Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΚΥΡ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Στόχος µου η ανάπτυξη της περιοχής

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Σε χρόνο ρεκόρ το κτίριο ΤΕΙ Σελίδα 11

Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 39148 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

Όλο το παρασκήνιο Για τα πρωτόγνωρα περιστατικά στην κοινοβουλευτική ιστορία Σε ετοιµότητα η αστυνοµία στην Ηλεία – Επτά µήνες µε αναστολή στον συλληφθέντα στη Ν. Μανολάδα

Σελίδες 5 και 12

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1980 ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΛΕΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ «Στην Ηλεία γνώρισα τους καλύτερους δασκάλους» Σελίδες 22-23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ LINEA Υψηλή αισθητική και πρωτοποριακό design

Πολλοί εκτιµούν ότι η σηµασία αυτού του δρόµου είναι εφάµιλλη και ίσως ανώτερη της «Ολυµπίας οδού»

Σελίδες 24-25

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τον Αύγουστο του 2010 πάρθηκαν αποφάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ το οποίο τελείωσε χωρίς να γίνει ούτε ένα χιλιόµετρο

LOCOMONDO Στηριζόµαστε σ’ αυτούς που µας αγαπάνε

Σελίδα 5 Σελίδα 13

ΣΤΙΣ 12:00 Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Ανάβει σήµερα το φως του πολιτισµού και της ειρήνης

Τους «τρώει» η χωµατερή Σελίδα 6

Σελίδα 7

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ

Τσάµπα τα πανηγύρια

Εξαφανίστηκε αλιευτικό σκάφος

Ο Πανηλειακός χρησιµοποίησε τιµωρηµένο ποδοσφαιριστή Σελίδα 17

Σελίδα 8

2

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


2η σελίδα Χρονολόγιο 29 Σεπτεµβρίου 1963 Η Ο∆ΟΣ ΛEΧΑΙΝΑ―ΑΛΙΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Είπαν...

∆ια σχετικής αναφοράς προς το Νοµαρχιακόν Ταµείον Ηλείας ζητείται η διάθεσις της αναγκαίας πιστώσεως δια την συντήρησιν της οδού Λεχαινά— Αλικαί. Η οδός αυτή τείνει, ως αναφέρεται να καταστραφή εάν δεν αφεθή ασυντήρητος θα καταστή αδύνατον να λειτουργήσουν αι αλικαί και δια την µεταφοράν άλατος.

Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 + Β’ ΛΟΥΚΑ, Κυριακού Αναχωρητού Ο Άγιος Κυριακός καταγόταν από την Κόρινθο και γεννήθηκε τον 5ο αιώνα, κατά την εποχή της αυτοκρατορείας του Θεοδοσίου του Μικρού. Προερχόταν από ιερατική οικογένεια Πατέρας του ήταν ο ιερέας Ιωάννης και µητέρα του η πρεσβυτέρα Ευδοξία. Ο Κυριακός χειροθετήθηκε αναγνώστης από τον Επίσκοπο Κορίνθου Πέτρο, ο οποίος ήταν στενός συγγενής του. Κατόπιν, αναχώρησε για την έρηµο, όπου µαθήτευσε κοντά στον Μεγάλο Ευθύµιο. Έπειτα ο Όσιος Ευθύµιος τον έστειλε στον γέροντα Γεράσιµο, προκειµένου να διακονήσει τον ασκητή αυτό. ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 Γρηγορίου Αρµενίας Φωτιστού Σελήνη: 24 ηµ. Aν. Hλίου: 07:19 ∆ύση Hλίου: 19:11

Γιάννης Λυµπέρης (∆ήµαρχος Ήλιδας)

Βασίλης Ζαχαρόπουλος (Αντιδήµαρχος Ήλιδας)

∆ηµήτρης Παναγιωτάρας (Αντιδήµαρχος Ήλιδας)

«Το αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου δεν πρόκειται να υποβαθµιστεί. ∆εν είναι λιµάνι και δεν πάει να ανταγωνιστεί ούτε το Κατάκολο ούτε την Κυλλήνη. Είναι ένα αλιευτικό που κάναµε αγώνες για να το ολοκληρώσουµε και να είναι βέβαιοι όλοι ότι θα βρούµε την άκρη να πάρουµε και τα δικαιώµατα λειτουργίας του, για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Θα προσπαθήσουµε να το αναβαθµίσουµε σε προσωπικό και εξοπλισµό, για να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, από τη στιγµή που όλοι λένε ότι είναι απαραίτητο».

«∆εν είµαι νοµικός, απλά δηµοσιοποιώ το σώµα της αρ. 27/13 έκθεσης εφέσεως του Εισαγγελέα Εφετών και απευθύνω έκκληση στους οφειλέτες δηµότες µας, να προσπαθήσουν να τακτοποιήσουν (εξοφλήσουν ή ρυθµίσουν) τις οφειλές τους το συντοµότερο. Επισηµαίνω ότι, µοναδική πρόθεση του δήµου είναι η είσπραξη των οφειλών. Οι δε υπόλογοι είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν κάθε αναγκαστικό µέτρο είσπραξης που προβλέπει ο Νόµος, προκειµένου να µην υπάρξει παραγραφή».

«Η επούλωση των λάκκων γίνεται σύµφωνα µε την καταγραφή που είχε κάνει ο δήµος, αλλά και µε βάση τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από δηµότες. Με τη συγκεκριµένη εργολαβία δίδεται λύση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει την εµφάνιση νέων προβληµάτων κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων το χειµώνα. Ο δήµος πάντως κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να αποφευχθούν τα προβλήµατα».

Η φωτογραφία της Κυριακής Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Πρόκειται για µια φωτογραφία που σίγουρα γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, τους πρώην παίκτες της οµάδας εφήβων και «τσικό» του Πανηλειακού. Συγκεκριµένα ξυπνάει µνήµες από την χρονολογία του 1971. Μεταξύ άλλων διακρίνονται ο Σταύρος Βυθούλκας, ο Φώτης ∆ηµόπουλος, ο Φώτης Ανδρικόπουλος, ο Αργύρης Σαλπέας, ο Αντώνης Κουβελιώτης, ο ∆ηµήτρης Καρατζάς, ο Χαράλαµπος Μικελόπουλος και ο Λάµπης Χρονόπουλος.

Σ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

www.patrisnews.com

patrispy@otenet.gr

τις 17 Απριλίου διεξήχθησαν οι φοιτητικές εκλογές, διαδικασία στην οποία µετείχα για πρώτη φορά ως εισαχθείς πέρυσι. Με το πέρας της ψηφοφορίας έφτασε η ώρα της καταµέτρησης. Όπως µε πληροφόρησαν τότε οι γηραιότεροι, πριν από το άνοιγµα της κάλπης και κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης, κατά τα ειωθότα, το αµφιθέατρο δονείται από τα συνθήµατα των παρατάξεων ένθεν κακείθεν. Μια µορφή ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής, η οποία πληροί σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά µιας εξέδρας οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα- αλλά αυτό είναι µια διαφορετική ιστορία.

Ο εκφασισµός της κοινωνίας µας…

Αφού λοιπόν έγινε η απαραίτητη προθέρµανση και ακούστηκαν τα πρώτα συνθήµατα, το ρεπερτόριο έγινε πιο hardcoreορισµένα συνθήµατα ντρέποµαι και να τα αναφέρω δηµοσίως και δεν φηµίζοµαι ιδιαίτερα και για τη σεµνοτυφία µου. Τα αριστερά σχήµατα -συµπεριλαµβανοµένης της φοιτητικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑαφού φώναξαν “Σκατά σκατά στον τάφο του Καραµανλή” στη συνέχεια φώναξαν ανερυθρίαστα “Σε τούτα ‘δω τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει, σκατά στον τάφο του Παύλου Μπακογιάννη”, σύνθηµα το οποίο πάει πακέτο µε το “Θερίζει του Ξηρού το ούζι και η καραµπίνα του Κουφοντίνα”.

Εκείνη τη στιγµή όχι µόνο εξοργίστηκα αλλά ντράπηκα. Κι εγώ ο αφελής αναρωτιέµαι υπάρχει ακόµα κάποιος που αµφιβάλλει ότι η θεωρία των δύο άκρων είναι εφεύρηµα ή ιδεολόγηµα εσωτερικής κατανάλωσης; Ποια η διαφορά εντέλει ενός φασίστα κι ενός αντιφασίστα; Οι ίδιοι άνθρωποι που φώναζαν µε πάθος αυτά τα αισχίστου είδους συνθήµατα, τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κατέβηκαν να διαδηλώσουν για το θάνατο του αδικοχαµένου Παύλου Φύσσα, διαφηµίζοντας έναν light αντιφασισµό µε σκοπό να υφαρπάξουν κάποια ψηφαλάκια. Ο εκφασισµός της ελληνικής κοινωνίας είναι ενιαίος και δεν εµπεδώνεται

µόνο από τη µια πλευρά. Κι αυτό που εκτρέφει τη βία είναι το µίσος, ως ιδεολογική αρχή, για τον Άλλον. Με αφορµή την σηµερινή µαύρη επέτειο για την ∆ηµοκρατία µας πριν 24 χρόνια, τη στυγερή δολοφονία του αοίδιµου βουλευτή της Ν∆ Παύλου Μπακογιάννη από τους τροµοκράτες της 17Ν, πρέπει να κατανοήσουµε βαθιά πως η βία δεν έχει χρώµα και η ιδεολογικοποίηση ενός φόνου είναι εξ ορισµού ιταµή και µισερή απόπειρα διχασµού, έσχατο σηµείο κατάπτωσης και ανηθικότητας. “Σε τούτα ‘δω τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει δόξα, τιµή στον Παύλο Μπακογιάννη...”

Γιώργος Κωνσταντόπουλος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΑ

Η λήθη και η µνήµη… µε αποδείξεις! Για µια ακόµα φορά βρίσκοµαι σε δυσάρεστη θέση να επανέλθω για ένα θέµα που θα πρέπει συνάδελφοι να το έχουν ως αρχή τους και όχι να δηµιουργούν απλά εντυπώσεις. Όταν µιλάς και γράφεις για αποκλειστικότητα θα πρέπει να το αποδεικνύεις µε στοιχεία και όχι µε «φωτοβολίδες». Χθες σε σχετικό άρθρο τοπικής εφηµερίδας έγινε αναφορά για «αποκλειστικό πρωτοσέλιδο» στις 16 Οκτωβρίου 2012 σύµφωνα µε το οποίο τα προϊόντα της ΕΑΣ Ηλείας - Ολυµπίας κατακτούσαν την αγορά της Ρωσίας. Ο συντάκτης του άρθρου, αν και έµπειρος, αγνοεί- δεν θέλω να πιστεύω ηθεληµένα- ότι η αποκλειστική είδηση έγινε πρωτοσέλιδο στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ 11 ηµέρες πριν!!! Συγκεκριµένα στις 5 Οκτωβρίου 2012 για το κλείσιµο των συµφωνιών των στελεχών της ΕΑΣ µε Ρώσους επιχειρηµατίες. Όταν υπάρχουν αποδείξεις µε ηµεροµηνίες ποιος µπορεί αλήθεια να αµφισβητήσει… Γ.Ρ

«Μην κουνηθεί κανείς από τη θέση του» «Μην κουνηθεί κανείς από τη θέση του». Αυτή είναι η προφορική εντολή που έχει δοθεί από την φυσική ηγεσία της Αστυνοµίας προς τους επιτελείς της Αστυνοµίας στη ∆υτική Ελλάδα. Η γενική επιφυλακή έχει διαταχθεί µε αφορµή τις ραγδαίες εξελίξεις µε τις 18 συλλήψεις βουλευτών και στελεχών της Χρυσής Αυγής. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες σε ισχυρή επιφυλακή βρίσκονται και οι στρατιωτικές µονάδες της περιοχής, ενώ σήµερα ξεκινά και η διακλαδική άσκηση “Παρµενίων” που είχε να πραγµατοποιηθεί για πολύ καιρό λόγω οικονοµικών δυσχερειών… Γ.Ρ

Ένας από τους µεγαλύτερους «βραχνάδες» που αντιµετωπίζει ο πολίτης αλλά και το ίδιο το κράτος όταν πρόκειται να εκτελέσει ένα έργο είναι η νοµοθεσία που αφορά την αρχαιολογική υπηρεσία και τις αρχαιότητες. Πάµπολλα είναι τα παραδείγµατα πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν υπέρµετρα όταν προσπάθησαν να χτίσουν ένα σπίτι και κατά την εκσκαφή των θεµελίων «έπεσαν» σε αρχαιολογικό εύρηµα. Αντιστοίχως πάµπολλα είναι και τα παραδείγµατα που αφορούν δηµόσια έργα τα οποία καθυστέρησαν ή ανεστάλησαν όταν εντοπίστηκαν αρχαία αντικείµενα. Οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέροµαι είναι εξαιρετικά «λεπτές» ως προς την αντιµετώπισή τους. Από τη µία πλευρά υπάρχει η άποψη ότι δεν πρέπει να καταστραφεί ο αρχαιολογικός πλούτος όπως έγινε τον 18ο και τον 19ο αιώνα που οι κάτοικοι ξήλωναν

Να επανεξεταστούν αρχαιολογικές περιοχές αρχαία τείχη για να χτίσουν σπίτια, κ.λ.π. Από την άλλη όµως υπάρχει η άποψη ότι δεν µπορεί να υπάρχει µια πολύ αυστηρή νοµοθεσία η οποία θα στέκεται εµπόδιο για κάθε είδους δηµόσια ή ιδιωτική επένδυση. Εκείνο όµως που απουσιάζει είναι η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου στους θεσµοθετηµένους φορείς της πολιτείας ώστε να καταγραφούν τα νέα δεδοµένα, οι σηµερινές συνθήκες και να γίνει πιο ευέλικτη η νοµοθεσία. Ταυτόχρονα να ενισχυθεί η αρχαιολογική υπηρεσία ώστε και το έργο της να είναι ταχύτερο και να µπορεί να αξιοποιεί και να διαφυλάξει τους αρχαιολογικούς χώρους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σήµερα υπάρχουν δεκάδες αρχαιολογικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί για διάφορες αιτίες µε κυρίαρχη την αδυναµία φύλαξής τους και ταυτόχρονα σ’ αυτές τις περιοχές και σε κάποια ακτίνα από αυτές απαγο-

Τους «ξύπνησε» το δηµοσίευµα της εφ. «Πατρίς»

Α

ποκαλυπτικό ήταν το δηµοσίευµα που κάναµε την περ. Κυριακή για την απαξίωση από το κράτος των ιαµατικών λουτρών στον Καϊάφα, την Κυλλήνη, αλλά και το Κουνουπέλι. Ιδιαίτερα για τον Καϊάφα ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Πολιτεία δεν τον έχει αναγνωρίσει επίσηµα και µάλιστα η επισήµανση αυτή έγινε και κατά τη διάρκεια ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε µεσο-βδόµαδα στην Αθήνα. Για το ίδιο θέµα ενδιαφέρθηκε η πρόεδρος του Παµπελοποννησιακού συλλόγου τουριστικών καταλυµάτων αλλά πέραν αυτού ουδέν… Όψιµο ήταν και το ενδιαφέρον του δήµου Ζαχάρως που εκδηλώθηκε στη σύσκεψη της Αθήνας για ένα θέµα που θα έπρεπε να είχε λυθεί προ ετών. ∆υστυχώς δε, απουσία σηµείωσαν επί σειρά ετών και οι βουλευτές µε ελάχιστες εξαιρέσεις.

ια Έκκληση γ η σχολικά είδ

Έψαχναν να βρουν φωτιά… Απορίες και ερωτηµατικά προκάλεσε σε αρκετούς χθες το πρωί, η έλλειψη ορατότητας που υπήρχε προς την περιοχή της Αµαλιάδας και που έµοιαζε να έχει προκληθεί από την παρουσία πυκνού καπνού από εκδήλωση πυρκαγιάς. ∆ιερχόµενοι οδηγοί αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών της δηµοτικής ενότητας Ιάρδανου θορυβήθηκαν προς στιγµήν προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συµβαίνει. Τελικά οι απορίες λύθηκαν όταν έγινε αντιληπτό πως το περιστατικό ήταν απόρροια του καιρού µε τα υψηλά ποσοστά υγρασίας αλλά και την χαµηλή νέφωση να έχουν «καλύψει» ακόµα και τις περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο… Π.Γ.

πινη Αλληι η «Ανθρώ νε κά οίη σ λη Έκκ εκδοτικούς λους τους ό ύς ’ λο σ π α » η ς ύ υ γ λεγ λεία και το ω π ο λι ν. ιβ ώ β δ κους, τα σχολικών ει προσφορά καλεί » η ύ γ γ πολίτες, για λε η πινη Αλλ , τεες ντ ά Η «Ανθρώ σφέρει τσ ο ρ π να εί ρ κά, για να όποιον µπο ι άλλα σχολι κα ια β ε λύ ο µ ν οµάδων σ τράδια, τές ευπαθώ η θ α µ ε σ ν ύ δοθο ν νοµό. αολόκληρο το ς γνωστό, ότι στα γρ η ίσ ν επ τη ι Κάνε ακα για χουν φάρµ ρ ά π ει υ έχ ς ς τη ιο φεία και όπο υ καρκίνου ν θεραπεία το ωνήσει µε τη ιν ο ικ ρεί να επ ανάγκη µπο Μ .Κ . Οργάνωση.

Υποδέχθηκαν τους ιππότες…

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

140 ευρώ

ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΜΙ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

150 ευρώ

ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ µε ορθοπαιδικό στρώµα:

170 ευρώ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΣΤΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆Ρ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΛ.: 2621027511 - 23413

ρεύεται κάθε είδους δραστηριότητα. Άρα η αναγκαιότητα επανεξέτασης αυτών των θεµάτων είναι προφανής. Και µάλιστα πρόκειται για µια επανεξέταση η οποία δεν εµπίπτει σε µνηµονιακούς όρους και υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια τα χέρια της Πολιτείας είναι ελεύθερα. Ο νοµός Ηλείας έχει το προνόµιο να είναι ένας από τους νοµούς της χώρας µε σωρεία πολύ σηµαντικών αρχαιολογικών περιοχών. Το ίδιο και ο νοµός Ηρακλείου στην Κρήτη. Και αναφέρω το Ηράκλειο γιατί φαίνεται πως κι εκεί αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. Για το λόγο αυτό επισκέπτονται το νοµό µέλη του ΚΑΣ προκειµένου να έχουν προσωπική άποψη στην προσπάθεια που επιχειρείται για την αναπροσαρµογή των αρχαιολογικών ζωνών. Ίσως κάτι ανάλογο να πρέπει να γίνει και στην Ηλεία.

∆ικαιώνεται… «Τα δύσκολα είναι για τους γενναίους» είπε χαριτολογώντας χθες ο ∆ήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης, µε αφορµή ερώτηµα της εφηµερίδας «Πατρίς» σχετικά µε τους «δύσπιστους» που δεν πίστευαν ότι το κτίριο του ΤΕΙ θα ήταν έτοιµο για να υποδεχθεί το νέο τµήµα «Τεχνολόγων Γεωπονίας». Για τον κ. Λυµπέρη η δηµιουργία και λειτουργία του νέου τµήµατος ήταν ένα προσωπικό στοίχηµα και οι εξελίξεις τον δικαιώνουν. Αν δε, επιβεβαιωθούν και τα πρώτα µηνύµατα που θέλουν το νέο τµήµα να έχει µεγάλη απήχηση, τότε η δικαίωση θα είναι πανηγυρική! Μ.Κ.

Όταν θέλουν, µπορούν…

Ζ.Μ.

Με τα άλογά τους έφτασαν στον δήµο του Πύργου οι ιππείς από τον ιππικό όµιλο Ανδραβίδας «Οι Κένταυροι» οι οποίοι συµµετέχουν στην πεζοπορία της ιεράς οδού Ήλιδας – Ολυµπίας. Χθες το πρωί, οι ιππείς µε τα άλογά τους έφτασαν στην περιοχή του Σκουροχωρίου,

3

όπου οι κάτοικοι τους επεφύλαξαν µια ξεχωριστή υποδοχή ενώ µικροί και µεγάλοι, θαύµασαν τα υπέροχα άλογα. Αναγνώστες που επικοινώνησαν µε την εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» µετέφεραν αυτές τις εικόνες οι οποίες αναµφίβολα ήταν µοναδικές… Π.Γ.

Πρωτόγνωρη ήταν η εικόνα που παρουσίαζε χθες το µεσηµέρι ο χώρος διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς Αµαλιάδας. Οι µικροπωλητές ανταποκρίθηκαν στην έκκληση που έκαναν χθες το πρωί ο ∆ήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης και ο αντιδήµαρχος Βαγγέλης Χριστοφόρου, καθώς και οι πρόεδροι των Σωµατείων, και µετά το πέρας της λαϊκής αγοράς, τουλάχιστον το 80% είχε µαζέψει τα σκουπίδια και δεν υπήρχε ούτε χαρτάκι εκεί που νωρίτερα ήταν στηµένοι οι πάγκοι. Ο κ. Λυµπέρης και ο κ. Χριστοφόρου, πέρασαν πάγκο- πάγκο χθες όλη την λαϊκή και ζήτησαν από τους µικροπωλητές να αποµακρύνουν τα σκουπίδια τους και να διατηρήσουν το χώρο καθαρό, εν όψει και των σηµερινών εγκαινίων του κολυµβητηρίου. Η κίνηση αυτή απέφερε καρπούς και αποδείχθηκε στην πράξη ότι: «όταν θέλουµε, µπορούµε». Μακάρι, αυτό να γίνει συνείδηση στους µικροπωλητές και κάθε Σάββατο η λαϊκή να διατηρείται καθαρή και όχι να µετατρέπεται σε σκουπιδότοπο. Μ.Κ.

Έτοιµα και τα φώτα Λύθηκε το πρόβληµα που είχε ανακύψει µε τα φωτιστικά σώµατα στο χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς Αµαλιάδας και σήµερα αναµένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Τα βραχυκυκλώµατα ξεπεράστηκαν και ο αντιδήµαρχος Ήλιδας Βαγγέλης Χριστοφόρου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ηλεκτρολόγο Ιωάννη Παναγούλη, η συνδροµή του οποίου ήταν καθοριστική. Μ.Κ.


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Η γνώµη του

Ε Νίκος Πολυζωγόπουλος

Ας τολµήσουµε…

µείς εδώ στην Ηλεία έχουµε ένα ιστορικό υπόβαθρο. Υπάρχει ιστορική υποδοµή. Είναι χρέος µας τον αρχαίο πλούτο που µας άφησαν οι πρόγονοί µας, να τον αξιοποιήσουµε. Η βάση υπάρχει. Εµείς αυτό που πρέπει να κάνουµε, είναι να κτίσουµε επάνω στον αρχαίο πολιτισµό. Το Υπουργείο Πολιτισµού χρηµατοδοτεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που παρακολουθούµε την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο. Όλα κινούνται ως επί το πλείστον , γύρω από το τραγούδι, µε διάφορα Φεστιβάλ και περιοδείες τραγουδιστών. Λίγα παρουσιάζονται γύρω από το θέατρο, µηδαµινά στο χώρο του κινηµατογράφου. Πιστεύω ότι µπορούµε να υφάνουµε, να

κεντήσουµε και η σκέψη µας να τρυπήσει το βράχο, έτσι ώστε να αναβλύσει γάργαρο νερό. Να γίνει πηγή πολιτισµού και µοχλός ανάπτυξης. Μπορούµε να κάνουµε έκθεση βιβλίου. Πώς; Η Περιφερειακή ενότητα σε συνεργασία µε την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση να οργανώσει και να καλέσει διάφορους εκδοτικούς οίκους σε περιόδους που πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές, να παρουσιάσει στις νεότερες γενιές αλλά και σε όλο τον κόσµο το βιβλίο. Μπορεί να πραγµατοποιήσει διάφορες διαλέξεις και εκθέσεις για διάφορους συγγραφείς. Είναι γεγονός ότι σήµερα, µια τέτοια σκέψη µοιάζει µε ουτοπία, αύριο όµως, αν

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

πάρει σάρκα και οστά θα είναι πραγµατικότητα. Πρέπει να υπάρχει συντονισµός, παράλληλα το σθένος και το πάθος για ποιότητα ζωής. Στα παιδιά µας θα βγαίνει η αλήθεια µέσα από την αναγκαιότητα. Και το σήµερα ζητά να αντικαταστήσουµε την καθηµερινή υπερκατανάλωση σε ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξη κάθε τόπου περνά από την παιδεία. ∆ηµιουργεί τεράστιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο πολιτισµός αναβαθµίζει, ανοίγει φτερά, συναντιέται µε άλλες κουλτούρες. Ας γίνει η Ηλεία κέντρο πολιτισµού. Να συνεχίσουµε να αφυπνίζουµε και να δηµιουργούµε ευγενή άµιλλα, όπως στην αρχαία Ελλάδα.

Πρόσωπο

Αντώνης Σοφιανός Πρόεδρος Πολιτιστικού και Ναυτικού Οµίλου Κυλλήνης

[

Ο

Με πολλές δραστηριότητες…

Αντώνης Σοφιανός, γεννήθηκε στην Κάτω Παναγιά τον Οκτώβριο του 1962 όπου και κατοικεί µόνιµα ενώ µέχρι σήµερα έχει προσφέρει τα µέγιστα σε ένα σωρό δραστηριότητες είτε αυτές είναι αθλητικές, είτε πολιτιστικές είτε κοινωνικές. Είναι γιος του Νίκου Σοφιανού ενός συνταξιούχου αγρότη και πρώην προέδρου της τοπικής κοινότητας Κάτω Παναγιάς και της Κωνσταντίνας, συνταξιούχου αγρότισσας. Είναι παντρεµένος µε την ∆ήµητρα Σοφιανού του Μιχάλη και της Χρυσούλας από τη Μυρσίνη η οποία εργάζεται στο σπίτι φιλοξενίας «Χαµόγελο του Παιδιού» στη Κυλλήνη. Με την πάντα χαµογελαστή και γλυκιά γυναίκα του, ο Αντώνης Σοφιανός, έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Κωνσταντίνα-Χριστίνα φοιτήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πατρών και τη Χρυσαυγή, απόφοιτο Λυκείου και υποψήφια σπουδάστρια ΑΕΙ. Εκτός από τον εθελοντισµό που έχει σηµαδέψει σηµαντικά και θετικά τη ζωή του, έχει ασχοληθεί και µε τη µουσική, την οποία αγαπά ιδιαίτερα. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως για 18 ολόκληρα χρόνια ο Αντώνης Σοφιανός, ήταν επαγγελµατίας Ντι Τζέι σε µαγαζιά της περιοχής του και διασκέδαζε τον κόσµο που τον άκουγε. Κανείς, θα

µπορούσε να παροµοιάσει και το επάγγελµα του Ντι Τζέι µε τον εθελοντισµό, καθώς η δουλειά του, συνήθως αποσκοπεί στη διασκέδαση των θαµώνων ενός µαγαζιού. Ο Αντώνης Σοφιανός αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Λεχαινών το 1980.Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία καταταγόµενος τον Ιούλιο του 1981 στην Αεροπορική Βάση Εκπαίδευσης της Τρίπολης και απολύθηκε από την 117 ΠΜ Ανδραβίδας τον Ιούλιο του 1983 µε πτυχίο µηχανικού ενσυρµάτων τηλεπικοινωνιών. Λίγο αργότερα προσλαµβάνεται στα ΕΛ.ΤΑ. ως εποχιακός διανόµεας από το 2004 έως και το 2005 στα ταχυδροµικά γραφεία Βαρθολοµιού και Κυλλήνης. Κατόπιν προσλήφθηκε από την Εµπορική Τράπεζα στα Λεχαινά ως Συνοδός Ασφαλείας στις 26 Μαρτίου 1986 και συνταξιοδοτήθηκε από εκεί ως Προσωπικός Σύµβουλος (Υποδιευθυντής) στις 13 Ιουνίου 2012. Ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Παναγιάς µέχρι και το καλοκαίρι του 2011 που ο ίδιος βρισκόταν οι δράσεις που έγιναν είναι πολυσήµαντες και ποικίλες. Ιδρυτής και πρόεδρος του νεοσύστατου Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κυλλήνης από το 2009, σήµερα ο Αντώνης Σοφιανός, έχει καταφέρει να

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Τώρα η φλόγα και µετά πάλι σκοτάδι

Ύπνος δεν πιάνει τον Κοτζιά ευθύνες όπου έχει Και η µαµά του στο αυτί του λέει να προσέχει. Μονάχος ειν’ στον Αλφειό βάρκα που λεν πιρόγα Ήλιο στην πόλη του ζητά γι’ αγώνες φεύγει φλόγα. Ήλιε Θεέ του σύµπαντος φωτός και της λιακάδας Τη µέρα στείλε ως ζεστή και όχι της κρυάδας. Φωτίσουµε στα πέρατα ανατολή και δύση Η Μέρκελ πάλι επρώτευσε και το βιολί για κρίση. Έτσι και σένα ∆ήµαρχε ήλιος σ’ είχε προτείνει Μ’ ακτίνες ήταν του ΠΑΣΟΚ να δούµε τι θα γίνει. Και την πρωτιά εκτύπησες όλο χαρές και γέλια Οι άλλοι ψήφους χάσανε τους γλίστρησαν σαν χέλια. ∆ιαβάζω και το έµαθα σου άρεσε η θέση Μην τούρκικα κοιτάς TV, Σουλεϊµάν µε φέσι. Χρίσµα θα πάρεις πράσινο έχω µια απορία Κι άλλοι κατέβουν κόµµατος δεν γράφω φλυαρία. Μετά τη φλόγα ∆ήµαρχε έχεις το πανηγύρι Γουρουνοπούλα και χαλβάς στο Στρέφι και τσαντίρι. Όσοι σε περιβάλουνε αθλητισµό γνωρίζουν Ή µε ένα σχέτο λύκειο βοηθήσουνε πασχίζουν. Θα επανέλθω ∆ήµαρχε µε λόγια εκτενώς Ιδέα του Ολυµπισµού δεν είναι κανενός. Ούτε ανήκει στο νοµό και ούτε στην Ελλάδα Σ’ όλα τα κράτη επί γης ψωµί µε µαρµελάδα. Θύµιο µου, µήπως έδινες σε νέους υποσχέσεις

Και φωτογράφος από χωριό δηµόσιες έχει σχέσεις. Τελειώνοντας σε ερωτώ µην έτυχε περάσεις Στο κέντρο το εργατικό, έτσι να ξαποστάσεις. Μην έτυχε και πέρασε κάποιος σε απεργία Σύµβουλος, αντιδήµαρχος θα είχε αλλεργία. Μήπως κανείς το σκέφτηκε θέλω να το ρωτήσω και δεξιό µου το αυτί ταυτόχρονα να ξύσω. Θυµάστε µε Ολυµπιακούς αγώνισµα µε σφαίρα Συµβούλοι που είσθε σήµερα µας έκλεισαν την ΕΡΑ. Μην ήταν εθελοντής λίγο για να προσφέρει Ζέστη πολύ στο στάδιο ούτε αυτό δεν ξέρει. Θα επρότεινε στον ∆ήµαρχο κι υπεύθυνος υποθέτω Από τον δίσκο να ‘παιρνε για ύπνο το κουφέτο. Άτοµα ήταν εκατό, στολές όλοι φορούσαν Σε µια πλευρά όλοι µαζί ελιές να εκρατούσαν. Κανείς σας δεν το σκέφτηκε στον ώµο τα σιρίτια Και κουραµπιέδες µέτραγες των φώτων στ’ Άσπρα Σπίτια. Μοιράσετε εις τον λαό µετά σταυρό σαν πέσει. Κι άλλοι µελοµακάρονα σχοινί βάλτε στη µέση. Το έλεγε και Παλαµάς αλήθεια ειν’ µαχαίρι Σαν παροιµία µε λαγό που κούναγε την φτέρη Κάλεσµα κάνω στους γονείς παιδιά και πτυχιούχους ∆ιότι δεν ανήκετε εις τους προνοµιούχους. Νέο είναι αγώνισµα ψάξιµο και τροχάδην

κάνει ίσως τα πιο σηµαντικά όνειρά του πραγµατικότητα. Μέσα από την προσφορά να δίδει και την αντίστοιχη χαρά στους συνανθρώπους του αλλά και να διεκδικεί δυναµικά όχι µόνο τα θέλω τα δικά του αλλά και της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Να σηµειωθεί πως ο κ. Σοφιανός το 2010 εκλέχθηκε και πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» Νοµού Ηλείας. Ο ίδιος όµως έχει περάσει και από τα «κοινά» του τόπου. Ως δηµοτικός σύµβουλος εκλέχθηκε από το 1998 οπότε ασχολήθηκε για πρώτη φορά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση διατελώντας επι δύο τετραετίες τοπικός πρόεδρος της Κάτω Παναγιάς και µπροστάρης στην δηµιουργία και εγκαινίαση του νέου δηµοτικού σχολείου Κάτω Παναγιάς. Την τετραετία 2002-2006 άσκησε τα καθήκοντα του προέδρου του Πολιτιστικού Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου ΚάστρουΚυλλήνης έχοντας ως αποκορύφωµα τη µεγάλη συναυλία µε το Γιάννη Κότσιρα στις 10 Αυγούστου 2006 στο Κάστρο Χλεµούτσι µε 4.500 εισιτήρια ενώ την τετραετία 2006-2010 άσκησε τα καθήκοντα Αντιδηµάρχου και Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας στο δήµο Κάστρου-Κυλλήνης.

]

Στις αγγελίες και γνωστούς µε κούραση και βάδην. Τώρα για σας είναι σειρά να Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ βγείτε εις τους δρόµους Και να ζητάµε κάψιµο της ανεργίας νόµους. Εσείς στη µία την πλευρά στην άλλη µε δουλειά Η ζέστη ήδη βάρεσε κάθε νοµού ελιά. Να δούµε εις τη ζυγαριά σήµερα τι θα φάµε. Και Αυλωνίτης έλεγε βρε πού ΠΑΜΕ – βρε πού ΠΑΜΕ. Ένα τριακόσια τα παιδιά γυναίκες και αγόρια Αυτοί µε καλοκαιρινά κι άλλοι µε επανωφόρια. Είµαι κι εγώ µε απεργούς συµπάσχω µε προβλήµατα Ο γάιδαρος ελύθηκε τρώει σταφύλια κλίµατα. Άλλο να βράσεις όσπρια, ψυγείο λίγο απ’ όλα Κι αν άλλο µην έχεις και νερό ούτε και κατσαρόλα. Το είπα σ’ άλλους στίχους µου, µα θα το ξαναγράψω Καθένας βλέπει πάρτη του δεν κάθοµαι να κλάψω. Βλέπω σε όλα τα πανό, έξω απ’ το µνηµόνιο Σωκράτη κάντε Σαµαρά και δώστε του το κόνιο. Κι όποιος θα βγει, υπόσχεται σύνταξη θα την πάρω Αυτήν όπου µου κόψανε ή δω και εδώ κουµπάρο. Όλοι καλοί στους λόγους τους όλοι καλοί στα λόγια Πάλι φυτρώσουµε ξανά στο Σύνταγµα λαµόγια.

Ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό ανάγνωσµα (Β Κορινθίους Α 21-Β 4), αγαπητοί µου αναγνώστες, µας οµιλεί για λύπη και χαρά µαζί.Μας λέγει χαρακτηριστικά : «ει γαρ εγώ λυπώ υµάς, και τις εστιν ο ευφραίνων µε ει µη ο λυπούµενος εξ εµού;». ∆ύο λέξεις , που στον χώρο της Εκκλησίας, στην γλώσσα του Ευαγγελίου και στην γλώσσα του Απ. Παύλου, παρουσιάζουν διαφορετικό νόηµα . Η πρώτη είναι η λύπη της αγάπης. Όταν κάποιος αγαπά µε ειλικρίνεια και απλότητα τον άλλον,µερικές φορές αισθάνεται λύπη να κυριεύη την ψυχή του. Η λύπη αυτή προκαλείται , όταν κάποιος ατακτεί και παρεκτρέπεται. Οι Κορίνθιοι , όπως έχουµε αναφέρει και άλλοτε,είχαν ατακτήσει πνευµατικά και ηθικά. ∆ια των επιστολών του ο Απ. Παύλος εκφράζει την λύπη του και σαν πατέρας πνευµατικός τους συµβουλεύει. Ιδιαίτερα τους λέγει: «εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα υµίν δια πολλών δακρύων, ουχ ίνα λυπηθήτε,αλλά την αγάπην ίνα γνώτε ην έχω περισσοτέρως εις υµάς». Όταν δηλαδή αγαπάς τον άλλον, δεν µπορείς να βλέπεις µε απάθεια τις πτώσεις του, πολύ περισσότερο δεν αισθάνεσαι χαρά για τον κατήφορο του άλλου. Ο µη πνευµατικός άνθρωπος χαίρει για την πτώσι του άλλου, διότι νοµίζει ότι εξυψώνεται ο ίδιος στα µάτια του άλλου. Αυτή η συµπε-ριφορά είναι δαιµονική και σαδιστική. Αντίθετα ο πνευµατικός άνθρωπος , ο χριστιανός, σκέπτεται διαφορε-τικά. Λυπάται για την πτώσι του άλλου. Λυπάται και κλαίει για µία ψυχή που κινδυνεύει να χαθή. Τα δάκρυα της αγάπης του ποτίζουν τα λόγια της θερµής προσευχής του για τον «πεπτωκότα» και γίνονται δεκτά από τον Θεόν του ελέους και των οικτιρµών. Η λύπη της αγάπης προκαλείται ακόµη από την λύπη των άλλων. Ο Απ. Παύλος όταν καποτε ευρέθη στην φυλακή, καρπώθηκε αυτήν την αγάπη των αδελφών του. Γράφει χαρακτηριστικά: «καλώς εποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου τη θλίψει»(Φιλιππησίους ∆ , 14). Αλλού παραγγέλλει: « χαίρειν µετά χαιρόντων και κλαίειν µετά κλαιόντων» (Ρωµαίους ΙΒ , 15). Αισθάνεται ακόµα ο Χριστιανός την λύπη της αγάπης και σε άλλη περίπτωσι. Ο στοργικός πατέρας , που είναι υποχρεωµένος εκ των πραγµάτων να επιπλήξη το παιδί του, αισθάνεται λύπη µεγάλη. ∆εν πονά µόνον αυτός που κτυπιέται, αλλά και αυτός που κτυπά. Η αληθινή και γνήσια αγάπη απαιτεί να λέµε στον άλλον ωµή την αλήθεια, να ελέγχουµε τις παρεκτροπές του άλλου, να υποδεικνύουµε τα σφάλµατά του, να επιβάλλουµε και ωρισµένα µέτρα διόρθωσης. Όλα αυτά δεν γίνονται µε ευχαρίστηση. Γίνονται µε θεϊκή τέχνη από τον άνθρωπον της αγάπης. Γίνονται µε µεγάλη λύπη, ποτισµένη από την αγάπη. Είναι ο πόνος, που αισθάνεται ο καλός αλλά και ευαίσθητος γιατρός, όταν είναι αναγκασµένος να προκαλέση οδύνη στον άρρωστο, προκειµένου να τον γλυτώση από τον θάνατον. Τέτοια λύπη αγάπης πρέπει να πληµµυρίζει την ψυχή κάθε ανθρώπου, όταν διαπιστώνει πτώσεις και πνευµατικό κατρακύλισµα. Τότε στα βάθη της υπάρξεώς του κρύβεται µία ουράνια και ανείπωτη χαρά. Αυτόν τον τρόπον συµπεριφοράς µας ζητά και ο κόσµος, για να ξεπεράση τις δυσκολίες του στην καθηµερινή του ζωή. Χαρά, που θα κορυφωθή στον ουρανό, στην θεία ευφροσύνη, στην απόλαυση της Βασιλείας του Θεού. ΑΜΗΝ.

Το θράσος του Γκρουέφσκυ και ο σοφός παροιµιόµυθος

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραµόπουλος

Και βεβαίως να συνετίσουµε µε τα κατάλληλα διπλωµατικά ραπίσµατα τον θρασύτατο Γκρουέφσκυ, που επιχειρεί ανερυθριάστως να σφετεριστεί την ιστορία και τα σύµβολά µας. Νοµίζουµε ότι στην περίπτωση του θρασύτατου Γκρουέφσκυ αρµόζει ο ευφυής παροιµιόµυθος του Αισώπου µε την µαϊµού και την αλεπού, όπου το θράσος της µαϊµούς προσκρούει στην ετοιµότητα και την ευφυΐα της αλεπούς. Κατά τον µύθο λοιπόν η µαϊµού και η αλεπού περπατούσαν µαζί σε ένα δρόµο και διεκδικούσαν η µια

έναντι της άλλης, αριστοκρατικούς τίτλους ευγενείας. Σε κάποιο σηµείο της διαδροµής η µαϊµού κοντοστάθηκε και αναστέναξε βαθιά µπροστά σε ένα νεκροταφείο. Προς τι ο αναστεναγµός ρώτησε η αλεπού την µαϊµού; Και η µαϊµού µε κουτοπονηράδα και αλαζονεία αποκρίθηκε «πενθώ για τους δούλους των προγόνων µου», οπότε και η αλεπού µε απίστευτη ετοιµότητα και ευφυΐα της απάντησε «Πες όσα ψέµατα θέλεις.Κανείς απο τους νεκρούς δεν θα σηκωθεί για να σε ελέγξει»!!! Και για να κάνουµε και την απαιτούµενη αναγωγή στον αναιδή, σφετεριστή Γκρουέφσκυ αναλογεί ο ρόλος της µαϊµούς απο τον µύθο του Αισώπου. Αλλά στην περίπτωσή µας δύνανται να τον ελέγξουν οι τάφοι των Μακεδόνων προ-

γόνων µας στην Βεργίνα και αλλού στην Μακεδονία µας. Είναι εµφανές όµως ότι δεν µπορεί να διεκδικήσει ο αναποτελεσµατικός και στείρος διπλωµατικά Νίµιτς, τον ρόλο της ευφυέστατης και πάντοτε γρηγορούσας αλεπούς. Με το Σκοπιανό έχουµε διαπράξει ολέθρια διπλωµατικά λάθη που µπορεί να οδηγήσουν σε εθνική τραγωδία. Έστω και την ύστατη στιγµή ας αλλάξουµε ρότα και τακτική. ∆εν δικαιούµαστε πλέον µετά τα µύρια όσα παθήµατά µας, να µην γνωρίζουµε τι συµβαίνει σήµερα και πολύ περισσότερο τι θα συµβεί!!! *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π. www.panosavramopoulos.blogspot.gr

(Μέρος 2ο)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

5 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1980

Σ

τις καλένδες κάποιων υπουργείων αλλά και στα «συρτάρια του µυαλού» κάποιων βουλευτών βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα θέµατα του νοµού Ηλείας που αφορά την οδική σύνδεσή του µε τη Γορτυνία και την Τρίπολη.

Πρόκειται για την περιβόητη νέα εθνική οδό Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας – Τρίπολης η οποία κατά κοινή οµολογία θα λύσει ουσιαστικά προβλήµατα στον τοµέα των µεταφορών και κατά συνέπεια της ανάπτυξης. Για τον δρόµο αυτό η τελευταία αξιοπρόσεκτη παρέµβαση έγινε το 2010. Τότε µε πρωτοβουλία της νοµαρχίας Ηλείας και της νοµαρχίας Αρκαδίας (νοµάρχες οι κ.κ. Χαρ. Καφύρας και ∆ηµ. Κωνσταντόπουλος) έγινε µια ηµερίδα στην Αρχ. Ολυµπία. Θυµίζω ότι στην ηµερίδα εκείνη είχαν παρευρεθεί ο τότε γ.γ. της Περιφέρειας, ο γ.γ. του υπουργείου Μεταφορών, οι µελετητές του έργου υπηρεσιακοί παράγοντες και βουλευτές. Η απόφαση ήταν να επισπευθούν οι διαδικασίες ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Βεβαίως και το ΕΣΠΑ τελείωσε και τίποτα δεν έγινε. Και δεν έγινε όχι γιατί δεν υπήρχαν τα χρήµατα, αλλά γιατί (πρωτίστως) δεν υπήρξε πολιτική βούλευση. Έτσι, ένα έργο που άρχισε το 1980 δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί αν και πέρασαν 33!!! ολόκληρα χρόνια. Και δεν είναι µόνο αυτό. Η εφηµερίδα «Πατρίς» έχει και κατά το παρελθόν ασχοληθεί µε ορισµένα τµήµατα του δρόµου τα οποία έµειναν ηµιτελή, χάθηκαν κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις και ίσως να εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν.

Λιναριά – Λούβρο Ειδικότερα για το τµήµα Λιναριά – Λούβρο το έργο περιελάµβανε σαν Τεχνικό Αντικείµενο την βελτίωση του τµήµατος Λιναριά – Λούβρο, από Χ.Θ. 5+609,60 έως Χ.Θ. 9+671,81 της Εθνικής Οδού Βυτίνας – Αρχ. Ολυµπίας και ανισόπεδος κόµβος Λούβρου (Κ3) µε την κατασκευή των εργασιών : Χωµατουργικά, Τεχνικά έργα, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά, Σήµανση & Πράσινο καθώς και κατασκευή των απαιτούµενων συµπληρωµατικών εργασιών για την ολοκλήρωσή του. Προβλέφθηκαν 3 εργολαβίες για τη κατασκευή του έργου :  Η εργολαβία «ΤΜΗΜΑ ΛΙΝΑΡΙΑ – ΛΟΥΒΡΟ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+609,60 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+671,81 ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΟΥΒΡΟΥ (Κ3)» απετέλεσε έργο «γέφυρα» από το Β΄ ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδος µε ποσό Σύµβασης 8.456.880,41 € από τα οποία τα 4.185.847,53 € αφορούσαν στο Β΄ ΠΕΠ ∆Ε και τα 4.271.032,88 € στο Γ΄ ΠΕΠ ∆Ε. Στην εργολαβία αυτή επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση,

χρόνια και …ακόµα περιµένουµε Πολλοί εκτιµούν ότι η σηµασία αυτού του δρόµου είναι εφάµιλλη και ίσως ανώτερη της «Ολυµπίας Οδού» λόγω του γεγονότος ότι δεν εξασφάλιζε έργο «λειτουργικό», οπότε και απεντάχθηκε από το Ε.Π. ποσό 4.271.032,88 €.  Η εργολαβία «Συµπληρωµατικές Εργασίες» µε ποσό Σύµβασης 1.305.000,00 €, η οποία ολοκληρώθηκε.  Η εργολαβία «Ολοκλήρωση Ασφαλτικών Εργασιών» µε προϋπολογισµό µελέτης αρχικά 2.5 εκ. € και στη συνέχεια 3.5 εκ. € (λόγω αναθεώρησης των τιµών εργασιών) µε την οποία θα ολοκληρωνόταν η 1η εργολαβία και θα διαµορφωνόταν ο κόµβος Κ3 (Λούβρου) στο σηµείο σύνδεσης µε την υφιστάµενη Ε.Ο.. Λόγω έλλειψης διαθέσιµου προϋπολογισµού στο Μέτρο Ι.1 δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση του επιπλέον ποσού για τη δηµοπράτηση της εργολαβίας. Φορέας Υλοποίησης του έργου ήταν η ∆∆Ε της Π∆Ε και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆ΕΚΕ της Π∆Ε. Σε ό,τι αφορά τη συνολική διαδροµή Πύργος – Τρίπολη πρέπει να θυµίσουµε – σύµφωνα µε τα όσα είχαν αναφερθεί τότεκαι τα εξής: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Ο Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ Ο δρόµος που συνδέει τον Πύργο µε την Αρχαία Ολυµπία και την Τρίπολη είναι ο Ε-74. Θα είναι κάθετος άξονας τόσο στην Ανατολική Οδό Πελοποννήσου (ΚόρινθοςΤρίπολη- Καλαµάτα) όσο και της Ολυµπίας Οδού (Κόρινθος- Πάτρα-Πύργος- Καλαµάτα). Το µήκος του είναι 148 χιλιόµετρα ενώ είναι άγνωστο ακόµα το απαιτούµενο ποσό για την αναβάθµιση του. Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ Η Εθνική Οδός Πύργου - Τρίπολης ξεκινά από τα δυτικά και διασχίζοντας το κεντρικό τµήµα της Πελοποννήσου κατευθύνεται προς τα ανατολικά, περνώντας από λόφους στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας την οποία και παρακάµπτει, τη Λιναριά, το Λούβρο και το Βασιλάκι, την πολύ στενή γέφυρα του Ερύµανθου, όπου και το όριο του νοµού Ηλείας µε την Αρκαδία, και στη συνέχεια περνά από το Λιβαδάκι, τη Νέα ∆άφνη, το

Ποινή φυλάκισης 7 µηνών µε αναστολή και χρηµατικό πρόστιµο 1.000 ευρώ, επέβαλε χθες το αυτόφωρο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Αµαλιάδας στον 38χρονο, που είχε συλληφθεί προχθές το µεσηµέρι για παράνοµη κατοχή πυροµαχικών. Ο 38χρονος που είναι στέλεχος της «Χρυσής Αυγής», συνελήφθη προχθές το µεσηµέρι στη Νέα Μανολάδα, καθώς σε έρευνα που ενήργησαν αστυνοµικοί στο σπίτι του, βρήκαν και κατέσχεσαν έξι φυσίγγια πυροβόλου όπλου 9mm και 26 κάλυκες ιδίου διαµετρήµατος. Χθες το πρωί οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι τα φυσίγγια είχαν ξεχαστεί επάνω στο ψυγείο του σπιτιού του από τα βαφτίσια της κόρης του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο 38χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Μια πινακίδα πληροφορεί τους διερχόµενους για ένα έργο που 33 χρόνια δεν έχει τελειώσει

Αναµφισβήτητα η «Ολυµπία Οδός» είναι ένα έργο υψίστης σηµασίας για την Ηλεία και ειδικότερα για τον ηλειακό κάµπο. Θεωρώ όµως ότι την ίδια σηµασία έχει και η εθνική οδός Πύργου – Τρίπολης ένα έργο το οποίο πέραν των άλλων θα συνδέσει παραγωγικές περιοχές της Πελοποννήσου µε το κέντρο. Σε συνδυασµό µε τη µελετώµενη ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων (λόγω των υψηλών τελών στο Ελ. Βενιζέλος) µπορεί να κάνει τον ελληνικό νότο αντα γω νιστικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κυρίω ς λόγω της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. ∆ωδεκάµετρο, το Τουµπίτσι, το Καλιάνι, το Σταυροδρόµι, το Λευκοχώρι, τα Λαγκάδια, το Καλονέρι, την Καρκαλού, τη Βυτίνα που παρακάµπτει, τη Βλαχέρνα, το Λεβίδι και την Κάψα, για να καταλήξει στην Τρίπολη, στη διασταύρωση µε τον διεθνή αυτοκινητόδροµο Έψιλον 55 που ενώνεται στο σηµείο εκείνο µε τον GR-37 (προς Σπάρτη, Γύθειο και Αρεόπολη). Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η διάνοιξη της οδού Πύργου - Τρίπολης άρχισε από το ανατολικό τµήµα της, στα µέσα του 20ου αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ως µέρος του ανασχεδιασµού των αυτοκινητοδρόµων και της προσπάθειας αποσυµφόρησης της κυκλοφορίας, διαπλατύνθηκε η οδός από τον Πύργο µέχρι την Αρχαία Ολυµπία. Ο δρόµος διαπλατύνθηκε επίσης από τα Λαγκάδια προς την Τρίπολη, µε µοναδική παράκαµψη αυτή της Βυτίνας. Επίσης, το 1999, τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου µεταξύ των Λαγκαδιών και της Αρχαίας Ολυµπίας, διαπλατύνθηκαν σε µήκος µικρότερο του ενός χιλιοµέτρου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγιναν τα σχέδια για την παράκαµψη της Αρχαίας Ολυµπίας. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2004 ενώ το κόστος ήταν περίπου 45.000.000 ευρώ. Εδώ ο αυτοκινητόδρο-

Τον Αύγουστο του 2010 πάρθηκαν αποφάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ το οποίο τελείωσε χωρίς να γίνει ούτε ένα χιλιόµετρο

Τα οφέλη Η κατασκευή αυτού του δρόµου θα προσφέρει πολλά και σηµαντικά οφέλη όπως: • Ασφάλεια στους µετακινούµενους • Μείωση της απόστασης από την Αθήνα κατά 50 περίπου χιλιόµετρα και αντιστοίχως του χρόνου µετάβασης • Άνετη πρόσβαση των κατοίκων της Γορτυνίας στις πόλεις της Ηλείας • Τουριστική αξιοποίηση (ακόµα µεγαλύτερη) της περιοχής

Φυλάκιση µε αναστολή για το στέλεχος της «Χρυσής Αυγής»

Από τον χάρτη προκύπτει σαφώς η τεράστια µείωση της απόστασης και η σύνδεση µε τον αυτοκινητόδροµο Τρίπολης – Καλαµάτας.

µος παρακάµπτει την Αρχαία Ολυµπία για 20 περίπου χιλιόµετρα. Η διαπλάτυνση από τον ποταµό Ερύµανθο προς τα Λαγκάδια είναι υπό µελέτη και κατασκευή. Τα σχέδια εδώ απέτυχαν πολλές φορές, καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και κατέστρεψαν τµήµατα του δρόµου που επρόκειτο να ολοκληρωθούν το 2006 ή το 2007. Μέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει γνωστά σχέδια για κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταµό Ερύµανθο. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Εκτός από το τµήµα Λιναριά – Λούβρο – Άσπρα Σπίτια τα υπόλοιπα είχαν ως εξής: Το τµήµα Κόµβος Άσπρων Σπιτιών - Κόµβος Ηραίας - Σταυροδρόµι - Λαγκάδια Βυτίνα - Λεβίδι - Αγ. Μηνάς - Τρίπολη, συνολικού µήκους 104,4 χιλιοµέτρων που χωρίζεται ως εξής: Κόµβος Άσπρων Σπιτιών - Κόµβος Ηραίας: υπό µελέτη, µήκους 8,1 χιλιοµέτρων Κόµβος Ηραίας - αρχή Παράκαµψης Λαγκαδιών: υφιστάµενη, µήκους 19,6 χιλιοµέτρων Παράκαµψη Λαγκαδιών: υπό προκαταρκτική µελέτη, µήκους 10,4 χιλιοµέτρων Τέλος Παράκαµψης Λαγκαδιών - Τρίπολη: υφισταµένη, µήκους 66,3 χιλιοµέτρων Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η κατά 24 χιλιόµετρα συντοµότερη αλλά και ταχύτερη εναλλακτική νότια διαδροµή προς Τρίπολη (µέσω Μεγαλόπολης), µε το τµήµα Κόµβος Άσπρων Σπιτιών - Νέα Γέφυρα Αλφειού - Γέφυρα Σέκουλα - Καρύταινα - Μεγαλόπολη - Τρίπολη, συνολικού µήκους 80,4 χιλιοµέτρων. Αναλυτικά: Κόµβος Άσπρων Σπιτιών - Νέα Γέφυρα Αλφειού - Γέφυρα Σέκουλα: υφιστάµενη, µήκους 11,6 χιλιοµέτρων Γέφυρα Σέκουλα - Καρύταινα - Κόµβος Μεγαλόπολης: απαιτείται νέα µελέτη, µήκους 40,9 χιλιοµέτρων Κόµβος Μεγαλόπολης - Κόµβος Τρίπολης: υπό κατασκευή και υφιστάµενη, µήκους 26,1 χιλιοµέτρων Κόµβος Τρίπολης - Τρίπολη: υφιστάµενη, µήκους 1,8 χιλιοµέτρων. Ζ.Μ.

Σε επιφυλακή για τη Χρυσή Αυγή

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνοµικές δυνάµεις της Ηλείας, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις µε τις συλλήψεις µελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνοµικές δυνάµεις της Ηλείας, µε αφορµή τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν προκύψει µε τη σύλληψη µελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής, αλλά και του αρχηγού του κόµµατος, Νίκου Μιχαλολιάκου. Η Ελληνική Αστυνοµία, τις τελευταίες µέρες, έχει ξεκινήσει µπαράζ συλλήψεων κυρίως σε Αττική και Αχαΐα αλλά και σε άλλες περιοχές, µε αποκορύφωµα για τον Νοµό, τη σύλληψη την περασµένη Παρασκευή, ενός 38χρονου από την περιοχή της Ηλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τοπικής οργάνωσης του κόµµατος της Χρυσής Αυγής στη Νέα Μανολάδα, καθώς είχε στην κατοχή του, παράνοµα πυροµαχικά. Να σηµειωθεί πως από τα στοιχεία που έχει συλλέξει µέχρι στιγµής ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαµπος Βουρλιώτης φαίνεται να προκύπτει ότι η δράση της Χρυσής Αυγής δεν περιορίζεται µόνο σε ρατσιστικές επιθέσεις αλλά επεκτείνεται και σε άλλα αδικήµατα του κοινού ποινικού δικαίου όπως εκβίαση επιχειρηµατιών από «µπράβους» της νύχτας, ακόµη και εκµετάλλευση µεταναστών. Στο πόρισµά του για την εγκληµατική πλέον οργάνωση της Χ.Α., ο κ. Βουρλιώτης ζητά να ερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί και από ποιους το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, το οποίο διώκεται σε βαθµό κακουργήµατος. Στο στόχαστρο του Σ∆ΟΕ «υπόγειες» χρηµατοδοτήσεις Από την άλλη στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Σ∆ΟΕ στη ∆υτική Ελλάδα έχουν ήδη µπει συγκεκριµένα πρόσωπα που φέρονται ως χρηµατοδότες της Χρυσής Αυγής στην Ηλεία µε το περιφερειακό κλιµάκιο της υπηρεσίας να συλλέγει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την πάσης φύσεως ενίσχυση της Χρυσής Αυγής από επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νύχτας. Σύµφωνα µε πληροφορίες η «δαγκάνα» του Σ∆ΟΕ ετοιµάζεται να διεισδύσει ακόµα και σε οπαδικούς συνδέσµους οµάδων, σε γυµναστήρια, αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο, µια και στα «αυτιά» των αστυνοµικών διευθύνσεων της Ηλείας και της Αχαΐας έχουν φτάσει ανώνυµες καταγγελίες για «ύποπτο» ρόλο στελεχών της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεράστια βουνά από σκουπίδια που δεν έχουν ταφεί όπως θα έπρεπε, έχουν σχηµατιστεί και η δυσοσµία είναι ανυπόφορη.

Επικίνδυνη κατολίσθηση εδώ και δύο περίπου χρόνια έχει υποστεί ο κεντρικός δρόµος προς Αρήνη και εκφράζονται φόβοι για αποκλεισµό των κατοίκων.

Η κατάσταση του γεφυριού απαιτεί την άµεση συντήρηση

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

Τους «τρώει» η χωµατερή Α

Της Γαληνής Τσαρουχά galini_tsaroucha@hotmail.com

γανάκτηση και πικρία ξεχειλίζουν από τα όσα δήλωσαν οι κάτοικοι της Αρήνης του ∆ήµου Ζαχάρως για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση και δυστυχώς τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό. Το σηµαντικότερο εξ αυτών είναι το ζήτηµα της χωµατερής της Αγίας Παρασκευής που απέχει µόλις λίγα µέτρα από τα σπίτια ορισµένων. «Πρέπει να µάθουµε» έλεγαν και ξανάλεγαν! «Είναι Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) ή Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α); Έχουµε δικαίωµα να µάθουµε! Εναποθέτουν µόνο αστικά απόβλητα; Αργά τη νύχτα υπάρχουν φώτα στο σηµείο… ∆εν γνωρίζουµε όµως τι αφήνουν και ποιοι»!

Αρχικά, όταν αγοράστηκε η έκταση των 2,5 στρεµµάτων για την ταφή των απορριµµάτων, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, αυτοί δηλαδή που συνόρευαν τα σπίτια τους µε την συγκεκριµένη έκταση, ενηµερώθηκαν τελευταίοι µε αποτέλεσµα να µην µπορέσουν στο καθορισµένο διάστηµα των οκτώ ηµερών να υποβάλουν την παραµικρή ένσταση. Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα ενήργησαν, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα για την επερχόµενη δίκη. ∆ιενεργώντας τους απαραίτητους ελέγχους, αν και λίγο αργά, αποδείχθηκε ότι τα πράγµατα δεν ήταν όπως παρουσιάστηκαν στην αρχική έκθεση, αντιθέτως απείχαν από την πραγµατικότητα, καθώς δεν ίσχυε το γεγονός ότι σε ακτίνα 1000 µέτρων δεν υπήρχαν σπίτια όπως και η πληροφορία σύµφωνα µε την οποία, το σηµείο βρισκόταν σε χαράδρα. Τα σπίτια δεν απέχουν περισσότερο από 300 µέτρα και χαράδρα δεν υπάρχει. Όπως τόνισε ο Αθανάσιος Πρασσάς, τέως Πρόεδρος Αρήνης, «ο δήµος αγόρασε τα 2,5 στρέµµατα και χωρίς καµία προδιαγραφή και καµία τεχνική και υγειονοµική µελέτη άρχισε να πετάει τα σκουπίδια στο σηµείο αυτό. Χάσαµε το δικαίωµα της ένστασης που υποβάλλεται εντός οκτώ ηµερών γιατί δεν ενηµερωθήκαµε εγκαίρως για την χωµατερή, βλέπαµε ότι πετούσαν σκουπίδια και δεν γνωρίζαµε τι συµβαίνει». Σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου, η χωµατερή θα µπορούσε να µείνει εκεί το πολύ για έξι µήνες. Από τότε πέρασαν 14 χρόνια. Οι κάτοικοι που δίνουν αγώνα προκειµένου να µπει ένα τέλος στην εναπόθεση σκουπιδιών, έχουν αυξηθεί. Αρκετοί έχουν συγκεντρώσει και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν έγγραφα που ίσως κάποια στιγµή τους προσφέρουν τη δικαίωση. Όπως τονίζουν οι ίδιοι, η µόλυνση είναι µεγάλη! «Πέρα από τις καλλιέργειές µας, µολύνεται και ο υδροφόρος ορίζοντας… η θάλασσα δεν απέχει πολύ από το σηµείο της ταφής… Η ζωή µας κινδυνεύει έµµεσα και άµεσα. Έχει τύχει αρκετές φορές, να εργαζόµαστε στην ιδιοκτησία µας και να πέφτουν λάστιχα φορτηγών και µεγάλες πέτρες, ικανές να µας σκοτώσουν. ∆εν τους ενδιαφέρει τίποτα». Σύµφωνα µε τους κατοίκους, το έδαφος στην κυριολεξία βγάζει νερό. «Φοβόµαστε ότι κάποια στιγµή το έδαφος θα υποχωρήσει και ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι ιδιοκτησίες µας, τα σπίτια µας». Τα κουνούπια, οι µύγες και οι αγέλες άγριων σκύλων που συγκεντρώνονται στην περιοχή αποτελούν ακόµα µία παράµετρο του προβλήµατος που δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη, ενώ µε τον αέρα και την βροχή, οι περιουσίες των θιγοµένων γεµίζουν µε πλαστικά υλικά, µετατρέποντας αυτές σε µία συνεχόµενη χωµατερή. Ασυντήρητο το δίκτυο ύδρευσης!

Την άµεση συντήρηση του δικτύου ύδρευσης ζητούν οι κάτοικοι της Αρήνης γιατί όπως τονίζουν «είναι θλιβερό να έχουµε τόσο νερό και να µην µπορούµε να το καταναλώσουµε το τελευταίο δίµηνο λόγω της ακαταλληλότητάς του». Βέβαια, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, η έλλειψη νερού γίνεται αισθητή. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές διαρροές στο δίκτυο που πρέ-

Τους τροµάζουν οι κατολισθήσεις

πει να αποκατασταθούν για να µην προκύπτουν τέτοιου είδους προβλήµατα. Οι ηλικιωµένοι της παρέας θυµήθηκαν ότι πριν από πολλά χρόνια, δεν υπήρχε κανένα απολύτως ζήτηµα µε το νερό. ∆εν είχαν ποτέ έλλειψη ή πρόβληµα ακαταλληλότητας. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια και το δίκτυο παρέχει πλέον νερό σε περισσότερα σπίτια. Σύµφωνα µε τον κ. Κώστα Ηλιόπουλο, κάτοικο του χωριού, «τα προβλήµατα µε την ύδρευση άρχισαν µετά τις πυρκαγιές του 2007» και συνέχισε ο κ. Σπύρος Κανέλος, τονίζοντας ότι «το νερό χρειάζεται χλωρίωση, τους έχουµε ειδοποιήσει επανειληµµένως και µας αγνοούν! Στους λογαριασµούς είµαστε συνεπείς σε αντίθεση µ’ αυτούς, όσο αφορά τα έργα. Με αµιαντοσωλήνα παραµένει ένα τµήµα του δικτύου ύδρευσης, 350 µέτρων περίπου, το οποίο δεν αντικαταστάθηκε όταν έπρεπε. Πέρα από την συντήρηση ολόκληρου του δικτύου, απαιτείται και η αντικατάσταση του καρκινογόνου αυτού υλικού, το οποίο υδρεύει 60 µε 70 οικογένειες. Επικίνδυνη κατολίσθηση που µπορεί να στοιχίσει ζωές!!! Εδώ και περίπου δύο χρόνια, ο µοναδικός δρόµος που οδηγεί στην Αρήνη όπως και σε άλλα χωριά, έχει υποστεί µία πολύ σοβαρή κατολίσθηση. Το σηµείο είναι πολύ επικίνδυνο γιατί βρίσκεται ακριβώς επάνω στη στροφή και το πλάτος του οδοστρώµατος χωράει µόνο ένα όχηµα. Η κατολίσθηση χειροτερεύει χρόνο µε το χρόνο και εκφράζονται φόβοι από τους κατοίκους για πιθανό αποκλεισµό τους. Για έναν ολόκληρο χρόνο δεν είχαν τοποθετηθεί ούτε οι προστατευτικές µπάρες ούτε οι απαραίτητες ενδείξεις για την αποφυγή ατυχήµατος. Μπορεί οι ενδείξεις και οι µπάρες να έχουν πλέον τοποθετηθεί, ο κίνδυνος όµως δεν έχει µειωθεί τόσο ώστε να µην διενεργούν οι αρµόδιοι την αποκατάσταση του οδοστρώµατος. ∆εν πρέπει να παραλειφθεί και µία πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια… από τον συγκεκριµένο δρόµο περνά και το σχολικό λεωφορείο που µεταφέρει καθηµερινά τους µαθητές από και προς το σχολείο. Σύµφωνα µε τον κ. Κώστα Ηλιόπουλο, «ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα το οποίο δεν αφορά µόνο το δικό µας χωριό είναι η κατολίσθηση που έχει υποστεί ο κεντρικός δρόµος. Το σηµείο είναι επικίνδυνο, ενώ υπάρχει και η εσφαλµένη εντύπωση ότι ο διερχόµενος οδηγός από την πλευρά που είναι ανοικτό το οδόστρωµα έχει προτεραιότητα και αναπτύσσει ταχύτητα έως και 80 χιλιόµετρα. Πρέπει να τοποθετηθούν οπωσδήποτε καθρέπτες γιατί δεν υπάρχει ορατότητα και φοβάµαι ότι κάποια στιγµή θα θρηνήσουµε θύµατα». Χρησιµοποιείται από οχήµατα και δεν έχει υποστεί καµία συντήρηση… Στο ίδιο σηµείο που έχει υποστεί κατολίσθηση ο δρόµος υπάρχει ένα γεφύρι, το οποίο οδηγεί στους Σχίνους. Το συγκεκριµένο γεφύρι καθίσταται επικίνδυνο, καθώς χρησιµοποιείται αναγκαστικά από τα οχήµατα, ενώ δεν έχει δεχθεί καµία συντήρηση έως τώρα. Η βάση του, όπως είναι λογικό έχει φθαρεί σε µεγάλο βαθµό και παρ’ όλα αυτά όπως τονίζουν οι κάτοικοι δεν έχει γίνει καµία απολύτως ενέργεια για την απαιτούµενη συντήρηση.

Σε φιλικό περιβάλλον συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της Αρήνης.

Νίκη Πρασσά Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρήνη» «Τα προβλήµατα του χωριού είναι αρκετά! Εκτός απ’ αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχει µεγάλο θέµα µε το διαδίκτυο. Έρχονται το καλοκαίρι τα παιδιά για τις διακοπές τους και δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το internet. Επίσης, ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου επιµένω στην ανάδειξη του πανέµορφου φαραγγιού που έχουµε στην περιοχή. Ο πλούτος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί»!

Ευσταθία Βασιλοπούλου «Τα προβλήµατα έχουν ειπωθεί! Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι χρειαζόµαστε βοήθεια. Πρέπει οι αρµόδιοι να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους»!

Παναγιώτης Παναγόπουλος «Το κυριότερο πρόβληµα είναι το νερό! Αν και ρέει στην κεντρική βρύση του χωριού είναι ακατάλληλο! Οι διαρροές του δικτύου ύδρευσης είναι πολλές και δυστυχώς ορισµένες φορές έχουµε έλλειψη. Το θέµα της χωµατερής µας ταλαιπωρεί εδώ και 14 χρόνια».

Αθανάσιος Πρασσάς Τέως Πρόεδρος Αρήνης «Το νερό αυτό δεν υδρεύει µόνο τα σπίτια της Αρήνης αλλά και τα σπίτια που απέχουν τρία µε τέσσερα χιλιόµετρα από το χωριό. Επίσης, ξεκινώντας από τη Ζαχάρω, κατευθυνόµενοι προς Αρήνη, συναντάµε µία σοβαρή κατολίσθηση. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα γι’ αυτό και πολύ φοβάµαι ότι σύντοµα δεν θα έχουµε καθόλου δρόµο. Εάν προχωρήσουµε λίγο ακόµα θα συναντήσουµε τον περιβόητο σκουπιδότοπο, ο οποίος δεν υποβαθµίζει µόνο την Αρήνη αλλά και τη Ζαχάρω, την Αγία Παρασκευή και τα γύρω χωριά. Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής κοντεύει να γεµίσει σκουπίδια, δεν µπορείς ούτε να εκκλησιαστείς».

Μαρία Βογιατζή «Κάθε φορά που έκαιγαν τα σκουπίδια έλεγαν ότι έπιανε µόνη της η φωτιά. Ευτυχώς, απαγόρευσαν την καύση γιατί δηµιουργήθηκαν παράπονα από την δυσοσµία. Η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη! Έχω οικόσιτα ζώα και φοβάµαι να τα αφήσω ελεύθερα στην ιδιοκτησία µου εξαιτίας των άγριων σκύλων που υπάρχουν στο σηµείο από τα σκουπίδια. Όσες φορές έχω αφήσει τα ζώα µας να βοσκήσουν έως αργά το βράδυ, έχω απώλειες από τις επιθέσεις που δέχονται».

Το άγνωστο φαράγγι! Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρήνη», κ. Νίκη Πρασσά, τόνισε την ανάγκη ανάδειξης του πανέµορφου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή, δηλώνοντας ότι πέρυσι υπήρχε το πρόγραµµα leader, το οποίο θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει 100% την σηµαντική για την ανάπτυξη του χωριού, ανάδειξη του φαραγγιού. ∆υστυχώς όµως, οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν. Σύµφωνα µε την πρόεδρο, το συγκεκριµένο πρόγραµµα «τρέχει» και φέτος και µάλιστα η λήξη της προθεσµίας πλησιάζει. Οι απαραίτητες αιτή-

Αµαλία Κατσαλίφη «Έχουµε τόσο νερό και δεν µπορούµε να το καταναλώσουµε… µε αποτέλεσµα να αγοράζουµε εµφιαλωµένο. Έρχονται τα παιδιά µας από την Αθήνα και δεν έχουν νερό για τα απαραίτητα. Ας κοιτάξουν οι αρµόδιοι τις ανάγκες µας! Παλιότερα, το χωριό µας ήταν καταπράσινο, το νερό έφτανε να ποτίσουµε ακόµα και τους κήπους µας και τώρα λόγω κακής διαχείρισης και καταστροφής του δικτύου ύδρευσης υπάρχουν µέρες που παρουσιάζεται έλλειψη».

Γεώργιος Καρπίτης «∆εν είναι λίγες οι φορές που έχουν κάψει τα σκουπίδια γιατί δεν είχαν το σκαπτικό µηχάνηµα για να τα χώσουν. Υπάρχουν και οι φωτογραφίες ως απόδειξη! Η δυσοσµία κάθε φορά που τα έκαιγαν γινόταν ανυπόφορη. Ζω κάτω από την χωµατερή και είµαι σε θέση να γνωρίζω το τι ακριβώς συµβαίνει στην περιοχή. Εξαιτίας των σκουπιδιών συγκεντρώνονται σε καθηµερινή βάση κουνούπια, µύγες και άγρια σκυλιά».

π. Σπυρίδων Βασιλόπουλος «Το νερό είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που µας απασχολεί τελευταία. Πρέπει να γίνει η απαραίτητη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης για να µην υπάρχουν διαρροές και φυσικά να µπορεί να καταναλωθεί το νερό».

Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος «Πραγµατοποιήθηκε σχετική εργαστηριακή ανάλυση στο νερό και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι είναι ακατάλληλο. Εδώ και δύο µήνες δεν πίνουµε από αυτό το νερό και αναγκαζόµαστε να αγοράζουµε εµφιαλωµένο. Η χωµατερή µε απόφαση του δικαστηρίου θα έµενε στο σηµείο το πολύ έξι µήνες και από τότε πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια. Ουδέν µονιµότερο του προσωρινού».

Γεώργιος Πρασσάς «Θέλουµε να γνωρίζουµε… Υπάρχει ΧΑ∆Α ή ΧΥΤΥ; Έχει γίνει η αποκατάσταση και αν όχι πότε θα γίνει; Να µας ενηµερώσουν επιτέλους οι αρµόδιοι. Να µάθουµε το σχέδιο της αποκατάστασης… να µάθουµε πού πηγαίνουν τα υγρά από τα σκουπίδια! Έχω στείλει σχετική επιστολή ακόµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία µε απάντησή της στις 29 Νοεµβρίου του 2005, δικαίωσε τις προσπάθειές µας, καταδικάζοντας την χώρα µας. Το 2012 απευθύνθηκα στην κ. Παλιαδέλη, η οποία ήταν επίτροπος της ΕΟΚ και δυστυχώς η απάντησή της ήταν ότι πρέπει ν’ αρχίσουµε πάλι από την αρχή».

σεις έχουν σταλεί και αναµένεται η απάντηση. Επίσης, έναν χρόνο πριν, το ∆ίκτυο Σύµπραξης Πολιτών που ασχολείται µε την ανάδειξη και την συντήρηση του φυσικού κάλλους, επισκέφθηκε το φαράγγι και πρότεινε την κατασκευή του φράγµατος στη Γεράνια λίµνη µε σκοπό να δηµιουργηθεί και πάλι η λίµνη που υπήρχε στην περιοχή αλλά και την κατασκευή ενός χώρου ανάπαυσης δίπλα από την Γεράνια. Έπειτα από προσπάθεια που κατέβαλε ο κ. Γεώργιος ∆αλιάνης, µέλος του Πολιτιστικού

Συλλόγου, το φαράγγι απέκτησε την δική του θέση στον ηλεκτρονικό παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. «Θεωρώ ότι µε λίγα χρήµατα θα µπορούσε να αναδειχθεί αυτός ο πλούτος. Πρέπει να καθαριστεί το φαράγγι και να δηµιουργηθεί ένα µονοπάτι που θα ενδείκνυται για εκδροµές. Πριν λίγο καιρό επικοινώνησε µαζί µου ένας κύριος από ένα ταξιδιωτικό γραφείο, ο οποίος ήθελε να πραγµατοποιήσει µία εκδροµή στο φαράγγι. Εννοείται πως δεν τον ενθάρρυνα γιατί το φαράγγι δεν είναι εύκολα προσβάσιµο», τόνισε η κ. Πρασσά.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Στιγµές και πρόσωπα…

Η Πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη, τη στιγµή που παίρνει το Ολυµπιακό Φως

Άψογοι σχηµατισµοί, στην χορογραφία της τελετής, µε την «υπογραφή» της Αρτ. Ιγνατίου.

ΣΤΙΣ 12:00 Η ΑΦΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Ανάβει σήµερα το φως του πολιτισµού και της ειρήνης

Μ

ε επιτυχία στέφθηκε η τελική γενική πρόβα για την Αφή της Ολυµπιακής Φλόγας χ θες το µεσηµέρι στο Αρχα ίο Στάδιο της Ολυµπίας. Μικρή εξαίρεση είναι το γεγονός ότι, δεν κατέστη δυνατή η µεταλαµπάδευσή της ιερής φλόγας από την δάδα της Πρωθιέρειας Ινούς Μενεγά κη στη δάδα του πρώτου Λαµπαδηδρόµου Γιάννη Αντωνίου, λόγω βλάβης. Η επίσηµη τελετή της Ολυµπιακής Φλόγας για τους ΧΧΙΙ Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες «Σότσι 2014» θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 12:00 το µεσηµέρι και θα την παρακολουθήσουν πολλές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, από χθες το µεσηµέρι βρίσκεται στην Ολυµπία και ο νέος Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Τόµας Μπαχ.

Π

Με επιτυχία χθες η γενική πρόβα αλλά και µε... ατύχηµα

Η επίσηµη πρόβα Η τελετή πραγµατοποιήθηκε µε την συµµετοχή της ηθοποιού Ινούς Μενεγάκη, στην οποία η ΕΟΕ ανέθεσε για µια ακόµα φορά τον ύψιστο ρόλο της Πρωθιέρειας. Ο ήλιος έριξε τις αχτίδες του και όταν η Ολυµπιακή Φλόγα άναψε, το κοινό χειροκρότησε θερµά την ιερή αυτή στιγµή. Από τον Ναό της Ήρας, µε ποµπή, οι ιέρειες κατευθύνθηκαν στο χώρο του Αρχαίου Σταδίου και αφού «εκτελέστηκε» η χορογραφία της τελετής, από αγόρια χορευτές στην αρχή και τις ιέρειες στην συνέχεια, την οποία επιµελήθηκε και πάλι η Χορογράφος Άρτεµις Ιγνατίου, η Πρωθιέρεια έπρεπε να παραδώσει τη φλόγα στον πρώτο Λαµπαδηδρόµο, τον Χιονοδρόµο Γιάννη Αντωνίου για να ξεκινήσει η λαµπαδηδροµία. Κάτι που δεν κατέστη δυνατό, αφού η δάδα του, λόγω βλάβης, κενώθηκε από το ειδικό υγραέριο που χρησιµοποιείται για τη λήψη της φλόγας. Έτσι, η πρόβα ολοκληρώθηκε µε την παράδοση του κλαδιού ελιάς και την ελευθέρωση ενός λευκού περιστεριού από µια νεαρή κοπέλα. Την τελική πρόβα παρακολούθησαν εκατοντάδες θεατές, µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ∆ΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, το µέλος της ΕΟΕ Σπύρος Ζαννιάς και ο σύµβουλος εκπαίδευσης και λειτουργίας της ∆ΟΑ

*Ο νεαρός χιονοδρόµος Γιάννης Αντωνίου, αγχώθηκε όταν δεν κατέστη δυνατή η µεταλαµπάδευση της φλόγας στη δάδα του, από την Πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη. Ωστόσο, µε την παρέµβαση των ψυχραιµότερων, των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την προετοιµασία, η πρόβα ολοκληρώθηκε κανονικά και ο ίδιος φωτογραφήθηκε κρατώντας τη δάδα του και το κλαδί ελιάς.

Η Πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη ενώ προσπαθεί να µεταλαµπαδεύσει το Ολυµπιακό Φως στον πρώτο λαµπαδηδρόµο Γιάννη Αντωνίου. Κάτι που δεν έγινε όµως, λόγω βλάβης της δάδας του.

∆ιονύσης Γάγγας, ενώ δε θα µπορούσαν να λείπουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Λαµπαδηδροµίας Γιάννης Καρράς και ο Κοσµήτορας της ∆ΟΑ Φώτης Καϋµενάκης, που στο τέλος της πρόβας, σε µια σεµνή τελετή µέσα στην Ιερή Άλτη ευχαρίστησε την Πρωθιέρεια κα Μενεγάκη, τη Χορογράφο κα Ιγνατίου, τις ιέρειες και τα αγόρια το Χορού για τη συµµετοχή τους στο σηµαντικό γεγονός της Αφής, προσφέροντάς τους συµβολικά αναµνηστικά δώρα. Με φωτογράφους, δηµοσιογράφους και… δρακόντεια µέτρα ασφαλείας Ο χώρος κατακλύστηκε – όπως ήταν αναµενόµενο - και από δεκάδες διαπιστευµένους φω τογράφους και δηµοσιογράφους από ελληνικά και ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που θέλησαν να καταγράψουν τη µοναδική και εξαιρετικής σηµασίας στιγµή της αφής της Ολυµπιακής Φλόγας από την γενική τελική πρόβα, η οποία έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσµου. Άλλωστε σήµερα, ηµέρα της επίσηµης τελετής αφής, ελάχιστοι είναι εκείνοι

Εκατοντάδες θεατές που παρακολούθησαν χθες την τελική πρόβα στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυµπίας.

που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το τελετουργικό στον Ναό της Ήρας. Εξάλλου, τα µέτρα ασφαλείας στην Ολυµπία και όχι µόνο στον Αρχαιολογικό Χώρο, ήταν δρακόντεια, µε τους αστυνοµικούς, ένστολους και όχι µόνο, να φροντίζουν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας των παρευρισκοµένων, υπό τις οδηγίες και του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Ηλείας, Ταξιάρχου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, του ∆ιοικητή Ασφαλείας Κώστα ∆ίπλα αλλά και του ∆ιοικητή της Τροχαίας Γιώργου Κωστόπουλου που είχε αναλάβει το κοµµάτι των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη. Η σηµερινή τελετή Η σηµερινή τελετή, θα ξεκινήσει στις 12:00 το µεσηµέρι, µε ανάκρουση του Ολυµπιακού Ύµνου και έπαρση της Ολυµπιακής Σηµαίας, του Εθνικού Ύµνου

της Ρωσίας και της Ελλάδας µε ταυτόχρονη έπαρση των Σηµαιώ ν τω ν δυο χωρών, ενώ θα γίνει και απαγγελία αποσπάσµατος από το ποίηµα του Τάκη ∆όξα «Το Φως της Ολυµπίας». Χαιρετισµούς θα απευθύνουν ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Ευθύµιος Κοτζιάς, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Σότσι 2014» Ντιµίτρι Τσερνισένκο, ο Πρόεδρος της ∆ΟΕ Τόµας Μπαχ και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος. Θα ακολουθήσει το τελετουργικό της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας στο Ναό της Ήρας και η Πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη θα παραδώσει στον Λαµπαδηδρόµο Γιάννη Αντωνίου την Ολυµπιακή Φλόγα για να αρχίσει έτσι το µεγάλο ταξίδι του Ιερού Φωτός σε όλη την Ελλάδα και κατόπιν στη Ρωσία.

Μ.Κ.

*Οµπρέλες και…αυτοσχέδιες τέντες επιστράτευσαν κάποιοι από τους θεατές που παρακολούθησαν την τελετή της Αφής, προκειµένου να προφυλαχθούν από τον ήλιο.

*Φωτογράφοι και δηµοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσµο, βρίσκονται αυτές τις ηµέρες στην Ολυµπία για να «καλύψουν» το σηµαντικό γεγονός της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. Όσο για τα µέτρα της Αστυνοµίας - όπως φαίνεται και στο βάθος - ήταν δρακόντεια.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Σήµερα στις 7 τα εγκαίνια του κολυµβητηρίου Αµαλιάδας

ανηγυρική θα είναι σήµερα η τελετή των εγκαινίων του κολυµβητηρίου της Αµαλιάδας, που έχει προγραµµατιστεί για τις 7 το απόγευµα. Ο δήµος Ήλιδας δίνει µεγάλη βαρύτητα στα σηµερινά εγκαίνια, καθώς πρόκειται για ένα έργο κόσµηµα, το οποίο ολοκληρώθηκε µετά από δέκα χρόνια αναµονής, αφού απαιτήθηκε να ξεπεραστούν πολλά εµπόδια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι το µοναδικό κολυµβητήριο στην Ευρώπη, που χρησιµοποιεί την µέθοδο της ηλιογεωθερµίας για την θέρµανση της πισίνας. Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα πραγµατοποιηθεί επίδειξη από οµάδες πόλο και επίδειξη από οµάδα συγχρονισµένη κολύµβησης.

*Με τη λήξη της γενικής πρόβας, ο Κοσµήτορας της ∆ΟΑ Φώτης Καϋµενάκης, ευχαρίστησε - προσφέροντας συµβολικά δώρα - όλους τους συντελεστές του τελετουργικού, την Πρωθιέρεια κα Μενεγάκη, τη Χορογράφο κα Ιγνατίου, τις ιέρειες και τα αγόρια χορευτές, αλλά και όσους δουλεύουν δίπλα τους για την επιτυχία αυτής της τελετής.

*Ανάµεσα στον κόσµο εντοπίσαµε και τον πρόεδρο της ∆ΟΑ Ισίδωρο Κούβελο µε τον σύµβουλο εκπαίδευσης και λειτουργίας της ∆ΟΑ ∆ιονύση Γάγγα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Εξαφανίστηκε ο «Γρηγόριος» Σ

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛAΚΑΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε. Π. ∆ΕΠΙΝ

υναγερµός έχει σηµάνει στα Λιµεναρχεία Κυπαρισσίας και Κατακόλου µε αφορµή την «εξαφάνιση» επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους από το λιµάνι της Κυπαρισσίας, που ήταν ελλιµενισµένο και το οποίο ανήκε σε αλιέα από την περιοχή Κακοβάτου του δήµου Ζαχάρως.

Σε επαγγελµατία αλιέα από την περιοχή του Κακοβάτου Ζαχάρως ανήκει το σκάφος που εκλάπη από το λιµάνι Κυπαρισσίας

Το αλιευτικό µήκους δώδεκα περίπου µέτρων, φέρεται να εκλάπη από το λιµάνι της Κυπαρισσίας τη νύκτα της περασµένης Τρίτης προς ξηµερώµατα Τετάρτης καθώς τότε έγινε αντιληπτό πως το σκάφος µε την ονοµασία «Γρηγόριος» λείπει από το σηµείο που ήταν «δεµένο». Πληροφορίες αναφέ-

ρουν πως την κλοπή, ανακάλυψε τυχαία επαγγελµατίας αλιέας από την ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας ο οποίος διαθέτει σκάφος που είχε «δέσει» σε διπλανή θέση και στη συνέχεια ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ενηµερώθηκε τηλεφωνικά για την εξαφάνιση του σκάφους του.

«ΕΣΠΑ: Αγώνας δρόµου να µη χαθούν κονδύλια που δεν τα «αγγίζει» το Μνηµόνιο»

Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου πραγµατοποιούν οι λιµενικές Αρχές, Κυπαρισσίας και Κατακόλου για τον εντοπισµό αλιευτικού σκάφους που εκλάπη από το λιµάνι Κυπαρισσίας.

Ο επαγγελµατίας αλιέας από την περιοχή του Κακοβάτου, είχε αφήσει το σκάφος του, όπως έκανε κάθε φορά που τελειώνε την «ψαριά» στο λιµάνι της Κυπαρισσίας. Από το πρωί της Τετάρτης ωστόσο τα ίχνη του σκάφους χάθηκαν µε αποτέλεσµα να κινητοποιηθούν οι λιµενικές δυνάµεις της Κυπαρισσίας

αλλά και του Κατακόλου, που διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισµό του σκάφους. Αναζητήσεις στο Ιόνιο Αµέσως ειδοποιήθηκε η Λιµενική Αρχή τόσο της Κυπαρισσίας όσο και του Κατακόλου και δηλώθηκε το συµβάν, ενώ στις υπηρεσίες

του Λιµενικού Σώµατος έχει σηµάνει συναγερµός και γίνονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους και όχι µόνο, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόµενο το σκάφος να εκλάπη για να χρησιµοποιηθεί ακόµη και ως µέσο µεταφοράς λαθροµεταναστών.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Επιστροφή στον µάστορα… Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com ην επισκευή των οικιακών συσκευών τους α ναζητούν στις µέρες µας αρκετοί καταναλω τές, οι οποίοι προσπαθούν να γλιτώσουν τα έξοδα για την αγορά ενός νέου προϊόντος, προσπαθώντας απλά να το επισκευάσουν ξανά και ξανά.

Ήδη το τελευταίο διάστηµα, εκατοντάδες καταναλωτές «σπεύδουν» στην αναζήτηση ενός µάστορα, ο οποίος θα τους βοηθήσει στην επισκευή της οικιακής συσκευής τους, καθώς το εισόδηµα της µέσης οικογένειας έχει µειωθεί κατά πολύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η πολυτέλεια της αγοράς καινούριων συσκευών να έχει εξαφανισθεί προ πολλού. Άλλωστε η δυνατότητα δανειοδότησης είναι εξαιρετικά περιορισµένη πλέον και η αγορά µιας νέας συσκευής, ακόµα και µε δόσεις, είναι πολλές φορές κάτι το απλησίαστο. Επαγγελµατίες του χώρου επισκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, µεταφέρουν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» την εικόνα που παρατηρείται στην αγορά µε το γενικό συµπέρασµα να είναι πως υπάρχει µια τάση επιστροφής στην πρακτική της επι-

Ο επαγγελµατίας Ηλίας Ξανθούλης, επεσήµανε πως αρκετοί καταναλωτές ρωτούν για την επισκευή της οικιακής τους συσκευής και πολλοί επιλέγουν να προχωρήσουν σε αυτή αφού πρώτα ενηµερωθούν για το κόστος.

σκευής συσκευών, η οποία πολλές φορές υποκαθιστά την αγορά καινούριων. Συγκριτικά µε το παρελθόν, είναι πολλοί περισσότεροι αυτοί που πλέον επισκέπτονται τα σχετικά καταστήµατα και ενδιαφέρονται να µάθουν αρχικά αν η παλιά τους συσκευή µπορεί να επισκευαστεί και στη συνέχεια ρωτούν για το κόστος που θα έχει. «Ο κόσµος έρχεται, ρωτάει, φέρνει να δούµε και να ελέγξουµε τη συσκευή και από εκεί και πέρα ανάλογα το κό-

Επιστροφή στο µάστορα, φαίνεται να υπάρχει το τελευταίο διάστηµα από καταναλωτές που επιλέγουν να επισκευάσουν τις οικιακές τους συσκευές από το να τις αντικαταστήσουν µε καινούριες.

στος αποφασίζει αν θα το φτιάξει ή όχι», επισηµαίνει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος «Ξανθούλης», Ηλίας Ξανθούλης ο οποίος τονίζει παράλληλα πως η εικόνα έχει αλλάξει σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.

«Πρώτα όταν κάτι χαλούσε το αντικαθιστούσαν µε µια καινούργια συσκευή. Τώρα το φέρνουν σε εµάς, ρωτούν για την τιµή της επισκευής και από εκεί και πέρα κρίνουν αν µπορούν να το φτιάξουν ή όχι», σηµειώνει ο κ. Ξανθούλης.

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ, που εκτελούνται στις τρεις Περιφέρειες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης παρουσίασε, σήµερα, στη 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά 2007 – 2013», ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας. Στην αρχή της εισήγησής του ο Γενικός Γραµµατέας ανέφερε ότι, συνολικά, για όλη τη χώρα, υπάρχουν ακόµα αδιάθετα περίπου 9 δις ευρώ, για τα οποία πρέπει να γίνει «αγώνας δρόµου» προκειµένου να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Για τη συνολική πορεία υλοποίησης του Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ, ανέφερε ότι, µέχρι σήµερα, έχει απορροφηθεί µόλις το 56,95% των συµβάσεων, συνολικής δαπάνης 523.047.122 ευρώ, επί προϋπολογισµού ενταγµένων έργων 1.670.868.228 ευρώ. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ο κ. Αγγελάκας ενηµέρωσε ότι το ποσοστό απορρόφησης των πόρων της συνολικής χρηµατοδότησης του Προγράµµατος φθάνει, σήµερα, το 53,04%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 224.000.281 ευρώ. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η απορρόφηση ανέρχεται σε ποσοστό 44,1%, ποσού 162.268.837 ευρώ, ενώ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%, ποσού 136.778.004 ευρώ. Για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020, είπε ότι η χώρα έχει, ήδη, διασφαλίσει κονδύλια ύψους 20,4 δις ευρώ, τονίζοντας, χαρακτηριστικά ότι η συγκρότηση της νέας πρότασης για τη ∆ΕΠΙΝ θα πρέπει, απαραίτητα, να βασίζεται: - Στην αντικειµενική ανάλυση των πραγµατικών αναγκών και στον κατάλληλο σχεδιασµό. - Στη συµµετοχή των πραγµατικά ενδιαφεροµένων (πολίτες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, Επιµελητήρια) στη διαµόρφωση της πρότασης. - Σε λίγα έργα, αλλά σωστά µελετηµένα. - Στην αξιοποίηση όλων των πόρων που δηµιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. «Μόνο έτσι -συνέχισε- το νέο ΕΣΠΑ θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και θα υλοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος. Ο Γενικός Γραµµατέας, απευθυνόµενος, τέλος, προς τους εκπροσώπους των παρισταµένων φορέων, τόνισε ότι, στο τρίµηνο που αποµένει µέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ 2007 – 2013, πρέπει να καταβληθούν από όλους υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να αυξηθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό απορρόφησης των διαθεσίµων κονδυλίων και να πλησιάσουµε, παρά τις αντίξοες για τη χώρα συνθήκες, ακόµα περισσότερο το προβλεπόµενο στόχο. «Είµαστε σε οριακό σηµείο. Ο χρόνος πιέζει αφόρητα, για να µη χαθούν διαθέσιµοι πόροι που δεν τους «αγγίζει» το Μνηµόνιο. Αν δουλέψουµε σκληρά θα καταφέρουµε ακόµα περισσότερα, προς όφελος όλων», κατέληξε ο κ. Αγγελάκας. Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά 2007-2013» πραγµατοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο «Αστήρ», υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και τη συµµετοχή των Περιφερειαρχών Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, Ιονίων Νήσων Σπύρου Σπύρου, εκπροσώπων των τριών Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών, εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, καθώς και εκπροσώπων των ∆ήµων των τριών Περιφερειών.

«Το µυστικό της παλιάς αυλής» Γιάννης και Μαρίνα Αλεξάνδρου,

Σ

το βιβλίο «Το µυστικό της παλιάς αυλής» πρωταγωνιστές είναι η Μαρία, ξεναγός, και ο Άρης, αρχαιολόγος. Ερωτεύονται τη στιγµή που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στο οικονοµικό αδιέξοδο της εποχής. Το µεράκι του Άρη για τις ανασκαφές τους θα τους οδηγήσει απέναντι σε πολύ καλά θαµµένα εδώ και αιώνες µυστικά που. Θανάσιµοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και γίνονται αντιληπτοί µε όχι ανώδυνο τρόπο από ισχυρούς πολυεθνικούς οµίλους, των οποίων τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις… κυριολεκτικά απειλούν και σκοτώνουν. Ο Άρης παγιδεύεται στα δίχτυα τους και «φορτώνεται» την άδικη κατηγορία για φόνο. Οι δύο νέοι θα συναντήσουν αρκετά εµπόδια µέχρι η αγάπη τους να αναδειχθεί νικήτρια. Όλα ξεκίνησαν από ένα παλιό βιβλίο που ανακάλυψε ο Άρης, µαζί µε το µυστικό ενός θησαυρού θαµµένου σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά για µια µάγισσα που οι ιεροεξεταστές κατά τον Μεσαίωνα επιχείρησαν να κάψουν στην πυρά. Η µάγισσα ξέφυγε από τις φλόγες και µαζί µε τους Καταλανούς κατακτητές έφτασε κυνηγηµένη στην Αθήνα την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Η Σεβίλλη, η Γρανάδα, η Βαρκελώνη, το Αιγαίο, το ∆ουκάτο της Αθήνας, ο Άγιος ∆οµίνικος στην Καραϊβική συνθέτουν τον φυσικό και ιστορικό περίγυρο των ηρώων µας, όπου ξετυλίγεται το κουβάρι µιας ιστορίας που ξετυλίγεται µέσα στους αιώνες, γεµάτη έρωτες και ανθρωπιά. Οι συγγραφείς Γιάννης και Μαρίνα Αλεξάνδρου, χρησιµοποιώντας την τεχνική του εγκιβωτισµού µε παράλληλες αφηγήσεις, ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε αλλοτινές εποχές,

περιγράφοντας τα πάθη, τις περιπέτειες και τους έρωτες των ηρώων, φτάνοντας στα αφανέρωτα µυστικά αυτών που κινούν τα νήµατα Από τη µεσαιωνική Σεβίλλη και το περίφηµο κυνήγι µαγισσών στην Αθήνα του 2013, η οποία µαστίζεται από την ανεργία και την οικονοµική δυσπραγία, οι συγγραφείς στήνουν µια συναρπαστική αφήγηση που κρατά σε εγρήγορση τον αναγνώστη, στηλιτεύοντας εµµέσως τις συνέπειες της απληστίας των πολυεθνικών στις ζωές των πολιτών.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον Κυριάκο Καραντώνη Πρόεδρος Tοπικής Kοινότητας Ελαιώνα

Στόχος η ανάπτυξη της περιοχής Ο

Κυριάκος Καραντώνης ασχολείται µε τα κοινά της περιοχής του Ελαιώνα από το 2011, στο τοπικό συµβούλιο της οποίας προεδρεύει. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του χωριού του µε την υλοποίηση διαφόρων έργων τα οποία θα βοηθήσουν σηµαντικά στην καλυτέρευση της ποιότητας

Πόσο καιρό είσαι πρόεδρος στον Ελαιώνα; Έχω αναλάβει την προεδρία από τον Οκτώβριο του 2011, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, τα οποία, σε καθηµερινή βάση προσπαθώ να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα για τον τόπο µου. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του τοπικού συµβουλίου για το χωριό; Τώρα στις αρµοδιότητες του προέδρου του τοπικού συµβουλίου έχουν ενταχθεί δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τις ανάγκες του χωριού οι οποίες µεταβιβάζονται από το τοπικό συµβούλιο στους αρµόδιους αντιδηµάρχους ή στις αρµόδιες υπηρεσίες ώστε να µπορέσουν να πραγµατοποιούνται τα αναγκαία έργα ή παρεµβάσεις από την δηµοτική αρχή. Μερικές από αυτές τις αρµοδιότητες είναι η αγροτική οδοποιία, ο ηλεκτροφωτισµός και η καθαριότητα του χωριού και γενικά η επικοινωνία των κατοίκων µε τον δήµο του Πύργου. Τα υπέρ και τα κατά της προεδρίας, υπάρχουν σε µια τοπική κοινότητα; Σαφώς και υπάρχουν υπέρ και κατά σε διάφορες δράσεις όπως είναι σε µια τοπική κοινότητα. Τα υπέρ µιας προεδρίας σε τοπικό συµβούλιο µπορώ να πω πως είναι η επικοινωνία που έχεις µε τον κόσµο, µέσω της οποίας µαθαίνεις νέα πράγµατα και επίσης προσπαθείς να βρίσκεις λύσεις για να ανταπεξέρχεσαι σε δυσκολίες όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν. Τα αρνητικά από την άλλη είναι πως κάποιες φορές δεν µπορείς να ανταποκριθείς σε ορισµένα ζητήµατα και δηµιουργείται η εντύπωση πως η αρµοδιότητά σου ως πρόεδρος δεν είναι η κατάλληλη, αλλά θεωρώ πως περισσότερο υπερισχύουν τα θετικά στοιχεία παρά τα αρνητικά. Για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής θεωρείς πως ένα έργο που θα συµβάλλει σ’ αυτό είναι ο Ερύµανθος; Πιστεύω πως είναι και ο Ερύµανθος, αλλά όχι µόνο αυτό. Σίγουρα το νερό

Who is who Ο Κυριάκος Καραντώνης γεννήθηκε στον Ελαιώνα το 1972. Έχει τελειώσει µε επιτυχία το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο, το έτος 1993, λαµβάνοντας πτυχίο στην ειδικότητα Ηλεκτρονικός. Μέχρι σήµερα ασχολείται ως επαγγελµατίας ξυλουργός ενώ από το 2011 έχει αναλάβει την προεδρία στο τοπικό συµβούλιο της κοινότητας Ελαιώνα. Είναι παντρεµένος µε την Αγγελική Καραντώνη και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μαρία, τη Σοφία και τον Γιώργο.

ζωής των κατοίκων αλλά και στην αναβάθµιση του Ελαιώνα. Ο ίδιος µιλά για όλα σήµερα σε «Πρώτο Ενικό» και αποκαλύπτει τις σκέψεις και τις ιδέες του για τα ζητήµατα που αφορούν την περιοχή.

είναι ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί την τοπική κοινότητα του Ελαιώνα, ωστόσο για να µπορούµε να πούµε πως υπάρχει ανάπτυξη χρειάζονται να γίνουν και ορισµένα έργα υποδοµής. Στη δική µας προτεραιότητα έχουν µπει έργα όπως η κεντρική πλατεία του χωριού αλλά και διάφορα σηµαντικά τεχνικά έργα τα οποία εµείς έχουµε εντάξει στο τεχνικό πρόγραµµα το οποίο έχουµε παρουσιάσει, στη δηµοτική αρχή. Ο Ελαιώνας έχει µια πλούσια πολιτισµική δράση. Πότε ξεκίνησε; Η πολιτισµική δράση του Ελαιώνα έχει ξεκινήσει εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια µε την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ελαιώνα ενώ µε τα χρόνια προσπαθούµε συνεχώς να το εξελίσσουµε και παρά τις οικονοµικές δυσκολίες να το κάνουµε ακόµα καλύτερο. Το φεστιβάλ Ελαιώνα περιλαµβάνει διάφορες εκδηλώσεις όπως χορευτικές συναντήσεις, δρώµενα και διάφορα έθιµα που λαµβάνουν χώρα στην πλατεία της περιοχής και το οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες κόσµου κάθε χρόνο. Υπάρχουν µελλοντικά σχέδια για την πολιτισµική και όχι µόνο ανάπτυξη της περιοχής; Στα σχέδια της τοπικής κοινότητας είναι η διεύρυνση τόσο των πολιτιστικών εκδηλώσεων όσο και η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής µας που πιστεύω πως έχει να δώσει πολλά σε τοπικό και όχι µόνο επίπεδο. Προσπαθούµε διαρκώς για το καλύτερο αν και οι πόροι που είχαµε από την εκµετάλλευση του λατοµείου δεν υφίστανται πλέον µε αποτέλεσµα να έχει παραµείνει στάσιµη κάθε προσπάθεια ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο τόσο εγώ όσο και τα µέλη του τοπικού συµβουλίου Ελαιώνα αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού θέτουµε στόχους µε σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής τους οποίους προωθούµε και στη δηµοτική αρχή Πύργου. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις από τη δηµοτική αρχή για την εκµετάλλευση του λατοµείου, οι οποίες όµως σας βρήκαν αντίθετους. Οι δικές σας προτάσεις ποιες είναι; Υπήρχε µια πρόταση από την Κοινοτική Επιχείρηση Ελαιώνα ώστε να δηµιουργηθεί στο συγκεκριµένο χώρο µια επιχείρηση επεξεργασίας µπαζών. Επειδή όµως ούτε το τοπικό συµβούλιο αλλά ούτε και κάποιος από τους κατοίκους του Ελαιώνα δεν είχε ενηµερωθεί για την ανωτέρω επιχείρηση δηλαδή µε ποιο σκοπό θα λειτουργούσε, τι είδους µπάζα θα δεχόταν για επεξεργασία και γενικά τη λειτουργία της, οι κάτοικοι αλλά και το τοπικό συµβούλιο ήταν αντίθετοι µε αυτό το εγχείρηµα. Έτσι στη λαϊκή συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στο χωριό αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί µια επιτροπή που θα έκανε αυτοψία σε µια άλλη αντίστοιχη επιχείρηση επεξεργασίας µπαζών ώστε να καταγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της και να γίνει γνωστό αν θα ανταποκρινόταν σε αυτά που µας είχαν πει για την επιχείρηση. Μπορώ να πω πως υπάρχει µια καχυποψία στους κατοίκους γιατί δυστυχώς η δηµοτική αρχή δεν έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ότι έχει δεσµευτεί προεκλογικά κι έτσι οι κάτοικοι έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους. Από τη µεριά µας είχαµε µια

πρόταση για την δηµιουργία σκοπευτηρίου στην περιοχή. Αυτό όµως δεν ήταν εφικτό γιατί υπήρχε κόλληµα µε την δασική υπηρεσία. Εµείς στο εξής προτείνουµε τη δηµιουργία ενός πάρκου αναψυχής ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιµος όχι µόνο από τους κατοίκους του Ελαιώνα αλλά και από σχολεία ή άλλες οµάδες που θα θέλουν να τον επισκεφτούν.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέρος 2ο

Η είσοδος στο Σχολείο, µια αρχή!

Το Μικρούλι Είµαι τόσο δα µικρούλι σαν τον κοντορεβιθούλη. Όµως τρώγω το φαί µου να ψηλώσω το κορµί µου.

Ολοµόναχος κοιµούµαι. Τη νύχτα δεν τη φοβούµαι. Μόνος το πρωί ξυπνάω. Μόνος στο σκολείο µου πάω. Είµαι γελαστός, το λέω. ∆ε θυµώνω και δεν κλαίω. Αγαπώ σαν αδερφάκια όλα τ’ άλλα τα παιδάκια. Γιώργης Κρόκος Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο αποτελεί ένα µεγάλο γεγονός στη ζωή του, που µπορεί να συγκριθεί σε σπουδαιότητα µε την εµφάνιση και την επανάσταση της ήβης. Σηµαδεύει έναν σηµαντικό σταθµό στην προσπάθειά του για την προοδευτική απόσπαση από την οικογενειακή εξάρτηση και την ένταξη του σε ευρύτερες, περισσότερο πολύπλοκες µορφές ζωής – σήµερα τη σχολική κοινωνία, αύριο τον επαγγελµατικό κύκλο, την πολιτεία, το έθνος. Για µας τους ενήλικους η καµπή αυτή είναι ένα γεγονός πολύ αποµακρυσµένο για να νιώσουµε την έκταση και τη σηµασία της. Έτσι πολύ λίγο θυµόµαστε την µακρινή εκείνη περιπέτεια, που άρχισε όταν αποσπασµένοι από το τρυφερό χέρι της µητέρας, δρασκελίσαµε για πρώτη

9

φορά το κατώφλι του σχολείου γεµάτοι δέος και περιέργεια. Το παιδί νιώθει βαθιά τη µεταβολή, όταν πρωτοµπαίνει στο σχολείο. Από τη στιγµή που θ’ αποσπαστεί από το χέρι της µητέρας ή της αδελφής και θα µπει στο νέο περιβάλλον, δηµιουργεί ένα ρήγµα˙ δοκιµάζει µια ταραχή, έναν ψυχικό κλονισµό. Βρίσκεται µπροστά στην καινούρια του µοίρα. ∆ιαισθάνεται αόριστα ότι µια φάση της ζωής του έκλεισε πια. Στο εξής θα αντιµετωπίσει µια νέα περίοδο χωρίς να στηριχτεί τόσο στην τρυφερή επαγρύπνηση των άλλων, αλλά χαράσσοντας µόνο το δρόµο του. Ο τρόπος µε τον οποίον αντιδρά το παιδί στη νέα κατάσταση, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία και το οικογενειακό κλίµα όπου έζησε. Μπορεί ν’ αρπαχτεί από τη µητέρα, ξεσπώντας σε λυγµούς ή να προσχωρήσει διστακτικό και σαστισµένο µέσα στο θόρυβο της αυλής ή ακόµα να προσποιηθεί αδιαφορία και ν’ αρχίσει το παιχνίδι µε κάποιον παλιό του φίλο. Ό,τι όµως κι αν συµβεί παραµένει πάντοτε στην ψυχή του το συγκεχυµένο προαίσθηµα ενός µέλλοντος διαρκώς περισσότερο στερηµένου της τρυφερότητας και της στοργής των γονέων του. Η κρίση αυτή δε λείπει και στην περίπτωση ακόµη που το παιδί έχει φοιτήσει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθµό. Εκεί καταβάλλεται φροντίδα ώστε η ατµόσφαιρα να µη διαφέρει πολύ από την οικογενειακή. Έπειτα ο εγωκεντρι σµός της νηπιακής περιόδου το περιορίζει στον εαυτό του. Το νήπιο είναι απλώς το-

ποθετηµένο δίπλα στους συµµαθητές του µάλλον, παρά πραγµατικά συνδεδεµένο µαζί τους. Απεναντίας, στα έξι χρόνια, καθώς αφυπνίζονται τα κοινωνικά διαφέροντα και εµφανίζεται η στροφή της ψυχής προς τον έξω κόσµο, το παιδί περνάει µια κρίση που είναι ανεξάρτητη από την είσοδό του στο σχολείο. Η είσοδος του δίνει ακριβώς τη συγκεκριµένη έκφραση. Για το ελληνόπουλο, που η προσχολική αγωγή είναι στο µέγιστο ποσοστό σχεδόν ανύπαρκτη, το µοναδικό κοινωνικό περιβάλλον είναι η οικογένεια, όπου έχει µια θέση λίγο ή πολύ προνοµιακή. Με την είσοδό του στο ∆ηµοτικό σχολείο βρίσκεται ξαφνικά ανάµεσα σε πολλούς άλλους όµοιούς του, είναι µια µονάδα δίπλα τους. Στη θέση της οικογένειας µε τη βιολογική της σύνθεση, µπαίνει τώρα το σχολείο, µια κοινωνική δηλαδή διάρθρωση συµβατική, όπου οι αµοιβαίες σχέσεις είναι πιο εύπλαστες, πιο ασθενείς συναισθηµατικά. Η κοινωνικότητα του παιδιού µέσα στο σχολείο πρέπει να στραφεί προς την ισότητα. Στο σπίτι ήταν το πολυχαϊδεµένο πρόσωπο, κατείχε το κέντρο της σκηνής. Τώρα θα µάθει να µοιράζεται τη σκηνή µε τους άλλους. Εκεί ήταν σχετικά ελεύθερο˙ εδώ πρέπει να συνηθίσει να υποτάσσεται στους κανόνες της πειθαρχίας και της εργασίας. Η µάθηση αλλάζει εδώ χαρακτήρα. Γίνεται χρήση αφηρηµένων συµβόλων (γραµµάτων, αριθµών), που για πρώτη φορά συναντά το παιδί. Ακόµη ο τρόπος της καθηµερινής ζωής παίρνει

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ Ε∆ΟΞΕ ΤΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι γονείς που επιθυµούν τα παιδιά τους να πλαισιώσουν τις µουσικές τάξεις της Φιλαρµονικής στην Μπάντα (πνευστά µουσικά όργανα) και στην παιδική χορωδία µαθαίνοντας µουσική ∆ΩΡΕΑΝ να προσέλθουν στη Φιλαρµονική. Η Φιλαρµονική αποτελεί φυτώριο νέων µουσικών. Οι καθηγητές της Φιλαρµονικής προσπαθούν να δώσουν τη γνώση και τη ψυχική µουσική ηρεµία που πρέπει από τις µικρές ηλικίες να έχουν τα παιδιά. Για την εγγραφή οι γονείς µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Φιλαρµονικής- πίσω από το Λάτσειο Μέγαρο – και στα τηλέφωνα 2621362410 ή 6932121175 από τις 5.00 έως τις 8.00 το απόγευµα.

στο σχολείο τόσο διαφορετική µορφή. Η προσέλκυση σε τακτικές ώρες, η συγκέντρωση µε το σφύριγµα ή το κουδούνι, η σύνταξη στη γραµµή, η καθορισµένη εργασία, η αυστηρή διαίρεση των ωρών, ο σεβασµός στην χρήση του χρόνου, η πειθαρχία κλπ, όλα αυτά συνθέτουν µια καινούρια, εντελώς διαφορετική κατάσταση, στην οποία καλείται να προσαρµοστεί ο νέος µαθητής. Στο νέο περιβάλλον το παιδί θα συναντήσει και τους άγνωστους µεγάλους, το δάσκαλο και τη δασκάλα, που αντιπροσωπεύουν στα µάτια του την εξουσία των γονέων. Νιώθει βέβαια, προς αυτούς, από µεταβίβαση, κάτι από τα υιικά συναισθήµατα που εµπνέουν ο πατέρας και η µητέρα. Υπάρχει όµως εδώ µια σηµαντική διαφορά. Οι σχέσεις µε τους δασκάλους δε µπορεί παρά να έχουν λιγότερη οικειότητα, περισσότερη επιφύλαξη, µεγαλύτερη απόσταση. Ο δάσκαλος ενσαρκώνει την εξουσία και την πειθαρχεί. Το παιδί µπορεί να νιώθει την αγάπη σ’ αυτόν, δε µπορεί όµως να την εκδηλώσει όπως στους γονείς. Μα και ο δάσκαλος δε µπορεί να δείξει την τρυφερότητα και τη στοργή των γονέων. Απαιτεί περισσότερο να τον υπακούουν και να τον σέβονται, ενώ µπροστά στους γονείς ο σεβασµός είναι υποταγµένος στην αγάπη, που συχνά παίρνει κυρίαρχη θέση. Ο µαθητής δε µπορεί να µεταφέρει από την πρώτη στιγµή στο δάσκαλο ή τη δασκάλα τα συναισθήµατα που τον συνδέουν µε τον πατέρα και τη µητέρα του. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μουσικοχορευτικός Οµιλος Γαστούνης και Περιχώρων «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ»

Ανακοίνωση Σας ανακοινώνουµε τη λειτουργία τµηµάτων για την εκµάθηση παραδοσιακού χορού για την χρονιά 2013-14:

* µαθητών –τριων νηπίου, δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου * ενηλίκων ανδρών – γυναικών * τµήµατος παραστάσεων Εγγραφές κάθε Σάββατο 11.00-13.00 και Κυριακή 17.0022.00 στην αίθουσα του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Γαστούνης. Πληρ. 6944435769, www.rizesgroup@blogspot.com

Υποψήφιος Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας ο Νίκος Παπαδηµάτος • Με τη στήριξη του κόµµατος της ΝΕΑΣ ΜΕΡΑΣ

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Νίκος Παπαδηµάτος. Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Super B o κ. Παπαδηµάτος είπε ότι θα είναι υποψήφιος µε τη στήριξη του κόµµατος της ΝΕΑΣ ΜΕΡΑΣ αλλά και άλλων δυνάµεων του ευρύτερου χώρου.

Ο Πατρινός Κώστας Μανιατόπουλος νέος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆! •Προτείνεται από το Υπουργείο Οικονοµικών

Ο κ. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, µέχρι σήµερα Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρίας Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) και µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., προτείνεται από το υπουργείο Οικονοµικών για την προεδρία του ΤΑΙΠΕ∆. Πριν τον διορισµό του θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία για τη διατύπωση γνώµης από την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο Κωνσταντίνος Σ. Μανιατόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1941. Είναι πρώην Γενικός ∆ιευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 1986 – 1995). Σήµερα είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρίας Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) και Μέλος του Εποπτικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.

Υπέρτατη αξία Σήµερα Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί για ακόµα µια φορά στην Ολυµπιακή Γη, στην γενέτειρα των Αγώνων, η τελετή Αφής της Ολυµπιακή Φλόγας, η οποία θα φωτίσει τους χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι της Ρωσίας. Η θαυµάσια αυτή τελετή του αιώνιου φωτός, που σηµατοδοτεί τα προεόρτια κάθε ολυµπιακής διοργάνωσης, πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία ακριβώς όπως τότε. Τότε, που ο Ολυµπισµός ήταν υπέρτατη αξία, τότε, που οι Αγώνες σηµατοδοτούσαν την κατάπαυση του πυρός, τότε, που οι ολυµπιονίκες στεφανώνονταν µε ένα απλό κλαδί ελιάς από αυτόν τον ευλογηµένο τόπο, µε το πλούσιο φυσικό κάλος. Είναι ευκαιρία, το βαθύτερο νόηµα αυτής της σεµνής τελετής να έρθει ξανά στην επιφάνεια τώρα. Τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η παγκόσµια ειρήνη έχει διαταραχτεί σε επικίνδυνο σηµείο και θα ήταν θεάρεστο έργο αν η εκεχειρία, η Αρχαία αυτή συνθήκη για ένα παγκόσµιο moratorium, έβρισκε έδαφος και εφαρµοζόταν. Εξάλλου, αν τελικά οι Ολυµπιακοί Αγώνες πρέσβευαν ξανά τις αρχαίες αξίες που τους δηµιούργησαν, η ελπίδα θα ξαναγεννιόταν κάθε φορά που ο Απόλλωνας στέλνει τις ακτίνες του στην Ιερή δάδα και ο ∆ίας χαρίζει ειρήνη σε όλους τους λαούς της Γης. Και επιτέλους ας αφήσουν αυτήν την χώρα να ανασάνει. Είναι η χώρα που φωτίζει κάθε µεριά της γης και ακτινοβολεί τον αρχαίο πολιτισµό αιώνια. Η χώρα που δίδαξε τον ολυµπισµό, την τέχνη, την ευγενή άµυλα, η χώρα που δίδαξε την ∆µοκρατία. Ανδρέας Σπ. Μαρίνος Βουλευτής Ν.∆. Ν. Ηλείας Μέλος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Ανακοίνωση Το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου ενηµερώνει τους µέχρι διετίας ή τριετίας αποφοίτους του, τους επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις του νοµού, ότι ξεκινά και φέτος το «Πρόγραµµα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελµατικής Εµπειρίας». Το Πρόγραµµα αυτό υλοποιείται και χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, µε σκοπό να παρέχεται σε νέους αποφοίτους της ∆ηµόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης Επαγγελµατική Εµπειρία 6 µηνών στον παραγωγικό τοµέα της ειδικότητάς του, ούτως ώστε και να εξειδικευτούν και να µπουν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Στους αποφοίτους θα χορηγείται µηνίαια υποτροφία 300 ευρώ και θα καλύπτεται και η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήµατος. Το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου αναλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη του προγράµµατος (αιτήσεις, καταχωρήσεις, εγγραφές κλπ) τόσο για τους απόφοιτους µαθητές όσο και για τους επιχειρηµατίες. Η προθεσµία εγγραφών για τις επιχειρήσεις λήγει στις 7/10/2013, ενώ των αποφοίτων είναι από 21/10 έως 10/11/2013. Για περισσότερες πληροφορίες στον υπεύθυνο του σχολείου µας κο Καπρούλια ∆ηµήτρη καθηµερινά στο τηλ: 2621034713 και στην ιστοσελίδα www.mathiteia4u.gov.gr

Ο Χάρος Ο Χάρος µε αντάµωσε µε ρώτησε τι κάνω φύγε του λέω απ’ εδώ και τράβα παρά πάνω Εκεί θα βρεις ό,τι ζητάς αδύναµους ανθρώπους συνέχεια σε προσκαλούν αλλά δεν ξέρεις από τρόπους. Πολλοί που υποφέρουνε από προβλήµατα πολλά πιστεύουν πως όταν φύγουνε θα τα περνούν καλά. Το ξέρω πως κυκλοφοράς µε διάφορες µορφές και πάντα εγώ φυλάγοµαι µην έλθω σ’ επαφές Πότε µε µια αρρώστια έρχεσαι

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ∆. Αχείµαστου,

Την πολυαγαπηµένη µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑ χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

εκπαιδευτικού Η πρόσφατη έκδοση της απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πύργου, που µας απάλλαξε από κάθε κατηγορία που µας είχε αποδοθεί, επιβεβαίωσε την σταθερή εµπιστοσύνη µας στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Προσπαθώντας να αφήσουµε πίσω µας αυτήν την ιστορία που τόσο µας ταλαιπώρησε, επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν κατά την πολύµηνη δοκιµασία µας. Ιδίως τους καθηγητές και τους µαθητές του Γενικού Λυκείου Πελοπίου που ήταν πάντα στο πλευρό µας, τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ, τους συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών και όλους τους εκπαιδευτικούς για την διαρκή και δυναµική στήριξή τους, τους µαθητές για την αγάπη που µας εξέφρασαν και όλους τους φίλους και γνωστούς µας για την εκδήλωση των αισθηµάτων συµπαράστασής τους προς εµάς και την πρόθεσή τους να µας ενισχύσουν µε κάθε δυνατό τρόπο. Ευχαριστούµε την ΟΛΜΕ, τα ∆.Σ των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Εµπορικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυµπίας. Τέλος επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τον πληρεξούσιο δικηγόρο µας ∆ηµήτριο ∆ηµητρουλόπουλο και τους συνεργάτες του για τον δυναµικό τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεσή µας, ώστε αυτή να έχει την πλέον θετική έκβαση για εµάς, επιδεικνύοντας υψηλό ήθος και άριστη επιστηµονική κατάρτιση.

και πότε µε την άλλη έχουµε τον καλό γιατρό απ’ τα δύσκολα θα µας βγάλει.

∆ηµήτριος Αχείµαστος Ludmyla Chorney – Αχείµαστου

Έχουµε και τα απρόοπτα σαν βρίσκεσαι στον δρόµο επηρεάζεις µερικούς και δεν σέβονται τον νόµο.

το γένος ∆αρδαγιάννη Ετων 78 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 12.00 µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Αµαλιάδας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αµαλιάδα 29 Σεπτεµβρίου 2013 Η ΚΟΡΗ: Ουρανία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Στέφανος ∆αρδαγιάννης, ∆ιονύσιος ∆αρδαγιάννης ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Τελετών: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Καρακανδά 9 Αµαλιάδα 24ωρη εξυπηρέτηση Τηλ. Γραφείου 2622400681 Κιν. 6976408392-6971721781 Τον αγαπηµένο µας

ΕΤΩΝ 42 Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αρχαίας Ολυµπίας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά του. Αρχ. Ολυµπία 29 Σεπτεµβρίου 2013 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Χρυσούλα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Άννα και Γιώργος Μητρόπουλος, Ηλίας και Γεωργία Μητροπούλου, ∆ηµήτρης και Νάντια Μητροπούλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΙΜΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΕΤΩΝ 88 Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 29 Σεπτεµβρίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νώντας και Ελένη Κυριαζή, Βελουδία Κυριαζή ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κώστας –∆ηµήτρης- ΓιολάνταΕπαµεινώνδας ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κυριακούλα και Χρήστος Κωστόπουλος , Κατίνα χα Κωνσταντίνου Κυριαζή ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΤΖΑΒΑΡΑ

ΕΤΩΝ 87 Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 29 Σεπτεµβρίου 2013 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευτυχία και Κωνσταντίνος Οικονόµου, Σοφία και Παναγιώτης Βαζάς ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ανδρέας και Άννα Τζαβάρα, Άννα χα Σπυρίδωνα Τζαβάρα, Ελένη χα Νικ. Νικολετόπουλου, Πόπη χα Χρ. Κατσαφάνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθηνά, Πέτρος, Αµαλία, Βασίλης, Αµαλία Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ: Μαρία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Εδώ πολλούς εκέρδισες από δικά µας λάθη και η παροιµία έγραφε ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κ α τε ρ ί να Κα ββ α θά

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒΙΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ που ως γνωστόν εδρεύει επί της οδού Στεφανοπούλου 7 στην Αρχαία Ολυµπία και σας εξυπηρετεί υπεύθυνα και αξιόπιστα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ήδη λειτουργεί ανανεωµένο και πλήρως εξοπλισµένο µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα υπό τη συνεχή επιστηµονική υπευθυνότητα και παρακολούθηση της ιατρού Βιοπαθολόγου κας Καλιακµάνη Μάρθας –Τερζοπούλου. Τηλ. Εργαστηρίου: 2624023242

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

Φυσικοθεραπεύτρια

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ - ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μ Ε Ε ΟΠ Υ Υ

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ-ΟΑΕΕ & ΟΓΑ)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 1-ΖΑΧΑΡΩ ΚΙΝ. 6974863150

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αξιολόγηση, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους σε νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Προεγχειρητική εκπαίδευση , µετεγχειρητική αποκατάσταση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621022230 –fax: 2621022225 Kινητό: 6978448562 e-mail: alexandropoulou@ live.com

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy • Ορθοπαιδική Φ/Θ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ του Ανδρέα και της Γεωργίας το γένος Γκρίτζου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Λεχαινά και η ΚΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπυρίδωνος και της Ανθής το γένος Ρετουνιώτη που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στη Βάρδα, πρόκειται να παντρευτούν στα Κουγέικα Βάρδας.

Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

Φ Υ Σ ΙΚ Ο ΘΕ Ρ Α Π Ε ΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡ∆ΑΝΗ

Αγγ. Νεοφώτιστος

Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ηµητρίου και της ∆ιονυσίας το γένος Χρονόπουλου που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοίκει στη ∆αφνιώτισσα Αµαλιάδας και η ∆ΟΥΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ∆ηµητρίου και της Βασιλικής το γένος Καινούργιου που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Βούναργο Ηλείας, πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

•Θεραπείες κατ’ οίκον

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

•Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

Εργοθεραπεία

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από το MULTIRAMA) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Εκπαιδευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων Ψυχοθεραπεία Αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών Συµβουλευτική γονέων Στήριξη σε θέµατα συµπεριφοράς των παιδιών Συµβουλευτική ζεύγους Θεραπεία ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών Θεραπεία άγχους, κατάθλιψης, φοβιών

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, Αµαλιάδα ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ.:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Πτυχ. Παντείου Πανεπ. - Ιδρυτ. Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Συµβουλευτική –Στήριξη- Ψυχοθεραπεία παιδιών- ενηλίκων *Ειδική σε ατοµική ψυχοθεραπεία άγχους, φοβιών, κατάθλιψης * Στήριξη σε στρεσογόνα γεγονότα, πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις * Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών – εφήβων * Συµβουλευτική γονέων *∆υσκολίες µάθησης και λόγου, τέστ νοηµοσύνης ∆έχεται µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14- Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν. 6977781282

Χρήσιµα Τηλέφωνα Α στυ νοµ ία • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υ ρο σ β εσ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ ηµ α ρ χε ί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λ ιµενικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ε Κ Α Β : 166 Ι ατ ρι κ έ ς Βο ή θ ε ι ε ς • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έ ν τρ α Υ γε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ι δ ι ωτ ι κ έ ς κ λ ι ν ι κ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λ άβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115

Ο δι κ ή Β ο ή θε ια • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µο ί ΚΤ ΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/54595ΦΑΡΜΑ ΚΕΙ Α Πύργος: Τερζή Μαρία (Εθν. Αντιστάσεως 6 τηλ. 26210 28945) Aµαλιάδα: Σταυλιώτη Χαρά (Καλαβρύτων 36, 2622021141)- Μανιάτης Κων. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622024077) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Μανιανή (2623400058) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Λευκαδίτη

54288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ ∆Ι Ο ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/3415422541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 29/09/13 Μουστάκη Αικατερίνη 2621020500 , 6944148486 Κολοκοτρώνη 2 Αµαλιάδα: Κ 29/09/13 Αθανασόπουλος Χρήστος (∆αλιάνη 12) 2622027177-6972448672

Πύργος: Ερµής ΑΕΜΕΕ (Αλφειού 36)

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κυριακή: Ν. Μανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Ο εργολάβος µαζί µε τους εργαζόµενους και τα χέρια ανά χείρας, προχώρησαν χθες στην τοποθέτηση του εξοπλισµού

Τα συνεργεία είχαν πάρει «φωτιά» και από νωρίς χθες το πρωί τοποθετούσαν τον εξοπλισµό

Ο εξοπλισµός είχε µπει χθες το πρωί στις αίθουσες και άρχισε η τοποθέτησή του

Ο εξοπλισµός έφθασε στο ΤΕΙ και αποµένουν τα θερµοκήπια

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σ

Σε χρόνο ρεκόρ! Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κτίριο του ΤΕΙ Αµαλιάδας και σε κόντρα όλων τω ν προγνωστικών και όσων διέβλεπαν εµπλοκή και προβλήµατα, το νέο τµήµα «Τεχνολόγων Γεωπόνων» είναι πραγµατικότητα και από αύριο ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου ξεκινούν κανονικά τα µαθήµατα. Τα χρονοδιαγράµµατα που είχαν τεθεί όχι απλώς τηρήθηκαν κατά γράµµα αλλά οι εµπλεκόµενοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους και ουσιαστικά συντελέστηκε ένα µικρό θαύµα, αφού µέσα σε πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, και παρά τα προβλήµατα που είχαν ανακύψει, το κτίριο είναι έτοιµο, οι παρεµβάσεις που έπρεπε να γίνουν ολοκληρώθηκαν σε χρόνο dete και το νέο τµήµα θα λειτουργήσει κανονικά.

Μεταφορά µέχρι τα ξηµερώµατα

Χθες τα ξηµερώµατα ολοκληρώθηκε η µεταφορά όλου του εξοπλισµού από το ΤΕΙ Μεσολογγίου και είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία έπιπλα ξεφορτώθηκαν από το κοντέινερ στις 4 τα ξηµερώµατα και λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η τοποθέτησή τους στις αίθουσες, καθώς επίσης ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίοι ελαιοχρωµατισµοί, παρουσία

Αυτοψία στο χώρο έκανε χθες ο ∆ήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης, µαζί µε τον αντιδήµαρχο ∆ηµήτρη Παναγιωτάρα

και του εργολάβου κ. Κώστα Αντωνόπουλου, ο οποίος εκτός από τις εργασίες στο κτίριο, έχει επιβλέψει από την πρώτη στιγµή τη µεταφορά του εξοπλισµού και την τοποθέτησή του. Εκκρεµµότητα υπάρχει µε τη µεταφορά των θερµοκηπίων, τα οποία αναµένεται να µεταφερθούν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου, όπως άλλωστε είχε πει εξαρχής, σύµφωνα και µε το χρονοδιάγραµµα, ο πρόεδρος του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας κ. Σωκράτης Καπλάνης. Χθες το πρωί έκαναν αυτοψία στο

Στην Αρχαία Ήλιδα σήµερα η Ολυµπιακή Φλόγα Την Ολυµπιακή φλόγα για τους XXII Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Ρωσία, υποδέχεται σήµερα η γενέτειρα και διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, η Αρχαία Ήλιδα. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Ολυµπιακή Φλόγα θα φθάσει στην Αµαλιάδα στις 13:59 το µεσηµέρι της Κυριακής, στην οδό Ευαγγελιστρίας και θα διέλθει από τις οδούς Ερµού- Αρχαίας Ήλιδος και Καλυβίων. Στις 2:30 το µεσηµέρι η Ολυµπιακή Φλόγα θα φθάσει στην Αρχαία Ήλιδα όπου θα γίνει µία σεµνή τελετή. Θα γίνει ανάκρουση του Ολυµπιακού Ύµνου, του Ρωσικού εθνικού ύµνου και του Ελληνικού εθνικού ύµνου και θα ακολουθήσουν χαιρετισµοί επισήµων. Στο πολιτιστικό πρόγραµµα που θα ακολουθήσει θα παρουσιαστεί το Συµφωνικό ποίηµα «ΑΡΕΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ» σε µουσική Γιώργου Βούκανου, λιµπρέτο ∆ηµήτρη Ρουµπάνη και σε κείµενα από τους «Ολυµπιόνικους» του Πινδάρου. Θα ερµηνεύσει η Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Αθηνών Underground υπό τη ∆ιεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη. Τραγουδούν η Σοπράνο Κάτια Πάσχου και ο Βαρύτονος ∆ηµήτρης Παπαγεωργίου. Φιλική Συµµετοχή Άντα Αθανασοπούλου και η µικρή Ελένη Αθανασοπούλου. Μ.Κ.

Εγγραφές στο χορευτικό δήµου Ήλιδας Άρχισαν την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές για το χορευτικό τµήµα του ∆ήµου Ήλιδας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην αίθουσα του χορευτικού που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αµαλιάδας, στη συµβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Αγίου Τρύφωνος (είσοδος από Ρ. Φεραίου), καθηµερινά και ώρες από 6 το απόγευµα έως τις 8:30 το βράδυ.

χώρο ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης και ο αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Ικανοποίηση Λυµπέρη

Ο κ. Λυµπέρης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσµα, καθώς η διαµόρφωση του κτιρίου και η λειτουργία του νέου τµήµατος ήταν και ένα προσωπικό στοίχηµα για τον ίδιο και το αποτέλεσµα όπως είπε δικαιώνει το δήµο Ήλιδας. «Είµαστε ικανοποιηµένοι γιατί µετά από όλη αυτή τη διαδικασία ολοκληρώ-

Κανονικά ξεκινούν τα µαθήµατα από τη ∆ευτέρα νουµε το τµήµα και από ∆ευτέρα τα παιδιά και οι καθηγητές θα βρουν ένα περιβάλλον όπως πρέπει για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το τµήµα. Οι νέες εγγραφές ξεπέρασαν τις 160 και µε την παράταση που δόθηκε θα φθάσουµε στον αριθµό 181 που είναι ο αριθµός όσων έχουν εισαχθεί στο τµήµα και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί µιλάµε για ένα τµήµα ελκυστικό και οι καθηγητές έρχονται µε συνέχεια του τµήµατος που υπήρχε στο Μεσολόγγι. Όλα λοιπόν είναι καλά και είναι στο χέρι µας, όλοι οι συντελεστές, οι φορείς, οι πολίτες, να αγκαλιάσουµε αυτό το τµήµα. Ένα τµήµα που είναι επίκαιρο όσο ποτέ» ανέφερε ο κ. Λυµπέρης. Ερωτηθείς από την εφηµερίδα «Πατρίς» για το τι έχει να πει σε όλους όσους είχαν εκφράσει τους ενδοιασµούς τους, για το κατά πόσο το κτίριο θα ήταν έτοιµο στην ώρα του, ο κ. Λυµπέρης είπε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι είναι δύσπιστοι, αλλά αυτό είναι και καλό γιατί ωθεί κάποιους άλλους να συνεχίσουν µε µεγαλύτερο πείσµα. Με πίστη λοιπόν ξεκινήσαµε από το 2003, είναι κάτι που το πίστεψα, το πάλεψα και ήρθε το αποτέλεσµα». Από την ∆ευτέρα ξεκινούν τα µαθήµατα για τους παλιούς φοιτητές και από την Τετάρτη στις αίθουσες µπαίνουν και οι νέοι φοιτητές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει αναρτηθεί στο ΤΕΙ.

ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Θ

∆ίνει βήµα στο θέατρο

εατρική Παιδεία» τιτλοφορείται η νέα δραστηριότητα της Παπαχριστοπούλειου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας, που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει µία οµάδα που θα εντρυφήσει στο µαγικό κόσµο του θεατρικού παιχνιδιού και της τέχνης του θεάτρου και γιατί όχι, να αποτελέσει την αφετηρία για την δηµιουργία µία νέας θεατρικής οµάδας στην πόλη. Η Αµαλιάδα άλλωστε είναι µία πόλη, που η τέχνη του θεάτρου κατείχε πάντα ξεχωριστή θέση και έχει αποδείξει στο χρόνο ότι είναι ανοιχτή σε νέα πράγµατα και πειραµατισµούς. «Καθοδηγητής» του νέου αυτού εγχειρήµατος θα είναι ο εκπαιδευτικός κ. Χάρης Κότσιφας και το απόγευµα της Τετάρτης πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Οµάδας στο Αναγνωστήριο της Παπαχριστοπουλείου βιβλιοθήκης.

Μεγάλη συµµετοχή

Περισσότερα από 23 άτοµα έδωσαν το «παρών», αριθµός άκρως ενθαρρυντικός για την δηµιουργία µιας δυνατής οµάδας, ενώ αποδεικνύει ότι υπάρχει «δίψα» για θέατρο και επικοινωνία. «Θέλουµε να περάσουµε καλά» είπε χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο κ. Κότσιφας, ο οποίος

Η ζωγράφος Όλγα Αναγνωστοπούλου- Μπασιάκου µε µικρούς και µεγάλους µαθητές της στα εγκαίνια της έκθεσης

ΕΓΚΑΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΣΧΕ∆ΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Χρώµα και φαντασία

Τα παιδιά παρουσιάζουν και τα γλυπτά τους

Χρώµατα, σχέδια, φαντασία και πολύ «ψυχή» χαρακτηρίζουν την έκθεση ζωγραφικής που φιλοξενείται από το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας στην πλατεία Ανεµοµύλου. Την έκθεση διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά το Συνεργείο ∆ηµιουργικής Φαντασίας και Εικαστικής «Σε καιρούς κρίσης πολλοί Έρευνας «Σχεδία» και ο στρέφονται στην τέχνη» τίτλος της είναι: «Συνεργείου Έργα: αναλύσεις, ανασυνθέσεις… πραγµατικότητας». Εκτός από τα αµέτρητα σχέδια ζωγραφικής που έχουν σχεδιάσει τα παιδιά και οι ενήλικες µαθητές του Συνεργείου, η έκθεση φιλοξενεί και έργα γλυπτικής αλλά και κατασκευές των παιδικών τµηµάτων. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγµατοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, καθώς είθισται η παρουσίαση των έργων της «Σχεδίας» να γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, και όπως ανέφερε η ζωγράφος κα Όλγα Αναγνωστοπούλου- Μπασιάκου που είναι υπεύθυνη των µαθηµάτων, υπάρχει πολύ µεγάλη ανταπόκριση. Επεσήµανε δε, ότι σε περιόδους κρίσης, οι πολίτες στρέφονται στην τέχνη και είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσµος µπορεί να δυσκολεύεται οικονοµικά, αλλά µε την κρίση στρέφονται πιο πολύ στην τέχνη. Μην ξεχνάµε ότι σε καιρούς δύσκολους ο άνθρωπος καταλαβαίνει την επιτακτικότητα της τέχνης». Η έκθεση θα λειτουργήσει και σήµερα από τις 11 το πρωί έως τις 2 το µεσηµέρι και από τις 6 το απόγευµα έως τις 9:30 το βράδυ. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Η πρώτη συνάντηση της Οµάδας έγινε το απόγευµα της Τετάρτης

«Θέλουµε να περάσουµε καλά» ανέφερε ο καθοδηγητής της Οµάδας Χάρης Κότσιφας

επεσήµανε ότι σκοπός αυτής της οµάδας είναι να γίνει θεατρικό παιχνίδι, ανάλυση έργων, ιστορία θεάτρου και γιατί όχι, εάν υπάρχει διάθεση να ανεβάσει η οµάδα και θεατρική παράσταση. «Μας λείπει η θεατρική παιδεία,

το θεατρικό παιχνίδι, θέλουµε να γνωρίσουµε τους εαυτούς µας, να βγάλουµε τα συναισθήµατά µας, να µιλήσουµε επιτέλους µε συναίσθηµα. Μέσα από το παιχνίδι, µέσα από το θέατρο, να βγάλουµε κοµµάτια του εαυτού µας και να περάσουµε καλά» υπογράµµισε ο κ. Κότσιφας. Από την πλευρά της η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κα Εύη Πάλλα- Χρονοπούλου, τόνισε ότι η βιβλιοθήκη κάνει διαρκώς ανοίγµατα στην κοινωνία και προσεγγίζει νέα πράγµατα, αφού ο στόχος είναι µία βιβλιοθήκη ανοιχτή για το κοινό, µία βιβλιοθήκη δηµιουργική, µέσα από την οποία θα παράγεται πολιτισµός. Επεσήµανε ότι το πρόγραµµα θεατρικής παιδείας ήταν ένας στόχος και εξέφρασε την ικανοποίησή της, που επιτέλους γίνεται πράξη. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Χειροπέδες στην ηγετική οµάδα της Χρυσής Αυγής Αθήνα Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην δικαστική έρευνα για την Χρυσή Αυγή, καθώς νωρίς το πρωί του Σαββάτου συνελήφθησαν ο γενικός γραµµατέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος, οι βουλευτές Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιάννης Λαγός και ο «πυρηνάρχης» της Τοπικής Οργάνωσης της ΧΑ στη Νίκαια Κώστας Πατέλης, ο οποίος συνοµίλησε µε τον καθ’ οµολογίαν του ιδίου δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γ.Ρουπακιά, πριν και µετά τη δολοφονική ενέργεια. Νωρίς το µεσηµέρι παραδόθηκε και ο βουλευτής Νίκος Μίχος. «Ήρθα µόνος µου, ζήτω η ∆ηµοκρατία» είπε µπαίνοντας στο κτίριο της ΓΑ∆Α και επευφηµούµενος από περίπου 500 συγκεντρωµένους χρυσαυγίτες. Κατά τις έρευνες στο σπίτι του Νίκου Μιχαλολιάκου βρέθηκαν χωρίς τις απαιτούµενες άδειες ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο, 43.100 ευρώ σε µετρητά, φυσσίγγια, σφαίρες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και USB. Συνολικά έχουν γίνει 19 συλλήψεις, πέντε βουλευτών και 13 στελεχών, µετά το καταληκτικό συµπέρασµα στο εννεασέλιδο πόρισµα του Αρείου Πάγου ότι η Χρυσή Αυγή συνιστά εγκληµατική οργάνωση. ∆ιαφεύγει της σύλληψης ο βουλευτής Χρήστος Παππάς, παρά τις έρευνες στην Αθήνα και στην επαρχία.

Σύλληψη δύο αστυνοµικών

Ανάµεσα στους 19 συλληφθέντες είναι δύο αστυνοµικοί, µία ανθυπαστυνόµος και ένας ειδικός φρουρός της οµάδας ∆ΙΑΣ. Η εµπλοκή του φρουρού στην Χρυσή Αυγή προέκυψε

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Απελευθερώνονται οι οµαδικές απολύσεις έως το τέλος του χρόνου

Συνολικά έχουν γίνει 19 συλλήψεις, πέντε βουλευτών και 14 στελεχών, µετά το καταληκτικό συµπέρασµα στο εννεασέλιδο πόρισµα του Αρείου Πάγου ότι η Χρυσή Αυγή συνιστά εγκληµατική οργάνωση

από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Και οι δύο εµπλέκονται σε πέντε υποθέσεις περιέργων θανάτων, καθώς και για υπόθεση θανάτου αλλοδαπού, ο οποίος πήγε σε αστυνοµικό τµήµα για να καταγγείλει τον ξυλοδαρµό του, βασανίστηκε και πέθανε δύο ηµέρες αργότερα.

Η σύλληψη Μιχαλολιάκου

Ο γενικός γραµµατέας της ΧΑ ήταν ο πρώτος που συνελήφθη γύρω στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου. Αξιωµατικοί της Αντιτροµοκρατικής, συνοδεία εισαγγελέα, έφτασαν στο σπίτι του κ. Μιχαλολιάκου, χτύπησαν το κουδούνι και στην συνέχεια ο εισαγγελέας τον ενηµέρωσε ότι υπάρχει ένταλµα σύλληψης σε βάρος του. Ακολούθως, οι αξιωµατικοί της Αντιτροµοκρατικής τον συνέλαβαν, χωρίς ο ίδιος να προβάλει καµία αντίσταση.

«Πες στους Κλουζό ότι µετακόµισα» Ο Ηλίας Παναγιώταρος προσήλθε µόνος και παραδόθηκε στην ΓΑ∆Α λέγοντας στον φρουρό «πες στους Κλουζό ότι ήρθαν σε λάθος διεύθυνση. Μετακόµισα». Στην συνέχεια κατέβηκαν στην είσοδο οι αξιωµατικοί της Αντιτροµοκρατικής και του πέρασαν χειροπέδες. Λίγο νωρίτερα ο βουλευτής της ΧΑ, µιλώντας στους δηµοσιογράφους, είπε ότι συνελήφθη πρόεδρος κόµµατος για «γελοιότητες και αστεία πράγµατα». «Ντροπή τους, ο κόσµος τα βλέπει. Ο κόσµος θα εξυψώσει την Χρυσή Αυγή είτε µε αυτό το όνοµα, είτε µε κάποιο άλλο» είπε ακόµη. Όλοι οι υπόλοιποι συνελήφθησαν στα σπίτια τους. Στην Αντιτροµοκρατική προσήλθαν και οι Γιώργος Γερµενής

∆ιαφεύγει της σύλληψης ο βουλευτής Χρήστος Παππάς, παρά τις έρευνες στην Αθήνα και στην επαρχία και Αρτέµης Ματθαιόπουλος, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εντάλµατα σε βάρος τους. Συνολικά έχουν εκδοθεί 32 εντάλµατα σύλληψης βουλευτών και µελών της ΧΑ.

Ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος

Πέραν από τις συλλήψεις για την συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, το πόρισµα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χ.Βουρλιώτη αναφέρει

ότι πρέπει να γίνει έρευνα και για ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, καθώς και για συµµετοχή κι άλλων προσώπων στις δραστηριότητες αυτές. Είναι η πρώτη φορά από το 1974 και µετά που γίνονται συλλήψεις αρχηγού κόµµατος και βουλευτών χωρίς άρση της ασυλίας τους και µάλιστα από την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει και την ευθύνη για τις έρευνες.

Τι προβλέπει το Σύνταγµα για τη σύλληψη βουλευτή και τις επαναληπτικές εκλογές

Αθήνα Στην συνταγµατική πρόβλεψη ότι «δεν απαιτείται άδεια (της Βουλής) για τα αυτόφωρα κακουργήµατα» στηρίχθηκε η σύλληψη του εγκέφαλου της Χρυσής Αυγής κ. Ν. Μιχαλολιάκου και βουλευτών της οργάνωσης. Αυτό ορίζει το άρθρο 62 σχετικά µε την δίωξη, σύλληψη και φυλάκιση βουλευτή. Παρά ταύτα οι συλληφθέντες καθώς και όσοι ακολουθήσουν και φέρουν την βουλευτική ιδιότητα, δεν την χάνουν παρά µόνον όταν επιβληθεί εις βάρος τους καταδικαστική απόφαση και µάλιστα τελεσίδικη, όπως επιµένουν οι συνταγµατολόγοι. Σε αυτή την περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως του βουλευτικού αξιώµατος. Ενώ για να µην έχουν δι-

καίωµα να είναι εκ νέου υποψήφιοι θα πρέπει να καταδικαστούν ποινικά και να τους αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώµατα. Όπως ορίζει το Σύνταγµα (άρθρο 55) «για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόµιµη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της εκλογής». «Bουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωµα», αναφέρεται. Εν αναµονή των επόµενων ενεργειών της Χρυσής Αυγής όσον αφορά το σενάριο των παραιτήσεων βουλευτών της ώστε να προκληθούν αλλεπάλληλες επανα-

ληπτικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόµενο αυτό συνεχίζει να παραµένει ανοιχτό παρά τη νέα διάσταση που λαµβάνουν πλέον οι ραγδαίες εξελίξεις και τον αιφνιδιασµό που υπέστη η ηγεσία της οµάδας αυτής. Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Κανονισµού της Βουλής «κάθε βoυλευτής µπoρεί oπoτεδήπoτε να παραιτηθεί από τo βoυλευτικό αξίωµα» και «η παραίτηση συντελείται µε την υπoβoλή γραπτής δήλωσης στoν Πρόεδρo της Boυλής, η oπoία, σύµφωνα µε τo άρθρo 60 παρ. 2 τoυ Συντάγµατoς, δεν υπόκειται σε ανάκληση». Οι παραιτήσεις θα πρέπει να ανακοινωθούν στην Βουλή.

Αθήνα Έπεσε και το κάστρο του ορίου των απολύσεων. Έως το τέλος του χρόνου, ο Υπουργός Εργασίας θα φέρει στη Βουλή νέο θεσµικό πλαίσιο για τις οµαδικές απολύσεις ώστε να αρθεί κάθε «τυπικό» εµπόδιο που θέτει ο νόµος, όπως είναι η υπογραφή του εκάστοτε υπουργού Εργασίας για την έγκριση των αποµακρύνσεων πέραν του επιτρεπόµενου ορίου. Οι δανειστές είχαν ζητήσει έως το ∆εκέµβριο του 2013 να εκσυγχρονίσουµε το πλαίσιο των απολύσεων µε βάση τις βέλτιστες ευρωπαικές πρακτικές καθώς όπως επεσήµαναν σε καµία ευρωπαϊκή χώρα – εκτός από την Ολλανδία – δεν προβλέπεται έγκριση του Υπουργού για τις οµαδικές απολύσεις. Ωστόσο δεν επέµειναν στην αύξηση του ορίου των απολύσεων το οποίο παραµένει στο 5% µηνιαίως για τις µεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόµενους. Όπως επεσήµαναν οι αξιωµατούχοι της Τρόικας το νέο πλαίσιο θα διευκολύνει τις οµαδικές απολύσεις όπως συνέβη αυτές τις ηµέρες στα Τσιµέντα Χαλκίδας – καθώς και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης σε δήλωσή του πριν από λίγο τονίζει ότι «η αλλαγή του πλαισίου δεν θα γίνει αυθαίρετα και πρόχειρα, αλλά µε προσεκτικά και υπεύθυνα βήµατα. Ήδη εκπονείται µελέτη από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας – διεθνώς αναγνωρισµένος ως αξιόπιστος και κοινά αποδεκτός φορέας – που θα «χαρτογραφήσει» το αντίστοιχο θεσµικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών χωρών και θα απαντήσει στο ερώτηµα εάν πράγµατι υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στην Ελλάδα. Στη βάση αυτής της µελέτης και, σε κάθε περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη και την ελληνική πραγµατικότητα, θα προχωρήσουµε στις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές προκειµένου το θεσµικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας να συγκλίνει µε αυτό των περισσότερο προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών.»

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Πέθανε 10χρονη από καλπάζουσα µορφή µηνιγγίτιδας

Πάτρα Θρήνος στην τοπική κοινωνία στο Καλούσι Αχαΐας µετά την είδηση του θανάτου 10χρονης µαθήτριας της πέµπτης τάξης ∆ηµοτικού από καλπάζουσα µορφή µηνιγγίτιδας. Το κορίτσι εµφάνισε υψηλό πυρετό το πρωί της Παρασκευής και κατέληξε -παρά τις προσπάθειες των γιατρών- το βράδυ. Η δεκάχρονη πήγαινε σχολείο στη Χαλανδρίτσα όπου επικρατεί προβληµατισµός καθώς γονείς και µαθητές ζητούν το κλείσιµο προληπτικά του σχολείου και ενηµέρωση από τις υγειονοµικές αρχές.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Με τον καφέ της Κυριακής 13

Τ

ο δίχως άλλο, το συγκρότηµα των Locomondo δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αφού στα δέκα περίπου χρόνια ύπαρξης του έχει καταφέρει να είναι εξαιρετικά δηµοφιλές. Πολλά από τα τραγούδια τους έχουν αγαπηθεί από µεγάλο κοµµάτι της νεολαίας -και όχι µόνο- ενώ η αγάπη του κοινού εκφράστηκε µε την θετική ανταπόκριση και στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του συγκροτήµατος µε τίτλο «Οδύσσεια». Μετά τις συναυλιακές εξορµήσεις του καλοκαιριού, εντός και εκτός Ελλάδος, συνοµιλήσαµε µαζί τους για τον τελευταίο δίσκο τους, τις live εµφανίσεις τους, την µουσική τους ταυτότητα και φυσικά τους θερµούς υποστηρικτές τους… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Μέχρι πρόσφατα ανήκατε στο δυναµικό µεγάλης δισκογραφικής ετα ιρείας, όµως ο τελευταίος δίσκος σας κυκλοφόρησε σε δική σας, ανεξάρτητη παραγωγή. Πιστεύετε ότι οι εταιρείες έχουν κλείσει τον κύκλο τους, µε δεδοµένη την εξάπλωση της ιντερνετικής επικοινωνίας; Η συνεργασία µας µε την ΜΒΙ –µέχρι να εµφανιστούν τα πρώτα σηµάδια της κρίσης– ήταν πάρα πολύ καλή, δεν έχουµε κανένα παράπονο. Το θέµα µε τη δισκογραφία στην Ελλάδα είναι µία πονεµένη ιστορία, καθώς εδώ δεν έχουµε να αντιµετωπίσουµε µόνο την κρίση που περνάει η δισκογραφία παγκόσµια, αλλά και την κρίση της ελληνικής οικονοµίας. Το αποτέλεσµα είναι αυτό που ξέρουµε όλοι… Και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες ανεξαρτητοποιούνται, γιατί µικραίνει η ανάγκη του µεσάζοντα, της δισκογραφικής εταιρeίας δηλαδή, από τη στιγµή που ένα µεγάλο µέρος της διανοµής γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το σινγκλ σα ς, µε τίτλο “Οδύσσεια ”, αποτελεί µια ανασκόπηση της συναυλιακής πορείας σας και αφιερώνεται στους οπαδούς σας, µε τους οποίους έχετε αναπτύξει µια ιδιαίτερα στενή σχέση… Χωρίς τους ανθρώπους που µας αγαπάνε δεν θα ήµασταν τίποτα και γι’ αυτό ευχαριστούµε τους φίλους µας για όλη την υποστήριξή τους και την ενέργεια την οποία βγάζουν στις συναυλίες µας. Το µόνο παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι κάτι που το έχουν αντιµετωπίσει πάρα πολλά συγκροτήµατα στο παρελθόν: ξεκινήσαµε φτιάχνοντας τον δικό µας ήχο –πολλοί τον χαρακτήρισαν σαν κάτι φρέσκο και καινούριο. Μετά από καιρό έρχεται η στιγµή που αυτό το «καινούριο» παύει να είναι καινούριο και είναι πλέον το στίγµα σου, η παγιωµένη ταυτότητά σου. Είναι λογικό κάποιος κόσµος να θέλει να ακούσει από εµάς τραγούδια µε αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο. Εµείς, από τη µεριά µας, δεν ξεχνάµε ποιοι είµαστε. Αλλά δεν παραβλέπουµε και το πού θέλουµε να πάµε µουσικά και σε επίπεδο τραγουδοποιίας. Η εξέλιξη υπάρχει πάντα και παντού, αρκεί να µην ξεχνάς από πού έρχεσαι, ποιες είναι οι ρίζες σου. Είναι γνωστή η ιστορία του τραγουδιού “Pro”, το οποίο για αρκετά χρόνια διστάζατε να συµπεριλάβετε σε δίσκο. Σήµερα, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι έχει θέση η ηθική

Locomondo «Χωρίς τους ανθρώπους που µας αγαπάνε δεν θα ήµασταν τίποτα…» στην τέχνη ή θα πρέπει ο καλλιτέχνης να εκφράζεται αδέσµευτα; Η ηθική του καθένα πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε στιγµή, όποιες αρχές και κανόνες κι αν έχει. Είναι συχνές οι εµφανίσεις σας στο εξωτερικό… ποιες διαφορές εντοπίζετε σε σχέση µε την Ελλάδα; Στο εξωτερικό είµαστε ένα συγκρότηµα από την Ελλάδα, το οποίο ο άλλος έρχεται να ακούσει από περιέργεια ή επειδή κάπου έχει ακούσει ένα τραγούδι. Φυσικά υπάρχουν και οι Έλληνες οµογενείς ή µετανάστες που έρχονται στις συναυλίες µας και δίνουν µία διαφορετική νότα. Η διοργάνωση και οι εγκαταστάσεις ποικίλουν από µέρος σε µέρος: όπως και στην Ελλάδα, σε κάθε µέρος στο οποίο παίζεις αντιµετωπίζεις και κάτι διαφορετικό. ∆ίνετε µεγάλο αριθµό συναυλιών κάθε χρόνο… µε ποιους τρόπους καταφέρνετε να διατηρείτε την επί σκηνής φρεσκάδα σας και να κρατάτε ανέπαφες τις σχέσεις και ισορροπίες µεταξύ των µελών του γκρουπ; Το πιο σηµαντικό στοιχείο στη µπάντα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις µεταξύ των µελών. Αυτό µας έφερε κοντά στην αρχή, σαν παρέα, κι αυτό είναι που εξακολουθεί να µας κρατάει κοντά –αλλιώς θα ήµασταν µια µπάντα από πληρωµένους µουσικούς. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η αγάπη

για ό,τι κάνουµε, για το να γράφεις τραγούδια, να κάνεις ζωντανές εµφανίσεις, περιοδείες. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία ίσως να µην υπήρχαν Locomondo.

Το µουσικό στυλ σας είναι χορευτικό, ενίοτε χιουµοριστικό και γενικά ανεβαστικό… θα αποδεχόσασταν τον τίτλο του «διασκεδαστή»; Από τη στιγµή που βγαίνεις πάνω στη σκηνή και παρουσιάζεις τη δουλειά σου στον κόσµο είσαι διασκεδαστής, ακόµα και αν κλαις επί σκηνής. Είναι ένα κοµµάτι αυτού που είµαστε κατά τη γνώµη µας, όλοι οι µουσικοί που παίζουν µπροστά σε κόσµο είναι και διασκεδαστές.

Συµπληρώσατε αισίω ς πάνω από δέκα χρόνια πα ρουσίας στην Ελληνική µουσική σκηνή… κοιτώντας πίσω, νιώθετε ότι κλείνει ένας κύκλος; Σίγουρα τα δέκα χρόνια είναι µία σηµαντική στιγµή για εµάς. Μάλλον είναι η έναρξη ενός καινούριου κύκλου, µιας και η κυκλοφορία του live δίσκου µας σηµατοδοτούσε το κλείσιµο ενός πρώτου κύκλου, ο οποίος συµπεριλάµβανε τους πρώτους τέσσερις στούντιο δίσκους. Στην καινούρια δουλειά νοµίζουµε γίνονται εµφανείς οι καινούριες κατευθύνσεις που παίρνει το συγκρότηµα, όπως και η διαφορετική σελίδα που ανοίγει στην ιστορία του.


14

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Café-Bar Parea Super γενέθλια! Με ένα super event γιόρτασε τον ένα χρόνο λειτουργίας του το Café-Bar Parea στον Πύργο (στην πλατεία Κύπρου) την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου! Ο εορτασµός των πρώτων γενεθλίων του Parea ξεκίνησε από νωρίς το πρωί µε το κατάστηµα να προσφέρει δωρεάν καφέ σε όλες τις παραγγελίες που δεχόταν εκπλήσσοντας ευχάριστα τους πελάτες του. Παράλληλα διακεκριµένοι baristas έκαναν επίδειξη παραγωγής καφέ µέχρι αργά το απόγευµα ενώ το βράδυ… ξεκίνησε το party! Γνωστοί dj`s και εντυπωσιακό dance show ξεσήκωσαν τους πολυπληθείς φίλους του καταστήµατος που έδωσαν εντυπωσιακό «παρών» για να ευχηθούν στους ιδιοκτήτες Γιάννη Πλεµµένο και Αλέξανδρο Καλύβα «Χρόνια Πολλά» και να διασκεδάσουν όλοι µαζί… Parea! Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Σκέψεις…

«Πολύ αργά για δάκρυα…»

Οι φράσεις «Πώς φτάσαµε εδώ;» και «Γιατί γίναµε έτσι;» ηχούν στα αυτιά µου συνεχώς αυτές τις µέρες και είναι τόσο ενοχλητικές όσο και αυτοί που τις λένε, και αναφέροµαι φυσικά σε όλους εκείνους, που ξαφνικά ανακάλυψαν την Αµερική (σ.σ. όπου Αµερική βάλε την “δράση” της Χρυσής Αυγής’’). Μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όλοι έπεσαν από τα σύννεφα. Τόσο καιρό µάλλον δεν ήξεραν για τις δολοφονίες µεταναστών, τη δράση των χρυσαυγιτών, τη συνεργασία αστυνοµίας και Χ.Α.. Και µη µου πεις κάλιο αργά παρά ποτέ… Γιατί εξαιτίας αυτού του αργά, σήµερα θρηνούµε ένα νεαρό παλικάρι, ένα νεαρό αντιφασίστα. Όχι δεν χαίροµαι που ο κύ-

ριος ∆ένδιας ξήλωσε τους επτά αξιωµατικούς της αστυνοµίας, θα χαιρόµουν αν το έκανε αυτό πολύ καιρό πριν. Αν το έκανε όταν η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε την εγκληµατική της δράση, το κυνήγι µεταναστών-αριστερών-αντιφρονούντων. ∆εν χαίροµαι που τα “µεγάλα’’ κανάλια και οι κυβερνοφυλλάδες ξαφνικά ανακαλύπτουν και προβάλουν τη δράση των νεοναζί και τους καταδικάζουν. Θα χαιρόµουν αν δεν τους είχαν δώσει ποτέ χώρο στα τηλεοπτικά τους πάνελ ή στις σελίδες των φυλλάδων τους, ή ίσως αν ακόµη και να τους έδιναν αυτό το χώρο, ικανοποιηµένη θα ήµουν αν τους αντιµετώπιζαν ως έχουν, ως δολοφόνους, ως φασίστες, ως νεοναζί, όχι ως πολιτικά

Μαριάννα Μητροπούλου mariannaki_1993@hotmail.com

πρόσωπα. Κι εσύ καλέ µου γείτονα που µε ρωτάς πώς φτάσαµε ως εδώ, γιατί πήραν τόσο αέρα οι χρυσαυγίτες και µου λες να πάµε µαζί σε κάποια αντιφασιστική πορεία, θα σου πω ότι ούτε και µε την δική σου αλλαγή χαίροµαι. Θα χαιρόµουν αν αντιδρούσες πριν µπουν οι χρυσαυγίτες στη Βουλή, αν αντιδρούσες όταν διάβαζες για τις επιθέσεις στους µετανάστες, αν δεν έλεγες “να αγιάσει το χεράκι του Κασιδιάρη’’ όταν χαστούκισε την Κανέλη, γιατί έτσι έλεγες! Θα χαιρόµουν αν πολύ πριν τη δολοφονία Φύσσα µου έλεγες να πάµε µαζί σε κάποια αντιφασιστική, π.χ. αν µου το έλεγες όταν τα πρωτοπαλίκαρα τους δολοφόνη-

σαν τον 27χρονο Πακιστανό Σαχτζάτ Λουκµάν, ναι, τότε θα δεχόµουν ότι κατάλαβες τι θα πει Χρυσή Αυγή και τότε θα ‘θελα να πάµε µαζί σε κάποια πορεία… Τώρα όµως όχι, δε χαίροµαι και ούτε δέχοµαι την έκπληξη σου-σας. Και όπως είπα και πριν, µη µου πεις, κατάλαβα έστω και αργά, γιατί αυτό το αργά πληρώθηκε µε αίµα, κι ακόµη κι αν δε το δέχεσαι, αυτό το αίµα λερώνει τώρα και τα χέρια σου και τη συνείδηση σου… αυτή είναι η αλήθεια.


15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ρόκειται για µια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες που δύσκολα ξεχνά κανείς! Η Ήβη Ταµποτέλη από τον Πύργο, αν και µόλις 23 ετών, µιλά µε µπόλικη εµπειρία τόσο για την ίδια, το nightlife στην περιοχή µας, την κρίση και το µέλλον της…

Π

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Τι θα έλεγες για σένα σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει; ∆εν θα του έλεγα τίποτα νοµίζω... θα τον άφηνα να µε γνωρίσει και να καταλάβει καλύτερα µόνος του τι άνθρωπος είµαι. Το πώς φαίνεται ένα άτοµο που δεν γνωρίζουµε, µπορεί να απέχει αρκετά απ’ αυτό που είναι στην πραγµατικότητα... Ιεραρχικά, ποια είναι τα πιο σηµαντικά πράγµατα στην ζωή σου; Το βασικότερο πράγµα στη ζωή µου, είναι η οικογένεια µου και τα άτοµα που αγαπάω... τώρα αν έχεις την υγεία σου όλα τα άλλα τα βρίσκεις… Θυµάσαι πότε και που δούλεψες για πρώτη φορά πίσω από µια µπάρα; ∆ούλεψα σχετικά νωρίς και πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο ευχάριστο γιατί µεγαλώνεις αναγκαστικά, απότοµα… ήµουν στα 17µιση... πριν περίπου 6 χρόνια. Πήγαινα σχολείο ακόµα φαντάσου… Είχε πάει µία φίλη µου να ζητήσει δουλειά σε γνωστό Café του Πύργου και τελικά δούλεψα κι εγώ! Μου άρεσε πολύ που έβγαζα τα δικά µου χρήµατα και δεν επιβάρυνα οικονοµικά την οικογένεια µου γι’ αυτό και συνέχισα. Η παραγγελία που άκουσες και δεν µπόρεσες να συγκρατήσεις τα γέλια σου; Η αλήθεια είναι ότι έχει συµβεί αρκετές φορές και το χειρότερο είναι ότι επειδή είµαι αυθόρµητη γενικά και πολλές φορές καθόλου διακριτική, δεν µπορώ να συγκρατηθώ κι αν θέλω να γελάσω θα γελάσω… Συνήθως µου τυχαίνει να παραγγέλνουν κάτι χωρίς να ξέρουν να το πουν σωστά ας πούµε... όπως κάποιος το Lucozade µου το είχε ζητήσει λουκοζάντε ή το ουίσκι Haig Χάιτζ.... Τι προσέχεις περισσότερο όταν δουλεύεις; Να κάνω σωστά τη δουλεία µου και να είµαι ευγενική... και κάποιο λάθος να κάνεις µε την ευγένεια µπορείς

Μy name is Taboteli… … Ivi Taboteli! στη συνέχεια να το «µπαλώσεις». Πόσο έχει αλλάξει τη νυχτερινή διασκέδαση η κρίση; Προέκυψε κάτι καλό από όλη αυτή την κατάσταση κι αν ναι τι είναι αυτό; Έχει αλλάξει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Αν δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κάποιος δεν πρόκειται να βγει και να χαλάσει τα χρήµατά του. Πολλοί άνθρωποι έχουν περιορίσει πράγµατα που έκαναν στο παρελθόν και που τώρα πια αποτελούν πολυτέλεια για να µπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Κατά τη γνώµη µου είµαστε όλοι υπαίτιοι γι` αυτή την κατάσταση. Ήµασταν αρκετά βολεµένοι εδώ και πολλά χρόνια και βασικός σκοπός ήταν η καλοπέραση µας. Τώρα θα µάθουµε να παλεύουµε για τα βασικά! Ότι κι αν µας λένε όµως, ότι κι αν αφήνουν να εννοηθεί όλα είναι εδώ και χρόνια προκαθορισµένα πιστεύω… οπότε το µόνο που χρειάζεται είναι θετική σκέψη και πίστη. Συνοµήλικοί σου σχολιάζουν ότι δεν κάνουν σχέσεις λόγω της κρίσης… το επιβεβαιώνεις; Όντως η κρίση µας έχει επηρεάσει όλους και επικρατεί παντού άγχος και γκρίνια… Παρ’ όλα αυτά όταν δύο άνθρωποι θέλουν να είναι µαζί πραγµατικά και έχουν θέληση τα αντιµετωπίζουν όλα... Είναι πιο… ανθεκτικές ή πι ο ευάλωτες οι φιλίες στο χώρο της νύχτας; Γενικά εγώ είµαι δύσπιστη µε την φιλία... αν δεν καταλάβω τι πραγµατικά θέλει ο άλλος από µένα δύσκολα θα τον εµπιστευτώ. Έχω πολλούς γνωστούς αλλά πραγµατικούς φίλους/ες λίγους και καλούς. Η νύχτα γενικά είναι ύπουλη, αλλά αν ταιριάξεις µε ένα άτοµο χωρίς να κοιτάς να πάρεις µόνο πράγµατα απ` αυτόν αλλά να κοιτάξεις και να δώσεις, δεν νοµίζω ότι παίζει ρόλο σε ποιον χώρο τον γνώρισες. Περνώντας ο καιρός καταλαβαίνεις...

Ποια είναι η ιδανική έξοδος για σένα; ∆εν µε ενδιαφέρει τόσο το µέρος ή αν θα έχει κόσµο... προτιµώ να πηγαίνω κάπου που θα µ` αρέσει κυρίως η µουσική… αν παίζει και ροκ η καλύτερη µου... Επίσης µου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω για φαγητό. Το να περάσεις όµως καλά εξαρτάται βέβαια κι από την παρέα που έχεις. Τι σου αρέσει πιο πολύ στον Πύργο; Τι θα ήθελες ν` αλλάξει άµεσα; ∆εν έχω κάτι συγκεκριµένο… αλλά µου αρέσουν οι αναµνήσεις που έχω στον Πύργο, είτε καλές είτε κακές, από τα παιδικά µου χρόνια µέχρι σήµερα. Θα ήθελα… πάαααρα πολύ να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων! Όλοι ασχολούνται µε το τι κάνει ο καθένας χωρίς να κοιτάει την καµπούρα του... επίσης βλέπω πολύ ψευτιά γύρω µου... εδώ λειτουργούν πιο πολύ µε το φαίνεστε χωρίς να δίνουν βάση στην ουσία και δεν µπορώ να καταλάβω και τον λόγο. Καλύτερα να χαλαρώσουµε λίγο γιατί η ευτυχία δεν βρίσκεται εκεί... λάθος το πάµε... Τι σε κάνει να χαµογελάς; Τα άτοµα που αγαπάω και η Τερέζα, το σκυλί µου… Για το τέλος κάνε µια προσπάθεια να φανταστείς που και σε ποια κατάσταση θα βρίσκεσαι µετά από 10 χρόνια… Γενικά δεν κοιτάω και πολύ στο µέλλον… ειδικά και µετά από πολλές καταστάσεις µε ενδιαφέρει το παρόν… Σε δέκα χρόνια όµως ελπίζω να έχω καταφέρει να είµαι τελείως ανεξάρτητη και να ασχολούµαι µε κάτι που αγαπάω πολύ, ακόµη κι αν δεν βγάζω πολλά χρήµατα… Και το σηµαντικότερο να έχω καταφέρει να προσφέρω κάτι στους ανθρώπους που θεωρώ σηµαντικούς για µένα. Άλλοι στη θέση µου θα έλεγαν ότι θα έχουν κάνει οικογένεια και όλα τα σχετικά... αυτά πιστεύω όµως πως δεν τα κυνηγάς...έρχονται από µόνα τους...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Απόφαση-Σταθµός του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πύργου

14 µήνες φυλάκιση και πρόστιµο 5.000 ευρώ στον 77χρονο για κακοποίηση σκύλου

Κ

αταπέλτης ήταν η απόφαση που πήρε αργά το µεσηµέρι της Παρασκευής το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Πύργου δικάζοντας µε την διαδικασία του Αυτόφωρου την υπόθεση κακοποίησης σκύλου από 77χρονο στην παραθαλάσσια περιοχή Λέτρινα της Σπιάτζας…

Αγγελίες – Χαρίζονται ∆είτε µερικά από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου στο χώρο της Συντριάδας στον Πύργο και πάρτε την απόφαση σας… ξέχωρα από αυτά των φωτογραφιών υπάρχουν πάρα πολλά ακόµα σκυλιά όλων των ηλικιών και µεγεθών! Σχεδόν όλα τα σκυλιά µπορείτε να τα δείτε και στο Facebook (κάντε like στην κοινότητα Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου όπου και µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον σύλλογο) Κάποιο από αυτά µπορεί να γίνει δικό σας!

Ο 77χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου καταδικάστηκε σε 14 µήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιµο µε την ποινή να είναι εφέσιµη (σ.σ. όχι όµως και το ύψος του χρηµατικού πρόστιµου)… Κατά την διάρκεια της διαδικασίας έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούµενος είχε χάσει το σκύλο του, που είχε εξαφανιστεί 3-4 ηµέρες πριν, από την παραθαλάσσια οικία του. Το απόγευµα της περασµένης ∆ευτέρας τον βρήκε και προκειµένου να τον µεταφέρει στο σπίτι του τον έδεσε στο αυτοκίνητο του... Την ενέργειά του αντιλήφθηκαν περίοικοι, οι οποίοι και την κατήγγειλαν τηλεφωνικώς στην Αστυνοµία. Λίγο αργότερα αστυνοµικοί του Α.Τ. Πύργου έσπευσαν στο σηµείο και αφού εντόπισαν τον 77χρονο τον συνέλαβαν. Το ζώο είχε τραυµατιστεί στα πόδια (σ.σ. «κάψιµο») δίχως, ευτυχώς, να κινδυνεύει η ζωή του… Στην χθεσινή δίκη η υπεράσπιση του κατηγορούµενου έκανε λόγο για την ηλικία του και την αδυναµία του να µεταφέρει το σκύλο µε κάποιο άλλο τρόπο στο σπίτι του, προσθέτοντας ότι είναι γνωστά γενικότερα τα φιλοζωικά του αισθήµατα, διευκρινίζοντας συνάµα ότι το ζώο δεν σύρθηκε στην άσφαλτο ενώ και η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το αυτοκίνητο ήταν µικρή... Παράλληλα ζήτησε την αθώωσή του επισηµαίνοντας τις περιπτώσεις όπου νεαροί ιδιοκτήτες σκυλιών ράτσας πιτµπούλ, µέσα στην πόλη του Πύργου, τα δένουν στα µηχανάκια τους οδη-

γώντας προκειµένου να δυναµώσουν αλλά δεν διώκονται ποινικά µε την κατηγορία της κακοποίησης ζώων… Το ∆ικαστήριο, όµως, επέβαλε την συγκεκριµένη ποινή, το άκουσµα της οποίας προκαλεί αίσθηση… Ξεκινούν από αέρος οι εµβολιασµοί άγριων ζώων για τη λύσσα - Ενηµέρωση όλων των σχολικών µονάδων Με την επαναδιαβίβαση του εγγράφου εκ Ιουνίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε την επανεµφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα στις 19/9 το Υπουργείο Παιδείας καλεί όλα τα σχολεία να ενηµερώνουν τους µαθητές για τη λύσσα καθώς και ότι θα πραγµατοποιηθεί εναέρια ρίψη δολωµάτων µε εµβολιασµούς για τα άγρια ζώα και κυρίως την αλεπού. Το έγγραφο στάλθηκε σε όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλης της χώρας και σε όλες τις σχολικές µονάδες ενώ προωθήθηκε και σε συλλόγους γονέων

& κηδεµόνων. Το υπουργείο καλεί τους εκπαιδευτικούς να ενηµερώνουν κάθε εβδοµάδα για 15’ τους µαθητές για τον κίνδυνο µετάδοσης του ιού της λύσσας µοιράζοντας τα φυλλάδια του ΥΠΑΑΤ. Ακόµα το υπουργείο σηµειώνει και ενηµερώνει ότι στα τέλη Σεπτεµβρίου θα γίνει η πρώτη ρίψη εµβολίων από αεροσκάφη για τα άγρια ζώα και κυρίως την αλεπού. Για το λόγο αυτό οι διευθυντές, ενηµερώνουν καθηµερινά τους µαθητές και τονίζουν ότι δεν πρέπει να ακουµπήσουν ή να πατήσουν τα δολώµατα αν τυχόν βρουν κάποιο, κυρίως σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές και όχι στο κέντρο της πόλης, καθώς περιέχουν ζωντανό ιό. Τονίζεται ότι είναι µικροί κύβοι χρώµατος λαδί-καφέ µε οσµή ψαριού. Οι εµβολιασµοί θα πραγµατοποιηθούν τέλη Σεπτεµβρίου και τον Οκτώβριο. Στο έγγραφο ακόµα αναφέρεται και ενηµέρωση που πρέπει να γίνεται για να είναι εµβολιασµένα τα σκυλάκια ή οι γάτες των µαθητών.

Ευχαριστήρια Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στην Deep Greece

«Ευχαριστούµε πάρα πολύ τα παιδιά της Deep Greece, την Βασιλική Σαµουρίδη και τον Martin Mc Darren, που ήρθαν στον χώρο του καταφυγίου και τράβηξαν φωτογραφίες τα σκυλάκια µας για το ηµερολόγιο µας για το 2014. Ιδιαίτερα τους ευχαριστούµε, γιατί το απόλαυσαν και τα καλά τους λόγια ήταν βάλσαµο στις ψυχές όλων αυτών που δίνουµε τον χρόνο µας για να ζήσουν µε αξιοπρέπεια τα ζώα που συµπολίτες µας παρατάνε στην τύχη τους σε απόµερα σηµεία... Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ». Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Η Ηλέκτρα, 9 µηνών και ζωηρή!

Ο Ντάφυ, 5 µηνών, µικρόσωµος και πολύ χαριτωµένος

Ο Ντόναλντ, 5 µηνών, µικρόσωµος και ήσυχος.

Ο Μπλού, 1 χρονού, παιχνιδιάρης!

Ο Τούλης, 5µηνίτης κι αυτός και πολύ χαδιάρης!

Ο Μπέµπης, 3 χρονών, 15 κιλών, φιλικότατος!

Η Ζιζέλ, 2 χρονών, 14 κιλά, θέλει όλο αγκαλιές!

Η Ανίτα, 5 µηνών, 6 κιλά, παιχνιδιάρα!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 17

Στη «µάχη» της 2ης αγωνιστικής οι οµάδες της Ηλείας

Σελίδες 19, 20

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Αµέλεια... τριών βαθµών Κ

• Ο Μαρτίνος που µπήκε αλλαγή στα Μέγαρα ήταν τιµωρηµένος από πέρυσι

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ρίµα και άδικο… Μια παράλειψη µπορεί να στερήσει από τον Πανηλειακό τους τρεις βαθµούς που κέρδισε προχθές µε πολύ κόπο και ιδρώτα στον αγώνα µε τον Βύζαντα Μεγάρων. ∆υστυχώς η οµάδα της Ηλείας από αµέλεια χρησιµοποίησε στο παιχνίδι µε τον Βύζαντα τον ∆ηµήτρη Μαρτίνο (µπήκε στο µατς των Μεγάρων στο 74’, αντί του Καλαϊτζίδη), που ήταν τιµωρηµένος από πέρσι, όταν και έπαιζε στον Φωκικό. Οι ποινές των παικτών από την περσινή Β’ Εθνική είχαν κοινοποιηθεί, αλλά στον Πανηλειακό φαίνεται πως δεν το γνώριζαν και χρησιµοποίησαν τον παίκτη και έτσι κινδυνεύουν να χάσουν τους τρεις βαθµούς που κέρδισαν.

Ο Βύζαντας σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα θα κάνει αύριο ∆εύτερα ένθα σταση (µπορεί την κάνει µέχρι και Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη), και λογικά θα κερδίτης ς χάσουν τους βαθµού σει το µατς στα χαρτιά (ο Πανηθέτει λειακός δεν έχει µείον). νίκης (ο Βύζας κατα Οι «ερυθρόλευκοι» τώρα υποαύριο ένσταση) στηρίζουν ότι πήραν στα χέρια τους µόνο το έγγραφο για το ποινολόγιο των παικτών της Γ’ Εθνικής. Θα έπρεπε ασφαλώς να ενηµερωθούν και για τους παίκτες που αγωνίστηκαν στη Β’ Εθνική. να παίξει. Στην οµάδα του Πύργου αντιλήφθηκαν το σφάλµα ∆εν είναι άλλωστε και λίγοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίτους και πλέον δεν µπορούν να αλλάξουν τίποτα για να επαστηκαν πέρσι στη Football League και φέτος αγωνίζονται νορθώσουν. στον Πανηλειακό. Όσο για τον ίδιο τον Μαρτίνο; Νόµιζε ότι *** Φωτορεπορτάζ από τον αγώνα στα Μέγαρα, που είχε συµπληρώσει 11 κίτρινες κάρτες και άρα θα µπορούσε


18 Σ Π Ο Ρ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Οι παίκτες του Πανηλειακού πανηγυρίζουν το πρώτο γκολ που έθεσε τις βάσεις για τη µεγάλη νίκη.

α ρ α γ έ Μ α τ σ α ν ώ γ α ν ο τ από Μικρά από τα Μέγαρα

δης O Kωνσταντινί σκοράρει µε υπέροχο πλασέ και µετά πανηγυρίζει.

• Περίπου 80 φίλαθλοι του Πανηλειακού βρέθηκαν στο γήπεδο όπου δεν σταµάτησαν λεπτό να τραγουδούν κι ήταν οι µόνοι που ακουγόνταν στο γήπεδο. • Σύσσωµη η διοίκηση του Πανηλειακού βρέθηκε στο γήπεδο και µάλιστα στην ίδια θύρα µε τους οπαδούς του Πανηλειακού. • Με τον Καλιτζάκη (;) και την διοίκησή τους τα είχαν οι φίλαθλοι του Βύζαντα γι’ αυτό και δεν είχαν απλώσει και πανό στο γήπεδό καθώς και φώναζαν ελάχιστες φορές. • Στην κερκίδα µε τους οπαδούς του Πανηλειακού κι οι παίκτες που ήταν εκτός αποστολής.

Νικητές στην µάχη της κερκίδας βγήκαν οι φίλαθλοι του Πανηλειακού (οι φωτο είναι από το site των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων).

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Το υπόλοιπο πρόγραµµα της πρεµιέρας Μετά την πρεµιέρα των Μεγάρων, σήµερα και αύριο έχουµε το κυρίως πιάτο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Β’ Εθνικής (football league). Αναλυτικά : 1ος όµιλος Κυριακή (29/9) Ηρακλής Ψαχνών-Χανιά (16.00)

Αχαρναϊκός-Παναιγιάλειος (16.00) Παναχαϊκή-Αστέρας Μαγούλας (16.00) ∆ευτέρα (30/9) Επισκοπή-Φωστήρας (16.00) Φωκικός-Καλλιθέα (16.00) Ολυµπιακός Βόλου –Γλυφάδα (16.00, OTE TV)

• Μικροένταση υπήρξε στην επίτευξη του 1ου γκολ του Πανηλειακού καθώς εκείνη την στιγµή οι οπαδοί του Πανηλειακού που περνούσαν ενδιάµεσα απ’ τους φίλους του Βύζαντα για να πάνε στην θύρα των φιλοξενούµενων, καθώς πανηγύρισαν έντονα το γκολ! Γρήγορα όµως έλαβε τέλος µε την παρέµβαση των πιο ψύχραιµων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 19

Α.Ο ΑΣΤEΡΑΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ/ΠΑΝOΠΟΥΛΟΥ

Μόνο νίκη κόντρα στην Αχαϊκή Ε

Του Γιάννη Μουρούτη

και αυτό το απέδειξε και στην Τρίπολη, κόντρα στον Παναρκαδικό για το κύπελλο Γ’Εθνικής. Αν οι παίκτες δείξουν τον πραγµατικό τους εαυτό, τότε το «τρίποντο» είναι απόλυτα εφικτό για τον Αστέρα. Η νίκη είναι πολύ σηµαντική υπόθεση για το συγκρότηµα του Νοµού µας και αυτό γιατί οι παίκτες θα αποκτήσουν ψυχολογία, ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Ο τεχνικός Νίκος Γκίνο, έχει πλέον και άλλες επιλογές και είναι φυσικό και ο ίδιος να είναι ικανοποιηµένος. Οι φίλαθλοι της οµάδας, θα ενισχύσουν την προσπάθεια των παικτών για νίκη , ενώ διαιτητής του αγώνα είναι ο Νίκας από τη Μεσσηνία.

νισχυµένος και αποφασισµένος… για τη νίκη είναι ο ΑΟ Αστέρας Αµαλιάδας /Πανόπουλου στο σηµερινό µατς των 4.30 µ.µ µε την Αχαϊκή που θα γίνει στην Αµαλιάδα. Η οµάδα της Ηλείας αφήνει πίσω της… τον αγώνα µε τον Παναργειακό και έχοντας διαθέσιµους τους Τζουµάκα, Μπουτσικάκη, Βατσή, ∆αλαβούρα και Θ.Αντωνόπουλο, θέλει µόνο τους τρεις βαθµούς στο σηµερινό µατς µε την Αχαϊκή του Γιάννη Ζερδεβά. Οι αντίπαλοι δεν είναι «εύκολη λεία» πάντως και αυτό φάνηκε από το 3-1 της πρεµιέρας κόντρα στον Ατρόµητο Αχαΐας. Όµως και ο καλός Αστέρας, δεν έχει να φοβηθεί κάτι…

∆OΞΑ ΝEΑΣ ΜΑΝΟΛA∆ΑΣ

Για το διπλό στην Αγυιά κόντρα στον Ατρόµητο Αχαΐας

Η

Του Γιάννη Μουρούτη

∆όξα Νέας Μανολάδας µετά την ισοπαλία της πρεµιέρας κόντρα στον Παναρκαδικό φιλοξενείται σήµερα από τον Ατρόµητο Αχαΐας στις 4.30 µ.µ και έχει στόχο την κατάκτηση βαθµού ή βαθµών. Οι «µαυραετοί», που δεν ξεκίνησαν όπως επιθυµήσουν τις υποχρεώσεις τους, θέλουν το θετικό αποτέλεσµα στο γήπεδο της Αγυιάς και δηλώνουν πανέτοιµοι γι’ αυτό. Ξέρουν ότι το έργο τους είναι δύσκολο, όµως το έµψυχο υλικό που διαθέτει η οµάδα της Νέας Μανολάδας είναι ικανό να κάνει την «ζηµιά» σε οποιαδήποτε οµάδα. Ο Χρήστος Καραπίτσος, τεχνικός της

∆όξας, αναµένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση µε την εντεκάδα της περασµένης Κυριακής κόντρα στον Παναρκαδικό, ενώ στα θετικά είναι η επιστροφή του Νίκου ∆αβουρλή. Ο έµπειρος µέσος ξεπέρασε το πρόβληµα στη γάµπα του, από το µατς κυπέλλου µε τα Σαγέικα και είναι στην διάθεση του Καραπίτσου για το σηµερινό µατς. Να σηµειώσουµε ότι στο πλευρό των παικτών της ∆όξας θα είναι και αρκετοί φίλαθλοι της οµάδας, οι οποίοι µε ανακοίνωση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αχαΐας, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τον αγώνα από την σκεπαστή εξέδρα του γηπέδου της Αγυιάς. ∆ιαιτητής θα είναι ο Βεργέτης από την Αρκαδία.

Καλεντάρι 22 αγώνων στην F1 του 2014 Κατά τρία γκραν πρι επεκτάθηκε το καλεντάρι της Formula 1 ενόψει του 2014, σύµφωνα µε το προσχέδιο που εξέδωσε η Παγκόσµια Οµοσπονδία Αυτοκινήτου, FIA. Το πρωτάθληµα το οποίο θα αποτελείται από 22 αγώνες θα ξεκινήσει από την Αυστραλία στις 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεµβρίου στη Βραζιλία, όπως συνηθίζεται. Στο καλεντάρι του 2014 συµπεριλαµβάνεται και το Νιου Τζέρσεϊ . Αναλυτικά το προσχέδιο που δηµοσίευσε η FIA: 1. Αυστραλία, 16 Μαρτίου 2. Μαλαισία, 30 Μαρτίου 3. Μπαχρέιν, 6 Απριλίου 4. Κίνα, 20 Απριλίου 5. Κορέα, 27 Απριλίου

6. Ισπανία, 11 Μαΐου 7. Μονακό, 25 Μαΐου 8. ΗΠΑ (Νιου Τζέρσεϊ), 1 Ιουνίου 9. Καναδάς, 8 Ιουνίου 10. Αυστρία, 22 Ιουνίου 11. Μεγάλη Βρετανία, 6 Ιουλίου 12. Γερµανία, 20 Ιουλίου 13. Ουγγαρία, 27 Ιουλίου 14. Βέλγιο, 24 Αυγούστου 15. Ιταλία, 7 Σεπτεµβρίου 16. Σιγκαπούρη, 21 Σεπτεµβρίου 17. Ρωσία, 5 Οκτωβρίου 18. Ιαπωνία, 12 Οκτωβρίου 19. Άµπου Ντάµπι, 26 Οκτωβρίου 20. Μεξικό, 9 Νοεµβρίου 21. ΗΠΑ, 16 Νοεµβρίου 22. Βραζιλία, 30 Νοεµβρίου

Οι σηµερινές αναµετρήσεις της Γ’ Εθνικής (4ος όµιλος) Οι σηµερινές αναµετρήσεις (4.30 µ.µ.) στον 4ο όµιλο της Γ’Εθνικής µαζί µε τους διαιτητές έχουν ως εξής: Καλαµάτα – Κόρινθος Παπαδόπουλος, Παπαδήµας, Τσιρίνης (Αχαΐας) Αρης Αιτωλικού – Παναργειακός Μαρκαντωνάτος, Πήττας (Ηλείας), Οικονόµου (Αχαΐας) ΠΑΟ Βάρδας – ΑΕ Ερµιονίδας ∆ιώτης, Κακατσίδης, Αντωνόπουλος (Αιτωλοακαρνανίας) Α.Ο. Αστέρας Αµαλιάδας/ Πανόπουλου – Αχαϊκή Νίκας, Λάµιας, Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας) Εθνικός Σαγέικων – ΑΕ Καραϊσκάκης Αδαµόπουλος Α. (Ζακύνθου), Αδαµόπουλος Κ., Τσαλίκογλου (Μεσσηνίας) Ατρόµητος Αχαΐας – ∆όξα Νέας Μανωλάδας Βεργέτης, Χαραλαµπόπουλος, ∆ηµογέροντας (Αρκαδίας) Πανναυπλιακός – Μεσσηνιακός Μιχελής, Χαλβατζάκος, Τζιλίρης (Πειραιά) Παναρκαδικός – ΑΕ Μεσολογγίου Κακριδής, Μπέτσογλου, Παπανικολάου (Κορινθίας)

Σουπερ Λιγκ

Ενδιαφέροντες αγώνες σήµερα

Για το πρωτάθληµα της Σούπερ Λίγκ σήµερα Κυριακή, 29 Σεπτεµβρίου 2013, έχουµε τους εξής αγώνες : ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16:00 NS2 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 18:15 NS3 Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ 18:15 NS2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ 18:15 NS4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:30 NS1 Σχετικά καλή παράδοση και για τον Παναθηναϊκό. Μετρά τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες εντός έδρας. Από τα ι έξι παιχνίδια τα πέντε έχουν έρθε under, ενώ τα τέσσερα ήταν 0-0 στο ηµίχρονο. Τα τελευταία δυο παιχνίδια (εντός/εκτός) ήρθαν ισόπαλα (0-0, 22). Πέρσι και τα δυο γκολ των πράσινων πέτυχε ο Σισοκό.


20 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Μόνο νίκη µε Ερµιονίδα Ν

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

τεµπούτο στην έδρα του και στο πρωτάθληµα κάνει σήµερα ο ΠΑΟ Βάρδας, υποδεχόµενος στην έδρα του στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής την δυνατή Ερµιονίδα των Ηλείων άσων Γιάννη Κολόκα και Κώστα Βλαχόπουλου, στις 4.30 µ.µ, και θέλει νίκη, ώστε να ξεκινήσει τη νέα σεζόν µε το «δεξί». Μάλιστα ο Αχαιός τεχνικός της οµάδας Ανδρέας Ζήκος στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής, ζήτησε από τους παίκτες του να πάρουν την νίκη ώστε να έχει αξία το διπλό της Καλαµάτας, ενώ στάθηκε κυρίως στην τακτική που θα ακολουθή-

σει στο µατς, ζητώντας από τους παίκτες του να σεβαστούν τον αντίπαλό τους. Όχι όµως και να τον φοβηθούν. Οι «πράσινοι», και στην τελευταία προπόνηση της εβδοµάδας έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, και έτοιµοι για νέα νίκη. Άπαντες είναι αισιόδοξοι ότι στον πρώτο επίσηµο αγώνα πρωταθλήµατος στη Βάρδα, η οµάδα παίζοντας χωρίς άγχος θα κάνει το καθήκον της και θα εκµεταλλευτεί την έδρα της. Άλλωστε οι «πράσινοι» θέλουν νίκη και µόνο νίκη, καθώς γνωρίζουν ότι όλα τα µατς αυτού του πρωταθλήµατος είναι ντέρµπι, και κάθε νίκη εντός έδρας φέρνει την οµάδα ακόµα πιο κοντά στην παραµονή. Όµως υπάρχουν προβλήµατα, καθώς απών

Τη νίκη θα διεκδικήσουν σήµερα οι παίκτες του ΠΑΟΒ απέναντι στην Ερµιονίδα και µπορούν να την πάρουν!

από το µατς θα είναι ο ταλαντούχος Μπισµπάρδης, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις από τον τελικό του «Σούπερ – Καπ», ο Φώτης Σκοζάι (παραµένει τραυµατίας από τον αγώνα κυπέλλου µε τον Παναργειακό), καθώς και ο τιµωρηµένος Ανδριέλος.

Το σηµερινό µατς θα ξεκινήσει στις 4.30 µ.µ. στο «Γρ. Καλάκος», µε το ∆.Σ. του ΠΑΟΒ να καλεί όλους τους φιλάθλους να δώσουν το δικό τους βροντερό… «παρών», αποτελώντας για ακόµα µια φορά τον 12ο παίκτη!

A1 KATHΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Ο Κένταυρος υποδέχεται τον Αίαντα

Ά

Του Γιάννη Μουρούτη λλοι τρεις αγώνες διεξάγονται σήµερα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας µε ώρα έναρξης στις 5 µ.µ. Στη Μαγούλα διεξάγεται το σηµαντικότερο µατς, όπου ο Κένταυρος θα παίξει µε τον Αίαντα, ενώ στα άλλα δύο µατς ο Ξενοφών αντιµετωπίζει τον ΑΠΟ Κουρτεσίου και ο ΠΑΟ Κακοβάτου τον Κεραυνό Χειµαδιού. Ας δούµε τα σηµερινά παιχνίδια αναλυτικά: Μαγούλα: Τόσο ο Κένταυρος, όσο και ο Αίας πέτυχαν µεγάλες νίκες στην πρεµιέρα. Οι γηπεδούχοι εκτός έδρας επί του Ενιπέα µε δέκα παίκτες και οι φιλοξενούµενοι επί της Προοδευτικής µε ευρύ σκορ. Ο αγώνας είναι αµφίρροπος, αφού µεγάλες διαφορές στις οµάδες δεν υπάρχουν, έστω και αν οι «πράσινοι» δείχνουν να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισµα για το «τρίποντο». ∆ιαιτητής η Βίκυ Σιαχάµη. Κρέστενα: Μετά την ήττα της πρεµιέρας από

Το πρόγραµµα της TV • Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η 2η αγωνιστική τον Ολυµπιακό Σαβαλίων, ο Ξενοφών θέλει µόνο νίκη κόντρα στον ΑΠΟ Κουρτεσίου. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καλύτερο έµψυχο υλικό από τους «νεοφώτιστους», όµως τα πάντα θα κριθούν στο γήπεδο. Χωρίς άγχος θα παίξουν οι φιλοξενούµενοι, που έχασαν δύσκολα από τη ∆άφνη το περασµένο Σάββατο. ∆ιαιτητής ο Λεωνίδας Κούρτης.

Κακόβατος: Από ισοπαλίες µε το ίδιο σκορ (22) προέρχονται ΠΑΟ Κακοβάτου και Κεραυνός Χειµαδιού, όµως οι γηπεδούχοι έπαιξαν εκτός έδρας και οι φιλοξενούµενοι στο γήπεδό τους. Στις λεπτοµέρειες θα κριθεί η αναµέτρηση, η οποία παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον. ∆ιαιτητής ο Χρήστος Κούλης.

PLAY OFF Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κένταυρος Καπελέτου – Πρόοδος Σαλµώνης στις 4 µ.µ • Για µια θέση στον 2ο όµιλο της Β’ κατηγορίας

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Στα Καβάσιλα «µάχονται» σήµερα στις 4 µ. µ. ο Κένταυρος Καπελέτου και η Πρόοδος Σαλµώνης µε τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο ανόδου για τον 2ο όµιλο της Β΄ κατηγορίας, η κλήρωση του οποίου ως γνωστό έχει γίνει!

Ενισχυµένος ο Κένταυρος Καπελέτου Ενισχυµένος θα εµφανιστεί στο σηµερινό στο µπαράζ των Καβασίλων µε την Πρόοδο Σαλµώνης ο Κένταυρος Καπελέτου! Μπορεί βέβαια να αποχώρησαν οι ∆ηµ. Κορφιάτης, Βασ. Οικονοµόπουλος και Παν. Βαγγελάκος για τον Α.Ο. Αρετής, ενώ ο Νικ. Κανελλόπουλος εντάχτηκε στον Φίλιππο Ανδραβίδας, όµως η οµάδα ενισχύθηκε σηµαντικά! Παίρνοντας από την Προοδευτική Μανολάδας τον

Με στόχο ό,τι το καλύτερο θα αγωνιστεί σήµερα η ιστορική Πρόοδος Σαλµώνης

Νίκο Φλώρο, τον Νίκο Σάµαρη, τους Γιαννέτο και Μίτρι, ενώ από τον ΠΑΟΒ τους: Σπ. Ασηµακόπουλο, Γιωργ. Βασιλικόπουλο, Θοδ. Πολίτη και τον γκολκίπερ Φαν. Παντέλη. Ενώ από οµάδα της Πάτρας αποκτήθηκε ο Παντελής Μηχανός. Έχοντας µάλιστα η οµάδα ξεκινήσει προετοιµασία εδώ και έναν µήνα… µε τεχνικό τον κ. Πα-

ναγιώτη Λίβανο, φιλοδοξεί να είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου, κάτι που έχασε «τσάµπα»… στα πλέι – οφ ανόδου του β΄ οµίλου της Γ΄ κατηγορίας. Με «µικρούς» η Σαλµώνη! Μπορεί η ιστορική Πρόοδος Σαλµώνης να καλείται σήµερα το από-

γευµα να διεκδικήσει την άνοδό της στην Β΄ κατηγορία µέσω αγώνα µπαράζ στα Καβάσιλα κόντρα στον Κένταυρο Καπελέτου, όµως δεν «κόβεται»… και ιδιαίτερα. Καθώς ήταν κάτι που δεν το περίµεναν οι διοικούντες της οµάδας, µε αποτέλεσµα να έχουν επενδύσει σε νεαρά «αµούστακα» παιδιά, µε στόχο να αγωνιστούν στη Γ΄ και µόνο κατηγορία της ΕΠΣΗ δηµιουργώντας ένα ισχυρό σύνολο ώστε τα επόµενα χρόνια να πρωταγωνιστεί. Μάλιστα κάποιοι από το ∆.Σ. στην αρχή ισχυρίστηκαν να µην κατέβουν καθόλου στο µπαράζ, όµως επικράτησαν τελικά οι ψυχραιµότεροι, και έτσι η οµάδα θα κατέβει στο µπαράζ για την τιµή των όπλων… και ό,τι κάνει. *Το µατς «σφυρίζει» ο Αποστολόπουλος.

Κυριακή 29/09 13:00 OTE Sport 4 Οσασούνα – Λεβάντε Primera Division 13:30 OTE Sport 1 Τορίνο – Γιουβέντους Serie Α 15:00 Novasports 1 - HD1 FIA GT Ισπανία, κύριος αγώνας 15:30 Action 24 Άντερλεχτ – Λιρς Πρωτάθληµα Βελγίου 15:30 OTE Sport 1 Στόουκ – Νόριτς Premier League 16:00 OTE Sport 5 Βερόνα – Λιβόρνο Serie Α 16:00 OTE Sport 4 Σασουόλο – Λάτσιο Serie Α 16:00 OTE Sport 3 Κάλιαρι – Ίντερ Serie A 16:30 Novasports 7 ΑΕΚ - Θύελλα Ραφήνας Football League 2 18:00 OTE Sport 4 ∆όξα ∆ράµας Νίκη Βόλου Football League 18:00 OTE Sport 2 Θέλτα – Έλτσε Primera Division 18:00 OTE Sport 1 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League 18:15 OTE Sport 5 Φλένσµπουργκ – Φούχσε Πρωτάθληµα Γερµανίας 18:30 OTE Sport 3 Μπράουνσβαϊγκ – Στουτγάρδη Bundesliga 19:00 Action 24 Σερκλ Μπριζ - Σταντάρ Λιέγης Πρωτάθληµα Βελγίου 20:00 OTE Sport 2 Εσπανιόλ – Χετάφε Primera Division 21:45 OTE Sport 1 Ρόµα – Μπολόνια Serie Α 22:00 OTE Sport 2 Μπέτις – Βιγιαρεάλ Primera Division


Σ Π Ο Ρ 21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ 0-0

Α

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΓΟΥΜΕΡΟΥ 1-1

Έλειψε… το γκολ

νοικτό και γρήγορο µατς έγινε στο Σκουροχώρι χθες, όπου ο µέτριος Λευκός Αστέρας και ο ψυχωµένος Α.Ο.Χάβαρι έµειναν στο 0-0. Η αναµέτρηση είχε αρκετές φάσεις εκατέρωθεν, µε τους φιλοξενούµενους συνολικά στο µατς να είναι καλύτεροι και να απειλούν περισσότερες φορές την εστία του Τσαούση. Ο τερµατοφύλακας του Σκουροχωρίου στο 32’ και στο 41’ σταµάτησε τον Ν.Αργυρόπουλο, σε δύο πολύ καλές περιπτώσεις για γκολ, ενώ για τους γηπεδούχους οι Ν.Σταµατελάτος και Σπηλιωτόπουλος στο 12’ και στο 43’, είχαν δύο σουτ που πέρασαν άουτ. Στην επανάληψη το Χάβαρι απείλησε δυο φορές µε τον Σπύρο Μαργαρώνη(76’ και 86’), αλλά ο Τσαούσης

αντέδρασε και πάλι σωστά, όπως και στο 71’, που αποµάκρυνε µε δυσκολία το σουτ του νεαρού Καράµπελα. Οι γηπεδούχοι στις καθυστερήσεις, πήγαν να «κλέψουν το τρίποντο», αλλά ο Ρούνης απέκρουσε το συρτό σουτ του Ζώη Παναγιωτόπουλου στην αριστερή του γωνία και το κόρνερ που εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι πέρασε ανεκµετάλλευτο. Καλύτεροι των νικητών οι Τσαούσης, Βασιλιακόπουλος και Ζ.Παναγιωτόπουλος, ενώ από τους φιλοξενούµενους ξεχώρισαν οι Σπ. Μαργαρώνης, ∆όσης, Ν.Αργυρόπουλος και Σταθόπουλος. Ο διαιτητής Νίκος Βουρλιώτης, απέβαλε στο 80’ τον ∆.Παναγιωτόπουλο µε δεύτερη κίτρινη και τον Νίκο Καράµπελα στο 86’ µε απευθείας κόκκινη κάρτα, γιατί

Ένας βαθµός σε κάθε οµάδα

Φάση από το χθεσινό µατς του Σκουροχωρίου, το οποίο δεν ανέδειξε νικητή

κλότσησε τον ∆.Σταµατελάτο από πίσω. Στο 80’ πάντως ο Σταθόπουλος φαίνεται ότι ανατρέπεται εντός περιοχής του Σκουροχωρίου, σε διεκδίκηση της µπάλας από τρεις παίκτες των γηπεδούχων, αλλά κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το µατς. Λευκός Αστέρας: Τσαούσης, Α. Μαργαρώνης, ∆.Σταµατελάτος, Βασιλακόπουλος, Γιαννακόπουλος, Ακρί-

βος(46’Τζίφας, 79’Μουρούτης), Μπούτσκα(88’Κακαλής), ∆.Παναγιωτόπουλος, Ζ.Παναγιωτόπουλος, Ν.Σταµατελάτος, Σπηλιωτόπουλος Α.Ο.Χάβαρι: Ρούνης, Σαφαρής, Κοκκώνης, Μπίρµπας, Μπουντουβής, Σταθόπουλος, Ν.Αργυρόπουλος(89’ Β.Αργυρόπουλος), Γεωργίου(63’Βυθούλκας), Καράµπελας, ∆όσης, Μαργαρώνης(90’Ουλής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ - ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ 0 – 1

«Καθάρισε» ο Σπηλιόπουλος στο 89’

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

είχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο ο Ενιπέας Λαντζοΐου, το οποίο φυσικά δεν είχε καµία σχέση µε την πρεµιέρα, επικράτησε χθες στο γήπεδο της Μυρσίνης µε σκορ 1 – 0 του τυπικά γηπεδούχου Ολυµπιακού Σαβαλίων, που φάνηκε περισσότερο στο α’ µέρος όπου είχε τις ευκαιρίες, ενώ ο Ενιπέας φάνηκε στο β’. Το τελικό σκορ διαµορφώθηκε στο 89’ µε πλασέ του «γκολεαντόρ» Γιάννη Σπηλιόπουλου, ο οποίος νωρίτερα και συγκεκριµένα στο 25’, 43’ και 60’ είχε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει, στην τρίτη µάλιστα σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι! Ενώ δοκάρι είχε και στο 40’ µε απευθείας φάουλ ο Νεοφώτιστος! ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ: Κόλλιας, Κύτταρης, Ν. Μπογονικολός, Ρούνης, ∆. Βουρλιώτης (90’ ∆ηµητρακόπουλος), Παναγιωτόπουλος (70’ Χατζηαράπης), Μιλοσέσκι, Χαραλαµπόπουλος, Αντωνόπουλος, Βαρβαρέσος, Καραγιάννης (55’ Χαµζάι). ΕΝΙΠΕΑΣ: Φωτακόπουλος, Μανοδήµος, Μπουρνέλης, Κουτσογιαννόπουλος, Καραγιαννόπουλος, Ηλιόπουλος Σπ., Τεκερλέκης Ιγν. , Νεοφώτιστος(46’ Μακρής), Σπηλιόπουλος, Τεκερλέκης Νικ. (46’ Μπουντόπουλος), Αγγελόπουλος Χρ. (60’ Αργυρίου).

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 0 – 2

∆ικαιότατη επικράτηση… µε Λ. Μαρκόπουλο Ο Γιάννης Σπηλιόπουλος µε το «χρυσό» γκολ στο 89’ χάρισε το «τρίποντο» στον Ενιπέα.

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ Β’ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Μια µοναδική διοργάνωση στην Αρχαία Ολυµπία

Μια µοναδική και εξαιρετικά σηµαντική διοργάνωση, το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Παίδων-Κορασίδων Τζούντο Β’ Νοτίου Ελλάδος διεξάγεται στην κοιτίδα του Παγκόσµιου Πολιτισµού, την Αρχαία Ολυµπία. Επί δύο ηµέρες, χθες και σήµερα, οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό της Αρχαίας Ολυµπίας, στα πλαίσια της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας για τους ΧΧΙΙ Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες στο Σότσι της Ρωσίας. Το πρωτάθληµα είναι µια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Οµοσπονδίας µε τον Αθλητικό Σύλλογο Τζούντο Ηλείας «OTANI» και γίνεται υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, έχει δε ως υπέρτατο σκοπό και αποστολή να στείλει στα πέρατα του κόσµου το µήνυµα του ευ αγωνίζεσθαι, δεδοµένου ότι στην Ευρώπη η παλιά Ιαπωνική τέχνη είναι µια µορφή σύγχρονης πάλης και θεωρείται ευγενές άθληµα.

Ισόπαλο µε σκορ 1-1 τελείωσε το παιχνίδι της Αναγέννησης µε την Ολυµπιάδα για την 2η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος. Το παιχνίδι ήταν αρκετά δυνατό µε τις δυο οµάδες να κυνηγούν µε όλες τις δυνάµεις τους τη νίκη. Η οµάδα του Γουµέρου προηγήθηκε στο 5’ µε τον Κολοβάδη, που πήρε το … ριµπάουντ µετά το δοκάρι του Μαντά, ενώ η ισοφάριση για το Παλαιοχώρι ήρθε στο 87’ µε τον Αλέξη Γαβριλόπουλο, που στο 90’ είχε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην οµάδα του, αλλά δεν µπόρεσε να σκοράρει σε τετ – α - τετ. Πολύ καλή η διαιτησία. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ : Κουτσαβίτης, Νικολόπουλος, Μενίκου, Σακάτος, Χρόνης, Μαρσέλης, Γαβριλόπουλος, Λογώνης, Γιαννόπουλος, Μαλισιώβας (70’ Παναγόπουλος), Λαγκαδινός ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΓΟΥΜΕΡΟΥ : Νικολόπουλος, Μπίρµπας, Καλαντζής, Α. Νικολόπουλος, Π. Φωτακόπουλος (81’ Τσίµπρης), Ι. Φωτακόπουλος (59’ Ροδόπουλος) , ∆. Παναγόπουλος, Παπακωστόπουλος, Μαντάς, Σίνος (74’ Καρακωνσταντής), Κολοβάδης Χ.Κ.

Στιγµιότυπα από τους αγώνες του Σαββάτου.

Οι συµµετοχές των αθλητών ξεπερνούν ήδη τις 150. Όλοι οι αθλητές µε τους γονείς τους και τους προπονητές θα διαµείνουν σε ξενοδοχεία της Αρ-

χαίας Ολυµπίας για δυο ηµέρες, ενισχύοντας µε την παρουσία τους την γιορτή του Ολυµπισµού.

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Καλύτερη στη µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Νίκη Τραγανού πέρασε από τη Μανολάδα επικρατώντας µε σκορ 2 – 0 της τοπικής Προοδευτικής, που προσπάθησε για το καλύτερο, έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο της τον Αλ. Γαλάνη. Μόλις στο 10’ ο Μαρκόπουλος µε σουτ εντός περιοχής έγραψε το 1 – 0, ενώ στο 33’ ο ίδιος είχε ανεπανάληπτο τετ -α - τετ. Το τελικό 0 – 2 διαµόρφωσε και πάλι ο Μαρκόπουλος στο 85’ µε νέο πλασέ. Ενώ η Νίκη είχε και άλλες χαµένες ευκαιρίες µε τους Παναγόπουλο, ∆. Κολοτούρο και Μαρκόπουλο για περισσότερα γκολ! ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: Σκρέπας , Κατσιµιτσίρης Κ., Μπιτούνης, Πάντος (46’ Αν. Βαλογιάννης), Παλούκος Π., Σάµαρης Π. (46’ Σάµαρης Ελ.), Βαλογιάννης Ζ., Κασσιάρας , ∆ηµητρόπουλος (40’ Πέρδικας), Νικολετάκης, Μπάρδης ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ: Λαµπρόπουλος, Κ. Κολοτούρος, Μπαρδούσης ,E. Κολοτούρος, Φάσκο, Βουρτσάνης, ∆. Κολοτούρος (90’ Βασιλόπουλος), ∆ούλος, Παναγόπουλος (70’ Νικολόπουλος Β.), Μαρκόπουλος (87’ Μπακίου), Ν. Κολοτούρος


22

Ε ν οίκω

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Ελένα ∆ηµητροπούλου

«Στην Ηλεία γνώρισα τους καλύτερους δασκάλους»

Η

σηµερινή Εν Οίκω καλεσµένη έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε την Ηλεία. Η΄Ελενα ∆ηµητροπούλου γεννήθηκε εδώ, µετακόµισε σε αρκετές πόλεις καθότι ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός, έζησε τέσσερα από τα σχολικά της χρόνια στην Ηλεία, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και πλέον ζει και εργάζεται µόνιµα στη Λάρισα ως καθηγήτρια Αγγλικών. Η Έλενα µίλησε στην εφ. Πατρίς για το πώς είναι να µαθαίνεις και να διδάσκεις µια ξένη γλώσσα και την κουλτούρα που κουβαλά, ενώ ανέσυρε από τη λήθη του χρόνου εικόνες από τα χρόνια στην Ηλεία.

Τι ήταν αυτό που σε ώθησε στο να εντρυφήσεις σε µια ξένη γλώσσα και στην κουλτούρα που αυτή περικλείει;

Καταρχήν από µικρή ηλικία µού άρεσε πολύ η αγγλική γλώσσα. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Όταν µε πήγαιναν οι γονείς µου σε κάποιο νησί, µιλούσα µε τους ξένους τουρίστες! Με το πέρασµα των χρόνων διαπίστωσα ότι µου άρεσαν πολύ τα παιδιά. Κάπως έτσι επέλεξα να γίνω καθηγήτρια Αγγλικών, ώστε να τα διδάσκω! Φυσικά,

σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και ο οικονοµικός παράγοντας στην επιλογή µου, µια και οι εποχές είναι δύσκολες. Παρ’ όλα αυτά τα αγγλικά είναι εδώ και δεκαετίες διεθνής γλώσσα και µε βοήθησε πολύ να γνωρίσω έναν νέο πολιτισµό και να τον διδάξω και σε άλλους! Τι συναισθήµατα αποκοµίζεις κάθε φορά που καλείσαι να µεταλαµπαδεύσεις γνώ σεις σε µαθητές σου; Είναι τροµερή εµπειρία.

Πολλές φορές είναι δύσκολο εγχείρηµα, γιατί τα παιδιά είναι απρόβλεπτα. Όµως, και µόνο που νιώθω ότι οι µαθητές µου µαθαίνουν από µένα την αγγλική γλώσσα και αποκτούν όλα τα εφόδια που χρειάζονται. Χαίροµαι τόσο πολύ και το διασκεδάζω µαζί τους! Σε µι α εποχή όπου όλα κρίνονται µε β άση ψυχρούς αριθµούς και στατιστικά, πόσο εύκολο είναι για µια καθηγήτρια

να διδάσκει πολιτισµό και κουλτούρα; Είναι όντως δύσκολο, όµως ένα παιδί δεν είναι σε καµία περίπτωση ένας ψυχρός αριθµός! Είναι µια ψυχή γεµάτη όρεξη να µάθει, να ενηµερωθεί και να µορφωθεί διευρύνοντας τους ορίζοντές του. Και σίγουρα η τάξη γίνεται σαν οικογένεια. Αρκεί πάντα να υπάρχει η απαραίτητη θέληση και αρκετά αποθέµατα επιµονής και υποµονής από

τον καθηγητή. Πιστεύεις ότι η διδασκαλία της Αγγλικής θα έπρεπε να είναι σε καλύτερο επίπεδο στο δηµόσιο σχολείο; Eννοείται πως ναι. Ακούω πολλά παιδιά να λένε ότι τα αγγλικά στο σχολείο είναι η «ώρα του παιδιού», ότι δεν προσέχει κανείς, ότι µιλάνε µεταξύ τους και παίζουν αντί να προσέχουν. Θεωρώ ότι ο µαθητής έχει ανάγκη από

ισχυρά κίνητρα για να µορφωθεί και να προσέχει αντί να αδιαφορεί! Έχω την πεποίθηση ότι ο καθηγητής µπορεί να τα προσφέρει.

Πόσο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε ξένες γλώσσες στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη ε π ο χή ; Παροτρύνεις µαθητές σου να µαθαίνουν ξένες γλώ σσες και κατ’ επέκταση ξένους πολιτισµούς;


23

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Εν οίκω

ü,ôé ìðïñåß íá öáíôáóôåß ï...íïýò óáò!

Οι ξένες γλώσσες διευρύνουν τους πνευµατικούς µας ορίζοντες. Φυσικά παροτρύνω τους µαθητές και τις µαθήτριες µου να µαθαίνουν πληροφορίες για πολιτισµούς άλλων χωρών. Πιστεύω ότι στο απώτερο –αλλά και στο εγγύς– µέλλον η ξένη γλώσσα θα τους ανοίξει τις πόρτες για µια αξιόλογη θέση εργασίας, µια και θα χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό οπότε θα συνοµιλήσουν και µε άλλους ανθρώπους ξένων χωρών.

áößóåò öõëëÜäéá öÜêåëïé åðáãã. êÜñôåò ôéìïëüãéá ðñïóêëÞóåéò

Έζησες αρκετά από τα παι δι κά σου χρόνια στην Ηλεία. Τι εικόνες και αναµνήσεις έχεις κρατήσει; Οµολογώ τις καλύτερες! Λόγω του επαγγέλµατος του πατέρα µου που είναι στρατιωτικός, βρέθηκα στον Πύργο. Εγώ γεννήθηκα στον Πύργο, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν βαθιές ρίζες εδώ για µένα! Έµεινα 4 χρόνια, γνώρισα τα καλύτερα παιδιά και τους καλύτερους δασκάλους και καθηγητές. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµα και τώρα διατηρώ επαφές µε τους περισσότερους φίλους! Η αλήθεια είναι ότι τον νοσταλγώ τον Πύργο πάρα πολύ! Εάν µου δοθεί η ευκαιρία, θα την επισκεφθώ ξανά. Μόνο όµορφα λόγια έχω να πω για τον Πύργο. Με ποιο αριστούργηµα της αγγλικής λογοτεχνίας θα παροµοίαζες την Ηλεία; Με τον «Ρωµαίο και την Ιουλιέτα»! Είναι µακράν το καλύτερο έργο

ÉÁ Å Á Ð Ô Å Ç Í Ô Õ ÓÕ × ÔÁ ÉÌÇ

Ô

της αγγλικής λογοτεχνίας. Είναι ένα αριστούργηµα που εκφράζει µοναδικά στοιχεία έρωτα και αγάπης.

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος Fopna83@gmail.com

Á Ô Ç ÉÏÔ

ÐÏ

ÁôåëéÝ ãñáöéêþí ôå÷íþí - åêôõðþóåéò

ÈåìéóôïêëÝïõò 12, Ðýñãïò, ôçë./fax: 26210 32037 e-mail:grafopyrgos@yahoo.gr


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Επιχείρηση

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

LINEA

ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ DESIGN!

Η

LINE A ιδρύθηκε το 1985 από τέσσερα αξιόλογα άτοµα της τοπικής κοινωνίας, µε ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα γύρω από την οικοδοµή, τον Παναγιώτη Χριστόπουλο, Γεώργιο Παρασκευόπουλο, Κωνσταντίνο Νικολούτσο και ∆ιονύσιο Σταυρόπουλο. Έχοντας σαν φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσουν στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων προσφέροντας µια νέα αισθητική που επέβαλε το ιταλικό design, δηµιούργησαν το πρώτο τους κατάστηµα στο κέντρο του Πύργου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου όπου σαν πρώτο αντικείµενο είχε την χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα το 1990 οι ανάγκες του τόπου και του αγοραστικού κοινού τους οδήγησε στη δηµιουργία ενός µεγάλου τριώροφου εκθεσιακού χώρου, κάτι πρωτόγνωρο για την τότε εποχή στην περιοχή µας, στο 4ο χλµ Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών. Το 2003,µετά τις σπουδές του στα οικονοµικά, ανέλαβε την διαχείριση της εταιρείας ο γιος του συνιδρυτή Παναγιώτη Χριστόπουλου ,Σοφιανός Χριστόπουλος, δίνοντας έτσι µια νέα πινελιά και νέες ιδέες για την συνέχεια και τις ανάγκες της εταιρείας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα έχει καταφέρει να παρέχει πιστοποιηµένα υλικά αλλά και το after sales service κάτι που δίνεται µέσα από τις συνεργασίες µε τα µεγαλύτερα ονόµατα του αντικειµένου. Η Linea θέλοντας να βοηθήσει στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονοµική κρίση, έγινε ση-

25

µείο πώλησης των µεγαλύτερων Ελληνικών βιοµηχανιών στον κλάδο της οικοδοµής (πχ αντιπροσωπεία στο µοναδικό πλέον Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, την AXIUM,µέλος ενός από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς οµίλους στην Ευρώπη). Σήµερα η επιχείρηση Linea αντιπροσωπεύει τους µεγαλύτερους πιστοποιηµένους οίκους πλακιδίων της Ιταλίας και της Ισπανίας καθώς επίσης είναι και επίσηµοι α ντιπρόσω ποι των ειδών υγιεινής IDEAL STANDARD στο Νοµό Ηλείας . Έχοντας σαν γνώµονα την υψηλή αισθητική και το πρωτοποριακό design η LINEA παρουσιάζει µια πλούσια συλλογή σε πλακίδια τοίχου και δαπέδου, είδη υγιεινής, έπιπλα και αξεσουάρ µπάνιου και κουζίνας σε ανταγωνιστικές τιµές και µε µεγάλες προσφορές καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συλλογή υλικών που θα µετατρέψει τον χώρο σας σε ένα πραγµατικό µέρος χαλάρωσης, ευεξίας και λειτουργικότητας. Τα δύο τελευταία χρόνια βαδίζοντας στις ανάγκες της εποχής καινοτοµεί και κάνει δύο µεγάλα βήµατα: Το πρώτο µεγάλο βήµα έγινε µεγαλώνοντας την γκάµα των υλικών της µε την συνεργασία της µε την TARKETT, τον µε-

1985

Ίδρυση της εταιρείας. πώληση χονδρική σε όλη την Ελλάδα

1987

Επέκταση στην λιανική πώληση στον νοµό Ηλείας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

1990

∆ηµιουργήθηκε ένας µεγάλος τριώροφος εκθεσιακός χώρος, κάτι πρωτόγνωρο για την τότε εποχή!

2012

∆ιεύρυνση της γκάµας των υλικών µε την προσθήκη των Laminate και φυσικών ξύλων της TARKETT και του συστήµατος θερµοµόνωσης της MARMOLINE MONOSIS. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας LINEA κ Σοφιανός Χριστόπουλος.

Ο τριώροφος εκθεσιακός χώρος της επιχείρησης.

γαλύτερο κα τασκευαστή στην Ευρώπη σε φυσικό ξύλινο δάπεδο και laminate. Η συνεργασία αυτή την κατατάσσει επίσηµο αντιπρόσωπο του εργοστασίου για τον νοµό Ηλείας και της δίνει την δυνατότητα της τιµής χοντρικής πώλησης σε όλους τους πελάτες της. Το δεύτερο µεγάλο βήµα είναι η συνεργασία της µε τη MARMOLINE MONOSIS στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης …. Προτείνοντας έτσι µια λύση οικονοµίας όλο το χρόνο από το πετρέλαιο

και το ρεύµα.(Ζέστη το χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι) Η LINEA έχει επεκταθεί µε σταθερά και πολύ επαγγελµατικά βήµατα και σε δραστηριότητες πέραν του Ν. Ηλείας, όπου έχει προσφέρει τις υπηρεσίες και τα υλικά της σε: Σπουδαία οικοδοµήµατα εκτός νοµού όπως το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,αλλά και εντός

νοµού όπως το GRECOTEL HOTEL, το ALDEMAR, τη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ και αρκετά άλλα. Το προσωπικό της LINEA µε την εµπειρία του στο χώρο της διακόσµησης, σας προτείνουν λύσεις πετυχαίνοντας έναν άριστο συνδυασµό αισθητικής και λειτουργικότητας στις πιο συµφέρουσες τιµές της αγοράς.

2013

Σήµερα έχει επεκταθεί πέραν του Νοµού και αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των ειδών υγιεινής.

Τα Laminate της TARKETT είναι µία πολύ συµφέρουσα λύση για την επένδυση του δαπέδου, σε νέες κατασκευές αλλά και ανακαινίσεις. Θα τα βρείτε σε πολλές διαστάσεις και σχέδια και είναι τα µόνα µε εγγύηση για οικιακή αλλά και επαγγελµατική χρήση!!

WHO IS WHO

Ολοκληρωµένες λύσεις για το µπάνιο

«Το 2002 συνιδιοκτήτης στην επιχείρηση LINEA έγινε ο γιος του κου Παναγιώτη Χριστόπουλου, Σοφιανός Χριστόπουλος. Μετά τις σπουδές του στα Οικονοµικά, Πτυχιούχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ,έδωσε µια καινούρια πινελιά για την συνέχεια της επιχείρησης. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά και είναι Πτυχιούχος Ορολογίας Οικονοµικών στην Αγγλική . Σαν ιδιοκτήτης της LINEA έθεσε νέους τοµείς και µε σύγχρονες και πρωτοποριακές ιδέες έδωσε ώθηση στην εταιρεία για το δύσκολο µέλλον. Με την πρόσληψη των κατάλληλων συνεργατών, στα νευραλγικά πόστα της εταιρείας, έχει σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας του µέσα στις δύσκολες εποχές της οικονοµικής κρίσης».

4ο χλµ Ε.Ο Πύργου-Πατρών 26210 30900 Πλακάκια µπάνιου σε ό,τι σχέδιο και ύφος επιθυµεί ο πελάτης.

Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης MARMOLINE. Έως 65% οικονοµία µε δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειµώνα!!!

Αξεσουάρ κουζίνας σε INOX και γρανίτη.

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


26

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Αρωµατικά λαχανικά για το µπαλκόνι µας!

Τ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ο βασιλικός είναι ένα από τα πιο αγαπηµένα φυτά της χώρας µας. Το χρησιµοποιούµε σαν καλλωπιστικό φυτό, στην µαγειρική αλλά και σαν εντοµοαπωθητικό. Υπάρχουν πολλά είδη βασιλικού: ο µικρόφυλλος, ο πλατύφυλλος, ο σγουρός, ο µεγαλόφυλλος και οι χειµωνιάτικοι, που µε φροντίδα ο τελευταίος αντέχει έως τις γιορτές. Οι χειµωνιάτικοι αντέχουν καλύτερα στο κρύο του χειµώνα και τους ξεχωρίζουµε από τον σκούρο βλαστό (µωβ). Γενικά η θερµοκρασία στην οποία αναπτύσσεται καλύτερα ο βασιλικός είναι οι 22ο - 30ο C ενώ ταυτόχρονα απαιτεί 10-12 ώρες φωτισµού ηµερησίως. Το πότισµα του βασιλικού πρέπει να είναι καθηµερινό αλλά το χώµα του να έχει καλή στράγγιση και το σηµείο που τον έχουµε τοποθετήσει να είναι ηλιόλουστο. Αντίθετα στην περίπτωση του καλοκαιρινού καύσωνα καλό είναι να ποτίζεται 2 φορές κατά την διάρκεια της µέρας και να τοποθετηθείται σε πιο σκιερό µέρος ή σε µέρος που το βλέπει ο ήλιος για λίγες ώρες την ηµέρα για να µην καούν τα φύλλα του. ∆εν ξεχνάµε ότι δεν αφήνουµε τον βασιλικό να ανθίσει γιατί θα σταµατήσει η παραγωγή νέων φύλλων.

Λίγα λόγια για την µαϊντανό

α αρωµατικά φυτά είναι εύκολα στην καλλιέργειά τους, πολλά από αυτά είναι πολυετή, κατάλληλα για µπαλκόνι, θέλουν λίγο νερό και δεν προσβάλλονται εύκολα από ασθένειες ή έντοµα. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σαλάτα ή σάλτσα, τα αρωµατικά δίνουν µια ιδιαίτερη γεύση σχεδόν σε κάθε γεύµα. Παρακάτω παρουσιάζουµε 6 µυστικά σχετικά µε τη φύτευση, τη φροντίδα και τη συγκοµιδή των αρωµατικών λαχανικών.

τους. Σε άλλα, όπως το άγριο σκόρδο, χρειάζεται να κόψουµε ολόκληρο κλαδάκι χρησιµοποιώντας κοφτερό µαχαίρι ή ψαλίδι λαχανικών. Θυµόµαστε ότι πρέπει να κόβουµε µόνο την ποσότητα που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε.

6. Αποθήκευση Μπορούµε να αποθηκεύσουµε αρωµατικά λαχανικά µε δύο τρόπους: είτε αποξηραίνοντάς τα είτε καταψύχοντάς τα. Αν αποφασίσουµε να τα αποξηράνουµε , τα τοποθετούµε σε ένα θερµό και σκιερό σηµείο για δύο εβδοµάδες. Έπειτα τα τοποθετούµε σε γυάλινα δοχεία µε καπάκι. Αν θέλουµε να τα καταψύξουµε , πρέπει πρώτα να τα καθαρίσουµε . Έπειτα τα ψιλοκόβουµε για να τα τοποθετήσουµε σε δοχεία κατάψυξης. Φροντίζουµε κάθε αρωµατικό λαχανικό να βρίσκεται στο δικό του δοχείο. Και οι δύο τρόποι αποθήκευσης εξασφαλίζουν τη διατήρηση του αρώµατος και των αιθέριων ελαίων των αρωµατικών λαχανικών.

1. Καλλιέργεια Μπορούµε να καλλιεργήσουµε αρωµατικά λαχανικά σχεδόν σε οποιοδήποτε σηµείο, σε γλάστρες, ζαρντινιέρες ή τον κήπο µας. Φυτεύοντας µια οµάδα αρωµατικών λαχανικών δε θα έχουµε απλώς ένα ωραίο αποτέλεσµα αλλά θα δηµιουργήσουµε τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλών αρωµατικών λαχανικών σε µικρό χώρο. Ανάµεσα στα αρωµατικά που µπορούµε να φυτέψουµε είναι ο µαϊντανός, ο άνηθος, το κρεµµυδάκι και ο βασιλικός. Σπέρνουµε απλώς τους σπόρους επάνω στο χώµα και διατηρούµε αυτή την περιοχή υγρή ώστε να µπορέσουν να βλαστήσουν τα λαχανικά.

2. Μεταφύτευση Ο πιο εύκολος τρόπος να έχουµε αρωµατικά λαχανικά στο σπίτι είναι να τα αγοράσουµε από κάποιο φυτώριο ή γεωπονικό κατάστηµα . Σε περίπτωση λοιπόν που αγοράσουµε ένα αρωµατικό λαχανικό σε γλαστράκι είναι σηµαντικό να το µεταφυτεύσουµε σύντοµα σε µια µεγαλύτερη γλάστρα στο σπίτι µας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε ότι το φυτό θα έχει αρκετό χώρο να αναπτύξει τις ρίζες του.

O µαϊντανός είναι διετές, ιθαγενές φυτό. Καλλιεργείται στις εύκρατες περιοχές για τα φύλλα του που χρησιµοποιούνται στη µαγειρική και σε διάφορες σαλάτες. Ήταν γνωστός στους αρχαίους Έλληνες που τον χρησιµοποιούσαν ως αρωµατικό βότανο αλλά και ως φάρµακο σε διάφορες παθήσεις. Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένα από τα συστατικά του κώνειου που ήπιε ο Σωκράτης. Η δυναµωτική όµως δράση του µαϊντανού πρωτοαναφέρεται στα ρωµαϊκά χρόνια, όπου αποτελούσε αναπόσπαστο συστατικό χυµών που έπιναν Ρωµαίοι µονοµάχοι.

3. Πότισµα Για να αναπτυχθούν τα αρωµατικά λαχανικά πρέπει σε γενικές γραµµές να τα ποτίζουµε συχνά. Αν ωστόσο προτιµάµε µεσογειακά αρωµατικά όπως είναι το θυµάρι, η µαντζουράνα, η ρίγανη και το δενδρολίβανο τότε δε χρειάζεται να τα ποτίζουµε συχνά καθώς είναι συνηθισµένα να αναπτύσσονται σε ξηρό χώµα. Αντίθετα το φρέσκο κρεµµύδι, το µελισσόχορτο και ο µαϊντανός χρειάζονται πολύ νερό. Και στις δύο περιπτώσεις το υπερβολικό πότισµα που οδηγεί σε λιµνάζοντα νερά πρέπει να αποφεύγεται.

4. Λίπανση Σε γενικές γραµµές, τα λιπάσµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε οικονοµία. Σε περιπτώσεις που λιπαίνουµε τα αρωµατικά λαχανικά πολύ συχνά, είναι πιθανό να επηρεαστεί η γεύση τους. Αν θέλουµε να τα λιπάνουµε µπορούµε να το κάνουµε µια φορά το µήνα. 5. Συγκοµιδή Η συγκοµιδή των αρωµατικών λαχανικών είναι πολύ εύκολη. Στα περισσότερα από αυτά, όπως στο βασιλικό, κόβουµε απλώς τα φυλλαράκια

Καλλιέργεια και πότισµα Μαϊντανού Αν και έχουµε συνηθίσει να το βρίσκουµε εύκολα στις αγορές, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι είναι ένα βότανο που απαιτεί υποµονή. Από την ώρα που θα φυτέψουµε τους σπόρους, θα χρειαστούν 3 µε 4 εβδοµάδες µέχρι να αρχίσουν να βλασταίνουν. Θα χρειαστεί να περάσουν ακόµη 2 µε 3 µήνες µέχρι να µπορέσουµε να δοκιµάσουµε το µαϊντανό µας. Μπορούµε να σπείρουµε τους σπόρους µαϊντανού στις γλάστρες µας από νωρίς την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο. Αν όταν φυτέψουµε τους σπόρους Μαϊντανού κάνει κρύο, θα πρέπει να µεταφέρουµε τις γλάστρες µέσα στο σπίτι και να τις βάλουµε δίπλα στο παράθυρο. Για καλύτερα αποτελέσµατα, η γλάστρα µε το Μαϊντανό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε µέρος που το βλέπει ο ήλιος, αν και µπορεί να αναπτυχθεί και σε µέρη που τα βλέπει ο ήλιος για λίγες ώρες την ηµέρα. Κατά τον πρώτο χρόνο ανάπτυξης του φυτού εµφανίζονται τα σύνθετα κατσαρά βαθυπράσινα φύλλα σχηµατίζοντας οµάδες. Στην συνέχεια εµφανίζονται διάφορα ψηλά ανθοφόρα στελέχη που στην κορυφή τους φέρουν µικρά κιτρινοπράσινα άνθη και ακολουθούνται από µικρά σπόρια. Αν και ο µαϊντανός είναι διετές φυτό, σπάνια επιζεί του δεύτερου έτους λόγω της συγκοµιδής. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί το δεύτερο έτος το φυτό δεν έχει την ίδια απόδοση και ποιότητα.


ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ ΗΤ ΗΣ Η

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6980770473. ΜΑΣ7150 -------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΤΖΕΛ, ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ, ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πληρ. τηλ. 6976300021, Πύργος. ΜΑ7663. ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων, καθώς και άλλες οικ. εργασίες, όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 6957855947. ΜΑ3820 ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη µικρών παιδιών ή ηλικιωµένων (και πάσης φύσεως εργασία) σε Βαρθολοµιό, Γαστούνη και περίχωρα. Πληρ. τηλ. 6978612604. ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων και παιδιών, δουλειές σπιτιού, αγροτικές δουλειές. Πληρ. τηλ. 6980777912. ΜΑ3654 ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ εργασία µε εµπειρία στα παιδιά και σε ηλικιωµένη γιαγιά ηµέρα ή και όλο το 24ωρο και σε δουλειές στο σπίτι. ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Τηλ: 6934395721. ΜΑ3715 ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων, κατάκοιτων, ακόµη και όλο το 24ωρο. Πληρ. στο τηλ. 6978923735. ---------------------------------. ΣΟΒΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ (σερβιτόρα, πωλήτρια, καθαρισµό σπιτιών, φύλαξη ηλικιωµένων) στον Πύργο. Παρακαλώ σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6978176449. ΜΑ3810 ---------------------------------. ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ καθαρισµό σπιτιών – φροντίδα ηλικιωµένων ή παιδιών. Επίσης κουζίνα εστιατορίων – ψησταριάς κ.λ.π. Πληρ. τηλ. 6972261508, σοβαρές προτάσεις. ---------------------------------. ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε µεγάλη πείρα και υψηλή ραπτική ψάχνει δουλειά σε ατελιέ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ και δουλειά στο σπίτι περιοχή Πύργου και Αρχ. Ολυµπίας. Τηλ: 2624071448. ---------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την αλλαγή και το πλέξιµο βιενετικων καρεκλών µε καινούρια. Πληρ. τηλ. 6937980738. ---------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη µικρών παιδιών ή ηλικιωµένων (και πάσης φύσεως εργασία) σε Βαρθολοµιό, Γαστούνη και περίχωρα. Πληρ. τηλ. 6978612604.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑΣ4448

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΚΥΡΙΑ από 40 έως 60 ετών για συγκατοίκηση ΜΟΝΙΜΗ στην περιοχή Κρεστένων. Πληρ. τηλ. 6948768331. ΜΑ7122

ΕΡΓΑΣΙΑ Π ΡΟ Σ ΦΟ Ρ Α .. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις λογιστικής και υπολογιστή και νεαρός µε τεχνικές γνώσεις για επισκευές µηχανηµάτων µαζικής εστίασης. Πληρ. τηλ. 26210/22380. ΜΑ3218 ----------------------------------. ΖΗΤΑΕΙ ΝΕΑ ή ΝΕΟΣ να εργαστεί σε εστιατόριο στη Γερµανία. Πληρ. κος Κώστας στο τηλ.: 6938531768. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ για εργασία σε κρεοπωλείο έως 35 ετών. Πληρ. τηλ. 6948046904, 26220/29720. ΜΑ3694 --------------------------------. ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΠΕ – Υπηρεσίες Ταξί µε έδρα την Αµαλιάδα ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ κάτοχος: α) Ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί και β) κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆. Πληροφορίες στο τηλ. 6972726670 (Νίκος). ΜΑ3004 ---------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για την εταιρία FM CRUP (επώνυµα αρώµατα). Πληρ. κα Έλενα, τηλ. 6934764641.ΜΑ3107. ---------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6994191195.ΜΑ3714 --------------------------------.. ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός Πτυχιούχος Σχολής Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, µε υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά, ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά και συνεργασίας –επικοινωνίας, Γνώσεις Αγγλικών, Γνώσεις Η/Υ, Κάτοχος άδειας οδήγησης. Απαραίτητες συστάσεις. Αποστείλατε βιογραφικό µε mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 104. Περιοχή Κυλλήνη. --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την ψησταριά «Ελα στο ψητό» στην Αµαλιάδα κοπέλες τυλίχτριες. Τηλ. επικοινωνίας 6975574851. ΜΑ3996 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6977124824. . ZHTEITAI KOΠΕΛA για εργασία σε τουριστικό περίπτερο στην Ανδρίτσαινα και να έχει αυτοκίνητο. Παρέχεται δωρεάν στέγη. Πληρ. τηλ. 26260/22516, κο Κώστα. ΜΑ3812 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6986321251. ΜΑ3809 --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ εσωτερική. Πληρ. τηλ. 6943422016. ΜΑ3822

. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΩΝ (ΜΙΣΑΚΕΣ)

στην περιοχή Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6985070247. ΜΑ3693

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ

για αρτοποιείο στην Αρχ. Ολυµπία. Πληρ. τηλ. 6977259151.

κατά προτίµηση Ελληνίδα, µε γνώσεις νοσηλευτικής (απαραίτητη η εµπειρία) ως εσωτερική (24ωρη απασχόληση) για φροντίδα ηλικιωµένων και δουλειές σπιτιού, στο κέντρο της Αµαλιάδας. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. επικοινωνίας 6975988673.

. ΛΑ∆ΟΚΟΛΛΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ.

Πληρ. τηλ. 6979778322. ΜΑ2883

. ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΟΥΡΝΑΡΙΚΟ (Μυρσίνης) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία στις πωλήσεις και στον καφέ. Τηλ: 6980654637. ΜΑ3171

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ως υπάλληλος σε φαρµακείο του Πύργου, µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και δίπλωµα εις κλινική Οµοιοπαθητικής και Συµπληρωµατικά Ιατρικά. Με προϋπηρεσία στο εξωτερικό. Γνώσεις-κάτοχος Dios.Xpress. Κιν: 6975593538. ΜΑ3361

Στα πλαίσια ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του,

ο Όµιλος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ αναζητά διευθυντικά στελέχη.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: matheou@roumeliotis-sm.gr ή στο σάιτ www.roumeliotis-sm.gr ΜΑ3353

. Από την Moraitis Project

ζητούνται

για µόνιµη απασχόληση στη Ζάκυνθο νέοι και νέες από 25 έως 35 ετών για το τµήµα των πωλήσεων στις ακόλουθες ειδικότητες: Ξυλεία Μασίφ, Βιοµηχανική , οικοδοµική Πλακάκια, Είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας Χρώµα, µόνωση, στεγάνωση Τζάκι, Θέρµανση Απαραίτητα προσόντα: Εργασιακή εµπειρία σε αντίστοιχο τµήµα Χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων ∆ίπλωµα οδήγησης Αγγλικά Για αποστολη βιογραφικών: info@moraitishome.com Tel: 2695045117 Fax: 2695023741 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μωραΐτης Ελευθέριος

ΜΑ3366

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΑΘΗ Μ ΑΤΑ . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ µε µεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα Αγγλικών σε παιδιά και ενήλικους, τιµές προσιτές. Τηλ.: 6984611076.ΜΑ7220. ------------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη βοήθεια µαθητών του δηµοτικού. Τηλ.: 6973896453. ΜΑ2953 -----------------------------------ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ιδιαίτερα και σε γκρουπ και προετοιµάζει για εξετάσεις όλων των διπλωµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6972399209. -----------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον όλων των επιπέδων σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου. Επίσης, Φυσική και Χηµεία σε µαθητές γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983644081. Ώρες επικοινωνίας: 14:00-23:00. ΜΑ3051 ----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (µαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία) και µε φροντιστηριακή πείρα: Παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές όλων των επιπέδων ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ, καθώς και σε µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Γρήγορη κάλυψη κενών. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6972340912.ΜΑ2032. -----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Αναλαµβάνονται και γκρουπ 2-3 ατόµων. Τιµές πολύ χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ2768 ----------------------------------. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ Τµήµατος Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6972711788. ΜΑ1258 ----------------------------------. Έχοντας 25η εµπειρία ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ µαθήµατα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ γλώσσας σε πολύ καλές τιµές, κ. ∆ηµήτρης. Τηλ: 6984526104. ΜΑ1254 ----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κλασικής Φιλολογίας απόφοιτη του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6944983744. ΜΑ1312 ----------------------------------. Απόφοιτη Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ µαθήµατα ΧΗΜΕΙΑΣ σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6938849094. ΜΑ1311 ----------------------------------. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ έµπειρη αναλαµβάνει φύλαξη – δηµιουργική απασχόληση παιδιού – παιδιών. Πληρ. τηλ. 6974176908. ΜΑ3997 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννηθείσα στη Γερµανία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σ’ όλα τα επίπεδα µε φροντιστηριακή πείρα. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6976059222 (26210/37166). ΜΑ3280 ---------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου µε εµπειρία και σύγχρονες

µεθόδους διδασκαλίας (τιµή 9 ευρώ την ώρα και το πρώτο 2ωρο διδασκαλίας δωρεάν). Επίσης παραδίδει µαθήµατα στους φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου στα Μαθηµατικά και προχωρηµένα θέµατα Γραφικών Υπολογιστών. Πληρ. τηλ. 6979055712.ΜΑ2900. ---------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986834517. --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ µαθητών ∆ηµοτικού για το σχολείο και για τα αγγλικά. Επίσης, παραδίδει Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. ∆υνατότητα διδασκαλίας και σε γκρουπ 2 έως 3 ατόµων. Πληρ. τηλ.: 6982495884. ΜΑ3282. --------------------------------. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ κατ’ οίκον από έµπειρη καθηγήτρια πτυχιούχο Γερµανικής γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών µε σπουδές στη Γερµανία και µεταπτυχιακά. Προετοιµασία για όλα τα επίπεδα και για το ειδικό µάθηµα γερµανικών για τη Γερµανική Φιλολογία. Πληρ. τηλ. 6980141056. ΜΑ3998 --------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ µε πολυετή εµπειρία και µετεκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου µε µαθησιακές δυσκολίες όπως και σε µαθητές για καλύτερη επίδοση. Πληρ. τηλ. 6934698354. Προσιτές τιµές.ΜΑ3215. --------------------------------. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ του παν/µίου Αθήνας παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Γαλλικών στην περιοχή του Πύργου, για όλα τα επίπεδα. Τιµές απόλυτα προσιτές. Πληρ. τηλ. 2621300488, 6974247311. ΜΑ3801 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος κλασικής Φιλολογίας Παν/µίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου – ΕΠΑΛ. Τιµές από 6 ευρώ, περιοχή Αµαλιάδας. Τηλ. επικοινωνίας 6972153993. ΜΑ3808 --------------------------------. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακό παραδίδει µαθήµατα Αγγλικών, Γαλλικών, ECDL, Οικονοµικής θεωρίας Γ’ Λυκείου και µαθήµατα ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. Τιµή 5 ευρώ/ώρα. Πληρ. τηλ. 6971594771. --------------------------------. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για παιδιά και ενήλικες από πτυχιούχο Σκηνοθέτιδα New York College Αµαλιάδα, Γαστούνη και γύρω περιοχές. Προσιτή τιµή. Πληρ. τηλ. 6978831326. --------------------------------. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ µε πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού στην περιοχή του Πύργου. Τιµές αρκετά προσιτές. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας 6977939332. --------------------------------. ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την προετοιµασία παιδιών του δηµοτικού σε χαµηλές τιµές. Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα ισπανικών όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6975600263. ΜΑ3819


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

28

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑ ΘΗ ΜΑΤ Α . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

και Φιλολογίας ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ µαθήµατα γαλλικών και αναλαµβάνει µαθητές δηµοτικού για υποστήριξη στα µαθήµατα του σχολείου. Τηλ. κιν: 6983676284. ΜΑ1302

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

αναλαµβάνει την προετοιµασία µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου στα φιλολογικά µαθήµατα στην περιοχή της Αµαλιάδας. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6974327887. ΜΑ3347

. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

τη φύλαξη παιδιών, ηλικιωµένων προσώπων. Ηµιαπασχόληση και σε άλλο τοµέα εργασίας. Πληρ. τηλ. 6986526771.ΜΑ3816

. ΧΗΜΙΚΟΣ

µε εµπειρία στην παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων, αναλαµβάνει µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου σ’ όλα τα θετικά µαθήµατα. Υπάρχει δυνατότητα ταχύρρυθµων θερινών µαθηµάτων. Τιµές πολύ προσιτές. Υπάρχουν σοβαρές συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6980252973. ΜΑ2043

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού (όλα τα µαθήµατα), Γυµνασίου, Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία). Εγγυηµένα αποτελέσµατα στην αφοµοίωση της διδακτέας ύλης. Τιµές χαµηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946537089.

. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

παιδαγωγικού τµήµατος Πατρών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού όλων των τάξεων και για όποιον επιθυµεί φύλαξη παιδιών, τιµές προσιτές. Τηλ: 6979406447.ΜΑ3673

. ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

παραδίδει µαθηµατικά σε µαθητές όλων των επιπέδων. Τιµές προσαρµοσµένες στην κρίση. Πληρ. τηλ. 6908673058.ΜΑ3362

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΙΠΠΩΝ Ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΙΦΙΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ εθελοντές για την στελέχωση του τµήµατος θεραπευτικής ιππασίας. Για όλες τις κατηγορίες δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. Αν απλά κι εσείς αγαπάτε τα άλογα και θέλετε να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη µη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία µαζί µας. Όλοι οι εθελοντές θα µπορούν να έχουν ∆ΩΡΕΑΝ καρτέλα 5 µαθηµάτων αξίας 90 ευρώ το µήνα από τον Ιππικό Όµιλο.

Επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλ. 6948893642 και 6972320910.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

πτυχιούχος κλασικής Φιλολογίας µε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στο αντικείµενο σπουδών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6973425310. ΜΑ3677

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε φροντιστηριακή εµπειρία στην Αθήνα, παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά γυµνασίου – λυκείου και κατεύθυνση. Παρέχονται βιβλία µε προσωπικές σηµειώσεις. Λογικές τιµές και σίγουρη πρόοδος. Πληρ. τηλ. 6970682221.ΜΑ3671

. ΕΤΑΙΡΕΙΑ SECURITY ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

µε άδεια Security. Πληρ. τηλ. 26210/23075, 26210/27835.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου και προετοιµασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τηλ. 6981445968. ΜΑ7217

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε φροντιστηριακή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε παιδιά δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου. Παρέχονται προσωπικές σηµειώσεις σε όλα τα µαθήµατα. Προετοιµασία πανελληνίων. Τηλ: 6973793774. ΜΑ1243

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

µε φροντιστηριακή πείρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ µαθητές και ενήλικες όλων των επιπέδων. Τιµές προσιτές. Επίσης, αναλαµβάνει µεταφράσεις κειµένων. Τηλ. επικοινωνίας: 6979003850. ΜΑ1272

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γ ΚΑ ΡΣ Ο Ν Ι ΕΡ Ε Σ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε νεόδµητο κτήριο, πλήρως εξοπλισµένες, Σκουφά 13 και Ρήγα Φεραίου, Πληρ. τηλ. 6944448046, 6981464533.ΜΑ1961. ----------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι οροφοδιαµερισµα από 190 ευρώ (κουζίνα, µπάνιο, καθιστικό, κρεββατοκάµερα, διαµπερές µε µεγαλα µπακλόνια και αυτόνοµη θέρµανση Επιπλωµένο ή οχι. Πληρ. τηλ. 2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/26406, 6936248156. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. επιπλωµένη ή όχι, µε ηλιακό θερµοσίφωνα και κλιµατιστικό, πολύ κοντά στα ΤΕΙ, έναντι Νοµαρχίας, Μανωλοπούλου και Χρυσανθακοπούλου. Πληρ. τηλ. 6936281296.ΜΑ3990 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωµένες και µη στο κέντρο του Πύργου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6980287454. ΜΑ3657 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επί της Πατρών και ∆εληγιάννη, επιπλωµένη σε πολύ προσιτή τιµή. Πληρ. τηλ. 6932175189, 6937678332. ΜΑ3719 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δύο (2) δωµατίων σε κεντρικό σηµείο της πόλης, 2 µεγάλα δωµάτια, 2ου ορόφου, ευήλια και ευάερα, µε όλες τις σύγχρο-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – 2ΑΡΙ

επιπλωµένη ή όχι, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Τηλ: 6940744166.ΜΑ3048.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (∆ΙΧΩΡΗ)

πλήρως επιπλωµένη µόνο σε εκπαιδευτικούς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976444267. ΜΑ3690

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ

µε air condition στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6977251761, 26220/29727. ΜΑ3350

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (46µ²)

(υποδωµάτιο µεγάλο, κουζίνα µεγάλη, µπάνιο) στο ισόγειο διώροφης οικοδοµής, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, µε αυτόνοµη θέρµανση, πλήρως ανακαινισµένη, µε ισόγειο µπαλκόνι και αύλειο χώρο, επί της οδούς ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41 (Ευαγγελισµός Θεοτόκου) σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6938580849 και 6973746592.

. ΠΥΡΓΟΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σε κεντρικό σηµείο, πλήρως επιπλωµένη µε A/C. Πληρ. τηλ. 6947938916.

νες ανέσεις, επιπλωµένα ή όχι ανάλογα µε τη θέληση του ενοικιαστή, ήσυχη περιοχή, ΧΩΡΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ελεύθερη θέα, τιµή πολύ λογική. Πληρ. τηλ. 6973457676, 26210/33128, 6971814564. ΜΑ3656 ----------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην Αµαλιάδα, νεόδµητες – ηλιόλουστες, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, µε ηλ. θερµοσ. – Α/C σε όλους τους χώρους, χώρος PARKING και µε αυτόνοµη θέρµανση. Ενοίκιο συζητήσιµο. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6957542191. ΜΑ3685 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον τρίτο όροφο, επιπλωµένη, στο κέντρο του Πύργου µε αυτόνοµη θέρµανση και κλιµατιστικό, τηλεόραση, λογική τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/33866 και κινητό 6937616119. ΜΑ3681 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο 30 τ.µ., στο κέντρο, πλήρως εξοπλισµένη και A/C-TV- INTERNET, 4ος όροφος, χωρίς κοινόχρηστα µόνο (10 ευρώ) επάνω από Βιβλιοπωλείο ΚΟΡΚΟΛΗ, µόνο 190 ευρώ το µήνα. 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., µε µεγάλες βεράντες, πλήρως εξοπλισµένη και A/CTV- INTERNET σε προάστιο του Πύργου, 6 χιλιόµετρα σε όµορφη και ήσυχη περιοχή, χωρίς κοινόχρηστα, µε γκαράζ, µόνο 165 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/95108, κιν. 6937583707. ΜΑ2892 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στο κέντρο του Πύργου. Τηλ: 6939498918. ----------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη, επιπλωµένη σε νεόδµητη οικοδοµή, αυτόνοµη θέρµανση, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6972874424, 26220/25858. ΜΑ3698 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ) στην κεντρική πλατεία µε ελάχιστα κοινόχρηστα, 28ης Οκτωβρίου 11 στον πεζόδροµο. Πληρ. τηλ. 6942217261, 2621771987. ----------------------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, πλησίον ΤΕΙ Πύργου, κοντά στο κτίριο της Περι-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

4ου ορόφου, µε κλιµατισµό, δίχωρη, πλήρως επιπλωµένη, µε µεγάλες βεράντες, σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944668390 και 6937408006. ΜΑ2884

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

όπισθεν δικαστηρίων για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑ1073.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

στο κέντρο του Πύργου, κοντά στα ΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένες, χωρίς κοινόχρηστα και χωρίς λογαριασµό νερού, κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571.ΜΑΣ1270.

φερειακής Αυτοδιοίκησης. Τιµή 180 ευρώ. Πληρ. κο ∆ηµήτρη, τηλ. 6932317169. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στον Πύργο, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα και σε καλή τιµή. Πληροφορίες στο τηλ: 6937232040.ΜΑ3159 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο επιπλωµένη, Α’ όροφος. Πληρ. τηλ. 26210/26406, 6979853380. ΜΑ3272 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη, Παπαφλέσσα 27Β Πύργος. Πληρ. τηλ. 6974956040. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 28τ.µ. στον Πύργο επί της οδού Μ. Ιατρίδου 1 στον 1ο όροφο, φωτεινή, ηλιόλουστη. Πληρ.: 6974798549. ΜΑ3156 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (σε γυναίκα εκπαιδευτικό) στο κέντρο της πόλης του Πύργου ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 36τ.µ. πλήρως επιπλωµένη και άρτια εξοπλισµένη. Τηλ: 6974980420. ΜΑ1262 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40τ.µ. επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, ασύρµατο internet, β’ πάροδος ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-42. Τηλ: 6983157701. ΜΑ1318 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ος και 2ος όροφος επιπλωµένες, διαµπερείς, αυτόνοµη θέρµανση, στην Αµαλιάδα. Τηλ: 6982788781, 6974434554. ΜΑ1316 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην οδό Κοκκίνου και ΣΠΑΠ 7. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6936119098, 2621034465. ΜΑ3010 ----------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ LUX επιπλωµένη, 2 επίπεδα, ισόγειο και πρώτος µε ηλιακό θερµοσίφωνα, 2 A/C, Γ. Παπανδρέου 22. Πληρ. τηλ. 6977743588. ΜΑ3814

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ

µε δωρεάν ίντερνετ, 1ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6936753692. ΜΑ3346

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – ΡΕΤΙΡΕ

επί της οδού Μίλτωνος Ιατρίδου 55, επιπλωµένη, υπερλούξ, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6976907440, 6983038709. ΜΑ3364

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ

στον Πύργο, απέναντι από το ΚΤΕΛ στα Χαλικιάτικα, 4 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ από 100 έως 150 ευρώ, 1 ∆ΥΑΡΙ 180 ευρώ και 1 ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946758503, 6937865000. ΜΑ3670

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, ∆ΥΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ή ΜΗ

νεόδµητα, αυτόνοµη θέρµανση, θέση πάρκινγκ 300 µ. από το νέο ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6974990066, 6972691966. ΜΑ3697


ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γ ΚΑΡΣΟΝ ΙΕΡ ΕΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ

πλησίον ΚΤΕΛ – κέντρο πόλεως. Καινούρια, αντισεισµικής προστασίας, φουλ επιπλωµένα (ψυγείο- κουζίνα – tv, κ.λ.π.), απέναντι Hondos, πλησίον ΚΤΕΛ, κέντρο της πόλης. Πληρ. τηλ. 6936396090. ΜΑ3329

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

πλησίον ΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένη µε A/C και δωρεάν internet, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6980998980 wp, 26210/23738.

ΜΑ3205

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

στην κεντρική πλατεία – πεζόδροµος, ανακαινισµένες, 1ου και 2ου ορόφου, 45 τ.µ. η κάθε µία. Τηλ: 6938100190. ΜΑ3166

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑ ΡΙ Α . . ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30µ² επιπλωµένο, Πατρών και Ζακύνθου, β) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 42µ² Μαγνησίας 5 µε A/C. γ) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40µ² Εθν. Αντιστάσεως. δ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ², Τάκη Πετροπούλου ενιαίο ή και µεµονωµένα. Πληρ. τηλ. 6938630035, 6945419522, 6979002206.ΜΑΣ9280. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ σε καινούρια πολυκατοικία. Μεγάλες βεράντες, φωτεινά, αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ2722 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 60µ², Αγ. Γεωργίου 62, ∆’ ορόφου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6977577670. ΜΑ3658 ----------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ καινούρια, πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επιπλωµένα, A/C, και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/27490.. ΜΑ4698 -----------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ πολυτελείας Τσαλδάρη 4, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6974901506. ΜΑ3246 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1 ∆ΥΑΡΙ 57τ.µ. και µία ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 22τ.µ. Πλήθωνος 3, σε καινούρια οικοδοµή. Μόνο σοβαρές προτάσεις, όχι µε απόκρυψη. Τηλ: 6976038102. ΜΑ1327 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C, χωρίς κοινόχρηστα στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (οδός Ιπποκράτους), παράλληλα του πεζόδροµου. Πληρ. τηλ. 26220/28109, 26220/27748, . ΜΑ3268 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 63 τ.µ. ισόγειο επιπλωµένο, ηλεκτρικές συσκευές, air condition, κεντρική θέρµανση, πλησίον Νοµαρχίας και ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 26210/22471 ώρες καταστηµά-

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

των και 26210/22882 λοιπές ώρες. ΜΑ3271 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ, 1ος όροφος έναντι δηµαρχείου Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6947051542, 6946670407 ΜΑ3267. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. και ΤΡΙΑΡΙ 60 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα Γυµνασιάρχου ∆ούκα και Κονδύλη 4. Πληρ. τηλ. 26210/28704, κιν. 6978930442. ΜΑ3720 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στο 2ο όροφο και 3ΑΡΙ στον 3ο όροφο σε τριώροφη καινούρια οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα και µε µεγάλα µπαλκόνια, οδός Σαρανταπόρου 4. Πληρ. τηλ. 6936985212, 6987094132 (what’s up). ΜΑ3717 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ∆ΥΑΡΙ 3ου ορόφου, διαµπερές, κεντρικό, µεγάλες βεράντες, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. κιν. 6937412702, 26210/31892.ΜΑ3344. ---------------------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, Ρήγα Φεραίου και Αραχώβης πλησίον ΤΕΙ στον Πύργο. Τιµή τριακόσια (300) ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973056838.ΜΑ3045. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. στον Πύργο µε αυτόνοµη θέρµανση, AC και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ.

6976882146, 26210/28279, 26210/25255. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ. Ενοικιάζονται δύο καινούρια διαµερίσµατα στο κέντρο της Κρέστενας (δυάρι & τριάρι) επιπλωµένα ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση, άνετο parking, σε αρίστη κατάσταση. Πληροφ. τηλ. 6932470109. ΜΑ3343 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 2ΑΡΙ επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµο, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6944657581, 6989750025. ΜΑ3331 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ καινούρια διαµερίσµατα, επιπλωµένα, στο κέντρο της Αµαλιάδας, κοντά στο ξενοδοχείο OLYMPIC IN, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6934416432. ΜΑ3176 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ σε καινούρια οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972715775. ΜΑ3649 ----------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 3ου ορόφου, νεόδµητο, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6932505339. ΜΑ3660 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 54τ.µ. στην οδό Πατρών 45, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ.: 6934411698 και 6972184836. ΜΑ7177. -----------------------------------------------

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ

(Όθωνος Αµαλίας 26, Πεζόδροµος)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ∆ΥΑΡΙΑ 56 τ.µ.

ένα επιπλωµένο και ένα µη επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση, A/C, ηλιακό θερµοσίφωνα. ∆ιαµπερές και φρεσκοβαµµένο µε ηχοµόνωση. Πληρ. τηλ. 2610277055, 6977265767. ΜΑ1269

ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI

α) 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµµένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον Εµπορικής Τράπεζας και β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ου ορόφου φρεσκοβαµένη. Με a/c και τα δύο. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6932924343, 6938990613. ΜΑΣ1128

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΥΑΡΙ

β’ ορόφου στο κέντρο του Πύργου και στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 9, επάνω από το παιδικό όνειρο. Τηλ.: 6944637821, κ. Βασίλης. ΜΑ7286.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ.

1 δωµάτιο, µπάνιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, όπισθεν ΤΕΙ, µε air condition, θυροτηλεόραση, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 6944423796.ΜΑ2979

. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ∆ΩΜΑΤΙΑ

κοντά στη θάλασσα. Τιµές προσιτές. Και για όλο το χρόνο. Πληρ. τηλ. 26210/54725, 6945992194. ΜΑ2921

1 ορόφου, διαµπερές σε νεόδµητη πολυκατοικία, θέρµανση αυτόνοµη, επί των οδών ∆ραγατσανίου και Πλήθωνος, στον Πύργο. Τηλ: 6973395784, 6932291818. ΜΑ1251

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ.

1ου ορόφου, οδός Αγίου Γεωργίου και Συγγρού 4 στον Πύργο (υπνοδωµάτιο, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο) ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση, σχεδόν καινούριο, 230 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/54740 – 6985702697. ΜΑ3666

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

πλήρως επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε αυλή. Πληρ. τηλ. 6977674770 – 6974590001. ΜΑ3667

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 45 τ.µ.

δίχωρο καινούριο, ιδανικό και για 2 άτοµα, µε ηλιακό, επιπλωµένο, ηλεκτρικές συσκευές ∆ερβενακίων και Περικλέους πλησίον Super Market ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. 6936716226.ΜΑ3264.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 51µ²,

3ου ορόφου (υπνοδωµάτιο, κουζινοτραπεζαρία, µπάνιο) στον Πύργο, στην πλατεία Ξυστρή, 1ο δηµοτικό σχολείο, 100 µέτρα από Νοµαρχία και ΤΕΙ, ιδανικό για εκµετάλλευση ή κατοικία ζεύγους. Πληρ. τηλ. 6937869520.ΜΑΣ1970.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στον Πύργο στην Κοκκίνου 56 τ.µ. σε καινούρια 3όροφη οικοδοµή, αυτόνοµη θέρµανση και πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωµένο, φωτεινό και µεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 26210/32955, 6944634645 cosmote. ΜΑ3813

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 53 τ.µ. στον Πύργο, Γορτυνίας και Ολυµπίων γωνία και επιπλωµένο µε διπλό κρεβάτι – κοµοδίνο, σιφονιέρα, τραπεζαρία µε καρέκλες, σύνθετο, ψυγείο, tv, ηλιακό θερµοσίφωνα σε άριστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας, 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972998807. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ πλήρως επιπλωµένο 28ης Οκτωβρίου 51, πλησίον ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6976944019. ΜΑ3821 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 60 τ.µ., Συγγρού 17, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/33838, 6945215770.ΜΑ2059. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. στο Περιστέρι πλησίον µετρό. Πληρ. τηλ. 6985773075. ΜΑ3823 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 58 τ.µ. 1ου ορόφου, οδός Γερµανού και Ξενοφώντος µε βεράντα, σαλόνι µε κουζίνα, υπνοδωµάτιο, µπάνιο. Πληρ. τηλ. 6978028854, 6976977849.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟΒΑΜΜΕΝΟ

κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη (ιατρείο – γραφείο) ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση σε κεντρικό δρόµο, πάροδος Γερµανού. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ3235

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ² ανεξάρτητο, ηλιόλουστο χωρίς κοινόχρηστα µε ατοµική θέρµανση µε µεγάλες βεράντες επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ² 1ου ορόφου, ηλιόλουστο µε τρεις κάµαρες, κουζίνα, σαλόνι, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµική θέρµανση, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46µ² 3ου ορόφου, ηλιόλουστο, µε µεγάλα µπαλκόνια, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµικό καλοριφέρ επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ7141.

29

-------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 56 τ.µ. σε καινούρια µονοκατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση µε κήπο, Αβυσσηνίας 2, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6979214305. -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της Αµαλιάδας στην οδό Φιλελλήνων δίπλα στο ξενοδοχείο OLYMPIC INN. Χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6934416432

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισόγειο στη Σκαφιδιά 60 τ.µ. και 80 τ.µ. βεράντες, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6979049662, 26210/23058. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ χωρίς κοινόχρηστα, σε καινούρια οικοδοµή, Αγίου Σπυρίδωνος και Χαριλάου Τρικούπη. Και ισογειο κατάστηµα 75τ.µ. Πληρ. τηλ. 6937150208.ΜΑ3199. ------------------------------------------------. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50µ², Γ’ ορόφου, Σκουφά 7 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ2905 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 55τ.µ. Γιαννιτσών 11, µε air condition, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6944576728. ΜΑ2985 ------------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. 2ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση σε νεόδµητη πολυκατοικία, πολυτελούς κατασκευής, µε θέση πάρκινγκ. Παπαφλέσσα 59 και Καραϊσκάκη. Τηλ: 6947372487 και 6947688585. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 1) ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 70τ.µ. 1ου και 3ου ορόφου διαµπερή, θωρακισµένη πόρτα, air condition, θερµοσυσσωρευτές, νυχτερινό ρεύµα. 2) ΣΤΟΥΝΤΙΟ 15τ.µ. µε WC κατάλληλα για κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. 3) ∆ΥΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 57τ.µ., πλησίον ΤΕΙ σε καινούριο πολυτελές κτίριο. Αποκλείονται αλλοδαποί. Τηλ: 6974432763. ------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση, ισόγειο, µε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πύργου. Τιµή 220 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944880083. ΜΑΣ690 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙ – ΡΕΤΙΡΕ στον Πύργο, Αγ. ∆ηµητρίου και Ιφίτου, επιπλωµένο ή µη µε τζάκι, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6944747531.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

45 τ.µ., δίχωρο καινούριο, ιδανικό και για 2 άτοµα, µε ηλιακό, επιπλωµένο, ηλεκτρικές συσκευές, ∆ερβενακίων και Περικλέους, πλησίον Super Market ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. 6936716226. ΜΑ3264

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

επιπλωµένα και µη, πανταχόθεν ελεύθερα, µε αυτόνοµη θέρµανση, Ιπποδαµείας 6 πλ. Κύπρου, Πύργος. Πληρ. τηλ.: 26210/34132, κιν: 6972091716. ΜΑ2651.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ

επιπλωµένο ή όχι, στην οδό Πετροπούλου 34, πλησίον Νοµαρχίας, µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6977676819.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ

διαµπερές, 70 τ.µ. & ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25τ.µ., 2ος όροφος επί της οδού Κοκκίνου και Πλήθωνος 3 στον Πύργο. Αποτελούµενα από 1 υπνοδωµάτιο, σαλόνι – κουζίνα και από 1 ενιαίο χώρο και λουτρό αντίστοιχα. ∆ιαθέτουν αυτόνοµη θέρµανση, θυροτηλεόραση. Η γκαρσονιέρα διατίθεται και επιπλωµένη. Πληρ. τηλ. 6932608181.ΜΑ3202


30

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ Ρ ΙΑ Ρ Ι Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 3ΑΡΙ καινούριο 95 τ.µ., 2ου ορόφου, µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και air condition στην οδό Σκουφά 7, πλησίον κεντρικής πλατείας. Τιµή 400 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944747531.ΜΑ3316. . ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, πάροδος Παλαιολόγου 30 το ισόγειο διωρόφου οικοδοµής, επιπλωµένο χωρίς κοινόχρηστα µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση 60 τ.µ. Πληρ. τηλ. κιν. 6974631392, µόνο για

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 94 τ.µ.

µε αποθήκη, ηλιακό θερµοσίφωνα, διαµπερές, στο 2ο όροφο, πλησίον Επαρχείο, ∆ερβενακίων 4. Πληρ. τηλ. 6973202048, 6938844340.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ.

στα Ψηλά Αλώνια Πάτρας, 2 υπνοδωµατίων, σαλόνι – τραπεζαρία, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6976773546, 2610/224506. ΜΑ2928.

. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

έναντι ΕΛΤΑ Λεχαινών υπερλούξ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.µ. 1ο όροφο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τηλ: 2623024242, 6932211464. ΜΑ3348

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

Α’ ορόφου επί των οδών Πατρόκλου και ∆εληγιάννη 23 στον Πύργο, πλησίον ξεν. MARILY. Πληρ. τηλ. 6932291818. ΜΑ3817

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τ.µ.

διαµπερές, β’ ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση, A/C, πλησίον ∆ιοικητηρίου και ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6942637322. ΜΑ3210

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΡΙΑΡΙ

στα Χανάκια, αυτόνοµη, τζάκι, σε λογική τιµή. Πληρ. τηλ. 6985719427.ΜΑ3695

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ.

µε τρία υπνοδωµάτια και σαλόνι – τραπεζαρία, περιβάλλοντα χώρο και στεγασµένο πάρκινγκ αυτοκινήτου, στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος 100. Πληρ. τηλ. 6977240096.ΜΑ3206

. ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στη θέση Πολιτεία, επιπλωµένες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 90τ.µ. µε 2 κρεβατοκάµαρες, 2 µπάνια, air condition και πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Έως τα µέσα Ιουνίου µίσθωµα ευνοϊκό. Τηλ: 6944749579, 6944592534.

Στην

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΜΑ2893 ----------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA στην Αρχιµήδους και Κοκκίνου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34465, 6936119098. ΜΑΣ5086 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: Α) ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ ΡΕΤΙΡΕ 65 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, κλίµα 230 ευρώ. β) ΤΕΣΣΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 300 ευρώ, αυτόνοµη θέρµανση. γ) ∆ΩΜΑΤΙΟ WC, χωρίς υποχρεώσεις ∆ΕΗ, νερό, 150 ευρώ. Παπαφλέσσα 18 έναντι SPAR Βερόπουλου, τηλ. 6980816640. ΜΑ2948 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ καινούριο κοντά στο ΤΕΙ Πύργου µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Τηλ: 2621022517, 6937469637. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 90 τ.µ., 4όροφης πολυκατοικίας µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, ηλιόλουστο, ανατολικό µε θερµοµπόιλερ και ασανσέρ. Πληρ. τηλ. 210/5721928, 6979074061, 6981769813.ΜΑ7419. -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ στην Πάτρα, Αγ. Ιωάννη Πρατσικα, πλησίον ΤΕΙ. Τιµή 190 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6970029144. ΜΑ3247 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ διαµπερές ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96τ.µ., 4ου ορόφου, οδός Σµύρνης και Παναχαϊκού, περιοχή Αποστόλου Παύλου, συγκοινωνία. Τηλ: 6974587912. -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΡΙΑΡΙ 83τ.µ. οδό Φραγκαβίλλας, 2ος όροφος, σε πολύ καλή κατάσταση και καλή τιµή. Τηλ: 6973791757. ΜΑ1206 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 97µ², διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Μπελούση 21 στον Πύργο (περιοχή ∆εξαµενής). Πληρ .τηλ. 6974154923. ΜΑΣ2760 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ στον Πύργο, Γ’ όροφο, Ρήγα Φεραίου και Γιαννιτσών, πίσω από τα ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6939082797.ΜΑ7415. -------------------------------------. ΚΡΕΣΤΕΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισογείου 85 τ.µ. και 2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου, 85 τ.µ., ανακαινισµένο και επιπλωµένο, έναντι νέου ∆ηµαρχείου Κρεστένων και επί της οδού Ξενοφώντος. Πληρ. τηλ. 6970061336.ΜΑ3251. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 95τ.µ. διαµπερές, Β’ ορόφου, άριστη κατάσταση, κεντρική θέρµανση, τέντες. Τηλ: 2622029075, 6944565061. ΜΑ2990 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 70 τ.µ., ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, επιπλωµένο ή µη, τζάκι, A/C, καλοριφέρ, χώρος πάρκινγκ, τιµή 240 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2622400562, 6992124757. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου 85 τ.µ. στον Πύργο, οδ. Πλήθωνος 15, κοντά στο 1ο ∆ηµοτικό, πλήρως ανακαινισµένο, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6976059222, 6945316402, 210/2385571 (απόγευµα). Στον ίδιο όροφο ενοικιάζεται δυάρι 50 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/26598, όχι µεσίτες. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Πύργο, Παυσανίου 40, 87 τ.µ., 3ου ορόφου µε µεγάλα µπαλκόνια και θέρµανση οικονοµική, λίγα κοινόχρηστα σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463. --------------------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ρετιρέ 90 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, 5ος όροφος µε απεριόρι-

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία στη θέα. Πληρ. τηλ. 6945603970. --------------------------------------------. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26230/54723, 6948940333. ΜΑ3223 ------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Υψηλάντου και Θεµιστοκλέους (άνωθεν κρεοπωλείο Μαλλιόπουλου) γωνιακό, διαµπερές, λίγα κοινόχρηστα. Τηλ: 6938618737, 2621034305. ΜΑ3120 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 100τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή, αυτόνοµη θέρµανση, 3ος όροφος, Πέλοπος και Γορτυνίας γωνία, Χαλικιάτικα. Τηλ: 6946272479. ΜΑ3151 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Πατρών 108, 4ος όροφος, 95 τ.µ. και 1 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος όροφος 95 τ.µ., µεταξύ Σταδίου – ΚΤΕΛ, σε προσιτή τιµή. Πληρ. τηλ. 6942410139, 26210/25021, 26210/26851. ΜΑ3718 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 90 τ.µ. ευάερον ευήλιο, αυτόνοµη θέρµανση, 2ος όροφος, σε αρίστη κατάσταση και χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού Αρχιµήδους 9. Πληρ. τηλ. 26210/28173, 8.00 έως 15.00, 6947705434 ΜΑ3703 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 82 τ.µ. στον Πύργο (οδ. Πλήθωνος) στον 2ο όροφο κοντά στο 1ο ∆ηµοτικό, πλήρως ανακαινισµένο (κουζίνα, µπάνιο, πρώτη χρήση) χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του ρολόι νερού. Πληρ. τηλ. 69453164026936995839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επίσης στον ίδιο όροφο ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/26598. ΜΑ3273 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 75τ.µ. στον 1ο όροφο, στην Λ. Κατσώνη 25. Αυτόνοµη θέρµανση. Πληροφορίες τηλ: 2621025590, 6938208022.ΜΑ1275. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, διαµπερές, 1ος όροφος, Υψηλάντου και Θεµιστοκλέους (άνωθεν Κρεοπωλείου Μαλλιόπουλου), λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/33036 πρωινές ώρες, 34305 απόγευµα. ΜΑ3683 -------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ (85 τ.µ.) στο κέντρο της Αµαλιάδας, τιµή ενοικίου 220 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας 26220/27321. ΜΑ3704 -------------------------------------. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα Φοναΐτικα 2 δωµάτια, µεγάλη κουζίνα, σαλόνι, µεγάλη αυλή, διατίθεται χώρος 400τ.µ. µε νερό, περιφραγµένος για κήπο. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ για 2 συνταξιούχους. Τηλ: 26210-51817. ΜΑ3005 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 τ.µ., 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, 3)∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6947800302, Πύργος. ΜΑΣ1862 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 90 τ.µ., 4όροφης πολυκατοικίας µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, ηλιόλουστο, ανατολικό µε θερµοµπόιλερ και ασανσέρ. Πληρ. τηλ. 210/5721928, 6979074061, 6981769813.ΜΑ7419. -----------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΡΙΑΡΙ 95µ², 2ου ορόφου, αρίστης κατασκευής, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, τέντες. Πληρ. τηλ. 26220/29075, 6944565061. ----------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95µ² ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, Ρήγα Φεραίου 48, απέναντι από την Αγ. Βαρβάρα στον Πύργο, ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/34123, 6945995411.ΜΑ1320. ----------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΟ ΤΡΙΑΡΙ επί της ∆εληγιάννη, κοντά στο 1ο λύκειο, 3ου ορόφου, γωνιακό, φρεσκοβαµµένο και πολύ φωτεινό. Πληρ. τηλ.

6977523555, 6936142025. .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Μ Ο Ν Ο Κ Α ΤΟ Ι Κ Ι Ε Σ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σκαφιδιά ΜΙΚΡΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ πλήρως εξοπλισµένη, θέα θάλασσα, 100 µέτρα από την παραλία, εβδοµαδιαίως, µηνιαίως ή όλο το χρόνο. Τηλ.: 6932338850. ΜΑ7261 -----------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ο 2ος όροφος ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3άρι (3η πάροδος Μοσχόβου). Πληρ. τηλ. 26220/22089. ΜΑ2684 --------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ παραλία Σκαφιδιάς 200µ. από τη θάλασσα. Τηλ: 6932528993. 3112 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ο 1ος ΟΡΟΦΟΣ διώροφης κατοικίας, άριστης κατασκευής, µε δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, µε µεγάλες βεράντες γύρωθε, διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, κλιµατισµό, τέντες, εντός περιφραγµένου δενδροπερίβολου στα Γρανιτσέικα σε καλό και ήσυχο περιβάλλον. Πληρ. τηλ.: 2621096385, 6945607119. ΜΑ3181 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 78τ.µ. επιπλωµένη, lux, 2 υπνοδωµάτια, λουτρό, WC, 100µ. από την παραλία, θέα στη θάλασσα. Τηλ: 6932981415. ΜΑ31180

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, 1 τζάκι, σε λογική τιµή. Τηλ: 6971801351.

. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ

διαµέρισµα 2ου ορόφου 121 τ.µ. 100/100 ανακαινισµένο 3 υπνοδωµάτια, 1 WC, κουζίνα, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ: 6972608981, 6948606840. ΜΑ3341

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

3ΑΡΙ 80 τ.µ. στην Πάτρα, περιοχή έξω Αγυιά, δεκτή και συγκατοίκηση φοιτητών. Πληρ. τηλ. 6974493768.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90τ.µ.

χωρίς κοινόχρηστα, επιπλωµένο ή µη, 250 ευρώ, µε δικό του καυστήρα, καλοριφέρ, ατοµικό ρολόι νερού, Μαγνησίας 19. Τηλ: 6936464087.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

3ου ορόφου, 150 τ.µ. ανακαινισµένο, µε ασανσέρ, αυτόνοµη θέρµανση, 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, πανοραµική θέα θάλασσα, και επίσης ρετιρέ 4ου ορόφου 80 τ.µ., οδός Αχόλου 8. Πληρ. τηλ. 6936908162.ΜΑ3186.

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, διαµπερές 110 τ.µ. µε 2 µεγάλα υπνοδωµάτια, µπάνιο και WC, µεγάλες βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη, Μπελούση 6Α. Πληρ. τηλ. 6936547900 ΜΑ2712

-----------------------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, πάροδος Παλαιολόγου 30 το ισόγειο διωρόφου οικοδοµής, επιπλωµένο χωρίς κοινόχρηστα µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση 60 τ.µ. Πληρ. τηλ. κιν. 6974631392, µόνο για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΜΑ2893. -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 100 τ.µ., Ποσειδώνος 35, µε δύο υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι µε τζάκι, τραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα και µε αυλή. Πληρ. τηλ. 26210/28224, 6936404613. ΜΑ3265

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ ΕΣ ΣΑ Ρ Ι Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟ σε διώροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα, κεντρική θέρµανση, µε πατώµατα, Κιλκίς 7 Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/33728.ΜΑ1651. .----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 130 τ.µ., διαµπερές, 2 υπνοδωµάτια, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, κουζίνα, µπάνιο και WC µε αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον του θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» επί της οδού Συλλαϊδοπούλου. Πληρ. τηλ. 6976672980. ΜΑ2935 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ καινούριο 60 τ.µ. στην Κυλλήνη, αυτόνοµη θέρµανση µε βεράντα 100 τ.µ. και σκέπαστρο 40 τ.µ. θέα το λιµάνι. Τιµή ενοικίου 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/92243, 6976827003. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130 τ.µ. µε 2 WC, 3 κρεβατοκάµαρες, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, στο 1ο όροφο, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή ικανοποιητική, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6945343066. ΜΑ3825 . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α και επί της οδού Ευαγγελιστρίας 62 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ ορόφου, 112 τ.µ., διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό και πάρκινγκ 2 ΙΧ αυτοκίνητα. Πληρ. τηλ. 26220/27821. ΜΑ3372 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ο 1ος ΟΡΟΦΟΣ (125τ.µ) σε διώροφη κατοικία στο ∆.∆. Λαστέικα Πύργου, 3 υ/δ, 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση & boiler ζεστού νερού, εξωτερικός χώρος 4 στρ. µε δέντρα και γκαζόν, ήσυχη περιοχή, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6974135441, 6977464436.ΜΑ3160.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, διαµπερές 110 τ.µ., µε 2 µεγάλα υπνοδωµάτια, µπάνιο και WC, µεγάλες βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη, Μπελούση 6Α. Πληρ. τηλ. 6936547900. ΜΑ2712.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ 3ΑΡΙΑ

95 τ.µ. έκαστο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο για πάρκινγκ, Αλφειού 50. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977085246, κ. Χρήστος.ΜΑΣ1180.


. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου, τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, στην Αµαλιάδα, σε κεντρικό σηµείο, καινούρια ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και οικοδοµή (έτος 2011) 1η ενοικίαση, µε αυτόνοµη Α Π Τ Ρ Ι Σ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα θέρµανση, boiler, parking, χαµηλά κοινόχρηστα. τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10Τηλ. 6983198731.

της Αµαλιάδας, γωνιακό, ηλιόλουστο µε αυτόνοµη θέρµανση, γύρω γύρω µπαλκόνια και φρεσκοβαµµένο. Τηλ. 6978553980, ώρες 9-1 και 7-9. ΜΑ3099

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο του Πύργου επιπλωµένη χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 2621020466, 6984644544.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στον Πύργο, 2ος όροφος, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, λίγα κοινόχρηστα, στην οδό Χρυσανθοπούλου κοντά στη Νοµαρχία. Τηλ. 6944816329.

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, β’ ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Τηλ. 2621034492, 6974133859, 6973477528.

-----------------------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη, καινούρια, επιπλωµένη, 2ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6973466617.

----------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινούρια ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ.80 µ. επιπλωµένα ∆ΥΑΡΙΑ και ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, από τη θάλασσα, αρίστη κατάσταση, µε ηλιακό, ατοµική θέρµανση, Ρήγααπεριόριστη Τηλ. 6932981415.ΜΑ2986 Φεραίουθέα.73. Πληρ. στο τηλ. ---------------------------------------------------------26210/27101, ώρες . καταστηµάτων.ΜΑ3223. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 δωµατίων, στο 2ο όροφο, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ, νέα κατασκευή. Τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6932327760.ΜΑ3012. ---------------------------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον ∆ΙΑΜΕισόγειο 100 µέτρα από Πύργο την κεντρική ΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ καινούριο 50µ2, κεντρικό. Πεπλατεία του Πύργου και κοντά στα ριοχή ∆εξαµενής, µε αυτόνοµη θέρµανση. ΤΕΙ.6977311794, Πληρ. τηλ.262206949126268. Τηλ. 24446.ΜΑ3013. ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, ΑΘΗΝΑ ΓΟΥ∆Ι, διαµέρισµα 65 τ.µ. διαµπερές, 2ου, µε τέντες και ΑΛ Α∆Αοικογενειακή ΑΜ δυνατότητα.2ου Υ/∆, σεΙήσυχη πολυκατοικία, πλησίον ΕΝΟ ΙΚΙΑιατρικών ΖΕΤΑΙσχολών και νοσοκοµείων. Τηλ. 6979068793.ΜΑ2983 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. ---------------------------------------------------------στο κέντρο τηςστον πόλης, πλησίον ∆ι-επι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πύργο, πλήρως καστηρίων (Καλαβρύτων διαµπλωµένο ∆ΥΑΡΙ κεντρικό. Τηλ.36), 2621031892, µε 2 κρεβατοκάµαρες. Τιµή κιν.περές, 6937412702.ΜΑ2987 ---------------------------------------------------------350 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο ∆ΥΑΡΙ 6972025865. ΜΑ3665 42τ.µ. καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση, στον 1ο όροφο, ∆ραγατσανίου 21. Τηλ.: 6937153195.ΜΑ2988 ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2ΑΡΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πλ. Νοµαρχίας στον Πύργο, καινούρια, επι82τ.µ. χωρίς µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 πλωµένη, κοινόχρηστα και µε αυτόυπνοδωµάτια, κουζινοτραπεζαρία, νοµη θέρµανση. Τηλ. 6977415529.ΜΑ2997 µπάνιο, καινούρια, Πύργος. Τηλ.: ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, 6974786451, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6937232402, ρετιρέ, µε κεντρική θέρµανση. Πληρ. 2621033231. ΜΑ1248 2621033528. ΜΑ2992 ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο, επί της οδού Απόλλωνος 9. Πληρ. 2621022945. 6942493271 ΜΑ2996 . Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α ΖΕ Τ Α Ι ----------------------------------------------------------

ΟΡ Ο Φ ΟΣ - Ρ ΕΤ Ι Ρ Ε

∆ΥΑΡΙΑ

όπισθεν δικαστηρίων Πύργου, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑ1072. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στην Αρχ. Ολυµ-

πία, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6976886785, 6977014206.ΜΑ2995 ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΑΡΙ σε ηµιώροφο, 48 µ2, Παπαφλέσσα 55, στον Πύργο. Τηλ. 6932740853.ΜΑ2998 ---------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωµένο, πλήρες, µε αυτόνοµη θέρµανση και ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και για χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.αίθουσα 26210-25158. κατάστηµα ΜΑ3000 ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και ---------------------------------------------------------Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου στον 6977203858 ΜΑΣ5376πολυκατοικία µε αυτόΠύργο σε καινούρια -------------------------------------νοµη θέρµανση, µεγάλο µπάνιο και πάρκινγ, .Ρήγα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Φεραίου 113, πάροδος FORUM. Πληρ. τηλ. 6977991599, Κώστα. ΜΑ2825 ΧΩΡΟΣ 300τ.µ. καικοβοηθητικοί χώροι στις -----------------------------------------------------------. Καρούτες. Τηλ: 6989954272. ΜΑ1212 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ (64 τ.µ.) και ΤΕΣ---------------------------------------------(84 τ.µ.) επίΑΚΙΝΗΤΟ της κεντρικής .ΣΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πλατείας Πύργο Πύργου. Πληρ. χρήση τηλ. µε 26210/33263, για επαγγελµατική πρόσοψη 6986989436. ΜΑ281135, 2ος όροφος, εµστην οδό Υψηλάντου -----------------------------------------------------------. βαδού 175,5 τ.µ., χώρος ενιαίος µε υπάρΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δύο (2) χοντα χωρίσµατα, 2∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τουαλέτες, ασανσέρ, δωµατίων, 2ου ευάερο – κατασκευή 2001.ορόφου Ιδανικήευήλιο χρήση:– οργανωελεύθερη θέα σε κεντρικό σηµείο της µένη ιατρική µονάδα. Πληρ. πόλης, τηλ. σύγχρονο, µε κιν. όλες6973342670. τις ανέσεις (αιρκοντίσιον 26210/25449, – κεντρική θέρµανση) επιπλωµένο ή και ---------------------------------------------έιπλα, ΧΩΡΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗ.χωρίς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΩΝ, ιδιωτικό πάρκινγκ. Τιµή λογική. Πληρ. ισόγειος χώρος 100 τ.µ., για εργασιακή εκτηλ. 6973457676, 26210/33128, 6971814564. µετάλλευση. Τηλέφωνα επικοινωνίας ΜΑ2346 6973922345, 6981520655. ΜΑ3679 -----------------------------------------------------------. ---------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 45 µ² µε αυτόνοµη .θέρµανση, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝκαινούριο ΠΥΡΓΟεπί µετης όψη 2πλα τζάµια, Σιτην πλατεία ΓΡΑΦΕΙΟ 50 τ.µ., σίνηκεντρική 75, στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. διαµορφωµένο. Είσοδος οδός Καστόρχη 6976958747, 6945143473. ΜΑ2894 2. Πληρ. τηλ. 210-7705524, 6974093438. -----------------------------------------------------------. ΜΑ3824 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. Πληρ. .τηλ. 6945419522, 6979002206, κος ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ -----------------------------------------------------------. Πατρόκλου 2 απέναντι απόστον το θέαΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πύργο, τρο Απόλλων ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 100τ.µ. πάροδος Παλαιολόγου 30 το ισόγειο διωρόεπί της Συλλαϊδοπούλου, ΕΝΑ ΜΑφου οικοδοµής, επιπλωµένο χωρίς κοινόΓΑΖΙ 40τ.µ. επί της Πατρόκλου και χρηστα µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση 60 επίσης (πρώην τ.µ. Πληρ. ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ τηλ. κιν. 6974631392, µόνο∆ιόγια ΕΚνυσος) 230τ.µ. επί της Πατρόκλου. ΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΜΑ2896 Τηλ: 2621033233, ----------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ., στον 2ο 6932383705.ΜΑ2601. όροφο νεόκτιστης οικοδοµής, µε αυτόνοµη

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κ Α Τ ΑΣ Τ Η Μ ΑΤ Α

Στην

14 και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 -----------------------------------------------------------.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45τ.µ. στο 2ο όροφο Ατταλείας 4 και ∆ΥΑΡΙ 65τ.µ. ηµιεπιπλωµένο ή όχι, Ατταλείας 2 και τα δυο είναι πλησίον ΤΕΙ Πύργου µεταξύ οδών Μανωλοπούλου και 28ης Οκτωβρίου. Κινητό: 6977673617. ΜΑ3089

----------------------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Τηλ. 2621022109, 6972832837. ΜΑ3096

. ---------------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ/ΠΩΛΕΙΤΑΙ σύγχρονο γρα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ προσόψεως 45τ.µ. σε καινούριο φείο, 33 τ.µ., µεγάλης και µε τριώροφο κτίριο, διαµπερές, ελάχιστα κοινόδυνατότητα διαφηµιστικής προβολής επί χρηστα, µπρος πίσω µπαλκόνια, ηλιακό θερµοεµπορικής οδού, ευρισκόµενο τρασίφωνα, αυτόνοµη θέρµανση, άνωθεν σε κεντρικό πέζης στο 2ο Τηλ. όροφο6972717408, κεντρικό, σηµείο Πειραιώς, του Πύργου. ΜΑ3098 6981324977. αµιγώς επαγγελµατικού κτιρίου, εξαιρετι---------------------------------------------------------κής αντισεισµικής κατασκευής και άριστης . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΠληρ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80τ.µ. σε πολύ πρόσβασης. τηλ. 6944228188. καλή κατάσταση (4ος όροφος). Βρίσκεται κοντά ΜΑ3686 στις ιατρικές σχολές και πολυτεχνικές σχολές ---------------------------------------------Ζωγράφου. Πληρ. τηλ. 210-7774424. . ---------------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 1ου ορόφου, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο στον Πύργο. 92 τ.µ., προς ενοικίαση στο κέντρο του Τηλ. 6937145543. Πύργου (κλιµατισµός, 2 WC), κατάλληλος ---------------------------------------------------------χώρος και για ιατρείο. Τιµή 320 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου, 55τ.µ., Πληρ. τηλ. 6934295403. διαµπερές, µε τέντες και ΜΑ3226 κεντρική θέρµανση. Οδός Μανωλοπούλου (έναντι ASPIS BANK), Πύργος. Πληρ. τηλ. 6973795443, 2621036163.

----------------------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο 2ΑΡΙ, περιοχή ∆εξαµενής, 50 τ.µ., καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, a/c, κατάλληλο για φοιτητές. Τηλ. 6977311794, 2622024446.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 Τ.Μ. ---------------------------------------------------------ΠΡΩΗΝ «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ» µε 4 TΡΙΑΡΙΑ στρεµ. οικοπεδο

επι της Κατακόλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο ΙΣΟΓΕΙΟ διαΠληρ. τηλ. 6946955110 µέρισµα διπλοκατοικίας µε πράσινο περι-

βάλλον δύο δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, καλοριφέρ, ηλιακό, lux κατασκευής, Καταραχίου 54. Τιµή . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 370 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 2621027900 ή 6974271627. ΜΑ2613 ∆ΥΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ---------------------------------------------------------1ου ορόφου 45τ.µ. µε πρόσοψη . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ οροφοδιαµέρισµα, επί της Παπανδρέου 28ης Οκτωβρίου, Γεωργίου και Ιφίτουπεζό73, στην δροµος,Τηλ. κεντρική πλατεία. Τηλ: ΜΑ3055 Αµαλιάδα. 6972645178. 6938100190. ΜΑ3167 ---------------------------------------------------------`. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Μανωλοπούλου και Αταλλείας γωνία, Α’ ορόφου, σε τιµή λογική. Τηλ. 2621029608, 26657, 6974939031. ΜΑ2985 ---------------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επί της οδού Ιφίτου 3, έκτασης 90 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 2621033555 και 6936-771104. ΜΑ2177 .-----------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισογείου διώροφης ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ, και οικοδοµής στον Πύργο, 1 υ/δ,ισόγειο σαλόνι, 1ου ορόφου, στην Αµαλιάδα. αποθήκη, Πληρ. τηλ. µπάνιο, κουζίνα µε καθιστικό, 26220/27778, 6977986786. ΜΑ2640

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ ΜΑ Τ Α

αυτόνοµη θέρµανση, A/C, πολύ φωτεινό. Τηλ: 6944056651, -----------------------------------------------------------. 6987078435.ΜΑ2603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ∆ΙΩΡΟ--------------------------------------ΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 80 τ.µ. στην Αµα.λιάδα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 80µ² στην τ.Σπιάντζα Εργ. Κατοικίες, Καλίτσα Καρ/νδά. σε οικόπεδο 750µ² περιφραγµένο, µε κε- – Έχει δύο υπνοδωµάτια – σαλόνι – κουζίνα ραµοσκεπή – ταβάνια – ανακαινισµένο χολ και µικρή αποθήκη, χωρίς κοινόχρηστα, µε παροχήθέρµανση ∆ΕΗ από(καλοριφέρ). το 1973. Πληρ. τηλ. αυτόνοµη Πληρ. τηλ. 6938426975. ΜΑ7676 6973724469- 6986103632. -------------------------------------------------------------------------------------------------. .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙΤΡΙΑΡΙ 100τ.µ.ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕστην Σπιάτζα µε 3 υπνοδωµάτια, ΡΙΣΜΑ, σε διώροφηκουζίνα, οικοδοµή,καθιστικό, µε ανεξάρµπάνιο και τζάκι. αποθήκη τητη θέρµανση, χωρίς ∆ιαθέτει κοινόχρηστα, στην Αγ. 50τ.µ. καθώς 2 αρτεσιανά. Συνολική Γεωργίου 61.καιΠληρ. τηλ. 26210/26807. ΜΑ29221,5 στρεµ. περιφραγµένο. Τιµή έκταση ----------------------------------------------------------30.000 ευρώ . Τηλ: 6947152081. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ µεγάλο (µονοκαΜΑ1315 τοικία) στην Αγ. Χαραλάµπους 4 στον --------------------------------------χωρίς∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ κοινόχρηστα. 3ΑΡΙ Πληρ. 4ου τηλ. .Πύργο, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 26210/34426, 6974741622. ΜΑ2951 ορόφου, Μανωλοπούλου 28, κέντρο ----------------------------------------------------------Πύργου. Τηλ: 6984788424. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα (4 --------------------------------------πάνω)ΝΕΑ επί της Φραγκαβίλλας 52Α και .σκαλιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., 1ος ∆αλιάνη γωνιακή στην Αµαλιάδα, µε αυτόνοµη θέρόροφος µε ιδιόκτητη ταράτσα µανση και parking. καλή τιµή, 120Καµ2. (όχι άλλος όροφος)ΣεΠύργος, οδός Τηλ. 26220-27507. ΜΑ3028 τακόλου (600 ευρώ το τ.µ.). . ΠΩΛΕΙ----------------------------------------------------------ΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 85 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τ.µ. 85τ.µ. ηµιυπόγειο, WC, στονισόγειο 1ο όροφο γωνιακό µε θέα τον Πύργο, έχει εξωτερική πεζοδρόµηση, στην οδό Πατρών 108- Πύργος. Πληρ. τηλ. 150τ.µ. (τιµή26210/25021, λογική), Πύργος στην 26210/31303, κιν. 6936714712. οδό Πληρ. τηλ: ΜΑ2770Κατακόλου. 6971908335. ΜΑ1153 -----------------------------------------------------------. --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο 3ΑΡΙ διαµέρι.σµα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάριεπί1ου στην1, 4ου ορόφου, της ορόφου οδού Ιατρίδη οδό ΓιαννιτσώνΠληρ. 85τ.µ., τιµή 49.000 στα Χαλικιάτικα. 2621029949, 32525. ευρώ. ΜΑ3021 ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο 47 τ.µ. στη -----------------------------------------------------------. ∆εξαµενή, τιµή 47.000 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου 3ου ορόφου, αρίστης κατάστασης 10ετίας, ορόφου τ.µ. πλησίον ΤΕΙ, τιµή 85 τ.µ. δίχωρη διαθέτει39 ασανσέρ και αυτονοµία θέρµανσης, 40.000 ευρώ.Καπετάν Γιώργη και ∆ούκα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου 90τ.µ. Πληρ. τηλ. 2621023996 – 6932623342. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 2 ΠΥΡΓΟΣ. ΜΑ1278 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ --------------------------------------επιπλωµένο ή µη, χωρίς κοινόχρηστα, µε . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ(δικό στον Ηλία, παατοµικό καλοριφέρ τουΑγ. καυστήρα), µπόιλερ, ατοµικό ρολόι, νερό, κατάλληλοκενραθαλάσσια 500µ. από θάλασσα, για φοιτητή και καθηγητή, Μαγνησίας 19 τρικός δρόµος. Σε τιµή ευκαιρίας. και Ζαΐµη. Πληρ. 6936464087. ΜΑ3049 Πληρ. τηλ: 6977013128, 6979352471. ΜΑ3274.

πλωµένα. Τηλ. 6934416432.

κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε καινούρια πολυκατοικία, µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο µπάνιο, µε ηλιακό και πάρκινγκ, κοντά στο ΤΕΙ Πύργου Ρήγα Φεραίου 113, πάροδος Forum. Τηλ. 6977991599, κ. Κώστα.

--------------------------------------------------------

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ηµιτελής ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

TEΣΣΑΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, στην280 οδότ.µ. Ευαγγεστα τούβλα, εµβαδού σε λιστρίας ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ πρόσοψη62, οικοδοµής 16 µέτρα και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των µέτρα 115 τ.µ. έκαστον, επί οικοπέδου 287 επί της (ισόγειο Α’ όροφος), διαµπερή, 28 αυτόοδού και Κοντογιαννοπούλου νοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα (Ανατολικά του δικαστικού µεγά-και δύο θέσεις πάρκινγκ για Ι.Χ.Πληρ. αυτοκίνητα ρου) 200.000 ευρώ. τηλ.για κάθε διαµέρισµα. Πληρ. τηλ. 26220/27821. 6942609390. ΜΑ2893 -------------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ 500 µέτρα πίσω από σχολές ΟΑΕ∆ ΟΡΟ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε διώροφη νεόχτιστη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τ.µ.ενιαίο, 3 οικία 110 τ.µ. µε κουζίνα101 – σαλόνι πολυτελούς κατασκευής, κοντά κρεβατοκάµαρες, 2 µπάνια, µεγάλα µπαλστη και ∆ΕΗ, 4ος όροφος, 3 υ/δ, σακόνια κήπο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυλόνι –θέρµανση. κουζίνα, ενιαία βεράντα, µετόνοµη Πληρ. τηλ. 6936415586. γάλες τέντες, τζάκι, κοριαν ΜΑ3074 πάγκοι ψηφίδα, υδροµασάζ, A/C, -------------------------------------------------------αποθήκη, ηλιακός, πάρκινγκ, ενΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙτοιχισµένα ηλεκτρικά είδη. Πληρ. ΣΜΑ 115 τ.µ., Αυγερινού Πετραλιά 11 τηλ. 6945776702, 210/5902867. στον Πύργο, 2 υπνοδωµάτια, σάλα, µπάνιο, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6977706440. ΜΑ2639 -------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτε. ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ λούς κατασκευής, Γερµανού 27, Πύργος, ∆ΙΩΡΟΦΗ 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3 υ/δ, 1 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µπάνιο, 1 WC, αποθήκη, πλήρως εξοπλιστον Ανθόπυργο 129 τ.µ. ο κάθε σµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνα – όροφος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε λογική τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βετιµή. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις ράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. και από φοιτητές ή φοιτήτριες. 26210/22879, 6945267085.ΜΑ2251. Πληρ. τηλ.: κιν. 6937426474. ΜΑ1304 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην παραλία του Αγ. Ηλία 80 µ. από τη θάλασσα µε 3 κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 µπάνια, συναγερµό και αύλειο χώρο, όχι αλλοδαπούς. - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ, ΤιµήΑΘΗΝΑ 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974028779. ΜΑ2881 διαµέρισµα 145 τ.µ., --------------------------------3ου ορφ., τριών προσόψεων, .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολύ φωτεινό, ανακαινι1ου ορόφου 2 στην Αµαλιάδα, 100 µ²µεµε parσµένο, υ/δ, γραφείο, king και αυτόνοµη Πληρ.2τηλ. γάλοι χώροι θέρµανση. υποδοχής, 6945915419. µπάνια, ΜΑ2887 δωµάτιο υπηρε--------------------------------σίας, πόρτα ασφαλείας, µε . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ σε άριφυσικό αέριο. Κατάλληλο στη κατάσταση στον Πύργο (Λιθακαι για 100µ2 επαγγελµατική ράκια). Τηλ.δικηγόρων, 6946890181. ΜΑ3060 στέγη γιατρών --------------------------------κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης ΟΙΚΙΑ τουλάχιστον τριών . ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση για όλο Μεγάλες το επαγγελµατιών. χρόνο, κατά προτίµηση µη επιπλωµένη, ευκολίες πληρωµής. Τηλ. στην περιοχή Κατακόλου και γύρω περιοχών, µέχρι 200 ευρώ µηνιαίως. Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967 6936386093.ΜΑ3063 -----------------------------------------------------------.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ . .ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 Ο Ρ Ο ΦΗ Κ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

(170µ² + 170στο µ²) στη Μανωλοπούεπιπωλµένα Πανόραµα Σκαφιδιάςκαι σεΜυστρά προσιτές τιµές για σε φοιτηλου στον Πύργο οιτές, καθηγητές, κόπεδο 420µ².δασκάλους. Πληρ. Πληρ. τηλ. τηλ. 26210/54725, 6945992194. ΜΑ3993 6977012990. ΜΑ2857 . ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ ΟΙ Κ Ι Ε Σ

στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον, Νεόφρονος 19-21, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621033971 και κιν. 6977977598. ΜΑ2009 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ .ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

ΣΤ0Ν ΠΥΡΓΟ, περιοχή Κατσικάρι, κοντά στο Βουλκανιζατέρ ∆ηµόπουλου στην Κατακόλου, περίπου 1,5 χι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ λιόµετρο από το παλιό νοσοκοµείο & 2ΑΡΙ ΙΣΟΠύργου, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 ΥΠΕΡΗΨΩΜΕΝΕΣ επιπλωµένο στο κέντρο του Πύργου, ΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 100 τ.µ. όπισθεν ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ.η κάθε µία, κατασκευής 2007. Η κάθε 26210/25362, 6944742124. ΜΑ2844 µία διαθέτει από 3 υ/δ, µεγάλο κουζινοκαθιστικό µε πολυτελή ντουλάπια κουζίνας, 1 µεγάλη εντοιχισµένη . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ντουλάπα, καλοριφέρ µε µπόιλερ, µεΑ) Στη θέση Ντόµπρινο, Λαστέικα, γάλες βεράντες γύρω στα – γύρω µε 700 µ. από το γενικό νοσοκοµείο, ο κρυφό φωτισµό, νερό του ∆ήµου, ΟΡΟΦΟΣ 76 µ2, διώροφης κατοικίας, ηλιακό θερµοσίφωνα, σε αγροτεµάµε εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές χιο και 4.322 τ.µ. Πωλούνται όχικουξεαυτόνοµη θέρµανση. µαζί Σαλόνιζίναενιαίος χώρος, υπνοδωµάτια 2, µεχωριστά. Τιµή 150.000 ευρώ. Πληρ. µπάνιο και βεράντες µε τηλ.γάλο 6946793063. πανοραµική θέα. β) Το ΙΣΟΓΕΙΟ της ίδιας κατοικίας, κα-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ σε άριστη κατάσταση

∆ΥΑΡΙ 53 τ.µ. επιπλωµένο µε κρεβατοκάµαρα – TV- τραπέζι- σύνθετοψυγείο- καθώς και αυτονοµία θέρµανσης και ηλιακό θερµοσίφωνα. Σε λογική τιµή. Πληρ. τηλ. 6972998807. ΜΑ2915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙ Κ. Ο ΠΕ ∆Α ΠΥΡΓΟΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη Σπιάντζα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος. Τιµή ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.32τ.µ. 6985011605,

6945112021. ΜΑ2964 και ∆ΥΑΡΙ 45τ.µ., σε πολυκατοικία, κατα--------------------------------------σκευής 2007, άριστης κατάστασης, σε πά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Λαµπεία (∆ίβρη) ΟΙΚΟροδο οδού Γιαννιτσών, 200 µέτρα από ΤΕΙ, ΠΕ∆Ο 327τ.µ. µε σπίτι 69 τ.µ. πλησίον ΙΚΑ & κέντρου πόλης. Τηλ. διώροφο. Πληροφορίες στο τηλ.: 6976163996 και 6944343788.ΜΑ3072 2622028325. ΜΑ3007 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο κέντρο του Κατακόλου 2.300 τ.µ. αµφιθεατρικό, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973013424, ανεξάρτητο ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα δι6934119191.ΜΑ3195. πλοκατοικίας µε πράσινο περιβάλλον -----------------------------------δύο δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Σκουροχώρι µεγάλη ηλιακό, έναντι τηςαποθήκη, εκκλησίακαλοριφέρ, του Αγίου Σπυρίδωlux1000τ.µ. κατασκευής, Καταραχίουµε54.φως Τιµήκαι νος, οικοδοµήσιµο, 350 Πληρ. ευρώ. Πληροφορίες τηλ. νερό. τηλ.: 210/9935712, 2621027900ΜΑ7568. ή 6974271627.ΜΑ2613. 6944448815.

. ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σε νεοανεγειρόµενη ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟ τετραώροφη πολυκατοικία ΜΑΓΑΖΙ 100 τ.µ. µε υπόγειο τ.µ. και παΟΙΚΟΠΕ∆Ο 31050τ.µ.

τάρι 50 τ.µ. Τιµή 180.000 ευρώ όπως επί(15,5Χ20) εντός του οικισµού σης και ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105 τ.µ. στην Α’ ζώνη, 300 από τηνγωνία. παΤιµή συζητήσιµη, οδόςµ. Υψηλάντου Τηλ. επικοινωνίας: 6982518245. ραλία. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6985947189.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ. άρτια και οικοδοµήσιµα

διαµπερές, 1ου ορόφου, µονοκατοικία,

εντός της κοινότητας. Πληρ. χωρίς κοινόχρηστα, κρεβατοκάµαρα, κουζίνα, µονοκάµατο σαλόνι στην Οινοµάου τηλ. 26210/51808, 10. 6976555286. Τιµή 55.000 ευρώ. Τηλ. 6944312720. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 150τ.µ. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

µε γωνία ισόγεια παλαιά Στη Κιλκίς και οικία Ιπποδαµείας, πλησίον 35τ.µ. και αποθήκη 25τ.µ, πλατείας Κύπρου. Τηλ. 2621035374, 6936714709, κος Μάριος.(πάροδος) Περικλέους στον Πύργο. Τιµή 80.000 συζητήσιµη. Τηλ: 6944395017. ΜΑ3129

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ . Π ΩΛ Ο ΥΝΤΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕ- ΑΠΑΝΤΑ ∆Α ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, άρτια και οικοδοµήσιµα στο θωρακισµένες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά 10ο χλµ.πόρτες Πύργου – Κατακόλου.(διπλά ∆εκτές µόνο σοβαρές µπάνια τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεπροτάσεις. Πληρ. τηλ. ράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, 6976555283. γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

– ΜΕΛΕΤΗ. –ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Αρχιτέκτων – Μηχανικός ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίουάρτια 24 Πύργος και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) 6932206301. Τηλ. 26210/26596 ΜΑ1542 και 6972080304.ΜΑΣ253.

33

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΙΑ 111 τ.µ., γωνία, Υψηλάντου – Ιερολοχιτών αριθµ. (3), µέσα σε οικόπεδο 555 τ.µ. µε ηµιυπόγειο, περιφραγµένο, µάντρες –κάγκελα και αρτεσιανό. Πληρ. τηλ. 6934748556, 2610/279148. ΜΑ2841

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΥΟ (2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΚΤΑ ΣΕ ΙΣ

καινούριες- επιπλωµένες, πλησίον οδού Πατρών στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937168777, 6986324203. ΜΑ2803. . ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – Μαντζάκουρας, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2 στρεµµάτων, 100τ.µ. δόµηση, δίπλα στη θάλασσα, στο καλύτερο σηµείο, 150.000 ευρώ. Τηλ: 2108011345, 6976888773. ΜΑ1332

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ -------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 30 στρ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 µ2(200 µ. από στροφή Σπιάτζας) αντίΖαχάρω 66.000 σε καλή τιµή, α’ ορόφου, στη ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944428532. Ηλείας. Πληρ. τηλ. 27610/23819, -------------------------------------6946712684. ΜΑ3078 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ σε τιµή ευκαιρίας: α) 10 στρέµµατα στο 1 χλµ. Κεραµιδιάς – Αγ. Ηλίας επί της ασφάλτου, β. 11,6 στρέµµατα στη θέση . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ «Εφύρα ποτάµι» ποτιστικό µε φυσική ΜΑ3994 ροή. Πληρ. τηλ. 6978127054. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ 1ου ορόφου, διαµπερές + 2 θέσεις στάθµευσης και αποθήκη, Ζακύνθου 38Γούναρη. Τηλ. 6974647962. ΜΑ3077

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.620 µ² εντός οικισµού και αναδασµού στο 7ο . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χλµ. Ε.Ο Πύργου – Αρχ. ΟλυµΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ πίας. ∆ΥΑΡΙ Β’ ορόφου, στο κέντρο του Πύρβ) ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 3 στρ. δίπλα γου και στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 9 στον Αγ. Παλαιοβαρβάεπάνω από∆ηµήτριο το παιδικό όνειρο. Τηλ. σαινας. Πληρ. τηλ. ΜΑ2771. 6973052133. 6944637821, Βασίλης.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Χ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν 3ου ορόφου, πλήρως ανακαινισµένη,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ δίπλα από το επιπλωµένη και µε καινούριες ηλεκτριστάδιο Τηλ: κές συσκευές, Πύργου. πλησίον ηλεκτρικού 6984897180.ΜΑ3110 σταθµού Άνω Πετραλώνων. Πληροφο--------------------------------------ρίες στο κιν. 6972227225. ΜΑ3080 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ή µόνο εξοπλισµός του, σε κεντρικό σηµείο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6977626255. ΜΑ3826 --------------------------------------. ΚΑΤΑΚΟΛΟ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ στο του Κατακόλου µε πολλά επί κέντρο της δηµοτικής οδού Κολοκοextra. Τηλ:∆ιάκου 6974960226. ΜΑ3676 τρώνη2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ 6974640648.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

στοτης κέντρο του Πύργου, µε µόνιµη πεεπί δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις λατεία πολλών ετών,επιπλωµένο λόγω αλλαγής 1ο όροφο, πλήρως και επαγγέλµατος. Παρακαλώ µόνο σοβαανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο – σαλόνι WC. ρές κοιτώνες προτάσεις. Τηλ.:– κουζίνα 6980336854. Πληρ. στο κινητό ΜΑΣ2822. 6974640648.ΜΑΣ9705. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ 3ου ορόφου, µε πρόσοψη στην πλατεία Ανδριάρα, στον Πύργο, πλήρωςΑΜΑΛΙΑ∆Α επιπλωµένο, µε αυτονο. ΣΤΗΝ µία θέρµανσης, κλιµατιστικό, για δηµόσιους ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ υπαλλήλους, φοιτητές. Πληρ. στο κινητό ΜΑ9705 6974-640-648. «Τα Πέντε Φ»

Αντωνίου Πετραλιά 4 Πληρ. τηλ. 6978841419. ΜΑ3349

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ

επί της Μανωλοπούλου, άνωθεν φούρνου Τσουκαλά. Πληρ. τηλ. 6977641727.

.ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην πλατεία ∆ικαστηρίων, µαζί µε 2ΑΡΙ τον εξοπλισµό, σε προσιτή τιµή. επί της Μανωλοπούλου, άνωθεν φούρνου Τσουκαλά. Πληρ. τηλ. 6977641727. Ώρες επικοινωνίας µετά τις 12 το πρωί. Πληρ. τηλ. 6984075040.

2013


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α Υ ΤΟ Κ Ι Ν ΗΤ Α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621400389 ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ . OPEL TIGRA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ4.800 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. .. MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. .. FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 4.800 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι . ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ). ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1700 ευρώ CITROEN SAXO 1100c.c., 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερό-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4

2000 c.c., µοντέλο 2000, µε 170.000 χλµ., από ιδιώτη. Πληρ. τηλ. 6974327353. ΜΑ3803

Στην

σακοι κ.α., λευκό, , υδρ. τιµόνι.1.900 ευρώ. SMART 800c.c. turbodiesel (πετρέλαιο) 2004, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κ.α. ΤΟΥΟΤΑ AURIS, 1400c.c., 2008, fullfull extra (3 αυτ/τα) HYUNDAI GETZ, 1300c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 3.500 ευρώ. JAGUAR S TYPE 3.000c.c., 2001 µπεζ δέρµα – οροφή ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 LAND ROVER Freelander 1.800c.c., 2003 full extra 4X4, 5porto, 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., λευκό µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, CD, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια κ.α. 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., µαύρο, µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες BRABUS, ράδιο CD, κ.α. 3.700 ευρώ (Υπάρχει και 2ο µαύρο 600c.c. µε 3.000 ευρώ). TOYOTA AURIS 1400c.c., 2008 µπλε, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. αερόσακους, CD, κ.α. 7.700 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 133 HP, 2004 µιάµιση καµπίνα, full extra, 10.500 ευρώ. CITROEN BERLINEO DIESEL επαγγελµατικό ή αγροτικό, 4.000 ευρώ. FORD FIESTA 2008 DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό, full extra 6.500ευρώ OPEL CORSA 2009, OPC, 1600c.c., TURBO, 270ΗΡ, µε extra πάνω από 15.000 ευρώ. Πωλείται µόνο 8.500 ευρώ. OPEL CORSA 5πορτο 2004, ABS, ζάντες αλουµινίου, BBS, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, υδραυλ. τιµόνι, αερόσακοι κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. FORD FOCUS 2009, ασηµί 5πορτο, full extra, 6.999 ευρώ. FORD FOCUS 2006, 4πορτο SEDAN 1600c.c., 115ΗΡ, έκδοση GHIA, full extra, 6.000 ευρώ. ALFA ROMEO 159, µαύρη 2007, 1.800c.c., 145HP clima, ABS, 10 αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, ηχοσύστηµα κ.α. full extra, 7.500 ευρώ FIAT PANDA 1250 κυβικά (2) 2005 & 2006, a/c, υδραυλικό τιµόνι, κ.α. από 4.000 ευρώ TOYOTA COROLLA 1600c.c., 2005,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART CABRIO µε 68.000 χλµ., αυτόµατο, χρώµα µπλε – ασηµί σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 4.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976444944.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT

880 διπλό διαφορικό 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα 80-66 διπλό διαφορικό 980 µονό διαφορικό, καµπίνα 80-66 διπλό διαφορικό

FIAT 70-76 αµπελουργικό, µονό διαφορικό FIAT 70-76 δενδροκοµικό διπλό διαφορικό LP (REVARSA). FIAT 70-66 µονό διαφορικό FIAT 60HP αµπελουργικό διπλό διαφορικό SAME 45HP αµπελουργικό, διπλό διαφορικό SAME 50HP δενδροκοµικό, διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό

JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 Ψεκαστικά – δενδροκοµικά 1000lt

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΑΣ4158

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία 5πορτη έκδοση EXCELLENCE 1ο χέρι, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά full extra, 5.400 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2πορτη, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.300 ευρώ. HONDA CIVIC HYBRID 1300 c.c., 2009, 1o χέρι – τέλη κυκλοφορίας 0- κατανάλωση 5λιτρα/100km, 4πορτο σε αρίστη κατάσταση, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.500 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ YARIS –Diesel – 1400 c.c., 2005, ολοκαίνουρια λάστιχα A/C – ABS – αερόσακοι, κ.α. 7.000 ευρώ. VW PASSAT 1600c.c., 2000 µοντ., full extra, 3.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 5πορτο, 2006, µαύρο, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 3.900 ευρώ. . PEUGEOT 206 2πορτο, 2006, µαύρο, DYNAMIC, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 4.000 . PEUGEOT 307 ασηµί, 2πορτο, 2005, οροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµ., ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ABS, αερόσακους κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.000 ευρώ. . PEUGEOT 206 Cabrio Roland Garros σκληρή οροφή, ηλεκτρική, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµιν., όλα ηλεκτρικά, full extra, 4.000 ευρώ. . MERCEDES CLS 350 CGi 2008 µαύρο, ελληνικό, 1ο χέρι, ατρακάριστο, άριστη κατάσταση, αερανάρτηση, 292hp, clima, ABS, airbags, καφέ δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.000 ευρώ. . RENAULT MEGANE coupe 1.400cc

κόκκινο ’98, 2.300 ευρώ. . NISSAN ALMERA ασηµί ’01, 1.400cc, full extra, 2.800 ευρώ. . BMW 330, 2008, 28.000 χλµ, coupe, µπεζ δέρµα, οροφή, 19αρες κ.α. 20000 ευρώ. . FIAT PANDA 900cc 1.991, 1.200 ευρώ. . VW POLO αγροτικό – επαγγελµατικό Diesel, ’95, 2.500 ευρώ. . SUZUKI BANDIT (moto) 1.800cc, ’98, 3.300 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA 4X4, 4πορτο λευκό DIESEL ’98, 6.900 ευρώ ΑΓΡΟΤΙΚΟ MITSUBISHI L200 4X4, ’98 4πορτο έκδοση MAGNUM, ζάντες αλουµινίου, µπάρες νίκελ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 2004 133 ΗΡ, µιάµιση καµπίνα, αρίστη κατάσταση. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10.000 ευρώ. VESPA SYM CITYCOM 300, 2009, 2.500 ευρώ. ΠΑΠΙ HONDA INNOVA 2006, 125c.c., εξάτµιση DRAGON, 1.000 ευρώ. ΜΑΣ987 . MOTO SUZUKI Bandit 1200cc, 1998. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 3.500 ευρώ. -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW EOS CABRIO, 2.0Fsi, 150hp, 2007, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, από ιδιώτη, τιµή: 9.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932981415. -----------------------------------------. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ NISSAN SUNNY 1500cc, ΚΤΕΟ, σήµα, άριστο, 700 ευρώ. MG δίπορτο κάµπριο 1800cc πολλά έξτρα, αρίστη κατάσταση 3.000 ευρώ. Γίνεται ανταλλαγή µε αγροτικό. Τηλ: 6975552071 ΜΑ1216

∆ΙΑΣΤ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) ΙΧΕ MERCEDES C180, µοντέλο 1999, χλµ. 105.000, a/c, ηλ. παράθυρα ABS, ESR, σε αρίστη κατάσταση 7.000 ευρώ περασµένο ΚΤΕΟ. 2) OPEL CAMPO αγροτικό µοντέλο 1993, χλµ. 125.000 καύσιµο πετρέλαιο 4Χ4, µιάµιση καµπίνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κοτσαδόρος, 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972081628. ΜΑ3374

32

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σ Υ Ν ΟΙ ΚΕ Σ Ι Α . ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ δραστήρια, χωρίς υποχρεώσεις, θέλει γνωριµία κυρίου και ό,τι προκύψει. Τηλ. 6985982685. ΜΑ3345 ----------------------------. 45ΧΡΟΝΗ χήρα, µόνη γοητευτική, επιθυµεί γνωριµία σοβαρού ανθρώπου. Τηλ. 6983242608. ----------------------------. ΓΛΥΚΙΑ, ευχάριστη Ελληνίδα θέλει να σε γνωρίσει σήµερα. Τηλ. 6988387667. ----------------------------. ΚΥΡΙΟΣ 59 ΕΤΩΝ συνταξιούχος χωρίς υποχρεώσεις επιθυµεί σοβαρή γνωριµία αξιοπρεπούς κυρίας, κοινωνική, σεβαστική, συναισθηµατική. Εχεµύθεια. Πληρ. τηλ. 6983011591. ΜΑ3992

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 6976936392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ AUΤO APOSTOLOPOULOS Τηλ. 6979232769 – 6986879765. MA1093

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MAZDA 4X4

αγροτικό µοντέλο B2500 free style, µιάµιση καµπίνα, άριστη κατάσταση, καινούρια λάστιχα. Πληρ. τηλ. 6939387557.ΜΑ3130.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW

µοντέλο του 1990, 1600c.c., χωρίς τεκµήριο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 750 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6984154518.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΟΜΑΤΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α ΒΑΡ∆Α

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Φώτης ∆άρας Χειρ. Οφθαλµίατρος

Γιάννης Λεπίδας Τηλ. Ουρολόγος 2610224131 –Ανδρολόγος Κιν. 6944717148 Χειρ. Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου OCTΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον «ΛΕΠΙ∆Α» ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η.Οπτικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 Ειδικός Παθολόγος

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

terzonick@gmail.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ τ. ΝΕΟΥ ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Γεώργιος Ν. Πλάκας

µαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740

∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος συνεννοήσεως. Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Απόστολος Γ. Πατρίκιος µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6936086168

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

terzonick@gmail.com

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α

2013

2013 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Γιάννης Λεπίδας

Χειρ. Οφθαλµίατρος ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ e-mail: kwstmar@yahoo.gr

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:gcr@otenet.gr

Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 ΝΙΚΟΣe-mail: ΣΠ.kwstmar@yahoo.gr ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Γεώργιος Ν. Πλάκας Απόστολος Γ. Πατρίκιος

τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

µαιευτήρας Κοκκίνου – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός 12-14 ΙΑΤΡΕΙΟ & Ζαΐµη 1ος όροφος ΝΕΟ γυναικολόγος (πλησίον γυναικολόγος ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Καστόρχη 1 & 28ης (τ. ιατρός Α’ Τηλ. Μαιευτικής (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Οκτωβρίου & Γυναικολογικής Κλινικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ώρες λειτουργίας Πανεπιστηµίου Αθηνών (κεντρική πλατεία) Πανεπιστηµίου Αθηνών Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ νοσ. Αλεξάνδρα) νοσ. Αλεξάνδρα) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, Πτυχιούχος Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κιν.: 6975618740 κιν.: 6936086168 τηλ.: 26210.32016, Ειδικευθείσα στη Στοµατική Γναθοπροσωπική Χειρ/κή ∆ευτέρα- ΤρίτηΠέµπτη-και Παρασκευή 18:00-20:30

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΝΕΛΛΑ ∆. ΚΡΑΝΙΤΗ

∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

fax: 26210.32017 στο Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

* Στοµατική Χειρουργική –Εµφυτεύµατα e-mail: * Τραύµα προσώπου info@2care.gr, * Χειρουργική προσώπου και τραχήλου www.2care.gr

Έναρξη Νέου Ιατρείου ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

∆Α

Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621301410, 6940409071, e-mail:nkraniti@yahoo.gr Γεώργιος Ν.∆έχεται ΠλάκαςκατόπινΑπόστολος Γ. Πατρίκιος ραντεβού µαιευτήρας – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός

Ειδικός Παθολόγος Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 Έναρξη Νέου Ιατρείου ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ κιν. 6974632165 Φώτης ∆άρας

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΒΑΡ∆Α

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 2013 info@2care.gr, e-mail: www.2care.gr

33

Φώτης ∆άρας

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ειδικός Παθολόγος

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 κιν. 6974632165

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η.ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. Ειδικός Παθολόγος

Ειδικός Παθολόγος

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ e-mail: kwstmar@yahoo.gr ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Ειδικός Παθολόγος

Τηλ. ιατρείου 26210 20051 -


Μ

(karabatsimaro@yahoo.gr)

ΓΙΑΤΡΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜ

της Αµαλιάδας

18.00ΕΩΣ ΕΩΣ20.30 20.30 18.00

Γρηγορίου Ε’ Γρηγορίου ΠΑΤ28428-6932297046 ΡΙΣ ΚΕ’ υρ11-13 ι11-13 ακήαπό 29 τον ΣεπΕµπορικό τεµβρίοΣύλυ 2013 Ανακοινώθηκαν Τηλ. 26210 26210 28428-6932297046 Τηλ.

ΠΙΑΣ

αθαίνουν να κυκλοφορούν Έναρξη Νέου Ιατρείου λογο Αµαλιάδας τα ωράρια λειτουργίας µε ασφάλεια οι µικροί µατων καταστηµάτων της Αµαλιάδας για θητές του δηµοτικού σχοτην περίοδο του Πάσχα και για την εαλείου Καρδαµά, οι οποίοι έχουν Γιάννης Λεπίδας ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Χειρ. Οφθαλµίατρος ρινή περίοδο που αρχίζει όπως κάθε υιοθετήσει το ποδήλατοΤηλ. ως 2610224131 µέσο Κιν. 6944717148 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 17.00-21.00 έτος από την 1η Απριλίου έως και την µετακίνησης, info@eyecenterpatras.gr στο προαύλιο του - www.eyecenterpafras.gr BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» 31 Μαΐου.Χάρδας σχολείου τους ΚΕΝΤΡΙΚΟ: έχουν γίνει διαΝικόλαος ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. ∆ήµ. Φρίµα Φρίµα Μαλάµω (Τένια) OCTΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Το ωράριο των καταστηµάτων για τις γραµµίσεις, σχεδιάζουν µε την ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ e-mail:gcr@otenet.gr εορτές του Πάσχα διαµορφώνεται ως βοήθεια των δασκάλων τους τα σήεξής: Τα παιδιά παρακολούθησαν µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την ενηµέρωση µατα του Κώδικα Οδικής ΚυκλοφοΜ. ∆ευτέρα έως και Μ. Πέµπτη 8.00 ρίας και αποδεικνύουν εµπράκτως κρούς µαθητές του σχολείου για έδειξαν ότι έχουν κάνει πολλά βή14.00 & 17.30 - 21.00 ότι αν και µικροί σε Έναρξη ηλικία, είναι Νέου Ιατρείου τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µατα στο θέµα: «Μαθαίνω να κυΜ. Παρασκευή 8.00 - 10.30 & 12.00 υπεύθυνοι ως πεζοί και ποδηλάτες τους εξήγησαν πώς πρέπει να συµ- κλοφορώ µε ασφάλεια». 19.30 και στοχεύουν να γίνουν και υπεύ- περιφέρονται όταν κινούνται στο µίλησε στους ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ Στους µαθητές µίλησε εκ µέ- Ο ανθυπαστυνόµος του Τ.Τ. Αµαλιάδας Γιάννης Αναστόπουλος, Μ. Σάββατο 8.00 - 15.00 θυνοι µελλοντικοί οδηγοί. Γιάννης Λεπίδας µαθητές, ενώ δίπλα του διακρίνονται ο σχολικός σύµβουλος Παναγιώτης ΖεύΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ δρόµο πεζοί ή µε τα ποδήλατά ρους του Οµίλου φίλων ποδηλάτου Χειρ. Οφθαλµίατρος ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ λας και ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τον Όµιλο Φίλων Ποδηλάτου Ήλιδας Χθες το πρωί πραγµατοποιΤηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΕιδικόςΤετάρτη Παθολόγος τους, αλλά και όταν επιβαίνουν σε Ήλιδας ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, οΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – 17.00-21.00 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή την info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr ήθηκε στο σχολείο µάθηµα κυκλο- κάποιο όχηµα. βαρύτητα οποίος πέρα από το γεγονός ότι BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μανωλοπούλου 11 3οςΙδιαίτερη όροφος Τρίτη 7 Χάρδας Μαΐου, τα καταστήµατα θα Νικόλαος ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 φοριακής αγωγής, παρουσία των Νικόλαος Χάρδας δόθηκε στην χρήση του κράνους, επεσήµανε στους µαθητές τι πρέOCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ είναι κλειστά. τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου e-mail:gcr@otenet.gr σχολικών συµβούλων της 3ης και όταν τα παιδιά κινούνται µε τα πο- πει να προσέχουν ΠΥΡΓΟΣ όταν µετακιe-mail:gcr@otenet.gr (Στοά Φίτσιου) Σε ότι αφορά το εαρινό ωράριο, αυτό 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας κ. δήλατά τους, αλλά και στην τή- νούνται µε τα ποδήλατά τους, τουςΠατρών 12-14 1ος όροφος ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ Τηλ. 20051 έχει διαµορφωθεί ως εξής: Παναγιώτη Ζεύλαιατρείου και κας ∆ιονυ- 26210 ∆έχεται µε ραντεβού ρηση των πινακίδων σήµανσης, ενηµέρωσε και για τις ποδηλατο∆ευτέρα 8.00 - 14.00 Τηλ. 2621081341 σίας Τουρκάκη, µε κιν. την συνδροµή 6974632165 προκειµένου η µετακίνηση να γίνε- βόλτες που διοργανώνει ο Όµιλος. Τρίτη 8.00 - 13.30 & του Τµήµατος της Τροχαίας Αµα- ται µε ασφάλεια. Αµέσως µετά την ενηµέρωση, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 17.30 – 20.30 λιάδας και του Οµίλου Φίλων ΠοΤα παιδιά έδειξαν πολύ µεγάλο µαθητές, δάσκαλοι αλλά και οι σχοΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Τετάρτη 8.00 - 14.00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI δηλάτων Ήλιδας. ενδιαφέρον και δεν σταµάτησαν να λικοί σύµβουλοι, έβαλαν τα κράνη ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ Πέµπτη 8.00 - 13.30 & ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. τους, πήραν τα ποδήλατά τους και - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τα παιδιά ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 17.30 – 20.30 ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Προτεραιότητα η ασφάλεια Κρατώντας ανά το χείρας τις πινακί- έκαναν µία µικρή µε προοριτ. βόλτα Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και απόγευµα είχαν σχεΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Παρασκευή 8.00 - 13.30 & –ΤρίτηΠαρασκευή 6.30-9.30µ.µ. Οι ∆ευτέρα ανθυπαστυνόµοι τουΠέµπτη Τµήµα- –δες Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” διάσει πιτου ΚΟΚ, που είχαν σχεδιάσει σµό το νερόµυλο που βρίσκεται9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα Ωρες λειτουργίας Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ 17.30 – 20.30 τος της Τροχαίας, κα ∆ιονυσία Πο∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ. Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, νακίδες Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640 οι ίδιοι σε χαρτόνια, είχαν ενεργή στο χωριό, στα πλαίσια του περιΣάββατο 8.00 - 14.00 άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ λυγένη και κ. Γιάννης συµµετοχή κατά την διάρκεια της βαλλοντικού του ΚΟΚ προγράµµατος που2621025469-6944520640 Τηλ. ιατρείου Νέου Ιατρείου Αναστόπουλος, µίλησανΈναρξη στους µι- ενηµέρωσης σε χαρτόνι από την Τροχαία και εκπονείται στοΔέχεται σχολείο. με ραντεβού: 10 π.μ. - 5 μ.μ.

ΒΑΡ∆Α

34

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΡ∆Α

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΒΑΡ∆Α

21

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

τηλ. 26210 31410 & 6970019031

Φώτης ∆άρας

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ –

Έναρξη Νέου Ιατρείου ∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ e-mail: kwstmar@yahoo.gr Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΒΑΡ∆Α

Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ειδικός Παθολόγος

Φώτης ∆άρας

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου)

Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος 1ος όροφος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 ∆έχεται µε ραντεβού e-mail: kwstmar@yahoo.gr Τηλ. 2621081341

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

e-mail:gcr@otenet.gr

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ –

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ κιν. 6974632165

ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

1ος όροφος Κλινικής Ρίου τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος2621081341 όροφος ∆έχεται µε ραντεβού κάθεΤηλ. Παρασκευή 6-9 απόγευµα ∆έχεται ραντεβού και Σάββατο 9-13µε πρωί Τηλ. 2621081341

Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035 ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ Ειδικός Παθολόγος ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Μανωλοπούλου 11ΙΑΤΡΕΙΟΥ 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ

κιν. 6974632165 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα ΕΠΙΜΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣκαι ΙΑΤΡΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Σάββατο 9-13 πρωί ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035 και Σάββατο 9-13 πρωί

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο Χρίστος Γεωργιάδης

Γενικός Χειρουργός τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣ 20.30

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη

Γρηγορίου Ε’ 11-13 Τηλ. 26210 28428-6932297046 (απόγευµα)

Σάββατο (πρωί)

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ Ιατρός Κυτταρολόγος

Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα

τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» *Τεστ Παπανικολάου * Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων, ούρων και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ)

ΒΑΡ∆Α

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Γιάννης Λεπίδας ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17 Αµαλιάδα ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Πάνω από Eurobank) Χειρ. Οφθαλµίατρος

e-mail:gcr@otenet.gr

Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520

Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

e-mail:gcr@otenet.gr

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Νικόλαος Χάρδας ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη

Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ Ι ΑΦ Ο Ρ Α

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ή ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, µεγάλη συλλογή cd, ελληνικά και ξένα, παλαιά και καινούρια τραγούδια. Πληρ. τηλ. 6993262874. --------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΣΤΕΡΕΟ PHILIPS, παίρνει 7cd, 2 κασέτες, ηχεία, ράδιο, χρήζει επισκευής, παίζει, 50 ευρώ. ΣΤΕΡΕΟ DAEWOO 2 κοµµάτια, ηχεία, χρήζει επισκευής, παίζει, 70 ευρώ, 6 cd παίρνει. ΑΙΒΑ ΣΤΕΡΕΟ, παίρνει 3 cd, 2 κασέτες, χρήζει επισκευής, 2 ηχεία, το ράδιο παίζει. ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ρεύµατος, µάρκα Βεργίνα, 40 ευρώ. ΡΟΛΟΪ χρυσό ΤΙΣΟΤ ΑΛΦΑ, 100 ευρώ. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ µηχανή κοπής κρέατος 40 ευρώ. ΧΟΡ∆ΕΣ αµεταχείριστες, όλων των τύπων εγχόρδων οργάνων, 400 κοµµάτια, 50 ευρώ. ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΤΟΝΙΚΑ, πικάπ, κασέτα, 4 κοµµάτια συν 2 ηχεία, 70 ευρώ. ΣΤΕΡΕΟ χεριού µεγάλο ΧΙΝΒΟΙΥ, 4

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ Αγιωργίτικο, Φιλέρι, Μοσχάτο, Ροδίτης. Πληρ. τηλ. 6974317002.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

από 1000 έως 2500 ευρώ και παλαιά νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

Στην

ηχεία, ενσωµατωµένα, µέγεθος 67 επί 36, 2 κασέτες, παίζει, 40 ευρώ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ πικάπ, ράδιο, 2 κασέτες, κοµπιούτερ, παίζει, 40 ευρώ. ΑΡΜΟΝΙΟ ΣΙΝΘΕΣΑΪΖΕΡ FARFISA 250RK, κάρτα µνήµης, τραπεζάκι, καινούριο 80 ευρώ. ΚΙΑΛΙΑ µεγάλα µε την θήκη τους, 30 ευρώ. ΣΟΜΠΑ KEROSUN µεγάλο, µέγεθος, 30 ευρώ. ΠΑΓΟΥΡΙ ΞΥΛΙΝΟ σκαλιστό για ποτό 30 ευρώ. ΚΑ∆ΡΟ µεγάλο κεντητό, εργασία 4 έτη, 80 ευρώ. ΚΑ∆ΡΟ στρογγυλό κεντητό, εργασία 1 έτος, 50 ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής, θαλασσοταραχή µε καράβι 500 ετών, 100 ευρώ. ΤΟΞΟ & ΦΛΟΓΕΡΑ ινδιάνικα, 30 ευρώ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΟ µε το ηχείο του, παίζει 78, 45, 33 στροφές, 30 ευρώ. ΦΑΝΑΡΙ µεγάλο κρεµαστό, πολλών ετών, 30 ευρώ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12VOLT ακτίνα δράσης 300 µέτρα, 30 ευρώ. Με την µπαταρία του. Ιδιώτης, τηλ. 6983768430. --------------------------------------. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΑΦΙΑ ποτιστικά από 20 έως 200 στρέµµατα το καθένα. Πληρ. τηλ. 6973371752. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆Α∆Α Ολυµπιακών αγώνων του Μονακό σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6942210079. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ µε 4 καρέκλες µε σουηδικό ξύλο, κουζίνα και ψυγείο, καινούρια, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6945452146. --------------------------------------. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 3,5 ευρώ τη σακούλα. Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑ3652 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ µε ξύλα ολοκαίνουριος. Πληρ: 6974798549. ΜΑ3142 --------------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Μία βιτρίνα τριπλή, θερµοθάλαµος, τυροπιτιέρα και

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία µία πιο µικρή, µία στόφα καινούρια, µία 2πλη κρεπιέρα γκαζιού, µία χοντοπιέρα, ένα ψύκτης νερού, µία ντουλάπα κλιµατιστικό. Πληρ. τηλ. 6980280530. ΜΑ3689 --------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΡΑΦΙΑ, έπιπλο για το ψωµί, πάγκος, έπιπλο βιτρίνα, ραφάκια, σοκολατοειδών – καραµελικών – αναψυκτικών. Πληρ. τηλ. 6976199045. ΜΑ3672 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ λευκός – κόκκινος – ροζέ µε βαθµό. Πληρ. τηλ. 6980815906. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ ροζέ από σταφύλια αγιωργίτικο και αυγουστιάτη παραγωγής µας. Καθαρός από λάσπες, βαθµός 12,50. Τηλ: 6977072528. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Σόµπα KEROSAN, ∆ιθέσιος καναπές (ύφασµα), σύνθετο. Επίσης Αµερικάνικα: Σερβίτσιο τσαγιού 10 ατόµων, σεντόνια και υπέρδιπλα παπλώµατα (σετ), πετσέτες µπάνιου και χαλάκια, σερβίτσια φαγητού και ποτήρια. Μόνο µε ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6972946331. ΜΑ3807 --------------------------------------. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ προς 100 ευρώ/τον. Ανάµεικτα 120 ευρώ/τον παραδοτέα. Πληρ. τηλ. 6982503478. ΜΑ3802 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΣΙ βαρελίσιο ροζέ από ιδιώτη, από ποικιλίες. Πληρ. τηλ. 6978161616. ΜΑ3806

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΝΟΞ

εξολοκλήρου ή µεµονωµένα. ∆εκτός κάθε τεχνικός έλεγχος, από πρώτο χέρι. Πληρ. τηλ. 6977637598. ΜΑ3804

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ DOPERMAN

αρσενικά, χρώµατος µαύρου ηλ. γεν. 11/8/2013, αποπαρασιτωµένα. Πληρ. τηλ. 6984237868. ΜΑ3668

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

- Ένα ψυγείο πάνελ 10άρι µε ανοξείδωτες τσεγγέλες, ραουλα, κ.τ.λ. - Βιτρίνα καθιστή 3 µέτρα - Μηχανή του κιµά ψυχόµενη - Ζυγαριά ραγιάς αυτόµατη - Πάγκοι και ζυγαριά πάγκου Πληρ. τηλ. 6986417657. ΜΑ3651

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΠΟΡΟ

νέας σοδειάς του 2013, καθαρισµένος, καλής ποικιλίας και µεγάλης αποδοτικότητας. Πληρ. τηλ. 6973577357, 6986710123. ΜΑ3818

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΕΖΑ

Κωνσταντινίδη 70αρα µε γρανάζια. Τηλ: 6981853894. ΜΑ3674

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

140 ευρώ ο τόνος

Έτοιµα σχισµένα, ξερά. Παραδίδονται στον χώρο σας. Πληρ. τηλ.

6932646081. ΜΑ381

35

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΚΥΛΙΑ από µηνών έως 10 ετών, αρσενικά-θηλυκά, εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα και εµβολιασµένα. Πληροφορίες 6976 711487 & 6945 493304 (10 π.µ.-7 µ.µ.) . -----------------------------------------. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ Κ9 θηλυκό, 3 µηνών ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6949846659. -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ γνήσια Γερµανικά – Ποιµενικά, καταγόµενα από βασιλικά αίµατα. Βλέπε γονείς και χαρτιά. Πληρ. κος Πάνος τηλ. 6977641612. MA3237. --------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΚΙΝΟΥΑ κουταβάκια γνήσια, γεννηµένα 4-8-2013. Πληρ. τηλ. 6972090419. Επίσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ καθαρόαιµος Αγ. Βερνάδου 2µιση ετών, λόγω έλλειψης χώρου. Πληρ. τηλ. 6972090419.ΜΑ3212. --------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 17 ΠΡΟΒΑΤΑ & ΕΝΑ ΚΡΙΑΡΙ πρωτόγεννα, όλα γκαστρωµένα. Πληρ. τηλ. 6974122608. --------------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΓΚΥΑ. Πληρ. τηλ. 6942567598. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΟΥΡΟΥΝΑ µε 8 γουρονόπουλα. Πληρ. τηλ. 6977597135. ΜΑ3805 --------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ 5 µηνών από κυνηγό. Εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα, εγγεγραµµένα στην Κ.Ο.Ε. Από γονείς και κυνηγούν πέρδικα – ΜΠΕΚΑΤΣΑ. Πληρ. τηλ. 6974933018. ΜΑ3811


Στην

Ηλεία 03:00 0 3:00

89% 8 9% 20 2 0° °C C

2( ()* )* BA B A

!+,+-./ ! +,+-./

9 Km/h Km/h

09:00 0 9:00

85% 8 5% 19 1 9° °C C

2( ()* )* BA B A

!+,+-./ ! +,+-./

9 Km/h Km/h

!"#$%&' ! "#$%&' 29/9 2 9/9

15:00 1 5:00

57% 5 7% 28 2 8° °C C

3( ()* )* 0

!+,+-./ ! +,+-./

16 1 6 Km/h Km / h

21:00 2 1:00

77% 7 7% 24 2 4° °C C

2( ()* )* 0 9 Km/h Km/h

03:00 0 3:00

06"78#% 06"78#% 30/9 3 0/9

09:00 0 9:00

92% 9 2% 21 2 1° °C C

79% 7 9% 20 2 0° °C C

+94.:+ + 9 4. :+ 2 ()* ( )* NA N A

+-!12+ +-!12+ /34415+ / 34415+ /34415:+/(14./ / 34415:+/(14./

/34415:+/(14./ / 34415:+/(14./

9 Km/h K m/h

15:00 1 5:00

71% 7 1% 25 2 5° °C C

4 ()* ( )* N 24 24 Km/h K m/h

/34415:+/(14./ / 34415:+/(14./

patrisnews290913a  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you