Page 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια Ε.Μ.Π

Α. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. La defence et mise en valeur des sites et ensembles historiques ou artistiques. Conseil de l’ Europe 1963. 2. Le patrimoine architectural . G.H.Baily, ed.Conseil de l’ Europe 1975. 3. The Conservation of European Cities by D.Appleyard, MIT Press 1979. 4. Protection et animation culturelle des monuments, sites et villes historiques en Europe. ed. Deutsche Unesco - Kommission, Bonn 1980. 5. Historic Preservation, James Fitch, Mc. Graw Hill Book Company, USA 1982. 6. Centres historiques, Methodes d’analyse. Adam Yedid, editions du S.T.U, Paris 1989. 7. 100 sites historiques d’ interet commun Meditarraneen. Actes de la premiere rencontre internationale des responsables des sites historiques d’ interet commun Marseille 1989. 8. Lire et composer l’ espace public. Pierre Pinon, editions du S.T.U, Paris 1991. 9. The image of the city, K.Lynch, ( 1η έκδοση 1960 ). 10. Voir et planifier l’amenagement qualitatif de l’ espace, K.Lynch, ( 1η έκδοση 1976 ) 11. H Αρχιτεκτονική της πόλης, A. Rossi, ( Ιταλική έκδοση 1966 ) 12. Genius Loci, C.N.Schultz, 1980. 13. Aesthetic and Functional Values in Landscape Design, IFLA Central Region Symposium, Athens 1990. 14. Revitalizing Historic Urban Quarters. by S.Tiesdell, T.Oc, T.Heath, Arch. Press 1996. 15. Ciudades Historicas. Revista Cientifica. ICOMOS. 16. The Heritage and Social Changes. 11th General Assembly and International Symposium of ICOMOS. Sofia 1996. 17. Διεθνής Χάρτα γιά την Προστασία των Ιστορικών πόλεων ( 1987 ) 18.Quartiers Anciens Demarche de projet et Intervention Publique. Ministere de l’Equipement des Transports et du Tourisme. Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme. (1992-93) 19.Forum des villes a secteur sauvegardé Ministere de l’Equipement des Transports et de la Mer, Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme. Nimes 1988 20. Paris - Rome, protection et mise en valeur du patrimoine architectural. ( γαλλικό και ιταλικό κείμενο ) στο Paris projet 23.24 21. Conservation and the city, by Peter Larkham, ed. Routledge.

1


22. Management guidelines for world heritage sites, by B.Fielden and J.Jokilehto, ed. ICCROM, Rome 1993. 23. Safeguarding Historic Urban Ensembles in a time of change. A Management Guide, International Symposium on World Heritage Town, Quebec Canada 1991. 24. Conservation Economics, ICOMOS, International Scientific Committee. 25. Conservation Area Practice, English Heritage guidance , October 1995. 26. Heritage and Social change Πρακτικά της XII επιστημονικής συνάντησης του ICOMOS τον Οκτώβριο στη Σόφια 27. Context: new buildings in Historic settings, edited by J. Warren, J. Worthington, S. Taylor, Architectural Press 1998 28. Τhe wise use of heritage. Ηeritage and development. Πρακτικά της XII επιστημονικής συνάντησης του ICOMOS τον Οκτώβριο 1999 στο Μεξικό. 29. Τhe intangible dimension of the historic city Porto 2001, Πρακτικά διεθνούς επιστημονικής συνάντησης. 30. European Research on Cultural Heritage. State of the Art–Studies 6 volumes Arcchip 2006. Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΙ. Πολυγραφημένες σημειώσεις, Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής. Χ.Μπούρας Αθήνα 1982. 2. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ν. Μουτσόπουλος, Θεσσαλονίκη 1983. 3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Έκδοση, Σπουδαστήριο Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων. Αθήνα 1987. 4. Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. Μελέτες-επεμβάσεις 1985-1988. Γραφείο Συντήρησης και Αποκατάστασης Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. Έκδοση Δήμου Ρόδου, 1989 5. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ. Η μεθοδολογία των επεμβάσεων στα ιστορικά οικιστικά σύνολα της Μακεδονίας, Ν. Καλογήρου, Μ. Νομικός, Γ. Παλάσκας, Ν. Παπαμίχος, έκδοση ΤΕΕ, τμ. κεντρικής Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 1990. 6. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, Κ.Καυκούλα, Ν.Παπαμίχος, Β.Χαστάογλου, έκδοση ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1990. 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Νοεμβρίου 1986. Έκδοση ΤΑΠΑ, Αθήνα 1992. 8. ΝΕΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου στη Ρόδο, 1993 9. ΝΕΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ. Το παράδειγμα της Σπάρτης. Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου στη Σπάρτη, 1994. 10. ΝΑΥΠΛΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Ε.Μ.Π, Πολυγραφημένη έκδοση . Σπουδαστήριο Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Αθήνα 1994.

2


11. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΕΕ, ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 1994. 12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μ.Νομικός, Τμήμα Αρχ/νων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1997. 13. ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Πρακτικά 1ου εθνικού Συνεδρίου ΥΠΠΟ ΤΕΕ. ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 2000. 14. Μεσαιωνική πόλη Ρόδου. Έργα αποκατάστασης ( 1985 – 2000 ). Έκδοση ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ, Ρόδος 2001. 15. Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων στον 21ο αιώνα. Κέρκυρα 18 –20/4/2002. Περιληπτική παρουσίαση εισηγήσεων συνεδρίων στο Ρέθυμνο, στην Σπάρτη και στην Κέρκυρα. 16. Ήπιες επεμβάσεις για την Προστασία Ιστορικών Κατασκευών πρακτικά του 2ου εθνικού Συνεδρίου ΥΠΠΟ, ΤΕΕ.ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 2004. 17. Αποκατάσταση Μνημείων. Αναβίωση Ιστορικών κτιρίων στην Αττική. 2 τόμοι., επιμέλεια Γιάννη Κίζη, έκδοση ΕΡΓΟΝ IV 2004. 18. Ιστορικές πόλεις- λιμάνια. Αστική κληρονομιά, διαχείριση της ανάπτυξης και προστασία πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου «Ιστορικές πόλεις- λιμάνια της Μεσογείου και πολεοδομικές παρεμβάσεις στον 20ο αιώνα». Πάτρα, Μάρτιος 2006 19. ΠΛΑΚΑ 1973- 2003, Διονύσης Α. Ζήβας, 2 τόμοι., έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 2006. 20. 15 χρόνια αποκαταστάσεων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 2001, Αθήνα 2007 21. Ήπιες επεμβάσεις για την Προστασία Ιστορικών Κατασκευών πρακτικά του 3ου εθνικού Συνεδρίου ΥΠΠΟ, ΤΕΕ.ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 2009.

3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤ  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤ  

ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Α. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒ...

Advertisement