produksjon med lavt til middels volum/høy produksjonsblandingsmengder. Det er noen få viktige årsaker til at våre tradisjonelle kvaliteteter – bredt

produktutvalg, stabil prissetting, hurtig levering osv. – faktisk overføres til en effektiv volumproduksjonmodell. Blant den kontinuerlig foranderlige markedsdynamikken, vil organisasjoner som har suksess i dagens globale forretningsmiljø slå seg sammen med en distributør som kan tilby neste generasjons leveringsmodell og støtte hele prosessen – fra prototype til produksjon. ■

Digi-Key Corporation er en global fullstendig servicetilbyder for både prototype/design og produksjon av mengder av elektroniske komponenter og tilbyr mer enn tre millioner produkter fra over 650 kvalitetsnavnmerkeprodusenter på www.digikey.com. Med over 800 000 produkter på lager, et imponerende utvalg av onlineressurser og den logistiske fordelen av mer enn 800 000 kvadratfot med utvidbar distribusjonsplass, fortsetter Digi-Key å bevege seg fremover og stadfeste sitt engasjement for å ha på lager det bredeste utvalget av elektroniske komponenter i industrien og yte kundene sine best mulig service. Digi-Keys hybrid elektroniske komponentdistribusjonsmodelle differensierer tydelig selskapet fra andre distributører. Selskapet tilbyr en unik metode for en produksjonsforretningsstrategi med stor blanding og lavt volum, slik at inventarrisiko og bærekostnadene blir lettere. Digi-Keys neste generasjons distribusjonsmodell støtter hele produktproduksjonsprosessen – fra ”Prototype to Production”.


34 | Insight Electronics # 1/2•2013 Produktnyheter

Track-it

temperaturer opp til 300 grader. Etikettene møter internasjonale krav for serienummermerkning, UL og CSA standardene. DL500e bruker laserteknikk til forskjell fra tradisjonelle skrivere som bruker blekk eller termotransferteknikk. Laserteknikk har aldri tidligere blitt brukt i denne type desktopskriver. Høypresisjonsoptikk gjør Primera DL500e till en unik maskin, og forenkler produksjonen hvor man tidligere trengte langt mer omfattende løsninger med bl.a. trykkplater www.opticalstorage.no, tlf. 23 03 61 90

-MCSO2E med pakkestørrelse 5.0 x 3.2 x 1.6mm og frekvensområde fra 32 kHz til 100 MHz. -MCSO6E med pakkestørrelse 3.5 x 2.2 x 1.2mm og frekvensområde fra 32 kHz til 100 MHz. Disse oscillatorene kan leveres for OEM spesifikasjoner med temperaturer opp til 230°C. Standard leveres de med følgende temperaturkoder: D: -55 °C til +175 °C, og G: -55 °C til +200 °C. www.heko.no, tlf. 64 80 27 72 Chokes for trådløs lading

Clock Oscillators og AT-cut Crystal Molex’s Miniatyr pad for sporbarhet gir unik produktidentifisering for bruk helautomatisk høyvolum og høy temperatur kretskortproduksjon. track-it er en miniatyr identifikasjonsbrikke som gir utvetydig sporbarhet både under produksjon og ved senere identifikasjon av kretskort under helautomatisk produksjon spesielt der det er strenge krav til sporbarhet som f. eks i produksjon av medisinsk utstyr. Med track-it får man unik identifisering av kretskort på minimalt med plass uten å måtte investere i annet merkeutstyr. Kodingen er en åpen standard uten lisensiering og kan leses av standard scannere. Track-it identifikasjonsbrikkene passer til alle typer overflatemontering under produksjon av kretskort der det er plassmangel og behov for sporbarhet, inklusive høytemperatur (opp til 350 °C) keramiske kretskort. Under produksjon av kretskort blir track-it brikken montert sammen med andre komponenter i pick and place prosessen og loddet i samme loddeprosess. Hvert kretskort får således en unik identifikasjon både for kretskortet, men også for alle komponentene på kortet og for den ferdigproduserte enheten. Track-it er 2,8 x 1,8mm stor og 0,3mm tykk og leveres på tape som andre overflatemonterte komponenter. Informasjonen er skrevet med laser på en korrosjonsbestandig overflater av Nikkel/Sølv. Koden er 8-sifret med mulighet for 100millioner unike kombinasjoner. For høye produksjonsvolum kan brikkene leveres med kundespesifikke koder. www.molex.com/link/trackit.html, tlf. 23 03 91 00 Primera DL500e Durable Label Printer

Holdbare etiketter er et behov for mange der kritisk informasjon på etiketter må tåle tøff behandling og miljø. Det gjelder alt fra medisinsk utstyr og produkt- og serienr. Tekst, grafikk og strekkoder printes med laser på mange forskjellige materialer avhengig av behovet. Etikettene er ekstremt holdbare for å stå i mot mye UV-lys, kjemikalier, væsker eller

Krystallene leveres i to miniatyrpakker; C2 og C6. -CC2A-T1A med pakkestørrelse 5.0 x 3.2 x 1.2mm og frekvensområde fra 10 MHz til 70 MHz. -CC6A-T1A med pakkestørrelse 3.5 x 2.2 x 0.9mm og frekvensområde fra 16 MHz til 70 MHz. De nye krystallene opererer på fundamental frekvens og er innkapslet i et SMD keramisk hus. Det som er unikt med disse krystallene er; lav aldring, gode sjokk- og vibrasjonsegenskaper og et ultra lavt MSL nivå. Disse er tiltenkt kritiske applikasjoner som; avionikk, radio, satellittkommunikasjon og fly industri. Micro Crystal annonserer samtidig et bredt spekter av AT-kutt krystaller beregnet på applikasjoner som brukes ved høye temperaturer. Disse leveres med følgende spesifikasjoner: -CC1AT1AH med pakkestørrelse 8.0 x 3.7 x 1.7mm og frekvensområde fra 8 MHz til 24 MHz. -CC2AT1AH med pakkestørrelse 5.0 x 3.2 x 1.2mm og frekvensområde fra 10 MHz til 40 MHz. -CC6AT1AH med pakkestørrelse 3.5 x 2.2 x 0.9mm og frekvensområde fra 16 MHz til 40MHz. Krystallene leveres med følgende temperaturkoder: D: -55 °C til +175 °C, og G: -55 °C til +200 °C. Klokkeoscillotorene leveres i to «small package»-varianter; MCS02 ogMCS06. -MCS02 med pakkestørrelse 5.0 x 3.2 x 1.6mm og frekvensområde fra 10 kHz til 225 MHz. -MCS06 med pakkestørrelse 3.5 x 2.2 x 1.2mm og frekvensområde fra 10 kHz til 225 MHz. Ny driftspenning er 2.5V. De nye oscillatorene opererer på fundamental frekvens og er innkapslet i et SMD keramiske hus. Det som er unikt med disse oscillatorene er; lav aldring, gode sjokk- og vibrasjonsegenskaper og et ultra lavt MSL nivå. Disse er tiltenkt kritiske applikasjoner som; avionikk, radio, satellitt kommunikasjon og fly industri. Micro Crystal annonserer samtidig et bredt spekter av AT-kutt oscillatorer beregnet på applikasjoner som brukes ved høye temperaturer. Disse leveres i følgende pakkestørrelser:

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG har sluttet seg til Wireless Power Consortium og har lansert en serie choker for trådløs lading. Serien WE-WPCC, består av 5 forskjellige komponenter/ spoler. En i størrelse 3737 og fire i 5555. Alle er Qi kompatible og er evaluert og godkjent av flere IC produsenter. Karakteristikkene er lav DCR, litzwire (fler kordelt tråd) og de har høyeste Q-verdi på markedet. Hensikten med Wireless Power Consortium er å arbeide med utvikling av den såkalte QI standarden. QI standard (QI uttales ”Chee”) er en verdensomspennende standard for trådløse ladestasjoner av mobile elektroniske enheter som mobiltelefoner eller mobile kameraer og liknende. Innovasjonen er basert på ideen om at lading via tradisjonelle ladere vil bli erstattet av en QI lading via en overflate. Ved ganske enkelt å plassere enheten som skal lades på overflaten, vil den bli ladet gjennom magnetisk induksjon. QI-grensesnittet garanterer kompatibilitet mellom enheter slik at hver enhet, uavhengig av produsent eller merke, vil bli ladet. Dagens teknologi gjør det umulig å lade utstyr av ulike fabrikat/merker fra en og samme energikilde. Würth Elektronik utvikler spesial transformere og lagrings-choker som kan brukes på både primær- og sekundær sidene. Würth Elektronik er en av veldig få produsenter som kan tilby dette. www.nortelcoelectronics.no, tlf. 22 57 61 00 Nytt SoCKIT evalueringssett

Arrow Electronics annonserer sitt siste tilskudd i porteføljen av utviklingsverktøy med Arrow SoCKIT evalueringssett, med en Altera Cyclone V SoC. Cyclone V SoC (system-på-én-brikke)


elektronikk • data • telekommunikasjon | 35

integrerer en tokjernet ARM Cortex-A9 MPCore prosessor innebygget i en 28 nm FPGA. Utviklere som benytter Altera SoC kan reduserer kraftforbruk, kortplass og kostnader i sine innvevde systemer, samtidig som ytelsen over hele systemet blir bedre. Arrow vil demonstrere de siste designteknikker og verktøy innen SoCdesign gjennom en serie globale workshops basert på det nye Altera SoC evalueringssettet. Altera SoCs gjør at utviklere av innvevde systemer kan differensiere sine sluttprodukter med tilpasset maskin- og programvare, og forlenge livsyklus gjennom maskin- og programvareoppdateringer i felt. Den er komplett med brukermanual/startguide, USB og kraftkabler. Arrow lanserer en global workshopserie som starter 14. mai, 2013, for å presentere de siste designteknikker og verktøy innen SoC FPGAdesign, og kurs i det nye Altera Embedded Design Suite med verktøysettet ARM DS-5 edition. www.arrow.com/sockit

Industriell vifteløs Mini PC

lene designet slik at de skal redusere strømtrekket betydelig under lette eller ingen laster. Den nye familien med dc-dc omformere kommer også som standard med kontinuerlig kortslutningsbeskyttelse, noe som gir et ekstra beskyttelsesnivå med hensyn til følsomme laster. PDS- og PES-seriene er tilgjengelige umiddelbart, med priser som starter på $3.81 per enhet for 500 stykk. www.cui.com ELFA-Distrelec katalog

DIN- rail montasje. Intel Atom N2800 dual core ,1.86 Ghz CPU. 2 GbLAN, 2 RS-232, 2 RS-232/422/485, 1 VGA port, 4 USB 2.0 and 2 CAN ports. Programerbart OLED Display. DINRail montasje. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 00 Ny inkrementell encoder i AISI 316

Dual redudant roterende posisjonssensor

Sensoren har IP67 tetning, robuste lager og er designet for bruk i tøffe miljø. 5-30VDC, kortslutnings- og reversert polaritet beskyttelse. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 00 NRH275DR, er en ny roterendeposisjonssensor med en slank, lav profil sensorhuset og separat sammensatt permanentmagnet. Uten mekanisk kontakt og slitasjedeler. Fullt innkapslet (IP67) 12-bit Hall effekt sensor system som står i mot kraftige støt og vibrasjoner: Temperaturområde fra -40 °C til 140 °C. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 00

Laveffekt isolerte Dc-Dc omformere

EX godkjent tastatur IP69K

Robuste tastatur med høy miljøspesifikasjon for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Beskyttet mot høytrykksspyling og er nedsenkbart i væske. Kan leveres med rulleball, touch pad eller separat mus. EX godkjenningen er II 2 G EEx ia IIC T4 / II 2D T79°C IP68 og EX II 2G, EEx ib IIC T4, DMT 01 ATEX E177. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 00

CUI Inc lanserer nå sine andregenerasjons laveffekt, kortmonterte dc-dc omformere med forbedret effektivitet, isolasjon og termisk ytelse sammenlignet med eksisterende produkter. De uregulerte dc-dc modulene er tilgjengelige i 1 W og 2 W konfigurasjoner, med 1,5 kVdc isolasjon og antistatisk beskyttelser opptil 8 kVdc. PDS- og PES-seriene er designet med et ekstra stort driftstemperaturområde fra -40 til 105°C, og tilbyr en robust og pålitelig løsning for omforming og/eller isolering av dc-forsyninger innen et stort spekter av anvendelser innen industri, telekom, sikkerhet og maskinstyring. PDS- og PES-familiene er kapslet i kompakte industristandard SIP, DIP, og OFM pakker. Med nominelle innganger på 3.3, 5, 12, 15, og 24 Vdc og et utvalg enkle og doble utgangsspenninger kan disse omformerne tilby høy effektivitet, opp til 89% i 2 W modellene. For å forbedre serienes ytelse ytterligere over hele lastkurven er modu-

Over 2 600 sider fulle av produkter innenfor områdene IT og elektronikk. Den nye katalogen ”Elektronikk og automatisering” til HighService-distributøren Elfa- Distrelec med over 150 000 produkter har kommet. Denne nye katalogen publiseres i 13 forskjellige språk med et opplag på 240 000 eksemplarer. Katalogen inneholder et omfattende, og på mange områder utvidet produktsortiment fra mange ledende produsenter. Alle produkter i den nye katalogen er, avhengig av lagerbeholdningen, klare for levering fra våre lagre i Zürich, Bremen eller Järfälla. Via våre websider, pr. e-mail, telefon, faks eller brev. Ytterligere 500 000 produkter leverer vi på forespørsel. For disse produktene gjelder en noe lengre leveringstid. For å bestille vennligst ta kontakt med Elfa-Distrelec. www.elfaelektronikk.no, tlf. 23 12 49 00 VI Chip PRM moduler

Vicor Corporation lanserer nye muligheter for brukerkonfigurering av sine høy-ytelses VI Chip PRM moduler. Det nye PowerBench verktøysettet gjør designerne i stand til å kundetilpasse og simulere effektive PRM-moduler for bruk som


36 | Insight Electronics # 1/2•2013 Produktnyheter

PoL buck-boost regulatorer eller å drive VTM® strømmultiplikatorer, og møte et stort spekter av effektkrav for PoL (lastpunkt). Onlineverktøyet PowerBench gir designerne fleksibilitet til å spesifisere spenning, strøm og beskyttelsesparametere i sine PRM-moduler, og umiddelbart simulere modellene sine under applikasjonsspesifikke driftsforhold. Med Vicors høyfrekvens ZVS buck-boost teknologi implementert kan konfigurerbare VI Chip PRM-moduler levere opp til 500 watt med over 97% effektivitet, og uovertrufne effekttetthet på opp til 1,700 W/in3 (103 W/cm3). Modellene er tilgjengelige i både fullbrikke- og halvbrikke pakker, med inngangsområder på både 36 - 75 V og 38 - 55 V, og – brukt som en PoL buck-boost regulator – med en brukerdefinert utgangsspenning på mellom 26 V og 52 V. Brukt sammen med VI Chip VTM strømmultiplikatormoduler, gir PRMs effektiv støtte for utgangsspenninger fra 0.5 V til 55 Vdc. www.vicorpower.com Craftec AS, tlf. 67 16 44 00 ACAL Technology, tlf. 32 16 20 80

parallelle utganger, eller en serieutgang med integrert strømdeling. For applikasjoner som trenger høyere effektnivå kan flere MicroPACs konfigureres i matriser opp til flere kW med boks-til-boks strømdeling. Det ledningsavkjølte kraftsystemet MicroPAC har et driftstemperaturområde på baseplaten fra -40°C til +65°C. Dekslet (baseplaten) til kraftforsyningen er designet slik at den kan festes til varmeavledende overflater, og dermed eliminere behovet for kjøling med vifter eller påtrykt luftstrøm. Dermed kan systemdesignerne ta i bruk forseglende kapslinger, for beskyttelse mot fukt- og partikkelinntrengning. www.vicorpower.com Craftec AS, tlf. 67 16 44 00 ACAL Technology, tlf. 32 16 20 80 SmartPrinter

innebygget webserver eller via configuration dialog (Linux console) uten krav til kunnskap om operativsystemet. Med de 4 nye CPU’ene imøtekommer WAGO det økende kravet til prisgunstige og plassbesparende systemer som både støtter klassiske PLS-oppgaver og kommunikasjonsløsninger både mot feltbus og overordnede systemer. CPU’ene er basert på Cortex A8 prosessor arkitektur og er kompatible med alle CPU’er og I/O-moduler i den velkjente Serie 750. (over 400 forskjellige I/O-moduler). Alle CPU’ene har 2 Ethernet porter – og avhengig av type – ytterligere interface for RS232/485, CAN, CANopen eller Profibus DP. CPU’ene støtter Modbus TCP/ UDP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, TELNET, HTTP i tillegg til SSH og SSDL/TLS. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 TK-1 Fabric over Silicone EMI pakning

Westcor MicroPAC kraftsystem

Vicor har introdusert en ny ledningsavkjølt versjon av sitt høyeffektive Westcor MicroPAC effektfaktorkorrigerte AC-DC kraftsystem, noe som gjør designere i stand til å droppe vifter og luftstrømbasert kjøling i kraftsystemer for krevende militære, industrielle, telekombaserte og andre applikasjoner der det kreves vifteløs og/ eller støyfri drift i trange kabinetter. De nye ledningsavkjølte MicroPAC kraftsystemene inneholder VI Chip BCM bussomformere, og er ideelle for bruk i distribuerte kraftarkitekturer. De kan levere opp til 1300 W kontinuerlig effekt med opptil 92% effektivitet og tetthet på 25 W per kubikktomme, i en kompakt 101,6 x 43,7 x 189,2 mm. Med støtte for det universelle AC inngangsområdet (85 – 264 Vac) og semiregulerte utgangsspenninger på 12, 14, 24, 28, 36 og 48 Vdc via fire fabrikkonfigurerbare isolerte utganger, tilfredsstiller de nye ledningsavkjølte Westcor MicroPACs et stort spekter av kundebehov. Disse systemene har også settinger for økonomimodus drift som opsjon, der de individuelle utgangene slåes på etter behov. Dette bidrar ytterligere til å øke den totale effektiviteten. Systemdesignere som ønsker fleksibilitet til å partisjonere flere spenningsutganger fremfor å bruke to separate kraftforsyninger kan konfigurere MicroPACs med en kombinasjon av fire høy-ytelses BCM bussomformere, som kan konfigureres fra fabrikk som enkle utganger,

Kompakt og rimelig merkeskriver til rekkeklemme-merking. WAGO Smartprinter er en ‘’thermoprinter’’ som merker et på bredt spekter av materialer på rull. Skriveren merker først og fremst på WAGO’s merkestrip til rekkeklemmene, men også på etiketter/komponentmerking og ledermerker. Det blir klar og presis utskrift som er motstandsdyktig mot industrielle miljøer og påvirkninger, skriften er tørke- og ripefast henhold til DIN EN 60068. Fargeskjermen har en intuitiv meny med veiledning under installasjon og bruk. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Øker PLS-ytelsen betydelig

WAGO lanserer nye PLS-systemer Serie PFC200, der du selv velger om du vil programmere i høynivå språk (C/C++) eller i PLS-softwaren CoDeSys. Det samme gjelder forskjellige typer konfigurering som enten gjøres i CoDeSys via

Schlegel Electronics Materiale leverandører av EMI/EMC pakninger, introduserer en ny serie pakninger: «Fabric over Silicone» (FoS) pakninger spesielt rettet mot applikasjoner for høyere temperaturer. FoS EMI-pakningene er utviklet med et nytt flammehemmende materiale, som gir EMI pakningene UL94-V0 godkjenning (Underwriters Laboratories Inc.). Pakningene er halogenfrie iht. IEC 61249-2-21 (<=900 ppm. chlorine, <=900 ppm. bromine og 1500 ppm. max. halogen). FoS EMI-pakningene trenger lav kompresjonskraft og er godkjent for arbeids-temperatur opp til 125°C. I kombinasjon med ytterstoffene fra Schlegel NiCu-C12 (polyester plain weave fabric) og NiCU-C70 (polyester ripstop fabric) oppnås over 70dB dempning ved 40GHz (SEM stripline metode). Dette gjør FoS pakningene til et ideelt valg når det gjelder bruk av pakninger inne i apparater og /eller der det er høye temperaturer. FoS EMI-pakninger er i første omgang tilgjengelige i alle standard rektangulære profiler fra Schlegel (ca. 100 varianter). Skjermingseffekt: 96dB snitt (20MHz – 10GHz): NiCu-C70 97.4 dB snitt (20MHz – 10GHz): NiCu-C12. Overflate motstand: <= 0,066 Ω/square: NiCu-C70 <= 0,028 Ω/square: NiCu-C12. Kontakt motstand: 0,031 Ω/square @ 40%. Kompresjon: 30 – 70 %. Abrasion resistance/ cycles: >= 800 000 cycles: NiCu – C70 >= 1 000 000 cycles: NiCU – C12. Arbeidstemperatur: -40 - + 125 °C. Flammehemming: UL94-V0 Testing: 202/95/EC (RoHS) godkjent, REACH 85 SVHC. www.nortelco.no, tlf. 22 57 61 00


elektronikk • data • telekommunikasjon | 37

Overflatemontert klemme med trykkknapp og ”LED Link”

skipsgodkjenning og Exe godkjenning og er derfor en allround-løsning. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Kretskorttilkobling for sterkstrømapplikasjoner

En genial måte å linke sammen LED lister eller printkort på. Linken trykkes inn i en klemme på hver side og sammenkoblingen er gjort WAGO›s nye 2060-serie. SMD klemme (Surface Mount Devices) bygger bare 4,5 mm i høyden og har omtrent samme størrelse som en fingernegl. Selv om klemma er kompakt, har 2060 Serien integrert trykk-knapper for enkel betjening. Den nye SMD klemma kan tilkobles både entrådetog fintrådet leder fra 0,34 til 0,75 mm ². Med CAGE CLAMP S fjæra kan man stikke solide ledere direkte inn. Fintrådleder til- og frakobles ved hjelp av trykk-knappene. Det er også en stor fordel ved serieproduksjon å ha mulighet for enkelt å kunne tilkoble både fintrådet og entrådet leder uten bruk av verktøy. Klemmene leveres blant annet på tape for automatisert produksjon. Det kompakte designenet gjør klemmene ideelle for bruk i LED-lister samt mange andre industrielle anvendelser. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Testadaptere for alle tverrsnitt

Med kretskortmodulene PLA 5 og PLH 5 utvider Phoenix Contact serien med verktøyløs ledertilkobling for sterkstrømapplikasjoner. Modulene PLA 5 med 30 grader og hendelbetjening og PLH 5 med horisontal lederutgang er egnet for ledertverrsnitt fra 0,5 mm2 til 6 mm2. Siksak-pinningen gir den kompakte modulen 600 V UL-godkjennelse allerede i delingsmål fra 7,5 mm og har en strømledeevne opptil 41 A. Med Push-Lock-teknologien kan ledere både med og uten endehylse kobles til. Kretskortklemmene har merkeflater på synlig område samt et lett tilgjengelig prøveuttak skiller denne kretskortmodulen fra de andre. Skivekonstruksjonen gjør det mulig å foreta fargekoding fra en til tolv poler. Også varianter med én pol monteres pålitelig på kretskortet, takket være dobbelpinningen. De nye kretskortmodulene avrunder produktspekteret Combicon power med Push-Lock-teknologi fra Phoenix Contact. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 M17-pluggforbinder i miniatyrformat for effekt opptil 630 V

Funksjonstest av skap gjøres raskt og enkelt med disse testadapterene. Det er nå mulig å bygge sammen ferdige testeplugger eventuelt med spacere slik at testoppsettet er ferdig oppsatt. Alle tverrsnitt i denne serien har samme testmulighet, fra 2,5mm2 til 16mm2. Adapterene passer i laskespor og kan belastes med merkestrøm. TOPJOB S serien generelt har fjærtilkobling som er innstikkbar ved tilkobling av helkjerneleder og leder med endehylse og tar inntil 30% mindre plass enn konvensjonelle rekkeklemmer. Klemmene passer for alle typer ledere og serien byr også på mange muligheter når det gjelder lasking og merking. Serien har både

Med rundpluggforbinderne i serien M17 compact har Phoenix Contact nå redusert standardpluggenes byggstørrelse. Kabelpluggens diameter er redusert med 2,6 mm til 18,7 mm. Total lengde er også redusert med ca. 15 %. Porteføljen avrundes med tre nye husbyggfor-

mer: Ved siden av kabel- og koblingsplugger finnes det også en veggjennomføring med integrert monteringsflens. Ved helt enkelt å skifte ut formpakningen kan veggjennomføringen brukes både til bak- og forveggmontering. I tillegg kommer åtte- og nipolede isolasjonslegemer på markedet med krympekontakter med 1 mm diameter. En annen nyhet er muligheten for fargemerkingen i form av kunststoffringer på huset, som hjelp mot feilplugging. Låseteknikken Speedcon låser pluggforbinderne raskt og pålitelig med kun en halv omdreining. Posisjonen gjenkjennes med «open-locked»-merkingen. Husene har beskyttelsesgrad IP 67 og er skjermet mot elektromagnetiske påvirkninger. Alle tidligere isolasjonslegemer i standardserien M17 fra Phoenix Contact kan kombineres med rundpluggforbinderne M17 compact og er en god løsning når kompakt utstyr og drivenheter skal forsynes med energi. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 Nettverkstilgang fra Anybus

HMS Industrial Networks lanserer nå en serie med Anybus CompactCom moduler som er utstyrt med M12 kontakt. Denne løsningen gjør det enkelt med nettverkstilkobling for maskiner som opererer i krevende industrielle miljøer som for eksempel fukt og støv. Nettverkene kan være PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP eller EtherCAT. Akkurat som standard CompactCom moduler vil de nye M12 versjonene være tilgjengelig med og uten innkapsling. M12 versjon uten innkapsling gjør det mulig å oppnå en beskyttelsesgrad på IP67 (IP = Ingress Protection). Dette betyr at produktet er fullstendig forseglet fra støv og kan motstå vann. CompactCom M12 versjoner med innkapsling er i IP20 utførelse, akkurat som standard CompactCom moduler med standard feltbuss kontakter. Anybus CompactCom moduler med M12-kontakter har samme funksjonalitet som standard CompactCom moduler, inkludert fullstendig uskiftbarhet mellom modulene. Det betyr at når Anybus CompactCom konseptet er implementert i et produkt, er det kun å plugge i en hvilken som helst CompactCom modul for å få tilgang til det målrettede nettverket. HMS tilbyr Anybus CompactCom med M12 for følgende industrielle nettverk: PROFINET RT, Ethernet / IP. Modbus TCP. EtherCAT. PROFIBUS og DeviceNet. www.anybus.com, tlf. +46 35 17 29 93


38 | Insight Electronics # 1/2•2013 Produktnyheter

Online FPGA power designer

www.freescale.com/webapp/sps/site/taxonomy. jsp?code=KINETIS_L_SERIES, tlf. 66 77 36 40 Strekklappforsterker med høy kanaltetthet

Arrow Electronics har lansert en nettskybasert designplattform for FPGA strømforsyningsløsninger. Arrow FPGA Power Designer er et sofistikert designmiljø for definering og optimalisering av strømforsyningssystemer, inkludert omformerspesifikasjoner, alt gjort på noen minutter. Arrow FPGA Power Designer leverer fullt interaktive skjema for å designe kraftløsninger, med øyeblikkelig verifisering av spenninger og forbindelser, og genererer en komplett stykkliste for designet. Ingeniørteam plassert på forskjellige steder, kan dele design gjennom en samarbeidsmodul som lagrer designene i nettskyen. En omfattende oppsummeringsrapport lagrer alle designparametre automatisk og blir gjort tilgjengelig for nedlasting. Nybegynnere kan fint bruke standardverdiene for FPGAens «power tree»-konfigurasjon og omformerspesifikasjoner, mens erfarne utviklere kan finjustere sine design. http://arrow.transim.com, tlf. 52 76 51 03 World’s most energy-efficient MCU

Det har de siste månedene blitt sluppet nyheter om mikrokontrolleren Kinetis L fra Freescale. Nå her den endelig her. Vi har kvalifiserte vareprøver på lager og vi har et flott og meget rimelig evalueringskort tilgjengelig. Kinetis L går i strupen på tradisjonelle 8-bit uC-applikasjoner. Her får du en 32-bit ARM fra 50 cent, med et mindre effektforbruk enn en 8-bit uC. Freescale Kinetis L er den første tilgjengelige ARM Cortex-M0+. M0+ er en videreføring av Cortex-M0 kjernen. Den har samme instruksjonssett som M0, men har bedre håndtering av interrupt, mye lavere strømforbruk, og lavere pris. Kinetis L-serien er skalerbar og består av de tre familiene KL0, KL1 og KL2 med forskjellig periferi og Flash fra 8k til 256k. Om Kinetis L blir for liten, kan designet enkelt migreres til over 200 varianter av Kinetis K med ARM Cortex-M4.

Test- og måleselskapet HBM lanserer MX1615, en måleforsterkermodul med universelle innganger som håndterer hele spekteret av måleoppgaver. Modulen muliggjør tilkobling av opptil 16 strekklappkanaler i en rekke konfigurasjoner, inkludert hel, halv og kvart bro med både 3-lederkobling og patentert Kreuzer 4-lederkobling. Modulen gir økt fleksibilitet ved hjelp av en PT100-føler, du kan registrere standardiserte spenningssignaler på ± 10 V i tillegg til å måle temperaturer. Alle kanalene kan parametriseres individuelt, og hver kanal er utstyrt med 24-bits A/D-omformere. En datahastighet på 19,2 kHz og maksimal båndbredde på 3 kHz per kanal sørger for at MX1615 dekker et bredt analysespekter. Magnetiseringsspenningen på strekklappkanalene kan velges for hver kanal som en bærefrekvens eller likespenning. Bærefrekvensmetoden, elektrisk isolering av kanaler og sykliske automatiske justeringsalgoritmer gjør måleforsterkeren svært ufølsom for elektromagnetisk interferens forbundet med for eksempel omformere, høy strømflyt eller elektriske maskiner. MX1615 kan enkelt kombineres med andre moduler for å opprette en distribuert målingsarkitektur. Dette fordi den utgjør en del av HBMs omfattende QuantumX-målesystem. Dette betyr at den enkelt kan kombineres med analoge utganger, digitale innganger/utganger, CAN-buss eller EtherCAT-tilkoblinger. Dataoverføring til PC er forenklet ved bruk av Ethernet TCP/IP. www.hbm.com, tlf. 483 00 700 Med prefabrikkerte kabler gjennom ­skapveggen

Med det nye kabelinnføringssystemet CES fra Phoenix Contact installeres prefabrikkerte ledere i automatikkskapet både trygt og plassbesparende.

Åpningene og festemålene til CES-systemet er i samsvar med standardmålene til kraftige pluggforbindere som er montert som standard i automatikkskap. Med en standardåpning kan opptil 40 ledninger i beskyttelsesgrad IP 54 installeres i automatikkskapet. De slissede bøssingene er festet tapsfritt i den ene halvdelen av listen. De tar opp kabler med en diameter på 2 mm til 34 mm og fungerer samtidig som strekkavlastning i samsvar med standard DIN EN 50262. Nye konusbøssinger til forskjellige områder reduserer antall varianter og gir bedre fleksibilitet. Den modulære konstruksjonen og den enkle håndteringen av CES-systemet gjør utvidelser til enhver tid mulig, samtidig som enkeltledninger kan skiftes ut. CES-monteringsrammene har integrerte pakninger og finnes som skru- og spennlåser. Ved å ta i bruk en sneppramme kan kabelinnføringssystemet helt enkelt sneppes på, uten verktøy. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28 Fleksibel installering av nødbelysning

Treetasjesrekkeklemmene PTB 2,5 fra Phoenix Contact gir meget god fleksibilitet med en kompakt byggbredde på kun 5,2 mm når nødbelysning skal installeres. I næringsbygg brukes standardbelysningen også ofte som nødbelysning. Det gir fleksibilitet, for eksempel ved endret bruk av bygningen. En lampe kan kobles til ved hjelp av kun to treetasjesrekkeklemmer. Det reduserer plassbehovet med opptil 50 prosent. To laskebrønner pr. etasje gjør det mulig å videreføre Dali-bussen ved hjelp av den overhoppende lasken. I tillegg kan potensialene til de spesifikke lampene kombineres for nødbelysningen. Ettersom laskebrønnene er plassert på automatikkskapets innside, kan lamper velges når som helst uten mye arbeid i forbindelse med installering. Ved 250 V kan lampepotensialene beskyttes ved hjelp av 10 A 5 x 20 mm sikringsinnsatser. Ved nestet anordning kan sikringspluggen settes inn i det universelle skilleområdet i den kun 5,2 mm smale treetasjesrekkeklemmen. Gjennomgangs- og knivskillerekkeklemmer med samme profil gir enda flere bruksmuligheter. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28


elektronikk • data • telekommunikasjon | 39

CNX Wireless system

måtte ønske, noe som gjør det veldig plasseringsvennlig. Den hygieniske versjonen har en tetthetsklasse på IP 69K i rustrfritt stål, som gjør at den tåler tøffe miljøer som for eksempel CIP/ SIP rengjøring. I likhet med de fleste Baumer produkter så er CombiSeries programmerbar, slik at sluttbruker enkelt kan justere span og nullpunkt på egenhånd. CombiPress er et stabilt og presist måleinstrument som måler mellom -1 og 400 bar og CombiTemp måler temparaturer mellom -50 og +400 grader celcius. www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00

IKM Instrutek AS har gleden av å introdusere et trådløst målesystem gjennom nyheten CNX Wireless system fra Fluke Corporation. Dette innebærer at du kan ha et sentralt instrument som mottar spennings, strømstyrke- og temperaturavlesninger fra flere Instrumenter plassert ulike steder, opptil 20 meter unna. Via de ulike måleinstrumentene i Flukes 3000 system kan du via et PC adapter trådløst koble inntil 10 måleinstrumenter til PC`n og logge live eller via opptak. Det er også mulig å ha inntil tre avlesninger på det sentrale multimeteret. Flukes trådløse system er som en firemanns loggingsmåler. Du kan plassere modulene inne i en innkapsling og logge data i lange perioder for deretter å laste ned dataene for en belastningsundersøkelse eller se etter trender, samtidig som sikkerhetsrisikoen reduseres. www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00

Nye M12-pluggforbindere i spesialstål

Ny standard i prosess instrumentering

IKM Instrutek AS tar funksjonalitet, sikkerhet og fleksibilitet i prosessinstrumentering til et nytt nivå med den nye CombiSerien fra Baumer, som er et av de ledende selskaper i verden innen utvikling og produksjon av sensorer for prosessindustrien. CombiPress trykktransmitter og CombiTemp Pt100 sensor, som begge kan kombineres med den nye generasjonen CombiView display som gir all nødvendig informasjon ved et øyekast. Displayet er stort og lettlest, selv fra avstand og brukeren kan velge flere ulike visninger som analog, digital eller sanntids tankillustrasjoner. Displayet har touch-skjerm og du kan bruke dette for å programmere transmitterne, samtidig som det finnes innebygde alarmgrenser som kan visualiseres ved hjelp av ulike farger på bakgrunnsbelysningen. Sammen med et hygienisk og rustfritt hus, som også er nyutviklet, kan produktene installeres etter kundens ulike behov som f.eks. innen matproduksjon. I tillegg så kan instrumentet monteres med tilkobling i bunn eller på baksiden av huset ved at du kan dreie huset og displayet i de retningene du

tact sneppes Heavycon-kontaktinnsatser raskt på monteringsskinnene. I takt med tiltagende bruk av kabelinnføringssystemer til automatikkskap og koblingsbokser øker også behovet for å koble prefabrikkerte pluggforbindere og kontaktinnsatser direkte til monteringsskinnen. For slike anvendelser har nye monteringsrammer nå blitt designet. Den stabile aluminium-trykkstøpekonstruksjonen er designet for bruk av kraftige pluggforbindere og entrådede kabler og imøtekommer funksjonskravene til Heavycon-pluggene. Den slissede basisrammen gjør det enkelt å bruke prefabrikkerte kontaktinnsatser. En foranliggende PE-kontakt er montert. Den passer til husene og oppfyller dermed kravene i UL-standard 1977. Låseanordninger til plugg og monteringsramme med skru- og bøylevarianter kan bestilles. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28 M12-pluggforbindere med høyt antall poler til kretskortbestykning

Phoenix Contact supplerer sortimentet med M12-pluggforbindere i spesialstål 1.4404 for bruksområder der kravene er høye. De 4- til 17-polede pluggforbinderne er tilgjengelige med prefabrikkerte tråder og er egnet til for- og bakvegg montering. Brukeren kan velge mellom PG9, M16- og M20-gjenge. Kodingene A, B og D er en sikkerhet mot feilplugging. Samtlige produkter er støpt, noe som betyr at de oppfyller kravene i beskyttelsesgrad IP67 også når de ikke er plugget inn. Monteringspluggforbinderne er egnet for bestykning av kretskort og vanlig montering. For bruksområder med store temperatursvingninger, vibrasjoner eller hygienisk sikkerhet og korrosjonsbestandighet kan Phoenix Contact dermed tilby en stor M12-produktportefølje i spesialstål. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28 Kraftige pluggforbindere på ­monteringsskinnen

Ved hjelp av monteringsrammene Heavycon CIF (Connector Installation Frames) fra Phoenix Con-

Phoenix Contact supplerer sortimentet med M12-pluggforbindere med de nye variantene med høyt antall poler for bruk ved bestykning av kretskort. De 12- og 17-polede monteringspluggforbinderne er todelt, noe som betyr rasjonell montering. De har dessuten vinklede loddekontakter som er egnet både for THRog bølgeloddeprosesser. Brukeren får dermed M12-pluggforbindere med 4- til 17-polet vinklede kontakter. Utstyrskonsepter med kretskort i 90° vinkel på frontplaten kan nå implementeres uten begrensninger. Som alternativ kan en fjæret skjermkontakt benyttes. Den overfører frontplatepotensialet direkte til kretskortet via en loddekontakt. I tillegg har pluggforbinderne hurtigkoblingsteknikken Speedcon og oppfyller kravene i beskyttelsesgrad IP67. Phoenix Contact utvider dermed den «høypolede» M12-produktporteføljen for utstyrstilkoblingsteknikk ytterligere. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28


40 | Insight Electronics # 1/2•2013 Nytt fra bransjen

Nytt fra bransjen Rune Kristiansen

Erik Hagelien

Morten Tengs

Odd-Leif Lien

er ansatt som ny salgssjef i Phoenix Contact AS. Kristiansen kommer fra en stilling som Business dev. manager, er utdannet Ingeniør og har markeds- og lederutdannelse fra Handelshøgskole BI Oslo. Bred erfaring med utarbeidelse av komplekse og kundetilpassede prosjekter samt drift og etablering av interne salgsteam i inn og utland. Flere år i USA hvor produksjon og leveranser til industrikunder, spesielt komponenter, har gitt fornøyde kunder og medarbeidere. De siste årene har Kristiansen jobbet med salgsledelse i Norcool AS, Brynildgruppen og Glavagruppen. Med veksten som selskapet erfarer for tiden er behovet for å styrke salgsorganisasjonen viktig for å opprettholde høy service grad til våre kunder. Introduksjon av nye innovative løsninger til markedet skjer nå kontinuerlig fra Phoenix Contact og salgsteamet jobber kontinuerlig med å få dette frem til kundene.

er ansatt hos Hans H. Schive AS som VP Sales & Marketing. Dette er et ledd i styrkingen mot salg og marked. Hagelien kommer fra stillingen som Business Development Manager hos elektronikkprodusenten AXXE. Han har tidligere lang erfaring fra norsk og internasjonal elektronikkdistribusjon. Gjennom den siste tids strukturelle endringer og nyansettelser har vi bygget et solid fundament for videre styrking og vekst innenfor våre satsingsområder som er komponenter og batteriløsninger til krevende elektronikkapplikasjoner, sier Hagelien. Han trekker også frem medlemskapet i OMNI som en positiv tilvekst både med tanke på kompetanse, tjenestetilbud og markedspenetrering.

er ansatt som ny CEO i Telenor Satellite Broadcasting (TSBc). Tengs kommer fra jobben som Senior Vice President ved Telenors regionskontor for Asia i Bangkok. Tengs etterfølger Cato Halsaa som går av for alderspensjon. Morten Tengs begynner i jobben til sommeren. Hans brede erfaring og kompetanse fra lederstillinger i flere selskaper i Telenor vil være et viktig bidrag i den videre utviklingen av Telenor Satellite Broadcasting, sier SVP & CEO i Telenor Broadcast, Patrik Hofbauer, som også er styreleder i TSBc. Morten Tengs har siden juni 2011 vært en del av Telenor Asias ledergruppe, og er i dag også styremedlem i dtac, DiGi, Telenor Pakistan og Grameenphone. Tengs har vært i Telenor-konsernet siden 1995 og har hatt en rekke lederstillinger blant annet i Telenor Global Services, Telenor Corporate Development og Telenor Satellite Services. Tengs er utdannet ingeniør fra AiD i Grimstad og siviløkonom fra BI.

er ansatt som teknisk ansvarlig for batteriprodukter hos Hans H. Schive AS. Dette er et ledd i bedriftens økte satsning innenfor å tilby batteriløsninger for kunder og bruksområder som stiller høye krav til produksjon, dokumentasjon, sporbarhet og kvalitet. Odd-Leif har tidligere jobbet hos bla. Arrow Norway, Vmetro, Norautron og Kongsberg Maritime og har lang erfaring fra rådgivning og teknisk salg av elektronikk komponenter, prosjekt oppfølgning samt produkt industrialisering og tilrettelegging mot elektronikk produksjon. Odd-Leif vil ha ansvaret for nye kundetilpassede batteriløsninger med hensyn til valg av batteriteknologi, produksjonsløsninger og riktig kvalitet i henhold til gjeldende standarder og prosedyrer.

Bjørn Nyjordet er ansatt hos Heko Elektronikk AS som salgsingeniør og markedsansvarlig. Han skal ha ansvar for markedsføring og salg av våre produkter. Bjørn er utdannet ingeniør fra Horten Ingeniørhøgskole, og startet sin tekniske løpebane ved Luftforsvarets Tekniske Befalsskole på Kjevik. Som produkt- og serviceingeniør på dataprodukter har han tilbrakt hundrevis av timer med oscilloskop og loddebolt. I løpet av de siste 15 årene har Bjørn jobbet som Product Sales Manager

hos en av Norges største datadistributører. Med bakgrunn i tidligere praksis har Bjørn tilegnet seg et bredt spekter av nyttige erfaringer. Heko Elektronikk har gjennom årene utviklet seg til en kompetansebedrift innen frekvensprodukter som krystaller, oscillatorer, fotolitografiske krystaller og krystallfilter, og bestreber seg på å være en av Norges ledende importører og distributører på disse produktene.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 41

Vi er enedistributør i Norge for verdens ledende EMC produsent!

Connect AS

Mønsterkort fra riktig produsent

til riktig tid og kvalitet! Ta kontakt for tilbud og prøver.

Lyserenvn. 585, 1820 Spydeberg Tlf.: +47 698 38 926 • Faks: +47 698 36 173 Email: anne@notron.no • www.notron.no

PCB Connect AS Telegrafalleen 2, 3510 Hønefoss Tlf. +47 3217 1732 oslo@pcbconnect.no www.pcbconnect.no

Loddeutstyr/Røykavsug Renseprodukter

Tlf. 9280 4153 • info@cyntech.no

Pace lodde/avlodde utstyr

www.cyntech.no WESTCONTROL AS

har utviklet seg til å bli en av Norges ledende elektronikk leverandører. Med en entusiastisk gjeng av godt kvalifiserte medarbeidere, kan WESTCONTROL tilby alt fra utvikling, prototyper, 0-serier til kontraktsproduksjon og sammenstilling. Dette til riktig kvalitet, ubegrenset antall, og konkurransedyktige betingelser. Prøv oss! Westcontrol AS - e-mail: post@westcontrol.com, Telefon: 51 74 10 00 - Telefax: 51 74 10 10 - Breivikvegen 7, 4120 Tau.


42 | Insight Electronics # 1/2•2013

M esseoversikt Mai – november

9. – 11. mai – 2013 – TouchScreen 2013 Kina, Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC), www.chinaexhibition. com/trade_events/3337-TouchScreen_2013_-_2013_China_(Shenzhen)_International_Touchscreen_and_Technology.html 12. – 15. mai – 2013 – Microtech Conference & Expo TBA, Washington, USA, http://events.hellotrade.com/tradeshows/microtechconference-expo/ 12. – 16. mai 2013 – Nanotech Conference & Expo Washington DC. USA, www.techconnectworld.com/World2013/ 14. – 16. mai – 2013 – PCIM Europe Nuremberg, Germany, www.mesago.de/de/PCIM/home.htm 14. – 16. mai 2013 – SENSOR+TEST Nuremberg, Germany, www.sensor-test.de/willkommen-bei-der-messtechnikmesse-sensor-test-2013/ 28. mai 2013 – EIF utstilling Ålesund, Rica Parken Hotel, www.eif.no/kategori.shtml?cat_id=7 5. – 6. juni 2013 – SEMICON Russia, Moscow, www.semiconrussia.org/en/ 9. – 11. juli 2013 – SEMICON West San Francisco, CA, www.semiconwest.org/

6. – 11. september 2013 – IFA, Consumer Electronics Unlimited Messe Berlin, http://b2b.ifa-berlin.com/en/ 10. – 13. september 2013 DSEI The World Leading Defence & Security Event, ExCel, London, www.DSEI.co.uk 12. – 17. september 2013 – IBC-2013, RAI Amsterdam, www.ibc.org/page.cfm/link=5 17. – 18. september 2013 – EIF utstilling Bergen, Clarion Hotel Bergen Airport, www.eif.no/kategori.shtml?cat_id=7 6. – 11. oktober 2013 – European Microwave Week NCC Nuremberg, www.eumweek.com/ 15. – 17. oktober 2013 – eCarTec Munich, Messe München, Halle A4, A5, A6, www.ecartec.de/ecartec-munich/ aussteller/ueber-ecartec/ 5. november 2013 – EIF utstilling Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, www.eif.no/kategori.shtml?cat_id=7 12. – 15. november 2013 – Productronica, Messe München, http://productronica.com/

Elfa Distrelec selger ULP-systemer fra Nordic Semiconductor Nordic Semiconductor og elektronikkdistributøren Elfa Distrelec har inngått en franchiseavtale som gjelder over hele Europa. Chips og design-kits fra Nordic er dermed tilgjengelige i 29 land, også i små mengder og med korte leveringstider. Elfa Distrelec leverer nå de innovative trådløse løsningene fra Nordic Semiconductor. HF- spesialisten for Ultra Low Power (ULP)-systemer er markedsledende frem for alt i området proprietær

teknologi, ANT+ og lav-energi-bluetooth. Det er stor etterspørsel etter disse produktene i Europa, fordi de åpner nye muligheter for smarttelefon- og apps-markedet. Elfa Distrelec leverer også små mengder, og med korte leveringstider. Dette er viktig for kunder som driver med utvikling av prøvese-

rier og prototyper. “Denne målgruppen kan nå enkelt og raskt kjøpe disse markedsledende løsningene fra Nordic, og kan i tillegg dra nytte av vår tekniske kundeservice”, sier Jürg Hübscher, Head of Distribution & Project Management hos Distrelec-/Elfa Distrelec-­ gruppen. ■


Uten en profesjonell samarbeidspartner faller selv de beste idéer til jorden...

Fra jagerfly til medisinsk utstyr. Og alt i mellom.

Kitron er Nordens største elektronikk-produsent. Vi er overbevist om at dersom våre kunder lykkes, vil også vi lykkes. Derfor har vi store ambisjoner på vegne av våre oppdragsgivere. Vi er organisert for å levere rett kvalitet, til rett tid, til rett pris! Vi tilbyr hele verdikjeden, fra hjelp med design og utvikling, via industrialisering, til produksjon og oppfølging. Så enten du trenger hjelp til å få et jagerfly i lufta, eller bare ønsker å sette ut kostnadsdrivende deler av egen produksjon, bør du ta en prat med oss. Fra våre produksjonsanlegg i inn og utland kan vi tilby alt fra avanserte prototyper til lavkost-produksjon i store serier. Velkommen til Kitron!

TLF 37 07 13 00, WW W. K ITR ON .C OM

tvers kommunikasjon

Your ambition. Our passion.


Bring 66 DMIPS performance to your 32-bit MCU design small-package 32-bit PIC32 microcontrollers DMIPS performance to your 32-bit MCU design BringLow-cost, 66Bring DMIPS performance to yourto 32-bit MCU design Bring 6666 DMIPS performance your 32-bit MCU design B-Economique

Low-cost, small-package 32-bit PIC32 microcontrollers Low-cost, small-package 32-bit PIC32 microcontrollers Low-cost, small-package 32-bit PIC32 microcontrollers

Returadresse: Bring 66 DMIPS performance to your 32-bit MCU design PeakMagazine

Low-cost, small-package 32-bit PIC32 microcontrollers

Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Bring 66 DMIPS performance to your 32-bit MCU design Low-cost, small-package 32-bit PIC32 microcontrollers

Microchip’s smallest and lowest-cost PIC32 microcontrollers now let FASTSTART add audio playback, capacitive touch buttons sliders, and USB Microchip’syou smallest and lowest-cost PIC32 microcontrollers noworlet DEVELOPMENT TOOLS On-the-Go (OTG). All with 66 DMIPS performance at USB just 40 MHz FASTSTART in you add audio playback, capacitive touch buttons or sliders, and Microchip’s smallest and lowest-cost PIC32 microcontrollers now let lowest-cost microcontrollers nowDEVELOPMENT let TOOLS ■ MPLAB® packages assmallest small as and 5 mm x 5 mm. PIC32 FASTSTART Starter Kit for On-the-GoMicrochip’s (OTG). Alladd with 66 DMIPS performance at just 40 MHz in or sliders, FASTSTART you audio playback, capacitive touch buttons and USB you add audio playback, capacitive touch buttons or sliders, and USB DEVELOPMENT TOOLS ■ packages as small as 5 mm x 5 mm. PIC32MX1XX/2XX (DM320013) MPLAB® Starter Kit for On-the-Go (OTG). All 66integrate DMIPS performance at 40 just 40 MHz DEVELOPMENT TOOLS The new PIC32MX1 andwith MX2with MCUs up to 128KB Flash and On-the-Go (OTG). All 66 DMIPS performance at just MHz in in ■ PIC32MX PIC32MX1XX/2XX (DM320013) CTMU Evaluation ■ MPLAB® Microchip’s smallest PIC32 microcontrollers now let asMCUs small as lowest-cost 5 xmm xto 5 mm. Starter ■ packages asMX2 5integrate mm 5up mm. 32KBpackages of and RAM ;small two I2as STMand audio CODEC interfaces; capacitive The new PIC32MX1 128KB FlashmTouch™ and MPLAB® Starter Kit forKit for FASTSTART ■ you add audio playback, capacitive touchcapacitive buttons or sliders, and USB (AC323027) PIC32MX CTMUBoard Evaluation TM PIC32MX1XX/2XX (DM320013) 32KB of RAM ; two I2Snew audio interfaces; mTouch™ touch-sensing; anCODEC 8-bit Parallel Master Port (PMP) for graphics or external PIC32MX1XX/2XX (DM320013) DEVELOPMENT TOOLS The PIC32MX1 and MX2 MCUs integrate up to 128KB Flash and Board (AC323027) On-the-Go (OTG). All with 66 DMIPS performance at just 40 MHz in ■ Thean new PIC32MX1 and1 MX2 toOn-the-Go 128KB Flash and and PIC32MX220F032D ■ PIC32MX CTMUPlug-In touch-sensing; 8-bit Parallel Master PortMCUs (PMP)integrate forwell graphics or external Evaluation memory; an on-board ADC, as as up USB (OTG) 2Msps ■ CTMU Kit Evaluation 32KB of RAM ; Itwo STM audio CODEC interfaces; mTouch™ capacitive 2as TM5I mm ■ PIC32MX packages as small x 5 mm. ■ PIC32MX220F032D MPLAB® Starter for Plug-In 32KB of RAM ; two S audio CODEC interfaces; mTouch™ capacitive Module (MA320011) for memory; another on-board 1communication Msps ADC, as well as USB On-the-Go (OTG) and in 28- to Board (AC323027) serial peripherals. They are available Board touch-sensing; an 8-bit Parallel Master Port (PMP) for graphics or external PIC32MX1XX/2XX (DM320013) Module (MA320011) for(AC323027) an 8-bit Parallel Master Port(36-pin (PMP) or external Explorer 16 other serial touch-sensing; communication peripherals. They are available in 28-for tographics 44-pin packages as small as 5 mm x 5 mm VTLA) and can operate in ■ PIC32MX220F032D Plug-In The new PIC32MX1 and MX2 MCUsADC, integrate upas toUSB 128KB Flash and(OTG)Explorer ■ memory; an on-board 1 Msps as well On-the-Go and PIC32MX220F032D Plug-In 16 ■ memory; an on-board ADC, asVTLA) well as 44-pin packages as to small as 5temperature mm x15Msps mm (36-pin andUSB canOn-the-Go operate in (OTG) and CTMU Evaluation ■ PIC32MX a32KB -40°C 105°C range. 2 TM Microstick II development Module (MA320011) of RAM ; two I S audio CODEC interfaces; mTouch™ capacitive communication peripherals. are available Module (MA320011) for for otherother serialserial communication peripherals. TheyThey are available in 28-into28-■toMicrostick II development a -40°C to 105°C temperature range. Board (AC323027) platform for 16-bit Explorer 16 and 32-bit touch-sensing; an 8-bit Port (PMP) forsimplify graphics or external 44-pin packages asParallel small asMaster 5toxmm x space 5 (36-pin mm (36-pin and can operate These new devices help save and with the Explorer 16 44-pin packages as also small as 5you mm 5 mm VTLA)VTLA) andlay-out can operate in infor 16-bit platform and 32-bit MCUs & DSCs (DM330013-2) PIC32MX220F032D Plug-In These new devices also help youpin totemperature save space and lay-out with the ■ Microstick memory; an on-board 1remapping Msps ADC, as simplify well as USB On-the-Go (OTG) andMCUs & DSCs ■■(DM330013-2) a -40°C to 105°C range. II development fl exibility of digital (PPS), while maintaining compatibility a -40°C to 105°C temperature range. Microstick II development Module (MA320011) for and 32-bit flexibility ofother digital pin remapping (PPS), while maintaining compatibility serial communication peripherals. They are availabletointhe 28-66 toDMIPS platform for 16-bit with the 16-bit PIC24 family giving youtoan easy migration platform for 16-bit and 32-bit These new devices also help you save space and simplify lay-out with the with the 16-bit PIC24 family giving you an easy migration to the 66 DMIPS Explorer 16 These new devices tox save andVTLA) simplify with the 44-pin packages asofalso small as 5you mm 532-bit mmspace (36-pin andlay-out can operate in & DSCs (DM330013-2) processing power thehelp PIC32 MIPS architecture. MCUsMCUs & DSCs (DM330013-2) flexibility of digital pin remapping (PPS), while maintaining compatibility processing power of the PIC32 MIPS 32-bit architecture. ■ Microstick II development fl exibility of digital pin remapping (PPS), while maintaining compatibility a -40°C to 105°C temperature range. the 16-bit family giving you an easy migration the 66 DMIPS with with the 16-bit PIC24PIC24 family giving you an easy migration to theto66 DMIPS platform for 16-bit and 32-bit Theseprocessing new devices alsoof help you to MIPS save space and simplify lay-out with the power the PIC32 32-bit architecture. processing power of the PIC32 MIPS 32-bit architecture. MCUs & DSCs (DM330013-2) flexibility of digital pin remapping (PPS), while maintaining compatibility with the 16-bit PIC24 adding family givingaudio you an easy migration to the 66 touch DMIPS capabilities to your Start and capacitive Start adding audio and capacitive touch capabilities to your processing power of the PIC32 MIPS 32-bit architecture.

cost-sensitive at: www.microchip.com/get/eurmx1mx2 cost-sensitive designs designs today at:today www.microchip.com/get/eurmx1mx2 Start adding audio and capacitive touch capabilities to your Start adding audio and capacitive touch capabilities to your cost-sensitive designs today www.microchip.com/get/eurmx1mx2 cost-sensitive designs today at: at: www.microchip.com/get/eurmx1mx2 Start adding audio and capacitive touch capabilities to your cost-sensitive designs today at: www.microchip.com/get/eurmx1mx2

The Microchip name and MPLAB,name and PIC registered ofregistered Microchip Technology the U.S.A., and other countries. is a other trademark of Microchip Technology Inc. inofthe U.S.A., and other countries. Thelogo, Microchip andare logo, MPLAB,trademarks and PIC are trademarksIncorporated of Microchipin Technology Incorporated in themTouch U.S.A., and countries. mTouch is a trademark Microchip Technology Inc. in the U.S.A., and other countries. All other trademarks mentioned herein are the property herein of theirare respective companies. © 2012, Microchip Technology Incorporated. Rights Reserved. DS61173B. All other trademarks mentioned the property of their respective companies. © 2012, MicrochipAll Technology Incorporated. All ME1013Eng04.12 Rights Reserved. DS61173B. ME1013Eng04.12

Peak2013-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you