Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πολλά τα προβλήµατα των πυροσβεστών

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38802 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

«Ανοιχτό παράθυρο» για τα µη εγγυηµένα πυροδάνεια

Ετοίµαζαν πραξικόπηµα πέρυσι το φθινόπωρο...

Σελίδα 7

Σελίδα 12

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ – ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ – ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ

Στήνονται µπλόκα για παράνοµα φορτία µε ξυλεία Σελίδα 7

ΕΝ ΟΙΚΩ ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΗΣ

«Από τη γυµναστική αρχίζουν όλα» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GEOPLANT

Είκοσι τρία χρόνια προσφοράς Σελίδα 22

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑ

Από τις δυσκολίες γεννιούνται νέα πράγµατα Σελίδα 13

Θα ακριβ ύ και τ νουν ο ψω µί;

Εµβρόντητοι οι καταναλωτές αδυνατούν να αντιδράσουν Αν δεν υπάρξει κοινή γραµµή (µποϊκοτάζ) η κατάσταση θα χειροτερέψει σε λίγο

Και το κράτος «σφυρίζει αδιάφορα» Μείωση 9% του όγκου λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Μεταβιβάζουν τα χωράφια τους για το φόβο της φορολογίας Σελίδα 7

Σελίδα 5

ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ

∆ύο µονοµάχοι για τις επικείµενες εκλογές

«ΠΑΡΑΝΟΜΑ» ΑΜΠΕΛΙΑ

...ό,τι µπορεί να φανταστεί

Για να γλιτώσουν τα πρόστιµα θα τα «γυρίσουν» σε σταφίδες

Τα αποτελέσµατα στα παιχνίδια της Α’ Κατηγορίας

Σελίδα 6

Σελίδες 25, 26, 27

Σελίδα 6


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

2η σελίδα Χρονολόγιο 30 Σεπτεµβρίου 1963

Είπαν...

ΕΚ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ -Σύσκεψις διά το σχολείον ∆ουνέϊκα, (του αντ/του µας). Προχθές την εσπέραν επραγµατοποιήθη ευρεία σύσκεψις εκ τω κοινοτικώ καταστήµατι των διοικητικών συµβουλίων των οργανώσεων, υπό την προεδρίαν του διευθυντού του δηµοτικού σχολείου κ. Ψαχούλια, διά την εξεύρεσιν λύσεως λειτουργίας του σχολείου ως τετραθεσίου. Μετά από διαφόρους γνώµας και προτάσεις απεφασίσθη µετ’ ενθουσιασµού η κατασκευή αιθούσης εν των δηµοτικώ σχολείω, δι’ οικονοµικής συµβολής των οργανώσεων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ Μερίµνη της επιθεωρήσεως σωµατικής αγωγής εν συνεργασία µετά της δ)νσες του ενταύθα Γυµνασίου Αρρένων, συνεκροτήθη εις τον περίβολον του σχολείου εν αξιόλογον γυµναστήριον µε όλας τα απαραιτήτους εγκαταστάσεις. Σχετικώς διετέθη πίστωσις 60000 δραχ. εγένετο δε διαµόρφσις του γηπέδου και εγκατεστάθησαν όλα τα όργανα γυµναστικής. Εξ άλλου λίαν προσεχώς περατούνται και αι νέαι συµπληρωµατικαί εγκαταστάσεις εις το εθνικόν στάδιον Πύργου, µεταξύ των οποίων είναι σύγχρονα αποδυτήρια και λουτρά.

Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 + Β’ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου ιερ. επισκ. Αρµενίας του Φωτιστού

Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρµενίας, Κουσαρώ (290 µ.Χ.). Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία µε το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ. Αλλά οι σατράπες της Αρµενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. ∆ιασώθηκαν µόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Καισαρεία συνέβη να συναντηθούν ο γιος του φονιά Ανάκ, Γρηγόριος, και ο γιος του θύµατος Τηριδάτης. ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 + Παν. Γοργοϋπηκόου, Ανανίου απ., Ρωµανού Μελωδού Πανσέληνος Aν. Hλίου: 6.20 ∆ύση Hλίου: 18.09

Νατάσα Παναγιωτάρα

Ανδρέας Τσουκαλάς

(Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας)

(Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας)

(Πρόεδρος Συλλόγου πατατοπαραγωγών)

«Είναι µια πολιτική απόφαση της αιρετής Περιφέρειας, να στηρίξουµε την τοπική οικονοµία, να περάσουµε στην ανάπτυξη και προϋπόθεση γι’ αυτά τα ζητήµατα είναι να πάει καλά η υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα, του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος».

«Κανείς δε θα σώσει κανέναν που δε θέλει να σωθεί. Έτσι όπως πάµε, θα φοβόµαστε να βγούµε από τα σπίτια µας. Τα τάγµατα ασφαλείας δεν είναι µακριά. Πρώτα θα πεθαίνουµε και µετά θα µας δίνουν τιµής ένεκεν ένα µηνιάτικο για τα έξοδα της κηδείας».

«Σ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι έµποροι πηγαίνουν στα χωράφια, βλέπουν τις πατάτες και εκτιµούν επιτόπου την ποιότητά της. Στην Ηλεία και στην Αχαΐα, πηγαίνουµε εµείς την πατάτα στους εµπόρους και κάποια στιγµή µας ειδοποιούν για το πόση πατάτα είναι καλή και τι θα πληρωθούµε. Θέλουµε να ισχύσει και γι’ εµάς ότι ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα».

Απόστολος Κατσιφάρας

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

4

3 χρόνια πριν. Το Ελληνικό Ινστιτούτο γραφικών τεχνών και µάρκετινγκ διοργάνωσε και παρουσίασε στην αίθουσα συνεδρίων της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) την Α’ έκθεση ελληνικού Τύπου. Η έκθεση άρχισε στις 15 και διήρκεσε µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 1969. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους επισκέπτες της να γνωρίσουν και περιεργαστούν τις περισσότερες εφηµερίδες και συλλάβουν το µέγεθος του πραγµατοποιούµενου έργου από τον ελληνικό Τύπο. Στο ταµπλό των εφηµερίδων της Ηλείας είχαν αναρτηθεί η «Πατρίς» (εκδότης – ιδιοκτήτης- διευθυντής Ελευθέριος Βαρουξής), η «Αυγή» (Αύγουστος Καπογιάννης), ο «Νέος Ορίζων» (Ιωάννης Κωστόγιαννης), ο «Επικούρειος Απόλλων» (Τάσης Ξύδης), ο « Ολυµπιακός Αγών» (Στάθης ∆άγλαρης), η «∆ράσις» (Γεώργιος Λεβέντης) και «Αµπελώνια» (σύλλογος Αµπελιωνιτών). Στα εγκαίνια της έκθεσης είχαν προσκληθεί από τον διευθυντή της Λεωνίδα Χριστάκη και παρέστησαν ακαδηµαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστηµίου και άλλων ανώτατων σχολών και ιδρυµάτων, λογοτέχνες, συγγραφείς, δηµοσιογράφοι κ.λ.π. Οι εφηµερίδες της Ηλείας απέσπασαν το ενδιαφέρον και θαυµασµό όλων. Η «Πατρίς», η «Ελευθερία» της Λάρισας, ο «Ταχυδρόµος» του Βόλου, η « Μεσόγειος» του Ηρακλείου Κρήτης και η «Σηµαία» της Καλαµάτας ήταν από τις ηµερήσιες εφηµερίδες που το κοινό τις κατέταξε στις πέντε θέσεις, µε πρωτοπόρο την «Πατρίς». Εικονίζονται εδώ (φουαγιέ του εκθεσιακού χώρου) ο Στάθης ∆άγλαρης και οι φίλοι, από τα Φιλιατρά, Τάσος και Νίκος Πούλος, γιατρός και πολιτικός µηχανικός, αντίστοιχα. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σ

ύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τον περασµένο Ιούλιο η Χώρα µας, εµφάνισε για πρώτη φορά, θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, µε πλεόνασµα 642 δισ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 880 εκατ. ευρώ, που παρουσίασε τον αντίστοιχο µήνα του 2011. Αυτό σηµαίνει ότι τα έσοδα, που ήλθαν από το εξωτερικό, για αγορά αγαθών(Εξαγωγές) και υπηρεσιών, που παρήχθησαν στην Ελλάδα, ήταν περισσότερα κατά 642 εκατ. ευρώ, από τις αντίστοιχες πληρωµές, που έγιναν τον ίδιο µήνα του 2011 προς τους ξένους (Εισαγωγές και λοιπές υποχρεώσεις, τόκοι κλπ.) Το επτάµηνο λοιπόν του τρέχοντος έτους, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υποχώρησε σε 6,5 δισ. ευρώ από 13,8 δισ. ευρώ στο ίδιο επτάµηνο του 2011. Μειώθηκε δηλαδή κατά 7,3 δισ. ευρώ και εάν συνεχισθεί έτσι η θετική αυτή πορεία, στο τέλος του έτους, το έλλειµµα αυτό, θα διαµορφωθεί περί τα 6% του ΑΕΠ (περίπου 12 δισ. ευρώ) από 14,4% του ΑΕΠ, που ήταν στο υψηλότερο σηµείο του 2008 (περίπου 33 δισ. ευρώ), προτού ξεσπάσει η κρίση. Λιγότερο δηλαδή κατά 21 δισ. ευρώ και

Αχτίδα φωτός…

αυτό λέει πολλά. Ο περιορισµός του ελλείµµατος αυτού κατά 7,3 δισ. ευρώ είναι κυρίως αποτέλεσµα των κατά 3 δισ. ευρώ λιγότερων τόκων, που πληρώσαµε εξαιτίας του κουρέµατος των οµολόγων του δηµοσίου χρέους κατά 105 δισ. ευρώ και της κατά 2,3 δισ. ευρώ, µείωσης του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου πληρωµών (χωρίς να υπολογίζονται τα καύσιµα και η ναυτιλία). Οι ετήσιοι τόκοι για την εξυπηρέτηση του τεράστιου δηµόσιου χρέους (305 δισ. ευρώ) είναι 13 δισ. ευρώ έναντι 16 δισ. ευρώ, που ήταν πριν του κουρέµατος των οµολόγων αξίας 105 δισ. ευρώ, του δηµοσίου χρέους, που ήταν τότε 410 δισ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του επταµήνου του 2012 είναι αποτέλεσµα και της κατά 1,6 δισ. ευρώ µείωσης των εισαγωγών και της ταυτόχρονης αύξησης των εξαγωγών κατά 400 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης 1,1 δισ. ευρώ, που είχε σηµειωθεί στο επτάµηνο του 2011, σε σχέση µε το 2010. ∆ηλαδή µέσα σε µια διετία οι εξαγωγές µας αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ και αυτό από µόνο του είναι αρκετά ενθαρρυντικό.

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα

Όλα αυτά σε συνδυασµό, µε την υποχώρηση του πρωτογενούς ελλείµµατος του προϋπολογισµού στο 1% - 1,5% στο τέλος του έτους, είναι ενδεικτικά της δυναµικής, που έχει η προσπάθεια, που ξεκίνησε από το 2010 για την εξυγύαση της οικονοµίας µας. Και η δυναµική αυτή θα ενισχυθεί ακόµα περισσότερο όταν, θα εξασφαλισθεί αµετάκλητα πλέον, η παραµονή µας στο ευρώ, επιτρέποντας έτσι, στη Χώρα µας, να γυρίσει για πάντα µια άλλη καινούργια σελίδα. Η άλλη όµως σκοτεινή και δυσάρεστη πλευρά στη Χώρα µας, είναι ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα Κράτος, στην κυριολεξία παράλυτο που βρίσκεται σε άγρυ-

πνο Κώµα, ανίκανο, πολυδαίδαλο µε πολλά και άχρηστα επίπεδα διοίκησης, όπως π.χ. οι αποκεντρωµένες επτά διοικήσεις, µε τέτοια πολυνοµία, που δηµιουργεί συνήθως δυσλειτουργίες, ανέχεται στο έπακρο την ανοµία, την ατιµωρησία, την ασυλία και την ανυπαρξία παντελούς και στοιχειώδους ελέγχου, σε όλα τα κλιµάκια της ιεραρχίας της Κρατικής µηχανής. Τρανό παράδειγµα είναι η παντελής ανικανότητα του Κράτους, να µπορεί να εισπράττει τους αναλογούντας σε αυτό φόρους και να οργιάζει η φοροδιαφυγή, (20 δισ. ευρώ) η φοροκλοπή (ΦΠΑ 5 δισ. ευρώ)και εισφοροδιαφυγή (6 δισ. ευρώ). Το Κράτος µας δυστυχώς είναι φτιαγµένο και ραµµένο, έτσι ώστε να µπορεί να τροφοδοτεί και να εξυπηρετεί τη φαυλότητα, τη σπατάλη και κατ’ επέκταση τις ρουσφετολογικές και πελατειακές του υποχρεώσεις, που διαρκώς το συντηρούν και αναπαράγουν τη λεγόµενη παθογένεια του σάπιου πολιτικού µας συστήµατος. Απαιτείται συνεπώς όπως έλεγε κάποτε ο Καραµανλής ο νεώτερος, αλλά δεν το τόλµησε, η επανίδρυσης του Κράτους. Η ορθότητα αυτών των επισηµάνσεων, ενισχύεται σο-

βαρά από την τοποθέτηση, πρόσφατα δύο, Αναπληρωτών ∆ιοικητών στην 5η ΥΠΕ (Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος). Προσωπικά αµφισβητώ την αναγκαιότητα αυτής της υπηρεσίας, πολύ δε περισσότερο των δύο αυτών Αναπληρωτών ∆ιοικητών, που τοποθετήθηκαν. Είναι ένα µικρό, αλλά καθαρό δείγµα µιας πελατειακής, κοµµατικής σχέσης και πως λειτουργεί το Κράτος µας. (ΠΑΣΟΚ ο ∆ιοικητής – Ν∆ οι αναπλ. ∆ιοικητές). Σηµείωση: Εάν δεν µπει επιτέλους φραγµός σε όλα τα ΑΝΤ (Αντιπρόεδρος) Αναπλ. (Αναπληρωτής) Υποδ. (Υποδιοικητής). Αντ’ αυτού και σε όποιο κουτάκι υποκρύπτει αναξιοκρατία ρουσφέτι και µεγάλο φαγοπότι και στρατιά αργόµισθων και ορντινάτσα, µε υψηλές αποδοχές χωρίς να προσφέρουν τίποτε απολύτως, αλλά στην κυριολεξία βάζουν συνέχεια φρένο και βραχυκυκλώνουν την φυσική ροή των πραγµάτων, για να δικαιολογούν αποκλειστικά και µόνο την ανύπαρκτη παρουσία των, τότε αυτή ή δύσµοιρη Χώρα θα βιώνει συνέχεια την υποανάπτυξη την καθυστέρηση, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε όλη τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ο Εισαγγελέας και τα σκουπίδια Το καθήκον του ως ευσυνείδητος εισαγγελικός λειτουργός έκανε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας Παν. Μεϊδάνης στο θέµα της διαχείρισης των σκουπιδιών από τον δήµο Πύργου. Ο κ. Μεϊδάνης αθόρυβα έχει ταράξει τα «λιµνάζοντα ύδατα» σε αρκετές υποθέσεις τις οποίες ψάχνει σε βάθος. Το θέµα όµως είναι τι κάνει το κράτος. Γιατί όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε δικαστές (όλων των βαθµίδων) ποιος θα ολοκληρώσει άµεσα τη δικογραφία; Όταν το κράτος τους µειώνει τους µισθούς, τους υποβαθµίζει, τι περιµένει; ∆εν ξέρω τι θα γίνει µε όλες αυτές τις υποθέσεις. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας τιµά (και µε το παραπάνω) τη θέση που κατέχει. Π.Α.

Λιάγκας – Σκορδά: Τελευταίες βουτιές στην Κυλλήνη

Μετράνε αντίστροφα για την πρεµιέρα τους στις 5 Νοεµβρίου και οι ετοιµασίες για το ανανεωµένο “Πρωινό mou” είναι εντατικές. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά ξέκλεψ αν χρόνο και έκαναν µια µικρή απόδραση στην Κυλλήνη, στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα απ’ όπου έκαναν εκποµπή λίγο πριν αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό την περασµένη σεζόν. Χαλάρωσαν, απόλαυσαν ήρεµες στιγµές, ενώ έκαναν και τις τελευταίες τους φθινοπωρινές πλέον βουτιές (φωτο)! Γ.Γ.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Μία κουκλάρα κάθεται στον πάγκο ενός µπαρ. Μπαίνει ένας µπλαζέ τύπος, χοντρή καδένα µε σταυρό δέκα πόντους, δαχτυλίδι και τον ένα ώµο ελαφρά ανασηκωµένο. Την πλησιάζει και ζητά έγκριση αµίλητος, γνέφοντας µε το δάχτυλο, να καθίσει δίπλα της. - Βεβαίως κύριε. - Τι κορµάρα είναι αυτή πούχεις ρε µωρό; - Σας ευχαριστώ κύριε. - Και οι ποδάρες σου, ατελείωτες είναι ρε µανάρι!!! - Σας ευχαριστώ είστε πολύ καλός κύριε. - Προσωπάκι!!! ζωντανός είµαι ή άγγελο βλέπω ρε κουκλί; - Ζωντανός είστε κύριε. - Χάρισέ µου τ’ ονοµατάκι σου µάνα µου. - Αναΐς κύριε. - Πωπω όνοµα!!!... ποίηµα, µ’ έφτιαξε. Από πού προέρχεται; - Από το Παναής κύριε !!!

[

ΣΧΟΛΙΑ

«Η Αυτοδιοίκηση να πάρει τις ευθύνες της» «Είµαι πάγια αντίθετος σε οποιαδήποτε µεταφορά αρµοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει εκείνα που της αναλογούν…». Τα παραπάνω αποτελούν θέση του ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη και η σχετική αναφορά έγινε στη διάρκεια της προχθεσινής συ-

νεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας, όταν ρωτήθηκε για το θέµα της µεταφοράς των µαθητών. Αν και αρχικά ο «Καλλικράτης» έδινε την αρµοδιότητα στους δήµους, τελικά επέστρεψε στην Περιφέρεια και µε αφορµή αυτό δόθηκε και η σχετική απάντηση από τον κ. Λυµπέρη. Μ.Κ.

Έρχεται σήµερα το τρένο Για 2η φορά σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων θα σφυρίξει ξανά το τρένο στον Πύργο. Πρόκειται για το εκδροµικό – τουριστικό τρένο που «δροµολογεί» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο ΟΣΕ στη γραµµή Πελοποννήσου µε επιβάτες τα µέλη του Οµίλου Φίλων του σιδηρόδροµου. Το τρένο, αυτή τη φορά, ξεκίνησε από την Τρίπολη χθες και είχε διανυκτερεύσει στην Καλαµάτα από όπου σήµερα θα έρθει στον Πύργο.

3

]

Το Σ∆ΟΕ ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασµούς 27 πρώην δηµάρχων στη ∆υτική Ελλάδα! Τρεις εν ενεργεία Υπουργοί αλλά και 27 πρώην ∆ήµαρχοι από την ∆υτική Ελλάδα ελέγχονται από το Σ∆ΟΕ µε αφορµή οικονοµικές παρατυπίες που έχουν εντοπίσει οι ελεγκτικοί µηχανισµοί. Χθες η εφηµερίδα «Παραπολιτικά», στο βασικό της θέµα αναφέρει ότι η περιβόητη λίστα δεν περιλαµβάνει µόνο πολιτικά πρόσωπα που έγιναν γνωστά, αλλά και πολλά µη κοινοβουλευτικά που εµπλέκονται σε δεκάδες έρευνες του Σ∆ΟΕ. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του Σ∆ΟΕ στη ∆υτική Ελλάδα διερευνά ένα τεράστιο – µε βάση τα καταγγελλόµενα – οικονοµικό σκάνδαλο που αφορά δεκάδες ∆ήµους κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία. Οι συγκεκριµένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2011 ενώ το Σ∆ΟΕ αναµένεται να προχωρήσει σε άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών όλων των διατελεσάντων ∆ηµάρχων, αλλά και των προσώπων που χειρίστηκαν χρήµατα τα τελευταία χρόνια. Γ.Ρ

Οι σηµαντικότερες πληρωµές που αναµένει ο αγροτικός κόσµος µέχρι τέλος 2012 Μετά από κάποιες καθυστερήσεις και ίσως λάθη που στο µέλλον πρόκειται να διορθωθούν δόθηκαν τελικά το προηγούµενο διάστηµα, τα χρήµατα των σηµαντικότερων ίσως αγροτικών πληρωµών και ενισχύσεων του έτους. Ωστόσο, η δουλειά – τουλάχιστον σε επίπεδο πληρωµών – του ΥπΑΑΤ δεν έχει τελειώσει αφού µέχρι και το τέλος ∆εκεµβρίου µένουν να πληρωθούν: η Ενιαία Ε νίσχυση συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, η εξόφληση της επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου αλλά και το υπόλοιπο της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2011. Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά από το τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, έκανε στους Ευρωπαίους οµολόγους του να δουν θετικά το ενδεχόµενο της αύξησης της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2012 από το 50%, στο 60% µε 65%». Η προκαταβολή, το ύψος της οποίας αναµένεται να καθοριστεί µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα καταβληθεί στα µέσα Οκτωβρίου (1,1 δισ) και το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος του ∆εκέµβρη (1,1 δισ). Συνολικό ύψος 2,2 δισ. Ωστόσο, όσον αφορά τις πληρωµές των υπολοίπων της εξισωτικής αποζηµίωσης αλλά και της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα ηµεροµηνίες. Γ.Ρ

Η ώρα της ευθύνης

Τα αεροπλάνα του µέλλοντος θα καίνε ... άχυρο!

Τα επιβατηγά αεροσκάφη του µέλλοντος θα µπορούν να καίνε άχυρο, ή να πετούν χάρη σε καύσιµα από πριονίδι µέσα στα επόµενα χρόνια, καθώς επιταχύνονται οι επιτακτικές πλέον έρευνες για καθαρότερα καύσιµα εναλλακτικά της κηροζίνης, τονίζουν Γάλλοι επιστήµονες. Το πρόγραµµα ProBio3, που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα της γαλλικής κυβέρνησης για την επιχειρηµατική αναθέρµανση, αποβλέπει στη χρήση της παραδοσιακής τροφής των ιπποειδών για την ανάπτυξη ενός νέου βιοκαυσίµου που θα µπορούσε να αναµειχθεί κατά 50% µε την κηροζίνη.«Αύριο, τα αεροσκάφη θα πετούν χρησιµοποιώντας γεωργικά και δασικά υποπροϊόντα», δήλωσε η Καρόλ ΜολινάΖουβ, καθηγήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Επιστηµών (INSA) της Τουλούζης, η οποία συντονίζει τις έρευνες για το ProBio3. Γ.Ρ

ǺȄǺȇȊȋȅȀǺȁǿ ȉȋȃȇȈǺȅǿ: «ILIDA» ǼȣĮȖȖİȜȓıIJȡȚĮȢ 80 –ǹȝĮȜȚȐįĮ ǾȜİȓĮȢ, IJ.ț. 272.00, IJȘȜ. 26220 23971,26220-23940, info@selectika.gr Ȉ Ȋ ȃ ȉ ȅ ȃ ǿ Ȉ ȉ Ǿ Ȉ Ǽ ȉ ǹ ǿ ȇ ȅ Ȉ : ƶƪƯƪƮƷƭƮƧ ( Ʈ.ƪ.Ʈ)

ǽȉȇǺ 2007 - 2013 ǽȇȀȌǽȀȈǿȉȀǺȁȆ ȇȈȆĬȈǺȃȃǺ «ǺȄǺȇȊȋȅǿ ǺȄĭȈȎȇȀȄȆȋ ǼȋȄǺȃȀȁȆȋ 2007-2013» ȋȇȆȋȈĬǽȀȆ ǽȈĬǺȉȀǺȉ & ȁȆȀȄȎȄȀȁǿȉ ǺȉĮǺȂȀȉǿȉ

ǼǽȂȊȀȆ ȊȋȇȆȋ - ȇȈȆȉȁȂǿȉǿ ǽȁǼǿȂȎȉǿȉ ǽȄǼȀǺĮǽȈȆȄȊȆȉ ǿ ǺȟįʍijȤȠțįȜȓ ȉȫȞʍȢįȠș «ILIDA» ȤȝȡʍȡțıȔ ijșȟ ʍȢȑȠș «ǽȟȒȢȗıțıȣ ȁįijȑȢijțIJșȣ Ȝįț ȇȢȡȬȚșIJșȣ IJijșȟ ǺʍįIJȥȪȝșIJș ȈȆȃǺ ȄȡȞȡȫ ǿȝıȔįȣ» IJijį ʍȝįȔIJțį ijșȣ ǼȢȑIJșȣ «ȊȡʍțȜȒȣ İȢȑIJıțȣ ȜȡțȟȧȟțȜȓȣ ȒȟijįȠșȣ ȗțį ıȤȑȝȧijıȣ ȡȞȑİıȣ» ijȡȤ ǽʍțȥıțȢșIJțįȜȡȫ ȇȢȡȗȢȑȞȞįijȡȣ «ǺȟȑʍijȤȠș ǺȟȚȢȬʍțȟȡȤ ǼȤȟįȞțȜȡȫ» , 2007-2013 ȝİ IJȘ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ (ǼȀȉ). ȉijȢįijșȗțȜȪȣ IJijȪȥȡȣ : ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ , țĮIJȐȡIJȚıȘ țĮȚ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȦȞ ȇȅȂǹ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ ȝȑıȦ IJȘȢ ȓįȡȣıȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ǺȄǺȇȊȋȅȀǺȁǿ ȉȋȃȇȈǺȅǿ: «ILIDA» ǼȣĮȖȖİȜȓıIJȡȚĮȢ 80 –ǹȝĮȜȚȐįĮ ǾȜİȓĮȢ, IJ.ț. 272.00, IJȘȜ. 26220 23971,26220-23940,

ǺȄǺȇȊȋȅȀǺȁǿ ȉȋȃȇȈǺȅǿ: «ILIDA» ǺȟijțȜıȔȞıȟȡ : Ǿ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ țȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ijȠȡȑȦȞ ȝİǾȜİȓĮȢ, ıIJȩȤȠ IJȘȞ IJȘȢ 26220 įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ șȑıİȦȞ ǼȣĮȖȖİȜȓıIJȡȚĮȢ 80 –ǹȝĮȜȚȐįĮ IJ.ț.İȟĮıijȐȜȚıȘ 272.00, IJȘȜ. 23971,26220-23940, info@selectika.gr info@selectika.gr ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȖȚĮ ȐIJȠȝĮ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠȞ ʌȜȘșȣıȝȩ IJȦȞ Ȉ ȇOMA İȞȑȡȖİȚİȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ IJȠʌȚțȫȞ Ȋ ȃ ȉȝİIJȐ ȅ ȃ ǿĮʌȩ ȈȉǾ Ȉ Ǽ ȉ ǹįȚȐȖȞȦıȘȢ ǿ ȇ ȅ Ȉ : ƶƪƯƪƮƷƭƮƧ ( Ʈ.ƪ.Ʈ) Ȉ Ȋ ȃ ȉ ȅ ȃ ǿ Ȉ ȉ Ǿ Ȉ Ǽ ȉ ǹ ǿ ȇ ȅ Ȉ : ƶƪƯƪƮƷƭƮƧ ( Ʈ.ƪ.Ʈ) ĮȞĮȖțȫȞ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘȢ IJȦȞ ĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȫȞ įȣȞĮIJȠIJȒIJȦȞ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ.

ǻįIJțȜȪȣ IJijȪȥȡȣ: ǴįȡȣıȘ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȈȣȞİIJĮȚȡȚıIJȚțȒȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮijȠȡȐ ıIJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȑȞIJĮȟȘ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȦȞ ȦijİȜȠȣȝȑȞȦȞ. Ǿ İʌȚȤİȓȡȘıȘ șĮ İȖȖȡĮijİȓ ıIJȠ ȂȘIJȡȫȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ ǽȉȇǺ 2 ǽ0 ȉ0 ȇ7Ǻ- 22000173 - 2 0 1 3 ȣʌĮȤșİȓ ıIJȚȢ İȣİȡȖİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ 4019/ĭǼȀ216/30-11-2011. ǽȇȀȌǽȀȈǿȉȀǺȁȆ ȇȈȆĬȈǺȃȃǺ «ǺȄǺȇȊȋȅǿ ǺȄĭȈȎȇȀȄȆȋ ǼȋȄǺȃȀȁȆȋ 2007-2013»

ǽȇȀȌǽȀȈǿȉȀǺȁȆ ȇȈȆĬȈǺȃȃǺ «ǺȄǺȇȊȋȅǿ ǺȄĭȈȎȇȀȄȆȋ ǼȋȄǺȃȀȁȆȋ 2007-2013» ȋ ȇ Ȇ ȋ ȈȋĬȇǽȆ ȀȆ ȀǺ &ȉ ȁ ȄȆ Ȁȁ ǿȎ ȉ ȄǺȀ ȁ ȉĮ ǿȉ ȋ ȈǽĬȈǽĬȀ Ǻ Ȇ ȉǽ Ȉȉ ĬǺ Ȁ ǺȆȉȀ Ȅ &Ȏȁ ȀȄ ǿǺ ȉȂ ǺȀ ȉ Į ǺȂȀȉǿȉ

ȆȞȑİį ȉijȪȥȡȤ: 100 ȐȞİȡȖȠȚ, İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ/İȢ ıIJĮ ȂȘIJȡȫĮ ǹȞİȡȖȓĮȢ IJȠȣ ȅǹǼǻ ȐIJȠȝĮ ȝİ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ – Ȃȋ Ȋȇ ȀȆ Ȋ ȋ- ȇȇȆȈȋȆ -ȉ ȁ ȇȂ Ȉǿ Ȇȉ ȉǿ ȁȂ ȉǼǿǿ Ȃ ǽȎ ȁǼ ǿȉ ȂȎ ǿ Ȅǽ ǼȈȀ Ǻ ǽȆ ȈȆ ȊȆȉ ǼǽȂ Ȋ ȀǼ ȆǽȊ ȆįȚĮȕȚȠȪȞ ȋ ǽǿ ȁ ȉǿ ǽȉ ȄǼȞȩIJȘIJĮȢ ǼȉȀ ǺǽĮ ȆĮ Ȅ țĮȚ Ȋ ȉ ȄıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȇȅȂǹ (DzȜȜȘȞİȢ IJıȚȖȖȐȞȠȚ) ʌȠȣ ıIJȘȞ Ǻ.ǻ. ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ȆİȡȚijİȡİȚĮțȒȢ ǾȜİȓĮȢ ʌȚȠ ǿ ǺȟįʍijȤȠțįȜȓ ȉȫȞʍȢįȠș ijșȟ ʍȢȑȠș «ǽȟȒȢȗıțıȣ ȁįijȑȢijțIJșȣ Ȝįț ȇȢȡȬȚșIJșȣ IJijșȟ ǺʍįIJȥȪȝșIJș ǿ ǺȟįʍijȤȠțįȜȓ ȉȫȞʍȢįȠș «ILIDA»«ILIDA» ȤȝȡʍȡțıȔȤȝȡʍȡțıȔ ijșȟ ʍȢȑȠș «ǽȟȒȢȗıțıȣ ȁįijȑȢijțIJșȣ ȇȢȡȬȚșIJșȣ IJijșȟ ǺʍįIJȥȪȝșIJș ıIJȠȣȢ ȀĮȜȜȚțȡĮIJȚțȠȪȢ ǻȒȝȠȣȢ dzȜȚįĮȢ (ǻȘȝȠIJȚțȒ ǼȞȩIJȘIJĮ «ȊȡʍțȜȒȣ ǹȝĮȜȚȐįĮȢ), ǹȞįȡĮȕȓįĮȢ –Ȝįț ȀȣȜȜȒȞȘȢ țĮȚ ȆȘȞİȚȠȪ (ǻȘȝȠIJȚțȑȢ ȈȆȃǺ ȄȡȞȡȫ ǿȝıȔįȣ» IJijį ʍȝįȔIJțį ijșȣ ǼȢȑIJșȣ ȜȡțȟȧȟțȜȓȣ ȗțį ıȤȑȝȧijıȣ ijȡȤ ȈȆȃǺ ȄȡȞȡȫ ǿȝıȔįȣ» IJijį ʍȝįȔIJțį ijșȣ ǼȢȑIJșȣ «ȊȡʍțȜȒȣ İȢȑIJıțȣİȢȑIJıțȣ ȜȡțȟȧȟțȜȓȣ ȒȟijįȠșȣ ȒȟijįȠșȣ ȗțį ıȤȑȝȧijıȣ ȡȞȑİıȣ»ȡȞȑİıȣ» ijȡȤ ȝİ IJȘ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ǽʍțȥıțȢșIJțįȜȡȫ ȇȢȡȗȢȑȞȞįijȡȣ «ǺȟȑʍijȤȠș ǺȟȚȢȬʍțȟȡȤ ǼȤȟįȞțȜȡȫ» , 2007-2013 ǼȞȩIJȘIJİȢ īĮıIJȠȪȞȘȢ țĮȚ ǺĮȡșȠȜȠȝȚȠȪ. ǽʍțȥıțȢșIJțįȜȡȫ ȇȢȡȗȢȑȞȞįijȡȣ «ǺȟȑʍijȤȠș ǺȟȚȢȬʍțȟȡȤ ǼȤȟįȞțȜȡȫ» , 2007-2013 ȝİ IJȘ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ (ǼȀȉ).

ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ (ǼȀȉ).

ȉijȢįijșȗțȜȪȣ IJijȪȥȡȣ :Ș ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ , țĮIJȐȡIJȚıȘ țĮȚ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȦȞ ȇȅȂǹ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ Ș

ȇıȢȔȡİȡȣ ȤȝȡʍȡȔșIJșȣ: 1 ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 2012- 31 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2013 , țĮIJȐȡIJȚıȘ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȦȞ ȇȅȂǹ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ ȉijȢįijșȗțȜȪȣ IJijȪȥȡȣ : ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ ȝȑıȦ IJȘȢ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ IJȘȢ ȓįȡȣıȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ȈȪȞIJȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮijȒȝȑıȦ IJȦȞ ǻȡȐıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȆȡȠȧȩȞIJȦȞ

ǺȟijțȜıȔȞıȟȡ : Ǿ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ țȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ijȠȡȑȦȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ șȑıİȦȞ

ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȖȚĮ ȐIJȠȝĮțĮȚ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠȞ IJȦȞ ȇOMA ȝİIJȐ Įʌȩ İȞȑȡȖİȚİȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ǺȟijțȜıȔȞıȟȡ : Ǿ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ țȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞʌȜȘșȣıȝȩ IJȠʌȚțȫȞ ijȠȡȑȦȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ șȑıİȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ȅȚ ĮȞĮȖțȫȞ įȡȐıİȚȢȖȚĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ İȞįİȚțIJȚțȐ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘȢ IJȦȞ İȓȞĮȚ: ĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȫȞ įȣȞĮIJȠIJȒIJȦȞ ıIJȘȞȝİIJȐ ʌİȡȚȠȤȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȐIJȠȝĮ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠȞ ʌȜȘșȣıȝȩ IJȦȞ ȇOMA ĮʌȩʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ. İȞȑȡȖİȚİȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘȢ IJȦȞ ĮȞĮʌIJȣȟȚĮțȫȞ įȣȞĮIJȠIJȒIJȦȞ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ.

IJijȪȥȡȣ: ǴįȡȣıȘ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȈȣȞİIJĮȚȡȚıIJȚțȒȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮijȠȡȐ ıIJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȑȞIJĮȟȘ x ǻįIJțȜȪȣ ȇȢȪȗȢįȞȞį įȚȐȡțİȚĮȢ 130 ȦȡȫȞ ȝİ IJȓIJȜȠ ǹʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ» (ıȣȜȜȠȖȒǼʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ – įȚĮȜȠȖȒ - ıȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣȜįijȑȢijțIJșȣ IJȦȞ ȦijİȜȠȣȝȑȞȦȞ. Ǿ İʌȚȤİȓȡȘıȘ șĮ«ǹȞĮțȪțȜȦıȘ İȖȖȡĮijİȓ ıIJȠ ȂȘIJȡȫȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȝİ ) ıțȠʌȩ ȞĮ

ǻįIJțȜȪȣ IJijȪȥȡȣ: ǴįȡȣıȘ ȈȣȞİIJĮȚȡȚıIJȚțȒȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮijȠȡȐ ʌȠȣ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ĮʌȩȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ IJȠȞ ıȣȞIJȠȞȚıIJȒ ijȠȡȑĮ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȡȐıȘȢ ȈǼȁǼȀȉǿȀǹ ȀǼȀ. ıIJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȑȞIJĮȟȘ ȣʌĮȤșİȓ ıIJȚȢ İȣİȡȖİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ 4019/ĭǼȀ216/30-11-2011. IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȦȞ ȦijİȜȠȣȝȑȞȦȞ. Ǿ İʌȚȤİȓȡȘıȘ șĮ İȖȖȡĮijİȓ ıIJȠ ȂȘIJȡȫȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ x ǼȢȑIJıțȣ İțȜijȫȧIJșȣ ȝİ ȠȡȖȐȞȦıȘ İȚįȚțȫȞ ĬİȝĮIJȚțȫȞ ǼȡȖĮıIJȘȡȓȦȞ, ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ ǻȚțIJȣĮțȒȢ ȆȪȜȘȢ. ȣʌĮȤșİȓ ıIJȚȢ İȣİȡȖİIJȚțȑȢ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ 4019/ĭǼȀ216/30-11-2011. ȆȞȑİį ȉijȪȥȡȤ: įȚĮIJȐȟİȚȢ 100 ȐȞİȡȖȠȚ, İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ/İȢ ıIJĮ ȂȘIJȡȫĮ ǹȞİȡȖȓĮȢ IJȠȣ ȅǹǼǻ ȐIJȠȝĮ ȝİ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ –

x ȇȅȂǹ ǼȢȑIJıțȣ(DzȜȜȘȞİȢ ʍȝșȢȡĴȪȢșIJșȣ ȜįțʌȠȣ ıȤįțIJȚșijȡʍȡȔșIJșȣ ȝȑıȦʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ įȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ İțįȘȜȫıİȦȞ ıȤİIJȚțȐ ǾȜİȓĮȢ ȝİ IJȠȣȢ țĮȚ ıIJȩȤȠȣȢ, IJȘȞ IJıȚȖȖȐȞȠȚ) įȚĮȕȚȠȪȞ ıIJȘȞ Ǻ.ǻ. IJȘȢ ȆİȡȚijİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩIJȘIJĮȢ ʌȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ

ȆȞȑİį ȉijȪȥȡȤ: 100 ȐȞİȡȖȠȚ, İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ/İȢ ıIJĮ ȂȘIJȡȫĮ ǹȞİȡȖȓĮȢ IJȠȣ ȅǹǼǻ ȐIJȠȝĮ ȝİ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȑȢ – ıIJȠȣȢ ȀĮȜȜȚțȡĮIJȚțȠȪȢ ǻȒȝȠȣȢ dzȜȚįĮȢ (ǻȘȝȠIJȚțȒ ǼȞȩIJȘIJĮ ǹȝĮȜȚȐįĮȢ), ǹȞįȡĮȕȓįĮȢ – ȀȣȜȜȒȞȘȢ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ țĮȚ ȆȘȞİȚȠȪ (ǻȘȝȠIJȚțȑȢ ʌȠȡİȓĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJĮ İʌȚįȚȦțȩȝİȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ IJȠȣ DzȡȖȠȣ ǼȞȩIJȘIJİȢ IJıȚȖȖȐȞȠȚ) īĮıIJȠȪȞȘȢ ʌȠȣ țĮȚ ǺĮȡșȠȜȠȝȚȠȪ. ȇȅȂǹx (DzȜȜȘȞİȢ įȚĮȕȚȠȪȞ ıIJȘȞ Ǻ.ǻ. IJȘȢ ȆİȡȚijİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩIJȘIJĮȢ ǾȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ǼȢȑIJıțȣ IJȤȞȖȡȤȝıȤijțȜȓȣ Ȝįț ȤʍȡIJijȓȢțȠșȣ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒ ȅȝȐįĮȢ ȈIJȩȤȠȣ. ıIJȠȣȢ ȀĮȜȜȚțȡĮIJȚțȠȪȢ ǻȒȝȠȣȢ dzȜȚįĮȢ (ǻȘȝȠIJȚțȒ ǼȞȩIJȘIJĮ ǹȝĮȜȚȐįĮȢ), ǹȞįȡĮȕȓįĮȢ – ȀȣȜȜȒȞȘȢ țĮȚ ȆȘȞİȚȠȪ (ǻȘȝȠIJȚțȑȢ Ș ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 2012- 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2013 ȇıȢȔȡİȡȣ ȤȝȡʍȡȔșIJșȣ: 1 ǼȞȩIJȘIJİȢ īĮıIJȠȪȞȘȢ țĮȚ ǺĮȡșȠȜȠȝȚȠȪ.

ȍijİȜȠȪȝİȞȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞIJȦȞ ȞĮ ĮʌİȣșȪȞȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȆȡȠȧȩȞIJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ IJȠȣ ĭȠȡȑĮ, ǻİȣIJȑȡĮ - ȆĮȡĮıțİȣȒ, ǷȡİȢ ȈȪȞIJȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮijȒ ǻȡȐıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȈIJİȜȑȤȘ.

Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ ȇıȢȔȡİȡȣ 1Ș ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 20122013 09.00-17.00, ȖȚĮ ʌȡȩıșİIJȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ31 ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȅȚȤȝȡʍȡȔșIJșȣ: įȡȐıİȚȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ İȞįİȚțIJȚțȐ İȓȞĮȚ:

ȈȪȞIJȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮijȒ IJȦȞ ǻȡȐıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȆȡȠȧȩȞIJȦȞ

x ȇȢȪȗȢįȞȞį ȜįijȑȢijțIJșȣ įȚȐȡțİȚĮȢ 130 ȦȡȫȞ ȝİ IJȓIJȜȠ «ǹȞĮțȪțȜȦıȘ ǹʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ» (ıȣȜȜȠȖȒ – įȚĮȜȠȖȒ - ıȣıțİȣĮıȓĮ )

ȅȚ įȡȐıİȚȢ İȞįİȚțIJȚțȐ İȓȞĮȚ: ʌȠȣIJȠȣ șĮ ȑȡȖȠȣ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȞIJȠȞȚıIJȒ ijȠȡȑĮ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ įȡȐıȘȢ ȈǼȁǼȀȉǿȀǹ ȀǼȀ.

x ǼȢȑIJıțȣ İțȜijȫȧIJșȣ ȝİ ȠȡȖȐȞȦıȘ İȚįȚțȫȞ ĬİȝĮIJȚțȫȞ ǼȡȖĮıIJȘȡȓȦȞ, ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ ǻȚțIJȣĮțȒȢ ȆȪȜȘȢ.

x ȇȢȪȗȢįȞȞį ȜįijȑȢijțIJșȣ įȚȐȡțİȚĮȢ Ȝįț 130 ıȤįțIJȚșijȡʍȡȔșIJșȣ ȦȡȫȞ ȝİ IJȓIJȜȠ «ǹȞĮțȪțȜȦıȘ (ıȣȜȜȠȖȒ – įȚĮȜȠȖȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ) x ǼȢȑIJıțȣ ʍȝșȢȡĴȪȢșIJșȣ ȝȑıȦ IJȘȢǹʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ» įȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ İțįȘȜȫıİȦȞ ıȤİIJȚțȐ- ȝİ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ, IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJĮ İʌȚįȚȦțȩȝİȞĮ IJȠȣȈǼȁǼȀȉǿȀǹ DzȡȖȠȣ ʌȠȣ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȞIJȠȞȚıIJȒ ijȠȡȑĮ IJȠȣĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ ıȤİįȓȠȣ įȡȐıȘȢ ȀǼȀ. x ǼȢȑIJıțȣ IJȤȞȖȡȤȝıȤijțȜȓȣ Ȝįț ȤʍȡIJijȓȢțȠșȣ ȅȝȐįĮȢ ȈIJȩȤȠȣ. x ǼȢȑIJıțȣ İțȜijȫȧIJșȣ ȝİ ȠȡȖȐȞȦıȘ İȚįȚțȫȞ ĬİȝĮIJȚțȫȞIJȘȢ ǼȡȖĮıIJȘȡȓȦȞ, ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ ǻȚțIJȣĮțȒȢ ȆȪȜȘȢ. x ǼȢȑIJıțȣ ʍȝșȢȡĴȪȢșIJșȣ Ȝįț ıȤįțIJȚșijȡʍȡȔșIJșȣ ȝȑıȦ IJȘȢ įȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ İțįȘȜȫıİȦȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ, IJȘȞ ȍijİȜȠȪȝİȞȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌİȣșȪȞȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȦȢ ȐȞȦ ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ IJȠȣ ĭȠȡȑĮ, ǻİȣIJȑȡĮ - ȆĮȡĮıțİȣȒ, ǷȡİȢ ʌȠȡİȓĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJĮ İʌȚįȚȦțȩȝİȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ IJȠȣ DzȡȖȠȣ 09.00-17.00, ȖȚĮ ʌȡȩıșİIJȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȈIJİȜȑȤȘ. x ǼȢȑIJıțȣ IJȤȞȖȡȤȝıȤijțȜȓȣ Ȝįț ȤʍȡIJijȓȢțȠșȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ȈIJȩȤȠȣ. ȍijİȜȠȪȝİȞȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌİȣșȪȞȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȦȢ ȐȞȦ ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ IJȠȣ ĭȠȡȑĮ, ǻİȣIJȑȡĮ - ȆĮȡĮıțİȣȒ, ǷȡİȢ 09.00-17.00, ȖȚĮ ʌȡȩıșİIJȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȈIJİȜȑȤȘ.

Η κρίση που βιώνουµε, και η οποία δεν είναι µόνο οικονοµική αλλά πρόκειται και για κρίση αξιών και θεσµών, στάθηκε η αφορµή για να έρθουν στην επιφάνεια και πολλά κακώς κείµενα, που ως λαός έχουµε την κακιά συνήθεια να τα «κουκουλώνουµε» και προτιµούµε να υποστηρίζουµε ότι «αυτό που συµβαίνει στο σπίτι του γείτονα» δεν πρόκειται να αγγίξει εµάς… Με τη µόνη διαφορά ότι δεν είναι έτσι και είθισται «αυτό που συµβαίνει στο σπίτι του γείτονα» να έρθει µετά Μαρία Καραµπάτση και να χτυπήσει και (karabatsimaro@yahoo.gr) την δική µας πόρτα. Η τάση λοιπόν των Ελλήνων να κάνουν «τα στραβά µάτια» και γενικότερα να κοιτάζουν την πάρτη τους και το πώς θα εξυπηρετηθούν από µικροεξυπηρετησούλες και ρουσφετάκια, έρχεται σήµερα να αναδείξει τη σαπίλα που επικρατεί σχεδόν σε όλους τους τοµείς. Σκάνδαλα µικρά και µεγάλα αµαυρώνουν την εικόνα της χώρας και πολλοί µοιάζουν να κεραυνοβολούνται από τα όσα έρχονται στο φως της δηµοσιότητας. Μόνο που οι περισσότεροι γνώριζαν, αλλά προτιµούσαν να στέκονται αδιάφοροι ή επέλεξαν να γίνουν γρανάζια ενός διεφθαρµένου συστήµατος, πολλές φορές και εν αγνοία τους. Μόνο που η αποστροφή του βλέµµατος, δεν δίνει την λύση, απλώς επιτείνει και ενισχύει µία κακώς νοούµενη κατάσταση, που τείνει να παγιωθεί και να γίνει ο κανόνας, τη στιγµή που θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση. Πετύχαµε λοιπόν ως λαός να κάνουµε τις «εξαιρέσεις»... κανόνες και σήµερα έκπληκτοι παρακολουθούµε τα γεγονότα, που σαφώς µας προσπερνούν, ίσως γιατί τελικά δεν είχαµε και πολύ µεγάλη φαντασία. Είναι δυνατόν να απορούµε γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα; Πώς να αλλάξει µία παγιωµένη κατάσταση, τη στιγµή που στήθηκε τόσο περίτεχνα, επί σειρά ετών, µε την ανοχή κάποιων και τις ευλογίες κάποιων άλλων; «Θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία» θα πει ο ποιητής και σ’ αυτή τη φάση ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι δεν έχει ούτε την αρετή, ούτε και την τόλµη για να αποτινάξει από πάνω του τα κακώς κείµενα του παρελθόντος, αφού έστησε την ζωή του σε σαθρές βάσεις. Το σαθρό έδαφος υποχωρεί, ο λαός όµως φαίνεται ότι δεν έχει αντιστάσεις και κυρίως δεν έχει την δυναµική που απαιτείται, για να αποδιώξει ότι σάπιο εισχώρησε όλα αυτά τα χρόνια στην ραχοκοκαλιά του και υιοθετώντας µία πιο υγιή στάση απέναντι στην ζωή να κάνει ένα βήµα πιο κάτω. Ένα βήµα που θα δώσει ελπίδα για ένα αύριο χτισµένο πλέον σε γερές βάσεις. Η Ελλάδα καταποντίζεται και είναι η ώρα, που είτε ως λαός θα κάνουµε την υπέρβαση, είτε θα αφεθούµε στο δρόµο χωρίς επιστροφή…


[ 4

Απόψεις Η γνώµη του

Η

Η επόµενη ηµέρα των µέτρων

εξειδίκευση και το τελικό κλείδωµα των νέων µέτρων των 11,6 δισ. ευρώ, θεωρητικά θα ξεκλειδώσει την εκταµίευση και την καταβολή της δόσης των 31,6 δισ. Ωστόσο, γεννώνται ερωτήµατα. Κατά πόσο αυτά τα µέτρα επαρκούν; Τι θα γίνει σε περίπτωση αποκλίσεων µε δεδοµένη τη φοροαδυναµία νοικοκυριών και επιχειρήσεων; Με ποιο τρόπο θα χρησιµοποιηθούν αυτά τα µέτρα για να ξεπεραστεί το τείχος της επαναδιαπραγµάτευσης που έχει σηκωθεί; Ποια θα είναι απέναντι στη χώρα µας η µελλοντική στάση των, παραδοσιακά, Ευρωπαίων φίλων µας

∆ηµήτρης Μιχόπουλος Πρόεδρος Συνταξιούχων Εµπόρων Ν. Ηλείας

λόγω των δικών µας εσωτερικών προβληµάτων; Το καλό σενάριο για τη χώρα µας είναι η διετής επιµήκυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και η προϋπόθεση ένταξης των 50 δισ. ευρώ του δανείου για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στο πρόγραµµα στήριξης. Οι περικοπές δαπανών 11,6 δισ. που αναζητούνται για τη διετία 2013-14 θα προέρχονται από µειώσεις σε συντάξεις, µισθούς, εφάπαξ και επιδόµατα. Από περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, στη δηµόσια διοίκηση, τις ∆ΕΚΟ, τους ΟΤΑ και τις

Πρόσωπο

Έ

]

δηµόσιες επενδύσεις αλλά και από φόρους. Σχολιάζοντας πολύ εύστοχα, αυτές τις εξελίξεις ο πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε τα εξής «…Μετά από µια διετή περίοδο υπερβολικών απαιτήσεων, όλοι νιώθουµε εξαντληµένοι, ενώ κάθε νέο µέτρο που απαιτείται από µια κοινωνία που δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει, είναι πραγµατικά επώδυνο. Τα µέτρα µείωσης των δαπανών, θα είναι λάθος, να αναζητηθούν και να υποκατασταθούν µε ισοδύναµα µέτρα πρόσθετης φορολογικής απόδοσης…».

«Συγκρούοµαι µε πάθος, που έχω πληρώσει…»

Σωτήρης Σωτηρόπουλος Ιατρός (παιδίατρος) Πρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου Λαµπείας

χει, όπως αναφέρει, κατά το κοινώς λεγόµενο… «φάει την πετριά στο κεφάλι» σε θέµατα που έχουν σχέση µε καταπολέµηση της κοινωνικής αδικίας, τις αυθαιρεσίες της κάθε είδους εξουσίας (κρατική, κοµµατική, εκκλησιαστική κλπ) που ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια και δυναστεύει τον απλό καθηµερινό πολίτη. «Έτσι µε πάθος συγκρούοµαι σε βαθµό υπερβολής που έχω πληρώσει, αλλά και έχω αποτελέσµατα ακόµη και σε σύγκρουση µε το µακρύ χέρι της κάθε εξουσίας... Χωρίς φόβο, αλλά µε πάθος για την οικογένειά µου, την πατρώα γη, τη αγνή σοσιαλιστική ιδέα (µακριά από κόµµατα), τη προστασία της φύσης, της

ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, του απέραντου σεβασµού στην βιωµατική εµπειρία και τις παραδοσιακές πανανθρώπινες ηθικές αξίες. Η “ιδιορρυθµία” µου αυτή µε έχει φέρει πλειστάκις σε σφοδρή σύγκρουση (και ταλαιπωρία) µε κατεστηµένες εξουσιαστικές αρχές, που τις περισσότερες φορές βγήκα αλώβητος και νικητής αλλά µετά πολύ καιρό...», γράφει στην προσωπική του ιστοσελίδα ο ιατρός, Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ο οποίος κάθε φορά αυτά τα λόγια τα κάνει πράξη. Έχοντας τις ρίζες του στην πανέµορφη ∆ίβρη, ζει εκεί και υπηρετεί µε σεβασµό τον όρκο του Ιπποκράτη ενώ στην µέχρι τώρα πο-

ρεία του, έχει καταφέρει να βοηθήσει εκατοντάδες συµπολιτών του. Ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος εκτός από την ιατρική, στην καρδιά του έχει θέµατα κοινωνικά και πολιτιστικά µέσα από τα οποία προσπαθεί να αναδείξει τον πλούτο της Ηλείας. Είναι εκδότης του ιστορικού-λαογραφικού περιοδικού «∆ΙΒΡΗ» και πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «Κοινωνική Ένωση Αναδηµιουργίας». Επίσης έχει αναλάβει την προεδρεία του Πνευµατικού Κέντρου Λαµπείας, στη ∆ίβρη, στο οποίο έχουν λάβει χώρα αρκετές και σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά το παρελθόν. Το έτος 2010 έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος υποψήφιος δήµαρχος του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Η κατάντια µας και το χάλι µας Τετάρτη µέρα είπανε Σεπτέµβρη είκοσι έξι Καιρό η τηλεόραση µας είπε δε θα βρέξει. Να µην χαλάσει αγροτών µε σάπισµα τ’ αµπέλι Και στα µελίσσια η βροχή υγράνει την κυψέλη. Η ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ µέρες αποφασίσαν Για νέα µέτρα του λαού, ακόµα δεν ψηφίσαν. Κατέβουν πεζοδρόµιο κι ορίσουν απεργία Φωνάξουν για την φτώχεια µας και για την ανεργία. Χρόνια όλοι γνωρίζουµε της εργατιάς το δένδρο Κάθε πρωτεύουσα νοµού µ’ εργατικό το κέντρο. Είναι ο µόνος εκφραστής που βάζει πάντα πλάτη Στον Πύργο φέραν τον γιατρό τυφλούς που βγάζει µάτι. Αυτό το χάλι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια Καθένας όπου ψήφισε, κολλάει µε συµπόνια. Ειν’ εντολή του κόµµατος να τρέχεις µε κοντάρι Για να φανεί συγκέντρωση κι ο κόσµος σαν λιοντάρι. Κι αυτός που σκέπτεται απλά δίχως προκαταλήψεις Σήµερα το εδιάβασα σχολειά µε καταλήψεις. Για την πλακούλα ρε παιδιά, δεν κλείνουµε την πόρτα Τσάντα µαχαίρι θέλετε να πάτε και για χόρτα. Τρεις συγκεντρώσεις γίνανε, βροντά το καριοφίλι Το λάδι έγινε νερό, σβηστό κάθε καντήλι. Κι όλοι εσείς υπεύθυνοι σαν Κίµωνα Κουλούρη

Ρυθµίζετε τη φάλαγγα, µα φλούδα απ’ αγγούρι. Κάποιος την πέταξε εκεί γλιστρήσουν στην πορεία Κι αµέσως ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε µε φορεία. Όλοι κυνήγι ξέρατε και για λαγούς τι λένε Σκορπίσανε τα τέκνα του κι οι ηγεσίες φταίνε. Το ΚΚΕ ξεχύθηκε καλώντας τα στελέχη Κατάλογο φωνάξανε τον διπλανό προσέχει. Στον Πύργο εµπορικός σύλλογος απ’ Αµαλιάδα Ήρθε µε ΠΑΜΕ στον ΟΤΕ Τετάρτη µε λιακάδα. Το συνδικάτο του νοµού όλοι τους οικοδόµοι Στο κέντρο το εργατικό, ανήκει λένε νόµοι. Αµαλιαδαίοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Στον Πύργο ήρθαν τα παιδιά, σπάσαν οι αγωγοί. Ήδη γινότανε αλλού συγκέντρωσε δασκάλων Μαζί µε τους καθηγητές και σωµατείων άλλων. Για γέλια ή για κλάµατα βιοτεχνών εµπόρων ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ επαγγελµατιών λιγόστεµα των φόρων. Ο πρόεδρος ήταν αλλού, κι αλλού, εµπορικού συλλόγου Καζίνο το εκάναµε τραπέζι είναι τζόγου. Αλλού επήγαν κοµµωτές κι αλλού οι φωτογράφοι Ψαλίδι θέλω κούρεµα και τσίµες µε ξυράφι. Πορείες ήταν κάγκελο κάθε φτωχός και τρέλα Λάδια για ήλιο έβαλες και συ κρατάς οµπρέλα.

Κι έτσι στον Πύργο περπατώ και µόνος µου εγύριζα Ετσέκαρα κάθε πιστό και ψηφοφόρο ΣΥΡΙΖΑ. Κι εγώ που είµαι δύσπιστος, Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ ποιος από τους τρεις θα πείσει Μα στα καυτά προβλήµατα, λαός θα δώσει λύση. Το Κέντρο το Εργατικό έχει µια ιστορία Εξήντα χρόνια σε ζωή µ’ αγώνες και πορεία. Το ΣΥΡΙΖΑ µπουσούλησε και πάνες του αλλάζουν Ευρώπη θέλει η δραχµή, φιρµάνι πότε βγάζουν. Ένα µονάδα να ‘λεγε µία φορά αλήθεια Τον πάτο βρείτε πρόβληµα καήκαν τα ρεβίθια. Τι θα πείτε στα παιδιά µας δάσκαλοι, καθηγητές Ο αγώνας είναι ένας κι έξω καθοδηγητές. Μια και Α∆Ε∆Υ ανήκεις, όπως είδες στην Αθήνα Με ΓΣΕΕ πάνε παρέα, µας επρήξατε την σπλήνα. Κι όσοι είναι από πάνω, νέα µέτρα θα τα πάρουν Χωρισµένους όλους βλέπουν και µε πράξεις µας σνοµπάρουν. Γίνε µία αλυσίδα κι άσε κόµµα και σηµαία Τον λαό τον εγκαστρώσαν ψάχνουµε µαµή ή µαία. Μόνο έτσι ένα σώµα και γροθιά το ένα χέρι Για να πάψουν το πινέλο Ευρωπαίοι οι εταίροι.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ

Π

Πυρκαγιά καµπανάκι

ρέπει να λυπάται και να θυµώνει κανείς εξαιτίας της πυρκαγιάς που απείλησε το µοναδικό αστικό δασύλλιο της πόλης του Πύργου, αυτό της Σπιάντζας. Ένας ψύχραιµος παρατηρητής θεωρεί τη συγκεκριµένη πυρκαγιά ως το αναπόφευκτο επακόλουθο της χρόνιας εγκατάλειψης της εν λόγω περιοχής. Πώς αλλιώς θα µπορούσαµε να εξηγήσουµε το γεγονός ότι παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των πυροσβεστών δεν υπήρχαν οι κατάλληλως διαµορφωµένοι δρόµοι για να προσπελάσουν τα πυροσβεστικά οχήµατα την εστία της φωτιάς;

∆εν έχουµε την πρόθεση να υποδείξουµε το πακέτο των µέτρων υποδοµής που πρέπει να γίνουν. Οι αρµόδιοι θεσµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό, και την κατάλληλη γνώση έχουν αλλά και την ανάλογη εµπειρία διαθέτουν. Εµείς πιστεύουµε ότι για να προστατέψουµε το αστικό αυτό δασύλλιο οφείλουµε να του δώσουµε, µε τη συµµετοχή της κοινωνίας την κατάλληλη ζωντάνια. Να το καταστήσουµε πολιτιστικό κύτταρο, όπου το φυσικό περιβάλλον διασταυρώνεται µε τον ανθρώπινο πολιτισµό και προάγει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Μέσω αυτής της θεώρησης δίνειται και

η απάντηση στο αρχικό ερώτηµά µας, που είναι ότι η λύπη και το µίσος δεν µπορούν να καθοδηγήσουν τις πράξεις µας γιατί είναι συναισθήµατα απαισιοδοξίας που γεννούν την αδράνεια. Εν αντιθέσει δε η καταστροφή της φωτιάς ας ενεργοποιήσει τον δηµιουργικό εαυτό µας κάνοντάς µας να ανακαλύψουµε κρυµµένες ευκαιρίες που δίνουν µία θετική και αισιόδοξη νότα στη ζωή µας. ∆ίνεται έτσι η ευκαιρία στον καθένα µας µέσα από την εθελοντική δράση να δείξει το έµπρακτο ενδιαφέρον του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου του που σε τελική ανάλυση είναι η προστα-

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έχουµε ήδη εισέλθη, αγαπητοί µου αναγνώστες, εις την εκκλησια-στική περίοδο, κατά την οποίαν εις την Θείαν λειτουργία των Κυριακών αναγνώσκονται ευαγγελικές περικοπές από το Ευαγγέλιον του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Γενικά ο Ευαγγελικός λόγος αποσκοπεί εις το να οδηγήση τον άνθρωπον εις δρόµους σωστούς και αληθινούς και προς τούτο µας προβάλλει ως παράδειγµα προς µίµησι την ζωή του Ιησού Χριστού. Και είναι τούτο αναγκαίο και πολύ χρήσιµο. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι θέτουν ως µέτρο και κριτήριο όλων των πραγµάτων τον εαυτόν τους. Έτσι , κατά τους ανθρώπους, ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπον για να τον σώσει και να τον καθοδηγήσει ορθά, αλλά ο άνθρωπος δηµιουργεί τον Θεόν και του φορτώνει όλα τα ελαττώµατά του και τα σφάλµατά του και τις µικρότητές του. Αυτό συµβαίνει στο σύνολον όλων σχεδόν των θρησκευµάτων. Είναι αυτό ανθρώπινη προσπάθεια ανακαλύψεως του θείου και µία απόπειρα ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου. Στον χώρο της Εκκλησίας όµως έχουµε µία αντίστροφη κίνηση. Η Εκκλησία δεν είναι µία ανθρώπινη προσπάθεια για την αναζήτηση του Θεού η ακόµη και µία δυνατότητα για εκτόνωση των θρησκευτικών αναγκών. Μέσα στο µυστήριο της θεανθρώπινης κοινωνίας της Εκκλησίας έχουµε συνάντηση και επικοινωνία του Θεού µε τον άνθρωπον , την ένωση του Θεού µε τον άνθρωπον δια της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Ο Θεός φανερώνεται , αποκαλύπτεται και ο άνθρωπος καλείται να αποδεχθεί αυτήν την αποκάλυψη. Γιατί µόνον έτσι δύναται να θεωθεί, να γίνει εικόνα και οµοίωσή Του. Έτσι δεν γίνεται ο Θεός κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσι του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος γίνεται κατ’εικόνα και καθ’ οµοίωση του Θεού. Ο Θεός καλεί και βοηθάει τον άνθρωπον να ξεπεράση τις µικρότητές του και να συµµετάσχει σ’ένα άλλο τρόπο ζωής, στην θεία ζωή. Ακόµη πρέπει να γνωρίζουµε, ότι ο Θεός , τον οποίον αποκαλύπτει η Ορθοδοξος Εκκλησία, είναι απροσωπόληπτος. Τούτο σηµαίνει ότι δεν επηρεάζεται από πρόσωπα και καταστάσεις. ∆εν µεροληπτεί για κανέναν, όλους τους δέχεται, όλους τους ανέχεται, όλους τους αναµένει και κυρίως προς όλους αδιάκριτα στέλνει τις ευεργεσίες Tου και τις δωρεές Tου. Μέσα στην άπειρη και ανέκφραστη αγάπη Tου και το έλεός Του , όλοι ανεξαιρέτως έχουµε την θέση µας και δικαιούµεθα της αγάπης Του. Για τον Θεόν δεν υπάρχουν εχθροί. ∆εν υπάρχουν ανεπιθύµητοι και αντιπαθητικοί. Όλοι είναι παιδιά Του, έστω και αν Τον αρνούνται και Τον πολεµούν.Είναι παιδιά Του και για όλους είναι ευσπλαχνικός ακόµη και «επί τους αχαρίστους και πονηρούς » ( Λουκά στ, 35). Όσοι κατορθώσουµε να ζήσουµε αυτήν την κατάσταση, δεν ζούµε την βιολογική, υλιστική και θηριώδη ζωή, αλλά ζούµε θεϊκά και υπερφυσικά. Κάνουµε καθηµερινή πραγµατικότητα την «άλλη βιοτή». Φανερώνουµε µε τον τρόπον αυτόν την βάση της θείας πορείας ,που είναι : «µιµνηταί µου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού» (Α Κορινθίους ΙΑ 1), Ξεπερνάει το αρνητικό «ο συ µισείς, ετέρω µη ποιήσεις» και φθάνει στο θετικό: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υµίν οι άνθρωποι, ούτω και υµείς ποιείτε αυτοίς οµοίως»(Λουκά στ, 31). Ξεπερνάει το «δανείζετε παρ’ών ελπίζετε απολαβείν» και φθάνει στο: «Γίνεσθε ουν οικτίρµονες , καθώς και ο πατήρ υµών οικτίρµων εστί» (Λουκά ΣΤ 36). Έτσι οδηγείται η κοινωνία στην υπέρβαση των µικροτήτων και ανθρωπίνων αδυναµιών και φθάνει στην ολοκλήρωση και στην αγιότητα. ΑΜΗΝ.

σία της ζωής και της αξιοπρέπειάς του, είναι η καταξίωση του ανθρώπου. Μας δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγουµε από τη µιζέρια της ιδιοτέλειας και να οδηγηθούµε στον πλούτο της προσφοράς. ∆ιεκδικούµε, σε τελική ανάλυση το ανα-

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μιαούλη Ταχ. Κωδ.: 27100 Τηλ: 2621036350 Fax: 2621034352 E-mail : info@arogiamke.gr Web Site : www.arogiamke.gr

φαίρετο δικαίωµα να ζούµε σ’ ένα καθαρό και ανθρώπινο περιβάλλον. Ο πρόεδρος Θ. ∆άββος

3 Πύργος 28/ 09/12

Προς τους Εργαζόµενους της «ΑΡΩΓΗΣ ΑΜΚΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Ο γραµµατέας Ι. Κανελλακόπουλος

Κατανοώντας την ανάγκη των ωφελουµένων µας για ενηµέρωση, αλλά και άµεση πληρωµή των δεδουλευµένων τους, τους πληροφορούµε ότι αναφορικά µε την καταβολή της αµοιβής τους του 1ου διµήνου, από την πλευρά της «ΑΡΩΓΗΣ ΑΜΚΕ» έχουν γίνει όλες οι απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να προχωρήσει στη διαδικασία πληρωµής της Α’ δόσης. Συγκεκριµένα, στις 9/9/2012 ολοκληρώθηκε το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών από τους ωφελούµενους και µια µέρα µετά, στις 10/9/2012, έγινε η αποστολή όλων των δικαιολογητικών. Είµαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία µε την αρµόδια υπηρεσία και σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωσή µας ο φάκελος βρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου και αµέσως µετά θα περάσει στο τελικό στάδιο προκειµένου να εκταµιευθεί η δόση. Επιπλέον µε επιστολή µας, στις 19/9/2012 ζητήσαµε εγγράφως απάντηση από το Υπουργείο για την ακριβή ηµεροµηνία πληρωµή τους. Αναµένουµε την απάντησή του. Με τιµή, Για την ΑΡΩΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΓΚΛΗΣ Νόµιµος Εκπρόσωπος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΟΛΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

«Μ

«Τσουνάµι» ακρίβειας • Εµβρόντητοι οι καταναλωτές που βλέπουν ότι είναι στη µέση ενός «κυκεώνα»

ικρά» φαντάζουν τα νέα οικονοµικά µέτρα που αναµένεται να ληφθούν µπροστά στο κύµα ακρ ίβειας που τον τελευταίο καιρό µετατρέπεται σε «τσουνάµι» χωρίς κανείς να µπορεί να το σταµατήσει, µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων να λέει ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα, την κυβέρνηση να µένει ουσιαστικά απαθής και τους Ηλείους εργαζόµενους και συνταξιούχους να «τραβάνε τα µαλλιά τους» και να µην ξέρουν από πού θα φυλαχτούν.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα επεσήµανε στην εφ. «Πατρίς» επιχειρηµατίας στον Πύργο και πρόεδρος στο σωµατείο του ότι στα διάφορα ηλιέλαια η αύξηση φτάνει στο 50%, στα τυριά το 10%, στα εισαγόµενα κρέατα 10-20 λεπτά το κιλό συµπαρασύροντας τις τιµές και στα ντόπια ενώ αναµένεται αύξηση στα κοτόπουλα και σε άλλα προϊόντα. Την ίδια στιγµή βλέπουµε τις τιµές να αλλάζουν συνεχώς στα ράφια των σούπερ µάρκετ αλλά και πολύ µεγάλες αποκλίσεις. Για παράδειγµα σε φιάλη χυµού 250 γρ. στο ένα σούπερ µάρκετ η τιµή (χθες) ήταν 1,98 ευρώ και στο άλλο 2,46 ευρώ. Τεράστια διαφορά. Από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής είναι πολύ δύσκολο να κάνει καθηµερινά έρευνα αγοράς και ακόµη δυσκολότερο να... περιοδεύει στα σούπερ µάρκετ για να επιλέγει από το καθένα το φθη-

Τι λέει ο εµπορικός κόσµος Το κράτος, οι ∆ΕΚΟ, οι βιοµηχανίες, οι εισαγωγείς, τα διυλιστήρια κ.λ.π. κάνουν ότι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα

νότερο προϊόν ή αυτό που έχει σε προσφορά. Υπολογίζεται ότι το «καλάθι της νοικοκυράς» είναι φέτος 10-15% πιο ακριβό σε σχέση µε πέρυσι, παρ’ όλη την οικονοµική κρίση. Το χειρότερο δε, είναι ότι δεν γίνεται τίποτα για να σταµατήσει αυτή η άνοδος των τιµών.

Υποχώρησε 9,1% ο όγκος λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο

Θα ακριβύνουν και το ψωµί; Σενάρια ανατιµήσεων σε βασικά ήδη διατροφής όπως το ψωµί, τα αρτοσκευάσµατα και το κρέας «βλέπουν» το τελευταίο διάστηµα το φως της δηµοσιότητας προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές. Το πρώτο κρούσµα ανατιµήσεων έκανε την εµφάνιση του ήδη στα άλευρα και εκφράζονται φόβοι ότι θα µετακυλήσει και στα προϊόντα φούρνου. Οι αρτοποιοί έχουν αρχίσει να παραλαµβάνουν από τις αλευροβιοµηχανίες τιµοκαταλόγους αυξηµένους κατά 12% - 15%. Από την πλευρά τους οι βιοµηχανίες ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος των πρώτων υλών που έφθασε σε επίπεδα - ρεκόρ το καλοκαίρι παρά το γεγονός ότι τα σιτάρια στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην χώρα µας πουλήθηκαν στις χαµηλές τιµές των 20 και 21 λεπτών/κιλό από τους παραγωγούς, όπως αναφέρει ο agrotypos.

Μείωση κατά 9,1% σηµείωσε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο σε ετήσια βάση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουλίου 2011, σηµείωσε µείωση 9,1%, έναντι µείωσης 3,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, κατά το µήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουλίου 2011, σηµείωσε µείωση 9,0%, έναντι µείωσης 2,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Τι λένε καταναλωτές

Θεόδωρος Παυλόπουλος

«Πού τη βλέπουµε τη φτώχεια και την ανεργία όταν απασχολούµε 3 εκατοµµύρια ξένους εργάτες; Γιατί θέλουµε όλοι να πάµε στο δηµόσιο, για δουλειά ή για λεφτά; Είµαστε άξιοι της τύχης µας. Εγώ είµαι συνταξιούχος, περιόρισα τα έξοδά µου και τις δαπάνες µου και τα βγάζω πέρα. Σταµάτησα να δίνω στα παιδιά και στα εγγόνια, κι έτσι για τα απαραίτητα µου φτάνουν εκείνα που παίρνω».

Γιώργος Χριστακόπουλος «Όταν γεµίζουν οι καφετέριες στην πλατεία και πίνει καφέ ο κόσµος µε 3 ευρώ, αυτά θέλουµε. Όπως έχουν γίνει τα πράγµατα έχουµε δυσκολεύει πολύ. Όσο για την ακρίβεια, σφίγγοµαι, δεν έχω πιεί καφέ έξω, τον φτιάχνω στο σπίτι και βγαίνω έξω ίσα για µια βόλτα, να κάτσω στο παγκάκι να τα πω µε τους φίλους µου».

Κωνσταντίνος Βρύνας

«Αν ήταν µόνο αυτά τα µέτρα, θα ήταν καλά. Η Ελλάδα έχει φτωχύνει από τη στιγµή που υπογράφηκε το 1ο Μνηµόνιο. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, κάνουµε ότι θέλουν οι µεγάλες δυνάµεις, η Αµερική µε τη Ρωσία. Εγώ είµαι συνταξιούχος, έχω δουλέψει πολύ στη ζωή µου, δυο δουλειές και τρεις, σπούδασα τα παιδιά µου. Τώρα αν και η σύνταξη που παίρνω είναι µικρή, τα βγάζω πέρα, θέλω δε θέλω, γιατί δε γίνεται αλλιώς. Τώρα τι θα γίνει το Χειµώνα µε τα χαράτσια, τα πετρέλαια και τα κοινόχρηστα, είναι άγνωστο».

Αντώνης Χατζηδάκης

Παναγιώτης Τρίµµης

Θανάσης Λεωνιδόπουλος

«Τα νέα µέτρα δε µου αρέσουν καθόλου, πάµε από το κακό στο χειρότερο. Είναι µέτρα εξαθλίωσης και µας έχουν διαλύσει τελείως. Το πιο σωστό είναι να πιάσουν αυτούς που τα έχουν φάει, να τα κατασχέσουν και να τα βρουν. Τι να βγάλουν από τους µισθωτούς και από εµάς τους συνταξιούχους που υποφέρουµε και ψάχνουµε να βρούµε και πάλι δουλειά για να τα βγάλουµε πέρα»;

«Τα µέτρα αυτά είναι η διάλυση της Ελλάδας. Υπηρέτησα την Ελληνική Αστυνοµία 32 χρόνια και ήρθε και µε διέλυσε…Ακόµα και το επίδοµα από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού των 400 ευρώ το 3µηνο το έκανε 290 και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το Ελληνικό Κράτος. Αναρωτιέµαι που θα πάνε τα νέα παιδιά. Πώς να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες, µε 350 ευρώ το µήνα; Όλος ο κόσµος είναι µε κατεβασµένα τα αυτιά…κατάντια».

«∆εν υπάρχουν λόγια για την κατάσταση που επικρατεί. Μας έχουν ξεπνεώσει, πεθάναµε. Ζω µε 870 σύνταξη µαζί µε τα δυο άνεργα παιδιά που έχω. ∆εν πιστεύω ότι αυτά τα µέτρα είναι τα τελευταία. Θα φτάσουµε σε µισθούς των Ανατολικών χωρών και σίγουρα θα γυρίσουµε στην Κατοχή, που ήδη έχουµε γυρίσει. Ο κόσµος δεν ξεσηκώνεται γιατί δίνει την τελευταία ευκαιρία. Από εδώ και πέρα έχουµε ξεσηκωµό και δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να κόψουν ούτε µια δραχµή».

Τους πιο σηµαντικούς λόγους για τους οποίους δεν πέφτουν οι τιµές στην αγορά, επισηµαίνει η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Ηλείας και ο Εµπορικός Σύλλογος Πύργου. Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται χαρακτηριστικά οι παρακάτω λόγοι: 1. Οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ. Στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι συντελεστές ΦΠΑ και διαµορφώθηκαν στο επίπεδο του 13% και 23%. 2. Οι συναλλαγές πολυεθνικών οι οποίες φουσκώνουν τις τιµές αλλά και το κόστος προκειµένου να αποφεύγουν τη φορολογία στην Ελλάδα. Οι εν Ελλάδι θυγατρικές εισάγουν προϊόντα µε τεχνητά υψηλό κόστος, το οποίο µετακυλίεται µέσω των υψηλών τιµών, στους καταναλωτές 3. Οι ρήτρες απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, ο εξαναγκασµός δηλαδή των λιανεµπόρων να µην αγοράζουν από θυγατρικές των προµηθευτών τους σε άλλες χώρες όπου ενδεχοµένως πωλούν φθηνότερα σε σχέση µε την ελληνική αγορά. 4. Οι στρεβλώσεις σε σχετικές µε το εµπόριο αγορές όπως στις µεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) κ.λπ., οι οποίες, εξαιτίας της ιδιοµορφίας τους, εµποδίζουν τον ανταγωνισµό και συµβάλλουν στη διόγκωση των τελικών τιµών π.χ. απαγόρευση συνδυαστικών µεταφορών νωπών µε άλλα προϊόντα. 5. Οι πολεοδοµικοί περιορισµοί στις προδιαγραφές κτηρίων που εµποδίζουν την πλήρη εκµετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων και λοιπά, γραφειοκρατικού τύπου προσκόµµατα, π.χ. η δυνατότητα προµήθειας φθηνότερων µεν καυσίµων από το εξωτερικό αλλά υπό την αυστηρή προϋπόθεση της ύπαρξης δεξαµενών αποθήκευσης που θα προσφέρει απρόσκοπτα καύσιµα για χρονικό διάστηµα 60 ηµερών. 6. Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς χονδρικού και λιανικού εµπορίου µε µυστικές συµφωνίες µε πιο πρόσφατο παράδειγµα το «καρτέλ» στην αγορά κοτόπουλου που εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισµού ή το καρτέλ στο χονδρεµπόριο των νωπών οπωροκηπευτικών σύµφωνα µε την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 7. Η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους σε τµήµα της εγχώριας αγοράς παρά την ύφεση, σύµφωνα µε την Έκθεση του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2011. 8. Η µεγάλη εξάρτηση από τις διακυµάνσεις των διεθνών τιµών πετρελαίου και αδυναµία πάταξης του λαθρεµπορίου καυσίµων. 9. Η πεπατηµένη πως οι βραχυπρόθεσµες εκπτώσεις και προσφορές λειτουργούν περισσότερο ελκυστικά για τους καταναλωτές παρά οι µόνιµα χαµηλές τιµές. 10. Η πτώση του µισθολογικού κόστους αλλά και του κόστους µίσθωσης επαγγελµατικής στέγης (ενοίκια) αντισταθµίστηκε πλήρως, αφενός από την αύξηση των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ και αφετέρου από την άνοδο των επιτοκίων δανεισµού των επιχειρήσεων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 11. Η αδυναµία πλήρους αποτύπωσης της ελληνικής πραγµατικότητας, αφού σε πολλές περιπτώσεις λαµβάνουν χώρα άτυπες εκπτώσεις και «παζάρια» του υψηλού ΦΠΑ, στο ταµείο πριν την έκδοση της απόδειξης, ανάλογα µάλιστα και µε τον τρόπο πληρωµής, γεγονός που οδηγεί σε διαµόρφωση διαστρεβλωµένων στοιχείων. 12. Η µονοµερής προσήλωση των κρατικών φορέων στην άρση των εµποδίων εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά όταν θα ήταν αποτελεσµατικότερο να ενταθούν οι προσπάθειες στην κατεύθυνση της διερεύνησης εκείνων των παραγόντων που διαµορφώνουν το κέρδος π.χ. πώς καθορίζεται το ποσοστό κέρδους στα φάρµακα.


ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι παραγωγοί να «γυρίσουν» τα παράνοµα αµπέλια σε σταφίδες!

Ε

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσλήψεις 80 ανέργων από ευπαθείς οµάδες Μέχρι 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις Ξεκίνησε το πρόγραµµα µε τίτλο «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες του Νοµού Ηλείας» το οποίο αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων προερχοµένων από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, αξιοποιώντας σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τοµέα. Το πρόγραµµα «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες του Νοµού Ηλείας» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Ανάπτυξη – Απασχόληση Πηνειού» στην οποία συµµετέχουν ως συντονιστής η ΚΑΠΑ ΛΑΜ∆Α ΟΕ, ο δήµος Πηνειού, η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, η HONESTY ΕΠΕ και η EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Πού στοχεύει

Το σχέδιο δράσης του προγράµµατος έχει ως στόχο την παροχή οργανωµένων και ολοκληρωµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία καθώς και την ενδυνάµωση 80 ανέργων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας σε µια ή περισσότερες παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΝΘΕ, Σύµβαση Εργασιακής Εµπειρίας, Επιταγή Επανένταξης, αξιοποίηση προγραµµάτων επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεµατικό Απρόβλεπτων κλπ, ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης).

Ποιες είναι οι παρεµβάσεις

Στο γενικό αυτό πλαίσιο οι παρεµβάσεις του σχεδίου δράσης για το σύνολο των ωφελουµένων αφορούν α) την µελέτη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας, β) τη δηµοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των οµάδων στόχου, την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου και την ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώµης, γ) τη συµβουλευτική υποστήριξη µε στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουµένων, δ) την επαγγελµατική κατάρτιση των οµάδων στόχου, ε) τη δικτύωση και ενεργοποίηση ωφελουµένων, ζ) τη δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισµών, επιχειρήσεων και ωφελούµενων, η) τη δικτύωση ωφελουµένων µε επιχειρήσεις, θ) τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό: εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για τη σύσταση ατοµικών/κοινωνικών επιχειρήσεων, ι) τη συµβουλευτική υποστήριξη των ωφελουµένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας, κ) τη συµβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουµένων και τέλος λ) τον συντονισµό και τη διαχείριση

ξηγήσεις για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αλλά και τις υποχρεωτικές εκριζώσεις παράνοµων αµπελώνων έδωσε χθες ο αναπληρω τής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάξιµος Χαρακόπουλος. Όπως τόνισε ο κ Χαρακόπουλος : «Το καθεστώς απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων εφαρµόζεται στη χώρα µας από το 1984. Οι φυτεύσεις αµπελιών από το 1998 και µετά µε βάση τον Κανονισµό 1493/1999, χαρακτηρίστηκαν παράνοµες και προβλέπεται υποχρεω τική εκρίζωση. Με την τακτοποίηση που ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2008 τακτοποιήθηκαν περί τα 108.000 στρέµµατα. Η χώρα µας, ωστόσο, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιµο 65 εκατοµµύρια ευρώ γιατί δεν έκανε ορθή διαδικασία τακτοποίησης. Μετά από διµερείς συνεννοήσεις το πρόστιµο έπεσε στα 21,3 εκ. και ευελπιστούµε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο να απαλλαγούµε του προστίµου. Τούτη την ώρα τα εν δυνάµει παράνοµα –και λέω εν δυνάµει παράνοµα, γιατί πολλοί προσκοµίζουν δικαιολογητικά, συµβόλαια, ενοικιαστήρια, διαθήκες, που επιβεβαιώνουν τη µεταβίβαση δικαιωµάτων- είναι της τάξης των 32.000 στρεµµάτων. Τα στρέµµατα αυτά

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραµµα γίνεται µέχρι και τις 15 Οκτωβρίου ενώ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις τους στον δήµο Πηνειού (Πλατεία Ηρώων 18, Γαστούνη), στην ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ (Μιαούλη 3, Πύργος) και στην ΚΛΟΕ (Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Πύργος) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες του Νοµού Ηλείας» καθώς και για την αποστολή παραπεµπτικών σηµειωµάτων ανέργων µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2621036166 και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης οδός Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27100 Πύργος (ώρες επικοινωνίας 10.00-13.00).

αντιστοιχούν σε 8.400 ιδιοκτήτες. Η µη συµµόρφωση στην εκρίζωση όσων αποδειχθούν παράνοµα θα επισύρει για τη χώρα νέα πρόστιµα». Κατ’ αρχήν, οφείλουµε να πούµε ότι δεν αιφνιδιάζονται. Γνώριζαν, όταν φύτευαν τα αµπέλια τους, ότι από το 1984 και µετά υπάρχει καθεστώς απαγόρευσης στη φύτευση αµπελώνων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες. Η εικόνα που έχουµε στο Υπουργείο από την ενη-

µέρωση που ζητούν όσοι έχουν φυτεύσει παράνοµα τέτοια αµπέλια µετά το 1998 είναι ότι δεν πρόκειται στην πλειοψηφία τους για κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Οι εναλλακτικές λύσεις για όσους αναγκαστούν να εκριζώσουν τα αµπέλια τους είναι : « - Οι παραγωγοί της Πελοποννήσου έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την καλλιέργειά τους µε κορινθιακή

σταφίδα, δηλαδή να εµβολιάσουν τα αµπέλια τους την άνοιξη και να παράξουν κορινθιακή σταφίδα, που είναι Προϊόν µε Ονοµασία Προέλευσης, αυξάνοντας έτσι την προστιθέµενη αξία του προϊόντος τους. - Οι παραγωγοί, αφού εκριζώσουν, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης του «Αλέξανδρου Μπαλτατζή» στο Μέτρο 1.2.1., επιλέγοντας την καλλιέργεια ενός εκ των προωθούµενων προϊόντων είτε εσπεριδοειδών είτε κηπευτικών. - Οι Οργανώσεις Παραγωγών µέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα µπορούν να υλοποιήσουν δράσεις για την αντικατάσταση των καλλιεργειών των µελών τους µε στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους, για τις οποίες άλλωστε ενισχύονται από την Ε.Ε. σε ποσοστό 60%».

ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ

Παππάς και Παλαιολόγος στη “µάχη” για την προεδρία

Π

ροχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εκλεγών στον Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Μυρτουντίων από όπου και θα προκύψει το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε αυτή τη φάση προχωρά η εκλογή των 85 εκλογικών αντιπροσώπων αριθµός που προκύπτει από τα 100.000 περίπου στρέµµατα που ανήκουν στον οργανισµό- και αναµένεται η ανάρτηση των εκλογικών καταλόγων στο ∆ήµο Ανδραβίδας - Κυλλήνης που είναι πλέον η εποπτεύουσα αρχή της διαδικασίας. Την προεδρία του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων διεκδικούν - προς το παρόν- δύο πρόσωπα που µετέχουν στο απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Πρόκειται για τον πρόεδρο ∆ηµήτρη Παππά και τον αντιπρόεδρο Χρήστο Παλαιολόγο οι οποίοι µιλώντας στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» επιβεβαιώνουν τις υποψηφιότητες τους. Μετά και την εκλογή των αντιπροσώπων αφού περάσει η διορία για ενστάσεις, θα ακολουθήσει η εκλογή του 7µελούς νέου ∆.Σ διαδικασία που αναµένεται να ολοκληρωθεί στα µέσα Νοεµβρίου και θα ακολουθήσει µέχρι το Φεβρουάριο που λήγει η θητεία του παλιού ∆.Σ- η ανάδειξη του νέου προέδρου.

τον αγρότη, καθώς επίσης δε βάλαµε ούτε ένα λεπτό αύξηση. Αυτά τα λέω για να καταλάβει ο αγροτικός κόσµος ποιο είναι το ∆.Σ µε πρόεδρο τον Παππά.”

“Φτιάχνω από το µηδέν νέο σχήµα”

∆ηµήτρης Παππάς Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μυρτουντίων “Νοµίζω ότι 4 χρόνια που διοικούµε εµείς τον Οργανισµό, το νερό δεν έλειψε ούτε µία ηµέρα από τον αγρότη, καθώς επίσης δε βάλαµε ούτε ένα λεπτό αύξηση”

Χρήστος Παλαιολόγος Υποψήφιος πρόεδρος ΤΟΕΒ Μυρτουντίων “Αυτή τη στιγµή προσπαθώ να φτιάξω ένα σχήµα από το µηδέν και να καταρτίσω ψηφοδέλτιο.”

“Το νερό δεν έλειψε µέρα από τους αγρότες” Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων ∆ηµήτρης Παππάς “κατεβαίνει”, όπως

ανέφερε, µε την παλιά του οµάδα, πλην ενός, εννοώντας προφανώς το Χρήστο Παλαιολόγο. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε ο κ. Παππάς : “Νοµίζω ότι 4 χρόνια που διοικούµε εµείς τον Οργανισµό, το νερό δεν έλειψε ούτε µία ηµέρα από

Το ενδιαφέρον και η επιθυµία ορισµένων αγροτών να τους εκπροσωπήσει φαίνεται να ώθησε τον µέχρι στιγµής αντιπρόεδρο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων Χρήστο Παλαιολόγο να διεκδικήσει την προεδρία του Οργανισµού. “Μοναδικός µου στόχος είναι το συµφέρον των αγροτών και αρδευτών, άλλωστε και από άλλες θέσεις εδώ και χρόνια έχω δείξει διάθεση να βοηθήσω τους συµπολίτες µου. Αυτή τη στιγµή προσπαθώ να φτιάξω ένα σχήµα από το µηδέν και να καταρτίσω ψηφοδέλτιο”, τόνισε ο κ. Παλαιολόγος.

Βάσω Κοκκινογένη

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Στο δρόµο οι πολύτεκνοι

Ποιοι ωφελούνται

Ωφελούµενοι/ες του προγράµµατος είναι άνεργοι και άνεργες που προέρχονται από τις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα. Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα περισσότερο των 12 µηνών. Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτοµα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες µητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώµενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιµέλεια ανήλικου παιδιού µε δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια. Νοούνται τα άτοµα που έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (Το χρηµατικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτοµο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών).

Οι εναλλακτικές λύσεις για όσους Ηλείους αναγκαστούν να εκριζώσουν τα αµπέλια τους προκειµένου να γλιτώσουν τα πρόστιµα…

Σε εκκρεµότητα παραµένουν οι ζώνες στο Κάστρο Χλεµούτσι, στις ιαµατικές πηγές των Λουτρών και στον αρχαιολογικό χώρο της Κυλλήνης.

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Εν αναµονή της ρύθµισης των ζωνών δόµησης

Σ

υγκέντρωση διαµαρτυρίας έκαναν στην Κυπαρισσία τα µέλη του συλλόγου πολυτέκνων Τριφυλίας για να σταµατήσει η εξαθλίωση της πολύτεκνης οικογένειας. Σε ψήφισµα που ενέκριναν τονίζουν µεταξύ άλλων: Εφέτος ο πολύτεκνος φορολογείται 20 φορές περισσότερο από το προηγούµενο έτος, αφού το 2011 για ετήσιο εισόδηµα 26.000 ευρώ πλήρωνε 130 ευρώ και εφέτος πληρώνει 2.680 ευρώ και επί πλέον 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης και άλλα 500 ευρώ για τέλος επιτηδεύµατος εάν είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, χωρίς να αναφέρουµε το Χαράτσι της ∆ΕΗ(που οι περισσότεροι το πληρώνουν, αφού ισχύει εισοδηµατικό όριο, ίδιο για αυτόν που έχει 4, µε αυτόν που έχει 14 παιδιά!). Ήταν ρητές οι δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού που έγιναν πρόσφατα, ότι θα επαναφέρει άµεσα, από τον πρώτο κιόλας Προϋπολογισµό της χώρας, τα πολυτεκνικά επιδόµατα στο ύψος που ήταν το

2009, θεωρώντας ότι «η Ελλάδα δεν γεννάει γερνάει και ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση στο µέλλον του τόπου». Καταγγέλλουµε αυτή την τακτική της Κυβέρνησης και τον εµπαιγµό των πολυτέκνων και ζητούµε την άµεση παρέµβαση του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά: Να τηρήσει την ρητή δέσµευση του ότι θα επαναφέρει τα πολυτεκνικά επιδόµατα, όπως ίσχυαν το 2009. Να επανέλθει το αφορολόγητο όριο για τους πολυτέκνους µε τέσσερα προστατευόµενα µέλη στο ποσό των 25.500 ευρώ, που είχε θεσπισθεί µε τον Ν. 384223-4-2010 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον στο ποσό των 23.000 ευρώ, που θεσπίσθηκε µε τον ν. 398617-2011 και να παύσει η εξοντωτική αυτή φορολογική επιδροµή κατά των πολυτέκνων. Άτοκα δάνεια στους πολύτεκνους στα νεαρά ζευγάρια για την απόκτηση κατοικίας.

Μέτρα στήριξης µε ευθύνη του κράτους, των νέων ζευγαριών, και των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν άτοµα µε βαριά αναπηρία ή χρόνια πάσχοντα άτοµα. ∆ηµόσιους δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθµούς και κατασκηνώσεις και κατάργηση κάθε µορφής οικονοµικής συµµετοχής. Αύξηση του πολυτεκνικού επιδόµατος και της κοινωνικής σύνταξης της πολύτεκνης µητέρας. Αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, µε δίκτυο κοινωνικών υποδοµών. Επέκταση και χωρίς περιορισµούς στις εκπτώσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες. Κατάργηση των χαρατσιών και των αντιλαϊκών φόρων στα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιµα κλπ. Να επανέλθει το καθεστώς των µετεγγραφών από εφέτος για τα παιδιά των πολυτέκνων, όπως ίσχυε επί 32 χρόνια και κανένα πρόβληµα δεν δηµιούργησε.

Την πεποίθησή του ότι η πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ, µε την ουσια στική παρέµβαση του Υπουργού Πολιτισµού κ. Κώ στα Τζαβάρα, για τον οικισµό της Ολυµπίας, θα ανάψει το «πράσινο φως» για τη ρύθµιση παρόµοιων οικιστικών θεµάτων στην επικράτεια του δήµου Ανδραβίδα ς – Κυλλήνης, εκφράζει ο δήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δήµος Ανδραβίδας – Κυλλήνης έχει τρία σηµεία του σε παρόµοια εκκρεµότητα. Το πρώτο, αφορά στον επανακαθορισµό του χώρου προστασίας πέριξ των ιαµατικών πηγών στα Λουτρά Κυλλήνης, το δεύτερο αφορά στη ρύθµιση των ζωνών γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Χλεµούτσι, που εδώ και χρόνια έχει σταµατήσει η οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα και τέλος, το τρίτο, αφορά στη ρύθµιση των ζωνών γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Γλαρέντζας, στον οικισµό της Κυλλήνης. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Ανοιχτή η ρύθµιση όλων των πυροδανείων…!

εν υπάρχει οριστική απόφαση για τη µη ρύθµιση των πυροδανείων. Αντιθέτως το οικονοµικό επιτελείο επεξεργάζεται τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί αυτή η ρύθµιση και σε λίγες ηµέρες το υπουργείο Οικονοµικών θα είναι σε θέση να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις. Σε κεντρικό θέµα της χθες η εφηµερίδα «Ελευθερία» Μεσσηνίας κάνει αναφορά στην διαβεβαί-

Αυτό διαβεβαίωσε ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Οικονοµίας κ. Σκέντζος µετά τον θόρυβο που δηµιουργήθηκε για τα µη εγγυηµένα…

ωση που είχε ο πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Μεσσηνίας Νέας ∆ηµοκρατίας Περικλής Μαντάς από τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Οικονοµίας, κ. Σκέντζο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι προχθές έληξε η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για παράταση της αποπληρωµής των δόσεων

των πυροδανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση το θέµα της ρύθµισης των πυροδανείων ξαναήρθε στο προσκήνιο και αυτό είναι θετικό καθώς είναι το πρώτο βήµα για την επίλυση του προβλήµατος που “καίει” δεκάδες επιχειρήσεις και στην Ηλεία. Το τελευταίο διάστηµα το Επιµελητήριο Ηλείας έκανε παρεµβά-

σεις στο αρµόδιο υπουργείο όπου έθεσε επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του νοµού. Αυτή η εξέλιξη µπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό µήνυµα και πλέον αποµένει να γίνει πράξη µε υπουργική απόφαση… Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Η εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ», µε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στις 27 Σεπτεµβρίου, είχε αναδείξει το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε τα µη εγγυηµένα, από το δηµόσιο, πυροδάνεια …

Το οικονοµικό επιτελείο επεξεργάζεται τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί αυτή η ρύθµιση και σε λίγες ηµέρες θα είναι σε θέση να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις

Μπλόκα στους δρόµους για παράνοµα φορτία µε καυσόξυλα!

Η

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

οικονοµική στενότητα και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου προκαλούν έκρηξη στην παράνοµη υλοτοµία, ενώ παράγοντες των δασαρχείων φοβούνται ότι η κατάσταση θα πάρει το επόµενο διάστηµα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η κρίση έχει στρέψει τον κόσµο σε φτηνότερες του πετρελαίου λύσεις για θέρµανση. Αναζητώντας όµως καυσόξυλα, πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στα δάση της Ηλείας και τα αποψιλώνουν. Αυτό είναι έγκληµα σε βάρος της φύσης, αλλά και σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας, καθώς πρόκειται για µια εντελώς παράνοµη δραστηριότητα. Όπως επισηµαίνουν παράγοντες των δασαρχείων που έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε αγροτικούς δρόµους και επαρχιακές οδούς για εντοπισµό φορτηγών µε καυσόξυλα : «Εµείς προσπαθούµε να πατάξουµε τη λαθροϋλοτοµία, κυρίως αυτή που γίνεται οργανωµένα από τους εµπόρους, οι οποίοι κόβουν µεγάλες ποσότητες ξύλων και τις πουλούν, κερδίζοντας χρήµατα χωρίς να αποδίδουν τα νόµιµα στο ελληνικό ∆ηµόσιο». Νόµος - εξπρές έλυσε τα χέρια των λαθρεµπόρων καυσόξυλων Σε µάστιγα εξελίσσεται η παράνοµη υλοτόµηση, καθώς ο νόµος

«εξπρές» 4055/2012 που ψηφίστηκε στη Βουλή τον περασµένο Μάρτιο έλυσε τα χέρια των λαθρεµπόρων καυσόξυλων, αφού µετέτρεψε σε πταίσµα την ποινή για τη λαθροϋλοτόµηση αξίας µέχρι 600 ευρώ, δηλαδή περίπου 30 τόνων. Εξαιτίας της δασοκτόνου τροπολογίας, σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων τον τελευταίο χρόνο καταγράφονται εκτεταµένα φαινόµενα παράνοµης υλο-

τοµίας, διακίνησης και εµπορίας καυσόξυλων σε όλη τη χώρα. «Η Πολιτεία, λόγω της σηµασίας των δασικών οικοσυστηµάτων όφειλε να πάρει άµεσα µέτρα για τον περιορισµό των λαθροϋλοτοµιών και την προστασία των δασών και της δη-

µόσιας περιουσίας» επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΠΕ∆∆Υ Νίκος Μπόκαρης και εξηγεί: «Αντ’ αυτού, είδαµε να ψηφίζεται µια διάταξη που δυστυχώς «λειτουργεί» στην αντίθετη κατεύθυνση. Η ρύθµιση αυτή οδηγεί και µάλιστα εν µέσω κρίσης στην πλήρη αποδόµηση της δι-

καστικής προστασίας των δασών, δεδοµένου ότι η υλοτόµηση ποσότητας ξυλείας ισοδύναµης µε τα 600 ευρώ αντιστοιχεί στην παράνοµη υλοτοµία µέχρι 15 χωρικών κυβικών µέτρων, περίπου 30 τόνων ξύλου, που πλέον θεωρείται πταίσµα. Τα δάση τώρα δέχονται τεράστια πίεση διότι το αδίκηµα της λαθροϋλοτοµίας τιµωρείται ελαστικότερα. Αναρωτιόµαστε ποια είναι η σκοπιµότητα και η χρησιµότητα αυτής της ρύθµισης όταν είναι γνωστά τα προβλήµατα και οι δυσκολίες ελέγχου του δασικού χώρου, δεδοµένης της περιορισµένης διάθεσης πόρων για τον

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σ’ αγροτικούς δρόµους και επαρχιακές οδούς σκοπό αυτό, ιδίως σήµερα που µε τα οικονοµικά µέτρα που λαµβάνονται συρρικνώνεται και περιθωριοποιείται ο δηµόσιος τοµέας.»

Έρχονται µεταβιβάσεις γης, για το φόβο της φορολογίας…

Κ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

αταιγιστικές εξελίξεις στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής προδιαγράφουν για τα επόµενα χρόνια οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο πεδίο της φορολογίας. Το νέο καθεστώς φέρνει µαζί του την υποχρεωτική τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται εφεξής το –φορολογητέο- γεωργικό εισόδηµα, αλλά και έναν ιδιότυπο φόρο κατοχής αγροτικής γης για όσους ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων δεν καλλιεργούν οι ίδιοι τα κτήµατά τους. Ο φόρος στα αγροτεµάχια είναι πιθανό να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους πολλούς ετεροεπαγγελµατίες ιδιοκτήτες. Η πρώτη αλλαγή, µάλιστα, δεν αποκλείεται να συνδυαστεί µε την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου που απολαµβάνουν σήµερα οι συντελεστές του κλάδου, καθώς επίσης και µε τη µείωση του ποσοστού επιστρο-

Σπύρος Γιακουµέλος Γενικός ∆ντής ΕΑΣ Ηλείας - Ολυµπίας «Αυτό που θα συµβεί στη χώρα τα επόµενα χρόνια θα είναι πρωτοφανές. Θα χαθούν περιουσίες και θα διαλυθούν αγροτικές οικογένειες. ∆υστυχώς δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγµατα στη χώρα µας και τον αγροτικό τοµέα, στην κυριολεξία θα πεινάσουµε όλοι…»

φής ΦΠΑ από το 11% στο 6%, όπως προβλέπει το τελευταίο σενάριο των µέτρων που διέρρευσαν από το υπουργείο Οικονοµικών. Από µόνη της η εισαγωγή βιβλίων εσόδων-εξόδων θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο για την ανασυγκρότηση του κλάδου και τη δηµιουργία σύγχρονων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ενδεχοµένως και ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Όµως το «ψαλίδι-

σµα» του ΦΠΑ και –ιδίως- η φηµολογούµενη κατάργηση του αφορολόγητου συνιστούν αναµφισβήτητο πλήγµα στην ούτως ή άλλως προβληµατική σήµερα ρευστότητα των επαγγελµατιών αγροτών. Λιγότερο προφανείς ίσως αλλά εξίσου σηµαντικές για το µέλλον είναι οι ανατροπές που φέρνει ο σχεδιαζόµενος φόρος κατοχής αγροτικής γης (σ.σ. θα αποτελέσει µέρος του

ενοποιηµένου φόρου που θα επιβληθεί στα ακίνητα). Σύµφωνα µε παράγοντες του αγροτικού χώρου, ο εν λόγω φόρος αναµένεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους σηµερινούς ετεροεπαγγελµατίες κατόχους αγροτικής γης (που όµως δεν ασχολούνται µε την καλλιέργειά της) πυροδοτώντας έτσι ένα κύµα µεταβιβάσεων και οδηγώντας στον περιορισµό των περιπτώσεων που είναι ευρύτατα γνωστές στην πιάτσα ως «µισακά».

Το νέο καθεστώς φέρνει µαζί του την υποχρεωτική τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται εφεξής το – φορολογητέο- γεωργικό εισόδηµα, αλλά και έναν ιδιότυπο φόρο κατοχής αγροτικής γης για όσους ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων δεν καλλιεργούν οι ίδιοι τα κτήµατά τους

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σήµερα ο καθαρισµός στη Μαραθιά Το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών συµµετέχει στην Παγκόσµια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισµού Ακτών 2012, που συντονίζει η HELMEPA (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛ Ο Ν Τ Ο Σ ) πανελλαδικά από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι τέλη Οκτωβρίου. Η δράση του ∆ικτύου, στα πλαίσια της εκστρατείας, κορυφώνεται σήµερα Κυριακή στις 10 το πρωί µε τον καθαρισµό της παραλίας του δάσους της Μαραθιάς που αποτελεί µια µη οργανωµένη παραλία. Το ραντεβού για τη δράση είναι στην είσοδο του δάσους της Μαραθιάς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τους ... «πνίγουν» τα ίδια προβλήµατα!

Η ποιοτική διαλογή της πατάτας και οι επιταγές σε… βάθος χρόνου, είναι δύο από τα προβλήµατα που «καίνε» τους παραγωγούς του νοµού.

Χρονιά µπαίνει, χρονιά βγαίνει, αλλά τα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι πατατοπαραγωγοί του νοµού δεν λένε να τελειώσουν. Προβλήµατα, που οι παραγωγοί έχουν επισηµάνει εδώ και χρόνια, αλλά αντί για λύσεις, τα συναντούν µπροστά τους ξανά «Θέλουµε να ισχύσει και ξανά, σε σηµείο που και γι’ εµάς ό,τι ισχύει τους έχουν φέρει σε από- για όλη την υπόλοιπη γνωση. Η διαλογή της πα- Ελλάδα» λέει στην εφ. τάτας είναι ένα από τα «Πατρίς» ο πρόεδρος χρόνια προβλήµατα των πα- του Συλλόγου Πατατοπαραγωγών του νοµού ραγωγών ενώ φέτος, έκα- κ. Ανδρέας Τσουκαλάς. ναν την εµφάνισή τους και οι… επιταγές που µπορούν να εξαργυρωθούν σε διάστηµα από έξι µήνες έως και ένα χρόνο! µΟι πατατοπαραγωγοί του νοµού ζητούν να ισχύσει και γι’ αυτούς ό,τι ισχύει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ «συµµάχους» τους, έχουν και τους παραγωγούς της γειτονικής Αχαΐας που αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα. Μάλιστα µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, οι παραγωγοί ετοιµάζονται να πραγµατοποιήσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα εκθέσουν όλα τα ζητήµατα που τους «καίνε» και τους προβληµατισµούς τους, ζητώντας, για ακόµα µια φορά, την προστασία της Πολιτείας και των αρµοδίων οργάνων της. «Σ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι έµποροι πηγαίνουν στα χωράφια, βλέπουν τις πατάτες και εκτιµούν επιτόπου την ποιότητά της. Στην Ηλεία και στην Αχαΐα, πηγαίνουµε εµείς την πατάτα στους εµπόρους και κάποια στιγµή µας ειδοποιούν για το πόση πατάτα είναι καλή και τι θα πληρωθούµε» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος του Συλλόγου Πατατοπαραγωγών του νοµού κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και συνέχισε: «Θέλουµε να ισχύσει και γι’ εµάς ό,τι ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Να έχουµε από την αρχή ποιοτική εκτίµηση, προκειµένου να ξέρουµε και εµείς τι θα κάνουµε. Επίσης, µε επιταγές των 6, των 8 και των 12 µηνών δεν µπορούµε να ζήσουµε. ∆εν έχουµε τα χρήµατα να καλλιεργήσουµε και κανένας πλέον δεν µας πιστώνει για να µας δώσει λιπάσµατα και εφόδια. Και αυτά είναι µερικά µόλις από τα προβλήµατα που θα συζητήσουµε στην Γενική Συνέλευση, που προετοιµάζουµε για τις επόµενες µέρες, µε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η φωνή µας θα ακουστεί, γιατί βρισκόµαστε πια ένα βήµα πριν την καταστροφή». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


8 KOIΝΩΝΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Σ

«∆ιέξοδοι εκτόνωσης οι µικρές διαρροές»

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com υνεχίζονται µέχρι και σήµερα οι διαρροές ύδατος από αγωγούς του δήµου Πύργου, µε τη ∆ΕΥΑ να προσπαθεί σε καθηµερινή σχεδόν βάση να αποκαταστήσει τις βλάβες που δηµιουρ γούνται σε διάφορα σηµεία της πόλης του Πύργου.

Τις τελευταίες ειδικά µέρες, στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» έχουν φτάσει καταγγελίες πολιτών οι οποίες θέλουν ανεξέλεγκτη διαρροή ύδατος στην οδό Ερυθρού Σταυρού, κοντά στο ιστορικό εργοστάσιο του Ξυστρή µε το πρόβληµα να γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια της νύκτας. Όπως αναφέρουν διερχόµενοι οδηγοί, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, το νερό, πάνω από µία εβδοµάδα «τρέχει» ανεξέλεγ-

κτα κάτι που έχει δηµιουργήσει την έντονη ανησυχία των πολιτών. Όπως δήλωσε για το συγκεκριµένο θέµα στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο διευθυντής της ∆ΕΥΑ Πύργου, Νίκος Καλαµπρέζος, η διαρροή στην Ερυθρού Σταυρού αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο υπάρχει, στην πόλη του Πύργου, εκτιµάται από την τεχνική υπηρεσία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και στη συνέ-

Ένας χρόνος χωρίς τον Γιώργη Τσίτσο Συµπληρώνεται κιόλας ένας χρόνος από τότε που έφυγε για το «αιώνιο ταξίδι» ο Γιώργης Τσίτσος. Ήταν 6 Οκτωβρίου 2011 που ο αείµνηστος Γιώργος Τσίτσος άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν µόνον 65 χρ. Έφυγε γρήγορα από τη ζωή. Μια ζωή που την σφράγισε µε έναν αδιάκοπο αγώνα. Αγώνα για την επιβίωση, για τη δηµοκρατία, για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Αγώνα προσωπικό και οµαδικό. Ο προσωπικός του αγώνας ήταν η στάση ζωής στην καθηµερινότητα. Αταλάντευτα αριστερός µε την ουσιαστική έννοια του όρου. Ο οµαδικός αγώνας ήταν µε τη συµµετοχή του στο εργατικό κίνηµα στο οποίο αναρριχήθηκε µέχρι τα κορυφαία σκαλοπάτια. Αρχικά στο σωµατείο σοβατζήδων που µετεξελίχθηκε αργότερα στο συνδικάτο οικοδόµων αλλά και στην πανελλήνια οµοσπονδία οικοδόµων όπως και στο Εργατικό Κέντρο που τιµήθηκε από όλους σχεδόν φθάνοντας στη θέση του προέδρου επί 12 συνεχή έτη και αργότερα στο σωµατείο συνταξιούχων ΙΚΑ. Επί της προεδρίας του το εργατικό κίνηµα έφθασε πολύ ψηλά. Θυµάµαι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 µια συγκέντρωση που όµοιά της δεν ξανάγινε. Του το είχα πει τότε και το θυµόταν µέχρι τα τελευταία του. Ο Γιώργης Τσίτσος µπορεί να ήταν Γορτύνιος στην καταγωγή (γεννήθηκε το 1946 στην Τριποταµιά) αλλά ήταν ένας από τους πιο αγνούς Πυργιώτες. Παντρεύτηκε το 1969 τη Σία και απέκτησε και καµάρωσε τρεις γιους ένα δικηγόρο, ένα στο Λιµενικό κι έναν δάσκαλο αφήνοντάς τους µια σπουδαία παρακαταθήκη. Το όνοµά του. Ζ.Μ. Ας είναι αιωνία η µνήµη του.

Ο διευθυντής της ∆ΕΥΑ Πύργου, Νίκος Καλαµπρέζος επεσήµανε πως οι διαρροές µικρής έκτασης βοηθούν το δίκτυο να «εκτονώνεται» ενώ επεσήµανε πως η ∆ΕΥΑΠ προσπαθεί να αποκαταστήσει κάθε βλάβη κατά προτεραιότητα.

χεια γίνεται η αποκατάσταση του προβλήµατος. Ειδικότερα ο κ. Καλαµπρέζος ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγµή δίδεται προτεραιότητα στους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου, µια πιθανή ζηµιά

Η τελευταία διαρροή στην οδό Ερυθρού Σταυρού, στον Πύργο, αποτελεί και αυτή διέξοδο εκτόνωσης της πίεσης από το νερό του Ερυµάνθου.

των οποίων µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα, τόσο στο ίδιο το δίκτυο όσο και σε περιουσίες ή δηµόσια έργα», ενώ επεσήµανε πως «τέτοιες διαρροές – µικρού µεγέθους – βοηθούν το δίκτυο ύδρευ-

σης να εκτονώνεται ώστε να αποφεύγονται και µεγαλύτερες ζηµιές και κατ’ επέκταση πιο σοβαρά προβλήµατα ως προς την ύδρευση της πόλης». Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως τις προηγούµενες

µέρες µια ακόµα διαρροή – µεγαλύτερης έκτασης – στην οδό Κοκκίνου δηµιούργησε µέχρι και πίδακα νερού, ένα πρόβληµα που αποκαταστάθηκε άµεσα από τους υπαλλήλους της ∆ΕΥΑ Πύργου.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΑΝΕΜΟΧΩΡΙ

Έπεσε σε προπορευόµενο τρακτέρ

Τροχαίο ατύχηµα µεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και ενός γεωργικού µηχανήµατος (τρακτέρ) σηµειώθηκε χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Ανεµοχωρίου. Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες το ατύχηµα συνέβη όταν το ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, δεν αντιλή-

φθηκε την παρουσία του τρακτέρ που προπορευόταν µε αποτέλεσµα να πέσει µε σφοδρότητα στην πίσω πλευρά του. Ευτύχηµα είναι πως δεν υπήρξαν θύµατα καθώς εκείνη την ώρα η οδός είχε αρκετή κίνηση ενώ από το ατύχηµα, τη µεγαλύτερη ζηµιά υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητο.

Άνθρωποι και ανθρωπάκια Και κάδοι απορριµµάτων υπάρχουν και άφθονα σκουπίδια υπάρχουν και χέρια να τα µεταφέρουν υπάρχουν, αλλά το κυριότερο δεν απέκτησαν ακόµη οι άνθρωποι, τη συνείδηση της κοινωνικής τακτικής να συµπεριφέρονται µε αγάπη στο περιβάλλον και στην ευσυνειδησία των συνανθρώπων τους. Για τούτο το λόγο βλέπει κανείς στις όχθες του χείµαρρου «Κυθηρεύς» Πελοπίου, σάκους µε κάθε είδους βροµερά απορρίµµατα, τσάντες γεµάτες κόκαλα και ψόφια γατιά, κοτερά και ψόφια σκυλιά που κακοποιούν τον καθαρό αέρα της Περιφέρειας.

Την ίδια αρρωστηµένη συνείδηση θα είχες (άνθρωπε που τα απόθεσες παράνοµα εκεί) αν κάποιος σου άφηνε έξω από την πόρτα σου ένα ψόφιο σκυλί; Την ίδια ανοχή θα διατηρούσες, που διατηρούν τόσοι περαστικοί που βλέπουν τις τόσες ακαθαρσίες που άφησες δίχως ανθρώπινο συναισθηµατισµό να τις βλέπουν οι άλλοι; ∆εν σκέφτηκες άνθρωπε πόσες κατάρες θα εισπράξουν τα χέρια σου από τους ευσυνείδητους περαστικούς που θα κοιτούν τη δική σου ασυνειδησία; Βύρων ∆άβος

ΑΡΘΡΟ Η αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου το µεγάλο ζητούµενο ∆ιανύουµε µια χρονική περίοδο που δυστυχώς τα λόγια περισσεύουν... οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες έχουν σηµασία. Η εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική ζωή είναι απογοητευτική. Φυσικά η εικόνα που δίνουµε στους πολίτες δεν είναι η πρέπουσα. Ο κάθε πολιτικός θα πρέπει να είναι πρότυπο πολίτη. ∆εν µπορεί να πλήττεται καθηµερινώς η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος διότι τότε εκτός από το κενό αξιοπιστίας που υπάρχει δηµιουργούνται προϋποθέσεις και πεδίο δράσης για διάφορες επικίνδυνες φωνές που φυσικά δεν θα σεβαστούν τις αξίες και τους θεσµούς του δηµοκρατικού συστήµατος. ∆υστυχώς κάθε φορά που κρίνεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος από τους πολίτες, κρίνεται και η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό αφού είναι γεγονότα αλληλένδετα. Είναι δουλειά του κάθε πολιτικού αλλά και πολίτη να προστατέψει την δηµοκρατία από τους δήθεν προστάτες του λαού. Είµαι υπέρ οι ίδιοι οι πολιτικοί να διευκολύνουν µε τις κινήσεις τους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς εφόσον υπάρχουν εις βάρος τους αληθή στοιχεία αδιαπραγµάτευτα αλλά χωρίς να γίνονται οι πολιτικοί βορά των Μ.Μ.Ε. και πολιτικών αντιπάλων µόνο για υποψίες εµπλοκής τους σε κατασκευασµένα “σκάνδαλα”. ∆εν µπορεί όµως ένας πολιτικός να χαίρει της ασυλίας που του προσφέρει η πολιτική του θέση όταν κατηγορείται για θέµατα που πλήττουν το λαϊκό αίσθηµα και για κάθε τι που ο απλός πολίτης θα αντιµετωπιζόταν διαφορετικά. Είµαι υπέρ λοιπόν της άρσης ασυλίας των βουλευτών σε µόνιµη βάση ως αναφορά στην κοινωνικό-οικονοµική ζωή τους και υπέρ της διαφύλαξης της ελευθερίας του λόγου και της δυνατότητας του βουλευτή να κρίνει και να αποκαλύπτει γεγονότα χωρίς τον φόβο της δίωξής του από τις αρχές, γιατί µόνο τότε ο πολιτικός δεν θα φοβάται να πει τα πράγµατα ως έχουν, φυσικά µε τα απαραίτητα στοιχεία. ∆εν µπορούµε και δεν έχουµε το δικαίωµα να µειώνουµε την ποιότητα της δηµοκρατίας βλάπτοντας το αίσθηµα δικαίου. Είναι χρέος µας (των πολιτικών - βουλευτών) να υπηρετούµε τον λαό µε αξιοπιστία και αίσθηµα προσφοράς προς τους πολίτες. Η χρήση του πολιτικού θώκου στον οποίο µας διορίζει ο λαός δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε µε ιδιοτελή σκοπό. Είµαστε διορισµένοι από τον λαό και σε αυτόν απολογούµαστε. Θα τοποθετηθώ υπέρ της άρσης ασυλίας µου και θα το υπερψηφίσω και για το Σύνολο - Σώµα των βουλευτών όταν θα υπάρξει η ανάλογη νοµοθετική πρωτοβουλία η οποία και επιβάλλεται ώστε να αποκατασταθεί το αίσθηµα δικαίου και η αξιοπιστία του πολιτικού µας συστήµατος. Ανδρέας Μαρίνος Βουλευτής Ηλείας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Με τον

Αλέξη Γεωργακόπουλο Πρόεδρο Σωµατείου Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Πενταετούς Υποχρέωσης Ν. Ηλείας

διαδικασία ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε άτοµα – πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης βρίσκεται σε ισχύ εδώ και ένα χρόνο περίπου, ύστερα από την απόφαση του αρµόδιου υπουργείου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου ενισχύθηκε στο πλαίσιο αυτό µε ενενήντα τρία άτοµα τα οποία επάνδρωσαν την κεντρική υπηρεσία του Πύργου, καθώς και τα κλιµάκια Κρέστενας και Ολυµπίας. Στο Σωµατείο που ιδρύθηκε µε την επωνυµία «Σωµατείο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Πενταετούς Υποχρέωσης Ηλείας», πρόεδρος ανέλαβε ο Αλέξης Γεωργακόπουλος, ένας άνθρωπος που εδώ και ένα χρόνο συµµετέχει ενεργά σε κάθε δράση της Οµοσπονδίας ενώ από τη θέση του διεκδικεί και αγωνίζεται µαζί µε όλους τους συναδέλφους του (πενταετείς και εποχικούς) για καλύτερες συνθήκες στην εργασία της πυρόσβεσης. Σήµερα µιλά σε 1ο Ενικό.

«Είναι πολλά τα προβλήµατα...» Πότε ιδρύθηκε το Σωµατείο; «Το Σωµατείο µας ιδρύθηκε το 2011 µε σκοπό την προστασία και την προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών του. Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δηµοκρατικών ελευθεριών είναι το πρώτο µας µέληµα ενώ οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης έχουν συνεχή ενηµέρωση µέσω εντύπων ή οτιδήποτε άλλου µέσου συµβάλει στην ανύψωση του επιπέδου τους. Να πούµε κάπου εδώ πως οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ενίσχυσαν το Πυροσβεστικό Σώµα το 2012 µε διαγωνισµό όπου και κάλυψαν τις οργανικές του θέσεις. Από τις 4 χιλιάδες θέσεις που ζητούσε το Πυροσβεστικό Σώµα, στην υπηρεσία του Πύργου, απορροφήθηκαν γύρω στα 93 άτοµα».

Όσον αφορά τα προβλήµατα που υπήρξαν µε τις αιτήσεις των πενταετών πυροσβεστών και τις προϋποθέσεις εξηγήστε µας τι ακριβώς συνέβη... «∆ηµιουργήθηκε ένα µικρό ζήτηµα και έγιναν κάποιοι έλεγχοι που αφορούσαν τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί από τους συναδέλφους. Από αυτή τη διαδικασία διαπιστώθηκε πως ήταν κάποιες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές µε αποτέλεσµα τα άτοµα αυτά να σταµατήσουν και να φύγουν από το Σώµα. Αµέσως µετά από αυτή τη διαδικασία οι κενές θέσεις που έµειναν θα καλύπτονταν από επιλαχόντες οι οποίοι ακόµα δεν έχουν έλθει για να ξεκινήσουν την εργασία τους. Σε ολόκληρη την Ελλάδα πρόκειται για εκατόν πενήντα συµβασιούχους πυροσβέστες οι οποίοι αν και βρίσκονται σε θέση διορισµού στον διαγωνισµό των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης δεν έχουν

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ακόµα προσληφθεί. Μεταξύ αυτών των 150 ατόµων βρίσκονται και δεκαεννέα πυροσβέστες οι οποίοι έχουν δικαιωθεί µέσω της δικαστικής οδού για την νοµιµότητα των αιτήσεών τους (ύστερα από τους ελέγχους που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα) και γι’ αυτό το λόγο το Σώµα θα έπρεπε να τους έχει προσλάβει».

Στον έναν χρόνο περίπου που λειτουργεί το Σωµα τείο υπάρχουν προβλήµατα που έχετε διαπιστώσει; «Τα προβλήµατα είναι αυτά που γνωρίζετε κι εσείς και πραγµατικά είναι πάρα πολλά. Εκείνο που απασχολεί περισσότερο εµάς τους πυροσβέστες που βρισκόµαστε σε αυτές τις θέσεις είτε λέγονται εποχικοί, είτε πενταετούς υποχρέωσης, είτε το µόνιµο προσωπικό, είναι οι σωστές συνθήκες εργασίας οι οποίες για εµάς φαίνεται να µην ισχύουν. Έχουµε επανειληµµένα θέσει το ζήτηµα της ασφαλούς εργασίας και έχουµε ζητήσει την επίλυση των προβληµάτων που αφορούν κυρίως την προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού. Βασικό όσον αφορά το προσωπικό είναι το θέµα µε τη χορήγηση των δεύτερων στολών καθώς δεν καλύφθηκαν όλοι οι πυροσβέστες µε στολές εργασίας λόγω έλλειψης της απαιτούµενης ποσότητας τεµαχίων ιµατισµού. Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουµε και µε τα κράνη, τα οποία είναι απαραίτητα να φοράµε όταν επιχειρούµε σε πυρκαγιές. Άλλο βασικό ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε είναι η έλλειψη υλικών στα πυροσβεστικά οχήµατα και ειδικά ελαστικών τα οποία αλλάζουµε κάθε φορά από χορηγίες που προσφέρουν οι ίδιοι οι πολίτες, που έχουν την καλή διάθεση και αγαπούν το Πυροσβεστικό Σώµα. Αυτά είναι κάποια ζητήµατα τα οποία απασχολούν το Σωµατείο µας».

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης είναι έµπειρα άτοµα που έχουν κάνει εκπαίδευση; «Φυσικά και είναι άτοµα που έχουν κάνει εκπαίδευση ενώ κάπου εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω πως πρόκειται για άτοµα τα οποία έχουν πολύχρονη εµπειρία στο Πυροσβεστικό Σώµα καθώς παλιότερα ήταν εποχικό προσωπικό και υπηρετούσαν στο Σώµα. ∆εν µιλάµε πως ήλθαν άτοµα «άσχετα» να το πω έτσι, για να ενισχύσουν το Σώµα. Στην πλειοψηφία τους οι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει ως εποχικό προσωπικό και γνωρίζουν από φωτιές και µάλιστα πολλοί από αυτούς από το 1994». Όσον αφορά τις οικονοµικές απολαβές των πενταετών; «Πρέπει να πω κάπου εδώ πως εµείς δεν ανήκουµε στο ειδικό µισθολόγιο των µονίµων υπαλλήλων της Πυροσβεστικής αλλά ανήκουµε στο ενιαίο µισθολόγιο και στε-

ρούµαστε πρώτα και κύρια ένσηµα βαρέων και ανθυγιεινών. Επίσης ο µισθός µας ανέρχεται στα 700 ευρώ, ένα ποσό που δεν ανταποκρίνεται στο εύρος της δουλειάς που προσφέρουµε, µε τον κίνδυνο και της ίδιας µας της ζωής. Είµαστε οι πυροσβέστες των 700 ευρώ όπως στην ίδια µοίρα βρίσκονται και οι συµβασιούχοι αστυνοµικοί. ∆εν λαµβάνουµε επιδόµατα, έχουµε µια ξεχωριστή αντιµετώπιση από την πολιτική ηγεσία του τόπου ενώ ήδη επιχειρείται η περαιτέρω µείωση του µισθού µας το τελευταίο διάστηµα. Από την άλλη εκείνο που αποτελεί µείζον ζήτηµα για το Σωµατείο µας είναι πως δεν έχουµε συµπεριληφθεί – όπως και οι συνάδελφοί µας συµβασιούχοι πυροσβέστες – ως δικαιούχοι του επιδόµατος των 150 ευρώ για επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία».

Who is who

Ο Αλέξης Γεωργακόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Πύργου µε την ειδικότητα του προγραµµατιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γνωρίζει αγγλικά ενώ έχει τελέσει την στρατιωτική του θητεία στις ειδικές δυνάµεις, 35 µοίρα καταδροµών της Κύπρου. Η εµπειρία του µε την πυρόσβεση ξεκινά από το 1994 όπου υπηρέτησε στο δασαρχείο του Πύργου ως δασοπυροσβέστης στην ειδική αεροµεταφερόµενη οµάδα µε επικεφαλής τον Γαβριήλ Ξανθόπουλο. Από το 1998 έως τον Οκτώβριο του 2011 προσλαµβάνεται ως συµβασιούχος πυροσβέστης – οδηγός στην Π.Υ. Πύργου ενώ τον Νοέµβριο του ίδιου έτους περνά στους επιτυχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Παρακολούθησε δύο µήνες την σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας του παραρτήµατος Πύργου και µέχρι σήµερα εργάζεται στην Πυροσβεστική υπηρετώντας στην κεντρική υπηρεσία του Πύργου. Στα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε µε τον πρωταθλητισµό στο άλµα εις ύψος και συµµετείχε σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες σε διασυλλογικά πρωταθλήµατα και άλλες διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ. Επίσης είναι εθελοντής στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΑΓΙΟΧΑΡΑΛΑΜΠΟΡΟΥΓΑ Λίγο πιο πέρα από τη γειτονιά µας, κάτω από τη σκάλα της Αγιακυριακής, βρισκόταν η Αγιοχαραλαµπόρουγα, µια από τις παλαιότερες γειτονιές της πόλης. Εκτεινόταν από το εκκλησάκι του πολιούχου Αγίου Χαραλάµπους, που είναι χτισµένο στο υψωµατάκι που βρισκόταν το παλιό τούρκικο νεκροταφείο κοντά στα δύο κυπαρίσσια, έφτανε µέχρι τα Κανούλια και συνεχιζόταν µέχρι την οδό Γιαννιτσών. Η τοποθεσία αυτή είχε το όνοµα Παλαιό Αγροκήπιο. Το αγροκήπιο ήταν µια µεγάλη έκταση στις νότιες παρυφές της πόλης µε οπωροφόρα δέντρα και κηπευτικά, απ’ όπου εφοδιαζόταν συνήθως η λαχαναγορά της πόλης. ∆ύο περιβόλια ανήκαν στον Άγιο Χαράλαµπο και τα καλλιεργούσαν εργατικές οικογένειες που πρόσφεραν εκλεκτά προϊόντα στην αγορά. Ελάχιστα απ’ αυτά τα περιβόλια διασώθηκαν στην πόλη. Η Αγιοχαραλαµπόρουγα είχε δύο πέτρινες βρύσες, χτισµένες από την εποχή της Τουρκοκρατίας, τα Πάνω Κανούλια και τα Κάτω Κανούλια. Οι πηγές του νερού βρίσκονταν σε µια σπηλιά, κάτω από την Αγιακυριακή, κοντά στη σκάλα. Το νερό που ανάβλυζε οι παλιοί το θεωρούσαν αγίασµα και το έπιναν σαν γιατρικό για θεραπεία από τις αρρώστιες. Το νερό από τα Πάνω Κανούλια έφευγε µέσω ενός αυλακιού και κατέληγε στη στέρνα του περιβολιού Καλαµπρέζου. Και οι δύο πηγές πότιζαν τα περιβόλια του Αγίου Χαραλάµπους. Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα τα περιβόλια του Καλαµπρέζου και του Τσουκαλά ήταν κι αυτά µετόχια του Αγίου. Η στέρνα του περιβολιού δεχόταν το νερό των Κανουλιών. Και τα δύο περιβόλια είχαν πελώριες πηγάδες µε µαγκάνια που γύριζαν τα άλογα. ∆εξιά και αριστερά στο αυλάκι που χυνόταν το νερό από τα Πάνω Κανούλια φύτρωναν µοσκοµυριστές λυγιές. Με το πέρασµα των χρόνων, ο αγωγός αυτός του νερού, που είχε κοίτη µε πήλινα τοιχώµατα χτιστά, προσχώθηκε τελείως. Αλλά το νερό, ακόµα και τώρα, σε πείσµα του µπαζώµατος και της άχρωµης ανοικοδόµησης, εξακολουθεί να φτάνει στα Κανούλια ακόµη και σήµερα, µετά από τόσους αιώνες… Οι τρείς βρύσες των Πάνω Κανουλιών καταπλακώθηκαν από νεόδµητα κτίρια. Απόµειναν τα Κάτω Κανούλια, µ’ έναν κρουνό µονάχα, θαµµένα σ’ ένα κακοφτιαγµένο µαυσωλείο από τσιµέντο και δυστυχώς, κρυµµένα πίσω από ένα κατάφορτο περίπτερο –µε όλα τα προϊόντα της σύγχρονης καταναλωτικής µανίας. Και τα Κανούλια σχεδόν εξαφανισµένα, σα να ντρέπεται η πόλη για τούτη την ιστορική πηγή. Σε λίγο, θα στερέψει και η τελευταία πηγή της πόλης. Γιατί δεν βρέθηκε ένα πονετικό χέρι να φτιάξει µια κρήνη για να ξεδιψάει ο κουρασµένος µέτοικος που αρνήθηκε να πιεί το νερό της

Η Λέλυ Ράλλη µε φόντο το κτήριο του Βιοµηχανικού Ινστιτούτου Σταφίδας Ηλείας, 1950. Φωτο από το Ηµερολόγιο 2011 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας

λησµονιάς στην ξενιτιά και ξαναγύρισε στην πόλη του ψάχνοντας τις ρίζες του, τη µάνα του να γεµίζει δροσερό νεράκι τη βίκα, κάθε σούρουπο, ό,τι απόµεινε από τα νιάτα του, την απολαυστική δροσεράδα εκείνου του νερού που έπινε µε τις χούφτες. «Η κοιλάδα µε τους άµπουλες» που λάτρεψε και ύµνησε η µεγάλη Πύργια συγγραφέας Νίνα Κοκαλίδου Ναχµία, δεν υπάρχει πια… Κάποια πρωινά πάλι, όταν δεν είχαµε σχολείο ανεβαίναµε στο λόφο του Επαρχείου και αγναντεύαµε πέρα, ίσαµε τις εκβολές του Αλφειού και την Κυπαρισσία. Όταν πληµµύριζε το ποτάµι, στα λεγόµενα Ποτόκια, µια περιοχή δεξιά από τις εκβολές του Αλφειού, τα νερά λαµπύριζαν εκτυφλωτικά από κει πάνω. Όταν τα νερά αποσύρονταν, το χώµα, λιπασµένο από τις προσχώσεις του ποταµού, ήταν έτοιµο για καλλιέργεια. Από κει κάτω έβγαιναν οι περίφηµες ποτοκίσιες ντοµάτες, σαρκωµένες και πεντανόστιµες. Η φύση ήταν παρθένα τότε… Τώρα πια τα ποτόκια είναι σκουπιδότοπος. Ο ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΧΑΡΑΛΑΜΠΟΡΟΥΓΑ Η Αγιοχαραλαµπόρουγα ήτανε µια φτωχογειτονιά. Εκεί ζούσανε µεροκαµατιάρηδες, πολύτεκνοι. Οι περισσότεροι δουλεύανε αµπελουργοί στα γύρω χτήµατα, που άρχιζαν από κει και κάτω, άλλοι στοιβαδόροι στα σταφιδεργοστάσια.

Σκληρή η δουλειά των αµπελουργών εκείνα τα χρόνια. Η αξίνα τσακίζει κόκκαλα… Όλο το χρόνο σκλαβωµένοι στ’ αµπέλι ή στη σταφιδούλα τους. Σχεδόν εννιά µήνες δεν σήκωναν κεφάλι. Η καλλιέργεια του αµπελιού έµοιαζε µε γέννα, σα να ήταν γκαστρωµένη καρπούς η γη και τη φρόντιζαν µε αφοσίωση εννιά µήνες να γεννήσει… Άρχιζαν από το Νοέµβρη µε το ξελάκκωµα, µετά λίπασµα µε κοπριά, το Φλεβάρη κλάδεµα, χαράκωµα µετά, σκάλισµα, θειάφισµα, ράντισµα µε τη ραντιστήρα στον ώµο και το ρεντοβάρελο για τον περονόσπορο και τη φυλλοξήρα, της Αγιά – Μαρίνας ρόγα και του Αηλιός σταφύλι, κι ύστερα ο τρύγος της σταφίδας. Οργασµός! Τα τρυγοκόφινα πηγαινοέρχονταν, όλη η οικογένεια στο πόδι. Τα καλαµπούρια έδιναν κι έπαιρναν. Έτσι δεν αποφαινόταν ο κόπος. Μετά ακολουθούσαν τα σταφιδόπανα, ο εφιάλτης της ξαφνικής νεροποντής, τα σταφύλια στο πατητήρι το Σεπτέµβρη, ο µούστος, οι ετοιµασίες των βαρελιών που τα έπλεναν και τ’ αρωµάτιζαν µε λεµονόφυλλα, µέχρι το άνοιγµα του πρώτου βαρελιού, του Αγίου ∆ηµητρίου, που δοκιµάζανε µε αγαλλίαση το κοκκινέλι τους. Οι αµπελουργοί καµαρώνανε τα κόπια τους! Καθόσαντε όλοι µαζί οι δουλευτάδες στην υπαίθρια τραπεζαρία που ήτανε στρωµένη κάτω από τις κληµαταριές. Κοτόπουλα µε χυλοπίτες, το πατροπαράδοτο φαγητό. Σηκώνανε τα ποτήρια µε το κοκκινέλι κι

εύχονταν: «Καλή σιγουριά, καλοπούλητο και καλόπιοτο το νέο κρασί!» Κι όµως τα παιδιά τους προκόψανε, άλλα στα γράµµατα κι άλλα στις τέχνες και κατάφεραν να διακριθούν στην κοινωνία της πόλης. Αν και φτωχική γειτονιά η Αγιοχαραλαµπόρουγα, είχε ανθρώπους εγκάρδιους και ζεστούς, µ’ αληθινή έγνοια ο ένας για τον άλλον. Όταν καληµέριζες το γείτονα, έβρισκε πάντα το χρόνο να σ’ ορµηνέψει, µε τον καλό το λόγο, πάντα για το καλό, σαν να ’σουνα δικό του παιδί… Ο ένας για τον άλλο κι όλοι για τον καθένα, σε γέννες, σ’ αρρώστιες, σε γάµους, σε βαφτίσια, σε γιορτάσια, σε λύπες και χαρές… Θυµάµαι µικρός κάποια γιορτάσια σ’ αγροχτήµατα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στο Καταρράχι, που µας έπαιρνε µαζί της η µάνα µας σε διάφορα τραπέζια που τους καλούσαν. Στο µεγαλύτερο δωµάτιο, τη σάλα όπως τη λέγανε, υπήρχε ένα στενόµακρο τραπέζι από χοντρές τάβλες, που χώραγε πάνω από 20 άτοµα, που µας περίµενε στο φιλόξενο σπίτι στρωµένο µε την κάτασπρη µεσάλα και τα καλοδιπλωµένα τουβαλίθια. Το πρώτο φαγητό που συνηθιζόταν τα Χριστούγεννα ήταν η πατροπαράδοτη κοτόσουπα αυγολέµονο, αλλά τι σούπα! Από γέρικη κότα. Έµοιαζε µε κρέµα. Την αυγόκοβαν µε πέντ’-έξι αυγά. Το δεύτερο φαγητό ήταν ψητό µε κυδωνάτες πατάτες στο φούρνο, το τρίτο αρνάκι φρικασέ, συνήθως τα ξηµερώµατα. Απαραίτητα τα όργανα, βιολί, λαούτο, ένα ή δύο ταβούλια, νταούλια όπως τα λέγανε. Τα τραγούδια τους, δηµοτικά, και της τάβλας. Συνηθίζανε να σηκώνει κάποιος το ποτήρι του γεµάτο κρασί και να λέει: «Το πίνω εις υγείαν της παρέας». Μετά έβρισκε τον τάδε που έπρεπε να το πιεί όλο και να πει κι ένα τραγούδι. Τα γλέντια γινόντουσαν στα σπίτια, καθιστοί όλοι στο τραπέζι τραγουδούσαν Μοραΐτικα τραγούδια του τραπεζιού, όπως «Αηδόνια µη λαλήσετε», «Ας παν να ιδούν τα µάτια µου, πώς τα περνάει η αγάπη µου», «Κλείσαν οι στράτες του Μοριά», «Σαν πας πουλί µου στο Μοριά» κι άλλα τραγούδια της ξενιτιάς. Αυτή τη συνήθεια την έφεραν οι παππούδες µας, όταν κατέβηκαν στον κάµπο από τα ορεινά της Γορτυνίας. Λίγο πιο πέρα, στα δυτικά, η συνοικία που άρχιζε από τα Καραµανέικα, δεξιά από την οδό Γιαννιτσών, µέχρι το µπακάλικο του Κοντογιάννη και µέχρι τη Ρήγα Φεραίου, λεγότανε Κεραµιδάκι. ∆εν την ξεχώριζες εύκολα από την Αγιοχαραλαµπόρουγα. Την ονοµασία της την πήρε από το κεραµοποιείο που υπήρχε κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάµπους. Απόσπασµα από το ιστορικό µυθιστόρηµα «ΕΜΕΙΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΝΥΧΤΑ»

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Η πρότασή µας για το αδιέξοδο στο θέµα των απορριµµάτων του δήµου Πύργου Επειδή πολλά έγιναν και ακούστηκαν το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων του δήµου Πύργου και τον δεµατοποιητή στο Ποτόκι οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουµε -χωρίς να φωνά ζουµε χάριν εντυπώσεωνορισµένες άµεσες ενέργειες µιας και τα πράγµατα είναι τόσο στριµωγµένα.

Ο δήµος Πύργου πρέπει άµεσα να περιορίσει τον όγκο των σκουπιδιών. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει:

- Να αποµακρύνει από τα σκουπίδια όλα τα φυτικά υλικά από κλαδέµατα κ.λπ. Να ζητήσει από τους πολίτες να µην τα πετούν και να δηλώσει ότι δεν θα συλλέγονται κάδοι µε φυτικά υλικά (κλαδέµατα, γκαζόν, φύλλα) µέσα σε αυτούς Να ξεκινήσει άµεσα ενηµέρωση για διαχωρισµό στην πηγή και να ορίσει µόνος του χώρο όπου τα προϊόντα προς ανακύκλωση θα συλλέγονται. Να ξεκινήσει άµεσα µονάδα βιοαερίου - κοµποστοποίησης για τα οργανικά των αστικών περιοχών δήµου. Υπάρχουν υπερεπαρκείς διαθέσιµοι πόροι από το Π.Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας. - Να προωθήσει την οικιακή κοµποστοποίηση στις αγροτικές περιαστικές περιοχές του δήµου. Αν ο δήµος προχωρήσει αποφασιστικά, οι πολίτες και όλοι οι φορείς θα υποστηρίξουν. Με σωστές, ειλικρινείς κινήσεις, ο όγκος των απορριµµάτων µπορεί άµεσα να περιοριστεί. Με προµήθεια φθηνού εξοπλισµού (θρυµατοποιητές για κλαδέµατα, πρέσες για τα ανακυκλώσιµα υλικά) η προσπάθεια µπορεί να δώσει σύντοµα εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Η κρίση αυτή είναι ευκαιρία να δώσουµε λύση και όχι να κρύψουµε το πρόβληµα κάτω από το χαλί όπως συµβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ας ληφθούν λοιπόν κρίσιµες αποφάσεις κι ας καθυστερήσουµε µερικές βδοµάδες ακόµη.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ

Έχω µια απορία Με αυτό το αλαλούµ µε την Υγεία, το µπάχαλο του ΕΟΠΥΥ όπου τρέχουµε εµείς οι ασθενείς στο Νοσοκοµείο για να µην πληρώσουµε λόγω κρίσης ή στο ΙΚΑ όπου τα αρχικά του είναι: Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ή στην ΠΑΤΡΑ όπου µας στέλνουν, ερωτώ κάποιον όπου κατέχει θέση υψηλή: α) Πρόεδρο Νοσοκοµείου β) Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Πύργου γ) ∆ντη ΕΟΠΥΥ στην περιοχή Ποιος είναι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ όταν κάνω εξετάσεις: - Το νοσοκοµείο - Ο συµβεβληµένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ - Ο ιδιώτης Πιστεύω να έχετε ίχνος φιλότιµου και σεβασµό προς τους ασθενείς και να µου απαντήσετε. Εάν δεν πάρω απάντηση, θα σας προκαλέσω µε απαντήσεις µέσω του Τύπου, επιτελείτε λειτούργηµα, αλλιώς θα’χετε ΞΕΦΥΓ... του καθήκοντός σας. Κων/νος Πέππας Επίτιµος Πρόεδρος Ε.Κ. Πύργου


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΚΗ∆ΕΙΕΣ ..Στον αγαπηµένο µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΟΝ. ΤΣΑΠΑΡΑ που αρραβωνιάστηκε µε την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΙΑΝAΚΗ ευχόµαστε κάθε χαρά και ευτυχία. Οικ. Χρήστου Γάσπαρη Στον αγαπηµένο µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΟΝ. ΤΣΑΠΑΡΑ που αρραβωνιάστηκε µε την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΙΑΝAΚΗ ευχόµαστε κάθε χαρά και ευτυχία. Οικ. Γεωργίου Γεωργόπουλου

Τον αγαπηµένο µας

Ο ΣΕΒΑΣΤΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κλιµη και της Αικατερίνης το γένος Λιολιου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας και η ΑΓΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου και της Καλλιόπης το γένος Παναγούλια που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πύργο, πρόκειται να παντρευτούν στη Ζάκυνθο (Μπόχαλη).

ΛΕΩΝΙ∆Α ΘΕΟ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΤΩΝ 85

Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και καλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφοράν του. Πύργος 30 Σεπτεµβρίου 2012 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βίλη και Γιάννης Πλαγιανάκος ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνον στον ιερό ναό Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Τον προσφιλή µας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΜΠΙΛΑ

ΕΤΩΝ 77 Θανόντα κηδεύοµε αύριο ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 5.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 1-10-2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης και Σοφία Χαρµπίλα, ∆ήµητρα και Κωνσταντίνος Κρέσπης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευσταθία, Γεωργία, Χαράλαµπος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνο στον ιερό ναό. * Στέφανα να µην κατατεθούν. Γραφ. Tελετών: NIK. TΣIKPOY Πέλοπος 11 Tηλ.26210/ 26109 -31774 Πύργος KINHTO: 6932/384401

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ «ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ»

Ανακοίνωση

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΕΙΡΗΝΗΣ χας ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ∆ΑΝΙΚΑ

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα χορευτική χρονιά που ξεκινάει τη ∆ευτέρα 1/10/2012. Θα λειτουργήσουν τµήµατα παραδοσιακών χορών, Ρυθµικής, Μοντέρνων χορών κλπ για όλες τις ηλικίες, αρχάριους και προχωρηµένους. Πληροφορίες κα Μαίρη, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 6.30µ.µ. -9µ.µ. Τηλ. 2621033960 Πλήθωνος και ∆ραγατσανίου Πύργος Ηλείας

ΕΤΩΝ 89 Θερµότατα ευχαριστούµε. Άγναντα 30-9-2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γιώργος και Γωγώ ∆ανίκα, Θύµιος και Νάγια ∆ανίκα, Θανάσης και Ντίνα ∆ανίκα, Βαρβάρα και Ανδρέας Κακόγιαννος, Κατερίνα και Γιάννης Σβυρίγγος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Βάσω και Παναγιώτης Γάζος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη, Χρήστος, Γιάννης, Χρύσανθος, Ελένη, Χρύσανθος, Νίκος, ∆ιονύσης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 97

Θερµότατα ευχαριστούµε. Άγιος Γεώργιος 30-9-2012 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ Το Λύκειο Ελληνίδων Πύργου ανακοινώνει ότι κατά τη σχολ. χρονιά 2012-13 θα λειτουργήσουν τα πιο κάτω τµήµατα: 1. Τµήµα Προσχολικής ηλικίας 2. Τµήµατα µαθητών ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου 3. Τµήµα Ενηλίκων 4. Τµήµα της µεγάλης χορευτικής οµάδας

Εγγραφές από Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου ώρα 18.00-20.00 στα γραφεία του Λυκείου Λετρίνων 6 (1ος όροφος) Έναρξη µαθηµάτων από ∆ευτέρα 1 Οκτώβρη Το ∆/κο Συµβούλιο

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τ υ ν ο µί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υροσβ εστική • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ηµα ρχε ίο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµε νικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ε Κ Α Β : 166 Ι ατ ρι κέ ς Βο ή θ ει ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έν τρ α Υγ ε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ι δι ωτ ι κ ές κ λ ι ν ι κ ές : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Βλάβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδική Βοήθεια

• ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ α θµ οί Κ ΤΕ Λ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623072489 • Γαστούνη: 2623035155

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ∆ ΙΟ ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229

• Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194 Ο∆ΟΝ ΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ 30/09/12 Τσίτσος ∆ηµήτρης 2621034664,6977979807 Γρηγορίου Ε΄ 2 Αµαλιάδα: Κ 30/09/12 Παπαγεωργακόπουλος Περικλής Αρχαίας Ήλιδος 5 τηλ. 26220 23833-κιν. 6974053959

ΦΑΡΜΑΚ ΕΙΑ Πύργος: Σπυρόπουλος Φώτιος (Κοκκίνου 17 τηλ. 2621030408) Aµαλιάδα: Μελιτσοπούλου Παρ. (Ελ. Βενιζέλου 8, τηλ. 2622023046)- Ρουµελιώτη Μαρ. (Ελ. Βενιζέλου 22 Τηλ. 2622021621) Ζαχάρω: Καραχάλιος ∆ηµήτριος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Λευκαδίτης

ΒΕ Ν ΖΙ ΝΑ ∆ ΙΚΑ Πύργος: Ερµής ΑΕΜΕΕ (Αλφειού) Aµαλιάδα: Σταµατελάτος Ανδρέας (Αντ. Πετραλιά)

ΛΑΪΚΕΣ AΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. ΖαχάρωΓιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δρομολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυμπία) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δρομολόγια Αμαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αμαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολομιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40

ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙ∆ΑΣ

Μελέτες για σχολικά κτήρια

Σ

την παραλαβή δύο µελετών που αφορούν σχολικά κτήρια, προχώρησε κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας. Ειδικότερα, το Συµβούλιο παρέλαβε την µελέτη που αφορά την µετατροπή του πρώην ∆ηµαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτήριο και την µελέτη που αφορά στην κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήµατος για το 2ο Λύκειο Αµαλιάδας.

να καλύψει τις ανάγκες των δύο σχολείων, καθώς απαιτούνται περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας και προτείνει την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήµατος στο οικόπεδο που έχει αγοραστεί γι’ αυτό το σκοπό από τον πρώην ∆ήµο Πηνείας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, το Συµβούλιο αποφάσισε την παροχή ADSL συνδέσεων σε κοινοτικά ιατρεία του δήµου Ήλιδας και εγκρίθηκε η εκσκαφή και αποκατάσταση συνδέσεων και βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης στις δηµοτικές ενότητες Αµαλιάδας και Πηνείας. Επίσης, δόθηκε παράταση εργασιών του υποέργου: «Ύδρευση- διυλιστήριο από τεχνητή λίµνη Πηνειού, διυλιστήριο πόσιµου νερού από τεχνητή λίµνη Πηνειού» της Πράξης: «Ύδρευση- διυλιστήριο από τεχνητή λίµνη Πηνειού δήµου Αµαλιάδας». Μ.Κ.

Ωστόσο, για το θέµα της µετατροπής του πρώην ∆ηµαρχείου Πηνείας για την στέγαση του Γυµνασίου και του Λυκείου Σιµόπουλου, διατυπώθηκαν ενστάσεις από την ΕΛΜΕ Ηλείας . Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος διένειµε και τις θέσεις της ΕΛΜΕ σε όλους τους δηµοτικού συµβούλους. Πιο συγκεκριµένα, η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι ο σχεδιασµός που έχει γίνει δεν είναι εφικτό

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

∆ικαίωσε τη φήµη του Ό

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

τι αντέχει στο χρόνο σηµαίνει ότι αξίζει και αυτό ισχύει και για το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας, το οποίο συµπλήρωσε φέτος 22 χρόνια ζωής, 22 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώµενα του Νοµού Ηλείας και δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται σε ένα από τα πέντε καλύτερα Περιφερειακά Φεστιβάλ της χώρας. Τώρα που τα πράγµατα έχουν καταλαγιάσει και ο χρόνος είναι κατάλληλος για να γίνει ο απολογισµός, αποδεικνύεται ότι το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας αντέχει και άντεξε και φέτος, σε µία πολύ δύσκολη χρονιά για την ελληνική κοινωνία, σε µία πολύ δύσκολη χρονιά για τα θεατρικά δρώµενα. Αντέχει στο χρόνο Το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας στάθηκε όρθιο, εκεί που άλλα Φεστιβάλ αντιµετώπισαν σηµαντικές δυσκολίες και είναι αξιοσηµείωτο ότι το φετινό πρόγραµµα τηρήθηκε στο ακέραιο, χωρίς να αναβληθεί καµία παράσταση. Μόνο η παράσταση ‘Ιππής’ χρειάστηκε να αλλάξει ηµεροµηνία στο πρόγραµµα εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών και ήταν αυτή µε την οποία ‘έκλεισε’ το φετινό πρόγραµµα σε ένα κατάµεστο θέατρο. Και οι δεκατέσσερις παραστάσεις του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν κανονικά, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν παιδικές, και τιµήθηκαν δεόντως από το κοινό.

-Το κοινό του είναι και το µυστικό της επιτυχίας του

Ο µέσος όρος των εισιτηρίων που κόπηκαν φέτος στην Αρχαία Ήλιδα, ήταν µεταξύ 700 και 1400 εισιτηρίων για κάθε παράσταση, αριθµός πολύ υψηλός αν σκεφτεί κανείς ότι σε άλλα περιφερειακά Φεστιβάλ δόθηκαν παραστάσεις και µε 120 θεατές! Φυσικά, αυτό αποτελεί µεγάλη ικανοποίηση και για τους διοργανωτές, εν προκειµένω το δήµο Ήλιδας, αλλά και για τους θιάσους που έχουν ξεχωρίσει το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας.

Άρτια οργάνωση και αποδοχή Το µυστικό της επιτυχίας του Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας, εκτός από την άρτια οργάνωση, οφείλεται κατά πολλούς και κατά τους διοργανωτές στο κοινό του. Ο κόσµος είναι αυτός που τιµά όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ και το έχει αναδείξει ως ένα από τα καλύτερα της χώρας. Και µπορεί σε κάθε παράσταση το κοινό να εναλλάσσεται, είναι όµως πάντα ένα ξεχωριστό κοινό που τιµά το θέατρο, τιµά την προσπάθεια, τιµά τους ηθοποιούς και σέβεται το χώρο και το πιο σηµαντικό, χειροκροτεί πάντοτε θερµά τις παραστάσεις, ακόµη και εκείνες που δεν αγγίζουν τα ποιοτικά standards. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η σχέση που αναπτύσσουν οι ηθοποιοί µε το κοινό της Ήλιδας είναι µοναδική και αυτό το βλέπει κανείς στο τέλος κάθε παράστασης, που οι περισσότεροι ηθοποιοί έρχονται σε επαφή µε τους θεατές και συζητούν µαζί τους. Κατά τους διοργανωτές, αλλά και τους εκπροσώπους των θιάσων,

Οι παραστάσεις φέτος, πλην των παιδικών, ξεκίνησαν µε το «Μεγάλο µας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καµπανέλλη, που ήταν εξαιρετική και αντάµειψε το κοινό

Εξαιρετική παράσταση και ο «Οιδίπους Τύραννος» µε πρωταγωνιστές τον Αιµίλιο Χειλάκη και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας πρέπει να αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για άλλα Φεστιβάλ, καθώς υλοποιείται µε µηδενικό προϋπολογισµό και έχει πετύχει να ικανοποιεί τόσο τους θιάσους όσο και το κοινό, αφενός γιατί οι ηθοποιοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα παίξουν σε ένα Φεστιβάλ αξιώσεων, αφετέρου γιατί το κοινό γνωρίζει ότι θα παρακολουθήσει θέατρο αξιώσεων, γνωρίζει ότι το Φεστιβάλ της Ήλιδας είναι σταθερή αξία. ∆ιατηρεί υψηλό επίπεδο Φυσικά, τα παραπάνω δεν είναι αποτέλεσµα µίας ηµέρας, είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς πολλών ετών και το σηµαντικότερο όλων είναι ότι το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας κατάφερε να αντέξει παρά τις δυσκολίες, αφού πέρασε από 40 κύµατα και υπήρξαν και χρονιές που δεν υπήρχε καν χώρος για τις παραστάσεις.

Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι αισιοδοξούν ότι θα αντέξει και εν µέσω οικονοµικής κρίσης. «Πιστεύω ότι το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας θα αντέξει και κατάφερε και φέτος να κρατήσει το επίπεδό του» σχολιάζει στη εφηµερίδα ‘Πατρίς’ ο ηθοποιός και υπεύθυνος του ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης, που φέτος ανέβασε τις ‘Όρνιθες’ Βασίλης Χαλακατεβάκης και συνεχίζει: «Η κρίση υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, από εκεί και πέρα όλοι µας κάνουµε κουράγιο και το θέµα είναι να κάνουµε όσο καλύτερα µπορούµε τη δουλειά µας, µε αξιοπρέπεια και µε υποµονή. Το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας πάντα έχει ένα επίπεδο που το διατηρεί µε κόπο και ιδρώτα και ειδικά χάρη στον Βασίλη Καψή. Γιατί εάν δεν υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος να συνεννοηθείς µαζί του, δεν γίνεται τίποτα. Παντού χρειαζόµαστε έναν άνθρωπο και εκεί στην Ήλιδα τον βρήκαµε…». Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη φέτος από το ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης, που έχει την Αρχαία Ήλιδα πάντοτε στο πρόγραµµά του

Σταύρος Γαλάνης, που είχε την ευθύνη της περιοδείας φέτος της παράστασης: «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» µε πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο. «Το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας είναι από τα καλά στην Ελλάδα και ο Βασίλης ο Καψής κάνει σπουδαία δουλειά εκεί. Το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας έχει γίνει θεσµός και κράτησε και φέτος. Τα πράγµατα πήγαν καλά και µακάρι να είναι και του χρόνου έτσι. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι το θέατρο χρειάζεται

διάθεση, χρήµα και χρόνο. Τα δύο πρώτα τα έχουµε χάσει, οπότε τι να τον κάνεις το χρόνο, αλλά στην Αρχαία Ήλιδα το πάνε καλά και το σηµαντικό για την επιτυχία ενός Φεστιβάλ για να αντέξει στο χρόνο, είναι οι άνθρωποι που το διοργανώνουν και οι αρχές που έχουν . Αν υπάρχει σοβαρότητα, ξέρεις ότι θα γίνουν τα πράγµατα όπως πρέπει να γίνουν». Και φυσικά, από εδώ και πέρα το βλέµµα είναι στραµµένο στο 23ο Φεστιβάλ!


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αυτοκτόνησε γνωστός εφοπλιστής πάνω σε χιλιάδες κοµµένα ευρώ!

«Πραξικόπηµα προ των πυλών πέρυσι το φθινόπωρο»

Αθήνα: Σάλο αναµένεται να προκαλέσει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βήµατος της Κυριακής, το οποίο τιτλοφορείται, «Το πραξικόπηµα που δεν έγινε» και αναφέρεται στο περασµένο φθινόπωρο και τη φερόµενη ως οριακή κατάσταση για τα πολιτικά και πολιτειακά πράγµατα στην Ελλάδα. Βάσει του ρεπορτάζ της εφηµερίδας, µέσω του οποίου αναδεικνύεται µία υπαρκτή και ευθεία απειλή για το πολίτευµα από ενεργούς θύλακες άρνησης της δηµοκρατικής νοµιµότητας εντός του στρατεύµατος, το πραξικόπηµα βρέθηκε «προ των πυλών». Σύµφωνα µε το «Βήµα» το σενάριο της εκτροπής οριοθετείται από τα ακόλουθα γεγονότα:  Η περυσινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη που µαταιώθηκε έπειτα από εισβολή δεκάδων πολιτών στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σάλο αναµένεται να προκαλέσει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Βήµατος της Κυριακής»  Οι έντονες αποδοκιµασίες κατά του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και η απόπειρα τµήµατος των Ευελπίδων να παρελάσουν παρά τις αντίθετες εντολές των ανωτέρων τους  Είχαν προηγηθεί δύο ηµέρες νωρίτερα, πάλι στη συµπρωτεύουσα, αποδοκιµασίες και προπηλακισµοί υπουργών της τότε κυβέρνησης  Λίγες ηµέρες αργότερα, την 1η Νοεµβρίου, το ΚΥΣΕΑ προχωρά σε µα-

ζικές αποστρατείες αξιωµατικών και των τριών Όπλων  Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν εξήγησε ποτέ πειστικά εκείνες τις µαζικές αποστρατείες αλλά πολλές ήταν οι συζητήσεις της περιόδου ότι µε αυτές απετράπησαν κινήσεις πολιτικής αποσταθεροποίησης  Σχεδόν έναν χρόνο µετά θρυλείται ότι πολιτικό πρόσωπο προερχόµενο από τον εθνικιστικό χώρο βολιδο-

σκοπήθηκε από οµάδα αξιωµατικών αν θα ήθελε να συµµετάσχει σε στρατιωτική κυβέρνηση που θα αναλάµβανε να αποκαταστήσει την τάξη και την κοινωνική ειρήνη στη χώρα. Η βαρυσήµαντη προαναγγελία, καταλήγει ως εξής: «Η δηµοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει ότι εκείνες οι αποστρατείες µπορούν σήµερα να αποτιµηθούν ως το τέλος ενός πραξικοπήµατος που δεν έγινε…». Ακόµη είναι πρόωρο να εξαχθούν τα όποια συµπεράσµατα, αν µη τι άλλο όµως η άµεση αναφορά στον κίνδυνο πραξικοπήµατος, το οποίο φέρεται να αποφεύχθηκε στο «παρά 5’», από µόνη της αρκεί για να προκαλέσει αίσθηση, ειδικά στη δεδοµένη κοινωνικοοικονοµική και πολιτική συγκυρία για τη χώρα.

Αθήνα: Ήταν ένας από τους πιο ένθερµους συλλέκτες έργων τέχνης, παλιός ιδιοκτήτης γκαλερί και γόνος ευκατάστατης εφοπλιστικής οικογένειας… Στα 55 του χρόνια, απογοητευµένος από τους ανθρώπους και έχοντας «χάσει» τους γονείς και τους ανθρώπους, έβαλε τέλος στη ζωή του καταστρέφοντας µε ειδικό µηχάνηµα όλα του χρήµατα… Η τραγική ιστορία διαδραµατίστηκε στα µέσα Σεπτεµβρίου σ΄ ένα κλασσικό διαµέρισµα στο κέντρο της Αθήνας. Αποκαλύφθηκε στις αρχές της εβδοµάδας όταν γείτονες του 55χρονου που είχαν µέρες να τον δουν ειδοποίησαν την Αστυνοµία. Οι αστυνοµικοί που µπήκαν στο νεοκλασικό κτίριο βρέθηκαν µπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαµα. Ο 55χρονος, κείτονταν νεκρός µέσα σε µια λίµνη αίµατος ενώ µέσα στο δωµάτιο ήταν σκισµένα σε λωρίδες χαρτονοµίσµατα αξίας –σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις - 500.000 ευρώ! Ήταν ό,τι είχε και δεν είχε ο γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας…

ΑΡΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΗ «Σπάσε» τη σιωπή σου»

Αθήνα: Άνοιξε χθες ο κύκλος των συµπληρωµατικών απολογιών για την υπόθεση της διακίνησης «µαύρου» πολιτικού χρήµατος µε φερόµενο ως πρωταγωνιστή τον προφυλακισµένο πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο. Το κατώφλι του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή, πέρασε πρώτος ο εξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, ο οποίος απολογήθηκε για περίπου δυο ώρες. Την πόρτα του ανακριτή αµέσως µετά, για συµπληρωµατικές εξηγήσεις, πέρασε η κόρη του πρώην υπουργού, Αρετή Τσοχατζοπούλου. Μετά το πέρας της απολογίας της ο δικηγόρος της Μ. ∆ηµητρακόπουλος σε δήλωσή του ανέφερε πως επισκέφτηκε τον Άκη Τσοχατζόπουλο στη φυλακή και του ζήτησε να µιλήσουν. Η δήλωση του έχει ως εξής: «Η κόρη και τα εγγόνια του Άκη Τσοχατζόπουλου αργοσβήνουν µέρα µε την ηµέρα. Επισκέφθηκα τον Άκη Τσοχατζόπουλο στη φυλακή και του ζήτησα να σπάσει τη σιωπή του και να µιλήσει. Είναι µεγάλο λάθος να ανέβει στο πολιτικό ικρίωµα µόνος του».


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΒHΤΑ

«Μέσα από τις δυσκολίες γεννιούνται όµορφα και νέα πράγµατα…» Κωνσταντίνος Βήτα είναι ένας καλλιτέχνης για τον οποίο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 άφησε τη δικιά του σφραγίδα στην ελληνική µουσική ως µέλος των Στέρεο Νόβα και σήµερα συνεχίζει τη διαδροµή του στα µουσικά δρώµενα της χώρας ως σόλο καλλιτέχνης.

O

Συνειδητοποιείς πόσο µεγάλο ρόλο µπορεί να έχουν παίξει οι στίχοι σου και οι µουσικές σου σε πολλούς ανθρώπους; Νοµίζω πως συνειδητοποιώ τα πράγµατα που κάνω. Αυτά που αποτυπώνω µέσα στη δουλειά µου φροντίζω να έχουν καθαρότητα γιατί γνωρίζω ότι θα φύγουν από µένα και θα ταξιδέψουν µέσα στους ανθρώπους. Προτού ολοκληρώσω ένα άλµπουµ, έναν κύκλο τραγουδιών τον κοσκινίζω όπως το

αλεύρι. Γνωρίζω πολύ καλά τι έχω αφήσει µέσα εκεί, όµως δεν απαιτώ από κανέναν τίποτε. ∆εν απαιτώ ούτε ζητώ από το κοινό να µπορέσει να κατανοήσει. Εξάλλου και η τέχνη χρειάζεται χρόνο για να την κατανοήσεις ως κάποιο βαθµό. Ο αγώνας µου σε αυτή την ζωή είναι να χωρέσω και να συνειδητοποιήσω. Ποια η δική σου σχέση µε τη νοσταλγία;

Την περασµένη Άνοιξη κυκλοφόρησε η νέα του δουΧρυσαλλειά, έβδοµη κατά σειρά, µε τον τίτλο «Χ λίδα», από την Inner Ear records την οποία και παρουσίασε ζωντανά σε µια σειρά συναυλιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού… Στη σηµερινή συνέντευξη µιλά για θέµατα που αφορούν στη µουσική και όχι µόνο…

Καταλαβαίνω αυτό το συναίσθηµα, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Προσωπικά δεν νοσταλγώ κάτι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιστεύω πως η νοσταλγία είναι χαµένος χρόνος. Επίσης δεν αισθάνοµαι κάποια ιδιαίτερη λαχτάρα, δεν περιµένω από τους ανθρώπους κάτι, ας πούµε να έρθει κάποιος ή να επιστρέψει κάποιος από κάπου. Ή να λαχταρώ επίσης την ώρα που θα πάω κάπου. Λυπάµαι αλλά δεν µπόρεσα να καταλάβω αυτό το συναίσθηµα ποτέ. Ποια η σχέση σου µε τη φήµη, την επιτυχία και την αποτυχία; Κοιτάξτε, την επιτυχία την θεωρώ κάπως σαν προσωπική αποτυχία απλά γιατί µπορεί να νιώσω ξαφνικά ένα είδος επίπλαστης ανωτερότητας κάτι που κάποιες φορές µε οδήγησε στο να µην είµαι δηµιουργικός και ειλικρινής µε τον εαυτό µου. Όσο για τη φήµη δεν την έχω γνωρίσει, βλέπω κάποιες φορές ανθρώπους στο δρόµο να µε χαιρετούν, και χαιρετώ κι εγώ. Πέρα από αυτό δεν έχω καταλάβει κάτι άλλο από την φήµη. Έχεις δουλέψει και ω ς δηµοσιογράφος σε περιοδικά παίρνοντας συνεντεύξεις, σου έχει µείνει στο µυαλό κάποια, για κάποιο λόγο; Είχες κάποια ερώτηση που συνήθιζες να κάνεις; Ναι, είχα δουλέψει για µικρό χρονικό διάστηµα στον Τύπο και θυµάµαι ότι δεν µπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό που κάποιες φορές συνήθως ρωτούσα ήταν : «Τι είναι αυτό που δεν θες να σου λείπει από το ψυγείο;» Το project «Rolla Scape» πώς προέκυψε; Το δια φοροποιείς απ’ τα solo album σου που βγάζεις µε το όνοµά σου; Με την «Χρυσαλίδα » πχ εκτός της γλώσσας ποιες θα τόνιζες ως διαφορές; Το Rolla Scape είναι ένα ηλεκτρονικό disco άλµπουµ, κάτι που ήθελα να κάνω χρόνια. Απευθύνεται και σε ένα κοινό που δεν έχει σχέση µε

τον Κ.ΒΗΤΑ, λόγω της πλοκής του. Το θεωρω ένα side project. Γι` αυτό και το ονόµασα διαφορετικά. Με τη Χρυσαλλίδα έχει αρκετές διαφορές και λίγες οµοιότητες που δεν είναι στην αρµοδιότητά µου να τις κατονοµάσω ή να τις βρω. Νοµίζω πως η Χρυσαλλίδα είναι ένα εννοιολογικό άλµπουµ που φωτογραφίζει την κρίση της αστικής τάξης µέσα από έναν κεντρικό ήρωα που διαπερνά ξώφαλτσα τα κατατόπια της. Άλλοτε µε µια επιπολαιότητα , άλλοτε χαµένος και άλλοτε να στοχάζεται την απουσία του νοήµατος. Τι µουσικές ακούς τον τελευταίο καιρό; Άκουσες κάτι καινούριο που σε ενθουσίασε; Αυτό τον καιρό ακούω πολύ παλιά άλµπουµ από τη δισκοθήκη µου, µπλουζ και τζαζ του 60. Mal Waldron, Eric Dolphy, Pat Martino, Weather Report… Η καθηµερινότητα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα δυσκο-

λεύει όλο και πιο πολύ, πώς την βιώ νεις εσύ την όλη κατάστα ση εκεί; Εν τέλει θα φάει ο ένας τον άλλον;

∆εν µου αρέσει να πιστεύω στον κανιβαλισµό, προσπαθώ να έχω µια αισιοδοξία και να προσεγγίζω µε αγάπη και κατανόηση τους ανθρώπους και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όλοι. Είναι δύσκολοι καιροί για όλους µας, όµως πιστεύω ότι µέσα από τις δυσκολίες γεννιούνται όµορφα και νέα πράγµατα, νέες συνθήκες. ∆εν θέλω να µε φοβίζει αυτό που δεν γνωρίζω, πιστεύω στην εσωτερική δύναµη του ανθρώπου. Όπως λέει και η αγαπηµένη µου Patti Smith, people have the power. Είναι από τα αγαπηµένα µου τραγούδια και σας το αφιερώνω γιατί όλοι έχουµε µια όµορφη καρδιά µέσα µας. Και αυτό δείχνει την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη που οφείλουµε να έχουµε όχι µόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.


14

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 Baroque bar .. ένα µαγαζί µε στυλ και άποψη!

Baroque opening night!

By www.lifetown.gr

Την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου ο φακός του Lifetown.Gr βρέθηκε σε ένα από τους πιο όµορφους κι αγαπηµένους χώρους της νυχτερινής διασκέδασης της περιοχής µας... Μιλάµε για το opening του Baroque bar στην Αµαλιά δα, κατά τη διάρκεια του οποίου περάσαµε µια τέλεια βραδιά κι αυτό είναι κάτι που µπορείτε να το αντιληφθείτε κοιτώντας τις φωτογραφίες. Πάρτε µια µικρή γεύση λοιπόν...

Στα decks o Μιχάλης Μιχαηλίδης

Ροδούλα, Ιωάννα & Ιωάννα... πάντα όµορφες και γοητευτικές.

Αθηνά Καστριτσέα Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς Ξεκίνησε τα LIVE του για τη χειµερινή σεζόν ο Παναγιώτης Βαβίλης… το βράδυ της Παρασκευής ήταν στο Central στην Αµαλιάδα και αύριο ∆ευτέρα µια ακόµα εµφάνιση στο Rex Café Bar στον Πύργο.

ΥΓ Μια από τις πιο αγαπηµένες φιγούρες του Nightlife στην Ηλεία, ο Παναγιώτης Βαβίλης, ξεκίνησε τις live εµφανίσεις του για την χειµερινή σεζόν! Περισσότερα για τον νεαρό δηµοφιλή τραγουδιστή δεν χρειάζεται να πούµε αφού κάθε εµφάνισή του «συνοδεύεται» από όλα όσα θέλει να ζήσει κάποιος στη νυχτερινή του έξοδο…

Ειρήνη και Ελένη... χαµογελάκι; Ο Νίκος δηµιουργεί...!! Ένα φιλάκι από τη Σουζάνα…

Πσίτ! Από δω!

Σκέψεις…

Η

Τζέλα και Όλγα… οµορφιές!

Pop-corn κανείς;

Χωρισµός; Φυσικά και αντιµετωπίζεται!

επιλογή του κατάλληλου συντρόφου και η αρµονία στις ερω τικές µας σχέσεις είναι ζητήµατα που καθηµερινά απασχολούν κάθε άνθρωπο. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η σύγχρονη εποχή είναι δύσκολη για τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι νέοι σήµερα έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί στην επιλογή του συντρόφου, πιο ατοµικιστές και λιγότερο «συµβιβαστικοί», γεγονός που παρεµποδίζει τη δηµιουργία και τη διατήρηση µια αρµονικής σχέσης. Αδιαµφισβήτητα, η τάση της νέας γενιάς να διεκδικεί και να έχει απαιτήσεις από το άτοµο που έχει επιλέξει ως σύντροφο, είναι απόλυτα λογική.

Αυτό που, όµως, αµελούν κάποιοι από εµάς είναι να θέτουν συγκεκριµένα όρια και φραγµούς στα «θέλω» και στις απαιτήσεις τους. Σίγουρα δεν µπορούµε να επιλέξουµε ως σύντροφο ένα άτοµο που οι στόχοι και οι επιθυµίες µας είναι εκ διαµέτρου αντίθετες. Από την άλλη µεριά, όµως, δεν πρέπει να αφήνουµε τους στόχους και τις φιλοδοξίες µας να µας κάνουν εγωκεντρικούς και να γίνονται εµπόδια στις σχέσεις µας µε τους άλλους. Οι περισσότεροι από εµάς, µετά από έναν χωρισµό, αναζητούµε τους λόγους που µας οδήγησαν σε αυτό το αδιέξοδο. Συχνά, ακολουθούµε λανθασµένους τρόπους αξιολόγησης ενός χωρισµού. Προ-

βληµατισµοί όπως, «Γιατί επιλέγω πάντα συντρόφους τόσο εγωιστές;», «Μήπως τελικά δεν πρόσφερα τόσα όσα έπρεπε σε αυτή τη σχέση;», µας οδηγούν, πολλές φορές, σε λανθασµένες αποφάσεις και συµπεράσµατα. Προκειµένου να αξιολογήσουµε ένα χωρισµό καλό είναι πρώτα να αναλογιστούµε τις αιτίες που µας οδήγησαν σε αυτόν. ∆ώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να “θρηνήσει” τη σχέση που τελείωσε αλλά σταµατήστε να σκέφτεστε συνεχώς τί κάνατε εσείς λάθος. Το παρελθόν δεν διορθώνεται ενώ το µέλλον, καθορίζεται, από εσάς. Οι βαριές σκέψεις και η µοιρολατρία, που ακολουθούν, δηµιουργούν αδιέ-

ξοδα και στενοχώρια. Αγαπήστε τον εαυτό σας και τις ανάγκες του. Άλλωστε, µόνο αν αγαπήσουµε τον εαυτό µας θα µπορέσουµε να αγαπήσουµε και τους άλλους γύρω µας.

Μαριάννα Μητροπούλου


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

15

Νάσια Στεφανίδη γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Πάτρα και είναι (για 2η χρονιά) φοιτήτρια στο Τµήµα Πληροφορι κής και Μέσων Μα ζικής Ενηµέρω σης του Πύργου… Εκτός από τις σπουδές της, τον τελευταίο χρόνο η Νάσια ασχολείται µε το µόντελινγκ έχοντας καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο της «Μις Αχ αΐα» ενώ τον προηγούµενο µήνα συµµετείχε και στα Πελοποννησιακά Καλλιστεία… Ας δούµε όµως τι λέει η ίδια για όλα τα παραπάνω κι ακόµα περισσότερα…

Η

Πώ ς θα περιέγραφες τον εαυτό σου;

Θα περιέγραφα τον εαυτό µου ιδιόρρυθµο, εργασιοµανή και ίσως λίγο κυκλοθυµικό. Μέσα σε µια ώρα ίσως να αλλάξω διάθεση 4 και 5 φορές! Πώ ς περνάς στον Πύργο; Πόσο ιδα νική βρίσκεις την πόλη για έναν φοιτητή;

Όσον αφορά τον Πύργο είναι µια πόλη αρκετά άνετη για τους φοιτητές. Οι καφετέριες και τα εστιατόρια έχουν ικανοποιητικές τιµές σε σχέση µε την Αθήνα και άλλες µεγάλες πόλεις ενώ και οι αποστάσεις είναι βολικά… κοντινές. Έτσι µόλις αποκτήσεις τα πρώτα σου φιλαράκια όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκι…

Πόσο συχνά βγαίνεις έξω; Αν δεν κάνω λάθος έχεις δουλέψει και σε κάποια µαγ αζ ι ά…

Χα, χα! Πόσο συχνά µένω µέσα στο σπίτι θέλεις να πεις;… Το καθηµερινό µου ξύπνηµα ακολουθείται σίγουρα από καφέ µε φίλους στο κέντρο της πόλης και συνήθως συνοδεύεται µε φαγητό µιας και εγώ είµαι κάκιστη ή και ανύπαρκτη θα έλεγα µαγείρισσα! Περί νυχτερινής διασκέδασης προτιµώ να βγαίνω καθηµερινές και αποφεύγω να βγαίνω τα Σάββατα διότι επικρατεί ο γνωστός ασφυκτικός χαµός! Όσο για το αν έχω δουλέψει… ναι το έκανα µέχρι να ασχοληθώ µε το µόντελινγκ αφού δούλευα σε καφετέριες όπως το Arté στο Κατάκολο, το Pantheon στον Πύργο και το Θέα στην Κουρούτα.

Τι ήτα ν α υτό που σε ώθησε ν’ ασχ οληθείς µε το µόντελινγκ;

Το µόντελινγκ άρχισα να το παρακολουθώ από τότε που ήµουν µαθήτρια Γυµνασίου. Στο χώρο εντάχθηκα µέσω ενός καλού µου φίλου ο οποίος εργάζεται αρκετά χρόνια πάνω σ’ αυτό το αντικείµενο.

My name is Stefanidi…

… Nasia Stefanidi!

του µόντελινγκ αλλά και των ΜΜΕ, µε την στέψη µου ως «Μις Αχαΐα 2012». Σύναψα το πρώτο µου συµβόλαιο µε την “Pantheon adm advertising production”‘ και ύστερα από λίγο καιρό και το δεύτερο συµβόλαιο για γνωστούς οίκους κοσµηµάτων σε Ελλάδα και Μύκονο. Συµµετείχα στα καλλιστεία «Μις Πελοπόννησος 2012» και σήµερα είµαι στα καλλιστεία ∆υτικής Ελλάδος. Έπεται συνέχεια λοιπόν...

Ποια είναι τα συνηθέστερ α σχ όλι α που

ακούς ότα ν λες σε κάποιον ότι ασχολείσα ι µε το µόντελινγκ;

Όταν µιλάω για τη δουλειά µου άλλοι µε θαυµάζουν άλλοι θεωρούν ότι κάνω κάτι πολύ ρηχό κι άλλοι πως δεν θα έπρεπε να είµαι καν στο χώρο αυτό. Φυσικά κρατάω πάντα δική µου άποψη γιατί ο καθένας έξω απ το χορό... Αλλά θεωρώ κι ότι δεν µπορεί ο καθένας να σκεφτεί πόσο χρόνο µπορεί να `χει σπαταλήσει ένας άνθρωπος ώστε να βρει το µαθηµατικό τύπο ενός κάθετου πατρόν να στέκεται

ευθεία...

Μι α νέα κοπέλα σα ν εσένα µπορεί να συνδυά σει σπουδές, πα σαρέλα, δηµοσι ότητα και ελεύθερη ώρα για την ίδια και τις φίλες της;

Προσπαθώ να διατηρώ την δουλειά και τις σπουδές µου σε ισορροπία αν και δυσκολεύοµαι οφείλω να οµολογήσω… Χρόνο για τις φίλες µου διαθέτω, απλά όχι απεριόριστο και η ελεύθερη ώρα µου ξοδεύεται τις περισσότερες φορές για δουλειές στο σπίτι…

Η σχέση σου µε το διαδίκτυο; Έχεις accounts στα social media;

Κάποιες φορές ασχολούµαι και µε την κοινωνική δικτύωση… χαζεύω το mail µου ή το προφίλ µου στο facebook. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου;

Ο έρωτας στη ζωή µου αυτήν την περίοδο θα έλεγα ότι είναι αδύνατον να υπάρξει αφού κάθε εβδοµάδα πηγαινοέρχοµαι Αθήνα - Πύργο κι αν χρειαστεί και Πάτρα… Ο ιδανικός άντρας για σένα;

Θαύµασα αµέσως το αποτέλεσµα που µπορεί να βγάλει ένα καλό πατρόν, το ζωντανό σώµα, η τέχνη και η καλαισθησία.

Στον ιδανικό άντρα για µένα θα µετρήσει κυρίως το µυαλό και το πόσο σέβεται τον εαυτό του, µιας και αυτό είναι κάτι που πάντα αντανακλά στον κοινωνικό περίγυρο. ∆εν µ’ αρέσουν οι… «Mr τέλειοι» αλλά δίπλα µου θα επιλέξω σίγουρα να βρεθεί κάποιο πολύ ενδιαφέρον άτοµο.

Μετά την πρώτη µου πασαρέλα άρχισαν όλα… οι γνωριµίες στο χώρο, όχι µόνο

Μετά από 10 χρόνια µε φαντάζοµαι να ζω στο εξωτερικό...

Τι σε ενθουσιάζει σ’ α υτό το επάγγελµα ;

Μί λησέ µας για όλα όσα έχεις κά νει ως τώ ρα ...

Πώ ς φα ντάζ εσα ι τη ζω ή σου µετά από 10 χρόνια;


16

Social Media

Πολλά

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@Cashiani

Το χιούµορ είναι σα µια ξένη γλώσσα. Για να το καταλαβαίνεις πρέπει και να το κατέχεις.

@anastassio1968

Του κάγκουρα η εξάτµιση άµα χαλάσει δεν κάνει θόρυβο..

@sofiafilippidou

Το κοφτερό µαχαίρι κόβει τα δάκτυλα πριν το πιάσει το χέρι!

@vassiouti

Οι δικαστές αυτο που ζητάνε-για να τα λέµε µε το όνοµα τους-είναι να εξαιρεθούν απο τα µέτρα, υπενθυµίζοντας ότι τους έχουν ανάγκη

@ElenaAkrita

Ωραία χρόνια παίζαµε στις αλάνες, αφήναµε τα ακάουντς µας ξεκλείδωτα και δε φοβόµασταν να µας σφάξουν στον ύπνο µας για ένα ψωροπάσγουορντ.

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Ο… «Παστίτσιος» αποκλειστικά! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Εγώ είµαι ο Γέρων Παστίτσιος Υπήρξε αναµφισβήτητα το πρόσωπο των ηµερών αφού ένας ολόκληρος κρατικός µηχανισµός κινητοποιήθηκε προκειµένου να τον συλλάβει. Ο 27χρονος διαχειριστή της ιστοσελίδας «Γέρων Παστίτσιος» µιλά αποκλειστικά στον Κώστα Βαξεβάνη

Γάµος δισεκατοµµυρίων (και µπόλικου κιτς) στη Μύκονο… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: O γάµος των ινδών Farrah Mehta & Sagar Shewakramani στην Μύκονο H Farrah Mehta, εγγονή του διακεκριµένου δηµοσιογράφου Russi Karanjia παντρεύεται στη Μύκονο το διάσηµο επιχειρηµατία στο Ντουµπάι Sagar Shewakramani...

Ο υπέρβαρος Φρέντι τρα γουδά… στο καροτσάκι! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: The X Factor USA 2012 - Freddie Combs’ Audition Η συγκεκριµένη συµµετοχή στο Αµερικανικό talent show δίχασε το κοινό µε αποτέλεσµα το βίντεο να είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή των τελευταίων ηµερών.

Κι όµως τον άλλαξε! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: GOSSIP-TV.GR Ο νέος χορός της Μαρίας Ηλιάκη Θα τον φάµε στη µάπα όλη την νέα (τηλεοπτική) χρονιά όπως τον προηγούµενο;


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

LIVE

Rex: Έναρξη µε τον Παναγιώτη Βαβίλη!

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

3

NEWCOMING

Η καλύτερη… «Parea» στον Πύργο! Ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν λίγες ηµέρες και ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις! Ο λόγος για το Coffee-Bar «Parea» που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (σ.σ. υπεύθυνοι καταστήµατος Αλέξανδρος Καλύβας - Γιάννης Πλεµµένος) και λειτουργεί καθηµερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Μια βόλτα από εκεί είναι σίγουρο ότι θα σας κάνει να το αγαπήσετε αµέσως!

2

Το Rex Café-Bar στην κεντρική πλατεία του Πύργου κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς είχε καταφέρει να δηµιουργήσει µια πολύ «δυνατή» live ∆ευτέρα! Κάτι που έχει σκοπό να συνεχίσει να κάνει και φέτος ξεκινώντας από αύριο µε guest τον Παναγιώτη Βα βίλη που έχει ετοιµάσει ένα ιδιαίτερα ανανεωµένο πρόγραµµα που εγγυάται µια πολύ κεφάτη βραδιά… µην το χάσετε!

1

∆AΣΗ

Σήµερα το πρωί ο καθαρισµός της παραλίας του δάσους της Μαραθιάς!

Το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών συµµετέχει στην Παγκόσµια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισµού Ακτών 2012, που πραγµατοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι τέλη Οκτωβρίου. Η δράση του ∆ικτύου θα γίνει σήµερα Κυριακή και θα περιλαµβάνει εκστρα τεία ευαισθητοποίησης µε κορύφωση τον καθαρισµό της παραλία ς του δάσους της Μαραθιάς που αποτελεί µια µη οργανωµένη παραλία. Το ραντεβού για τη δράση είναι στην είσοδο του δάσους της Μαραθιάς στις 10 το πρωί.

4

5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ

EΞΟ∆ΟΣ

Βραδιά… Μπάχαλο στο Central! ∆εν χρειάζεται να πούµε και πολλά αφού ο τίτλος της θεµατικής βραδιάς στο Central στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας τα λέει όλα… Ετοιµαστείτε λοιπόν για µια Βραδιά Μπάχαλο! Μια τρελή ελληνική βραδιά µε τον Κώστα Μασούρα στα decks από την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου και κάθε Πέµπτη!

Ώρα για… Resident Evil! Το «RESIDENT EVIL: Η τιµωρία» (3D) είναι το πέµπτο φιλµ της κινηµατογραφικής σειράς που έχει σηµειώσει τεράστια εµπορική επιτυχία στο παρελθόν κι όπως είναι φυσικό ξεχωρίζει ανάµεσα στις ταινίες που προβάλλονται στην Ηλεία αυτές τις ηµέρες… ∆είτε αναλυτικά τις ταινίες και τις ώρες προβολής τους σε Πύργο και Αµαλιάδα. Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «RESIDENT EVIL: Η τιµωρία» (3D)

8.15 -10.10 µ.µ. «Γείτονες σε περιπολία» 7.50 -10 µ.µ. «Brave» (3D) 6.30 µ.µ. (Κυριακή)

«Σινεµά» (Αµαλιάδα)

«Step Up: Revelution» (3D) 8 – 10 µ.µ. «Brave» (3D) 6 µ.µ.

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚOΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΠYΡΓΟΥ

Οι τουρίστες στο Κατάκολο συνδράµουν στο έργο του

υτυχώς που υπάρχουν και οι… τουρίστες θα πρέπει να λέµε αφού η οικονοµική κρίση που πλήττει ολοένα και περισσότερους πολίτες δεν δίνει το παραµικρό περιθώριο για οικονοµική στήριξη σε δράσεις που αφορούν στα ζώα… Κάπως έτσι σκέφτονται, και τα µέλη του Φι λοζ ωικού Συλλόγου Πύργου που µέσα στην εβδοµάδα που πέρασε (ξανά)βρέθηκαν στο Κατάκολο µαζί µε αρκετά από τα κουταβάκια που περιθάλπονται στο χώρο της Συντριάδας προκειµένου να ζητήσουν την οικονοµική ενίσχυση –που είναι τόσο αναγκαία- από τους χιλιάδες τουρίστες που βρέθηκαν, ως επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, στο λιµάνι. Μάλιστα οι τουρίστες έδειξαν ανταπόκριση στην κίνηση Συγκέντρωση στην του συλλόγου ενώ φάνηκε και η φιλοζωική

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487, 6942 275333 και 6985 811682. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στο χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφαση σας…

E

Χαρίζονται µικρόσωµα κουτάβια

κεντρική πλατεία για την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων

παιδεία που διαθέτουν που είναι –κακά τα ψέµατα- ανώτερη από αυτή των Ελλήνων…Ξέχωρα από τη συγκεκριµένη κίνηση που εντάσσεται στα πλαίσια της προετοιµασίας του Φιλοζωικού Συλλόγου για το (δύσκολο) χειµώνα που έρχεται µια ακόµα ανακοινώθηκε για την ερχ όµενη Πέµπτη, 4 Οκτωβρίου, το βραδάκι (στις 7.30 µ.µ.) στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Μπροστά από το δηµαρχείο µέλη και φίλοι του συλλόγου θα διοργανώσουν –όπως και πέρυσι- ένα event προκειµένου να τιµήσουν την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων και καλό θα είναι όσοι θέλετε να δώσετε το παρών και να κάνετε και µια γνωριµία µε τους ανθρώπους του συλλόγου… ακόµα και η εθελοντική προσφορά από κάποιον µετράει πολύ! Τα λέµε εκεί!...

ΗΛΕIΑ: Κυνηγόσκυλα σηµαντικής αξίας βρέθηκαν νεκρά από τους κατόχους τους ∆ηλητηριάσεις σκύλων µεταξύ των οποίων είναι και κυνηγόσκυλα σηµαντικής αξίας, παρατηρούνται το τελευταίο διάστηµα σε περιοχές της Ηλείας όπως ανέφερε το www.kinigetikanea.gr. ∆ύο από τα περιστατικά που αφορούν κυνηγόσκυλα σηµειώθηκε τις τελευταίες ηµέρες στις περιοχές Γιαννιτσοχωρίου και Αρτέµιδα ς, όπου έκπληκτοι οι κάτοχοί τους βρήκαν νεκρά τα τετράποδα, από τη χρήση ισχυρών γεωργικών φαρµάκων. Στη µία περίπτωση µάλιστα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η δηλητηρίαση του κυνηγόσκυλου έχει να κάνει µε σκόπιµη ενέργεια , από άτοµα που ήθελαν να θανατώσουν το άτυχο ζώο που ξεψύχησε έπειτα από φρικτούς πόνους… Στην άλλη περίπτωση , όπως έγινε αντιληπτό από το κάτοχό του, µάλλον ο ασυνείδητος έβαλε τα δηλητήριο προκειµένου να εξοντώσει επιβλαβή, των οποίων ο αριθµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στο νοµό. Όπως και να έχουν τα πράγµατα ωστόσο, πρόκειται για απαράδεκτες πράξεις, οι οποίες συµβαίνουν ανά τακτά διαστήµατα στην Ηλεία, για λόγους εκδίκησης ή από αδικαιολόγητη αµέλεια, οδηγώντας στην απόγνωση και την απογοήτευση τους ιδιοκτήτες των κυνηγόσκυλων που εκτός από τη σηµαντική οικονοµική τιµολόγηση, έχουν και συναισθηµατική αξία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πρόστιµο και σύλληψη για όσους αλυσοδένουν τα σκυλιά τους Έχουµε τονίσει πολλές φορές ότι δεν αξίζει σε κανένα σκυλί να είναι δεµένο 24 ώρες το 24ωρο. Εκτός από κίνδυνο τραυµατισµού, το ζώο βαριέται και παρουσιάζει σηµάδια άγχους, κατάθλιψης ή και επιθετικότητας. Όταν αποκτάτε ένα ζώο θα πρέπει να έχετε προετοιµάσει το σπίτι σας (για παράδειγµα να έχει περίφραξη) ή να διατηρείτε το ζώο εντός του σπιτιού αφού τα σκυλιά θέλουν παρέα! Οι δικαιολογίες ‘’δεν έχω χρόνο’’, ‘’δεν έχουµε φράχτη’’ ή ‘’είναι ζωηρός’’ δεν είναι παρά µόνο οι αιτίες που πρέπει να αντιµετωπίσετε µε εκπαίδευση και δράση αντί να δένετε το ζώο. Βάσει του νόµου 4039/2012, η αλυσόδεση των σκύλων θεωρείται ποινικό αδίκηµα και εµπίπτει στις κακοποιήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από διοικητικό πρόστιµο που µπορεί να σας επιβάλει άµεσα η ∆ηµοτική Αστυνοµία, σχηµατίζεται και κανονική δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη του ζώου για κακοποίηση. Συνήθως, τα αλυσοδεµένα σκυλιά είναι παραµεληµένα, έχουν το ρόλο σκιάχτρων/φυλάκων και δεν λαµβάνουν επαρκή φροντίδα και βόλτα. Οι φιλόζωοι προτιµούν να έχουν τα ζώα τους µέσα στο σπίτι ή ελεύθερα στην αυλή εφόσον τα θεωρούν µέλη της οικογένειάς τους. Αν αντιληφθείτε σκυλιά που ζουν µόνιµα αλυσοδεµένα µπορείτε να το καταγγείλετε στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής ώστε να κινηθούν αναλόγως.

Χαρίζεται η Τζέσι και τα µωρά της

Χαρίζεται ο Άρης

Χαρίζεται η Σοκολά

Χαρίζεται ο Έκτορας

Χαρίζεται η Κούκι

Χαρίζονται γατάκια στην περιοχή της Ζαχάρως… τηλ. 6945 611121

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Καλλιεργητικές πρακτικές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Ο ερασιτέχνης αµπελουργός είναι προτιµότερο να προµηθευτεί έρριζα εµβολιασµένα γυµνόρριζα αµπέλια, όπως αποκαλούνται, πάντα από πιστοποιηµένα φυτώρια µετά από σχετική άδεια από το Υπουργείο. Η επιλογή ανάµεσα στις ποικιλίες της Σουλτανίνας, του Μοσχάτου Αµβούργου και του Ραζακί θα βασιστεί, κατά ένα µέρος, στο προσωπικό µας γούστο για το σταφύλι που θέλουµε να γευόµαστε. Πρόκειται για ποικιλίες που µπορούν να καλλιεργηθούν σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Παρ’ όλα αυτά, η µεν Σουλτανίνα επικρατεί ως καλλιέργεια από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ενώ το Μοσχάτο Αµβούργου καλλιεργείται κυρίως από τη Θεσσαλία και βορειότερα στην Ελλάδα. Όποια και αν είναι η επιλογή µας, θα έχουµε λευκό ή κόκκινο σταφύλι από τον Αύγουστο έως τα τέλη Οκτωβρίου. Μια µέση παραγωγή που µπορούµε να έχουµε ανά κλήµα είναι από 3 έως 5 κιλά, ανάλογα µε το αν το αµπέλι αρδεύεται ή όχι και, φυσικά, ανάλογα µε τη φροντίδα και τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούµε. Για παράδειγµα, µε 50 αµπέλια, τα οποία θα φυτευτούν περιµετρικά ενός οικοπέδου 350 τ.µ. µπορούµε να έχουµε τα σταφύλια για το τραπέζι µας και, επιπλέον, ένα µικρό βαρέλι κρασί 50 λίτρων (το Μοσχάτο Αµβούργου είναι και οινοποιήσιµο) ή, εναλλακτικά, το πετιµέζι και το ξίδι µας.

Η πρόληψη κάνει τη διαφορά:

Τ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Επιτραπέζιο Αµπέλι

ο αµπέλι, το φυτό από το οποίο παράγεται το σταφύλι, έχει µια προϊστορία πολλών εκατοµµυρίων χρόνων. Ανάλογα µε τη χρήση του, υπάρχουν ποικιλίες σταφυλιού επιτραπέζιες, οινοποιήσεως και διπλής κατεύθυνσης (για οινοποίηση και επιτραπέζια χρήση ή για σταφίδα και επιτραπέζια χρήση). Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής εξάπλωσης του αµπελιού, έχουν δηµιουργηθεί χιλιάδες ποικιλίες, καθώς και αρκετές παραλλαγές τους. Σήµερα θα αναφερθούµε γενικά στο επιτραπέζιο σταφύλι που µπορούµε να το καλλιεργήσουµε ερασιτεχνικά και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ιδιαίτερα στην περιοχή µας µε το εντυπωσιακό ανάγλυφο που διαθέτει και βεβαίως µε την µεγάλη ιστορία στην συγκεκριµένη καλλιέργεια. Για αρχή επιλέξαµε να αναφερθούµε σε τρεις από τις σηµαντικότερες ποικιλίες που προορίζονται για βρώση, τη Σουλτανίνα, το Μοσχάτο Αµβούργου και τη Ραζακί. Η Σουλτανίνα είναι µια λευκή ποικιλία χωρίς κουκούτσι, που ωριµάζει από το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου. Έχει

ΜΟΣΧAΤΟ ΑΜΒΟYΡΓΟΥ

ρώγες (ράγες) ελλειπτικού σχήµατος, µετρίου έως µεγάλου µεγέθους, ενώ ο φλοιός τους είναι λεπτός, κιτρινοχρυσαφί χρώµατος, ενώ η σάρκα της είναι γλυκιά, ελαφρώς τραγανή, χωρίς σπόρους. Ιδιαίτερα δηµοφιλής σε ερασιτέχνες και επαγγελµατίες αµπελουργούς, η Σουλτανίνα καλύπτει περισσότερο από το 20%τωνκαλλιεργούµενων επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιού και συναντάται κυρίως στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να καλλιεργηθεί και πιο βόρεια. Το Μοσχάτο Αµβούργου, από την άλλη, είναι µία έγχρωµη ποικιλία, κατάλληλη τόσο για οινοποίηση όσο και για επιτραπέζια χρήση, µε κουκούτσι. Έχει ρώγες κυανοµελανού χρώµατος και ελλειπτικού σχήµατος, µετρίου έως µεγάλου µεγέθους, µε λεπτό φλοιό. Η σάρκα του Μοσχάτου είναι χυµώδης, µε γεύση γλυκιά και άχρωµο χυµό. Ωριµάζει από το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. Καλύπτει περισσότερο από το 10% των καλλιεργούµενων επιτραπέζιων ποικιλιών και καλλιεργείται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία,

Για να έχουµε τη µέγιστη δυνατή παραγωγή από τα κλήµατά µας, θα πρέπει να ακολουθήσουµε ορισµένες καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες υπακούν σε έναν βασικό κανόνα: η πρόληψη κάνει τη διαφορά. • Επιλέγουµε εξαρχής την κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση του αµπελώνα. Βασικό µας µέληµα είναι ο καλός αερισµός και η αποφυγή θέσεων µε υψηλή υγρασία, κάτι που επιτυγχάνεται µε τον σωστό προσανατολισµό: εγκαθιστούµε τα αµπέλια σε θέση τέτοια, ώστε να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή έκθεση στον ήλιο, και φροντίζουµε οι γραµµές φύτευσης να ακολουθούν τη φορά του ανέµου Βορρά - Νότου. • Αποφεύγουµε την υπερβολική λίπανση αζώτου, για να έχουµε λιγότερες προσβολές από έντοµα, µύκητες και, γενικά, µικρότερη ευαισθησία του φυτού. • Κλαδεύουµε έτσι ώστε τα φυτά να αερίζονται ικανοποιητικά. • Για να µειώσουµε τους κινδύνους µετάδοσης µολυσµάτων, παρέχουµε την κατάλληλη στήριξη στο αµπέλι, έτσι ώστε να µην έρχονται οι κληµατίδες σε επαφή µε το έδαφος. • Αραιώνουµε τα φύλλα και τους βλαστούς (ξεφύλλισµα και βλαστολόγηµα) γύρω από τα σταφύλια, για να επιτύχουµε τον καλύτερο αερισµό από τον κήπο τις προσβεβληµένες κληµατίδες, τα φύλλα και τα σταφύλια που δεν συγκοµίσαµε, για να προστατεύσουµε τα φυτά από τις εστίες µόλυνσης που πιθανόν να τα προσβάλουν την επόµενη χρονιά. • Ψεκάζουµε µε κάποιο χαλκούχο σκεύασµα µετά την πτώση των φύλλων, τα κλαδέµατα και τα ξεφυλλίσµατα/βλαστολογήµατα. Επίσης, κάνουµε το ίδιο και έπειτα από ακραία καιρικά φαινόµενα που µπορούν να δηµιουργήσουν πληγές, όπως κάποιος δυνατός αέρας ή χαλάζι.

ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΦΡΑΟΥΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙ

αλλά ευδοκιµεί και σε νοτιότερες περιοχές. Τρίτη πιο σηµαντική ποικιλία είναι η Ραζακί, λευκή µε κουκούτσι, που ωριµάζει από τα µέσα Αυγούστου µέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Καλύπτει άνω του 20%των καλλιεργούµενων επιτραπέζιων ποικιλιών. Φυτεύεται σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στην Κρήτη.

ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ Cardinal: Πρώιµη έγχρωµη ποικιλία µε κουκούτσι, ωριµάζει από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τα µέσα Αυγούστου. Καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα. Victoria: Πρώιµη λευκή ποικιλία µε κουκούτσι, ωριµάζει από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Καλλιεργείται στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Ribier: Έγχρωµη ποικιλία µε κουκούτσι, ωριµάζει το Σεπτέµβριο. Καλλιεργείται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Italia: Λευκή ποικιλία µε κουκούτσι, ωριµάζει από τα µέσα Σεπτεµβρίου µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου. Καλλιεργείται στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Φράουλα: Όψιµη, έγχρωµη ποικιλία µε κουκούτσι, ωριµάζει από το τελευταίο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου. Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο. Σιδερίτης: Όψιµη έγχρωµη ποικιλία, ωριµάζει από τις αρχές Οκτωβρίου µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου. Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο.


20

Εν οίκω Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΝIΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣHΣ

«Νους υγιής εν σώµατι υγιεί… από εκεί ξεκινούν όλα!» O

Νίκος Κερατσής γεννήθηκε πριν 37 χρόνια στην Πάτρα και µεγάλωσε στον Πύργο ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστός από την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό και την γυµναστική γενικότερα. Παράλληλα έχει θητεύσει και στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης ενώ το τελευταίο διάστηµα απολαµβάνει τον «ρόλο» του συζύγου και πατέρα… Για όλα τα παραπάνω κι ακόµα περισσότερα µας µίλησε σε µια «Εν Οίκω» συζήτηση που είχαµε µαζ ί του…

Από µικρό παιδί ο Νίκος έδειξε την κλίση του προς τον αθλητισµό ξεκινώντας το µπάσκετ όταν ακόµα ήταν µαθητής του Γυµνασίου... «Ξεκίνησα µε το µπάσκετ όµως παράλληλα ασχολήθηκα και µε τις πολεµικές τέχνες µαθαίνοντας την τέχνη του Ninjutsu στην οποία είµαι κάτοχος 2ου Ντάν. Έπαιξα µπάσκετ για 4 χρόνια στον Αλφειό Επιταλίου και συνέχισα για 6 χρόνια στον Ολυµπιονίκη της Αρχαίας Ολυµπίας και για µια χρονιά αγωνίστηκα για τον ΓΑΣ Πύργου (σ.σ. µετέπειτα Πανηλειακός). Συµµετείχα κυρίως στα πρωταθλήµατα των κατηγοριών Α2 έως και Γ` ΕΣΚΑΗ» λέει κάνοντας ένα flashback στο αθλητικό βιογραφικό του. Τα ταξίδια, η οµαδικότητα και το… «ιντριγκάρισµα» για την νίκη σε κάθε µατς είναι τα στοιχεία που ο Νίκος θυµάται µε µεγάλη ευχαρίστηση σήµερα, τέσσερα χρόνια αφού

έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση. «Πιστεύω ότι ο αθλητισµός σε εφηβική ηλικία αλλά και σε µεγαλύτερη σε βοηθά να κρατάς σε ισορροπία τη ζωή σου. Και το λέω αυτό γιατί πρωτίστως µε ενδιέφερε να αθλούµαι κι όχι να κάνω πρωταθλητισµό. Με την συγκεκριµένη µου επιλογή είχα την ευκαιρία να ζήσω και κάποια άλλα πράγµατα, όπως άρµοζε στην ηλικία µου…», δηλώνει. Ένα «κοµµάτι» της ζωής του το πέρασε δουλεύοντας σε µαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης, µια περίοδο για την οποία έχει να θυµάται κυρίως… «τις έντονες στιγµές, τις πάµπολλες προσωπικές φιλίες και σχέσεις που ανέπτυξα όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψα σε µαγαζιά του Πύργου, της Αµαλιάδας αλλά και στο Βαρθολοµιό.» Η νυχτερινή ζωή όµως εδώ και αρκετά χρόνια ανήκει στο παρελθόν για τον Νίκο που πλέον είναι παντρεµένος µε

Εν ώρα εργασίας ένα µικρό διάλειµµα για αναµνηστική φωτο…

∆ουλεύοντας ως barman στο Club Versus στον Πύργο

την Γιάννα Τσελεπή µε την οποία έχουν και µια πανέµορφη κορούλα µόλις 9 µηνών, την Αθανασία… «Η δηµιουργία οικογένειας σηµαίνει και την ολοκλήρωση για έναν άνθρωπο. ∆εν νοµίζω ότι µπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω σ’ αυτό, απ’ ό,τι γνωρίζουν ήδη όλοι όσοι διαθέτουν οικογένεια. Πλέον στη ζωή µου κυρίαρχο ρόλο παίζουν η γυναίκα µου και η κορούλα µας»… εξοµολογείται. Όσον αφορά την επαγγελµατική του ιδιότητα ο Νίκος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

21

Εν οίκω

Με τη σύζυγό του Γιάννα και την κόρη τους Αθανασία.

ποτέ δεν έκρυψε ότι ήθελε να ασχοληθεί µε το χώρο των Γυµναστηρίων αποκτώντας την πρώτη του επαφή στην Αθήνα... «Αφού πρώτα απέκτησα το πτυχίο του Personal Training (σ.σ. προσωπικός γυµναστής) το 2001 δούλεψα ως υπεύθυνος Γυµναστηρίων στην Αγία Παρασκευή και το Μαρούσι. Εκεί έµαθα ακόµα περισσότερα πράγµατα στην πράξη. Όµως πάντα ήθελα να µεταφέρω τη γνώση που απέκτησα στο αντικείµενο µου στην πόλη µου». Κάτι που τελικά έγινε το 2011, µε τον Νίκο να αναλαµβάνει ως υπεύθυνος του Γυµναστηρίου «Body House» (σ.σ. στην οδό Κατακόλου), ενός από τα πιο σύγχρονα του Πύργου µε τον ίδιο να τονίζει ότι… «το όνειρό µου έγινε πραγµατικότητα! Μέσα στο γυµναστήριο νιώθω ότι έχω την ευκαιρία να βοηθήσω τον πελάτη κάθε ηλικίας να εκπληρώσει αυτό που έχει βάλει σαν στόχο για τον ίδιο. Είναι πολύ ευχάριστο συναίσθηµα να βοηθάς κάποιον να χάσει το βάρος που θέλει και να βλέπεις την ευχαρίστηση ζωγραφισµένη στο πρόσωπό του όταν συµβαίνει αυτό. Είναι εξίσου σηµαντικό να δείχνεις στον πελάτη πώς να δουλέψει µε το σώµα του, κάνοντας τις ασκήσεις που πρέπει, ώστε να αποκτήσει µυϊκή ενδυνάµωση, σύσφιξη, να χάσει λίπος και να νιώσει πιο υγιής και δυνατός. Είναι κάτι που στην δύσκολη εποχή που διανύουµε το έχουν πάρα πολλοί ανάγκη». Άλλωστε οι καινούριες µορφές γυµναστικής σου δίνουν την ευκαιρία να ακολουθήσεις έναν εναλλακτικό τρόπο εκγύµνασης που ταιριάζει στις διαφορετικές απαιτήσεις του καθενός οµολογεί ο Νίκος για να προσθέσει πως… «zumba, aerobic, pilates, yoga, trx, crossfit-βάρη αλλά και ένας συνδυασµός ορισµένων από τα παραπάνω µπορούν να προσφέρουν το αποτέλεσµα που θέτει ως στόχο ένας άντρας ή µια γυναίκα που θα έρθουν στο γυµναστήριο. Κι όλα αυτά µέσα σε ένα πολύ ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον.» «Κλείνοντας» την συζήτηση δεν θα µπορούσε να µην µας υπενθυµίσει και το… all time classic ρητό των αρχαίων ηµών πρόγονων… «νους υγιής εν σώµατι υγιεί! Να µην το ξεχνάµε αυτό, αφού από εκεί άλλωστε ξεκινούν όλα»…

Παίζοντας µπάσκετ µε την οµάδα του Ολυµπιονίκη Αρχαίας Ολυµπίας.

Σε φωτογράφιση µόδας µηνιαίου περιοδικού…

Στιγµές κεφιού µε πολύ καλούς φίλους…


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Επιχείρηση GEOPLANT

Η

Είκοσι τρια χρόνια προσφοράς

εταιρεία GEOPLANT δραστηριοποιείται στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν τις εκάστοτε απαιτήσεις των επιχειρηµατικών πελατών της, των καταναλωτών και της νοµοθεσίας. Πρόκειται για µια αµιγώς ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1988 µε πρώτη τότε δραστηριότητα την παροχή τεχνικών συµβουλών προς τους γεωργούς της περιοχής. Το 1989, ένα χρόνο µετά, η εταιρεία εισήλθε στην εµπορία των αγροεφοδίων ενώ το ίδιο διάστηµα, δηµιούργησε το πρώτο της φυτώριο και πρώτο στην Ελλάδα για την παραγωγή εµβολιασµένων φυτών καρπουζιού. Σήµερα το συγκεκριµένο φυτώριο αποτελεί ξεχωριστή εταιρεία µε εξοπλισµό ανάλογο των καλύτερων φυτωρίων στο είδος του.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας σήµερα είναι: α) Η διάθεση συσκευασµένων κηπευτικών και φρούτων και η διανοµή σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. β) Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλιΟ πρόεδρος της εταιρείας κού και κυρίως εµβολιασµένων κηπευτι- GEOPLANT, Παναγιώτης Λαϊνάς. κών και η διάθεσή του σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. γ) Η αναζήτηση νέων ποικιλιών µε ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά. δ) Η συµβουλευτική υποστήριξη στους παραγωγούς ώστε να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα φυτοπροστασίας και θρέψης των καλλιεργειών µέσω του Τµήµατος Γεωτεχνικής Υποστήριξης που λειτουργεί η εταιρεία.

Στόχος της GEOPLANT είναι η αποτελεσµατικότερη απόδοση στην εµπορία φρούτων και λαχανικών της περιοχής, κυρίως µέσα από την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στα πλαίσια αυτά, το έτος 2007 συστάθηκε το τµήµα της ιδιοπαραγωγής φρούτων και κηπευτικών, το οποίο εκµεταλλεύεται κατά απόλυτο τρόπο τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το Σύστηµα Παραγωγής GEORION. Το τµήµα ιδιοπαραγωγής αποτελείται από το δικό του επιστηµονικό προσωπικό ενώ τα προϊόντα που παράγει σήµερα είναι φράουλες, φυλλώδη λαχανικά, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια και πατάτες, µε τη δυνατότητα παραγωγής επίσης οποιουδήποτε προϊόντος ή ποικιλίας ακόµα και κατά παραγγελία. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

∆/ΝΣΗ: Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, ΛΕΧΑΙΝΑ ΤΗΛ.: 26230 22741

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ Τέσσερα παιχνίδια σήµερα Άλλα τέσσερα µατς σήµερα µε ενδιαφέρον κυρίως στους αγώνες ΑίαςΞενοφών και Ολυµπιακός Σαβαλίων-Προοδευτική Μανολάδας. Προβάδισµα για τη νίκη έχουν ΠΑΟ Βάρδας και Κένταυρος Μαγούλας, έναντι των Κεραυνού Χειµαδιού και Α.Ο.Χάβαρι. Τι έγινε στους χθεσινούς αγώνες ...

σελίδες 26-27

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

Σε ρυθµούς πρωταθλήµατος

Σ

Του Γιάννη Μουρούτη

ε ρυθµούς πρωταθλήµατος µπαίνει από αύριο ουσιαστικά ο Πανηλειακός, αφού όπως είχε τονίσει και ο τεχνικός Στέλιος Γιαννακόπουλος, η οµάδα, 12-14 µέρες πριν την σέντρα… πρέπει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στον στόχο της.

Ίσως ένα ακόµη φιλικό….

Χθες στη Νέα Μανολάδα ο Πανηλειακός έπαιξε µε τη ∆όξα(το αποτέλεσµα στη σελίδα 26). Πιθανόν αυτό να είναι και το τελευταίο φιλικό προετοιµασίας, αφού σύµφωνα µε τον µέχρι τώρα προγραµµατισµό, εξακολουθεί να προορίζεται για τις 14 Οκτωβρίου (χωρίς να έχει ανακοινωθεί) η έναρξη του πρωταθλήµατος Γ’ Εθνικής , ενώ όπως προαναφέραµε ο Στ. Γιαννακόπουλος εξαρχής υπολόγιζε τις τελευταίες µέρες πριν την έναρξη να κάνει συγκεκριµένο πρόγραµµα (κυρίως µε έµφαση στην τακτική) χωρίς φιλικά σε αυτό το διάστηµα. Υπάρχει πάν-

τως κι ένα ενδεχόµενο ανάλογα και µε την κλήρωση του πρωταθλήµατος, που γίνεται την Τρίτη, µήπως γίνει κι ένα φιλικό στα Φιλιατρά µε την Εράνη, ενώ γενικότερα, ανάλογα µε το αν υπάρξει κοντινός αντίπαλος στο πρωτάθληµα, µε έδρα που έχει πλαστικό χλοοτάπητα, να γίνει ένα φιλικό σε τέτοιο γήπεδο, για καλύτερη εξοικείωση. Αγωνιστικά για τον Πανηλειακό, δεν είναι διαθέσιµοι αυτό το διάστηµα, ο Καραχάλιος (που τις τελευταίες µέρες, και ενώ στην αρχή της εβδοµάδας δοκίµασε να µπει ξανά στις προπονήσεις, ένιωσε πάλι ενοχλήσεις στον αστράγαλο, όπου έχει πλέον διαπιστωθεί µια φλεγµονή, και παίρνει µια ακόµα µικρή παράταση η επιστροφή του έχει να αγωνιστεί από το φιλικό µε τους Νέους του ΠΑΟ στις 8 Σεπτεµβρίου), κι οι Βλαχόπουλος, Ντραγκόλοφ, Μπιταξής (ο πρώτος που έχει να αγωνιστεί από χτύπηµα στο γόνατο µε τον Παναιγιάλειο στις 12 του µήνα, κι οι άλλοι δυο που κάνουν πλέον σε πιο χαλαρούς ρυθµούς τις τελευταίες µέρες, ο µεν Ντραγκόλοφ είχε κι ένα βαρύ τράβηγµα τις τελευταίες µέρες, ο δε Μπιταξής είχε χτυπήσει στο φιλικό µε τον Πανιαγιάλειο).

Από τον έµπειρο Κατσαρό, ο Πανηλειακός περιµένει αρκετά τη φετινή αγωνιστική περίοδο

Με µεγάλο ενδιαφέρον στις 6 Οκτωβρίου (το προσεχές Σάββατο) , στο ∆ηµαρχείο του Πύργου ( Λάτσειο Μέγαρο) στις 20:00 το βράδυ, στον 2ο όροφο αναµένεται η εκδήλωση για την επίσηµη παρουσίαση της οµάδας , των παιχτών και της “Φανέλας” για την περίοδο 2012-2013.


24 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γεµίζει… τις «µπαταρίες» του

Χ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ωρίς φιλικό µατς προετοιµασίας θα κυλήσει η σηµερινή ηµέρα για τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Συγκεκριµένα οι «πράσινοι» µετά το χθεσινό φιλικό στην έδρα τους κόντρα στον ∆ιαγόρα Βραχνεΐκων(βλέπε αποτέλεσµα σ’ άλλη σελίδα) ξεκουράζονται. Έτσι σήµερα οι «πράσινοι» θα έχουν ρεπό, και θα επιστρέψουν και πάλι στις προπονήσεις την ∆ευτέρα το απόγευµα. Ενώ συνέχεια στα φιλικά θα έχουµε το ερχόµενο Σάββατο 6 Οκτωβρίου στην Πάτρα, και συγκεκριµένα στα Βραχνέικα, όπου οι «πράσινοι» θα παίξουν την χθεσινή «ρεβάνς» µε τον τοπικό ∆ιαγόρα. Στόχος των «πρασίνων» είναι να συνεχίσουν τις θετικές τους εµφανίσεις , αντάξια της δυναµικότητας και του ρόστερ που διαθέτουν, και φυσικά να εκµεταλλευτούν το διάστηµα έως τις 21 Οκτωβρίου που θα αρχίσει

εκτός απροόπτου το νέο πρωτάθληµα της ∆΄ εθνικής. Άλλωστε και ο τεχνικός Λάκης Αθανασόπουλος πριν οριστικοποιήσει την βασική ενδεκάδα , (χωρίς αυτό να σηµαίνει φυσικά ότι δεν υπολογίζει και τους άλλους παίκτες), θέλει να δώσει ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες του, µέσα από τα πολλά φιλικά συµπερασµάτων, όπως τονίζει, κρατώντας φυσικά την οµάδα του σε εγρήγορση. Όµως τα φιλικά δεν τελειώνουν µάλλον… στα Βραχνέικα, καθώς το τεχνικό τιµ έχει σκοπό να κλείσει και µε άλλες οµάδες είτε ∆΄ είτε Γ΄ εθνικής κάποια φιλικά, στην πορεία, µιας και η πρεµιέρα αργεί, και θέλει η οµάδα όταν ξεκινήσει το πρωτάθληµα να είναι εντελώς φορµαρισµένη. Ενώ ας µην ξεχνάµε ότι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου υπάρχει το µατς κυπέλλου στο Πανόπουλο µε αντίπαλο τον Κεραυνό Χειµαδιού στα πλαίσια της β΄ φάσης του κυπέλλου της ΕΠΣΗ.

Ηµέρα ξεκούρασης είναι η σηµερινή για τους «πράσινους» του Π.Φ.Ο Πανόπουλου

SUPER LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μ

Αµφίρροπες αναµετρήσεις και σήµερα ε τρεις αγώνες άνοιξε χθες η αυλαία της πέµπτης αγωνιστικής της Super League, ενώ από το πρόγραµµα ξεχωρίζει το σηµερινό ντέρµπι της Θεσσαλονίκης ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούµπα. Κυρίαρχος είναι ο ΠΑΟΚ στα µατς µε τον Άρη. Μετρά 29 νίκες, 9 ήττες και 14 µατς έχουν έρθει ισόπαλα. Στα τελευταία δυο παιχνίδια ωστόσο ο Άρης έχει µία νίκη κι ένα «Χ» στην Τούµπα. Πολλά γκολ έχουµε στις µεταξύ τους αναµετρήσεις µε τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει συνήθως τρία γκολ από τη µεριά του. Ακόµη, εκτός από το ντέρµπι της Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζει η αναµέτρηση του Παναθηναϊκού µε τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Στα τελευταία δυο παιχνίδια οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει στην έδρα τους. Ο Αστέρας πάντως δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό που συνήθως κερδίζει µε ένα γκολ διαφορά. Αναλυτικά το πρόγραµµα:

Σήµερα 16:00 Πανθρακικός-Βέροια (NS1) 18:15 Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (NS1) 18:15 Πλατανιάς-Skoda Χάνθη (NS2) 20:30 ΠΑΟΚ-Αρης (NS1) Αύριο 20:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός (NS2)

Ενδιαφέρουν κι αυτά….

1) Η ΑΕΚ έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ συγκοµιδής βαθµών εδώ και 49 χρόνια 2) Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει από τις χειρότερες εκκινήσεις στην ιστορία του 3) Ο Ατρόµητος έχει την καλύτερη άµυνα του πρωταθλήµατος µε 1 γκολ παθητικό 4) Ο Πανθρακικός και Κέρκυρα έχουν τη χειρό-

τερη άµυνα µε 7 γκολ παθητικό, ΑΕΚ και Λεβαδειακός ακολουθούν 5) Τέσσερις διαφορετικοί παίκτες σκόραραν πέρυσι στο Κέρκυρα - ΟΦΗ, κανείς δεν συνεχίζει φέτος 6) Μία νίκη έχει η ΑΕΚ στα τελευταία πέντε µατς στη Νέα Σµύρνη 7) ∆υο νίκες έχει ο ΠΑΣ µε τον Λεβαδειακό εντός και οι δυο µε 2-0 σκορ 8) ΠΑΟΚ και Άρης φέρνουν πολλά όβερ στην Τούµπα 9) Ο ΠΑΟΚ συνήθως βάζει τρία γκολ αλλά δέχεται κιόλας

Ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία νίκη µε αντίπαλο τον δυνατό Αστέρα Τρίπολης.

10) Η Κέρκυρα σε τέσσερις αγωνιστικές έχει µόλις 178 πάσες! 11) Ο Λεβαδειακός είναι η πιο επιθετική οµάδα µε 62 προσπάθειες (σουτ) 12) Πανθρακικός, Κέρκυρα και ΑΕΚ έχουν τις περισσότερες ήττες στο πρωτάθληµα (3) 13) Η ΑΕΚ έχει την πιο εύκολη άµυνα, αφού τρώει ένα γκολ ανά 4,8 τελικές 14) Στα µατς του ΠΑΣ µε τον Λεβαδειακό µπαίνουν µέχρι δυο γκολ 15) Τρία γκολ µέσο όρο βάζει ο Ολυµπιακός στα παιχνίδια 16) Ο Ολυµπιακός κερδίζει τον Ατρόµητο και µάλιστα δύσκολα δέχεται γκολ Το ντέρµπι της Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει στους σηµερινούς αγώνες της Σούπερ Λιγκ

17) Η 4η αγωνιστική ήταν και η πιο παραγωγική

µε 21 γκολ 18) Μέχρι στιγµής πάντως µπαίνουν 1.81 γκολ ανά παιχνίδι βάσει της στατιστικής 19) Τέσσερα αυτογκόλ έχουν µπει στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές

20) Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Αστέρα αλλά δύσκολα (µε 1 γκολ διαφορά συνήθως)

21) Σε τέσσερις αγωνιστικές έχουν δοθεί επτά πέναλτι 22) Το 65% των αγώνων έρχεται under (κάτω από 2.5 γκολ)

23) ΑΕΚ και Πανιώνιος φέρνουν συχνά σκορ 22 και 1-1 24) Ο Παναθηναϊκός έχει τις περισσότερες πάσες στο πρωτάθληµα 324


Σ Π Ο Ρ 25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ

Με στόχο τον πρωταθλητισµό

Ε

Οι «κίτρινοι» παρουσία πολλών επίσηµων φορέων του τόπου έκαναν προχθές τον αγιασµό, ενόψει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου

νόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγµατοποιήθηκε την Πάρασκευή ο αγιασµός του Άρη Στρεφίου παρουσία φιλάθλων και ενεργά συµµετεχόντων φίλων της οµάδας, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος κ. Χαράλαµπου Καφύρα , του ∆ήµαρχου Αρχαίας Ολυµπίας κ. Ευθύµιου Κοτζιά, και του Αντιδήµαρχου Πέτρου Γιαννακόπουλου. Την Ε.Π.Σ.Η εκπροσώπησε ο Κυριακός Κυριακόπουλος, ενώ το παρών έδωσαν και άλλοι επίσηµοι . Άπαντες ευχήθηκαν µια χρονιά µε υγεία και επιτυχίες και βέβαια ο Άρης Στρεφίου να επιστρέψει εκεί που του αξίζει, δηλαδή στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Β. Καλογερόπουλος: « Να δηµιουργήσουµε έναν αθλητικό όµιλο πρότυπο στην ιδέα του ευ αγωνίζεσθαι…»

Ο νέος πρόεδρος του Άρη Στρεφίου κ.Βασίλης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στο καινούριο ξεκίνηµα του σωµατείου, ενώ µίλησε για τους στόχους που θα τεθούν µε την πάροδο του χρόνου. Μεταξύ άλλων ο κ. Καλογερόπουλος ανέφερε: «Με το βλέµµα στραµµένο στον ουρανό ορκιστήκαµε να προσφέρουµε ένα ποιοτικό , σύγχρονο και θεαµατικό ποδόσφαιρο. Η οµάδα του Άρη Στρεφίου - Αρχαίας Ολυµπίας ενισχύθηκε σηµαντικά για τις υποχρεώσεις της στην νέα αγωνιστική περίοδο και σίγουρα θα είναι από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Οι νέοι παίκτες ενσωµατώθηκαν πολύ γρήγορα στην οµάδα και µαζί µε τον προπονητή µας αποτελούν µια οικογένεια. Η ενασχόλησή µου µε τον αθλητισµό προέκυψε όχι από προσωπική φιλοδοξία αλλά από την ανάγκη που διαισθάνθηκα ότι υπάρχει στους κατοίκους της ευρύτε-

Παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος κ. Χαράλαµπου Καφύρα και του ∆ήµαρχου Αρχαίας Ολυµπίας κ. Ευθύµιου Κοτζιά έγινε ο αγιασµός

ρης περιοχής µας να εξωτερικεύσουν την καταπιεσµένη εσωτερική τους δύναµη. Η νεολαία της Ολυµπίας έχει µεγαλώσει µε τις παραδόσεις του αθλητισµού , έχει γαλουχηθεί στο πνεύµα του Ολυµπισµού και έχει τη δύναµη όταν της δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πρωταγωνιστήσει και να διδάξει την Ολυµπιακή ιδέα στου Στεφάνου της αγριελιάς παγκόσµια. Πρόθεσή µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα πολυµετοχικό αθλητικό σωµατείο που θα περιλαµβάνει Ακαδηµίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης , βόλεϊ και όλων των αθληµάτων, δηµιουργώντας ένα αθλητικό όµιλο πρότυπο στην ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» που θα εκπροσωπεί την γενέτειρα της Ολυµπιακής ιδέας. Στην φυσική έδρα του αθλητισµού θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα αντιπροσωπευτικό Ολυµπιακό συγκρότηµα µε την ελπίδα αθλητικά σωµατεία από όλο τον κόσµο να αποδεχθούν την πρόσκληση της συµµετοχής τους σε Ολυµπιακά τουρνουά,καθώς και στην επιλογή του αθλητικού µας κέντρου για την προ-

Κοντά στον αθλητισµό πάντα ο Αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας κ.Πέτρος Γιαννακόπουλος, ενώ δίπλα του διακρίνεται και ο εκπρόσωπος της Ε.Π.Σ.Η κ.Κυριάκος Κυριακόπουλος

Ιδιαίτερα δραστήριος και µε πολλές θετικές σκέψεις… ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τα αθλητικά δρώµενα ο κ. Βασίλης Καλογερόπουλος

ετοιµασία τους απολαµβάνοντας ταυτόχρονα τις φυσικές οµορφιές της περιοχής µας. Με τον τρόπο αυτό η Αρχαία Ολυµπία θα πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο, κάθε στιγµή, κάθε ώρα και όχι µόνο κατά την αφή της φλόγας. Αξίζει µια καλύτερη τύχη στον τόπο αυτό που µας παρέδωσαν µε δάφνες οι πρόγονοι µας. Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος κ. Χαράλαµπο Καφύρα , τον ∆ήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας κ. Ευθύµιο

Ο αγιασµός έγινε για το καλό… της τρέχουσας περιόδου µε την ευχή πάνω απ’ όλα η οµάδα να είναι υγιής

Κοτζιά,όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και όλους τους Τοπικούς Άρχοντες της περιοχής αυτής για την συµµετοχή τους και την συµπαράστασή τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ καρδιάς όλους τους συνεργάτες µου , τους κατοίκους των Τ.∆. Σµίλα (όπου και το χωριό µου), Στρεφίου, Πουρναρίου, Ηράκλειας , Αρχαίας

Ολυµπίας , τις οµάδες ποδοσφαίρου Άγιος ∆ηµήτριος , Α.Ο.Κεραυνός Χειµαδιού και το αθλητικό σωµατείο Ολυµπιονίκης ελπίζοντας και στην συµµετοχή των υπολοίπων γειτονικών Τ.∆ιαµερισµάτων για την πραγµατοποίηση του ονείρου.Εύχοµαι καλή τύχη στην οµάδα µας και στους συναγωνιστές µας για µια ωραία ποδοσφαιρική περίοδο.»

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S.M. ΤΕΡΖΗΣ

Σήµερα οι υπόλοιποι αγώνες της πρεµιέρας • Ντέρµπι σε Χελιδόνια και Ελαιώνα!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Άλλους δέκα αγώνες (πρωί και απόγευµα) περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας, µε τους οποίους ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήµατος, που ως γνωστόν ξεκίνησε χθες µε πέντε µατς. Αναλυτικά – παίζουν

1ος όµιλος ΜΑΚΡΙΣΙΑ 11 π.µ.: Κεραυνός ΚαλλικώµουΑ.Ο. Αµπελώνας ΜΑΚΡΙΣΙΑ 4.30 µ.µ.: Α.Ο. Μακρίσια – Απόλλων Ν. Φιγαλείας ΕΛΑΙΩΝΑ 4.30 µ.µ.: ∆όξα Ελαιώνα-Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων

ΝΕΟΧΩΡΙ 4.30 µ.µ.: Α.Ο. Νεοχωρίου – Θρίαµβος Πύργου ΜΥΡΤΙΑΣ 4.30 µ.µ.: Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΑ 4.30 µ.µ.: Α.Ο. Χελιδόνια - Ερµής Πλατάνου

2ος όµιλος ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ 11 π.µ.: Εθνικός Αµαλιάδας – Λέοντες Αµαλιάδας Β. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 4.30 µ.µ.: Άρης ∆ήµητρας – Εθνικός Γερακίου ΑΛΠΟΧΩΡΙ 4.30 µ.µ.: Αετός ΑλποχωρίουΘύελλα Καρδαµά ΞΥΛΟΚΕΡΑ 4.30 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Ατρόµητος Καβασίλων

Ντεµπούτο µε το «δεξί» θέλει να κάνει σήµερα στην έδρα του, στην επιστροφή του στη Β’ κατηγορία, ο Α.Ο. Μακρισίων


26 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1-3

Μ

Μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο

’ ένα ξέσπασα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα η Νίκη πέρασε νικηφόρα απ ό το Λαµπέτι, επικρατώντας µε 3-1 του τοπικού Ολυµπιακού, που µέχρι το 86’ ήταν µπροστά στο σκορ! Η αναµέτρηση ήταν καθ’ όλη τη διάρκειά της συγκλονιστική και οι δυο οµάδες προσέφεραν πολύ καλό θέαµα σ’ όσους φιλάθλους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν. Ο αγώνας ξεκίνησε µε τις δυο οµάδες να δείχνουν από πολύ νωρίς τις… επιθετικές τους διαθέσεις, αφού εκατέρωθεν είχαµε καλές στιγµές µπροστά από τις δύο εστίες. Στο 31’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Κασκούτη από τον Μαρσέλη, ξεσηκώνοντας «θύελλα» διαµαρτυριών από την πλευρά των φιλοξενούµενων, που αµφισβήτησαν έντονα τη φάση . Την «εσχάτη των ποινών» ανέλαβε ο ίδιος ο Κασκούτης, ανοίγοντας

Τα χθεσινά αποτελέσµατα

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΚ Πύργου- ΠΑΟ Κακοβ. Ήφαιστος Βουν. - Πέλοπας Πύργου ΑΠΟ Κουρτεσίου - Απόλλων ∆ουν. Μυρσιναϊκός-Αλφειός Β’ Κατηγορία Ολυµπιακός Μυρ.- Πάνθηρες Ηρακλής Π/Β -Ωλενιακός Αετός Κ. – Ελπίδα Βαρθ. Εθνικός Αµπελ. - Κένταυρος Σ. Θύελλα Π.-Ηρακλής Π.

1-2 0-5 0-1 2-0 3-1 7-0 4-0 1-1 1-1

Αποτελέσµατα φιλικών ∆όξα Ν.Μανολάδας-Πανηλειακός 1-1 (Μελετίδης 22’- Φράγκος 62’) Π.Φ.Ο Πανόπουλου - ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων 2-0 (Μπρης 24, Βατσής 61’)

το σκορ σε 1-0. Οι φιλοξενούµενοι πάντως θα µπορούσαν να έχουν πάει στα αποδυτήρια µε την ισοπαλία, αλλά το σουτ του Λάµπη Μαρκόπουλου, έπειτα από ατοµική προσπάθεια, κόντραρε σε αµυντικό και κατέληξε κόρνερ. Στην επανάληψη ο ρυθµός του αγώνα παρέµεινε υψηλός, µε τις δυο οµάδες να είναι ιδιαιτέρως απειλητικές. Μάλιστα οι Λαµπεταίοι θα µπορούσαν να έχουν διπλασιάσει τα τέρµατά τους στο 60’, αλλά το µονοκόµµατο σουτ του Παρδάκη κατέληξε ξυστά άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούµενοι διαµαρτυρήθηκαν ζητώντας πέναλτι για ανατροπή του ∆. Κολοτούρου από τον Ζηγογιάννη. Η φάση που καθόρισε ως έναν βαθµό την εξέλιξη του αγώνα πάντως σηµειώθηκε στο 64’, όταν ο τερµατοφύλακας του Λαµπετίου, Λαµπρόπουλος, έκανε πολύ κακή εκτίµηση του χώρου της µεγάλης του περιοχής και έπιασε τη µπάλα εκτός περιοχής, µε συνέπεια να αντικρίσει την δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Γκατζόπουλο. Έτσι θέση κάτω από τα γκολ-ποστ του Λαµπετίου

Φάση από το χθεσινό µατς µε πρωταγωνιστές τους Μαρκόπουλο και Καλύβα

πήρε ο ∆ηµήτρης Πετρόπουλος! Για µεγάλο χρονικό διάστηµα πάντως οι παίκτες του Αλέξη Γαλάνη δεν εκµεταλλεύτηκαν το

αριθµητικό τους πλεονέκτηµα…Όµως στο 86’ όταν από σέντρα του Μπαρδούση ο ∆. Κολοτούρος µε κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Το γκολ αυτό έδωσε «φτερά» στους φιλοξενούµενους που στο 89’ µετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Ολυµπιακού, ο ∆. Κολοτούρος και πάλι έκανε το 1-2. Η µεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Μαρκόπουλος κέρδισε πέναλτι και ο Ν. Κολοτούρους, διαµόρφωσε το τελικό 1-3. Οι συνθέσεις ΛΑΜΠΕΤΙ: Λαµπρόπουλος, Μανοδήµος, Ζηγογιάννης, Ντάβαρης, Ακριβός (70’ Μαργιόλος), Καλύβας, Πετρόπουλος, Παρδάκης, Κασκούτης, Ραπούσι. ΤΡΑΓΑΝΟ: Λαµπρόπουλος, Μπαρδούσης, Χ. Κολοτούρος, Μαρσέλης (74’ Ε. Κολοτούρος), Σαραντούλιας, ∆. Ιωάννου (90’ Μπίκος), Ψυχογιός, Βουρτσάνης, ∆. Κολοτούρος, Μπαρκόπουλος, Μπακίου (35’ Ν. Κολοτούρος).

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2 – 1

Πρώτη αγχωτική… νίκη!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Την πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθληµα της Α1 – Βέρροιος , πέτυχε χθες το απόγευµα στο γήπεδο των Λεχαινών η τυπικά γηπεδούχος ∆άφνη Ανδραβίδας, κερδίζοντας µε σκορ 2 – 1 τον αξιόµαχο Αργοναύτη Κατακόλου που άφησε καλές εντυπώσεις, όπως και στην πρεµιέρα µε τον ΠΑΟΒ. Στο α’ µέρος το µατς έµεινε στο 0 – 0 , µε την ∆άφνη να έχει µια φλύαρη… υπεροχή, και τους παίκτες του Αργο-

ναύτη να είναι επηρεασµένοι από τον τραυµατισµό του νεαρού Μπηλιώνη(πιθανό κάταγµα στο χέρι του). Έτσι στο 50’ σε ανατροπή του Καλοµοίρη ο Αν. Αντωνόπουλος νίκησε από τα έντεκα βήµατα… τον αντίπαλό του γκολκίπερ και 1 – 0! Για να έρθει κατόπιν το 2 – 0 µε αυτογκόλ του Καβαθά σε σέντρα του Νικολόπουλου. Το τελικό 2 – 1 διαµόρφωσε στο 80΄ο Αλιµπέου, από λάθος εκτίµηση… του ∆ιαµαντόπουλο της ∆άφνης!

∆ΑΦΝΗ: Αν. Αντωνόπουλος, Γιαννακόπουλος(75΄Ζώντος), Βάσσος, ∆ιαµαντόπουλος, Βουρτσάνης, Χρ. Αντωνόπουλος, Καραλάγας, Πετρόπουλος(60΄Στρίγγας), Καλοµοίρης, Γεωργιόπουλος(46΄Τσελεπής), Νικολόπουλος. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ: Ξένος, Παπαγεωργίου, Καβαθάς, Τσάµπρας, Ηλιόπουλος, Αβραµόπουλος, Αλιµπέου, Γεωργίου, Μπηλιώνης(λ.τρ. 10΄Κολόσακας – 70΄Βασιλακόπουλος), Τσίτσος, Λεωνιδόπουλος.


Σ Π Ο Ρ 27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Ά

Ντέρµπι… σε Αµαλιάδα και Καβάσιλα

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

λλα τέσσερα µατς θα γίνουν σήµερα στις 4.30 µ.µ. για την πρώτη αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος. Ξεχωρίζει η αναµέτρηση στην Αµαλιάδα των Σαβαλίων µε την Προοδευτική Μανολάδας, καθώς και η συνάντηση του Αίαντα µε τον Ξενοφώντα στα Καβάσιλα. Ενώ ΠΑΟΒ και Κένταυρος έχουν τον πρώτο λόγο παίζοντας στην έδρα τους. Ας δούµε και τα τέσσερα σηµερινά παιχνίδια

ΑΜΑΛΙΑ∆Α 4.30 µ.µ.: ∆υνάµωσε… λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθληµα ο Ολυµπιακός Σαβαλίων και θεωρείται γενικά υπολογίσιµη δύναµη. Θα παίξει σήµερα µε την Προοδευτική µε στόχο τη νίκη, που όµως προέρχεται από ήττα και µάλιστα στην έδρα της στην πρεµιέρα, και δεν θέλει δεύτερη συνεχόµενη! Ικανοί για το θετικό αποτέλεσµα είναι πάντως οι φιλοξενούµενοι, που έχουν αρκετές αλλαγές φέτος. ∆ιαιτητής ο Κούλης.

ΒΟΥΝΑΡΓΟ 4.30 µ.µ.: Αρκετά ενισχυµένος φέτος ο τυπικά γηπεδούχος σήµερα Κένταυρος Μαγούλας , θα προσπαθήσει να πάρει ένα άνετο και σήµερα «τρίποντο». Κόντρα στον «νεοφώτιστο» Α.Ο. Χάβαρι λογικά θα έχει εύκολο έργο, µιας και οι «πράσινοι» δεν θέλουν να φύγουν χωρίς το θετικό αποτέλεσµα από το Βούναργο. Αναµένεται καλό µατς που θα διαιτητεύσει ο Βουρλιώτης.

και το έδειξε στην πρεµιέρα κόντρα στην ∆άφνη ο Ξενοφών Κρεστένων. Αν οι γηπεδούχοι µπλοκάρουν τα επιθετικά ατού των Κρεστένων και φυσικά σκοράρουν, θα πάρουν το «τρίποντο», διαφορετικά… τα πράγµατα είναι δύσκολα! Το µατς «σφυρίζει» ο Κούρτης.

Ο Ολυµπιακός Σαβαλίων φιλοξενεί…την Προοδευτική στο στάδιο της Αµαλιάδας

ΒΑΡ∆Α 4.30 µ.µ.: Στην έδρα του µε αντίπαλο τον Κεραυνό Χειµαδιού επιστρέφει σήµερα ο ΠΑΟ Βάρδας µετά το «στραπάτσο» στο Κατάκολο. Έχει σίγουρα το προβάδισµα για τη νίκη. Αν το µατς πάντως δεν καταλήξει στον άσο…, τότε θα πρόκειται για έκπληξη, αφού η διαφορά στο έµψυχο υλικό µεταξύ των δύο οµάδων είναι σηµαντική. ∆ιαιτητής ο Παπαδόπουλος. ΚΑΒΑΣΙΛΑ 4.30 µ.µ.: Στο «ουδέτερο» γήπεδο των Καβασίλων ο τυπικά γηπεδούχος Αίας θα προσπαθήσει για την πρώτη του νίκη, έχοντας όµως δύσκολο αντίπαλο, όπως άλλωστε είναι

Ο ΠΑΟ Βάρδας θέλει µόνο «τρίποντο» κόντρα στον Κεραυνό Χειµαδιού στο «Γρ.Καλάκος»

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- A.C.S

Ματς «φωτιά» σε Χειµαδιό και Βαρθολοµιό

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τέσσερα ακόµα µατς περιλαµβάνει η σηµερινή ηµέρα, µε τα οποία ολοκληρώνεται η πρεµιέρα στην Α2 κατηγορία, που ως γνωστόν ξεκίνησε χθες το απόγευµα. Και στα τέσσερα µατς φαίνεται ότι φαβορί είναι οι «παλιο - σειρές» της κατηγορίας, όµως η πρεµιέρα είναι πάντα πρεµιέρα, και κρύβει εκπλήξεις… , τις οποίες µπορούν να κάνουν τόσο ο Ενιπέας, όσο και ο Ηλειακός Βαρθολοµιού. Αναλυτικά – παίζουν ΝΕΟΧΩΡΙ 4.30 µ. µ.: Καµία σχέση

δεν έχει ο φετινός Αχιλλέας Νεοχωρίου µε την οµάδα που υποβιβάστηκε στα µπαράζ παραµονής µα τα Λεχαινά, καθώς έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα, και το κυριότερο ο σύλλογος έχει αποδυναµωθεί σε µεγάλο βαθµό. Έτσι σήµερα το λογικό φαβορί της αναµέτρησης είναι ο έµπειρος Ατρόµητος Βαρβάσαινας που άλλωστε έχει στόχους… και τέτοια µατς θα πρέπει να τα κερδίζει! Το µατς διαιτητεύει ο Πήττας.

ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 4.30 µ.µ.: Ντέρµπι «γειτόνων» έχουµε εδώ… καθώς οι δυο οµάδες που συναντώνται σήµερα, Ενιπέας Λαντζοΐου και Πανωλενια-

κός γνωρίζονται καλά. Μάλιστα πριν δέκα ηµέρες είχαν συναντηθεί και πάλι στο Καράτουλα για το κύπελλο, µε τον Πανωλενιακό να παίρνει την πρόκριση! Όµως άλλο κύπελλο και άλλο πρωτάθληµα! Το µατς «σφυρίζει» ο κορυφαίος Ηλείος διαιτητής αυτή την ώρα Μάριος Λαµπρόπουλος.

ΕΠΙΤΑΛΙΟ 4.30 µ.µ.: Με το «δεξί» θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθληµα η Αλφειονίδα Αλφειούσας έστω και χωρίς την φυσική της έδρα, απέναντι στην Ολυµπιάδα Γουµέρου που παρουσιάζεται ενισχυµένη παρότι «νεοφώτιστη» στην κατηγορία.

Αυτός είναι ο νέος Άρης Στρεφίου που θέλει να ξεκινήσει δυνατά στο νέο πρωτάθληµα

Έτσι αν καταφέρει και µπλοκάρει τα ατού των γηπεδούχων, Μπουλαλά και Σπηλιόπουλο, θα το παίξει το µατς, που «σφυρίζει» ο Κυριαζής.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 4.30 µ.µ.: ∆υνατό µατς προβλέπεται και εδώ… καθώς ο ιστορικός Ηλειακός Βαρθολοµιού

παρότι «νεοφώτιστος» δεν είναι αµελητέα ποσότητα, απέναντι βέβαια στο πρώτο φαβορί για άνοδο της κατηγορίας τον Άρη Στρεφίου, που µε τους παίκτες που ενισχύθηκε και το υλικό που διαθέτει , µπορεί άνετα το διπλό µέσα στο Βαρθολοµιό. ∆ιαιτητής ο Καλογεράκος.


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012

Μαϊµούδες του δαχτύλου!

Κάθε φορά που γεννάει κερδίζει και το λόττο!!!

Είναι ένα θέµα που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, µαϊµούδες τόσο µικρόσωµες µε µέγεθος ενός δαχτύλου περίπου. Οι φωτόγραφίες είναι πραγµατικές ωστόσο πρόκειται για νεογέννητα που όταν µεγαλώσουν ξεπερνούν τα 40 εκατοστά σε µήκος. Είναι το µικρότερο πρωτεύον ζώο του πλανήτη και ανήκουν σε ένα είδος που είναι γνωστό σαν µαϊµούδες πυγµαίοι ή µαϊµούδες τσέπης ή µικροσκοπικά λιοντάρια. Αυτά τα γλυκά µικροσκοπικά ζωάκια είναι στην πραγµατικότητα ιδιαίτερα άγρια και όταν µεγαλώσουν είναι αρκετά επικίνδυνα. Οφείλουµε βέβαια να επισηµάνουµε ότι δεν πρόκειται για κατοικίδια αλλά για άγρια ζώα.

Η 29χρονη Χέγκε Ζανέτ Όκσνες από τη Νορβηγία είναι η πιο τυχερή έγκυος στον κόσµο, καθώς όποτε περιµένει παιδί ένα µέλος της οικογένειάς της κερδίζει µια µικρή περιουσία στο λόττο! Φέτος την οικογενειακή παράδοση τίµησε ο αδελφός της, ο 19χρονος Τορντ Όξνες, που κέρδισε 12,2 εκατοµµύρια κορώνες (περίπου 1,6 εκ. ευρώ) το περασµένο Σαββατοκύριακο, ενώ η 29χρονη είναι ετοιµόγεννη στο τρίτο παιδί της. Πριν από αυτόν, η ίδια η Χέγκε Ζανέτ είχε κερδίσει 8,2 εκατοµµύρια κορώνες το 2010, µία ηµέρα προτού γεννήσει το δεύτερο παιδί της! Το 2006, όταν η κοπέλα έγινε για πρώτη φορά µητέρα, ο πατέρας της Λέιφ κέρδισε 4,1 εκατοµµύρια λίγες ώρες µετά τον τοκετό. Η Χέγκε Ζανέτ έχει άλλους τρεις αδελφούς που, όπως λέει, την πιέζουν να αποκτήσει κι «άλλα δέκα παιδιά» για να κάνουν κι αυτοί την τύχη τους. Τα ανεξήγητα αυτά κέρδη δεν εξηγούνται µε τη λογική, ενώ τα µέλη της οικογένειας Όξνες δηλώνουν πως «δεν έχουν κάποια µαγική φόρµουλα ούτε παίζουν στο λόττο συγκεκριµένους αριθµούς». Και τις τρεις φορές είχαν αγοράσει έτοιµα δελτία µε ήδη συµπληρωµένα τα νούµερα! Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Χέγκε εξακολουθεί να δουλεύει σε ένα βενζινάδικο στο νησάκι Όστεβολ, κοντά στο Μπέργκεν, και ο Τορντ θα συνεχίσει να εργάζεται ως εφαρµοστής αλλά θα αγοράσει «ένα-δυο διαµερίσµατα» για να εξασφαλίσει τα γεράµατά του.

Γιατί οι άντρες έχουν εµµονή µε το γυναικείο στήθος;

Οι επιστήµονες Larry Young και Brian Alexander επιχειρούν να εξετάσουν τους συναισθηµατικούς, βιολογικούς και πολιτισµικούς παράγοντες που κρύβονται πίσω την προτίµηση των αντρών στο γυναικείο στήθος. Τα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη µελέτη τους που κυκλοφόρησε πρόσφατα µε τίτλο «Η Χηµεία Μεταξύ µας: Αγάπη, Σεξ και η Επιστήµη της Έλξης». Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι ετερόφυλοι άντρες εξάπτονται τόσο στη θέα του γυναικείου στήθους εξαιτίας µιας απλής ορµόνης που απελευθερώνεται κατά το θηλασµό και ενισχύει το δεσµό µητέρας-παιδιού, ενώ δηµιουργεί, επίσης, την τάση για δέσιµο µεταξύ των εραστών. Ο Larry Young, σε άρθρο του, εξηγεί πως από «βιολογικής

απόψεως» η εµµονή µε το στήθος είναι «αρκετά περίεργη». Όπως σηµειώνει, «οι άντρες είναι τα µόνα αρσενικά θηλαστικά που διεγείρονται σεξουαλικά από τα στήθη. Και οι γυναίκες είναι τα µόνα θηλυκά θηλαστικά µε στήθος που αναπτύσσεται κατά την εφηβεία, ανεξάρτητα από την εγκυµοσύνη. Είµαστε, επίσης, το µόνο είδος το οποίο περιλαµ-

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

βάνει στη σεξουαλική του δραστηριότητα τα χάδια, το µασάζ και εν γένει τη διέγερση του στήθους της γυναίκας». Ο ειδικός νευρολόγος συνεχίζει εξηγώντας ότι και οι γυναίκες απολαµβάνουν την προσοχή αυτή στο στήθος τους και µάλιστα επικαλείται σχετική έρευνα του Πανεπιστηµίου του Sheffield. Σύµφωνα µε αυτήν, το 82% των γυναικών είχε σεξουαλική έξαψη µετά τη διέγερση του στήθους και της θηλής. Σύµφωνα µε τον Young, η έλξη που ασκεί στον ανδρικό πληθυσµό το γυναικείο στήθος είναι µια συνήθεια την οποία έχουµε εκ φύσεως και όχι σαν αποτέλεσµα εκµάθησης. «Τα αγόρια δεν µαθαίνουν στο νηπιαγωγείο ότι το στήθος είναι κάτι που θα πρέπει να τους ενδιαφέρει. Είναι βιολογικό και βαθιά ριζωµένο στον εγκέφαλό µας», γράφει.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/09/2012 0/09/2012 0 09:00 9:00

47% 7% 21 2 1 °°C C 4

3! !"# "# $

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/09/2012 0/09/2012 1 15:00 5:00

33% 3% 30 3 0 °°C C 3

3! !"# "# *

!"#$%&' ! "# $ % & ' 3 30/09/2012 0/09/2012 2 21:00 1:00

!"# "# . .* * 67% 7% 2 ! 25 2 5 °°C C 6 9K Km/h m/h

()"*+#% () "*+#% 0 01/10/2012 1/10/2012 0 03:00 3:00

60% 0% 20 2 0 °°C C 6

()"*+#% () "*+#% 0 01/10/2012 1/10/2012 0 09:00 9:00

!"# "# B BA A 50% 0% 3 ! 19 1 9 °°C C 5 16 1 6K Km/h m/h

16 1 6K Km/h m/h

16 1 6K Km/h m/h

2! !"# "# $ 9K Km/h m/h

Η µοναδική πόλη στον κόσµο χωρίς δέντρα!

Το Norilsk είναι η βορειότερη πόλη της Σιβηρίας, γνωστή και ως «Άγρια Ανατολή» της Ρωσίας. Το θερµόµετρο δείχνει -72 βαθµούς Κελσίου και πάντα καλύπτονται από χιόνι, ενώ τα τετραγωνισµένα κτίρια κυριαρχούν παντού στην πόλη. Αυτό που κάνει εντύπωση στον επισκέπτη του Norilsk είναι η ολοκληρωτική απουσία των δέντρων από την πόλη. Ο λόγος; Η υπερβολική ρύπανση του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την ευδοκίµηση δέντρων ή φυτών στην ευρύτερη περιοχή! Οι µεγαλύτερες εκποµπές διοξειδίου του θείου σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν καταγραφεί εδώ, ενώ η απουσία πρασίνου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τοξική βροχή αλλά στα δηλητήρια που απελευθερώνονται στον αέρα κάθε χρόνο εξαιτίας της µεγάλης παραγωγής µεταλλευµάτων στην ευρύτερη περιοχή. Σε µια από τις πλέον αφιλόξενες πόλεις του κόσµου, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται πάνω στα ποτάµια(!) και το γάλα πωλείται σε «τούβλα», η έλλειψη δέντρων ολοκληρώνει το απόκοσµο σκηνικό και αυξάνει κατά πολύ την… ψυχρότητα – καιρού και ψυχής.

%$&$'() % $&$'()

$'$+, $ '$+, ) )-../0+$ -../0+$

$'%/1$ $ '%/1$ )-../0$ )-../ 0$

$'%/1$ $ '%/1$ )-../0$ )-../ 0$

$'$+, $ '$+, ) )-../0+$ -../0+$

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αραιές παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισµένη ορατότητα στα ∆ωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Άνεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 4 και στο Αιγαίο 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you