Bærekraftsrapport 2022

Page 1

BÆREKRAFTSRAPPORT 2022

Rannveig Aamodt Nathan Welton

Vi skal bidra til at verden sover bedre

For oss i Wonderland er det viktig å utgjøre en forskjell. Vi er et dedikert og engasjert team som vil sette fokus på søvnens betydning for vår helse og livskvalitet.

Vår kunnskap om hva kroppen trenger for å sove godt, gjør at vi kan velge materialer og egenskaper som vil gi deg de aller beste forutsetningene for god søvn og restitusjon.

Vi gjør vårt ytterste for at du skal sove godt. Vi inspireres av FNs bærekraftsmål og jobber aktivt for å bidra til et bærekraftig samfunn der vi har omtanke for hverandre og miljøet. 16

VISJON
03 Visjon 04 Pionerer på god søvn 06 Designfilosofi 08 Miljøresultater 12 FNs bærekraftsmål 14 Bærekraftstrategi
Bærekraftpilar 1: Søvn og helse
Bærekraftpilar 2: Et bærekraftig samfunn
Kortreiste underleverandører
Bærekraftpilar 3: Redusere miljøavtrykket 24 Slik har vi nådd målet 26 Sirkulær innovasjonsmodell
3
18
20
22
INNHOLD

Helt siden starten i 1969 har Wonderland innovert den nordiske søvnkomforten.

Med engasjement, drivkraft og stor skapervilje søker vi stadig nye løsninger for å gi deg de aller beste forutsetningene for god søvn og restitusjon.

Søvninnovasjoner

Wonderland står bak flere innovasjoner innen søvn. I fabrikken vår på Åndalsnes har vi blant annet utviklet justerbar hoftesone, kontinentalsengens oppbygging og vaskbart tekstil på hele sengen.

Halvering av miljøavtrykket

Med støtte fra Forskningsrådet har vi gjennomført det største miljøprosjektet innen norsk møbelindustri. Sammen med Norges fremste miljøforskere har vi nådd målet om å halvere sengens miljøavtrykk.

Søvnforskning

Vi har i mange år samarbeidet med søvnforskere for å forstå hva kroppen trenger for å sove godt. I 2022 gjennomførte vi en ny soveundersøkelse og ansatte vår egen søvnforsker som analyserte studien.

Søvn+bærekraft

Som søvnpionerer fortsetter vi å utvikle den helt spesielle Wonderland-komforten. Vårt fokus på både søvn og bærekraft sikrer deg en seng som du sover godt i.

5
5

Designfilosofi

Vår design loso er bygget på vår visjon om å bidra til at verden sover bedre.

Vi setter fokus på tre hovedområder der kunnskap om søvn, material og bærekraft er avgjørende for å kunne lage senger som gir de beste forutsetningene for god søvn og restitusjon.

SØVN

For å forstå hva kroppen trenger for å sove godt.

MATERIAL

For å gi den beste søvnkvaliteten og avslapningen.

BÆREKRAFT

For å lage senger som er bra for både deg og miljøet.

KUNNSKAP OG UTVIKLING
6
7

Miljøresultater 2022

8

Sengens miljøavtrykk

Sammen med SINTEF har vi laget en detaljert og grundig livsløpsanalyse av en Wonderland-seng. Arbeidet startet i 2020 og analysen ble revidert i både 2021 og 2022.

Miljøanalysen viser at Wonderland-sengen har et miljøavtrykk på 600 kg CO2e. Analysen baseres på at du har sengen i 16 år og at du bytter ut overmadrassen en gang.

Sengens miljøavtrykk på 16 år tilsvarer:

1 stk. flyreise tur/retur Oslo-Nice for 2 personer

KILDER

4 stk. bilreiser tur/retur

Åndalsnes-Oslo med gjennomsnittlig bensinforbruk

600 kg CO2e

1,5 års innkjøp av klær og sko for en gjennomsnittlig nordmann

Fly: 556 kg CO2e www.sas.no/barekraft/klimakalkulator. Bil: 600 kg CO2e www.carbonfootprint.com (gjennomsnittlig bensinbilforbruk).

Klær/sko: 558 kg CO2e www.carbonfootprint.com. Basert på 11.815 kr/år/person; www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/ artikler-og-publikasjoner/dette-bruker-nordmenn-penger-pa

90%

av materialene i våre trerammer baseres på overskuddsmaterial fra treindustrien. Avkapp fra trevareproduksjon får nytt liv og settes sammen til en sterk, holdbar og eksklusiv treramme i furu hos vår lokale leverandør i Måndalen, kun 25 min. fra Wonderland-fabrikken på Åndalsnes.

100%

av den energi som Wonderland-fabrikken forbruker, kjøpes via en lokal kraftprodusent som produserer lokal vannkraft i Romsdalen.

Vi gjør løpende tiltak i Wonderland-fabrikken for å redusere vårt energiforbruk. I 2022 har vi installert nye løsninger for å minimere varmetap mellom fabrikkens ulike inneog uteområder.

eller eller
9
10

Visste du at...

Alle våre produkt- og miljøbilder lages i 3D?

Vi samarbeider med en dansk 3D-produsent som har lang erfaring med produktvisualisering innen møbelindustrien. Med produkter og miljøer i 3D kan vi raskt og enkelt bytte tekstil, tilbehør, rom og uttrykk, og levere hundretalls av bildekombinasjoner. Et økonomisk og mer bærekraftig valg sammenlignet med tradisjonell produktfotografering. Datamiljøet hos vår 3D-produsent drives med energi fra vindkraftverk.

11

FN s BÆREKRAFTSMÅL

Fra globale mål til lokal handling

Hvordan kan Wonderland på best mulig måte bidra til FNs bærekraftsmål? Hva skal vi satse på for å utgjøre en forskjell?

Wonderland har et sterkt engasjement for søvnens betydning for vår helse og livskvalitet. Ved å sette hovedfokus på FNs 3. bærekraftsmål God helse og livskvalitet, knytter vi sammen FNs bærekraftsmål med vår visjon om å bidra til at verden sover bedre.

Vi fokuserer i tillegg på FNs 11. og 13. bærekraftsmål: Bærekraftige byer og samfunn og Stoppe klimaendringene Fra disse tre bærekraftsmålene bygger vi opp våre tre bærekraftpilarer.

12

UTRYDDE FATTIGDOM

GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

UTRYDDE SULT

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

UTRYDDE FATTIGDOM

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET

GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

REN ENERGI TIL ALLE

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

RENT VANN OG SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

REN ENERGI TIL ALLE

MINDRE ULIKHET

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

STOPPE KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ LAND

FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

UTRYDDE FATTIGDOM

UTRYDDE FATTIGDOM

LIVET I HAVET

LIVET PÅ LAND

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG

LOKALSAMFUNN

FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

REN ENERGI TIL ALLE

REN ENERGI TIL ALLE

UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE

UTRYDDE FATTIGDOM

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT OG GODE SANITÆRFORHOLD

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

STOPPE
LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND
KLIMAENDRINGENE
KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR 13

VÅR

BÆREKRAFTSTRATEGI Slik skal vi bidra til bærekraftig utvikling

Med sirkulær design, kortreiste underleverandører og materialer med lang levetid skal vi gjøre vårt for å redusere miljøavtrykket og bidra til et bærekraftig samfunn med ansvarlig forbruk og produksjon.

Vi inspireres av FNs 3. bærekraftsmål som skal bidra til god helse. Ved å sette fokus på hvor viktig søvn er for vår helse og livskvalitet, vil vi bidra til at verden sover bedre.

Vi søker stadig nye løsninger for å redusere vårt miljøavtrykk og for at du skal sove godt. Vi velger modulbasert design der sengens deler enkelt kan repareres, byttes ut og resirkuleres. Med materialer som har lang levetid, og egenskaper som gir enkel tilpasning, vedlikehold og resirkulering, skal vi lage senger som er bra for både deg og miljøet.

Visste du at...

Wonderlands fabrikk på Åndalsnes er en av verdens mest moderne sengefabrikker?

Kombinasjonen av håndverk, tradisjoner og moderne teknologi gir en ressurseffektiv produksjon der hver minste detalj er avgjørende for å gi den beste søvnkvaliteten.

14

Kunnskap om søvn

Vi skal bidra til at verden sover bedre

Styrke kompetansen

Samarbeid

Materialvalg Bidra til et bærekraftig samfunn

Sette fokus på søvn og helse

FORRETNINGSIDÉ

Sirkulær design

Redusere miljøavtrykket

BÆREKRAFTINITIATIV -

Effektiv ressursbruk

Pålitelig Inspirerende

Vi skal skape og levere personlig tilpassede sengeløsninger med unike egenskaper og sirkulær design

Profesjonell

BÆREKRAFTPILARERVERDIER

VISJON
15

Sette fokus på søvn og helse

Wonderland har i mange år samarbeidet med Norges fremste søvnforskere for å forstå hva som skjer når vi sover. Kunnskap om søvn danner fundamentet for hele vår produktutvikling.

Ved å fokusere på hva kroppen trenger for å sove godt, kan vi velge materialer og egenskaper som gir de beste forutsetningene for god søvn og restitusjon. Med vår kunnskap om søvn, vil vi inspirere og bidra til at verden sover bedre.

FNs bærekraftsmål:

UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
BÆREKRAFTPILAR 1
16
17

BÆREKRAFTPILAR 2

Bidra til et bærekraftig samfunn

Med lokale eiere og et sterkt nettverk av langsiktige leverandører som fokuserer på kvalitet, skal vi styrke kompetansen og spille hverandre gode.

Wonderland vil være en viktig hjørnesteinsbedrift som tar en aktiv rolle både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil bidra til bærekraftig utvikling der vi deler erfaringer, lærer av hverandre og tenker på tvers av bransjer.

Med norske og nord-europeiske leverandører som har spisskompetanse innen sitt område, skal vi sammen finne nye løsninger for å gi den beste søvnkvaliteten og redusere miljøavtrykket.

FNs bærekraftsmål:

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
18

Kortreiste leverandører

Vi har et unikt nettverk av lokale underleverandører på Åndalsnes. Korte avstand gir et effektivt samarbeid der vi styrker og utvikler hverandre.

Vi setter høye krav til kvalitet, kompetanse, arbeidsforhold og miljø og satser på langsiktige kvalitetsleverandører. Hele 97% av Wonderlands underleverandører har i dag produksjonen sin i Nord-Europa.

Wonderland-fabrikken på Åndalsnes og våre lokale leverandører av skum, plast, tre og laminering. Skum Plast Tre Laminering
20
WONDERLAND

VÅRE UNDERLEVERANDØRER

97% av

NORGE BELGIA POLEN DANMARK TYSKLAND SVERIGE NEDERLAND ØVRIGE EUROPA 29% 21% 16% 16% 7% 4% 3% 1% Innkjøpsfordeling pr produksjonsland 2022 * ASIA 2% ** Finland 0,3%, Romania 0,3%, Spania 0,2% * ** Taiwan 1,4%, Kina 0,8%, Indonesia 0,2%
våre leverandører har produksjonen sin
NORD-EUROPA WONDERLAND 21
i

BÆREKRAFTPILAR 3

Redusere miljøavtrykket

I 2020 startet Wonderland opp et treårig forskningsprosjekt med målet om å halvere sengens miljøavtrykk. Dette er det største miljøprosjektet gjennom tidene i norsk møbelindustri.

Prosjektet er et samarbeid mellom Wonderland, SINTEF og NTNU der Forskningsrådet støtter satsingen med 18 millioner kroner over tre år. Med samarbeidspartnere fra hele verdikjeden har prosjektet et budsjett på over 33 millioner kroner.

Prosjektets hovedmål:

• Halvere sengens miljøavtrykk.

• Lage senger der delene kan byttes ut og resirkuleres.

• Bidra til økt kunnskap om sirkulær økonomi.

Fem delprosjekter:

1. Miljøanalyse av dagens seng

2. Sirkulær design

3. Sirkulær verdikjede og forretningsmodell

4. Utvikling og testing av prototype og forretningsmodell

5. Spredning og formidling

FNs bærekraftsmål:

WONDREST

Norges største miljøprosjekt i møbelindustrien

Prosjektperiode: 2020-2023

Prosjektstøtte: Forskningsrådet 18 MNOK

Total budsjett: 33 MNOK

Prosjekteier: Wonderland

Prosjektpartnere: SINTEF, NTNU, Recticel, Plasto, Måndalen Trevare, Møbelringen, J.O. Moen Miljø

LIVET I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE
LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK
PRODUKSJON UTRYDDE
GOD
LIKESTILLING
RENT
INDUSTRI,
UTRYDDE FATTIGDOM
REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE
BYER OG
OG
SULT
HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING
MELLOM KJØNNENE
VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD
INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
22
23
24

HALVERE MILJØAVTRYKKET TIL EN SENG Slik

har vi nådd prosjektmålet

– Dette er starten på en ny æra i Wonderlands produksjon av senger. Sammen med leverandører og forskere har vi jobbet svært grundig med ett hovedmål for øye; å halvere miljøavtrykket til en seng.

– Etter tre år med intens jobbing er vi veldig stolte over å ha nådd målet for forskningsprosjektet. Nå jobber vi for å implementere den nye kunnskapen i hele verdikjeden vår, sier Lars Stenerud. Målet er nådd ved å analysere sengens komponenter og vurdere material og produksjonsprosesser.

– Alt skal optimaliseres for lang levetid og en sirkulær verdikjede. Med innsikten fra vårt omfattende forskningsprosjekt har vi kommet et langt steg i riktig retning. Kunnskapen har vi samlet i en sirkulær innovasjonsmodell som skal hjelpe oss å holde riktig fokus, forteller Stenerud.

Kunnskapsbasert

– Vi har jobbet med Norges fremste forskere innen miljø, industridesign og søvn. For å gjøre de riktige valgene er det avgjørende å ha nok fakta og riktig kunnskap. Dette har prosjektet vært med på å gi oss.

Det er derfor vi nå har nådd målet vi satte oss før start, og kan si at vi har halvert miljøavtrykket på en seng, sier Stenerud.

Veien videre

Forskningsprosjektet avsluttes våren 2023, men arbeidet med implementering av den nye kunnskapen er i full gang.

– Wondrest har gitt oss ekstremt verdifull kunnskap. Hele verdikjeden vår har vært representert i prosjektet, og gjennom godt samarbeid og engasjement har vi lært mye av hverandre. Dette har endret hele tankesettet vårt og holdningene våre rundt design og bærekraft, forteller Stenerud.

25

MATERIAL MED LANG LEVETID

SIRKULÆRE

OPTIMALISERE MATERIALBRUKEN

ANSVARLIG PRODUKSJON

Sirkulær innovasjon Forskningsprosjektet WondRest har gitt oss grundig og detaljert kunnskap om miljø, materialer, sovekomfort og produksjonsprosesser. Den sirkulære innovasjonsmodellen oppsummerer hvordan vi skal jobbe videre med sirkulær omstilling.

OPTIMALISERE MATERIALBRUKEN

Livsløpsanalysen av produktet gir innsikt om hver enkelt komponent. Med kunnskap om produktets alle deler kan materialbruken og hvordan de settes sammen optimaliseres.

SIRKULÆRE MATERIAL

Vi skal jobbe for å øke andelen resirkulert og upcyclet material og tilrettelegge for at alle komponenter er separerbare. Vi skal følge utviklingen for hvordan material kan resirkuleres og bidra til utviklingen av en bransjestandard for møbelindustrien.

KUNNSKAPSBASERT

Produktutvikling, miljø- og markedsstrategi skal baseres på forskning og innsikt. Med forskningsbasert kunnskap skal vi utvikle metoder og standardisere målinger av kvalitet, miljø, komfort og ytelse.

MATERIAL MED LANG LEVETID

Material og komponenter skal testes ut fra tre hovedkriterier; komfort, holdbarhet og miljøavtrykk. Materialenes egenskaper og hvordan de ulike materialene jobber sammen er avgjørende for at produktet skal gi samme gode komfort over lang tid.

DESIGN FOR LANG LEVETID

Med smarte løsninger skal vi gjøre det enkelt for kunden å tilpasse og vedlikeholde produktet over lang tid. Sirkulær design med lang levetid skal bidra til å utvikle nye sirkulære verdikjeder og forretningsmodeller.

ANSVARLIG PRODUKSJON

Vi velger å samarbeide med norske og nordeuropeiske kvalitetsleverandører som setter høye krav på både arbeidsforhold og miljø. Vi skal være en positiv påvirker i bransjen og bidra til utviklingen av norsk industri og miljøarbeid.

DESIGN FOR LANG LEVETID
MATERIA L BASERT KUNNSKAPS-
WONDERLAND SIRKULÆR INNOVASJONSMODELL
26
27

Fordi vi bryr oss. Om deg, om din søvn, om jorda vår.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.