Page 1

CUADERNET DE ACTIVITATS LA INQUISICIÓ. Treball realitzat per: FRAN ASINS ANNA GOMEZ OVIDI GARCIA PAULA GASSO

1


1. Aquest tribunal en quin momento es va crear i amb quina finalitat? Es va crear al 1478 per mantindre l’ortodoxia católica al regne dels Reis Catòlics. 2. En aquest tribunal quin tipus de delictes es jutjaven? La inquisició va ser creada els avanços de l’heretgia, s’ocupa de delictes de tot tipus, que indirectament es relacionen amb l’heterodòxia religiosa. Amb un total de 49.092 de persones jutjades al 1560-1700 per els següents delictes: -5007 judaïtzants - 11.311 moriscs (Descendent dels musulmans andalusins que continuà

habitant a la Península Ibèrica després de la conquesta cristiana. ) -3499 luterans. (Conjunt d'organitzacions eclesials sorgides de la Reforma i que segueixen el luteranisme.) -149 enllumenats ( -3750 supersticions (Creença religiosa considerada com a irracional i esgarriadora.) -14.319 proposicións herètiques () -2.790 bigàmia (Delicte consistent a contreure un ulterior matrimoni sense haver estat dissolt l'anterior.) -1.242 sol·licitacións -3.954 ofenses al sant ofici. 3.- Quina manera de procedir tenia el Tribunal de la Inquisició? Com actuava?

Primer anaven a la casa dels sopitosos, i els duien a la presó i lis preguntaven si sabien per que estaven allí, i si no els contestaven el que volien els policies els torturaven fins aconseguir-ho.

2


4.- Quina relació hi havia entre el Tribunal de la Inquisició i la Monarquia Absoluta? Era important el poder de l’església en la Monarquia Absoluta? - Les dos tenien una gran influència sobre les persones i eren molt poderoses, a més estaven relacionades amb la religió catòlica. 5.- Com actuarà el Tribunal de la Inquisició front a les idees de la Il·lustració que arriben a Espanya des de França? En aquests textos tens alguna informació al respecte. - El tribunal de la inquisició actuarà molt estrictament a les fronteres, i amb molta vigilància a les llibreries, biblioteques i buscant els llibres prohibits per l’església. 6.- Quina reacció tindran els filòsofs i pensadors espanyols que escolten notícies del que està passant a França en època de la Revolució. Ací tens altre text que et pot ajudar. - La relació que tenien els filòsofs i els pensadors espanyols que escoltàven notícies del que està passant a França en època de la Revolució va ser que els dos volien lluitar contra el despotisme religiós i civil, ja que no estàven d’acord amb el tribunal de tenebres. 6.- Quina reacció tindran els filòsofs i pensadors espanyols que escolten notícies del que està passant a França en època de la Revolució. Ací tens altre text que et pot ajudar. - La relació que tenien els filòsofs i els pensadors era que ambdós volien lluitar contra el despotisme religiós i civil, per que no estàven d’acord amb el tribunal de tenebres. 1ª.- VISIÓ TEOCÈNTRICA DEL PENSAMENT DE L’ANTIC RÈGIM : Algunes frases d’aquella època deien: - Es que Déu es el centre del univers tot el que passa es per decisió divina. - La visió en l’antic règim era que tot el que succeïa en els descobriments científics era la raó tot per voluntat divina.

3


2.- ORIGEN DIVÍ DEL PODER DEL REI. (ESGLÈSIA I MONARQUIA ABSOLUTA ESTAVEN UNITS) El poder del rey tiene origen divino, la autoridad del Rey es designada por Dios y solo a éste le debe rendir cuentas....... El rey es la ley - Era rei la persona que “era elegida per Deu” per això la monarquia absoluta i l’església estaven tan unides.

3.- SOCIETAT ESTAMENTAL: L’esglèsia, la Inquisició, formava part d’un estament privilegiat. Els estaments privilegiats (noblesa i clergat), tenien un pes social molt gran donat el seu prestigi i es lliuraven de pagar molts impostos. També, tenien un tracte jurídic diferent a altres grups socials com burgesos i camperolat, a més d’ accedir a càrrecs polítics i econòmics de manera preferencial. - La societat estamental estava dividida en dos grans grups, els privilegiats (noblesa i clero) i els no privilegiats (burgesos, camperols, esclaus), tots aquells privilegiats tenien molta llibertat i riquesa per que ells no tenien que pagar impostos, però els no privilegiats tenien que treballar per als privilegiats per a poder pagar els impostos. 4.- CONDICIÓ DE LA DONA EN L’ANTIC RÈGIM: Aquest text vos pot ajudar..... - Ninguna dona de l’antic règim tenia valor, s’encarregava de treballar la casa i d’educar als sues fills. I ademés no tenia dret a votar, ni podien treballar, eren molt menyspreades per tots els homes, per que en algunes ocasions tenien més d’una dona, per que les consideraven objectes sexuals d’usar i tirar.

4

la inquisició  
la inquisició  

es el nostre document sobre les preguntes de la inquisició

Advertisement