Page 1

FÖRSAMLINGSBLADET

1/2014

Malmö Pingstförsamling

GIDEON

Sid 7

GÄSTKRÖNIKA

Sid 4

att satsa allt

Ledaren av Andreas Wessman Sid 2

ÅRSBERÄTTELSE

Sid 9–14


l

e

d

a

r

e

n

av Andreas Wessman

att satsa allt OS

är slut. Äntligen säger någon och vi andra känner en viss saknad. Men oavsett om man är sportintresserad eller inte så kan man inte undvika att imponeras av dessa idrottsmän och kvinnor. Vilken målmedvetenhet! OS i Sotji har för många idrottare varit det enda man arbetat för under de senaste fyra åren. Atleterna har utsatt sig för fysisk smärta och träningspassen har krävt allt! Att se glädjen hos dem som lyckats nå sina mål var oerhört inspirerande. Charlotte Kallas sista sträcka och målspurt på damernas skidstafett 4x10 km var en av de starkaste idrottsprestationer jag sett men det fanns faktiskt en annan prestation som kanske berörde mig ännu mer. Anna Holmlund höll på att etablera sig som en av världens bästa skicrossåkare. Men för nästan exakt ett år sedan totalförstörde hon sitt vänstra knä i en skidkrasch. Knät var så trasigt att det var fara att det aldrig skulle bli normalt igen. Men med en övermänsklig motivation och envishet rehabiliterades hon rekordsnabbt. Bara några dagar före OS fattar hon beslutet att tävla och det var hennas första tävling sedan olyckan. Hon lyckas med det alla trodde var omöjligt och hon tar en bronsmedalj. Då fällde faktiskt Andreas Wessman en tår hemma i TV-soffan. Om Paulus var idrottsintresserad eller inte vet vi inget om. Men han lät sig inspireras av atleternas prestationer och han använde sig av bilder från idrottsarenorna för att beskriva sin egen passion: 1 Kor 9:22-27: För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit

inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Paulus var extremt målmedveten i sitt uppdrag och jag har ofta mätt mig mot hans ord ”allt gör jag för evangeliets skull”. Hur målmedveten är jag egentligen? Vad är viktigt i mitt liv och vad upptar min tid? Vågar vi låta dessa frågor sjunka in så tror jag att vi sakta men säkert går åt rätt håll. Det är viktigt att påminna sig om att det inte bara är vinnarna som räknas. Skidåkaren Dario Cologna gjorde en fantastisk comeback i OS när han överlägset vann herrarnas 15 km i klassisk stil. Att han var en stor människa bevisade han när han väntade 28 min i målfållan för att gratulera peruanen Roberto Carcelen som kom sist. Peru har aldrig varit en stor skidnation och Roberto tävlade dessutom med ett brutet revben. Han kom i mål 11 min efter den näst siste åkaren. Att göra allt man kan betyder inte att man vinner och allas prestationer är värda att uppmärksammas både i OS och i Guds rike. Andreas Wessman

Vårens predikotema

”credo – jag tror”

Den kristna kyrkan är extremt mångfacetterad. Men det finns några saker som förenar alla kristna. Under kyrkans första århundrade kämpade kyrkan med att definiera vad kristen tro var för något. Det florerade många vanföreställningar och villoläror. Redan på slutet av 300 talet formulerades den Nicenska trosbekännelsen och på 700 talet formulerades den Apostoliska trosbekännelsen och dessa två dokument relaterar i stort sett alla kyrkor till när de beskriver sin tro. Så vad tror vi på egentligen? Vad är kärnan i den kristna tron? Detta tänkte vi tala om i vår serie ”Credo – Jag tror”. Vi har tagit den Apostoliska trosbekännelsen, delat upp den och formulerat ett antal teman. Vår önskan är att vi ska bli trygga i vår tro och finna tröst i trons djupaste sanningar. Andreas Wessman 2

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

innehÅll # 1–2014 Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vårens predikotema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Påsken 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Gästkrönika – Johan Bergman . . . . . . 4 Älska malmö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Svarsbrev från Mattias Sennehed . . 5 Malmö International Church . . . . . . . . . 5 Disciples Kids & Junior . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tack från Manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bibelns personligheter – Gideon . . . 7 Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bibelstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Disciples Kids & Junior . . . . . . . . . . . . . . . 8 Årsberättelse 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 9–14 Allsången fortsätter . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tack, Vi gratulerar mm . . . . . . . . . . . . . . 15 Församlingsinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kommande gudstjänster . . . . . . . . . . . . 16

den aPoStoliSka troSbekännelSen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


13 april Palmsöndag kl. 18.00

50 dagar som förändrade världen Kör & solister, Bengt-Olov Holgersson

17 april Skärtorsdag kl. 19.00

Påsk 2014 i Malmö Pingstförsamling

Daniel Norburg

Fredrik & Isabel Berggren musik. Nattvard & Förbön

18 april Långfredag kl. 17.00

Magnus Persson Johan Bergman Trio

19 april Påskafton kl. 16.00

Festkväll för alla

Anmälan pask2014@europaporten.com senast den 6 april

20 april Påskdagen kl. 10.30

Konsertgudstjänst

Församlingens barn- & ungdomskör med Marielle Nyman, Josefine Wessman & Maggie Bergman. Kompband under ledning av Johan Bergman.

Julen brukar ju ofta kallas barnens högtid, med all rätt kanske. Vi har Jesusbarnet i krubban, adventskalendrar och julklappar. Vi tänkte att vi även skulle göra påsken 2014 till barnens högtid som en naturlig följd av julens budskap. Vi firar uppståndelsen med en konsertgudstjänst där barnkören och ungdomar under ledning av Marielle Nyman och Josefine Wessman sjunger ut under påskens höjdpunkt. Livet återvänder!

V

i människor har en förmåga att högst värdesätta det som är vackert, färgrikt, friskt och fräscht. Vi förväntas nästan tycka att sommaren och våren är vackrast när det sjuder av liv medan hösten och vintern är grå tråkig och död. Förutsättning för liv i naturen är att det finns tid för vila, att pausa, tillåta att all yttre aktivitet avstannar. Återhämtning helt enkelt, för vår kropp och vår själ. Jag tycker att bland de vackraste dagarna på året är de där krispiga och färgrika höstdagarna, som i mitt tycke är alltför få. En sista kraftansamling, förberedelse inför vilan, vintern, ”döden” om man så vill. Vi njuter av detta färgsprakande skede men räds döden. Om vi inte har ”ups and downs” i livet betyder det att vi är döda. Jämför med en EKG-kurva. När den är flat då är det över. En av den moderna människans största

farhåga är stiltje. Men ett hav som lägger sig efter en lång tids stormande är ju något av det mest rogivande som finns, att få andas ut och in, innan nästa storm kanske tornar upp sig. När naturen går över i höst dör den inte utan livet intar bara en ny skepnad. Inuti lever det för att ta en ny sats inför det nya livet. Det osynliga livet som stärker inför vårens och sommarens blomning och färgprakt. En vilopaus och återhämtningsfas som inte går att påskynda utan som måste få ta plats, naturen har helt enkelt sin gång. Ett förhållningssätt som vi borde ta över i vår egen mänskliga livscykel. Naturliga årstider i t ex arbetsliv, relationer, hälsa. Ett uttryck vi använder för att på något sätt markera ett påbörjat avslut är, att leva på ålderns höst. Fram till den livets årstid måste vi tillåta oss att ha höstar oavsett

vad det står för årtal i kalendern. Tänk om ålderns höst innebär just dessa krispiga, färgrika dagar med klarblå himmel och hög luft. Där tankarna och erfarenheterna av ett liv får bärighet och livslusten ökar. Döden, vilan, trycka paus är en förutsättning för liv, det är påsken 2014. Det kommer under påsken 2014 att finnas många sammankomster med olika inriktningar för att återuppleva, genomleva och förnya påskens innebörd.

Vi börjar redan på palmsöndagen! Kom till kyrkan och sätt påskens innebörd i första rummet så vi får uppleva påsken tillsammans för vårt eget och Malmös bästa! Johan Bergman

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

3


G Ä S T K R Ö N I K A N

I vår församling finns en stor samling av erfarenheter, tankar och idéer. Alla vi som firar gudstjänst i Malmö Pingstförsamling har en berättelse att berätta eller en tanke som vi kan dela med oss av. Redaktionen tänker därför låta någon av er i varje nummer av Församlingsbladet fatta pennan och skriva ner det som ni vill förmedla. Vår första gästkrönikör är Johan Bergman.

Älska Malmö

vi joBBar tillsammans

– var och en för sig De som finns närmast oss är vår bas för framtiden. De vi träffar som inte har församlingstillhörighet hos oss, som bara just jag, just du möter under veckan. När jag under en tid arbetade heltid som repetitör på Malmö Opera hade vi, det som käckt brukar kallas kick-off. En dag när styrkorna samlas och laddar upp inför det kommande arbetsåret. Vid detta specifika tillfälle skulle vi ta oss runt en bana i tättbebyggt område för att med hjälp av nya, påhittade symboler som karta, hitta rätt och ta ut en ny riktning vid varje uppnått delmål. Jag och mina kollegor som repetitörer har en lite speciell arbetssituation då vi ofta arbetar på samma produktion/uppsättning, men vi jobbar aldrig samtidigt eller tillsammans. Syftet med denna ”rundvandring” var, visade det sig, att det skulle skapas konflikter. Sedan skulle vi tillsammans med ”kick-off”-teamet, ett norskt konsultföretag, analysera de uppkomna konflikterna och titta på hur vi i så fall löste dem. Det som inte fick hända hände. Det blev aldrig några konflikter. I stället lyssnade vi på varandra och tog gemensamma beslut. Eller så drev någon igenom sin vilja och fick sedan stå för beslutet, oavsett om vi hittade rätt eller inte. Dock utan att ansvar utkrävdes, viljan att pröva var stor och vi hade högt i tak (lätt att säga när vi var utomhus :-) ). Vi gjorde istället en ny bedömning gemensamt och gick vidare. Senare under dagen skulle vi formulera ett motto för vår grupp. Repetitörsgruppens motto blev utifrån dagen och arbetsuppgifterna till vardags, ”Vi jobbar tillsammans – var och en för sig”. Jag har tänkt mycket på detta och om vi i församlingen skulle anamma detta motto, ”Vi jobbar tillsammans – var och en för sig”. Det skulle betyda att vi blir stärkta av att veta att någon annan jobbar tillsammans med mig fast på en helt annan plats eller tidpunkt, men målet vi har är detsamma. Johan Bergman 4

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

I september månad var jag tillsammans med Magnus Wide, som är medlem i vår församling, på ”Movement Day”. Det är en konferens i New York som har arrangerats i flera år. Konferensens fokus handlar om storstadens utmaningar och tillsammans bearbetar vi frågan om hur vi ska kunna beröra en större stad med berättelsen om Jesus. Klimatet för de kristna i New York skiljer sig mycket från övriga USA. Det är en mycket liten del av invånarna som går till kyrkan vilket gör att utmaningarna på många sätt liknar de vi möter i Sverige och Europa. Detta gör ”Movement day” till en högintressant samling för oss i Sverige och vi var en delegation med ca 10 svenskar på konferensen och budskapet var enkelt: För att nå en storstad måste alla goda krafter samarbeta. Kyrkorna behöver varandra och kristna företagare och kyrkliga organisationer måste samarbeta för att skapa ett ”movement”, en rörelse som söker stadens bästa. Kyrkor i gemenskap som inte konkurrerar eller misstror varandra utan strävar efter att bygga upp staden. Under att antal år har Malmö stad arbetat för att skapa en socialt hållbar stad. Man vill påverka staden i en positiv riktning och för att lyckas med detta tillsatte man en enmansutredning för att ta reda på sakernas tillstånd i vår stad. Malmökommissionens rapport visade på en delad stad där segregationen och klyftorna ökar och folkhälsan är i fara. Man tog sedan fram en åtgärdsplan. Malmökommissionens strategi för en hållbar social utveckling gick på remiss till ett stort antal organisationer och föreningar. Inte en enda frikyrka tillfrågades i remissförfarandet. Detta gjorde mig både arg och frustrerad, men efter den första reaktionen skapades en idé. Tänk om vi skulle forma ett ”movement” i Malmö? Vi samtalade om detta ibland pastorskollegorna i Malmö och responsen blev mycket god. Vi ska nu uppvakta malmökommissionen och informera om vilket bidrag kyrkorna är i Malmö och inbjuda till samtal och samarbete. Vi hoppas naturligtvis att detta ska öppna dörrar för oss så att vi kan bli ännu mer synliga i vår stad. Andreas Wessman


Till Europaporten, Malmö Pingstförsamling

Kära syskon i nåden och blivande vänner

svarsBrevet FrÅn mattias sennehed Till hösten kommer vårt pastorsteam att växa. Mattias Sennehed har svarat positivt på vår kallelse och under våren och sommaren kommer de att packa ner sitt hem i Linköping och familjens nya hemstad blir Malmö. Vi är så glada och tacksamma över att Gud har lett oss hit. I december månad fick vi svarsbrevet från Mattias och vi tyckte att det var en bra idé att publicera brevet i Församlingsbladet:

När jag fick förfrågan om jag kunde överväga att lämna min hemförsamling Sionförsamling som jag tjänat som pastor de senaste 11 åren, till att flytta till er sydligare slätt, så var min spontana tanke att det var en visserligen hedrande fråga men ändå inte aktuellt för oss. Av respekt för Andreas lovade jag att jag och min fru Linnéa skulle pröva det i bön inför Herren. Vi blev båda förvånade när vi på olika håll märkte att er fråga verkligen tog tag i oss, både i hjärna och hjärta. Min längsta flytt så här långt i livet är för att gå bibelskola på Bjärka Säby, för att sedan flytta hem till Linköping igen efter ett år. Genom Guds underbara samordning kunde jag läsa teologi i Örebro men ändå bo kvar med familjen i staden vid Stångån. Att kalla mig lokalpatriot är nog faktiskt att underdriva. Vi har genom åren frimodigt stängt alla möjliga portar som andra önskat att vi skulle öppnat. Med bakgrund av det blev vi uppriktigt förvånade när vi gläntade på dörren och kunde se hur Guds drömmar och kärlek för människorna i Malmö också började bli våra drömmar och känslor. Jag har nu, genom bön, fasta och avskildhet, de senaste månaderna ”Det är med viss bävan för allvaret i uppgiften, så ärligt jag kunnat, sökt Helig Ande för att se vart vägen går framåt för mig och min familj, i vår efterföljd av Mästaren Jesus. Jag har för- men med glädje och stor tillit till Gud, som jag stått att stigen leder söder ut till er, och vi tror att det inte bara är vår tackar ja till kallelsen att vilja utan också Guds att vi i framtiden ska kalla Malmö för vårt hem. Vi komma till er och tjäna känner dessutom stor trygghet i att ni som församling också sökt Gud som pastor i er församling för ledning och frid i denna fråga, och bekräftat det vi känt. och gemenskap.” En av de många saker som jag upplevt som synnerligen attraktivt är er förståelse och betoning på det allmänna prästerdömet, Andens utrustande av varje troende och det kollektiva tjänande ledarskapet. Det rimmar väl med bilden av den Jesus som tvättade lärjungarnas fötter, och hans kyrka som jag haft för ögonen under min pastorsgärning så här långt, och som jag tillsammans med er önskar få fortsätta att sträva mot och arbeta för. Det är med viss bävan för allvaret i uppgiften, men med glädje och stor tillit till Gud, som jag tackar ja till kallelsen att komma till er och tjäna som pastor i er församling och gemenskap. Jag förväntar mig inte att allt kommer bli enkelt, men jag ser fram mot att få möta framtiden tillsammans med er, att tillsammans vara en levande församling och kyrka för Malmö. Joh. 16:33 ”I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen” I Kristus , Linköping 5:e dec 2013, Mattias Sennehed

malmö international church hYr i vÅra lokaler Vi är tacksamma över de goda relationer som finns mellan olika kyrkor i Malmö. Malmö är en stor stad med ännu större utmaningar och alla kyrkor behöver varandra. Därför var det självklart för oss att försöka hjälpa Malmö International Church när de stod utan lokal vid årsskiftet. Efter att vi kommit överens om allt det praktiska började de att fira gudstjänst i våra lokaler varje söndag eftermiddag. Detta kommer att fortsätta under en kortare övergångsperiod under tiden församlingen letar efter nya lokaler. För att lära känna våra nya hyresgäster bad vi deras föreståndare Ingmar Aronsson att berätta lite om församlingen: Församlingen Malmö International Church bildades i december 2005 utifrån en vision att vara en internationell familjär gemenskap som tillsammans förmedlar evangelium om Guds rike och vittnar om att Jesus Kristus är en levande verklighet idag. Församlingen vill förmedla Guds kraft och kärlek och se människor i Malmö regio-

nen bli efterföljare till Jesus! I december 2006 invigde vi lokaler på Rolfsgatan 5 i Sofielundsområdet, det kom att bli vår plats för gudstjänster, gemenskap och social verksamhet under 7 år framåt. Redan från början upplevde vi en kallelse att ha en social verksamhet. Vi sökte Gud för detta och fick visionen om Räddningsmission Malmö. Under hösten 2007 började vi så smått gå ut i Södra Innerstaden för att hjälpa hemlösa och missbrukare. 2010 blev vi även en del av LP-verksamheten i Sverige. Just det sociala arbetet har varit en växande volontär verksamhet med buss- & gatumission, öppen kyrka & LP-kontakt, kläd- & bröddistribution. Vi har fått möta många ensamma och utsatta människors

behov med praktisk hjälp, värmande gemenskap och evangelium om Jesus. Under 2013 upplevde vi att lokalen på Rolfsgatan inte räckte för våra behov så församlingen tog ett enhälligt beslut att inte förnya kontraktet. Vi söker nu lokaler för såväl den sociala verksamheten som för församlingslivet. Under tiden vill vi säga ett STORT TACK till Malmö Pingstförsamling att vi fått möjligheten att hyra in oss i lokaler på Stadiongatan 25! Det har blivit en sådan välsignelse för oss, och under tiden fortsätter vår buss& gatumission på Malmös gator! Än en gång tack och vi önskar Guds rike välsignelse över Malmö Pingstförsamling!! Ingmar Aronson, pastor

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

5


F i n t

b e S Ö k

P å

Disciples Kidz och Junior På Barnens årsmöte, som hölls parallellt med Församlingens årsmöte den 5 januari 2014 kom det fram önskemål att barnen gärna ville ha besök av någon gäst. Redan söndagen den 9 februari gick den önskan i uppfyllelse då vi fick besök av Birgitta Dahl som berättade om arbetet de gör i Manila på Filippinerna. Hon visade bilder på barnhemmet som de varit med att bygga upp och hon berättade om vilka barn som får komma dit. Vi fick även se hur några barn bott förut. Det är svårt för oss att förstå att någon kan bo så och inte minst att de klarat sig själva utan sina föräldrar! Hon berättade även om staden, landet och olika djur som finns där. En gång hittade de en 7 m lång orm i trädgården… På Filippinerna finns även en sorts liten apa som heter Tarsier. Den får lagom

plats i en människohand och väger ungefär som en hamburgare med bröd. Roligast var nog ändå att se bilder från en julfest som de kunnat ordna för ca 150 barn. På Julfesten hände det roliga saker och alla barn fick med sig ett varsitt matpaket. Allt detta tack var de slantar som vi samlat in i vår ”kollektomat” på söndagarna! De hade skrivit en stor skylt där det stod: Thank You Malmoe Church – Bless You” Barnen hade många frågor till Birgitta och hon var, som vanligt, duktig på att besvara dem. Efter samlingen fick våra barn rita teckningar som Birgitta och Thord tog med sig till barnhemmet, två dagar senare, då de åkte tillbaka till Manila. Stort tack till Birgitta för ditt besök! Rhode Östling

tack FrÅn Filippinerna Pastor Nomer de la Cruz, hans hustru Jenny och döttrarna Blessy och Jireh tillhör en av de tusentals och åter tusentals familjer som förlorade sina hem i supertyfonen Hayian på Filippinerna den 8 november 2013. Orkanvindarna blåste med en hastighet på 300 km/timmen och tog nästan allting med sig i sin väg. Tak, väggar, fönster och dörrar virvlade runt i flera timmar medan stormen rasade. Pastor Nomer leder en liten församling på ca 40 medlemmar. Alla tog skydd i hus som var lite säkrare än deras egna. Så också Nomer och hans familj. De överlevde men deras hus blev totalförstört. Genom ett generöst bidrag från Malmö Pingstförsamling har de kunnat börja bygga upp sitt hus. Det är enkelt och opretentiöst men det är deras hem. De sänder sina varmaste hälsningar och tack till er vänner i Malmö. Birgitta Dahl 6

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014


gideon liten och modig B

I

B

E

L

N

S

P

E

R

S

O

N

L

I

G

H

E

T

E

R

Vi har tidigare mött några av domarna i vår serie om Bibelns personligheter. Den här gången tänkte jag att vi skulle ta en närmre titt på Gideon. Domarboken är på ett sätt en dokumentation över mänsklig oförmåga. Människorna lever i en cykel, först lever man med Gud och då går allting väl. Sedan överger man Guds vägar och då hamnar man i svåra situationer, ofta blir man erövrad av kringliggande kungariken. I sin misär så återvänder man till Gud och allting blir bra en period till dess man åter vänder Gud ryggen och så börjar allt om igen i en till synes ändlös spiral. Berättelsen om Gideon är spännande och den lär oss mycket om ledarskap och om livet med Gud. Historien återfinns i Domarboken kap. 6-8.

B

erättelsen börjar med att Gideon är missnöjd. Israel lever under ockupation av midjaniterna och ockupanterna trakasserade judarna genom att förstöra deras skördar och beslagta mjöl och säd. Gideon var i full färd med att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Helt plötsligt mitt i detta vardagsbestyr så uppenbarar sig en ängel för Gideon och ängeln uttrycker de mycket kända orden: ”Herren är med dig, tappre krigare”. Gideons reaktion är spontan och direkt. Han blir vansinnig! ”Hur kan du påstå något sådant? Om Herren hade varit med oss hade jag inte behövt smussla med vetet och vi hade inte levt under ockupation. Var är alla under våra fäder talar om? Nej. Herren har svikit oss.” Jag gillar den reaktionen. Den är ärlig och absolut inte insmickrande. Man kanske kunde förvänta sig en något mer ödmjuk reaktion när Guds ängel kommer på besök. Gideon får ängelns uppdrag att leda Israel i ett uppror mot midjaniterna. Men han reagerar som de flesta som får ett uppdrag från Gud. Inte kan väl jag? Jag tillhör den minsta familjen i den minsta stammen och själv är jag minst i min familj. Kort sagt: jag är liten. Men detta är inget problem för Gud, snarare en förutsättning och detta går som en röd tråd genom hela bibeln. Gud väljer konsekvent de människor som verkar ha sämst förutsättningar i människors ögon. Ängeln övertygar Gideon att ta sig an uppdraget. Gideon bygger

ett altare på den plats där han fick Guds kallelse och han ger altaret namnet ”Herren är trygghet”. Men utmaningarna är inte slut i och med det. Nu börjar ett helt nytt test för Gideon. Vågar han lita på att det är Gud som ska strida för honom? Gideon lyckas skrapa ihop en armé på 32 000 man. Den var säkert imponerande. Men Gud tycker att det är alldeles för många. Gud ska vinna det här slaget åt Israelerna och om de då är för starka kanske de själva tar åt sig äran. Gideon tvingas skicka hem de som är rädda och ängsliga. Det visar sig att 22 000 av soldaterna är det. Deras reaktion kanske säger oss något om midjaniternas styrka. Kvar finns 10 000 man men detta är också för mycket tycker Gud. Efter ytterligare en utgallring återstår endast 300 st. Jag kan bara föreställa mig deras rädsla när Gideon presenterar sin anfalls strategi. Vi ska skrämma midjaniterna. Bra va? Det var nog en och annan som tvivlade på att planen skulle funka. Men Gideon gick före och visade hur de skulle göra. De omringade midjaniternas läger på natten. De höll en fackla i ena handen och en tom kruka att dölja lågan med i den andra och de hade alla med sig ett horn att blåsa i. På en given signal gav de upp ett stridsrop, krossade krukan och blåste i hornet. Planen fungerade. Midjaniterna blev livrädda, det blev kaos i lägret och alla flydde därifrån. Andreas Wessman

berättelSen oM gideon är en berättelSe oM FÖrtrÖStan och att vi Ska ha vår trygghet i gud och vi lär oSS åtMinStone tre Saker Från gideonS liv:

1

Din frustation är en bra början. En del människor ser brister och fel överallt. Det kan handla om ledarskapet på arbetsplatsen eller i församlingen. Ofta uppfattas dessa personer som gnälliga och motvalls. Men kanske kan det vara så att de upplever en ”helig otillfredsställelse” . I sådant fall kan det vara början på ett engagemang som faktiskt leder till förändring

2

Det lilla är nog. Vi vill alltid ha mer. Och ofta säger vi: ”Tänk om vi vore fler. Om vi bara hade det, eller det.” Vi saknar det ena och det andra och om vi ska vara ärliga så kanske vi inte riktigt tycker att vi har de förutsättningar som krävs för att skapa förändring i samhället. Men i Guds perspektiv fanns allt som behövs. Det räcker att en av de minsta i den minsta familjen vänder sig till Gud och tar hans uppdrag på allvar.

3

Lita på Gud! ”Gud är trygghet” proklamerade Gideon när han byggde sitt altare. Det var ett uttalande som han skulle få testa på riktigt. Var hade han sin trygghet egentligen? Var det i en stark armé eller hade han sin trygghet i sin förtröstan på Gud? Att han vågade gå till anfall med bara 300 personer visade att han litade på Gud.

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

7


och Så var det där oM alPha igen Vi behöver få ut budskapet om Jesus Kristus och vad tron på Honom kan betyda för den enskilda människan och för vår stad. Men konkurrensen om människors tid och intresse är så stor att det vill till att vi har något bra att erbjuda de människor som söker svar på livsfrågorna. Vår församling har valt att göra detta genom att erbjuda nyfikna sökare en grundkurs i den kristna tron genom ALPHA. För mig har ALPHA varit det absolut bästa verktyg jag haft när jag velat förmedla den kristna trons grunder till andra. ALPHA är pedagogiskt. Det ger grunderna i tron, steg för steg, och parallellt argumenten för dess trovärdighet. Den som gått kursen och tagit till sig undervisningen har inte svårt att sedan ge skäl för sin tro. Jag vet! Församlingen har nu erbjudit dessa kurser i drygt tio år. Många är de församlingsmedlemmar som kommit in i vår gemenskap genom detta arbete. Nina, ansvarig samtalsledare, är en av dem. Och hon är inte den ende som gått kursen och sen stannat kvar för att hjälpa till! Alphakonceptet bygger på gemenskap, undervisning och delaktighet genom samtal. Vi njuter av gemenskap över den goda middagen, fina föredrag och utvecklande samtal. Det är alltid trevligt när det är onsdag och ALPHA!

nu behÖver vi dig! vi vill att du ber FÖr oSS i teaMet och FÖr deltagarna.

Och varför bjuder du inte med någon i din närhet till en ALPHA-kurs. Du kanske tycker att det är svårt att argumentera för tror – låt då ALPHA göra det åt dig! Annika Wennerström 8

Alla är där. Alla de som du sett veckan innan sitter med ögonen fästa på väggen där tiden räknar nedåt, 10... 9... 8... förväntan stiger, och man rycks med i kören som ropar med i nedräkningen. När siffrorna visar noll reser man sig och sträcker sig mot Gud. Än en gång spelar bandet en viktig påminnelse: Att Vi är Fria. Mitt bland vännerna, gemenskapen, pingisen och fikat återvänder vi varje vecka till det budskapet. Att ropa ut i sång, i tal, i handling påminner oss om vilka vi är. Vi är Disciples – With a burning passion for Christ! Varje fredag kommer jag till Europaporten ca 17:00 för att tillsammans med andra ledare förbereda kvällens aktiviteter. Varje fredag kl 18:00 ser jag tjänande ungdomar förbereda sig och göra sin del för att förmedla Guds kärlek. Varje fredag kl 19:00

påminns jag om vilka människor Jesus gav sitt liv för. Varje fredag kl 20:00 ser jag dessa människor sträcka sig mot Jesus ännu en gång, för att de har fått upptäcka vem han är. Varje fredag kl 21:00 får vi mötas och vara tillsammans, så som vi längtat efter hela veckan. Disciples är en gemenskap där vi söker Kristus tillsammans. Vi är olika människor, med olika intressen, personligheter, livssituationer och klädstilar. Att vi möts varje vecka hjälper oss att utveckla goda relationer med varandra, och vi får se fram emot att ses. Vi ser också varandra växa både själsligt och fysiskt. De flesta börjar hänga på när man fyller 13 år, och hänger på tills högskolan eller bibelskolan kallar när man fyller 20 år. Mycket hinner hända i de åren, och att ha vänner i en grupp som Disciples, där man får möta glada och tunga stunder är värt mycket för vem som helst. Vi hoppas få möta fler ungdomar som helt enkelt söker en god gemenskap med Kristus i centrum. Vill du veta mer? Kontakta oss. Kom nån fredagskväll och säg ”hej”. Kolla in vår facebooksida ”Disciples”. Du är välkommen att hänga med. Se vad Guds kärlek har att göra med oss idag. Tom Spaanheden

att göra sig redo För Bröllopet Det är huvudtemat för den serie av Bibelstudier som Gun-Britt Wiberg och Dan Johansson håller på onsdagar under våren 2014 parallellt med Alpha. Guds ord talar mycket om att leva i helgelse och att göra sig redo för mötet med Jesus i skyn. Glädjen i att få samarbeta med Jesus och den Helige Ande och se människor komma till tro är det största vi som själavinnare kan få uppleva. Studierna vill uppmuntra till en nära relation med Jesus. Jag går före er till Galliléen, sa Jesus. Likadant är det idag, han går före och bereder vägen och vi får följa efter och delta i det han redan lagt grunden till. Kursens mål är att hjälpa oss in i denna välsignade tjänst som också är en glädjens tjänst. Att få vara med och bygga Guds rike är väl det högsta mål och ansvar vi kan få. Det är dessutom en nåd att få vara använd av levande Gud. StudiernaS underrubriker är:

Var nyktra och vaksamma. Lev i helgelse och

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

renhet. Vandra i Anden. Gud har en plan för ditt liv. Var Kristi efterföljare. Låt er alla döpas. Sök Andens gåvor. Anden och bruden säger: Kom. Du är köpt, priset är betalt. Mötet i skyn. Som du märker så är dessa olika teman något som varje bekännande kristen bör ha som högsta mål för sitt andliga liv. Samtalen som är en del av studierna är synnerligen berikande. Vi behöver verkligen samlas och byta tankar och samtala om dessa ting. Vårt andliga liv växer genom att vi läser och förstår Guds ord. Den största väckelse som någonsin har gått över jorden sveper fram som en löpeld just nu. Vi är inte kallade till att vara åskådare, vi är kallade till att vara meddelaktiga. Du som vill ha mer förståelse över vad Guds ord lär är välkommen att sitta med och berika samlingarna. Välkommen! Gun-Britt och Dan


STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE F Ö R M AL M Ö P ING S T F Ö R S A M LING ÅR 2 0 1 3

Inledning

”Tack min Gud för vad som varit, tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit, tack för stund som inne är”. August Storms tidlösa sång från 1891 kommer upp i minnet när jag sitter och funderar på det år som gått. Tankar, löften, visioner, drömmar vi hade för ett år sedan, privat, och för församlingen. Blev det som vi önskade och planerade? Vi tackar Gud för vad som skett. Ett oräkneligt antal har fått möta Gud på olika sätt under året och ett 10-tal har döpts. Vad som synbart hänt i vår församling under detta år, 2013, har vi sammanfattat i denna års­ berättelse.

Församlingsledning

Under året har Marcus Ander tjänat som ordförande i styrelsen. Vice ordförande har varit Andreas Wessman. Robert Sallbring är av styrelsen utsedd till administrativ chef med ansvar för församlingens ekonomi och administration. Till sin hjälp har han ett ekonomiråd. Styrelsen under dess ordförande har det yttersta ansvaret för församlingens utveckling och funktion. Under året har hållits 13 protokollförda sammanträden. Det dagliga arbetet och den operativa verksamheten har under större delen av året letts av ett pastorsteam fram till hösten då ledningsgruppen återuppstod i ombildad form. I ledningsgruppen ingår nu Andreas Wessman, Mikael Järlestrand, Annika Wennerström och Rhode Östling. Anders Wennerström och Anna Blom har under året lämnat styrelsen. Rhode Östling har tillkommit som adjungerad ledamot i styrelsen. Styrelsen består idag av:

Marcus Ander ordförande, Andreas Wessman vice ordförande, Sofi Amundsen, Fredrik Berggren, Agne Ellbrant, Julia Ellbrant, Marie-Louise Nyman, Robert Sall-

bring, Torsten Samuelson, Annika Wennerström och Dan Wiborn. Adjungerade ledamöter är Mikael Järlestrand och från halvårsskiftet Rhode Östling.

Gudstjänster

I gudstjänsterna på söndag förmiddagar kl 10.30 förenas församlingen och besökare i en varm och öppen gemenskap. Den engelsktalande gruppen brukar inledningsvis vara med i kyrksalen men lyssnar sen på predikan på engelska i Östra salen. En trappa ner firar Filippinska gruppen sin gudstjänst. I Östra salen håller två grupper av romer sina gudstjänster söndag eftermiddagar. Andra språkgrupper i församlingen har också egna samlingar på sina egna språk. Första söndagen i var månad har gudstjänsterna i kyrksalen haft speciell internationell inriktning där övriga språkgrupper deltagit och ibland medverkat. En kinesisk grupp om cirka 100 personer har hyrt in sig och firar gudstjänst var söndag på nedre plan. Varje söndag har vi besökare som inte tidigare varit i vår kyrka. Dessa har speciellt välkomnats och bjudits på lunch efter gudstjänsten i vårt café. Vid informations-

disken i foajén har både nya och ”gamla” besökare kunnat hämta information om församlingens verksamhet, alpha-kurser, hem- o smågrupper etc. Under vinter – vår var temat för söndagsgudstjänsterna ”Tillsammans”. På försommaren fokuserades på den visionsinriktning som arbetats fram. Under hösten utgjorde Niklas Piensohos bok ”100 dagar med Jesus” underlag till söndagarnas predikningar. Boken fanns under tiden till försäljning och många tog tillfället i akt att läsa på inför söndagarnas utläggning. Förutom Andreas Wessman och Mikael Järlestrand har även Terry Hoggard, Lasse Bjervås och Dan Johansson predikat i våra gudstjänster förutom en del gästtalare. Första söndagen i var månad firade vi nattvard. Några söndagar under året har hållits familjegudstjänster. Ett par söndagar har det varit barnvälsignelse. Vid några tillfällen under året har vi samlat nyinflyttade och nydöpta vänner för ett samlat välkomnande till församlingen. Ett 20-tal människor har välkomsthälsats till församlingen under året, därav 8 genom dop. Efter gudstjänsterna brukar en stor del av mötesbesökarna utnyttja möjligheten till fortsatt gemenskap vid den ”kyrklunch” som erbjudits på söndagar förutom över som-

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

9


maren och kring jul- och nyårshelgerna, då det i stället funnits möjlighet till ”mingelfika”. Församlingens traditionella årshögtid hölls söndagen den 6 januari med predikan av församlingens föreståndare Andreas Wessman och med sedvanliga inslag av nattvard, årsberättelse, presentation av visionsarbetet samt övriga årsmötes-förhandlingar. Ett gudstjänstråd träffas regelbundet för samtal kring utvecklingen av våra gudstjänster. I anslutning till gudstjänstrådet finns också den grupp som har hand om ljud, bild och ljus i våra gudstjänster för att göra våra samlingar så tillmötesgående till det yttre som möjligt. Besök under året:

Under året har vi bland annat haft besök av följande personer som på ett eller annat sätt medverkat eller predikat i våra möten och gudstjänster: Vid avslutningen på förra höstens ledarskola, som blev lördagen den 26 januari, talade Niklas Piensoho från Stockholm under temat ”Frid i själen”. Under påskhelgen hade vi besök av JackTommy Ardenfors som höll i torsdagskvällens Getsemanestund och även predikade på långfredagen. Marcus Olson talade i en Lovsångsgudstjänst på påskaftonen. Sara Lindholm från United Öresundskyrkan talade i vår gudstjänst den 19 maj. Söndagen den 2 juni predikade Anders Jonasson hos oss, också han från United Öresundskyrkan. Mattias Sennehed från Linköping be10

sökte oss helgen 8 – 9 juni och predikade i söndagens gudstjänst. Han återkom även och predikade i gudstjänsten den 29 september. Thore Waern, Skanör, predikade i vår gudstjänst den 23 juni. Bo Tunhav predikade söndagen den 14 juli. 21 juli predikade David Sirviö i vår gudstjänst. Thord Dahl, som var hemma på semester från Filippinerna, predikade den 28 juli. Den 18 augusti lyssnade vi till Curt Lewin i vår gudstjänst. Lördagen den 26 oktober hölls en teologi-dag med doktor Gary Habermas från USA, professor i filosofi och apologetik vid Liberty University, Virginia. Ett 50-tal personer från vår och andra församlingar hade kommit samman för att lyssna till en av de stora teologerna i vår tid. Söndagen den 27 oktober predikade Cathrine Carlsson, Jönköping i vår gudstjänst. Övriga gudstjänster, möten och samlingar

Malmös ekumenisk bönevecka hölls under vecka 2 med start i Immanuelskyrkan och sedan bön i olika kyrkor. Avslutningsgudstjänst hölls hos oss den 20 januari kl 18.00. Dopskola har hållits ett par söndagseftermiddagar under hösten för dopkandidater och för dem som vill veta mer om dopet. Den 21 april hölls församlingens traditionella års-administrationsmöte. Några församlingsmöten har hållits under året med samtal kring församlingens budget, vision, verksamhet och framtid. I församlingsmötet den 27 oktober besluta-

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

des att som ny medarbetare kalla Mattias Sennehed, Linköping. Kristi Himmelfärdshelgen i maj ordnades ett familjeläger i Steninge med ett 80-tal personer. Undervisningen under helgen var uppdelad på Andreas Wessman som talade till de vuxna, Tom Spaanheden och Daniel Torstensson tog sig an ungdomarna medan barnen fick lyssna till Viktoria Zachrisson från Göteborg. Mötesplatsen ”Prat&Sång” som startade förra hösten har i år haft fyra träffar. Först ut var Elise Lindqvist ”Ängeln från Malmskillnadsgatan” som intervjuades av Andreas Wessman den 28 februari. Sedan följde Göran Skytte den 4 april. Under hösten var Dogge Doggelito här den 26 september och ”Malmö-sonen” Dan Olofsson den 21 november. Alla är kända personer med en kristen tro eller anknytning och ett djupt engagemang i sina respektive verksamheter för en bättre värld. I samlingarna medverkade Maggie och Johan Bergman tillsammans med Daniel Dahlqvist med sång och musik. Parallellt med alpha-kurserna på onsdagskvällar under vår och höst har hållits bibelstudiesamlingar. Under våren var ämnet ”Tillsammans”, med en fördjupning av predikan föregående söndag. Mikael Karlendahl, Dan Johansson, Andreas Wessman och Gun-Britt Wiberg höll i bibelstudierna. Under hösten var Mikael Karlendahl ensam ledare för onsdagskvällarnas bibelstudier. Han talade om församlingens ursprung och utveckling efter Jesu himmelsfärd och dess första tid. Ett drygt 40-tal samlades regelbundet på onsdagskvällarna. 31 augusti hölls en ”Kick-Off” för flertalet av församlingens grupper med coach-


ning och planering inför hösten. 8 och 15 september gjordes en speciell inbjudan till studeranden och andra som flyttat till Malmö under devisen ”Ny i stan”. De som önskade fick vid efterföljande lunch en lite utförligare information om vår församling. Torsdagar kl 11.00 har det varit bönemöte för dem som har möjlighet dagtid. I församlingen finns flera hem- och smågrupper som regelbundet samlas för bön och gemenskap i de olika stadsdelarna. För dem som inte hittat någon bönegemenskap i någon grupp har det på tisdagskvällar funnits en allmän ”Smågrupp” i kyrkan för bön och samtal. Stickgruppen möts regelbundet och ger genom sina produkter resurser till missionen. Genom kontaktgruppen och besöksgruppen bedrivs en intern uppsökande kontaktverksamhet för dem som inte har möjlighet att besöka våra gudstjänster och samlingar. För de praktiska arrangemangen runt gudstjänsterna har församlingens sju veckovärdsgrupper tjänat med kollekt-, värd- och vaktmästarfunktion samt med kyrkluncher eller mingelkaffe, i caféet efter gudstjänsterna på söndag förmiddagar. Utposter

I Svedala har hållits gudstjänster varannan söndagseftermiddag. Andra fredagen i månaden har det varit dagledigträff ”Kom med och Sjung” med olika sång- och musikinslag. Onsdagskvällar har det varit bönemöte. Medverkande i verksamheten med predikan, vittnesbörd, sång och musik etc. har kommit både från församlingen och ut-

ifrån. Bland annat har Lennart Björk Lund, Jarn Josefsson Karlskrona och rektorn för Lunds Universitet Per Eriksson medverkat. Nydalagruppen som är en internationell grupp har under året genomgått vissa förändringar. Gruppen är nu ett 15-tal personer i en verksamhet mer lik en hemgrupp. Man hjälps åt med predikan, mötesledning och söndagsskola etc. Man träffas på söndagar och ibland också i hemmen under veckorna. Andra kulturer

Många olika nationaliteter är med i församlingens gudstjänster. Flera av dem har haft egna samlingar och gudstjänster utifrån sin egen kultur. Den vietnamesiska gruppen har regelbundet träffats i sin hemgrupp. De har också ett samarbete med pastorer i Tyskland. De två romska grupperna har haft egna gudstjänster på söndag eftermiddagar och bönemöten vissa veckokvällar. Torsdag kvällar har en fransk-talande grupp samlats till bönemöten. Den kinesiska gruppen har fortsatt ha sina gudstjänster i våra lokaler söndag förmiddagar. Den filippinska gruppen i vår församling samlas till egna möten på nedre plan.

Sång och musik

Sången och musiken har och har alltid haft en framträdande plats i gudstjänsterna och lovsången i sina olika former öppnar upp människors sinnen för kontakten med Gud. Församlingens sång- och musikliv leds av ett musikråd med Mikael Järlestrand som ledare.

I gudstjänster och konserter har blandad kör, manskör, gospelkör och lovsångsgrupper i olika konstellationer under året glatt och välsignat de församlade med sång och musik i gudstjänster och samlingar. Även församlingens solister med Mikael Järlestrand i spetsen har berikat gudstjänsterna med sång. En ny satsning gjordes under året då vi vid två tillfällen inbjöd till ”Allsång på Europaporten” tillsammans med en så kallad ”kändis” och Mikael Järlestrand med våra egna sångare och musiker. Den 28 april stod Lotta Engberg på estraden och den 8 oktober Sonja Aldén. Det blev kvällar med blandade repertoarer både från den kristna sångskatten och respektives egen karriär. Det var fri entré till konserterna men under kvällarna gjordes insamlingar till behjärtansvärda ändamål, 28 april till arbetet med de ”Glömda barnen” och den 8 oktober till Malmös hemlösa. Ännu ett nytt initiativ togs i mars då vi startade egna allsångskvällar i caféet där den företrädesvis äldre sångskatten kom till heders. Under rubriken ”Hela caféet sjunger” turades Mikael Järlestrand, BengtOlof Holgersson, Erik Sallbring och Gunnar Havrup om att samla intresserade till dessa sång- och musikkvällar som blev mycket populära. Lördagskvällar 20 april och 9 november hölls lovsångskonserter med våra egna förmågor i församlingen. Församlingens brass-ensemble har medverkat i en del möten under året samt traditionsenligt också spelat en del kvällar för de ungdomar med anknytning till församlingen som tog studenten på försommaren. Vi har haft sångarbesök under året och

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

11


har också haft flera konserter och musikframträdanden med skiftande stilar, bland annat har vi lyssnat till följande; 1 maj hölls sedvanlig vårkonsert med Roland Eriksson och solister, blandad kör och manskör. Konserten var i år utökad med sånger av Karl-Erik Svedlund. Församlingens egen gospelkör ”Souls of Salvation” höll konsert söndagen den 12 maj. Fredagen den 24 maj besökte oss ungdomskören ”Livslust” från Värnamo. Trion ”Tre barytoner” sjöng i vår gudstjänst den 9 juni och återkom den 8 september med en egen konsert. Söndagen den 30 juni hade vi besök av Annette och Erik Anders. På söndagskvällen i All-Helgonahelgen, den 3 november, hölls traditionsenligt konserten ”Sånger om himlen”. I konserten uppmärksammades personligen de medlemmar som sedan All Helgonahelgen 2012 hade fått hembud. En kör med solister under Roland Erikssons ledning sjöng sånger om himlen samt framförde Göte Strandsjös ”Eskatologiska svit”. Söndagen den 16 december gavs två föreställningar av församlingens julkonsert ”White Christmas” med församlingens solister, körer och musiker. I årets konserter var även ett par besök inlagda, Anders Ekhem, Svenska kyrkan i Malmö, och Nancy Asfally-Diaz, LP-ansvarig i Malmö International Church. I år togs det upp ett blygsamt inträde, om 50.-/vuxen, barn fritt, för att täcka omkostnaderna. Under konserten togs ingen kollekt men publiken uppmanades att ge en gåva till 12

LP-arbetet i Malmö via utställda insamlingsbössor.

Mission

Under året, och framförallt hösten, har missionsrådet jobbat med att ta fram en handlingsplan för missionsarbetet för kommande år. Denna har även inkluderat mission på hemmaplan då missionsbefallningen ju inte bara gäller ”där och då” utan även ”här och nu”. I Bangladesh stödjer vi den nationella församlingsrörelsen FCC-B med bidrag och förmedling av bidrag för underhåll till nationella evangelister. Arbetet har också intensifierats till att göra evangelisterna självförsörjande och för detta har ett uppstartspaket, ”Small Business Package”, tagits fram. På Filippinerna har vi fortsatt stödja unga kristna för teologiska studier. Dessutom har de insamlade medel som Disciples Kids fått ihop under året förmedlats, och använts, till en stor julfest för barn och ungdomar i de fattiga områdena i Manilla. I Kazakstan avslutades ansvaret i Ingvar Holmbergs underhåll för ”Silkeslinan” i och med dennes pensionering, men stödet till Almatyförsamlingens fängelsearbete har fortsatt. Projektet vi haft i Zambia har i samråd med PMU lagts på is tills vidare. Catharina och Mikael Wiberg, som tidigare arbetat i Zambia, är kvar i Arusha, Tanzania, för PMU´s räkning.

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

Söndagsskolan ”Disciples Kidz och Disciples Junior”

I ”Disciples Kidz” för barn mellan 3 år och 3:e klass får barnen lära känna Jesus och personerna i Bibeln. Under både våren och hösten användes som materialet ”Välkommen till söndagsskolan”. Undervisningen utspelade sig i Allans Allehanda under våren och då bearbetades sådant som Jesus sagt och påstått. Under hösten utspelade sig undervisningen på redaktionen ”Heta Nyheter” och temat har varit att mötet med Jesus förändrar människor. I Disciples Junior, för barn från 4:e klass och uppåt, har man under hösten haft olika teman på samlingar men alltid berört veckans ämne i ”100 dagar med Jesus”. Man har haft olika besök, lyssnat på predikan, varit veckovärd mm. Detta har sedan blandats med pingis, bordsfotboll och den populära brunchen som ingen vill missa. Cirka 40 barn har samlats i ”Disciples Kidz” var söndag, dessutom har 20 st av de äldre barnen samlats i ”Disciples Junior”. Disciples Kidz har samlat in pengar till ett barnhem i Zambia och till barnen i en församling i Manillas slum medan på Disciples Junior har barnen med sina egna pengar samlat in pengar till ”glömda barnen” i Malmö. Dessutom samlades under julfesten in julklappar till barn med föräldrar i fängelse. Under terminen har också ”Happenings” ägt rum då huvudfokus har varit att ha kul och lära känna varandra.


Man träffas inte bara i kyrkan utan även på hajk och läger. 8–11 augusti hölls sommarläger på Gydarps scoutgård vid Sövde för ett 50-tal barn och med ett 10-tal ledare. En intensiv vecka med kombinerat friluftsliv och samlingar på temat ”Guds superhjältar”. Under höstlovet ordnades hajk, med övernattning i kyrkan, där temat var ”Du är viktig”. Vårterminen började den 27 januari och avslutades den 26 maj med familjegudstjänst i form av sommarfest, följt av grillparty utomhus. Den 1 september började höstterminen som avslutades med julfesten den 8 december då det hölls dop för 4 ungdomar och nio 10-åringar fick var sin bibel. I en av familjegudstjänsterna, den 10 mars, talade Christian Larsson från Trollhättan. I familjegudstjänsterna under hösten har församlingens egna resurser i form av barn och ledare agerat.

Ungdomsarbetet, ”Disciples ungdomskväll”

Ungdomsarbetet leds av ett ungdomsråd med både ansvariga och ungdomar under Robert Sallbrings ledning. Fredagskvällar samlades ett 35-tal ungdomar till bibelundervisning, fika och olika typer av sport- och fritidsaktiviteter. Ungdomsgården öppnar vid 19-tiden. Undervisningen börjar kl 20.00. Flera av våra ungdomar som nu vuxit upp deltar själva som hjälpledare i både undervisning och aktiviteter. Utöver personer i församlingen har även talare utanför församlingen anlitats så som Curt Lewin, David Sirviö, Carlos Villablanca, Joakim Freiman, Marcus Olson, Erika Hansson m fl. Sammanlagt ett 70-tal ungdomar har mer eller mindre varit med på fredagskvällar under året. Utöver de ordinarie samlingarna på fredagskvällar har även ett antal extra arrangemang hållits. Under nyår anordnades en gemensam resa upp till Jönköping för att delta i nyårsfestivalen Unite i 4 dagar. Unite satte en bra ton för terminen och många kom tillbaka inspirerade till nya satsningar i ungdomsverksamheten. Ett nätverk av olika ungdomsverksamheter i olika pingstkyrkor runtom i Skåne anordnar regelbundet ”Tillsammans-dagar”.

Under dessa dagar kommer kyrkorna samman för att umgås, fira gudstjänst och nätverka. 24 maj – En ungdomskör på ca 100 personer kom på besök från Värnamo. De gästade församlingen under en fredagskväll, med ungdomar och äldre som deltog i gudstjänsten. Fredagen den 23 augusti hade ”Disciples” uppstart för terminen hos Ninon och Robert Sallbring. Under året har hållits 2 LAN-partyn fredag-lördag för datorspel. De senaste LANpartyn har vi sett en tillväxt i deltagande från ungdomar som inte har någon övrig relation till vår församling. 27 juli – 1 augusti hölls ett tonårsläger för Skånes ungdomar på Bosarpsgården som vår församling var ansvariga för. Ett 100-tal ungdomar hade mött upp från olika församlingar, därav ett 30-tal från vår församling. Temat för lägret var ”Life-Long”. Dagarna innehöll både bibelstudium, bön och fritidsaktiviteter i en skön blandning. Många fick under de dagarna möta Gud på ett avgörande sätt. Under sommaren höll de vanliga samlingarna uppehåll, men ungdomarna fortsatte att träffas varannan vecka för sommarcellgrupper. Man träffades då hemma hos varandra för att fortsätta gemenskapen och lärjungaskapet. Konfirmationsundervisningen med ett knappt 10-tal elever avslutade sitt läsår i gudstjänsten den 12 maj.

”Öppet café” för seniorer och daglediga

Samlingarna för våra pensionärer och daglediga ändrade under året namn på sina samlingar och dag för att träffas. Numera samlas man onsdagar kl 14.00 i vad som kallas ”Öppet café”, en gemenskap med servering, samtal, sång och musik under Erik Sallbrings och Olle Karlssons ledning. Främst har församlingens egna förmågor bidragit med vittnesbörd, sång och musik samt bildspel. Man har även haft besök av bland annat Thore Waern, Skanör, som berättade om sitt arbete bland fångarna på Kirsebergsanstalten och Lennart Björk, Lund, som spelade, sjöng och berättade om sångers tillkomst. Den 20 januari startade verksamheten och sedan har man träffats ungefär en gång/månad. Året avslutades med en julfest den 11 december. Till denna var alla församlingens äldre medlemmar in-

bjudna och de som fyllt 80 år blev i år, i stället för den traditionella julblomman eller almanackan, bjudna på julbord. De som inte kunde komma uppvaktades med en julblomma.

Alpha – kurser

Vi har haft alpha-kurser både vår och höst. Under våren kom en handfull personer för att lyssna till ”en grundkurs i kristen tro” som alpha-konceptet innebär. Under hösten var antalet dubblerat till ett 10-tal. Årets alpha-kurser har resulterat i 4 dopkandidater.

Socialt arbete

Församlingen ger sedan flera år ekonomiskt bidrag för evangeliskt arbete på fängelser och sjukhus genom ”Frikyrkosamråd i Malmö”. Under söndagsskolans julfest samlades traditionsenligt in paket för vidare befordran till barn vars fäder sitter intagna på Kirsebergsanstalten. Hjälp ges till kvinnor som lever under svåra förhållanden via organisationen ”Sisters International”. Via ”Clemens Hus”, som numera är en lokalavdelning till ”Hela människan”, samarbetsorganet för Malmös frikyrkor, bedrivs hjälpverksamhet bland socialt och ekonomiskt behövande i Malmö. Vi bedriver också själva hjälpverksamhet för samhällets socialt utslagna genom utdelning av de kläder, husgeråd, hygienartiklar etc. som kommit in till församlingen på skilda vägar och lagrats i vårt källarförråd i avvaktan på utdelning. Arbetet med de så kallade ”Glömda barnen”, barn som växer upp i dysfunktionella familjer, och som startade förra året fortgår. Arbete sker också det via organisationen ”Hela människan i Malmö”.

Media Närradion

Närradion sänder cirka 18 timmar i veckan ut evangeliska program med blandat innehåll på svenska, engelska och farsi (persiska). Nya tider och ny teknik gör att möjligheten finns att även lyssna på närradion över internet, Adress: www.malmokanalen.se Församlingsbladet

Fyra gånger om året kommer ”Församlingsbladet” ut med information, tillba-

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

13


kablickar och nyheter om församlingens verksamhet. Distributionen av tidningen sker numera till en stor del av våra medlemmar per mail men vid utgivningen finns även tidningen att hämta i pappersformat i samband med våra gudstjänster under ett par söndagar. Flertalet medlemmar över 65 år får dock tidningen hemsänd per post. Tidningen finns även att hämta på expeditionen. Predikningar, när du har tid

Om du missat en predikan eller vill höra en predika igen finns möjligheten via församlingens hemsida. Under rubrik ”Predikningar” finns de flesta predikningar upplagda med bild på predikanten och datum då predikan hölls.

Europaportens skolor

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem och 9-årig grundskola. Skolan har en uttalad musikprofil och har under åren framfört kända musikaler samt en julkonsert där alla förskole- och skol­ elever medverkade på scen. Skolan hamnar alltid i en mycket framskjuten position vid Skolverkets årliga granskning av landets skolor vilket gör att skolan har en lång kö av barn som vill börja här.

Stadionmässan i Malmö AB

Andreas Wessman är församlingens pastor och föreståndare. Mikael Järlestrand arbetar på halvtid i församlingen, i huvudsak som ansvarig för församlingens sång- och musikliv. Sedan halvårsskiftet har Rhode Östling varit anställd på halvtid med inriktning på barnarbetet och som församlingskoordinator på expeditionen. Jan Ravstam är ansvarig för församlingens närradio. Hans Wirgin är ansvarig på expeditionen. I det dagliga arbetet finns många frivilliga som hängivet ger av sin tid och energi till stor välsignelse för församlingens utveckling och framgång. Ansvariga för församlingens olika verksamheter redovisas och väljs i administrationsmötet i april.

Den ekonomiska redovisningen kommer i årsadministrationsmötet i april men vad 14

församlingens bolag

Europaporten AB och

Personal

Ekonomi

som hitintills känns till är församlingens ekonomi vid årsskiftet i god balans.

Vårt fastighetsbolag Europaporten AB har under året genomgått en del förändringar. John Bauer-gymmnasiets plötsliga konkurs på försommaren skapade både praktiska och finansiella problem. En av de tidigare delägarna startade dock en ny friskola i våra lokaler och hyrde hälften av John Bauer-gymnasiets tidigare lokalerna. Resten används tills vidare av vår egen skola. Under sommaren blev det också klart med en ny friskola, Bladins skola, som flyttar delar av sin verksamhet till våra lokaler. Efter ombyggnad beräknas skolan starta sin verksamhet hos oss efter sommarlovet 2014. Satsningen på att skapa en ”musikscen” i våra lokaler med framträdanden av kända sångare och musiker har fallit väl ut med god publiktillströmning till de olika konserterna. Stadionmässans verksamhet har märkt av den ökade konkurrensen från MalmöMässan men flera utställare har inför 2014 valt att återkomma till oss. Bolagsstämma

FÖRSAMLINGSBLADET # 1 – 2014

för år 2013 hölls den 18 april. Lördagen den 27 april hölls en arbetsoch fixardag då ett 35-tal personer kom för att under några timmar måla, städa, putsa fönster och sköta om den yttre miljön mm i vår fastighet. Mycket av det löpande praktiska arbete som behöver utföras i fastigheten och i församlingen i övrigt sköts av en s.k. ”fixargrupp” om en handfull personer som träffas regelbundet varje tisdag för allehanda hantverksmässiga arbeten.

Statistiska förändringar under 2013 in

UT

Döpta:

8

Avlidna:

10

Inflyttade:

9

Utflyttade:

5

Intagna, bekännelse, dopintyg:

1

Begärt utträde:

2

SUMMA:

18

SUMMA:

17

En ökning med 1 person Medlemsantal per 31 december 2013: 1 250 st

Under året har följande medlemmar fått hembud:

Ella Swärd, Anders Wennerström, Henry Ahldén, Elsie Andersson, Kjell Dersell, Lewis Seth Sherman, Elsa Ravstam, Karin Houltzén, Birgit Ström och Karin Bergqvist ”Därefter såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”  Upp. 7:9-10. Vi tackar Gud för den insats som dessa har gjort för Guds rike och lyser frid över deras minne. Malmö den 31 december 2013 På styrelsens uppdrag, Agne Ellbrant


vi gratulerar aPril

11/4 13/4 17/4 18/4 19/4 20/4 25/4 28/4

Erika Wilsmark, 88 år Jenny Ring-Hammarberg, 89 år Folke Olsson, 87 år Ruth Andersson, 86 år Laszlo Racz, 80 år Pär Ring, 94 år Frans Ristilammi, 89 år Robert Sallbring, 50 år

Maj

1/5 1/5 16/5 20/5 31/5

Eivor Fridström, 97 år Ruth Nyman, 80 år Hilma Jönsson, 98 år Margaretha Hallberg, 75 år Åke Aspenlind, 88 år

juni

2/6 12/6 19/6 22/6 28/6 29/6

Peter Daniel, 98 år Tord Bergqvist, 50 år Olle Carlsson, 85 år Rolf Ågren, 75 år Signe Floxmyr, 95 år Jozef Lakatos, 50 år

Vi gratulerar församlingsmedlemmar som fyller 50, 75, 80, 85 och däröver. Vill du inte ha ditt namn i tidningen, meddela exp 040-800 30.

tack Tack för Uppvaktningen i samband med vår vigsel i Guds namn Therese och Christian Granlund Tack till Malmö Pingstförsamling för att ni visat oss omtanke i form av blommor och gåvor i sorgen och hedrat minnet av vår älskade Birgit. Stig Ström, Marita med familj

Ett Varmt Tack för allt vänligt deltagande i sorgen efter Karin Houltzén Christina, Margaretha Lisbeth och Bo Äldre medlemmar som fått julhälsningar har framfört sitt tack till Församlingen.

medlemmar nydÖPta

inFlyttade

Anton Andersson, Analyn Bisnar, Noa Fredriksson, Tatjana Grujic, Josefin Gyllensten, Shervin Loghmani, Cheryl Malveda, Hanna Möller, Evelina Järlestrand, Elliot Sandström, Ellen Östling, Papilon Bahronsson, Rajmund Bharonsson, Patricia Civron, Angelo Daniel, Brandon Daniel, Christian Daniel, Luciano Daniel, Monte Daniel, Samson Daniel, Samuel Daniel, Simon Daniel, Rozalina Danielova, Hanjal David Florelund, Isabela Florelund, Claudia Fremgren, Picaso Ginsson, Kristina Horvathova, Lydia Horvathova, Larva Ivanov, Mallorca Janson, Mikael Kolompar, Luciano Lakatos, Serafino Lakatos, David Pilar, Valentino Pilar, Virginia Ralford, Moses Sarakezi, Venetia Sarakezi och Jenny Starlund

Mirtha Diaz, Paula Diaz, Rogelio Diaz, Rogelio Octavio Diaz, Berta Diaz de Mazuela, Fresia Espinoza, Julio Mazuela, Vanya Mazuela Diaz, Jimena Elisabeth Moraga San Martin, Gloria Margarita Preza, Jose Qvidal, Ivonne Irma Cerpa, Irene San Martin Holmqvist. Ovanstående är inflyttade från Korskyrkan, Malmö Emma Wiborn inflyttad från Elimförsamlingen, Trelleborg Mattias Wiborn inflyttad från Elimförsamlingen, Trelleborg

utFlyttade

Natasja Blomerus till Elimkyrkan, Örebro Maria Villablanca till Wesleykyrkan, Limhamn

Gladys Del Pilar

Ett varmt tack för blommor och besök hos min mor, Margit, samt ett stort tack för uppvaktningen på min 50 – årsdag. Markus Rönnbäck

avlidna

Karin Houltzén, Birgit Ström, Karin Bergquist, Elisabeth Törnkvist, Hans Tursell, Tommy Söderling och Elisabeth Carlsson utträde

Selma Malm, Urban Ericsson

allsÅngen Fortsätter...

Evie

FÖrSaMlingenS två Stora SatSningar På allSång FortSätter.

När du läser detta har redan årets första Allsång på caféet gått av stapeln med Gunnar Havrup, Bengt-Olov Holgersson och Erik Sallbring i spetsen. Vårens två övriga tillfällena blir torsdagen den 10 april och torsdagen den 29 maj. Årets första Allsång på Europaporten blir lördagen den 17 maj med Gladys Del Pilar och Tre Barytoner som gästsolister. Våra egna musiker och sångare är som vanligt med och backar upp. Redan nu vill vi flagga för höstens Allsång på Europaporten som blir söndagen den 10 augusti och då med Evie Tornqvist-Karlsson som gästsolist. Så kom och var med och sjung i dessa fantastiska sånger ur den andliga sångskatten. Mikael Järlestrand

FÖrSaMlingSbladet # 1 – 2014

15


MalMÖ PingStFÖrSaMling

Stadiongatan 25, 217 62 Malmö Telefon 040-800 30 Fax 040-19 25 20 Mötesinfo 040-92 81 71 E-post info@europaporten.com Webbsida www.europaporten.com FÖrSaMlingSbladet

Ansvarig utgivare: Andreas Wessman Redaktionskommitté: Andreas Wessman, Irene Jävert, Daniel Karlsson, Mikael Amundsen Formgivning: Daniel Karlsson Tryck: PCG Malmö

Detta vill du inte missa!

PÅ S K A F T O N 1 9 A P R I L K L . 1 6 . 0 0

Festkväll för alla Gemenskap Tvårätters middag Barnvänligt

Pris vuxen: 100kr, barn: 50 kr, familj: 300kr

april. Anmälan pask2014@europaporten.com senast den 6

bank- och PluSgironuMMer

Församlingskassan Församlingskassan Missionskassan Radio Malmö

BG 468-6887 PG 3 79 07-3 PG 479 98 31-5 PG 66 42 31-8

PaStorer

Andreas Wessman Mikael Järlestrand

0704-82 23 32 0707-74 40 73

FängelSePaStor

Thore Waern

0705-11 95 94

barnledare och FÖrSaMlingSkoordinator

malmö pingstFörsamling

Rhode Östling

0709-88 39 43

kallelser bolagSStäMMa – euroPaPorten ab

Medlemmar i Malmö Pingstförsamling inbjudes att delta i Europaporten AB ordninarie bolagsstämma torsdag 24 april, kl 19.00. För upprättande av röstlängd behöver vi din anmälan senast 18/4 till expeditionen, tel 040-800 30.

gruPPledare

FÖrSaMlingenS ordinarie adMiniStrationSMÖte 0721-95 30 63 0723-25 55 87 0709-88 39 32 0733-44 89 32 040-54 95 21

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4

Julia & Tobias Ellbrant Susanne & Dan Wiborn Gunilla & Lennart Hansson Ulla-Britt, Torsten Samuelson Iréne & Sören Jävert Team 5 Inger & Agne Ellbrant Team 6 Veronika & Tobias Svensson Bina & Peter Sigenstam Team 7 Sofi & Mikael Amundsen

kl 10.30

Gudstjänst ”Credo – Jag tror” är tema för vårens predikan Första söndagen i månaden firas nattvard Disciples Kidz och Junior Lunchservering efter gudstjänsten

Onsdagar

kl 18.30

Alphakurs (t.o.m. 9/4.)

kl 19.15

Bibelstudiekväll (t.o.m. 9/4) Dan Johansson och Gun-Britt Wiberg Tema: ”Att göra sig redo för bröllopet”

Torsdagar

kl 11.00

Bön

Sön 30/3

kl 10.30 Gudstjänst tillsammans med Malmö International Church. Predikan: Ingemar Aronsson Sång: Erika Möller med team

040-40 03 15 0739-52 39 20 0706-66 13 62 0707-72 80 43 0704-32 42 02 0705-88 04 60 0709-62 33 78 0731-83 94 94 0704-16 00 07 0709-24 50 80 0707-74 94 91 0704-82 23 32 0705-67 17 06

veckovärdar

Huvudansvariga Inger & Agne Ellbrant

Söndagar

040-13 76 02

FÖrSaMlingSledare

Sofi Amundsen Marcus Ander Fredrik Berggren Agne Ellbrant Julia Ellbrant Marie-Louise Nyman Robert Sallbring Torsten Samuelson Annika Wennerström Andreas Wessman Dan Wiborn

Malmö Pingstförsamlings medlemmar kallas till ordinarie administrationsmöte söndagen den 27 april, kl 18.00. Förhandlingar och val.

0705-88 04 60 0707-77 31 77 0705-67 17 06 0739-86 14 03 0709-24 50 80 0731-83 85 53 0705-88 04 60 0702-06 09 51 040-26 48 84 0703-27 13 82

Förstärkning behövs i några av grupperna. Vill du vara med? Kontakta Ellbrants eller någon teamledare.

i kikaren

Franska gruppen Marie Chantal Isaacson Filippinska gruppen Dave Holm Internationella gruppen Terry Hoggard Nydalgruppen Jessica Tovar, kontaktperson Romanigrupp 1 Juraj Drivhall Romanigrupp 2 Juraj Daniel Svedalagruppen Agne Sonesson Vietnamesiska gruppen Than van Nguyén

Påsken 13–20/4

Se annons, sid 3

Sön 24/5

Sommaravslutning för barnverksamheten

kl 10.30

30 maj – 1 juni

Familjeläger på Steninge. Håll utkik efter info som kommer snart! OBS! Ändringar kan förekomma

För aktuell mötesinfo ring 040-92 81 71 eller se mötesaktuellt på vår hemsida: www.europaporten.com

Församlingsblad 1 2014  
Församlingsblad 1 2014  
Advertisement