Middellands Zeeklimaat

Page 1

MiddellandseZeeklimaat


Dit is de kaart met alle klimaten.


kenmerken In deze streken zijn er warme, droge zomers en niet zo koude winters. In de zomer is het gemiddeld 26 graden. In de winter wordt het gemiddeld niet kouder dan 10 graden. Er valt in de zomer ook heel weinig neerslag. Regen komt niet dagelijks voor. Het is dus een droog gebied.


Mensen

De mensen in het MiddellandseZeeklimaat zien er ongeveer hetzelfde uit als wij. Sommigen zijn rijk en anderen arm.


Landen De landen in Europa die zich in het Middellandse-Zeeklimaat bevinden zijn :ItaliĂŤ, Spanje ,een klein gedeelte van Frankrijk, Turkije, oud JoegoslaviĂŤ en Griekenland


Dieren Er leven ook dieren in het Middellandse-Zeeklimaat . Het grootste gedeelte van de dieren is hetzelfde als hier bij ons .


Deze powerpointpresentatie is gemaakt door:

Chiara, Jellert en Davy


EINDE !!!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.