Page 1

ΑΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανασυγκρότηση παραγωγικών δυνάµεων ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σελίδα 11

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38741 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ ΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ

«ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΗ» ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Συνελήφθησαν τρεις για χασίς

Μυρσίνη: Λένε το νερό ...νεράκι ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜ. ΑΡΧΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ 68 ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ...

Σελίδα 9

Σελίδα 5

Αξεπέραστα προβλήµατα στα Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ Η διαίσθηση είναι πρώτος οδηγός... Σελίδα 17

ΕΝ ΟΙΚΩ ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΛΟΣ Οδηγώντας στα όρια!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σελίδες 24-25

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

Σ

τα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται γιατροί και ασφαλισµένοι τον τελευταίο µήνα, οι οποίοι τελούν «υπό οµηρία» του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η κατάσταση που επικρατεί από την εφαρµογή των αποφάσεων του υπουργείου Υγείας, είναι το λιγότερο τραγελαφική.

Λάδι και ανάπτυξη... Σελίδα 7

»

»

Γιατροί και ασθενείς έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα όµηροι µιας τραγελαφικής εικόνας

Πώς περιγράφουν την κατάσταση στις ορεινές περιοχές

Σελίδα 5

4.000 ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ

Συγκίνησε το «Άξιον Εστί» Σελίδα 10

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Σήµερα η νέα διοίκηση Σελίδα 29


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

2η σελίδα Χρονολόγιο

Είπαν...

29 Ιουλίου 1976 Η Ο∆ΟΣ ΛEΧΑΙΝΑ— ΑΛΙΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

∆ια σχετικής αναφοράς προς το Νοµαρχιακόν Ταµείον Ηλείας ζητείται η διάθεσις της αναγκαίας πιστώσεως δια την συντήρησιν της οδού Λεχαινά—Αλικαί. Η οδός αυτή τείνει, ως αναφέρεται να καταστραφή εάν δεν αφεθή ασυντήρητος θ ακαταστή αδύνατον να λειτουργήσουν αι αλυκαί και δια την µεταφοράν άλατος.

Θόδωρος Σαρρής Πρόεδρος ΕΛΓΑ « Με παίρνουν τηλέφωνο και µε έχουν ενηµερώσει για τις σταφίδες στην περιοχή. Όπως ανησυχούν αυτοί, ανησυχούµε περισσότερο εµείς. Μην νοµίσετε ότι δεν σκεφτόµαστε τους αγρότες, να ξέρουν ότι ο ΕΛΓΑ έχει κάνει άλµατα τα τελευταία χρόνια και έχει εξασφαλίσει τη ρευστότητα εκείνη που του επιτρέπει να εγγυάται τις αποζηµιώσεις των παραγωγών. Αυτών που πραγµατικά έχουν ζηµιές και φαίνονται στην παραγωγή.»

∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

- Άφιξις υπαλλήλων στατιστικής υπηρεσίας Αύριον ∆ευτέραν αφικνούνται αι υπάλληλοι ερευνήτριαι της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αίτινες θα εγκατασταθούν εις τον οικισµόν Βραχνέϊκα του ∆ήµου Ανδραβίδας προς διενέργειαν της ερεύνης των αγροτικών και ηµιαστικών νοικοκυριών.

Ο ∆ΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ Έγχρωµον Σινεµασκόπ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΗ ΝΤΩΟΥΝ ΑΝΤΑΜΣ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής. * Γιορτή σταφίδας 1987- Περίπτερο Κεραµεικής τέχνης (µπαρµπα Γιάννης Καµινιάρης, Γιάννης Σκουλαρίκης, Νιόνιος Χειµώνας, Σάκης Τσέλλος, Γιάννης Σταθόπουλος)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 +Η’ Ματθαίου, Καλλινίκου & Θεοδότης

Η αγία Θεοδότη καταγόταν από τη Νίκαια της Βιθυνίας. Από µικρή τηρούσε στην ζωή της µε µεγάλη συνέπεια τις εντολές του Θεού κάτι το οποίο προσπαθούσε να περάσει και στα παιδιά της. Λόγω της χριστιανικής της πίστης συνελήφθη από τον άρχοντα Λευκάδιο, (ο οποίος την είχε ζητήσει σε γάµο , αλλά εκείνη του το είχε αρνηθεί) και αυτός την παρέδωσε στον άρχοντα της Βιθυνίας, Νικήτιο. Εκείνος, σκληρός και κακεντρεχής όπως ήταν, έριξε την Θεοδότη και τα τρία παιδιά της µέσα σε πυρακτωµένη κάµινο, όπου παρέδωσαν την ψυχή τους στον Θεό, για να λάβουν το στέφανο της αιωνίου ζωής. ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2012 Σίλα Σιλουανού Σελήνη: 11ηµ. Aν. Hλίου: 06.26’ ∆ύση Hλίου: 20.37’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6971887457 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Κατάπληκτος έµεινα διαβάζοντας και µάλιστα για δεύτερη φορά, το ρεπορτάζ του κου Νίκου Χασαπόπουλου στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 1 Ιουλίου 2012. Χωρίς να γνωρίζω προσωπικά τον εν λόγω δηµοσιογράφο, από τα άρθρα του τον εκτιµούσα πάρα πολύ και πάντα µελετούσα τα κείµενά του. Στο ανωτέρω άρθρο του ξεκινάει, αφενός µεν απαξιωτικά και υποτιµητικά, αναφερόµενος στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τζαβάρα, αφετέρου δε λίαν προσβλητικά και περιφρονητικά για όλους τους εκπροσώπους των πολιτών της ελληνικής επικράτειας. Απορεί ο εν λόγω «κύριος» και αναρωτιέται: «Τι γυρεύει ένας δικηγόρος της επαρχίας στον πολιτισµό;». Λες και ο «πολιτισµός» είναι προνόµιο της πρωτεύουσας. Με τη δυνατή σας πένα κε Χασαπόπουλε και την ισχυρή σας θέση στην έγκριτη εφηµερίδα «το ΒΗΜΑ» φροντίστε ώστε να αποκλειστούν για το ελληνικό κοινοβούλιο εκπρόσωποι από την επαρχία. Μαζί µε µερικούς οµοϊδεάτες σας κάντε καµία τσάρκα προς την Κουµουνδούρου µεριά, προς τα Εξάρχεια, στον Αγ. Παντελεήµονα, στην κεντρική αγορά των Αθηνών, εκεί στην οδό Αθηνάς ντε! Κάντε και καµία τσάρκα και στον Πειραιά, εάν δεν είναι και ο Πειραιάς επαρ-

«Θα λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν τις απόψεις των ειδικών και θα προχωρήσουµε στις δικές µας αποφάσεις µε γνώµονα την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος, τις ανάγκες των οικοσυστηµάτων και την προστασία στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες. Ο στόχος και η πολιτική µας συνοψίζονται στο να προχωρήσουν οι έρευνες για το πετρέλαιο και, ελπίζουµε, η εκµετάλλευση µε όρους πλήρους σεβασµού στο περιβάλλον και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Γιορτή σταφίδας Κρεστένων 1987

Μ

Μόνον ο Αγγλικός κινηµατογράφος µε την σφραγίδα της COLUBIA PICTURS µπορούσε να παρουσιάσει την ποιο καταπληκτική δηµιουργία που έγινε σήµερα

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

«Η Εθνική επιδιώκει να καλύψει ένα σηµαντικό κενό αναφορικά µε τη σε βάθος ενηµέρωση όλων των παραγόντων για τα επικαιροποιηµένα προβλήµατα που εµφανίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ΜµΕ στη χώρα µας, που αποτελούν και ένα νευραλγικό κοµµάτι της οικονοµικής δραστηριότητας».

Η φωτογραφία της Κυριακής

«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΑΠΟ 5:30

Απόστολος Κατσιφάρας Περιφερειάρχης ∆υτ. Ελλάδας

Αλέξανδρος Τουρκολιάς ∆νων Σύµβουλος Εθνικής Τράπεζας

25 χρόνια πριν. Η χρονιά του ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΑΛΑΡΑ. Η µεγάλη ΑΓΡΟΤΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ εκδήλωση της Πελοποννήσου µε τις 15.000 επισκέπτες του Παρασκευο-Σαββατο-Κύριακου πριν τον 15Αύγουστο. Ξεκίνησε το 1978 και σταµάτησε το 2003. Η γιορτή που τάραξε τα λιµνάζοντα νερά της περιοχής και γκρέµισε όλα τα κατεστηµένα της εποχής, που ανέδειξε τις δηµιουργικές ικανότητες του λαού της ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ και εξέφρασε την κουλτούρα των ανθρώπων της, που ανέτρεψε το σλόγκαν: «ΑΥΤΟ ∆Ε ΓΙΝΕΤΑΙ» και καθιέρωσε τη φράση: «ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ», που τίµησε τον Έλληνα αγρότη και προώθησε τη µαύρη κορινθιακή σταφίδα, προϊόν από το οποίο έζησαν γενιές και γενιές της Ηλείας. Οι επισκέπτες της γιορτής της σταφίδας θα θυµούνται πάντα το θαυµάσιο χώρο που διεξαγόταν, την τέλεια οργάνωσή της, τα περίπτερα αγροτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου, τα προϊόντα που προσφέροντο δωρεάν (σταφίδα, σταφύλια, σταφιδόψωµο, κρασί) το φηµισµένο κρεστενέικο γιούλµπασι που έτρωγαν, τους µεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές που κάλυπταν το µουσικό πρόγραµµα και το µεγάλο λαϊκό πανηγύρι όπου χιλιάδες κόσµου χόρευαν µέχρι το πρωί. Το κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της γιορτής της σταφίδας ήταν η λαϊκή συµµετοχή. Όλες οι Κρεστενιώτισσες και Κρεστεναίοι συστρατευµένοι γύρω από το Σύλλογο Φιλοπροόδων για το κοινό καλό, εργάζοντο εθελοντικά. Γι’ αυτό άλλωστε θεωρήθηκε σαν κοινωνική επανάσταση. Πηγή: Αρχείο Γιάννη Σταθόπουλου

Επιτέλους!!! Ας σταµατήσει ο παραγκωνισµός και η υποτίµηση της επαρχίας

χία, εκεί στα Ταµπούρια, στα Καµίνια, στο Πέραµα, στην Κοκκινιά, στο Λιµάνι, στην Τρούµπα, να εκεί που υπήρχαν παλιά τα ... κόκκινα φανάρια. Από όλες αυτές τις περιοχές θα συγκεντρώσετε τον απαιτούµενο αριθµό κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πρωτευουσιάνων και όχι επαρχιωτών, εάν δε µειωθεί ο αριθµός των βουλευτών του κοινοβουλίου (στους 200) θα σας είναι πολύ πιο εύκολο. Χωρίς να γνωρίζω, αν και ουδόλως µ’ ενδιαφέρει, κε Νίκο Χασαπόπουλε, από πού κρατάει η σκούφια σας, ποιο το DNA σας, µε τη σειρά µου ερωτώ και εγώ: -Γιατί αυτό το µένος κατά της επαρχίας; - Γιατί σας διαφεύγει ότι η ελληνική επαρχία έχει αναδείξει κορυφαίες προσωπικότητες; Όπως στα γράµµατα, στις τέχνες, στις επιστήµες, στον πολιτισµό, ηρωικούς στρατιωτικούς, άξιους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αλλά και δυναµικούς πρωθυπουγούς; Κε Νίκο θα πρέπει, λέω, δε βάζω και χέρι στη φωτιά, ότι θα είχατε κατεβάσει µερικά ποτηράκια, όταν γράφατε το εν λόγω πόνηµά σας. Όσον για τον κ. Κώστα Τζαβάρα, από επαρχία του νοµού Ηλείας, σας διαβεβαιώ ότι η άποψή σας είναι εξ ολοκλήρου λανθασµένη.

Τάκης Γ. Γιαννακόπουλος Έλλην πολίτης, σκληρά φορολογούµενος!

Θα έπρεπε να ευχόµεθα να είχαµε πολλούς µε το ήθος- τη µόρφωση- την αγωγή- την τιµιότητα- την εργατικότητατην προθυµία και την καλοσύνη του. Πικρόχολα αναφέρετε κάποια από τα προτερήµατά του. Λυπάµαι!!! Στη βουλή αλλά και στις επιτροπές που αναφέρετε και εσείς ως µέλος ή πρόεδρος, έδωσε «ρέστα», έτσι που και οι αντίπαλοί του

τον παραδέχτηκαν. Ο Κώστας Τζαβάρας σε όποιο «µετερίζι» και εάν κλιθεί θα τα βγάλει πέρα. Όποια αποστολή κι αν του αναθέσει η παράταξή του – ο πρωθυπουργός τουθα ανταποκριθεί πλήρως. ∆ε γνωρίζω εάν περίµενε ή όχι αυτή τη θέση, όπως λέτε, (αναπληρωτή υπουργού Παιδείας) εµείς στην Ηλεία περιµέναµε, ο πρωθυπουργός να του αναθέσει άλλο υπουργείο που γνωρίζει επ’ ακριβώς το αντικείµενό του, αυτό της ∆ικαιοσύνης. Προσπαθώ να αντιληφθώ το πνεύµα σας, υπό ποια έννοια έµειναν άφωνοι οι υπάλληλοι του υπουργείου του όταν τους κάλεσε ισότιµα να συνεργαστούν; Ποιο το άσχηµο, πού το απαράδεκτο όταν ο υπουργός καλεί το προσωπικό του υπουργείου που προΐσταται, να συνεργαστεί µαζί του για την καλύτερη απόδοση του υπουργείου; Πάντως µην ανησυχείτε κε Νίκο Χασαπόπουλε, ο κ. Τζαβάρας δε θα υστερήσει των ικανοτήτων της αειµνήστου Μελίνας Μερκούρη. Απ’ ότι δε, θυµάµαι το πρωτίστον, ίσως δε και µοναδικό µέληµα της αείµνηστης ήτο η επαναφορά των Ελγινείων µαρµάρων. Σε εσάς «κύριε µεγάλε δηµοσιογράφε» σας συνιστώ περισσότερο σεβασµό και ευγένεια.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Iουλίου 2012

Θα βάλει τη δική του σφραγίδα!

[

ΣΧΟΛΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο

Μέχρι τον Πύργο…! Η απόφαση του Συµβουλίου Επικράτειας για το τµήµα του Καΐάφα θα έχει επιπτώσεις και στο τµήµα της Ολυµπίας οδού από την Τσακώνα έως το Καλό Νερό. Αυτό είπε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδοµών Σταύρος Καλογιάννης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας Γιάννη Λαµπρόπουλου. Ο κ. Καλογιάννης έσπευσε πάντως να προσθέσει ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυ-

νατόν για την επανεκκίνηση των έργων που γίνονται µε σύµβαση παραχώρησης. Όπως προκύπτει από την απάντηση του υφυπουργού το µέλλον του νότιου τµήµατος της Ολυµπίας οδού κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι. Άλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι οι τράπεζες που χρηµατοδοτούν το έργο και η κοινοπραξία η οποία κατασκευάζει την Ολυµπία Οδό επιθυµούν να σταµατήσει ο δρόµος στον Πύργο.

Σε καθηµερινή επικοινωνία µε τους πολίτες της Ηλείας, οι οποίοι τον επισκέπτονται στο γραφείο του, είναι ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ηλείας, ∆ηµήτρης Αλεξόπουλος, που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του στην Α.∆. Ηλείας. Ο νέος Αστυνοµικός ∆ιευθυντής, είναι πάντα πρόθυµος να εξυπηρετήσει τον κόσµο, ενώ η πόρτα του γραφείου του παραµένει καθηµερινά ανοικτή για όλους. Π. Γ.

Aπάντηση στην κρίση µε ανάπτυξη

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Της µέρας τα καµώµατα... Εθνική οδός Πατρών – Πύργου 12 η ώρα το µεσηµέρι. Ελέω οικονοµικής κρίσης... Περισσότερα λόγια περισσεύουν... Ρ. Τζ.

∆ιάγνωση και Θεραπεία παθήσεων αρτηριών, φλεβών, λεµφαγγείων, αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών, ενδαγγειακή χειρουργική.

ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ M.D. MSc

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην ιατρός ΠΓΝΑ «Λαϊκό» και «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» Πύρρωνος και Ελευθερίου Βενιζέλου 12 (1ος όροφος) Αµαλιάδα Τηλ. 2622021444 6972295933 Θερινό ωράριο λειτουργίας ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 09.00-13.00 και Τρίτη , Πέµπτη 09.00-13.00 και 18.30-21.00

Πολύ ευχάριστα νέα για τους δηµότες του έχει, όπως µαθαίνουµε, ο δήµαρχος Πύργου. Καίτοι στο κλίµα της ύφεσης, προχωρά µε δυναµισµό σε έργα ανάπτυξης για την πόλη. Νεότερα εντός των προσεχών ηµερών. Π.Α.

Πτώση στις εξαγωγές...

Συνεχίζουν ακαθάριστα Άκρως επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιών παραµένουν αρκετά οικόπεδα και εκτάσεις στο δήµο Πύργου. Το µεγαλύτερο πρόβληµα παρατηρείται στα χωριά όπου εκεί η εικόνα όχι µόνο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µε λέξεις αλλά προκαλεί µεγαλύτερο φόβο λόγω των απέραντων δασικών και αγροτικών εκτάσεων που υπάρχουν σ’ αυτές τις περιοχές. Ίσως θα ήταν προτιµότερο οι όποιοι καθαρισµοί να ξεκινούσαν από τα επικίνδυνα σηµεία των χωριών του δήµου.

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ

]

Σε επαφή µε τον πολίτη

«Το 2013 θα τα αλλάξω όλα» ανέφερε πριν από µερικές ηµέρες στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης αναφορικά µε την προωθούµενη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και κυρίως για τη φορολόγηση των ακινήτων. Ο αρµόδιος για θέµατα φορολογίας υφυπουργός που έχει ήδη αρχίσει να βάζει την σφραγίδα του µε προσωπικό έργο στο υπουργείο είπε ότι η κυβέρνηση αντιµετωπίζει το θέµα µε «κοινωνική ευαισθησία» και συµπλήρωσε πως «είναι απόφαση να προχωρήσουµε το 2013 σ’ έναν πιο δίκαιο τρόπο φορολόγησης των ακινήτων, υπάρχουν αδικίες όντως… Το ξέρω και θα το κάνω πράξη. Το 2013 θα τα αλλάξω όλα». Επιπροσθέτως, κ. Μαυραγάνης εξήγησε ότι «στο πλαίσιο των προσπαθειών για δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας µε κριτήριο την αναλογικότητα και τη δυνατότητα ταχείας είσπραξης, θεσπίστηκε το ειδικό τέλος (σ.σ. µέσω τιµολογίου της ∆ΕΗ)» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, απλά χρειάζοµαι λίγο χρόνο και ο θεός χρειάστηκε 7 ηµέρες για να φτιάξει τον κόσµο». Γ.Ρ

∆ύο τύποι κάθονται στο καφενείο της γειτονιάς. Περνάει ο παπάς κρατώντας τον γοφό του και βογκώντας. Του λένε, “Πάτερ, έλα να σε κεράσουµε ένα καφεδάκι και να τα πούµε λίγο”. “Ευχαριστώ παιδιά µου αλλά δεν µπορώ, γλίστρησα χθες και χτύπησα στον µπιντέ και δεν µπορώ να καθίσω, πονάω, µόνο να ξαπλώνω µπορώ” και φεύγει. Γυρνάει ο ένας στον άλλον και λέει “Τι είναι ρε ο µπιντές”; “Ξέρω κι εγώ; Σάµπως πήγα ποτέ στην εκκλησία;”

3

Παναγιώτης Ν. Βαγιάνας GP, MD

Ειδικός ιατρός

Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής [Panagiotis Vagianas GP, MD] Σταθ. / Phone: (+30) 26220 - 21322 Κιν. / Cell: (+30) 6977 01 01 28 E-mail: gp.vagianas@gmail.com

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΠΡΩΙ ∆ΕΥΤ-ΠΑΡ: (8.30 – 13.30) ΣΑΒΒ (10:00 – 12:00) ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17.30 – 20.30)

Συνταγογράφηση φαρµάκων όλων των παθήσεων, Κατ’ οίκον επισκέψεις - νοσηλεία, Αλλαγές τραυµάτων, Ουροκαθετήρων, Ρινογαστρικών καθετήρων, Περιποίηση κατακλίσεων, Ρύθµιση και παρακολούθηση χρονίων νοσηµάτων, όπως Υπέρτασης, Σακχαρώδους διαβήτη κλπ. Προληπτική Ιατρική - Οικογενειακή Συµβουλευτική Υγείας ∆υνατότητα αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών όλο το 24ωρο.

ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

Στα 1,37 δισ. ευρώ υποχώρησαν οι ελληνικές εξαγωγές το Μάιο έναντι 1,39 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τις αρνητικές συνέπειες της µακράς προεκλογικής περιόδου στη χώρα αλλά και των συνθηκών ύφεσης που διαµορφώνονται σε πολλές οικονοµίες της Ευρώπης. Σύµφωνα µε ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) αντι αρχικής εκτίµησης για υποχώρηση των εξαγωγών του Μαΐου κατά 0,3% η πτώση διαµορφώνεται µε βάση τα προσωρινά στοιχεία, εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών,στα επίπεδα του 1,3%.


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Iουλίου 2012

Η γνώµη του

[

Η

Ηλίας Τσαρούχας (Οικονοµολόγος , ειδικός σε θέµατα Οικονοµικής και Ευρωπαϊκής ΠολιτικήςΠρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµαλιάδας)

Ευρωπαϊκή κρίση και εξελίξεις στην Ε.Ε. Ποιος ο ρόλος και το µέλλον της Ελλάδας;

οικονοµική κρίση στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη ειδικότερα αποτέλεσε αφορµή για µια συζήτηση που αφορά το ρόλο και το µέλλον της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η παρενέργεια (side effect) της οικονοµικής κρίσης ήταν ένα από τα λίγα θετικά στοιχεία που προέκυψαν απ’ αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η χώρα και ολόκληρη η Ευρώπη. Προηγουµένως, ελάχιστοι ασχολούνταν µε αυτό το θέµα, καθώς οι χρηµατοδοτήσεις από τις Βρυξέλλες έρεαν άφθονες µέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των διαρθρωτικών ταµείων της Ε.Ε. (αγροτικές επιδοτήσεις, Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, ¨πακέτα Ντελόρ¨, ΕΣΠΑ, κλπ.) και ο δηµόσιος διάλογος εξαντλείτο σε θέµατα όπως, ποιον θα στείλουµε Επίτροπο στις Βρυξέλλες και στις Ευρωεκλογές, που κι αυτές µετατρέπονταν σε µια κοκοροµαχία των κοµµάτων για τους µικροπολιτικούς τους σκοπούς. Εν τω µεταξύ, οι εξελίξεις έτρεχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδόν κανένας δεν ασχολήθηκε π.χ. µε την τεραστίων διαστάσεων και

πρωτόγνωρη διεύρυνση της Ε.Ε. µε την ένταξη των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και τις συνέπειες που είχε αυτή για την Ελλάδα και τη θέση της στην Ε.Ε.. Οι επιπτώσεις ήταν µεγάλες καθώς η Ελλάδα και ο ευρωπαϊκός Νότος γενικότερα έπαυαν να είναι το κέντρο βάρους όσον αφορά την περιβόητη σύγκληση µε τις χώρες του Βορρά, η οποία ήταν και ο στόχος όλων αυτών των χρηµατοδοτήσεων και όχι το να γίνουν κάποιοι ¨έξυπνοι¨ ξαφνικά νεόπλουτοι και να κάνει η Porsche και η BMW χρυσές δουλειές στη φτωχή Ελλάδα. Έστω και καθυστερηµένα, έστω και µε αυτόν τον σκληρό τρόπο, ήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για το ρόλο και το µέλλον της Ελλάδας στην Ε.Ε. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει ταχθεί υπέρ της παραµονής της Ελλάδας και στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη. Αυτή η παραµονή, όντως αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα για πολλούς λόγους που αφορούν το γεωπολιτικό περιβάλλον µε τους κινδύνους και τις προκλήσεις που ενέχει, τη θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην παγ-

Πρόσωπο

Ο

Γιώργος Βρόντος Θεατρολόγος

Γνωρίζοντας ξανά τον Πύργο

Γιώργος Βρόντος γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Άγιο Γεώργιο Πύργου. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Πάτρας και έχει συµµετάσχει σε εκατοντάδες θεατρικές παραστάσεις ως σκηνοθέτης και ως βοηθός σκηνοθέτη ενώ κατέχει µεγάλη διδακτική εµπειρία σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Τον χαρακτηρίζει το πάθος και η µεγάλη αγάπη για το θέατρο ενώ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν µε σηµαντικά ονόµατα του θεάτρου. Σήµερα εργάζεται σε σχολείο της Αθήνας ως εκπαιδευτής – θεατρολόγος και παράλληλα έχει αναλάβει – θεατρικά – το Θεατρικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου του ∆ήµου Πύργου. Με το θέατρο αποφάσισε να ασχοληθεί από πάρα πολύ µικρή ηλικία και συγκεκρι-

µένα από τη Β’ ∆ηµοτικού όπου το γνώρισε µέσα από το παιχνίδι. Παρόλο που ο Γιώργος Βρόντος δεν είχε πολλές αναφορές θεατρικές κατά τη διάρκεια της ζωής του στην πόλη του Πύργου µιας και κατάγεται από τον Άγιο Γεώργιο ωστόσο πράγµατα τα οποία έβλεπε γύρω του ήθελε να τα µεταφέρει στη σκηνή. Έτσι έστηνε τα ανθρώπινα τοπία και τις ιστορίες του πάνω σε µια σκηνή. Στη συνέχεια ο Γιώργος Βρόντος αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που του άρεσε περισσότερο και όχι εκείνο που τον προέτρεπε το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Ετοίµασε ένα βιογραφικό µέσα στο οποίο κατέγραψε µόνο τις σπουδές του θεάτρου που είχε κάνει και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έχοντας µεγαλώσει στον Πύργο και επιστρέφοντας µετά από αρκετά χρόνια πίσω,

ήταν σα να γνωρίζει ξανά τον τόπο. Μπορεί οι γνωστοί και οι φίλοι του να µην βρίσκονταν πια εδώ καθώς αρκετοί µετοίκησαν άλλοι λόγω σπουδών και άλλοι λόγω εργασίας ωστόσο ο ίδιος χρειάστηκε να ξανασυστηθεί µε την πόλη και µε τους ανθρώπους της. Και αυτό έκανε. Για τη φετινή χρονιά ο Γιώργος Βρόντος επέλεξε να παραµείνει στην πόλη του Πύργου. ∆έχθηκε πρόταση από το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Πύργου όπου και ξεκίνησε µε τα παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου που δηµιουργήθηκε τον περασµένο Νοέµβριο, µε τµήµα παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων. Βασική ιδέα µε την οποία ήθελε να καταπιαστεί ήταν η πόλη του Πύργου. Ήθελε ουσιαστικά να αναζητήσει το σηµερινό προφίλ της πόλης που και ο ίδιος αναζητούσε να µάθει, να γνωρίσει ξανά και να ζήσει.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Κλείδωσαν τα νέα µέτρα

Εντεκάµισι µας είπαν χρέος νέο που χρωστάµε κι Αυλωνίτης σε ταινία Ρε πού πάµε... Ρε πού πάµε. Στα βουνά για το χαλίκι βράχο σπάνε µε φουρνέλο Οίκος ανοχής Ευρώπη σε δανείζουν µε καπέλο. Φέρε, δώσε θα στα πάρω µια ζωή αυτό µας λένε Τόκους µόνιµα πληρώνεις κι οι λαοί γιατί να φταίνε. Ολο γράφεις κι όλο σβήνεις έσοδα σου λιγοστά Σπίτια βλέπεις στο σκοτάδι µε τα φώτα τους σβηστά. Σ’ άλλους κόβουνε το ρεύµα, άνεργος πώς να πληρώσεις Και η τράπεζα το ίδιο κυνηγάει για τις δόσεις. Φαγητό χαλάς πιο λίγα τίποτα για τα σκουπίδια Ολο φόρους και χαράτσι µια ζωή ακούς τα ίδια. Τι ωραία που περνάµε, ήλιος, θάλασσα, Ελλάδα Σαν το Καραγκιόζη είµαι µε νερό για φασολάδα. Μα κι αυτό στο δίνουν λάσπη, ο Ερύµανθος αργεί Ούτε Αλφειός δεν έχει να ποτίσουµε τη γη. Κι απειλούν µε παραιτήσεις των ΤΟΕΒ οι διοικήσεις Και ΓΟΕΒ κάνει την πάπια µα ευθύνες πού ζητήσεις. Μια φεύγων, µια µένω Φάµελος µας απαντάει Ασε µας ρε Νικολάκη και κανένας δε ρωτάει. Πρόεδρε µου έχεις γνώσεις, µη γκρεµίσεις κανά τοίχο Γραµµατέας τώρα που ’σαι, θα τα γράφω και θα

βήχω. Κάθε εκλογές αλλάζεις µόνιµη δεν έχεις θέση. Χρόνια όµως πρασινίλα στο κεφάλι είχες φέσι. Γνώµη για κανάλια έχεις και τη λες στα φανερά Σύνταξη θα πάρεις κι άλλη πρόεδρος εις τα νερά. Ολη αυτή η κωµωδία που για γέλια και για κλάµα Τη βιώνει κάθε Έλλην σαν Επίδαυρο για δράµα. Βλέπεις κλέφτη να δικάζει και φονιάς δεν έχει δίκη Ολοι έξω και αθώοι και κορδέλες από φύκι. Και ο κόσµος µ’ απορία δε γνωρίζει τι συµβαίνει Μόνιµα ο δρόµος χάλια, το ψωµάκι δε χορταίνει. Μόνο µέσα ησυχάζεις, άγχος, χρέος το ξεχνάς Ηρεµος µε ησυχία και σου φεύγει κι ο βραχνάς. Στην αυλή σου έχουν βάλει ψησταριά µαζί κι οµπρέλα Και πισίνα για µπανάκια Αχ Κορυδαλλέ µου τρέλα. Ζώα έχουνε τριγύρω τις κοτούλες και κατσίκα Και για χρέος είµαι µέσα που δεν πλήρωσα το ΙΚΑ. Και το σώµα για κολύµπι µας αλείβουνε µε λάδι Πίτες, µπίρες και σουβλάκια φαγητό έχει για βράδυ. Άλλος τη ∆ΕΗ πληρώνει και τα ρούχα σου για πλύση Λαδερό το µεσηµέρι κι ησυχία µην ξυπνήσει. Ζέστη έχει το χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι Αδεια µετά εξόδου για να συναντήσει ταίρι. Εκεί υπάρχει σεβασµός και λίγες οι κουβέντες Τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες.

]

κόσµια οικονοµία, καθώς και στην αντιµετώπιση της παρούσας κρίσης χρέους και ανταγωνιστικότητας. Παρόλα αυτά, αυτή η παραµονή δεν θα πρέπει να είναι χωρίς όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την βιωσιµότητα και την επί ίσοις όροις συµµετοχή. Αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να γίνει µε συνειδητοποίηση των δυνατών µας σηµείων αλλά και των αδυναµιών µας. Η παρούσα οικονοµική κρίση στην Ευρώπη, την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός µε τον πιο σκληρό τρόπο, θα είναι αφορµή για ανακατατάξεις και ραγδαίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πιθανότητα θα επιταχυνθεί, όπως µας διδάσκει και η θεωρία του νέο-λειτουργισµού, καθώς δηµιουργείται ένα σπιράλ αλυσιδωτών εξελίξεων και αναγκών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν για να µην καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και ειδικότερα αυτό της Ευρωζώνης και του κοινού νοµίσµατος. Σ’ αυτές τις εξελίξεις η Ελλάδα θα πρέπει όχι µόνο να είναι παρούσα αλλά να είναι στην πρώτη γραµµή.

Με τη ζέστη ξαναγράφω µας εστέρεψαν ποµώνες Και οι Άγγλοι στην Ευρώπη ξεκίνησαν αγώνες Ολυµπιακούς τους λένε Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ κάθε τέσσερα σε χρόνια Νηστικός και στην τρεχάλα και σε ζέστη και σε χιόνια. ΄Ανοστος λαός για µένα, κλέφτες είναι µαρµάρων Τα Ελγίνεια που κλεψαν κι είναι χώρα των βαρβάρων Και εισιτήριο πληρώνω και δακρύζουνε τα µάτια Κι η Μελίνα µε αγώνες που µας έκλεψαν κοµµάτια Κάποιος κόπανος και Άγγλος είπε έχουνε µαυρίσει Φύλακες πολλούς έβαλαν και τα µάρµαρα να ξύσει. Μη περάσανε για ρούχο πλύση βάλουνε χλωρίνη Τι φανατικοί ως άνδρες τους κοιτώ στη Σαντορίνη. Τους αγώνες θα κοιτάζω µα εγώ δε θα πηδάω Φτώχεια έχω και µιζέρια και δεν έχω τι να φάω. Ολύµπια στο µυαλό µου µ’ άξιους που ’χα προγόνους. Με ελιά εις το κεφάλι και κατέρριπταν τους χρόνους. Σε αρχές, σε ήθος δόξα, της Ελλάδας µεγαλείο Που κατάντησες πατρίδα ιστορίας µαυσωλείο Κι αν το δρόµο σου θα εύρεις, τραύµατα πολλές πληγές

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Χριστός κατά την τριετή επίγεια ζωή Του έκανε πολλά θαύµατα , αφ’ενός µεν δια να ανακουφίση τον ανθρώπινον πόνον, αφ’ ετέρου δε δια να φανερώση την θεϊκή του φύσι . Γιατί γι’αυτό ενηνθρώπησε. Για να φέρη τον άνθρωπον κοντά στον Θεόν και να δώση την χαρά και την ευτυχία στον κόσµο , που δια της αµαρτίας είχε φυγαδευθή .Η αµαρτία , η αποστασία και η αποµάκρυνσή µας από τον Θεόν, που είναι η πηγή της ζωής, έφερε την πνευµατική και φυσική ξηρασία. Ζούσε ο άνθρωπος «εν γη αβάτω και ανύδρω» (Ψαλµός 62, 2). Συσκέψεις επί συσκέψεων για να αντιµετωπισθή η λειψυδρία, χωρίς όµως θετικό αποτέλεσµα. Γιατί; ∆ιότι λησµονεί ο άνθρωπος στις συσκέψεις αυτές τον Ουρανόν, τον Θεόν δηλαδή, από τον οποίον ποτίζεται η γη. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός ποτέ δεν απεργεί, αλλά κάποτε αναστέλλει κάποια λειτουργία της φύσεως, όταν εµείς στις συσκέψεις µας ξεχνούµε να ζητήσουµε την βοήθειά Του. Από το βιβλίον των Βασιλειών, ένα από τα 49 βιβλία της Π. ∆ιαθήκης, πληροφορούµεθα την µεσολάβηση του Προφήτου Ηλία προς τον Θεόν για να µη βρέξη τρία χρόνια και εξ µήνες, προς παιδαγωγίαν του αποστατήσαντος από τον Θεόν Ισραηλιτικού λαού. Προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεόν εκ νέου ο Προφήτης Ηλίας και ανοίγουν οι καταρράκτες του Ουρανού και δροσίζεται η ξηραµένη γη. Ένας Άγιος µπορεί να κάνη όχι απλώς γεώτρησι, αλλά θα έλεγα ουρανότρηση. Μπορεί να διαπεράση τον Ουρανόν και να ανοίξη η αστήρευτη πηγή, η χάρις και η βοήθεια του Θεού και να χορηγήση όλα τα υλικά και πνευµατικά αγαθά Το θαύµα του πολλαπλασιασµού στην έρηµο των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων έκανε να χορτάση υλικά και πνευµατικά όλος ο λαός, οι πέντε χιλιάδες άνδρες χωρίς τα γυναικόπαιδα και υπήρξαν περισσεύµατα 12 κοφίνες πλήρεις. Αυτό µας διδάσκει, ότι για τον Ιησούν Χριστόν δεν υπάρχει έλλειµµα. Όλα τα έχει σε πλεόνασµα. Γιατί ο Χριστός , ως Θεός Παντοδύναµος, είναι αστήρευτη πηγή όλων των αγαθών , που χρειάζεται στην ζωή του ο άνθρωπος. Είναι « ο Υιός και Λόγος του Θεού » που « εσκήνωσεν εν ηµίν και εθεασάµεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως µονογενούς παρά πατρός» (Ιωάννου Α 14). Ναι, ανάµεσά µας ο Παντοδύναµος και Παντογνώστης Κύριος προσφέρει κάθε υπηρεσία, θεραπεύει τις πνευµατικές και τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο Λόγος Του προσφέρει τον χορτασµό της ψυχής και παρέχει αφθονία στον πνευµατικό λιµό, που µαστίζει την ανθρωπότητα. Ο υλιστής άνθρωπος αγνοεί ότι θεραπευτής όλων των υλικών αναγκών του ανθρώπου είναι ΕΚΕΙΝΟΣ. Η παρουσία του Κυρίου στην ζωή µας µας επαναφέρη στην προπτωτική µακαριότητα του Παραδείσου. Αλλά για να αισθανθούµε και εµείς αυτήν την µακαριότητα και πληρότητα , πρέπει να θέλουµε να ζούµε κοντά στον Χριστόν. Αυτό έκαναν τότε οι Ισραηλίτες. Κατέφυγαν στην έρηµο, όπου είχε αποσυρθή ο Χριστός . Ο Χριστός ήτο στην έρηµο, αλλά η καρδιά των ανθρώπων δεν ήταν έρηµη αλλά γεµάτη από ιερούς πόθους. Εζητούσαν από τον Χριστό το µείζον. Πεινούσε η ψυχή τους και οληµερίς απήλαυσαν την πνευµατική τροφή , τον λόγον Του. Έτσι µετά την πνευµατική έλαβαν και την υλική τροφή. Ζητάς τα πνευµατικά; Θα έχης και τα υλικά. Ο ίδιος ο Κύριος µας έχει υποσχεθή : «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσεται υµίν» ( Ματθαίου ΣΤ 33). Η µοναδική λοιπόν ελπίδα εξόδου από την σηµερινή παγκόσµια κρίσι αποτελεί η κοινωνία µας µε τον Ιησούν , που εξασφαλίζει στον άνθρωπον πλήρη επάρκεια υλικών και πνευµατικών αγαθών . Ναι , « πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν. Οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 5 ΣΕ «ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΗ» ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Καλλιεργούσαν 68 δενδρύλλια κάνναβης • Συνελήφθησαν τρία άτοµα, από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Πολύ καλοί επαγγελµατίες στην καλλιέργεια κάνναβης, φαίνεται να ήσαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αµαλιάδα από τους αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου. Πρόκειται για δύο εξαδέλφια κι ένα φίλο τους ηλικίας 49, 43 και 29 ετών αντίστοιχα από την περιοχή της Αµαλιάδας οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στον Εισαγγελέα Αµαλιάδας για καλλιέργεια και διάθεση ναρκωτικών.

Οι δράστες, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, είχαν στήσει µε επιδέξιο τρόπο τη φυτεία κάνναβης που διατηρούσαν στη δασική περιοχή Βαρκούλια, που βρίσκεται κοντά στο σκουπιδότοπο. Εκεί, οι τρεις άνδρες είχαν αναπτύξει 68 δενδρύλλια κάνναβης ύψους τριών µέτρων ενώ την φυτεία τους, την είχαν «καµουφλάρει» µε επαγγελµατικό τρόπο έτσι ώστε να µην γίνεται αντιληπτή από αέρος. Η φυτεία που είχε στηθεί από τον µήνα Απρίλιο σε δύο «καβάτζες» είχε πλήρη φυσική κάλυψη ενώ οι τρεις δράστες την πότιζαν από γεώτρηση ιδιοκτησίας των δύο

εξαδέλφων που διέθεταν αγροτική έκταση κοντά στο σηµείο. Τον έπιασαν στα πράσα

Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορία, εντόπισαν αργά το απόγευµα στην περιοχή Βαρκούλια, τον 29χρονο δράστη να αποβιβάζεται από το αυτοκίνητο του 49χρονου και να κατευθύνεται έχοντας µαζί του συσκευασία µε λίπασµα προς το σηµείο όπου βρισκόταν η φυτεία, µε σκοπό να την... περιποιηθεί. Εκεί,

οι άνδρες του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου συνέλαβαν το νεαρό στο πλαίσιο του αυτόφωρου ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στα ίχνη και των άλλων δύο συγγενών που διατηρούσαν µαζί µε τον 29χρονο τη φυτεία. Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνοµικούς. Μια ολόκληρη φυτεία κάνναβης εντόπισαν οι άνδρες του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου, όπου και συνέλαβαν τους τρεις καλλιεργητές της (φωτογρ. αρχείου).

ΒΟΥΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σε ρόλο κασκαντέρ οι γιατροί αναζητούν σήµα στο internet! • Εντάσεις και διαξιφισµοί στην ηµερήσια διάταξη µε τα νεύρα να είναι σε τεντωµένο σχοινί

Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

∆ΟΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ε κατάσταση νευρικής κρίσης έχουν περιέλθει τον τελευταίο µήνα γιατροί και ασθενείς, οι οποίοι έχουν γίνει όµηροι του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αντί για την καθιερωµένη φαρµακευτική αγωγή τους, θα χρειαστούν στο τέλος ψυχίατρο για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την τραγελαφική κατάσταση που έχει ανακύψει από την εφαρµογή των αποφάσεων του Υπουργείου.

Να µην υπάρχει επιβάρυνση των οικογενειών

Οι γιατροί σε ορισµένες περιπτώσεις αποκτούν ρόλο κασκαντέρ και αναγκάζονται να σκαρφαλώνουν ακόµη και στα παράθυρα των αγροτικών ιατρείων, για να µπορέσουν να κάνουν τους φορητούς υπολογιστές να συνδεθούν µε το internet ώστε να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Αξεπέραστα προβλήµατα Μιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου κ. Γιάννης Λέντζας, έκανε λόγο για φοβερή δυσλειτουργία το τελευταίο διάστηµα, αφού τα προβλήµατα είναι πολλά και όπως φαίνεται και αξεπέραστα.

Οι γιατροί δεν γράφουν πλέον χειρόγραφα, αφού χρεώνονται µε 1 ευρώ για την κάθε συνταγή

Από 1η Ιουλίου κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα Κέντρα Υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία, η κατάσταση που επικρατεί όµως, κυρίως στις ορεινές περιοχές, είναι τραγική, αφού δεν είναι εφικτή η σύνδεση των υπολογιστών µε το internet και παρά το γεγονός ότι οι γιατροί αρχικά συνταγογραφούσαν χειρόγραφα για να µπορούν να εξυπηρετούν τους ασθενείς, το γεγονός ότι χρεώ-

Την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστηµα µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση περιγράφει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου κ. Γιάννης Λέντζας

νονται οι ίδιοι µε 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή, λειτούργησε αποτρεπτικά και η Οµοσπονδία αποφάσισε να µην συνταγογραφούν χειρόγραφα. «Μέσα στο Κέντρο Υγείας µπορούµε να συνταγογραφήσουµε ηλεκτρονικά, αν και είµαστε 5 γιατροί και υπάρχουν µόνο τρεις υπολογιστές, στα έξι περιφερειακά ιατρεία όµως υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα» υπογραµµίζει ο κ. Λέντζας.

∆εν έχουν πρόσβαση Ειδικότερα, στο περιφερειακό ιατρείο της Λαµπείας µπορεί να γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι όµως στην Ορεινή και στον Αστρά, που είναι οι εξυπηρετούµενες κοινότητες και δεν υπάρχει πρόσβαση στο internet. Μεγάλα προβλήµατα υπάρχουν στο δηµοτικό διαµέρισµα Λουκά και στις επτά εξυπηρετούµενες κοινότητες, όπως επίσης στο Αγραπιδοχώρι, τη Βάλµη

Με τον υπολογιστή στο ένα χέρι και µε το στυλό στο άλλο, βρίσκονται οι γιατροί

και τις Ξενιές. Στην Κρυόβρυση γίνεται συνταγογράφηση, όχι όµως σε Αγία Κυριακή και Τσίπιανα, ενώ καλύτερα είναι τα πράγµατα σε Εφύρα και Κεραµιδιά. Στο Πανόπουλο επίσης τα προβλήµατα είναι µεγάλα και όπως λέει ο κ. Λέντζας, ο γιατρός αναγκάζεται να βγάζει τον υπολογιστή έξω από το παράθυρο και κάνει τον κασκαντέρ για να µπορεί να έχει σήµα. Όπως λέει ο κ. Λέντζας, πολλά είναι τα προβλήµατα και στην περιοχή της ΑνδραβίδαςΚυλλήνης, αλλά και στην περιοχή της Ανδρίτσαινας. Το αποτέλεσµα βέβαια είναι να δηµιουργούνται πολλές εντάσεις µεταξύ των γιατρών και των πολιτών, ενώ αρκετοί πολίτες παίρνουν τα βιβλιάρια συµπολιτών τους και πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Να δοθεί λύση «Ως γιατροί είµαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, γιατί έτσι θα παταχθούν και τα φαινόµενα της διαφθοράς,

αλλά πρέπει να εφαρµοστεί σωστά. Αν πούµε ότι δεν συνταγογραφούµε γιατί δεν έχει πρόσβαση στο internet δηµιουργούνται εντάσεις, εάν πούµε ότι θα πάρουµε τα βιβλιάρια στο Κέντρο Υγείας είναι παράνοµο, από την άλλη το να καταγράφουµε ποιες ώρες δεν έχει σήµα η κάθε περιοχή, είναι σαν βρισκόµαστε σε ρόλο γραµµατέα και γενικά δεν βγαίνει άκρη. Είµαστε 24 ώρες το 24ωρο επί ποδός για τις συνταγογραφήσεις. Πρέπει τελικά οι αρµόδιοι να σκύψουν πάνω στο πρόβληµα» τονίζει ο κ. Λέντζας, ο οποίος επισηµαίνει ότι στις περιπτώσεις που η συνταγογράφηση αφορά εξετάσεις, τότε τα πράγµατα είναι τραγικά, γιατί απαιτείται τουλάχιστον µία ώρα! Πάντως, η Οµοσπονδία των γιατρών και η Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, βρίσκονται σε επαφή µε τον ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να εκδοθεί εγκύκλιος µε την οποία θα εξαιρούνται κάποια περιφερειακά ιατρεία που έχουν πρόβληµα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και οι γιατροί βρίσκονται σε αναµονή.

ΕΥΡΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

32 συλλήψεις και 49 προσαγωγές

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας, πραγµατοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου, το βράδυ, άλλη µία ευρεία αστυνοµική επιχείρηση στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, που οργανώθηκε από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και στην οποία συµµετείχαν αστυνοµικοί και από τις τέσσερις υφιστάµενες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέχθησαν συ-

νολικά χίλια τετρακόσια ενενήντα τέσσερα άτοµα (1494) και χίλια εκατόν εβδοµήντα έξι οχήµατα (1176) οχήµατα. Επίσης από τους αστυνοµικούς που συµµετείχαν στην ευρεία αστυνοµική επιχείρηση προσήχθησαν σαράντα εννέα (49) άτοµα, ενώ συνελήφθησαν τριάντα δυο (32). Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τριακόσιες σαράντα τρεις (343) παραβάσεις από τις οποίες οι διακόσιες ογδόντα εννέα (289) αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες

οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρµοδίους Εισαγγελείς Πληµµελειοδικών. Οι δράσεις της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα συνεχιστούν καθότι είναι στοχευµένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και την καταστολή της εγκληµατικότητας. Επιµέλεια: ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Τη δωρεάν εξέταση του συνόλου των µαθητών της χώρας, από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα δηµόσια νοσοκοµεία, χωρίς καµιά απολύτως οικονοµική επιβάρυνση, ζητά µε επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας. Στην επιστολή της, η ∆ΟΕ αναφέρει χαρακτηριστικά «…Στις δύσκολες στιγµές που περνούν οι εργαζόµενοι όλης της χώρας, τα αγαθά της Παιδείας και της Υγείας πρέπει να διατηρήσουν το δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους, αν θέλουµε ως κοινωνία να έχουµε τη δυνατότητα δηµιουργίας σοβαρών προϋποθέσεων εξόδου από την κρίση. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013 θα πρέπει να γίνει µε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και χωρίς να δηµιουργήσει επιπλέον προβλήµατα στους Έλληνες πολίτες. Είναι γνωστό πως η παρουσία των µαθητών στις σχολικές αίθουσες συνδέεται µε µια σειρά ιατρικών δικαιολογητικών (καρδιολόγος, οφθαλµίατρος, οδοντίατρος) τόσο για την πρώτη εγγραφή στο σχολείο, όσο και για τις υπόλοιπες τάξεις. Με δεδοµένο τον όγκο των εξετάσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, αλλά και την ελλιπέστατη έως ανύπαρκτη στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι γονείς ταλαιπωρούνται και αναγκάζονται να πληρώσουν, προκειµένου να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο δηµόσιο σχολείο. Κάτι τέτοιο όπως αντιλαµβάνεστε δεν µπορεί να το αντέξει η ελληνική οικογένεια. Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ζητά να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε το σύνολο των µαθητών της χώρας να εξεταστεί από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας χωρίς καµιά απολύτως οικονοµική επιβάρυνση. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ηµέρες και ώρες στις οποίες οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά τους για τον απαιτούµενο ιατρικό έλεγχο. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει µαθητής ή µαθήτρια που για οικονοµικούς λόγους δεν θα εξεταστεί από γιατρούς. Το αγαθό της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγµάτευτο».

33ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α

Συνελήφθη για ναρκωτικά και κλοπές Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βάρδα ηλικίας 33 ετών, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνοµικοί του Αστυνοµικού Τµήµατος Βάρδας σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, σε έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι Αστυνοµικοί στον 33χρονο ο οποίος οδηγούσε δίκυκλο, βρήκαν και κατέσχεσαν τρεις συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 5,5 γραµµαρίων, πέντε ναρκωτικά φαρµακευτικά δισκία, δέκα κιλά χάλκινα καλώδια καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα. Από την έρευνα που ενήργησαν οι αστυνοµικοί του Αστυνοµικού Τµήµατος Βάρδας προέκυψε ότι, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 33χρονος είχε αφαιρεθεί από 44χρονη ηµεδαπή στην Πάτρα, ενώ ένα από τα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη κατοχή του είχε κλαπεί από 42χρονη Ρουµάνα που διαµένει στη Μαραθιά Ηλείας. Τα παραπάνω αντικείµενα αποδόθηκαν άµεσα στους ιδιοκτήτες τους ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αµαλιάδας για να του απαγγελθούν κατηγορίες και στη συνέχεια να απολογηθεί στον Ανακριτή. Οι έρευνες από τους άνδρες του Α.Τ. Βάρδας συνεχίζονται. Επιµέλεια: ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μας µετέφεραν στην εποχή του Μεσαίωνα

ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Από την περσινή επιτυχηµένη εκδήλωση στο ∆ούκα, που ήταν αφιερωµένη στους ∆ουκιώτες των γραµµάτων και των τεχνών.

ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ∆ΟΥΚΙΩΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Αφιέρωµα στους ∆ουκιώτες της καθηµερινότητας Αφιερωµένη σε ∆ουκιώτισες και ∆ουκιώτες που κατοικούσαν στο χωριό ∆ούκα και απασχολούνταν µε παραδοσιακά και µη επαγγέλµατα, που δυστυχώς έχουν εκλείψει σήµερα, εργάτριες και εργάτες γης καθώς και χαρακτηριστικές φυσιογνωµίες που άφησαν εποχή µε τα καλαµπούρια τους, τα στιχάκια και ποιήµατα που έγραφαν σατιρίζοντας τους συµπατριώτες τους, θα είναι η φετινή εκδήλωση που διοργανώ νει ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των Απανταχού ∆ουκιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος». Η εκδήλωση θα ανοίξει µε χαιρετισµό από τη Γεωργία Κανελλοπούλου – που θα έχει και την ευθύνη συντονισµού, ενώ σύντοµο χαιρετισµό θα απευθύνει τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Μιχόπουλος όσο και οι επίσηµοι προσκεκληµένοι.

Οι άνθρωποι του χωριού

Το ιστορικό ∆ούκα είναι γνωστό για τους πολλούς φωτισµένους ανθρώπους που «έβγαλε». Για τις σηµαντικές προσωπικότητες στο χώρο των γραµµάτω ν, των τεχνών και της επιστήµης, που κάνουν υπερήφανους όχι µόνο τους συγχωριανούς αλλά και όλους τους Ηλείους. Ωστόσο, το ∆ούκα είχε πολλούς τσαγκάρηδες, καλαντζήδες, σαµαράδες, καφετζήδες, πα ντοπώλες, γυρολόγους και πολλούς αγρότες που άφησαν τον ιδρώτα τους στην εύφορη γη του ∆ούκα, κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοΣτην πολιτιστική καιριού αλλά και από εκδήλωση που θα τις χαµηλές θερµοκρασίες του χειπραγµατοποιηθεί την µώνα. Σ’ αυτούς Κυριακή 12 Αυγούστου, τους ανθρώπους είναι αφιερωµένη στις 8:30 το βράδυ, η εκδήλωση της 12ης Αυγούστου. στην πλατεία του Πιο συγκεκριµένα, ∆ούκα στους Τσα γκάρηδες: Χατζόπουλο Παναγιώτη, Μάρα Παναγιώτη, Ασηµακόπουλο Αλέκο και Τζίµη ∆ηµήτριο, στους Καλαντζήδες: Μπερναλή Γεώργιο και ∆ηµακόπουλο ∆ηµήτριο, στους Σαµαράδες: Μιχαλόπουλο Χαράλαµπο και Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο, στους Καφετζήδες και Παντοπώλες: Παπαγεωργίου Ιωάννη, Παπαδόπουλο ∆ηµήτριο, Τριαντόπουλο Παναγιώτη, Σπηλιόπουλο ∆ιονύσιο και Νικολόπουλο Σπύρο, στον Γυρολόγο: Καραβατά Νικόλαο και στους Εργάτες και Εργάτριες γης: Παναγιωτοπούλου Γεωργία, Πατέλη Νικόλαο, Αβράµη Μαρίνο, ∆ηµακόπουλο ∆ηµήτριο, Γεωργακή Γεώργιο, ∆ούρο Ανδρέα, Λιακόπουλο Γεώργιο και πολλούς άλλους. Παράλληλα στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση µε εργαλεία και διάφορα αντικείµενα ενώ από την 1η έως τις 19 Αυγούστου, θα λειτουργεί και η έκθεση φωτογραφίας που παρουσιάσθηκε το 2010 και ήταν αφιερωµένη, κυρίως, στα σχολεία ∆ούκα µε φωτογραφίες των δεκαετιών ’50-’60-’70. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει µπουφές, προσφορά του συλλόγου που τιµά πάντα τους επισκέπτες του, µε κρασί κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

«Πρεµιέρα» για την 11η έκθεση βιβλίου

Μ

εσαιωνικά δρώµενα µε ιππότες να δίνουν µάχες µε σπαθιά, τόξα και δόρια εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί µε φόντο το Κάστρο Χλεµούτσι για τις ανάγκες της εκποµπής της κρατικής τηλεόρασης “ΝΕΤ στις 10”, που σε ζωντανή σύνδεση µε τον ανταποκριτή στην Ηλεία Γιώργο Μαρινόπουλο, έγινε αναφορά στις Μεσαιωνικές Μέρες Καλοκαιριού. Οι Μεσαιωνικές Μέρες Καλοκαιριού περιλαµβάνουν αναπαραστάσεις από µεσαιωνικά δρώµενα, ιππότες και τοξοβολίες, µε µια οµάδα νέων κυρίως ανθρώπων από το Κάστρο κάθε Παρασκευή να µεταφέρουν τους θεατές στην εποχή του Μεσαίωνα. Ο Γιώργος Μαρινόπουλος αναφέρθηκε στις σηµαντικές και

Ο Γιώργος Μαρινόπουλος σε ζωντανή σύνδεση µε την εκποµπή “ΝΕΤ στις 10” αναφέρθηκε στα µεσαιωνικά δρώµενα που εκτυλίσσονται στο Κάστρο Χλεµούτσι

ξεχωριστές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο Κάστρο µε το δήµαρχο Ανδραβίδας- Κυλλήνης ∆ηµήτρη Αρβανίτη να

αναφέρεται στις προσπάθειες αυτές που γίνονται στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισµού του δήµου.

Με φόντο το Χλεµούτσι, µια µεσαιωνική µονοµαχία µάς µετέφερε σε άλλη εποχή

Οι νέοι του Κάστρου ντυµένοι είτε ιππότες είτε µε φορεσιές του Μεσαίωνα µάς µετέφεραν σε µια άλλη εποχή µε µια µονοµαχία

να εκτυλίσσεται µπροστά µας.

Βάσω Κοκκινογένη

ΟΙ «ΤΣΙΡΙΤΣΑΝΤΣΟΥΛΕΣ» ΜΕ ΤΗ «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΑΤΣΩΝ» ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Το 3ο Φεστιβάλ ∆άφνης κερδίζει έδαφος... Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

το δηµοτικό σχολείο της ∆άφνης «χτυπά η καρδιά» του 3ου Φεστιβάλ ∆άφνης, που έχει καταφέρει και συγκεντρώνει τα βλέµµατα όχι µόνο των κατοίκων του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το βράδυ της Παρασκευής το προαύλιο του σχολείου κατακλύστηκε από κόσµο, καθώς παρουσιάστηκε από τις «Τσιριτσάντσουλες» η θεατρική παράσταση «Νύχτα των παλιάτσων» και καθήλωσε το κοινό, το οποίο στο τέλος χάρισε απλόχερα το χειροκρότηµά του. Μίλησε για όλα

Ήταν µία παράσταση που µίλησε για τον έρωτα, τον πόλεµο, την φτώχεια και την επανάσταση, θέµατα διαχρονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δραµατικά επανεπικαιροποιηµένα από τις συνθήκες που βιώνουµε σήµερα. Οι «Τσιριτσάντσουλες» ονόµασαν τη συγκεκριµένη παράσταση λαϊκή όπερα, αφενός γιατί απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και όχι σε κάποια φιλότεχνη ελίτ της, αφετέρου γιατί ήταν γεµάτη µουσική. Το κείµενο γράφτηκε µεταξύ 1999 και 2002 και η ιστορία του Έφηβου και της Στέλλας, της κοπέλας που ερωτεύτηκε, µάγεψε το κοινό, όπως µαγική ήταν και η µυθική «Χώρα των Παλιάτσων». Το κοινό, ήταν ως επί το πλείστον νέοι της περιοχής και ο Μορφωτικός- Πολιτιστικός Σύλλογος ∆άφνης «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ» που διοργανώνει το Φεστιβάλ, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις «Τσιριτσάντσουλες» για την εξαιρετική παράσταση και ανανέωσε το ραντεβού για µία νέα συνεργασία στο µέλλον.

Την ερχόµενη εβδοµάδα

Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ συνεχί-

Οι «Τσιριτσάντσουλες» φωτογραφήθηκαν µε νέους του χωριού

Οι «Τσιριτσάντσουλες» µάγεψαν επί σκηνής

ζεται την Παρασκευή 3 Αυγούστου, µε τη θεατρική παράσταση: «Η κακιά, η καλή και η άσχηµη» που θα ανέβει στις 9:30 το βράδυ στο προαύλιο του δηµοτικού σχολείου ∆άφνης µε είσοδο 7,5

ευρώ. Πρόκειται για µία παράσταση µε πολλές ανατροπές, ευτράπελες καταστάσεις και άφθονο χιούµορ και υπόσχεται γέλιο µέχρι δακρύων. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε µια κοινή στέγη κάτω από την οποία συµβιώνουν για πολλά

χρόνια τρεις ηλικιωµένες κυρίες, κάθε µια ξεχωριστά µε τον πιο τρελό και τον πιο ιδιόµορφο χαρακτήρα. Αυτό τις κάνει και µοναδικές! Αυτοσυστήνονται ως εξής: Ευδοξία η πόντια (η κακιά της παρέας). Ζαµπέτα (η άσχηµη) ωραιοπαθής µέχρι θανάτου και η Μυρουδιά (η καλή) µε ιδιόµορφο πρόβληµα υγείας... Κληρονοµούν µια απίστευτη περιουσία από τον ίδιο εραστή τους, όταν ανοίγει η διαθήκη τους ανακοινώνεται όµως ένας όρος… Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Ν. Μακρής , Ν. Ζιάγκος, Γ. Μαύρας, Ε. Αθανασοπούλου, Γ. Τζιλίνη, Φ .Λιούνης, Φιλική συµµετοχή: Ευαγγελία Σαµιωτάκη. Το Σάββατο 4 Αυγούστου στο προαύλιο του δηµοτικού σχολείου ∆άφνης, θα προβληθεί η κινηµατογραφική ταινία: «Οι απίστευτες περιπέτειες της Αντέλ» και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) «Πρεµιέρα» για την 11η έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας στην πλατεία της Κουρούτας και θα λειτουργήσει έως τις 5 Αυγούστου. Επίσηµα εγΠολλοί ήταν αυτοί που επισκέκαίνια δεν έγιναν, φθηκαν την έκθεση από την αυτό βέβαια δεν πρώτη κιόλας ηµέρα λειτουργίας υποβαθµίζει διόλου τον ουσιαστικό χαρακτήρα της έκθεσης, που είναι να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στο βιβλίο και να διευρύνει τους ορίζοντές τους. Φέτος στην έκθεση συµµετέχουν 5 βιβλιοπωλεία της Αµαλιάδας και παρουσιάζουν βιβλία 34 εκδοτικών οίκων, ενώ η έκθεση θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα µεσάνυχτα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής έκθεσης είναι ότι είναι αφιερωµένη στην Αρχαία Ήλιδα και στο χώρο υπάρχουν δύο θεµατικά περίπτερα, όπου στο ένα παρουσιάζεται η ιστορία της Αρχαίας Ήλιδας και στο άλλο η νεότερη ιστορία της Ήλιδας. Επίσης διατίθεται δωρεάν το cd µε την απαγγελία του Ολυµπιακού ύµνου από τον ίδιο τον Τάκη ∆όξα το 1960, ενώ έναντι συµβολικού ποσού 5 ευρώ, διατίθεται ένα βιβλίο για την Αρχαία Ήλιδα και τα έσοδα ο Εµπορικός Σύλλογος θα τα διαθέσει για την αγορά εµβολίων, για τις οικογένειες εκείνες που στερούνται υγειονοµικής και ασφαλιστικής κάλυψης.

Κατάµεστο από κόσµο ήταν το προαύλιο του δηµοτικού σχολείου της ∆άφνης

Τα παιδιά του Συλλόγου και οι «Τσιριτσάντσουλες» ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέα συνεργασία στο µέλλον

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

Τ

Αιτήσεις για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να αποσπαστούν σε σχολεία ή τµήµατα ένταξης εντός του ΠΥΣΠΕ Ηλεία ς για το διδακτικό έτος 2012-2013, καλεί η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας, προκειµένου να υποβάλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της ∆/νσης Π.Ε. Ηλείας (Εθν. Αντί17) στον Πύργο, στασης αυτοπροσώπως ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, µε φαξ στο 2621022403. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από ∆ευτέρα 30 Ιουλίου µέχρι και τις 22 Αυγούστου. Η αίτηση θα πρέπει να συνο-

δεύεται από τα απαραίτητα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται, αλλιώς δεν θα µοριοδοτούνται. Ν.Σ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Η γεωργία θα φέρει ξανά την ανάπτυξη µε «οδηγό» το ελαιόλαδο…!

Ο

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος διοργάνωσαν µε µεγάλη επιτυχία το βράδυ της Παρασκευής στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου εκδήλωση – συζήτηση, στα πλαίσια του 2ου Συµποσίου ∆ράσης, που τείνει να γίνει θεσµός για την περιοχή, µε θέµα: «Γεωργία και πάλι-Το δώ ρο της κρίσης», «ΤυποποίησηΠροώθηση ελαιολάδου-Βιολογικές καλλιέργειες». Στην εκδήλωση συζητήθηκαν όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της γεωργικής παραγωγής του τόπου µας, τους τοµείς που υστερεί και τους τρόπους ανάπτυξης στο δύσκολο οικονοµικό τοπίο της χώρα µας. Ο Συντονιστής

της εκδήλωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως Κωνσταντίνος Αγραπιδάς επεσήµανε στην τοποθέτησή του ότι το τοπίο στον αγροτικό τοµέα αλλάζει και θέλει προϊόντα όπως το λάδι να είναι ποιοτικά και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Παρέµβαση στην εκδήλωση έκανε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας Κώστας Νικολούτσος, ο οποίος τόνισε µε έµφαση ότι το Επιµελητήριο στηρίζει δυναµικά προ-

Παρέµβαση στην εκδήλωση έκανε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας Κώστας Νικολούτσος

σπάθειες για την ανάδειξη και προβολή των αγροτικών προϊόντων της Ηλείας. Παρεµβάσεις από τους οµιλητές Ο ∆ιδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος επεσήµανε στην τοποθέτησή του µεταξύ άλλων τα εξής: «Το ελαιόλαδο αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας καθώς καλύπτει το 11% της

συνολικής αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα σ’ όρους αξίας (έναντι 2% στην Ευρώπη). Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου (µετά την Ισπανία και την Ιταλία), µε παραγωγή της τάξης των 370 χιλιάδων τόνων το 2009, η οποία αντιστοιχεί σε αξία της τάξης των €800 εκατ., συνεισφέροντας έτσι το 0,3% του ΑΕΠ (έναντι 0,2% του ΑΕΠ για τον ισπανικό κλάδο και 0,1% για τον ιταλικό).» Από την πλευρά του ο Γεωπόνος,

Ο Συντονιστής της εκδήλωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως Κωνσταντίνος Αγραπιδάς επεσήµανε στην τοποθέτησή του ότι το τοπίο στον αγροτικό τοµέα αλλάζει και θέλει προϊόντα ποιοτικά

πρώην ∆ιευθυντής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Παπαθεοδώ ρου τόνισε ότι « Η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου (µετά την Ισπανία και την Ιταλία), ενώ το ελληνικό ελαιόλαδο υπερέχει σε όρους ποιότητας (τα ¾ της ελληνικής παραγωγής είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, έναντι 45% της ιταλικής και 30% της ισπανικής). Ωστόσο, οι Έλληνες παραγωγοί δεν έχουν εκµεταλλευτεί επαρκώς τη διεθνή δυναµική των τε-

Με επιτυχία ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διοργάνωσαν το 2ο Συµπόσιο ∆ράσης

λευταίων ετών, µε αποτέλεσµα το µερίδιο της Ελλάδας στην παραγωγή να έχει περιοριστεί στο 12% το 2009 από 16% το 1990. Οι αιτίες που δρουν περιοριστικά στη δυναµική του κλάδου στην Ελλάδα αφορούν κυρίως διαρθρωτικές αδυναµίες σ’ όλα τα στάδια παραγωγής (ελαιοπαραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, διανοµή-προώθηση).Η κατακερµατισµένη δοµή του ελληνικού κλάδου ελαιοπαραγωγής τον συγκρατεί χαµηλότερα από τις δυνητικές του επι-

δόσεις, καθώς δε διευκολύνεται η εντατική και οργανωµένη καλλιέργεια (παράδειγµα Ισπανίας) που θα βελτίωνε την παραγωγικότητα εδάφους και εργασίας.» Στο ίδιο µήκος κύµατος κύλησαν και οι τοποθετήσεις από τους άλλους οµιλητές τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελµατιών Γεωπόνων ∆ιονύση Σταθόπουλο και τον Ειδικό στη ∆ιεθνή αγορά (εξαγωγές-marketing) Νικόλαο Ντέµο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ-ΦΟΛΟΗΣ «ΩΛΟΝΟΣ»

Παράδοση και περιβάλλον ως µοχλοί τοπικής ανάπτυξης

«Π

∆ιήµερο θεµατικό και πολιτιστικό Φεστιβάλ στις 3 και 4 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυµπία

αράδοση και περιβάλλον ως µοχλοί τοπικής ανάπτυξης» είναι το θέµα του διήµερου θεµατικού και πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Σύλλογος Προστα σίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς «Ωλονός» στην Αρχαία Ολυµπία στις 3 και 4 Αυγούστου 2012. Αφορµή για τη διοργάνωση αυτού του διήµερου φεστιβάλ αποτέλεσε η επιτυχηµένη εκδήλωση µε θέµα τα «Παραδοσιακά Εορταστικά Ψωµιά», που διοργάνωσαν το καλοκαίρι του 2011 οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Λάλα

«Άγιος Κω νσταντίνος», Νεµούτας «Ειρήνη και Φιλία» και Ανδρωνίου µε τη συνεργασία του 2ου Γραφείου ∆.Ε Ηλείας.

∆ράσεις και εκδηλώσεις Οι εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην πλατεία του Παλαιού ∆ηµαρχείου Αρχαίας Ολυµπίας θα περιλαµβάνουν έκθεση των Εορταστικών Παραδοσιακώ ν Ψω µιών καθώς και Ειδών Λαϊκής Τέχνης (αργαλειός, εργόχειρα, υφαντά, χαλκώµατα κ.α), παρουσίαση παραδοσιακών χορών και τραγου-

διών από χορευτικούς συλλόγους ολόκληρης της Ηλείας, έκθεση Φωτογραφίας του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της περιοχής αλλά και Ζωγραφικής, έκθεση Αγροτικών Προϊόντων, µουσικοχορευτικό πρόγραµµα από το Γραικάνικο Συγκρότηµα « Madreterra» των Ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από εισηγήσεις ειδικώ ν επιστηµόνων και εκπροσώπων φορέων -ΙΙταλών και Ελλήνων- σχετικές µε το θέµα του φεστιβάλ καθώς και ανοικτή συζήτηση µε τους συµµετέχοντες.

Στη διοργάνωση του διήµερου Φεστιβάλ συµµετέχουν επίσης η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας, η Ε.Α.Σ Ηλείας – Ολυµπίας, η Ένωση Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυµπίας, ο Εµπορικός Σύλλογος Αρχαίας Ολυµπίας, ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Αρχαίας Ολυµπίας, ο Ορειβατικός Σύλλογος Πύργου και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ανδρωνίου, Λάλα, Φολόης, Αχλαδινής, ∆ούκα, Σµίλα και ∆ίβρης.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Από την περσινή επιτυχηµένη εκδήλωση για τα παραδοσιακά εορταστικά ψωµιά, στο θέατρο δάσους ∆ρούβα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τιµή για την Ηλεία Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Μεγάλη τιµή αποτελεί για την Ηλεία η συµµετοχή της 16χρονης Κρινιώς Μαρούδα από τα Λεχαινά, στην πενταµελή αποστολή που θα εκπροσωπήσει την χώρα µας στην 6η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Αστρονοµίας που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 7 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Ολυµπιάδα θα συµµετάσχουν 150 µαθητές από 30 Η 16χρονη Κρινιώ χώρες του κόσµου και Μαρούδα εκπροσωπεί το οι πέντε µαθητές Λυ- νοµό και τη χώρα µας στην κείου που απαρτίζουν Ολυµπιάδα Αστρονοµίας την ελληνική αποστολή, επελέγησαν µετά από απαιτητικές διαδικασίες της Εταιρείας Αστρονοµίας και ∆ιαστήµατος του Βόλου, που βρίσκεται και στο σχολείο Αστρονοµίας, στο οποίο καθηγητές πανεπιστηµίων της χώρας εκπαιδεύουν και προετοιµάζουν τους διακριθέντες µαθητές για τη συµµετοχή τους στην Ολυµπιάδα. Πέρασε όλους τους διαγωνισµούς Η 16χρονη Κρινιώ Μαρούδα, που τελείωσε φέτος τη Β’ Λυκείου στο λύκειο των Λεχαινών, όπου και διαµένει µε την οικογένειά της, πέρασε µε επιτυχία τις τέσσερις φάσεις του διαγωνισµού και σήµερα, µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς», δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούµενη που συµµετέχει στην αποστολή για την Ολυµπιάδα, ταυτόχρονα όµως, όσο πλησιάζουν οι ηµέρες για την έναρξη του διαγωνισµού, έχει αρχίσει και αγχώνεται λίγο, καθώς θέλει να κάνει το καλύτερο για τη χώρα µας και την Ηλεία. Η Κρινιώ συµµετείχε στην πρώτη φάση του διαγωνισµού που έγινε τον ∆εκέµβριο του 2011 διαδικτυακά, ακολούθησε η δεύτερη φάση που αφορούσε γραπτό διαγωνισµό στην Ηλεία, η τρίτη φάση µε τα τριάντα παιδιά που διακρίθηκαν έγινε στο Βόλο και έπειτα η τέταρτη φάση όπου έγινε η επιλογή των πέντε καλύτερων, ανάµεσα στους οποίους ήταν και η 16χρονη. Η τέταρτη φάση ήταν και η δυσκολότερη, αφού ο διαγωνισµός είχε διάρκεια δέκα ωρών και περιλάµβανε θεωρητικό µέρος µε ασκήσεις φυσική και αστρονοµίας, ανάλυση δεδοµένων και µέρος παρατήρησης µε τηλεσκόπιο.

Η Κρινιώ Μαρούδα εκπροσωπεί τη χώρα και την Ηλεία στην πενταµελή αποστολή

Ευχάριστη διάκριση «Ξεκίνησα πέρυσι να ασχολούµαι µε την αστρονοµία, πολύ χαλαρά και δεν περίµενα ποτέ ότι θα έφτανα στην Ολυµπιάδα. Η αστρονοµία µου αρέσει πολύ, και ιδιαίτερα το κοµµάτι της παρατήρησης είναι το πιο εντυπωσιακό, γιατί είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις αστερισµούς. Μέχρι σήµερα δεν έχω αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί είχα υπόβαθρο στη φυσική και τα µαθηµατικά» λέει στην εφηµερίδα «Πατρίς» η 16χρονη. Η Κρινιώ Μαρούδα συµµετείχε για δύο εβδοµάδες στην προετοιµασία που έκανε όλη η οµάδα στον Βόλο και στην Πανελλήνια αστροεξόρµηση, ενώ είναι µέλος του «Αρίωνα» της Εταιρείας Αστρονοµίας που εδρεύει στην Πάτρα. Εκτός από την Κρινιώ, στην πενταµελή οµάδα συµµετέχουν οι: Μάνος Βουρλιώτης από την Αθήνα, Πάρης Τζιτζιµπάσης από τη ∆ράµα, Θέµης Πράπας από τη Λάρισα και Ιωάννα Κούρκουλου από τα Γλυκά Νερά Αττικής. Την αποστολή θα συνοδεύσουν στην Βραζιλία οι καθηγητές: Γιάννης Σειραδάκης, του τµήµατος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης και Λουκάς Ζαχείλας του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η αναχώρηση θα γίνει στις 2 Αυγούστου και η επιστροφή στις 15 Αυγούστου. Την αποστολή συνοδεύουν, ως παρατηρητές και η Μαρία Κονταξή από το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και ο Χρήστος Ξενάκης από το Βόλο.

Η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» δίπλα στην ανάπηρη ηλικιωµένη από τη Σαλµώνη

Τ

«Μην περιµένουµε να βοηθήσουµε αύριο – Αύριο µπορεί να είναι αργά…»

ο χαµόγελο άνθισε στο πρόσωπο της 87χρονης Ευσταθίας Καλοµοιροπούλου βλέποντας τους ανθρώπους που επισκέφθηκαν το µικρό της σπίτι στη Σαλµώνη για να της προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης και να της κρατήσουν λίγη συντροφιά, που απ΄ ότι φάνηκε, έχει πολύ ανάγκη. Η δηµοσιοποίηση της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρέθηκε πρόσφατα η ανάπηρη γυναίκα – από την Ο.Ρ.Τ. και την εφηµερίδα «Πατρίς» – όπου η ∆ΕΗ διέκοψε την παροχή ρεύµατος στο σπίτι της λόγω χρέους, ευαισθητοποίησε τα µέλη της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης. Συγκέντρωσαν άµεσα τρόφιµα και κάποια είδη πρώτης ανάγκης και βρέθηκαν χθες το πρωί δίπλα στη γερόντισσα η οποία παρά τη δύσκολη κατάστασή της µε τις α σθένειες που την ταλαιπωρούν, τους υποδέχθηκε µε καλοσύνη και ευγνωµοσύνη, ευχαριστώντας τους θερµά για τη βοήθεια. Ο πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» Γιώ ργος Λαγκαδινός, µε αφορµή την περίπτωση της ηλικιωµένης, ανέφερε πως «τέτοιου είδους περιστατικά φτώχειας, πείνας και ανέχειας η οργάνωση αντιµετωπίζει πλέον καθηµερινά, µε την οικονοµική κρίση να οδηγεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους µας στην απόλυτη εξαθλίωση.» Κάλεσε τον δήµο Πύργου να βοηθήσει την 87χρονη προσφέροντας της σε µόνιµη βάση τρόφιµα από το κοινωνικό παντοπω-

∆ίπλα στην 87χρονη Ευσταθία Καλοµοιροπούλου βρέθηκαν χθες τα µέλη της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Γιώργος Λαγκαδινός

λείο του ∆ήµου, ενώ έστειλε µήνυµα ευαισθητοποίησης στους πολίτες να τείνουν χείρα βοηθείας ανάλογα µε τις δυνατότητες του καθενός, στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που υποφέρει.

Πρόεδρος Μ.Κ.Ο «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» «Μην περιµένουµε να βοηθήσουµε αύριο – Αύριο µπορεί να είναι αργά…»

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά : «Μην περιµένουµε να βοηθήσουµε αύριο – Αύριο µπορεί να είναι αργά…» Ράνια Τζαβάρα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Μ

Ξεκινούν την Τετάρτη τα δωρεάν δροµολόγια • Θα ενώνουν τις παραλίες µε την πόλη του Βαρθολοµιού

ετά από τη συνεργασία του ∆ήµου Πηνειού και του ΚΤΕΛ η πρόταση του Εµπορικού Συλλόγου Βαρθολοµιού για δω ρεάν δροµολόγηση λεωφορείου που θα ενώνει τις παραλίες µε την πόλη του Βαρθολοµιού παίρνει σάρκα και οστά µε τα δροµολόγια να ξεκινούν την Τετάρτη 1η Αυγούστου και για ένα µήνα. «Ο στόχος επετεύχθη» τόνισε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Βαρθολοµιού Γιώργος Τσερεµές, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανα ζητούσε τρόπους ώστε µέσα σ’ αυτή τη δύΓιώργος Τσερεµές σκολη οικονοµική συγκυρία να Πρόεδρος Εµπορικού ενισχυθεί η εµπορική κίνηση στο Συλλόγου Βαρθολοµιού Βαρθολοµιό και αν είναι δυνατόν «Ο στόχος επετεύχθη µε τη µεγάλη βοήθεια του ΚΤΕΛ» και στην ευρύτερη περιοχή. Το λεωφορείο θα µεταφέρει δωρεάν δηµότες και τουρίστες ώστε να ενηµερωθούν οι τουρίαπό το Αρκούδι, τη Γλύφα, το στες», τόνισε ο κ. Τσερεµές και Βρανά, τις Θίνες και το Βαρθο- σηµείωσε ότι «γενικώς οι αντιλοµιό και σκοπός του Εµπορικού δράσεις των επαγγελµατιών της Συλλόγου είναι η τόνωση της κί- περιοχής ήταν θετικές. Άλλους νησης. «Παράλληλα ο Εµπορικός τους ευχαρίστησε περισσότερο Σύλλογος έχει ετοιµάσει διαφη- και άλλους λιγότερο.» µιστικά φυλλάδια και αφίσες Βάσω Κοκκινογένη

Με διαφηµιστικά φυλλάδια και αφίσες ο Εµπορικός Σύλλογος Βαρθολοµιού θα ενηµερώνει τους τουρίστες για τα δωρεάν δροµολόγια

ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Zero port festival: Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Το πρώτο Port Festival διοργανώνει στις 7 και 8 Αυγούστου από τις 7.30 το απόγευµα το Λιµενικό Ταµείο Κατακόλου και ο ∆ήµος Πύργου σε συνεργασία µε τις Εθελοντικές Οµάδες Νέων Καλλιτεχ νών και το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Πύργου. Σκοπός του Port Festival είναι η ενίσχυση µε τρόφιµα του Κοινωνικού Παντοπωλείου που ο ∆ήµος Πύργου ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από λίγο διάστηµα. «Η διοργάνωση ενός φεστιβάλ, που θα παρουσιάζει τα µουσικά ρεύµατα, τα οποία επηρέασαν τη σύγχρονη µουσική, ξεκίνησε από µια ιδέα νέων καλλιτεχνών του Πύργου, που θέλουν να µιλήσουν για όσα συµβαίνουν σήµερα µέσα από την τέχνη τους. Η ιδέα αυτή «παντρεύτηκε» µε άλλες ιδέες που είχαν το Λιµενικό Ταµείο για την προβολή του Κατακόλου και το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Πύργου για την υποστήριξη της νέας κοινωνικής δοµής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ίδρυσε πρόσφατα ο ∆ήµος, και έτσι γεννήθηκε το Port Festival», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Με αριθµό Zero Το πρώτο Port Festival θα έχει τον αριθµό zero καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η διοργάνωση αυτή θεωρείται δοκιµαστική» ενώ το Zero Port Festival είναι αφιερωµένο στην κρίση και τις συνέπειές της. Σύνθηµά του «Μουσική ενάντια στην κρίση» (Music VS Crisis). Στο Port Festival κάθε θεατής θα έχει την ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί αλλά και τη δυνατότητα να επικοινωνήσει. Ταυτόχρονα όµως επιδιώκεται οι εκδηλώσεις να έχουν κι έναν χαρακτήρα διαδραστικότητας καθώς µέσα από αυτές οι θεατές θα µπορούν να αυτενεργούν.

*7 και 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευµα στο λιµάνι του Κατακόλου

Εισιτήριο …τρόφιµα Η πρωτότυπη ιδέα του Port Festival ουσιαστικά εκτός από µουσικό έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί η τιµή εισόδου για τους επισκέπτες – θεατές δεν είναι άλλη από τρόφιµα µακράς διαρκείας όπως ρύζι, ζυµαρικά, φασόλια, φακές, γάλα εβαπορέ κτλ για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Πύργου. «Απευθυνόµαστε σε όλους όσοι αρνούνται να παραδώσουν την ανθρωπιά τους. Και τους ζητάµε να φέρουν µαζί τους ό,τι µπορούν: ένα πακέτο µακαρόνια, ένα κουτί γάλα, µισό κιλό ρύζι ή φασόλια ή φακές ή ό,τι άλλο νοµίζουν πως µπορεί να χαρίσει µια αχτίδα ελπίδας σ’ όσους έχουν πραγµατικά ανάγκη», αναφέρουν οι διοργανωτές.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

9 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανοίγουν τις βρύσες τους και µέσα σε λίγα λεπτά στερεύουν

Κάτοικοι και παραθεριστές θεωρούν αδιανόητο να στερούνται το αυτονόητο αγαθό του νερού

Λένε το νερό - νεράκι... Το νερό ... νεράκι κοντεύουν να πουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης του ∆ήµου Ανδραβίδα ς Κυλλήνης, αφού όπως δηλώνουν από την περασµένη Παρασκευή αρκετές ώρες της ηµέρας δεν έχουν νερό ή έχουν µε ιδιαίτερα µειωµένη ροή. Το πρόβληµα χρονίζει όπως τονίζουν οι κάτοικοι του χω ριού, όµως φέτος έχει ενταθεί τόσο που η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, κι ενώ όπως σηµειώνουν έχει ενηµερωθεί ο δήµος, ακόµη δεν έχει βρεθεί λύση. Η υποµονή των κατοίκων έχει φτάσει σε οριακό σηµείο, καθώς δε µπορούν µε τα δεδοµένα αυτά να τηρήσουν τους τυπικούς κανόνες υγιεινής και αρκετές φορές αναγκάζονται να κάνουν µπάνιο ακόµη κα ι µε εµφιαλω µένο νερό, αφού λίγα λεπτά αφότου ανοίγουν τη βρύση το νερό σταµατά να τρέχει.

ΜΥΡΣΙΝΗ

Παρασκευή Λικουρίνου Κάτοικος Μυρσίνης «Τουλάχιστον να µας ανακοινώσουν ένα ωράριο που θα κόβεται το νερό αλλά την υπόλοιπη µέρα να έχουµε.»

Ουρανία ΚαραγιώργηΦλιάτουρα Πρόεδρος Τ.Κ Μυρσίνης «Μας είπαν ότι υπάρχει ανεπάρκεια νερού, ο δήµος όµως θα έπρεπε να έχει φροντίσει κατά τη γνώµη µου να αντικαταστήσει τα µοτέρ του αντλιοστασίου»

«Έχουµε φτάσει στα όριά µας»

Ο δήµος όπως τονίζει η πρόεδρος της Μυρσίνης Ουρανία ΚαραγιώργηΦλιάτουρα, απαντά ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στην έλλειψη νερού, όµως οι κάτοικοι είναι έτοιµοι να ζητήσουν ακόµη και την παρέµβαση του εισαγγελέα, όπως τόνισε η Ευγενία Φλεβοτόµου κάτοικος του χωριού, ενώ πολλά είναι τα παράπονα που έχουν, τονίζοντας ότι ζουν σ’ ένα δήµο ακυβέρνητο. Η κα Φλεβοτόµου τόνισε µεταξύ άλλων: “Είναι χρόνιο το πρόβληµα του νερού δεν αντέχετε πλέον. Έχουµε φτάσει στα όριά µας και προσωπικά θα ζητήσω την παρέµβαση του εισαγγελέα. ∆εν είναι δυνατόν να ζούµε σ’ αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι είµαστε ο µοναδικός δήµος στην Ελλάδα που δεν υπάρχει δήµαρχος, είναι µόνο για φιέστες να πάει τη µουσική στο Μέγαρο, δεν ξέρω ποιος θα πληρώσει αυτό το κονδύλι. Μ’ αυτή τη λογική να τους πάει και στη Σκάλα του Μιλάνου, αλλά τα προβλήµατα παραµέ-

νουν.” Ευγενία Φλεβοτόµου Κάτοικος Μυρσίνης «Έχουµε φτάσει στα όριά µας και προσωπικά θα ζητήσω την παρέµβαση του εισαγγελέα.»

«Ο δήµος πρέπει να δώσει λύση» Ο δήµος σύµφωνα µε την πρόεδρο της Κοινότητας θα έπρεπε να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και παρεµβάσεις ώστε να λυθεί το πρόβληµα, γιατί ο κόσµος διαµαρτύρεται έντονα. Ωστόσο η κα Καράγιωργη Φλιά τουρα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ενδιαφέρον του αντιδηµάρχου Χρήστου Ζαφειρόπουλου ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει µε όποιο τρόπο µπορεί. «∆εν έχουµε νερό ούτε για το µπάνιο µας», τονίζει και συµπληρώνει: «Κόβεται το νερό. Έχουµε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές µε το δήµο, ο κ. Ζαφειρόπουλος έχει ενδιαφερθεί. Μας είπαν ότι είναι ανεπάρκεια νερού, ο δήµος όµως θα έπρεπε να έχει φροντίσει κατά τη γνώµη µου να αντικαταστήσει τα µοτέρ του

Ανοίγουν τις βρύσες τους και λίγα λεπτά αργότερα ... στερεύουν

αντλιοστασίου». Η κα Καραγιώργη Φλιάτουρα ανέφερε επίσης ότι ο κόσµος έχει παράπονα και από το δήµαρχο διότι : «Η Μυρσίνη τον έφερε δεύτερο και βγήκε στις εκλογές και θα έπρεπε να µας συµπαρασταθεί σε όλα, κατά τα άλλα µας έλειπε η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής»! «Συµβαίνει κάθε καλοκαίρι» Κάτοικοι και παραθεριστές θεωρούν

αδιανόητο να στερούνται το αυτονόητο αγαθό του νερού -ειδικά σε περίοδο καλοκαιριού και συνθήκες καύσωνα- και δηλώνουν ότι µπορούν να ικανοποιηθούν και µε εναλλακτικές λύσεις. Έστω, δηλαδή, να έχουν ένα ωράριο που θα γνωρίζουν ότι κάποιες ώρες της ηµέρας το νερό θα κόβεται αρκεί τις υπόλοιπες να µη δηµιουργείται πρόβληµα. Η Παρασκευή Λικουρίνου ανέφερε : “Μένω στη Μυρσίνη 8 χρόνια για να

έχουµε µια καλύτερη και ήρεµη ζωή και στερούµαστε το νερό. Τουλάχιστον να µας ανακοινώσουν ένα ωράριο που θα κόβεται το νερό αλλά την υπόλοιπη µέρα να έχουµε.” Το φαινόµενο αυτό της έλλειψης νερού αντιµετωπίζεται κάθε καλοκαίρι στη Μυρσίνη σύµφωνα µε την Ευανθία Ζεπάτου αλλά όπως τονίζει «φέτος είναι τροµερή η κατάσταση και δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει για να ξέρουµε κι εµείς.»

Ευανθία Ζεπάτου Κάτοικος Μυρσίνης “Φέτος είναι τροµερή η κατάσταση και δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει για να ξέρουµε κι εµείς.”

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΑΜΑΡΕΪΚΩΝ

Μ

«Ο χαρακτηρισµός καταπατητές δε µας αρµόζει»

’ ένα γιατί στα χείλη τους και µε την αγανάκτηση ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους οι κάτοικοι του οικισµού Σαµαρεΐκων της Βουπρασίας παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις εκτάσεις που καλλιεργούν και τα σπίτια τους να “µετακοµίζουν” από την Ηλεία στην Αχαΐα και το αντίστροφο. Η σταγόνα όµως που δείχνει να ξεχείλισε το ποτήρι και να τους έχει εξοργίσει είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας που τους χαρακτηρίζει καταπατητές. «Στα Σαµαρέικα γεννήθηκα και µεγάλωσα»

Οι κάτοικοι του οικισµού δηλώνουν ότι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εκεί και δε µπορούν να δεχτούν ότι ο χαρακτηρισµός καταπατητές τους αρµόζει. Ο Ανδρέας Σάµαρης κάτοικος της περιοχής ξεκαθαρίζει ότι δι-

οικητικά ανήκουν στη Μανολάδα αφού εκεί ψηφίζουν και εκεί πήγαν σχολείο και φανερά εκνευρισµένος µε τους χαρακτηρισµούς που δέχονται οι κάτοικοι ανέφερε: “Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο το 1950 και γεννήθηκα µέσα σ’ αυτό το σπίτι και τώρα µε λένε καταπατητή. Ποιοι; Οι οικολόγοι που γεννήθηκαν χθες; Ας µου πουν ότι εγώ δεν είµαι από τότε που γεννήθηκα εδώ και τότε να το δεχτώ, αλλά να µου πουν από πότε αυτοί ενδιαφέρθηκαν για τα Σαµαρέικα και για το δάσος ολόκληρο.” «Νιώθουµε και είµαστε Ηλείοι»

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συµφέροντα, τα οποία όπως τονίζουν δεν τους αφορούν αφού νιώθουν Ηλείοι. Από το 2009 όπως αναφέρει ο κ. Σάµαρης περιµένουν την απόφαση που θα βεβαιώνει και εγγράφως ότι είναι κάτοικοι της Ηλείας, όµως όπως σηµειώνει είναι

Ανδρέας Σάµαρης Κάτοικος Σαµαρεΐκων «Ας µου πουν ότι εγώ δεν είµαι από τότε που γεννήθηκα εδώ και τότε να το δεχτώ, αλλά να µου πουν ... από πότε αυτοί ενδιαφέρθηκαν για τα Σαµαρέικα και για το δάσος ολόκληρο».

ακόµη µετέωροι και δεν ξέρουν τι να πουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους που ρωτούν τι συµβαίνει. Πριν λίγο

Οι κάτοικοι του οικισµού δηλώνουν ότι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εκεί και δεν µπορούν να δεχτούν ότι ο χαρακτηρισµός καταπατητές τους αρµόζει

καιρό όπως αναφέρουν είχαν επισκεφθεί τον Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τους είχε πει ότι ανήκουν στην Ηλεία αλλά πλέον δεν ξέρουν τι γίνεται.

Προβληµατισµένοι και οι νέοι

Οι νεότεροι κάτοικοι του οικισµού δηλώνουν ιδιαίτερα προβληµατισµένοι µε την κατάσταση,τη στιγµή που εν µέσω οικονοµικής κρίσης πασχίζουν για το µεροκάµατο.

Χαράλαµπος Σάµαρης Κάτοικος Σαµαρεΐκων «∆εν πρόκειται να φύγουµε από τα σπίτια που γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε»

∆ηλώνουν κατηγορηµατικά ότι ανήκουν στη Βουπρασία και όπως τόνισε και ο Χαράλαµπος Σάµαρης “δεν πρόκειται να φύγουµε από τα σπίτια που γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε”.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

10 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Από τη βράβευση του Πάτροκλου Σταύρου, από τις πιο συγκινητικές στιγµές της βραδιάς...

Ο Γ. Τζουανόπουλος επί σκηνής...

ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η «ΚΑΡ∆ΙΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Συγκίνησε – καθήλωσε το «Άξιον εστί»

Εκπληκτική µουσική παράσταση που δίκαια αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού στην Ηλεία

Ή

ταν όπως αναµενόταν. Και ήταν µια «µαγική» µουσική βραδιά η προχθεσινή στον Αη Γιάννη Μακρισίων που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία το «Άξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. Μια άψογη παράσταση µε καταπληκτική ερµηνεία από όλους τους συντελεστές που χειροκροτήθηκαν για αρκετή ώρα από τους 4.000 και πλέον θεατές που καθηλώθηκαν στις θέσεις του για περισσότερες από 3 ώρες.

πραγµατοποιηθεί αν δεν υπήρξε η καθοριστική συµβολή του αν. υπουργού Κώστας Τζαβάρα, λόγω του εξαιρετικού υψηλού κόστους µετακίνησης και φιλοξενίας γεγονός που επεσήµανε ο Γιάννης Τζουανόπουλος ευχαριστώντας δηµόσια τον Ηλείο πολιτικό.

Η εκδήλωση που µεταδόθηκε απευθείας από την Ελληνική Ραδιοφωνία που είχε συνδεθεί σε δίκτυο µε την ΕΡΑ Πύργου και βιντεοσκοπήθηκε για να µεταδοθεί από την ΕΤ-1, άνοιξε µε χαιρετισµό του Γιάννη Τζουανόπουλου που στάθηκε στη διαδροµή των 21 χρόνων αυτής της γιορτής ενώ τόνισε ότι σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες για τη χώρα µας το µουσικό αυτό έργο παραµένει επίκαιρο και δείχνει ότι οι Έλληνες ζουν και θα ζουν ελεύθεροι. Η συνέχεια ανήκε στους µουσικούς. Τη συµφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, τη χορωδία της ΕΡΤ, τη λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» (περίπου 100 µουσικοί) υπό τη ∆νση του µαέστρου Ανδρέα Πυλαρινού. Επί σκηνής ακόµη ο ∆ηµήτρης Μπάσης που κατάφερε να ανταποκριθεί επάξια στο πιο δύσκολο ίσως «ρόλο» της καριέρας του, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο ηθοποιός Σταύρος Ζαλµάς που συγκίνησε µε την απαγγελία του. Η µουσική βραδιά συνεχίστηκε µε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που µας έχουν «σηµαδέψει» όλους που ερµήνευσαν εκτός από τον Μπάση και τον Ζαλµά και οι Σοφία Εµφιετζή, Υακίνθη Λάγιου (κόρη του αείµνηστου συνθέτη) και οι ηθοποιοί Μάνια Παπαδηµητρίου (εκπληκτική φωνή) και Αλέξανδρος Βουρδούµης.

Επίσης, ο Γιάννης Τζουανόπουλος ευχαρίστησε τον αστυνοµικό ∆ντη Ηλείας ∆ηµ. Αλεξόπουλο για την άψογη παρουσία και εξυπηρέτηση που παρείχαν οι αστυνοµικοί και το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε-

Βράβευση

Αλέξανδρος Βουρδούµης και Μάνια Παπαδηµητρίου

Πριν από την έναρξη ο Γιάννης Τζουανόπουλος αναφέρθηκε στο τι-

***

Ο ∆ηµήτρης Μπάσης και η συµφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ µε τον µαέστρο της Ανδρέα Πυλαρινό

µώµενο πρόσωπο της βραδιάς τον Κύπριο Πάτροκλο Σταύρου, υφυπουργό παρά τω προέδρω της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από το 1963-1993, στενό συνεργάτη του εθνάρχη Μακάριου και υιοθετηµένο από τη χήρα του Νίκου Καζαντζάκη. Την τιµητική πλακέτα µε ανάγλυφο ένα κλαδί ελιάς παρέλαβε η κόρη του Νίκη Σταύρου και ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα Ιωσήφ Ιωσήφ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο χώρο της γιορτής και σε ειδική θέση ήταν εκτεθειµένα έργα των διάσηµων ζωγράφων ∆ηµήτρη Κούκου και Άντας Τσιροπούλου.

Παρουσίες

Στη γιορτή παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων ο Αν. Υπουργός Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού Κώστας Τζαβάρας, οι βουλευτές Θεοδώρα-

∆ύο στιγµιότυπα από την εκδήλωση

∆ΕΙΟ ΣΤΟ ΗΡΩ ΕΙΟ ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ

Πάνω από 4.000 θεατές καθηλώθηκαν από την πανδαισία µουσικής. Θα επαναληφθεί στο «Ηρώδειο» στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου (Ν∆), Αλέξης Μητρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), η βουλευτής Λάρισας Βασιλική Αλεξανδρίδου (ΠΑΣΟΚ), ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαρ. Καφύρας, οι δηµοσιογράφοι της ΕΡΑ Άρης Γάτας και Γιώργος Νερούτσος, η υπεύθυνη µουσικών συνόλων της ΕΡΤ Ελένη Παπουτσάκη κ.α. ***

Στην πρώτη σειρά ανάµεσα στο κοινό ο αναπλ. υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας που στήριξε σηµαντικά τη γιορτή και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσµο, η βουλευτής ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου, η βουλευτής Λάρισας Βασιλική Αλεξανδρίδου, Πάτροκλος Σταύρου, ο αντιπεριφερειάρχης Χαρ. Καφύρας κ.α.

Ο Κώστας Τζαβάρας επεσήµανε στις δηλώσεις του ότι «τέτοιες εκδηλώσεις φωτίζουν τη ζωή µας και ενώνουν τους Έλληνες του κόσµου γύρω από την άσβεστη αγάπη για την πατρίδα». Ο Αλέξης Μητρόπουλος τόνισε ότι για µια ακόµη φορά έµεινε εντυπωσιασµένος από τη γιορτή για τους απόδηµους Έλληνες ενώ η Βασιλική Αλεξανδρίδου εξέφρασε τον θαυµασµό της τονίζοντας ότι ο πολιτισµός ως «τµήµα» του τουρισµού είναι η σηµαντικότερη βιοµηχανία της χώρας µας. *** Η εκδήλωση δε θα µπορούσε να

σίας Ν. Νικολακόπουλο. Ακόµη την ΕΡΑ Πύργου για την τεχνική υποστήριξη όπως και τους τεχνικούς (ηχολήπτες, καµεραµάν κ.λ.π) της ΕΡΤ για τη βιντεοκάλυψη, τον αντιδήµαρχο Κρεστένων Γιάννη ∆άγκαρη και τον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου Μακρισίων για την πολύ µεγάλη συµβολή τους στη – δύσκοληπροετοιµασία του χώρου. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος στο τέλος της γιορτής ανακοίνωσε ότι στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου η παράσταση θα επαναληφθεί στο «Ηρώδειο» και τα έσοδα θα διατεθούν για το µουσείο «Απόδηµου Ελληνισµού» που θα κατασκευαστεί στα Μακρίσια.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

11 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

«Α

ντί να αρνηθούµε την εκτέλεση του προγράµµατος που οδηγεί πλέον αποδεδειγµένα µε τη διαδικασία της καθολικής εσωτερικής υποτίµησης, σε πρωτόγνωρες υφεσιακές καταστάσεις, εµείς επιλέγουµε να βαδίσουµε πιο γρήγορα στον καταστοφικό µνηµονιακό δρόµο...» Αυτό τονίζει µε έµφαση ο καθηγητής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρος της Ενωσης για την υπε-

ράσπιση της Εργασίας και του κοινωνικού κράτους κ. Αλέξης Μητρόπουλος, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ». Ο κ. Μητρόπουλος απαντώντας στα ερωτήµατά µας επισηµαίνει ότι η τρικοµµατική κυβέρνηση µε όσα κάνει µετεκλογικά έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την προεκλογική πλατφόρµα της επαναδιαπραγµάτευσης και προτείνει γ ια τη διαφυγή από την κρίση, τη ανασυγ κρότηση των παραγωγικών µας δυνάµεων.

Παράλληλα υποδεικνύει τα σηµεία εκείνα που πρέπ ει να θέσουµε από εδώ και στο εξής ως στόχους προτεραιότητας. Αναφέρει ακόµη ότι οι διάφορες φωνές που µας θέλουν εκτός Ευρωζώνης, ποντάρουν στην στρεβλή σύλληψη από τους Έλληνες ιθύνοντες της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας και προσθέτει ότι αξιοποιώντας όλα τα «όπλα» της εθνικής µας αυτονοµίας µπορούµε να ζητήσουµε άλλο πρόγραµµα στη θέση του Μνηµονίου...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Απαιτείται η ανασυγκρότηση των παραγωγικών µας δυνάµεων...

Αρκετό πλέον διάστηµα µετά τις εκλογές, η Ελλάδα βλέπετε να χάνει οριστικά το «στοίχηµα» της επαναδιαπραγµάτευσης µε τους δανειστές µας ή µπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, µετά και την τελευταία επίσκεψη της Τρόικα και τις διαβουλεύσεις που έγιναν; Όπως από ετών έχω υποστηρίξει µαζί µε άλλους Έλληνες και ξένους αναλυτές, σε επαναδιαπραγµάτευση µιας δυσµενούς για τη χώρα Σύµβασης θα προέλθουν οι αντισυµβαλλόµενοι (Τριαρχία των δανειστών) εάν έχουν κάτι σηµαντικό να χάσουν, σε µία ενδεχόµενη ρήξη. Εποµένως, θεωρώ απολύτως ορθή και µάλιστα, για την παρούσα κατάσταση, αποκλειστική οδότην άποψη του Βαρουφάκη, που υποστηρίζει ότι ο µόνος λόγος για να διαπραγµατευθεί η αντίπαλη µεριά µαζί σου είναι να φοβάται πως, αν δεν το κάνει, έχει να ζηµιωθεί αυτή και το όλο σύστηµα από την ενδεχόµενη ρήξη. Από τη στιγµή που η κυβέρνηση και τα κόµµατα που την στηρίζουν δηλώνουν πλέον επισήµως ότι «θα εφαρµόσουµε πρώτα το πρόγραµµα που έχει συµφωνηθεί», «θα λάβουµε όλα τα µέτρα που έχουν ψηφιστεί από το δεύτερο Μνηµόνιο», «θα υπερβούµε ακόµη και τις προβλέψεις του Μνηµονίου» στο θέµα της εκποίησης του διαχρονικού υλικού και άυλου πλούτου της πατρίδας και «ανακτώντας πλέον την αξιοπιστία µας, θα θέσουµε στο τραπέζι το ζήτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης», ε…, τότε σίγουρα αυτή η κεντρική προεκλογική πλατφόρµα έχει εγκαταλειφθεί. ∆εν είναι αυτονόητο;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ- ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ -ΕΚΜ

Ο µόνος λόγος για επαναδιαπραγµάτευση είναι να φοβηθούν ότι αν δεν το κάνουν θα ζηµιωθούν οι ίδιοι και το σύστηµά τους!...

«Για πρώτη φορά στα 38 χρόνια της Μεταπολίτευσης υπάρχει Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει ήδη καταθέσει τόσα πολλά και τόσο πλήρη σχέδια νόµων προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής λύσης...» Η επιµήκυνση, στην οποία φαίνεται να ... ποντάρει η τρικοµµατική κυβέρνηση, αποτελεί µια διέξοδο αυτή τη στιγµή, κι αν όχι την οριστική λύση στο πρόβληµα της ύφεσης ποιος τρόπος (πολιτικός ή οικονοµικός) µπορεί να τη δώσει; Η επιµήκυνση αφορά στη λήψη των µέτρων «δηµοσιονοµικής προσαρµογής» που προβλέπονται στο δεύτερο Μνηµόνιο. Εκεί υπάρχουν ποσοτικοποιηµένοι δείκτες µε τα µέτρα που θα λαµβάνονται και τα ποσά που θα εισπράττονται ή θα περικόπτονται ανά µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο κ.λπ. Εάν η κυβέρνηση, όπως εξήγγειλε, εφαρµόσει αυτό το χρονοδιάγραµµα, προφανώς το αίτηµα της επιµήκυνσης αφορά τα νέα µέτρα που ενδεχοµένως ληφθούν, λόγω του περαιτέρω βαθέµατος της ύφεσης στο µέλλον. Ως εκ τούτου, η επιµήκυνση, ως κεντρικό (ίσως και αποκλειστικό) αίτηµα της «διαπραγµάτευσης», αφορά (εάν δοθεί) στα δηµοσιονοµικά µέτρα που θα ψηφιστούν στο µέλλον. Η συζήτηση λοιπόν είναι άνευ αντικειµένου, αφού, αντί να αρνηθούµε την εκτέλεση του προγράµµατος, που οδηγεί πλέον αποδεδειγµένα, µε τη διαδικασία της καθολικής εσωτερικής υποτίµησης, σε πρωτόγνωρες υφεσιακές καταστάσεις, εµείς επιλέγουµε να βαδίσουµε πιο γρήγορα στον καταστροφικό µνηµονιακό δρόµο. Για τον οποίο µόλις προχθές, ακόµη και ο µέχρι πρότινος εκπρόσωπός µας στο ∆ΝΤ, τέως υπουργός, κ. Παν. Ρουµελιώτης είπε ότι όλοι στο ∆ΝΤ γνώριζαν ότι ο δρόµος αυτός είναι αδιέξοδος και καταστροφικός, αλλά οι Ευρωπαίοι ήταν ανένδοτοι σ’ αυτή την επιλογή. Στην παγκόσµια οικονοµική θεωρία και πράξη, είτε µε την ανάλυση της κλασικής σχολής είτε µε τη µέθοδο του διαλεκτικού ιστορικού υλισµού, το ζήτηµα της ανάπτυξης επιλύεται µε την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάµεων προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ενός τόπου. Εποµένως, απαιτούνται: α) έλεγχος των ροών του χρήµατος για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και πλούτου, β) άµεσες δηµόσιες επενδύσεις από επιχειρήσεις δηµοσίου συµφέροντος που έχουν σύνθετα κριτήρια παραγωγικότητας και θα παρασύρουν και τον Ιδιωτικό Τοµέα να ενεργοποιηθεί και γ)ελεύθερες διακρατικές συµφωνίες οικονοµικών συνεργασιών σε όλους τους τοµείς. Κάτι τέτοιο δεν εµφανίζεται στον ορίζοντα και όλα έχουν εναποτεθεί στους εφήµερους αγοραίους ανέµους και στο νοµαδικό κεφάλαιο, που αναζητά εύκολα και γρήγορα κέρδη σε χώρες χαµηλού εργατικού κόστους, έλλειψης περιβαλλοντικών περιορισµών και ρυθµιστικών κανόνων, καθώς και φορολογικής ασυλίας. Από τις περικοπές για να φτάσουµε στο ... συµµάζεµα των 11,5 δισ. που απαιτούν οι δανειστές µας, το µεγάλο επώδυνο βά ρος πέφτει (και πάλι) στην τσέπη των πολιτών, καθώς το 50% των πρόσθετων µέτρων

«αγγίζει» τα εφάπαξ και τις συντάξεις. Αναγκαίο κακό ή θα έπρεπε να βρεθούν χρήµατα από αλλού; Ο ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28/14-2-2012), που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως υπουργός Οικονοµικών και ψήφισαν και οι συµπράττοντες βουλευτές της Ν.∆. στην κυβέρνηση Παπαδήµου, ορίζει από πού και πότε θα γίνουν οι περικοπές, µέχρι και το τελευταίο ευρώ. Προεκλογικά τους τα λέγαµε, αλλά αυτοί ισχυρίζονταν ότι θα αναζητήσουν άλλες λύσεις, αν και είχαν δεσµευτεί -και δια νόµου- στην εφαρµογή των ψηφισθέντων. Η επαναδιαπραγµάτευση υποτίθεται ότι θα αφορούσε (κι έτσι το προσέλαβαν όλοι οι συν-Έλληνες που πήγαν στην κάλπη) την αλλαγή των ήδη νοµοθετηµένων µέτρων. Ας µην προσποιούνται, ως εκ τούτου, οι κυβερνητικοί παράγοντες και µνηµονιακοί δηµοσιολόγοι ότι τάχα τώρα ανακαλύπτουν τι έχει ψηφιστεί! Από τη στιγµή που στη σελ. 713 του ΦΕΚ του ν. 4046/2012 (Α 28/14-2-2012) ορίζεται ότι για την οκταετία 2012-2020, οι µισθοί και οι συντάξεις πρέπει να έχουν κατρακυλήσει στα επίπεδα των «ανταγωνιστικών» χωρών της Ν.Α. Ευρώπης (Ρουµανία, Βουλγαρία), στο ίδιο δε ΦΕΚ αναφέρονται συγκεκριµένα ποσά περικοπών από κάθε κωδικό, η µόνη δυνατότητα αλλαγής ήταν να ψηφιστεί στη νέα Βουλή ένας νόµος που θα καταργεί το δεύτερο Μνηµόνιο. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η ανέξοδη φιλολογία; Οι απειλές για έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη πυκνώνουν και πάλι, αφού εξακολουθούµε να είµαστε «απείθαρχοι» στην εφαρµογή των δεσµεύσεών µας. Είναι αυτό µια µορφή τεχνητής πίεσης για νέα µέτρα ή πιστεύετε ότι µπορεί άµεσα να γίνει και πραγµατικότητα;

Κυριάρχησαν οι µετριότητες.... Η Ηλεία παραµένει σε «λιµνάζοντα νερά» και παρά τις δυνατότητες, οι προοπτικές χωρίς µεγάλα έργα υποδοµής και αξιόπιστη στρατηγική αναπτυξιακών παρεµβάσεων δείχνουν αρκετά περιορισµένες. Τι θα πρέπει, επιτέλους, να γίνει; Την ίδια ερώτηση µου την κάνετε επί µία 20ετία και πλέον και νοµίζω ότι παίρνετε πάντα την ίδια απάντηση. Τον ευλογηµένο από τη φύση τόπο µας, µε τις ανεξάντλητες πλουτοπαραγωγικές πηγές, έτυχε, «ελέω λαού», να τον διαχειριστεί ένα πολιτικό προσωπικό δεδοµένης δυναµικότητας. Οι υποκειµενικές δυνατότητες δεν στάθηκαν στο ύψος και το εύρος των αντικειµενικών συνθηκών. Η πολιτική δραστηριότητα εστράφη στους διορισµούς, τότε που ήσαν δυνατοί και σε πράξεις µικροκοµµατικού ρουσφετιού, όπως π.χ. το σβήσιµο των τροχαίων παραβάσεων, η διαµεσολάβηση στην τοπική διοίκηση, η χαλικόστρωση αγροτικών µονοπατιών και δρόµων που µετά ασφαλτοστρώθηκαν και δεν µπορούν να διασταυρωθούν δύο αυτοκίνητα κ.λ.π. Όταν τέλειωσαν οι διορισµοί και τα µικροέργα, η πολιτική καθηµερινότητα εξαντλούταν σε κοινωνικές σχέσεις και επαφές, δηλαδή στην µη Πολιτική. Αναπτυξιακές προτάσεις υπήρξαν, προγράµµατα εκπονήθηκαν, αλλά η διευθύνουσα ελίτ του Νοµού µας (και µε την ανοχή του λαού) δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει την υλοποίησή τους. Η Ηλεία εξάλλου ανέδειξε σπουδαίους ανθρώπους µε πολλές δυνατότητες και αυτόνοµη πολιτική και επιστηµονική παρουσία, που όµως ο λαός και η τοπική εξουσία δεν τους εκτίµησαν δεόντως. Κυριάρχησαν οι µετριότητες. Έτσι συρόµαστε στις τελευταίες θέσεις της οικονοµικής δραστηριότητας και στις πρώτες της ανεργίας, παρότι στην εποχή του «εκσυγχρονισµού» διαθέταµε και …Πύργιο πρωθυπουργό. Ελπίζω ότι αυτό σύντοµα θα αναστραφεί µε τη δηµιουργική πνοή που συνεπιφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα ενθαρρυνθούν οι αξιολογότεροι των Ηλείων να ασχοληθούν µε την πολιτική και ότι ο λαός θα τους τιµήσει. Να µη λησµονούµε όµως ποτέ ότι το νέο πολιτικό σύστηµα θέλει το λαό συµµέτοχο, να στηρίζει τις πολιτικές αποφάσεις, να συµµετέχει µε αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες στη συγκρότησή τους και κυρίως µέσω των τοπικών συµβουλίων και των συνελεύσεων να πάρει στα χέρια του την τύχη των τοπικών ζητηµάτων.-

«Στην παγκόσµια οικονοµική θεωρία και πράξη, είτε µε την ανάλυση της κλασικής σχολής είτε µε τη µέθοδο του διαλεκτικού ιστορικού υλισµού, το ζήτηµα της ανάπτυξης επιλύεται µε την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάµεων...» Όπως έχουµε υποστηρίξει από διετίας και πλέον, οι κεντροευρωπαίοι ιθύνοντες (κυρίως η Γερµανία και η σφαίρα επιρροής της), ως πολιτικό προσωπικό του διφυούς και συµπλεκόµενου επιθετικού κεφαλαίου (βιοµηχανικό και χρηµατο-οικονοµικό), επέλεξαν, αντί της σύγκλισης, τη δηµιουργία ζωνών επιρροής και περιφερειών, µε οµόκεντρους κύκλους. Η διάταξη αυτή, που καταστρέφει το όραµα της Ευρώπης των Λαών, επιφυλάσσει για τις χώρες της περιφέρειας και της υποπεριφέρειας επιβοηθητικό και επεκτατικό ρόλο του παραγωγικού βραχίονα των βιοµηχανικών χωρών που διαθέτουν πλεονάσµατα και κερδοσκοπούν από τις δανειακές προσόδους. Ο νεοφιλελευθερισµός όµως είναι ο µεγαλύτερος εχθρός της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Το εµπεδωµένο όµως και κυρίαρχο ακόµη βρυξελληνικό πνεύµα αρνείται να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη και ζει στην ονείρωξη ότι οι κανόνες της ΟΝΕ και του αυστηροποιηµένου τώρα Συµφώνου «Σταθερότητας» επιδιώκουν τη σύγκλιση!! Εποµένως, οι διάφορες φωνές που µας εξωθούν από την Ευρωζώνη, …ποντάρουν στη στρεβλή σύλληψη από τους Έλληνες ιθύνοντες της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. Τους εκβιάζουν για να αγοράσουν µε διαδικασίες ρευστοποίησης τα σπουδαιότερα αναπτυξιακά στοιχεία και διαχρονικά αποκτήµατα της πατρίδας µας. Και αφού τα αποκτήσουν µε ταχείες και αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς άνοιγµα βιβλίου προσφορών (όπως προβλέπει για ορισµένες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα), τότε το ελληνικό «µικρόβιο» θα έχει αποµονωθεί και θα αφεθεί στην τύχη του. Αυτό σηµαίνει ότι µε αυτή την πολιτική της γενικευµένης εσωτερικής υποτίµησης και ύφεσης µάς εξωθούν σε «αναγκαστική» έξοδο από το ατελές ή κολοβό, κοινό µας όµως νόµισµα, ευρώ. Γι’αυτό τονίζουµε ότι, αν θέλουµε να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, πρέπει άµεσα να χρησιµοποιήσουµε όλα τα «όπλα» της εθνικής µας αυτονοµίας, να αξιώσουµε άλλο πρόγραµµα στη θέση του Μνηµονίου και να φτάσουµε ακόµη και στην απειλή ρήξης, όσο υπάρχουν ακόµη ισχυροί χρηµατο-οικονοµικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί θεσµοί µε την ΕΕ, ελπίζοντας να αλλάξει η πολιτική της Γερµανίας και των συµµάχων της, καθώς και της υπηρετικής Ευρωπαϊκής Τεχνοδοµής. Μια «φωτιά» που θα µεταδιδόταν στον Ευρωπαϊκό Νότο θα ήταν σωτήρια για την Ελλάδα, για τους Λαούς, για τους πραγµατικούς Ευρωπαϊστές, για τους εργαζόµενους, για τον συλλογικό εν τέλει δηµοκρατικό πολιτισµό, που -προϊόντος του νεοφιλελεύθερου χρόνου- κατεδαφίζεται. Κατηγορείστε από τον Αντώνη Σαµαρά ότι κάνετε αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις για έξοδο από την κρίση, µε µοναδικό στόχο να αποτύχει η σηµερινή κυβέρνηση, ενώ αφήνει αιχµές ότι τελικά εξυπηρετείτε «τα συµφέροντα της δραχµής...». Πώς απαντάτε; Αυτά είναι επιχειρήµατα παλαιο-ΟΝΝΕ∆ίτικου επιπέδου προς τέρψη των αποµειούµενων κοµµατικών Λόχων κι έχω την εντύπωση ότι µόνο ως αστειότητα το περιλαµβάνετε, για να διανθίσετε την ερώτησή σας... Όλοι οι Νοµπελίστες οικονοµολόγοι, όλες οι σοβαρές δεξαµενές σκέψης στον κόσµο, όλες οι σπουδαίες Οικονοµικές Σχολές (ακόµη και των αµερικάνικων πανεπιστηµίων), υποστηρίζουν από µακρού χρόνου ότι ο δρόµος του Μνηµονίου οδηγεί σε ύφεση, σε ανεργία µεγέθους µιας κατεστραµµένης από πολεµική σύρραξη χώρας, σε αποσυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, σε κοινωνική αναταραχή, σε εκτεταµένη ανθρωπιστική κρίση

Χρειαζόµαστε γρήγορα:

• Έλεγχο ροής χρήµατος για νέες θέσεις εργασίας • Άµεσες δηµόσιες επενδύσεις • Ελεύθερες διακρατικές συµφωνίες οικον. συνεργασιών

και εν τέλει σε έξοδο από το ευρώ. Στην Ελλάδα οι ιθύνοντες ποντάρουν στο ότι ο κόσµος δεν διαβάζει επαρκώς και δεν ενηµερώνεται παρά µόνο από τα αίολα φληναφήµατα της µνηµονιακής δηµοσιολογίας. Καλό εποµένως θα είναι και η ιδιοτελής τρικοµµατική συγκυβέρνηση να αλλάξει µυαλά και να µην µετέρχεται τέτοιων επιχειρηµάτων. Εξάλλου για πρώτη φορά στα 38 χρόνια της Μεταπολίτευσης υπάρχει Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει ήδη καταθέσει τόσα πολλά και τόσο πλήρη σχέδια νόµων προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής λύσης, σύµφωνα µε τις επίµονες και σταθερές οδηγίες και κατευθύνσεις του Προέδρου κ.Αλέξη Τσίπρα. Τα σχέδια αυτά νόµων, που ήδη έχουµε συντάξει και καταθέσει, αφορούν σε όλο το πλέγµα των οικονοµικών, κοινωνικών, διοικητικών, εργασιακών, ασφαλιστικών κ.λπ. δραστηριοτήτων και κεντρικό στόχο έχουν να ανακόψουν την ύφεση και τη ραγδαία ανθρωπιστική κρίση και να αναµορφώσουν το κράτος. Παράλληλα οι προτάσεις νόµων που έχουµε ετοιµάσει για την αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος και την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, θα παρουσιαστούν τις προσεχείς εβδοµάδες, ώστε όλοι οι Έλληνες να λάβουν έγκαιρα γνώση των κυβερνητικών µας προθέσεων, που -όπως δείχνουν τα πράγµατα- θα κληθούµε να υλοποιήσουµε σύντοµα. Αν η κυβέρνηση µε τον όρο «εναλλακτική πρόταση», εννοεί τα λεγόµενα «ισοδύναµα µέτρα» του κοινωνικού ακρωτηριασµού, δηλαδή να κόψεις πρώτα το αριστερό χέρι αντί του δεξιού, τότε ναι, το έργο αυτό το αφήνουµε στους υπερ-νεοφιλελεύθερους της µνηµονιακής …πανίδας.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως οι συνιστώσες είναι πολλές, γεγονός που αρκετές φορές εκθέτει τα στελέχη του µε διαφορετικές απόψεις πάνω σε σοβα ρά θέµατα. Αυτό, άλλωστε, έδωσε το δικαίωµα σε αντιπάλους να αναδείξουν τη θέση ότι δεν είστε έτοιµοι ακόµη να αναλάβετε ευθύνες κυβερνητικής εξουσίας. Σε ποιο βαθµό συµµερίζεστε τούτη την άποψη; Στα άλλα κόµµατα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, οι διαφορές είναι τεράστιες. Άλλα πιστεύει π.χ. η κα Μπακογιάννη, ο κ.Χατζηδάκης ή ο κ.Μητσοτάκης και άλλα πιστεύει ο κ.Σαµαράς, ο κ.Τζαβάρας, ο κ.Παναγιωτόπουλος κ.λπ.. Το ίδιο συµβαίνει και µε το ΠΑΣΟΚ: άλλα πιστεύει ο κ.Λοβέρδος ή η κ.∆ιαµαντοπούλου και άλλα ο κ.Κακλαµάνης, ο κ.Σκανδαλίδης, ο κ.Οικονόµου και άλλοι βουλευτές. Απλώς, µε τον συνεκτικό µέχρι σήµερα δεσµό της εξουσίας, ή την προσδοκία της κυβερνησιµότητας, ως εµπειρότεροι πολιτικοί, απέφευγαν τις συγκρούσεις και διασκέδαζαν τις διαφορές τους. Όλη άλλωστε η καταιγιστική µνηµονιακή δηµοσιολογία προσπαθούσε να εκθέσει µε κάθε τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, φοβούµενη την κυβερνητική του επέλαση. Βεβαίως και υπήρξαν διαφορετικές απόψεις και ερµηνείες του ενιαίου προγράµµατος από ανθρώπους που για πρώτη φορά βγήκαν στα φώτα της τηλεόρασης και βρέθηκαν έκθετοι στα οµαδικά πυρά των µνηµονιακών «πυροβολητών». Η έκπληξη εξάλλου από το 4,6% προ διετίας, στο 17% των πρώτων εκλογών, δηµιούργησε εµφανείς συνειδησιακές και συναισθηµατικές αναταράξεις.

«Αν η κυβέρνηση µε τον όρο «εναλλακτική πρόταση», εννοεί τα λεγόµενα «ισοδύναµα µέτρα» του κοινωνικού ακρωτηριασµού, δηλαδή να κόψεις πρώτα το αριστερό χέρι αντί του δεξιού, τότε ναι, το έργο αυτό το αφήνουµε στους υπερ-νεοφιλελεύθερους της µνηµονιακής …πανίδας».

Το πρόγραµµά µας όµως είναι συνεκτικό, αρθρωµένο, µε άµεσους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους. Είναι ένα σχέδιο συνολικής ανασυγκρότησης της χώρας που το αποδέχονται όλοι. Εξάλλου, οι αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες και η ελευθερία της γνώµης είναι πλούτος για την πολιτική ζωή και είναι ένα από τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνουµε έναντι του παρωχηµένου και χρεοκοπηµένου πατερναλιστικού αρχηγικού µοντέλου, κάτω από το οποίο κρύβονται χαώδεις και πάσης φύσεως αντιθέσεις µεταξύ των µελών. Ίσως στην κρίσιµη καµπή των δύο πρώτων εβδοµάδων µεταξύ των εκλογών, να έπρεπε ορισµένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να συγκρατηθούν από τη (δικαιολογηµένη) ρητορεία που τα κατέλαβε. Ίσως οι διάφορες παρανοήσεις που διογκώθηκαν να ενίσχυσαν το κλίµα του φόβου και της «ευρωτροµοκρατίας», που επέβαλαν Έλληνες και ξένοι τραπεζίτες, πολιτικοί και επιχειρηµατίες… Πλην όµως, όλα ήταν ξαφνικά και γρήγορα και κανένας δεν µπορεί να λειτουργήσει µε απόλυτη, ορθολογική πειθαρχία σε τέτοιες στιγµές.

(*) Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. και Πρόεδρος της Ένωσης για τ ην Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ, www.enypekk.gr).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

12 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Αν καούν ξανα τα δάση οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές.... Με τον

Λυκούργο Πολυχρονόπουλο

«Η

-Εν µέσω της οικονοµικής κρίσης , πόσο εφικτό είναι για τα ∆ασα ρχεία να α νταποκριθούν στο σηµαντικό έργο τους ; Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει το σύνολο της δηµόσιας ζωής και θα ήταν αδιανόητο να µην έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στην λειτουργία και το έργο των ∆ασικών Υπηρεσιών και των ∆ασαρχείων ειδικότερα. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στον τοµέα της αστυνόµευσης των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής µας ειδικότερα τον χειµώνα που µας πέρασε µε την ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων των παράνοµων υλοτοµιών στα δάση αλλά και της λαθροθηρίας κυρίως σε ώρες και µέρες που η υπηρεσία µας δεν εργάζεται. . Η εκ των υστέρων προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να ρυθµίσει το θέµα της λειτουργίας των υπηρεσιών κατά τις αργίες και εξαιρέσιµες µε την υπογραφή σχετική απόφασης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση πλην όµως ήλθε καθυστερηµένα και λόγω της σχετικά µικρής χρηµατοδότησης αδυνατεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της δασοπροστασίας που στην ουσία της σχετίζεται κυρίως µε την οργάνωση και την δοµή της υπηρεσίας . Η δηµιουργία φορέα ∆ασοπροστασίας όπως προβλεπόταν από το άρθρο 37 Ν 1845/1989 και η λειτουργία ∆ασικού Σώµατος (Π.∆.190/1993) µετά από τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρµογές, θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ορθή λειτουργία µιας σύγχρονης και αποτελεσµατικής ∆ασικής Υπηρεσίας ενταγµένης µέσα στο πλαίσιο της αυξηµένης συνταγµατικής επιταγής για την προστασία του περιβάλλοντος .

«Θέµατα που έχουν λυθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραµένουν άλυτα στη δική µας µε τις λύσεις τους να παραπέµπονται από την πολιτεία στις καλένδες» -Εκτιµάτε ότι τα έργα που άπτονται της αρµοδιότητας των δασαρχείων έχουν µείνει πίσω ελλείψει κονδυλίων και τι γίνεται µε την έλλειψη προσωπικού; ∆υστυχώς ως τοµέας τα δάση ουδέποτε αποτέλεσαν προτεραιότητα για την πολιτεία αφού διαχρονικά η χρηµατοδότηση της δασοπονίας ήταν πενιχρή . Αποτέλεσµα αυτού είναι τα δάση µας στη συντριπτική τους πλειοψηφία να παραµένουν εκτός διαχείρισης πράγµα που έχει ως συνέπεια να παραµένει ανεκµετάλλευτος ένας σηµαντικός τοµέας του πρωτογενούς παραγωγής, που θα βοηθούσε στη µείωση των εισαγωγών των προϊόντων του ξύλου αλλά και την αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο . Η ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών της Χαλεπίου πεύκης στην περιοχή µας αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα αύξησης του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών αφού τα πευκοδάση µας χωρίς διαχείριση και µε την συνεχή συσσώρευση καύσιµης ύλης γίνονται περισσότερο ευάλωτα σε πυρκαγιές. Η χρηµατοδότηση έργων διαχείρισης όπως αραιώσεων , καθαρισµών αποµάκρυνση υπορόφου βλαστήσεως θα συµβάλει αποφασιστικά στην αντιπυρική θωράκιση των δασών µας δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα τόσο απασχόλησης στους κατοίκους των περιοχών µας όσο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο

προστασία των δασών και γενικότερα του Περιβάλλοντος πέραν του ότι είναι βασική συνταγµατική υποχρέωση του κράτους, αποτελεί και υποχρέω ση της Πολι τείας από την εφαρµογή διεθνών συνθηκών αλλά και µιας αυστηρής και απαιτητικής κοινοτικής νοµοθεσίας» υπο-

και κάλυψης των ατοµικών τους αναγκών σε καυσοξύλευση. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία µας έχει συντάξει τις αντίστοιχες µελέτες προκειµένου να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο πόρους είτε του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είτε του Πράσινου Ταµείου. Ήδη στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013 έχει ενταχθεί ένα έργο αναδασώσεων συνολικού προϋπολογισµού 430.000 περίπου ευρώ , ενώ εκκρεµεί η χρηµατοδότηση προτάσεων για εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στην Υπηρεσία µας συνολικού προϋπολογισµού 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Βρισκόµαστε σε θερινή περίοδο, πιστεύετε ότι ο νοµός είναι έτοιµος να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές; ∆εν µπορώ να κρίνω το αν ο νοµός είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές τη δύσκολη από όλες τις απόψεις χρονιά που περνάµε µιας και αυτό απαιτεί τη συνολική γνώση όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν το συγκεκριµένο θέµα. Θα σας µιλήσω µόνο για τη ∆ασική Υπηρεσία η οποία εµπλέκεται στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών µόνο στον τοµέα της πρόληψης και ειδικότερα στην εκτέλεση έργων και τη λήψη προκατασταλτικών µέτρων αντιµετώπισης πυρκαγιών όπως είναι η συντήρηση του δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου, οι καθαρισµοί των περιαστικών δασών και των δασών εκατέρωθεν των δρόµων κ.λ.π . Στον τοµέα αυτό ήδη εκτελούµε έργα συντήρησης δασικών δρόµων ύψους 63.000 ευρώ έναντι συνολικού προϋπολογισµού 175.000 περίπου ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα µπορέσουµε να συντηρήσουµε ολόκληρο το δίκτυο των δασικών δρόµων πλην όµως πιστεύω ότι λόγω της συµπληρωµατικότητας των έργων που εκτελούν οι δήµοι στον τοµέα αυτό τελικά, δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήµατα προσβασιµότητας σε όλη την περιοχή σε περίπτωση πυρκαγιών. Επίσης λόγω έλλειψης πιστώσεων αλλά και µη έγκρισης απασχόλησης εποχικού προσωπικού φέτος δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε εργασίες καθαρισµών των δασών και κυρίως αυτών που χρήζουν άµεσης προτεραιότητας όπως είναι τα περιαστικά δάση, τα δάση εκατέρωθεν του οδικού δικτύου, που λόγω αυξηµένης κίνησης κινδυνεύουν από πυρκαγιές από αµέλεια και ως εκ τούτου να µειώσουµε το συγκεκριµένο κίνδυνο. Κατά τα λοιπά η Υπηρεσία µας θα βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και συνεργεία υπαλλήλων της θα επιτηρούν τα δάση της περιοχής κατά τη διάρκεια όλης της αντιπυρικής περιόδου.

«Πρωταρχικός στόχος όλων µας από εδώ και πέρα και µια τουλάχιστον δεκαπενταετία θα πρέπει να είναι οι συγκεκριµένες εκτάσεις να µην καούν ξανά γιατί σ’ αυτή την περίπτωση οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες» -Τελικά ο Νοµός Ηλεία ς θα µπορέσει να αναπληρώσει αυτά που έχασε στις πυρκαγιές του 2007 σε ό,τι αφορά το δασικό πλούτο;

στηρίζει ο ∆ασάρχης Αµαλιάδας κ. Λυκούργος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος µιλά στην εφηµερίδα «Πατρίς» για την προστασία του περιβάλλοντος, τα ∆ασαρχεία και για το τι συµβαίνει στο νοµό Ηλείας.

Στο βαθµό που το ερώτηµα που τίθεται είναι αν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του νοµού µας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 θα αναγεννηθούν η απάντηση µε βάση την εµπειρία µας αλλά και σχετικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για το µεγαλύτερο τµήµα των δασών µας είναι θετική. Οι υπόλοιπες και ειδικότερα οι διπλοκαµένες εκτάσεις που στερούνται αναγέννησης έχουν ενταχθεί σε αναδασωτικά προγράµµατα , έχουν συνταχθεί οι ανάλογες µελέτες από την υπηρεσία µας και περιµένουµε όπως προανέφερα την ύπαρξη ανάλογων χρηµατοδοτήσεων. Πρωταρχικός στόχος όλων µας από εδώ και πέρα και µια τουλάχιστον δεκαπενταετία θα πρέπει να είναι οι συγκεκριµένες εκτάσεις να µην ξανακαούν γιατί σ’ αυτή την περίπτωση οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες, αφού τότε θα µιλάµε µε σιγουριά για περιβαλλοντική και οικολογική υποβάθµιση του τόπου µας µε όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει για την κοινωνία µας. Συνεπώς θεωρώ ότι το ερώτηµα που θα πρέπει να απαντηθεί και µάλιστα µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και πληρότητα είναι αν από τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος, η Πολιτεία δια των αρµοδίων οργάνων της έχει βγάλει εκείνα τα συµπεράσµατα που χρειάζονται για να µην επαναληφθούν στο µέλλον τα ίδια ή και χειρότερα γεγονότα και σ’ αυτό επιτρέψετέ µου να σας πω ότι δεν µπορώ να είµαι καθόλου αισιόδοξος.

Who is who

Ο Λυκούργος Πολυχρονόπουλος γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα Ολυµπίας και είναι παντρεµένος µε την Ολυµπία Μποζίνη και έχουν ένα γιο το Γιώργο, που είναι φοιτητής της Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος της σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και σήµερα προϊστάµενος στο ∆ασαρχείο Αµαλιάδας. Είναι πιστοποιηµένος εκπαιδευτικής από τα ΕΚΕΠΙΣ και έχει συµµετάσχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Έχει διατελέσει µέλος του Εθνικού ∆ιακυβερνητικού Συµβουλίου ∆ασών, µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας στο Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΕ∆∆Υ, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Οικοτόπων Στροφυλιάς-Κοτυχίου. Έχει ενεργή ενασχόληση µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό και για µία τετραετία διατέλεσε πρόεδρος του Ναυτικού Οµίλου Πύργου.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φώτος Πασχαλινός (φιλολογικό ψευδώνυµο του Θεόδωρου Ιω. Ζώρα) γεννήθηκε το 1913 στον Πύργο, γόνος γνωστής οικογένειας, όπου και τέλειωσε τις γυµνασιακές του σπουδές. Αργότερα γράφτηκε στη Νοµική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και παρακολούθησε µαθήµατα τρία περίπου χρόνια, µα η ζωή, ο πόλεµος 1940 – 41 κι’ οι µεταπολεµικές συνθήκες που ακολούθησαν στη Χώρα µας, δεν τον άφησαν να συνεχίσει τις σπουδές του και να πάρει το δίπλωµά του. Στην ποίηση ασχολήθηκε µετά την αποφοίτησή του απ’ το Γυµνάσιο και συνεργάστηκε σε διάφορα περιοδικά κι’ εφηµερίδες, όπως στη «Νέα Εστία», «Πνευµατική ζωή», «Νεοελληνικά Γράµµατα», «Ηλειακά Χρονικά» και «Νέα Ηµέρα» Πύργου, «Χαραυγή» Αµαλιάδος κ.α. Έγραψε επίσης στον τοπικό Τύπο, καθώς και φιλολογικά άρθρα κι’ επιφυλλίδες στον Αθηναϊκό. Εξ’ άλλου, στη δεκαετία 1930 – 40 στάθηκε ένας απ’ τους πρωτοπόρους της πνευµατικής ζωής που ανθούσε τότε στον Πύργο. Ήταν µέλος του Πυργιώτικου Παρνασσού και συνεργάστηκε µε τον Τάκη ∆όξα. Η µοίρα φύλαγε στο Φώτο Πασχαλινό έναν πολύ σκληρό θάνατο. Τον έπιασαν οι Γερµανοί τον καιρό της Κατοχής στην Αµαλιάδα κι’ έπειτ’ από απάνθρωπα βασανιστήρια που τούκαµαν, όπως µαθεύτηκε από ορισµένους µάρτυρες, τελικά τον τουφέκισαν τον ∆εκέµβρη του 1943 στα Ψηλά Αλώνια της Πάτρας. Έτσι, δε µπόρεσε να προχωρήσει ούτε στον επιστηµονικό του δρόµο ούτε στον πνευµατικό του. Άφησε σε ξένα αλλά αγαπηµένα του χέρια, αρκετά ποιήµατά του ανέκδοτα, όπως ασφαλώς και τη συλλογή του «Τριάντα ποιήµατα» που είχε αναγγείλει την έκδοσή της. Ελάχιστα όµως απ’ αυτά είδαν ως σήµερα το φως της δηµοσιότητας.

Παραλειπόµενα: Ο Φώτος Πασχαλινός ήταν από τους πρώτους αγωνιστές του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου στον Πύργο, αµέσως µετά την κατάληψη της πόλης από τα Γερµανικά Στρατεύµατα. Στο σπίτι του στον Πύργο έγιναν οι πρώτες συναντήσεις των αγωνιστών. Η στράτευσή του αυτή εξόργισε τα Γερµανικά Στρατεύµατα

ΦΩΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ Κατοχής που τον έδιωξαν ανηλεώς. Ήταν αληθινός ήρωας και πλήρωσε µε την ίδια του τη ζωή για τις ανθρωπιστικές του ιδέες. Λάτρεψε τη γενέτειρά του, τον Πύργο. Το έργο και η ζωή του ταυτίζονται… Έργα Ποίηση: «Επαρχιακά», 1937. Βιβλιογραφία Ν. Καράµπελας, «Μοραΐτικη Ποιητική Ανθολογία» 1958 σ. 473 Τ. ∆όξας, «Ηλειακή Γραµµατολογία» 1963 σσ. 9698, ΜΕΝΛ τόµ. 11 σσ. 413-414, Λεξικό «Ελευθερουδάκη» τόµ. 10 Συµπλ. σ. 484 Ν. Παππάς., «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», 1973 σ. 249. ∆. Κωστελένος., ΒΕΛ τόµ. 3 σ. 289. «Ανθολογία Ηλείων Λογοτεχνών» τόµ. 1 1981 σσ. 92-96. Π. Παναγιωτούνης., «Ανθολογία Κειµένων 1940-41 σ. 270. «Ελληνική Ποίηση Ανθολογηµένη» τόµ. 5 1989 379-381. Λ. ∆ανίκας., περ. «Αλφειός» 2 (Καλοκαίρι 1994) σσ. 62-65. Κ. Ν. Τριανταφύλλου., «Λεξικό Πατρών» 2η έκδ. 1980 σ. 304 και 3η έκδ. 1995 στήλ. 1602. Κρίσεις για το έργο του “… Η ποίηση του Φώτου Πασχαλινού, παραδοσιακή στην αρχή και ελεύθερη αργότερα, είναι απαύγασµα της επαρχιακής ανίας και τεκµήριο βαθύτερης ανθρωπιάς. Η µια όψη της, που αφορά σε ορισµένη, δηµιουργική περίοδο του ποιητή, περιέχει πολλά λυρικά στοιχεία του δηµοτικού λόγου, ενώ η άλλη, που εκπροσωπεί την ουσιαστικότερη παρουσία του, κυριολεκτικά συγκλονίζεται από µιαν αληθινή οδύνη για τον ταλαιπωρηµένο άνθρωπο και πασχίζει µε την ιδέα και το πάθος της συµπόνιας για τη λύτρωση και τη χαρά του…” (Τ. ∆όξας., ΜΕΝΛ τόµ. 11 σ. 413). “…Ο ξαφνικός του χαµός άφησε ένα µεγάλο µέρος του έργου του σκόρπιο και ανέκδοτο µέχρι τώρα

και µαταίωσε την έκδοση της συλλογής του «Τριάντα Ποιήµατα», που είχε αναγγείλει. Ο Φώτος Πασχαλινός δέσποζε µε την πνευµατική του δραστηριότητα στην κοινωνική ζωή του τόπου της δεκαετίας 1930-1940…” («Ανθολογία Ηλείων Λογοτεχνών» τόµ. 1 1981 σ. 92). Απ’ τη µοναδική συλλογή του «Επαρχιακά» που κυκλοφόρησε το 1937, ανθολογούσε τα παρακάτω ποιήµατα:

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΑΖΕΙ… Φθινοπωριάζει, αγάπη µου. Στο σπίτι µας θ’ αρχίσει το φως του Οχτώβρη να περνά. Κι’ ένα µαβί τριαντάφυλλο στη γλάστρα θα σκορπίσει την τελευταία του οµορφιά. Μες στην ογρή την κάµαρα, βαρύθυµα κλεισµένος µ’ ένα βιβλίο για συντροφιά, ακούω το γύρω κόσµο µου που, ως είναι ωχροβαµένος, (Απόσπασµα) µου έχει πληγώσει την καρδιά… ΟΡΘΡΙΝΟ Αυγή κι ο γήλιος µάτωσε τους κάµπους, τις βουνοπλαγιές. Οι δροσοστάλες έλαµψαν, τρεµάµενες στα φύλλα. Και τα πουλιά, λαλούµενα στα δέντρα, στις κληµαταριές, σκορπάν στην πλάση γύρωθε γλυκιά µι’ ανατριχίλα. Βαθύ, γαλάζιο τ’ ουρανού χρώµα, κι’ αγέρι δροσερό, απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο πως σας ποθώ σιµά µου! Κι όπως µε παίρνει τ’ όνειρο, τα στήθια ανοίγω και θαρρώ σε µια τρανή προσπάθεια πως θα φτάστε την καρδιά µου… Από µακριά γλυκύτατη του αργάτη ακούγεται η φωνή. Κι ένας βοσκός σαλάγησε τα πρόβατα στα δάση.

Ω, Θε µου, ο κόσµος σου τρανός κ’ είναι η ψυχή µου ταπεινή, που, όσο κι’ αν θέλω, δε βολεί για να τον αγκαλιάσει! ΣΥΝΕΣΗ Φίλε, δεν είναι πια εποχή γλυπτούς να γράφεις στίχους κι όµορφα λόγια ποιητικά να χύνεις σε χαρτί. Χάθηκ’ η διάθεση από το κοινό για να γευτεί την οµορφιά σε ρυθµικούς έντυπους ήχους…

Στον πυρετό π’ αστόχαστα µια πλάση ακέρια εδόθη µάταια η ρίµα της καρδιάς το δρόµο αναζητεί. Σύγκαιρα µες στα στήθη µας έσβησε καθετί απ’ τις παλιές αγάπες µας – και νέοι προβάλουν πόθοι! Οι µέρες βέβαια κ’ οι βραδιές δεν παύουν να γεµίζουν µε το γλυκό τραγούδι τους τούς κάµπους, τα κλαδιά… (Άλλοτε οι στίχοι βγαίνανε κελαρυστοί από την καρδιά µε ρίµες και µε µουσική να τις καλωσορίζουν!). Όµως η ζωή µας άλλαξε! Σε γλέντια πια δεν πάµε. Εσύ άφησες και τις σπουδές και πας στην εξοχή… Με ταραχή κοιµούµαστε, µε ταραχή ξυπνάµε: Μη ρίξεις πάγο η Άνοιξη κι ο Θεριστής βροχή! Σήµερα χρειάζετ’ η σοδιά του κάµπου να ν’ καλή. Τι να µας κάνουν οι Ποιητές, Πανάγο, κ’ οι Ζωγράφοι; Του βλάχου είναι το µάλαµα, του βλάχου το χρυσάφι! Η πλούσια ρίµα κι ο ρυθµός σε τι τάχα φελεί; («Επαρχιακά»)

ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ …Βαρειά πολύ ’ναι η ατµόσφαιρα. Στην επαρχία θα βρέχει. Κ’ είναι η σταφίδα ασήκωτη και θα καταστραφεί! -Εγώ µιλάω στο φίλο µου, µ’ αυτός δε µε προσέχει, καθώς κοιτάει τη θάλασσα µε νοσταλγία πικρή… (Απόσπασµα)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

13 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Ο

Αριστοφανική σκέψη και τεχνική

Αριστοφάνης δε µας έδωσε µόνο µερικά θεατρικά αριστουργήµατα. Μέσα από το έργο του µας προσφέρει ταυτόχρονα πλουσιότατο υλικό για να γνωρίσουµε την εποχή του. Έχει διοχετεύσει µέσα στο θέατρό του όλη τη ζωή των ηµερών τουόπως τη ζούσε όχι ο ποιητής ή ο φιλόσοφος, αλλά ο απλός, ο ταλαίπωρος Αθηναίος µικροαστός. Οι κωµωδίες του µας παρέχουν όλα εκείνα τα πολύτιµα στοιχεία που, επειδή είναι καθηµερινά και ταπεινά, δεν έχουν περάσει στην ιστορία. Ο

φραζε τις αντιρρήσεις µιας ολόκληρης γενιάς πατροπαράδοτων αξιών, µιας τάξης πραγµάτων που σµίλευσε τους άθλους των Μαραθωνοµάχων. Υπέρµαχος της πανελλήνιας ενότητας και χωρίς να αποστρέφεται τους θεσµούς του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, έδινε φωνή στις προσωπικές ανησυχίες του για την αθηναική πολιτική, την οποία έσερναν οι δηµαγωγοί προς έναν τυχοδιωκτικό-εδαφικό και οικονοµικό-επεκτατισµό εκµαυλίζοντας το ∆ήµο.Ζει σε µια εποχή που όχι µόνο κλονίζεται η υπόσταση της αθηναϊκής πολιτείας, αλλά και που εµφανίζονται καινοφανείς ερµηνείες και αντιλήψεις για την ηθική και τους θεσµούς. Βασικό ρόλο στην πλοκή, την ανάπτυξη και την ενότητα των έργων που παίζει το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, που δεσπόζει σ’ ολόκληρη την ανάπτυξη της δράσης. Η κατάστρωση ενός σχεδίου από αυτό και οι ενέργειές του για να το εφαρµόσει αποτελούν το θεµατικό πυρήνα των κωµωδιών. Οι δυσκολίες που αν-

τιµετωπίζει αποτελούν το πεδίο της κριτικής που ασκείται για τις καταστάσεις και τα φαινόµενα µέσω ευτράπελων και ξεκαρδιστικών διαλόγων και περιστατικών. Έτσι πετυχαίνει ο ποιητής το συνδυασµό σοβαρού και αστείου. Οι κύριες πηγές του κωµικού στην αριστοφανική κωµωδία είναι τρεις. Πρώτα η ‘’όψις’’, η σκηνογραφία, η κινησιολογία, προπάντων οι ηθοποιοί µε τα αλλόκοτα προσωπεία, τις φουσκωµένες κοιλιές, τα εξογκωµένα οπίσθια και- κυρίως- ο πελώριος σκύτινος φαλλός. Ύστερα έρχεται η πλοκή: αγεφύρωτες αντιθέσεις, σύγχυση των ορίων πραγµατικότητας και φαντασίας, εκπλήρωση των πιο τολµηρών επιθυµιών , ουτοπίες , διαστρεβλώσεις , αντεστραµµένοι κόσµοι – όλα αυτά που η πεζή καθηµερινότητα µε τους καταπιεστικούς µηχανισµούς και η φύση µε τους άτεγκτους νόµους της δεν επιτρέπουν να συµβούν. Η µήτρα όµως που συνεχώς γεννοβολά τα κωµικά του ‘’τερατουργήµατα’’ είναι η γλώσσα. Κορµός της είναι η

καλλιεργηµένη προφορική διάλεκτος του άστεως αλλά εκµεταλλεύεται αριστοτεχνικά τα παρεφθαρµένα ελληνικά των δούλων , τη ‘’γλώσσα’’ των γυναικών , τα λογοπαίγνια µε τα κύρια ονόµατα. Για τις ανάγκες του Αριστοφάνη µετρά πολύ περισσότερο η επικοινωνιακή παρά η λογοτεχνική λειτουργία της γλώσσας. Πλούτος, λοιπόν , ελαστικότητα , νεύρο , φυσική χάρη και άφθαρτη επινοητικότητα χαρακτηρίζουν το αριστοφανικό ύφος. Αυτά τα χαρακτηριστικά της αριστοφανικής σκέψης και τεχνικής αξίζει να εκτιµήσουµε εµείς σήµερα, αφού συνειδητοποιήσουµε και προβληµατιστούµε γύρω από τη σύγχρονη πραγµατικότητα και αφού ανακαλύψουµε «όλα όσα περισώζονται και υπάρχουν ακόµα ζωντανά γύρω µας από τον καιρό των Αρχαίων. Ας στραφούµε στις απλές φυσικές αλήθειες που άγγιξαν την ψυχή τους και έδωσαν νόηµα αιώνιο στο στίχο τους» τονίζει εύστοχα ο µεγάλος δάσκαλος του θεάτρου Κάρολος Κουν.

Έρευνα υδρογονανθράκων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ΣΜΠΕ)

Π

ληροφορηθήκαµε ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κληµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αναρτήθηκαν για δηµόσια διαβούλευση οι στρατηγικές µελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων (πετρέλαιο – φυσικό αέριο) σε περιοχές της ∆. Ελλάδας µεταξύ αυτών και σε περιοχή ∆. Κατακόλου. Προφανώς οι µελέτες αυτές ν’ αφορούν βασικό για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έρευνας των υδρογονανθράκων και όχι για οριστικές µελέτες και µάλιστα εκµετάλλευσης , οι οποίες θα εκπονηθούν µετά το πέρας των ερευνών. Λογικό είναι να πραγµατοποιηθεί αυτό αφού ακόµη δεν γνωρίζουµε αν υπάρχουν στις περιοχές αυτές υδρογονάνθρακες (εκτός από ενδείξεις) και µάλιστα εκµεταλλεύσιµοι , όπως δε γνωρίζουµε την ακριβή τους θέση, βάθος, ποσότητα, τη χηµική τους σύσταση και άλλα βασικά στοιχεία για την εκπόνηση αυτών.

Σαραντουλάκος Χρήστος Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Οι υπόψη µελέτες είναι βέβαιο ότι θ’ εγκριθούν και όχι γιατί πρέπει να εγκριθούν αλλά και το ότι οι συν-

Προϋπολογισµός έτους 2012 και οι παρενέργειες

Ο

Γιώργος Αγγελόπουλος Γεν.γραµ.της Θ.Ο.Π Αριστοφάνης µας φέρνει πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη µορφή έντεχνου λόγου. Αν µε την τραγωδία γνωρίζουµε την ποιότητα και το περιεχόµενο των ιδεών που θεµελίωσαν τον κλασικό αιώνα, µε την κωµωδία πλησιάζουµε το είδος του ανθρώπου που µπόρεσε να τις συλλάβει και να τις πραγµατοποιήσει. Η αθηναϊκή καθηµερινότητα και οι στυγνές µεταµορφώσεις της στην πολιτική και πνευµατική ζωή είναι τα βασικά θέµατα που τροφοδοτούν την αριστοφανική κωµωδία. Η καταγγελία της πολεµοκαπηλίας, η σύγκρουση των γενεών, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική κατάπτωση, ο ερωτικός ξεπεσµός, η πολιτική διαφθορά, η αντίδραση στο νεωτερικό, οι κοινωνικές διακρίσεις, η πλουτοκρατία αποτελούν τη θεµατική του που ουδέποτε καταλήγει σε µια άγονη συντηρητική ιδεολογική αντιπαράθεση. Φυσικά ο απαιτητικός αναγνώστης/θεατής των αριστοφανικών κωµωδιών οφείλει να γνωρίζει πως η πραγµάτευση αυτών των θεµάτων είναι προσηλωµένη σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Με την πολιτική ωριµότητα και την καλλιτεχνική ελευθεριότητα που τον διακατείχαν, ο Αριστοφάνης εξέ-

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

τάξαντες αυτές είναι ειδικοί επιστήµονες έχουν άριστες γνώσεις και εµπειρία σε τέτοια θέµατα, τους διακρίνει η υπευθυνότητα και άλλα προσόντα. Οι υπηρεσίες µας που θα µελετήσουν, αξιολογήσουν και εγκρίνουν αυτές, όλο και κάτι θ’ έχουν να παρατηρήσουν αλλά όχι ουσιώδη. Εδώ πρέπει ν’ επισηµανθεί ότι οι τοπικοί µας «άρχοντες» (παράγοντες) και γενικά λοιποί φορείς, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται µε τον τουρισµό, µε γεωργικές καλλιέργειες, και γενικότερα µε το περιβάλλον, να µελετήσουν µε προσοχή τ’ επίµαχα σηµεία που τους αφορούν (λιγότερο ή καθόλου τα τεχνικά θέµατα). Και έχουν σχέση µε τις παραπάνω δραστηριότητες και γενικότερα ότι έχει σχέση µε την ασφάλεια, προστασία των πολιτών, ιδιοκτησιών,

τουρισµού, αρχαιολογίας κλπ και ν’ υποβάλουν έγκαιρα στις αρµόδιες υπηρεσίες τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους, προκειµένου να γίνουν και οι ανάλογες διορθώσεις και όχι όταν αρχίσουν οι εργασίες ν’ αρχίσουν οι διαµαρτυρίες, µαύρες σηµαίες και άλλες ενέργειες, όπως έχει παρατηρηθεί και σ’ άλλες παρόµοιες περιπτώσεις. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η περιοχή µας έχει διαρκώς αυξανόµενη τουριστική κίνηση , ποικίλες αγροτικές καλλιέργειες, αρχαιολογικούς χώρους και αξιόλογο περιβάλλον. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, έχουν βέβαια µια σηµασία τα παραπάνω, αλλά εκείνο που τους ενδιαφέρει και έχει µεγάλη σηµασία γι’ αυτούς είναι αν τα όσα εγκριθούν

(όροι και περιεχόµενο των µελετών) εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια των όποιων εργασιών, ακόµη δε µεγαλύτερη σηµασία γι’ αυτούς είναι από ποιούς θα πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι (αυτοψίες) για την εφαρµογή τους. Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε Έλληνες (ιδιαίτερα κάποιοι), έχουµε ή έχουν κάποια προτερήµατα «φιλοτιµίας» , «φιλοξενίας»... Τούτο επισηµαίνεται επειδή έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ακόµη και σήµερα µε την πάροδο του χρόνου, να µη εφαρµόζονται τ’ όσα έχουν εγκριθεί σε διάφορες δραστηριότητες (µεταλλεία, λατοµεία, ΧΥΤΑ, τεχνικά έργα κλπ) για διάφορους λόγους, ελλιπείς απόψεις, φιλοτιµίας, γνωριµιών κλπ.

οικονοµικός προϋπολογισµός ενός ∆ήµου αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό και οικονοµικό γεγονός, καθότι απεικονίζει το αναπτυξιακό γίγνεσθαι ενός τόπου, τόσο στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Μελετώντας το σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων – δαπανών οικονοµικού έτους 2012 του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης από το ∆ιαδίκτυο, θα επιχειρήσω στη συνέχεια να καταθέσω τις απόψεις µου, πάνω στο υπό διαµόρφωση κείµενο. Κατ’ αρχήν θα περιγράψω παρακάτω την ακολουθούµενη θεσµική διαδικασία η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα βασική νοµοθεσία [Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, ΚΥΑ 50698/2011 κ.λ.π.] και πως η ∆ηµοτική Αρχή ενήργησε στην συγκεκριµένη περίπτωση. Έως 30 Σεπτεµβρίου 2011, όφειλε η διοίκηση του ∆ήµου, να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνταξης του προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του προϋπολογισµού, καθώς και τις διαδικασίες διαβούλευσης. Έως το τέλος Οκτωβρίου 2011, το δηµοτικό συµβούλιο, όφειλε να καταρτίσει το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει µε σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν το έτος 2012. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου [∆ήµαρχος-Αντιδήµαρχοι], συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και εισηγείται το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και του Προϋπολογισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή [7 µέλη του δηµοτικού συµβουλίου]. Η Οικονοµική Επιτροπή, καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου και υποβάλλει το σχέδιο αυτό αιτιολογώντας κάθε εγγραφή για συζήτηση και απόφαση στο δηµοτικό συµβούλιο. Το δηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, έως το τέλος Νοεµβρίου 2011. Υποβολή του προϋπολογισµού, µε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία στον Ελεγκτή Νοµιµότητας [Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Π-∆Ε-Ι], για έλεγχο νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας και εφόσον κριθεί νόµιµος να ισχύσει. Το αργότερο 20 ηµέρες και όχι πέραν της 31-12-2011 από την ψήφιση του προϋπολογισµού, το δηµοτικό συµβούλιο, γνωµοδοτεί για τους προϋπολογισµούς των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου τα οποία έχει συστήσει. Αξίζει να αναφέρουµε , ότι σε περίπτωση, που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος [άρθρο 159 παράγρ. 4 Ν. 3463/2006] Η διοίκηση του ∆ήµου, παραβιάζοντας κάθε έννοια νοµιµότητας και δεοντολογίας και µε διαδικασίες που ακολούθησε τις οποίες θα περιγράψω στην συνέχεια, υποβάθµισε θεσµούς και πρόσωπα και τα µετέτρεψε αναπόφευκτα σε απλούς διεκπεραιωτές της ακολουθηµένης πολιτικής του. Την περίοδο αυτή η ∆ηµοτική Αρχή, βρίσκεται στο στάδιο κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισµού, σε καθεστώς κατεπείγουσας διαδικασίας, διαφορετικά ,από την 1η Απριλίου 2012 δεν θα µπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από το να καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού – γεγονός το οποίο, δυστυχώς, συνεπάγεται την πλήρη οικονοµική και διοικητική παράλυση του ∆ήµου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου επειδή δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός εκτελούνται µόνο υποχρεωτικές δαπάνες για την υποτυπώδη λειτουργία του ∆ήµου. Η κατεπείγουσα διαδικασία ακολουθείται και εφαρµόζεται, όταν συµβαίνει ένα απρόβλεπτο γεγονός, προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου από ενδεχόµενη αναβολή και όχι στην περίπτωση που καταρτίζεται ο προϋπολογισµός κατά την οποία οι ηµεροµηνίες και οι ενέργειες αναφέρονται σαφώς στο νόµο, όπως επεσήµανα προηγουµένως. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρω την απειλή της ∆ΕΗ να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις εγκαταστάσεις του δήµου, λόγω

Του Πέτρου Α. Κολλιόπουλου

των µακροχρόνιων οφειλών του. [∆ηλώσεις δηµάρχου στον τοπικό τύπο 25-2-2012]. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου εγκρίθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο τη ∆ευτέρα 12-3-2012, 4,5 µήνες αργότερα από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία. Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ορίσθηκε να συνεδριάσει στις 15-32012 και η πρόσκληση εκδόθηκε 2 ηµέρες ενωρίτερα, χρόνος ελάχιστος προκειµένου οι εκπρόσωποι φορέων του ∆ήµου και οι ορισθέντες δηµότες να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το προτεινόµενο σχέδιο του προϋπολογισµού, δηλαδή 5,5 µήνες αργότερα από την αναγκαία ηµεροµηνία. Εν συνεχεία , την εποµένη ηµέρα ορίσθηκε να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή, τη µεθεποµένη η Οικονοµική Επιτροπή, το δε δηµοτικό Συµβούλιο ορίσθηκε για τη ∆ευτέρα 19-3-2012, ενώ η πρόσκληση εκδόθηκε και επιδόθηκε πριν να συνεδριάσει η επιτροπή διαβούλευσης, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου δεν είχαν στα χέρια τους την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του προϋπολογισµού 60 σελίδων περίπου, ώστε να το µελετήσουν για να τοποθετηθούν και εκφράσουν άποψη κατά την διεξαχθείσα συνεδρίαση. Πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισµού του ∆ήµου το δηµοτικό συµβούλιο, γνωµοδότησε το µήνα Φεβρουάριο για τους προϋπολογισµούς των νοµικών προσώπων του ∆ήµου, τα οποία χρηµατοδοτούνται δια µέσου του ∆ήµου, σε χρόνο δηλαδή που δεν είναι προσδιορισµένα τα ποσά της επιχορήγησης προς αυτά. Εκπληκτική πρωτοτυπία. Ας σηµειωθεί ότι ο ∆ήµαρχος είναι πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 2 νοµικών προσώπων. Επί του περιεχοµένου του προϋπολογισµού, οφείλω να αναφέρω ότι, αυτός είναι κατ ουσίαν ελλειµµατικός, άχρωµος, χωρίς αναπτυξιακή στόχευση, µε απουσία δηµοσιονοµικής πολιτικής, διεκπεραιωτικός όσον αφορά τις προηγούµενες δράσεις των συνενωµένων 4 Καποδιστριακών ∆ήµων , σε ‘µνηµονιακό’ περιβάλλον, καθότι, εγγράφονται έσοδα που υπερβαίνουν αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγουµένου οικονοµικού έτους 2011, µε αποτέλεσµα, να καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η εκτέλεσή του. Προβλέπεται δάνειο 890.000 ευρώ για τη σύναψη του οποίου, πρέπει να ακολουθηθούν ειδικές διαδικασίες. Αποκαλύπτεται ότι, ο ∆ήµος δεν βεβαίωσε έσοδα το έτος 2011, από τέλη ύδρευσης και άλλα τέλη, µε τη δικαιολογία εγκατάστασης νέου µηχανογραφικού προγράµµατος -γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα να βεβαιωθούν σωρευτικά το έτος 2012 τέλη προηγουµένων οικονοµικών ετών. Έργα που είχαν προγραµµατιστεί το έτος 2011 στις Κοινότητες, δεν εκτελέστηκαν σε σηµαντικό βαθµό και επαναλαµβάνονται το έτος 2012 µε τη προσδοκία ότι θα υλοποιηθούν τώρα . Οµοειδή έργα στις Κοινότητες, ιδίως οδοποιίας, κατακερµατίζονται σε ποσά για απευθείας αναθέσεις, χωρίς διαγωνισµό, κατά παράβαση του νόµου 3613/2007 και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Πλείονες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν εκδοθεί για το παράνοµο των κατατµήσεων αυτών. Στη πράξη αποκαλύπτεται ότι, το έτος 2011, µε αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκαν απευθείας, σε εργολήπτες έργα µε ποσοστό έκπτωσης µηδέν τοις εκατό. Από όσα συνοπτικά επεσήµανα αποδεικνύεται ότι µια κορυφαία δηµοτική διαδικασία, µετατρέπεται σε απλή τυπική και γραφειοκρατική υπόθεση, χωρίς σύνθεση απόψεων, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Και µιλάµε για ένα ∆ήµο που διαθέτει ό, τι απαιτείται, ώστε να βαδίσει µε εµπιστοσύνη κι αισιοδοξία στο µέλλον.


14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

Απουσία ιατρού Το ιατρείο της Παθολόγου

Τον αγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∆ήµητρας ∆ήµου

∆ΙΟΝΥΣΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

θα παραµείνει κλειστό από 18 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου.

Ο ΚΑΡΙΜ ΙΜΠΡΑΧΙΜ του Μαγιεζ και της Μαρουα το γένος Ελ Γιουσιφ που γεννήθηκε Ζντεϊντα Λιβάνου και κατοικεί στον Πύργο και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη και της Μαρίας το γένος ∆οϊκα που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πύργο πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

Ο Μικροβιολόγος

Σπύρος Παπαγεωργίου, Ερµού 127 Πύργος, θα απουσιάσει από την Πέµπτη 26 Ιουλίου έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου. Τηλ. ανάγκης: 6937717547

ΕΤΩΝ 70 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29/7/2012 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Κάτω Σαµικού και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κάτω Σαµικό 29 Ιουλίου 2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χλόη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αγαθή, Έλενα, ∆ήµητρα, ∆ηµήτρης, Νεόφυτος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιάννης και Οδυσσέας Νικολόπουλος, Αναστασία Καρακαπυλίδη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία –Νεκταρία- Ευγενία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Τον αγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΧΙΖΑ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΝΙΤΣΕΪΚΩΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γρανιτσεΐκων «Οι Φίλοι του Σχολείου», σας προσκαλεί στην παράσταση Καραγκιόζη µε τίτλο «Ο Καραγκιόζης νύφη» που θα γίνει στο σχολείο Γρανιτσεΐκων, τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου στις 9.00 µ.µ. Μικροί, µεγάλοι ευπρόσδεκτοι. Είσοδος : 2 /άτοµο Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Αφροδίτη Κουτρούτσου

ΕΤΩΝ 88 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29/7/2012 και ώρα 6.00 µ.µ εκ του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κρεστένων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κρέστενα 29 Ιουλίου 2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Την αγαπηµένη µας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΕΤΩΝ 88 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 29/7/2012 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Γουµέρου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Γούµερο 29 Ιουλίου 2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη χα Σπύρου Πασσά, Ιωάννα και ∆ηµήτρης Παπαδάκης, Χριστίνα και ∆ιονύσιος Γαλανόπουλος, Αριστέα και ∆ιονύσιος Κοµπορόζος, Χρήστος και Ιωάννα Παπανδρέου, Βασίλης Παπανδρέου, ∆ήµητρα Παπανδρέου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA

Στη γιορτή του εθελοντισµού και προβολής του πολιτισµού, της ιστορίας και των προϊόντων µας που πραγµατοποιήθηκε στο Κατάκολο τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2012, o Όµιλος Ηλείων για τον Πολιτισµό και την Ανάπτυξη «Πολιτεία Ήλιδας Ολυµπίας» θα ήθελε να ευχαριστήσει κατ’ αρχήν τον κάθε ένα και την κάθε µία ξεχωριστά που συνέβαλαν στην άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε: Το Λιµενικό Ταµείο Πύργου και ιδιαίτερα τον κ. ∆ηµήτρη Αποστολόπουλο, τον ∆ήµο Πύργου και το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κατακόλου που µας φιλοξένησαν και µας βοήθησαν στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Το Λιµενικό και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για τα µέτρα προστασίας και τάξης καθώς και τους υπαλλήλους του ∆ήµου. Την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για τα ενηµερωτικά έντυπα, τον ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) για τους ξυλοπόδαρους, τον ΕΟΤ Κυλλήνης για τα ενηµερωτικά έντυπα και τις αφίσσες, τους ∆ήµους Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ήλιδας, Αρχαίας Ολυµπίας, την ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας (για το ελαιόλαδο), την τουρσοποιία Olympia Xenia (για τις ελιές και το πατέ της ελιάς), τον Όµιλο ξενοδοχείων Aldemar και ιδιαίτερα τον κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο για τα τριαντάφυλλα που προσφέραµε στους τουρίστες, το κτήµα Μπριντζίκη και το κτήµα Μερκούρη για τα εξαιρετικά κρασιά, την ποτοποιία Αναστασόπουλος, την Χοιροτροφική Ηλείας και τον κ. Γιάννη Παπακωνσταντίνου για την γευστικότατη γουρνοπούλα, τον κ. Φουφόπουλο και τον κ. Πέτρο ∆ρογίτη (για τα ψωµιά), τον κ. Καλοµοίρη για τα τυριά, τον κ. Κώστα Σιµωτά για τα είδη εστίασης, τον κ. Γιάννη Παπαδάτο για το παραδοσιακό παστέλι και παραγωγούς του νοµού για τα εξαιρετικά καρπούζια. Το Λύκειο Ελληνίδων (για τους παραδοσιακούς χορούς) και τους Συλλόγους Ωλονός και Πούσι (τόσο για το λάδι, όσο και για τα πεντανόστιµα κεντηµένα µε παραδοσιακά σχήµατα ψωµιά), τον Ιππικό Σύλλογο Κένταυροι Ανδραβίδας, τις Πυργιώτισσες (για το χορευτικό τους, αλλά και τους παραδοσιακούς µεζέδες τους), καθώς και τις κυρίες των Λεχαινών και του Βαρθολοµιού για τα παραδοσιακά φαγητά και γλυκά που ετοίµασαν. Τέλος όλα τα ΜΜΕ, τα sites και τα blogs της Ηλείας που πάντοτε προβάλλουν µε τον καλύτερο τρόπο τις εκδηλώσεις µας. Για άλλη µία φορά ευχαριστούµε όλους και όλες για την εθελοντική τους συµµετοχή και προσφορά.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ 2012

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΑΡΑ

ΠΟΘΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΤΩΝ 70

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Αρχαία Πίσσα (Μιράκα) 29 Ιουλίου 2012 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Για δικαιοσύνη και παγκόσµια Ειρήνη Χαίρε Ολυµπία ένδοξη Λίκνο της Οικουµένης Που κάθε ανθρώπινη ψυχή Φωτίζεις κι οµορφαίνεις.

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΥ

Κάθε φορά που παίρνουνε την ιερή σου φλόγα δίνεις την πιο θερµή ευχή καθώς και όλη η χώρα.

ΕΤΩΝ 65

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Ξυλοκέρα 29 Ιουλίου 2012 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αθηνά, ∆ηµήτριος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Ν’ αφήσουνε οι άνθρωποι Τα µίση, το κακό Τα χέρια τους οι άρχοντες Να δώσουν για καλό.

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 76

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Τα όπλα να πετάξουνε Να δείξουν ανθρωπιά Στους σκλαβωµένους τους λαούς Να δώσουν λευτεριά.

Σαλµώνη 29 Ιουλίου 2012 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ευγενία Γεωργοπούλου, Κωνσταντίνος και Βούλα, Αναστάσης και Σοφία, Μιχαήλ και Μάρθα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Να κυβερνήσουνε σωστά και µε δικαιοσύνη για ν’ απλωθεί σ’ όλη τη γη αγάπη και ειρήνη. Χαίρε Ελλάδα µε την κόρη τη φωτογέννα Ολυµπία που είν’ η δόξα και το κάλλος στην πανώρια σου Ηλεία. ∆ιονύσης Σ. Γεωργακόπουλος (Σάκης Πόθος –Ολύµπιος) Ειρηνολαµπαδηδρόµος 1982

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

Πύργος, 27 Ιουλίου 2012

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

18300 2621025000 2622022392

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ: Τηλ.Επικοινωνίας

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

2621026060-026063-026069 166

ΚΤΕΟ

26213 63700 - 26213 63115

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ-29/07/12 Καλικότσης Παναγιώτης 2621036442, 6934593541 28ης Οκτωβρίου 3 Αµαλιάδα: Κ-29/07/12 Ράλλη-Σολιδάκη Μαρία Πύρωνος 2 τηλ. 26220 27419-κιν. 6977713373

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Καπένης Νικ. (Ερµού 78, 2621034285) Aµαλιάδα: Παναγοπούλου Αικ. (Ερµού 49, Τηλ. 2622028920) - Βλαγκούλης Πέτρος (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτη ∆ήµητρα (2623032815) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Κωνσταντίνου ∆ιονύσιος Βαρθολοµιό: Μακρυδήµα Χαραλαµπία Βάρδα: Μάρκος

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ

08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Π

Θερινό σινεµά στην άµµο

ροβολή κινηµατογραφικής ταινίας στην άµµο, διοργανώνει αύριο ∆ευτέρα 30 Ιουλίου το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών. Η προβολή θα γίνει στις 21:45 το βράδυ στην παραλία της Κουρούτας (κάτω από το εστιατόριο ‘Ήλιος και Άµµος’ στο δηµοτικό κάµπινγκ) και το ∆ίκτυο «στήνει» ένα θερινό σινεµά στην άµµο. Η ταινία που θα προβληθεί

είναι: «Το πάρτι» και πρόκειται για την πιο παλαβή κωµωδία όλων των εποχών σκηνοθετηµένη από τον µοναδικό Blake Edwards, που έχει αφήσει εποχή και θεωρείται κλασική εγγύηση γέλιου µ’ έναν απολαυστικό Peter Sellers στο ρόλο ενός άσηµου Ινδού ηθοποιού που κάνει στην κυριολεξία, µαντάρα ένα πάρτι ενός κινηµατογραφικού µεγαλοπαράγοντα. Η δεκαετία του ’60 στο από-

γειό της, µε υπέροχο στιλ, αθάνατες µουσικές και µετρικές από τις πιο ανατρεπτικές κωµικές σκηνές όλων των εποχών. Είναι µία κωµωδία, που παράλληλα ασκεί ανατρεπτική κριτική στον µεγαλοαστικό τρόπο ζωής και σκέψης. Που στην κυριολεξία σφάζει µε το γάντι το παρασκήνιο της ανάδειξης ηθοποιών στο Hollywood και στην κινηµατογραφική δηµιουργία, που

αναδεικνύει κριτική για τον τρόπο ζωής και συµπεριφοράς ανθρώπων που εύκολα χαρακτηρίζουµε κοινωνικά «ψώνια» και τα οποία απογυµνώνονται από τα σαθρά θεµέλια των αρχών τους. Στο χώρο προβολής θα υπάρχουν ξαπλώστρες, καρέκλες και όσοι παρευρεθούν µπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να παρακολουθήσουν την ταινία µε την άνεσή τους.

Μιλένα ∆ρουλίσκου (13 ετών)

Μαρίνα Μαριδάκη (15 ετών)

Νικολέτα Τσακίρη (15 ετών)

Λυδία Μπότσα (12 ετών)

«Είναι πρώτη φορά που έρχοµαι στην κατασκήνωση και είναι πολύ ωραία, δεν το είχα φανταστεί έτσι. Συνεργαζόµαστε και υπάρχει οµαδικό πνεύµα και όταν είσαι µε τους φίλους σου είναι πολύ ωραία στην κατασκήνωση».

«Έρχοµαι πολλά χρόνια κατασκήνωση και αυτό που επικρατεί είναι η ηρεµία και η συνεργασία και φυσικά χρειάζεται οργάνωση για να πετύχουµε τους στόχους µας. Το βασικό είναι το οµαδικό πνεύµα και η συνεργασία και εγώ έχω κερδίσει πολύ ωραίες εµπειρίες».

«∆εν είναι δύσκολα στην κατασκήνωση, το θέµα είναι να υπάρχει συνεργασία. Εγώ έχω µάθει πολλά και η κατασκήνωση σε κάνει πιο υπεύθυνο, µαθαίνουµε να φροντίζουµε τον εαυτό µας. Είναι µία πολύ ωραία εµπειρία».

«Είναι πολύ ωραία στην κατασκήνωση, συνεργαζόµαστε όλοι µαζί και έρχεσαι πιο κοντά µε άλλα παιδιά. Μαθαίνεις πολλά πράγµατα και εµένα µε έχει βοηθήσει να λειτουργώ σαν οµάδα και είµαι δεµένη µε τα παιδιά».

ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Απολαµβάνουν τη φύση

«Έσω έτοιµος» και στην κατασκήνωση!

και εξάρουν τη φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής Τα παιδιά του 3ου Συστήµατος Προσκόπων Υµηττού στο δάσος των Σαβαλίων στο χώρο που έχουν δηµιουργήσει την κατασκήνωσή τους

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

ο δάσος τω ν Σαβαλίων επέλεξαν για ακόµη µία χρονιά συστήµατα προσκόπων από την Αττική, για να οργανώσουν την καλοκαιρινή τους κατασκήνωση και να κάνουν πράξη το «Έσω έτοιµος». Σ’ ένα φιλόξενο χώρο οι πρόσκοποι έχουν δηµιουργήσει το δικό τους «σπίτι» για το καλοκαίρι και µαθαίνουν καθηµερινά να αναπτύσσουν το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, που είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον προσκοπισµό. Μακριά από τα σπίτια τους, µε «όπλο» τη συντροφικότητα, οι πρόσκοποι καλούνται να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθηµερινότητας, οργανώνουν τη ζωή τους και παράλληλα αναπτύσσουν δηµιουργικές δράσεις. Ο «δικός» τους χώρος

Αυτή την περίοδο στο δάσος των Σαβαλίων έχουν στηθεί δύο διαφορετικές κατασκηνώσεις, η µία από το 3ο Σύστηµα Προσκόπων Υµηττού και η δεύτερη από την 2η Αγέλη Καισαριανής. Το 3ο Σύστηµα Προσκόπων Υµηττού «άνοιξε» την περίοδο της κατασκήνωσης από τις 13 Ιουλίου µε τα λυκόπουλα, παιδιά δηλαδή ηλικίας από 6 έως 11 ετών και συνεχίζει την κατασκήνωση µε τους προσκόπους που είναι παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών και θα βρίσκονται στο χώρο µέχρι και τις 31 Ιουλίου. Μαζί τους βέβαια, βρίσκονται και οι ανιχνευτές, που είναι έφηβοι ηλικίας από 16 έως 18 ετών. Το συγκεκριµένο χώρο το Σύστηµα τον επέλεξε για δέκατη χρονιά και αυτό δεν είναι τυχαίο. «Ο κόσµος της Αµαλιάδας και των Σαβαλίων είναι οικογένειά µας. Είναι πολύ φιλικοί µαζί µας, φιλόξενοι και µας βοηθούν σε ότι χρειαζόµαστε. Μας έχουν αγκαλιάσει» θα πει στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο Γιάννης Κωνσταντέας που είναι ο αρχηγός της κατασκήνωσης. Ανάλογη άποψη και από την αρχηγό της 2ης Αγέλης Καισαριανής Αγγελική ∆ράκου, η οποία βρίσκεται για

Αγγελική ∆ράκου (Αρχηγός 2ης Αγέλης Καισαριανής) «Στην περιοχή βρισκόµαστε για δεύτερη φορά και είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ όµορφο. Οι κάτοικοι του χωριού είναι απίστευτα εξυπηρετικοί και Τα παιδιά µαθαίνουν να ζουν σε σκηνές και αναπτύσσουν το οµαδικό πνεύµα ευγενικοί. ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα και µας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ».

Στην 2η Αγέλη του Υµηττού τα παιδιά συµµετέχουν σε παιχνίδια παιδαγωγικού χαρακτήρα

Γιάννης Κωνσταντέας (Αρχηγός κατασκήνωσης 3ου Συστήµατος Προσκόπων Υµηττού) «Είναι η δέκατη φορά που ερχόµαστε για κατασκήνωση στο δάσος των Σαβαλίων και ο κόσµος στα Σαβάλια και την Αµαλιάδα είναι οικογένειά µας. Είναι όλοι φιλικοί και φιλόξενοι, µας βοηθούν και µας έχουν αγκαλιάσει».

δεύτερη φορά στην περιοχή και δήλωσε: «Είναι κάτι πολύ διαφορετικό για τα παιδιά και για εµάς. Είναι πολύ

όµορφα που βρισκόµαστε στην περιοχή. Οι κάτοικοι του χωριού είναι απίστευτα εξυπηρετικοί και ευγενικοί. ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα και µας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ». Αναπτύσσουν το οµαδικό πνεύµα

Όσο για την καθηµερινότητα, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά συνάµα είναι και συναρπαστική. Οι πρόσκοποι του 3ου Συστήµατος Προσκόπων Υµηττού, ξυπνούν στις 7:30 το πρωί και από εκεί και πέρα η ηµέρα τους έχει χωριστεί σε πέντε ζώνες, µε βάση τα γεύµατά τους, που είναι το πρωινό, το δεκατιανό, το µεσηµεριανό, το απογευµατινό και

το βραδινό. Ανάµεσα στα γεύµατα γίνονται παιχνίδια, τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στη φύση και τα βιβλία, αναδεικνύουν κοινωνικά προβλήµατα, ζωγραφίζουν, πηγαίνουν για µπάνιο και φυσικά φροντίζουν από µόνα τους για το µαγείρεµα του φαγητού τους, αλλά και για τον καθαρισµό των σκηνών τους. Στην κατασκήνωση της 2ης Αγέλης Καισαριανής φιλοξενούνται 9 παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών και η καθηµερινότητα των παιδιών επικεντρώνεται στο χώρο της κατασκήνωσης µέσα στο δάσος και στην παραλία. Ξυπνούν στις 7:30 το πρωί και κοιµούνται στις 10:30 το βράδυ και κατά τη διάρκεια της ηµέρας πραγ-

Για τον Στέφανο Μαρούλη η µαγειρική δεν είναι αγγαρεία, είναι τρόπος ζωής στην κατασκήνωση

Αλέξανδρος ∆ιοσκουρίδης (15 ετών) «Είµαι για δεύτερη φορά στην κατασκήνωση και αυτές τις εµπειρίες δεν θα µπορούσα να τις βρω πουθενά αλλού. Είµαστε σ’ έναν όµορφο χώρο και είναι πολύ ωραία. Πριν τους προσκόπους δεν συνεργαζόµουν εύκολα µε µικρότερους, τώρα όµως επικοινωνώ καλύτερα µε όλα τα παιδιά και µαθαίνουµε να οργανώνουµε τη ζωή µας».

Αλέξανδρος Καρακάσογλου (15 ετών) «Είµαι για ένατη χρονιά στην κατασκήνωση και έχω κερδίσει πολλά πράγµατα. Οµαδικότητα, πειθαρχία, σκληρή δουλειά. Είναι σηµαντικό να στρέφονται τα παιδιά στον προσκοπισµό και γιατί όχι να επιστρέφουν στη φύση. Μαθαίνεις να επικοινωνείς µε τη φύση και µε τους άλλους ανθρώπους».

µατοποιούν παιχνίδια που πληρούν κάποιους παιδαγωγικούς στόχους, καλλιεργείται η αυτενέργεια, ενώ το πρόγραµµα είναι καθαρά παιδαγωγικό. Μαζί τους βέβαια βρίσκονται οι

βαθµοφόροι και το µαγειρείο, αφού στην προκειµένη περίπτωση τα παιδιά είναι µικρά και δεν ξέρουν να µαγειρεύουν!


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τα 11,5 δισ. Τη ∆ευτέρα το νέο ραντεβού Σαµαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη Αθήνα: Κρίσιµες «εξετάσεις» θα δώσει η κυβέρνηση συνεργασίας τη ∆ευτέρα, καθώς, µε δεδοµένο πως οι εταίροι µας κατέστησαν σαφές, είτε δια στόµατος του ίδιου του προέδρου της Κοµισιόν Ζοζέ Μπαρόζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, είτε µε τα «µηνύµατα» των µελών της Τρόικας όλες τις προηγούµενες ηµέρες προς πάσα κατεύθυνση, ότι η συνέχιση της στήριξης της χώρας µας προϋποθέτει την εφαρµογή ενός µεγάλου προγράµµατος λιτότητας, ο πρωθυ-

πουργός και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ καλούνται να οριστικοποιήσουν τα µέτρα των 11,5 δισ. ευρώ για τη διετία 20132014, που θα παρουσιαστούν την ίδια ηµέρα στην τρόικα. Σύµφωνα µε πληροφορίες µάλιστα, η συνάντηση των τριών αρχηγών θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της ∆ευτέρας κατά πάσα πιθανότητα στις 18:00 προκειµένου να δοθεί στα επιτελεία των τριών κοµµάτων ο περισσότερος δυνατός χρόνος για την επεξεργασία των µέτρων.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση των τριών την Πέµπτη, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συµφωνία στο πακέτο µέτρων. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό και µε ασφυκτικά πλέον τα χρονικά περιθώρια, συνεχείς είναι οι συσκέψεις στα υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας αλλά και στα επιτελεία των τριών κοµµάτων προκειµένου να ολοκληρωθεί ο κατάλογος των µέτρων, που θα τεθούν προς έγκριση από τους αρχηγούς των τριών κοµµάτων. Η τελική λίστα αναµένεται να περιλαµβάνει µέτρα για µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα,

εφάπαξ, υγεία και παιδεία. Στην τελευταία συνάντηση των αρχηγών, οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Κουβέλη να εξέφρασε τις µεγαλύτερες ενστάσεις, απορρίπτοντας το ενδεχόµενο νέων µειώσεων σε µισθούς και συντάξεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος µάλιστα χθες το µεσηµέρι συγκάλεσε σύσκεψη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, µε τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα και τον κ. Φίλιππο Σαχινίδη, εν όψει της συνάντησης των τριών αρχηγών.

ΦΟΡΟΙ KAI ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η εφορία εξορµά µε σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε 7 µέτωπα και διαδικασίες-εξπρές! Αθήνα: Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την «αναστήλωση» των φορολογικών εσόδων, το οποίο «απλώνεται» σε 7 µέτωπα, ετοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος η άµεση ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και ο περιορισµός της «µαύρης τρύπας» του προϋπολογισµού, που φθάνει ήδη το 1,5 δισ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαµβάνει ελέγχους µε διαδικασίες-εξπρές σε 100.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις, ελέγχους µε 10 κριτήρια σε ανώνυµες εταιρείες και ΕΠΕ, νέα ρύθµιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ρύθµιση για την καταβολή των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν µε τα «φουσκωµένα» εκκαθαριστικά σηµειώµατα σε δέκα δόσεις, κίνητρα για τον επαναπατρισµό των κεφαλαίων, διαχωρισµό του αδικήµατος της µη καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο από το αδίκηµα της φοροδιαφυγής και τη φορολόγηση αδήλωτων εισοδηµάτων. Ειδικότερα θα γίνουν έλεγχοι-εξπρές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες και όχι νέα περαίωση. Το οικονοµικό επιτελείο γνωρίζοντας τη θέση της τρόικας, η οποία είναι αντίθετη σε νέες ευνοϊκές ρυθµίσεις τύπου περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, επέλεξε αντί για µια νέα ρύθµιση να προχωρήσει σε ελέγχους µε συνοπτικές διαδικασίες. Οι έλεγχοι θα επικεντρω-

θούν σε 100.000 επιτηδευµατίες που «γύρισαν την πλάτη» στην τελευταία ρύθµιση της περαίωσης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το ελεγκτικό σχέδιο θα συνοδεύεται µε κίνητρα που θα προβλέπουν µειωµένες προσαυξήσεις φόρων και περισσότερες µηνιαίες δόσεις για την εξόφληση της οφειλής που ενδεχ οµένως να ξεπεράσουν και τις 36. Η νέα διαδικασία ελέγχου θα παρέχει στις επιχειρήσεις έναν ευνοϊκότερο τρόπο συµβιβασµού και θα τους δίνει τη δυνατότητα να κλείσουν τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους εξοφλώντας τους φόρους σε πολλές µηνιαίες δόσεις. Οι ∆.Ο.Υ. θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αµέσως θα ξεκινά ο έλεγχος µε συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ θα προσδιορίζονται οι εµφανείς λογιστικές διαφορές, δηλαδή οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν και οι επιτηδευµατίες δεν τις είχαν συµπεριλάβει στη δήλωση της ανέλεγκτης χρονιάς. Οι έλεγχοι θα είναι γρήγοροι. Για κάθε επιτηδευµατία θα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός 3 ηµερών και θα γίνονται µε συγκεκριµένα κριτήρια. Οι έλεγχοι-εξπρές θα γίνουν κατά προτεραιότητα σε όσους επιτηδευµατίες: •Έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή ά λλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

400.000 ευρώ. Έλεγχοι µε 10 κριτήρια

•∆εν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογία ς εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειµένων. •Εχουν µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείµενο δραστηριότητάς τους. •Εχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταµειακές µηχανές. •Εχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων. •Εχουν δηλώσει µεγάλα ποσά δαπανών. •∆εν προσδιόρισαν ορθά τα καθαρά κέρδη τους.

•Εµφανίζουν αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογία ς εισοδήµατος και των δηλώσεων ΦΠΑ. •Εχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα που δεν βρίσκοντα ι σε συµφωνία µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη. •Εχουν υποβάλει δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει χαµηλός συντελεστής µεικτού και καθαρού κέρδους. •Είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2008 κτίσµατα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των

Τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µε την εφαρµογή 10 κριτηρίων σε ανώνυµες εταιρείες και ΕΠΕ µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα θα λαµβάνονται υπόψη: •Η λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων. •Συναλλαγές µε ανύπαρκτες εταιρείες. •Προϊόντα που υπερτιµολογήθηκαν. •Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση. •Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από τους ιδιώτες ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. •Αναφορά από τους νόµιµους ελεγκτές ότι δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για τον φορολογικό έλεγχο. •Περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων από τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. •Ασκηση δίωξης µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποί ησης εσόδω ν από εγκληµατικές δραστηριότητες. •Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο. •Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου.

ΣΤΟΥΣ 40 ΒΑΘΜΟΥΣ Ο Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ

Καµίνι και πάλι όλη η χώρα Αθήνα: Σε καµίνι έχει µετατραπεί και πάλι σχεδόν όλη η χώρα, µε την θερµοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθµούς Κελσίου και τις προβλέψεις να µιλάνε ακόµα και για 40άρια τη ∆ευτέρα. Ο Ιούλιος φεύγει επιβεβαιώνοντας όλους όσοι µιλάνε για ένα από τα πιο «καυτά» καλοκαίρια των τελευταίων ετών, η ατµόσφαιρα στις πόλεις είναι αποπνικτική και η µόνη ανάσα δροσιάς βρίσκεται στις κοντινές παραλίες και για λιγοστούς – σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές – στα νησιά. Σύµφωνα µε την ΕΜΥ, προβλέπονται υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον για τις 48 ώρες. Σήµερα θα υπάρξει περαιτέρω άνοδος µε τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39 βαθµούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ακόµα και στα νησιά. Τη ∆ευτέρα, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει σε ορισµένες περιοχές και τους 40 βαθµούς Κελσίου. Μια µικρή πτώση της θερµοκρασίας, αλλά µόλις κατά δύο µε τρεις βαθµούς, αναµένεται από την Τρίτη.


Με τον καφέ της Κυριακής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Το βιβλίο σας έχει τον τίτλο «Ονειρεύτηκα τον δολοφόνο σου». Εσείς όχι απλώς ονειρευτήκατε τον επίδοξο δολοφόνο, αλλά, όπως αποκαλύψατε πρόσφατα, τον είδατε... Το γεγονός αυτό συνέβη αρκετά παλιά και δεν θέλω να το θυµάµαι. ∆εν µου αρέσει να ανακυκλώνω δυσάρεστες καταστάσεις. Ήταν έντονο, αλλά το έχω αφήσει πίσω µου. Έτσι είµαι ως άνθρωπος. Γεγονότα που µε σηµάδεψαν δυσάρεστα, τα προσπέρασα. Υπήρξε στιγµή που είπατε «τα παρατάω, τέλος» φοβούµενη απειλές; Όχι, παρότι κάποια στιγµή µου ζητήθηκε. Απλώς άλλαξα για λίγο ρεπορτάζ. Εδώ στο «Εθνος», όπου πέρασα από το αστυνοµικό στο κοινωνικό. Ήταν η περίοδος που είχα αποκαλύψει το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ήταν και το παιδί µικρό και πολύ έντονες οι απειλές...

Επιστρέφω στο βιβλίο σας. Πώς διαλέξατε τη συγκεκριµένη περίπτωση; Είναι µία από τις 18 δολοφονίες που φωτίστηκαν µέσα απ’ το «Φως στο τούνελ». Την επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί µε τραβούσε κάτι σ’ αυτή την αγνοούµενη κοπέλα. Ένιωσα πως µε κάποιον τρόπο µε οδηγούσε να τη βρω. Βασίζεστε στη διαίσθησή σας; Πάρα πολύ. Για µένα, είναι ο πρώτος µου οδηγός, µαζί µε την εµπειρία.

Έχετε δηλώσει συχνά πως «ο φόβος είναι κακός σύµβουλος». Υπήρξε υπόθεση στην οποία σταµατήσατε τις έρευνες; ∆εν έχω σταµατήσει ποτέ από φόβο. Το έχω κάνει γιατί έβλεπα πλέον πως η έρευνα ήταν αρµοδιότητα των αστυνοµικών Αρχών. Εµείς οι δηµοσιογράφοι πρέπει να βλέπουµε τη διαχωριστική γραµµή. Με κάποιες βέβαια ιστορίες έχω πεισµώσει κι όταν µε το καλό επανέλθει η εκποµπή, θα συνεχίσω!

Μετά το τέλος του Alter γιατί δεν άναψε αλλού το «Φως στο τούνελ»; Θα σας πω κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί. Όταν ξεκίνησαν τα προβλήµατα στο κανάλι είχα ήδη πρόταση από µεγάλο κανάλι. ∆εν µπορούσα τότε να αφήσω τους συναδέλφους και τον σταθµό. Ίσως ήµουν πολύ ροµαντική... Πέρασε ο καιρός, µε αποτέλεσµα να φτάσουν τα πράγµατα σε αδιέξοδο. Ενάµιση χρόνο απλήρωτοι. Είχα πει: «Πρώτη πήγα και τελευταία θα φύγω». Για µένα, ο λόγος είναι τιµή. Μου είπαν ότι φέρθηκα ερασιτεχνικά, αλλά ήθελα να έχω ήσυχη τη συνείδησή µου. Ήταν λάθος; Τελικά ναι και από επαγγελµατικής, αλλά και

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ

«Η διαίσθηση είναι ο πρώτος µου οδηγός!» Ε

πειτα από µια περίοδο αποχής από τη µικρή οθόνη παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο της αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Η γνωστή Πυργιώτισσα δηµοσιογράφος εξηγεί πώς αποφά-

από οικονοµικής άποψης, γιατί έναν χρόνο ζω απ’ τα έτοιµα. Έχασα µία-δύο καλές προτάσεις ως επαγγελµατίας, αλλά έκανα αυτό που µου επέβαλε η συνείδησή µου. Θα δούµε την εκποµπή του χρόνου; Π οιο είναι το κριτήριο για την επιστροφή σας στην τηλεόραση; Βρίσκοµαι σε διαπραγµατεύσεις. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να κρατηθεί η ποιότητα της εκποµπής. Το µικρότερο κόστος θα το καταλάβω λόγω κρίσης. Αν, όµως, µου ζητηθούν εκπτώσεις στην ποιότητα του «Τούνελ», δεν θα το κάνω. Μείνατε εκτός τηλεόρασης έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. ∆οκιµάστηκαν φιλίες και ανθρώπινες σχέσεις στις οποίες είχατε επενδύσει; Όχι. Έχω διατηρήσει κάποιες καλές φιλίες που έχουν δοκιµαστεί και στο παρελθόν. Σε φιλίες του γυαλιού δεν επένδυσα γιατί ήξερα πως είναι παροδικές. Επίσης, δεν είµαι µεµψίµοιρη. Βλέπω συναδέλφους που δηλώνουν πως τους φταίει ο ένας κι ο άλλος. Εγώ δεν είµαι έτσι. Πώς βλέπετε να διαµορφώνεται η κατάσταση στην τηλεόραση την επόµενη σεζόν; Είναι πολύ δύσκολα τα πράγµατα. Πολλά Μέσα αποδείχθηκαν «φούσκες», που βέβαια έσκασαν. Τα κανάλια κοιτούν πώς θα καλύψουν το πρόγραµµά τους µε φθηνές παραγωγές, όπως τα τούρκικα. ∆εν τους ενδιαφέρει η ποιότητα, κοιτούν να επιβιώσουν και βέβαια κάπου έχουν και δίκιο, όταν βλέπεις πόσο πολύ έχει πέσει η διαφήµιση και πόσα χρήµατα χρειάζονται για να συντηρηθεί ένας σταθµός. Οι παρουσιαστές οφείλουµε να βοηθήσουµε, καθώς οι σταθµοί µας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Σας συγκαταλέγουν στα λεγόµενα ρετιρέ, όσον αφορά τα κασέ προ κρίσης. Τελικά δόθηκαν ποτέ όλα αυτά τα εκατοµµύρια που κατά καιρούς διαβάζαµε; Μην κρυβόµαστε. Στην τηλεόραση υπήρξαν χρυσά συµβόλαια. Έχω υπάρξει από τις καλοπληρωµένες της TV. Και τα δήλωνα και όλα στην εφορία! Βέβαια, ακούγονταν και κάποια ποσά εξωφρενικά που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα. Κάποιοι πληρώνονταν πολύ καλά. Ούτε για τα ωραία τους µάτια ούτε για τίποτε Το αστυνοµικό µυθιάλλο... Απλώς τα έφερναν. Απ’ στόρηµα «Είδα τον δοτη διαφήµιση. Είχα µάθει πως λοφόνο σου» βασίζεται από ένα και µόνο «Φως στο στην αληθινή ιστορία Τούνελ» είχε βγάλει το καµιας κοπέλας της οποίας νάλι τα έξοδά του για έναν η δολοφονία εξιχνιάστηκε µήνα. µέσα από την εκποµπή «Φως στο Τούνελ». ΚυΥπάρχει η άποψη πως πολλές κλοφορεί από τις «Εκδόε ξαφανίσεις τελευταία οφείσεις Καστανιώτη» και λονται σε αυτοκτονίες λόγω οιαναµένεται να ακοκονοµικής κρίσης. Θα λουθήσουν και ασχοληθείτε µε το θέµα; άλλα. Θίξατε ένα σοβαρό θέµα. Είναι τερά-

info

σισε τη συγγραφή του βιβλίου, µιλά για τις απειλές που έχει κατά καιρούς δεχθεί, τις προϋποθέσεις που επιζητεί για να επιστρέψει στην τηλεόραση, τις υψηλές αµοιβές που εισέπρατταν οι παρουσιαστές και αποκαλύπτει τον εαυτό της πίσω από τις κάµερες... στιο το πρόβληµα κι έχει πελαγώσει και η αστυνοµία. Ένας αστυνοµικός µου είπε πρόσφατα «Αγγελική, µας λείπεις» (γέλια).

Με την ιστορία του Χόλιγουντ τι γίνεται; Θα δούµε τελικά κάποιες από τις υποθέσεις της εκποµπής να οπτικοποιούνται σε ταινία; Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και όταν θα οριστικοποιηθούν, θα τα πούµε. ∆εν θέλω να λέω λόγια του αέρα.

Η τηλεοπτική σας εικόνα είναι αρκετά αυστηρή. Πώς είναι η Αγγελική Νικολούλη πίσω από τις κάµερες; Στην καθηµερινότητά µου είµαι πολύ χαλαρή και ανέµελη. Ειδικά τώρα, που είµαι µακριά από τα έντονα προβλήµατα της τηλεόρασης, νιώθω άλλος άνθρωπος.

∆ιατηρήστε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Με ποιον τρόπο; Μπορεί ένα διάστηµα να ακολουθώ ένα πολύ αυστηρό πρόγραµµα και µετά να βρεθώ µε τις παρεούλες µου και να χαλαρώσω. ∆εν µπορώ να µπαίνω σε καλούπια. Σαφώς είναι και θέµα DNA. Το έχουµε οικογενειακώς.

Λένε πως ο τηλεοπτικός φακός µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγεί στη µαταιοδοξία κι από εκεί στον πλαστικό χειρουργό. Θα κάνατε κάποια αισθητική επέµβαση; Εάν σε κάτι µακαρίζω τον εαυτό µου, είναι πως δεν είχα ποτέ εθισµό στο γυαλί.∆εν θέλω να φαίνοµαι όµορφη γιατί βγαίνω στην τηλεόραση. ∆εν θυσιάζοµαι για το γυαλί. Σαν γυναίκα, αν νιώσω την ανάγκη να κάνω κάτι για µένα, θα το κάνω. Όχι όµως γιατί το απαιτεί το γυαλί.

Σε συνέντευξή σας τον περασµένο Οκτώβρη µιλήσατε για κάποιες φωτογραφίες δύο µήνες µετά τον χωρισµό σας, στις οποίες διαπιστώσατε ότι ήσασταν θλιµµένη και αναρωτηθήκατε «Εγώ είµαι;». Νιώσατε ποτέ την ανάγκη ψυχοθεραπείας; Συζητάω αρκετά µε τον εαυτό µου. Τα έχω καλά µε την Αγγελική. Είναι σηµαντικό να µπορείς να κάνεις αυτοκριτική και να αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Είµαι αρκετά αυστηρή µε τον εαυτό µου. Πρέπει να... χτυπάς λίγο τον εαυτό σου σαν φραπεδάκι (γέλια). ∆εν έχω ζητήσει βοήθεια ειδικού γιατί σε στιγµές αδυναµίας µέσα από έναν προσωπικό µηχανισµό επανέρχοµαι.

Αρκετό καιρό δηλώνετε µόνη στην προσωπική σας ζωή. Από επιλογή ή απλώς δεν έτυχε; Έτυχε. Ευκαιρίες παρουσιάζονται κατά καιρούς, αλλά ίσως να είµαι αρκετά αυστηρή εκτός από τον εαυτό µου και µε τους άλλους. Περιµένετε έναν δυνατό έρωτα να προκύψει στη ζωή σας; Γιατί δηλαδή µια γυναίκα πρέπει να είναι µονίµως ερωτευµένη; Ο έρωτας έχει να κάνει κατ’ αρχάς µε την ίδια τη ζωή και δεν τον βρίσκεις µόνο σε µια σχέση. Οπουδήποτε µπορείς να τον βρεις.


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Που και για πόσες ηÌέρες, θα πάς φέτος το καλοκαίρι διακοπές;

My name is Dimitropoulos…

… Valantis Dimitropoulos!

Χρυσοβαλάντης ∆ηµητρόπουλος γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Επιτάλιο και -σαν εκπαιδευτικός- ξεχώριζε για τις δηµιουργικές και ξεχωριστές δράσεις µε τους µαθητές του… Είναι ο σηµερινός «καλεσµένος» της στήλης δίνοντας απαντήσεις µε… περιεχόµενο!

Ο

Μετά α πό αρκετά χρόνια βρέθηκες εκτός Ηλείας… πώς σου φάνηκε αυτό; Αναµφισβήτητα, σαν µια ευχάριστη περιπέτεια, όπως άλλωστε θα χαρακτήριζα τις διετείς µεταπτυχιακές σπουδές µου. Άφησα συνειδητά πίσω µου την οικογένειά µου, τους φίλους µου, το σχολείο µου και άνοιξα τα φτερά µου µε προορισµό έναν νέο κόσµο, από τον οποίον µόνο θετικά µπορώ να αποκοµίσω: νέο σχολικό περιβάλλον, εξειδικευµένες πανεπιστηµιακές γνώσεις, πρωτοποριακά περιβάλλοντα µάθησης, πολύτιµες εµπειρίες και εφόδια για τη µελλοντική πορεία µου στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ήδη, ο πρώτος χρόνος απουσίας µου από την Ηλεία επιβεβαίωσε απόλυτα τις προσδοκίες µου. Γεγονός πάντως είναι, ότι δεν ήταν µια εύκολη απόφαση. Όµως, η ισχυρή θέλησή µου για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων µε σκοπό, σε συνεργασία µε τους άξιους συναδέλφους µου της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ηλείας, την περαιτέρω αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού στον πολλά υποσχόµενο τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning), υπερκέρασε τους όποιους δισταγµούς και επιφυλάξεις µου.

Οι δηµόσιοι λειτουργοί ανάµεσά τους και οι δάσκαλοι έχουν δεχθεί αρκετή κριτική τα τελευταία χρόνια… τι σκέψεις σου προκαλεί αυτό το γεγονός; Είναι γεγονός ότι ζούµε σε µια εποχή και σε µια χώρα όπου πρόσωπα, αρχές και αξίες τίθενται υπό διαρκή και έντονη κριτική και αµφισβήτηση, πολλές φορές κακόπιστη. Οι πάντες και τα πάντα κρίνονται και αµφισβητούνται, ανάµεσά τους και οι δάσκαλοι. Το σίγουρο όµως είναι ότι οι δάσκαλοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους οι κρίνοντες εµπιστεύονται τα παιδιά τους για πολλές ώρες και είναι σε θέση να τα βοηθήσουν, να τα καθοδηγήσουν και να τα επιµορφώσουν, για ένα καλύτερο αύριο. Σε έναν κόσµο που η γέφυρα µπροστά από κάθε µαθητή έχει γκρεµιστεί και τον έχει αποκόψει από την αντίπερα όχθη, εκεί, που τον περιµένουν τα όνειρα και οι προσδοκίες του για ένα καλύ-

τερο αύριο, για έναν καλύτερο κόσµο, ο δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασµα, αφήνεται χαρούµενα να γκρεµιστεί, ενθαρρύνοντας τον µαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες. Αυτή είναι η ατοµική θυσία του στο βωµό της σηµερινής κοινωνίας των ανθρώπων…

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας ακούµε συνεχώς εξαγγελίες για το «νέο σχολείο» (υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, e-books)… είσαι αισιόδοξος ότι αυτό µπορεί να συµβεί; Πάντα είµαι αισιόδοξος ότι µπορούµε σαν χώρα και σαν νοµός να τα καταφέρουµε θαυµάσια στον τοµέα της εισαγωγής και εφαρµογής στο χώρο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Ήδη, τη στιγµή αυτή, πολλοί δάσκαλοι και µαθητές µας έχουν δώσει θαυµάσια και πρωτοποριακά δείγµατα ενός πραγµατικά «νέου σχολείου», που έχει αποβάλλει σε µεγάλο βαθµό τις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας και επικεντρώνεται στη δηµιουργική µάθηση µέσα από τις νέες τεχνολογίες. Αυτό όµως προϋποθέτει ανοιχτά µυαλά από όλους. Απαιτεί ποιότητα στην εκπαίδευση και όχι ποσότητα. Το «νέο σχολείο» θέλει και νέα µυαλά. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι δάσκαλοι και οι µαθητές, αλλά, πρωτίστως, και η Πολιτεία, µε έργα και όχι µόνο µε λόγια…

Πώς ονειρεύεσαι το πρότυπο σχολείο; Αναβαθµισµένο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, µε καινοτόµες δράσεις, µε σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά µέσα, που να στοχεύει στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του µαθητή, µε επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς και µε µια Πολιτεία που να κάνει πράξη τη δηµόσια και δωρεάν Παιδεία.

Η κρίση υπάρχει παντού… µέσα απ’ αυτή τη «µαυρίλα» και τη γκρίνια που επικρατεί βλέπεις κάτι θετικό; Είµαι αισιόδοξος, λόγω θέλησης. Εξάλλου, η απαισιοδοξία ποτέ δεν κέρδισε καµιά µάχη. Το µόνο θετικό λοιπόν που βλέπω είναι ότι, µετά την οικονοµική και ηθική τραγωδία στην οποία έχει περιέλθει η πατρίδα µας, θα επέλθει πολύ σύντοµα η κάθαρση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας µας. Αυτό κι αν είναι θετικό…

Το µέλλον της Ηλείας προβλέπεται… Απρόβλεπτο ! ! !

Χρήστος Χριστακόπουλος «Από τις 10 Αυγούστου έως τα τέλη του µήνα θα κάνω τουρ σε νησιά των “µικρών” Κυκλάδων!»

Βαθµολογία

10

Μιχάλης Λαδόπουλος «Πήγα ήδη για µια εβδοµάδα στη Μαδρίτη και η αλήθεια είναι ότι σκέφτοµαι να ξανάπαω!»

Βαθµολογία

9

Άννα Τερζοπούλου «Θα πάω στη Ζάκυνθο για µια εβδοµάδα... µετά θα συνεχίσω στις δικές µας παραλίες!»

And the winner is...

Βαθµολογία

9

…οι καλοκαιρινές διακοπές είναι για τη νεολαία το απόλυτο must! Ο καθ’ ένας διαλέγει το προορισµό, τη παρέα και βέβαια το budget για να περάσει όσο καλύτερα γίνεται! Τα µικρά νησάκια των Κυκλάδων πάντως... “συγκίνησαν” περισσότερο τη στήλη!...


Social Media

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

19

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@tzouliano7 -Πότε καταλαβαίνεις οτι το έχεις παρακάνει µε την ηλιοθεραπεία ? -Όταν γυρνάς σπίτι και φωνάζει η µάνα σου ‘’ Ήρθε ο Πιουυυυ!!!! @linafoun Οι καθηµερινές αυτοκτονίες συµπολιτών µας άραγε ποιους έχουν ευαισθητοποιήσει; Μήπως µερίδιο ευθύνης έχουµε όλοι µας.. @eVaN_GiAn Η κρίση τους έχει χτυπήσει όλους ανεξαιρέτως. Απλά µωρέ τυχαίνει να αυτοκτονούν µόνο άνεργοι και συνταξιούχοι και όχι κανας εφοπλιστής @YahooNewsGR Πρόγραµµα για ανέργους νέους προανήγγειλε ο υπ. Εργασίας

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Χαµός στη Μύκονο! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Mykonos Paradise beach Party 2012 - Tropicana bar & accommodation Το καλοκαίρι είναι εδώ!

Απίστευτα γκάζια! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Best of Supercars Sounds in Monaco! Απίστευτα σούπερ αυτοκίνητα µε τις µηχανές τους να… «τραγουδούν» για τους φανατικούς του είδους!

«Ταρζανιά» στο τιµόνι… made in China! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Man filmed climbing out of car whilst driving in China Κι όµως το έκανε!...

Λικνίσµατα που τρελαίνουν! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Jennifer Lopez on ‘Soñando Por Cantar’ Argentina 20/6/12 Η Λατίνα J Lo κάνει τα «δικά» της και το κοινό παραληρεί…


20 υγεία-διατροφή

Πόσο προστατεύουν φρούτα-λαχανικά από καρδιοπάθεια και καρκίνο

ε λιγοστές θερµίδες ανά µερίδα, µε ατέλειωτα θρεπτικά συστατικά και πολλαπλά οφέλη για την υγεία, φρούτα και λαχανικά πρέπει να κατέχουν περίοπτη θέση στο τραπέζι µας. Ο ακαδηµαϊκός ∆ηµήτριος Τριχόπουλος, καθηγητής Επιδηµιολογίας & Πρόληψης του Καρκίνου στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ, παρουσιάζει τις νεότερες µελέτες για το ρόλο τους στην προστασία µας από τους δύο κυριότερους εχθρούς µας: τον καρκίνο και την καρδιοπάθεια.

Ποια οφέλη παρέχ ουν τα φρούτα και τα λαχανικά στην υγεία; Η κατανάλωση λαχανικών και φρούτων παρέχει ουσιαστική προστασία έναντι των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και σε µικρότερο βαθµό έναντι κακοηθών νεοπλασιών. Πέρα από τις αµεσότερες ευνοϊκές επιδράσεις τους, το γεγονός ότι πρόκειται κατά κανόνα για ολιγοθερµιδικές τροφές µε υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βοηθά στην προστασία από την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, παρέχοντας έτσι επιπλέον προστασία κατά των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και των κακοηθών νεοπλασιών. Όσον αφορά άλλα χρόνια νοσήµατα, υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις για προστασία έναντι της οστεοπόρωσης και των συνακόλουθων καταγµάτων, όπως έχει προκύψει από έρευνες στον ελληνικό πληθυσµό που πραγµατοποιήθηκαν µε συντονισµό της κ.

Βασιλικής Μπενέτου, επίκουρης καθηγήτριας Επιδηµιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Που οφείλονται οι επιδράσεις τους; Τα λαχανικά και τα φρούτα αποτελούν σηµαντικές πηγές φυτικών ινών, βιταµινών, ιχνοστοιχείων και άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών. Μια τέτοια κατηγορία αντιοξειδωτικών ουσιών είναι και τα φλαβονοειδή, σειρά ερευνών για το ρόλο των οποίων έχει πραγµατοποιήσει η κ. Παγώνα Λάγιου, καθηγήτρια Επιδηµιολογίας στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Harvard, σε συνεργασία και µε κέντρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. ∆εν έχει εξακριβωθεί ποιες ακριβώς απ’ όλες τις ουσίες τους παρέχουν προστασία έναντι των νοσηµά-

των, γιατί είναι δύσκολο στους ανθρώπους να γίνουν πειραµατικές έρευνες. Ας σηµειωθεί ότι σε µελέτες που έχουν γίνει µε τη χρήση συγκεκριµένων διατροφικών συµπληρωµάτων τα αποτελέσµατα δεν ήταν καταληκτικά. Κατά συνεπεία, η υπόδειξη είναι να καταναλώνονται λαχανικά και φρούτα (τα λαχανικά κατά κανόνα έχουν λιγότερες θερµίδες από τα φρούτα) ως τρόφιµα που περιέχουν πλειάδα δυνητικά προστατευτικών ουσιών. Τι δείχνουν οι νεότερες µελέτες για το ρόλο τους στην πρόληψη καρκίνου και καρδιοπάθειας; Μελέτες που έχουν γίνει ανά τον κόσµο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε κεντρική συµµετοχή της Ελλάδας µέσω της προοπτικής µελέτης ΕΠΙΚ που

συντονίζεται από την καθηγήτρια κ. Αντωνία Τριχοπούλου, έχουν τεκµηριώσει το ρόλο των λαχανικών και φρούτων στην πρόληψη των καρδιοπαθειών και των καρκίνων (κυρίως εκείνου του παχέος εντέρου, στην προστασία από τον οποία φαίνεται να παίζουν ρόλο κυρίως οι φυτικές ίνες). Ακόµη µεγαλύτερη είναι η προστασία που παρέχεται στο πλαίσιο της µεσογειακής διατροφής, κεντρικό ρόλο στην οποία έχει η κατανάλωση τροφίµων φυτικής προέλευσης, όπως είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Η προστατευτική δράση έχει τεκµηριωθεί όχι µόνο για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, αλλά και για την επιβίωση των καρδιοπαθών. Σε σύγκριση µε κάποιον που δεν καταναλώνει επαρκείς ποσότητες λαχανικών και φρούτων, ένας που καταναλώνει επαρκείς ποσότητες έχει κατά 15% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσει καρδιαγγειακή νόσο και έως 10% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσει καρκίνο. Βέβαια, η συσχέτιση αυτή είναι δοσοεξαρτώµενη – όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, εντός ορισµένων ορίων φυσικά. Τι ποσότητες χ ρειαζόµαστε καθηµερινά για να προα σπίσουµε την υγεία µας; Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι ποσότητες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία και τη φυσική δραστηριότητα. Ωστόσο, η συµβουλή για τουλάχιστον 2 µεγάλες σαλάτες και 3 φρούτα την ηµέρα, παρέχει έναν εύκολο µνηµονοτεχνικό κανόνα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ασπιρίνη προστατεύει από τον καρκίνο του οισοφάγου

Η

ασπιρίνη µπορεί να µειώσει κατά το ήµισυ σχεδόν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του οισοφάγου, σύµφωνα µε µία νέα µελέτη. Όπως αναφέρουν στην επιθεώρηση «Clinical Gastroenterology and Hepatology» ερευνητές από το Γενικό Νοσοκοµείο της Μασαχουσέτης, σε µελέτη µε 434 εθελοντές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως όσοι έπαιρναν συστηµατικά ασπιρίνη είχαν κατά 44% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οισοφάγο Barrett. Ο οισοφάγος Barrett είναι µία διαταραχή που προσβάλλει τα κύτταρα του οισοφάγου και αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του οισοφάγου. Η µελέτη έδειξε ακόµη πως οι άνδρες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες να παρουσιάσουν τη νόσο, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανώς θα ωφελούνται περισσότερο από την προληπτική λήψη ασπιρίνης. Είναι ήδη καλά τεκµηριωµένο ότι η ασπιρίνη µπορεί να αναχαιτίσει πολλές ασθένειες, όπως η καρδιοπάθεια, τα εγκεφαλικά αλλά και η αρθρίτιδα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ολοένα περισσότερες µελέτες υποδηλώνουν ότι µπορεί να συµβάλλει επίσης στην πρόληψη διαφόρων µορφών καρκίνου.

Αγριάδα

Το λεξικό των βοτάνων

Μ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Είναι από τα πιο χρήσιµα φαρµακευτικά φυτά και συµπεριλαµβάνεται σε πολλούς συνδυασµούς για τη θεραπεία του προστάτη. Φυσικό αντιβιοτικό και από τα πιο φηµισµένα διουρητικά. Είναι µαλακτικό χωρίς παρενέργειες, καθαρίζει τον οργανισµό από τις τοξίνες και µειώνει τη χοληστερίνη του αίµατος. Βοηθά ενάντια στους κολικούς του συκωτιού, στις πέτρες στη χολή, στη χρυσή και την κυτταρίτιδα. ∆ρα ως αντισηπτικό και αντιφλεγµονώδες σε ουρικές λοιµώξεις, όπως κυστίτιδα, ουριθρίτιδα, προστατίτιδα (σε άριστο συνδυασµό µε Αχιλλαία), στο ρευµατισµό και τα αρθριτικά τις ασθένειες του δέρµατος και την ηπατίτιδα. Είναι ωφέλιµο για νεφρόλιθους και ψαµµίαση (άµµο στα νεφρά). Κάνει καλό για κυστίτιδες, ίκτερο, ηπατίτιδα, αρθριτικά, πέτρες των νεφρών. Καθαρίζει το αίµα.

Αγριµόνιο|Ευπατόριο Το Αγριµόνιο χρησιµοποιείται από τους βοτανοθεραπευτές σήµερα κυρίως ως τονωτικό του πεπτικού συστήµατος και θεωρείται ένα φυτό που επουλώνει πληγές και αρρώστιες. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για τα έλκη, τους κωλικούς και τη διάρροια. Οι τανίνες που περιέχει σε συνδυασµό µε φοτοστερίνη και γόµµα του προδίδουν διουρητικές , στυπτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. Το αγριµόνιο στη λαϊκή θεραπευτική χρησιµοποιήθηκε για την επούλωση ανοιχτών πληγών , για τσιµπήµατα εντόµων, δαγκώµατα φιδιών και διάλυση αποστηµάτων..

Αψιθιά|Artemisia Absinthium Είναι διεγερτικό του πεπτικού, δηλαδή εξαιρετικά χρήσιµο φάρµακο για αυτούς που έχουν κακή πέψη. Αυξάνει την οξύτητα του στοµάχου και την παραγωγή της χολής και βελτιώνει την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, βοηθώντας έτσι σε άλλες παθήσεις. Γενικά, το φυτό, σε µέτριες δόσεις, ερεθίζει το στοµάχι, αυξάνει την όρεξη, διευκολύνει την πέψη, επιταχύνει την κυκλοφορία του αίµατος, προκαλεί εκκρίσεις, συντελεί στο αδυνάτισµα και χωνεύει τα λίπη. Στη θεραπευτική, χρησιµοποιούνται οι σπόροι Αψιθιάς. Βοηθά στην πέψη και στο αδυνάτισµα. Έχει ευεργετική δράση στους διαβητικούς και βοηθά στην καταπολέµηση των ρευµατισµών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταπολέµηση της αναιµίας, ως αντιπυρετικό, ενώ έχει και διουρητικές ιδιότητες. Εξωτερικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως αντισηπτικό. Καταπολεµά την επιληψία, ζαλάδες, λιποθυµίες. Αυξάνει την παραγωγή χολής. Σταµατά τη διάρροια, εµετούς. Βοηθά στο αδυνάτισµα και την ανεπάρκεια ήπατος.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

ΘEΑΤΡΟ

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

2

ΘEΑΤΡΟ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Βράδυ Τρίτης µε… «Τι Βουλή θα παραδώσεις µωρή;» Άννα Παναγιωτοπούλου, Μίρκα Παπακω νσταντίνου, Χρύσα Ρώπα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Γιώ ργος Γαλίτης, Παντελής Καναράκης… όλοι οι παραπάνω συναντιούνται το βράδυ της Τρίτης 31 Ιουλίου στην σκηνή του θεάτρου «Ολύµπια» στο Φλόκα πρωταγωνιστώντας στην επιθεώρηση «Τι Βουλή θα παραδώσεις µωρή;» για να σας προσφέρουν µια πολύ όµορφη βραδιά σε µια από τις καλύτερες στιγµές του φετινού Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυµπίας.

4

Οι «Ιππείς» στην Αρχαία Ήλιδα

3 1

Ένα παρά πολύ καλό θεατρικό θέαµα θα αντικρίσουν όλοι όσοι βρεθούν το βράδυ της Τετάρτης 1η Αυγούστου στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας. Εκεί όπου στα πλαίσια του οµώνυµου Φεστιβάλ θα ανέβει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας το έργο του Αριστοφάνη «Ιππείς» σε σκηνοθεσία Σταµάτη Φασουλή, µε πρωταγωνιστές τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Ζουγανέλη.

ΘEΑΤΡΟ

Η «Λυσιστράτη» απόψε στο θέατρο ∆ρούβα µε δωρεάν είσοδο! Την παράσταση που παρακολούθησαν εκατοντάδες θεατών τον περασµένο Φεβρουάριο στο θέατρο «Απόλλων» του Πύργου, παρουσιάζει απόψε στο θέατρο ∆ρούβα στην Ολυµπία η Θεατρική Οµάδα Πύργου. Η συγκεκριµένη παράσταση -που έχει σκηνοθετήσει η Ευανθία Στιβανάκη- εντάσσεται στα πλαίσια του φετινού Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυµπίας και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η ώρα έναρξης είναι προγραµµατισµένη στις 9.30 µ.µ.

5 LIVE

Έρχεται ο Σάκης! Αυτό θα συµβεί το Σάββατο 4 Αυγούστου στο θέατρο «Ολύµπια» στο Φλόκα σε µια πολυαναµενόµενη βραδιά! Ο τραγουδιστής-σταρ Σάκης Ρουβάς αναµένεται να προσφέρει εντονότατες στιγµές στους χιλιάδες θαυµαστές του σε µια συναυλία η διοργάνωση της οποίας ανήκει στον Αθλητικό Όµιλο Ολυµπιονίκη.

ΘΕΡΙΝOΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ

3D «Spiderman» στο «Σινέ-Ρόδον»! Αν το χάσατε δείτε το τώρα κάτω από το φως των αστεριών στο µοναδικό περιβάλλον του «Σινέ Ρόδον» στον Σταφιδόκαµπο! Ο «άνθρωπος-αράχνη» σε νέες περιπέτειες σήµερα Κυριακή και αύριο ∆ευτέρα σας περιµένει για πολλή δράση! Φορέστε τα 3D γυαλιά σας και απολαύστε το!

21


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Event γνωριµίας-ενηµέρωσης-υποστήριξης στην κεντρική πλατεία του Πύργου

Χαρίζονται Για περισσότερες πληροφορίες το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487 και 6985 811682.

χοντας σαν στόχο να ενηµερώσει για τις δράσεις του και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του Πύργου «ξυπνώντας» τα φιλοζωικά τους αισθήµατα αλλά και να αποκτήσει καινούργιους υποστηρικτές καθώς και να βρει… «γονείς» για κάποιο από τα δεκάδες κουταβάκια και σκυλιά που περιθάλπτει, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου διοργάνωσε ένα όµορφο event το βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Στον (περιφραγµένο) χώρο υπήρχαν αρκετά από τα κουταβάκια που έχει υπό την φροντίδα του ο σύλλογος που αποτέλεσαν πόλο έλξης των περαστικών µε τους µικρότερους να ενθουσιάζονται αλλά και τους µεγαλύτερους να µην µένουν ασυγκίνητοι και να προσφέρουν κι αυτοί το χάδι τους… Ανάλογα event θα συνεχίσουν να πραγµατοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελώντας τον καλύτερο τρόπο για την «γνωριµία» του Φιλοζωικού Συλλόγου µε τους κατοίκους της πόλης…

Έ

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος αναφέρει: «Τα αδέσποτα του Πύργου χρειάζονται τη βοήθειά µας. Από τις 4 Μαΐου φιλοξενούµε πολλά απ’ αυτά σε χώρο που µας παραχώρησε ο ∆ήµος της πόλης. Τα συντηρούµε µε προσωπικό ενδιαφέρον και χρόνο που διαθέτουν τα µέλη µας και µε την ανιδιοτελή προσφορά τοπικών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Βοηθείστε κι εσείς¨ Με το να υιοθετήσετε ένα αδέσποτο Με οικονοµική ενίσχυση στον τραπεζικό λογαριασµό 5600 0200 200 5490 στην ALPHA BANK Με δωρεές τροφίµων Με τη φυσική σας παρουσία στο χώρο και τη βοήθειά σας στην φροντίδα τους

∆είτε κάποια από τα σκυλάκια που έχει υπό την προστασία του ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου και υιοθετήστε ένα από αυτά. Ορισµένα έχουν βρεθεί να τριγυρίζουν µόνα τους και ίσως οι ιδιοκτήτες τους τα αναγνωρίσουν…

Ας δείξουµε τον πολιτισµό µας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 711487 6945 493304 Τέλος ο σύλλογος εκφράζει ευχαριστίες, για τις προσφορές τους, στις επιχειρήσεις «Βιοζωης Α.Ε./ Κ. Τερζής» και «Κατεψυγµένα προϊόντα Μπαντούνας».

Χαρίζονται γατάκια… τηλ. 6974 473440

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Event γνωριµίας-ενηµέρωσης-υποστήριξης στην κεντρική πλατεία του Πύργου

Χαρίζονται Για περισσότερες πληροφορίες το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487 και 6985 811682.

χοντας σαν στόχο να ενηµερώσει για τις δράσεις του και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του Πύργου «ξυπνώντας» τα φιλοζωικά τους αισθήµατα αλλά και να αποκτήσει καινούργιους υποστηρικτές καθώς και να βρει… «γονείς» για κάποιο από τα δεκάδες κουταβάκια και σκυλιά που περιθάλπτει, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου διοργάνωσε ένα όµορφο event το βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Στον (περιφραγµένο) χώρο υπήρχαν αρκετά από τα κουταβάκια που έχει υπό την φροντίδα του ο σύλλογος που αποτέλεσαν πόλο έλξης των περαστικών µε τους µικρότερους να ενθουσιάζονται αλλά και τους µεγαλύτερους να µην µένουν ασυγκίνητοι και να προσφέρουν κι αυτοί το χάδι τους… Ανάλογα event θα συνεχίσουν να πραγµατοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελώντας τον καλύτερο τρόπο για την «γνωριµία» του Φιλοζωικού Συλλόγου µε τους κατοίκους της πόλης…

Έ

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος αναφέρει: «Τα αδέσποτα του Πύργου χρειάζονται τη βοήθειά µας. Από τις 4 Μαΐου φιλοξενούµε πολλά απ’ αυτά σε χώρο που µας παραχώρησε ο ∆ήµος της πόλης. Τα συντηρούµε µε προσωπικό ενδιαφέρον και χρόνο που διαθέτουν τα µέλη µας και µε την ανιδιοτελή προσφορά τοπικών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Βοηθείστε κι εσείς¨ Με το να υιοθετήσετε ένα αδέσποτο Με οικονοµική ενίσχυση στον τραπεζικό λογαριασµό 5600 0200 200 5490 στην ALPHA BANK Με δωρεές τροφίµων Με τη φυσική σας παρουσία στο χώρο και τη βοήθειά σας στην φροντίδα τους

∆είτε κάποια από τα σκυλάκια που έχει υπό την προστασία του ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου και υιοθετήστε ένα από αυτά. Ορισµένα έχουν βρεθεί να τριγυρίζουν µόνα τους και ίσως οι ιδιοκτήτες τους τα αναγνωρίσουν…

Ας δείξουµε τον πολιτισµό µας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 711487 6945 493304 Τέλος ο σύλλογος εκφράζει ευχαριστίες, για τις προσφορές τους, στις επιχειρήσεις «Βιοζωης Α.Ε./ Κ. Τερζής» και «Κατεψυγµένα προϊόντα Μπαντούνας».

Χαρίζονται γατάκια… τηλ. 6974 473440

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


Μ

23

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και την ανάπτυξη των µεγάλων αστικών κέντρων, ο λιτός τρόπος διατροφής αλλοιώθηκε οδηγώντας σε επικίνδυνα αδιέξοδα τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό προκλήθηκε α πό την αποδυνάµωση της υπαίθρου, η οποία εγκαταλείφθηκε α πό τους ενασχολούµενους συστηµατικά µε τις γεωργικές καλλιέργειες, αλλά κι από τους περισσότερους κτηνοτρόφους, που παρασύρθηκαν από τα µεταναστευτικά κύµατα, στους δρόµους αναζήτησης µιας καλύτερης ζωής. Οι εναποµείναντες στάθηκαν ανεπαρκείς σε αριθµό για να καλύψουν τις αυξηµένες διατροφικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των αγορών των µεγαλουπόλεων. Η παραγωγή σε οπωροκηπευτικά, όσπρια και σιτηρά, όπως και σε προϊόντα αµπελουργίας και ελαιουργίας, παρέµενε στα ίδια χαµηλά επίπεδα µε τη χρήση παραδοσιακών τρόπων καλλιέργειας της γης. Στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, έκαναν την εµφάνισή τους τα ζιζανιοκτόνα, τα τοξικά φυτοφάρµακα και τα χηµικά λιπάσµατα, που υπόσχονταν µεν λύσεις στους παραγωγούς σχετικά µε τις προβληµατικές σοδειές, όµως αντί σκληρού αντιτίµου: της µόλυνσης των προϊόντων µε καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα επιβάρυναν το έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα µε επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία τοξικά υπολείµµατα. Οι καλλιεργητές διασφαλίζοντας πλέον µεγαλύτερα ποσοστά κέρδους από την αυξηµένη παραγωγή, αυτοπαγιδεύτηκαν σε µία διαδικασία για την οποία είχαν ελά-

ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αν ξέραµε τι τρώµε εµείς και τα παιδιά µας Τα παλαιότερα χρόνια, οι διατροφικές ανάγκες σε γεωργικά προϊόντα ήταν ανάλογες των συνηθειών και του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, που ήταν προσαρµοσµένη σ’ έναν λιτό τρόπο ζωής. χιστη πληροφόρηση. Από την εµφάνιση του περιβόητου εντοµοκτόνου DDT το 1946 –που έκανε διάσηµη µεγάλη γερµανική φαρµακοβιοµηχανία- µέχρι τη σύγχρονη εποχή των σύνθετων ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και µυκητοκτόνων, έχουν µεσολαβήσει αρκετοί ακόµα επιβαρυντικοί παράγοντες που υποβαθµίζουν την ποιοτική γεωργία.

Προκαλούν καρκίνο

Ο σπουδαιότερος είναι η εισβολή των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων που θεωρούνται υπεύθυνα για αρκετές ασθένειες και µορφές καρκίνου. Συνδυαστικά, τα µεταλλαγµένα προϊόντα, τα τοξικά φυτοφάρµακα και τα χηµικά λιπάσµατα αλλοίωσαν την ποιότητα και τη γεύση στο βωµό της

βίαιης παραγωγής και του ευκολότερου κέρδους. Οι ξεχασµένες ευωδιές και γεύσεις των οπωροκηπευτικών αποτελούν τη ροµαντική πλευρά αναπόλησης µιας φευγάτης εποχής, που άφησε πίσω της ένα συνονθύλευµα άγευστων και ύποπτων για τη δηµόσια υγεία ζωτικών προϊόντων διατροφής. Η ρεαλιστική πλευρά είναι οι επικίνδυνες διαπιστώσεις οι οποίες καταγράφονται καθηµερινά στους χώρους παραγωγής, στα συσκευαστήρια, στα εργοστάσια τυποποίησης και κονσερβοποιίας. Στους κατεξοχήν, δηλαδή, χώρους όπου δεσπόζει µία άλλη κατηγορία ύποπτων ουσιών που προσφέρουν τις συντηρητικές, χρωστικές και άλλες ιδιότητές τους, οι οποίες κωδικοποιούνται συνήθως µε το γράµµα «Ε» κι έναν συνοδευτικό αριθµό.

Τα επικίνδυνα «Ε» στη διατροφή µας

Με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, στις συσκευασίες των προϊόντων αναγράφονται υποχρεωτικά οι συντηρητικές και χρωστικές ουσίες, που αντιστοιχούν στο γράµµα «Ε» και σ’ έναν αριθµό. Οφείλουµε να προσέχουµε τα «ψιλά γράµµατα» πριν καταναλώσουµε το περιεχόµενο της συσκευασίας. Ας δούµε λοιπόν, από τι κινδυνεύουµε όντας ανυποψίαστοι.

ΥΠΟΠΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ε102 Ε107 Ε110 Ε122 Ε123 Ε124 Ε132 Ε431 Ε312 Ε414 Ε430 Ε221 Ε155 Ε210 Ε211 Ε212 Ε213 Ε219 Ε223 Ε214 Ε215 Ε216 Ε217 Ε218 Ε224 Ε225 Ε226 Ε227 Ε250 Ε131 Ε310 Ε311

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Ε120 Ε102 Ε104 Ε110 Ε124 Ε133 Ε312 Ε211 Ε212 Ε123 Ε215 Ε216 Ε127 Ε128 Ε131 Ε132 Ε250 Ε251 Ε218 Ε217 Ε219 Ε220 Ε230 Ε310 Ε311 Ε320 Ε321 Ε325 Ε262 Ε270 Ε623 Ε627 Ε630 Ε631 Ε635 ΥΠΟΠΤΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΝΕΣΕΙΣ Ε102 Ε107 Ε122 Ε151 Ε153 Ε154 Ε155 Ε173 Ε407 ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ε124 Ε230 Ε250 Ε251 Ε173 Ε900

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 1. ∆ερµατικές διαταραχές: Ε230 Ε231 Ε232 Ε233 Ε311 Ε312 2. Γαστρεντερικές διαταραχές: Ε221 Ε222 Ε223 Ε224 Ε226 Ε338 Ε339 Ε340 Ε341 Ε407 Ε450 Ε461 Ε462 Ε463 Ε465 Ε466 3. Αύξηση αρτηριακής πίεσης: Ε406 4. Αύξηση χοληστερόλης: Ε320 Ε321 5. Το Ε220 ευθύνεται για την καταστροφή της βιταµίνης Β12 που αφορά το νευρικό σύστηµα. 6. Το Ε123 θεωρείται πολύ επικίνδυνη ουσία απαγορευµένη για τα τρόφιµα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Όταν η σύγχρονη κοινωνία συνειδητοποίησε τα αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί και αναζήτησε ξανά την οικολογική της ταυτότητα, άρχισε να εµφανίζεται ένα νέο ρεύµα εναλλακτικής γεωργίας. Η συγκεκριµένη τάση αποτέλεσε µεσοδιάστηµα επιστροφής αρκετών γεωργών και κτηνοτρόφων στους παραδοσιακούς τρόπους χρήσης της γης, ώστε να επανασυσταθεί η διαταραγµένη διατροφική αλυσίδα. Οι βιολογικές καλλιέργειες, από τις οποίες απουσιάζουν τα ζιζανιοκτόνα και τα χηµικά λιπάσµατα, είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων, που προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Στις βιολογικές καλλιέργειες απαγορεύεται η χρήση χηµικών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων συντηρητικών και ενισχυτικών ορµονών σε κάθε στάδιο παραγωγής. Στον αντίποδα της µειωµένης παραγωγής, η φύση ανταµείβει τον καταναλωτή µε την εξαιρετική ποιότητα και γεύση των παραγόµενων προϊόντων, που περιέχουν παράλληλα µεγαλύτερα ποσοστά βιταµινών και θρεπτικών συστατικών.


24

Εν οίκω Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΛΟΣ

Οδηγώντας στα όρια! Ο

Νίκος Τσέλος γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Μυρτ ι ά , π α ιδ ί µ ια ς 6 µ ε λ ο ύ ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς έ χο ν τ α ς τ ο ν τ ί τ λ ο τ ο υ « µ ε γα λ ύ τ ε ρ ο υ » ! Α π ό µ ι κ ρ ό ς έ δ ε ιχν ε κλίση προς τον µηχανοκίνητο αθλητισµό. Μόλις 6 ετών οδήγησε τρακτέρ και στα δέκα του έπιασε στα χέρια του το τιµόνι ενός Fiat 124…

124… αλλά Seat είναι το αυτοκίνητο µε το οποίο συµµετέχει σε αγώνες αυτοκινήτου εδώ και 9 χρόνια καταφέρνοντας να αποσπάσει πολλές διακρίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπου έχει αγωνιστεί. «Καλαµάτα, Λαύριο, Πάτρα, Λάρισα, Αγρίνιο, Ναύπλιο, Αθήνα, Ζάκυνθο, Σπάρτη κι άλλες πόλεις που δεν τις θυµάµαι όλες! Έχω πάει εκεί για να τρέξω σε αγώνες Drift και Drift Show. Η διαφορά τους είναι ότι στο πρώτο εκτός από την οδηγική ικανότητα βαθµολογείται και η τεχνική ενώ στο δεύτερο δεν υπάρχει βαθµολόγηση, ο κάθε οδηγός είναι “ελεύθερος” να κάνει ό,τι θέλει για να ξεσηκώσει τον κόσµο!»… τονίζει. «Το γεγονός ότι οδηγείς στα όρια όχι µόνο το αυτοκίνητό σου αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν περιγράφεται. Μόνο αυτοί που τρέχουν σε αγώνες µπορούν να το αντιληφθούν!», λέει ο Νίκος για τη «σχέση» του µε την αγωνιστική οδήγηση. Στους αγώνες δεν είναι ποτέ µόνος αλλά έχει µαζί του την οµάδα του που συνήθως αποτελείται από 2-3 άτοµα που γνωρίζουν πολύ καλά τα «µυστικά» του αυτοκινήτου και του Drift. «Ο ένας είναι στα µηχανικά, ο δεύτερος στα λάστιχα και ο τρίτος είναι ο… “κατάσκοπος” της οµάδας που µας δίνει πολύτιµες πληροφορίες για τον αγώνα».

Με τον αδελφό του Λάµπρο σε παιδική ηλικία.

Στον 1ο αγώνα «Drift Show» που διοργάνωσε η «Art of Speed» στο Επιτάλιο στο βάθρο των νικητών µαζί µε τους… «τρελούς» Ζακυνθινούς και τον πρόεδρο της λέσχης.

Θυµάται ιδιαίτερα τον αγώνα στη Πάτρα πριν δυο µήνες όπου κατάφερε να περάσει το «εµπόδιο» του πρωταθλητή Ελλάδας του 2010 Νίκο Ζιλιµπινάκη ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά… «Φόβος κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν υπάρχει. Τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για να µην υπάρχει ατύχηµα! Έχω όµως φοβηθεί πολλές φορές µ’ αυτά που βλέπω στους δρόµους! Οι Ηλείοι είναι καλοί οδηγοί αλλά κάποιες φορές… χάνεται ο έλεγχος και έχουµε δυσάρεστα!», εξοµολογείται ο Νίκος. Μαζί µε µια οµάδα φίλων των αγώνων αυτοκινήτου από τον περασµένο Φεβρουάριο ίδρυσαν το Σωµατείο «Art of Speed» (σ.σ. πληροφορίες στο 6939 181575) που έχει σαν στόχο του την συσπείρωση αυτών που αγαπούν το συγκεκριµένο χόµπι και την διοργάνωση αγώνων στην Ηλεία. Ο πρώτος αγώνας πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή 22 Ιουλίου στον αεροδιάδροµο του Επιταλίου και είχε πολύ µεγάλη επιτυχία. Παρά τις υψηλότατες θερµο-

Από τον αγώνα στο Επιτάλιο µε τον Νίκο… να το «καίει»!

κρασίες πάνω από 1.000 άτοµα έδωσαν το παρών και απόλαυσαν εξαιρετικό θέαµα. «Το ξεκίνηµα που κάναµε ήταν πολύ ικανοποιητικό και η ανταπόκριση του κόσµου µας έδωσε να καταλάβουµε ότι υπάρχει “δίψα” για τέτοιου είδους θέαµα. Υποχρέωσή µας από δω και στο εξής είναι να βάλουµε και κάποιους νεότερους στο χώρο και… στην πίστα!», δηλώνει ο Νίκος. Εκτός αγώνων ο Νίκος Τσέλος είναι παντρεµένος µε


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Εν οίκω Ο Νίκος Τσέλος στις πρώτες του επαφές µε την αγωνιστική οδήγηση σε πίστα καρτ στις Αφίδνες…

Με τη σύζυγό του Ρέα η οποία την ηµέρα του γάµου τους οδηγήθηκε στην εκκλησία (σ.σ. στον Άγιο Νικόλαο στην κεντρική πλατεία του Πύργου) µε το Seat 124 που ο Νίκος τρέχει στους αγώνες!

την Ρέα Ασηµακοπούλου και από το 2001 ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώµα και πιο συγκεκριµένα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ανδραβίδας µε το βαθµό του Αρχιπυροσβέστη. Εδώ και λίγα 24ώρα βέβαια κατέκτησε και τον πιο σπουδαίο τίτλο της καριέρας του που δεν είναι άλλος από αυτόν… του µπαµπά, αποκτώντας µια πανέµορφη κόρη!

Με τον πατέρα του, Θανάση Τσέλο, σε κοπή πίτας της ΦΙΛΜΠΑ στην πίστα Cartmania στην Πάτρα. Ο Νίκος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας µέσα σε άρµα µάχης στον Έβρο… κι αν απορείτε αν έχει οδηγήσει τέτοιο όχηµα, η απάντηση δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από το.. ναι!

Με τον γνωστό οδηγό Γιώργο Κορωνιό σε αγώνα στη Ζάκυνθο.

Με τον αδελφό του, Λάµπρο Τσέλο –ιδιοκτήτη του Café-Bar «Due Strade» στον Πύργο- κόβοντας την τούρτα γενεθλίων…


26

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ Τα πάντα για την κατοικία

Η

επιχείρηση «ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ» δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοράς εδώ και πολλά χρόνια και διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας και όχι µόνο. Στο κατάστηµα «ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ», θα βρείτε από οικιακά είδη για την κουζίνα και το µπάνιο, εποχια κά είδη για την βεράντα ή τον κήπο µέχρι απορρυπαντικά, χαρτικά για κάθε χρήση καθώς και µια τεράστια γκάµα σε διακοσµητικά είδη, παιχνίδια και προϊόντα οµορφιάς. Ο άνετος και λειτουργικός χώρος της επιχείρησης προσφέρει στον πελάτη την δυνατότητα να επιλέξει µέσα από την πλούσια γκάµα της τα προϊόντα που αναζητά χωρίς ταλαιπωρία ενώ η ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα αναµονής προσφέρεται για καφέ ή αναψυκτικό κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κατάστηµα. Η επιχείρηση «ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ» ασχολείται µε πώληση χονδρική και λιανική σε όλα της τα είδη τα οποία µπορεί ο πελάτης να βρει σε ασυναγώνιστες τιµές και αναλαµβάνει την µεταφορά των προϊόντων στο δικό σας χώρο. Το κατάστηµα συνεργάζεται µε αξιόπιστες εταιρείες ενώ καλύπτει ένα ευρύ φάσµα στον τοµέα της χονδρικής πώλησης που εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Γιώργος Καραβατάς, σκοπός είναι το κατάστηµα να προσφέρει προϊόντα ποιότητας στοχεύοντας πάντα στην άµεση εξυπηρέτηση, τις σωστές τιµές και την ποικιλία των ειδών που µπορεί να αναζητά κάποιος. Στα πλαίσια αυτά η επιχείρηση «ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ» έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της εµπλουτίζοντας την γκάµα των ειδών της προκειµένου να καλύψει κάθε ανάγκη της σύγχρονης κατοικίας. ∆/ΝΣΗ: Περιοχή ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 26210 29908 ΦΑΞ: 26210 22432

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Σ Π Ο Ρ 27

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σηµαντική συνάντηση σήµερα στις 7 µ.µ µε στόχο τη δηµιουργία νέας διοίκησης Σελ. 25

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Πολύ δυνατό το νέο ∆.Σ της οµάδας Σ

Του Γιάννη Μουρούτη

ε πολύ καλό δρόµο είναι τα διοικητικά του Πανηλειακού και η εξεύρεση λύσης δείχνει πολύ πιθανή µέχρι τη ∆ευτέρα το βράδυ. Οι συνεχείς συναντήσεις των ανθρώπων που θέλουν να βγει… η οµάδα του Πύργου, από το αδιέξοδο, οδήγησαν σε σηµαντικές εξελίξεις που σηµατοδοτούν, την ανακοίνωση νέου ∆.Σ µε δέκα µέλη. Το νέο ∆.Σ αναµένεται να δουλέψει σκληρά και µε οργάνωση και µεθοδικότητα, ώστε να έχουµε ένα σχήµα δυνατό, µε πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερη διάθεση για προσφορά. Ο Πανηλειακός, επιτέλους έγινε βίωµα σε αρκετά πρόσωπα, ότι είναι οµάδα που αξίζει στήριξης και ενίσχυσης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι εκτός από το νέο σχήµα θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, εξωδιοικητικά, που θα βοηθούν στην άρτια λειτουργία της οµάδας. Υπάρχει προθυµία από αρκετούς φίλους του Πανηλειακού και αυτό είναι .σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο, για ένα καινούριο και πρωτοποριακό ξεκίνηµα που επιχειρείται στους «ερυθρολεύκους». Σύµφωνα µε πληροφορίες µας,

αφού ανακοινωθεί το νέο δεκαµελές ∆.Σ, άµεσα θα ξεκινήσει ο σχεδιασµός, µε πρώτο µέληµα το θέµα της τεχνικής ηγεσίας. Μεγάλο προβάδισµα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στη θέση του προπονητή και πάλι θα βρίσκεται ο Σωτήρης Αντωνίου, ο οποίος άλλωστε και µόνος του πρόσφατα δήλωσε ότι έχει δεθεί… πλέον µε τον Πανηλειακό. Ακόµη, πρέπει να αναφέρουµε ότι στη θέση του τεχνικού διευθυντή θα τοποθετηθεί µια µεγάλη δόξα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, που έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Α’ Εθνική, ενώ στο ∆.Σ θα συµµετάσχει επίσης και ένας πρώην παίκτης του Πανηλειακού, όταν η οµάδα αγωνιζόταν «στα σαλόνια του τοπικού ποδοσφαίρου». Ανακοίνωση - κάλεσµα από το Σύλλογο Φίλων Πανηλειακού

Ανακοίνωση από το Σύλλογο Φίλων Πανηλειακού: «Για το προσεχές διάστηµα (µέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση) τα γραφεία στον Πύργο θα είναι ανοιχτά δυο φορές την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα και κάθε Τετάρτη, ώρες από

Ο Πανηλειακός αύριο εκτός απροόπτου θα αναδείξει νέο ∆.Σ

20.00 ως 22.30. Καλούνται όλα τα µέλη και οι φίλοι να δώσουν συνδροµή και όποια οικονοµική ενίσχυση γενικά µπορούν, γιατί τα έξοδα (ενοίκιο, κ.τ.λ.) συνεχίζουν να “τρέχουν” ενώ πρέπει να γίνουν και οι διαδικασίες επίσηµης σύστα-

σης του Συλλόγου, που έχουν δαπάνη κι αυτές! Μην το αµελείτε! Και υπενθυµίζεται ότι στην τελευταία Συνέλευση αποφασίστηκε η συνέχεια της λειτουργίας των γραφείων υπό την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα

παραπάνω! Για οποιαδήποτε άλλη κίνηση (π.χ. άνοιγµα γραφείων και άλλη µέρα, κ.τ.λ.) θα υπάρξει άλλη ενηµέρωση».


28 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τ

Πρεµιέρα για την Εθνική Πόλο

(ενόργανη) γυµναστική, σκοποβολή, τένις, ποδηλασία δρό-

µου, ιστιοπλοΐα, κανόε σλάλοµ, καταδύσεις, πινγκ πονγκ (ΕΤ1-ΕΡΤ HD)

12.00 Κολύµβηση (ΝΕΤ)

12.00 Πόλο ανδρών: Ελλάδα-Κροατία (ΕΤ3)

16.10 Πόλο ανδρών: Ιταλία-Αυστραλία (ΕΤ3) 21.30 Κολύµβηση (ΝΕΤ)

22.00 Μπάσκετ ανδρών: Ρωσία-Αγγλία (ΕΤ1-ΕΡΤ HD)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 11:30 Προκριµατικά (Γ) [Βάσω Μιλλούση] 13:15 Προκριµατικά (Γ) [Βάσω Μιλλούση] 16:45 Προκριµατικά (Γ) [Βάσω Μιλλούση] 18:30 Προκριµατικά (Γ) [Βάσω Μιλλούση] 22:00 Προκριµατικά (Γ) [Βάσω Μιλλούση]

22.00 Βόλεϊ ανδρών: Ιταλία-Πολωνία (ΕΤ3)

24.00 Βόλεϊ ανδρών: Βραζιλία-Τυνησία (ΕΤ3)

00.15 Μπάσκετ ανδρών: Αργεντινή-Λιθουανία (ΕΤ1-ΕΡΤ HD)

MotoGP (Λαγκούνα Σέκα) (OTE Sport3-HD)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 14:00 Finn (Α) [Γιάννης Μιτάκης] 15:35 Star (Α) [Αιµίλιος Παπαθανασίου, Αντώνης Τσότρας]

19.35 Warm-up

23.30 Grand Prix

06.00 Αµερικανικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου MLS: Πόρτ-

ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ 15:30 Προκριµατικά: C1 (Α) [Χρήστος Τσακµάκης] ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 13:00 Προκριµατικά: 100µ ύπτιο (Α) [Άρης Γρηγοριάδης] ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:40 Προκριµατικά: διπλό σκιφ ελαφρών βαρών (Γ) [Αλεξάνδρα Τσιάβου, Χριστίνα Γιαζιτζίδου] 13:10 Προκριµατικά: διπλό σκιφ ελαφρών βαρών (Α) [Λευτέρης Κόνσολας, Παναγιώτης Μαγδάνης]

Η

Η οµάδα µε τα περισσότερα τρόπαια στον κόσµο, η A.C. MILAN, έρχεται στην Ελλάδα προκειµένου να ανακαλύψει τα νέα ταλέντα του ποδοσφαίρου! Το «MILAN Junior Camp – Olympia 2012» θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας (26-31/8)- λόγω Ολυµπιακών Αγώνωνκαι οι υπεύθυνοι των ακαδηµιών του ιταλικού συλλόγου ταξιδεύουν στη χώρα µας προκειµένου να εκπαιδεύσουν µικρούς φιλόδοξους ποδοσφαιριστές. Οι προπονήσεις θα γίνονται σε καθηµερινή βάση στη Συντριάδα στις εγκαταστάσεις του Πανηλειακού, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν και κάποια φιλικά µε τις Ακαδηµίες των «ερυθρολεύκων».

Η Ατζέντα της ηµέρας

11.00-02.30 Beach volleyball, κωπηλασία, καλλιτεχνική

ο µατς της Εθνικής Πόλο µε την αντίστοιχη της Κροατίας ξεχωρίζει στο σηµερινό πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων από ελληνικό ενδιαφέρον. Ακόµη ο Άρης Γρηγοριάδης στην κολύµβηση και στο ύπτιο, θα προσπαθήσει να περάσει στην επόµενη φάση, ενώ ξεκινούν την προσπάθειά τους οι Αιµίλιος Παπαθανασίου και Αντώνης Τσότρας στην Ιστιοπλοΐα. Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα:

Μίλαν έρχεται στην Ελλάδα προκειµένου να ανακαλύψει νέα ταλέντα στη χώρα µας, διεξάγοντας καµπ από τις 26 µέχρι τις 31 Αυγούστου!

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

λαντ Τίµπερς-Τσίβας (OTE Sport1)

11.30 GP2 Series (Χουνγκάρορινγκ): 2ος αγώνας (OTE Sport3-HD) Η Εθνική Πόλο ξεκινάει σήµερα τις υποχρεώσεις της στους Ολυµπιακούς Αγώνες

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 15:30 2ος γύρος: µονό (Α) [Καλλίνικος Κρεάνγκα] 17:30 2ος γύρος: µονό (Α) [Παναγιώτης Γκιώνης]

ΠΟΛΟ 12:00 Προκριµατικά (Α): Ελλάδα - Κροατία ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 11:00 Προκριµατικά: αεροβόλο πιστόλι 10µ (Γ) [Αθηνά ∆ούκα]

14.45 Formula 1 (Χουνγκάρορινγκ): Grand Prix (OTE Sport3-HD)

16.00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Μπλάκµπερν-ΑΕΚ (novasports1-HD)

03.00 Αµερικανικό Πρωτάθληµα Μπέιζµπολ MLB: Νιού Γιόρκ Γιάνκις-Μπόστον Ρεντ Σοκς (novasports1-HD)

Οι ακαδηµίες της Μίλαν στην Ηλεία Σε καµπ της Ολυµπίας και στις εγκαταστάσεις του Πανηλειακού!

Tα «junior camps» είναι ένας θεσµός που είναι ευρέως δηµοφιλής και διαδεδοµένος στη χώρα µας και όχι µόνο. Τα µικρά παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να διδαχθούν το αγαπηµένο τους άθληµα από τους καλύτερους παίκτες και προπονητές και από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές οµάδες. Κάθε χρόνο, η A.C. MILAN δίνει την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 έως 15 ετών να δοκιµαστούν και να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του εξειδικευµένου προπονητικού team των ακαδηµιών των «rossoneri». Συµµετέχουν προπονητές και τεχνικό προσωπικό της MILAN Junior Camp, καθώς και στο µέτρο του δυνατού παλαίµαχοι και ποδοσφαιριστές του συλλόγου, οι οποίοι µυούν τους µικρούς αθλητές στη φιλοσοφία του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τα παιδιά που ξεχωρίζουν από τις πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσµο

στις οποίες διεξάγεται το camp, ταξιδεύουν στο Μιλάνο όπου δοκιµάζονται από τους υπευθύνους των ακαδηµιών της οµάδας κατά τη διάρκεια της «Milan Junior Camp Day». Όσα παιδιά διακριθούν, στελεχώνουν τα τµήµατα της 7 φορές Πρωταθλήτριας Ευρώπης, κάνοντας πραγµατικότητα το όνειρό τους να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, από τις ακαδηµίες της Α.C. MILAN έχουν ξεπηδήσει µερικοί από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές, όπως οι καλύτεροι αµυντικοί της τελευταίας 30ετίας, Franco Baresi και Paolo Maldini! Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλώ να επικοινωνήσετε µε το ξενοδοχείο «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» το οποίο θα φιλοξενήσει τους αθλητές και τις οικογένειές τους στα τηλέφωνα (+30) 26210 42190, 2621041777, στο τηλέφωνο του γραφείου των Epihotels στην Αθήνα (+30) 2105246842, την

Οι ακαδηµίες του Πανηλειακού θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν κάποια φιλικά µε τις αντίστοιχες οµάδες της Μίλαν

υπεύθυνη Τύπου του camp, Νατάσα Παπαδηµητροπούλου, στο τηλέφωνο 6932486013 και τον συντονιστή του

προγράµµατος, Gian Andrea P. Garancini, στο τηλέφωνο 6980525423


Σ Π Ο Ρ 29

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεχίζει τις µεταγραφικές του επαφές… Πρόταση σε Καπετανάκη, θέλει και Τσαντίλη!

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

τασιµότητα παρατηρείται σε ό,τι έχει να κάνει µε το σχεδιασµό της νέας περιόδου στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, καθώς ούτε χθες σηµειώθηκε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις αλλά και τις µεταγραφές της οµάδας , καθώς οι διοικούντες δεν βιάζονται να πάρουν αποφάσεις, περιµένοντας πρώτα απαντήσεις από τους περσινούς Γουβαλάρη, Μοσχογιάννη, Μπρη και Βλαχόπουλο, και όσους ακόµα… δεν έχουν απαντήσει στις προτάσεις της οµάδας για να καθορίσουν τις µεταγραφικές τους κινήσεις. Όπου και εκεί έχουν γίνει συγκεκριµένες προτάσεις , και

µάλιστα σε ονόµατα Β΄ εθνικής , όπως ο πρώην παίκτης της Παναχαϊκής Ντίνος Φούφουλας, ο Ιωάννου της ίδιας οµάδας, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, καθώς οι «πράσινοι» κινούνται σε πολλά µέτωπα, εντός και εκτός Ηλείας! Μάλιστα στη «λίστα» των µεταγραφών από χθες µπήκε και ο πρώην γκολκίπερ του Πανηλειακού Γιάννης Καπετανάκης, στον οποίο οι «πράσινοι» έκαναν πρόταση, ενώ θέλουν και τον Γιώργο Τσαντίλη, αν τελικά αυτός αποχωρήσει από τον Ηλειακό Λεχαινών. Πάνω σ’ αυτούς που θα παραµείνουν(η λίστα που έχει δώσει στην διοίκηση ο τεχνικός της οµάδας κ. Λάκης Αθανασόπουλος περιλαµβάνει 13 παίκτες), και σε αυτούς που θα απο-

κτηθούν, θα κτιστεί ο νέος Π.Φ.Ο. Πανόπουλου της σεζόν 2012 – 13, µε το σχεδιασµό να περιλαµβάνει περίπου 10 µεταγραφές, µεταξύ αυτών και τρεις τουλάχιστον µικρούς, δίνοντας πάντα έµφαση και στους µικρούς, χωρίς βέβαια ακόµα να γνωρίζει που θα αγωνιστεί τη νέα περίοδο, καθώς µετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΠΟ, ακόµα και οι όµιλοι της ∆΄ εθνικής θα βγουν στα µέσα Αυγούστου! Πάντως αναφορικά µε τις «φήµες» που κυκλοφορούν για κάποιους παίκτες του περσινού βασικού κορµού που ακόµα δεν έχουν απαντήσει, διοίκηση και τεχνική ηγεσία δεν ανησυχούν , καθώς δεν πρόκειται να κρατήσουν κάποιον παίκτη που θέλει να φύγει µε το ζόρι! Άλλωστε

έως την ερχόµενη Πέµπτη θα αρχίσουν να ανακοινώνονται οι πρώτες µεταγραφές, µε πρώτους δυο παίκτες Β΄ εθνικής από τους κορυφαίους στο περασµένο πρωτάθληµα, ενώ κλεισµένοι θα πρέπει να θεωρούνται και τρεις παίκτες από οµάδες Γ΄ εθνικής, ενώ βέβαια υπάρχει πάντα όπως προαναφέραµε το ενδιαφέρον και για κάποιους που ξεχώρισαν και εντός Ηλείας.

Τον πρώην γκολκίπερ του Πανηλειακού Γιάννη Καπετανάκη γλυκοκοιτάζουν οι «πράσινοι» του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου!

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Επιτέλους… σήµερα το νέο ∆.Σ Λ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ύση στο διοικητικό αδιέξοδο που ταλαιπωρεί την οµάδα του Αστέρα Αµαλιάδας , µετά την οριστική αποχώρηση του πρώην προέδρου του κ. Λεονάρντο Κουράτολο, αναµένεται να έχουµε οριστικά σήµερα το βράδυ, σύµφωνα µε ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής την οποία απαρτίζουν ο κ. Γ. Πολλάτος, ο κ. ∆ηµ. Γιαννόπουλος, ο κ. Κωστ. ∆ούµας, ο κ. Γεωργ. Λίβανος, ο κ. Γεωργ. Γαλανόπουλος, και ο κ. Γιαν. Κυριακόπουλος. Το ραντεβού… έχει κλειστεί για τις 7 µ. µ. στα γραφεία του εµπορικού συλλόγου Αµαλιάδας στον Ανεµόµυλο! Εκεί αυτή τη φορά και σύµφωνα µε τα µέλη της διοικούσας επιτροπής θα σχηµατι-

στεί επιτέλους ένα ισχυρό ∆.Σ. που θα βγάλει τους «βυσσινί» από το αδιέξοδο που βρίσκονται, γιατί δεν µπορεί να περιµένει άλλο ο σχεδιασµός της νέας περιόδου. Άλλωστε και κάποιοι παίκτες παραµένουν «εγκλωβισµένοι», και θέλουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να δουν τι θα κάνουν ενόψει της νέας περιόδου. Μπορεί αυτή τη στιγµή να µην έχει βρεθεί επίσηµα τουλάχιστον… ένα πολύ «µεγάλο όνοµα» για την προεδρία (εκτός και υπάρξει κάποια έκπληξη την τελευταία στιγµή), όµως όλα δείχνουν ότι ο Αστέρας οδηγείται σε ένα «µοντέλο» διοίκησης τύπου Παναθηναϊκού! Όποιος αγαπά τον ιστορικό σύλλογο, θα πρέπει να συνεισφέρει ότι µπορεί για την «σωτηρία» της οµάδας! Αν λάβουµε υπόψιν

το ενδιαφέρον που έχουν δείξει στο παρελθόν τόσο η κα Ρούλα Γκουβίτσα, όσο και ο κ. Χρ. Τραγουστής , και εξακολουθούν να δείχνουν, τίποτα δεν αποκλείεται! Αµέσως µετά την εκλογή του νέου ∆.Σ. θα ξεκινήσει ο σχεδιασµός της νέας περιόδου, που θα στηρίζεται στις ακαδηµίες του συλλόγου και στο ντόπιο κυρίως έµψυχο δυναµικό, µε στόχο µια καλή πορεία στην Α1 – Βέρροιος, και προπονητή, έναν εκ των Λύσανδρου Τζαβάρα η Νικόλα Γκίνο! Με ιδιαίτερη αγωνία περιµένουν σήµερα παίκτες και φίλαθλοι του Αστέρα Αµαλιάδας την εκλογή νέου ∆.Σ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Σοκάρει µε την απόφασή του ο Σεφτσένκο!

∆εύτερη µεταγραφή ο Μπάρης

Θα ασχοληθεί µε την πολιτική!

Του Γιάννη Μουρούτη

Τη δεύτερη µεταγραφή του πραγµατοποίησε ο Θρίαµβος Πύργου, αποκτώντας από τους Τράχωνες (οµάδα ∆’ Εθνικής) τον Στέφανο Μπάρη. Έναν παίκτη που είναι 21 ετών και αγωνίζεται στον χώρο της άµυνας. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, που λόγω των σπουδών του θα βρεθεί στην Ηλεία και έτσι θα παίξει και ποδόσφαιρο στον Θρίαµβο, ενισχύοντας σε µεγάλο βαθµό την οµάδα του Ζώη Υφαντή. Υπενθυµίζουµε ότι αυτή είναι η δεύτερη προσθήκη µετά τον Κώστα Σταϊκούλη, που αποκτήθηκε από την Θύελλα Πύργου. Στις αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας, αναµένεται να ανακοινωθεί και άλλη µια µεταγραφή 22χρονου παίκτη, που πέρυσι έπαιξε σε οµάδα Β’ Κατηγορίας. Γενικότερα, θα γίνουν κάποιες προσθήκες ακόµη, ώστε ο Θρίαµβος να δηµιουργήσει ένα αξιόλογο έµψυχο υλικό, ικανό για µια άνετη παραµονή.

Ο Αντρέι Σεφτσένκο ανακοίνωσε πριν από περίπου έναν µήνα την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, µε τον Ουκρανό, πλέον να τονίζει πως θα ασχοληθεί µε την πολιτική! Με µία λιτή του δήλωση ο πρώην επιθετικός των Μίλαν και Τσέλσι, τόνισε πως µπορεί πολλοί να σοκαριστούν από την απόφασή του, αλλά δεν θέλει να συνεχίσει να ασχολείται µε το ποδόσφαιρο από οποιοδήποτε πόστο!

Οι Ζώης Υφαντής και Φώτης Σταυρόπουλος προσπαθούν να ενισχύσουν τον Θρίαµβο, ενόψει της νέας περιόδου

«Πιθανόν να σοκαριστούν κάποιοι. Το µέλλον µου, όµως, δεν έχει καµία σχέση µε το ποδόσφαιρο. Θα αφορά την πολιτική», είπε ο «Σέβα» και πλέον αναµένεται να δούµε ποια θα είναι η πολιτική του ενασχόληση...


30 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Το έως τώρα µεταγραφικό παζάρι

Μ

πορεί έως την προηγούµενη Κυριακή από την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου, το µεταγραφικό «παζάρι» να ήταν τελείως «φτωχό» ακόµα και µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου και τότε είχε ξεσπάσει η οικονοµική κρίση…, όµως στην εβδοµάδα που ολοκληρώνεται σήµερα, οι ρυθµοί ανέβηκαν λίγο, και όσο

θα πλησιάζουµε προς το τέλος ίσως… να «φουντώσουν»! Βέβαια η βασική αιτία είναι η κρίση, καθώς οι παράγοντες των οµάδων αδυνατούν πλέον να βάλουν το χέρι στην τσέπη! Θα λέγαµε µάλιστα πως η κατάσταση στην Α1 – Βέρροιος είναι χειρότερη από την Α2 – ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ, και όλα δείχνουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατά-

σταση έως τα τέλη Αυγούστου που τελειώνουν οι µεταγραφές, θα έχουµε «αρνητικό ρεκόρ»! Μάλιστα κάποιες οµάδες όπως θα δείτε (τρεις στην Α1 και άλλες τόσες στην Α2)ακόµα δεν έχουν κλείσει ούτε προπονητή! Αλλά ας δούµε τι έχει γίνει έως τώρα ξεκινώντας από την Α1 – Βέρροιος!

Α1 κατηγορία «Βέρροιος»

Ο Π. Γαβριλόπουλος

Αστέρας Αµαλιάδας

Ο Κ. Καραχάλιος

Ο Γ. Τσαούσης

Ήρθαν: Έφυγα ν: Μπαρτζόκας, Φ. και Γ. Παναγόπουλος, ∆ούλος, Α. και Θ. Αντωνόπουλος, Φερεκίδης, Χ. Παρασκευόπουλος, Τριανταφύλλης, Ζώντος Προπονητής: -

Ο Κ. Κόλλιας

Ξενοφών Κρεστένων

Ήρθαν: Έφυγαν: Β. και Π. ∆ιονυσόπουλος, Μυλωνάς Προπονητής: ∆ηµ. Μπατζάκας

Ολυµπιακός Πύργου

ΠΑΟ Βάρδας

Ήρθαν: Χρ. Κόλλιας Έφυγαν: Κουρλός, Κωνσταντόπουλος , Σανούσι Προπονητής: Αν. Τρυφωνόπουλος

Προοδευτική Μανολάδας

Ήρθαν: Μαντάς, Τσιτσιρόπουλος, Κ. Κόλλιας Έφυγαν: Προπονητής: Αλέκος Τοµαρόπουλος (παραµένει)

Ήρθαν: Καραχάλιος, Τσάκωνας, Τσουκαλάς Έφυγα ν: Παναγιωτόπουλος(Ερασιτέχνες Πανιωνίου) Προπονητής: Χρήστος Τσίκας

Ολυµπιακός Σαβαλίων

Ήρθαν: Έφυγαν: Καναβόγιαννης, Μπενέτος, Νικολετάκης Προπονητής: Γιάννης ∆ανίκας

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

Νίκη Τραγανού

Ήρθαν: Έφυγαν: Τσιχλιάς, Καµπάς , Νικολόπουλος Προπονητής: Αλέξης Γαλάνης

Κεραυνός Χειµαδιού

Ήρθαν: Έφυγαν: Καραγκούνης Προπονητής: -

Αίας Γαστούνης

Ήρθαν: Έφυγα ν: Τσαούσης, Καλοµοίρης, Τσουκαλάς ∆. και Π., Μπουρούκης, Τσάµης, Χριστόπουλος, Μαλισιώβας Προπονητής: Βασίλης Αντωνιάδης

Κένταυρος Μαγούλας

Ο ∆. Τσουκαλάς

Ήρθαν: Νικ. Χριστόπουλος , Παν. ∆ρουβιώτης, Θαν. Χριστόπουλος Έφυγαν: Τσαγκάρης, Καλύβας, Παναγιωτόπουλος, Ζέρβας Προπονητής: Άρης Ρουµελιώτης

∆άφνη Ανδραβίδας

Ήρθαν: Έφυγαν: Χρόνης, Νικ. Και Γιαν. Μενίκου , Λογώνης Προπονητής: -

Αργοναύτης Κατακόλου

Ήρθαν: Μ. Τσίτσος Έφυγαν: Προπονητής: Κώστας Σκαρτσιάρης (παραµένει)

Ηλειακός Λεχαινών

Ήρθαν: Τσιχλιάς, ∆ιον. Παναγόπουλος Έφυγαν: Προπονητής: Ηλίας Φωτόπουλος (παραµένει)

Ήρθαν: Καλιανιώτης, Π. Χρόνης, Γιαν. Και Νικ. Μενίκου , Π. Γαβριλόπουλος , ∆. Θεοδωρακόπουλος Έφυγαν: Μπελεκούκιας, Κλαµπάνος, Χριστοδουλόπουλος, Μπ. Χρόνης Προπονητής: Σπύρος Αντωνόπουλος (παραµένει)

Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου

Ήρθαν: Σταµατελάτος, Βαγγόπουλος, Αρ. Παναγιωτόπουλος, Τσαούσης Έφυγαν: Μπελεχρής, Γαρύφαλλος Προπονητής: Ντίνος Ράπτης (παραµένει)

Χάβαρι

Ήρθαν: Σπ. Μαργαρώνης Έφυγαν: Μπατζακόπουλος Προπονητής: Νίκος Γκρίλλας (παραµένει)


Σ Π Ο Ρ 31

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

στην Α1 και Α2 κατηγορία !

Ανεβαίνουν σιγά – σιγά οι ρυθµοί…

Α2 κατηγορία - Μπακοβασίλης Νικόλαος η «Λαµπαδάριος» ΠΑΟ Κακοβάτου

Ήρθαν: Μπάρκας, Β. και Π. ∆ιονυσόπουλος Έφυγαν: Τόλιας, ∆ιονυσόπουλος, Ρουµελιώτης Προπονητής: Σταύρος Μεντής

Ενιπέας Λαντζοΐου

Ήρθαν: Ντεβενέζος, Καραγκούνης, Ι. και Ν. Τεκερλέκης, ∆ρακόπουλος, Γαλανόπουλος, Έφυγαν: Προπονητής: Νίκος Αντωνόπουλος (παραµένει)

Ολυµπιάδα Γουµέρου

Ήρθαν: ∆. Μπίρµπας Έφυγαν: Προπονητής: Χρ. Αγγελόπουλος Ο Αρ. Παναγιωτόπουλος

Ηλειακός Βαρθολοµιού

Ήρθαν: Χριστοδουλόπουλος, Θ. Γιαννόπουλος, Αρ. Μπάχα Έφυγαν: Προπονητής: Ανδρέας Κορµπάκης

Ο Σπ. Καµπάς

Ο Μπάχα

Μυρσιναϊκός Μυρσίνης

Ήρθαν : Χρ. Σπανός Έφυγαν: Προπονητής: Χρ. Κράγκαρης

Απόλλων ∆ουνεΐκων

Ήρθαν: Έφυγαν: ∆. Καραπάνος Προπονητής: Ζώης Ανδριόλας

Πανωλενιακός

Ήρθαν: Έφυγαν: Καλιανιώτης, Παναγιωτόπουλος, Πασχάλογλου, Μαργώνης, Σάµπαλος Προπονητής: Γιάννης Κουτσουνάς

Πέλοπας Πύργου

Ο Αν. Τσάκωνας

Ήρθαν: Έφυγαν: Χρ. Αντωνόπουλος, ∆ρακόπουλος, Γιακουµέλος, Χρονόπουλος, Λάγιος Προπονητής: Κύριλλος Παλαιολόγος

Ατρόµητος Βαρβάσαινας

Ήρθαν: Κοζοκάρου, Μπελεχρής, Σκοζάι Έφυγαν: Θαν. ∆ηµητρουλόπουλος Προπονητής: Σπ. Παναγιωτακόπουλος (παραµένει)

Αλφειονίδα Αλφειούσας

Ήρθαν: Π. Γαβρίλης, Τ. Πλατής Έφυγαν: Ντ. Κύτταρης , Σ. Καστριτσέας , Μ. Τσίτσος Προπονητής: Ο Π. Γαβρίλης

ΑΠΟ Κουρτεσίου

Ο Τσιβγινίδης

Ήρθαν: Κλ. Καπετάνης , ∆. Κατηφόρης, Γιαν. Σταθόπουλος, Αγ. Τσιβγινίδης Έφυγαν: Προπονητής: Κ. Σκιαδόπουλος(παρέµεινε)

Άρης Στρεφίου

Ήρθαν: Σπ. Καµπάς Έφυγαν: ∆άνισκας ,Ουέλιγκτον Προπονητής: Αντ. Μουζής (παραµένει)

ΑΕΚ Πύργου

Ήρθαν: Έφυγαν: ∆ηµόπουλος, Καρέτσος, Παπαδόπουλος, ∆ηµάκης Προπονητής: Ν. Αργυρόπουλος (παραµένει)

Ήφαιστος Βουνάργου

Ήρθαν: Έφυγαν: Μακρής, Μπίζος, Ντεβενέζος, Σκοζάι, Σταµατελάτος , Γιανγκούλας Προπονητής: -

Αλφειός Επιταλίου

Ήρθαν: Έφυγαν: Μπάρκας Προπονητής: -

Αχιλλέας Νεοχωρίου

Ήρθαν: Έφυγαν: ∆ιαµ. Παναγόπουλος, ∆ιον. Παναγόπουλος, Παπουτσής, Χριστοφοράτος, Ψυχογιός , Κολίτζας , Κατηφόρης Προπονητής: -


32

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Το χωριό µε τις µακρυµαλλούσες γυναίκες! Τα µαλλιά είναι πολύ σηµαντικά για τις γυναίκες ανά τον κόσµο, καθώς τονίζουν τα χαρακτηριστικά τους, αλλά για τις γυναίκες που ζουν στο χωριό Huangluo της Κίνας, τα µαλλιά τους όχι µόνο ξεχωρίζουν λόγω µήκους αλλά έχουν βραβευθεί κιόλας ως τα µακρύτερα στον πλανήτη. Στο χωριό ζουν περίπου 82 οικογένειες που ανήκουν στη φυλή Red Yao, ονοµασία που οφείλεται στα παραδοσιακά κόκκινα ρούχα τους.

Τ

Έλεγχος του αυτοκινήτου µε τη… νοηµατική!

εχνικοί της εταιρείας Harman, που ειδικεύεται στην κατασκευή συστηµάτων ψυχαγωγίας σε οχήµατα, ανέπτυξαν µια νέα τεχνολογία µε την οποία ο οδηγός ενός αυτοκινήτου µπορεί να ελέγχει τα διάφορα συστήµατά του µε απλές κινήσεις του κεφαλιού ή των χεριών. Το σύστηµα αποτελείται από έναν ενσωµατωµένο στο όχηµα υπολογιστή και έναν αισθητήρα υπερύθρων που είναι τοποθετηµένος στο καντράν. Ο αισθητήρας αναγνωρίζει τις κινήσεις του οδηγού, τις οποίες στη συνέχεια «µεταφράζει» ο υπολογιστής, δίνοντας τις σχετικές εντολές στα διάφορα συστήµατα. Για παράδειγµα, ανοιγοκλείνοντας τα µάτια του ο οδηγός δίνει εντολή να τεθεί σε λειτουργία το ραδιόφωνο ή να κλείσει. Για να αυξηθεί η ένταση του ήχου, το µόνο που έχει να κάνει είναι να κουνήσει ελαφρά το κεφάλι του προς τα αριστερά και για να µειωθεί να το κουνήσει προς τα δεξιά. Αν ο οδηγός θέλει να αλλάξει σταθµό (ή τραγούδι στο CD player) πρέπει να χτυπήσει ελαφρά τα δάχτυλα του στο τιµόνι. Αν επιθυµεί να ανοίξει τον κλιµατισµό θα πρέπει απλά να περάσει το χέρι του πάνω από τον λεβιέ των ταχυτήτων, ενώ ανεβοκατεβάζοντας το χέρι του µπορεί να αυξοµειώνει την ένταση του κλιµατιστικού.Υπάρχουν και άλλες απλές κινήσεις µε τις οποίες ελέγχονται λειτουργίες όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου, χωρίς ο οδηγός να αφήνει τα χέρια του από το τιµόνι κ.ά., αποδεικνύοντας ότι ο νοηµατικός έλεγχος στο αυτοκίνητο µπορεί να µας λύσει τα χέρια στο µέλλον.

∆ηµόσιες βιβλιοθήκες µέσα… σε κορµούς δέντρων! Το καινοτόµο πρόγραµµα που ξεκίνησε στο Βερολίνο ονοµάζεται «Forest Books» («∆άσος από Βιβλία») και σκοπό έχει να φέρει τον κόσµο πιο κοντά στο βιβλίο. Ειδικότερα, µια συνεργασία δασοκόµων, ξυλουργών και πωλητών βιβλίων µε την ονοµασία Baufachfrau ξεκίνησε τη δηµιουργία δηµόσιων βιβλιοθηκών στους δρόµους του Βερολίνου… µέσα σε κορµούς δέντρων. «Η επιτυχία είναι ήδη µεγάλη και το ενδιαφέρον του κόσµου αποδεικνύεται τεράστιο στην προσπάθειά µας αυτή, η οποία, µάλιστα, αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ σαν έργο για την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»», συµπληρώνει ένας εκ των υπευθύνων.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

66% 6 6%

2! !"# "# B BA A

42% 4 2%

4! !"# "# *

31 3 1° °C C

53% 5 3%

3! !"# "# B

03:00 0 3:00

25 2 5° °C C

72% 7 2%

2! !"# "# B BA A

09:00 0 9:00

26 2 6° °C C

57% 5 7%

2! !"# "# %

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 29/07/2012 9/07 /201 2

09:00 0 9:00

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 29/07/2012 9/07 /201 2

15:00 1 5:00

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 29/07/2012 9/07 /201 2

21:00 2 1:00

()"*+#% () "*+#% 3 30/07/2012 0/0 7/2 012

()"*+#% () "*+#% 3 30/07/2012 0/0 7/2 012

26 2 6° °C C 35 3 5° °C C 38 3 8 °C °C

9K Km/h m/h

24 2 4K Km/h m/h

16 1 6K Km/h m/h

9K Km/h m/h

9K Km/h m/h

Ο άνθρωπος µε το πιο… ελαστικό δέρµα!

Γνωρίστε τον κ. «Stretch» ή αλλιώς Γκάρι Τέρνερ, που έχει το πιο ελαστικό και χαλαρό δέρµα στον κόσµο, εξαιτίας µιας σπάνιας γενετικής διαταραχής που ονοµάζεται Ehlers-Danlos και η οποία έχει «αποδυναµώσει» εντελώς την επιδερµίδα του. Το δέρµα του 41χρονου είναι «πολλαπλών χρήσεων», όπως λέει ο ίδιος χαριτολογώντας, είτε θέλει κάποιος να χρησιµοποιήσει την κοιλιά του σαν τραπέζι ή το µπράτσο του ως ράφι… δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα! Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εν λόγω διαταραχή αποδυναµώνει τις αρθρώσεις των ανθρώπων και τα αιµοφόρα αγγεία και επηρεάζει περίπου 1 στα 10.000 άτοµα, ενώ η περίπτωση του κ. Τέρνερ είναι πολύ σπάνια. «Τα δικά σας δερµατικά κύτταρα κάτω από ένα µικροσκόπιο είναι ωραία και στρογγυλά και ταιριάζουν µεταξύ τους σε πολλά σηµεία. Τα δικά µου, όµως, είναι ακανόνιστα και δεν ταιριάζουν µεταξύ τους µε τίποτα. Επιπλέον, το δέρµα µου είναι δύο φορές πιο λεπτό από ό,τι το κανονικό», λέει ο Γκάρι και συµπληρώνει: «Στην πραγµατικότητα είµαι σαν ένα… κακο-υφασµένο καλάθι και το ανακάλυψα αυτό από την ηλικία των πέντε ετών, όταν οι φίλοι µου µού τραβούσαν το δέρµα και γελούσαν. Τότε κατάλαβα ότι είχα κάτι παράξενο!».

Σπιράλ ξενοδοχείο στο Αµπου Ντάµπι

Helix στο Αµπου Ντάµπι δεν έχει ορόφους µε την έννοια που έχουµε συνηθίσει. Αντίθετα αποτελείται από συνεχόµενες σπείρες χωρίς διακριτά διαλλείµατα µεταξύ τους. Το κοίλο κέντρο του επιτρέπει την κυκλοφορία σε ένα περιµετρικό διάδροµο ενώ επιτρέπει τόσο στο φυσικό φως όσο και στον αέρα της θάλασσας να εισέρχονται στο κτήριο. Εξαιτίας του µοναδικού σχεδιασµού του κάθε δωµάτιο έχει ελαφρώς διαφορετική θέα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 208 δωµάτια όλων των τύπων και φυσικά όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον καθώς το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας που καταναλώνει παράγεται µε την εκµετάλλευσξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας από το ίδιο το κτήριο

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

Γενικά αίθριος . Άνεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 3 και στα πελάγη τοπικά 5 µποφόρ. Θερµοκρασία έως 35 βαθµούς κελσίου

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you