Page 1

Kallelse till Årsmötet 2021


KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2021 Årsmöte 22-23 Maj 2021 Kära medlemmar, Ni är härmed kallade till Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges årsmöte 2021. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ och som deltagare har du möjlighet att påverka riktningen för organisationen. Det kommer att finnas tid till att diskutera verksamhetsåret som varit, rösta om propositioner och motioner samt välja en förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning för verksamhetsåret 2021/2022. Likt förra årsmötet kommer även årets upplaga att ta plats i ett digitalt format. Vi längtar till en tid när säkra fysiska möten är en möjlighet igen men tills dess får vi helt enkelt göra det bästa av de förutsättningar som råder. Förbundsstyrelsen är dedikerad till att säkerställa att årsmötet blir ett interaktivt, glädjefyllt och inspirerande event som vi alla kan njuta av tillsammans. Ni finner mer praktisk information inför årsmötet på sidorna som följer i denna kallelse. Denna information gäller bland annat registrering, medlemskap, motioner samt kandidering- och nomineringsperiod. Med dessa ord hälsar vi er varmt välkomna till Årsmötet 2021 och ser fram emot att möta er alla digitalt under den senare delen av maj. Med vänliga hälsningar, Förbundsstyrelsen 2020/2021


PRAKTISK INFORMATION

TID

Årsmötet 2021 öppnas klockan 10:00 (CEST) på lördagen den 22 maj 2021. Vår uppskattning är att årsmötet avslutas för dagen senast klockan 17:00 på lördagen den 22 maj. Vi återupptar sedan mötet på söndagen den 23 maj klockan 10:00 för att sedan förklara årsmötet avslutat vid klockan 16:00.

PLATS

Zoom Video Communications Digital plattform

REGISTRERING

Medlemmar som önskar deltaga på Årsmötet 2021 ombeds att registrera sig genom att klicka här. Vänligen notera att sista dagen att registrera sig är den 6 maj (kl 23:59). Utebliven registrering kan medföra att du inte tillåts åtkomst till årsmötet.

ÅTKOMST

Medlemmar som registrerar sig för årsmötet mottager ett mejl den 21 maj, en dag innan årsmötet inleds, med en länk för åtkomst till sammanträdet på Zoom. Vänligen se nedan för mer information om registreringsprocessen.

MÖTESHANDLINGAR

Möteshandlingarna till Årsmötet 2021 utgår på mejl senast den 7 maj till samtliga medlemmar som registrerat sig för mötet. Möteshandlingarna inkluderar bland annat en föreslagen dagordning, verksamhetsberättelse från förbundsstyrelsen, revisionsberättelser samt propositioner och motioner.

MOTIONER

Motioner skrivs av organisationens medlemmar som önskar framföra ett förslag till årsmötet. Du som överväger att skriva en motion till årsmötet kan få insyn i förbundsstyrelsens arbete under året genom de mötesprotokoll som finns publicerade på organisationens hemsida. I det fall att du har frågor om hur du skriver en motion, organisationens stadgar eller förbundsstyrelsens mötesprotokoll är du välkommen att vända dig till info@eup.se. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april och skickas till Förbundsordförande Paul Stone på


paul.stone@eup.se.

RÖSTRÄTT

Samtliga medlemmar är härmed notifierade om att förbundsstyrelsen tolkat rösträtten på årsmötet som begränsad till de medlemmar som är registrerade som medlemmar senast 30 dagar innan årsmötet öppnas. Denna tolkning gäller både för röster på årsmötet och för förtidsröster. Därmed uppmuntrar vi er att registrera er som medlemmar på www.eup.se så snart som möjligt. Sista dagen att registrera sig som medlem för att äga rösträtt på årsmötet är den 22 april. Notera att det enbart är medlemmar som faller inom stadgans beskrivning i 3 kap. §3 mom 7 som har möjlighet att förtidsrösta. Du finner stadgan genom att klicka här. I det fall att du har frågor kring dina möjligheter att förtidsrösta så är du välkommen att vända dig till Förbundsordförande Paul Stone på paul.stone@eup.se.

FÖRTIDSRÖSTNING PERSONVAL

Berättigade medlemmar som inte har möjlighet att delta under årsmötet har möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröster gällande personval skickas skriftligen till valberedningen på juliaronnfin@gmail.com tidigast 9 maj 2021 (kl. 00:00) och senast 14 maj 2021 (kl. 23:59). Förtidsröster gällande personval behöver följa stadgans föreskrifter i 3 kap. §3 mom 13. Du finner stadgan genom att klicka här. Förtidsröster som inte följer stadgans föreskrifter kommer att ogiltigförklaras och därmed inte räknas.

FÖRTIDSRÖSTNING ICKE-PERSONVAL

Berättigade medlemmar som inte har möjlighet att delta under årsmötet har möjlighet att förtidsrösta i frågor som tas upp på årsmötet utöver personval. Detta inkluderar att i förtid rösta i frågor om bland annat motioner, propositioner och ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. Förtidsröster i frågor som inte gäller personval skickas skriftligen till organisationens kansli på info@eup.se senast den 14 maj 2021 (klockan 23:59)

KANDIDERING/ NOMINERING

Vänligen se “Information från Valberedningen - Årsmötet 2021” för information om hur du kan kandidera och/eller nominera till förbundets förtroendeposter. Denna finns bland annat tillgänglig på www.eup.se.

HEMSIDA

Årsmötets utlysande samt denna kallelse finns tillgänglig på organisationens hemsida (www.eup.se). Samtliga dokument som är relevanta för årsmötet kommer att kunna hittas på hemsidan.

Profile for eup_sverige

Kallelse till Årsmötet 2021  

Kallelse till Årsmötet 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded