Montering av OakRest

Page 1

OakRest Wonderland

Monteringsanvisning/Assembly instructions Art.nr 94235604 – 11.10.2021

Mer om OakRest wonderlandbeds.com


2x

1 2x

2x

6x

2x

Hodeende / Head end

Fotende / Foot end

Profilering vendes utover: Profile is facing outwards:

2

NO

Legg delene til rammen opp-ned på gulvet. Beskytt rammen ved å legge et teppe under. Profileringen på rammene vendes utover. Pass på at koblingsbeslaget som låser hjørnene i hodeenden er skjøvet tilstrekkelig inn i hullet før du skrur rammen sammen.

ENG

Place the parts for the frame upside down on the floor. Protect the frame by placing a blanket underneath. The profiles of the parts are facing outwards. Verify that the cam lock nuts, that locks the head end corners, are fully inserted into the frame before you assemble the frame.


2

Hodeende / Head

end

Fotende / Foot end

NO

Når rammen er ferdigmontert kan den settes til siden: løft den ene langsiden opp og len rammen oppreist inn mot veggen.

ENG

When the frame is assembled you can set it aside: lift one of the long sides and lean the frame upright towards the wall.

3 Hodeende / Head

2x

end

8x

30

cm

Fotende / Foot end

NO ENG

NO

Monter støttebenene på den ene bunnrammens langside. Assemble the support legs to one of the bottom frames.

Bunnrammene har ikke en forhåndsdefinert hode- eller fotende. Du kan derfor velge hvilken ende som plasseres som hodeende.

ENG The bottom frame has no predefined head or foot end.

You can therefore choose which end you place as the head end.

3


4 4x

4x

4x

4x

NO

Sett sammen delene til benene. Beslaget som skal bære eikerammen vendes ut mot respektive hjørne av sengen, og langsiden på beslaget følger sengens langside. Skru på benene til de er stramme og vender ut fra sengen. Ekstra plastskiver medfølger for å kunne justere innstrammingen.

ENG

Assemble the parts for the bed legs. The bracket that will hold the frame is turned outwards and the long side of the bracket follows the long side of the bed. Assemble the legs until they are tightened and turning outwards. Extra shims are included to be able to adjust the tightening.

Langside / The long side

Ben montert sett fra undersiden / Assembled legs viewed from underneath the bed

Kortside / The short side

Langsiden på beslaget følger sengens langside / The long side of the bracket follows the long side of the bed Kortsiden på beslaget følger sengens kortside / The short side of the bracket follows the short side of the bed

4


6 NO

Plasser den andre rammen ned på støttebenene.

ENG

Place the second frame down on the support legs.

7 Mykere / Softer

Fastere / Firmer

NO

Ønsker du å justere sengens fasthet, kan du gjøre dette nå eller justere det senere fra undersiden av sengen. Dra skyverne inn mot midten – sengen blir mykere. Dra skyverne ut mot kanten – sengen blir fastere.

ENG

If you want to adjust the firmness of the bed, you can do it now or adjust it later from underneath the bed. Pull the sliders towards the middle – the bed gets softer. Pull them towards the edges – the bed gets firmer.

8 IN

NO

Legg madrassene merket med BASE på rammen.

ENG

Place the mattresses marked with BASE on the frame.

NO

NLE

GG

BA

SE

EX

CL

USI

VE

90

x2

00

IN

E NL

GG

B

E AS

C EX

S LU

IV

E

Madrassene har skuldersone i både ender av madrassen og kan derfor vendes alle veier.

ENG The mattresses have a shoulder zone in both ends.

You can therefore turn the mattress in any direction.

5

x 90

20

0


9

NO

Trekk tekstilet med borrelås over madrassene og fest under bunnrammen. Fest hvert hjørne først og deretter resten av tekstilet.

ENG

Place the cover with the Velcro straps over the mattresses and secure underneath the bottom frame. Secure the corners first and then the rest of the cover.

10

Hodeende / Head end

Fotende / Foot end

NO ENG

6

Legg rammen ned på beslagene med rett side opp. Place the frame on the brackets with the right side up.


11 2x

NO

Monter trepluggene under hodegavlen.

ENG

Assemble the wooden plugs underneath the headboard.

NO

Skyv sengen inn mot veggen (hodegavlen trenger støtte fra veggen når den monteres). Monter hodegavlen på rammen.

ENG

Place the bed towards the wall (the headboard needs support from the wall when assembling). Assemble the headboard onto the frame.

12

7


13

NO

Legg tekstiltrekket med glidelås på sengen. Legg madrassene inn i trekket og lukk glidelåsen.

ENG

Place the cover with the zipper on the bed. Place the mattresses into the cover and close the zipper.

NO

Madrassene har skuldersone i både ender av madrassen og kan derfor vendes alle veier.

ENG The mattresses have a shoulder zone in both ends.

You can therefore turn the mattress in any direction.

14

8

NO

Legg overmadrassen på sengen.

ENG

Place the top mattress on the bed.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.