Page 1

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σήµερα ανακοινώνει το νέο ∆.Σ

Ο Φούφουλας η πρώτη σπουδαία µεταγραφή! Σελίδα 19

Σελίδα 18

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38742 ΤΙΜΗ: 0,80€

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00€

www.patrisnews.gr ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ

Νέα δυσαρέσκεια των αθίγγανων Σελίδα 5

30 IOYΛIOY 2012

» Μοιραία η διασταύρωση της Ν. Μανολάδας, έκοψε το νήµα της ζωής σε ηλικιωµένο οδηγό ΚΑΙ ΤΡ ΙΠ ΚΑΡΑΜ ΛΗ Π ΣΕ ΦΑ ΟΛΑ ΝΑΡΙΑ Σελίδα

6

Το µηχανάκι που οδηγούσε, συγκρούστηκε µε διερχόµενο Ι.Χ ΤΡΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε εγρήγορση για την Ολυµπία! •ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ

«∆ΙΑΣ»

Σελίδες 12-13

ΣΤΙΣ ΜΗΛΙΕΣ

Ποιοτική µουσική παράσταση! Σελίδα 11


»

]

2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΗΛΕΙΑΚΑ

δρώµενα

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 30 Ioυλίου 2012 Οι Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι Οι Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος, ήταν πέντε από τους εβδοµήκοντα µαθητές του Κυρίου. Όλοι υπηρέτησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Σίλας φυλακίστηκε µαζί µε τον Παύλο στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Μετά από πολλούς µόχθους και µακρά πορεία έγινε επίσκοπος Κορίνθου. Ο Κρήσκης, έγινε επίσκοπος Καρχιδονίας και από την θέση αυτή µόχθησε και υπηρέτηση το Θείο Ευαγγέλιο. Ο Σιλουανός, από το αξίωµα του επισκόπου Θεσσαλονίκης, αγωνίσθηκε και βασανίστηκε και αυτός για την πίστη του στον Κύριο. Με τον ίδιο τρόπο, αγωνίσθηκε και ο Επαινετός σαν επίσκοπος Καρθαγένης. Τέλος και ο Άγιος Ανδρόνικος αγωνίστηκε και βασανίστηκε για την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Κυρίου µας Ιησού Χριστού.

Σ

α να µην έφτανε που η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου αγνόησε παντελώς την Αρχαία Ολυµπία, µη προσκαλώντας ούτε το δήµαρχο στην τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων, ήρθε και ο πρόεδρος της ∆ΟΕ ∆ρ Ζακ Ρογκ να πει, στην οµιλία του, ότι «…οι Ολυµπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στο σπίτι τους» για να διορθώσει την επόµενη ηµέρα, µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν αυτές του οι δηλώσεις, ότι µιλούσε για τα σύγχρονα αθλήµατα και ότι το σπίτι των Ολυµπιακών Αγώνων είναι η Αθήνα. Για την Ολυµπία, της οποίας ανακηρύχθηκε επίτιµος δηµότης τον περασµένο Μάιο, ούτε λόγος. Ν.Σ 300712/Spyropoulou 006

Σελήνη: 12ηµ. Aν. Hλίου: 06.27’ ∆ύση Hλίου: 20.36’

[

*Το 6 % του πληθυσµού γενικώς πάσχει από κατάθλιψη

*Οι 550.000 στην Ελλάδα πάσχουν από διαπιστωµένη κατάθλιψη *Το 27% των ανδρών θα παρουσιάσει στη διάρκεια της ζωής του ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. *Το 45% φθάνει το ποσοστό στο γυναικείο πληθυσµό που αντιµετωπίζει προβλήµατα κατάθλιψης. *∆ύο φορές συχνότερα υποφέρουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες

1 - 4 - 6 - 10 - 41 - Τζόκερ: 8 1 - 2 - 9 - 12 - 23 - 38 &46

!"#$%&"'

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ

στην Ηλεία

!"#$%&' !" #$%&' 3 30/07/2012 0/0 7/2 012

09:00 0 9:00

26 2 6° °C C

61% 6 1%

2 !"# !"# $

!"#$%&' !" #$%&' 3 30/07/2012 0/0 7/2 012

15:00 1 5:00

34 3 4° °C C

45% 4 5%

3 !"# !"# *

!"#$%&' !" #$%&' 3 30/07/2012 0/0 7/2 012

21:00 2 1:00

31 3 1° °C C

51% 5 1%

2 ! !"# "# + +* *

(&)$* ( &)$* 3 31/07/2012 1/07 /201 2

03:00 0 3:00

25 2 5° °C C

80% 8 0%

2 ! !"# "# B BA A

(&)$* ( &)$* 3 31/07/2012 1/07 /201 2

09:00 0 9:00

26 2 6° °C C

52% 5 2%

1 ! !"# "# B BA A

Ι.

%$&$'() % $ &$'()

9 K Km/h m/h

%$&$'() % $ &$'()

16 1 6 K Km/h m/h

%$&$'() % $ &$'()

9 K Km/h m/h

%$&$'() % $ &$'()

9 K Km/h m/h

%$&$'() % $ &$'()

3 K Km/h m/h

Περάστε

Πλήρως ισότιµα µε τα δηµόσια ΚΤΕΟ καιµε τις ίδιες τιµές!

ΚΤΕΟ ΣΕ 20

ΣΥΝ ΤΡΙΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 26210 20970-1-2 ΤΗΛ.:2

λεπτά!

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Επί του θέµατος

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

3

Σεβαστείτε τουλάχιστον την ιστορία του... Σ

υµφωνώ και αποδέχοµαι την άποψη ότι στο Νοσοκοµείο του Πύργου, τα προβλήµατα είναι πολλά και σηµαντικά, γίνονται δε πολύ πιο µεγάλα όταν αφορούν στην έλλειψη γιατρών και κατ’ επέκταση στην αδυναµία εκτέλεσης των εφηµεριών. Απογοητευτική πρά γµατι εικόνα, εξαιτίας της οποίας διαταράσσεται το πρόγραµµα λειτουργίας του ... επιβλητικού αλλά µόνο ως κτηριακού συγκροτήµατος Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. Την ίδια ώρα, παράλληλα µε την ύπαρξη των δύσκολων συνθηκών, κάνουν κάθε φορά το σταυρό τους οι πολίτες του τόπου για να µην πάθουν τίποτα, γνωρίζοντας ότι θα διακινδυνεύσει η υγεία τους, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού και εν τέλει η οποιαδήποτε αναγκαία υγειον. περίθαλψή τους...

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr_plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

Ό σοι εµπλέκονται, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι απαιτείται, εδώ, ειδικά, η ανάλογη σοβαρότητα που σήµερα δυστυχώς εκλείπει κι αυτή, µαζί µε όλα τα άλλα! Αναµφιβόλως η κρίση είναι το «ανάχωµα» στις προσπάθειες που ενδεχοµένως καταβάλλονται, για να βρεθούν λύσεις, αλλά δεν µπορεί να µετατραπεί και σε άλλοθι ώστε να µας φταίνε πάντα οι ... άλλοι κι όχι εµείς οι ίδιοι που συνήθως αποφεύγουµε χρεώσεις πρωτοβουλιών και ευθύνες... Εκείνα που συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα στον καρδιολογικό τοµέα είναι ένα από τα παραδείγµατα µιας απαράδεκτης στάσης και πρακτικής που ακολουθείται στο συγκε-

κριµένο χώρο εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζεται µε τον ίδιο ακριβώς ρυθµό είτε από τη µία είτε από την άλλη πλευρά. Οι κα ρδιολόγοι εκ Πατρών που βγήκανε σε... «αναρρωτική άδεια» την περ. εβδοµάδα, για να µην καλύψουν τα κενά του Πύργου, εξέθεσαν τον κλάδο τους, ηθικά και δεοντολογικά, προκαλώντας ακόµη και την οργή συναδέλφων τους από την Αχαΐα!

«Αναµφιβόλως, η κρίση είναι το «ανάχωµα» στις προσπάθειες που ενδεχοµένως καταβάλλονται, για να βρεθούν λύσεις, αλλά δεν µπορεί να µετατραπεί σε άλλοθι, ώστε να µας φταίνε πάντα οι ... άλλοι!»

προβλήµατα, διαµαρτυρίες επί διαµαρτυριών, κλειστές ή υπολειτουργούσες κλινικές και ο οδυνηρός αυτός κύκλος δεν τελειώνει ποτέ, µε τις αντιπαραθέσεις να κορυφώνονται κάθε φορά και µάλιστα δηµόσια, για τη λειτουργία του Νοσοκοµείου! Όλοι ωστόσο οφείλουν να κάνουν ένα βήµα πίσω, αναλαµβάνοντας και τις δικές τους προσωπικές ευθύνες. Όχι γιατί κι εδώ οι πλαστές αναρρωτικές δεν έπαψαν να χρησιµοποιούνται ακόµη κι αν σε κάποια κλινική θα µείνει να εργάζεται ένας ή και ... κανένας γιατρός, αλλά πολύ περισσότερο γιατί στους ίδιους χώρους και σε ανάλογες θέσεις πέρασαν πρόσωπα µε τεράστια προσφορά στο Νοσηλ. Ίδρυµα, την τοπική κοινωνία και τους Ηλείους πολίτες της...

Κι αυτοί που τελικά αποδέχθηκαν την εντολή και ήρθαν –προς τιµήν τους- µετά την εφηµερία και στο περιθώριο της εργασίας τους στο Νοσοκοµείο Πύργου, είπαν µια πολύ µεγάλη αλήθεια: «Ευτυχώς βρήκαµε χώρο και χρόνο για να κοιµηθούµε λίγο!...». Με βάση τα στατιστικά της κίνησης Πύργου και Πάτρας, οι επιστήµονες που µας διευκόλυναν φαίνεται να έχουν δίκιο. Μόνο που εκεί είναι και περισσότεροι, και µάλλον µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους καλύτερα... Εδώ βεβαίως, στην ηλειακή πρωτεύουσα, άλλη εικόνα µας παρουσιάζουν: Προβλήµατα και πάλι

editorial


4

» Με το µάτι των συντακτών µας ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

?

Με τι απόρησαν πριν λίγες µέρες οι επισκέπτες Κατακόλου που ήρθαν µε σκάφος στη µαρίνα, κάνοντας τις διακοπές τους;

!

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν καλά – καλά ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες της η νέα Βουλή και η καταγόµενη από την Ηλεία βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή κατέθεσε ερώτηση που αφορά τον τόπο και τους αρχαιολογικούς του «θησαυρούς». Ρωτά λοιπόν η κα Πιπιλή τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού τι θα γίνει µε τη σήµανση στον δωρικό ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι! Τονίζει έτσι, ότι λόγω έλλειψης τέτοιας σήµανσης, είναι απίθανο να εντοπιστεί ο πανέµορφος ναός από τους επισκέπτες στην περιοχή... Χ.Π.

πήγε ποτέ » ∆εν το λεωφορειο

Μάταια περίµεναν το Σάββατο το απόγευµα οι λουόµενοι της παραλίας Λεβεντοχωρίου, το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για να τους µεταφέρει στον Πύργο, όπως συνήθως συνέβαινε τις προηγούµενες µέρες κατά τη θερινή περίοδο... Βρίσκονταν στη στάση δέκα µε δεκαπέντε άτοµα προκειµένου να αναχωρήσουν µε το τελευταίο δροµολόγιο στις 7.15µ.µ. αλλά αναγκάστηκαν να παίρνουν ΤΑΧΙ ή να παρακαλάνε διερχόµενους για τη µετακίνησή τους. Αν το δροµολόγιο διεκόπη το ΚΤΕΛ δεν έπρεπε να ενηµερώσει;

Ο κ. Λέντζος

Σηµαντική βοήθεια Πανταχού παρών στις πολιτιστικές και άλλες δράσεις που υλοποιούνται στο ∆ήµο ΑνδραβίδαςΚυλλήνης φαίνεται να είναι ο Ανδρέας Μίγκος από τα Λεχαινά, ο οποίος µε µεράκι και αγάπη τις προβάλει µέσω του διαδικτύου. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάνει τη δουλειά µας και τη ζωή µας πιο εύκολη, παρέχοντας στα τοπικά µέσα σηµαντική βοήθεια. Ευχαριστούµε Ανδρέα! Β.Κ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Βλέποντας δύο γνωστούς και επώνυµους καταστηµατάρχες να πιάνονται στα ... χέρια για το ποιος θα τους προσφέρει πρώτος τα εδέσµατά του!...

Στο Πρασιδάκι!

Ταλαντούχος, πνευµατώδης, σεµνός και λάτρης της πατρίδας του. ∆εν είναι άλλος από τον εµπνευστή των γιορτών του Ενιπέα και της Φολόης ∆ηµήτρη Λέντζο. Ο επιτυχηµένος επιχειρηµατίας της Αθήνας και ταλαντούχος στιχουργός και συγγραφέας-ποιητής, όχι µόνο δεν ξεχνά τις Μηλιές, όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε, αλλά έχει φροντίσει να στρέψει τα βλέµµατα των φιλόµουσων και φιλότεχνων στον ορεινό όγκο. Φέτος, οι Γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης, συµπλήρωσαν 4 χρόνια και µε τη βοήθεια σηµαντικών επίσης ανθρώπων, αλλά κυρίως το δικό του µεράκι και όρεξη, θα µας δίνουν «ραντεβού» για πολλά ακόµα χρόνια. Ν.Σ

ΠΑΤΡΙΣ

» Παραιτήσεις έρχονται απ’ ότι µαθαίνω στο Νοσοκοµείο Πύργου αφού προβλήµατα δεν επιλύθηκαν. Αλλαγές αναµένονται και στη διοίκηση. Πολλοί µάλιστα «στοιχηµατίζουν» από τώρα ότι τα ηνία του Ιδρύµατος θα πάρει και πάλι (η τρίτη κατά σειρά) γυναίκα...

...αλλά αληθινά

Με µικρούς, αλλά σταθερούς, ρυθµούς συνεχίζεται η επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, καθώς οι προεκλογικές ανησυχίες δείχνουν να µετριάζονται, προσδίδοντας σηµαντική ανακούφιση στις τράπεζες. *** Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες τραπεζικές πηγές, τα κεφάλαια που έχουν επιστρέψει στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ στο διάστηµα µετά τις εκλογές, ενώ σηµειώνεται ότι η τάση δείχνει να συνεχίζεται, και παράλληλα το ενδιαφέρον είναι έντονο για προθεσµια-

κές καταθέσεις µεγαλύτερης διάρκειας, όπως εξαµήνου και δωδεκαµήνου. *** Ωστόσο τον Ιούνιο, σύµφωνα µε τηνΤτΕ οι καταθέσεις συνέχισαν την πτωτική τάση του Μαΐου , καθώς οι εισροές που καταγράφηκαν µετά το σχηµατισµό κυβέρνησης δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν το κύµα εκροής που είχε καταγραφεί µέχρι τότε. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες µειώθηκαν στο τέλος Ιουνίου στα 150,6 δισ. ευρώ, από 157,4 δισ. που ήταν στο τέλος Μαΐου.

Υπαίθρια διανοµή… σύνταξης Μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι λάµβαναν τη σύνταξή τους είτε µέσω Τραπέζης, είτε στα κατά τόπους Ταχυδροµεία ή από τους αγροτικούς διανοµείς στα σπίτια τους. Ωστόσο, φαίνεται πως κάποιοι έχουν κι άλλες ιδέες και καλούν τους συνταξιούχους να έρχονται, έχω από το ταχυδροµείο και η σύνταξη να δίνεται από τον ταχυδρόµο…µέσα από το αυτοκίνητό του, στο δρόµο! Ωραία πράγµατα… Ν.Σ

Ανεξέλεγκτα...

[ Ακούει κανείς; ]

Χ.Π.

»

Το έριξαν έξω! Μετά από αρκετό καιρό που βρίσκονταν αντιµέτωποι µε πληθώρα προβληµάτων οι εργαζόµενοι στο Νοσοκοµείο Πύργου είπαν να το ρίξουν λίγο έξω και να ξεφύγουν λίγο από την καθηµερινότητα. Έτσι λοιπόν έδωσαν ραντεβού το Σάββατο το βράδυ στο εστιατόριο ΕΝΑΛΛΑΞ στον Άγιο Ηλία όπου και διασκέδασαν αφήνοντας λίγο στην άκρη τις δυσκολίες και παίρνοντας δύναµη να πιάσουν και πάλι από σήµερα δουλειά! Β.Κ


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

5

Τα αυτονόητα Ξέρει να «κολυµπά στα βαθιά»

»

Ο «εµφύλιος» για τον Γραµµατέα και ο ... «παλιός»

Για να µην έχουµε και εµείς τα ίδια προβλήµατα που αντιµετώπισε πρόσφατα ο συνάδελφος κ. Γιώργος Τράγκας, διευκρινίζουµε ότι Μέρκελ είναι το όνοµα του γαϊδάρου της φωτογραφίας και πρόκειται για απλή συνωνυµία µε την Καγκελάριο της Γερµανίας. Αν δεν µας πιστεύετε, ρωτήστε και τον ιδιοκτήτη του, που είναι ο αντιδήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Χρήστος Παλαιολόγος!

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Στη «µάχη» της εκλογής για τη νευραλγική θέση του Γραµµατέα του κόµµατος, έχει ριχτεί ο πρώην βουλευτής της Ν∆ Παναγιώτης Αδρακτάς. Οι αντίπαλοί του, κάθε άλλο παρά εύκολοι είναι αφού απέναντί του βρίσκονται ο ανυποχώρητος µέχρι σήµερα Νικήτας Κακλαµάνης, ο γείτονας πρώην Υφυπουργός Νίκος Νικολόπουλος, ο Συνδικαλιστής Φίλιππος Ταυρής κ.α. Ωστόσο ο Παναγιώτης Αδρακτάς που χαρακτηρίζεται ως «ο παλιός» ανάµεσά τους, δείγµα της εµπειρίας του και της µακρόχρονης προσφοράς του στην πολιτική ζωή έχει κερδίσει την εκτίµηση πολλών στελεχών. Ο ίδιος, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Αθήνας, είπε ότι λόγων τω σηµερινών συνθηκών ο νέος γραµµατέας έχει πολλή δουλειά να κάνει στην κοινωνία και γενικά στην επαφή του κόµµατος µε τους πολίτες οπότε δε θα πρέπει να προέρχεται από την κοµµατική ιεραρχία... Χ.Π.

Απλή… συνωνυµία!

»

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Να ζήσετε ευτυχισµένοι…

Στο «κλαµπ» των παντρεµένων µπήκαν από το βράδυ του περασµένου Σαββάτου δυο δικά µας παιδιά, ο διευθυντής της εταιρίας «Μulti Production» Λευτέρης Βαρουξής, γιος του εκδότη – διευθυντή της εφηµερίδας «Πατρίς» Λεωνίδα Βαρουξή, και η αγαπηµένη του Σίσσυ Σπηλιοπούλου. Το ραντεβού είχε δοθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού για να τους ευχηθούν «Βιον Ανθόσπαρτο» στην κοινή τους ζωή που ξεκίνησε και επίσηµα µε την τέλεση του γάµου τους. Ο Λευτέρης, έχοντας στο πλευρό την οικογένειά του περίµενε µε αγωνία τη Σίσσυ που έφτασε στην εκκλησία απαστράπτουσα, συνοδευόµενη από τα δικά της αγαπηµένα πρόσωπα. Η τελετή συγκινητική για τους ίδιους και τους γονείς τους, ενώ προσεγµένη σε όλα, µε πολύ γούστο αλλά και κέφι απ’ όλους, ήταν η δεξίωση που ακολούθησε και η οποία κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όλοι εµείς οι συνεργάτες των παιδιών και εργαζόµενοι στην εφηµ. «Πατρίς» και στην «Ολυµπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση» τους ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένοι.

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο

Ο ∆ηµήτριος ο πολιορκητής, γιος του Αντίγονου στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρξε στρατιωτική ευφυΐα, ενάρετος πολιτικά, µα και µε αβυσσαλέα ανθρώπινα ελαττώµατα. Ενδεικτικά είναι και τα εξής γεγονότα. Καθόσον ζούσε στην Αθήνα είχε επιβάλλει δριµύτατο φόρο 250 ταλάντων στους Αθηναίους, µε στόχο να µαζέψει χρήµατα για να αγοράσει σαπούνι για την ερωµένη του τη Λαµία. Οπότε οι Αθηναίοι µε αποστροφή έλεγαν « Θα πρέπει να είναι πολύ ακάθαρτη αυτή η κυρία» !!! Άλλοτε πάλι ο ∆ηµήτριος ο οποίος συνδέονταν ερωτικά µε την περιβόητη Λαµία, σε ένα µεγαλοπρεπές γεύµα είπε περιπαιχτικά στην πανέµορφη ∆ηµώ Όλα αυτά τα ωραία εδέσµατα µου τα έστειλε η Λαµία. Αλλά και η ∆ηµώ µε ευστροφία και καυστικότητα απάντησε στον ∆ηµήτριο «Πολύ περισσότερα θα σου στείλει η µάνα µου, αν θελήσεις να γίνεις ερωµένος της !!!». ∆ηµήτριος ο πολιορκητής. Γιος του Αντίγονου, στρατηγού του Μ. Αλεξάνδρου. Πήρε το όνοµά του από την περιβόητη πολιορκία του στη Ρόδο. Υπήρξε στρατηγική ευφυΐα, αλλά και µε αβυσσαλέα ανθρώπινα πάθη. Γεννήθηκε το 333 και απεβίωσε το 283 π.Χ. www.pavramopoulos.gr

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Φωτογραφικά

Μεθοδικός και οργανωτικός ο νέος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος µπορεί να µην έχει αναλάβει ακόµη επίσηµα τα καθήκοντά του, οι πληροφορίες όµως αναφέρουν ότι έχει αρχίσει ήδη να ενηµερώνεται για τα τεκταινόµενα, προκειµένου να αναλάβει δράση αµέσως, χωρίς να χάσει λεπτό. Αναλαµβάνει δύσκολο έργο, ωστόσο η µέχρι τώρα πορεία του έχει αποδείξει ότι ξέρει να «κολυµπά στα βαθιά». Μ.Κ.

∆ιαµαρτύρονται για τις δηλώσεις περί «µαϊµού» πληγέντων

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν αθίγγανοι των περιοχών του Πύργου, που επλήγησαν από τις πληµµύρες της 5ης Φεβρουαρίου, για τα λεγόµενα του αντιδηµάρχου Πύργου Γιάννη Αργυρόπουλου περί «µαϊµού» πληγέντων. Για του λόγου το αληθές, αθίγγανοι µαζί µε τον πρόεδρο των Ελλήνων τσιγγάνων Γιάννη Χαλιλόπουλο επισκέφθηκαν τα γραφεία της εφηµ. «Πατρίς» και προσκόµισαν αποδείξεις από καταστήµατα του Πύργου – όπως φαίνεται και στη φωτό- όπου δείχνουν ότι έχουν αγοράσει οικοσυσκευές οι οποίες καταστράφηκαν από τις πληµµύρες κι όµως τα ονόµατά τους δεν είναι στη λίστα αυτών που αποζηµιώνονται. ∆ηλώνουν πως οι δηλώσεις του κ. Αργυρόπουλου δεν ευσταθούν και για το λόγο αυτό θα ζητήσουν και την παρέµβαση του εισαγγελέα προκειµένου να αποζηµιωθούν.

»

Ο Θεός κι ο γείτονας...

Πολλές θυµόσοφες ρήσεις µου έρχονται στο µυαλό όταν ακούω ιστορίες µε σύνορα, δηµοτικούς και κοινοτικούς δρόµους που αποτελούν καθηµερινά “προβλήµατα” στα χωριά της Ηλείας. Στην περίπτωση της ιστορίας που διαδραµατίστηκε σε χωριό του δήµου Πύργου ταιριάζει ίσως καλύτερα το “∆υο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα” αφού για µια θέση στάθµευσης µόνο στα χέρια δεν ήρθαν δύο γείτονες για το ποιος θα αφήσει το αυτοκίνητό του στον ίσκιο του κοινοτικού όµως δρόµου! Μέρα µεσηµέρι ήταν όπως µαθαίνουµε και η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι για το ποιος τελικά µπορεί να παρκάρει και ποιος όχι στο δηµόσιο χώρο. Β.Κ

»

Αξιέπαινη κίνηση

Αξιέπαινη η ενέργεια των αδελφών Θάνας και Γόνης Λυκούρεση στην Αµαλιάδα, οι οποίες δώρισαν στο Κέντρο Ηµερήσιας Φύλαξης Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) που λειτουργεί στην πόλη, µία φιάλη οξυγόνου. Μία δωρεά που θα πιάσει τόπο, αφού η φιάλη είναι άκρως αναγκαία για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο ΚΗΦΗ. Φυσικά, θερµές είναι οι ευχαριστίες από τη διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήµου Ήλιδας, στην αρµοδιότητα της οποίας είναι το ΚΗΦΗ. Μ.Κ.


6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Από τη λαϊκή αγορά ... στο θάνατο

Θ

ανάσιµα τραυµατίστηκε χθες το πρωί ο 79χρονος ∆ιονύσης Μαυρούλιας από το χωριό Φράγκα της Αχαΐας, όταν στην προσπάθειά του να βγει µε το µηχανάκι του από τη διασταύρωση της Νέας Μανολάδας στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, συγκρούστηκε µε Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 38χρονος από την Αχαΐα και κινείτο επί της Εθνικής Οδού µε κατεύθυνση προς τον Πύργο. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο άτυχος 79χρονος είχε πάει στη Νέα Μανολάδα προκειµένου να ψωνίσει στην τοπική λαϊκή αγορά. Αφού έκανε τα ψώνια του και τα έβαλε στο µηχανάκι χαµηλού κυβισµού -τύπου Charly- είχε πήρε το δρόµο της επιστροφής για το σπίτι. Όµως η µοίρα είχε άλλα σχέδια για τον 79χρονο συνταξιούχο που λίγο πριν τις 12 χθες το µεσηµέρι άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Άµεσα στο σηµείο της σύγκρουσης έφτασε δύναµη του Αστυνοµικού Τµήµατος Βάρδας και λίγα λεπτά αργότερα άνδρες του Τµήµατος Τροχαίας Αµαλιάδας. Ο θάνατος του άτυχου

Θανάσιµος τραυµατισµός 79χρονου από το χωριό Φράγκα Αχαΐας, στη διασταύρωση της Νέας Μανολάδας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο άτυχος 79χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στη διασταύρωση της Νέας Μανολάδας

79χρονου φαίνεται να ήταν ακαριαίος και είχε χτυπήµατα στο κεφάλι και τα πόδια. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Σύµφωνα πάντα µε πληροφορίες ο 38χρονος οδηγός του

ασηµί Citroen Saxo αισθάνθηκε αδιαθεσία µετά τη σύγκρουση και µεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Βάσω Κοκκινογένη

Σύµφωνα µε πληροφορίες επέστρεφε από τη λαϊκή αγορά και είχε πάρει το δρόµο της επιστροφής για το σπίτι

Τριπλή καραµπόλα σε φανάρια Ε

λαφρά τραυµατίας µεταφέρθηκε δεν θρηνήσαµε θύµατα, καθώς εκείνη την στο Γεν. Νοσοκοµείο του Πύργου ώρα στα φανάρια της διασταύρωσης ένας άνδρας που ενεπλάκη σε τρι- Αγίου Γεωργίου είχε αρκετή κίνηση. πλή καραµπόλα νωρίς το απόγευµα του ΣαβΑπό την τριπλή καραµπόλα τραυµατίβάτου στη διασταύρωση Αγίου Γεωργίου, στα στηκε ελαφρά στο κεφάλι ο οδηγός του δεύφανάρια. τερου οχήµατος ο οποίος µεταφέρθηκε στο Σύµφωνα µε διερχόµενους οδηγούς που Νοσοκοµείο µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα φανάρια και για τον καθαρισµό της Εθνικής Οδού από τα είδαν το τροχαίο, το ατύχηµα συνέβη όταν µια συντρίµµια κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεγυναίκα οδηγός, που είχε κατεύθυνση από Αρ- σία. Του τροχαίου επιλήφθηκε το Τµήµα Τροχαία Ολυµπία προς Πύργο, φέρεται να παρα- χαίας Πύργου που διενεργεί έρευνες για τα βίασε τον ερυθρό σηµατοδότη µε αποτέλεσµα ακριβή αίτια του συµβάντος. να χτυπήσει πλαγιοµετωπικά ένα δεύτερο ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ όχηµα που ξεκινούσε από το φανάρι της Αγίου giakoumelou@gmail.com Γεωργίου έχοντας κατεύθυνση προς Αρχαία Ολυµπία. Από τη σύγκρουση το δεύτερο όχηµα ένα ασηµί Toyota Avensis στην κυριολεξία έκανε 180 µοίρες περιστροφή και κατέληξε πάνω στη νησίδα των φαναριών απ’ όπου ξεκίνησε µε φορά προς τον Άγιο Γεώργιο. Το πρώτο όχηµα, ύστερα από την πρόσκρουση, συνέχισε την πορεία του, µπήκε στο αντίθετο ρεύµα και πριν καταλήξει στη νησίδα της απέναντι πλευράς συγκρούστηκε µ’ ένα τρίτο όχηµα. Όπως αναφέρουν οι αυτόπτες Τα συντρίµµια στην Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας καµάρτυρες είναι ευτύχηµα που θάρισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που κλήθηκε να συνδράµει.

Επί της οδού Αγ. Γεωργίου στον Πύργο

Από τη σύγκρουση το ασηµί Toyota Avensis στην κυριολεξία έκανε 180 µοίρες περιστροφή.

Τριπλή καραµπόλα στα φανάρια της Αγίου Γεωργίου σηµειώθηκε προχθές το απόγευµα.


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

«Προσπαθούµε να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο, τόσο τους νέους όσο και τους µεγαλύτερους», λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξηροχωρητών Λεωνίδας Χωρέµης.

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Το αίµα είναι ένα υλικό που βρίσκεται σε ανεπάρκεια. ∆εν παράγεται αλλά προσφέρεται µόνο από τους ανθρώπους» λέει ο γιατρός Κώστας Αλεξανδρόπουλος.

7

«Το παράπονό µας είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν αίµα δεν έρχονται µετά να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίµατος», λέει ο γραµµατέας του συλλόγου Αντώνης ∆ηµητρόπουλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ»

Μήνυµα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης Μ

ήνυµα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης έστειλαν οι απανταχού Ξηροχωρήτες που χθες το πρωί συµµετείχαν στην 12η Εθελοντική Αιµοδοσία του συλλόγου, συγκεντρώνοντας 73 σηµαντικές µονάδες αίµατος δίνοντας ελπίδα ζωής σ’ όλους τους πάσχοντες συνανθρώπους µας. Το ραντεβού ζωής δόθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού, εκεί που και κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι Ξηροχωρήτες, κάτοικοι και ετεροδηµότες αλλά και ευαισθητοποιηµένοι πολίτες από την ευρύτερη περιοχή, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους για να σώσουν µια ζωή. «Έχουµε βοηθήσει 800 συνανθρώπους µας» Ο χώρος του Αγροτικού Ιατρείου διαµορφώθηκε κατάλληλα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Σταθµού Αιµοδοσίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών στο Ρίο, που µε συντονισµένες προσπάθειες και πολύ καλή οργάνωση κατάφερε να συγκεντρώσει – µε την προσφορά των αιµοδοτών – 73 µονάδες αίµατος, ενισχύοντας έτσι την Τράπεζα Αίµατος του συλλόγου. «Προσπαθούµε να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο, τόσο τους νέους όσο και τους µεγαλύτερους, να συµµετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει πριν 12 χρόνια και την οποία στηρίζει το Νοσοκοµείο του Ρίου Πατρών. Όλα αυτά τα χρόνια από την Τράπεζα Αίµατος του συλλόγου µας έχουν βοηθηθεί περισσότερα από 800 άτοµα, όχι µόνο αιµοδότες και συγγενείς τους, αλλά και άλλοι συνάνθρωποί µας που είχαν ανάγκη από αίµα», εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξηροχωρητών Λεωνίδας Χωρέµης. Για τη µεγάλη αξία της συµµετο-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη χθεσινή 12η εθελοντική αιµοδοσία συγκέντρωσαν 73 µονάδες αίµατος

τερη αξία σ’ αυτό το ανθρωπιστικό προϊόν γιατί η ανθρωπιστική προσφορά του δίνει ακόµα µεγαλύτερη Αλεξανδρόπουλος. αξία», είπε ο κ.Α Την ευχή, του χρόνου να είναι περισσότεροι οι εθελοντές που θα ανταποκριθούν στο κάλεσµα του συλλόγου, και δη εκείνοι που έχουν βοηθηθεί αν και δεν είναι µέλη του, εξέφρασε ο γραµµατέας του συλλό-

Με επιτυχία στέφθηκε η χθεσινή 12η εθελοντική αιµοδοσία του Συλλόγου Ξηροχωρητών, αφού συγκεντρώθηκαν 73 µονάδες αίµατος.

Όλοι οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο πριν αιµοδοτήσουν.

∆εκάδες πολίτες, ντόπιοι και ετεροδηµότες αλλά και κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως, έδωσαν και πάλι το παρών για ένα σηµαντικό σκοπό.

χής των εθελοντών σε οργανωµένες αιµοληψίες για προσφορά αίµατος µίλησε από την πλευρά του ο γιατρός Κώστας Αλεξανδρόπουλος,

Γεν. γραµµατέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαχάρως.

«Το αίµα είναι ένα υλικό που βρίσκεται σε ανεπάρκεια. ∆εν παράγεται αλλά προσφέρεται µόνο από τους ανθρώπους και αυτό δίνει µεγαλύ-

γου και υπεύθυνος της Τράπεζας Αίµατος Αντώνης ∆ηµητρόπουλος σηµειώνοντας χαρακτηριστικά. «Το παράπονό µας είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν αίµα δεν έρχονται εδώ να δώσουν το παρών, να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίµατος και να µπορούµε κι εµείς να συνεχίσουµε αυτή την προσπάθεια».

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Μ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Με τη χορευτική παράδοση!

ια µοναδική βραδιά κάτω από το φως των αστεριών και δίπλα στη θάλασσα πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου όσοι βρέθηκαν στον οικισµό του Αρκουδιού του ∆ήµου Πηνειού όπου και απόλαυσαν παράλληλα ένα ταξίδι στην παράδοση. Τα χορευτικά τµήµατα του Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρχαία Ήλις» και του Μουσικοχορευτικού Οµίλου «Οι Ρίζες» ταξίδεψαν τους θεατές στην παράδοση της χώρας µας κερδίζοντας το πιο ζεστό τους χειροκρότηµα. Οι χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία παρασύροντας, µετά το πρόγραµµά τους, και το κοινό στήνοντας έτσι ένα παραδοσιακό γλέντι στην είσοδο του οικισµού. Ιδιαίτερα ευχαριστηµένα από τη φιλοξενία αλλά και την περιοχή δήλωσαν και τα µέλη του Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων που δέχθηκαν την πρόταση του δήµου Πηνειού και συµµετείχαν στην εκδήλωση,

•Το περ. Σάββατο το βράδυ στο Αρκούδι

Οι χορευτές των συλλόγων παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία

Με το θερµότερο χειροκρότηµά τους επιβράβευσαν τους χορευτές οι θεατές.

Ο αντιδήµαρχος Πηνειού Σπύρος Βασιλείου και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχαία Ήλις» Αλέξης ∆εληγιάννης προσφέρουν αναµνηστικά δώρα στην κα Σακκά, πρόεδρο του Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων

ενώ το ραντεβού ανανεώθηκε µε την πρώτη ευκαιρία.

Βάσω Κοκκινογένη

Σύγκρουση δικύκλων

Στο νοσοκοµείο του Πύργου µε την κατάσταση της υγείας τους να µην κινδυνεύει µεταφέρθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου δύο οδηγοί µοτοποδηλάτων που συγκρούστηκαν σε περιοχή ανάµεσα στα ∆ουνέικα και τον Καρδαµά. Ήταν περίπου 6 το απόγευµα του Σαββάτου όταν τα δύο µηχανάκια συγκρούστηκαν πλαγιοµετωπικά για άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. Οι οδηγοί µεταφέρθηκαν στο «Ανδρέας Παπανδρέου» αφού είχαν τραυµατιστεί Β.Κ στο κεφάλι, ενώ πιο ελαφριά τραυµατίστηκε η συνεπιβάτης του ενός δικύκλου.


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου

2012

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

9

«Υπάρχει σχέδιο εξόντωσης των οικονοµικά ασθενέστερων Ελλήνων…»

ΣΥΡΙΖΑ – Ε.Κ.Μ ΗΛΕΙΑΣ

ριµεία κριτική στη συγκυβέρνηση Σαµαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, άσκησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας, Έφη Γεωργοπούλου, κατά τη διάρκεια της οµιλίας της στη λαϊκή συνέλευση που συγκάλεσε η νοµαρχιακή επιτροπή στην Αµαλιάδα. Η βουλευτής αναφερόµενη στα µέτρα λιτότητας και την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είπε πως δεν µπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά αυτή η πολιτική παρά µόνο ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης των οικονοµικά ασθενέστερων Ελλήνων… Η συνέλευση πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου στην αίθουσα της Παπαχριστοπούλειου Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας παρουσία αρκετών µελών και φίλων του κόµµατος. Τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – Ε.Κ.Μ. προς έναν ενιαίο φορέα και ο ρόλος της κοινοβουλευτικής οµάδας από τις εκλογές µέχρι και σήµερα. Η κυρία Γεωργοπούλου, µιλώντας στα µέλη του κόµµατος, ανέφερε µεταξύ άλλων : «Βρισκόµαστε τώρα, όχι υπό το κλίµα ευφορίας των υψηλών ποσοστών που καταφέραµε στις εκλογές, αλλά κάτω από τη βαριά σκιά της περαιτέρω κατεδάφισης όσων δεν πρόλαβε να εφαρµόσει η κυβέρνηση Παπαδήµου». «Χάνεται ακόµα ένα εργαλείο ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας»

Στη συνέλευση συζητήθηκε και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς έναν ενιαίο φορέα

Η Ηλεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόµενη στο θέµα της Αγροτικής Τράπεζας, είπε πως είναι το πρώτο θύµα στον κατάλογο «Ελλάς πωλείται σε τιµή ευκαιρίας». Η µόνη κρατική τράπεζα της χώρας που αν και κερδοφόρα και βιώσιµη, περνά στα χέρια της Πειραιώς, χωρίς καν να έχει γίνει ακόµα γνωστό το τίµηµα, ανέφερε µεταξύ άλλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει το περίεργο αυτό ξεπούληµα και ζητά να γίνουν γνωστά τα στοιχεία όπου κρίθηκαν βιώσιµες ιδιωτικές τράπεζες και όχι η Αγροτική.

Η συνέλευση πραγµατοποιήθηκε παρουσία µελών και φίλων του κόµµατος

Επίσης, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ, όπου «τα λόγια τους προεκλογικά για επαναδιαπραγµάτευση, επιµήκυνση και απαγκίστρωση, ακούγονται τώρα στα αυτιά µας ως κακόγουστο αστείο…»

Ράνια Τζαβάρα


10

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑ

«Το χωράφι ή η στάνη δεν είναι πλέον ταµπού»

«Θα τελειώσουµε µια και καλή µε ... τους τσαρλατάνους»

Τ

η δέσµευση ότι µέχρι το τέλος του καλοκαι ριού θα κατα βληθούν η εξισωτική αποζηµίωση και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλα ιο και ότι µέσω εντατικών ελέγχων θα παταχθούν τα φαινόµενα τω ν ελληνοποιήσεω ν κρ εάτων και φέτας δίνει ο α να πληρω τής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί µων Μάξιµος Χαρακόπουλος, ενώ αποκλείει την κατάργηση τω ν επιδοτήσεω ν τουλάχιστον µέχρι το 2020. Παρατηρείται σήµερα µια τάση επιστροφής των νέω ν στη γεωργία; Τι κίνητρα τους δίνετε προκειµένου να ασχοληθούν µε τον αγροτικό τοµέα; Οι νέοι, απογοητευµένοι από την ανεργία που µαστίζει τα αστικά κέντρα αλλά και την χειροτέρευση του επιπέδου διαβίωσης, ψάχνουν, προβληµατίζονται πως να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. Το χωράφι ή η στάνη, µε νέους όρους που προσφέρει η τεχνολογία δεν είναι πλέον ταµπού. Γίνεται όνειρο, επιδίωξη. Προς την κατεύθυνση αυτή είµαστε αποφασισµένοι να διεκδικήσουµε στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ (2014 - 2020) την αύξηση των πόρων αφενός για την ενίσχυση των νέων αγροτών στα 80 εκατ. ευρώ ετησίως κι αφετέρου για τη στήριξη της ηλικιακής οµάδας 40 - 50 που επιστρέφει στη γεωργία στα 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ειδικά για τους νέους αγρότες έχει δεσµευθεί προσωπικά ο πρωθυπουργός ότι στη νέα προγραµµατική περίοδο θα ενισχύονται (πριµ πρώτης εγκατάστασης) µε ποσό έως 50.000 ευρώ. Παράλληλα, στα Επενδυτικά Προγράµµατα, τα γνωστά Σχέδια Βελτίωσης αυξάνουµε το ποσοστό της επιλέξιµης δαπάνης για έξοδα αδείας πρώτης κατοικίας και έξοδα αδείας αγροτικής εκµετάλλευσης. Οι προτάσεις µας αυτές, σε συνδυασµό µε τα αναπτυξιακά µέτρα του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, δηλαδή, µικρά επιχειρησιακά προγράµµατα µέχρι 70.000 ευρώ (Leader, αγροτοπεριβαντολογικά, σχέδια βελτίωσης, οικοτεχνία κλπ), εκτι-

«Στόχος µας είναι να πληρωθούν, µέσα στο καλοκαίρι, η εξισωτική αποζηµίωση των κτηνοτρόφων και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου» µούµε ότι θα συµβάλουν καθοριστικά στην αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Συµπεριλαµβάνεται στα σχέδια του Υπουργείου σας η σύσταση ΚΕΠ αποκλειστικά για τους αγρότες ή και για τους πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν µε τον αγροτικό τοµέα; Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες και εκείνους που θέλουν να γίνουν αγρότες µε ό,τι εργαλείο διαθέτει. Μια πρόταση που εξετάζεται είναι, η δηµιουργία Υπηρεσίας Ενηµέρωσης µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Έχετε δεσµευτεί για την καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων και του Ειδικού Φόρου Κατανά λωσης στο Πετρέλαιο εντός του καλοκαιριού. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να εκπληρώσετε τις δεσµεύσεις σας εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχετε θέσει; Το πρόβληµα για την εξισωτική αποζηµίωση προς τους κτηνοτρόφους δηµιουργήθηκε από τη µείωση των κονδυλίων στα 100 εκ ευρώ, από 160 εκ ευρώ ετησίως, λόγω των περικοπών που δροµολογήθηκαν στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος (PSI). Μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στόχος µας είναι να καταστεί εφικτό να πληρωθούν, µέσα στο καλοκαίρι, τόσο η εξισωτική αποζηµίωση των κτηνοτρόφων όσο και η επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου.

Θεωρ είτε ότι είνα ι εύκολη υπόθεση η µείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων που έχετε εξαγγείλει, δεδοµένων των σκληρών

µέτρων που επιβάλλει η Τρόικα και πότε την τοποθετείτε χρονικά; Πιστεύω ότι ορθώς στο κείµενο προγραµµατικής σύγκλισης οι τρεις αρχηγοί έκαναν σαφή αναφορά στη µείωση του ΦΠΑ σε πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και ζωοτροφές. Ελπίζω ότι και οι εταίροι µας θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα αυτών των αποφάσεων, Γιατί το ζητούµενο δεν είναι η εξουθένωση µιας οικονοµίας που πλήττεται από την ύφεση, αλλά η ανασύνταξή της.

Υπάρχει έντονη φηµολογία για κατάργηση των επιδοτήσεων των σιτηρών. Θα συνεχίσουν τελικά να καταβάλλονται και µε ποιες προϋποθέσεις; Είναι µύθος η κατάργηση των επιδοτήσεων, τουλάχιστον µέχρι το 2020. Οι ενισχύσεις στα σιτηρά αλλά και σε όλα τα άλλα αγροτικά προϊόντα θα συνεχίσουν να καταβάλλονται υπό συγκεκριµένες όµως προϋποθέσεις. Μέχρι το 2019 θα πρέπει, όλα τα Κράτη Μέλη να έχουν εγκαταλείψει το ιστορικό µοντέλο και να εφαρµόσουν το περιφερειακό. Επιπλέον αλλάζει και η διάρθρωση του συστήµατος των αµέσων ενισχύσεων. Εκτός από την καλούµενη βασική ενίσχυση, θα υπάρχουν και πρόσθετες ενισχύσεις όπως η «πράσινη» ενίσχυση, η ενίσχυση σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα, η ενίσχυση στους νέους γεωργούς, οι ενισχύσεις για τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και η εθελοντική συνδεδεµένη ενίσχυση για διάφορους γεωργικούς τοµείς.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

«Να περιοριστεί το µη λειτουργικό γραφειοκρατικό τέρας» Τις τελευταίες µέρες παρατηρείται έντονη δυστοκία από υπουργούς να προχωρήσουν σε ριζικές περικοπές. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για νέες περικοπές; Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να µην υπάρξουν νέα µέτρα για το 2012, ούτε οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις. Γιατί η οικονοµία ταλανίζεται από βαθιά ύφεση και η κοινωνία βρίσκεται στα όρια της αντοχής της. Όµως, είµαι υποχρεωµένος να αναγνωρίσω ότι περιθώρια για τον περιορισµό της σπατάλης υπάρχουν. Πρέπει, οπωσδήποτε να υπάρξει εξορθολογισµός των δαπανών του κράτους, να περιοριστεί µε αποφασιστικές παρεµβάσεις αυτό το µη λειτουργικό γραφειοκρατικό τέρας, µε τους χιλιάδες

οργανισµούς και υπηρεσίες, µε τις αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες, το οποίο τροφοδοτεί τα ελλείµµατα.

Τα µέτρα αυτά αφορούν και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; Γιατί βλέπουµε φαινόµενα υπουργών να θέλουν να αποφύγουν αυτό το «πικρό ποτήρι». Στη δική µας περίπτωση αυτό που λέτε είναι σίγουρο ότι δεν ισχύει. Ήδη µε την κατάργηση των ειδικών γραµµατειών και την επιστροφή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) στο ΥπΑΑΤ έχουµε ξεκινήσει την αναδιάρθρωση του Υπουργείου. Οι αλληλοεπικαλύψεις στο πεδίο των αρµοδιοτήτων µε άλλα Υπουργεία και η µη συντονισµένη δράση της

Κεντρικής µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν µακροχρόνια προβλήµατα του ΥπΑΑΤ. Είµαστε αποφασισµένοι, µαζί µε τον υπουργό τον κ. Τσαυτάρη, να δώσουµε λύσεις. Από τα πρώτα πράγµατα που εξετάσαµε ήταν η µεταφορά του υπουργείου σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του δηµοσίου, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες που είναι διάσπαρτες σε 11 διαφορετικά κτίρια. Το οικονοµικό όφελος για το δηµόσιο θα είναι πραγµατικά τεράστιο. Θα σταµατήσει αυτή η οικονοµική αιµορραγία µε τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ενοίκια. Επιπλέον θα πετύχουµε επιτάχυνση των λειτουργιών µας, µείωση της γραφειοκρατίας και οικονοµίες κλίµακος.

Ποια µέτρα θα λάβετε προκειµένου να πατάξετε τις ελληνοποιήσεις των κρεάτων και της φέτας, αλλά και τους µεσάζοντες, που κερδοσκοπούν εις βάρος των παραγωγών και καταναλωτών; Θα είµαστε αµείλικτοι. Η ενεργοποίηση και ο συντονισµός όλων των µηχανισµών ελέγχου είναι εκ των ων ουκ άνευ. Όπως και οι παραδειγµατικές τιµωρίες. Για την πάταξη των ελληνοποιήσεων επεξεργαζόµαστε το µέτρο της αναγραφής της χώρας προέλευσης του κρέατος στις αποδείξεις των ταµειακών µηχανών στα σηµεία πώλησης, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας. Για την παράνοµη πώληση λευκού τυριού ως φέτα σε χώρους εστίασης, ειδικά σε τουριστικές περιοχές έχει δοθεί εντολή στον ΕΦΕΤ, µετά από καταγγελίες κτηνοτροφικών ενώσεων να διερευνήσει το θέµα και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους παρανοµούν. Πρέπει να τελειώνουµε µια και καλή µε τους τσαρλατάνους που πουλ ο ύ ν φύκια για µετα ξωτές κορδέλες.


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ποιήµατα και αποσπάσµατα λογοτεχνικών και ιστορικών έργων διάβασαν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος – ερµήνευσε και κάποια τραγούδια – και Τάκης Σπηλιόπουλος από την Ηλεία.

11

Οι γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης πραγµατοποιήθηκαν στην πλατεία των Μηλεών, σε σκηνικό…φυσικό, που το έκαναν ακόµα πιο ατµοσφαιρικό οι παρεµβάσεις της ζωγράφου Γεωργίας Καραχάλιου.

«Ταξίδεψαν» σε µνήµες και συναισθήµατα...

ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΛΟΗΣ

Μ

ια πραγµατικά ξεχωριστή και ποιοτική µουσική παράσταση, απ’ αυτές που σπάνια έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε στην περιοχή µας, παρακολούθησαν όσοι τυχεροί βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στις Μηλιές της Φολόης. Εκεί που φέτος πραγµατοποιήθηκαν, για 4η συνεχή χρονιά, οι γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης και ήταν αφιερωµένος στο ελληνικό πένθος. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι ο ουρανός καλύφθηκε από γκρίζα σύννεφα, κρύβοντας ακόµα και το φως του φεγγαριού, δηµιουργώντας έτσι το κατάλληλο σκηνικό για την παράσταση. Ένα σκηνικό, απόλυτα συνυφασµένο µε το θέµα των γιορτών, µε τις επιτυχηµένες εικαστικές παρεµβάσεις της Ολύµπιας ζωγράφου Γεωργίας Καραχάλιου, στο χώρο της πλατείας, όπου και πραγµατοποιήθηκαν οι γιορτές.

Τραγούδια, ποιήµατα, διηγήµατα, ψαλµοί… Η εκδήλωση άνοιξε µε το ποίηµα του ∆ηµήτρη Λέντζου «Μικρή Γεωγραφία» σε ανάγνωση Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου για να συνεχίσουν – όπως και ο ίδιος - µε τις καθάριες και στεντόρειες φωνές τους να ερµηνεύουν τραγούδια η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ασπασία Στρατηγού. Τραγούδια που είχε επιλέξει ο γνωστός συνθέτης Μιχάλης Τερζής, ο οποίος είχε και την επιµέλεια του µουσικού µέρους της παράστασης. Μεταξύ των τραγουδιών, παλιών και αγαπηµένων που σιγοτραγούδησε και το κοινό, παρεµβάλλονταν αναγνώσεις ποιηµάτων και αποσπασµάτων από ιστορικά έργα, ποιήµατα και διηγήµατα τόσο ο κ.Κωνσταντόπουλος όσο και ο Ηλείος ηθοποιός Τάκης Σπηλιόπουλος, καταφέρνοντας να καθηλώσουν το κοινό που τους αν-

Η Ασπασία Στρατηγού, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Παπαδόπουλου ερµήνευσαν παλιά και αγαπηµένα τραγούδια.

Εµπνευστές και αφανείς ήρωες των εκδηλώσεων, ο Θανάσης Συλιβός – του περιοδικού Μετρονόµος – και ο στιχουργός ∆ηµήτρης Λέντζος. ∆ίπλα του διακρίνεται και ο δήµαρχος ∆υµαίων Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσµου.

τάµειβε κάθε φορά µε το πιο θερµό του χειροκρότηµα. Το ίδιο έκανε και για τους ταλαντούχους µουσικούς Γιάννη Σινάνη, Στέλιο Τζανετή, Θανάση Σοφρά, Μάνο Αβαράκη και Κώστα Παπακωστόπουλο, αλλά και για τον Μιχάλη Τερζή που εκτός από την ενορχήστρωση συνόδευε στο πιάνο όλους τους ερµηνευτές. Θερµό χειροκρότηµα απέσπασε ψάλτης του χωριού Ανάστος Λέντζος που έψαλε το «Σήµερον Κρεµάται επί Ξύλου». Την ξεχωριστή αυτή µουσική παράσταση, που «ταξίδεψε» µικρούς

και µεγάλους και ανέσυρε µνήµες και συναισθήµατα στον καθένα ξεχωριστά, παρακολούθησαν άνθρωποι κάθε ηλικίας όχι µόνο από την Ηλεία αλλά από την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας και του Πύργου. Ανάµεσα στο κοινό βρέθηκαν – όπως συνηθίζουν να κάνουν – ο Μηλιώτης στιχουργός και συγγραφέας ∆ηµήτρης Λέντζος και ο Θανάσης Συλιβός του Περιοδικού ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ, εµπνευστές των γιορτών και υπεύθυνοι για την οργάνωση και επιµέλεια αυτής της ξεχωριστής, κάθε χρόνο, εκδήλωσης

που περιµένουν µε ανυποµονησία όσοι βρέθηκαν το 2009 και το 2010 στις Πηγές της Αύρας και το 2011 στο Πούσι της Αχλαδινής, στις επίσης επιτυχηµένες εκδηλώσεις. Οι γιορτές πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη του Συλλόγου των Απανταχού Μηλιωτών Ηλείας, ενώ µεγάλος χορηγός ήταν η Οικογένεια Γερµανού την οποία εκπροσώπησε ο Πάνος Γερµανός, που παρακολούθησε την εκδήλωση ανάµεσα στον δήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιο Κοτζιά, τον δήµαρχο ∆υµαίων Αχαϊας Ανδρέα Παναγιω-

Ο ψάλτης του χωριού έψαλε το «Σήµερον κρεµάται επί ξύλου» και καταχειροκροτήθηκε.

τόπουλο τον πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου Θεόδωρο Παπαηλιού, τον αντιδήµαρχο Πέτρο Γιαννακόπουλο, τον περιφερειακό σύµβουλο Νίκο Γαρουφαλή, τον πρώην Αστυνοµικό Υποδιευθυντή Νίκο Μαρούντα, τοπικών προέδρους κοινοτήτων, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


12

ΠΑΤΡΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Γιώργος Μπακάλης,

Παναγιώτης Μαρκόπουλος,

εθελοντής «Έχουµε ξεκινήσει εθελοντικά σχεδόν ένα µήνα όπου ασχολούµαστε µε την πυρασφάλεια του δήµου. Βγαίνουµε περιπολίες. Πάµε σε παρατηρητήρια, σε πυροφυλάκεια και όπου χρειαστεί θα επέµβουµε. Αυτό γίνεται στα χωριά του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας και συγκεκριµένα η δική µας ζώνη ευθύνης είναι στην ∆ηµοτική Ενότητα Φολόης».

εθελοντής «Είµαι από το δηµοτικό διαµέρισµα Φολόης και είµαι οδηγός του οχήµατος 3350, ενώ η οµάδα µας αποτελείται από έξι άτοµα. Καλύπτουµε σε περιπολίες τη δυτική πλευρά του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, στα χωριά Σµίλα, Πελόπιο κλπ. Έχουµε συµβάντα που καλύπτουµε πάντα σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική».

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

∆ιονύσιος Ζεκυριάς, εθελοντής «Ο εθελοντισµός έχει ξεκινήσει εδώ και ένα µήνα. Εύχοµαι να µην έχουµε φωτιές όπως το 2007. Μέχρι στιγµής στη δηµοτική ενότητα που καλύπτουµε δεν έχουµε ζήσει κάποιο µεγάλο περιστατικό αλλά ορισµένα µικρά συµβάντα στα οποία έχουµε επέµβει εθελοντικά µε την Π.Υ. και την Πολιτική Προστασία».

ΤΡΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εθελοντές καθηµερινά σε Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ρεις εθελοντικές οµάδες οι οποίες έχουν συσταθεί µε σκοπό την πυροπροστασία του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, βρίσκονται σε ισχύ τον τελευταίο µήνα, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου.

Ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας, Πέτρος Γιαννακόπουλος, επεσήµανε πως ο ∆ήµος είναι έτοιµος εδώ και πολύ καιρό σε θέµατα πυροπροστασίας καθώς οι εθελοντικές οµάδες που έχουν συσταθεί προσφέρουν σηµαντική βοήθεια.

Στόχος για τη δηµιουργία των εθελοντικών οµάδων που δηµιουργήθηκαν µε οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και µε το διακριτικό όνοµα «∆ΙΑΣ» είναι η προστασία και η πρόληψη του δάσους της Ολυµπίας από εµπρησµούς και πυρκαγιές, προκειµένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Έτσι τα πενήντα δύο άτοµα που βρίσκονται εθελοντικά στο ενεργητικό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε καθηµερινή βάση περιπολούν τα χωριά στην ανατολική και δυτική πλευρά του ∆ήµου ενώ µέχρι σήµερα προσφέρουν ένα σπουδαίο έργο για τον σκοπό που έχουν επιλεγεί.

Συνεργασία µε την Πυροσβεστική

Οι πενήντα δύο εθελοντές που εγγράφηκαν στα µητρώα της οµάδας «∆ΙΑΣ» καθώς και εννέα περίπου εθελοντές που έχουν προσληφθεί από το ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας µέσω της Κοινωφελούς Εργασίας, σε συνεργασία µε τους µόνιµους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας Αρχαίας Ολυµπίας, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ειδικά µε τα κλιµάκια της Ολυµπίας και της Κρέστενας. Επίσης όλα τα άτοµα είναι εκπαιδευµένα τόσο σε θέµατα προστασίας όσο και σε θέµατα δασοπυρόσβεσης, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να αποτελούν

Με τους υπαλλήλους του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, οι εθελοντές, συνεργάζονται άψογα προκειµένου να γίνει η σωστή καταγραφή του εξοπλισµού των οχηµάτων πριν αναλάβουν δράση.

µια οµάδα συνεργασίας και συνεννόησης σε κάθε συµβάν που µπορεί να προκύψει. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας, Πέτρος Γιαννακόπουλος, εκείνο που έχει σηµασία για το ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας, είναι η αγαστή συνεργασία των πυροσβεστικών οµάδων των εθελοντών µε το γραφείο Πολιτικής

Οι εθελοντικές οµάδες δασοπυρόσβεσης του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, περιπολούν σε καθηµερινή σχεδόν βάση τα χωριά.

Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειµένου να εξαλείφεται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς και η άµεση και έγκαιρη επέµβαση εκεί όπου χρειάζεται. Επίσης ο κ. Γιαννακόπουλος, τόνισε πως ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας, εδώ και πολύ καιρό είναι έτοιµος όσον αφορά την πυρασφάλεια στα χωριά του

∆ήµου καθώς η εθελοντική οµάδα µε το χαρακτηριστικό «∆ΙΑΣ» βρίσκεται καθηµερινά σε εγρήγορση για τυχόν περιστατικά. Εθελοντές σε δράση Τα άτοµα που συµµετέχουν εθελοντικά σε θέµατα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας στα χωριά του ∆ήµου


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σηµαντική η βοήθειά τους, ειδικά τώρα µε την έλλειψη δυναµικού Ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Καρανικολός, τόνισε πως ο δήµος έχει προσφέρει τέσσερα οχήµατα στους εθελοντές µε τα οποία περιπολούν ανά βάρδιες.

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

13

ΣΕ ΦΟΛΟΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΙΑ

Αποκαθίστανται οι Χ.Α.∆.Α •Στις θέσεις «Ζιάκα Αχλαδινής» και «Άγιος Χριστοφόρος Λαµπείας».

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

εγρήγορση!

«∆ΙΑΣ»

Εξαιρετική η πρωτοβουλία της ∆ηµ. Αρχής και συγκινητική η ανταπόκριση των δηµοτών! ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όλοι οι εθελοντές έχουν εκπαιδευτεί πάνω στα οχήµατα και τον εξοπλισµό, ενώ µέχρι σήµερα έχουν επέµβει σε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών.

Αρχαίας Ολυµπίας, έχουν στο µυαλό τους µόνο την προστασία του δάσους, κάτι που και οι ίδιοι προστατεύουν µε διάφορες δράσεις τους. Όπως αναφέρουν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» εκείνο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο είναι ο εθελοντισµός και ο σεβασµός που θα δείξεις απέναντι στο δάσος. Όπως σηµειώνει ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής ΠροΛεωνίδας Κυριαζής, Κώστας Τζανέτος, στασίας του ∆ήµου Αρπολιτική προστασία Αρχαίας Ολυµπίας πολιτική προστασία Αρχαίας Ολυµπίας χαίας Ολυµπίας, Γιώργος «Οι εθελοντές που συµµετέχουν σε θέµατα «Η βοήθεια των εθελοντικών οµάδων είναι πάρα Καρανικολός, ο δήµος έχει πυροπροστασίας του δήµου είναι θεωρώ µια πολύ σηµαντική. Τα παιδιά είναι άψογα και συµµετέχουν ενεργά στις περιπολίες. Θα έλεγα πως διαθέσει στις εθελοντικές πολύ καλή κίνηση καθώς έχουµε έλλειψη σε κάθε περιστατικό θέλει ψυχραιµία και πρέπει να οµάδες τρία οχήµατα περι- προσωπικό. Τα παιδιά που είναι εδώ και συµυπάρχει σεβασµός στη φωτιά. Η εθελοντική βοήπολικού τύπου µε χωρητι- µετέχουν εθελοντικά µπορώ να πω πως µας βοηθούν πάρα πολύ και µέσα από την εκπαί- θεια είναι απαραίτητη και θεωρώ πως όλα βαίνουν κότητα 700 λίτρων νερού δευση που έχουν κάνει, γνωρίζουν». ικανοποιητικά µέχρι στιγµής». που κάνουν βάρδιες σύµφωνα µε τις ανάγκες της καθηµερινή επικοινωνία µε στο Λούβρο όπου η κατά- δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. περιοχής ενώ µπορούν να την Πυροσβεστική Υπηρε- σβεση έγινε από οχήµατα Αυτό σηµαίνει πως είµαστε επέµβουν σε κάθε περισία και όλο αυτό είναι αµφί- της Πυροσβεστικής και από ενεργοί», αναφέρει ο κ. Καστατικό ύστερα από τις ενδροµο. Ζωντανό τρία οχήµατα του Γραφείου ρανικολός. τολές της Πυροσβεστικής παράδειγµα είναι η φωτιά Πολιτικής Προστασίας του Υπηρεσίας. «Είµαστε σε

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης των Χ.Α.∆.Α στις θέσεις «Ζιάκα Αχλα δινής» και «Άγιος Χριστόφορος Λαµπείας» του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, χρηµατοδοτούµενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠεριβάλλονΑειφόρος Ανάπτυξη» µε το ποσό των 36.450 ευρώ. Οι εργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έχουν φτάσει στο τελευταίο στά- «Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για διο ώστε ο χώρος αποκτήσει την αρχική του εικόνα, την αποκατάσταση του πριν την έναρξη χρήσης φυσικού περιβάλλοντος στους Χ.Α.∆.Α των ∆ηµοτιτους ως Χ.Α.∆.Α. Μέχρι κών Ενοτήτων Φολόης και στιγµής, όπως προβλεπό- Λαµπείας», λέει ο αντιδήταν και από τη σχετική µε- µαρχος Γιώργος Γεωργαλέτη, και στις δυο περιοχές κόπουλος. έγιναν εκσκαφές και επιχώσεις ώστε να δοθεί στην επιφάνεια των ΧΑ∆Α η επιθυµητή κλίση. Αφού κατασκευάστηκε συµπιεσµένο επίχωµα, έγινε η τελική επικάλυψ η µε συµπυκνωµένα γαιώδη υλικά πάχους 1,0 µέτρου και πλέον και οι δυο χώροι θα αφεθούν σε φυσική αναγέννηση της βλάστησης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν µε την κατασκευή περίφραξης και στους δυο ΧΑ∆Α.

Έχουν ξεκινήσει ενέργειες και για την αποκατάσταση στον «Πολυπόταµο» Με σεβασµό στο περιβάλλον Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στους χώρους που για αρκετά χρόνια λειτουργούσαν ως χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, επιβαρύνοντας έτσι σηµαντικά το περιβάλλον. «Στόχος µας είναι να αποκατασταθούν οι χώροι που στο παρελθόν λειτουργούσαν ως ΧΑ∆Α κι αυτό το πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλοντος µας βοήθησε πολύ, αφού διανύουµε µια δύσκολη οικονοµικά περίοδο και το έργο αυτό δε θα µπορούσε να γίνει µε χρήµατα από τα ταµεία του δήµου. Μάλιστα, έχουµε ήδη ξεκινήσει προσπάθεια και για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α που λειτουργούσε στη θέση Πολυπόταµος», εξήγησε ο αρµόδιος σε θέµατα καθαριότητας αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


14

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΣΤΑΝΟΖΟΛΟΛΗ: Παλιά ουσία ...αναβολικό για άλογα (!)

Μ

πορεί να θεωρείται παλιά αναβολική ουσία µε τις ρίζες όσον αφορά την χρησιµοποίηση της να βρίσκονται κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, ωστόσο εξαιτίας της δυναµικής της η «Στανοζολόλη» µέχρι σήµερα θεωρείται από τις πιο διαδεδοµένες στον παγκόσµιο αθλητισµό. Αποτελεί συνθετικό στεροειδές µε δοµή παρόµοια µε της τεστοστερόνης, κυκλοφορεί νόµιµα εδώ και 50 χρόνια ως φάρµακο για µια ποικιλία παθήσεων, όπως η µυϊκή ατροφία και η αναιµία. Χρησιµοποιείται επίσης στην κτηνιατρική για την αύξηση της όρεξης, της µυϊκής µάζας, της οστικής πυκνότητας και της παραγωγής ερυθρών αιµοσφαιρίων ακόµα και ως παράνοµο αναβολικό και στις ιπποδροµίες. Σκοπός της συγκεκριµένης ουσίας είναι η αύξηση της µυϊκής µάζας για αυτό έχει απαγορευτεί στον αθλητισµό. Περισσότερο γνωστή έγινε όταν αποκαλύφθηκε να έχει κάνει χρήση της συγκεκριµένης ουσίας ο Καναδός αθλητής των σπριντ Μπεν Τζόνσον. Και στην Ελλάδα πάντως φαίνεται ότι ακόµα κρατάει η ...µπογιά της καθώς πριν λίγες ηµέρες βρέθηκαν θετικοί σε σχετικό έλεγχο, ο πρωταθλη-

Ό

πως σε όλη την Ελλάδα έτσι και στο νοµό µας ξεκινούν οι εκδηλώσεις του 38ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, µε κεντρικό σύνθηµα «∆ίνε το χέρι σε όποιον σηκώνεται… Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία». Οι εκδηλώσεις στο νοµό µας ξεκινούν την Τρίτη 31 Ιουλίου στις 20:30 στον Πεζόδροµο Αµαλιάδας και θα κο-

τής στα 400 µέτρα νουν αυτοκριτική. Τηλέµαχος Ρούτας Λοιπόν! ««Αυτό αλλά και ο ακοντιστής είναι το πρόγραµµά Γερβάσιος Φιλιππίµας: Όχι άλλες µειδης. ώσεις µισθών και Η χρήση της συγσυντάξεων. Όχι κεκριµένης ουσίας άλλοι φόροι. Πρόαπό αθλητές µάλιστα κειται να επαναδιατο 2004 είχε γίνει ανπραγµατευθούµε τικείµενο χλευασµού Αβα Βαγγελάτου την αποκατάσταση από τον πρόεδρο της των αδικιών: Την WADA Ντικ Πάουντ, επιστροφή των αφού σε δηλώσεις του χαρα- πολύ χαµηλών συντάξεων στα κτήρισε «αλαζόνες ή ηλίθι- επίπεδα του 2009, την αποκαους» τους αθλητές που τάσταση των πολυτεκνικών κάνουν χρήση «τέτοιων ξεπε- επιδοµάτων, την επιστροφή ρασµένων αναβολικών». της εξισωτικής για τους κτηΚάποιος λοιπόν µου είπε – νοτρόφους και την αποκατάµεταξύ σοβαρού και αστείου- σταση των περικοπών στα µήπως να δίναµε λίγο άπαυτο ειδικά µισθολόγια. Κοντά στο στους κυβερνητικούς; Μπας µισό εκατοµµύριο συµπολιτών και αυξήσουν µυϊκή µάζα; Και µας θα δουν άµεση ανακούκαταφέρουν και σηκώσουν κε- φιση». φάλι; Τότε τους επισήµανα µια Το βρήκατε; ……. Να το µικρή λεπτοµέρεια: Μια ακόµη πάρει το ποτάµι; παρενέργεια είναι η ατροφία Τόπος: εθνική εκλογική των γεννητικών οργάνων. συνδιάσκεψη της Ν∆. Αλλά µην ανησυχείτε !!Από Οµιλητής: Α. Σαµαράς. αυτό δεν κινδυνεύουν οι πολιΕίδατε πόσο εύκολα µποτικοί µας!! Είναι ήδη ατροφικοί ρούν να σας την κάνουν; Είσε αυτό το σηµείο. Και το δατε ότι µε αυτούς τους έχουν αποδείξει µπροστά πολιτικούς δεν πρέπει να παίστους κάθε Μπαρόζο και στην ζετε τις κουµπάρες; Τι αναβοκάθε δυσκολία. λικό να πάρεις τώρα Και τώρα βάλτε τα δυνατά κατακαηµένε συνταξιούχε του σας! Κουίζζζζζζζζζζζ!!!!!! ΟΓΑ, του ΙΚΑ, µισθωτέ της δεΠοιος πολιτικός είπε τα παρα- κάρας; Πώς να κρατηθείς στο κάτω στις 26 Μάη 2012; ταρτάν των δικών σου ολυµΠροσέξτε!! Τα λάθη σηµαί- πιακών Αγώνων που είναι ένα

καθηµερινό τρέξιµο µετ’εµποδίων; Πώς να αντιµετωπίσουν δάσκαλοι, καθηγητές και µαθητές από τη νέα χρονιά, το στοίβαγµα σε 40/άρια τµήµατα –όπως πριν από 35 χρόνια- µε ηλικιωµένους κατά το πλείστον εκπαιδευτικούς,-µιας και δεν πρόκειται να διοριστούν ούτε αναπληρωτές- και κουρασµένους από την αύξηση του ωραρίου; Και εν τέλει, µονάχα οι φτωχοί χρωστάνε σ’αυτή τη χώρα στο κράτος; Η µήπως όλοι µαζί χρωστάµε της Μιχαλούς που τους έχουµε αφήσει να αλωνίζουνε στα δικά µας µυαλά και να παίζουνε µε την ψυχική µας υγεία; Γιατί τι άλλο από µαύρο ανέκδοτο θα µπορούσε να είναι ότι εγώ σαν δηµόσιος υπάλληλος επειδή έχω ένα αυτοκίνητο και έναν πετσοκοµµένο µισθό πρέπει να χρωστάω στην εφορία 2.500 ευρώ; Και έχοντας προπληρώσει φόρους και για του χρόνου, που το σύστηµα –οικονοµικό, πολιτικό ή υγείας – µπορεί και να µε έχει εξοντώσει; ∆ώστε γρήγορα«Στανοζολόλη» στο λαό. Ας είναι ξεπερασµένο και για ηλιθίους. Μας κάνει. Μπας και –έστω και µε ατροφικά γεννητικά όργαναξεσηκωθούµε.

ρυφωθούν στις 8 Σεπτέµβρη στον Πύργο µε το κεντρικό Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» έχει καταφέρει µε µοναδικό τρόπο κάθε χρόνο να συνδυάζει το πολιτικό περιεχόµενό του µε την προβολή της πολιτιστικής δηµιουργίας. Έτσι και το 38ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, απ’ άκρη σ’

τάλλευσης, της φτώχειας και της χρεοκοπίας του λαού. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συναυλία από µαθητικό συγκρότηµα και οµιλία από την Έλενα Καούκη, γραµµατέα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ηλείας της ΚΝΕ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο.

άκρη, σ όλη τη χώρα θα είναι για ακόµα µια χρονιά το αντάµωµα της ελπίδας και του αγώνα για µια καλύτερη ζωή. Είναι η συνάντηση όλων εκείνων που «δεν βολεύονται µε λιγότερο ουρανό», που «βολεύονται παρά µόνο στο δίκιο». Θα ενώσουν τη φωνή τους οι χιλιάδες νέοι και νέες που οι ανάγκες τους, τα όνειρά τους, οι ελπίδες τους δε χωράνε στο σύστηµα της εκµε-

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Πόσο ακόµα; Αυτή η συνήθεια ορισµένων ανθρώπων του νοµού να δηµιουργούν φήµες προκειµένου να «βλάψουν» έναν συνάνθρωπο ή ακόµη και ένα διπλανό τόπο µπορεί να µε Βάσω Κοκκινογένη οδηγήσει όπως και πολλούς άλλους εκτός ορίων. Έχω αρκετές φορές ξαναγράψει ότι δεν καταλαβαίνω τη λογική «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα» όµως δυστυχώς εφαρµόζεται κατά κόρον στο νοµό µας. Ακόµη χειρότερο είναι όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο από αυτό που οι κακοπροαίρετοι υποστηρίζουν και συνεχίζουν να διαδίδουν φήµες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς θα µπορούσα να πω ότι είναι οι φήµες που κυκλοφορούν -ορµώµενες πιθανότατα από τα Λεχαινά- περί της καθαρότητας των νερών της παραλίας της Κυλλήνης. Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω τι όφελος µπορεί να έχει κάποιος από διπλανή περιοχή αν συκοφαντήσει την παραλία, να πάνε σε αυτή της δικής τους περιοχής; ∆ε νοµίζω γιατί απ’ ότι έχω καταλάβει όσοι δεν επιλέξουν την παραλία της Κυλλήνης πιθανότατα δε θα επιλέξουν καθόλου την περιοχή. Το γεγονός αυτό των «ψιθύρων» φαίνεται να έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα και τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης Ανδρέα Κοροµηλά που δεν µπορεί να δεχτεί ότι υπάρχουν κακοπροαίρετοι που µε αυτό τον τρόπο προσπαθούν να υποβαθµίσουν τις προσπάθειες που έκανε από την αρχή του καλοκαιριού ώστε να οργανώσει και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές για τους λουόµενους που θα επιλέξουν την παραλία. Ο πρόεδρος τολµά να βγάλει στη δηµοσιότητα τα στοιχεία από τους ελέγχους και τις αναλύσεις που κάνει κάθε δέκα µέρες και αποδεικνύουν την καθαρότητα των νερών της παραλίας της Κυλλήνης, αλλά παρόλα αυτά οι φηµολογίες φαίνεται να µη σταµατούν και να συντονίζεται ακόµη περισσότερο η προσπάθεια υποβάθµισης της παραλίας. Κι όλα αυτά γιατί; Για να επιλέξουν ντόπιοι και επισκέπτες µια παραλία λίγα χιλιόµετρα πιο δίπλα; Έλεος! Γιατί κύριοι δεν αφήνετε στον κόσµο την επιλογή αλλά ... να δεχτείτε κι αυτό που θα διαλέξουν! Και στην τελική, αναρωτιέµαι εγώ, πότε στο µικρό αυτό νοµό, στην Ηλεία µας, θα καταφέρουν οι «γείτονες» να συνεργαστούν για το καλό της περιοχής τους ή έστω να παίζουν χωρίς χτυπήµατα κάτω από τη µέση; Μήπως τελικά είµαστε άξιοι της µοίρας µας; Μάλλον θα συνεχίσω να αναρωτιέµαι για πολλά χρόνια ακόµη... Πόσο ακόµα όµως; Ειλικρινά λυπάµαι…


ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Εντυπωσιακή πρεµιέρα… µε Φούφουλα

Σελ. 19

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σηµαντική ηµέρα µε ανακοινώσεις …

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Πρόταση σε Λαµπρόπουλο Παρελθόν και ο Τόγιας Σελ. 19

Σελ. 18


16

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

- ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ε

Τρεις µεταγραφές ουσίας… ακόµα! Ο Ντίνος Παναγιωτακόπουλος αναµένεται να είναι το πρώτο φετινό µεταγραφικό απόκτηµα της οµάδας!

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ανανέωσαν Π. Κουτσογιαννάκης, Γ. ∆ιονυσόπουλος και Τσιλιβήτας Το νέο διοικητικό σχήµα του Ξενοφώντα που είναι ένα «κράµα» παλαιών αλλά και νέων µελών, στο οποίο «ηγείται» ο επιτυχηµένος επιχειρηµατίας της περιοχής κ. ∆ιονύσιος Κυριαζής, συνεχίζει και σε συνεργασία µε το νέο τεχνικό ∆ηµήτρη Μπατζάκα, να καταστρώνουν τα πλάνα της νέας περιόδου! Έτσι σειρά έχουν οι ανανεώσεις και ήδη ανανέωσαν µε τον Ξενοφώντα οι, Π. Κουτσογιαννάκης, Γ. ∆ιονυσόπουλος και Τσιλιβήτας, ενώ τις επόµενες ηµέρες θα ακολουθήσουν και άλλες. Όσο για µεταγραφές , όλα δείχνουν ότι η απόκτηση του έµπειρου επιθετικού Ντίνου Παναγιωτακόπουλου είναι πλέον τυπική διαδικασία, καθώς οι δυο πλευρές έχουν συµφωνήσει σε όλα, και αποµένουν µόνο οι υπογραφές! Να θυµίσουµε ότι έως τώρα έχουν αποχωρήσει από την οµάδα ο Μυλωνάς, που θα συνεχίσει την καριέρα του σε οµάδα της Αθήνας, οι Παντελής και Βαγγέλης ∆ιονυσόπουλος που εντάχτηκαν στον ΠΑΟ Κακοβάτου και ο Παν. Ρήγας που έµεινε ελεύθερος , ενώ ίσως… αποχωρήσει και ο Αγ. Ζαπάντης , λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων στην Αθήνα.

νδιαφέρουσα συνάντηση είχαν το βράδυ του Σαββάτου τα µέλη του ∆.Σ. του Κένταυρου Μαγούλας υπό την αιγίδα φυσικά των αδελφών Κονδύλη, και την παρουσία του τεχνικού κ. Άρη Ρουµελιώτη, όπου καθορίστηκαν οι επόµενες µεταγραφικές κινήσεις ουσίας της οµάδας! Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η απόκτηση δυο «βαρβάτων» επιθετικών καθώς και ενός αµυντικού, ώστε να κλείσει το ρόστερ της νέας περιόδου. Να θυµίσουµε ότι έως τώρα έχει αποκτηθεί ο έµπειρος µέσο – επιθετικός Θανάσης Χριστόπουλος από τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, ο αδελφός του Νίκος Χριστόπουλος , παίκτης που για

πολλά χρόνια έκανε επίσης σπουδαία καριέρα στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, βοηθώντας τον να ανέβει στην ∆΄ Eθνική, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στον Αίαντα Γαστούνης, καθώς και ο κεντρικός αµυντικός Πάνος ∆ρουβιώτης (πέρυσι στα Χελιδόνια). Ενώ έχουν ανανεώσει οι, Χαρ. Αγριδιώτης, Σακ. Κλάδης , Κωστ. Ζαφείρης, Μπ. Κύτταρης, Κυρ. Κωνσταντόπουλος, Μαρ. Καρβουνιάρης και Παν. Καραγιαννόπουλος. Όσο για την προετοιµασία, αυτή αναµένεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου υπό τις οδηγίες του τεχνικού Άρη Ρουµελιώτη! Τέλος ελεύθερος αφέθηκε ο ∆ηµ. Μπίρµπας , που επιστρέφει στην οµάδα του χωριού του την Ολυµπιάδα.

Ο τεχνικός Άρης Ρουµελιώτης έθεσε το περασµένο Σάββατο στο ∆.Σ. τις προτάσεις του για τρεις ακόµα µεταγραφές.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Περιµένει την απάντηση Τσαντίλη!

Καµία µεταγραφική εξέµοιρασµένες, καθώς υπάρχει λιξη δεν υπήρξε το περασµένο έντονο ενδιαφέρον από οµάδα Σαββατοκύριακο στον Ηλειακό ∆΄ εθνικής, και όλα θα εξαρτηΛεχαινών, καθώς οι µεταγραθούν από αυτό. Να θυµίσουµε φές θα προχωρήσουν εφόσον ότι έως τώρα έχουν αποκτηθεί ξεκαθαρίσει η κατάσταση και οι Τσιχλιάς και ∆. Παναγόπουµε τον τελευταίο παίκτη του λος, ενώ επιστρέφουν οι περσινού ρόστερ. Αυτή την Στριγγάς και Παν. Κανέλλος ώρα αυτό που «καίει» το ∆.Σ., που ολοκλήρωσαν τις υποχρεείναι η παραµονή ή όχι στην ώσεις τους στο στρατό. Όσο οµάδα του Γ. Τσαντίλη, που για την προετοιµασία της οµάαποτελεί «µήλο της έριδος» δας, αυτή πρόκειται να ξεκιγια πολλές οµάδες. Ανάλογα Ο Χρ. Μουσερής θα φορά τα χρώµατα του Ηλειακού Λεχαινών νήσει στις 5 Αυγούστου, µε µε το τι θα γίνει µε αυτή την δεδοµένο ότι το πρωτάθληµα και τη νέα περίοδο. περίπτωση, θα προχωρήσουν θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαι οι επόµενες µεταγραφικές κινήσεις της οµάδας. Αυτή την ώρα οι πιθανότη- καήµερο του Σεπτεµβρίου. τες να παραµείνει ο Γ. Τσαντίλης είναι

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένουν τις διοικητικές εξελίξεις και οι παίκτες της

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Εν αναµονή… εξελίξεων ! Εβδοµάδα εξελίξεων, καθώς ο χρόνος κυλά… αναµένεται να είναι αυτή που ξεκίνησε για τους «κιτρινόµαυρους » της ∆άφνης Ανδραβίδας που συνεχίζουν τις διεργασίες, όσον αφορά την εξεύρεση της καλύτερης διοικητικής λύσης! Όπως έχουµε αναφέρει πολλές φορές ο νυν πρόεδρος κ. Χαντζής, έχει εκφράσει την επιθυµία να συνεχίσει στην ίδια θέση, µε την προϋπόθεση όµως, ότι θα έχει και την στήριξη και άλλων παραγόντων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις πληροφορίες που µας έρχονται από την Ανδραβίδα, ένα «κράµα» περισσοτέρων παλαιών και ίσως… και κάποιων νέων παραγόντων(καθώς το ενδιαφέρον είναι περιορισµένο) αναλαµβάνει την οµάδα τις επόµενες ηµέρες , κινούµενο σε χαµηλά βέβαια επίπεδα σε ότι έχει να κάνει µε το µπάτζετ της νέας σεζόν! Έτσι βρισκόµαστε εν αναµονή εξελίξεων...

Σ

«Πόλεµος» και µεταγραφική... δυστοκία! τασιµότητα παραπορεία! Πάντως οι απαντήτηρείται σε ό,τι σεις που περίµεναν οι διοιαφορά το µετακούντες από κάποιους γραφικό σχεδιασµό του νέου µεταγραφικούς στόχους ∆.Σ. στον ιστορικό Αίαντα ακόµα δεν υπάρχουν, και Γαστούνης, κάτι που προκάέτσι αργούν και οι ανακοινώλεσε την κρίσιµη συνεδρίαση σεις! Άλλωστε στόχος είναι που είχαν αργά χθες το η απόκτηση τουλάχιστον έξι βράδυ, διοίκηση και τεχνική νέων παικτών, ώστε να καηγεσία της οµάδας. Εκεί τέλυφτούν τα κενά αυτών που θηκαν στο τραπέζι όλα τα έφυγαν, δηλ. των: Αλέξη και θέµατα που αφορούν τον Πάνου Γαβριλόπουλου, Χρισχεδιασµό της νέας περιόστόπουλου, Μαλισιώβα, ΚαΤελείως αλλαγµένος θα είναι σε σχέση µε πέρυσι ο Αίας Γαστούνης δου, και κυρίως τη «δυστολοµοίρη, Τσάµη, Τσαούση , κία» που παρατηρείται σε Μπουρούκη, καθώς και των ότι αφορά την υλοποίηση των µετα- λεµο» στο νέο ∆.Σ.! Άλλωστε το νέο αδελφών Τσουκαλά. Πάντως έως τις γραφικών κινήσεων της οµάδας. Μά- ∆.Σ. είναι αποφασισµένο να τα αλλά- 16 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η λιστα ακούστηκαν πολλά παράπονα ξει… σχεδόν όλα στον Αίαντα, δίνον- προετοιµασία του Αίαντα , ευελπιαπό κάποια µέλη του νέου ∆.Σ. , που τας έµφαση στις ακαδηµίες του στούν ότι το ρόστερ θα έχει «γεµίέκαναν ακόµα λόγο και για «πό- συλλόγου, µε στόχο βέβαια µια καλή σει»!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ Του Γ. Παπαφωτόπουλου

- ΒΕΡΡΟΙΟΣ

ΠΑΟ ΒAΡ∆ΑΣ

17

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Επέστρεψε… ο Χοτζάι!

Κλείνει επιθετικό και τρεις ακόµη παίκτες

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ο σχεδιασµό του για τη νέα περίοδο συνεχίζει ο ΠΑΟ Βάρδας και µέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι το πρώτο φαβορί στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Οι «πράσινοι» έχουν αποκτήσει τους ∆. Τσουκαλά, Καραχάλιο και Τσάκωνα, ενώ έµειναν οι Βραχνής, ∆ιαµαντόπουλος και Καπατσούλιας, στελέχη βασικά και ικανά να σηκώσουν το βάρος… µιας πρωταγωνιστικής πορείας και πρωταθλητισµού. Τις επόµενες µέρες είναι σίγουρο ότι θα ανακοινωθεί και η απόκτηση ενός ικανού επιθετικού, ενώ θα αποκτηθεί και ο Βαρβαρέσος και δύο ακόµη «µικροί». Το ρόστερ αναµένεται δυνατό και ο τεχνικός Χρήστος Τσίκας, µαζί µε τα µέλη του ∆.Σ, περιµένουν τα αποτελέσµατα στο γήπεδο… Εκεί, οι παίκτες θα βρεθούν για πρώτη φορά στις 6 Αυγούστου, όπου θα γίνει η έναρξη της προετοιµασίας, ενώ την προηγούµενη µέρα θα έχουµε συγκέντρωση γνωριµίας. Τέλος να αναφέρουµε ότι παρελθόν αποτελεί ο Νίκος Μαρσέλης, που κάνει συζητήσεις µε τη Νίκη Τραγανού και µία ακόµη οµάδα της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος.

Ο Νίκος Μαρσέλης δε συνεχίζει στον ΠΑΟ

Ουσιαστικά την τέταρτη φετινή του µεταγραφή έκανε ο Ολυµπιακός Σαβαλίων µε την επιστροφή σ τ η ν οµάδα του Ο έµπειρος Χοτζάι θα φορά τα χρώµατα Χ ο τ ζ ά ι . του Ολυµπιακού Σαβαλίων και τη νέα πεΕνός από ρίοδο. τους καλύτερους µέσους του πρωταθλήµατος της Α1 την προηγούµενη περίοδο! Ο παίκτης που ήταν ελεύθερος για να διαπραγµατευτεί την µεταγραφή του, τα βρήκε εκ νέου µε τα Σαβάλια, και έτσι για ακόµα µια χρονιά θα φορά τα χρώµατα του Ολυµπιακού! Έως τώρα έχει αποκτήσει ακόµα τον έµπειρο γκολκίπερ Κώστα Κόλλια που πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία στον Εθνικό Αµπελοκάµπου, ενώ παλιότερα στον Ήφαιστο Βουνάργου στην Α1, και φυσικά στα Σαβάλια όταν έπαιζαν στη Β΄ κατηγορία. Τον επίσης έµπειρο και ικανό επιθετικό Κώστα Μαντά, ενώ αποκτήθηκε και ο Τσιτσιρόπουλος από τον Α.Ο. Αγ. Γεωργίου.

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

∆ιπλό «χτύπηµα» µε Ψυχογιό Μπαρδούση!

Τ

ο νέο ∆.Σ. της Νίκης Τραγανού, µετά την πρόσληψη του Αλέξη Γαλάνη για τον πάγκο της οµάδας και την ανανέωση, µε τον Λάµπη Μαρκόπουλο, προχώρησε µέσα στο Σαββατοκύριακο στην απόκτηση των δυο πρώτων µεταγραφών της! Έτσι απέκτησε τον έµπειρο και ικανό επιθετικό Σάκη Ψυχογιό, που ποδοσφαιρικά ανδρώθηκε µέσα από τον Αχιλλέα Νεοχωρίου, όπου άλλωστε αγωνίστηκε και πέρυσι, ενώ

από την ίδια οµάδα απόκτησε και τον αµυντικό Άγγελο Μπαρδούση. Όµως το νέο ∆.Σ. παρά την παραµονή του βασικού περσινού κορµού, είναι έτοιµο για δυο τουλάχιστον ακόµα µεταγραφές, για τις οποίες οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει, µε τον πρώην γκολκίπερ του Αστέρα Αµαλιάδας Αν. Αντωνόπουλο, και τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΒ Νίκο Μαρσέλη να είναι πρώτοι στη «λίστα»!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

Περιµένει … απαντήσεις!

Ο Σάκης Ψυχογιός είναι ένα από τα πρώτα µεταγραφικά αποκτήµατα της Νίκης Τραγανού!

Ο σχεδιασµός για τη νέα περίοδο στον Ολυµπιακό Λαµπετίου, συνεχίζεται µε τις διερευνητικές επαφές ώστε η οµάδα και την νέα περίοδο να κάνει µια πορεία καλύτερη της περσινής! Για το σκοπό αυτό τόσο ο τεχνικός της οµάδας Ανδρέας Τρυφωνόπουλος, όσο και ο Γενικός Αρχηγός κ. Κώστας Λιαροµµάτης , φροντίζουν για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση της οµάδας, και «οργώνουν» την αγορά, µε τον γκολκίπερ Χρήστο Κόλλια να είναι έως τώρα η πρώτη µεταγραφή! Αξίζει να τονίσουµε ότι από το περσινό ρόστερ έχουν φύγει , ο Κουρλός (λόγω σπουδών), ο Κωνσταντόπουλος(ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Πύργο και επιστρέφει στην Αθήνα) και ο Σανούσι. Ενώ βέβαια αναµένονται οι ανανεώσεις µε τον περσινό βασικό κορµό.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Πρεµιέρα… στις 8 Αυγούστου

Χ

Σιγά – σιγά ο Σπ. Αντωνόπουλος ολοκληρώνει σε συνεργασία µε το ∆.Σ. το σχεδιασµό της οµάδας του!

ωρίς κάποια µεταγραφή κύλησε το Σαββατοκύριακο για την Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, µετά το τελευταίο «διπλό χτύπηµα» µε την απόκτηση του Παναγιώτη Γαβριλόπουλου, που τα τελευταία χρόνια αποτελούσε βασικό στέλεχος του Αίαντα Γαστούνης, και του ταλαντούχου γκολκίπερ του Κένταυρου Σωστίου ∆ιαµαντή Θεοδωρακόπουλου, από τους βασικούς πρωταγωνιστές της παραµονής

πέρυσι της οµάδας του στη Β΄ κατηγορία. Στόχος της οµάδας είναι η απόκτηση ενός έµπειρου χαφ από οµάδα Β’ κατηγορίας µε θητεία ακόµα και στη ∆’ εθνική παλιότερα, καθώς και δυο «µικρών», ενός επιθετικού και ενός αµυντικού, ώστε να κλείσει το ρόστερ! Όσο για την προετοιµασία αυτή θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου υπό τις οδηγίες του Σπ. Αντωνόπουλου.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ

Εξελίξεις ίσως… από σήµερα ! Ακόµα δεν έχει ξεκινήσει ο σχεδιασµός του Κεραυνού Χειµαδιού ενόψει νέας περιόδου. Αφού όπως πάντα το καθιερωµένο πανηγύρι της οµάδας, που έγινε την περασµένη εβδοµάδα µε την ευκαιρία της εορτής της Αγ. Παρασκευής, µονοπώλησε το ενδιαφέρον των διοικούντων έως τώρα. Έτσι λογικά από σήµερα θα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασµός ο οποίος έχει αργήσει και ο καιρός περνά. ∆ιαφορετικά τα πράγµατα θα είναι δύσκολα, αν αναλογιστούµε ότι αποχωρεί από την οµάδα και ο τεχνικός της περσινής επιτυχηµένης χρονιάς Γ. Βαρουξής, ενώ υπάρχουν και αρκετοί παίκτες, που για να µείνουν θα απαιτηθούν θυσίες… από πλευράς του ∆.Σ. που πολύ δύσκολα θα έχει κάποιες αλλαγές.


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Iουλίου 2012

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Π

Σήµερα ανακοινώνεται το νέο ∆.Σ

Του Γιάννη Μουρούτη

ολύ θετικά αποτελέσµατα, όπως αναφέραµε και σε προηγούµενα ρεπορτάζ είχαν οι συνεχείς συναντήσεις και οι διάφορες επαφές µε άτοµα που µπορούν να βοηθήσουν τον Πανηλειακό τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αυτές τις διεργασίες που έγιναν, είχαµε σηµαντικές εξελίξεις , που σηµατοδοτούν την ανακοίνωση νέου ∆.Σ σήµερα το βράδυ, µε την παρουσία ικανών µελών από την ευρύτερη κοινωνία του Πύργου.

Αναµένεται δυνατό σχήµα µε πολύ ικανά πρόσωπα της ευρύτερης κοινωνίας του Πύργου Ανακοίνωση - κάλεσµα από το Σύλλογο Φίλων Πανηλειακού

Με οργάνωση και διάθεση για προσφορά

Όλα αυτά τα µέλη του νέου ∆.Σ, αναµένεται να δουλέψουν σκληρά και µε οργάνωση για το χτίσιµο της νέας οµάδας. Ο Πανηλειακός, επιτέλους έγινε βίωµα σε αρκετά πρόσωπα, ότι είναι οµάδα που αξίζει στήριξης και ενίσχυσης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι εκτός από το νέο σχήµα θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, εξωδιοικητικά, που θα βοηθούν στην άρτια λειτουργία της οµάδας. Υπάρχει διάθεση από αρκετούς φίλους του Πανηλειακού και αυτό σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο, για ένα καινούριο και πρωτοποριακό ξεκίνηµα που επιχειρείται στους «ερυθρολεύκους». Υπάρχει διάθεση και προθυµία για προσφορά και τα αποτελέσµατα αναµένεται να είναι πολύ θετικά.

Ο Πανηλειακός από σήµερα κιόλας ξεκινάει δουλειά…για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, αφού ανακοινωθεί το νέο ∆.Σ, άµεσα θα ξεκινήσει ο σχεδιασµός, µε πρώτο µέληµα το θέµα της τεχνικής ηγεσίας. Μεγάλο προβάδισµα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στη θέση του προπονητή και πάλι θα βρίσκεται ο Σωτήρης Αντωνίου, ο οποίος άλλωστε και µόνος του πρόσφατα δήλωσε ότι έχει δεθεί… πλέον µε τον Πανηλειακό. Ακόµη, πρέπει να

αναφέρουµε ότι στη θέση του τεχνικού διευθυντή θα τοποθετηθεί µια µεγάλη δόξα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα γνωστός στην Ηλεία, που έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Α’ Εθνική, ενώ στο ∆.Σ θα συµµετάσχει επίσης και ένας πρώην παίκτης του Πανηλειακού, όταν η οµάδα αγωνιζόταν στη µεγάλη…Εθνική Κατηγορία.

Ανακοίνωση από το Σύλλογο Φίλων Πανηλειακού: «Για το προσεχές διάστηµα (µέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση) τα γραφεία στον Πύργο θα είναι ανοιχτά δυο φορές την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα και κάθε Τετάρτη, ώρες από 20.00 ως 22.30. Καλούνται όλα τα µέλη και οι φίλοι να δώσουν συνδροµή και όποια οικονοµική ενίσχυση γενικά µπορούν, γιατί τα έξοδα (ενοίκιο, κ.τ.λ.) συνεχίζουν να “τρέχουν” ενώ πρέπει να γίνουν και οι διαδικασίες επίσηµης σύστασης του Συλλόγου, που έχουν δαπάνη κι αυτές! Μην το αµελείτε! Και υπενθυµίζεται ότι στην τελευταία Συνέλευση αποφασίστηκε η συνέχεια της λειτουργίας των γραφείων υπό την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα παραπάνω! Για οποιαδήποτε άλλη κίνηση (π.χ. άνοιγµα γραφείων και άλλη µέρα, κ.τ.λ.) θα υπάρξει άλλη ενηµέρωση».


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

19

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πρώτη «βόµβα» ο Φούφουλας!

Ο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

πρώην παίκτης της Παναχαϊκής Ντίνος Φούφουλας (γεννηθείς το 1984) είναι και επίσηµα από χθες το βράδυ το πρώτο µεταγραφικό απόκτηµα για αυτή την περίοδο του Π.Φ.Ο Πανόπουλου, καθώς ήρθε και υπέγραψε στους «πράσινους». Ο 28χρονος παίκτης ξεκίνησε την καριέρα του στον Άρη Πατρών, επαγγελµατικά έπαιξε στον Πατραϊκό, στη συνέχεια Παναχαϊκή, µετά Κέρκυρα (Β’ και Α’ Εθνικη), Ηρακλή, Ολυµπιακό Βόλου για 6 µήνες και στην Ηλιούπολη Β’ Εθνική. Πρόκειται για µια εξαιρετική προσθήκη που ενισχύει σε µεγάλο βαθµό την οµάδα της Ηλείας, η οποία ξεκινάει την αντεπίθεση… για να δηµιουργήσει και πάλι ένα σύνολο µε προσδοκίες και µεγάλους στόχους. Όµως οι µεταγραφές δεν τελειώνουν

εδώ… καθώς έπεται τροµερή συνέχεια… τώρα που έγινε η αρχή, καθώς οι «πράσινοι» κινούνται σε πολλά µέτωπα, εντός και εκτός Ηλείας! Έτσι σήµερα αναµένονται νέες ανακοινώσεις ενός παίκτη Β΄ και ενός παίκτη Γ΄ εθνικής, όπου παίζει πολύ το όνοµα του ∆ηµήτρη Νικολόπουλου, πρώην παίκτη του Πανηλειακού και πέρυσι του Παναιγιαλείου! Παράλληλα στο µέτωπο των ανανεώσεων, το 80% έχει απαντήσει θετικά, ενώ αναµένονται οι απαντήσεις των Βλαχόπουλου και Γουβαλάρη! Πάνω σ’ αυτούς που θα παραµείνουν (η λίστα που έχει δώσει στην διοίκηση ο τεχνικός της οµάδας κ. Λάκης Αθανασόπουλος περιλαµβάνει 13 παίκτες), και σ’ αυτούς που θα αποκτηθούν, θα κτιστεί ο νέος Π.Φ.Ο. Πανόπουλου της σεζόν 2012 – 13, µε το σχεδιασµό να περιλαµβάνει περίπου 10 µεταγραφές, µεταξύ αυτών και τρεις

Ο Ντίνος Φούφουλας(φωτό) είναι και επίσηµα από χθες το πρώτο µεταγραφικό απόκτηµα των «πρασίνων»!

τουλάχιστον µικρούς, δίνοντας πάντα έµφαση και στους µικρούς, χωρίς βέβαια ακόµα να γνωρίζει που θα αγωνιστεί τη νέα περίοδο,

καθώς µετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΠΟ, ακόµα και οι όµιλοι της ∆΄ εθνικής θα βγουν στα µέσα Αυγούστου!

∆ΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Παρελθόν ο Τόγιας Π

Έγινε η κρούση… σε Λαµπρόπουλο

Του Γιάννη Μουρούτη

Ο Λαµπρόπουλος απασχολεί για τα καλά… την οµάδα της Νέας Μανολάδας

ολύ δυναµική είναι η ∆όξα Νέας Μανολάδας σύµφωνα µε τις κινήσεις της και όλα δείχνουν ότι έχει ιδιαίτερες φιλοδοξίες και για την ∆’Εθνική. Οι «µαυραετοί» έχουν κάνει εντυπωσιακές µεταγραφές και το θέµα είναι ότι δεν σταµατούν… Μέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί Μικελάτος, Αθανασίου, Παναγόπουλος, Νιφορόπουλος, Κωνσταντινόπουλος, ∆ηµητρακόπουλος, Μενίκου και ∆ούλος και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απο-

κτηθούν 1-2 ακόµη ικανοί παίκτες. Παράλληλα όµως, έγινε και η επαφή µε τον Γιώργο Λαµπρόπουλο, τον έµπειρο αµυντικό της Παναχαϊκής, που πέρυσι είχε 19 συµµετοχές στην Β’ Εθνική και υπήρξε αρχηγός στην οµάδα της Πάτρας τα τελευταία χρόνια. Ο Λαµπρόπουλος αυτή τη στιγµή έχει πρόταση από οµάδα της Σούπερ Λίγκ, µια οµάδα της Β’Εθνικής και άλλη µια από τη Γ’Εθνική. Αν δεν υπάρξει συµφωνία µε καµία από αυτές τις οµάδες , τότε θα συνεργαστεί µε την ∆όξα Νέας Μανολάδας. Πάντως η πρό-

Ο Παναγιώτης Τόγιας τη νέα περίοδο θα φορά άλλη … φανέλα

ταση των «µαυραετών» είναι πάρα πολύ καλή και δεν αποκλείεται να γίνει το µπαµ… και ο ικανός αµυντικός, να αγωνιστεί στη ∆όξα. Χθες έγινε γνωστό πάντως

ότι δε θα συνεχίσει τη νέα περίοδο στην οµάδα της Νέας Μανολάδας ο Παναγιώτης Τόγιας, µε τον οποίο δεν επήλθε συµφωνία.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Τελευταία προσπάθεια σήµερα το βράδυ!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Η λύση στο διοικητικό αδιέξοδο που ταλαιπωρεί την οµάδα του Αστέρα Αµαλιάδας , µετά την οριστική αποχώρηση του πρώην προέδρου του κ. Λεονάρντο Κουράτολο, που όλοι ανέµεναν χθες το βράδυ, στα γραφεία του εµπορικού συλλόγου Αµαλιάδας σύµφωνα µε την ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής την οποία απαρτίζουν ο κ. Γ. Πολλάτος, ο κ. ∆ηµ. Γιαννόπουλος, ο κ. Κωστ. ∆ούµας, ο κ. Γεωργ. Λίβανος, ο κ. Γεωργ. Γαλανόπουλος, και ο κ. Γιαν. Κυριακόπουλος δεν ήρθε και πάλι! Τα ενδιαφερόµενα µέλη για εµπλοκή στο νέο ∆.Σ. δεν ξεπερνούσαν τα τέσσερα, παρότι αυτή τη φορά συγκεντρώθηκαν γύρω στα 40 µέλη! Έτσι για µια ακόµα φορά άπαντες έφυγαν άπραγοι... µε το τελευταίο ραντεβού να ανανεώνεται για σήµερα στις 8 µ.µ. στον ίδιο χώρο! Αν και σή-

Με ιδιαίτερη αγωνία περιµένουν σήµερα παίκτες και φίλαθλοι του Αστέρα Αµαλιάδας την εκλογή νέου ∆.Σ.

µερα σύµφωνα µε την ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής δεν υπάρξει λύση… η οµάδα δεν πρόκειται να κατέβει στο πρωτάθληµα της Α1 – Βέρροιος µε ό,τι αυτό συνεπάγεται! Πλέον όπως τονίζεται στην ανακοίνωση άπαντες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αφήνοντας τα προσωπικά στην άκρη, για το καλό του ιστορικού συλλόγου που λέγεται Αστέρας Αµαλιάδας! Είναι δηλ. επιτακτική ανάγκη να σχηµατιστεί επιτέλους ένα ισχυρό ∆.Σ. που θα βγάλει τους «βυσσινί» από το αδιέξοδο που βρίσκονται, γιατί δεν µπορεί να περιµένει άλλο ο σχεδιασµός της νέας περιόδου. Άλλωστε και κάποιοι παίκτες παραµένουν «εγκλωβισµένοι», και θέλουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να δουν τι θα κάνουν ενόψει της νέας περιόδου. Σήµερα λοιπόν όποιος αγαπά τον ιστορικό σύλλογο, θα πρέπει να συνεισφέρει ότι µπορεί για την «σωτηρία» της οµάδας!


20

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Η ελληνική παρουσία δε θα µπορούσε να λείπει και η δικιά µας… η Αθανασία Πέρρα θα αφήσει το δικό της στίγµα

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

∆ευτέρα 27 Σεπτεµβρίου 2010

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ο

Η Κριστίνα Βουκίσεβιτς έχει το δικό της τρόπο στα άλµατα. Τυχεροί συνήθως οι κριτές, που βρίσκονται στην πιο επίκαιρη θέση

21

Ο τρόπος που ξαπλώνει στο σκάµµα ύστερα από µια προσπάθεια για το χρυσό µετάλλιο, είναι εξίσου εντυπωσιακός µε αυτόν που βλέπετε στη φωτογραφία, την οποία η ίδια ανέβασε στο facebook. ∆εν είναι τυχαίο πως η Ντάρια Κλίσινα έχει τα περισσότερα likes

Χρυσά µετάλλια στην οµορφιά Παρέλαση µοντέλων θα περιλαµβάνει η τελετή λήξης. Όµως και στη διάρκεια των αγώνων οι φίλαθλοι δε θα µείνουν παραπονούµενοι

ι διοργανωτές έχουν ετοιµάσει πασαρέλα για την τελετή λήξης, όπου γνωστά µοντέλα (µεταξύ των οποίων η Κέιτ Μoς, η Ναόµι Κάµπελ και η Στέλλα Τέναντ) θα βρεθούν στο Ολυµπιακό Στά διο, σε ένα σύντοµο σόου, φορώντας δηµιουργίες διάσηµων βρετανικών ονοµάτω ν της µόδα ς. Κάτι ανάλογο είχε γίνει στο Σίδνεϊ το 2000 µε την πασαρέλα της Ελ ΜακΦέρσον. Νωρίτερα όµως, όσο διαρκούν οι Αγώνες, οι τυχεροί φίλαθλοι θα µπορούν να παρακολουθούν µερικές από τις οµορφότερες αθλήτριες του κόσµου την ώρα που θα προσπαθούν να διεκδικήσουν ένα µετάλλιο, µια νίκη, µια καλή επίδοση. Με αυστηρά κριτήρια (πιστέψτε µας, η επιλογή ήταν δύσκολη) να επιλέξει το τοπ 10 των Αγώνων που θα ανεβάσει το θερµόµετρο ακόµα και στο... βροχερό και ενίοτε δροσερό Λονδίνο. ∆εκτές και οι ενστάσεις. Ο στίβος έχει την τιµητική του µε επτά εκπροσώπους του ωραίου φύλου, αφού πάντα το συγκεκριµένο άθληµα ξεχώριζε µε τις ωραιότερες (συνολικά) παρουσίες. Σαφώς µετράει υπέρ των κοριτσιών εδώ το γεγονός της αθλητικής τους περιβολής, η οποία ανεβάζει στα ύψη τη δηµοτικότητά τους. Μπιτς βόλεϊ και κολύµβηση σαφώς και έχουν το δικό τους µερίδιο στην πασαρέλα των αθλητριών, ενώ το τένις έχει εδώ και πολλά χρόνια τη δική του πριγκίπισσα (Σαράποβα). Για πολλούς η βασίλισσα της οµορφιάς και σε αυτούς τους Αγώνες θα είναι η εκπληκτική (όχι τόσο σε αθλητικές επιδόσεις) ακοντίστρια από την Παραγουάη, η Λερίν Φράνκο, η οποία χωρίς υπερβολή θα µπορούσε να έχει τον αθλητισµό απλώς ως χόµπι. Η Ρωσία είχε ανέκαθεν παράδοση στις

Η σχέση της µε το υγρό στοιχείο έχει πάθος. Η Στέφανι Ράις, αστέρι της κολύµβησης, κολυµπάει µε ολόσωµο µαγιό µόνο στις πισίνες

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

µεγάλες αθλήτριες αλλά και στις ωραίες παρουσίες και η Γιελένα Ισινµπάγιεβα (επί κοντώ) µε την Ντάρια Κλίσινα (µήκος) διαθέτουν αυτό το πακέτο, αφού εκτός από την εκθαµβωτική οµορφιά τους είναι από τα κορυφαία ονόµατα στα αθλήµατά τους. Η δικιά µας άλτρια Αθανασία Πέρρα έχει θέση στη σχετική λίστα, όπου δίπλα της βρίσκονται επίσης η Αυστραλέζα Μέλανι Ανταµς (επό κοντώ), η Νορβηγίδα (σερβικής καταγωγής) Κριστίνα Βουκίσεβιτς και η Αµερικανίδα Λόλο Τζόουνς (εµπόδια). ∆ιαχρονική αξία στο κολύµπι η Αυστραλέζα Στέφανι Ράις και στο µπιτς βόλεϊ η Ολλανδέζα Σάνε Κέιζερ. Απλώς απολαύστε το θέαµα όπως δεν θα το δείτε στους Αγώνες.

Έχει τον τρόπο να σαγηνεύει τα πλήθη τόσο στα ύψη, όσο και όταν πανηγυρίζει στο έδαφος η Γιελένα Ισινµπάγεβα

Το τελευταίο πράγµα που θα προσέξει κανείς στη Λερίν Φράνκο είναι το ... ακόντιό της. Θεωρείται από πολλούς ως η «θεά» των αγώνων. Ας όψονται οι φωτογραφίες που είχαν µικρή ανάλυση... Όποιος δεν έχει δει τον πανηγυρισµό της Μαρίας Σαράποβα έπειτα από µια µεγάλη νίκη, δεν έχει δει τίποτε. Αξίζει να την προσέξετε, αφού είναι αχτύπητη στο φιλέ, ακόµα κι όταν χάνει

Πέρα από την ικανότητά της στο να... λειώσει τα εµπόδια στο πέρασµά της, η Λόλο Τζόουνς φηµίζεται και για τις καµπύλες της που την κάνουν µια από τις πιο ελκυστικές παρουσίες από αυτές που θα εµφανιστούν στο Λονδίνο

Στο µπιτς βόλεϊ ως γνωστόν παίζουν δίδυµα, αλλά όταν αγωνίζεται η «µικρή Ολλανδέζα» Σάνε Κέιζερ, δύσκολα θυµάσαι το ζευγάρι της. Για την ιστορία είναι η Μαρλίν φαν Ιέρσελ

Είναι το ίδιο γοητευτική πεσµένη στο ταρτάν, όπως και όταν ίπταται στην προσπάθειά της να περάσει τον πήχη. Όλοι είµαστε στο πλευρό της Μέλανι Ανταµς και θυµίζουµε πως πάνω απ’ όλα µετράει η συµµετοχή

Πηγή: Νέα


22

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ Α2 –ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η «ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ» Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ

Ο

Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ

Πήρε Νικολόπουλο συνεχίζει ο Τζούβαλης !

ι µεταγραφικές εξελίξεις στον φιλόδοξο Άρη Στρεφίου συνεχίζονται, καθώς και οι ανανεώσεις! Έτσι µετά την απόκτηση του «αίλουρου» γκολκίπερ Σπύρου Καµπά, ένας επίσης έµπειρος µεσο – αµυντικός , ο Άγγελος Νικολόπουλος επέστρεψε σε γνώριµα για αυτόν ληµέρια, αποτελώντας την δεύτερη µεταγραφή της οµάδας του Στρεφίου. Πρόκειται για σηµαντική ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για την οµάδα του Αντώνη Μουζή, καθώς ο παίκτης που πέρυσι αγωνίστηκε στην εκπληκτική Ολυµ-

πιάδα Γουµέρου, έχει εµπειρία από Α1 µε τον Ξενοφώντα Κρεστένων, τον Άρη Στρεφίου και τον Πέλοπα Πελοπίου παλαιότερα! Τις επόµενες τώρα ηµέρες θα υπάρξουν και άλλες µεταγραφικές κινήσεις. Παράλληλα στο Στρέφι συνεχίζει για ακόµα µια χρονιά και ο «αρχηγός» Τάσος Τζούβαλης που ανανέωσε τη συνεργασία του. Πάντως έως τώρα έχουν αποχωρήσει ο ∆άνισκας και ο Ουέλιγκτον, ενώ µε το µεταγραφικό «τσουνάµι» που έρχεται, ο ιστορικός Άρης αναµένεται να είναι πρωταγωνιστής τη νέα περίοδο!

Οριστικά… µε Ανδριόλα!

Ο Άγγελος Νικολόπουλος ύστερα από κάποια χρόνια απουσίας, επιστρέφει στον Άρη Στρεφίου.

ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΓΟΥΜΕΡΟΥ

Ο

∆ιονυσόπουλος και Μπίρµπας οι πρώτοι!

µεταγραφικός σχεδιασµός της Ολυµπιάδας Γουµέρου ενόψει της πρώτης παρουσίας της στην Α2 κατηγορία ξεκίνησε και επίσηµα το περασµένο Σαββατοκύριακο! Καθώς είχαµε διπλό µεταγραφικό «χτύπηµα» µε την απόκτηση του Μεσσήνιου στην καταγωγή Λυµπέρη ∆ιονυσόπουλου, καθώς και την επιστροφή του ταλαντούχου ∆ηµήτρη Μπίρµπα από τον Κένταυρο Μαγούλας. Ο Λυµπέρης ∆ιονυσόπουλος που αγωνίζεται ως «φουνταριστός» έχει γεννηθεί το 1986 και ξεκίνησε από την οµάδα της Νίκης Πλάτης την καριέρα του. Ακολούθως έπαιξε σε Εράνη Φιλιατρών, Α.Ε. Χίου, Εράνη Φιλιατρών, Α.Ε. Κυπαρισσίας, Τέλος Αγρας Γαργαλιάνων, Α.Ε. Κυπαρισσίας, Κένταυρος Μαγούλας και πέρυσι στον

ΠΑΟ Κακοβάτου. Σίγουρα αποτελεί σηµαντική προσθήκη για τους «νεοφώτιστους», καθώς µε τον παίκτη – προπονητή της οµάδας Χρήστο Αγγελόπουλο µπορεί να αποτελέσουν ένα δυνατό επιθετικό δίδυµο! Όµως οι µεταγραφές δεν σταµατούν εδώ, καθώς έπεται συνέχεια… καθώς στόχος του ∆.Σ. είναι η απόκτηση του Θαν. ∆ηµητρουλόπουλου, και πολλών άλλων, καθώς και η επιστροφή των : Φωτακόπουλο Χρ., Φωτακόπουλο Κωνστ., Σωτηρόπουλο Αγ., που από τον περασµένο Ιανουάριο αγωνίστηκαν στον Κεραυνό Χειµαδιού, και Καλαντζή Αθαν.(έως τώρα στον Ατρόµητο Βαρβάσαινας). Χωρίς αυτό φυσικά να αλλάζει το στόχο του ∆.Σ. που είναι το 80% της οµάδας να στηρίζεται στο ντόπιο υλικό !

ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ

Σ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

«Αγκαλιά» και µε Σιδηρόπουλο!

υνεχίζει να εντυπωσιάζει στις µεταγραφές ο ΑΠΟ Κουρτεσίου, καθώς µετά την έκπληξη µε την απόκτηση του 26χρονου έµπειρου αµυντικού – χαφ Άγγελου Τσιβγινίδη, που πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία στον ΠΑΟΒ, και παλιότερα στον Ατρόµητο Λάππα στο πρωτάθληµα της ∆΄ εθνικής, και που ήταν η τέταρτη έως τώρα µεταγραφή για τον ΑΠΟΚ του τεχνικού Κώστα Σκιαδόπουλου, ακολουθεί τις επόµενες ώρες ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος , επίσης από

Το νέο ∆.Σ. ξεκίνησε το σχεδιασµό της οµάδας του από την τεχνική του ηγεσία, µε τον περσινό τεχνικό κ. Ζώη Ανδριόλα να συνεχίζει στον πάγκο της οµάδας για ακόµα µια χρονιά. Αυτή την απόφαση πήρε χθες το βράδυ το ∆.Σ. της οµάδας, αφού άλλωστε το έργο του Αµαλιαδίτη τεχνικού την περαΟ Ζώης Ανδριόλας θα σµένη περίοδο, έκρινε ότι ήταν βρίσκεται για άλλη µια θετικό! Όσο τώρα για το ρό- σεζόν στον πάγκο της στερ της νέας περιόδου δεν οµάδας του Ν. Απόλπρόκειται να έχει πολλές αλλαλωνα ∆ουνεΐκων. γές, καθώς το µπάτζετ έχει µειωθεί. Βέβαια θα γίνουν κάποιες προσθήκες, ενώ από την οµάδα ήδη αποχώρησε ο Καραπάνος, τον οποίο το ∆.Σ. ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο τα δυο χρόνια που αγωνίστηκε! Πάντως η φιλοσοφία του νέου ∆.Σ. δεν είναι άλλη από την άνετη παραµονή στην κατηγορία.

ΑΛΦΕΙΟΝΙ∆Α ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ

Ανακοινώνει νέες µεταγραφές!

Ο Λ. ∆ιονυσόπουλος µε τη φανέλα της νέας του οµάδας και τον πρόεδρο της Ολυµπιάδας κ. Γ. Ασηµακόπουλο

τον ΠΑΟΒ. Ενώ να θυµίσουµε ότι έχει προχωρήσει ήδη στην απόκτηση του 22χρονου γκολκίπερ Κλεάνθη Καπετάνη από τον Α.Ο. Χάβαρι, ανανέωσε τη συνεργασία µε την οµάδα ο πρώτος σκόρερ Ανδρ. Κωστόπουλος, ενώ έχουν αποκτηθεί ο 26χρονος έµπειρος µέσος Γιάννης Σταθόπουλος από το Ζαβλάνι, παλιός παίκτης του Ηλειακού Λεχαινών και του Αίαντα Γαστούνης, ενώ από τον Αχιλλέα Νεοχωρίου αποκτήθηκε ο 15χρονος ταλαντούχος ∆ηµήτρης Κατηφόρης, στέλεχος και της Μικτής Νέων της ΕΠΣΗ. Πέρα όµως από αυτούς θα υπάρξουν τουλάχιστον άλλες δυο κινήσεις, ενός έµπειρου γκολκίπερ και ενός επιθετικού. Έτσι ο ΑΠΟΚ , αναµένεται τη νέα περίοδο να εµφανιστεί αρκετά δυνατός και ανταγωνιστικός!

Ώρες ανακοίνωσης νέων µεταγραφών θα είναι οι επόµενες για την Αλφειονίδα Αλφειούσας του Νίκου ∆ηµόπουλου. Οι πρώτες µεταγραφικές κινήσεις που προχώρησε η Αλφειονίδα Αλφειούσας στα πλαίσια της ενίσχυσης της µετά την Ο πρόεδρος της Αλφειονίδας κ. αποχώρηση του τα- Νίκος ∆ηµόπουλος σχεδιάζει σιγάλαντούχου γκολκίπερ σιγά την οµάδα της νέας περιόδου. Σωτήρη Καστριτσέα, ήταν η απόκτηση δυο γκολκίπερ! Έτσι στην οµάδα επέστρεψαν δυο γνώριµοι γι’ αυτήν τερµατοφύλακες, όπως είναι ο Πάνος Γαβρίλης που πέρυσι αγωνίστηκε από τον Ιανουάριο και µετά στον Α.Ο. Μακρισίων , καθώς και ο Τάκης Πλατής, που πέρυσι αγωνίστηκε όλη τη σεζόν στον Ήφαιστο Βουνάργου. Και οι δυο αποτελούσαν το δίδυµο των τερµατοφυλάκων τη σεζόν 2010 – 11 που η Αλφειονίδα ανέβηκε στην Α2!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

23

ΕΣ 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝ

Τ

Πόλο: Ήττα από την Κροατία µε 6-8 Η βαθµολογία (2 αγώνες) 1. Βραζιλία 6 (6-3) 2. Λευκορωσία 3 (2-3) 3. Αίγυπτος 1 (3-4) 4. Νέα Ζηλανδία 1 (1-2)

ην ήττα µε 6-8 γνώρισε από την Κροατία η εθνική οµάδα πόλο των ανδρών στην πρεµιέρα του τουρνουά. Παρόλο που µέχρι και το τέλος του τρίτου οχταλέπτου η εθνική οµάδα τα πήγαινε καλά, οι Κροάτες, ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πάρουν διαφορά τριών τερµάτων. Η εθνική µας απλά κατάφερε να µειώσει τη διαφορά, ενώ πλήρωσε την αναποτελεσµατικότητά της στην επίθεση στο 4ο οκτάλεπτο, κυρίως λόγω των πολύ καλών αποκρούσεων του Κροάτη τερµατοφύλακα αλλά και των πολλών δοκαριών. Επόµενος αντίπαλος για την ελληνική οµάδα είναι η Ιταλία, σε µία αναµέτρηση που είναι προγραµµατισµένη για την Τρίτη. Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 2-2, 1-3 ΕΛΛΑ∆Α (Άντριτς): Μουρίκης 2, Φουντούλης 2, Μιράλης 1, ∆ελακάς 1 ΚΡΟΑΤΙΑ: Ντόµπουντ 2, Μπόσκοβιτς 2, Σούκνο 2, Μπούσλιε 1, Μούσλιµ 1 Για µεγάλα πράγµατα Τσιάβου-Γιαζιτζίδου Τη µεγάλη αγωνιστική τους αξία µπροστά σε 30.000 και πλέον θεατές και εκατοµµύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσµο έδειξαν για µια ακόµη φορά τα κορίτσια του διπλού σκιφ ελ. βαρών Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου κατακτώντας την πρώτη θέση στα προκριµατικά της Ολυµπιακής ρεγκάτας και περνώντας χωρίς πρόβληµα στα ηµιτελικά. Οι δυο παγκόσµιες πρωταθλήτριες πήραν από το πρώτο λεπτό το προβάδισµα στην κούρσα που ξεκίνησε µε βροχή και τελείωσε µε ήλιο και κατάφεραν να το διατηρήσουν ως το φινάλε κατακτώντας την πρώτη θέση αφήνοντας δεύτερη τη βάρκα της Αυστραλίας.

Οι σηµερινές ελληνικές συµµετοχές

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 14:00 Laser (Α) [∆ιονύσης ∆ήµου, Μιχάλης Πατεινιώτης] 14:00 Laser (Α) [Βαγγέλης Χειµώνας] 14:05 Laser Radial (Γ) [Άννα Αγραφιώτη] 16:00 Finn (Α) [Γιάννης Μιτάκης] 16:05 Star (Α) [Αιµίλιος Παπαθανασίου, Αντώνης Τσότρας] ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:21 Προκριµατικά: 200µ πεταλούδα (Α) [Στέφανος ∆ηµητριάδης, Γιάννης ∆ρυµωνάκος] ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:40 Προκριµατικά: τετράκωπος (Α) [Στέργιος Παπαχρήστος, Γιάννης Τσίλης, Γιώργος Τζιάλλας, Γιάννης Χρήστου] ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ 18:30 Προκριµατικά (Γ): Μαρία Τσιαρτσιάνη/Βίκυ Αρβανίτη vs. Βάσινα/Βοζακόβα (Ρωσία) ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 11:00 Προκριµατικά: σκιτ (Α) [Ευθύµης Μίτας] 12:00 Προκριµατικά: σκιτ (Α) [Νίκος Μαυροµάτης] ΤΖΟΥΝΤΟ 11:30 Γύρος των “32”: -57κ (Γ) [Ιουλιέτα Μπουκουβάλα]

Τα αποτελέσµατα Αίγυπτος-Νέα Ζηλανδία (40’ Σαλάχ - 17’ Γουντ)

1-1

Βραζιλία-Λευκορωσία 3-1 (15’ Πάτο, 65’ Νεϊµάρ, 93’ Οσκάρ - 8’ Μπρεσάν)

∆εν τα κατάφερε η Ελλάδα απέναντι στην Κροατία, έστω και αν πραγµατοποίησε καλή εµφάνιση

Αντίθετα οι Αιµίλιος Παπαθανασίου και ο Αντώνης Τσότρας βρίσκονται στην 9η θέση στην κατηγορία star της ιστιοπλοϊας µετά την ολοκλήρωση της πρώτης ηµέρας. Στην πρώτη ιστιοδροµία το Ελληνικό πλήρωµα τα πήγε εξαιρετικά και τερµάτισε στην 3η θέση όµως στη δεύτερη τα πράγµατα δεν εξελίχθηκαν καλά. Οι Παπαθανασίου και Τσότρας έµειναν στην τελευταία θέση και έτσι βρίσκονται στην 9η της γενικής µε 19 βαθµούς ποινής. Πρώτο είναι το πλήρωµα από τη Βραζιλία µε 5 βαθµούς ποινής και ακολουθούν οι Ιρλανδοί και οι Πολωνοί µε 8 βαθµούς ποινής και 12 αντίστοιχα.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίδειξη δύναµης έκαναν οι Αµερικανοί Η Γαλλία του Τόνι Πάρκερ άντεξε για κάτι περισσότερο από ένα 10λεπτο, αλλά από το 15’ και ύστερα παραδόθηκε άνευ όρων (9871) στις διαθέσεις του Κόµπι, του ΛεΜπρόν και του Ντουράντ… ∆εκάλεπτα: 22-21, 52-36, 78-51, 98-71 ΗΠΑ (Σιζέφσκι): Τσάντλερ 8 (9 ριµπ.), Ντουράντ 22 (9 ριµπ.), Τζέιµς 9 (8 ασίστ, 5 ριµπ.), Ουέστµπρουκ 9, Ουίλιαµς 3 (6 ασίστ), Ιγκουοντάλα 1, Μπράιαντ 10, Λοβ 14, Χάρντεν 5, Πολ 5, Ντέιβις 3, Άντονι 9 (9 ριµπ.). Γαλλία (Κολέ): Σεραφέν 3, Μπατούµ 7, Τραορέ 12 (5 ριµπ.), Πάρκερ 10, Μποκολό 4, Πιετρούς 8, Ντε Κολό 7, Ντιαό 9 (6 ριµπ.), Τουριάφ 7 (9 ριµπ.), Ζελαµπάλ 4, Ντιαβαρά. Με... δίδυµους πύργους η Ισπανία Η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί για τα τρία µετάλλια και στην πρεµιέρα της στους Ολυµπιακούς του Λονδίνου έκανε... ζέσταµα κόντρα στους Κινέζους. Με τους Ιµπάκα και Πάου Γκασόλ να κάνουν πάρτι κάτω από την αντίπαλη ρακέτα η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Κίνα ή καλύτερα κόντρα στο Γι Γιανλάν που πέτυχε 30 πόντους και µάζεψε 12 ριµπάουντ. Τα δεκάλεπτα: 19-17, 53-41, 69-60, 97-81 Ισπανία (Σκαριόλο): Π. Γκασόλ 21 (8/13δίπ., 1/2τρίπ., 11ριµπ.), Φερνάντεθ 7, Ροντρίγκεθ 5, Ναβάρο 14 (2/3τρίπ., 3ριµπ.), Καλδερόν 12 (3ριµπ.), Ρέγες 2, Κλαβέρ (2ριµπ.), Σαν Εµετέριο 5, Γιουλ 2, Μ. Γκασόλ 5, Ιµπάκα 17 (8/11δίπ., 5ριµπ., 2ασ.), Σάδα 7 Κίνα (Ντάνγουολντ): Ντινγκ, Λιου 9 (3ριµπ.),

Γι, Γουάνγκ 8, Ζου 2, Ζανγκ 2, Σαν 3, Τσεν 12 (5ασ.), Ζ. Γουάνγκ 15 (4/7δίπ.), Ζου (1λάθ.), Γι 30 (11/17δίπ., 2/2τρίπ., 12ριµπ).

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σάµπα µε Νεϊµάρ! Η οµάδα του Μάνο Μενέσες, που για πολλούς είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου, µετά την πρεµιέρα και το 3-2 επί της Αιγύπτου, πέτυχε ξανά 3 γκολ και έδειξε και στο χορτάρι ποιος είναι το αφεντικό στον τρίτο όµιλο του ολυµπιακού τουρνουά. Οι Λευκορώσοι µπόρεσαν να προηγηθούν µόλις στο 8’ µε ωραία σκαστή κεφαλιά του Μπρεσάν, όµως δεν κράτησαν για πολύ το προβάδισµα αφού ο Νεϊµάρ βρισκόταν σε τρελά κέφια. Στο 15’ έκανε γλυκιά σέντρα για τον Πάτο, ο οποίος απάντησε από αέρος µε το ίδιο νόµισµα για το 1-1, ενώ ο ίδιος στο 65’ µε µαγικό φάουλ έκανε το 2-1 για τη Σελεσάο. Το αστέρι της Σάντος έκανε πάρτι στην αντίπαλη άµυνα στις καθυστερήσεις και µε εκπληκτικό τακουνάκι έδωσε πάρε-βάλε στον Οσκάρ (3-1), για τον οποίο πρόσφατα η Τσέλσι έδωσε ένα καράβι λεφτά στην Ιντερνασιονάλ. Σύνθεση Βραζιλίας: Νέτο, Ραφαέλ, Τιάγκο Σίλβα, Ζουάν, Μαρσέλο, Ροµούλο, Σάντρο (64’ Γκάνσο), Οσκάρ, Νεϊµάρ, Χουλκ (86’ Χουλκ), Πάτο (84’ Λούκας).

1ος ΟΜΙΛΟΣ Η βαθµολογία (2 αγώνες) 1. Σενεγάλη 4 (3-1) 2. Ουρουγουάη 3 (2-3) 3. Μεγάλη Βρετανία 1 (1-1)* 4. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 0 (1-2)* *Ματς λιγότερο. Τα αποτελέσµατα Σενεγάλη-Ουρουγουάη (10’, 37’ Μούσα Κονατέ)

2-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ Η Βαθµολογία (2 αγώνες) 1. Μεξικό 4 (2-0) 2. Νότια Κορέα 4 (2-1) 3. Ελβετία 1 (2-3) 4. Γκαµπόν 1 (1-3) Τα αποτελέσµατα 2-0 Μεξικό-Γκαµπόν (63’, 92’ πεν. Ζιοβάνι Ντος Σάντος) Νότια Κορέα-Ελβετία 2-1 (57’ Παρκ Σι Γι, 64’ Κιµ - 60’ Εµεργκάρα) 4ος ΟΜΙΛΟΣ Η βαθµολογία (2 αγώνες) 1. Ιαπωνία 6 (2-0) 2. Ονδούρα 1 (2-2)* 3. Μαρόκο 1 (1-2) 4. Ισπανία 0 (0-1)* *Ματς λιγότερο. Τα αποτελέσµατα Ιαπωνία-Μαρόκο (84’ Ναγκάι)

∆εύτερη νίκη για τη Βραζιλία χθες στους Ολυµπιακούς Αγώνες

1-0


24

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Ο Λούις Χάµιλτον αναδείχθηκε νικητής στη Βουδαπέστη

Μ

ε εξαίρεση µια καθυστέρηση των µηχανικών της McLaren σ’ ένα pitstop ο οδηγός της McLaren δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα προβλήµατα. Τον πίεσαν βέβαια οι οδηγοί της Lotus πρώτα ο Ροµαίν Γκροζάν και µέχρι το τέλος ο Κίµι Ράικονεν. Ο Φινλανδός προσπέρασε τον Γκροζάν, αρπάζοντάς του τη δεύτερη θέση στα µισά του αγώνα. Ο πρωτοπόρος της βαθµολογίας, Φερνάντο Αλόνσο τερµάτισε πέµπτος µετά από τον Σεµπάστιαν Φέτελ και διατήρησε την πρώτη θέση.

Η Lotus 2-3 µε τους Κίµι Ράικονεν και Ροµαίν Γκροζάν- Παρέµεινε επικεφαλής της βαθµολογίας ο Φερνάντο Αλόνσο

Τα αποτελέσµατα και οι βαθµολογίες της Formula 1.

Το πρωτάθληµα διακόπτεται τον Αύγουστο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το πρωτάθληµα θα συνεχιστεί στο Σπα στις 2 Σε-

Ο οδηγός της McLaren δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα προβλήµατα για τη χθεσινή του επιτυχία

πτεµβρίου µε τρεις αγώνες τον πρώτο µήνα του φθινόπωρου (Σπα-Μόντσα-Σιγκαπούρη).

Η τελική κατάταξη 1.Λιούις Χάµιλτον McLaren Mercedes 1ωρ.41:05.503 2.Κίµι Ράικονεν Lotus Renault +1.032 3.Ροµαίν Γκροζάν Lotus Renault +10.518 4.Σεµπάστιαν Φέτελ Red Bull Renault +11.614 5.Φερνάντο Αλόνσο Ferrari +26.653 6.Τζένσον Μπάτον McLaren Mercedes +30.243 7.Μπρούνο Σένα Williams Renault +33.899 8.Μαρκ Γουέµπερ Red Bull Renault +34.458 9.Φελίπε Μάσα Ferrari +38.300 10.Νίκο Ρόσµπεργκ Mercedes +51.200 11.Νίκο Χούλκενµπεργκ Force India Mercedes +57.200 12.Πολ ντι Ρέστα Force India Mercedes +1:02.800 13.Παστόρ Μαλντονάντο Williams Renault +1:03.6 14.Σέρχιο Πέρες Sauber Ferrari +1:04.4 15.Ντάνιελ Ρικιάρντο Toro Rosso Ferrari +1 γύρος 16.Ζαν Έρικ Βερν Toro Rosso Ferrari +1 γύρος 17.Χέικι Κοβαλάινεν Caterham Renault + 1 γύρος 18.Καµούι Κοµπαγιάσι Sauber Ferrari + 2 γύροι 19.Βιτάλι Πετρόβ Caterham Renault + 2 γύροι 20.Σαρλ Πικ Marussia Cosworth + 2 γύροι 21.Τίµο Γκλοκ Marussia Cosworth + 3 γύροι 22.Πέδρο ντε λα Ρόσα HRT Cosworth + 3 γύροι Ταχύτερος γύρος: Φέτελ 1:24.136

Πρωτάθληµα οδηγών 1.Αλόνσο 2.Γουέµπερ 3.Φέτελ 4.Χάµιλτον 5.Ράικονεν 6.Ρόσµπεργκ 7. Γκροζάν 8.Μπάτον 9.Πέρες 10.Κοµπαγιάσι 11.Μαλντονάντο 12.Σουµάχερ 13.Ντι Ρέστα 14.Μάσα

164 124 122 117 116 77 76 76 47 33 29 29 27 25

Πρωτάθληµα κατασκευαστών 1.Red Bull Renault 246 2.McLaren Mercedes 193 3.Lotus Renault 192 4.Ferrari 189 5.Mercedes 106 6.Sauber Ferrari 80 7.Williams Renault 53 8.Force India Mercedes 46 9.Toro Rosso

ΤΟΥΡΝΟΥA ΜΠAΣΚΕΤ ΣΤΟ ΚΑΡAΤΟΥΛΑ!

Τ

Ξεκινούν από σήµερα οι συµµετοχές ο τµήµα µπάσκετ του Πανωλενειακού Καράτουλα διοργανώνει το πρώτο καλοκαιρινό τουρνουά µπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Αυστραλιανό Αθλητικό Κέντρο Ωλένης. Η κάθε οµάδα µπορεί να συµµετάσχει δηλώνοντας από 5 έως 12 παίχτες µε συµµετοχή 50 € για όλο το τουρνουά. Το τουρνουά θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου. Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται από σήµερα ∆ευ-

τέρα 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 5 Αυγούστου. Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6936340852 και 6972147321

Ο Θανάσης Γιαννόπουλος είναι ένας από τους υπεύθυνους του ενδιαφέροντος τουρνουά που θα γίνει στο Καράτουλας

Ο Λούις Χάµιλτον χάρηκε ιδιαίτερα τη χθεσινή του νίκη


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΠΑΟ

ΑΕΚ

Με 20µελής αποστολή στη Σκωτία

Σ

τη Σκωτία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου θα αντιµετωπίσει τη Motherwell για τον γ’ προκριµατικό γύρο του Champions League. Οι “πράσινοι” θα αγωνιστούν µε τους Σκωτσέζους αύριο Τρίτη, έχοντας στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Ο Zesualdo Ferreira επέλεξε να πάρει µαζί του 20 και όχι 18 ποδοσφαιριστές, που είναι οι εξής: Καρνέζης, Κοτσόλης, Ταµπάκης (ένας εκ των τριών τερµατοφυλάκων θα αποκλειστεί την Τρίτη), Βύντρα, Σεϊταρίδης, Μαρίνος, Σπυρόπουλος,

25

Καλή εµφάνιση παρά την ήττα (1-2) από την Μπλάκµπερν

Ε

Boumsong, Velasquez, Vitolo, Κατσουράνης, Φουρλάνος, Λαγός, Zeca, Μαυρίας, Χριστοδουλόπουλος, Sissoko, Toche, Πετρόπουλος, Fornaroli. Τα κορυφαία µατς της εβδοµάδας

ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σου! Εκτός αποστολής έµειναν οι: Pinto, Sow, Ιωαννίδης, Καπίνο, Χουχούµης, ∆ώνης, Κουσίδης, Τριανταφυλλόπουλος...

νθαρρυντικά µηνύµατα άφησαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και στον δεύτερο φιλικό αγώνα της Ένωσης επί αγγλικού εδάφους, παρά την ήττα από την έµπειρη και σαφώς πιο έτοιµη Μπλάκµπερν, µε 2-1. Η οµάδα του Βαγγέλη Βλάχου στηρίχθηκε ξανά στους νέους παίκτες που έχουν ενταχθεί στο σύλλογο και, όπως συνέβη µε την Πρέστον, είχε ικανοποιητική απόδοση στο β΄ ηµίχρονο, όπου χρησιµοποιήθηκε για 30 λεπτά ο Χρήστος

Τοµαράς, πρώην παίκτης του Πανηλειακού. Σ’ αυτό το διάστηµα η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή και κατόρθωσε να µειώσει το σκορ, µε γκολάρα του Κουρέλα στο 76ο λεπτό

ύστερα από ασίστ του Γροντή. Η αγγλική οµάδα είχε προηγηθεί µε 2-0 στο ηµίχρονο, χάρις στα τέρµατα των Νούνο Γκόµες (7’) και Λίον Μπεστ (29’).

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

∆ιοργανώνει το RAPID τουρνουά σκάκι «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» 2012

Η

Σκακιστική Ακαδηµία Πύργου διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά το RAPID τουρνουά σκάκι µε την ονοµασία «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» 2012. Η διοργάνωση φέτος µεγαλώνει και γίνεται σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο µε πάντα ελεύθερη συµµετοχή. Για τη φετινή διοργάνωση έχει επιλεχθεί ο χώρος του καφέ ΚΑΣΤΡΟ στον Αγ. Ανδρέα του ∆ήµου Πύργου δίνοντας την ευκαιρία στους αθλητές και συνοδούς τους να συνδυάσουν το σκάκι µε τη δροσιά της θάλασσας µια και θα

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ∆ιάγνωση και Θεραπεία παθήσεων αρτηριών, φλεβών, λεµφαγγείων, αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών, ενδαγγειακή χειρουργική.

ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ M.D. MSc

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην ιατρός ΠΓΝΑ «Λαϊκό» και «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» Πύρρωνος και Ελευθερίου Βενιζέλου 12 (1ος όροφος) Αµαλιάδα Τηλ. 2622021444 6972295933 Θερινό ωράριο λειτουργίας ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 09.00-13.00 και Τρίτη , Πέµπτη 09.00-13.00 και 18.30-21.00

είµαστε στο καλοκαιρινό Αύγουστο. Η προκήρυξη των αγώνων και αναλυτική ενηµέρωση υπάρχει στις ιστοσελίδες της ΣΑ Πύργου www.pirgoschess.gr –www.pirgoschess.blogspot.com ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Κυριακή 5 ΑΥΓ 2012 Τελετή Έναρξης Έναρξη 10:45 Κυριακή 5 ΑΥΓ 2012 1ος – 7ος Γύρος Έναρξη 11:00 Κυριακή 5 ΑΥΓ 2012 Τελετή Λήξης Έναρξη 14:45

Για 2η συνεχή χρονιά θα γίνει η εκδήλωση

*** Η οριστική επιβεβαίωση των συµµετοχών θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική παρουσία των συµµετεχόντων το Σάββατο 4 Αυγούστου, ώρα 10:00 – 10:45πµ. Αθλητής που θα προσέλθει µετά τις 11:00 πµ και εφόσον έχει δηλώσει ήδη συµµετοχή θα µπορεί να αγωνιστεί από το δεύτερο γύρο.


26 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΣΧΟΛΙΑ Είναι «δεµένος» µε το Στρέφι! Πολύ σπάνια ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής ιδίως «ξένος» µε το µέρος που κατάγεται η οµάδα, µπορεί να αγωνιστεί εκεί για πολλά χρόνια! Όµως αυτό δεν ισχύει για τον γκολκίπερ Σπύρο Καµπά, που επέλεξε και πάλι να επιστρέψει στα γνωστά ληµέρια του Στρεφίου! Έχοντας εκεί αγωνιστεί για έξι συνεχόµενα χρόνια , και παίζοντας µαζί του σε Α1 και Α2 κατηγορία , δεν µπορούσε να αντισταθεί στη νέα πρόταση – πρόσκληση! Έτσι ύστερα από δύο χρόνια απουσίας στο Τραγανό , γύρισε για να οδηγήσει και πάλι την οµάδα στην Α1! Γ.Π.

Προς Αχαϊκή οδεύει ο Λαγός Στην αγαπηµένη του οµάδα,την Αχαϊκή σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ο Γιώργος Λαγός. Ο 34χρονος έµπειρος µεσοαµυντικός αναµένεται να υπογράψει µέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε συµβόλαιο συνεργασίας µε τα «καναρίνια», αφού έχει έρθει σε προχωρηµένες επαφές µε την οµάδα της Κάτω Αχαΐας. Υπενθυµίζουµε ότι πέρυσι ο Λαγός έπαιξε στη ∆όξα Νέας Μανολάδας και πρόπερσι στον Π.Φ.Ο.Πανόπουλου, ενώ γενικότερα έχει πολλές συµµετοχές στην ∆’Εθνική. Γ.Μ

Τελείωσε ο Ιούλιος και δεν πήραµε χαµπάρι!!!

Αναβολή λόγω τεχνικών προβληµάτων Εντός της εβδοµάδας αναµένεται τελικά η έναρξη του Τουρνουά Beach Soccer στη Γλύφα που είχε προγραµµατιστεί για χθες το απόγευµα, εξαιτίας τεχνικών προβληµάτων που έχουν προκύψει. Οι διοργανωτές κινητοποιήθηκαν ώστε άµεσα τα προβλήµατα αυτά να ξεπεραστούν και µέχρι τα µέσα της εβδοµάδας να ξεκινήσει το τουρνουά που δηµοτική αρχή και φορείς της περιοχής ευελπιστούν να γίνει µια διοργάνωσηθεσµός για την περιοχή. Β.Κ

Στην οµάδα του χωριού του ο Σπυρόπουλος

Beach Volley στη Μυρσίνη

Με πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και υψηλό θέαµα διεξήχθη το 1ο Ερασιτεχνικό τουρνουά (3 ατόµων) στην παραλία Μυρσίνης. Ήταν µια πολύ καλή κίνηση που διοργάνωσαν ο Εκπ. Σύλλογος Μυρσίνης και το Ηλιοτρόπιο Lunge Café, που έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς νέους της συγκεκριµένης περιοχής να δείξουν την αξία τους και στο συγκεκριµένο άθληµα. Έστω εµπειρικά να δοκιµάσουν… Γ.Μ

Συµµετέχει και στο Τρίαθλο! Μπορεί ο Ανδρέας Τρυφωνόπουλος (νυν τεχνικός του Ολυµπιακού Λαµπετίου) να έχει αναδειχτεί µέσα από το ποδόσφαιρο, κάνοντας µεγάλη καριέρα ως γκολκίπερ πολλών οµάδων, αλλά και της Εθνικής Ενόπλων, όµως άµα τύχει… συµµετέχει και σε αγώνες Τριάθλου! Αυτό ακριβώς έκανε και χθες στην όµορφη Κυπαρισσία όπου έλαβε µέρος µαζί µε τους καλούς του φίλους Μπαντούνα και Τσόκο! Τον αγώνα διοργάνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Τριάθλου, και περιελάµβανε κολύµπι, 20 χιλιόµετρα ποδήλατο , καθώς και 5 χιλιόµετρα τρέξιµο! Με τον Ανδρέα και τους φίλους του να τα πηγαίνουν θαυµάσια! Γ.Π.

Έντονη ήταν η φηµολογία εδώ και πολύ καιρό που έστελνε… τον πρώην προπονητή του Λιµνοχωρίου, Ντίνο Σπυρόπουλο να έχει δεχθεί πρόταση από τη διοίκηση του Πανµοβριακού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της οµάδας, αλλά παράλληλα να είναι και ποδοσφαιριστής. Ο Ντίνος, αποδέχθηκε την πρόταση της οµάδας του χωριού του (εκεί ξεκίνησε την καριέρα του το 1991) και έτσι ανέλαβε προπονητής-παίκτης και θα προσπαθήσει να την οδηγήσει σε άνοδο από την Β’ Κατηγορία Αχαΐας, που συµµετάσχει. Ο Σπυρόπουλος, ως γνωστό έχει παίξει στον Πανηλειακό επί σειρά ετών και έχει παντρευτεί γυναίκα από τον Πύργο, ενώ έχει να παίξει σε πολλές οµάδες, όπως ο Απόλλων Καλαµαριάς, ο Πατραϊκός, ο Παναιτωλικός, η Καλαµάτα κ.α. Γ.Μ


ΠΑΤΡΙΣ

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΖΩ

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

∆IΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μας ταξιδεύουν στην εποχή του θερινού σινεµά Με µια ξεχωριστή πρωτοβουλία φαίνεται πως κλείνουν οι δράσεις του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών για το φετινό καλοκαίρι. Τα µέλη και οι φίλοι του ∆ικτύου µας γυρνούν απόψε σε µια άλλη εποχή τότε που οι θερινοί κινηµατογράφοι αποτελούσαν µια από τις πρώτες επιλογές όλων για την έξοδο. Το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών «στήνει» απόψε το βράδυ ένα θερινό σινεµά στην παραλία της Κουρούτας –κάτω από το ∆ηµοτικό Κάµπινγκ- όπου λίγο µετά τις 9:30 θα προβληθεί η ταινία «Το Πάρτυ» σε σκηνοθεσία Blake Edwards. Πρόκειται για µία κωµωδία –όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση του ∆ικτύου- που παράλληλα ασκεί ανατρεπτική κριτική στο µεγαλοαστικό τρόπο ζωής και σκέψης. Το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών µας καλεί απόψε να φορέσουµε τα σανδάλια µας και «να κατέβουµε στην παραλία για να απολαύσουµε την πιο παλαβή ταινία όλων των εποχών! Θα υπάρχουν ξαπλώστρες, καρέκλες αλλά µπορείτε να αυτοσχεδιάσετε για να παρακολουθήσετε την ταινία µε την άνεσή σας!»

27

SM S Είναι µεγάλη τύχη να γεννηθείς Έλληνας και είναι µεγάλη τύχη να πεθάνεις Έλληνας! Το ενδιάµεσο όµως είναι µεγάλη ατυχία!

«Οι άθλοι του Ηρακλή» Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Βάσω Κοκκινογένη

Καθήλωσε το κοινό της Ηλείας η παράσταση «∆ον Ζουάν» Η επιστροφή»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

Μάγεψε ο Γιώργος Κιµούλης ως ∆ον Ζουάν που επέστρεψε

1

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Καθήλωσε το Σάββατο το βράδυ το φιλοθεάµον κοινό της Ηλείας η παράσταση «∆ον Ζουάν» Η επιστροφή» που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας κερδίζοντας τα ευµενέστερα σχόλια των θεατών. Ο Γιώργος Κιµούλης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του έργου κατάφερε για µια ακόµα φορά να εντυπωσιάσει µε τη µοναδική ερµηνεία του πλαισιωµένος από εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς, όπως η Ταµίλλα Κουλίεβα, η Φαίη Ξυλά, η Κατερίνα Γερονικολού, η ∆οµινίκη Μητροπούλου, η Παρασκευή Κατσάνη, η Άννα Έλενα και η Βασιλική Μπισαράκη που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής.

«Οι άθλοι του Ηρακλή» µε την υπογραφή της Κάρµεν Ρουγγέρη, που έχει επιµεληθεί το κείµενο και έχει κάνει τη σκηνοθεσία, ανεβαίνει απόψε στις 9:15 το βράδυ στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, στα πλαίσια του οµώνυµου Φεστιβάλ. Το µοναδικό ταλέντο της Κάρµεν Ρουγγέρη εµπνέει στα παιδιά κάθε ηλικίας την Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ αγάπη για το θέατρο και η συγκεκριΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ µένη παράσταση ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ είναι µία αφορµή ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ να ξαναθυµηθούµε ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ τους ήρωές µας, ΗΛΙ∆ΑΣ σε µία εποχή που τους έχουν πολλή ανάγκη. Η αντιµετώπιση της παράστασης είναι παραµυθένια, αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασισµένη πάνω σε ότι έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηµατίσουν µια σαφή εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που µε τους άθλους του έµεινε στην ιστορία ως ο πιο ονοµαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότητας. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν: τη γέννηση του ήρωα, τη ζωή του, τους άθλους του, την καθιέρωση των Ολυµπιακών αγώνων, το θάνατό του και τέλος τη µετάβασή του στον Όλυµπο όπου θα απολαµβάνει όλες τις τιµές και θα ζήσει ανάµεσα στους δώδεκα θεούς ίσος µε αυτούς. Τους ρόλους του έργου ερµηνεύουν µε αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Πέτρος Κιοσσές, Στέφανος Κοσµίδης, Γιάννης Νικολάου, Τάσος Παπαδόπουλος, Σπύρος Περδίου, ∆έσποινα Πολυκανδρίτου, Ελένη Ρουσσινού, Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου, Θανάσης Τσιδίµης, Γιάννης Τσουρουνάκης. Η τιµή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 13 ευρώ και το οικογενειακό για τέσσερα άτοµα στα 40 ευρώ (µόνο στην προπώληση).


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

KΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 51 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 30/7/2012 και ώρα 5.30 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μακρισίων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Μακρίσια 30 Ιουλίου 2012 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος και Μαγδαληνή Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Παναγιώτης ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρίσια Ηλείας τηλ.26250243556932831300- 6976619355 Την αγαπηµένη µας

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΝΙΤΣΕΪΚΩΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γρανιτσεΐκων «Οι Φίλοι του Σχολείου», σας προσκαλεί στην παράσταση Καραγκιόζη µε τίτλο «Ο Καραγκιόζης νύφη» που θα γίνει στο σχολείο Γρανιτσεΐκων, τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου στις 9.00 µ.µ. Μικροί, µεγάλοι ευπρόσδεκτοι. Είσοδος : 2 /άτοµο Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Αφροδίτη Κουτρούτσου

28

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αύριο στον Πύργο στο πολιτικό του γραφείο

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΙΡΤΖΙΚΗ

ΕΤΩΝ 90 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 30/7/2012 και ώρα 7.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. ∆ηµητρίου Λαντζοΐου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Λαντζόι 30 Ιουλίου 2012 Ο ΓΙΟΣ: Νικόλαος Μαραγκός ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελισάβετ και Κων/νος Μπίκας, Γιώργος Μαραγκός ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 88

Γούµερο 30 Ιουλίου 2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη χα Σπύρου Πασσά, Ιωάννα και ∆ηµήτρης Παπαδάκης, Χριστίνα και ∆ιονύσιος Γαλανόπουλος, Αριστέα και ∆ιονύσιος Κοµπορόζος, Χρήστος και Ιωάννα Παπανδρέου, Βασίλης Παπανδρέου, ∆ήµητρα Παπανδρέου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 80

Αλφειούσα 30 Ιουλίου 2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντιγόνη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθανάσιος –Μαρία, Παναγιώτης, Αγγελική – Παναγιώτης Καυκόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ χας ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 90

Αµαλιάδα 30 Ιουλίου 2012 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ακατανόητη και επιζήµια η συγχώνευση των Φορέων ∆ιαχείρισης προστατευόµενων περιοχών Η αναγγελθείσα, κατά τρόπο ασαφή και πρόχειρο, συγχώνευση των 29 Φορέων ∆ιαχείρισης των προστατευοµένων περιοχών της χώρας σε 14, είναι πλήγµα σ’ ένα θεσµό που οι κατεστηµένες πολιτικές δυνάµεις αναγκάστηκαν να αποδεχτούν για λόγους συµµόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά ενοχλεί υπερβολικά, όπως φαίνεται, στην εποχή του fast track. Από τη συγχώνευση δεν προκύπτει δηµοσιονοµικό, διοικητικό ή άλλο όφελος. Οι δαπάνες των φορέων διαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας του προσωπικού) χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ τα ∆ιοικητικά Συµβούλια, συµπερι-

λαµβανοµένου του προέδρου, είναι µη αµειβόµενα. η κοινή διοίκηση αποµακρυσµένων µεταξύ τους φορέων απαιτεί περισσότερα έξοδα οδοιπορικών. βρίσκεται σε εξέλιξη, από όλους τους Φ∆, πλήθος διεθνών διαγωνισµών για την ανάθεση συγκεκριµένων έργων (καθώς οι Φ∆ προσπαθούν απεγνωσµένα να συµβασιοποιήσουν όλα τα προβλεπόµενα έργα µέχρι το τέλος του χρόνου). ∆ηµιουργούνται έτσι πολλά ερωτηµατικά για την τύχη αυτών των διαγωνισµών, µε κίνδυνο την απώλεια σηµαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πρόκειται για ακατανόητη από πλευράς διοικητικής αποτελεσµατικότητας πολιτική διότι, αντί της υπάρχουσας αποκέντρωσης, επιχειρείται ένας βίαιος συγκεντρωτισµός µε σαφείς επι-

πτώσεις : οι Φορείς ∆ιαχείρισης αποµακρύνονται από τον τόπο του αντικειµένου τους και από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γίνεται «τσουβάλιασµα» ανόµοιων περιοχών (πχ υγροτοπικές µε ορεινές), ανακύπτει πλήθος προβληµάτων σχετικά µε κτήρια, αρχεία, εξοπλισµό, εκτελούµενα προγράµµατα. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούµε την κυβέρνηση και ειδικά τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, να αποσύρει άµεσα την παντελώς αβάσιµη αυτή πρόταση. Οι Φορείς ∆ιαχείρισης, θεσµός αναγκαίος για την συστηµατική παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας προστασίας της φύσης, πρέπει να παραµείνουν αποκεντρωµένοι και εποπτευόµενοι από το ΥΠΕΚΑ.

Απολογισµοί Εταιρικής Υπευθυνότητας για 7η χρονιά από ΟΤΕ & Cosmote Ετήσιο Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011 εξέδωσαν για 7η χρονιά, ο ΟΤΕ και η Cosmote αποτυπώνοντας τη συνεχή δέσµευσή τους για έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη σηµαντικών αναγκών της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στους φετινούς απολογισµούς οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν µεταξύ άλλων: • τη σηµαντική πρόοδο που σηµειώθηκε στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής • τη συνεχή υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, η οποία παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε τις προηγούµενες χρονιές. Ο ΟΤΕ και η Cosmote σε µια δύσκολη χρονιά όχι µόνο διατήρησαν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ενδυνάµωσαν µακρόχρονες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι Απολογισµοί Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της Cosmote είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στοχεύουν στην ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών και στην κινητοποίηση για δράση και συµµετοχή των εργαζοµένων, των συνεργατών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι Απολογισµοί έχουν λάβει διασφάλιση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο εφαρµογής του Global Reporting Initiative (GRI) στο επίπεδο Β+, όσο και για το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 Accountability Principles Standard). Με την ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων και των δύο εταιρειών τη χρονιά που πέρασε, ο ΟΤΕ και η Cosmote κατέκτησαν µια σειρά από αξιόλογες διακρίσεις όπως: • Συµµέτοχη του ΟΤΕ στο δείκτη FTSE4Good Index, για 4η συνεχή χρονιά • ∆ιάκριση στο επίπεδο Gold, αλλά και έπαινο για την περιβαλλοντική διαχείριση στο δείκτη CR Index • ∆ιάκριση του ΟΤΕ στα βραβεία «Green Leader - Υπολογισµός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώµατος» • ∆ιακρίσεις της Cosmote στα «Επιχειρηµατικά Βραβεία THALESCEO & CSR 2011» και στα βραβεία «Bravo-Βραβεία Βιώσιµης Ανάπτυξης» • Η Cosmote , τα τελευταία 5 χρόνια, αξιολογείται από το κοινό ως «η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε τη µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία» Σηµαντικά Αποτελέσµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011

ΟΤΕ

• Επίτευξη των 2/3 των στόχων εταιρικής υπευθυνότητας, που είχαν τεθεί • Υπογραφή νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας για την επόµενη τριετία, η οποία ρυθµίζει σηµαντικά θέµατα των εργαζοµένων • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων προσφέροντας περισσότερα από 1.700.000 ευρώ • Αποτροπή εκποµπής 4.900 τόνων διοξειδίου του άνθρακα µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων προγραµµάτων • Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% • Ανακύκλωση 26,3 τόνων συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας µε τα αξεσουάρ τους

COSMOTE

• Ενδυνάµωση του προγράµµατος «Πλοήγηση στον Κόσµο», όπου 3.000 µαθητές σε σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών της νησιωτικής Ελλάδας απέκτησαν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο • Εκπαίδευση άνω του 50% των εργαζοµένων, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, για έκτη συνεχή χρονιά • Εκστρατεία ενηµέρωσης «ο κόσµος µας, εσύ». Χιλιάδες συµπολίτες µας κατέθεσαν τις ιδέες τους για το πώς µπορούν να κάνουν τον κόσµο µας καλύτερο, στέλνοντας µηνύµατα αισιοδοξίας και κοινής προσπάθειας • Αποτροπή εκποµπής 3.700 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, µέσω της εφαρµογής στοχευµένων προγγραµµάτων • Προώθηση για ανακύκλωση 41,8 τόνων χαρτιού (περισσότερο από 50% του χαρτιού που αγοράστηκε για χρήση) • Συνέχιση λειτουργίας φωτοβολταικών συστηµάτων σε 21 σταθµούς βάσης µε αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

O Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Μαρίνος θα βρίσκεται στο πολιτικό του γραφείο στον Πύργο (Μιαούλη 6 – 1ος όροφος , έναντι Ο.Τ.Ε ,τηλ : 2621022152) την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και θα δεχτεί τους συµπατριώτες και φίλους του από τις 10:00 π. µ. - 13:00 µ. µ.

Πύργος: Κορκολής ∆ηµ. (Μανωλοπούλου 1, τηλ. 2621026800)- Κοζύρης Λυµ. (Ολυµπίων 1 τηλ. 2621030630) Αµαλιάδα: Παναγοπούλου Αικ. (Ερµού 49, Τηλ. 2622028920) - Βλαγκούλης Πέτρος (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Τσουκαλά (2623032584) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Χάρδα Θεώνη Βάρδα: Σπυρόπουλος

Βενζινάδικα Nικολετάκης ∆. (Πατρών)

Απουσία ιατρού Το ιατρείο της Παθολόγου

∆ήµητρας ∆ήµου

θα παραµείνει κλειστό από 18 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου.

Ο Μικροβιολόγος

Σπύρος Παπαγεωργίου, Ερµού 127 Πύργος, θα απουσιάσει από την Πέµπτη 26 Ιουλίου έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου. Τηλ. ανάγκης: 6937717547


29

∆ευτέρα 30 Iουλίου 2012

Kάθε ∆ευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

650 Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ . . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6984372576. ΜΑΣ7150

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

-----------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων. Πληρ. τηλ. 6989583206. ΜΑ5609 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για FAST FOOD στην Κουρούτα. Πληρ. τηλ. 6946505622, 26220/26711. ΜΑ1006 ------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΩΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πληρ. τηλ. 6986509680. ΜΑ1029 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Τηλ.: 6977124824.

ΜΑ1038 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για το καφέ ΑΠΑΓΚΙΟ Πατρών 24, στον Πύργο. Πληρ.: 2621028863, 6974807041. ------------------------------------------------. ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΑΧΝΕΙ για οποιαδήποτε εργασία. Τηλ.: 6976873376. ------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία γηροκόµος µε πολύ καλά ελληνικά, ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τηλ.: 6942654209. ΜΑ1065 -----------------------------------------------. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, µερεµέτια, µονώσεις, τεχνοτροπίες, επισκευές, µε τοποθέτηση σκαλωσιών, κος Γιάννης. Τηλ.: 6945-125693. ΜΑ1066 -----------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία 50 ετών, µιλά πολύ καλά ελληνικά, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντίδα ηλικιωµένων, όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6975607880. ΜΑ1098 -----------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ εγκαταστάσεων, ώρες καταστηµάτων. Τηλ.: 2621044950.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για τουριστικό κατάστηµα στο Κατάκολο να γνωρίζει ξένες γλώσσες κατά προτίµηση Αγγλικά και Ιταλικά. Πληρ. τηλ. 6977906589. ΜΑ5447

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ για τη «Λαδόκολλα» Πληρ. τηλ. 6979778322.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για κατάστηµα Γουναρικών. Απαραίτητη άπταιστη γνώση Ρωσικών και καλή εµφάνιση. Πληρ. τηλ. 26230/22822. ΜΑ1011

.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΝΑ

προσωπικό µε επαγγελµατικό δίπλωµα Γ’ Κατηγορίας. Θα προτιµηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εργασία & εµπειρία στις πωλήσεις. ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ, ηλικία από 25 έως 45. Πληρ. τηλ. 26210/36565, 26671. ΜΑ5808

ηλικίας 30-40 ετών, γνωρίζοντας Αγγλικά, για καφέ – ρεστοράν στην Αρχ. Ολυµπία. Πληρ. τηλ.: 2624022172.

Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιάπαππού), για άτοµα µε πρόβληµα στην κίνηση, κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτοµο. Επίσης σερβιτόρες- καµαριέρεςλαντζιέρες- καθαρίστριες ολοήµερες ή ωροµίσθιες. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ 2622/400041 ΚΙΝΗΤΟ 6936-529012 ΚΙΝΗΤΟ 6988-800814. ΜΑ2934.

ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α

ΝΕΑΡΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 31 ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΓΟΣ, ΩΡΕΣ 10.30 – 13.30 & 18.30 – 21.00 ΜΑ5847

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

γλώσσας για εργασία σε κεντρικό Φροντιστήριο στον Πύργο. Θα προτιµηθεί απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ή µε µητρική γλώσσα τα Αγγλικά και εµπειρία διδασκαλίας σ’ όλα τα επίπεδα. Πληρ. τηλ. 6936940652 ΜΑ1058

. ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆Α/ΚΥΡΙΑ

µε άπταιστη γνώση Αγγλικών και Γερµανικών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για 4ωρη απασχόληση στις πωλήσεις τουριστικής επιχείρησης, περιοχή Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6932215558. ΜΑ5856

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΟΠΕΛΕΣ

υπεύθυνες, ευπαρουσίαστες µε εµπειρία στο χώρο του cafe για πρωί και βράδυ για την καφετέρια SOHO. Πληρ. τηλ. 6976961669, κ. Σάκης. ΜΑ5837

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

από την περιοχή της Γαστούνης, κ. Βασίλης. Τηλ.: 6944-637821. ΜΑ1081

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ DEALER

για πώληση λευκών ειδών, ποσοστά ικανοποιητικά, κος Χρήστος. Κιν.: 6983904920.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑΣ4448


30

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ENOIKIΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ χωρίς κοινόχρηστα ελεύθερες ή επιπλωµένες. Τηλ.: 2621035434, 6980552162. ΜΑ1050 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επί της Τέρµα Ναυαρίνου, a/c, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα, ηλιακούς, parking, κ.τ.λ. Τηλ.: 6932911621, 6932605109. ΜΑ1072 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στην κεντρική πλατεία Πύργου 28τ.µ. κατάλληλη για φοιτητές – εκπαιδευτικούς. Τιµή λογική. Τηλ.: 6937262438. ΜΑ1069 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επί της οδού ∆αλιάνη και Φραγκαβίλας, πλήρως επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση και πάρκινγκ, όχι αλλοδαποί. Πληρ. τηλ. 26220/23404, 6979295199. ΜΑ5828 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 37 τ.µ., β’ ορόφου, επιπλωµένη, Τσαλδάρη 17, Πύργος. Πληρ.: 26210-28978, 6937150308, 6977745275. ΜΑ1051 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ επιπλωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο µε ατοµική θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6978184760, 6978184817. ΜΑ1018 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 42µ², Καραϊσκάκη 17 στον Πύργο, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα και δικό του νερό. Πληρ. τηλ. 6979389788. ΜΑ5782 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη 48 τ.µ., Παπαφλέσσα 20, έναντι Πανεµπορικής. Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑΣ5636 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο µικρή ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη. Πληρ. τηλ. 6947800302. ΜΑΣ5533 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ καινούργιες ισόγειο , 4ο όροφο και ηµιυπόγειο µε αυτόνοµη θέρµανση στην Παλαιολόγου 47. Πληρ. τηλ. 6972404614, 26210/28356. ΜΑΣ5461

∆ΥΑΡΙΑ ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρως επιπλωµένο ∆ΥΑΡΙ κεντρικό, 3ου ορόφου, διαµπερές, µεγάλες βεράντες. Κιν.: 6937412702, 2621031892. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 3ου ορόφου, καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση, πολλά εξτρα, επί της οδού Παπαφλέσσα, άνωθεν καφετέρια Λάπατο, 1ο ∆ηµοτικό. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5225 ---------------------------------------------------

Στην

. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο στην παραλία Σκαφιδιάς για καλοκαιρινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 6972224044. ΜΑ5613 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου, επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Χαραλάµπους 24 και Κοραή, Πύργος. Τηλ. επικοινωνίας: 6976444087. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην οδό Τάκη Πετροπούλου 23, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, 4ου ορόφου. Τηλ.: 6937140065. ΜΑ1056 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ 65 τ.µ., κάτωθι επαρχείου στον Πύργο. Πληρ. τηλ.: 2621027161. ΜΑ1060 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 45τ.µ., 1ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες, γωνιακό, 230 ευρώ/µήνα. Τηλ.: 6945341473. ΜΑ1062 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2ΑΡΙ 50 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. τηλ. 6936985212. ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ, ρετιρέ, 4ου ορόφου, Γυµν. ∆ούκα 35 (πρώην Ζαΐµη) και Κονδύλη γωνία. Τηλεφ.: 2621033954 και 6977509332. ΜΑ1071 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ καινούρια 2ου και 3ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, στην πλατεία Ξυστρή (1ο δηµοτικό), 100 µέτρα από τη Νοµαρχία και ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6937869520. ΜΑΣ8590. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Γυµνασιάρχου ∆ούκα και Κονδύλη 4, Πύργος. Τηλ.: 26210-28704, κινητό: 6978930442. ΜΑ1057 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: ένα ∆ΥΑΡΙ και ένα ΤΡΙΑΜΙΣΑΡΙ επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος και Χαρ. Τρικούπη, στον Πύργο. Πληρ.: 6937150208. ΜΑ5663 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ., 2ος όροφος, γωνιακό, Γορτυνίας 1 «πλατεία Κύπρου», όλο στην πρόσοψη µε απεριόριστη θέα. Τηλ.: 2621033716, 6973779282, ώρες 10-13.00 και 7-10.00 µ.µ. ΜΑΣ5670 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ πολυτελούς κατασκευής, καινούρια, πλήρως επιπλωµένα, a/c και αυτόνοµη θέρµανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. 26210/27490.ΜΑ4698. ---------------------------------------------------.

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στην οδό Καταραχίου 9 στον Πύργο, αποτελούµενη από ένα υπνοδωµάτιο 4Χ4, µία κουζινοτραπεζαρία 4Χ4, χολ, µπάνιο, βεράντες γύρω – γύρω και ηλιόλουστο. Πληρ. τηλ. 26210/27751, 6972026157.ΜΑ5093. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην Αρχιµήδους και γκαρσονιέρα στην οδό Κοκκίνου και ΣΠΑΠ 5. Πληρ. τηλ. 26210/34465. ΜΑΣ5086

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία -------------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα επιφάνειας 110,00τ.µ. µε αύλειο χώρο. Το εν λόγω διαµέρισµα βρίσκεται επί της οδού Λιούρδη 13 (σε απόσταση 20,00µ. από την κεντρική πύλη του ναού του Αγίου Αθανασίου). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2621033108 και 2621025819. ΜΑ5672 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα επιφάνειας 110,00τ.µ. µε αύλειο χώρο. Το εν λόγω διαµέρισµα βρίσκεται επί της οδού Λιούρδη 13 (σε απόσταση 20,00µ. από την κεντρική πύλη του ναού του Αγίου Αθανασίου). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2621033108 και 2621025819, 6974735816.ΜΑ5672. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο parking. Τηλ.: 6945915419. ΜΑ1041 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε διώροφη οικοδοµή, 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, σαλονι, µπάνιο, WC, αποθηκευτικός χώρος, χωρίς κοινόχρηστα, Παπαφλέσσα 10Β στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34808. ΜΑ5763 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό Μπελούση 20 µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε αποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/33920. ΜΑ4317. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2 υπνοδωµατίων, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, αποθήκη, στην περιοχή του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο ΕΞΟΧΙΚΟ στο Κατάκολο. Τηλ.: 6937145543. ΜΑ5659. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 95 τ.µ. (β’ ορόφου) και 1 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (δ’ ορόφου) Πατρών 108 στον Πύργο Ηλείας, 250 ευρώ, πλ. ΚΤΕΛ Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/25021, 26851, 210/2316573, 22210/81186. ΜΑ5840 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Λάµπρου Κατσώνη, Αγ. Γεωργίου, 1ου ορόφου, σύγχρονης κατασκευής. Πληρ. τηλ. 26210/25590,6938208022.ΜΑ5440. --------------------------------------------------. Α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110µ², δεκαετίας, Αλφειού 56, µε ηλιακό θερµ. – τέντες, αυτόνοµη θέρµανση. ∆ιαθέσιµο από 1-9-12. Β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80µ² επί της Αλφειού 56 στον Πύργο.Πληρ. τηλ. 6930368616, 6907543718. ΜΑ1009 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 124 τ.µ., 2ου ορόφου, 3 υπνοδωµάτια, µπάνιο και WC σαλονοτραπεζαρία µε τζάκι και αυτόνοµη θέρµανση, ∆ραγατσανίου 44 Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/33612.ΜΑΣ1008 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τριάρι 1ου ορόφου, 4/οροφης πολυκατοικίας, διαµπερές, ηλιόλουστο, πρωί - απόγευµα. Αυτόνοµη θέρµανση, boiler, ασανσέρ. Τηλ.: 2105721928, 6979074061, 6981769813. ΜΑ1049 -------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΤΡΙΑΡΙ 78τ.µ. σε διώροφη οικοδοµή, 1ου ορόφου, µε 2 υπνοδωµάτια – χολ- κουζίνα- σαλόνι- WC και διαθέτει τζάκι, air condition, τέντες, ηλιακό θερµοσίφωνα, µπόιλερ, αυτονοµία θέρµανσης και µειωµένο νυκτερινό τιµολόγιο ∆ΕΗ. 2) ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. σε πολυκατοικία

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

πλήρως επιπλωµένες (ψυγείο – κρεβάτι – γραφείο – τραπέζι – κουζινάκι) χωρίς λογαριασµό κοινοχρήστων και νερού, κατάλληλα για φοιτητές στο κέντρο του Πύργου, δίπλα από τα ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑΣ5776

4ου ορόφου µε χολ – 1 υπνοδωµάτιοκουζίνα- καθιστικό- WC και διαθέτει τζάκι- τέντες- ηλιακό θερµοσίφωνα, µπόιλερ, αυτονοµία θέρµανσης, air condition. Τηλ.: 6982503738. ΜΑ1053 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, 3αρι, περιοχή Λέτρινα Σπιάντζας, πλήρως επιπλωµένη, περιφραγµένη. Τηλ.: 6932662476. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΙΑ 90τ.µ. και ΜΙΑ 73τ.µ. επί της Υδραγωγείου 23 στην Αµαλιάδα. Τηλ.: 26220-27630. ΜΑ1044 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ., έχει δύο µεσαίες κρεβατοκάµαρες, κουζίνα και καθιστικό, είσοδο, µπάνιο, βρίσκεται στην Καλυβίων 30, περιοχή Ανεµόµυλος προς Αγία Άννα. Τηλ.: 2622024955 και κιν.: 6906191871. ΜΑ1054 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 75 τ.µ. 2ος όροφος, οδός Αγησιλάου 27, Πύργος, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 200,00 ευρώ. Τηλ.: 6978190108. ΜΑ1061 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωµένο ή µη, 2 κρεβατοκάµαρες, 2 µπάνια, µεγάλα µπαλκόνια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωµένες χωρίς κοινόχρηστα στην οδό Μπελούση 11. Τηλ.: 6932320924. ΜΑ1070 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα 120 τ.µ. επί της οδού Ελλήνων Ολυµπιονικών µε περιβάλλοντα χώρο 600 τ.µ. περιοχή Χαλικιάτικα. Τηλ.: 6974051715. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα Χαλικιάτικα Ιφίτου 3η πάροδος, στην παλαιά Νοµαρχία, 100 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6974079436.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 61τ.µ.

κεντρικό, πολυτελούς κατασκευής (θωρακισµένη πόρτα ασφαλείας, ιταλική κουζίνα, διαµπερές µεγάλη βεράντα) καινούρια πολυκατοικία 2012, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα σε µικρή πολυκατοικία. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976992763, κο Γιάννη. ΜΑ1010

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

95 τ.µ., 1ος όροφος, πλήρως ανακαινισµένο, χωρίς κοινόχρηστα, σε πολύ καλή τιµή, οδός Ρήγα Φεραίου 48 (απέναντι από Αγ. Βαρβάρα). Τηλ.: 2621034123, 6945995411 (ώρες καταστηµάτων).ΜΑ5691.

ENOIKIAZETAI

Oροφοδιαµέρισµα 108 τ.µ. επί της οδού Υψηλάντου και Ξάνθου 17 στον Πύργο µε µεγάλες βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση και ηλιακό θερµοσίφωνα, πολυκατοικία Αφοι Λαµπρόπουλοι ΜΑΣ8282

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 10 µέτρα από το ΤΕΙ σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή, δίχωρη – ΟΧΙ επιπλωµένη, µε λίγα κοινόχρηστα και σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6945259971. ΜΑ1016

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

στη Γορτυνίας και Ολυµπίων ∆ΥΑΡΙ 53τ.µ. επιπλωµένο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, ΤV, ψυγείο, σύνθετο, κρεβατοκάµαρα, τραπεζαρία, σε προσιτή τιµή. Τηλ.: 6972998807.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

αυτόνοµη σε µονοκατοικία υπερυψωµένη, µε αυτόνοµη θέρµανση, boiler, επιπλωµένη, σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισµένη, ∆εληγιάννη 8Α, Πύργος. Τιµή 220 ευρώ. Τηλ.: 6973050070. ΜΑ1047

. ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

1ου ορόφου, 50 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, καινούρια πολυκατοικία, Μιλτιάδου Έξω Αγιά. Πληρ. τηλ. 6944668390. ΜΑ1032

. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

4αρων κατοικιών, µε πανοραµική θέα, πισίνα, µεγάλους κήπους, ανεξάρτητη ΜΕΖΟΝΕΤΑ 76 τ.µ., µε οικόπεδο 1.700 τ.µ., τζάκι, BBQ και λοιπά. Τιµή 105.000 ευρώ. Τηλ.: 6932462291. ΜΑ5695.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΑΡΙ

2ου ορόφου, µε aircondition στη Θεµιστοκλέους 13, άνωθεν εφηµ. «Πατρίς». Τιµή ενοικίου 230 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976444943. ΜΑ1030

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ, 80 µ²

Α’ ορόφου σε νεόκτιστη οικοδοµή, έναντι Ε’ ∆ηµ. Σχολείου Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972690831.ΜΑΣ5579

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73τ.µ.

οδός Τάκη Πετροπούλου 23Β (πλησίον Νοµαρχίας) 1ου ορόφου, διαµπερές, θέρµανση µε θερµοσυσσωρευτές, κατάλληλο για φοιτητές ή ολιγοµελή οικογένεια. Τηλ.: 6976849529. ΜΑ1048

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

πλησίον του πεζόδροµου Αµαλιάδας στην πλατεία Καζαντζάκη. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ., µε υπόγειο κατάστηµα 200 τ.µ. Ενοικιάζονται και ανεξάρτητα. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 3 δωµατίων, 2 µπάνια, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ., 2 δωµατίων, αυτόνοµη θέρµανση. ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26220/22546, κιν. 6972818844, κιν. 6978840667. ΜΑ5610


.60µ² ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ & ΓΚΑΡΣΟ6945181835. καινούριο διαµέρισµα, φωτεινό, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από ΝΙΕΡΕΣ επί της κεντρικής πλατείας Πύργου. --------------------------------------------------∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα έναντι 150 ευρώ, δυάριαΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ από 170 ευρώ,40 τριάΤηλ. 26210/33263, 6986989436.ΜΑ5092 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τ.µ. Α’ επικ. δηµ. σχολείου. Πληρ. τηλ. ρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012 -------------------------------------------------6974960226, 6976598284. ΜΑΣ4930 στην220 οδόευρώ Μανωλοπούλου καιπεριοχές Χρυσανθακοαπό σε όλες τις του --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στην οδό Καταραπούλου, γ’ όροφος, µε A/C και ηλιακό θερΠύργου και σε αρίστη κατάσταση. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝαπό ΚΟΥχίου 9 στον Πύργο, αποτελούµενη ένα µοσίφωνα, επιπλωµένη ή όχι. Πληρ. τηλ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΡΟΥΤΑ ανεξάρτητα, επιπλωµένα, σύγυπνοδωµάτιο 4Χ4, µία κουζινοτραπεζαρία 6936281296. ΜΑ5105 ΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. χρονη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ &γύρω ∆ΥΑΡΙ µε κήπο 4Χ4, χολ, µπάνιο, βεράντες – γύρω και --------------------------------------------------2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 220 ευρώ και 280 ευρώ, ηλιόλουστο. Πληρ. χωρίς κοινότηλ. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 1 χρηστα, ∆ΕΗ, νερό. Πληρ. τηλ. 26210/27751.ΜΑ5093 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ & ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1 2ΑΡΙ κοµπλέ, µενεόαυ26220/38587. κτιστη, δίχωρη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 200 -------------------------------------------------τόνοµη θέρµανση και κλιµατιστικό, επιπλω---------------------------------------------------. ευρώ. .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µένα. Πληρ. τηλ. 6936753692. ΜΑ5096 + 3ΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτι∆ΥΑΡΙ σε καινούρια πολυκατοικία, οδός πολυτελούς κατασκευής, καινούρια, στη επιπλωµένη, 2ου, πλησίον ΤΕΙ. Ελλήνων Ολυµπιονικώνa/c 19. Πληρ τηλ. πλήρως επιπλωµένα, και αυτόνοµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ νεόκτιστο, επιθέρµανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. 6977234273. πλωµένο 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 26210/27490. ΜΑ4698 --------------------------------------------------250 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ .-----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, επιπλωµένο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙσε νεόκτιστη α) ∆ΙΑΜΕΡΙΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ οικοπλησίον Νοµαρχίας µε αυτόνοµη θέρΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου,προσό38 τ.µ. πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο δοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, µανση και ηλιακό. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατου Πύργου, ΤΡΙΑΡΙ δίπλα στα ΤΕΙ, κατάλΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστο, πληψεως, φωτεινότατα, βεράντες, τρών και Ζακύνθου µεγάλες και 38 τ.µ. στον 3ο σίονληλα Εφορίας, τιµή 300χωρίς ευρώ. για φοιτητές, λογαριαχωρίς κοινόχρηστα κέντρο του όροφο Μαγνησίαςκοντά 5. β)στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ, ρετιρέ, τιµή Πύργου. τηλ. 6982318292, σµό κοινοχρήστων και νερού. Πληρ. 186µ² µεΠληρ. πατάρι 84µ² Τ. Πετρο300 τηλ. ευρώ. 2621300895.ΜΑ5016. 6948834571. ΜΑ5110 πούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ, 4ου, στην --------------------------------------------------πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Αγίου Γεωργίου µε πάρκινγκ και ηλιακό, τηλ. 6945419522, 6979002206, .Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙτιµή 300 ευρώ. 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΝΟΥΡΙΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ου Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. ΜΑΣ9280 ορόφου, φωτεινό, ανατολικό µε µεγάλη Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πα---------------------------------------------------βεράντα. Πληρ. τηλ. 6932287405. τρόκλου 2 Πύργος. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΑΡΙ, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ---------------------------------------------------. χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρΑπό 1 Μαΐου 2012 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επί µανση, οδός Ναυσικάς 17. Πληρ. τηλ. 3ΑΡΙ (72 στον της∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οδού Απόλλωνος 9. τ.µ.) Πληρ. τηλ. 6976444087. Πύργο 1ο όροφος, επί των οδών 6975065911, 26210/22945. ΜΑ5048 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ---------------------------------------------------Ζαΐµη & Ατταλείας (περιοχή Λά---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ΕΤΙΑΣ πατο), µε αυτόνοµη θέρµανση, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40µ², µε άνετο χώρο θέρµανση και γκαράζκαι στον 75 τ.µ. µε αυτόνοµη στην Αµαλιάδα, επί Πληρ. της τέρµα Ναυαρίάνετο πάρκινγκ. στα τηλέΠύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25356, νουφωνα: µε τέντες, ηλιακό, αυτόνοµη θέρboiler στην Παυσανίου 12. Πληρ. 26210/35566, κιν. ης 6972509332. 28 Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886 µανση, a/c, parking. Πληρ. τηλ. 6974200772 (ή στο Τυπογραφείο τηλ. 26210/28870. ΜΑ5081 6932911621, 6932605109. Αθαν. Πίκουλα). ΜΑ5089 ΜΑ5041 ---------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη 30 τ.µ. στον 2ο

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

είρα µ∆ΥΑΡΙ α ς Mε την 30ετή .π ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ορόφου, 55 τ.µ. (καιγια γιαεπαγγελεπαγγελ1ουσ ορόφου, 55 τ.µ. (και . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο υ µ ε θα σας δώ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ κεντρική θέρµανση, οδός οδός ΜανωΜανωκεντρική θέρµανση, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ οπ ο ιαδήκαι π οτε 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά 7 στον λοπούλου (έναντι (έναντι ASPIS ASPIS BANK) BANK)ΠύρΠύρλοπούλου 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά 7 στον Πύργο (κάτω (κάτω από το ο Επαρχείο). πλαπό ηρ φορία χετ ικ6973795443, ά γος. τηλ. γος.σΠληρ. Πληρ. τηλ. 6973795443, Πύργο το Επαρχείο). Πληρ. τηλ. τηλ. 6945859975. 6945859975. ΜΑ4944 ΜΑ4944 2621036163. Πληρ. ΜΑΣ4260 2621036163. ΜΑΣ4260 µε το ακίνητό σας

. 26210/22346. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ ΜΑ4999 92µ², β’ ορόφου, Γερµανού 36, επιπλωµένο ---------------------------------------------------στον Πύργο. Πληρ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ τηλ. 26210/22346. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΜΑ4999 του 2009, γωνιακό, 4ου ορόφου, 85 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, 3πλης ---------------------------------------------------τζάκι, 2 θέσεις parking, απο. ενέργειας, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ 3ΑΡΙ του θήκη, τέντες, Πληρ. τηλ. 2009, γωνιακό, 4ουκλιµατισµό. ορόφου, 85 τ.µ. µε αυτό6946228878, νοµη θέρµανση,6944776933. ηλιακό, 3πληςΜΑ5021 ενέργειας, --------------------------------------------------τζάκι, 2 θέσεις parking, αποθήκη, τέντες, κλι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µατισµό. Πληρ. τηλ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6946228878, 3ΑΡΙ 92µ², β’ ορόφου, Γερµανού 36, 6944776933. ΜΑ5021 επιπλωµένο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. --------------------------------------------------26210/22346. . --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 4όροφης . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ στον Πύργο, Παπαφλέσσα 18, έναντι SPAR πολυκατοικίας, 90 τ.µ., διαµπερές, ηλιόλουΒερόπουλου, µε αυτόνοµη στο, αυτόνοµη θέρµανση, boiler, θέρµανση, ασανσέρ. κλιµατιστικά, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. Πληρ. τηλ. 6981769813, 6979074061, τηλ. 6980816640. 210/5721928. ΜΑ5102ΜΑ4923 ---------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . .95µ², ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ γωνιακό στο α’ όροφο ΤΡΙΑΡΙ µε αυτό-

και3ΑΡΙ µε δύο υπνοδωµάτια, δύο µπάνια στην οδό Μπελούση 20, µε και αυτόασανσέρ. Πληρ. τηλ. 6979493264. ΜΑ4957 µε νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα --------------------------------------------------αποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό Κοκκίνου 26210/33920.ΜΑ4317. και--------------------------------------------------ΣΠΑΠ 5. Πληρ. τηλ. 26210/34465. .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΣ5086 90µ² µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοι--------------------------------------------------νόχρηστα στον ΣΤΗΝ Πύργο.ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6974133859, 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70µ²26210/34492-34367. και ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΑ4991 χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση. --------------------------------------------------Πληρ. τηλ. 6971670312. ΜΑ5087 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ + 1 ΤΡΙΑΡΙ, Αγ. Μαρίνης (κοντά στο ΤΕΙ) Πύρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑγου. Πληρ. τηλ. 6976700228. ΜΑ5047 ΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., σε διώροφη οικο---------------------------------------------------µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι ... δοµή, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90µ² µε – τραπεζαρία ένα, δύο µπάνια, µπόιλερ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα ηλιακό θερµοσίφωνα, αύλειο χώρο µαζί στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974133859, µε ισόγειο ηµιτελές σε άριστη κατά26210/34492-34367. ΜΑ4991 σταση επί της οδού πάροδος Υψηλάν-

TEΣΣΑΡΙΑ κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ENOIKIΑΣΕΙΣ

300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6994561444.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑ5593 6978162676. ΜΑ4122

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ², ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηλιόλουστο, ανεξάρτητο, χωρίς κοινόχρηστα µε ατοµικό ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καλοριφέρ επί της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ οδού Αγίας 73µ², ηλιόλουστο, ανεξάρτητο, .Μαρίνης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 37 Πύργος. Πληρ. τηλ. χωρίς κοινόχρηστα µε και ατοµικό ΓΩΝΙΑΚΟ µε αποθήκη υπόγειο 6974312372, 6979249141. καλοριφέρ της οδού Πληρ. Αγίας κιν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην πλατείαεπί Αυγερινού. Μαρίνης 37 Πύργος. Πληρ. τηλ. ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6937412702, τηλ. 26210/31892. 6974312372, 120µ², 1ου 6979249141. ορόφου, χωρίς ΜΑ5588 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙµε κοινόχρηστα ατοµικό ------------------------------------------------καλοριφέρ, ηλιόλουστο επί της ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Αγίας1ου Μαρίνης 37, Πύργος. .οδού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120µ², ορόφου, χωρίς Πληρ. τηλ. 6974312372, στην πλατεία Αυγερινού, αποθήκη κοινόχρηστα µε ατοµικό και 6979249141.ΜΑ4562.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Στην κεντρική πλατεία του Πύργου, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, ενοικιάζεται περίπτερο καινούριο, µε κλιµατισµό. ∆ιαθέσιµο από 1ης Αυγούστου 2012. Πληροφορίες Ελένη Καραµάνη, τηλ. 6944302328. ΜΑ5761

īȡĮijİȓȠ: ǼȜȜȒȞȦȞ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 16 ȀȚȞȘIJȩ 6943076076 Τηλ. 26210 30012 Κιν. 6943076076ΣΠΙΤΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΟΝ . ΟΛΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ θριο χώρο και τζάκι. - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

µ θ 2 Π

TEΣΣΑΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΣ1201

3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 . EΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΙΚΗ» Ο.Ε.ορόφου, ΜΑΣ2021 3ου και 4ου 90µ² καινούριας ---------------------------------------------------. κατασκευής µε αυτόνοµη θέρµανση και ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόµεγάλες βεράντες επί της Κατακόλου, φου, δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, 30τηλ. τ.µ., τιµή δίπλα στο παλαιό νοσοκοµείο. Πληρ. 26.000 ευρώ. 6977012679. ΜΑ5094

σ

6 Ξ ΕΥΚΑΙΡΙΑ χ Φ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ∆ιαµέρισµα δ Γυµνασίου, ολοκληρωµένη 104,70 τ.µ.µεΛυκείου, 3 υπνοδωµάτια, 2 νοµη θέρµανση και µε δύο υπνοδωµάτου. Πληρ. τηλ. 26250/24105 και ∆ιαµέρισµα µπάνια, σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, ηλιαπροετοιµασία, οργανωµένο γνωστικόΠ τια, δύο µπάνια και ασανσέρ. Πληρ. τηλ. 6978162676. ΜΑ4122 104,70 τ.µ.µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µεκός, αυτόνοµη θέρµανση, πολύ αντικείµενο, γρήγορη κάλυψη κενών, γάλες . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µπάνια, σαλόνι,βεράντες κουζίνα, τζάκι,γωνιακό, ηλιαεµπέδωση µαθήµατος, σύστηµα επαανατολικό, σε κεντρικότατο σηµείο ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ κός, αυτόνοµη θέρµανση, πολύ µε. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ. ΤΕΣΣΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙστην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιµή τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ναλήψεων, τιµή προσιτή. Πληρ. 90 τ.µ. .στην οδό Καταραχίου 10 στον γάλες βεράντες γωνιακό, ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοΣΜΑ 110 τ.µ., σε διώροφη οικοδοµή, µε ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6985735000 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 82 τ.µ. α’ ΤΡΙΑΡΙ όροφο, διώροφης οικοδοµής µε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 26210/29854, 6982921355. ΜΑ5823 σ τρειςδιαµπερές κρεβατοκάµαρες, σαλόνι – τραπεζαρία σε κεντρικότατο σηµείο αυτόνοµη θέρµανση, τικού – µε Γυµνασίου – Λυκείου.ανατολικό, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς 90 τ.µ. στην οδό Καταραχίου 10 ένα, στην δύο µπάνια, µπόιλερ, ηλιακόΠληρ. θερµοσίπάροδο Μπελούση. τηλ. στην------------------------------------Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιµή κοινόχρηστα. Ενοίκιο 300 οικοδοευρώ. στον α’ όροφο, διώροφης . ΠΩΛΕΙΤΑΙ CAFE Π Παρέχονται σηµειώσεις. Τιµές πολύ 26210/33231, 6974786451, φωνα, αύλειο χώρο µαζί µε ισόγειο ηµιτελές α Πληρ. τηλ. 6994561444. ΜΑ5062 µής µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση ευκαιρίας. Πληρ.στην τηλ. 6985735000 6937232402. σε άριστη κατάσταση επί τηςτηλ. οδού 6934265950. πάροδος πλ. ∆ικαστηρίων τ χαµηλές. Πληρ. και χωρίς κοινόχρηστα. Ενοίκιο ΜΑ4870 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Υψηλάντου. Πληρ. τηλ. 26250/24105 και στον Πύργο λόγω συντα- Π

καλοριφέρ, ηλιόλουστο επί της υπόγειο. Κιν.: 6937412702οδού Αγίας Μαρίνης 37, Πύργος. 2621031892. ȂȅȃȍȈǼǿȈ ȉǹȇǹȉȈȍȃ Πληρ. τηλ. 6974312372, ------------------------------------------------. 6979249141.ΜΑ4562. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ - ȊȖȡȠȝȠȞȫıİȚȢ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: στο κέντρο του Πύργου, 38 τ.µ. µε παǹȞĮțĮȚȞȓıİȚȢ ȠȚțȚȫȞ Α) ∆ΥΑΡΙ και τάρι WC. Τηλ.: στο ισόγειο πολυακτοικίας Αγ. Μα6978105924.ΜΑ1052 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: ρίνης και Ρ. Φερραίου στον Πύργο. ------------------------------------------------ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ 30% ∆ΥΑΡΙ 3ΑΡΙ .Β)Α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ (56) µ² ισόγειο Αγ. πολυακτοικίας Αγ. Ρ. ΜαīȡĮʌIJȒ ǼȖȖȪȘıȘ β’στο ορόφου, Μαρίνης και στον α’και όροφο πολυκατοικίας, επί της ρίνης Ρ. Φερραίου στον Πύργο. Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. Β) 3ΑΡΙ οδού Μαθιού στον Πύργο άνωθεν ΒεΠληρ. τηλ.Αγ. Μαρίνης 6973490298, β’ ορόφου, και Πληρ. Ρ. ρόπουλου, έναντι ∆ικαστηρίων. 6974072898. ΜΑ4894 Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. τηλ. 6937459319. Πληρ. τηλ. ΜΑ5831 6973490298, ------------------------------------------------6974072898. Πέµπτη 7 Ιουλίου 2011 ΜΑ4894

ȈȆǹȃȅȈ īȇǾīȅȇǾȈ

31 1υ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΡΟΥΤΑ επιδιαµπερές ΣΤΗΝ 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ πλωµένη 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 85 τ.µ., µε ένα στρέµµα κήπο και κοινότ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ευρώ. Πληρ. χρηστη πισίνα. Τιµή 65.000

----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του τµή∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. ∆εληγιάννη – Ξάνθου 24. Πληρ. τηλ. µατος Κλασικής φιλολογίας του Πα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 26210/32220, κιν. 6947097592. νεπιστηµίου Πατρών παραδίδει ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 82 τ.µ. διαµπερές µε µαθήµατα αυτόνοµη θέρµανση, ιδιαίτερα κατ’ οίκον σε µαστηνθητές πάροδο Μπελούση. Πληρ. τηλ. καθώς δηµοτικού – γυµνασίου 26210/33231, 6974786451, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αναλαµβάνει και την προετοιµασία 6937232402. ΜΑ5066 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 Παρέχονται τ.µ. µαθητών του Λυκείου. καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, θωσηµειώσεις. Τιµές προσιτές και καρακισµένη πόρτα, θυροτηλεόραση, εσωτερική κεραία TV, διπλά τζάµια τόπιν συνεννοήσεως. Πληρ. τηλ. µε σύστηµα συναγερµού, χωρίς κοι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6981067283. ΜΑ5824 2. Πληρ. νόχρηστα, Παπαφλέσσα ∆ΥΑΡΙ 50ΜΑ5034 τ.µ. τηλ. 6973695553. ------------------------------------∆εληγιάννη – Ξάνθου 24. Πληρ. τηλ. . ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, καθηγήτρια, από26210/32220, κιν. 6947097592. ΜΑ5068 φοιτη κλασικού τµήµατος ΠανεπιΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ στηµιου Πατρών, παραδίδει ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αναλαµβάνω τοποθετήσεις ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 τ.µ. πατωµάτων παντός τύπου

καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, θωκαρφωτά – κολλητά, τρίψιµο . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρακισµένη πόρτα, θυροτηλεόραση, µε απορροφητικά µηχανήµατα, ΓΙΑ βερνίκια Γερµανίας. εσωτερική κεραία TV, διπλά τζάµια ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ παλαιών πατωµάµε Επισκευές σύστηµα συναγερµού, χωρίς κοιή ΑΓΟΡΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ των (γυαλίσµατα). νόχρηστα, Παπαφλέσσα Πληρ. 450-500µ² εντός της πόλης του Εργασία αρίστη τηλ. 6973695553. ΜΑ5034 Ξύστρας ∆ιονύσιος Πύργου για χρήση φαρµακαποθήΤηλ. 26210/29854 κης. Προσφορές µόνοΠύργος για καταστήΚιν. 6932928046. ΜΑΣ179. τις µατα που πληρούν

πολεοδοµικές διατάξεις. Για επικοινωνία στα τηλέφωνα 26220/29966, 6978485977 στις ώρες λειτουργίας καταστηµάτων. ΜΑ1033

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 60, 98, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου26210/32284.ΜΑ5037. δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491.

. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΣ,

κάτοχοι master, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου, άριστη προετοι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τιµές µασία κατευθύνσεων. ΣΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ προσιτές. Πληρ. τηλ.: 6980958135, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 6982374062. ΜΑΓΑΖΙ 90 τ.µ. ΜΑ5417. µε υψόµετρο 6,70 µ. και προοπτική για πατάρι σε τιµή ευκαιρίας, Υψηλάντου γωνία. Τηλ. επικοινωνίας 6982518245.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΩΛΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣ

65 τ.µ. µε πατάρι 30 τ.µ. στην οδό Μανωλοπούλου και Κοκκίνου 35, πρώην κατάστηµα Πύργος ΠΩΛΟΥ SPORT. Με καλό ενοίκιο. Πληρ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. Κ τηλ. 6946020557, 26210/23644. ∆ΙΑΜΕΡ Στεφανοπούλου ΜΑ1001

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ Τηλ. 26210 23000 Στεφανοπούλο κιν. Τηλ.697286092 26210 230

κιν. 69728609 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

στη Γερµανού (πλ. Ανδριάρα) στον Πύργο. Τιµή προσιτή. Πληρ. τηλ.: 6978113283. ΜΑ1036

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ

ΥΠΗ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Πληρ. τηλ. 6944996051, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕ 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΤηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6930436728. ΜΑ2180 ΓΕΝΙΚ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ στην κεντρική πλατεία τουΜΕΣΙΤΙΚΟ Πύρεπί της Ερµού 33, 42 τ νοµη θέρµανση στον Πύργο. ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ----------------------------------ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ γου, 28ης Οκτωβρίου 5-7. Πληρ. - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) Πληρ. τηλ. 26210/28050, Πληρ. τηλ. 26210/3732 διαµπερές 64 τ.µ. µεπιάνο) 10 τ.µ. ΜΑΣ2021 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ ΜΑ2241 6945391440. ηµιυπαίθριο χώρο. -------------σετηλ. καλή κατάσταση, αυτό6976444943. 6993980971. ΜΑΣ9880 - ΑΜΠΑΛΑΖΠολυετή (συσκευασία) ΗΛΕΙΑΣ πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. --------------------------------2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 νοµη θέρµανση. Πληρ. από- ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ µεεξειδικευµένο 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε γευµα 6 έως 7.30 στο τηλ. FOTOPOYLOS TRANS . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΠολυετή τ.µ. πείρα, προσωπικό. χώρο. 6980340153, στον Τηλ. 6938425859, 6944857080 προνοµιούχο θέση (διαθέτει ΓΕ Ν ΙΠύργο. Κ Ε Σ ΣΤΕΝΑ Α Σ ΦΗλείας Α Λ Ε2ΟΡΟΦΗ ΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – Ζ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! 3. ΤΙΜΕΣ ∆ιαµέρισµα 112 MAΣ905 τ.µ. µε 9 υπόγειο, γκαράζ φυλασσόΜΑ2174 ηµιτελής οικοδοµή, µετά τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και µενα). Σε τιµή ευκαιρίας. υπογείου, κατοικήσιµο πα-Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν – Π Υ Ρ Ο Σ – Ζ Ω Τηλ. 6938425859, 6944857080 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σσε Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣτζάκι. Πληρ. τηλ. 694455305-7 νοραµική τοποθεσία. Πληρ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΛΕΧΑΙΝΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙστην πλατεία Καζα ΣΙΑΕΠΑΓ. ΟΙΚΙΑΧΩΡΟΣ στο Καβούρι στην 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές ΜΑΣ3875 τηλ. 6938848098. – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΠΕ∆Ο -245 τ.µ., πλητζάκη πρώτη σειρά µε θέα τη θάe-mail: pmeintanis@yahoo.gr www.panosmeidanis.gr 117 τ.µ. µεΓΡΑΦΕΙΟ 15 τ.µ. ηµιυπαί--------------------------------------------------------------ΜΕΣΙΤΙΚΟ 800 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ µ², υπνοδωµάτια, ολόκληρο ή µετµηµατικά σίον πλατείας Αγίου (πλησίον του πεζόδρο λασσα, τρία . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικό370.000 ευρώ. ΣΦΟΡΑΣ 115.000 δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆ στον ∆ηµητρίου, επί της ∆ηΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από:οδού Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 Τ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 γάλο στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. µου ΛΕΧΑΙΝΑ Αµαλιάδας) καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. µε αυλή πεδο στη Σπιάτζα, φως – γεΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. 78.000 ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα60.000 και απόσταση απόευρώ. παραλία 600 µ.,Πληρ. κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. e-mail: pmeintanis@yahoo.gr www.panosmeidanis.gr µησιάνου 5, µε πρόσοψη 10 ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα 20 τηλ. Πύργο, κατασκευή στην Αγκινάρα Γαστούνης. ώτρηση τιµή ευκαιρίας. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟπολυτελή, ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ σε ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ τ.µ. µ.,δίπλα συντελεστή δόµησης 2 και 6944944158. ΜΑ2240Επίσης ΠΩΛΕΙΛΕΧΑΙΝΑ στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 370.000 ευρώ.ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, ΣΦΟΡΑΣ 115.000 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Πληρ. τηλ. 6979336300. πρώην EXPERT. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε Ισόγειο 2 διαµερίσµατα ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α τ.µ. κατάστηµα 20 µεΣΤΟ µία ισόγειο οικία. Πληρ.90 τ.µ. ΥΠΟΓΕΙΟ -------------------------------ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή∆ΡΟΜΟ τιµή. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120105 Τ.Μ.ΑΝ ΤΑΙαπόΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 20 στρ. στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. 78.000 τ.µ. 210/8026135, κιν. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικιατηλ. 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ² ΚΑΣΤΡΟ 4.300ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ROBΙNSOΝ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΒυτινεΐκων. ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ Τώραµησης µόνο 130 250.000 θέση Κεραµιδιά Πληρ. Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα στεγανό, γ τ.µ. ευρώ. ΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ 1.700ΤΟ ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ.κατάλληλο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6944345312. ΜΑ2104 ηµιτελής 140σε τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα σε καλή τιµή.ευρω. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικιαοικία 45 τ.µ. οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400στην αποΠαναγία, παραλια.τιµη 85.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗτηλ. 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ.ΜΑΣ4022. ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΛΕΧΑΙΝΑ Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120 σε καλή τιµή, α’ ορόφου Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 stok 100 εµπορεύµατα, ΚΑΒ 6932911387 --------------------------------ΝΕΑΚΥΛΛΗΝΗ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α και 250 ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩΑΠΟ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ διορωφη οικια85 95Τ.Μ. τ.µ. οΗΜΙΤΕΛΕΣ καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χω-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ50 ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο105 307τ.µ. Τ.Μ.ΜΕ Π στη Ζαχάρω Ηλείας. www.lampisg.gr ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ποτών – κρασιών ή γ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑριστα.τιµη 290.000150Τ.Μ. για ολοκληρο. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 2.700 ΕΝΤΟΣΤΟΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 100απέναντι Μ.ΤΙΜΗαπό 95.000 ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ ΣΤΡ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ShellΕ.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µεσεθεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕΑΠΟ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ Πληρ. τηλ. 27610/23819, οποιαδήποτε άλλη χρήσ ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζε ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΣΙΟ στην περιοχή «Γκαγδιαµπερές ΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ 100 τ.µ. στον Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα ΛΕΧΑΙΝΑ οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΕΥΡ .ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. µησης 130 τ.µ.εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη 6946712684. ΜΑ2219 ΙΣΟΓΕΙΑ µονοκατοικ Σκαφιδιάς 10,50 στρ. ευρω. οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400κάδι» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπ όροφο, ΚΑΣΤΡΟ 28ης ΟκτωΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΜΥΡΣΙΝΗ απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε 1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Τηλ. ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. 1ο και 2½ 26220/25243 Κιν. 6974482081 100 τ.µ. Πληρ. τη ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ νερό. Πληρ. τηλ.και χω- Χ ΡΟΣ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. βρίου 40, κατάλληλο και25Ο∆ΟΥ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ.2.500 ο καθεΤ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ οροφος σεµε οικοπεδο 300 τ.µ.αποστασηΠΡΟΣΦΟΡΑΣ απο παραλια 200 µ.διδεται ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ152 ΟΙ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ www.lampisg.gr 26220/22546, κιν. 697 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. 6937017345, 6944740285. ριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 για επαγγελµατική στέγη. 450.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 840667. ΜΑ2214 µεζονεταΒΙΛΛΑ 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000ΛΕΧΑΙΝΑ ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ28.000. ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕ- ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙ ΜΑ2193 Τιµή Πληρ. τηλ. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του 73.000. Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΕΥΡ . διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΤΡΑΓΑΝΟ 165ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ.5.500 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι160.000 shell εισογειο ΕΥΡ . ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝ --------------------------------δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 6984572210. ΜΑ2208 ΛΕΧΑΙΝΑ26210 ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΛΕΧΑΙΝΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 300 Μ. ΤΙΜΗ ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΟΝΤΑ Στεφανοπούλου 9,ΠΑΡΑΛΙΑ Πύργος. Τηλ. . ΖΗΤΩ ΓΙΑΑµαλιάδας ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ οικοπεδο 240 τ.µ. 480 σ.δ.2Τ.Μ. διπλα απο 5) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα µέσα στην 1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α σταοικοδοµήσιµο Σαβάλια 1½ Αµαλιάδα. στρεµ. και 2½ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 160.000 ΕΥΡ 65.000 ΕΥΡΩ. 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. 30.000 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180. Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ. ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στρεµ., άρτια,ΙΣΟΓΕΙΑ οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή.στο κέντρο της Αµαλιάδας. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ. ΕΝΑ ΜΑΣ469 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΕΚΤΑΣΗ 5.400 στρεµµάτων, ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΣΦΟΡΑΣ 75.000. ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 12 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 450.000 ΕΥΡ .(ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ2.360 ∆ΡΟΜ 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. περιφραγµένο, απέχει 65 ΛΕΧΑΙΝΑ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ 2.500 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΤΥΧΙ ΣΤΡ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ ΠΗΓΑ∆Ι, 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕΠΡΟΣΦΟΡ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆ 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µεστην σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕαπό 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙΠύργου ΑΛΛΑ 125.000ΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ.ΤΙΜΗ οικοδοµήσιµο πεµέτρα Εθνική – 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του Κουρούτα. Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 260.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ολυµπίας 130 µέτρα 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. Κουτσοχέρα Πύργου ριοχή Αγ.στην Γεωργίου (τουΑΜΑΛΙΑ∆Α 105 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ6ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΑρχ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.ΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕκαι ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕ 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσαστην στηνΑµαλιάδα. Αµαλιάδα. 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ δρόµο ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑΚολιΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα από κεντρικό 65.000 ΕΥΡΩ. 160.000 ΕΥΡ . ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ 30.000 35 τ.µ. αποτελούµενο απ λάχιστον ένα στρέµµα). στη ∆άφνη 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5 στρ. µε ελιές, περιβόλι, παροχές νερό. Τιµή 19.000 ευρώ. τρικού δρόµου1.100 800 µ.Τ.Μ. απόΕΝΑΝΤΙ ROBINSON ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣρεύµα, ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙκαι Α ΟΡΟΦΟΣ 2ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΧΟ ρίου, έχει δυνατότητες δωµάτια & WC στον Αµαλιάδα ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ.ΤΙΜΗ 110.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ.τηλ. σε 6½6977784812, στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας Πληρ. 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ .επαγγελµατική ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, ΣΦΟΡΑΣ 75.000.9 ΣΤΡ.ΜΕ ΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ. 40, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, ΒΥΤΙΝΕΪΚΑ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 10.400 Τ.Μ. ΤΙΜΗ60, ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. CLUB.Μανωλοπούλου κ για χρήση και .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 650 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην 13) Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. όροφο, ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 75 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.360 ΕΝΤΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟΜ.ΣΤΡ 6977001636. ΝΙΟΧΩΡΙ 40 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 200 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ 3.200 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 2 14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή. 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς στέγη. Έχει νερό, φως, τηλέ9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. µονοκατοικία στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35 Πατρών Πύργος έναντι Τ 4)ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 120 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕ∆Α 900 Μ. ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. 113µ2 του ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. Κουρούτα. Πληρ. τηλ. 260.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.200 ΤΟ ηµιυπαίθριους ΣΤΡ. ΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Οφωνο. ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας χνικού γραφείου Θεοδόσ 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 1995 εντός οικοπέδου Α∆ΡΑΒΙ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ105 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 140 Τ.Μ. ΤΙΜΗΜΑ2220 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 148.000. 35 Τ.Μ. ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. 26210/33526. ΑΚ κατασκευής, διαµπερή από ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικοπεδούχο. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ 80.000 11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε στο κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. τηλ.ΠΟΛΛΕΣ 697655528 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑ- Πληρ. 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια 17) 4 στρεµ. δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.380µ2, σε ΓΛΥΦΑ άριστη κατά--------------------------------ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦ 2) ΒΑΡ∆Α. 97 τ.µ.παροχές σε διώροφη οικία επίτηλ. της Αγίου ΜΑΧΟΥ220.000 ΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ 3Υ\∆,ΤΖΑΚΙ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 Τ.Μ.ΤΙΜΗτρικού δρόµου 12) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο τ.µ. στην σε Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην ΜΑΣ5491 Πληρ. 6974960226. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 800 µ. απόΤΟΥ ROBINSON CLUB ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5Οροφοδιαµέρισµα στρ. µε ελιές, περιβόλι, ρεύµα, νερό. Τιµή 19.000Νικολάου. ευρώ. Τιµή 98.000 ευρώ. 180 13 στρέµ. 600 ελαιοστάσιο τιµή ευκαιρίας στο δρόµο ΜΑΣ4061 ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45.000 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 6 Αµαλιάδα Τσιχλέικα. ΓΙΑ σεΠΕΡ ΚΑΠΕΛΕΤΟ 9 ΣΤΡ.ΜΕ ΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ.ΤΙΜΗ 110.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών οικόπεδ σταση. Τιµή ευκαιρίας Αµαλιάδα ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή ΒΑΡ∆Α ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150 Τ.Μ.ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150 Ο ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΤ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.αποτελούCLUB. 13) .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην στρεµ. περίπου 65.000 . ΒΥΤΙΝΕΪΚΑ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Πληρ. Τηλ. 10.400 ΝΙΟΧΩΡΙ 40 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 200 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ 3.200 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή.14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ µενη από ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 200 πορτοκαλιές 4)ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 6977663366. ΜΑΣ2973 120 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕ∆Α 900 Μ. ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ 40 ελιές,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 χιλ.165.000 απόΕΥΡΩ. τον ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.200 ΤΟ ΣΤΡ. ΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ και ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. δρόµο Αµαλιάδας 3.300 τ.µ. στο στην περιοχή ή Φραγκαβίλας Πύργο πρόσβαση Α∆ΡΑΒΙ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 140 Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣαπό 148.000.δρόµο 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜ το 4 µισό Καλακέικα επί – Γεράκι. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ άσφαλτο µεΠΡΟΣΦΟΡΑΣ νερό ή80.000 ρεύµα σε 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 98.000 ευρώ. ΜΑΧΟΥ ΟΙΚΙΑ 50 Τ.Μ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ 3Υ\∆,ΤΖΑΚΙ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΠληρ. 500 Τ.Μ.ΤΙΜΗ δρόµου, άρτιο, 180 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 στρέµ.του ελαιοστάσιο σε τιµή ευκαιρίας στο δρόµο περιοχή οικοδοµήσιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45.000 ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟ Αµαλιάδα Τσιχλέικα. τηλ. οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή ΒΑΡ∆Α ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1506942401468. Τ.Μ.ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150ΜΑ2232 Ο ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------από την είσοδο Ξεν. AL. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ άρτια και οικοδοµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑDEMAR). Πληρ. τηλ. σιµα στο 10ο χλµ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΧΙΟ 4 στρ. στον Αγ. Γεώργιο 6936868697. ΜΑ2156 Πύργου – Κατακόλου 6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Πύργου. Πληρ. τηλ. ∆εκτές µόνο σοβαρέ Αγ. Γεωργίου - Λαστεΐκων. 6932405481.ΜΑ2092. προτάσεις. Πληρ. τηλ Πληρ. τηλ. 6976161091 ή ΜΑ2004 6976555283. 210/ 8049164 ή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6977616176.ΜΑ8669. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

FOTOPOYLOS TRANS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΛΕΧΑΙΝΑ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Τηλ. 26230 23233, κιν. 697373460

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι ∆ΙΑ697373460 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τηλ. 26230 23233, κιν.

Ο ΛΑΜΠΗΣ

Ο ΛΑΜΠΗΣ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο


32

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

(Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) 125- 100m², 57 m², οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΜΑΣ1025

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ44


∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 115τ.µ.

στον Πύργο, 1ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, αρτεσιανό νερό, µπόιλερ, βεράντες µπρος πίσω, αντισεισµική κατασκευή µε πολύ καλά υλικά. Τιµή 115.000 ευρώ. Τηλ.: 6975948265, 6986953907.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΙΑΡΙ

90 τ.µ. διαµπερές. Πληρ. 6986746503. ΜΑ5717

τηλ.

Στην

τ.µ. στο κέντρο του Πύργου και δύο καταστήµατα 45 τ.µ. έκαστο. Πληροφορίες κ. Γιώργος, τηλ. 6974116407. ΜΑΣ5789 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85µ², α’ ορόφου, Τ. Πετροπούλου και Μυστρά στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6936697215. ΜΑ1025 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Κουρούτα εντός 4 στρεµµάτων ΚΑΤΟΙΚΙΑ 450τ.µ. επιπλωµένη µε ανεξάρτητες γκαρσονιέρες και έγκριση τουριστικής εκµετάλλευσης. Τηλ.: 6930798955. ΜΑ1075

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

δύο διαµερισµάτων, 74 τ.µ. το κάθε ένα διαµέρισµα. Επίσης, ΠΩΛΕΙΤΑΙ και κάθε ένα χωριστά. Είναι διαµπερή από όλες τις πλευρές. Έτος κατασκευής 2003, περιοχή Μυρσίνη Λεχαινών. Πληρ. τηλ. 6972824545. ΜΑ1080

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ

σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 660 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες, τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 69454998055. ΜΑ5520

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

70 τ.µ. σε οικόπεδο 120τ.µ., στον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, υπερυψωµένη, µε θέα, πλήρως ανακαινισµένη και αχρησιµοποίητη, χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες γκαρσονιέρες, έτοιµες προς χρήση. Στην ίδια τιµή περιλαµβάνεται και ένα αγροτεµάχιο 460τ.µ., περιφραγµένο µε ελαιόδεντρα, εκτός οικισµού. Τιµή συζητήσιµη: 50.000 ευρώ. Τηλ.: 6979330013, 2105023392. ΜΑ1059

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Σκουροχώρι

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.200 τ.µ. σε καλή τοποθεσία, µε ελαιόδεντρα και από αυτό τα 2 στρέµµατα εντός οικισµού, αρτιότητα 1 στρέµµατος µε νερό και ρεύµα. Τηλ.: 6934404401. ΜΑ5669.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5,1 στρ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

στην Αλφειούσα Ηλείας µε περίφραξη, γεώτρηση και 80 τ.µ. οικοδοµική άδεια 7/2011 σε ευκαιρία, τιµή συζητήσηµη. Πληρ. τηλ. 6945498055. ΜΑ5521

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 387µ²

στον Πύργο Ηλείας στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ

πρώτη σειρά µε θέα τη θάλασσα, στην Κυανή Ακτή. Πληρ. τηλ.: 6948005523, 2621027698. ΜΑ5668.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 4,5 στρεµ., 90 ρίζες ελιές, άρτιο και οικοδοµήσιµο στην περιοχή προς Σκαφιδιά. Τιµή 18.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6986871456. ΜΑ5728 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα – Ματζάκουρα παραθαλάσσιο οικόπεδο 4στρ, µε θέα άρτιο κι οικοδοµήσιµο, τιµή 180.000 ευρώ. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε ακίνητο εντός Ν.Αττικής. Τηλ. 6977663366 ΜΑ2973 ------------------------------------ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ από ιδιοκτήτη, οικόπεδο µέσα στον Πύργο που οικοδοµεί 700µ2. Πληροφ. Τηλ. 6947996647 ΜΑ2972 ------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΚΑΒΑΣΙΛΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Οικοπεδοχώραφο: 4 στρ., γωνιακό, φως, νερό, τηλέφωνο, κατάλληλο για βίλες, τιµή 60.000 ευρώ. ΚΕΡΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2,5 στρ., άρτιο και οικοδοµήσιµο επί ασφάλτου (περιφερειακής Πύργου), κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή 80.000 ευρώ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ: ΟΙΚΟΠΕ∆Α 3 στρ. (κόβεται σε δύο οικόπεδα των 1,5 & 1,5 στρ.) άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός κοινότητας, 50 µ. από κεντρική άσφαλτο, µε φανταστική θέα. Τιµή 50.000 για όλα. ΒΥΤΙΝΕΪΚΑ: Αγροτεµάχιο 6 στρ. αναδα-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

4 στρ. στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6932405481. ΜΑ2092.

33

σµού (στον κάµπο Βυτινεϊκων) τιµή 15.000 ευρώ. Πληροφορίες ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΤΑ 2621022886 ΜΑ1026 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο, 100 µ. από το δρόµο προς Αη Γιάννη Αµαλιάδας, απέναντι από τη Revoil βενζίνη και τα πέτρινα σπίτια. Τιµή 40.000 ευρώ. Όχι µεσίτες. Τηλ.: 6972741984.ΜΑ1042 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 6 στρεµµάτων µε σπίτι 76 τ.µ. και µπαλκόνια 65 τ.µ. µε 2 αρτεσιανά. Τιµή 150.000 ευρώ. Τιµή συζητήσιµη, περιοχή Λεχαινά. Τηλ.: 6979618379. ΜΑ1045 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός οικισµού εξ αδιαιρέτου οικοδοµήσιµα, 400τ.µ. 1) 2.000 τ.µ. Αγίας Μαρίνης, 2) 1.600 τ.µ. Γιαννιτσών. Πληρ. τηλ.: 2109847231, κιν.: 6946780397, τιµή συζητήσιµη. ΜΑ1073

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ι∆ΑΝΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

240 (180+60βχ) τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. ΕΥΡΩ 370.000 Στο 2o χλµ της επαρχιακής οδού Αµαλιάδος-Αναλήψεως, πλησίον του κόµβου της Ολυµπίας διεθνούς οδού και της νέας εισόδου της Αµαλιάδος. Τηλ.: 6982072846

AMAZING OPPORTUNITY!!! HOUSE FOR SALE NEWLY-BUILT LUXURIOUS 3STOREY HOUSE

240sqm (180sqm+60 sqm storage space) IN AMALIADA on the 2nd km of the county Road of Amaliada-Analipsis, near the crossing point with Olympia international Road and the new entrance to Amaliada in grounds of 2.500sqm PRICE: EURO 370.000 TEL.: +306982072846 ΜΑ5809

1) STUNDIO ΙΣΟΓΕΙΟ 27 τ.µ. καινούριο, πολυτελούς κατασκευής. 2) Κατάστηµα τ.µ. (Παλ. Νοµαρχία) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6943076076, 26210/30012.ΜΑΣ5446.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1900µ²

περιφραγµένο µε ρεύµα και πηγάδι εντός οικισµού στο Νεοχώρι Ηλείας, 200 µ. από τη θάλασσα. Πληρ. κος ∆ιονύσης, τηλ. 6973993139, 6973496798. ΜΑ4978.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ.

2ου ορόφου, διαµπερές, καλής κατασκευής, περιοχή Νοµαρχίας, τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 26210/32042, 6934229748. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 60 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 26210/32042, 6934229748. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 26210/32042, 6934229748.ΜΑ4783.

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ Π ΟΛ ΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑ26210/26800 ΤΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ. 26210/20012,

Κιν. 6949190695

ΜΑΣ965

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406 ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ισόγειο µεταλλικό κατάστηµα 418 τ.µ. εντός οικοπέδου 647 τ.µ. µε δυνατότητες και για δεύτερο όροφο στο Πανόπουλο Ηλείας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά

25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειος οικία 104,65 τ.µ., εντός οικοπέδου 351 τ.µ. στα Λαστέικα Πύργου, όπισθεν CINTROEN ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 412,05τ.µ. επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Ρήγα Φεραίου, Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 57,73τµ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα στον Πύργο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ οικίας 145,28τ.µ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ 80,58 τµ. εντός οικοπέδου 201,24 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΖΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56,80 τ.µ., τέρµα Παπαφλέσσα στον Πύργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2400 τ.µ. στη Σκαφιδιά Πύργος Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 9025 τ.µ. στη Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 5739 τ.µ. στο Κατάκολο Ηλείας, πίσω από την Πανσέληνο, 770 µέτρα από την παραλία της Αλκυώνος Κατακόλου και 1100 µέτρα από τον Αγ. Ανδρέα. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 78,52 τ.µ., εντός οικοπέδου 185,74 τ.µ. στη Σαλµώνη Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6319 τ.µ. στα ∆ουνέικα Ηλείας, 600 µέτρα από τη θάλασσα. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1200 τ.µ., περίπου στα Γρανιτσέικα Ηλείας, µε θέα τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: 94,36 τµ εντός οικοπέδου 846,33 τ.µ. εντός οικισµού Ανθόπυργου Πύργου Ηλείας. ΜΑΣ1059


34

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην ΖΩΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ . . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ συντήρησης κρέατος, ένα µέτρο επί ένα µέτρο καθαρό σχεδόν καινούριο. Πληρ. τηλ. 26210/51653, 6974347871. ΜΑ5555 ------------------------------------------------. ∆ΙΑΛΥΣΗ RESTAURANT – BAR. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ψυγείο τύπου κόκα – κόλα, ψυγείο πάγκος inox 224Χ70, ψυγείο γλυκού – ψυγείο τοστ, φούσκα 4 µέτρα, φούσκα 2 µέτρα – moter, πάγκος εργασίας 4 µέτρα, 2 µέτρα, λάντζα 50Χ50Χ30 διπλή, τριπλή, aircondition οροφής, κοτοπουλιέρα GAZ, bell mari, παγοµηχανή, τοστιέρα, φριτέζα διπλή, πλατό, τυροπιτιέρα, φούρνος GAZ, πλυντήριο πιάτων, εστία GAZ τύπου Σερετίδη, καρέκλες πολυτελή restaurant, τραπέζια, σκαµπό, καρέκλες, inox, καρέκλες ΒΙΕΝΝΗΣ. Πληρ. κυρ. Καράµπελα, τηλ. 6948004643. ΜΑ5558 ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κοµµωτηρίου. Σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ.: 6948789886, 2621044590. ΜΑ1039 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ από τον παραγωγό. Πληρ.: 6975542960. ΜΑ1046 ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ∆ΙΚΑΝΝΟ Καστελάνη αγρατσούνιστο λόγω παύσης κυνηγιού σε τιµή έκπληξη. Τηλ.: 6983439791. ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από ψητοπωλείο στην Αµαλιάδα. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 6980834641. ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΕΚΤΙΚΟ προβάτων, παγίδα για 12 ζώα και αρµεκτικό για 4, στην Ανδραβίδα Ηλείας. Τηλ.: 6976914559. ΜΑ1064 ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ επιλεγµένη επίπλωση, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τηλ.: 6972728000. ΜΑ1076 ------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κήπου: 1. τρέιλερ, 2. τρακτεράκι κοπής custergarden 16hp, 3. µισινέζα κοπής, 4. πριόνι Husqvarua, 5. πιεστικό-ραντιστικό 100µ. λάστιχο. 2.500 ευρώ όλα µαζί. Τηλ.: 6930798955. ΜΑ1077

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ κουτάβια, ηµεροµηνία γέννησης 23/3/12. Από γονείς κυνηγούς σε πέρδικα, µπεκάτσα, ορτύκι. Βλέπετε γονείς. Πληρ. τηλ. 6972559593. ΜΑ5453 ---------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΑ∆ΕΣ ΑΣΑΦ, 6 µηνών, 15 θηλυκά και 1 αρσενικό. Πληρ. τηλ. 6989273725. ΜΑ5845 --------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΑΡ∆ΕΛΟΚΑΝΑΡΑ και ΚΑΡ∆ΕΡΙΝΕΣ λόγω κρίσεως. Τηλ.: 6976393913. --------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 23 ΓΙ∆ΕΣ και 1 ΤΡΑΓΟΣ νέα. Τηλ.: 6983428540. ΜΑ1040 --------------------------------------------------. ΣΚΥΛΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια ελληνικά, τσοπανόσκυλα, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ από µεγαλόσωµους φύλακες γονείς. 100 ευρώ έκαστο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙ ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ θηλυκό 5 µηνών έτοιµο για ξεκίνηµα, από πολύ καλούς γονείς, στο λαγό, 150 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ κήπου. Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων ∆ΙΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ Αµαλιάδας. Τηλ.: 6946473026. --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΕΤΤΕΡ θηλυκό 3 ετών µε απίστευτη εµπειρία στο ορτύκι και την µπεκάτσα. Το σκυλί είναι πολύ ανοικτό αλλά δεν έχει ποιότητα. Τηλ.:6983439791. --------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΕΤΤΕΡ αρσενικό – θηλυκό, ενός έτους, ξεκινηµένα σε µπεκάτσα, 300 ευρώ και τα δύο. Και 2 ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΕΤΤΕΡ τρικολόρε αρσενικό – θηλυκό 3 µηνών 50 ευρώ το ένα, λόγω έλλειψης χώρου. Τηλ.: 6979657815. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ καθαρόαιµα, γερµανικά ποιµενικά, από εξαιρετικούς µορφολογικά γονείς, εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Τηλ. επικοινωνίας: 6983515164.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΤΑΦΙ∆ΕΣ

καθώς κι άλλες πρώιµες ποικιλίες, απολύτως µετρητοίς. Τηλ.: 6947572640. ΜΑ1037

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΦΡΕΖΑΡΩ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

και µε καταστροφέα. Πληρ. τηλ. 6972850327.ΜΑ5010.

.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ ASSAF

Πύργος Ηλείας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6977445629,6974604525. ΜΑ5475

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 1000 - 2000 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΞΥΛΑ ΑΓΡΙΑ

σε οποιαδήποτε ποσότητα και τις ελιές µε 100 ευρώ/τόνο. Τηλ.: 6932646081. ΜΑ1063

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΛΙΝΑ ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Πληρ. τηλ. 6976444945.ΜΑ5523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΌ µηχάνηµα τετρακολόνο αυτοκινήτων 4 τόννων, και ένα κορµπεσέρ χιλιάρι τριφασικό. Τιµή 3.000 Τηλ. 2621041103 και 6973633600

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ . ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826.ΜΑΣ4447.

. ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, µόνη ψάχνει τον άνδρα που θα την σαγηνεύσει για µια αξιόλογη σχέση. Πληρ. τηλ. 6976939347. --------------------------------------------------. Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΑ γνωριµία κυρίου για µια όµορφη, ανθρώπινη επαφή. Πληρ. τηλ. 6985982685.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . Θα θέλατε µία όµορφη σχέση; Μία σχέση διακριτική επιπέδου – συµβίωσηςγάµου; Μπορεί να γίνει άµεσα µε σοβαρότητα και εχεµύθεια- φωτογραφίες. Εξυπερήτηση πανελλαδικώς. Τηλ.: 6975764343, 210-5239191, 210-5239427. ΜΑ5700 ------------------------------------------------. ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ άκρως γοητευτική ΖΗΤΑ γνωριµία ξεχωριστή, εχέµυθου κυρίου. Πληρ. τηλ. 6977508297. ---------------------------------------------------

. ΚΥΡΙΟΣ αξιότιµος και αξιοπρεπής

ΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ για συµβίωση και για γάµο, όχι για εργασία. Από Πύργο και παντού. Πληροφ. όλο το 24ωρο. Τηλ. 2621021906.

. ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΝΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ κυρία έως 50 ετών, για συντροφιά – συγκατοίκηση, προσφέρεται δωρεάν διαµονή, χωρίς απαιτήσεις. Τηλ.: 6944876001, κος Γιώργος.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

««ΑΘΗΝΑ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 2621025429, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού Γραφείου 2ου ορόφου επιπλωµένο 29.000 ευρώ. Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Γκαρσονιέρες 35 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.


∆ευτέρα 30 Iουλίου 2012

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Μαρτίου 2011

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ Υψηλάντου 17 Πύργος ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ Πληροφορίες στο κατάστηµα. ΜΑΣ7716

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝ-

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΥΨΗΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ – ΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙης Πύργο,ΚΟ∆ΟΜΗ λόγω αιφνιδίου θανάτου. ΤηλιΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. ωλέφωνούψος επικοινωνίας 6974992426. 6,50 µ. µε προτα ΜΑΣ5337 οπτική πατάρι και υπόήγειο 70 µ. Επίσης ----------------------------ές και ο ΠΡΩΤΟΣ ας ΕΝΟΙΚΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα καιτηλ. για ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. κατάστηµα ή και ΜΑΣ2973 οποιαδήποτε 6970870676. χρήση στην κεντρική πλατεία Πύρ– Σ» γου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροβιφορίες στο τηλ. 6977203858 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ων, ΜΑΣ5376 σε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ηλ. ----------------------------ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ µε ή χωρίς τοσε εµπόρευµα ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. µέσα οικόπεδο 9 ET στον κεντρικό δρόµο Κασε στρεµµάτων µε επιπλέον κάλυψη τακόλου. Τιµή συζητήηλ. 30% στην ΑρχαίαΠληρ. Ολυµπία 100 µ. σιµη. τηλ. 6948884458.ΜΑ8688. από εθνική οδό, κατάλληλο για βιοτεχνία, διαµετακοµιστικό κέντρο, εµείο ου πορική ή άλλη επαγγελµατική τα, χρήση, χώρος parking, 2 γραφεία, 2 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ WC, αποδυτήρια, τηλεφωνική (β’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ής) γραµµή, βιοµηχανικό ρεύµα απεριόαριστης ισχύς, φωτισµός, περιµετρικά (Καφεκοπτείο) Κ. του κτιρίου µε 150 δέντρα καρυδιές. ή ο εξοπλισµός της στο Τιµή 380.000 ∆ίδεται και µε κέντροευρώ. του Πύργου. Τιµή ευκολίες. Πληρ.ευρώ. τηλ. 26210/263013 7.000 Πληρ. τηλ. ρει και κινητό 6977835250,ΜΑ8938 ώρες 9.00 – 6945925296. µε 14.30 και 18.00 - 21.30. ΜΑ5421 ηλ. ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στον . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όρΠύργο.100 Πληρ.τ.µ. τηλ. 26210/29248. ΜΑΓΑΖΙ ικό απέναντι από το θέατρο ----------------------------για «Απόλλων». τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ Πληρ. ΠΥΡΓΟ σε 26210/33233, 6932383705. κεντρικό σηµείο λόγω αλλαγής ΜΑ8834 ΜΗ επαγγέλµατος ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΝΙ – θη ΜΑΡΚΕΤ (ελληνικά τυροκοµικά – ψει. κατεψυγµένα). ∆ιαθέτει πρατήριο άρτου και άδεια πώλησης τσιγάρων, άλάδεια πώλησης Αθηναϊκών Εφηµερίµε δων και περιοδικών και άδεια φωτοτυπικού µηχανήµατος. Σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944/262692. ΜΑ1003 ------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στις Ερ- γατικές Κατοικίες Πατρών – Πύργου. ς ε Πληρ. τηλ. 6984897180.ΜΑ5452. - ------------------------------------- . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥ. , ΚΤΗΡΙΟ σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο µε πλήρη εξοπλισµό, τιµή ευκαιρίας για οικογενειακούς λόγους. Πληρ. τηλ. 6982345087. ΜΑ1013 ------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ- INTERNETΜΠΙΛΙΑΡ∆Α στη Γαστούνη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: ς 6986751597. -

ω ..

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 600 τ.µ., κεντρικός δρόµος Κατακόλου, εκτίµηση εφορίας 550.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ το ήµισυ. Τηλ.: 6977689684. ΜΑΣ1074

Στην

15ετής πείρα

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ . ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

20

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

µε εµπειρία, απόφοιτη ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Παν/µίου Κρήτης, παρασε µαθητές ∆ηµοτικού – δίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Γυµνασίου - Λυκείου, δίσε µαθητές Γυµνασίου – νονται σηµειώσεις, πολύ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΛυκείου. -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ Τιµές πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. προσιτές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420. REAL H ΠΕΙΡΑ 6976571761. ΜΑ8879

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. µατα διαµερίσµατα σε υπό κα6939744158. ΜΑΣ3620 τασκευή πολυκατοικίες στην ---------------------------------

Αµαλιάδα. . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσαΙΤΑΛΙΚΗΣ από Παλούκι έως & Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ εκµεταλεύσεων. γλώσσας, πανεπ/µίου Αθηνών, οικόπεδα εξετάστρια ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε οικίες Κ.Π.Γ., µε σπουδές καιστο χωρίς εντός σχεδίουκαι ∆ουεξωτερικό, αναλαµνεϊκων Αµαλιάδας και και εκτός βάνει- όλα τα επίπεδα προετοιµάζει για όλα τα σχεδίου. διπλώµατα. Εµπειρία ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα πολυετή. Πληρ. τηλ. και6932286838. καταστήµατα,ΜΑ8861 γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστά- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα σιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και διαµερίσµατα σε Παλούκι και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. οπωροφόρα δέντρα, ελιές ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 160.000 ευρώ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικι- ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύρστα όρια της Αµαλιάδας. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ σµούΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ουνείκων Αµαλιάδας. γου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος καλή. Αµαλιάδα στην Αµα** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ Μεσολογγάκι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 λιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού ΠύρΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς γου - Πατρών, 7 στρέµ. µε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Οδόµη270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα δρόµους µε συντελεστή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΜΑΣ1015 οικία, ύψος TOYOTA σης ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάστην Αλφειού στον χια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. Πύργο. Σοβαρές προτάΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε σεις. Πληρ .τηλ. δυνατότητα τεµαχισµού. 6944254795. ΜΑ8923 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάστον Πύργο, εν λειτουρσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. γία µε πολύ χαµηλό ενοίΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα κιο. Πληρ. τηλ. για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. 6932724557. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 τ.µ. στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στατιµή 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική στη θάΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο, 250 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2,5 στρεµµάτωνχρήση. περίπου∆ίπλα εντός οικισµού στο λασσα. ευρώ. κέντρο του Κατακόλου αµφιθεατρικό ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 38 τ.µ. στην οδό Παπαφλέσσα (πληΠΩΛΕΙΤΑΙ στοπεριοχή βουνό Κατακόλου τ.µ. (πλαγιά) µε φανταετών σε τιµή ευκαιρίας, Γαλάζια6.000 Ακτή.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342

σίον 1ου ∆ηµοτικού) στική θέα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο, 3ου ορόφου διαµπερές, ανατοΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Ανθόπυργο 2.200 τ.µ. εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ λικό (∆εξαµενή) τιµή 40.000 ευρώ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 3ου ορόφου στην οδό Ζαΐµη ανακαινισµένο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου – ΛεβενΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 1ου σε διώροφη µονοκατοικία στην οδό τοχωρίου. φος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Αλφειού ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόκτιστα από 800 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100διαµερίσµατα τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 το τ.µ. και οιΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 1ου ορόφου, κατάλληλο γιαστρεµ.Αµαλιάδα επαγγελµακόπεδο και αγροτεµάχιο σε όλο τον Πύργο και την περιφέρεια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και τική χρήση στην οδό Μανωλοπούλου. αυτού. αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 250 τ.µ. στην οδό Πατρών. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου, πλησίον 1ου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 1250 τ.µ., υπερυψωµένοΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ισόγειο και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ δηµοτικού, τιµή 200 ευρώ. 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερ1250 τ.µ. ηµιυπόΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 49 τ.µ., νεόκτιστο στηνπολυκατοικία. οδό ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου επιπλωµένη θείσα Αµαλιάδα Ζαΐµη, 1ου ορόφου. ή µη πλησίον ΤΕΙ, τιµή85,104, 230 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 57 τ.µ., νεόκτιστο, 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ. Αµαλιάδα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου ορόφου επιπλωµένη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. ΑµαΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) απο- ΜΕΖΟΝΕΤΑ στην πλατεία Νικάκη. ΜΑΣ5 τελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ., υπόγειο 97,5 τ.µ. καιλιάδα πατάρι 47,5 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη ∆εξαµενή, 1ου ορόφου ος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1 όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350 τ.µ. µισθωµένο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο, 2ου ορόφου στο κέντρο, οδός ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού. Πατρόκλου 6. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 2ου νεόκτιστο 93 τ.µ. στην οδό Υψηλάντου (πάρΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο στη ∆εξαµενή, 3ου ορόφου κινγκ και αποθήκη). ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου οδό Υψηλάντου . στην ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι δεκαετίας 76 τ.µ., στην οδό Ιατρίδου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Κατάκολο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 97 τ.µ., πλησίον 1ου δηµοτικού, τιµή 55.000 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία νεόκτιστη στον Πύργο ΠΑΡΟΧΗΣ ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου νεόκτιστη, 39 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατά- 26, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ., ηµιώροφος δεκαετίας 30.000 Ναυαρίνου ισό δυάρι στο κέντρο 50 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στηµα 85 τ.µ. και κατοικία 90 τ.µ. στην οδό Κατακόλου ευρώ µε έτοιµο πελατολόγιο γειο(πλησίον 82 τ.µ., ανεξάρτητο, 85.000 ευρώ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πληρ. δυάρι τηλ.στο κέντρο και παλιού νοσοκοµείου) ηµιυπόγειο 50εξασφαλισµένο τ.µ., τιµή 27.000 ευρώ άµεσα εισόδηµα, ΠύρΜΑΣ6415 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη µεζονέτα 180 τ.µ.26220/27384. σε οικόπεδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 70 τ.µ., τιµήγος. 35.000Τιµή ευρώ 17.000 (οδός Γόντικα) ΜΑΣ200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972204898. 2.350 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου στην οδό Γιαννιτσών, τιµή 59.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στο Σµίλα 54 τ.µ., σε οικόπεδο 119 ευρώ.ΜΑΣ2930

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406 SNACK BAR ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α . ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

σταΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Λαστέικα. Πληρ. κισµού. ισόγειοτηλ. κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο 26210/32219, µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές κατάλληλο και6986378082. για ιατρείο. ΣΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙ- ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση ΜΑ5858 23 Πύργος. Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΚΟ∆ΟΜΗ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδαΜΑΣ5240 σµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γρα-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ INTERNET CAFE στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6979707100.

35

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική

από τη NISSAN ΜΑΓΑΖΙ 46 τ.µ. χρήση, Πατρών 124, απέναντι - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ (π.χ. πιάνο) ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ υπόµε υπόγειο 25 τ.µ.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ και42,70 πατάρι γειο και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο 25 τ.µ., 80.000 ευρώ, ΥψηλάνΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ του και Κονδύλη. Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποΠΩΛΕΙΤΑΙ θήκη 23,46 τ.µ., γ) 1 όροφος οικία 62Πολυετή τ.µ. γιαπί, πείρα, δ) ισόγειο εξειδικευµένο προσωπικό. κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλεπίσης ΜΑΓΑΖΙ 46 τ.µ. Ηλείας. λουντία ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οιµε υπόγειο 25 τ.µ.κοπέδου και πατάρι 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. 25 τ.µ., 70.000 ευρώ επί της επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορό. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ φου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και Τηλ. 6938425859, 6944857080 Υψηλάντου. Τηλ. επικοινωνίας ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. 6982518245. ΜΑ1023 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5 όροφος στην Αγ. Βαρος

FOTOPOYLOS TRANS

ος

βάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού

ΜΑΣ9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ στη Γαστούνη µε 10 στρεµ. χωράφι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στο τεχνικό λύκειο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε κατοικία 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό 450 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 40 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρέµµατα 950 µ. από τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΜΑΣ44 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙΣε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάνεοανεγειρόµενη οικοδοµή ζια Ακτή. και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ 12,5ΥΨΗΛΩΝ στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοθωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους θέρµανση, ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ.χώρους, στην ευρύτερηαυτόνοµη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – κατοικία και επαγγελµατική χρήση. 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, οδός Αγ. Αρτε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή92, λογική. µίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµοΕξωτερικά Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια DORAL 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοκουφώµατα µήσιµα. ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για Αρχιτέκτων – Μηχανικός κατοικία. Πληροφορίες ∆ραγατσανίου Πύργος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ γραφείο: 10 στρεµ. επί τηςοδός εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα,24 κατάλληλο για οποι(πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) αδήποτε χρήση. Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 τ.µ. σε 800 τ.µ. οικόπεδο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. Ερµού και Πάρωνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350


36

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΟΤΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 . NISSAN NAVARA 4X4 ’03, 133hp, clima, 4 ηλεκτρ. παράθυρα- κλειδ. µπάρες κ.α. 10.500 ευρώ. . TOYTOTA AURIS UNIQUE 1.600 c.c. 5πορτο, 2008, 2ζωνικο clima, ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, ηλεκτρ. παράθυρα+ κλειδαρ. αερόσακους κ.α. 8.800 ευρώ. . CITROEN C2 AYTOMATO 2007, µαύρο, 1ο χέρι, F1, ηλεκτρ. παράθυρα+ κλειδαρ. αερόσακους, υδρ. τιµόνι, full extra, 6.000 ευρώ. . CITROEN C1 1.000 c.c., 2006, κόκκινο, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα κ.α. 5.500 ευρώ. . OPEL TIERA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. . TOYOTA YARIS 1.300cc, 2002, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ABS, ηλεκτρ. παράθυρα+ κλειδαρ. κ.α. . SEAT TOLEDO 1.600cc ’93, ζάντες αλουµινίου, ηλιοροφή, προβολείς κ.α. 1.000 ευρώ. . SEAT LEON TURBO 300hp, ανάρτηση, ’01, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, καινούρια λάστιχα, clima, ABS, αερόσακους, turbotimer, πρόγραµµα, full extra, σε άριστη κατάσταση 5.800 ευρώ.

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. MERCEDES A140 µαύρο 2002 a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι, ABS, ζάντες αλουµινίου κ.α. 4.900 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. . OPEL CORSA 1.200 cc ασηµί, 2007, ζάντες αλουµινίου, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα+κλειδ. κ.α. 6.900 ευρώ. . TOYOTA YARIS ασηµί 1.300 cc 2002 a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα+κλειδ. κ.α. 4.500 ευρώ. . MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. . KIA SPORTAGE 4X4 ασηµί 2006, οροφή, ζάντες κοτσαδόρο, clima, ABS, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . OPEL ASTRA H 2005 1.400cc 5πορτο Elegance ζάντες αλουµ. a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι, ηλεκτρ., full extra. 5.300 ευρώ. . FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 5.300 ευρώ. . SUZUKI SWIFT 2006 µαύρο, 5πορτο, 1.300 cc, 16V, full extra, 6.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 µαύρο ’03, 2πορτο, ζάντες, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα+κλειδ. κ.α. 3.700 ευρώ. . BMW 316 E46 1.600 c.c. ασηµί, 2001, full extra, 5.800 ευρώ. . FORD FOCUS ST 2.500c.c. TURBO µαύρο, αρίστη κατάσταση. . SUBARU IMPREZA sti 2003, 350hp, 6 ταχύτητες, full extra, 12.000 ευρώ. NISSAN NAVARA ’04, 4Χ4, 4πορτο, 133HP, full extra, ζάντες αλουµ., a/c , υδρ. τιµόνι, κάλυµα καρότσας, κ.α. 11.500 ευρώ. MERCEDES CLK 200, 1800 κυβικά, 2004 compressor, 163hp, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµ., clima ABS, αερόσακους, ABS, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. AVANTGARDE. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12.500 ευρώ. MAZDA 323, 1500 c.c., µοντ. 2000, ζάντες αλουµ., a/c , ηλεκτρ. παράθυρα, υδρ. τιµόνι. C2 µαύρο (CITROEN) VTR, 2006,

1) DAIHATSU TERIOS 1.300c.c., µοντέλο 2002, πρώτο χέρι, full extra, βιβλίο service, υδρ. τιµόνι, airbag-a/c, 4Χ4, λάστιχα καινούρια- κατάσταση καινούργης. 2) TOYOTA COROLLA 1.400 c.c. VVTI mοντέλο 2001 SEDAN, χρώµα εργοσταστίου µπλε µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι- airbag-a/c, Rc/d, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, A.B.S. 3) FIAT STILO πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ατρακάριστο, βιβλίο service, κλιµατισµός, ABS, airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, συναγερµός, cruise control, υπολογιστής ταξιδιού, κατάσταση καινούργης. 4) FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέριατρακάριστο, βιβλίο service, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα, airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, υπολογιστής ταξιδιού, κλιµατισµός, άριστη κατάσταση. 5) SEAT CORDOBA 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, µαύρο µεταλλικό, 43.000 χλµ, full extra,, υδρ. τιµόνι- ηλεκτρικά παράθυρα, κλιµατισµός, immobilizer, airbags 4, A.B.S., λάστιχα καινούρια. 6) FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2002 SEDAN πρώτο χέρι, full extra, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, A.B.S., a/c, βιβλίο service, άριστη κατάσταση. 7) FIAT PUNTO 1.250 c.c. µοντέλο 2006, τετράπορτο, full extra, υδραυλικό τιµόνι (city), ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, airbag, A.B.S., λάστιχα καινούρια, περασµένο ΚΤΕΟ, σαν καινούριο. 8) MERCEDES E200 2000c.c. µοντέλο 1991, αυτόµατο, full extra, δερµάτινο σαλόνι, σαντολάστιχα, κλιµατισµός, A.B.S., DVD, βιβλίο service, όλα τα service στην αντιπροσωπεία. 9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολά-

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472. στιχα, βιβλίο service, χρώµα αντιπροσωπείας.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

a/c, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρ., ABS, αερόσακοι. OPEL TIGRA 1600, 16V, ’97, κόκκινο, ζάντες αλουµ., a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, a/c, καινούρια λάστιχα BRIDGESTONE, αεροτοµή, κ.α. 2.000 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) FIAT GRANDE PUNTO 2006, full extra (βενζίνη) OPEL MERIVA 1600c.c., 2006, full extra ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι και φρέζα ROTAVATOR 60άρα. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.300 ευρώ). SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.500 ευρώ (2πορτο). . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. 2πορτο, 2008, full extra, 40.000 χλµ, άριστο 7.500 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 ευρώ. VW POLO 5πορτο, (2 αυτ/τα) 2004 GTi, 16V, full extra, 5.500 ευρώ. VW POLO 5πορτο, 2005 full extra, 6.000 ευρώ. DAIHATSU MOVE 1000c.c., 2004 µε γυάλινη οροφή + υδρ. τιµόνι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. SMART BRABUS µαύρο, 2003, a/c,

όργανα ταµπλώ ζάντες BRABUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 5.000 ευρώ. OPEL VECTRA µαύρο 1600c.c., µοντ. 2000, full extra, 3.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ SEAT TOLEDO λευκό, 1600c.c., ’93 ζάντες αλουµ. οροφή κ.α. 1000 ευρώ LANCIA D HF 1600c.c., κίτρινο, full extra, 3.500 ευρώ. ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., κόκκινο, βενζίνη & υγραέριο, full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. SKODA OCTAVIA RS 2004, turbo, full extra, 7.500 ευρώ. ΜΑΣ987 --------------------------------------------. Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Ι . Χ . α υ το κ ί ν η το SKOD A O CT AV IA 5, 2,0 SCOUT, 160 ΗΡ 6G 4Χ4, ΜΟΝΤ. 2007, FULL EXTRA, 10.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6981705054. ΜΑΣ5375 --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ µε έδρα τον Πύργο. Τηλ.: 6937650429. ΜΑ5412. --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ HONDA HORNET 600c.c., µοντέλο ’07, 20.000 km φώτα ΧΕΝΟΝ Backstain, σε αρίστη κατάσταση, µαύρη. Πληρ. τηλ. 6973516384. ΜΑ5846 --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 146, 1400 c.c., Τ. SPARK µαύρη σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ.

6977246158, 6943479587. ΜΑ1024 --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΝΤΟΙΝΤΣ 630 µε µπροστινό διαφορικό και καµπίνα. Τηλ.: 6971852308. ΜΑ1055 --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT 640 σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 6974392488. ΜΑ1063

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ

µε έδρα τη Γαστούνη, σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. επικ.: 6976681966. Ώρες επικοινωνίας: 14:00 έως 24:00.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO

ΣΠΟΡ 1,2 µοντ. ’01, πολλά έξτρα, αρίστη κατάσταση, 2.500 ευρώ. Τηλ.: 6984819187.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA L1-22

µε φρέζα και καταστροφέα σε αρίστη κατάσταση, 30 ΗΡ. Πληρ. τηλ. 6932023763. ΜΑ1068

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 30, 32, 41µ² ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μηχ/γος Μηχ/κος Οικοδοµικής Επ/ση ΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ. 6947260686.ΜΑΣ311.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT SEICENTO S,

µοντέλο 2002, 95.000 χλµ., µαύρο χρώµα, πρόσφατο ΚΤΕΟ, ατρακάριστο, ράδιο cd mp3, συναγερµός, ΜΕ ΤΙΜΗ 1.400 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ», ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 31, ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΓΟΣ, ΩΡΕΣ: 10.30- 13.30 & 18.30 – 21.00, ΤΗΛ.: 6948111164. ΜΑ5848

. ΕΚΛΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Χρυστάλη 18, TOYOTA COROLLA, καφέ χρώµατος, µε αριθµό κυκλοφορίας ΟΧ 3148, όποιος βοηθήσει στην εύρεσή του, δίδεται αµοιβή 150 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6938700370.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

37 37

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα Ιουλίου 2012 ΠΑ ΤΡΙΣ ∆ευτέρα 3023 Ιουλίου 2012

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) & ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική & Ορθοπαιδική Φ/Θ

•Θεραπείες κατ’ οίκον

•Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) ∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Συµβουλευτική στήριξη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς, Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων, Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος

Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

Λογοθεραπεία

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

Ειδικευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt, Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Άγχος, κατάθλιψη, χρόνιες σωµατικές ενοχλήσεις, διατροφικές διαταραχές, πένθος, φοβίες, δυσκολίες στις σχέσεις, εφηβεία και άλλα θέµατα που προκαλούν δυσκολίες στην καθηµερινότητα. ••• Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, Προσωπική ανάπτυξη, Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών.

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, έναντι δικαστηρίων, Αµαλιάδα Τηλ. για ραντεβού:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

Εργοθεραπεία Κάσσα

Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

Λογοθεραπεία

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατερίνα Καββαθά

Φυσικοθεραπεύτρια ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00 Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000αναγνώ-

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία

NEA ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λογοθεραπεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Θεραπεία διαταραχών οµιλίας, λόγου, φωνής Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών διαταραχών λόγου, καθυστέρηση οµιλίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ. 6971993126

Μαθιού 5 Πύργος (άνωθεν Υποθηκοφυλακείου)

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

«ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ» ∆/νση Στρ. Σισίνη 66 Γαστούνη Ολγα & ∆ήµος Χριστόπουλος “Φορολογιστική Χριστόπουλος” ΤΗΛ: 2623032354 - 6936618837


38 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης 28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-13.00π.µ. , Απόγευµα 18.00-21.00 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Πτυχιούχος Παν/µίου Πατρών

∆έχεται: 09.00’-13.00 το πρωί καθηµερινά 17.00’-20.00’ Απόγευµα ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ µόνο µε ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου 6 (β’ όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΚ 27100

ΤΗΛ.: 2621035743 ΚΙΝ. 6972023360 email: sotkoukos@yahoo.com

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@gmail.com

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900

Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή - ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Εναρξη λειτουργίας νέου ιατρείου

Μπελαβγένης Β. Γεώργιος

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών/Ειδικευθής στο ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά πρωϊ 09:00π.µ.-13:30µ.µ. Καθηµερινά απόγευµα: 18:00µ.µ-21:00µ.µ. (εκτός Τετάρτης Μυστρά 17 & Μανωλοπούλου Πύργος τηλ. fax: 2621101145, κιν.:6932561651 e-mail: gbbellas@yahoo.gr

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Σπυρόπουλος Χ. Νικόλαος

Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S, Med. Dent, Dipl.Orth. Ειδικευθείς Πανεπιστηµίου Frankfurt Γερµανίας Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Gleccen Γερµανίας Θεµιστοκλέους & Μ. Αλεξάνδρου 1 (Εναντι ΟΤΕ) Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621030004 fax: 2621030024 e-mail: nspyropoulos@hotmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗ για παιδιά και ενήλικες

ΦΩΤΗΣ ΑΝ. ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ D.D.S, Med. Dent, Dipl.Orth.

Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 12- 1ος όροφος Πύργος Ηλείας Τηλ. – fax ιατρείου : 2621025959 –κινητό τηλ. 6978222848 email: fotismpaxouros@yahoo.com

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

∆ρ. Καραγεώργος Χρ. Αθανάσιος Χειρουργός Ορθοπαιδικός ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ωρες: πρωί :8.30 έως13.30 Απόγευµα: 17.30 έως 20.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα Σύµβαση µε ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) Ε.Τ.Α.Α ΤΥ∆ΚΥ, Ν.Α.Τ ∆ραγατσανίου 21 & Παπαφλέσα Πύργος 27100 Τηλ. 2621400400 , κιν. 6972277818 a. karageorgos@hotmail.com

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ : ΠΡΩΙ 8-1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-8 ΤΗΛ. ΙΑΤΡ. 26240/31472-26240/31471 ΚΙΝΗΤΟ :6976023365 ΠΕΛΟΠΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

NΕΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΤΥΧ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 28ης Οκτωβρίου 5 Πύργος (κεντρ. πλατεία) ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-2 µ.µ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6-8 µ.µ. (Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού) Τηλ. ιατρείου 2621033990 Κιν. 6942217262

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Βασίλειος Π. Τζίµης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Μετεκπαιδευθείς εις Πανεπιστήµιο Τορόντο (CANADA) ∆εληγιάννη 15 & Κοκκίνου (άνωθεν ΕΛΤΑ)- ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621101248 Κιν. 6944909542 email:tzimisv@hotmail.com

Ωρες ιατρείου Καθηµερινά : 09.00-13.30 Απόγευµα: 18.00-20.30 (πλην Τετάρτης) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Οδοντίατρος

Ωρες Λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30 µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37 Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 –Κιν. 6944290641

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Στόµατος D.D.S. , M.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εξειδίκευση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τ.Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου(έναντι ΙΚΑ) 2ος όροφος - Πύργος Ηλείας Τηλ.26210-34600 Fax 26210-34166

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

NΙΚOΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛOΠΟΥΛΟΣ Ειδικός Γαστρεντερολόγος Λετρίνων & Κολοκοτρώνη Τηλ. 2621034090-Κιν. 6944964972 e-mail: nikoskanellop@gmail.com

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος - Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Μανωλοπούλου & Προύσης 2 (1ος όροφος – άνωθεν ∆ΟΥ) Πύργος Ηλείας27100 Τηλ./fax: 2621300481- Kιν.6974149524 e-mail:Leoleonardopoulos@yahoo.com Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο µόνο µε ραντεβού ∆ΕΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆έχεται καθηµερινά: 10.00 π.µ. -14.00µ.µ. και 18.00µ.µ. – 20.00µ.µ. Επείγοντα περιστατικά δυνατότητα επισκέψεων κατ’ οίκον

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012

39

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Πλησίον WIND

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε 5 3ος όροφος (παραπλεύρως ΕΛΤΑ) τηλ. 262100183 fax: 262100980

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝ. ΖΩΝΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 08.30 -13.30 & 17.30-20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου 28-3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.2621030750-6974863451

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -12.30π.µ. Απόγευµα: 18.00µ.µ.-20.00µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630

ΙΑΤΡΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ» Πρόληψη, ∆ιάγνωση, Θεραπεία, Παρακολούθηση και παρηγορητική – ανακουφιστική αντιµετώπιση κακοηθών νεοπλασµάτων. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-14.30 & 17.00-21.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : ∆εληγιάννη 23 ΑΜΑΛΙΑ∆Α (ΚΤΕΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) Τηλ. 6973397076

Πνοή

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΝΕΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μαλάµω ∆ηµ. Φρίµα Ιατρός – Νευρολόγος Πρωί : 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 63- Πύργος Τηλ. 2621030918 Κιν. 6944735548 –e-mail:malfri@otenet.gr

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ελ. βενιζέλου και Αθ. ∆ιάκου 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

Εναρξη νέου Ιατρείου

τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

Κοκκίνου 6- Πύργος (πλησίον ΙΚΑ & Εν. Αγρ. Συνεταιρισµών) Τηλ. /fax: 2621040258-6972713403

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

Ιασις

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 5.30-8.30 Τετάρτη πρωί 8.30-12.30 ΩΡΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. πρωί 8.30-12.30 (∆ΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) Πέµπτη Πρωί 8.30-11.30 απόγευµα 5.30-8.30 (∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

OΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ – ΟΞΥΓΟΝΑ ΡΑΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ-ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου

Γενικός Χειρουργός τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ Χειρουργική (Μαστού-Θυροειδούς – κοιλιάς – αιµορροΐδων – περιεδρικών συριγγίων), κυρσών κάτω άκρων ∆έχεται µε ραντεβού Γρηγορίου Ε’ 11-13 Τηλ. 26210 28428-6932297046

Μανωλοπούλου και Μυστρά (είσοδος από Μυστρά) ) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Χρίστος Γεωργιάδης

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ Εξειδικευµένη στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία (NCFED-U.K.) Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσ/νικης Μέλος της Ένωσης ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων Ελλάδας ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Κουρογιαννοπούλου 33 τηλ: 26220 38380 κιν: 6937 239362 E-mail: al..nutric@gmail.com ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΩΙ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Όλα τα νέα των οµάδων σε Α1 και Α2

Οι όµορφες παρουσίες… και η αγωνιστική κίνηση!

Σελ. 16,17, 22

Σελ. 20 , 21, 23

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σελ. 18

Αναµένεται δυνατός

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

«Μπαµ» µε Φούφουλα και έπεται συνέχεια… Σελ. 19

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

∆υναµώνει και έχει φιλοδοξίες! Σελ. 19

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you