Page 1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΣΗ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Θρίαµβος για την παράταξη Κουλούρη Σελίδα 18

Παίζει σήµερα τα... ρέστα του µε Αστέρα Μαγούλας

Τ Η Σ ™

Σελίδα 17

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 28 Απριλίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 39001 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 8 ΣΥΡΙΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Νέο «κούρεµα» χρέους πάνω από 75%

Περίµεναν το πλοίο προς Ιταλία για µία καλύτερη µοίρα...

Σελίδα 11

Σελίδα 8

Τους µετέφεραν επιτήδειοι µε βάρκα στο λιµάνι Κατακόλου

ΟΚΤΩ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΕ 1ο Ε Ν Ι Κ Ο

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

«Οι νέοι έχουν στόχους και όραµα...»

Μεταξύ αυτών και δύο παρασκευαστές για το µικροβιολογικό

Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιες θέσεις καλύπτουν οι επικουρικοί γιατροί που έρχονται Σελίδα 5

Πρωταθλητής µε την αξία του Σελίδες 22-23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛ ΒΙ ΓΑΛ ΑΒΕΕ

85 χρόνια παράδοσης και ποιότητας Σελίδες 24-25

Στις 27 Μαΐου ο διαγωνισµός για τη δακοκτονία Σελίδα 6

Έκαναν διάρρηξη µε όχηµα του... δήµου Πύργου Σελίδα 8

Κυκλοφοριακή συµφόρηση στην οδό... Γιακούµπ Σελίδα 6


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

2η σελίδα Χρονολόγιο 28 Απριλίου 1953

Είπαν...

ΒΡΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΛΕΙΑΣ Χθες την πρωίαν ο ουρανός παρουσιάσθη νεφελώδης µε προοπτικήν πτώσεως βροχής. Η νέφωσις αυτή περί τας απογευµατινάς ώρας παρουσιάσθη έτι εντονότερα εκσπάσασα περί την 6ην απογευµατινήν εις βροχήν. ∆ΙΟΤΙ ΕΚΑΠΝΙΖΕ ΧΑΣΙΣ Υπό οµάδος οργάνων του ενταύθα Τµήµατος Ασφαλείας µε επί κεφαλής τον υπενωµοτάρχην Σ. Στεφανάτον, συνελήφθη εις το οινοπωλείον Αγαλιανού ο Ν.Α. εκ Πύργου ετών 22, διότι εκάπνιζε χασίς και είχεν εις τα θυλάκιά του σηµαντικήν ποσότητα εκ του ναρκωτικού, προφανώς δι εµπορίαν.

+ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μέµνονος θαυµατουργού Ο Όσιος Μέµνων από νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τον κόσµο και αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό. Εκάρη µοναχός και µε τους ασκητικούς του αγώνες υπέταξε τη σάρκα στο πνεύµα. Η θεία χάρη, αντάµειψε την αρετή του Οσίου Μέµνων και τον αξίωσε να θαυµατουργεί. Συνέβη κάποτε να κατακλύσουν τους αγρούς των χωρικών σµήνη ακριδών. Αυτοί χωρίς να µπορούν να κάνουν τίποτα, κλαίγοντας έβλεπαν την καταστρεπτική αυτή µάστιγα. Μ. ∆ευτέρα 29 Απριλίου 2013 + Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ, Ιωσήφ Παγκάλου

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ- ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φει ούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπί ας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµι ού: 26230 42747 Γαστο ύνη: 26230 32933 Γαστο ύνη: 26230 33238

Νίκος Στασινόπουλος ∆ιοικητής Π.Υ Αµαλιάδας

«Στόχος µας είναι η συνεχής επιµόρφωση των καθηγητών φυσικής αγωγής, γιατί θέλουµε µέσα από τα σεµινάρια αυτά που είναι πολύ χρήσιµα ο γυµναστής ενός σχολείου να είναι ενεργό µέλος σε όλους τους τοµείς και κυρίως αυτή την εποχή, που έχουµε πολλά προβλήµατα µε τους µαθητές, εξαιτίας της κακής διατροφής, της ασιτίας, των αλλεργιών».

«∆εν έχουµε λόγια για να ευχαριστήσουµε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον δήµο. ∆υστυχώς, υπάρχει µεγάλη έλλειψη σε προσωπικό και δεν µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και η εθελοντική προσφορά κάποιων ανθρώπων ήρθε ως µάννα εξ ουρανού. Καλούµε και τους δηµότες να συναισθανθούν το πρόβληµα και να συµβάλουν όπως µπορούν από την πλευρά τους».

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας βρίσκεται πάντοτε κοντά στον πολίτη, όχι µόνο σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση συµβάντων, αλλά και σε ό,τι αφορά την πρόληψη αλλά και την ενηµέρωση των πολιτών. Ειδικά όταν πρόκειται για ενηµέρωση σε µαθητές, είµαστε πάντοτε πρόθυµοι να βρεθούµε κοντά τους και να τους µιλήσουµε, έτσι ώστε να διαµορφώσουµε πολίτες µε ευαισθησίες απέναντι στο περιβάλλον».

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σελήνη: 19 ηµ. Aν. Hλίου: 06:33 ∆ύση Hλίου: 20:13

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Βαγγέλης Χριστοφόρου Αντιδήµαρχος Ήλιδας

Η φωτογραφία της Κυριακής

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

www. patrisnews.com

Γιώργος Σιακκής Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής

Ε πι ταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κ άστρο: 2623095215 Κ ρέστενας: 26250 24140 Κ υλλήνης: 26230 92287 Λ άλα: 26240 41213 Λ εχαι νών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝ ΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο ΡΤ TV Ο ΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Ε

ίναι γνωστός ο µύθος για τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή. Στον πέµπτο άθλο του ο ήρωας εστάλη να καθαρίσει τη συσσωρευµένη επί 30 χρόνια, από 3.000 βοειδή που είχε στην κατοχή του ο βασιλιάς της Ήλιδας, Αυγείας. Ο Ηρακλής έπραξε κάτι σχετικά απλό. Άλλαξε την πορεία του ποταµού Πηνειού (γιου του Ωκεανού και της Τυθέος, όπως και ο συνώνυµος λαρισαίος ποταµός) που τότε, όπως λέγεται από τους παλιούς της πεδινής Ηλείας και πιστοποιείται από επιστήµονες, η εκβολή του ήταν µεταξύ Λεχαινών και Μανωλάδας, στο σηµερινό διβάρι-λιµνοθάλασσα, το Κοτύχι… Η νέα κοίτη του Πηνειού συµπαρέσυρε όλη την κόπρο ρίχνοντάς την στο Ιόνιο, στη Μπούκα κοντά στη Γαστούνη. Στη σηµερινή Βουπρασία (δηλαδή αγοροπωλησία βοειδών), ανάµεσα στις Βάρδα, Μανωλάδα, Νέα Μανωλάδα, Κουνουπέλι υπήρχε η αρχαία πόλη Υρµίνη, προς τιµή της οµώνυµης πολεµίστριας του Τρωϊκού Πολέµου. Από την πριγκίπισσα της Υρµίνης Μανωλιάδα, µάλλον προήλθε το σηµερινό όνοµα Μανωλάδα. Στην εύφορη πεδινή Ηλεία στήθηκαν επιχειρήσεις κηπευτικών προϊόντων, όπου µετεξελίχ-

1

7/30 Μαΐου 1913. Μετά τις αλλεπάλληλες νικηφόρες µάχες του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία και Ήπειρο, κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεµο, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν την ταπεινωτική, γι’ αυτούς, συνθήκη του Λονδίνου, σύµφωνα µε την οποία παραχώρησαν ολόκληρη, σχεδόν, τη Βαλκανική Χερσόνησο στους αντιπάλους τους. Η συνθήκη αυτή δηµοσιεύθηκε, αλλά δεν κυρώθηκε εξαιτίας του Β’ Βαλκανικού Πολέµου που εξερράγη αµέσως, σχεδόν, µε τον τελειωµό του πρώτου. Οι βιαιότητες των Βουλγάρων εναντίον των ελληνικών πληθυσµών και οι συγκεντρώσεις βουλγαρικών στρατευµάτων σε σηµεία ευαίσθητα προκάλεσαν διακοίνωση του Έλληνα πρεσβευτή στη Σόφια προς τη βουλγαρική κυβέρνηση, στις 12 Ιουνίου 1913, η οποία δεν είχε κανένα αποτέλεσµα. Έτσι, εξερράγη ο Β’ Βαλκανικός Πόλεµος. Οι επιχειρήσεις στο Κιλκίς, Λαχανά, ∆οϊράνη, Στρώµνιτσα, Κρέσνα και Τζουµαγιά, τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1913, υπέφεραν την κατάρρευση της Βουλγαρίας. Τελικά, υπογράφηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου 1913. Με το Β’ Βαλκανικό Πόλεµο η Βουλγαρία έχασε µεγάλο µέρος των επιτευγµάτων, που είχε πραγµατοποιήσει στον πρώτο. Η Ελλάδα αύξησε τον πληθυσµό της κατά 2.700.000 κ.λ.π. Το πρωτόκολλο της Συνθήκης υπέγραψαν, εκτός από τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, οι: ∆ηµήτριος Πανάς, πρεσβευτής, Νικόλαος Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Παρισιού, Κ. Πάλλης, λοχαγός, και Α. Εξαδάκτυλος, λογαχός. Στη φωτογραφία, τρεις συµπατριώτες –από την επαρχία Ολυµπίας- στρατιώτες στο Β’ Βαλκανικό Πόλεµο. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Η κόπρος του Αυγεία και ο αποστάτης Ηρακλής

θηκαν σε υπερσύγχρονες µονάδες θερµοκηπίων, που εφοδιάζουν την εσωτερική αγορά, αλλά και µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Μανωλάδας, παλιάς και νέας, φτιάχτηκαν µονάδες παραγωγής φράουλας που εξοβέλισαν τα παραδοσιακά προϊόντα. Η φράουλα, όµως, είναι καλλιέργεια υψηλής εντάσεως εργασίας. ∆ηλαδή, έχει ανάγκη από πολλά εργατικά χέρια. Και φθηνά, όσο πιο φθηνά γίνεται. Όλα αυτά που σχετίζονται µε την αµοιβή της εργατικής δύναµης, µισθός, συνθήκες εργασίας, εργατικά δικαιώµατα, συνθήκες διαβίωσης, ωράρια, κοινωνικά δικαιώµατα, πολιτικές ελευθερίες, όλα καταπατηµένα. Όπως τείνει να γίνει σ΄ όλη την Ελλάδα, για όλους έλληνες και µετανάστες εργάτες. Επειδή, όµως, στην περιοχή οι εργάτες γης είναι µετανάστες, και η προσφορά της εργασίας τους είναι τεράστια και η µίσθωσή της βρίσκεται στα όρια της νοµιµότητας, τα δικαιώµατά τους δεν καταπατούνται απλώς, εξαερώνονται. Το εργατικό µοντέλο για τους µετανάστες της Μανωλάδας, προφανώς είναι το άµεσο µοντέλο εργασίας που ετοιµάζεται για όλους, και τους έλληνες εργάτες. Πλήθος από εργασιακά

δικαιώµατα καταπαµας πείσουν ότι πρότούνται, απλήρωτοι κειται για «µεµονωµισθοί, ανασφάλιστη µένο περιστατικό», εργασία µε την ώρα ενός κακού –παντού και για όποια ώρα µε αναφύονται κακοί, τηλεφωνικές κλήακόµα και στον πασεις. ράδεισο– παραγωΜε τα πρόσφατα γού. Αν ήταν αθώοι γεγονότα της Μα–που δεν ήταν, γιατί νωλάδας όλοι έπετις ίδιες πάνω κάτω σαν -πάλι- από τα εργατικές συνθήκες σύννεφα. Λες και εφαρµόζουν– γιατί δεν είχαν εκδηλωθεί Του Μάκη Μπαλαούρα δεν έβγαιναν νωρίπαρόµοια σε πολλατερα να αποστασιοπλές κατευθύνσεις ποιηθούν; Όχι για µε βιαιότητα από το λόγους ηθικής ή κοι2008. Η πολιτεία, οι κρατικές νωνικής συµπεριφοράς. Για το υπηρεσίες, οι εκλεγµένοι εκπρό- συµφέρον τους, για την αποκασωποι, τα ΜΜΕ ήξεραν και κά- τάσταση του ανταγωνισµού, λυπταν. Ο τότε πρωθυπουργός όπως προσδιορίζεται από τον Γ. Παπανδρέου, µάλιστα, εξυ- καπιταλιστικό τρόπο παραγωµνούσε το χρυσωρυχείο της γής. Πώς ανέχθηκαν, αυτοί οι Μανωλάδας. Η τοπική κοινωνία καλοί καπιταλιστές, έναν µεγασιωπούσε εκκωφαντικά. ∆εν λοπαραγωγό να παράγει µε ερπήρε καµία πρωτοβουλία, έστω γατικό κόστος υποπολλαπλάσιο και εκ των υστέρων, για να δεί- του δικού τους, νόµιµου και ηθιξει ότι αποστασιοποιείται. Η κυ- κού; βέρνηση αδιαφόρησε, µέχρις Τέλος, ευθύνες, διαφορετιότου η είδηση της δολοφονικής κές προφανώς, αδράνειας και απόπειρας έκανε το γύρο του ολιγωρίας έχουν οι δυνάµεις της κόσµου. Τότε ο κ. ∆ένδιας, µε αριστεράς και τα συνδικάτα. τη φωτιά στα µαλλιά του, επι- ∆εν παρακολούθησαν και δεν σκέφτηκε την πόλη σε επιλεγ- έκαναν σηµείο αναφοράς το µένα σηµεία και επιλεγµένους ολοένα επεκτεινόµενο βάρβαρο ανθρώπους. εργασιακό µοντέλο της ΜανωΟι άλλοι φραουλοπαραγω- λάδας. γοί, καθώς και πολιτικοί συνοΌµως υπάρχει ένα σηµείο δοιπόροι τους προσπάθησαν να καµπής, µια ποιοτική αλλαγή. Οι

εργαζόµενοι µετανάστες ξεσηκώθηκαν, στέλνοντας µηνύµατα σ’ όλη την εργατική τάξη της χώρας. Μου θύµισε, σαν κινηµατογραφικό φλας µπακ, την ιστορία των πρώτων ελλήνων µεταναστών στην Αµερική. Στις σιδηροδροµικές γραµµές, στα γουναράδικα, στα ανθρακωρυχεία. Και εκεί, πέραν της στυγνής εκµετάλλευσης, αντιµετώπιζαν τη Χρυσή Αυγή της εποχής τους, την Κου Κλουξ Κλαν. Αρκετοί απ’ αυτούς ηγήθηκαν σε εργατικούς ξεσηκωµούς και πολυήµερες κινητοποιήσεις, πληρώνοντας µε τη ζωή τους την «απρονοησία» τους, όπως ο Λούης Τίκας και ο Στιβ Κατόβης. Εδώ, τουλάχιστον, µέχρι σήµερα, γλίτωσαν τη ζωή τους… ∆ιδακτικός ο µύθος. Η κόπρος της γειτονικής Ήλιδας, της Υρµίνης συσσωρεύτηκε. Ο Ηρακλής που θα µπορούσε να αλλάξει τον ρου της εργασιακής καταστροφής, βρίσκεται εν υπνώσει. Η αφορµή, όµως, δόθηκε ξανά από τους ίδιους τους κατατρεγµένους. Θα µπορέσουν, άραγε, η Αριστερά και τα συνδικάτα να αλλάξουν τη ροή των πραγµάτων, στρέφοντας τον κινηµατικό Πηνειό, για να παρασύρει τη συσσωρευµένη κόπρο;


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Aπριλίου 2013

ΣΧΟΛΙΑ

Εγκληµατούν κατά της κοινωνικής συνοχής

Και από την Αµαλιάδα στη λίστα µε τους επίορκους Στα χέρια του Υπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, βρίσκεται η λίστα µε τα 229 ονόµατα των επίορκων δηµοσίων υπαλλήλων. Η λίστα παραδόθηκε από τον επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή. Η λίστα δηµοσιεύθηκε χθες από την εφηµερίδα ‘ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ’ και ανάµεσα στα 229 ονόµατα αναφέρονται και δύο ονόµατα δηµοτικών υπαλλήλων στον πρώην δήµο Αµαλιάδας (νυν δήµο Ήλιδας), µε την κατηγορία της χορήγησης ψευδών βεβαιώσεων. Μ.Κ.

Κλείστε το, επιτέλους... Έλεος...!! Πόσο πιο δυνατά, καθαρά και ξάστερα πρέπει δηλαδή να το πούµε ότι στο πάρκο του ΣΠΚ γίνονται σηµεία και τέρατα µπροστά στα µάτια πολιτών και ανήλικων παιδιών...; ∆εν περνούν δικοί σας άνθρωποι από ‘ κει...; ∆εν σας µεταφέρουν τα αίσχη που γίνονται, ακόµα και µέρα µεσηµέρι...; Καµαρώνετε για τον όµορφο Πύργο...Ποιον όµορφο Πύργο, κύριοι...; Ανασκουµπωθείτε και αναλάβετε τις ευθύνες σας, επιτέλους, δηµοτική αρχή και αστυνοµία και επέµβετε µια για πάντα...Αν όχι, υπάρχει λύση (και την προτείνουν οι ίδιοι αγανακτισµένοι και αηδιασµένοι πολίτες αυτής της πόλης)..Κλείστε το πάρκο...! Το ένα και µοναδικό πάρκο του Πύργου που το έχετε εγκαταλείψει στην τύχη του και κατάντησε πορνείο και άντρο περιθωριακών...Στην καρδιά της πόλης..!! Κλείστε το, τώρα...!!

3

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

Θα επανέλθω σε ένα θέµα για το οποίο πρόσφατα είχα αναφερθεί γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό και «λεπτό». Έχει να κάνει µε τους δηµόσιους λειτουργούς αλλά και τους αιρετούς που «ξαφνικά» έγιναν πρώτο θέµα συζήτησης γιατί χαρακτηρίστηκαν επίορκοι. Βέβαια ο χαρακτηρισµός εκστοµίζεται από όλους τους αναρµόδιους και ουχί από τους αρµοδίους που είναι – φυσικά – οι δικαστές. Κανείς δεν αµφιβάλει ότι η ∆ικαιοσύνη (που καθυστερεί σε πολλές περιπτώσεις) είναι αυτή που θα κρίνει αν ένας υπάλληλος ή αιρετός είναι επίορκος. Τι παρατηρούµε όµως σήµερα; Από τη µια πλευρά τους πολιτικούς να µιλάνε για επίορκους µόνο και µόνο για να δικαιολογήσουν την «υποταγή» τους στις απαιτήσεις της «τρόικας» για απολύσεις και από την άλλη ακόµη κι αν οι «επίορκοι» είναι όλοι επίορκοι να µην βγαίνουν τα νούµερα κατά την δήλωση της κυβέρνησης «θα φύγουν 4.000 επίορκοι και θα έλ-

θουν 4.000 νέοι επιστήµονες». Αποµένουν άλλοι 11.000 που πρέπει να εκδιωχθούν µέχρι το τέλος του 2014 για να εξοικονοµήσει το κράτος το πελώριο(!!) ποσό των 150-160 εκ. ευρώ για τα δύο χρόνια. Όσα δηλαδή πέταξε στους ιδιώτες για την «Ολυµπία οδό» στο τµήµα Πάτρας – Πύργου. Θα επανέλθω τώρα στο θέµα των επίορκων υπενθυµίζοντας ότι µε πρόσφατη δικαστική απόφαση αθωώθηκαν 4 υπάλληλοι της πρ. νοµαρχίας οι οποίοι µάλιστα είχαν αδίκως τεθεί σε διαθεσιµότητα. Και είναι βέβαιο ότι οι αθωώσεις θα συνεχιστούν για πολλούς ακόµα και κάποια στιγµή όλη αυτή η συζήτηση περί επίορκων θα γίνει µπούµερανγκ γι’ αυτούς που την έκαναν. Φυσικά αυτό δεν τους νοιάζει γιατί ο σκοπός τους είναι να δηµιουργήσουν πρόσκαιρες εντυπώσεις και αυτό το καταφέρνουν. Κάτι ανάλογο γίνεται και µε ορισµένους αιρετούς. ∆εν

υπεραµύνοµαι κανενός αλλά επειδή ζούµε σε µια µικρή κοινωνία λίγο – πολύ γνωρίζουµε και πρόσωπα και καταστάσεις. Κι εδώ θα πάρει αφορµή από µία πρόσφατη ανοιχτή επιστολή του προσωπικού στους παιδικούς σταθµούς Πύργου για τον Λεωνίδα ∆ηµουλιά. Και λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι «οι τυπικές αποκλίσεις από το γράµµα του νόµου για ανθρωπιστικούς καθαρά λόγους δεν µπορούν να σβήσουν όλα αυτά που κάνατε» σ.σ. ως αντιδήµαρχος. Και το λένε 12 άνθρωποι ενός συγκεκριµένου χώρου (επαγγελµατικού). Ορισµένοι από τους οποίους µπορεί να µην τον έχουν ψηφίσει καν. Ανέφερα το πιο πάνω ως παράδειγµα για να καταδείξω ότι όλη αυτή η ιστορία µε τους «επίορκους» ούτε απλή είναι ούτε πρέπει να γενικεύεται. Κι όσοι την προπαγανδίζουν θα πρέπει να ξέρουν ότι εγκληµατούν σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και γαλήνης.

Ρ. Τζ.

Στην Αµαλιάδα ο Σύλλογος «Ατυχήµατα» Στην Αµαλιάδα βρέθηκε κλιµάκιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης και Συµπαράστασης Ανηλίκων θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων «Ατυχήµατα», προκειµένου να γνωστοποιηθούν οι σκοποί του Συλλόγου και να ενισχυθεί ο Σύλλογος. Ήδη έγινε µία πρώτη συνάντηση µε τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήµου και πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Πέτρο Παπαδάτο, καθώς µία από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Αµαλιάδα είναι η συλλογή από καπάκια νερού και αναψυκτικών, από τα οποία όταν συγκεντρωθεί ένας αριθµός περίπου 10.000 τη φορά και αποδοθούν προς ανακύκλωση από τον ίδιο το σύλλογο, χαρίζεται ένα αναπηρικό καροτσάκι που έχει ανάγκη κάποιο βαριά τραυµατισµένο από τροχαίο παιδί.

Επίδειξη κινέζικων πολεµικών τεχνών Επίδειξη Shaolin Kung Fu θα πραγµατοποιηθεί το επόµενο Σάββατο 11 Μαΐου στις 7.30 το απόγευµα, στο κλειστό γυµναστήριο του Πύργου «Γιώργος Βασιλακόπουλος». Την εκδήλωση διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Κινέζικων Πολεµικών Τεχνών (Σ.Π.Κ. 14) και αυτή περιλαµβάνει παρουσιάσεις Shaolin Kung Fu, Χορό του Λιονταριού και Shuttlecock ενώ η είσοδος για όλους θα είναι δωρεάν. Να σηµειωθεί πως στην επίδειξη αναµένεται να γίνει η αναµέτρηση των δύο καλύτερων ελληνικών οµάδων. Π.ΓΙΑΚ.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο σπίτι του κλαίγοντας. - Τι έχεις; Γιατί κλαις; τον ρωτά η µητέρα του. - Με χτύπησε ο δάσκαλος. - Και γιατί σε χτύπησε; - Να, γιατί απάντησα σε µια ερώτηση που κανείς άλλος δεν µπορούσε να απαντήσει. - Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα σε χτύπησε; Και ποια ήταν αυτή η ερώτηση; - Ποιος έσπασε το τζάµι του σχολείου...

Ο επιµένων νικά

Συγκινητική ανταπόκριση Άγγιξε ευαίσθητες χορδές το ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Πατρίς» µε τις δύο γυναίκες από την Αµαλιάδα, που το τελευταίο διάστηµα ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, µετά τις διακοπές της ∆ΕΗ λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών. Η ανταπόκριση των απλών ανθρώπων είναι κάτι παραπάνω από συγκινητική. Ιδιώτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του, εξόφλησε προχθές τον λογαριασµό της ∆ΕΗ της 57χρονης, δεκάδες είναι τα τηλεφωνήµατα που έχουν γίνει από ανθρώπους που θέ-

λουν να βοηθήσουν τις δύο γυναίκες, ενώ ανταπόκριση υπήρξε και από τον δήµο Ήλιδας, και συγκεκριµένα η Κοινωφελής επιχείρηση προχωρά στην παροχή βοήθειας µέσω των προγραµµάτων του ΚΗΦΗ και του «Βοήθεια στο σπίτι». Ενδιαφέρον για παροχή βοήθειας έχει εκδηλωθεί και από την Αχαΐα και όχι µόνο. Τα παραπάνω, µας κάνουν να ελπίζουµε σε αυτή τη χώρα. Οι ευχαριστίες είναι πολύ λίγες για όλους αυτούς… Μ.Κ.

Το σήριαλ µε τον δίαυλο! Όλα έτοιµα στο Επιτάλιο Ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι προετοιµασίες για την πραγµατοποίηση του εθίµου της Κουλούρας που αναµένεται να γίνει τη ∆ευτέρα του Πάσχα και περιλαµβάνει τους ιππικούς αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στην περιοχή. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι συµµετοχές είναι αρκετές για τους αγώνες κυρίως ενώ όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνούν µε την τοπική κοινότητα Επιταλίου στο τηλ. 26213 62218. Π.Γ.

Σήριαλ έχει γίνει ο καθαρισµός του διαύλου στο αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου. Είναι κάτι σαν το γιοφύρι της Άρτας, που «οληµερίς το χτίζανε το βράδυ γκρεµιζόταν!». Ως γνωστόν, για µία ακόµη χρονιά ο δίαυλος έγινε απροσπέλαστος και ο δήµος Ήλιδας ανέλαβε και αυτή την φορά να προχωρήσει στον καθαρισµό του. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και από χθες ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισµού, για να ανοίξει ο δίαυλος και να µπορούν να κινούνται τα σκάφη. Μέχρι την επόµενη φουρτούνα βέβαια, που ο δίαυλος θα µπαζώσει εκ νέου… Ευχή όλων, να διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες και το επόµενο µπάζωµα να αργήσει… Μ.Κ.

Ό,τι δεν είχαν καταφέρει µήνες τώρα οι Ηλείοι παράγοντες για την Ολυµπία Οδό, να µιλήσουν δηλαδή καταπρόσωπο στον πρωθυπουργό, το κατάφεραν την Πέµπτη µε την επιµονή του Μάκη Παρασκευόπουλου να σπάσει το «πρωτόκολλο» και να του θέσει µε µια φράση το πρόβληµα: Είναι έγκληµα, κύριε πρόεδρε, να µην ολοκληρωθεί το έργο και να πεταχτούν τόσα χρήµατα για τις απαλλοτριώσεις και τα έργα που έχουν γίνει στον άξονα του δρόµου µετά την Πάτρα... Ο Αντώνης Σαµαράς, γνωστός για την ψυχραιµία του, δεν έδειξε ότι αιφνιδιάστηκε, αν και το επιχείρηµα του δηµάρχου Πύργου, σίγουρα τον προβληµάτισε. Γι’ αυτό και αντέδρασε άµεσα, ζητώντας από τον Κωστή Χατζηδάκη να γίνει η ειδική συνάντηση για το θέµα. Η συνέχεια στην επικείµενη και κρίσιµη αυτή συνάντηση, από την οποία Ηλεία και Μεσσηνία ελπίζουν σε πολλά…

Το πρόγραµµα της Μεγάλης Εβδοµάδας της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης Η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη Αµαλιάδας, µε ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί το πρόγραµµά της. Συγκεκριµένα, σήµερα στις 11:00 το πρωί, η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη θα συναντήσει στο ∆ηµαρχείο της Βάρδας, τους οικονοµικούς µετανάστες που τραυµατίστηκαν στην Ν. Μανολάδα, µε σκοπό την διανοµή τροφίµων. Την Μ. ∆ευτέρα ξεκινά ο έρανος στην πόλη και τα περίχωρα της Αµαλιάδας, ο οποίος θα διαρκέσει όλη την εβδοµάδα. Την Μ. Τρίτη θα πραγµατοποιηθεί συλλογή τροφίµων, στα super market του Πύργου, Lidl και Βερόπουλος και την Μ. Τετάρτη αρχίζει η διανοµή τροφίµων, η οποία θα συνεχιστεί την Μ. Πέµπτη και την Μ. Παρασκευή. Τέλος, το Μ. Σάββατο, θα δοθούν τα τρόφιµα που απέµειναν, σε όσους κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τελικά δεν εγκρίθηκαν. Γ. Τ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΤΡΕΦΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΕΛΕΜΙ∆ΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

* Εµπειρος λογιστής/φοροτέχνης, σύµβουλος επιχειρήσεων * Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών σε προσιτές τιµές * Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων για τον µισθωτό – συνταξιούχο – αγρότη µε 25 ευρώ. (Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων)

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Τηλ. 2624031180- Κιν. 6985973652, 6945154964

• !"#$%"& '()*+,'#&"$& !"#$%"& ' ()*+,'#&"$& • ($&-)()$.&"$& ($&-)()$.&"$& ""($/"$0.&"1# ($/"$0.&"1# IISO SO 222000-ISO 2000-ISO 99001-HACCP 001-HACCP

2")310)& 2")310)& ($&$,$&.&-/.,$%)& ($&$,$&.&-/.,$%)& %)%%$#)+ %)%%$#)+ 2244 -(+0!)& -(+0!)& -.*:26210 -.*:26210 36226 36226 KIN:6932 KIN:6932 865201 865201


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Aπριλίου 2013

Η γνώµη του

[

Γεώργιος Σιακκής

Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Ηλείας

Τ

Η Φυσική Αγωγή στο Νέο Σχολείο: αποκατάσταση-συµβολή-αξίες

ο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο – τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση- µε πολυδιάστατη και πολύπλευρη συµβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστική, επί του θέµατος, είναι η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «η Φ.Α. είναι το µόνο σχολικό µάθηµα που έχει στόχο να προετοιµάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική σωµατική και διανοητική ανάπτυξή τους, εµφυσώντας σηµαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύµα οµαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι». Παράλληλα και η Unesco, από το 1978, προέβαλε τη Φ.Α. και τον Αθλητισµό ως ουσιώδη στοιχεία αγωγής, για όλη τη ζωή των µαθητών-πολιτών ενώ και το άρθρο 16, §2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, σε πλήρη εναρµόνιση, αναφέρει ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…». Οι εµφατικές αυτές αναφορές, καθιστούν επιτακτική ανάγκη την κρατική αποδοχή, για

επέκταση και ολιστική ανάπτυξη της Φ.Α. ώστε, µε την αρµόζουσα θέση µέσα στο σχολικό πρόγραµµα, να συµβάλει στην όποια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Μια ολιστική ανάπτυξη που θα συνδέει τη Φ.Α. και το Σχολικό Αθλητισµό µε τη δια βίου άθληση και την υγεία, θα προάγει τις καινοτόµες αθλητικές δραστηριότητες, θα δίνει προτεραιότητα στις βασικές αθλητικές αξίες, θα οδηγεί στην κατανόηση της διαφορετικότητας και την κατάρριψη στερεοτύπων, θα απελευθερώσει τη δυναµική των καθηγητών φυσικής αγωγής για τη δηµιουργία ευρύτερης αθλητικής παιδείας. Στην εκπαιδευτική και κυρίως κοινωνική συγκυρία, είναι ανάγκη να γίνει κατανοητή, σε µέγιστο βαθµό, η πεποίθηση των αρµόδιων υπουργών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι «…η Φυσική Αγωγή παίζει πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνία, συµβάλλοντας στην εθνική συνοχή, υπερβαίνοντας προκαταλήψεις και ασκώντας θετική επιρροή στην κοινή γνώµη µέσω των ηθικών και παγκόσµιων αξιών που µεταφέρει..». και να βρει άµεση εφαρµογή η προτροπή, σε όλες τις κυβερνητικές, διακυβερνητικές, µη κυβερνητικές, εθνικές και

Πρόσωπο

Τ

Μάκης Ροµποτής Τραγουδιστής

Τα δικά του ταξίδια ζωής…

ον Μάκη Ροµποτή είναι αυτό που λέµε «τον ξέρουν και οι πέτρες». Ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής που δίνει όλο του το πάθος την ώρα της ερµηνείας. Και ταυτόχρονα, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευγενικός, σεµνός και αγαπητός. Ο Μάκης κατάγεται από το Κατάκολο. Τα χρόνια της ζωής του τα έχει «µοιρασµένα» µεταξύ Ηλείας και Αθήνας. Από παιδί ακόµη, άλλοτε έφευγε µε την οικογένειά του, άλλοτε επέστρεφε. Στην Αθήνα άλλωστε ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο. Ήταν σε ένα αναψυκτήριο, τα «Αστέρια», απέναντι από τον Σταθµό Λαρίσης. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ποτέ δεν ξεχνά εκείνη την πρώτη φορά. Στην οικογένειά του, κανείς δεν είχε µουσική παιδεία ούτε ασχολιόταν µε την µουσική. Πάντα ωστόσο θυµάται την µητέρα του, την Τασία, να έχει µαγαζιά, ταβέρνες. Και ο Μάκης πάντα αναλάµβανε να παίζει µουσική, µε τα µέσα

που υπήρχαν στα µαγαζιά, να επιµελείται το µουσικό κοµµάτι. Θες µε γραµµόφωνο, θες µε πικάπ… άλλαζε δίσκους. Από εκεί προκύπτει και το µεγάλο ρεπερτόριο που έχει. Στο σχολείο, τραγουδούσε, σε γιορτές και όχι µόνο. Θυµάται να σχολά από το νυχτερινό σχολείο και µετά να κάθεται µε φίλους και να τους τραγουδά. ∆εκαπέντε χρονών ήταν, βρισκόταν µε την οικογένειά του στην Αθήνα, όταν πήγαν αν ακούσουν µουσική στα «Αστέρια». Σε µια από τις βραδιές ταλέντων που διοργάνωνε το µαγαζί, ανέβηκε και τραγούδησε. Κάτω κόσµος και ανιχνευτές ταλέντων τον χειροκροτούσαν θερµά. Αυτό ήταν το πρώτο «µήνυµα». Ακολούθησε η πρόταση από έναν ξάδελφό του που έπαιζε µπουζούκι να δουλέψουν µαζί σε ένα µαγαζί. Από εκεί ξεκινά η µεγάλη περιπέτεια της ζωής του. Άρχισε να δουλεύει κανονικά µετά το στρατιωτικό του. Τα πρώτα του µεροκάµατα τα έκανε στην «Αλάµπρα»,

το µετέπειτα Καστέλο. Εκεί δούλεψε µε µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα της Αθήνας, που έρχονταν για κάποιες βραδιές, όπως η Χαρούλα Λαµπράκη, η Ελένη Βιτάλη. Ακολούθησαν πολλές βραδιές στον ∆ιόνυσο, που έχει αφήσει ιστορία στην νυχτερινή ζωή του Πύργου. Παντρεµένος πια και µε παιδιά, ο Μάκης φεύγει για την Αθήνα, δουλεύει σε πολλές πίστες της πρωτεύουσας, στην Βάρυ, στην Εθνική Οδό, στην Κόρινθο… Και κάποια στιγµή, βρίσκεται στην Τρούµπα! Επέστρεψε στον Πύργο, στον ∆ιόνυσο, στον Γάσπαρη, στην Φρύνη στην Αµαλιάδα, στον Βράχο… Ωστόσο, δεν του άρεσε αυτό το στυλ, και έτσι µε την µουσική του παρέα έκαναν στροφή στις ταβέρνες, στα πιο οικογενειακά µαγαζιά. ∆εν είναι µόνο αυτή η πορεία του Μάκη Ροµποτή… Έχει «ταξιδέψει» και ο ίδιος αλλά και όλοι εµείς µε τα τραγούδια του… Και θέλουµε να συνεχίσουµε αυτό το ταξίδι…

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Κυριακή των Βαΐων Έτσι κι εδώ εδέχτηκαν Αντώνη µε τα βάγια Στον δρόµο για Ολύµπια ακούς την κουκουβάγια. Μαλλί, γυαλί και µε µπριγιόλ πρωθυπουργός τα έργα Για άλλους όλα θετικά κι εδώ θα πάρω βέργα. Αίµα µιλάει των νεκρών Πύργο να φθάσεις Ρίο Σ’ όλους ζεστό το φαγητό κι εγώ το τρώω κρύο. Ήµουνα νιος και γέρασα για Πάτρα τώρα φθάνω Κεράσια έργων στα ψηλά, πηδώ και τι να κάνω. Έτσι προχθές εις τις στοές εφύλαγαν Αντώνη Όλοι φορείς ήταν νοµού κι άρχισε να νυχτώνει. Πρώτη η περιφέρεια µπροστά µε Κατσιφάρα Λάµπης Καφύρας πίσω του µην πάθουνε λαχτάρα. Και το πρωί που έφευγε στο µάγουλο φιλούσε Και η Σοφία σταύρωνε και τον εξεµετρούσε. Όλα να πάνε θετικά κι επιστροφή µε βάγια Θαλασσινό ρίξω νερό Ηλεία κάναν µάγια. Στα ίσια του τα είπανε δρόµο τον απαιτούµε Πάλι απ’ έξω ο νοµός να πάµε να κρυφτούµε. Εδώ χαλάσατε λεφτά Μάκης ενηµερώνει Και Χατζηδάκη έψαχναν κάπου αυτός τρυπώνει. Να κλείσεις τώρα ραντεβού σαν φθάσεις στην Αθήνα Ανάπτυξη δεν έχουνε πεθάνανε στην πείνα. Μισοί επήρανε λεφτά οι άλλοι περιµένουν Αντώνης δεν το ήξερε δήµαρχοι ξαποστένουν.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (1)

«Ο Ιούδας τη γνώµη φιλαργυρεί, κατά του ∆ιδασκάλου ο δυσσεβής, κινείται, βουλεύεται, µελετά την παράδοσιν, του φωτός εκπίπτει, το σκότος δεχόµενος συµφωνεί την πράσιν, πωλεί τον ατίµητον. Όθεν και αγχόνην, αµοιβήν ων περ έδρα, ευρίσκει ο άθλιος, και επώδυνον θάνατον», (Κάθισµα, Μεγ. Τρίτης).

Ο µαθητής και απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού, Ιούδας ο Ισκαριώτης είναι από τα κεντρικά πρόσωπα του Θείου ∆ράµατος. Γύρω από το πρόσωπό του έχουν διατυπωθεί πολλές γνώµες, όσον αφορά τη συµπεριφορά του και την εν γένει δράση του απέναντι στον ∆άσκαλό του, και παρότι έχει ερευνηθεί σε βάθος και έχει εξαντληθεί το όλον θέµα, εν τούτοις υπάρχουν ακόµη διαφορές απόψεων και πολλά ερωτηµατικά δηµιουργούνται και προβάλλονται, µε αποτέλεσµα να συσκοτίζεται το θέµα, Ιούδας Ισκαριώτης, αντί να φωτίζεται. Με την ευκαιρία της Μεγάλης Εβδοµάδος του Πάσχα, που και πάλι θα γίνει πολύς λόγος για το πρόσωπο του Ιούδα, πρόθεση της παρούσης στήλης είναι να ασχοληθεί µε το πρόσωπο του Ιούδα του Ισκαριώτη, και να δώσει τις πρέπουσες απαντήσεις στα διάφορα ερωτηµατικά που προβάλλονται, τόσον από τις διάφορες δυσνόητες αναφορές της Αγίας Γραφής στο πρόσωπο του Ιούδα, όσον και από την Υµνολογία της

Εδώ θα έπρεπε πολύ πιέσουν οι Πασόκοι Βαγγέλη που ήταν κοντά πράσινοι να ’ναι τόκοι. ∆ιότι ως γνωρίζουµε τέσσερις είχε βγάλει Με ένα µόνο έµεινε κάστανα στο µαγγάλι. Και όταν έρθουν εκλογές να το επικαλεσθείτε Κι όχι να πείτε πράσινο εδώ το πτώµα κείται. ∆ιότι το απαίτησε Βαγγέλης Βενιζέλος Στο σήριαλ αυτής οδού δοθεί Ηλείας τέλος. ∆ιότι συγκυβέρνηση πάλι θα ξαναγίνει Και η Σαλτάρη χρεωθεί πως φρόντισε εκείνη. Αυτή µε κοντοµάνικο κι ας είχε πρωτοβρόχι Για την Ηλεία ένα ΝΑΙ µονάχα όλο ΟΧΙ. Και να φανεί πως δίκαια έργα έχουν πατώσει Και να φανεί το ΣΥΡΙΖΑ σαν βγουν θα ξελασπώσει. Λυµπέρης ήταν παρών Μπαλιούκος µε µουστάκι Ωραίο σπορ σε ντύσιµο ο Πύργος είχε Μάκη. Εύχοµαι τώρα που ‘ρχεται µεγάλη εβδοµάδα Μετά τη σταύρωση λαού θα πω µια µαντινάδα. Να φέξεις ήλιε κατά δω, φράουλες στο κουπάκι Κι αλλάξει γνώµη υπουργός Κωστή βρε Χατζηδάκη. Και δω µπουλντόζες καθ’ οδόν αµπέλια περιβόλια Να βάζουν άσφαλτου χαλί πατρίδα τη δόλια. Σαν Οδυσσέας έγινα Ιθάκη το λιµάνι Να δω και γω διόδια κι όχι παπά λιβάνι.

]

περιφερειακές αρχές «…να συµβάλλουν σε εκπαιδευτικές αλλαγές µέσα από τις οποίες, η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισµός, θα αποκτήσουν µεγαλύτερη και σηµαντικότερη θέση µέσα στα σχολικά προγράµµατα και να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για να προωθήσουν την πρόσβαση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, σε όλο τον κόσµο. Μία πρόσβαση που θα συνεισφέρει στο δικαίωµα κάθε ανθρώπου στην εκπαίδευση και αρχίζει από το σχολείο…». Από το σχολείο και µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στα οποία «… η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό…» (άρθρο 4, ∆ιεθνής Καταστατικός Χάρτης Φ.Α. και Α.) Βιβλιογραφία Βιβλίο εκπαιδευτικού Φ.Α. Γ’ Γυµνασίου, 2008 ∆ιεθνής Καταστατικός Χάρτης Φ.Α., UNESCO,1978 Πρακτικά 4ης διεθνούς ∆ιάσκεψης, Υπουργών για τη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, Αθήνα 2004 Πρακτικά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2007 Σύνταγµα της Ελλάδας

Μην αξιώσει τύχη µας ψάλλουµε στο κασόνι Ως αιωνία η οδός πάει νοµός τελειώνει. Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Στο πάρα πέντε σκέφτηκα λύση υπάρχει κι άλλη Κατάκολο γεννήθηκε τον Παύλο Χαϊκάλη. Στα λόγια είναι χείµαρρος µε νοσταλγία σπίτι Στην τηλεόραση βουλής εσκάλιζε τη µύτη. Να βγει σ’ ένα παράθυρο αν όχι δώστου πόρτα Και τσάντα εις το χέρι του ζωχιά µαζέψει χόρτα. Για δρόµο Παύλο φώναξε απαλλοτριωµένο Πέστε εκεί του αρχηγού τον δεξιό Καµµένο. Ο ιερεύς εις το χωριό µίλησε για νηστεία Αυτό γινότανε παλαιά και ούτε για αστεία. Ήρθανε άλλες εποχές τσάντα ήταν γεµάτη Κοιλίτσα και οπίσθια κι η σύζυγος αφράτη. Τώρα ξαναγυρίζουµε σ’ όσπρια, µενουδέλι Και οι κυρίες λέπτυναν κορµάκι όλες χέλι. Το κρέας κάθε Κυριακή πατάτα να φτουρήσει Ουίσκι το ξεχάσαµε νερό από τη βρύση. Ρεµούλας τα κατάλοιπα λαός θα την πληρώσει Κι όλους αυτούς που ψήφισε, στερνή να είχε γνώση.

κτήρα του Ιούδα, και µάλιστα σε βάθος, γι’ αυτό και Εκκλησίας µας γενικότερα. Ο απόστολος Ιούδας κατάγεται από το Μεγακατά την ολονύκτια προσευχή Του, που προηγήθηκε της εκλογής των δώδεκα Αποστόλων το πρόβληµα λοχώρι (=κώµη) Κεριώθ ή Κιριώθ της επαρχίας του αυτό τον αποσχόλησε σοβαρά, και παρότι εγνώριζε συµπλέγµατος των πόλεων Ασερών – Ασώρ (=Κιποιο βαρύ Σταυρό αναλαµβάνει µε την εκλογή Του ριώθ), (Ιησούς Ναυή 15,25). Ο Ιούδας είχε στρααυτή, δέχτηκε τελικά τον τύπο αυτό του ανθρώπου τευθεί αυτοπροαίρετα στον ευρή κύκλο των στον στενό κύκλο των δώδεκα, όταν η θέληση του µαθητών του Ιησού Χριστού, και στη συνέχεια, τον Θεού Πατέρα Του εκδηλώθηκε, ενδεχοµένως, υπέρ εξέλεξε ο Ίδιος ο Χριστός, στο στενό κύκλο των δώτης πρόσληψής του. δεκα Αποστόλων Του. Τούτο σηµαίνει ότι ο Γράφει ο πρεσβύτερος Όµως τελικά το πρόβληµα του Ιούδα ήταν Κύριος εγνώριζε καλά τον χαρακτήρα του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ Ιούδα, και φαίνεται ότι υπήρχαν και στον τέτοιο, που η λύση του εξαρτάτο, πλήρως, Ορθόδοξος Θεολόγος, Ιούδα µερικές αρχές πίστης, και ίσως και κάαπό την ηθική ελευθερία του ιδίου του Ιούδα. ποιος ζήλος θερµός υπέρ του Ιησού Χριστού. Εκκλησιαστικός Συνήγορος Εάν δηλαδή, θα έµενε στις αρχικές του καλές Εφένετο, δηλαδή, τίµιος και εγκρατής ο αρχές της αρετής, ή θα τον κυριαρχούσε η Ιούδας, γι’ αυτοί και οι άλλοι µαθητές του Χριστού του εµπι- φιλοδοξία και η ιδιοτέλεια. Τελικά, το γιατί έγινε έτσι, και το στεύτηκαν την διαχείριση όλου του ταµείου των προσόδων. γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα, είναι στο βάθος τους Όµως, για την προτίµησή τους αυτή δεν άργησαν να δυσπι- ανεξήγητα, και κατά τον ιερό Χρυσόστοµο «ο Θεός οίδεν στήσουν, όταν ο Ιούδας έκανε αυστηρή παρατήρηση στον ∆ά- (=γνωρίζει)». Πάντως, ο Ιησούς Χριστός, όπως φαίνεται, δεν θέλησε να σκαλό του Ιησού Χριστό για την αλόγιστη σπατάλη του πολύτιµου µύρου. Τότε, οι άλλοι µαθητές, τον χαρακτήρισαν, αναµειχθεί, ούτε µε την αρχική εκλογή του Ιούδα από τους απροκάλυπτα και ευθέως, «… ότι κλέπτης ην, και το γλωσσό- µαθητές Του, περί τα οικονοµικά, ούτε και όταν αργότερα άρκοµον (=το κουτί συνεισφορών) είχε και τα βαλλόµενα εβά- χισε να κλέβει, διότι, ίσως ανεγνώρισε Θεία οικονοµία, «… σταζεν» (Ιωαν. 12,3-7). πάτερ µου, ει δυνατόν εστι, παρελθέτω απ’ εµού το ποτήριον Το πρώτο ερώτηµα που προβάλλει, γύρω από το πρόσωπο τούτο, πλήν ουχ ως εγώ θέλω, αλλ’ ως σύ… γενηθήτω το θέτου Ιούδα Ισκαριώτη είναι: Πώς ο Χριστός εξέλεξε απόστολό ληµά σου», (Ματ. 26, 39-42). Του έναν άνθρωπο τέτοιου χαρακτήρα; Βεβαίως ο Κύριος Ιησούς Χριστός εγνώριζε τον χαραΑύριο η συνέχεια

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κυριακή των Βαίων , αγαπητοί µου αναγνώστες, και η Εκκλησία µας υπενθυµίζει την θριαµβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού εις τα Ιερόσυλα. Ο Κύριός µας πορεύεται προς το εκούσιον πάθος Του, για να φέρη την ζωή, την ειρήνη και την χαρά στον πληγωµένον άνθρωπον. Παναθρώπινος είναι ο πόθος και η δίψα για χαρά. Η βαθειά επιθυµία του ανθρώπου,σε κάθε ώρα της ζωής του, είναι να γεµίση την ύπαρξή του µε χαρά. Γι’αυτήν αγωνίες, ξενύχτια, σχέδια,ταξίδια, συγκρούσεις, αγώνες... Και όλα αυτά γίνοντα για µία µόνιµη ευτυχία και χαρά. Από την δίψα αυτής της χαράς παρασύρεται πολλές φορές ο άνθρωπος σε θολές και αρνητικές πηγές «χαράς». Τότε η δίψα αντί να σβήση , αυξάνει και πολλαπλασιάζεται. Ο άνθρωπος, όταν σωστά πιστεύει και ζει χριστιανικά, ξέρει στην πράξη την πηγή της ζωής και της χαράς. Έτσι διαποτίζεται η ύπαρξή του από την πλήρη χαρά, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός σε εκείνους που στρατεύονται και αγωνίζονται για το άπλωµα αυτής της χαράς του Ευαγγελίου. Ο Κύριός µας µας υπενθυµίζει: «Ταύτα λελάληκα υµίν, ίνα η χαρά η εµή εν υµίν µείνη και η χαρά υµών πληρωθή» (Ιωάννου ΙΕ , 11). Η χαρά την οποίαν προσφέρει ο Κύριός µας είναι ο καρπός της «συµφιλιώσεως και κοινωνίας» ανάµεσα στους ανθρώπους µε τον Θεόν Πατέρα. Είναι η βαθειά ειρήνευση της ένοχης συνείδησης του παραβάτη ανθρώπου. Γι’αυτό ο Απ.Παύλος προτρέπει τους Φιλιπ-πησίους κάθε εποχής : «το λοιπόν, αδελφοί µου,χαίρετε εν Κυρίω» (Φιλιππ. ∆ , 4) . Να χαίρετε την χαρά που φέρει η σχέση και η επικοινωνία µε τον Θεόν. Είναι η χαρά και η ελπίδα της αιώνιας ζωής, που ο Κύριος «δυνάµει» δωρίζει στον άνθρωπο µε την αναστάσί Του. Αποµένει στον άνθρωπο να την κατακτήση προσωπικά, για να έχη η ύπαρξή του προοπτική αιωνιότητος. Ακόµη η χαρά είναι ένας από τους καρπούς του Παναγίου Πνεύµατος στις ψυχές εκείνες που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ο Χριστός είναι η αστήρευτη πηγή της χαράς και της ζωής. Γι’αυτό µεγάλη «χαρά έσται εν τω ουρανώ επι ενί αµαρτωλώ µετανούντι» (Λουκά ΙΕ , 7). Αντίθετα η αµαρτία σαν κατάσταση της ψυχής προκαλεί την λύπη και την αίσθηση του θανάτου, που έρχεται ώρα µε την ώρα στο είναι του ανθρώπου, αν δεν ξυπνήσει έγκαιρα από την ραθυµία που τον κατέχει. Η αληθινή και γνήσια χαρά είναι γεγονός που ζει εσωτερικά ο πιστός σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Όπως ο Απ. Παύλος και οι Μάρτυρες της πίστεώς µας ραβδιζόµενοι και διωκόµενοι για το όνοµα του Ιησού Χριστού έχαιραν χαράν µεγάλη. Ο Απ.Παύλος µέσα από την φυλακή έγραφε: «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ερώ χαίρετε». Η κοινωνία µε τον Ιησούν Χριστόν γίνεται πρόξενος της ενότητας, της οµόνοιας, της αγάπης και της χαράς. ∆ικαίως ο Απ.Παύλος µας προτρέπει και εύχεται : « Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσαι υµάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τω πιστεύειν»(Ρωµαίους ΙΕ , 13) . Προϋπόθεσις λοιπόν αυτής της χαράς είναι η νέκρωσις του παλαιού ανθρώπου και η προσπάθεια να συµπορευθούµε µαζί µε τον Ιησούν Χριστόν εις το εκούσιον Πάθος Του, για να µας γεµίση µε την ανάστασί Του την γνήσια χαρά , που ουδείς δύναται να µας την αφαιρέση. ΑΜΗΝ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Τ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Μια ακόµη ενδιαφέρουσα προσφορά για το Πάσχα!

ο Super Market «ΤΕΡΖΗΣ» σε συνεργασία µε την Εφ. «Πατρίς» για τις Άγιες Ηµέρες του Πάσχα προσφέρει στους καταναλωτές µια ενδιαφέρουσα προσφορά. Η εν λόγω προσφορά διαθέτει δύο δωροεπιταγές µια των 10 ευρώ και µια των 20 ευρώ. Η δωροεπιταγή των 10 ευρώ ισχύει για αγορές των 50 ευρώ και άνω ενώ η δωροεπιταγή των 20 ευρώ θα χρησιµοποιηθεί για την αγορά ενός αρνιού. Η ενέργεια αυτή ξεκίνησε στις 22/4 και θα έχει ισχύ µέχρι το Μ.Σάββατο 4/5. Όπως επισηµαίνει ο ∆ιευθυντής του Super Market «ΤΕΡΖΗΣ» Γιάννης Σπηλιώπουλος παρόµοια ενέργεια είχε πραγµατοποιηθεί και τα Χριστούγεννα. «Είναι µια ενδιαφέρουσα ενέργεια σε αυτές τις εποχές που διανύουµε. Θα εξυπηρετηθούν τα νοικοκυριά καθώς είναι µια πολύ καλή βοήθεια. Σκοπός

και στόχος µας, µετά από την εµπιστοσύνη που µας δείχνει ο κόσµος, είναι να τους ευχαριστήσουµε και µέσω της Εφ. «Πατρίς» να προσφέρουµε τις δωροεπιταγές. Να αναφέρω πως οι αναγνώστες της εφηµερίδας µπορούν καθηµερινά να βρουν τις δωροεπιταγές µας µέχρι και το Μ. Σάββατο!» Ο ∆ιευθυντής του Super Market «ΤΕΡΖΗΣ» (στην οδό Ρήγα Φεραίου 59) Γιάννης Σπηλιώπουλος

ΟΚΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

∆ώδεκα προσλήψεις στα νοσοκοµεία Θ

ετικές είναι οι εξελίξεις που προέκυψαν τις τελευταίες ηµέρες σχετικά µε την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού του νοσοκοµείου Πύργου και Αµαλιάδας. Την Τετάρτη 24/4 ο υπουργός Υγείας κος Λυκουρέντζος µε το υπ’ αριθµ. 37487 έγγραφό του προς τις υγειονοµικές περιφέρειες της χώρας, µε θέµα «περί πρόσληψης επικουρικού προσωπικού σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ», δίνει εντολή να ολοκληρωθεί άµεσα ο διαγωνισµός που εκκρεµεί. Από τον διαγωνισµό αυτό, προκύπτουν δώδεκα (12) νέοι εργαζόµενοι στα δύο νοσοκοµεία της Ηλείας. Συγκεκριµένα αντιστοιχούν (8) οκτώ στο νοσοκοµείο Πύργου και (4) τέσσερις στο νοσοκοµείο Αµαλιάδας. Στο νοσοκοµείο Πύργου δύο (2) θέσεις αφορούν την ειδικότητα παρασκευαστών ∆Ε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Επί πλέον, όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό η 6η ΥΠΕ µε έγγραφό της στις 24/4/13, απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας, αποστέλλει την πρότασή της για επικουρικό ιατρικό προσωπικό στα νοσοκοµεία της Ηλείας. Συγκεκριµένα: 2 καρδιολόγους στον Πύργο, 1 ψυχίατρο στον Πύργο, 1 αναισθησιολόγο στην Αµαλιάδα, 1 χειρουργό στην Αµαλιάδα. Στο σύνολο της 6ης ΥΠΕ αντιστοιχούν 65 θέσεις επικουρικών γιατρών. Με δεδοµένο ότι τα ενοποιηµένα νοσοκοµεία είναι 20, η αναλογία είναι ευνοϊκή για την Ηλεία. Όσον αφορά το µόνιµο ιατρικό προσωπικό, ήδη εκκρεµούν οι διορισµοί γιατρών που έχουν κριθεί.

Καλύπτονται και θέσεις παρασκευαστών στο µικροβιολογικό του Πύργου. Σχετικά µε το Μικροβιολογικό του νοσοκοµείου Πύργου, αναµένει τον διορισµό του 1 γιατρός µικροβιολόγος. Επίσης αναµένει τον διορισµό του και 1 αναισθησιολόγος µόνιµος για το ίδιο νοσοκοµείο. Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον αναπλ. ∆ιοικητή της 6ης ΥΠΕ γιατρό, κ. Αντωνακόπουλο Τάκη µας ανέφερε: «Ευρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο διαγωνισµοί για επικουρικό ιατρικό και λοιπό προσωπικό, µέσω των οποίων ενισχύονται και τα δύο νοσοκοµεία της Ηλείας. Ελλείψεις βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν, αφού ο χώρος της Υγείας είναι δυναµικός και εξελισσόµενος. Οι υπερβολές που ακούγονται για διάφορους λόγους, αδικούν το σύστηµα και τους εργαζόµενους σε αυτό. Τα νοσοκοµεία της Ηλείας

δίνουν εξετάσεις στην πράξη. Πρόσφατα αντιµετώπισαν επαρκώς τους δεκάδες τραυµατίες του άτυχου και καταδικαστέου περιστατικού της Μανολάδας. Επίσης περιστατικά που απαιτούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, έχουν αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Το µαρτυρούν οι ευχαριστίες των πολιτών στον Τοπικό Τύπο. Μην ξεχνάµε την ιστορική συγκυρία που ζει η χώρα, η οποία έχει οδηγήσει όλους τους πολίτες για αναζήτηση περίθαλψη στα ∆ηµόσια νοσοκοµεία, αυξάνονται 30% της ζήτησης. Ο αριθµός των γιατρών ανά χίλιους κατοίκους στην Ηλεία είναι εντός των διεθνών

στάνταρ. Υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού – παραϊατρικού προσωπικού. Υπάρχουν περιθώρια για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος στα πλαίσια ενός καλύτερου συντονισµού. ∆ιεκδικούµε στα πλαίσια συνεργασίας µε τις θεσµοθετηµένες εκφράσεις το προσωπικό των δοµών Υγείας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας µεγαλύτερη στήριξη του συστήµατος. Η καταστροφολογία ή η επένδυση στην καταστροφή είναι ίσως µια εύκολη τακτική. ∆εν οδηγεί όµως πουθενά, όπως ιστορικά αποδεικνύεται».

∆ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αµνοερίφια µε σφραγίδες Η ∆/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θέλοντας να ενηµερώσει και να προστατεύσει, εν όψει των εορτών του Πάσχα, το καταναλωτικό κοινό από τυχόν προσπάθειες παραπλάνησης ανακοινώνει τα εξής : Όλα τα σφάγια των ζώων πρέπει να φέρουν σφραγίδες που υποδηλώνουν τη σφαγή σε σφαγείο. Αν δεν υπάρχουν σφραγίδες δεν µπορεί να βεβαιωθεί ότι τα ζώα είναι κατάλληλα προς κατανάλωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλες οι υγειονοµικές απαιτήσεις διάθεσης των σφαγίων (π.χ τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας). Ειδικότερα, για τον τρόπο σφράγισης των αµνοεριφίων, επισηµαίνουµε: Αµνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία, είτε προέρχονται από ζώντα ζώα από κράτη – µέλη της κοινότητας, είτε είναι εγχώρια (ελληνικά), οι σφραγίδες που φέρουν είναι χρώµατος “λαµπρού κυανού” τυρκουάζ Αµνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία, αλλά ως ζώντα ζώα προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες που δεν είναι κράτη µέλη της κοινότητας (π.χ. Σκόπια) όλες οι ανωτέρω σφραγίδες έχουν χρώµα «Καστανό» (ανοικτό καφέ). Αµνοερίφια τα οποία προέρχονται από κοινοτικές χώρες (όπως π.χ. Ρουµανία, Βουλγαρία κ.λ.π.), δηλαδή έχουν σφαγεί στα Σφαγεία των χωρών από τις οποίες προέρχονται φέρουν µια σφραγίδα σχήµατος οβάλ στο κέντρο της οποίας αναγράφονται τα αρχικά της χώρας προέλευσης µε λατινικούς χαρακτήρες π.χ. για την Βουλγαρία BG και ένα κωδικό αριθµό που υποδηλώνει το σφαγείο της Βουλγαρίας που έγινε η σφαγή. Όσον αφορά την διακίνηση σπλάχνων (συκωταριές), συνήθως αυτές προσφέρονται εντός της θωρακικής κοιλότητας µε ολόκληρο το σφάγιο αµνοεριφίου. Προσοχή στην ανεξάρτητη διάθεση συκωταριάς, γιατί παρατηρείται το φαινόµενο σε πολλές περιπτώσεις, συκωταριές κατεψυγµένες να έχουν αποψυχθεί και να πωλούνται ως φρέσκιες, διαδικασία που υγειονοµικά ενέχει κινδύνους. Η διάθεση κατεψυγµένων συκωταριών θα πρέπει να φέρει την αρχική της συσκευασία, καθώς επίσης και να φέρει ετικέτα της εγκατάστασης όπου νοµίµως έγινε η κατάψυξη.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

«Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες» Η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες του ειδικού καθεστώτος στις σηµερινές συνθήκες της πιστωτικής ασφυξίας επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί µε σύντοµες και αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες προκειµένου να ενισχυθεί στοιχειωδώς η ρευστότητα τους, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξηµένες υποχρεώσεις και το υψηλό κόστος παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι µετά την µείωση των συντελεστών επιστροφής του Φ.Π.Α. µε αποτέλεσµα από τα επιστρεφόµενα ποσά για το έτος 2012 να υπολείπονται τα σηµαντικά από τα αντίστοιχα των ετών 2010 και 2011, εντούτοις, είναι απολύτως απαραίτητο να επιστραφούν όσο το δυνατόν συντοµότερα µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων που διαθέτουν πλέον το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Συγκεκριµένα, µπορεί η επιστροφή του αναλογούντος Φ.Π.Α. στο δικαιούχο αγρότη του ειδικού καθεστώτος να γίνεται άµεσα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., όπως προβλέπει και η σχετική απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του υπ. Οικονοµικών µε την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που διαθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών από τις δηλώσεις φορολογίας Εισοδήµατος µε τις δηλώσεις καλλιέργειας που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΕΛΓΑ προκειµένου να ασφαλίσουν την παραγωγή τους. Συµβαίνει όµως αρκετές ∆ΟΥ αγροτικών περιοχών της χώρας, µεταξύ των οποίων και η Ηλεία, να µην έχει ενταχθεί στο νέο αναβαθµισµένο ηλεκτρονικό σύστηµα TAXIS, µε αποτέλεσµα οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την επιστροφή του Φ.Π.Α. να µην έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα INTRANET, ώστε να προβούν τις σχετικές διασταυρώσεις και να επιστρέφουν άµεσα τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος. Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: Σε τι ενέργειες θα προβούν ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες προκειµένου η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος να γίνεται πλέον άµεσα και µε βάση τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων που διαθέτουν; Πότε θα επεκταθεί στις ∆ΟΥ του Ν. Ηλείας το νέο σύστηµα TAXIS;

εκάδες άτοµα χρησιµοποιούν καθηµερινά, τον ποδηλατόδροµο της Κατακόλου, κυρίως τις απογευµατινές ώρες, µε σκοπό την σωµατική άσκηση. Ορισµένοι ακολουθούν έναν ήπιο ρυθµό τρεξίµατος, άλλοι περπατούν και άλλοι κάνουν ποδήλατο στα ειδικά µονοπάτια της οδού. Είναι αποδεδειγµένο ότι η άθληση βοηθάει στη διατήρηση της υγείας, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Χαρίζει ευεξία στον οργανισµό και συµβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που γυµνάζονται οι περισσότεροι. Ο Γιάννης Γιάνναρος είναι ένας από αυτούς που γνωρίζει την σηµασία της άσκησης και όπως τονίζει, περπατάει στην Κατακόλου, τρεις φορές την εβδοµάδα. Ηµέρες και ώρες, που το επιτρέπει το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, καθώς και Σαββατοκύριακα, η Κατακόλου γεµίζει µε µικρούς και µεγάλους, που οδηγούνται στους ειδικά διαµορφωµένους ποδηλατόδροµους, δεξιά και αριστερά του δρόµου, για να γυµναστούν. Περνώντας λοιπόν από την Κατακόλου, παρατηρούµε, άτοµα διαφόρων ηλικιών να περπατούν, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο. Άλλοι γυµνάζονται µόνοι τους, ακούγοντας µουσική

Το προχθεσινό σόου των κυρίων Σαµαρά και Βενιζέλου στα παρατηµένα εδώ και µήνες έργα της Ολυµπίας Οδού φανερώνει ξεκάθαρα ότι οι κυβερνώντες νοµίζουν ότι απευθύνονται σε ψηφοφόρους της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60 που µε κακοστηµένα τρικ θα τους πείσουν ότι ξεκινούν τα “µεγάλα έργα”. Για ποιο λόγο πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός; Επειδή θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή ενός έργου το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και κάποια χρόνια και να φτάνει στην Τσακώνα της Μεσσηνίας και τελικά θα ολοκληρωθεί σε µια πενταετία και θα φτάνει µέχρι την Πάτρα; Να πανηγυρίσουµε γιατί η Ηλεία µένει πάλι έξω από ένα µεγάλο έργο που πρώτη το είχε ανάγκη για να αποκτήσει επιτέλους έναν αυτοκινητόδροµο της προκοπής; Να πανηγυρίσουµε γιατί η Γη των Ολυµπιακών Αγώνων µένει οριστικά στην αποµόνωση; Γιατί εκατοντάδες εργαζόµενοι στα έργα του τµήµατος της Ηλείας θα συνεχίσουν να µένουν στην ανεργία και την απόγνωση; Γιατί εκατοµµύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για αυτά τα έργα θα πάνε χαµένα; Ας καταλάβει ο λαός της Ηλείας ότι δεν έχει τίποτα πια να περιµένει από αυτή την κυβέρνηση εκτός από ψεύτικες υποσχέσεις και αόριστα “ραντεβού” της ανεπαρκούς πολιτικής εκπροσώπησης του Νοµού µε τον πρωθυπουργό.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κόλλιας Θεόδωρος Κτηνίατρος Υποψήφιος βουλευτής Ηλείας µε τη ∆ΗΜΑΡ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ∆/ΝΤΗ ΟΠΕΚΕΠΕ κ. ΚΥΡ.ΜΠΑΜΠΑΣΙ∆Η ΚΟΙΝ. α) ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Β) Μ.Μ.Ε ΗΛΕΙΑΣ

Κύριε Γενικέ Προχθές στην Ηµερίδα σχετικά µε τις ∆ηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (∆.Ε.Ε.) που έγινε στην Αθήνα ρητά δηλώσατε ότι αυτές θα γίνουν ηλεκτρονικά δια µέσου των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) και µάλιστα αυτό θα γίνει ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ. Εάν δε υπάρξει ο παραµικρός χρηµατισµός για οποιονδήποτε λόγο επικαλεσθούν π.χ. εκτυπωτικά έξοδα, τότε πρέπει αυτό να καταγγελθεί στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ληφθούν άµεσα µέτρα. Ακριβώς η ίδια ρητή διαβεβαίωση δίνεται από το ∆ελτίο (18-4-13) του ΥΠΑΑΤ. Όµως πριν αλέκτωρ λαλήσει η ΕΑΣ Ηλείας για το ίδιο θέµα άλλα διατυµπανίζει. Σύµφωνα λοιπόν µε σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε εξαρχής δηλώνει ότι {… Φέτος θα υπάρχουν συνεργεία… να υπάρχει εξυπηρέτηση των δικαιούχων µε το λιγότερο δυνατό κόστος } Αυτό δεν είναι, εκ των προτέρων µάλιστα, προτροπή και άµεση πίεση στους αγρότες ότι θα υπάρξει ένα κόστος που θα κληθούν να το επιβαρυνθούν; Αυτό δεν είναι µια πονηρή αναγγελία για προαλειµµένη λοβιτούρα; Πραγµατικά κύριε Γενικέ τι θα κάνετε; Προσµένουµε µε αγωνία, λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος. Ζαχάρω 27-4-2013

και άλλοι µε την απόλαυση της παρέας των φίλων τους. Κάποιοι καταφέρνουν να συνδυάσουν την σωµατική τους άσκηση µε την βόλτα του τετράποδου φίλου τους και κάποιοι άλλοι, που το παίρνουν λίγο πιο σοβαρά, κυρίως ποδηλάτες, µε τις ειδικές στολές τους, ακολουθούν το πρόγραµµα της απαιτητικής προπόνησής τους. Γαληνή Τσαρουχά

Πολλοί είναι αυτοί που αντικαθιστούν τον απογευµατινό τους καφέ µε την σωµατική άσκηση.

Αγγελική ∆ιονυσοπούλου «Έρχοµαι στην Κατακόλου για περπάτηµα, περίπου πέντε φορές την εβδοµάδα. Γυµνάζοµαι για προληπτικούς λόγους».

Νίκος Μπουρνέλης «Γυµνάζοµαι καθηµερινά µε σκοπό την διατήρηση της υγείας µου. Συνηθίζω να έρχοµαι µε παρέα, στην Κατακόλου, τα απογεύµατα, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο».

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος «Περπατάω 3-4 φορές την εβδοµάδα απαραιτήτως και προτιµώ να το κάνω µόνος µου. Η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σηµαντική».

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ... 2008

Στέλνουν «βροχή» τα ειδοποιητήρια για τις κλήσεις

∆ήλωση ∆ιαµαντή Καρασούλα για την Ολυµπία Οδό *Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Κυκλοφοριακή συµφόρηση στην οδό... Γιακούµπ

Κ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com λήσεις για παραβάσεις τ ου Κώδικα Οδικής Κυκ λοφορίας παραλαµβάνουν το τελευταίο διάστηµα αρκ ετοί πολίτες του δήµου Πύργου, καθώς η Οικονοµική Υπηρεσία έ χε ι ήδη ολοκληρώσε ι την αποστολή ε κείνων που αφορούν τα έτη 2008 και 2009. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι κλήσεις αυτές είναι πάνω από 3 χιλ. στο σύνολό τους και έχουν ήδη σταλεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του δήµου προς τους δικαιούχους ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως για τις κλήσεις αυτές έχει πραγµατοποιηθεί η εγγραφή τους στους χρηµατικούς καταλόγους βάσει των εκθέσεων βεβαιώσεων παραβάσεων που έχουν συνταχθεί από τα αρµόδια όργανα, όπως τη ∆ηµοτική

Πάνω από 3 χιλ. κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ των ετών 2008 και 2009 έχει αποστείλει ο δήµος Πύργου σε πολίτες.

∆ιαγωνισµός για τη δακοκτονία στις 27 Μαΐου

Α

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

νοικτό δηµόσιο διαγωνισµό προκηρύσσει η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας µετά από την υπ. αριθ. 303/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας Στις 28 Μαΐου αναµένεται να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για το µε παγίδες τύπου Mcphail στους έργο δακοκτονίας του 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταποµείς παγιδοθεσίας των ελαιώνων της Π.Ε. λέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Ηλείας όπου θα υπογραφούν οκτώ συµβάσεις. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας». Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στις Οι τοµείς 27 Μαΐου στις 10 το πρωί στην ∆ιεύθυνση ∆ιΣύµφωνα µε την ανακοίνωση οι οκτώ ελαιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής οκοµικοί τοµείς παγιδοθεσίας περιλαµβάνουν Ενότητας Ηλείας ενώ µία µέρα µετά στις 28 τις περιοχές Κάστρο, Κυλλήνη – Κ. Παναγιά, Μαΐου την ίδια ώρα θα διεξαχθεί ο διαγωνιΝεοχώρι (Πρώτος τοµέας), ∆ουνέικα, Καρδασµός για τα έργα όλων των ελαιοκοµικών τοµάς, Αλποχώρι, Κατάκολο, Κορακοχώρι, Λεµέων παγιδοθεσίας της Π.Ε. Ηλείας. Σε βεντοχώρι, Μυρτιά, Άγιος Ηλίας (∆εύτερος περίπτωση που δεν αναδειχθεί ανάδοχος κατά τοµέας), Βούναργο, Ξυλοκέρα, Φωναΐτικα, την παραπάνω ηµεροµηνία τότε, σύµφωνα µε Πράσινο, Κατσαρού (Τρίτος τοµέας), Άγιος Γετην ανακοίνωση της προκήρυξης, ο διαγωνιώργιος, Λαστέικα, Αµπελώνας, Ελαιώνας, Βροσµός θα γίνει στις 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί. χίτσα, Άγιοι Απόστολοι, Κορυφή (Τέταρτος Η διάρκεια όλου του έργου παγιδοθεσίας τοµέας), Άγιος Ιωάννης, Βυτινέικα, Γρανιείναι από τις 10 Ιουνίου µέχρι και την 1η Νοεµτσέικα, Σκουροχώρι, Πύργος (Πέµπτος τοβρίου 2013 ηµεροµηνία κατά την οποία οι ερµέας), Κολίρι, Βαρβάσαινα, γολάβοι δακοκτονίας θα πρέπει να έχουν Παλαιοβαρβάσαινα, Σαλµώνη (Έκτος τοµέας), ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις των παγιδοθεΖαχάρω, Σχινοί, Ξηροχώρι (Έβδοµος τοµέας) τών. και τέλος Κακόβατος, Νεοχώρι, Ταξιάρχες, Το έργο χρηµατοδοτείται από το λογαριαΑρήνη, Ροδινά (Όγδοος τοµέας). σµό του υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας και αναµένεται να χωριστεί σε οκτώ τµήµατα – ελαιοκοµικούς το-

Αστυνοµία και την Τροχαία. Επίσης οι κλήσεις αυτές αποτελούν, σύµφωνα µε πηγές, νόµιµο τίτλο βεβαίωσης ενώ από την άλλη τα διοικητικά πρόστιµα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που επιβάλλονται, αποτελούν ατοµικές διοικητικές πράξεις και οι διαφορές που προκύπτουν πριν το στάδιο της αναγκαστικής είσπραξης αυτών είναι διοικητικές διαφορές ουσίας προσβαλλόµενες µε προσφυγή και υπαγόµενες της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων. Πάντως µέχρι σήµερα 3.162 κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ (1880 για το έτος 2008 και 1282 για το έτος 2009) έχουν «φύγει» από τα αρµόδια όργανα της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου Πύργου και έχουν φθάσει στους παραλήπτες τους οι οποίοι τώρα καλούνται να πληρώσουν τα πρόστιµα για τις παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν.

Ο Μιχάλης… του Νοσοκοµείου Πύργου Όσοι τον συναντούν, τον κοιτάζουν µε απορία και καχυποψία, αλλά πολύ σύντοµα καταλαβαίνουν ότι, όχι απλά δε τους θα πειράζει, αλλά µε το βλέµµα του, επιζητά την προσοχή και ένα χάδι στο κεφάλι. Ο λόγος για τον…Μιχάλη, τον ηµία ιµο σκύλο που τους τελευτα ίους µήνες κυκλοφορεί γύρω-γύρω από το Νοσοκοµείο Πύργου. Ούτε µια φορά δεν επιχείρησε να περάσει την πόρτα, σα να ήξερε ότι απαγορευόταν. Το άλλοτε αδέσποτο αλλά συµπαθές τετράποδο «υιοθέτησαν» πριν λίγο καιρό ένας γιατρός και το φυλακτικό προσωπικό του Νοσοκοµείου. Έχει γίνει η συντροφιά τους και όταν αποχωρούν από τη δουλειά τους, πρώτο τους µέληµα είναι η φροντίδα τους. Ο Μιχάλης, είναι πεντακάθαρος, εµβολιάζεται όποτε χρειαστεί, παρακολουθείται από κτηνίατρο και έχει την αγάπη των ανθρώπων που τον φροντίζουν. Ανάµεσα σ’ αυτούς και τα µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου, τους οποίους τα παιδιά του φυλακτικού προσωπικού ευχαρίστησαν για τη βοήθειά τους, στην προσπάθεια που κάνουν για τη φροντίδα του Μιχάλη. Έτσι, όποιος βρεθεί στην περιοχή του Νοσοκοµείου, θα τον δει να κυκλοφορεί ανάµεσα στον κόσµο, πάντα έξω από το Νοσοκοµείο, ενώ δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν διασχίζει το δρόµο, κάτι που προκαλεί εντύπωση στους διερχόµενους οδηγούς, του αρέσει ο ήλιος όπως και ο ύπνος…και απολαµβάνει τα χάδια των περαστικών που θα σκύψουν και θα του χαϊδέψουν το κεφάλι µε αγάπη. Και µπορεί κάποιες φορές να…χάνεται, κάνοντας τις βόλτες του γύρω - γύρω στην περιοχή, αλλά πάντα επιστρέφει, σ` αυτούς που ξέρει ότι πραγµατικά τον αγαπούν και το έχουν αποδείξει. Ν.Σ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Η φτώχεια «καταργεί» το µυστήριο του γάµου

Η Ληξίαρχος του δήµου Πύργου, Μαρία Κουή – Λαδέα επεσήµανε πως οι άδειες για πολιτικούς γάµους σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή χρονιά έχουν αυξηθεί.

ΕΡΕΥΝΑ: ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Σ

την …εύκολη λύση των συµφώ νων συµβίωσης, φαίνετα ι να βρίσκουν διέξοδο αρκετά ζευγάρια από την Ηλεία το τελευταίο διάστηµα, καθώς επιλέγουν, σε αντίθεση µε την πραγµατοποίηση ενός πολιτικού γάµου, που είναι σαφώς πιο οικονοµικός πλέον από τον πολυέξοδο θρησκευτικό να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός συµφώνου συµβίω σης που ουσια στικά δεν στοιχ ίζει, παρά µόνο την επίσκεψη στο …συµβολαιογράφο!

Οι οικονοµικές δυσκολίες που έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε πολλά νοικοκυριά, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των υποψηφίων συζύγων στην υπογραφή των συµφώνων συµβίωσης, φέρνοντας µέσα στο 2013 µια σχετική «ισορροπία» ανάµεσα σε εκείνους που επιλέ-

γουν να παντρευτούν µε πολιτικό γάµο και σε εκείνους που θα επισκεφθούν τον συµβολαιογράφο τους για να υπογράψουν την συµβίωση µε το ταίρι τους. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές του ληξιαρχείου του δήµου Πύργου αρκετά είναι τα ζευγάρια που ζητούν πληροφορίες για τα σύµφωνα συµβίωσης ενώ ήδη ο δήµος Πύργου έχει προχωρήσει στην εγγραφή στα βιβλία που διατηρεί, συµφώνων συµβίωσης που έγιναν στις αρχές του 2013. Προϋποθέσεις για τα σύµφωνα συµβίωσης Η υπογραφή των συµφώνων συµβίωσης που ξεκίνησε να ισχύει µε το νόµο 3719/2008 παρέχει στο ζευγάρι τη δυνατότητα να οργανώσει τη συµβίωσή του κατόπιν συµφωνίας που θα αποδεικνύεται µέσω συµβολαιογραφικού εγγράφου και το οποίο για να ισχύει θα πρέπει απαραίτητα να κατατεθεί στη συνέχεια στο ειδικό βιβλίο του

∆ιπλασιασµό παρουσιάζουν οι πολιτικοί γάµοι στο Ληξιαρχείο του δήµου Πύργου ενώ αρκετό είναι και το ενδιαφέρον των νέων ζευγαριών για τα λεγόµενα σύµφωνα συµβίωσης.

Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συµβαλλόµενων. Σύµφωνα µε το νόµο για τη σύναψη του συµφώνου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που θα το συνάψουν ενώ για τη λύση του χρειάζεται είτε η συµφωνία των συµβληθέντων µε αυτοπρόσωπη παρουσία στο συµβολαιογράφο είτε η µονοµερής συµβολαιογραφική δήλωση και η κοινοποίησή της µε δικαστικό επιµελητή στον άλλον. ∆ιπλασιάστηκαν οι πολιτικοί γάµοι Εξάλλου, στο Ληξιαρχείο του δήµου Πύργου, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε η ληξίαρχος, Μαρία Κουή – Λαδέα, οι πολιτικοί γάµοι

έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 φτάνοντας τις διπλάσιες τιµές τον Απρίλιο του περσινού έτους. Συγκεκριµένα, στα βιβλία του ληξιαρχείου του δήµου Πύργου, σύµφωνα µε την έρευνα της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πέρυσι τον Απρίλιο είχαν εγγραφεί µόλις 30 άδειες για πολιτικούς γάµους ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2013 οι άδειες αυτές αγγίζουν τις 70 στα βιβλία του ληξιαρχείου. ∆ηλαδή µέσα στους τέσσερις µήνες του 2013 οι άδειες για πολιτικούς γάµους, όπως αναφέρει η ληξίαρχος Μαρία Κουή – Λαδέα, όχι µόνο αυξήθηκαν αλλά καταγράφουν πρωτοφανή διπλασιασµό, ο οποίος ωστόσο µε τα

Υποτονική η καταναλωτική δύναµη! Τ

λουν προσπάθεια, αναζητούν ένα παραθυράκι, που θα αποτελέσει έστω και προσωρινή λύση για την διατήρηση των καταστηµάτων τους, των οποίων τα περιθώρια επιβίωσης στενεύουν συνεχώς. Από την άλλη, σανίδα σωτηρίας απο-

Απαισιόδοξοι καταναλωτές και έµποροι.

τελεί η εορταστική περίοδος του Πάσχα, για τα καταστήµατα πώλησης λαµπάδων, παιχνιδιών και ειδών ένδυσης και υπόδησης µικρών παιδιών, καθώς οι περισσότεροι νονοί επιθυµούν να είναι συνεπείς µε τα δώρα τους.

Μικρή αύξηση των διαζυγίων Από την άλλη, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ληξιαρχείου του δήµου Πύργου, φαίνεται πως καταγράφουν µικρή αύξηση και τα διαζύγια στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, κάτι που έγκειται στην οικονοµική κρίση. Έτσι από τα 29 διαζύγια που εγγράφηκαν πέρυσι µέχρι και τον µήνα Απρίλιο στα βιβλία του Ληξιαρχείου, τη φετινή χρονιά µέχρι σήµερα ήδη το Ληξιαρχείο έχει στα βιβλία του εγγράψει 40 διαζύγια.

ΑΠΑΙΣΙO∆ ΚΑΤΑΝΑΛ ΟΞΟΙ Ω ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΤEΣ ΚΑΙ ΜΑΤIΕΣ

ην µείωση της καταναλωτικής κίνησης σε σχέση µε πέρυσι, καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος του Πάσχα, προβλέπουν καταναλωτές και επιχειρηµατίες, λαµβάνοντας υπόψη τη µη ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία της εποχής και τις συνεχείς επιβαρύνσεις.

Απαισιόδοξοι οι καταστηµατάρχες, έχουν πάψει να ελπίζουν στην αύξηση της κίνησης λόγω εορτών, καθώς όπως τονίζουν, οι καταναλωτές ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, το µεγαλύτερο πλήγµα θα δεχθούν για ακόµα µια φορά, τα καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης, µε τον τζίρο να µειώνεται στα µαγαζιά της συγκεκριµένης κατηγορίας. Η Βασιλική Καραµαλίκη, ιδιοκτήτρια καταστήµατος ένδυσης στον Πύργο, τονίζει ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στην αγορά, ενώ η Λαµπρινή Αναστασοπούλου, καταναλώτρια, θεωρεί πως οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήµατα αλλά δεν ψωνίζουν. Ολοένα και πιο υποτονική γίνεται η κίνηση της αγοράς, µε αποτέλεσµα οι εµπορικές επιχειρήσεις της πόλης µας να αργοπεθαίνουν. Πολλοί πρώην καταστηµατάρχες επέλεξαν το λουκέτο, ενώ οι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν να καταβάλ-

σηµερινά δεδοµένα – της οικονοµικής κρίσης – δικαιολογείται.

Σηµαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία των αγανακτισµένων καταναλωτών, οι οποίοι πλέον περιµένουν το δώρο του Πάσχα για να καλύψουν υποχρεώσεις. Γαληνή Τσαρουχά

«ΡΗΜΑΞΑΝ» ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

∆εν άφησαν τίποτα όρθιο ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Με το στόµα ανοιχτό, έµειναν οι υπάλληλοι του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού στον Πύργο, όταν αντιλήφθηκαν την πρωτοφανή κλοπή που έγινε από άγνωστους δράστες, προχθές στις κεντρικές αποθήκες του Οργανισµού στην οδό Αλφειού στον Πύργο, ενώ τώρα έχουν αποµείνει να µε- Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πητρούν την τεράστια νειού – Αλφειού χαρακτήζηµιά στον εξοπλισµό ρισε πρωτοφανή την κλοπή που υπέστη ο Οργανι- που σηµειώθηκε στις κεντρισµός εν µέσω αρδευτι- κές αποθήκες του Οργανισµού στον Πύργο. κής περιόδου. Σύµφωνα µε τα όσα κατήγγειλαν στην αστυνοµία οι υπάλληλοι του ΓΟΕΒ που βρήκαν την αποθήκη άδεια στην κυριολεξία, το πρωί της περασµένης Παρασκευής που πήγαν στη δουλειά τους, οι άγνωστοι, φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά το χώρο αλλά και τα σηµεία που βρίσκονται τα αντικείµενα και έδρασαν µεθοδικά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παρότι στο σηµείο η περιοχή είναι πυκνοκατοικηµένη.

∆εν έχει συµβεί στο παρελθόν αντίστοιχο περιστατικό Η κλοπή που σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της περασµένης Πέµπτης στην «καρδιά» του Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων φέρει απώλειες µηχανηµάτων και διαφόρων εργαλείων που χρησιµοποιούσαν τα συνεργεία του ΓΟΕΒ, άνω των 20 χιλ. ευρώ, αντικείµενα τα οποία ήσαν απαραίτητα για τις εξωτερικές εργασίες που υλοποιούν το τελευταίο διάστηµα τα συνεργεία του Οργανισµού. Οι δράστες, εισήλθαν στο χώρο αφού παραβίασαν την περίφραξη και απενεργοποίησαν τον συναγερµό κόβοντας τα καλώδια, ενώ κατάφεραν να αδειάσουν το χώρο µε τέτοιες κινήσεις που να µην γίνουν αντιληπτοί. Όπως επεσήµανε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Τάσος Αλτάνης, όλα τα εργαλεία και τα µηχανήµατα αποτελούν αντικείµενα που έχουν αποκτηθεί από τους κόπους του Οργανισµού ενώ επεσήµανε πως ο ΓΟΕΒ θα εξασφαλίσει τον τρόπο ώστε όλα τα συνεργεία να λειτουργήσουν οµαλά κατά την αρδευτική περίοδο. Παράλληλα ο κ. Αλτάνης χαρακτήρισε πρωτοφανές «χτύπηµα» την απίστευτη κλοπή που έγινε στις κεντρικές αποθήκες του Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων.

ΖΑΧΑΡΩ Πολιτιστικό διήµερο για την Πρωτοµαγιά Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό διήµερο µε αφορµή τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς, διοργανώνει η εθελοντική πολιτιστική κίνηση πολιτών Ζαχάρως «Πολύµνια» την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Μαΐου στην περιοχή. Οι εκδηλώσεις των ανθεστηρίων σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα λάβουν χώρα στην πλατεία Κρέσπη, στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία Ηρώων της Ζαχάρως και θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων εκθέσεις ανθοκοµικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, έκθεση βιβλίου, ανταλλακτικής βιβλιοθήκης και καλλιτεχνικών δηµιουργιών όπως έργων χαρακτικής, ζωγραφικής, κοσµήµατος κ.α. Οι ώρες λειτουργίας των εκθέσεων θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τη µεγάλη γιορτή, πρόκειται να πλαισιώσουν καλλιτεχνικά δρώµενα µε τη συµµετοχή χορευτικών οµάδων και τοπικών µουσικών συγκροτηµάτων ενώ στα Ανθεστήρια Ζαχάρως µπορούν να λάβουν συµµετοχή όσοι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν και προσωπικές τους δηµιουργίες. Να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εκτός από τις εκθέσεις, οι παρευρισκόµενοι θα απολαύσουν µουσικοχορευτικά δρώµενα µε παραδοσιακούς και µοντέρνους χορούς καθώς και τις µουσικές συναυλίες των «Τροβαδούρων» του τόπου. «∆ιεκδικούµε τη συµβολική και πραγµατική Ανάσταση της πόλης µας, όπως η φύση διδάσκει µε την επιστροφή της Περσεφόνης. Πάντα µετά το Βασίλειο του Πλούτωνα υπάρχει το Βασίλειο της Ζωής», αναφέρει η εθελοντική πολιτιστική κίνηση πολιτών Ζαχάρως «Πολύµνια». ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

∆ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος

Αντρέας Καράµπελας

Ρίτσα Καταύτου

Γωγώ Μιχαλοπούλου

Ιδιοκτήτης καταστήµατος Πύργου «Η κίνηση έχει ξεκινήσει εδώ και µία εβδοµάδα. Οι καταναλωτές έρχονται πολύ νωρίτερα στα καταστήµατά µας, βλέπουν τα προϊόντα και τις τιµές για να αποφασίσουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους πριν τις γιορτές».

Ιδιοκτήτρια καταστήµατος Πύργου «Η κίνηση είναι υποτονική, ελπίζουµε να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση τις τελευταίες µέρες, πριν το Πάσχα. Θα ήταν καλό οι κάτοικοι του Πύργου, να προτιµήσουν την τοπική αγορά για την στήριξη των επιχειρήσεων. Καλό Πάσχα σε όλους».

Ιδιοκτήτρια καταστήµατος Πύργου «Η κίνηση είναι συγκριτικά µειωµένη. Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίµησή τους στα προϊόντα µε προσιτές τιµές. Ευελπιστούµε ότι την επόµενη εβδοµάδα θα υπάρξει αύξηση της αγοραστικής κίνησης γιατί οι επαγγελµατίες την έχουν ανάγκη».

Γιώργος Κωνσταντόπουλος Καταναλωτής «Η κίνηση στην αγορά είναι υποτονική και δεν νοµίζω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Παρατηρούµε τα εµπορικά καταστήµατα να κλείνουν το ένα µετά το άλλο».

Ελένη Χιώνη

Χριστίνα Καούκη

Καταναλώτρια «Με τίποτα δεν µπορούµε να πούµε ότι η καταναλωτική κίνηση έχει αυξηθεί. Κάθε χρόνο, η κατάσταση χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Οι καταναλωτές ψωνίζουν µόνο τα αναγκαία και αυτά µε µέτρο».

Καταναλώτρια «Μειωµένη κατά πολύ, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Πλέον δεν υπάρχουν περιττά έξοδα».

Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες Τεχνικές εργασίες της ∆Ε∆∆ΗΕ θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: Τη ∆ευτέρα 29/04/13 και την Τρίτη 30/4/2013 και από ώρα 09.00 έως 15.00 τµηµατικά στην Καλλίδονα, Μίνθη, Κωστοµέρα του ∆ήµου Ζαχάρως.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκαναν διάρρηξη µε όχηµα του... δήµου

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 8 ΣΥΡΙΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Περίµεναν το πλοίο προς Ιταλία για µία καλύτερη µοίρα... • Τους µετέφεραν επιτήδειοι µε βάρκα στο λιµάνι Κατακόλου

Οκτώ άνδρες, υπηκόους Συρίας στον ευρύτερο χώρο του λιµανιού του Κατακόλου, εντόπισαν χθες το πρωί οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου. Οι Σύριοι που βρέθηκαν στο λιµάνι του Κατακόλου, σύµφωνα µε πηγές, ύστερα από την αποβίβασή τους, πιθανόν από βάρκα, που τους έφερε στην περιοχή χθες τα ξηµερώµατα, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες από τους αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου και µεταφέρθηκαν στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας. Όπως εξακριβώθηκε από τις Αρχές, οι τρεις από τους οκτώ Συρίους, διέθεταν τα απαραίτητα χαρ-

Οκτώ άτοµα από τη Συρία συνέλαβαν χθες το πρωί στο λιµάνι του Κατακόλου οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου.

τιά παραµονής στη χώρα ενώ οι υπόλοιποι πέντε βρίσκονταν παρά-

Η φιέστα για την Ολυµπία οδό Την περασµένη Πέµπτη ο πρωθυπουργός Α. Σαµαράς, ο Β. Βενιζέλος και ο Ν. Τσούκαλης επιθεώρησαν τα έργα της Ολυµπίας Οδού που δήθεν «επαναξεκινούν». Αλήθεια βρε ποια Ολυµπία Οδός; ∆εν υφίσταται καµία Ολυµπία οδός, κανένα έργο. ∆εν υπάρχει σύµβαση σε ισχύ. Υπάρχει µόνο διακοπή εργασιών και τίποτε άλλο. Εδώ και µερικές βδοµάδες στήνεται το σκηνικό της επιχείρησης εξαπάτησης χιλιάδων ανέργων και των οικογενειών τους. Τι συµβαίνει όµως πραγµατικά; Στην φιέστα που παρουσιάστηκε ως επανεκκίνηση της Ολυµπίας Οδού Μεταφέρθηκαν εργάτες του «ΑΚΤΩΡ» από εργοτάξια του αυτοκινητόδροµου «ΜΟΡΕΑΣ», ντυµένοι µε γιλέκα της «Ολυµπίας Οδού» που παρίσταναν πως εργάζονται. Μεταφέρθηκαν φορτηγά της εταιρίας «ΣΒΩΛΟΣ» από το λιµάνι της Πάτρας, βαφτίστηκαν φορτηγά της «Ολυµπίας Οδού». Μεταφέρθηκαν χωµατουργικά µηχανήµατα δίχως άδειες, ασφάλειες και πινακίδες βαφτίστηκαν µηχανήµατα της «Ολυµπίας Οδού». «Προσελήφθησαν» πρώην εργαζόµενοι της «Ολυµπίας Οδού» που γνωρίζουν τα µέρη ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ για τη φιέστα, µε την υπόσχεση πως θα προτιµηθούν όταν κάποτε ξεκινήσει το έργο. Μεταφέρθηκαν 4 ηµιφορτηγά 4Χ4 κίτρινου χρώµατος του αυτοκινητόδροµου «ΜΟΡΕΑΣ» µε πρόχειρο ταµπελάκι «Ολυµπία Οδός». Μετά το σόου Χατζηδάκη-Σαµαρά-ΒενιζέλουΤσούκαλη, όλοι αυτοί επέστρεψαν στην κυριολεξία από κει που ήρθαν. Ας απαντήσει κάποιος. Γιατί µαζεύουν χιλιάδες βιογραφικά σε σύµβαση παραχώρησης που δεν υφίσταται εξαπατώντας χιλιάδες οικογένειες που ζουν δίχως το παραµικρό έσοδο? Γιατί όλη αυτή η φιέστα; Για να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος ο υπουργός; Για να δοθεί το αίσθηµα της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης; Γιατί παρουσιάζουν ως συµφωνία για επανεκκίνηση κάτι που δεν υφίσταται αφού δεν υπάρχει συµφωνία για χρηµατοδότηση από τις τράπεζες; Γιατί µιλάνε για επανεκκίνηση όταν ακόµα οι ίδιες οι εταιρίες δεν τα έχουν βρει µεταξύ τους για ξαναµοίρασµα του έργου που µίκρυνε µέχρι την Πάτρα; Γιατί ετοιµάζονται να περάσουν τη νέα σύµβαση παραχώρησης µέσα στο καλοκαίρι; Τσελεπής Θεόδωρος Άνεργος ηλεκτροσυγκολλητής πρώην πρόεδρος Σωµατείου εργαζοµένων στην Ολυµπία Οδό «Η ΓΑΛΑΡΙΑ»

νοµα σε αυτή. Να σηµειωθεί πως οι οκτώ Σύριοι, φέρεται να ανέµεναν

στο λιµάνι του Κατακόλου για πλοίο που θα τους µετέφερε στην Ιταλία, χωρίς µέχρι στιγµής κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται. Οι Σύριοι, βρέθηκαν να περιφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου ενώ συνελήφθησαν από τους αστυνοµικούς κατά την παραµονή τους στην κεντρική πλατεία. Επίσης, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, τα οκτώ άτοµα από τη Συρία, έχουν αποφύγει το πλαίσιο του Αυτοφώρου καθώς φαίνεται να βρίσκονται στη χώρα τους τελευταίους έξι περίπου µήνες. Π. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Τη …δουλειά τους µε το 4Χ4 όχηµα του συνεργείου καθαριότητας του δήµου Πύργου, τα κλειδιά του οποίου έχουν στα χέρια τους από προηγούµενη κλοπή στην περιοχή της Συντριάδας, φέρεται να έκαναν οι άγνωστοι δράστες που «χτύπησαν» προ ηµερών το βενζινάδικο στον Αµπελώνα, σπάζοντας µε αυτό την κεντρική είσοδο της επιχείρησης. Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε τόσο από τα σηµάδια που φέρει το αυτοκίνητο όσο και από τα σηµάδια που έχουν δηµιουργηθεί στην πόρτα εισόδου του πρατηρίου. Το παράξενο είναι πως οι δράστες, αφού χρησιµοποίησαν το όχηµα του δήµου για την κλοπή, στη συνέχεια το επέστρεψαν στη θέση του, πήραν όµως ξανά τα κλειδιά…

Π.Γ.

Εξαιρούνται τα οικιακά φωτοβολταϊκά από το χαράτσι! Σ

το πολυνοµοσχ έδιο του Υπουργείου Οικονοµικώ ν, που κατατέθηκε πρόσφατα α πό το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας κα ι Κλιµα τικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), περιλαµβάνονται τα µέτρα για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριµένα για τα φωτοβολταϊκά, που στόχο έχουν τον περιορισµό των ελλειµµάτων του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Την ίδια στιγµή που το κράτος παρότρυνε τους πολίτες να επενδύσουν στην ενεργειακή οικονοµία, µέσω των φωτοβολταϊκών, η υψηλή εγγυηµένη τιµή σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος εγκατάστασης προσέλκυσε πλήθος οικιακών καταναλωτών. Αν και υπήρχαν σκέψεις να επιβληθεί χαράτσι και στα οικιακά φωτοβολταϊκά, τελικά η απόφαση που ελήφθη είναι να µην επιβληθεί κανένα µέτρο για αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι οι ακόλουθοι: Πρώτον, το οικονοµικό αποτέλεσµα κρίθηκε µικρό και αυτό διότι εάν επιβαλλόταν εισφορά στα οικιακά φωτοβολταϊκά θα έπρεπε να µπει ένα κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή δε θα φορολογούνταν όλες οι εγκαταστάσεις ανεξαιρέτως. Έτσι, το συνολικό όφελος δε θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο για τον περιορισµό του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ. ∆εύτερον, η αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συντηρεί αρκετούς επαγγελµατίες, που

Αργύρης Σαλπέας

Γεράσιµος Ευαγγελάτος

Βασίλης Τσαµπάζης

«Το χαράτσι και όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που προκύπτουν στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συγκεκριµένα των φωτοβολταϊκών, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν δηµιουργήθηκε πραγµατικά ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης των ΑΠΕ µε όρους επιστηµονικούς και τεχνοκρατικούς. Πλέον έχει δηµιουργηθεί έλλειµµα στον ΛΑΓΗΕ, που πλησιάζει το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, το οποίο όµως ενσωµατώνει ελλείµµατα που δεν θα έπρεπε να εµφανίζονται ως ελλείµµατα των ΑΠΕ, όπως είναι του φυσικού αερίου και των ορυκτών καυσίµων. Το χαράτσι που έρχεται αιφνιδιαστικά σε έναν επιχειρηµατία είναι λανθασµένη πολιτική γιατί έχει σχεδιάσει τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις του. Όταν ξαφνικά οι προσδοκίες του µειώνονται 3040%, υπερβολικά µεγάλο ποσοστό, αυτόµατα ακυρώνεται και όλο το επιχειρησιακό του σχέδιο».

«Τα οικιακά φωτοβολταϊκά αποτελούν σηµαντική πηγή εισοδήµατος για πάνω από 30.000 οικογένειες και ένα επερχόµενο χαράτσι θα µείωνε πολύ άδικα την οικονοµική αυτή ενίσχυση των νοικοκυριών που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα µια τέτοια κίνηση θα ζηµίωνε όλους τους κλάδους των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και θα οδηγούσε σε απώλειες θέσεων εργασίας. Μας χαροποιεί η εξαίρεση των οικιακών φωτοβολταϊκών από το χαράτσι, έστω και για τον εξοργιστικό λόγο του πολιτικού κόστους της κίνησης. Θα θέλαµε να επισηµάνουµε πως τα οικιακά φωτοβολταϊκά αποτελούν µια πολύ καλή επένδυση, µε την τιµή πώλησης 0,238 ευρώ/KWh, αφού µπορούν να αποδώσουν κέρδος, περίπου 4.000 ευρώ ετησίως και µε κόστος εγκατάστασης από 15.000 ευρώ, η απόσβεση έρχεται σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια και µένουν άλλα 21 χρόνια καθαρού κέρδους».

«Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από το φυσικό αέριο έχουν το εξής µειονέκτηµα: Οι µηχανές τους πρέπει να λειτουργούν όλο το 24ωρο. Το σύστηµα µπορεί να χρειάζεται ενέργεια, την οποία µέσα σε δύο ώρες οι συγκεκριµένες µηχανές έχουν την δυνατότητα να την παράγουν, επειδή όµως είναι τέτοια η φύση των µηχανών πρέπει να δουλεύουν όλο το 24ωρο και έτσι αναγκάζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να πληρώνει τους ιδιοκτήτες αυτών των µονάδων για 24ωρη χρήση των µηχανών, ενώ δεν παράγουν ρεύµα 24 ώρες το 24ωρο. Είναι εντελώς παράλογο να πληρώνεις για κάτι που δεν παίρνεις. Επίσης, το φυσικό αέριο είναι εισαγόµενο. Ουσιαστικά πριµοδοτούν τα ορυκτά εισαγόµενα καύσιµα και όχι τις ΑΠΕ και στο τέλος ρίχνουν το βάρος στα φωτοβολταϊκά. Εάν επιβάλλουν έκτακτη εισφορά στα οικιακά, θα τους αποφέρει 30-35 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, όταν το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ θα είναι του χρόνου 1,4 δις ευρώ».

στην περίπτωση επιβολής της εισφοράς κινδύνευαν να µείνουν χωρίς αντικείµενο. Ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών πλέον ξεπερνούν τις 30.000, εποµένως υπεισέρχεται ο παράγοντας του πολιτικού κό-

στους µιας τέτοιας απόφασης. Τρίτον, η αλλαγή που θα επιβληθεί µε το κλείδωµα της τιµής που θα πληρώνεται το φωτοβολταϊκό στην ηλέκτριση της εγκατάστασης αναµένεται να βελτιώσει κατά πολύ την κατά-

σταση στο λογαριασµό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Αρκετοί είναι αυτοί, που για να επενδύσουν στα οικιακά φωτοβολταϊκά, απλοί πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, οδηγήθηκαν στη λύση του δανείου. Οπότε, θα

Ζώης Σιδηροκαστρίτης «Στο νέο σχέδιο νόµου για τις ΑΠΕ, που βρίσκεται σε διαβούλευση, δεν αναφέρεται τίποτα για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, ούτε υπάρχει κάποια πρόβλεψη για χαράτσι. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ορισµένες διαρροές που αναφέρουν ότι ενδέχεται να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα οικιακά φωτοβολταϊκά, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι όντως θα ισχύσει κάτι τέτοιο, αντιθέτως όπως προανέφερα, στο προσχέδιο νόµου αναφέρεται ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά εξαιρούνται από οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά. Στην πραγµατικότητα το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ δεν οφείλεται στα φωτοβολταϊκά αλλά στο τέλος των ΑΠΕ, το οποίο επιβάλλεται σε όλους τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ και τελικά δεν πηγαίνει στις ΑΠΕ αλλά σε άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, τα ορυκτά, κ.λπ».

ήταν άδικο να τους επιβληθεί µια τέτοια έκτακτη εισφορά σε συνδυασµό µε την υποχρέωση της καταβολής της δόσης του δανείου τους. Γαληνή Τσαρουχά


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

9

Οι νέοι έχουν στόχους και όραµα για τον τόπο τους…

Με τον Άγγελο Νιάρχο*

** Στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και παρέχει τεχνική επιστηµονική υποστήριξη στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση Eυρωπαϊκών Προγραµµάτων.

*** Οι νέοι έχουν µέλλον στον τόπο τους µε τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από την οικονοµική κρίση;

Φτιάχνοντας το παζλ των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η ανεργία αποτελεί µάστιγα και για τους νέους ανθρώπους. Σύµφωνα µε την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών, η ανεργία αυξήθηκε κατά περίπου 10 µονάδες σε έναν χρόνο, 56,6% τον Οκτώβριο 2012 από 46,7% τον Οκτώβριο 2011, ενώ και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών είναι κατά πολύ υψηλότερη του εθνικού µέσου όρου, 34,1% από 27%.Χιλιάδες νέοι µε πτυχία ή µη, βλέπουν ότι δεν µπορούν να έχουν µια αξιοπρεπή ζωή λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι δεν έχουν πλέον δικαίωµα να δουν τους κόπους τόσων χρόνων (σπουδές) να ευοδώνονται τόσο σε επαγγελµατικό όσο και πνευµατικό επίπεδο. Αρκετοί µεταναστεύουν στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να χρειάζονται εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να βρουν δουλειά πάνω στο αντικείµενο των σπουδών τους. Έχοντας ζήσει πέντε χρόνια στη Μ. Βρετανία ως φοιτητής Μηχανολογίας µπορώ να πω ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών υπήρχε συνεργασία των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε µεταποιητικές επιχειρήσεις µε σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων αλλά και τη προώθηση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Πιστεύω ότι η διασύνδεση των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις µπορεί και εδώ στην Ελλάδα να έχει θετικά αποτελέσµατα. Η εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά, η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και η υλοποίηση στοχευµένων έργων που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας θα συντελέσουν ώστε οι νέοι να έχουν µέλλον στον τόπο τους. *** Ποια πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι η στάση τω ν νέων επιστηµόνων ; Κατά την άποψή µου οι νέοι επιστήµονες πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων και να στηρίζουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια µε τη δηµιουργικότητα και τις γνώσεις που διαθέτουν. Επί-

Τ

σης να συνεχίσουν να «επενδύουν» στην έρευνα και στη δια βίου µάθηση ώστε να καλλιεργούν δεξιότητες κατάλληλες που θα τους βοηθούν να εξελίσσονται. Τα ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής ένωσης που πολλά από αυτά είναι 100% χρηµατοδοτούµενα και δεν απαιτούν εθνική συµµετοχή θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Οι δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε φορείς του εξωτερικού µπορούν επίσης να συνεισφέρουν στη βελτίωση των επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Να σας πω δυο λόγια για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ή αλλιώς βιώσιµης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την σηµασία του τρόπου ζωής των σύγχρονων κοινωνιών, των επιδράσεων τους στο περιβάλλον και την κατασπατάληση των περιορισµένων φυσικών πόρων της γης, εισήγαγε και προωθεί την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της. Απώτερος στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη(sustainable development), δηλαδή, µια ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει τις δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια και αν γίνει, πρέπει να µη θέτει σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές δυνατότητες των µελλοντικών γενεών. Στον Νοµό Ηλείας δραστηριότητες που θα µπορούσαν να υποστηριχθούν από τους νέους επιστήµονες στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης είναι η βιολογική γεωργία, η βιολογική κτηνοτροφία, η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι δραστηριότητες εναλλακτικών µορφών τουρισµού καθώς και της αξιοποίησης αποδοτικών ενεργειακών πόρων.

τουρισµού όπως ακτές, αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, ιστορικά µνηµεία όπως η Ολυµπία – παγκοσµίως γνωστό µνηµείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού- ποτάµια , λίµνες κλπ διαπιστώνεται όµως υστέρηση στην αξιοποίηση των πόρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι χρειάζεται ενιαία στρατηγική, διαρκής αγώνας από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για να διεκδικήσει η Ηλεία αυτά που δικαιούται και να εφαρµοστεί ένα ουσιαστικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης. *** Ποιες είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες; Μια από τις προσωπικές µου φιλοδοξίες είναι να συµβάλω στην υλοποίηση βιώσιµων-καινοτόµων έργων τα οποία να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Επίσης Θα συνεχίσω να παρακολουθώ όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της µηχανολογίας και των ενεργειακών συστηµάτων.

*** Πού πιστεύεις ότι υστερεί ο νοµός Ηλείας; Η Ηλεία εµφανίζει υστέρηση στον τοµέα της υγείας , σε ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων, σε τουριστικές υποδοµές, σε Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε µεταποιητικές επιχειρήσεις, σε καλό και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο, στην ύπαρξη σιδηροδροµικής γραµµής κ.α. Ο Νοµός Ηλείας ως κατεξοχήν αγροτική περιοχή υστερεί στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα. Η µείωση των τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής, προκαλεί συρρίκνωση του γεωργικού εισοδήµατος και µείωση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης υπάρχει µεγάλη εξάρτηση του αγροτικού εισοδήµατος από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Υστερεί στην εκπαίδευση, ενηµέρωση και κατάρτιση των αγροτών και κτηνοτρόφων προς την κατεύθυνση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεδοµένου ότι στην περιοχή υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε αυτό τον τοµέα. Στον τοµέα του τουρισµού αν και η περιοχή διαθέτει αφθονία και ποικιλία φυσικών πόρων , η οποία δίνει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης πολλών µορφών εναλλακτικού

Who is who Ο Νιάρχος Άγγελος γεννήθηκε στον Πύργο το 1978, έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο Dundee και έχει µεταπτυχιακό τίτλο Master of Science στα Ενεργειακά Συστήµατα και το Περιβάλλον από το Πανεπιστήµιο Strathclyde Μ. Βρετανίας. Έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού, είναι µέλος του ΤΕΕ και έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας στην µελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Έχει εκπαιδευτεί στη χρήση συστηµάτων GIS (Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών) και στη χρήση εφαρµογών CAD (Computer Aided Design). Είναι στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και παρέχει τεχνική - επιστηµονική υποστήριξη, στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση Eυρωπαϊκών Προγραµµάτων.

Ανάπτυξη και φράουλες

α γεγονότα στην Μανολάδα ανέδειξαν τις µεγάλες παθογένειες των γεωργικών καλλιεργειών και παραγωγικών ενασχολήσεων στην Ηλεία, παράλληλα δε επέβαλαν την αναγκαιότητα της οργάνωσης και υλοποίησης ενός σύγχρονου σχεδιασµού ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού του πρωτογενούς τοµέα . Ένα δηλ. ολοκληρωµένο, άµεσα υλοποιήσιµο και µε προοπτικές 20ετίας, πρόγραµµα ανασυγκρότησης της Γεωργί ας και ιδι αίτερα της Επιχειρηµατικής Γεωργίας στο Νοµό. Οι µεγάλες παθογένειες της γεωργικής ενασχόλησης στην Ηλεία εστιάζοντας κυρίως στα εξής δύο σηµεία . Όποιος επιχειρηµατίας της γεωργικής επιχειρηµατικότητας θέλει να είναι Νόµιµος ,δεν µπορεί να είναι λόγω παραλογισµού και κενών του θεσµικού πλαισίου . Όποιος εσκεµµένα κα ι όχ ι αναγκαστι κά παρανοµεί ,κρατάει ανά πάσα στιγµή στα χέρια του ,τις τύχες χιλιάδων ενασχολούµενων µε τον ίδιο χώρο δραστηριότητας και µπορεί να τινάξει στο αέρα τις χρόνιες προσπάθειες όλων τω ν ά λλων που δεν έχ ουν καµιά ευθύνη. Αυτό δεν ισχύει µόνο στην καλλιέργεια της φράουλας. Ισχύει στον τρόπο λειτουργίας των ελαιοτριβείων, στην κτηνοτροφία µε την ταλαίπωρη αδειοδότηση των εγκαταστάσεων σταυλισµού, στα τυροκοµεία µε την διαχείριση των αποβλήτων τους. Ισχύει στους νέους αγρότες µε τις διαδικασίες ένταξης και απένταξης , στην ανοργάνωτη ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και πολλαπλώς αλλού. Τα γεγονότα της Μανολάδας απλώς ανέδειξαν στην επικαιρότητα το πρόβληµα των λαθροµεταναστών , που δεν είναι µόνο για την περιοχή αυτή, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Πριν όµως αρχίσουµε να πυροβολούµε µε ευκολία το προϊόν , θα πρέπει να πούµε και ένα ευχα ριστώ σε αυτούς τους πρωτοπόρ ους , οι οποίοι µε προσπάθεια χρόνων και µεγάλων ρίσκω ν ,έφεραν στην περιοχή µια νέα πηγή παραγωγής πλούτου και εργασίας . Αυτό σε τίποτα δεν υποβαθµίζει τα ειδεχθή σηµεία της συµπεριφοράς κάποιων άλλων . Όµως ας είµαστε έτοιµοι να αναγνώσουµε σύντοµα και τα προβλήµατα από άλλες παθογένειες στον χώρο της Γεωργίας στον Νοµό. Θα αναδειχθεί σύντοµα το πρόβληµα των ελαιοτριβικών αποβλήτων, η έλλειψη επιστηµονικής υποστήριξης στις νέες καλλιέργειες (φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά) και όσο η κρίση θα βαθαίνει θα βγει η έλλειψη µακροχρόνιας εξαγωγικής πολιτικής για την σταφίδα, ο ανυπεράσπιστος διεθνής διασυρµός του Ηλειακού λαδιού µε πλαστογράφηση της ποιότητας του από τρίτους και µια σειρά άλλων ζητηµάτων , που η αναφορά τους και µόνο θέλει ολόκληρο βιβλίο. Όλα αυτά απαιτούν µια νέα οργάνωση του οικονοµικού χώρου της Γεωργίας του Νοµού

σε εργαστήρια στην Αθήνα .Η οργάνωση πρέπει να είναι άµεσα ακόµη και στην Λαµία ,τα προυλοποιήσιµη και να περιλαµβάνει ϊόντα τους για ποιοτική ανάτα εξής. Α]ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΕλυση. ΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ∆]ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΤΑΣ ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΥΠΟΑπαιτείται άµεσα η δηµιουργία ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ δύο Πάρκων Γεωργικής Επιχειρη[Mentoring] µατικότητας, όπου ο επιχειρηµατίας θα µπορεί νόµιµα και φθηνά να Του Αργύρη Σαλπέα Με ευθύνη της Τοπικών Αυτοδηµιουργεί τις εγκαταστάσεις διοικήσεων των αντίστοιχων γετου, ώστε ούτε η γραφειοκρατία ούτε η αναγκαστική παρανοµία να αγκυ- ωγραφικών χώρων, να δηµιουργηθούν λώνει την επιχειρηµατική του εξέλιξη και Συµβούλια Επιστήµης και Εµπειρίας για τη να κάνει την καθηµερινότητά του εφιάλτη συνολική και διαχρονική υποστήριξη των .Τα επιχειρηµατικά πάρκα πρέπει να οριο- προαναφερόµενων δραστηριοτήτων (mentoθετηθούν σε δηµόσι ες εκτάσεις ,ένα στο ring κατά την Ευρωπαϊκή ορολογία),ώστε να Βορά και ένα στο Νότο ,ώστε να καλυφθούν υπάρχει µέσω των καθηµερινών συνεργείων οι ανάγκες του σήµερα και του αύριο των πε- ουσιαστική προοπτική µιας νέας και µακροριοχών, από τις οποίες προσδοκάµε να απο- χρόνιας Άνοιξης της Γεωργίας του Νοµού. λέσουν την ατµοµηχανή της σύγχρονης Αυτές οι Επιτροπές ,θα απαρτίζονται από Επιστήµονες των αναγκαίων Ειδικοτήτων γεωργικής ανάπτυξης την επόµενη 20ετία. Β]ΠΑΡΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ [κύρια νέους, διότι έχουµε πολλούς στον ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Νοµό που τους αφήνουµε αναξιοποίητους] [ιδιαίτερα για Νέους –αγρότες και Επιστήµο- και θα αµείβονται από τα αποτελέσµατα της νες] δουλειάς τους στην υποστήριξη των νέων ∆ηµιουργία δύο πάρκων νέων καλλιεργειών δράσεων στην Γεωργία . και επιχειρηµατιών Νέας Οικονοµίας µε υπο- Έτσι και ο Αγρότης που θέλει να ανοιχτεί σε δοµές Υδροπονίας και Εκχυλιστηρίων. Τα νέες δράσεις δεν θα νιώθει µόνος και οι νέοι πάρκα αυτά , µε την φροντίδα του φορέα δια- Επιστήµονες θα βρουν πεδίο να αποδείξουν χείρισης τους, που θα είναι οι επιµέρους Το- την αξία τους και την αποτελεσµατικότητα πικές Αυτοδιοικήσεις[ µέσω συνεργειών] ,θα τους ,χωρίς να περιµένουν διορισµό στο ∆ηδιευκολύνουν την προσέλκυση νέων ανθρώ- µόσιο. πων στην ενασχόληση µε νέες καλλιέργειες Όλα τα παραπά νω δεν είναι δύσκολα να γί, παρέχοντάς τους την οργανωτική [υποδο- νουν ,αρκεί να υπάρχει όραµα και θέληση µές] και επιστηµονική υποστήριξη που χρει- προσφοράς στην παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του Νοµού. Λεφτά άζονται στο ξεκίνηµά τους. υπάρχουν για τις προαναφερόµενες δράσεις. Χώροι [γη] δηµόσιοι υπάρχουν και πρέπει να Υπάρχουν στο ΕΣΠΑ (και στο παλιό , πολύ διεκδικηθούν άµεσα από τους Τοπικούς ∆ή- περισσότερο στο νέο ) στα εκπαιδευτικά µους ,πριν του «φάει» το ΤΑΙΠΕ∆ . προγράµµατα και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Η διεκδίκηση πρέπει να βασιστεί βάσει σε ένα επενδύσεων. Για να γίνουν όµως όλα αυτά οι πλήρες σχέδιο ανά πτυξης της Βόρειας και υπάρχοντες Ταγοί του Νοµού, πρέπει να εγΝότιας Ηλείας .Αυτό το έχουµε προτείνει 4 καταλείψουν την οδό των προσωπικών τους χρόνια τώρα και στην Περιφέρεια και στους στρατηγικών και να µπουν στη λεωφόρο των ∆ήµους, αλλά κάποιοι λόγω Γεω ργίας ίσω ς συνεργειών για το καλό του τόπου και ιδιαί«αγρόν αγοράζουν» ή λόγω προσωπικών τερα των νέων ανθρώπων ή πρέπει άµεσα να στρατηγικών «περί άλλα τυρβάζουν». πάνε σπίτι τους. Οι θεσµοί που κάποιοι έχουν µετατρέψει σε πολιτικά καφενεία πρέπει αλΓ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΠΙΣΤΟ- λάξουν περιεχόµενο δράσης ή να κλείσουν. ΠΟΙΗΣΗ Η τεραστία κρίση που βιώνουµε ,πολλαπλασιάζει επί εκατό τις καταστροφικές απώλειες Με ευθύνη συνεργειών της Τοπικής Αυτοδι- χρόνου. οίκησης να δηµιουργηθεί ένα πιστοποιηµένο Όλα τα παραπάνω όπως και µια σειρά άλλα Ηλειακό Εργαστήριο , µε δυο κινητές µονά- ζητήµατα ,όπως είναι η ενεργειακή αυτονόδες ,ποιοτικής ανάλυσης της Γεωργικής και µηση των αγροτικών οικισµών µε Α’ΥΛΗ τα Κτηνοτροφικής παραγωγής του Νοµού. Γεωργικά Απόβλητα [Βιοµάζα] ,η σταδιακή Όλοι οι υγειώς εµπλεκόµενοι παραγωγοί και απεξάρτηση των Αγροτών από το κόστος Πεεπιχειρηµατίες, θα µπορούν, µέσω αυτού ,να τρελαίου µέσω της ίδιοπαραγωγής Βιοντήζελ συνοδεύσουν τα προϊόντα τους στην πορεία και άλλα ,οφείλουν οι Ταγοί να µην τα αγνοτους προς τις εσωτερικές και διεθνείς αγο- ούν επειδή δεν τα ξέρουν .Οφείλουν να τα ρές µε πιστοποιήσεις ∆ιεθνώς αποδεκτές . µάθουν η να ρωτήσουν και να τα µάθουν .∆εν Θα συνοδεύονται δηλ. α πό ένα διαβατήριο µπορεί ο Νοµός να πηγαίνει συνέχεια πίσω για παντού ,το οποίο δεν µπορεί να αµφι- και η ανεργία να µεγαλώνει επειδή κάποιοι σβητηθεί από κανένα εντός ή εκτός ΕΛΛΑ- αρνούνται να αναγνωρίσουν την ανεπάρκεια ∆ΑΣ κάτι που δεν υπά ρχ ει σήµερα, ισχύει τους στις ανάγκες των καιρών. Αυτά προς το κάποιες Βιοµηχανίες του τόπου να στέλνουν παρόν.

Οικονοµικοί µετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση

µετωπίζουν οι µετανάστες, ιδίως Είναι γνωστά τα γεγονότα που µέσω της οργάνωσης συµβουσυνέβησαν τη προηγούµενη λευτικών υπηρεσιών από τις δηχρονική περίοδο σε σχέση µε το µοτικές υπηρεσίες. τραυµατισµό των οικονοµιών -Η διοργάνωση σε συνεργασία µεταναστών – εργατών στην µε το ∆ήµο εκδηλώσεων ευαιευρύτερη περιοχή της Ν. Μασθητοποίησης και ενίσχυσης της νολάδας του ∆ήµου Ανδραβίκοινωνικής συνοχής του τοπικού δας – Κυλλήνης για τη πληθυσµού. καλλιέργεια και παραγωγή 2.Τοπικό Συµβούλιο Πρόλητης φράουλας. Έχουν διαΤου Πέτρου ψης Παραβατικότητας. τυπωθεί πολλές απόψεις Α. Κολλιόπουλου [άρθρο84 του Ν. 3463/2006 ως προς τη πρόκληση των και άρθρο 16 του Ν. γεγονότων, τις αιτίες τους και την αντιµετώπιση του αναδειχθέντος 2713/1999]. Το παραπάνω Συµβούλιο προβλήµατος. Οφείλουµε να παραδεχ- αποτελεί συµβουλευτικό και γνωµοδοθούµε ότι µια δυναµική καλλιέργεια που τικό όργανο για την ανάπτυξη µιας εναλκαι αποκεντρωµένης συµβάλλει στη προώθηση της τοπικής λακτικής οικονοµίας και κατ επέκταση στην αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρµοΕθνική ,λόγω εξαγωγικής δραστηριότη- σµένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και τας, βρίσκεται σε κίνδυνο συρρίκνωσή απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Συγτης. Εύχοµαι το πρόβληµα να ξεπερα- κροτείται και λειτουργεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται στεί σύντοµα. Στο κείµενο αυτό θα ασχοληθώ µε το από 5 έως 11 µέλη και ορίζονται, ειδικοί ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γύρω επιστήµονες που έχουν γνώση και εµπειαπό τις αρµοδιότητές της, αναφορικά µε ρία στο τοµέα της παραβατικότητας, διτα προβλήµατα των µεταναστών, τις καστικοί λειτουργοί, εγκληµατολόγοι, αναγκαίες παρεµβάσεις που πρέπει να κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί αναλαµβάνονται καθώς και την άσκηση λειτουργοί καθώς και αστυνοµικοί. πολιτικών για τη πρόληψη της παραβα- Έργο του τοπικού συµβουλίου παραβατικότητας. ∆ηλαδή να ισχύσει η αρχή τικότητας είναι. της Ιατρικής Επιστήµης ότι, το προλαµ- -Η καταγραφή και η µελέτη της παραβάνειν είναι προτιµότερο του θερα- βατικής συµπεριφοράς σε τοπικό επίπεύειν. Η Πολιτεία έχει θεσπίσει δύο πεδο. θεσµικά Όργανα σε επίπεδο ∆ήµου, τα -Η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και οποία οφείλουν οι ‘’υποδοχείς’’ να συγ- συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίκροτούν και να λειτουργούν, ώστε να ησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώπαρεµβαίνουν εγκαίρως στις κοινωνικές µης. διεργασίες που αναπτύσσονται. Κατά τη -Ο συντονισµός και η εφαρµογή πρωτοδιάρκεια των συνεδριάσεων του ∆ηµοτι- βουλιών από τους κοινωνικούς φορείς κού Συµβουλίου για τα γεγονότα της Ν. του ∆ήµου καταλλήλων να προλάβουν ή Μανολάδας, µεταξύ των άλλων, ανα- να περιορίσουν µορφές της µικροµεφέρθηκαν και προτάθηκαν ώστε να λει- σαίας εγκληµατικότητας και της εν γένει τουργήσουν, από συµβούλους της παραβατικής συµπεριφοράς µε στόχο ελάσσονος µειοψηφίας, αλλά απάντηση την εµπέδωση της ασφάλειας των πολιδεν έλαβαν από το ∆ιευθυντήριο του τών και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης. ∆ήµου. 1.Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών. ∆υστυχώς και τα δύο ανωτέρω θεσµικά όργανα, είτε δεν συγκροτήθηκαν είτε [άρθρο 78 Ν. 3852/2010] Συγκροτείται και λειτουργεί µε απόφαση δεν λειτούργησαν. Αξίζει να αναφέρω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως συµβου- ότι, η συµµετοχή όλων των µελών είναι λευτικό όργανο του ∆ήµου για την επί- άµισθη και τιµητική, εποµένως καµία οιλυση της ένταξης των µεταναστών στη κονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου δεν θα τοπική κοινωνία. Αποτελείται από 5 έως επέλθει. Όπως αντιλαµβάνεται ο ανα11 µέλη και ορίζονται, δηµοτικοί σύµ- γνώστης του παρόντος κειµένου, από βουλοι, εκπρόσωποι φορέων µετανα- τις αρµοδιότητες και το ρόλο των θεσµιστών και στο οποίο προεδρεύει κών αυτών οργάνων, πολλά προβλήµατα θα είχαν αντιµετωπιστεί και δεν θα φτάδηµοτικός σύµβουλος. Έργο του Συµβουλίου ένταξης Μετανα- ναµε σε ακραίες καταστάσεις. Εποµένως είναι επιτακτική ανάγκη να στών είναι. -Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλη- λειτουργήσουν άµεσα οι ανωτέρω θεµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανά- σµοί, είτε µε πρωτοβουλία της ∆ηµοτιστες που κατοικούν µόνιµα στη περιοχή, κής Αρχής, είτε µε πρωτοβουλία µελών ώστε να ενταχθούν στη τοπική κοινωνία. του δηµοτικού συµβουλίου εισάγοντας -Η επαφή των µεταναστών µε τις δηµό- το θέµα στην ηµερήσια διάταξη και να ληφθεί απόφαση, ώστε να αναγκάσουν σιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή. -Η υποβολή εισηγήσεων προς το δηµο- τους υπευθύνους να αρθούν στο ύψος τικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπι- των περιστάσεων. Η κοινωνία δεν θα συγχωρήσει την κών δράσεων, προώθηση της οµαλής αδράνεια και την αδιαφορία. κοινωνικής ένταξης των µεταναστών. -Η επίλυση των προβληµάτων που αντι-


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Το Πάσχα του 2013

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

Αυτό το Πάσχα που ‘ρχεται δεν θα ‘ναι σαν και τ’ άλλα δεν θα σουβλίσουµε αρνί αλλά µόνο µία σπάλα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΥΡ. ΚΑΒΒΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 83 Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και ώρα 11.00 π.µ. από την οικία µας και στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων (Α’ κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παραβρεθούν στην εκφορά του. Πύργος 28 Απριλίου 2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αναστασία & Παναγιώτης Γουργούλης, Παναγιώτα & Κωνσταντίνος Μπαλωµένος Η Α∆ΕΛΦΗ: Ελένη Κόγκου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

Το δώρο τώρα κόπηκε λεφτά δεν έχουν µείνει θα φάµε και λιγότερο, µη βλάψει η χοληστερίνη.

Τον αγαπηµένο µας

Λάθος συνταγή διαλέξανε αυτοί που κυβερνάνε σ’ όλους περικόψανε πώς θα καλοπερνάνε;

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ILIDA»

Ευαγγελίστριας 80 –Αµαλιάδα Ηλείας, τ.κ. 272.00, τηλ. 26220 23971,26220-23940, info@selectika.gr

Φαίνεται πως νοιάζονται να έχουµε υγεία και αυτό να το πετύχουνε µε την οικονοµία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ολοκλήρωση ∆ράσης 7 - Προγράµµατος Κατάρτισης 3ου Τµήµατος «Ανακύκλωση Απορριµµάτων»

Στο τέλος µάλλον θα ‘µαστε εµείς οι κερδισµένοι µακροζωία θα ‘χουµε και θα ‘ναι αυτοί χαµένοι.

Υλοποίηση ∆ράσης 8

Γελάστε έστω ψεύτικα για να ‘χετε υγεία θα ζήσετε χρόνια πολλά και θα ‘χετε ευτυχία. Αγγ. Νεοφώτιστος

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕΒΕ ΕΤΩΝ 84 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 28-4-2013 και ώρα 11.30 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 28-4-2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πόπη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Λεωνίδας και Ζωή Πυριόχου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φώτης και Μαρία Παπακωνσταντίνου, Σοφία χα Παπανικολάου, ∆ιονυσία χα Μανιά, Γεωργία και David Piper ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Συλλυπητήρια θα δεχθούµε στον ιερό ναό. Στέφανα να µην κατατεθούν. Γραφ. Tελετών: NIK. TΣIKPOY Πέλοπος 11 Tηλ.26210/ 26109 -31774 Πύργος KINHTO: 6932/384401 Την πολυαγαπηµένη µας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 98 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 28/4/2013 και ώρα 4.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Παναγίας (Κοιµητήριο Ζαχάρως) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Ζαχάρω 28/4/2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αικατερίνη και Γεώργιος Προφαντόπουλος, Γεώργιος και Άννα Παρασκευοπούλου, Αθανάσιος και Ελένη Παρασκευοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σπυρίδων ∆ρίλιας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ζαχάρως Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την πολυαγαπηµένη µας

Πρόγραµµα Κατάρτισης 130 ωρών «Ανακύκλωση Απορριµµάτων» Έναρξη Προγράµµατος Κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριµµάτων» στο Πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νοµού Ηλείας». Σύντοµη περιγραφή της ∆ράσης Έναρξη 4ου Τµήµατος Προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 130 ωρών µε τίτλο «Ανακύκλωση Απορριµµάτων» (συλλογή – διαλογή - συσκευασία )

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡ. ΚΑΛΟΣΑΚΑ

ΕΤΩΝ 87 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 28/4/2013 και ώρα 5.00 µ.µ. από την οικία µας και από τον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αρχ. Ολυµπίας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αρχ. Ολυµπία 28/4/2013 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Κωνσταντίνος και Παναγιώτα Καλόσακα, Γεωργία Καλόσακα Η Α∆ΕΡΦΗ ΤΗΣ: Παρασκευή χα Σπύρου Ρούσια ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνο στον ιερό ναό Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Στόχοι του Προγράµµατος : Προσδιορισµός βασικών αρχών και εννοιών διαχείρισης του Περιβάλλοντος Προσδιορισµός του θεσµικού πλαισίου και φορέων διαχείρισης απορριµµάτων Ανάληψη πρωτοβουλιών ενηµέρωσης για το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης απορριµµάτων και ανακύκλωσης Αναλυτική περιγραφή µεθόδων συλλογής-διαλογής και συσκευασίας απορριµµάτων Σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση διαλογής απορριµµάτων Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας εφαρµογής σωστής µεθοδολογίας κατά τον σχεδιασµό και την λειτουργία των φάσεων ανακύκλωσης Συνειδητοποίηση της σηµασίας υλοποίησης και παρακολούθησης δράσεων ευαισθητοποίησης κοινού για την επιτυχία προγραµµάτων ανακύκλωσης Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ILIDA» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ

Ευχαριστούµε θερµά όσους συµµετείχαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΧΤΙΤΣΗ

Η οικογένειά του Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΕΤΩΝ 79

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Λεβεντοχώρι 28 Απριλίου 2013 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παύλος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σπύρος και Τζένη, Καίτη και Μάρσελ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Παύλος, Μελίνα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται προς τους ευσεβείς χριστιανούς της πόλεως Πύργου και των περιχώρων, ότι σήµερα Κυριακή των Βαΐων το απόγευµα και ώραν 5.00 µ.µ., ως ανέκαθεν γίνεται, θα τελεστεί εις τον Ιερόν Ναόν µας το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ συµπαρισταµένων και των αιδεσιµοτάτων εφηµερίων της πόλεώς µας. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν µε τα παιδιά τους, ίνα χρισθούν δια του Αγίου Ελαίου. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τυν ο µί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Πυ ρο σβ εσ τ ι κ ή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µαρ χεί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λ ι µε ν ι κό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ια τ ρι κέ ς Β ο ήθε ι ε ς • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 Kέν τρα Υ γεί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδ ιω τ ι κέ ς κλ ι νι κ έ ς: • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Βλ άβες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδ ι κ ή Β ο ήθ ει α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154

• HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µοί Κ ΤΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Αθήνα: 2105131601 ΤΑ Ξ Ι • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ∆ ΙΟ ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Καπετανάκου Γαρ. (Ερµού 122, τηλ. 2621026900) Aµαλιάδα: Χριστοφίδη Αγγελική (Πλατεία Καλίτσα τηλ. 2622021543)- Βλαγκούλη Ιωάννα (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Λευκαδίτη Γεωργία (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μακρυδήµα Χαραλαµπία Βάρδα: Σπυρόπουλος Σπύρος

BENZIΝΑ∆ΙΚΑ Πύργος: ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ (Αλφειού 36) SHELL

• Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/34154-22541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527

Ο ∆Ο Ν Τ ΙΑ Τ Ρ ΟΙ Πύργος: Κ 28/04/13 Σ-Κ 2728/04/13 Τσίτσος ∆ηµήτριος 2621034664, 6977979807 Γρηγορίου Ε΄ 2 Αµαλιάδα: Κ 28/04/13 ∆αλιάνη – Λαµπρινού Αθηνά (Καποδιστρίου 8) 2622028296-6982715943

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κυριακή: Ν. Μανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

Τρίτη – Πέµπτη – Παρασκευή 8.30-14.00 και 17.00 -20.30 ∆ευτέρα –Τετάρτη – Σάββατο 8.30-14.30


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

«Κούρεµα» οφειλής πάνω από 75% για δανειολήπτη!

«Κ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ούρεµα» οφειλών που ξεπερνά το 75%, προβλέπει απόφαση του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας για 59χρονο δανειολήπτη από δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ήλιδας, ο οποίος είχε προσφύγει στην δικαιοσύνη αιτούµενος να τύχει των ρυθµίσεων του Νόµου 3869/2010 (γνωστού ως «Νόµος Κατσέλη»), λόγω αδυναµίας καταβολής των οφειλών του. Βάσει της απόφασης που εκδόθηκε, οι οφειλές του δανειολήπτη µειώνονται σε ποσοστό που ξεπερνά το 75%, ενώ ο δανειολήπτης κατάφερε να διασώσει την κατοικία του από την διαδικασία της εκποίησης.

Όφειλε 177.558 ευρώ!

Ο 59χρονος δανειολήπτης όφειλε σε τέσσερις διαφορετικές τράπεζες, συνολικό χρηµατικό ποσό

177.558 ευρώ και από τον Ιανουάριο του 2011 είχε περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές, χωρίς δική του υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας της δυσµενής οικονοµικής κατάστασης στην οποία περιήλθε ένεκα οικονοµικής κρίσης, που του στέρησε τη δυνατότητα να εργαστεί για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο 59χρονος είχε λάβει αρχικά καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα, το οποίο µαζί µε τους τόκους ανέρχεται σε 21.832,68 ευρώ, κεφάλαιο κίνησης ύψους 18.318,57 ευρώ, ως εγγυητής για κεφάλαιο κίνησης ύψους 22.136,40 ευρώ, από κάρτα υπήρχε οφειλή ύψους 2.392,53 ευρώ και από στεγαστικό δάνειο οφειλή 78.041,57, ήτοι συνολική οφειλή ύψους 142.721,75 από µία µόνο τράπεζα. Σε δεύτερη τράπεζα είχε οφειλή από πιστωτική κάρτα ύψους 4.154,29 ευρώ, από τρίτη τράπεζα οφειλή για στεγαστικό ύψους 15.940 ευρώ και από τέταρτη

τράπεζα οφειλή ως εγγυητής ύψους 14.742 ευρώ, συνολικά δηλαδή 177.558 ευρώ.

Θα πληρώσει 42.497 ευρώ

Το δικαστήριο δέχτηκε την αδυναµία καταβολής των οφειλών, εκτιµώντας την γενικότερη οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη, καθώς και την αδυναµία κάλυψης από περιουσιακά στοιχεία και βάσει της απόφασης που εξέδωσε, ο δανειολήπτης µετά το «κούρεµα» θα κληθεί να καταβάλει το συνολικό χρηµατικό ποσό των 42.497 ευρώ. Η δε καταβολή θα αρχίσει να γίνεται δύο χρόνια µετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και η εξόφληση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 18 χρόνια. Την υπόθεση χειρίστηκε από την πλευρά του δανειολήπτη η εταιρία δικηγόρων της Αµαλιάδας «Αντώνιος Πατρινός- Κωνσταντίνος Κουτρούλης και Συνεργάτες». Αξίζει να σηµειωθεί, ότι µεγάλος

Οι καθαρισµοί ξεκίνησαν από την πλατεία Ανεµοµύλου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΗΛΙ∆ΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

«Στέγνωσε» από εργαζόµενους! Η απόφαση εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αµαλιάδας αριθµός δανειοληπτών που αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, εξαιτίας της οικονοµικής κρί-

σης, καταφεύγουν στην δικαιοσύνη προκειµένου να κάνουν χρήση των όρων του Νόµου Κατσέλη.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ»

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση στην Εισαγγελία Αµαλιάδας

Ο

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

λοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης του Ποινικού Μητρώου στην Εισαγγελία της Αµαλιάδας, στα πλαίσια της δηµιουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου». Πρόκειται για ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, όπου θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται τα ποινικά µητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας. Η δηµιουργία του Eθνικού Ποινικού Μητρώου, γίνεται µε σκοπό την γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του µε τα Τµήµατα Ποινικού Μητρώου.

Το σύστηµα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αποτελεί έργο αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση πολιτικής, τον περιορισµό των δαπανών και, την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιµων ανθρώπινων και µη πόρων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο προϋπολογισµός του συνολικού έργου ανέρχεται σε 8.568.342,36 ευρώ και εκτελείται µε την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεσµατική εξυπηρέτηση Οι αρµοδιότητες-λειτουργίες των τµηµάτων ποινικού µητρώου κάθε Εισαγγελίας περιλαµβάνουν την τήρηση αρχείου ποινικού µητρώου προσώπων που έχουν γεννηθεί στον τόπο όπου εδρεύει η Εισαγγελία, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου δικαστικής και γενικής χρήσης στους πολίτες και στις δηµόσιες υπηρεσίες και λοιπές διοικητικές ενέργειες, όπως η διαχείριση δηµόσιων εγγράφων, η αλληλογραφία µε δικαστικές και δηµόσιες εν γένει αρχές για τυχόν διευκρινήσεις σε δελτία ποινικού µητρώου. Με την υλοποίηση του

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947

συγκεκριµένου έργου επιτυγχάνεται η γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του µε τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας, καθώς επίσης θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, η διαλειτουργικότητα µε τις κεντρικές βάσεις Ποινικού Μητρώου των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου µέσω του δικτυακού τόπου. Οι υπηρεσίες Οι προσφερόµενες υπηρεσίες από το σύστηµα είναι: – Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο : Κατάθεση αίτησης, ενηµέρωση κατάστασης / αποτελέσµατος της αίτησης, λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και επαλήθευση εγκυρότητας ηλεκτρονικά εκδοθέντος αντιγράφου Ποινικού Μητρώου – Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών µε τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα – Υπηρεσίες πληροφόρησης/ενηµέρωσης σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο του θεσµού του Ποινικού Μητρώου , σχετικά µε τις απαιτούµενες διαδικασίες για έκδοση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου – τµήµα «Οδηγός του πολίτη» καθώς και σχετικά µε στοιχεία επικοινω-

νίας µε την κεντρική υπηρεσία και µε τα κατά τόπους Τµήµατα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας. – Ηλεκτρονική διάθεση στατιστικών στοιχείων για τα δελτία Ποινικού Μητρώου που περιέχονται στις βάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Τµηµάτων Ποινικού Μητρώου της επικράτειας, µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. Στην Αµαλιάδα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής µεταφοράς του Ποινικού Μητρώου και ήδη οι σκληροί δίσκοι έχουν µεταφερθεί στην Αθήνα, όπως γίνεται µε όλα τα αρχεία των Ποινικών Μητρώων των Εισαγγελιών της χώρας. Το νέο σύστηµα αναµένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε περίπου ενάµιση χρόνο.

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δήµο Ήλιδας, αρκετοί πρώην εργαζόµενοι που είχαν προσληφθεί πέρυσι µε τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας πεντάµηνης διάρκειας. Μπορεί τα προγράµµατα να «∆εν έχουµε λόγια ολοκληρώθηκαν στα τέλη του για να ευχαριστή2012 και οι προσληφθέντες να σουµε τους εθελοντές» δήλωσε ο πήραν τον δρόµο για τα σπίτια αρµόδιος αντιδήτους, δεν ξεχνούν όµως τον µαρχος Βαγγέλης δήµο. Αρκετοί από αυτούς που Χριστοφόρου εργάστηκαν στην υπηρεσία πρασίνου του δήµου, αποδεικνύουν ότι σέβονται την εργασία, σέβονται το γεγονός ότι επί πέντε µήνες εργάστηκαν και έλαβαν κάποια χρήµατα, γι’ αυτό και έχουν επιστρέψει σε εθελοντική βάση προκειµένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν όψει των εορτών του Πάσχα. «∆εν έχουµε λόγια για να ευχαριστήσουµε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον δήµο. ∆υστυχώς, υπάρχει µεγάλη έλλειψη σε προσωπικό και δεν µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και η εθελοντική προσφορά κάποιων ανθρώπων ήρθε ως µάννα εξ ουρανού. Καλούµε και τους δηµότες να συναισθανθούν το πρόβληµα και να συµβάλλουν όπως µπορούν από την πλευρά τους» υπογράµµισε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου. Οι εθελοντές είναι πράγµατι αξιέπαινοι, το θέµα όµως είναι ότι απαιτούνται δραστικές λύσεις, γιατί αυτή τη στιγµή πρόκειται για µία λύση προσωρινή και ένας δήµος δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στον εθελοντισµό και το φιλότιµο κάποιων ανθρώπων.

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Μ

Εν µέσω αντιπαραθέσεων η συζήτηση για το πολυνοµοσχέδιο

ε αντιπαράθεση µεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης για τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µε την οποία εισήχθη στη Βουλή, άρχισε το πρωί του Σαββάτου η συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Σύσσωµη η αντιπολίτευση καταφέρθηκε κατά της ρύθµισης για την επιβολή τέλους ακινήτων στις υπό ανέγερση οικοδοµές. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι όπου υπάρχει χρήση ρεύµατος, θα υπάρχει και χαράτσι. «Τα τελείως γιαπιά, τα µπετά, δεν έχουν ρεύµα. Πρόκειται για εργοταξιακό ρεύµα και το ειδικό τέλος υπήρχε σε αυτά και πριν το νόµο. Υπάρχουν ακίνητα που το διατηρούν επί 20ετία εργοταξιακό ρεύµα, λόγω ειδικών διατάξεων. Υπάρχουν ακίνητα που εντάχθηκαν στη ρύθµιση των αυθαιρέτων και αυτόµατα ανανέωσαν τα εργοταξιακά ρεύµατα. Σηµασία έχει η χρήση - και χρήση έχουµε» παρατήρησε ο υπουργός.

Αντιδράσεις Απέναντι στην έντονη αντίδραση που εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ για τον χαρακτηρισµό ως κατεπείγοντος του νοµοθετήµατος που προσέδωσε η κυβέρνηση ώστε να ψηφιστεί µέχρι το βράδυ της Κυριακής, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας υπερα-

µύνθηκε της επιλογής αυτής µε το αιτιολογικό ότι την ∆ευτέρα συνεδριάζει το Euroworking Group ώστε να αποδεσµευτεί η δόση των 2,8 δισεκ. ευρώ για την χώρα µας και τον Μάιο άλλα 6 δισεκ. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως καθιστά αναγκαία την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου αλλά και επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα του έκτακτου της διαδικασίας το γεγονός ότι σ’ αυτό περιλαµβάνεται η διάταξη για την ρύθµιση των οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Ευ-

κλείδης Τσακαλώτος, αφού χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το νοµοσχέδιο, έβαλε κατά της διαδικασίας τονίζοντας πως η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να το ετοιµάσει έγκαιρα και πρόσθεσε «δεν φταίµε εµείς αν τσακώνεστε µεταξύ σας, αν δεν είστε αποτελεσµατικοί, αν δεν σέβεστε τη διαδικασία της ∆ηµοκρατίας». Ο Νότης Μαριάς (Ανεξάρτητοι Έλληνες) επισήµανε ότι παρατηρείται συνεχής απαξίωση της Βουλής αφού αποδεικνύεται πια πως η λογική αυτή είναι συστηµατική και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος δηµοκρατικής

λειτουργίας του Κοινοβουλίου. «Όλες οι ενέργειες και πράξεις δείχνουν πως δεν είµαστε πλέον κυρίαρχη χώρα. Υπακούτε για άλλη µία φορά, στις επιταγές της Τρόικας και του ∆ΝΤ» ανέφερε ο Ηλίας Παναγιώταρος από την ΧΑ. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος εξέφρασε την διαφωνία του ΚΚΕ και κατήγγειλε τη διαδικασία επισηµαίνοντας ταυτοχρόνως πως «η ουσία πάει χέρι-χέρι µε τη διαδικασία». «∆εν µπορούµε να κάνουµε καµία αναστολή της προσπάθειάς µας. Είµαστε στο ίδιο έργο θεατές, κάθε φορά που υπάρ-

χουν υποχρεώσεις της χώρας και η αντιπολίτευση βάζει συνέχεια τα ίδια θέµατα. Και ένα µήνα να δίναµε στην Αντιπολίτευση, τις ίδιες αντιδράσεις θα είχαµε. Άρα δεν πρέπει να χάσουµε χρόνο» τόνισε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. «Κανείς δεν µπορεί να είναι ευχαριστηµένος µε τη διαδικασία, όµως δεν πρέπει να µας διαφύγει το γεγονός, πως οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν εφαρµογή του ν. 4127 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλά κυρίως εφαρµογή των τελευταίων διαπραγµατεύσεων κυβέρνησης και Τρόικας και αποτυπώνουν τις ρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, ασφάλισης, που πολλές είναι θετικές» είπε η Ασηµίνα Ξυροτήρη από την ∆ΗΜΑΡ. Ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος εγκρίθηκε µε ψήφους 26 υπέρ και 15 κατά.

«Εντός στόχων» Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, κατά την διάρκεια της συζήτησης είπε χαρακτηριστικά ότι: «Κινούµαστε εντός στόχων» για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ενώ εµφανίστηκε αισιόδοξος ότι στο τέλος της χρονιάς µπορούµε να µιλάµε για πρωτογενές πλεόνασµα, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν εφησυχάζουµε και δεν εξωραίζουµε την σκληρή πραγµατικότητα ούτε εµπορευόµαστε την ελπίδα».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ∆ιοίκησης Η πλήρης χαρτογράφηση του δηµόσιου τοµέα βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης, καθώς επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς των υπουργείων και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Έτσι, αποτυπώνεται η εικόνα που υπάρχει στη δηµόσια διοίκηση (Απρίλιος 2013). Βέβαια η συγκυρία της «ανανέωσης» του χάρτη της δηµόσιας διοίκησης δεν είναι άνευ σηµασίας, µιας και η κυβέρνηση προχωρά µε εντατικό ρυθµό τις αναδιαρθρώσεις στα υπουργεία και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε τη δέσµευση για 4000 απολύσεις το 2013 και άλλες 11.000 το 2014. Μάλιστα µε εγκύκλιό του το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης ζητά από όλους τους φορείς να ελέγξουν τα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η βάση δεδοµένων ανταποκρίνεται πλήρως. Το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ∆ιοίκησης του 2013» περιλαµβάνει, τις κάθε είδους ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, που υπάγονται στο νοµικό πρόσωπο του ∆ηµοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) , τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα (∆.Ε.Κ.Ο.), καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες όλων αυτών των φορέων , εκτός των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Ένας νεκρός σε τροχαίο µε αγωνιστικό αυτοκίνητο

Έ

να ν ν εκρ ό κα ι τρ ει ς τρ α υ µα τίε ς µε τρά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχηµα που συνέβη χθες λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι στην εθνική οδό Αγρινίου – Θέρµου, στην Τραγάνα της Παραβόλας, µε αυτοκίνητο αγωνιστικού τύπου. Το όχηµα, σύµφωνα µε πληροφορίες, κινείτο µε κατεύθυνση το Αγρίνιο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, µε αποτέλεσµα να προσκρούσει αρχικά αριστερά σε µάνδρα και στην συνέχεια δεξιά σε τοιχίο. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης το αυτοκίνητο έφερε σβούρες και σταµάτησε στην µέση του δρόµου, ενώ οι τρεις επιβάτες του, στην κυριολεξία εκσφενδονί-

στηκαν από το εσωτερικό του και προσγειώθηκαν οι δυο στο πεζοδρόµιο, ενώ µια νεαρή κοπέλα χτύπησε πάνω σε συρµατόπλεγµα και στη συνέχεια στην αυλή ενός σπιτιού. Είναι αξιοσηµείωτο πως το αυτοκίνητο ήταν αγωνιστικού τύπου και δεν είχε καθίσµατα για τους επιβάτες και πιθανότατα ο οδηγός του να κατευθυνόταν στο στρατιωτικό αεροδρόµιο του Αγρινίου για να συµµετάσχει στους αγώνες Drag Day που ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν σήµερα.

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος Το αυτοκίνητο αγωνιστικού τύπου µετατράπηκε σε άµορφη µάζα σιδερικών, ενώ οι τρεις επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από το εσωτερικό του και κατέληξαν στο οδόστρωµα.

Π. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Ένας νεκρός και τρεις τραυµατίες είναι ο απολογισµός του τροχαίου ατυχήµατος που σηµειώθηκε χθες στην εθνική οδό Αγρινίου – Θέρµου, στην Τραγάνα της Παραβόλας.

ưƶƭƱƥƭƶƲƵƣ – ƣƥƫƱƥƳƣƷƫƧƴ

ƦNJǂ ǘdžNJǒǝǓ… ƮƲƣƴƵƣ - ǼȀȀȁǾȈǿǹȈȉǿȀǹ ǼȆǿȆȁǹ - ǺȊǽǹȃȉǿȃǼȈ ǹīǿȅīȇǹĭǿǼȈ İȚțȩȞȦȞ & IJȠȚȤȠȖȡĮijȚȫȞ - ȈȣȞIJȒȡȘıȘ ȑȡȖȦȞ IJȑȤȞȘȢ (IJȑȝʌȜĮ, IJĮȕȐȞȚĮ İțțȜȘıȚȫȞ, ʌĮȜȚȑȢ İȚțȩȞİȢ, ȑʌȚʌȜĮ)

ȶɷʌɲ:2oʖʄʅ.ȵ.Ƀ.ɅʑʌɶʉʐͲȾʐʋɲʌɿʍʍʀɲʎ ɅɉɆȳɃɇȸȿȵȻȰɇͲɈ.Ⱦ.27100 Ɉɻʄ.:2621036845/6944182846,6936502604/fax:26210 20017 EͲmail/fb:diaxirosmpasta@gmail.com

Κάτω από δρακόντεια µέτρα ασφαλείας µεταφέρθηκε από την Αθήνα στην αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αχαΐας και εν συνεχεία στα ∆ικαστήρια ο βασικός κατηγορούµενος για την εκτέλεση του Π. Τσίρκα, Α.Φ. Ο Α.Φ. συνελήφθη χθες το πρωί στο Μπραχάµι Αττικής, ως βασικός ύποπτος για την δολοφονία του Πάνου Τσίρκα το περασµένο Σάββατο στην οδό Ανθείας στην Πάτρα και είναι αδελφός του δολοφονηθέντος έξω από το κλαµπ “Bijoux”. Η σύλληψη έγινε ύστερα από κοινή επιχείρηση των ΕΚΑΜ και της Ασφάλειας Αθηνών, µε την συνεργασία της Ασφάλειας Πατρών. Ο νεαρός κρυβόταν σε σπίτι κοντά στον Άγιο ∆ηµήτριο και σύµφωνα µε πληροφορίες δεν προέβαλε καµία αντίσταση, ενώ µαζί του συνελήφθησαν και πέντε άτοµα, ένας εξ αυτών Πατρινός. Οι πέντε συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληµατία.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΛΑΚΑ

«∆εν είναι αρκετό να είσαι όµορφη…» ν και είναι µόλις 21 χρονών έχει συµµετάσχει µε επιτυχία στο σήριαλ του ΑΝΤ1 «Είναι στιγµές» στην θεατρική σεζόν που τελείωσε πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Είδα τον Χάρη µε τα µάτια µου» στο θέατρο «Αµιράλ».

Α

Μετράς µόλις έναν χρόνο ζωής ως ηθοποιός. Τι έχεις εισπράξει µέχρι στιγµής από τον χώρο; Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά και σίγουρα ήµουν πολύ τυχερή που έφτασα ως εδώ. Για µένα η υποκριτική ήταν ένας τρόπος να καταπολεµήσω τους φόβους µου. Κάθε ηθοποιός φοβάται την αποτυχία. Τρέµω στην ιδέα µήπως αποτύχω, αλλά θα το προσπαθήσω µέχρι τέλους. Στον χώρο της υποκριτικής δύσκολα κάνεις φιλίες. Ανοίγοµαι και εγώ πολύ δύσκολα ως άνθρωπος. Πρέπει να περάσω από πολλές δοκιµασίες κάποιον για να δεθώ µαζί του. Γι΄ αυτό και έχω κρατήσει τις φίλες µου από το σχολείο. Έχω παρέες και από τον χώρο αλλά όχι µε την έννοια της φιλίας. Ένιωσες κάποια στιγµή να χάνεις το µέτρο λόγω της αναγνωρισιµότητας που έχ ει η δουλειά σου; Πώς προστάτευσες την προσωπική σου ζωή από τα φλας; ∆εν έχασα το µέτρο λόγω της αναγνωρισιµότητας που έλαβα από τη δουλειά µου, γιατί µετρώ µόνο έναν χρόνο σε αυτό το επάγγελµα οπότε εκ των πραγµάτων, δεν πρόλαβα. ∆εν µε κούρασε βέβαια η προβολή. Είναι πολύ κολακευτικό να νοιάζονται οι άλλοι για σένα. Αν θες να προστατέψεις την προσωπική σου ζωή µπορείς να πας σε χώρους που ξέρεις σίγουρα, πως δεν υπάρχουν φωτογράφοι. Ως νέα ηθοποιός, ποιους συναδέλφους σου

Η νεαρή ηθοποιός Πηνελόπη Πλάκα, δηλώνει αρκετά φιλόδοξη, πατά όµως γερά στη γη, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις ανασφάλειες και εµµονές της, εξηγεί τους λόγους που δεν θα έκανε ποτέ µια γυµνή φωτογράφΙση...

έχεις ως πρότυπο; Θαυµάζω τον Στέλιο Μάινα, τον Γρηγόρη Βαλτινό, τον Γιώργο Κιµούλη. Από γυναίκες πρέπει να σκεφτώ λίγο για να βρω κάποια. Σίγουρα υπάρχουν και γυναίκες ηθοποιοί που θαυµάζω, αλλά αυτούς τους τρεις έχω ως πρότυπα. Θεωρείς ότι η εξωτερική σου εµφάνιση βοήθησε στο να προχω ρήσεις πιο γρήγορα σε αυτόν τον χώρο; Η εξωτερική µου εµφάνιση µου άνοιξε κάποιες πόρτες πιο εύκολα αλλά δεν φτάνει µόνο αυτή για να µείνουν ανοιχτές. ∆εν είναι αρκετό να είσαι όµορφη, πρέπει να διαθέτεις και άλλα στοιχεία για να µείνεις στον χώρο. Μένεις µόνη σου, φροντίζεις εσύ αποκλειστικά τον εαυτό σου και συνεπώς έχεις επωµιστεί όλα τα βάρη της καθηµερινότητας; Είµαι σίγουρα κορίτσι για σπίτι. ∆ε µπορεί κανένας να το αµφισβητήσει αυτό. Έχω µανία µε την καθαριότητα και µαγειρεύω καθηµερινά. Τι γνωρίσµατα θα πρέπει να έχει ένας άνδρας για να σε κερδίσει, πέραν της εξωτερικής εµφάνισης; Σίγουρα ο σύντροφός µου θα ήθελα να µου παρέχει ασφάλεια και θα ήθελα να τον θαυµάζω. Στην πορεία της σχέσης όµως, θα µου

άρεσε να µε καταλαβαίνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Με κουράζει αν ο άνδρας που έχω δίπλα µου, δεν καταλαβαίνει τις προτεραιότητες και τις επιθυµίες µου… Θα χώριζα για παράδειγµα, αν ο σύντροφός µου δε µπορούσε να καταλάβει τα δικά µου θέλω. Ή αν έµπαινε εµπόδιο σε κάθε δική µου σκέψη ή

αν µου έφερνε αντιρρήσεις.

Τι είναι πιο σηµαντικό για σένα τη δεδοµένη στιγµή της ζωής σου; Η επαγγελµατική σου εξέλιξη ή η προσωπική σου ζωή;

Πάνω απ΄ όλα βάζω τα επαγγελµατικά µου. Είµαι κατηγορηµατική σε αυτό γιατί είµαι πάρα πολύ νέα ακόµη και νοµίζω πρέπει πρώτα να παγιωθώ επαγγελµατικά και µετά να κοιτάξω την προσωπική µου ζωή. Πάνω απ΄ όλα αυτή τη στιγµή λοιπόν, είναι η δουλειά µου. Τα προσωπικά τα βάζω σε δεύτερη µοίρα.

Εάν σου ζητούσαν να κάνεις µία γυµνή φωτογράφιση ή να παίξεις χωρίς ρούχα σε µία σκηνή, θα το σκεφτόσουν;

∆ε νοµίζω πως θα εµφανιζόµουν ποτέ γυµνή σε µία σκηνή, έστω και αν αυτό απαιτούσε ο ρόλος µου. Σίγουρα δεν θα έκανα ποτέ γυµνή φωτογράφιση. Αισθησιακή ναι, γιατί όλες οι γυναίκες κρύβουµε αυτή την αισθησιακή µας πλευρά και θέλουµε να την αναδείξουµε, αλλά το γυµνό δεν µε αντιπροσωπεύει...


14

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

H απόλυτη ελληνική βραδιά στο Lift Café-Bar! Το πιο δυναµικό ραντεβού των φίλων της ελληνικής µουσικής δίνεται κάθε Παρασκευή βράδυ στον πεζόδροµο Αµαλιάδας και πιο συγκεκριµένα στο Lift Café-Bar! Λίγο µετά τις 10 το βράδυ και µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ζήστε την απόλυτη ελληνική βραδιά στο πιο επιτυχηµένο event του είδους που «χωράει» όλους τους καλούς και κατά την διάρκειά του παίζουν όλα εκείνα τα ακούσµατα του ελληνικού ρεπερτορίου που θα σε κάνουν να τα δώσεις όλα και να διασκεδάσεις µε την ψυχή σου! Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Φωτο: lifetown.gr

Σκέψεις…

Της Μαριάννας Μητροπούλου mariannaki_1993@hotmail.com

Έρχονται κάποιες στιγµές στη ζωή, όπου καλείσαι να επιλέξεις ένα δρόµο. Στιγµές που πρέπει απλά να επιλέξεις κάτι ή κάποιον. Τότε µέσα σου, γεννιούνται διάφορα συναισθήµατα. Μπορεί να είναι ένα µπορεί και περισσότερα. Αν όµως αυτό το πρώτοπρώτο συναίσθηµα είναι ο φόβος, τότε ξέρεις πως επέλεξες σωστά. ∆εν έχει σηµασία πού τοποθετείται ο φόβος αυτός. Όσο µεγαλώνει, τόσο θα µεγαλώνει, η λαχτάρα και η δίψα σου να ζήσεις µε την επιλογή σου... Η λαχτάρα φέρνει πάθος και το

Ποιο φόβο αγάπησες (πάλι); πάθος έρω τα και ο έρωτας έµπνευση και δηµιουργία. Η δηµιουργία µε τη σειρά της φέρνει τη λύτρωση, µέσω της έκφρασης. Τότε είναι που αρχίζει µια περιπέτεια. Μια περιπέτεια που δεν ορίζεται σε διάσταση και χρόνο. Είναι αµετάκλητη, όπως είναι και η µουσική. Ένας µονόδροµος. Όλα κινούνται από την αρχή προς το τέλος, από την γέννηση προς το θάνατο. Ένα ταξίδι που δεν µπορείς να οριοθετήσεις, όπως δεν µπορείς να οριοθετήσεις και τη ζωή. Το ταξίδι αυτό, αρχίζει κάπως

έτσι: Ξεκινάς χωρίς αποσκευές, ανεβαίνεις σε ένα τρένο µε ένα σχεδόν άγνωστο δροµολόγιο και µε ένα ακόµα πιο άγνωστο οδηγό. Χρειάζεσαι όµως και ένα συνοδοιπόρο. Ξέρεις ότι θα τον βρεις. ∆ε ξέρεις όµως σε ποια στάση θα ανέβει, κι όταν ανέβει, πάλι δεν ξέρεις σε ποια στάση θα κατέβει. Και ο φόβος σου, να που µεγαλώνει, και θες να ζήσεις το ταξίδι ‘’σου’’, που έγινε ‘’σας’’, όσο πιο έντονα γίνεται… Καταλαβαίνεις τώρα, ότι ο φόβος σου, γέννησε το πάθος

που σαν φιτίλι καίει µέσα από τα µάτια της και αντανακλά καθετί λάθος και σω στό, που ίσως πέρασε κάποτε δειλά από ένα σου όνειρο. Από ένα όνειρο που τότε πρόλαβες να φυλακίσεις στα

στενά όρια της λογικής σου. Τώρα ρισκάρεις και το όνειρο σου παίρνει υπόσταση. Και ακόµη κι αν χαθείτε καταµεσής της διαδροµής, εσύ θα ξέρεις ότι έζησες το πιο όµορφο ταξίδι σου.


Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

χρόνια κλειστό και “εκτός αγοράς“. Τώρα για το αν νιώθουµε δικαιωµένοι… θα πω ναι!... αλλά εάν µπορούσαµε να υποψιαστούµε αυτή την κατάσταση που θα βρισκόταν η χώρα µας µετά το 2010… µάλλον δεν θα το κάναµε το βήµα! Είναι πλέον πολύ δύσκολα τα πράγµατα! Άλλα θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε βλέποντας την αισιόδοξη πλευρά των πραγµάτων!

ταν η δουλειά που κάνεις σε «τοποθετεί» σε έναν από τους πιο αγαπητούς χώρους µιας πόλης γίνεσαι αυτόµατα µια από τις πιο αναγνωρίσιµες φιγούρες… Αυτό συµβαίνει και µε τον Γιώ ργο ∆ηµητρα κόπουλο που είναι ο σηµερινός «καλεσµένος» της στήλης δίνοντας απαντήσεις µε ξεχωριστό ενδιαφέρον σε όλα όσα τον ρωτήσαµε και δεν µπορούσαν να µην περιστρέφονται γύρω από το «Επαρχείον»…

Ο

Ποιους επώνυµους πελάτες που έχουν βρεθεί στο «Επαρχείον» θυµάσαι χαρακτηριστικά; Έχουν έρθει πάρα πολλοί ηθοποιοί, αθλητές, άνθρωποι των τεχνών και του Πολιτισµού, πολιτικοί… Αν αναφέρω ονόµατα, που είναι πάρα πολλά, σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω και προτιµώ να µην το κάνω! Αυτό που µε έχει αγγίξει όµως πιο πολύ είναι τα λόγια και οι ιστορίες που µου έχουν πει πολλοί «παλιοί» Πυργιώτες, ετεροδηµότες και ντόπιοι, µε αναµνήσεις που έχουν από το συγκεκριµένο χώρο, και οι περισσότερες είναι πάρα πολύ συγκινητικές!

Τι θα απαντούσες σε κάποιον που θα σε ρω τούσε… “πώς χα ρακτηρίζεις τον εαυτό σου;”… (Ουδέν σχόλιο) Πώ ς θα περιέγραφες την “ιστορία” σου στο επά γγελµα που επέλεξες; Υπά ρχουν σηµεία-σταθµοί; Η πρώτη µου φορά, θα έλεγα, που “έπιασα” δίσκο… και κατάλαβα ότι αυτή είναι η δουλειά που µε γεµίζει συνέβη το καλοκαίρι του 1986 σε µια καλοκαιρινή µπουάτ στα Καλακέικα Σκαφιδιάς που λεγόταν Μέτοικος.

My name is Dimitrakopoulos…

… Giorgos Dimitrakopoulos!

Η συνέπεια! Ποια είναι τα χα ρακτηρ ιστικά του κόσµου που έχ ουν αλλοιω θεί α πό την οικονοµική κρίση; Αραιώνουν τις εξόδους, µειώνουν την κατανάλωση...

Πώ ς είναι να µην δουλεύεις απλά, αλλά και να δια χειρ ίζεσαι ένα ν χώ ρο όπως είναι το «Επαρ χείον» που αποτελεί «σήµα κα τα τεθέν» γι α την πόλη του Πύργου; Να σου πω την αλήθεια αυτό ήταν ένα όνειρο που είχα από µικρός, για τον συγκεκριµένο χώρο αλλά το έβλεπα σαν άπιαστο όνειρο, γιατί και εγώ όπως όλοι οι κάτοικοι του Πύργου αγαπώ ιδιαίτερα τόσο το χώρο του καταστήµατος όσο και το λόφο του Επαρχείου. Ένιωσα µεγάλη χαρά όταν κατάλαβα ότι το όνειρό µου µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα! Και είναι µεγάλη µου τιµή που βρίσκοµαι εδώ! Μαζί µε τον Χρήστο Κολλά κα ι τον Νίκο Τόγια πριν µερικά χρόνια αναλάβα τε να λει τουργήσετε το «Επαρ χείον»… Τι ήτα ν α υτό που σα ς ώ θησε να πά ρετε

Από την εµπειρία χρόνω ν που διαθέτεις πες µας ποια είναι τα πράγµατα που θα κά νουν έναν πελά τη να φύγει ευχα ριστηµένος α πό τον χ ώρ ο που επέλεξε για την έξοδο του;

Ποια είνα ι τα µαγα ζιά – εκτός Ηλεί αςπου έχεις ζηλέψει; Στο Περιστέρι το Freddo Cafe, το Enzzo de Cuba, το Da Vinci στην Αγία Παρασκευή, το Grand Cafe στην Ζυρίχη. Εσύ, ότα ν α ποφα σί ζεις να βγεις τι είδους διασκέδαση επιλέγεις; Όπως όλος ο κόσµος... για καφέ, φαγητό µε την οικογένεια και φίλους και το καλοκαιράκι πιο πολύ µε την σύζυγο και τις κόρες µου τα σαββατόβραδα αργά για πιο δυνατή µουσική! αυτή την απόφα ση; Νιώθετε δι κα ιωµένοι; Μας ώθησε πρώτα η αγάπη για τον

χώρο και ύστερα η επαγγελµατική αποκατάσταση. Πιστεύαµε πάρα πολύ στις δυνατότητες του και ας ήταν πολλά

Ο Πύργος είναι µια πόλη που… …ΖΕΙΣ! Με τα θετικά να είναι πολλαπλάσια των αρνητικών...

15


16

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Χορός Γιορτάζοντας το χορό στην κεντρική πλατεία του Πύργου!

Πολλά

www.patrisnews.com

2

3

patrisnews@gmail.com

Event “We will rock you” party απόψε στη Γαστούνη!

∆ηµήτρης Γιαγτζόγλου @500rakias Μου πάει πολύ το άσπρο πουκάµισο!!!! Χουφτου µου Υφέρπουσα Φρίκη @Creeping_Horror Και γιατί να ρίξετε τον κατώτατο µισθό στα 300 ευρώ? Κάντε τον κατευθείαν σε µάρκες για συγκρουόµενα. dimetro_melaxrino @GLiakopoulou Protected account Υπάρχεις.....τι άλλο θες; και µόνο που υπάρχεις µου φτάνει...... lydia papaioannou @lydiadinner Χαζα-χαζα, ιδανική µέρα να ξεκινήσω το Εγκώµιο της απραξίας ε Nikos Georgiadis @NickGeorgiadis Και έρχεται η µέρα που θα βγεις στην παραλία και θυµάσαι όλα τα παχυντικά που µασούλαγες τον χειµώνα λέγοντας “έλα µωρέ, έχουµε χρόνο”

Το απόλυτο rock party µας υπόσχεται ότι θα ζήσουµε απόψε το βράδυ στο Lobby Café-Bar στην Γαστούνη, ο Σύλλογος Νεολαίας Καβασίλων! Ένα party που σύµφωνα µε τον διοργανωτή σύλλογο θα περιέχει όλα τα κλασσικά ροκ τραγούδια που αγαπήσαµε, αγαπάµε και θα συνεχίσουµε να αγαπάµε και στο µέλλον!

Ζωγραφική “Τόποι και Χρώµατα” της Εβίτας Κανέλλου

1 5

Η ζωγράφος Εβίτα Κανέλλου παρουσιάζει το εικαστικό της έργο, από το 2003 µέχρι και το 2013, στην αναδροµική έκθεση µε τίτλο “Τόποι και Χρώµατα”. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου, στις 7 µ.µ., στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο και θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου µε ώρες λειτουργίας 10 π.µ.–2µ.µ. και 7-10µ.µ.

4

Lifestyle Μεγαλοβδοµαδιάτικη Πρωτοµαγιά!

Συµβαίνει σπάνια και συνήθως προκαλεί σύγχυση! Κάτι ανάλογο συµβαίνει και φέτος µε την Πρωτοµαγιά να «πέφτει» µέσα στην Μεγάλη Εβδοµάδα δηµιουργώντας «ερωτηµατικά» για το πώς θα πρέπει να την… τιµήσουµε! Να φτιάξουµε στεφάνι προϋπαντώντας τον µήνα που σηµατοδοτεί τον ερχοµό της Άνοιξης ή να αφιερωθούµε µε κατάνυξη στον εορτασµό της Μεγάλης Εβδοµάδας;… ή µήπως και τα δύο µαζί; Εσύ αποφασίζεις!

Το βράδυ της Μεγάλης ∆ευτέρας στην Κεντρική Πλατεία Πύργου και πιο συγκεκριµένα έξω από το REX CafeBar η Σχολή Χορού «Χοροκίνηση» µας προσκαλεί να γιορτάσουµε την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού διασκεδάζοντας και φυσικά… χορεύοντας! Κατά την διάρκεια της βραδιάς θα γίνει παρουσίαση χορευτικών από µαθητές της σχολής µας σε ένα event αφιερωµένο στον Χορό!

Κινηµατογράφος

Μεγάλη Εβδοµάδα µε «Iron Man 3» (3D) και «Το Κεφάλαιο» Αρκετά καλές είναι οι ταινίες που καλούνται να δουν οι κινηµατογραφόφιλοι τις επόµενες ηµέρες µε το «Iron Man 3» (3D) και το «Το Κεφάλαιο» του Κώστα Γαβρά να ξεχωρίζουν… Αναλυτικά το πρόγραµµα προβολών σε Πύργο και Αµαλιάδα έχει ως εξής (σε παρένθεση οι ώρες προβολής των

ταινιών): Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Iron Man 3» (3D, 7.45 και 10 µ.µ.) «Οδηγός αισιοδοξίας» (7.45 και 10 µ.µ.) «Οι Κρούντς» (3D, 6 µ.µ.) Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Το Κεφάλαιο» (7.45 και 10 µ.µ.) «Iron Man 3» (3D, 7.30 και 10 µ.µ.) «Οι Κρούντς» (3D, 5.30 µ.µ.)

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Η Rihanna «σκάει» οκτώ χιλιάδες δολάρια σε στριπτιζάδικο! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Rihanna MAKING IT RAIN in Strip Club Μάλλον ευχαριστήθηκε µε το «θέαµα» που αντίκρισε…

Oι Ράδιο Αρβύλα για τις φράουλες Νέας Μανολάδας… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: zappIT.gr Ράδιο Αρβύλα για φράουλες Μανωλάδας Βούτυρο στο ψωµί του τηλεοπτικού team πρόσφερε η πρόσφατη εγκληµατική ενέργεια…

Πληρώστε µε... τα δακτυλικά σας αποτυπώµατα Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Paytouch Εικόνες του (κοντινού) µέλλοντος…

Βόλτα µε... υπερυψωµένο ποδήλατο 4,5 µέτρων! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: STOOPIDTALL - CICLAVIA 2013 LA BIKE CULT Αυτό είναι που λέµε… αφ` υψηλού!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Σ Π Ο Ρ 17

EΚΛΟΓΕΣ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ Σελίδα 23

Νίκησε η παράταξη του Άρη Κουλούρη Γ’ εθνική Νότιος Όµιλος

Η σηµερινή αγωνιστική (28/4 - 23η) Πανηλειακός - Αστέρας Μαγούλας (5.00) Αχαρναϊκός - Φωστήρας (5.00) Επισκοπή - Γλυφάδα (3.30) Παναιγιάλειος - Κόρινθος (5.00) Καλαµάτα - Χανιά (2.00) Ρούβας - Εθν. Αστέρας 3-0 ά.α. Ρεπό: Προοδευτική H Βαθµολογία του Οµίλου (σε 22 αγωνιστικές) Αχαρναϊκός 39 Φωστήρας 36 Παναιγιάλειος 35 Αστέρας Μαγούλας 35 Επισκοπή 35 ΑΟ Γλυφάδας 29 ——————————————————— Χανιά 28 Πανηλειακός 27 Προοδευτική 27 Κόρινθος 26 Ρούβας 24 Καλαµάτα 18 Εθν. Αστέρας (έχει αποσυρθεί)

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (5µ.µ. δηµ. στάδιο Πύργου)

Με νίκη «αγκαλιάζει» την άνοδο Ο

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Πανηλειακός σήµερα το απόγευµα στις 5.00, υποδέχεται στο δηµ. στά διο του Πύργου τον Αστέρα Μαγούλας, σε έναν αγώνα µε τεράστια βαθµολογική σηµα σία για τους «ερυθρόλευκους». Το σηµερινό παιχνίδι είναι ένας ακόµη τελικός για τον Πανηλειακό, που θέλει µόνο τη νίκη, για να κάνει ένα τεράστιο βήµα για την άνοδο στην Β΄ Εθνική. Οι παίκτες της «ερυθρόλευκης» οµάδας γνωρίζουν πολύ καλά την σηµασία του σηµερινού αγώνα και έχουν δώσει όρκο τιµής, ότι θα κατακτήσουν τους τρεις βαθµούς και θα προσφέρουν µια µεγάλη χαρά στους φιλάθλους που θα έρθουν στο γήπεδο. Για να έρθει όµως η νίκη, θα πρέπει οι παίκτες του Πανηλειακού να παίξουν µε ψυχή και δύναµη και να αποφύγουν τα λάθη. Με λίγη προσοχή και πολλή προσπάθεια η νίκη δεν θα χαθεί … Απόντες Σωτηρόπουλος, Π. Καραχάλιος και Βλαχόπουλος Πολύ δύσκολα θα αγωνιστούν σήµερα ο Κώστας Βλαχόπουλος και ο Παναγιώτης Καραχάλιος, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα

Μια τεράστια νίκη θέλει σήµερα ο Πανηλειακός, για να αγκαλιάσει την άνοδο.

τραυµατισµού, ενώ δεν υπολογίζεται και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, υποχρεωτικά, αφού είναι δηλωµένος να εκτίσει ποινή από κίτρινες κάρτες. Αντίθετα, είναι πάλι διαθέσιµος ο Γιάννης Κατσαρός, που στο προηγούµενο µατς εξέτισε τη δική του ποινή της µιας αγωνιστικής. Οι υπόλοιποι υπολογίζονται ήδη κανονικά

(και ο Γεωργόπουλος που αντιµετώπισε πρόβληµα τις παραµονές του µατς στην Επισκοπή και τελικά δεν ήταν διαθέσιµος σε αυτό τον αγώνα). *** Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Γιαννόπουλος από την Αρκαδία, µε βοηθούς τους Θεοφανόπουλο και Κότσα από την Αχαΐα.


18 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΣΗ

Νίκησε η παράταξη Άρη Κουλούρη Ο

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

κ. Άρης Κουλούρης θα είναι για δεύτερη συνεχή τετραετία πρόεδρος της ΕΠΣ Ηλείας αφού η παράταξή του κέρδισε χθες τις εκλογές και µάλιστα µε σχετική άνεση, αφού στο νέο ∆.Σ. της Ένωσης, η παράταξη του κ. Κουλούρη θα έχει 8 συµβούλους και η παράταξη του κ. Παναγόπουλου 3 συµβούλους. Οι 11 νέοι σύµβουλοι της ΕΠΣΗ είναι αναλυτικά οι : ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8 σύµβουλοι) Άρης Κουλούρης 53 ψήφοι ∆ηµήτρης Κωσταριάς 53 Ηλίας Παρασκευόπουλος 49 Κυριάκος Κυριακόπουλος 49 Γιάννης Πρόκοπος 48 Σπύρος Καπώνης 45 Αντρέας Χατζής 44 Γιώργος Κόττας 43 ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (3 σύµβουλοι) Χρίστος Πλευριάς 49 ψήφοι Βασίλης Παναγόπουλος 45 Χρήστος ∆ηµόπουλος 43

Εξέλεξε 8 συµβούλους, έναντι 3 της παράταξης Παναγόπουλου Οι ψήφοι για το ∆.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή Για το ∆Σ τακτικά µέλη ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταµατίου ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου ΚΑΠΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αλεξίου ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου ΚΑΡ∆ΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Γεωργίου ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του Αντωνίου ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Θεοδώρου ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ηµητρίου ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ∆ιονυσίου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ορφέα ΠΛΕΥΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Ιωάννη ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Πάνου ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Γεωργίου

Ο Κ. Κουλούρης και οι σύµβουλοι του σε µια αναµνηστική φωτογραφία µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.

Να σηµειωθεί ότι επειδή ισοβάθµησαν µε 43 ψήφους οι κ.κ. Κόττας, ∆ηµόπουλος και Βουρτσάνης, έγινε κλήρωση και στο ∆.Σ. µπήκαν οι δυο πρώτοι. Οι εκλογές έγιναν σε πολύ καλό κλίµα και χωρίς εντάσεις και ψήφισαν και τα 88 σωµατεία που είναι στην δύναµη της Ένωσης (πάντως έγκυρα ήταν τα 87 ψηφοδέλτια, αφού ένα είχε 10 σταυρούς αντί για 11 και ακυρώθηκε). *** Εφορευτική επιτροπή εκλέχτηκαν πριν την έναρξη των εκλογών ο πρωτοδίκης κ. Σπύρος Καποδίστριας, ο δικηγόρος κ. Νίκος Χηνόπουλος και ο παράγοντας κ. Γιάννης ∆ηµόπουλος.

Ο κ. Κουλούρης δέχεται τα συγχαρητήρια του κ. Παναγόπουλου, µετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Άρης Κουλούρης

«Ηθική δικαίωση για µένα αυτό το αποτέλεσµα»

Αµέσως µετά την επανεκλογή του ο κ. Άρης Κουλούρης ανέφερε : «Είναι µια ηθική δικαίωση για µένα και τους συνεργάτες µου αυτό το αποτέλεσµα, το οποίο έχει αξία και σηµασία για το ηλειακό ποδόσφαιρο, και είναι ασυγκρίτως µεγαλύτερο από την νίκη την προηγούµενη τετραετία. Τα σωµατεία έδειξαν ότι δεν θέλουν χειραγώγηση, ότι δεν θέλουν να αναµιγνύεται κανείς στην λειτουργία του ποδοσφαίρου και µας τίµησαν, ανανέωσαν την εµπιστοσύνη τους, εκτίµησαν το έργο που είχαµε κάνει την προηγουµένη τετραετία και να είναι σίγουρα ότι αυτό που θα είναι φάρος και οδηγός µας την επόµενη τετραετία, θα είναι αυτό για το οποίο µερικοί µας αµφισβήτησαν. Η δικαιοσύνη, η σύνεση και η εργατικότητα, θα είναι αυτό που θα δείξει η νέα διοίκηση. Υποσχόµεθα ότι αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το πώς θα υπηρετήσουµε τα ηλειακά σωµατεία, το ελληνικό ποδόσφαιρο εν γένει και θα έχουµε απόψεις που θα προβάλουν το ηλειακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. ∆εν θα µας ελέγχει κανείς. Αυτοί που µας ελέγχουν είναι τα σωµατεία και αυτή η νίκη δεν είναι νίκη ούτε του Κουλούρη, ούτε των συνεργατών του. Είναι νίκη των ηλειακών σωµατείων».

43 39 43 45 38 38 18 41 38 43 53 49 53 37 38 39 45 49 49 48 42 24 44

β) Αναπληρωµατικά µέλη για το ∆Σ ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Γεωργίου 45 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 41 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ∆ιονυσίου 32 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ του Γεωργίου 39 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη 33 ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη 36 ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου 41 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ 45 γ) Τακτικά µέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Νικολάου ΚΛΑ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου ΜΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αθανασίου ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου ΠΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λαµπρινού ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

51 49 37 38 46 38

δ) Αναπληρωµατικά µέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΠΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Νικολάου 52 ΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα 36 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πολυζώη 47

Όλα κύλησαν ήρεµα χθες στις εκλογές της Ένωσης.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Σ Π Ο Ρ 19

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Άνετα και απλά 102-87 την Αγία Παρασκευή

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την χρονιά ο Κόροιβος Αµαλιάδας που νίκησε στο κλειστό την Αγία Παρασκευή µε 102-87. Η οµάδα της Ηλείας αγωνίστηκε χωρίς άγχος στον χθεσινό αγώνα και νίκησε εύκολα τον αντίπαλο της, που από την πλευρά του έπαιξε ελεύθερα και χωρίς σκοπιµότητες, βοηθώντας έτσι να γίνει ένα ανοικτό παιχνίδι που σίγουρα ικανοποίησε τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό. Ο Κόροιβος είχε πολύ καλή επιθετική δραστηριότητα από το ξεκίνηµα του αγώνα και προηγήθηκε 31-22 στο 10’ και 54-41 στο ηµίχρονο. Στο 30’ το σκορ ήδη είχε φτάσει στο 82-64 για να ερθει το τελικό 102-87, µέσα σε πανηγυρικό κλίµα για την οµάδα της Ηλείας.

∆ιαιτητές: Τσούνας - Τσαρούχα - Γολεγου. Τα δεκάλεπτα: 31-22, 54-41, 82-64, 102-87. ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Ασηµακόπουλος, Νοέας 16, Χατζόπουλος 8, Καρύδας 21, Κούρτης 14 (3), Τόµιτς 19 (1), Κλάδης 6, Αντωνόπουλος, ∆ηµάκος 2, Μαγιντόµπε, Γκέρος 12, Τσόσιτς 10 (2). ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Χατζηπανηγύρης): Κουρής 16 (4), Αναγνωστόπουλος, Καρτέρης 5 (1), Κουτσός 8 (2), Σίννης 2, Τσιάκας 4, Ζερβός 11 (1), Μαναβόπουλος 3, Σβαρνάς 1, Πρισκοµάτης 2, Βαρδαβάς 18, Ψυλέας 17 (1). Πρωταθλητής η Νέα Κηφισιά Σε ένα παιχνίδι που θύµισε κάτι από... µαραθώνιο λόγω των τριών παρατάσεων που είχε, η Νέα Κηφισιά κέρδισε τον Φιλαθλητικό µε 89-81 και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή. Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε την Α2 κατηγορία η Νίκη Βόλου, η οποία επιβλήθηκε

Με χειροκροτήµατα αποχαιρέτησαν τους αθλητές του Κοροίβου οι φίλαθλοι.

άνετα του Ηρακλείου µε 80-57 στην τελευταία αγωνιστική. Το Λαύριο πήρε το “διπλό” απέναντι στους Ικάρους Σερρών µε 63-62. Τέλος, εκτός έδρας νίκες σηµείωσαν και οι Αρκαδικός (8 83-79 τη ∆όξα Λευκάδας) και ΟΦΗ (7 70-67 τον Ερµή Λαγκαδά) βάζοντας... το θαυµαστικό στη φετινή σεζόν.

Τα αποτελέσµατα της τελευταίας αγωνιστικής : Νίκη Βόλου - Ηράκλειο 80-57 Ν. Κηφισιά - Φιλαθλητικός 89-81(3η παράταση) Τρίκαλα - Παγκράτι 100-85 Ίκαροι Σερρών - Λαύριο 62-63 Κόροιβος - Αγία Παρασκευή 102-87 ∆όξα Λευκάδας - Αρκαδικός 79-83 Ερµής Λαγκαδά - ΟΦΗ 67-70

Με χειροκροτήµατα αποχαιρέτησαν τους αθλητές του Κόροιβου οι φίλαθλοι.

Η τελική βαθµολογία (σε 26 αγώνες): Ν. Κηφισιά 47, Τρίκαλα 47, Φιλαθλητικός 47, Κόροιβος 44, Λαύριο 41, Ίκαροι Σερρών 40, Αγία Παρασκευή 40, Αρκαδικός 37, ΟΦΗ 36, Παγκράτι 36, Ερµής Λαγκαδά 35, Νίκη Βόλου 33, Ηράκλειο 32, ∆όξα Λευκάδας 30.

Β’ Κατηγορία – SM ΤΕΡΖΗΣ

Μεγάλες νίκες για Χελιδόνια και Θρίαµβο Πύργου!

M

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε τους αγώνες της 29ης αγωνιστικής συνεχίστηκε χθες το απόγευµα το πρωτάθληµα της Β’ Κατηγορίας σε ό,τι αφορά τον 1ο όµιλο! Καθώς οι αγώνες του 2ου οµίλου θα γίνουν σήµερα το απόγευµα! Από τα αποτελέσµατα των χθεσινών αγώνων ξεχωρίζουν σίγουρα οι µεγάλες νίκες για τα Χελιδόνια και τον Θρίαµβο Πύργου, όπως επίσης και το «διπλό» παραµονής του Νέδα στη Φιγαλεία ! ∆ιπλό βέβαια απέσπασε µέσα στον Ελαιώνα και ο Ερµής Πλατάνου, όµως πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον απευθείας υποβιβασµό!

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα 1ος Όµιλος 5–1 Α.Ο. Μακρίσια – Ηρακλής Πύργου: Α.Ο. Νεοχωρίου – Ηρακλής Π/Β : 2–2 Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Ωλενιακός: 3–2 Α.Ο. Χελιδόνια - Κεραυνός Καλλικώµου: 4–1 ∆όξα Ελαιώνα – Ερµής Πλατάνου: 1–2 Ν. Ατρόµητος Λαστείκων – Θρίαµβος Πύργου: 0 – 4 Απόλλων Ν. Φιγαλείας – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου: 3 – 4 Θύελλα Πύργου – Α.Ο. Αµπελώνας: 3–0


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

20 Σ Π Ο Ρ A1 Kατηγορία Βέρροιος-Τελικός Πρωταθλητή

Στέψη ή παράταση αγωνίας; • Ο ΠΑΟ Βάρδας µε νίκη κατακτά τον τίτλο, ενώ ο Αστέρας Αµαλιάδας για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες του πρέπει να µην ηττηθεί…

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ο δεύτερο µατς του τελικού της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος, ανάµεσα στον ΠΑΟ Βάρδας και τον Αστέρα Αµαλιάδας διεξάγεται σήµερα στις 5 µ.µ στο «Γρηγόριος Καλάκος». Η οµάδα της Βάρδας που νίκησε 1-0 την περασµένη Τετάρτη στην Αµαλιάδα, µε νίκη σήµερα θα κατακτήσει το πρωτάθληµα και θα δώσει το παρών στους αγώνες µπαράζ ανόδου για τη Γ’ Εθνική. Αν δεν νικήσουν οι «πράσινοι» και το µατς έρθει ισόπαλο, τότε θα διεξαχθεί και τρίτο µατς την άλλη Τετάρτη σε ουδέτερη έδρα, λόγω τιµωρίας του Αστέρα, όπως και αν κερδίσουν οι «βυσσινί» σήµερα.

Ο Αστέρας για να κατακτήσει το πρωτάθληµα πρέπει σήµερα οπωσδήποτε να µην χάσει και να νικήσει την άλλη Τετάρτη, ενώ ο ΠΑΟ Βάρδας κατακτά το πρωτάθληµα, είτε νικήσει σήµερα, είτε έχουµε ισοπαλία σήµερα και ισοπαλία ή νίκη του την άλλη Τετάρτη. Προγνωστικά δεν µπορούν να γίνουν, έστω και αν ο ΠΑΟ Βάρδας δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση, από τον Αστέρα, που έχει και απουσίες (βασικότερη ο τιµωρηµένος Λυµπέρης). ∆ιαιτητής της σηµερινής ενδιαφέρουσας αναµέτρησης θα είναι ο Θανάσης Γκατζόπουλος, µε βοηθούς τους Σωτήρη Κότα και Τάκη Γεωργόπουλο.

Β’ Κατηγορία – SM ΤΕΡΖΗΣ

Ο ΠΑΟΒ θα πανηγυρίσει σήµερα την κατάκτηση του τίτλου ή ο Αστέρας θα έχει µια ακόµη ευκαιρία;

Οι αγώνες µε ηλειακό ενδιαφέρον

Χωρίς το µεγάλο µατς! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

∆ύσκολη αποστολή έχει σήµερα στο Κέντρο της Πηνείας ο Ν. Κόροιβος Κατσαρού!

Mε τους αγώνες της 29ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήµερα το απόγευµα το πρωτάθληµα της Β’ Κατηγορίας σε ό,τι αφορά και τον 2ο όµιλο! Καθώς οι αγώνες του 1ου οµίλου έγιναν χθες το απόγευµα! Συγκεκριµένα το σηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνει 7 µατς, χωρίς βέβαια το ντέρµπι κορυφής, αλλά µε κάποια ενδιαφέροντα µατς σε ό,τι αφορά τις οµάδες των πλει – οφ ανόδου, όπως είναι τα µατς, Πάνθηρες –Καβάσιλα, Αετός Κέντρου – Κόροιβος Κατσαρού, και Αετός Αλποχωρίου – Εθνικός Αµαλιάδας!

Οι αγώνες µε ηλειακό ενδιαφέρον σήµερα Κυριακή, είναι οι κάτωθι : Βαρθολοµιό - Φιλαθλητικός (Γ’ ΕΣΚΑ Η, 17.30) ΣΕΦ Ανδραβίδας – Ηρακλής Πύργου (Γ’ ΕΣΚΑ Η, 19.00)

Συνοπτικά στις 5 µ.µ. θα παίξουν: 2ος Όµιλος Εθνικός Αµπελοκάµπου – Ελπίδα Βαρθολοµιού Αετός Αλποχωρίου – Εθνικός Αµαλιάδας Ολυµπιακός Μυρτιάς – Εθνικός Γερακίου Πάνθηρες Αµαλιάδας – Ατρόµητος Καβασίλων Αετός Κέντρου – Ν. Κόροιβος Κατσαρού Κένταυρος Σωστίου – Θύελλα Καρδαµά Άρης Ξυλοκέρας – Λέοντες Αµαλιάδας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

21 Σ Π Ο Ρ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ - ΑCS

Βαθµολογία

Ματς «φωτιά»… σε έξι γήπεδα!

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε επτά µατς, εκ των οποίων τα έξι είναι «φωτιά», συνεχίζεται σήµερα η Α2 Κατηγορία, στα πλαίσια της 29ης αγωνιστικής. Πρόκειται για κρίσιµα βαθµολογικά µατς , καθώς θα κριθούν πολλά σε ότι αφορά τις θέσεις των πλει – οφ ανόδου και πλει – οφ παραµονής, µε το ενδιαφέρον να εστιάζεται περισσότερο, στα γήπεδα του Λατζοΐου, του Βαρθολοµιού, της Αλφειούσας, της Βαρβάσαινας και του Κουρτεσίου! Ενώ στο Πανόπουλο η Ολυµπιάδα λογικά πρέπει να έχει εύκολο έργο… απέναντι στα «αδιάφορα» βαθµολογικά ∆ουνέικα ! Ας δούµε όµως τα σηµερινά µατς

ΚΟΥ ΡΤΕΣΙ 5 µ. µ.: Να Με τους αγώνες της επιστρέψει ύστερα από 29ης αγωνιστικής και πλήρες καιρό στις νίκες θέλει σήπρόγραµµα συνεχίζεται σήµερα µερα ο ΑΠΟ Κουρτεσίου , µε αντίπαλο τον ανεβατο πρωτάθληµα! σµένο τον τελευταίο καιρό Μυρσιναϊκό , ώστε να µείνει «ζωντανός» στην «µάχη» της τετράδας των πλέι – οφ ανόδου! Όµως θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ… ∆ύσκολες αποστολές µε τις οµάδες που αγωνίζονται έχουν σήµερα τόσο ο Νικολόπουλος καθώς ο Μυρσιναϊκός µε τον ∆ηµ. Κουρή στον του Αλφειού Επιταλίου, όσο και ο Κουβελιώτης του πρωταθλητή Άρη Στρεφίου! πάγκο του ρολάρει… Το µατς «σφυρίζει» ο Καραβίδας ! σήµερα τον αρκετά ανεβασµένο στο β΄ γύρο λοξενούµενοι είναι το φαβορί, όµως οι γηπεδούΠΑΟ Κακοβάτου, σε ένα µατς όπου κατά µεγάλο χοι παλεύουν… και είναι ικανοί για τα πάντα! Το ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 5 µ. µ.: Μονόδροµος είναι σή- ποσοστό θα κριθεί και η 2η θέση της τετράδας µατς «σφυρίζει» ο Καλογεράκος. µερα εδώ η νίκη για την γηπεδούχο Αλφειονίδα των πλέι – οφ ανόδου που σηµαίνει πλεονέκτηµα στα αν θέλει να παραµείνει «ζωντανή» στην απευ- πλέι – οφ! Το µατς παίζει ο Μ. Λαµπρόπουλος ! ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ 5 µ.µ.: Κοµβικό… για την θείας παραµονή στην κατηγορία , απέναντι όµως απευθείας άνοδο της οµάδας στην Α1 κατηγοστον ισόβαθµο Πέλοπα Πύργου, που έχει τους ΒΑΡΒΑΣΑ ΙΝΑ 5 µ. µ. : Βαθµό η βαθµούς ρία, αν φυσικά ανέβει στη Γ΄ εθνική ο πρωταθληίδιους στόχους! Το µατς παίζει ο Σταυρόπου- απευθείας παραµονής θέλει σήµερα εδώ ο γη- τής Ηλείας, είναι για την «νεοφώτιστη» λος ! πεδούχος Ατρόµητος αντιµετωπίζοντας τον Ολυµπιάδα , το σηµερινό µατς µε τον δυνατό ΛΑΤΖΟΙ 5 µ. µ.: Ντέρµπι κορυφής έχουµε πρωταθλητή Άρη Στρεφίου, για να «καθαρίσει» όπου και αν παίζει Ν. Απόλλωνα ∆ουνεΐκων. Το εδώ… καθώς ο φιλόδοξος Ενιπέας , υποδέχεται την παραµονή του στην κατηγορία! Βέβαια οι φι- µατς παίζει ο Κούρτης !

(σε 28 αγώνες) Άρης Στρεφίου 81 - 19 66 ——————————————-——————— Ολυµπιάδα Γουµέρου 49 - 28 55 Ενιπέας Λατζοΐου 66 – 40 53 ΠΑΟ Κακοβάτου 57 - 31 52 ΑΠΟ Κουρτεσίου 56 – 26 51 ——————————————————————— Αλφειός Επιταλίου 66 - 44 46 Ηλειακός Βαρθολοµιού 41 - 34 46 Ν.Απόλλων ∆ουνεΐκων 47 – 48 43 Μυρσιναικός Μυρσίνης 50 – 55 39 Ατρόµητος Βαρβάσαινας 62 – 56 38 ——————————————————————-Πέλοπας Πύργου 42 – 32 37 Αλφειονίδα Αλφειούσας 46 - 53 37 Πανωλενιακός 47 - 60 32 Α.Ε. Κανουλίων 32 - 54 24 ———————————————————————Ήφαιστος Βουνάργου 21 -91 8 Αχιλλέας Νεοχωρίου 10 -105 -5 * Ο Αχιλλέας Νεοχωρίου έχει δυο µηδενισµούς και -6 βαθµούς.

ΒΟΥΝΑΡΓΟ 5 µ. µ. : Άνευ σηµασίας και µόνο για το γόητρο, είναι η συνάντηση εδώ του γηπεδούχου Ήφαιστου Βουνάργου κόντρα στην Α.Ε Κανουλίων που και αυτή πλέον έχασε το «τρένο» της απευθείας παραµονής στην Α2! Το µατς διευθύνει ο Παπαηλιού!

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 5 µ. µ. : Ματς «φωτιά» είναι τόσο για τον γηπεδούχο Ηλειακό, όσο και για τον φιλοξενούµενο Αλφειό Επιταλίου το σηµερινό εδώ, καθώς και οι δυο οµάδες είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις στον β΄ γύρο και ιδίως ο Ηλειακός, και διεκδικούν την 6η θέση στην κανονική περίοδο που ίσως… τους δώσει το δικαίωµα αν ανέβει ο πρωταθλητής Ηλείας, να διεκδικήσουν άνοδο µέσω των πλει – οφ, στην Α1 κατηγορία! Το µατς «σφυρίζει» ο Παυλόπουλος!

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA

Συνέχεια… των πλέι-οφ ανόδου

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ην δεύτερη αγωνιστική έχουµε σήµερα το απόγευµα των πλέι-οφ ανόδου της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ανάµεσα στις οµάδες που µετέχουν στο ειδικό πρωτάθληµα, το οποίο από φέτος θέσπισε η ΕΠΣΗ. Πρόκειται φυσικά για ένα «µίνι» πρωτάθληµα, ανά όµιλο, στο οποίο λαµβάνουν µέρος οι τέσσερις πρώτες οµάδες του κάθε οµίλου. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι οµάδες θα δώσουν µεταξύ τους διπλούς αγώνες, ενώ ο πρώτος και ο δεύτερος της κανονικής περιόδου, ξεκινούν µε βαθµολογικό «µπόνους» δυο και έναν βαθµό αντίστοιχα! Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα µε ώρα έναρξης 5 µ. µ. : 1ος όµιλος 2η αγωνιστική

Πρόοδος Σαλµώνης - ΑΕ Πηνείας (Σταθόπουλος ) Άρης Λανθίου – Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως(Σφυρής Στ.) Η βαθµολογία (σε 1 αγώνα) 2–1 Α.Ε. Πηνείας Κόκκινη Θύελλα 1–2 Πρόοδος Σαλµώνης 0 – 0 Άρης Λανθίου 0–0

4 2 1 1

2ος όµιλος 2η αγωνιστική Πήγασος Πρασίνου - Κένταυρος Καπελέτου(Πήττας) Φίλιππος Ανδραβίδας – Πηνειακός(∆ηµητρόπουλος) Η βαθµολογία (σε 1 αγώνα) Φίλιππος Ανδραβίδας 3 – 1 Πηνειακός 2–0 Κένταυρος Καπελέτου 1 – 3 Πήγασος Πρασίνου 0–2

4 3 2 1

Με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του παίζει σήµερα ο Φίλιππος Ανδραβίδας!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

22

Ε ν οίκω ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Γιάννης Λαµπρόπουλος

Πρωταθλητής µε την αξία του Η

Ηλεία και πιο συγκεκριµένα η Βάρδα αντιπροσωπεύτηκε επάξια στο πανελλήνιο πρωτάθληµα αγώνων dragster µε τελευταίο αγώνα στο Τυµπάκι Ηρακλείου Κρήτης τον περασµένο Νοέµβριο, από τον Γιάννη Λαµπρόπουλο ο οποίος στην κατηγορία PRO Z έχει κατακτήσει ήδη την πρώτη θέση όπως και τις 2 προηγούµενες χρονιές 20102011 µε ρεκόρ χρόνων σε πανελλήνιο, αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Ο Γιάννης µεγάλωσε στην Βάρδα και πήρε το έναυσµα για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό από τον πατέρα του ο οποίος διατηρούσε συνεργείο δικύκλων στην περιοχή. Από εκεί έκανε τα πρώτα του βήµατα στην ηλικία των 4 ετών όσον αφορά τα τεχνικά και στην ηλικία των 6 ετών όσον αφορά την οδήγηση και την τεχνική αυτής, πάντα υπό την γονική επίβλεψη του πατέρα του. Το γεγονός αυτό και η ενθάρρυνση από το πρόσωπο «πρότυπο» για τον Γιάννη, τον οδήγησε σε µια αγάπη χωρίς φόβο για την ταχύτητα και την αδρεναλίνη που προσφέρει αυτή. Ξεκίνησε να συναγωνίζεται (και επίσηµα) σε αγώνες το 2009 όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθληµα dragster 0-402m σε δυο κατηγορίες την MINI PRO και την PRO Z. Περνώντας το βάπτισµα του πυρός και τις πρώτες εµπειρίες την επόµενη χρόνια 2010 επανήλθε στους αγώνες σηµειώνον-

τας πανελλήνιο ρεκόρ χρόνου στην κατηγορία PRO Z ανεβάζοντας τον πήχη ακόµα πιο ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 11,3 δευτερόλεπτα που ήταν το προηγούµενο σε 10,71 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία αυτή ήταν κάτι που όπως εκµυστηρεύεται ο Γιάννης τον έκανε να πάρει δύναµη και να συνεχίσει ακόµα καλύτερα την πορεία του... Την επόµενη χρόνια το 2011 κατέκτησε για µια ακόµη φορά την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθληµα dragster στις κατηγορίες PRO Z και MINI PRO στα 0-402m ενώ το 2012 ο Γιάννης πραγµατοποίησε παγκόσµιο ρεκόρ χρόνου σε δύο Κατηγορίες PRO Z και TIGER. Συγκεκριµένα, όπως ο ίδιος µας λέει, στην κατηγορία PRO Z έκανε 10,29 δευτερόλεπτα χρόνο στα 0-402 µέτρα και στην κατηγορία TIGER κατάφερε 9,89 δευτερόλεπτα στα 0-402 µέτρα. Ο µόλις 21 ετών, Γιάννης Λαµπρόπουλος, αγωνίζεται ήδη τέσσερα χρόνια σηµει-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

22

Ε ν οίκω ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Γιάννης Λαµπρόπουλος

Πρωταθλητής µε την αξία του Η

Ηλεία και πιο συγκεκριµένα η Βάρδα αντιπροσωπεύτηκε επάξια στο πανελλήνιο πρωτάθληµα αγώνων dragster µε τελευταίο αγώνα στο Τυµπάκι Ηρακλείου Κρήτης τον περασµένο Νοέµβριο, από τον Γιάννη Λαµπρόπουλο ο οποίος στην κατηγορία PRO Z έχει κατακτήσει ήδη την πρώτη θέση όπως και τις 2 προηγούµενες χρονιές 20102011 µε ρεκόρ χρόνων σε πανελλήνιο, αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Ο Γιάννης µεγάλωσε στην Βάρδα και πήρε το έναυσµα για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό από τον πατέρα του ο οποίος διατηρούσε συνεργείο δικύκλων στην περιοχή. Από εκεί έκανε τα πρώτα του βήµατα στην ηλικία των 4 ετών όσον αφορά τα τεχνικά και στην ηλικία των 6 ετών όσον αφορά την οδήγηση και την τεχνική αυτής, πάντα υπό την γονική επίβλεψη του πατέρα του. Το γεγονός αυτό και η ενθάρρυνση από το πρόσωπο «πρότυπο» για τον Γιάννη, τον οδήγησε σε µια αγάπη χωρίς φόβο για την ταχύτητα και την αδρεναλίνη που προσφέρει αυτή. Ξεκίνησε να συναγωνίζεται (και επίσηµα) σε αγώνες το 2009 όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθληµα dragster 0-402m σε δυο κατηγορίες την MINI PRO και την PRO Z. Περνώντας το βάπτισµα του πυρός και τις πρώτες εµπειρίες την επόµενη χρόνια 2010 επανήλθε στους αγώνες σηµειώνον-

τας πανελλήνιο ρεκόρ χρόνου στην κατηγορία PRO Z ανεβάζοντας τον πήχη ακόµα πιο ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 11,3 δευτερόλεπτα που ήταν το προηγούµενο σε 10,71 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία αυτή ήταν κάτι που όπως εκµυστηρεύεται ο Γιάννης τον έκανε να πάρει δύναµη και να συνεχίσει ακόµα καλύτερα την πορεία του... Την επόµενη χρόνια το 2011 κατέκτησε για µια ακόµη φορά την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθληµα dragster στις κατηγορίες PRO Z και MINI PRO στα 0-402m ενώ το 2012 ο Γιάννης πραγµατοποίησε παγκόσµιο ρεκόρ χρόνου σε δύο Κατηγορίες PRO Z και TIGER. Συγκεκριµένα, όπως ο ίδιος µας λέει, στην κατηγορία PRO Z έκανε 10,29 δευτερόλεπτα χρόνο στα 0-402 µέτρα και στην κατηγορία TIGER κατάφερε 9,89 δευτερόλεπτα στα 0-402 µέτρα. Ο µόλις 21 ετών, Γιάννης Λαµπρόπουλος, αγωνίζεται ήδη τέσσερα χρόνια σηµει-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ώνοντας αξιοθαύµαστη πορεία στο άθληµα που αγαπάει… Ένα ταλέντο που χρήζει προσοχής και παραδειγµατισµού λόγω της σκληρής δουλειάς που κάνει µέσα από την οποία αποδεικνύει ότι το µέλλον είναι δικό του. Και πραγµατικά είναι δικό του γιατί το πάθος και η θέληση γι’ αυτό που ασχολείται δεν µπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από αγάπη για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό. Μάλιστα ο Γιάννης, µε τα δίκυκλα που τρέχει στους αγώνες του και τα οποία αποτυπώνουν οι φωτογραφίες, έχει πραγµατοποιήσει παγκόσµια ρεκόρ χρόνου µε την αξία του ως Πρωταθλητής.

23

Εν οίκω


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Επιχείρηση

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε

85 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗΣ! Η

επιχείρηση «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ» ιδρύθηκε το 1929 από τον Απόστολο Β. Καλοµοίρη και ξεκίνησε την παραγωγή γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων. Με λιγοστά εφόδια, αλλά µε αστείρευτο µεράκι ξεκινά την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε κύριο στόχο να χρησιµοποιεί άριστης ποιότητας πρώτες ύλες για τη παραγωγή τυριού και γιαουρτιού. ∆ειλά-δειλά καταφέρνει να δηµιουργήσει µια µεγάλη επιχείρηση, η οποία στηρίχθηκε σε γερά θεµέλια και κέρδισε την εµπιστοσύνη του κόσµου.

1929

Τα προϊόντα

Ίδρυση της επιχείρησης «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ»

Τυριά

1. Φέτα- Παρασκευασµένη από 100% παστεριωµένο αγνό αιγοπρόβειο γάλα. ∆ιατίθεται σε 3 συσκευασίες: Βαρέλι ξύλινο 60-65kgr, ∆οχείο 15 kgm, ∆οχείο 7,5 kgm 2. Γραβιέρα- εκλεκτής ποιότητας από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. ∆ιατίθεται σε συσκευασία κεφάλι βάρους 9,5-10 kgm 3. Μυτζήθρα- Αλµυρό ξερό τυρί που συνήθως καταναλώνεται µε ζυµαρικά. ∆ιατίθεται σε συσκευασία 1-2 kgm. 4. Ανθότυρο- εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης. ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1,5 kgm.

1955 Τα ηνία ανέλαβε η δεύτερη γενιά Βασίλης Καλοµοίρης, και δηµιουργήθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε.

εταιρείας η παραγωγή κατάφερε να αυξηθεί. Καθηµερινά συγκεντρώνεται από τα καλύτερα κοπάδια της ορεινής και ηµιορεινής Ηλείας, το γάλα, η πρώτη ύλη των προϊόντων και αφού περάσει από έλεγχο για να διαπιστωθεί η ποιότητά του ξεκινά η επεξεργασία και η παστερίωσή του και τέλος θα παρασκευαστούν από αυτό το προϊόντα. Τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία είναι:  Τυριά  Γιαούρτια  Βούτυρο

Χιλιάδες κόσµου εµπιστεύονται και απολαµβάνουν τα ποι-

Who is Who

«Μετά από µια µεγάλη και επίµονη προσπάθεια η επιχείρηση που ίδρυσε ο Απόστολος Β. Καλοµοίρης εκσυγχρονίστηκε, επεκτάθηκε και κέρδισε τις αγορές της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς. Χιλιάδες πολίτες αγάπησαν τα προϊόντα «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ» και τα συµπεριέλαβαν στις διατροφικές τους συνήθειες. Ο Απόστολος και ∆ιονύσιος Καλοµοίρης διαθέτουν σήµερα τα ηνία της

1980

Τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα του εργοστασίου και η αφοσίωση του προσωπικού προσφέρουν ένα άριστο αποτέλεσµα στους καταναλωτές. Τα µυστικά της επιτυχίας είναι πολλά χωρίς όµως την προσήλωση και την έντονη επιθυµία για εργασία ίσως να µην είχαν επιτευχθεί τόσοι στόχοι!

οτικά προϊόντα και η εταιρεία µε τη σειρά της προσέφερε θέσεις εργασίας σε δεκάδες ειδικευµένους εργάτες. Έτσι λοιπόν φτάνουµε στο σήµερα, την ηγεσία της εταιρείας έχουν αναλάβει οι γιοι Απόστολος και ∆ιονύσης Καλοµοίρης. Τα δύο αδέλφια συνεχίζουν µε το ίδιο µεράκι και πάθος το έργο πάνω στα θεµέλια που προϋπήρχαν. Ενώ παράλληλα προωθούν τον καθηµερινό και εκσυγχρονισµό και την επέκταση της εταιρείας. Η «Καλοµοίρης» ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ αποδεικνύει ατράνταχτα πως η υψηλή ποιότητα και οι προσιτές τιµές µπορούν να συνυπάρχουν προς όφελος της αγοράς και του

καταναλωτή. Χιλιάδες πελάτες απολαµβάνουν τα προϊόντα της εταιρείας δηµιουργώντας σχέση εµπιστοσύνης και αγάπης. Η Καλοµοίρης ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ κατέχει πλέον σηµαντική θέση σε µεγάλες αγορές όπως: Ηλεία Η  Μεσσηνία  Αχαΐα  Ζάκυνθο  Αθήνα  Κυκλάδες  ∆ωδεκάνησα  Εξαγωγές στην Αµερική Η εµπιστοσύνη εµπόρων και καταναλωτών επεκτείνεται καθη-

εταιρείας. Καταβάλλουν καθηµερινά αξιέπαινη προσπάθεια µε σκοπό να διατηρήσουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων τους και φυσικά να την φτάσουν σε καλύτερα ακόµη επίπεδα. Αυτό που αποζητούν είναι κάθε παραγωγή τους να διαθέτει παραδοσιακό χαρακτήρα χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως δεν ακολουθούν τις διεθνές εξελίξεις. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισµός που διαθέτουν είναι ένας από τους λόγους της επιτυχίας. Το ειδικευµένο προσωπικό εργάζεται καθηµερινά µε πειθαρχία, επιµονή και αγάπη µε σκοπό να σας προσφέρουν ένα τέ-

µερινά. Η ζήτηση είναι επώνυµη και αυτό σηµαίνει ότι το κατάστηµα που διαθέτει προϊόντα «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ» κατοχυρώνει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Για τους ιδιοκτήτες οι καταναλωτές αποτελούν τον πρώτο κα τελευταίο λόγο, καθώς η εταιρεία λειτουργεί βάσει των αναγκών και των επιθυµιών τους. Κύριο µέληµα είναι η ικανοποίηση του κόσµου µε άριστα και ασφαλή προϊόντα. Τέλος στόχος είναι να παρασκευάζονται όλα µε παραδοσιακό χαρακτήρα ενώ να ακολουθούνται οι διεθνείς εξελίξεις µε τον εκσυγχρονισµό των τεχνολογικών µέσων.

λειο γευστικό προϊόν. Οι ιδέες, η θετική διάθεση, το αστείρευτο µεράκι και η αγάπη για την εταιρεία διαφαίνεται στην καθηµερινή παραγωγή. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τα προϊόντα τους είναι γνωστά και προτιµούνται από τη µεγαλύτερη µερίδα του κοινού. Κάθε έµπορος που προτιµά την εταιρεία «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ» έχει καταφέρει να ανεβάσει τον πήχη της ανταγωνιστικότητας στην αγορά και σαφώς καταλαµβάνει πλεονεκτική θέση σε αυτήν».

Γιαούρτι

1. Πρόβειο- Πλήρες πρόβειο γιαούρτι. Περιέχει 6-6,5% λιπαρά και διατίθεται σε συσκευασία 200-220 gr, καθώς και σε πήλινο δοχείο χωρητικότητας 1 και 0,5 kgm. 2. Αποβουτυρωµένο- Περιέχει 0% λιπαρά και διατίθεται σε συσκευασία 200-220 gr. 3. Αγελάδας- Γιαούρτι από γάλα αγελάδας. Περιέχει 3,6% λιπαρά και διατίθεται σε συσκευασία 200-220 gr 4. Στραγγιστό- Στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει 8% λιπαρά. ∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 10 και 5 kgm.

Η Τρίτη γενιά Απόστολος και ∆ιονύσιος Καλοµοίρης εκσυγχρόνισαν και επέκτειναν την εταιρεία κερδίζοντας την εµπιστοσύνη περισσότερων καταναλωτών

Οι ιδιοκτήτες της εταιρίας, Απόστολος και ∆ιονύσιος Καλοµοίρης, κατά τη διάρκεια της βράβευσής τους στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού. Μετά από µια επιτυχηµένη επαγγελµατική προσπάθεια πάντα οι κόποι ανταµείβονται, προσφέροντας ευτυχία και χαρά!

Εδώ παρακολουθούµε τις προσεκτικές κινήσεις κάθε εργαζοµένου για τη παρασκευή και τυποποίηση των προϊόντων. Ένας τοµέας που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και ιδιαίτερο µεράκι.

Κρέµα και ρυζόγαλο

Κρέµα: ∆ιατίθεται σε συσκευασία 180 gr. Φτιαγµένη µε παραδοσιακή συνταγή.

Βούτυρο

Αγνό µαγειρικό βούτυρο. ∆ιατίθεται σε συσκευασία 17 κιλών ή στην ποσότητα που επιθυµείτε από τα καταστήµατα που πουλούν τα προϊόντα µας.

Τα προϊόντα

Ο φακός απαθανάτισε έναν εργαζόµενο, ο οποίος µε γνώσεις και εµπειρία προσφέρει την άριστη παρασκευή των γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων.

Έπειτα τα ηνία ανέλαβε ο γιος του Βασίλης Καλοµοίρης, ο οποίος «απογείωσε» τη µικρή οικογενειακή επιχείρηση και την έκανε µια σύγχρονη γαλακτοκοµική βιοµηχανία υψηλών προδιαγραφών. Τότε δηµιουργήθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Καλοµοίρης ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία αγοράζει και καταλαµβάνει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 40.000 τ.µ. εγκαθιστώντας πλέον σύγχρονα µηχανήµατα επεξεργασίας γάλακτος και παρασκευής γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων. Με τον πλέον υπερσύγχρονο εξοπλισµό και την επέκταση της

25

Κεντρικό κατάστηµα-Καρκαβίτσα & Καπετάν Γιώργη, Πύργος Τηλ : 26210-31980 Fax : 26210-22857 Εργοστάσιο - Γαστούνη Ηλείας Τηλ : 26230-32687 E-mail: info@kalomiris.com.gr

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

26

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Φυτά της Μεγάλης Εβδοµάδας …

Σ

τον Χριστιανισµό τα φυτά κα τέχουν µια εξέχουσα θέση και συνδέονται µε διάφορες γιορτές και µυστήρια της θρησκείας µας. Έτσι δεν θα µπορούσαν να λείπουν από το Άγιο Πάσχα, τη µεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Η Ανάσταση του Χριστού, συµβολίζει εκτός των άλλω ν και την αναγέννηση της φύσης την άνοιξη. Ξεκινώντας από το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδοµάδα, στη γιορτή του Λαζάρου, το έθιµο καλεί τα παιδιά να διαδώσουν το θαύµα της ανάστασής του, κρατώντας στα χέρια τους καλαθάκια στολισµένα µε λουλούδια που µάζεψαν τα ίδια. Η Βάγια, είναι ένα φυτό αειθαλές, που καλλιεργείται παντού ως καλλωπιστικό. Η θέση της υπήρξε σηµαντική από τους αρχαίους χρόνους. Θεωρήθηκε ιερό φυτό του Απόλλωνα, ενώ τα αρωµατικά της φύλλα, χρησιµοποιούνταν για το άρωµά τους, καθώς και για λόγους αντισηπτικούς, όταν συσκεύαζαν σύκα και άλλους ξηρούς καρπούς αλλά και για τη διατήρηση ψαριών. Πολύ ιδιαίτερη είναι επίσης η θέση της Βάγιας, στον Χριστιανισµό. Ήταν κλάδοι Βαΐων, που κρατούσε στα χέρια του, το συγκεντρωµένο πλήθος, κατά την υποδοχή του Ιησού στα Ιεροσόλυµα, δίνοντας στη Βάγια την ξεχωριστή γιορτή της Κυριακής των Βαΐων, η οποία γιορτάζεται µε µεγάλη επισηµότητα. Κάθε χρόνο, συρρέουν πιστοί στην εκκλησία, λαµβάνοντας στην είσοδο, κλάδους της. Μάλιστα, όταν κάποιος πιστός, επιλέξει κλαδί του φυτού, µε τα άνθη του, θεωρείται µεγάλη καλοτυχία. Η σύλληψη του Χριστού, αποτελεί κοµβικό σηµείο µιας και είναι η αρχή των Παθών Του, έγινε στον «Κήπο της Γεσθηµανής» ή αλλιώς στο «Όρος των Ελαιών» εκεί όπου είχε επιλέξει να αναπαύεται και να επικοινωνεί µε τον Πατέρα Του. Λέγεται πως το δέντρο στο οποίο κρεµάστηκε ο Ιούδας µετά την προδοσία του Ιησού ήτανε µια κουτσουπιά (Cercis siliquastrum). Πρόκειται για ένα µικρό δέντρο της Μεσογείου µε χαρακτηριστική πλούσια ρόδινη ανθοφορία.

Η άνθηση πραγµατοποιείται λίγο πριν από τη βλάστηση των καρδιόσχηµων φύλλων του, δίνοντας στο δέντρο ένα όµορφο ρόδινο χρώµα. Ο µύθος λέει ότι το δέντρο κοκκίνισε από ντροπή επειδή σχετίστηκε µε τον προδότη. Από τότε, κάθε άνοιξη και χάρη στον Ιούδα, η κουτσουπιά στολίζει µε την όµορφη παρουσία της τη φύση της Μεσογείου. Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης του Χριστού, οι Ρωµαίοι στρατιώτες του φόρεσαν ένα ακάνθινο στεφάνι που λέγεται πως προερχόταν από το φυτό παλιούρι (Paliurus spina). Τη Μεγάλη Πέµπτη το βράδυ γίνεται ο στολισµός του Επιταφίου. Το έθιµο επιτάσσει να τον στολίζουν οι ενορίτες κάθε εκκλησίας µε πολλά λουλούδια, όσο το δυνατόν πιο αρωµατικά. Παλιά τον στόλιζαν όλο το βράδυ νεαρές γυναίκες, µε αγριολούλουδα και άνθη που είχαν συγκεντρώσει από τις αυλές των σπιτιών τους. Αυτό γίνεται ακόµη και σήµερα σε χωριά και µικρές ενορίες, ενώ στις µεγάλες πόλεις πλέον τον στολισµό τον αναλαµβάνουν επαγγελµατίες ανθοδέτες µε αποτελέσµατα οµολογουµένως πολύ εντυπωσιακά. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι πολλές ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένος ο σκελετός του επιταφίου (π.χ. σίδηρο ή ξύλο). Κάποιες από αυτές είναι το δέσιµο, το κάρφωµα µε οδοντογλυφίδα σε φελιζόλ (ενδείκνυται µόνο για άνθη πολύ ανθεκτικά όπως το γαρίφαλο κ.α.), στερέωση σε ανθοκοµικό αφρό (για φυτά πιο ευαίσθητα όπως το λίλιο κ.α.) και τέλος µια ιδιαίτερη µέθοδος όπου σχηµατίζουν διάφορες εικόνες και σύµβολα πάνω σε φελιζόλ κολλώντας ένα ένα πέταλο κυρίως από γαρίφαλα διαφόρων χρωµάτων.

Σχεδόν από κανένα επιτάφιο δεν λείπουν οι βιολέτες λόγο του εξαιρετικού αρώµατος τους που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το συγκριµένο έθιµο, είτε σε γιρλάντες (περασµένα τα άνθη σε κλωστή), είτε σκορπισµένες πάνω στη επιφάνεια του επιταφίου. Τα πιο συνηθισµένα λουλούδια που χρησιµοποιούνται για τον στολισµό του είναι το γαρίφαλο, η βιολέτα, οι µαργαρίτες, τα τριαντάφυλλα, οι πασχαλιές, η γυψοφίλη (Baby’s Breath) και κυρίως σε συνθέσεις οι ορχιδέες, ο γλαδίολος, η ίριδα, το ανθούριο, το λίλιο, η φτέρη κ.α. Η Πασσιφλώρα ή Ρολογιά, όπως είναι γνωστή στην χώρα µας, είναι ένα φυτό το οποίο λέγεται πως το βρήκαν ιεραπόστολοι και το ονόµασαν Passionflower δηλαδή λουλούδι των Παθών. Το χρώµα του που είναι άσπρο και µπλε λέγεται πως συµβολίζει την αγνότητα του ουρανού και τα λευκά του πέταλα συµβολίζουν τους αποστόλους εκτός φυσικά από τον Ιούδα. Η µωβ κορόνα που εµφανίζεται στο εσωτερικό του άνθους συµβολίζει το αγκάθινο στεφάνι, οι πέντε στήµονες του φυτού τις πληγές του Ιησού και τα τρία καφέ στίγµατα συµβολίζουν τα καρφιά της σταύρωσής Του. Τέλος, η γνωστή µας Πασχαλιά ή Σύριγγα , η οποία λέγεται πως η Παναγία καταβεβληµένη από την είδηση της Σταύρωσης του Υιού της, ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο που δεν άνθιζε ποτέ! Αυτό για να την σκεπάσει, τίναξε τα φύλλα του επάνω της και όταν Αυτή ξύπνησε και το είδε, το ευλόγησε και άνθισε για πρώτη φορά και έτσι πήρε το όνοµα Πασχαλιά και ανθίζει την περίοδο του Πάσχα. Καλό Πάσχα…!!!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Ο

Ολοκληρώνεται σήµερα το Πασχαλινό Bazaar Θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ

λοκληρώνεται σήµερα το Πασχαλινό παζάρι του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου που ξεκίνησε την Πέµπτη. Το παζάρι λειτουργεί στο ισόγειο του Λάτσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου Πύργου µε δεκάδες εντυπωσιακά αντικείµενα η πώληση των οποίων έχει στόχο την οικονοµική ενίσχυση του. Όσοι –φιλόζωοι και µηδεν προλάβατε να πάτε µπορείτε να το κάνετε σήµερα Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ… Στον πολύ όµορφα διαµορφωµένο χώρο οι εθελοντές-µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου έχουν στήσει πάγκους και έχουν δηµιουργήσει γωνίες όπου ο καθένας µπορεί να βρει µια µεγάλη ποικιλία αντικειµένων (φωτο).. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείµενα αλλά και φυτά κήπου καθώς και προϊόντα που προέρχονται από την Ηλεία. Ο επισκέπτης µπορεί να βρει Πασχαλινά είδη καθώς επίσης και χειροτεχνίες, θρησκευτικές εικόνες, παιδικά παιχνίδια, βιβλία, τσάντες κι άλλα πολλά. Οι τιµές τους είναι ιδιαίτερα χαµηλές (σ.σ. ξεκινούν από 50 λεπτά και φτάνουν τα δεκαπέντε ευρώ) και µπορούν να αποτελέσουν πολύ καλές προτάσεις για όλους όσοι θέλουν να κάνουν τα Πασχαλινά τους δώρα. Το συγκεκριµένο παζάρι –όπως συνέβη και πριν µερικούς µήνες µε το Χριστουγεννιάτικο- αναµένεται να τονώσει τα οικονοµικά του Φιλοζωικού

Συλλόγου που στην περιοχή της Συντριάδας -και σε χώρο που του έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Πύργουλειτουργεί καταφύγιο στο οποίο περιθάλπονται περίπου εκατόν πενήντα σκυλιά που πριν ήταν αδέσποτα ή είχαν κακοποιηθεί. Τα µηνιαία έξοδα για να ταϊστούν και να υπάρχει στοιχειώδης υγιεινή περίθαλψη των σκυλιών ανέρχονται σε 2,000 ευρώ περίπου… κάποια από αυτά τα χρήµατα συγκεντρώνονται από τις εισφορές των (λιγοστών ενεργών) µελών του συλλόγου καθώς και από τις προσφορές σε είδος (ζωοοτροφές κ.α.) επιχειρηµατιών του Πύργου όµως και πάλι δεν αρκούν...

Αγγελίες – Χαρίζονται

Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6945 887780. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στο χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφαση σας…

Χαρίζεται η Λίλη, 2 χρονών, 15 κιλά, που είναι και ντροπαλούλα!

Χαρίζεται η Σίντι, 1,5 χρονών, 15 κιλά.

Χαρίζεται ο Φλούφλης, 1 έτους, πολύ παιχνιδιάρης!

Χαρίζεται ο Μπεµπέκος, 1 έτους, 6 κιλών.

Χαρίζεται ο Οδυσσέας, 1 έτους, 5 κιλών.

Χαρίζεται ο Νίκος, 2,5 χρονών, πολύ παιχνιδιάρης!

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com ΜΕ 500 ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΚΗΡΥΞΕ ΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΕΣ Ο ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πύργος: Το έδεσαν και το άφησαν να πνιγεί ζωντανό! ∆εν έχουν τελειωµό, δυστυχώς, τα θλιβερά περιστατικά κακοποίησης που καταγράφονται καθηµερινά στην Ηλεία σε βάρος ζώων… Το τελευταίο από αυτά για το οποίο ενηµερώθηκε η στήλη συνέβη στον Πύργο την περασµένη Τετάρτη και πιο συγκεκριµένα σε πάροδο της οδού Αλφειού µετά τις Εργατικές Κατοικίες και δίπλα από εκκλησία που υπάρχει στη συγκεκριµένη περιοχή. Φαίνεται πως το κλίµα των ηµερών, εν όψει Πάσχα, δεν ακουµπά κάποιους που θέλουν να αποκαλούνται άνθρωποι που στην συγκεκριµένη περίπτωση έδεσαν µε σκοινί το σκυλάκι που βλέπετε στη φωτο και το έριξαν δεµένο µέσα

σε αρδευτικό αγωγό που «περνά» δίπλα από το προαύλιο της εκκλησίας (φωτο)… Για καλή του τύχη ο µικρόσωµος σκύλος έγινε αντιληπτός από εργάτες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση οι οποίοι ακούγοντας τις αγωνιώδεις κραυγές του πήγαν στο σηµείο και το ανέσυραν καλώντας παράλληλα σε βοήθεια µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου. Οι φιλόζωοι παρέλαβαν το βασανισµένο ζώο και το περιέθαλψαν και ήδη φιλοξενείται µε ασφάλεια στο χώρο του καταφυγίου της Συντριάδας.

∆εν έµειναν όµως εκεί αφού είναι αποφασισµένοι να µάθουν ποιος είναι ο δράστης αυτής της απαράδεκτης πράξης και για το σκοπό αυτό όρισαν αµοιβή 500 ευρώ για όποιον είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν σε αυτό…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

28 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Τι κάνουν οι Ισπανοί µε τις φράουλες ; Η καλλιέργεια της φράουλας είναι µια υψηλής έντασης καλλιέργεια η οποία απαιτεί 75-80 µεροκάµατα / στρέµµα . Στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής οι εργάτες γης είναι µετανάστες οι οποίοι προσφέρουν φτηνή εργασία χωρίς να έχουν πολλές απαιτήσεις . ∆ηλαδή ιδανικοί εργαζόµενοι για κάθε εργοδότη . Τα σκήπτρα στην παραγωγή φράουλας κατέχει η Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Για την συγκοµιδή χρησιµοποιούνται 450.000 εργάτες προερχόµενοι κυρίως από το γειτονικό Μεξικό. Εκτιµάται ότι απαιτούνται 200 εργάτες για τα 100 στρέµµατα . Η δεύτερη χώρα σε παραγωγή φράουλας είναι η Ισπανία . Η παραγωγή φράουλας στην επαρχία Huelva της Ανδαλουσίας ξεπερνά τους 300.000 τόνους ετησίως και αποτελεί το 90% της παραγόµενης Ισπανικής φράουλας. Οι εργάτες γης που χρησιµοποιούνται είναι κυρίως γυναίκες από το Μαρόκο , Ρουµάνοι ,Πολωνοί και Βούλγαροι . Κάθε χρόνο οι Ισπανικές αρχές καθορίζουν των αριθµό ξένων εργαζοµένων που µπορούν να δεχθούν από χώρες εκτός Ε.Ε..Το 2009 απασχολήθηκαν 16.500 νόµιµοι µετανάστες γης εκτός χωρών της Ε.Ε., ενώ το 2010 ,χρονιά που η παγκόσµια οικονοµική κρίση άγγιξε και την Ιβηρική χερσόνησο, οι νόµιµα εργαζόµενοι µετανάστες εκτός Ε.Ε. δεν ξεπέρασαν τους 4.500. Οι παραγωγοί φράουλας είναι υποχρεωµένοι κάθε Φθινόπωρο να υποβάλλουν αίτηση στις Περιφερειακές Αρχές προκειµένου να προσλάβουν εργάτες γης για την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται στην Μαδρίτη από την υπηρεσία Direcci n General de Inmigraci (DGI) η οποία τον ∆εκέµβριο ανακοινώνει τον αριθµό των νόµιµων µεταναστών εκτός Ε.Ε. που µπορούν να δεχθούν οι εργοδοτικές οργανώσεις. Οι προσλήψεις εργαζοµένων στις φράουλες γίνονται από τις τέσσερις Συνεταιριστικές οργα-

νώσεις φραουλοπαραγωγών , Freshuelva, ASAJA, COAG, UPA-CORA , στις χώρες καταγωγής των µεταναστών . Οι µισθοί , οι συνθήκες εργασίας και διαµονής, διέπονται από εποχιακές συµβάσεις εργασίας . Προβλέπεται 15µερη δοκιµαστική περίοδος εργαζοµένων. Η ηµερήσια απασχόληση είναι 6,5 ώρες/ ηµέρα µε 30 λεπτά διάλειµµα για φαγητό ή 39 ώρες / εβδοµάδα . Ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να συλλέγει τουλάχιστον 9 τελάρα φράουλα/ ηµέρα .Η αµοιβή είναι 35€/ ηµέρα ή 211€/εβδοµάδα . Είναι αυτονόητο ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων του . Η φιλοξενία τους γίνεται µε ευθύνη του εργοδότη σε κοντέινερ εργοταξιακού τύπου όπου διαµένουν ανά 6 άτοµα ιδίου φύλλου και ίδιας εθνικότητας . Κάθε είδους έγγραφο –διαβατήριο σε όλη τη διάρκεια παραµονής στη χώρα βρίσκεται στην κατοχή του εργαζόµενου. Η νοµοθεσία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη παράνοµων εργαζοµένων αλλά παράνοµων εργοδοτών που δεν εφαρµόζουν την εργατική νοµοθεσία. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται στους εργοδότες είναι ιδιαίτερα αυστηρά και κυµαίνονται από 60 € ως 6.000 €. Οι Ισπανοί παραγωγοί φράουλας παρουσιάζουν µια παγκόσµια πρωτοτυπία , επιλέγουν για εργάτες γης , εργαζόµενες µητέρες εφαρµόζοντας την “female Temporary Circular Migration” γιατί πιστεύουν ότι οι µητέρες µόλις λήξει η σύµβαση θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους όπου βρίσκονται τα παιδιά τους . Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές τεχνικές της φράουλας στην Ισπανική Huelva και στην Νέα Μανολάδα είναι παρόµοιες. ∆εν είναι όµως παρόµοιος και ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα απέναντι στους εποχιακά εργαζόµενους εργάτες γης . Πρόσφατα είδαν το φως της δηµοσιότητας οι άθλιες

συνθήκες εργασίας και διαµονής που επικρατούν για τους εργάτες γης τρίτων χωρών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανολάδας . Οι Έλληνες είµαστε ένας λαός που µετανάστευε και πάλι µεταναστεύει στις µέρες µας για αναζήτηση εργασίας. Η δηµοσιοποίηση των πυροβολισµών µεταναστών και οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας αποτελούν δυσφήµιση για την χώρα µας , και πολύ φοβάµαι ότι θα έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή µας.

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα, το «brand name» της περιοχής, αυτοπυροβολήθηκε. Και πολύ φοβάµαι ότι θα περάσει πολύς χρόνος για να ξανακτιστεί. Η περιοχή από δω και µπρός θα δίνει καθηµερινά εξετάσεις σεβασµού στην ανθρώπινη ύπαρξη , στο δικαίωµα όλων των ανθρώπων για εργασία µε πράξεις και όχι µε λόγια . Όλοι γνωρίζουν στον κάµπο της Νέας Μανολάδας ότι τα πράγµατα δεν µπορούν να συνεχίσουν στον παλιό ρυθµό . Πρέπει να αλλάξουν . Μόλις σβήσουν τα φώτα της δηµοσιότητας ,δεν πρέπει να επιστρέψει και πάλι ο εργασιακός µεσαίωνας. Η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση ας καθορίσουν µε σαφή τρόπο το πλαίσιο εργασίας και διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο στους αλλοδαπούς εργάτες γης α) να δοθεί προσωρινή άδεια παραµονής β) να υπογράψουν συµβάσεις εργασίας που θα καθορίζουν την αµοιβή και την διαµονή τους . Και σε µόνιµη βάση η εµπειρία από την Ισπανία υπάρχει. Ας την αξιοποιήσουµε και ας οργανώσουµε την παραµονή εργατών γης στη χώρα µας µε σεβασµό και αξιοπρέπεια . Θανάσης Πετρόπουλος Γεωπόνος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆υτικής Ελλάδας

Στα πεταχτά

Απρίλη µου ξανθέ και Μάη µυρωδάτε...

Έστησ’ ο έρωτας χορό µε τον ξανθόν Απρίλη. Οι επιλογές των τριών κυβερνητικών συνεταίρων για τα οικονοµικά, τα εργασιακά, τα αναπτυξιακά, τα εθνικά, παραµένουν θολό τοπίο. Όπου πάλι το τοπίο ξεκαθαρίζει, η απόλυτη νεκρή φύση. Αι γενεαί αι πάσαι, εποχούµεναι, ανά τας εθνικάς οδούς και τας ατραπούς της υπαίθρου χώρας. Όταν το ρεζερβουάρ αδειάσει εντελώς, το κόβουµε µε το πόδι. Αφήνουµε τα τηλεκοντρόλ και τρέχουµε στα πουρνάρια. Έαρ το γλυκύ, φουσκοδεντριές και παγωτό χωνάκι µε γεύση βανίλια. ∆εν ξέρω ποιος τελικά χτενίζεται, αλλαγές ψήνονται (διακυβεύονται για την ακρίβεια), ο κουρνιαχτός παίρνει να καταλαγιάζει. Μύρισε ο κόσµος γιασεµί, λιβάνι και βιολέτα. Το αεράκι του Επιταφίου φέρνει γλυκιά ανατριχίλα και στις καρδιές την απαντοχή. Μέρες κατανυκτικές, µα κι απέραντα ερωτικές. Των φανών, των λαµπάδων, µα και του όξους µετά χολής µεµειγµένου. Των κλάδων φοίνικος, αλλά και του φραγγελίου και της λόγχης. Των κοµµατικών συνάξεων και των εν κλειστώ και παραβύστω αποφάσεων. Των Ωσαννά και του Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν. Των Μνηµονίων, των αναθεωρήσεων, των επαναδιαπραγµατεύσεων, των

αναστολών, των καταστολών και των φορολογικών αναπροσαρµογών. Του ό,τι µου καπνίσει εξαγγέλλω, του είπα-ξείπα και του ράβε-ξήλωνε. Του ξεκατινιάσµατος των Κοινοβουλευτικών επιτροπών και του κουκουλώµατος των ευθυνών. Των υµνωδών, των ακολουθιών –µα και των ανακολουθιών– των λιβανωτών και του προσκυνήµατος των Παθών. Πλην για των παθών µας τον τάραχον ουδείς ανησυχεί και ουδείς πτοείται. Μέρες της δοξολογίας και της ταπείνωσης, των µωρών παρθένων και των ιδιοτελών κολάκων, του Γολγοθά και του θριάµβου της ζωής, των πραιτωριανών και των µυροφόρων. ∆υο χιλιάδες χρόνια µετά, άλλαξε µόνο το ντιζάϊν, κοµµατάκι στο πιο µοντέρνο (και εσχάτως στο εντελώς φτωχούτσικο). Μόνο οι παπαρούνες επιµένουν να ανθίζουν ανελλιπώς Απρίλη-Μάη. Η δε παµφάγος εφορία, ουκ ηβουλήθη συνιέναι. Κάνει τρέλα ή εγώ τρελαίνοµαι; Όπου γάµος και χαρά, πολιτευάµενοι και επίδοξοι αξιωµατούχοι παρόντες, σε πανηγύρια και µνηµόσυνα, επίσης Πάρτε διαβόλοι βάγια. Τα αποτελεσµατικότερα σύνεργα αργότερα. Κάτι γνώριµοι απ’ τα παλιά, άλλαξαν

κόµµα, άλλαξαν χρώµα στο µαλλί, αναθάρρησαν και ακονίζουν τα δοντάκια. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια µένουν. Αει σιχτίρ, δεν τα µπορώ τα συγκινητικά. Γι’ αυτό φάτε, πιέστε, την Άρτα φοβερίστε, όλα εδώ θα µείνουν. Με όσους δεν υπολήπτεστε, τσουγκρίστε µόνο το κόκκινο αυγό, µην πάρετε καµµιά σύγχυση πασχαλιάτικα. Των Βαΐων χωρίς µπακαλιάρο σκορδαλιά, λέει; ∆εν λέει. Σαν µαγειρίτσα χωρίς άνηθο, σαν τηλεοπτικό παράθυρο χωρίς Άδωνη, σαν πασχαλινή εκποµπή χωρίς παπα-Τσάκαλο & Πέτρο Γαϊτάνο. Κουλουράκια και κουραµπιέδες απαραίτητα. Η ταραµοσαλάτα γίνεται µε πατάτα, αλλά και µε ψωµί. Αρακάς και αγκινάρες την Μ. Πέµπτη. Εν κατακλείδι: Η κόκκινη µπογιά στη βαφή των αυγών, για τα µάτια του κόσµου. Μερικοί τα καταφέρνουν µε δραστικότερα µέσα Α, είπα βάφουν αυγά µε πορδές και το θυµήθηκα: Οι τοπικοί άρχοντες, εν όψει τουριστικής περιόδου, γκαζώνουν στα πολιτιστικά. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Οι Αθηναίοι που θα εκδράµουµε ανυποψίαστοι, το νου µας. Σούρνεται µια τάχα µου αγάπη ανυστερόβουλη για τα χωριά µας να την ειπώ, ένα κοπλιµεντάρισµα να το ειπώ, ένα ταχτάρισµα να το

ειπώ, αλλά δεν µασάµε. Τις είδαµε κάτι καρακιτσαριό παραλιακές βιλάρες των ανακατευάµενων µε τα αυτοδιοικητικά. Μην το χοντρύνουµε, µέρες που είναι, αλλά όχι, όχι! Θα το χοντρύνουµε! Ε, λοιπόν, κάτι µου βροµάει. Τώρα, η φοράδα στο αλώνι χέστηκε, οι αντιδήµαρχοι βουτάνε το χέρι βαθειά στο βάζο, εκλογές ψήνονται, θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Γι’ αυτό, ακροποδητί και τοίχο-τοίχο. Μην τους δίνετε µούτρα και µην τσιµπάτε στις γλυκοχαιρετούρες, οι εφτά στους δέκα πλούτισαν καταγινόµενοι µε τα κοινά. Ο γάτος κι αν αλευρωθεί, ο ποντικός τον ξέρει. Το Μ. Σάββατο πρωί στο Ανάστα ο Θεός, σπάστε το πήλινο λαγήνι στην ποµπή των Ιουδαίων. Και σε κανένα κλούβιο κεφάλι να το σπάσετε, πάλι καλό ακούγεται. Ανήµερα της Λαµπρής ανταλλάξτε ευχές, σχέδια αισιόδοξα, όνειρα και φιλιά. Να µου περάσετε καλά, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! ∆ια το πιστόν ∆ηµήτρης Χίλιος


29

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Καθηµερινά από τις 8.30 το πρωί µέχρι τις 8 το βράδυ µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα.

Kάθε ∆ευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ ΗΤ ΗΣ Η

ΕΡΓΑΣΙΑ Π Ρ ΟΣ Φ ΟΡ Α

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6980770473. ΜΑΣ7150 -------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 50 ετών µιλάει καθαρά την ελληνική γλώσσα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων και για όλο το 24ώρο. Πληρ. τηλ. 6992546602. ΜΑ1704 -------------------------------------------. ΚΟΠΕΛΑ ΕΤΩΝ 32 µητέρα 2 παιδιών µε 8ετή πείρα και προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ σε ξενοδοχεία – καφετέριες ΖΗΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ πρωινή εργασία εντός Πύργου ή κοντινών περιχώρων µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6972119773. ΜΑ1743 -------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ να φυλάξει ηλικιωµένα άτοµα. Πληρ. τηλ. 6989945564, 6987118319. ΜΑ1742

. ΖΗΤΕΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ έως 29 ετών µε κάρτα ανεργίας για το Κοµµωτήριο SOULIS Coiffure στη Γαστούνη. Τηλέφ. Επικοινωνίας 6976571289. MA1631 ----------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο 20 δωµατίων στην περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης (Αρκούδι), προϋπηρεσία απαραίτητη. ∆εν παρέχεται στέγη. Τηλ. επικοινωνίας 6946822673 – 6978433054, ώρες επικοινωνίας 09.00 – 14.00, 18.00 – 21.00. ΜΑ2926 --------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ Ελληνίδες, εµφανίσιµες σε καφετέρια στη Γαστούνη. Πληρ. τηλ. 6982172130. ΜΑ1731 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για τη θέση της RECEPTION σε οικογενειακό ξενοδοχείο στην περιοχή των λουτρών Κυλλήνης (Αρκούδι), σπαστό ωράριο. ∆εν παρέχεται διαµονή. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ. Επικοινωνίας 6978433054, 6946822673, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00. ΜΑ1730 --------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ δύο νέοι και νέες απο 18 έως 26 ετών από εταιρεία για το τµήµα παραγγελιών. Ώρες επικοινωνίας 9.00 – 14.00 στα τηλ. 2621100842, 6955586535. ΜΑ1724 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ για τουριστικό κατάστηµα στο Κατάκολο. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών καθώς άλλες ξένες γλώσσες. Πληρ. τηλ. 6946951740. ΜΑ1695 --------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ για εργασία, στο κέντρο διασκέδασης ΑΞΙΟΝ, σε διάφορες θέσεις, (υποδοχή, λουλούδια, µπάρα, σέρβις, χορός, τραγούδι). Αµοιβή ικανοποιητική. Εργασία Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Τηλ. wind 6932345852, what’s up 6979253593, σταθερό 26210/22544. ΜΑ1693 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ Ελληνίδα ή από την Αλβανία για φύλαξη ηλικιωµένης, όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/51549. ΜΑ1702 --------------------------------------------. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΨΗΣΤΕΣ, ΤΥΛΙΧΤΕΣ & ΑΤΟΜO να χειρίζεται µηχανή καφέ. Άτοµα ηλικίας 20-35 ετών για 8ωρη εργασία. Πληρ. τηλ. 26210/32105, what’s up 6984573289. ΜΑ1706 ---------------------------------------------

.ΦΡΕΖΑΡΩ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

και µε καταστροφέα. Πληρ. τηλ. 6972850327.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ

για καλοκαιρινή εργασία. Πληρ. τηλ. 6976802842. MAΣ1650

Ζητείται Ο∆ΗΓΟΣ

µε απαραίτητη επαγγελµατική άδεια οδήγησης Ε’ Κατηγορίας, απόφοιτος Λυκείου, µε υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις. Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή µε e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 84. Περιοχή Κυλλήνη Ηλείας.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για τύλιγµα πίτας σε πιτάδικο στο Τραγανό. Πληρ. τηλ. 6989444706. ΜΑ1705 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6983162555. ΜΑ1703 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ για εµπορική επιχείρηση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937412858. ΜΑ1749 --------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 ΑΤΟΜΑ για µερική ή πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980857186.ΜΑ1748. --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΝΑΝΣΥ. Πληρ. τηλ. 6937481297. ΜΑ1754 --------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για κεντρικό καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6994191195.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΝΑ

Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιά – παππού), για άτοµα µε πρόβληµα στην κίνηση, κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτοµο. Επίσης σερβιτόρες – καµαριέρες – λαντζιέρες – καθαρίστριες ολοήµερες ή ωροµίσθιες. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2622/400041 ΚΙΝΗΤΟ: 6936-529012 ΚΙΝΗΤΟ: 6988-800814.ΜΑ2934.

. Όποια επιχείρηση ζητά αντίστοιχη ειδικότητα να επικοινωνήσει µε τα τηλέφωνα 6972449680 κ. Γιάννη, 6984571382.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για εργασία Μπουφέ service για καφετέρια στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6947610326. ΜΑ1753

ΝΟΜΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΙΩΝ»

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑΣ4448

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ µε 18 χρόνια εµπειρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αρ. αδείας 9720

Γηροκόµοι, οικ. Βοηθοί, baby sitter, προσωπικό τουριστικών επαγγελµάτων. Με υπευθυνότητα και συνέπεια. Συνεργασία µε όλη την Ελλάδα. Κα Κορφιάτη. Τηλ. 26220-91016, 698-1428022, sugarkorfiati@yahoo.gr ΜΑ1518

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για χειρισµό κάµερας. Πληρ. τηλ. 26210/22549.

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ MAIL:antonis.nikolakopoulos1@vodafone.net.gr. ΜΑ1682

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ έως 29 ετών για να εργαστούν σε επιχειρήσεις όλων των ∆ήµων του Νοµού Ηλείας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26210/36166, ∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν βιογραφικό στο fax 2117900018 ή email στο info: jobtraining@gmail.com


30

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γ Κ Α Ρ ΣΟ Ν Ι Ε Ρ Ε Σ . ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη και µη σε καινούρια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα 200 ευρώ, Τοµπάζη 10. Πληρ. τηλ. 26210/32430, κιν. 6940131455. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45 τ.µ. καινούρια µε αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ Πύργου, τιµή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972213129, 6976623871. ΜΑ1755 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (STUDIO) 40 τ.µ., επιπλωµένη πλήρως, A/C, TV, πλυντήριο κ.τ.λ. στον 1ο όροφο, χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας και ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ130 τ.µ., 1ου ορόφου, διαµπερές µε 3 υ/δ, 2WC, πάρκινγκ, πιλοτή, ηλιακό θερµοσίφωνα, κήπο, χωρίς κοινόχρηστα στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6932360437. ΜΑ1745 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, πάροδος Ρήγα Φεραίου (δίπλα στα ΤΕΙ). Πληρ. τηλ. 26210/23738, 6980998980 what’s up. -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2ου ορόφου, 37 τ.µ., επιπλωµένη στο κέντρο του Πύργου, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/35130, 6938775725. ΜΑ1715 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, 48 τ.µ., καινούρια Παπαφλέσσα 20 (έναντι Πανεµπορικής). Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑ1710 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 45µ² χωρίς κοινόχρηστα – επιπλωµένο στο 5ο χλµ. Ε.Ο Πύργου – Πατρών, κατάλληλο για εργένη ή φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6972711797. ΜΑ1686 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο, επί της Παπαγεωργίου κοντά στη ∆ΕΗ, επιπλωµένη, 4ος όροφος 40 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6947800302, 26210/26800. ΜΑΣ9925 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη σε κεντρικό σηµείο του Πύργου Εθνικής Αντίστασης 9. Πληρ. τηλ. 6975223563. MA1648 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µικρή επιπλωµένη. Πληρ. τηλ. 6932397711. ΜΑΣ1151 -------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ οροφοδιαµέρισµα (κουζίνα, µπάνιο, καθιστικό,κρεββατοκάµερα, διαµπερές µε µεγαλα µπακλόνια και αυτόνοµη θέρµανση Πληρ. τηλ. 2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆Υ Α Ρ Ι Α

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 43 τ.µ., φουλ

επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση και κλιµατισµό, κατασκευή 2007-2008, διαθέτει θέση parking. ∆ιεύθυνση Στρατηγού Σακελλάρη, δίπλα στα ΤΕΙ, τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας 6975876933 και 6973391967. MA1477 -----------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 56 τ.µ., διαµπερές, 1ου ορόφου, διεύθυνση Παυσανίου 1 (Μαρµαρένια βρύση). Πληρ. τηλ. 26210/ 26416, 6932827380. ΜΑ879 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 1ο όροφο σε καινούρια πολυκατοικία. Φωτεινό, µεγάλα µπαλκόνια, αυτόνοµη θέρµανση, λίγα κοινόχρηστα και κοντά στο κέντρο. Πληρ. τηλ. 6932287405.ΜΑ2921 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΥΑΡΙ 43 τ.µ., κατασκευή 2009, αυτόνοµη θέρµανση και ανοικτό parking, πλησίον νέου ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6972691966. ΜΑ1685 ---------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ καινούρια, πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επιπλωµένα, A/C, και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/27490.. ΜΑ4698 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 65Μ2 ΜΕ 2 ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ 4 (ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ-ΠΛΗΣΙΟΝ FORUM). ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΗΛ.6971817833. ----------------------------------------------. ENOIKIAZETAI δυάρι (55µ2) 2ου ορόφου, προσόψεως σε νέα 4όροφη οικοδοµή, πλησίον ΤΕΙ και ΙΚΑ (Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, αυτόνοµη θέρµανση), οδός Μπεβούδα αρ. 2 (πάροδος Γιαννιτσών). Τηλ. 2106140112 και 6947184467. ΜΑ1712 ---------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση, ισόγειο, µε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πύργου. Τιµή 270 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944880083. ΜΑΣ690 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΥΑΡΙ πλήρως επιπλωµένο, άριστο, ανεξάρτητο χωρίς κοινόχρηστα, υπερυψωµένο ισόγειο πλησίον του Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. Τιµή 180 ευρώ το µήνα. Πληρ. τηλ. 26220/26329 και 6972530537. ΜΑ1736 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 40 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία 2ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, A.C, µε ή χωρίς έπιπλα, µεγάλο µπαλκόνι, λίγα κοινόχρηστα. Κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. 6973684977, 6975856745. ΜΑ1735 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50µ² Γ’ ορόφου, Σκουφά 7 (Επαρχείο) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ1734 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, χωρίς κοινόχρηστα µε τζάκι στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ.

6985878599. ΜΑ1900 ---------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ πλήρως επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση και αυλή. Πληρ. τηλ. 6977674770 και 6974590001. ΜΑ1693 ---------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ου ορόφου, 42 τ.µ. (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 40 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5.τηλ. 6945419522 β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. 6938630035 κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΥΑΡΙ καινούριο µε air condition, επιπλωµένο ή µη. Πληρ. τηλ. 26220/24446, 6977311794. -----------------------------------------------.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ Ρ ΙΑ Ρ Ι Α

ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ ισόγειο µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι, Ποσειδώνος 35 στα Λιθαράκια στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34427, 6938621007.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 94 τ.µ.

διαµπερές στον 2ο όροφο, Γερµανού 36, Πύργος. Αποτελείται από δύο κρεβατοκάµαρες, σαλοτραπεζαρία – µεγάλη κουζίνα και µπάνιο, όλα πλήρως επιπλωµένα. Για πληροφ. στο τηλέφ. 26210/22346.ΜΑ1208.

. ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΡΙΑ 96 τ.µ. το ένα ισόγειο και 1ος όροφος, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο για πάρκινγκ, Αλφειού 50, κο Χρήστο. Πληρ. τηλ. 6977085246.ΜΑ1180.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στην περιοχή ∆εξαµενή Πύργου, ξεχωριστό σαλόνι µε τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 2 µεγάλες κρεβατοκάµαρες, µεγάλο µπάνιο, µπαλκόνια. Πληρ. τηλ. 6937144851. ΜΑΣ1180

ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI

α) 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµµένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον Εµπορικής Τράπεζας και β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ου ορόφου φρεσκοβαµένη. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6932924343, 6938990613. ΜΑΣ1128

-----------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA στην Αρχιµήδους και Κοκκίνου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34465, 6936119098. ΜΑΣ5086 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 80 τ.µ., ισόγειο, Περικλέους 2 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/71141. ΜΑ1539 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ άνετο, γωνιακό, 3ου ορόφου, µε θέα, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6977523555. -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ άνετο γωνιακό σε άριστη κατάσταση µε θέα και σε πολύ καλή τιµή. Κοντά στο ξενοδοχείο ΜΑΡΙΛΥ στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6977523555.ΜΑ1623. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, 78 τ.µ. στο κέντρο του Πύργου µε θέα το Επαρχείο σε πολύ καλή τιµή. Ελεύθερο από 5 Μαΐου. Πληρ. τηλ. 6932503253, 6934995908. ΜΑ1713 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ., 3ου ορόφου στο κέντρο του Πύργου πλήρως ανακαινισµένο, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. 6972289420. ΜΑ1746

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ MON O KA T OI KI EΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ α’ ορόφου, Αλφειού 56 µε parking, 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλόνι - τραπεζαρία, µπόιλερ, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό. Πληρ. τηλ. 6930368616, 6906844998. ΜΑ1756

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ Ε ΣΣ Α Ρ Ι Α

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ² 1ου ορόφου, µε τρία υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ηλιόλουστο, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµικό καλοριφέρ επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37 Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. 2) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ² ανεξάρτητο, ηλιόλουστο, χωρίς κοινόχρηστα µε ατοµική θέρµανση, ισόγειο, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37 Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. 3) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46µ² 3ου ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµική θέρµανση, ηλιόλουστη επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ995

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 τ.µ.

στην οδό Παπαφλέσσα 2, 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλα µπαλκόνια, αυτόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια, κεντρική TV, θυροτηλεόραση και σύστηµα για τοποθέτηση συναγερµού, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6973695553. ΜΑ1720

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟ

σε διώροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα, κεντρική θέρµανση, Κιλκίς 7 Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/33728.ΜΑ1651.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κ Α ΤΑ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα και για κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε πισίνα µε την άδεια τους στις Θίνες Βαρθολοµιού. Πληρ. τηλ. 6995122477. ΜΑ1725

-------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ 500µ. πίσω από τις σχολές ΟΑΕ∆, ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 107 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες, 2 µπάνια, κουζίνα σαλόνι ενιαίο, µε µεγάλο µπαλκόνι και κήπο και πάρκινγκ µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6936415586.ΜΑ1616.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

2ου ορόφου, 110 τ.µ., διαµπερές, 3 υπνοδωµατίων – αυτόνοµη θέρµανση, Τάκη Πετροπούλου 50Α. Πληρ. τηλ. 26210/71181, 6976476379. MA1248

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 2 ΕΩΣ 4 ΣΤΡΕΜ.

κατάλληλη για αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή για οποιαδήποτε σοβαρή επιχείρηση οδός Αγ. Γεωργίου, Πύργος Ηλείας. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑ2928

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 77µ² (δυνατότητα χωρισµού) πλατεία Ηφαίστου 29, έναντι Φούρνου Παπανδρέου – Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6945904242, 6934606061. MAΣ1171 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στη Ζαχάρω, οδός Λουτρά, 80 τ.µ. πρώην mini market. Πληρ. τηλ. 6977387388. ΜΑ1709 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην οδό Κανάρη 10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1ο 100 τ.µ. µε πατάρι 50 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2ο 142 τ.µ. µε πατάρι 70 τ.µ. ΥΠΟΓΕΙΟ: Ενιαίως χώρος 190 τ.µ. µε ξεχωριστή είσοδο. Σύνολο χώρου: Καταστηµάτων, παταριών, εισόδου, και χώρος θέρµανσης: 450 τ.µ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΟΥΣ Πληροφορίες στο τηλεφ. κινητό 6936166211. ΜΑ1714

--------------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100 τ.µ. µε 400 µέτρα εξωτερικό χώρο, περιφραγµένος, εξοπλισµένος µε γραφείο, φώτα, ρεύµα, τηλέφωνο, ταµπέλα, έτοιµο προς χρήση. Πληρ. τηλ. 26210/20080, 6970992232. ΜΑ1744

Ετσι λέγονται εδώ και χρόνια οι µεγάλες επιτυχίες των Μικρών Αγγελιών µας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ ΙΑ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., 1ος όροφος, γωνιακή, µε ιδιόκτητη ταράτσα, απεριόριστη θέα (600 ευρώ το ένα τ.µ.) στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6971908335. -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε περιφραγµένη έκταση ενός (1) στρέµµατος στο Βαρθολοµιό Ηλείας, αξίας 45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972294446. -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 121 τ.µ., περιοχή ΤΕΙ Πύργου 7ετίας. Τιµή 110.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936914962. ΜΑ1707 ------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι – τραπεζαρία, 2 W/C, καθιστικό µε τζάκι, καλοριφέρ, γκαράζ, αποθήκη, ηµιεπιπλωµένο και µε ηλεκτρικές συσκευές. Περιοχή Κυανής Ακτής. Πληρ. τηλ. 6930368616, 6906844998. ΜΑ1757 ------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 53 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία µε ηλιακό και πάρκινγκ επί της οδού Καραϊσκάκη 59 στην Αµαλιάδα στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 6996621912. ------------------------------------------. ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 107 τ.µ. στην οδό Ζαΐµη στον Πύργο σε αρίστη κατάσταση µε πάρκινγκ στεγασµένο και αποθήκη, µε αγροτεµάχιο στον Αγιο Ηλία και τη γύρω περιοχή. Πληρ. τηλ. 6977565162.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ,

διαµέρισµα 145 τ.µ.,

3ου ορφ., τριών προσόψεων, πολύ φωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, 2 µπάνια, δωµάτιο υπηρεσίας, πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό αέριο. Κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη δικηγόρων, γιατρών κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης τουλάχιστον τριών επαγγελµατιών. Μεγάλες ευκολίες πληρωµής. Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967

. α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

4ΑΡΙ 110µ² Γιαννιτσών 13 στον Πύργο µε κήπο. β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ Μανωλοπούλου 28, 60µ² στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34148. ΜΑ1758

. ΤΡΑΓΑΝΟ,

στο κέντρο της πόλης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ 40 µ. και 15 µ. βεράντα, κατάλληλο για γραφεία, φροντιστήριο, φαρµακείο, ιατρείο ή αποθηκευτικός χώρος µε στεγνά προϊόντα ή και για κατοικία στον ίδιο χώρο υπάρχει γκαράζ, κλειστό 70 µ. Ενοικιάζονται µαζί ή χωριστά µε χωριστές εισόδους, περιφραγµένο, αυτόνοµη θέρµανση, καινούρια κατασκευή. Τηλ. 2105740394, 6977643788 ΜΑ1637

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο ΙΚ Ο ΠΕ∆ Α

Ε Κ Τ Α Σ Ε ΙΣ

Ε Π ΙΧ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6µιση στρεµ. σε πάροδο Αγ. Γεωργίου στον Πύργο, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. τηλ. 26210/33043, 6957634249. ΜΑ1708 -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Κολίρι εντός οικισµού, δίπλα στο δηµοτικό σχολείο 5846 τ.µ., µε δικό του αρτεσιανό µε άδεια. Με περίφραξη, ελαιόδεντρα και πολλά καλλωπιστικά. Οικοδοµησιµότητα στα 800 τ.µ. Πωλείται ολόκληρο ή τµηµατικά. Πληρ. τηλ. 6930838087. ΜΑ1733 ------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο – ΚΤΗΜΑ 3 στρέµµατα οικοδοµήσιµα (στο 1 στρέµµα) µε ελιές – ξινά, επί της Αγ. Γεωργίου στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6974992426.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στην πε- . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ µε εξαριοχή ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ ΠΥΡΓΟΥ, 5112µ², σφαλισµένη πελατεία στο κέντρο του µε Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ για κατοικία Πύργου. Πληρ. τηλ. µε υπόγειο (ισχύει µέχρι 2015+4 χρό- 6950443494.ΜΑ1635. νια), Νέα περίφραξη και γεώτρηση. -------------------------------------------Τιµή 32.000 ευρώ (συζητήσιµη). Πληρ. . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙτηλ. 6978890238. ΜΑ1554 ΣΜΕΝΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΠΙΧΕΙ----------------------------------------------ΡΗΣΗ «STOP» ΚΑΦΕ στην Ερµού . ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙ- λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Πληρ. ΟΣΤΑΣΙΟ 4 στρ. µε πανοραµική θέα τηλ. 6980280530. ΜΑ1726 (∆ίπλα στο ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ). -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΤΟ ΛΟΥΠληρ. τηλ. 6934404401. ΜΑ1581 ΚΟΥΜΑΚΙ» (ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ – ΑΝΑ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑΣ 4.100 στρ. ΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΣΤΑ ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ Ιουλίου ΠΥΡΓΟ,2011 ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ στο Βούναργο. Πέµπτη Πληρ. 7τηλ. ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ∆ΕΝ 26210/41622 , .ΜΑ1694 ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙΟΥ: (ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΕΠΑ – ΒΑΦΛΑ – ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ – στο κέντρο του Πύργου, γωνιακό, ΚΑΦΕΣ...). ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ άριστη ποιότητα κατασκευής µε ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ισόγειο 84µ² και υπόγειο 122µ². ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΜΟΝΟ Πληρ. τηλ. 6993275191.ΜΑ1503. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. 6986288411 ή 26210-81116 (µετά τις 19.00). ΜΑ1727 -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ 85 τ.µ., ισόγειο, ηµιυπόγειο ΠΟΛΥΕΤΕΣ, ΠΟΛΥΚΕΡ∆ΕΣ 85 τ.µ. µε εσωτερική σκάλα και WC, µε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SUPER MARKET εξωτερικό χώρο πεζοδροµίου 150 τ.µ. λόγω συνταξιοδότησης στο κέντρο (τιµή λογική) στην οδό Κατακόλου. της Ανδραβίδας. Πληρ. τηλ. Πληρ. τηλ. 6971908335. ΜΑ1732 -------------------------------------------26230/54404. . ΚΑΤΑΚΟΛΟ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ θριο χώρο και τζάκι. Πληρ. τηλ. 6944996051, Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6930436728. ΜΑ2180 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. --------------------------------ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ2021. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. -------------σε καλή κατάσταση, αυτόΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1½ στρέµµα ΠΩΛΕΙΤΑΙ 300 νοµη θέρµανση. Πληρ. απόµε αποθήκη 44 µεζονέτα τ.µ. ηλεκτροδοτούτ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε γευµα 6 έως 7.30 στο τηλ. µενη. Πληρ. τηλ. 6944258836.ΜΑ991 προνοµιούχο θέση (διαθέτει 6980340153, στον Πύργο. υπόγειο, γκαράζ φυλασσόΜΑ2174 .. 42ΧΡΟΝΗ ΧΗΡΑ όµορφη, ανεξάρτητη, µενα). Σε τιµή ευκαιρίας. διακριτική ΖΗΤΑ γνωριµία αξιόλογου κυ.ρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πληρ. τηλ. 694455305-7 έως 60 ετώνΠΑΡΑΘΑΛΑΣµ’ εχεµύθεια. Τηλ. ΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην ΜΑΣ3875 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6979567539. πρώτη σειρά µε θέα τη θά----------------------------------------------------------------------5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο λασσα, τρίαΜΟΥ υπνοδωµάτια, µε. βουνό ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ είναι ότι πληρώ αυτά Λεβεντοχωρίου –ΜΟΝΟΚΑΣκαφιδιάς µε γάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. µε αυλή που ποθείς, είµαι γοητευτική Ελληνίδα και πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. στην Αγκινάρα Γαστούνης. ζητώ διακριτική σχέση. Τηλ. 6942088814. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητή6944944158. ΜΑ2240 ----------------------------------------σιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032 -------------------------------. ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑ δηµιουργική, ανεξάρτητη περιµένει το τηλεφώνηµά . ΠΩΛΕΙΤΑΙ σου. Τηλ. 6988387726. ----------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΚΥΡΙΑ ακαταµάχητης γοητείας, έξυπνη, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ δραστήρια ζητά γνωριµία κυρίου για ένα διαµπερές 10015τ.µ. στον ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΡΕΜ. αισιόδοξο αύριο. Τηλ. 6977508297. 1ο θέση όροφο, στη Ροφιά, 28ης γωνιακόΟκτω– καλ----------------------------------------βρίου 40, κατάλληλο και λιεργήσιµο. Πληρ. τηλ. . ΕΙΜΑΙ ΦΙΝΕΤΣΑΤΗ – ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ και για επαγγελµατική ΜΑ1718 26210/20471, 6948720024.στέγη. Τιµή 73.000. Πληρ. τηλ. 6984572210. ΜΑ2208 Στεφανοπούλου 9,

ΑΓΓΕΛΙΕΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 387µ²

στον Πύργο Ηλείας στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΓΩΝΙΑΚΟ 150 τ.µ.

επί της Υψηλάντου και Κονδύλη 60.000 ευρώ. . Επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ πωλείται και µε άδεια που λήγει τέλος ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑτου 2014 µε υπόγειο µαγαζί και δύο ορόφους ∆ΟΤΑ: 1. Πληροφορίες ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70.000 ευρώ. τηλ. διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. 6982518245.ΜΑ1690. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3.. ΜΑΤΖΑΚΟΥΡΑ ∆ιαµέρισµα –112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τζάκι. (συνεχόµενα) άρτια, οικοδοµήσιµα, 4.µε ∆ιαµέρισµα όλες τις παροχέςδιαµπερές τεσσάρων 117 τ.µ. µεέκαστο, 15 τ.µ. στρεµµάτων 100 ηµιυπαίµ. από τη θάλασσα, τιµή 550.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974904961.ΜΑ1785.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ²

σε . ΠΩκαλή ΛΟΥΝτιµή, ΤΑΙ Οα’ΙΚορόφου ΟΠΕ∆Α στη καιΖαχάρω άρτια οικοδοµήσιµαΗλείας. στο 10ο Πληρ. τηλ.– 27610/23819, χλµ. Πύργου Κατακόλου. ∆ε6946712684. ΜΑ2219 κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

οικοδοµήσιµο στην πε-

άρτια καιΑγ. οικοδοµήσιµα ριοχή Γεωργίουεντός (τουτης κοινότητας. τηλ. λάχιστον ένα Πληρ. στρέµµα). 26210/51808, 6976555286. Πληρ. τηλ. 6977784812, ΜΑΣ6605 6977001636.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3.300 τ.µ. στην περιοχή ή το µισό Καλακέικα επί του δρόµου, άρτιο, οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. από την είσοδο Ξεν. ALDEMAR). Πληρ. τηλ. 6936868697. ΜΑ2156

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

31

ΣΠΙΤΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Πληρ. τηλ. 6939663459. ΜΑ1741 -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε τον εξοπλισµό του ή χωρίς στο κέντρο του Πύργου (ΕΛΤΑ) και καταψύκτες µπαούλα. Πληρ. τηλ. 6970100700. ΜΑ1739 -------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – πλήρως εξοπλισµένη στην Αµαλιάδα. Τιµή συζητήσιµη, µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6937779828.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ INTERNET CAFE

στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6979707100. ΜΑΣ5240

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 56µ² µε υπόγειο 47µ² & πατάρι

στο κέντρο του Πύργου, Λετρίνων 19. Πληρ. τηλ. 6974337546.ΜΑ1699

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

στο κέντρο του Πύργου, µε καινούριο εµπόρευµα Ανοιξη – Καλοκαίρι 2013, µε σταθερή πελατεία, µε όλο τον εξοπλισµό και µε πολύ χαµηλό µίσθωµα. Όλο το πακέτο 14.000 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις Πληρ. τηλ. 6986098935.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σ Υ Ν Ο ΙΚ Ε Σ ΙΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόνοµη µια θέρµανση Πύργο. ζητώ τρυφερήστον σχέση. Τηλ. Πληρ. τηλ. 26210/28050, 6979567539. ----------------------------------------6945391440. ΜΑ2241 .--------------------------------Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ χωρισµένη χωρίς υποχρεώσεις σαγηνευτική,ΣΤΑ µε φυσικά προ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕσόντα θέλει γνωριµία. Τηλ.6988387726. ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ---------------------------------------ηµιτελής οικοδοµή, µετά .υπογείου, ΚΥΡΙΟΣ 45 ΕΤΩΝ Βαρήκοος σε µε ακουκατοικήσιµο παστικά ΖΗΤΕΙ γιατοποθεσία. γνωριµία και ό,τιΠληρ. προκύνοραµική ψει ΚΥΡΙΑ βαρήκοη µε ακουστικά να µην τηλ. 6938848098. καπνίζει και νοικοκυρά, Ελληνίδα από 35 --------------------------------έως 37 ετών. Τηλ. 6985766238 µε µήνυµα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόκος Τάκης ΜΑ1738 πεδο στη Σπιάτζα, φως – γεώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6979336300.

.ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΤΙΜΟΣ,

αξιοπρεπής ΖΗΤΑΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για συµβίωση και για γάµο από Πύργο και παντού. Πληροφορίες τηλ. οικίας 26210/21906, όλο το 24ωρο.ΜΑ1114.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πύργος. Τηλ. 26210

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ ΜΑΣ469 23000 και 28028, κιν. 6972860928.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήστη ∆άφνη σιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ1542

Αµαλιάδας

µονοκατοικία 113µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Η40, εγγύηση Γραφείου µαςτης είναι πλατείας η πολυετής πείρα µας και 60, του 131 τ.µ. επί Ξυστρή, ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρό1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς τητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφοηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς ρίες στο 6982614980WATS UP, 6976936392 WATS UP , κατασκευής, διαµπερή από 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777. οικοπεδούχο.

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΜΑΣ5491

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου - Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

MAΣ905

ΜΑ2004


32

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆Ι ΑΦΟΡΑ . ΑΓΟΡΑΖΩ ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Από όλους τους Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και Φωτογραφίες, ∆ιπλώµατα, Έγγραφα, Αρχειακό Υλικό κ.τ.λ. Πληρωµή Άµεσα και Μετρητά. Τηλ. 210- 8985185, κιν. 6937405093. MA1443 --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µηχανή 14 ίππους µε µίζα, αντλία Ευστρατιάδης, υψηλής πιέσεως. Πληρ. τηλ. 6937144867.ΜΑ1591.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

140 ευρώ ο τόνος

Στην

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705 .ΜΑ267.

Έτοιµα σχισµένα, ξερά. Παραδίδονται στον χώρο σας. Πληρ. τηλ.

6932646081. ΜΑ381

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

από παραγωγούς ΕΛΑΙΟΝ ΕΛΑΙΑΣ. Πληρ. τηλ. 6930999297. ΜΑ1723

. ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΖΩ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Phoenix Canariensis)

µε κορµό (άνω των) µεγαλύτερα από 3 µέτρα στο Ν. Ηλείας και Μεσσηνίας. Πληρ .τηλ. 26250/61952 & 6948921015. ΜΑ1752

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΕΤΤΕΡ 3 µηνών από γονείς κυνηγούς άσπρο πορτοκαλί από έµπειρο κυνηγό. Φιλική τιµή. Πληρ. τηλ. 6976673734. -----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΙΑΡΙ ΑΑ Γερµανικό, σταυρωµένο µε χιώτικο 1ος έτους. Πληρ. τηλ. 26230/91220. ΜΑ9912 -----------------------------------------. ΣΚΥΛΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ καθαρόαιµα ελληνικά τσοπανόσκυλα, από µεγαλόσωµους φύλακες γονείς, 100 ευρώ έκαστος. ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ∆ΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ. Τηλ. 6946473026. ΜΑ1728 -----------------------------------------. ΧΑΘΗΚΕ ΜΑΥΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ αρσενικός στην ευρύτερη περιοχή της Κουτσοχέρας. Πληρ. τηλ. 6977892918, Γεώργιος Μπ. ΜΑ1729 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ Επανιέλ – Μπρετόν αρσενικά 5 µηνών. Τιµή κυνηγού – Ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 6974891097. ΜΑ1740

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Βιολογικής ανατροφής 5 πλαίσια 70 ευρώ, δίδεται πιστοποίηση και τιµολόγιο. Πληρ. τηλ. 6946343699. ΜΑ1737

. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ

για φύλακες γίνονται µεγαλόσωµα. Πληρ. τηλ. 6973896737.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ανοξείδωτο 18.000 lit, σε αρίστη κατάσταση.

Πληρ. τηλ. 26210/20471, 6948720024. ΜΑ1722

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

ΗΛΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πώληση υγιών – παραγωγικών Μελισσοσµηνών και παραφυάδων

Η Μελισσοκοµική µας επιχείρηση µε την πολυετή της εµπειρία στο χώρο, όπως όλα τα προηγούµενα χρόνια, έτσι και φέτος από τα µέσα Μαρτίου και µετά σας παρέχει όλο τον αναγκαίο µελισσοκοµικό εξοπλισµό υλικό και ζωικό. Για νέους και επαγγελµατίες µελισσοκόµους επιστηµονική υποστήριξη από Γεωπόνο Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Πώληση βασιλισσών φυσικής γονιµοποίησης

Τηλ. 6947780355, 26210/25290.MAΣ1288

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 1 ΚΑΙΚΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ από 1000 έως 2500 ευρώ και παλαιά νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, βιβλίο service, χρώµα αντιπροσωπείας. PEUGEOT 107 TRENDY 1000c.c., µοντέλο 2008, τρίθυρο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG bucket καθίσµατα, συναγερµός, κλιµατισµός, κεντρικό κλείδωµα, ABS, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου, λάστιχα καινούρια, book service, κατάσταση καινουργής. FORD FOCUS 1400c.c., 45.000km, µοντέλο 2009, µαύρο µεταλλικό, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – RCD – 4 AIRBAC- ABS- κλιµατισµός – κεντρικό κλείδωµα, όλα ηλεκτρικά, λάστιχα καινούρια, bookservice, κατάσταση καινουργής. RENAULT MEGANE 1400 c.c., 16V, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, λίγα χιλιόµετρα,full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbag, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κεντρικό κλείδωµα, κλειδί µε κάρτα, κατάσταση καινουργής. OPEL ASTRA GTC 1400c.c., µοντέλο 12ος 2009, 50.000 χλµ., πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου Bookservice, full extra, υδραυλικό τιµόνι, ABS, 6 AIRBAG, κλιµατισµός µε οθόνη, RCD, ζαντολάστιχα, σαν καινούριο. FIAT DOBLO 1400c.c., µοντέλο 12ος 2009, 55.000 km, bookservice, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, λευκό, full extra, λάστιχα καινούρια, αρίστη κατάσταση. OPEL ASTRA STATION 1400c.c., µοντέλο 2006, ELLEGANCE, bookservice, λίγα χιλιόµετρα, full extra, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωµα, χειριστήρια στο τιµόνι, ABS, κλιµατισµός µε οθόνη, PACTRONICK µε οθόνη, συναγερµό, φώτα ΧΕΝΟΝ και φώτα ηµέρας, ζαντολάστιχα µε λάστιχα καινούρια. ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ. SUZUKI WAGON R 1000c.c., µοντέλο 2004, 85.000km, τετράπορτο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, λευκό, full extra, bookservice, κατάσταση καινουργής. RENAULT TWINGO 1200c.c., τετράπορτο, σε υπεραρίστη κατάσταση, λάστιχα καινούρια, βιβλίο service. Μόνο 1750 ευρώ. TOYOTA COROLLA 1400 V.V.TI, µοντέλο 2003, τετράπορτο, 102.000km, extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, abs, κλιµατισµός, βελούδινο σαλόνι, RCD, λάστιχα καινούρια, σαν καινούριο. FORD FOCUS 1.600c.c., µοντέλο 2008, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, οροφή – ζάντες αλουµινίου – κλιµατισµός – υδραυλικό τιµόνι – υπολογιστή ταξιδίου – όλα ηλεκτρικά – σαν καινούριο – BOOKSERVICE. FORD FIESTA 1400c.c., µοντέλο 2008, τετράπορτο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, κατάσταση καινουργή – Bookservice. VW GOLF 1400c.c. , µοντέλο 2008, 41.000km, πρώτο χέρι, full extra, τετράπορτο, µόνιµα σε γκαράζ. OPEL ASTRA 1400 c.c., G.T.C, µοντέλο 12ος, 2009, πρώτο χέρι, λίγα χιλιόµετρα, full extra, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου – κλιµατισµός, Bookservice, σαν καινούριο. HYUNDAI GETS 1100 c.c., µοντέλο 2008, λίγα χιλιόµετρα, τετράπορτο, αγρατζούνιστο, full extra, Bookservice. SEAT IBIZA 1400c.c., µοντέλο 2007, τετράπορτο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, bookservice. SUZUKI VAGON-R 1000c.c., µοντέλο 2004, τετράπορτο, λίγα χιλιόµετρα, bookservice, άριστη κατάσταση. MERCEDES C-180, 1800c.c., µοντέλο 1999, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, κλιµατισµός, οροφή εργοστασίου, ζαντολάστιχα. ΒΜW 3200 COUPE, µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra. SMART FOR TWO 2004, 700c.c., σε καινουργή κατάσταση.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472 Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092410, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46 ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό SAME 75HP αµπελουργικό 4Χ4 SAME 60ΗP, αµπελουργικό 4Χ4 SAME 40 HP αµπελουργικό 4Χ4

NEW HOLLAND TNFA 85, µοντ. 2008 (400 ώρες) NEW HOLLAND TNF 80, µοντ. 2003 (4.500 ώρες)

JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό Ψεκαστικά – δενδροκοµικά 1000lt ΜΑΣ4158


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΥΤ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621400389 . CITROEN C1 1.000 c.c., 2006, κόκκινο, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα κ.α. 5.000 ευρώ. . OPEL TIERA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ4.800 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. .. MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. .. FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 4.800 ευρώ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALPHA ROMEO 156

1800c.c., 16βάλβιδο, 2001 µοντέλο, ζάντες από GT, λάστιχα Μισελέν, PILOT, αεροτοµές, spoiler, εξάτµιση ελευθερας. Τιµή 2.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972265447. ΜΑ1750

Στην

. SUBARU IMPREZA sti 2003, 350hp, 6 ταχύτητες, full extra, 12.000 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι και φρέζα ROTAVATOR 60άρα. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.300 ευρώ). ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 2008, 1.300c.c., 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι ABS, full extra. DAEWOO MATIZ, ασηµί, CABRIO, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι κ.α., λευκό, 1.900 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA SEDAN 1600 c.c., 11/08, µαύρο full extra άριστο. ALFA ROMEO 147 2006, 5πορτο,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΕΤ ΦΟΡΣ ΣΚΟΥΤΕΡ 125c.c., σε αρίστη κατάσταση και µε όλα τα service. Πληρ. τηλ. what’s up 6945661936.ΜΑ1719

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, clima, αερόσακοι, όλα ηλεκτρ., άριστο. 5.500 ευρω MERCEDES Α140 ’03 ΑΥΤΟΜΑΤΟ υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, ABS, ηχοσύστηµα κ.α., 4.800 ευρώ. MERCEDES E 200 1800c.c., 163 HP, compressor AVANTEARDE, 2006, µπεζ δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, φώτα ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. full full extra 15.500 ευρώ. SMART 800c.c. turbodiesel (πετρέλαιο) 2004, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κ.α. FIAT STRADA TURBO DIESEL 1½ CAB (αγροτικό ή επαγγελµατικό) full extra 2006 6.990 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ Αγροτικό βενζίνη, 1977, 1.300 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ AURIS, 1400c.c., 2008, full- full extra (3 αυτ/τα) SEAT LEON 1400, 2001, ασηµί, full extra 3.500 ευρώ. HYUNDAI GETZ, 1300c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 3.500 ευρώ. MERCEDES 1800c.c., µαύρο sportscoupe, οροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες, κ.α. 8.800 ευρώ. JAGUAR S TYPE 3.000c.c., 2001 µπεζ δέρµα – οροφή ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 AUDI A3, 1600c.c., 2πορτο 2002 full extra 3.500 ευρώ LAND ROVER Freelander 1.800c.c., 2003 full extra 4X4, 5porto, 4.500 ευρώ. FIAT PUNTO 1200c.c., SPORTING σταχυτοκίτρινο, full extra 2.700 ευρώ. HONDA CIVIC λευκό ’97, full extra 2.400 ευρώ. FIAT SEICENTO, κ;όκκινο 2001,

1.100c.c., ζάντες αλουµ. a/c, ηλεκτρ. παράθυρα κ.α. 1.900 ευρώ. HYUNDAI ATOS 2008, 30.000 km, full extra. ALFA ROMEO 159, 2009, λευκή, full extra OPEL ASTRA 2007, 3 αυτ/τα FIAT GRANDE PUNTO 2006, 2πορτο γαλάζιο, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι, full – full extra, αρίστη κατάσταση 5.000 ευρώ. SMART 600c.c., λευκό µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, CD, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια κ.α. 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., µαύρο, µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες BRABUS, ράδιο CD, κ.α. 3.700 ευρώ (Υπάρχει και 2ο µαύρο 600c.c. µε 3.000 ευρώ). SEAT LEON 1.800 turbo 340HP, 2001, αναρτήσεις, φρένα, ζάντες αλουµ. 18άρες, καινούρια λάστιχα GOODYEAR F1, TURBOTIMER, εξάτµιση χειροποίητη, προγράµµατα ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΚΟ3S, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. FIAT CINQUECENTO λευκό ’96, 900c.c., ηλεκτρ. παράθυρα 1.100 ευρώ. CITROEN C2 VTS µαύρο, 1.600c.c., 2006, 140ΗΡ, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., ηλεκτρικά παράθυρα, - κλειδαριές, ηχοσύστηµα, ανάρτηση κ.α. 5.000 ευρώ. TOYOTA AURIS 1400c.c., 2008 µπλε, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. αερόσακους, CD, κ.α. 7.700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙΣ 1300c.c., ’08, ασηµί 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, cd, κ.α. 7.100 ευρώ. OPEL ASTRA 2009 5πορτο, clima,

ABS, αεροσ. a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, cd, κ.α. 6.600 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 133 HP, 2004 µιάµιση καµπίνα, full extra, 10.500 ευρώ. CITROEN BERLINEO DIESEL επαγγελµατικό ή αγροτικό, 4.000 ευρώ. FORD FIESTA 2001, DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό 4.000 ευρώ FORD FIESTA 2008 DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό, full extra 6.500ευρώ MAZDA B ’03, αγροτικό DIESEL µονοκάµπινο, µονό διαφορικό, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 7.000 ευρώ. FIAT PUNTO 2005, 5πορτο, 1200c.c., A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.500 ευρώ. NISSAN SUNNY 1600 ’93, A/C, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, 4 ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές, κοτσαδόρο, ΑΡΙΣΤΟ, κ.α, 1500 ευρώ. BMW 318 2004, 1800c.c., 4πορτη, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου 18”, καινούρια λάστιχα, full extra, SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ FORD MONDEO 2001, 1800c.c., 5πορτο, ζάντες αλουµινίου, A/C, υδρ. τιµόνι, αεροσ. full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. OPEL CORSA 1200c.c. + 1400 c.c., 2 αυτοκίνητα, full extra από 3.000 ευρώ. LANCIA Y 2007 ΜΟΜΟ DESIGN, (πορτοκαλί – µαύρο) full extra 4.500 ευρώ (37.000 km). ΜΑΣ987 ---------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΛΟΥΒΑ CITROEN JUMPER, µοντ. 2000, diesel 2.4, 240.000 χλµ. Πληρ. τηλ. 6945142920. Τιµή 1.900 συζητή-

33

σιµη. ΜΑ1747 ---------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNDO, µοντέλο 2001, 1250 κυβικά, υδραυλικό τιµόνι, air condition, µπλε χρώµα, ζάντες αλουµινίου. Τιµή 3.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974215455. ---------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 1800c.c., σε άριστη κατάσταση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Πωλείται για λόγους υγείας και ηλικίας αντί 2.400 ευρώ µε τα τέλη πληρωµένα. Πληρ. τηλ. 26210/25182 και 6979108103. ΜΑ1716 ---------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA ’98 µοντ. 16V – 96ΗΡ. Πληρ. τηλ. 6944948294. ---------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CBR600F, ’07, 30.960 χλµ., 110ΗΡ, ασηµί/κόκκινο, ηλ. ψεκασµός PGM- FI, καταλύτης, αναρτήσεις ρυθµιζ., εισαγωγής από Γερµανία, αρίστη κατάσταση. Πρόσφατο σέρβις, τιµή 3.600 ευρώ, συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 26210/32846, κιν. 6976910632.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μ ΗΧ ΑΝΕ Σ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PIAGGIO 200c.c. (X8), µοντ. 2004, χρώµατος (µπορντό). Πληρ. τηλ. 6976555285. ----------------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ DRUG STAR YAHAMA 650c.c. Πληρ. κος Σωτήρης, τηλ. 6930882255.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ-ΟΑΕΕ & ΟΓΑ) ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ - MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

Φ Υ ΣΙ Κ Ο Θ ΕΡ Α Π ΕΙ Α

Κα τε ρί να Καβ β α θά Φυσικοθεραπεύτρια

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ - ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

Σ ΥΜ Β ΑΣ Η Μ Ε ΕΟ Π ΥΥ

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αξιολόγηση, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους σε νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Προεγχειρητική εκπαίδευση , µετεγχειρητική αποκατάσταση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621022230 – fax: 2621022225 Kινητό: 6978448562 e-mail: alexandropoulou@ live.com

∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy • Ορθοπαιδική Φ/Θ

ΜΕΥΡΟΛΟΓΙΚΚ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ - ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 1-ΖΑΧΑΡΩ ΚΙΝ. 6974863150

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Εκπαιδευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων - Ψυχοθεραπεία Αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών - Συµβουλευτική γονέων Στήριξη σε θέµατα συµπεριφοράς των παιδιών Συµβουλευτική ζεύγους Θεραπεία ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών Θεραπεία άγχους, κατάθλιψης, φοβιών

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, Αµαλιάδα ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ.:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Πτυχ. Παντείου Πανεπ. - Ιδρυτ. Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Συµβουλευτική –Στήριξη- Ψυχοθεραπεία παιδιών- ενηλίκων *Ειδική σε ατοµική ψυχοθεραπεία άγχους, φοβιών, κατάθλιψης * Στήριξη σε στρεσογόνα γεγονότα, πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις * Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών – εφήβων * Συµβουλευτική γονέων *∆υσκολίες µάθησης και λόγου, τέστ νοηµοσύνης ∆έχεται µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14- Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν. 6977781282


34

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996

Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Νέου Ιατρείου Μπιζανίου Έναρξη 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΒΑΡ∆Α ΒΑΡ∆Α

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

µαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Απόστολος Γ. Πατρίκιος µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6936086168

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α

2013 Καστόρχη 1 & 28ης

Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

Γεώργιος Ν. Πλάκας

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος Χειρ. Οφθαλµίατρος Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» Τετάρτη καιΠΑΤΡΑ Παρασκευή 17.00-21.00 17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Γεροκωστοπούλου ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒάρδαOCT– Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥΠ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Σάββατο 20 Απριλίου

Φώτης ∆άρας Γιάννης Λεπίδας

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

terzonick@gmail.com

ΠΑΤΡΙΣ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ Φώτης ∆άρας ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος Ειδικός Παθολόγος ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ.ΣΠ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

terzonick@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤετάρτηΕΙ∆ΙΚΟΣ και Παρασκευή 17.00-21.00 Τηλ. ιατρείου 26210 20051Οπτικών - κιν. 6974632165 Βάρδα – Πλησίον «ΛΕΠΙ∆Α» Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ. Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΙΣ

Σάββατο 20 Απριλίου

2013

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡ∆Α

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Γιάννης Λεπίδας Χειρ. Οφθαλµίατρος

Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Απόστολος Γ. Πατρίκιος

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

µαιευτήρας – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) νοσ. Αλεξάνδρα) ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ κιν.: 6975618740 κιν.: 6936086168 ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00 Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996

Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

e-mail:gcr@otenet.gr

ΝΙΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

Γεώργιος Ν. Πλάκας

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ Ειδικός Παθολόγος

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 - κιν. 6974632165

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ


Φώτης Μανωλοπούλου 11 3ος∆άρας όροφος ΠΥΡΓΟΣ

ΒΑΡ∆

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 ΠΑΤΡ ΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013 - κιν. 6974632165 Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738

18.00 ΕΩΣ 20.30

(Τένια) ∆ήµ.Υ Φρίµα Γ Ι Α Τ Ρ ΟΝΙΚΟΣ Ι Μαλάµω Π ΑΘ. ΥΡ ΓΟ -ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΛΙΟΣ

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος

Γρηγορίου Ε’ 11-13 Τηλ. 26210 28428-6932297046

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

Ειδικός Παθολόγος ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Ο

Οι µαθητές «ξεδίπλωσαν» το ταλέντο τους ΜΕΝΗ Τηλ. ιατρείου ΜΕΝΟΥΝΟΥ 26210 20051 - κιν. Κ. 6974632165

«Τ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μαρία Καραµπάτση τές τραγούδησαν, έπαιξαν µουσική (karabatsimaro@yahoo.gr) καιΨυχιατρικής χόρεψαν, σε µία εκδήλωση που τ. Επιµελήτρια Κλινικής Ρίου Πατρώνστόχο 12-14 (Στοά Φίτσιου) είχε να χαρίσει στιγµές ξε1ος όροφος ραγουδήστεχορέψτε γνοιασιάς και κεφιού. ραντεβού µαζί µας» έγραφε η πρό-∆έχεται Στοµε πρώτο µέρος της εκδήλωσης Τηλ. 2621081341 σκληση των µαθητών του τα παιδιά παρουσίασαν έντεχνα τρα1ου Γυµνασίου Αµαλιάδας, που χθες γούδια και ανάλογο ήταν και το δεύτο πρωί πραγµατοποίησαν µουσικοτερο µέρος µε άλλη σύνθεση στην ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ χορευτική εκδήλωση στο Λαζαράσκηνή. Το τρίτο και το τέταρτο µέρος κειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας, εν Χρίστος Γεωργιάδης όψει των εορτών του Πάσχα. της εκδήλωσης είχε λαϊκό ρεπερτόΓενικός Χειρουργός Οιτεως µαθητές του∆ιευθυντής σχολείου «ξεδί-θεραπευτηρίου ριο και το κέφι κορυφώθηκε, αφού Αν. ΥΓΕΙΑ Νυν το συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ πλωσαν» ταλέντο τους επί σκηκάποιοι τόλµησαν και χόρεψαν επί ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ νής και παρέσυραν µαζί9.00 τουςΕΩΣ τοΝΕΟΥ σκηνής, αποσπώντας θερµό χειροΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 13.30 ΕΩΣ κρότηµα, 20.30 ενώ πολλοί ήταν αυτοί που κοινό, που απαρτιζόταν 18.00 από µαθητές, καθηγητές και γονείς. Οι µαθη- ΜΕ σηκώθηκαν ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΟΠΠΥ Γρηγορίου Ε’ 11-13 από τις θέσεις τους και

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

35

Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Νικόλαος Χάρδας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Το τρίτο µέρος της εκδήλωσης είχε πιο λαϊκό πρόγραµµα

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

21

Τηλ. 26210 28428-6932297046

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Η αίθουσα ήταν κατάµεστη και όλοι απόλαυσαν την εκδήλωση

ακολούθησαν το ρυθµό. Στο τελευταίο µέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί και πιο συγκεκριµένα, συρτός νησιώτικος, Ικαριώτικος, Τσάµικος και Καλαµατιανός.

Την µουσική υποστήριξη της εκΝικόλαοςδήλωσης Χάρδας είχε η κα Μαρία Καρακαλ-

ΝΙΚΟΣ ΑΘ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΛΙΟΣ Κ.Ο.Κ. ΧΘΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΑΜΑ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Έναρξη Νέου Ιατρείου Ειδικός Παθολόγος

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια»

ΒΑΡ∆Α

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ

Τηλ. ιατρείου 26210 20051 - κιν. 6974632165 e-mail:gcr@otenet.gr Γιάννης

Μ

Λεπίδας ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρ. Οφθαλµίατρος Μαρία Καραµπάτση Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (karabatsimaro@yahoo.gr) Τετάρτη 17.00-21.00

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» αθαίνουν να κυκλοφορούν ∆ευτέρα –ΤρίτηΠέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17

µε ασφάλεια οι µικροίΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ µαOCTΜπιζανίου 9, 1ος θητές του δηµοτικού σχο- όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640 λείου Καρδαµά, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει το ποδήλατο ως µέσο µετακίνησης, στο προαύλιο του σχολείου τους έχουν γίνει διαγραµµίσεις, σχεδιάζουν µε την βοήθεια των δασκάλων τους τα σήΤα παιδιά παρακολούθησαν µε πολύ µατα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αποδεικνύουν εµπράκτως κρούς µαθητές του σχολείου για ότι αν και µικροί σε ηλικία, είναι τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπεύθυνοι ως πεζοί και ποδηλάτες τους εξήγησαν πώς πρέπει να συµκαι στοχεύουν να γίνουν και υπεύπεριφέρονται όταν κινούνται στο θυνοι µελλοντικοί οδηγοί. δρόµο πεζοί ή µε τα ποδήλατά Χθες το πρωί πραγµατοποιτους, αλλά και όταν επιβαίνουν σε ήθηκε στο σχολείο µάθηµα κυκλοκάποιο όχηµα. Ιδιαίτερη βαρύτητα φοριακής αγωγής, παρουσία των δόθηκε στην χρήση του κράνους, σχολικών συµβούλων της 3ης και όταν τα παιδιά κινούνται µε τα πο4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας κ. δήλατά τους, αλλά και στην τήΠαναγιώτη Ζεύλα και κας ∆ιονυΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ρηση των πινακίδων σήµανσης, σίας Τουρκάκη, µε την συνδροµή προκειµένου η µετακίνηση να γίνετου Τµήµατος της Τροχαίας Αµαται µε ασφάλεια. λιάδας και του Οµίλου Φίλων ΠοΤα παιδιά έδειξαν πολύ µεγάλο δηλάτων Ήλιδας. ενδιαφέρον και δεν σταµάτησαν να

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

Προτεραιότητα η ασφάλεια e-mail:gcr@otenet.gr

Οι ανθυπαστυνόµοι του Τµήµατος της Τροχαίας, κα ∆ιονυσία Πολυγένη και κ. Γιάννης Αναστόπουλος, µίλησαν στους µι-

υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. Κρατώντας ανά χείρας τις πινακίδες του ΚΟΚ, που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι σε χαρτόνια, είχαν ενεργή συµµετοχή κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης από την Τροχαία και

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΒΑΡ∆Α

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Φώτης ∆άρας

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 1ος όροφος Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ∆έχεται µε ραντεβού ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 Τηλ.–ΑΓ. 2621081341

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ Ειδικός Παθολόγος

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 - κιν. 6974632165

ΕΝΑΡΞΗ

τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού

Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Δέχεται με ραντεβού: 10 π.μ. - 5 μ.μ.

τηλ. 26210 31410 & 6970019031 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ e-mail:gcr@otenet.gr

Νικόλαος Χάρδας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

µεγάλο ενδιαφέρον την ενηµέρωση

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

Το εορταστικό ωράριο των ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ καταστηµάτων της Αµαλιάδας

Ανακοινώθηκαν από τον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας τα ωράρια λειτουργίας των καταστηµάτων της Αµαλιάδας για την περίοδο του Πάσχα και για την εαρινή περίοδο που αρχίζει όπως κάθε έτος από την 1η Απριλίου έως και την 31 Μαΐου. Το ωράριο των καταστηµάτων για τις εορτές του Πάσχα διαµορφώνεται ως εξής: Μ. ∆ευτέρα έως και Μ. Πέµπτη 8.00 14.00 & 17.30 - 21.00 Μ. Παρασκευή 8.00 - 10.30 & 12.00 19.30 Μ. Σάββατο 8.00 - 15.00

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

έδειξαν ότι έχουν κάνει πολλά βήµατα στο θέµα: «Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια». Ο ανθυπαστυνόµος του Τ.Τ. Αµαλιάδας Γιάννης Αναστόπουλος, µίλησε στους Στους µαθητές µίλησε εκ µέµαθητές, ενώ δίπλα του διακρίνονται ο σχολικός σύµβουλος Παναγιώτης Ζεύρους του Οµίλου φίλων ποδηλάτου λας και ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τον Όµιλο Φίλων Ποδηλάτου Ήλιδας Ήλιδας ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ επεσήµανε στους µαθητές τι πρέπει να προσέχουν όταν µετακινούνται µε τα ποδήλατά τους, τους ενηµέρωσε και για τις ποδηλατοβόλτες που διοργανώνει ο Όµιλος. Αµέσως µετά την ενηµέρωση, µαθητές, δάσκαλοι αλλά και οι σχολικοί σύµβουλοι, έβαλαν τα κράνη τους, πήραν τα ποδήλατά τους και Τα παιδιά έκαναν µία µικρή βόλτα µε προοριείχαν σχεδιάσει πισµό το νερόµυλο που βρίσκεται νακίδες στο χωριό, στα πλαίσια του περιτου ΚΟΚ βαλλοντικού προγράµµατος που σε χαρτόνι εκπονείται στο σχολείο.

Την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή την Τρίτη 7 Μαΐου, τα καταστήµατα θα είναι κλειστά. Σε ότι αφορά το εαρινό ωράριο, αυτό έχει διαµορφωθεί ως εξής: ∆ευτέρα 8.00 - 14.00 Τρίτη 8.00 - 13.30 & 17.30 – 20.30 Τετάρτη 8.00 - 14.00 Πέµπτη 8.00 - 13.30 & 17.30 – 20.30 Παρασκευή 8.00 - 13.30 & 17.30 – 20.30 Σάββατο 8.00 - 14.00

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

Έναρξη Νέου Ιατρείου ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

(Τένια) ∆ήµ. Φρίµα ΚΩΣΤΑΣΜαλάµω Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

πάκη και την τεχνική υποστήριξη όπως και την επιµέλεια των χορών είχαν η κα Άννα Γεωργακοπούλου και η κα ∆ώρα Ντυµένου.

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Χρίστος Γεωργιάδης

Γενικός Χειρουργός τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣ 20.30 Γρηγορίου Ε’ 11-13 Τηλ. 26210 28428-6932297046

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΠΥ

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Γ Ι Α

Νικόλαος Χάρδας ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Τ Ρ Ο ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ Ι Α Μ Α Λ Ι Α ∆∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Α Σ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου

Πατρών 12-14 (Στοά ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΠΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ Ιατρός Κυτταρολόγος

e-mail:gcr@otenet.gr

τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΠΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

*Τεστ Παπανικολάου * Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων, ούρων και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ)

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17 Αµαλιάδα (Πάνω από Eurobank) Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 28 Απριλίου 2013

36

Το παράξενο «χωριό των διδύµων»!

Έ

να αποµακρυσµένο χωριό στη βόρεια Ινδία κατέχει µια ασυνήθιστη πρωτιά καθώς έχει µόλις 6.000 κατοίκους αλλά περισσότερα από 100 ζευγάρια πανοµοιότυπων διδύµων. Το Mohammedpur Umari έχει φέρει σε αµηχανία τους ειδικούς και τους επιστήµονες που έχουν παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο να συµβαίνει εκεί τα τελευταία 50 χρόνια, µε τις γυναίκες να γεννούν ως επί το πλείστον δίδυµα παιδιά. Οι κάτοικοι, µάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο αριθµός θα έφτανε το 200 εάν υπήρχε νοσοκοµείο στην περιοχή, οι υποδοµές ήταν καλύτερες και οι άνθρωποι δεν µετανάστευαν στο ∆ελχί ή στη Βοµβάη σε αναζήτηση των προς το ζην. Το χωριό πολ-

λές φορές έχει γίνει αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των ντόπιων από τις γύρω περιοχές ενώ αρκετοί είναι αυτοί που το χαρακτηρίζουν… ανώµαλο! Το χωριό κατοικείται από 80% µουσουλµάνους και 20% Hindu, αλλά η γέννηση των διδύµων είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται και στις δύο κοινότητες. Ορισµένοι θεωρούν ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο µε τον τοπικό τρόπο ζωής και το περιβάλλον από ό,τι µε τα γονίδια. «Οι γονείς µας έλεγαν ότι οι γεννήσεις διδύµων άρχισαν εδώ πριν από περίπου 90 χρόνια, ενώ τα τελευταία 50 χρόνια αποτελούν ρουτίνα», αναφέρουν κάποιοι από τους διδύµους. Μια οµάδα µοριακών βιολόγων από το Χαϊντεραµπάντ µελέτησε το θέµα πριν από µερικά χρόνια, αναφέροντας ότι κάποια µέταλλα στα υπόγεια ύδατα ή τα φυτοφάρµακα και τα εντοµοκτόνα που ψεκάζονται στις γεωργικές καλλιέργειες είναι υπεύθυνα για τις εν λόγω γεννήσεις, χωρίς να έχει αποφανθεί µε σαφήνεια για τους λόγους του παράδοξου αυτού φαινοµένου. «Φανταστείτε πόσο όµορφο θα ήταν το χωριό µας, αν όλοι ήταν δίδυµοι εδώ», λέει ένας εκ των κατοίκων.

Κατασχέθηκε τσιγάρο µαριχουάνας µήκους ενάµισι µέτρου!

Έρωτας 1.500 ετών…

Εκπληκτοι έµειναν οι αρχαιολόγοι όταν κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην εσωτερική αυλή µοναστηριού στη Ρουµανία ανακάλυψαν έναν διπλό τάφο: Μια νεαρή γυναίκα και ένας άνδρας είχαν θαφτεί µαζί µε τον ένα να κρατά το χέρι του άλλου. Οι διπλές ταφές στο Μεσαίωνα -τότε υπολογίζεται ότι επήλθε ο θάνατος του ζευγαριού- δεν ήταν ένα συνηθισµένο φαινόµενο και για το λόγο αυτό το εύρηµα αυτό προκαλεί πολλά ερωτηµατικά στους αρχαιολόγους. Βάσει των όσων µπορούν να συµπεράνουν οι ερευνητές-αρχαιολόγοι από τα οστά που βρήκαν, ο θάνατος του νεαρού επήλθε -πιθανότατααπό ένα βίαιο χτύπηµα στο γοφό. Οσον αφορά τη νεαρή η οποία είναι θαµµένη δίπλα

του και της οποίας κρατά το χέρι, οι επιστήµονες καταλήγουν σε ένα συµπέρασµα που εντυπωσιάζει αλλά και συγκινεί: ∆εδοµένου ότι η γυναίκα ήταν πιθανότατα υγιείς, και δεδοµένου ότι ο θάνατος και των δυο πρέπει να ήλθε σχεδόν ταυτόχρονα, εικάζεται ότι η νεαρή «έφυγε» επειδή η καρδιά της… ράγισε από τη στενοχώρια της για το χαµό του συντρόφου της και την «πρόδωσε». Το ενδεχόµενο της αυτοκτονίας αποκλείεται δεδοµένου ότι το Μεσαίωνα θεωρείτο αµαρτία και έτσι δεν θα την είχαν θάψει µαζί του. «Τους έθαψαν µαζί ως φόρο τιµής στην αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλον», υποστηρίζει ένας από τους αρχαιολόγους που ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη ανασκαφή.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

Γιατί όλα τα τζιν έχουν µια µικρή τσέπη; Σε όλα τα τζιν ράβουν δεξιά µια µικρή τσέπη. Αναρωτηθήκατε ποτέ σε τι τελικά χρησιµεύει αυτή η µικρή τσέπη; Η τσέπη αυτή φτιάχτηκε τα παλιά χρόνια για να µπαίνουν τα ρολόγια µε την µικρή αλυσίδα µέσα σε αυτή. Τώρα πια χρησιµεύει για να βάζουµε εισιτήρια, κέρµατα κ.α.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 28/04/2013 8/04/2013 0 09:00 9:00

36% 6% 17 1 7 °°C C 3

3! !"# "# $

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 28/04/2013 8/04/2013 1 15:00 5:00

27% 7% 25 2 5 °°C C 2

3! !"# "# N

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 28/04/2013 8/04/2013 2 21:00 1:00

41% 1% 20 2 0 °°C C 4

()"*+#% () "*+#% 2 29/04/2013 9/04/2013 0 03:00 3:00

!"# "# B BA A 53% 3% 3 ! 15 1 5 °°C C 5 16 1 6K Km/h m/h

&$0$%.) & $0$%.)

()"*+#% () "*+#% 2 29/04/2013 9/04/2013 0 09:00 9:00

!"# "# B BA A 47% 7% 3 ! 16 1 6 °°C C 4 16 1 6K Km/h m/h

&$0$%.) & $0$%.)

()"*+#% () "*+#% 2 29/04/2013 9/04/2013 1 15:00 5:00

22% 2% 28 2 8 °°C C 2

16 1 6K Km/h m/h

16 1 6K Km/h m/h

$%&'($ $ %&'($ )*++',$ )*++' ,$

)*++',-$)!'+.) ) *++',-$)!'+.)

$%$-/ $ %$-/ ) )*++',-$ *++',-$

3! !"# "# 1 16 1 6K Km/h m/h

&$0$%.) & $0$%.)

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Αίθριος . Άνεµοι: βοριοανατολικοί 2-3 από 11 έως 25 βαθµούς

µποφόρ. Θερµοκρασία:

Ένα τσιγάρο µαριχουάνας µήκους ενάµιση µέτρου και βάρους σχεδόν ενός κιλού κατέσχεσε η αστυνοµία της Καλιφόρνιας από ένα Πανεπιστήµιο, όπου οι φοιτητές έκαναν πάρτι για την έναρξη των διακοπών τους. Όλα αυτά συνέβησαν στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας όπου οι φοιτητές γιόρταζαν το περασµένο Σαββατοκύριακο την έναρξη των διακοπών τους. Η γιορτή τους µάλιστα ξεκίνησε στις 4:20 το πρωί. Ένας φοιτητής ξεπέρασε ωστόσο κάθε όριο, εµφανίζοντας στην οµήγυρη ένα τσιγάρο µαριχουάνας µήκους 1,5 µέτρου και βάρους 1 κιλού. Μπορεί να είναι νόµιµο στην Καλιφόρνια να κατέχει κάποιος µικροποσότητα µαριχουάνας, είναι ωστόσο παράνοµο να έχει στην κατοχή του κανείς 1 κιλό από αυτήν οπουδήποτε στις ΗΠΑ. Οι αστυνοµικοί προτίµησαν να κατασχέσουν το τσιγάρο αντί να συλλάβουν τον άνθρωπο που το έφτιαξε. O ιδιοκτήτης του τεράστιου τσιγάρου η αξία του οποίου εκτιµάται στα 5.000 µε 6.000 δολάρια, δεν ήταν ωστόσο και τόσο ευγενικός όταν του το αφαίρεσαν. Απείλησε µάλιστα να µηνύσει τους αστυνοµικούς για παρενόχληση.

patris,news  

patris,pirgos

patris,news  

patris,pirgos

Advertisement