Page 1

«Πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση η έξαρση της εγκληµατικότητας σε περιοχές της Αττικής Αγγελίες

Τη Μ. Πέµπτη µαζί µε την εφ.

Μικρές Αγγελίες Μεγάλες Ευκαιρίες: Το πρωί διαβάζετε την αγγελία στην “Π” και αµέσως βρίσκετε δουλειά, σπίτι, οικόπεδο, αυτοκίνητο και ό,τι άλλο χρειάζεστε.

Σελίδα 28

το ένθετο Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

για το Πάσχα

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 37932 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Πιστώθηκαν οι λογαριασµοί ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών τοµάτας και βαµβακιούΣελίδα 9 250.000 ΕΥΡΩ Η ΖΗΜΙΑ

«ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΚΑΪΑΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ∆Ε

Τον Φεβρουάριο 2012 θα φτάσει ο δρόµος στον Πύργο

Σελίδα 5

ΙΑΡ∆ΑΝΟΣ Σπουδαίο έργο ύδρευσης

Παρανάλωµα του πυρός οι παλέτες

Σελίδα 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ολοκληρώνεται µέχρι το καλοκαίρι το µεγάλο έργο επέκτασης αγωγών ύδρευσης στον δήµο Ιάρδανου, στα εννέα δηµοτικά διαµερίσµατα, προϋπολογισµού 350.000 ευρώ. Αυτές τις ηµέρες γίνονται εργασίες εκατέρωθεν του εθνικού δρόµου Πατρών- Πύργου, στο ύψος των Χανακίων.

Σελίδα 7

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΑΣ Αποκαθιστούν την οδοποιία

Μια σειρά σηµαντικών έργων βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον δήµο Σκιλλούντος. Έργα που σχετίζονται µε τα σοβαρά προβλήµατα αποκατάστασης των οδικών δικτύων που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από καθιζήσεις και κατολισθήσεις στην διάρκεια του χειµώνα αλλά και το µεγάλο έργο αποχέτευσης λυµάτων του δήµου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σελίδα 8

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παράταση στις ρυθµίσεις οφειλών

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος ενηµερώνει τον επιχειρηµατικό κόσµο του νοµού µας, ότι κατατέθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη τροπολογία µε την οποία δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αξιοποίησης του νόµου για τη ρύθµιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, µε ετεροχρονισµένη κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.

Σελίδα 5

«Οσο υπάρχει βία δεν υπάρχουν λεφτά...»

∆ήλωση «βόµβα» Μπιτσαξή • «Θα επηρεάσει πιθανότατα και τις Ενώσεις» δήλωσε χθες ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ. Άρης Κουλούρης Σελ. 17

14 Μαΐου αρχίζει » Στις ο «γολγοθάς» των πανελλαδικών εξετάσεων

Τ

ην Παρασκευή 14 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων του 2010 για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συνολικά ο αριθµός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 ανέρχεται στις 84.690. Στα τέσσερα τµήµατα των ΤΕΙ σε Πύργο και Αµαλιάδα ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται σε 690 φοιτητές. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στο Τµήµα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µε έδρα τον Πύργο θα εισαχθούν 270 ενώ στο τµήµα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων θα εισαχθούν 100 φοιτητές. Στην Αµαλιάδα στο τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση και Οικονοµία θα εισαχθούν 200 φοιτητές ενώ στο τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης 120 φοιτητές.

Σελίδα 11


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Μ. ΤΡΙΤΗ

Η Μυροφόρος «Κύριε, η εν πολλαις αµαρτίαις περιπεσουσα γυνή,…, µυροφόρου αναλαβουσα ταξιν, οδυροµένη µυρα σοι προ του ενταφιασµού κοµίζει». Το τροπάριο της Κασσιανής δεσπόζει στην ακολουθία της Μ. Τρίτης. Μια γυναίκα αµαρτωλή, πόρνη σώµατι, καταλαβαίνοντας στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αναλαµβάνει το ρόλο της Μυροφόρου, και φέρνει στο Χριστό µυρα, πριν από τον ενταφιασµό Του. Με µια συγκλονιστική χειρονοµία αγάπης, σιωπηλή αλείφει µε µύρο τα πόδια του Κυρίου, και τα σκουπίζει µε τα µαλλιά της, δείχνοντας αυτόν τον τρόπο την έµπρακτη µετάνοια της, την οποία ο Κύριος κάνει αποδεκτή! Μυροφόρος η πόρνη γυναίκα, στην ψυχή της οποίας παραµένει η ευαισθησία και η συναίσθηση της αµαρτωλοτητας. ∆άκρυα, µυρα, ταπείνωση, ανακατεύονται µε τα αισθήµατα αγάπης προς Αυτόν, ο οποίος την λυτρώνει από την αµαρτία. ∆εν µιλά, µονάχα πράττει. ∆εν φωνάζει ότι αγαπά, µονάχα προσφέρει, δεν δηλώνει ότι είναι αµαρτωλή, µονάχα µετανοεί, δεν φοβάται την κατακραυγή, προέχει η σωτηρία, δεν µένει να χαρεί για το έλεος του Θεού, µόνο εισέρχεται στο ταµιειον της, για να συνειδητοποιήσει ότι εφόρου ζωής έχει ένα αβάσταχτο χρέος αγάπης, συναίσθησης της ευεργεσίας και δοξολογίας προς τον Κύριο! Μυροφόρος είναι και η στάση κάθε ψυχής που νιώθει ότι δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη του Χριστού γι’ αυτήν. Κάθε άνθρωπος άλλωστε ζει µε άλλες αγάπες, έξω από την αγάπη του Θεού! Τις περισσότερες φορές µάλιστα θεωρεί πως αυτή η αγάπη είναι φυλακή, καταναγκασµός, περιορισµός! Επαναστατεί εναντίον Του και ζητά την ελευθερία Του, όπως το παιδί που στρέφεται εναντίον του γονιού του. Βρίσκει άλλες αγάπες, αλλά δεν µπορεί ποτέ να βρει την γνήσια και µοναδική αγάπη του Χριστού! Όταν λοιπόν νιώθει ότι αυτή του λείπει, ξεκινά το δρόµο της επιστροφής. Σιωπηλά διότι τα θαύµατα γίνονται στη σιωπή, µυστικά διότι η ελπίδα µυστικά κυοφορείται, µε τόλµη ενώπιον όλων, διότι γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν απορρίπτει, αλλά χαίρεται µε την επιστροφή του αµαρτωλού, ο άνθρωπος που νιώθει αυτή την ακροτατη επιθυµία να ξαναβρεί τη ζωή, αναλαµβάνει µυροφόρου ταξιν και φέρνει τα δικά του µυρα στο Χριστό! Αρνειται την κακία και προσφέρει τη θυσία, αρνειται τη σκληρότητα και προσφέρει το δάκρυ αρνειται τον εγωισµό και προσφέρει την ταπείνωση, αρνειται τα πάθη και προσφέρει την επιθυµία της καρδιάς για κοινωνία µε το Χριστό, αρνειται ότι ψεύτικο αγαπούσε και σιωπηλά οµολογεί ότι ο Λυτρωτής είναι Αυτός που, χωρίς να τον αποκόψει από τη ζωή του θα του δώσει νέο νόηµα σ’ αυτήν! Η αντίδραση του Χριστού στην πράξη της µυροφόρου είναι η ίδια όπως και σε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Είναι η σιωπηλή αποδοχή του µύρου, της πράξης του αδειάσµατος της αµαρτίας και της ευωδίας της αγάπης. Ο Χριστός µάλιστα δεν δέχεται την αντίδραση των άλλων - ανάµεσα τους και των µαθητών του-, οι οποίοι διαµαρτύρονται υποκριτικά για την αξία του µύρου που σπατάλησε η µυροφόρος. Έτσι άλλωστε διαµαρτύρονται όσοι θεωρούν ότι µονό η εξωτερική καθαρότητα αποτελεί την απόδειξη της θρησκευτικής ζωης, όµως ο Χριστός δέχεται την ολοπρόθυµη καρδιακή αλλαγή του ανθρώπου και όχι την επίπλαστη αποδοχή των λόγων Του! Οι καιροί µας µιλούν µε λόγια, µε ψέµατα, µε επιφάνειες. Ο Χριστός προσφέρει αγάπη, ουσία, σωτηρία. Αρκεί να είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε µυροφόροι στο πρόσωπο Του. Τότε τα δάκρυα της λύπης θα µεταµορφωθούν στην πιο γλυκιά χαρά, αυτή της αποδοχής µας όπως είµαστε, αυτή της εύρεσης της γνησίας κοινωνίας και της αγάπης από έναν Θεό που δεν απορρίπτει, αλλά σώζει άνθρωπο και κοινωνία! Καλεπανάγου Φωτεινή Kalepanagou@yahoo.com

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Των 10 Παρθένων Κατά την Μ.Τρίτη επιτελούµε ανάµνηση της περί των δέκα παρθένων γνωστής παραβολής του Κυρίου. Η Εκκλησία µας καλεί να είµεθα έτοιµοι για να υποδεχθούµε, κρατούντες τις λαµπάδες των αρετών µας, τον ουράνιον Νυµφίο, τον Κύριον Ιησού, ο οποίος θα έλθει αιφνίδια, είτε ειδικά κατά τη στιγµή του θανάτου µας, είτε γενικά κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία. Επίσης µας καλεί, φέρουσα ενώπιό µας και τη παραβολή των ταλάντων, να καλλιεργήσουµε και να αυξήσουµε τα χαρίσµατα που µας έδωσε ο Θεός. Μια από αυτές, τη σηµερινή των δέκα παρθένων, την είπε για να παρακινήσει µεν όλους προς την ελεηµοσύνη, αλλά και να διδάξει όλους µας να είµαστε έτοιµοι πριν µας προλάβει το τέλος του θανάτου. Επειδή έχει πολλή δόξα η παρθενία (πραγµατικά είναι µεγάλο κατόρθωµα!) και για να µη βρεθεί κάποιος που κατορθώνει αυτό το µεγάλο έργο, αλλά παραµελεί τα άλλα και ιδίως την ελεηµοσύνη, προβάλλει αυτή τη παραβολή. Μ. Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010 Της αλειψάσης τον Κύριον µύρω

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ Aν. Hλίου: 7.14 ∆ύση Hλίου: 19.46

Το ναυάγιο της Κυπαρισσίας

Α

ξιοθέατο έγινε τελικά το ναυάγιο του «Κουην Ελίζαµπεθ» στην βραχώδη παραλία Φιλιατρών. Οπως είναι γνωστό οι αρχές ερευνούν κατά πόσο µε το πλοίο µεταφέρονταν λαθραία τσιγάρα. Βέβαια οι ντόπιοι το έχουν «βούκινο». Εκατοντάδες κούτες µε λαθραία τσιγάρα, ξεφορτώ-

θηκαν ενώ µάλιστα είχε ναυλωθεί και νταλίκα για τη µεταφορά τους ενώ οι ενεχόµενοι έµεναν για 4-5 ηµέρες σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ολα αυτά θα περνούσαν απαρατήρητα αν δεν κατέγραφαν το περιστατικό οι δηµοσιογράφοι της Μεσσηνίας, µε συνέπεια να κινητοποιηθούν οι

αρχές. Ετσι τουλάχιστον λένε όλοι στην περιοχή. Πάντως το πλοίο έχει προσαράξει στα βράχια στην Αγ. Κυριακή (4χλµ από την Κυπαρισσία) και όπως φαίνεται θα παραµείνει εκεί για πολύ καιρό. «Ζ»

ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Η ζηµιά αγγίζει τις 250.000 ευρώ! Ο

λοκληρωτική καταστροφή υπέστη η επιχείρηση πώλησης παλετών του κ. Νίκου Ζαχαρόπουλου στην εθνική οδό ΠατρώνΠύργου, στο ύψος της Γαστούνης, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία και η ζηµιά αγγίζει τις 250.000 ευρώ! Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Όλα ξεκίνησαν είκοσι λεπτά µετά τα µεσάνυχτα, τον βράδυ της Κυριακής, όταν διερχόµενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν φλόγες, που ξεπηδούσαν από το χώρο που βρίσκονταν οι παλέτες. Η επιχείρηση κατασκευή και πώλησης παλετών του κ. Ζαχαρόπουλου, βρίσκεται στο 70ο χιλιόµετρο της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, και πρόκειται για ένα περιφραγµένο χώρο, όπου µέχρι προχθές το βράδυ βρισκόταν ένας πολύ µεγάλος αριθµός παλετών. Οι διερχόµενοι οδηγοί είδαν τις φλόγες µέσα στο χώρο και αµέσως ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας.

∆ύσκολο το έργο της κατάσβεσης Στο σηµείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήµατα από την Π.Υ. Αµαλιάδας, ένα από την Π.Υ. Πύργου και ένα από την Π.Υ. Λεχαινών καθώς δεκατρείς πυροσβέστες µε επικεφαλής τον διοικητή της Π.Υ. Πύργου κ. Γεωργιόπουλο και τον υποδιοικητή της Π.Υ. Αµαλιάδας κ. Μανιάτη. Οι ξύλινες παλέτες που ήταν στο χώρο, δεν άργησαν να τυλιχθούν στις φλόγες και η πυρκαγιά επεκτάθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ γρήγορα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, οι φλόγες ξεπετιούνταν και έξω από την περίφραξη «γλείφοντας» το φορτηγό του ιδιοκτήτη που ήταν σταθµευµένο στο σηµείο, το οποίο και σώθηκε τελικά χάρη στην επέµβαση των πυροσβεστών. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο σχεδόν όλες οι παλέτες που βρίσκονταν στο χώρο έγιναν στάχτη και χθες το µόνο που είχε αποµείνει, ήταν τα αποµεινάρια τους.

Ερευνώνται τα αίτια «Εµένα µε πήραν τηλέφωνο γύρω στις 1:30 τα ξηµερώµατα και µου είπαν ότι καίγονταν οι παλέτες.

«Θα πρέπει να δουλεύω δέκα χρόνια για να καλύψω τη ζηµιά» ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κ. Νίκος Ζαχαρόπουλος

Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική και µπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Θα πρέπει να δουλεύω τουλάχιστον δέκα χρόνια για να καλύψω τις ζηµιές» ανέφερε ο ιδιοκτήτης κ. Νίκος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος µιλώντας στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’, είπε ότι δεν έχει ιδέα από πού µπορεί να ξεκίνησε η πυρκαγιά και ότι ο ίδιος δεν έχει διαφορές µε κανέναν για να οφείλεται το περιστατικό σε εµπρησµό. «Μόνο ο Θεός ξέρει τι έγινε» είπε χαρακτηριστικά. Το ευτύχηµα είναι, ότι χάρη στην επέµβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν επεκτάθηκε στις

Μόνο λίγες παλέτες που βρισκόντουσαν στην άκρη κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες

Παραλίγο να τυλιχθεί στις φλόγες και το φορτηγό του ιδιοκτήτη που βρισκόταν σταθµευµένο έξω από την περίφραξη

δύο επιχειρήσεις που βρίσκονται πέριξ του σηµείου που εκδηλώθηκε το συµβάν. Όσο για τα αίτια, προ-

ανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τµήµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Γιάννης Καρνέσης: «Τον Φεβρουάριο του 2012 ο νέος αυτοκινητόδροµος θα είναι έτοιµος µέχρι την είσοδο του Πύργου» Σήµερα Μεγάλη Τρίτη το µεσηµέρι, ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών ∆ηµ. Ρέππας θα δώσει στην κυκλοφορία το νέο τµήµα του αυτοκινητόδροµου Αθήναιο – Λεύκτρο Τρίπολης – Καλαµάτα, όπου πλέον καταργούνται οι στροφές της Μεγαλόπολης, µε τις δύο νέες σήραγγες στην περιοχή Ραψοµάτη. Σε εκδήλωση ειδική που έγινε στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για το γεγονός αυτό ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής του υπουργείου της ΕΥ∆Ε µελετών – κατασκευών έργων παραχώρησης, παρουσίασε τα χρονοδιαγράµµατα των δύο αυτοκινητόδροµων της Πελοποννήσου, για τον Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαµάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη. Και ναι µεν αυτά τα χρονοδιαγράµµατα αφορούν τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, για το πότε θα ολοκληρωθούν τα διάφορα τµήµατα πλην όµως αυτό που ενδιαφέρει πλέον είναι το πότε θα παραδοθεί σε κυκλοφορία ο άλλος αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα όπου θα συνδεθούν οι δύο αυτοκινητόδροµοι της Πελοποννήσου. ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σε διάφορες ερωτήσεις ο διευθυντής του υπουργείου Καρνέσης, υποστήριξε ότι ένα από τα µεγαλύτερα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα. Υποστήριξε ότι µέχρι το 2014 θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία στο σύνολό του το µήνα Αύγουστο, καθώς ακόµα κάθε τµήµα που θα ολοκληρώνεται µέχρι τότε θα δίνεται στην κυκλοφορία. Προσδιόρισε, ότι µέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, θα έχει ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος αυτός, µέχρι την είσοδο του Πύργου. ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ τους Μεσσήνιους, ότι ο αυτοκινητόδροµος θα συνεχιστεί µετά τον Πύργο για να συνδεθεί µε αυτόν της Τρίπολης – Καλαµάτα. Για την εµπλοκή στην περιοχή του Καϊάφα µε την χάραξη, εξετάζονται δύο λύσεις, όπου σύντοµα θα ληφθεί απόφαση σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ηλαδή η µία είναι να προτιµηθεί η λεγόµενη µηδενική λύση, δηλαδή να διακοπεί για 5 χιλιόµετρα η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου, όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες της Κοινότητας µε αυτοκινητόδροµους και η άλλη εξετάζεται λύση αλλαγής της χάραξης µε τεχνικά έργα και κατασκευής σηράγγων, κ.λ.π., πλην όµως το κόστος θα είναι αρκετά µεγάλο. Περισσότερες πιθανότητες τόνισε έχει «η µηδενική λύση» για την περιοχή της Ζαχάρως, ως παράκαµψη εξετάζονται λύσεις ώστε να µη θιχτούν κατοικίες. ΤΕΛΟΣ αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία, όπου έστειλε αρκετά µηνύµατα, ήταν η τοποθέτησή του ότι οι δύο αυτοκινητόδροµοι της Πελοποννήσου κατασκευάζονται, γιατί αποτελεί «εθνικό καθήκον για την οδική ασφάλεια». Γιατί το µόνο τµήµα των αυτοκινητόδροµων σε ηµερήσια κίνηση οχηµάτων, που οριακά πλησιάζει τα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ύπαρξη αυτοκινητόδροµου είναι το τµήµα Κορίνθου – Πατρών.

[

]

Εγκρίθηκαν τα κονδύλια • Πληρωµή των εφηµεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας «Η κυβέρνηση καθηµερινά αποδεικνύει έµπρακτα τη δέσµευσή της στο χώρο της υγείας. Οι εφηµερίες των γιατρών του ΕΣΥ για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονοµικών και τα δεδουλευµένα θα πληρωθούν κανονικά», ανακοίνωσε χθες η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. «Στόχος µας είναι ένα ασφαλές και εξορθολογισµένο πρόγραµµα εφηµεριών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοσοκοµείων και των πολιτών» συµ-

πλήρωσε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Υπενθυµίζεται ότι µε απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας στις 11 Μαρτίου, κρίθηκε αντισυνταγµατική η διάταξη του νόµου 2606/98, που όρισε ότι το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των ιατρών µαζί µε τις αποζηµιώσεις τους από εφηµερίες δεν µπορεί να υπερβεί µηνιαίως τις τακτικές αποδοχές τους, χωρίς να συνυπολογίζονται η οικογενειακή παροχή και τα επιδόµατα εορτών και αδείας.

Σχόλια

Έγκαιρα… Έγκαιρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου- Ολυµπίας κ Νίκος Γαλανόπουλος είχε µιλήσει για την επιτακτική ανάγκη του επαναπροσδιορισµού του υγειονοµικού χάρτη της Ηλείας. ∆εν είναι η πρώτη φορά που ο κ Γαλανόπουλος παρεµβαίνει έγκαιρα σε θέµατα υγείας που απασχολούν το νοµό και διατυπώνει τις απόψεις του µε σαφήνεια και βοηθάει σε κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Π Παύλ

Τον δικαιώνει το Υπουργείο

Ικανοποίηση και χαµόγελα Με την ευτυχία και την ικανοποίηση ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους, οι απόφοιτοι του Τµήµατος Πληροφορικής και ΜΜΕ Πύργου του ΑΤΕΙ Πάτρας, κρατούν στα χέρια τους τα πτυχία τους. Μ’ αυτό το…πολύτιµο χαρτί αλλά κυρίως µε όρεξη και πείσµα, θα βγουν στην αγορά εργασίας,

σε µια δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο. Αν πιστέψουν στον εαυτό τους, µπορούν να κάνουν πολλά. Αυτό φαίνεται και στα πρόσωπά τους. Τους το ευχόµαστε από καρδιάς γιατί το αξίζουν…

Συνεχίζεται η παράδοση… Την παράδοση στο επάγγελµα της δικηγορίας της οικογένειάς του θα συνεχίσει ο κ Χάραλαµπος Ντοάς που χθες ορκίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ηλείας και µπορεί πλέον να ασκεί το επάγγελµά του. Πρόκειται για τον γιό του κ Γιώργου Ντοά, χρόνια δικηγόρου στον Πύργο, ένα νέο επιστήµονα πολλά υποσχόµενο αφού ολοκλήρωσε την πρακτική του στο Γραφείο του κ Αλέξη Μητρόπουλου στην Αθήνα… Π Παύλ

Ηλείος ο πρόεδρος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

?

∆ικαιώθηκε τελικά ο ∆ήµαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος αν και δεν είναι νοµικός, µε την εµπειρία που έχει στην ερµηνεία του δηµοτικού κώδικα, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο µε την εκλογή προέδρου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πηνείας. Ο κ. Παπαδόπουλος είχε επιµείνει ότι δεν µπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος ο διαγραφείς δηµοτικός σύµβουλος της παράταξής του κ. Νίκος Μπιλίρης, κάτι µε το οποίο διαφωνούσε η αντιπολίτευση. Τελικά, η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, έρχεται να επικυρώσει την απόφαση της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση τον ίδιο, αφού πρόεδρος δεν µπορεί να είναι σύµβουλος που διεγράφη και δεν είναι πλέον µέλος της παράταξης. Κατά συνέπεια τη θέση του προέδρου καταλαµβάνει ο κ. Νίκος Νικολόπουλος. «Π»

Πιστεύετε ότι ο θεσµός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων είναι ουσιαστικός, έχει ρόλο σήµερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Ηλείος ο νέος πρόεδρος του Σωµατείου Οδηγών-µηχανοδηγών-χειριστών της ∆ΕΗ. Πρόκειται για τον κ. Νίκο Τσιρώνη, ο οποίος κατάγεται από το Λαγανά Πηνείας, ο οποίος προστέθηκε στον κατάλογο των Ηλείων που καταλαµβάνουν σηµαντικά πόστα, µετά τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ κ. Νίκο Φωτόπουλο, ο οποίος κατάγεται από τα Άγναντα Πηνείας. Στη φωτογραφία ο κ. Τσιρώνης µε τον γραµµατέα του σωµατείου κ. Σταύρο Χαρδαλούπα. Μ.Κ.

Στεφάνι...αντί για σηµαία Κωνσταντίνος Παπακωνσταντόπουλος Είναι ένας θεσµός ο οποίος µας δίνει την δυνατότητα σαν νεολαία να εκφράζουµε και εµείς την άποψή µας για σοβαρά ζητήµατα της πόλης µας.

Νίκας Ανδρέας Ο θεσµός είναι καλός και είναι θετικό οι νέοι να συµµετέχουν στα κοινά. Θεωρώ ότι ο ρόλος των ∆ηµοτικών Συµβουλίων Νέων είναι ουσιαστικός γιατί µέσω αυτού θα ακούγονται και οι απόψεις µας.

Αλέξανδρος Γκρίτζος Είναι ένας ουσιαστικός θεσµός που δίνει την δυνατότητα στους νέους να συµµετέχουν για πρώτη φορά στα κοινά και να λένε την άποψή τους για θέµατα της περιοχής τους.

Στεφάνι αντί για σηµαία…κρέµασαν κάποιοι στον ιστό της σηµαίας που βρίσκεται πίσω από το ηρώο…αν και φήµες που απέχουν από την πραγµατικότητα έλεγαν πως έσκισαν την Ελληνική σηµαία… Όµως επάνω στο παιχνίδι τους ανήλικοι αθίγγανοι κρέµασαν στον ιστό στεφάνι…ένα κακόγουστο αστείο…το οποίο έπεσε «θύµα» εκµετάλλευσης…

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θα μας βρείτε Αγ. Γεωργίου (παράλληλα) στις Σιδηροδρομικές γραμμές τηλ. 2621027511-23413.

Π Παύλ


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γεγονότα 1822: Οι Τούρκοι σφαγιάζουν τους κατοίκους της Χίου, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ευρώπη. 1867: Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αµερική για 7,2 εκατοµµύρια δολάρια, µην ξέροντας ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται µαύρος χρυσός. Τα αµερικανικά µέσα ενηµέρωσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι διασπάθισε το δηµόσιο χρήµα για να αγοράσει ένα παγόβουνο. 1952: Ο Νίκος Μπελογιάννης και τρεις σύντροφοί του εκτελούνται στο Γουδί. 1961: Αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, µε την υπογραφή του συµφώνου σύνδεσης µε την ΕΟΚ. 1981: Ο Τζον Χίνκλεϊ αποπειράται να δολοφονήσει έξω από ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον τον αµερικανό πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο αµερικανός πρόεδρος τραυµατίζεται σοβαρά στο στήθος, αλλά διασώζεται.

Χρονολόγιο 30 Μαρτίου 1962

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚΙΤΟΥ Κατά πληροφορίας µας εκ των υγειονοµικών υπηρεσιών, την τελευταίαν περίοδον παρατηρείται έκτασις της γρίππης εις την περιφέρειά µας, µε έξαρσιν της νόσου εις Πηνείαν. Ούτως ανεφέρθη ότι εις Χάβαρι έχουν προσβληθεί περί τα 200 άτοµα, εις ∆άφνη 30 και ανάλογος αριθµός εις Κρυονέριον Πηνείας. Η γρίπη δεν είναι ασιατικής µορφής, προκαλεί δε υψηλό πυρετό και επίµονο νοσηρότητα. Επίσης εγνώσθη ότι εις χωρίον Μπόρσι παρατηρείται πανδηµία κοκίτη ασθενούν δε πλέον των 100 ατόµων.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Προς τον κ πρωθυπουργόν απεστάλη έγγραφος διαµαρτυρία της κοινότητος Καλλιθέας ότι δεν διετέθησαν ικανά κονδύλια, κατά το πρόγραµµα 1960, δια την εκτέλεσιν απολύτως αναγκαίων έργων. Κατόπιν αυτού υπό του υπουργείου Εσωτερικών ενετάλη το Νοµαρχιακόν Ταµείον Ηλείας όπως επανεξετάση την περίπτωσιν της κοινότητος Καλλιθέας δια την ικανοποίησιν των υφιστάµενων αναγκών.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ΤΕΙ και τοπική κοινωνία

Με αφορµή την ορκωµοσία των νέων πτυχιούχων Τ ο ΤΕΙ αποτελεί για την περιοχή µας στρατηγικής σηµασίας µοχλό για την ανάπτυξη, κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και ως τέτοιο αντιµετωπίζεται. Είναι αυτονόητο ότι λόγω της σηµασίας του αυτής πρέπει να το υπερασπιζόµαστε και να το βοηθάµε όλοι µαζί, παραµερίζοντας µικροπολιτικές ή προσωπικές επιδιώξεις. Η πρόσφατη επίθεση καθηγητή του ΤΕΙ Πύργου κατά την ορκωµοσία των πτυχιούχων εναντίον του ∆ηµάρχου Πύργου και της τοπικής κοινωνίας και η δικαιολογηµένα άµεση απάντηση του ∆ηµάρχου, προκάλεσαν το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και την έκφραση διάφορων απόψεων. Οι άκοµψες και εν πολλοίς αναιτιολόγητες κατηγορίες του κ. καθηγητή µπορεί να διαχωριστούν σε αυτές που αναφέρονταν στην καθηµερινότητα και τις ελλείψεις του Ιδρύµατος και σε εκείνες που αφορούν στην οριστική στέγαση του ΤΕΙ. Και για τις πρώτες και τις δεύτερες ο ∆ήµαρχος, υπερασπιζόµενος την τοπική κοινωνία και τη δηµοτική αρχή, έδωσε απαντήσεις, τις οποίες επί της ουσίας συνοψίζουµε. Είναι γνωστό ότι τα ανώτατα ιδρύµατα λειτουργούν αυτόνοµα υπό την εποπτεία της πολιτείας. Οι δήµοι εµπλέκονται µόνο στις κατώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Εποµένως ζητήµατα κτιριακά, διοικητικής υποστήριξης, καθαριότητας, καθηµερινής λειτουργίας, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΤΕΙ και της πολιτείας. Παρόλα αυτά οι δήµοι και οι τοπικές κοινωνίες πολλές φορές έρχονται αρωγοί σε τέτοιου είδους προβλήµατα, στα πλαίσια της υποστήριξης και της δηµιουργίας καλών σχέσεων ανάµεσα στο ΤΕΙ και την τοπική κοινωνία καλύπτοντας ανεπάρκειες και αδράνειες της πολιτείας και της κεντρικής διοίκησης.Σ’ αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµαρχος Πύργου υπενθύµισε, στην αναγκαστική παρέµβασή του κατά την ορκωµοσία, ότι ως δήµος πολλές φορές συµβάλαµε στην καθαριότητα του ΤΕΙ, σε αποκαταστάσεις φθορών, στη µετατροπή αιθουσών για την υποδοχή του νέου τµήµατος, ενώ πρόσφατα υλοποιήσαµε γραµµατειακή υποστήριξη. Επειδή ως τοπική αυτοδιοίκηση κατανοούµε τις δυσχέρειες στη λειτουργία του ιδρύµατος λόγω υποχρηµατοδότησης, όποτε χρειάστηκε και ζητήθηκε συντρέξαµε, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα και αποδοτική συνεργασία µε τους υπεύθυνους του ΤΕΙ. Το ίδιο θα εξακολουθήσει να συµβαίνει, στα πλαίσια του δυνατού, µετά από συνεννόηση µε το ΤΕΙ. Στο θέµα της πραγµατικά µεγάλης καθυστέρησης στην επίλυση της οριστικής στέγασης του ΤΕΙ ο ∆ήµαρχος Πύργου έδωσε µια ακριβή εικόνα της κατάστασης όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Κατάσταση την οποία, αν σκόπιµα δεν παρέβλεψε ο κ. καθηγητής, ίσως αγνοούσε ή δεν φρόντισε ποτέ να µάθει, όπως προέκυψε και από συζήτηση µετά το τέλος της εκδήλωσης. Με την προηγούµενη διοίκηση του ΤΕΙ είχε συµφωνηθεί και παραχωρηθεί οικόπεδο της Εκκλησίας 30 στρεµµάτων για τη στέγαση του ΤΕΙ στη Βαρβάσαινα, είχε µάλιστα αναληφθεί από την προηγούµενη δηµοτική αρχή η εκπόνηση σχετικής µελέτης. Επειδή φάκελος δεν βρέθηκε, προχωρήσαµε σε εξέταση των πραγµατικών παραµέτρων και

DECOration

Σαν σήµερα

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

προϋποθέσεων του θέµατος που σχετίζονταν µε πολεοδοµικά ζητήµατα και διαπιστώθηκε, σύµφωνα µε επίσηµη απάντηση του δασαρχείου, ότι εκτός 7.5 στρεµµάτων το υπόλοιπο του οικοπέδου ήταν δασική έκταση, που λόγω συνταγµατικού κωλύµατος δεν αποχαρακτηρίζεται, ιδιαίτερα µετά τις πυρκαγιές του 2007. ∆εν είχαν δηλαδή καθόλου εξεταστεί οι παράµετροι του ζητήµατος, ούτε από το ΤΕΙ, ως αποδέκτη της δωρεάς ούτε από τους µηχανικούς της δηµοτικής αρχής, και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία σήµερα. Είναι εύκολα κατανοητό εποµένως ότι η ευθύνη για την πρώτη µεγάλη καθυστέρηση βάρυνε τόσο την προηγούµενη δηµοτική αρχή όσο και τη διοίκηση του ΤΕΙ.Στη συνέχεια η σηµερινή δηµοτική αρχή ήλθε σε συνεννόηση µε τη νέα διοίκηση του ΤΕΙ και πρότεινε την παραχώρηση περίπου 28 στρεµµάτων καθαρής έκτασης του εργοστασίου Ξυστρή, το οποίο αποκτήθηκε µε δαπάνες του δήµου Πύργου. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ απέρριψε την προσφορά µε το αιτιολογικό ότι ήταν ανεπαρκής η έκταση και ζήτησε τουλάχιστον 80 στρέµµατα για δηµιουργία σύγχρονης πανεπιστηµιούπολης µε προοπτικές. Το ότι, παρά τη αρχική αποδοχή των 30 στρεµµάτων της Βαρβάσαινας και την απόρριψη στη συνέχεια της προσφοράς των 28 στρεµµάτων του Ξυστρή, υποβλήθηκε νέο αίτηµα για 80 στρέµµατα, φυσικά και δεν αποτελεί ευθύνη της σηµερινής δηµοτικής αρχής, αλλά είναι στα πλαίσια του οράµατος της διοίκησης και του Προέδρου του ΤΕΙ για τη δηµιουργία µιας σύγχρονης Πανεπιστηµιούπολης µε προδιαγραφές. Αναζητήσαµε πιθανές θέσεις όπου υπήρχαν αντίστοιχες εκτάσεις που θα µπορούσαν και να αποκτηθούν και έτσι φθάσαµε στο Καταράχι, τη λίµνη Μουριάς, τη ΣΚΟΣ. Καµιά παλινωδία δεν υπήρξε γιατί αυτά ήταν προτεινόµενες θέσεις που έπρεπε να εγκρίνει το ΤΕΙ και να γίνουν προσπάθειες για την απόκτησή τους, πράγµα όχι τόσο εύκολο όσο φαίνεται σε µερικούς. Για το οικόπεδο της αεροπορίας στο Καταράχι, παρόλη την αρχικά ευνοϊκή αντιµετώπιση από το Υπουργείο Άµυνας, αποδείχτηκε ότι η διαδικασία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα. Για την πρώην λίµνη Μουριάς, την οποία το ΤΕΙ αποδέχθηκε µε ενθουσιασµό, η διαδικασία διακόπηκε λόγω των εκλογών του περασµένου χρόνου και εκκρεµεί η υποβολή αιτήµατος του ΤΕΙ προς τα υπουργεία Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την προώθηση του θέµατος.

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη εγκρίνει κατ’ αρχήν την παραχώρηση. Το αίτηµα καθυστερεί γιατί στο µεταξύ εξετάστηκε και η περίπτωση άλλης έκτασης στα Βυτινέϊκα που πιθανόν αποκτήσει και παραχωρήσει η Νοµαρχία. Τελευταία προβλήθηκε ως δυνατότητα προς εξέταση και τµήµα της έκτασης της ΣΕΤΤΗΛ, µε πρωταρχικό στόχο ένα πλαίσιο αναβάθµισης και σωτηρίας της ΣΕΤΤΗΛ σε σύνδεση µε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Βασιζόµενος ο κ. καθηγητής σε πράγµατα που αγνοούσε και κατηγορώντας την τοπική κοινωνία ότι βλέπει τους σπουδαστές ως πορτοφόλια για τα ενοίκια και άλλα παρόµοια και όχι ως συµµέτοχους του κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι, εξήγγειλε ως «πολιτικός» κατά τα λεγόµενά του, ότι αγωνίζεται για να φύγει το ΤΕΙ από τον Πύργο, µε σκοπό να πάει στην Πάτρα, γιατί έτσι προφανώς τον βολεύει. Και ως εδώ η συγκεκριµένη συµπεριφορά θα µπορούσε να αποδοθεί στο ενδιαφέρον του κ. καθηγητή. Η επαναφορά του θέµατος όµως σε ραδιοφωνικές εκποµπές και η επέκταση της κριτικής του στα πεπραγµένα της δηµοτικής αρχής µε απαράδεκτους και µειωτικούς χαρακτηρισµούς για το πρόσωπο και το έργο του ∆ηµάρχου, στο ίδιο µήκος κύµατος µε αντιπολιτευόµενους και ζηλωτές του δηµαρχιακού αξιώµατος, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το ενδιαφέρον του κ. καθηγητή δεν αφορά το ΤΕΙ και τους σπουδαστές του, αλλά άλλου είδους πολιτικές επιδιώξεις, που ξετυλίγονται ενορχηστρωµένα, ως µέρος γενικότερου σχεδίου. Η διαχείριση όµως της παρούσης δηµοτικής αρχής και το έργο ουσίας που έχει προσφέρει στην περιοχή µας δεν αγγίζουν τους πολίτες του ∆ήµου µας που ζουν εδώ και έχουν µνήµη και κρίση. Ο λαϊκισµός από έναν πολιτικό είναι επικίνδυνος, αλλά από έναν καθηγητή εγκληµατικός.Ας αγωνίζεται λοιπόν ως «πολιτικός» ανέξοδα για ότι θέλει. Ως καθηγητής όµως ας αγωνίζεται για την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης στους σπουδαστές, για την αναγνώριση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων, για καλύτερο αύριο στην ζωή τους µε αξιοπρεπή εργασία. Γιατί οι σπουδαστές δεν έχουν ανάγκη «πολιτικών» έχουν ανάγκη κυρίως πανεπιστηµιακών δασκάλων.Οι αντιδράσεις τέλος των κοινωνικών φορέων του Πύργου στο συµβάν, όπως αποτυπώθηκαν σε δηλώσεις τους, δείχνουν την πραγµατική αγωνία των πολιτών για τη στέγαση του ΤΕΙ του Πύργου, τη µελλοντική ανάπτυξή του και την ουσιαστική σύνδεσή του µε την τοπική κοινωνία, που είναι και επιδίωξη της δηµοτικής αρχής. ∆είχνουν τη σταθερή τους θέληση να υπερασπίσουν το ΤΕΙ απέναντι σε κάθε, µε οποιοδήποτε πρόσχηµα, απόπειρα αποµάκρυνσής του από τον Πύργο. Η δηµοτική αρχή µε βάση πραγµατικότητες αντιµετωπίζει την κατάσταση. Σύντοµα σε επαφές µε τη διοίκηση του ΤΕΙ, τους σπουδαστές και όλους τους φορείς του Πύργου θα ληφθούν αποφάσεις που θα δώσουν τέλος στην εκκρεµότητα της οριστικής στέγασης και ανάπτυξης του ΤΕΙ. Εµείς να ευχηθούµε για µια ακόµα φορά στους νέους πτυχιούχους ευόδωση των στόχων τους και του αγώνα τους για µια καλύτερη κοινωνία, που είναι και δικός µας αγώνας.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Η αµαρτωλός γυνή Αµαρτωλή πολύ και πονεµένη θέλησε ν’ αλαφρώσει µια φορά Πήρε απόφαση µε µιας σκέψη συγχώρεση να λάβει αληθινά. Νιώθοντας τον Χριστό να αναµένει αισθάνθηκε πληµµύρα τη χαρά κι αν άσηµη και καταφρονεµένη έφτασε νάναι εις τον Κύριο µπροστά. «Κύριε» γονατιστά του λέει «νιώθω να έχω αµαρτήµατα πολλά, µε κάνουν να ‘µαι απελπισµένη, βάρος πολύ µου πέφτουν στην καρδιά». Πιστεύοντας πως έλεος θα εύρει γονάτισε στη γη και αρχικά τα πόδια του µε άρωµα να πλένει να τα σπογγίζει µε τα ίδια της µαλλιά Στο τάµα της αυτό προβαίνει οι αµαρτίες της να φύγουν µακριά και τούτο ευθύς το πετυχαίνει κερδίζοντας συγχώρησης χαρά.

ΙΩΑΝ. Μ. ΒΟΡΒΙΛΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ

Υποχρεωτικά βιβλίο παρουσίας & φαρµακεία στις οικοδοµές και στα τεχνικά έργα Το Σωµατείο Πλακάδων & Εργαζοµένων στις κατασκευές ζητά την παρέµβαση του υπουργού Εργασίας για να προχωρήσει η Επιθεώρηση Εργασίας του Νοµού Ηλείας στην εφαρµογή του νόµου, όπου υποχρεώνει τους εργολάβους να εφοδιάσουν τις οικοδοµές και τα τεχνικά έργα µε βιβλίο παρουσίας προσωπικού καθώς µε φαρµακεία για τις πρώτες ανάγκες σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος Παναγιώτης Σταθάς, παρά τις συνεχείς αναφορές µας η κοινωνική επιθεώρηση εργασίας του νοµού δεν έχει προβεί στους απαιτούµενους ελέγχους για την εφαρµογή του βιβλίου παρουσίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι εργολάβοι να ασυδοτούν διότι κανένας δεν γνωρίζει το ποιος εργάζεται κ.λ.π. Θα πρέπει άµεσα να παρέµβει ο υπουργός εργασίας για να επιβληθεί ο νόµος. Για τα σοβαρά αυτά προβλήµατα το σωµατείο µας θα ενηµερώσει την Οµοσπονδία Οικοδόµων και Ξύλου.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Τον Φεβρουάριο 2012 θα φτάσει ο δρόµος στον Πύργο!

Ο

«Μηδενική λύση» για τον Καιάφα. Επικρατέστερο σενάριο να υπάρξουν µόνο έργα συντήρησης και σηµάνσεων» Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Σ

ηµαντικές ήταν οι ανακοινώσεις που έκανε αλλά και οι πληροφορίες πουέδωσε ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής ΕΥ∆Ε Μελετών-Κατασκευών Εργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΤΕΕ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας. Ο κ. Καρνέσης αναφέρθηκε στους νέους οδικούς άξονες που ήδη κατασκευάζονται στην Πελοπόννησο και συγκεκριµένα για το µεγάλο έργο της Ολυµπίας Οδού. “Το µεγαλύτερο οδικό έργο αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη“ χαρακτήρισε την Ολύµπια οδό ο Γιάννης Καρνέσης. Ο µεγάλος αυτοκινητόδροµος της ∆υτικής Πελοποννήσου, που έχει συνολικό µήκος 366 χλµ., θα είναι έτοιµος τον Αύγουστο του 2014. Μέχρι τότε πάντως τµηµατικά θα δίνονται κοµµάτια στην κυκλοφορία. Όπως τόνισε ο κ. Καρνέσης, µέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 ο δρόµος θα είναι ολοκληρωµένος από Κόρινθο µέχρι την είσοδο του Πύργου, ενώ στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα δοθεί µεγάλο βάρος στην ολοκλήρωση του τµήµατος Καλό Νερό –Τσακώνα ώστε να συνδεθεί η περιοχή της ∆υτικής Μεσσηνίας µε τον αυτοκινητόδροµο Τρίπολη – Καλαµάτα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του κ. Καρνέση στις λύσεις που εξετάζονται στην περιοχή της λίµνης Καϊάφα, όπου ως γνωστόν η διέλευση του αυτοκινητοδρόµου πάνω στην αρχική χάραξη θεωρείται πλέον απαγορευτική. Τόνισε ότι το υπουργείο Υποδοµών, που πολύ σύντοµα θα λάβει τελική

απόφαση, σε συνεργασία µε την Ε.Ε., εξετάζει δύο λύσεις. Η πρώτη είναι η «µηδενική λύση» - δηλαδή να διακόπτεται ο αυτοκινητόδροµος στα 5 χλµ. Που είναι περιβαλλοντικά προστατευµένα, και στο συγκεκριµένο τµήµα να υπάρξουν µόνο έργα συντήρησης και σηµάνσεων όπως συµβαίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Επίσης εξετάζεται η κατασκευή σηράγγων στα ανατολικά παρακάµπτοντας τη λίµνη - λύση που όµως θα έχει αισθητά µεγαλύτερο κόστος. Φυσικά τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η «µηδενική λύση».

Σηµαντικές ανακοινώσεις για την Ολυµπία Οδό έκανε ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής της ΕΥ∆Ε Αναφερόµενος στην παράκαµψη του Καλού Νερού ο Γιάννης Καρνέσης τόνισε ότι ο αυτοκινητόδροµος περνάει από περιοχή χωρίς οικιστική δραστηριότητα και δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής χάραξης και ευρύτερης παράκαµψης. Αλλωστε όπως είπε, η συγκεκριµένη πε-

ριοχή είναι σχετικά ευνοηµένη συγκριτικά µε κόµβους σε Αχαΐα και Ηλεία. Για την παράκαµψη της Ζαχάρως τόνισε ότι εξετάζονται λύσεις ώστε να µην θίγονται κατοικίες, ενώ επιφυλάχθηκε να απαντήσει για πιθανή αλλαγή χάραξης στο Κοπανάκι.

Κλείνοντας την αναφορά του στην υπό κατασκευή Ολύµπια οδό ο κ. Καρνέσης έκανε µία επισήµανση που προκάλεσε αίσθηση: ∆ήλωσε ότι η Πελοπόννησος µε βάση τα διεθνή κυκλοφοριακά δεδοµένα δεν έπρεπε να έχει αυτοκινητόδροµους όπως αυτοί κατασκευάζονται τώρα - αφού όπως είπε ένας αυτοκινητόδροµος πρέπει να έχει ηµερήσια διέλευση 20.000 οχήµατα. Το µοναδικό κοµµάτι που οριακά φθάνει σε αυτά τα επίπεδα είναι το Κόρινθος – Πάτρα, αλλά παρ‘ όλα αυτά «η αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας αποτελεί εθνικό καθήκον».

Βράχοι έκλεισαν το δρόµο… Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Σ

οβαρό πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί στο 67ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Αρχαίας Ολυµπίας και συγκεκριµένα ένα περίπου χιλιόµετρο µετά τα Λαγκάδια Γορτυνίας, αφού αργά προχθες βράδυ αποκολλήθηκαν τεράστια τµήµατα βράχων και έπεσαν στο οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα να καταστραφεί ολοσχερώς και να καθίσταται πλέον αδύνατη η κυκλοφορία των οχηµάτων. Η αστυνοµία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχηµάτων από το σταυροδρόµι Τροπαίων και στην άλλη πλευρά από την Καρκαλού ∆ηµητσάνας και συνεργεία της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής έργων (∆ΕΚΕ) και της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆ΕΣΕ) Πελοποννήσου κατευθύνονται στο σηµείο, προκειµένου να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Λόγω της επικινδυνότητας των βράχων και του οδοστρώµατος και για την ασφάλεια των οδηγών, δεν µπορεί ο δρόµος να δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ πραγµατοποιήθηκε

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 15 Απριλίου αίτηµα αναστολής και ρύθµισης των δανείων τους στις Τράπεζες

Κατολισθήσεις στο 67ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Αρχαίας Ολυµπίας

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος ενηµερώνει τον επιχειρηµατικό κόσµο του νοµού µας, ότι κατατέθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη τροπολογία µε την οποία δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αξιοποίησης του νόµου για τη ρύθµιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, µε ετεροχρονισµένη κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, στο πλαίσιο του ν/σ «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». Η τροπολογία προβλέπει ότι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στις τράπεζες έως τις 15 Απριλίου, όπως προβλέπει ο νόµος, αίτηση για ρύθµιση χρεών ακόµη και αν δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα την καταθέσουν έως τις 31 Μαΐου. Όπως είναι γνωστό, για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3816/26-01-2010 πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι και την 15η Απριλίου 2010, η οποία απαιτείται να συνοδεύεται από ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Το πρόβληµα της οικονοµικής ρευστότητας όµως, που βιώνουν σήµερα οι επιχειρήσεις, δυσχεραίνει την δυνατότητα τους να αποπληρώσουν έγκαιρα τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίσουν την ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για να ενταχθούν στο µέτρο. Η εξαγγελία της Υπουργού, της 8ης Μαρτίου 2010 για το πρόγραµµα κάλυψης, µέσω εγγυηµένων από το ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκων δανείων, των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, αποτελεί µια ουσιαστική κίνηση στήριξης και ανακούφισης χιλιάδων επιχειρήσεων, που βιώνουν οικονοµική δυσπραγία. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους τόσο προς το ∆ηµόσιο, όσο και στα ασφαλιστικά τους ταµεία και να είναι πλέον επιλέξιµες στο νόµο για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τις τράπεζες. Να αποκτήσουν δηλ. ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Η σχετική όµως µε το εν λόγω Πρόγραµµα εγκύκλιος του ΤΕΜΠΜΕ δεν θα εκδοθεί σε χρόνο που να µπορούν τα δύο µέτρα να συνδυαστούν. Να µπορέσει δηλαδή µια επιχείρηση να λάβει έγκαιρα το δάνειο µέσω του ΤΕΜΠΜΕ, να αποπληρώσει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και να ζητήσει την αναστολή χρεωλυτικής αποπληρωµής άληκτου κεφαλαίου πριν την εκπνοή της προθεσµίας υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου για τη ρύθµιση των οφειλών προς τις τράπεζες. Η κατάθεση της νέας τροπολογίας από την Υπουργό έρχεται να συµπληρώσει

αυτό το κενό που δηµιουργείται χρονικά, δίνοντας την δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να εξασφαλίσουν την ένταξη τους στις διατάξεις του ν.3816/2010 υποβάλλοντας έγκαιρα (15/04/2010) την προβλεπόµενη αίτηση στις Τράπεζες και στη συνέχεια αξιοποιώντας το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται µετά το Πάσχα, να προσκοµίσουν τις απαιτούµενες ενηµερότητες. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου αιτήσεις στις τράπεζες µπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις και επαγγελµατίες για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών τους και ειδικότερα: α) οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την 1/01/2005 και µέχρι την 30/06/2007, β) οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες από 1/01/2008 και έχουν κλείσει τους λογαριασµούς οι Τράπεζες, γ) οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες από 1/01/2008 και δεν έχουν κλείσει τους λογαριασµούς οι Τράπεζες και δ) ληξιπρόθεσµων οφειλών από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε χρηµατοδοτικά και πιστωτικά ιδρύµατα που δεν έχουν καταγγελθεί. Επίσης δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων του νόµου έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συνάψει συµβάσεις δανείων µε τράπεζες για επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς ή αγροτικούς σκοπούς για αποπληρωµή ενήµερων οφειλών τους. Επιπλέον Επιχειρήσεις και επαγγελµατίες των πυρόπληκτων νοµών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάµει της µε αριθµό 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδροµικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύµφωνα µε την περιοδικότητα του εκτοκισµού που προβλέπεται στη σύµβαση. Συνίσταται, συνεχίζει ο κος Πρόεδρος, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να εκµεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου να καταθέσουν άµεσα αίτηση και έως τις 15/04/2010 στις τράπεζες, έστω και εάν δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούµενες ενηµερότητες, ώστε να κατοχυρώσουν την υπαγωγή τους στο µέτρο.

∆ιακοπές ρεύµατος

Σ

σύσκεψη µε τον διευθυντή της ∆ΕΣΕ, προκειµένου να εξεταστεί το φαινόµενο. Εντός της ηµέρας ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος από τις αρµόδιες

υπηρεσίες, ανέφερε ο δήµαρχος της περιοχής. Να σηµειώσουµε ότι για όσο διάστηµα παραµένει ο δρόµος κλειστός, η κυκλοφορία των οχηµάτων

από Τρίπολη προς Αρχαία Ολυµπία και Πύργο θα διεξάγεται µέσω ∆άφνης Καλαβρύτων ή από την Κορίνθου Πατρών ή τέλος µέσω Κυπαρισσίας.

ε διακοπές ρεύµατος προχωρά η ∆ΕΗ για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Συγκεκριµένα, την Μεγάλη Πέµπτη θα γίνει διακοπή ρεύµατος από τις 8.30-10.00 στο Γούµερο και στις αρδευτικές περιοχές του δήµου Ωλένης, από τις 10-30-11.30 στο Καράτουλα, στην περιοχή γύρω από το νεκροταφείο, από τις 12.00-14.00 στο Λάνθι,

από τις 13.00-15.00 στην Βαρβάσαινα γύρω από την περιοχή Αγίου Χαραλάµπους του δήµου Πύργου, από τις 8.3010.30 στην Οδό Λαµπετίου-Αναπαύσεως γραµµές ΟΣΕ, κοιµητήριο δήµου Πύργου και από τις 10.30-11.30 στο Κορακοχώρι στην περιοχή Σηµίτη. Τέλος από τις 12.0014.00 στο Αγρίδι, ελαιοτριβείο Λυµπερόπουλου του δήµου Βώλακος.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟ »LE DINDON» ∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η κίνηση πολιτών προτείνει σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης του τριχίλιαρου

Η κωµική πλευρά των σχέσεων µας µε τις αµαρτίες µας

Επικοινωνία µε τους αρµόδιους συµβούλους του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Σαχινίδη είχε χθες, ο Τάκης Αντωνακόπουλος, ως εκπρόσωπος της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ. Ο κ. Αντωνακόπουλος, τόνισε για άλλη µια φορά, ότι µόνη λύση στο µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, είναι η ψήφιση στη Βουλή τροπολογίας, η οποία θα διευρύνει τα κριτήρια απόδοσης του βοηθήµατος του τριχίλιαρου σε πυρόπληκτους. Την πρόταση αυτή την είχε προτείνει ο Βουλευτής ευθύς εξαρχής γενόµενου του προβλήµατος. Ο ειδικός συνεργάτης υπεύθυνος για την σύνταξη του σχεδίου τροπολογίας, ζήτησε από τον κ. Αντωνακόπουλο, την άµεση κατάθεση πρότασης. Όπως µας δήλωσε ο Βουλευτής, δυστυχώς, για διάφορους λόγους, οι εµπλεκόµενοι δεν υιοθέτησαν από την αρχή την πρότασή µας για Νοµοθετική Ρύθµιση, ως τη µόνη χρήσιµη και ρεαλιστική. Σήµερα, έχουν αποσταλεί σχεδόν σε όλους ειδοποιήσεις περί επιστροφής του τριχίλιαρου. Ακόµα και χθες ο Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργού δεν είχε αντιληφθεί το µέγεθος και το είδος του προβλήµατος, διότι πολλοί και διάφοροι καταθέτουν προτάσεις γραφειοκρατικού τύπου και πρόταση που δεν εµπεριέχουν τη Νοµική διάσταση του προβλήµατος. Εµείς ως ΚΙΝΗΣΗ σε συνεργασία µε τους Νοµικούς µας Συµβούλους, εντός της εβδοµάδας καταθέτουµε εκ νέου την πρότασή µας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΕΛΓΑΣ: «Η Ανδρίτσαινα και οι διαβουλεύσεις για το χωροταξικό των δήµων» Οπως ήδη ανακοινώθηκε τις µέρες αυτές φουντώνουν οι διαβουλεύσεις για το χωροταξικό των ∆ήµων και είναι λογικό µέσα στους κόλπους του κυβερνώντος κόµµατος να γίνονται περισσότερες συζητήσεις για να ακουσθούν όλες οι απόψεις προκειµένου να υπάρξουν όσο γίνεται λιγότερες δυσαρέσκειες. Για το θέµα αυτό δυστυχώς οι πραγµατικές κινήσεις και πρωτοβουλίες από πλευράς τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ατονίσει στο πραγµατικό µέρος, παρά την επικαιρότητα του θέµατος και ο καθένας φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα δικά του συµφέροντα και τον αρεστό του ρόλο που θέλει να παίξει στα νέα σχήµατα των ∆ήµων. Μέσα στη βαθιά οικονοµική κρίση που ζούµε δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχουµε συµφωνήσει όλοι µας και ιδιαίτερα οι ∆ήµαρχοι των µικρών πόλεων να προωθείται µε τόση ταχύτητα η νέα αυτή διοικητική µεταρρύθµιση χωρίς να είµαστε επισφαλείς για τα οικονοµικά των νέων ∆ήµων και χωρίς ακόµη να γνωρίζουµε τις τύχες των πόλεων και των χωριών µας. Οµως, µια και πλέον ο «Καλλικράτης» θα είναι γεγονός πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο το σήµερα µε τις προσωρινές επιτυχίες των κοµµάτων ή κάποιων προσώπων, αφορά και τα παιδιά µας και τις µελλοντικές γενιές στις οποίες θα απολογηθούµε και δεν έχουµε την πολυτέλεια να τους πούµε ότι αποτύχαµε. Ας θυµηθούµε όλοι µας αυτή τη στιγµή τη γενέτειρα του πρωτοφιλικού Αναγνωστόπουλου, την Ανδρίτσαινα, που στέκει µε αρχοντιά ως πέτρινη πολιτεία πλάϊ στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα και µε το επιχειρούµενο νοµοθέτηµα ας καταλάβουµε το χρέος µας να την αναδείξουµε περισσότερο ως έδρα ενός νέου ορεινού ∆ήµου που πρέπει να προκύψει µαζί µε την ανάπτυξη των πέριξ ορεινών υπαρχόντων ∆ήµων και περιχώρων. Θέλω να πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι του «Καλλικράτη» δεν θα παρασυρθούν από κάποιους εραστές των µυστικών διαβουλεύσεων που θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικούς ρόλους και θα θεσπίσουν µε έδρα την Ανδρίτσαινα έναν ισχυρό ∆ήµο όπως δικαιωµατικά αξίζει.

Ο υπεύθυνος της ΝΟ∆Ε κ Σκαρτσιάρης ενηµέρωσε τα στελέχη της νεολαίας για την διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆

Πυρετώδεις προετοιµασίες στην Ηλεία

Από την χθεσινή σύσκεψη στα γραφεία της ΝΟ∆Ε

Ε

ίναι κοινότυπο να επαναλάβουµε ότι η κωµωδία είναι µια πολύ δύσκολη ιστορία στο θέατρο και µια πολύ εύκολη ιστορία στην καθηµερινότητα και στη ζωή ,όπου γίνεται εύκολα κωµωδία ο τρόπος που αντιµετωπίζονται πολύ σοβαρά θέµατα ,ιδιαίτερα σε συλλογικό επίπεδο .βλ. πτώχευση της χώρας µας. Το έργο του Georges Feydeau µε τίτλο <LE DINDON> , το οποίο µας έκανε την ευχάριστη προσφορά να ανεβάσει η θεατρική οµάδα της πόλης µας < ∆ούρειος Ίππος>, είναι µια κωµωδία βασισµένη σε κλασικές συνταγές της παγκόσµιας κωµωδίας. Φάρσες, παρεξηγήσεις-συµπτώσεις που βγάζουν γέλιο, υπαινιγµοί, ηθογραφικά στοιχεία ατοµικού χαρακτήρα και µια σειρά άλλα καταστάσεις , τα οποία τα έχουµε βρει στο Μολιέρο ,στις κωµωδίες του Σαίξπηρ αλλά και σε αφθονία σε νεότερους συγγραφείς κωµωδίας Έλληνες και Ξένους . Πραγµατεύεται τα προσχήµατα για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, και τον τρόπο πού αυτές αποτελούν ένα πρόσχηµα για να βγεί γέλιο. Το κύριο σηµείο σε αυτό το θεατρικό έργο είναι η προσχηµατική δικαιολογηµένη αναγκαιότητα της µοιχείας ,η οποία αποτελεί και την αιτία της κύριας συµπεριφοράς του γυναικείου πληθυσµού του θεατρικού έργου, αλλά κατά τη γνώµη µας αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι η σχέση άλλοθι και αµαρτίας. Παρακολουθώντας το έργο βλέπουµε, αρχής γενοµένης από την Μadeleine, όλοι να θέλουν να αµαρτήσουν και να ψάχνουν την δικαιολογία για αυτό ,ώστε να εξαλείψουν τις ενοχές τους απεναντι σε αυτό που επιθυµούν. ∆υστυχώς µετά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, όλοι οι άλλοι πολιτισµοί, αναδεικνύοντας σε αµαρτίες µια σειρά επιθυµίες που έχουν σχέση µε την ίδια τη φύση του ανθρώπου, δηµιούργησαν µια σειρά δικαιολογιών αλλά και ποινών για αυτές τις επιθυµίες –αµαρτίες. Ο άνθρωπος µόνος , απέναντι σε αυτές τις κρατούσες ηθικοπλαστικές και θρησκευτικές απόψεις, αντιστάθηκε βγάζοντας µια σειρά δικαιολογίες-άλλοθι για τις αµαρτίες του.[από το ασθενής και οδοιπόρος ως θρησκευτική συνθήκη , εως και την σύγχυση και την ελαφρά αµέλεια ως νοµικές έννοιες] Βέβαια η χριστιανική θρησκεία έχοντας προβλέψει πανέξυπνα αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις του ανθρώπου, ενσωµάτωσε τη διαδικασία της εξοµολόγησης στη σχέση του ανθρώπου µε το Θεό [µέγα αντικαταθλιπτικό], µέσω του ιερέα ο οποίος έχει το δικαίωµα να εξοµολογεί, γνωρίζοντας το ψυχολογικό αδιέξοδο το οποίο δηµιουργείται σε έναν άνθρωπο είτε από την πλήρη φυλάκιση των επιθυµιών του, είτε από την πλήρη υπακοή σε αυτές. Η σχέση άλλοθι και αµαρτίας, δηλαδή επί της ουσίας οι ενοχές µας απέναντι στις επιθυµίες µας, είναι µείζον θέµα κοινωνικής και ατοµικής συγκρότησης και συµπεριφοράς , το οποίο έχει δηµιουργήσει τεράστια πλέγµατα καταδυνάστευσης στο ανθρώπινο γένος και στον ανάλογο πολιτισµό . Αυτά τα διανοητικά –ηθικά πλέγµατα καταδυνάστευσης αξιοποιήθηκαν µε τον χειρότερο τρόπο από διάφορους φασιστοειδούς νοοτροπίας <Ηγέτες >της ιστορίας µας για την χειραγώγηση των µαζών. Ας θυµηθούµε απλά την σχεση του φασιστικού καθεστώτος της Γερµανίας µε τον χορό SUING και την οµώνυµη εξαιρετική ταινία . Αυτά τα πλέγµατα έχουν ακυρώ-

σει ή έχουν πλαστογραφήσει τις διαδικασίες απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα συµπλέγµατα των ενοχών του που κουβαλάει µέσα του , διότι ευκολότερα διαχειρίζεσαι ένα σκλάβο και δυστυχισµένο παρά ένα ελεύθερο και ευτυχισµένο άνθρωπο. Πρέπει να αποδεχθούµε λοιπόν, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι για να αµαρτήσουνε ιδιαίτερα στο επίπεδο των σαρκικών αµαρτιών, πρέπει να βρούνε ένα άλλοθι, και το άλλοθι που ζητάνε το προσφέρει πάντα ο απέναντι, αυτός που θεωρητικά ή πρακτικά έχει αµαρτήσει πριν από αυτούς κι έτσι χαλάει τη µεταξύ τους ηθική σύµβαση. Απατά η σύζυγος το σύζυγο γιατί πιστεύει ότι την απατάει κι αυτός ή το αντίστροφο και όχι γιατί θέλει ένα άλλο άνδρα η γυναίκα . Όµως η σχέση άλλοθι και αµαρτίας, η σχέση δικαιολογίας και αµαρτίας δεν αφορά µόνο τις σαρκικές µας επιθυµίες. Αφορά και την καθηµερινή µας συµπεριφορά στο σύνολό του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού ιστού. Ντρέπεται κάποιος να πει ότι ψήφισε τον τάδε βουλευτή επειδή ταυτιζότανε µε την ιδεολογική και πολιτική του συµπεριφορά και έλεγε ότι τον ψηφίζει επειδή είχε διορίσει κάποιο παιδί από την οικογένεια του ακόµα και µε την ευρύτερη έννοια. Άλλος δεν πληρώνει τους φόρους του και δικαιολογείται ότι δεν πληρώνει τους φόρους γιατί ξέρει ότι δεν θα δοθούν για ένα παραγωγικό έργο υπέρ του και υπέρ του συνόλου της κοινωνίας αλλά τα λεφτά αυτά θα τα φάνε κάποιοι επιτήδειοι. Άλλος βρίζει τον συνάνθρωπο του, κουτσοµπολεύει, υπονοµεύει και ψάχνει δικαιολογίες για αυτό, ψάχνει άλλοθι για αυτό στη συµπεριφορά του άλλου, η οποία µπορεί να είναι πραγµατική ή φανταστική, αρκεί αυτός να καλυφθεί σε σχέση µε την άσχηµη συµπεριφορά του. Ένα άλλο ζήτηµα που µπαίνει όµως, πέρα από την αναγκαιότητα της δικαιολογίας που χρειαζόµαστε για να αµαρτήσουµε είναι η ευθεία σχέση µας µε την αµαρτία. Γιατί να χρειάζεται ο άνθρωπος δικαιολογία για να αµαρτήσει, γιατί να µην είναι τίµιος µε τον εαυτό του και µε το Θεό ή µε την συνείδησή του και να πει ότι αυτή η συγκεκριµένη αµαρτία είναι επιθυµία µου και να το διαπραγµατευτεί κατευθείαν µε την συνείδηση του; Γιατί να µην οµολογήσει στον εαυτόν του αυτό που επιθυµεί; Και αν αυτό που επιθυµεί είναι εις βάρος του να το διαπραγµατευθεί και να το ξεπεράσει, αν δεν είναι εις βάρος του ή εις βάρος κάποιου τρίτου να το υλοποιήσει και να το απολαύσει. Γιατί το να συλλέγεις στιγµές ευχαρίστησης , οι οποίες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε καµιά άλλη πλατφόρµα πέρα από την πλατφόρµα των επιθυµιών σου, Θα πρέπει να έχεις δικαιολογίες; Γιατί, για να παραφράσουµε το Φρόµ από την τριλογία του, θα πρέπει πέρα από το <φόβο µπροστά στην ελευθερία> να υπάρχει και ο φόβος στην ευτυχία και την ευχαρίστηση; Γιατί να µην υπάρχει µια ατοµική αλλά και συλλογική αποδοχή ότι αυτό που ευχαριστεί τον άλλον και δε δυσαρεστεί η δεν κάνει κακό στους υπόλοιπους δεν είναι καταδικαστέο; Γιατί επιβάλλονται ηθικές συµβάσεις στις ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες είναι επί της ουσίας είναι άκυρες και κάνουν δυστυχισµένους τους ανθρώπους. Γιατί αυτές οι συµβάσεις είναι κοινωνικά έγκυρες και απαιτείται η υποστήριξή τους ,την ίδια ώρα που οι ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές και οι ψυχίατροι χάρις σε αυτές τις συµβάσεις βλέπουν να αυξάνεται ραγδαία η δουλειά τους; Γιατί όλα αυτά τα λάθη που

εµείς κάναµε ως γενιά θα πρέπει τα παιδιά µας να τα υποστούν; Γιατί είναι το σωστό; Γιατί φοβόµαστε να παραδεχθούµε µπροστά τους ότι µπορεί να είµαστε εµείς το λάθος; Μήπως γιατί κατά βάθος δε θέλουµε να γίνουν διαφορετικά από εµάς ,διότι δεν έχουµε συνηθίσει στην ιδέα ότι τα παιδιά µας είναι κάτι άλλο που δεν είµαστε εµείς; Τα αξιακά συστήµατα µιας συµπεριφοράς έχουν σχέση µε τον ιστορικό πολιτισµό των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα σε µια κοινωνία, δεν έχουν σχέση µε τις ανθρώπινες επιθυµίες . Οι επιθυµίες του Ανθρώπου, όταν αυτές δεν είναι εις βάρος κάποιου άλλου είναι η ζωή του και δεν επιτρέπεται ο κάθε µικρός φασίστας, καθηµερινώς να επικαλείται αυτά τα σαθρά αξιακά συστήµατα για να εκβιάζει από τους ανθρώπους συµπεριφορές οι οποίες τον βολεύουν στην προσωπική του δυστυχία αλλά κλέβουν παράλληλα τις ζωές των άλλων. Ο Georges Feydeau δεν προχωράει τόσο πολύ τα πράγµατα, εξάλλου µια κωµωδία έγραφε και σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν και σε µια εποχή που θα µπορούσαν όλα αυτά να ανοιχτούν έστω και µέσα από ένα θεατρικό λόγο, επί πλεον δεν ήταν Αριστοφάνης ούτε Σαίξπηρ. Όµως το θέατρο δεν αναπαριστά αυτό που είσαι, αυτό που είµαστε ,αλλά αναπαριστά διανοητικά έστω και υπαινιχτικά ,αυτό που θα έπρεπε να είµαστε. ∆υστυχώς το µεγαλύτερο κοµµάτι της παγκόσµιας δραµατουργίας έχει εθιστεί στο να τελειώνει πάντα τα έργα του µε ένα <ευτυχισµένο τέλος>, το οποίο κατά τη γνώµη µας δεν είναι ούτε ευτυχισµένο, ούτε τέλος, αλλά απλά είναι µια κοινωνικά αποδεκτή σύµβαση, είναι επικύρωση µιας κοινωνικά αποδεκτής σύµβασης, ανεξάρτητα αν όσοι συµµετέχουν στο κάδρο του< χαπυ εντ> είναι δυστυχισµένοι και αυτό που ονοµάσαµε τέλος δεν είναι τέλος αλλά αρχή µιας τραγωδίας. Η σκηνοθεσία του έργου κατάφερε να δώσει τον απαιτούµενο ρυθµό και να πάρει από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς το καλό κοµµάτι του εαυτού τους . Η µουσική της παράστασης είναι άριστα δεµένη µε τις καταστάσεις και τα κοστούµια µαζί µε τα ντεκόρ δεν προδίδουν την εποχη που αναφέρεται το έργο. Εδώ πρέπει να τονίσουµε κάτι .Στα µάτια όλων των ηθοποιών της παράστασης βλέπεις την χαρά την ώρα που <παίζουν> πάνω στην σκηνή και αυτό είναι το µεγαλύτερο κέρδος και για αυτούς και για εµάς .Βλέπουµε συµπολίτες µας να κάνουν κάτι που <επιθυµούν> χωρίς να <ντρέπονται> και χωρίς ηθικοπλαστικές δικαιολογίες που θα τους δηµιουργούσαν εσωτερικές καταπιέσεις. Θέλω επίσης να σηµειώσω ότι αρκετοι από τους ηθοποιούς της οµάδας έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από παλαιότερες εµφανίσεις τους [ηρέµησαν και απελευθερώθηκαν] και αυτό δείχνει ότι θα δούµε ακόµη καλύτερα πράγµατα από αυτούς στο µέλλον . Τέλος διαβάζοντας κάθε φορά το σηµείωµα του ∆ηµάρχου στα προγράµµατα των παραστάσεων ,αναρωτιέµαι γιατί δεν υιοθετεί χρόνια τωρα την πρόταση µας για την δηµιουργία ενός ∆ΗΠΕΘΕ στην πόλη µας. Όλες οι άλλες πρωτεύουσες των Νοµών της χώρας µας έχουν από την δεκαετία του 80 ,εµείς γιατί δεν έχουµε Μήπως δεν είµαστε Πρωτεύουσα του Νοµού. ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΑΛΠΕΑΣ

Στην τελική ευθεία έχουµε µπει για την εκλογή του προέδρου της ΟΝΝΕ∆ από την βάση και στην Ηλεία τα στελέχη της νεολαίας της Ν∆ και η ΝΟ∆Ε προχωρούν στις απαραίτητες ετοιµασίες µε πυρετώδεις ρυθµούς. Χθες στα γραφεία της Νοµαρχιακής στον Πύργο έγινε σύσκεψη όπου ο υπεύθυνος της Ηλείας για το θέµα των εσωκοµµατικών εκλογών του προέδρου της ΟΝΝΕ∆ κ Παναγιώτης Σκαρτσιάρης ενηµέρωσε τα στελέχη της νεολαίας για την διαδικασία. Όπως είναι γνωστό οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου είναι στις 18 Απριλίου. Οι εγγραφές ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 22 Μαρτίου και λήγουν στις 12 Απριλίου. ∆ηλαδή αιτήσεις θα δεχόµαστε µέχρι τις 12 Απριλίου. Καµία δεν θα γίνει δεκτή µετά από αυτή την ηµεροµηνία. Το γραφείο της Νοµαρχιακής επιτροπής θα λειτουργεί σε καθηµερινή βάση από τις 10 το πρωί έως τις 2 το µεσηµέρι και το απόγευµα από τις 5 έως τις 9 εκτός Σαββάτου που θα λειτουργεί από τις 10 έως τις 2 το µεσηµέρι. Όπως είναι γνωστό µιλάµε για εγγραφές µελών ηλικίας από 16 -18 ετών αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Επίσης δικαίωµα για να κάνουν αιτήσεις έχουν οι Ελληνίδες και Ελληνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Ασφαλώς όλοι αυτοί ανάλογα κατά περίπτωση θα πρέπει να έχουν την κάρτα οµογενούς ή οι Κύπριοι θα πρέπει να έχουν διαβατήριο της Κυπριακής δηµοκρατίας. Θα πρέπει να δοθεί έµφαση ότι τις αιτήσεις θα µπορούν να τις καταθέτουν στα γραφεία της ΝΟ∆Ε και µόνο αυτοπροσώπως µαζί µε τα απαραίτητα παραστατικά», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ Σκαρτσιάρης. Οι υποψήφιοι Μετά την παραίτηση του Κώστα Ιωάννου υπερ του συνυποψηφίου του Βασίλη Φοίβου Αξιώτη, οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθοι τρεις: Βασίλης Φοίβος Αξιώτης, Ανδρέας Παπαµιµίκος και Κώστας Χατζής. Ο Βασίλης Φοίβος Αξιώτης είναι ο νεότερος των υποψηφίων, έχει µόλις κλείσει τα 25 του χρόνια και έχει διατελέσει υπεύθυνος της ∆ΑΠ, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελµατίας χωρίς καµιά επαγγελµατική σχέση µε πολιτικά γραφεία. Ο Ανδρέας Παπαµιµίκος έχει διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Θεσσαλονίκης και συνεργάτης του πρώην υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ο Κώστας Χατζής διετέλεσε πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ του νοµού Ευβοίας, είναι απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου στο τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης και διετέλεσε συνεργάτης σε θέµατα Τύπου του προέδρου του κόµµατος Α. Σαµαρά όταν ήταν υπουργός Πολιτισµού. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr

ΜΠΟΡΣΙ -ΛΕΧΑΙΝΑ Έκλεψαν ολόκληρο κοπάδι Ένα κοπάδι µε 20 αρνιά έκλεψαν άγνωστοι από ποιµνιοστάσιο στην θέση «Λούρος» στο Μπόρσι Λεχαινών συνολικής αξίας 2000 ευρώ. Οι δράστες χτύπησαν χθες τα ξηµερώµατα και σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις θα πρέπει να είχαν αυτοκίνητο για να µεταφέρουν τα αρνιά.

ΠΥΡΓΟΣ Έκλεψαν αλυσοπρίονο Άγνωστοι χθες τα ξηµερώµατα από αποθήκη σπιτιού στον Πύργο έκλεψαν ένα αλυσοπρίονο αξίας 600 ευρώ.

ΕΙΧΑΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΚΕ ΓΙΑ 850 ΓΡ. ΧΑΣΙΣ Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Τον δρόµο για τις φυλακές πήρε ο 30χρονος που είχε συλληφθεί την Πέµπτη το απόγευµα στην Αρετή µαζί µε ένα 20χρονο για κατοχή 850 γραµµαρίων χασίς τα οποία είχαν κρύψει επιµελώς στον κινητήρα του αυτοκινήτου… Χθες και οι δύο οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Αµαλιάδος όπου µετά την απολογία τους µε την σύµφωνη γνώµη του Εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 30χρονος ενώ ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7 ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι

Ο δήµαρχος Λάµπης Αριστειδόπουλος µε τον εργολάβο ∆ιονύση Κανελλόπουλο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο επέκτασης αγωγών ύδρευσης.

Υ∆ΡΕΥΣΗ ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ

Σπουδαίο έργο... Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ολοκληρώνεται µέχρι το καλοκαίρι το µεγάλο έργο επέκτασης αγωγών ύδρευσης στον δήµο Ιάρδανου, στα εννέα δηµοτικά διαµερίσµατα, προϋπολογισµού 350.000 ευρώ. Αυτές τις ηµέρες γίνονται εργασίες εκατέρωθεν του εθνικού δρόµου Πατρών - Πύργου, στο ύψος των Χανακίων. Χθες, στην περιοχή παρέµβασης έκανε αυτοψία ο δήµαρχος Ιάρδανου Λάµπης Αριστειδόπουλος . Όπως τόνισε ο κ. Αριστειδόπουλος, «οι εργασίες κατασκευής νέου αγωγού σε συνάρτηση µε την εφαρµογή των µελετών ΣΧΟΟΑΠ που πιστεύω πολύ σύντοµα να γίνει και αυτό, που ουσιαστικά θα καταργήσουν το απαράδεκτο καθεστώς ΖΟΕ που διέπει την περιοχή, και θα αλλάξει και η χρήση γης, θα οδηγήσουν η περιοχή αυτή να είναι ελκυστική και να αποτελέσει κίνητρο για πολλούς επιχειρηµατίες να κάνουν κάποιες επενδύσεις στην περιοχή. Μια περιοχή στρατηγικής σηµασίας, ανάµεσα σε δύο µεγάλες πόλεις τον Πύργο και την Αµαλιάδα και πολύ κοντά στα Ολύµπια. Άρα θα είναι κίνητρο για τους επιχειρηµατίες να επενδύσουν και να ανοίξουν και κάποιες θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητο». Από την πλευρά του, ο ανάδοχος του έργου ∆ιονύσης Κανελλόπουλος, τόνισε ότι γίνονται επεκτάσεις στα δηµοτικά διαµερίσµατα, στους οικισµούς που έχουν ήδη αναπτυχ-

θεί και έχουν γίνει αγροικίες και καταστήµατα στην περιφέρειά του αλλά και αντικατάσταση του δίκτυου της Κορυφής, που ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό και είναι στο στάδιο της αποκατάστασης των ασφαλτικών. «Εδώ υπάρχουν δυσκολίες γιατί περνούν οπτικές ίνες του ΟΤΕ, το παλιό δίκτυο του ΟΤΕ, είναι ηλεκτροφωτισµένος ήδη ο κόµβος και υπάρχουν και δίκτυα από τους κόµβους των µαγαζιών. Περνάµε εναέρια και µέσα σε χαλυβδοσωλήνες τις σωλήνες του νερού για να τις προστατεύσουµε από τα τρωκτικά και γίνεται έτσι και µια γέφυρα έµµεσα για να περάσουµε το ρέµα σε πολλά σηµεία και τα αποστραγγιστκά κανάλια. Με το έργο θα πάρουν περίπου 400 παροχές νερού είτε σπίτια είτε επιχειρήσεις και έτσι το καινούριο νερό που θα έρθει από τον Ερύµανθο και θα συνδεθεί µε τις καινούριες δεξαµενές που γίνονται, θα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο έργο για τον δήµο». Ωστόσο, τα µεγάλα έργα στο δήµο φαίνεται ότι δεν σταµατούν εδώ. παρά την οικονοµική κρίση που έχει αγγίξει και τους περισσότερους δήµους, ο δήµος Ιάρδανου είναι σε θέση να συνεχίσει και ολοκληρώσει το πρόγραµµά του. Όπως τόνισε ο δήµαρχος Λάµπης Αριστειδόπουλος «την δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνουµε όλοι λόγω της οικονοµικής κρίσης στην χώρα µας, ο δήµος Ιάρδανου είναι ένας δήµος που λόγω της υγιούς λειτουργίας που έχει αυτά τα 8 χρόνια, έχει την

Όπως τόνισε ο δήµαρχος Ιάρδανου, µέχρι την τελευταία ηµέρα της τετραετίας θα γίνονται έργα στο δήµο.

δυνατότητα να κάνει µεγάλα έργα αναπτυξιακά που υλοποιούνται αλλά και που θα δηµοπρατηθούν σύντοµα. Όλοι ακούµε για δήµους καταχρεωµένους, για δηµοτικές επιχειρήσεις καταχρεωµένες, για οργανισµούς χρεωµένους, για κακοδιαχείριση. Ο δήµος µας είναι ένας δήµος που δεν χρωστά πουθενά, έχει αποθεµατικό στο ταµείο του, δεν έχει προχωρήσει σε καµία δανειοδότηση τα 8 χρόνια που έχουµε την ευθύνη διαχείρισης του δήµου. Είναι από τους λίγους δήµους στην Ελλάδα που λειτουργεί µε αυτό τον υγιή τρόπο και διαβεβαιώνω τους δηµότες ότι µέχρι την τελευταία ηµέρα της τετραετίας θα συνεχίζουµε να κάνουµε πράξη το πρόγραµµά µας, αυτά που εξαγγείλαµε πριν τις εκλογές». Πέλυ Μπεβούδα

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Ηλείας αποφάσισε χθες το µεσηµέρι να συνταχθεί µε την απόφαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, διήµερη αποχή από τα καθήκοντα τους για σήµερα «Σε διήµερη αποχή κακαι αύριο σε έν- τεβαίνουν οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου δειξη διαµαρτυρίας Ηλείας», όπως επεσήγια την επιβολή µανε ο πρόεδρος κ ΦΠΑ στις υπηρεΝίκος Θεοδώρου. σίες των δικηγόρων. Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίζουν, δεν είναι µόνο η επιβολή ΦΠΑ στους δικηγόρους αλλά έµµεσος φόρος στους πολίτες, που προσφεύγουν σε νοµικές συµβουλές για υπηρεσίες στα δικαστήρια. Σε γραπτή ανακοίνωσή του ο ∆ικηγορικός Σύλλογος επισηµαίνει τα εξής: «Θα αντισταθούµε, ακόµη και µε αποχή διαρκείας, σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που υπονοµεύουν την ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και το σύστηµα απονοµής της ∆ικαιοσύνης. ∆εν θα επιτρέψουµε στα οικονοµικά συµφέροντα να επιβάλλουν πολιτικές που απαξιώνουν το θεσµικό ρόλο των ∆ικηγορικών Συλλόγων και των ∆ικηγόρων που ουσιαστικά αποσαθρώνουν τον άρρηκτα συνδεδεµένο µαζί τους θεσµό της ∆ικαιοσύνης που αποτελεί θεµέλιο της ∆ηµοκρατίας µας. ∆εν θα σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε στο πλευρό των πολιτών απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία και για την ανεµπόδιστη πρόσβαση αυτών στην δικαιοσύνη. Θέλουµε µία δικαιοσύνη προσιτή σε όλους και όχι µόνο στους έχοντες, που έχουν και µεγάλη ευθύνη για την οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας. ∆εν θα ανεχθούµε στο όνοµα της οικονοµικής κρίσης να ακυρωθούν θεσµοί που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και στη λειτουργία του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος». Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@yahoo.com

Το έργο αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Σήµερα στην ΥΠΑ για το αεροδρόµιο Ανδραβίδας Ο νοµάρχης Χαράλαµπος Καφύρας θα επισκεφθεί σήµερα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειµένου να ενηµερωθεί για το έργο του πολιτικού αεροδροµίου Ανδραβίδας. Η ανησυχία για την υλοποίηση του έργου είναι µεγάλη έπειτα από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος για την µη επαρκή χρηµατοδότησή του. Όπως τόνισε χθες ο κ Καφύρας ο σχεδιασµός γίνεται από την ΥΠΑ και θα ζητήσει συγκεκριµένες δεσµεύσεις για το τι σκέφτεται για το αεροδρόµιο Ανδραβίδας, µιας και όπως είναι γνωστό η µεγαλύτερη χρηµατοδότηση πηγαίνει για την ανάπτυξη του αεροδροµίου Αράξου.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι µεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έτους 2010. Συνολικά υποβλήθηκαν 10.221 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 3.550 (ποσοστό 34,73 %). Στην Ηλεία έρχεται µε µετάθεση από την Π.Ε ∆ωδεκανήσων µια καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας ενώ φεύγουν µε µετάθεση 21 δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, αγγλικής γλώσσας, µουσικής και φυσικής αγωγής. Επιπλέον, στην Ηλεία έρχονται δυο ακόµα εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση µετάθεσης και δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις, δεν µετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι µετατιθέµενοι συγκεντρώνουν περισσότερες µονάδες µετάθεσης. Φεύγουν από την Ηλεία Επώνυµο Όνοµα

Ειδικότητα Οργανική Μετάθεση

Αβράµη Παναγιώτα Αδαµοπούλου Αγγελική Αρµενου Αιµιλία Βγενοπούλου Παναγιώτα Γαλάνη Ζωή Γεωργόπουλος Ιωάννης Γεωργοπούλου Θεοδώρα Γιαννέλου Κωνσταντίνα Γκοτζαµπασοπούλου Γρηγορία ∆ηµητρακοπούλου Όλγα ∆ιαλουπη Μαρία Θανοπούλου Χαρίκλεια Θεοδωρίκας Χριστόδουλος Θεοφιλάτου Χριστίνα Κάδογλου Ιωάννης Καραδηµήτρη Αλεξάνδρα Καραλή Μαρία Κατσιδήµα Βασιλική Καυκα ∆ιονυσία Κεφαλα Ευαγγελία Κοζιωρης Ιωάννης Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα Κυρτζίδου Μακρίνα Κωνσταντινοπούλου Πηνελόπη Λαµπροπούλου Παναγιώτα Λιαγγου Αικατερίνη Μακροπούλου Κωνσταντίνα Μανιακη Γεωργία Μουσαφίρης Σπυρίδων Μπολκη Ελένη Νάστου Μαρία Ξηροκωστα Αριστέα Παντελής Βασίλειος Παυλοπούλου Ελένη Πετρεντση Αικατερίνη Πιζολινας Αθανάσιος Ροδη Χριστίνα Ρουγκαλά Κωνσταντίνα Σαπουντζοπούλου Ισµήνη Σαρρή Αικατερίνη Σιλιντζηρη Ουρανία Σληµιστινος Χαράλαµπος Σπεντζάρη Μαρία Τζαµάκου Αικατερίνη Τρεµπελα Μαρία Τσαρουχη Μαρία Τσεκέ Χριστίνα Τσολιγκα Λαµπρινή Φαλλα Αικατερίνη Φωτακοπούλου Θεοφανη Χασαπίδης Νικόλαος

ΠΕ 70 ΠΕ06 ΠΕ06 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ06 ΠΕ60 ΠΕ60 ΠΕ06 ΠΕ70 ΠΕ16.01 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ11 ΠΕ70 ΠΕ06 ΠΕ06 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ16.01 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ16.01 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ06 ΠΕ60 ΠΕ11 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ60 ΠΕ70

Φεύγουν από την Ηλεία Επώνυµο Όνοµα Ειδικότητα Βρόντου Βασιλική ΠΕ06

Ηλεία (Π.Ε.) Φθιώτιδα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Φλώρινα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ Αρκαδία(Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ Αθηνών (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ Αθηνών (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ Ιωαννίνων (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Μεσσηνία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Γ’ Πειραιά (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Β’ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Β’ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Ε’ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ ∆υτ. Αττικής (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) ∆’ Ιωαννίνων (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Καστοριά (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) ∆’ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Β’ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ ∆υτ. Αττικής (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Πέλλα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Γρεβενά (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) ∆’ Ιωαννίνων (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Α’ Αρκαδία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Β’ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Β’ Μαγνησίας (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Κορινθία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Τρίκαλα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) Αχαία (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) ∆’ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

Οργανική Μετάθεση ∆ωδεκάνησα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.)

Έρχονται σε ΣΜΕΑ της Ηλείας Επώνυµο Όνοµα Σαπουνά Πολυξένη Χήτος Γεώργιος

Ειδικότητα Οργανική Μετάθεση ΠΕ60 Πρέβεζα (Π.Ε.) Ηλεία (Π.Ε.) ΠΕ70 Α’ Ιωαννίνων (Π.Ε) Ηλεία (Π.Ε) Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΛΕΧΑΙΝΑ

Με εντατικούς ρυθµούς προχωρούν τα έργα στο δρόµο της Φρίξας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποχέτευσης στην πόλη της Κρέστενας.

∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Ξαναφτιάχνουν τους... δρόµους Μ

ια σειρά σηµαντικών έργων βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον δήµο Σκιλλούντος. Έργα που σχετίζονται µε τα σοβαρά προβλήµατα αποκατάστασης των οδικών δικτύων που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από καθιζήσεις και κατολισθήσεις στην διάρκεια του χειµώνα αλλά και το µεγάλο έργο αποχέτευσης λυµάτων του δήµου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χθες το πρωί ο δήµαρχος Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος έκανε εγκατάσταση του ανάδοχου εργολάβου Κώστα Φωτόπουλου στο έργο αποκατάστασης του οδικού άξονα Γραίκα-επαρχιακός δρόµος Κρέστενας-Ανδρίτσαινας. Ένα έργο ιδιαίτερα σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν ολόκληρο τον χειµώνα και µέχρι σήµερα, έχει διακοπεί η συγκοινωνία µε τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από και προς το χωριό. Χωρίς λεωφορείο όλο τον χειµώνα… Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Μπαλιούκος, «το δηµοτικό διαµέρισµα στερείται συγκοινωνίας από την αρχή του χειµώνα καθώς δεν επιτρέπεται η διέλευση λεωφορείου. Επιχειρούµε, σε επαφή µε ιδιοκτήτες, να βρούµε λύσεις µετακίνησης του άξονα προκειµένου να έχουµε πιο σταθερή εξέλιξη. Αυτά συνέβησαν τους τελευταίους µήνες σε ένα σηµείο που υπήρχε κατολίσθηση αλλά όχι σε αυτό το εύρος. Η πίστωση του έργου είναι 400.000 ευρώ ωστόσο όταν συντάχθηκε ο προϋπολογισµός η ζηµιά δεν ήταν τόσο µεγάλη. Εκτιµώ ότι ο ανάδοχος είναι έµπειρος, έχει κάνει τις πρώτες εκτιµήσεις του πάνω στην µελέτη, είµαστε σε επαφή µε την Περιφέρεια και τις αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να δούµε και να βρούµε την καλύτερη λύση, γιατί είναι εδάφη που δεν µπορείς να τους έχεις εµπιστοσύνη. Σήµερα υπάρχει αυτή η κατάσταση αλλά αύριο µπορεί να έχει ανατραπεί. Περνώντας οι µέρες του Πάσχα, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει το έργο

ώστε να έχουµε το γρηγορότερο αποκατάσταση. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Γραίκα Χρήστος ∆ιονυσόπουλος τόνισε ότι το πρόβληµα είναι τεράστιο. «Το χωριό µας δεν έχει συγκοινωνία σχεδόν όλο το χειµώνα. Έχουν πρόβληµα και οι αγροτικοί δρόµοι. Οι ζηµιές έγιναν µετά τις φωτιές. Κόπηκαν οι πεύκες, έφυγαν οι ρίζες και δεν κρατά το έδαφος τίποτα. Παλιότερα δεν είχαµε τέτοια προβλήµατα». Προχωρά το έργο στη Φρίξα… Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η εργολαβία από τον ίδιο ανάδοχο στον δρόµο της Φρίξας. Έργα αποκατάστασης που έχουν προχωρήσει σηµαντικά, µε πίστωση 400.000 ευρώ. «Αυτή την στιγµή, το λεωφορείο εκτελεί κανονικά δροµολόγια και τις επόµενες µέρες θα µπούµε στο κρίσιµο σηµείο, µε καθήλωση του οδοστρώµατος, θα υπάρξει µια σχετική ταλαιπωρία των

Όπως τόνισε ο δήµαρχος Σκιλλούντος Σ. Μπαλιούκος, το έργο θα ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό.

Χθες έγινε από το δήµαρχο Σκιλλούντος Σάκη Μπαλιούκο η εγκατάσταση του εργολάβου Κ. Φωτόπουλου.

µαρχος Σκιλλούντος.

«Το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο για το χωριό µας» τόνισε ο πρόεδρος του Γραίκα Χρήστος ∆ιονυσόπουλος.

κατοίκων αλλά θα είναι οριστικές οι λύσεις. Αναζητούµε µέσα από τους µηχανισµούς της Περιφέρειας ενεργοποίηση συµπληρωµατικής σύµβασης για τις νέες ζηµιές που πάθαµε, κυρίως στον οδικό άξονα που οδηγεί από Φρίξα στις κατασκηνώσεις, γιατί σε έναν µήνα περίπου θα διέλθουν λεωφορεία µε µικρούς µαθητές που πρέπει να έχουν την απαραίτητη ασφάλεια», τόνισε ο δή-

Ολοκληρώνεται η αποχέτευση στην Κρέστενα… Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το έργο αποχέτευσης λυµάτων του δήµου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ανάδοχο εργολάβο κ. ∆ηλάρη. Όπως ανέφερε ο δήµαρχος σε δηλώσεις του, «είναι µια παρέµβαση µεγάλου προϋπολογισµού που εξελίχθηκε στα ∆ιάσελλα, στον Γρύλλο, στου Γραίκα, στη Βρίνα, στην πόλη της Κρέστενας και ολοκληρώνεται στα Μακρίσια, µε την κατασκευή ενός αγωγού περίπου 500 µέτρων. Είναι πολύ γρήγορος και προσεκτικός ο εργολάβος και

είναι ένα έργο που συνεχίζει την αρχική προσπάθεια που έχουµε κάνει στην κατασκευή των υδραυλικών έργων του δήµου και την ολοκλήρωση των δικτύων. Σε ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα την πετυχαίνουµε, σε ορισµένα όπως στην Κρέστενα είναι µικρά κοµµάτια όπου αναπτύσσεται ο οικισµός και µε αυτά ολοκληρώνεται η παρέµβαση στην Κρέστενα. Σε άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα έχουµε υπόλοιπο και εκκρεµούν οι φάκελοι που έχουµε υποβάλει στο ΕΣΠΑ προκειµένου να τύχουµε µιας συνολικής χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων». Πέλυ Μπεβούδα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Σφαγιάστηκαν περισσότερα από 3000 αµνοερίφια «Π

υρετός» επικρατεί τις τελευταίες ηµέρες στα σφαγεία της Γαστούνης, καθώς περισσότερα από 3000 αµνοερίφια έχουν σφαγιασθεί από την περασµένη Τετάρτη και αναµένεται να ξεπεράσουν τις 4000 µέχρι τη Μεγάλη Πέµπτη. Ένεκα του Πάσχα η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και τα σφαγεία εξυπηρετούν κρεοπώλες όχι µόνο από την Ηλεία, αλλά και από την Πάτρα, το Αίγιο και την Κυπαρισσία, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις εξυπηρετούνται και ιδιώτες. Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος των σφαγείων κ. Νίκος Παρα-

σκευόπουλος, η κίνηση είναι στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα και το θετικό είναι ότι µέχρι στιγµής τα αµνοερίφια που έχουν σφαγιασθεί είναι ντόπια και δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο παρατράγουδο µε εισαγόµενα κρέατα. Βάσει της διαδικασίας, τα αµνοερίφια σφαγιάζονται, ελέγχονται από τους κτηνίατρους και περνούν στους κρεοπώλες. Οι κτηνοτρόφοι είναι ενηµερωµένοι εκ των προτέρων, προκειµένου τα ζώα που µεταφέρονται στα σφαγεία να έχουν ταυτότητα (τα σκουλαρίκια), για να πιστοποιείται η προέλευσή τους και να σφραγίζονται ανάλογα µε

Ο σφαγιασµός θα συνεχιστεί µέχρι τη Μεγάλη Πέµπτη «∆ουλεύουµε επί 24ωρου βάσεως τις τελευταίες ηµέρες» δήλωσε ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος

την προέλευση. Ο κ. Παρασκευόπουλος επεσήµανε ότι τις τελευταίες ηµέρες έγιναν εντατικοί

έλεγχοι από τον ΕΛΕΓΑΚ και όλα πήγαν καλά. Μ.Κ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γενική Συνέλευση Κυνηγετικού Συλλόγου

Απλοποίηση στις άδειες για τους σταύλους

Γενική Συνέλευση των µελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεχαινών έχει προγραµµατιστεί να γίνει την Κυριακή 18 Απριλίου και ώρα 10:30 π.µ. στα γραφεία του συλλόγου. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. έχουν ως εξής: -Έγκριση απολογισµού έτους 2009 -Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2010 -Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής έτους 2009 -Έγκριση εκτάκτου εισφοράς των µελών για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011 -Έγκριση εκτάκτου εισφοράς για την Γ’ ΚΟΠ -Προτάσεις µελών και αποφάσεις σε φιλοθηραµατικά και άλλα θέµατα. Να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση µη απαρτίας , η Γ.Σ. θα γίνει οριστικά την Κυριακή 25 Απριλίου.

α προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ήταν το θέµα που συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μιχάλη Καρχιµάκη, µεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων των συναρµόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υγείας και Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναγνωρίστηκαν οι αντικειµενικές δυσχέρειες που προκύπτουν, όπως το αυξηµένο κόστος και η χρονοβόρα διαδικασία και αποφασί-

Τ

στηκε να υπάρξουν συγκεκριµένες προτάσεις από τον τοµέα ευθύνης των υπηρεσιών κάθε Υπουργείου, ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις που θ’ αντιµετωπίσουν το ζήτηµα άµεσα και αποτελεσµατικά. Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Μιχάλης Καρχιµάκης τόνισε ότι «Αναγνωρίζουµε το πρόβληµα και έχουµε τη βούληση να δώσουµε λύση. Κάθε υπηρεσία εξετάζει νέα µέτρα στον τοµέα ευθύνης της και θα επανέλθουµε σύντοµα µε συγκεκριµένες προτάσεις. Στόχος µας είναι ν’ αντιµετωπίσουµε τη γραφειοκρατία δηµιουργώντας µια πιο δίκαιη διαδικασία, προσφέροντας στήριξη και νέα κίνητρα στους κτηνοτρόφους».


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

9

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Σκουπίδια και ΤΕΙ: ίδια επιδίωξη και στο ίδιο τσουβάλι

Αναστασία Καλογεροπούλου COMFUZIO «Η κίνηση έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη εβδοµάδα και αναµένουµε κορύφωση Τετάρτη-Πέµπτη. Φέτος στη µόδα είναι η Barbie, σε µεγάλη ποικιλία θεµάτων για τα κορίτσια και για τα αγόρια ο Μπεν Τεν, o Gormiti και πίστες Hot Wheels, µπάλες κ.α. Οι νονοί έρχονται «διαβασµένοι» και επιλέγουν αυτό που έχει ζητήσει το παιδί συνήθως. Ωστόσο, υπάρχει πολύ µεγάλη ποικιλία σε λαµπάδες και για παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Οι τιµές στις παιδικές λαµπάδες µε παιχνίδια ξεκινούν από 10,00 ευρώ και φτάνουν τα 52,00 στις διαφηµιζόµενες ενώ υπάρχει και µια µεγάλη ποικιλία από 1,00 ευρώ».

Γιώργος Καραβατάς SKONDO MARKET «∆ειλά-δειλά οι νονοί ξεκίνησαν να κάνουν την έρευνα αγοράς τους από την προηγούµενη εβδοµάδα και αυτές τις ηµέρες και αυτές τις ηµέρες θα έχουµε το µεγάλο όγκο της κίνησης, µε κορύφωση τη Μεγάλη Πέµπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Υπάρχει µερίδα παιδιών που ζητά κάποια συγκεκριµένη λαµπάδα, κυρίως από τις διαφηµιζόµενες, ωστόσο, όσοι µπορούν επιλέγουν κάτι πιο οικονοµικό. Άλλωστε υπάρχει µεγάλη ποικιλία σε λαµπάδες µε παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Αυτό συµβαίνει πιο έντονα τα τελευταία 2 χρόνια αφού οι εποχές είναι πιο δύσκολες».

Βασιλική Βασιλοπούλου ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ «Αυτό που ζητούν οι περισσότεροι νονοί είναι µια όµορφη λαµπάδα και πάντα βρίσκουν γιατί υπάρχει τεράστια ποικιλία. Η κίνηση άρχισε από την προηγούµενη εβδοµάδα και Μεγάλη Τετάρτη µε Μεγάλη Παρασκευή περιµένουµε ότι η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Αν και υπάρχει η µερίδα εκείνη των νονών που ζητούν τις διαφηµιζόµενες λαµπάδες – κατόπιν της επιθυµίας και του βαφτιστηριού τους – ωστόσο ένα µεγάλο ποσοστό επιλέγουν µόνοι τους µια λαµπάδα µε κάποιο παιχνίδι ή κάτι πιο απλό, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και ωραίες λαµπάδες για τους ενήλικες. Οι τιµές ξεκινούν από 5,00 ευρώ και φτάνουν µέχρι 50,00 για τις διαφηµιζόµενες».

Χρύσα Ασηµακοπούλου ΦΑΡΟΣ «Η κίνηση έχει ξεκινήσει από τα µέσα της προηγούµενης εβδοµάδας και αυτές τις ηµέρες, µέχρι και τη Μεγάλη Πέµπτη αναµένουµε κορύφωση. Πολλοί νονοί ζητούν συγκεκριµένη λαµπάδα, από αυτές που διαφηµίζονται και θέλουν τα παιδιά ενώ κάποιοι ψωνίζουν µε το δικό τους γούστο, ανεπηρέαστοι από τα παιδιά. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία πάντως για όλα τα γούστα, τόσο στις διαφηµιζόµενες όσο και χειροποίητες που φτιάχνουµε για το κατάστηµά µας, η κάθε µια από τις οποίες είναι µοναδική. Οι τιµές σ’ αυτές ξεκινούν από 5,00 ευρώ και φτάνουν µέχρι 20,00, στις διαφηµιζόµενες από 15,00 έως 50,00 ευρώ ενώ υπάρχουν και πιο απλές αλλά εξίσου όµορφες από 1,00 ευρώ».

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΑΝΤΙΑ

∆εν τις ...ακουµπούν τα οικονοµικά µέτρα

Παιχνίδι µε…λαµπάδα

Χρόνο µε τον χρόνο οι συσκευασίες λαµπάδας…µεγαλώνουν, γίνονται πιο εντυπωσιακές και συνήθως περιλαµβάνουν ένα απλό κερί και ξεχωριστά το παιχνίδι. Οι επιλογές είναι πια απεριόριστες

Εκτός από τις διαφηµιζόµενες λαµπάδες, υπάρχει µια µεγάλη γκάµα µε χειροποίητες και καλαίσθητες λαµπάδες, για µικρούς και µεγάλους, που καλύπτουν όλα τα γούστα και τα βαλάντια.

αλλά αυτά που ξεχωρίζουν είναι τα ρολόγια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα τηλεκατευθυνόµενα αυτοκινητάκια και οι φιγούρες γνωστών – από τα κόµικ – ηρώων. Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε πολύ συχνά µπάλες ποδοσφαίρου και µπάσκετ συνοδευόµενες ή όχι µε αθλητικές στολές – διαφόρων οµάδων, µέχρι και…πατίνια. Μεγάλη η ποικιλία όµως και για τα κορίτσια, µε τις κούκλες – διαφόρων εταιρειών – να κερδίζουν τις προτιµήσεις. Βέβαια, οι λαµπάδες µπορούν να συνοδευτούν µε αξεσουάρ – µενταγιόν, σκουλαρίκια, βραχιόλια και ρολόγια – µέχρι και κασετίνες παιδικού µα-

κιγιάζ. Η κλασσική λαµπάδα Η δύσκολη οικονοµικά εποχή που διανύουµε ωστόσο, φαίνεται πως έχει επηρεάσει σηµαντικά και την επιλογή της λαµπάδας, αφού µεγάλη µερίδα νονών, προτιµά να αγοράσει λαµπάδα για το βαφτιστήρι χωρίς να ρωτήσει τι θα ήθελε. Στα καταστήµατα παιχνιδιών και ειδών δώρων της περιοχής, υπάρχει τεράστια ποικιλία από λαµπάδες που µπορεί να καλύψει ακόµα και τα πιο απαιτητικά γούστα και κυρίως – και βασικότερο – όλα τα βα-

Η µικρή Μαρίζα πάντως, έχει επιλέξει για φέτος τη λαµπάδα που θα κρατήσει στην Ανάσταση.

λάντια. Έτσι, πολύ συχνά πια, σύµφωνα και µε τους καταστηµατάρχες της περιοχής, οι νονοί επιλέγουν την οικονοµική λύση, η οποία όµως δεν υστερεί σε αισθητική. Σταθερές οι τιµές Και φέτος, οι τιµές στις λαµπάδες, παραµένουν σταθερές και φυσικά απευθύνονται σε κάθε…τσέπη. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι µια απλή λαµπάδα µπορεί να κοστίσει 1,00 ευρώ και ανάλογα µε το στολισµό να την αγοράσει, 5,00 ή 10,00 ή και 20,00 ευρώ, αν πρόκειται για

χειροποίητη ή να είναι στολισµένη µ’ ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το κόστος όµως για τις διαφηµιζόµενες, διαµορφώνεται από 15,00 έως 50,00 ευρώ. Τιµές στις οποίες αξίζει να σηµειωθεί ότι αγόρασαν και πέρσι λαµπάδες οι νονοί, αφοί τόσο οι µεγάλες εταιρίες όσο και οι έµποροι από την πλευρά τους, προσπάθησαν να διατηρήσουν τις τιµές σε χαµηλά επίπεδα – απορροφώντας και το 2% της αύξησης του ΦΠΑ – για να βοηθήσουν και τους καταναλωτές να ψωνίσουν αλλά και την αγορά να κινηθεί. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Σαρακοστιανά για όλα τα πορτοφόλια Τ

ην δυνατότητα να αγοράσουν σαρακοστιανά όλοι οι πολίτες θα έχουν αφού οι τιµές κυµαίνονται στα περσινά επίπεδα και είναι για κάθε πορτοφόλι, µε βάση και στοιχεία του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα µε τα είδη που θα αγοράσει ο καταναλωτής µπορεί να στοιχίσει έως και 10% πιο φθηνά αφού σε πολλές περιπτώσεις τα κατεψυγµένα έχουν χαµηλές τιµές. Οι έµποροι λαµβάνοντας υπόψη τους την οικονοµική κρίση φρόντισαν ώστε να διαθέτουν είδη για όλες τις τσέπες, προκειµένου κανείς να µην στερηθεί αυτές τις µέρες τα πατροπαράδοτα σαρακοστιανά. «Φέτος οι τιµές θα είναι έως και 10% κάτω από ότι πέρυσι, οπότε ο καταναλωτής θα µπορεί να ψωνίσει και να έχει στο τραπέζι του όλα τα αγαθά για να περάσει την Μεγάλη Εβδοµάδα. Η κίνηση σε εµάς τα κατεψυγµένα έχει ήδη αρχίσει από το Σάββατο και αυτές τις µέρες θα κορυφωθεί. Αναµένουµε ότι σήµερα και αύριο θα είναι ακόµα µεγαλύτερη», τόνισε ο κ Γιάννης Τοπιτζής που έχει κατάστηµα µε κατεψυγµένα στο κέντρο του Πύργου. Πόσο πωλούνται Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα καλαµάρια πωλούνται από 10 µέχρι 12 ευρώ το κιλό, ενώ την ίδια περίοδο του 2009 πωλούνταν από 10 µέχρι 14 ευρώ. Σηµειώνεται πως το 2008 οι τιµές τους κυµαίνονταν από 14 µέχρι 22 ευρώ το κιλό. Εάν κάποιος επιλέξει να προ-

µηθευτεί θράψαλα αντί για καλαµαράκια, θα δώσει 4 µε 5 ευρώ το κιλό. Τα χταπόδια πωλούνταν το 2008 από 12 µέχρι 16 ευρώ το κιλό. Το 2009 η τιµή τους κυµαινόταν από 8 µέχρι 12 ευρώ το κιλό, τιµή η οποία παραµένει και φέτος ίδια. Οι σουπιές κυµαίνονται από 8 µέχρι 12 ευρώ, ενώ πέρσι η τιµή τους ήταν 8 µε 10 ευρώ και το 2008 κόστιζαν 8 µε 14 ευρώ. Η τιµή του χαλβά διαµορφώνεται βάσει των πρόσθετων υλικών που περιλαµβάνει, όπως ξηροί καρποί ή σοκολάτα, και κυµαίνεται από 4,40 µέχρι 12 ευρώ το κιλό, έναντι 4,40 µε 11,85 πέρσι. Ο ταραµάς πωλείται από 3,5 µέχρι 7,5 ευρώ το κιλό, ενώ πέρσι η κατώτερη τιµή του ήταν 4 ευρώ έφτανε µέχρι 7,5 ευρώ το κιλό. Οι ελιές, ανάλογα το είδος, πωλούνται από 3,60 µέχρι 7,50 ευρώ το κιλό, όπως και πέρσι. Η παραδοσιακή λαγάνα θα πωλείται την Καθαρά ∆ευτέρα από 2 µέχρι 2,5 ευρώ. «Οι τιµές είναι ίδιες µε πέρυσι. Η κίνηση έχει ξεκινήσει αλλά σήµερα, αύριο και σιγά―σιγά κορυφώνεται. Από τα δικά µας είδη ο κόσµος προτιµά τον χαλβά ∆ραπετσώνας που είναι πολύ καλής ποιότητας», επεσήµανε ο κ Τάκης Ρουµπίνης που διατηρεί κατάστηµα µε είδη διατροφής στον Πύργο. Κόστος τραπεζιού Ένα σαρακοστιανό τραπέζι θα κοστίσει σε µια τετραµελή οικογένεια από 65 µέχρι 75 ευρώ. Εάν η οικογένεια επιλέξει να έχει κυρίως

Μικρή απάντηση στο Σύγχρονο Πύργο και τον κ. Νικολούτσο υιοθετώντας την επιχειρηµατολογία του (ή µήπως ο κ. καθηγητής υιοθέτησε σε νεότερες δηλώσεις την επιχειρηµατολογία του Σύγχρονου Πύργου;) Χωρίς να ψελλίσουν ούτε µια φράση υπεράσπισης του ΤΕΙ, χαίρονται και περιµένουν να κερδίσουν από αρνητικές εξελίξεις που µόνο στη φαντασία τους µπορεί να συµβούν, όπως ακριβώς έκαναν πρόσφατα και µε το σοβαρότατο θέµα των σκουπιδιών, όταν µε κάθε τρόπο προσπαθούσαν να πνίξουν την πόλη στα σκουπίδια και να εµποδίσουν την προσπάθεια της δηµοτικής αρχής για µια προσωρινή διαχείριση µε σεβασµό στο περιβάλλον. Οι άνθρωποι που καταχρέωσαν το δήµο, που κατασπατάλησαν δηµοτικό χρήµα σε έργα και προµήθειες ρουσφετιού και εξυπηρέτησης των «κολλητών», που η µόνη διαχείριση των σκουπιδιών που κατάφεραν ήταν οι ανεξέλεγκτες χωµατερές, προσπαθούν να ξαναβγούν από την αφάνεια στην οποία τους καταδίκασε η συνείδηση, η περηφάνια και το φιλότιµο των Πυργιωτών. Όµως η σταθερή τους θέση είναι εκεί, γιατί οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο ουσίας της σηµερινής δηµοτικής αρχής και τη χρηστή της διαχείριση, γιατί οι πολίτες έχουν µνήµη και αδέκαστη κρίση.

Μ

ε «παραγγελίες» φτάνουν και φέτος νονές και νονοί στα καταστήµατα παιχνιδιών προκειµένου να πάρουν στα βαφτιστήρια τους τη λαµπάδα που έχουν ζητήσει, για το Πάσχα. Ωστόσο, η οικονοµική κρίση είναι αυτή που τα τελευταία δυο χρόνια οδηγεί πολλούς να κάνουν µόνοι τους την επιλογή, ανεπηρέαστοι από τη γνώµη των παιδιών. Πάντως, η ποικιλία είναι τόσο µεγάλη που µπορεί να καλύψει κάθε απαιτητικό γούστο ενώ και οι τιµές, για όλα τα βαλάντια, αφού ξεκινούν από 1,00 ευρώ και φτάνουν µέχρι και 50,00 ευρώ για τις διαφηµιζόµενες λαµπάδες. Τα τελευταία χρόνια οι διαφηµιζόµενες λαµπάδες έχει κερδίσει «έδαφος» σε σύγκριση µε τα απλά χρωµατιστά κεριά που συνοδεύονταν και από ένα µικρό συµβολικό παιχνίδι. Αυτό, αποτελεί βασική επιλογή των νονών, που τα βαφτιστήρια τους είναι τόσο µικρά που ακόµα δεν ζητούν συγκεκριµένη λαµπάδα.

Η παράταξη Σύγχρονος Πύργος, µε αφορµή τις απαράδεκτες δηλώσεις του κ. Ηγουµενάκη κατά την ορκωµοσία των πτυχιούχων του ΤΕΙ, ο οποίος δήλωσε ότι ο κύριος στόχος του είναι η αποµάκρυνση του ΤΕΙ από τον Πύργο, βρήκε ευκαιρία να συνταχθεί µαζί του,

Εκτός όµως από την παράταξη του Σύγχρονου Πύργου τοποθετήθηκε και ο οµογάλακτός τους, ο κ. Νικολούτσος, µε την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου του ΕΒΕ (και δυνάµει υποψηφίου ∆ηµάρχου), τα λεγόµενα του οποίου χρειάζονται ένα µικρό σχολιασµό. Ο κ. Νικολούτσος, παρά την προσπάθειά του να απογαλακτισθεί από την παράταξη του Σύγχρονου Πύργου, φαίνεται πως δεν µπορεί να λειτουργεί παρά ως η συνέχεια και ως απολογητής της. Μήπως δεν είναι µηχανικός ώστε έγκαιρα να είχε ζητήσει την εξέταση της καταλληλότητας του οικοπέδου στη Βαρβάσαινα για να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος; Μήπως δεν γνωρίζει ότι ο δήµος δεν έχει στην κυριότητά του κατάλληλο οικόπεδο, εφόσον ο Ξυστρής δεν έγινε αποδεκτός, και ότι τα ΤΕΙ οικοδοµούνται σε συγκεκριµένους και υπαρκτούς «τόπους» και όχι στη δική του Ουτοπία; Μήπως δεν γνωρίζει ότι ακόµα κι αν βρισκόταν οικόπεδο προς αγορά, τα οικονοµικά του ∆ήµου, µετά την αδιαφανή διαχείριση και την κατασπατάληση των δηµοτικών χρηµάτων από την παράταξη στην οποία συµµετείχε, δεν θα επέτρεπαν εύκολα την αγορά οικοπέδου από το ∆ήµο Πύργου; ∆εν θα µπορούσε όµως κανείς να περιµένει κάτι διαφορετικό από κάποιον που ουδέποτε διαφώνησε µε το βίο και την πολιτεία της παράταξης του κ. Λιατσή, που ουδέποτε παραδέχτηκε την κακοδιαχείριση ακόµα και όταν τα στοιχεία ήλθαν συντριπτικά. Μήπως, παρότι επί χρόνια δηµοτικός σύµβουλος, δεν παρακολουθεί και τόσο τα πράγµατα, αλλά αναλώνεται στους προσωπικούς του σχεδιασµούς για την επικράτηση στα πλαίσια της παράταξής του; Με εύκολες κατηγορίες και ευχολόγια δεν επιλύονται προβλήµατα. Απλώς δηµιουργούνται νέα.

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πληρώνονται σήµερα παραγωγοί για τοµάτα και βαµβάκι Η αγορά του Πύργου και της Ηλείας έχει επάρκεια

πιάτο τα καλαµαράκια, θα χρειαστεί 1,5 κιλό, κρεµµύδια, ένα κιλό ντοµάτες, λάδι, µαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και άλλα υλικά, ανάλογα µε τη συνταγή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει 25 ευρώ για το κυρίως πιάτο. Σε αυτά θα προστεθεί το κόστος για την ταραµοσαλάτα, περί τα 5 ευρώ, για τις ελιές, γύρω στα 5 ευρώ, για τις σαλάτες, στα 4 ευρώ, για τη φασολάδα (8 ευρώ), το κρασί (7 ευρώ), τη λαγάνα (10 ευρώ), τα αναψυκτικά (6 ευρώ) και τον χαλβά (2,5 ευρώ). Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@yahoo.com

«Ο κόσµος από τα δικά µας είδη δείχνει προτίµηση στο χαλβά ∆ραπετσώνας», επεσήµανε ο κ Τάκης Ρουµπίνης ιδιοκτήτης καταστήµατος µε είδη διατροφής στον Πύργο.

«Η κίνηση έχει αρχίσει από το Σάββατο και σιγά―σιγά κορυφώνεται», τόνισε ο κ Γιάννης Τοπιτζής που έχει κατάστηµα µε κατεψυγµένα στο κέντρο του Πύργου.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήµερα Μεγάλη Τρίτη σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες θα πιστωθούν οι λογαριασµοί των παραγωγών µε τα ποσά των συνδεδεµένων ενισχύσεων στην τοµάτα και το βαµβάκι. Να σηµειωθεί ότι για το 2009, το ποσό της συνδεδεµένης ενίσχυσης στο βαµβάκι είναι 80,54 ευρώ το στρέµµα, ενώ για τη βιοµηχανική ντοµάτα το ποσό κλιµακώνεται ανά στρέµµα ανάλογα µε την ποσότητα του προϊόντος που έχει παραδοθεί στα εργοστάσια. Προθεσµία για τις πληρωµές µέχρι και τη Μεγάλη Πέµπτη είχε δώσει η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή σε επίσκεψή της στο παράρτηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ της Στερεάς Ελλάδας µέσα στο Σαββατοκύριακο. Η ίδια τόνισε στους εργαζοµένους του Οργανισµού ότι µαζί µε τις πληρωµές των συνδεδεµένων ενισχύσεων, θα πληρωθούν και τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης. Γ.Ρ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

10 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Στη φωτο οι Γιάννης Ζαφειρόπουλος και Κώστας Τζαβάρας.

Στη φωτο οι Κώστας Κουτσούκος (εκπρόσωπος Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου), Γιώργος Χριστοδουλόπουλος (∆ικηγόρος – γιος του γνωστού επιχειρηµατία DA CAPO), ∆ιονύσης Σιµόπουλος (διευθυντής Πλανηταρίου).

Στη φωτο οι Αριστείδης Γιαννόπουλος (εκπρόσωπος Μιχάλη Κατρίνη), Πάνος Μπαντούνας (επιχειρηµατίας από τα Μακρίσια)

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ

Συνάντηση στο «µαγεµένο αυλό» Σ

το «µαγεµένο αυλό» το στέκι του Μάνου Χατζιδάκι προσκάλεσε πριν λίγες µέρες ο Γιάννης Τζουανόπουλος προσωπικότητες της Ηλείας από τον πολιτικό, επιστηµονικό και καλλιτεχνικό χώρο. Αφορµή για τη συνάντηση η µεγάλη συναυλία – εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στο Καλλιµάρµαρο στάδιο της Αθήνας. Θα ανακοινωθεί η ηµεροµηνία µιας και η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για τις 12 Ιουνίου συµπίπτει µε τον αγώνα που θα δώσει η Ελλάδα στο µουντιάλ. Παρευρέθησαν ο πρώην υπουργός Γιάννης Ζαφειρόπουλος, οι βουλευτές Γιάννης Κουτσούκος, Τάκης Αντωνακόπουλος και Κώστας Τζαβάρας. Οι εκπρόσωποι των βουλευτών Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου και Μιχάλη Κατρίνη, Κώστας Κουτσούκος και Αριστείδης Γιαννόπουλος αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος του συλλόγου των εν Αθήναις Μακρισαίων Κώστας Χριστοδουλόπουλος. Ο δικηγόρος Γιώργος Χριστοδουλόπουλος γιος του επιτυχηµένου επιχειρηµατία Στάθη Χριστοδουλόπουλου που διατηρεί στο Κολωνάκι το φηµισµένο DA CAPO. Ο Παναγιώτης Μπαντούνας επιχειρηµατίας από τα Μακρίσια στην Αθήνα. Ξεχωριστές παρουσίες ο διακεκριµένος επιστήµονας ∆ιονύσης Σιµόπουλος και η δηµοφιλής ηθοποιός Άννα Φόνσου. Μηνύµατα έστειλαν ο ακαδηµαϊκός Αδαµ. Πεπελάσης – µία γρίπη τον κράτησε µακριά- ο αντιπρόεδρος της Βουλής που προήδρευσε την ώρα της συνάντησης ο πρώην υπουργός της Κύπρου και κληρονόµος του Ν. Καζαντζάκη Πάτροκλος Σταύρου και ο Σπύρος Μερκούρης που έλειπε στο εξωτερικό καθώς και ο Νοµάρχης Ηλείας.

Στη φωτο οι Τάκης Αντωνακόπουλος, Κώστας Κουτσούκος (εκπρόσωπος Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου), ∆ιονύσης Σιµόπουλος (διευθυντής Πλανηταρίου), Κώστας Χριστοδουλόπουλος (πρόεδρος του συλλόγου εν Αθήναις Μακρισαίων – δικηγόρος), Αριστείδης Γιαννόπουλος (εκπρόσωπος Μιχάλη Κατρίνη).

Στη φωτο οι Αννα Φόνσου και Κώστας Οθωνος (επιχειρηµατίας)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ «ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ»

Σε µουσική σκηνή -µε τους «Ελεύθερη Πτώση» επί σκηνής- µετατράπηκε το βράδυ της Κυριακής το «Θέατρον Live» σε µια συναυλία για «Το Χαµόγελο του Παιδιού».

ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

Το παρών στη συναυλία έδωσε και ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος παρακολουθώντας τους «Ελεύθερη Πτώση» µαζί µε τους αντιδηµάρχους Βασίλη Παναγόπουλο και Σούλα Τζίνη και τη νοµαρχιακή σύµβουλο Ελένη Παναγούλια.

«Ελεύθερη Πτώση»: Ροκ ήχος µε πολλά χαµόγελα

«T

he rock side of a smile» (µτφ. η ροκ πλευρά ενός χαµόγελου) ήταν ο τίτλος της συναυλίας που δόθηκε το βράδυ της Κυριακής στο «Θέατρον Live» στον Πύργο. Το ροκ… ήρθε από το Πυργιώτικο συγκρότηµα «Ελεύθερη Πτώση» και το χαµόγελο αφορούσε τον σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µιας και τα έσοδα που προέκυψαν από τη συναυλία θα Στο µέσο της φωτο ο ταµίας του «Χαµόγελου» και υπεύθυδιατεθούν για την ενίσχυση των δράσεών του. Όλα αυτά στον γεµάτο από κόσµο (σ.σ. κυρίως νεαρής ηλικίας), νος για την Ηλεία Γιάννης Λαµπρόπουλος έχοντας δίπλα του τον αντιδήµαρχο Πύργου Κώστα Μποσµή και τον διευχώρο του «Θέατρον» που µε την παρουσία του έδειξε την ευαισθη- θυντή της Αστυνοµικής υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας Αλέξη σία του και βέβαια την προτίµησή του στα ροκ ακούσµατα…Με ροκ Μπίρµπα. παλιό και νεότερο, ελληνικό ή και παγκόσµιες επιτυχίες του συγκεκριµένου µουσικού είδους, τα µέλη του συγκροτήµατος κατάφεραν -για ένα 3ωρο περίπου- να προσφέρουν µια κεφάτη βραδιά σε όσους παραβρέθηκαν παίζοντας… δυνατά! Άλλωστε το ροκ ακούγεται δυνατά, όπως δυνατό ήταν και το µήνυµα στήριξης από τον κόσµο για «Το Χαµόγελο του Παιδιού» προχθές το βράδυ.«Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσµο που ήρθε στη συναυλία δείχνοντας την συµπαράσταση του στο έργο µας ενώ ένα µεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στα µέλη του συγκροτήµατος που για µια ακόµα χρονιά βρέθηκαν επί σκηνής για να µας διασκεδάσουν αφιλοκερδώς. Παράλληλα είµαι σε θέση να σας πω ότι πολύ σύντοµα θα ανακοινώσουµε µια νέα δράση στον νοµό Ηλείας που ελπίζω ν` αγκαλιαστεί και αυτή από τους συµπολίτες µας»… ανέφερε στον σύντοµο χαιρετισµό που απεύθυνε ο ταµίας του «Χαµόγελου» και υπεύθυνος για την Ηλεία Γιάννης Λαµπρόπουλος.Αξίζει ν` αναφέρουµε ότι η συναυλία πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Νοµαρχίας και της ΤΕ∆Κ ν. Ηλείας και των ∆ήµων Πύργου και Αµαλιάδας. Στη συναυλία έδωσε το παρών και ο Α` αντιπρόεδρος του Γιώργος Γουβιάς ΕΒΕ ν. Ηλείας Κώστας Νικολούτσος. gougio@hotmail.com

Χόρεψαν τιµώντας την εθνική επέτειο και τη µάχη του Πύργου

Α

φιερωµένη στην επέτειο της 25ης Μαρτίου αλλά και στην µνήµη της µάχης του Πύργου που έγινε στις 3 Απρίλιου του 1821, ήταν η εκδήλωση του Λαογραφικού Χορευτικού Οµίλου Πύργου «Ηλείων Παράδοσις». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε ανήµερα της εθνικής επετείου στο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο, ο χώρος του οποίου ήταν κατάµεστος από κόσµο όλων των ηλικιών. Στην έναρξη της εκδήλωσης ακούστηκε το τραγούδι «Ο Βιλαέτης» (σ.σ. από µελοποιηµένο ποίηµα του Σάκη Γεωργακόπουλου) που ερµήνευσε ο Γιάννης Λάγιος. Ακολούθησε η οµιλία από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Βασίλη Βασιλειάδη µε θέµα «25η Μαρτίου 1821 – Μνήµη µάχης Πύργου 3 Απριλίου 1821». Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν χοροί από διάφορα µέρη της Ελλάδας (Ιωάννινα, Θράκη, Μικρά Ασία, Αιγαίο, Κρήτη και Βλάχικοι) από τα χορευτικά τµήµατα όλων των ηλικιών του Οµίλου (παιδικό, εφηβικό, Α`& Β` χορευτική οµάδα και ενηλίκων) που καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Την επιµέλεια του προγράµµατος της εκδήλωσης είχαν οι καθηγητές χορού Ελένη Σαραντοπούλου και Γεωργία Λάττα και ο δάσκαλος χορού ∆ηµήτρης Μιχαλόπουλος ενώ η ενδυµατολογική επιµέλεια ανήκε στην Μαίρη Μιχαλακοπούλου. Τη λήξη της εκδήλωσης «σήµανε» ο χαιρετισµός του προέδρου του Οµίλου Κώστα Αθανασόπουλου. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Ανάµεσα στο πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση ήταν και ο Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος Μπαχός, οι βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας Τζαβάρας και ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος που διακρίνονται µεταξύ άλλων στην φωτο.

Όρθιος στη φωτο διακρίνεται ο πρόεδρος του Οµίλου «Ηλείων Παράδοσις» Κώστας Αθανασόπουλος µε την υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων Μαίρη Μιχαλακοπούλου, τον βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλο, τον πρ. δήµαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή και την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου Τούλα Καλαµπόκα.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν χοροί από τα Ιωάννινα, την Θράκη, την Μικρά Ασία, το Αιγαίο, την Κρήτη καθώς και Βλάχικοι.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α 11

Από τις 14 Μαίου ο «γολγοθάς» των Πανελλαδικών Ο αριθµός εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση – Όλο το πρόγραµµα των εξετάσεων

Τ

ον αριθµό εισακτέων στα πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Φέτος, ο αριθµός εµφανίζεται αυξηµένος σε σχέση µε πέρσι, καθώς υπάρχουν νέα τµήµατα, αλλά, σε γενικές γραµµές, οι εισακτέοι παραµένουν ίδιοι, ενώ ελάχιστες είναι οι µειώσεις σε ορισµένες σχολές, όπως για παράδειγµα οι αστυνοµικές ακαδηµίες. Ειδικότερα, πέρσι εισήχθησαν 84.230 και φέτος θα εισαχθούν 84.690. Στον αριθµό προστίθενται οι θέσεις 1405 στρατιωτικών σχολών, 1650 για τις σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, 40 για τις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και 670 για τις σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναµένεται να διεκδικήσουν περίπου 92.882 εν δυνάµει υποψήφιοι. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 14 Μαϊου. Τα µαθήµατα για την Γ τάξη λυκείου θα ολοκληρωθούν δύο µέρες νωρίτερα. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα µαθήµατα, που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, θα διενεργηθούν για την Γ τάξη των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων από τις 2 έως τις 18 Ιουνίου και για την ∆ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων από την 1η έως και τις 18 Ιουνίου, µε βάση το αναλυτικό πρό-

“ ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστηµίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους µαθητές της Γ τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν µέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. “ ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2010 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έλαβαν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων τα έτη 2008, 2009 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ) που έλαβαν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2009. Για τις Στρατιωτικές και

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 - 5 -2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 - 5 - 2010 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 - 5 - 2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 - 5 - 2010 -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 - 5 - 2010 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 5 - 2010 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ -ΧΗΜΕΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ∆ΕΥΤΕΡΑ 31 - 5 - 2010 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης µέχρι τις 07.30. Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος είναι τρεις (3) ώρες.

ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ « Η µη καταβολή του 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα συνιστά παραβίαση της νοµιµότητας » Ενόψει των συζητούµενων δηµοσιονοµικών και φορολογικών µέτρων και µε αφορµή την πρόθεση των Ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων να επεκτείνουν την περικοπή των µισθών και στα ιδιωτικά σχολεία, πολύ λόγος έχει γίνει τελευταία για ενδεχόµενη περικοπή του 14ου µισθού και στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η µη καταβολή ή η περικοπή του 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα συνιστά παραβίαση της νοµιµότητας και επιφέρει κυρώσεις, καθώς αποτελεί µη καταβολή νόµιµου µισθού, που έχει συµφωνηθεί µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και µη καταβολή εισφορών από την πλευρά του εργοδότη. Η αλήθεια είναι ότι η µισθοδοσία στον ιδιωτικό τοµέα δεν επηρεάζεται από τα µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης καθώς o νόµος για την εισοδηµατική πολιτική αφορά στο δηµόσιο τοµέα για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περικοπή αποδοχών εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, προς όφελος των ιδιωτικών συµφερόντων. Όσοι ξεκινούν και διακινούν τέτοιες σκέψεις και προτάσεις το πράττουν εκ του πονηρού και οι σκέψεις αυτές δεν απηχούν την πραγµατικότητα, πόσο µάλλον την ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και της Κυβέρνησης. Αυτό, όµως, που είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας µας µε διεξοδικούς ελέγχους στις ατοµικές συµβάσεις και στους όρους εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων- όπως λ.χ. των ιδιωτικών εκπαιδευτικών- προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταβολή του 14ου µισθού καθώς και η πλήρης και εµπρόθεσµη καταβολή των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταµεία. Γι’ αυτό και ήταν άµεση και αυστηρή η προειδοποίηση σύσσωµης της Κυβέρνησης αλλά και όλων των µελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να σταµατήσει κάθε προσπάθεια περικοπής αποδοχών των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, µε πρόσχηµα τα µέτρα που έχουν ληφθεί στο δηµόσιο τοµέα. Η Κυβέρνηση µπορεί να αναγκάζεται να λαµβάνει σκληρά µέτρα πέραν από τις ιδεολογικές της αντιλήψεις και πεποιθήσεις αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα επιτρέψει την πλήρη αποδόµηση του κοινωνικού κράτους και την περαιτέρω εξασθένιση των µικρών και µικροµεσαίων στρωµάτων µε αφορµή την δηµοσιονοµική ύφεση και κρίση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 - 6 - 2010 ΑΓΓΛΙΚΑ 16.00 γραµµα, που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

690 νέοι φοιτητές σε Πύργο και Αµαλιάδα Στα τέσσερα τµήµατα των ΤΕΙ σε Πύργο και Αµαλιάδα ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται σε 690 φοιτητές. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στο Τµήµα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µε έδρα τον Πύργο θα εισαχθούν 270 ενώ στο τµήµα Μουσειολογίας, Μουσιογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων θα εισαχθούν 100 φοιτητές. Στην Αµαλιάδα στο τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση και Οικονοµία θα εισαχθούν 200 φοιτητές ενώ στο τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης 120 φοιτητές. Σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας :

Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναµένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 µε 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθµός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί µετά την υποβολή των µηχανογραφικών δελτίων (1 - 15 Ιουλίου περίπου). “ ποσοστό 2,5% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους κατόχους πτυχίου Β κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που θα λάβουν µέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις των τριών µαθηµάτων. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνοµίας και τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο

ǼĬȃǿȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ Ȉȉ' ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 213ȘȢ ǼȀǻȅȈǾȈ 29 ȂǹȇȉǿȅȊ 2010 ǾȂǼȇǹ 1Ș

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

www.kratika-laxeia.gr

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ ǹȇǿĬȂȅȈ 36016 92541 36038 92563

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

40.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

3.900,00 900,00 400,00 400,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

36.100,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00

ǹȇǿĬȂȅȈ

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

36003 36749 92274 92528

100,00 100,00 100,00 100,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ ǹȇǿĬ. 36003 36008 36016 36024 36038 36044 36046 36056 36097 36101 36133 36138 36141 36159 36160 36165 36169 36170 36177 36183 36187 36206 36219 36235 36236 36243 36266 36271 36280 36286 36290 36321

ǼȊȇȍ

ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 36332 36335 36348 36368 36418 36420 36447 36456 36504 36507 36517 36537 36555 36570 36577 36579 36604 36607 36611 36616 36635 36650 36658 36694 36709 36711 36749 36762 36772 36786 36795 36801

ǼȊȇȍ

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 36803 36842 36850 36851 36883 36911 36915 36919 36927 36932 36950 36953 36977 36978 36981 36983 92029 92032 92042 92062 92080 92095 92102 92104 92129 92132 92136 92141 92160 92175 92183 92219

ǼȊȇȍ

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 92234 92236 92274 92287 92297 92311 92320 92326 92328 92367 92375 92376 92408 92436 92440 92444 92452 92457 92475 92478 92502 92503 92506 92508 92528 92533 92541 92549 92563 92569 92571 92581

ǼȊȇȍ

500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 92622 92626 92658 92663 92666 92684 92685 92690 92694 92695 92702 92708 92712 92731 92744 92760 92761 92768 92791 92796 92805 92811 92815 92846 92857 92860 92873 92893 92943 92945 92972 92981

ǼȊȇȍ

500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ȉȊȋǼȇǼȈ ȋǿȁǿǹǻǼȈ ȈǾȂǼȇǹ ȅǿ: 36 țĮȚ 92. ȉȑȜȠȢ, Įʌȩ 240,00 İȣȡȫ țİȡįȓȗȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 36000 ȑȦȢ 36999 țĮȚ Įʌȩ 92000 ȑȦȢ 92999 ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ (10/10) IJȦȞ 40,00 İȣȡȫ. ȉĮ țȑȡįȘ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİIJȐ IJİIJȡȐȝȘȞȠ ȉȚȝȒ 0,02 Ǽȣȡȫ.

ǹĬǾȃǹ 29 ȂǹȇȉǿȅȊ 2010 ȅ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȚțȫȞ ȁĮȤİȓȦȞ Į.Į. ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ ǻǾȂȅȆȅȊȁȅȈ Ǿ ȀȁǾȇȍȈǾ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 - 6 - 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 11.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - 6 - 2010 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 11.00 ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 - 6 - 2010 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16.00

ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναµένεται να διεκδικήσουν 1.097 απόφοιτοι Β κύκλου ηµερήσιων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων προηγούµενων ετών που υπέβαλαν το µηχανογραφικό τους δελτίο. “ ποσοστό 17% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους µαθητές της Γ τάξης ηµερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α ) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των τεσσάρων µαθηµάτων. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνοµίας και τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναµένεται να διεκδικήσουν 16.531 υποψήφιοι που υπέβαλαν το µηχανογραφικό τους δελτίο. “ ποσοστό 0,5% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις δύο µαθηµάτων. Για τις Σχολές των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. 196

Γνωστοποίηση Γίνεται γνωστό ότι στις 29-3-2010 το Νοµαρχιακό Συµβούλιο παρέλαβε από την Π∆Ε, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας , ∆νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας» µε

ΤΡΙΤΗ 29 - 6 - 2010 ΓΑΛΛΙΚΑ 16.00 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 - 6 - 2010 ΑΡΜΟΝΙΑ 16.00 ΠΕΜΠΤΗ 1 - 7 - 2010 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 11.00 ΙΤΑΛΙΚΑ 16.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 - 7 - 2010 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 16.00 Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναµένεται να διεκδικήσουν 165 απόφοιτοι Β κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων προηγούµενων ετών που υπέβαλαν το µηχανογραφικό τους δελτίο. “ ποσοστό 1% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους µαθητές της ∆ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α ) που θα λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο µαθηµάτων. Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθµός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται µε απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναµένεται να διεκδικήσουν 469 υποψήφιοι που υπέβαλαν το µηχανογραφικό τους δελτίο. “ Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθµό εισακτέων, διατίθενται για τους µαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους µαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ) που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις της ∆ τάξης των Λυκείων αυτών.

κωδικό 884-ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί κτιρίου στην οδό ∆εληγιάννη 7 ∆. Αµαλιάδας Ν. Ηλείας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.ΕΒΕ. Η δηµοσίευση αυτή γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της απόφασης από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον φορέα του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ µε Η.Π. 37111/2021/29-92003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003). Πύργος 29-3-2010 Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. Λεωνίδας ∆ηµουλιάς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Εκτός ΕΣΠΑ αφήνει ο Υπ. Πολιτισµού τις ανασκαφές στην Αρχαία Ήλιδα ∆εν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη η χρηµατοδότηση ανασκαφικών ερευνών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας, στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σύµφωνα µε την απάντηση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλου Γερουλάνου στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηλείας της Ν∆ Γιώργο Κοντογοιάννη, σχετικά µε τις προθέσεις της νέας Κυβέρνησης όσον αφορά στην χρηµατοδότηση των έργων και την ανάδειξη του συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου. Στην απάντηση καταγράφονται τα προγράµµατα και οι χρηµατοδοτήσεις που δόθηκαν κατά το παρελθόν για την Αρχαία Ήλιδα, χωρίς να γίνεται καµία συγκεκριµένη αναφορά σε έργα που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον. Είναι χαρακτηριστικό πώς το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού αναφέρει απλά και µόνο πως «η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΠΟΤ και θα συνεχίσει να υλοποιείται από την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Αρχαία Ήλιδα, είναι τα εξής: Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, το Ε.Π. «Πολιτισµός» υλοποιήθηκε το έργο µε τίτλο «∆ιαµόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ήλιδος-Α΄ φάση», µε φορέα υλοποίησης το Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και προϋπολογισµό 300.000 . Το φυσικό αντικείµενο του έργου περιελάµβανε στερεωτικές εργασίες στο αρχαίο θέατρο καθώς και την εγκατάσταση αντλητικού συστήµατος για την αποστράγγιση του χώρου, σε µόνιµη βάση, από τα όµβρια ύδατα. Το έργο «Μελέτη και διαµόρφωση αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ήλιδας» µε φοράς υλοποίησης το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. έχει χρηµατοδοτηθεί κατά το παρελθόν και απο αµιγώς εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ελλάδα 2004», κατά τα έτη 2002-2004. Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, έχει χρηµατοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους το έργο «Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας», µε φορέα υλοποίησης τη ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και προϋπολογισµό 4.248.969 . Το έργο έχει ολοκληρωθεί, µε τη δηµιουργία και τον εξοπλισµό διώροφου κτηρίου περίπου 1400 τµ, µε κύριο εκθεσιακό χώρο, χώρους υποδοχής επισκεπτών, εργαστήρια, αποθήκες και µηχανοστάσιο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΦΤΑΣΕ Στηρίξτε τη ντόπια αγορά! Προτιµήστε τα ελληνικά προϊόντα!

ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ’ΡΘΕΙ Τοπική Οργάνωση Πύργου


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 12 EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Α’ ΤΟΕΒ ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. ∆νση: Τρικούπη 6 Τηλ. 2621034724

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA 6η ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» Aριθ. Πρωτ. 4937

Αριθ. πρωτ. 84

Απόφαση - Προκήρυξη Περίληψη

Ανακοίνωση Ο Α’ ΤΟΕΒ Πύργου λαβών υπόψιν του την υπ’ αριθµ. 4/26-3-2010 απόφαση του ∆/κού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5) υδρονοµικών οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2010. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα ηµερών από της δηµοσιεύσεως της παρούσης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο του Οργανισµού, Τρικούπη 6, τηλ. 2621034724 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πύργος 29-3-2010 Ο Πρόεδρος Αλκιβιάδης Παναγούλιας

EI∆IKOTHTA

BAΘMOΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΣYNOΛO

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜ.Β’

Κ.Υ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΙΑ (1) (Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) Οι επιλεγόµενοι ιατροί προσλαµβάνονται στον εισαγωγικό βαθµό ΕΠΙΜ. Β’ και ακολούθως θα εξελίσσονται βαθµολογικά µέσα στο σύστηµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3754/2009. Οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δεν µπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ µέχρι 31/12/2010 εκτός αν παραιτηθούν µέχρι τη λήξη της προκήρυξης (άρθρο 4 του Ν. 3754/2009). Α’ Για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής: α. Eλληνική ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ «Ο σταυρός το κέντρο του Χριστιανισµού- Το σύµβολο θυσίας» Το Ευαγγέλιον ΣΤΑΥΡΟΝ, προβάλλει ως το Κέντρον, λόγος δε γίνεται συχνά, ως σωτηρίας µέσον Οστις βαστάζει τον ΣΤΑΥΡΟΝ θέλει πάντα σωθήναι, όστις απόσχει του ΣΤΑΥΡΟΥ στην αµαρτίαν είναι Εργαστήρι πνευµατικόν, αγάπη κι εντιµότης, της αγάπης, ιδανικόν, της ψυχής η αγνότης Ακµή πνευµατικής ζωής, των πιστών ο κύκλος, άσβεστος φλόγα της ψυχής, ο ένθεος ο οίστρος. Θεµατοφύλαξ αξιών, χριστιανισµού πυξίδα, θεµέλιον του πνεύµατος ΘΕΟΥ θεία χωρίς αιωνιότητα η ζωή ξεψυχάει στιγµιαίον κι αιώνιον, εσαεί συνυπάρχει.

Προκηρύσσουµε για πλήρωση την παρακάτω θέση ειδικευµένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το Κ.Υ. Ζαχάρως αρµοδιότητας του Νοσοκοµείου Πύργου επί θητεία ως κατωτέρω:

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Καλούνται τα µέλη του αθλητικού σωµατείου µε την επωνυµία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ – ΙΦΙΤΟΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου 2010 και ώρα 19.00 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου (πλ. Σάκη Καράγιωργα) µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για διενέργεια αρχαιρεσιών 2.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 3. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν και σχετικού αιτήµατος της πλειοψηφίας των µελών του σωµατείου.

αχτίδα

Ο Αίρων τον Θείον ΣΤΑΥΡΟΝ, µε ηρωϊκόν πόθον, είναι το καύχηµα πιστών, αγνότητος ο σπόρος Της οικουµένης οδηγός ο Λόγος του ο Θείος, των Μαρτύρων ο προποµπός των ποιµένων ο ζήλος Υπεράνω είν’ ο ΘΕΟΣ, πάση αρχής εξουσίας! Είναι ο φύλαξ και ιατρός κεφαλή Εκκλησίας Η υπακοή εις τον ΘΕΟΝ, είναι χάριτος δώρον, η πνευµατική άσκησις είναι η ελπίς όλων. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ στήριγµα πιστών Εκκλησίας η πύλη, πηγή αεί της αρετής, το ΦΩΣ η σωφροσύνη, αθανασία δια ΣΤΑΥΡΟΥ, επήγασας ανθρώποις πάθος ΣΟΥ, επονείδιστον, προσκυνούµεν εν δόξη! Ο πανάχραντος ΣΤΑΥΡΟΣ, η πύλη των χαρίτων, η κλίµαξ η ουράνιος, της ζωής µας το Ξύλον ο ζωηφόρος ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ο µυστικώς αγιάζων, Θαυµατουργός, ο Τίµιος, το ΦΩΣ, πιστών το κάλλος! Το αήττητον τον τρόπαιον, εν πίστει Βασιλέων εφάνη εν τω ουρανώ, δια φωτεινών αστέρων! Με στοιχεία ρωµαϊκά, λέγων «Εν τούτω Νίκα» προς δόξαν αληθούς ΘΕΟΥ και σατανά την ήττα…

Πάσα η κτίσις τον ΣΤΑΥΡΟΝ, τόπλον ΣΟΥ της ειρήνης, προσκυνούµεν Υψούµενον, ως θησαυρόν µερίµνης! Μεσίτευσον και δι ηµάς, ίνα νικηταί φανώµεν, ορατών, αοράτων εχθρών και αγιασµόν δεχθώµεν! Εκ ΘΕΟΥ αεί άρξασθε µ’ αρετήν γρηγορείτε Με νηστεία και προσευχή τον Κύριον αινείτε! Απαρνησάσθω εαυτόν, υπερ της αληθείας, και δια θάνατον έτοιµος υπερ της σωτηρίας. Η πηγή δόξης και φωτός, το Σύµβολον θυσίας, είν’ ο αιµάτινος ΣΤΑΥΡΟΣ, το µέσον σωτηρίας… ο αγών ο πνευµατικός κατά κακού το σπέρµα…, κι ο θησαυρός των αγαθών, χορηγός ειν’ το ΠΝΕΥΜΑ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ

Πύργος 29-3-2010 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Σπύρος ∆αρζέντας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ –ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ταχ. ∆νση ∆ηµαρχείο Κυλλήνης Τ.Κ. 27068 Κυλλήνη Ηλείας Τηλ. 26230 92661-92662 FAX: 2623092240 www. dkastrou-Kyllinis.gr

β. Aδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. γ. Tίτλο αντίστοιχης µε την θέση ιατρικής Eιδικότητας και η κατοχή µόνο αυτής για τους Επιµελητές Β’. δ. Ηλικία που να µην υπερβαίνει το 45ο έτος για τους Επιµελητές Β’ ε. Από το ανωτέρω όριο ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Β. Oι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: α. Aίτηση - δήλωση για την συγκεκριµένη θέση. β. Aντίγραφο πτυχίου γ. Aντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλµατος. δ. Aντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας ε. Bεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου που να φαίνεται : -O συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος και - H ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της στ. Πιστοποιητικό γέννησης ζ. Bιογραφικό σηµείωµα που θα συντάσσεται απο τους υποψηφίους στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα. η. Oσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου του N.∆. 67/68 ή νόµιµης απαλλαγής. θ. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων, υποβάλλονται επίσηµα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωµένα από την οικεία Προξενική αρχή της Eλλάδας και επίσηµα µεταφρασµένα. ι. Oι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό

Αναπροσαρµογή χορηγίας Κοινοταρχών Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Με την υπ’ αριθ. 3437/2010 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε οριστικά η αναιρεθείσα πρωτόδικη απόφαση κι έτσι οι χορηγιούχοι Πρόεδροι Κοινοτήτων δικαιούνται την αναπροσαρµογή έτους 1998 την οποία είχε απορρίψει ο τότε υπουργός. Πρόκειται για σηµαντική απόφαση. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων Προέδρων Κοινοτήτων, σε σχετική ανακοίνωσή της, τονίζει ότι, είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τα µέλη της, πως η υπόθεση της αναπροσαρµογής χορηγίας έτους 1998, κερδίθηκε στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου είχε έλθει κατόπιν αναιρέσεως της Πρωτοδίκου αποφάσεως από τον υπουργό Οικονοµικών. Αλλο ένδικο µέσο δεν υπάρχει. Οσοι χορηγιούχοι πρόεδροι δεν έχουν κάνει αίτηση αναπροσαρµογής στο Γενικό Λογιστήριο, να απευθυνθούν στον κατά Νοµό Σύλλογο και όπου δεν υπάρχει Σύλλογος στον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Αριστείδη Ρισβάνη στα τηλέφωνα 27250-31220 και 6946742274, ώστε να ενηµερωθούν για τις αναγκαίες κινήσεις, προκειµένου να πάρουν την αναπροσαρµογή του 1998. Ο πρόεδρος Ρισβάνης Αριστείδης Λογγα Μεσσηνίας

Αριθ. πρωτ. 5466 Θέµα: «Ανακοίνωση για απαλλοτρίωση ακινήτου στην θέση «Καυκαλίδα» του Τ.∆. Κυλλήνης»

Ανακοίνωση Ο ∆ήµαρχος Κάστρου – Κυλλήνης Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 211 και 212 παρ. 4 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) β. του άρθρου 3 παρ. 5 του ΚΑΑΑ (Ν. 2882/01) 2. Την 168/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 3. Την ανάγκη πρόσβασης των πολιτών στην παραλία «Καυκαλίδας» Κυλλήνης Ανακοινώνουµε Οτι ο ∆ήµος πρόκειται να απαλλοτριώσει αγροτική έκταση στη θέση «Καυκαλίδα» παραλίας Τ.∆. Κυλλήνης, προκειµένου να διανοιχθεί και να κατασκευαστεί δρόµος προσπέλασης των πολιτών και επίσης να αναπτυχθεί η περιοχή αυτή. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός 20 ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µε αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσης. Κυλλήνη 8-12-2009 Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Μπούρµπουλας

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆ΑΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛIA∆AΣ

Aνακοίνωση Περίληψη της µε αριθ. 31780/1327/17-3-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Aµαλιάδας O ∆ασάρχης Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Φωτοπούλου Ελένης του Φωτίου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 4.020,25 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΤΖΕΛΗ» περιφέρειας του ∆.∆. Καβασίλων του ∆ήµου Γαστούνης του Ν. Ηλείας ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Γαστούνης για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατάστηµα του ∆.∆. Καβασίλων επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων N. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τελευταία δηµοσιοποίησή της. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2622038164. Aµαλιάδα 17-3-2010 O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

σηµείωµα περιληπτικά. κ. Yπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισµό γιατρού στην οποία να αναφέρονται: α. Oτι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου γιατρών EΣY ή ότι έχουν συµπληρωθεί δύο (2) χρόνια απο την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας και β. Oτι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών EΣY πριν από την συµπλήρωση ενός (1) χρόνου από τον διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί δυο χρόνια (2) από την ηµεροµηνία παραίτησής του. γ. οτι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ και σε αντίθετη περίπτωση ότι µέχρι τέλος της προκήρυξης θα προσκοµίσει βεβαίωση υπηρεσίας ότι παραιτήθηκε από την θέση που κατείχε στο ΕΣΥ. H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµ. Προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών απο την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης. Αιτήσεις - δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά και µαζί µε τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Τµήµα Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκοµείου µε συστηµένο δέµα στην καθορισµένη ηµεροµηνία ήτοι απο 1-4-2010 µέχρι και 20-4-2010. Από το Τµ. Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκοµείου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία (τηλ. 26210- 82391, 82750). Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εις τετραπλούν (3 απλά αντίγραφα και 1 ένα θεωρηµένο). Πύργος 23-3-2010 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ∆ΙΟΝ. ΤΡΙΒΙΖΑΣ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA NOMAPXIAKH AYT/ΣH HΛEIAΣ ∆NΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN Aριθ. Πρωτ. 2086

Περίληψη ∆ιακήρυξης 1. H Ν.Ε. Πρ/σµού, ΠΕΧΩ∆Ε και Υποδοµών της Ν.Α. Ηλείας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Εργα στην Ιερά Μονή Φραγκοπηδήµατος» µε προϋπολογισµό 35.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ. Το εργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό 28.864,03 Ε (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της ∆ΤΥΝΑ Ηλείας µέχρι τις 15-4-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621360259, fax επικοινωνίας 2621033278 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αθανάσιος Ρουµελιώτης. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20-4-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 4. α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1ης για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµ. Μητρώα (εµπειροτέχνες) µε ανάλογα προσόντα. β. Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά µε το δηµοπρατούµενο έργο). 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 577,30 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (180) ηµέρες. 6. Το έργο Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΚΑΠ 2010. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, ∆ηµ. Εργων και Υποδοµών της Ν.Α Ηλείας. Πύργος 26-3-2010 Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ∆ηµ. Εργων και Υποδοµών ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA NOMAPXIAKH AYT/ΣH HΛEIAΣ ∆NΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN Aριθ. Πρωτ. 2084

Περίληψη ∆ιακήρυξης

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2010

1. H ∆ΤΥΝΑ Ηλείας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στην περιοχή Τσιπιάνων» µε προϋπολογισµό 40.000,00 Ευρώ µετά του ΦΠΑ. Το εργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Ο∆ΟΠΟΙΪΑ µε προϋπολογισµό 32.248,29 Ε (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της ∆ΤΥΝΑ Ηλείας µέχρι τις 15-4-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621360224, fax επικοινωνίας 2621033278 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αθανάσιος Ρουµελιώτης. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20-4-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµ. Μητρώα (εµπειροτέχνες). 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 644,97 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (180) ηµέρες. 6. Το έργο Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΚΑΠ/2009, προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, ∆ηµ. Εργων και Υποδοµών της Ν.Α Ηλείας. Πύργος 26-3-2010 Ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ∆ηµ. Εργων και Υποδοµών Ν.Α. Ηλείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 13

ΚΗ ∆ ΕΙ Ε Σ Τον αγαπηµένο µας

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ∆ηµήτριος Κων. Κρέζος Πέρασαν τόσο γρήγορα 40 µέρες που έφυγε ο αγαπητός και καλός φίλος ∆ηµήτρης Κρέζος για το µεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας. Η απουσία του έγινε αισθητή τόσο για την αγαπηµένη του σύζυγο, όσο και για τα παιδιά του και σε αυτούς που γνώρισαν τον χαρακτήρα του, την εργατικότητα και τιµιότητά του. Ο ∆ηµήτρης Κρέζος εξασκούσε το επάγγελµα του κουρέα γνωστός στην περιφέρεια Πελοπίου και τελευταία εργάζετο στο στάδιο Πανηλειακού Πύργου όπου έχαιρε µεγάλης εκτίµησης από συναδέλφους και προϊσταµένους του. Παντρεύτηκε σε µικρή ηλικία τη Γεωργία Τερζή ορφανή από µητέρα, µοδίστρα γνωστή στην περιφέρεια Πελοπίου. Στα παιδιά του έδωσαν χριστιανικάς αρετάς και τα καµάρωσαν καλούς πολίτες στην κοινωνία καθώς και στα εγγόνια του. Αγαπητέ φίλε ∆ηµητράκη σου εύχοµαι καλό ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκέπασε. Ηλίας Μαραγκός

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

της µε αριθ. πρωτ. 876/16-3-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Σιαρακά ∆ιονυσίου του Γεωργίου κατοίκου Καλλιθέας χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία του έκταση συνολικού εµβαδού 23523,05 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση Τσεµπερούλα ή Μοναχού ∆.∆. Καλλιθέας του ∆ήµου Αλιφείρας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση. Kατά της Πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Αλιφείρας, για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250-24000. Κρέστενα 16-3-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 832/24-02-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Σταύρου Παναγιωτόπουλου του ∆ιονυσίου κατοίκου Λαστεΐκων χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 5.274,07 τ.µ. που βρίσκεται στην αγροτική θέση «Γεφύρι» περιφέρειας ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Βυτιναιίκων του ∆ήµου Πύργου του Ν. Ηλείας ως µη ∆άσος, µη ∆ασική έκταση. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Πύργου επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 22966, 81192. Πύργος 24-02-2010 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 1390/24-03-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Γεωργίας Ζαφειροπούλου του Ευάγγελου κατοίκου Πύργου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 871,00 τ.µ. που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή «Βιδιά» περιφέρειας ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Πύργου του ∆ήµου Πύργου του Ν. Ηλείας ως µη ∆άσος, µη ∆ασική έκταση. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Πύργου επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210-, 22966, 81192. Πύργος 24-3-2010 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ

Εγκαίνια Την ∆ευτέρα του Πάσχα 5 Απριλίου και ώρα 6.30 π.µ. έως 11.00 π.µ. θα τελεσθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Κερτιζέϊκα ∆ουνεϊκων, χοροστατούντος του επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Παρακαλούνται οι πιστοί της περιοχής µας όπως συµµετάσχουν στην τελετή των εγκαινίων. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΕΤΩΝ 64 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 3.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 30-3-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαρίκλεια ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος, Αγγελος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αντωνία και Γιάννης Γκόρος, Νότα χα Κων. Μανωλοπούλου, Βούλα Χίνη, Θεοδώρα χα Παν. Κοντοπούλου, Βασίλης και Μαρία Χίνη, Γιούλη χα Πετρ. Χίνη, Ευγενία και Ηλίας Κονταργύρης Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνο στον ιερό Ναό. Παράκληση στέφανα να µην κατατεθούν, αντί αυτών τα χρήµατα να δοθούν στο Σύλλογο «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ». Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Την αγαπηµένη µας

Γνωστοποίηση Γίνεται γνωστό ότι στις 29-3-2010 το Νοµαρχιακό Συµβούλιο παρέλαβε από την ∆νση Ανάπτυξης, Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Εκδοσης Οικοδοµικών Αδειών ΝΑ Ηλείας την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου:«Μηχανουργείο αµαξωµάτων» ιδιοκτησίας κ. Σταθόπουλου Σπύρου στην εκτός σχεδίου περιοχή του ∆.∆. Κοροίβου του ∆ήµου Γαστούνης του Νοµού Ηλείας. Η δηµοσίευση αυτή γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της µελέτης από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και τα έξοδά της βαρύνουν τον φορέα του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ µε Η.Π. 37111/2021/29-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003). Πύργος 29-3-2010 Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. Λεωνίδας ∆ηµουλιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ χα ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ

ΕΤΩΝ 93 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάµπους Χανακίων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Χανάκια 30-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αλέξης και Λουκία Κουτσουνα, Φωτεινή και Σπύρος Παπαλάµπρος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: ∆ηµήτρης και Χαρίκλεια Θεοδωροπούλου, Σοφία χα Γεωργίου Καλάκου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Θεόδωρος και Παναγιώτα Κουτσουνα, Γεωργία και Χρήστος Χρήστου ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: AΛEΞIOΣ ΘEO∆. ∆IONYΣAKOΠOYΛOΣ XANAKIA ΠYPΓOΣ -HΛEIAΣ Tηλ. 26210-35345- 6974435073 6974548600 Την αγαπηµένη µας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. 198

∆ΕΣΠΟΙΝΑ χα ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 85 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 14.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Μακρισίων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Μακρίσια 30-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευγενία και Ιωάννης, Αντωνία και Χρήστος, Βασιλική και Παναγιώτης Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Αντώνιος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΕΛΕΤΩΝ: ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Καλλίκωµο Ηλείας Τηλ. 2625022737 (όλο το 24ωρο), 6976906302 6947583542 Την αγαπηµένη µας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Το γένος Μαρκοβα ΕΤΩΝ 79 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 4.30 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Πάντων Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 30-3-2010 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΗΣ: Λεωνίδας Σωτηρίου ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Την αγαπηµένη µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΥΦΩΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 82 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Αλφειούσας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αλφειούσα 30-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Αναστασία και Γιώργος, Νικολέτα και Σταµάτης, Γιάννης και Αθανασία Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ∆ΠΠ-Η/ περιοχή Ζακύνθου

Πρόσκληση Η ∆ΕΗ Α.Ε/ Περιοχή Ζακύνθου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (05/2010) µε χωριστές σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις ακόλουθες εργασίες: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ., Χ.Τ., & Υ/Σ 20/0.4kV (οπτικά). 1. Στην περιοχή ευθύνης της έδρας της Περιοχής των γραµµών R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31 συνολικού µήκους 1298χλµ. Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από 30.3.2010 µέχρι και 12.4.2010 κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 09.00π.µ. µέχρι και 13.00µ.µ. από τα γραφεία της ∆ΕΗ στη Ζάκυνθο Αγ. ∆ιονυσίου και Νταγιαπιέρα. Αρµόδιος ∆. Ξένος Τηλ. 2695045899. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από το αρµόδιο γραφείο (πρωτόκολλο) έως τις 12-4-2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.µ. και στη συνέχεια θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών στο αρµόδιο γραφείο της ∆ΕΗ στη Ζάκυνθο. Στο διαγωνισµό θα µπορούν να µετέχουν εργολάβοι – επιτηδευµατίες οι οποίοι θα πρέπει: * ή να είναι οι ίδιοι κάτοχοι άδειας Στ’ εναέριων δικτύων και γνώστες των δικτύων ∆ΕΗ, ειδικοί σε θέµατα «Επιθεώρησης των ∆ικτύων Μ &ΧΤ» * ή να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε έµπειρο ηλεκτροτεχνικό κάτοχο άδειας ΣΤ εναέριων δικτύων ειδικού σε θέµατα «Επιθεώρησης των ∆ικτύων Μ& ΧΤ». Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 5% της προσφερόµενης τιµής. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν το µειοδότη.

ΘΕΟ∆ΩΡΟ Κ. ΣΑΜΑΝΤΑ

Ε Υ ΧΑ Ρ Ι ΣΤΗ ΡΙ Α Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 75

Λάλα 30-3-2010 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταύρος ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Νικολέττα και Ανδρέας, ∆ηµήτρης και Μαρία, Αγγελική και Γιάννης, Γιώργος και Ερη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΑΛΕΚΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 97

Πλάτανος 30-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αλεξάνδρα και ∆ηµήτριος, ∆ιονύσιος και Κλεονίκη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Αλέκος, Νίκος, Αικατερίνη Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ χας ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 95

Νεοχώρι Ζαχάρως 30-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

Α. Ανεργοι άνω των 30 ετών εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆ σε ποσοστό πρόσληψης 30% Β. Ανεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆ που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους (πλήρη ή µειωµένη) σε ποσοστό πρόσληψης 20% Γ. Ανεργοι µέχρι 30 ετών εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆ Περίληψη Ανακοίνωσης σε ποσοστό πρόσληψης 20% Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ∆. Μητέρες ανηλίκων τέκνων σε ποσοστό πρόσληψης 10% Ε. Ατοµα µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω σε ποσοστό χρόνου µερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας µέχρι 18 µήνες πρόσληψης 10% και εβδοµαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών. ΣΤ. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων καθώς και γονείς Ο ∆ήµος Φολόης ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1/2009/30-7-2009 απόφαση της οικογενειών µε τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόµου 3250/2004, όπως τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους) σε ποσοστό πρόσληψης συµπληρώθηκε µε το Ν. 3536/2007 και το από 11742/24-3-2010 10% (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3454/2006). Οσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καµία εκ των ανωτέρω εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου κοινωνικών οµάδων αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης. χρόνου µερικής απασχόλησης συνολικού αριθµού ενός (1) Βάσει των ανωτέρω ποσοστών η 1 θέση θα καλυφθούν απο τις έξι (6) κοινωνικές οµάδες ως ακολούθως: ατόµου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, Από την Α’ κοινωνική οµάδα µια (1) θέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3250/2004. Η ως άνω 1 θέση µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους Από την Β’ κοινωνική οµάδα - θέσεις Από την Γ’ κοινωνική οµάδα - θέσεις κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως: Από την ∆’ κοινωνική οµάδα θέσεις ∆ιάρκεια Από την Ε’ κοινωνική οµάδα Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα σύµβασης θέσεις (σε µήνες) Από την ΣΤ’ κοινωνική οµάδα θέσεις 1. Περιβάλλον 1 Εργάτης ΥΕ 18 Εαν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής οµάδας, τότε οι θέσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή οµάδα κατά την ανωτέρω κατανοµή µεταφέρονται στην αµέσως επόµενη. 2. Κριτήρια προτίµησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης για τις A. Γενικά προσόντα πρόσληψης ως άνω κοινωνικές οµάδες 1. Oι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. α.Για όλες τις κοινωνικές οµάδες (Α’, Β’, Γ’, ∆’ Ε’ και ΣΤ’) 2. Nα έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας του φορέα πρόσληψης. 3. Nα µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Yπαλληλικού Kώδικα (καταδίκη, υποδικία) µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης των β. Για τις Α , Β’ και Γ κοινωνικές οµάδες ποσοστό 60% καλύπτεται υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό απο γυναίκες εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθµός σχετικών αιτήσεων. την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν γ. Για όλες τις κοινωνικές οµάδες (Α’, Β’, Γ’, ∆’ Ε’ και ΣΤ’) η εµπειρία σε προγράµµατα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα απολυθεί υπό όρο. για χρόνο µεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική οµάδα. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3. Λοιπά κριτήρια επιλογής σε κάθε µια από τις κοινωνικές οµάδες 1. Υ.Ε ΕΡΓΑΤΗΣ α. Για την Α’ και Γ’ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη ∆εν απαιτούνται προσόντα (σύµφωνα µε την παρ. 2, άρθρο 5 Ν. συνεχόµενη χρονική διάρκεια που είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι 2527/1997 ) στα µητρώα του ΟΑΕ∆. β. Για την Β’ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε το µικρότερο χρόνο Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους. 1. Η επιλογή των υποψηφίων για µερική απασχόληση θα γίνει µε γ. Για την ∆’ οµάδα προτιµώνται µητέρες µε τα περισσότερα τέκνα, περιλαµβανοµένων και των ενηλίκων. την κατανοµή τους στις επόµενες κοινωνικές οµάδες: δ. Για την Ε’ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο

ποσοστό αναπηρίας το οποίο όµως θα επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προσλαµβάνονται. ε. Για την ΣΤ’ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τα περισσότερα τέκνα πάνω από το όριο των τριων τέκνων. Εαν οι θέσεις δεν καλύπτονται απο τους δηµότες και µόνιµους κατοίκους, συµπληρώνονται απο τους λοιπούς υποψήφιους µε τα ανωτέρω κριτήρια. Γ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του ∆ήµου µας στο Λάλα Ηλείας ΤΚ 27066 εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, τουλάχιστον που αρχίζει από την εποµένη µέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ηµερήσιο Τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα του φορέα. ∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ * Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν µόνο αίτηση συµµετοχής που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν καθώς και την κοινωνική οµάδα ή τις κοινωνικές οµάδες που ανήκουν. * Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ * Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και συνεπώς η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. * ∆ε λαµβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός παρέλειψε να δηλώσει στην αίτησή του. * Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες διαγράφεται απ’ αυτούς. * ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για θέσεις διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ) * Σε κάθε περίπτωση για την ίδια οµάδα δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτοµα της ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε περί τέκνων. * Νέα σύµβαση µε απασχολούµενο σε προηγούµενο πρόγραµµα µερικής απασχόλησης, επιτρέπεται να καταρτισθεί µετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων µηνών από τη λήξη της προηγούµενης σύµβασης. Λάλα 29-3-2010 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Μαρούντας Ιωάννης


14

Οικονοµία

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέσσερα προγράµµατα του ΕΣΠΑ θα παρουσιάσει η Λ.Κατσέλη

Αθήνα Η υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήµερα , παρουσία των ΥφΟΙΑΝ, κ.κ. Στ.Αρναουτάκη και Μ.Μπόλαρη, του Γ.Γ. Επενδύσεων, κ. Γ.Πετράκου, και του Γ.Γ. Βιοµηχανίας, κ. Αλ.Φούρλα, µε θέµα την παρουσίαση τεσσάρων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Τα προγράµµατα αφορούν: 1. Πράσινη δραστηριότητα 2010 2. Πράσινες υποδοµές 3. Ενίσχυση εξωστρέφειας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, ∆έρµατος 4. Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Με επιτόκιο 5,9% και «χλιαρή» ζήτηση το νέο επταετές οµόλογο

Θετικό το πρώτο τεστ δανεισµού Αθήνα Με επιτόκιο περίπου στο 5,9% και τις προσφορές να περίπου στα 7 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές κοινοπρακτικό οµόλογο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το πρώτο µετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το µηχανισµό στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Το επιτόκιο (+310 µονάδες βάσης επί mid swap) είναι αντίστοιχο του υφιστάµενου επταετούς οµολόγου (6%). Το ποσό που θα αντλήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι το αρχικώς προγραµµατισµένο των 5 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι το ύψος των προσφορών διαµορφώθηκε κάτω από το ήµισυ των προσφορών που συγκεντρώθηκαν στην προηγούµενη έκδοση 10ετούς οµολόγου, νωρίτερα αυτό το µήνα, προκάλεσε νευρικότητα στις αγορές. Το κόστος ασφάλισης για τα ελληνικά κρατικά οµόλογα έναντι αθέτησης πληρωµών αυξήθηκε χθες µετά το κλείσιµο του βιβλίου προσφορών για την πώληση του επταετούς οµολόγου. Συγκεκριµένα, τα credit default swaps

(CDS) του 5ετούς οµολόγου διαµορφώνονταν στις 303,5 µονάδες βάσης από τις 295,3 µονάδες στο κλείσιµο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, σύµφωνα µε την CMA Datavision. Επίσης, το spread του 10ετούς οµολόγου

διευρύνθηκε νωρίτερα στις 318 µονάδες βάσης, σε υψηλό ηµέρας, έναντι 311 µονάδων βάσης στο κλείσιµο της Παρασκευής. Ανάδοχοι της έκδοσης του οµολόγου, λήξεως 20 Απριλίου 2017, ορίστηκαν οι Alpha Bank, Bank of America-Merrill Lynch, Εµπο-

ρική, ΙNG και Societe Generale, όπως ανακοίνωσε ο Ο∆∆ΗΧ. Την εκτίµηση ότι τα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων θα πέσουν και ότι θα εξοµαλυνθούν οι όροι και οι συνθήκες δανεισµού της χώρας µας εξέφρασε τη ∆ευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής. Αναφερόµενος στο επταετές οµόλογο, ο κ. Πεταλωτής επισήµανε µεταξύ άλλων ότι δεν γίνονται όλα αυτοµατοποιηµένα και πως τη στήριξη που ήθελε η κυβέρνηση την πέτυχε από τη Σύνοδο Κορυφής, χαρακτηρίζοντας το µηχανισµό ως «αξιόπιστη απειλή» προς όσους προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την ελληνική οικονοµική κρίση. Παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης και του Ο∆∆ΗΧ εκτιµούν ότι είναι εφικτή η υποχώρηση του spread, τις επόµενες εβδοµάδες, προς τις 250-200 µονάδες βάσης. Μέσα στο δίµηνο οι λήξεις παλαιότερων εκδόσεων οµολόγων (και εντόκων γραµµατίων) πλησιάζουν τα 24 δισ. ευρώ. Τον Απρίλιο, οι λήξεις είναι 12,5 δισ. ευρώ και το Μάιο 11,6 δισ. ευρώ.

Πτώση κατά 0,49% κατέγραψε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Αθήνα Με πτώση έκλεισε τελικά η χρηµατιστηριακή αγορά στη συνεδρίαση της Μ.∆ευτέρας, καθώς οι τιµές των µετοχών δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη, που ξεπερνούσαν το 1%. Όπως φαίνεται η έκβαση της έκδοσης του 7ετούς οµολόγου, αλλά και η επιµονή του κόστους δανεισµού να παραµένει υψηλά,

Σε συµβιβασµό καταλήγουν για τη φορολόγηση Εκκλησία και κυβέρνηση

απογοήτευσε εκ νέου τους επενδυτές, που αντέδρασαν µε ρευστοποιήσεις. O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 2.137,37 µονάδες σηµειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,49%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 140,619 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης

ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε οριακή πτώση 0,08%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Τροφίµων +1,88% και της Υγείας +1,34%. Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες της Τεχνολογίας -2,11% και των Ταξιδιών -2,00%.

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Συνεχίζονται από τις αρχές της Μ. Εβδοµάδας οι διαβουλεύσεις µεταξύ Εκκλησίας και κυβέρνησης για το φορολογικό και όπως όλα δείχνουν οι δύο πλευρές καταλήγουν σε συµβιβασµό. Η τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τους µητροπολίτες Ελασσώνος Βασίλειο, Σύρου ∆ωρόθεο και Μεσσηνίας Χρυσόστοµο θα συµµετάσχουν στη συζήτηση για το φορολογικό νοµοσχέδιο την Μ.Τρίτη. Ήδη, έχει καταρτισθεί υπόµνηµα µε τις θέσεις της Εκκλησίας το οποίο θα παραδοθεί και στα αρµόδια υπουργεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε αυτό η Εκκλησία θα επαναλαµβάνει τη θέση της, δηλαδή η φορολόγηση 20% να αφορά τα καθαρά έσοδα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η Εκκλησία να δεχθεί τη φορολόγηση 20%, αλλά από τον φόρο να εκπίπτει το 50% των εξόδων. Πρόκειται για µια συµβιβαστική πρόταση που επεξεργάζονται τα τελευταία 24ωρα και οι δύο πλευρές. Ακόµη, οι ιεράρχες αναµένεται να ζητήσουν να µη φορολογούνται τα ακίνητα της Εκκλησίας που είναι δεσµευµένα και να µειωθεί στο 1 τοις χιλίοις το ΕΤΑΚ, εφόσον πλέον το τέλος καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ ο ΦΜΑΠ. Εν τω µεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος απάντησε σε όσους ζητούν να ασκηθεί έλεγχος στα οικονοµικά της Εκκλησίας ακόµη και µε παρέµβαση της ΥπΕΕ ότι «η Εκκλησία είναι η πιο καθαρή από όλους τους φορείς». «Σας προκαλούµε να ερευνήσετε και θα αποδειχθεί ότι η Εκκλησία είναι η πιο καλά ελεγχόµενη» τόνισε και πρόσθεσε: «Ο µεγάλος θησαυρός της Εκκλησίας είναι ένα κάρβουνο».

Έως 23 Απριλίου παρατείνεται η προθεσµία υποβολής οριστικής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ Αθήνα Την παράταση µέχρι την 23η Απριλίου 2010 της προθεσµίας υποβολής των Οριστικών ∆ηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) που έληγε την 31η Μαρτίου 2010, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, «όσες οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., για τις οποίες δεν προέκυπτε ποσό φόρου για απόδοση και µε αριθµό απασχολούµενων µισθωτών ολιγότερο των είκοσι, έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους στις ∆ΟΥ, θεωρούνται ως µη υποβληθείσες, δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα, η καταχώρησή τους στο ανάλογο υποσύστηµα των ∆ΟΥ διαγράφεται και οι υπόχρεοι αυτοί καλούνται να τις υποβάλλουν µέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/ της ΓΓΠΣ».

ΑΑΑΚ ΑΑΑΠ ΑΒΑΞ ΑΒΕ ΑΒΚ ΑΓΚΡΙ ΑΓΡΑΣ Α∆ΑΚ20 ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΠ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΚΑΤ ΑΛΚΟ ΑΛΛΚ ΑΛΜΥ ΑΛΣΙΝ ΑΛΤΕΚ ΑΛΤΕΡ ΑΛΤΙ ΑΛΥΣΚ ΑΛΥΣΠ ΑΛΦΑ ΑΝ∆ΡΟ ΑΝΕΚ ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΑΡΑΙΓ ΑΡΒΑ ΑΣΑΣΚ ΑΣΚΟ ΑΣΠΤ ΑΣΤΑΚ ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΡΑ ΑΤΕ ΑΤΕΚ ΑΤΕΡΜ ΑΤΛΑ ΑΤΡΑΣΤ ΑΤΤ ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΑΧΟΝ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡ∆Α ΒΑΡΝΗ ΒΕΛΛ ΒΕΤΑΝ ΒΙΒΑΡΤ ΒΙΒΕΡ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΣΚ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣΚ ΒΟΣΥΣ ΒΟΧ ΒΡΑΙΝ ΒΥΤΕ ΒΩΒΟΣ ΓΑΛΑΞ ΓΕΒΚΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΝΕΡ ΓΚΑΛ ΓΡΗΓΟ ΓΤΕ ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΗ ∆ΙΑΣ ∆ΙΕΚΑ ∆ΙΟΝ ∆ΙΧΘ ∆ΟΛ ∆ΟΜΙΚ ∆ΟΥΡΟ ∆ΡΟΜΕ ∆ΡΟΥΚ ΕΒΖ ΕΒΡΟΦ ΕΓΝΑΚ Ε∆ΡΑ Ε∆ΡΙΠ ΕΕΕΚ ΕΚΤΕΡ ΕΛΑΙΝ ΕΛΑΣΚ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΒΙΟ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ ΕΛΙΧΘ

2,18 0,71 35,74 1,16 1,25 10,76 0,94

+0,46% +1,43% +0,03% +3,57% +2,42% -0,55% -2,04%

7088 1100 2 110 11660 501 22251

1,91 0,51 0,44 2,36 0,38

-0,52% 475 -1,92% 30 +2,33% 4903311 -4,45% 440 -2,56% 1780

0,83 0,85 0,16 1,42

8050 1 68589 5528

7,40 1,52 0,53

-5,88%

-2,76% 1718427 2318 50054

3,42 4,57

+0,29% -0,65%

7909 139

0,72 0,65 7,70 2,80

+2,86% +3,12%

10600 399785 579 1100

1,60

-3,61%

1,01 1,38 0,35 1,74 0,55 0,90

-0,73% +3,59% -1,79% +1,11%

0,57

569561

150 20930 10000 15494 8410 1652

1750

21,50 0,54

+0,42% +2,00%

801 117

0,18 0,21 4,22

+5,88%

112613 10924 75091

1,15 1,35 1,04 0,78 3,96 0,38 0,35 5,44

+0,88% +2,27% +2,97% +2,63% -0,50%

-4,74%

-2,86% -0,73%

200 20 1000 370 173156 1100 4150 53733

0,66

-2,94%

386618

14,30 0,65

-0,69% +1,54%

606509 28472

0,34 1,79 1,62 1,36

-5,56% +7,32% -0,61%

73128 14078 6278 201

0,45 0,55 0,87 0,68 1,59 0,14 0,77 20,79 0,79

-6,67% -1,28% +1,91% +3,95%

5980 3500 4150 72 2782 12532 1920 491917 2

7,75 1,34 1,05

-1,90% +2,29% -0,94%

100 20788 6900

0,78 2,14 0,12

-1,25% +0,47%

4730 4590 26300

-1,79% -1,14% +3,03%

ΕΛΚΑ ΕΛΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΜΕΚ ΕΛΜΠΙ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΡ ΕΛΤΚ ΕΛΤΟΝ ΕΛΥΦ ΕΛΦΚ ΕΜ∆ΚΟ ΕΜ∆ΠΟ ΕΜΠ ΕΝΒΙ ΕΝΚΛΩ ΕΝΤΕΡ ΕΠΙΛΚ ΕΠΣΙ ΕΡΓΑΣ ΕΣΥΜΒ ΕΤΕ ΕΤΕΜ ΕΤΜΑΚ ΕΤΜΑΠ ΕΥΑΠΣ ΕΥΒΡΚ ΕΥ∆ΑΠ ΕΥΠΙΚ ΕΥΠΡΟ ΕΥΡΟΜ ΕΥΡΩΒ ΕΥΡΩΣ ΕΦΤΖΙ ΕΧ ΕΧΑΕ ΖΑΜΠΑ ΖΗΝΩΝ ΗΙΤ ΗΛΕΑΘ ΗΡΑΚ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΟΝΑ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥ∆Α ΙΜΑΚΟ ΙΜΠΕ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΠ ΙΝΤΕΡ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΦΙΣ ΙΝΦΟ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΚΑΕ ΚΑΘΗ ΚΑΜΠ ΚΑΝΑΚ

1,34 46,00 4,36 0,90

+0,76% +0,96% -0,91%

6880 5580 896131 892

8,45 0,46 2,87 0,58 0,36 0,69

-0,59% +2,22% +3,64% +2,86% -10,00%

64901 7641 1800 15051 100 2998

4,01

-1,23%

13921

1,35 0,35 2,07

-3,57%

100 925 25

2,80 15,81 0,62

-3,72%

-0,71% 19920 -1,19% 2727699 +1,64% 770

4,25 0,82 6,25 0,57 7,50 4,11 7,12 0,16 1,05

+3,91% +4,17% -1,72% -1,06% -0,72% -1,11% +6,67% +2,94%

36292 3002 60637 13335 23262 1800 1109100 8981 1050

6,75

-2,17%

167325

1,43

+0,70%

4000

1,82 5,44 3,45 1,21 0,16 0,59 1,38

+1,11% +2,45% +0,88% -2,42% -5,88% +0,73%

292 1700 3560 12474 12000 2250 314568

0,48 0,54 3,52 0,82

-5,88% -3,64% +2,03% -7,87%

15524 39159 222947 1104

0,82 0,85 1,03 0,30

-2,38% +2,41% -3,74% -9,09%

5209 2080 190546 1730

6,22 5,00 1,19 1,65

+2,52%

4505 1335 4502 494

ΚΑΡ∆ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΚΑΤΣΚ ΚΕΚΡ ΚΕΠΕΝ ΚΕΡΑΛ ΚΛΕΜ ΚΛΜ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΚΜΟΛ ΚΟΜΠ ΚΟΡ∆Ε ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΦΚ ΚΟΡΦΠ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΚΥΠΡ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΜ ΛΑΒΙ ΛΑΜ∆Α ΛΑΜΨΑ ΛΑΝΑΚ ΛΑΝΕΤ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΛΙΒΑΝ ΛΟΓΟΣ ΛΟ∆ΙΣ ΛΟΥΛΗ ΛΥΚ ΛΥΜΠΕ ΜΑΘΙΟ ΜΑΙΚ ΜΑΞΙΜ ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΦΒ ΜΑΣΟΠ ΜΕΒΑ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΣΟΧ ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ ΜΗΧΠ ΜΙΓ ΜΙΓΡΕ ΜΙΝ ΜΙΝΟΑ ΜΛΑΝΤ ΜΛΣ ΜΟΗ ΜΟΝΤΑ ΜΟΤΟ

0,34 75,45 1,26 0,36

+9,38% +1,41% +2,46% -2,70%

285735 9 90 15288

0,73 1,83 1,77 0,08

+8,96% +2,82% -1,66%

50 3840 13160 1000

0,78

-7,14%

6370

0,33 5,93

+3,12% -3,85%

5757 2285

1,33 0,28 0,82

0,65 4,87 1,03 0,85 5,34

-1,46% +7,41% -2,38%

6415 17175 14090

3829 -1,62% 1014239 +19,32% -2,33% +6,80%

26864 41989 6792

0,59

4250

0,59

100

0,54

+3,85%

1500

1,13 0,60 0,56 0,26

+1,80%

410 1440 275 24830

0,39 2,12 2,20 0,98

+8,33% 120 -1,40% 1947372 +2,33% 10 -1,01% 200

-1,75% -3,70%

10,55 0,90 0,75 1,77 4,02

+0,67% -1,10%

14402 60967 12721 -1,67% 2206114 +0,25% 215

3,67

+1,15%

5595

2,22 10,46 0,55 1,58

+0,77% +1,85% +7,53%

57700 95166 1255 3105

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ FTSE/ASE 20 FTSE/ΧΑ LIQUID EUROBANK INDEX FTSE/ASE 140 FTSE/ASE MIDCAP 40 FTSE/ASE SMALLCAP 80 FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

2.137,37 1.066,25 2.147,55 861,31 (K) 2.403,01 2.421,55 373,00 1.520,70 1.135,88 1.772,15 2.815,76 3.589,90 2.721,50 3.116,47 2.759,78 3.225,40 3.851,47 2.773,56 2.911,32 2.562,64 2.380,29 7.428,82 3.883,45 4.113,31

-10,46 -9,93 6,84

-0,49 -0,92 0,32

-18,73 5,91 -0,31 6,20 -24,46 -23,38 -22,62 -67,04 -9,27 10,08 -6,79 -5,26 29,70 4,99 -59,38 16,51 -32,95 137,02 51,30 -13,10

-0,77 0,24 -0,08 0,41 -2,11 -1,30 -0,80 -1,83 -0,34 0,32 -0,25 -0,16 0,78 0,18 -2,00 0,65 -1,37 1,88 1,34 -0,32

ΜΟΥΖΚ ΜΟΥΛΤ ΜΟΧΛ ΜΠΕΛΑ ΜΠΕΝΚ ΜΠΟΚΑ ΜΠΟΠΑ ΜΠΤΚ ΜΥΤΙΛ ΝΑΚΑΣ ΝΑΥΠ ΝΑΥΤ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΝΙΚΑΣ ΝΙΟΥΣ ΝΤΟΚΧΟ ΝΤΟΠΛΕΡ ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΟΛΘ ΟΛΚΑΤ ΟΛΠ ΟΛΥΜΠ ΟΠΑΠ ΟΠΤΡΟΝ ΟΤΕ ΟΤΟΕΛ ΠΑΙΡ ΠΑΡΝ ΠΑΣΑΛ ΠΕΑ ΠΕΙΡ ΠΕΡΣ ΠΕΡΦ ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣ ΠΡ∆ ΠΡΕΖΤ ΠΡΟ ΠΡΟΦ ΠΣΥΣΤ ΠΤΕΧ ΡΕΒ ΡΕΙΝ ΡΙΛΚΕ ΡΙΝΤΕ ΡΟΚΚΑ ΡΟΚΠΑ ΣΑΙΚΛ ΣΑΝΥΟ ΣΑΡ ΣΑΡΑΝ ΣΑΤΟΚ ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΟ ΣΕΝΤΡ ΣΙ∆Ε ΣΙ∆ΜΑ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙ ΣΠΙΝΤ ΣΠΡΙ ΣΠΥΡ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΕΓΟ ΤΕΚ∆Ο ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΞΤ ΤΖΚΑ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΤΣΟΥΚ ΤΤ ΥΑΛΚΟ ΥΓΕΙΑ ΦΙΕΡ ΦΙΝΤΟ ΦΛΕΞΟ ΦΟΛΙ ΦΟΡΘ ΦΡΙΓΟ ΦΡΛΚ ΧΑΙ∆Ε ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ ΧΑΤΖΚ ΧΚΡΑΝ

0,38

-2,56%

5000

0,16 7,64 3,48 0,22

-5,88% +2,69% +10,00%

26189 146383 590212 21010

0,75 5,16 1,42

-4,70%

960 347699 20

0,57

+1,79%

860

0,82 0,63

-2,47%

13365 54525

0,58

0,57 13,76 1,47 14,04 0,46 16,40

4580

-2,77% -2,13% -2,50%

30 8057 1000 10489 56884 411125

9,31 1,92 0,88 1,09 0,88

+0,65% +3,76% +2,33% -0,92% -1,12%

353833 6248 1025 16255 6978

6,86 0,46

+0,29% 1108900 +4,55% 1000

+0,07%

0,41

-2,33%

55943

2,75 0,74 4,98 3,33

-1,33% -0,20% -2,89%

450 27431 402 1752

0,24 8,04 1,41 0,76

-4,00% +9,84% -3,42% +1,30%

3000 30 199868 6400

1,04

-0,97%

23578

3,30 0,25

+0,91%

4047 1000

0,64 0,21 4,83

-3,03%

3061 325023 22373

0,33 0,65 0,55 0,70 3,79 1,26 0,58 0,24 0,73 0,58 1,00 1,36 0,84

+1,68% -2,94% -1,52% -1,79% -2,78% +7,69%

-2,67% +3,57% +0,74%

24300 27571 24020 50520 19634 15175 12475 1000 62761 120 3000 16655 1030

5,43 0,14

-1,27%

17108 610

4,24 19,80 13,02

+0,95% +1,02% -0,61%

334 34635 840

4,03 0,43 1,40

+0,25% -0,71%

326265 13273 58783

+0,89% -1,83% +0,65% -2,97% +4,17% -0,85%

4150 9857 652108 77698 13145 12389 10243

7,64 17,00 1,07 9,30 8,83 1,01 1,16 0,30

14200


Νέα της Αµαλιάδας

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

15

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στα φρεάτια που βρίσκονται στους κεντρικούς δρόµους του οικισµού, όπου δεν µπορεί να παρέµβει κανείς πλην του ΟΕΚ

Ο κ. Ανδριόπουλος δείχνει το σηµείο που βρίσκεται ακάλυπτη η µία δεξαµενή των λυµάτων, ακριβώς λίγα µέτρα πιο µακριά από τα σπίτια

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Εφιάλτης τα λύµατα Είναι στο ‘περίµενε’ από τον περασµένο Αύγουστο Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

κίας.

Ανυπόφορη έχει καταστεί η καθηµερινότητα τους τελευταίους οκτώ µήνες για τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη Αµαλιάδας, αφού είναι αναγκασµένοι να συµβιώνουν µε τα βοθρολύµατα και τη δυσοσµία, µε ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτή η κατάσταση, για τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά τους. Από τον περασµένο Αύγουστο που έκανε την εµφάνισή του το πρόβληµα, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο και οι κάτοικοι του οικισµού θα γιορτάσουν το Πάσχα συντροφιά µε τα λύµατα, αφού όπως όλα δείχνουν, δεν έχουν άλλη επιλογή. Όσο βέβαια ανεβαίνει η θερµοκρασία, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος και δεν είναι λίγες οι φορές που οι κάτοικοι έχουν καλέσει ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει αποφρακτικό για να δώσει λύση, προσωρινά βέβαια, καταβάλλοντας τα έξοδα από την τσέπη τους, τη στιγµή που την αρµοδιότητα και ευθύνη έχει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοι-

Προβληµατική η κατασκευή Το πρόβληµα ξεκίνησε τον περασµένο Αύγουστο, στις δύο από τις τρεις δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί στην άκρη του συγκροτήµατος των εργατικών κατοικιών για τη συλλογή των βοθρολυµάτων. Λύση, που χαρακτηρίστηκε προσωρινή, µέχρις ότου προχωρήσει η κατασκευή του «Κινδυνεύουµε ακόµη δικτύου που θα ενώσει τις ερ- «Τα λύµατα αναβλύζουν και µε ασθένειες, δεν γατικές κατοικίες µε το βιολο- µέσα στον οικισµό και δεν έχει έρθει κανείς να µπορεί να συνεχιστεί γικό καθαρισµό της ελέγξει τι έγινε» ανέφερε αυτή η κατάσταση» επεΑµαλιάδας. Ωστόσο, ουδέν ο κ. Αλέξης Ανδριόπουσήµανε ο κ. Θεόδωρος µονιµότερο του προσωρινού λος Μαδούρας και οι κάτοικοι ως ένα βαθµό έχουν συµβιβαστεί µε την ιδέα ότι αυτό δεν θα γίνει από τη µια ηµέρα στην άλλη και συλλογής βοθρολυµάδεν θα είχαν και κανένα πρόβληµα όσο των αποδείχθηκε ανεπαρκές, αφού τον τα έξοδα καλύπτονται από τον ΟΕΚ, εάν περασµένο Αύγουστο, τα δύο ειδικά δεν διαµορφωνόταν τους τελευταίους µοτέρ που λειτουργούσαν στη µία δεµήνες αυτή η δυσάρεστη κατάσταση. ξαµενή και µετέφεραν τα λύµατα στην Το σύστηµα λειτουργίας των δεξαµενών

άλλη, κάηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αναγκαστικά, τοποθετήθηκε ένα νέο µοτέρ, χειροκίνητο αυτή τη φορά, το οποίο δεν µπορεί να ανταπεξέλθει, αφού δεν είναι εφικτό να υπάρχει µονίµως άνθρωπος στο σηµείο για να το λειτουργεί, µε αποτέλεσµα να φράζουν από λύµατα τα κεντρικά φρεάτια και τα λύµατα βγαίνουν στο οδόστρωµα. Ακάλυπτες οι δεξαµενές Εκτός αυτού, από τη στιγµή που παρουσιάστηκε το πρόβληµα, οι δύο από τις τρεις δεξαµενές έµειναν ακάλυπτες, µε κάποια υποτυπώδη πλαστικά στην επιφάνεια και είναι άκρως επικίνδυνες, αφού δεν υπάρχει περίφραξη, υπάρχει ρεύµα στο σηµείο και φυσικά η δυσοσµία που αναδύουν προκαλεί έντονη δυσφορία στους κατοίκους που µένουν πέριξ αυτών. «Τα λύµατα αναβλύζουν µέσα στον οικισµό, από τον περασµένο Αύγουστο και δεν έχει έρθει κανείς να ελέγξει να δει τι γίνεται» ανέφερε ο κ. Αλέξης Ανδριόπουλος, ο οποίος εξηγεί τις κινήσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Το µοτέρ

Σε ορισµένα σηµεία τα λύµατα λιµνάζουν, ακόµη και όταν οι δεξαµενές έχουν αδειάσει

στις δεξαµενές είναι πλέον χειροκίνητο και πρέπει να έρχεται συνέχεια υπάλληλος. Από την πρώτη στιγµή που παρουσιάστηκε το πρόβληµα, µαζί µε τον υπεύθυνο του εργολάβου και την προϊσταµένη των γραφείων του ΟΕΚ στον Πύργο κα Μεσσάρη, την οποία και ευχαριστούµε ιδιαίτερα, φέραµε το αποφρακτικό της ∆ΕΥΑΑ και ξεβουλώσαµε τα φρεάτια και από την εργοληπτική εταιρεία, εστάλη έγγραφο στα κεντρικά του ΟΕΚ, για το πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί. Ωστόσο, η απάντηση που έχουµε λάβει, είναι ότι επειδή δεν έχει οριστεί ακόµη νέα διοίκηση, υπάρχει πρόβληµα και δεν µπορεί να δοθεί λύση και στο δικό µας θέµα».

Περιµένουν τον ΟΕΚ Και όπως επισηµαίνουν οι κάτοικοι, από τη δική τους πλευρά µπορούν να καλέσουν ιδιώτη µε αποφρακτικό και να παρέµβουν στα φρεάτια που βρίσκονται στους εσωτερικούς δρόµους του οικισµού µόνο, γιατί στα κεντρικά τµήµατα πρέπει να παρέµβει αποκλειστικά και µόνο ο ΟΕΚ. «Κινδυνεύουµε ακόµη και µε ασθένειες, έχουµε µικρά παιδιά, δεν µπορούµε να αντέξουµε αυτή τη δυσοσµία. Κάτι πρέπει να γίνει» είπε ο κ. Θεόδωρος Μαδούρας, ο οποίος µαζί µε τους υπόλοιπους κατοίκους του οικισµού, θα γιορτάσει φέτος το Πάσχα µε το βλέµµα στα φρεάτια και µε την ελπίδα ότι σύντοµα θα δοθεί λύση.

ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ANTONIO VIVALDI

Μάγεψαν οι σπουδαστές του Ωδείου Αµαλιάδας

Καθηγητές του Ωδείου συµµετείχαν στο αφιέρωµα για τον Antonio Vivaldi

M

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου το αφιέρωµα στον ANTONIO VIVALDI που διοργάνωσε το ∆ηµοτικό Ωδείο Αµαλιάδας. Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια σειράς αφιερωµάτων σε µεγάλους συνθέτες που έχει ξεκι-

νήσει το Ωδείο πριν 3 χρόνια και σκοπό έχουν να εντρυφήσει το κοινό στη ζωή και το έργο των µεγάλων αυτών δηµιουργών. Έχουν προηγηθεί αφιερώµατα στον ΜΟΤΣΑΡΤ, ΜΠΑΧ & ΜΠΕΤΟΒΕΝ. Το πρόγραµµα του αφιερώµατος περιελάµβανε µουσικά ακούσµατα του συνθέτη από κα-

Το κοινό µαγεύτηκε από το αφιέρωµα Εντυπωσίασαν και καταχειροκροτήθηκαν οι σπουδαστές του Ωδείου

θηγητές και σπουδαστές του Ωδείου ενώ ενδιάµεσα παρεµβάλλονταν αφήγηση και εικόνες από τη ζωή του Vivaldi. Ο κόσµος που παρευρέθηκε έµεινε κατενθουσιασµένος από την εκδήλωση και τις εξαιρετικές µελωδίες που

ακούστηκαν. Στη συναυλία συµµετείχαν ο καθηγητής κλαρινέτου, σαξοφώνου και φλάουτου Χρήστος Παππούς, ο καθηγητής κιθάρας Ανδρέας Μπένος και ο διευθυντής του Ωδείου και καθηγητής ανώτερων θεωρητικών ∆η-

µήτρης ∆ηµακόπουλος. Επίσης συµµετείχαν οι σπουδαστές: Πέρσα Τσάκωνα, Ιωνάθαν Ηλιόπουλος, ∆ανάη Ανδριοπούλου, Χρυσούλα Ηλιοπούλου, Αναστασία Πετροπούλου, Αριστοτέλης Κολοβός, Χρήστος Κωστόπουλος Λάουρα Λούκα, Παναγιώτης Γεωργακής. Στην αφήγηση ήταν η

∆ώρα ∆ρακοπούλου. Η επόµενη εκδήλωση του Ωδείου θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαΐου και πρόκειται για το Α’ µέρος των επιδείξεων των σπουδαστών, που θα παρουσιάσουν δείγµατα της δουλειάς που κάνουν όλο το χρόνο στο Ωδείο.

∆ιανοµή τροφίµων Κοντά στο συνάνθρωπο θα βρεθεί και αυτό το Πάσχα ο Σύλλογος «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη». Με αφορµή τις εορτές του Πάσχα και λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης, η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» θα διανείµει τρόφιµα στους οικονοµικά αδύναµους, έτσι ώστε να µπορέσουν να στρώσουν το γιορτινό τραπέζι. Γ διανοµή θα ξεκινήσει σήµερα Μεγάλη Τρίτη, στις 11:30 το πρωί, από τα γραφεία του Συλλόγου στην Αµαλιάδα και οµάδες εθελοντών θα συνεχίσουν την διανοµή σε ολόκληρο το νοµό σήµερα και αύριο.


16

ΗΛΕΙΟΚΟΣΜΟΣ

Του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Στον όµορφο χώρο της γιορτής, οι πάντα χαρούµενες κες της φωτογραφίας µας (από αριστερά) Άννα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Βεσκούκη και Γεωργία Χαβελέ.

Οι κες (από αριστερά) Μαρία Ζαφειροπούλου, Γεωργία Πατρώνα και Ντίνα Ζαπάντη µε έκφραση χαράς στο χώρο της εκδήλωσης.

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Εκδήλωση, µε αφορµή τη γιορτή της γυναίκας

Ε

Κ∆ΗΛΩΣΗ, µε έντονο γυναικείο χρώµα, πραγµατοποιήθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου της 6ης Μαρτίου 2010 στη Μυρσίνη του δήµου Λεχαινών. Την εκδήλωση, διοργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, το Πολιτιστικό Κέντρο του δηµοτικού αυτού διαµερίσµατος, µε αφορµή τη γιορτή της γυναίκας. Τις πιο εγκάρδιες ευχές της εξέφρασε στις παρευρισκόµενες κυρίες της βραδιάς, η πρόεδρος του Πολιτιστικού αυτού Κέντρου κα Ουρανία Φλιάτουρα – Καραγεώργη, η οποία στη συνέχεια αναφέρθηκε µε σαφήνεια στο θέµα της ηµέρας. Θερµές ευχές, εξέφρασε επίσης και η εκπρόσωπος «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, η οποία τίµησε µε την έντονη παρουσία της την όµορφη αυτή γιορτή. Ήταν πράγµατι, µια ευχάριστη βραδιά µε έντονη την παρουσία των γυναικών της περιοχής που συγκεντρώθηκαν στην κατάµεστη αίθουσα της γνωστής καφετέριας του Γιάννη Αλεβιζόπουλου στη Μυρσίνη, όπου διασκέδασαν µε ελληνικούς χορούς και τραγούδια και όχι µόνο, µέχρι πρωίας.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώτη από δεξιά) Ουρανία Φλιάτουρα – Καραγεώργη και το προσωπικό της γνωστής καφετέριας του κ. Γιάννη Αλεβιζόπουλου, σε θέση ετοιµότητας για την άµεση εξυπηρέτηση των παρευρισκοµένων στη γιορτή της γυναίκας.

Οι κες από τα Λεχαινά (από αριστερά) Λούλα Σχίζα, Φανή Μαρινοπούλου και Αριστέα Μυλωνάκη, στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου Μυρσίνης, µε αφορµή τη γιορτή της γυναίκας.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου κα Ουρανία Φλιάτουρα – Καραγεώργη, αφού πρώτα εξέφρασε τις πιο εγκάρδιες ευχές της για τη γιορτή της γυναίκας, αναφέρθηκε στη συνέχεια στο θέµα της ηµέρας.

Απόλυτα προσηλωµένες στο πανέµορφο πρόγραµµα της βραδιάς οι κες (από αριστερά) Χάρη και Μαρία Φλιάτουρα, Γεωργία Χριστοπούλου, Σούλα Τσιγγενοπούλου και Μάρθα ∆ίπλαρου.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε η έντονη παρουσία της οµάδας γυναικών «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», επικεφαλής της οποίας ήταν η κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, που διακρίνεται στη φωτο πρώτη από αριστερά. Ανάµεσα στις πρόσχαρες και ελκυστικές αυτές κυρίες η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου κα Ουρανία Φλιάτουρα – Καραγεώργη (δεύτερη από αριστερά).

Το πρόγραµµα της βραδιάς απολαµβάνουν µε το δικό τους τρόπο οι κες (από αριστερά) Στεφανία Αρβανίτη, Σαραντούλα Μανιάτη και Μαρία Φρεζάδου.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3η κλήρωση 8 0 9 2η κλήρωση 8 1 9 1η κλήρωση 8 4 5

13, 14, 18, 26, 35

Στη µνήµη του Μάνθου Παναγόπουλου πρώην παίκτητης οµάδας Με τη συµµετοχή και των Αστέρα Αµαλιάδας και Π.Φ.Ο. Πανόπουλου Σελ. 20

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

∆ήλωση «σοκ» από τον Γ.Γ.Α.

Τ

ην αναστολή κάθε χρηµατοδότησης του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου από τον ΟΠΑΠ ανακοίνωσε, ως διοικητική ποινή για τα τελευταία κρούσµατα βίας στο ποδόσφαιρο, ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, Πάνος Μπιτσαξής. Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail «Ο ΟΠΑΠ δεν πρόκειται να χρηµατοδοτήσει αυτή την αθλιότητα» είπε -χαρακτηριστικά- ο Γ.Γ.Α. και πρόσθεσε ότι περιµένει την ΕΠΟ και τους ιθύνοντες του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση

της Πολιτείας, µετά τα κρούσµατα βίας που έχουν σηµειωθεί στα γήπεδα που πραγµατοποιούνται οι τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος της Σούπερ Λίγκας, και την οποία γνωστοποίησε ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, Πάνος Μπιτσαξής, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες. Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν εφαρµοστεί το µέτρο αυτό, τότε θα πρόκειται για ένα µεγάλο πλήγµα στις οµάδες των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων, οι οποίες θα χάσουν ένα µεγάλο µέρος από τα έσοδά τους. Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Πάνος Μπιτσαξής είχε συνάντηση µε τον υπουργό Πολιτισµού, Π. Γερουλάνο. Ο τελευταίος είχε επικοινωνία

προχθες το βράδυ µε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιο, και τον είχε ενηµερώσει για την απόφαση αυτή. Ο κ. Πιλάβιος δεσµεύτηκε ότι θα αλλάξει το καταστατικό, το οποίο –πλέονθα προβλέπει βαρύτερες ποινές, σε σύγκριση µε αυτές που ισχύουν σήµερα. Ένα από τα νέα µέτρα είναι και η θέσπιση ενός κώδικα διοικητικών ποινών, κάτι που ισχύει και στις υπόλοιπες ανώνυµες εταιρείας. Αυτός θα καταρτιστεί από τον γενικό γραµµατέα Αθλητισµού, αυτόν της προστασίας του πολίτη και αυτόν της ανάπτυξης. Μάλιστα, θα προβλέπεται ακόµη και το κλείσιµο µιας ΠΑΕ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων κρουσµάτων βίας.

Θα επηρεάσει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τονίζει ο κ. Κουλούρης Η «Πατρίς Σπορ» επικοινώνησε χθες µε τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ κ. Άρη Κουλούρη, που µας τόνισε ότι αυτή η απόφαση της πολιτείας, µπορεί να επηρεάσει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή τις Ενώσεις, που χρηµατοδοτούνται από την ΕΠΟ και την ΕΠΑΕ.«Η αναστολή των χορηγήσεων του ΟΠΑΠ προς την ΕΠΟ, αφορά πιθανότατα και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τις επιχορηγήσεις που δίνει η ΕΠΟ προς τις Ενώσεις. Άρα αυτή η απόφαση µπορεί να επηρεάσει και µας. Θα περιµένουµε πάντως και την επίσηµη ενηµέρωση από την ΕΠΟ, για αυτό το θέµα».

Ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, Πάνος Μπιτσαξής βάζει το «µαχαίρι στο κόκαλο» για να εξαλειφτεί η βία στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.Από τη πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ. Κουλούρης πιστεύει πως µπορεί να υπάρξει πρόβληµα και για τις Ενώσεις.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Τρεις βαθµοί για να τελειώνει …

Η

οµάδα του Πύργου επέστρεψε προχθές στις καλές εµφανίσεις και συνέτριψε µε 4-0 τον ΑΟ Κροκεών.Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» θα µπορούσαν να είχαν πετύχει Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail Καλή εµφάνιση είχε στην επιστροφή του στην 11αδα ο Παναγιώτης Μπουτσικάκης.

τουλάχιστον άλλα .. τέσσερα τέρµατα, αν ήταν πιο προσεκτικοί και

πιο τυχεροί στην τελική προσπάθεια. Όπως και να έχει όµως, ο Πανηλειακός µε τη νίκη του επί του ΑΟ Κροκεών, διατήρησε την διαφορά των 16 βαθµών που έχει από το δεύτερο Λάππα και αν επικρατήσει και την Κυριακή του Θωµά επί του Τέλλου Άγρα στην Μεσσηνία, θα «σφραγίσει» και µαθηµατικά την άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Θέλουν «6 στα 6» Όπως είναι φυσικό, η καλή εµφάνιση επί των «Λακώνων» έφερε και πάλι τα χαµόγελα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο και πλέον οι «Πυργιώτες» καλούνται να κάνουν 6 νίκες στα 6 µατς που τους περιµένουν, έως την λήξη του πρωταθλήµατος. Να θυµίσουµε ότι η οµάδα του Πύργου µετά τον Τελλο Άγρα έχει να αντιµετωπίσει το Ζαβλάνι στον Πύργο, τον Εθνικό Σαγεΐκων

Την Κυριακή του Θωµά µε νίκη επί του Τέλλου Άγρα οι «ερυθρόλευκοι» θα «σφραγίσουν» την άνοδο στην Γ’ Εθνική

εκτός έδρας, τον Πάµισσο Μεσσήνης στον Πύργο, την Αχαϊκή στην Αχαγιά και τον Ολυµπιακό Καλαµάτας στον Πύργο. Από το όνοµα των αντιπάλων, αλλά κυρίως από την δυναµικότητα των «ερυθρόλευκων», είναι λογικό να πιστεύουµε ότι ο Πανηλειακός µπορεί να κάνει το «6 στα 6».Αρκεί να είναι σοβαρός µέσα στον αγωνιστικό χώρο. *** Η προετοιµασία του Πανηλειακού θα συνεχιστεί σήµερα

µε απογευµατινή προπόνηση, ενώ αύριο υπάρχει ρεπό. Την Πέµπτη οι «ερυθρόλευκοι» θα προπονηθούν το πρωί και µετά θα µείνουν ελεύθεροι λόγω του ΠΑΣΧΑ. Στις προπονήσεις θα επανέλθουν την Τρίτη του ΠΑΣΧΑ. Όσον αφορά τα προβλήµατα που υπάρχουν, ο Μενίκου έχει ακόµη µια αγωνιστική να εκτίσει, ενώ λογικά θα παίξει µε τον Τέλλο Άγρα ο Θωνιάτης.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

18

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε… της Α2 κατηγορίας και ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου του ισχυρού παράγοντα του Ηλειακού ποδοσφαίρου κ. Γιώργου Πανόπουλου πανηγυρίζει τη κατάκτηση του πρωταθλήµατος. Πρόκειται για µια επιβράβευση των προσπαθειών της «νεοφώτιστης» οµάδας, που έδειξε µια σταθερότητα σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος. Η οµάδα του Λάκη Αθανασόπουλου έκανε τον γύρο του θριάµβου για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στην τρίχρονη ιστορία της, και αυτό πιστεύουµε τα λέει όλα! Άλλωστε αυτή η οµάδα έχει όνειρα που φτάνουν τουλάχιστον µέχρι την ∆’ Εθνική, και προς τα εκεί θα στοχεύσει τα επόµενα χρόνια. Όµως σε θέση ισχύος… βρέθηκε πλέον και ο Αργοναύτης Κατακόλου τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε… και µάλιστα για πρώτη φορά στον φετινό µαραθώνιο της Α2. Τώρα εδώ που έφτασε η οµάδα του «λιµανιού» καλείται στις 10 Απριλίου να τα δώσει όλα για όλα µέσα στο Στρέφι στο ντέρµπι µε τον τοπικό Άρη που πάει να «αυτοκτονήσει», και να χαλάσει ό,τι έκτισε όλη την χρονιά. Πλέον αυτές οι δυο οµάδες θα διεκδικήσουν µέχρι το τέλος την 3η θέση ανόδου. Όσο για τον υποβιβασµό, φαίνεται πλέον πως ο Α.Ο. Μακρισίων θα είναι η τέταρτη οµάδα που υποβιβάζεται στην Β’ κατηγορία µετά τους, Α.Ε.Μ., Καβάσιλα και Φίλιππο Ανδραβίδας. Η ιστορική οµάδα του ∆ήµου Σκιλλούντος έχει να µονοµαχήσει τώρα πλέον µόνο µε τον Κακόβατο, ο οποίος όµως στα τρία µατς που αποµένουν παίζει εντός µε Καβάσιλα και Α.Ε.Μ. και εκτός µε Φίλιππο και λογικά θα κάνει τρεις νίκες! Έτσι λοιπόν µάλλον η υπόθεση παραµονή σχόλασε… για τα Μακρίσια, που µέσα σε δυο χρόνια χάνουν δυο κατηγορίες.

Οπως τα βλέπω

Οι αθλητές µε τα µετάλλια

ΣΠΟΡ

Του Γιάννη Μουρούτη

Π

ολύ καλή παρουσία είχε ο Φιλαθλητικός στο πανελλήνιο πρωτάθληµα U-17, που ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής στο κλειστό του Πύργου. Το ηλειακό σωµατείο κατέκτησε αρκετά µετάλλια και µετά τις απονοµές οι αθλητές που πήραν τα µετάλλια, δέχτηκαν να ποζάρουν στον φακό της εφήµ.Πατρίς, µαζί µε τον προπονητή τους κ. Τσόκο και τον πρόεδρο κ. Χατζηφώτη. Χ.Κ.

Η

Είδαν το µατς από την κερκίδα

απίστευτη εξέλιξη του πρωταθλήµατος στην Α2 Κατηγορία συνεχίζεται και µετά τα αποτελέσµατα της 27ης αγωνιστικής, η 3η θέση άλλαξε χέρια…και η µάχη για την κατάληψή της θα συνεχιστεί µέχρι το φινάλε. Ο Αργοναύτης νίκησε 8-1 τον Α.Ο.Μ και όλα δείχνουν ότι «µατς κλειδί» για την άνοδο, θα είναι αυτό της 10ης Μαρτίου µεταξύ Στρεφίου-Κατακόλου. Βέβαια, ακολουθούν και άλλα παιχνίδια καθοριστικά, αλλά από το αποτέλεσµα του παραπάνω αγώνα, θα φανεί ακόµη περισσότερο, τι µέλλει γενέσθαι για την 3η θέση. Λογικά, ο Αργοναύτης µε 49 βαθµούς έχει το προβάδισµα πλέον, αλλά και ο Άρης Στρεφίου µε 47 βαθµούς παραµένει στο κόλπο, αρκεί να νικήσει την οµάδα του Κατακόλου στο επόµενο µατς. Βέβαια, ο Αργοναύτης έχει να παίξει και στο Λαµπέτι στο φινάλε, αλλά και το Στρέφι δεν είναι σίγουρο ότι θα νικήσει στον Αµπελώνα ή την ΑΕΚ Πύργου την τελευταία αγωνιστική. Εν ολίγοις, ο Αργοναύτης που έχει να παίξει µε Στρέφι εκτός, Σαβάλια εντός και Λαµπέτι εκτός εξασφαλίζεται µε επτά πόντους σίγουρα, ενώ µε προϋποθέσεις, του αρκούν και πέντε βαθµοί, αλλά και τέσσερις…Το Στρέφι, εξασφαλίζεται σίγουρα µόνο µε τρία στα τρία, γιατί θα είναι καλύτερος στην ισοβαθµία µε τον Αργοναύτη(στους 55 βαθµούς), ενώ από κει και πέρα βολεύεται και µε πέντε ή έξι πόντους, αν η οµάδα του Κατακόλου νικήσει µόνο τα Σαβάλια ή θα κατακτήσει µέχρι 4 πόντους. Η ΑΕΚ Πύργου έχει και αυτή ελπίδες, αλλά θέλει µεγάλο συνδυασµό αποτελεσµάτων, µετά την ήττα στο Πελόπιο και τρία στα τρία µε Νίκη εκτός, Μακρίσια εντός και Στρέφι εκτός. Στην «ουρά» όλα δείχνουν, ότι ο Α.Ο.Μ, θα ακολουθήσει Α.Ε.Μ, Καβάσιλα και Φίλιππο στην Β’Κατηγορία, εκτός και αν ο ΠΑΟ Κακοβάτου, «αυτοκτονήσει…».

Μια νίκη ακόµη … Μια νίκη θέλει ακόµη ο Πανηλειακός για να πανηγυρίσει και µαθηµατικά την άνοδο στην Γ’ Εθνική. Και αυτή τη νίκη λογικά οι «ερυθρόλευκοι» θα την πάρουν στον αγώνα µε τον Τέλλο Άγρα. ∆εν νοµίζω ότι οι παίκτες του Πανηλειακού θα στραβοπατήσουν στην Μεσσηνία. Εδώ που έχουν φτάσει, δεν τους παίρνει να κάνουν και άλλη γκέλα…

Εκτός αποστολής ήταν την Κυριακή, για τον αγώνα µε τις Κροκεές οι Θωνιάτης, Μενίκου και Μαρκόπουλος. Ο πρώτος είχε ένα µικρό πρόβληµα τραυµατισµού και ο προπονητής του θέλησε να τον ξεκουράσει, ο δεύτερος είναι τιµωρηµένος και ο τρίτος ως γνωστόν υπηρετεί την µητέρα πατρίδα και έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Και οι τρεις «ερυθρόλευκοι» είδαν µαζί τον αγώνα από την κερκίδα και πανηγύρισαν και αυτοί µαζί µε τους συµπαίκτες τους που έπαιζαν, τη νίκη επί του σωµατείου από τη Λακωνία. Χ.Κ.

Έπαιζαν … πασούλες Για την Γ’ κατηγορία τι να γράψει κανείς. Πιστεύαµε ότι εδώ ίσως… παίζεται «καθαρό» ποδόσφαιρο! Όµως δυστυχώς και εδώ κυριαρχούν οι δηµόσιες σχέσεις οι φιλίες και το παρακαλετό! Και µπορεί να δει κανείς να «σκοτώνονται» δυο γειτονικά σωµατεία , ενώ δυο άλλα που απέχουν χιλιόµετρα µεταξύ τους να παίζουν πασούλες… Και ο φίλαθλος κόσµος τρέχει στα Ηλειακά γήπεδα για να βλέπει το θέατρο… σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές και όχι ποδόσφαιρο. Και µάλιστα σε µια εποχή που ο κόσµος έχει αγκαλιάσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γ.Π.

Χ.Κ.

Περαστικά... Καλά στην υγεία του είναι ο ποδοσφαιριστής του Πανόπουλου Στάθης Χαραλαµπόπουλος που την περασµένη Παρασκευή είχε ένα ατύχηµα µε το αυτοκίνητό του. Ο µέσος των πρωταθλητών της Α2 Κατηγορίας, είναι γερό “σκαρί” και σε λίγες ηµέρες αναµένεται να αναρρώσει πλήρως...Εµείς το µόνο που µπορούµε να του ευχηθούµε είναι “σιδερένιος” και καλή επιστροφή στα γήπεδα. Α. Λ.

Σε χαλαρούς ρυθµούς

Περιµένουµε …

Μπορεί να ήταν ρητή η εντολή του προέδρου της Ε.∆./ΕΠΣΗ ώστε όλοι οι αγώνες την Κυριακή το απόγευµα στο πρωτάθληµα ιδίως της Α2, να αρχίσουν στις 4 µ.µ. ακριβώς, όµως και πάλι δεν έλειψαν τα «µατιασµένα» µατς! Με εξαίρεση λοιπόν δυο αγώνες που έγινε µάχη µε τελικό νικητή τους γηπεδούχους και µάλιστα µε µεγάλα σκορ, σε όλα τα υπόλοιπα οι αγώνες κύλισαν σε «χαλαρό» ρυθµό! Θα πει βέβαια κάποιος ότι αυτά γίνονται στην «σουπερ – λίγκα» και δεν θα γίνουν στην Ηλεία; Γ.Π.

∆εν είναι σωστό, να περιµένουµε να λήξουν οι άλλοι αγώνες για να δούµε εµείς πώς θα διαµορφώσουµε το αποτέλεσµα ! Αυτό ακριβώς έγινε το απόγευµα του Σαββάτου στον 2ο όµιλο της Β’ κατηγορίας. Και ενώ στην µια άκρη της Ηλείας το µατς έληξε κανονικά στις 5.45 µ.µ., στην άλλη ορεινή άκρη το µατς τελείωσε στις 6.15 µ.µ., και µάλιστα η φιλοξενούµενη οµάδα πήρε τον βαθµό και την παραµονή στο φινάλε του µατς. ∆υστυχώς κάθε χρόνο αυτά συµβαίνουν στο τέλος των πρωταθληµάτων, και είµαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές! Γ.Π.

Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 ΣΚΑΙ 20:45 Προκοµ Πολωνίας- Ολυµπιακός Ευρωλίγκα(Ζ)

TV

novasports1 20:00 NOVASPORTS NEWS Αθλητική εκποµπή (Z) 21:00 CHAMPIONS LIVE! 21:45 ΛΙΟΝ - ΜΠΟΡΝΤΟ Champions League: Προηµιτελικός (Ζ) 23:40 CHAMPIONS LIVE! 00:30 SUPER EUROLEAGUE Αθλητική εκποµπή (Z)

novasports2 22:25 ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Euroleague: 3ος Αγώνας Πλέι Οφ (Ζ) novasports3 20:30 CAJA LABORAL - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Euroleague: 3ος αγώνας πλέι οφ (Z)

novasports4 18:00 ΤΕΝΙΣ: ‘ATP WORLD TOUR MASTERS 1000’ ‘Sony Ericsson Open’, Γύρος των 16 (Ζ) 04:00 ΤΕΝΙΣ: ‘ATP WORLD TOUR MASTERS 1000’ ‘Sony Ericsson Open’, Γύρος των 16 (Ζ)


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Σ Π Ο Ρ 19 Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΙ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Περιµένοντας το φινάλε...

Νέα στρατηγική από την ΟΠΑΠ ΑΕ Σ

Μία αγωνιστική απέµεινε πλέον πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Βόλει. Ο Κόροιβος Αµαλιάδας µετά και την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής βρίσκεται µια ανάσα από την κορυφή και γιατί όχι, ευελπιστεί την τελευταία αγωνιστική ότι θα πάρει τα “δώρα” από Επίκουρο και Εθνικό και θα κόψει πρώτος το νήµα...Σενάριο σίγουρα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο Επίκουρος που είναι το µεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, µε τρίποντο εκτός έδρας επί των Μουδανιών πανηγυρίζει, αδιαφορώντας για τα άλλα παιχνίδια. Αν όµως χάσει βαθµό ή βαθµούς τότε ο Εθνικός (ισοβαθµεί µε Επίκουρο αλλά υστερεί στα µεταξύ τους) µπορεί να πάρει αυτός το απευθείας εισιτήριο για την Α1. Οπότε όπως γίνεται αντιληπτό, αν χάσουν και οι δύο τότε ο Κόροιβος µε νίκη στο Αιγίνιο, θα “κλέψει” την άνοδο. Από εκεί και πέρα, η οµάδα της Αµαλιάδας και προχθές έκανε το καθήκον της, όπως θα κάνει και την τελευταία αγωνιστική. Οι “µπλε” επέστρεψαν στις προπονήσεις σήµερα, ενώ αυτές θα συνεχιστούν µέχρι και την Πέµπτη , αφού στη συνέχεια οι παίκτες θα πάρουν άδεια για να περάσουν µε τις οικογένειες τους, τις άγιες ηµέρες.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

“Πάσχα” στην κορυφή... Στην κορυφή βρήκε τον Κόροιβο Αµαλιάδας η διακοπή του πρωταθλήµατος, λόγω των εορτών του Πάσχα. Οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη θα κάνουν “χαρούµενες” γιορτές, αφού κατάφεραν χθες να ξεπεράσουν το εµπόδιο του Εσπέρου και να διατηρηθούν στο “ρετιρέ” του 1ου οµίλου της Γ’ Εθνικής Νότου. Μετά και την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής η οµάδα της Αµαλιάδας δείχνει να µην ζαλίζεται από την κορυφή και αν συνεχίσει έτσι, τότε έχει µεγάλη “τύχη” στο όνειρο της ανόδου στη Β’ Εθνική. Οι “κυανόλευκοι” µπορεί να δυσκολεύτηκαν χθες για τρία δεκάλεπτα απέναντι στην Πατρινή οµάδα, ωστόσο απέδειξαν για άλλη µια φορά ότι το κλειστό της Αµαλιάδας, αποτελεί µία από τις πιο σκληρές έδρες της κατηγορίας. Από εδώ και πέρα οι παίκτες του αµαλιαδίτικου συλλόγου, λογικό είναι να χρειάζονται απαραίτητες ανάσες ενόψει της κρίσιµης καµπής του πρωταθλήµατος που ακολουθεί µετά τη διακοπή. Αυτό θα συµβεί, αλλά από την Πέµπτη, αφού και χθες πραγµατοποιήθηκε προπόνηση κανονικά. Το θετικό είναι ότι εκτός του Καµαριώτη που δεν αγωνίστηκε την Κυριακή, όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Αµαλιαδίτη τεχνικού.

ε τέσσερις βασικούς άξονες θα κινηθεί η στρατηγική της εταιρίας ΟΠΑΠ ΑΕ για το 2010 όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου η νέα διοίκηση της εταιρίας, ο πρόεδρος του ∆Σ Χάρης Σταµατόπουλος και ο διευθύνων σύµβουλος Γιάννης Σπανουδάκης. Ειδικότερα, η στρατηγική του Οργανισµού θα επικεντρωθεί στη διαρκή παρουσία του οµίλου έτσι ώστε να διασφαλισθεί το µονοπώλιο στην Ελλάδα µε βάση την σύµβαση που έχει υπογραφεί µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, κρίνοντας ως θετικές τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Επίσης, στην ουσιαστική συνδροµή του ΟΠΑΠ ΑΕ στον αγώνα που δίνει η πολιτεία για την αντιµετώπιση του παράνοµου στοιχηµατισµού στην χώρα µας, που σύµφωνα µε συγκλίνουσες εκτιµήσεις σε µέγεθος του είναι πολύ σηµαντικό και συγκρίσιµο µε τον νόµιµο στοιχηµατισµό. Ζητούµε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο την διευθέτηση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τον παράνοµο στοιχηµατισµό. Απαιτούµε ο ανταγωνισµός να γί-

νεται επί ίσοις όροις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Σπανουδάκης. Ο τρίτος άξονας της στρατηγικής του ΟΠΑΠ αφορά στην προετοιµασία για την επέκταση νέων δραστηριοτήτων µε νέα τυχερά παιχνίδια στην εγχώρια αγορά και ο τέταρτος στη διάθεση διαφηµιστικών κονδυλίων µε αποδοτικότερο τρόπο. Αναφορικά µε την επέκταση στο εξωτερικό, όπως επισηµάνθηκε από την διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ θα πραγµατοποιηθεί γεωγραφικά µε βάση την Ευρώπη και σε τοµείς όπου ο οργανισµός διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, δηλαδή σε παιχνίδια που ήδη δραστηριοποιείται και αφού συνεκτιµηθεί η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών σε σύγκριση µε την αποδοτικότητα της επέκτασης στην Ελλάδα. Σχετικά µε τη συνεργασία του ΟΠΑΠ µε την Intralot ο κ. Σπανουδάκης ανέφερε ότι οι σχέσεις των οµίλων έρχονται χρονικά από παλαιότερα και τον προσεχή Ιούλιο χρειάζεται ανανέωση µόνο για τρία σηµεία της

όλης συνεργασίας. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ αναφέρθηκε στην νέα εταιρική εικόνα που θα αποκτήσουν σταδιακά όλα τα πρακτορεία του Οργανισµού. Ο διαγωνισµός βρίσκεται στην τελική του φάση

Σε τέσσερ ις βασικού ς άξονες θα κινηθε ί για το 2 0 ανέφεραν χθες ο πρ 10 όπως όεδρος το Χάρης Στα υ ∆Σ µατόπουλ ο ς κ ο διευθύν αι ων σύµβο υ λ ος Γιάννης Σ πανουδάκ ης

και µετά το Πάσχα εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει η αλλαγή της εταιρικής εικόνας σε πρώτη φάση στα 490 πρακτορεία που έχουν επιλεγεί, ώστε µέχρι το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α’

Πρώτοι οι Μάντης, Μαρκοπούλου, δεύτερος ο Θεοδωρόπουλος

Παιδικό Μ. Τετάρτη 31/3/10 Βαρθολοµιό : 16.30 : Ηλειακός Βαρθ. – ΠΑΟ Βάρδας Αθλετικ Παρκ : 16.15 : Αστέρας – Αργοναύτης

υο πρώτες θέσεις και µια δεύτερη κατέκτησε χθες ο Κόροιβος Αµαλιάδας στο ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα σύνθετων αγωνισµάτων Παµπαίδων – Παγκορασίδων Α’, που διεξήχθη στην Πάτρα. Στην κατηγορία των Παµπαίδων Α’ ο Παναγιώτης Μάντης ήταν 1ος µε 4.353 βαθµούς, ενώ ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος ήταν 2ος µε 3.806 βαθµούς. Στην κατηγορία Παγκορασίδων Α’ η Βάσω Μαρκοπούλου ήταν πρώτη µε 3.710 βαθµούς. Στα αγόρια συµµετείχαν 21 αθλητές και στα κορίτσια ολοκλήρωσαν τα αγωνίσµατα 14 αθλήτριες. Το Σαββατοκύριακο 10-11 Απριλίου, πάλι στην Πάτρα θα γίνει το ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα παίδων – κορασίδων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚOΣ

“∆εν τελείωσε η σεζόν”!

Προπαιδικό Μ. Τετάρτη 31/3/10 Σµίλα : 16.30 : Άγιος ∆ηµήτριος – Ξενοφών Την πρώτη θέση κατέκτησαν στην Πάτρα ο Παναγιώτης Μάντης και η Βάσω Μαρκοπούλου.

Τ

ο πρωτάθληµα ουσιαστικά εξασφαλίστηκε. Ένας βαθµός χρειάζεται σε δύο µατς για να πάρει και µαθηµατικά τον τίτλο ο Παναθηναϊκός. Όµως, στο “τριφύλλι” παρουσιάζονται... αχόρταγοι. Κάτι που προκύπτει και από την οµιλία που έκανε ο Νίκος Νιόπλιας στους ποδοσφαιριστές

του, το πρωί της ∆ευτέρας. Ο Έλληνας τεχνικός, διέκοψε τις πλακίτσες και τις χαρές των παικτών, οι οποίοι έχουν ανακτήσει για τα καλά την καλή ψυχολογία. Και πώς να µη συµβεί αυτό φυσικά, όταν µιλάµε για τους ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας (όπως όλα δείχνουν) οµάδας;

ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ : EUROLEAGUE

Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ.

Να «σκουπίσει» για Παρίσι

M

ποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου 2010 και ώρα 19.00 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου (Πλ. Σάκη Καράγιωργα), µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για Την Τρίτη 6 Απριλίου θα γινει η έκτακτη Γενική Συνέδιενέργεια αρχαιρεσιών λευση της ΓΕΠ. 2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 3. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη µελών ∆ι- συγκαλείται κατόπιν και σχετικού αιτήοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής µατος της πλειοψηφίας των µελών του σωµατείου. Επιτροπής. Ο πρόεδρος του ∆Σ Η ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση Σπύρος ∆αρζέντας»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ κα Μαρίκα Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

Το πρόγραµµα παιδικού – προπαιδικού

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail

ΓΕΠ/ IΦΙΤΟΣ

ε ανακοίνωση που έδωσε χθες στην δηµοσιότητα, ο πρόεδρος του ∆Σ της ΓΕΠ/ Ίφιτος Σπύρος ∆αρζέντας, καλεί τα µέλη του αθλητικού σωµατείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου 2010 και ώρα 19.00 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΕΠ : «Καλούνται τα µέλη του αθλητικού σωµατείου µε την απωνυµία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ - ΙΦΙΤΟΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατο-

το έργο σε πολλά από αυτά. Όπως αναφέρθηκε από την διοίκηση του ΟΠΑΠ η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας του δικτύου του στην Κύπρο είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα και στα έσοδα του Οργανισµού.

Ο

Ολυµπιακός βρίσκεται από χθες στην Πολωνία, όπου σήµερα τον υποδέχεται η Πρόκοµ για τον τρίτο προηµιτελικό της Euroleague (30/3, 20.45, ΣΚΑΪ), µε στόχο ένα και µοναδικό: να «σκουπίσει» τη σειρά και να πάρει θέση στο final-4 του Παρισίου. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται µε 2-0 και όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Παπαλουκάς «µας δίνεται µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία απέναντι στην Πρόκοµ να πάρουµε τη νίκη, να κλείσουµε την σειρά των προηµιτελικών και να σφραγίσουµε το εισιτήριο για το φάιναλ φορ. Κανείς µας δεν θέλει να µείνει στην Πολωνία και την Μεγάλη Πέµπτη για να παίξει το 4ο µατς».«Στα δύο πρώτα παιχνίδια κάναµε το καθή-

Πέµπτη του ΠΑΣΧΑ 8/4/10 Αθλετικ Παρκ : 16.30 : Αστέρας - Αίολος Συντριάδα : 17.00 : Πανηλειακός – Αγ. ∆ηµήτριος Βαρθολοµιό : 17.00 : Ηλειακός Βαρθ. – Πρίγκιπες

κον µας, υπερασπιστήκαµε το πλεονέκτηµα της έδρας και πήραµε τις νίκες που έπρεπε. Θέλουµε άλλη µία νίκη για να προκριθούµε στο φάιναλ φορ, κι έχουµε την ποιότητα, αλλά και τη σοβαρότητα να το πράξουµε αύριο», πρόσθεσε ο αρχηγός του Ολυµπιακού, µέσω του επίσηµου blog του.«Οι βάσεις µπήκαν στο γήπεδό µας και µπορούµε τώρα στην Πολωνία να ολοκληρώσουµε. Ολοι ξέρουν ότι σε µία σειρά αγώνων τα πλέον δύσκολα µατς είναι το πρώτο της κι εκείνο µε το οποίο καλείται µία οµάδα να την κλείσει. Πιστεύω ότι τελικά θα µπορέσουµε στην Πολωνία να τελειώνουµε µε την Πρόκοµ από την Τρίτη», κατέληξε.

ΜΕΝΤΙΟΥΜ κα ΕΛΕΝΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναλαµβάνω πάσης φύσεως υποθέσεις αισθηµατικές, επαγγελµατικές, οικογενειακές κλπ.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

∆έχεται καθηµερινά από 8.00µ.µ. -7.00µ.µ. µόνο µε ραντεβού

Τηλ. 6947570840 - 6984233663

ΜΑ4522


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

20

5ο BREVET Πύργου

4 Ηλείοι στην πρώτη 5αδα

ΘΕΜΑ

Φιλανθρωπικό τουρνουά στο Καράτουλα

Στη µνήµη του Μάνθου Παναγόπουλου πρώην παίκτη της οµάδας

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Οι Εξαρχόπουλος και Μαντάς µετά τη λήξη του αγώνα, ξεκουράζονται …

Με µεγάλη επιτυχία έγινε το Σάββατο το 5ο BREVET Πύργου που ήταν αφιερωµένο στη µνήµη του αδικοχαµένου Γιώργου Βίδου. Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν τέσσερις Ηλείοι ποδηλάτες (από λάθος γράφηκε στο προχθεσινό ρεπορτάζ µας ότι τον καλύτερο χρόνο είχε ο Γεώργιος Ganglbauer, κάτι που όµως δεν ισχύει). Πρώτος λοιπόν ήταν ο Πάνος Εξαρχόπουλος (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ WORLD OF BIKE) µε χρόνο 6.29’, δεύτερος ο Σάκης Μαντάς (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ) µε χρόνο 6.30’, τρίτος ο Κώστας Καρανάσης (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ), τέταρτος ο Μάριος Μαυρογιάννης (ΕΡΜΗΣ) και πέµπτος ο Στάθης ∆ηµητρακοπουλος (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ). Ο Πάνος Εξαρχόπουλος σε επικοινωνία που είχε µε το αθλ. Site “assist.gr” τόνισε σχετικά µε τον αγώνα : “ Έτρεξα µε την φανέλα του Ποδηλατοδρόµου για να διαφηµίσουµε το ποδήλατο αλλά και την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος της πόλης µας στην αγωνιστική ποδηλασία. Ήταν χαρά µου που καταφέραµε να πλασαριστούµε τέσσερα άτοµα στην τελική πεντάδα. Έτρεξα πολύ συντηρητικά γιατί στην πτώση που είχα στο πρώτο εταπ στο ΓΥΡΟ ΘΥΣΙΑΣ πριν απο λίγες µέρες, χτύπησα το χέρι µου αρκετά και µέχρι και σήµερα ακόµη πονάω. Στο τέλος είχα δυνάµεις και στην ανηφόρα έφυγα κάνοντας µια µικρή διαφορά και αυτό ήταν. Όλα πήγαν καλά µέχρι το τερµατισµό και χαίροµαι ιδιαίτερα που τα παιδιά του Ποδηλατοδροµου τα πήγαν τόσο καλά. Συγχαρητήρια σε όλους.” Χ.Κ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ

Ξενοφών – Πανηλειακός 0-4 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ο Πανηλειακός χθες το πρωί στο γηπ. Κρέστενας νίκησε τον Α.Ο. Ξενοφών µε σκορ 4-0 και κρατάει την πρωτοπορία στον όµιλό του. ∆ύο γκολ πέτυχε ο Γαρύφαλλος και από ένα οι Λεωνίδας Καστριτσέας, Νικολακόπουλος. ∆ιαιτητής η ∆όµνα Μπαρούνη. ΞΕΝΟΦΩΝ: Π. Σκούφης, Κοσµάς, Σκούφης, Γεωργόπουλος, Κιάµος, Πρίνος, Μπακατσέλος, Κουής, Αµπατζής, Β. ∆ρακόπουλος, Α. ∆ρακόπουλος.

Έ

να ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό θέαµα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, όσοι βρεθούν το απόγευµα της Μ. Τετάρτης στο γήπεδο του Καράτουλα. Συγκεκριµένα το ∆.Σ. του ιστορικού Πανωλενιακού διοργανώνει το πρώτο φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου στην µνήµη του πρώην παίκτη της οµάδας, και τελευταία της Προόδου Σαλµώνης Μάνθου Παναγόπουλου. Ο αείµνηστος Μάνθος Παναγόπουλος (αδελφός του νυν παίκτη του Πανωλενιακού Όµηρου Παναγόπουλου), έφυγε πρόωρα από την ζωή περί τα τέλη του 2009, αφήνοντας πίσω του σύζυγο και δυο µικρά παιδιά, εκ των οποίων µάλιστα το ένα να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας! Έτσι σε µια προσπάθεια το ∆.Σ. του Πανωλενιακού να στηρίξει την οικογένεια του Μάνθου Παναγόπουλου, αποφάσισε να διοργανώσει για πρώτη φορά αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, µε την συµµετοχή των ποδοσφαιρικών οµάδων του Αστέρα Αµαλιάδας, του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου και φυσικά του Πανωλενιακού. Μάλιστα τα έσοδα από αυτό το τουρνουά θα δοθούν στην οικογένεια του Μάνθου Παναγόπουλου. Για το σκοπό λοιπόν αυτό το ∆.Σ. του Πανωλενιακού, καλεί τους φιλάθλους της Ηλείας να δώσουν δυναµικό παρών, ώστε να βοηθήσουν την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, στις άγιες αυτές ηµέρες που περιµένουµε.

Με τη συµµετοχή και των Αστέρα Αµαλιάδας και Π.Φ.Ο. Πανόπουλου Θα τιµηθούν οι συµµετέχοντες και ο αδελφός του αδικοχαµένου παίκτη! Πριν την έναρξη του πρώτου φιλανθρωπικού τουρνουά, στις 4.30 µ.µ. της Μ. Τετάρτης, στο γήπεδο του Καράτουλα, το ∆.Σ. του Πανωλενιακού θα τιµήσει τους συµµετέχοντες µε αναµνηστικές πλακέτες, καθώς και τον νυν παίκτη της οµάδας και αδελφό του θανόντος, Όµηρο Παναγόπουλο. Όσο για το καθαρά αγωνιστικό µέρος, κατόπιν κλήρωσης θα αναµετρηθούν σε µατς διάρκειας 45 λεπτών οι δυο οµάδες από τους Αστέρα Αµαλιάδας ( πρωτοπόρος της Α1), Π.Φ.Ο. Πανόπουλου (πρωταθλητής της Α2) και Πανωλενιακός ( πρωταθλητής του 2ου οµίλου της Β’ κατηγορίας). Ο νικητής του πρώτου µατς θα αναµετρηθεί µε την ευνοούµενη οµάδα της κλήρωσης, στον τελικό του πρώτου φιλανθρωπικού τουρνουά, που θα είναι επίσης διάρκειας 45 λεπτών. Και βέβαια η ευχή όλων είναι να γίνει θεσµός αυτό το τουρνουά, στην µνήµη ενός παιδιού που τόσα πρόσφερε στον ιστορικό Πανωλενιακό.

Ο διοργανωτής του τουρνουά και πρωταθλητής του 2ου οµίλου της Β’ κατηγορίας Πανωλενιακός.

Αµέσως δέχτηκε την πρόσκληση του Πανωλενιακού και θα συµµετέχει στο τουρνουά ο πρωτοπόρος της Α1 και κυπελλούχος Ηλείας Αστέρας Αµαλιάδας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

«Κοπάνα» Ντάρµπισιρ από την προπόνηση Χωρίς τον Ματ Ντάρµπισιρ πραγµατοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυµπιακού τη ∆ευτέρα, µία µέρα µετά τη νέα γκέλα των “ερυθρόλευκων” στην έδρα τους, αυτή τη φορά

µε την Ξάνθη. Ο Αγγλος που δεν πήγε στου Ρέντη, δεν ειδοποίησε κανέναν και όπως όλα δείχνουν θα κληθεί σε απολογία. Ανταποκρινόµενος πάντα σε κάθε ιερό σκοπό που καλείται ο πρωταθλητής της Α2 Π.Φ.Ο. Πανόπουλου θα λάβει µέρος και στο τουρνουά του Καράτουλα.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Σ. Καστριτσέας (70’ Τζίβας), ∆ρακούλης (55’ Ρούγκας), Λ. Καστριτσέας, Τσατσαµπάς, Γκαβός, Καλαµαράς, Βαγγόπουλος (65’ Αλεξανδρόπουλος), Σπηλιωτόπουλος, Νικολακόπουλος, Γαρύφαλλος, Κωστόπουλος. * Οι άλλοι αγώνες: Αγ. ∆ηµήτριος Πουρναρίου – Αστέρας 0-6 Αίας – Εθνικός Αµαλιάδας 1-2 Ηλειακός Βαρθ. – Πρίγκηπες 1-7

CHAMPIONS LEAGUE

Μία τιτανοµαχία κι ένας εµφύλιος

Μεγάλη εβδοµάδα διανύει και το Champions League, το οποίο µπαίνει στην τελική ευθεία µε προορισµό το «Σαντιάγκο Μπερναµπέου» µε τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων της προηµιτελικής φάσης. Μπάγερν Μονάχου και Μαν. Γιουνάιτεντ συγκρούονται στην «Αλιάντς Αρένα» σε µία αναµέτρηση δύο γιγάντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ Λιόν και Μπορντό κοντράρονται στο «Ζερλάν» και χωρίζουν τη Γαλλία στα δύο.

Μπάγερν Μονάχου-Μαν. Γιουνάιτεντ 21:45 (Mega) Έντεκα χρόνια µετά την αναµέτρησή τους στον συγκλονιστικό τελικό του 1999, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναµετρώνται και πάλι στο Champions League. Τότε είχαν γελάσει τελευταίοι οι «κόκκινοι διάβολοι», αλλά δύο χρόνια µετά οι Βαυαροί πήραν τη ρεβάνς και τους απέκλεισαν στα προηµιτελικά καθ΄οδόν για την κατάκτηση του τροπαίου το 2001. Έκτοτε, ωστόσο, µετρούν τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες να φτάσουν στα ηµιτελικά, σε αντίθεση µε την οµάδα του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που την τελευταία τριετία δίνει µονίµως το «παρών» στις τέσσερις κορυφαίες οµάδες.

Λιόν-Μπορντό 21:45 (Novasports 1) Ο πρώτος γαλλικός εµφύλιος στο Champions League είναι γεγονός. Λιόν και Μπορντό αναµετρώνται στο «Ζερλάν» θέλοντας η καθεµιά να εκπροσωπήσει τη χώρα στα ηµιτελικά της διοργάνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ HONDOS CENTER ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : αισθητικοί για τα καταστήµατα Πύργου – Αµαλιάδας. Πληρ. ώρες καταστηµάτων τηλ. 26210-22112 και 26220-20010-11 ΜΑΣ4162 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΛΑΝΤΖΕΡΑ ειδική στο τηγάνισµα για εστιατόριο στο Κατάκολο, ικανοποιητικός µισθός και ΙΚΑ. Πληρ. κο Θανάση, τηλ. 6977703984. ΜΑ4654 --------------------------------. ΤΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ LASERLINE CLINICS ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑΕΙ: 1. Εξωτερικό συνεργάτη – υπεύθυνο ενηµερώσεων – που να τον διακατέχει η έντονη και

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ν Ε ΟΣ ή Ν Ε Α

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Μισθός 1000 ευρώ. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ

για φύλαξη ασθενούς στο ∆.∆. Ορεινής νοµού Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6972263830.

. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ

µε επαγγελµατικό δίπλωµα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ, 16ο χλµ. Πύργου – Πατρών, Αµαλιάδα.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΤΙΣΤΗΣ

Πληρ. κο ∆ηµήτρη, τηλ. 6979428009. ΜΑ4723

ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, όρεξη για δουλειά, φιλοδοξία και δυναµισµός. Παρέχονται: Υψηλός µισθός + bonus, προοπτικές εξέλιξης και αναβάθµισης στο χώρο. (Θα προτιµηθούν άτοµα µε προϋπηρεσία και γνώσεις σε ανάλογη εργασία). 2. Άτοµο που να στελεχώσει το Τµήµα Πωλήσεων (LEADER). Τα άτοµα που ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο, να γνωρίζουν από πωλήσεις, να είναι φιλόδοξα και δυναµικά στον τοµέα τους. Παρέχονται: Ικανοποιητικός µισθός + ποσοστά επί των πωλήσεων + bonus, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης και αναβάθµισης. ∆/νση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 5 Πύργος. Τηλέφωνο 26210/27193, υπόψιν κας Χαϊκάλη. ΜΑ4748 ---------------------------------

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ.

Πληρ. τηλ. 6974809894, 6977123436. ΜΑ3521

. ΓΙΑ ΕΣΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ

κήπους – βεράντες – ταράτσες. Για εσάς κατασκευάζουµε βραχοκήπους – πέργολες – συντριβάνια. Για εσάς αναλαµβάνουµε υπεύθυνα γήπεδα – σχολεία – ταράτσες. Τοποθετούµε για εσάς γκαζόν – τριφύλλι, µέσα από µεγάλη ποικιλία, επιλέγοντας µαζί το κατάλληλο είδος ανά περίπτωση. Τοποθετούµε για εσάς αρδευτικά συστήµατα σε εργοστασιακές τιµές. ∆ιαθέτουµε εξειδικευµένο φυτόχωµα για κάθε χρήση. Βιοκοµπόστ και για κηπευτικά. Αναλαµβάνουµε για εσάς την συντήρηση του κήπου σας και για εποχιακές εργασίες αυτού. Αναλαµβάνουµε και την αναζωογόνηση εγκαταλελειµµένων κήπων. Προσφέρουµε συµβουλές υπεύθυνες για τα φυτά σας. Τηλ. 6937385048, 6983429569. ΜΑ4733

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για εξοχική κατοικία, µόνιµη κατοικία – διπλός µισθός. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας 6971898888. ΜΑ4754 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφέ, απογευµατινές ώρες και νεαρός για delivery µε µηχανάκι, πρωινές ώρες. Πληρ. τηλ. 6984572344. ΜΑ4768 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ & DELIVERY έως 30 ετών για εργασία στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974079701. ΜΑ4764 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ για σουβλατζίδικο που ανοίγει στη Ζαχάρω. Πληρ. τηλ. 6944230827, 6944797918. ΜΑ4763 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για πρωινή εργασία σε καφετέρια στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6986876014. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για εργασία. Πληρ. τηλ. 6936670714. ΜΑ4762

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων ως εσωτερική σε περιοχή Πύργου και Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6972121860. ΜΑ4742 --------------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα. Πληρ. τηλ. 6972850327.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΕΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

(Τεχνίτες και βοηθοί) για εργασία στο Κοµµωτήριο του Ξενοδοχείου OLYMPIA RIVIERA RESORT. Σταθερός µισθός – ποσοστά – bonus, προϋπηρεσία δεκτή. Πληροφορίες στο τηλ. 6944833095. ΜΑ4610

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

για πρωινή ή απογευµατινή εργασία σε cafe στον Πύργο, καθώς και ένας νέος για DELIVERY. Πληρ. στο τηλ. 6948466228. ΜΑ4725

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

για Κοµµωτήριο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/23310. ΜΑΣ2924

Το πολυτελές ξενοδοχείο Olympia Golden Beach Resort & Spa

ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ προσωπικό

όλων των ειδικοτήτων για τη σεζόν 2010. Παρακαλούµε να αποστείλετε το πλήρες βιογραφικό σας στο φαξ: 26230/95003 ή στο email:info@ogb.gr ή να συµπληρώσετε τη φόρµα βιογραφικού που θα βρείτε στο site µας www.ogb.gr. Τηλέφωνο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 26230/95999.ΜΑΣ100.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για εµπορικό κατάστηµα στο Κατάκολο. Απαραίτητη µία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό µε ικανοποιητική αµοιβή. Πληρ. τηλ. 6944937790. ΜΑ4321

.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ

(άνδρας ή γυναίκα) για τη στελέχωση του τµήµατος πωλήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ, 16ο χλµ. Πύργου – Πατρών, Αµαλιάδα.

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση, καινούριας κατασκευής Ολυµπίων 40 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6972025474.ΜΑ4750 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Καταραχίου 9, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη, αποτελούµενη από 1 υπνοδωµάτιο 4Χ4, κουζινοτραπεζαρία 4Χ4, χωλ, µπάνιο και βεράντες γύρω γύρω, ηλιόλουστο. Πληρ. τηλ. 26210/27751 και 6947256906. ΜΑ4770

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη α’ ορόφου επί της Μανωλοπούλου (πλ. Νοµαρχίας) στον Πύργο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Πληρ. τηλ. 26210/33919, 6978974800. ΜΑ4724

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες (κρεβάτι, γραφείο, ψυγείο, κουζίνα, aircondition) κατάλληλα για φοιτητές στο κέντρο του Πύργου, δίπλα στα ΤΕΙ, χωρίς λογαριασµούς νερού και κοινοχρήστων. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑ4729 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Αµαλιάδα σε νεόκτιστη οικοδοµή. Πληρ. τηλ. 6976759671, 6977743588. ΜΑ4735 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 27 τ.µ. µε ξεχωριστούς χώρους και αυτόνοµη θέρµανση στο ισόγειο διώροφης οικοδοµής µε κήπο στο τέρµα της οδού Υψηλάντου στον Πύργο (πλησίον βιοτεχνίας STANDARD). Τηλέφωνα επικοινωνίας 26210/25988, 6932388220. ΜΑΣ4605 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ. στο κέντρο της πόλεως Πύργου – Πατρών και Παπαφλέσσα αριθ. 46 στον Α’ όροφο πολυκατοικίας σε αρίστη κατά-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

στην Αµαλιάδα, Σισίνη και Βύρωνος µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6946505481. ΜΑ4740

σταση, λίγα κοινόχρηστα µε µπαλκόνια γύρωθεν. Πληρ. τηλ. 26210/31186 Πύργος, κιν. 6946667728.ΜΑ4534. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535 ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ στην Αµαλιάδα επί της Φραγκαβίλλας 52α, µε αυτόνοµη θέρµανση, ανυψωµένο ισόγειο. Πληρ. τηλ. 26220/27507. ΜΑ4732 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 µ², γ’ ορόφου, Θεµιστοκλέους και ∆εληγιάννη στον Πύργο, άριστης κατασκευής µε αυτόνοµη θέρµανση, boiler, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6971654437, 26210/36555. ΜΑ4602 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην Αµαλιάδα µε αυτονοµία θέρµανσης και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6939786212. ΜΑ4751 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6974711228. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην Αµαλιάδα καινούριο – αυτόνοµη θέρµανση, δίπλα στο ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 26220/24834, 6976847005. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, το ισόγειο διαµέρισµα, 2όροφης

οικοδοµής, πλήρως ανακαινισµένο και µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6974420514. ---------------------------------

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα πολύ καλό ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ 110 τ.µ. διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση σε προνοµιούχο θέση στην οδό Ιωαννίνων 12 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22858 και 6973052750. ΜΑ4721 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 4άρι µέσα στο πράσινο, γύρωθεν µπαλκόνια και κατάλληλο για ροµαντικούς. Πληρ. στο τηλ. 26220/24747, Αµαλιάδα. ΜΑ4659 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ. στον Αγιο Ιωάννη Πύργου σε νεόκτιστη οικοδοµή µε τζάκι, ηλιακό, πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/34493, 6936526331. ΜΑ4604 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΣ 130 τ.µ. (3 υπνοδωµάτια, 2 wc) σε διώροφη οικία στα Λαστέικα εντός οικοπέδου 4 στρεµµάτων µε γκαζόν και δένδρα. Μερικώς επιπλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση και µπόιλερ. Πληρ. τηλ. 6974135441, 6977464436, 26210/28363, 26210/23182.

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πολυτελούς κατασκευής Αυτονοµία στη θέρµανση σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή.

ΑΦΟΙ Α. ∆ΑΡΖΕΝΤΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 37 ΠΥΡΓΟΣ

Πληρ. τηλ. 26210/37234, 694 4592953.ΜΑΣ718.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣ για άµεση πρόσληψη .

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,

Πληροφ. τηλ. 6976444940 ή αποστείλατε βιογραφικό στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13). Πληρ. τηλ. 26210/22549, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100.

τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

από τη διαφηµιστική εταιρία

MULTI production

για να εργασθεί στο τµήµα µάρκετινγκ. Πληρ. τηλ. 6976444940

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΤ

ΜΑΣ5

Απαραίτητη προϋπόθεση: εκπλήρωση στρ. υποχρεώσεων και δίπλωµα αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 26210/36041, 6972222780. ΜΑΣ2533

ΜΑΣ44

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3100τ.µ στην Βαρβάσαινα επί της Ε.Ο , χτίζει 1870τ.µ,κατάλληλο για επιχείρηση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3στρ.γωνιακό,µε ελαιόδεντρα ,γωνιακό ,ήσυχη περιοχή ,στην Βαρβάσαινα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1ου Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόδµητες µισθωµένες και µη , Γκαρσονιέρες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ ,16ετών ,2Υπν,1Κουζ,2WC,1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 116τ.µ µε υπόγειο 116τ.µ σε οικόπεδο 900τ.µ στην Βροχίτσα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 32τ.µ ισόγειο ,32τ.µ υπόγειο και 16τ.µ Πατάρι , επί της 28ης Οκτοβρίου, έναντι Νοµαρχίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες ) ,σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.

Παραλία Νεοχωρίου – Κάτω Παναγιάς ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7½ στρ., δίπλα στο κύµα, και παραπλεύρως από 45 βίλες IONIAN ISLAND (Γαλέου). Κατάλληλο για ξενοδοχείο, οικίες, κ.λ.π. ΓΑΣΤΟΥΝΗ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 στρ. εντός αναδασµού, 600 µ. από εθνική οδό. Τιµή 2.300 ευρώ το στρ. Στο δρόµο ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8½ στρ. µε 210 ελιές και ωραία θέα θάλασσα, 300 µ. από κεντρικό δρόµο. Τιµή 120.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρ. άρτια, οικοδοµήσιµα 600 µ., από εθνική οδό και στον κόµβο από Νέα Ολυµπία οδό. Τιµή προσφοράς µόνο 25.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 45 στρ. µε ωραία θέα, δίπλα από ξενοδοχείο VIGLA VILAGE. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ παραλία, Κοτύχι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 110 στρ., κοντά στη θάλασσα. Τιµή 4.300 το στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ, ∆ΡΟΣΕΛΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρ. σε τιµή προσφοράς, µόνο 22.000 ευρώ. Απόσταση από εθνική οδό 650 µέτρα. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνική οδού ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στρ. µε πρόσβαση µόνο 32.000 ευρώ. ΖΑΧΑΡΩ ΑΛΤΑΝΕΪΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρ. µε όριο κύµα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 22.000 ευρώ το στρ. ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 12 στρ. µε βίλες παραπλεύρως. ∆ίδεται και το µισό. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ στο δρόµο προς ROBINSON ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6.200 τ.µ., άρτιο , οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα, τιµή 85.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 18½ στρ. Αµουδέρικα εντός αναδασµού. Τιµή 2.900 ευρώ το στρέµµα ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 στρ. αρίστης ποιότητας, χώµατα για καλλιέργειες. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 4 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΣΤΡ.ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ,ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ:

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 160.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑ υπερυψωµένη 120 τ.µ., υπερ λουξ µε γκαράζ, γκαζόν περιφραγµένη σε 500 τ.µ. οικόπεδο. Κοντά στη γέφυρα. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διώροφου οικοδοµής120τ.µ.,3υπνοδωµάτια,2µπάνια,αποθήκη,αυλή, τζάκι,πρόσφατα ανακαινισµένο.Τιµή 160.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ, α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου ΠΩΛΕΙΤΑΙ 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7

στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΥΛΛΗΝΗ κοντά στο δηµοτικό σχολείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ., απέναντι από το Χαµόγελο του Παιδιού. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΜΥΡΣΙΝΗ µετά το ΚΕΠΕΠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1½ στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 340 τ.µ. γωνιακό στην πλατεία Χατζηγιάννη. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, άρτιο οικοδοµήσιµο 1.200τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 28.000 ευρώ κοντά στην κεντρική αγορά. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ δίπλα στο λιµάνι οικόπεδο 1207 τ.µ. Τιµή 120.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ.ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ,ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 110.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 25 στρ. 100 µ. από θάλασσα µε διάφορα δένδρα και φοίνικες, διαθέτει όλες τις παροχές ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π. κατάλληλο και για κάµπινγκ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο 20 STUDIOS µε ωραία θέα θάλασσα, κοντά στο ALDEMARE. ΝΙΟΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7½ στρ. µε όριο κύµα, χτίζει ξενοδοχείο 1500 τ.µ. δίπλα από 45 βίλες γαλέου, IONIAN ISLAND. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB.

ΜΑΣ177


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

22

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα Κρέστενα 100 τ.µ. µε καλοριφέρ και µε 40 τ.µ. αποθήκη. Μέσα σε 2 στρέµµατα οικόπεδο περιφραγµένο. Πληρ. τηλ. 6942453113. ΜΑ4717

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ κοντά στο κέντρο του Πύργου µισθωµένες, µε εισόδηµα 650,00 ευρώ µηνιαίως, κατασκευής 2007. Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη

Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2 ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2 ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2 ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2 ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

ΣΠΙΤΙΑ

3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε καινούρια οικοδοµή 90 τ.µ., 3ου ορόφου και από πάνω µια γκαρσονιέρα 40 τ.µ. µε γκαράζ κλειστό στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6970870676.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα, οδός Πλαστήρα, στην πολυκατοικία Μανωλόπουλου, 4ος όροφος 50 τ.µ., αποθήκη και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6979233367, 26220/26477. ΜΑ4739

694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε τιµή ευκαιρίας κτηριακή εγκατάσταση για 3 οικογένειες σε 2,5 στρέµµατα µε διάφορα δέντρα και πολλά έξτρα ή κατά το ήµισι επί της εθνικής οδού 5 χλµ. νότια του Πύργου. Μοναδική τοποθεσία, παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια. Πληρ. τηλ. 26210/71102, 6949158972. ΜΑΣ4495 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΙΑΡΙ 88,5 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6971891292.ΜΑ4369. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου από διώροφη κατοικία, 100 τ.µ. µε οικόπεδο, γκαράζ και αποθήκη, σε κεν-

τρικό σηµείο, απέναντι από το ∆ικαστήριο. Πληρ. τηλ. 6946144875, 6950129574. ΜΑ4760 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 61m², 1ου ορόφου, διαµπερές, αυτόνοµο, µε parking πιλοτής επί της οδού Σισίνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6934219237.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ στη Σπιάντζα, κοντά στην πλατεία. Πληρ. τηλ. 6956146441.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (α’ ορόφου) 65 τ.µ. στον πεζόδροµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου (οδός ∆ιάκου) – ( πρώην γραφεία της ΕΠΣΗ) Πληρ. τηλ. 6937463770, κα ∆ηµητρακοπούλου. ΜΑ4736

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ

νεόδµητη διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (77,5) τ.µ. κάθε όροφος, αντισεισµική µε σοφίτα, οικόπεδο 880 τ.µ., κτίζονται άλλα 250 τ.µ., ηµιυπαίθριος 18 τ.µ., θέα, τιµή λογική, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6937613108, 210/7794610. ΜΑ4629

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 τ.µ. µε µικρή κατοικία και πανέµορφη θέα στην Κρέστενα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2½ στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδος στον καινούριο δρόµο Κουρούτα – Παλούκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τ.µ. στο Παλούκι Αµαλιάδας 100 µ. από το λιµάνι. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΜΑΣ766

ENOIKIΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1 στρεµ., έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα, µε συντελεστή δόµησης 0,8 εντός οικισµού Αγ. Ιωάννη, αµφιθεατρικά µε φανταστική θέα το Ιόνιο. Πληρ. τηλ. 6937454934, ιδιώτης. ΜΑ3676 -----------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 250 m², 46.000 ευρώ. Πληροφορίες Ζαφειρόπουλος Σπύρος, τηλ. 26220/23500, 6974361991, 6976975310, Αµαλιάδα.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Α. ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 2120 τ.µ. µε µικρή αγροικία άµεσα κατοικήσιµη και µικρή χωριστή αποθήκη, 50 µέτρα ανατολικά οδού ΠΥΡΓΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ µεταξύ Λαµπετίου και Κολιρίου (περιοχή Αγίου Παντελεήµονος Πύργου). Β. ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2354 τ.µ. βορειοανατολικά του ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ σε περιοχή αναπτυσσόµενη, πλησίον Αγίου Σπυρίδωνα µε εξαιρετική θέα κτίζει 200µ². Πληρ. τηλ. 2610/336870, 6976071745.

Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35µ² µε πατάρι 19µ² και υπόγειος 14 µ². Πληρ. τηλ. 6944418741.ΜΑ6824

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα Ερµού 120,75 Πύργος. Πληρ. τηλ. 2621033652 ΜΑΣ 719 -----------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη Ζαχάρω στην κεντρική πλατεία µαζί µε τον εξοπλισµό. Πληρ. τηλ. 6994410410. ΜΑ4603 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 τ.µ. για οποιαδήποτε χρήση στον Πύργο, Πατρών 42, δίπλα στη Γενική Τράπεζα και έναντι Εθνικής Τράπεζας. Πληρ. τηλ. 26210/22796, ώρες καταστηµάτων. ΜΑ4707 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤ/ΜΑ (επαγγελµατικός χώρος) 180m², ολόκληρο ή τµηµατικά στο κέντρο του Πύργου, κατάλληλο για κάθε χρήση. Πληρ. τηλ. 6972340405. ΜΑ4743 -------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ή ΑΠΟΘΗΚΗ χωρίς κοινόχρη-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 3άρι, 1ου ορόφου, 2 ετών, διαµπερές, ηλιακό θερµ., τέντες, ιταλική κουζίνα κ.α. 85.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1 στρ. (χτίζει 400 τ.µ.), σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστέικα 50.000 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος 26210/36524, 6936842750.

στα, περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Πληρ. τηλ. 6984771182. ΜΑ4769 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Μεζεδοπωλείο) στο Κάστρο Κυλλήνης, έτοιµο προς λειτουργία. Πληρ. τηλ. 6983243645.

. ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓ. ΧΩΡΟΣ 57 τ.µ., έναντι ΕΛΤΑ και Εθν. Τράπεζας. Πληρ. τηλ. 26230/24242, 6932211464. ΜΑΣ4384

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Ερµού 40 τ.µ. σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/37329. ΜΑΣ4771

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ.

περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ. Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ. 6948047163, οικοδοµικό συγκρότηµα Π. Μυλωνά.ΜΑ2676.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

που βρίσκεται µπροστά στο ξενοδοχείο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στο Βρανά – Βαρθολοµιό για καλοκαιρινή περίοδο. Πληρ. τηλ. 6978527460, 26230/42660. ΜΑΣ4339

Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 26210/33183- 23694

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 1ου ορόφου 44 τ.µ. στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ιαµερίσµατα-µονοκατοικίες

1) Μονοκατοικία 42 τ.µ. πλησίον Νοµαρχίας. Τιµή 50.000 ευρώ, κατασκευή 1998. 2) ∆ιαµέρισµα 85 τ.µ. 3ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση (µπόιλερ κ.λ.π.) τιµή 85.000 ευρώ. 3) 80 τ.µ. διαµέρισµα 3ος όροφος (παλαιά Νοµαρχία) µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 80.000 ευρώ. 4) 98 τ.µ. καινούργιο 4ος όροφος (3 ετών) αυτόνοµη θέρµανση µε γκαράζαποθήκη 27 τ.µ. Τιµή 125.000 ευρώ. 5) Γιαπί 1ος όροφος σε τριώροφη οικοδοµή 110 τ.µ. 1ος όροφος και 25 τ.µ. 3ος όροφος και 28 τ.µ. πιλοτή. Τιµή 120.000 ευρώ. 6) Γραφείο 63 τ.µ. πλησίον δικαστηρίων µε πρόσοψη στην 28ης Οκτωβρίου, δύο W.C. Τιµή 63.000 ευρώ. 7) 116 τ.µ. διαµέρισµα 2ος όροφος µε τρία υπνοδωµάτια 2 ετών και πολλά έξτρα. 8) 70 τ.µ. στην Μανωλοπούλου πλησίον Νοµαρχίας. Τιµή 75.000. 9) Καινούργια διαµερίσµατα σε πολλές περιοχές από ιδιώτες 122 τ.µ. – 118 τ.µ.110 τ.µ.- 100 τ.µ. – 90 τ.µ.- 85 τ.µ.-80 τ.µ.-62 τ.µ. 10) ∆ιαµέρισµα 50 τ.µ. 1ος όροφος ενοικιασµένο 300 ευρώ ανά µήνα µε αυτόνοµη θέρµανση 4 ετών. 11) Γκαρσονιέρα πλησίον δικαστηρίων 45 τ.µ. ενοικιασµένο (250 ευρώ) 1ος όροφος κατάλληλο και για γραφείο. Τιµή 1.000 ανά τ.µ. 12) Μονοκατοικία διώροφο 90 τ.µ. και 90 τ.µ. σε οικόπεδο 220 τ.µ. Τιµή 145.000 ευρώ. 13) Μονοκατοικία 3οροφο αποτελείται από κατάστηµα 120 τ.µ. διαµέρισµα 1ος όροφος 100 τ.µ. και διαµέρισµα 2ος όροφος 80 τ.µ. τιµή 220.000. 14) Μονοκατοικία 3οροφο ισόγειο κατάστηµα 80 τ.µ. 1ος όροφος διαµέρισµα 80 τ.µ. και 2ος όροφος διαµέρισµα 80 τ.µ. όλα µαζί 200.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1) 600 τ.µ. πλησίον καινούργιου Ι.Κ.Α. (Ολυµπίων) µε συντελεστή δόµησης 1,8 . Τιµή 90.000 ευρώ. 2) 3 στρέµµατα έναντι Εκπ. ΡΗΓΑ µε πρόσοψη στην οδό Καταραχίου (προς ένταξη σχεδίου πόλεως) τώρα άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή 130.000 ευρώ. 3) Οικόπεδο 10.000 τ.µ. επί της Ελλ. Στρατιώτη εντός ζώνης σχεδίου πό-

λεως. Κτίζεις 200 τ.µ. για σπίτι και 600 τ.µ. για επαγγελµατική στέγη. Τιµή 250.000 ευρώ όλο. 4) 2.850 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου πωλείται και δίδεται και αντιπαροχή. 5) Οικόπεδο 130 τ.µ. µε παλαιά οικία στην οδό Γιαννιτσών. Τιµή 45.000 ευρώ. 6) Οικόπεδο 406 τ.µ. µε πρόσοψη επί της Μίλτωνος Ιατρίδη. Τιµή 130.000 ευρώ. 7) 215 τ.µ. οικόπεδο µε πρόσοψη στην οδό Αλφειού κατάλληλο για κατάστηµα µε Σ.∆. 2 Τιµή 120.000 ευρώ. Και πολλά άλλα οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1. Αγροτεµάχιο επί της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου πλησίον εστ. Αίγλη µε πρόσοψη στον εθνικό δρόµο. Τιµή 180.000 2. Αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων επί του δρόµου Πύργου –Κατακόλου µε 121 τ.µ. πρόσοψη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τα 5 στρέµµατα µε πρόσοψη στην Κατακόλου. Τιµή100.000 και τα 5 στρέµµατα πίσω 50.000 3. Αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα εντός οικισµού περιοχή Λαστεΐκων –Αγίου Γεωργίου, κόβονται και ανά ένα στρέµµα οικοδοµήσιµο, κτίζει 400τ.µ. ανά στρέµµα . Τιµή 50.000 το 1,5 στρέµµα. 4. Αγροτεµάχιο Ντοµπρινο 6 στρέµµατα µε θέα. Τιµή 50.000 5. Ανθόπυργος. Αγροτεµάχιο 4 στρέµµατα , 8 στρέµµατα και 7 στρέµµατα. Τιµή 10.000 ανά στρέµµα 6. Λεβεντοχώρι , αγροτεµάχιο 11 στρεµµάτων 300 µέτρα από θάλασσα. Τιµή 180.000 όλο. 7. Καβασιλάκια Πύργου 4 στρέµµατα. Τιµή 70.000 8. Βυτινέικα 6.300τ.µ. εντός αναδασµού. Τιµή 23.000 . 9. Κατσικάρι 5 στρέµµατα , 150 µέτρα από άσφαλτο. τιµή 100.000 . 10. Αγιο Ανδρέα 5,5 στρέµµατα µε θέα θάλασσα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες από 150 ∆υάρια από 200 Τριάρια - Τεσσάρια Πεντάρια – καταστήµατα – Γραφεία κλπ. Τα διαφηµιζόµενα ακίνητα είναι ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΜΑΣ3076

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 Τιµή 105000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 105 τ.µ. 3ου ορόφου πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση Τιµή 120000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση Τιµή συζητήσιµη ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στην αγροτική τράπεζα διαµέρισµα 3ου ορόφου 75τ.µ µε δύο υ/δ ένα µπάνιο περιµετρικές βεράντες Τιµή ευκαιρίας •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµερίσµατα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού ) Τιµή 170000 •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ τέσσερις ανεξάρτητες κατοικίες 50τ.µ. µε δύο υ/δ ,καθιστικό και κουζίναw/c,γκαράζ κλειστό και αποθήκη ηλιακούς σε οικόπεδο 2550τ.µ. πλήρως διαµορφωµένοι κοινοχρηστοι χώροι Τιµή συζητήσιµη •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στην ΠΑΤΡΑ στην νέα είσοδο του λιµανιού επι της Κορίνθου Τιµή 32000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 3ου ορόφου στην περιοχ.η της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ ,σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαρά Τιµή 125000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ στην περιοχή ∆εξαµενής πολυτελή διαµερίσµατα δυάρια & τριάρια σε καινούργια πολυτελή οικοδοµή Τιµή από 1300 το τ.µ. •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ ισόγειο διαµέρισµα 135τ.µ. σε δυόροφη οικοδοµή σε οικόπεδο 200τ.µ. Τιµή 60000

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΛΟΥΚΑ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 14 στρ. µε 230 δέντρα ελιές περίπου 10 ετών µε µεγάλη απόδοση Τιµή 30000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή 155000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ περιβόλι τεσσάρων στρεµµάτων µε µανταρινιές 220 δέντρα µε νερό δικτύου πολύ κοντά στην παραλία άρτιο και οικοδοµήσιµο συν δύο στρέµµατα ακόµα µε 60 δέντρα ακόµα Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάση 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ Τιµή 25000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα ΤΙΜΗ 160000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη ΓΑΣΤΟΥΝΗ στο δρόµο προς ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 17 στρεµµάτων πολύ κοντά στο χωρίο Τιµή 2800 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 61 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα )ποτιστικό καταλληλο για κάθε χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 30 στρεµµατων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ πάνω στην εθνική οδό ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ στο ύψος των ΣΑΒΑΛΙΩΝ αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων ολόκληρο ή κατατµηµένο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάσι 20 στρεµµάτων στο ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ µε 240 ρίζες ελιές καρποφόρες Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 8 στρεµµάτων εντός οικισµού ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ.εντός αναδασµού Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο αγροτεµάχια 11&4 στρ. αντίστοιχα στην ΡΟ∆ΙΑΤΑ κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ αγροτεµάχια 11&23 στρ. αντίστοιχα πάνω στον κόµβο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ προς Σώστι – Αµαλιάδας Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστην περιοχή ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 93 στρ. σε πολύ καλό σηµείο επίπεδο κατάλληλο για γεωργική καλλιέργια Τιµή 3000 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 47 στρ. επίπεδο καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο και για φωτοβολταϊκά Τιµή 1800 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση Τιµή 5000 /στρ.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΕΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 Τιµή 990000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 2600τ.µ. µε οικία 51τ.µ. κατασκευής 2003 αποτελείται από σαλόνι-υ/δ-w/c Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα Τιµή 260000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις Τιµή 250000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο Τιµή 160000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. Τιµή 40000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή της ΣΠΙΑΤΖΑΣ δύο µονοκατοικίες µε δύο υ/δ η κάθε µια, καθιστικό και µπάνιο µε κήπο µια γραµµή πιο µέσα από την θάλασσα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 94 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες,δύο υ/δ, δύο µπάνια, κουζίνα,σε οικόπεδο 160τ.µ. έχει υπόλοιπο καλυψης 75τ.µ. Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό Τιµή 180000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά Τιµή 400000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο Τιµή 650000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 150τ.µ. στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α µε τρία υ/δ , καθιστικό,δύο w/c,περιµετρικές βεράντες,χώρο για γκαράζ,ηλιακό ,καλοριφέρ.Με βάσεις για δεύτερο όροφο Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο της ΜΥΡΤΙΑΣ µονοκατοικία 80τ.µ. σε οικόπεδο 390τ.µ. µε µηνιαίο εισόδηµα 525 Τιµή 120000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µονοκατοικία 97τ.µ. σε οικόπεδο 294τ.µ. πλήρως Τιµή 120000

ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 Τιµή 200000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο Τιµή 105000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 15 στρ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε φάτσα στη θάλασσα κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις µε φανταστική θέα στο Ιόνιο πέλαγος • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΥΡΣΙΝΗΣ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά

στο κεντρο της πόλης Τιµή 85000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί του εθνικού δρόµου ΠΑΤΡΑΣ―ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ οικόπεδο 780τ.µ. αρτίο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη επί της εθνικής οδού και επί του κεντρικού δρόµου ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Τιµή 60000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στον οικισµό του ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥµε φανταστική θέα 500µ. από την θάλασσα κατάλληλο για τουριστικό θέρετρο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα • ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου Τιµή 45000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τιµή 750000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ Τιµή 100000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 75000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1450τ.µ. στην περιοχή ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850τ.µ. στην περιοχή ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α Τιµή 45000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της πλατείας Μπελογιάννη σε κεντρικοτατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή διαπραγµατεύσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙστην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΑΓΑΖΙ 77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο Τιµή 100000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα Τιµή 70000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της εθνίκης οδού ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝστο ύψος της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µεταλλικό οίκηµα 450τ.µ.µέσα σε οικόπεδο 4 στρ. και µεταλλικό οίκηµα µε την ίδια κάλυψη µέσα σε οικόπεδο 5 στρ. Τιµή 350000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών Τιµή 600000 όλα µαζί • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. στην ΒΑΡ∆Α σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση Τιµή 400000 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφουσε καινούργια οικοδοµή επί της Ελευθερίου Βενιζέλου • ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ οίκηµα που αποτελείται από µαγαζί ισόγειο και τρεις γκαρσονιέρες σε τρεις ορόφους Τιµή 250000 / όλα µαζί • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση Τιµή 1400 /το τ.µ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρεστοράν –πιτζαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο Τιµή 120000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλες για φοιτητές • ∆ΥΑΡΙ ισόγειο µε ένα υ/δ και καθιστικό 50τ.µ. σε καινούργια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ • Επαγγελµατικός χώρος 200τ.µ. σε κεντρικό δρόµο είσοδο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στη ∆ΕΗ • Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

23

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

∆ΙΑΦΟΡΑ . ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 ---------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 2Χ2 επί 2,5 ύψος και 1,5 ιπ. µοτέρ 1 έτους, µε άλλο ένα χρόνο εγγύηση. Πληρ. τηλ. 6 9 4 8 2 3 3 0 6 9 , 26250/61160.

. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – ∆ΑΝΕΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: α) Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την διαγραφή των δυσµενών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. β) Νέα ∆άνεια κάθε ανάγκης και µάζεµα παλαιών δανείων, καρτών κ.λ.π. σε ένα νέο δάνειο µε πολύ µικρότερη δόση, γ) Υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθµίσεις δανείων Φυσικών ή Νοµικών προσώπων, ληγµένων ή σε καθυστέρηση οφειλών αλλά και ενήµερων δανείων µε ευνοϊκότερους όρους βάσει των τελευταίων Νόµων (λήξη προθεσµίας η 15-4-2010). «ΑΝΑΚΑΜΨΗ», Παντανάσσης 64 (2ος), τηλ. & φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ3776 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, Εργαστηρίου και πωλητηρίου. Πληρ. τηλ. 26210/32571, 816.00. ΜΑ4639 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ υλικό πλαίσια άχτιστα, χτισµένα, κ.λ.π. Μελίσσια. Πληρ. τηλ. 26210/27400, 6937419994. ΜΑ4756

ΖΩ Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΝΤΡΑΧΤΑΑΡ

από εξαίρετους γονείς, 3 µηνών από τον Arko Vom Zaharo και την Nicol κόρη της Ζετα Ντι Γκρέκο Αττικής. Πληρ. τηλ. 6932358157, κ. Λάµπης. ΜΑ4737

. ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΙ ράτσας Σέττερ µεταξύ Λαστεΐκων και Χανάκια στη θέση ∆ηµακοπούλου, όποιος το βρει να επικοινωνήσει. Πληρ. τηλ. 26210/22466.ΜΑ4701. ----------------. ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΟΥΤΑΒΙ 4-5 µηνών γερµ. ποιµενικός, στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6906807350. ΜΑ4766

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΠΛΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) Μια τραπεζαρία (σαλονιού) µε τις 6 καρέκλες 2) Μια κρυσταλλιέρα 3) ∆ύο καναπέδες σαλονιού (διθέσιος, τριθέσιος) 4) Μια πολυθρόνα (µπρεζιέρα). Σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6974014357.

σε καλή τιµή από την Ολυµπιακή Μελισσοκοµία. Πληρ. τηλ. 6937280704. ΜΑ4716

ΘΑΛΑΜΑΚΙ κατάψυξη µε τρεις πόρτες. ΘΑΛΑΜΟΣ – ΨΥΓΕΙΟ αυτόνοµος κρεατάδικος µε τσεγκέλια 3,50 µέτρα και ΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 2Χ5 µε όλα τα έξτρα, σε αρίστη κατάσταση. Αυτοκίνητα Μυλωνάς Πληρ. τηλ. 26210/31617, 6948047163.ΜΑ3488.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 70,5ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220 31342 ΚΙΝ. 6972 839909 ΜΑΣ2134

. ΣΚΥΛΟΣ ΡΑΤΣΑΣ Γασκώνης αρσενικός τρίχρωµος 15 µηνών χάθηκε στην περιοχή Φλόκα από το κυνοτροφείο Ολυµπια δεν κυνηγάει. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει να τηλεφωνήσει στο 2624022736, κιν. 6944200213, Καρυώτης Γεώργιος. ΜΑ4753

. ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ! - ΑΜΕΣΑ, ∆ΑΝΕΙΑ έως 115.000 ευρώ, ανεξαρτήτως υπερδανεισµού ή Τειρεσία, σε δ. υπάλληλους ή συνταξιούχους του δηµοσιου, ΙΚΑ, ηλικίας έως 72 ετών. - Μάζεµα δανείων, καρτών και διαγραφή υπό προϋποθέσεις µε το νέο νόµο. Πληρ. τηλ. 6972-212130 (κος ΣΩΤΗΡΗΣ). ΜΑ4623

. ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόµη και αν δεν έχετε διαθέσιµο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες τραπεζικές δόσεις από 1000 – 100.000 ευρώ εξυπηρέτηση αυξηµερόν καθηµερινά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988338898 – 6976699988. ΜΑ709

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο κατάστηµα 119τµ, µε υπόγειο 31 τµ, γωνιακό, εντός οικοπέδου 133τµ. Με προοπτική διαµόρφωσης χώρου, επί της οδού Πύρρωνος. Αρχική τιµή 130.000.(1200) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ, µε προδιαγραφές για πατάρι, και υπόγειο 150τµ, µε ράµπα για το γκαράζ, µισθωµένο 650Ε. Κοντά στο κέντρο. Αρχική τιµή 270.000Ε. (1178) ΠΥΡΓΟΣ κατάστηµα 80µ2 µε χώρο πάρκιγκ, υπόγειο, γωνιακό, προβολής, νεόδµητο επί της Ρ.φεραίου-Κατακόλου. (2192) ΑΜΑΛΙΑ∆Α κατάστηµα 70µ2 σε καινούρια οικοδοµή, µε 73µ2 υπόγειο, 40µ2 πατάρι, οδός Ολυµπίας απέναντι από το νέο Αστυνοµικό Τµήµα, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση, τιµή 225.000Ε (1121). ΓΑΣΤΟΥΝΗ κατάστηµα 200µ2 µε πλήρη εξοπλισµό ξυλουργείο, οικία στον 1ο όροφο, τιµή ευκαιρίας 70.000Ε (1131).

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Οικόπεδο 344τµ σε κεντρικό σηµείο ,µε Σ/∆ 0,2.Τιµή 150.000Ε.(1660) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Κεντρικό οικόπεδο 745τµ ,Σ/∆ 2,0.Τιµή 450Ε/µ2 (1637) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 200τµ,άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή, κοντά στον Αγ. Τρύφωνα. (1653) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 οικόπεδα 2.575µ2 επί του επαρχιακού, εντός οικισµού. Οικοδοµεί 400µ2 κάθε οικόπεδο. τιµή 35.000 ευρώ. (1505) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη (2588) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ οικόπεδο 500µ2 εντός σχεδίου επικλινές (2643) ΓΑΣΤΟΥΝΗ κεντρικό οικόπεδο 606µ2. 150µ από την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. ∆ιαιρείται σε 3 ίσα των 202µ2.τιµή 100.000Ε (1569) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ, εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως, µε Σ /∆ 0,8 αρχική τιµή 150.000Ε.(1626)

ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 7στρ στον παραλιακό οικισµό της Ροβιάτας περιβάλλεται από πολυτελείς κατοικίες, 700Μ από θάλασσα 60.000Ε.(1556). ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδο 4340µ2 άρτιο κι οικοδοµήσιµο, µε πρόσοψη επί επαρχιακού δρόµου Σαβαλίων Αµπελόκαµπο. (1620) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 254τµ κοντά στο κέντρο, δόµηση 1,8. Τιµή 75.000 (2626) ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Πύργου οικόπεδο 1.000µ2 εντός οικισµού δόµηση 400µ2 (2566) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο σε περιοχή υπό ανάπτυξη 300 ευρώ το τµ (1605) ΜΑΡΑΘΙΑ 3 οικόπεδα των 1.000µ2 επί Ε.Ο. Οικοδοµεί 400τµ. (1520) ΛΠΕΛΟΠΙΟ οικόπεδο 1.500µ2 µε άδεια οικοδοµής σε υπερυψωµένη θέση εντός σχεδίου µε απέραντη θέα(2645) ΑΣΤΕΙΚΑ οικόπεδο 1.500µ2 πρόσοψη 18µ σε κεντρικό δρόµο (2638) ΓΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ οικόπεδο 725µ2 γωνιακό εντός οικισµού µε πανοραµική θέα (2644) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ οικόπεδο 1.000µ2 εντός σχεδίου µε πρόσοψη στην πλατεία (2622) ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδα των 1.940µ2, 1.500µ2 άρτια οικοδοµήσιµα. Οικοδοµεί 400τµ, τιµή 35.000 & 37.000Ε αντίστοιχα (1552-26). ΧΑΝΑΚΙΑ οικόπεδο 2.200µ2 εντός οικισµού δυνατότητα κατάτµισης 90.000Ε (2636) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο 500µ2, πλησίον θάλασσας (2593) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ λιοστάσι 5.000τµ άρτιο κι οικοδοµήσιµο επικλινές κατάλληλο για κατοικία, µε θέα τον Πύργο (2650) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη (2588) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Έκταση 13στρ αποτελείται από λιοστάσι 8.800στρ µε τιµή 8.000/στρ και 4.200στρ τα οποία είναι εντός οικισµού µε

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝΟΣ βρώµη µε τον καρπό της επάνω, 500 ∆ΕΜΑΤΑ. Τρακτέρ SAME EXPLORER 90 TURBO µε καµπίνα και αιρκοντίσιον. Αυτοκίνητο FIAT STILO 1600 c.c., full extra ατρακάριστο µε 90.000 km, δίπορτο χρώµα κίτρινο. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6934384928. ΜΑ4535

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης το εµπόρευµα και τα ράφια, από κατάστηµα µε είδη δώρων σε τιµή κάτω του κόστους (Αµαλιάδα). Πληρ. τηλ. 6930485742, 26220/23773, 26220/29884. ΜΑ4676

ΜΑΣ150

τιµή 80.000Ε πωλούνται και µαζί 110.000Ε. (1628) ΚΟΛΙΡΙ οικόπεδο 3.180µ2 µε δυνατότητα τεµαχισµού 75.000 ευρώ.(2517) ΚΟΛΙΡΙ οικόπεδο 5.467µ2 τα 2.733,5 µε 2.733,5µ2 εντός οικισµού πρόσοψη σε 2 δρόµους 100.000Ε (2639) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ οικόπεδο 4.911µ2 µε υπέροχη θέα, θέση Κούνενα (2610) ΜΥΡΤΙΑ προς Καλακέικα οικόπεδο 4στρ µε πρόσοψη στον κεντρικό 55µ (2602) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο 1.500µ2 µε πανοραµική θέα στη θάλασσα (2593) ΖΑΧΑΡΩ περιοχή Καιάφα 5.280µ2 πάνω από τη λίµνη µε υπέροχη θέα θάλασσα – λίµνη (2597 ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 4300τµ στον επαρχιακό δρόµο Αµαλιάδας Σαβαλίων, επί ασφάλτου κοντά στο ΚΤΕΟ. Κατάλληλο για κάθε είδους επαγγελµατική χρήση. Τιµή 65.000Ε(1661) ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 6.000µ, ανατολικά του κέντρου διασκεδάσεως ∆ΕΜΙΡΗ. 49.000E(1648)

ΟΙΚΙΕΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α µονοκατοικία 101µ2 σε άριστη κατάσταση επί της οδού Φραγκαβίλλας σε οικόπεδο 400µ2, µε προδιαγραφές 2ου ορόφου, 2 υπν. Τιµή 160,000Ε (1213) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ηµιτελής τριώροφη οικοδοµή 200tm 46,66τµ ισόγειο, που αποτελείται από υπόγειο πρώτο όροφο 66,96τµ και δεύτερο όροφο 66,96τµ,εντός οικοπέδου 108,69τµ.Τιµή 250.000Ε (1229) ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ιώροφο οίκηµα, σε άριστη κατάσταση που αποτελείται από ισόγειο 92τµ,το οποίο λειτουργεί σαν γραφείο µισθωµένο, και οροφοδιαµέρισµα 92τµ, µε 2 υ/δ, θερµοσυσσωρευτές, airco συναγερµό, επιπλωµένο, µεγάλα µπαλκόνια µε θέα. Επίσης το οίκηµα διαθέτει κλειστό γκαράζ, και αποθήκη. Τιµή 185.000Ε (1230) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πολυτελή οροφοδιαµέρισµα 80 τµ πρώτου ορόφου, σε κεντρικό σηµείο, νεόδµητο, κατασκευασµένο µε άριστα υλικά, 2 υ/δ µε µπαλκόνια. Μοντέρνα διαρρύθµιση, σαλόνι µε µεγάλη βεράντα µε υπέροχη θέα. Τιµή 138.000Ε (1228) ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Νεόδµητο οίκηµα 250τµ εντός οικοπέδου 1350τµ που αποτελείται από διαµέρισµα 100τµ µε 3υ/δ και µεγάλη βεράντα στον όροφο µε καταπληκτική θέα στο κάστρο και στην θάλασσα .Επίσης 2 διαµερίσµατα 60τµ και 90 τµ. Στο ισόγειο. Ιδανικά για επένδυση .Αρχική τιµή 285.000Ε(1226) ΜΑΡΑΘΙΑ µια όµορφη βιλίτσα 120τµ, βρίσκεται σε πολύ ήσυχη περιοχή, περιβάλλεται από καινούριες οικίες, εντός υπέροχου διαµορφωµένου περιβάλλοντα χώρου, 4.500µ οικόπεδο, σε 2 χιλιόµετρα από την παραλία της Κουρούτας. Με σοφίτα, ηµιυπόγειο 50τµ µε 1 υ/δ και 120τµ ισόγειο, µε 2 υ/δ και µε δικό τους µπάνιο. Τιµή 255.000Ε (1194)

ΜΑΡΑΘΙΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 6στρ. κοντά στην παραλία Μαραθιάς (1644) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα,108µ2 µε γκαράζ .Σε ήσυχη περιοχή. Έχει 2 υ/δ, τζάκι, άριστα υλικά κατασκευής. Τιµή 150.000Ε.(1184) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ Μεζονέτα 126τµ,εντός έκτασης 7 στρ µε 120 ρίζες ελιές, εντός οικισµού σε καλή κατάσταση ,µε καλοριφέρ,3 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι. Αρχική τιµή 120.000Ε (1220) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 133τµ στον 2 όροφο διώροφης οικίας, µε 3 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, 2 µπάνια, πλήρως ανακαινισµένο, ηλιόλουστο. Τιµή ευκαιρία 120.000Ε.(1165) ΖΑΧΑΡΩ µονοκατοικία 120µ2 µ ηµιυπόγειο 120µ2 3υπν. 2 µπάνια τζάκι κεντρική θέρµανση σε 1.000µ2 οικόπεδο, νεόκτιστη, 120.000 ευρώ.(2149) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα, στις εργατικές κατοικίες, ανακαινισµένη, γωνιακή, επιπλωµένη. Τιµή 80.000Ε(1225) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 210.000Ε (1166) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µονοκατοικία 229µ2 αποτελούµενη από 3 διαφορετικές κατοικίες σε οικόπεδο 1382,5µ2 µε οπωροφόρα δέντρα, 150µ

από την παραλία (2162). ΑΝΑΛΗΨΗ (Γεράκι) εξοχική µονοκατοικία 102µ2, 60.000Ε(1104). ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 90.000Ε (1126) ΠΥΡΓΟΣ πλησίον κέντρου ο 1ος όροφος τριώροφης οικοδοµής 110µ2 ηµιτελή στην τοιχοποιία, µαζί µε 28µ2 στην πυλωτή και 26µ2 στον 3ο όροφο (2177) ΞΥΛΟΚΕΡΑ µεζονέτα 200µ2 µε δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης ορόφου, σε πολύ καλή κατάσταση εντός οικοπέδου 500µ2 (2206) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 127µ2 πολυτελή κατασκευή 3υπν, 2 wc, µε 4 βεράντες 3ου ορόφου µε 33µ2 πάρκιγκ-αποθήκη, 4 ετών, περιοχή Τ.Ε.Ι. (2197) ΠΥΡΓΟΣ µεζονέτα 180µ2 20ετίας αντισεισµική, 3υπν, 2wc, bbq, 2 σαλόνια σε 1000µ2 οικοπεδο (2131). ΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 100µ2 σε οικόπεδο 140µ2 µε υπόλοιπο δόµησηςγια δύο ορόφους (2217) ΠΥΡΓΟΣ νεόκτιστα διαµερίσµατα 31µ2 & 52µ2 πλησίον κέντρου. (2127-8). ΑΜΑΛΙΑ∆Α εργατικές κατοικίες Αγ. Άννας οροφοδιαµέρισµα 101µ2 σε καλή κατάσταση, διαµπερές, µε µεγάλα µπαλκόνια, άνετους χώρους, 3 υ/δ,τιµή 80.000Ε. (1191) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο διαµέρισµα 52τµ σε άριστη κατάσταση, κοντά στο κέντρο, αρχική τιµή 55.000Ε (1193) ΑΜΑΛΙΑ∆Α νεόδµητο διαµέρισµα 90µ2, µπροστινό παραδοτέο σε λίγους µήνες, πολυτελή κατασκευή µε αποθήκη 11µ2. µε 2 υ/δ, ηλιακό. Τιµή 130.000Ε (1179) ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ κατοικία 1ου ορόφου 67µ2 µε ατοµική κεντρική θέρµανση τιµή 43.000 ευρώ. (2155) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα ηµιτελής κτίριο διώροφο 80+80 αντισεισµικό µε θέα σε οικόπεδο 800µ2 (2221) ΧΑΒΑΡΙ µονοκατοικία 104µ2 µε 34µ2 υπόγειο εντός οικοπ. 2107µ2 µε υπέροχη θέα, αρχ.τιµή 140.000 (1117). ΛΑΛΑΣ µονοκατοικία 67µ2 2 υπν. βεράντα σε οικόπεδο 620µ2 (2216) ΠΑΤΡΑ διαµερίσµατα 2άρια, 3άρια σε νεόκτιστη οικοδοµή, τζάκι, γκαράζ, (1136). ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιώροφη µονοκατοικία 110τµ εντός οικοπέδου 160τµ, µε αυλή, 1 αποθήκη, και ξενώνα. Έχει 2 υ/δ στο ισόγειο και 2 υ/δ στον όροφο συν µεγάλη βεράντα, σε καλή κατάσταση ανακαινισµένη. Τιµή 110.000Ε. (1215) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µεζονέτα 83µ2 στο πανόραµα µε θέα σε οικόπεδο 275µ2 σε αρίστη κατάσταση (2222) ΓΑΣΤΟΥΝΗ µονοκατοικία, σε άριστη κατάσταση, 140τµ µε κλειστό γκαράζ 20τµ, εντός οικοπέδου 235τµ. (1207)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γωνιακό οικόπεδο 380Μ2 κοντά στο ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ Κατάλληλο για ανέγερση οικοδοµής για καταστήµατα, γραφεία, γκαρσονιέρες. 350.000Ε

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΑ 364στρ. κάτω από τον παραλιακό δρόµο, µε θέα το Ιόνιο και µεγάλη πρόσοψη (1565). ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 20στρ. πάνω στο κύµα µε ιδιωτική παραλία.(1518) ΚΥΛΛΗΝΗ ΛΟΥΤΡΑ οικόπεδα 8στρ και 9,6στρ. (δίπλα από Grecotel) υπερυψωµένα µε υπέροχη θέα το Ιόνιο & Ζάκυνθο.(15401) ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 130στρ. µε χρυσή ακτή και ιδιωτικό κολπίσκο, πανοραµικό µε θέα Ιόνιο και Ζάκυνθο.(1543) ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 95στρ. υπερυψωµένα, κοντά στο Grecotel, µε ιδιωτική παραλία και θέα Ιόνιο, Κεφαλλονιά, Πάτρα.(1544) ΚΑΣΤΡΟ Κυλλήνη 2 παραθαλάσσιες εκτάσεις 15 έως 30 στρ. µε µεγάλη πρόσοψη στο κεντρικό δρόµο, υπερυψωµένα, αµφιθεατρικά, θέα Ιόνιο πέλαγος και 10στρ. µπροστά στη θάλασσα. (1512).

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 7,635µ2 κοντά στον παραλιακό Κουρούτας – Παλούκι κατάλληλο για κατοικίες, θέα θάλασσα. Τιµή 210.000Ε

ΑΜΑΛΙΑ∆Α νεόδµητη βίλλα 120τµ, µε 3 υ/δ, τζάκι, µε υπέροχο διαµορφωµένο κήπο 4 στρ. Με µπάρµπεκιου, σιντριβάνι, καταπράσινο κήπο αρχική τιµή 255.000Ε (1206) (1659) ΠΑΛΟΥΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!! πωλούνται 3 οικόπεδα των 6στρ µε απεριόριστη θέα κατάλληλα για κάθε χρήση. ΣΑΒΑΛΙΑ Παραλιακό αγροτεµάχιο 15.250τµ. Ιδανικό για ίδρυση τουριστικής µονάδας και κάθε είδους επαγγελµατικής χρήσης. Κοντά στη θάλασσα. Τιµή 18.000Ε/στρ.(1604) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 4695τµ ,άρτιο και οικοδοµήσιµο µε υπέροχη θέα,800 µ από θάλασσα αρχική τιµή 55.000Ε. 1606 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 8590τµ, µε 75µ πρόσοψη ,σε απόσταση 350µ από θάλασσα (1652) ΠΑΛΟΥΚΙ 2 Αγροτεµάχια 16.500στρ και 8.500 (µε αποθήκη 40µ2 και οικία 80µ2 µε περιβόλι µε εσπεριδοειδή νερό αρτεσιανό) σε προνοµιακό σηµείο επί δρόµου από Ε.Ο. προς Λιµάνι αριστερά, κοντά στην εθνική, κατάλληλο για επαγγελµατική ή και άλλη χρήση (1597) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 8στρ ,κοντά στην θάλασσα ,πλησίον µελλοντικής ξενοδοχειακής µονάδας.(1649) ΑΡΚΟΥ∆Ι οικόπεδο 265µ2 δίπλα στο κέντρο, δόµηση 240µ2, 82.000Ε (1560) ΣΑΒΑΛΙΑ παραθαλάσσιο οικόπεδο 6.773 στρ κοντά στην παραλία τιµή 65.000Ε (1610) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 2 στρ άρτιο, οικοδοµήσιµο (οικοδοµεί 100µ2) 150µ από θάλασσα. Επί ασφάλτου κοντά στο εστιατόριο ΖΟΡΜΠΆ.(1608) ΡΟΒΙΑΤΑ 9στρ επί του παραλιακού δρόµου 9.000Ε/στρ.∆ίπλα από ωραίες οικίες. (1558). ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο επί της Κατακόλου 62.000Ε (2512) ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ οικόπεδα 500µ από θάλασσα των 4στρ έως 50στρ από 9.000Ε έως 15.000Ε/στρ. (1537-68). ΚΥΛΛΗΝΗ Οικόπεδο 6 στρ µε αναψυκτήριο εστιατόριο, δίπλα στο κύµα µε θέα το λιµάνι Κυλλήνης, µε µεγάλη πρόσοψη επί της Παραλίας, και επαρχιακού δρόµου. Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση, και κατάλληλο για κατοικίες.. Ζώνη Α1 τουριστική.

ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 20στρ. πάνω στο κύµα µε 135µ πρόσοψη σε αµµώδη παραλία, θέα, πανοραµικό, δίπλα σε ξενοδοχειακές επιχ/σεις.(1518)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α επιχείρηση Εστιατόριο, καφέ 85 τµ και 50τµ ταράτσα κοντά στο νοσοκοµείο µε καινούριο εξοπλισµό και καλό εισόδηµα, αναχώρηση λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων 40,000E. (συζητήσιµη) ΑΜΑΛΙΑ∆Α κεντρικό κατάστηµα παιδικών ειδών µε επώνυµες µάρκες, κερδοφόρα επιχείρηση, µε χαµηλό ενοίκιο. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελούς κατασκευής, µε 9 θέσεις εργασίας για παροχή όλων των υπηρεσιών, σε 105µ2 κατάστηµα, κεντρικό, µε λογικό ενοίκιο, τετραετή κερδοφόρα λειτουργία, πωλείται για προσωπικούς λόγους ( 35.000Ε µε ευκολίες) 3523

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ H OB B Y Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ∆Α∆ΕΣ Ολυµπιακών αγώνων αγοράζω προς 1000 ευρώ έκαστη. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ: ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 162τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στην οδό Παπαγιανοπούλου κ οντά στο κέντρο µε Σ.∆. 2 ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-598] ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERNET. ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΧΝΗ (ΚΑΘΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ OΙΚΟΠΕ∆Α-ΕΛΑΙΩΝΕΣ –ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. κοντά στην παραλία Μαραθιάς .Περικλείεται από οικισµό µε βίλες και εξοχικά σπίτια ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 60.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-588] ΑΜΑΛΙΑ∆Α : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3875τ.µ. κοντά στην Αγ Άννα Αµαλιάδας Τιµή 25.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-639] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται στην παραλία Αµαλιάδας ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο 1000 µ από την παραλία Τιµή 120.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-645] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται παραθαλάσσιο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό περιφραγµένο 300µ από την παραλία Τιµή 100.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-646] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12000τ.µ. πίσω από τις τεχνικές σχολές άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 8.000 euro/στρ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-599] ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο – ΕΛΑΙΩΝΑΣ 4000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό Τιµή 20.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-595] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. εντός οικισµού µε δρόµο πλάτους 6 µέτρα <χτίζει 200τµ> ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-550] ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 4.000 euro/στρµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-596] ΦΡΑΓΓΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.µ. περίπου µε µεγάλες ελιές και µικρό οικίσκο Τιµή 20.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-575] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κοντά στο υδραγωγείο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε άσφαλτο Τιµή 60.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-574] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται παραλιακό προνοµιακό ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5593τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο κατάλληλο για παραθαλάσσια κατοικία Τιµή 165.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-567] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλο-

ριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC 1ου ορόφου µε καλοριφέρ και a/c καινούργια Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-643] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. ισόγειο και 114 τµ, 1ου ορόφου ,καινούργια Τιµή 350.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-644] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε σοφίτα 26τµ ,ηµιυπόγειο 130τµ, βοηθητικούς χώρους ,γκαραζ ,καινούργιο µε πλήρως διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο σε 5στρεµ µε γεώτρηση και άρδευση ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 300.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-561] ΚΑΛΙΤΣΑ: Πωλείται << ΑΕΡΑΣ>> 85τ.µ. Α’ ορόφου σε µεγάλο οικόπεδο ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 15.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β569] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τ.µ. σε οικόπεδο 244τ.µ. καινούργια και σύγχρονη µε A/C, παρκινγκ, αποθήκη και διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο. Τιµή :170.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-398] ΑΓ. ΗΛΙΑΣ: Πωλείται στον παραλιακό οικισµό Αγ Ηλία πύργου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τ.µ. περίπου σε οικόπεδο 110τµ περίπου έτοιµο για κατοίκιση Τιµή 35.000 euro- ΚΩ∆:[Β-586] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-602] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.µ. στην οδό Σισίνη 1ου ορόφου καινούργιο µε πάρκινγκ Τιµή 72.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β638] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. - 2ου ορόφου καινούργιο µε µεγάλες βεράντες µε αυτονοµία ηλιακό παρκινγκ κλ Τιµη 170.000 ΚΩ∆:[Β-587] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 2ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 128000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 109τ.µ. καινούργιο 3ου ορόφου κεντρικό µε αυτονοµία κλπ. Τιµη 1550 /τµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>. ΚΩ∆:[Β-580] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 150.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ 160τ.µ. πλησίον νοσοκοµείου σε κεντρικό δρόµο σύγχρονο καινούργιο µε εξασφαλισµένη πελατεία και πολλά χρόνια λειτουργίας Τιµή 35.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-578] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Ολυµπίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(caféé – bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένο σύγχρονο µε έτοιµη πελατεία Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-568] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( franchise) µε εξασφαλισµένη πελατεία και µεγάλο δύκτιο χονδρικής πώλησης και µε αποκλειστικές αντιπροσωπείες προϊόντων Τιµή 120.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-562]


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

24

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ 15ετής εµπειρία e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΗΛ. 6977802546 6989145692

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 125 τ.µ. και α’ όροφος οικία 125 τ.µ., σε 750 τ.µ., περιβάλλοντα χώρο µε κήπο περιφραγµένο και γκαράζ σε κεντρικό δρόµο της Μυρτιάς. Τιµή 250.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945304105. ΜΑ4598 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 80 τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 47 (έναντι Νοµαρχίας) ιδανικά για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση ή επένδυση. Μεγάλης γυάλινης και γωνιακής προσόψεως, σε αντισεισµικό κτήριο χρονολογίας 1978, αποτελούνται από 32 τ.µ. ισόγειο, 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι έκαστο (δυνατότητα ενοποίησης). Τιµή 300.000 ευρώ µετρητά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ4732

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

--------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6939791143.ΜΑ4734 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο του Πύργου µε επώνυµα είδη, λόγω σύνταξης. Πληρ. τηλ. 6950907600. ΜΑ4741 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUPER MARKET πλήρως εξοπλισµένο σε πολυσύχναστο σηµείο σταθερή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6972439223. ΜΑ4744 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σουβλατζίδικο – ψησταριά (Delivery) πλήρως εξοπλισµένο καινούριας κατασκευής σε κεντρικό δρόµο, έλεγχος τζίρου δεκτός, πωλείται λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Πληρ. τηλ. 6934219237.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

µαζί µε τον εξοπλισµό στον Πύργο, λόγω έλλειψης προσωπικού. Πληρ. τηλ. 26210/26698. ΜΑ4752

Κατασκευές αλουµινίου και σιδήρου, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6937789245. ΜΑ4761

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . FACE: ΚΟΠΕΛΑ 30 ετών νοσηλεύτρια από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΟΠΕΛΑ 37 ετών από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΥΡΙΑ 43 ετών χωρισµένη ζητά κύριο για σοβαρή γνωριµία ΚΥΡΙΑ 51 ετών µόνη ζητά κύριο για γνωριµία - συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 39 ετών από Πύργο επιχειρηµατίας ζητά κοπέλα για γάµο ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών από Ηλεία, ελεύθερος επαγ. ζητά κοπέλα για γάµο. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών από Πύργο ευκατάστατος ζητά κυρία για

σοβαρή σχέση ΚΥΡΙΟΣ 59 ετών από Ηλεία ζητά κυρία για γνωριµία γάµου. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου). ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου) ΚΟΠΕΛΑ 39 ετών δασκάλα από περιοχή Πύργου ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – γάµο. ΚΥΡΙΑ 42 ετών χωρισµένη από Πύργο, Καθηγήτρια ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 49 ετών, χωρισµένη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελούς κατασκευής, µε 9 θέσεις εργασίας για παροχή όλων των υπηρεσιών, σε 105µ2 κατάστηµα, κεντρικό, µε λογικό ενοίκιο, τετραετή κερδοφόρα λειτουργία, πωλείται για προσωπικούς λόγους ( µε ευκολίες) Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑ2973

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ CAFE – FAST FOOD 3ετούς λειτουργίας σε κεντρικό δρόµο του Πύργου, πλήρως εξοπλισµένο, µε σταθερή πελατεία και delivery. Πληρ. τηλ. 26210/30048, 6932528496. ΜΑ4767

από Πύργο, επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 56 ετών χήρα επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 40 ετών επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κοπέλα έως 36 ετών για γάµο από Πύργο. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών ΖΗΤΑ κυρία για σχέση – συµβίωση (αγρότης) από περιοχή Πύργου. ΚΥΡΙΟΣ 55 ετών χήρος ΖΗΤΑ κυρία για γνωριµία γάµου από περιοχή Πύργου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ FACE ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ Παντανάσσης 29- ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610/270892 – 6947307024. ΜΑ6866 ----------------. Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας, πολύ εµφανίσιµες θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιο µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε ΑΜΕΣΑ. Πληρ. τηλ. 210/5239191, 210/5239427, 6975764343. ΜΑ2870 ----------------. ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ΧΗΡΑ µε πλούσια θηλυκά στοιχεία ζητά εχέµυθη γνωριµία κυρίου. Πληρ. τηλ. 6982955442.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

. ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΟΠΕΛΑ µέχρι 30 ετών, µόνη, εάν αγαπάς τις εκδροµές, το σινεµά, και θέλεις να έχει ένα νόηµα η ζωή σου, τηλεφώνησέ µου... Τηλ. 6934240787. ΜΑ4438.

. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 ---------------------------------

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

«Προξενήτρα»

Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

ΚΥΡΙΑ 25 ετών, διαζευγµένη µε δύο παιδιά, ευχάριστη, εξαιρετική, δυναµική, ΖΗΤΑ κύριο σοβαρό και ευγενικό. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών, µε φινέτσα και ήθος, δυναµική, από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 32 χρόνων σοβαρή, µορφωµένη µε άριστο χαρακτήρα και ήθος, µε µόνιµη δουλειά στο ∆ηµόσιο ΖΗΤΑ σύζυγο µε γοητευτική και ευχάριστη προσωπικότητα, έως 40 χρόνων. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, γλυκιά κοινωνική, προσγειωµένη, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό, µε αίσθηση του χιούµορ έως 40 ετών, για δηµιουργία οικογένειας. ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών, δυναµική µε αγάπη για τους άλλους, ΖΗΤΑ σύζυγο ευγενικό και δυναµικό, οικογενειάρχη έως 45 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 38 ετών, ευχάριστη, δασκάλα, διορισµένη, πολύ γλυκιά ΖΗΤΑ κύριο από 38 έως 46 ετών µε σταθερή δουλειά, από καλή οικογένεια. ΚΟΠΕΛΑ 38 ετών, πολύ ευχάριστος χαρακτήρας, εξαιρετικά δραστήρια, µε πολλά ενδιαφέροντα ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµικό, ευχάριστο από 39 έως 45 ετών. ΚΥΡΙΑ 39 ετών, από τη Βουλγαρία, πολύ κοινωνική, ΖΗΤΑ κύριο καλοστεκούµενο και ευγενικό έως 50 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 40 ετών µε επιστηµονική µόρφωση, εµφανίσιµη ΖΗΤΑ κύριο από 40 έως 47 χρόνων µορφωµένο µε λεπτό χαρακτήρα και µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΟΠΕΛΑ 41 ετών, γιατρός εµφανίσιµη και ευκατάστατη, από την Φθιώτιδα ΖΗΤΑ κύριο καλοπροαίρετο, να του αρέσουν τα ταξίδια, έως 48 ετών. ΚΥΡΙΑ 50 ετών, µε δική της επιχείρηση, διαζευγµένη, γλυκιά, ευγενική, τινά εύσωµη ΖΗΤΑ κύριο έως 55 ετών. ΚΥΡΙΑ 52 ετών, κοµψή, φινετσάτη, σοβαρή, οικονοµικά ανεξάρτητη, ΖΗΤΑ κύριο σοβαρό και ευγενικό έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 54 ετών, διαζευγµένη, ευχάριστος χαρακτήρας, ΖΗΤΑ κύριο ευπαρουσίαστο, αθλητικό τύπο από 52 έως 56 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, διαζευγµένη, και πρόσφατα συνταξιούχος, εξαιρετικά εµφανίσιµη, ΖΗΤΑ κύριο δυναµικό και ευπαρουσίαστο 50 έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, εµφανίσιµη, δυναµική, µοντέρνα και πολύ κοινωνική ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµικό, µε ευγενικούς τρόπους να του αρέσουν τα ταξίδια και να αγαπά τη ζωή και τους ανθρώπους. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 31 ετών, καταξιωµένος επιχειρηµατίας, οικονοµικά ανεξάρτητος, µε καλλιεργηµένο χαρακτήρα και παιδεία, ΖΗΤΑ σύζυγο µε ήθος και ευπρέπεια έως 28 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 32 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ευγενικός και ευχάριστος χαρακτήρας ZHTA σύζυγο ευπαρουσίαστη, έως 33 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, επιχειρηµατίας, εξαιρετικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ κοπέλα ευγενική και γλυκιά από 28 έως 33 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 38 ετών, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ

σύζυγο, γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών επιχειρηµατίας, κοινωνικός µε ενδιαφέροντα, πολύ εµφανίσιµος, πνευµατώδης, µε σοβαρή προσωπικότητα ΖΗΤΑ σύζυγο κατασταλαγµένη, δραστήρια, να της αρέσουν τα ταξίδια, έως 36 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών µε χιούµορ, ευγενικός, µε πολλά ενδιαφέροντα, δυναµικός, ΖΗΤΑ κοπέλα µε αίσθηση του χιούµορ µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, επιχειρηµατίας, δυναµικός, ευγενικός, πολύ κοινωνικός, αξιόλογος, ΖΗΤΑ κοπέλα ή κυρία αξιόλογη, ευπαρουσίαστη µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, φιλόζωος, σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, µε στυλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, βαρήκοος, ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας ΖΗΤΑ κοπέλα (ίσως και κωφάλαλη) έως 38 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, εξαιρετικά σοβαρός και αξιοπρεπής, ευπαρουσίαστος µε τακτ, µε πολλά ενδιαφέροντα, ΖΗΤΑ σύζυγο, χαριτωµένη και ευπαρουσίαστη έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών , δηµόσιος υπάλληλος, ευχάριστος και ευγενικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ σύζυγο κατά προτίµηση δηµόσιο υπάλληλο, έως 40 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 46 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 47 ετών, κτηνοτρόφος, ευπαρουσίαστος, µε αίσθηση του χιούµορ, κατασταλαγµένος, ΖΗΤΑ σύζυγο εξαιρετικού χαρακτήρα µε δυναµισµό, έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, επαγγελµατίας, µε ωραίους τρόπους, ευπρεπής, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο µε γούστο και χαρακτήρα να της αρέσουν τα ταξίδια. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολύ διάθεση για ζωή και οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 43 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, διαζευγµένος, χωρίς υποχρεώσεις µε προσωπικότητα και στυλ, άριστου χαρακτήρα µε πολλά ενδιαφέροντα, γόνος καλής οικογένειας, ΖΗΤΑ σύζυγο γοητευτική και αξιοπρεπή έως 52 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών, συνταξιούχος, µε προσωπικότητα και άριστο χαρακτήρα, ευχάριστος, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε καλή εµφάνιση, µε ευγενικούς τρόπους, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 63 ετών, διαζευγµένος χωρίς υποχρεώσεις, ευκατάστατος, µε έντονη προσωπικότητα, µε αγάπη για την ζωή, ΖΗΤΑ σύζυγο πρόσχαρη και δηµιουργική έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 64 ετών, συνταξιούχος, µε ευγενικούς τρόπους, γοητευτικός, ΖΗΤΑ σύζυγο ευγενική και δυναµική, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 66 ετών, συνταξιούχος, πολυπράγµων, κοινωνικός, από καλή οικογένεια, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε προσωπικότητα και χαρακτήρα, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 68 χρόνων, συνταξιούχος µε άνεση οικονοµική, ΖΗΤΑ κυρία , ευχάριστη και πολλά ενδιαφέροντα, να αγαπά τη φύση και τα ζώα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα»

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΤΗΛ. 2625023615/ 6932346839/6945452743. ΜΑ3807

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑΣ σε καλή κατάσταση 120τ.µ. εντός οικοπέδου 1507 τ.µ. Κορακοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 241,47 τ.µ. επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ξάνθου 11 στον Πύργο.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µε ρεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3 στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα. 90.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον Αµπελόκαµπο Αµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

πλήρως εξοπλισµένο σε κεντρικό σηµείο του Πύργου µε 20ετή λειτουργία και σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6973490298. ΜΑ4199

. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τουριστ. ειδών στον κεντρ. δρόµο Κατακόλου – µε καλό ενοίκιο. Πληρ. τηλ. 6974960226.ΜΑΣ4578

. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Πωλούνται από Καϊάφα έως Κυπαρισσία, ελαιοπερίβολα, οικόπεδα µε θέα τη θάλασσα, έτοιµες κατοικίες, παλαιά και νεόκτιστα πέτρινα σπίτια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MICHELIS AGENCY ΘΟΛΟ – ΖΑΧΑΡΩΣ Τηλ. 26250/61115, FAX: 26250/61700, κιν. 6978267905 www.michelisagency.gr e-mail.info@michelisagency.gr ΜΑ2942

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους.∆υνατότητα τεµαχισµού. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 2 στρ. εντός οικισµού και επί του κεντρικού δρόµου, ανάµεσα σε βίλες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται αγροτ. 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στα όρια του Λαµπετίου: Τιµή συζητήσιµη. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός της πόλης Αµαλιάδας 205 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8 τα 150 τ.µ., έχουν συντελεστή 1,2. Τιµή ευκαιρίας!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 4 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια 4 στρ. έκαστο άρτια και οικοδοµήσιµα 100 µ. από την εθνική στην Παπακασελά Αµαλιάδας. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 350 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία, θέση παλιογούβα κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβα-

ΜΑΣ3

ΜΑΣ311

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Α. Πετραλιά 17 Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 21213 - Fax: 26220 21218 Kιν.: 6936 682132 A

Πωλείται διώροφο µε 200 µέτρα οικόπεδο στην Γλύφα σε εξαιρετική κατάσταση, αρχική τιµή 140.000 ευρώ. Πωλείται διαµέρισµα 80 µ² µαζί µε γκαράζ στην Αµαλιάδα. Πωλείται µονοκατοικία άνω των 150 µ² στην Οινόη εντός οικοπέδου 1 στρέµµατος σε πολύ καλή κατάσταση µε γκαράζ και αποθήκη 160.000 ευρώ. Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 100 µ² στην Αµαλιάδα τιµή 140.000 ευρώ. Πωλείται µονοκατοικία 115 µ² στην Αµαλιάδα, τιµή 100.000 ευρώ (είναι εργατική κατοικία) Πωλείται διαµέρισµα στην Αθήνα περιοχή Καλλιθέας 54 τετραγωνικά µέτρα σε κεντρική οδό. Πωλούνται 4 στρέµµατα στην Αµαλιάδα σε καλή τοποθεσία αρχική τιµή 80.000 ευρώ. Πωλείται αγροτεµάχιο 14 στρέµµατα στη Ροβιάτα τιµή 120.000 ευρώ. Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρεµµάτων επί της εθνικής οδού κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Ενοικιάζονται διαµερίσµατα σε πολύ καλή κατάσταση κατάλληλα για φοιτητές και οικογένειες. e-mail:mesitikoantonop@mail.gr

ρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 220 τ.µ. µε συντ. δόµησης 2, κοντά στην πλατεία Μπελογιάννη. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 5,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. ΒΟΛΟ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 100 στρεµ. παραθαλάσσια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται µονοκατοικία 165 τ.µ. και 165 τ.µ. διαµορφωµένου ισογείου σε κατοικία εντός 1 στρ. στα Λαστέικα. Λουξ κατασκευή, ενός έτους. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία εντός της πόλης 100 τ.µ. και µε αύλειο χώρο. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ρετιρέ µεζονέτα 180 τ.µ. καινούργιας κατασκευής ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 2χωρη γκαρσονιέρα 40 τµ., λουξ κατασκευής 3ου οροφου δίπλα στα ΤΕΙ Πύργου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ιπλοκατοικία κάθε όροφος 80 τµ σε οικόπεδο 355 τ.µ. Τιµή συζητήσιµη. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΚΥΑΝH ΑΚΤH: Πωλείται παραθαλάσσια κατοικία 50 µ. από τη θάλασσα. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ. ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! ΠΥΡΓΟΣ Ενοικιάζονται ∆υάρια - Τριάρια - Γκαρσονιέρες Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις!

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται µονοκατοικία 120 τ.µ., 8 χιλ. από το κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας.ΜΑΣ1059

Καθηµερινά από τις 8 το πρωί µέχρι τις 7 το βράδυ µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

25

Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

B MW Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 DAEWOO MATIZ 800 c.c., µοντέλο 2003, 50.000 km, bookservice, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι, ασηµί, 4πορτο, ηχοσύστηµα, κ.α. 4.000 ευρώ. BMW 316, µοντ. ’95, clima, ABS, αερόσακους, ανάρτηση, 17”άρες ζάντες αλουµινίου, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 5.000 ευρώ. AUDI A4 ασηµί 1600 c.c., µοντ. ’98, ABS, ζάντες αλουµινίου, clima, full extra, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.000 ευρώ. RENAULT SCENIC 1600 c.c., µοντ. 2004, κλίµα, BLUETOOTH, υδρ. τιµόνι, ABS, αερ;oσακοι, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου, full extra σε αρίστη κατάσταση, 8.000 ευρώ. MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. SUZUKI VITARA 4X4, 1600c.c., 5πορτο, ’93 µακρύ,a/c, υδρ. τιµόνι, δερµάτινο σαλόνι, αργό – γρήγορο, cd, κ.α. 5.500 ευρώ. VW GOLF 3, 1400c.c., ’94, ζάντες αλουµινίου, συναγερµό, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 1800 ευρώ. NISSAN 350Z, µαύρο, 2005, αγωνιστικές εξατµίσεις και καταλύτες, µπεζ δέρµα, 340 ΗΡ, full full extra 25.000 ευρώ. ALFA ROMEO GTV 2000c.c., µοντ. ’97, full extra, 6.500 ευρώ. SEAT IBIZA, µαύρο ’96, 1400 c.c., υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., κ.α. 1.800 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS vvti, µοντ. 2001 ασηµί, A/C, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, κ.α. 6000 ευρώ BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 25.000 ευρώ. FIAT PUNTO 2001 ασηµί 1250 c.c., aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές 3.000 ευρώ. MERCEDES CLS 500 388 HP, µαύρο 10/2007, µπεζ δερµατινο σαλόνι, 19άρες ζάντες ΑΜG, full extra, 40.000KM, bookservice, δεκτή ανταλλαγή µε µικρότερο. VW POLO 1000c.c., 2001, a/c, υδραυλικό τιµόνι, 2 αερόσακους, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ράδιο CD, κ.α. 4.500 ευρώ PEUGEOT 106 RALLYE 1600 c.c., ’94, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, BUCKET καθίσµατα,CD, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ. FIAT DOBLO, 1600 c.c., 7θεσιο, 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρικά, 8.800 ευρώ. SMART 600c.c., µοντ. 2003, ασηµί, µαύρο δερµάτινο, θερµαινόµενο σαλόνι, aircondition, ηλεκτρ. παράθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, γυάλινη οροφή, κα. 6.300 ευρώ. MERCEDES SLK 200, 8/05 ελληνικής αντ/πειας 30.000 km bookservice, µπεζ δέρµα, ζαντ/χα, προβολείς οµίχλης, clima, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά σε αρίστη κατάσταση, µόνο 25.000 ευρώ. SKODA FELICIA 1250 c.c., 1ο χέρι, ’96, ατρακάριστο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.000 ευρώ. SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. VW GOLF 4 1400c.c., 16V, GENERATION, µοντ. 2002, 4πορτο, κλιµατισµό, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, 6.000 ευρώ. LANCIA DELTA 1600 c.c., κίτρινο, δέρµα RECARO, clima, ABS, όλα ηλεκτρικά, TV- DVD – CD, ζάντες ΜΟΜΟ 16”, προφυλακτήρα HF 4.500 ευρώ (2πορτο). PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 5.300 ευρώ. LANCIA Y 1200 c.c., µοντ. ’96, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 2.000 ευρώ. OPEL TIGRA 1400 c.c., ’98, υδρ. τιµόνι, A/C, όλα ηλεκτρικά, παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 2 αερόσακοι, κόκκινο, κ.α. 3.500 ευρώ. OPEL CORSA 1400 c.c., µαύρο ’99, ζάντες αλουµινίου, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακο, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.500 ευρώ. . HONDA CBR 600F, µοντ. ’99 αγωνιστικά χρώµατα REPSOL,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL ASTRA SPORT ’03 µοντ., full extra, ηλιοροφή, clima, ζάντες 16”, συναγερµό κ.τ.λ. 106.000 χλµ., µε βιβλίο σέρβις, λάστιχα καινούρια, τιµή 6.500 ευρώ και δυνατότητα χρηµατοδότησης & PIAGGIO BEVERLY 200c.c., µε 6000 χλµ!!!, service και λάστιχα, τιµή 2.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936626282.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ BMW LOOK M3 ΓΝΗΣΙΟ 325 E36, 2.500 c.c., coupe 24V, 200hp, σε άριστη κατάσταση, καθώς και σαλόνι δερµάτινο µπεζ άριστο, ηλεκτρική οροφή, κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6938425859, FOTOPOULOS TRANS. ΜΑ4757

εξάτµιση AKRAPOVIC σε πολύ καλή κατάσταση 3.500 ευρώ. SMART 600, µοντ. 2002, aircondition, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια, κόκκινο µαύρο, ABS, κ.α. 5.500 ευρώ. AUDI A4 1600, µοντ. ’96, clima, ABS, αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, µαύρο χρώµα, ατρακάριστο 4.900 ευρώ. TOYOTA COROLLA 1400 c.c., 2005, 5πορτο, full extra, 8.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005, 4πορτο, full extra, 8.500 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 12.000 ευρώ. PEUGEOT 206 CABRIO 1600c.c., 2002 (2 αυτοκίνητα) , full extra. TOYOTA YARIS 2006, 1000 c.c., a/c, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους, χειριστήρια τιµονιού, όλα ηλεκτρικά , FULL EXTRA, 7.000 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΕΡ∆ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλφειού 7 – Πύργος Τηλ. 6977249923 VW PASSAT SW, 1600 cc, µοντέλο ’99, 120.000 χλµ., full extra, clima. Τιµή 7000 ευρώ MERCEDES VITO 112 CDi, diesel, µοντέλο 2003, κλούβα, full extra, clima, ηλεκτρικά παράθυρα, book service. Άριστη κατάσταση. Τιµή: 13.500 ευρώ NISSAN PRIMERA, 1800 cc, µοντέλο ’99, full extra, υδρ. τιµόνι, a/b, ηλ. παράθυρα, πρ. οµίχλης, αεροτοµή, a/c, ζαντολάστιχα. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.000 ευρώ. OPEL VECTRA 1600 c.c., µοντέλο ’99, υδρ. τιµόνι, A/C, ABS, a/b, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέφτες, ζάντες αλουµινίου, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. Τιµή 5.200 ευρώ. VW T4 1900 c.c., diesel, µοντέλο ’99, κλούβα, τιµή 7.500 ευρώ. MERCEDES E260, 124 σειρά, νεκροφόρα, µοντέλο ’95, full extra, τιµή 23.500 ευρώ. VW CANDY 1.9 TDI, κλουβάκι, µοντέλο ’03, A/C, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακο. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.500 ευρώ. VW CANDY 1.9D, φορτηγάκι ανοικτό, µοντέλο ’98, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους. Άριστη κατάσταση. Τιµή 5.500 ευρώ. VW GOLF III, µοντέλο ’95, 1400 c.c., ζάντες αλουµινίου. Τιµή 1.800 ευρώ. FORD FIESTA, µοντέλο ’90, 1000 c.c., άριστο. Τιµή 1600 ευρώ. . MITSUBISHI L 200, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2500 c.c. diesel, µοντέλο 2002, full extra, ζάντες αλουµινίου, ηλ. παράθυρα, σκαλοπάτια, A/C, A/B, υδρ. τιµόνι, θερµαινόµενα καθίσµατα, άριστη κατάσταση. Τιµή 13.500 ευρώ. VW TARO, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2400 c.c., diesel, µοντέλο ’97,άριστη κατάσταση. Τιµή 9.000 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο 2006, 1800 c.c., αυτόµατο, full extra, οροφή, ζάντες 18”, µαύρο

ΜΟΤΟ χρώµα, 65.000km, υπεράριστη κατάσταση. Τιµή 29.500 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο ’92, full extra, δέρµα, clima, αυτόµατο, οροφή, µαύρο χρώµα, άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS, µοντέλο ’99, 1600 c.c., full extra. Τιµή 6.200 ευρώ. FORD ESCORT, TURBO, µοντέλο ’98, GHIA, 130 ΗΡ, full extra, Α/C, A/B, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου 15’’, δισκόφρενα πίσω, ηλ. παράθυρα, προβολείς οµίχλης, αεροτοµή, άριστη κατάσταση. ALFA ROMEO 146, µοντέλο ’95, boxer, υδρ. τιµόνι, ηλ. παράθυρα, άριστη κατάσταση. MERCEDES 410, φορτηγό, καρότσα, άριστο. ΜΑΣ240 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ στην Αµαλιάδα µε καλό πελατολόγιο στο ράδιο – ΤΑΧΙ, µοντέλο 2005, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973033150. ΜΑ4656 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT 80-90 µπροστινό διαφορικό, καµπίνα, σε πολύ καλή κατάσταση, 5.000 ώρες, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974601914. ΜΑ4679 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SΚODA 1900 diesel, 2000 µοντέλο, επαγγελµατικό. Πληρ. τηλ. 26210/29260, 6932731382. ΜΑ4728 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 8 ton (µεταφορές) µισθωµένο µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/29362. ΜΑ4746 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN SAXO, µοντέλο 1996, 1100 c.c., τιµή πώλησης 1500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/33800. ΜΑ4747 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MHXANH TRIUMPH TIGER 900c.c., µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, km 90.000, service αντιπροσωπείας, µπαγκαζιέρα, λάστιχα καινούρια, έλεγχος δεκτός. Τηλ. 6974135441. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MINI COOPΕR S 2005 µοντέλο, 1600 c.c., full extra, θερµαινόµενα καθίσµατα, clima, 225 ΗΡ. Πληρ. τηλ. 6983243645.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ µε έδρα την Ανδραβίδα. Πληρ. τηλ. 6987600762.

---------------------------------

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT DUCATO, turbo diesel αγροτικό, τετράπορτο, µοντ. ’94, πρώτη άδεια 2007, σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 5.000 ευρώ. Πηρ. τηλ. 6982300687.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Κουµπότα 35 υποαµπελουργικό 4Χ4 µε φρέζα και καρότσα. Τιµή 6.500. Πληρ. τηλ. 6982300687.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA καινούργιο µοντέλο 2009, 4Χ2, full extra, turbo diesel. Τιµή 13.000. Πληρ. τηλ. 6982300687.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μεζονέτα 77 τ.µ. σε οικόπεδο 150 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 85.000 Κωδ: 182 Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 110.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία παλιά 50 τ.µ. σε οικόπεδο 7.125 τ.µ. προς Τσιχλέικα - Αµαλιάδας. Τιµή: 50.000 Κωδ: 1-213 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 70.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1-212 Μονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στο Χειµαδιό. Τιµή: 30.000 Κωδ: 1-211 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 40.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. Άνετη, ανεξάρτητη, µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στις τεχνικές σχολές Αµαλιάδας. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μονοκατοικία 75 τ.µ. σε οικόπεδο 1.000 τ.µ. Κοντά στο Βαρθολοµιό. Τιµή: 75.000 Κωδ: 1-206 Πανέµορφη βιλίτσα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 4.500 τ.µ. µε τζάκι, σοφίτα και αποθήκη εξωτερική. Καινούργια κατασκευή. Στην Μαραθιά Αµαλιάδας. Τιµή: 255.000 Κωδ: 1-205 Μονοκατοικία 85 τ.µ. σε οικόπεδο 1.000 τ.µ. Στο Καρδιακαύτι – Γαστούνης. Τιµή: 120.000 Κωδ: 1-208 Μονοκατοικία 124 τ.µ. Στην Γαστούνη. Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ιαµέρισµα ισόγειο 75 τ.µ. Στην Αµαλιάδα Τιµή: 85.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 105 τ.µ. 3ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. 115.000 Κωδ: 252 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου. ∆ιαµπερές. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, διαµπερές, κεντρικό. Στον πύργο. Τιµή: 125.000 Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, σε διώροφη οικοδοµή, µε δικό του κήπο, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα ηµιυπόγειο 72 τ.µ. και µε αποθήκη. Σε κεντρικό σηµείο, στον Πύργο. Τιµή: 50.000 Κωδ: 257 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Οικόπεδο 2.800 τ.µ. εντός οικισµού, µε θέα το Ιόνιο Πέλαγος, Στο Κάστρο – Κυλλήνης. Κωδ: 3-141 Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 60.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. φάτσα στον κεντρικό δρόµο. Περιοχή: Χαβαρόβρυση. Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. εντός οικισµού. Στο Χάβαρι – Αµαλιάδας. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3132 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 5.296 τ.µ. 3) 5.276 τ.µ. 4) 6.266 τ.µ. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Κωδ: 3-140 Αγροτεµάχιο 10.570 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 3-142 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 Κωδ: 3-154

Οικόπεδο 215 τ.µ. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 3-123 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. στην Κουρούτα. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Στον οικισµό, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 25.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 373 Οικόπεδο 3.500 τ.µ. Στην παραλία Παλουκίου. Τιµή: 200.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-149 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 45.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: 150.000 Κωδ: 3-152 Αγροτεµάχιο 2.000 τ.µ. περιφραγµένο στην Μαραθιά – Αµαλιάδας. Τιµή: 11.000 Κωδ: 3153 Αγροτεµάχιο 5.918 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 100.000 Κωδ: 304 Αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ. Περιοχή: Φραγκαβίλα – Αµαλιάδας. Τιµή: 50.000 Κωδ: 3144 Αγροτεµάχιο 10.570 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 3-142 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας Κωδ: 406 Κατάστηµα 74 τ.µ. ισόγειο, µε υπόγειο 60 τ.µ. Στην Αµαλιάδα Κωδ: 440 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Περίπτερο κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Ψησταριά 50 τ.µ. µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο του Πύργου. Τιµή: 8.000 Κωδ: 634 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 22.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Πωλείται ζαχαροπλαστείο, στο κέντρο της Αµαλιάδας, λόγω συνταξιοδότησης, σε καλή τιµή. Κωδ: 638

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετα-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ” ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550 Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. . BMW X5 3.000 c.c., µοντέλο 2002, χρώµα µαύρο αυτόµατο, sport πακέτο δέρµα NAVI , 19 ζάντες, full extra, extra τηλέφωνο, κατάσταση αρίστη. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. SKODA FABIA1300c.c. 26000 χιλ. 11ος 2005 5/θ TOUOTA YARIS DYNAMIC1300 c.c. 11oς 2008 µε 364 χιλ. 5/θ , ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, radio/cd, a/c καινούριο. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A140L (µακρή) µοντέλο 2003, ABS, 4 αερόσακοιι, κλίµα, ραδιο/cd , ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου, διαιρούµενα καθίσµατα σαν καινούργιο. MERCEDES C2000ELEGANCE 163H µοντ. 2001, ηλ. ορoφή, κλίµα tronic R/cd αυτόµατο σασµάν, και ταχύτητες σύστηµα παρκαρίσµατος, διαιρούµενα πίσω καθίσµατα 6 Α/Β φώτα xenos , πολλά exrra κατάσταση αρίστη. JEEP CHEROKEE 2500cc, ΕΧΕCUTIVE, 4ος 2006, 8000χλµ. δέρµα - κλίµα, ζάντες , full extra σαν καινούριο, φυλάσσεται σε γκαράζ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

SUZUKI ALTO 1.0c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.6c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SX4 1.6c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SX4 1.6c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε RCD-MP3 από SUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ SUZUKI SPLASH 1.2 c.c., µοντ. 2008 SUZUKI JIMNY 1.3 c.c. µοντ. 2008 NISSAN ALMERA 1.5c.c., µοντ. 2003 VW GOLF 1.4 c.c., µοντ. 2001 SUZUKI VITARA 1.6 c.c., µοντ. 1998 Με 0% Προκαταβολή εως 100 µήνες σε όλα τα αυτοκίνητα καινούρια ή µεταχειρισµένα και εισαγωγής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1ο χλµ. Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26210-36810 fax: 26210-8168.ΜΑΣ251.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΧΥΡΟΠΡΕΣΕΣ καινουριες & µεταχειρισµένες, χορτοκοπτικά καινούρια και µεταχειρισµένα. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών. Έκθεση Σαβάλια 73ο χλµ. Πληρ. τηλ. 6932643086. ΜΑ4326

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ LADA 1500 c.c.,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 1117

µοντέλο 2001, µε κεντρικό κλείδωµα, ηλεκτρικά παράθυρα, µπρος – πίσω σε αρίστη µηχανική κατάσταση. Τιµή 1350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979853499. ΜΑ4738

από ιδιώτη µε γερανό 9µ², σπαστή καρότσα, υδρ. τιµόνι και ABS + ΟVER. Μικτό 11 τόνους – οφέλιµο 5,880 τόνους, 163.000 χλµ. Πληρ. τηλ. 6984547820. ΜΑ4635

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ

HONDA TRAΝSALPH 2003 µοντέλο, κάγκελα, µπαγκαζιέρα, ζελατίνα ψηλή, κουκούλα, φυλάσσεται σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6977485935.

µε έδρα τη Βάρδα λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6934810550.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES C 200

µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944865419. ΜΑ3603

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI SAMURAI cabrio, ’98 µοντέλο, 1300 c.c., ατρακάριστο, εργοστασιακός κοτσαδόρος. Άριστη κατάσταση. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6977445629. ΜΑ4726

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΑ ΜΕ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΟΚΑ

4) RENAULT MEGANE 5DR, µοντέλο 04/2000 1.390 c.c., υδραυλικό τιµόνι, A/C, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα κοτσαδόρος, R/CD. 5) ROVER 414 SEDAN, µοντέλο 02/1992, 1400c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες 6) OPEL ASTRA 5DR, µοντέλο 09/2003, 1600c.c., υδραυλικό τιµόνι, αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού, πρ. οµίχλης, ηλιοροφή. 7) SKODA FELICIA 5DR, µοντέλο 10/1997, 1289c.c. 8) PEUGEOT 206 3 DR, µοντέλο 03/2000, 1360 c.c., υδραυλικό τιµόνι, A/C, αερόσακος οδηγού, πρ. οµίχλης, R/CD, ζάντες αλουµινίου. 9) HYUNDAI COUPE 3DR, µοντέλο 08/2006, 1600 c.c., υδραυλικό τιµόνι, clima, 4 αερόσακοι, πρ. οµίχλης, ζάντες αλουµινίου, αεροτοµή, backet καθίσµατα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA FE 2.7 GLS AUTO αερόσακος οδηγού – συνοδηγού, 2 πλευρικοί αερόσακοι, υδραυλικό τιµόνι, immo, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική ηλιοροφή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ CEED 5πορτο, µοντέλο 2008 ,A/C, Υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, Ηλ. παράθυρα, ABS-R/CD, Μ3-6ΑΒ, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ SPORTAGE 2.000 c.c. A/C, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD, κοτσαδόρος, bull bar. Τιµή 5.000 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ 4Χ4 HONDA CRV µοντέλο 2006 full extra.

Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΜΑ4158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

. VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλλικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο. ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD, µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήρας βροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου 16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις, 53.900 χλµ., άριστο. PEUGEOT 106, 1100 c.c., 2001 µοντ., γαλάζιο, aircondition, αερόσακος οδηγού, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, R/CD, βιβλίο σέρβις, 64.000 χλµ., άριστο. OPEL ASTRA COUPE BERTONE, 1600c.c., 16V, 2004 µοντ., κλιµατισµός, 4 airbags, υπολογιστής ταξιδίου, δερµάτινα καθίσµατα, αυτόµατος πιλότος, ABS, R/CD, ζάντες αλουµινίου 17, ρυθµιζόµενη ανάρτηση, φιµέ τζάµια, µπλε µεταλλικό, βιβλίο σέρβις, 84.000 χλµ., άριστο τιµή 9000 Ε . ΟPEL CORSA, 1200 c.c., 16V, 75 PS, 2002 mod., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 αερόσακους, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, 94.000 χλµ., βιβλίο servis, άριστη κατάσταση. PEUGEOT 206, 1400c.c., 75 PS, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 αερόσακους, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, 66.000 χλµ., βιβλίο servis, αρίστη κατάσταση. FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000 χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. ΜΑΣ909.

3ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 26210/32033, 26210-32556 FAX 26210-32557, κιν. 693/607903.ΜΑΣ120.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

BMW

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ∆ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

ΜΑΣ143

Ολοκληρωµένο Συγκρότηµα Εκθεση Ανταλλακτικά - SERVICE και 0% Προκαταβολή

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075


26

Μ. Τρίτη Μαρτίου 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

Νικόλαος Χάρδας

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

∆ευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή : Πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτη Τηλ. ιατρείου: 2621030850 - Κινητό: 6944 384108


27

Ψυχαγωγια

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402 ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΤΑΞΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

2621025000 2622022392-027666

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ:0 10400 EXΡRESS SERVICE: 1154 HELLAS SERVICE: 2621035087-035781 HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658 INTERSOS: 26937936680 INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061 EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088 INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ. 26220/28851-1168 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤηΛ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

Ένα αστέρι για τον Ντένις Χόπερ…

Ο

73χρονος διάσηµος ηθοποιός του οποίου η υγεία βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση, συγκέντρωσε τις δυνάµεις του και παραβρέθηκε στην ειδική τελετή που έγινε προς τιµή του στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ. Αυτό συνέβη την περασµένη Παρασκευή, όπου ο Ντένις Χόπερ παρέλαβε το δικό του αστέρι στη λαµπερή Λεωφόρο, µπροστά από το Αιγυπτιακό Θέατρο. “Σας αγαπώ όλους”, είπε ο βετεράνος ηθοποιός στο κοινό που τον επευφηµούσε. “Απλά θέλω να σας ευχαριστήσω, και αυτό µόνο µπορώ να κάνω”, συνέχισε συγκινηµένος. Η κατάσταση του Χόπερ, ο οποίος ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια από καρκίνο του προστάτη φαίνεται ότι έχει φτάσει σε πολύ κρίσιµο σηµείο καθώς οι γιατροί του απαγόρευσαν να παραβρεθεί στη δίκη που πραγµατοποιείται αυτές τις µέρες µε θέµα το διαζύγιο που εκείνος είχε ζητήσει από την εδώ και 14 χρόνια σύζυγό του Βικτόρια Ντάφι-Χόπερ. Στην εκδήλωση που έγινε προς τιµή του ο Χόπερ εµφανίστηκε πολύ αδυνατισµένος -ζυγίζει µόλις 45 κιλά- αλλά µε πολύ καλή διάθεση. Μαζί του ήταν κόρες του Ρουθάνα και Γκάλεν και η εγγονή του Βάιολετ. Ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο οποίος είχε συµπρωταγωνιστήσει µε τον Χόπερ στις ταινίες “Ο Ινδιάνος ∆ροµέας” (1991) και “Σηµείο Αιχµής” (1993) συµµετείχε στην τελετή. Ο παραγωγός Μαρκ Κάντον αποκάλεσε τον Χόπερ “τον πιο κουλ τύπο στον πλανήτη”, ενώ ο Μόρτενσεν είπε στο κοινό ότι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι “η ικανότητά του να φαίνεται... ατρόµητος... τόσο ως ηθοποιός, όσο και ως φίλος”.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς, Τζακ Μπάουερ, (κατά κόσµον Κίφερ Σάδερλαντ)…

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Η ΤΑΙΝΙΑ Τέλος εποχής για τη δραµατική τηλεοπτική σειρά «24» Ο Τζακ Μπάουερ και το καστ της δραµατικής σειράς «24» αποχαιρετούν σύντοµα το τηλεοπτικό τους κοινό και ετοιµάζονται για τη µεγάλη οθόνη... Το τελευταίο επεισόδιο, µε το οποίο θα κλείσει και ο όγδοος κύκλος, θα προβληθεί στις 24 Μαΐου, ενώ στα σκαριά βρίσκεται η κινηµατογραφική µεταφορά της σειράς.Ο πρωταγωνιστής, και ένας εκ των παραγωγών, Κίφερ Σάδερλαντ δήλωσε πως ένας ενδεχόµενος ένατος κύκλος ίσως τελικά να µην ήταν τόσο επιτυχηµένος. Εκτίµησε, επίσης, ότι το κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για µία αντίστοιχη ταινία. Γι’ αυτό, σύµφωνα µε τον Σάδερλαντ, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς θα προετοιµάζει τους τηλεθεατές για το τι θα ακολουθήσει στο φιλµ, διάρκειας δύο ωρών, που ήδη προετοιµάζεται.

Ο Ντένις Χόπερ παρακολουθεί συγκινηµένος τα “αποκαλυπτήρια” του αστεριού του έχοντας δίπλα του, τις κόρες του, την εγγονή του, τον Βίγκο Μόρτενσεν και τον Τζακ Νίκολσον.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 43,3 ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

Ο Βασίλης Πάτσιος στο στούντιο

Ο «∆ράκος»... έφαγε την «Αλίκη» στο αµερικάνικο box office

Νέο δίσκο (CD) ετοιµάζει ο Βασίλης Πάτσιος σε στίχους του γνωστού στιχουργού µεγάλων επιτυχιών Σαράντη Αλιβιζάτου και µουσική των Σπύρου Σαµοΐλη και Χρύσανθου Μουζακίτη. Στον εν λόγω δίσκο θα συµµετέχουν η σπουδαία ερµηνεύτρια του έντεχνου τραγουδιού Πετρή Σαλπέα και ο ταλαντούχος και ανερχόµενος τραγουδιστής Θάνος Ολύµπιος. Επίσης το Μεγάλο Σάββατο θα προβληθεί στην ΤΕ1 ώρα 4.15 µ.µ. η συναυλία που έγινε το καλοκαίρι στα Μακρίσια Ηλείας στην οποία συµµετείχαν ο Βασίλης Πάτσιος και ο Θάνος Ολύµπιος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όταν γιορτάζουν οι Θεοί» που διοργανώνει και παρουσιάζει ο Γιάννης Τζουανόπουλος.

Η

νέα τρισδιάστατη περιπέτεια κινουµένων σχεδίων της DreamWorks «Πώς να Εκπαιδεύσετε τον ∆ράκο σας» κατέλαβε την κορυφή του box office για το τριήµερο που µας πέρασε στους κινηµατογράφους της Βορείου Αµερικής. Η ταινία συγκέντρωσε συνολικά 43,3 εκατοµµύρια δολάρια και εκτόπισε από την πρώτη θέση την τελευταία δηµιουργία του Τιµ Μπάρτον µε τίτλο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων». Στο «Πώς να Εκπαιδεύσετε τον ∆ράκο σας» ο Τζέραλντ Μπάτλερ και ο Τζέι Μπάρουσελ έχουν δανείσει τις φωνές τους στους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας. Η ταινία του Τιµ Μπάρτον συγκέντρωσε 17,3 εκατοµµύρια δολάρια. Συνολικά οι εισπράξεις της αγγίζουν τις 293,1 εκατοµµύρια δολάρια.

01:00-05:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 05:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 14:00-18:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 18:00-20:00 - ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Σκηνή από την νέα τρισδιάστατη περιπέτεια κινουµένων σχεδίων «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας».

ΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Ζέρβα Αλεξάνδρα (Ερυθρού Σταυρού 4 , τηλ. 2621022875) Aµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Γαστούνη: Κυπριώτη (2623032815) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

Άρωµα Ελλάδας

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Καλή πατρίδα, σύντροφε

NET 34,44 UHF 5 VHF

Πρωινή ενηµέρωση

ANT 1 38,35,45 UHF

Ο Ιησούς από τη Ναζαρετ

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Τσάµπιονς Λιγκ

STAR 29,42,61 UHF

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Χαµένες αγάπες

Ακραία πάθη

ALTER 27,62 UH

Πολυ µπλα µπλα

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Ευρωλίγκα: Πρόκοµ – ΟΣΦΠ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Tρίτη: Zαχάρω

Τετάρτη: Πύργος – ∆εξαµενή

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ

Γκέτσιος (Πλ. Ηφαίστου) Πετρόπουλος (Τέρµα Αλφειού) ∆ηµητρακοπούλου (Πατρών) ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

09.00 07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:30

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525 ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

21:00 22:30 00:30 01:00 02:30

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΥΜΦΙΟΥ, ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

21.30

06.00

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Εκπαιδευτική τηλεόραση 12.00 Εχουµε και λέµε 14.00 Ειδήσεις 14.30 Το ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Χάνα Μοντάνα 16.30 Oι µάγοι του Γουέβερλι Πλεις 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 20ος αιώνας επιλογές : Μανώλης Ανδρόνικος (Ε) 18.30 Περιµένοντας την Ανάσταση (Ε) 19.00 Ακολουθία του Νυµφίου 19.10 Παράβαση 20.00 Ηοw to build a human (E) 21.30 Ξένη ταινία « Καλή πατρίδα σύντροφε» ∆ραµατοποιηµενο ντοκιµαντερ 23.00 Ειδήσεις 24.00 Πόλεµος και Ειρήνη

06.00 Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ 10.00 Συµβαίνει τώρα 12.00 Ειδήσεις 13.00 Μένουµε Ελλάδα 15.00 Ειδήσεις 16.00 Εχει γούστο 18.00 Ειδήσεις 19.00 Ελληνική ταινία «Ενα γελαστό απόγευµα » ∆ραµατική 20.45 Σαν σήµερα στον 20ό αιώνα 21.00 Ειδήσεις 22.00 Ανταποκριτές 23.00 Press 00.15 Τα µυστήρια της Βίβλου: Ιερουσαλήµ – Ιερή Πόλη (Ε)

21.00 06.10 07.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.50 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Love bites (E) Καληµέρα, Ελλάδα 10 µε 1 µαζί ANT 1 News Aκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης Το καφέ της Χαράς (E) Αξίζει να το δείς Love bites Τα νέα του ΑΝΤ1 Κάρµα ANT 1 News Ο Ιησούς πό τη Ναζαρέτ Ράδιο αρβύλα Griminal Minds ANT 1 News Ονειροπαγίδα (Ε) Της αγάπης µαχαιριά (E) Μοβ Ροζ (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Τηλεαγορά Μobile Fun Cheek to Cheek (Ε)

21.45

24.00

00.15

12.00

06.00 Αέρινες σιωπές (Ε) 06.30 Κοινωνία, Ωρα MEGA 10.00 Oµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Μπουκιά και συχώριο (Ε) 16.00 Απαράδεκτοι (Ε) 17.00 ∆ελτίο ειδήσεων 17.10 Eραστής δυτικών προαστίων (Ε) 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Σούπερ µπάλα live 21.45 Tσάµπιονς Λιγκ 23.50 Σούπερ µπάλα (συνέχεια) 02.00 Ιχνη 03.00 Στους 31 δρόµους (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Επτά κακά της µοίρας µου (Ε)

06.00 Οικογένεια Γκίλµορ VΙΙΙ (Ε) 06.45 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10. Παιδικό πρόγραµµα 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Eιδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης –Μαρία live 18.45 Iατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία «Φόρεστ Γκαµπ» ∆ραµατική 24.00 Ξένη ταινία «Χαµένες αγάπες» Αισθηµατικό δράµα 02.45 Ξένη ταινία «Η ιστορία της Γέννησης» Θρησκευτικό δράµα

06.00 Κους κους το µεσηµέρι (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα 10.00 Καφές µε την Ελένη 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (συνέχεια) 18.00 Fatus olus (E) 19.00 Ειδήσεις 20.00 Kάτι ψήνεται (Ε) 21.00 Ελληνική ταινία « Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας» Μουσική κωµωδία 23.15 Σπίτι από την αρχή (Ε) 00.15 Ξένη ταινία «Ακραία πάθη» Κοµεντί 02.15 Αλλαξέ το (Ε) 03.15 Η κουζίνα της µαµάς (Ε) 04.15 Τηλεαγορές 04.30 Εικόνες (Ε) 05.30 Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 Καληµέρα µε τον Γιώργο Αυτιά 10.30 Εδώ και τώρα 12.00 Πολύ µπλα µπλα 15.45 Μεσηµεριανό express 18.30 Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο 21.00 Υδρόγειος 21.30 Auto ALTER 21.45 Heroes 22.45 Αθέατος Κόσµος 02.15 Ξένη τηλεταινία «Ο τελευταίος κάουµποϊ» Γουέστερν 04.15 Ξένη ταινία «Βιργινία: Η αµαρτωλή µοναχή της Μόντσα» ∆ραµατική

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

1

«The Hurt Locker» 7.30 & 10 µ.µ.

2

«Ραντεβού στον Αέρα» 8 & 10.10 µ.µ.

3

«180 Μοίρες» 6.15 & 8.15 µ.µ.

4

«Το νησί των Καταραµένων» 10 µ.µ.

20.45 05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 14.50 15.50 16.50 17.00 17.30 18.30 19.45 20.45 23.00 24.00 02.00 03.00 03.30 04.00 04.30

5

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών Η εγώ ή ο σκύλος Wild weddings Top chef Split ends… BBC/Live/∆ελτίο στη νοηµατική Το κάστρο του Τακέσι Υπαστυνόµος Ρεξ Εκτός ορίων Doc It! Μπάσκετ Ευρωλίγκα CSI, Las Vegas Ρώµη 24 NBA action World’s wackiest sports Monkey business Mωϋσής

«Η πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» 6.15 µ.µ. (καθηµερινά)


28

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Ματιές στον κόσµο

Υπό την προστασία της Πολιτείας η οικογένεια του 15χρονου Αφγανού

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Αποτροπιασµός για την τροµοκρατική ενέργεια Αθήνα Τη µητέρα και την αδελφή του άτυχου 15χρονου Αφγανού, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στα Πατήσια, επισκέφθηκε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Βούγιας στα νοσοκοµεία «Ερυθρός Σταυρός» και Παίδων, όπου νοσηλεύονται. Σύµφωνα µε όσα είπε ο υφυπουργός, η οικογένεια του θύµατος τίθεται σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, δηλαδή της παρέχεται εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να µπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Επίσης, η κηδεία του 15χρονου παιδιού θα γίνει µε έξοδα της πολιτείας.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι πυροβολισµοί έπεσαν χωρίς προειδοποίηση… Αθήνα Με την κατάθεση 17χρονου αυτόπτη µάρτυρα της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συµβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου Aµφισσας η δίκη των δύο ειδικών φρουρών. Ο 17χρονος κάτοικος της περιοχής κατέθεσε ότι το επίµαχο βράδυ ήταν στη Τζαβέλλα µε άλλους φίλους του, όταν έγινε το περιστατικό. Ο µάρτυρας υποστήριξε ότι στο σηµείο ήταν µαζεµένα περίπου 10 µε 12 παιδιά, και υπήρξε ένας διαπληκτισµός µε τους δύο αστυνοµικούς. Όπως τόνισε ο 17χρονος, τα παιδιά δεν έδειξαν επιθετική συµπεριφορά απέναντι στους δύο ειδικούς φρουρούς, που βρέθηκαν εκεί πεζή. Ο µάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είδε τους αστυνοµικούς να πυροβολούν, άκουσε όµως τους πυροβολισµούς και -όπως διευκρίνισε σε ερώτηση της πολιτικής αγωγήςδεν άκουσε να έχει προηγηθεί προειδοποίηση των αστυνοµικών προς τα παιδιά. Αµέσως µετά τους πυροβολισµούς, όπως υποστήριξε ο 17χρονος, πήγαν στο σηµείο όπου είδαν τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο πεσµένο κάτω και µαζί µε ένα άλλο παιδί τον τράβηξαν πιο πέρα. Όπως είπε ο 17χρονος, εκείνη τη στιγµή ο Αλέξανδρος ζούσε ακόµη και προσπαθούσε να αναπνεύσει. Στο σηµείο αυτό της κατάθεσής του το 17χρονο παιδί λύγισε και ξέσπασε σε κλάµατα κι έτσι το δικαστήριο διέκοψε για λίγο, ώστε να ηρεµήσει.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΟΠΛΟΥ

Έκλεψαν 60.000 ευρώ από τη ∆ΕΗ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκη: Με την απειλή όπλου, δύο κακοποιοί λήστεψαν το υποκατάστηµα της ∆ΕΗ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι δράστες ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν το ποσό των 60.000 ευρώ. Λίγο νωρίτερα, οι κακοποιοί είχαν κλέψει αυτοκίνητο από έναν άνδρα, την ώρα που αυτός επιχειρούσε να σταθµεύσει στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το όχηµα αυτό χρησιµοποίησαν στη ληστεία της ∆ΕΗ.

Σύµφωνα µε τον κ. Βούγια, θα εξετασθεί ακόµη το ενδεχόµενο, αφού γίνουν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, η µητέρα και η δεκάχρονη κόρη της να αναγνωρισθούν ως θύµατα τροµοκρατικής επίθεσης. Κατά την ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής εξέφρασε τον αποτροπιασµό της κυβέρνησης για το περιστατικό της έκρηξης της βόµβας στα Πατήσια που είχε ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, και τον θάνατο ενός νεαρού. Χαρακτήρισε την ενέργεια άκρως εγκληµατική, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά.

Σκορπούν τον θάνατο! ∆ύο αιµατηρές ληστείες µε έναν νεκρό και έναν τραυµατία στα Πατήσια

Αθήνα Νεκρός από τα πυρά ληστών έπεσε ο ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ στα Πατήσια. Οι δύο ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο κατάστηµα, πυροβόλησαν θανάσιµα τον ιδιοκτήτη του και άρπαξαν άγνωστο χρηµατικό ποσό. Νωρίτερα, αιµατηρή ληστεία σηµειώθηκε και σε κοσµηµατοπωλείο στην ίδια περιοχή µε έναν τραυµατία. Οι αστυνοµικοί εξετάζουν το ενδεχόµενο να πρόκειται για τους ίδιους δράστες και στις δυο ληστείες, αν και ο χρόνος των 25 λεπτών που µεσολαβεί µεταξύ των δυο ληστειών, είναι αρκετός για να παραµένουν στην ίδια περιοχή. Οι δύο ένοπλοι δράστες στις 10:15 το πρωί της Μ.∆ευτέρας εισέβαλαν σε κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας (λειτουργούσε και ως ανταλλακτήριο συναλλάγµατος) που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών και Σερίφου στα Πατήσια και άρπαξαν κινητά τηλέφωνα. Φεύγοντας τους καταδίωξε ο Αφγανός υπάλληλος, τον οποίο πυροβόλησαν και τραυµάτισαν έξω από κοσµηµατοπω-

Άγκυρα: Η καγκελάριος της Γερµανίας Άγγελα Μέρκελ έφθασε χθες στην Τουρκία για διήµερη επίσκεψη η οποία αναµένεται ότι θα επισκιαστεί από τις διαφορές ανάµεσα στο Βερολίνο και την Άγκυρα όσον αφορά τη θέση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Το αεροπλάνο της Μέρκελ προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόµιο Εσένµπογκα της Άγκυρας. Πρόκειται να αρχίσει την επίσκεψή της µεταβαίνοντας στο µαυσωλείο του Κεµάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, και θα ακολουθήσουν συνοµιλίες µε τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΕΝΟΠΛΟΙ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ

Κινηµατογραφική ληστεία σε καζίνο της Ελβετίας

λείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Ο νεαρός Αφγανός διακοµίσθηκε σε νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγα λεπτά αργότερα, σηµειώθηκε και δεύτερη ληστεία σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στη διασταύρωση των οδών Παρασκευοπούλου και Γιάνναρη σε µικρή απόσταση από το προηγούµενο

περιστατικό στα Πατήσια. ∆ύο ένοπλοι -πιθανότατα οι ίδιοι- πυροβόλησαν τον 55χρονο ιδιοκτήτη του πρακτορείου, ο οποίος εξέπνευσε λίγο αργότερα, καθώς µεταφερόταν στο νοσοκοµείο και άρπαξαν άγνωστο χρηµατικό ποσό. Και στις δύο περιπτώσεις από τις αστυνοµικές δυνάµεις γίνονται έρευνες για

τον εντοπισµό και τη σύλληψη των δραστών. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θανάσης Κοκκαλάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει αύξηση της εγκληµατικότητας. «Έχουµε βγάλει ακόµη και επιτελικούς στους δρόµους, προκειµένου να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής», υπογράµµισε.

Τουλάχιστον 38 άτοµα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλα τραυµατίστηκαν από δύο εκρήξεις στη Μόσχα

Βασιλεία Μασκοφόροι εισέβαλαν µε πολυβόλα στο «Λας Βέγκας» της Ελβετίας αφαιρώντας από τα ταµεία εκατοντάδες χιλιάδες φράγκα και ταµεία. Οι ένοπλοι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισµό, ανάγκασαν πελάτες και υπαλλήλους του καζίνο να πέσουν στο πάτωµα και διέφυγαν προς τη Γαλλία µε λιµουζίνες. Οι δράστες, περίπου δέκα στον αριθµό και οπλισµένοι µε πολυβόλα και πιστόλια, πυροβόλησαν στον αέρα για να εκφοβίσουν τους 600 πελάτες και υπαλλήλους που βρίσκονταν τη στιγµή εκείνη στο Grand Casino της Βασιλείας στη βόρεια Ελβετία, κοντά στα γαλλικά σύνορα.

ΟΗΕ

Τρόµος από τις «µαύρες χήρες» Μόσχα Τουλάχιστον 38 άτοµα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλα τραυµατίστηκαν από δύο εκρήξεις στους σταθµούς Λουµπιάνκα και Παρκ Κουλτούρι του Μετρό της Μόσχας. O πρόεδρος της Ρωσίας Ντµίτρι Μεντβέντεφ τόνισε ότι ο αγώνας κατά της τροµοκρατίας θα συνεχιστεί χωρίς δισταγµό, δίνοντας παράλληλα εντολή να αυξηθούν τα µέτρα ασφαλείας στα Μέσα Μεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντίµιρ Πούτιν, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει την επίσκεψή του στο Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας και να επιστρέψει στη Μόσχα, ορκίστηκε να «εξολοθρεύσει» τους υπεύθυνους των επιθέσεων αυτοκτονίας.

Η πρώτη έκρηξη σηµειώθηκε στις 7:56 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο σταθµό Λουµπιάνκα. Στην επίθεση σκοτώνονται 24 άτοµα. Η έκρηξη σηµειώθηκε στο δεύτερο βαγόνι της αµαξοστοιχίας. Ο σταθµός Λουµπιάνκα είναι στο σηµείο όπου βρίσκεται το κτίριο της πρώην KGB (σήµερα FSB). Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάµεις της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής. Στις 8:38 το πρωί σηµειώθηκε η δεύτερη επίθεση στο σταθµό Παρκ Κουλτούρι µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους άλλα 12 άτοµα. Τουλάχιστον 60 άτοµα τραυµατίστηκαν στις δύο επιθέσεις, τα 30 από αυτά σοβαρά. Ο δήµαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για γυναίκες κα-

µικάζι. Αργότερα και το Ria Novosti µετέδωσε ότι τις επιθέσεις πραγµατοποίησαν οι «µαύρες χήρες», οι γυναίκες καµικάζι που έχουν δράσει και στο παρελθόν σε τροµοκρατικά χτυπήµατα µε τη σφραγίδα των Τσετσένων αυτονοµιστών.

Ανησυχητικές εκτιµήσεις του προέδρου του εθνικού ινστιτούτου γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας

Οι ακτές της νότιας Ιταλίας κινδυνεύουν από τσουνάµι Ρώµη: Οι ακτές της νότιας Ιταλίας περιλαµβάνονται στις ζώνες που κινδυνεύουν να πληγούν από τσουνάµι εξαιτίας της ύπαρξης ενός µεγάλου υποθαλάσσιου ηφαιστείου τα τοιχώµατα του οποίου είναι εύθραυστα, δήλωσε ένας ιταλός ηφαιστειολόγος, όπως αναφέρει η ιταλική εφηµερίδα Corriere della Sera. Η έκρηξη των τοιχωµάτων του ηφαιστείου θα προκαλούσε “την γρήγορη κατάρρευση µίας σηµαντικής ποσότητας υλικών που θα προκαλούσε ένα δυνατό τσουνάµι ικανό να πλήξει τις ακτές της Καµπανίας, της Καλαβρίας και της Σικελίας”, προειδοποιεί ο Έντζο Μπόσι, πρόεδρος του εθνικού ινστιτούτου γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας (INGV) σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Corriere

ΚΑΙΡO Σ

Πρόταση Μέρκελ στην Τουρκία για εναλλακτική σχέση µε την ΕΕ

Σ ΤΗΝ Ε ΛΛ A∆ Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Γενικά αίθριος. Οι άνεµοι µεταβλητοί 3 µποφόρ , η θερµοκρασία έως 20 βαθµούς κελσίου

della Sera. “Αυτό θα µπορούσε να συµβεί ακόµα και αύριο. Οι τελευταίες έρευνές µας δείχνουν ότι το ηφαίστειο δεν είναι σταθερό, τα τοιχώµατά του είναι εύθραυστα. Η περιοχή που βρίσκεται το µάγµα είναι µεγάλη. Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό και ότι µπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγµή”, πρόσθεσε ο Μπόσι. Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Marsili, το µεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στον κόλπο της Νάπολης, 150 χιλιόµετρα από τις ακτές της Καµπανίας. Το ηφαίστειο έχει µήκος 70 χιλιόµετρα, πλάτος 30, ενώ το ύψος του φτάνει τα 3 χιλιόµετρα και ο κρατήρας του βρίσκεται περίπου 450 κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αναφέρει η εφηµερίδα.

ΣΤΗΝ ΗΛΕIΑ Σχεδόν αίθριος . Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-4 µποφόρ ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 10 έως 20 βαθµούς κελσίου.

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΚΡΗΤΗ M. ΤΕΤΑΡΤΗ Αίθριος . Οι άνεµοι βορειοδυτικοί 4 και στα ανατολικά 5 µποφόρ . Η θερµοκρασία έως 22 βαθµούς Γενικά αίθριος. Οι άνεµοι θα πνέουν ανατολικοί 4 κελσίου µποφόρ ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 9 ΑΤΤΙΚΗ έως 20 βαθµούς κελσίου Γενικά αίθριος Οι άνεµοι µεταβλητοί 3-4 µποφόρ . Η θερµοκρασία έως 22 βαθµούς κελσίου

Μ. ΠΕΜΠΤΗ Γενικά αίθριος. Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί ως προς τις µέγιστες τιµές στους 21 βαθµούς κελσίου.

Έκκληση για άρση των απαγορεύσεων στις µετακινήσεις ανθρώπων µε HIV Μπανγκόκ H UNAIDS, ο οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της επιδηµίας AIDS, καλεί τις κυβερνήσεις 52 χωρών να άρουν τους περιορισµούς στην είσοδο και την παραµονή ανθρώπων θετικών στον HIV. «∆εν υπάρχει λόγος να υπάρχουν σήµερα αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισµοί. ∆εν βασίζονται στο σκεπτικό της δηµόσιας υγείας και στερούν από ανθρώπους τα βασικά τους δικαιώµατα» δήλωσε ο επικεφαλής της UNAIDS Μισέλ Σιντιµπέ, µιλώντας σε διεθνές συνέδριο της οργάνωσης. «Ζητάµε παγκόσµια ελευθερία των µετακινήσεων για τους ανθρώπους που ζουν µε τον HIV» είπε.

patrisnews  

patris,pirgos