Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ Θ . ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

«Το βάθρο είναι το κερασάκι στην τούρτα»

Σελίδα 9

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 27 Μαΐου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38679 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

«ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2012» ΣΤΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Οικόπεδα «βόµβες»

Τιµή και µνήµη στον τελευταίο αυτοκράτορα

Σελίδα 11

Σελίδα 6

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΙΩΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Το ∆ίκτυο είναι κοµµάτι από τη σάρκα µου» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ

Πρωτοπόρα στα καλλωπιστικά φυτά

Α

Σελίδα 22

Εκατοντάδες πολίτες µόλις είδαν τι πρέπει να πληρώσουν, άφησαν τις δηλώσεις ηµιτελείς στους λογιστές και έφυγαν για να το ... «χωνέψουν»

ρκετά υψηλότερους φόρους θα πληρώσουν χιλιάδες φορολογούµενοι που πέρυσι δεν είχαν πιαστεί στην «τσιµπίδα» του νέου φορολογικού νόµου και των σκληρών τεκµηρίων και εφέτος λόγω του ότι διαθέτουν ένα σπίτι (κύρια κατοικία), πατρικό στο χωριό και ένα Ι.Χ χαµηλού κυβισµού (π.χ. 1.400 κυβικά εκατοστά) εµφανίζουν υψηλότερα τεκµαρτά εισοδήµατα από τα πραγµατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να φορολογούνται υπέρµετρα σύµφωνα µε την εικόνα που βλέπουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Τρανό παράδειγµα, φορολογούµενος µε πραγµατικό εισόδηµα 10.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρους λόγω των τεκµηρίων διαβίωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων 1.111 ευρώ!

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

«Λέω πράγµατα που έχουν µέσα την ελπίδα...» Σελίδα 13

Σελίδα 7

ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Ευθυµίου σήµερα στον Πύργο Σελίδα 8

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

∆οκιµάζεται στα Σαγέικα (5 µ.µ.) Σελίδα 23

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ κάνει γνωστό στους δικαιούχους επιδότησης, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε 2012) όπως προσέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Ένωσης και στα Υποκαταστήµατά της, στη Ζαχάρω, Κρέστενα, Παλαιό Οινοποιείο στον Πύργο και Νέο Οινοποιείο – Σταφιδοεργοστάσιο, για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 28/05/2012. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012, είναι η 1η Ιουνίου 2012. Από την Ε.Α.Σ. ΗΛΕΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΕΚ CONSUL Μέλος στο

Έχεις κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆; Πληρώνεσαι για να µαθαίνεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 8


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 27 Μαΐου 1963

ΣΦΟ∆ΡΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Η προχθεσινή καταιγίς ενσκύψασα περί την 2.15 µ.µ. ώραν εξηδηλώθη µε µεγάλην σφοδρότητα κυρίως δε έπληξε την περιφέρειαν Ωλένης. Μεγάλαι ζηµίαι ως εγνώσθη προεκλήθησαν εις µεγάλην έκτασιν της κοινότητος Λαντζοΐου.

Περιφερειακός ∆ντης Εκπαίδευσης «Είναι γνωστό πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν κορυφαία περίοδο στη ζωή των µαθητών και των οικογενειών τους για τη µετάβαση στον κόσµο των ακαδηµαϊκών σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα µάτια όλων είναι στραµµένα στην οµαλή έναρξη και στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων. Είναι προφανές ότι κανείς δεν έχει δικαίωµα να ολιγωρήσει και να αφαιρέσει τις προϋποθέσεις που είναι ικανές και αναγκαίες για το παραπάνω».

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΝ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Και νέον θανατηφόρον αυτήν την φοράν δυστύχηµα ηλεκτροπληξίας εσηµειώθη ολίγον προ της 4ης απογευµατινής ώρας της προχθές εις το παρατό χωρίον Κέντρον εκτελούµενα έργα κατασκευής φράγµατος του Πηνειού ποταµού.

Η φωτογραφία της Κυριακής

ΡΕΞ

αγάπη, ανθρωπιά

Συνεχίζοντας την προβολήν διαλεχτών ταινιών παρουσιάζει µε µεγάλη επιτυχία από 5 µ.µ. το πιο τρυφερό, το πιο συγκινητικό, το πιο κοινωνικό δράµα που είδατε µέχρι σήµερα, γεµάτο καλωσύνη,

ΚΛΑΨΕ ΦΤΩΧΗ ΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑ

Μια ταινία που µιλάει κατευθείαν στην καρδιά του θεατή. Μια δυνατή δηµιουργία ανώτερη από την «Μεγάλη Θυσία».

Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Είναι άγνωστο από που καταγόταν και πότε άθλησε ο Άγιος Ιεροµάρτυς Ελλάδιος. Αφού διέπρεψε στην αρετή και την ευσέβεια, µε την χάρη του Θεού κατέστη Επίσκοπος. για την υπέρ του Χριστού δράση του συνελήφθη, καi, αφού αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστηρίων. Ρίχθηκε στην πυρά, αλλά µε την Θεία ∆ύναµη εξήλθε αβλαβής. µε τα θαυµάσια αυτά γεγονότα έγινε πρόξενος, ώστε πολλοί των παρισταµένων ειδωλολατρών να προσέλθουν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Τέλος, αφού εδάρη σκληρά µε ράβδους και γροθιές, παρέδωσε το πνεύµα και περιεβλήθηκε τον αµαράντινο στέφανο του µαρτυρίου. ∆ευτέρα 28 Μαΐου 2012 Ευτυχούς Επ. Μελιτινής, Ελικονίδος µαρ. Σελήνη: 7 ηµ. Aν. Hλίου: 05:06 ∆ύση Hλίου: 19:39

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6971887457 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Των Αγίων 318 Πατέρων, Ελλαδίου ιεροµ.

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Μ

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Η

διάλυση της παρούσης Βουλής, που προήλθε από τις πρόωρες εκλογές της 6ης Μαΐου, πριν καλά – καλά συγκροτηθεί ακόµα, ως σώµα για να προσφύγουµε εκ νέου σε πρόωρες εκλογές την 17-06-2012 αποτελεί καθαρά µια Ελληνική πατέντα και ρεκόρ Γκίνες, όταν σε διάστηµα µόλις οκτώ ετών (2004 – 2012) στη Χώρα µας, έχουν διεξαχθεί µαζί µε τις επικείµενες τέσσερεις φορές πρόωρες εκλογές (2007 – 2009 – 2012) και µια κανονικές (2004). Συνολικά πέντε (Μέσος όρος Ζωής της Βουλής 19 µήνες αντί 48). Για εµάς τους Έλληνες δυστυχώς τα παθήµατα δεν µας γίνονται µαθήµατα και τα πολιτικά µας κόµµατα και οι πολιτικοί αυτών Αρχηγοί, εξακολουθούν να παραµένουν ακόµα αδιόρθωτοι, αµετανόητοι αλλά συγχρόνως και ανόητοι, όταν η Λαϊκή εντολή της 6ης Μαΐου είναι όχι µόνο νωπή αλλά ακόµα ζωντανή, να οδηγούν τη Χώρα µας, µε τόση ευκολία και απερισκεψία θα έλεγα, εν µέσω υπαρκτής πλέον οικονοµικής και κοινωνικής κατάρρευσης, εκ νέου σε πρόωρες εκλογές, ενώ είναι πλέον παραπάνω από βέβαιον ότι και σε αυτές, δεν πρόκειται να προκύψει η πολυπόθητη αυτοδυναµία και το πιθανότερο, που διαφαίνεται είναι να προκύψουν τα ίδια περίπου αποτελέσµατα, ίσως µε άλλο όµως πρώτο κόµµα και εποµένως θα υπάρξει πάλι αδυναµία σχηµατισµού ικανής βιώσιµης και αποτελεσµατικής Κυβέρνησης και µια παρατεταµένη ακυβερνησία και πολιτική

Φάνης Παπανικολόπουλος

Τεχνικός σύµβουλος Geoplant «Η φράουλα δεν πήγε καλά φέτος. Λόγω του καιρού καθυστερήσαµε πάρα πολύ στη συγκοµιδή, ενώ στην παραγωγή είχαµε µείωση που κυµάνθηκε στο 20%. Αυτή τη στιγµή οι τιµές είναι πολύ καλές (από 1,80 έως 2 ευρώ/κιλό) αλλά δεν υπάρχει προϊόν. Οι εξαγωγές πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου όταν δηλαδή οι τιµές ήταν χαµηλές (µέσος όρος περίπου στο 1 ευρώ/κιλό). Οι τιµές αυτές διατηρήθηκαν µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου».

Ανδρέας Τσουκαλάς

Πρόεδρος Συλλόγου Πατατοπαραγωγών «Καράβια έρχονται µε αιγυπτιακή πατάτα και ξαναφεύγουν µε την ίδια πατάτα βαφτισµένη ελληνική. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί ενώ έχουµε κάνει τόσες καταγγελίες σαν σύλλογος, δεν έχουµε εισακουστεί από καµία υπηρεσία, από κανέναν αρµόδιο. Αυτή τη στιγµή η καλλιέργεια της πατάτας µένει στα χωράφια και κινδυνεύει να χαθεί, ενώ την ίδια στιγµή κάποιοι πλουτίζουν σε βάρος των αγροτών αλλά και των καταναλωτών, εισάγοντας και διακινώντας σαν πατάτα δική µας αιγυπτιακές πατάτες!»

19

36. Γιορτή στις Βάσσες: Τοποθεσία της αρχαίας Φιγαλείας σε µικρό οροπέδιο του βουνού Κοτίλιο (υψόµετρο 1131 µ.) κοντά στην Ανδρίτσαινα. Εδώ σώζονται τα ερείπια του ναού του µυθικού θεού των αρχαίων Ελλήνων Επικούριου Απόλλωνα, βοηθού, συµπαραστάτη και σύµµαχου των ανθρώπων. Η ανέγερσή του άρχισε το 450 π.Χ. και τελείωσε το 425 π.Χ. Ο σχεδιασµός του αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Ικτίνο. Κατά τον Παυσανία, «θα µπορούσε απ’ όλους τους αρχαίους ναούς της Πελοποννήσου να πάρει την πρώτη θέση για το κάλλος του µαρµάρου και το αρµονικό σύνολο. Στις Βάσσες υπήρχε και θαυµάσιο άγαλµα, το οποίο κοσµούσε την αγορά της Μεγαλόπολης. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες άρχισαν το 1812 από οµάδα αρχαιοφίλων και έφεραν στο φως τις πλάκες της ζωοφόρου, που βρίσκονται σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο. Σηµαντική ήταν η έρευνα (1902-1908) του Γ. Καββαδία και του Νικ. Γιαλούρη (1959). Θεωρείται ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα «ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου». Ο συγγραφέας, δηµοσιογράφος και ποιητής Γιάννης Κοσµόπουλος διοργάνωσε, το καλοκαίρι του 1936, (η φωτογραφία) τα «Απολλώνια». Πλούσιο ήταν το πρόγραµµα της ωραίας αυτής εκδήλωσης (οµιλίες, θεατρικές παραστάσεις µε πρωταγωνιστές γυµνασιόπαιδες, απαγγελίες ποιηµάτων, χοροί, τραγούδια κ.α.). Απόλυτη ήταν η συµπαράσταση του τότε δηµάρχου Γιάννη Κανελλόπουλου, του δηµοτικού συµβουλίου και άλλων παραγόντων της περιοχής. Η γιορτή καθιερώθηκε και πραγµατοποιείται –κάθε χρόνο- µέχρι σήµερα. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Οι καιροί ου µενετοί όµως υποχρεωτικά και αστάθεια, που δεν θα βλάψει στην ποιότητα. Άλλη συνέµόνον τον τόπο, αλλά και πεια θα είναι ότι οι καταθέστην κυριολεξία θα τον εξονσεις των Ελλήνων, εντός τώσει και θα τον αποτελειτης Χώρας θα υποτιµηώσει ολοκληρωτικά. θούν, ενώ όσοι κερδοσκόΟ Έλληνας πολίτης ποι και καιροσκόποι και στην πορεία του χρόνου και είναι µάλιστα πάρα πολλοί, ιδιαίτερα µετά την είσοδο έχουν διοχετεύσει τα χρήτης Χώρας στην Ευρωπαϊκή µατά τους στο εξωτερικό Ένωση, είδε της ζωή του, να θα τα αναβαθµίσουν κατά βελτιώνεται σηµαντικά και το πολύ και θα θησαυρίσουν, βιωτικό του επίπεδο, να πληµε βάση τη νέα ισοτιµία σιάζει το µέσο όρο του ∆υτι(Ευρώ – ∆ραχµή 1000 κού Ευρωπαίου. Αυτό το Από το Μιχαήλ Γκρίλλα δρχ.). Υπολογίζεται ότι βιωτικό επίπεδο τα τελευταία από το 2010 µέχρι σήτρία χρόνια έχει αρχίσει αιµερα, Έλληνες µικροκατασθητά να υποβαθµίζεται και θέτες, έχουν διοχετεύσει αν δεν αλλάξουν γρήγορα, τα οικονοµικά δεδοµένα κινδυνεύει, όσα στο εξωτερικό περίπου 70 δισ. ευρώ και µε θυσία σαράντα ετών επέτυχε, να τα άλλα 100 δισ. ευρώ τουλάχιστον Ελλήτινάξει στην κυριολεξία στον αέρα και να νων µεγαλοκαταθετών βρίσκονται επίγίνει παρίας και πέννιτας, στην άλλοτε σης στο εξωτερικό. Συνολικά 170 δισ. ευρώ όσα δηλαδή περίπου είναι το συευηµερούσα Πατρίδα του. Αν η Χώρα µας οδηγηθεί εκτός νόλο των καταθέσεων των Ελλήνων στο Ευρώ και Ευρωζώνης, που απ’ ότι φαίνε- εσωτερικό. Πάµε σε αυτές τις πρόωρες ται αυτός ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός και υπαρκτός, µια πρώτη λογική συνέπεια εκλογές γιατί οι πολιτικοί µας Αρχηγοί, θα είναι οι Έλληνες να εξέρχονται στην αποδείχθηκαν όλοι κατώτεροι των περιΕυρώπη µε συνάλλαγµα (η ισοτιµία του στάσεων και λίγο ή πολύ όλοι τους έβαΕυρώ εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τις λαν πάνω απ’ όλα το κοµµατικό τους 1.000 δρχ.) ενώ θα επανέλθει και ο συ- συµφέρον και µόνο και λιγότερο ή καθόναλλαγµατικός κίνδυνος για τις Ελληνι- λου το Εθνικό. Θα πρέπει εποµένως, ο κές επιχειρήσεις, µε όλες τις συνέπειες, Έλληνας ψηφοφόρος, να προσέλθει στις που ακολουθούν. Βέβαια τα Ελληνικά κάλπες, περισσότερο διαβασµένος, ενηπροϊόντα θα είναι πιο φθηνά και πιο αν- µερωµένος, ψύχραιµος και να επιλέξει µε ταγωνιστικά στις τιµές βεβαίως, όχι σύνεση και νηφαλιότητα εκείνες τις πο-

λιτικές δυνάµεις και εκείνους τους πολιτικούς, που θα µπορέσουν να διατηρήσουν τη Χώρα εντός της Ευρωζώνης, θα επαναφέρουν τον τόπο σε ανάπτυξη, για να επανέλθει, έτσι εκ νέου το χαµόγελο και η υπερηφάνεια στον Έλληνα. Την 1η Νοεµβρίου του 1920 ο Ελληνικός Λαός προσήλθε τότε σε εκείνες τις εκλογές οργισµένος και θυµωµένος, µε µοναδικό σκοπό να τιµωρήσει και να εκδικηθεί. Αποτέλεσµα εκείνων των εκλογών, ήταν να επακολουθήσει η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Συνεπώς µαζί µε τα άλλα καλόν θα είναι ο κάθε Έλληνας ψηφοφόρος, προσερχόµενος στις κάλπες να έχει και αυτό υπόψη του. Με αυτές τις εκλογές προσέρχοµαι στις κάλπες για εικοστή πρώτη φορά και εκείνο, που µπορώ να πω στον Έλληνα ψηφοφόρο είναι ότι ο θυµός και η οργή είναι πάντοτε κακοί σύµβουλοι και ότι µας περιµένουν πολύ δύσκολες ηµέρες και συνεπώς οι «καιροί ου µενετοί» και «θυµού Κράτει». Σηµείωση: Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι Έλληνες πολιτικοί αλλά και ο Ελληνικός Λαός ότι οι πρόωρες εκλογές δεν είναι πανάκεια, που θεραπεύει κάθε νόσο και κάθε… και εποµένως η αρµοδιότητα προκήρυξης αυτών πρέπει να µετακινηθεί, από την Κυβέρνηση, στη Βουλή και µάλιστα µε αυξηµένη πλειοψηφία, για να σταµατήσει κάποτε αυτό το Γαϊτανάκι. (Άρθρο 41 του Συντάγµατος).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Λεφτά υπάρχουν έως τις 28 Ιουνίου! 28 Ιουνίου 2012: Το ∆ηµόσιο «κατεβάζει ρολά». Οι τελευταίες εκτιµήσεις του υπουργείου Οικονοµικών είναι εφιαλτικές καθώς τα ταµεία «στεγνώνουν» αµέσως µετά τις εκλογές, ακόµη και στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν εκτάκτως 3 δισ. ευρώ από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επόµενη κυβέρνηση εάν και εφόσον συγκροτηθεί εγκαίρως παραλαµβάνει την οικονοµία στο χείλος της χρεοκοπίας αφού χωρίς νέες εκταµιεύσεις από την τρόικα, τα ταµεία θα είναι άδεια και η πληρωµή µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων θα είναι κυριολεκτικά στο «αέρα». Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλονται τιτάνιες προσπάθειες νυχθηµερόν για να εξασφαλιστεί πολύτιµη ρευστότητα για όσο µεγαλύτερο διάστηµα γίνεται, σε περιβάλλον τεράστιων αβεβαιοτήτων. Γ.Ρ

[

ΣΧΟΛΙΑ

Νεοσσοί κότσιφες Μια φωλιά µε νεοσσούς κότσιφες βρήκαν προχθές το πρωί υπάλληλοι της υπηρεσίας πρασίνου του δήµου Πύργου, κατά την διάρκεια καθαρισµού που πραγµατοποιούσαν. Όπως εκτίµησαν οι υπάλληλοι, οι νεοσσοί πιθανόν να είχαν γεννηθεί τις προηγούµενες µέρες ενώ µετέφεραν την φωλιά σε άλλο κοντινό σηµείο προκειµένου η µητέρα να καταφέρει να βρει τα µικρά της σώα και ασφαλή.

Συνάντηση µε τον Γιώργη Τ. ∆όξα

Στην πρώτη θέση µε ποσοστό 27,85% φέρνουν οι ταξινοµήσεις του πρώτου τετραµήνου του 2012 τον Νοµό Ηλείας και την εταιρία «∆ΑΡΑΣ Ο.Ε.» στις πωλήσεις αυτοκινήτων OPEL. Τα ποσοστά της OPEL σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζουν το 14,10% ενώ ως προς τους Νοµούς της Ελλάδας, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία µε ποσοστό 19,59%, τρίτη η Πρέβεζα µε 17,91% και στην τέταρτη θέση η Αχαΐα µε ποσοστό 16,39%. Π.Γ.

Π. ΓΙΑΚ.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Ένας αγρότης είχε ένα πολύ µεγάλο αγρόκτηµα µε µια ωραία λίµνη στο πίσω µέρος του.Μια µοναχική βραδιά αποφάσισε να πάει µια βόλτα µέχρι την λίµνη.Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.Όταν έφτασε είδε πολλά γυµνά νεαρά κορίτσια να παιζουν µέσα στα νερά.Μόλις όµως κατάλαβαν την παρουσία του, πήγαν στα βαθιά για να µην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: - ∆εν πρόκειται να βγούµε αν δεν φύγεις. Και απαντάει κι αυτός: -Ναι, σιγά µην ήρθα για να σας δω να κολυµπάτε γυµνές.Απλά ήρθα για να ταϊσω τον κροκόδειλο.

Τον περιβάλλοντα χώρο της έµπροσθεν πλευράς του παλιού νοσοκοµείου Πύργου, καθάρισαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας πρασίνου του δήµου Πύργου. Πηγές λένε πως ο καθαρισµός έγινε ενόψει της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που βρίσκεται στο χώρο ωστόσο το πότε τελικά θα γίνει αυτό, παραµένει άγνωστο… Π.Γ.

Π.Γ.

Με βασικό θέµα το δυναµικό αύριο της Ηλείας µε την πολιτική ή τον πολιτισµό, θα πραγµατοποιηθεί η οµιλία του Γιώργη Τάκη ∆όξα, την ερχόµενη Πέµπτη 31 Μαΐου, στις 2 το µεσηµέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου στο Λάτσειο Μέγαρο Πύργου. Εισηγητής και συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο φιλόλογος και ιστορικός ερευνητής, Γιώργος Κουρκούτας, ενώ λίγο µετά την ολοκλήρωση της οµιλίας οι προσκεκληµένοι θα παρακαθίσουν σε καφέ της πλατείας προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις και γνώµες για την πολιτική και τον πολιτισµό.

Πρώτη η Ηλεία και η «∆ΑΡΑΣ Ο.Ε»

Καθάρισαν

Ραδιοερασιτεχνικό event Ραδιοερασιτεχνικό event-field day, διοργανώνει σήµερα στο λιµανάκι του Παλουκίου ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νοµού Ηλείας. Το event θα ξεκινήσει από τις 8 το πρωί και τα µέλη του Συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις ασύρµατες επαφές. Μ.Κ.

∆ε ντρέπεσαι κυρία µου…! Χρησιµοποιώντας πρωτόγνωρα σκληρή γλώσσα η επικεφαλής του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, µιλώντας για τους Έλληνες στην εφηµερίδα Guardian, δηλώνει ότι τρέφει µεγαλύτερη συµπόνια για τα παιδιά της υποσαχάριας Αφρικής που δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή εκπαίδευση, παρά για τα Ελληνόπουλα που µαστίζονται από τη φτώχια στην Αθήνα. Η κα Λαγκάρντ στην ίδια συνέντευξη, που έχει τίτλο «Ήρθε η ώρα να πληρώσετε: Μην περιµένετε οίκτο» και την οποία σηµειωτέον ακόµη και η βρετανική εφηµερίδα χαρακτηρίζει ως «αντισυµβατική», προειδοποιεί ότι «ήρθε η ώρα της πληρωµής» για τους Έλληνες. Χρησιµοποιεί δε έναν όρο που εκπλήσσει: «Ήρθε η ώρα να γίνει απόσβεση της επένδυσης», λέει, εννοώντας προφανώς τη χρηµατοδότηση του ∆ΝΤ προς την Ελλάδα. «Όταν σκέφτοµαι την Ελλάδα σκέφτοµαι αυτούς που συνέχεια αποφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους τους», τονίζει προκαλώντας για µια ακόµα φορά τους Έλληνες η επικεφαλής του ∆ΝΤ… Γ.Ρ

Εµβολιασµός σε παιδιά Ροµά Σε εµβολιασµό παιδιών Ροµά, που διαµένουν σε καταυλισµούς του δήµου Πηνειού, προχώρησε χθες το πρωί κλιµάκιο αποτελούµενο από παιδίατρο και επισκέπτρια υγείας του Κ.Υ. Γαστούνης, στελέχη του προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» και γιατρούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό από τη δράση προαγωγής υγείας. Ο εµβολιασµός αφορούσε 300 παιδιά Ροµά περίπου σε Τραγανό, Γαστούνη, Λευκοχώρι και Καβάσιλα και η δράση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σηµαντική, αφού τα παιδιά αυτά στερούνται εµβολίων και κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά και η δηµόσια υγεία.

Αυτοί είναι Έλληνες!

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, η εβδοµαδιαία οµογενειακή εφηµερίδα της Νέας Υόρκης «Greek News», αναλαµβάνει εκστρατεία για την προβολή του ελληνικού τουρισµού στις ΗΠΑ, µε σύνθηµα: «Φέτος το καλοκαίρι πάµε Ελλάδα: Το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε για την πατρίδα». «Μέσα σε µία περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας για τη γενέτειρα, µε την εικόνα της στις ΗΠΑ και σ’ όλα τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης να βρίσκεται στο ναδίρ, αναλαµβάνουµε την 3η κατά σειρά εκστρατεία, µε µοναδικό γνώµονα την αγάπη µας για την Ελλάδα. Και θα τη στηρίξουµε, αυτή τη δύσκολη ώρα, ως χρέος προς τους συµπατριώτες µας που αναζητούν εναγωνίως, τρία χρόνια τώρα, κάποια αµυδρή ακτίνα φωτός. Κάποιους πολιτικούς, οι οποίοι θα κρατήσουν αναµµένο το φανάρι και θα τους οδηγήσουν σώους έξω από το τούνελ» επισηµαίνει στο ΑΜΠΕ, από τη Νέα Υόρκη, ο εκδότης-διευθυντής της «Greek News» Αποστόλης Ζουπανιώτης. Γ.Ρ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Μ.Κ.

3

]

Νέες κατεδαφίσεις στο Επιτάλιο Στην κατεδάφιση δεκαεπτά αυθαιρέτων στην παραλία του Επιταλίου θα προχωρήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες την ερχόµενη εβδοµάδα, όπως αναφέρει η Ειδική Γραµµατέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Μαργαρίτα Καραβασίλη. Η ειδική γραµµατέας του υπουργείου και επικεφαλής των επιθεωρητών περιβάλλοντος, αναφέρει επίσης ότι θα προχωρήσουν κανονικά από την ερχόµενη εβδοµάδα οι διαδικασίες για την κατεδάφιση ακόµα και κατοικηµένων αυθαιρέτων στην περιοχή του Επιταλίου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων υποστηριζόµενη από τα αρµόδια γραφεία της Περιφέρειας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Π. ΓΙΑΚ.

Καθαρισµός της παραλίας Αλκυόνας Για 13η συνεχή χρονιά, η περιβαλλοντική δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» σε συνεργασία µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» θα διεξαχθεί στην παραλία Αλκυόνας Κατακόλου, µε τη συµµετοχή µαθητών, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγών και εθελοντών της περιοχής του Πύργου. Αύριο ∆ευτέρα από τις 9 µέχρι και τις 11.15 το πρωί παιδιά από δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Κατακόλου και του Αγίου Ιωάννη θα δώσουν το δικό τους µήνυµα στους µεγάλους κάνοντας τον καθαρισµό της παραλίας. Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών στο θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος ενώ ο Οργανισµός «Χαµόγελο του Παιδιού» συµµετέχει και τα δεκατρία χρόνια στη συγκεκριµένη δράση η οποία διοργανώνεται από την ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Legambiente» και σε αυτή λαµβάνουν µέρος κάθε χρόνο διάφοροι φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Π .Γ .

Ασθενής σεισµική δόνηση 3,3 R στην Πηνεία Ασθενής σεισµική δόνηση σηµειώθηκε στην περιοχή της Πηνείας στις 3:42 τα ξηµερώµατα. Το µέγεθος της δόνησης ήταν 3.3 R σύµφωνα µε το Ευρωµεσογειακό Σεισµολογικό Ινστιτούτο, µε εστιακό βάθος πέντε χιλιοµέτρων. Το επίκεντρο της δόνησης εκτιµάται πως ήταν σε απόσταση 23 χλµ βόρειοανατολικά της Αµαλιάδας στα όρια της Πηνείας µε την Αχαΐα. Έγινε όµως αισθητή στα βόρεια και κεντρικά της Ηλείας.


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Η γνώµη του

[

Η

Νίκος Σαφαρής (Καθηγητής γαλλικώνΜεταφραστής)

“Οι γαλλικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην Ελλάδα 3 δισ. την τελευταία δεκαετία”

ευρύτητα της ελληνογαλλικής συνεργασίας, που δεν την ανακόπτει ούτε η κρίση, οι προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν και δηµιουργούνται, αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν γαλλικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει τη χώρα µας για τους Γάλλους τουρίστες στους δέκα δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς. Ενώ οι τουρίστες από άλλες βασικές χώρες προέλευσης µειώθηκαν την τελευταία διετία, ο αριθµός των Γάλλων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκε. Η θετική πορεία της ελληνογαλλικής συνεργασίας είχε ως αποτέλεσµα να καταστήσει τη Γαλλία τον 8ο πελάτη των ελληνικών προϊόντων και σε έναν από τους τρεις µεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα µας. Το επενδυµένο γαλλικό κεφάλαιο στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία φθάνει τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι θυγατρικές γαλλικές εταιρίες στην Ελλάδα υπερβαίνουν τις 150 και οι θέσεις εργασίας που έχουν δηµιουργήσει φθάνουν περίπου τις 35.000. Παρόλα αυτά, το ελληνογαλλικό εµπορικό ισοζύγιο, παρά τις θετικές εξελίξεις που σηµείωσαν τελευταίως οι ελληνικές εξαγωγές, παραµένει έντονα αρνητικό για την Ελλάδα και επιβεβαιώνει πως πρέπει να ενισχυθούν ισχυρά οι προσπάθειες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Αυτό µπορεί να γίνει µε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες κυρίως της ελληνικής πλευράς, αλλά και µε τη βοήθεια του Ελληνογαλλικού Επιµελητηρίου, το οποίο διαθέτει µεγάλη εµπειρία ως το αρχαιότερο διµερές επιµελητήριο στην Ελλάδα, αφού δραστηριοποιείται ήδη από το 1885 και διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό και

αξιόλογη οργάνωση.Προϋπόθεση, ωστόσο, για διεύρυνση και για ανάπτυξη της ελληνογαλλικής συνεργασίας αποτελεί και η επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ελληνικές, αλλά και γαλλικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µε πρώτο αυτό της γραφειοκρατίας. Σε µια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, αναφέρει ότι γαλλικές εταιρίες εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε µεγάλα έργα που γίνονται, έχουν σταµατήσει και πρόκειται να επανακινηθούν µε κονδύλια από το ΕΣΠΑ, αλλά και για νέα έργα που πρόκειται να γίνουν. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα καθιστούν τη Γαλλία 6ο προµηθευτή της χώρας µας µετά από Γερµανία, Ιταλία, Ρωσία, Κίνα, και Ολλανδία (4ος προµηθευτής το 2009). Τα κυριότερα εισαγόµενα γαλλικά προϊόντα είναι τα φάρµακα, τα βοοειδή, προϊόντα οµορφιάς, αυτοκίνητα και σιτάρι. Οι ελληνικές εξαγωγές αντίστοιχα προς τη Γαλλία διευρύνθηκαν, µε συνέπεια την άνοδο της Γαλλίας σε 8ο πελάτη της χώρας µας (9ος πελάτης το 2009), µετά τις Γερµανία, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Τα κυριότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στη Γαλλία για το 2010 είναι φάρµακα, πετρέλαιο και προϊόντα αυτού, τσιπούρες, λαβράκια φρέσκα και κατεψυγµένα, χάλκινοι σωλήνες, ράβδοι αλουµινίου, φρούτα, πλαστικά.Το 2011 περίπου 820 χιλιάδες Γάλλοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα µε συνέπεια η χώρα µας να συγκαταλέγεται στους 10 δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς. Οι κυριότερες γαλλικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι ο όµιλος Carrefour, η εταιρία τσιµέντου Lafarge, η τρά-

Πρόσωπο

Η

Αθανασία Ξενοστάθη Ζωγράφος

Μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα

Αθανασία Ξενοστάθη γεννήθηκε στην Ηλεία όπου ζει και εργάζεται στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Έχει σπουδάσει λογιστική στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και είναι αυτοδίδακτη ζωγράφος. Ζωγραφίζει από πολύ µικρή ηλικία ακολουθώντας στο ξεκίνηµά της την τεχνοτροπία του ιµπρεσιονισµού. Αργότερα ακολουθεί τον εξπρεσιονισµό και την αφαίρεση. Παράλληλα δηµιουργεί διάφορα ζωγραφικά κολλάζ δίνοντας στα έργα της ένα απολύτως αναγνωρίσιµο προσωπικό στυλ και µια θαυµαστή συγκινητική παιδική αθωότητα. Τα θέµατά της είναι προσεκτικά επιλεγµένα µε τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο αντιµέτωπο µε τα κοινωνικά και υπαρξιακά του προβλήµατα. Η ίδια έχει πάρει µέρος σε πολλές οµαδικές εκθέσεις ενώ οι «ζωγραφικές αναζητήσεις» της συνεχίζονται µέχρι

και σήµερα. Είναι ένα πρόσωπο χαµηλών τόνων, δεν της αρέσει η δηµοσιότητα ενώ η καλλιτεχνική της έκφραση ακολουθεί στάδια εξέλιξης τόσο στην έκφραση όσο και στην τεχνική. Η Αθανασία Ξενοστάθη, αν σταθούµε στην τελευταία δουλειά της που είχε τίτλο «ζωγραφικές αναζητήσεις» παρουσίασε έργα που εµπεριείχαν σύµβολα και αλληγορίες έργα τα οποία διαπνέονταν από µια ψυχοδυναµική και µια παραδοξότητα. Η Αθανασία Ξενοστάθη παρουσιάζει κατά καιρούς έργα τα οποία δηµιουργεί µέσα από τις καθηµερινές της επιρροές και την σύγχρονη εποχή µε την ζωγραφική της να αποτελεί µια σύνθεση σχηµατισµένη από χρωµατικές αρµονίες, τις οποίες δύσκολα τις βρίσκεις στη σηµερινή εποχή. Η Αθανασία Ξενοστάθη είναι σίγουρα µια καλλιτέχνιδα που δεν σταµατά και η µέχρι τώρα πορεία της πιστεύει στην

Ρε Καρατάσο κοπριά, βροµάς στο ένα µίλι Και ψηφοφόρους σου φιλάς που στήριξαν οι φίλοι. Τα φόντα έχεις διοικείν προσόντα εµπειρία Και στα βαθιά σαν κολυµπάς δείχνεις την απειρία. Το ίδιο έγινε κι εδώ κάποιοι διαφωνούντες Λακάνε απ΄το κόµµα του θέλουνε διοικούντες. Να φτιάξουν νέα είπανε κόµµατα να βοηθήσουν Και µε διαφωνία τους χωθούν και κυβερνήσουν. Καπνός δε βγαίνει δυστυχώς από την καπνοδόχο Κι όλοι λογαριάζουνε χωρίς τον ξενοδόχο. Σας γράφω για παράδειγµα το ΣΥΡΙΖΑ µ΄Αλέξη Λιακάδα έχει στο µυαλό ∆ευτέρα θα του φέξει Όλα αυτά που έταξε λαός τα σηµειώνει Και µε απαίτηση µετά, γαλόνια του ξηλώνει. Άσε το άλλο που’κανε στον πρόεδρο το Γάλλο Σαν πανηγύρι σε νησί για να χορέψει µπάλο. Ήδη τον προετοίµασε µη γίνει Ολανδρέου Τουλάχιστον δε σέβεται τ’ όνοµα Παπανδρέου. Σαν ΚΚΕ που’ταν παλαιά, του φέρνει αλεργία Πασόκοι όµως σήκωναν λάβαρα σ’ απεργία. Κανένας δεν τον δέχτηκε άγνωστος στην Ευρώπη Θέλει να παίξει γήπεδο µα ψάχνει για το τόπι. Κι όλους εµάς υπόσχεται δώρα στα βαπτιστήρια Σαν Καραγκιόζης στον µπερντέ θα τρως τα ποτι-

ΑΠΟΨΕΙΣ

H πρώτη αλήθεια είναι η Ελλάδα

Σκέψεις µεταξύ δύο εκλογικών αναµετρήσεων…

O

αδιάκοπη αναζήτηση για νέες εικόνες και συναισθήµατα. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που έχουν δει τα έργα της Αθανασίας Ξενοστάθη, «το έργο της βγαίνει αληθινό γιατί στη διάρκεια της δηµιουργίας του συνεργάζονται δυο στοιχεία, η αίσθηση και η νόηση». Βάσει αυτού, τα έργα της Αθανασίας Ξενοστάθη δεν εικονίζουν απλά κάποια σηµάδια, αλλά απεικονίζουν σηµεία που δηµιουργούν προβληµατισµούς, σκέψεις, ερωτηµατικά καθώς και συγκινήσεις που µιλούν ακριβώς µε την ίδια ένταση τόσο στην ψυχή όσο και στο νου. ∆εν είναι τυχαίο πως η Αθανασία Ξενοστάθη, παρότι δεν έχει γίνει γνωστή από τις δηµόσιες εµφανίσεις της, έχει καταφέρει να κερδίσει το φιλότεχνο κοινό µέσα από τα έργα της τα οποία διακρίνονται από τόλµη και µια σχεδιαστική δύναµη που παραµένει αµετάβλητη στο χρόνο.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω Γιατί δεν έγινε κυβέρνηση στην ΕΛΛΑ∆Α Παλαιά υπήρχανε σοφοί κι έντιµοι πατριώτες Χάθηκαν όµως πρόωρα λυπητερές οι νότες. Που την Ελλάδα πρόσεχαν µε ήθος και αξία Μισθό καλό δεν έπαιρναν κι όχι επιµηξία. Επάγγελµα πολιτικοί Ελλάδα να βοηθήσουν Κι όχι σε στραβοπάτηµα σπρώχνουν να την γκρεµίσουν. Έτσι και οι σηµερινοί πίτουρα καλαµπόκι Σ’ αλάνες σαν κοτόπουλα και µε γροθιά του Ρόκι. Το µόνο που΄χουν µέληµα η δόξα και η θέση Χρώµα να βάλουν κεφαλή του κόµµατος το φέσι. Στα παλαιά τους τα παπούτσια γράφουνε κοιτώ τα πάντα Μα Ελλάδα δεν τη βλέπουν όπου πάει µε τη ζάντα. ∆ύσκολες µέρες που περνά, λαός της που πονάει Χολή της δίνουν συνεχώς µπροστά ή πίσω πάει. Και κάποιοι αδιαφορούν δεν ξέρουν τη συµπόνια Μπροστά να µπούνε µερικοί, ως αρχηγοί, τα ψώνια. ∆έκα µαζεύει γύρω του κόµµα µ’ ονοµασία Μη σε τροχαίο έπεσε και ειν’ σε αφασία. Κι όλοι τον φωνάζουνε γεια σου βρε προεδράρα Μικρός το γάλα έπινε και µε ψωµί παπάρα. Το τρία όλοι θέλουνε να πιάσουν για βουλή Κι ως αρχηγός παράταξης λαού την εντολή.

ι εκλογές της 6ης Μαϊου πέρασαν. Ζήτω οι εκλογές της 17ης Ιουνίου. Εντ άξε ι µην γκ ριν ιάζουµ ε συν εχώς. ΄Ηταν το γύρισµα µιας σελίδας. Επιβε βαίωσαν το τέ λος τ ου δικοµµατ ισµού και τη διάθεση του λαού να προχωρήσει µπροστά χωρίς τα βαρίδια της κοµµατοκρατίας… Κατέδειξαν όµως και κάτι άλλο: ότι ο ελληνικός λαός τελεί εν βρασµώ. Και ελ λοχεύ ει ο κίνδυν ος ο «βρασµός» να οδηγήσει σε εσφαλµέν ες κατε υθύνσεις. Ανάγ κη αδήριτη λοιπόν να προσεχθούν τα όσα ακολουθούν. Αρχικά ο ελ ληνικός λαός πρέπει να

διορθώσει ένα µέγιστο λάθος: την Απ’ την άλλη πλευρά, οι ψήφο οργής και άγνοιας σε έν α ιθύν οντε ς αν τί να κ αλ ούν νεον αζιστ ικό κόµµα. Μη θίγεστε για συγκρότηση κεν τροδεξιού µετ ώπου ή κε ντροαρικάποιοι. Φυσικά και γνωρίζω ότι στ ερο ύ µε τώπ ου, γε γον ός σε µια δηµοκρατία ο καθένας έχει που εν θαρρύνει πλέ ον τ ην δικαίωµα ελεύθερης επιλογής κοινωνική πόλωση – πολύ χειαλλά… ο συγκεκριµένος πολιτικός ρότερη της κοµµατικής που χώρος δεν αναγνωρίζει στους άλυπήρχε τόσα χρόνια – πρέπει λους αυτό το δικαίωµα και δεν κανα ε νθαρρύν ουν τ η σύµταλαβαίνω γιατί πρέπει η Χρήστος πνοια. Μάλλον αυτοί οι πολιδηµοκρατία να είναι πάντα τόσο Ηλιόπουλος, τικ οί ταγοί – ον όµατα δε µεγάθυµη απέναντι στους αρνηλέµε - δεν έχουν αντιληφθεί εκπαιδευτικός τές της… Γιατί πρέπει να φέρει ότι στην Ελλάδα της σοβούστον κόσµο το παιδί – τέρας που σας οργής καραδοκεί το ενθα τη δολοφονήσει; Η δηµοκρατία επιβάλλεται κάποτε να κατακτήσει και την δεχόµενο βαθέος κοινωνικού «ρήγµατος» τέχνη της πρόληψης και όχι να «γλείφει» που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε εµφύλ ιο πόλεµ ο… Μην το θεωρείτε υπερπάρωρα τις πληγές της.

]

πεζα Credit Agricole, που εξαγόρασε την Εµπορική Τράπεζα, οι ασφαλιστικοί όµιλοι Axa και Groupama, η τράπεζα Societe Générale, η κατασκευαστική εταιρία Vinci, EDF και άλλοι όµιλοι όπως οι Total, Alstom, Leroy Merlin, Schneider, Michelin. Αντίστοιχα, οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιριών στη Γαλλία έχουν γίνει από τις εταιρίες τροφίµων ∆ΕΛΤΑ και CARDIGO, από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, από τις LAVIPHARM και FAMAR στον τοµέα των φαρµάκων, από τις ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE στον τοµέα του κοσµήµατος καθώς και από εταιρίες οινοποιίας. ∆υνατότητες προώθησης της συνεργασίας µε τη Γαλλία υπάρχουν σε παραδοσιακά προϊόντα, ελιές, ελαιόλαδο, ιχθυοκαλλιέργειες, στον βιοµηχανικό τοµέα, όπως πλαστικά, πρώτες ύλες, ανελκυστήρες. Τέλος, κάποια παραδείγµατα ενεργειών και δράσεων για την προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας είναι η διοργάνωση ηµερίδας στο Παρίσι µε θέµα: Ευκαιρίες επενδύσεων και προοπτικές ανάπτυξης εν µέσω κρίσης, µε σηµαντικό αριθµό παρευρισκοµένων, γύρω στις 80 γαλλικές εταιρίες στον τοµέα της ενέργειας, του νερού, των σιδηροδρόµων, όπως και η προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισµού. Η δράση αυτή είναι συνέχεια της µεγάλης έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε στο µουσείο του Λούβρου (Οκτώβριος 2011-Ιανουάριος 2012) µε θέµα: Το Βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Αρχαία Μακεδονία, όπου γίνεται προβολή και προώθηση του τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Β. Ελλάδας».

στήρια. Λόγια ωραία τ’ ακούς, στην πράξη δίχως χρήµα Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Ποιος θα µας σώσει Τσίπρα µου, θα σκάβω εις το κτήµα. Κι όλοι σου είπαν φώναχτα, δε θέλουν αντιρρήσεις ∆εσµεύσεις µε υπογραφές, όλες θα τις τηρήσεις. Κάτι πουλαροδείγµατα µε Γλέζο, ∆ραγασάκη Όταν θα βγεις πρωθυπουργός θα δούµε το δισάκι. Που θα’ναι τρύπιο δυστυχώς σαν το’φαγε ο σκόρος Και τα ταµεία αδειανά χωρίς Ευρώπης πόρος. Ότι θα πει κυρίαρχος, λαός επικαλείται Και αγωνία Κυριακή στην κάλπη τι θα βρείτε. Όποιο και αποτέλεσµα λαός θα σεβαστεί Λόγο όποιος αθέτησε εµπρός θα κρεµαστεί. Θα είναι δύσκολη πολύ επόµενη σας µέρα Και θα φωνάζεις δυστυχώς, τι µ’έκανες πατέρα. Υποµονή τελείωσε κι όριο εξαντλήθει Ελλάδα να κυβερνηθεί τέλος το παραµύθι. Παίρνω τσουγκράνα χέρι µου κι άλλος το δικριάνι Σ’ όλους τους πολιτικούς, πού σε πονεί και πού σε πιάνει. Και φεύγουν όλοι τρέχοντας εκτός νοµού για παντά Με αφελών τηλέφωνα γραµµένα σε µια τσάντα.

βολή. Το αναφέρουν πλέον ξένοι αναλυτές αλλά και ο δικός µας υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Ο τελευταίος µάλιστα το συνέδεσε µε την ανοµία η οποία ενδέχεται να επικρατήσει σε περίπτωση παρατεταµένης ακυβερνησίας… Η διάλυση του κοινωνικού ιστού και η κατάρρευση της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας ίσως αποδειχθεί πιο επικίνδυνη και από το ίδιο το χρέος. Τα χρέη ταλαιπωρούν τις χώρες, τις βυθίζουν στην ύφεση αλλά δεν τις διαλύουν. Οι εµφύλιοι πόλεµοι όµως µπορούν να σβήσουν ένα κράτος από το χάρτη και να το αφήσουν βορά στους ξένους «καλοθελητές» που καραδοκούν... Αυτό ό µως που πρέπει ν α απο φευχθεί πάση θυσία είν αι ν α χρεώσουµε στ η δηµοκ ρατ ία τ α λ άθ η που µας ο δήγη σαν σε αυ τό το αδ ιέ ξοδ ο. ΄Ηδη πολλοί, την επαύριο των εκλογών της 6ης Μαϊου, επέσεισαν και τον κίνδυνο στρατιωτικού πραξικοπήµατος στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής των Πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο Ντανιέλ Κον Μπε-

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σήµερα η Εκκλησία µας µας προβάλλει το σωτήριον έργον που επετέλεσαν οι Άγιοι Πατέρες. ∆ια των Οικουµενικών Συνόδων διετύπωσαν την ορθόδοξη διδασκαλία περί του Τριαδικού Θεού, δηλαδή του Τριαδολογικού, Χριστολογικού δόγµατος , της εκκλησιολογίας κ.λ.π.. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν την µάχη της Ορθοδοξίας και ενίκησαν µε δηµοκρατικές διαδικασίες. Η εορτή των Αγίων Πατέρων φανερώνει ότι η Εκκλησία είναι η αληθινή δηµοκρατία, διότι όχι µόνον σέβεται την ελευθερία του ατόµου, , αλλά και διότι διοικείται µε το Συνοδικό Σύστηµα. Η Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί το πλέον ελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα, διότι µε το φως του Χριστού αποκα-λύπτεται η αλήθεια , καθ’ όσον, όπως µας διαβεβαίωσε ο Χριστός , « ου γαρ εισί δύο η τρεις συνηγµένοι εις το εµόν όνοµα , εκεί ειµί εν µέσω αυτών» (Ματθαίου ΙΗ 20). Η Εκκλησία µας δεν χρησιµοποιεί την «µάχαιραν»για να επιβληθή, όπως επιχειρούν οι κοσµικές οργανώσεις και τα σωµατεία , αλλά δεχεται «µάχαιραν». Η Εκκλησία υφίσταται την βίαν και τους διωγµούς. ∆ιώκεται, δεν διώκει άλλους για τα φρονήµατά τους. ∆εν επιβάλλεται µε την βίαν. « Ει τις θέλει οπίσω µου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και άκολοθείτω µοι» (Ματθαίου ΙΣΤ 24). Βία χρησιµοποιούν όσοι δεν έχουν λόγο, όσοι δεν αντέχουν στον διάλογον. Η Εκκλησία, ως έχουσα πνευµατικήν εξουσία, έχει την εξουσία του Λόγου, του Λόγου του Θεού.Αλλ’η Εξουσία της δεν είναι εξουσία βιαίας επιβολής.Είναι εξουσία διακονίας, εξουσία Σταυρού, εξουσία αγάπης, εξουσία λόγου πειθούς. Ως εκ τούτου η Εκκλησία δεν είναι µονοκρατορία και αυταρχισµός, ούτε ασυδοσία και αναρχία, όπως επικρατεί στους επίγειους οργανισµούς, αλλ’ είναι Σώµα του Χριστού, που αποφασίζει Συνοδικά, δηλαδή δαλεκτικά , δηµοκρατικά. Σήµερα οι Άγιοι Πατέρες όλων των αιώνων παρελαύνουν ενώπιόν µας µε το «χρυσό» παράσηµό τους. ∆ηλαδή άλλοι έχουν το παράσηµο της θαυµατουργίας, άλλοι της θεολογικής σοφίας, άλλοι της οσιότητος και της ασκητικής ζωής. Και άλλοι έχουν πάνω στο σώµα τους τα µατωµένα παράσηµα, τα σηµάδια και τα βασανιστήρια των διωγµών. Οι Πατέρες ήσαν φύλακες της αληθινής ελευθερίας. Και η αληθινή ελευθερία έχει σχέσι µε την αλήθεια.Όποιος γνωρίζει την αλήθεια και την ζη , αυτός είναι όντως ελεύθερος. «Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υµάς» (Ιωάννου Η 32). Οι Πατέρες είναι οι φύλακες της Ορθοδόξου Παραδόσεως, που είναι η πίστις και η ζωή της Εκκλησίας µας. Η Εκκλησία µας δεν είναι µουσείο του παρελθόντος, όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουν, αλλ’ είναι η αγωνιστική παράταξι του παρόντος και η µοναδική ελπίδα του µέλλοντος. Γι’αυτά τα ιδανικά αγωνίσθηκαν και προσέφεραν την ίδια τους την ζωήν οι Πατέρες. Για να εδραιωθή η ορθόδοξη πίστη και να παραµείνη η Εκκλησία µας η κιβωτός της σωτηρίας των ανθρώπων και ο φρουρός του γένους µας. Έργον και καθήκον κάθε ορθοδόξου πιστού είναι να ακολουθήση την πορείαν των Πατέρων της Εκκλησίας µας, να µιµηθή το παράδειγµά τους, να καταστή φύλακας της ορθοδόξου Παραδόσεως. Να οπλισθούµε λοιπόν µε τα πνευµατικά όπλα, να µελετάµε την αγία Γραφή, που είναι το πνευµατικό µας όπλο, για να φωτιζώµεθα αληθινά και να την ερµηνεύουµε ορθά-ορθόδοξα, όπως την ερµήνευσαν και την βίωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες. Τότε θα έχουµε ζωή χαρούµενη και ελεύθερη,απηλλαγµένη κρίσεων και δοκιµασιών, θα γεµίζη η ζωή µας από τους καρπούς του Παναγίου Πνεύµατος και από υλικά και πνευµατικά αγαθά. ΑΜΗΝ.

τίτ. ∆εν πρέπει ποτέ να επιτρέψουµε κάτι τέτοιο. Γιατί η δηµοκρατία, παρά τις αδυναµίες της, είναι το µόνο πολίτευµα που µπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των κρίσεων. ΄Αλλωστε, όπως είχε πει ο Παύλος Μπακογιάννης, «στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα» Γι’ αυτ ό λ οιπόν, οι ηγέτ ες µας οφε ίλ ο υν ν α αν αλά βο υν τι ς ε υθ ύν ες τ ους . Και όταν λέµ ε «ευθύν ες» δε ν ενν οούµε τ ο β άρος µιας προ εκλογικής οµ ιλίας από τ ο µπαλκόνι, που ούτως ή άλλως δεν έ χει π λ έο ν καν έ να ε ιδι κό β άρος. Εν νο ού µε τ η ν ευ θύ νη τ ης διακ υ βέ ρνη ση ς τ ης χ ώρα ς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει θάρρος, καθαρή σκέψη, εναργώς προσδιορισµένους στόχους, διάθεση για συνεργασία και «λείανση» των όποιων µικρών ή και, φαινοµενικά, µεγάλων αντιθέσεων. Πρώτιστος στ όχος πλέ ον είναι η σω τ ηρία της Ελλ άδ ας µας . Και για ν α γίνει αυ τό απαιτ ούντ αι ηγέτε ς, που όχι µ όνο θα διαχειρίζονται και θα «φτιασιδώνουν»

τη ν κ ρίση, αλλά θα ασκήσουν συγκεκ ριµ έν η π ολ ιτ ικ ή για να τ ην ε ξαλ εί ψο υν . Ηγέτες που θα συµβάλουν µε τις πρωτοβουλίες τους στη θεραπεία. Αρκεί να θυµηθούµε το ιστορικό παράδειγµα του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, που ως πρόεδρος των Η.Π.Α µε την πολιτική του «Νιου Ντηλ», βοήθησε να ξεπεραστεί η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 30΄ . Η γραφίδα της ιστορίας, όταν κάποτ ε κ λη θε ί ν α αφ ηγη θε ί αυ τή τη ν επ ώδ υν η περίοδο, θα είν αι αµείλικτ η. Αµείλ ικτη µε όλ ους, λαό κ αι η γέ τες. ΄Ηρθ ε η ώρα να αποδε ίξου µε ότι το αίµα, που ως ανθρωπό τη τα αλ λά κ αι ως λ αό ς έ χο υµε χύσ ει σε αφθον ία, δε χύθηκε ε πί µατ αί ω. Μας δ ίδαξ ε, µ ας β οήθ ησ ε ν α ωριµά σου µε , µ ας έµ αθε ν α λ ει το υργού µε µ ε σύν ε ση και ορθοφροσύνη. Kαι εν τέλει, όπως µας λέ ει ο Παλαµικ ός λ όγο ς, « χρωστάµε σε ό σου ς ή ρθαν , π έρασ αν/ σε όσο υς θα ‘ρθουν ε, θα πε ράσουν / κ ριτ ές θα µ ας δικάσουν οι αγέν νητοι, ο ι ν εκροί».

Ανακοίνωση εκλογών Συλλόγου 2012 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 µµ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 10:00µµ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 19:30 – 21:00 µµ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ:6932444708 ( Κος Ελευθέριος Νικολακόπουλος) ΕΚ ΤΟΥ ∆.Σ Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΟΜΑΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ

Ο

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

Επιχείρησε να ταξιδέψει παράνοµα

ι προσπάθειες για παράνοµη έξοδο από τη χώρα µας, προς τις δυτικές περιοχές της Ευρώπης, συνεχίζονται όπως φαίνεται καθώς προχθές ακόµα ένας αλλοδαπός, υπήκοος Σοµαλίας, συνελήφθη στο Αεροδρόµιο του Αράξου από αστυνοµικούς του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας. Ο 24χρονος κατά τις απογευ-

µατινές ώρες, επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς από τον Άραξο µε προορισµό την πόλη Μπέργκαµο της Ιταλίας. Κατά τον έλεγχο διαβατηρίων που έγινε, διαπιστώθηκε πως ο συλληφθείς κατείχε µεν γνήσιο διαβατήριο ∆ανίας το οποίο όµως άνηκε σε άλλο άτοµο. Σε βάρος του υπηκόου Σοµαλίας, σχηµατίστηκε δικογραφία για χρήση

και κατοχή πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου ενώ ο ίδιος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πατρών για να απολογηθεί. Το διαβατήριο κατασχέθηκε από τους αστυνοµικούς του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας. Π. ΓΙΑΚ.

Τ

Έκλεψαν 900 ευρώ

α γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας, έβαλαν στο «µάτι» άγνωστοι δράστες, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν από το ταµείο της το ποσό των 900 ευρώ. Παραµένει άγνωστο πότε ο δράστης ή οι δράστες εισήλθαν στο χώρο και πήραν από το συρτάρι της Ένωσης τα χρήµατα που προ-

έρχονταν από τα εισιτήρια των αγώνων µπαράζ ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες, την κλοπή αντιλήφθηκε η υπάλληλος των γραφείων την περασµένη Πέµπτη. Επίσης οι ίδιες πληροφορίες λένε πως στο ίδιο συρτάρι υπήρχαν περισσότερα χρήµατα από αυτά που αφαίρεσαν οι άγνωστοι ή ο άγνωστος, τα οποία σύµφωνα µε πηγές, ίσως να µην

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Εξαφανίζονται από το χάρτη ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Έ

ντονα φαινόµενα διάβρωσης ειδικά σε παραλίες µε αµµώδη σύσταση τα οποία, σύµφωνα µε µελέτες, οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στις ακτές της Ηλείας. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Μούτελη του δήµου Πύργου, η οποία πλέον τείνει να εξαφανιστεί από τον χάρτη, λόγω της συνεχιζόµενης διάβρωσης που δηµιουργείται από τα καιρικά φαινόµενα. Βέβαια αντίστοιχα φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί από επιστήµονες και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές όπως π.χ. στην Αλκυώνα Κατακόλου ενώ όπως τονίζεται, η επικινδυνότητα για τις κατοικίες των περιοχών αυτών είναι µεγάλη µε τους γεωλόγους να εκφράζουν φόβους πως τα επόµενα χρόνια αυτές θα έχουν εξαφανιστεί. Κάθε χρόνο η περιοχή της Μούτελης, «µικραίνει» ολοένα και περισσότερο, µε τη σηµερινή εικόνα της να µην µοιάζει σε τίποτα µε την άλλοτε πολυσύχναστη παραλία. Μόνο µε πόλη «φάντασµα» θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η Μούτελη, µε τους λιγοστούς κατοίκους να φοβούνται πλέον τα χειρότερα ενώ αρκετοί από αυτούς, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πάντως άξιο λόγου είναι το γεγονός πως φέτος, πολλοί ιδιοκτήτες, βρήκαν τα

πρόλαβαν να πάρουν. Πάντως το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, οι άνδρες της οποίας διενεργούν προανάκριση ώστε να εντοπιστούν οι δράστες ή ο δράστης της κλοπής. Π. ΓΙΑΚ.

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεδριάζει το δηµοτικό συµβούλιο Την ερχόµενη Τρίτη και ώρα 7 το απόγευµα θα γίνει η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πύργου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Μεγάρου. Μεταξύ των θεµάτων που βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη του ∆.Σ. είναι η ενηµέρωση επί της έκθεσης εσόδων – εξόδων του πρώτου τριµήνου του 2012, η έγκριση υποβολής αιτήσεων στο «Πράσινο Ταµείο» για την υλοποίηση σηµαντικών έργων στο δήµο, η έγκριση των µελετών για τα υποέργα «Θεµατικό Πάρκο Ξυστρή» και «Πράσινη διαδροµή πόλης» καθώς και η λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της µελέτης που αφορά την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης του Πύργου. Παράλληλα στο επερχόµενο δηµοτικό συµβούλιο θα συζητηθούν και άλλα θέµατα που αφορούν αιτήµατα πολιτών και φορέων. Π. ΓΙΑΚ.

Κλοπή σε οικία στη Σαρακίνα Τα σπίτια τους κατεστραµµένα από τη µανία της θάλασσας βρήκαν φέτος αρκετοί ιδιοκτήτες.

σπίτια τους µισογκρεµισµένα από τη µανία της θάλασσας, τονίζοντας στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως η καταστροφή συνέβη σε διάστηµα λιγότερο των δύο µηνών µιας και τον µήνα Φεβρουάριο δεν υπήρχαν ζηµιές.

Σύµφωνα µε τα όσα είχε αποκαλύψει πριν από ένα περίπου χρόνο στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο γεωλόγος, Ευθύµης Λέκκας, το φαινόµενο της διάβρωσης είναι µια δυνητική κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί, λόγω της κλιµατικής αλλαγής αλλά και

των ανέµων που προκαλούν τον έντονο κυµατισµό της θάλασσας. Ο κ. Λέκκας επίσης είχε αναφερθεί και στις ευθύνες που φέρει η πολιτεία, καθώς όπως είχε τονίσει είχε επιτρέψει τη δόµηση χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Από το ανοικτό παράθυρο εισήλθαν χθες το πρωί, σε οικία στην παραλιακή περιοχή Σαρακίνα του Πύργου, άγνωστοι δράστες όπου και αφαίρεσαν το ποσό των 600 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες της κατοικίας, µόλις αντιλήφθηκαν την κλοπή και τα χρήµατα που έλειπαν από το σηµείο που τα είχαν αφήσει, κατήγγειλαν το γεγονός την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό των δραστών. Π. ΓΙΑΚ.

Αναπλάσεις στον οικισµό ∆ρούβα Αρχαίας Ολυµπίας 475.000 ευρώ

Μ

ε απόφαση (25-5-2012) του Ειδικού Γραµµατέα του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Εµµανουήλ Πατεράκη εντάσσεται το έργο « Πεζοδροµήσεις Οικισµού ∆ρούβα Αρχαίας Ολυµπίας» προυπολογισµού 475.000 ευρώ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα . Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι η ανά-

πλαση των δρόµων περιµετρικά της κεντρικής πλατείας του οικισµού ∆ρούβα Αρχαίας Ολυµπίας και συγκεκριµένα ενός δικτύου πέντε δρόµων – πεζόδροµων που αποτελούν ενότητα της πλατείας και την συνδέουν µε το χώρο του Μουσείου της Αρχαίας Ολυµπίας . Τα σηµαντικότερα στοιχεία της προτεινόµενης παρέµβασης – διαµόρφωσης, όπως οριστικοποιήθηκε

µετά τις τελικές κατευθύνσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχουν ως εξής: 1) Συνολική έκταση της προς διαµόρφωση περιοχής Ε=2.500,00 µ2. (δρόµοι γύρω από την κεντρική πλατεία µέσου πλάτους περ. 5,00µ) 2) Μικρές συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στην ήδη διαµορφωµένη πλατεία

(τοποθέτηση φωτιστικού, πάγκων και κάδων απορριµµάτων) Αναλυτικά βάσει της µελέτης, προβλέπονται τα εξής: 1. Πλακόστρωση όλου του δικτύου των γύρω δρόµων µε φυσικές πλάκες, ώστε να καταστούν ήπιας κυκλοφορίας. 2. Εξοπλισµό του χώρου της πλατείας µε φωτιστικό σώµα, πάγκους ανάπαυσης και καλάθια αχρήστων, των δε πεζοδρόµων

µε φωτιστικά που σε ορισµένα, λόγω της στενότητας του χώρου προσαρµόζονται σε υπάρχουσες κολόνες ∆.Ε.Η. Παραδοτέο της προτεινόµενης πράξης είναι η ολοκλήρωση όλων τα απαραίτητων εργασιών (όπως αναλύονται στην µελέτη του έργου) για τη διαµόρφωση της πλατείας και των γύρω δρόµων της.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εσωτερικό του Κάστρου Χλεµούτσι

Οι αιρετοί και οι αρχές της περιοχής τίµησαν µε την παρουσία τους τη χθεσινή εκδήλωση

«ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2012» ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Ηµέρα τιµής και µνήµης Η

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

µέρα µνήµης η χ θεσινή, ηµέρα επιστροφής στο παρελθόν που µας διδάσκει πολλά και ταυτόχρονα µας υποχρεώνει να τιµούµε τους ‘Μεγάλους’ και να διδασκόµαστε από τις πράξεις τους. Αυτό το σκοπό είχε και η χθεσινή εκδήλωση υπό το γενικό τίτλο: «Παλαιολόγεια 2012», που διοργανώθηκε το πρωί στο Κάστρο Χλεµούτσι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος». Μία εκδήλωση αφιερωµένη στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, που έγινε στις 29 Μαΐου του 1453, και στη µεγάλη µορφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και επιµνηµόσυνη δέηση

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά και ξεκίνησε µε την τέλεση επιµνηµόσυνης δέησης από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιος, ο οποίος αµέσως µετά συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. «Πρέπει πάντοτε να θυµόµαστε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Είναι ηµέρα µνήµης, για να ενθυµούµεθα τους αγώνες και τα ιδανικά, για τα οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, για την πίστη, την πατρίδα και ην οικογένεια, που προσπαθούν να τα εκµηδενίσουν τη σηµερινή εποχή. Ας εµπνευστούµε από την θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντί-

νου Παλαιολόγου και τη µητέρα του Ελένη και να µάθουµε και εµείς να αγωνιζόµαστε, γιατί η ιστορία επαναλαµβάνεται. Όλα αντιµετωπίζονται µε την πίστη και την ευθύτητα» είπε χαρακτηριστικά ο Θεοφιλέστατος. Λαµπρό παράδειγµα Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ∆ήµαρχος ΑνδραβίδαςΚυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: «Με τα φτερά της Ιστορίας και του θρύλου» και αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έζησε για τέσσερα χρόνια στο Κάστρο- Χλεµούτσι. Τόνισε δε, ότι δεν είναι δυνατόν να σβήσει ο θρήνος για το χαµό της Πόλης, ούτε να φύγει από τη µνήµη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και επεσήµανε ότι η χθεσινή εκδήλωση ήταν ελάχιστος φόρος τιµής στον τελευταίο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. «Αισθανόµαστε δέος, ευγνωµοσύνη και ευλάβεια για το αθάνατο αγωνιστικό ήθος του αυτοκράτορα και για εµάς θα είναι πάντα το λαµπρό παράδειγµα του θάρρους, της αρετής και της αυτοθυσίας» είπε χαρακτηριστικά. Την εκδήλωση άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος» κ. Σωτήρης Νικολουτσόπουλος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι στις 25 Ιουνίου θα ανακοινωθεί στο Μέγαρο Μουσικής και το πρόγραµµα του 1ου Φεστιβάλ Τέχνης

Την εκδήλωση άνοιξε µε χαιρετισµό ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κάστρου κ. Σωτήρης Νικολουτσόπουλος

και Πολιτισµού του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, που είναι αφιερωµένο στον Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ποιήµατα και τραγούδια Στα πλαίσια της χθεσινής εκδήλωσης έγινε απαγγελία ποιηµάτων και ερµηνεύτηκαν τραγούδια. Ειδικότερα, ο Ευστάθιος Αρβανίτης απήγγειλε το ποίηµα «Ελεύθεροι Σκλαβωµένοι» και ακολούθησε η απαγγελία του ποιήµατος «Ο τελευταίος Παλαιολόγος» από την Σταυρούλα Νικολουτσοπούλου, το ποίηµα «Θάνατος και Ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» που απήγγειλε η Αθηνά Αλεξοπούλου και το ποίηµα «Μαρµαρωµένε βασιλιά» που απήγγειλε ο Ευστάθιος Αρβανίτης. Στην εκδήλωση µίλησε ο καθηγη-

Κεντρικός οµιλητής της χθεσινής εκδήλωσης ο ∆ήµαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης

Το ποίηµα «Ελεύθεροι Σκλαβωµένοι» απαγγέλει ο κ. Ευστάθιος Αρβανίτης

τής- φιλόλογος- Γραµµατέας Οπλιτών Νοµού Ηλείας και ακούστηκαν τα τραγούδια: «Πάρθεν η Ρωµανία», «Μαρµαρωµένος βασιλιάς» και «Θα ‘ρθει σαν αστραπή». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων, οι αντιδήµαρχοι Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. Χρήστος Παλαιολόγος και κ. Γρηγόρης Πόπορης, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέας Κοροµηλάς, ο καλλιτεχνικός διεθυντής του Φεστιβάλ Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. Γιώργος Βούκανος, ο διοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Λεχαινών κ. Σωτήρης Παπασωτηρίου και εκπρόσωπος της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας και της Π.Υ. Λεχαινών.

Η κα Σταυρούλα Νικολουτσοπούλου απήγγειλε το ποίηµα «Ο τελευταίος Παλαιολόγος»

Την επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος Μπαχός

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Κινδυνεύουν να µην πιστοποιηθούν Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» από το 2009 «τρέχει» πρόγραµµα του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ζητά από τους δήµους της χώρας να διαµορφώσουν τους χώρους των παιδικών χαρών, ώστε αυτές να παρέχουν την ασφάλεια που χρειάζεται στα παιδιά, µε καταληκτική ηµεροµηνία τις 31 ∆εκεµβρίου 2012. Το αρµόδιο υπουργείο είχε ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράµµατος «∆ιαµόρφωση Παιδικών Χαρών» χρηµατοδοτώντας έως 120 χιλ. ευρώ κάθε πρωτοβάθµιο ΟΤΑ. Η Εθελοντική ∆ράση Πύργου, σχετικά µε το παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Οι παιδικές χαρές είναι οι χώροι που υποχρεούται να διασφαλίζει η πολιτεία ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν µε ασφάλεια. Το υπ. Εσωτερικών αναγνωρίζοντας αυτή την υποχρέωση προχώρησε στην έκδοση της υπουργικής απόφασης µε αριθ. 28492/09 η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 48165/30.07.09 υπουργική απόφασή του και αφορούσε τον “καθορισµό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήµων και των κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”. Η πραγµατικότητα είναι πως οι παιδικές χαρές του Πύργου δεν διασφαλίζουν ούτε τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών και ο δήµος θα πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012 ώστε αυτές να πιστοποιηθούν από την αρµόδια επιτροπή και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες ατυχήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση ο δήµος Πύργου µε το νέο έτος θα είναι χωρίς παιδικές χαρές γεγονός που δεν θα τον τιµήσει ιδιαίτερα».

Στις εργατικές κατοικίες της οδού Πατρών οι γονείς φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους να µπουν στο χώρο.

Πλησίον του παλιού Νοσοκοµείου Πύργου, η παιδική χαρά αποτελεί κίνδυνο για τη σωµατική ακεραιότητα των παιδιών.

Μια ακόµα εικόνα εγκατάλειψης στην οδό Τ. Σινόπουλου στον Πύργο.

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Παιδικές …τροµάρες! Κ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com ά ποτε, οι παιδικές χ αρές, που υπήρχαν στις µικρές γειτονιές του Πύργου, έσφυζαν από ζω ή, µε τα παιδιά να παίζουν καθηµερινά στους χώρους τους, ειδικά κατά τις απογευµατινές ώρες. Σήµερα, η εικόνα που παρουσιάζουν πολλές από τις παιδικές χαρές στην πόλη του Πύργου αποδεικνύει την πλήρη εγκατάλειψη των χώρων αυτών, µε αποκορύφωµα την έλλειψη ασφάλειας για τα παιδιά που µπορεί να τις επισκέπτονται ακόµα. Ειδικότερα, σχεδόν στο µεγαλύτερο µέρος τους οι άλλοτε γεµάτες παιδικές χαρές, σήµερα, παραµένουν ανεκµετάλλευτες, µε τα παιδιά να παίζουν στη µέση του δρόµου παρά σε αυτές, ενώ έχουν µετατραπεί σε χωµατερές µε τα σκουπίδια και τα βάτα να καλύπτουν όλο το µήκος τους.

Επί της Αγίου Σπυρίδωνος η παιδική χαρά έχει πάψει πλέον να χρησιµοποιείται από παιδιά.

Αρκετοί είναι οι κάτοικοι στις µικρές γειτονιές της πόλης που διαµαρτύρονται για την εγκατάλειψη των χώρων αυτών τονίζοντας στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως όχι µόνο δεν µπορούν τα µικρά παιδιά να τις χρησιµοποιήσουν, αλλά και οι ίδιοι φοβούνται για την υγεία τους καθώς ενέχει κίνδυνος για µολύνσεις από τα

απορρίµµατα που βρίσκονται εντός και εκτός των παιδικών χαρών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι παιδικές χαρές, στο ανατολικό κοµµάτι της πόλης του Πύργου, που µοιάζουν µε χώρους «φάντασµα», χωρίς να διαθέτουν τις κατάλληλες

Πολλές από τις παιδικές χαρές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή σήµερα παραµένουν ανεκµετάλλευτες και σε πλήρη εγκατάλειψη.

προϋποθέσεις για το ασφαλές παιχνίδι των παιδιών. Πάντως πηγές αναφέρουν πως από την πλευρά του δήµου Πύργου, ήδη έχει ξεκινήσει προσπάθεια για τον καθαρισµό όλων των χώρων που χρειάζονται παρεµβάσεις, όχι µόνο των παιδικών χαρών αλλά και κάθε άλλου σηµείου της

πόλης του Πύργου στο οποίο κρίνεται αναγκαίος ο καθαρισµός. Οι ίδιες πηγές λένε επίσης στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως βασικοί λόγοι που καθιστούν δύσκολη την καθαριότητα είναι και η έλλειψη προσωπικού στην αντίστοιχη υπηρεσία.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

«Καίνε» χιλιάδες πολίτες τα τεκµήρια! Σ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

το υπουργείο Οικονοµικών φθάνουν καθηµερινά µηνύµατα από όλες τις εφορίες µε παράπονα φορολογουµένων για τους παραπάνω φόρους που καλούνται να πληρώσουν εφέτος σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Αρκετά υψηλότερους φόρους θα πληρώσουν όσοι πέρυσι δεν είχαν πιαστεί στην «τσιµπίδα» των τεκµηρίων και εφέτος λόγω του ότι διαθέτουν ένα σπίτι (κύρια κατοικία), πατρικό στο χωριό και ένα Ι.Χ χαµηλού κυβισµού (π.χ. 1.400 κυβικά εκατοστά) εµφανίζουν υψηλότερα τεκµαρτά εισοδήµατα από τα πραγµατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να φορολογούνται υπέρµετρα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα άγαµου µισθωτού µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ ή 715 ευρώ το µήνα. Ο συγκεκριµένος φορολογούµενος έχει Α΄ κατοικία 85 τ.µ. µε δαπάνη διαβίωσης 3.525 ευρώ, Ι.Χ. 1.400 κυβικών εκατοστών µε δαπάνη διαβίωσης 5.200 ευρώ, «πατρικό» στο χωριό 70 τ.µ. µε δαπάνη διαβίωσης 1.680, ενώ στα παρα-

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Τάσος Αλτάνης « Έχω πέσει από τα σύννεφα από τον φόρο που καλούµαι να πληρώσω. Κανείς µας δεν περίµενε ότι θα φτάσουµε σε αυτό το σηµείο, κάθε χρόνο και ένα νέο φορολογικό σύστηµα, φτάνει πια µας έχουν εξαντλήσει.»

Ανάστατοι οι φορολογούµενοι για τους παραπάνω φόρους που καλούνται να πληρώσουν φέτος σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.

πάνω προστίθεται και το τεκµήριο άγαµου 3.000 ευρώ. Σύνολο τεκµαρτού εισοδήµατος 13.405 ευρώ. Στο παράδειγµα αυτό ο φόρος στο πραγµατικό εισόδηµα ενώ είναι 500 ευρώ στο τεκµαρτό είναι 953 ευρώ. Ωστόσο η τελική επιβάρυνση δεν είναι 953 ευρώ αλλά σε αυτό το ποσό θα προστεθεί και προκαταβολή φόρου 55%, δηλαδή 524 ευρώ συν την έκτακτη εισφορά εισοδήµατος 134 ευρώ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ο εν λόγω φορολογούµενος µε πραγµατικό εισόδηµα 10.000 ευρώ να πληρώσει επιπλέον φόρους λόγω των τεκµηρίων διαβίωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων 1.111 ευρώ.

Σπύρος Μπέλιας « Έχουµε βρεθεί όλοι προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Οι φόροι είναι υπερβολικά µεγάλοι µε τα τεκµήρια που έχουν επιβάλλει. Ποιος έχει αλήθεια να πληρώσει µετά από τόσα χαράτσια που έχουν επιβληθεί.»

Φορολογούµενος µε πραγµατικό εισόδηµα 10.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρους λόγω των τεκµηρίων διαβίωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων 1.111 ευρώ!!!

Παναγιώτης Παπαδηµακόπουλος « ∆υστυχώς θα πληρώσουµε ακόµα και το κρεβάτι που κοιµόµαστε. Τι πράγµατα είναι αυτά, η φορολογία είναι πραγµατική θηλιά για όλους µας. ∆εν έχουµε πλέον να πληρώσουµε…»

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ

Οµόρφυναν το χωριό τους!

Τ

ην είσοδο του χωριού τους «µεταµόρφωσαν» χθες το πρωί οι µικροί µαθητές του δηµοτικού σχολείου Ρουπακίου, φυτεύοντας, µε τη βοήθεια πάντα του Τοπικού Συµβουλίου αλλά και κατοίκων της περιοχής, διακοσµητικά αλλά και καρποφόρα δέντρα! Στην δεντροφύτευση συµµετείχε και το Αστυνοµικό Τµήµα Γαστούνης, ρυθµίζοντας την κυκλοφορία ώστε τα παιδιά να µπορούν να «εργαστούν» χωρίς το «άγχος» των διερχόµενων αυτοκινήτων. Οι µικροί µαθητές, συνοδευόµενοι από την διευθύντρια του σχολείου τους κα. Αναστασία Καπόλα και την δασκάλα τους κα. Μαριάννα Χωλίδου φύτεψαν στην είσοδο του χωριού τους, από την πλευρά της Αµαλιάδας, «ξεχωριστά» δέντρα, όπως ροδιές και χαρουπιές, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ρουπακίου κ. Θανάση Σταυρόπουλου και τη βοήθεια αρκετών κατοίκων του χωριού, που ανέλαβαν τις πιο «σκληρές» δουλειές! Οι µαθητές χάρηκαν από την συγκεκριµένη πρωτοβουλία, ενώ λίγο πριν πάρουν τον δρόµο της επιστροφής για το σχολείο τους, θαύµασαν το «έργο» τους ολοκληρωµένο! «Μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούµε πρωτοβουλίες σαν και αυτή θεωρούµε πως είναι αξιόλογες και τις ενθαρρύνουµε» είπε στην εφ. «Πατρίς» η διευθύντρια του δηµοτικού σχολείου Ρουπακίου κα. Αναστασία Καπόλα και συνέχισε: «Σήµερα µε την δεντροφύτευση µας δόθηκε η ευκαιρία, τόσο στα παιδιά όσο και σε εµάς τους εκπαιδευτικούς, να βάλουµε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να προστατεύσουµε το περιβάλλον». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρουπακίου κ. Θανάσης Σταυρόπουλος είπε: «Σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές του σχολείου µας κάναµε σήµερα για πρώτη φορά δεντροφύτευση στο χωριό µας. Τα παιδιά συµµετείχαν µε µεγάλη χαρά, ενώ θα συνεχίσουµε φυτεύοντας δέντρα και σε άλλα σηµεία του χωριού µας. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τα φυτώρια Μιχάλα που µας παραχώρησαν φυτά, αλλά και τους Αφούς Ρέγκλη που διατηρούν συσκευαστήριο στο χωριό µας και µας προσέφεραν και αυτοί φυτά, ενώ παράλληλα θα αναλάβουν και την τοποθέτηση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Μία µεγάλη παρέα «οµόρφυνε» χθες το πρωί την είσοδο του Ρουπακίου.

«Με αυτή την κίνηση οµορφαίνουµε το χωριό µας ενώ ερχόµαστε κοντά στη φύση και το περιβάλλον. Θα χαρούµε πολύ να δούµε τα δέντρα µας να µεγαλώνουν» είπε η µαθήτρια της ∆’ τάξης κ. Νίκη Καρασκούτη.

«Φυτέψαµε δέντρα που τα χρειαζόµαστε πάρα πολύ και για να τρώµε τους καρπούς τους αλλά και για αναπνέουµε οξυγόνο» είπε η µαθήτρια της ∆’ τάξης Γεωργία Ρέγκλη.

«Ήρθαµε σήµερα εκδροµή και φυτέψαµε δέντρα. Έχω φυτέψει πάρα πολλά δέντρα και στο σπίτι µου και µου αρέσει πολύ» είπε ο µαθητής της Α’ τάξης Ηλίας Ρέγκλης

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρουπακίου κ. Θανάσης Σταυρόπουλος µε την διευθύντρια του δηµοτικού σχολείου κα Αναστασία Καπόλα και την εκπαιδευτικό κα Μαριάννα Χωλίδου.

Με µεράκι και πολύ χαρά συµµετείχαν οι µικροί µαθητές του δηµοτικού σχολείου Ρουπακίου στη χθεσινή δεντροφύτευση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕ ΠΑΣΟΚ

Σήµερα στην Ηλεία ο Π.Ευθυµίου Με την παρουσία του κλιµακίου ανασυγκρότησης – ανασύνταξης της παράταξης ξεκινά σήµερα η προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία. Επικεφαλής του κλιµακίου θα είναι ο πρώην υπουργός κ. Πέτρος Ευθυµίου ενώ θα συµµετέχουν ακόµη οι κ.κ Φώτης Χατζηµιχάλης και Θανάσης Μπιλίρης που έχουν οριστεί µε απόφαση του Προέδρου του Κινήµατος ΕυάγγεΣτις 7.30µµ λου Βενιζέλου. Ο κ. Ευθυµίου η συνεδρίαση της θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στην συνεδρίαση της ΝοΝοµαρχιακής Επιµαρχιακής Επιτροπής Εκλοτροπής Εκλογικού γικού Αγώνα που θα Αγώνα πραγµατοποιηθεί στις 7.30 το απόγευµα στο ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΟΝ» στον Πύργο. Η Ν.Ε.Ε.Α απαρτίζεται από 80 κοµµατικά, συνδικαλιστικά, αυτοδιοικητικά και κοινωνικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο νοµό. Η σύσκεψη θα έχει πολιτικό και οργανωτικό χαρακτήρα καθώς αφενός θα τεθεί το διακύβευµα των εκλογών της 17ης Ιουνίου και ο σταθεροποιητικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ για την οριστική έξοδο από την κρίση και αφ΄ετέρου θα καθοριστεί το χρονοδιάγραµµα των δράσεων και των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα θα συγκροτηθούν οι επιτροπές ανασύνταξης, ανά καλλικρατικό δήµο, οι οποίες θα έχουν διπλό ρόλο. Αφενός την οργάνωση του προεκλογικού αγώνα στην περιοχή τους και αφετέρου την προετοιµασία των διαδικασιών ενόψει του συντακτικού συνεδρίου στις 3 Σεπτέµβρη. Στις 1.30 το µεσηµέρι ο κ. Ευθυµίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Νοµαρχιακής Επιτροπής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηλείας

Πρόσκληση Συµµετοχής Στο νέο πολυπολικό και ασταθές για τη χώρα τοπίο, όπως προέκυψε στις 6 Μάη, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται και πάλι ο σταθερός και υπεύθυνος πόλος για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και την οριστική υπέρβαση του µνηµονίου. Με θαρραλέο αυτοκριτικό λόγο ο Βαγγέλης Βενιζέλος περιέγραψε την νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ µέχρι το συνέδριο της αναγέννησής του , τον Σεµπτέβρη του 2012 και ταυτόχρονα προσδιόρισε τους πολιτικούς του στόχους ενόψει των εκλογών της 17ης Ιούνη. Σ’ αυτή την νέα πορεία της Ελλάδας, µε το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων και των µετεκλογικών συνεργασιών η συµµετοχή κάθε πατριώτη, δηµοκράτη και αγωνιστή αποτελεί ιδιαίτερη σηµασία γιατί θα κρίνει τόσο τις άµεσες πολιτικές εξελίξεις και τους συσχετισµούς δυνάµεων, όσο και το µέλλον της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης όπως ιστορικά εκφράστηκε από το ΠΑΣΟΚ και συνδέθηκε άρρηκτα µε τις τύχες του τόπου, την κατοχύρωση της δηµοκρατίας , την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του Λαού και την ισότιµη συµµετοχή µας στην Ευρώπη. Σας καλώ όλους και όλες που µοιραζόµαστε τις ίδιες αγωνίες για την πορεία του τόπου, όσους µας στηρίξατε στις πρόσφατες εκλογές καθώς και όσους µε κριτικό τρόπο µας έστειλαν το δικό τους µήνυµα, στο ξεκίνηµα της νέας πορείας που σηµατοδοτεί η ανοιχτή συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σήµερα το βράδυ στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟ µε οµιλητή τον Πέτρο Ευθυµίου και στη συνέχεια στις ανοιχτές συγκεντρώσεις ανά ∆ήµο για να προσδιορίσουµε µαζί και µε τη δική σας συµµετοχή τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσουµε τη σταθερή πορεία της χώρας και την οριστική υπέρβαση της κρίσης µε την εγγύηση του ΠΑΣΟΚ.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Το «Ραντεβού ζωής» των αστυνοµικών

Μ

ε το σύνθηµα «∆ώσε πέντε λεπτά από το χρόνο σου» τα µέλη της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, πραγµα τοποίησαν χθες το πρωί την πρώτη τους εθελοντική αιµοδοσία, που έγινε στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας. Το «ραντεβού ζωής» των αστυνοµικών υπαλλήλων στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία, καθώς πολλά άτοµα έδωσαν το «παρών» στην εθελοντική αιµοδοσία και προσέφεραν αίµα. «Κινηθήκαµε για δύο λόγους στην εθελοντική αιµοδοσία. Πρώτον για να συγκεντρώσουµε µονάδες αίµατος έτσι ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε οικείους µας σε ατυχή γεγονότα και ο δεύτερος λόγος είναι να αφυπνίσουµε την κοινωνία στην εθελοντική αιµοδοσία», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, Ηλίας Παναγούλης. Η συµµετοχή των αστυνοµικών κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας έστειλε επίσης το µήνυµα πως ο καθένας µπορεί να δώσει αίµα, προσφέροντας λίγα

λεπτά από τον χρόνο του, καθώς η προσέλευση των αστυνοµικών στη διαδικασία αιµοδοσίας ήταν κάτι παραπάνω από το αναµενόµενο. «Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που σήµερα παρά τις δυσκολίες βρήκαν χρόνο να έρθουν εδώ και να δώσουν αίµα. Πολλοί ακόµα εν ώρα υπηρεσίας ήρθαν να δώσουν αίµα και συνέχισαν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους», σηµείωσε ο κ. Παναγούλης. Η αιµοδοσία διοργανώθηκε µε τη συµµετοχή του Σταθµού Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου, µε την προϊσταµένη, Κωνσταντίνα Πανέτα να δηλώνει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως η συγκεκριµένη κίνηση είναι πολύ σηµαντική για τον εθελοντισµό αλλά και την προστασία ανθρωπίνων ζωών. Η κ. Πανέτα επίσης ευχαρίστησε όλους τους αστυνοµικούς που συµµετείχαν στην εθελοντική αιµοδοσία της Ένωσής τους τονίζοντας πως ο Σταθµός Αιµοδοσίας θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους ως αρωγός σε κάθε πρόβληµα που θα παρουσιαστεί. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Ο Αστυνοµικός ∆/ντής Ηλείας, Α. Μαρτζάκλης, ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Πύργου, Γ. Σεϊντής, ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ηλείας, Η. Παναγούλης, τα µέλη του Σταθµού Αιµοδοσίας µε την προϊσταµένη, Κων/να Πανέτα και αστυνοµικοί που έδωσαν αίµα σε αναµνηστική φωτογραφία.

Ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ηλείας, Ηλίας Παναγούλης δήλωσε πως η Ένωση διοργανώνει την πρώτη αιµοδοσία στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των πολιτών στον εθελοντισµό.

Η ανοιχτή γενική συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζαχάρω

Τ

ην Παρασκευή (25/5/2012) το βράδυ πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η ανοιχτή Γενική Συνέλευση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ στην αίθουσα του καταστήµατος «Sugar Town» Ζαχάρως µε θέµατα συζήτησης την οργάνωση της προεκλογι-

κής δουλειάς και την επεξεργασία των θέσεων του κόµµατος. Στη συζήτηση έλαβαν µέρος οι υποψήφιοι βουλευτές Θοδωρής Γιαννόπουλος, Γ.Πυλαρινός, ∆.Μπαξεβανάκης και Ε.Γεωργοπούλου καθώς και εκπρόσωποι των οργανώσεων ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας και ΣΥΡΙΖΑ περιοχής Κάµπου.

ΚΕΚ CONSUL Mέλος στο ∆ίκτυο

Έχεις κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆; Πληρώνεσαι για να µαθαίνεις •100 ώρες κατάρτιση στους Η/Υ •∆ωρεάν Πιστοποίηση •500,00 εκπαιδευτικό επίδοµα Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 26210 37361 Μπελούση 7 Πύργος

Χαράλαµπος Πατσούρης, αστυνοµικός «Θέλω να συγχαρώ την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων για την πρωτοβουλία αυτή. Εµείς ανταποκριθήκαµε στο κάλεσµα γιατί πολλοί συνάνθρωποί µας χρειάζονται καθηµερινά αίµα και εύχοµαι αυτή η ενέργεια να τύχει συνέχειας και εµείς θα ανταποκρινόµαστε πάντα σε τέτοιες δράσεις».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαϊου 2012

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Το βάθρο είναι το ... κερασάκι στην τούρτα» Με τον Θεόδωρο Χρυσανθόπουλο

-Πώς νιώθει ένα παιδί της ηλικίας σου, που κατάφερε να γίνει Ολυµπιονίκης και τελικά πόσο δύσκολος είναι ο δρ όµος γι α την άνοδο στο βάθρο; Νιώθω όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας µου. Είµαι ένα παιδί που του αρέσει ο αθλητισµός, ξέρω να τον σέβοµαι και ξέρω να τον τιµάω. Το να µπορέσει ένα παιδί στα 17 να κατακτήσει έναν παγκόσµιο τίτλο απαιτεί σκληρή δουλεία και ιδρώτα, αλλά µέσα από αυτήν την δουλειά θα γνωρίσεις τον αθλητισµό και κατ’ επέκταση τον πρωταθλητισµό .Το βάθρο είναι απλά «το κερασάκι στην τούρτα»… Όµως µια τούρτα µόνη της είναι το ίδιο δελεαστική µε µια τούρτα µε κερασάκι, ένα κερασάκι όµως µόνο του δεν είναι…..

Η Ηλεία έχει δώσει µεγάλη κληρονοµιά πολιτισµού στο παρελθόν σε ολόκληρο τον κόσµο -Ήσουν ο λαµπαδηδρόµος που πρόσφα τα, στη λαµπαδηδροµία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αγγλίας, άναψες το βωµό στην Αρχαία Ήλιδα. Τι σηµαίνει για εσένα αυτό; Το να κρατήσω στα χέρια µου µια Ολυµπιακή Φλόγα και να ανάψω το βωµό σε έναν τόσο ιστορικό χώρο, θεωρώ πως είναι αν όχι η πιο µεγάλη, µια από τις µεγαλύτερες τιµές της µέχρι τώρα ζωής µου. Οι άνθρωποι της Ήλιδας έδειξαν σεβασµό και πίστη στο πρόσωπό µου πράγµα που µε τιµά και µου δίνει

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

O

στον αγωνιστικό στίβο. Πρόσφατα µετέφερε την Ολυµπιακή Φλόγα των Ολυµπιακών Αγώνων της Αγγλίας και άναψε το βωµό στην Αρχαία Ήλιδα, νιώθοντας µεγάλη τιµή, ενώ είναι ένα παιδί που παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα και σε ό,τι αφορά τον αθλητισµό, είναι έτοιµος για νέες διακρίσεις.

ταν ο Θεόδω ρος Χρυσανθόπουλος, τρίτος Ολυµπιονίκης Πα ίδων στο άλµα επί κοντώ, πετυχαίνει µία διάκριση, ως Έλληνας µπορείς να αισθάνεσαι περήφανος. Όταν τον γνωρίζεις από κοντά, αισθάνεσαι πραγµατικά τιµή που η Ελλάδα και ο αθλητισµός έχουν τέτοια παιδιά, που ξεχωρίζουν για το χαρακτήρα και το ήθος τους και ξέρουν να «µάχονται» µέσα

δύναµη για το µέλλον….

Το πρόβληµα είναι η ανικανότητα των Ευρωπαίων να δηµιουργήσουν ένα σωστό νοµισµατικό σύστηµα -Αν και δεν έχεις γεννηθεί στην Ηλεία, έχεις δηλώσει ότι νιώθεις Ηλείος. Αυτός ο τόπος πιστεύεις ότι έχει περισσότερες δυνατότητες; Η Ηλεία έχει δώσει µεγάλη κληρονοµιά πολιτισµού στο παρελθόν σε ολόκληρο τον κόσµο και πιστεύω πως έχει πολλά να δώσει ακόµα στον κόσµο και στην Ελλάδα ειδικότερα, όχι µόνο σε πολιτισµικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο , διότι διαθέτουµε µια καίρια θέση στο γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας ως προς τον πλούτο µας ….. -Πώς αισθάνεσα ι για την κατάστα ση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στη χώρα, ειδικά για τη νέα γενιά πώς βλέπεις τα πράγµατα; Για τα σηµερινά προβλήµατα της Ελλάδας πιστεύω πως σε µικρό βαθµό φταίµε οι Έλληνες, σε κάθε χώρα υπάρχουν άνθρωποι που καταχράζονται το δηµόσιο χρήµα. Έχουµε δει πολλές χώρες της ευρωζώνης που έχουν πέσει σε βαθιά ύφεση, άρα δεν πιστεύω πως είµαστε εµείς το πρόβληµα αλλά η ανικανότητα των Ευρωπαίων να δη-

µιουργήσουν ένα σωστό νοµισµατικό σύστηµα. ∆ηµιούργησαν «ένα αυτοκίνητο δηλ. «ευρώ» χωρίς να φτιάξουν ένα συνεργείο που θα το επισκεύαζε σε περιόδους βλάβης δηλ. πχ. ένα ευρωπαϊκό οικονοµικό σύστηµα. Η κάθε χώρα έχει το δικό της οικονοµικό σύστηµα κάτι που είναι λάθος όταν όλες οι χώρες έχουν το ίδιο νόµισµα. Η Ελλάδα ήταν αναµενόµενο να χάσει πρώτη τον δρόµο αφού η παραγωγική µονάδα που εδώ και χρόνια ήταν στο µεγαλύτερο βαθµό έχει πνιγεί και τα εξοπλιστικά συστήµατα που έχουν δυσβάσταχτες δαπάνες µας έχουν γονατίσει .Τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό προσκήνιο προβλέπω σκοτάδι για τα υπόλοιπα 5 χρόνια όχι µόνο για τους νέους αλλά και για όλους τους Έλληνες…

Στόχος µου να δίνω το 110% των δυνατοτήτων µου

Πολιτική δήλωση ΠΑΝΟΥ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

-Εκτός από τις διακρίσεις σου στον αθλητισµό, διακρίνεσαι για το ήθος σου. Πόσο εύκολο είναι σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον να µείνεις πιστός στις αξίες σου; Πιστεύω πως αν ένα παιδί έχει χτίσει από την οικογένειά του γερές βάσεις σε θέµατα ήθους, αρχών και αξιοπρέπειας δύσκολα θα γκρεµιστούν από οποιοδήποτε χτύπηµα και αν δεχτεί. Άρα αν πιστεύετε εσείς και οι άλλοι ότι διακρίνοµαι για το ήθος µου, πράγµα που µε τιµά απεριόριστα, τα εύσηµα πρέπει να δοθούν στην οικογένεια µου…. -Τα επόµενα σχέδιά σου; Ποιος είναι ο επόµενος στόχος; Ο στόχος µου είναι να είµαι υγιής, να πηγαίνω σε µεγάλες διοργανώσεις, να δίνω το 110% των δυνατοτήτων µου και να κάνω υπερήφανους όλους εσάς και όσους µε στηρίζουν…

Who is Who

Ο Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και γονείς του είναι ο Θανάσης Χρυσανθόπουλος και η Ευφροσύνη Τσαφούρου από την Αµαλιάδα. Από µικρός άρχισε να ασχολείται µε τον αθλητισµό και τον «κατέκτησε» το άλµα επί κοντώ. Μέχρι σήµερα έχει κατορθώσει να διακριθεί σε µεγάλες διοργανώσεις µε µεγαλύτερη επιτυχία την ανάδειξή του σε τρίτο Ολυµπιονίκη Παίδων, καθώς στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο. Επίσης, έχει διακριθεί 2ος Βαλκανιονίκης εφήβων, τρεις φορές 1ος Πανελληνιονίκης παίδων- εφήβων, 4ος Πανελληνιονίκης ανδρών κλειστού στίβου και 3ος Πανελληνιονίκης νέων ανδρών.

Σε µια κρίσιµη καµπή για τον τόπο, όπου το µεγάλο πολιτικό διακύβευµα είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και η διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, ανταποκρίνοµαι θετικά στο κάλεσµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και του προέδρου της Αντώνη Σαµαρά, για την δηµιουργία ενός φιλευρωπαϊκου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύµατος, που θα διασφαλίσει τον ευρωπαϊκό βηµατισµό της Ελλάδος και θα συνδράµει πολυεπίπεδα την ταχεία οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική της ανασυγκρότηση. Σήµερα που η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει την δαµόκλεια σπάθη της δηµοσιονοµικής κατάρρευσης και επιβάλλεται περισσότερο απο ποτέ να αποφύγει ο τόπος την ολέθρια δίνη της πολιτικής αστάθειας, πρέπει όλοι µας, πέρα απο προσωπικές στρατηγικές, προσδοκίες και στόχους, αλλά και ανθρώπινες πικρίες, να στηρίξουµε παντί σθένει την µεγάλη προσπάθεια διασφάλισης της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και της οικονοµικής της ανόρθωσης. Αγωνιζόµενοι παράλληλα µέσα απο τους κόλπους της Ευρωπαϊκής οικογένειας, µε πολιτικό όραµα ευγενές και ηθική ευαισθησία, για την Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής, της οικονοµικης ευηµερίας, του πολιτισµού και της διεθνούς συνεννόησης των λαών. Όπως ακριβώς την οραµατίστηκαν µε το ιδεοφόρο παράδειγµά τους, οι εµπνευστές της Ζαν Μονέ και Ροµπέρ Σουµάν, αλλά και ο πρόδροµος του ελληνικού ευρωπαϊκου οράµατος αοίδιµος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής. Με το βλέµµα εστραµµένο στο µέλλον και υψηλό αίσθηµα ευθύνης έναντι των επόµενων γεννεών, στις οποίες οφείλουµε να παραδώσουµε µια Ελλάδα ακµάζουσα και προοδευνένη και όχι κοινωνικό και οικονοµικό ερείπιο, αποδέχοµαι το προσκλητήριο της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά και στηρίζω µε την πολιτική και πνευµατική µου ικµάδα, την πανστρατιά για την διασφάλιση της ευρωπαϊκής προπτικής της χώρας. Τέλος µέσα απο τα µύχια της καρδιάς µου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπηµένο µου λαό της Ηλείας, που απο το µετερίζι του υποψηφίου βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ στην Ηλεία, µε ανέδειξε πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο στην Ηλεία. Θα είµαι πάντοτε στο πλευρό του και θα αγωνιστώ για την ηθική ακεραίωση των καηµών, των οραµάτων και των ελπίδων του. Πάνος Ν. Αβραµόπουλος M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π., συγγραφέας

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο ∆έκα ποιήµατα στο συρτάρι Του ποιητή ΙΩΣΗΦ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (αντί βιογραφικού) Ο σεµνός και αθόρυβος ποιητής Ιωσήφ Αργυρίου, γόνος Μικρασιατών προσφύγων από την Αττάλεια, που γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Πύργο – γέννηµα και θρέµµα – ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, αργότερα παιδίατρος στον Πύργο, µέχρι σήµερα. Πολυγραφότατος, γράφει ασταµάτητα µε πάθος νέου ποιητή, σαν εκείνο το νεαρό ποιητή του Ρίλκε που πολιορκούσε το µεγάλο ποιητή, ρωτώντας τον µε αγωνία αν αξίζουν τα ποιήµατά του. «Νεαρέ µου, θα πεθαίνατε αν δεν γράφατε; Τον ρώτησε ο ποιητής. Αν απαντήσετε θετικά συνεχίστε το ανηφορικό µονοπάτι της ποίησης. Αν όχι, ασχοληθείτε µε κάτι άλλο…» Ο Ιωσήφ από παιδί διάλεξε το δρόµο της ποίησης που είναι συνυφασµένη µε την υπόστασή του. Μα ο Ιωσήφ είναι και ποιητής στη ζωή! «Λόγος και βίος ταυτά», των αρχαίων. «Η ποίηση στη ζωή µας, έλεγε ο αείµνηστος φιλόλογος και κριτικός Γιάννης Αποστολάκης, είναι η ουσία των πραγµάτων». Παθιασµένος όµως είναι και µε την Παιδιατρική και το Παιδί, το νέο άνθρωπο. Πάµπολλες φορές έχει συντρέξει ξηµερώµατα στο προσκεφάλι των αγγελουδιών, αφιερωµένος στο λειτούργηµά του. Μα και µε τον τόπο µας είναι ερωτευµένος ο Ιωσήφ Αργυρίου. Στο αλσύλλιο της Σπιάντζας που συχνά επισκέπτεται µε την προσφιλή του σύζυγο, έχουν υιοθετήσει κάποια καινούρια αυτοφυή φυντάνια σπάνιων δέντρων. Τα προφύλαξαν µε καλάµια για να τα προστατέψουν από τις κατσίκες, αφού και το αλσύλλιο αυτό είναι αφύλακτο, αυλή κι’ αλώνι… Ο Ιωσήφ δουλεύει ακάµατος, γράφει στον τοπικό τύπο από το 1974. Ολιγόλογος απεχθάνεται τις φιλολογίζουσες παρέες και τους δήθεν κουλτουριάρηδες… Μέχρι

Η ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο λαός µας, οι Πολιτιστικοί Ορίζοντες για ν’ αποτρέψουν την κατήφεια, την κατάθλιψη, την απογοήτευση, την ανασφάλεια την αγωνία και τους φόβους που ταλανίζουν τους συνέλληνες, ζητούν καταφύγιο στην Ποίηση, αντίδοτο σε όσα ευτελή µας κυνηγούν…

σήµερα έχει γράψει περισσότερα από 1000 άρθρα µε ποικίλο περιεχόµενο (Ιατρικά, ιατροκοινωνικά, ψυχολογικά, φιλοσοφικό-κοινωνικά, λογοτεχνικά κ.λπ.). Τα τελευταία 20 χρόνια δηµοσιεύει και ποιήµατά του (στον τοπικό τύπο, αλλά και σε λογοτεχνικά περιοδικά – “Αλφειός” Πύργου, “Ελίτροχος” Πατρών, “Ακτή” Κύπρου, “Τριφυλλιακή Εστία”, “∆αυλός” κ.α.). Σε ανθολογία Ποίησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, κατόπιν διαγωνισµού, συµµετέχει µε 3 ποιήµατά του. Έχει γράψει 4 εκλαϊκευµένα ιατρικά βιβλία (“Θέµατα Εκλαϊκευµένης Ιατρικής” 1976, “Τα µεγαλύτερα ιατροκοινωνικά προβλήµατα της εποχής µας” 1980, “Περιβάλλον και Υγεία” 1984, “Πολυφαρµακία και Ναρκωτικά” 1984). Έχει εκδόσει 2 ποιητικές συλλογές: “Το µαγικό αφέψηµα” 1997, “Αχαϊκές Εκδόσεις” και την “Τόξα, αστέρια, τετράγωνα” 2000 “Πρωινή”. Αυτό τον καιρό ο Ιωσήφ έχει ολοκληρώσει µια αξιολογότατη µελέτη – δοκίµιο για την Ποίηση στην οποία έχει διοχετεύσει το πάθος του για την Τέχνη του. Σύντοµα θα παρουσιάσοµε περίληψή της. Στις αρχές της άνοιξης ο Ιωσήφ ψάχνοντας στα συρτάρια του – στον 26ο τόµο (1993) της διαρκούς ανθολογίας του Ηλία Πολύδωρα – ανακάλυψε δέκα ξεχασµένα παλιά του ποιήµατα. Όταν σταµάτησε να στέλνει ποιήµατά του για την Ανθολογία, µας εµπιστεύτηκε ότι τον πήρε στο τηλέφωνο ο βουλευτής και πνευµατικός άνθρωπος Βύρων Πολύδωρας, να τον ρωτήσει γιατί στα-

µάτησε. «Τι να του πω; ∆εν θέλω δόξες και µαταιοδοξίες του απάντησα. Γκρίνιαζε βέβαια και η γυναίκα µου! Από µία άποψη, ευτυχώς! Ποιήµατα του 1990. Τα είχα ξεχάσει ακόµα κι’ εγώ!» Ζητήσαµε τα ξεχασµένα ποιήµατα από τον Ιωσήφ και µας τα έστειλε στις αρχές της άνοιξης για την ηµέρα της Ποίησης. Λίγο καθυστερηµένα χρονικά καλούµε τους αναγνώστες µας να απολαύσουν µερικά από αυτά… Είναι εξαιρετικά! Και επίκαιρα παρά ποτέ, θα πρόσθετα… Ζωή Θ. Σπυροπούλου ΜΗΤΕΡΑ – ΠΟΙΗΣΗ

Χάδι απ’ την πνοή του Θεού. Γροθιά στο µάτι του πολέµου. Περιπλάνηση στα τοπία του φωτός. Κατάδυση στα µυστήρια του σκότους. Κύµατα αρµονικά αιώνια ταξιδεύοντας σ’ ωκεανούς της ψυχής µας άγνωστους. Του Σύµπαντος η κρυφή Μουσική. Ζωή στ’ όνειρο, στ’ άψυχο κι’ άφραστο. Φωνή λευκή του Θανάτου εντός µας. Της ανάσας και της καρδιάς µας ο ρυθµός. Λουλούδια του πνεύµατος στον κήπο της ψυχής µας. Αναπαρθένευση ιδεών και πραγµάτων.

∆ύναµη που αδελφώνει τους λαούς. Ιδού τι είσαι, Μητέρα – Ποίηση!

1983

Μ Ν ΗΜ Η Ποίηση είναι η Μνήµη του Κόσµου Στο ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ Ταξίδευε µε το άρµα του ονείρου. Κι’ όµως µε σύννεφου τη σκιά έφθασε γεµάτος νοσταλγία στον αγαπηµένο γενέθλιο τόπο του. Τώρα πια κανείς δεν τον θυµόταν. Από τότε, γενεές πολλές είχαν περάσει… Είδε πρώτα τον κήπο της Αριάδνης, της πρώτης του εφηβικής αγάπης. Μοσχοβόλησε σαν και τότε το αγιόκληµα! Και πηδώντας καιρούς και τόπους έφθασε στο πατρικό του σπίτι. ∆ράκος ο Χρόνος, τα ’χε κάνει όλα ρηµαδιό. ∆ιαλυµένα τα παράθυρα κι’ η πόρτα. Σαπισµένα κούτσουρα τα δέντρα της αυλής. Και το πηγάδι ένας τάφος του νερού, γεµάτο ως το αγιασµένο φιλιαντρό του από κλαριά και χώµατα και πέτρες. Βούρκωσαν τα µάτια του µ’ όσα είδε. Μα σαν προχώρησε στον κήπο, έκπληκτος αντίκρισε – ω, τι µέγα θαύµα! – , να ’χει ανθίσει ρόδο εκατόφυλλο στη θέση των θαµµένων ποιηµάτων του! Και είπε ευτυχισµένος: “Ψυχή µου τώρα, τι ωραία και δυνατά µου µίλησες! Ήσουν λοιπόν, και είσαι, πάντοτε εδώ!” Ι. Αργυρίου Συνεχίζεται


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαϊου 2012

ΚΗ∆ΕΙΑ Την πολυαγαπηµένη µας

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Βλαδίµηρου και της ∆ροσούλας το γένος Σταύρου που γεννήθηκε και κατοικεί στην Κύπρο και η ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου και της Άννας το γένος Γιαλαµίδου που γεννήθηκε στην Αµαλιάδα και κατοικεί στην Κύπρο θα παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει στην Κύπρο.

Στον αγαπηµένο µας εγγονό ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή νέα ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ευχόµαστε ολόψυχα κάθε ευτυχία. Ο παππούς και η γιαγιά Χαράλαµπος και Βασιλική Γεωργούλη Στον αγαπητό µας ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή νέα ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ.: Ανδρέας και Μαρία Τσουραπά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστούµε θερµά την αγροτική ιατρό Μυρτιάς Ολυµπία Ραφτοπούλου, καθώς και τη φαρµακοποιό Πιπίτσα Γρηγοροπούλου για τη φροντίδα που προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια στο σύζυγο και πατέρα µας ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Στον αγαπηµένο µας φίλο ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. ∆ηµήτρης και Πέτρος Κρέµης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΕΤΩΝ 56 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 27/5/2012 και ώρα 17.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Βαρθολοµιού και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Βαρθολοµιό 27/5/2012 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Ιωάννης Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος – Ιωάννης Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Σπύρος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ –ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Τηλ. 2623042665-6978955989 Τoν πολυαγαπηµένo µας

ΣΤEΦΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΟΥΡΙ∆Α

ΕΤΩΝ 79 Θανοντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 27/5/2012 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Ιωάννη Κρυονερίου Αµαλιάδας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 27/5/2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Πάνος και Κατερίνα, Γιάννης και ∆ιονυσία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

Ευχαριστούµε θερµά το διευθυντή, την ιατρική του οµάδα, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της µονάδας εντατικής θεραπείας του Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» για την αµέριστη φροντίδα και αγάπη που προσέφεραν στο σύζυγο και πατέρα µας στις 19 ηµέρες νοσηλείας του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΝΗ ΧΑΡ∆Α – ΒΕΛΕΝΤΖΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΤΩΝ 98

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Βαρβάσαινα 27 Μαΐου 2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γιώργος και Αγγελική Τσόπελα, Ελένη και ∆ηµήτριος Μπολότης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Ο Σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδιού » ευχαριστεί θερµά τους παρακάτω, που µε την αµέριστη βοήθειά τους και την ευγενική τους προσφορά, συντελούν ώστε να καλύψουµε τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτι του Συλλόγου µας στην Κυλλήνη.

Η σύζυγος και τα παιδιά του ασθενούς ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Το « OPERA CAFΕ » στην Βάρδα Ηλείας για την διοργάνωση µουσικής βραδιάς, σε συνεργασία µε το µουσικό συγκρότηµα « Ελεύθερη Πτώση » από τον Πύργο Ηλείας συγκεντρώνοντας σηµαντικό χρηµατικό ποσό, για τις ανάγκες του συλλόγου. Επίσης, ο σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερµά όλους όσους στήριξαν, µε την παρουσία τους την µουσική βραδιά συµµετέχοντας µε τον τρόπο αυτό ενεργά στην ενίσχυση των δράσεών του.

∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 210/2012 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (Τµήµα Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΗΛΕΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Σκλήβα» και διατάχθηκε η εγγραφή του στα οικεία Βιβλία Σωµατείων του Πρωτοδικείου Ηλείας. Έδρα αυτού το Πολιτιστικό Κέντρο Μηλέας και γενικός σκοπός του η διαφύλαξη της πολιτισµικής ταυτότητας του Καλλικρατικού δήµου Ζαχάρως και δη του χωριού Μηλέα και η προώθηση αθλητικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΡΗ ΕΤΩΝ 82

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Ζαχάρω, 24/05/2012 Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος Μιλτιάδης Παν. Κληµαντήρης

Ηράκλεια 27 Μαΐου 2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κων/νος και Νικολέτα Λουρη, Ιερέας Γεώργιος και Πρεσβυτέρα Χαραλαµπία Γαβριλοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ χας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΤΩΝ 78

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 27 Μαΐου 2012 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νικόλαος και Βασιλική Προβατά ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νικόλαος και Βασιλική Σταθοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 13:30 17:30 ΕΩΣ 21:00

ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ:

2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ

166

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Κοζύρης Λυµ. (Ολυµπίων 1 τηλ. 2621030630) Aµαλιάδα: Μελιτσοπούλου Παρ. (Ελ. Βενιζέλου 8, τηλ. 2622023046)- Ρουµελιώτη Μαρ. (Ελ. Βενιζέλου 22 Τηλ. 2622021621) Ζαχάρω: Καραχάλιος ∆ηµήτριος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Μανιανή (2623400058) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Σπυρόπουλος

2621361300

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15

Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

*******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30

Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 27/05/12 Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 2621022400, 6951622644 Μανωλοπουλου 11 Αµαλιάδα: Κ 27/05/12 Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης Καραϊσκάκη 12 τηλ. 26220 23207κιν. 6973754745

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ Πύργος: Μπάστας (Πατρών)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

Φόρος τιµής από τους Συλλόγους στο µνηµείο του Λεωνίδα στις Θερµοπύλες Στην εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Έκφραση» κ. ∆ηµήτρης Μπαντούνας

Αναµνηστική φωτογραφία µε τα χορευτικά του Συλλόγου

ΣΤΟ 3ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ

Μήνυµα ενότητας και οµοψυχίας «Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ούτες οι µέρες- δώδεκα, δεκατρείς του Μάη- θα δοξάζουνται ως ότου το γένος µας στέκει γιατί ήταν η ελευθερία της Πατρίδος…», είχε πει ο Κολοκοτρώνης, χωρίς βέβαια να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν η χώρα εν έτη 2012! Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες προσπαθούν να διατηρήσουν υψηλό το φρόνιµα και έτσι προ ηµερών πραγµατοποιήθηκε το 3ο Αντάµωµα Συλλόγων Πελοποννησίων- Κεντρικής Ελλάδας και Σύρου στο Γοργοπόταµο, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Πελοποννησίων Φθιώτιδας «Ο Μοριάς». Το πρόγραµµα Στο αντάµωµα συµµετείχε και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηνείας του Νοµού Ηλείας «Η Έκφραση», ενώ συµµετείχαν οι Σύλλογοι Βοιωτίας, Ευβοίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σύρου, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο µνηµείο του Λεωνίδα στις Θερµοπύλες και έγινε

κατάθεση στεφάνου από τους Συλλόγους και αµέσως µετά ακολούθησε επίσκεψη στην ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάµου, ενώ το κεντρικό µέρος της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε σε κέντρο της περιοχής, όπου έγιναν χαιρετισµοί εκπροσώπων των Συλλόγων και των επισήµων και ακολούθησε παρουσίαση Ελληνικών παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά των Συλλόγων Εύβοιας- Φθιώτιδας και από το Σύλλογο της Πηνείας «Έκφραση», µε τους χορευτές να αποσπούν θερµό χειροκρότηµα, ενώ το κλίµα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Χαιρετισµός του προέδρου Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Έκφραση» κ. ∆ηµήτρης Μπαντούνας, ο οποίος δεν έκρυψε την συγκίνησή του και µετέφερε τους χαιρετισµούς της γενέτειρας, από τα αγιασµένα όπως είπε χώµατα της µάνας Πελποννήσου, καθώς επίσης µετέφερε και τους χαιρετισµούς του ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη, ο οποίος δεν µπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, ωστόσο τόσο ο ίδιος όσο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας

Σε ‘πρωταγωνιστικό’ ρόλο ο Σύλλογος «Έκφραση» Πηνείας

Εντυπωσίασαν τα χορευτικά της ‘Έκφρασης’

Καταχειροκροτήθηκαν οι χορευτές του Συλλόγου

στήριξαν το Σύλλογο για να µπορέσει να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Μεταξύ άλλων στην οµιλία του ο κ. Μπαντούνας ανέφερε: «Εύχοµαι ολόψυχα, όπως η Πηνείας αναγεννήθηκε µέσα από τις στάχτες που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα το 2007 και τα ερείπια από τον καταστροφικό εγκέλαδο το 2008, να κατορθώσει να αναγεννηθεί και η χώρα µας από τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και όπως οι Πηνειώτες απάλυναν τον πόνο τους µε την βοήθεια όλων µας,

έτσι και οι Έλληνες να ζήσουν µία ζωή όπως τους αξίζει, αντάξια της ιστορικής τους διαδροµής. Από αυτό το µέρος, κάτω από την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάµου, µνηµείου ενότητας όλου του Ελληνικού λαού, στέλνουµε µήνυµα ενότητας και οµοψυχίας προς κάθε κατεύθυνση». Αναφερόµενος στην αφή της Φλόγας στην Αρχαία Ολυµπία, ευχήθηκε το φως των Ολυµπιακών Αγώνων να φωτίσει και τους ισχυρούς της γης και να δώσουν λύσεις στα συσσωρευµένα προβλήµατα του κόσµου,

ενώ για το 3ο αντάµωµα ευχήθηκε να γίνει ο κρίκος σύνδεσης και σύσφιξης των σχέσεων µε την Πελοπόννησο, ενώ πρότεινε ένα από τα επόµενα ανταµώµατα των Συλλόγων να γίνει στο δήµο Ήλιδας, την διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων. Ο Σύλλογος «Έκφραση» κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προσέφερε δώρα από την ευλογηµένη γη της Ηλείας, που ήταν προσφορά της οινοποιίας «Ήλιδος Γη» των κ.κ. Γκρίλλα και Παρασκευόπουλου από το Χάβαρι.

Αναµνηστική φωτογραφία µε χορεύτριες- µέλη του Συλλόγου στο µαγευτικό τοπίο

ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Βόµβα» για τη δηµόσια υγεία «Ε

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

πικίνδυνες βόµβες» για τη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια ασφάλεια, έχουν καταστεί τα ακαθάριστα οικόπεδα στην πόλη της Αµαλιάδας και πλέον ήρθε η ώρα οι ιδιοκτήτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε καθαρισµούς, µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ορατός, ενώ οι κάτοικοι κινδυνεύουν από ερπετά και τρωκτικά. Η εικόνα που παρουσιάζουν σήµερα τα περισσότερα οικόπεδα, εντός της πόλης της Αµαλιάδας είναι άκρως απογοητευτική, αφού τα περισσό-

τερα έχουν κατακλυστεί µε χορτάρια και βάτα και είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί πυρκαγιά µε απρόβλεπτες συνέπειες.

Εστίες µόλυνσης Εκτός αυτού όµως, αποτελούν εστία µόλυνσης, αφού ένα ακαθάριστο οικόπεδο εύκολα γίνεται αποδέκτης απορριµµάτων και τα περισσότερα καθώς έχουν µετατραπεί σε µικρές ζούγκλες, αποτελούν το ‘βασίλειο’ των ερπετών και των τρωκτικών, τα οποία έχουν κάνει την εµφάνισή τους λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και ξεπετιούνται φίδια και ποντίκια. Μάλιστα, πολλά ακαθάριστα οικόπεδα βρίσκονται εντός κατοικηµένων περιοχών, ακόµη και σε κεντρικά σηµεία της

πόλης και οι περίοικοι είναι αναγκασµένοι να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εκφράζουν φόβους και για την επιδροµή ερπετών.

Έκκληση από το δήµο Από την πλευρά της η δηµοτική αρχή του δήµου Ήλιδας κάνει έκκληση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε καθαρισµούς, αφού και βάσει του κανονισµού καθαριότητας η ευθύνη καθαριότητας των οικοπέδων βαρύνει τους ιδιοκτήτες και για όσους δεν συµµορφώνονται προβλέπεται η επιβολή προστίµων. Στον κανονισµό καθαριότητας αναφέρεται ξεκάθαρα ότι: «Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασµένοι ή µη, πρέπει να διατηρούνται

καθαροί µε την φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα, ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο, οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι για τα παραπάνω δεν συµµορφώνονται µετά τις σχετικές συστάσεις, ο δήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο ή τους κοινόχρηστους χώρους και λαµβάνοντας τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους και

«Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους δηµότες» επεσήµανε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου

επιβάλλοντας πρόστιµο».

Θα επιβληθούν πρόστιµα Όπως ανέφερε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο στόχος του δήµου δεν είναι η επιβολή προστίµων αλλά η συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες, γι’ αυτό και τους καλεί να δώσουν λύση στο µεγάλο αυτό πρόβληµα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πλέον ορατός

«Θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους συµπολίτες και την ίδια τους την πόλη και ευρύτερα το δήµο. Είναι ευθύνη των ιδιοκτητών ο καθαρισµός των οικοπέδων και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι και να συµµορφωθούν σύµφωνα µε τον κανονισµό. ∆εν µπορεί ο δήµος να αναλάβει αυτή τη διαδικασία, ακόµη και να ήθελε δεν

έχει αυτή τη δυνατότητα, πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες να µεριµνήσουν και να µεριµνήσουν εγκαίρως» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εάν δεν συµµορφωθούν, τότε δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσουµε σε κυρώσεις» επεσήµανε ο κ. Χριστοφόρου και αποµένει να δούµε την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στην πράξη.

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου και Αθανασίου ∆ιάκου 1ος όροφος ΑΜΑΛΙΑ∆Α (κοντά στη ∆ΕΗ) Τηλ. /Fax: 2622024522 Kιν. 6977695484 Ειδικ ός σε : •Π αθήσει ς σπον δυλι κής στήλης •Σ κολίω σης –Κύφωση •Αθλητι κές κακ ώσε ις

• Ολ ική ορθ/κ ής γόνα τος κα ι ι σχύου • Αν τιµετ ώπιση κατ αγµάτ ων

Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 το πρωί κα θηµερινά και 17.30 -20.30 απόγευµα

Με ραντεβού Τετάρτη, Παρασκευή α πόγευµα και Σάββατο πρωί

ijŸƶƲƨƲƮƶƧƺƭƧ ƳƧƴƭƧ ijǐĸNJǀNJLJĸĴǑdžƼ ķĶ ķĸƽǁĶnj, ĸĴNjƼĸķĶnj džĴDž Ǎ›ǓķĸĶǁĴ - ƩljĴķĹĴLJȽķĸĶ ƽLjĴ ķȽǁNJǍNjNJ ĶDžķǓĵǃĂĴ ƽǐnj 11.000 €, ĸNJ›NJDŽĶĸǕLjĸĴnj ĹǐĸNJǀNJLJĸĴǑdžƼ ķĸNJ ķ›ȽĸDž ƾ ĸǃLj Ķ›DžǎĶȽNjǃķƾ ķĴnj. - ƶNJ džǓķĸNJnj džĴĸĴķdžĶǍƾnj ĵĴLjĶDžNJĵNJĸĶȽĸĴDž Ĵ›Ǔ ĸDžnj ĸNjƼ›ĶǂĶnj ƽǐnj 100%. - ƶĴ ƽķNJĵĴ ĶȽLjĴDž ĴĹNJNjNJLJǓǁǃĸĴ ǀƼķĶDž LjǓĂNJǍ ƪǃĸNJǔLjĸĴDž ǁDžĴ ĴǁNJNjƼ ƼĵĶDžnj ij/ƨ ›ƼNjdžǐLj ķĶ ǎǐNjƼĹDžĴ ƾ ǀDžNJĂǃǎĴLjDždžƽnj ķĸƽǁĶnj.

Ưǃ ĵDžķĸƼķĶĸĶ LjĴ Ķ›DždžNJDžLjǐLjƾķĶĸĶ ĂĴǂȽ ĂĴnj ǁDžĴ džƼDŽĶ ķĴnj Ĵ›NJNjȽĴ. ƧǍǁƽNjNJnj ¨ǃĂƾĸNjǃnj 6977 905789

ƯĶķķƾLjǃnj IJĴLjƼķǃnj 6972 524242


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Ο Μόντι «προειδοποιεί» τώρα τη Μέρκελ… «Αν βγει η Ιταλία από το ευρώ η Γερµανία θα έχει σοβαρό πρόβληµα…»

Ρώµη «Είναι προς το συµφέρον της Γερµανίας να διασφαλίσει τη συνοχή της Ευρωζώνης, να αποτρέψει την έξοδο από το ευρώ οποιασδήποτε χώρας-µέλους». Με τη δήλωση αυτή ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι ταράζει τα νερά, θέτοντας για πρώτη φορά, έστω και εµµέσως, θέµα πιθανής εξόδου της Ιταλίας από το ευρώ! Μιλώντας

στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7 ο κύριος Μόντι δεν δίστασε να δηλώσει πως «στην υποθετική περίπτωση που η Ιταλία εγκαταλείψει µια µέρα το ευρώ, οι συνέπειες για τη Γερµανία θα είναι ανυπολόγιστες»! Κι αυτό γιατί επιστρέφοντας στο εθνικό της νόµισµα και µε την ευελιξία που θα έχει η ιταλική κυβέρνηση στην άσκηση νοµισµατικής πολιτικής, θα µπορούσε κάλλιστα να πλήξει σοβαρά τα συµφέροντα της Γερµανίας. Μια ‘ασθενής’ συναλλαγ-

µατικά λιρέτα θα έφερνε σε δυσχερή θέση και θα έπληττε τις γερµανικές εξαγωγές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μόντι, αφού πρώτα είχε παραδεχθεί πως µια πιθανή έξοδος από το ευρώ θα έπληττε και την ιταλική οικονοµία. Στην ίδια συνέντευξη ο Ιταλός πρωθυπουργός δήλωσε µεν πως «στην Ελλάδα µπορεί να συµβεί ο,τιδήποτε», αλλά έσπευσε να σηµειώσει πως πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καµία … µεταβολή στην ευρωζώνη των 17 κρατών-µελών.

Συστράτευση για το ευρωπαϊκό πατριωτικό µέτωπο ζήτησε ο Σαµαράς Αθήνα Είµαστε η µόνη δύναµη που µπορεί να κρατήσει όρθια την πατρίδα, δήλωσε ο Αντώνης Σαµαράς µιλώντας στην Εθνική Συνδιάσκεψη της Ν∆, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο ΣΕΦ. «Κυβέρνηση του τόπου το ευρωπαϊκό πατριωτικό µέτωπο» τόνισε χαρακτηριστικά µε τρίπτυχο: «ενότητα, αγώνας, αναγέννηση». Ο κ. Σαµαράς άσκησε δριµύτατη κριτική στο ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΚΚΕ είπε ότι παρεµπόδισε τη λειτουργία επιχειρήσεων, φέροντας ως παράδειγµα την Ελληνική Χαλυβουργία. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι χάιδευε και χαϊδεύει τους κουκουλοφόρους, τους λαθροµετανάστες, το παραεµπόριο, ενώ ήταν δίπλα στο ΚΚΕ στο κλείσιµο των λιµανιών. Σχετικά µε το οικονοµικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αν εφαρµοστούν τα όσα πρεσβεύουν οι διάφορες συνιστώσες, η ύφεση και η ανεργία θα επιδεινωθούν. «Είναι ψέµα ότι θα καταγγείλουµε το Μνηµόνιο και οι ξένοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις. Μία τέτοια καταγγελία του µνηµονίου θα αφήσει την Ελλάδα εκτός ευρώ. Επιστροφή στην δραχµή σηµαίνει ότι εισοδήµατα, καταθέσεις, περιουσίες, θα µειωθούν στο µισό, ενώ τα χρέη θα αυξηθούν. ∆εν υπάρχει καµία κοινωνία και οικονοµία που να µπορεί να αντέξει µία τέτοια κατάρρευση σε τόσο σύντοµο χρόνο. Θα µείνει η χώρα χωρίς τρόφιµα, χωρίς καύσιµα, χωρίς φάρµακα, θα ζούµε σε ένα συνεχές

“Είµαστε η µόνη δύναµη που µπορεί να κρατήσει όρθια την πατρίδα, τόνισε ο Πρόεδρος της Ν.∆ στην Εθνική Συνδιάσκεψη

µπλακ άουτ». Μάλιστα επικαλέστηκε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντανιέλ ΚονΜπετίτ, ο οποίος χαρακτήρισε ανοησίες το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταργήσει το Μνηµόνιο και να φέρει ένα δικό του Μνηµόνιο, συνέχισε ο κ. Σαµαράς. «Ένα Μνηµόνιο που εξυπηρετεί το λόµπυ της δραχµής, τη νέα ολιγαρχία». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο

οικονοµικό πρόγραµµα της Ν∆ µε δύο κεντρικές δεσµεύσεις: να µπει φρένο στην άνοδο της ανεργίας και στη συνέχεια να δηµιουρηθούν θέσεις εργασίας. ∆εσµεύθηκε ότι δεν θα υπάρξουν µειώσεις µισθών και συντάξεων, ούτε νέοι φόροι, ενώ θα υπάρξουν ρυθµίσεις για τους δανειολήπτες. «Έχουµε πει επαναδιαπραγµάτευση για αποκατάσταση των

∆ΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΙΣ ΤΥΨΕΙΣ

Αυτοκτόνησε αξιωµατικός κατηγορούµενος για παιδεραστία

αδικιών. Περίπου µισό εκατοµµύριο συµπολίτες µας θα ανακουφιστούν άµεσα». Επανέλαβε ότι µόνο µε επενδύσεις θα έρθουν στην Ελλάδα θέσεις εργασίας και αναρωτήθηκε ποια είναι τα εργασιακά δικαιώµατα για τα οποία αγωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν θα υπάρχουν δουλειές. Ανέφερε σαν παράδειγµα το Ελληνικό, τις µαρίνες, την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων που µπορούν να φέρουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Αθήνα Αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας κρεµάστηκε µε τα κορδόνια του µέσα στα κελιά της Αερονοµίας, όπου κρατείτο κατηγορούµενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου. Ο ανθυπασπιστής είχε συλληφθεί από στελέχη της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µετά από ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων. Μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν: - µεγάλος αριθµός ηλεκτρονικών αρχείων παιδικής πορνογραφίας, - ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος, καθώς και - εβδοµήντα εννέα (79) ψηφιακοί οπτικοί δίσκοι Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας: «Το Σάββατο, 26 Μαΐου 2012 και ώρα07:30,ο 34χρονος κρατούµενος στην Αερονοµία, Ανθυπασπιστής Κ.Μ. βρέθηκε απαγχονισµένος, εντός του χώρου κράτησης. Στο σηµείο κλήθηκε και προσήλθε συνεργείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την εξερεύνηση του χώρου. Ενηµερώθηκε άµεσα ο αρµόδιος Εισαγγελέας και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόµενες ενέργειες προκειµένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συµβάντος».


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Η κρίση προσφέρεται ώστε να έχουµε να πούµε πράγµατα. Εσείς έχετε να πείτε νέα πράγµατα, που ίσως να οδηγούσαν και σε κάποια νέα τραγούδια; Λέω καινούργια πράγµατα και ας µη φαίνεται µε την πρώτη µατιά. Αναφέροµαι σε ποιητές όπως ο Παπαδιαµάντης ή ο Σουρής. Ο Παπαδιαµάντης γεννήθηκε το 1851 και ο Σουρής το 1853. Λίγο αργότερα έγραψαν πράγµατα, µε τα οποία καταφέρονταν εναντίον της Πολιτείας. Είναι να ανατριχιάζει κανείς, καθώς είναι πολύ επίκαιρα. Ακόµη αναφέροµαι σε κάποια γράµµατα ή στίχους που έγραψαν µικρά παιδιά και έχουν πάρει και βραβείο όπως το 2005, όταν και βραβεύτηκε ένας έγχρωµος. Τους έγχρωµους τους αποκαλούσαµε παλιά νέγρους, ή χρησιµοποιούσαµε άλλες ταπεινωτικές εκφράσεις. Τώρα τους λένε αφρο-αµερικανούς. Έτσι και µε τη φυλή µου. ∆εν την αποκαλούν γύφτους, τσιγγάνους κλπ. αλλά Ροµ. Ακούγεται πιο ωραία. Σε αυτά τα πλαίσια εκµεταλλεύοµαι το λόγο, τον οποίο υπηρετώ. Θεωρώ πως δεν παίζει τόσο ρόλο η µελωδία, όσο ο λόγος. Ο στίχος είναι αυτός που υπερτερεί. Οι άνθρωποι που έγραψαν για εµένα ήταν πολύ σπουδαίοι. Σε αυτό ήµουν τυχερός. ∆εν πιστεύω στην τύχη. Η τύχη και µοίρα είναι κατασκευασµένοι θεοί από τους ανθρώπους. Πιστεύω όµως στη σύµπτωση. Ότι είχα τη

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

«Λέω πράγµατα που έχουν µέσα την ελπίδα…» Κώστας Χατζής, µια από τις σηµαντικές και πλέον διαχρονικές µορφές του ελληνικού τραγουδιού και ένας από τους καλλιτέχνες που έβαλαν τα θεµέλια στο κοινωνικό τραγούδι, ενώ παράλληλα ήταν από τους πρωτοπόρους στο είδος της µπαλάντας. Πάντα πολιτικοποιηµένος, κοινωνικά ευαίσθητος και έχοντας, µέσα στα περίπου 50 χρόνια παρουσίας στη µουσική, συνεργα-

Ο

σύµπτωση να γνωρίζω ανθρώπους, όπως η Τσώτου ή ο Φιλέρης και να γραφτούν τόσα πράγµατα που ακούγονται και σήµερα. Βέβαια δε χαίροµαι που είναι διαχρονικά, θα έπρεπε αυτά που λέω να είναι ρετρό. Αλλά να λέγονται σήµερα και να είναι διαχρονικά, είναι κρίµα. Έχει ειπωθεί πως «η Τέχνη ακµάζει σε περιόδους κρίσης». Ισχύει αυτό στη χώρα µας; Ποια είναι η γνώµη σας; Όταν λέµε κρίση, εξαρτάται από το τι εννοούµε µε την έννοια αυτή. Γιατί και τότε που υπήρχε η φτώχεια και η δυστυχία και ήκµαζαν µόνο οι βασιλείς, αυτή ήταν η αιτία που οι µουσουργοί έγραψαν αυτά τα οποία δε θα είχαν γραφεί αλλιώς. Τότε όµως υπήρχε δυστυχία σε ευρεία κλίµακα. Μετά όταν γίνανε κάποια πράγµατα διαφορετικά, που η καταδυνάστευση ήρθε σε χέρια πολιτικών, γράφτηκαν όπως και µε τους πολέµους, από µεγάλους ποιητές όπως οι Ρίτσος, Ελύτης, Σεφέρης, µεγάλα έργα. Αυτή η χώρα έχει γεννήσει διάφορες µορφές που κατήγγειλαν και καυτηρίασαν το σύστηµα σε όλα αυτά τα χρόνια και παραµένουν ακόµη στις επάλξεις. Εκείνο που καταλαβαίνω γενικά είναι πως το Παγκόσµιο Σύστηµα έχει βοηθήσει να διαρρηχτεί η επικοινωνία µας. Ένα δεύτερο είναι ότι βοηθάει την κατάπτωση. Το πνευµατικό µας επίπεδο είναι πολύ υψηλό και προπαντός στους νέους. Όµως το πρόβληµα είναι ότι υπάρχει γνώση, αλλά δεν υπάρχει επίγνωση και εφαρµογή. Και για αυτό υπάρχει αυτή η αποτυχία. Προσωπικά δεν πιστεύω πως από τους ανθρώπους θα γίνει κάτι καλύτερο. Όλοι οι χριστιανοί λένε «ελθέτω η Βασιλεία σου». Τι είναι αυτή η Βασιλεία; Κανείς µας δεν ξέρει. Όλοι τη µεταφράζουν είτε µε λεφτά, είτε µε θρησκευτικά, είτε µε καντήλια, είτε µε κεριά. ∆εν έχουν πλησιάσει καθόλου την πραγµατικότητα. Αν θα γίνει λοιπόν κάτι, δε θα είναι από ηγέτες. Βρείτε µου έναν ηγέτη που να θέλω να δώσω τη ζωή µου για αυτόν. Πείτε µου, ποιο είναι αυτό το πολιτικό σύστηµα αυτό; Όλα έχουν προδοθεί. Όταν έχουµε την ιδιότητα της αγάπης, µπορούµε να έχουµε µια ελπίδα. Μακάρι ο καθένας από εµάς να βρει την ελπίδα που χρειάζεται, για να επιβιώσουµε. Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; Θα βγάλετε κάποιο δίσκο στο εγγύς µέλλον;

στεί µε τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας µας, ο Κ ώστας Χατζής αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες στο χώρο της έντεχνης ελληνικής µουσικής. Μάλιστα, η φήµη του ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της χώρας µας, ενώ ως «τραγουδιστής της Ειρήνης» προκάλεσε το ενδιαφέρον ακόµη και του τότε προέδρου των Η.Π.Α. Τζίµι Κάρτερ, που τον προσκάλεσε προσωπικά στο Λευκό Οίκο...

Έχω διάφορα στα µυαλό µου, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν οι χώροι που θα ήθελαν να το κάνουν αυτό. Ή θα έπρεπε έστω να υπάρχει χρηµατοδότηση, που τώρα µέσα στην κρίση δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι µερικά πράγµατα πάρα πολύ σπουδαία, αλλά… ∆ίσκο δε νοµίζω να βγάλω, έχει πεθάνει αυτό. Η κύρια πηγή εσόδων πλέον είναι τα live και αυτό είναι καλό, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί µεσάζοντες. Σε ποιο βαθµό έχουν επηρεαστεί τα live από την κρίση; Ο κόσµος αντιµετωπίζει την ψυχαγωγία όπως παλαιότερα; Πώς το εκλαµβάνετε εσείς ως καλλιτέχνης; Σε 'µενα όλα τα χρόνια ήταν το ίδιο πράγµα. Όπου και να πάω αντιµετωπίζω και χαίροµαι την ίδια ατµόσφαιρα. Λέω πράγµατα που έχουν µέσα την ελπίδα, αλλά και η καταγγελία µου, ενέχει την ελπίδα. Η ιστορία σας στο χώρο είναι µακροχρόνια. Τι έχει αλλάξει στη µουσική, σε σύγκριση µε ότι συνέβαινε πριν από 40-50 χρόνια; Οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρµητοι, δεν υπήρχε η εγκληµατικότητα που υπάρχει σήµερα. Ο Έλληνας ενδιαφερόταν για τον Έλληνα. Ο γείτονας για το διπλανό του. Αυτό φαίνεται παντού, οπότε φυσικά φαίνεται και στην Τέχνη. Στο τραγούδι, η διασκέδαση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση µε τότε. Όταν περνούσε καλά κάποιος, δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα για τον άλλον και αυτό είναι διαχρονικό. Το έλεγε και ο Σουρής στην εποχή του, το «δε βαριέσαι» που λέγανε οι Έλληνες. Γράφετε τραγούδια σήµερα; Ποιες είναι οι πηγές έµπνευσής σας; Βέβαια, δεν κάνω άλλη δουλειά. Αλλά είναι µερικά πράγµατα που δεν παρουσιάζονται. Στόχος µου και πηγή έµπνευσης ήταν ανέκαθεν να αναφέροµαι στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλλω την Πολιτεία µε σεβασµό και αυτό επιµένω να κάνω µέχρι τώρα. Τι νοµίζετε πως λείπει από το ελληνικό τραγούδι σήµερα; Κοιτάζουµε πώς µπορούµε να βγάλουµε περισσότερα χρήµατα και πώς να βγουν τραγούδια που να έχουν εµπορικότητα κλπ. ∆ε λέω ότι είναι κακό, αλλά ο τρόπος που γίνε-

ται δε µου αρέσει. Έχουν αφήσει και ξένες δυνάµεις να χαλάνε το χώρο αυτό. Αυτά δε θέλω να τα συζητήσω, γιατί δε µας ωφελούν. Εδώ υπάρχει Πολιτεία που θα έπρεπε να τα έχει επισηµάνει για όλους τους Κλάδους, αλλά δεν το κάνει. Μια φορά ρώτησαν το Χατζιδάκι αν θα αναλάµβανε κάποιο Υπουργείο και εκείνος απάντησε θετικά. Μάλιστα είπε πως θα ήθελε το Υπουργείο Πολιτισµού, για να το κλείσει, να µην υπάρχει.


14

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

Την ερχόÌενη ΠέÌπτη είναι η ΠαγκόσÌια ΗÌέρα κατά του ΚαπνίσÌατος, για ποιο λόγο θα έκοβες το κάπνισÌα;

Φάνης ∆ασκόπουλος «Το έχω κόψει ήδη µετά από µεγάλη προσπάθεια… και είναι σαν να ζω µια διαφορετική ζωή!»

Βαθµολογία

10

Αλέξανδρος Πότκας

My name is Michailidis…

… Michalis Michailidis! εννήθηκε στο Λονδίνο και σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε στην Αµαλιάδα όπου και ζει… Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης ασχολείται µε τη µουσική α πό πολύ µικρή ηλικία και για… χάρη της παράτησε τον στίβο αλλά όχι τον αθλητισµό αφού αγωνίζεται στη θέση του τερµατοφύλακα… (φέτος έπαιξε στον Άρη ∆ήµητρας στην Α2 Κατηγορία)… Τον… ακούτε καθηµερινά 2 µε 4 το µεσηµέρι (στον Rsa 91,1 fm) αλλά και στο Kasbah στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας…

Γ

Τι ακούς περισσότερο;… Περισσότερο ακούω ξένη µουσική… nudisco, minimal, tech-house. Επιλεκτικά υπάρχουν στιγµές που ακούω και έντεχνη ελληνική µουσική. Ποια η διαφορά ανάµεσα στο να κάνεις εκποµπή σε ένα ραδιοφωνικό σταθµό και στο να επιλέγεις µουσικές και τραγούδια σε ένα µαγαζί; Στο ραδιόφωνο δεν έχω «ζωντανό» κοινό και είναι φυσικό να µην µπορώ να βλέπω τις αντιδράσεις του. Έχω βεβαία… διαδικτυακή επικοινωνία µε τους ακροατές αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι το ίδιο µε το να παίζω

µουσική σε ένα µαγαζί… εκεί µπορώ όχι µόνο να βλέπω αλλά και να αισθάνοµαι τις αντιδράσεις του κόσµου… Ακόµα κα ι τώ ρα που έχεις κατασταλάξει κάπου µουσικά, υπάρχει περίπτωση να ακούσεις ένα track από είδος µουσικής που δεν ακούς και να σε εκπλήξει; Συµβαίνει πολλές φορές γιατί σαν dj ακούω όλα τα είδη της µουσικής και υπάρχουν πολλές φορές που εκπλήσσοµαι ευχάριστα. Κι αυτό είναι στα θετικά της µουσικής γενικότερα!

«Θα το έκοβα πρώτα για να έχω καλύτερη υγεία και µετά για οικονοµικούς λόγους…»

Βαθµολογία

8

Ελένη Γραβάνη «Κάπνιζα 2 πακέτα την ηµέρα, το µείωσα καπνίζοντας καπνό κι εδώ και λίγο καιρό χρησιµοποιώ ηλεκτρονικό τσιγάρο… Ελπίζω πολύ σύνΒαθµολογία τοµα να το έχω κόψει εντελώς!»

9

Έχει «πέσει» πιστεύεις η νύχτα στην Αµαλιάδα λόγω οικονοµικής κρίσης; Εννοείται! Παλιότερα δούλευα και τις 7 ήµερες της εβδοµάδας… τώρα κι εγώ αλλά και άλλοι djs περιοριζόµαστε σε 1-2 φόρες την εβδοµάδα γιατί λόγω της κρίσης τα µαγαζιά επιλέγουν να µην έχουν καθηµερινά dj… Και το ποδόσφαιρο πώς χωρά στον «κόσµο» σου; Αντιµετωπίζω το ποδόσφαιρο όπως ακριβώς τη µουσική. Το αγαπώ εξίσου!

And the winner is...

… έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισµα είναι µια επιβλαβής συνήθεια για τον ανθρώπινο οργανισµό και γι’ αυτό όσοι αποφασίζουν να το κόψουν ή ακόµα καλύτερα να µην ξεκινήσουν καν να καπνίζουν παίρνουν την πιο σωστή απόφαση… Από την Ελευθερία Κατσικα (φοιτήτρια του τµήµατος Πληροφ. & ΜΜΕ Πύργου)


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Υπερφορητός µε οπτικό δίσκο

Κλιµατιστικό µε δέκτη Wi-Fi

Παρόλο που το 14 ιντσών µοντέλο της σειράς Series 5 της Samsung ζυγίζει 1.800 γραµµάρια και έχει πάχος µόλις 2 εκατοστά, ώστε δικαιωµατικά να συγκαταλέγεται στην κατηγορία των «υπερφορητών» υπολογιστών, αυτό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κοµπιούτερ της κατηγορίας του είναι πως πρόκειται για το πρώτο ultrabook που έχει ενσωµατωµένο οπτικό δίσκο. Παράλληλα, διαθέτει επεξεργαστή Intel Core i5, µνήµη RAM 4 GB, όπως και έναν συνδυασµό σκληρού δίσκου στερεάς κατάστασης (SSD) 16 GB µε έναν συµβατικό σκληρό δίσκο 500 GB.

Το νέο κλιµατιστικό Jungfrau Flagship της Samsung είναι εξοπλισµένο µε δέκτη Wi-Fi, για να συνδέεται στο δίκτυο του σπιτιού και να επιτρέπει στους χρήστες να ρυθµίζουν τη συσκευή µέσω «έξυπνου» τηλεφώνου ή ταµπλέτας, ακόµη και από απόσταση. Συγκεκριµένα, µπορούν να απενεργοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν ή να αλλάξουν τις ρυθµίσεις του κλιµατιστικού, ακόµα και αν βρίσκονται εκτός σπιτιού. Το Jungfrau Flagship έχει µικρή κατανάλωση ρεύµατος, χάρη στην τεχνολογία Smart Inverter, και είναι εξοπλισµένο µε φίλτρο υψηλής πυκνότητας και ιονιστή S-Plasma Ion.

∆ιπλάσια φωτεινότητα

Και οικονοµικό και όµορφο

Σήµα κατατεθέν του Xperia P της Sony, του νέου smartphone της ιαπωνικής εταιρείας που αναµένεται σε µερικές εβδοµάδες και στα ελληνικά καταστήµατα, είναι η τεχνολογία White Magic που χρησιµοποιεί η 4 ιντσών οθόνη του, για να αποδίδει διπλάσια φωτεινότητα και να παραµένει ευδιάκριτη ακόµη και κάτω από δυνατό φως. Το Xperia P είναι επίσης εξοπλισµένο µε διπύρηνο επεξεργαστή 1 GHz, µνήµη RAM 1 GB και κάµερα ανάλυσης 8 Megapixel.

Ταχύτητα στην ανταλλαγή δεδοµένων Για όσους χρειάζονται ένα USB στικ που θα εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα κατά την ανταλλαγή δεδοµένων µε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, η Verbatim ανακοίνωσε το Store ’n’ Go V3, ένα USB στικ που υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB 3.0 µε σκοπό, όταν συνδέεται σε συµβατές θύρες, να πετυχαίνει διπλάσιους ρυθµούς ανάγνωσης και εγγραφής αρχείων συγκριτικά µε το USB 2.0. Το νέο Store ’n’ Go θα κυκλοφορήσει µε χωρητικότητα 8, 16, 32 και 64 GB.

Τηλέφωνο µε 21 ευρώ Στα ελληνικά καταστήµατα βρίσκεται ήδη το DA310 της Gigaset, ένα νέο ενσύρµατο τηλέφωνο, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση, διαθέτοντας τέσσερα πλήκτρα ταχείας κλήσης που µε ένα απλό πάτηµα τηλεφωνούν στον αριθµό που έχει προκαθορίσει ο κάτοχός του. Μεταξύ άλλων, το DA310 προσφέρει επίσης επιλογή τριών ήχων κλήσης και αυξοµείωση της έντασης σε όλες τις εισερχόµενες κλήσεις, ενώ η προτεινόµενη τιµή του είναι 21 ευρώ.

15

Κυκλοφόρησε και στη χώρα µας το Motoluxe της Motorola, το καινούργιο, οικονοµικά προσιτό smartphone της αµερικανικής εταιρείας. Με καλαίσθητο ντιζάιν, το Motoluxe έχει οθόνη 4 ιντσών, µονοπύρηνο επεξεργαστή χρονισµένο στα 800 MHz, µνήµη 512 MB και δύο κάµερες. ∆ιατίθεται µε το λειτουργικό Android 2.3 (Gingerbread).

Υπερφορητός για ειδικούς

Σε επαγγελµατίες απευθύνεται το 13,3 ιντσών Portege Z830, το πρώτο ultrabook της Toshiba το οποίο έχει βάρος 1,12 κιλά, πάχος µόλις 15,9 χιλιοστά και κυκλοφορεί στη χώρα µας σε τιµή 1.300-1.400 ευρώ. Το «υπερφορητό» Portege διαθέτει οθόνη ανάλυσης 1.366x768 pixel, επεξεργαστή Intel Core i5 και υποδοχές USB 3.0, USB 2.0, VGA, HDMI – είναι µάλιστα το πρώτο ultrabook µε θύρες κανονικού µεγέθους. Με αυτονοµία έως 8 ώρες, ο υπολογιστής είναι κατασκευασµένος από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περίβληµα από µαγνήσιο, ώστε να µην καταστρέφεται από κραδασµούς και πτώσεις.

Μedia player µε δυνατότητες Το media player HMP7001 της Philips µετατρέπει οποιαδήποτε τηλεόραση σε «έξυπνη» αφού, όταν συνδεθεί ασύρµατα ή ενσύρµατα στο οικιακό δίκτυο, παρέχει πρόσβαση στην ιντερνετική πλατφόρµα Net TV της Philips και στις εφαρµογές που αυτή περιλαµβάνει. Το HMP7001 µπορεί να αναπαράγει στην TV υλικό multimedia από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή το tablet PC, ενώ διαθέτει υποδοχή για κάρτες µνήµης SD/SDHC και θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών αποθηκευτικών µέσων. Το media player υποστηρίζει µια µεγάλη ποικιλία φορµά βίντεο και ελληνικούς υπότιτλους.


16 υγεία-διατροφή

Αρρωσταίνουµε… 9.672 φορές στη ζωή µας!

άν είστε λίγο υποχονδριακοί, µάλλον θα χαρείτε. Μια νέα µελέτη αποκαλύπτει ότι ο µέσος κάτοικος της ∆ύσης αρρωσταίνει 9.672 φορές στη διάρκεια της ζωής του - συµπεριλαµβανοµένων των 11 πονοκεφάλων και των έξι πεπτικών προβληµάτων που εκδηλώνει κάθε χρόνο συν τους κάθε είδους µικρούς ή µεγάλους τραυµατισµούς. Σε ετήσια βάση ταλαιπωρούµαστε από κάποιο µικρό πρόβληµα υγείας 124 φορές, ενώ κάθε δωδεκάµηνο της ζωής µας µπορούµε να περιµένουµε ότι θα πονέσει τρεις φορές ο λαιµός µας, θα πάθουµε τέσσερις φορές καούρες και θα νιώσουµε πόνο στον αυχένα άλλες τέσσερις. Επιπλέον, θα κοπούµε πέντε φορές, άλλες τόσες θα πάθουµε κράµπα, ενώ τουλάχιστον έξι φορές θα πάθουµε δυσπεψία, ναυτία ή άλλο πεπτικό ενόχληµα. Η µέση µας, εξάλλου, θα µας ενοχλήσει τουλάχιστον 10 φορές, στο ίδιο δωδεκάµηνο. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µεταξύ τους υποδηλώνουν ότι σχεδόν κάθε τρεις µέρες θα έχουµε κάτι που θα µας κάνει να µην νιώθουµε και τόσο καλά! Όλ’ αυτά προέκυψαν από την µελέτη 2.000 εθελοντών, την οποία πραγµατοποίησε η βρετανική Εταιρεία Φροντίδα της Υγείας Benenden (BHS).

Τα πολλά κρέατα «χαλάνε» τη µνήµη

Το λεξικό των βοτάνων

Ε

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Πράσο Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τις πολυάριθµες ευεργετικές ιδιότητες του φυτού αυτού. Σήµερα το πράσο είναι γνωστό διουρητικό, χρησιµοποιείται κατά του πρηξίµατος ποδιών και χεριών και της κυτταρίτιδας. Πολύτιµο κατά της κατακράτησης υγρών της κόπωσης και της κοµάρας. Το πράσο µπορεί να µαγειρευτεί µε διάφορους τρόπους. Επίσης προστίθεται µε άλλα χορταρικά στις χορτόπιτες.

Ρίγανη Η ρίγανη διευκολύνει την πέψη και καταπολεµά τη δυσκοιλιότητα. Καλό δυναµωτικό και φίλος για τους πνεύµονες βοηθά στις χρόνιες βρογχίτιδες. Εχει διεργετικές ιδιότητες και βοηθά άτοµα που υποφέρουν από κόπωση. Εξαιρετικό µυρωδικό χρησιµοποιείται σε πολλές σάλτσες και σαλάτες – ιδίως στη χωριάτικη-. Αρωµατίζει ευχάριστα κρέατα, ψάρια, τηγανητές πατάτες, φέτα.

Σέλινο

Η καρδιακή ανεπάρκεια και η ασπιρίνη Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι το τελικό στάδιο στο οποίο µπορεί να καταλήξει κάθε σοβαρή καρδιοπάθεια. Η καρδιά διατείνεται, µεγαλώνει και το αίµα µέσα στην καρδιά κινείται αργά, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζονται θρόµβοι και ειδικότερα µέσα στους κόλπους. Εάν µάλιστα υπάρχει κολπική µαρµαρυγή ή ανεύρυσµα της αριστερής κοιλίας, η πιθανότητα να σχηµατιστεί θρόµβος αυξάνει εντυπωσιακά. Η δηµιουργία θρόµβου µέσα στην καρδιά ενέχει τον κίνδυνο να αποσπαστεί ένα τµήµα του και µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος µέσα στις αρτηρίες να φτάσει σε µια απ’ αυτές, να σφηνωθεί και να τη φράξει τελείως, µε αποτέλεσµα να πάψει να αιµατώνεται η περιοχή που αρδεύει µε αίµα αυτή η αρτηρία. Εάν αυτό συµβεί σε µια αρτηρία της καρδιάς, τότε η περιοχή αυτή καταστρέφεται (νεκρώνεται) και τότε µιλάµε για έµφραγµα του µυοκαρδίου. Εάν αυτό συµβεί σε αρτηρία του εγκεφάλου, τότε µιλάµε για έµφρακτο του εγκεφάλου, που εκδηλώνεται ως εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε αρτηρίες των ποδιών ή των χεριών, οπότε εκδηλώνεται εικόνα ισχαιµίας ή νέκρωσης της περιοχής στην οποία συνέβη το φράξιµο της αρτηρίας από τον θρόµβο που ξεκίνησε από την καρδιά. Για να αποφευχθεί η δηµιουργία θρόµβου µέσα στην καρδιά, ο γιατρός χορηγεί αντιπηκτικά φάρµακα, οπότε ο άρρωστος πρέπει να κάνει µια ειδική εξέταση (INR) κάθε δέκα µέρες προκειµένου να παρακολουθεί την πηκτικότητα του αίµατός του. Αυτό ισχύει κλασικά σήµερα. Όµως µια ενδιαφέρουσα µελέτη που δηµοσιεύεται στο «New England Journal of Medicine» τώρα δίνει εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Στη µελέτη αυτή χορηγήθηκε ασπιρίνη στους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και παρατηρήθηκε ότι είναι εξίσου αποτελεσµατική µε τα αντιπηκτικά φάρµακα για την προστασία του ασθενούς. Συγκεκριµένα, 2.305 ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια µε θεραπευτική αγωγή µε ασπιρίνη 325 mg ηµερησίως ή µε κλασικά αντιπηκτικά (βαρφαρίνη). Η προφύλαξη από θροµβωτικά εµβολικά επεισόδια ή οι σοβαρές παρενέργειες από τα φάρµακα αυτά, όπως π.χ. αιµορραγίες οργάνων, ήταν περίπου οι ίδιες και για τα δύο αυτά φάρµακα. Ίδια δηλαδή αποτελεσµατικότητα, ίδιες παρενέργειες.

Η υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος, βουτύρου και άλλων τροφίµων µε πολλά κορεσµένα λίπη «χαλάει» µακροπρόθεσµα τη µνήµη, ενώ τα «καλά» λίπη (όπως αυτά στο ελαιόλαδο και στους ξηρούς καρπούς) την προστατεύουν, σύµφωνα µε µία νέα µελέτη. Επιστήµονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ ανέλυσαν στοιχεία από 6.183 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίες επί µία τετραετία υποβάλλονταν σε τεστ αξιολόγησης των νοητικών λειτουργιών τους. Κατά την έναρξη της µελέτης, εξάλλου, είχαν συµπληρώσει αναλυτικό ερωτηµατολόγιο για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους. Με βάση τα αποτελέσµατα των τεστ, οι ερευνητές κατήρτισαν έναν «πίνακα βαθµολογίας» για κάθε εθελόντρια, που συνόψιζε τις αλλαγές στη µνήµη και στην σκέψη της µε το πέρασµα του χρόνου. Όσο χαµηλότερη ήταν η συνολική βαθµολογία της, τόσο περισσότερο είχε εκφυλιστεί η µνήµη της. Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψιν κάθε παράγοντα που θα µπορούσε να επηρεάσει τη µνήµη τους (όπως τυχόν συνυπάρχοντα προβλήµατα υγείας και κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες), κατέληξαν στο συµπέρασµα πως όσες εθελόντριες έτρωγαν τα περισσότερα τρόφιµα µε κορεσµένα λίπη, απέκτησαν την χειρότερη µνήµη. Στην πραγµατικότητα, οι λάτρεις του κρέατος, του βουτύρου, της κρέµας γάλακτος, των τηγανητών και των κάθε είδους ανθυγιεινών τροφίµων, είχαν κατά 60% περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν συνολική βαθµολογία στα κατώτερα επίπεδα. Αντιθέτως, όσες ανέφεραν πως έτρωγαν τα περισσότερα µονοακόρεστα λίπη (υπάρχουν στο ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς, τα αβοκάντο και το ηλιέλαιο), είχαν κατά 44% λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν κακή βαθµολογία στα τεστ µνήµης. Η κατανάλωση πολυακόρεστων λιπών και τρανς λιπαρών οξέων δεν φάνηκε να συσχετίζεται µε αλλαγές στη µνήµη – ούτε φάνηκε να παίζει ρόλο η συνολική κατανάλωση λίπους. Όπως γράφουν οι ερευνητές στην µελέτη, η οποία δηµοσιεύεται στην διαδικτυακή έκδοση της επιθεωρήσεως «Annals of Neurology», τα ευρήµατά τους υποδηλώνουν πως όταν το θέµα είναι η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, σηµασία δεν έχει πόσα λίπη τρώει κανείς, αλλά τι είδους λίπη είναι αυτά.

Στην αρχαιότητα σαν στεφάνι αντάµειβε τους νικητές της Νεµέας. Το σέλινο είναι πολύτιµο στις δίαιτες αδυνατίσµατος. Ευεργετικό στο συκώτι, νεφρά και καρδιά. Μπορούµε να το καταναλώνουµε καθηµερινά υπό µορφή αφεψήµατος. Η φήµη του είναι µεγάλη ως άριστο αφροδισιακό. Χρησιµοποιούµενο στη µαγειρική ανοίγει την όρεξη και προσδίδει ευχάριστη γεύση στα ψάρια, σούπες, φρικασέ.

Σκόρδο Ο βολβός του σκόρδου αποτελείται από σκελίδες και περιέχει αιθέριο έλαιο µε έντονη οσµή και καυτερή γεύση. Χρησιµοποιείται ευρέως σε όλη τη µεσογειακή µαγειρική και γαστρονοµία. Αντισηπτικό, καταπολεµά τις µολύνσεις και τα παράσιτα των εντέρων. Ορεκτικό, βοηθά στη χώνεψη και στη δυσκοιλιότητα. Ευεργετικό στη µείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης. Σε εξωτερική χρήση, καταπραΰνει τις φλεγµονές των αρθρώσεων και τους ρευµατισµούς.


Περιβάλλον & Καταναλωτής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά π ρο βλήµ ατα στην Ηλεία, στα γραφεί α µ ας Θεµ ιστοκλέο υς 1 3 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

ΕΚΛΟΓEΣ ΙΟΥΝIΟΥ & ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ

WWF Ελλάς: Ανοιχτή έκκληση προς του πολιτικούς αρχηγούς για το περιβάλλον…

την αβεβαιότητα των απανωτών προεκλογικών περιόδων και ενώ η ελληνική κοινωνία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο χάος της κρίσης, ήρθε η ώρα να απαιτήσουµε πραγµατικά βιώσιµες λύσεις για δυναµική έξοδο της χώρας από την κρίση! Από την προηγούµενη προεκλογική περίοδο, µεγάλος απών ήταν ο µόνος στέρεος πυλώνας για βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη: το περιβάλλον.

Σ

Σε αντίθεση µε όσα δείχνουν να πιστεύουν οι πολιτικοί µονοµάχοι, το περιβάλλον δεν είναι διακοσµητικό στοιχείο για την Ελλάδα, ούτε πολυτέλεια. Ειδικά τώρα, απαιτείται γενναία στροφή προς µια περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία. Οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις είναι τεκµηριωµένες, ξεκάθαρες και σε πολλές περιπτώσεις νοµικά δεσµευτικές που καθυστερούν επί δεκαετίες. Έχουν όµως και πολιτικό κόστος, καθώς ξεφεύγουν από τα

τετριµµένα και τις συνηθισµένες προεκλογικές υποσχέσεις. Έχουν πολιτικό κόστος, επειδή δεν αφήνουν περιθώρια για µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και απαιτούν µαχαίρι στη διαφθορά και το εύκολο περιβαλλοντικό έγκληµα. Όσοι υπογράφουµε αυτή την ανοιχτή έκκληση, θέλουµε να σταµατήσει η άνευ προηγουµένου πολιτική διολίσθηση του περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας ως ακινήτου προς εκποίηση. Καλούµε κάθε παράταξη που διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού να κάνει την υπέρβαση και να προτάξει στιβαρό πολιτικό προ-

«Καταναλωτική Συνείδηση»

15%) Πνιγµοί (224 κοινοποιήσεις, 12%) Ηλεκτροπληξίες (216 κοινοποιήσεις, 12%)

Η

Το 2011,1.803 κοινοποιήσεις µη ασφαλών προϊόντων, που έθεταν, σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, έγιναν στο RAPEX. Υπήρξε 20% µείωση, σε σχέση µε το 2010. Οι 1.556 κοινοποιήσεις αφορούσαν προϊόντα, που έθεταν, σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές. Οι χώρες, µε τις περισσότερες κοινοποιήσεις είναι:

www.wwf.gr

Αποτελέσµατα Συστήµατος RAPEX, για το 2011

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα κοίνωσε, τα αποτελέσµατα του συστήµατος RAPEX, για το 2011. Το σύστηµα RAPEX είναι σύστηµα ταχείας ειδοποίησης (συναγερµού), για µη ασφαλή προϊόντα , που εντοπίζονται, στην Ευρω παϊκή Αγορά. Στο σύστηµα, συµµετέχουν 30 χώρες: Οι 27 χώρες-µέλη της Ε.Ε., η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Τα βασικά αποτελέσµατα είναι:

σανατολισµό βιωσιµότητας για τη χώρα. Απαιτούµε δεσµεύσεις ότι η Κυβέρνηση και η Βουλή που ελπίζουµε ότι θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου θα αντιµετωπίσουν τη φύση ως συγκριτικό πλεονέκτηµα, τους φυσικούς πόρους ως πλούτο εν ανεπαρκεία και το περιβάλλον ως πυλώνα καινοτοµίας και δείκτη οικονοµικής βιωσιµότητας. Για να δηλώσετε κι εσείς την υποστήριξη σας στην πρωτοβουλία του WWF Ελλάς δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της οργάνωσης πληκτρολογώντας:

Απόσυρση, από την αγορά, απαγόρευση πωλήσεων, ανάκληση από τους καταναλωτές, απαγόρευση εισαγωγής και συλλογικές προσφυγές, ήταν τα µέτρα, που λήφθηκαν, για την προστασία των καταναλωτών, είτε από τις εθνικές αρχές, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ισπανία (189 κοινοποιήσεις) Βουλγαρία (162 κοινοποιήσεις) Ουγγαρία (155 κοινοποιήσεις) Γερµανία (130 κοινοποιήσεις) Ην. Βασίλειο (105 κοινοποιήσεις) 16 χώρες – µέλη, το 2011, παρουσίασαν µείωση κοινοποιήσεων, σε σχέση µε το 2010. Τα προϊόντα, που κοινοποιήθηκαν είναι: Είδη ένδυσης και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (423 κοινοποι-

ήσεις) Παιχνίδια (324 κοινοποιήσεις) Οχήµατα (171 κοινοποιήσεις) Ηλεκτρικές συσκευές (153 κοινοποιήσεις) Καλλυντικά (104 κοινοποιήσεις) Οι κί νδυνοι, που παρουσίασαν τα µη ασφαλή προϊόντα, ήταν: Τραυµατισµοί (481 κοινοποιήσεις, 26%) Χηµικοί (347 κοινοποιήσεις, 19%) Στραγγαλισµοί (275 κοινοποιήσεις,

Οι χώρες προέλευσης των µη ασφαλών προϊόντων είναι: Κίνα (και Χονγκ Κονγκ): 54% Ευρωπαϊκή Ένωση: 19% (Γαλλία 3%, Γερµανία 3%, Ιταλία 2% κ.λπ.) Άγνωστης προέλευσης: 8% Το 2011,για πρώτη φορά, από την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος RAPEX (2004), ο αριθµός των επικίνδυνων προϊόντων, που καταχωρήθηκαν, µειώθηκε. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η µείωση αυτή οφείλεται, παράλληλα µε την εδραίωση του συστήµατος, και στη

µείωση των πόρων, σε εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα, το 2010, είχε κοινοποιήσει 159 προϊόντα και βρισκόταν στη 5η υψηλότερη θέση, ανάµεσα στα 27 κράτη-µέλη, µε ποσοστό κοινοποιήσεων 8%.Το 2011, κοινοποιήσαµε µόνο 69 προϊόντα και βρισκόµαστε, στην 9η θέση, µε ποσοστό 4%.

Η «Καταναλωτική Συνείδηση» τονίζει την αναγκαιότητα να εκπαιοι κατασκευαστές δευτούν προϊόντων, ώστε να βελτιώσουν την ασφάλεια των προϊόντων τους. Πολύ σηµαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την ευκαιρία της αναθεώρησης της Οδηγίας, για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (πλην τροφίµων), για να εξασφαλίσει ασφαλέστερα προϊόντα, για τους καταναλωτές της Ευρώπης καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία της, µε τις τρίτες χώρες, ιδίως την Κίνα, για να περιοριστεί ο αριθµός των εισαγόµενων επικίνδυνων προϊόντων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Τα νέα του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου (και των αδέσποτων φίλων του)…

υνεχίζουν να δέχονται την φροντίδα των µελών του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στον χώρο που παραχώρησε ο ∆ήµος Πύργου –στην περιοχή της Συντριάδας- και λειτουργεί σαν Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων τα αδέσποτα σκυλιά που είχαν περισυλλεγεί από την κεντρική πλατεία του Πύργου την Παρασκευή 4 Μαΐου. Η εθελοντική προσφορά των µελών του συλλόγου, είναι συγκινητική µε τα σκυλάκια να σιτίζονται επαρκώς και να έχουν πλέον το δικό τους ξύλινο σπίτι. Είναι όλα ήρεµα, υγιέστατα και έτοιµα να αφοσιωθούν σε όποιον τους δείξει αγάπη... Όπως γράφαµε και την προηγούµενη εβδοµάδα είναι δεκτή κάθε προσφορά φιλόζωου πολίτη/επιχειρηµατία για τροφές ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να κάνει πιο ευχάριστη τη ζωή τους… όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 6942 275333 και 6976 711487 ή να επισκεφθεί και το «προφίλ» του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στο Facebook. Μάλιστα ο σύλλογος αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τους παρακάτω φιλόζωους συµπολίτες/επιχειρηµατίες για την χορήγηση ∆ΩΡΕΑΝ τροφών, προµηθειών κ.α. προς τους αδέσποτους φίλους της πόλης του Πύργου…

Σ

Αφοί Τσαπάρα (Ξηραντήριο) Σκανδάλης (Ζωοτροφές) Λαίνόπουλος (Ζωοτροφές) Σταυρόπουλος (Εργολαβίες) Νικολόπουλος (Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) Μαντάς (Σούπερ Μάρκετ) Βυθούλκας (Ξυλεία) Μπελεγρίδης (Ζωοτροφές) Ευχαριστεί επίσης και τους κτηνίατρους Γιάννη Καλογερόπουλο και ∆ηµήτρη Γαλάνη για την βοήθεια τους στα αδέσποτα όποτε κι αν τους ζητήθηκε. Εκτός από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αναφερθεί ότι την περασµένη Τετάρτη πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση των µελώ ν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν διάφορα θέµατα τα οποία θα εξεταστούν και γενικότερα µέσα από γενική συνέλευση των µελών που θα ανακοινωθεί σύντοµα…

Τηλέφωνα επικοινωνίας για...

Είναι νόµιµο να ταΐζουµε τα αδέσποτα ζώα;…

ε αφορµή τη διαµαρτυρία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Οµοσπονδίας προς το ∆ήµο Μαλεβιζίου και το Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Ηρακλείου Κρήτης για τους προπηλακισµούς και τις απειλές, που υφίστανται οι φιλόζωοι εθελοντές της Μ.Κ.Ο. «Ζωφόρος», όταν ταΐζουν τ’ αδέσποτα, θεωρούµε σκόπιµο να υπενθυµίσουµε, ότι η σίτιση των αδέσποτων σκυλιών και γατιών ∆ΕΝ απαγορεύεται. Είναι εύλογο, πως οι ιδιώτες, τα σωµατεία, οι σύλλογοι, οι δήµοι, οι οποίοι ταΐζουν αδέσποτα, πρέπει να τηρούν τις συνθήκες υγιεινής. Ειδικά εµείς οι φιλόζωοι δεν θα πρέπει να παρατάµε σακούλες, αλουµινόχαρτα, περιττά πλαστικά δοχεία, άδειες κονσέρβες από εδώ και από εκεί. Άλλωστε οι φιλόζωοι πρέπει πάντα να δίνουν το καλό παράδειγµα και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πόλεις και τα χωριά µας είναι εξαιρετικά επιβαρηµένες από τα σκουπίδια µας, γι’ αυτό και δεν πρέπει να επιβαρύνουµε τα πάρκα, τις πλατείες, τις γειτονίες µας µε επιπλέον απορρίµµατα καθώς έτσι ζηµιώνονται και τα ζώα. Και δίνουµε αφορµή σε µη φιλόζωους να διαµαρτύρονται κατηγορώντας τ’ αδέσποτα. Ο νόµος 4039/2012 προβλέπει, ότι το τάισµα και το πότισµα των αδέσποτων ζώων πρέπει να γίνεται από τους δήµους και φιλοζωικά σωµατεία, συγκεκριµένα στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 10 τονίζεται πως: Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων «Τ αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού οι ∆ήµοι οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεί α παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com

Μ

ενώσεις». Θυµίζουµε και την δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων υπέρ της Νατάσας Μποµπολάκη, προέδρου της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Οµοσπονδίας, η οποία την δικαίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2012 και της επέτρεψε να συνεχίζει να ταΐζει τ’ αδέσποτα στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης. Ποτέ δεν απαγορευόταν η σίτιση των αδέσποτων… Άλλωστε και ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας απαντώντας σε σχετικό υπόµνηµα στις 5 Αυγούστου 2011 (δηλαδή πριν την ψήφιση του 4039/2012) τονίη ισχύουσα ζει στην επιστολή της µε αριθµό πρωτοκόλλου 07/3932, ότι «η νοµοθεσία ∆ΕΝ απαγορεύει την φροντίδα και σίτιση αδέσποτου ζώου στο φυσικό του χώρο».

Άγρια ζώα Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων) 6972 009804 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων. Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου 6932 593045 Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών 6936 978351


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

2 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Παράσταση Καραγκιόζη στο Rex στον Πύργο! Κι αυτό θα συµβεί σήµερα Κυριακή για τους µικρούς αλλά και τους µεγάλους φίλους του Rex Café Bar στην κεντρική πλατεία του Πύργου που δείχνει διατεθειµένο να µας προσφέρει πάρα πολλές εκπλήξεις την φετινή καλοκαιρινή περίοδο… Απολαύστε λοιπόν την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το κόκκινο φάντασµα» µε ώρα έναρξης στις 5 το απόγευµα.

3

ΘΕΑΜΑ Ο Μάγος Sankara σήµερα στην Αµαλιάδα! Τον µεγαλύτερο Έλληνα µάγο σε ένα µοναδικό ρεσιτάλ µαγείας και ψευδαισθήσεων, µε πολλές εκπλήξεις και µε όλα τα κόλπα που τον έχουν κάνει γνωστό θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν όλοι όσοι βρεθούν σήµερα (στις 8 µ.µ.) στο χώρο του κινηµατογράφου «Σινεµά» στην Αµαλιάδα (πληροφορίες στο τηλ. 26220 38088).

1

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Ι Καθαρισµός οικοπέδου κάτω από το Επαρχείο στον Πύργο Σήµερα Κυριακή 27 Μαΐου από νωρίς το πρωί (στις 9 µ.µ.) η Εθελοντική ∆ράση Πύργου καλεί εθελοντές, δηµότες µα θητές να προχω ρήσουµε στον καθαρισµό του οικοπέδου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω από το Επαρχείο έτσι ώστε ο συγκεκριµένος χώρος να αποκτήσει µια αξιοπρεπή παρουσία. Μα ζί σας µπορείτε να µην έχετε τίποτα άλλο εκτός από την καλή σας διάθεση αφού σε κάθε περίπτωση η Εθελοντική ∆ράση θα έχει εργαλεία για να σας τα παραχωρήσει. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6944 742124

5

4 ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΙΙ Καθαρίζουµε τις παραλίες της Κυλλήνης! Μια ακόµα δράση καθαρισµού που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα από δηµότες και φορείς. Έχει να κάνει µε τον καθαρισµό τριών παραλιών Ανάληψη - Καυκαλίδα – Κυλλήνη… Η συνάντηση των εθελοντών θα γίνει στην παραλία της Κυλλήνης στις 10 το πρωί ενώ οι δράσεις καθαρισµού θα εξελιχθούν παράλληλα σε κάθε παραλία και θα αρχίσουν στις 10:30 π.µ. Πληροφορίες: drasikyllini@hotmail.com

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Οι «Οι άνδρες µε τα µαύρα 3» (3D) σε Πύργο και Αµαλιάδα Οι νέες περιπέτειες των κουστουµαρισµένων «Ανδρών µε τα µαύρα» που επιστρέφουν… τρισδιάστατοι κλέβουν τις κινηµατογραφικές εντυπώσεις γι` αυτή την εβδοµάδα!

Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Οι άνδρες µε τα µαύρα 3» (3D) 7.50 και 10 µ.µ. «Ναυµαχία» 7.45 και 10 µ.µ. «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Άνδρες µε τα µαύρα 3» (3D) 8 και 10 µ.µ. «Dark Shadows» 7.50 και 10 µ.µ. (Τρίτη µόνο 7.50 µ.µ.)

19


20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

Εν οίκω Σπύρος Ζαφειρόπουλος Της Βάσως Κοκκινογένη

“Το ∆ίκτυο είναι κοµµάτι Η

Η ζωή του, αν και µόλις 38 ετών, θα µπορούσε να γεµίσει τις σελίδες ενός βιβλίου το οποίο θα έκανε τον αναγνώστη να µη βαριέται αλλά και θα περνούσε και µηνύµατα για τη συλλογικότητα µέσα στην οποία ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος φαίνεται να έχει γεννηθεί. Τα τελευταία 2 χρόνια τον γνωρίσαµε ακόµη περισσότερο µέσα από τις δράσεις του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών, το οποίο όπως αναφέρει αποτελεί κοµµάτι από τη σάρκα του! Στις περίπου 4 ώρες που πέρασα µαζί του µου µιλούσε για τη ζωή του και για την πόλη που ζει, την Αµαλιάδα, και το πώς θα ήθελε να τη δει, χωρίς στιγµή να αισθανθώ ότι κάτι δεν είναι ενδιαφέρον...

Ο εµπνευστής του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Σπύρος Ζαφειρόπουλος.

Ο Σπύρος είναι άνθρωπος των πράξεων, των δράσεων και των έργων χωρίς πολλή κουβέντα και εµπνεύστηκε το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών ώστε µαζί µε άλλους κατοίκους της Αµαλιάδας να διεκδικήσουν την πόλη που τους ανήκει, η οποία όπως αναφέρεται και στο πλαίσιο ιδεών του ∆ικτύου (στην ιστοσελίδα www.citizenalertnetwork.gr) θα πρέπει να αναπτυχθεί µε πρώτη παράµετρο τον άνθρωπο. Μπορεί όλοι όσοι τον ξέρουν να έχουν την εντύπωση ότι η ζωή του είναι το ∆ίκτυο. Η κουλτούρα του αλλά και η τεχνογνωσία του βρήκαν στα πλαίσια του εθελοντισµού πάντα τον πιο κατάλληλο τρόπο για να διοχετευτούν. “Το ∆ίκτυο είναι µια γεµάτη ζωή”, αναφέρει ο ίδιος, όµως ο Σπύρος έχει πολλά να επιδείξει και στην επαγγελµατική του πορεία. Επέστρεψε στην Ηλεία το 2003 και µέχρι το Νοέµβριο του 2011 ήταν Σύµβουλος Τ.Π.Ε της ΤΕ∆Κ Ηλείας, συνεχίζει να είναι εργαστηριακός συνεργάτης των Τµηµάτων του Παραρτήµατος του ΤΕΙ Πάτρας στην Αµαλιάδα, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τµήµατος ΜΜΕ και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος έκανε τη µελέτη για Με µέλη του προάγγελου του ∆ικτύου, της Κινηµατογραφικής Οµάδας ΚΟΦΤΑ

το Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης της Αµαλιάδας και ρωτώντας τον πώς νιώθει τώρα που το Τµήµα κλείνει τον κύκλο του πριν καλά καλά τον ξεκινήσει µου απάντησε ότι νιώθει προσωπική πικρία αλλά όντας αισιόδοξος από τη

Παίζοντας γκόλφ στο Ενδιµβούργο

Από τη δράση “Γιορτή λόγω κρίσης”

φύση του αναφέρει ότι: “∆εν πιστεύω πως ήρθε το τέλος”. Η πρώτη συλλογικότητα την οποία εµπνεύστηκε επιστρέφοντας στο νοµό αφορούσε σε µια κινηµατογραφική οµάδα φοιτητών που σπούδαζαν στην Αµαλιάδα µε το

Το ∆ίκτυο είναι γνωστό και εκτός συνόρων της χώρας, στη φωτό ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος παρουσίαζει τη φιλοσοφία του ∆ικτύου στη Λιθουανία


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

Εν οίκω

από τη σάρκα µου”

Το ∆ίκτυο κατάφερε να βγάλει τα παιδιά και τους γονείς τους από τα σπίτια µε τη δράση “Παιδική χαρά ξανά...µανά”

2 χρόνια ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών και ελπίζουµε για πολλά περισσότερα

όνοµα ΚΟΦΤΑ µε απώτερο σκοπό το “πάντρεµα” της πόλης µε τη σπουδαστική κοινότητα της περιοχής. Αφού η ιδέα λίγο αργότερα φάνηκε να µην “περπατάει”, στις 24 Μαρτίου του 2010 γεννιέται το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών, έχοντας βέβαια πραγµατοποιήσει πρώτα συζητήσεις µε φίλους και έχοντας λάβει τις πρώτες αντιδράσεις! Το ∆ίκτυο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί µία καινοτοµία, µε τις δράσεις του να έχουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα µε µικρή δέσµευση από τα µέλη του. Ο ενεργός ρόλος και οι δράσεις των µελών του ∆ικτύου στην ηλειακή συµπρωτεύουσα γεµίζουν ζωή την ίδια την πόλη που ακόµη -κατά τη γνώµη µου- δείχνει να µην έχει “ξυπνήσει” όσο θα έπρεπε! Το ∆ίκτυο, πέρα από τις συγκροτηµένες παραστάσεις και παρεµβάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας, σύµφωνα µε τον εµνευστή του έχει στόχο µεταξύ άλλων να αλλάξει και την αισθητική της πόλης. “Όταν περνάς τα σύνορα από µια µεγάλη πόλη αντιλαµβάνεσαι ότι βρίσκεσαι στην επαρχία λόγω της έλλειψης αισθητικής και υποδοµών”, τονίζει ο Σπύρος, και για να αλλάξει αυτό γίνονται σηµαντικές προσπάθειες από το ∆ίκτυο. Όλοι θυµόµαστε τα ψεύτικα δέντρα στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας, που αποτέλεσαν την πρώτη ακτιβιστική δράση του ∆ικτύου, και τα οποία σε 20 περίπου ηµέρες είχαν αντικατασταθεί από κανονικά δέντρα. Ελπίζω το ίδιο αποτέλεσµα να έρθει και στην πρόταση του ∆ικτύου για τα υπαίθρια τραπέζια πινκ πονκ! Οπότε η ιδέα του Σπύρου έχει αρχίζει να πιάνει τόπο και φαίνεται η ιδέα της συλλογικότητας να εξαπλώνεται, γιατί το ∆ίκτυο ήρθε για να αφυπνίσει τους πολίτες και να τους κάνει να ενδιαφερθούν για την πόλη που τους ανήκει και στην οποία ζουν.

Με λίγα έξοδα και πολύ φαντασία το ∆ίκτυο είναι άξιο λόγου... ∆εν είναι τυχαίο που την ηµέρα που στη χώρα µας υπήρχαν ιστορικές αλλαγές µε την ψήφιση του Μνηµονίου η εφηµερίδα Καθηµερινή φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδο της το ∆ίκτυο κάνοντας τα µέλη του αλλά και πολλούς υποστηρικτές και µη να εκπλαγούν! “Αισθάνοµαι ότι το ∆ίκτυο λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια”, αναφέρει ο Σπύρος και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι δράσεις είναι “talk of the town”, συµπληρώνω. Αν και κάποιοι όπως αναφέρει µε πικρία “εχουν σάπια νοοτροπία και δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Στόχος όσων συµµετέχουν είναι να κάνουµε κάτι καλό για την πόλη και να πούµε µεθαύριο στα παιδιά µας ότι κάναµε το κάτι παραπάνω”. Μετά από αρκετές ώρες συζήτησης αντιλήφθηκα ότι ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος είναι άνθρωπος των σχεδίων και όχι των αναµνήσεων και πιθανότατα για αυτό το λόγο συµµετέχει και σε µία νέα συλλογικότητα που έκανε πρόσφατα την εµφάνισή της στο νοµό, στους Υδρονάυτες. Κλείνοντας δε θα άντεχα να µην τον ρωτήσω αν ισχύει αυτό που ψιθυρίζεται στις παρέες στην Αµαλιάδα, αν τελικά θα είναι υποψήφιος δήµαρχος στις επόµενες εκλογές. Μου απάντησε ότι δεν έχει αποκλείσει τίποτα όµως τόνισε ότι “Σηµασία δεν έχει η άποψή σου αλλά η ανάληψη ευθύνης και δράσης“. Τα συµπεράσµατα δικά σας...

Από τη συµµετοχή στο Wonder Festival, το πρώτο φεστιβάλ εθελοντικών οµάδων, όπου το περίπτερο του ∆ικτύου δέχθηκε ίσως τους περισσότερους επισκέπτες

Με το δήµαρχο Ήλιδας Γιάννη Λυµπέρη και το πρώην δήµαρχο Τραγανού Γρηγόρη Γιαννακόπουλο από τη θητεία του στην ΤΕ∆Κ Ηλείας

Φωτό: Σία Χαλικιά


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Επιχείρηση ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ο.Ε.

Πρωτοπόρα στην παραγωγή και διάθεση καλλωπιστικών φυτών

Ο ιδρυτής της επιχείρησης Γεώργιος Γεωργακόπουλος.

Οι αδελφές ∆ώρα και Βούλα Γεωργακοπούλου έχουν δηµιουργήσει ένα χώρο γεµάτο ευωδίες και χρώµατα.

Η

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com εταιρεία ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ο.Ε. λειτουργεί στον Πύργο εδώ και είκοσι χρόνια µε ιδρυτή και εµπνευστή τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Η ΚΗΠΟΤΕΧΙΚΗ είναι η πρώτη χρονικά εταιρεία που άνοιξε το δρόµο για την παραγωγή και εµπορία καλλωπιστικών φυτών στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 που δραστηριοποιείται ενώ ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος έφερε στην αγορά φυτά για ιδιωτικούς και επαγγελµατικούς χώρους που καλύπτουν κάθε απαίτηση. Τα τελευταία χρόνια η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ έχει εξελιχθεί στο χώρο της εµπορίας καλλωπιστικών φυτών µε τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Γεωργακόπουλου να έχει αναλάβει µε την ίδια συνέπεια και αξιοπιστία τα ηνία της επιχείρησης. Οι αδελφές Βούλα και ∆ώρα Γεωργακοπούλου συνεχίζοντας την πολύτιµη προσφορά της εταιρείας, ως πτυχιούχοι Ανθοκοµίας – Κηποτεχνίας µε µετεκπαίδευση η Βούλα στη ∆ανία και η ∆ώρα στην Ιταλία, έχουν θέσει βασικούς στόχους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Με αυτές τις προϋποθέσεις και µε την αγάπη και των δύο αδελφών για τα φυτά και τον καλλωπισµό των χώρων η εταιρεία ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ο.Ε. προσφέρει προϊόντα και εµπορεύµατα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, σε τιµές προσιτές. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης θα βρείτε µια µεγάλη παραγωγή σε φυτά κηποτεχνίας όλων τω ν µεγεθών και ποικιλιών καρποφόρων δέντρων και εσπεριδοειδών ενώ για την καλύτερη διευκόλυνση των πελατών της η εταιρεία έχει οργανώσει στις φυτωριακές της εγκαταστάσεις έναν εντυπωσιακό χώρο έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν µε άνεση να επιλέξουν διάφορα είδη φυτών.

4ο ΧΛΜ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ 26210 30375

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

Γ’ Εθνική – Τελευταία αγωνιστική Ο Πανηλειακός ρεπόΟι «ερυθρόλευκοι» θα µάθουν κάποιους… από τους αντιπάλους των µπαράζ ανόδου Σελ 25

ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟ∆ΟΥ ∆’ ΕΘΝΙΚΗΣ

∆ύσκολη αποστολή στα Σαγέικα η ∆όξα Νέας Μανολάδας Οι «αετοί» θέλουν το θετικό αποτέλεσµα για να παραµείνουν σε θέση ισχύος…

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ον Εθνικό Σαγεϊκων εκτός έδρας αντιµετωπίζει στις 5 µ.µ η ∆όξα Νέας Μανολάδας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των µπαράζ ανόδου της ∆’ Εθνικής, ενώ στο άλλο µατς του 13ου οµίλου, τα ∆ιλινατα θα φιλοξενήσουν τη Θύελλα Αµπελοκήπων στο Αργοστόλι στις 14:00. Οι «αετοί» που απέσπασαν ισοπαλία στη Ζάκυνθο την περασµένη Τετάρτη, θα επιδιώξουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσµα στην

έδρα των πρωταθλητών Αχαΐας, για να διατηρηθούν σε θέση ισχύος για την άνοδο. Ο αγώνας σίγουρα θα είναι δύσκολος, αφού οι Αχαιοί έχουν δύο νίκες και ισάριθµα µατς και γενικά έχουν πολύ καλό σύνολο, αλλά και η οµάδα της Ηλείας διαθέτει παίκτες µε εµπειρία και ποιότητα και είναι ικανή για όλα. Ενδεχόµενη ήττα δεν είναι καταστροφή…, αλλά αν σήµερα καταφέρει το συγκρότηµα της Νέας Μανολάδας και δεν ηττηθεί, τότε θα πλησιάσει ακόµη περισσότερο… στην ∆’ Εθνική. Ο τεχνικός Αντρέας Ζήκος δεν έχει αγωνιστικά προβλήµατα σε σχέση και µε τα προηγούµενα µατς µε ∆ιλινάτα και Αµπελόκηπους, αλλά είναι πολύ πιθανό να κάνει 1-2

αλλαγές στο αρχικό σχήµα. Το διαιτητικό τρίο της σηµερινής αναµέτρησης µε τον Εθνικό Σαγεϊκων είναι : Κορδολαίµης, Σγάντζος, Κοτζαµανίδης (άπαντες από τον Σ.∆.Π. Πειραιά). Βαθµολογία(σε 2 αγώνες)

6 (6-1) Εθνικός Σαγεΐκων ∆όξα Ν. Μανολάδας 4 (6-2) ————————————————————Θύελλα Αµπελοκήπων 1 (1-5) ∆ιλινάτα 0 (2-7) •Η σηµερινή αγωνιστική(3η): Εθνικός Σαγεΐκων - ∆όξα Ν. Μανολάδας , ∆ιλινάτα Θύελλα Αµπελοκήπων

Ο Μιχαηλίδης και οι συµπαίκτες του θέλουν σήµερα τουλάχισοτν την ισοπαλία στα Σαγέικα


24 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

Π.Φ.Ο.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Φινάλε… µε το βλέµµα στην ΕΠΟ! Στις 5 µ.µ. υποδέχεται στο ∆ηµοτικό Στ. Πύργου τον Ατρόµητο Λάππα

Φ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ινάλε… έχουµε σήµερα στον 6ο όµιλο της ∆΄ εθνικής µε τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου να υποδέχεται στις 5 µ.µ. στο ∆ηµ. Στ. Πύργου και όχι στο Πανόπουλο τον Ατρόµητο Λάππα , µε τα βλέµµατα πλέον στραµµένα στην ΕΠΟ, µετά την µαταίωση του σηµερινού αγώνα Βρασιές – Παναιγιάλειος , εξ αιτίας των οφειλών στους παίκτες Τσώνη και Λιόση. Ένα γεγονός που προκάλεσε την εγρήγορση… των παραγόντων του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, καθώς αναθερµάνθηκαν οι ελπίδες για άνοδο της οµάδας τους στην Γ΄ εθνική, ακόµα και ως πρώτοι στον βαθµολογικό πίνακα! Από ∆ευτέρα ίσως… υπάρξουν εξελίξεις στα γραφεία της ΕΠΟ, µε την κατάθεση προσφυγής σε βάρος του Παναιγιαλείου, για τον ορισµό των προηγούµενων αγώνων του, ζητώντας το µηδενισµό του, πράγµα που θα χαρίσει τίτλο και άνοδο στους «πράσινους» του Λάκη Αθανασόπουλου! Στο αγωνιστικό τώρα µέρος, στο σηµερινό µατς µοναδικός στόχος είναι η νίκη και η διατήρηση του αήττητου, καθώς οι «πράσινοι» είναι η µοναδική οµάδα σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει χάσει στα Εθνικά Πρωταθλήµατα, αλλά και στις διοργανώσεις της ΕΠΣΗ! Οι «πράσινοι» φυ-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Παναιγιάλειος 25 22-2-1 12-1-0 10-1-1 ……………………………………………………………….. Πανόπουλο 25 17-8-0 9-3-0 8-5-0 Εράνη 25 14-6-5 9-1-2 5-5-3 Πάµισος 25 13-4-8 7-2-3 6-2-5 ∆ιαγόρας 25 13-4-8 7-4-2 6-0-6 Αχαϊκή 25 11-10-4 8-3-1 3-7-3 Ατρόµητος 25 13-2-10 7-2-4 6-0-6 ………………………………………………………………… Αστέρας 25 10-6-9 8-3-2 2-3-7 Θύελλα 25 10-2-13 8-1-4 2-1-9 Ολυµπιακός 25 9-3-13 5-2-5 4-1-8 Βρασιές 25 8-5-12 5-3-4 3-2-8 ΑΟ Εικοσιµίας 25 4-1-20 2-1-10 2-0-10 Τριταιικός 24 1-3-20 1-1-9 0-2-11 Τσιλιβή 24 0-2-22 0-2-11 0-0-11

ΓΚΟΛ Β. 58-15 68 53-12 38-16 48-27 41-24 33-18 34-25

59 48 43 43 43 41

34-30 36 34-31 32 31-42 30 34-37 29 21-62 13 4-62 0 1-63 -4

*Τριταιικός και Τσιλιβή έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθληµα.

Τελευταία αγωνιστική Σε γνώριµα γι’ αυτόν «ληµέρια» θα αγωνιστεί σήµερα ο Φώντας Μοσχογιάννης!

σικά είναι το φαβορί κόντρα στους Αχαιούς και θα επιδιώξουν µάλιστα να κλείσουν νικηφόρα το πρωτάθληµα, παραµένοντας έτσι χωρίς ήττα την φετινή περίοδο, έχοντας τώρα πλέον το βλέµµα τους στραµµένο στην ΕΠΟ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 5 µ. µ. στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου, ώστε να

µπορέσουν όλοι οι φίλαθλοι να δουν την οµάδα, ενώ ευχάριστο για τον Λάκη Αθανασόπουλο, είναι ότι δεν αντιµετωπίζει αγωνιστικά προβλήµατα. ∆ιαιτητής θα είναι ο Μολφέτας, µε βοηθούς τους Αβαζάρο και Βασιλόπουλο(άπαντες από τον Σ.∆.Π. Κεφαλληνίας-Ιθάκης).

Βρασιές - Παναιγιάλειος Τριταιικός - Θύελλα Πατρών 0-3 α.α Πάµισος Μεσσήνης - Α.Ο. Εικοσιµίας Π.Φ.Ο. Πανόπουλου - Ατρόµητος Λάππα Αχαϊκή - ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων Εράνη Φιλιατρών - Αστέρας Αµαλιάδας Ολυµπιακός Γυθείου - Τσιλιβή 3-0 α.α

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Στα Φιλιατρά αποχαιρετάει… τη ∆’ Εθνική Του Γιάννη Μουρούτη

Χωρίς άγχος θα αγωνιστούν σήµερα στα Φιλιατρά οι «βυσσινί»

Υποχρεωµένος…να αγωνιστεί και στα Φιλιατρά σήµερα στις 5 µ.µ κόντρα στην Εράνη είναι ο Αστέρας Αµαλιάδας, στο πικρό φινάλε… της φετινής περιόδου. Οι «βυσσινί» που έχουν υποβιβαστεί και µαθηµατικά από την

∆’Εθνική, χωρίς να έχουν κάποιο αγωνιστικό πρόβληµα θα επιδιώξουν στο µατς µε τους «πράσινους» της Μεσσηνίας µια αξιοπρεπής εµφάνιση. Για τον σηµερινό αγώνα θα είναι διαθέσιµος και ο Φώτης Παναγόπουλος, που λόγω τιµωρίας δεν έπαιξε στην αναµέτρηση µε τον Ολυµπιακό Γυθείου.

Στην εντεκάδα θα χρησιµοποιηθούν και αρκετοί νεαροί παίκτες, όπως έγινε και στο µατς της περασµένης Κυριακής µε τους Λάκωνες. ∆ιαιτητής στο παιχνίδι µε την Εράνη θα είναι ο Βεργέτης, µε βοηθούς τους Πάσχο και Παπαθανασίου(όλοι από τον Σ.∆.Π.Αρκαδίας).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήµερα το µπαράζ ανόδου του 1ου οµίλου Παίζουν στις 5.30 µ.µ. στη Μυρτιά Ενιπέας – Αγ. Γεώργιος Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Η ώρα της κρίσης… για τον Ενιπέα Λαντζοίου και τον Α.Ο. Αγ. Γεωργίου έφτασε! Σήµερα στις 5.30 µ.µ. στο γήπεδο της Μυρτιάς θα αναµετρηθούν στον τελικό του 1ου οµίλου µε φόντο πιθανότατα την απευθείας άνοδο στην Α2 κατηγορία(καθώς όπως όλα δείχνουν η πρωταθλήτρια της Α1 – Βέρροιος ∆όξα Ν. Μανολάδας θα κερδίσει την άνοδο της στην ∆΄ εθνική). Οι δυο οµάδες που εντυπωσίασαν φέτος στον όµιλο τους, πέρασαν στον τελικό, παρότι ήθελαν µια ισοπαλία, κερδίζοντας, ο µεν Ενιπέας µε σκορ 2 – 0 τον Ωλενιακό, ο δε Αγ. Γεώργιος µε το ίδιο σκορ τον Κε-

Ενιπέας και Αγ. Γεώργιος θα διασταυρώσουν … σήµερα τα ξίφη τους µε φόντο την άνοδο στην Α2 κατηγορία.

ραυνό Καλλικώµου ! Σήµερα εκείνος που θέλει την ισοπαλία για να πάρει την δεύτερη προνοµιούχο θέση – ανό-

δου, είναι ο Ενιπέας, καθώς µε 61 βαθµούς στην κανονική περίοδο τερµάτισε στην 2η θέση του οµίλου, ενώ

ο Αγ. Γεώργιος µε 60 τερµάτισε στην 3η θέση. Έτσι στο σηµερινό µατς η οµάδα του Αλέκου Τοµαρόπουλου(τεχνικός Αγ. Γεωργίου) θέλει µόνο νίκη! Και οι δυο αντίπαλοι δεν αντιµετωπί-

ζουν αγωνιστικά προβλήµατα, και θα παραταχτούν κοµπλέ, προ του διαιτητή Καλογεράκου, και των βοηθών του Σταθόπουλου και ∆ουλαβέρη!


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαϊου 2012

25

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Προπονήσεις…και αναµονή για τους αντιπάλους

Σ

Του Γιάννη Μουρούτη

Βαθµολογία

ε αναµονή εν όψει των πλέι - οφ ανόδου βρίσκεται ο Πανηλειακός, αφού ως γνωστό η οµάδα του Πύργου τερµάτισε στην 2η θέση του Νοτίου Οµίλου της Γ’Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν ρεπό στη σηµερινή τελευταία αγωνιστική, θα µάθουν σίγουρα τον έναν αντίπαλό τους (τον τρίτο του οµίλου τους) και ίσως…κάποιον από τον Βόρειο Όµιλο. Και αναφέρουµε ίσως, διότι η υπόθεση του αγώνα Εθνικού Γαζώρου-Τυρνάβου, που δεν έγινε λόγω επεισοδίων την περασµένη Κυριακή και θα κρίνει την οριστική βαθµολογία του Βορείου Οµίλου, εκδικάζεται την προσεχή Πέµπτη 31 του µήνα. Αναµονή λοιπόν µέχρι (τουλάχιστον) σήµερα το απόγευµα για να µάθουµε κάποιους… από τους αντιπάλους και µετά, την επόµενη εβδοµάδα, θα έχουµε νεότερα για τον ορισµό των αγώνων! Όσο για τα αγωνιστικά, χθες οι παίκτες επανήλθαν στις προπονήσεις, µετά από 5ηµέρο ρεπό. Αυτές θα συνεχιστούν σε καθηµερινή βάση, µε κάποια ρεπό, που σίγουρα θα δοθούν ενδιάµεσα.

1:Απόλλων Σµύρνης 37 —————————————————————2:Πανηλειακός 35 3:Ζάκυνθος 26 ————————————————————————————— 4:ΑΟ Γλυφάδας 26 5: Ρούβας 25 6:Καλαµάτα 25 7: Χανιά 24 8: Προοδευτική 22 —————————————————————— 9:Ηλυσιακός 21 ——————————————————————10:Αστέρας Μαγούλας 20 11: ΠΑΟ Ρουφ 19

Νότιος Οµιλος-τελευταία αγωνιστική

Θα είναι αντίπαλοι Λώττας και Ταραλίδης και στα µπαράζ ανόδου; Στις 6 περίπου θα το γνωρίζουµε…

16:00 Ζάκυνθος-Ηλυσιακός 16:00 Απόλλων Σµύρνης-ΠΑΟ Ρουφ 16:00 ΑΟ Γλυφάδας-Χανιά 16:00 Καλαµάτα-Ρούβας 16:00 Αστέρας Μαγούλας-Προοδευτική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ

«Ζωντανό κοµµάτι της ιστορίας του Πύργου…»

Π

ραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Πανηλειακού. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν σοβαρά θέµατα που αφορούν την ύπαρξη και τη λειτουργία του Συλλόγου. Έγινε ενηµέρωση για τη λειτουργία του Συλλόγου αλλά και γνωστοποίηση της µεγάλης οικονοµικής ανάγκης που υπάρχει για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα γραφεία, όπως επίσης να προχωρήσουν στον επόµενο µήνα και κάποιες άλλες βασικές ενέργειες που απαιτούνται (κι έχουν σχέση µε το ίδιο θέµα). Η συνδροµή για το Σύλλογο παραµένει στο ιδιαίτερα φθηνό ποσό των 5 ευρώ το µήνα! Γι’ αυτό καλούνται όλα τα µέλη κι όλοι οι φίλοι να συνεισφέρουν (όποιος µπορεί και κάτι περισσότερο, όποτε µπορεί, δεκτό κι αυτό) για να συντηρηθεί ο Σύλλογος στα γραφεία του στον Πύργο (οδός Μπιζανίου 7, 2ος όροφος). Επανεπιβεβαιώθηκε ο σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Συλλόγου, όπως έχει περιγραφεί από το ξεκίνηµα του (τον περασµένο Αύγουστο):

“Ο Σύλλογος θα απαρτίζεται από φιλάθλους που δεν επιθυµούν να είναι οργανωµένοι σε κάποιο παραδοσιακό µοντέλο οπαδικού συνδέσµου. Με γνώµονα την αγάπη µας γι’ αυτή τη µεγάλη και ιστορική οµάδα, που αποτελεί διαχρονικά ζωντανό κοµµάτι της ιστορίας και της κοινωνίας του Πύργου, αλλά και του Νοµού γενικότερα, και µε κοινό σύνθηµα ότι ο Πανηλειακός είναι µέσα στην καρδιά µας, ζητάµε τη συµπαράσταση ΟΛΩΝ στην προσπάθεια αυτή. Βασικοί σκοποί του Συλλόγου Φίλων Πανηλειακού, είναι οι εξής: 1) Η διάδοση της ιστορίας και της συνεισφοράς του Πανηλειακού στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώµενα της πόλης και του Νοµού, καθώς και της χώρας, και η µε κάθε νόµιµο και αθλητικό τρόπο διάδοση της ιστορίας και των αρχών του Πανηλειακού σε όλους τους φιλάθλους. 2) Η ενδυνάµωση των σχέσεων των απανταχού Ηλείων σε όλο τον κόσµο, η ενδυνάµωση των δεσµών του Πανηλειακού µε τους φιλάθλους και την τοπική κοινωνία, καθώς και η ενεργοποίηση όσο δυνατόν περισσότερων φιλάθλων για

να σταθούν δίπλα στον αγαπηµένο µας Πανηλειακό. 3) Η διαρκής και σταθερή παροχή κάθε φύσης συµπαράστασης στις αθλητικές επιδιώξεις του συλλόγου (η οποία δεν θα αποσκοπεί σε κανένα κέρδος για τον σύλλογο ή τα µέλη του). 4) Η ανάπτυξη εθελοντισµού και η δηµιουργία οµάδων εργασίας για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Πανηλειακού και του ονόµατός του. 5) Προβολή και αξιοποίηση των πο-

δοσφαιριστών, ως κοινωνικά πρότυπα σε θέµατα συµπεριφοράς και αθλητικής συνείδησης. Αναδείχτηκε πενταµελής προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή, µε σκοπούς: Την κίνηση ενεργειών για να µαζευτούν οικονοµικοί πόροι, την κίνηση ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του Συλλόγου και την προετοιµασία Γενικής συνέλευσης (στα τέλη Ιουνίου περίπου) από την οποία θα αναδειχθεί και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Αυτά εννοείται, αν υπάρξει ως

τότε η απαιτούµενη βοήθεια, για να συνεχιστεί η λειτουργία. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση που θα φέρει στη Συνέλευση η προσωρινή Επιτροπή, θα είναι να µη συνεχιστεί η λειτουργία γραφείων! Για µια ακόµα φορά θέλουµε να καλέσουµε και να φέρουµε κοντά, όλους εσάς που αγαπάτε τον Πανηλειακό. Κάθε µέλος του Συλλόγου έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στις δράσεις του, ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται! ΥΓ. Επί αγωνιστικών θεµάτων, για την οµάδα, κ.τ.λ. εκφράστηκε για µια ακόµα φορά η µεγάλη ικανοποίηση για όσα έχει πετύχει ως τώρα ο Πανηλειακός µας, όπως επίσης η συνεχιζόµενη συµπαράστασή µας στην τεράστια προσπάθεια όλων των συντελεστών της οµάδας. Για τα θέµατα αυτά θα γίνει νεότερη τοποθέτηση προσεχώς. “ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΑΡΑ ΜΙΑ ΖΩΗ!!!” Εκ της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής


26 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαΐου 2012

ΤΕΛΙΚΟΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σ

Ποιος θα πάρει το προβάδισµα;

ήµερα διεξάγεται ο 3ος τελικός της Α1 Μπάσκετ ανάµεσα στον Ολυµπιακό και τον Παναθηναϊκό( 19.00 σε απευθείας µετάδοση από τη ΝΕΤ), µε την σηµασία του αποτελέσµατος να είναι µεγάλη. Οι «πράσινοι» µετά την εξαιρετική τους εµφάνιση στον αγώνα του ΟΑΚΑ, ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες και στην σηµερινή αναµέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που µπορεί να κρίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την τελική

έκβαση των τελικών, θα επιδιώξουν να αποκτήσουν προβάδισµα…Κάτι τέτοιο όµως, προσδοκά και ο Ολυµπιακός που άπαντες θεωρούν στο στρατόπεδο του , ότι είναι «µισός τίτλος» - ίσως και κάτι παραπάνω το σηµερινό παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυµούν να κερδίσουν πάση θυσία, αν δεν θέλουν να απολέσουν το πλεονέκτηµα έδρας που µε τόσο κόπο εξασφάλισαν στην κανονική διάρκεια της Α1

Α2 ΕΣΚΑ-Η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Για την ισοφάριση ο Υπερίωνας

Ο

Υπερίων θα δώσει σήµερα ένα µατς χωρίς αύριο… κόντρα στο Ληξούρι, στις 1.30µ.µ. στο κλειστό της Αµαλιάδας. Πρόκειται για τον δεύτερο τελικό των πλέι-οφ της Α2 ΕΣΚΑΗ, µε το σκορ να είναι στο 2-1 για τους νησιώτες. Η οµάδα του ∆ηµήτρη Φωτόπουλου θέλει απαραιτήτως τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά και να την οδηγήσει στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στο Ληξούρι, που θα κρίνει την

άνοδο στη µεγάλη κατηγορία της ΕΣΚΑΗ. Οι κιτρινόµαυροι είναι αποφασισµένοι να τα παίξουν όλα για όλα, ώστε να µείνουν ζωντανοί στη µάχη της ανόδου. ∆εν υστερούν σε ποιότητα έναντι του Ληξουρίου και πιστεύουν στη νίκη, ευελπιστώντας και σε στήριξη από τους φι-

Γ’ ΕΣΚΑ-Η

Φινάλε µε ενδιαφέρον…

Σ

ήµερα θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική για τον 1ο Όµιλο της Γ΄ ΕΣΚΑΗ και το ενδιαφέρον υπάρχει, αφού θα κριθεί η τρίτη οµάδα που θα συµµετάσχει στα πλέι-οφ ανόδου, µετά το Στρούσι και τον Μυρσιναϊκό, που έχουν εξασφαλίσει τις δύο πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. Η µάχη για την τρίτη θέση είναι µεταξύ του Ηρακλή και του Φιλαθλητικού. Ο Ηρακλής παίζει στο Καράτουλα µε τον Πανωλενιακό και ο Φιλαθλητικός στο «Αέθλιον» µε το Σ.Ε.Φ.Α. Ο Ηρακλής µε νίκη θα πάρει την τρίτη θέση, ακόµα κι αν κερδίσει ο Φιλαθλητικός, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθµία. Ο Φιλαθλη-

τικός δηλαδή, θέλει νίκη δική του και ήττα του Ηρακλή, ενώ να σηµειώσουµε ότι σε περίπτωση τριπλής ισοβαθµίας µε Ηρακλή, Φιλαθλητικό και Αλφειονίδα, υπερτερεί και πάλι η οµάδα του Σάκη ∆ιαµαντόπουλου. Τέλος, το εξ αναβολής παιχνίδι µεταξύ του Πανωλενιακού και του Σ.Ε.Φ.Α. θα διεξαχθεί το επόµενο Σάββατο 2 Ιουνίου. Το σηµερινό πρόγραµµα 5.30µ.µ.: Σ.Ε.Φ.Α. –Φιλαθλητικός: Λογοθέτης-Κοτσίρης 6µ.µ.: Αλφειονίδα –Στρούσι: Σοφιανόπουλος-Κανελλόπουλος

Σήµερα ο τρίτος αγώνας

λάθλους της Αµαλιάδας. Ο τεχνικός ∆ηµήτρης Φωτόπουλος δεν θα έχει αύριο στη διάθεσή του τον Αλέξανδρο Σένα, που θα βρίσκεται εκτός Ηλείας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Αµαλιαδίτη προπονητή και η προετοιµασία ολοκληρώθηκε σήµερα. Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Καρακάσης, Καρπάνος.

Η βαθµολογία (Σε 13 αγώνες) Στρούσι Μυρσιναϊκός Ηρακλής ——————————————— Φιλαθλητικός Αλφειονίδα Βαρθολοµιό Πανωλενιακός Σ.Ε.Φ.Α.

24 24 20 20 19 16 15 15

* Πανω λενιακός και Σ.Ε.Φ.Α. έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο 7µ.µ.: Μυρσιναϊκός- Βαρθολοµιό: Λογοθέτης-Κοτσίρης 8µ.µ.: Πανωλενιακός –Ηρακλής: Σοφιανόπουλος-Κανελλόπουλος

Όλα είναι έτοιµα από πλευράς διοργάνωσης και σήµερα πραγµατοποιείται για τρίτη χρονιά ο Ολυµπιακός δρόµος Ειρήνης στην ποδηλασία δρόµου. ∆ιοργανωτής ο Ποδηλατοδρόµος Πύργου µε την Περιφερειακή ενότητα Ηλείας και τον δήµο Σκιλλούντος και Ολυµπίας. Μεγάλος απών ο δήµος Αµαλιάδας αφού αρνήθηκε να συνεισφέρει στην διοργάνωση µιας και ο αγώνας ξεκινάει από την Αρχαία Ήλιδα στις 10 το πρωί και από την Αρχαία Ολυµπία ως ενδιάµεσο σταθµό τερµατίζει στον ορεινό όγκο της Ανδρίτσαινας µπροστά από τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα ενώνοντας τους τρεις ιερούς τόπους. Ο αγώνας αποτελεί για τους γνώστες της ποδηλασίας δρόµου σηµαντικό ετάπ τέτοιας διαδροµής αντοχής ευρωπαϊκών προδιαγραφών από πλευράς δυσκολίας και φέτος θα φιλοξενήσει αρκετά ονόµατα αθλητών µε διεθνή διαδροµή στο χώρο της ποδηλασίας. Ο πρόεδρος του Ποδηλατοδρόµου κος Παναγόπουλος Παναγιώτης µας ανέφερε πως τον αγώνα θα στηρίξει ο Ερυθρός Σταυρός όπως κάθε χρόνο, οµάδες εθελοντών µε µοτοσικλέτες και η λέσχη Αµαλιάδας 4χ4 ενώ µεµονωµένοι εθελοντές θα προσφέρουν την βοήθειά τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να σταθούµε στη δήλωση του να ευχαριστήσει προκαταβολικά τους κατοίκους των χωριών µετά το Θολό οι οποίοι κάθε χρόνο υποδέχονται στο πέρασµά τους, τους αθλητές µε τον καλύτερο τρόπο δείχνοντας πολιτισµό και φιλοξενία κάνοντας αισιόδοξους όλους µας να καθιερωθεί ο αγώνας ως κλασικός για την Ελληνική επικράτεια µε σκοπό να γίνει και να παραµείνει ένας από τους καλύτερους της κλάσης του προσελκύοντας όπως και την πρώτη χρονιά και ξένους αθλητές. Εκτεταµένο ρεπορτάζ στο φύλλο της ∆ευτέρας µε αποτελέσµατα και φωτογραφίες.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Mαΐου 2012

27

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

Εµπειρία….το σχολικό πρωτάθληµα M

ε τη συµµετοχή πολλών µαθητών από αρκετά δηµοτικά της πόλης µας διεξήχθη την περασµένη Πέµπτη στο κλειστό της πόλης µας το σχολικό πρωτάθληµα µπάντµιντον. Πρόκειται για το πρώτο σχολικό τουρνουά που από φέτος έγινε µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας αφού το µπάντµιντον µπήκε επίσηµα στον κατάλογο των αθληµάτων που διεξάγονται ανάλογα πρωταθλήµατα. Οι συµµετοχές έφτασαν τις 33 και στόχος είναι την επόµενη φορά να γίνει κινητοποίηση καλύτερη και να προσέλθουν περισσότερα παιδιά από όλα τα δηµοτικά. Στόχος είναι να αγωνιστούν µαθητές που ήδη γνωρίζουν αυτό το όµορφο άθληµα αλλά και συµµαθητές τους που θα παρακινηθούν µέσα από αυτήν τη διαδικασία να έχουν µια πρώτη γνωριµία µε το µπαντµιντον. Ο Φιλαθλητικός, το σωµατείο µπαντµιντον της πόλης µας που συνδιοργάνωσε µαζί µε το Γραφείο Φυσικής Αγωγής τους αγώνες ευχαριστούν θερµά τους διευθυντές των σχολείων για την συνεργασία τους αλλά και τους συνοδούς γυµναστές για τη βοήθεια που προσέφεραν για να έχει επιτυχία αυτη η διοργάνωση. Τα αποτελέσµατα των παιδιών που χωρίστηκαν µε ηλικιακά κριτήρια έχουν ως εξής: ΑΓΟΡΙΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΑΓΟΡΙΑ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

1ος ΚΑΤΣΙΑ∆ΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1η ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2ος ΡΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2η ΚΙΑΜΟΥ ΗΒΗ 3ος ΜΙΚΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3η ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΡΚΟ ΠΛΑΤΩΝ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

1ος ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1η ΚΙΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ος ΦΑΜΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2η ΤΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ 3ος ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 3η ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πολύτιµες εµπειρίες πήραν τα παιδιά µε τη συµµετοχή τους στους σχολικούς αγώνες Μπάντµιντον

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των παιδιών, όταν τους δόθηκαν µετάλλια για τις πρώτες θέσεις που κατέκτησαν


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 27 Μαϊου 2012

Ο πρώτος χορτοφάγος… καρχαρίας στον κόσµο! Η Florence ζει στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιας Ζωής στο Μπέρµιγχαµ και αποτελεί µεγάλη έκπληξη για τους εκπαιδευτές αλλά και τους υπαλλήλους του Κέντρου, καθώς φαίνεται να είναι ο πρώτος χορτοφάγος καρχαρίας στον κόσµο. Τα πριονωτά δόντια της είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να πολτοποιεί µε ευκολία το κρέας και το ψάρι. Αντ’ αυτού, όµως, η Florence τα χρησιµοποιεί για να µασήσει το µπρόκολο και το µαρούλι που τις δίνουν οι υπεύθυνοι του Κέντρου. «Η Florence άρχισε τη ζωή ως κρεατοφάγος, αλλά µετά τη χειρουργική επέµβαση στην οποία υποβλήθηκε το 2009 για την αφαίρεση ενός σκουριασµένου γάντζου από το στόµα της, σταµάτησε εντελώς να τρώει κρέας», λέει ο κτηνίατρος. Έφτασε µε τρεις άλλους καρχαρίες από τη Φλόριντα σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, καθώς ένα µεγάλο αγκίστρι ήταν σφηνωµένο αρκετό καιρό στα σαγόνια της, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να πεθάνει. Μετά την επέµβαση ανέκαµψε πολύ γρήγορα αλλά η άρνησή της να φάει κρέας προκάλεσε µεγάλη εντύπωση σε όλους. «Πρέπει να κρύψουµε τα κοµµάτια ψαριού µέσα στο σέλινο ή στο εσωτερικό των αγγουριών, ακόµη ανάµεσα στα φύλλα του µαρουλιού! Κι αλίµονό µας αν φαίνονται ή αν τα πάρει χαµπάρι! ∆εν πλησιάζει καθόλου µέχρι να της δώσουµε τα λαχανικά σκέτα!», λέει ο επιµελητής του Κέντρου κ. Graham Burrows.

«Το άλµα του ∆ιαβόλου»! Στο µικρό χωριό Castrillo de Murcia, που βρίσκεται στη βόρεια Ισπανία, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µια παράξενη γιορτή που σκοπό έχει τον εξαγνισµό των βρεφών τα οποία γεννήθηκαν στην περιοχή µέσα στο τρέχον έτος. Το περίφηµο «El Salto del Colacho» (ελληνιστί «Το άλµα του ∆ιαβόλου») είναι µια θρησκευτική τελετή που έχει τις ρίζες της στο Μεσαίωνα, και ειδικότερα στην καθολική γιορτή Corpus Christi, που σχετίζεται µε την προσπάθεια των πιστών να αποκρούσουν τα κακά πνεύµατα µέσω των νεογέννητων. Πιο συγκεκριµένα, το παράξενο τελετουργικό της εν λόγω γιορτής έχει ως εξής: Νεαροί άντρες ντυµένοι στα κίτρινα τρέχουν στο δρόµο, υπερπηδώντας εµπόδια τα οποία δηµιουργούνται από βρέφη, που οι γονείς τους έχουν τοποθετήσει επάνω σε στρώµατα. Τα «εµπόδια» είναι επαναλαµβανόµενα, ενώ µετά την επιτυχία κάθε δροµέα νεαρά κορίτσια τρένουν τα αξιαγάπητα µωρά µε ροδοπέταλα. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται µε ύµνους και τραγούδια προς τον Θεό, ενώ η ποµπή των πιστών καταλήγει στην εκκλησία του χωριού.

Γεύµα στον ουρανό Ένα γεύµα που σίγουρα θα µείνει αξέχαστο για τους καλεσµένους προσφέρει µια βελγική εταιρεία. Είναι µια µοναδική εµπειρία κατά την οποία το γεύµα, το πρωινό ή µια συνάντηση αποκτούν άλλη διάσταση σε ύψος 50 µέτρων από τη γη. Η εταιρεία προσφέρει ένα τραπέζι 22 θέσεων µε σεφ, σερβιτόρο και ένα διασκεδαστή στη µέση, το οποίο στηρίζεται σε µια πλατφόρµα ου ανυψώνεται µε τη βοήθεια γερανού στα 50 µέτρα ύψος. Αν και η βάση της εταιρείας είναι το Βέλγιο, το περίεργο αυτό εστιατόριο µετακινείται σε διάφορα µέρη το πλανήτη όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Τόκυο κ.α.

Με το αυτοκίνητο στο… χέρι!

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το «El Salto del Colacho» γιορτάζεται σε ολόκληρη την Ισπανία, µε διαφορετικό κατά τόπους τρόπο, που περιλαµβάνει επιπλέον διάφορα χορευτικά αλλά και άλλα πολιτιστικά δρώµενα.

Ένα σάντουιτς αποκλειστικά για… κρεατοφάγους! Ο δηµιουργός του, ο γνωστός Βρετανός σεφ Tristan Welch, το χαρακτηρίζει ως «µια επική δηµιουργία για κρεατοφάγους», και δεν έχει άδικο! Το πιο «κρεατένιο» σάντουιτς στον κόσµο περιέχει πάνω από 5 κιλά κρέας σε 40 διαφορετικές κοπές, ενώ αποτελεί πραγµατική πρόκληση για όποιον αποφασίσει να το φάει. «Χρησιµοποίησα 1,4 κιλά ζαµπόν, 2 κιλά σαλάµι γαλοπούλας, 1 κιλό λουκάνικα και 720 γραµµάρια µπέικον, ενώ ούτε λόγος για λαχανικά ή τυρί. Μόνο δυο τρεις φέτες στο κέντρο για περισσότερο χρώµα και µερικά φύλλα σαλάτας στην κορυφή…», λέει ο σεφ. Έχοντας αναλάβει στο παρελθόν εξωφρενικές προκλήσεις προκειµένου να δηµιουργήσει απίθανα εδέσµατα, ο Tristan Welch έχει χαρακτηριστεί δικαίως από πολλούς ως «ο άνθρωπος που τα βάζει µε τα τρόφιµα»! Και η πρόσφατη δηµιουργία του αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο του λόγου το αληθές. Αναµένοντας τον τυχερό… σαρκοφάγο που θα αποφασίσει να καταναλώσει το δηµιούργηµά του, κάνει ένα βήµα παραπέρα αναρτώντας τη συνταγή του «κρεατένιου» σάντουιτς στο ∆ιαδίκτυο, για όσους θέλουν να αναλάβουν την πρόκληση µόνοι τους!

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 27/05/2012 7/05 /201 2 0 09:00 9:00

!"# "# N NA A 85% 5% 1 ! 18 1 8° °C C 8 3K Km/h m/h

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 27/05/2012 7/05 /201 2 1 15:00 5:00

70% 0% 22 2 2° °C C 7

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 27/05/2012 7/05 /201 2 2 21:00 1:00

!"# "# * *81% 1% 2 ! 20 2 0° °C C 8 9K Km/h m/h

()"*+#% () "*+#% 2 28/05/2012 8/0 5/2 012 0 03:00 3:00

98% 8% 18 1 8° °C C 9

2! !"# "# -

()"*+#% () "*+#% 2 28/05/2012 8/0 5/2 012 0 09:00 9:00

90% 0% 18 1 8° °C C 9

2! !"# "# B

3! !"# "# 16 1 6K Km/h m/h

9K Km/h m/h

9K Km/h m/h

Το Peel P50 είναι ένα τρόπον τινά αυτοκίνητο, γνωστό εδώ και δεκαετίες, καθώς µπήκε στην παραγωγή το 1962 από την εταιρεία Peel Engineering, που κατάφερε να κατασκευάσει µερικά από τα πιο µικρά αυτοκίνητα στον κόσµο. Το Peel P50, µάλιστα, κρατά από τότε τα «σκήπτρα» ως το µικρότερο αυτοκίνητο που έγινε ποτέ, µε βάρος που δεν ξεπερνά τα 59 κιλά, µήκος 1,37 µέτρα και πλάτος 1,04 µέτρα. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να µεταφέρει µε άνεση και ασφάλεια στις τρεις ρόδες του τον οδηγό και τα… (λίγα) ψώνια του! ∆ηµιουργός του ήταν ο Cyril Cannel, ο οποίος οραµατίστηκε να κατασκευάσει ένα µικρό αυτοκίνητο πόλης που θα διευκόλυνε το χρήστη στις µετακινήσεις του και θα ήταν εύκολο στο παρκάρισµα, τόσο πολύ µάλιστα που ο οδηγός µπορεί να το µεταφέρει µε το χέρι του και το τοποθετήσει όπου θέλει! Η ταχύτητά του δεν ξεπερνά τα 60 χιλιόµετρα/ώρα, ενώ το design του έλαβε τα καλύτερα σχόλια. Λευκό, κόκκινο ή µπλε, το Peel P50 ξεχωρίζει µε το σχεδιασµό του, θυµίζοντας εν πολλοίς ρετρό αυτοκίνητο µιας άλλης εποχής. Η παραγωγή του σταµάτησε το 1969, ενώ µόλις πρόσφατα αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει ξανά, δίνοντας χαρά σε όσους… δυσκολεύονται µε το παρκάρισµα, και όχι µόνο! Όσο για την τιµή του; 16.000 δολάρια νοµίζω είναι πολλά, αν µάλιστα η εταιρεία επιθυµεί να ανταγωνιστεί τα κλασικά αυτοκίνητα!

$%&' $ %&' ( ()**+,' )**+,'

()**+,%'(!+*.( ( )**+,% '(!+*.(

'/0+1' ' /0+1' ()**+,' () **+ ,'

()**+,%'(!+*.( ( )**+,% '(!+*.(

'/0+1' ' /0+1' ()**+,' () **+ ,'

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος . Άνεµοι: µεταβλητοί 3 τοπικά 4 και στα νότια δυτικοί νοτιοανατολικοί 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: σε µικρή άνοδο κυρίως στα νότια .

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you