Page 1

Στραγγάλισε και πέταξε το πτώµα της 23χρονης φίλης του σε αρδευτικό κανάλι 25χρονος φαντάρος

Σελίδα 28

ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ

Εσβησε τα... 100 Σελίδα 10

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38301 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ

33ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Είχε εξαπατήσει αγρότες στην Ηλεία...

Τον παρέδωσε ... δεµένο στους αστυνοµικούς! 17χρονο Ρουµάνο στη Μανολάδα

Παρίστανε τον ∆ντη µεγάλης εταιρίας

Σελίδα 11

Σελίδα 11

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ Ο 36ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ «Έσβησε» και ο τρίτος επιβάτης... του NISSAN NAVARA

ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Γιόρτασαν την Παναγία

Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε ο «επίλογος» του τροχαίου δυστυχήµατος στο Κουρτέσι

Και «έκαψαν» τον Αράπη... Σελίδα 7

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Βανδαλισµοί στην πλατεία του χωριού

Η τοπική κοινωνία «αποχαιρέτισε» έναν ακόµη νέο άνθρωπο – πατέρα δύο µικρών παιδιών Σελίδα 2

Σελίδα 11

ΕΠΙΤΑΛΙΟ

Τήρησαν το έθιµο της κουλούρας

ΑΥΓΕΙΟ

ΩΛΕΝΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ανακοίνωση

Σελίδες 8-9

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ Σήµερα ο αγώνας της χρονιάς Στις 5µ.µ. µε Γαλαξία στο κλειστό Σελ. 17

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ενηµερώνει τους παραγωγούς ότι από ∆ευτέρα 2 Μαΐου 2011 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2011. Εντός των ηµερών θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραµµα για τον τόπο και το χρόνο προσέλευσης των παραγωγών ανά ∆ηµοτικό διαµέρισµα, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ Αναβίωσε από τους Ροµά το « ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ » Σελίδα 10

ȸ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ȸʄɿʊʋʉʐʄʉʎ Ʌɲʆɲɶɿʙʏɻʎ Ȼɷɿʘʏɿʃɳ Ⱦɹʆʏʌɲ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȶʄɸɶʖʉʐ Ƀʖɻʅɳʏʘʆ Ȱ.ȵ ʍɲʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʋʘʎ ʏʉ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ʍʏʉʆ Ʌʑʌɶʉ Ɂ. ȸʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ȴ.ȴ Ʌʌɲʍʀʆʉʐ ʍʏʉ 5ʉ ɍʄʅ ȵ.Ƀ. Ʌʑʌɶʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ

ɲɷɸɿʉɷʉʏɼɽɻʃɸ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ

ɸʋɹʃʏɲʍɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ , ʔʉʌʏɻɶɳ ʅɸ ʅɸɿʃʏʊ ɴɳʌʉʎ ɳʆʘ ʏʘʆ

3,5

ʏʊʆʘʆ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ, ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ɻʅɿ – ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ADR , ATP, ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɸʎ ʃɲɿ ʅʉʏʉʋʉɷɼʄɲʏɲ.

Κάθε µήνα 200 + 200 10

5Ƀ ʖʄʅ ȵ.Ƀ. Ʌʑʌɶʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ, Ʌʌɳʍɿʆʉ Ʌʑʌɶʉʐ

Ɉɻʄ. 26210 36336


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σώθηκε από θαύµα

(καθηγητής Φυσικής)

Λίγα λόγια αφιερωµένα στη µνήµη του

Α

πό θαύµα δεν θρηνήσαµε θύµατα σε τροχαίο ατύχηµα που έγινε έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας ανήµερα της Κυριακής του ΠΑΣΧΑ στον

«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα και δε γίνεται µ’ αυτούς χωρίς, Εσύ» Οδυσσέας Ελύτης, Το Άξιον Εστί Ο απλός, ο λιτός και απέριττος, ο λιτοδίαιτος και ολιγαρκής, ο αυστηρός κριτής του εαυτού του, ο δίκαιος µε τον πλησίον του, ο εξόχως συνεπής, ο µακράν ευγενής, ο σεµνός, το ακοίµητο πνεύµα, το ανήσυχο βλέµµα, ο παρασάγγας απέχων, ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, ο εκπαιδευτής και δια βίου εκπαιδευόµενος, ο φίλος, ο συγγενής και ο συνεργάτης, ο αδελφός και πατέρας, ο ταγµένος και προσηλωµένος, ο εύστοχος και ο ακριβής, το βουνό, το ποτάµι και η θάλασσα, ο επιδέξιος οδηγός και ο ενεργός επιβάτης, η Ελλάδα που ονειρευτήκαµε και την αξίζουµε, ο αµέθυστος οίνος από τ’αµπέλι του, το δροσερό νερό απ’ το πηγάδι του, ο παλιός και ο µοντέρνος, ο ρήτορας της σιωπής, ο άνθρωπος στη διαπασών, ο τρυφερός και αισθαντικός, ο ένας για όλους ο άοπλος µε τ ’ανίκητα όπλα («τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική»), το παιδί και µαζί ο έφηβος και ο άντρας σε συµπαγή σχηµατισµό, η ισχύς και η σεµνότης εν τη ενώσει, η ποιότητα, η ταπεινότητα, το σηµείο αναφοράς και η εδραία βάση, το µέτρο της αξίας, ο αθώος αµνός και το λιοντάρι, ο διατελών εν επιγνώσει (µας αγάπησε περισσότερο από όσο µας το έδειξε γιατί γνώριζε την οικονοµία της αγάπης), ο µελετητής και ο στοχαστής, ο πληροφορηµένος και ο έγκυρος, ο διαρκώς εξελισσόµενος, ο στέρεος, το φέρον στοιχείο, ο διαρκώς συνεισφέρων, ο υπεράνω, ο «αλλού» και πάντα εκ του σύνεγγυς, ο ανέγγιχτος, ο εκλεκτός και ο επίλεκτος, ο σαφής και ο σώφρων, ο «εκ των ων ουκ άνευ», ο χαρισµένος και ο χαρισµατικός, ο βαρύς ίσκιος και το άπλετο φως, το «σύννεφο που φορούσε παντελόνια», το αλφάδι, ο γνώµονας και ο πήχυς, ο αναγκαίος και ικανός όρος µε την κιµωλία στα µακριά του δάκτυλα διευθύνοντας τη συναυλία της γνώσης, ο ανένδοτος βράχος, ο αυτόνοµος και πάντα ενωτικός, ο διαλεκτικός, ο οργανωµένος λόγος σαν θεµέλιο της πράξης, η τάξη και η συµµετρία, η βαριά και ασήκωτη ευθύνη, για όσα δεν έκανε, για όσα έκανε, για όσα δεν πρόλαβε να κάνει, ο άνθρωπος-θυσία, ο µαχητής, ο µοναχικός δροµέας των µεγάλων αποστάσεων, το ελάφι, το ζαρκάδι και ο αίγαγρος, ο µη αναλισκόµενος, ο µη αναλώσιµος, ο µη εύκολος και µη διαθέσιµος, ο µη εκποιήσας τις αξίες και τις αρχές του, αυτός που παρέµεινε πλούσιος όταν έκανε το τελευταίο του ταµείο, δίνοντας λόγο µόνο στα πιστεύω του και καµιά σπιθαµή στους «δήθεν» και στους «έτσι», έχοντας όµως και για αυτούς µια συγκατάβαση, γιατί η δική του θρησκεία έδινε ευκαιρίες ακόµη και στα άδεια κουστούµια, ο υπερήφανος και ευθυτενής, µε δυο µάτια να ξεπλένουν το αύριο, σε µια διαδικασία διαρκούς απορρύπανσης, από τα πλαστικά συνθήµατα και τις αγοραίες ιαχές, του κοινού και των ατζέντηδων, που µάταια προσπάθησαν να τον τουµπάρουν, ο ανθιστάµενος και διαβιώσας πέρα από τα όρια που καθορίζουν οι συµβάσεις, της καθηµερινής τριβής και της ευτέλειας, έχοντας φτιάξει το δικό του καλύβι στην ενδοχώρα της δικής του Επικράτειας, µεταξύ Παλαιοχωρίου και Παραδείσου, εκεί όπου σµίγουν τα ελεύθερα πουλιά οι ελεύθεροι άνθρωποι και οι ελεύθερες σκέψεις, ισορροπώντας στην αδρή γραµµή του ορίζοντα που εκείνος άνοιξε διάπλατα για εµάς, ο παντός καιρού και περιστάσεων ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ, ο ευπρεπής, µε την ασφάλεια που µόνο οι γνώστες διαθέτουν, εκείνοι που δεν χρειάζεται να αποδείξουν το κάτι, για να κατακτήσουν το τίποτα, ο συνεπής προς εαυτόν και προς τρίτους, ο διαρκώς διδάσκοντας το ήθος, στεγνώνοντας ακόµη και την ψυχή του για να καταστήσει ευχερέστερη την πορεία των άλλων, όπως πράττουν οι φυσικοί αρχηγοί, εκείνοι που δεν παραδίδονται, στην όποια επίκαιρη ορθοδοξία, αλλά παραδίδουν το όλον τους, σαν µια φέτα ψωµί, σαν ένα ποτήρι νερό, ή σαν ένα λουλούδι, ένας Έλληνας σαµουράϊ, τιµών και τιµώµενος, που προστάτεψε τις ρήτρες, τα αρχεία και τους κώδικες, στις απόκρυφες ρωγµές του χρόνου, για να παραδοθούν σε εµένα, σε εσένα, και στον άλλονε στην τιµή της αρχέγονης αξίας τους. Τώρα διακόπτω το τραγούδι µου µαζεύω τα σύνεργα και τις κιθάρες σωπαίνω και σ’ακούω να µου λες το τελευταίο σου αστείο: Πως η φυγή σου είναι µια απλή εκδορά και όχι βαθύ σκίσιµο στο στήθος, ότι είναι µια αβλαβής διέλευση από τα χωρικά ύδατα του θανάτου, ότι ο χώρος και ο χρόνος θα γεµίσουν και πάλι από το ηθικό πλεόνασµα που µας κατέλιπες. Προφανώς το’χεις ψάξει το ζήτηµα, και για αυτό δεν αντιλέγω. «Εν τοις µνήµασιν», Παλαιοχωρίου ανήµερα το Πάσχα 2011 Θοδωρής Τάκη Αντωνόπουλος

Πύργο. Ήταν λίγο µετά τις 7 το απόγευµα της Κυριακής του Πάσχα, όταν το ασηµί SEAT που οδηγούσε µια νέα γυναίκα κινείτο στην οδό Πατρών, έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, από την οδό Παπαγεωργίου, βγήκε ένα σκούρο ΙΧ και χτύπησε το ασηµί στο πίσω µέρος, µε αποτέλεσµα η οδηγός του SEAT να χάσει τον έλεγχο, να χτυπήσει στη διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια, ακυβέρνητο το αυτοκίνητο να ανέβει στο πεζοδρόµιο της εκκλησίας. Στο διάβα του παρέσυρε µικρά δέντρα και κολώνες φωτισµού, χτύπησε στα σκαλιά της εκκλησίας και προσγειώθηκε στο πλάι, στο πεζοδρόµιο, όπου και ακινητοποιήθηκε. Οι περίοικοι και οι περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν την οδηγό. Επί τόπου κατέφθασε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τη γυναίκα που φαινόταν να έχει τραυµατιστεί ελαφρά. Στη συνέχεια, η γυναίκα µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Το αυτοκίνητο σταµάτησε έξω από την Εκκλησία

ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ

«Έσβησε» και ο 36χρονος Ε

πί επτά ολόκληρες ηµέρες έδινε «µάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόµενος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Ρίου. Μια µάχη, από την οποία ο 36χρονος Σωτήρης Παπασωτηρακόπουλος, από το Τραγανό, δεν κατάφερε να βγει νικητής, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο κρεβάτι του πόνου το απόγευµα της ∆ευτέρας. Μια εβδοµάδα µετά το τροχαίο δυστύχηµα στο Κουρτέσι που στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους, ο «επίλογος» γράφτηκε µε τον χειρότερο τρόπο. Με το χαµό ενός ακόµα νέου ανθρώπου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών. Το Τραγανό, παραµένει βυθισµένο στο πένθος… Ο άτυχος 36χρονος είχε τραυµατιστεί σοβαρά τα ξηµερώµατα της προηγούµενης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχηµα στο Κουρτέσι, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους ο 43χρονος Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο επίσης 36χρονος Ευάγγελος Μπελτσώνιας, όταν το µαύρο Nissan Navarra στο οποίο επέβαιναν, είχε βγει από την πορεία του και είχε καρφωθεί σε φοίνικα, σε πρατήριο υγρών καυσίµων, στην είσοδο του χωριού. Ο Σωτήρης Παπασωτηρακόπουλος, που καθόταν στο πίσω κάθισµα µαζί µε τον 43χρονο Στέλιο Καραβέλα, τραυµατίστηκε σοβαρά και µεταφέρθηκε σε κρίσιµη κατάσταση στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, όπου εισήχθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο για µια σειρά σοβαρών επεµβάσεων. Επτά µέρες µετά όµως, υπέκυψε στα τραύµατά του, βυθίζοντας την οικογένειά του αλλά και ολόκληρο το Τραγανό στο πένθος. Το φετινό Πάσχα «κύλισε» για το Τραγανό στη «σκιά» του χαµού των δύο νέων ανθρώπων. Όλοι

Σοβαρά τραυµατισµένος είχε ανασυρθεί από το Nissan Navarra την προηγούµενη Κυριακή ο άτυχος 36χρονος.

Πάνω σε φοίνικα, στην είσοδο του Κουρτεσίου, είχε προσκρούσει το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η παρέα των 4 φίλων από το Τραγανό.

ωστόσο περίµεναν ότι ο 36χρονος θα έβγαινε «νικητής» από το Νοσοκοµείο και ότι σύντοµα, θα βρισκόταν πάλι κοντά τους. ∆υστυχώς όµως, οι χειρότεροι τους φόβοι έγιναν πραγµατικότητα «παγώνοντας»

το απόγευµα της ∆ευτέρας, όταν πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση…. Νωρίς χθες το απόγευµα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Τραγανού, συγγενείς και φίλοι είπαν το

Το απόγευµα της ∆ευτέρας έχασε τη µάχη να κρατηθεί στη ζωή ο 36χρονος Σωτήρης Παπασωτηρακόπουλος από το Τραγανό.

στερνό «αντίο» στον 36χρονο Σωτήρη Παπασωτηρακόπουλο. Ένα αντίο «βουβό» µε το παράπονο να ζωγραφίζεται στα πρόσωπα όλων, που δεν περίµεναν ποτέ αυτό το «φινάλε» για τον φίλο τους, τον άνθρωπό τους, και µε την απορία ζω-

γραφισµένη στα πρόσωπα των δύο µικρών παιδιών του.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Η άλλη όψη

Η άλλη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Μαγιάτικες νέες... περιπέτειες για τον αυτοκινητόδροµο Κορίνθου – Πατρών ΚΑΙ ενώ πέρασε το Πάσχα και οι πάντες ανέµεναν µέσα σε λίγες ηµέρες, να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των προτάσεων, που έκανε η κυβέρνηση πάνω στην τύχη των αυτοκινητοδρόµων, εντελώς ξαφνικά χθες ο υφυπουργός Υποδοµών, προέβη σε δηλώσεις και υποστήριξε ότι «εκτιµά, πως θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, µε τα εµπλεκόµενα µέρη εντός του Μαΐου, ώστε να υπάρξει µείωση των διοδίων». Πρόσθεσε δε, «έχουµε θέσει πολύ αυστηρό χρονοδιάγραµµα µέσα στο Μάιο, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαβουλεύσεις, µε τους παραχωρησιούχους και τις τράπεζες και η συζήτηση που θέλουµε να γίνει οπωσδήποτε στην ειδική επιτροπή, για να γνωρίζουν και τα κόµµατα και να πουν τη γνώµη τους και στο τέλος θα υπογραφεί το όποιο µνηµόνιο, αφού υπάρξει και η σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το τελευταίο θα πρέπει να τονιστεί, για πρώτη φορά δηλώθηκε, ότι όποιες αλλαγές, θα γίνουν στις συµβάσεις για τους αυτοκινητόδροµους, θα πρέπει να έχουν τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις χθεσινές του δηλώσεις ο κ. υφυπουργός χαρακτήρισε για άλλη µία φορά δικαιολογηµένη σε πολλές περιπτώσεις τη δυσφορία του κόσµου για τα διόδια και «πως θα αρθούν οι αδικίες». Από τη δική τους πλευρά οι εργαζόµενοι στα εργοτάξια των εταιρειών που έχουν αναλάβει την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου θεωρούν το τριήµερο που αρχίζει από σήµερα, κρίσιµο γιατί έχουν γίνει απολύσεις σε αρκετά ενώ σε άλλα έχει γίνει πάγωµα εργασιών εκτός από τις σήραγγες και αναµένουν καθοριστικές ανακοινώσεις από τις εταιρείες, αν θα συνεχιστούν τα έργα µε σχετικές χρηµατοδοτήσεις. Αυτό που έχει σηµασία, είναι ότι ανακύπτει και νέο πρόβληµα, αφού πλέον για τις 3 Μαΐου έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί από το πολυµελές Πρωτοδικείο Πατρών η αγωγή πολιτών φορέων και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών κατά της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΥ κατά της είσπραξης διοδίων στον οδικό άξονα µεταξύ Ρίου – Ζευγολατιού. Οι πολίτες που έχουν προσφύγει θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθούν οι συµβάσεις γιατί τις θεωρούν «αποικιοκρατικού τύπου». Η πρώτη δίκη είχε προσδιοριστεί για τις 5 Οκτωβρίου του 2010 πλην όµως αναβλήθηκε µετά από αίτηµα των εταιρειών που αποτελούν την ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. ΤΕΛΟΣ θα πρέπει να τονιστεί ότι για τις 3 Μαΐου στην Πάτρα εκτός από τους προσφεύγοντες, που αρκετοί αποτελούν το κίνηµα κατά της καταβολής των διοδίων, θα κατέλθουν και από άλλες περιοχές της χώρας, που έχουν δηµιουργηθεί οµάδες του κινήµατος «∆εν πληρώνω». Ενδιαφέρον θα έχει τι επιχειρήµατα θα αναπτύξουν αν θα συζητηθεί η αγωγή και οι νοµικοί της εταιρείας που φυσικά θα προσκοµίσουν κάθε είδους έγγραφα και αποφάσεις, πάνω στις καθυστερήσεις για το χρονοδιάγραµµα των έργων του αυτοκινητόδροµου και πού οφείλονται. Όσο για τον αυτοκινητόδροµο στο νοµό µας και την τύχη του θα διαπιστωθεί από το «µνηµόνιο» που θα υπογραφεί γι’ αυτόν...

[

Σχόλια

Κόψτε την πλάκα µε την Ηλεία… Σε ένα νοµό που έχει τυπικά όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, οι αντικειµενικές συνθήκες, το «σήµερα» που βιώνουµε, το αύριο, που δυστυχώς φανταζόµαστε για τους επόµενους από εµάς, επιβεβαιώνουν µε τον πλέον µηδενιστικό τρόπο ότι κάποιες φορές εκείνα που δεν έγιναν είναι ικανά να «παγώσουν» τον χρόνο και την ανάπτυξη. Και είναι πραγµατικά τραγικό να αναδεικνύεται πιο «ελπιδοφόρο» το χθες, το τότε που µπορούσαµε να ελπίζουµε σε κάτι και να το περιµένουµε.

Είναι σαν να παγώνει ο χρόνος στην «αναµονή» ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου που δύσκολα όπως φαίνεται θα τον «περπατήσουµε», ενός πολιτικού αεροδροµίου που µάταια περιµένουµε να λειτουργήσει, των υποδοµών εκείνων που θα εκτόξευαν την τουριστική ανάπτυξη σε µια γη που έχει αποτελέσει στο παρελθόν την κοιτίδα του πολιτισµού. Πλάκα θα’ χει, εδώ που τίποτε δεν γίνεται, το «µεγαλύτερο έργο» να αποτελέσει ένα κέντρο υποδοχής λαθροµεταναστών, έτσι, για να

µοιάζουµε πια και µε την «βούλα» «τρίτος κόσµος» µε ένδοξο παρελθόν. Θα µου πεις, οι λαθροµετανάστες ούτε αυτοκινητόδροµους χρειάζονται, ούτε αεροδρόµια, ούτε λιµάνια… Μάγκες, κόψτε την πλάκα µε την Ηλεία. Γιατί να ξέρετε, αν αυτό δεν είναι ανέκδοτο και µάλιστα κρύο, κρύα θα είναι τα γιαούρτια που ναι µεν δεν έχουν πέσει ακόµη στην Ηλεία, αλλά εύκολα θα βρουν το στόχο τους όταν χρειαστεί… Π.Μ

3

]

Κλικ στο κενό…

Συναντήθηκαν στο «Επαρχείον» Την Ηλεία –και πιο συγκεκριµένα την εξοχική του κατοικία στο Κορακοχώρι- επέλεξε για µια ακόµα φορά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης και η σύζυγος του για να περάσουν το Πάσχα… Η συγκεκριµένη κατοικία αποτελούσε το «καταφύγιο» του κ. Σηµίτη ακόµα και όταν ήταν Πρωθυπουργός, κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα το Κορακοχώρι να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο ύστερα και από τα σχετικά δηµοσιεύµατα και ρεπορτάζ εφηµερίδων και τηλεοπτικών σταθµών Πανελλήνιας κυκλοφορίας και εµβέλειας… Και βέβαια όταν ο κ. Σηµίτης επισκέπτεται την Ηλεία ένα από τα σηµεία που µπορεί να τον δει κανείς συχνά-πυκνά δεν είναι άλλο από το «Επαρχείον» στο Πύργο εκεί όπου βρέθηκε

και το µεσηµέρι του Μεγάλου Σαββάτου… Μαζί µε τον πρώην Πρωθυπουργό ήταν και η σύζυγός του ∆άφνη µε την (φιλοξενούµενή της) ξαδέλφη της Νόρα, ενώ την οµήγυρη συµπλήρωναν ο δήµαρχος του Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος καθώς και ο Ηλείος µουσικοσυνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος µε την σύζυγό του Λένα… Τώρα για το τι ακριβώς συζήτησαν, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε… εικάζουµε όµως ότι αρκετά από τα λεγόµενα θα είχαν να κάνουν και µε την τελευταία «παρέµβαση» Σηµίτη όσον αφορά την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους… Γ.Γ.

Σκουπίδια παντού

«Φτωχότεροι»… Ένας «λαµπρός» άνθρωπος που άνοιξε «µονοπάτια» στην «γνώση» και στην Ελεύθερη σκέψη εκατοντάδων Ηλείων «έφυγε» από κοντά µας, αφήνοντάς µας µεν «φτωχότερους» από την απώλεια της φυσικής του παρουσίας, αλλά «πλουσιότερους» από το συνολικό του έργο και τον τρόπο της ζωής του, που αποτέλεσε λαµπρό παράδειγµα για πολλούς. Ο λόγος φυσικά για τον καθηγητή Αλέκο Σταυρόπουλο που δίδαξε γενιές και γενιές Ηλείων την «ηθική» και την «δηµοκρατία» και ύστερα το σχολικό του µάθηµα… Σ.Π.

Εικόνες ντροπής αντίκρισαν για µια ακόµα φορά – σε πολλά σηµεία της ορεινής Ηλείας – οι ετεροδηµότες που ήρθαν να κάνουν Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Εικόνες που αντικρίζουµε κι εµείς καθηµερινά και πολλές φορές δε τους δίνουµε σηµασία γιατί…µάλλον µας έχουν γίνει συνήθεια. Πολλά σηµεία κατά µήκος των δρόµων έχουν µετατραπεί σε µικρούς σκουπιδότοπους που µπορεί κανείς να βρει από πλαστικά µπουκάλια και κουτιά από µπύρες, µέχρι πλαστικές καρέκλες και ελαστικά αυτοκινήτων. Όχι, δε φταίει µόνο η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της περιοχής αλλά µεγαλύτερη ευθύνη έχουµε εµείς που χωρίς κανένα δισταγµό ανοίξαµε το παράθυρο του αυτοκινήτου και πετάξαµε τα σκουπίδια µας εκεί. Ν.Σ

Έφαγαν µε «µέτρο» Με µέτρο έφαγαν φέτος το Πάσχα οι κάτοικοι της Αµαλιάδας και ίσως ήταν το µοναδικό θετικό της οικονοµικής κρίσης! Οι κάτοικοι της Αµαλιάδας και της ευρύτερης περιοχής µπορεί να τήρησαν το έθιµο, απέφυγαν όµως τη µεγάλη κατανάλωση, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι φέτος δεν παρατηρήθηκε µεγάλη κίνηση στα εξωτερικά

ιατρεία του νοσοκοµείου Αµαλιάδας, εξαιτίας πολυφαγίας. Παρελθόν λοιπόν τα περιστατικά µε γαστρεντερίτιδες και στοµαχικά προβλήµατα εξαιτίας της µεγάλης κατανάλωσης φαγητού. Όλα κύλησαν οµαλά. Μ.Κ.

Ήταν που οι ηµέρες το «επέβαλαν»… Μπορεί και µια εσωτερική διάθεση να γεµίσω «µπαταρίες». Πάντως, το τετραήµερο που είχα στην διάθεσή µου, λόγω Πάσχα, είχε πραγµατικά όλα όσα ήθελα. Ήταν ένα ιδιαίτερα ευχάριστο «κλικ στο κενό», µε ό,τι συνεπάγεται αυτό… Ένα «κλικ στο κενό» χωρίς επαγγελµατικές υποχρεώσεις, και αυτό από µόνο του δίνει όλο το χρόνο στο µυαλό να φύγει από τα καθιερωµένα και να χαλαρώσει παντοιοτρόπως. Έτσι, µε ανανεωµένη διάθεση και την αίσθηση ότι έχω αρκετές ηµέρες στην Πέλυ διάθεσή µου να κάνω αυτά που Μπεβούδα θέλω και άλλες ηµέρες ίσως «δεν προλαβαίνω», ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα «Πάσχα» που έχω περάσει. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν και µερικές άλλες, πολύ σηµαντικές παράµετροι. Κατ’ αρχήν ο καιρός, γιατί ένα θέµα µε το καλοκαίρι, τον ήλιο και το φως το έχω. Σχεδόν καλοκαίρι, όλα έµοιαζαν λαµπερά. Ούτε το µποτιλιάρισµα µέσα στην πόλη δεν µε ενόχλησε, ούτε η κίνηση στην εθνική οδό-καρµανιόλα προς και από Πάτρα την Μ. Παρασκευή που κορυφωνόταν η κάθοδος… Αυτό που θα µε ενοχλούσε ίσως θα ήταν η αναµονή για έναν καφέ ή ένα ποτό-ίσως και παραπάνω από ένα-στις καφετέριες στην κεντρική πλατεία αλλά και εκεί στάθηκα τυχερή καθώς, και σε αυτό, έχω τον τρόπο µου ή καλύτερα τον καταλληλότερο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση… Ιδιαίτερα «βάρυνε» στην σούπερ διάθεσή µου η παρουσία φίλων αγαπηµένων από µακριά, ανθρώπων που πάντα όσες ώρες και να περάσουµε µαζί είναι όλες µοναδικές. Ακόµη και µετά από πολλές ώρες ξενύχτι, ακόµη και όταν οι δυνάµεις αισθάνεσαι να σε εγκαταλείπουν, η διάθεση παραµένει ανεβασµένη, ίσως και παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αλλά και οι οικογενειακές στιγµές, στο σπίτι, µε τους πιο δικούς µου ανθρώπους, είχαν κάτι ξεχωριστό, όπως συµβαίνει πάντα, γιατί πολύ απλά, εκεί αισθάνοµαι πάντα πιο ασφαλής και ελεύθερη από οπουδήποτε αλλού στον κόσµο. Μέσα στο γενικότερο αυτό κλίµα, οι ευχές, οι αγκαλιές, τα αγγίγµατα από συγκεκριµένους ανθρώπους «γράφουν» αλλιώς και «υπογράφουν» στην ψυχή µε τρόπο ανεξίτηλο. ∆ύσκολα µπόρεσα χθες να «βγω» από την αίσθηση του τετραηµέρου. Πώς να σηκωθείς πρωί, πώς να πάς στο γραφείο, πώς να εργαστείς; Ευτυχώς, που ακόµη έχει µείνει αυτό το γλυκό µούδιασµα, λίγο από το ξενύχτι, λίγο από την χαλαρότητα της διάθεσης για να δίνει ώθηση να συνεχίσουµε…


4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Επιθέσεις

Σαν σήµερα Γεγονότα 1805: Η µάχη της Ντέρνα στη σηµερινή Λιβύη, µεταξύ αµερικανών πεζοναυτών υπό τον Γουίλιαµ Ίτον και πειρατών υπό τον Γιουσούφ Καραµανλή, που λυµαίνονταν τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Υπήρξε η πρώτη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ σε ξένο έδαφος. (Α' Βερβερικός Πόλεµος) 1810: Ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφηµη πιανιστική του σύνθεση «Fur Elise». 1875: Τη διακυβέρνηση της χώρας αναλαµβάνει για πρώτη φορά ο Χαρίλαος Τρικούπης. 1908: Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. ∆ιαρκούν 6 µήνες έως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της µεγαλύτερης διάρκειας. Συµµετέχουν 1999 αθλητές και 36 αθλήτριες.

Χρονολόγιο 27 Απριλίου 1963

ΝΕΑΡΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΕΠΝΙΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΠΗΝΕΙΟΝ Εις την τοποθεσίαν «∆άφνη» περιοχής Βαρθολοµιού επνίγη εντός του ποταµού Πηνειού ο 17ετής ποιµήν Στ. Λ. καταγόµενος εκ του χωρίου Μουσιώτισα Ηπείρου. Ως εγνώσθη ο ανωτέρω ηθέλησε να λουσθή εις τον ποταµόν, ότε δε εισήλθεν εις το ύδωρ προφανώς υπέστη αποπληξίαν ευρών αµέσως τον θάνατον. Την σκηνήν του πνιγµού αντελήφθη 6ετής παίς όστις και ειδοποίησε τας αρχάς Χωρ)κης. Το πτώµα του ατυχούς παρεσύρθη από το ρεύµα του ποταµού ανευρεθέν µετά παρόδου τριών ωρών εις αρκετήν απόστασιν από του σηµείου του πνιγµού. Χθες το απόγευµα διενεργήθη επί του πτώµατος νεκροτοµή και νεκροψία.

Ανάδειξη διοίκησης

Το τροπάριο της αναδιαρθρώσεως

Παράνοµοι και αυθαίρετοι

Μ

ε αφετηρία τον κ. Νουριέλ διαρθρώσεως, ήτοι του «κουρέµατος» Ρουµπίνι και κατάληξη τον του δηµοσίου χρέους. Σε αυτή την Αθ. Χ. Παπανδρόπουλος πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα υψηλού δείκτη ευφυΐας πρωτοβουλία Σηµίτη, περνώντας από τον Γερµανό της, θα συµβούν τα εξής: υπουργό Οικονοµικών κ. Σώυµπλε και - Η περίφηµη και τόσο µισητή από τον την πρώην Επίτροπο κ. Βάσω Παπανδρέου, η φιλολο- υπερούσιο λαό τρόικα θα ακυρώσει την εκταµίευση 62 γία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµοσίου δισεκ. ευρώ, που είναι τα υπόλοιπα που έχουµε να λάχρέους έγινε παγκόσµιο θέµα – εις βάρος της ελληνι- βουµε από το µνηµονιακό δάνειο των 110 δισεκ. ευρώ. κής εικόνας διεθνώς, η οποία εδώ και µήνες βρίσκεται Μόλις αυτό συµβεί, το υπερχρεωµένο κράτος – που ουστο ναδίρ. σιαστικά ούτε σάντουϊτς δεν µπορεί να αγοράσει – θα Και το ερώτηµα που τίθεται είναι, γιατί όλος αυτός ο κηρύξει επισήµως στάση πληρωµών. Κατ’ επέκταση, θα θόρυβος για αναδιάρθρωση του υπέρογκου δηµοσίου βρεθεί σε πλήρη αδυναµία να κάνει εισαγωγές καυσίχρέους µας, τη στιγµή που η χώρα δανειοδοτείται µε µων, φαρµάκων και στρατιωτικού υλικού, γιατί οι προ110 δισεκ. ευρώ, πληρωτέα σε 7,5 χρόνια µε επιτόκιο µηθευτές θα απαιτούν πληρωµή τοις µετρητοίς. Όσο 4,5% - αρκεί, βεβαίως, να εφαρµόσει το περίφηµο Μνη- για τους µισθούς και τις συντάξεις, θα καταβάλλονται µόνιο, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία συνταγή όταν και όποτε εισρέουν χρήµατα στα δηµόσια ταµεία. θεραπείας ενός βαρύτατα ασθενούντος οργανισµού. Η κατάσταση αυτή θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στο Μία πρώτη απάντηση στο πιο πάνω ερώτηµα είναι ότι σύνολο της ευρωζώνης και τα µέλη της θα πιέσουν την η εφαρµογή του Μνηµονίου συνεπάγεται εισοδηµατι- Ελλάδα να αποχωρήσει οικειοθελώς από τους κόλπους κές περικοπές, οι οποίες, µε τη σειρά τους, περιορίζουν της. Αν δεν το πράξει, θα βρεθεί σίγουρα ένας θεσµιτη ζήτηση, άρα η χώρα βρίσκεται σε περίοδο υφέσεως. κός τρόπος αποποµπής της. Θα ξεκινήσει έτσι η διαδι∆εν θα µπορεί συνεπώς να έχει πρωτογενή δηµοσιο- κασία επιστροφής στη δραχµή, µε αποτέλεσµα την νοµικά πλεονάσµατα, ώστε , µέσω αυτών, να πληρώνει πλήρη εκθεµελίωση της ελληνικής οικονοµίας. Και όταν τους τόκους που δηµιουργεί το δηµόσιο χρέος χωρίς επιτέλους θα επανακυκλοφορήσει η υποτιµηµένη να δανείζεται, όπως γινόταν τα τριάντα τελευταία χρό- δραχµούλα, που τόσο ονειρεύονται κάποιοι, το «κουνια. Αν όµως αναδιαρθρώσει το χρέος της, µε «κού- ρεµένο» δηµόσιο χρέος µας θα φθάσει στα 500 δισεκ. ρεµα» για παράδειγµα 30%, τότε – ω του θαύµατος! – ευρώ, τα ασφαλιστικά ταµεία θα έχουν ήδη καταρρεύη «γλυκειά ζωή» θα συνεχίζεται. Η δε ανάπτυξη θα έλθει σει και οι τράπεζες θα υποστούν πρωτοφανή καθίζηση δια µαγείας. των χαρτοφυλακίων τους – τα οποία είναι ήδη κορεΕίναι έτσι τα πράγµατα; Για να δούµε. Θα κάνουµε ένα σµένα από τα τοξικά οµόλογα του ∆ηµοσίου. Ακόµα, απλό µαθηµατάκι αριθµητικής, όχι δυσκολότερο από στην ελληνική αγορά θα εκλείψουν παντελώς οι αγοαυτό που κάνουν τα παιδάκια στα πρώτα τους βήµατα ρές µε πλαστικό χρήµα και περί το ένα εκατοµµύριο στο σχολείο. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία, το 2010 ο νοικοκυριά θα πρέπει να πληρώσουν µε υποτιµηµένες κρατικός προϋπολογισµός είχε έσοδα 54 δισεκατ. δραχµές κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη που έχουν ευρώ, ενώ οι δαπάνες του έφθασαν τα 77 δισεκατ. από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. ευρώ, από τα οποία τα 16 δισεκ. ευρώ ήταν πληρωµές Περιττό να τονιστεί, βέβαια, ότι η ανεργία θα εκτιναχθεί τόκων και 37 δισεκατ. ευρώ αµοιβές και συντάξεις. Με στο 40%, πολλές επιχειρήσεις θα µετεγκατασταθούν άλλα λόγια, οι µισθολογικές δαπάνες αντιπροσω- σε γειτονικές χώρες, οι ταλαντούχοι Έλληνες θα ρίξουν πεύουν το 69% των τακτικών εσόδων του προϋπολογι- µαύρη πέτρα πίσω τους και η χώρα θα έχει πάνω από σµού, ποσοστό που είναι και το υψηλότερο στην 25% µετανάστες στο συνολικό πληθυσµό της. ΑντιθέΕυρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Έτσι για να καλυφθεί το δη- τως, ο τουρισµός τριτοκοσµικού τύπου θα γνωρίσει µεµοσιονοµικό έλλειµµα, η κυβέρνηση δανείστηκε περί τα γάλες πιένες, ενώ ξένοι επενδυτές θα αγοράζουν µε 23 δισεκ. ευρώ, τα οποία στην ουσία κάλυψαν τους τό- ευρώ σπίτια και οικόπεδα για ένα κοµµάτι ψωµί. Το ίδιο κους και τις λοιπές λειτουργικές κρατικές δαπάνες. βεβαίως θα κάνουν και οι συµπατριώτες µας, που ήδη Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι αύριο η κυβέρνηση – που έχουν βγάλει από τη χώρα κάπου 40 δισεκ. ευρώ. σήµερα άνετα µπορεί να καλύψει τα δηµοσιονοµικά της Τέλος, από πολιτικής πλευράς, οι κουκουλοφόροι θα ελλείµµατα µε ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση δηµό- είναι ισχυρές µονάδες κρούσεως και θα αποµείνει να σιας περιουσίας-, για να µην δυσαρεστήσει τα τριτο- δούµε ποιοι τελικά θα αναλάβουν την εκπροσώπησή κοσµικά µέλη της και το εν Ελλάδι αριστερό µέτωπο, τους στην εξουσία... προχωρεί στην «εθνικά υπερήφανη» λύση της ανα-

ΣΗΜ: Η εφ. Πατρίς εγκαινιάζει την ανωτέρω στήλη , όπου θα δηµοσιεύονται απόψεις αναγνωστών, άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου , αλλά και του επιµελητού της στήλης.

Αναγγέλθηκε προ ηµερών η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων και αναλογίζεται κανείς τι άραγε θέλει να κάνει η πολιτεία, µπροστά σε µιά κατάσταση τεραστίων διαστάσεων, που έφθασε σ’ αυτό το σηµείο µε ευθύνη και ανοχή των ιδίων των λειτουργών της. Μπορεί πραγµατικά οι προθέσεις του κράτους να είναι η τακτοποίηση όλων όσων έγιναν µέχρι τώρα,µε την καταβολή του ανάλογου προστίµου ή αντιτίµου,αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να µπεί τέλος σ΄αυτή την κατάσταση που δίνει τη δυνατότητα σ΄όποιον θέλει,ανάλογα βουνό ή θάλασσα,να µπορεί να κτίζει και ένα παράνοµο. Αν είναι λοιπόν έτσι και αφού ληφθούν υπόψιν οι πραγµατικές αξίες των οικοπέδων και των κτισµάτων, ας αγορασθούν από τους παράνοµους και αυθαίρετους καταπατητές τα καταπατήµατά τους και ας γίνουν κατά παραχώρηση για µία και µοναδική φορά, νόµιµοι και νοµοταγείς. Λαµβανοµένου δε υπόψιν του αριθµού των παρανόµων της Ηλείας [άνω των 20.000], µπορεί το κράτος να συγκεντρώσει ένα σηµαντικό ποσό χρηµάτων,το οποίο αν επενδυθεί σε υποδοµές έστω και στις ίδιες περιοχές των αυθαιρέτων,να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής που επικρατεί εκεί. ∆ηµιουργείται όµως το ερώτηµα, τελικά τι θα γίνει σ’ αυτή τη χώρα, όποιος δηλαδή παρανοµεί και αυθαιρετεί,µπορεί µετά από λίγο να παίρνει συχωροχάρτι απ’ τον υπουργό και να βγαίνει απενοχοποιηµένος και άσπιλος, ή µήπως θα έπρεπε τέτοια προβλήµατα να λύνονται µε άλλες διαδικασίες,για παράδειγµα ας πούµε µε δηµοψήφισµα; Τι σόϊ κόσµος είµαστε που επιτρέπουµε,ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος η ίδια η κοινωνία µας,να τον αγκαλιάζει και να τον εξισώνει µε τους υπόλοιπους που δεν θέλησαν και δεν τόλµησαν να παρανοµήσουν; Παντού όπου να κοιτάξει κανείς βλέπει την παρανοµία,είτε αφορά παράνοµους διορισµούς στο ∆ηµόσιο,είτε παράνοµα και αυθαίρετα κτίσµατα,είτε οτιδήποτε έχει σχέση µε την περιφρόνηση της νοµιµότητας και τον περιορισµό του κράτους δικαίου. Και αν κάποιος έχει ξεφύγει συνειδητά ή τυχαία και δεν υπάγεται στους παράνοµους και αυθαίρετους κάθε είδους, µε αυτή την µεταχείριση που επιφυλάσσει το κράτος, µάλλον αισθάνεται σε µειονεκτική θέση και µεγάλο κορόϊδο. Με ποιούς άραγε είναι το κράτος και ποιά κοινωνία προσδοκούµε όλοι µας,που ανεχόµαστε και απενοχοποιούµε τόσο εύκολα την παρανοµία και την αυθαιρεσία;

Ο ισχυρογνώµων

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Αντιµετώπιση προβληµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης

Στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηλείας Εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηλείας, θα διενεργηθούν το ερχ. Σάββατο 30 Απριλίου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πύργου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση η οποία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευµα. Υποψηφιότητα µπορούν να καταθέσουν τα ενδιαφερόµενα µέλη µέχρι αύριο Πέµπτη 28 Απριλίου 2011, στα µέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, που είναι οι ∆ηµ. Σαργέντης, Αριστ. Αλεξανδρόπουλος, Σπ. Μπαµπής, Γιάν. Μπούκλης, Τάκης Παπαθανασόπουλος και Κώστας Τριανταφυλλόπουλος. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε ανακοίνωση της επιτροπής; Πρωτοβουλίας, πριν από λίγους µήνες ξεκίνησε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί η Ένωση , ώστε οργανωµένα τα µέλη της όχι µόνο να ξαναθυµηθούν τις όµορφες στιγµές, αλλά να προσφέρουν στους νέους και στην κοινωνία. Ειδικότερα στόχοι για τη δηµιουργία της Ένωσης είναι: -η αναζωογόνηση και ενδυνάµωση των προσκοπικών δεσµών των µελών και η σύσφιξη των σχέσεων -η διαφύλαξη, στήριξη και µετάδοση της προσκοπικής ιδεολογίας -η τόνωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων αξιών -η συµπαράσταση και στήριξη στους σηµερινούς προσκόπους. Κ.ΑΝΤ.

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Ε

πί ποδός βρήκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου τα συνεργεία του δήµου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα βλάβες που παρουσιάστηκαν τόσο στο δίκτυο ύδρευσης όσο και στο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι ήταν αργία και λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, δεν θα µπορούσε παρά να αντιµετωπιστούν οι βλάβες, υπό την επίβλεψη των αρµόδιων αντιδηµάρχων ύδρευσης ∆ήµου Φωτεινόπουλου και αποχέτευσης Βασίλη ∆ιαµαντόπουλου. Συγκεκριµένα, προβλήµατα παρουσιάστηκαν στο δίκτυο ύδρευσης στον Γρύλλο και την Σκάλα ∆ιασέλων και στα δίκτυα αποχέτευσης στην Βρύνα και τα ∆ιάσελα, όπου έσπασαν τα δίκτυα. Όπως τόνισαν οι δύο αντιδήµαρχοι, «ο δήµος δεν θα µπορούσε, ακόµη και το Μεγάλο Σάββατο, να µην βρεθεί από την πρώτη στιγµή

Ο αντιδήµαρχος αρµόδιος για θέµατα ύδρευσης ∆ήµος Φωτεινόπουλος.

στα σηµεία όπου παρουσιάστηκαν βλάβες. Η αντίδραση ήταν άµεση, µε τα συνεργεία του δήµου να εργάζονται για την αποκατάσταση στα δηµοτικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς όπου παρουσιάστηκαν».

Οι βλάβες τελικά αποκαταστάθηκαν µέσα στις επόµενες ώρες. Π.Μ

Ο αντιδήµαρχος, αρµόδιος για θέµατα αποχέτευσης, Βασίλης ∆ιαµαντόπουλος.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Φίλων Γυµνασίου Ανδριτσαίνης Αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν πρόσφατα για την ανάδειξη νέων µελών στο ∆.Σ. του Συλλόγου Φίλων Γυµνασίου Ανδριτσαίνης. Από την ψηφοφορία που έγινε , εξελέγησαν κατά σειρά οι εξής: ∆.Σ. Βλαχούση Αντωνία, Σγούρος Γεώργιος, Βώβος Παναγιώτης, Καρβελά Γεωργία, Ταµπουρατζής Γεώργιος, Κουσκουλή Ρωξάνη, Γούναρης, Βασίλης, Καφίρης Γρηγόριος, Κόνιαρη Ελένη, Αραβαντινού Αλόη, Αυγερινός Κων/νος. Εξελεγκτική Επιτροπή Αγγελοπούλου Ελένη, Πλατή-Χριστάκου Κωνσταντίνα, Μαλάµη-Μπούρα Αντωνία. Κ.Α.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Καθυστερεί λόγω Καλλικράτη ο αγροτικός εξηλεκτρισµός ! Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Αδύνατος είναι ο προσδιορισµός χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος για τον αγροτικό εξηλεκτρισµό παρά το ότι το θεσµικό πλαίσιο της δράσης έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίησή του, καθώς λόγω Καλλικράτη, οι υπηρεσίες των περιφερειών στις οποίες θα µεταβιβαστούν οι σχετικές αρµοδιότητες ως προς το αντικείµενο του αγροτικού εξηλεκτρισµού, δεν έχουν ακόµη καθοριστεί. Στην Ηλεία το ενδιαφέρον είναι

µεγάλο ωστόσο οι ενδιαφερόµενοι ακόµα περιµένουν µε τις αιτήσεις στα χέρια τους. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την πλευρά του επισηµαίνει χαρακτηριστικά για την καθυστέρηση: «Το Μέτρο στοχεύει κυρίως στην βελτίωση της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Οι παρεµβάσεις πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µε απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο της υπαίθρου, ώστε αυτό να παραµένει αναλλοίωτο. ∆ιευκρινίζεται ότι, τα έργα του αγροτικού εξηλεκτρισµού (επέκταση δικτύων), επιτρέπονται µέχρι τα όρια της αγροτικής εκ-

µετάλλευσης. Φορέας Εφαρµογής του Μέτρου είναι η ∆/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχ.Εξοπλισµού/Τµήµα Εκµηχάνισης και Εξηλεκτρισµού της Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας. Το θεσµικό πλαίσιο της ∆ράσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η ενεργοποίησή της αναµένεται αµέσως µετά την έκδοση, από το Φορέα Εφαρµογής, σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Ωστόσο, µε την εφαρµογή του νέου ∆ιοικητικού Χάρτη της χώρας (πρόγραµµα Καλλικράτης), οι υπηρεσίες των Περι-

φερειών στις οποίες θα µεταβιβαστούν οι σχετικές αρµοδιότητες ως προς το αντικείµενο του αγροτικού εξηλεκτρισµού, δεν έχουν ακόµη καθοριστεί. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της δράσης µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τις αρµόδιες Περιφέρειες. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόµενους προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά µε ηµεροµηνία έναρξης-λήξης υποβολής από 18 Φεβρουαρίου µέχρι 31 Μαϊου 2011.»

Το ενδιαφέρον στην Ηλεία υπάρχει αλλά πουθενά το πρόγραµµα…

Η ΕΑΣ Ηλείας -Ολυµπίας έκανε ξανά τη διαφορά µε το περίπτερο που έστησε στην κεντρική πλατεία Πύργου προβάλλοντας τα συνεταιριστικά προϊόντα της

Στελέχη της συνεταιριστικής οργάνωσης µε τον Γενικό ∆ντή στο περίπτερο της ΕΑΣ στην κεντρική πλατεία του Πύργου

Κέρδισε τις εντυπώσεις… Ε

ντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε το καταναλωτικό κοινό στη συντονισµένη προσπάθεια προώθησης και διάθεσης συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων διατροφής από την ΕΑΣ Ηλείας- Ολυµπίας. Το περίπτερο που έστησε η συνεταιριστική οργάνωση το πρωί του Μ. Σαββάτου στην κεντρική πλατεία κέρδισε τις εντυπώσεις όσων έκαναν µια στάση για να δοκιµάσουν τα προϊόντα της περιοχής µας όπως κρασί, ελιές, σταφίδα κ.α. Η κίνηση που καταγράφηκε ήταν πρωτόγνωρη µε το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού να αναζητά συνεταιριστικά, ελληνικά, µα πάνω από όλα ποιοτικά είδη διατροφής από το χωράφι. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Γεράσιµος Καλιµώρος µε το διοικητικό συµβούλιο βρέθηκαν στο περίπτερο όπου υποδέχονταν τους επισκέπτες. Με δηλώσεις του στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ τόνισε ότι στόχος ήταν να ενηµερωθούν οι επισκέπτες για τα τοπικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει τις καλύτερες συστάσεις στη διεθνή αγορά. Επίσης ο κ Καλιµώρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΙΜΩΡΟΣ: «Στόχος ήταν να ενηµερωθούν οι επισκέπτες για τα τοπικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει τις καλύτερες συστάσεις στη διεθνή αγορά.»

Όλα τα προϊόντα της ΕΑΣ σε πρώτη προβολή…

πρόσθεσε ότι « στόχος είναι να µεγαλώσει το δίκτυο όπου θα προβάλλονται και θα πωλούνται καθαρά συνεταιριστικά προιόντα.» Γιώργος Γουβιάς

Ο Γενικός ∆ντής Σπύρος Γιακουµέλος µε τον παλιό πρόεδρο της οργάνωσης Χρήστο Σώκκα

Μεγάλο το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα προϊόντα της συνεταιριστικής οργάνωσης

Περισσότερα κονδύλια στη γεωργία το 2012 Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Τ

ο σχέδιο προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012 προβλέπει συνολικές πληρωµές ύψους 132,7 δισ. ευρώ, που ισοδυναµούν µε αύξηση ύψους 4,9 % σε σχέση µε το 2011, ενώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 147,4 δισεκατ. ευρώ (+3,7%). Οι

δαπάνες για τη «∆ιατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων» που καλύπτουν κυρίως τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, ορίζονται στα 60,16 δισ. ευρώ, ποσό αυξηµένο κατά 2,6% σε σχέση µε το 2011. Οι άµεσες ενισχύσεις φτάνουν τα 40,67 δισ. ευρώ (+ 2,3 %), εκ των οποίων 37,35 δισ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις. Για τη στήριξη των αγορών προ-

Οι άµεσες ενισχύσεις φτάνουν τα 40,67 δισ. ευρώ εκ των οποίων 37,35 δισ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις βλέπονται 3,15 δισ. ευρώ, 6,1% περισσότερα από το 2011, για την αγροτική ανάπτυξη 14,62

δισ. (+1,3%) και για κτηνιατρικά και φυτοπροστατευτικά µέτρα το ποσό των 336 εκατ. ευρώ, µει-

ωµένο κατά 4,9%. Κριτική στο σχέδιο προϋπολογισµού έχουν ήδη ασκήσει διάφορα κράτη µέλη, τα οποία ζητούν ο κοινοτικός προϋπολογισµός να λάβει υπόψη τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Τον περασµένο ∆εκέµβριο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία είχαν ζητήσει πάγωµα του κοινοτικού προϋπολογισµού ως το 2020.


6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

TΟΠIKA

Στις αγορές του Νοµού…

Μικρά Νέα

Επιµέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μ

ετά από µια περίοδο έστω και προσωρινής ανάκαµψης, οι αγορές του Νοµού σταδιακά επανέρχονται στα συνήθη τους επίπεδα και πλέον επόµενος στόχος των επαγγελµατιών είναι η - Φθηνότερο ήταν φέτος το Πασχαλινό τραπέζι αφού οι τιµές, τόσο των αµνοεριφίων όσο και των άλλων ειδών διατροφής που το πλαισίωσαν, είτε µειώθηκαν είτε παρέµειναν σταθερές στα ίδια επίπεδα µε πέρσι. Πάντως, στην τοπική αγορά επιβεβαιώθηκε η αισιοδοξία ότι οι Ηλείοι και φέτος, τηρώντας την παράδοση, ετοίµασαν πλούσιο πασχαλινό τραπέζι για τους ίδιους και τους συγγενείς τους, χωρίς ωστόσο περιττά έξοδα. - Σανίδα στον ωκεανό ήταν το Πάσχα για τα εµπορικά καταστήµατα της Ζαχάρως. Οι επαγγελµατίες εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στις τελευταίες ηµέρες πριν από το Πάσχα για αύξηση της κίνησης στα µαγαζιά τους , προκειµένου να καλύψουν τα χαµένα κέρδη της προηγούµενης περιόδου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αργύρης Παύλος, «Είµαστε αισιόδοξοι διότι υπήρξε ένα µεγάλο κενό µεταξύ της 25ης Μαρτίου που είχαµε την τελευταία κάθοδο ετεροδηµοτών για το τριήµερο εκείνο. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα έχει κόσµο η αγορά. Αγοραστικό ενδιαφέρον υπάρχει, χρήµατα όµως δεν έχουν συνταξιούχοι και µισθωτοί».

-Στα κρεοπωλεία της Αµαλιάδας η κίνηση παρέµεινε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, στα µέσα της Μεγάλης Εβδοµάδας, και αυτό που ανησύχησε περισσότερο τους κρεοπώλες ήταν οι µειωµένες παραγγελίες. Πέρα από το µικρό αριθµό παραγγελιών όµως, είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταναλωτές φέτος επέλεξαν µικρότερες ποσότητες, βάζοντας στο χρονοντούλαπο τους εορτασµούς άλλων εποχών όπου όλα ήταν άφθονα…

προετοιµασία για τη θερινή περίοδο. Η οικονοµική «ανάσα» από το Πάσχα, αν και δεν έλυσε τα προβλήµατα των καταστηµαταρχών, εντούτοις µε τη στήριξη των καταναλωτών προσέφερε µια µικρή τόνωση σε µια

ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Ευχή όλων και σύµφωνα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν, είναι αυτή η στήριξη να συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα…

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Πιο …νηφάλια

Αισθητή αύξηση… Μεγάλος αριθµός ετεροδηµοτών ήλθε στην περιοχή και απόλαυσε τον καλό καιρό , αλλά και τις µοναδικές οµορφιές της ευρύτερης περιοχής. Η άφιξη των ετεροδηµοτών αλλά και αρκετών επισκεπτών , πέρα από τον εορταστικό τόνο , έδωσε και σηµαντική «χείρα βοηθείας» στα καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής που ειδικά τις τελευταίες ηµέρες πριν από το Πάσχα, είδαν αισθητή αύξηση της κίνησης στην αγορά…

Το ενδιαφέρον πάντοτε υπάρχει για τα προσφερόµενα είδη στην αγορά , ενόψει και της θερινής περιόδου που βρίσκεται προ των πυλών. Έτσι µετά τις γιορτές µια πιο …νηφάλια µατιά κρίνεται απαραίτητη για ψώνια µε γούστο αλλά και καλές τιµές.

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Το µέλλον

Συναντήσεις…

Οι θαµώνες

Η ζωή στην αγορά της πόλης , αποκτάει τα …συνήθη χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα , µε τις παρέες, τις συζητήσεις , αλλά και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι ωστόσο που ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον πιστεύοντας ότι «κάποια στιγµή τα πράγµατα θα βελτιωθούν…». Υπάρχουν όµως και οι άλλοι που παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβληµατισµένοι… Το µέλλον θα δείξει!

Όσο καλυτερεύει ο καιρός , λίγες ηµέρες πριν από το µήνα Μάιο, τόσο οι παρέες …ανασυντάσσονται και παρουσιάζονται στα καταστήµατα που υπάρχουν στην κεντρική αγορά της πόλης. Και όσο η οικονοµική κατάσταση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, τόσο το «θερµόµετρο» των συζητήσεων θα φτάνει στο κατακόρυφο…

Στην κεντρική πλατεία της πόλης σιγά -σιγά επανέρχονται όλο και περισσότεροι θαµώνες από την ευρύτερη περιοχή , που βρίσκουν την ευκαιρία για να απολαύσουν τον καφέ, το ποτό ή το αναψυκτικό τους. Ανεξάρτητα από τις …απρόβλεπτες διαθέσεις του καιρού, η κατάσταση αυτή θα παγιωθεί το προσεχές διάστηµα , προσφέροντας σηµαντικά οφέλη στους επαγγελµατίες.

ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Εκδήλωση επαγγελµατικού προσανατολισµού

Νότα αισιοδοξίας στην αγορά

«Οι επαγγελµατικές επιλογές την εποχή της κρίσης, τι να προσέξουν οι έφηβοι – Ο ρόλος των γονέων» είναι το θέµα της άκρως ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που διοργανώνουν απόψε το απόγευµα οι Σύλλογοι Γονέων του Γυµνασίου, Λυκείου και Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού, µε οµιλητή τον Καθηγητή – Σύµβουλο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σµύρνης κ. Νίκο ∆εµερτζή. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 8 το απόγευµα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου Βαρθολοµιού.

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

«Α

νάσα» αποτέλεσε για την αγορά του Πύργου η εορταστική περίοδος του Πάσχα, αφού οι καταναλωτές φέτος – ντόπιοι και ετεροδηµότες – έκαναν τα ψώνια τους στα καταστήµατα της πόλης. Μπορεί βέβαια η παροδικά αυξηµένη κίνηση να µη δίνει λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η αγορά, ωστόσο είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι στην αγορά κυκλοφόρησε κόσµος. Κατά την διάρκεια της µεγάλης εβδοµάδας, µε τον καιρό να είναι σύµµαχος της αγοράς, οι καταναλωτές βγήκαν και έκαναν τα ψώνια τους, είτε για τους ίδιους, είτε προς τρίτους – βαφτιστήρια και εορτάζοντες. Σταδιακά αυξανόµενη κίνηση Τα πρώτα αισιόδοξα δείγµατα φάνηκαν από τη Μεγάλη ∆ευτέρα, που παρά την ψιλή βροχή που έπεφτε από νωρίς το πρωί, ο κόσµος βγήκε στην αγορά για τα πρώτα ψώνια. Η κίνηση – πλησιάζοντας προς το Μεγάλο Σάββατο – σταδιακά αυξανόταν µε τους καταναλωτές να δείχνουν αποφασισµένοι να δαπανήσουν χρήµατα για τις αγορές τους και όχι απλά να κάνουν µια βόλτα στην αγορά. «Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας και ειδικά προς το τέλος της, υπήρξε µια µικρή ανάσα στην αγορά. Είχε «κατέβει» αρκετός κόσµος και αυτό βοήθησε στο να κινηθούµε κάπως. Υπήρχε µια σχετικά καλή κίνηση και έδωσε µια νότα αισιοδοξίας. Αυτό ήταν το ζητούµενο, να δούµε κόσµο στην αγορά µας», σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ Ηλείας Γιώργος Βασιλακόπουλος. Όσον αφορά δε στο θέµα που δηµιουργήθηκε µε το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων τη

«Η κίνηση αυτών των ηµερών δεν έλυσε το πρόβληµα, το οποίο παραµένει, αλλά είναι σηµαντικό ότι είδαµε κόσµο να κυκλοφορεί στην αγορά», σχολιάζει ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ Ν. Ηλείας Γιώργος Βασιλακόπουλος.

Το αυξηµένο αγοραστικό ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού έδωσε µεγάλη «ανάσα» στην τοπική αγορά.

Μεγάλη Παρασκευή, ο κ.Βασιλακόπουλος εξήγησε πως «..η αγορά άνοιξε και µε παρότρυνση του συλλόγου µας, γιατί ο λόγος που υπάρχουµε σα σύλλογος δεν είναι µόνο να διεκπεραιώνουµε οδηγίες και να ρίχνουµε τις ευθύνες στους άλλους, αλλά να κάνουµε προτάσεις και να παίρνουµε πρωτοβουλίες. Προτείναµε να ανοίξει η αγορά γιατί ο κόσµος τη Μεγάλη Παρασκευή βγαίνει να ψωνίσει. Εµείς θα παλέψουµε να παραµείνει το ωράριο αυτό που είχαµε συνηθίσει, από το πρωί µέχρι το απόγευµα, µε µικρή διακοπή για την αποκαθήλωση, αφού το 95% των καταστηµάτων είµαστε αυτοαπασχολούµενοι».

Χωρίς ωστόσο αυτή η παροδική αύξηση της κίνησης να δίνει λύση στο πρόβληµα της αγοράς Αισιοδοξία και για την καλοκαιρινή σεζόν Όσο κι αν κινήθηκε όµως η αγορά αυτές τις 10 περίπου ηµέρες πριν το Πάσχα, οι έµποροι και επαγγελµατίες δεν µπόρεσαν να καλύψουν όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει τους τελευταίους µήνες που η κίνηση στην αγορά παρέµενε σταθερά σε πολύ χαµηλά

επίπεδα, µε τον κ.Βασιλακόπουλο να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «…το πρόβληµα παραµένει». Εξηγεί µάλιστα πως «…ο όγκος της δουλειάς δεν εξαρτάται από τα µαγαζιά τα οποία έχουν καλά προϊόντα, ποικιλία, καλές τιµές…Νοµίζω ότι οι περικοπές στους µισθούς και συντάξεις έχουν άµεση επίδραση στην αγορά και ο κόσµος ενώ θέλει

δεν µπορεί να ψωνίσει αυτά που ψώνιζε πριν». Η αισιοδοξία ωστόσο παραµένει στην αγορά, µε τους εµπόρους να ελπίζουν πως η κίνηση θα εξακολουθήσει µέχρι και την Πρωτοµαγιά, αν ο καιρός βοηθήσει και παραµείνει σε υψηλά επίπεδα η θερµοκρασία. ∆ιαφορετικά, οι ελπίδες τους µετατίθενται για την περίοδο µετά τις 15 Μαΐου, οπότε και ουσιαστικά «ξεκινά» για την αγορά η καλοκαιρινή περίοδος. «Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που ανακοινώθηκαν τα µέτρα και ο κόσµος είχε περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Φέτος ίσως ο κόσµος έχει ανάγκη για κάτι παραπάνω και σ’ αυτό ελπίζουµε. Είµαστε σε αναµονή και συνεχίζουµε να προσπαθούµε και ευελπιστούµε να έχουµε δουλειά», καταλήγει ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Ο «ΑΡΑΠΗΣ» ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

«Ξόρκισαν» και φέτος το «κακό»… Μ

ε κάθε µεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη και µε τη συµµετοχή εκατοντάδων πιστών από όλο το νοµό και όχι µόνο γιόρτασε

χθες ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Καθολικής, στη Γαστούνη, όπου για άλλη µια φορά αναβίωσε το «εκρηκτικό» έθιµο του καψίµατος του αράπη.

Ο «αράπης» κρεµασµένος από το καµπαναριό της Παναγίας της Καθολικής παραδίνεται στις φλόγες.

Αρκετοί επίσηµοι έδωσαν χθες το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Καθολικής.

Νωρίς το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου και των ιερέων της περιοχής, ενώ οι πιστοί σχηµάτιζαν ουρά προκειµένου να προσκυνήσουν την θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Κρεµασµένος από το καµπαναριό του ιστορικού ναού ο «αράπης» το σύµβολο του κακού που εκδιώχνεται από την περιοχή, παραδόθηκε στις φλόγες ενώ οι καµπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρµόσυνα όταν ο χαρακτηριστικός δυνατός κρότος, ολοκλήρωσε το έθιµο που η ιστορία του ανάγεται στην εποχή της τουρκοκρατίας. Ακολούθησε η λιτάνευση της θαυµατουργής εικόνας την οποία συνόδευσαν υπό τους ήχους της φιλαρµονικής, οι επίσηµοι και οι πιστοί που παρευρέθηκαν στις εκδηλώ-

σεις. Ανάµεσα στους επισήµους, το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννης Κουτσούκος, οι βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Κατρίνης, Τάκης Αντωνακόπουλος και Γιώργος Κοντογιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαµπος Καφύρας, οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Νίκη Κοκκαλιάρη Λάσκαρη και Ανδρέας Μαρίνος, ο «οικοδεσπότης» δήµαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Βασίλης Κασσιανός, Παναγιώτης Θανόπουλος, ∆ηµήτρης Βύτανος, Σπύρος Βασιλείου και ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, σύσσωµο σχεδόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πηνειού, ο τέως δήµαρχος Βαρθολοµιού Χρήστος Βρυώνης, ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς, ο πολιτευτής Θεό-

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος πλαισιωµένος από τους ιερείς της περιοχής οδηγεί τη λιτανεία της θαυµατουργής εικόνας.

Εκατοντάδες πιστοί από ολόκληρο το νοµό έκαναν ουρά για να προσκυνήσουν τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας.

δωρος Βλαγκούλης, φορείς και εκπρόσωποι συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή, εκπρόσωποι των σωµάτων ασφαλείας και της 117 Πτέ-

ρυγας Μάχης Ανδραβίδας κ.α. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Με τη συµµετοχή εκατοντάδων πιστών από ολόκληρο το νοµό οι χθεσινοί εορτασµοί στη Γαστούνη.

Αναζητούν τρόπους αποσυµφόρησης του κέντρου της Ολυµπίας

Λ

ύσεις για την αποσυµφόρηση του κέντρου της Ολυµπίας, µε αφορµή την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, αναζητά ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας προκειµένου να αποφευχθούν τα φαινόµενα «µποτιλιαρίσµατος» στο κέντρο αλλά και ταλαιπωρίας των επισκεπτών που φτάνουν στην Ολυµπία καθηµερινά. Τις προηγούµενες ηµέρες πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο µε τη συµµετοχή εµπόρων και επαγγελµατιών της περιοχής για την εξεύρεση λύσης στο σηµαντικό αυτό πρόβληµα που «χτυπά» την πόρτα της Ολυµπίας κάθε χρόνο τέτοια περίοδο και κυρίως τις ηµέρες που φτάνουν στο Κατάκολο αρκετές κρουαζιέρες και οι επιβάτες τους επισκέπτονται την Ολυµπία. Το πρόβληµα δηµιουργείται – όπως εξήγησε ο ∆ήµαρχος Αρ-

χαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς – εξαιτίας της έλλειψης χώρων στάθµευσης. «Το πρόβληµα µέρα µε τη µέρα εντείνεται λόγω έλλειψης χώρου, καθώς είναι γνωστό πως οι χώροι που σταθµεύουν τώρα τα λεωφορεία είναι χώροι αποβίβασης και επιβίβασης των επιβατών. Έχουµε ξεκινήσει µια επικοινωνία και συνεργασία µε τους λεωφορειούχους και τους ιδιοκτήτες ταξί για να βρούµε τρόπο για αποσυµφόρηση της περιοχής, αλλά σε κάθε περίπτωση όποια κίνηση γίνει θα πρέπει να γίνει µε τη συνεργασία της Ζ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων. Εµείς θέλουµε να πραγµατοποιείται οµαλά η κίνηση στην περιοχή και να µην ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι οποίοι αποτελούν για την Ολυµπία τη ζωντανή µας διαφήµιση στο εξωτερικό», σχολίασε ο κ.Κοτζιάς. Αναφερόµενος και στο θέµα της µει-

ωµένης παραµονής των επισκεπτών στην αγορά της Ολυµπίας αλλά και της διαµονής τους στην περιοχή, σηµείωσε ότι υπάρχει πράγµατι πρόβληµα και σ’ αυτό το κοµµάτι, το οποίο επισηµαίνουν τόσο οι έµποροι όσο και οι ξενοδόχοι, και θα πρέπει – δήλωσε ο κ.Κοτζιάς – να βρεθεί λύση και σ’ αυτό. Σε ό,τι κάνουµε απαιτείται πρώτα σοβαρή µελέτη ώστε οι πρωτοβουλίες και προσπάθειες που θα κάνουµε να έχουν τα επιθυµά αποτελέσµατα, κατέληξε ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας, µη παραλείποντας να εκφράσει και τις ευχές του για υγεία και δύναµη σε όλο τον κόσµο, ώστε να αντιµετωπίσουµε τα όποια προβλήµατα προκύπτουν κάθε φορά, είτε οικονοµικά είτε…Καλλικρατικά. Ν.Σ

Λύση για το πρόβληµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης που παρατηρείται µε την µεγάλη και ταυτόχρονη προσέλευση µεγάλου αριθµού τουριστικών λεωφορείων – από τις κρουαζιέρες – στην Ολυµπία, αναζητά ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας σε συνεργασία µε επαγγελµατίες και φορείς της περιοχής.

«Εµείς θέλουµε να πραγµατοποιείται οµαλά η κίνηση στην περιοχή και να µην ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι οποίοι αποτελούν για την Ολυµπία τη ζωντανή µας διαφήµιση στο εξωτερικό», σηµείωσε ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς.


8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

«Το τρέξιµο της Κουλούρας» στο Αυγείο Οι παραδοσιακές κουλούρες που φτιάχνουν οι νοικοκυρές του χωριού

«Τ

ο τρέξιµο της Κουλούρας» αναβίωσε και φέτος στο δηµοτικό διαµέρισµα του Αυγείου του δήµου Ήλιδας, ένα έθιµο που έχει τις ρίζες του στα

πολύ παλιά χρόνια και αναβιώνει κάθε χρόνο ανήµερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του χωριού. Το πρωί της ∆ευτέρας του Πάσχα τελέστηκε

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε στην εκδήλωση

Θεία Λειτουργία και ακολούθησε η περιφορά της εικόνας συνοδεία καβαλάρηδων και οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν νωρίς το απόγευµα µε τον καθιερωµένο πλέον αγώνα δρόµου. Οι συµ-

µετέχοντες είχαν χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα µε τις ηλικίες και συµµετείχαν µικρά παιδιά µέχρι και ηλικιωµένοι. Οι νικητές από κάθε κατηγορία έλαβαν ως

Η εκδήλωση περιελάµβανε και χορευτικά

έπαθλο από µία κουλούρα, την ‘κουλούρα του Αγίου Γεωργίου’ που παρασκευάζουν κάθε χρόνο την ηµέρα της γιορτής του Αγίου οι νοικοκυρές του χωριού.

Μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες έτρεξαν ανά κατηγορίες

Αµέσως µετά την απονοµή των επάθλων ακολούθησε χορευτικό πρόγραµµα στην πλατεία του χωριού και οι παρευρισκόµενοι, που για ακόµη µία χρονιά ήταν πολλοί, καταχειροκρότη-

σαν αθλητές και χορευτές. Μεταξύ άλλων τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννης Κουτσούκος, ο ∆ήµαρχος

9

Ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κουτσούκος, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, ο πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλαγκούλης, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Πέτρος Προκόπης και ο πρώην ∆ήµαρχος Λεχαινών κ. Νίκος Κουλούρης, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση

Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, ο πρώην ∆ήµαρχος Λεχαινών κ. Νίκος Κουλούρης, ο πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλαγκούλης, δηµοτικοί σύµβουλοι και ιερείς της περιοχής.

Να σηµειωθεί ότι την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγείου «Ο Φυλέας». Μ.Κ.

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ

Για όγδοη φορά πάνω στ’ άλογα... πουλος κατά τη διάρκεια του σύντοµου χαιρετισµού του επεσήµανε ότι η ∆ηµοτική Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έθιµο αυτό να γίνει ένας πολιτιστικός θεσµός που θα πάρει διαστάσεις που θα ξεπερνούν τα σύνορα της Ηλείας. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν

µεταξύ άλλων οι βουλευτές Τάκης Αντωνακόπουλος και Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύργου Στάθης Καννής, οι αντιδήµαρχοι Αντώνης Καράµπελας, Γιάννης Αρ-

γυρόπουλος, Λάµπης Αριστειδόπουλος και Παναγιώτης Φραγκαντώνης, Περιφερειακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, πολιτευτές καθώς και πολύς κόσµος. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ Γεωργιόπουλος ενώ παραδίδει σε έναν από τους διαγωνιζόµενους το βραβείο του.

Γ

ια όγδοη φορά φέτος µε πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Κοινότητας Επιταλίου αναβίωσε ανήµερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, το έθιµο των αλογοδροµιών µε έπαθλο µία κουλούρα. Ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιήθηκε ήταν αυτός του RADIO OLYMPIA όπου συµµετείχαν εννέα ιππείς µε τα άλογά τους. Οι αγώνες συγκέντρωσαν κόσµο από όλες τις γύρω περιοχές αφού βοήθησε και ο καιρός που ήταν καλός. Παλιότερα, ανάλογοι αγώνες γίνονταν και πάλι στην περιοχή, ανήµερα της εορτής του καβα-

Ο ∆ήµαρχος Πύργου παραδίδει το αναµνηστικό βραβείο σε έναν από τους ιππείς των αλόγων που πήραν µέρος.

Τέσσερις κούρσες έγιναν και ο συναγωνισµός ήταν σκληρός

λάρη Αγίου, που κατέχει ξέχωρη θέση στην λαϊκή παράδοση. Η λαϊκή λατρεία του καβαλάρη Αγίου, δεν περιορίζεται µόνο στις στρατηγικές του ικανότητες και στη θεία δύναµή του, αλλά έχει άµεση σχέση µε παραδόσεις και θρύλους των τοπικών κοινωνιών. Για δεύτερη χρονιά οι αγώνες έγιναν σε κυκλική διαδροµή στην

Ωλένης Στην Τ.Κ λία του υ ο β ο τ ω µε πρ αφικού ρ γ ο α Λ ύ κο Πολιτιστι ς περιοχής τη Συλλόγου

Πρωτοµαγιά στην Κάπελη

οποία έτρεξαν τα άλογα, µε αποτέλεσµα το θέαµα να είναι πιο απολαυστικό για τους εκατοντάδες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που, όπως κάθε χρόνο, παρακολούθησαν τους αγώνες. Στο πλαίσιο των αγώνων, έγιναν τέσσερις κούρσες. Στην πρώτη κούρσα νικητής αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Βαρβούνης στη δεύτερη ο ∆ιονύσιος Βαρβούνης και στην τρίτη ιπποδροµία ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος. Στην τέταρτη όπου αγωνίστηκαν οι νικητές των προηγούµενων ιπποδροµιών και αναδείχθηκε νικητής ο Αθανάσιος Βαρβούνης. Ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευό-

Στο γραφικό εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόµου θα γιορτάσει και φέτος την Πρωτοµαγιά ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Προδρόµου Κάπελης Νοµού Ηλείας «Ο Άγιος Ιωάννης». Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 12 το µεσηµέρι της Πρωτοµαγιάς και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στη φύση και να γιορτάσουν µε χορό και τραγούδι. Πλήθος κόσµου παρακολούθησε τις αλογοδροµίες.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ… …ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Αναβίωσε και εδώ το έθιµο της «Κουλούρας»

Τ

Τ

ο έθιµο του τρεξίµατος της κουλούρας, η οποία αποτέλεσε και το «έπαθλο» για το νικητή, αναβίωσε στο χωριό Ώλενα ανήµερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, µε τη συµµετοχή των παιδιών του χωριού που διασκέδασαν µε την ψυχή τους, αλλά και τους γηραιότερους που συγκινηµένοι παρακολούθησαν ένα έθιµο που είχε χαθεί µε το πέρασµα των χρόνων για το χωριό τους.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ωλένης που τα τελευταία χρόνια κάνει µια σηµαντική προσπάθεια για την πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού, µέσα από την αναβίωση ηθών και εθίµων του τόπου. Ανήµερα του Αγίου Γεωργίου, οι µαθητές του Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου έδωσαν «ραντεβού» στην κεντρική πλατεία, όπου και έλαβε χώρα ο διαγωνισµός. Τα παιδιά έτρεξαν

Olympia Summer School on Science & ICT

Τις κουλούρες ζύµωσαν για την αναβίωση του εθίµου οι κυρίες Τρισεύγενη ∆ηµητροπούλου και Αγγελική Πετροπούλου.

Οι τρεις νικητές (από αριστερά) Γιώργος Ψύλλας, Γιάννης ∆ηµητρόπουλος και Στέφανος Θεοδωρόπουλος.

Στην αναβίωση του εθίµου συµµετείχαν τα παιδιά του χωριού, που διασκέδασαν µε την ψυχή τους.

σε τρεις διαφορετικές διαδροµές – σύµφωνα µε την ηλικία – απολαµβάνοντας τη συµµετοχή στο έθιµο για το οποίο µάλιστα ενηµερώθηκαν από τα µέλη του Συλ-

λόγου, αφού είχε να τηρηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες και δεν το γνώριζαν. Το έπαθλο για τους τρεις νικητές Γιώργο Ψυλλα (Νηπιαγωγείο), Γιάννη ∆ηµητρό-

πουλο (∆ηµοτικό Σχολείο) και Στέφανο Θεοδωρόπουλο (Γυµνάσιο) ήταν από µια κουλούρα για τον καθένα, τις οποίες είχαν ζυµώσει οι κυρίες Τρισεύγενη ∆η-

Τα παιδιά, µοίρασαν τις κουλούρες που κέρδισαν από τη συµµετοχή τους στο έθιµο, στους κατοίκους του χωριού.

µητροπούλου και Αγγελική Πετροπούλου. Τα παιδιά, θέλοντας να µοιραστούν και τη χαρά τους για τη συµµετοχή στην αναβίωση του εθίµου, µοίρασαν τις κουλούρες στους κατοίκους του χωριού που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κέντρο και στα καφενεία και οι οποίοι τους συνεχάρησαν γιατί τους «ξύπνησαν» ευχάριστες αναµνήσεις από τα δικά τους παιδικά χρόνια που συµµετείχαν στο έθιµο. Τα µέλη του συλλόγου δεν παρέλειψαν

να ευχαριστήσουν τις κυρίες που ζύµωσαν τις κουλούρες αλλά και τα παιδιά που συµµετείχαν, ενώ γνωστοποίησαν και την πρόθεση να αναβιώνουν το έθιµο κάθε χρόνο τη ∆ευτέρα του Πάσχα, ώστε να υπάρχει µεγάλη συµµετοχή, αφού η γιορτή του Αγίου Γεωργίου δε «βρίσκει» πάντα στο χωριό ετεροδηµότες και επισκέπτες, όπως συνέβη φέτος λόγω Πάσχα. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ον Ιούλιο και συγκεκριµένα από τις 4 έως τις 21, θα πραγµατοποιηθεί φέτος στην Ολυµπία και στην Αθήνα το πρόγραµµα Olympia Summer School on Science & ICT που διοργανώνει το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΑΙΤ – το ιδιωτικό πανεπιστήµιο του Ιδρύµατος Κόκκαλη. Στόχος του προγράµµατος – που συνδυάζει την ακαδηµαϊκή διδασκαλία µε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις – είναι η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων των τελειόφοιτων ή απόφοιτων πολυτεχνείων και άλλων ΑΕΙ, µέσω της φιλοσοφίας της επιστήµης, της ηθικής, της ιστορίας και της ανάπτυξης διοικητικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το φετινό πρόγραµµα επικεντρώνεται σε δυο διεπιστηµονικά πεδία, το «Smart Management of the Human Environment» και το «Social Networking». Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

∆ιήµερο δράσεων στο δάσος της Φολόης!

Από το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΑΙΤ – το ιδιωτικό πανεπιστήµιο του Ιδρύµατος Κόκκαλη

µετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν στο http://www.olympiasummerschool.com/. Ν.Σ

∆ιήµερο δράσεων και επισκέψεων στο ∆άσος της Φολόης διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εκστρατεία καθαριότητας στο δρυοδάσος, επίσκεψη στο Κέντρο Ενηµέρωσης και πεζοπορία στους καταρράκτες της Νεµούτας. Οι επισκέπτες, µέλη της εκδροµής -που θα ξεκινήσει από την Αθήνα την Παρασκευή -θα διανυκτερεύσουν στην Αρχαία Ολυµπία και το πρωί του Σαββάτου θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Κέντρο Ενηµέρωσης που έχει δηµιουργήσει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης στο παλιό σχολείο της Φολόης και θα ακολουθήσει πεζοπορία στο δάσος µε καθαρισµό του από τα σκουπίδια που δυστυχώς υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλά σηµεία. Στην προσπάθεια αυτή µπορούν και θα συµµετάσχουν όσοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής επιθυµούν να βοηθήσουν, καθώς επίσης µέλη τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων. Θα ακολουθήσει γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής µε παρουσίαση και των επιστηµονικών ερευνών που έχει κάνει το ΕΘΙΑΓΕ στο δάσος και συγκεκριµένα στα έντοµα της περιοχής. Την Κυριακή οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους καταρράκτες της Νεµούτας στο µαγευτικό φυσικό περιβάλλον µε την πλούσια ιστορία που το συνοδεύει. Ν.Σ


10 Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ

Έσβησε τα…100 Η ευχή των παιδιών, των εγγονιών και δισεγγονιών της, ήταν να τα χιλιάσει!

Η

∆ήµητρα Γιαννακοπούλου από το Χειµαδιό, η γνωστή και ως «Κουγιαµπού» στο χωριό, συµπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και έσβησε τα κεράκια της τούρτας έχοντας στο πλευρό της αγαπηµένους συγγενείς που της ευχήθηκαν…να τα χιλιάσει. Γεννήθηκε το 1911, έζησε δυο παγκόσµιους πολέµους και τον εµφύλιο και επιβίωσε. Πρόκειται για µία γυναίκα που δούλεψε σκληρά µέχρι τα βαθειά γεράµατα στα χωράφια και που η µνήµη και η διαύγεια του πνεύµατός της δεν την έχει εγκαταλείψει. Ο Θεός την αξίωσε να κάνει µεγάλη οικογένεια, την οποία έχει τη χαρά να έχει ακόµα στο πλευρό της. Το µυστικό της µακροζωΐας

Η γιαγιά ∆ήµητρα σβήνει τα 100 κεράκια της τούρτας, έχοντας στο πλευρό της αγαπηµένους συγγενείς.

Η αγάπη που παίρνει από τα παιδιά της, τον Γιώργο και τη Βάσω που ζουν στο Χειµαδιό, τον Πάνο και τον Αγγελή που ζουν στην Πάτρα και την επισκέπτονται συχνά αλλά κυρίως η προσµονή των δυο παιδιών της που ζουν στη µακρινή Αυστραλία, του Χαράλαµπου και της Χριστούλας, είναι το δικό της «µυστικό» για τη µακροζωία. Μεγάλη αγάπη όµως παίρνει επίσης και από τα

Η αιωνόβια γιαγιά από το Χειµαδιό µε τα παιδιά της Χαράλαµπο και Πάνο και τα δισέγγονά της Γιώργο και Ιωάννα.

14 εγγόνια και τα 15 δισέγγονα που έχει αποκτήσει µέχρι σήµερα, ενώ δεν αποκλείεται να δει και τρισέγγονα. Έσβησε τα 100 Κάθε φορά δε που έρχονται στην Ελ-

λάδα είναι σα να «αναζωογονείται» και να παίρνει δύναµη για την επόµενη συνάντησή τους, µετά από µια 5ετία. Έτσι και τώρα, έσβησε τα 100 κεράκια της τούρτας έχοντας στο πλευρό της τα αγαπηµένα της παιδιά, µεταξύ των οποίων και τον Χαράλαµπο που ήρθε

πρόσφατα στην Ελλάδα. Το φετινό Πασχαλινό τραπέζι της οικογένειας ήταν πιο χαρούµενο από κάθε άλλη χρονιά. Κι αυτό γιατί η γιαγιά ∆ήµητρα, όχι µόνο έσβησε τα 100 κεράκια της τούρτας αλλά ήταν ευδιάθετη και αστειεύτηκε µε όλους, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα που την αγκάλιασαν µε αγάπη.

Τα έχει…400 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αιωνόβια γιαγιά, αυτοσυντηρείται – έχει βέβαια µαζί και τα παιδιά της που την προσέχουν, αλλά έχει πλήρη διαύγεια ενώ δεν αντιµετωπίζει και ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας. Μάλιστα, χαίρει της αγάπης και εκτίµησης των συγχωριανών της που

δεν παραλείπουν, όταν τη δουν στην αυλή, να σταµατήσουν και να µιλήσουν µαζί της, να µάθουν τα νέα της. Η δική µας ευχή δεν είναι άλλη, από το να τα χιλιάσει και µέχρι τη δύση της ζωής της να έχει µόνο ευχάριστες και χαρούµενες στιγµές. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΤΟ «ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ» ΑΝΑΒΙΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Τίµησαν τον προστάτη τους Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

ον προστάτη τους Άγιο Γεώργιο τίµησαν και φέτος οι ροµά της συνοικίας Παπακαυκά Αµαλιάδας του νέου δήµου Ήλιδας, διοργανώνοντας την παραδοσιακή πλέον γιορτή που φέρει την επωνυµία «Εντερλέζι». Η γιορτή είχε προγραµµατιστεί για το βράδυ της ∆ευτέρας του Πάσχα στη συνοικία Παπακαυκά, αλλά λόγω των επικείµενων βροχοπτώσεων µεταφέρθηκε και πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο ‘∆εµίρης’ στη Μαραθιά, όπου επικράτησε το αδιαχώρητο και το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για τους ροµά η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι ανάλογη µε την ηµέρα του Πάσχα, αφού η παράδοση λέει ότι τα πολύ παλιά χρόνια ο καταραµένος όφις µπήκε µέσα στις σκηνές των τσιγγάνων για να τους κατασπαράξει. Η παρέµβαση του Αη- Γιώργη του Καβαλάρη ήταν σωτήρια, αφού πρόλαβε και σκότωσε τον όφη και από τότε θεωρείται ο προστάτης των απανταχού

τσιγγάνων και η ηµέρα που τιµάται η µνήµη του, γιορτάζεται ανεξαιρέτως από όλους τους τσιγγάνους. Ευχαριστίες και παρουσίες Τη φετινή εκδήλωση διοργάνωσε ο νεοσύστατος Σύλλογος ROM του δήµου Ήλιδας και εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µίλησε στην εκδήλωση ο γραµµατέας και υπεύθυνος Τύπου κ. Νίκος Μπατζαλής. Ο κ. Μπατζαλής στη σύντοµη οµιλία του έδωσε τις ευχές του και ευχαρίστησε θερµά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαµπο Καφύρα, καθώς επίσης και τον αντιπεριφερειάρχη οικονοµικών και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο για τη συµβολή τους, στην πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Επίσης, έστειλε τις ευχές του Συλλόγου στον περιφερειακό σύµβουλο κ. Παναγιώτη Πλατανιά για ταχεία ανάρρωση και µάλιστα έκανε γνωστό ότι ο Σύλλογος τον ανακήρυξε επίτιµο µέλος του, γιατί βρίσκεται πάντα στο πλευρό των

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης νέων αγροτών και δηµοτικός σύµβουλος κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος

+

Οι τσιγγάνοι τίµησαν τον προστάτη τους µε την καθιερωµένη µεγάλη γιορτή

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε στην εκδήλωση Μοναδικός ο Βασίλης Σαλέας µε το κλαρίνο του (Ενθετη φωτο)

ροµά. Επίσης, ο κ. Μπατζαλής ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη, για την ηθική και υλική βοήθειά του και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει και στη συνέχεια άρι-

στη συνεργασία, ώστε να αλλάξει η όψη της συνοικίας Παπακαυκά, που έχει µείνει πίσω. Τόνισε δε, ότι ο Σύλλογος ξεκινά µε όνειρα και ελπίδες και έδωσε την υπόσχεση ότι όλα τα µέλη

Το ‘παρών’ έδωσε και ο βουλευτής κ. Τάκης Αντωνακόπουλος και δίπλα του διακρίνονται ο υποδιοικητής του Α.Τ. Αµαλιάδας κ. Κώστας Γιαννακόπουλος και ο δικηγόρος κ. Γεράσιµος Παπαγιαννόπουλος

του Συλλόγου θα εργαστούν για ένα καλύτερο αύριο. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο σολίστ του κλαρίνου Βασίλης Σαλέας, που καταχειροκροτήθηκε για τη µοναδική ερµηνεία του. Την εκδήλωση τίµησαν µεταξύ άλλων µε την παρουσία τους, ο βουλευτής κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, ο

αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας κ. Πέτρος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης νέων αγροτών και δηµοτικός σύµβουλος κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος και ο υποδιοικητής του Α.Τ. Αµαλιάδας κ. Κώστας Γιαννακόπουλος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης επί οικονοµικών θεµάτων κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας κ. Πέτρος Γιαννακόπουλος

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Νο

Ι

23


Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ 11

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

17ΧΡΟΝΟ ΡΟΥΜΑΝΟ ΣΤΗ ΜΑΝΟΛΑ∆Α

Τον παρέδωσε στην Αστυνοµία… δεµένο! Τ

ον πέρασε για ζωοκλέφτη, τον κυνήγησε, τον έδεσε πισθάγκωνα και µετά ειδοποίησε τους Αστυνοµικούς της περιοχής… για να τον συλλάβουν. Για άλλη µια φορά στο «προσκήνιο»… η Μανολάδα, ενώ «πρωταγωνιστές» του νέου αυτού «περίεργου» περιστατικού ένας 33χρονος κτηνοτρόφος και ένας Ρουµάνος 17 ετών… Το περιστατικό συνέβη τη ∆ευτέρα του Πάσχα, όταν γύρω στις 9 το πρωί ο 17χρονος Ρουµάνος µαζί µε έναν 19χρονο φίλο του περνούσαν µέσα από το περιφραγµένο κτήµα του 33χρονου. Ο ιδιοκτήτης του κτήµατος θεωρώντας ότι οι δύο νέοι προσπαθούσαν να κλέψουν ζώα από το στάβλο του τους κυνή-

µατος Βάρδας σαν πειστήριο, ενώ ο 17χρονος µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο για ιατρικές εξετάσεις, παρά την άρνησή του. Τουλάχιστον αυτή τη φορά, ειδοποιήθηκε η Αστυνοµία καθώς οι µνήµες από τα γεγονότα του Ιουνίου του 2009, που οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να πάρουν… το νόµο στα χέρια τους, σέρνοντας δύο αλλοδαπούς µετανάστες από το Μπαγκλαντές στους δρόµους της Μανολάδας από ένα µηχανάκι, είναι ακόµα νωπές. Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 33χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να εµπλέκεται και στο παλαιότερο περιστατικό βίας σε βάρος των δύο αλλοδαπών από το Μπαγκλαντές.

γησε. Ο 33χρονος κατάφερε να πιάσει τον 17χρονο, τον οποίο έδεσε µε σχοινί και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνοµία. Ο 19χρονος εµφανίστηκε λίγη ώρα αργότερα, στο Αστυνοµικό Τµήµα της Βάρδας, όπου είχε προσαχθεί ο φίλος του. Με τον κτηνοτρόφο από τη Μανολάδα να επιµένει ότι οι δύο Ρουµάνοι είχαν σαν απώτερο στόχο να κλέψουν τα ζώα του και τους δύο Ρουµάνους να µην σταµατούν στιγµή να λένε ότι ήταν απλά περαστικοί µέσα από το κτήµα, κατατέθηκαν εκατέρωθεν µηνύσεις και λίγη ώρα αργότερα αφέθησαν και οι τρεις ελεύθεροι. Το σχοινί κατασχέθηκε από τους άντρες του Αστυνοµικού Τµή-

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Βανδαλισµοί στην κεντρική πλατεία Κ

αταστροφές αρκετών χιλιάδων ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι… στην κεντρική πλατεία της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κατσαρού του ∆ήµου Πύργου προκαλώντας την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας. ∆εν πίστευαν στα µάτια τους οι κάτοικοι όταν αντίκρισαν τις πλάκες της πλατείας ξεκολληµένες, τα κεραµίδια µε τα οποία είχαν φιλοτεχνήσει την παραδοσιακή βρύση να τα έχουν βγάλει, τα δέντρα σπασµένα. Μέχρι και τα παγκάκια είχαν βγάλει αλλά κατάφερε το τοπικό συµβούλιο να τα τοποθετήσει και πάλι. «Αυτό που αντικρίζετε γίνεται τις ηµέρες των αργιών, των διακοπών και των εορτών. Παιδιά από το χωριό µε αυτά που έρχονται για τις λίγες µέρες των εορτών από την Αθήνα έχουν προκαλέσει όλες αυτές τις καταστροφές που κοστολογούνται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Φθάνουν περίπου τις 10.000 και δεν υπάρχουν χρήµατα για να επισκευάσουµε τις ζηµιές», τόνισε ο πρόεδρος του χωριού κ ∆ηµήτρης Καλασκάνης που κάλεσε τους γονείς των παιδιών αυτών να τους κάνουν αυστηρές συστάσεις προ-

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ Περιοδεία του βουλευτή Νίκου Καραθανασόπουλου Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του Κ.Κ.Ε. σας ενηµερώνει ότι σήµερα θα πραγµατοποιήσει επίσκεψη στο νοµό µας ο βουλευτής Αχαΐας του Κ.Κ.Ε. Καραθανασόπουλος Νίκος. Το Πρόγραµµα της επίσκεψης θα είναι: Στις 9:30 π.µ. θα επισκεφθεί το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών. Στις 12:00 θα επισκεφθεί το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στον Πύργο και θα έχει συνάντηση µε τον Σύλλογο Γονέων-Κηδεµόνων και ΑΜΕΑ «ΙΛΙΣ». Στις 2:00 µ.µ. θα πραγµατοποιήσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύργου. Στις 7:30 µ.µ. θα µιλήσει σε εκδήλωση-συζήτηση της ΝΕ που θα πραγµατοποιηθεί στα Λεχαινά στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ Επεισόδιο για άσκοπους πυροβολισµούς Επεισόδιο έγινε την Κυριακή το µεσηµέρι στην Παλαιοβαρβάσαινα µε αφορµή τους άσκοπους πυροβολισµούς που έγιναν πάνω στο γλέντι. Ενώ το γλέντι είχε ανάψει άρχισε ξαφνικά ένας στο χωριό να πυροβολεί στον αέρα µε αποτέλεσµα κάποιοι γείτονες να ενοχληθούν και να προχωρήσουν σε φραστική αντιπαράθεση µε τον συγκεκριµένο, ο οποίος στη συνέχεια κατέβηκε στο Αστυνοµικό Τµήµα και έκανε µήνυση για εξύβριση και σωµατικές βλάβες. Στη συνέχεια οι µηνυόµενοι υπέβαλαν µήνυση εναντίον του για άσκοπους πυροβολισµούς και ψευδή καταµήνυση ενώ κατασχέθηκε και ένα πιστόλι φωτοβολίδων ρέµιγκτον το οποίο ανήκε σε έναν από τους πέντε που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι ενώ διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ Έρευνες ανοικτά της Πύλου για τυχόν αγνοούµενους Συνελήφθησαν τρεις Πακιστανοί χωρίς χαρτιά

«∆εν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», λέει ο πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Καλασκάνης

κειµένου να µην προβούν ξανά σε τέτοιες πράξεις. «Αν ξανακάνουν κάτι τέτοιο θα προχωρήσουµε σε µηνύσεις. ∆εν

πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει οι γονείς τους να τους κάνουν αυστηρές συστάσεις. Εµείς ήδη απευθυνθήκαµε στην Αστυνο-

µία για το θέµα αυτό. Αλλά αν ξαναγίνει θα υποβάλλουµε µηνύσεις κατά συγκεκριµένων ανθρώπων», τόνισε ο κ Καλασκάνης.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από αέρα και θαλάσσης για τον εντοπισµό τυχόν αγνοούµενων στα ανοιχτά της Πύλου, όπου χθες το πρωί νορβηγικό εµπορικό πλοίο εντόπισε ένα καταµαράν που είχε ανατραπεί. Στη µία και µισή µετά το µεσηµέρι αεροσκάφος ειδοποίησε ότι πιθανόν υπάρχει ναυαγός µε σωσίβιο, µε αποτέλεσµα στην περιοχή να σπεύσει ναυαγοσωστικό από το Κατάκολο. Μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος του σκάφους σύµφωνα µε το γραφείο Τύπου του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήµερα µε το πρώτο φως της ηµέρας ενώ το ναυαγοσωστικό επέστρεψε αργά το απόγευµα στο Κατάκολο. Συνελήφθησαν τρεις Πακιστανοί Εξάλλου χθες τα ξηµερώµατα συνελήφθησαν στην περιοχή του Κατακόλου από άνδρες του Λιµεναρχείου Κατακόλου τρεις Πακιστανοί οι οποίοι δεν είχαν χαρτιά εισόδου και παραµονής στην Ελλάδα. Χθες το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πύργου από όπου διατάχθηκε η διοικητική τους απέλαση. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr

ΜΑΡΑΘΙΑ ∆ιέρρηξαν οικία Άγνωστοι µπήκαν σε σπίτι στη Μαραθιά και πήραν δύο τηλεοράσεις 3000 ευρώ αξίας, δύο φωτογραφικές µηχανές αξίας 1000 ευρώ και ένα σετ γυναικείων µαργαριταριών αξίας 2000 ευρώ. Τα κεραµίδια από τη στέγη της παραδοσιακής βρύσης τα έχουν ξηλώσει .

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Πυρκαγιά σε πρόχειρο κατάλυµα Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευµα σε πρόχειρο κατάλυµα στον συνοικισµό Καθολική στη Γαστούνη. Από την πυρκαγιά και εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών

κατασκευής του το κατάλυµα καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άµεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας.

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΕΠΕΙ∆Η ΤΟ ΕΙΧΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙ

Έκανε τον γενικό διευθυντή µεγάλης εταιρείας

Η παρατηρητικότητα ενός αστυνοµικού της Ασφάλειας Πύργου οδήγησε στον εντοπισµό ενός ατόµου που στο παρελθόν ως γενικός διευθυντής µεγάλης εταιρείας αγροτικών µηχανηµάτων είχε εξαπατήσει άτοµα σε Ανδραβίδα και Τραγανό παλαιότερα. Ο Αστυνοµικός είδε τον αριθµό του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο άντρας και θυµήθηκε πως για αυτό υπήρχε σήµα πως αναζητείται και αµέσως ενηµέρωσε τους συ-

ναδέλφους του που έσπευσαν και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή της Σκαφιδιάς. Όπως διαπιστώθηκε για το αυτοκίνητο είχε γίνει µήνυση από τον ιδιοκτήτη πως το είχε υπεξαιρέσει και κατασχέθηκε από την Ασφάλεια Πύργου προκειµένου να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr

Τις πλάκες τις έχουν αποκολλήσει

Στις φλόγες ΙΧ στο κέντρο του Πύργου Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά χθες το βράδυ ένα λευκό ford που ήταν σταθµευµένο σε κεντρικό δρόµο του Πύργου. Η έγκαιρη παρέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου αποσόβησε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί και σε άλλα αυτοκίνητα που ήταν δίπλα η ακόµα και σε σπίτια. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της οδού Γιαννιτσών που εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, όταν ξαφνική η µυρουδιά του καµένου πλαστικού τους απέσπασε την προσοχή. Αναζητώντας την πηγή της µυρουδιάς αυτή εντόπισαν ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθµευµένο από το οποίο έβγαινε καπνός µπροστά και δεξιά. «Πήραµε τηλέφωνο την πυροσβεστική και

ΜΥΡΣΙΝΗ Έκλεψαν χλοοκοπτικά ∆ύο χλοοκοπτικά, µία ραπτοµηχανή και ένα σίδερο συνολικής αξίας 1100 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από σπίτι στη Μυρσίνη Λεχαινών.

ΠΥΡΓΟΣ Στόχος αυτοκίνητα και µηχανάκια Στόχο διαρρηκτών αποτέλεσαν τα ΙΧ και τα µηχανάκια αφού καταγράφηκαν τέσσερις κλοπές το τελευταίο διήµερο. Στον Πύργο από τη συµβολή των οδών Πατρών και Παπαγεωργίου, άγνωστοι έκλεψαν απογευµατινές ώρες ένα λευκό BMW. Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν το εφεδρικό κλειδί, η άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο και το δίπλωµα του ιδιοκτήτη καθώς και έγγραφα της δουλειάς του... Λίγο πιο κεντρικά στην οδό Πετροπούλου, άγνωστοι έκλεψαν ένα µηχανάκι µάρκας Daytona, όπου ο ιδιοκτήτης του το είχε σταθµεύσει έξω από το σπίτι του.

ΛΕΠΡΕΟ Τους απείλησαν… πραγµατικά τα παιδιά σε δύο λεπτά είχαν έρθει. Όµως το αυτοκίνητο είχε λαµπαδιάσει µε αποτέλεσµα να καταστραφεί», επεσήµανε ένας από τους ανθρώπους που είδαν πρώτοι την φωτιά. Τελικά κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο αλλά το ιχ είχε σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr

Ένας άντρας και µία γυναίκα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λέπρεο εξύβρισαν τους παρευρισκόµενους ενώ έναν από αυτούς τον απείλησαν µε µαχαίρι, σύµφωνα µε τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνοµία.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Έκλεψαν ΙΧ Ένα λευκό Ford έκλεψαν άγνωστοι ανήµερα του ΠΑΣΧΑ από κεντρικό δρόµο της Αµαλιάδας αξίας 1000 ευρώ καθώς επίσης διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία µε ένα µίξερ αξίας 600 ευρώ.


12

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Άσκηση και προβλήµατα µέσης Γ

ια χρονικό διάστηµα πολλών ετών σε άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη µέση τους ως µέσο αποκατάστασης συστήνονταν ασκήσεις κοιλιακών και ραχιαίων. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς προσπάθησαν να γυµναστούν αλλά

Χωρίς καντίνες η παραλία Ζαχάρως

Οι οδηγίες που δίνονται είναι συνήθως ασαφείς και αφορούν τον ορθό κοιλιακό και τους µυς που εκτείνουν τη σπονδυλική στήλη. Στην προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων που παρουσιάζονται στη σπονδυλική στήλη και έχοντας πάντα την άποψη ότι η συνηθισµένη προπόνηση κοιλιακών και ραχιαίων που προτείνεται δεν αποτελεί λύση για τα προβλήµατα της σπονδυλικής στήλης, προσεγγίζοντας το πρόβληµα από µια διαφορετική άποψη, µελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αποτελέσµατα της σύγχρονης έρευνας αλλά και την καθηµερινή αντιµετώπιση του προβλήµατος µέσω των προγραµµάτων άσκησης των γυµναζοµένων και των προπονητικών προγραµµάτων αθλητών υψηλού επιπέδου, τα συµπεράσµατα για την επίλυση του προβλήµατος εντοπίζονται στην κατανόηση των µηχανισµών που ενισχύουν και υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Η ενιαία αντιµετώπιση του νευρο-µυοσκελετικού συστήµατος αποτελεί τη σύγχρονη προπονητική αντιµετώπιση των προβληµάτων της σπονδυλικής στήλης. Τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών του νευρο-µυο-σκελετικού δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη χρήση προπονητικών ερεθισµάτων που µέχρι πρόσφατα δεν χρησιµοποιούνταν στην επίλυση των προβληµάτων της σπονδυλικής στήλης. Προπονητικά ερεθίσµατα όπως οι ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας για την ευαισθητοποίηση των ιδιοδεκτικών υποδοχέων σε σταθερό και ασταθές επίπεδο, δηµιουργούν τη βάση για τη σωστή θέση του σώµατος και την ενεργοποίηση του µυϊκού συστήµατος την κατάλληλη στιγµή και κατεύθυνση µέσω του νευροµυϊκού ελέγχου. Οι ασκήσεις ευλυγισίας και κινητικότητας για την αύξηση ή τη διατήρηση του φυσιολογικού εύρους κίνησης δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία µεταξύ των τµηµάτων της σπονδυλικής στήλης αλλά και των µελών του σώµατος που άµεσα ή έµµεσα παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο στη σωστή θέση και λειτουργία της σπονδυλικής στήλης. Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης του µυϊκού συστήµατος αποτελούν σηµαντικά προπονητικά ερεθίσµατα για την ενίσχυση στήριξης της σπονδυλικής στήλης. Τα προπονητικά ερεθίσµατα και ο τρόπος εφαρµογής τους αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση της σωστής στήριξης του άξονα του ανθρώπινου σώµατος για την αποφυγή τραυµατισµών αλλά και την αποκατάστασή τους, τόσο στην

Την πρόθεση του δήµου Ζαχάρως να µην προχωρήσει για την φετινή θερινή περίοδο στην εκµίσθωση χώρων στις παραλίες της περιοχής για την τοποθέτηση και λειτουργία καντινών, ανακοίνωσε χθες στους εκµισθωτές ο εκλεγείς δήµαρχος Ζαχάρως –που έχει τεθεί σε αργία- Πανταζής Χρονόπουλος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο δηµαρχείο. Στη σύσκεψη συµµετείχαν όλοι όσοι νοικιάζουν χώρο από το δήµο για αυτή τη χρήση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως τους ενηµέρωσε ο κ. Χρονόπουλος αλλά και οι αντιδήµαρχοι που συµµετείχαν στην σύσκεψη Τάσος Λαµπρόπουλος, Λάκης Λαµπρόπουλος, Γιάννης Μπαµπάτσικος και ο δηµοτικός σύµβουλος Χρήστος Βλάχος, ο δήµος δεν θα προχωρήσει φέτος στην εκµίσθωση χώρων στην παραλία, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούµενα χρόνια και αυτό γιατί η διαδικασία της ενοικίασης έχει πολλές φορές φέρει τον δήµο αντιµέτωπο µε την ∆ικαιοσύνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χρονόπουλος «δεν θα λειτουργήσει φέτος καµία καντίνα, η Ζαχάρω θα µείνει χωρίς καντίνες γιατί δεν αντέχουµε άλλο να βρισκόµαστε στα δικαστήρια για πράγµατα που δεν δηµιουργήσαµε εµείς αλλά τα κληρονοµήσαµε από τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές. Πριν από λίγο καιρό καταδικαστήκαµε και πάλι από το Τριµελές Εφετείο Πατρών για παράνοµες εκµισθώσεις καντινών τα προηγούµενα χρόνια στην παραλία».

Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ

∆ε λειτουργεί στη Ζαχάρω ούτε κράτος ούτε νοµιµότητα Για µια ακόµη φορά, οι εντάσεις δεν έλειψαν από τη χθεσινή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Ζαχάρως, µε την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του Κώστα Αλεξανδρόπουλου και τον εκπρόσωπο της ελάσσονος Γιώργο Μπούσµπουρα να αποχωρούν, διαµαρτυρόµενοι για την παρουσία του σε αργία δηµάρχου Πανταζή Χρονόπουλου. Σε δηλώσεις του, αµέσως µετά την αποχώρησή του, ο κ. Αλεξανδρόπουλος τόνισε: «Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρίστατο σαν δήµαρχος ο Πανταζής Χρονόπουλος. Το τραγελαφικό είναι ότι το πρωί είχε προσκαλέσει ο δηµαρχεύων Γιώργος Μπάµης, όπως τον έχει ορίσει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Τάσος Αποστολόπουλος, την οικονοµική και την εκτελεστική επιτροπή, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την πρόσκληση σαν δηµαρχεύων. Το πρωί λειτουργεί ο νόµος και το βράδυ, δήµαρχος είναι ο Πανταζής Χρονόπουλος. Για άλλη µια φορά επιστήσαµε την προσοχή στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου Νίκο Χαραλαµπόπουλο, ότι πλέον δεν µπορεί να επικαλούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι ο Πανταζής Χρονόπουλος είναι σε αργία. Εν γνώσει του παρανοµεί ο ίδιος ως πρόεδρος και ολόκληρη η παράταξη συνεργεί. Αποχωρήσαµε διαµαρτυρόµενοι έντονα για την γελοιοποίηση του δηµοτικού συµβουλίου που επιχειρείται για άλλη µια φορά από την πλειοψηφία και τον Πανταζή Χρονόπουλο. Είναι καιρός το κράτος να αντιληφθεί ότι στη Ζαχάρω δεν λειτουργεί ούτε το κράτος ούτε η νοµιµότητα, λειτουργεί ο «νόµος» του Πανταζή Χρονόπουλου, τον οποίο δεν αναγνωρίζουµε».

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

καθηµερινή ζωή όσο και στην αθλητική δραστηριότητα. Οι έρευνες των τελευταίων ετών µας δίνουν στοιχεία για συγκεκριµένους µυς, που έχουν σηµαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της

ǼĬȃǿȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ Ȉȉ' ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 216ȘȢ ǼȀǻȅȈǾȈ 26 ǹȆȇǿȁǿȅȊ 2011 ǾȂǼȇǹ 17Ș

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

ǹȇǿĬȂȅȈ 177455 139557 139579 177477

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

50.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

7.350,00 900,00 400,00 400,00

42.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00

ǹȇǿĬȂȅȈ

ǼȊȇȍ

139290 139544 177188 177442

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

ǹ' ȁǹȋȃȅȈ ȉȇǿǻȊȂȅȊ

139045 139048 139058 139078 139096 139111 139118 139120 139145 139148 139152 139157 139176 139191 139199 139235 139250 139252 139290 139303 139313 139327 139336 139342 139344 139383 139391 139392 139424 139452 139456 139460

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 139468 139473 139491 139494 139518 139519 139522 139524 139544 139549 139557 139565 139579 139585 139587 139597 139638 139642 139674 139679 139682 139700 139701 139706 139710 139711 139718 139724 139728 139747 139760 139776

ǼȊȇȍ 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 139777 139784 139807 139812 139821 139827 139831 139862 139873 139876 139889 139909 139959 139961 139988 139997 177009 177016 177018 177043 177046 177050 177055 177074 177089 177097 177133 177148 177150 177188 177201 177211

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 177225 177234 177240 177242 177281 177289 177290 177322 177350 177354 177358 177366 177371 177389 177392 177416 177417 177420 177422 177442 177447 177455 177463 177477 177483 177485 177495 177536 177540 177572 177577 177580

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 177598 177599 177604 177608 177609 177616 177622 177626 177645 177658 177674 177675 177682 177705 177710 177719 177725 177729 177760 177771 177774 177787 177807 177857 177859 177886 177895 177943 177946 177956 177976 177994

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ȉȊȋǼȇǼȈ ȋǿȁǿǹǻǼȈ ȈǾȂǼȇǹ ȅǿ: 139 țĮȚ 177. ȉȑȜȠȢ, Įʌȩ 240,00 İȣȡȫ țİȡįȓȗȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 139000 ȑȦȢ 139999 țĮȚ Įʌȩ 177000 ȑȦȢ 177999 ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ (10/10) IJȦȞ 40,00 İȣȡȫ. ȉĮ țȑȡįȘ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİIJȐ IJİIJȡȐȝȘȞȠ ȉȚȝȒ 0,02 Ǽȣȡȫ.

ǹĬǾȃǹ 26 ǹȆȇǿȁǿȅȊ 2011 ȅ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȚțȫȞ ȁĮȤİȓȦȞ ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ Ȇ. ǻǾȂȅȆȅȊȁȅȈ Ǿ ȀȁǾȇȍȈǾ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ

17Ș ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 26ȘȢ ǹȆȇǿȁǿȅȊ 2011

ȂǼīǹȁȅȈ ȁǹȋȃȅȈ ȊȆȅȁȅǿȆǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ

ȈǼǿȇǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ

ȈȉȅǿȋǼǿȅ

42661

Ǽ

42661

ǹ+Ǻ+ī+ǻ

ȈȊȃȅȁȅ

9Ș 7Ș

Ǻ 'ȁǹȋȃȅȈ ȉȇǿǻȊȂȅȊ ī'ȁǹȋȃȅȈ ȉȇǿǻȊȂȅȊ

42661 42661 42661

Ȉİ ȩȜİȢ IJȚȢ ȐȜȜİȢ ıİȚȡȑȢ

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ ǹȇǿĬ.

ȉǿȂǾ ȀǹȉǹȁȅīȅȊ 0,02 ǼȊȇ ȍ ȀȊȀȁȅĭȅȇǾȈǹȃ ȈǼǿȇǼȈ 10 www.krati ka-laxeia.gr

άµεσα ή έµµεσα στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Το τρίτο σύστηµα αποτελείται από το νευρικό σύστηµα και συντονίζει τη δράση των δύο παραπάνω συστηµάτων. Το νευρικό σύστηµα αποτελεί σύστηµα ελέγχου του µυοσκελετικού συστήµατος µέσω των νευρικών ώσεων και των ιδιοδεκτικών ερεθισµάτων. Οι ασκήσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µέσης πρέπει να απευθύνονται πρωταρχικά στον εγκάρσιο κοιλιακό και τον πολυσχιδή και στη συνέχεια σε όλους τους άλλους µυς που άµεσα ή έµµεσα σταθεροποιούν και υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Η δράση του εγκάρσιου κοιλιακού στη σπονδυλική στήλη µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν έµµεσος έλεγχος της αστάθειας και αύξηση της ακαµψίας της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Ο εγκάρσιος κοιλιακός συσπάται πριν τους άλλους µυς του σώµατος και δηµιουργεί τη βάση για την κίνηση του σώµατος. Η σύσπασή του γίνεται 30ms πριν την κίνηση των άνω άκρων και 110ms πριν την κίνηση των κάτω άκρων. Η σύσπασή του δηµιουργεί ένα άκαµπτο κύλινδρο λόγω της θέσης του και του σχήµατος στεφάνης, κινητοποιεί τη θωρακοσφυϊκή περιτονία και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, δίνοντας το έναυσµα για τη σύσπαση του διαφράγµατος και των µυών του πυελικού εδάφους. Ο πολυσχιδής είναι ο µόνος µυς που διατρέχει όλο το µήκος της σπονδυλικής στήλης, από το ιερό οστό έως το δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο. Ο πολυσχιδής είναι ένας σηµαντικός σταθεροποιός της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, η δράση και η νεύρωση του είναι διαφορετική από τους άλλους µυς που εκτείνουν τη σπονδυλική στήλη και µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν αυτόνοµη µονάδα. Εµβιοµηχανικές µελέτες έδειξαν ότι συµµετέχει σχεδόν κατά 70% στην ακαµψία της σπονδυλικής στήλης που οφείλεται σε άµεση µυϊκή δραστηριότητα στο επίπεδο των Ο4 - Ο5. Από διάφορες µελέτες προκύπτει ότι ο πολυσχιδής παρουσιάζει χαµηλή ενεργοποίηση σε περιπτώσεις αστάθειας της σπονδυλικής στήλης και ειδικά κατά την έκκεντρη συστολή, µικρή ανοχή στην κόπωση σε άτοµα µε ιστορικό προβληµάτων µέσης και ατροφία των ταχείας συστολής µυϊκών ινών και αλλοιώσεις στις βραδείας συστολής µυϊκές ίνες. Για την ενδυνάµωση των µυών που σταθεροποιούν το σώµα δεν απαιτείται µεγάλη αντίσταση καθώς γνωρίζουµε ότι αυτοί οι µυς ενεργοποιούνται σε χαµηλά επίπεδα έντασης, αργά και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Έτσι ασκήσεις που χρησιµοποιούν σαν αντίσταση το βάρος των µελών του σώµατος ή όλου του σώµατος, αρκούν συνήθως για την εκγύµνασή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 35/Γ.∆.

ȀǼȇǻǾ ȉȇǿǻȊȂȅȊ ȁǹȋȃȅȊ: 2.000.000,00 ǼȊȇȍ

www.kratika-laxeia.gr

ĭȅȇȅȈ

σπονδυλικής στήλης καθώς έχει αποδειχθεί ότι η αστάθεια της σπονδυλικής στήλης συνδέεται µε τα γνωστά προβλήµατα µέσης. Τρία συστήµατα, στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους ευθύνονται για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Το ένα σύστηµα αποτελείται από τα οστά και τους συνδέσµους της σπονδυλικής στήλης που παθητικά συµµετέχουν στη σταθεροποίησή της, αλλά προσφέρουν τα µέγιστα καθώς τα κυρτώµατα της σπονδυλικής στήλης της δίνουν τη δυνατότητα να ανέχεται πολύ µεγάλα φορτία. Οι σύνδεσµοι της σπονδυλικής στήλης εξασφαλίζουν επιπλέον σταθερότητα αυξάνοντας την ακαµψία της σπονδυλικής στήλης προβάλλοντας παθητική αντίσταση για να παρεµποδίσουν κινήσεις έξω από το φυσικό εύρος κίνησης. Το δεύτερο σύστηµα αποτελείται από το µυϊκό σύστηµα και συµµετέχει ενεργά στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης µέσω της µυϊκής συστολής. Η συνεργιστική δράση των µυών που συµµετέχουν στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης είναι σηµαντική για τη διατήρηση ισορροπίας δυνάµεων µεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών µυών που συµµετέχουν

ȁǹȎȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ

απέτυχαν καθώς τα προβλήµατα στη µέση τους επιδεινώθηκαν και αυτό τους οδήγησε στην αποφυγή κάθε σωµατικής προσπάθειας προκειµένου να µη φορτίζουν την περιοχή της µέσης τους.

ǹǹǹǹ-

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

1.000.000,00

Ǽ Ǽ Ǽ Ǽ

850.015,00

Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου

ȀǹĬ.ȀǼȇǻȅȈ

149.985,00

400.000,00

59.940,00

340.060,00

1.400.000,00

209.925,00

1.190.075,00

300.000,00 300.000,00

44.925,00 44.925,00

255.075,00 255.075,00

75.000,00

11.175,00

63.825,00

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ ǹȇǿĬ. 2558 18474 5459 9705 14467 25219 30558 34601 37385

ǼȊȇȍ 10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

ĭȅȇȅȈ

ȀǹĬ.ȀǼȇǻȅȈ 8.575,00 4.550,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

1.425,00 450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ǹȇǿĬ.

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

ȀǹĬ.ȀǼȇǻȅȈ

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

47256 51634 53353 58531 65418 69635 72784 78091

950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ ǹȇǿĬ. 284 965 1016 2527 2558 2705 3446 4017 4628 5459 6000 6731 7512 8263 9014 9705 10456 11337 11968 12579 13656 14467 15328 15659

ǼȊȇȍ 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00

ǹȇǿĬ. 16480 17291 18042 18474 18603 18855 19326 20047 20708 21459 22340 22887 24648 25219 25800 26551 27332 27853 27934 28215 28786 29617 30558 31009

ǼȊȇȍ 350,00 500,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00

ǹȇǿĬ. 31760 32491 32668 33429 34140 34601 35322 35803 36474 37385 38036 38507 39118 39669 40437 41300 42651 42661 43411 44162 44913 45664 46435 47256

ǼȊȇȍ 350,00 500,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ

ǹȇǿĬ. 48047 48668 49619 50340 51012 51634 52056 52648 52672 53353 54144 54625 55236 55927 56638 57319 57850 58531 59302 60113 60694 61585 62366 63153

ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȇȅȈĬǼȉǾȈ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ ȂǼīǹȁȅȊ ȁǹȋȃȅȊ: 84 .

ǼʌȓıȘȢ țİȡįȓȗȠȣȞ:

Į) ǹʌȩ 40,00 İȣȡȫ ȩȜȠȚ ȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ ʌȠȣ ȜȒȖȠȣȞ ıİ

61 . 1. Ȗ) ǹʌȩ 10,00 İȣȡȫ ȩȜȠȚ ȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 42000 ȑȦȢ 42999 , 2000 ȑȦȢ 2999 țĮȚ 18000 ȑȦȢ 18999 .

ȕ) ǹʌȩ 20,00 İȣȡȫ ȩȜȠȚ ȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ ʌȠȣ ȜȒȖȠȣȞ ıİ

ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ IJȦȞ 10,00 İȣȡȫ. Ȇȇȅ Ȉȅ ȋǾ: Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȜȜĮʌȜȠȪ țȑȡį ȠȣȢ țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ ȉȅ ȂǼīǹȁȊȉǼȇȅ ȉĮ țȑȡįȘ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİIJȐ ȉǼȉȇǹȂǾȃȅ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ǿ ǼȆȅȂǼȃǾ ȀȁǾȇȍȈǾ Ĭǹ īǿȃǼǿ ȉǾȃ ȉȇǿȉǾ 3 ȂǹȎȅȊ 2011

ǼȊȇȍ 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 500,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00

ǹȇǿĬ. 63584 64295 64506 65177 65418 66339 66890 67441 67852 68343 69014 69635 70556 71797 72784 73555 74336 75047 75708 76539 77340 78091 78802 79553

ǼȊȇȍ 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 350,00 350,00

ǹĬǾȃǹ, 26 ǹȆȇǿȁǿȅȊ 2011 ȅ ǻȚİȣș ȣȞIJȒȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȚțȫȞ ȁĮȤİȓȦȞ

ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ Ȇ. ǻǾȂȅȆȅȊȁȅȈ

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3852/2010, 3584/2007 και 1416/1984 προτίθεται να προσλάβει έναν ειδικό Συνεργάτη µε εµπειρία σε θέµατα Νεολαίας και Αθλησης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: * Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και ειδικότερα του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε κύρια ειδικότητα τους ελληνικούς χορούς και δευτερεύουσα ειδικότητα σε µαθήµατα σκοποβολής και αποκατάστασης και ειδικών παθήσεων. * Να έχουν ειδίκευση, γνώση κι εµπειρία σε θέµατα άθλησης σε ∆ηµοσίους Φορείς και Οργανισµούς. * Να είναι γνώστες χειρισµού Η/Υ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µέχρι την 6-5-2011 να υποβάλλουν στο Γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σηµείωµα 3. Φωτοαντίγραφα Τίτλου σπουδών 4. Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας 5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων 6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 9. Πιστοποιητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η προϋπηρεσία τους σε θέµατα του αντικειµένου τους. Κρέστενα 26-4-2011 Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσιος Μπαλιούκος


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 13

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την αγαπηµένη µας

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΛΩΛΟΥ

ΕΤΩΝ 77 Θανούσα εν Αθήναις κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 5.30µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Κλαδέου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και τιµήσουν τη µνήµη της. Κλαδέο Αρχ. Ολυµπίας 27 Απριλίου 2011 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ω

Τον πολυαγαπηµένο µας

(Πιπίνη) ΕΤΩΝ 65 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 27-4-2011 και ώρα 4.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Αµπελώνος και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµπελώνας 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αρχοντούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νος και Κατερίνα Παυλοπούλου, Ιωάννης Παυλόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλέξανδρος, Αριάδνη –Καλλιόπη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Συγχαρητήρια Στη Βασιλική ∆αλαµάρα του Κων/νου που πήρε το πτυχίο της Φιλολογίας από το Πανεπιστήµιο Πατρών στην ειδίκευση «Κλασσικών Σπουδών» συγχαρητήρια και καλή σταδιοδροµία. Η θεία της Νία Αδρακτά

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας το γένος Κογκου που γεννήθηκε στην Αµαλιάδα Ηλείας και κατοικεί στην Αθήνα και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου και της Ελένης το γένος Μερεζιά που γεννήθηκε στην Καλαµάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν στο Κατάκολο ∆. Πύργου Ηλείας. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ του Αθανασίου και της Αγλαΐας το γένος Στασινοπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί στην Πάτρα και η ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΛΗΡΟΥ του Νικολάου και της Ευσταθίας το γένος Καπογιάννη που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο Ηλείας.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Πινδάρου 6, 1ος ορ. ΤΚ 10671, Αθήνα Τηλ. 2108254399, 8228996- FAX:2108254398 www. regionalpress –e-mail:sepe@internet.gr

Ψήφισµα Το ∆.Σ. και τα µέλη του Συνδέσµου Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για το θάνατο του συναδέλφου

ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΤΤΑ

∆ηµοσιογράφου – εκδότη της εφηµερίδας «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» που εκδίδεται στην Καστοριά. Το ∆.Σ. αποφάσισε να εκδώσει το παρών ψήφισµα και να δηµοσιευθεί σε όλες τις εφηµερίδες – µέλη του. Αποφάσισε επίσης να κατατεθεί στη µνήµη του εκλιπόντος ποσό το οποίο θα διατεθεί κατά βούληση της οικογένειάς του. Ο πρόεδρος Γιάννης Λασκαράκης Ο Γραµµατέας Γιώργος Αλεξίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισµα Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου συνήλθε εκτάκτως σήµερα 23-4-2011 µε πρόσκληση του Προέδρου του, µετά το θλιβερό άγγελµα του θανάτου του πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου ΑΛΕΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ και οµόφωνα αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του

ΑΛΕΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

O Aλέκος Σταυρόπουλος, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Υπήρξε το πρότυπο του σωστού ανθρώπου. Με τη θετική του παρουσία στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισµό και στην πολιτική, έδειχνε σε όλους µας µε µέτρο και αξιοπρέπεια τους δρόµους της ελεύθερης σκέψης, της δηµοκρατίας και της προόδου. Θα σε θυµόµαστε και θα σε ακούµε πάντα. Αυτή την υπόσχεση σου δίνουµε. Πύργος 23-4-2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΟΣ του Θεοδώρου και της Παναγιώτας το γένος Παττά που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στην Αθήνα και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας το γένος ∆έλγα που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι ∆. Αθηναίων Αττικής πρόκειται να παντρευτούν στο Περιστέρι ∆. Αθηναίων Αττικής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία

Σελήνη: 24 ηµ. Aν. Hλίου: 06.35’ ∆ύση Hλίου: 20.12’

Ευχαριστούµε θερµά τους συγγενείς, φίλους, συγχωριανούς, συναδέλφους, µαθητές και όσοι είτε µε το λόγο, είτε µε την παρουσία τους, µας στήριξαν και µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας για την απώλεια του λατρεµένου και αξέχαστου αδελφού, θείου, ανιψιού και εξαδέλφου

ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγητή Φυσικού που έφυγε από κοντά µας την 23η Απριλίου 2011 Με τη δέουσα τιµή: Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Σοφία και Κώστας Νικολούτσος, Σάκης και Ζωή Σταυροπούλου, Φώτης και Βάσω Σταυροπούλου Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ: Χρύσα, Βάσια, Μενέλαος, Ελένη, Ελένη, Αλεξία ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ: Πηνιώ Σταµατοπούλου, Αντιγόνη Σταµατοπούλου και Κατερίνα Σταµατοπούλου ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΤΩΝ 79

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πλάτανος 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντριάνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθηνά και Γεώργιος Φραγκογιαννόπουλος, Θεοδώρα και Παναγιώτης Τριάντης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χρυσούλα χα Λεπεσιώτη, Θεοδώρα και Τζοβάνη Μασσαλας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΡΑ

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας ενοικιάζει ένα (1) διόροφο, προσφάτως ανακαινισθέν, διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας της, συνολικού εµβαδού 765 τ.µ. ολόκληρον ή µεµονωµένα ανά όροφον ή σε συνδυασµό (ισόγειον µε υπόγειον κλπ) ή και το ήµισυ κάθε ορόφου, ευρισκόµενον εις το ∆ήµο Πύργου και επί των οδών Κρεστενίτου 17 και Κολοκοτρώνη. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί για εµπορική µίσθωση διαρκείας 9 ετών από της υπογραφής του ιδ. συµφωνητικού, αποκλειόµενης της χρήσεως για µπαρ – κέντρο διασκεδάσεως, επιτρεπόµενης όµως της χρήσεως δι εστιατόριον ή καφετέρια. Η πλειοδοτική δηµοπρασία θα λάβει χώρα εις τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας (οδός 28ης Οκτωβρίου 54) την 10η Μαΐου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12 µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Πληροφορίες δια τους όρους ∆ιακηρύξεως κλπ σε ώρες γραφείου, εις τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως και στα τηλέφωνα 2621022527- 2621022069 (κ. Παρασκευόπουλος). Πύργος 12-4-2011 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +Ο Ηλείας Γερµανός

ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 70

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πράσινο 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Σοφία Βασιλοπούλου και Χ. Παναγόπουλος, Θεόδωρος Βασιλόπουλος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νικολίτσα χα Θεµιστοκλή Σπυροπούλου, Γεώργιος και Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Αθηνά και Γεώργιος Τζοΐτης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :Μαριάνθη, Χριστόφορος ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου, υιού, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 61

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Κρέστενα 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αννα Η ΜΗΤΕΡΑ: Χρυσούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Χρήστος Σαραντόπουλος, Χρυσούλα και Γιώργος Χατζιδάκης, Ελένη και ∆ηµήτρης Κάγκουρας Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΝΕΣΤΟΡΑ Θ. ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΤΩΝ 79

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Κανέλλα Μοσχονά, Αιµιλία και Αριστείδης Τσακίρης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ∆ιονύσιος και Μαργαρίτα Μοσχονά, Ευάγγελος και Ιωάννα Μοσχονά Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: Θεοφάνης ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της λατρευτής µας µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

ΡΕΒΕΚΚΑΣ χας ιερέως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΤΩΝ 84

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Σώστι 27-4-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νικολέττα Κωστοπούλου, Μαρία και Χαράλαµπος Καµαρινός, ∆ιονυσία και Νικόλαος Παπανικολάου, Αντριάννα και Σταύρος Γκιβέζης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Η Α∆ΕΛΦΗ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690

Αριθ. Πρωτ. 11442

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

Περίληψη της υπ’ αριθµ. 190/2011 κανονιστικής απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλιδας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ χας ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ

Θέµα: «Εκδοση κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής µελέτης Αµαλιάδας έξωθεν Λαϊκής Αγοράς και πάρκινγκ Σταδίου Αµαλιάδας, βάσει της υπ’ αριθµ. 11/11 Απόφασης Ε.Π.Ζ.» Τροποποιεί την κυκλοφοριακή µελέτη πόλης Αµαλιάδας έξωθεν Λαϊκής Αγοράς και πάρκινγκ Σταδίου Αµαλιάδας ως εξής: -Απαγόρευση στάσης – στάθµευσης σε αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου άνω των 2 τόνων καθ’ όλο το µήκος της δηµοτικής οδού που οδηγεί στην είσοδο της Λαϊκής Αγοράς του ∆ήµου (µε τη διαχωριστική νησίδα), καθώς και της δηµοτικής οδού παραπλεύρως της περίφραξης της λαϊκής αγοράς και πάρκινγκ Σταδίου Αµαλιάδας, µε την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης (απαγορευτικών πινακίδων Ρ-40 µε ένδειξη περιορισµού ωραρίου –ηµερών αναγραφόµενη επί των πινακίδων). - Ο περιορισµός θα ισχύει κάθε Σάββατο από 02.00 έως 15.00.

το γένος Σφήκα ΕΤΩΝ 84

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Ανδραβίδα 27-4-2011 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του λατρευτού µας

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 36

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Τραγανό 27-4-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓEΩPΓIOY MAPAZIΩTH ΛEXAINA - TPAΓANO Tηλ. 26230/61346-61888 Kινητό: 6974074194

26-4-2011

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Ž Ž}ŒˆŽ ˆ—ˆšž~ˆŽ ˆ.Œ. ˜šˆ Å´É ÂÄÁž´¿¸° ÅÆ»À ¸À»֋¸ÄÈƼ¾¯ »֋¸Ä°·´ ´ÄÁËÅ°´Å»É ÆÁË ®ÄºÁË {™ˆƒŒƒ ˆ˜ˆšˆƒšˆƒŽƒ ˆ™˜{•— ˜˜ƒžƒšŽ‘ˆš•— ž™˜}Žš•— Œ™˜Ÿ•— š˜ž —˜‘˜ž Ž}Œˆƒ ƒŒ ‘ˆ ™˜ƒˆ|Œˆ {Ž‘˜ž™zˆƒ ‘ˆƒ —Œˆƒ ƒ˜™™˜ˆƒ ‘Œšˆ~ž ˆ—|™•˜ž ˆ Œ™‹ˆ}}˜—š˜ƒ ÅÆÁÀ ž™z˜, Æ»À ˆ™ˆƒŒžŽ 29 ˆ™}˜ž 2011 ¾´¼ ÃÄ´ 12 ÆÁ ֋¸Å»֋®Ä¼ ÅÆÁ ƒž—Œ{™ˆ˜ Œ—š™˜ Æ»É ¸Ä¼¹¸Ä¸¼´¾¯É ŒÀ±Æ»Æ´É Ž¿¸°´É (‘´ÀÈ¿ÁÂÁ³¿ÁË 31, {¼Á¼¾»Æ¯Ä¼Á) ˜ ı¸·ÄÁÉ ÆÁË {.ƒ. Ÿˆ™ˆ}ˆ‘˜ƒ ˆ’ž™ˆƒ ˆÀƼ¸ļ¹¸Ä¸¼–ÄÊ»É Ž¿¸°´É

ȱɏɄɊȽɒɍɁɍɒɂɜɒȽɇ ɈȽɒə 50% ȽɎɟ Ɏɟɏɍɓɑ ɎɏɍɂɏɖɟɊɂɋɍɓɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ȤɐɉȽɋɁɜȽ, ɒɍ ȦɜɖɒɂɋɐɒȽɝɋ ɈȽɇ ɒɄ ȨɍɏȾɄɀɜȽ, Ɋɚɐɘ ɒɍɓ ȱɏɄɊȽɒɍɁɍɒɇɈɍɠ ȧɄɖȽɋɇɐɊɍɠ ɒɍɓ ȠɓɏɘɎȽɝɈɍɠ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠ ȱɣɏɍɓ, ɈȽɇ ɈȽɒə 50% ȽɎɟ ɒɍ ȫɏɟɀɏȽɊɊȽ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȠɎɂɋɁɠɐɂɘɋ

www.ilia-ecorestore.gr

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Συµεών επισκόπου Ιεροσολύµων, οσ. Ιωάννου Ο όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Ειρηνούπολη της ∆εκάπολης της Κοίλης Συρίας από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, τον Θεόδωρο και τη Γρηγορία, περί το 780. Σε ηλικία µόλις εννέα ετών οι γονείς του ανέθεσαν την πνευµατική του φροντίδα και πρόοδο σε κάποιο σπουδαίο γέροντα, τον οποίο ο Ιωάννης ακολούθησε στη Νίκαια και εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη όπου έλαβε µέρος στις εκεί συγκλιθείσες Οικουµενικές Συνόδους. Όταν ο πνευµατικός του έγινε ηγούµενος της µονής ∆αλµάτων, εκείνος διορίστηκε από τον Πατριάρχη Νικηφόρο ηγούµενος της µονής των Καθαρών στη Βιθυνία, την οποία διηύθυνε ποιµαντικά για µία δεκαετία. Επειδή όµως παρά τις κακουχίες και τις στερήσεις ο άγιος παρέµεινε ακλόνητος στην πίστη του και δεν κάµφθηκε το αγωνιστικό του φρόνηµα, τον εξόρισαν «εις Κριόταυρον κάστρον των Βουκελλαρίων», όπου παρέµεινε έγκλειστος και λοιδωρούµενος επί δύο έτη. Μετά το θάνατο του δυσεβούς Λέοντα παρέµεινε προσωρινά στην Χαλκηδόνα, αλλά επί των ηµερών του αυτοκράτορα Θεόφιλου εξορίστηκε και πάλι στην Αφουσία. Εκεί µετά από δυόµισι χρόνια παρέδωσε την αγία ψυχή του. Πέµπτη 28 Απριλίου 2011 Των εν Κυζίκω εννέα Μαρτύρων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Θερµότατα ευχαριστούµε. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο καθώς και τον Ιερό Κλήρο. Πύργος 27-4-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Γεώργιος και ∆ήµητρα Κότσιρα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Νικόλαος, Πολυξένη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

™˜ƒ}ŽƒŽ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΑΛΕΚΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Θρησκευτική Πανήγυρις Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Την Παρασκευή της ∆ιακαινησίµου 29 Απριλίου 2011, εορτάζει και πανηγυρίζει µετά πάσης θρησκευτικής µεγαλοπρέπειας και επισηµότητας ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Πύργου την ετήσιο πανήγυριν της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής. Την παραµονή το Εσπέρας και περί ώρα 7µ.µ. θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Ιεροκήρυκος Αρχιµ. ∆αµασκηνού Πετράκου, όστις θα κηρύξει το Θείον Λόγον. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί ο Ορθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου όστις θα κηρύξει τον Θείον Λόγον. Στο τέλος θα επακολουθήσει η καθιερωµένη Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος κατά τη συνήθη διαδροµή. Παρακαλούνται οι Πολιτικές, Αστυνοµικές και Στρατιωτικές αρχές καθώς και οι ευσεβείς χριστιανοί της πόλεώς µας και των Περιχώρων, όπως προσέλθουν και συµπροσευχηθούν µαζί µας κατά τις Ιερές ακολουθίες για να λάβουν την χάριν της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής προς ψυχικήν ωφέλειαν αυτών. Το απόγευµα και ώρα 6.30 θα τελεσθεί παράκλησις προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ υγείας του σύµπαντος κόσµου. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ

Μεγάλη Θρησκευτική Πανήγυρις Την Παρασκευή, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής εορτάζει ο ως άνω Ιερός Ναός. Την Πέµπτη και ώρα 7.30µ.µ. θα τελεστεί ο Μεγάλος Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος κατά τον οποίον θα χοροστατήσει και θα κηρύξει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος. Το πρωί και τη συνήθη ώρα θα τελεσθεί ο Ορθρος και η Θεία Λειτουργία µετά το τέλος της οποίας θα γίνει η περιφορά της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Κατά τον Εσπερινό, Ορθρο και Θεία Λειτουργία θα ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Πύργου κ. Αγγελος Κούνας µετά των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού. Παρακαλούνται οι τοπικές αρχές καθώς και οι φιλακόλουθοι χριστιανοί όπως παρακολουθήσουν τις Ιερές τελετές προς ψυχικήν ωφέλειαν. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου


14

Οικονοµία

EUROSTAT ∆ιογκώθηκε το κρατικό χρέος στην Ευρωζώνη το 2010

Βρυξέλλες Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ευρωζώνης υποχώρησε το 2010, καθώς οι περισσότερες χώρες περιόρισαν τις δαπάνες τους µε στόχο να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα δηµοσιονοµικά τους, ωστόσο, το κρατικό χρέος διογκώθηκε, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ευρωζώνης διαµορφώθηκε στο 6% του ΑΕΠ το 2010, από 6,3% το 2009. Ωστόσο, το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε στο 85,1% από 79,3% το 2009. Όλες οι χώρες, πλην της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεµβούργου και της Αυστρίας, βελτίωσαν τα δηµοσιονοµικά τους πέρυσι, ενώ το χρέος αυξήθηκε σε όλα τα κράτη-µέλη εκτός της Εσθονίας (που είχε οριακό πλεόνασµα 0,1%). Η Εurostat ανακοίνωσε ότι το έλλειµµα της Ελλάδας διαµορφώθηκε στο 10,5% του ΑΕΠ πέρυσι από 15,4% το 2009. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλότερο του αρχικού στόχου του Μνηµονίου για έλλειµµα 8% και πάνω από την τελευταία εκτίµηση της ΕΕ και του ∆ΝΤ για 9,6%. Το ίδιο έτος, το χρέος της Ελλάδας εκτοξεύθηκε στο 142,8% του ΑΕΠ από 127,1% το 2009. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ιρλανδίας υπερδιπλασιάστηκε στο 32,4% του ΑΕΠ πέρυσι από 14,3% το 2009, ενώ το χρέος της αυξήθηκε στο 96,2% από 65,6%, καθώς η χώρα χρειάστηκε να δανειστεί κεφάλαια για να στηρίξει τον τραπεζικό της κλάδο. Στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ το έλλειµµα µειώθηκε στο 6,4% από 6,8% του ΑΕΠ το 2009, ενώ το κρατικό χρέος αυξήθηκε στο 80% του ΑΕΠ από 74,4% ένα χρόνο νωρίτερα. Μετά την Ιρλανδία και την Ελλάδα, τα υψηλότερα ελλείµµατα είχαν Βρετανία (10,4%), Ισπανία (9,2%) και Πορτογαλία (9,1%), ενώ τα µικρότερα Λουξεµβούργο (1,7%), Φινλανδία (2,5%) και ∆ανία (2,7%). Στο κρατικό χρέος, την αρνητική πρωτιά έχει η Ελλάδα και ακολουθούν οι Ιταλία (119% του ΑΕΠ), Βέλγιο (96,8%), Ιρλανδία (96,2%), Πορτογαλία (93%) και Γερµανία (83,2%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά ως προς το ΑΕΠ εµφάνισαν οι Εσθονία (6,6%), Βουλγαρία (16,2%) και Λουξεµβούργο (18,4%).

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Παράταση έως 30 Σεπτεµβρίου για οριστικές δηλώσεις αµοιβών

Αθήνα Παράταση στην προθεσµία υποβολής της οριστικής δήλωσης αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα καθώς και της προθεσµίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Όπως προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών κ. ∆. Κουσελά οι δύο προθεσµίες που έληγαν αντίστοιχα στις 29 Απριλίου και 29 Μαΐου παρατείνονται έως 30 Σεπτεµβρίου, προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή των δηλώσεων µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του TAXISnet.

Στα ύψη διατηρούνται οι τιµές του χρυσού

Aθήνα Oριακή αποκλιµάκωση κατέγραψαν χθες οι τιµές του χρυσού, διατηρούµενες στα 1.500 δολάρια η ουγγιά. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,4%και διαµορφώνεται στα 1,4523 ανά δολάριο. Η τιµή σποτ του χρυσού στις ασιατικές αγορές διαµορφώνεται στα 1.504 δολάρια η ουγγιά, αρκετά πιο χαµηλά από τα επίπεδα ρεκόρ των 1.518,10 δολάρια η ουγγιά στα οποία αναρριχήθηκε χθες. Σύµφωνα µε αναλυτές ο χρυσός είναι ευάλωτος σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα στην ισοτιµία του δολαρίου. Στο πλαίσιο αυτό εκτιµούν πως µακροπρόθεσµα η τιµή του θα επηρεασθεί σε σηµαντικό βαθµό από τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, αλλά και από τον πληθωρισµό στη Κίνα.

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Πρόσθετα µέτρα τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ φέρνει η αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2010

Στα µέσα Μαΐου ο λογαριασµός Αθήνα Η αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2010 στο 10,5% του ΑΕΠ από 9,4% που ήταν η αρχική εκτίµηση, σε συνδυασµό µε την «µαύρη τρύπα» του προϋπολογισµού στο πρώτο φετινό τρίµηνο, αναµένεται να διαµορφώσει το πακέτο πρόσθετων µέτρων για το 2011 υψηλότερα από τα 3 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν πριν το Πάσχα. Η διαφορά σε απόλυτα µεγέθη σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του ελλείµµατος είναι 2,3 δισ. ευρώ και αυτό σηµαίνει ότι για να µειωθεί το έλλειµµα φέτος στο 7,4% του ΑΕΠ απαιτούνται επιπλέον ισόποσα µέτρα. Πριν το Πάσχα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το ύψος των πρόσθετων µέτρων για φέτος θα διαµορφωθεί σε 3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από την τρόικα εκτιµούν ότι αυτό το ποσό δεν φτάνει και πιέζουν για µέτρα κοντά στα 4 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού, η «µαύρη τρύπα» στο πρώτο τρίµηνο ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα µέτρα του 2012 θα επισπευθούν ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν. Μεταξύ των µέτρων που πρέπει να παρουσιαστούν στην τρόικα που θα έρθει στις αρχές Μαΐου στην Αθήνα, να κατατεθούν στη Βουλή µέχρι τα µέσα του µηνός και να ψηφιστούν ως τις αρχές Ιουνίου µαζί µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα των 23 δισ. ευρώ, εκτιµάται ότι θα είναι τα εξής: Η σύνδεση των κοινωνικών επιδοµάτων µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, η µείωση των υπερωριών, των επιχορηγήσεων και των δαπανών στο ∆ηµόσιο, καθώς και η κατάργηση φορέων. Επίσης,

εξετάζεται η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε µη αλκολούχα ποτά και στο φυσικό αέριο, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας και η µετάταξη αγαθών και υπηρεσιών από τον µεσαίο συντελεστή ΦΠΑ (13%) στον υψηλό (23%). Σε ό,τι αφορά, τέλος, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα των 23 δισ. ευρώ και τις αποκρατικοποιήσεις, ΕΕ και ∆ΝΤ ζήτησαν από την κυβέρνηση να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Η τακτική επίσκεψη των επι-

θεωρητών της τρόικας αναµένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ θα αξιολογήσουν εάν η χώρα έχει πετύχει τους στόχους και εάν σηµειώνει αρκετή πρόοδο για να λάβει την επόµενη δόση, ύψους 12 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης θα βρίσκεται το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. «Εάν έχουµε αµφιβολίες για το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα ή εάν δεν είναι αυτό που περιµέ-

νουµε, θα προχωρήσουµε σε µια ειλικρινή αξιολόγηση» είχε δηλώσεις την προηγούµενη εβδοµάδα πηγή από την ΕΕ, σε ερώτηση εάν η επόµενη δόση των δανείων θα εξαρτηθεί από το πόσο πειστικό είναι το πρόγραµµα της Ελλάδας. Πάντως, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας δυσκολεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και ότι θα χρειαστούν νέα µέτρα.

Απώλειες 0,4% στο Χρηµατιστήριο µε το βλέµµα στα σενάρια αναδιάρθρωσης Αθήνα Αρνητικό κλίµα επικράτησε στο Χρηµατιστήριο καθώς οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν µέσω σεναρίων αναδιάρθρωσης του χρέους, τα οποία ενισχύθηκαν και από την ανοδική αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2010 στο 10,5% του ΑΕΠ. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,40% στις 1.425,57 µονάδες και η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα

41,81 εκατ. ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι το χαµηλότερο του 2011. Ενδοσυνεδριακά, η αγορά διολίσθησε µέχρι τις 1.419,86 µονάδες. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε απώλειες 0,45%, ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης έχασε 0,37% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε κέρδη 0,33%. Ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών υποχώρησε κατά 0,65%. Στο σύνολο των µετο-

χών που διακινήθηκαν, 57 έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος, 62 σε θετικό, ενώ 37 παρέµειναν αµετάβλητες. Στην αγορά οµολόγων, το spread ανήλθε µέχρι τις 1.207 µονάδες βάσης (+43 σε σχέση µε το άνοιγµα) και το επιτόκιο αυξήθηκε έως το 15,38% (+0,32%). Η απόδοση του 2ετούς οµολόγου εκτινάχθηκε στο 24,20%! .

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΒΑΞ ΑΒΕ ΑΓΚΡΙ Α∆ΑΚ20 ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΚΑΤ ΑΛΚΟ ΑΛΜΥ ΑΛΣΙΝ ΑΛΤΕΚ ΑΛΤΕΡ ΑΛΦΑ ΑΝ∆ΡΟ ΑΝΕΚ ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΑΡΑΙΓ ΑΡΒΑ ΑΣΚΟ ΑΣΠΤ ΑΣΤΑΚ ΑΣΤΗΡ ΑΤΕ ΑΤΕΚ ΑΤΕΡΜ ΑΤΛΑ ΑΤΡΑΣΤ ΑΤΤ ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΑΧΟΝ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡ∆Α ΒΑΡΝΗ ΒΕΛΛ ΒΙΒΑΡΤ ΒΙΒΕΡ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΣΚ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣΚ ΒΟΣΥΣ ΒΟΧ ΒΡΑΙΝ ΒΥΤΕ ΒΩΒΟΣ ΓΑΛΑΞ ΓΕΒΚΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΤΕ ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΗ ∆ΙΑΣ ∆ΙΟΝ ∆ΙΧΘ ∆ΟΛ ∆ΟΜΙΚ ∆ΟΥΡΟ ∆ΡΟΜΕ ∆ΡΟΥΚ ΕΒΖ ΕΒΡΟΦ ΕΓΝΑΚ Ε∆ΡΑ Ε∆ΡΙΠ ΕΕΕΚ ΕΚΤΕΡ ΕΛΑΙΝ ΕΛΑΣΚ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ ΕΛΙΧΘ ΕΛΚΑ ΕΛΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΜΕΚ ΕΛΜΠΙ

1,06

+0,95%

4545

0,17

-5,56%

54

1,83

+4,57%

100

0,16 2,60 0,45 0,60

-5,88% +1,17% +2,27%

420011 139 5400 490

0,05

2945

3,65

-0,27%

862371

0,18 2,50 0,63 2,01 4,63

-6,72% -10,00% +1,01% +2,43%

25483 10 169 5117 4740

-2,68% -2,13%

56783 2020 140 233679

0,16 7,60 2,19 0,46

0,86 0,04 0,48 0,98 0,41

0,12

-1,15% -5,88% +2,13% +2,56%

+9,09%

0,92 0,07 0,16 3,99

13187 20000 500 172734 4600

10 37016

+6,67% -3,62%

1000 6000 87119

0,55 0,60 0,34

+1,85% -3,23% +6,25%

20 152303 1010

2,47 1,28

-2,37% +0,79%

44235 5389

11,01 0,63 0,80 1,55 0,23 0,80 0,79

+0,09% +1,59% -1,25% +6,16% -4,17% +1,27% +3,95%

128771 167315 48039 2500 3539 10435 10

1,09 0,40

+0,93% +2,56%

10659 1938

+6,30% -0,37%

2490 31570 393197

0,04 1,35 18,91

0,46

1,03 32,82 3,04

+2,22%

-0,18% +2,01%

1080

956 2875 149610

ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΡ ΕΛΤΚ ΕΛΤΟΝ ΕΛΥΦ ΕΛΦΚ ΕΜ∆ΚΟ ΕΜΠ ΕΝΒΙ ΕΝΚΛΩ ΕΝΤΕΡ ΕΠΙΛΚ ΕΠΣΙ ΕΣΥΜΒ ΕΤΕ ΕΤΕΜ ΕΥΑΠΣ ΕΥΒΡΚ ΕΥ∆ΑΠ ΕΥΠΙΚ ΕΥΠΡΟ ΕΥΡΟΜ ΕΥΡΩΒ ΕΥΡΩΣ ΕΦΤΖΙ ΕΧ ΕΧΑΕ ΖΑΜΠΑ ΖΗΝΩΝ ΗΛΕΑΘ ΗΡΑΚ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΟΝΑ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥ∆Α ΙΜΠΕ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΡ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΦΙΣ ΙΝΦΟ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΚΑΘΗ ΚΑΜΠ ΚΑΝΑΚ ΚΑΡ∆ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΚΑΤΣΚ ΚΕΚΡ

7,19 0,80 1,54 0,60

1,18

0,44

+0,70% -2,44% -1,64%

-1,63%

+10,00%

17197 2350 200 5836

5076

1

3,26 5,33 0,48 4,73

-0,61% 8000 -1,30% 1717215 222 +0,64% 1251

5,28 0,52 5,90 0,94 3,45

+1,96% -1,67% -8,65% +0,88%

13299 240 1621 2001 834022

0,59

+1,72%

219

5,00

-2,34%

178424

-1,80% +1,56% -2,33%

45595 2075 363 3600 46091

0,26 0,24 4,40 1,30 0,42

0,26 0,87 2,28 0,69

+8,33% +3,57% -0,87% +1,47%

0,63 0,39

5900 1283 32238 485 1360 117720

3,87 0,94 1,61

-0,26% +6,74% -2,42%

70 7500 1100

1,90

-0,52%

1150

2,23

+2,91%

630

ΚΕΠΕΝ ΚΕΡΑΛ ΚΛΕΜ ΚΛΜ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΚΜΟΛ ΚΟΜΠ ΚΟΡ∆Ε ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΦΚ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΚΥΠΡ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΜ ΛΑΒΙ ΛΑΜ∆Α ΛΑΜΨΑ ΛΑΝΑΚ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΛΙΒΑΝ ΛΟΓΟΣ ΛΟΥΛΗ ΛΥΚ ΜΑΘΙΟ ΜΑΙΚ ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΦΒ ΜΑΣΟΠ ΜΕΒΑ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ ΜΗΧΠ ΜΙΓ ΜΙΓΡΕ ΜΙΝ ΜΙΝΟΑ ΜΛΣ ΜΟΗ ΜΟΝΤΑ ΜΟΤΟ ΜΟΥΖΚ ΜΟΧΛ ΜΠΕΛΑ ΜΠΕΝΚ ΜΠΟΚΑ

0,13 1,27 0,78 0,04

-18,75% -4,51% +4,00%

11000 2179 6766 2000

4,10

-1,91%

1000

0,49 1,25

-2,00% +1,63%

1200 1290

0,50 1,94

-3,00%

1200 2314

0,82

-3,53%

1624

2,34 0,54 0,41 0,42 3,50 18,99

+0,43% +8,00% +7,89% -4,55% -0,47%

464708 1179 3800 20479 19761 350

0,51

+4,08%

240

1,75

+0,57%

1900

0,55 0,15

+3,77% +7,14%

1198 10220

0,83

571591

9,36 0,25 0,17 0,72

-2,50%

2,65 2,48 8,85 0,35

-4,27%

5,17

21712 25012 2000 337558

3686 12900 33678 2360

-1,67% +3,03%

-2,82%

0,09

101762

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ FTSE/ASE 20 FTSE/ΧΑ LIQUID FTSE/ASE Market FTSE/ASE MIDCAP FTSE/ASE SMALLCAP FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

1.425,57 643,54 1.266,69 1.452,05 1.441,93 242,39 1.557,12 571,22 791,64 1.700,08 3.594,09 1.875,07 2.385,63 756,53 2.731,33 3.002,78 2.506,79 2.527,47 2.196,55 1.060,24 6.761,45 414,92 3.128,69 7.594,78

3000

-5,76 -2,92 -4,51 -6,28 -5,37 0,80 26,35 2,16 -5,17 -7,55 -75,65 27,57 10,04

-0,40 -0,45 -0,35 -0,43 -0,37 0,33 1,72 0,38 -0,65 -0,44 -2,06 1,49 0,42

-4,38 -23,53 -9,39 -34,92 22,02 -6,35 -20,13 -17,76 5,35 37,40

-0,16 -0,78 -0,37 -1,36 1,01 -0,60 -0,30 -4,10 0,17 0,49

ΜΠΟΠΑ ΜΠΤΚ ΜΥΤΙΛ ΝΑΚΑΣ ΝΑΥΠ ΝΑΥΤ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΝΙΚΑΣ ΝΙΟΥΣ ΝΤΟΠΛΕΡ ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΟΛΘ ΟΛΚΑΤ ΟΛΠ ΟΛΥΜΠ ΟΠΑΠ ΟΠΤΡΟΝ ΟΤΕ ΟΤΟΕΛ ΠΑΙΡ ΠΑΡΝ ΠΑΣΑΛ ΠΕΑ ΠΕΙΡ ΠΕΡΣ ΠΕΡΦ ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣ ΠΡ∆ ΠΡΕΖΤ ΠΡΟ ΠΡΟΦ ΠΣΥΣΤ ΡΕΒ ΡΙΛΚΕ ΡΙΝΤΕ ΣΑΙΚΛ ΣΑΝΥΟ ΣΑΡ ΣΑΡΑΝ ΣΑΤΟΚ ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΟ ΣΕΝΤΡ ΣΙ∆Ε ΣΙ∆ΜΑ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙ ΣΠΙΝΤ ΣΠΡΙ ΣΠΥΡ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΕΓΟ ΤΕΚ∆Ο ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΞΤ ΤΖΚΑ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΤΣΟΥΚ ΤΤ ΥΑΛΚΟ ΥΓΕΙΑ ΦΙΕΡ ΦΙΝΤΟ ΦΛΕΞΟ ΦΟΛΙ ΦΟΡΘ ΦΡΙΓΟ ΦΡΛΚ ΧΑΙ∆Ε ΧΑΚΟΡ ΧΑΤΖΚ ΧΚΡΑΝ

0,34 5,26

-2,86%

0,31 0,15

3651 44351

512 156

0,63 1,09 0,40

-2,48% +5,26%

5710 455 10

14,09

-2,15%

696

15,19 1,30 14,75

-1,56% -2,24% -1,40%

3024 4455 262158

7,98 1,70

+1,01%

397857 412

0,66 0,33 0,76 1,09

8998 -2,94% 1912 +1,33% 10150 -1,80% 2244003

0,52 4,57

+1,96%

14790 110

0,19

+5,56%

22807

0,56 0,46 0,12

-1,75%

123134 1270 4000

-7,69%

0,50

21600

3,26

1600

0,10

-9,09%

360

0,53 0,37 2,63

+1,92% +2,78% -2,95%

3100 17939 39481

0,35 1,33

+2,31%

6357 10

0,58

+3,57%

7453

0,35 0,90

6340 19335

3,18

+0,95%

9445

17,78 9,35 0,18 2,88

+0,23% -2,30% +5,56% -1,37%

25177 64 904 140293

0,43

-4,44%

16099

8,57

+0,82%

652

0,44 11,50 5,80 1,17 0,72

+0,09% +3,76% -0,85% +2,86%

28559 4451 26405 440 2130


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Προσφορά βιβλίων στην Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη

Τ

ην Παγκόσµια ηµέρα του βιβλίου, στις 23 Απριλίου που φέτος συνέπεσε µε το Μεγάλο Σάββατο, επέλεξαν τα µέλη του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Αµαλιάδας, για να παραδώσουν στην Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας ένα σηµαντικό αριθµό βιβλίων. Τα βιβλία συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια του πάρτυ που είχε διοργανώσει το ∆ίκτυο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, τον ένα χρόνο ζωής του. Τότε, τα µέλη του ∆ικτύου είχαν κάνει κάλεσµα σε όλους να δωρίσουν ένα βιβλίο για να ενισχύσουν τη βιβλιοθήκη και η ανταπόκριση ήταν µεγάλη.

Τα βιβλία παραδόθηκαν από τα µέλη του ∆ικτύου στην πρόεδρο της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κα Εύη Πάλλα- Χρονοπούλου, η οποία µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα βιβλίου δήλωσε: «Ό,τι καταγράφουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, ό,τι διανοείται ο άνθρωπος και ό,τι δεν µπορεί να συλλάβει, όλα είναι καταγεγραµµένα στα βιβλία του κόσµου. Τα βιβλία είναι και το βασικό κτήµα της ανθρωπότητας, η δε αξιοποίησή τους φανερώνει την πρόοδό της».

Η ΡΟΒΙΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τα µέλη του ∆ικτύου παρέδωσαν τα βιβλία στην πρόεδρο της βιβλιοθήκης κα Εύη Πάλλα- Χρονοπούλου

Σε µέτρια επίπεδα

Αναβίωσε το πανηγύρι στο χωριό Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΓΟΡΑ Α Η Ε Κ ΚΙΝΗΘΗ Σ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΛΙΑ∆Α ΧΑ Μ Α Σ Η Τ Σ ΤΟΥ ΠΑ Κάτω από τον ιστορικό πλάτανο κάθισαν οι αντιδήµαρχοι του δήµου Ήλιδας και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Σ

ε µέτρια επίπεδα κυµάνθηκε η κίνηση στην αγορά της Αµαλιάδας τις ηµέρες του Πάσχα, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληµατισµό στους καταστηµατάρχες, καθώς περίµεναν πτώση σε σχέση µε πέρυσι, δεν περίµεναν όµως ότι η πτώση θα ήταν τόσο µεγάλη.

Ένας πρώτος απολογισµός δείχνει ότι «κινήθηκαν» περισσότερο ορισµένες κατηγορίες καταστηµάτων, ενώ κάποιες άλλες βρέθηκαν αντιµέτωπες µε το µειωµένο ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού, απόρροια της οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλα τα νοικοκυριά και της κακής ψυχολογίας των καταναλωτών. Αυτό που διαπίστωσαν οι καταστηµατάρχες το φετινό Πάσχα, ήταν ότι οι καταναλωτές επικεντρώθηκαν σε πολύ συγκεκριµένες αγορές και τίποτα πέραν αυτών που χρειάζονταν, αφού δεν υπήρχαν περιθώρια για σπατάλες. Πάντως, οι καταστηµατάρχες δεν χάνουν το κουράγιο τους και ευελπιστούν ότι το κλίµα θα αλλάξει όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος

Πέτρος Παπαδάτος (Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας)

Οι κάτοικοι της Ροβιάτας αναβίωσαν χθες το πανηγύρι του χωριού

«Είναι γεγονός ότι ορισµένες κατηγορίες καταστηµάτων κινήθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, ο µέσος όρος όµως κινήθηκε µέτρια. Θέλουµε να ελπίζουµε ότι πιθανόν να είναι ένα πρώτο δείγµα ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας».

Η κίνηση στην αγορά της Αµαλιάδας κυµάνθηκε σε µέτρια επίπεδα

Ευστάθιος Κοντωνής «∆εν κινήθηκε πολύ καλά η αγορά και γενικότερα οι αγορές έγιναν µε µέτρο και ζητούσαν συγκεκριµένα πράγµατα. Ήταν βέβαια αναµενόµενο, αλλά δεν περίµενα ότι θα πήγαιναν και τόσο άσχηµα τα πράγµατα. Τώρα κάνουµε υποµονή και ελπίζουµε ότι µε το ξεκίνηµα του καλοκαιριού θα αλλάξουν τα πράγµατα».

Φίλιππος ∆αλαµάρας «Σίγουρα έχουν αλλάξει τα δεδοµένα, γιατί ο κόσµος δεν παίρνει δώρα και δεν ψωνίζει στις γιορτές. Η µη καταβολή του δώρου έχει φέρει τα πάνω- κάτω στην αγορά και είναι και η ψυχολογία του κόσµου που δεν κινήθηκε η αγορά τις γιορτές. Θεωρώ όµως ότι θα πάµε καλύτερα το καλοκαίρι».

Γενική Συνέλευση Πεζοπορικού Οµίλου Σε Γενική Συνέλευση έχει συγκαλέσει σήµερα τα µέλη του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πεζοπορικού Οµίλου Αµαλιάδας. Η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στις 6 το απόγευµα στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει εκλογή εφορευτικής επιτροπής, θα γίνει κατάθεση υποψηφιοτήτων για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και θα γίνουν προτάσεις µελών. Οι αρχαιρεσίες έχουν προγραµµατιστεί για την Τετάρτη 4 Μαΐου.

ανέφερε: «Είναι γεγονός ότι ορισµένες κατηγορίες καταστηµάτων κινήθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, ο µέσος όρος όµως κινήθηκε µέτρια. Θέλουµε να ελπίζουµε ότι πιθανόν να είναι ένα πρώτο δείγµα ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία ελπίζουµε να συνεχιστεί και µετά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, καθώς φαίνεται ότι αρχίζει να αλλάζει και η ψυχολογία των καταναλωτών. Έτσι, ελπίζουµε ότι αυτή η ικανοποιητικότερη από το αναµενόµενο κίνηση αυτή την περίοδο, έδωσε αναστολή στην πορεία του να κλείνουν περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που ανοίγουν στην περιοχή».

Σύσκεψη προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

Η

πρώτη σύσκεψη των προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του Νοµού Ηλείας θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τετάρτη στις 7 το απόγευµα στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας. Η σύσκεψη πραγµατοποιείται µετά από πρόσκληση του προέδρου Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας της ∆ηµοτικής ΚοινότηΑµαλιάδας κ. Ηλίας τας Αµαλιάδας κ. Ηλία Τσαρούχας συγκάλεσε Τσαρούχα, ο οποίος την ενηµερωτική είναι και µέλος της τρισύσκεψη µελούς προσωρινής επιτροπής προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ελλάδας, που

προέκυψε από τη συνάντηση που έγινε στα µέσα του µήνα στα γραφεία της ΚΕ∆ΚΕ. Στην σηµερινή σύσκεψη θα γίνει ενηµέρωση των προέδρων από τον κ. Τσαρούχα και τον πρόεδρο της ∆.Κ. Πύργου κ. Σπύρο ∆αρζέντα, για τα όσα διηµείφθησαν στην Πανελλαδική σύσκεψη της Αθήνας στις 15 Απριλίου, σχετικά µε τα όσα αφορούν τις αρµοδιότητες των Συµβουλίων και των προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων που περιλαµβάνει ο νόµος ‘Καλλικράτης’. Μ.Κ.

Το γλέντι περιελάµβανε ψητά και κράτησε µέχρι αργά το µεσηµέρι

Την Παναγία της Ροβιάτας γιόρτασαν χθες οι κάτοικοι του οµώνυµου Τοπικού ∆ιαµερίσµατος του δήµου Ήλιδας και φέτος ο εορτασµός είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού το Τοπικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε το νεοσύστατο Πολιτιστικό Σύλλογο αναβίωσαν το πανηγύρι του χωριού κάτω από τον ιστορικό πλάτανο που βρίσκεται στην περιοχή. Το πρωί τελέστηκε θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής και λιτανεία της ιερής εικόνας της Παναγίας και στη συνέχεια η γιορτή µεταφέρθηκε στον ιστορικό πλάτανο που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία. Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία στο συγκεκριµένο πλάτανο επί Τουρκοκρατίας ο Ιµπραήµ κρεµούσε από τα κλαδιά του τους Χριστιανούς της περιοχής, ενώ η παράδοση θέλει την παρέµβαση της Παναγίας καθοριστική για την αποφυγή ολοκαυτώµατος ολόκληρης της περιοχής και από τότε τιµάται ανελλιπώς η µνήµη της την Τρίτη του Πάσχα. Για πρώτη φορά φέτος αποφασίστηκε να οργανωθεί και ένα µικρό γλέντι, ένα µικρό πανηγύρι κάτω από τον πλάτανο, σε µία προσπάθεια του Συλλόγου και του Τοπικού Συµβουλίου να αναβιώσουν τα ήθη και τα έθιµα και αναµένεται να καθιερωθεί η συγκεκριµένη εκδήλωση. Το παρών έδωσαν χθες µεταξύ άλλων οι αντιδήµαρχοι Ήλιδας, κ. Αβραάµ Μπούρας, κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος και κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου κ. Κώστας Νικολαβγένης, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Στάθης Κόλλιας, η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας κα Νατάσα Παναγιωτάρα και ο πρώην βουλευτής κ. Παναγιώτης Αδρακτάς.


16

Ηλειόκοσµος

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Αντιστάθηκαν στην οικονοµική κρίση Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) άσχα Ελλήνων Πάσχα µε όλη τη σηµασία της λέξης, ακόµη και στην εποχή του ∆.Ν.Τ. που δεν στάθηκε ικανό να αλλάξει τα ήθη και τα έθιµα του τόπου. Γιατί οι Έλληνες απέδειξαν ότι οι παραδόσεις καλά κρατούν και ακόµη και µε λιγότερα, τα έθιµα τηρούνται πάση θυσία, ιδιαίτερα φέτος που όλοι θέλησαν να δείξουν ότι αντιστέκονται στην οικονοµική κρίση. Άλλωστε, ο φετινός εορτασµός του Πάσχα, η Ανάσταση ήρθαν να δώσουν ένα µήνυµα ελπίδας, που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν όλοι οι Έλληνες. Στην πόλη της Αµαλιάδας και στα δηµοτικά διαµερίσµατα, οι κάτοικοι γιόρτασαν παραδοσιακά το Πάσχα και µπορεί οι σούβλες να ήταν λιγότερες και να είχαν την τιµητική τους οι φούρνοι, ο οβελίας ωστόσο δεν έλειψε, τα κόκκινα αυγά τσουγκρίστηκαν και το κρασί έρεε άφθονο.

Π

Το έθιµο θέλει τσούγκρισµα αυγών και κυρίως τα παιδιά, το τήρησαν πιστά

Με καλή διάθεση Η καλή διάθεση είχε φανεί από το βράδυ της Ανάστασης, όπου τηρήθηκε και φέτος το έθιµο µε τα βεγγαλικά και µάλιστα ίσως και περισσότερο από πέρυσι, σαν να ήθελαν όλοι να πάνε κόντρα στην οικονοµική κρίση, µε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν καλύτερες ηµέρες. Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός ήταν άκρως καλοκαιρινός και πολλοί επέλεξαν τα κτήµατά τους και κτήµατα συγγενών για να γιορτάσουν και να σουβλίσουν τον παραδοσιακό οβελία και το κοκορέτσι. Εντός της πόλης της Αµαλιάδας οι σούβλες ήταν λιγοστές, αφού οι περισσότεροι προτίµησαν να στείλουν το αρνάκι στους φούρνους και το µεσηµέρι σχηµατίστηκαν ουρές κατά τη διάρκεια της παραλαβής του για το Πασχαλινό τραπέζι. Πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν το αρνάκι στο φούρνο και έβαλαν σούβλα για το κοκορέτσι. Όπως και να έχει πάντως, οι Αµαλιαδίτες γιόρτασαν το Πάσχα παραδοσιακά. Φυσικά, την τιµητική του είχε το έθιµο µε το τσούγκρισµα των αυγών, κυρίως µεταξύ των παιδιών και το γλέντι σε πολλές περιπτώσεις συνεχίστηκε µε πολύ χορό και τραγούδι, γιατί το Πάσχα ο Έλληνας γιορτάζει και γιορτάζει µοναδικά…

Τα παιδιά απόλαυσαν το τσούγκρισµα των κόκκινων αυγών

Στο σπίτι του µηχανικού Κώστα Αντωνόπουλου συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός τον πρώην βουλευτή Ρένο Πετραλιά, τον αντιδήµαρχο Ήλιδας Βαγγέλη Χριστοφόρου, τον δικηγόρο Αντώνη Πατρινό και την παρέα τους

Τα µοτεράκια είχαν αναλάβει το γύρισµα του οβελία και οι υπόλοιποι απλά το διασκέδαζαν

Το ψήσιµο του οβελία και του κοκορετσιού θέλει τέχνη γι’ αυτό και στις σούβλες δεν πλησίαζαν όλοι, αλλά µόνο οι γνώστες του ψησίµατος!

Φυσικά, το γλέντι απαιτούσε χορό και τραγούδι

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ψήσιµο του παραδοσιακού οβελία σε σπίτια και εξοχικά


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Νίκη µε Πάµισο Του Γιάννη Μουρούτη

Μ

πορεί ο Αστέρας να είναι αδιάφορος βαθµολογικά, αλλά κόντρα στον Πάµισο αναµένεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρός και στοχεύει µόνο σε νίκη. Οι «βυσσινί» θέλουν δύο νίκες στα µατς µε Πάµισο και Καλαµάτα, που θα δώσουν µέχρι το τέλος του πρωταθλήµατος, ενώ κυρίως «κλείνουν τα αυτιά τους» στις όποιες φήµες κυκλοφορούν για το παιχνίδι του Σαββάτου(ώρα έναρξης 5 µ.µ) . Ο Αστέρας, δεν θα χαριστεί… στον Πάµισο και θέλει άλλο ένα «τρίποντο» για να συνεχίσει το πολύ καλό σερί και την θετικότατη παρουσία του β’ γύρου. Χθες οι παίκτες προπονήθηκαν σε χαλαρούς ρυθµούς, µετά το τετραήµερο ρεπό και η προετοιµασία για τον αγώνα µε τον Πάµισο θα συνεχισθεί µέχρι και την Παρασκευή. Ο Τάσος Φερεκίδης έχει διαθέσιµους όλους τους παίκτες και όπως αντιλαµβάνεται κανείς, θα παρατάξει το ιδανικότερο σχήµα στο µατς µε τους «πράσινους», που ακόµη και µε ισοπαλία, δεν θα είναι εξασφαλισµένοι… για την αποφυγή του υποβιβασµού.

Το Σάββατο θα παίξει µε τον Πάµισο ο Αστέρας

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ

«Καίει» η διοικητική κατάσταση

Σήµερα ο αγώνας της χρονιάς

Οι παίκτες του Πανηλειακού περιµένουν να δουν και αυτοί ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην οµάδα τους.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

φιλάθλους της οµάδας, που δεν βλέπουν αυτή τη στιγµή µια αχτίδα φωτός.

Έ

Κανένα ενδιαφέρον ως τώρα Η απερχόµενη διοίκηση του ΤΑΠ Πανηλειακός, µετά την ανακοίνωση παραίτησης, προσπαθεί να ολοκληρώσει την εξόφληση υποχρεώσεων από την τρέχουσα σεζόν (εξακολουθώντας να περιµένει και την τήρηση συγκεκριµένων υποσχέσεων που είχε πάρει από φορείς αλλά και ιδιώτες και οι οποίες παραµένουν ως τώρα ανεκπλήρωτες...) ενώ επιθυµεί να βρεθεί το συντοµότερο η διάδοχη κατάσταση, ώστε να υπάρξει αποτέλεσµα στη Γ.Σ. Μέχρι τώρα όµως, δυστυχώς, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιον ή κάποιους, και δεν φαίνεται κάποια λύση στον ορίζοντα. Έτσι πιθανότατα στις 9 Μαΐου ο Πανηλειακός θα βρεθεί σε πλήρες διοικητικό αδιέξοδο, µε ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για τη µεγαλύτερη οµάδα του Νοµού! *** Στον καθαρά αγωνιστικό τοµέα οι ερυθρόλευκοι επανήλθαν την Τρίτη του Πάσχα στις προπονήσεις µετά το πασχαλινό ρεπό, ενόψει πλέον του τελευταίου µατς πρωταθλήµατος µε τη Ρόδο στον Πύργο, στις 8 Μαΐου όπως αναφέραµε.

νας αγώνας, αυτός µε τη Ρόδο την επόµενη Κυριακή 8 Μαΐου, έµεινε για τον Πανηλειακό, προκειµένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του για το πρωτάθληµα του Νοτίου Οµίλου της Γ’ Εθνικής. Πάντως ο αγώνας µε τη Ρόδο δεν … καίει τους «ερυθρόλευκους», που έχουν εξασφαλίσει την παραµονή στην κατηγορία και απλά θέλουν στο φινάλε τη νίκη και κυρίως µια καλή εµφάνιση, για να ολοκληρώσουν θετικά τη φετινή σεζόν. Αυτό που … καίει, είναι οι διοικητικές εξελίξεις, που θα είναι καθοριστικές για το µέλλον της «ερυθρόλευκης» οµάδας. Υπενθυµίζεται ότι το τωρινό ∆.Σ. της οµάδας του Πύργου µε επίσηµη γραπτή του ανακοίνωση από την περασµένη εβδοµάδα γνωστοποίησε πως αποχωρεί, µετά τη λήξη της σεζόν! Για αυτό το λόγο µάλιστα, καλεί επιχειρηµατίες, φορείς και φιλάθλους της περιοχής σε ανοικτή Γενική Συνέλευση, η οποία προσδιορίστηκε ήδη για τη ∆ευτέρα 9 Μαίου, την αµέσως επόµενη µέρα δηλαδή µετά τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήµατος. Η διαδικασία αυτή προκαλεί άγχος στους

«Καθαρή» νίκη θέλει σήµερα ο Κόροιβος Αµαλιάδας.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Τ

ον πιο κρίσιµο – ίσως – αγώνα της φετινής χρονιάς δίνει σήµερα το απόγευµα ο Κόροιβος Αµαλιάδας για το πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Βόλεϊ. Η οµάδα της Αµαλιάδας υποδέχεται στο κλειστό, στις 5µ.µ., τον Γαλαξία και µε καθαρή νίκη (δηλαδή µε 3-0 σετ ή 3-1 σετ) θα «κλειδώσει» την παραµονή στην κατηγορία, ιδίως αν η ΑΕΚ χάσει στην Καρδίτσα, ή νικήσει µε 3-2 σετ. Οι κυανόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιµασία τους χωρίς να έχουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήµατα. Ο Νίκος Καραγκιόζης µάλλον θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σή-

µερα, έστω και «σφίγγοντας» τα δόντια. Να τονιστεί ότι ο Κόροιβος περιµένει στον σηµερινό αγώνα να έχει την βοήθεια των φιλάθλων της Αµαλιάδας, προκειµένου να φτάσει πιο εύκολα στη µεγάλη νίκη. Το παιχνίδι θα το διευθύνουν οι Πανούτσος, Παπασταθόπουλος. ∆εν παίζει η Μεταµόρφωση Η Μεταµόρφωση αποφάσισε να αποσυρθεί από τον εξ αναβολής αγώνα της 21ης αγωνιστικής µε τη Νίκη Αιγινίου, λόγω δυσαρέσκειας της για τον ορισµό των τριών αγώνων την Τετάρτη του Πάσχα. Έτσι, η Νίκη Αιγινίου, θα πάρει άκοπα το τρίποντο και ταυτόχρονα θα εξασφαλί-

σει την παραµονή της στην Α2. Το άλλο σηµερινό παιχνίδι είναι αυτό µεταξύ της Καρδίτσας µε την ΑΕΚ. Και αυτό το µατς θα ξεκινήσει στις 5µ.µ..

Στις 5µ.µ. µε Γαλαξία στο κλειστό

Αύριο µε Παναχαϊκή το παιδικό Αύριο Πέµπτη του Πάσχα, στις 5 το απόγευµα, το παιδικό τµήµα του Κοροίβου αντιµετωπίζει την οµάδα της Παναχαϊκής στο «Αέθλιον» στα πλαίσια του final-4 Πελοποννήσου. Ο άλλος ηµιτελικός θα γίνει στην Τρίπολη µεταξύ του Άργους και της Γ.Ε.Μ. Οι νικητές των δύο ηµιτελικών θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού της διοργάνωσης, ο νικητής του οποίου θα πάρει την πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Παίδων.

3η κλήρωση 700 2η κλήρωση 108 1η κλήρωση 723

21, 24, 27, 31, 33


ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΣΤ ΟΓ ΗΠ Ε∆ Ο…

18

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Κρίσιµη µέρα

Μεγάλη επιτυχία Ο Κόροιβος αυτή τη στιγµή και λίγες ώρες πριν τον αγώνα, ισοβαθµεί στην 9η θέση µε το Γαλαξία, ενώ η ΑΕΚ έχει δύο βαθµούς λιγότερους. Με τρίποντο κόντρα στο Γαλαξία και µη νίκη της ΑΕΚ µε τρίποντο στην Καρδίτσα, ο Κόροιβος θα εξασφαλίσει την παραµονή του στην Α2, µία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος. Και αυτό θα είναι µια σηµαντική επιτυχία για τους Αµαλιαδίτες, που δεν αντιµετώπισαν και λίγα προβλήµατα φέτος…

Η σηµερινή ηµέρα είναι πολύ κρίσιµη για την οµάδα βόλεϊ του Κοροίβου Αµαλιάδας. Πάρα πολύ κρίσιµη. Οι Αµαλιαδίτες θέλουν µόνο τη νίκη στον αγώνα µε το Γαλαξία, για να εξασφαλίσουν – σε συνάρτηση µε την ήττα της ΑΕΚ στην Καρδίτσα - την παραµονή στην Α2 Εθνική. Και για να φτάσουν σε αυτή τη σπουδαία νίκη, θέλουν σήµερα και τη βοήθεια των φιλάθλων τους, που θα πρέπει να κατακλύσουν το κλειστό της Αµαλιάδας στις 5 το απόγευµα. Χ.Κ.

Με πρωταγωνιστή τον Παναγιωτόπουλο

Θα περιµένουµε … O αγώνας µε τη Ρόδο αργεί ακόµη … Οπότε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτει στα διοικητικά και στα οικονοµικά της οµάδας, που είναι πάνω σε µια … τεντωµένη κλωστή. ∆υστυχώς στις µέρες που µας πέρασαν δεν είχαµε κάποια θετική εξέλιξη για το µέλλον της «ερυθρόλευκης» οµάδας, οπότε θα πρέπει να περιµένουµε… Πόσο θα το µάθουµε…

Χ.Κ.

Χ.Κ.

Τρίτη

Απριλίου 2011

Σε ένα ακόµη µατς ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος ξεκίνησε βασικός για λογαριασµό της 8ης Περιφερειακής οµάδας και µάλιστα ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής στην χθεσινή της ήττα... Ο παίκτης του ΠΑΟ Βάρδας, ήταν βασικός στον πρώτο ηµιτελικό του Πανελλήνιου πρωταθλήµατος περιφερειακών οµάδων “Good League ΟΠΑΠ” στην κατηγορία Παίδων απέναντι στην 2η Περιφερειακή οµάδα, που έγινε χθες στην Χαλκιδική και σηµείωσε και δύο γκολ. Πολύ καλός παίκτης, µε ταλέντο και στοιχεία να προχωρήσει στο άθληµα. Όπως και οι Καστριτσέας και Τριανταφύλλης(αγωνίστηκε ως αλλαγή χθες για 30 περίπου λεπτά) , που ήταν στον πάγκο της 8ης Περιφερειακής οµάδας. Γ.Μ

Επιστρέφει στη ∆’ Εθνική… η Θύελλα Πατρών

Τσιλιβί ή Ζακυνθιακός

Πολύ κοντά στην επιστροφή στη ∆’Εθνική, έπειτα από τρία χρόνια είναι η Θύελλα Πατρών. Με το πέρας της 27ης αγωνιστικής στην Α’Κατηγορία Αχαίας, η Θύελλα βρίσκεται στο (+ 6) και η πόρτα της απευθείας ανόδου έχει ανοίξει για τα καλά. Αν κάνει το τρία στα τρία τις τρεις αγωνιστικές που αποµένουν για να λήξει το πρωτάθληµα τότε παίρνουν την απευθείας άνοδο και δεν θα χρειαστούν µπαράζ. Η Θύελλα έχει σχετικά βατό πρόγραµµα αντιµετωπίζοντας την Αστραπή (εκτός), την Ακράτα (εντός) και τον Ίκαρο Πετρωτού (εκτός). Την ίδια στιγµή ο Ωλενιακός θα παίζει µε την Αναγέννηση (εντός), τον ∆αβουρλή Κ’ 92 (εκτός) και τον Αχαιό (εντός). Γ.Μ

Ξεκινάει και στη Ζάκυνθο ο τελικός της Α’ Κατηγορίας για το «εισιτήριο» στη ∆’ Εθνική. Εκεί θα αναµετρηθούν το Τσιλιβί µε τον Ζακυνθιακό. Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η οµάδα που θα συµπληρώσει περισσότερους βαθµούς σε δύο µατς. Αν όµως έχουµε ισοβαθµία, θα γίνει και τρίτο µατς και αν και εκεί, έχουµε πάλι ισοβαθµία, τότε θα πάρει την άνοδο ο Ζακυνθιακός, που είχε τερµατίσει πρώτος την κανονική περίοδο. Γ.Μ

Ο Ίκερ (το χταπόδι) έδειξε Ρεάλ! Πάνε οι διακοπές… Τα κεφάλια µέσα παιδιά και πάλι σκληρή δουλειά για να βγάλουµε την Ελλάδα από το µνηµόνιο…

Το Σάββατο ο 5ος Πελοποννησιακός αγώνας Υπερπήδησης Εµποδίου O Πατραικός Ιππικός όµιλος (ΠΑΤΡ.Ι.Ο.) διοργανώνει τον 5ο Πελοποννησιακό αγώνα Υπερπήδησης Εµποδίου το Σάββατο 30 Απριλίου και ώρα 12.30 το µεσηµέρι στο Νεοχώρι χαραυγής του δήµου ∆υτικής Αχαΐας. Ο αγώνας αναµένεται να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός και ο Πατραικός Ιππικός όµιλος καλεί τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν αυτό το αθλητικό γεγονός. Χ.Κ.

ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ O πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας εκφράζουν τα θερµά συλλυπητήριά τους στο µέλος και πρώην πρόεδρο της ΕΠΣΗ Γιώργο Παπαγεωργίου για το θάνατο της αγαπηµένης του µητέρας. Εκ του ∆.Σ.

Πάλι Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε ο Ίκερ το χταπόδι, όσον αφορά στο ποια οµάδα θα προκριθεί στον τελικό του Champions League, ανάµεσα στους “µπλάνκος” και στην Μπαρτσελόνα! Ο Ίκερ κατοικοεδρεύει στο ενυδρείο “Μπεναλµεδένια” της Μάλαγα και ήδη έχει αποδειχτεί µια φορά σωστός, όταν προέβλεψε Ρεάλ στον τελικό του Copa del Rey! H απόφαση δεν ήταν εύκολη, καθώς του πήρε 20 λεπτά να επιλέξει τον κύλινδρο και µένει να δούµε το αν θα βγει και αυτή τη φορά σωστός!

Πόλο - Α1 Γυναικών, 14:00 Ηρακλής vs Βουλιαγµένη Ποδηλασία: Γύρος της Τουρκίας, 15:00 Eurosport 1 Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Εθνικός Φιλιππιάδας vs ΑΕ Ποντίων Κατ. Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Ζάκυνθος vs Οδυσσέας Αν. Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Αν. Γιαννιτσών vs Κοζάνη Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 ∆όξα Κρανούλας vs Αν. Επανοµής Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Τύρναβος vs Φωκικός Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Ναυπακτιακός vs Αετός Σκύδρας Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Καλλονή vs Μακεδονικός Ποδόσφαιρο - Γ Εθνική, 16:00 Μ. Αλέξανδρος Ηρ. vs Εορδαϊκός Βόλεϊ - Α1 Ανδρών, 19:00 Novasports 3 Ηρακλής vs Ολυµπιακός Πόλο - Α1 Γυναικών, 19:00 Εθνικός vs Ολυµπιακός Πόλο - Euro League, 19:00 Ντουµπρόβνικ vs Παρτιζάν Β. Καλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσµιο πρωτάθληµα: Μόσχα, 19:45 Eurosport 1 Ποδόσφαιρο: Πρωτάθληµα Γαλλίας, 20:00 Novasports 4 ΜαρσέιγvsΝις Πόλο - Euro League, 20:00 Γιάντραν vs Μπούντβα Πόλο - Euro League, 21:00 Μλάντοστ vs Βάσας Πόλο - Euro League, 21:00 Πριµόριε vs Προρέκο Πόλο - LEN Trophy, 21:30 ΣΠΟΡ+ Σαβόνα vs Πανιώνιος Ποδόσφαιρο - Champions League, 21:45 ΝΕΤ Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπαρτσελόνα Ποδόσφαιρο - Premier League, 22:00 Novasports 1 Φούλαµ vs Μπόλτον

ΕΙΠΕ “Ήθελε Ολυµπιακό ο Βαλβέρδε”

Ληγµένες ενηµερότητες στη Σούπερ Λίγκα! Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα οµάδας της Σούπερ Λίγκας, η οποία είχε λήξει πριν τη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ωστόσο η εν λόγω ΠΑΕ προχώρησε κανονικά σε µεταγραφές, ήρθε την Τρίτη στη δηµοσιότητα και προκάλεσε εκ νέου αναταραχή στην υπόθεση των αδειοδοτήσεων και νέα ερωτηµατικά για την αξιοπιστία του πρωταθλήµατος. Την αποκάλυψη έκανε το dikisports.blogspot.com, δηµοσιεύοντας παράλληλα και τα επίµαχα έγγραφα, τα οποία παραθέτουµε και εµείς. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του µπλογκ, οι ενηµερότητες αυτές εκδόθηκαν 10 και 11 Ιουνίου

Η Ατζέντα της ηµέρας

27

του 2010 και είχαν εξάµηνη και τετράµηνη ισχύ. Συνεπώς, είχαν λήξει πριν τη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ενώ η ΠΑΕ που τις είχε καταθέσει, φέρεται να µην τις είχε ανανεώσει. Έτσι, το Γενάρη προχώρησε σε µεταγραφές, πιθανότατα χωρίς να έχει το δικαίωµα. Το µπλογκ που έκανε την αποκάλυψη, προειδοποιεί πως µέχρι σήµερα θα έχει προχωρήσει στην αποκάλυψη της οµάδας, στην περίπτωση που δεν το κάνει η ίδια η ΕΠΟ.

Ινιάκι Ιµπάνιεθ

∆ΕΝ ΕΙΠΕ “Με τόσα που παίρνει σιγά µην πήγαινε αλλού…“ Ευάγγελος Μαρινάκης

Ε ΕΠ ΠΩ ΩΝ ΝΥ ΥΜ ΜΑ Α … …

Τη δική τους Ανάσταση… Του Γιάννη Μουρούτη

Χ

ρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Υγεία να έχουµε και όλα τα άλλα θα τα βρούµε… Κρίση υπάρχει και είναι δεδοµένη, αλλά άπαντες πρέπει να επιβιώσουµε. Από δω και πέρα, στον αθλητικό τοµέα υπάρχουν αρκετά αθλητικά γεγονότα, µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Είτε σε τοπικό, είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, ακόµη και διεθνές… Το τελευταίο, αφορά βέβαια τους ηµιτελικούς του Τσάµπιονς Λιγκ και την «Τιτανοµαχία» Ρεάλ-Μπαρτσελόνα και αργότερα την προσπάθεια του Παναθηναικού στο final-fur της Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα, υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου το Σάββατο, ΑΕΚ-Ατρόµητος και βέβαια τα play-of στην Σούπερ Λίγκα, που θα κρίνουν ποιες οµάδες θα µας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, τη νέα περίοδο, µαζί µε τον Ολυµπιακό και τον κυπελ-

λούχο Ελλάδας. Στην Ηλεία από σήµερα, ξεκινούν τα µπαράζ, τα περισσότερα που έχουν διεξαχθεί στην ιστορία του τοπικού ποδοσφαίρου και τον επόµενο µήνα θα κριθούν οι κόποι µιας ολόκληρης χρονιάς, για αρκετές οµάδες. Σε αυτή τη διαδικασία, δεν µπορούν όλες οι οµάδες να βγουν κερδισµένες. Κάποιες πρέπει να κερδίσουν και κάποιες πρέπει να χάσουν… Να προσπαθήσουν τη νέα περίοδο. Όλες αναζητούν τη δική τους Ανάσταση, αλλά επαναλαµβάνουµε, η λύτρωση θα είναι για ορισµένες από αυτές. Τελειώνοντας, να υπενθυµίσουµε σε όλους , όσοι εµπλέκονται µε το τοπικό ποδόσφαιρο και όχι µόνο, ότι όλα πρέπει να γίνονται στο βωµό του αθλητισµού. Αν και πλέον, αυτή η αξία έχει χαθεί, εµείς πρέπει να κάνουµε κινήσεις τέτοιες, που να βοηθήσουµε τουλάχιστον, να αλλάξουν τα πράγµατα και να κατευθυνθούµε στο σωστό δρόµο.


Σ Π Ο Ρ 19

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΣΤΑ ΠΑΡΚΕ ΤΗΣ Α1 ΕΣΚΑ Η ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Ξεκίνησε η προετοιµασία...

Το Σάββατο µε Αχιλλέα...

Σ

τις προπονήσεις επέστρεψαν από χθες οι παίκτες του Πανηλειακού, έπειτα από τις διακοπές του Πάσχα, όπου είχαν την ευκαιρία να πάρουν πολύτιµες ανάσες, ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Οι “ερυθρόλευκοι” όπως και οι υπόλοιπες οµάδες των πλέι οφ, ξεκινούν τους αγώνες τους το Σάββατο 30 Απριλίου, µε τον Πανηλειακό να υποδέχεται το Γλαύκο στο “Γεώργιος Βασιλακόπουλος” στις 17:30, έχοντας το πλεονέκτηµα

έδρας. Αυτή είναι η πρώτη φάση των µπαράζ ανόδου και προκρίνεται η οµάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες. Oι νίκες από την κανονική περίοδο είναι 1-1 ανάµεσα στις δύο οµάδες και για αυτό το λόγο, οι παίκτες της πυργιώτικης οµάδας, θέλουν οπωσδήποτε το ροζ φύλλο ώστε να κάνουν το πρώτο από τα δύο βήµατα που χρειάζονται για να περάσουν στα ηµιτελικά των πλέι-οφ. Το κλίµα στο στρατόπεδο του συλλόγου είναι πολύ θετικό και άπαντες αισιο-

δοξούν ότι οι “ερυθρόλευκοι” µπορούν να φτάσουν µακριά. Στα αγωνιστικά, τα νέα είναι ευχάριστα καθώς ο Αγγελόπουλος επέστρεψε από τον τραυµατισµό του, ενώ παρών θα είναι και ο Μαρκόπουλος που υπηρετεί τη θητεία του πλέον στον Πύργο. Τέλος, αµφίβολος παραµένει ο ∆ανίκας, καθώς δεν έχει εξασφαλίσει ακόµα άδεια από την µονάδα του, το Σάββατο, όπου και διεξάγεται το πρώτο µατς µε το Γλαύκο.

Π

ίσω τους αφήνουν στον Ολυµπιονίκη, το ατυχές συµβάν της τελευταίας αγωνιστικής που είχε σαν αποτέλεσµα η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας να τερµατίσει στην 3η θέση, καθώς ακολουθούν τα πλέι οφ ανόδου, που ξεκινούν το προσεχές Σάββατο. Ο Ολυµπιονίκης στην πρώτη φάση των πλέι οφ αντιµετωπίζει τον Αχιλλέα Καµαρών µε πλεονέκτηµα έδρας και έχοντας ήδη φτάσει τις 2 νίκες από τα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ “GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ”

Το µατς αρχίζει…

Έχασε 4-3 η Περιφερειακή οµάδα παίδων

Η αδρεναλίνη…των µπαράζ

•∆ύο γκολ ο Παναγιωτόπουλος της Μικτής Ηλείας Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

∆ύο τέρµατα πέτυχε χθες ο Παναγιωτόπουλος, αλλά δεν έφταναν για την πρόκριση.

∆εν τα κατάφερε η περιφέρειά µας (η 8η) να πάρει το εισιτήριο για τον µεγάλο τελικό του Πανελλήνιου πρωταθλήµατος περιφερειακών οµάδων “Good League ΟΠΑΠ” στην κατηγορία Παίδων. Η 8η Περιφερειακή οµάδα (ΕΠΣ Αχαΐας, ΕΠΣ Ζακύνθου, ΕΠΣ Ηλείας, ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης, ΕΠΣ Μεσσηνίας) ηττήθηκε χθες µε σκορ 4-3 από την 2η Περιφερειακή οµάδα (ΕΠΣ Μακεδονίας, ΕΠΣ Κιλκίς, ΕΠΣ Πέλλας, ΕΠΣ Σερρών, ΕΠΣ Χαλκιδικής) στο γήπεδο της Ολύνθου. Οι παίκτες των ∆ηµήτρη Σουγλέρη και Τάκη Κυριακόπουλου πάλεψαν µέχρι το τελευταίο λεπτό αλλά τα αµυντικά τους λάθη και η επιπολαιότητα στην επίθεση, τους στοίχισαν… Πλέον, η 8η Περιφέρεια θα παραµείνει στην Χαλκιδική µέχρι την Παρασκευή το πρωί, που θα παίξει στον µικρό τελικό (11.30). Σήµερα θα πληροφορηθεί τον αντίπαλό της. Ο αγώνας Στο 11’ είχαµε το 1-0 όταν µετά από µπαλιά του Γεωργαντόπουλου µε πλασέ ο Βασιλείου σκόραρε. Στο 15’ ο Μπαστακός µε σουτ έστειλε την µπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 35’ έγινε το 1-1, όταν ο Μπακιρτζής µε σουτ µέσα από την µικρή περιοχή ισοφάρισε… Στο 43’ είχαµε την ανατροπή του Παναγιωτόπουλου (είναι παίκτης του ΠΑΟ Βάρδας και της µικτής παίδων της Ηλείας) στην περιοχή από τον Τσιµίκα, ο ρέφερι έδωσε πέναλτι που εκτελεσε εύστοχα ο Παναγιωτόπουλος κάνοντας το 2-1! Στο 48’ αµυντική ολιγωρία της άµυνας της 8ης Περιφέρειας και ο Μουρατίδης µε σουτ κάνει το 2-2 … Ακολούθως στο 58’ είχαµε την ανατροπή του σκορ! Πέναλτι του Μουρατίδη το απέκρουσε ο Καραβιώτης και ο ίδιος στην επαναφορά έκανε το 3-2! Στο 71’ πάλι ο Μουρατίδης µε πλασέ έκανε το 4-2 και το τελικό 4-3 διαµόρφωσε στο 79’ ο Παναγιωτόπουλος µε σουτ... Μάλιστα στο 80’ ο παίκτης του ΠΑΟΒ µπορούσε να ισοφαρίσει, αλλά το χτύπηµα φάουλ του έστειλε την µπάλα άουτ…

ποιήθηκε και η πρώτη προπόνηση µετά τις διακοπές του Πάσχα. Το κλίµα φαίνεται ότι ανεβαίνει σιγάσιγά στις τάξεις της οµάδας και είναι βέβαιο ότι ο Ολυµπιονίκης, µπορεί να ρεφάρει το µέγαλο λάθος της τελευταίας αγωνιστικής. Άλλωστε οι “κοκκινόµαυροι“ ήταν η πιο σταθερή οµάδα του πρωταθλήµατος και αυτό µπορούν να το αποδείξουν και στα πλέι-οφ, αν βρουν τη χαµένη ηρεµία τους.

KΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣΑ2 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβληµα τραυµατισµού ο Πέττας

Του Γιάννη Μουρούτη

Ξ

εκινούν σήµερα τα µπαράζ της Ε.Π.Σ.Ηλείας και συνολικά θα διεξαχθούν τέσσερα µατς. Για την Β’Κατηγορία θα παίξουν Ενιπέας Λαντζ.-Ηρακλής Π/Β (17.00) και Φίλιππος Αν.-Α.Ε.Πηνείας(17.00), σε αγώνες για την τελική τους βαθµολογία στο πρωτάθληµα. Οι συγκεκριµένες οµάδες, έχουν ισοβαθµήσει (βάσει των γκολ και των βαθµών στα µεταξύ τους παιχνίδια) και πρέπει να ξεκαθαρίσει η τελική τους θέση, ώστε να αναδειχτούν και τα µπαράζ παραµονής στον κάθε όµιλο της Β’Κατηγορίας. Επίσης θα διεξαχθεί και ο αγώνας Αλφειονίδα ΑΠΟ Κουρτεσίου- (17.00), για την ανάδειξη του πρωταθλητή, αφού οι δύο οµάδες ήταν οι πρωταθλήτριες στους δύο οµίλους. Και στα τρία µατς, αν δεν έχουµε νικητές, µετά από την κανονική διάρκεια, θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστούν και πέναλτι. Το πιο σηµαντικό πάντως µατς σήµερα, θα διεξαχθεί για την Γ’Κατηγορία, ανάµεσα στους Λέοντες και τον Κένταυρο Σωστίου(17.00). Οι ΛέονΟ Νίκος Φλώρος και οι συµπαίκτες του στο Κουρτέση διεκδικούν σήµερα τον τες, ακόµη και µε ισοπαλία θα προτίτλο του πρωταθλητή της Β’ Κατηγορίας κόντρα στην Αλφειούσα κριθούν στον τελικό και εκεί θα αντιµετωπίσουν το νικητή της αναλος(Στ.Σφυρής-Φτερνιάτης) µέτρησης Νέος Ατρόµητος Λαστείκων-Ελπίδα Βαρθολο- ∆ουνέικα: Φίλιππος Αν.-Α.Ε.Πηνείας(17.00)µιού. Ο Κένταυρος Σωστίου, λόγω ότι µειονεκτεί Βουρλιώτης(Λάζαρης-Παπαδόπουλος) βαθµολογικά, βάσει της κανονικής περιόδου, πρέπει να νι- ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου: ΑΠΟ Κουρτεσίουκήσει σήµερα, για να προκριθεί αυτός στον τελικό και να Αλφειονίδα(17.00)-Σιδέρης(Γιαννακόπουλος-Πλέσσας) διεκδικήσει εκεί, την άνοδο στην Β’Κατηγορία. Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα: Γ’Κατηγορία Β’Κατηγορία ∆ηµοτικό Στάδιο Αµαλιάδας: Λέοντες –Κένταυρος Χειµαδιό: Ενιπέας Λαντζ.-Ηρακλής Π/Β (17.00)-Παυλόπου- Σωστίου(17.00) -Κυριαζής(Καραλής-∆ουλαβέρης)

Η χθεσινή προπόνηση του Κοροίβου, λίγες µέρες πριν το κρίσιµο µατς µε τον Πανελευσινιακό στην Αµαλιάδα, είχε µια δυσάρεστη έκπληξη για τον Βασίλη Νιπεργιάλη. Ο Νίκος Πέττας που είναι από τους καλύτερους παίκτες της οµάδας, ένιωσε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς µε αποτέλεσµα να σταµατήσει για προληπτικούς λόγους. Ο έµπειρος φόργουορντ του Κοροίβου αναµένεται σήµερα και ίσως και την Πέµπτη να µην προπονηθεί, αλλά λογικά θα είναι παρών κόντρα στον Πανελευσινιακό. Άλλωστε η οµάδα της Αµαλιάδας σε αυτή την κρίσιµη καµπή που έχει φτάσει το πρωτάθληµα, δεν µπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες κανενός αθλητή της. Οι υπόλοιποι παίκτες ήταν κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Νιπεργιάλη, µε εξαίρεση τον Μάριο Ματαλόν, που παραµένει τραυµατίας και είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

Τ

ΜΠΑΣΚΕ

Οι αριθµοί της Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ Ε

πτά αγωνιστικές αποµένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος της Α2 και το Sport24.gr είχε χθες ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την έως τώρα κατάσταση στην κατηγορία (πόντοι, αριθµοί και ποσοστά των οµάδων...) Ο πρωτοπόρος ΚΑΟ∆ βρίσκεται στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες, κάτι που αποδεικνύεται και από την εξαιρετική φετινή του πορεία, όπου πολύ δύσκολα θα

χάσει την άνοδο για τα µεγάλα σαλόνια της Α1. Οι ∆ραµινοί βρίσκονται σε πέντε από τις επτά βασικές κατηγορίες, ενώ πολύ καλές εµφανίσεις πραγµατοποιεί και ο ΑΓΟΡ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσης πέντε... Στις 23 αγωνιστικές που έχουν ολοκληρωθεί το Ρέθυµνο πετυχαίνει τους περισσότερους πόντους ανά παιχνίδι, καθώς έχει 81,3 και ακολουθεί το Λαύριο µε 80,3. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΚΑΟ∆ µε 79

και την πεντάδα κλείνουν οι Αρκαδικός (74,1) και Ίκαροι Σερρών (73,9). Ο ΚΑΟ∆, πάντως δέχεται τους λιγότερους πόντους, καθώς δέχεται 67,2 και ακολουθούν οι Πανελευσινιακός και Απόλλων Πατρών (αµφότεροι από 68) και ΑΓΟΡ (70,9) και Πιερικός (71,3). Στις βολές καλύτερα ποσοστά έχει το Λαύριο που βρίσκεται και στην τρίτη θέση της βαθµολογίας (77%), όσο και ο Κόροιβος (77%). Την πεντάδα κλεί-

Πόντοι (+) 1. ΑΓΟΡ 81,3 2. Λαύριο 80,3 3. ΚΑΟ∆ 79 4. Αρκαδικός 74,1 5. Ίκαροι Σερρών 73,9 Πόντοι (-) 1. ΚΑΟ∆ 67,2 2. Πανελευσινιακός 68 3. Απόλλων 68 4. ΑΓΟΡ 70,9 5. Πιερικός 71,3 Βολές (%) 1. Λαύριο 77% 2. Κόροιβος 77% 3. Απόλλων Πατρών 76% 4. Ολυµπιάδα Πατρών 75% 5. ΚΑΟ∆ 74% ∆ίποντα (%) 1. ΚΑΟ∆ 57% 2. Λαύριο 57% νουν οι Απόλλων Πατρών (76%), Ολυµπιάδα Πατρών (75%) και ΚΑΟ∆ (74%).

8Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:(Σουγλέρης – Κυριακόπουλος): Καραβιώτης, Πολύδωρος, Κυριακόπουλος, Λίλας, Ανδρικόπουλος (62’ Μπουχάγιερ), Τρίγκας, Βασιλείου (53’ Τριανταφύλλης), Κουκουτσής, Μπαστακός, Παναγιωτόπουλος, Γεωργαντόπουλος (55’ Πλέγας). 2Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Καλατζής, Αθανασιάδης (18’ Μπακιρτζής), Τσιµίκος, Κουτζαβασίλης, Σιδηρόπουλος, Μουρατίδης, Βασιλούδης, Τριγώνης, Μηντσιούδης, ∆εληγιαννίδης, Κτιστόπουλος. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαλούτας, Παρασίου, Φαρµάκης (ΕΠΣ Ηµαθίας).

παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Αυτό σηµαίνει δηλαδή, ότι µε νίκη το Σάββατο στις 18:00, η οµάδα του Γιάννη Ελευθεριάδη θα περάσει στα ηµιτελικά των µπαράζ ανόδου, όπου και θα περιµένει το νικητή από το ζευγάρι Πανηλειακός-Γλαύκος(1-1). Οι “κοκκινόµαυροι” είχαν αργά χθες το βράδυ µια συγκέντρωση στο γήπεδο της Αρχαίας Ολυµπίας όπου θα συζητούσαν θέµατα της οµάδας, ενώ πολύ πιθανό είναι να πραγµατο-

Η οµάδα του Κοροίβου είναι πρώτη στις βολές (µαζί µε το ΛΑΥΡΙΟ) µε 77%.

Στην κορυφή της λίστας µε τις πιο εύστοχες οµάδες στα δίποντα είναι ο ΚΑΟ∆. Οι ∆ραµινοί σουτάρουν µε 57%, µαζί µε το Λαύριο (57%) και ακολουθούν οι Ίκαροι Σερρών (55%), Αρκαδικός (54%) και ΑΓΟΡ (54%). Στα τρίποντα τα ηνία κρατάει ο ΑΓΟΡ (36%) και την πεντάδα ολοκληρώνουν οι Πανελευσινιακός (35%), Ίκαροι Σερρών (35%), Παγκράτι (34%) και ΑΕΚ Άργους (34%).

3. Ίκαροι Σερρών 55% 4. Αρκαδικός 54% 5. ΑΓΟΡ 54% Τρίποντα (%) 1. ΑΓΟΡ 36% 2. Πανελευσινιακός 35% 3. Ίκαροι Σερρών 35% 4. Παγκράτι 34% 5. ΑΕΚ Άργους 34% Αµ. Ριµπάουντ 1. ΑΕΚ Άργους 628 2. ΚΑΟ∆ 594 3. Λαύριο 580 4. Αµύντας 558 5. Ίκαροι Σερρών 540 Επ. Ριµπάουντ 1. ΑΓΟΡ 278 2. ΑΕΚ Άργους 263 3. Παγκράτι 240 4. Αµύντας 233 5. Νήαρ Ηστ 232

Η οµάδα που έχει καταφέρει µέχρι στιγµής να... σπάσει το φράγµα των 600 αµυντικών ριµπάουντ στο πρωτάθληµα είναι η ΑΕΚ Άργους (628), ενώ ο ΚΑΟ∆ έχει 594. Λαύριο (580), Αµύντας (558) και Ίκαροι Σερρών ακολουθούν. Το Ρέθυµνο είναι η οµάδα που ανανεώνει τις περισσότερες επιθέσεις, καθώς έχει µαζέψει 278 επιθετικά ριµπάουντ και συνεχίζουν οι ΑΕΚ Άργους 263, Παγκράτι 240, Αµύντας 233 και Νήαρ Ηστ 232.


20 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΑΓΩΝΑΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ 0-1

Με «λάφυρο» την 3η θέση Σηµαντική νίκη µε 1-0 πέτυχε ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, στο µατς του Μ.Σαββάτου στο Νεοχώρι µε αντίπαλο τον Αχιλλέα. Οι «ερυθρόλευκοι» στο εξ αναβολής, τελευταίο παιχνίδι της Α2 Κατηγορίας, νίκησαν τους «κόκκινους», που τη νέα περίοδο θα αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία. Κάτι, που µπορεί να το καταφέρει και η οµάδα των Σαβαλίων, αφού στο µπαράζ µε τον ΠΑΟ Κακοβάτου , έχει προβάδισµα…, µιας και βολεύεται , ακόµη και µε Ο Βασίλης Χριστοδουλόπου- ισοπαλία , χάνοντας το λος χάρισε τη νίκη στο µατς τρένο της µε τον Αχιλλέα και την 3η θέση ανόδου…µόνο µε ήττα. στον Ολυµπιακό Σαβαλίων Η αναµέτρηση αυτή, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαΐου. Στα καθαρά αγωνιστικά του Σαββατιάτικου παιχνιδιού, να σας αναφέρουµε ότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο µεγαλύτερο µέρος της αναµέτρησης, αλλά το «τρίποντο» το κατέκτησε ο Ολυµπιακός Σαβαλίων. Το µοναδικό γκολ επιτεύχθηκε στο 72’, όταν από σέντρα του Ιωάννου, µε προβολή ο Βασίλης Χριστοδουλόπουλος( νεοεισελθόντας στον αγωνιστικό χώρο) νίκησε τον Πατήρη και διαµόρφωσε το τελικό 0-1 για τους φιλοξενούµενους.

4-3 υπέρ Αργύρη Σαλπέα Π

ιστοί στο ραντεβού της Μεγάλης Παρασκευής, οι γνωστοί ποδοσφαιρόφιλοι του Πύργου, µε περισσότερα κιλά στα πόδια … και χρονάκια στις πλάτες τους που δεν στάθηκαν εµπόδιο για να τρέξουν και να προσφέρουν αναψυχή και γέλιο. Το πάρτι δεν το έχασαν οι Τζόρτζεβιτς και Καραγκούνης (µε τη σειρά που προσήλθαν στο γήπεδο),ο Αλέκος Κόρδας, αλλά και άλλοι φίλοι που περίµεναν το show.

Νικήτρια οµάδα αναδείχτηκε η οµάδα του Αργύρη Σαλπέα µε σκορ 4-3 και το βαρύτιµο κύπελλο πήραν οι νικητές δια χειρός αντιδηµάρχου…Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Κολοσκόπης, Γιαµπαστής, Μπατζάκας και Σαλπέας, ενώ για την οµάδα του Παναγόπουλου σκόραραν οι Στράντζαλης, Αργυρόπουλος και Τσαµπρινός. Οι δύο οµάδες παρατάχτηκαν στο γήπεδο µε τις παρακάτω συνθέ-

σεις: ΟΜΑ∆Α ΣΑΛΠΕΑ: Ηλίας Καραγκούνης, Νίκος ∆ηµόπουλος, Χρήστος Ψυχογιός, Ανδρέας Νικολόπουλος, Γιάννης Βαχλιώτης, Τάσος Γιαµπαστής, Γιάννης Παπαδηµητρίου, Αντώνης Χίτος, Κώστας Κολοσκόπης, ∆ηµήτρης Μπατζάκας, Αργύρης Σαλπέας και Γιάννης Ιωάννου. ΟΜΑ∆Α ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Σαλπέας και Παναγόπουλος µε τα κύπελλα

Η οµάδα του Παναγόπουλου

Αχιλλέας: Πατήρης, Α.Χάσα, Σ.Χάσα, Παναγιωτόπουλος, ∆.Παναγόπουλος, Αλεξανδρής, Χριστόπουλος(67’Ανδρεάτος), ∆ούµας, Ψυχογιός, Καλουτάς, Κραγκάρης

Αναµνηστική φωτογραφία του Γιώργου Καραγκούνη µε ΝικολόπουλοΚαρβουνιάρη και Γιάννη Νικολόπουλο.

Χρονόπουλος, Κώστας Παναγόπουλος, Κώστας Μπακάλης, ∆ηµήτρης Κωσταριάς, Νίκος Αργυρόπουλος, Γιώργος Στράντζαλης, Κώστας Παπαδόπουλος, Αντώνης Βαγγόπουλος, Γιάννης Αργυρόπουλος, Θανάσης Τσαµπρινός, Γιώργος Καρβουνιάρης και Γιάννης Αβραµόπουλος.

Ολυµπιακός: Κόλλιας, Ν.Μπογονικολός, Καπανδρίτης(62’Χατζηαράπης), Βουρλιώτης, Γκατζούνας, ∆.Μπογονικολός, Παναγιωτόπουλος, Καραφλός(46’Χριστοδουλόπουλος), Ιωάννου, Λογώνης(46’Λαγκαδινός), Γκουαραγκούκι Γ.Μ

Η οµάδα του Σαλπέα

Στη διάρκεια του παιχνιδιού αγωνίστηκαν οι Λεωνίδας Γιαννακούλιας, Βασίλης Παναγόπουλος, ∆ηµήτρης Ζαφειράκης, Πάνος Μαυροµάτης, Κώστας Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Παρασκευόπουλος και ο Ηλίας Παντελής. ∆ιαιτήτευσε ο Κώστας Φτερνιάτης.

Mε 161 συµµετοχές το 10ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Π

όλος έλξης των φίλων των κλασικών ιστορικών αυτοκινήτων αποδεικνύεται το 10o Mercedes Benz Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις συγκεντρώνοντας 161 συµµετοχές από τις οποίες οι 63 ανήκουν στην κατηγορία Sporting και οι 98 στη Regularity. Υπενθυµίζεται πως στη Sporting το διήµερο ασφάλτινο και το µονοήµερο χωµάτινο σκέλος προσµετρούν ως δύο ξεχωριστοί αγώνες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ιστορικών Ράλλυ, µε δυνατότητα συµµετοχής είτε µόνο στον ένα είτε και στους δύο. Έτσι, από το

σύνολο των συµµετοχών, 55 πληρώµατα θα αγωνιστούν στην άσφαλτο και 58 στο χώµα. Πολλές είναι οι παρουσίες πληρωµάτων από το εξωτερικό, µεταξύ των οποίων και προηγούµενοι νικητές του αγώνα όπως οι Jari Laaksonen – Jari Kristeri (νικητές το ’04 και ’05) που φέτος συµµετέχουν µε ένα Mazda RX7 Rally καθώς και οι Marco Bianchini – Emanuele Baldaccini (νικητές το ’07 και ’08) µε Lancia 037. Φυσικά ο πυρήνας της κατηγορίας έχει και πάλι ελληνικό χρώµα µε πολλές σηµαντικές

συµµετοχές, ικανές για το καλύτερο, µεταξύ των οποίων οι Βασίλης Βελάνης – Γιάννης Βελάνης (Ford Escort RS 1600), Ανδρέας Καροτσιέρης – Παναγιώτης Κατάρας (Porsche 911 RS), Στέφανος Σπάρταλης – Γιώργος Πολυζώης (Ford Escort RS 1600), Κωνσταντίνος Πίτσος – Στέλιος Καραπαπάζης (Toyota Celica 2000GT Rally) κ.ά. Υψηλό ενδιαφέρον αναµένεται και στη µάχη ακριβείας της κατηγορίας Regularity, όπου κυρίαρχη παρουσία έχουν τα πληρώµατα από την Ελλάδα και την

Κύπρο. Μεταξύ των συµµετεχόντων θα βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης Γιάννης Κατσανούνης – Μαθιός Μανσόλας ( Porsche 911), ο Κύπριος νικητής του αγώνα το ’06 και ‘08, Στέλιος Βανέζος έχοντας δίπλα του τον Πέτρο Σουτζή (Alfa Romeo Veloce), οι Κύπριοι νικητές το ’09 Σταύρος ΣταύρουΚυριάκος Χριστοδούλου (Ford Escort) καθώς και οι πολύπειροι Κωνσταντίνος Μητρόπουλος – ∆ηµήτρης Μπουνάζος (Fiat 131 Abarth Rallye), Γιώργος Κίκιζας – Θεόδωρος Χαδιός (Porsche 911) κ.ά.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύµβαση µε Ο.Α.Ε.Ε κ’ Ο.Π.Α∆ (∆ηµόσιο)

Γιάννα Γεωργ. Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ. Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Θεραπεία διαταραχών λόγουοµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες

Γερµανού 6 Πύργος (β’ όροφος) τηλ.: 26210 26047 κιν.: 6973493920

Λόγος-Οµιλία-Φωνή


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για να στελεχώσει την εταιρεία εισερχόµενου τουρισµού achtypis

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ

για BAR- SERVIS για το bar restaurant ΩΚΕΑΝΙΣ µε υψηλές αποδοχές. Πληρ. τηλ. 6989109739. ΜΑ9427

. ΘΕΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ χαµηλόµισθους, χαµηλοσυνταξιούχους, άνεργους για απαλλαγή των χρεών από τις τράπεζες σώζοντας το σπίτι σου. Τηλ. 2 6 1 0 / 2 7 1 4 5 4 , 6970422612. ΜΑ9295

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

έως 40 ετών µε γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Απαραίτητη προσκόµιση βιογραφικού και φωτογαφίας. Πληρ. τηλ. 6936119095.

ΜΑΣ7956

tours, στον Πύργο Προσόντα: ξένες γλώσσες(αγγλική+άλλη/ες), χρήση pc, επαγγελµατισµός, εργατικότητα, συνέπεια Προσφέρεται: πολιτισµένο περιβάλλον εργασίας, όλες οι νόµιµες αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης βιογραφικά : info@achtypistours.gr, πληροφορίες www.achtypistours.gr. ΜΑΣ2461 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ για το

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

για εργασία σε τουριστικό κατάστηµα στο Κατάκολο, απαραίτητη γνώση µιας ξένης γλώσσας. Πληρ. τηλ. 6977906589. ΜΑ9412

κοµµωτήριο ∆ηµήτρης και Σταύρος στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/26202.ΜΑ9313 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ή ΑΝ∆ΡΟΓΥΝΟ για µόνιµη διαµονή σε µονοκατοικία επιπλωµένη άνευ ενοικίου στα ∆ουνέικα, πλησίον σιδηροδροµικού σταθµού (οδός Αγίας Μαρίνας). Πληρ. τηλ. 210/3826005, 6973000397. ΜΑ9379 --------------------------------. Μεγάλο Ξενοδοχείο Πελοποννήσου ΖΗΤΑ νεαρό Receptionist. Προϋπόθεση, ανάλογη προϋπηρεσία, άριστα γερµανικά, αγγλικά, γαλλικά, και computer, σύστηµα Protel ή παρεµφερές. Αιτήσεις – βιογραφικό, φαξ 26230/95206 ή em a i l g.papadopoulos@kyllinibeach.com. ΜΑ9389 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για σέρβις από 25 έως 35 ετών σε Εστιατόριο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973908293. ΜΑ9416 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ για τη Ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου «ΛΕΤΡΙΝΑ». Πληροφορίες στο χώρο του ξενοδοχείου, ώρα 12 µεση-

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ

για µόνιµη εργασία στη Λαδόκολλα. Πληρ. τηλ. 6979778322.

µέρι Πέµπτη 28/4 και Παρασκευή 29/4/11. --------------------------------. ΚΟΠΕΛΕΣ & ΚΥΡΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για διανοµή έντυπου υλικού – προώθηση, αµοιβή σύµφωνα µε την απόδοση. Τηλ. 6938186201. ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ µε γνώσεις µάρκετινγκ – µάνατζµεντ µε υψηλούς στόχους για επαγγελµατική και οικονοµική εξέλιξη. Προσφέρουµε πακέτο οµαδικής συνεργασίας – εκπαίδευσης. Πληρ. τηλ. 6973048006.

. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΖΗΤΑ ΑΤΟΜΟ

µε δικό του φορτηγό – ψυγείο (3½ τόνων) για µόνιµη εργασία. Πληρ. τηλ. 6937244315. ΜΑ9426.

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην πλατεία ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:

1) 2ΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου και 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., 1ου ορόφου επί της οδού Καρακανδά και Σάµου, µε αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερο πανταχόθεν, σύνορο µε το παραδοσιακό Τατάνη. Η Γκαρσονιέρα θα είναι ελεύθερη προς ενοικίαση από πρώτη Ιουνίου. Τηλέφωνα 210/2511737, 6979733114, 6989372555 και 22950/71203. ΜΑ9352

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ για την ΟΡΤ. Πληρ. τηλ. 26210/36041, 26210/36042.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

στην περιοχή Βάρδας – Λεχαινών. Πληρ. τηλ. 6971897029. ΜΑ9404

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα). Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

σαλόνι – κουζίνα, µε µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, ηλιακό θερµοσίφωνα, καλοριφέρ επί της οδού Καταραχίου 54. Τιµή 400 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/27900, κιν. 6974271627. ΜΑ9325

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 82µ² (3αρι)

2 κρεβατοκάµαρες, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο σαλόνι, µεγάλες βεράντες, κοντά στο ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 26210/26019 και 36258. ΜΑ9391

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

επί της Ρήγα Φεραίου 35, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 104µ², αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, 1ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6936297100, 26220-22380. ΜΑ9418

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

καινουργή στο ισόγειο 40 τ.µ., άνευ κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6970870676.

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, A/C, τέντες, parking, τέρµα Ναυαρίνου. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ9370 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στα ∆ουνέικα, επιπλωµένη και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 δωµατίων στην Αµαλιάδα, οδός Κύπρου 15. Πληρ. τηλ. 210/3826005, 6973000397. ΜΑ9380 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. 2) 2ΑΡΙ 1ου ορόφου Πατρών 45 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ9392 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 48 µ² καινούρια, Παπαφλέσσα 20, έναντι Πανεµπορικής στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑΣ8752 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ 60µ², υπερυψωµένο ισόγειο, 1 υ/δ, νεόδµητο ’09, 30µ. από το φοιτητικό εστιατόριο, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, ηλ. κουζίνα, κλιµατισµός, ηλιακό, ελάχιστα κοινόχρηστα, 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932624415 Γιώργος, 26220/22611 κα Γιώτα. ΜΑ9390

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ για εργασία σε διαφηµιστική εταιρία. Πληρ. τηλ. 6976444940, 26210/30087.

ΜΑΣ9014

Αχόλου 6, Πύργος. Τηλ.2621037106, 6972121860.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες. ΜΑΣ309

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ µε ατοµική θέρµανση – λίγα κοινόχρηστα, ηλιακό, παροχή νερού ατοµική, οροφοδιαµέρισµα, περιοχή Χαλικιάτικα, 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 26210/34417,6972945421.Μ Α9419 -------------------------------.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές, φρεσκοβαµµένο, ∆εληγιάννη 17-19, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ. 26210/26887, 6936142025, 6977523555. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τέντες, πάρκινγκ, επί της οδού ∆εληγιάννη και ∆ραγατσανίου 46. Πληρ. τηλ. 6937588947, 6981192065, 26210/36389. ΜΑ9355 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ 3ΑΡΙ α’ ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα, οδός Ολυµπίων και Νικοµηδείας στα Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 26210/27085, 26210/34824. ΜΑ9377 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ ΙΣΟΓΕΙΑ χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση και προαύλιο χώρο περιφραγµένο για µικρά παιδιά, 300 ευρώ έκαστο. Πληρ. τηλ. 6977085246.ΜΑΣ8474. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12. ΜΑΣ8279

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

FOTOPOYLOS TRANS

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

ΜΑΣ3

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ. άρτια οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ. στο Γεράκι Αµαλιάδας επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο 5. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ κατοικία 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας. 8. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. 11. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα. 13. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. 15. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Φραγκαβίλας. 16. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. ΜΑ766

ΜΑΣ1025

5"6'+7-, 1$4&+8#797+#7)$:;4, 6*;µ0/$-, <=);4 1$* pellets

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ΜΑΣ1501

TΡΙΑΡΙΑ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το γραφείο µας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για τη φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων µε προβλήµατα υγείας. ΜΑΣ5113

--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, Σµύρνης και Επτανήσου ∆ΥΑΡΙ 52 τ.µ., 1ος όροφος, σε πολυκατοικία διετίας, αυτόνοµη θέρµανση, δύο µεγάλα µπαλκόνια, µε ψυγείο και πάρκινγκ πιλοτής, 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932624415. ΜΑ9381 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ, Ερµού 120. Πληρ. τηλ. 26210/33652, 26210/34465.ΜΑ9203 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α και επί της οδού Φραγκαβίλας 6, ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούριο σε µονοκατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Πληρ. στα τηλ. 26220/29380 και 6982945832. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ καινούριο, επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση και a/c. Πληρ. τηλ. 6974190980. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α µικρό 2ΑΡΙ σε νεόδµητη οικοδοµή, 1ου ορόφου, επί της Τσε Γκεβάρα µε αυτόνοµη θέρµανση, λίγα κοινόχρηστα και parking πιλοτής. Πληρ. τηλ. 6937158632. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλησίον ΤΕΙ επί της Κατακόλου ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο σε υπεραρίστη κατάσταση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/27163, κιν. 6944656027. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 75µ², γωνιακό, διαµπερές, µε 2 κρεβατοκάµαρες, ασανσέρ, αυτόνοµη θέρµανση, Αγίας Κυριακής 6, Πύργος, όπισθεν ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 2 1 8 9 6 , 26210/30356.ΜΑ9281. -------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 4ου ορόφου, 50µ², διαθέτει

αυτονοµία θέρµανσης, µπόιλερ, ηλιακό, aircondition, τέντες. Πληρ. τηλ. 6982503738. ΜΑ9408 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, διαµπερές 60µ² στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, Γερµανού και Ξενοφώντος στον Πύργο. Έχει αυτόνοµη θέρµανση – ηλιακό θερµοσίφωνα, aircondition. Πληρ. τηλ. 6972021510, ώρες 18.00 µ.µ. – 20.00 µ.µ. ΜΑ9396 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ καινούριο µε µεγάλη θέα το λιµάνι. Τιµή ενοικίου 300 ευρώ, περιοχή Κυλλήνης. Πληρ. τηλ. 26230/92243. ΜΑ9393 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, 64µ², β’ ορόφου, γωνιακό, πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας όλο στην πρόσοψη, κεντρική θέρµανση, A/C, τέντες. Κατά προτίµηση φοιτητές ή ανδρόγυνο, τιµή 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/33716, ώρες 10-14.30 και 19.30 – 22.30. ΜΑΣ8733 ---------------------------------

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας ΜΑΣ3076

>,µ97- pellets

!"#µ$%&' ()*µ$+*&µ,./01*$ 23#$4)*10

./01*$ µ$%+7µ"%*$ ./01*$ 7%7#?7*$10 @)*$10 &4&+8µ$+$ A"#µ$%&'@)*$1;: A7#µ;&:BC%7-

D7E#?*;- FC$%. F;#30%'.7G%*18 & Hµ9;#*18 H+$*#:$

I?:;4 D7C#?:;4 56, J=#?;-, K @)7:$ .') 26210 27802

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

22

ΤΕτάρτη 27 Απριλίου 2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ. 6971891292. και υπόγειο9251 ΜΑ9251 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑ-

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 85 τ.µ. και 45 τ.µ., ηµιτελή, 2ου ορόφου, 130 τ.µ. µαζί µε την άδεια οικοδοµής 2003. Τιµή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 1 0 / 6 4 6 6 9 8 9 , 6944855444. ΜΑ9231

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ε λ α ι ό δ ε ν δ ρ α . Πληρ.τηλ.: 2105023392, κιν.6979330013. ΜΑ5254

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο ∆ Υ Α ΡΙ 59µ² Α’ ορόφου, κοντά στη Νοµαρχία, µε δικό του λέβητα και ρολόι νερού, ανακαινισµένο, µισθωµένο 300 ευρώ, 25ετίας, τιµή 50.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

σε ωραία περιοχή 104 τ.µ., 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο και δεύτερο, ντουζ στον εξωτερικό χώρο, κεντρική θέρµανση, µόνωση σκεπής, 2 αποθήκες, οικόπεδο 586 τ.µ. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 1 0 4 5 , 6942936517. ΜΑ9254

. ΖΗΤΩ Γ ΙΑ Α Γ Ο Ρ Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

ΣΠΙΤΙΑ

ΤΩΘΙ ΑΚΙΝΗΤΑ: 1) ΑΜΑΛΙΑ∆Α 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ συνεχόµενα, καινούρια των 35 µ² - 40µ² - 45 µ² µε υπόγειο και πατάρι, όλα µαζί ή χωριστά. Τιµή 50.000 ευρώ έκαστο, δόσεις 60% µετρητοίς, υπόλοιπο σε 40 µήνες. 2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ λουξ 2ος όροφος, γωνιακό, διαµπερές, καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες 63 µ². Τιµή 90.000 ευρώ, 60% µετρητοίς, υπόλ. 40 µήνες. 3) ΚΤΗΜΑ 1500 µ. στη Μαραθιά, περιφραγµένο, έτοιµο πορτόνι από µπετόν, τετράγωνο, διάφορα δέντρα, δικό του αρτεσιανό, ∆ΕΗ, ΟΤΕ µπροστά του. Τιµή 35.000 ευρώ, 50% µετρητά, υπόλοιπα δόσεις, έχει και άδεια οικοδοµής. Πληρ. τηλ. 6936496522, κ. Θεοφιλό-

. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

πουλο. ΜΑ9366 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ 90 τ.µ. στο Γραίκα ∆. Σκιλλούντος, ισόγειο και όροφος, στην πλατεία του χωριού. Πληρ. τηλ. 6974303311. ΜΑ9409 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ διώροφης οικοδοµής, διαµπερές 66 τ.µ., αυλή 36 τ.µ. και µπάρµπεκιου 55.000 ευρώ στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6938348153. ΜΑ9420 ------------------------------. ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου 133 τ.µ., κουζίνα – σαλόνι ενιαίο, 3 υ/δ, µπάνιο, WC,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ. 130.000 ευρώ και 2 καταστήµατα 80 τ.µ. το καθένα 90.000 ευρώ έκαστο. Πληρ. τηλ. 6974116407, κος Γιώργος. ΜΑ9375

* ∆ΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ισόγεια καταστήµατα 106,92 τ.µ., 186,63 τ.µ. * ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 130,46 τ.µ., 61,50 τ.µ.. Πλατεία Ξυστρή (1ο δηµοτικό) 100 µ. από Νοµαρχία, χωρίς ΦΠΑ, χωρίς ηµιυπαίθριους. Πληρ. τηλ. 26210/35902, 6 9 7 2 2 7 7 9 2 0 , 6972277868. ΜΑ9421

αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, πρόσφατα ανακαινισµένο, έναντι κεντρικής πλατείας Ζαχάρως (οδός Αρήνης 10) τιµή 100.000 ευρώ. Συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937485373. ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Πύργο, β’ ορόφου, δεκαετίας 105 τ.µ. και 15 τ.µ. υµιυπ. και 21 τ.µ. κλειστό πάρκινγκ µε 3 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, ηλιακό, κοντά στο 1ο δηµοτικό – 2ο λύκειο – Νοµαρχία. Πληρ. τηλ. 6978072567, 6945660644.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ 200 τ.µ., µε υπόγειο 85 τ.µ., σε οικόπεδο 1000 τ.µ., 3 υπνοδ., 2 σαλ., 2 WC, 2 γκαράζ, ψησταριά, κ.α. Σε άριστη κατάσταση, κοντά στο Κατάκολο. Τιµή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6947379407. ΜΑ9429

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παρα-

πλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕ-

ΡΙΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΣΤΡΟΥΣΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 105 Τ.Μ.ΛΟΥΞ.ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ.ΤΙΜΗ 170.000

ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες κ.α. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο.

ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 365246936842750

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΥΡΓΟΣ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο από αναδασµό 3 στρέµµατα γωνιακό, κτίζει 400 µ., όµορφη περιοχή, κέντρο – απόκεντρο. Για όσους θέλουν ποιότητα ζωής. Μια έξυπνη αγορά. Πληρ. τηλ. 6976713451. ΜΑ9208 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1140µ² σε τιµή ευκαιρίας µε συντ. δόµησης 2 στη θέση «ΚΟΥΒΕΛΟΣ» στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ9316 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 6 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα στην παραλία Μαρα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

θιάς (ζώνη Ζ.Ο.Ε).Πληρ. τηλ. 6936407389. ΜΑ9350 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10-20 στρέµµατα στις περιοχές Μαλικι, Καραβουλέικα και γύρω περιοχές. Πληρ. τηλ. 6980045516. ΜΑ9364 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. σε πάροδο της Αγ. Γεωργίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33043. ΜΑ9382

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

--------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, Καλαβρύτων 27, έναντι ∆ικαστηρίων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 42 τ.µ. στον α’ όροφο. Πληρ. τηλ. 6945588107. ΜΑ9378

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

κεντρικό 92 τ.µ., καθαρό, χωρίς κολόνες στη µέση, για οποιαδήποτε χρήση, στη συµβολή των οδών Αγίας Μαρίνης τέρµα και Καταραχίου 43 στο συνοικισµό Καταραχίου Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/24882, κινητό 6936633063.ΜΑ9211.

5 στρέµµατα περίπου στον Άγιο Γεώργιο Πύργου σε ύψωµα µε 70 ελαιόδενδρα. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6973966590. ΜΑ9428

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ

368µ² επί της οδού Υψηλάντου, συντ. δόµησης 1,4, 98.000 ευρώ... προλάβετε τις αντικειµενικές!!! Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200µ², 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατακόλο. β) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µέτρα, εκτός σχεδίου. γ) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κεντρικό γωνιακό 300 µ² άρτιο και οικοδοµήσιµο, κατάλληλο για επιχείρηση ή οικία 300 µ². δ) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1450 µ. άρτιο και οικοδοµήσιµα τα 400µ² µε πρόσοψη 75 µ. επί του δρόµου Πύργου – Βουνάργου (δίπλα από ∆ηµ. σχολείο). Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 4 1 6 2 2 , 6977292696.ΜΑ9107.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

µε 40 ελιές επί του δρόµου Λαστεΐκων - Αγ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6977616176 , 6976161091 ή 210/8049164.ΜΑ8670.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 400 τ.µ. επί της εθνικης οδού Πύργου – Πατρών στο 4ο χλµ. (πρώην αντιπροσωπεία HONDA). Πληρ. τηλ. 6944417815. ΜΑ9185 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 τ.µ., οδός Θεµιστοκλέους1. 2) ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣ9260

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ.επι του δροµου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ µε ελιες και µε µικρο οικισκο τιµη 70.000 διαπρ/σιµη ΚΩ∆:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-886] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6800τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-815] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ.µε 200 ελιές και δυνατότητα διχοτόµισης Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-854] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 42.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή 125.000 ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.µ µε µικρό οικίσκο και περιφραγµένο. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-742] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1550τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-847 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ στον Ασφαλακτο Τιµη 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-868] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5500τ.µ. Τιµή 14.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-870] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 81τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 1ος όροφος µε πάρκινγκ, αποθήκη τεντες εγκατασταση φυσικου αεριου Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-915] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 48τ.µ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, 85.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.µ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - 3ος όροφος Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-934] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 34τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-933] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 4ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 75.000 - ΚΩ∆:[Β-940]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - Τιµή 1700 /τµ - ΚΩ∆:[Β834]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα ανακαινισµένο 3ου ορόφου, Τιµή 120.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 88τ.µ. καινούργιο 2ου ορόφου µε αυτονοµία , κλειστό πάρκινγκ , µεγάλες βεράντες κ.λ..ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 135.000 euro - ΚΩ∆:[Β-579] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 46τ.µ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, Τιµη 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ 2ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 68.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη -

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Αλφειού 56, τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 2621300469, 6906844998.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ κα Μαρίκα Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

ΚΩ∆:[Β-878] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµηΚΩ∆:[Β860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49τ.µ. - 1ος όροφος µε πάρκινγκ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 52.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-881] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµπερές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ – a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 105.000 euro ΚΩ∆:[Β-545] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφουρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β713 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 τ.µ. πρώτου ορόφου µε θέρµανση και ασανσέρ επί της πλατείας ανεµοµύλου στην οδό Ναυαρίνου και Αρχαίας Ήλιδος ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ .Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> . [B-36] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 31τ.µ. - Ισογειο υπερυψωµενο Τιµή 33.000 ∆ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-918] ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµηΤρίτη, 19 Απριλίου 2011 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1452τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-846] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3750τ.µ. Τιµη 5.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-845] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.µ. µε 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 6.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 10.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-673] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.µ. µε 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 3.000 / στρµ <∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-672] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.µ. εντός του εµπορικού κέντρου της Αµαλιάδας. Προτεινόµενη τιµή 120.000 ευρώ ΚΩ∆:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.µ. κεντρικότατο οίκιµα κοντά στο δηµαρχείο, µεκατάστηµα 40 τ.µ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.µ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩ∆: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.µ.µε πρόσοψη σε δυο δρόµους - Τιµή 7000euro/τ.µ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 40τ.µ. µε δυνατότητα για πατάρι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 140.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-814] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 ΚΩ∆:[Β-433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 96 τ.µ. γωνία κοντά στο εργατικό κέντρο Αµαλιάδας.Τιµη 2,000 /τµ. [Β-116] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30,000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κεντρικό καφενείο µεγάλο επώνυµο σύγχρονο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του γραφείου µας ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισό-

γειο µε αυτονοµία, Τζάκι σύγχρονο µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισµικό Τιµή 220.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλοριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε αυτονοµία, Τζάκι µε πολλά δένδρα , φως και νερό Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-807] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 360.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 71,84τ.µ. σε οικοπεδο 6,5 στρµ. Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-900] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 170τ.µ. µε υπογειο 75 τµ σε οικοπεδο 500 τµ - Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-872] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 390.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B-122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-602] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΚΡΥΟΝΕΡΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85τ.µ. Σε οικοπεδο 3στρµ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-916] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.µ. σε οικόπεδο 5,5 στρµ , τριφασικό ρεύµα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιµο για κατοίκιση µε Τζάκι, αποθήκη 50 τµ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 350.000 ∆ιαπραγµατεύσιµη ΚΩ∆:[Β-789] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β530] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κατασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γεώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β374] ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. 6∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.5ΜΠΑΝ. Τιµή 370.000 - ΚΩ∆:[Β-833]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ. Τιµή 95.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-880] ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.µ. σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.550τµ µε 350 δένδρα µε πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιµή 330.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. µε παλαια οικια Τιµή 250.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-911] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-729]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 696τ.µ. Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-831] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 534τ.µ. Τιµή 35.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-853] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 00.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584]


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

23

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

∆ΙΑΦΟΡΑ . ∆ΑΝΕΙΑ σε δ. υπαλλήλους – συνταξιούχους ΙΚΑ – υπερχρεωµένους ιδιώτες, ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών αύξηση πιστωτικού ορίου σε πιστωτικές κάρτες. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, τηλ. 2310554514, 6972886998, fax: 2310554517. website: www.money cahgram.gr. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΑ2217. --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, µια κορδέλα, µια ραµποντέζα. Πληρ. τηλ. 6936265621. ΜΑ9087 ------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ & ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ ρούχων.

. ΑΓΟΡΑΖΩ Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ από 100KW έως 10MW και αγροτικών απολύτως µετρητοίς, κατόπιν ελέγχου του φακέλου. Πληρ. τηλ. 6972966656, κος Στάθης. ΜΑ9432

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ

συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

Πληρ. τηλ. 6976444945. ΜΑΣ9140 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΟ συγκρότηµα, αποτελούµενο από θεριζοαλωνιστική µηχανή CLAAS ’96 και δύο φορτηγά (το ένα µε σιλό), που βρί-

σκονται σε καλή κατάσταση. Οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται: Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος, Καλύβια Ήλιδας, τηλέφωνα: σταθερό 26220-41400, κινητό 6937091230.ΜΑ9405 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ελιάς 120 ευρώ ο τόνος. Πληρ. τηλ. 6971824500. ΜΑ9402 --------------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ. Τιµές οικονοµικές. Πληρ. τηλ. 6972850327.

ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ SETTER, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό ξεκινηµένα σε ορτύκι και µπεκάτσα, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977980262. ΜΑΣ5980 ------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Τσοπανόσκυλα, κατάλληλα για φύλακες, Πύργος. Τιµή 100 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978380038. ΜΑ9397 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ Γκέκας 2 ετών, άριστο στο κυνήγι του λαγού µε δοκιµή, επίσης 2 κουτάβες 6 µηνών, Κρητικός Ιχνηλάτης, ξεκινηµένες. Πληρ. τηλ. 6934411645. ΜΑ9415 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΡΙΑΡΙΑ Γαλλικά Λακόν και 1 ΚΡΙΑΡΙ Γαλλοχιώτικο, υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Πληρ. τηλ. 6981442784. ΜΑ9430 --------------------------------. ΣΚΥΛΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΑ ΜΑΥΡΑ, ΖΕΠΑ, ΛΕΥΚΑ, ΛΙΑΡΑ. Από µεγαλόσωµους φύλακες γονείς 100 ευρώ έκαστο. Πωλούνται εκπαιδευµένοι φύλακες χώρου µε δοκιµή. ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ, ∆αφνιώτισσα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6946473026. --------------------------------. ΧΑΘΗΚΕ την 22-4-2011 µικρόσωµο σκυλάκι, µαύρο – καφέ, µαλλιαρό από τα Βυτινέικα Πύργου Ηλείας. Πληρ .τηλ. 26210/34806, κιν. 6982176139.

ΧΑΘΗΚΕ Ο ΜΑΞ Είναι 12 ετών, κόλεϊ µε κόκερ, καφέ χρώµα, µεσαίου µεγέθους. Φορά ένα µαύρο κολάρο και ανήκει στην οικογένεια ∆ιονυσόπουλου Η. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στα παρακάτω τηλέφωνα: 6 9 4 6 2 7 0 7 1 8 , 6945536470.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ, βλ. γονείς. Πληρ. τηλ. 6973042386. ΜΑ9423

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5’ ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ. ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ Κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 6988888850- 6980254057 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ705

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ 5’’ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ 1000 – 100.000 ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 36 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΗΛ. 6940793935 – 6938711189 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ709

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 40.000ε (1263)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΠΑΛΟΥΚΙ, ΚΟΥΡΟΥΤΑ, ΑΡΚΟΥ∆Ι. ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Πύργου οικόπεδο 1.000µ2 εντός οικισµού δόµηση 400µ2 Τιµή 65.000 (2566) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗΣ Οικόπεδο 500τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο επί δρόµου. Βρίσκεται 150µ από τον κεντρικό δρόµο Αµαλιάδας προς Χάβαρι. τιµή 28.500Ε (1670) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό οικόπεδο 745τµ ,Σ/∆ 2,0.Τιµή 450Ε/µ2 (1637) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδo 1119µ2 κοντά στην οδό Α.Πετραλιά, εντός επέκτασης σχεδίου πόλης, δυνατότητα τεµαχισµού.(1605) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 344τµ σε κεντρικό σηµείο ,µε Σ/∆ 0,2.Τιµή 130.000Ε.(1660) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ, γωνιακό επί δρόµου προς Μαραθιά.Εντός επέκταση σχεδίου πόλεως. Έχει Σ/∆ 0,8.(1671) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ οικόπεδο 512Μ2 υπερυψωµένο µε υπέροχη θέα, στην πόλη και στο αρχαίο θέατρο 280.000 (2658) ΓΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ οικόπεδο 725µ2 γωνιακό εντός οικισµού µε πανοραµική θέα Τιµή 65.000 (2644) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 οικόπεδα 2.575µ2 επί του επαρχιακού, εντός οικισµού. Οικοδοµεί 400µ2 κάθε οικόπεδο. τιµή 35.000 ευρώ. (1505) ΛΑΣΤΕΙΚΑ οικόπεδο 1.500µ2 πρόσοψη 18µ σε κεντρικό δρόµο Τιµή 60.000 (2638) ΠΡΑΣΙΝΟ οικόπεδο 862µ2 στο τέρµα του χωριού, άρτιο, µε πρόσοψη στην κεντρική οδό Τιµή 18.000Ε (2662) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 1.100µ2 στην περιοχή Αγ.Σπυρίδωνα συντ. δόµησης 1,4, τετράγωνο δίνεται κι αντιπαροχή. Τιµή συζητήσιµη (2683) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 1.105µ2 επί προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4 δυνατότητα τεµαχισµού. Τιµή 280 /µ2 (2671) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 254τµ κοντά στο κέντρο, δόµηση 1,8. Τιµή 75.000 (2626) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 276τµ επί της Αλαµάνας, γωνιακό δόµηση 1,4. Τιµή 85.000 (2628) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 409τµ στο κέντρο ,δόµηση 1,8 .Τιµή 125.000 (2542) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 564µ2 επί της Αλαµάνας µε παλιά διώροφη οικία συντ. δόµησης 1,4 . Τιµή 300.000 (2672) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο 1.467,54 επί της Γιαννιτσών οικοδοµεί 400µ2 τιµή 150.000 (2669) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδα 1,5 και 2 στρέµµατα, εντός οικισµού. Αρχική Τιµή 45.000Ε-40.000Ε. (1674) ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδα των 1.940µ2, 1.500µ2 άρτια οικοδοµήσιµα. Οικοδοµεί 400τµ, τιµή 35.000 & 37.000Ε αντίστοιχα (1552-26). ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 407,40τµ εντός οικισµού, µε πρόσοψη στον δρόµο, περιβάλλεται από οικίες, κοντά στο κέντρο. Αρχική τιµή 15.000Ε (1715) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ οικόπεδο 1.000µ2 εντός σχεδίου µε πρόσοψη στην πλατεία Τιµή 90.000Ε (2622) ΟΙΚΙΕΣ ΑΓ.ΗΛΙΑΣ διώροφη οικία 60,75µ2 µε ηµιτελή ισόγειο 55,85µ2 εντός οικοπέδου 917µ2 κοντά στη θάλασσα Τιµή 125.000 (1245) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Oινοµάου & Παπαγιαννοπούλου γωνία, Οροφοδιαµερίσµατα, δυάρια, γκαρσονιέρες σε οικοδοµή υπό ανέγερση. Υψηλής ποιότητας κατασκευής, έµφαση στην αρχιτεκτονική, σε λογικές τιµές. (1246) ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2 Νεόδµητες µεζονέτες 85τµ και 110τµ µε ξεχωριστό κήπο, 2 υ/δ, τζάκι, βεράντες, µοντέρνα αρχιτεκτονική σε ήσυχη γειτονιά. Τιµές 150.000Ε – 180.000Ε.(1254) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 105τµ, ανακαινισµένο, πρώτου ορόφου, σε πολύ καλή κατάσταση, κοντά στο κέντρο. Αρχική τιµή 120.000Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 50τµ σε νεόδµητη οικοδοµή, στην Πλατεία Πλαστήρα. ∆ιαθέτει θέση πάρκινγκ κ α ι

Ζητούνται οικόπεδα προς αντιπαροχή µε ποσοστό έως 45% Ζητούνται εκτάσεις, αγροτεµάχια άνω των 50στρ.

ΛΕΧΑΙΝΑ 2 Καταστήµατα 45τµ και 67τµ κοντά στο κέντρο. Τιµή 80.000Ε(1278)

αποθήκη. Τιµή 90.000Ε. (1250) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 77τµ,δευτέρου ορόφου,2 υ/δ, σε άριστη κατάσταση .Τιµή 87.000Ε (1268) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειος οικία 90τµ,κοντά στο κέντρο, 1 υ/δ Τιµή 70.000Ε(1280) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πολυτελή οροφοδιαµερίσµατα Α’, Β’ και Γ’ ορόφου, 77µ2, στο κέντρο, νεόδµητα, 2 υ/δ, βεράντα. Τιµή από 110.000Ε (1228) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ηµιτελής τριώροφη οικοδοµή 200µ2, που αποτελείται από 46,66τµ ισόγειο, Α’ , Β’ όροφο 66,96τµ, και υπόγειο 66,96τµ, εντός οικοπέδου 108,69τµ. Τιµή 240.000Ε (1229) ΑΜΑΛΙΑ∆Α θέση Φεγγιές µονοκατοικία 155µ2 µε 3υπν., 2 wc, µε αποθήκη εξωτερική, γκαράζ σε οικόπεδο 5.150µ2 µε καλαίσθητα διαµορφωµένο περιβάλλον χώρο, γκαζόν, φοίνικες, καστανιές, πλατάνια κλπ αρχική τιµή 300.000Ε (2251) ΑΜΑΛΙΑ∆Α µεζονέτα 120µ2 στην οδό Παπαφλέσσα, 12 ετών σε άριστη κατάσταση τιµή 185.000Ε(1247) ΑΜΑΛΙΑ∆Α µονοκατοικία 101µ2 σε άριστη κατάσταση επί της οδού Φραγκαβίλλας σε οικόπεδο 400µ2, µε προδιαγραφές 2ου ορόφου, 2 υπν. Τιµή 140.000Ε (1213) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 76,50τµ σε άριστη κατάσταση εντός οικοπέδου 144τµ, ανακαινισµένη. Αρχική τιµή 85.000Ε(1243) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 286,70τµ µε παλιά οικία 80τµ. Τιµή 55.000Ε(1273) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 180.000Ε (1166)

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Έκταση 10.300τµ µε ξενοδοχείο 2.187τµ,άδεια οικοδοµής το 1980. ∆ιαθέτει 45 δωµάτια, στον πεζόδροµο ανάµεσα σε κέντρα αναψυχής, υπέροχη θέα θάλασσα. Έχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης.

ΑΡΚΟΥ∆Ι Νεόδµητες µεζονέτες των 140τµ -90τµ και διαµερίσµατα των 70τµ µε υπέροχη θέα Ζάκυνθο, Κεφαλονιά µπροστά στο κύµα.(1240) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα ηµιτελής κτίριο διώροφο 80+80 αντισεισµικό µε θέα σε οικόπεδο 800µ2 (2221) ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Οικία 50τµ εντός οικοπέδου 587,40τµ στην είσοδο της πόλεως Τιµή 78.000Ε(1282) ΓΑΣΤΟΥΝΗ µονοκατοικία, σε άριστη κατάσταση, 140τµ µε κλειστό γκαράζ 20τµ, εντός οικοπέδου 235τµ. Τιµή 150.000Ε (1207) ΓΑΣΤΟΥΝΗ Μονοκατοικία νεόδµητη στον Κόροιβο 120τ.µ σε οικόπεδο 2,5 στρ. Περιφραγµένο µε δυο καγκελόπορτες. Εχει βάσεις για διώροφο. Τιµή 150.000 Ε ΓΛΥΦΑ ∆ιώροφο οίκηµα 160τµ που αποτελείται από ισόγειο ηµιτελή κατάστηµα 80τµ και από οικία 80τµ στον όροφο ανακαινισµένη, θέα θάλασσα, έναντι ∆ηµοτικού Σχολείου .Τιµή 160.000Ε.(1233) ∆ΗΜΟ ΛΑΣΙΩΝΟΣ µονοκατοικία 240µ2 µέσα στα έλατα και στις κερασιές, κατάλληλο για µόνιµη κι εξοχική κατοικία. (2246) ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ µονοκατοικία 76µ2 σε οικόπεδο 400µ2 σε καλή θέση, γωνιακή µε γκαράζ και κήπους (2249) ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Νεόδµητο διαµέρισµα 100τµ µε 3υ/δ και µεγάλη βεράντα µε καταπληκτική θέα στο κάστρο και στην θάλασσα. Αρχική τιµή 100.000Ε(1226) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Οικία 50τµ σε άριστη κατάσταση, εντός οικισµού, µε οικόπεδο 160τµ µόνο 100µ από την παραλία, µε βάσεις για δεύτερο όροφο. Αρχική Τιµή 170.000ε (1255) ΛΑΛΑΣ µονοκατοικία 67µ2 2 υπν. βεράντα σε οικόπεδο 620µ2 (2216) ΛΑΛΑΣ µεζονέτα 162µ2 µε όλες τις παροχές, τζάκι, καλοριφέρ, βεράντες, αποθήκες, γκαράζ, κτήµα 4,5στρ µε οπωροφόρα δέντρα σε τιµή χαµηλότερη της αντικειµενικής. (2162) ΛΑΜΠΕΤΙ µεζονέτα 150µ2, µε υπόγειο, πολυτελούς κατασκευής, σε 4.500µ2 οικόπεδο µε απεριόριστη θέα, κατασκευής 2009 τιµή 370.000 (2270) ΛΥΓΙΑ Μονοκατοικία 2 ορόφων 98τµ, έκαστος, καινούριας κατασκευής, εντός οικοπέδου 950τµ. Ο όροφος, διαθέτει ηλεκτρικό εξοπλισµό και είναι επιπλωµένο πλήρες. Έχει υπόλοιπο δόµησης 100τµ. 6 υ/δ και τζάκι σε κάθε όροφο. Τιµή 195.000Ε (1235) ΜΑΡΑΘΙΑ βιλίτσα 120τµ, ήσυχη περιοχή, περιβάλλεται από καινούριες οικίες, εντός υπέροχου περιβάλλοντα χώρου, 4.500µ οικόπεδο,2 χλµ από παραλία Κουρούτας. Με σοφίτα & ηµιυπόγειο 50τµ. Τιµή 205.000Ε (1194) ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 90.000Ε (1126)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητα οροφοδιαµερίσµατα 110τµ και 70τµ σε τριώροφη οικοδοµή, µε πιστοποιητικό (Π.Ε.Α) κατηγορίας β (1216)

ΜΥΡΤΙΑ ισόγειο διαµέρισµα 47µ2 διώροφης οικοδοµής σε καλή κατάσταση. Τιµή 25.000 (2265) ΞΥΛΟΚΕΡΑ µεζονέτα 200µ2 µε δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης ορόφου, σε πολύ καλή κατάσταση εντός οικοπέδου 500µ2 (2206) ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία 70τµ σε πολύ καλή κατάσταση εντός οικοπέδου 350τµ, ήσυχη γειτονιά, κοντά στην θάλασσα. Αρχική τιµή 200.000Ε ΠΑΛΟΥΚΙ Μεζονέτα 126,70τµ εντός υπέροχου κήπου 360,45τµ µε bbq και υπέροχη θέα θάλασσα, 4υ/δ,2 µπάνια, ηλιακό, airco, εντοιχ. ηλεκτρικός εξοπλισµός, κατασκευή 1998, ανακάινιση 2007 Αρχική τιµή 255.000Ε(1281) ΠΑΤΡΑ Ρίο Ακταίο Μεζονέτες νεόδµητες, 100µ από τη θάλασσα, Α. τριών επιπέδων 180µ2, οικόπεδο 220µ2 τιµή 300.000 Β. τριών επιπέδων 210µ2 οικ. 220µ2 τιµή 320.000 (1279) ΠΕΛΟΠΙΟ διώροφο 142µ2 σεισµόπληκτο, µε επιχορήγηση ΤΑΣ, σε τιµή ευκαιρίας (2257) ΠΕΛΟΠΙΟ οικία 42µ2 σε οικόπεδο 100µ2 χρήζει επισκευής τιµή 20.000 (2264) ΠΡΑΣΙΝΟ διώροφο µε α’ όροφο 107µ2 στα τούβλα και ισόγειο στα µπετά σε κεντρικό σηµείο. (2253) ΠΥΡΓΟΣ 78µ2 διαµέρισµα ισογείου και 52µ2 Α’ ορόφου στο κέντρο (2228). ΠΥΡΓΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, µονοκατοικία 70µ2 µε ηµιυπόγειο αποθήκη, αυλή και βεράντα ανακαινισµένη τιµή ευκαιρίας.(2133) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 90µ2 Α’ ορόφου, κεντρικότατο µισθωµένο ως επαγγελµατική στέγη 30ετίας (2272) ΠΥΡΓΟΣ πλησίον κέντρου ο 1ος όροφος τριώροφης οικοδοµής 110µ2 ηµιτελή στην τοιχοποιία, µαζί µε 28µ2 στην πυλωτή και 26µ2 στον 3ο όροφο (2177) ΡΟΒΙΑΤΑ Μεζονέτα νεόδµητη 140.55τµ µε 3 υ/δ, τζάκι, εντός οικοπέδου 4965τµ, σε ήσυχη περιοχή, 6 χιλ από Αµαλιάδα, 4 χιλ από θάλασσα. Αρχική τιµή 160.000Ε (1271) ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 55 τµ εντός περιφραγµένου οικοπέδου 850τµ, σε καλή κατάσταση, µε aircont. καλοριφέρ. Αρχική τιµή 55.000Ε(1252) ΣΑΜΙΚΟ µονοκατοικία 96µ2 σε πολύ καλή κατάσταση µε 350µ2 οικόπεδο και θέα σε τιµή ευκαιρίας. (2241) ΣΑΡΑΚΙΝΑ εξοχική κατοικία 110µ2 σε οικόπεδο 850 3υπν γκαράζ, καλοριφέρ, περιβάλλον χώρος τιµή ευκαρίας (2167) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µεζονέτα 83µ2 στο πανόραµα µε θέα, σε οικόπεδο 275µ2 σε αρίστη κατάσταση (2222) ΣΜΙΛΑ µονοκατοικία 93µ2 µε υπόγειο 45µ2 ηµιτελές στα επιχρίσµατα σε καλή θέση µε θέα (2252) ΣΤΡΕΦΙ οικία 47µ2 σε 1.000µ2 οικόπεδο σε τέλεια κατάσταση τιµή 45.000 (2263) ΧΑΒΑΡΙ µονοκατοικία 104µ2 µε 34µ2 υπόγειο εντός οικοπ. 2107µ2 µε υπέροχη θέα, αρχ.τιµή 130.000 (1117). ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ µονοκατοικία 50µ2 σε οικόπεδο 121µ2 ανακαινισµένη σε τέλεια κατάσταση. (2260)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό ∆ιώροφο οίκηµα που αποτελείται από ισόγειο κατ/µα µε πατάρι και αποθήκη 195τµ. ∆ιαµέρισµα στον όροφο 95 τµ µε αποθήκη 13τµ, συν αέρα για ανέγερση 2ου και 3ου ορόφου. Αρχική τιµή 245.000Ε (1269) Κατάλληλο για κάθε είδους επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 180τµ, εντός οικοπέδο 1800τµ, επί της οδού Αντ.Πετραλιά στην είσοδο της πόλεως. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή 800Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Καταστήµατα κεντρικά 64τµ-60τµ-40τµ µε υπόγεια. Βρίσκονται στον εµπορικό άξονα της πόλης. Κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση και για τράπεζα (εφικτή η διαµόρφωση σε ενιαίο χώρο) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό γραφείο πλήρως ανακαινισµένο 1 ου ορόφου 55τµ, δίχωρο, στην πλατεία Αγ .Αθανασίου. Τιµή 450Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 130τµ µε 3 υ/δ, τζάκι, aircont, τέντες. Τιµή 400Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 110τµ σε πολύ καλή κατάσταση µε 2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, air, µεγάλη βεράντα και µπαλκόνια, σε διώροφο οίκηµα.Τιµή 400Ε. ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 70τµ επιπλωµένη .Τιµή 350Ε ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ οικία 135µ2 µε 2υπν, 2wc, τζάκι, σε όροφο, στο κέντρο. 500 ΜΑΡΑΘΙΑ Tριάρι δευτέρου ορόφου, µε τζάκι, επί της εθνικής οδού. τιµή 250Ε ΠΥΡΓΟΣ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ βίλλα 154µ2 µε περιβάλλον χώρο τζάκι, 3υπν, γκαράζ επιπλωµένη ή µη, ενοικιάζεται, µε ή χωρίς ξενώνα 75µ2 ΧΑΒΑΡΙ Μονοκατοικία 110τµ, καινούρια, µε υπέροχο κήπο ,µεγάλη βεράντα ,3 υ/δ, στην είσοδο του χωριού. Τιµή 400Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ E-O Πατρών-Πύργου Επαγγελµατικό κτίριο προς ενοικίαση που αποτελείται από ηµιυπόγειο 650τµ και ισόγειο 650τµ, διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ, πάρκινγκ και υπέροχα διαµορφωµένο περιβάλλον χώρο 7.300τµ. Βρίσκεται επί της εθνικής οδού µε µεγάλη πρόσοψη. Ενα κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής που πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία µιας επιχείρησης. Τιµή 5.000Ε µηνιαίως ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κτίριο βιοµηχανικό για επαγγελµατική χρήση 370τµ µε πατάρι και υπόγειο, ανσανσέρ, εντός οικοπέδου 500τµ.Τιµή 1000Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κτίριο 244τµ εντός οικοπέδου 5500τµ επί της οδού Αντ.Πετραλιά Κατάλληλο για εκθεσιακό χώρο. Τιµή 1500Ε. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γκαρσονιέρα στούντιο 37τµ, επιπλωµένο κοµπλέ, κοντά στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. Τιµή 300Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γραφείο κεντρικότατο 45 τµ, απέναντι από το ταχυδροµείο, πρώτου ορόφου. Τιµή 350Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 84τµ, τρίτου ορόφου, ρετιρέ. 2 υ/δ, κεντρική θέρµανση, σε καλή κατάσταση. τιµή 320Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα δυάρι 65τµ,πρώτου ορόφου, κοντά στο κέντρο. Τιµή 280Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Επαγγελµατική στέγη 110τµ µε πατάρι, κοντά στον ΟΤΕ. Τιµή συζητήσιµη. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ 158,60τµ σε κεντρικό ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ σηµείο, κοντά στην οδό Καλαβρύτων, µε υπόγειο ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ 100τµ και πατάρι 45τµ. ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ

Στα γραφεία µας Real Estate IDEA σας παρέχουµε την ενηµέρωση και τις υπηρεσίες που θα χρειαστείτε σχετικά µε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, µε παραδείγµατα και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια, από έµπειρους πιστοποιηµένους ενεργειακούς συνεργάτες- επιθεωρητές.

Η Ι. ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ REAL ESTATE ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΥΡΓΟΣ Οικόπεδο 650τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σε πάροδο της οδού Ολυµπίων. Τιµή 52.000ε (1691) ΚΑΒΑΣΙΛΑ Οικόπεδο 868τµ, γωνιακό, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Εντός οικισµού. Τιµή 16.250ε (1689) ΤΡΑΓΑΝΟ Οικόπεδα 181τµ και 200τµ µε παλιό οίκηµα. Εντός σχεδίου. Τιµή 6.200ε (1697) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αγροτεµάχιο 4.090τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, επί του δρόµου προς Καρδιακαύτι. Τιµή 8.500ε ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο στην περιοχή Κόκκαλα 6255τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες. Τιµή 9500ε (1693) ΤΡΑΓΑΝΟ Αγροτεµάχιο µε Οπωροφόρα δέντρα στην περιοχή Νησιά, 7475τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες, πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο. Τιµή 12.000ε (1694) ΟΙΝΟΗ Αγροτεµάχιο 11252τµ στην περιοχή Βαλτοποτάµι Τιµή 6000ε (1699) ΜΥΡΣΙΝΗ Αποθήκη 112τµ εντός οικοπέδου 134τµ. Τιµή 15.000ε (1259) ΟΙΚΙΕΣ ΛΕΧΑΙΝΑ 2 Καταστήµατα 45τµ και 67τµ κοντά στο κέντρο .Τιµή 80.000Ε(1278) ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Μονοκατοικία 150τµ, ηµιτελής (στο στάδιο των επιχρισµάτων) εντός οικισµού, µε πρόσοψη στον δρόµο προς Λεχαινά. Τιµή 78.000ε (1260) ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιώροφη οικία, 240τµ που αποτελείται από ισόγειο 81τµ και όροφο 135τµ εντός οικοπέδου 540τµ, σε καλή κατάσταση, εντός οικισµού. Τιµή 80.000ε (1261)

ΜΑΣ712

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΛΟΥΒΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΥΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 20 ΚΛΟΥΒΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Χ2Χ2 ΒΙ∆ΩΤΑ, ΝΤΥΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΑ 4Α∆ΕΣ ή 5Α∆ΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. Τηλ. 6993980971. ΜΑΣ9278

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ; ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, MARFIN, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ 24-36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τηλ. επικ. 6980230983. ΜΑ2880

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου, 100 µ², 105.000 ευρώ, επιπλωµένο. 3) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες. 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 11) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες 35,50 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ελευθερίου Βενιζέλου οροφοδιαµερίσµατα 83τ.µ. και ένα δυάρι 55τ.µ. µε δικό τους γκαράζ και αποθήκη καινούργιας κατασκευής Τιµή συζητήσιµη •ΑΜΑΛΙΑ∆Α κοντά στο 1ο γυµνάσιο σε καινούργια οικοδοµή διαµεέρισµα 4ου ορόφου 50τ.µ. περίπου (1υ/δ, καθιστικό, κουζίνακαι µπάνιο)µε τέντες µπροστινή φάτσα µε γκαράζ δικό του Τιµή 78000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α πίσω από το 1ο γυµνάσιο διαµέρισµα 63τ.µ. ανατολικό (δύο υ/δ,καθιστικό και µπάνιο)µε πάρκιν ανοιχτό δικό του Τιµή 130000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Νοσοκοµείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή 1250€/το τετ. •ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή ανεµοµύλου δυόροφη οικοδοµή ισόγειο-1ος 2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωµένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή µεµονωµένο (1000) Τιµή 250000€ ολόκληρο •κέντροΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ διαµέρισµα 75 τ.µ. 3ο όροφο ρετιρέ µε 2 υ/δ , µπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιµή 90000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 (1002) Τιµή 95000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση) (1004) Τιµή συζητήσιµη •ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή 185000€ •∆ιαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή (1007) Τιµή 45000€ •ΠΑΤΡΑ και επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ τριάρι 96 τ.µ. οροφοδιαµέρισµα πλήρως ανακαινισµένο 2009 µε αιρκοντίσιον-τζάκιγρανίτες στην κουζινα µε τρία υ/δ , µπάνιο, κουζίνα,σαλόνι, δικαίωµα στο 1/3 του οικοπέδου (1009) Τιµή 110000€ •ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη (1010) Τιµή 45000€ •∆ιαµέρισµα 3ου ορόφου περιοχή ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ, σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαράζ (1011) Τιµή 125000€

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ •ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000€ •Στην περιοχή ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) Τιµή 40000€ •∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 80τ.µ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.µ. µε 20 ρίζες ελιές όµορφο κήπο και πανοραµική θέα (1014) Τιµή 80000€ •ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000€ •ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 (1016) Τιµή 990000€ •ΜΥΡΤΙΑ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία 3ρια και δύο 2ρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν (1017) Τιµή ευκαιρίας •ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα (1019) Τιµή 260000€ • ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις (1020)Τιµή 250000€ •ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο (1021) Τιµή 150000€ •ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. (1022) Τιµή 40000€ •ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1024) •ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό (1026) Τιµή 150000€ ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο. ο κάθε όροφος περιλαµβάνει 3 υ/δ, 2 w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά(1027) Τιµή 400000€ • ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο(1028) Τιµή 500000€

•ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα (1031) Τιµή ευκαιρίας

ΟΙΚΟΠΕ∆Α •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 (1058) Τιµή 200000€ •ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά (1059) Τιµή 50000€ •ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης (1060) Τιµή 45000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο (1061) Τιµή 100000€ •ΒΡΥΝΑ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας (1062) Τιµή συζητήσιµη •ΜΥΡΣΙΝΗ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό (1065) Τιµή 45000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης (1066) Τιµή 78000€ •ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 (1068) Τιµή συζητήσιµη •ΡΟΙΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα (1070) •Εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου (1071) Τιµή 40000€ •Οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ (1072) Τιµή 600000€ •ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ Οικόπεδο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ (1073) Τιµή 100000€ •ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο (1074) Τιµή συζητήσιµη •ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (1075) Τιµή 75000€ •ΚΑΒΑΣΙΛΑ Οικόπεδο 1450τ.µ. µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης (1076) Τιµή 50000€ •ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Οικόπεδο 850τ.µ. εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α (1077) Τιµή 40000€

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ •Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000€ •ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ αγροτεµάχιο 9,5 στρέµ. περίπου σε κεντρικό σηµείο του χωριού Τιµή 3000€/το στρεµ. •ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 •ΚΑΡ∆ΑΜΑ θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρέµ. αγροτεµάχιο µε πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια (1032) Τιµή 4000/το στρ. •Στο δρόµο ∆ΟΥΝΕΙΚΑ-ΜΥΡΤΙΑ αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη στο δρόµο (1034) Τιµή 20000€ •∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεµάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε τριφασικό ρεύµα –ιντερνετ-νερό δικο τους µε φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιµάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολοµιού (1035) Τιµή 45000€ έκαστο •ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ένα αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιµή 15000€ •ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα (1038) Τιµή 35000€ •ΚΟΥΡΟΥΤΑ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση (1040) Τιµή 145000€ •Λιοστάσι 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ (1042) Τιµή 25000€ •ΝΙΟΧΩΡΙ ΖΑΧΑΡΩΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα (1043)

Τιµή 160000€ •ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) (1045) Tιµή 180000€ •ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα) ποτιστικό κατάλληλο για κάθε χρήση (1046) Τιµή 200000€ •Αγροτεµάχιο 30 στρεµµάτων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο (1047) Τιµή 3000€/το στρ. •Αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες (1050) Τιµή ευκαιρίας •Αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1052) Τιµή συζητήσιµη •Επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ (1053) Τιµή 50000€ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000€/στρ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ •ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο επι της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ οικόπεδο περίπου τεσσάρων στρεµ. κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση •ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί 130τ.µ. γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ στην πλατεία Καλίτσα Τιµή 140000€ •ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία(1078)Τιµή 55000€ •ΜΥΡΤΙΑ µαγαζί77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο (1079) Τιµή 90000€ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ-40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα (1080) Τιµή 70000€/έκαστο •ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών (1081)Τιµή 600000€ όλα µαζί •ΒΑΡ∆Α Οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (1082) Τιµή 400000€**** •ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφου σε καινούργια οικοδοµή επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1083) •ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας (1084) Τιµή 80000€ •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση (1085) Τιµή 1400€/το τ.µ. •ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρέσταραν –πιτσαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο (1086) Τιµή 100000€ •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπαντοπωλείο σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε εξασφαλισµένη πελατεία χαµηλό ενοίκιο λόγω αναχώρησης (1099) Τιµή 30000€ •ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο της πόλης επί της Ρήγα Φερραίου στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α για επαγγέλµατική χρήση (µάντρα αυτοκινήτων κ.λ.π.)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ •ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωµένες σε κεντρικό δρόµο πολύ κοντα στα ΤΕΙ (1087) •ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Σκατσαγριλιάς ΤEΣΣΑΡΙ διπλοκατοικία 1ου ορόφου µε τρία υ/δ , µπάνιο περιµετρικές και µεγάλες βεράντες •ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο (1089) •ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΥΑΡΙ σε καινούργια οικοδοµή µε 1 υ/δ, µπάνιο, καθιστικό αυτόνοµη θέρµανση σε κεντρικό δρόµο (1091) • Καλίτσα ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΤΕΣΣΑΡΙ διπλοκατοικίας 1ου ορόφου µε 3 υ/δ , δύο µπάνια ,µεγάλες περιµετρικές βεράντες (1102) •ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130τ.µ. µε 3 υ/δ , 2 µπάνια ,µεγάλο καθιστικό και περιµετρικές βεράντες (1101) •Πολυτελή γραφεία 1ου & 2ου ορόφου σε κεντρικότατο σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 40τ.µ. &35 τ.µ. (1102) •Ισόγειο οίκηµα 80τ.µ. µε πρόσοψη στην πλατεία ∆ηµαρχείουΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση ( φροντιστήρια, ιατρεία κ.λ.π.)


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

24

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας. Τηλ. επικ. 26210/34580. ΜΑ9025 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6972566047. ΜΑ9407

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΑΝ ΕΙΣΑΙ Ή ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ή ΜΟΝΗ και επιθυµείς µια ωραία σχέση ή µια σχέση γάµου µπορεί να γίνει άµεσα. Σοβαρότης. Απόλυτη εχεµύθεια Πανελλαδικά. Πληρ. τηλ. 6975764343, 2 1 0 / 5 2 3 9 1 9 1 , 210/5239427.ΜΑ2870. ------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΑ χορού µε έντονη διάθεση για περιπέτεια ζητά γνωριµία και ό,τι ήθελε προκύψει. Τηλ. 6977502226. ------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΧΗΡΑ, πολύ εµφάνισιµη αναζητά διακριτική γνωριµία µε αξιόλογο κύριο, όχι γάµο. Τηλ. 6982955379.

--------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ στην περιοχή Αρχ. Ολυµπίας λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Πληρ. τηλ. 6932410790. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στον Πύργο µε µόνιµη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977735441. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ σε τιµή ευκαιρίας στο κέντρο της Αµαλιάδας λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6980659900. ------------------------------. ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, πολύ όµορφη, 34χρονη Εισοδηµατίας ζητά γνωριµία µε εχέµυθο κύριο. Τηλ. 6985982685. ------------------------------. ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ Εισαγωγέας αναζητώ τη γυναίκα που θα γεµίσει το συναισθηµατικό µου κενό. Τηλ. 6937709538.

. ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ από 40-45 ετών, Ελληνίδα ή αλλοδαπή για γνωριµία µε σοβαρό σκοπό. Πληρ. τηλ. 6978674528.ΜΑ9410

. ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ανύπαντρη ή χήρα, αδέσµευτη χωρίς υποχρεώσεις για συµβίωση, για γάµο από Πύργο ή χωριά. Πληρ. τηλ. 26210/21906. ΜΑ9266

Υψηλάντου 17 Πύργος ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ Πληροφορίες στο κατάστηµα. ΜΑΣ7716

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Τιµή 20.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6989550053. ΜΑ9043

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στον Πύργο επί της οδού Ολυµπίων και Κολιρίου. Πληρ. τηλ. 6947074651.ΜΑ9413

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

Λιανικής Βιοµηχανικών ειδών + αξεσουάρ στην Κρέστενα, λόγω αλλαγής αντικειµένου. Πληρ. τηλ. 26250/22587.ΜΑ9371

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CAFE στην κεντρική πλατεία Πύργου, πλήρως εξοπλισµένο. Πληρ. τηλ. 6976510381.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AUTHENTIC

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα

στον Πύργο. ΜΑ9384

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α σε λειτουργία λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6978841419.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην κεντρική πλατεία Πύργου, λόγω αναχώρησης. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6974205656. ΜΑ9424

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µετά υπογείου 100 τ.µ. σε ανεγειρόµενη οικοδοµή επί της Υψηλάντου γωνία σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6970870676.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.µ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έτοιµες άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα 100, 150, 200 και 400 KW. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΜΑΣ8350

οδός Μίλτωνος Ιατρίδου και Σωκράτους (προέκταση Ρήγα Φεραίου). Πληρ. τηλ. 6943076076.

ΜΑΣ9361

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 2621025429, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, εντυπωσιακού χαρακτήρα και παιδεία ζητά σύζυγο σοβαρό, καλλιεργηµένο, κατά προτίµηση λάτρη της Βυζαντινής µουσικής από 37-40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών, άριστης προσωπικότητας, µε ευχάριστο χαρακτήρα, καλλιεργηµένη, ζητά σύζυγο κατασταλλαγµένο, ευχάριστο, µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΟΠΕΛΑ 38 ετών δασκάλα, γόνος εύπορης οικογένειας, µε ευγενή χαρακτήρα ζητά σύζυγο, ψηλό, µε λεπτό χαρακτήρα κι αν είναι δυνατόν µε επιστηµονική µόρφωση, έως 50 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 47 ετών καλλιεργηµένη, γλυκύτατη, µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση, και µε ευγενικούς τρόπους ζητά κύριο ευγενικό µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζητούν µαζί µια όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 46 ετών, καλλιεργηµένη, γλυκύτατη, µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση και µε ευγενικούς τρόπους ζητά κύριο ευγενικό, µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζήσουν µαζί µία όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 58 ετών, που κατοικεί στο Λονδίνο, γλυκύτατη, πολύ κοινωνική µε χιούµορ, ζητά σύζυγο που να θέλει να την ακολουθήσει ή ακόµα και η ίδια να επιστρέψει στην Ελλάδα, έως 65 ετών. ΚΥΡΙΑ 63 ετών, ελεύθερος επαγγελµατίας, ευγενικού και ευχάριστου χαρακτήρα, δραστήρια ζητά σύντροφο µε σοβαρή προσωπικότητα, ήθος και ευπρέπεια. ΝΕΟΣ 27 ετών, ανεξάρτητος, κοινωνικός, ειλικρινής, αυθόρµητος,

δυναµικός, πρόθυµος για τη δηµιουργία οικογένειας ζητά σύζυγο µε ευγενή χαρακτήρα, κοινωνική µόρφωση, έξυπνη και κατασταλλαγµένη έως 30 ετών. ΝΕΟΣ 27 ετών, νεοδιόριστος δηµόσιος υπάλληλος, χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική εµφάνιση αλλά µε εξαίρετο χαρακτήρα και ωριµότητα για οικογένεια ζητά κοπέλα γλυκιά και ειλικρινή για σύζυγο έως 27 ετών. ΝΕΟΣ 30 ετών ροµαντικός, ευπαρουσίαστος, ανεξάρτητος ζητά σύζυγο να δηµιουργήσει οικογένεια. ΚΥΡΙΟΣ 38 χρόνων, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 40 ετών δραστήριος, ευκατάστατος ζητά σύντροφο χαρισµατική, γοητευτικής παρουσίας έως 37 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 47 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο δυναµική έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 52 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολλή διάθεση για ζωή και οικογένεια, ζητά σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη έως 45 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών, µε προσωπικότητα, σοβαρός, κοινωνικός ζητά κυρία χαρισµατική, ροµαντική και δυναµική. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» ΚΡΕΣΤΕΝΑ Τηλ. 26250/23615, 6936261977, 6932346839 www.proksenhtra.gr ΜΑ3807

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου.

15ετής πείρα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ου ορόφου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 67,90 τ.µ., 3άρι πρώτου ορόφου στην οδό Γορτυνίας στον Πύργο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΜΑΣ150

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ44

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 τ.µ. επί της 28ης Οκτωβρίου έναντι Νοµαρχίας. Αποτελείται από 32 τ.µ. ισόγειο, 32 τ.µ. υπόγειο, 16 τ.µ. πατάρι. Τιµή 135.000. Πληρ. τηλ. 6944181097.ΜΑ9192

ΜΑΣ1500

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. ΜΑΣ1059

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΜΑΣ9

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Προξενήτρα» Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Πανεπιστηµίου, τµ. Χηµείας παραδίδει µαθήµατα Χηµείας σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Υπάρχει δυνατότητα ταχύρρυθµου προγράµµατος. Πληρ. τηλ. 6933089533. ΜΑ9188

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος 2621030196 -Κιν.: 6956032263, ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι 2 στρεµ. στο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 6 στρεµ. το ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-

ρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.µ. περιοχή Βαρβάσαινας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

25

Tετάρτη 27 Απριλίου 2011

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.500 ευρώ. SUZUKI SWIFT GTi 1600, µοντ. 2007, 145 ΗΡ, 2πορτο, σκούπα, µαύρο χρώµα, ανάρτηση, ζάντες KOSEi 17”, εξατµίσεις ZEBRING, αγωνιστικό καταλύτη, a/c, υδραυλ. τιµόνι, φιµέ τζάµια, όλα ηλεκτρικά, 1ο χέρι, ατρακάριστο, ΑΡΙΣΤΟ, 9.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 6.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2 πορτη 2005, full extra, άριστο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ (Υπάρχει και 5πορτη). FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ TOYOTA AVENSIS, 1600 c.c., µοντ. 2000, 5πορτο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. FIAT BARCHETTA CABRIO 1600c.c., µοντ. ’98 ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.500ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου

κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’. SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.900 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 4.200 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1600c.c., VTS 140 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου 17” ΟΖ, ανάρτηση, εξάτµιση ΠΟΠΑΥ, χειροποίητη από µπρος, χταπόδι, ηχοσύστηµα, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 1ο χέρι απο καινούριο. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. FIAT BRAVO 1250c.c., 16V, 85 ΗΡ, Α/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, 2πορτο, ράδιο CD, κ.α. µοντ. 2001, 2.900 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS, 5πορτο ασηµί, µοντ. 2000, 1000c.c., υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α., 4.500

ΜΟΤΟ ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. OPEL ASTRA CABRIO 1600c.c., 2004, µαύρο µε δερµάτινο σαλόνι µπεζ, full extra, 8.500 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο, full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). FORD KA 1200c.c., υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. κ.α. 2.500 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PORSCHE BOXTER 2.700c.c., χρώµα µαύρο µεταλλικό – xenon φώτα, 74.000 km, µοντέλο 2001. Τιµή 17.000. Πληρ. τηλ. 6942981770. ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT SEICENTO 900c.c., ’00 µοντ., 39ΗΡ, µπλε, 53.000km, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, immobilizer, ράδιο cd – mp3, υδραυλικό τιµόνι, ατρακαριστο, δεκτός κάθε έλεγχος, καλή κατάσταση, 2.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6971824500. ΜΑ9395 ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 σπαστό, 32 ίππους µε φρέζα, καταστροφέα Ραντιστικό. Πληρ. τηλ. 26210/32478, 31460. ΜΑ9417 ---------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW POLO µοντέλο ’98, 1000c.c., 9500 χλµ. σε τιµή 1900 ευρώ. Τηλέφ. επικοιν. 6946200460.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR Αµπελουργικό 55 ίππους, µε διπλό διαφορικό, µαζί µε φρέζα Κωνσταντινίδη. Πληρ. τηλ. 6932082628, 26210/95490.ΜΑ9270

ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD FIESTA 12ος του 2004 σε αρίστη κατάσταση, καινούρια λάστιχα, αµορτισέρ, δίσκο, µεγάλο σέρβις. Τιµή 4.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974647962. ΜΑ9422

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ υπερυψωµένο, VOLVO E12 400, 26 τόνους µε ανατροπή και καρότσα καλαµποκάδικη και συρόµενο µουσαµά. Πληρ. κο Φώντα, τηλ. 6974633347. ΜΑ9399

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ FREELANDER 1800c.c., σε συµφέρουσα τιµή. Πληρ. τηλ. 6972473686. ΜΑ9400

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρόςπίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYERβιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

Αντιπρόσωπος

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες ΜΑΣ5

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑ9288

(κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

MERCEDES 140 CLASS, 2002, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. .BMW 316, Μ PACK, γνήσιο, 1600c.c., 1999 µοντ., ασηµί, compact, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου 17”, ABS, A/C, υδραυλικό τιµόνι, προβολείς οµίχλης, full extra, 85.000 χλµ., άριστο. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS, 1600c.c., 16V, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, 110.000 χλµ., άριστο. SEAT CORDOBA 2002 µοντ., 1400c.c., 16V, µπλε µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ABS, συναγερµός, full extra, 72.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. FORD ESCORT CHIA 1400c.c., 1998 µοντ. υδραυλικό τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, full extra, άριστο, µπλε µεταλλικό. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART αυτόµατο σειριακό, χρώµατος γκρι, πετρέλαιο, 2000 µοντέλο, τιµή 5.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6978723820. . ALFA ROMEO 156, 1600c.c., 2000 µοντ., 120PS, ασηµί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 16’, αεροτοµή, 129.000 χλµ., full extra, άριστο. SUZUKI VITARA 4X4 1997, µοντ., 2000c.c.,V6, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, καινούρια ελαστικά, κοτσαδόρο, δερµάτινο σαλόνι, full extra,άριστο. FIAT PUNDO ELX, 1250c.c., 16V, 85PS, 2001 µοντ., ανθρακί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι,city, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, ζάντες αλουµινίου 15’, full extra, 73.000 χλµ., άριστο. ΜΑΣ909

B MW ΜΑΣ143

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27 ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.: 26210 26226 ΚΙΝΗΤΟ: 6975301864

και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα

MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

µοντέλο 2004, 1600c.c., χρώµατος µπλε, χωρίς κανένα µηχανικό πρόβληµα. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6985955888.

Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή: Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 90.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. 4 Υ/∆, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη. Προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 68.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1212 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 38.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μεζονέτα 160 τ.µ. 3 Υ/∆, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 2 σαλόνια. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 123 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Τιµή: 175.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. 95.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, WC, διαµπερές, διπλά τζάµια, αυτόν. Θέρµανση, κεντρικό. Στον πύργο. Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, κήπο 40 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα – Μεζονέτα 192 τ.µ. 3-4ου ορόφου, 3 Υ/∆, τζάκι, αυτόν. Θέρµανση, µεγάλες βεράντες. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 215 ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ. 1ου ορόφου σε τιµή ευκαιρίας. Στον Πύργο. Κωδ: 262 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 35.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. Οικοδοµήσιµο, κεντρικό. Περιοχή: Κουρούτα. Κωδ: 309 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Τιµή: 25.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας.

Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 230 τ.µ. Κεντρικό. Και 300 τ.µ. εντός οικισµού. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 394 & 3176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 45.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. εντός σχεδίου µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία, εντός οικισµού. Στον Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας. Κωδ: 373 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 30.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: Συζητήσιµη) Κωδ: 3152 Αγροτεµάχιο 6.230 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 75.000 Κωδ: 348 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 406 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Είδη κυνηγίου-αλιείας σε λειτουργία εξασφαλισµένη πελατεία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 610 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 18.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 611 Πωλείται καφενείο 200 τ.µ. µε αποθήκη 40 τ.µ. Σε λειτουργία, µε πλήρες εξοπλισµό. Κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 612 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

LADA HELLAS

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI CUPE

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΜΑΣ143

ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590


26

Tετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Νικόλαος Χάρδας

ƪƱƧƵƲƬ ƱƪƳƸ ƭƧƷƵƪƭƳƸ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ƹƪƭƵƳƸƵīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƭƮƳ ƭƧƷƵƪƭƳ

ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ & Ʌʌʉʑʍɻʎ 2 (1ǎǐ ǗǏǎijǎǐ–ƾnjǔLJİnj ƩƳƸ) Ʌʑʌɶʉʎ ȸʄɸʀɲʎ 27100 ʏɻʄ./ʔɲʇ : 2621300481 – ʃɿʆ. 6974149524 eͲmail: leoleonardopoulos@yahoo.com ȴȵȾɈȰ ɈȰɀȵȻȰ

ȴɹʖɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ : 9.00ʋʅͲ2.30ʅʅ ʃɲɿ 5.30ʅʅͲ8.30ʅʅ ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ


Ψυχαγωγία 27

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:

100 2621081730-081731 2621033333 26210-81742 2621081734 2621081740 2621022100 2621041206&041500 199 2621031800, 030000, 034840 2621033290 2621034444, 025555, 034206 2621035555 2621033467 1050 26210036944 184 26220-38210 26220-24101-38232 26220-22199 26230-92211 2622038500-038501 220-23923 2622022756 2624022300 2623022177 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056 2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576 121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: 10400 EXΡRESS SERVICE: 1154 HELLAS SERVICE: 2621035087-035781 HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658 INTERSOS: 26937936680 INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061 EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088 INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ. 1158 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

ΡΟΥΒΑΣ- ΖΥΓΟΥΛΗ

ΣΙΛΑ ΣΑΧΙΝ

Στις 19 Ιουνίου ο γάµος;…

Μουσουλµανικά τα.. ελέη της Η Σίλα Σαχίν αναστάτωσε κυριολεκτικά και µεταφορικά τον µουσουλµανικό και όχι µόνο κόσµο µε µία γυµνή φωτογράφηση. Η 25χρονη µουσουλµάνα ηθοποιός, η οποία ζει στο Βερολίνο, πόζαρε για το γερµανικό περιοδικό “Πλεϊµπόι” (φωτο), αφήνοντας εκτεθειµένο στον φακό το σώµα της. Έτσι, µέσα από τις δώδεκα σελίδες του ανδρικού περιοδικού, τις οποίες κοσµεί η Σαχίν, προβάλλονται µεµονωµένα επίµαχα σηµεία του καλλίγραµµου κορµιού της. “Εκανα αυτήν τη φωτογράφηση διότι ήθελα επιτέλους να νιώσω ελεύθερη“, τόνισε η Σίλα, που είναι µισή Τουρκάλα και µισή Γερµανίδα…Και πρόσθεσε: “Οι φωτογραφήσεις αυτές µου προκαλούν ανακούφιση, έπειτα από τους αυστηρούς µουσουλµανικούς κανόνες που µου επιβλήθηκαν κατά την παιδική µου ηλικία“.Τέλος, η Σίλα ευχήθηκε να αποτελέσει µια µορφή απελευθέρωσης για όλες τις µουσουλµάνες που µεγαλώνουν σε µια φιλελεύθερη κοινωνία.Η οικογένειά της Σαχίν, ωστόσο, έχει τροµοκρατηθεί... Συγκεκριµένα, η µητέρα της έκοψε κάθε επικοινωνία µαζί της. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι θείοι της είναι ακόµη χειρότερα, σύµφωνα µε τη Σίλα, που παίζει σε πολλές τηλεοπτικές σαπουνόπερες.Μόνο ο πατέρας της, επίσης ηθοποιός, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά µε την πίεση και τις επιθέσεις που πρόκειται να δεχτεί η κόρη του µε τις αποφάσεις της.

Β

ούιξε ο τόπος –ιδιαίτερα στο διαδίκτυοτις µέρες του Πάσχα για τον “γάµο της χρονιάς”. Σύµφωνα µε τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και δηµοσιεύµατα, οι προετοιµασίες έχουν αρχίσει ήδη... Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη έκλεισαν ηµεροµηνία γάµου και το καλοκαίρι θα ανέβουν και επίσηµα τα σκαλιά της εκκλησίας. Η ηµεροµηνία γάµου τους θα είναι στις 19 Ιουνίου στην Κρήτη όπου θα ακολουθήσει δεξίωση στο πολυτελές ξενοδοχείο “Porto Elounda” στο οποίο γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια ενός διαφηµιστικού σποτ. Όπως λέγεται µάλιστα, κουµπάρος του ζευγαριού θα είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, που διατηρεί τα τελευταία χρόνια φιλικές σχέσεις µε τους µελλόνυµφους, Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εξηγήσει στον Σάκη ότι θα κάνει τα πάντα, προκειµένου ο γάµος του να είναι όπως ακριβώς επιλέξουν, είτε θελήσουν να γίνει ανοιχτός µε πολλούς προσκεκληµένους, είτε Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη… η αναπάντεχη δεύτερη εγκυµοσύνη της Κάτιας κλειστός και χωρίς πολλή φασαρία. επέσπευσε το γεγονός του γάµου τους… Σάκης και Κάτια ήθελαν να προγραµµατίσουν τον γάµο τους για το 2012, η αναπάντεχη δεύτερη εγκυµοσύνη της Κάτιας όµως, επέσπευσε το γεγονός το νυφικό της, προσανατολίζεται όµως -όπως λένε οι πληροφοκαι οι ηµεροµηνίες κλείστηκαν. Μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα ρίες- σε νυφικό Ελλήνων σχεδιαστών, κάτι που θα της δώσει την στον λαµπερό γάµο τους παρανυφάκι θα είναι η πρώτη κόρη ευκαιρία να µπορεί µε άνεση να κάνει τις απαραίτητες µετατροτους, η µικρή Αναστασία. Η Κάτια δεν έχει αποφασίσει ακόµα για πές έως και την τελευταία στιγµή.

Η συνταγή της ηµέρας

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μία ταινία-φόρος τιµής στο Μπόλιγουντ «ταξιδεύει» στις Κάννες

Αγκινάρες τηγανιτές Συστατικά Αγκινάρες αλάτι αλεύρι λάδι για το τηγάνισµα

Τ

ο Μπόλιγουντ, µία από τις µεγαλύτερες κινηµατογραφικές βιοµηχανίες, έχει την τιµητική του στο 64ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου των Καννών, µέσα από την προβολή µιας ταινίας µε µερικές από τις σηµαντικότερες στιγµές στην ιστορία του. Το φιλµ «Μπόλιγουντ: Η Μεγαλύτερη Ιστορία Αγάπης» αποτελεί µια ιδέα του δηµιουργού Σεκάρ Καπούρ και θα προβληθεί εκτός συναγωνισµού. Η ταινία περιλαµβάνει µερικές από τις ωραιότερες στιγµές στα ινδικά µιούζικαλ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σκηνοθέτης ήταν µέλος της κριτικής επιτροπής των Καννών το Η ταινία περιλαµβάνει µερικές από τις ωραιότερες στιγµές στα ινδικά µιούζικαλ… 2010. Σε συζήτηση µε τους διοργανωτές, υπήρξε µία πρόταση: γιατί να µην γίνει µια ταιωρούµε µοντέρνο. [...] Μερικοί λένε ότι πρόκειται για το µόνο νία µε µερικές από τις ωραιότερες στιγµές των ινδικών είδος κουλτούρας που κρατά ενωµένη την Ινδία. Ορισµένοι λένε µιούζικαλ; Μερικούς µήνες αργότερα η ιδέα έγινε ταινία (σε παότι δίνει ταυτότητα και ατοµικότητα σε 25 εκατοµµύρια Ινδούς ραγωγή Καπούρ και σκηνοθεσία Ρ.Οµπράκας και Τζ.Ζίµπαλιστ). που έχουν αφήσει τις ακτές της Ινδίας. [...] Αυτό είναι το Μπό«Το αγαπάµε. Το µισούµε. Το θεωρούµε οπισθοδροµικό. Το θελιγουντ» αναφέρουν οι δηµιουργοί του φιλµ.

Οδηγίες Υπάρχουν 2 τρόποι για να τις φτιάξετε. 1) Βράζετε τις κοµµένες στη µέση αγκινάρες σε αλατισµένο νερό µέχρι να τρυπιούνται µε το πιρούνι. Μετά τις αλευρώνετε και τις τηγανίζετε. ή 2) ∆εν βράζετε καθόλου τις αγκινάρες. Τις κόβετε στη µέση, σε φέτες ή στα 8. Αλατίζετε το αλεύρι, τις αλευρώνετε (αν θέλετε τις περνάτε και από αβγό) και τις τηγανίζετε. Με τον πρώτο τρόπο γίνονται πιο µαλακές, µε τον δεύτερο πιο τραγανές, αλλά σε πολύ κόσµο δεν αρέσουν γιατί είναι επίσης και πιο σκληρές.

00:00-07:00

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07:00-10:00

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ

10:00-12:00

“ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ

12:00-13:00

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

13:00-14:00

ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ

14:00-15:00

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ -

15:00-16:00

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ)

16:00-22:00

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

22:00-00:00

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

166 2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Βαρδαµίδης Νικ. (Ερµού 2, τηλ. 2621034655) Aµαλιάδα: Ζαφειρόπουλος Π. (∆εληγιάννη 23, τηλ. 2622027465) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

NET 34,44 UHF 5 VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

STAR 29,42,61 UHF

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Kαλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσµιο πρωτάθληµα

Ρεάλ Μαδρίτης -Μπαρτσελόνα

Steps

50-50

Nip-Tuck

Σπίτι απ’ την αρχή

10.00

12.30

21.45

22.00

21.50

01.15

22.00

07:00 KONTRA CHANNEL ΠΡΩΪΝΟΣ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ 08:00 KONTRA CHANNEL – ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟ 10:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ 17:00 MAD OK 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ – ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 23:15 ORT CINEMA 00:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:00 ORT CINEMA 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 Παιδικό πρόγραµµα 11.00 Ιστορίες πραγµάτων 11.30 Ο δρόµος έχει τη δική του ιστορία 12.00 Οταν τα πεύκα είχαν πρόσωπο 12.30 Καλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσµιο πρωτάθληµα (Ζ) 16.50 Φύση και πρωταθλητές: Οι σκιέρ (Ε) 17.00 Ελληνικό κόσµηµα: Αστικό κόσµηµα 17.30 Βαδίζοντας στη Β’ Χιλιετία –Καρυές/ Πρωτάτο (Ε) 18.00 Εικόνα σου είµαι: Ελληνικό ροκ (Ε) 19.00 Ταξιδεύοντας: Αγιοι Τόποι 20.00 Τα µυστήρια της Λισαβόνας 21.00 Η ζωή είναι αλλού (E) 22.00 Ξένη ταινία «Αφθαρτος» Θρίλερ 23.45 Καλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσµιο πρωτάθληµα

06.00 Πρωινή ενηµέρωση 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα – Best of 15.00 Ειδήσεις 16.00 Εχει γούστο 18.00 Ειδήσεις 18.15 Φωτόσφαιρα: Πού πάει το τραγούδι όταν τελειώνει ;(Ε) 18.45 Ελληνική ταινία «∆ουλειές µε φούντες» Κωµωδία 20.00 Ειδήσεις 20.45 Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα 21.00 Champions NET 21.45 Tσάµπιονς Λιγκ 23.45 Champions NET 01.00 Εγκληµα και έρευνα (Ε)

Άρωµα Ελλάδος

Τετάρτη: Πύργος –∆εξαµενή

ALTER 27,62 UH

Πολυ µπλα – µπλα

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Inside the Volgano

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*, 21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

Πύργος –Αθήνα: 09.41-16.41 Πύργος –Πάτρα: 09.41-16.41 Πύργος –Καλαµάτα: 08.31-15.31 Πύργος-Ολυµπία: 6.45-9.42-10.50-13.04-15.07 Πύργος –Κατάκολο: 7.51-8.55-11.50-14.16-16.12-17.05-19.00 Ολυµπία –Κατάκολο: 7.20-11.25-13.45-15.41 Κατάκολο –Ολυµπία: 9.22-12.40-14.43

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΚΑΠΝΙΣΗΣ S SE EC CU UR RI IT TY Y

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.10 03.20 04.10 04.45 05.20

Τύχη βουνό (E) Καληµέρα Ελλάδα 10 µε 1 µαζί Με αγάπη ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) ANT 1 News στη νοηµατική Ασηµένια φεγγάρια Dancing With the Stars Daily ANT 1 News Πλάκα κάνεις Steps Ράδιο αρβύλα Grey’s anatomy (E) ΑΝΤ1 news Με αγάπη (Ε) America’s got talent (Ε) European poker tour Κάρµα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Τηλεαγορά Μobile Fun Βότκα πορτοκάλι (Ε)

06.00 Βέρα στο δεξί (Ε) 07.00 Koινωνία, ώρα ΜΕGA 10.00 Πρωινό mou 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Εραστής δυτικών προαστίων (Ε) 16.00 Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) 17.10 ∆ελτίο ειδήσεων 17.20 Σ’ αγαπώ , µ’ αγαπάς (Ε) 18.10 Patty, η πιο όµορφη ιστορία 19.00 Τα µυστικά της Εδεµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Η ζωή της άλλης 21.50 50-50 23.00 Ξένη ταινία «Οι άντρες µε τα µαύρα 2» Κωµική περιπέτεια 00.50 Τελευταία γεγονότα 01.00 Ελληνική σειρά (Ε) 02.00 Απόσταση αναπνοής (Ε) 03.00 Ο επισκέπτης της οµίχλης (Ε) 04.15 Τηλεµάρκετινγκ 05.00 Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 06.45 07.30 10.00 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17:50 19.45 21.00

23.30 00.30 01.15 02.30

Οι µάγισσες (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Πρωινή Μελέτη Ξένη βιντεοταινία « Το σκιάχτρο» Κινούµενα σχέδια Μαρία, αγγελέ µου (Ε) Eιδήσεις Super Star Αξίζει να το ζεις Ειδήσεις στη νοηµατική Φώτης – Μαρία Live Ειδήσεις Ξένη ταινία «Φονικό όπλο 3» Αστυνοµική περιπέτεια The mentalist Fringe Nip/Tuck (E) Ξένη ταινία «Ο πρωτάρης» Αισθηµατική κοµεντί

«Rango» 6.30 & 8.30 µ.µ.

«Άδυτο» 8 & 10 µ.µ.

16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00

04.00 04.30

Πάνω στην ώρα Καφές µε την Ελένη Ειδήσεις Κους κους το µεσηµέρι ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες Ειδήσεις Κάτι ψήνεται Botrini’s pro ject Σπίτι από την αρχή (E) Οικογενειακές ιστορίες (Ε) Sex and the city (E) The big game Ξένη τηλεταινία «Γουίλιαµ και Κειτ: Ο γάµος του αιώνα» Βιογραφικό δράµα (Ε) Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.30 Εδώ και τώρα 12.30 Πολύ µπλα µπλα 16.00 Όσο υπάρχουν άνθρωποι 17.30 Ειδήσεις 17.45 That’s life 18.45 Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο 20.00 Ειδήσεις 21.00 Υδρόγειος 21.45 Κορίτσια ο Μάρκουλης (Ε) 22.45 Είσοδος ελεύθερη 02.00 Auto Alter 02.15 Ηρακλής 04.15 Ζϊνα 05.15 Υδρόγειος (Ε)

23.00 05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Nταντά πρώτων βοηθειών Ten years younger Chef στον αέρα ΣΚΑΪ life ∆ελτίο στη νοηµατική America’s next top model Τα νέα του Σκάι/∆ελτίο στη νοηµατική The dog whisperer Chef στον αέρα Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news CSI Νew York Inside the Volgano CSI Miami IV (E) Final report Ματιές στον κόσµο Ντοκιµαντέρ The Oprah Winfrey show

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706 «Αληθινό Θράσος» 7.45 & 10 µ.µ.

07.00 10.00 13.00 13.15

12.30

«Rio» 6 µ.µ.

«Παγκόσµια Εισβολή» 8 & 10.10 µ.µ.

«Rango» 6 µ.µ.


Τραγικό τέλος είχε η ερωτική τρίχρονη σχέση, ενός 25χρονου φαντάρου και της 23χρονης φοιτήτριας φίλης του

Την στραγγάλισε και την πέταξε σε αρδευτικό κανάλι Σέρρες: Τραγικό τέλος είχε η ερωτική, τρίχρονη σχέση, ενός 25χρονου φαντάρου και της 23χρονης φοιτήτριας φίλης του, όταν µετά από έντονο διαπληκτισµό µεταξύ τους, ο 25χρονος στραγγάλισε την άτυχη φίλη του. Το γεγονός συνέβη χθες τα ξηµερώµατα σε ερηµική τοποθεσία, λίγο έξω από την Κερκίνη Σιντικής. Σύµφωνα µε τον ιατροδικαστή Σερρών Μηνά Γεωργιάδη, ο φερόµενος δράστης αφού επέφερε πολλαπλά χτυπήµατα µε τα χέρια του στην άτυχη φίλη του, στη συ-

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7ΧΡΟΝΟΣ Προφυλακίστηκε 25χρονος για το µοιραίο βεγγαλικό Αθήνα: Την προφυλάκιση του 25χρονου άντρα που, το βράδυ της Ανάστασης, τραυµάτισε σοβαρά στο κεφάλι µε βεγγαλικό, επτάχρονο αγόρι στη Χαλκίδα, διέταξε ο εισαγγελέας. Ο 25χρονος κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης, παραβίαση του νόµου περί βεγγαλικών και πρόκληση έκρηξης. Ο επτάχρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση στο Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Κρεµάστηκε στο σπίτι του 63χρονος Πάτρα: Τέλος στη ζωή του δένοντας ένα σκοινί γύρω από το λαιµό του αποφάσισε να δώσει ένας άνδρας 63 ετών νωρίς χθες το απόγευµα µέσα στο σπίτι του στην Πάτρα. Ο 63χρονος εντοπίστηκε κρεµασµένος από το γιό του µέσα στο σπίτι του στην οδό Ερυµάνθου 3 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας λίγο µετά τις 4 το απόγευµα.

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ… Ελληνόκτητο πλοίο παραµένει στα χέρια Σοµαλών πειρατών Φιλιππίνες: Στα χέρια Σοµαλών πειρατών εξακολουθεί να παραµένει το ελληνόκτητο πλοίο “MV Eagle”, µε σηµαία Κύπρου, που είχε καταληφθεί στις 17 Ιανουαρίου 2011 νοτιοανατολικά του Οµάν µε πλήρωµα 25 Φιλιππινέζους και ενώ ήταν φορτωµένο µε 52 τόνους µεταλλεύµατος. Σύµφωνα µε τη διαχειρίστρια εταιρεία, PEROSEA SHIPPING CO, η είδηση που µεταδόθηκε την Κυριακή του Πάσχα από ξένα πρακτορεία σχετικά µε την απελευθέρωση του πλοίου, δεν αφορά το “MV Eagle”, αλλά προφανώς κάποιο άλλο και έχει γίνει λάθος στο όνοµα. Η εταιρεία αναφέρει µάλιστα ότι η πληροφορία που µεταδόθηκε από ξένα µέσα, τους έχει δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα, γιατί βρίσκονται στη φάση των διαπραγµατεύσεων για την απελευθέρωσή του

»

Εκτιµήσεις για 400 νεκρούς διαδηλωτές στη ΣυρίαΟργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων καταγγέλλουν συλλήψεις αντιφρονούντων

Ντεράα: Ξεπερνούν τους 400 οι νεκροί διαδηλωτές που ζητούν την αποµάκρυνση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία τις τελευταίες εβδοµάδες, σύµφωνα µε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα. Συλλήψεις γνωστών ακτιβιστών και στρατοδικεία καταγγέλλουν οι οργανώσεις, ενώ έκρυθµη παραµένει η κατάσταση στη Ντεράα. Οι διαδηλωτές στις αραβικές χώρες «αξίζουν υποστήριξη και όχι σφαίρες» λέει ο Αραβικός Σύνδεσµος ενώ εντείνονται οι πιέσεις στη ∆αµασκό από τις δυτικές κυβερνήσεις. Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Sawasiah ανέφερε ότι χθες ο συνολικός απολογισµός των νεκρών από την αιµατηρή καταστολή των διαδηλώσεων ξεπερνά τους 400. Μόνο το περασµένο Σαββατοκύριακο, οι νεκροί έφτασαν τους 120. Ο πρόεδρος του συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Ράµι Άµπντελ Ραχµάν ανέφερε επίσης πως ο Σύρος αντιπολιτευόµενος Μαχµούντ Ίσα -που είχε συλληφθεί την περασµένη εβδοµάδα στη Χοµς- οδηγήθηκε ενώπιον στρατοδικείου µε την κατηγορία της κατοχής δορυφορικού τηλεφώνου. «Ο ακτιβιστής και αντιπολιτευόµενος Μαχµούντ Ίσα θα δικαστεί από στρατοδικείο για την κατοχή ενός δορυφορικού τηλεφώνου Thuraya και ενός εξελιγµένου υπολογιστή» δήλωσε. Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα επιδιώκει τη λήψη επιπλέον µέτρων κατά της ∆αµασκού, ως απάντηση στην αιµατηρή καταστολή των διαδη-

λώσεων. Παρίσι και Ρώµη επέκριναν έντονα την στάση της ∆αµασκού, µε τον Γάλλο πρόεδρο Σαρκοζί και τον Ιταλό πρωθυπουργό Μπερλουσκόνι να την καταδικάζουν ως «απαράδεκτη» σε κοινές τους δηλώσεις από την ιταλική πρωτεύουσα. «Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους µας στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να στείλει ισχυρό σήµα στις συριακές Αρχές ότι τα µάτια της διεθνούς κοινότητας είναι στραµµένα στη Συρία και µε τους εταίρους

µας στην ΕΕ και στην περιοχή για πιθανά νέα µέτρα» δήλωσε από την πλευρά του και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Γουίλιαµ Χέιγκ. Την ίδια στιγµή όµως, ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρµαν βαν Ροµπάι δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στη βελγική De Standaard πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει τους Σύρους που ζητούν την ανατροπή του Άσαντ.

Με το βλέµµα στη Φουκουσίµα Κίεβο, Ουκρανία Είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν από το χειρότερο πυρηνικό δυστύχηµα της ιστορίας, εκείνο του Τσερνόµπιλ στην Ουκρανία. Η µαύρη επέτειος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδοµένης της πρόσφατης καταστροφής στην Ιαπωνία και τις ανησυχίες για τη διαρροή ραδιενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίµα. Στο Τσερνόµπιλ µετέβησαν ο Ρώσος πρόεδρος Ντ.Μεντβέντεφ καθώς και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βίκτορ Γιανούκοβιτς. Ήταν 26 Απριλίου 1986 όταν ο πυρηνικός αντιδραστήρας 4 του εργοστασίου στο Τσερνόµπιλ εξερράγη, απε-

λευθερώνοντας ένα σύννεφο ραδιενεργών υλικών που µόλυνε µεγάλο µέρος της Βόρειας Ευρώπης. Τουλάχιστον 30 άτοµα σκοτώθηκαν αµέσως µετά την έκρηξη, ενώ πολλοί άλλοι θεωρείται ότι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται µε τη διαρροή ραδιενέργειας. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αποµακρύνθηκαν από µολυσµένες εκτάσεις στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, τµήµατα της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η έκρηξη απελευθέρωσε 400 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από ότι η ατοµική βόµβα στη Χιροσίµα.

Αθήνα: Απέναντι στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου βρίσκεται για ακόµη µία φορά η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη. Η υπουργός µε συνέντευξη της ουσιαστικά είπε «όχι» στην προαναγγελία Παπακωνσταντίνου για ρύθµιση τύπου ηµιυπαίθριων στα αυθαίρετα, δηλαδή για «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων κτισµάτων για µία διάρκεια έως 40 χρόνια. Οι βολές της κυρίας Μπιρµπίλη ήταν απολύτως σαφείς καθώς είπε ότι δεν πρόκειται «να καλύψει µε πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό µανδύα µια ρύθµιση που έχει µόνο εισπρακτική λογική». Η υπουργός είπε ότι η νοµιµοποίηση αυθαιρέτων είναι αντισυνταγµατική, υπογραµµίζοντας ότι η πολιτεία δεν µπορεί να αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο αυτόν που είναι νόµιµος µε εκείνον που αυθαιρετεί.

Κίνδυνος για την καρδιά από το καυτό αφρόλουτρο! Τόκιο: Το καυτό αφρόλουτρο όταν έξω κάνει κρύο, µπορεί να κρύβει έναν απρόσµενο κίνδυνο, προειδοποιούν Ιάπωνες ερευνητές, οι οποίοι ανακάλυψαν πως µπορεί να οδηγήσει σε … ανακοπή καρδιάς! Οι ερευνητές, από το Πανεπιστήµιο του Κιότο, ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 11.000 περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, οι οποίες καταγράφηκαν στην Οσάκα µεταξύ 2005 και 2007. Όπως γράφουν στην επιθεώρηση «Resuscitation», πριν από την ανακοπή, το 22% των ασθενών κοιµούνταν, το 9% έκαναν αφρόλουτρο, το 3% εργάζονταν και το 0,5% γυµνάζονταν – οι υπόλοιποι ασχολούνταν µε «µη ειδικές» ή άγνωστες δραστηριότητες. Όταν οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον δρα Τσίκα Νισιγιάµα, εξέτασαν τις πιθανότητες ανακοπής ανά δραστηριότητα, διαπίστωσαν πως το πιο επικίνδυνο ήταν το καυτό αφρόλουτρο, ενώ η λιγότερο επικίνδυνη ήταν η γυµναστική. Για τους

ασθενείς που είχαν πάθει ανακοπή µετά το αφρόλουτρο, ο κίνδυνος συσχετιζόταν µε την περιβαλλοντική θερµοκρασία, µε τις συντριπτικά περισσότερες ανακοπές να έχουν σηµειωθεί τους χειµερινούς µήνες της περιόδου 2005-2007. Οι ερευνητές δεν ξέρουν πως ακριβώς συσχετίζονται καυτό αφρόλουτρο και χειµώνας, αλλά εικάζουν πως το να µπαίνει κανείς σε καυτό νερό όταν κάνει κρύο, προκαλεί απότοµη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που πιέζει την καρδιά. «Τα προληπτικά µέτρα, όπως η θέρµανση του µπάνιου και των χώρων γύρω από αυτό ή ακόµα και η αποφυγή του αφρόλουτρου, µπορεί να είναι σηµαντικά για τους υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενείς», τονίζουν οι ερευνητές. Ως υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενείς θεωρούνται εκείνοι που έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά προβλήµατα, όπως υπέρταση, αυξηµένη χοληστερόλη, κάπνισµα, παχυσαρκία, καθιστική ζωή κ.ά.

!"#$%#& !"#$%#& 27/04/2011 2 7/04/2011

009:00 9:00

1177 °°C C

559% 9% 4 !"#$%& !"#$%& '

!"#$%#& ! "#$%#& 27/04/2011 2 7/04/2011

115:00 5:00

2222 °°C C

552% 2%

!"#$%#& ! "#$%#& 27/04/2011 2 7/04/2011

221:00 1:00

1188 °°C C

882% 2% 3 !"#$%& !"#$%& B

-./0, ./0,

'(µ)#& ' (µ)#& 28/04/2011 2 8/04/2011

003:00 3:00

1177 °C °C

771% 1% 3 !"#$%& !"#$%& '

(2++*34'(!*+/( ( 2++*34'(!*+/(

3 !"#$%& !"#$%& +1 + 1

Αθήνα Το «παρών» θα δώσει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στη συζήτηση της Πέµπτης στη Βουλή σχετικά µε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποβρυχίων. Ο πρώην υπουργός ενηµέρωσε για την παρουσία του µε επιστολή που έστειλε το απόγευµα στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η οµιλία του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Βουλή θα κινηθεί στο πνεύµα ότι «δεν έχει τίποτε να κρύψει και γι’ αυτό εµφανίζεται ενώπιον των βουλευτών», ενώ θα χαρακτηρίσει και εκείνος την υπόθεση ως σκάνδαλο µίζας, που πρέπει να ερευνηθεί. «Ψάξτε αλλού για µίζες» αναµένεται να πει χαρακτηριστικά.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 116.000 υποψήφιοι διεκδικούν µια θέση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι ερευνητές, από το Πανεπιστήµιο του Κιότο, ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 11.000 περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής

Στην Ηλεία

ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΟΧΙ Η Τίνα κόντρα στον Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα

Ο ΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ «∆εν έχω να κρύψω τίποτα»

Η «µαύρη» επέτειος της καταστροφής στο Τσερνόµπιλ

Αθήνα: Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαµα βρέθηκαν χθες το απόγευµα οι αστυνοµικοί στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Συγκεκριµένα, βρέθηκε πτώµα αλλοδαπής γυναίκας, ηλικίας 25 µε 30 ετών, ασιατικής καταγωγής. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πτώµα εντοπίστηκε σε σακούλα, πλησίον του εργοστασίου ανακύκλωσης.

ΚΑΙΡOΣ

καθώς και το µέρος που την πέταξε. Η είδηση του στυγερού εγκλήµατος συγκλόνισε τη µικρή κοινωνία της Κερκίνης, ενώ ξύπνησε στις µνήµες τους σκηνές του στυγερού εγκλήµατος που συνέβη στο χωριό τους όταν τον περασµένο Ιούνιο δύο ανήλικες κοπέλες αφαίρεσαν τη ζωή ενός 80χρονου συγχωριανού τους. Ο 25χρονος Θεσσαλονικιός, φαντάρος, κρατείται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σερρών και αναµένεται να οδηγηθεί στον στρατιωτικό Εισαγγελέα µε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αιµατοκύλισµα…

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Εντοπίστηκε πτώµα σε χωµατερή

Στην Ελλάδα

νέχεια την στραγγάλισε. Αντικρίζοντας την νεκρή προσπάθησε να την κάψει, προκαλώντας στο άψυχο κορµί της µεταθανάτια εγκαύµατα στο λαιµό και στον θώρακα. Στην συνέχεια τη µετέφερε στον επαρχιακό δρόµο Κερκίνης - Λιβαδειάς και την πέταξε µέσα σε αρδευτικό κανάλι. Σύµφωνα µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Σερρών, Στέφανο Μάνδαλο, ο 25χρονος µετά από ώρα κατήγγειλε ο ίδιος το γεγονός στο αστυνοµικό τµήµα Πορροϊων και κατόπιν ειδοποίησε τον πατέρα της 23χρονης για την αποτρόπαια πράξη του

Αθήνα: Τους 116.000 έφθασαν οι µαθητές που δήλωσαν ότι θα συµµετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας την είσοδό τους στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 12 Μαΐου, για µια ακόµη χρονιά µε νέα δεδοµένα (αλλαγές σε µετεγγραφές και µηχανογραφικά, στον υπολογισµό των µορίων που προκύπτουν από βαθµό πρόσβασης κ.α.). Άγνωστος παραµένει προς το παρόν ο ακριβής αριθµός των εισακτέων, ο οποίος δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί. Στο υπουργείο Παιδείας αναζητούν τρόπους ώστε να µην µειωθεί αισθητά ο αριθµός των θέσεων που θα διατεθούν εφέτος σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ και το νούµερο που τελικώς θα δοθεί στην δηµοσιότητα να είναι µεν µικρότερο από το αντίστοιχο περυσινό, αλλά όχι κατά πολλές χιλιάδες.

'()*+,( ' ()*+,( -./0, ./0,

-./0, ./0,

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Νεφώσεις µε βροχές. Κατά διαστήµατα στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι: ανατολικοί 4 µε 6 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 07 έως 20 βαθµούς κελσίου. Στην ήπειρο η µέγιστη θα είναι κατά τόπους 4 µε 5 βαθµούς χαµηλότερη.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos