Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

∆ ι π λ ο µ έ τ ω π ο ς α γώ ν α ς σ ε µ π ά σ κε τ κ α ι β ό λ ε ϊ Σελίδα17

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38246 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ – ΚΑΤΣΕΛΗ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙ∆ΑΣ

Ένταση και διακοπές για το θέµα των σχολείων Αναβλήθηκε, τελικά, η λήψη απόφασης Σελίδα 11

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Στήριξη ανέργων µε τοπικά προγράµµατα Σελίδα 6

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΠ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Πληρώνονται οι τοµατοπαραγωγοί τη συνδεδεµένη ενίσχυση

Τι συζήτησε µε το δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο

Σελίδα 5

ΚΥΛΛΗΝΗ

Άρχισαν τα έργα στο δρόµο – καρµανιόλα Σελίδα 2

Τ

ο Κατάκολο επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά και πρόεδρος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδας προκειµένου να ενηµερωθεί και να διαπιστώσει «ιδίοις όµµασι» τις δυνατότητες ανάπτυξής του καθώς είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι αποτελεί µία από τις κορυφαίες τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ Αντιδρούν για εργοστάσιο λυµάτων Σελίδα 11

Η επίσκεψή του, έρχεται λίγες µέρες µετά την από του Κοινοβουλίου παραδοχή του αρµόδιου υπουργού ότι δεν είναι δυνατό να χρηµατοδοτηθούν στην παρούσα φάση έργα στο λιµάνι Κατακόλου από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Ο κ. Ανωµερίτης συζήτησε µε το δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο και τον πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου ∆ηµήτρη Αποστολόπουλο και

από τις δηλώσεις που έκανε φάνηκαν οι προθέσεις του για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιµανιού. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη, είπε ο κ. Ανωµερίτης, µπορεί να έλθει µε άλλους πόρους χρηµατοδότησης µηδέ εξαιρουµένου και του δανεισµού και µε τη συνεργασία των φορέων του λιµανιού µε τον ΟΛΠ και άλλα τουριστικά λιµάνια. Σελίδα 7

Αναζητούν πηγές χρηµατοδότησης για τα έργα στο λιµάνι και επιδιώκουν συνεργασία µε άλλα λιµάνια

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Παράταση αιτήσεων έως 31/3/2011

ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ

Σχολείο και δρόµοι τους απασχολούν Αντίθετοι στο ενδεχόµενο να παύσει η λειτουργία του δηµοτικού σχολείου του χωριού τους εµφανίζονται οι κάτοικοι του Πλουτοχωρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε τον έντονο προβληµατισµό τους και αντικειµενικές δυσκολίες για τα παιδιά τους. Την ίδια στιγµή, τα προβλήµατα του χωριού µοιάζουν µέρα µε την µέρα να γίνονται όλο και µεγαλύτερα ενώ η µεγάλη απειλή δεν είναι άλλη από τον ποταµό Αλφειό και το ρέµα στην είσοδο του χωριού. Σελίδα 9

Σελίδα 5

28ης Οκτωβρίου 48 Πύργος


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Aναπόφευκτη η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους Αρθρο του Αγγελου Αγγελόπουλου, προέδρου του Επιµελητηρίου Ηλείας Με την οικονοµία της χώρας να παραµένει σε ύφεση , η µόνη ρεαλιστική λύση για να αποφευχθεί η χρεοκοπία, είναι να µειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων µε ταυτόχρονη επιµήκυνση του συνολικού χρέους των 450 δισ. ευρώ που θα είναι στο τέλος του 2012 και όχι µόνο των 110 δισ. ευρώ του δανείου µας. Προτείνεται από τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς η εφαρµογή του « Συµφώνου Ανταγωνιστικότητας» που προβλέπει τέσσερις περιπτώσεις εφαρµογής τους από τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτον να αντιµετωπίσουν τα χρέη τους οι χώρες. Μόνη ρεαλιστική λύση είναι η επιµήκυνση και η αναχρηµατοδότηση των δανείων µέσω του Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Στο παιχνίδι εµπλέκονται κυβερνήσεις, τράπεζες, επενδυτικοί όµιλοι, ασφαλιστικά Ταµεία και λοιποί θεσµικοί και µεγάλοι επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, αν και η κυβέρνηση δεν το παραδέχεται, µπαίνει θέµα επιµήκυνσης του συνόλου του Ελληνικού χρέους. Οπως και των αντίστοιχων υποχρεώσεων άλλων χωρών. «∆ε συζητάµε για τα 340 , αλλά για τα 110» λένε στις επίσηµες δηλώσεις τους τα στελέχη του οικονοµικού επιτελείου. Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός στην οµιλία του στο Πανεπιστήµιο Humboldt προειδοποίησε το ακροατήριό του για τον κίνδυνο «να µη µπορέσει ο ελληνικός λαός να σηκώσει το βάρος του διογκούµενου χρέους, εαν δεν αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των επιτοκίων και της αποπληρωµής της βοήθειας προς την Ελλάδα. Πρέπει να προσέξουµε ώστε οι τόκοι για την βοήθεια της Ε.Ε. να µην είναι υπερβολικά ψηλοί». Το δεύτερο βήµα έχει να κάνει µε την ανταγωνιστικότητα. Μισθοί, υγειονοµικές παροχές, ασφαλιστικές εισφορές, όρια συνταξιοδότησης, επικουρικά, ωράριο εργασίας κ.α. µπαίνουν σ’ ένα «καλάθι». Το τρίτο βήµα που πρέπει να γίνει ταυτόχρονα είναι οι παρεµβάσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (εποπτεία) και ειδικότερα στις Τράπεζες. Γιατί, δεν γίνεται να εξασφαλίζουν υπερκέρδη σε βάρος των κρατών και πολιτών. Και όταν δέχονται βοήθεια για να διασωθούν, να µην την επιστρέφουν. Τέταρτο βήµα είναι το βήµα της ανάπτυξης. Χωρίς αυτό το σηµαντικότερο µέτρο, όλα τα προηγούµενα βήµατα θα µείνουν µετέωρα. ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ. Στο ίδιο µήκος κύµατος, δηµοσίευµα της Sueddeutsche Zeitung φιλοξενεί δηλώσεις του (Γερµανού) προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (EBRN) Tόµας Μίροου που λέει ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτη: «Είναι αµφίβολο ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να αντέξει δηµόσιο χρέος πάνω από το 150% του ΑΕΠ µακροπρόθεσµα. Οι αγορές εδώ και καιρό προεξοφλούν αναδιάρθρωση . Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ πρέπει να υποχωρήσει στο 100% για να µπορέσει η χώρα να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά της, πράγµα που σηµαίνει ότι οι πιστωτές πρέπει να υποστούν «κούρεµα άνω του 30% στα οµόλογα που κατέχουν…» Οι όποιες εξελίξεις σχετικά µε την κρίση χρέους, αφορούν την Ελλάδα ως προς τα εξής: Το Βερολίνο επιµένει πως η Ελλάδα πρέπει να επιµείνει κι άλλο στη διαδικασία της εσωτερικής υποτίµησης , το φως στο βάθος του τούνελ δεν είναι άλλο από το αναπτυξιακό απόθεµα. Γιατί, 18 µήνες από τις εκλογές ακόµη η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στον τοµέα των έργων, που µπορούν να δώσουν ανάσες στην αγορά. Το ερώτηµα ισχύει και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι διαπραγµατεύσεις καταρρεύσουν και δεν βρεθεί η λύση την 25η Μαρτίου 2011. Τότε, η Ελλάδα θα βρεθεί σύντοµα µόνη απέναντι στις αγορές. «Απελευθερωµένη» από την Ευρώπη θα µπορεί, θεωρητικά, να στραφεί σε κεφάλαια από τις αναδυόµενες αγορές. Από την Κίνα, για την ακρίβεια, η οποία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για να αγοράσει τµήµα του ελληνικού χρέους.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΕΝΑΟΝ»

«Μάσκες και Ζωγραφική» Εγκαινιάστηκε την Παρασκευή στην αίθουσα Τέχνης «Αέναον» (Κατεχάκη 70 – Αθήνα) η έκθεση «Μάσκες και Ζωγραφική». Η έκθεση περιλαµβάνει µάσκες από διάφορες χώρες του κόσµου από τη συλλογή του Φώτη Καγγελάρη οι οποίες «συνοµιλούν» µε τις ζωγραφικές της Εύας Περσάκη και της Ράνιας Εµµανουήλ. Πρόκειται για µια πολύ πρωτότυπη εικαστική πρόταση στην οποία αναπτύσσεται ένας γόνιµος διάλογος που ενεργοποιείται και εξελίσσεται µε την παρουσία του θεατή. Η έκθεση θα λειτουργεί έως και το Σάββατο 5 Μαρτίου µε ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα 6-9 µ.µ. και Τρίτη έως Σάββατο 11 π.µ. – 2.30 µ.µ. & 6-9.30 µ.µ. Γ.Γ.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 +Ψυχοσάββατο, Φωτεινής Σαµαρείτιδος Η Αγία Μεγαλοµάρτυς Φωτεινή καταγόταν από την Σαµαρειτική πόλη Σιχάρ. Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία τις βρίσκουµε στο ∆’ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κάθε µεσηµέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόµενο του Ιακώβ, και γέµιζε την στάµνα της. εκεί, µια ηµέρα, συνάντησε τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος φανέρωσε σε αυτήν όλη τη ζωή της. Ο Κύριος είπε στην Αγία, ότι Αυτός είναι «το ύδωρ το ζων», δηλαδή η αστείρευτη πηγή του Αγίου Πνεύµατος. Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 +ΑΠΟΚΡΕΩ Προκοπίου του ∆εκαπολίτου Σελήνη: 24 ηµ. Aν. Hλίου: 7.02’ ∆ύση Hλίου: 18.15’

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Τέλος, για το δρόµο… «καρµανιόλα»! Έ

να όραµα αρκετών ετών τόσο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσο και όλων των προηγούµενων δηµοτικών αρχών των εµπλεκοµένων δήµων, αυτό της κατασκευής του νέου δρόµου που θα ενώνει το λιµάνι της Κυλλήνης µε την Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών, ξεκίνησε από χθες να γίνεται πραγµατικότητα. Από τον προηγούµενο ήδη µήνα είχαν ξεκινήσει από την ανάδοχο Κοινοπραξία «Εργοδυναµική Πατρών - Κατασκευαστική Ιλλισός» οι εργασίες για την δηµιουργία εργοταξίων κατά µήκος του δρόµου καθώς και για την τοπογραφική αποτύπωση του νέου δρόµου, ενώ από χθες «µπήκαν» στο έργο οι µπουλντόζες και οι οδοστρωτήρες ξεκινώντας τις πρώτες διανοίξεις, στο ύψος των φαναριών της Ανδραβίδας στο εργοστάσιο «Αστερίς». Το έργο έχει προϋπολογισµό περίπου 12,5 εκατοµµύρια ευρώ και είναι ένα από τα πρώτα έργα που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Πώς θα είναι ο νέος δρόµος Ο δρόµος που θα κατασκευαστεί θα είναι ταχείας κυκλοφορίας µε ταχύτητα µελέτης 100 χιλιόµετρα την ώρα και το πλάτος του θα είναι 13,5 µέτρα, δηλαδή δύο λωρί-

δες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 µέτρων και 3 µέτρων. Σε όλες τις διασταυρώσεις µε σηµαντικούς δρόµους θα δηµιουργηθούν ισόπεδοι κόµβοι για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Συγκεκριµένα, κόµβοι θα δηµιουργηθούν στις διασταυρώσεις της δεύτερης εξόδου της Ανδραβίδας, στις εισόδους των οικισµών Μυρσίνης και Στρουσίου, στην είσοδο και την έξοδο του οικισµού Νεοχωρίου καθώς και στην είσοδο – έξοδο της ∆ιασποράς. «Φεύγει ο εφιάλτης…» Νωρίς το πρωί στον χώρο των εργασιών βρέθηκε και ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Γεώργιος Καραθανάσης, ο οποίος είπε µεταξύ άλλων στην εφ. «Πατρίς»: «Ένα όραµα ετών γίνεται επιτέλους πραγµατικότητα. Ο παλιός δρόµος, αυτός ο «εφιάλτης» που είχε στοιχίσει τις ζωές σε τόσους συνανθρώπους µας, «φεύγει», περνά στην ιστορία. Ο νέος δρόµος θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο των κατοίκων της περιοχής µας όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που τον διασχίζουν τους καλοκαιρινούς µήνες, διακινούµενοι από το λιµάνι της Κυλλήνης. Πρόκειται αναµφίβολα για ένα από τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της περιοχής µας».

«Επιτέλους αυτός ο εφιάλτης φεύγει» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο αντιδήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Γιώργος Καραθανάσης.

Τέλος, ο κ. Καραθανάσης πρόσθεσε: «Η ανάδοχος Κοινοπραξία θα καταβάλει την µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες για την κατασκευή του δρόµου να γίνονται µε τη µικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των οδηγών. Ωστόσο, στην περίπτωση που η κυκλοφορία στον δρόµο χρειαστεί να διακοπεί και οι οδηγοί να χρησιµοποιήσουν παρακαµπτήριους δρόµους, οι οδηγοί θα ενηµερώνονται έγκυρα και για πότε θα συµβαίνει αυτό αλλά και για τους παρακαµπτήριους δρόµους που θα µπορούν να χρησιµοποιούν». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Ξεκίνησαν χθες οι πρώτες διανοίξεις για την κατασκευή του δρόµου από την Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών έως την Κυλλήνη.

Από το ύψος του παλιού εργοστασίου «Αστερίς», στην Ανδραβίδα, ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για την κατασκευή του νέου δρόµου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ ΚΑΡΠΕΤΑ

«Η κατάθεση της Γεωργίας προϊόν άσκησης ψυχολογικής βίας»

ς προϊόν προερχόµενο από την άσκηση ψυχολογικής βίας χαρακτήρισε κατά την αγόρευσή του ο κ Νίκος Καρπέτας συνήγορος υπεράσπισης του ∆ηµήτρη Καρύδα για τον φόνο του 35χρονου Βασίλη Γκότση στο Καλούσι Αχαίας, την κατάθεση της κόρης του 55χρονου κατηγορουµένου Γεωργίας, πάνω στην οποία έχει βασιστεί η δικογραφία που σχηµατίστηκε κατά του κτηνοτρόφου πατέρα της.

Το δικαστήριο διέκοψε για την Τετάρτη

Ο συνήγορος υπεράσπισης µέσα από την αναφορά του στον τρόπο που αυτός θεωρεί πως έγινε η ανάκριση από τους πυροσβέστες, υποστήριξε πως η επιβαρυντική κατάθεση της ανήλικης τότε Γεωργίας προήλθε µετά από αφόρητη ψυχολογική βία. Απέδωσε κίνητρο φιλοδοξίας στον τότε διενεργούντα την προανακριτική διαδικασία από την πλευρά της πυροσβεστικής επισηµαίνοντας πως ήθελε όπως είπε «να πάρει αστέρια και για αυτό ανακάλυψε ένα έγκληµα». Σε ένα άλλο σηµείο, αφού διάβασε δηλώσεις του προανακριτικού υπάλληλου της Π.Υ στην εφηµερίδα που έγιναν την περίοδο εκείνη πως «παρασύρθηκε από την δηµοσιότητα». Κύριος στόχος του µεγαλύτερου µέρους της αγόρευσης του κ Καρπέτα ήταν η ανάδειξη πως η πυροσβεστική χρησιµοποίησε αθέµιτους τρόπους για να αποσπάσει την συγκεκριµένη κατάθεση της Γεωργίας. Μάλιστα στο πλαίσιο της τακτικής αυτής ο συνήγορος υπεράσπισης κατέθεσε στο δικαστήριο µία µήνυση που είχαν υποβάλλει οι εµπλεκόµενοι σε άλλη υπόθεση κατά των προανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής για τον τρόπο µε τον οποίο είχαν ενεργήσει όταν θέλησαν να τους πάρουν κατάθεση. Το δικαστήριο διέκοψε για την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί όπου θα εκδοθεί και η απόφαση για την υπόθεση αυτή. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

3

Η άλλη όψη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Κρίσιµες διαβουλεύσεις στο υπουργείο Απασχόλησης µεταξύ υφυπουργών, βουλευτών Αχαΐας και κοινοπραξίας του αυτοκινητόδροµου για την τύχη του ΜΕΤΑ τις πρόσφατες απολύσεις εργαζοµένων στην «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο» σε επιµέρους εργοτάξια των εργασιών για τον αυτοκινητόδροµο σε τµήµατα της Αχαΐας µετά από διαµαρτυρίες του εργατικού κέντρου Πατρών και παρεµβάσεων φορέων της Αχαΐας τελικά πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Απασχόλησης κοινή σύσκεψη στην οποία έλαβαν µέρος ο υφυπουργός Βασίλης Κιγκέρογλου, ο υφυπουργός Υποδοµών Γιάννης Μαγκριώτης, οι βουλευτές Αχαΐας, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πατρών καθώς και οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Πατρών – Πύργου – Τσακώνας Μεσσηνίας. Οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας µε δικά τους άλλοθι υποστήριξαν ότι λόγω των οικονοµικών προβληµάτων µε τις µη χρηµατοδοτήσεις από τις τράπεζες µετρίασαν σε µικρό ποσοστό εργαζοµένων σε κάποια εργοτάξια δευτερεύουσας σηµασίας έργων, ότι απασχολούν 2000 εργαζόµενους και ότι πυρετωδώς εργάζονται σε όλες τις σήραγγες τα µηχανήµατα τα ειδικά για να τις ολοκληρώσουν. Υποστήριξαν ακόµη, ότι σε ένα µήνα τουλάχιστον θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που γίνονται των νέων διαπραγµατεύσεων µε το υπουργείο Υποδοµών, για τροποποιήσεις των συµβάσεων που υφίστανται µε τα νέα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί. Ο υφυπουργός Υποδοµών Μαγκριώτης από τη δική του πλευρά υποστήριξε ότι το υπουργείο απέναντι στην Κοινοπραξία έχει συνέπεια στις υποχρεώσεις του προς αυτήν. Ακόµα πρόσθεσε ότι στις διαπραγµατεύσεις που γίνονται για τη σύµβαση µε τροποποιήσεις που θα γίνουν από πλευράς του υπουργείου θα επιδιωχθεί να δοθεί λύση στο πρόβληµα της τιµής των διοδίων. Ο υφυπουργός Απασχόλησης επεσήµανε στους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας, ότι κακώς έγιναν οι απολύσεις ενός ποσοστού από το προσωπικό, γιατί θα έπρεπε να έχει προηγηθεί προσφυγή στην τριµερή διαδικασία, όπως προβλέπεται για µείωση του προσωπικού. Οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας αλλά και οι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Αχαΐας ζήτησαν από την Κοινοπραξία να επαναπροσληφθούν οι απολυθέντες εργαζόµενοι και να εργαστούν σε άλλα εργοτάξια του αυτοκινητόδροµου. ΤΕΛΙΚΑ οι πάντες ζήτησαν από την Κοινοπραξία να µην απολυθούν άλλοι εργαζόµενοι, έως να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε το υπουργείο Υποδοµών, για την υπογραφή των νέων συµβάσεων για τον αυτοκινητόδροµο.

[

]

Μετακόµισε… για το ΚΑΠΗ! Η άδεια αίθουσα της φωτογραφίας δεν είναι άλλη, από την µέχρι πρότινος αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαστούνης. Στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του νέου «Καλλικρατικού» ∆ηµοτικού Συµβουλίου η αίθουσα αποδείχθηκε πολύ µικρή. Έτσι, το Σώµα αποφάσισε οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από εδώ και πέρα να πραγµατοποιούνται στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Σ.Π.

Σχόλια Θεσµός… Θεσµός έχει καταστεί πλέον ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον µικρών και µεγάλων όχι µόνο του σχολείου αλλά και των άλλων. Έτσι για µία ακόµη χρονιά, ο χορός αυτός γίνεται σήµερα το απόγευµα στις 4:30 στο ξενοδοχείο «Οδυσσέας» στο Κατάκολο και αναµένεται να κυριαρχήσει το κέφι.

«Βολικές δικαιολογίες»

Σ.Π.

Θα µιλήσει στον Πύργο Σε πολιτική εκδήλωση που θα διοργανώσει στον Πύργο η Νέα ∆ηµοκρατία πιθανότατα στις 27 Μαρτίου θα µιλήσει ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαµαρά, κ. Φαήλος Κρανιδιώτης. Σύµφωνα µε πληροφορίες τον κ. Κρανιδιώτη επεδίωξε να φέρει στην Ηλεία και η ΝΟ∆Ε και αν τούτο τελικά επιτευχθεί θα είναι το δεύτερο µεγάλο στέλεχος της Ν.∆. που µετά τον Μηταράκη έρχεται στο Νοµό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Π.

?

Θα το «κάψουν» την Κυριακή Τον αποκριάτικο χορό τους θα πραγµατοποιήσουν αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ τα µέλη του Συλλόγου Γυναικών Πύργου «Οι Πυργιώτισσες». Η εκδήλωση θα γίνει στο κέντρο «Τα Τεντζερέδια του Ζαχαρία» ενώ οι γυναίκες του Πύργου ετοιµάζουν πολλές εκπλήξεις. Τον αποκριάτικο χορό θα συνοδεύσουν οι αντίστοιχες ενδυµασίες που οι γυναίκες του Πύργου έχουν ετοιµάσει για την ξεχωριστή βραδιά. Π. ΓΙΑΚ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ισοπέδωση, απύθµενο κενό, απογοήτευση και πόσα ανάλογα συναισθήµατα δεν νιώθει κάποιος όταν αντιλαµβάνεται ότι, πίστευε σε λάθος ανθρώπους, σε λάθος πράγµατα, όταν ξεριζώνουν τα πιστεύω του και απλά τα ποδοπατούν, γιατί ‘έτσι το έφεραν οι καταστάσεις’. Βολικό δεν είναι να λέµε: «οι Μαρία Καραµπάτση καταστάσεις»; Βολικό δεν (karabatsimaro@yahoo.gr) είναι οι υπεύθυνοι να ρίχνουν τα βάρη σε άλλους και να αποποιούνται τις δικές τους ευθύνες; Ακόµη πιο βολικό δεν είναι να λένε, ότι ‘αφού έγινε, τι να κάνουµε τώρα, δεν αλλάζει»; Όλοι ψάχνουν απλώς να βολευτούν, πίσω από βολικές δικαιολογίες. ∆ύσκολο βλέπετε να αποδεχθεί κάποιος την ωµή πραγµατικότητα. Χρειάζεται πολλή δύναµη για να παραδεχθείς το λάθος και ακόµη µεγαλύτερη να βρεις τον τρόπο να το διορθώσεις, ακόµη και καθυστερηµένα. Είναι προτιµότερο να αφήνεις µία κατάσταση να διαιωνίζεται παρά να τη διορθώνεις, όταν επί της ουσίας δεν έχει βλάψει εσένα αλλά κάποιον άλλο. Αποδεικνύεις στην πράξη, ότι ο ‘εαυτούλης’ σου έχει µεγαλύτερη σηµασία. Και ας βολεύτηκες εσύ και ο ‘εαυτούλης’ σου πάνω στα συντρίµµια του άλλου. ∆εν είναι τα δικά σου, είναι του άλλου, οπότε: ∆εν τρέχει και τίποτα. Υπάρχει όµως ένα µεγάλο ερώτηµα: Αυτή είναι η ουσία; Βολευόµαστε και δεν τρέχει τίποτα; Αυτή είναι η ουσία; Να βολευτούµε εις βάρος του άλλου, χρησιµοποιώντας πολλές ανορθόδοξες µεθόδους, αντί να προσπαθήσουµε να ‘κερδίσουµε’ δίνοντας τον καλύτερό µας εαυτό; Στη διαδροµή τους, πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν ότι η ουσία δεν είναι η ‘Ιθάκη’, η ουσία είναι η διαδροµή. Και όταν κερδίσεις στη διαδροµή, η ‘Ιθάκη’ θα σε βρει καλύτερο άνθρωπο. Η ‘Ιθάκη’ που κερδήθηκε ανορθόδοξα, κάποια στιγµή θα ξεθωριάσει και τότε, θα έρθει η πτώση και η πτώση θα είναι πολύ οδυνηρή. «Μηδένα προ του τέλους µακάριζε» έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι και ήξεραν κάτι παραπάνω… Γιατί ο απολογισµός, γίνεται στο τέλος και το τέλος δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει, το µόνο σίγουρο όµως είναι ότι έρχεται πάντα…

Μετά τον ‘Καλλικράτη’ σε δήµους και Νοµαρχίες, έρχεται ο ‘Καλλικράτης’ στα σχολεία, θα ακολουθήσει όπως όλα δείχνουν στις Ενώσεις και ενδέχεται να υπάρξει και συνέχεια. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι συνενώσεις είναι προς όφελος ή θα έχουν αρνητικά αποτελέσµατα;

Αναβλήθηκε για Τετάρτη η συνάντηση Βαγγέλης Πετρόπουλος «Μέχρι στιγµής δεν έχουµε δει τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ‘Καλλικράτη’ σε δήµους και Νοµαρχίες, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόµη. Σίγουρα κάθε µεταρρύθµιση έχει τα υπέρ και τα κατά. Η ουσία είναι να είναι περισσότερα τα υπέρ και σε ότι αφορά τα σχολεία όµτι γίνει να γίνει για το καλό των παιδιών».

∆ηµήτρης Ξυδούς «Η ουσία είναι οι αποφάσεις να µην λαµβάνονται στο πόδι, αλλά να εξετάζονται όλες οι παράµετροι. Όλοι λένε ότι αυτά γίνονται γιατί έτσι θα είναι καλύτερα. Θα είναι όµως ή όλα γίνονται για την εξοικονόµηση κονδυλίων και δεν λαµβάνονται υπόψη οι άλλες παράµετροι; Είναι λογικό να ανησυχούµε».

∆ηµήτρης Λαγκαδινός «Όλοι προσπαθούν να µας πείσουν ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό της χώρας και των πολιτών. Εµείς όµως είµαστε επιφυλακτικοί γιατί πολλές φορές ο συγκεντρωτισµός δηµιουργεί προβλήµατα παρά λύνει. Κατά συνέπεια, χρειάζεται πολύ καλή εξέταση των θεµάτων και διαβούλευση πριν τη λήψη κάθε απόφασης».

Τελικά δεν κατέστη εφικτό να πραγµατοποιηθεί η συνάντηση µεταξύ Συλλόγου εργαζοµένων του νοσοκοµείου Αµαλιάδας και ∆ηµάρχου Ήλιδας Γιάννη Λυµπέρη, λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης του δεύτερου. Η συνάντηση ωστόσο προγραµµατίστηκε και θα γίνει το µεσηµέρι της ερχόµενης Τετάρτης, προκειµένου να συζητηθεί το θέµα που έχει ανακύψει µε την µετακίνηση γιατρού για κάλυψη εφηµεριών στο νοσοκοµείο του Πύργου, ενώ πολλά ακούγονται ότι έχει ζητηθεί η µετακίνηση και νοσηλευτικού προσωπικού… Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιθέσεις

Σαν σήµερα

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Γεγονότα

Σωτηρία εξ ουρανών

1815: Ο Ναπολέων µε 1.200 οπαδούς του ξεκινά από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξόριστος, µε προορισµό το Παρίσι για να ξαναπάρει την εξουσία.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

1872: Η κυβέρνηση Βούλγαρη διενεργεί εκλογές, στις οποίες κυριαρχούν η βία και η νοθεία και κερδίζει τη σχετική πλειοψηφία.

Κ

άθονται όλοι αυτοί οι απαισιόδοξοι µελλοντολόγοι και κάνουν λογαριασµούς για τις εξελίξεις της εθνικής µας Οικονοµίας. Υπολογίζουν ότι έτσι και δεν αλλάξουµε ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το Ασφαλιστικό µας σύστηµα σήµερα, µετά από µια πενταετία ή το πολύ µια δεκαετία δεν θα υπάρχουν χρήµατα για να καταβληθούν οι συντάξεις. Προβλέπουν επίσης ότι το δηµόσιο χρέος θα αυξάνεται συνεχώς και σε λίαν σύντοµο χρονικό διάστηµα η χώρα δεν θα είναι σε θέση να ξεπληρώσει τους δανειστές της και θα χρεοκοπήσει µε τις δυσάρεστες συνέπειες που θα δηµιουργήσει αυτή η κατάσταση. Τα πράγµατα ωστόσο δεν είναι τόσο µαύρα όσο θέλουν να τα παρουσιάζουν οι αιωνίως δυσαρεστηµένοι και τα κόµµατα της Αντιπολιτεύσεως. Τα πράγµατα είναι ακόµη πιο µαύρα! Επειδή όµως ουδέν κακόν αµιγές καλού, παρά το µελανότερο χρώµα των πραγµάτων υπάρχει και η καλή πλευρά της καταστάσεως από την οποία µπορεί να ωφεληθεί η χώρα µας αρκεί να επιτύχει η κυβέρνηση να µας χορηγηθεί µια επιµήκυνση για την αποπληρωµή του δανείου που συνάψαµε µε το Μνηµόνιο µέχρι το έτος 2036! Ηδη διανύουµε το έτος 2011. Πόσα έτη αποµένουν µέχρι το 2036; Μόνο άλλα είκοσι πέντε χρόνια. Τι ψυχή έχουν τα είκοσι πέντε χρόνια; Μια ανάσα δηλαδή. Μετά από είκοσι πέντε χρόνια ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς δεν θα έχουν συµπληρώσει ούτε τα 90. Μέχρι τότε οι εργαζόµενοι θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 70. Άρα τα 90 θα θεωρούνται µια αρχή της τέταρτης ηλικίας, αφού ο άνθρωπος θα ζει φυσιολογικά µέχρι τα 150, διαφορετικά δεν θα του ζητούσε κανείς να φεύγει από την εργασία του στα 70

1936: Έπειτα από µακροχρόνιες έρευνες, ο Φερδινάνδος Πόρσε παρουσιάζει το «λαϊκό αυτοκίνητο», γνωστότερο ως Volkswagen. 1969: Πρώτη προβολή της ταινίας του Κώστα Γαβρά «Ζ», βασισµένη στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Βασίλη Βασιλικού, µε θέµα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. 1983: Το άλµπουµ «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον ανεβαίνει στο Νο1 του αµερικάνικου πίνακα επιτυχιών, όπου θα παραµείνει για 37 εβδοµάδες.

Χρονολόγιο 26 Φεβρουαρίου 1962

Νεαρή γυνή κατεπλακώθη από δένδρον εις Μουζάκι Σοβαρόν δυστύχηµα έλαβε χώραν προχθές εις το χωρίον Μουζάκι µε παθούσαν την Ν. Β. ετών 35. Αύτη βοηθούσα εις την κοπήν µεγάλου δένδρου, κατά την πτώσιν τούτου κατεπλακώθη µε αποτέλεσµα να υποστή βαρείαν θλάσιν του θώρακος, κατάγµατα πλευρών και τρώσιν του πνεύµονος. Εις λίαν σοβαράν κατάστασιν διεκοµίσθη εις το ενταύθα Κρατικόν Νοσοκοµείον.

ΣΗΜ: Η εφ. Πατρίς εγκαινιάζει την ανωτέρω στήλη , όπου θα δηµοσιεύονται απόψεις αναγνωστών, άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου , αλλά και του επιµελητού της στήλης.

Πενιχρά η αποκρηάτικη κίνησις Αµαλιάς, (αντα/σις)

Ουδεµία αποκρηάτικη κίνησις εσηµειώθη εις την πόλιν µας, αφού ούτε ένας χορός ωργανώθη αλλ’ ούτε και ένα κέντρο είχεν ένα µουσικό συγκρότηµα. Κατόπιν τούτου πολλοί συµπολίται µετέβησαν εις Γαστούνην, Ανδραβίδα, Λεχαινά κλπ. όπου εδίδοντο χοροί. Η ακαταστασία του καιρού επηρέασε προφανώς τάς παντοίας εκδηλώσεις των απόκρεω. ∆ια τον ίδιον λόγον, δεν εσηµειώθη η έξοδος εις την εξοχήν διά τα κούλουµα. Μετά µεσηµβρίαν, εσηµειώθη κάποια ύφεσις και εξήλθον µερικοί εις την «Κουρούτα» περισσότεροι δε εις Καρδαµά όπου διεσκέδασαν µέχρι των εσπερινών ωρών. Κατά τα καθιερωµένα πλήθος χαρταετών εξαπελύθη από µικρούς και µεγάλους.

ΠΑΣΕΣΗ

Γενική Συνέλευση στις 16 Μάρτη Η πορεία και το µέλλον της ΠΑΣΕΣΗ είναι το µοναδικό θέµα που θα κληθούν να συζητήσουν τα µέλη της, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μάρτη, στις 6:00 το απόγευµα, στα γραφεία της Οµοσπονδίας Πηνείας και Ωλένης, στην Αθήνα.

για να τον φυτεύσουν κατευθείαν οι κληρονόµοι του. Για ποιο λόγο όµως πρέπει να επιτευχθεί η επιµήκυνση µέχρι το συγκεκριµένο έτος 2036; Απλούστατα επειδή µετά από αυτή τη χρονολογία θα διαγραφούν όλα τα δάνεια και όλα τα χρέη του πλανήτη! Αυτό θα συµβεί επειδή οι επιστήµονες που κοιτάζουν τα σώµατα του ∆ιαστήµατος από τα τηλεσκόπια εντόπισαν ένα Αστεροειδή που έρχεται ολοταχώς για να πέσει κατ’ ευθείαν επάνω στον πλανήτη µας το έτος 2036. Όταν θα γίνει αυτή η σύγκρουση, θα επακολουθήσουν γεγονότα σαν αυτά που συνέβησαν τότε που κάποιος άλλος αστεροειδής είχε εξαφανίσει από τη Γη τους δεινόσαυρους. ∆εν θα µείνει δηλαδή ούτε... ρουθούνι επάνω στη Γη µας. Οι ωκεανοί θα ξεχειλίσουν, οι πόλεις θα καταρρεύσουν, οι άνθρωποι και τα ζώα θα πεθάνουν επί τόπου. Το πολύ – πολύ να επιβιώσουν τίποτε αµοιβάδες και άλλα µονοκύτταρα από τα οποία µετά από εκατοµµύρια χρόνια θα δηµιουργηθούν έντοµα που σιγά – σιγά θα εξελιχθούν σε ψάρια, πτηνά, µαϊµούδες και τελικά θα γίνουν και αυτά άνθρωποι του Νεάντερνταλ! Ποιος, λοιπόν, θα είναι σε θέση να µας ζητήσει να του πληρώσουµε τα χρέη µας έτσι και πέσει επάνω στη Γη ο Αστεροειδής; Ποια αξία θα έχουν τότε τα ευρώ, τα δολλάρια, τα γεν, τα Μνηµόνια και οι υπογραφές µας; Για να συνοψίσουµε, λοιπόν, τα µεν νέα για το µέλλον της Γης και της Ανθρωπότητας µπορεί να είναι κατάµαυρα, αλλά η ωφέλεια για την Ελλάδα θα είναι ότι δεν θα φθάσουµε ποτέ στη χρεοκοπία! Η σωτηρία µας θα έρθει εξ ουρανών!

Ο ισχυρογνώµων

Εκδήλωση για τα θύµατα τροχαίων

Ο

Όµιλος Ηλείων για τον πολιτισµό και την ανάπτυξη «Πολιτεία Ήλιδας – Ολυµπίας» στην προσπάθειά του να συµβάλει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, σας καλεί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011, στις 18:30, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νοµαρχίας, στον Πύργο. Θέλουµε οι νέοι µας, οι νέοι της Ηλείας να µάθουν, να συµπαρασταθούν και κυρίως να διδαχθούν, ώστε να καταφέρουµε να περιορίσουµε το φόρο αίµατος που καθηµερινά καταβάλλουµε στην άσφαλτο. Αρωγό και συµπαραστάτη µας στην εκδήλωση θα έχουµε όλους τους Ηλείους, αλλά και τον ΑΟΛΑΠ, την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας, την εκκλησία, τα σχολεία µας, τους φοιτητές µας... το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, όλους

Το κατάστηµα

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Σας ευχαριστεί θερµά για την 20ετή στήριξή σας και σας πληροφορεί ότι σήµερα Σάββατο 26-2-2011 οι τιµές για όλα τα ρούχα θα είναι 10 ευρώ . Από 1-03-2011 µεταφερόµαστε στην παλιά µας διεύθυνση στο 8ο χλµ. εθνικής οδού Πύργου –Κατακόλου (ΚΑΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ) µε τα ίδια τηλέφωνα επικοινωνίας και συνεχίζουµε µε επιδιορθώσεις ενδυµάτων , ραφή κουρτινών Χαρά µας να σας εξυπηρετούµε

εσάς... Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν video τόσο για τα τροχαία ατυχήµατα αλλά και για την κυκλοφο-

ριακή αγωγή. Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι: ο ∆ιοικητής Τροχαίας Πύργου κ. Γιώργος Κωστόπουλος σχετικά µε τη διαχείριση των ατυχηµάτων, ο κ. Γιάννης Φρέρης εκ µέρους του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (υπεύθυνος εταιρικής επικοινωνίας και αειφόρου ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.) µε θέµα: «∆ράσεις και προοπτικές για την οδική ασφάλεια» και η ιατρός κα Ρένα Βαφειά για τους πολυτραυµατίες: «Μηχανική των κακώσεων και πρόληψη». Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εµψυχωτές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς θα δείξουν σε παιδιά το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής: «Κυκλοφορώ µε Ασφάλεια»...

Γενική ... απεργία Κατά τα γνωστά και συνηθισµένα πια, είχαµε την Τετάρτη γενική απεργία, εργαζοµένων και επαγγελµατιών, µε συµµέτοχους την ΓΕΣΕΕ, την Α∆Ε∆Υ, το ΠΑΜΕ και τινές επαγγελµατίες µικρών καταστηµάτων. Ένα κατακερµατισµένο συνδικαλιστικό κίνηµα, που έχει την αξίωση να µετεξελιχθεί σε λαικό κίνηµα, που πιστεύει οτι µε διασπασµένες τις όποιες δυνάµεις του απέµειναν, µπορεί να επαναστατήσει ενάντια στο κατεστηµένο της χώρας µας και να ανατρέψει την νεοφιλελεύθερη πορεία. Και µαζί µε τους εργαζόµενους και ελάχιστοι επαγγελµατίες, ενός ανύπαρκτου στην ουσία επαγγελµατικού κινήµατος, που µάλλον επέλεξαν να ξεκουραστούν µεσοβδόµαδα, επειδή πίστεψαν οτι είχαν κουραστεί. Και κοντά σε όλους αυτούς της ΓΕΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ και των επαγγελµατιών, εθεάθησαν δια της εκφοράς του λόγου τους, αριστεροί και αριστερίζοντες, που δεν πρόλαβαν να πάνε στην πλατεία Ταχρτίρ της Αιγύπτου για να διαδηλώσουν σε «πραγµατικές» συνθήκες και αποφάσισαν οτι η πλατεία Συντάγµατος µπορεί να γίνει κάτι ισοδύναµο µε την πλατεία Ταχρτίρ του Καίρου. Ασφαλώς µαζί µε τους απεργούς εθεάθησαν και οι οπαδοί του Μουµπάρακ και του Καντάφι, που είχαν δεί την προηγούµενη βραδιά στον ύπνο τους την Αµερική να βάζει τους διαδηλωτές να διαδηλώνουν στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για τους οπαδούς της άποψης ότι όλα όσα συµβαίνουν στον κόσµο, είναι προέλευσης USA, µια πανέξυπνη εφεύρεση για απενεχοποίηση των ιδίων και επιβίωση τραυµατισµένων ιδεολογιών του τύπου πως «ορθό είναι ό,τι µας συµφέρει». Βέβαια δε µπορούσαν να απουσιάσουν οι λεγόµενοι γνωστοί-άγνωστοι κατ’ άλλους γνωστοί και µή εξαιρεταίοι, µε τις µολότωφ, τα γκαζάκια, τις πέτρες και τα ξύλα, που αποτελούν και αυτά πλέον αναγκαίο εξάρτηµα κάθε απεργίας και διεκδίκησης, έτσι ώστε να αποπροσανατολίζεται η αίσθηση περί λαϊσκού κινήµατος, διεκδικήσεων κλπ. Αν εξαιρέσουµε λοιπόν τους αριστερούς και αριστερίζοντες µε τις ιδεολογικές συµπάθειες και αντιπάθειες, µε τους εφιάλτες και τα όνειρα, και µε την αγωνιώδη προσπάθειά τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και αν εκδιώξουµε απο τις πορείες και τα συλλαλητήρια τους γνωστούς-αγνώστους, µαζί µε τα εξαρτήµατά τους,παρακολουθήσαµε µια πολυδιασπασµένη γενική απεργία, χωρίς προσανατολισµό και προοπτική. Πολλή η φασαρία και λίγα τα αποτελέσµατα, που τα επισηµαίνει µε τον καλύτερο τρόπο ο Ντίνος Χριστιανόπουλος στην φράση: «απήργησαν τα πρόβατα και ζήτησαν καλύτερες συνθήκες σφαγής».-

«Μπουλατοδροµία» την Κυριακή στην Αµαλιάδα Το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών Αµαλιάδας σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Αµαλιάδας, γιορτάζουν την Αποκριά και διοργανώνουν την 1η Μπουλατοδροµία Αµαλιάδας αύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου από τις 12 έως τις 2 το µεσηµέρι. Το ∆ίκτυο καλεί µέλη και φίλους να ντυθούν «µπούλες» να πάρουν το ποδήλατό τους και να συναντηθούν στην πλατεία Ανεµοµύλου. Μαζί τους οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν οτιδήποτε προκαλεί θόρυβο (σφυρίχτρες, καραµούζες, κόρνες, βουβουζέλες) για να ξεσηκώσουν την πόλη.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 5

Ξεµπλοκάρει ο ΦΠΑ των αγροτών… Φ

ως στο τούνελ που έχει δηµιουργηθεί µε την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες έπειτα από την χθεσινή παρέµβαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Κουτσούκου στον συνάδελφό του υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτρη Κουσελά . Ο Ηλείος υφυπουργός ζήτησε να ενηµερωθούν οι εφορίες µε διευκρινιστική εγκύκλιο ώστε να κάνουν αποδεκτά τα απλά τιµολόγια που έχουν εκδοθεί µετά την 1η Ιουνίου 2010. Την ερχόµενη ∆ευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις για το θέµα που έφερε στο φως της δηµοσιότητας µε αποκλειστικό ρεπορτάζ η εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ στις 23 Φεβρουαρίου.

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Τι προηγήθηκε… Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους αγρότες που έχουν πουλήσει τα αγροτικά τους προιόντα µετά την 1η Ιουνίου 2010 και δεν έχουν πάρει τιµολόγιο-δελτίο αποστολής από τους αγοραστές- εµπόρους αλλά µόνο απλό τιµολόγιο. Η εγκύκλιος που έχει φτάσει στις Εφορίες ουσιαστικά «µπλοκάρει» τις διαδικασίες για όλους εκείνους τους αγρότες που έχουν πουλήσει τα προιόντα τους και έχουν στα χέρια τους µόνο τα τιµολόγια. Με την αποστολή εγγράφων από οµάδες παραγωγών αλλά και απλούς παραγωγούς ζητούν από τα συναρµόδια υπουργεία την έκδοση νέας ερµηνευτικής εγκυκλίου για να µην χαθούν από το νοµό µερικά εκατοµµύρια ευρώ την στιγµή που έχουν πληρώσει τον ΦΠΑ. Οι ΕΑΣ από την πλευρά τους σε επικοινωνία µε τους προέδρους των αγροτικών συνεταιρισµών προσπαθούν να τους ενηµερώσουν για τις αλλαγές που έχουν προκύψει ωστόσο τώρα είναι ήδη αργά…

Ζεστό χρήµα τη ∆ευτέρα στους τοµατοπαραγωγούς Στα 143 ευρώ το στρέµµα η συνδεδεµένη ενίσχυση στην βιοµηχανική τοµάτα που άρχισε χθες το απόγευµα η πίστωση των λογαριασµών στους δικαιούχους

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ.Κουτσούκος ζήτησε από τον υφυπουργό Οικονοµικών ∆.Κουσελά να αντιµετωπισθεί µε διευκρινιστική εγκύκλιο

Στα 73 ευρώ το στρέµµα το βαµβάκι

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ στις 23 Φεβρουαρίου κινητοποίησε τα συναρµόδια υπουργεία

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Ηµέρες εξελίξεων οι επόµενες για τους παραγωγούς βιοµηχανικής τοµάτας στην Ηλεία οι οποίοι βρίσκονται εν αναµονή της πληρωµής της συνδεδεµένης ενίσχυσης αλλά και ανακοινώσεων για τις αποζηµιώσεις όσων επλήγησαν από το πράσινο σκουλήκι και τις βροχοπτώσεις. Η πληρωµή της συνδεδεµένης ενίσχυσης

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/3/2011

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραµµα «Πράσινος τουρισµός» O Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή ενηµερώνουν τους επιχειρηµατίες του Νοµού, ότι µε την ΚΥΑ Α.Π.:ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/ 481-22-2-2011 παρατείνεται µέχρι τις 31/3/2011, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραµµα “ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”. Για την Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδος φορέας υλοποίησης του προγράµµατος θα είναι η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ∆. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ως µέλος του ΕΦΕΠΑΕ), στην οποία το Επιµελητήριο Ηλείας συµµετέχει ως εταίρος. Ο κ. Αγγελόπουλος ενηµερώνει τα µέλη ότι οι φάκελοι υποβολής θα µπορούν να κατατίθενται στο Επιµελητήριο Ηλείας εντός δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (31/3/2011) του εντύπου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυµα. Ειδικότερα, δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν µόνο τα παρακάτω κύρια και µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα (µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας: oΞενοδοχεία κλασικού τύπου. oΞενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων. oΞενοδοχεία µικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων). oΞενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. oΕπιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων και µικτής µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων. oΤουριστικές επιπλωµένες κατοικίες oΤουριστικές επαύλεις. oΟργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ). και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας που περιλαµβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα. Πίνακας: Κ.Α.∆. 2008 Επιλέξιµων δραστηριοτήτων !.".#.- 2008 !"#: 55 55.1(0-%1 3425),6(2&7%1) 55.2 (0-%1 3425),6(2&7%1 %<)'&23/=961 55.20.19) 55.30.11

$%&'(&)*+: !),)-./),) 2' 8%92:2;%7) 5)' 4)&0/2') 5),)-./),). 2' !),)-./),) :')524>9 5)' ?--) 5),)-./),) @.9,2/61 ,61 :')/29+1. A46&%@7%1 (5?/4'9(5).

5),)@5+9B@61

Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.∆. βάσει της Βεβαίωσης Έναρξης ∆ραστηριότητας και οι µεταβολές τους από την 1η Ιανουαρίου 2009. 2)Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 01.01.2009. 3)Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράµ-

µατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ. 4) Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος 2009. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000,00 και ο µέγιστος προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των 400.000,00. Το ύψος της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι επιλέξιµες ενέργειες ανά κατηγορία είναι : Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. 1.1. Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, µε ενδεικτικές ενέργειες. 1.2. Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου, µε ενδεικτικές ενέργειες. 1.3. Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού. 1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή υγραέριο. 1.5. Εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. 1.6 Αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη ιδίων αναγκών θερµότητας/ψύξης ή ηλεκτρισµού. 1.7 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος (ενδεικτικές ενέργειες). 2.1 Εγκατάσταση µηχανισµών εξοικονόµησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές µετατοπίσεως νερού). 2.2 Εγκατάσταση ντους χαµηλής ροής και βρυσών περιορισµένης ροής µε ή χωρίς αισθητήρες. Σύστηµα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού. «Έξυπνο σύστηµα» ποτίσµατος. Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλµυρου νερού. 2.3 Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών µε είδη προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες. Συγκέντρωση οµβρίων υδάτων για συγκεκριµένες χρήσεις (πχ. πότισµα). Ανακυκλοφορία, καθαρισµός νερού πισίνας µε την εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. µέθοδος καθαρισµού µε ιόντα χαλκού αντί χλωρίου). Επισηµαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται µε τη χρήση Α.Π.Ε. Κατηγορία 3: ∆ιαχείριση απορριµµάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).Ενδεικτικά αναφέρονται: •Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προµηθειών. •Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών. •Ενσωµάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και µηχανολογικού εξοπλισµού. Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωµάτωση προτύπων. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: Ανάπτυξη Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS. Εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος (ECOLABEL). Ανάπτυξη Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001. Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδι-

κεύουν τον απώτερο στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την πιστοποίηση των τουριστικών καταλυµάτων µε συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κριτήρια αξιολόγησης). Κατηγορία 5: Ενηµέρωση και προβολή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: 5.1 Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης. 5.2 Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιµες µορφές (έντυπα µεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ 5.3 Σχεδιασµός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης. 5.4 Ενέργειες ενηµέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των πελατών. Πίνακας 3: Κατανοµή προϋπολογισµού 4/4

1 2

3

4

5

'$(50)-"$ 6$,7#5&

$&2/+C%') /6;)96/?,B9, @3@,6/?,B9, %<24-'@/2.. !,'&')5? – :')/0&*B@6 ;>&B9 %':'5=1 5)' D26C6,'5=1 %(5),)@,?@%'1 $'@,24276@6, %4)-+C%3@6, %4'5.&B@6 @3@,6/?,B9 4%&'D)--29,'5+1 :');%7&'@61 5-4. "/2'D=1 @3/D2.-B9 (%54096@6 %4%9:3,'52. @;%:723, 4)&)52-2.C6@6 5)' @3/D23-%3,'5+ 342@,+&'<6 5-4). E96/=&B@6 5)' 4&2D2-+

89012() :,1/9;1*) ,)2)2(< 2()# ,-).,)/)012*< ()= 9-0)= 0%-100% 0%-100%

0%-15%

0%-6%

0%-5%

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό. ∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες δαπανών 1-5 είναι τα µέγιστα επιλέξιµα ποσοστά. Για αναλυτικότερες πληροφορίες στην επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου www.heliachamber.gr και για ακόµα αναλυτικότερες πληροφορίες στα γραφεία : 3ο όροφο: Γραφείο ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Αρµόδιος ο κ. Γεράνιος Ιωάννης και η κα Πηνελόπη Λουρίδα εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στον Ν. Ηλείας µε τηλ. Επικ. 26210 35113 & 36895.

στην βιοµηχανική τοµάτα θα ξεκινήσει την ερχόµενη ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου ωστόσο σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες η πίστωση των λογαριασµών ξεκίνησε χθες το απόγευµα. Επίσης σύµφωνα µε καλά διασταυρωµένες πληροφορίες το ποσό που θα πληρωθεί το βαµβάκι την ∆ευτέρα είναι περίπου 73 ευρώ το στρέµµα (77,5 ευρώ το στρέµµα µικτά µείον 7,5 ευρώ κρατήσεις). Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος έχουν σπαρθεί 2.555.000 στρέµµατα, ενώ πρόκειται να πληρωθούν περίπου 48.000 παραγωγοί ( σε επίπεδο χώρας) από τους 51.000 και θα µείνουν σε εκκρεµότητα περίπου 3.000 παραγωγοί για τους οποίους διερευνάται αν είχαν σπείρει βαµβάκι. Αυτοί που δεν θα πληρωθούν τελικά θα είναι αυτοί που δεν έχει διαπιστωθεί ακόµα αν είχαν σπείρει βαµβάκι ή είχαν σπείρει και δεν συγκόµισαν. Αυτοί που δεν θα πληρωθούν τελικά θα είναι αυτοί που δεν έχει διαπιστωθεί ακόµα αν είχαν σπείρει βαµβάκι ή είχαν σπείρει και δεν συγκόµισαν. Τέλος όσον αφορά στις αποζηµιώσεις των βαµβακοπαραγωγών οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν από το πράσινο σκουλήκι και τις βροχοπτώσεις ανακοινώσεις από πλευράς ΥπΑΑΤ αναµένονται την Τρίτη, 8 Μαρτίου.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Τη ∆ευτέρα η συγκρότηση Λήγει στις 11 το µεσηµέρι της ∆ευτέρας, 28 Φεβρουαρίου, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόµενους κατοίκους και εκπροσώπων φορέων του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης που επιθυµούν να συµµετέχουν στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. Το απόγευµα της ίδιας µέρας, θα γίνει η πρώτη προσπάθεια από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να συγκροτηθεί «Είναι ένας νέος θεσµός η Επιτροπή. «Η Επιτροπή που απαιτεί την ενεργή ∆ιαβούλευσης αποτελεί ένα συµµετοχή των πολισυµβουλευτικό όργανο προς τών» λέει ο δήµαρχος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο» είπε Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην εφ. «Πατρίς» ο δήµαρ- κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης. χος Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης και συνέχισε: «Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ο συνολικός αριθµός των µελών της µπορεί να είναι από 25 έως 50 µέλη. Είναι ένας νέος θεσµός που απαιτεί την ενεργή συµµετοχή των πολιτών και πιστεύω ότι ο ρόλος της κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Καλώ λοιπόν όλους τους ενδιαφερόµενους κατοίκους του δήµου µας που δεν το έχουν κάνει ακόµα να φέρουν τις αιτήσεις τους µέχρι το µεσηµέρι της ∆ευτέρας, προκειµένου το βράδυ, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να συγκροτήσουµε το νέο αυτό «Καλλικρατικό» γνωµοδοτικό όργανο των πολιτών».

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Σ.Π.

∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Έτοιµη η µελέτη για τον Αλφειό

Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Τ

η µελέτη για την οριοθέτηση της κοίτης του ποταµού Αλφειού παρουσίασαν στην ∆ηµοτική Αρχή Αρχαίας Ολυµπίας οι ανάδοχοι- µελετητές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. Η µελέτη θα τεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να κάνει τις τελικές του παρατηρήσεις επ’ αυτής.

Στην σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε, το µεσηµέρι της Πέµπτης στην αίθουσα συσκέψεων στο ∆ηµαρχείο της πόλης, έλαβαν µέρος ο ∆ήµαρχος Θύµιος Κοτζιάς, οι Αντιδήµαρχοι Γιώργος ∆εββές και Βασίλης Παπαντώνης καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου. Σύµφωνα µε τη µελέτη, εκτός της οριοθέτησης της κοίτης, προτείνεται και η λήψη αντιπληµµυρικών έργων. Το έργο «Μελέτη αντιπληµµυρικών έργων και οριοθέτηση ποταµού Αλφειού Νοµού Ηλείας», εκπονήθηκε κατόπιν της σύµβασης που υπογράφτηκε ανάµεσα στον πρώην Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Σπύρο Σπυρίδωνα και την Μελετητική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος (Μ.Ε.∆.Ε), εκπρόσωποι της οποίας απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις του ∆ηµάρχου κ.Κοτζιά και των συνεργατών του για το σηµαντικό αυτό έργο.

Από την παρουσίαση της µελέτης από τους εκπροσώπους της ΜΕ∆Ε στον ∆ήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιο Κοτζιά και τους συνεργάτες του.

Με 19 συνολικά θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του συνεδριάζει στις 8:30 το βράδυ της ∆ευτέρας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πηνειού. Ανάµεσα στα σηµαντικότερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν αυτά της λύσης των Κοινωφελών και Αναπτυξιακών επιχειρήσεων του δήµου καθώς και η συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων του δήµου Πηνειού. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας του δήµου, ενώ θα οριστούν και οι εκπρόσωποι του δήµου στον Σύνδεσµο Ύδρευσης «Ηρακλής» και στις «Παρεµβάσεις». Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα αφορά στην έγκριση του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα θέµατα αφορούν σε εγκρίσεις απολογισµών και άλλα λειτουργικά ζητήµατα του δήµου.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 6 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Α. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Ρυθµίσεις χρεών των ευπαθών οικονοµικά οικογενειών προς τη ∆ΕΗ Τη θεσµοθέτηση δυνατότητας ρύθµισης των οφειλών προς τη ∆ΕΗ για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες ζητά µε ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρπίλη , ο βουλευτής του Ν. Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης. Στην ερώτησή του ο κ.Κατρίνης επισηµαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθµός των πολιτών που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τη ∆ΕΗ και µάλιστα σε αυτούς συγκαταλέγονται , κατά κύριο λόγο, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες , χαµηλοσυνταξιούχοι,χαµηλόµισθοι και άνεργοι. Ο κ.Κατρίνης ζητά να δοθεί η δυνατότητα ρύθµισης σε όλους αυτούς µε αντικειµενικά κριτήρια καθώς και να απαλάσσονται από τα τέλη επανασύνδεσης. Παράλληλα αναφέρει ότι ο ρόλος της ∆ΕΗ δεν είναι µόνο επιχειρηµατικός αλλά έχει και κοινωνική αποστολή αφού η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος αποτελεί υπηρεσία πρώτης ανάγκης. Σε µια πρωτόγνωρη οικονοµικά περίοδο πολλοί συµπολίτες µας, ιδιαίτερα δε, οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες ( άνεργοι, ΑΜΕΑ, χαµηλοσυνταξιούχοι κ.α.), δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθηµερινές τους υποχρεώσεις. Λόγω της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, αδυνατούν να αποπληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασµούς κοινωφελών επιχειρήσεων. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται πιο έντονα στην περίπτωση της ∆ΕΗ. Από στοιχεία της επιχείρησης διαπιστώνεται ότι διπλασιάστηκε ο αριθµός των πολιτών που δεν εξοφλεί τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ, αριθµός που κυµαίνεται σε ποσοστό 27%, έναντι 15% 2 χρόνια πριν . Επιπλέον, ένα πολύ υψηλό ποσοστό ζητά ρύθµιση των υποχρεώσεων του έναντι της επιχείρησης, ενώ σε ποσοστό της τάξης του 6% επιβάλλεται διακοπή της σύνδεσης. Ο αυξηµένος αριθµός των συµπολιτών µας, οι οποίοι εµφανίζονται ως οφειλέτες στη ∆ΕΗ, παρουσιάζεται την ίδια περίοδο που παρατηρείται αύξηση των τιµών του παρεχόµενου ρεύµατος στα νοικοκυριά Επειδή πολλοί ευπαθείς συµπολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι της ∆ΕΗ. Επειδή η χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι απαραίτητη στη καθηµερινότητα των πολιτών, ειδικά όσων αντιµετωπίζουν παράλληλα προβλήµατα υγείας, ή έχουν µικρά παιδιά στην οικογένεια. Επειδή ο ρόλος της ∆ΕΗ δεν είναι µόνο επιχειρηµατικός αλλά και κοινωνικός, όπως ευαγγελίζονται τα στελέχη της Ερωτάται η κ. υπουργός 1 . Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες που θα δώσουν την δυνατότητα αναλογικής ρύθµισης των χρεών των ευπαθών οικονοµικά οικογενειών προς τη ∆ΕΗ; 2. Αν θα απαλλαγούν από τα τέλη επανασύνδεσης οι πολίτες που αποδεδειγµένα ανήκουν σε ευπαθείς οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού και οι οποίοι επιθυµούν την επανασύνδεση τους µε το δίκτυο της ∆ΕΗ ;

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Στήριξη των ανέργων µε τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα «Μ

έληµα της αιρετής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι η στήριξη των ανέργων µας, κυρίως των νέων αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, η εκµετάλλευση κάθε ευκαιρίας για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και η µε κάθε τρόπο διατήρηση των σηµερινών θέσεων εργασίας». Αυτό επεσήµανε ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας µετά την συνάντηση που είχαν χθες στην Αθήνα όλοι οι Περιφερειάρχες της χώρας µε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη.

Η κ. Κατσέλη παρουσίασε στους Περιφερειάρχες δύο νέες δοµές ενίσχυσης της απασχόλησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στήριξης της Εργασίας που προωθεί το Υπουργείο. Όπως τόνισε, ο ρόλος των αιρετών Περιφερειών θα είναι καίριος στην υλοποίηση και των δυο προγραµµάτων. Η πρώτη δοµή αφορά στα Τοπικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα που θα εφαρµοστούν σε περιοχές µε υψηλό δείκτη ανεργίας αλλά και σε περιοχές που έχουν την δυναµική ν’ αναπτύξουν βιώσιµες επιχειρηµατικές δράσεις. Στα Τοπικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, στην κατάρτιση και στην υλοποίηση τους, θα µπορούν να συµµετάσχουν φορείς όπως οι ∆ήµοι, τα Επιµελητήρια, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.α., µε στόχο την προετοιµασία των ανέργων για την οµαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δράσεων σε βιώσιµους κλάδους. Η δεύτερη δοµή αφορά στην ενθάρρυνση δράσεων κοινωνικού σκοπού από τις οποίες θα διευκολύνεται η ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών πληθυσµιακών οµάδων όπως µακροχρονίως άνεργοι, ΑµεΑ, µετανάστες κ.α. Στόχος είναι, όπως είπε η κ. Κατσέλη, η καταπολέµηση της φτώχειας και η ανάληψη δράσεων για την παροχή επαγ-

γελµατικών εφοδίων σε κατηγορίες του πληθυσµού που παρουσιάζουν αδυναµίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι µέσα στον Μάρτιο προωθείται στη Βουλή νοµοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονοµία και την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι δυο δοµές θα χρηµατοδοτηθούν µε ποσό 130 εκατοµµυρίων ευρώ τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ και από το Εθνικό Απόθεµα Απρόβλεπτων. Τα χρήµατα αυτά θα κατανεµηθούν στις Περιφέρειες της χώρας µε βάση τόσο τις προτάσεις που θα κατατεθούν όσο και τους δείκτες ανεργίας. Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης των δράσεων αυτών θα είναι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Πρωτόκολλο συνεργασίας Να σηµειωθεί ότι, όπως συµφωνήθηκε ανάµεσα στην κ. Κατσέλη και τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, µέσα στον Απρίλιο θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάµεσα στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια στο οποίο θα περιγράφονται µε ακρίβεια κοινές δράσεις για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στην ∆υτική

Από τη συνάντηση του περιφερειάρχη Α. Κατσιφάρα µε την υπουργό Εργασίας Λ. Κατσέλη

Ελλάδα. «∆ική µας επιδίωξη είναι µε στοχευµένες, και άρα µετρήσιµες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσµα, δράσεις να στηρίξουµε τους ανέργους της ∆υτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα εκείνους που προέρχονται από στρώµατα του πληθυσµού που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση», τόνισε ο κ. Κατσιφάρας προσθέτοντας ότι «ανεργία είναι ένα πρόβληµα µε πολλές πτυχές. ∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Εµείς οφείλουµε να αξιοποιήσουµε όλες τις ευκαιρίες ώστε να δηµιουργηθεί ένα δια-

φορετικό περιβάλλον για την απασχόληση. Η σηµερινή διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρήσιµη και ουσιαστική και είµαι βέβαιος ότι πολύ σύντοµα θα οδηγήσει και σε χειροπιαστά αποτελέσµατα». Στη συνάντηση συµµετείχαν και οι Υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Νταλάρα και Βασίλης Κεγκέρογλου. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΚΑΡΠΕΤΑ

Ενηµερώθηκε για τον «Καλλικράτη» Μ

ε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας Κώστα Καρπέτα συναντήθηκε χθες το πρωί, στα γραφεία της Περιφέρειας, ο Πρέσβης της Γερµανίας στην Ελλάδα ∆ρ. Ρόλαντ Βέγκενερ, παρουσία και του Πρόξενου της Γερµανίας στην Πάτρα κ. Γιώργου Αµπατζή.

Ο κ. Καρπέτας, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα που απουσίαζε στην Αθήνα, καλωσόρισε τον κ. Βέγκενερ στην ∆υτική Ελλάδα και στην διάρκειας µιας ώρας συνάντηση που είχαν του περιέγραψε τη νέα δοµή στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας µετά την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης». Ο κ. Βέγκενερ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την νέα διάρθρωση των αυτοδιοικητικών φορέων και την δυναµική που προοιωνίζεται για την αναζωογόνηση της περιφερειακής Ελλάδας ενώ, επίσης, η συζήτηση περιεστράφη και στον ρόλο της αιρετής Περιφέρειας ως φορέα υποστήριξης νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Ο κ. Καρπέτας υπογράµµισε ότι ο θεσµός της αιρετής Περιφέρειας συνιστά µια σηµαντική ευκαιρία τόνωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη ∆υτική Ελλάδα ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας). Τέλος, ο κ. Καρπέτας ενηµέρωσε τον Γερµανό Πρέσβη για

Από την χθεσινή συνάντηση του κ Καρπέτα µε τον Γερµανό Πρέσβη

τις νέες θεσµικές λειτουργίες που εφαρµόζει η Περιφέρεια µε στόχο τον περιορισµό της γραφειοκρατίας, την καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών και την αποδοτική, ποιοτική

Να µειωθεί ο ΦΠΑ για τα κράνη βάτες φορούσαν κράνη, καθώς υπολογίζεται ότι η χρήση τους µειώνει τους θανάτους από τροχαία ατυχήµατα κατά 25% περίπου. Ωστόσο, η υψηλή τιµή των κρανών, καθώς σύµφωνα µε Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τις συνεχείς έκκλησης τις χώρας µας προς τα αρµόδια όργανα, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (που στη χώρα µας είναι πλέον 23%) και η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης των µοτοσικλετιστών, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τη χρήση κράνους. Επίσης, σηµαντικός παράγοντας ως προς την πρόκληση ατυχηµάτων είναι το γεγονός ότι οι καθρέπτες πωλούνται χωριστά (υποχρεωτικός είναι µόνο ο ένας εκ των δύο) και δεν θεωρούνται ως βασικό εξάρτηµα των µοτοσυκλετών, µε αποτέλεσµα να επαφίεται πραγµατικά στο φιλότιµο του αγοραστή εάν θα ξοδέψει επί πλέον χρήµατα για να αγοράσει καθρέπτες. Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: Προτίθενται τα αρµόδια Υπουργεία να προτείνουν εκ νέου προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη µείωση του ΦΠΑ για τα κράνη, καθώς πρόκειται για είδος πρώτης ανάγκης και όχι για αντικείµενο πολυτελείας; Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2009@gmail.com

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Την µείωση του ΦΠΑ για τα κράνη ζητούν µε Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Παιδείας και Οικονοµικών οι Βουλευτές της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Γιώργος Κοντογιάννης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Κώστας Κιλτίδης και Λευτέρης Αυγενάκης. Πρόκειται για την τρίτη Ερώτηση επί του θέµατος που καταθέτει ο Βουλευτής Ηλείας Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος τονίζει πως η µείωση του ΦΠΑ και κατά συνέπεια η µείωση της τιµής των κρανών των µοτοσυκλετών θα συµβάλει θετικά στην χρήση των κρανών, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων µε µοτοσυκλέτες Το πλήρες κείµενο της Ερώτησης έχει ως εξής: «Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων – Κ.Ε.Π.Α, οι µοτοσυκλέτες αποτελούν στη χώρα µας το 37% όλων των κυκλοφορούντων οχηµάτων (επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά κλπ), ενώ τα θανατηφόρα ατυχήµατα µε µοτοσυκλέτες ξεπερνούν το 20%, ποσοστό κατά πολύ µεγαλύτερο σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ζωές θα είχαν σωθεί αν οι επι-

και διαφανή λειτουργία τους.

µείωση του συντελεστή ΦΠΑ, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα αρµόδια Υπουργεία ώστε να µειωθούν οι τιµές στα κράνη; Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ώστε να ενισχύσει την εκπαίδευση των µαθητών σχετικά µε την κυκλοφοριακή αγωγή και την αναγκαιότητα χρήσης του κράνους; Ποια µέτρα πρόκειται να λάβουν τα αρµόδια Υπουργεία, ώστε µαζί µε τις µοτοσυκλέτες να πωλούνται υποχρεωτικά και οι δύο καθρέπτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή οδήγηση»;

Oχι το ΤΕΒΕ στα χωριά Η σχεδιαζόµενη από την Κυβέρνηση, µετά από πρόταση του ∆ιοικητή του ΟΑΕΕ, επέκταση του ΤΕΒΕ σε καφενεία και µικροµάγαζα σε χωριά κάτω από 2000 κατοίκους θα τα αναγκάσουν να κλείσουν και να ερηµώσουν ακόµη περισσότερα τα ήδη ερηµωµένα χωριά. Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο πολιτευτής της Ν.∆ κ. Θόδωρος Βλαγκούλης ερωτηθείς για την παραπάνω απαράδεκτη συµπεριφορά της Κυβέρνησης απέναντι στους πολύ µικρούς επαγγελµατίες, οι οποίοι µε πολύ δυσκολία αντιµετωπίζουν τα έξοδα επιβίωσής τους.Επεσήµανε ακόµη ο κ. Βλαγκούλης ότι αυτό το µέτρο θα είναι η χαριστική βολή για την περιφέρεια και ιδιαίτερα για τους κατοίκους των µικρών χωριών, που πέραν των άλλων συνεπειών θα επιφέρει και πολλά κοινωνικά προβλήµατα.Για αυτό αν πράγµατι οι Κυβερνητικοί Βουλευτές θα θελήσουν να επισκεφθούν καφενεία χωριών, αν είναι σε θέση να το κάνουν κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, θα πρέπει να καταψηφίσουν τέτοια πρόταση σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αναµένεται να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βρίσκουν τα καφενεία των χωριών κλειστά αφού θα τα έχουν οδηγήσει µε την ψήφο τους σε αφανισµό. www.vlagoulis.gr


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

«Θέλουµε το Κατάκολο κόµβο κρουαζιέρας»

«Μην απαξιώνετε το ρόλο των Περιφερειακών Συµβούλων…» Σκληρή επιστολή του Νίκου Μιχαλόπουλου στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ. Καρπέτα για το µείζον θέµα µε την αρδευτική περίοδο

Είχε συνάντησ χθες η συνε µε τον ∆ή ργασίας µαρχο Μ. Παρασ κευόπουλ τον πρόε ο και δρο του Λ ιµενικού Ταµείου ∆ . Αποστο λόπουλο

∆ράσεις για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης του λιµανιού θα υλοποιήσουν από κοινού ο ΟΛΠ και ο ∆ήµος Πύργου

«Θ

α στηρίξουµε κάθε δράση που θα οδηγήσει το Κατάκολο σε κυρίαρχο κόµβο της κρουαζιέρας στην ∆υτική Ελλάδα», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος κ Γιώργος Ανωµερίτης κατά την διάρκεια της χθεσινής του επίσκεψης στο λιµάνι του Kατακόλου.Έφθασε λίγο µετά τις 12:30 το µεσηµέρι και είχε συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου ∆ηµήτρη Αποστολόπουλο, τον αντιπρόεδρο Φρατζή Κολόσακα και το µέλος Σπύρο Χιώνη.Ο κ Ανωµερίτης επεσήµανε πως η επίσκεψή του αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας του λιµένος Πειραιώς για άµεση συνεργασία µε όλα τα λιµάνια κρουαζιέρας για την δηµιουργία υποδοµών που θα ανταποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις της τουριστικής κίνησης.

«Όπως γνωρίζετε, η φετινή χρονιά αλλά και η επόµενη είναι χρονιές ιδιαίτερα σηµαντικές για την κρουαζιέρα. Και επειδή η κρουαζιέρα σηµαίνει πάνω από όλα κυκλικό ταξίδι, ο οργανισµός λιµένος Πειραιά, µε δικές του δράσεις και στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασµού συνεργάζεται µε όλα τα λιµάνια τα οποία είναι λιµάνια κρουαζιέρας. Εδώ στο Κατάκολο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ µε το δήµαρχο και την αρχή λιµένων της περιοχής για να δούµε πως προχωράµε γρήγορα στα επόµενα έργα ανάπτυξης. Το Κατάκολο είναι ένα σηµαντικό λιµάνι για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά ταυτόχρονα και για τον Ελληνικό Τουρισµό. Πιστεύω ότι αυτά που συµφωνήσαµε για συνεργασία θα τα προωθήσουµε γρήγορα και θα έχουµε νέα δεδοµένα στο λιµάνι αυτό», επεσήµανε ο κ Ανωµερίτης.

Αυτόνοµη ανάπτυξη Για το θέµα της ενοποίησης των λιµανιών τόνισε πως η υλοποίηση της µελέτης που αφορά το συγκεκριµένο θέµα δεν θα αντιµετωπίζει την αυτόνοµη ανάπτυξη κάθε λιµανιού.«Η µελέτη για την ενοποίηση λιµένων έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του 2011. Καµία όµως υλοποίηση στο πρόγραµµα του νέου τεχνικού λιµενικού συστήµατος δεν θα εµποδίσει την αυτόνοµη ανάπτυξη του κάθε λιµανιού. Αντίθετα θα το αναβαθµίσει. Άρα και το λιµάνι θα είναι αυτόνοµο και ταυτόχρονα θα δίνεται η ευκαιρία µέσα από νέα νοµικά σχήµατα να µπορεί να δανειοδοτείται, γιατί οι πόροι είναι το ζητούµενο. Το δεύτερο είναι να κάνουµε την κατανοµή µας, και η κατανοµή έχει γίνει ήδη ιστορικά. Το Κατάκολο έχει µία µεγάλη περιουσία που λέγεται Αρχαία Ολυµπία, που λέγεται «ωραία Ηλεία» µε όλες τις παραλίες και τις τουριστικές υποδοµές. Εµείς θέλουµε το Κατάκολο να

Από τη χθεσινή σύσκεψη συνεργασίας στο Λιµενικό Ταµείο Κατακόλου

είναι, όπως είναι η Κέρκυρα όπως αργότερα η Ηγουµενίτσα, να είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, αν θέλετε, να είναι ο κυρίαρχος κόµβος της κρουαζιέρας στη ∆υτική Ελλάδα. Για να γίνει πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί και γρήγορα», τόνισε ο κ Ανωµερίτης. Μ. Παρασκευόπουλος: «Όλοι µαζί» Ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος επεσήµανε πως σε δράσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της περιοχής ο ∆ήµος είναι έτοιµος να προχωρήσει µαζί µε όλα τα λιµάνια της χώρας. «Υποδεχθήκαµε µε πολλή χαρά όχι απλά τον πρόεδρο του ΟΛΠ αλλά τον παλιό σύντροφο. Είναι ιδιαίτερη και η τιµή και η χαρά µας για τις προτάσεις που συζητήσαµε εδώ. Η αυτόνοµη λειτουργία του λιµανιού του Κατακόλου είναι κάτι σαν προϋπόθεση που εξασφαλίζει την ανάπτυξη της περιοχής µας. Πιστεύουµε ότι ανοίγουν καινού-

ριοι δρόµοι. Οι δρόµοι αυτοί είναι που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη όχι µόνο του Πύργου αλλά και του Κατακόλου. Είµαστε έτοιµοι µε τις προτάσεις µας, τις µελέτες µας, τα σχέδια και το όραµά µας να προχωρήσουµε µαζί µε το λιµάνι του Πειραιά, µε τα λιµάνια όλης της χώρας για να φέρουµε ανάπτυξη στον τόπο», τόνισε µεταξύ άλλων. «Συναντηθήκαµε µε τον κ. Ανωµερίτη, σαν πρόεδρο του συνδέσµου Ελληνικών λιµανιών, για να βοηθήσει να προωθήσουµε αυτά τα έργα που έχουµε ήδη σχεδιάσει, όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ξεπεράσουµε τα οικονοµικά εµπόδια, αυτά που σχετίζονται µε τις νοµιµοποιήσεις. Σε αυτό εντάσσεται και η επέκταση του προσήνεµου», υποστήριξε ο πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου κ ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Έρχονται οι... συγχωνεύσεις! Η

συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων και η διάλυση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του δήµου αναµένεται να κυριαρχήσουν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στις 6:30 το απόγευµα της ∆ευτέρας. Η πρώτη συγχώνευση αφορά στα ΚΑΠΗ Ανδραβίδας, Βουπρασίας και Λεχαινών, τους παιδικούς σταθµούς Ανδραβίδας, Βάρδας και Λεχαινών καθώς και της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κάστρου σε ένα Νοµικό Πρόσωπο, µε την ονοµασία: «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Παιδείας». Το δεύτερο «πακέτο» συγχωνεύσεων αφορά στα Πνευµατικά και Πολιτιστικά Κέντρα Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου – Κυλλήνης, Μυρσίνης, Λεχαινών και στα δηµοτικά γυµναστήρια Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Νεοχωρίου και Λεχαινών σε ένα Νοµικό Πρόσωπο, µε την ονοµασία «Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος». Παράλληλα θα ληφθούν αποφάσεις για την υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την διατήρηση

ως αυτοτελούς του Νοµικού Προσώπου «Πνευµατικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφιδοκάµπου», για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σε δύο Νοµικά Πρόσωπα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και για την λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ανδραβίδας, της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Λεχαινών. Τα υπόλοιπα θέµατα αφορούν σε γνωµοδοτήσεις για απολογισµούς και άλλα τρέχοντα ζητήµατα, όπως επίσης και στην συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Σ.Π.

Οι συγχωνεύσεις των Νοµικών Προσώπων και η διάλυση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανδραβίδας – Κυλλήνης τη ∆ευτέρα.

Σκληρή επιστολή στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου Κώστα Καρπέτα απέστειλε ο περιφερειακός σύµβουλος Νίκος Μιχαλόπουλος ζητώντας να τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση του οργάνου το θέµα µε τα προβλήµατα που υπάρχουν τη νέα αρδευτική περίοδο. Συγκεκριµένα επισηµαίνει τα εξής: « Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ (προφορικά και εγγράφως) να θέσω προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο ένα θέµα ζωτικής σηµασίας για τους αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αλλά και απ’ ότι γνωρίζω και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και που έχει να κάνει µε τα προβλήµατα του αρδευτικού δικτύου και την γενικότερη κατάσταση των εγγειοβελτιωτικών έργων ενόψει της Νέας Αρδευτικής περιόδου. ∆εν µπορώ να κατανοήσω τη µέχρι τώρα άρνηση σας να θέσετε το θέµα προς συζήτηση στο σώµα που είναι και αρµόδιο να αποφασίσει και θεωρώ ότι το πρόβληµα το αρδευτικό είναι πιο σοβαρό από θέµατα όπως π.χ. τα λιµεναρχεία και τα ναυάγια της Πρέβεζας, της Κυλλήνης κ.λ.π. που µπαίνουν στην ηµερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, Επειδή σε λίγο ξεκινάει η νέα αρδευτική περίοδος και η κατάσταση των δικτύων είτε λόγω παλαιότητας, είτε άλλων λειτουργικών προβληµάτων, δεν µας επιτρέπει κανέναν εφησυχασµό. Επειδή ο ΓΟΕΒ µε την απαράδεκτη συµπεριφορά του ΙΚΑ να δεσµεύσει τους Λογαριασµούς του Προέδρου, µε αποτέλεσµα να παραιτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Οργανισµός από τον Ιούνιο του 2010 να παραµείνει ακέφαλος. Επειδή πρέπει να γίνει στοιχειώδης συντήρηση των αντλιοστασίων και να αποκατασταθούν ζηµιές από κλοπές, ακραία καιρικά φαινόµενα κ.λ.π. Επειδή πιστεύω ότι χάθηκε πολύτιµος χρόνος και ότι ο χρόνος πλέον µετράει αντίστροφα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του δικτύου. Επειδή πιστεύω ότι ως Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει άµεσα να πάρουµε αποφάσεις που θα επιτρέψουν να λειτουργήσει το δίκτυο φέτος σε κάποιο ανεκτό επίπεδο και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της λειτουργικότητας των έργων σε µόνιµη βάση. Επειδή πιστεύω ότι πρακτικά τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τόσο στην Ηλεία όσο και στην Αιτωλοακαρνανία, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συνεπώς µόνο µε ενέργειες και δράσεις έκτακτης ανάγκης µπορούν να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα. Αλλά και για πολλούς άλλους λόγους θα µου επιτρέψετε να επιµείνω έστω και την τελευταία στιγµή να τεθεί το θέµα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο του Μεσολογγίου. Τέλος, επειδή περίµενα τουλάχιστον µια απάντηση γιατί δεν µπήκε το θέµα στην ηµερήσια διάταξη όπως εγγράφως σας είχα ζητήσει, θα παρακαλούσα εγγράφως να έχω µια εξήγηση, ώστε και εσείς εµπράκτως να αποδείξετε ότι δεν απαξιώνετε το ρόλο των Περιφερειακών Συµβούλων.» Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 8

ΜΑΡΑΘΙΑ Αποτεφρώθηκε αποθήκη Μία αποθήκη 45 τετραγωνικών αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές το πρωί σε µονοκατοικία στην Μαραθιά Ηλείας. Η πυρκαγιά σβήστηκε µία ώρα µετά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας.

ΜΠΙΣΧΙΝΙ ΖΑΧΑΡΩΣ Έκλεψαν εργαλεία Μία πρέσα κοπής ξύλου αξίας 2500 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από το Μπισχίνι Ζαχάρως προχθές. Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµ. Σχολείου Επιταλίου σε αναµνηστική φωτογραφία στην Σαλαµάνκα της Ισπανίας.

Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Επιταλίου, Βασιλική και Αλέξανδρος, µε συµµαθητές τους από άλλες χώρες.

Ένας 58χρονος τραυµατίστηκε ελαφρά προχθές το πρωί όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 78χρονος τον παρέσυρε ενώ επιχειρούσε να διασχίσει πεζός κεντρικό δρόµο της Αµαλιάδας.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

Με γνώσεις και εµπειρίες…από την Ισπανία

Μ

ε τις βαλίτσες τους γεµάτες γνώσεις, εµπειρίες αλλά και ευχάριστες αναµνήσεις επέστρεψαν από την Ισπανία οι µαθητές και εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού Σχολείου Επιταλίου, όπου συµµετείχαν στις εργασίες Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Comenius 2009-2011 µε θέµα «Know your past, live the present, innovate your future». Το σχολείο του Επιταλίου, στην 4η φάση του προγράµµατος που υλοποιήθηκε στην πόλη Ζαµόρα της Ισπανίας, εκπροσώπησαν οι µαθητές Βασιλική ∆ρακοπούλου και Αλέξανδρος Τζουβάνι, συνοδευόµενοι από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για το πρόγραµµα Χρυσοβαλάντη ∆ηµητρόπουλο (συντονιστής), Αγνή Παρασκευά και Λυδία Παρασκευοπούλου. Το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Φεβρουαρίου, ηµέρες κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν και οι εκπαιδευτικές συναντήσεις – µε παρουσίαση αποτελεσµάτων των εργασιών κάθε µιας από τις 5 οµάδες µαθητών-εκπαιδευτικών από την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αλλά και προσδιορισµό νέων στόχων και εργασιών για την επόµενη συνάντηση – αλλά και µια σειρά από ψυχαγωγικές δράσεις και επισκέψεις γνωριµίας µε την Ισπανία. Πράγµατι, η Ηλειακή αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να δει σηµαντικά µνηµεία και αξιοθέατα τόσο στην πόλη Ζαµόρα, όσο την Μαδρίτη και την Σαλαµάνκα. Η επόµενη – και τελική – συνάντηση των σχολείων από τις πέντε παραπάνω χώρες θα πραγµατοποιηθεί το χρονικό διάστηµα από 2 έως 8 Απριλίου στην Τουρκία, οπότε και θα ολοκληρωθεί το 2ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, από το οποίο όλοι οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν λαούς µε διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες, από πέντε διαφορετικές χώρες. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Ένας 27χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο καφενείο που διατηρούσε στην Αµαλιάδα προχθές το βράδυ µπροστά στα µάτια των θαµώνων. Στις 9:35 το βράδυ ο Τιµολέων ∆ηµακόπουλος του Αργυρίου ενώ εργαζόταν ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και έπεσε στο δάπεδο πριν προλάβει κανείς να τον πιάσει. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφθασε στο καφενείο ασθενοφόρο µε το οποίο µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ιατρών οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Με 300 ευρώ έφυγαν άγνωστοι από µεζονέτα στον Πύργο στην οποία µπήκαν αφού έσπασαν τον αφαλό της κλειδαριάς της κεντρικής πόρτας. Το θράσος µάλιστα των δραστών ήταν τέτοιο που δεν δίστασαν να µπουν στο σπίτι και ας κοιµόταν ο ιδιοκτήτης µέσα.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Αρχίζει σήµερα Αναµνηστική φωτογραφία για τους συµµετέχοντες όλων των σχολείων και από τις πέντε χώρες, στην συνάντηση της Ισπανίας.

Με δώρα και γλυκίσµατα στο Ψυχιατρείο Τρίπολης Με πρωτοβουλία και τη συνεργασία του Αντιδηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Πέτρου Γιαννακόπουλου

Τ

Περίπου 30 κοµµωτές µέλη της Ένωσης Κοµµωτών Ηλείας συµµετείχαν στην αποστολή στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης.

µενους, ωστόσο µε απόφαση της ∆ιοίκησης του Ψυχιατρείου, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατό. Η επίσκεψη αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων

Πέθανε ξαφνικά 27χρονος

ΠΥΡΓΟΣ ∆ιέρρηξαν µεζονέτα

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

ους νοσηλευόµενους του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης επισκέφθηκε το Σωµατείο Κουρέων Κοµµωτών Ηλείας την προηγούµενη Κυριακή, µε πρωτοβουλία και τη συνεργασία του Αντιδηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Πέτρου Γιαννακόπουλου, που το πρότεινε στο Σωµατείο και πήρε αµέσως θετική απάντηση. Το πρωί της περασµένης Κυριακής, περίπου 30 κοµµωτές και κουρείς από τον Πύργο, την Αµαλιάδα και άλλες πόλεις της Ηλείας, µε λεωφορείο που ναύλωσε το ∆.Σ της Ένωσης, ταξίδεψαν µέχρι την Τρίπολη όπου επισκέφθηκαν τους νοσηλευόµενους του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης, προσφέροντας τους δώρα – ρούχα και προϊόντα από τα κοµµωτήριά τους - και γλυκά που είχαν συγκεντρώσει για τους ίδιους. Είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν µε πολλούς από τους νοσηλευόµενους, ανάµεσα στους οποίους βρίσκονται και Ηλείοι. Αν και το ∆.Σ είχε εκφράσει την επιθυµία να κουρέψει και να περιποιηθεί τους νοσηλευό-

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Παράσυρση πεζού

που αναπτύσσει το δραστήριο ∆.Σ µε την ενεργό συµµετοχή όλων των ευαισθητοποιηµένων µελών της Ένωσης από την πρώτη στιγµή της εκλογής του και µάλιστα, ήδη προγραµµατίζει αντίστοιχη επίσκεψη

Από την παράδοση µέρους των δώρων που συγκέντρωσαν για τους νοσηλευόµενους, σε εργαζόµενες στο Ψυχιατρείο. ∆ιακρίνονται µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ένωσης και τα µέλη του ∆.Σ Γιάννης ∆ιονυσόπουλος και Κων/νος Κοτροκόης, Σωκράτης Παναγόπουλος, Πολυνείκης Τσαρδούλιας, Άγγελος Αθανασόπουλος αντίστοιχα καθώς και ο Αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Πέτρος Γιαννακόπουλος.

σε ίδρυµα της Ηλείας. Εξάλλου, σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, η Ένωση Κοµµωτών διοργανώνει (στις 11:00 το βράδυ)

Σήµερα το απόγευµα στο οικοτροφείο της «Αγίας Φιλοθέης» αρχίζει το θεολογικό συνέδριο της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας που θα ασχοληθεί µε ζητήµατα θεολογικά τα οποία θα αναλύσουν καθηγητές Πανεπιστηµίου. Αύριο το πρωί θα συνεχιστεί στην αίθουσα της Θείας Οικοδοµής στην Αµαλιάδα.

Ν. ∆ΙΑΚΟΣ Άθλια η εικόνα της εθν. οδού Πατρών – Πύργου Στην έλλειψη βασικών υποδοµών στον τοµέα των συγκοινωνιών στην Ηλεία αναφέρεται σε επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΕ∆Ε Ηλείας και αντιπρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε Νίκος ∆ιάκος. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. ∆ιάκος «από τραίνο ξεµείναµε. Από αεροδρόµιο «ξεµείναµε». Από Ολύµπια οδό «ξεµείναµε». Τώρα ξεµένουµε και από τον µόνο δρόµο που µας απέµεινε , την παλιά εθνική, που είναι ο µόνος δίαυλος επικοινωνίας της Ηλείας µε τον έξω κόσµο. Σε άθλια κατάσταση , µε αισθητή την καθίζηση σε όλο σχεδόν το µήκος της έως και την Πάτρα και µε λακκούβες που εµφανίζονται σαν τα µανιτάρια, αναγκάζει τους οδηγούς που τον διατρέχουν να οδηγούν στο µέσον του δρόµου, κάνοντας συνεχώς ελιγµούς. Άφαντη η ∆ΕΣΕ στο τµήµα που της αναλογεί, λόγω έλλειψης προφανώς πόρων, υλικού και ανθρώπινου δυναµικού. Άφαντοι και οι της Ολύµπιας οδού που προεισπράττουν για τον νέο αυτοκι-

τον Αποκριάτικο χορό της, στο Κέντρο ∆ιασκέδασης «Πανσέληνος live» στην Αµαλιάδα. Ν.Σ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Για τη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου

Τ

ο θέµα της άµεσης στελέχωσης του Περιφερειακού Ιατρείου Ανδραβίδας µε δύο γιατρούς, µετά την παραίτηση του ενός και την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων του δεύτερου, συζήτησαν χθες το πρωί, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας κ. Γεώργιος Χατζηπανταζής µε τον δήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη. Τις προηγούµενες µέρες το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας συνέταξε σχετικό ψήφισµα το οποίο παρέδωσε ο κ. Χατζηπανταζής στον δήµαρχο, ζητώντας παράλληλα άµεσες ενέργειες από την πλευρά του δήµου, προκειµένου να στελεχωθεί και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του το Περιφερειακό Ιατρείο. «Το πρώτα απ’ όλα ο πολίτης δεν είναι επιταγή του δηµάρχου, αλλά

Το θέµα του Περιφερειακού Ιατρείου συζήτησαν χθες ο δήµαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης µε τον πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας κ. Γεώργιο Χατζηπανταζή.

όλης της Πολιτείας» τόνισε µεταξύ άλλων στην εφ. «Πατρίς» ο δήµαρχος Ανδραβίδας -Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης και συνέχισε:

«Ζητάµε την στελέχωση του Ιατρείου και είναι επιβεβληµένο αυτό. Εµείς, σαν δήµος, δεν είµαστε σε θέση, δεν έχουµε αρµοδιότητα, να

Την άµεση στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου ζητά το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας.

προσλαµβάνουµε γιατρούς ή οτιδήποτε άλλο. Αν κάποτε αυτή η αρµοδιότητα περάσει στους δήµους, τότε θα το κάναµε. Τώρα όµως, ζη-

τάµε την βοήθεια της Πολιτείας». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

νητόδροµο και που υποχρεωτικά θα έπρεπε να συντηρούν και τον παλιό. Απ’ ότι όµως προκύπτει από τα τελευταία γεγονότα ούτε Ολύµπια οδό θα δούµε άµεσα αλλά ούτε παλιά θα έχουµε σε λίγο, µε ότι αυτό µπορεί να σηµαίνει για την Ηλεία και τον κόσµο της. Θύµατα είναι σίγουρο ότι θα θρηνήσουµε και θα τα «σκεπάσουµε» κάτω από την πολυφορεµένη διαπίστωση «δρόµος καρµανιόλα». Αλλά , άλλο πράγµα είναι θύµατα λόγω φόρτου κυκλοφορίας και κακού σχεδιασµού και άλλο πράγµα λόγω φθαρµένου οδοστρώµατος. Τα δύο πρώτα είναι µακροπρόθεσµα και θεραπεύονται µε την υπό δηµιουργία νέα οδό. Το δεύτερο όµως είναι άµεσο και απαιτητό γιατί είναι υποχρέωση αφ’ ενός της πολιτείας µε τα τόσα τέλη κυκλοφορίας που εισπράττει να προστατεύει στο ελάχιστο τις ζωές µας και αφ΄ ετέρου των παραχωρησιούχων που έχουν κατά τα γραφόµενα εισπράξει πάνω από το 50% των διοδίων και που απ’ ότι φαίνεται νοµίζουν ότι απευθύνονται σε τριτοκοσµικούς. (∆είτε τις ελάχιστες παρεµβάσεις στις λακκούβες για να καταλάβετε). Για την ώρα οι περισσότεροι τραβάνε κατά Καλαµάτα µεριά και πάνε Αθήνα µέσω Τρίπολης, οι άλλοι συνεχίζουν να παίζουν µε το δρόµο «ρώσικη ρουλέτα».


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9

«Πάω στα κτήµατα αλλά δεν περνά ούτε τρακτέρ. Οι δρόµοι είναι σε άσχηµη κατάσταση. Πριν από τις φωτιές και µε ταξί πήγαινες, τώρα µε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι γεµάτοι λακκούβες. Από τις φωτιές και µετά καταστραφήκαµε» Αντώνης Ρηγόπουλος.

«Ο δρόµος από και προς το χωριό είναι σε άσχηµη κατάσταση. Εγώ τον χρησιµοποιώ καθηµερινά. ∆εν έχει διαγράµµιση, δεν έχει σήµανση. Είναι επικίνδυνος. Όσο για τους αγροτικούς δρόµους, αυτοί έχουν καταστραφεί τελείως. Με το ζόρι πηγαίνουµε. Παράλληλα ακόµη περιµένουµε τα ΠΣΕΑ του 2008. Ο Θεός βοηθός…» Χρήστος Γιαννικόπουλος

«Εγώ µένω έξω από το Πλουτοχώρι και πηγαίνει το παιδί εδώ σχολείο. Έρχεται µε το λεωφορείο και έρχοµαι και εγώ και φυλάω απέξω όλη την ηµέρα για να το πάρω. ∆εν θέλω να πάει στην Κρέστενα, αν γίνει θα περιµένω και εκεί έξω από το σχολείο, γιατί φοβάµαι. Αγωνιούµε όλοι οι γονείς αν συµβεί αυτό» Γιαννούλα Παπαδηµητρίου

«Το παιδί µου πηγαίνει εδώ σχολείο. Εµείς, οι γονείς δεν θέλουµε να κλείσει, θα δηµιουργήσει προβλήµατα. Η µεταφορά είναι πρόβληµα, πώς θα είµαστε σίγουροι. Μπορεί να µας αναγκάσουν να τα πάµε εµείς εκεί. Τι µπορεί να γίνει δεν ξέρω, αλλά θέλουµε το σχολείο µας ανοιχτό» Φωτούλα Κοτταρά

Οδοιπορικό στα χωριά της Ηλείας

∆υσανασχετούν για τους δρόµους και το σχολείο Έ

να όµορφο και ήσυχο χωριό, το Πλουτοχώρι του δήµου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, δίπλα στο ποτάµι, είναι από αυτά που ξεχωρίζουν. Με κατοίκους φιλόξενους και εργατικούς, που αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο τους. Ωστόσο, όπως συµβαίνει κατά κόρον στην ελληνική επαρχία, τα προβλήµατα πολλές φορές τους κάνουν να δυσανασχετούν και να βλέπουν µε αβεβαιότητα το σήµερα και το αύριο.

ΡΙ

ΟΧΩ ΛΟΥΤ

Π

Να µην κλείσει το σχολείο… Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αυτές τις ηµέρες αποτελεί το θέµα συζήτησης στα καφενεία και τις γειτονιές, είναι το σοβαρό ενδεχόµενο κατάργησης του δηµοτικού σχολείου του χωριού. Ενός σχολείου που αποτελεί ζωντανό κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας, που σήµερα φιλοξενεί εφτά παιδάκια όλων των τάξεων, καθώς είναι µονοθέσιο αλλά έχει, όπως λένε οι κάτοικοι, δυναµική να αναπτυχθεί καθώς υπάρχουν αρκετές νέες οικογένειες. Όπως τόνισε, µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Πλουτοχωρίου Μιχάλης Μπιρλής, το θέµα του σχολείου απασχολεί ολόκληρο το χωριό. «Ο κόσµος, οι γονείς είναι ανάστατοι. Το σχολείο είναι σε καλή κατάσταση. Και ενώ υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα µπορούσαν να έρθουν από τα χωριά που είναι πιο πάνω από εµάς, τα περνούν από εδώ µε το ταξί και τα πηγαίνουν στην Κρέστενα. Ενώ µπορούσαν να πηγαίνουν εδώ. Φέτος το σχολείο έχει 7 παιδιά αλλά είναι και άλλα µικρά που θα πάνε τα επόµενα χρόνια. Έχουµε νέες οικογένειες στο χωριό. Αν εφαρµόσουν αυτά που λένε, και κλείσει το σχολείο, θα είναι άδικο. Είναι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας µας. εδώ είναι κοντά στους γονείς, τα προσέχουν. Ακόµη και αν χρειαστεί να µετακινούνται µε λεωφορείο ή ταξί, φαντάζεστε την ανησυχία τους. Εδώ έχουν ασφάλεια. Με το ταξί στον δρόµο; Με τα µεγάλα το καταλαβαίνω, αλλά τα µικρά, της πρώτης, της δευτέρας; Είναι µικρά παιδιά. Ποιος έχει εµπιστοσύνη να αφήσει τόσο µικρά παιδιά; Θα µπορούσαν τα παιδιά της Τρυπητής να έρχονταν εδώ, αλλά κάνουν άλλα 12 χιλιόµετρα και πηγαίνουν Κρέστενα».

«Εγώ δεν θέλω να κλείσει το σχολείο µας. Εδώ γνωρίζω όλους, αγαπάµε το σχολείο και τον δάσκαλό µας» Αριστείδης Γεωργακόπουλος.

Σήµερα, στο δηµοτικό σχολείο φοιτούν εφτά παιδάκια.

«∆εν θέλουµε να φύγουµε από εδώ, θέλουµε εδώ να πηγαίνουµε στο σχολείο και όχι στην Κρέστενα. ∆εν είναι σωστό να κλείσει» Γιώργος Γιαννακόπουλος

Προβλήµατα Ένα ακόµη µεγάλο πρόβληµα είναι ο ποταµός Αλφειός που τους χειµώνες απειλεί το χωριό µε υπερχειλίσεις αλλά και το ρέµα που βρίσκεται στην είσοδο του Πλουτοχωρίου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πριν από µερικούς µήνες, το χωριό αποκλείστηκε από το ρέµα. Απαραίτητη είναι και η συντήρηση του δρόµου που οδηγεί προς το χωριό, καθώς έχει γεµίσει λακκούβες, δεν έχει διαγράµµιση και φωτισµό. Όπως τόνισε ο πρόεδρος «ο δρόµος δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Έπρεπε να το έχουν κάνει. Τα ρίχνουν όλα στον δήµο τώρα µε τον Καλλικράτη, ωστόσο ο δρόµος έχει να συντηρηθεί 20 χρόνια, από τότε που φτιάχτηκε. ∆εν έχει διαγράµµιση στην µέση, όταν έχει οµίχλη δεν βλέπεις να οδηγήσεις. Ούτε εµείς που τον ξέρουµε δεν µπορούµε, πόσο µάλλον ένας ξένος. Και δεν έχει φωτισµό και δεξιά και αριστερά έχει πιάσει χόρτα. Υπάρχει πολύς κόσµος που για Αθήνα περνά από εδώ, φτάνει Άσπρα Σπίτια και συνεχίζει, είναι πιο κοντά. Είναι εγκαταλειµµένος ο δρόµος, δεν έχει σήµανση. Υπάρχει ένα σηµείο που λόγω έλλειψης σήµανσης γίνονται

Ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Μιχάλης Μπιρλής.

«Μας απασχολεί πολύ το θέµα του σχολείου. Μας απασχολεί πολύ η µετακίνηση. Αν βάλουν ταξί, δεν θα έχουν περισσότερα έξοδα στο ταξί από ότι αν κρατήσουν τον δάσκαλο; Θα είναι παραπάνω τα χρήµατα για το ταξί. ∆εν πάνε να µειώσουν κάτι. ∆εν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό» Λαµπρινή Γαλανοπούλου.

«Εγώ δεν θέλω να πάω στην Κρέστενα. Εδώ το σχολείο µας είναι ωραίο, έχουµε εδώ φίλους» Θανάσης Παπαδηµητρίου

συνέχεια τροχαία ατυχήµατα. Παράλληλα, το αγροτικό δίκτυο έχει διαλυθεί, είναι όλο λάσπη, γεµάτο λακκούβες. Ο κόσµος µε δυσκολία πηγαίνει στα χωράφια του. Πρέπει να δώσουν χρηµατοδότηση στον δήµο για να γίνει αποκατάσταση, να δώσουν µηχανήµατα. Εµείς φωνάζουµε από την πρώτη στιγµή». Πέλυ Μπεβούδα «∆εν θέλω να κλείσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στην Κρέστενα. Εδώ γνωρίζω όλους τους φίλους µου, έχουµε και τον καλύτερο δάσκαλο» Γιώργος Γεωργόπουλος Ένα µεγάλο πρόβληµα είναι το ρέµα που υπερχειλίζει. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Μιχάλης Μπιρλής, «το ρέµα που βουλώνει συνέχεια και πληµµυρίζει το χωριό. Κόβει χωράφια, καταστρέφει περιουσίες. Είναι µεγάλο ρέµα, την άλλη φορά είχε αποκλείσει το χωριό για δύο ώρες, είχε περάσει την γέφυρα».

«Αν του χρόνου µας πουν να πάµε σχολείο στην Κρέστενα, εγώ δεν θέλω. Θέλω να πηγαίνω στο σχολείο του χωριού µας, που είναι πολύ ωραίο» Μαρία Γιαννακοπούλου

«∆εν θέλω να φύγω από το σχολείο µου. Εδώ έχω γνωρίσει φίλους. Το αγαπάω στο σχολείο, δεν θέλω να πάω στην Κρέστενα» Ιωάννα Γαλανοπούλου

Στο συγκεκριµένο σηµείο του δρόµου η σήµανση είναι απαραίτητη, όπως λέει ο πρόεδρος, γιατί συχνά συµβαίνουν ατυχήµατα.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 10 ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ

Εκλέχτηκε το νέο ∆.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου

Παλιοί και νέοι πρόσκοποι συναντήθηκαν γιορτάζοντας την «Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης» µέσα σε πολύ όµορφο και κεφάτο κλίµα.

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ»

Γιόρτασαν την ηµέρα τους οι Πρόσκοποι ∆ εκάδες παλιοί Πρόσκοποι του νοµού µας γιόρτασαν το βράδυ της περασµένης Τρίτης την «Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης», σε µια εκδήλωση µε πολλές αναµνήσεις. Η σύναξη των προσκόπων πραγµατοποιήθηκε στο µεζεδοπωλείο «Τεντζερέδια του Ζαχαρία» στον Πύργο. Ο Περιφερειακός Έφορος Ηλείας Γιώργος Καραµάνης καλωσορίζοντας τους παρευρισκόµενους αναφέρθηκε στην µεγάλη ανταπόκριση που βρήκε η προσπάθεια για την σύσταση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων στο νοµό. Στη συνέχεια, ο πρώην Περιφερειακός Έφορος Χρήστος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στο νόηµα της ηµέρας και στις διαχρονικές αξίες του Προσκοπισµού.Ακολούθησε απονοµή τιµητικών διπλωµάτων σε όσους από τους παρευρισκόµενους προσέφεραν στην προσκοπική κίνηση του νοµού κατά την πρώτη εκατονταετία του ελληνικού προσκοπισµού, που συµπληρώθηκε πέρσι. Όλοι µαζί οι συµµετέχοντες, µε τη συνοδεία της κιθάρας του Παναγιώτη Καλαµπρέζου, τραγούδησαν προσκοπικά τραγούδια. Η βραδιά περιείχε και πολύ τραγούδι µε χορό από το µουσικό σχήµα του καταστήµατος µε τον Σταύρο Θεοδόση, αλλά και τους φίλους του προσκοπισµού που παραβρέθηκαν. Ανάµεσα

τους ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Λάγιος, ο κλαρινίστας Φώτης Τζανέτος και ο γιατρός Χρήστος Γεωργιάδης.Μαζί µε τους παλιούς προσκόπους στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, ο αντιδήµαρχος Πύργου Λεωνίδας ∆ηµουλιάς, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στάθης Καννής, ο πρ. Λιµενάρχης Κατακόλου Ηλίας Ζωγραφάκης, ο διευθυντής της ∆ΕΥΑΑ και πρ. Περιφερειακός Έφορος Ηλείας Χρήστος Παπαγεωργίου, οι πρ. Περιφερειακοί Έφοροι Σπύρος Μπαµπής και Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, οι πρ. Τοπικοί Έφοροι Πύργου Θύµιος Κολοκοτρώνης και Βασίλης Ρασούλης και Αµαλιάδας Κυριάκος Γούναρης. Οι παρόντες αποχώρησαν αργά το βράδυ ενθουσιασµένοι και ανανεώνοντας το ραντεβού τους σε νέα συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. Παράλληλα εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να δραστηριοποιηθούν για να «εντοπίσουν» κι άλλους παλαιούς Προσκόπους που θα µπορέσουν να συµµετάσχουν στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηλείας, η οποία έχει συσταθεί και αναµένει – πλέον- την επίσηµη αναγνώρισή της. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκαν και απονοµές τιµητικών διπλωµάτων µε τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου Πύργου να διακρίνεται ενώ παραλαµβάνει ένα απ` αυτά από τον Περιφερειακό Έφορο Ηλείας Γιώργο Καραµάνη υπό το βλέµµα του πρ. Περιφερειακού Έφορου Κώστα Τριανταφυλλόπουλου.

Από την επίσκεψη των µελών του ΕΟΣ Κυριακίου Βοιωτίας στην Ηλεία και από τις πεζοπορίες τους στα ορεινά της Φολόης.

Ε.Ο.Σ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αξέχαστη εµπειρία στην Ηλεία Α

ξέχαστη θα µείνει στα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου ΕΟΣ Κυριακίου Βοιωτίας η πεζοπορία στην µαγευτική ορεινή Ηλεία, που πραγµατοποίησαν κατά την επίσκεψη τους στην περιοχή, το προηγούµενο Σαββατοκύριακο, αποδεχόµενοι την πρόσκληση του Συλλόγου Γουµεριωτών Ηλείας «Η Αγία Παρασκευή». Η έναρξη της πεζοπορίας έγινε από το «Μονοπάτι της Γραβάτας» και οι πενήντα πε-

ρίπου συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στην «καρδιά» του δρυοδάσους της Φολόης περνώντας από τα χωριά Κούµανι, Φολόη, Ανδρώνι, Κλινδιά, Πεύκη, Άγια Άννα και Γούµερο. Μια διαδροµή που έκαναν µέσα σε δυο ηµέρες, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, ενώ δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν και την Αρχαία Ολυµπία. Κατά την διάρκεια της παραµονής τους στην Ηλεία δεν παρέλειψαν να δοκιµάσουν και τα τοπικά προϊόντα και να διασκεδάσουν µε την

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ

Σε… ρυθµούς αποκριάς! Σε µια µεγάλη… πίστα χορού θα µετατραπεί την Κυριακή η κεντρική πλατεία του Στρουσίου, στην µεγάλη αποκριάτικη εκδήλωση που διοργανώνει ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο Περικλής». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 3:30 το µεσηµέρι όπου στην κεντρική πλατεία του Στρουσίου, εκτός από τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου «Ο Περικλής», θα «παρελάσουν» µε τη σειρά τους χορευτικά τµήµατα από τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κούµανι, τη Χορευτική Οµάδα Λαµπείας, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυλλήνης «Η Γλαρέντζα», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουρτεσίου, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καρδιακαυτίου «Άγιος ∆ηµήτριος» και από το Σύλλογο Φίλων του Πολιτισµού Ανδραβίδας και Πεδινής Ηλείας «Η Εστία».

Παρέµβαση από το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών Σε παρέµβαση για την εκλογή Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης στο δήµο Ήλιδας, προχώρησε η Οµάδα Πολιτικής Ανάλυσης και Παρέµβασης του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Αµαλιάδας, µε δεδοµένο ότι χθες στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας ήταν προγραµµατισµένη η επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή. Υποψηφιότητα έχουν θέσει ο κ. Γιάννης Τασσόπουλος και ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος. Ο Οµάδα του ∆ικτύου εξέτασε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και προχώρησε σε παρέµβαση αναλαµβάνοντας συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, ζητώντας την απόσυρση των δύο υποψηφιοτήτων και την επαναπροκήρυξη της θέσης. Μ.Κ.

Αναδείχτηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων µετά την προγραµµατισµένη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε, προχθές το απόγευµα στα γραφεία που στεγάζεται στον Πύργο. Στην Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονοµικός απολογισµός ενώ στη συνεχεία ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες µέσα από τις οποίες και αναδείχτηκαν τα 11 πρόσωπα του νέου ∆ιοικητικού Συµβούλιου, το οποίο και θα συγκροτηθεί σε σώµα την ερχόµενη Τρίτη 1η Μαρτίου. Τα έντεκα µέλη που απαρτίζουν το νέο ∆.Σ είναι τα εξής : Ευαγγελία Αποστολοπούλου, ∆ιονυσία Γιαβή, Τούλα Καλαµπόκα, Ελένη Κόλλια, Μαρία Κοτσώβολου, Μάχη Μικελοπούλου, Αικατερίνη Ντοά, Κωνσταντίνα Πανέτα-Κωνσταντακοπούλου, Μαρία Παπαδοπούλου, Κατερίνα Παρασκευοπούλου και Βάσω Χαϊκάλη. Η κα Τούλα Καλαµπόκα, θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία. Τα τακτικά µέλη της εξελεγκτικής επιτροπής αποτελούν οι Σοφία Καρακίτσου, Αντωνία Παπανικολάου και Έφη Τσίτσου. Αναπληρωµατικά µέλη εκλέχτηκαν οι Μαρία Μπίτσικα και ∆ιονυσία Λογοθέτη. Η συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ. θα διεξαχθεί την Τρίτη, 1η Μαρτίου, το απόγευµα (σ.σ. 7-7.30 µ.µ.) στα γραφεία του Λυκείου στον Πύργο (Λετρίνων 6, 1ος όροφος). Γ.Γ.

Για πενήντα ορειβάτες, µετά από το κάλεσµα του Συλλόγου Γουµεριωτών Ηλείας

∆εντροφυτεύουν και καθαρίζουν Μια νέα πρωτοβουλία µε στόχο τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας αλλά και του περιβάλλοντος του χωριού τους, τα µέλη του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Πίσας διοργανώνουν την Κυριακή εκστρατεία καθαριότητας και δεντροφύτευση στην είσοδο του χωριού. Το «ραντεβού» έχει δοθεί την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, στις 11:30 το πρωί, στη νέα είσοδο του χωριού (από την περιµετρική οδό) και καλούνται κάτοικοι, µέλη και φίλοι του συλλόγου να βάλουν κι αυτοί ένα χεράκι στην προσπάθεια αυτή. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει καθαρισµό, καλλωπισµό και δεντροφύτευση στο σηµείο. Εξάλλου, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στις 9:00 το βράδυ στην Ταβέρνα «Βάκχος» ο σύλλογος διοργανώνει Αποκριάτικο Χορό και υπόσχεται κέφι, χορό και πλούσια δώρα για όσους δώσουν το παρών. Τιµή κατ’ άτοµο 17 ευρώ. Ν.Σ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

∆ιασκεδάζουν αποκριάτικα οι υδραυλικοί

Το πρόγραµµα, περιλάµβανε και επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία.

ψυχή τους συµµετέχοντας σε γλέντι στο Γούµερο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γουµεριωτών Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του ΕΟΣ «Κυριακιου Βοιωτίας» Θανάση Φορτώση και

όλα τα µέλη του ∆.Σ για την επίσκεψή τους στην Ηλεία, την οποία µάλιστα τα µέλη του ΕΟΣ Κυριακίου Βοιωτίας, εξέφρασαν την επιθυµία να ξανακάνουν στο µέλλον. Ν.Σ

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Επιµορφωτική Ηµερίδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής

«Ε

κπαιδευτική Ροµποτική» είναι το θέµα της επιµορφωτικής ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου, από τις 9:00 το πρωί µέχρι τη 1:00 το µεσηµέρι, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Λυκείου Πύργου. Η επιµορφωτική ηµερίδα διοργανώνεται από τα Τµήµατα Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δράσεων του 3ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας και τον Οργανισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής και Επιστήµης. Αντίστοιχες ηµερίδες θα διοργανωθούν επίσης τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγρίνιο. Ν.Σ

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ «ΗΛΙΣ»

Κόβουν την πίτα τους

Σ

ε µια σεµνή εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, στις 7:00 το απόγευµα στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στον Πύργο, θα κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ηλείας και ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεµόνων και ΑΜΕΑ Ν. Ηλείας «Ήλις». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί και έκθεση των έργων της οµάδας θεραπευτικής ζωγραφικής του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ηλείας η οποία πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε συνεργασία µε τη Ν.Ε.Λ.Ε. Ηλείας. Ν.Σ

Στο κοσµικό κέντρο «Πριγκηπέσσα» δίνουν ραντεβού σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου οι υδραυλικοί του νοµού Ηλείας. Εκεί όπου θα πραγµατοποιηθεί η Αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου τους. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συνδέσµου Κώστας Αθανασόπουλος… «καλούµε όλα τα µέλη αλλά και τους φίλους µας να παρευρεθούν προκειµένου να περάσουν µια ξεχωριστή βραδιά µακριά από την σκοτούρα της καθηµερινότητας αφού θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν µε την ορχήστρα του Μάκη Ροµποτή και της Μαριάννας Αµάραντου ενώ το µενού θα είναι ιδιαίτερα προσεγµένο και πλούσιο». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν προσκλήσεις από τα γραφεία του συλλόγου στον Πύργο (∆εληγιάννη 20, 26210 35114 & 6977 991599) και ώρες 7.30 – 9.30 µ.µ. Γ.Γ.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 11 Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Εν µέσω αντιπαραθέσεων, διακοπών και αποχωρήσεων

Η συζήτηση για τα σχολεία ξεκίνησε αρχικά οµαλά, µέχρι το σηµείο που αποχώρησε το προεδρείο

Η συνεδρίαση έγινε εν µέσω πανό, µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Με πανό εκπαιδευτικοί και γονείς έξω από το Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο

Ε

ν µέσω αντιπαραθέσεων, εντάσεων, διακοπών και αποχωρήσεων πραγµατοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας, για το θέµα της λειτουργίας των σχολείων, το οποίο τελικά αναβλήθηκε χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση. Η συζήτηση έγινε παρουσία µαθητών των Γυµνασίων των Σαβαλίων, της Εφύρας και του Αυγείου, για τα οποία έχει γίνει πρόταση για συγχώνευση, των γονιών τους και αντιπροσωπείας της ΕΛΜΕ Ηλείας και τα αίµατα δεν άργησαν να ανάψουν κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων.

Τελικά αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης

τε-

Άκαρπη και η ψηφοφορία για την εκλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη Η συζήτηση για τις σχολικές µονάδες προκάλεσε τη διακοπή της συνεδρίασης και δεν έλειψαν οι φραστικές αντιπαραθέσεις

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Φραστικές αντιπαραθέσεις Από νωρίς µαθητές, γονείς και ΕΛΜΕ είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ∆ηµοτικό Μέγαρο Ήλιδας στην Αµαλιάδα, µε πανό φωνάζοντας συνθήµατα, αντιδρώντας µε αυτό τον τρόπο στην πρόταση συγχώνευσης και εν συνεχεία όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρχικά τοποθετήθηκαν µαθητές και αγόρευσαν εκπρόσωποι των παρατάξεων, ωστόσο τα αίµατα άναψαν όταν τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Γιάννης Γιαννόπουλος. Ένα σχόλιο από την πλευρά του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Απόστολου Λιώση, προκάλεσε την φραστική επίθεση των εκπαιδευτικών και πολύ γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, µε αποτέλεσµα να ζητήσει το προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αποχώρηση των εκπροσώπων της ΕΛΜΕ για να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν και το προεδρείο µαζί µε τον ∆ήµαρχο Γιάννη Λυµπέρη, αποχώρησαν από την αίθουσα, οπότε και διεκόπη η συνεδρίαση για είκοσι λεπτά περίπου. Ο κ. Λιώσης αρνήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, λόγω των ύβρεων που δέχθηκε και κατήγγειλε τους υβριστές, αρνούµενος να καθίσει µαζί τους στην ίδια αίθουσα. Ο ∆ήµαρχος κ. Γιάννης Λυµπέρης, αφού χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός να υβρίζεται ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ζήτησε την άµεση αποµάκρυνση των εκπροσώπων της ΕΛΜΕ και αναβολή συζήτησης του θέµατος και έθεσε το θέµα σε ψηφοφορία και

Η µαθήτρια Άννα Γκατζούνα τοποθετήθηκε εκ µέρους του Γυµνασίου Σαβαλίων δανειζόµενη στίχους ενός τραγουδιού: «Γυρίζω τις πλάτες µου στο µέλλον… το έργο είναι στα µέτρα σας».

«Το σχολείο πρέπει να υπάρχει» είπε ο µαθητής του Γυµνασίου Αυγείου Χρήστος Παναγόπουλος

λικά ελήφθη σχετική απόφαση κατά πλειοψηφία. Νωρίτερα ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σάκης Κότσιφας άφησε αιχµές για τη στάση του κ. Λιώση και ανέφερε ότι εάν αποχωρούσε ο οποιοσδήποτε από την αίθουσα, θα αποχωρούσε και η παράταξή του. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Άγγελος Κολόσακας ζήτησε να µείνουν όλοι στην αίθουσα και αµέσως µετά την λήψη της απόφασης η παράταξή του αποχώρησε ως ένδειξη διαµαρτυρίας. Στην αρχική τοποθέτησή του πάντως για το θέµα της συγχώνευσης σχολείων, ο κ. Λυµπέρης επεσήµανε ότι κάθε πρόταση γίνεται µε γνώµονα το συµφέρον των παιδιών που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και επεσήµανε ότι η µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση πρέπει να αρχίσει από τη βάση περιλαµβάνοντας επιστηµονικά κριτήρια. ∆εν εξελέγη Συµπαραστάτης Εφόσον τον θέµα αναβλήθηκε, η συνεδρίαση συνεχίστηκε µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Σε ότι αφορά την επι-

λογή συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης, πραγµατοποιήθηκε η επαναληπτική ψηφοφορία που ήταν επίσης άκαρπη, αφού κανείς από τους δύο υποψηφίους τον κ. Γιάννη Τασσόπουλο και τον κ. Χρήστο Φωτόπουλο δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία. Ο κ. Τασσόπουλος έλαβε 10 ψήφους, ο κ. Φωτόπουλος έλαβε 13 και υπήρχαν και 4 λευκά και τελικά ο δήµος Ήλιδας δεν θα έχει συµπαραστάτη του δηµότη. Κοινωφελής και ΝΠ∆∆ Οµόφωνα το Συµβούλιο αποφάσισε των κοινωφελών επιχειρήσεων των τέως δήµων Αµαλιάδας και Πηνείας σε µία και ορίστηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Πέτρος Παπαδάτος και τακτικά µέλη οι: ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας, ∆ηµήτρης Βασιλικόπουλος, Κώστας Αναγνωστόπουλος, Μαρία Τάγιου, Εύη Πάλλα, Γεωργία Τσάµη και Βασίλης Ντούπης. Οµόφωνα ελήφθη και η απόφαση για τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Κατά συνέπεια, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθµοί, Πνευµατικό Κέντρο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και ∆ηµοτικό στάδιο συγχωνεύονται σε ένα ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ηλείος». Πρόεδρος ορίστηκε η κα Βασιλική Λάβδα και τακτικά µέλη οι: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Πέτρος Προκόπης, Γιώργος Παρασκευόπουλος, Σάκης Κότσιφας, Ελένη Παναγιωτοπούλου, Εύη Πάλλα, Νίκη Ρέντεση, Κυριακή ∆ριβελοπούλου, Νίκος Σαφαρής και Βαγγέλης Κιούφης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΙΒΟ

“∆εν θέλουµε µονάδα λυµάτων στάβλων στο χωριό µας”

Χ

ωρίς καµία απόφαση λύθηκε χθες το βράδυ η “εκρηκτική” λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του Κοροίβου, του δήµου Πηνειού, την οποία χαρακτήρισαν οι εντάσεις και αντεγκλήσεις. Οι κάτοικοι του Κοροίβου αντιδρούν στο ενδεχόµενο να κατασκευαστεί µέσα στα όρια της Κοινότητάς τους µονάδα η οποία θα διαχειρίζεται τα απόβλητα των στάβλων της περιοχής και ακόµα περισσότερο, να διαθέσει η εκκλησία του χωριού την περιουσία της στους επενδυτές για την κατασκευή της µονάδας.

Κάτοικοι που αντιδρούν στην κατασκευή της µονάδας υποστήριξαν ότι ουδέποτε ρωτήθηκε η κοινωνία του Κοροίβου για το εάν θέλει µια τέτοια µονάδα µέσα στα όρια του χωριού, ενώ αναφερόµενοι στα οικονοµικά προβλήµατα που φέρεται να αντιµετωπίζει η εκκλησία του χωριού τόνισαν ότι εάν σκοπεύει να πουλήσει την περιουσία της, θα έπρεπε να ψάξει πρώτα για ενδιαφερόµενους µέσα στο χωριό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων του νοµού κ. Σάκης Μαρίνος τόνισε παίρνοντας τον λόγο ότι δεν έχει γίνει καµία συµφωνία και καµιά αγορά έκτασης προκειµένου να κατασκευαστεί η µονάδα στα όρια του Κοροίβου, ενώ ανεπιτυχώς, προσπάθησε να εξηγήσει στον κόσµο τι ακριβώς κάνει αυτή η µονάδα.

Στιγµιότυπο από τη χθεσινοβραδινή λαϊκή συνέλευση στο οποίο διακρίνονται ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Κοροίβου κ. Χρήστος Σκαλτσάς, ο πρώην πρόεδρος κ. Σάκης Λιναρδόπουλος και ο κ. Λεωνίδας Μαργαρίτης µε την ιδιότητα του κατοίκου του Κοροίβου.

Ο δήµαρχος Πηνειού κ. Αλέξης Καστρινός από την πλευρά του εξήγησε στους κατοίκους του Κοροίβου ότι η εκκλησία διαχειρίζεται η ίδια την περιουσία της χωρίς να

επεµβαίνει ο δήµος, ενώ τόνισε ότι το µόνο που µπορεί να κάνει ο δήµος Πηνειού είναι να εξετάσει εάν οι περιβαλλοντικές µελέτες του έργου είναι σωστές και προβλέπουν βα-

Κατάµεστη από κόσµο η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κοροίβου όπου πραγµατοποιήθηκε η λαϊκή συνέλευση.

σικά ζητήµατα. Στην λαϊκή συνέλευση που ολοκληρώθηκε µέσα σε εντάσεις παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πηνειού κ. Γεώργιος Παναγούλιας, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος και Σπύρος Βασιλείου, αρκετοί δηµοτικοί σύµβουλοι κ.α. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ

Νέο κυνηγητό για την είσπραξη φόρων

Ν

έο κυνηγητό εξαπέλυσε το υπουργείο Οικονοµικών για την είσπραξη των φόρων. Αυτή τη φορά στο στόχαστρό του εισήλθαν οι εφορίες που δεν έχουν πιάσει το πλάνο των φορολογικών εσόδων. Συγκεκριµένα : Αιφνιδιαστικό έλεγχο πραγµατοποίησε ο Ηλείος γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, σε εφορία της Λαµίας, για

να διαπιστώσει γιατί καθυστερεί η είσπραξη των εσόδων: «Στην εφορία της Λαµίας υποβάλλονται κάθε χρόνο 47.000 φορολογικές δηλώσεις µε προσδοκώµενα έσοδα πολύ περισσότερα από ό,τι βρήκαµε µαζί µε τους ελεγκτές», είπε ο κ. Γεωργακόπουλος . Συνολικά βρέθηκαν µόνον 110 εκατ. ευρώ. Τι είχε συµβεί και τα έσοδα ήταν περιορισµένα; Ο κ. Γεωργακόπουλος διαπίστωσε ότι στην εφορία υπάρχουν 13 ελεγκτές, οι

οποίοι πραγµατοποίησαν 4 προσωρινούς ελέγχους και έναν (µόνον) τακτικό έλεγχο. Έδωσε κατευθύνσεις να υπάρξουν περισσότεροι τακτικοί έλεγχοι και να αυξηθούν τα έσοδα. Γ.Ρ

Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ερώτηση προς υφυπουργό Οικονοµικών κ. Σαχινίδη Η γραφειοκρατία και ο αυξηµένος αριθµός αιτήσεων προς συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων, έχουν ως αποτέλεσµα, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συνεχώς να αυξάνει. Στις δύσκολες µέρες, από οικονοµικής απόψεως, που περνά ο πολίτης, είναι ζωτικής σηµασίας, ο περιορισµός αυτής της καθυστέρησης. Παράλληλα, παρατηρούνται περιπτώσεις, να µην τηρείται η σειρά πρωτοκόλλου, όσον αφορά τη σειρά απονοµής σύνταξης. Στην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται οι πάσχοντες από βαριά νοσήµατα, ή όσοι πληρούν συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια. Σίγουρα για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πολιτική κάλυψη και παρέµβαση. Η αποτροπή τέτοιων παραβιάσεων στηρίζεται στην διαφάνεια και στη δηµόσια λογοδοσία χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδοµένα του πολίτη, είναι δυνατόν κάθε αιτούµενος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για συνταξιοδότηση του, µέσω ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήµατος, να γνωρίζει τον χρόνο απονοµής σύνταξης του και παράλληλα να διασφαλίζεται η τήρηση της σειράς εισόδου της αιτήσεως. Στην κατεύθυνση αυτή και το πρόγραµµα ‘ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ’ θα µπορούσε να αξιοποιηθεί. Επί πλέον, για την εισοδηµατική στήριξη των προς συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων, είναι δυνατόν να καταβάλλεται αµέσως µε την υποβολή της αίτησης µέρος της προβλεπόµενης µηνιαίας σύνταξης, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση των συνταξιούχων. Βέβαια στόχος πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την απαρτίωση των διαδικασιών συνταξιοδότησης. Ερωτάσθε Κύριε Υφυπουργέ Σε ποιές ενέργειες θα προβούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας ώστε: Α) να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος απονοµής σύνταξης των δηµοσίων υπαλλήλων; Β) να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αυτοέλεγχος όσον αφορά την τήρηση της σειράς συνταξιοδότησης; Γ) να καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη, στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, µέχρι οριστικής απόφασης έκδοσης της σύνταξης;

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Οι συντάξεις Μαρτίου µε εντολή πληρωµής για όσους δεν απογράφηκαν Tη σύνταξη του µηνός Μαρτίου 2011 µε εντολές πληρωµής, δίµηνης ισχύος, σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν πρόλαβαν να απογραφούν και να ενταχθούν στο νέο σύστηµα πληρωµής των συντάξεων µέσω Λογαριασµού µέχρι 11-02-2011, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ. Για την πληρωµή τους στην Τράπεζα, θα πρέπει να έχουν µαζί τους: α)την αστυνοµική τους ταυτότητα και β) απόκοµµα ταχυδροµικής επιταγής πληρωµής της σύνταξής τους προηγούµενου µήνα ή το βιβλιάριο υγείας, στα οποία αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Συνταξιούχου. Για την πληρωµή των συντάξεων επιζώντων µελών (χηρείας-ορφανικές), υποχρεωτικά θα προσκοµισθεί από τους δικαιούχους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με την ευκαιρία ενηµερώνουµε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άµεσα να απογραφούν, ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις και να οµαλοποιηθεί από το µήνα Απρίλιο 2011 η καταβολή των συντάξεών τους, µε πίστωση του λογαριασµού τους. Η ηµεροµηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011. Για την απογραφή απαιτούνται το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.

Παράσταση διαµαρτυρίας στα ιατρεία του ΙΚΑ για να πληρωθούν οι ασθενείς Παράσταση στα ιατρεία του ΙΚΑ Πύργου έκανε ο πρόεδρος του Σωµατείου Πλακάδων Παναγιώτης Σταθάς και ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία για να πληρωθούν όσοι πέρασαν υγειονοµική επιτροπή την προηγούµενη Τρίτη 22 Φλεβάρη και είχαν αναρρωτική άδεια και παραµένουν ακόµη απλήρωτοι. Ο συνδικαλιστής επεσήµανε ακόµη ότι δεν µπορεί να υπάρχει µόνο µια γραµµατέας για όλη αυτή την διαδικασία διότι η µοναδική που υπάρχει δήλωσε ασθένεια και απουσιάζει από τα καθήκοντά της. Και το ερώτηµα που µπαίνει είναι αν η γραµµατέας απουσιάσει ένα µήνα οι δικαιούχοι πότε θα πληρωθούν; Για το σοβαρό αυτό πρόβληµα θα ενηµερωθεί και η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ για να παρέµβει σ’ αυτή την αθλιότητα.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 12 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ∆εληγιάννη 20 ΠΥΡΓΟΣ

Πρόσκληση Σας προσκαλούµε στο χορό µας που θα γίνει σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00µ.µ. στην κοσµική ταβέρνα «ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ» (πρώην «Τασία» 5ο χλµ. Πύργου –Κατακόλου) Τηλ. Συνδέσµου:2621035114-6977991599

Aνακοίνωση Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταραχίου Πύργου ανακοινώνει ότι φέτος δεν θα πραγµατοποιηθεί το «καρναβάλι» λόγω πένθους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Καραλής

Πρόσκληση Η Ενωση ∆ιαβητικών ∆υτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στον αποκριάτικο χορό – ενηµέρωση που θα πραγµατοποιηθεί στον πολυχώρο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» σήµερα Σάββατο 26-2-2011 και ώρα 11.00 π.µ. Χορηγός εκδήλωσης: ROCHE H πρόεδρος ∆ηµητροπούλου Μαρία

Ευχαριστήριο Ο Εθελοντικός Οργανισµός για τα παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερµά τους παρακάτω, που µε την αµέριστη βοήθειά τους και την ευγενική τους προσφορά, συντέλεσαν ώστε να πραγµατοποιηθεί παιδικός αποκριάτικος χορός στο Κτήµα Αγράµπελις µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση του Οργανισµού µας: Το Κτήµα Αγράµπελις στη Χαβαρόβρυση Αµαλιάδας ,το τυπογραφείο Λαµπρινός Βασίλειος στην Αµαλιάδα, το Ξενοδοχείο GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA RESORT στην Κυλλήνη, την ΠΙΚ ΑΒΕΕ, το Εµπόριο αναψυκτικών ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ , το Εµπόριο ποτών -Υιοί Σπ. Θλιβερού, το Ζαχαροπλαστείο ΝΙΚΑΣ, την ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΥΠΟΛΗ ΡΕΝΑ, τον D.J. Καραγιαννάκης, την εταιρεία κατεψυγµένων προϊόντων ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ στην Πάτρα, το Σπυρίδων Γεωργακόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ-Γενικό εµπόριο, το αρτοποιείο ΣΤΑΧΥ στην Γαστούνη και το Ζαχαροπλαστείο ΠΑΛΛΑΣ στην Αµαλιάδα. Όλες τις εθελόντριες για την πολύτιµη βοήθειά τους. Ιδιαιτέρως ο Οργανισµός ευχαριστεί όλους όσους τίµησαν την εκδήλωση µε την παρουσία τους.

Απόσπασµα Της µε αριθµό 636/2011 A’ Eπαν. περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για ∆ηµόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασµό της ∆ικαστικής Επιµελήτριας Νίκης Χρ. Στίκα. Την 16η Μαρτίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από τις 4 έως τις 5 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας και στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας στην Αµαλιάδα ενώπιον της Συµβολαιογράφου Αµαλιάδας κ. Αγγελικής Ντίκου –Τράπαλη κατοίκου Αµαλιάδας, Πύρρωνος 12, τηλ. 2622029820 εκτίθενται µε επίσπευση της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα E.FG Εurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Οθωνος 8) όπως εκπροσωπείται νόµιµα (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ E.FG. EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως καθολικής διαδόχου της πρώην ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της δεύτερης από την Τράπεζα µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ Ε.F.G EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για ικανοποίηση απαίτησης βάσει της µε αριθµό 211/2000 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αµαλιάδας το παρακάτω ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου Σκλάβου του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής κατοίκου ∆ουνεΐκων Αµαλιάδας: Ακίνητο µε το στοιχείο Ε1 έκτασης 97630τ.µ. και ακίνητο µε το στοιχείο Ε2 έκτασης 10.800 τ.µ. τα οποία ακίνητα αποτελούν ενιαίο ακίνητο συνολικής έκτασης και των δύο (ενιαίου) 108.230 τ.µ. όπως αυτά περιγράφονται στο από 10-8-1970 ιδιωτικό συµφωνητικό άτυπης διανοµής και φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει αυτό τα οποία είναι όµορα και τα χωρίζει αγροτικός δρόµος και το οποίο ολόκληρο αγροτεµάχιο είναι ποτιστικό, συνορεύει Νοτίως εν µέρει µε αγροτικό δρόµο και πέραν αυτού µε ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου και εν µέρει µε αγρούς ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αλεξόπουλου και Χρήστου Σαχλά, Βορείως εν µέρει µε αγρό ιδιοκτησίας κληρονόµων Γεωργίου Σκλάβου ήτοι το υπ’ αριθ. Ε3 αγροτεµάχιο του τοπογραφικού διαγράµµατος (10-81970) και εν µέρει µε δρόµο και πέραν αυτού µε επίσης ιδιοκτησία (Αγρό) κληρονόµων Γεωργίου Σκλάβου ήτοι το υπ’ αριθ . Ε4 αγροτεµάχιο του τοπογραφικού διαγράµµατος (10-8-1970), Ανατολικώς εν µέρει µε ιδιοκτησία Χρήστου Σαχλά, εν µέρει µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Αλεξόπουλου και εν µέρει µε ιδιοκτησία Ιωάννου Γκρίλλα και εν µέρει µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Καµαρινού και ∆υτικώς µε την επαρχιακή οδό Αµαλιάδας –Χάβαρι –Σιµόπουλου, µε τα σ’ αυτό περίπου 300 ελαιόδενδρα µεγάλης ηλικίας περιµετρικά του ακινήτου µε όλα τα συστατικά του, παραρτήµατά του και παρακολουθήµατά του. Τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ 288.613,00. Γίνεται γνωστό ότι στο παραπάνω ακίνητο έχουν γραφτεί (20) υποθήκες. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στον παραπάνω τόπο και χρόνο να πλειοδοτήσουν. Αµαλιάδα 25 Φεβρουαρίου 2011 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια Νίκη Χρ. Στίκα Καλαβρύτων 34 Τηλ. 2622026102

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΟΜΠΑΖΗ 4- ΠΥΡΓΟΣ

Πρόσκληση Σας προσκαλούµε στην οµιλία που θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου µας «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Τοµπάζη 4, τη ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6.00µ.µ. Οµιλητής: Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεώς µας π. ∆αµασκηνός Πετράκος. Θέµα: «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ». Παρακαλείσθε όπως παρακολουθήσετε την οµιλία. Πύργος 17-2-2011 Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μνήµη φευγάτων σιδηροδροµικών Παναγιώτης ∆ηµ. Θεοδωρόπουλος Ετων 75 Γεώργιος Ρήγα Μπάρκουλας Ετων 84 Συνταξιούχοι Μηχανοδηγοί ΟΣΕ ∆υο βετεράνοι µηχανοδηγοί του ΟΣΕ διακρινόµενοι για το ύψος της µεγαλοσύνης τους έφυγαν από τη ζωή και κηδεύτηκαν την ίδια µέρα και ώρα. Πρόκειται για τον Παναγιώτη ∆ηµ. Θεοδωρόπουλο που κηδεύτηκε στις 8-22011 από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Πύργου και το συνάδελφό του φίλο του Γεώργιο Ρήγα Μπάρκουλα που κηδεύτηκε την ίδια µέρα και ώρα από τον ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών. Απο την Ηλεία και οι δύο συνάδελφοι και φίλοι «έφυγαν» µαζί για την ουράνια πόλη για να συναντήσουν εκεί µεγάλα φευγάτα ονόµατα σιδηροδροµικών που δούλεψαν µε µεράκι και δραστηριοποιήθηκαν σε αλλοτινές εποχές και άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στη µετρική γραµµή της Πελοποννήσου. Οι αείµνηστοι µηχανοδηγοί Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και Γεώργιος Μπάρκουλας µηχανοδήγησαν ιστορικές αµαξοστοιχίες του ΟΣΕ σε χρόνια ευηµερίας τότε που οι σιδηροδροµικοί µεσουρανούσαν στη θρυλική γραµµή της Πελοποννήσου και απολάµβαναν το σεβασµό και την εκτίµηση από πολυάριθµους επιβάτες κλπ. Αφησαν τις καλύτερες αναµνήσεις σε φίλους και συναδέλφους και σε ταξιδευτές του σιδηροδρόµου που τους γνώρισαν και ήσαν άξιοι υποστηρικτές των ιδεών, των αξιών και των ιδανικών που πίστευαν. Αριστοι οικογενειάρχες και οι δύο είχαν µέσα τους την αρετή, την ηθική , την ανθρωπιά και τη λεβεντιά. Στις οικογένειές τους ευχόµεθα την εξ ύψους παρηγορία. Αιωνία η µνήµη τους. Λ. ΑΒΡ.

∆ιακοπή Hλεκτρικού ρεύµατος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε αύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. 40ήµερο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγ. Αννας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας. Αγ. Αννα 26-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Θεοδώρα και Γεώργιος Κωτσόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Μαρία, Χρήστος Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Τελούµε αύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. 40ήµερο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα στο Μαζαράκι Πηνείας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας συζύγου, µητέρας, κόρης , αδελφής και θείας

ΞΑΝΘΗΣ συζ. ΑΝ∆Ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(το γένος Γιαννοπούλου) ΕΤΩΝ 49 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας. Μαζαράκι 26-2-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος, Σπύρος, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Σπύρος και Χρυσάφω Γιαννοπούλου Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κώστας και Αγγελική Γιαννοπούλου, Χρήστος και Μηλιώ Παπαδοπούλου, Γιώτα και Λάµπης Αλτούνης Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN: ANTΩNHΣ ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ Ή MΠOYPAΣ 1) ΠOPTEΣ AXAΪAΣ: Tηλ. 26930-92344 - 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ 59: Τηλ. 2610526888, Κιν. 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2624061930 Τελούµε αύριο Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Φολόης 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Φολόη 26-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γρηγορία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ∆ηµήτρης και Βασιλική, Κων/να και Βασίλης, ∆ήµητρα και Κανέλλος, Σταυρούλα και Θανάσης, Χριστίνα και Θανάσης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 9.00 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Λάσδικα 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Λάσδικα 26-2-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε αύριο Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Λαµπετίου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. 26-2-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Λένα και Γρηγόρης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα και Βασίλης, Κωνσταντίνα –Μαρία Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε αύριο Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.00 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Πελοπίου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 67 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πελόπιο 26-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολέττα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτριος και Γρηγορία Μπριασούλη, Βασίλης Μπριασούλης, Μαρίνα και Χαράλαµπος Νικολακόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ «ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΟ –ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλ. 6989550100-6974491354 Τελούµε αύριο Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Απ. Παύλου στο Νεοχώρι Ζαχάρως ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Eιδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆EH θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: Την ∆ευτέρα 28-2-2011 και από ώρα 10.00 έως 13.00 στην Ανδραβίδα και συγκεκριµένα στη νέα εθνική οδό στη διασταύρωση αεροδροµίου και αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Α11 και Α12 καθώς και ψυγεία Τσαγκανέλια συσκευαστήριο Κουτσογιαννόπουλου, Βενζινάδικο Σινάνου του ∆ήµου Ανδραβίδας –Κυλλήνης. Την Τρίτη 01/03/11 και από ώρα 13.00 έως 15.00 στην περιοχή ψυγεία Ντατσόπουλου του ∆ήµου Ηλιδας. Την Τετάρτη 02/3/11 και από ώρα 10.00 έως 13.00 στη Φολόη, Κούµανι, Αχλαδινή του ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας µε τις αγροτικές περιοχές αυτών. Aν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆EH θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. Eτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος.

ΕΤΩΝ 70 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Νεοχώρι Ζαχάρως 26-2-2011 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Γ. Φ. Θεοδωρόπουλος ∆ιευθυντής Περιοχής Πύργου

ΕΤΩΝ 90 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Βαρβάσαινα 25-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Αλεξάνδρα, Μαρία, Χαράλαµπος και Αννα, Παναγιώτης και Χρύσα, Γεώργιος και Γεωργία, ∆ηµήτρης και Γεωργία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 26110 Πάτρα Θ. Παναγοπούλου 2613600.179/169

Τελούµε το Σάββατο 26/2 και ώρα 8.30 στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Σώστι Αµαλιάδας ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΟΝ. ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 38 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ήµητρα Ο ΓΙΟΣ: ∆ιονύσιος ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ∆ιονύσιος και Ζωή ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Βασιλική και Σπύρος, Χρύσα και Στράτος ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: IΩANNH Π. ΘEO∆ΩPOΠOYΛOY Oλυµπίας 21 Aµαλιάδα τηλ. 26220/21781 Oικία 95248 Kινητό 6932/150495

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούµε σήµερα Σάββατο 26-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βαρβάσαινας εξάµηνο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ χας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΟΡΤΑΤΟΥ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πλουτοχωρίου τελούµε τριετές µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 124

Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθµός ισχύος 3MW στη θέση Κάκκαβος ∆.∆. Πηνείας, ∆ήµου Αµαλιάδας Ν. Ηλείας» της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι ΑΒΕΕ 1. Σας ανακοινώνουµε ότι παρελήφθη η υπ’ αρ. πρωτ. 633/8218/3-2-2011 Μ.Π.Ε από την Α.∆. Πελοποννήσου , ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου /∆νση ΠΕΧΩ, του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθµός ισχύος 3MW , στη θέση Κάκκαβος, ∆.∆. Πηνείας ∆ήµου Αµαλιάδας Ν.Ηλείας» της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΑΒΕΕ σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/29-09-03. 2. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να λάβει γνώση της παραπάνω Μ.Π.Ε. και να εκφράσει εγγράφως τη γνώµη του και τις προτάσεις του, που πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες, στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28) από ώρα 07.30-15.00 µέχρι 28-3-2011 σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία 3. Ηµεροµηνία έναρξης διαδικασίας δηµοσίευσης 26-211 4. Ηµεροµηνία λήξης διαδικασίας δηµοσίευσης 28-3-11 5. Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος. 6. Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «ΠΑΤΡΙΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ». Πάτρα 25-2-11 Ο Αντιπεριφερειάρχης Νικόλαος Υφαντής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδος & Ιονίου –∆νση ΠΕΧΩ ΝΕΟ Πατρών –Αθηνών 33, Πάτρα 2. ΥΠΕΚΑ / ∆νση Ανανεωσίµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας Μεσογείων 119 Τ.Κ. 10192 Αθήνα 3. Υπουργείο Μεταφορών και Επικ/νιων ∆νση Πιστοποίησης Τµήµα Β’ Αναστάσεως 2, 10191 Παπάγου Αττικής 4. ΓΕΕΘΑ Β’ ΚΛΑ∆ΟΣ /∆ΥΠΟ Χολαργός Αττικής 5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Γενική ∆νση Γεωργίας Εφαρµ. & Ερευνας

ΕΤΩΝ 30 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής της. Πλουτοχώρι 25/2/2011 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιερέας Κων/νος και Αικατερίνη Μιχοπούλου Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ: Ιωάννα ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥ: ∆ηµήτρης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα και Παναγιώτης Λαµπίρης, Βασιλική και ∆ιονύσιος Αγγελόπουλος, Βασίλειος και Φιλιώ Μιχοπούλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟ∆. ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 90

Λατζόι 26-2-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θεόδωρος Μπριντζίκης, Φωτεινή και Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αθανάσιος και Ευαγγελία Μπριντζίκη Η Α∆ΕΛΦΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Αρχιερατικό Μνηµόσυνο Ευεργετών Ευαγών Ιδρυµάτων Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας περιοχής Αµαλιάδας Αύριο Κυριακή 27/2 και ώρα 9 π.µ. τελούµε στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Αµαλιάδας το καθιερωµένο ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπερ αναπαύσεως των ψυχών των αειµνήστων ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ και ∆ΩΡΗΤΩΝ των ιδρυµάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας περιοχής Αµαλιάδας 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρ. Φούφα 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Γούτη 3. ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ Τσιρώνη 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θανοπούλου 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΕΛΕΝΗΣ Ροκανά και των αδελφών αυτών ∆ΗΜΗΤΡΑΣ και ∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ ∆ρακοπούλου 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΡΕΓΓΙΝΑΣ Οικονόµου

7. ΑΜΑΛΙΑΣ Παπαδοπούλου, των Γονέων της ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ και των αδελφών της 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ∆ηµοσθ. Βαρελά 9. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Μποµπή 10. ΣΟΦΙΑΣ Νικ. Παπαντωνοπούλου 11. ΖΑΧΑΡΙΑ Σπυρούνη 12. ΓΑΒΡΙΗΛ Γεωργουλή 13. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ∆ιον. Τσουκαλά 14. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Φούφα και των γονέων αυτού ΑΛΕΞΙΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ 15. ΧΡΙΣΤΟΥ Παπαχριστοπούλου 16. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αποστολοπούλου και των γονέων αυτού ΙΩΑΝΝΟΥ και ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ 17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (Σάσας) ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ, Γονέων και κεκοιµηµένων αδελφών αυτής 18. ΠΟΠΗΣ Πεντόβολα 19. ΕΛΕΝΗΣ Αραπογιάννη 20. ΕΛΕΝΗΣ Μπάκουλη (Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας) +Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 13 ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την αγαπηµένη µας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ χα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Σάββατο 26-2-2011 και ώρα 4.30µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 25-2-2011 Ο ΥΙΟΣ: Παναγιώτης Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας

ω

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνα στην Αµαλιάδα 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΕΛΗ

ΕΤΩΝ 68 Και παρακαλούµε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Αµαλιάδα 25-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Χριστίνα και Μιχάλης, Γιώργος, Χρήστος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην Αµαλιάδα 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΚΕΑ

ΕΤΩΝ 81 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Αµαλιάδα 25-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευάγγελος και Μαρία Μπακέα, Νικολία και Αθανάσιος Κωτσάκης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Αχλαδινής 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ∆ΑΡΡΑ

ΕΤΩΝ 90 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής της. Αχλαδινή 25-2-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 Σήµερα Σάββατο 26-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Ελευθερίου (Ανθόπυργο) 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡ. ΦΛΟΥ∆Α

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ ΕΤΩΝ 83 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παραστούν και συµπροσευχηθούν µαζί µας προς τον Υψιστον. Πύργος 23-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευσταθία Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Μαρία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεόδωρος και Γιάννης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Χαβαρίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 87 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ανδρέας και Μαίρη, Ρούλα και ∆ιονύσιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΠANTAZOΠOYΛOΣ- KAPANIKOΛOΣ- Mανωλοπούλου 2 Tηλ. Γραφ. 26210/22078 -36974 KINHTO: 6945542325 ΠYPΓOΣ Tηλ. 26240/31192 - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ Kινητό 6932/828981 Τελούµε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Πυρρή Αρκαδίας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα και παππού

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φωτεινή ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γιάννης και Θεανώ Παρασκευοπούλου, Νικόλαος και Βάσω Παρασκευοπούλου, Ευγενία και Τάσος ∆ηµητρακόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεόδωρος – Βίκυ – Φωτεινή ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΠANTAZOΠOYΛOΣ- KAPANIKOΛOΣ- Mανωλοπούλου 2 Tηλ. Γραφ. 26210/22078 -36974 KINHTO: 6945542325 ΠYPΓOΣ Tηλ. 26240/31192 - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ Kινητό 6932/828981 Τελούµε την Κυριακή 27 /2/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Τρυπητής Ολυµπίας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 93 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ευανθία και Νικόλαος Κορµαλης, Αθανάσιος και ∆ήµητρα Κουτσογιαννάκη, Νικόλαος και Ιωάννα Κουτσογιαννάκη, Ακριβή και Αναστάσιος Λέντζιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Λάλα ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 38 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος και Ολυµπία Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ήµητρα ΤΟ ΤΕΚΝΟ: Γεώργιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σπυριδούλα και Φωτεινή ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 Τελούµε την Κυριακή 27/2/2011 και ώρα 08.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίας Κυριακής Πύργου, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ 80 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Πύργος 27/2/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κων/να ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Όλγα και Σπύρος Ηλιόπουλος, Νίκος και Ρένα Λάκκα, Αλεξάνδρα και Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, Κώστας και Αδαµαντία Λάκκα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την Κυριακή 27/2/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο εις τον ιερό ναό Τιµίου Προδρόµου (Αγ. Ιωάννη) Σχίνων υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας συζύγου, αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΛΙΝΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Η Α∆ΕΛΦΗ: Κρυσταλία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2625031555 Κιν. 6972557102697713.99.94 Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Φωναϊτίκων τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΠΙΡΗ

ΕΤΩΝ 84 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Φωναΐτικα 25/2/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ιονυσία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης Μπίρης, Χαράλαµπος & Ελευθερία Μπίρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ιονυσία, Αναστάσιος ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου (Β’ Κοιµητήριο) Πύργου τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟ

ΕΤΩΝ 100 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Σάββατο 26-2-2011 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο ) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 26-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωστούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χαρίτος και Τασία Χαρίτου, Γεώργιος και Γεωργία Χαρίτου, Ιωάννης και Γεωργία Χαρίτου, Παραασκευή Χαρίτου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την αγαπηµένη µας

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 81 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11.00π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σκουροχωρίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Σκουροχώρι 26-2-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Παπαδάτος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ευγενία Παπαδάτου, Τιµόθεος Παπαδάτος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεράσιµος Ντουνιας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Αθανάσιος, Ελπίδα Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: AΛEΞIOΣ ΘEO∆. ∆IONYΣAKOΠOYΛOΣ XANAKIA ΠYPΓOΣ -HΛEIAΣ Tηλ. 26210-35345- 6974435073 6974548600 Τον αγαπηµένο µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΤΑΚΗ ΚΩΝ. ΛΟΥΜΙΩΤΗ

Συν/χο ∆ικηγόρο ΕΤΩΝ 85 Θανόντα χθες κηδεύοµε σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και ώρα 3.00 µ.µ. από την οικία µας, Αναπαύσεως 21Α, και εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παραστούν στην εκφορά του. Πύργος 26 Φεβρουαρίου 2011 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Ευγενία Λουµιώτη, Αγγελική Λουµιώτη – Γουρλοµάτη, Ιωάννης Γουρλοµάτης, Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : Καλλιόπη ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο Κοιµητήριο ∆ουνεΐκων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 74 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας. 23-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαντίνα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νίκος και Πάνια, Αλέξανδρος και Σοφία, Τίµοθυ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Λαστεΐκων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 70 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Λαστέικα 23-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νος και Κων/να ∆ιαµαντοπούλου, Βασίλειος και Κυριακή ∆ιαµαντοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρυσούλα, ∆ιονύσιος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σκουροχωρίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΣΤΑ –ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 44 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Σκουροχώρι 25-2-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αθανάσιος Η ΚΟΡΗ :Αναστασία ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ∆ηµήτριος και Σοφία Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Κων/νος ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ χας ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 72 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 25-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, Αναστασία και Αλέξανδρος Κωστόπουλος Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη Θανοπούλου Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ:Γεώργιος και Μαρία Αλεξοπούλου, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Λυσίας, Στέφανος, Σωτηρία ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Αλφειούσας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 62 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Αλφειούσα 25-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Βασίλης και Βασιλική Αργυροπούλου, Νικόλαος και Ελένη Αργυροπούλου, Θεώνη και Πέτρος Ζεκυριάς, Γεωργία και Ανδρέας Παπαγιαννόπουλος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ:Ξένη και Γεώργιος Πάτσης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8:30 π.µ. τελούµε στoν Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Αµαλιάδα 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας, συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗ

ΕΤΩΝ 79 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας ,για την ανάπαυση της ψυχής του. Αµαλιάδα 25 Φεβρουαρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Λίτσα ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Βασιλική, Γεράσιµος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690 Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Κούµανι 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 78 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Κούµανι 25-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανθούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κατερίνα και Κώστας Χριστοφορίδης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Φωναϊτίκων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Φωναΐτικα 25-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παρασκευή και Βαγγέλης Μόσχος, Αγγελος και Μαριάννα Μακροπούλου, Καλλιόπη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χαράλαµπος, Γεώργιος, Ναυσικά, Νίκος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Χρήστος, Μαρία –Ελένη Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνα στην Αµαλιάδα 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του λατρευτού µας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ

Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής της. Πύργος 25/2/2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Η ΜΗΤΕΡΑ: ∆ήµητρα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Βασιλική, ∆ήµητρα ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

(ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ) ΕΤΩΝ 102 Και παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Αµαλιάδα 25-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Νίκος (Μηχανικός) και Ελένη Βλαγκούλη, Πέτρος (φαρµακοποιός) και Γλυκερία Βλαγκούλη Η ΝΥΦΗ ΤΟΥ:Χρυσή Βλαγκούλη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε στον ιερό ναό της Αγίας Άννας στην Αµαλιάδα ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

Τελούµε την Κυριακή 27-2-2011 και ώρα 8.30 π.µ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αγιο Ηλία Πηνείας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης συζύγου, θείας και γιαγιάς

ΕΤΩΝ 87 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Αµαλιάδα 25 Φεβρουαρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης, Ανδρέας ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690

ΕΤΩΝ 85 Και παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής της. Αγιος Ηλίας Πηνείας 25-2-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

ΜΑΡΘΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΚΟΛΗ


14

Οικονοµία

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,60 ΕΥΡΩ Η ΑΜΟΛΥΒ∆Η

«Συναγερµός» για τη ραγδαία αύξηση των τιµών των καυσίµων

Αθήνα «Συναγερµός» έχει σηµάνει στην κυβέρνηση από τη ραγδαία αύξηση των τιµών των καυσίµων, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική έχει εκτοξεύσει στα ύψη το πετρέλαιο. Την ∆ευτέρα, θα γίνει σύσκεψη στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τη συµµετοχή των παραγόντων της αγοράς πετρελαιοειδών. Το ράλι του πετρελαίου έχει ήδη οδηγήσει τη µέση πανελλαδική τιµή πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης πάνω από το 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, έχει ξεπεράσει και το 1,80 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρµανσης πωλείται λίγο πάνω από τα 80 ευρώ το λίτρο. Χθες στην Αθήνα η µέγιστη τιµή ήταν 1,749 ευρώ/λίτρο, στη Θεσσαλονίκη 1,699 ευρώ, ενώ σε Πειραιά, Μαγνησία, Κυκλάδες, Χανιά, Σάµο Ρέθυµνο και Κεφαλονιά ξεπέρασε το 1,80 ευρώ, µε υψηλότερη τιµή στη Σάµο (1,84 ευρώ/λίτρο). Οι παράγοντες της αγοράς καυσίµων φοβούνται ότι τις επόµενες ηµέρες η µέση πανελλαδική τιµή θα ξεπεράσει το 1,70 και θα αγγίξει ακόµα και το 1,80 ευρώ/το λίτρο. Από την πλευρά της αγοράς, τονίζεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να µειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και να αντιµετωπισθεί το θέµα του λαθρεµπορίου.

«Πύλη για νέες επενδύσεις» η αξιοποίηση του Ελληνικού

Αθήνα Την κεντρική σηµασία της αξιοποίησης του Ελληνικού υπογράµµισε ο υπουργός Επικρατείας Χ.Παµπούκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του ∆Σ της Invest in Greece λέγοντας ότι θα αποτελέσει πύλη για προσέλκυση και άλλων επενδύσεων στη χώρα. Ο ίδιος τόνισε ότι ενώ προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνηση είναι η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην εκµετάλλευση αλλά όχι στη χρηµατοδότηση του έργου. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει ακόµη αποφασιστεί εάν το έργο θα προχωρήσει µε διαγωνισµό ή µε διακρατική συµφωνία µε το Κατάρ, λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν ρήτρες διαφάνειας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ∆Σ της Invest in Greece παρουσία και του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ.Χρυσοχοΐδη, ο Χ.Παµπούκης τόνισε ότι η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδροµίου θα δηµιουργήσει 35.000 νέες µόνιµες θέσεις εργασίας. Ο υπουργός ανέφερε ακόµη ότι προσπάθειες για αξιοποίηση της έκτασης υπήρξαν και στο παρελθόν, αλλά ενταφιάστηκαν γιατί δεν περιελάµβαναν τις δυνατότητες υλοποίησης του έργου. Σχετικά µε την στάση του ΥΠΕΚΑ για το ζήτηµα, ο Χ.Παµπούκης ανέφερε ότι η αξιοποίηση του Ελληνικού «δεν είναι υπόθεση ενός υπουργού, αλλά όλης της κυβέρνησης», αναφέροντας πως µε την υπουργό Περιβάλλοντος Τ.Μπιρµπίλη «δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα συντονισµού, υπάρχει απόλυτη συναντίληψη και η υπουργός συµµετέχει θετικά στην προσπάθεια». Στο θέµα είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ.Πεταλωτής, λέγοντας πως δεν υπάρχει καµία διάσταση µεταξύ των δύο υπουργών για την αξιοποίηση του Ελληνικού, κάνοντας λόγο για «γνωστά σενάρια που αναπαράγονται κάθε λίγο». Στη συνεδρίαση του ∆Σ της Invest in Greece, ο Χ.Παµπούκης ανέφερε ακόµη ότι η κυβέρνηση έχει τη δική της πρόταση για την αξιοποίηση της έκτασης και «δεν θα πάει πίσω από τη γραµµή της» η οποία προβλέπει µεταξύ άλλων ότι στο χώρο του πρώην αεροδροµίου «θα δηµιουργηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο, µεγέθους περίπου του Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης µε ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες». Ο ίδιος ανέφερε ότι θα υπάρξει «µέρισµα για όλη την Ελλάδα», µε την έννοια, ανέφεραν σχετικές πληροφορίες, της κατασκευής υποδοµών που θα ωφελήσουν τη χώρα και θα σηµατοδοτήσουν το νέο πρόσωπο της χώρας προς το εξωτερικό, πιθανώς µε την κατασκευή ενός κτιρίου - συµβόλου της πόλης

Επιµήκυνση της λιτότητας έως το 2015 µε πρόσθετα µέτρα 23 δισ. ευρώ προβλέπει το «Μνηµόνιο Νο4»

Περικοπές σε µισθούς και επιδόµατα Αθήνα Παράταση της λιτότητας µέχρι τουλάχιστον το 2015 σηµατοδοτεί το «Μνηµόνιο Νο 4», µε νέα µέτρα που ξεπερνούν τα 23 δισ. ευρώ, από φέτος µέχρι και το 2015 (δηλαδή την µετά µνηµονίου εποχή). Την ίδια ώρα η Κοµισιόν εκτιµά ότι η επιτυχία του ελληνικού προγράµµατος δεν είναι εγγυηµένη. Έτσι στο µνηµόνιο Νο4 γίνεται λόγος για περαιτέρω περικοπή αποδοχών σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, αποκρατικοποιήσεις και συγχωνεύσεις στο ∆ηµόσιο, αλλά και περιστολή των δαπανών υγείας. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας το πακέτο µέτρων συνολικού ύψους 23 δισ. που ετοιµάζεται να λάβει η κυβέρνηση έως το 2015, είπε ότι στόχος είναι η µείωση του ελλείµµατος στο 1% του ΑΕΠ (από 9,5% του ΑΕΠ περίπου το 2010). Το πακέτο των µέτρων θα αποτελείται κατά τα 2/3 από περικοπές δαπανών και κατά το 1/3 από αύξηση εσόδων. Το πρώτο µέρος του, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αφορά πρόσθετα µέτρα για το 2011 και το δεύτερο είναι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα της περιόδου 20122014, µε µέτρα 8% του ΑΕΠ ή 18,3 δισ., ορισµένα εκ των οποίων περιγράφονται ήδη στο Μνηµόνιο σε γενικές γραµµές. Ακόµα, η κυβέρνηση προσθέτει έναν ακόµη χρόνο, το 2015, εκτός Μνηµονίου, κατά τον οποίο θέλει να µειώσει το έλλειµα περαιτέρω κατά 3 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, το κλιµάκιο της Κοµισιόν που συµµετέχει στην τρόικα, έδωσε στη δηµοσιότητα την πλέον απαισιόδοξη -µέχρι σήµερα- έκθεσή του για την πορεία του ελληνικού προγράµµατος προσαρµογής. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «δεν υπάρχει καµιά εγγύηση για την επιτυχία. Περισσότερο από ποτέ, τα επόµενα βήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος θα απαιτήσουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, πολιτικό συντονισµό και τη συναίνεση της ελληνικής κοινωνίας». Όπως αναφέρεται στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, η κυβέρνηση εξετάζει δέσµη µέτρων που κατά κύριο λόγο θα στοχεύει στη µείωση των κρατικών δαπανών. Αυτά τα µέτρα είναι κυρίως τα εξής:

* Ενιαίο µισθολόγιο στο ∆ηµόσιο για την εξοικονόµηση 1 δισ. ευρώ ετησίως. Βασικά του στοιχεία θα είναι ο περιορισµός της αναλογίας των επιδοµάτων προς τον βασικό µισθό και η σύνδεση των αµοιβών µε την παραγωγικότητα. Επίσης θα προβλέπεται και αύξηση των ετών που ισχύουν σήµερα για την αλλαγή µισθολογικών κλιµακίων (από 2 χρόνια σε 3 µε 4 έτη). Στο Μνηµόνιο γίνεται αναφορά σε «αποσυµπίεση µισθών» και σε «αυστηρότερη πολιτική για τους συµβασιούχους». Το µισθολόγιο πιθανότατα θα εφαρµοστεί από τον ερχόµενο Ιούλιο. * Νέες αυξήσεις σε εισιτήρια και τιµολόγια ∆ΕΚΟ. * Μείωση αµυντικών δαπανών στα επίπεδα του µέσου όρου της ΕΕ.

* Περαιτέρω µείωση κρατικών επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων δηµόσιων οργανισµών. * Πρόσθετες περικοπές λειτουργικών και µισθολογικών δαπανών στις ∆ΕΚΟ. Παράλληλα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο εισόδου ιδιωτών σε κρατικές επιχειρήσεις. * Κλείσιµο δηµόσιων φορέων χωρίς αντικείµενο. * Μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό συντελεστή 23%. * Περικοπή ή και κατάργηση φοροαπαλλαγών. * Σύνδεση κοινωνικών επιδοµάτων µε εισοδηµατικά κριτήρια, κάτι που θα «κόψει» πολλούς δικαιούχους επιδοµάτων. * Περιορισµός των προσλήψεων µέσω της διεύρυνσης του κανόνα της µίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Με πτώση 1,05% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Αθήνα Νέα πτώση κατά 1,09% κατέγραψε η χρηµατιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδας µε τον Γενικό ∆είκτη Τιµών να υποχωρεί στις 1.583,20 µονάδες και τις τράπεζες να εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο των επενδυτών. Οι εβδοµαδιαίες απώλειες του δείκτη έφτασαν το 7,69%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 99,539 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,65% και

ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 0,84%. Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Μυτιληναίος (+2,28%) και της Τιτάν (+1,76%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Βιοχάλκο (-3,98%), της Ελλάκτωρ (-3,25%), της Alpha Bank (-2,40%), της ∆ΕΗ (-2,15%), της Eurobank (-1,89%), ενώ η µετοχή της Εθνικής υποχώρησε κάτω από τα 7 ευρώ µε πτώση 1,71%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών +0,96% και

των Χηµικών +0,64%. Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας -1,92% και των Ταξιδιών -1,81%. 57 µετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 95 πτωτικά και 52 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Ελεύθερη Τηλεόραση +19,74%, Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης +19,05%, Τεγόπουλος +10,00% και Ντρουκφάρµπεν +9,52%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Κούµπας -15,79%, Unibios -12,50%, Paperpack- Τσουκαρίδης -10,00% και Καραµολέγκος -9,41%.

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΒΑΞ ΑΒΕ ΑΓΚΡΙ Α∆ΑΚ20 ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΚΑΤ ΑΛΚΟ ΑΛΜΥ ΑΛΣΙΝ ΑΛΤΕΚ ΑΛΤΕΡ ΑΛΦΑ ΑΝ∆ΡΟ ΑΝΕΚ ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΑΡΑΙΓ ΑΡΒΑ ΑΣΚΟ ΑΣΠΤ ΑΣΤΑΚ ΑΣΤΗΡ ΑΤΕ ΑΤΕΚ ΑΤΕΡΜ ΑΤΛΑ ΑΤΡΑΣΤ ΑΤΤ ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΑΧΟΝ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡ∆Α ΒΑΡΝΗ ΒΕΛΛ ΒΙΒΑΡΤ ΒΙΒΕΡ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΣΚ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣΚ ΒΟΣΥΣ ΒΟΧ ΒΡΑΙΝ ΒΥΤΕ ΒΩΒΟΣ ΓΑΛΑΞ ΓΕΒΚΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΤΕ ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΗ ∆ΙΑΣ ∆ΙΟΝ ∆ΙΧΘ ∆ΟΛ ∆ΟΜΙΚ ∆ΟΥΡΟ ∆ΡΟΜΕ ∆ΡΟΥΚ ΕΒΖ ΕΒΡΟΦ ΕΓΝΑΚ Ε∆ΡΑ Ε∆ΡΙΠ ΕΕΕΚ ΕΚΤΕΡ ΕΛΑΙΝ ΕΛΑΣΚ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ ΕΛΙΧΘ ΕΛΚΑ ΕΛΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΜΕΚ ΕΛΜΠΙ

1,26 0,52 0,58 0,22 0,38 1,84 0,79 0,54

0,07 0,87 4,89 1,33 0,24 0,90 2,01 4,69 0,38 0,23 7,61 2,42 0,79

1,08 0,06 0,65 0,68 0,63 0,60 1,10

-1,56% +4,00% -4,92%

119271 699 40

-7,14% +2,22% +1,30%

4619 4333 1453 110 496379

112742 +19,74% 46626 -2,40% 2445348 -1,48% 1262 121374 -3,00% -0,50%

-4,35% -3,09%

-0,92% -7,14% +7,94% +1,69%

0,16 0,33 0,07 0,19 4,10 0,78

1664 4327 8610 330 545805 190 4047 496145

55417 51047 161 6981 2000 1100 962 182643

-8,33% -12,50% -3,98% -9,30%

8 61960 1000 109294 575

0,54 1,43 0,42

+3,85% -2,44%

1020 223527 1130

3,45 1,99

-1,43% -1,00%

66739 39786

11,36 0,86 0,59

-2,15% -1,15%

564767 109985 26880

0,53 1,09 0,31 0,46 1,25 0,47 0,69 0,08 1,26 19,36 0,61

9993 +4,81% -3,12% +9,52% +19,05% -2,13%

20 4740 2080 103443 2530

+0,80% -1,27% -6,25%

114 200 9720 296980 1225

1,36 0,59 0,66 1,37 0,08 1,28 33,62 3,57

-1,44% +1,72%

+6,56% -1,41% -3,25%

10112 855 5550 1119 680 15459 5285 400420

0,50

-9,09%

120

-2,14%

ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΡ ΕΛΤΚ ΕΛΤΟΝ ΕΛΥΦ ΕΛΦΚ ΕΜ∆ΚΟ ΕΜΠ ΕΝΒΙ ΕΝΚΛΩ ΕΝΤΕΡ ΕΠΙΛΚ ΕΠΣΙ ΕΣΥΜΒ ΕΤΕ ΕΤΕΜ ΕΥΑΠΣ ΕΥΒΡΚ ΕΥ∆ΑΠ ΕΥΠΙΚ ΕΥΠΡΟ ΕΥΡΟΜ ΕΥΡΩΒ ΕΥΡΩΣ ΕΦΤΖΙ ΕΧ ΕΧΑΕ ΖΑΜΠΑ ΖΗΝΩΝ ΗΛΕΑΘ ΗΡΑΚ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΟΝΑ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥ∆Α ΙΜΠΕ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΡ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΦΙΣ ΙΝΦΟ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΚΑΘΗ ΚΑΜΠ ΚΑΝΑΚ ΚΑΡ∆ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΚΑΤΣΚ ΚΕΚΡ

7,43 0,95 1,41 0,61

+0,27% +1,06% -4,08%

0,27

+3,85%

1,70

-3,41%

71092 30 1335 20 1 12610

0,55

+3,85%

3,23 6,89 0,62 4,33

-0,62% 3900 -1,71% 3371531 +3,28% 6800 +0,23% 23099

5,08 0,56 6,51 1,94 4,68 0,12 0,63

-0,39% 26183 -1,79% 35053 -2,84% 13701 -3,98% 11740 -1,89% 1214330 -7,69% 10585 +1,61% 351869

6,58 6,80 0,28 0,21 4,55 1,36 0,62

+0,30% -3,44% -9,38%

+0,74% -1,61%

181298 395 197000 150 465 3821 11886

0,77 0,40 0,26 1,31 2,55 0,75

+5,48% -2,44% -3,70% -2,86% -2,67% +1,35%

4830 400 2500 100190 150279 2000

-2,04%

2450 595852

0,76 0,48

4,70 0,67 1,74

1,93 0,20 3,00

-1,14%

-9,09% -2,85%

68264

90 13593 107

4090 5452 1106

ΚΕΠΕΝ ΚΕΡΑΛ ΚΛΕΜ ΚΛΜ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΚΜΟΛ ΚΟΜΠ ΚΟΡ∆Ε ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΦΚ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΚΥΠΡ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΜ ΛΑΒΙ ΛΑΜ∆Α ΛΑΜΨΑ ΛΑΝΑΚ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΛΙΒΑΝ ΛΟΓΟΣ ΛΟΥΛΗ ΛΥΚ ΜΑΘΙΟ ΜΑΙΚ ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΦΒ ΜΑΣΟΠ ΜΕΒΑ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ ΜΗΧΠ ΜΙΓ ΜΙΓΡΕ ΜΙΝ ΜΙΝΟΑ ΜΛΣ ΜΟΗ ΜΟΝΤΑ ΜΟΤΟ ΜΟΥΖΚ ΜΟΧΛ ΜΠΕΛΑ ΜΠΕΝΚ ΜΠΟΚΑ

1,34 0,96

-1,03%

7341 7512

0,77

-9,41%

1819

0,39 4,30

-1,38%

2000 450

0,43 1,40 0,16 0,58 2,69

+2,33% -3,42% -15,79% -3,33% -3,97%

1034 4126 10 3863 7125

0,93 0,45 3,06

+2,20% 5000 -2,17% 199 +0,33% 2100079

0,59 0,52 3,85 19,40 0,60 0,56

+5,36% -1,92% -2,53% -3,25% -4,76% -1,79%

2672 57939 735 2000 1400 630

0,83

-4,60%

33

1,89 1,19 0,70 0,17

-0,57% +0,86%

1851 6180 5360 49792

1,05

-0,94% 2782758

1,95

238

10,50 0,41 0,31 0,92 2,90 1,17 2,78 2,51 8,90

+3,86% -2,38%

0,65 0,31 0,11 5,64

+3,17%

-0,34% +3,54% -1,73% +1,60%

30083 105009 17150 1148011 260 110 4930 26850 111968 59 100 2012 93102

+0,71%

0,11

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ FTSE/ASE 20 FTSE/ΧΑ LIQUID FTSE/ASE Market FTSE/ASE MIDCAP FTSE/ASE SMALLCAP FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

1.583,20 741,26 1.469,59 1.674,61 1.671,09 287,98 1.641,93 682,97 1.051,07 1.958,65 3.684,13 2.144,12 2.424,91 887,46 2.795,39 3.184,01 2.672,64 2.548,88 1.984,60 1.406,81 6.950,01 800,44 3.220,05 7.515,77

-16,77 -7,90 -9,65 -17,09 -10,89 -2,44 -26,35 -10,71 -13,19 -20,20 -12,73 -19,62 1,26 -2,09 4,88 -2,63 25,30 -46,90 -11,01 -17,24 -88,49 -8,09 -63,15 48,13

9150

-1,05 -1,05 -0,65 -1,01 -0,65 -0,84 -1,58 -1,54 -1,24 -1,02 -0,34 -0,91 0,05 -0,23 0,17 -0,08 0,96 -1,81 -0,55 -1,21 -1,26 -1,00 -1,92 0,64

ΜΠΟΠΑ ΜΠΤΚ ΜΥΤΙΛ ΝΑΚΑΣ ΝΑΥΠ ΝΑΥΤ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΝΙΚΑΣ ΝΙΟΥΣ ΝΤΟΠΛΕΡ ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΟΛΘ ΟΛΚΑΤ ΟΛΠ ΟΛΥΜΠ ΟΠΑΠ ΟΠΤΡΟΝ ΟΤΕ ΟΤΟΕΛ ΠΑΙΡ ΠΑΡΝ ΠΑΣΑΛ ΠΕΑ ΠΕΙΡ ΠΕΡΣ ΠΕΡΦ ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣ ΠΡ∆ ΠΡΕΖΤ ΠΡΟ ΠΡΟΦ ΠΣΥΣΤ ΡΕΒ ΡΙΛΚΕ ΡΙΝΤΕ ΣΑΙΚΛ ΣΑΝΥΟ ΣΑΡ ΣΑΡΑΝ ΣΑΤΟΚ ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΟ ΣΕΝΤΡ ΣΙ∆Ε ΣΙ∆ΜΑ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙ ΣΠΙΝΤ ΣΠΡΙ ΣΠΥΡ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΕΓΟ ΤΕΚ∆Ο ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΞΤ ΤΖΚΑ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΤΣΟΥΚ ΤΤ ΥΑΛΚΟ ΥΓΕΙΑ ΦΙΕΡ ΦΙΝΤΟ ΦΛΕΞΟ ΦΟΛΙ ΦΟΡΘ ΦΡΙΓΟ ΦΡΛΚ ΧΑΙ∆Ε ΧΑΚΟΡ ΧΑΤΖΚ ΧΚΡΑΝ

0,58 5,39 0,85 0,38 0,17 0,32 0,76

+2,28% -1,16% +2,70%

-3,80%

0,47

3700 369133 10 124 3096 18150 55590 58269

14,55

-0,07%

5022

15,06 1,45 14,75

+0,33% -3,97% -1,73%

5377 510 519201

7,21 1,82 0,47 0,79 0,48 0,83 1,63

-0,55% -2,15% +6,82% +1,25%

2,50 0,50 0,54 4,69 3,25

+1,21% -3,85%

606936 4530 1960 54201 7002 +5,06% 278363 3244399

-0,85% +2,85%

821 230 7090 949 800

0,22 7,50 0,79

-0,27% -1,25%

2000 30 481829

0,16 0,97

+6,67% +1,04%

1 6225

0,07 0,45 0,14 3,09

+2,27%

3200 17655 5000 30270

0,14

-6,67%

500

0,72 0,44 3,20

-4,00% +2,27% -1,84%

21199 44658 13836

0,44 1,33

+2,33% -0,75%

23360 100

0,21

-4,55%

4560

0,68 0,48 0,99 0,33 0,38 3,58

+7,94% -2,04% -2,94% +10,00% -2,18%

200 6050 182361 1 20 56365

0,42 1,75 16,18 9,12 0,27 3,55 0,32 0,62

+7,69% -1,13% +1,76% +0,77% -10,00% +0,28% +3,23% -3,12%

1300 211 64545 540 144267 762696 150 110067

8,57 0,58 10,98 5,91 1,17 0,79 0,10

800 -1,69% +0,83% -1,50% +1,74% -3,66%

158562 6837 38957 4260 71561 4200


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Υπεύθυνος πολίτης είναι ο εκπαιδευµένος πολίτης» Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Π

ρόγραµµα εκπαίδευσης πολιτών ξεκίνησε χθες από το Σώµα εθελοντών Σαµαρειτών- διασωστών- ναυαγοσωστών του παραρτήµατος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας, σε µία προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες γίνεται και παράλληλα να είναι έτοιµοι να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στο συνάνθρωπο, σε περιπτώσεις που λαµβάνουν χώρα έκτακτα περιστατικά. Βασική εκπαίδευση Το Σώµα των εθελοντών Σαµαρειτών συνεχίζει µε αµείωτη ένταση τις δράσεις του και µε δεδοµένο ότι υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες για τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης, αποφασίστηκε και υλοποιείται ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες, που θα έχει διάρκεια 20 ώρες. Το πρόγραµµα ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή και λαµβάνουν µέρος σε αυτό 18 άτοµα από τις

πόλεις της Αµαλιάδας, του Πύργου και των Κρεστένων. Βασικός εκπαιδευτής του προγράµµατος είναι ο υπαρχηγός του Σώµατος κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος µε βοηθό την κα Κλαίρη Κεφαλληνού. Η εκπαίδευση εστιάζεται στο να µάθουν οι συµµετέχοντες πως πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού που κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπους, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουν για να τον βοηθήσουν και να του σώσουν τη ζωή. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, διαχείριση τροχαίου ατυχήµατος, καθώς επίσης αντιµετώπιση εγκαυµάτων, αιµορραγιών και τσιµπηµάτων. Οι συµµετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, θα λάβουν πτυχίο βοηθού πρώτων βοηθειών και πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001: 2008. «Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική εκπαίδευση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι υπεύθυνος πολίτης είναι ο εκπαιδευµένος πολίτης. Ο πολίτης είναι αυτός που φθάνει πρώτος σε ένα περιστατικό και επι-

Από τη συγκέντρωση στα γραφεία του Εµπορικού Συλλόγου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Στη σηµασία του προγράµµατος στάθηκε ο υπαρχηγός και εκπαιδευτής κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος

λαµβάνεται. Καταλαβαίνουν όλοι λοιπόν πόσο σηµαντικό είναι να γνωρίζει κάποιος πρώτες βοήθειες και να συµβάλλει στο να σωθεί µία ανθρώπινη ζωή. Γιατί µην ξεχνάµε, µία λάθος κίνηση µπορεί να αποβεί επιζήµια, ενώ όταν ο πολίτης είναι εκπαιδευµένος, ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι όχι» επεσήµανε ο υπαρχηγός του Σώµατος κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση φι-

Πρωτοφανής συµµετοχή στην απεργία Η εκπαίδευση γίνεται στα γραφεία του Σώµατος

λοξενείται στα γραφεία του Σώµατος Σαµαρειτών και του Ερυθρού Σταυρού στην οδό ∆αλιάνη στην Αµαλιάδα και πολύ σύντοµα θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο ανάλογο πρόγραµµα εκπαίδευσης πολιτών, καθώς υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.

Να σηµειωθεί ότι αύριο Κυριακή το Σώµα των εθελοντών Σαµαρειτών θα καλύψει υγειονοµικά την 1η Μπουλατοδροµία που διοργανώνουν στην Αµαλιάδα το ‘∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών’ και ο Ποδηλατικός Σύλλογος.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ∆ΟΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Επικουρική φαρµακοποιός στο νοσοκοµείο Αµαλιάδας Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ψήφισµα διαµαρτυρίας Ψήφισµα διαµαρτυρίας εξέδωσαν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Σαβαλίων, στο οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στη σκέψη- πρόταση για κατάργηση του Γυµνασίου του χωριού. Το ψήφισµα εκδόθηκε ουσιαστικά από τους γονείς των µαθητών, υπογράφεται όµως σχεδόν από όλους τους κατοίκους του χωριού. Όπως επισηµαίνεται, οι γονείς των µαθητών είναι αντίθετοι στη σκέψη-πρόταση του ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη για κατάργηση του Γυµνασίου. Στο ψήφισµα τονίζεται ότι ο ∆ήµαρχος υποστήριξε ότι οι µαθητές του συγκεκριµένου σχολείου δεν έχουν ίδιες ευκαιρίες ούτε την καλύτερη δυνατή µόρφωση σε σχέση µε τους µαθητές άλλων Γυµνασίων. Οι γονείς αναφέρουν ότι το εγχείρηµα αυτό δεν ευσταθεί, γιατί το Γυµνάσιο Σαβαλίων είναι πλήρως λειτουργικό, καθώς διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, στο σχολείο γίνονται επιµορφώσεις εκπαιδευτικών αφού τα Γυµνάσια της Αµαλιάδας δεν διαθέτουν τους ανάλογους χώρους, ότι το εκπαιδευτικό έργο διεξάγεται πιο σωστά και αποτελεσµατικά µέσα σε τµήµατα 15-18 ατόµων απ’ ότι σε τµήµατα 23-28 ατόµων και ότι το Γυµνάσιο Σαβαλίων έχει προοπτική αφού θα υποστηρίζεται από πολυδύναµο δηµοτικό σχολείο. Οι γονείς υποστηρίζουν επίσης ότι θα γίνεται αυστηρός έλεγχος έτσι ώστε να εκλείψουν εντελώς οι παράνοµες µεταγραφές σε άλλα σχολεία και τονίζουν ότι το Γυµνάσιο δεν έχει κανένα λόγο να καταργηθεί, αποτελεί πηγή ζωής και η κατάργησή του θα σηµαίνει υποβάθµιση για τα Σαβάλια. Οι γονείς θα ξεκινήσουν σήµερα το απόγευµα µε τα αυτοκίνητά τους από τα Σαβάλια και µε πορεία θα φθάσουν στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο όπου θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας για το θέµα αυτό. Μαρία Καραµπάτση

Μ

ετά από αναµονή και προσπάθειες τεσσάρων ετών, τελικά το νοσοκοµείο Αµαλιάδας απέκτησε φαρµακοποιό µε τη διαδικασία της επικουρικής πρόσληψης, καλύπτοντας ένα πολύ µεγάλο κενό που είχε προκαλέσει πλείστα προβλήµατα. Ο µόνιµος φαρµακοποιός του νοσοκοµείου είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από τέσσερα χρόνια περίπου και από τότε δηµιουργήθηκε µεγάλο κενό στο φαρµακείο του νοσοκοµείου και οι ανάγκες καλύπτονταν από βοηθό φαρµακείου. Οι προσπάθειες έφεραν τελικά αποτέλεσµα και τις τελευταίες ηµέρες προσλήφθηκε και εργάζεται στο νοσοκοµείο ως επικουρική φαρµακοποιός η κα Αγλαΐα Μπαράκου, ενώ το τµήµα του φαρµακείου συµπληρώθηκε και µε βοηθό φαρµακείου, καθώς έγινε και µία απόσπαση από το νοσοκοµείο του Βόλου. Καλύφθηκε το κενό Η κα Αγλαΐα Μπαράκου είναι πτυχιούχος Φαρµακευτικής της Σχολής επιστηµών υγείας του Πανεπιστηµίου Πατρών και µεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ίδια σχολή στο αντικείµενο: ‘Φαρ-

Η κα Αγλαΐα Μπαράκου ανέλαβε καθήκοντα επικουρικής φαρµακοποιού στο νοσοκοµείο Αµαλιάδας

µακευτικό Marketing’.Έχει κάνει τρίµηνη πρακτική άσκηση στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Ρίου και 9µηνη πρακτική άσκηση σε εξωτερικό φαρµακείο, καθώς επίσης έχει εργαστεί και τρία χρόνια ως µαθητευόµενη. Έχει παρακολουθήσει Πανελλήνια συνέδρια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσµια και έχει συµµετάσχει σε διάφορα προγράµµατα Ευρωπαϊκά για φοιτητές της φαρµακευτικής. ∆ιατηρεί άριστες σχέσεις µε το Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Ρίου και συνεργάζεται µε το τµήµα του φαρµακείου, που δηµιουργεί τις προ-

ϋποθέσεις για καλή συνεργασία µεταξύ των φαρµακείων των δύο νοσοκοµείων, Ρίου και Αµαλιάδας. «Μετά από προσπάθειες και ενέργειες τεσσάρων ετών, ήρθε επιτέλους φαρµακοποιός στο νοσοκοµείο της Αµαλιάδας, που σηµαίνει ότι αναβαθµίζουµε και αυτό τον τοµέα και πλέον θα µπορούµε να λειτουργούµε πιο οργανωµένα και φυσικά θα µπορέσουµε να επιτύχουµε τους στόχους µας στον τοµέα της καλύτερης και πιο ορθολογικής διαχείρισης του φαρµάκου. Ήταν ένα µεγάλο κενό αυτό που επιτέλους καλύφθηκε και µε επικουρική φαρµακοποιό και µε επιπλέον βοηθό φαρµακείου και πιστεύω ότι θα λειτουργήσουµε πολύ καλύτερα από πριν, περισσότερο οργανωµένα. Το γεγονός ότι η κα Μπαράκου έχει εργαστεί και στο φαρµακείο του Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου του Ρίου και διατηρεί άριστες σχέσεις, σηµαίνει ότι θα έχουµε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούµε ανά πάσα στιγµή και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Είναι ένας νέος άνθρωπος µε όρεξη για δουλειά, ήδη έχει ξεκινήσει την εργασία της, τα πρώτα δείγµατα της δουλειάς είναι ορατά και θεωρούµε ότι θα πάνε όλα καλά» επεσήµανε η διοικήτρια του νοσοκοµείου κα Μαρία Παπαθεοχάρη.

Γενική συνέλευση συµβασιούχων πυροσβεστών

Αποκριάτικος χορός από τους Προσκόπους

Γενική συνέλευση πραγµατοποιεί αύριο Κυριακή 27 Φεβρουαρίου η Ένωση συµβασιούχων πυροσβεστών Νοµού Ηλείας. Η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στις 7 το απόγευµα της Κυριακής στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας, µε θέµατα συζήτησης τον οικονοµικό και διοικητικό απολογισµό έτους 2010 για τα εργασιακά θέµατα που αφορούν τη 12µηνη απασχόληση. Το ∆.Σ. της Ένωσης καλεί όλα τα µέλη να παρευρεθούν στη συνέλευση.

Αποκριάτικο χορό διοργανώνει αύριο 27 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Κοινωνικής Συµπαράστασης του 1ου Συστήµατος Προσκόπων Αµαλιάδας. Ο χορός θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας στις 5 το απόγευµα, µε δωρεάν αναψυκτικά, σνακ και γλυκά. Οι συµµετέχοντες µε την είσοδό τους συµµετέχουν στην κλήρωση για ένα φορητό MP3.

Πρωτοφανής ήταν η συµµετοχή των εµπόρων της Αµαλιάδας στο κλείσιµο της Τετάρτης. Τα µαγαζιά έκλεισαν σε ποσοστό που ξεπέρασε το 95%! Η διοίκηση του συλλόγου είχε ενηµερώσει µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τα µέλη για την απεργιακή κινητοποίηση, όπως είχε διαµηνύσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα την περιφρουρήσει Στους συναδέλφους του µίπροκειµένου να λειτουργή- λησε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. σουν οι συνάδελφοι µε βάση Πέτρος Παπαδάτος τη συνείδησή τους. Έτσι το µήνυµα που βγαίνει από αυτή τη δυναµική κινητοποίηση και στη συνέχεια σηµαντική και παραγωγική συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε στον ανεµόµυλο, είναι ότι οι έµποροι αντιστέκονται, αγωνίζονται και ελπίζουν δίνοντας ένα τελευταίο αγώνα επιβίωσης. Όλοι συµφώνησαν ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό µέσα και έξω από τη χώρα ότι οι επιχειρήσεις είναι στα πρόθυρα της µαζικής κατάρρευσης και η ανάπτυξη είναι ο µονόδροµος για ένα ελπιδοφόρο µέλλον. Τα περιοριστικά µέτρα και η λιτότητα οδηγούν µαθηµατικά την οικονοµία και τις επιχειρήσεις στο γκρεµό.

Πεζοπορικός Οµιλος Αµαλιάδας Αποκριάτικο χορό, συνεστίαση, διοργανώνει και φέτος ο Πεζοπορικός Οµιλος Αµαλιάδας. Η εκδήλωση θα γίνει σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στις 9.30 το βράδυ στο κέντρο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ στο Παλούκι Αµαλιάδας. Ωστόσο την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου τα µέλη και οι φίλοι του Οµίλου θα πραγµατοποιήσουν την 642η πεζοπορία τους Αµαλιάδα – Αη Γιάννης. Τόπος συγκέντρωσης: ΕΛΤΑ Ωρα συγκέντρωσης: 3.15µ.µ. Ωρα εκκίνησης: 3.30µ.µ. Τηλ. επικοινωνίας 6974991206

Αποκριάτικο πάρτι από την Ένωση διαβητικών Η Ένωση ∆ιαβητικών ∆υτικής Ελλάδας πραγµατοποιεί Αποκριάτικο πάρτι και ενηµέρωση σήµερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου. Το πάρτι θα πραγµατοποιηθεί στις 11 το πρωί στον Πολυχώρο ‘Πολιτεία’ στην ακτή ∆υµαίων στην Πάτρα. Η εκδήλωση γίνεται µε χορηγία της Εταιρείας Roche (µηχανήµατα µέτρησης σακχάρου και αντλίες ινσουλίνης).


16

Ηλειόκοσµος

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Εκδήλωση για µια καλύτερη σχολική χρονιά... Ε

Τυχερός της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ευάγγελος Ζιάκας, ο οποίος επιδεικνύει µε έκφραση χαράς στους συναδέλφους του, το φλουρί της πίτας, που βρήκε λίγο πριν.

κδήλωση, µε ευχές για µια καλύτερη σχολική χρονιά µε υγεία και δηµιουργικότητα πραγµατοποιήθηκε στα Λεχαινά. Πρόκειται για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών περιφ. Λεχαινών, που έλαβε χώρα στην κατάµεστη και άκρως εντυπωσιακή αίθουσα της παραλιακής καφετέριας µε την επωνυµία «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» της περιοχής. Χαιρετισµό στους παρευρισκοµένους εκπαιδευτικούς απηύθυνε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ευάγγελος Ζιάκας, ο οποίος δεν παρέλειψε στη συνέχεια να εκφράσει και τις πιο εγκάρδιες ευχές του για τον καινούριο χρόνο και όχι µόνο. Χαιρετισµό απηύθυναν, επίσης: - η ∆ιευθύντρια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας κα Ζωή Βουρλούµη, - ο προϊστάµενος του 2ου γραφείου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Λεχαινών κ. ∆ιονύσιος Γεωργόπουλος και - η σχολική σύµβουλος της Ε’ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ν. Ηλείας κα Αγαθή Ρογδάκη. - Το φλουρί της πίτας βρήκε µε τα παρατεταµένα χειροκροτήµατα των παρευρισκοµένων εκπαιδευτικών, ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ευάγγελος Ζιάκας.

Ένα ευχάριστο στιγµιότυπο από την έντονη παρουσία της δ/ντριας του δηµοτικού σχολείου Λεχαινών κ. Παναγιώτας Φιλιππάτου και του εκπαιδευτικού κ. Ανδρέα Καρατζά στη γιορτή της πίτας του συλλόγου τους.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ theod.asimak.@gmail.com

Στιγµιότυπο, από το πανέµορφο και ζεστό περιβάλλον της γιορτής. ∆ιακρίνονται (από αριστερά) η δ/ντρια του δηµοτικού σχολείου Κάστρου κα Βασιλική Σουλελέ, µε συναδέλφισσες των σχολείων της περιοχής.

Με ευχάριστη διάθεση ποζάρουν στον φωτογραφικό µας φακό οι κες Ελένη Μπουχούτσου του Β’ Νηπιαγωγείου Ανδραβίδας και η Πανδώρα Χατζηχριστοδούλου του Νηπιαγωγείου της Κάτω Παναγιάς.

Οι κες Αναστασία Χρυσανθακοπούλου και Αλίκη Γαρουφαλή του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου Λεχαινών, πρόσχαρες όπως πάντα στο χώρο της εκδήλωσης.

Ανάµεσα στη δ/ντρια του δηµοτικού σχολείου Μανολάδας κα Χρυσούλα Μονάντερου, οι εκπαιδευτικοί Φώτης Αθανασόπουλος, Ελένη Καϊάφα και Κων/να Χρονοπούλου.

Οι κες Σοφία Κότσιφα και Αργυρώ Μαντά του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου Λεχαινών, απολαµβάνουν µε το δικό τους τρόπο τη ροή της εκδήλωσης.

Το εκπαιδευτικό δίδυµο του ειδικού σχολείου Λεχαινών, µε ευχάριστη διάθεση στο χώρο της εκδήλωσης. Ο λόγος, για το διευθυντή του σχολικού αυτού φορέα, κ. Χρήστο Μυλωνάκη και τον κ. Γιώργο Σαϊτά.

Στιγµιότυπο µιας ξεχωριστής παρουσίας στο χώρο της γιορτής, από τους εκπαιδευτικούς του ∆. Σχ. Βαρθολοµιού.

Χαρούµενες και άκρως ελκυστικές οι κες του ειδικού σχολείου Λεχαινών, που ποζάρουν µε χάρη και οµορφιά στον εντυπωσιακό χώρο της εκδήλωσης. Ειδικότερα, πρόκειται (από αριστερά) για την Ιωάννα Γούλα από τη ∆ράµα, Χριστίνα Μητσοπούλου από τη Ναύπακτο, Αγγελική Σακαλή από το Κιλκίς και Κατερίνα Τσιφιτσόγλου από τη Λάρισα (Ελασσόνα).

Χαιρετισµό στους παρευρισκοµένους εκπαιδευτικούς απηύθυνε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ευάγγελος Ζιάκας, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει στη συνέχεια τις πιο εγκάρδιες ευχές του για µια καλύτερη σχολική χρονιά. ∆ιακρίνονται επίσης, η Ευστρατία Πανέτα του ∆. Σχ. Βάρδας και Μαριάννα Στεργίου υποδιευθύντρια του ∆. Σχ. Ανδραβίδας.

Ο δάσκαλος µουσικής κ. Γιώργος Μοσχονάς, που διακρίνεται στο κέντρο της φωτογραφίας µας, απολαµβάνει µε την οικογένειά του, ως και µε το φιλικό του πρόσωπο τη ροή της όµορφης αυτής εκδήλωσης.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Με αισιοδοξία στα Φιλιατρά! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε απογευµατινή προπόνηση στο ∆ηµ. Στ. Αµαλιάδας ολοκλήρωσαν χθες οι «βυσσινί» την προετοιµασία τους ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα µε την Εράνη στα Φιλιατρά στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής ! Μοναδικό πρόβληµα είναι ο νεαρός Σπ. Μαργαρώνης, καθώς έχει ένα αιµάτωµα από την προπόνηση της Τετάρτης, µε αποτέλεσµα και χθες να ακολουθήσει ατοµικό πρόγραµµα, και έτσι να θεωρείται αµφί-

Α2 Εθνική Μπάσκετ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ξεµούδιασε…µε ΠΑΟ Βάρδας

βολος. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήµατα, τραυµατισµών ή τιµωριών, και έτσι η οµάδα θα µεταβεί στα Φιλιατρά, µε στόχο να συνεχίσει τις καλές της εµφανίσεις, και να προσθέσει αν είναι δυνατόν άλλη µια νίκη στο ενεργητικό της! Βέβαια το µατς είναι αρκετά δύσκολο, αφού οι γηπεδούχοι «καίγονται» για τη νίκη καθώς κινδυνεύουν µε υποβιβασµό, και είναι µόλις δυο βαθµούς πάνω από τη ζώνη… πράγµα που σηµαίνει ότι θα τα δώσουν όλα! Όµως και ο Αστέρας θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του!

ΚΟΡΟΙΒΟΣ -ΑΜΥΝΤΑΣ ∆ΑΦΝΗΣ (17:30)

Όλοι oι δρόµοι οδηγούν στην Αµαλιάδα Του ‘Ακη Λαγκαδινού

Η βαθµολογία (σε 15 αγώνες)

Φάση από το χθεσινό φιλικό µε πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σωτηρόπουλο και Νίκο Μαρσέλη

Του Γιάννη Μουρούτη Το προγραµµατισµένο φιλικό κόντρα στον ΠΑΟ Βάρδας έγινε χθες για τον Πανηλειακό στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να ξεµουδιάσουν…νικώντας µε 2-0. Ήταν ένα καλό τεστ και για τις δύο οµάδες, οι οποίες δεν έχουν επίσηµες αγωνιστικές υποχρεώσεις το τρέχον Σαββατοκύριακο, αφού ο Πανηλειακός ευνοείται ελέω…Αγίας Παρασκευής και ο ΠΑΟ Βάρδας λόγω Κάστρου, που δεν συµµετέχει στο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Τα γκολ για τον Πανηλειακό πέτυχαν ο Μπρής στο 23’ και ο Λαµπρογεώργος στο 42’, ενώ ο πρώτος νικήθηκε από τον Αντρέα Τρυφωνόπουλο στο 7’ από το σηµείο του πέναλτι. Στο πρώτο ηµίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλοί, ενώ στην επανάληψη παρουσίασαν ένα πιο µέτριο αγωνιστικό πρόσωπο, σε αντίθεση µε τους «πράσινους» που σε γενικές γραµµές είχαν καλή παρουσία, αν αναλογιστούµε και την διαφορά δυο κατηγοριών. Για προληπτικούς λόγους από τους γηπεδούχους, δεν έπαιξαν οι Γεωργόπουλος(ίωση),Αργυρόπουλος(προσαγωγούς) και οι Παπαγεωργίου και ∆ούλος(που θα ξεκινήσουν προπονήσεις από την ∆ευτέρα, λόγω των ενοχλήσεων σε γόνατο και ισχίο αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, δεν αγωνίστηκαν οι Γούρµος και Καπατσούλιας(ενοχλήσεις στους προσαγωγούς), Πατσούρας, Παναγιωτόπουλος και Στεργιόπουλος. Οι συνθέσεις ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Τρυφωνόπουλος (46’ Θεοδωρακόπουλος), Κολόκας (46’ Τσουκαλάς), Κοτσώνης, Αντωνόπουλος (46’ Οικονοµίδης), Τσαντίλης (46’ Τρίµµης), Νικολόπουλος (30’ Πλαστουργός), ∆. Σωτηρόπουλος (46’ Γ. Σωτηρόπουλος), Μπράβος (46’ Θωνιάτης), Αντωνίου, Μπρης, Λαµπρογεώργος (46’ ∆άνισκας). ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ: Αντωνόπουλος, Μαρσέλης, ∆ιαµαντόπουλος, Αβράµης, Βραχνής, Σιδηρόπουλος, ∆ηµητρόπουλος (60’ Παπουτσής), Τσιχλιάς, Χαµατάι, Σωτηρόπουλος (35’ λτ Παντελής), Πολίτης (46’ Γεωργιόπουλος). Σήµερα οι παίκτες του Πανηλειακού θα προπονηθούν πρωί και µετά θα πάρουν ρεπό, για να επιστρέψουν στις προπονήσεις την ∆ευτέρα, οπότε θα συνεχιστεί και η προετοιµασία για τον κρίσιµο αγώνα της 6ης Φεβρουαρίου στον Πύργο µε αντίπαλο τον Απόλλωνα Αθηνών.

3 κλήρωση 5 5 6 2η κλήρωση 4 4 2 1η κλήρωση 3 6 6 η

4, 7, 11, 13, 14

εύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην έδρα του δίνει ο Κόροιβος Αµαλιάδας, όπου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής µπάσκετ, φιλοξενεί σήµερα στις 17:30 στο κλειστό της Αµαλιάδας τον Αµύντα ∆άφνης. Η αναµέτρηση είναι ύψιστης σηµασίας και για τις δύο οµάδες, στην προσπάθεια που κάνουν για την “επιβίωση” στην κατηγορία, αφού βρίσκονται κοντά στη διακεκαυµένη ζώνη. Με την ψυχολογία ανεβασµένη µετά τη µεγάλη νίκη επί του Παγκρατίου την προηγούµενη αγωνιστική, ο Κόροιβος θέλει να κάνει το 2χ2 µπροστά στο κοινό του και να βάλει ακόµα ένα λιθαράκι στο δύσκολο δρόµο που διανύει στα “ληµέρια” της Α2 Εθνικής. Το σηµερινό παιχνίδι µε το οποίο ξεκινά και η δεύτερη στροφή της φετινής κούρσας, κρίνεται άκρως κοµβικό και για τις δύο οµάδες, αφού από εδώ και πέρα κάθε νίκη ή στραβοπάτηµα θα παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη ροή του πρωταθλήµατος. Οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη που χρειάζονται όσο ποτε άλλοτε τον κόσµο στο πλευρό τους, θα επιδιώξουν να φτάσουν στην 6η φετινή επιτυχία τους, απέναντι στην αθηναική οµάδα, που βρίσκεται ένα βαθµό πάνω από τον αµαλιαδίτικο σύλλογο. Ακόµη, οι “κυανόλευκοι” θέλουν παράλληλα µια άτυπη ρεβάνς, καθώς στο µατς της πρεµιέρας είχαν γνωρίσει τη βαριά ήττα µε 86-60. Η προετοιµασία στο στρατόπεδο του αµαλιαδίτικου συλλόγου ολοκληρώθηκε χθες το απόγευµα χωρίς κάποιο απρόοπτο, υπό τις

Ο Κόροιβος Αµαλιάδας µε νίκη κόντρα στον Αµύντα θα κάνει πολύ µεγάλο βήµα παραµονής

οδηγίες του Βασίλη Νιπεργιάλη και των συνεργατών του. Το µοναδικό πρόβληµα που συνεχίζει να ταλανίζει το τεχνικό τιµ, είναι η συµµετοχή του ∆ηµήτρη Αποστολόπουλου, του οποίου η παρουσία στο µατς θα αποφασιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή. Από εκεί και πέρα, αξίζει να τονίσουµε ότι η 16η αγωνιστική άνοιξε χθες, όπου ο Αρκαδικός πήρε σπουδαία νίκη µέσα στο Άργος επί της τοπικής Α.Ε.Κ. µε 64-66! Για το πολύ κρίσιµο µατς µε τον Αµύντα, ο τεχνικός της οµάδας Βασίλης Νιπεργιάλης τόνισε στην εφηµερίδα “Πατρίς” :”Είναι ένα παιχνίδι σηµαντικό βαθµολογικά για εµάς και θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να το κερδίσουµε.

Παίζουµε µε µία οµάδα που έχει ένα διαφορετικό στυλ και πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα. Είναι οµάδα πιο κοντή, που της αρέσει να τρέχει µέσα στο γήπεδο. Εµείς από την πλευρά µας αν καταφέρουµε και ελέγξουµε το ρυθµό και πάµε σε ένα πιο σετ παιχνίδι, τότε θα έχουµε και τον πρώτο λόγο. Ελπίζω να εµφανίσουµε ανάλογο πρόσωπο όπως µε το Παγκράτι, έχοντας κοντά µας σε ακόµη ένα παιχνίδι, την πολύτιµη βοήθεια του κόσµου µας. Τα σηµερινά µατς (16η αγωνιστική) Ερµής Λαγκαδά - Πανερυθραϊκός ΑΕΚ Άργους – Αρκαδικός 64-66 (χθες)

1. ΚΑΟ∆ 29 14-1 1135-954 2. Ικαροι Σερρών 26 11-4 1150-1096 ――――――――――――――――― 3. Ρέθυµνο 25 10-5 1194-1092 4. Λαύριο 25 10-5 1191-1119 6. Αρκαδικός 25 9-7 1176-1112 5. Πανελευσινιακός 24 9-6 1097-1029 7. ΑΕΚ Αργους 23 7-9 1090-1176 8. Ερµής Λαγκαδά 22 7-8 1059-1118 9. Απόλλων Π. 22 7-8 994-1023 10. Πιερικός/Αρχέλαος 21 6-9 1052-1081 11. Αµύντας 21 6-9 1076-1098 12. Ολυµπιάδα Π. 21 6-9 1065-1143 13. Κόροιβος Αµ. 20 5-10 1095-1173 ――――――――――――――――― 14. Παγκράτι 20 5-10 1076-1104 15. Πανερυθραϊκός 20 5-10 1058-1093 16. Νήαρ Ηστ 19 4-11 1031-1126 * ΑΕΚ Άργους – Αρκαδικός έχουν ένα αγώνα περισσότερο Πανελευσινιακός - Ρέθυµνο Ολυµπιάδα Π. - ΚΑΟ∆ Λαύριο - Απόλλων Π. Νήαρ Ηστ - Πιερικός/Αρχέλαος Κόροιβος Αµ. - Αµύντας/∆άφνης Ίκαροι Σερρών - Παγκράτι.

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σήµερα στις 8µ.µ. ο «τελικός…» µε ΑΕΚ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε βραδινή προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Γκρουµούσα οι παίκτες του Κοροίβου ολοκλήρωσαν χθες την προετοιµασία τους ενόψει του σηµερινού «τελικού», όπως έχει χαρακτηριστεί στην Αµαλιάδα, το µατς µε την ΑΕΚ στο κλειστό της πόλης . Ένα µατς όπου ο Κόροιβος θέλει νίκη έστω και µε 3 – 2 σετ, ώστε να ξεφύγει … και να βυθίσει κι άλλο την οµάδα της ΑΕΚ στον πάτο της βαθµολογίας, ενώ θα περάσει και τον Γαλαξία που παίζει εντός έδρας µε τον πρωτοπόρο Φοίνικα, και λογικά πρέπει να ηττηθεί! Αντίθετα η ΑΕΚ, µε ήττα τερµατίζει… και έτσι αναµένεται να τα δώσει σήµερα όλα, φέρνοντας µάλιστα και φιλάθλους, πράγµα που σηµαίνει, ότι και οι φίλαθλοι της Αµαλιάδας, αλλά και όλης

της Ηλείας, θα πρέπει να δώσουν δυναµικό παρών, ενισχύοντας µε τον τρόπο τους την οµάδα, σε αθλητικά βέβαια πλαίσια, και όχι απαντώντας στις πιθανές προκλήσεις των οπαδών της ΑΕΚ, κάτι που συνήθως κάνουν. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, µε την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες να δηλώνουν αισιόδοξοι για νίκη απέναντι στην οµάδα του κ. Αρσενιάδη (τεχνικός της ΑΕΚ). Να θυµίσουµε ότι το µατς µε την ΑΕΚ, θα αρχίσει στις 8 µ.µ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η σηµερινή (15η αγωνιστική) Μίλων - Ν. Μουδανιά Γαλαξίας- Φοίνικας Μεταµόρφωση - ΣΠΑ Καρδίτσας Νίκη -Παναχαϊκή Παµβοχαϊκός - Οδυσσέας Κόροιβος –ΑΕΚ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π MSC Earthguake Engineering Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Οικοδοµικές άδειες Ειδικές µελέτες φερουσών κατασκευών Ελεγχος – ενίσχυση υφισταµένων κτηρίων

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜ/ΤΩΝ, ΚΑΤ/ΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λετρίνων 8 Πύργος Ηλείας τηλ. 2621026430 Fax: 2621020640

Βαθµολογία (Σε 14 αγώνες) 1.Φοίνικας Σ.

40 (41-9)

2.Παµβοχαϊκός

39 (40-10)

3.Παναχαϊκή

26 (33-23)

4.Μίλωνας

25 (30-24)

5.Οδυσσέας

24 (30-23)

6.Μεταµόρφωση

23 (27-22)

7.ΣΠΑ Καρδίτσας 22 (29-26) 8.Νίκη Αιγινίου

16 (23-33)

9.Κόροιβος

14 (21-34)

10.Γαλαξίας

14 (19-31)

11.ΑΕΚ 12.Ν.Μουδανιά

9 (19-36) 0 (2-42)

Μόνο µε νίκη σήµερα επί της ΑΕΚ οι παίκτες του Κοροίβου µένουν «ζωντανοί» στην παραµονή στην Α2 Εθνική κατηγορία


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

18 Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ενιαίο κι όχι παραταξιακό Ε

ΝΟΨΕΙ της γενικής καταστατικής συνέλευσης των σωµατείων µεθαύριο ∆ευτέρα, οφείλω να δώσω την άποψή µου, όπως έκαναν κι άλλοι συνάδελφοί µου στο συµβούλιο της ΕΠΣ. Τα σωµατεία θα κληθούν ν’ αποφασίσουν επί ενός ζητήµατος και µόνον: Με ποιον τρόπο θα εκλέγονται οι διοικήσεις της ΕΠΣ. Με το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο (όπως γίνεται µέχρι τώρα) ή µε παραταξιακά ψηφοδέλτια. ΤΟ 2004 είχε γίνει η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΣ. Και τότε η διοίκηση (κι όχι τα σωµατεία) αποφάσισαν οι εκλογές να γίνονται µε ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο. Θυµίζω ότι στην τότε διοίκηση

ήταν πρόεδρος ο Αναστασόπουλος και µέλη οι Πατσούρης, Κατσώλης, Χρονόπουλος, Παναγούλιας (ο γιατρός), Χριστόπουλος (ο δικηγόρος), ο Παπαγεωργίου, ο Μπαδούρος, ο Χριστοφιλόπουλος, ο αείµνηστος Παπαδόπουλος και ο υπογράφων. Αυτοί αποφάσισαν ενιαίο ψηφοδέλτιο κι έκτοτε έγιναν τρεις εκλογές µ’ αυτό το σύστηµα. ΥΠΕΡ του ενιαίου ψηφοδελτίου από το σηµερινό συµβούλιο είναι οι Παπαγεωργίου, Φωτόπουλος, Μιχαλόπουλος, ο υπογράφων. Είναι κι άλλοι από την πλειοψηφία, αλλά δεν µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους για ευνόητους λόγους. Ο πρόεδρος κ. Κουλούρης

προσπαθεί να εισαγάγει «καινά δαιµόνια» στο εκλογικό σύστηµα, µε στόχο να διαχωρίζει τα σωµατεία σε αµνούς και ερίφια. Ακούστε πρακτική: Ο πρόεδρος δεν έχει ανάγκη ψήφου! Για να µπει στη διοίκηση ένας συνδυασµός πρέπει να πιάσει το 20% στα έγκυρα ψηφοδέλτια! ΕΙΝΑΙ απορίας άξιο, γιατί ο κ. Κουλούρης θέλει ν’ αλλάξει το εκλογικό σύστηµα. Γιατί… βουλεύεται κενά. Με το υπάρχον δεν εξέλεξε ΕΝΝΕΑ υποψηφίους; ΦΤΑΙΕΙ κάποιος, αν µε ενέργειές του, τους αποστασίασε και τους ανεξαρτητοποίησε; ΟΙ επόµενοι καιροί θα είναι πιο δύσκολοι για τους διοικούντες την Ένωση. Με το ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ, θα θεραπευτεί πάσα νόσος

στο συµβούλιο; Να µην φερθούµε ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί στη γενική συνέλευση. Οι παλαιότεροι ήταν σοφότεροι από µας, γιατί να µην τους ακολουθήσουµε; ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο όλοι, γιατί όπως έχουν αναπτύξει οι προηγηθέντες εµού είναι πιο δηµοκρατικό, δίκαιο και σωστό! Υ.Γ. Απορώ και εξίσταµαι µε τις διατυπωθείσες απόψεις του κ. Κατσώλη. Αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις προκειµένου να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Παύλος Τσάµης Σύµβουλος ΕΠΣΗ

Σάββατο

26

Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σηµειώσατε διπλό…

Συνεχίζει να σκοράρει ο ∆ηµόπουλος ! Χωρίς να θέλουµε να αγνοήσουµε τα ταλαντούχα παιδιά της εντυπωσιακής φέτος Α.Ε.Ν. Ζαχάρως, θα πρέπει να πούµε ότι η οµάδα του Θ. Ρουµελίωτη διαθέτει µια τετράδα έµπειρων παικτών, που κάνει τη διαφορά, αφού είναι παίκτες Α1 κατηγορίας! Φυσικά µιλάµε για τον Αθηναίο Ε. Παπαναστασίου, τον ηγέτη Γ. Τζανέτο, τον Αλ. Κολόκα (εντάχτηκε µόλις τον Ιανουάριο στην οµάδα από το Λαµπέτι), καθώς και τον εκ Καράτουλα ερχόµενο το περασµένο καλοκαίρι, Νίκο ∆ηµόπουλο. Όλοι τους διαθέτουν µεγάλη εµπειρία, µια υπεροπλία στο χώρο κυρίως του κέντρου, έχοντας µπροστά τον Νίκο ∆ηµόπουλο να εκτελεί… Μάλιστα στο ντέρµπι της Τετάρτης µε την Κόκκινη Θύελλα, πέτυχε άλλα δυο γκολ και έφτασε τα 25, και όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα πλέον θα χάσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Γ κατηγορία, αν και ακόµα το πρωτάθληµα έχει δρόµο! Πάντως ο βασικός στόχος της οµάδας είναι η άνοδος, ώστε του χρόνου να γίνει ο Ν. Ολυµπιακός Ζαχάρως. Γ.Π.

Ενωµένος σαν γροθιά Πολύ σπουδαίο το µατς του Κόροιβου Αµαλιάδας σήµερα στις 5.30 µ.µ απέναντι στον Αµύντα, που προέρχεται από ήττα στην έδρα της ουραγού Νηάρ Ηστ. Οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη, ενωµένοι σαν µια γροθιά και αποφασισµένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, θέλουν όσο τίποτα άλλο αυτό το «ρόζ φύλλο αγώνα» . Μαζί τους, ας βρεθεί ο φίλαθλος κόσµος της Αµαλιάδας, όπως και στην οµάδα Βόλει, που επίσης σήµερα στις 8 µ.µ, δίνει πολύ σπουδαίο µατς µε την ΑΕΚ. Γ.Μ

Έφτασε τα 33 γκολ ο Χρήστος!

Μια αγωνιστική στον Ολυµπιονίκη

Η άνοδος της οµάδας της Αλφειονίδας στην κορυφή του 1ου οµίλου της Β κατηγορίας, έχει σηµάνει ταυτόχρονα και την άνοδο στην πρώτη θέση των σκόρερ της Β κατηγορίας και του έµπειρου επιθετικού Χρήστου Μπουλαλά. Καθώς ο Ανεµοχωρίτης παίκτης µε τα δυο γκολ που πέτυχε την περασµένη Κυριακή σε βάρος των Χελιδονίων έφτασε τα 33 γκολ, όταν η οµάδα πετύχει συνολικά 50 γκολ! Με λίγα λόγια δεν υπάρχει µατς που ο Χρήστος, όταν φυσικά παίζει που να µην σκοράρει! Έτσι πέρασε τον επίσης έµπειρο Βασίλη Γουλιµή που έχει 27, ενώ στα 25 γκολ είναι ο Κώστας Κουτσουράκης του Αετού Κέντρου. Αποµένουν πλέον 9 αγωνιστικές ακόµα για το τέλος του πρωταθλήµατος, και πλέον όλα µπορούν να συµβούν. Όµως αν ο Μπουλαλάς συνεχίσει µε τον ρυθµό των τελευταίων αγωνιστικών, τότε δύσκολα θα χάσει τον τίτλο στην Β’ κατηγορία!

Με µια αγωνιστική τιµωρήθηκε από την ΕΣΚΑ-Η ο Ολυµπιονίκης για την συµπεριφορά των φιλάθλων του , στον αγώνα µε την Α.Γ.Ε. Ζακύνθου στις 5 Φεβρουαρίου. Σε εκείνο το µατς είχαν γίνει επεισόδια και οι διαιτητές είχαν εκκενώσει το γήπεδο και η απόφαση πάρθηκε την περασµένη Τετάρτη από την αρµόδια Επιτροπή της ΕΣΚΑ-Η. Έτσι η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας δεν θα έχει τους φιλάθλους µαζί της, στον επόµενο εντός έδρας αγώνα µε τον Αχιλλέα, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήµατος.

Γ.Π.

Γ.Μ

Η Ατζέντα της ηµέρας

Ποδόσφαιρο - Premier League, 14:45 Τότεναµ vs Αρσεναλ Ποδόσφαιρο - Β Εθνική, 15:00 ΕΤ3 ∆όξα ∆ράµας vs Παναιτωλ ικός Ποδόσφαιρο - Μπουντεσλίγκα, 16:30 conn-x TV Sport 2 Σάλκε vs Νυρ εµβέργη Ποδόσφαιρο - Premier League, 17:00 Novasports 7 Εβερτον vs Σάντερλα ντ Ποδόσφαιρο - Premier League, 17:00 Novasports 6 Νιούκαστλ vs Μπό λτον Ποδόσφαιρο - Premier League, 17:00 Novasports 1 Γουίγκαν vs Μάντσεσ τερ Γ. Μπάσκετ - Α1 Ανδρών, 17:00 ΕΤ1 Μαρούσι vs Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο - Super League, 17:15 Novasports 2 Ηρακλής vs Ξάνθ η Ποδόσφαιρο - Super League, 17:15 Novasports 4 Κέρκυρα vs Ολυµπια κός Βόλου Βόλεϊ: Τσάλεντζ Καπ, 18:15 ΣΠΟΡ+ ΑΕΚ vs Σπόρτινγκ Λισα βόνας Μπάσκετ - Α1 Ανδρών, 19:00 Novasports 3 ΑΕΚ vs Περιστέρι Ποδόσφαιρο - Primera Division, 19:00 conn-x TV Sport 1 Ατλέτικο Μαδ ρίτης vs Σεβίλλη Ποδόσφαιρο - Μπουντεσλίγκα, 19:30 Μπάγερν Μονάχου vs Ντόρτµου ντ Ποδόσφαιρο - Premier League, 19:30 Τσέλσι vs Μπέρµιγχαµ Ποδόσφαιρο - Super League, 19:30 Novasports 2 Παναθηναϊκός vs Ατρόµητος Ποδόσφαιρο - Primera Division, 21:00 conn-x TV Sport 1 Μαγιόρκα vs Μπαρτσελόνα Ποδόσφαιρο - Serie A, 21:45 conn-x TV Sport 3 Γιουβέντους vs Μπολόνια Ποδόσφαιρο: Πρωτάθληµα Γαλλίας, 21:55 Novasports 1 Μπορντό vs Οσέρ Ποδόσφαιρο - Primera Division, 23:00 Λα Κορούνια vs Ρεάλ Μαδρίτης

ΕΙΠΕ … « Η κρίση έφαγε… το ριπλέι» ΕΡΤ

∆ΕΝ ΕΙΠΕ … « Εντάξει µόνο τρεις παίκτες τον κάλυπταν…» Παναθηναϊκός

ΕΠΩΝΥΜΑ … Αηδίασε ο κόσµος… Του Γιάννη Μουρούτη Σε πρόσφατη κουβέντα µε γνωστό άνθρωπο του χώρου του ποδοσφαίρου , είχαµε µια συζήτηση σε πολύ καλό κλίµα, µε τις απόψεις µας όµως να είναι διαφορετικές σε πολλά σηµεία. «Μην γράφετε µε τέτοιο τρόπο τα δρώµενα του Ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί φανατίζετε τον κόσµο…» µου ανέφερε εµµέσως πλην σαφώς, ο συνοµιλητής µου. Εγώ, συµφωνώ µαζί του, ότι όντως δεν πρέπει να φθάνουµε σε ακραία σηµεία και οφείλουµε να γράφουµε σε κόσµια επίπεδα. Πόσο όµως µπορεί να κρατηθεί ένας δηµοσιογράφος, όταν τα γεγονότα είναι τόσο οφθαλµοφανή και τον πνίγει το δίκιο..., όπως τον κάθε λογικό φίλαθλο(όχι σαν τους συναδέλφους που έχουν παρωπίδες…και κάποιους οπαδούς, που δήθεν είναι φίλαθλοι) που διαπίστωσε ότι το γκολ του Κατσουράνη, δεν γίνεται…να µην το είδε ο βοηθός ότι είναι καθαρό. Εκεί δεν υπάρχει, οριακό και διάφορες άλλες δικαιολογίες… ∆εν γίνεται, ο Καλόπουλος να µην δώσει τουλάχιστον µια κίτρινη κάρτα στα πρώτα 30 λεπτά του ιστορικού ντέρµπι της 19ης Φεβρουαρίου του 2011, όταν έγιναν τουλάχιστον πέντε µαρκαρίσµατα για τέτοια τιµωρία(πέρα από όλα τα άλλα….που έκανε στο συγκεκριµένο αγώνα). ∆εν γίνεται, ο Μαρινάκης να είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκα και να

κάνει τέτοιες δηλώσεις. ∆εν γίνεται να µπαίνουν µέσα στο γήπεδο φίλαθλοι και να χτυπάνε τους παίκτες…, ∆εν γίνεται µε τόσα γεγονότα ο Ολυµπιακός να τιµωρείται µε µια µόνο αγωνιστική. Είναι πολλές οι παρατυπίες και αυτά δεν µπορεί να τα κρύψει κανένας δηµοσιογράφος. Και για να µην θεωρήσετε ότι παίρνω το µέρος του Παναθηναϊκού, θα αναφέρω ότι υπάρχει(και θα συνεχίσει να υπάρχει…) η περίοδος που και η οµάδα του «τριφυλλιού», έχει ευνοηθεί και µάλιστα αρκετά και υπήρξαν πρόσωπα που έκαναν πολλά και διάφορα… Με λίγα και απλά λόγια. Μετά και τα πρόσφατα γεγονότα στο « Γ. Καραϊσκάκης» και µε δεδοµένο ότι ο αντιπρόεδρος του Ολυµπιακού κ.Μώραλης ανέφερε µεταξύ άλλων σε δηλώσεις του: «Το µόνο µεµπτό από την µεριά µας σαν Ολυµπιακός, είναι ότι αιφνιδιαστήκαµε από την είσοδο των οπαδών, ενώ δεν θα έπρεπε. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει τίποτα προµελετηµένο και δεν έχει καµία σχέση µε αυτά που ακούω περί Ριζούπολης. Εκεί, υπήρχε στόχος να τροµοκρατηθούν οι παίκτες και να χάσουν. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο γιατί απλά το µατς έχει ήδη τελειώσει». Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΗ∆ΙΑΣΕΙ...Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος δεν το δέχεται, ας συνεχίζει να ζει µε την ψευδαίσθηση ότι έχουµε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Οχτώ στροφές… ακόµα στην Α1 Του Γ. Παπαφωτόπουλου Οχτώ στροφές… αποµένουν ακόµα για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήµατος της Α1 κατηγορίας, και όλα δείχνουν ότι η διαφορά των πέντε βαθµών ανάµεσα σε ΠΑΟΒ και Πανόπουλο είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη να υπάρξει, εκτός πια και έχουµε τίποτε αλλόκοτες ανατροπές! Μετά µάλιστα και τις νέες «γκέλες» της ∆όξας Ν. Μανωλάδας, καθώς και του Λαµπετίου, όλα δείχνουν ότι η µόνη οµάδα που µπορεί να µπει ανάµεσα τους είναι η ∆άφνη Ανδραβίδας, η οποία όµως έχει δύσκολο πρόγραµµα, και την προτελευταία αγωνιστική στην έδρα της υποδέχεταιτο Πανόπουλο. Μάλιστα την Κυριακή η ∆άφνη µεταβαίνει στο Βούναργο που κινδυνεύει, µετά υποδέχεται την πάντα δυνατή Μαγούλα, και την 25η αγωνιστική παίζει µέσα στο Λαµπέτι! Ακολούθως φιλοξενεί Προοδευτική και Ηλειακό Λεχαινών, µεταβαίνει στο Στρέφι, και υποδέχεται το φιλόδοξο Πανόπουλο την 29η αγωνιστική. Ενώ κλείνει τις υποχρεώσεις της µέσα στην Ν. Μανωλάδα. Με λίγα λόγια σχεδόν όλα τα µατς που θα δώσει είναι «φωτιά». Άρα από την ίδια και µόνο θα εξαρτηθεί η συµµετοχή της στα πλέι – οφ. Όσο για τον ΠΑΟΒ που υπερτερεί στην ισοβαθµία µε το Πανόπουλου, αυτό το Σαββατοκύριακο κάνει το ρεπό του µε το Κάστρο, και µετά µεταβαίνει στον Αλφειό και την Βαρβάσαινα! Την 26η αγωνιστική υποδέχεται τον Ήφαιστο Βουνάργου, πριν πάει

στην Μαγούλα για να παίξει το καθοριστικότερο ίσως… για αυτόν µατς µε τον τοπικό Κένταυρο. Επιστρέφει στην έδρα του µε το Λαµπέτι την 28η αγωνιστική, πριν µεταβεί στην γειτονική του Προοδευτική, και ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην έδρα του µε τον Ηλειακό Λεχαινών. Με λίγα λόγια έχει πιο βατό… πρόγραµµα από την ∆άφνη, αλλά και το Πανόπουλο, καθώς µόνο η Μαγούλα είναι το δύσκολο! Οπότε µπορεί να κρατήσει την πρωτιά! Και περνάµε στο Πανόπουλο, που έχει δυο συνεχόµενα µατς εντός µε Στρέφι και Βαρβάσαινα, µεταβαίνει στη Ν. Μανωλάδα για να παίξει την πάντα δυνατή ∆όξα, και υποδέχεται τον Αίαντα Γαστούνης. Την 27η αγωνιστική παίζει στην Κρέστενα µε τον Ξενοφώντα, και στη συνέχεια υποδέχεται το Χειµαδιό. Πριν το µεγάλο ντέρµπι µέσα στην Ανδραβίδα όπου και τελειώνει τις υποχρεώσεις του, καθώς την τελευταία αγωνιστική είναι το ρεπό λόγω Κάστρου. Πράγµα που σηµαίνει ότι καθοριστικά θα είναι τα µατς σε Μανωλάδα και Ανδραβίδα, αν θέλει να είναι αυτός πρώτος στην κανονική περίοδο, αφού βάσει προγράµµατος πάµε «φουλ» για πλέι – οφ! Αφού τόσο ο ΠΑΟΒ, όσο και το Πανόπουλου έχουν χάσει στην έδρα τους από επτά βαθµούς, πράγµα που σηµαίνει ότι έτσι δεν µπορείς να ανέβεις απευθείας!


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Σ Π Ο Ρ 19 Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Aπάντηση απρέπειας και έλλειψη σεβασµού!... Επιστολή – απάντηση στην τοποθέτηση του κ. Κατσώλη ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ∆ευτέρας στην ΕΠΣΗ λάβαµε από το µέλος του ∆.Σ. της Ενωσης κ. Κώστα Φωτόπουλο. Ασφαλώς και δεν τη δηµοσιεύουµε αναγνωρίζοντας πάνω απ’ όλα το δικαίωµα σε όλους και πολύ περισσότερο σε αξιοπρεπείς ανθρώπους όπως ο κ. Κατσώλης να εκφράζονται ελεύθερα και χωρίς καµία παρέµβαση φίµωσης από κανέναν. Το ίδιο άλλωστε έκαναν τις προηγούµενες ηµέρες ο ίδιος ο κ.Φωτόπουλος , οι κ.κ. Παπαγεωργίου και Μιχαλόπουλος. Το ίδιο κάνει σήµερα και ο κ. Παύλος Τσάµης χωρίς κανείς να τους παρενοχλήσει. Πέραν τούτου η απάντηση του κ. Φωτόπουλου δεν µπορεί να τύχει της οποιασδήποτε δηµοσίευσης από τη στιγµή που το περιεχόµενό της είναι ιδιαιτέρως προσβλητικό για έναν άνθρωπο που µε κύρος , σοφία και σύνεση υπηρετεί ακόµη και σε δύσκολες στιγµές της ζωής του, τα κοινά, τον τόπο του και τον αθλητισµό. Η απαξίωση που προσπαθεί ο κ. Φωτόπουλος να µεταφέρει στο πρόσωπο του κ. Κατσώλη χαρακτηρίζοντάς τον «απόντα» όταν την ίδια ώρα ο έµπειρος παράγοντας αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας, δείχνει τουλάχιστον έλλειψη σεβασµού και απρέπειας επικίνδυνου βαθµού!... «Π»

Ποδόσφαιρο Τουρνουά ακαδηµιών στα Λεχαινά Πασχαλινό Πανελλήνιο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου διοργανώνει στις 16-18 Απριλίου το All Sports Camp στα Λεχαινά στην κατασκήνωση Green Camp και στο ∆ηµοτικό Στάδιο Λεχαινών Το «1ο ULTIMATE FOOTBALL CHALLENGE» απευθύνεται σε συλλόγους που διαθέτουν ακαδηµίες ποδοσφαίρου µε παιδιά γεννηθέντα από 1997 έως το 2004. Ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή αρκετοί σύλλογοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ πιθανότατα θα συµµετάσχει και ακαδηµία συλλόγου του εξωτερικού. Παραθέτουµε την προκήρυξη του Τουρνουά, µε την επισήµανση ότι για τους συλλόγους της Ηλείας, που επιθυµούν να λάβουν µέρος, ισχύουν µειωµένα ποσά για την συµµετοχή καθώς δεν χρειάζονται διανυκτερεύσεις ή γεύµατα των αθλητών. Αναλυτικές πληροφορίες µπορούν οι σύλλογοι της Ηλείας να παίρνουν από τον υπεύθυνο διοργάνωσης κ. Σάκη Βελλή. Αναλυτικά η προκήρυξη: Χαρακτηριστικά ∆ιοργάνωσης Ονοµασία: 1ο ULTIMATE FOOTBALL CHALLENGE ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ALL SPORTS CAMP Τόπος διεξαγωγής: Λεχαινά – Κατασκήνωση GREEN CAMP To «ALL SPORTS CAMP» προκηρύσσει Πανελλήνιο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου , µε τίτλο «1ο Ultimate Football Challenge». Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του και στο ∆ηµοτικό στάδιο Λεχαινών. (Όλα τα γήπεδα 11Χ11, 8Χ8 και 7Χ7 είναι µε φυσικό χλοοτάπητα). Αγωνιστικές κατηγορίες: • Γεννηθέντες 1997-1998, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε γήπεδο 11Χ11 • Γεννηθέντες 1999-2000, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε γήπεδο 8x8 • Γεννηθέντες 2001-2002, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε γήπεδο 7Χ7 • Γεννηθέντες 2003-2004, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε γήπεδο 5Χ5 Α/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Κάθε παίκτης θα πρέπει να καταβάλλει ένα µικρό ποσό για την συµµετοχή του, ενώ οι 2 συνοδοί ανά ακαδηµία δεν έχουν καµία οικονοµική υποχρέωση. 2. Υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής ακαδηµιών στο τουρνουά χωρίς διαµονή. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος συµµετοχής για κάθε παίχτη είναι πολύ µικρότερο και περιλαµβάνει όλες τις παροχές εκτός από τη διαµονή ,τα 2 πρωινά και το ένα γεύµα. Λεπτοµέρειες για τις τιµές µε τον υπεύθυνο της διοργάνωσης. 3. Η αναχώρηση των αποστολών στις 18/4 θα γίνει µετά τις 20:00 το βράδυ. Υπάρχει η δυνατότητα και τρίτης διανυκτέρευσης µε ελάχιστο κόστος για όσες αποστολές το επιθυµούν.

Ματς µια κατηγορία στη Γαστούνη Του Γιάννη Μουρούτη

Π

ολύ σηµαντικά είναι και τα τρία σηµερινά µατς της 23ης αγωνιστικής στην Α1 Κατηγορία. Στη Νέα Μανολάδα, η ∆όξα θέλει να εξαντλήσει την τελευταία της ελπίδα για τα µπαράζ ανόδου κόντρα στον Ηλειακό Λεχαινών, αλλά το πιο σπουδαίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Γαστούνη, όπου ο Αίας θα αντιµετωπίσει την Προοδευτική, στην µάχη της αποφυγής των µπαράζ παραµονής. Ακόµη ο Κένταυρος Μαγούλας θα φιλοξενήσει τον γειτονικό Κεραυνό Χειµαδιού, µε τους φιλοξενούµενους να είναι πλέον πολύ κοντά στην «διακεκαυµένη ζώνη». Όλα τα µατς θα αρχίσουν στις 3 µ.µ και έχουν ως εξής: Νέα Μανολάδα: Μπορεί η ∆όξα να είναι εννέα βαθµούς πίσω από την πρώτη θέση, ωστόσο ελπίδες µαθηµατικές για την τετράδα και συµµετοχή σε µπαράζ ανόδου, διατηρεί ακόµη. Μάλιστα αν νικήσει σήµερα τον Ηλειακό Λεχαινών, θα παραµείνει στην ίδια διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟ Βάρδας, αλλά θα ανακτήσει την χαµένη της ψυχολογία από την ήττα στην έδρα της Προοδευτικής και την εντός έδρας ισοπαλία µε το Λαµπέτι. Έχει το προβάδισµα για τους τρεις βαθµούς, αλλά και τους έµπειρους φιλοξενούµενους που βρήκαν τα αποθέµατα να ισοφαρίσουν σε 2-2 τον Π.Φ.Ο.Πανόπουλου, ποτέ δεν µπορείς να τους ξεγράψεις…∆ιαιτητής η Σιαχάµη Μαγούλα: Για το καλύτερο δυνατό φινάλε θα παίξει ο Κένταυρος Μαγούλας και κόντρα στον Κεραυνό

Ε/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 1. Η διοργάνωση πρέπει να έχει ενηµερωθεί για την συµµετοχή των οµάδων µέχρι 10/3/2011. 2. Το 100% του ποσού συµµετοχής ανά οµάδα πρέπει να εξοφληθεί έως 5/4/2011. 3. Συµπλήρωση του οµαδικού έντυπου δήλωσης συµµετοχής, το οποίο θα σας αποσταλεί από τη διοργάνωση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Βελλής Σάκης : 694 6060485 Ιστοσελίδα : www.allsportscamp.gr e-mail: info@allsportscamp.gr

Χειµαδιού θέλει τη νίκη, για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία που έχει τον τελευταίο καιρό. Οι φιλοξενούµενοι, ενώ είχαν κατακτήσει σπουδαίους βαθµούς στον πρώτο γύρο και γύρισαν µατς από 1-3 µε την ∆άφνη, τα «µούσκεψαν» µε τον Αλφειό κυρίως και αφού δεν κέρδισαν και τον Ήφαιστο, δεν είναι ακόµη εξασφαλισµένοι. Αντίθετα έµπλεξαν…και θα χρειαστούν και «καλούς βαθµούς» σε δύσκολα µατς, όπως το σηµερινό, για να αποφύγουν τις «περιπέτειες». ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος Γαστούνη: Εντυπωσιακός είναι ο Αίας τον τελευταίο καιρό και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να φύγει από τις θέσεις των µπαράζ παραµονής. Οι «κόκκινοι» για να δώσουν αξία στην ισοπαλία του Λαµπετίου, πρέπει να νικήσουν σήµερα την Προοδευτική, που έχει τους ίδιους στόχους. ∆ύσκολο µατς για προγνωστικά, αφού ναι µεν οι γηπεδούχοι δείχνουν να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισµα, αλλά και οι φιλοξενούµενοι είναι «σκληροτράχηλοι» και έχουν τα φόντα να µην χάσουν τουλάχιστον. ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος

Βαθµολογία ( σε 22 αγώνες) ΠΑΟ Βάρδας 65-18 54 --------------------------------------------------------------Π.Φ.Ο.Πανόπουλου 74-17 54 ∆άφνη Ανδραβίδας 64-6 47 ∆όξα Ν. Μανολάδας 42-22 45 --------------------------------------------------------------Ολυµπιακός Λαµπετίου 67-19 42 Κένταυρος Μαγούλας 35-14 37 Ηλειακός Λεχαινών 42-33 37 Ξενοφών Κρεστένων 36-28 35 Ήφαιστος Βουνάργου 31-41 31 Κεραυνός Χειµαδιού 46-50 28 Αίας Γαστούνης 33-40 28 --------------------------------------------------------------Προοδευτική Μανολάδας 28-32 28 Ατρόµητος Βαρβάσαινας 34-53 20 --------------------------------------------------------------Αλφειός Επιταλίου 19-71 10 Άρης Στρεφίου 11-98 7 -------------------------------------------------------------Α.Ο. Κάστρου -

Οι σκόρερ της Α1 Κατηγορίας 24 γκολ: Στρέπι(Λαµπέτι) 17 γκολ: Τσαγκάρης (Π.Φ.Ο. Πανόπουλου), Καλοµοίρης(Ηλειακός Λεχ.), 16 γκολ : Κασκούτης(Λαµπέτι), 15 γκολ: Τσώνης(Κεραυνός Χειµ.) 14 γκολ: Σπηλιόπουλος(∆άφνη), Μιτροφ( Π.Φ.Ο Πανόπουλου), Φ.Παναγόπουλος(Π.Φ.Ο. Πανόπουλου) 13 γκολ: Καπατσούλιας (ΠΑΟ Βάρδας), Χοντζάι(∆άφνη) 12 γκολ: Τσουκαλάς(∆άφνη) 11 γκολ: Γεωργιόπουλος, Γούρµος(ΠΑΟΒ), Παναγιωτακόπουλος, (Π.Φ.Ο.Πανόπουλου), 10 γκολ: Β.Παρασκευόπουλος(∆όξα Ν.Μανολάδας), 9 γκολ: Νικολετάκης(Προοδευτική), Αργυρίου(Ατρόµητος) 8 γκολ: Αλ. Γαβριλόπουλος(Αίας Γαστ.) , 7 γκολ: Παπουτσής, Τσιχλιάς(ΠΑΟ Βάρδας), Γαλανόπουλος(Ήφαιστος Βουν.) Ε.∆ιονυσόπουλος(Ξενοφών Κρεστένων), Αλ.Πρίφτης(Αλφειός)

Η Προοδευτική δίνει πολύ δύσκολο µατς στην έδρα του Αίαντα Γαστούνης

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντέρµπι κορυφής Αχιλλέα – Α.Ε.Κ. στο Νεοχώρι! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Α

ρχίζει σήµερα το απόγευµα η 23η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Α2 κατηγορίας µε τέσσερα µατς «φωτιά», εκ των οποίων όλα τα «λεφτά» είναι το ντέρµπι κορυφής που θα γίνει στο Νεοχώρι, µεταξύ του τοπικού Αχιλλέα και της δεύτερης Α.Ε. Κανουλίων. Τα υπόλοιπα τώρα µατς της αγωνιστικής θα γίνουν αύριο το απόγευµα. Πέρα τώρα από το ντέρµπι κορυφής, και τα άλλα τρία µατς παρουσιάζουν τεράστιο βαθµολογικό ενδιαφέρον, για όλες τις οµάδες, και µάλιστα στο Χάβαρι, για την τοπική οµάδα το µατς µε το Παλαιοχώρι είναι «τελικός»! Αναλυτικά παίζουν: ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ 3 µ.µ. ∆υο ισάριθµες συνεχόµενες ήττες µετρά ο ιστορικός ΠΑΟ Κακοβάτου, και αν θέλει να ελπίζει ακόµα και σε απευ-

θείας άνοδο στην Α1, θα πρέπει σήµερα να κερδίσει τον αποδυναµωµένο Ερµή Πλατάνου ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών των τιµωρηµένων, Τσίγκρηλα, Μοσχούλια και Στέφανι. Το µατς «σφυρίζει» ο Αλ. Σιδέρης. ΝΕΟΧΩΡΙ 3 µ.µ. Όλοι οι δρόµοι σήµερα στην Α2, οδηγούν στο γήπεδο Νεοχωρίου, όπου ο πρωτοπόρος Αχιλλέας των 50 βαθµών, υποδέχεται την δεύτερη Α.Ε. Κανουλίων που έχει 46, και η οποία αν θέλει την απευθείας άνοδο, θα πρέπει σήµερα τουλάχιστον να µην χάσει! Όµως έχει προβλήµατα… σε αντίθεση µε τους γηπεδούχους που επιστρέφει από τραυµατισµό ο Θαν. Κράγκαρης, και έτσι παίζοντας κοµπλέ, µε νίκη αγκαλιάζουν την άνοδο και τον τίτλο. Το µατς παίζει ο Γιαν. Καλογεράκος, µε τον «αέρα» της Γ’ Εθνικής! ΧΑΒΑΡΙ 3 µ.µ. Ως «τελικός» µπορεί να χαρακτηριστεί η αναµέ-

τρηση του γηπεδούχου Α.Ο. Χάβαρι µε αντίπαλο την δυνατή και φιλόδοξη για τετράδα των µπαράζ ανόδου Αναγέννηση Παλαιοχωρίου. Καθώς οι γηπεδούχοι που νοιώθουν πλέον την ανάσα… των αποκάτω, µόνο µε νίκη θα ελπίζουν σε απευθείας παραµονή που είναι και ο στόχος τους. Το µατς διευθύνει ο Γ. Κυριαζής. ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3 µ.µ. ∆υο συνεχόµενες ήττες έχει στα τελευταία µατς ο Αργοναύτης Κατακόλου, και πλέον σήµερα η νίκη µε τον Ηλειακό Βαρθολοµιού είναι «µονόδροµος», αν θέλει να ελπίζει σε απευθείας παραµονή στην Α1. Το ευχάριστο είναι ότι η οµάδα θα είναι κοµπλέ, καθώς επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια του ο Γιαν. Τσάµπρας που τόσο πολύ µέτρησε η απουσία του στο Παλαιοχώρι. Τη συνάντηση στο «λιµάνι» παίζει ο ∆ηµητρακόπουλος.

Η βαθµολογία (σε 22 αγώνες ) Αχιλλέας Νεοχωρίου 50 – 19 50 Α.Ε. Κανουλίων 53- 26 46 ------------------------------------------------------------------------------------------Αργοναύτης Κατακόλου 50 – 22 45 ΠΑΟ Κακοβάτου 43 – 29 44 Ολυµπιακός Σαβαλίων 42 –28 44 Νίκη Τραγανού 37 – 19 38 --------------------------------------------------------------------------------------------Λευκός Αστέρας Σκ/ου 33 – 25 37 Αναγέννηση Παλαιοχωρίου 37 – 26 35 Πέλοπας Πύργου 32 – 21 32 Α.Ο. Χάβαρι 42- 38 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------Πανωλενιακός 55 –54 26 Ηλειακός Βαρθολοµιού 24- 34 24 Ν. Απόλλων ∆ουνείκων 28 – 35 23 Ερµής Πλατάνου 34 –47 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------Α.Ο. Αµπελώνας 18 –88 6 Πέλοψ Πελοπίου 0-63 -9 * Ο Πέλοπας Πελοπίου δε συµµετέχει στο πρωτάθληµα * Τα ∆ουνέικα έχουν δυο µηδενισµούς και – 3 βαθµούς (διακοπέν µατς µε Παλαιοχώρι).

Οι σκόρερ 22 γκολ Σ.Στροφύλλας(Πανωλενιακός) 14 γκολ Ψυχογιός(Αχιλλέας),Ι.Ιωάννου(Σαβάλια) 13 γκολ Σιούτης(Πανωλενιακός),Κ.Παρράς(Ν.Απόλλων ∆ουν.) 12 γκολ Γ.Λαµπρόπουλος(Α.Ε.Κανουλίων),Β.Χριστοδουλόπουλοσ(Σαβάλια) 11 γκολ Μ.Νικητόπουλος(ΠΑΟΚ), Β.Τριανταφύλλης(Αργοναύτης), Μ.Καλουτάς(Αχιλλέασ) 10 γκολ Ν.Ζαφειράκης(Α.Ε.Κανουλίων) 9 γκολ Μπακίου(Νίκη Τραγανού), Παναγόπουλος ∆ιαµ.(Αχιλλέας) 8 γκολ ∆όσης(Α.Ο. Χάβαρι), 7 γκολ Λ.Μπερούκας (Α.Ο. Χάβαρι) (Α.Ο. Χάβαρι),∆. Κολοτούρος και Χ. Ζωγόπουλος (Νίκη Τραγανού), Ζ.Παναγιωτόπουλος(Λευκός Αστέρας), Νεοχ.),Αλ.Μπερέτσος(Αργοναύτης),

Β/ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ∆ΙΑΜΟΝΗ: 2 διανυκτερεύσεις στις εγκαταστάσεις του Green Camp στα Λεχαινά. 2. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ: 2 πρωινά, 5 γεύµατα , 1 σνάκ. 3. Κύπελλα και µετάλλια για τις 2 πρώτες νικήτριες οµάδες κάθε ηλικιακής κατηγορίας 4. Βράβευση καλύτερων τερµατοφυλάκων και παικτών ανά ηλικιακή κατηγορία. 5. Αναµνηστικό T – shirt διοργάνωσης. 6. Αναµνηστικό δίπλωµα διοργάνωσης. 7. Παιχνίδια – µουσικές βραδιές – διαγωνισµοί. 8. Scouting από µεγάλες ελληνικές οµάδες. 9. Προβολή όλων των ακαδηµιών στην ιστοσελίδα του allsportscamp.gr και των νικητριών οµάδων στο sportvoice.gr 10. Ραδιοφωνική προβολή των νικητών, µέσω συνέντευξης σε ραδιοφωνικούς σταθµούς πανελλήνιας και τοπικής εµβέλειας. Γ/ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1. Το τουρνουά είναι δυο ταχυτήτων: Α) Αγωνιστικό κ’ Β) Αθλητικό. Κάθε ακαδηµία πρέπει να δηλώσει την κατηγορία στην οποία επιθυµεί να λάβει µέρος κάθε οµάδα της. 2. Κάθε οµάδα θα αγωνιστεί σε τουλάχιστον 3 αγώνες και σε αγώνες κατάταξης. 3. Η ατζέντα του τουρνουά, το ακριβές πλαίσιο διεξαγωγής, οι κανονισµοί διαιτησίας και πληροφορίες σχετικά µε το τουρνουά θα αποσταλούν σε κάθε ακαδηµία πολύ πριν από την έναρξη των αγώνων.

Ο Αίας θα παίξει µε την Προοδευτική , ενώ η ∆όξα φιλοξενεί τον Ηλειακό και ο Κένταυρος τον Κεραυνό στα άλλα δύο σηµερινά παιχνίδια

Μόνο µε νίκη σήµερα επί του Ερµή Πλατάνου θα ελπίζουν σε απευθείας άνοδο οι παίκτες του ΠΑΟ Κακοβάτου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

Αποδεκατισµένος…για τη συνέχεια Του Γιάννη Μουρούτη

δοσφαιρικά δρώµενα του Νοµού µας. Παράλληλα, πρόολλά είναι τα προβληµα τραυµατισµού έχουν βλήµατα που αντικαι οι Σχοινάς και Ξένος, ενώ ο µετωπίζει ο Κύτταρης που δεν έπαιξε µε Ολυµπιακός Λαµπετίου, ενότον Αίαντα, ξεπέρασε τις ενοψει της συνέχειας του πρωταχλήσεις που είχε και θα παίξει θλήµατος και πρώτα από όλα στο µατς µε τον Ξενοφώντα. στο µατς µε τον Ξενοφώντα, Όπως αντιλαµβάνεται κανείς ο αύριο στην Κρέστενα. Μετά τεχνικός Χρήστος ∆ηµόπουτους Γαργαρώνη, Σάµπαλο, λος, έχει µεγάλο πονοκέφαλο ενόψει της συνέχειας, ενώ το Κουτσογιαννόπουλο, Ουέλιγκντον που για διάφορους λόευχάριστο είναι ότι επιστρέφει γους ολοκληρώθηκε η από τιµωρία ο ∆ηµήτρης Κασυνεργασία µε τους «ερυθρόσκούτης. Στόχος του Ολυµλευκους», ήρθε να προστεπιακού Λαµπετίου από δω και Ο ∆ηµήτρης Κασκούτης θεί και η πολύ βαριά τιµωρία επιστρέφει από τιµωρία στο πέρα, είναι να έχει την καλύτερη δυνατή συγκοµιδή, µε του Σπύρου Νούσια για το αυριανό µατς µε τον Ξενοφώντα µατς µε το Πανόπουλο. Η ευκαιρίες πλέον και σε πιο νεποινή των έξι µηνών, θεωρείαρούς παίκτες, αλλά και σε ται από τους υπεύθυνους του Λαµπετίου όσους δεν είχαν χρησιµοποιηθεί αρκετά εξοντωτική και άνευ προηγουµένου στα πο- µέχρι τώρα.

Π

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Ξεχωρίζει Ηρακλής-Ξάνθη

Μ

ετά τα όσα συνέβησαν στο «Καραϊσκάκη» και στιγµάτισαν, για µια ακόµη φορά, το πρωτάθληµα της Σούπερ Λίγκας συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο που διανύουµε µε το πρόγραµµα των αγώνων της 24ης ηµέρας. Ο Ολυµπιακός, µετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού, δεν χάνει τον φετινό τίτλο και θα παίξει στη Νέα Σµύρνη κόντρα στον Πανιώνιο για να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη οµάδα της σεζόν και να αµβλύνει τις εντυπώσεις, από τα όσα συνέβησαν την προηγούµενη αγωνιστική στον Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα υποδεχθεί στο Ολυµπιακό στάδιο τον Ατρόµητο και είναι το λογικό φαβορί για την κατάκτηση των τριών βαθµών. Πιο δύσκολο έργο θα έχει η ΑΕΚ, η οποία θα δοκιµάσει τις δυνάµεις της σε µια από τις πιο «σκληρές» έδρες του πρωταθλήµατος, στο «παγκρήτιο» στο µατς κόντρα στον Εργοτέλη.Σηµαντικό είναι και το

παιχνίδι στην Τούµπα µεταξύ του ΠΑΟΚ και της Καβάλας, ενώ η Λάρισα δεν έχει άλλα περιθώρια και θέλει µόνο τη νίκη, στο εντός έδρας µατς µε τον Αρη. Συνοπτικά το πρόγραµµα των αγώνων της 24ης ηµέρας του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της Σούπερ Λίγκα και οι τηλεοπτικές µεταδόσεις: Σήµερα 17:15 (ΕΑΚ Κέρκυρας) Κέρκυρα-Ολυµπιακός Βόλου NS4 17:15 (Καυτανζόγλειο) Ηρακλής-Ξάνθη NS2 19:30 (ΟΑΚΑ) Παναθηναϊκός-Ατρόµητος NS2 Αύριο 15:00 (∆ηµ. στάδιο Σερρών) ΠανσερραϊκόςΑστέρας Τρίπολης NS2 17:15 (Τούµπα) ΠΑΟΚ-Καβάλα NS3 17:15 (Παγκρήτιο στάδιο) Εργοτέλης-ΑΕΚ NS2 19:30 (Γηπ. Νέας Σµύρνης) Πανιώνιος-Ολυµπιακός NS1 19:30 (ΑΕΛ Αρένα) Λάρισα-Αρης NS2


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

20

ΣΠΟΡ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α2 ΕΣΚΑΗ

Ηττήθηκαν οι Ηλειακές οµάδες Του Γιάννη Μουρούτη Για την 18η αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑ-Η, Υπερίωνας Αµαλιάδας και Γ.Σ Γαστούνης, ηττήθηκαν από τις Ιτιές και τον Ήφαιστο αντίστοιχα και µάλιστα εντός έδρας Υπερίων-Ιτιές 53-55 Ήττα εκτός προγράµµατος γνώρισε ο Υπερίων, χάνοντας από τις Ιτιές µε 55-53 στο γήπεδο του. Η οµάδα της Αµαλιάδας, βρισκόταν σε όλη την διάρκεια του αγώνα πίσω στο σκορ, προσπάθησε στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ανατροπή, ωστόσο δεν πέτυχε αυτό τον στόχο Τα δεκάλεπτα: 15-20, 23-33, 36-47, 53-55 Υπερίων: Σαλβάνος 9 (3), Γοροζίδης 12 (2), Τσαρδίκος 2, Βασιλικιώτης 23, Νικολόπουλος 2, Μητρόπουλος 5, Σιαχάµης, Κίντος, Αποστολόπουλος, Μαράτος, Αρβανίτης, Μπουτζαρέλης. Ιτιές: Γασπαρινάτος 7, Στρούζας 5 (1), Σαββόπουλος 11 (2), Βαλεοντής 8 (2), Γραµµατικόπουλος 11, Μαργέλλος 13. Γαστούνη-Ήφαιστος 43-59 Ο Γ.Σ. Γαστούνης πλησίασε κοντά στην δεύτερη σερί νίκη, ωστόσο δεν άντεξε στα τελευταία λεπτά απέναντι στον Ήφαιστου Αιγίου, γνωρίζοντας την ήττα 59-43. Τα δεκάλεπτα: 8-14, 29-26, 35-39, 43-59 Γαστούνη: Ροµάνι 18, Μυλωνάκης 7, Παπαδόπουλος 10, Α. Γιαρικάνης 6 (2), ∆αλαµάρας 2, Σιντόρης, Αγραπιδάκης, ∆. Γιαρικάνης, Παπανικολάου. Ήφαιστος: Β. Παπαδόπουλος 14, Π. Παπαδόπουλος 2, Γεργεριτάκης 8, ∆ιαµαντής 17, ∆ούβος 14, Ιατρόπουλος 4, Καραµάνος, Πετρόπουλος, Γιαβρούτας, Βούλγαρης.

«Καίγονται»… Εθνικός και Α.Ε. Πηνείας! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

όνο δυο αγώνες περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β’ κατηγορίας, καθώς το κυρίως «µενού» της 22ης αγωνιστικής γίνεται αύριο(πρωί και απόγευµα). Μάλιστα και οι δυο αγώνες αφορούν τον 2ο όµιλο, µε τις δυο από τις τέσσερις οµάδες κυριολεκτικά να «καίγονται» για τη νίκη, για διαφορετικούς βέβαια λόγους! Ο µεν Εθνικός Αµπελοκάµπου για να ελπίζει ακόµα και σε απευθείας άνοδο στην Α2, η δε Α.Ε. Πηνείας, για το θαύµα της απευθείας παραµονής, καθώς θα αποµένουν ακόµα άλλες 8 αγωνιστικές.

∆ύσκολη αποστολή έχουν σήµερα στην Αγ. Μαύρα οι παίκτες του φιλόδοξου Εθνικού Αµπελοκάµπου όµως θα παλέψουν!

Αναλυτικά παίζουν : 2ος όµιλος ΑΓ. ΜΑΥΡΑ 3 µ.µ. Μετά τη νίκη της στα Λεχαινά επί της Α.Ε.Μ. η γηπεδούχος ∆όξα φαίνεται να σιγούρεψε την παραµονή της στην Β κατηγορία, και πλέον από εδώ και πέρα θα παίξει ελεύθερα. Το ίδιο θα κάνει και σήµερα απέναντι στον εκπληκτικό φέτος Εθνικό Αµπελοκάµπου, που θέλει τη νίκη για να παραµείνει στο «κόλπο» της απευθείας ανόδου, καθώς στα µπαράζ θα είναι ούτως ή άλλως! Το µατς παίζει ο Καριώρης.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 3 µ.µ. «Μονόδροµος» είναι σήµερα εδώ η νίκη για την γηπεδούχο Α.Ε. Πηνείας για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες της για απευθείας παραµονή στην κατηγορία. Παρότι ο ιστορικός Ατρόµητος Καβασίλων έχει κάπως ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη, παίζει καλά εκτός έδρας και µπορεί τη ζηµιά, οπότε οι γηπεδούχοι θα πρέπει να τα δώσουν όλα! Το µατς παίζει ο Πήττας.

Πυργέας

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τοπικό ντέρµπι στο Σώστι(Κένταυρος – Λέοντες)!

Νίκη λόγω τραυµατισµού…

Ένα µόνο µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Γ’ κατηγορίας, που ως γνωστόν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει αγώνες µόνο για τον 2ο όµιλο, καθώς ο 1ος αγωνίστηκε την περασµένη Τετάρτη. Έτσι σήµερα στις 3 µ.µ έχουµε το γειτονικό ντέρµπι στο γήπεδο Σωστίου, µεταξύ του γηπεδούχου Κένταυρου µε τους νεοσύστατους Λέοντες Αµαλιάδας, που βρίσκονται στην 3η θέση της βαθµολογίας. Το µατς παίζει ο Κ. Λάζαρης.

Τα αποτελέσµατα Σπόρτιγκ-Ληξούρι 57-65, Γαστούνη-Ήφαιστος 43-59, Υπερίων-Ιτιές 53-55, Αραχωβίτικα-Αγυιά 53-50, ΓαλήνηΠυρσός 52-53 παρ. ( 45-45 κ.α.), Παναχαϊκός-Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ 61-66, Αχαιός-Ερµής 48-47. Βαθµολογία (σε 18 αγώνες) Αγυιά 33 ___________________________________________________ Πρ.Ηλίας/ΠΑΟΚ 32 Πυρσός 32 Αραχωβίτικα 32 Ληξούρι 31 ___________________________________________________ Ιτιές 28 Υπερίων 28 Ήφαιστος 28 Γαλήνη 26 Αχαιός 25 Ερµής 22 ___________________________________________________ Σπόρτιγκ 21 Παναχαϊκός 20 Γαστούνη 19 Επόµενη αγωνιστική Ερµής- Ληξούρι, Αγυιά –Σπόρτιγκ, Ιτιές-Αραχωβίτικα, Ήφαιστος- Υπερίων, Πυρσός- Γαστούνη, Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ – Γαλήνη, Αχαιός Σαρ.- Παναχαϊκός.

Η βαθµολογία (σε 21 αγώνες) Αετός Κέντρου 46 ―――――――――――――――― 41 –21 ―――――――――― Άρης ∆ήµητρας 58 –20 46 ΑΠΟ Κουρτεσίου 50 – 25 45 Εθνικός Αµπελοκάµπου 44 ―――――――――――――――― 35 –14 ―――――――――― Αετός Αλποχωρίου 24 – 23 31 ∆όξα Αγ. Μαύρας 41 – 37 31 Μυρσιναικός 35 – 27 31 Ατρόµητος Καβασίλων 27 – 23 30 Ιονικός Λυγιάς 39 - 27 29 Εθνικός Γερακίου 28 – 34 26 Α.Ε. Μυρτουντίων 26 ―――――――――――――――― 32 – 39 ―――――――――― Άρης Ξυλοκέρας 21 – 27 23 Εθνικός Αµαλιάδας 29 – 48 20 Α.Ε. Πηνείας 18 – 35 15 Φίλιππος Ανδραβίδας 24 – 47 12 ―――――――――――――――― ―――――――――― Κένταυρος Καπελέτου 22 – 83 4

ΦΛΑΣ !

Αναβάλλεται η κλήρωση του Φίλιππου Ανδραβίδας

Το τελευταίο του µατς δίνει σήµερα ο Πυργέας αντιµετωπίζοντας τον Άρατο Κιάτου εκτός έδρας

Τ

η νίκη µε 3-0 πήρε ο Πυργέας, στην εντός έδρας αναµέτρηση µε τον ΠΑΟ Κορίνθου, σε έναν αγώνα που όµως δεν τελείωσε κανονικά, καθώς οι φιλοξενούµενοι µετά από τον τραυµατισµό ενός εκ των παικτών τους και µη έχοντας αναπληρωµατικό παίκτη, δε

µπόρεσαν να ολοκληρώσουν την αναµέτρηση. Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά, ο Πυργέας µπήκε καλά και προηγήθηκε στο πρώτο σετ µε 12-8. Σε εκείνο το σηµείο όµως έγινε η φάση όπου προήλθε ο τραυµατισµός του αθλητή της οµάδας της Κορίνθου. Οι φιλοξενούµενοι έµειναν

µε πέντε παίκτες στο παρκέ, έτσι από τη στιγµή που η οµάδα ήταν ελλιπής, ο αγώνας κατακυρώθηκε στην οµάδα του Πυργέα. Ο επόµενος και τελευταίος αγώνας του Πυργέα για φέτος είναι σήµερα Σάββατο στο Κιάτο µε τον πρωταθλητή Άρατο

Μπορεί η οµάδα του Γιάννη Ζύγουρα να µην τα πηγαίνει καθόλου καλά στο πρωτάθληµα της Β κατηγορίας και τον 2ο όµιλο, όµως είναι πρώτη σε εκδηλώσεις και λαχειοφόρους! Έτσι τρέχει… µια λαχειοφόρος που έχει ως δώρο µια βέσπα 50 κυβικών. Μάλιστα η κλήρωση ήταν να γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, όµως για τεχνικούς λόγους και προκειµένου να δοθεί πανηγυρικός χαρακτήρας στην εκδήλωση, η κλήρωση αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου. Έτσι περισσότεροι κάτοικοι της Ανδραβίδας και της ευρύτερης περιοχής, θα µπορέσουν να συµµετάσχουν σε αυτή τη λαχειοφόρο, µε την ελπίδα το «βεσπάκι»… να γίνει δικό τους. Όσο για την οµάδα θα λάβει µέρος στα µπαράζ παραµονής µε στόχο εκεί την παραµονή της στην β κατηγορία, γιατί θα είναι κρίµα σε δυο σεζόν να χάσει δυο κατηγορίες! Γ.Π.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύµβαση µε Ο.Α.Ε.Ε κ’ Ο.Π.Α∆ (∆ηµόσιο)

Γιάννα Γεωργ. Φαμέλου

Πτυχιούχος Τμ. Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Θεραπεία διαταραχών λόγου-ομιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες

Γερμανού 6 Πύργος (βʼ όροφος) τηλ.: 26210 26047 κιν.: 6973493920

Λόγος-Οµιλία-Φωνή Μαθησιακές ∆υσκολίες


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ Λογιστής µε εµπειρία στην περιοχή Πύργου για την εταιρεία LOGISTIC. Πληρ. τηλ. 6937244315.MA8825 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΟΠΕΛΕΣ να εργαστούν ως µπαργούµαν (καθηµερινή ή τριήµερη εργασία) σε club περιοχής Πύργου.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑ

για µηχανουργείο και ΜΑΣΤΟΡΑΣ αγροτικών µηχανηµάτων. Τηλ. επικοινωνίας 6937317310, Πλαστουργός Βασίλης. ΜΑΣ8800

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ & ΤΥΛΙΧΤΗΣ

µέχρι 40 ετών, στη Ζαχάρω. Πληρ. τηλ. 6932466051, κ. Σάκης. ΜΑ8941

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα). Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. Η ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α OLYMPIA GOLDEN BEACH

στην παραλία του Κάστρου Κυλλήνης αναζητεί εποχιακό προσωπικό για όλες τις ειδικότητες. Παρακαλούµε όπως υποβάλετε γραπτώς το βιογραφικό σας άµεσα στο fax: 26230 95003 ή στο e-mail: info@ogb.gr. ΜΑΣ100

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

έως 40 ετών µε γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Απαραίτητη προσκόµιση βιογραφικού και φωτογαφίας. Πληρ. τηλ. 6936119095.

ΜΑΣ7956

Τηλ. επικ. 6973841728. ΜΑ8845 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ, κάτοχος proficiency ή µε άψογη γνώση αγγλικών (π.χ. µητρική γλώσσα), για µόνιµη εργασία σε γραφείο τουρισµού στον Πύργο. Θα συνεκτιµηθούν σπουδές, επιπλέον ξένες γλώσσες, ή και εργασιακή εµπειρία σε χώρα δυτικής Ευρώπης ή Αµερική. Προσφέρονται: µόνιµη απασχόληση, αποδοχές βάσει προσόντων, πολιτισµένο περιβάλλον. Αποστολή CV στο info@achtypistours.gr, (www. achtypistours.gr). ΜΑΣ8464 --------------------------------. ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ 52 ετών από Ρωσία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων στην περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6994299761. ΜΑ8887 --------------------------------. ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων καθώς και άλλες οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6979654960. ΜΑ8897

EUROXENIA

Hotel Management & Tourism Consulting Για το ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «MESSINA MARE» (Πρώην MESSINA RESORT) στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας Το οποίο λειτουργεί υπό νέα διαχείριση της εταιρείας EUROXENIA S.A.

ZHTEITAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ

Βιογραφικά γίνονται δεκτά στο ξενοδοχείο καθηµερινά 10.00 – 15.00 ή µε φαξ στο 2761072502 ή 2241070645 ή µε email: messina.mgr@euroxenia.com ΜΑ8920

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

για τεχνική εταιρία. Αποστολή βιογραφικού στο 26210/29632. ΜΑΣ2923

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

για εργασία για µπάρα και σέρβις στην Καφετέρια AZZURRO στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6974650001. ΜΑ8885

--------------------------------. Ο∆ΗΓΟΣ, κάτοχος Π.Ε.Ι µε δίπλωµα Α’, Β’, Γ’, ∆’, Ε’ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τηλ. επικοινωνίας 6976174200. ΜΑ8899 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε γνώση ξένων γλωσσών ή µε ξένη µητρική γλώσσα και µε εµπειρία στις πωλήσεις για το τουριστικό κατάστηµα Mayaba στο Κατάκολο Πύργου. Τηλ. επικ. 6970739330, 6973454334. ΜΑ8708 --------------------------------. ΚΟΠΕΛΑ αναλαµβάνει τη φύλαξη ηλικιωµένων ή καθαρισµό σπιτιών. Πληρ. τηλ. 26220/61922, 6939690182, κος Βασιλόπουλος. ΜΑ8918 --------------------------------. 19ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ο,τιδήποτε είδους εργασία, έχει πτυχίο LOWER Αγγλικών, πολύ καλές γνώσεις Γερµανικών, Η/Υ. Εµπειρία στο µπουζούκι και στο τραγούδι, δίπλωµα οδήγησης Ι.Χ. και µοτοσυκλέτας µικρού κυβισµού. Πληρ. τηλ. 6974695847. ΜΑ8931 --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την αγωγή και φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6984853539. ΜΑ8926 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων. Πληρ. τηλ. 6975607800. ΜΑ8944 --------------------------------. Μεγάλο Ξενοδοχείο Πελοποννήσου, ζητά ΝΕΑΡΟ RECEPTIONIST προϋπόθεση, ανάλογη προϋπηρεσία, άριστα γερµανικά, αγγλικά, γαλλικά και computer, σύστηµα Protel ή παρεµφερές. Αιτήσεις – βιογραφικό, φαξ 26230/95206, ή e-mail g.papadopoulos@kyllinibeach.com. ΜΑ8957 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ απογευµατινή ή βραδινή εργασία, όχι BAR, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6987469500. --------------------------------. ΤΑ HONDOS CENTER ΠΥΡΓΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ. Πληρ. εντός καταστήµατος, ωράριο καταστηµάτων 8.15 – 14.00 και 17.00 – 21.00. Τηλ. επικοινωνίας 26210/22111-2.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ

4ου ορόφου, 55 µ², ευρύχωρο – µεγάλες βεράντες, καινούρια κατασκευή επί της ΣΠΚ 8, πλησίον Νοµαρχίας και λέσχης ΤΕΙ. Κατάλληλο και για φοιτητές, ελάχιστα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6956301747, 6976413096. ΜΑ8884

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ

στο κέντρο του Πύργου, όπισθεν ∆ικαστηρίων, καινούριας κατασκευής και για επαγγελµατικός χώρος. Πληρ. τηλ. 6944742124. ΜΑ8898

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ κοντά στη δεξαµενή Παιωνίου 38, 120 τ.µ., 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, σαλόνι και εξωτερικοί χώροι. Πληρ. τηλ. 6 9 7 4 7 5 7 2 6 6 , 26240/22722. ΜΑ8935

σε τρίτο όροφο (δύο υπνοδωµάτια – σαλόνι – κουζίνα – λουτρό), διαµπερές στον Πύργο, οδός Γερµανού 16, σε µικρή πολυκατοικία. Πληροφορίες κος Χρήστος τηλ. 6943583718, κα Γιούλα 210/9023864 και κα Ανθή 26210/25496. ΜΑ8882

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

3ου ορόφου, 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, οδός Ιφίτου 41, Χαλικιάτικα, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6947849129. ΜΑ8860

. ENOIKIAZETAI ΣΠΙΤΙ

στο Καλλίκωµο, µονοκατοικία καινούρια, ακατοίκητη, επιπλωµένο ή µη, µε κήπο ανεξάρτητο. Πληρ. τηλ. 6932749051.ΜΑ8934

από αρχιτεκτονικό µελετητικό γραφείο στην Αµαλιάδα Απαραίτητη η γνώση AutoCAD. Επιθυµητή η εµπειρία στην έκδοση οικοδ. αδειών. Κώστας Κόντος τηλ. 6972895015 Β ι ο γ ρ α φ ι κ ά : kkonto@tee.gr ΜΑ8714

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ENOIKIΑΣΕΙΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο Πανόραµα Σκαφιδιάς για όλο το χρόνο σε φοιτητές, δασκαλους, συνταξιούχους, κ.α. Τιµές προσιτές. Πληρ .τηλ. 6945992194, 26210/54725.ΜΑ4092

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65µ²

. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στην περιοχή «Ανεµόµυλος» ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα, και µε A/C, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6972226917, 26230/72160. ΜΑ8900

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ Υ Α ΡΙ

πρόσοψης, 50 τ.µ., σαλόνι – υπνοδωµάτιο- κουζίνα – λουτρό, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, έτος κατασκευής 2007, στη γωνία των οδών Γιαννιτσών και Μπεβούδα, πλησίον ΤΕΙ και ΙΚΑ. Τηλ. 6944343788, 210/6856830. ΜΑ8937

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

µε αυτόνοµη θέρµανση Γιαννιτσών 37 (έναντι ΤΕΙ) Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/30319. ΜΑ8762

σύγχρονης κατασκευής στον α’ όροφο διώροφης οικοδοµής στην οδό Καταραχίου 10, µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26261, κιν. 6944731825.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε καινούρια κεντρική πολυκατοικία ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη ή µη επιπλωµένη, ηλιόλουστη µε αυτόνοµη θέρµανση, αποτελούµενη από κρεβατοκάµαρα, χωλ, µπάνιο, κουζίνα, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά. Πληρ. τηλ. 26210/26080, κιν. 6977330432.ΜΑ8824. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, β’ ορόφου – σε γυναίκα – µε αυτόνοµη θέρµανση – A/C- χωρίς κοινόχρηστα στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974133859, 26210/34492, 34367.ΜΑ8896 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως εξοπλισµένη, αυτόνοµη θέρµανση, 1ου ορόφου, 36 τ.µ., Σκουφά 13 και Ρήγα Φεραίου, άνωθεν φαρµακείου & 3µισάρι ΙΣΟΓΕΙΟ Κιλκίς και Αχόλου. Πληρ. τηλ. 6944448046. ΜΑ8889 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούριας κατασκευής στην οδό Ολυµπίων 40, επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/69020, κιν. 6979461332. ΜΑ8873 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6939498918. ΜΑ8874 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 45 τ.µ., διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον ΤΕΙ και 6ου δηµοτικού σχολείου. Πληροφορίες τηλ. 26220/91314 ή κιν. 6974860971.ΜΑ8569. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ. στην Αµαλιάδα, επί

Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΜΑΣ309

ΜΑΣ3

TΡΙΑΡΙΑ .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ σε νεόδµητη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση επί της οδού ΣΠΚ 45. Πληρ. τηλ. 6936181514. ΜΑ8851 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ 500 µέτρα πίσω από σχολές ΟΑΕ∆ στο ισόγειο διώροφης οικίας «νεόχτιστα» ένα ΤΡΙΑΡΙ και µία ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση και κήπο. Πληρ. τηλ. 6936415586.

---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σε διώροφη οικοδοµή, διαµπερής, µε κήπο, αυτόνοµη θέρµανση, 95,00 τ.µ., που αποτελείται από δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι – καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη µικρή στην οδό Περιστερίου 5 στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/26636 και 6947005768. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 80 τ.µ., 3ου ορόφου, φρεσκοβαµµένο, κοντά στο 1ο Λύκειο, Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 2 7 8 8 4 , 6977523555.ΜΑ8895 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ 3ΑΡΙ α’ ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/27085, 26210/34824.

---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ καινούρια στο Κατσαρού µε 1,5 στρεµ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο µε 3 υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι, ηλιακός, καλοριφέρ. Πληρ. τηλ. 6984627502. ΜΑ8848 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Επτανήσου 88 Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6978542681 και 6937604919. ΜΑ8947 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ Α’ ορόφου, Εθν. Αντιστάσεως 20 στον Πύργο, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6940823817. ΜΑ8946 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές, καινούριο 100 τ.µ., 3ος όροφος – αυτόνοµη θέρµανση – ηλιακός θερµοσίφωνας – µπάνιο – WC – 2 κρεβατοκάµαρες στον Πύργο, 370,00 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937756564. ΜΑ8908 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΡΙΑ, ισόγεια σε διώροφη οικοδοµή, 100 τ.µ, έκαστο χωρίς κοινόχρηστα, µε προαύλιο χώρο, αυτόνοµη θέρµανση, Αλφειού 50. Τηλ.: 6977085246, Χρήστος. ΜΑΣ8474 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 26210/33555, 6936771104 ΜΑ8870 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12. ΜΑΣ8279 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής Γερµανού 27 Πύργος, 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3 υ/δ, 1 µπάνιο, 1 WC, αποθήκη πλήρως εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας – τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. 26210/22879, κιν. 6945267085.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

στον Αγ. Γεώργιο Πύργου µε 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο, περιφραγµένο µε κήπο, ατοµική θέρµανση και νερό. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 2 8 0 3 2 , 6949122787. ΜΑ8943

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. ΜΑΣ1025

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080

. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 70 τ.µ. σε 6 στρέµµατα στα Λαδέϊκα Σωστίου σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέµµα στο δρόµο Αµαλιάδας –Σαβαλίων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 100 τ.µ. διόροφης οικοδοµής σε καλή τοποθεσία στην Αµαλιάδα

ΜΑΣ1501

στην πλατεία Καλλίτσα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου, σύνορα µε το παραδοσιακό Τατάνη, επί της οδού Καρακανδά και Σάµου, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερο πανταχόθεν και πολλή ησυχία. Τιµή 260 ευρώ. Πληρ. τηλ. 210/2511737, 6979733114 και 6989372555.

σε καινούρια πολυκατοικία, φωτεινό µε µεγάλες βεράντες. ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, 100 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρική θέση. Άνετη κατοικία µε πολλές ανέσεις. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ8942

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

Αχόλου 6, Πύργος. Τηλ.2621037106, 6972121860.

. ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΧΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ µε πάρκινγκ, καλοριφέρ, ηλιακό, aircondition, τέντες, τέρµα Ναυαρίνου. Πληρ. τηλ. 6 9 3 2 9 1 1 6 2 1 , 6932605109.ΜΑ8458. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, 64µ², β’ ορόφου, γωνιακό, πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας όλο στην πρόσοψη, κεντρική θέρµανση, A/C, τέντες. Κατά προτίµηση φοιτητές ή ανδρόγυνο, τιµή 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/33716, ώρες 10-14.30 και 19.30 – 22.30. ΜΑΣ8733 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ Ε’ ορόφου, πλ. Νοµαρχίας µε αυτόνοµη θέρµανση, τιµή ικανοποιητική. Πληρ. τηλ. 6977516795. ΜΑ8928 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ α’ ορόφου 49 τ.µ., µε δύο βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση, σε καινούρια πολυκα-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

Το γραφείο µας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για τη φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων µε προβλήµατα υγείας. ΜΑΣ5113

---------------------------------

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

για γραµµατειακή υποστήριξη για τεχνική εταιρία. Αποστολή βιογραφικού στο 26210/29632. ΜΑ8905

. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένα µε αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/27490.ΜΑ8424. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ου ορόφου, άνετο µε µεγάλες βεράντες, επιπλωµένο, µε όλες τις ηλεκτρ. συσκευές, Παπαφλέσσα 28Α’. Πληρ. τηλ. 6972855098. ΜΑ8890 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, β’ όροφος στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6936985212.

πλησίον του Πύργου, περιοχή Ανθόπυργος µε τζάκι, καλοριφέρ, ηλιακό. Πληρ. τηλ. 6974895810.ΜΑ8907

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

Κεραµοσκεπές – σοφίτες – πατώµατα – βεράντες – ταβάνια και πέργολες. Ειδικές κατασκευές. Πληρ. κο Νταλιπαι Εντι, τηλ. 6944573320. ΜΑ8933

∆ΥΑΡΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες.

της Γορτυνίας 12, χωρίς κοινόχρηστα σε ήσυχη γειτονιά, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6936850199, κ. ∆ηµήτρης. ΜΑ8867 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 48 µ² καινούρια, Παπαφλέσσα 20, έναντι Πανεµπορικής στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑΣ8752 ---------------------------------

τοικία έναντι 6ου δηµοτικού σχολείου. Πληρ. τηλ. 6977657949. ΜΑ8936 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο, καινούρια πολυκατοικία, αυτόνοµη θέρµανση, Γορτυνίας και Παλαιολόγου. Πληρ. τηλ. κιν. 6977542782, 26210/30724. ΜΑ8830 ---------------------------------

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ΣΤΡΕΜ. αγροτεµάχιο στο Γεράκι Αµαλιάδας, άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου. ΜΑΣ766

5"6'+7-, 1$4&+8#797+#7)$:;4, 6*;µ0/$-, <=);4 1$* pellets >,µ97- pellets

!"#µ$%&' ()*µ$+*&µ,./01*$ 23#$4)*10

./01*$ µ$%+7µ"%*$ ./01*$ 7%7#?7*$10 @)*$10 &4&+8µ$+$ A"#µ$%&'@)*$1;: A7#µ;&:BC%7-

D7E#?*;- FC$%. F;#30%'.7G%*18 & Hµ9;#*18 H+$*#:$

I?:;4 D7C#?:;4 56, J=#?;-, K @)7:$ .') 26210 27802


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

22

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τεσσάρι 110 τ.µ. και-

ΣΠΙΤΙΑ

νούργιας κατασκευής µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλοτραπεζαρία, ηλιακό, 2 µπάνια, µαζί µε ισόγειο ηµιτελές κατάστηµα 110 τ.µ. στην πάροδο Υψηλάντου. Πληροφ. τηλ. 2 6 2 5 0 / 2 4 1 0 5 , 6978162676.ΜΑ8359. --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επί της Οινοµάου, πλησίον γηπέδου 54 τ.µ., κατασκευής 12 χρόνια, σαλόνι – κουζίνα, τραπεζαρία µαζί, κρεβατοκάµαρα – µπάνιο, 65.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 210/9962106 – 6944312720.ΜΑ8818 --------------------------------. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ι. & Ε. Ο.Ε. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ (οικ. άδεια 2010) ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ και ΕΝΑ ∆ΥΑΡΙ µε αποθήκη και θέση parking επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 66 στην Αµαλιάδα. Συ-

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ζητήσιµη τιµή και τρόπος πληρωµής. Τηλ. επικοινωνίας 26220/38580, 6932561701-2. ΜΑ8539 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 µ², β’ ορόφου, διαµπερές µε µεγάλες βεράντες, ∆ερβενακίων 63 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937150006.ΜΑ8791.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 66 τ.µ., διαµπερές µε αυλή 36 τ.µ. και µπάρµπεκιου, 65.000 ευρώ στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6938348153.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ελαιόδενδρα. Πληρ.τηλ.: 2105023392, κιν.6979330013. ΜΑ5254

.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΑΣ5

104 µ² µε οικόπεδο 586 µ² σε ωραία περιοχή στην Ξυλοκέρα µε 4 δωµάτια, κουζίνα, µπάνιο, αποθήκη, κεντρική θέρµανση. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/51045, 26210/54977. ΜΑ8832

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 2ου ορόφου, κατασκευής 2004, 45 τ.µ. περίπου, aircondition, θυροτηλεόραση, ενοικιασµένο 300 το µήνα, στην οδό Γιαννιτσών, όπισθεν Τ.Ε.Ι 1250 ευρώ το τ.µ. Πληρ. τηλ. 6944423796. ΜΑ8917

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη Αµαλιάδας µονοκατοικία 115µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς αγορά

Πληρ. τηλ. 6936862904. ΜΑ8875

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιο-

στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓ-

ΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΣΤΡΟΥΣΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 105 Τ.Μ.ΛΟΥΞ.ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ.ΤΙΜΗ 170.000 ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά, άρτιο και οικοδοµήσιµο (200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης.

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό Τρίφατσο (Σ.Π.Κ-ΘΕΟΤΟΚΗ-ΖΑΙΜΗ) 633τµ, Σ.∆ 1.8.!! 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.5στρ στο κάτω Σαµικό,2χλµ από θάλασσα ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε Υπόγειο 190 τ.µ. και Προαύλιο χώρο (Οικόπεδο) 1,8 στρ. καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο (∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εστιατόριο-ψησταριά 150τ.µ (30τ.µ κουζίνα), πλήρως εξοπλισµένο, µε υπαίθριο χώρο 500τ.µ, σε πλεονεκτική θέση του Κορακοχωρίου. 1.200€ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 365246936842750

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην παραλία τη Μαραθιάς 21 στρεµ. τετράγωνο τεµάχιο γης µε δύο εισόδους 800 µ. από θάλασσα και 1500 από παραθεριστικό κέντρο Κουρούτας. Πληρ. τηλ. 210/9962106, 6944312720. ΜΑ8817 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 382 τ.µ., πλησίον Λαϊκής αγοράς. Πληρ. τηλ. 26250/22174. ΜΑ8562 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ στο Λεβεντοχώρι 4.250 τ.µ. Τηλ.6945928003 ΜΑ8838. -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1140 µέτρα στη θέση Κούβελος χωρίζεται και στα δύο. Τιµή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ8927 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6 στρεµ. σε πάροδο της Αγ. Γεωργίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33043.ΜΑ8945

---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 14 στρεµµάτων στον Πύργο, ποτιστικό, επίπεδο, κατάλληλο για τριφύλλι, καλαµπόκι, κ.λ.π. Τηλ.

επικοινωνίας 6974882520.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ στη θέση ΖΑΓΟΥΡΟΥΝΙ, περιοχή Καλλικώµου προς Αλφειούσα πάνω στην άσφαλτο 12 στρεµ. µε 250 ρίζες ελιές. Πληροφ. κο Πάνο, τηλ. 26250/23127.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ (ελαιοστάσιο µε 82 ρίζες ελιές) 4 στρ. στη θέση ΖΕΡΟ περιοχή Λούβρου Ολυµπίας κοντά στον εθν. δρόµο. Πληρ. τηλ. 6944066468, 6942087073.ΜΑ8470.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 25 στρεµ.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ορεινή άνω των 50 στρεµ. στις περιοχές Μανολάδα – Βάρδα. Πληρ. τηλ. 2130/322571, 6932687400. ΜΑ8853 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75 τ.µ. ισόγειο και µε 75 τ.µ. υπόγειο, στην Μανωλοπούλου και Κοκκίνου γωνία στον Πύργο για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 6976883061.ΜΑ8639 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στον Πύργο 105 τ.µ. και 300 τ.µ., 900 ευρώ και 1600 ευρώ αντίστοιχα. Πληρ. τηλ. 6973827151. ΜΑ8872 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 90 µ² στο Χάβαρι Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6974038601.ΜΑ8909 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. επί της Κατακόλου στη θέση Συκιά. Πληρ. τηλ. 6949725782. ΜΑ8949 --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πολύ φθηνά, καινούρια, κοντά στο κέντρο για όλες τις δουλειές, 250 ευρώ το µήνα έκαστο ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε µεγάλες ευκολίες πληρωµής και καλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6936496522.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ολόκληρο ή τµηµατικά στην Κάστα προς Κατάκολο , στο ύψος Κορακοχωρίου. Τιµή λογική. Πληροφ. στο κιν. 6944303064, Παναγ. ∆ηµητρόπουλος. ΜΑ8915ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ µε ελιές 5,5 στρεµ. περίπου άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ύψωµα µε θέα και µε πρόσοψη στο δρόµο Σκαφιδιά – Λεβεντοχώρι (άσφαλτος). Πληρ. τηλ. 6974834133. ΜΑ8940

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ & ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.927 µ², εκατό µέτρα από το ελαιουργείο Ξυστρή και διακόσια µέτρα από το ΚΤΕΛ, εφάπτεται της οδού Έλληνος Στρατιώτου µε πρόσοψη 40 µέτρα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, παροχές ρεύµατος και νερού τελειώνοντας η εφαρµογή σχεδίου θα χτίζει 1.600 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6932461864.

ΜΑ8590

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ µε 40 ελιές επί του δρόµου Λαστεΐκων - Αγ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6977616176 , 6976161091 ή 210/8049164.ΜΑ8670.

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

1.100µ2 επί προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4, δίδεται και το µισό. ∆εκτή αντιπαροχή. Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑ8690

∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μεζονέτα 240τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε τρία υ/δ, δύο µπάνια, δύο καθιστιά, τζάκι (1106) Τιµή 115000€ Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000€ Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) Τιµή 40000€ Στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 80τ.µ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.µ. µε 20 ρίζες ελιές όµορφο κήπο και πανοραµική θέα (1014) Τιµή 80000€ Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000€ Στην ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 (1016) Τιµή 990000€ Στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκιαγκαζόν (1017) Τιµή ευκαιρίας Στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 2600τ.µ. µε οικία 51τ.µ. κατασκευής 2003 αποτελείται από σαλόνι-υ/δ-w/c(1018) Τιµή 80000€ Στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα (1019) Τιµή 260000€ Στην ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις (1020) Τιµή 250000€ Στον ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο (1021) Τιµή 150000€ Στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. (1022) Τιµή 40000€ Στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1024) Στην ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό (1026)Τιµή 180000€ Στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτό-

Πλήρως ανακαινισµένη κουζίνα και ψησταριά, 80 τ.µ. εσωτ. χώρος και 80 τ.µ. βεράντα, θέρµανση καλοριφέρ, δεξαµενή γκαζιού, αποθηκευτικός χώρος, parking. Υπεύθυνη: Αννα Ροζακή, τηλ. 6932321329.MA8826

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 147 µ², Ερ. Σταυρού 1 απέναντι από το ΚΤΕΛ Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/33649.ΜΑ8780

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

ΤΣΑΤΑΣ

Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή του Νοσοκοµείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής πέντε • •χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή 1250€/το τετ. Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή ανεµοµύλου δυόροφη οικοδοµή ισόγειο1ος -2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωµένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή µεµονωµένο (1000) Τιµή 250000€ ολόκληρο Στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ διαµέρισµα 75 τ.µ. στον 3ο όροφο ρετιρέ µε δύο υ/δ ,µπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιµή 90000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 (1002) Τιµή 95000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά (σοβαρή επένδυση) (1004) Τιµή συζητήσιµη Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµερίσµατα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες, γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού) (1005) Τιµή 170000€ Στο ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ τέσσερις ανεξάρτητες κατοικίες 50τ.µ. µε δύο υ/δ ,καθιστικό και κουζίνα w/c,γκαράζ κλειστό και αποθήκη ηλιακούς σε οικόπεδο 2550τ.µ. πλήρως διαµορφωµένοι κοινοχρηστοι χώροι (1006) Τιµή συζητήσιµη ∆ιαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή (1007 Τιµή 45000€ Στην ΠΑΤΡΑ και επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ τριάρι 96 τ.µ. οροφοδιαµέρισµα πλήρως ανακαινισµένο 2009 µε αιρκοντίσιον-τζάκιγρανίτες στην κουζινα µε τρία υ/δ , µπάνιο, κουζίνα,σαλόνι, δικαίωµα στο 1/3 του οικοπέδου (1009) Τιµή 110000€ Στην ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη (1010) Τιµή 45000€ ∆ιαµέρισµα 3ου ορόφου στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ ,σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαράζ (1011) Τιµή 125000€ Στον ΠΥΡΓΟ επί της ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ πολυτελή διαµερίσµατα δυάρια & τριάρια σε καινούργια πολυτελή οικοδοµή ετοιµοπαράδοτα (1012) Τιµή από 1300€/τ.µ..

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΝΝΑ» στην Κυλλήνη

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

κα Μαρίκα

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός οικισµού Αγ. Ιωάννη, θέση Παναγούλα, στρέµµατα 11.250, ολόκληρο ή τεµαχισµένο. Πληρ. τηλ. 6971564174. ΜΑ7773.

ȵɁɃȻȾȻȰȷȵɈȰȻȾɈȻɆȻɃ

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ȻɇɃȳȵȻɃɀȵɉɅɃȳȵȻɃȵɀȲȰȴɃɉ1400ɀ2 ɀȵɅȰɆȾȻɁȳȾ4000ɀ2ɅȵɆȻɌɆȰȳɀȵɁɃ ȴȻȰɀɃɆɌɏɀȵɁɃɇɍɏɆɃɇͲȾɃɀȲɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇ ȾȰɈȰȿȿȸȿɃȳȻȰȾȰȺȵɍɆȸɇȸ ȵɅȻɈȸɇȵɅ.ɃȴɃɉȿȵɍȰȻɁɏɁͲɁȵɃɍɏɆȻɃɉ Ɉȸȿ6978616683&6979261211 ΜΑ8465

τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής 120τ.µ µε Υπόγειο 120τ.µ, 05΄+ παλαιά Οικία 61τ.µ, στην Ξυλοκέρα.! ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 112τ.µ µε υπόγειο 30τ.µ σε Οικόπεδο 1500τ.µ στο Πελόπιο.,Καλαίσθητος κήπος,ήσυχη περιοχή. ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ

ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας ΜΑΣ3076

νοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά(1027)Τιµή 400000€ Στο ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο(1028) Τιµή 600000€ Στο κέντρο της ΜΥΡΤΙΑΣ µονοκατοικία 80τ.µ. σε οικόπεδο 390τ.µ. µε µηνιαίο εισόδηµα 525 (1030) Τιµή 120000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα, µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα (1031) Τιµή ευκαιρίας

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Αµπελόκαµπος αγροτεµάχιο 9,5 στρέµ. περίπου σε κεντρικό σηµείο του χωριού Τιµή 3000€/το στρεµ. Αµαλιαδα περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000€ Κτήµα 9500τ.µ. στην περιοχή ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε µεγάλη προσοψη στον επαρχιακό δρόµο, 1300µ. από την θάλασσα Τιµή συζητήσιµη Στον ΚΑΡ∆ΑΜΑ στην θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρέµ. αγροτεµάχιο µε πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια (1032) Τιµή 4000€/το στρ. Στο δρόµο ∆ΟΥΝΕΙΚΑ-ΜΥΡΤΙΑ αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη στο δρόµο (1034) Τιµή 20000€ Στη ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεµάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε τριφασικό ρεύµα –ιντερνετ-νερό δικο τους µε φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιµάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολοµιού (1035) Τιµή 45000€ έκαστο Στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ένα αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιµή 30000€ Στη ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα (1038) Τιµή 35000€ Στην περιοχή της ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση (1040) Τιµή 145000€ Λιοστάσι 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ (1042) Τιµή 25000€ Στην περιοχή ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα (1043)Τιµή 160000€ Στα ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) (1045) Tιµή 200000€ Στα ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα) ποτιστικό κατάλληλο για κάθε χρήση (1046) Τιµή 200000€ Αγροτεµάχιο 30 στρεµµάτων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο (1047) Τιµή 3000€/τοστρ. Λιοστάσι 20 στρεµµάτων στο ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ µε 240 ρίζες ελιές καρποφόρες (1049) Τιµή 35000€ Αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες (1050) Τιµή ευκαιρίας Αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1052) Τιµή συζητήσιµη Επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ (1053) Τιµή 50000€ Στην περιοχή ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ αγροτεµάχια 11&23 στρ. αντίστοιχα πάνω στον κόµβο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ προς Σώστι –Αµαλιάδας (1054) Τιµή 5000€/το στρ. Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000€/στρ.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α Στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ οικόπεδο 4560 τ.µ. κοντά σε µεγάλο ξενοδοχείο µε φανταστική θέα στο Ιόνιο (1103) Τιµή 125000€ Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 (1058) Τιµή 200000€ Στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά (1059) Τιµή 50000€ Στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης (1060) Τιµή 45000€ Οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο (1061) Τιµή 100000€ Στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας (1062) Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο 13 στρ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε φάτσα στη θάλασσα

κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις µε φανταστική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και δική του παραλία (1063) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή ΜΥΡΣΙΝΗΣ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό (1065) Τιµή 45000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης (1066) Τιµή 78000€ Στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 (1068) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα (1070) Εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου (1071) Τιµή 40000€ Οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ (1072) Τιµή 600000€ Οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ (1073) Τιµή 100000€ Στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο (1074) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (1075) Τιµή 75000€ Οικόπεδο 1450τ.µ. στην περιοχή ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης (1076 Τιµή 50000€ Οικόπεδο 850τ.µ. στην περιοχή ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α (1077) Τιµή 40000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Οικόπεδο 2450τ.µ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε οικοδοµή δύο ορόφων γιαπί 1200τ.µ. συνολικά κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση µε φανταστική θέα στο ΙΟΝΙΟ (1104) Tιµή συζητήσιµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο επι της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ οικόπεδο περίπου τεσσάρων στρεµ. κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί 130τ.µ. γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ στην πλατεία Καλίτσα Τιµή 140000€ ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία(1078) Τιµή 55000€ Στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ µαγαζί77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο (1079) Τιµή 95000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ-40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα (1080) Τιµή 70000€/έκαστο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών (1081) Τιµή 600000€ όλα µαζί Οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. στην ΒΑΡ∆Α σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (1082) Τιµή 400000€ **** ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφου σε καινούργια οικοδοµή επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1083) ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας (1084) Τιµή 80000€ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση (1085) Τιµή 1400€/το τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρέσταραν –πιτσαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο (1086) Τιµή 100000€ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπαντοπωλείο σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε εξασφαλισµένη πελατεία χαµηλό ενοίκιο λόγω αναχώρησης (1099) Τιµή 45000€ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο της πόλης επί της Ρήγα Φερραίου στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α για επαγγέλµατική χρήση (µάντρα αυτοκινήτων κ.λ.π.) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο γραφείο 40 τ.µ. µε 10τ.µ. παταρι σε κεντρικο σηµείο πολύ κοντά στον πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ επιπλωµένες σε κεντρικό δρόµο πολύ κοντα στα ΤΕΙ (1087) ΤΑΣΣΑΡΙ διπλοκατοικία 1ου ορόφου µε τρία υ/δ , µπάνιο περιµετρικές και µεγάλες βεράντες στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή σκατσαγριλιάς Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1089) ∆ΥΑΡΙ σε καινούργια οικοδοµή µε 1 υ/δ, µπάνιο, καθιστικό αυτόνοµη θέρµανση σε κεντρικό δρόµο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ(1091) ΤΕΣΣΑΡΙ διπλοκατοικίας 2ου ορόφου µε 3 υ/δ , δύο µπάνια ,µεγάλες περιµετρικές βεράντες στην περιοχή Καλίτσα ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1102) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130τ.µ. µε 3 υ/δ , 2 µπάνια ,µεγάλο καθιστικό και περιµετρικές βεράντες στην περιοχη ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1101) Πολυτελή γραφεία 1ου & 2ου ορόφου σε κεντρικότατο σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 40τ.µ. &35 τ.µ. (1102) Ισόγειο οίκηµα 80τ.µ. µε πρόσοψη στην πλατεία ∆ηµαρχείου ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση (φροντιστήρια, ιατρεία κ.λ.π.)


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

23

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

∆ΙΑΦΟΡΑ . ∆ΑΝΕΙΑ σε δ. υπαλλήλους – συνταξιούχους ΙΚΑ – υπερχρεωµένους ιδιώτες, ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών αύξηση πιστωτικού ορίου σε πιστωτικές κάρτες. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, τηλ. 2310554514, 6972886998, fax: 2310554517. website: www.money cahgram.gr. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΑ2217. --------------------------. 101% ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη σας µε το κλειδί στο χέρι. >> Νέα στεγαστικά δάνειαµε συνδυασµό φωτοβολταϊκών µε δόση 120 ευρώ το µήνα!. » Σοβαρή ενηµέρωση για φωτοβολταϊκά σε χωράφια, οικόπεδα και επαγγ. στέγες. Η ∆ΕΗ ακριβαίνει. Η κρίση µεγαλώνει. Ξεχάστε τους λογ/σµούς ∆ΕΗ για 25 χρόνια και απολαύστε επί πλέον εισόδηµα στην τσέπη σας!... Ακόµη, τακτοποίηση δεδοµένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Επικοινωνήστε µαζί µας και κερδίστε. Χρηµ/τικές ∆ιαµεσολαβήσεις «Παπαθεοδώρου», Παντανάσσης 64 (2ος) Πάτρα. Τηλ/φαξ. 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ8537 ------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ ΡΟ∆ΙΑΣ για εντατική καλλιέργεια. Πληρ. τηλ. 6945171135. ΜΑ8803 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 2,60Χ2,70 (3 κοµµάτια) & πλυντήριο ARISTON MARGARITA 5kg, σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937139558. ΜΑ8799 ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΝΝΟ ΑYA, σε πολύ καλή τιµή, ελαφρώς µεταχειρισµένο και µία καραµπίνα maveric (επαναληπτική) MAGNUM µε δύο κάννες λόγω διακοπής του κυνηγίου. Πληρ. τηλ. 6993980971. ----------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ & ΜΕΛΙ από παραγωγό. Πληρ .τηλ. 6942842148. ΜΑ8806 ----------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στεγνωτήριο ρούχων και σιδερωτήριο σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6976444945. ΜΑ8880 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΟ συγκρότηµα που αποτελείται από µια θεριζοαλωνιστική µηχανή µάρκας CLAAS-96 και δύο φορτηγά (το ένα µε σιλό), τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση: Οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται: Παναγιώτης Χρι-

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ

συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουζίνα µε έξι εστίες, διπλή και µονή γούρνα, πλυντήριο πιάτων, ποτηριέρα, πάγκος ψυγείου, ερµάριο σκευών, µπεν µαρί, βιτρίνα γουρνοπούλας, και διάφορα µικροπράγµατα. Πληρ. τηλ. 6978067789. ΜΑ8833

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ καινούριο, YAMAHA µε τη βάση του, Γιαπωνέζικο γνήσιο. Πληρ. τηλ. 6972886975, κος Μανώλης.ΜΑ8921

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 90 ΤΕΜΑΧΙΑ σωλήνες 2,5 ιντζών µε 2 µπεκ και όλες οι γωνίες και τα ταφ. Πληρ. τηλ. 6977980213. ΜΑ8916

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

στοδουλόπουλος, τηλέφωνο 6937091230. ΜΑ8877 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝΟΣ από βρώµη προς 4,5 ευρώ η µπάλα. Πληρ. τηλ. 6977234722. ΜΑ8903 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΕΧΤΙΚΟ 24 θέσεων µάρκας Fullwood µε 24αρα παγίδα Αγγλικής προέλευσης. Πληρ. τηλ. 26220/61701, 6976131347 ΜΑ8904 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΑ ελίτικα. Πληρ. τηλ. 26210/35411. ΜΑ8911 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ 120 ευρώ ο τόνος. Πληρ. τηλ. 6971824500. ΜΑ8913 --------------. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Ψυγείο κόκα κόλα, ψυγείο πάγκος, ψυγείο τοστ, φούσκα 2,50, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 2,40, 3,50, 4,00 λάντζα πενταπλή, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, κοτοπουλιέρα, πλατό – γύρος, ψησταριά διπλή – µονή – ποτηριέρα, φούρνος γκαζ – ηλεκτρικός – παγωµηχανή – µηχανή κύµα – φριτέζα διπλή, ψησταριά γκαζ – τυροπητιέρα, bel mari νερού, καρέκλες, τραπέζια, σκαµπό, οµπρέλες 4 µέτρα, µηχανή καφέ. Πληρ. τηλ. 6948004643. ΜΑ8646 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ καλαµποκιού, γαλλική. Πληρ. τηλ. 6974917860. ΜΑ8912 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝΟΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙ. Πληρ. τηλ. 6983404037. ΜΑ8925 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΥΣΤΗΡΑΣ καινούριος. Πληρ. τηλ. 26210/29438, 6937235423. ΜΑ8829 -----------------. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΡΑΚΤΕΡ, δενδροκοµικό από 50 έως 75 ίππους. Πληρ. τηλ. 6986304492. ΜΑ8902 --------------. Νέα στεγαστικά δάνεια για απόκτηση υπερσύγχρονου βιοκλιµατικού σπιτιού (φωτοβολταϊκή στέγη κ.λ.π.) σε σχεδιασµό του γούστου σας. Μηνιαία δόση 0 (µηδέν) µέχρι 80 τ.µ. σπίτι και πολύ µικρή για µεγαλύτερο. Ανέξοδη διαβίωση και πληρωµένη η ∆ΕΗ για 25 χρόνια! Χρηµατοδότηση 100%. Πλήρης ενηµέρωση για αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας (άδεια, ανέγερση, επισκευή, αγορά κ.λ.π.) «Up8» Τραπεζικές Μεσολαβήσεις Παπαθεοδώρου, Παντανάσσης 64 (2ος), Πάτρα, τηλ/φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ8956 --------------. Ρυθµίσεις SOS για καθυστερηµένους ή υπερχρεωµένους τραπεζικούς λογαριασµούς. Σοβαρή τραπεζική διαµεσολάβηση για θετικά αποτελέσµατα. ΑΚΟΜΗ, α) άµεση τακτοποίηση δυσµενών και αποκατάσταση εικόνας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ µε τη φροντίδα ειδικού συνεργάτη στην Αθήνα, β) διαµεσολάβηση για παροχή νέων πιστώσεων στις τράπεζες. «Up8» Τραπεζικές Μεσολαβήσεις Παπαθεοδώρου, Παντανάσσης 64 (2ος), Πάτρα, τηλ/φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ8956 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝΟΣ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΣΙΟΣ ΨΙΛΟΣ 3 ευρώ η µπάλα. Πληρ. τηλ. 26230/35012. ΜΑ8953 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΡΤΟ∆ΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ µάρκας NEW HOLLAND σε αρίστη κατάσταση και τιµή ευκαιρίας. Πληρ .τηλ. 6939069057.

ΖΩ Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ SETTER, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό ξεκινηµένα σε ορτύκι και µπεκάτσα, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977980262. ΜΑΣ5980 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΙΑΡΙ ΓΕΡΜΑΝΟΧΙΩΤΙΚΟ χρονιάρικο,, αρνιά µικρά, φασιανοί και γαλόπουλα, όλα για αναπαραγωγή, περιοχή Πύργος. Πληρ. τηλ. 6978543604. ΜΑ8729 --------------.. ΤΖΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 πρόβατα µε τα αρνιά τους. Πληρ. τηλ. 26210/51774. ΜΑ8914 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 ΑΡΝΑ∆ΕΣ µεγάλες 2 µηνών από µάνα Χιώτισσα και κριάρι Γαλλικό. Πληρ. τηλ. 6981442784.ΜΑ8932 -------------.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ «ΓΚΕΚΑΣ» καθαρόαιµο 9 µηνών. Πληρ. τηλ. 6944519699. ΜΑ8952 -------------. ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΑΚΙ µίνι πίξερ µαύρο στην περιοχή Μαντζάκουρα. Υπάρχει συναισθηµατικό δέσιµο µε παιδάκι. Πληρ. τηλ. 6932287458. ΜΑ8950

. ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ µεγαλόσωµος, χρώµατος µπεζ – άσπρο στην περιοχή Λαµπέτι, ακούει στο όνοµα Μάκος. Πληρ. τηλ. 6973307504.ΜΑ8939

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑ 3 µέτρα και ΨΑΛΙ∆Ι 2 µέτρα. Πληρ. τηλ. 6972313693. ΜΑ8784

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΡΝΕΤΕ εντός 5’ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ.

Κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τηλ. 6988888850 – 6980254057. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. ΜΑ709

. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ 1000- 100.000 Ε ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 36 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΗΛ. 6940793935 – 6938711189 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ705

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΠΑΛΟΥΚΙ, ΚΟΥΡΟΥΤΑ, ΑΡΚΟΥ∆Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α & ΕΠΙ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ε.Ο. 15 στρ µεγάλη πρόσοψη επί εθνικής κοντά στο Ιόνιο Hotel και έναντι σούπερ µάρκετ (1574) Ε.Ο. 30στρ επί Εθνικής δίπλα στην είσοδο του Πύργου προς Ολύµπια. ΕΥΚΑΙΡΙΑ .Τιµή από 70.000/στρ προς 55.000/στρ Ε.Ο. 13,5στρ ολόκληρο ή χωρισµένο σε 6 & 7,5 αντίστοιχα κοντά στα 2 µεγαλύτερα σούπερ µάρκετ του Πύργου. Ε.Ο. 35στρ. επί εθνικής στην 1η έξοδο από Oλυµπία οδό για Πύργο τιµή 32.000/στρ. (2551). Ε.Ο. ΓΩΝΙΑΚΟ 18,5 στρ. µε µεγάλη πρόσοψη . Επικλινές µε ωραία θέα. ∆ίπλα στην Κεραµ. Παναγιωτόπουλου) 16.500Ε/στρ.(1536). Ε.Ο. Πύργου Ολυµπίας 3500µ2 µε µεγάλη πρόσοψη γωνιακό.∆όµηση 1200µ2. (2530). ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ε.Ο. 12στρ & 35στρ χωριστά κι ενωµένα στην Ε.Ο. προς 30,000/στρ (1515) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Οικόπεδο 5600τµ.Με πρόσοψη στον δρόµο προς Αµαλιάδα. Κοντά σε super-market. Τιµή 285,000 (1510) ΣΑΒΑΛΙΑ 22στρ 200µ από Ε.Ο. µε πρόσοψη επί του παραλιακού δρόµου απέναντι από το γήπεδο 130.000Ε ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 28στρ επί ασφάλτου έξοδο προς Εθνική 6.000/στρ (1564)

ΚΟΥΡΟΥΤΑ 8 οικόπεδα των 400µ2, 150µ απόσταση από την παραλία, κοντά στο κάµπινγκ, εντός οικισµού, οικοδοµεί έκαστο 100µ2. Τιµή 65.000 (1680) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Οικόπεδο 1220τµ µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο. Οικοδοµεί 200τµ. Τιµή 90.000Ε (1677)

65.000Ε(1684) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΜΑΡΜΑΡΑ Αγροτεµάχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4594τµ Τιµή 40.000Ε(1685) ΠΥΡΓΟΣ επί της Αγ. Μαρίνης οικόπεδο 1870µ2 εντός οικισµού πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο άρτιο κι οικοδοµήσιµο. Τιµή 160.000 (2668) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Έκταση 13στρ αποτελείται από λιοστάσι 8.800στρ µε τιµή 8.000/στρ και 4.200στρ τα οποία είναι εντός οικισµού µε τιµή 80.000Ε πωλούνται και µαζί 110.000Ε. (1628) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ λιοστάσι 5.048µ2 µε τα 1.343µ2 εντός οικισµού, µεγάλη πρόσοψη στη κεντρική οδό. (Επί εξόδου Ολυµπίας Οδού) Τιµή 80.000 (2665) ΚΟΛΙΡΙ οικόπεδο 3.180µ2 µε δυνατότητα τεµαχισµού 75.000 ευρώ.(2517) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ οικόπεδο 4.911µ2 µε υπέροχη θέα, θέση Κούνενα Τιµή 50.000 (2610) ΜΥΡΤΙΑ προς Καλακέικα οικόπεδο 4στρ µε πρόσοψη στον κεντρικό 55µ (2602) ΠΡΑΣΙΝΟ οικόπεδο 862µ2 στο τέρµα του χωριού άρτιο, µε πρόσοψη στην κεντρική οδό 25.000Ε (2662) ΓΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ οικόπεδο 7.500µ2 µε υπέροχη πανοραµική θέα στο Κατάκολο στην κορυφή του Λόφου Τιµή 200.000 (2659) ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ οικόπεδο 4.330µ2 µε τα 3.500 εντός οικισµού δυνατότητα τεµαχίσµατος Τιµή 130.000Ε (2666) ΠΛΑΤΑΝΟΣ οικόπεδο επί της Ε.Ο. Πύργου Τρίπολης 10στρ µε θέα (2655) ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 6.000µ, ανατολικά του κέντρου διασκεδάσεως ∆ΕΜΙΡΗ. 49.000E(1648) ΠΥΡΓΟΣ επί της Κατακόλου οικόπεδο 4.500µ2 µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό, τιµή 150.000 (2670)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οινοµάου & Παπαγιαννοπούλου γωνία, Οροφοδιαµερίσµατα, δυάρια, γκαρσονιέρες σε οικοδοµή υπό ανέγερση. Υψηλής ποιότητας κατασκευής, έµφαση στην αρχιτεκτονική, σε λογικές τιµές. (1246) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο κατάστηµα 119τµ, µε υπόγειο 31 τµ, γωνιακό, εντός οικοπέδου 133τµ. Με προοπτική διαµόρφωσης χώρου, επί της οδού Πύρρωνος. Αρχική τιµή 130.000.(1200) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ, µε προδιαγραφές για πατάρι, και υπόγειο 150τµ, µε ράµπα για το γκαράζ, µισθωµένο 650Ε. Κοντά στο κέντρο. Αρχική τιµή 270.000Ε. (1178) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατάστηµα 25,50τµ µε υπόγειο 74τµ, µισθωµένο. Τιµή 90.000Ε (1241) ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 44µ2, πλησίον κεντρικής πλατείας, για κάθε χρήση Τιµή 35.000 (2267) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ κατάστηµα 76µ2, γωνιακό, κεντρικότατο, µε µεγάλες βιτρίνες, υπόγειο 76µ2, κατάλληλο για κάθε χρήση. ∆ιατίθεται και για ενοικίαση. (2226) ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 53µ2 στο κέντρο νεόδµητο για κάθε χρήση Τιµή 70.000 (2243) ΠΥΡΓΟΣ κατάστηµα 80µ2 µε χώρο πάρκιγκ, υπόγειο, γωνιακό, προβολής, νεόδµητο επί της Ρ.φεραίου-Κατακόλου. (2192) ΠΕΛΟΠΙΟ επαγγελµατικό κτίριο 371µ2 σε οικόπεδο 1492µ2 µε υπόλοιπο δόµησης κατάλληλο για κάθε χρήση Τιµή 300.000 (2257)

ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 50.000 (2681) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ 25στρ λιοστάσι µε πρόσοψη 60µ επί του δρόµου προς Μυρτιά, µε 430 ρίζες ελιές, γεώτρηση.(1568) ΣΜΙΛΑ λιοστάσι 2.500µ2 σε τιµή ευκαιρίας Τιµή 5.000 (2664) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ λιοστάσι 5 στρ τα 2 στρ εντός οικισµού, άρτιο και οικοδοµήσιµο τα 3 στρ έχουν 100 ρίζες ελιές τιµή 60.000Ε (1639) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ 25στρ αγροτεµάχιο µε 210µ πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο. Κοντά στη θάλασσα δίπλα στο γήπεδο 7.000/στρ(1590) ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ λιοστάσι 23στρ παραγωγικό τιµή 60.000Ε (2640) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 25.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΠΛΑΤΑΝΟΣ λιοστάσι µε πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο 12στρ. (2655) ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες, διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, επαγγελµατικοί χώροι

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.500 ευρώ/στρ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Λιοστάσι 6.000τµ στην θέση Μαρατέικα άρτιο και (2561) οικοδοµήσιµο, βρίσκεται ανάµεσα σε όµορφες οικίες, επί ΒΥΤΙΝΕΙΚΑ 30στρ. ποτιστικά πλησίον κεντρικού δρόµου ασφαλτοστρωµένου δρόµου προς Τσαφλέικα. Τιµή 3000Ε/στρ.(2501). 145.000ε(1706) ΚΑΤΑΡΑΧΙ Πύργου 25στρ. σε καλή θέση εντός αναδασµού ΣΑΒΑΛΙΑ ∆ύο Οικόπεδα των 1000τµ, εντός οικισµού, 115.000Ε (2581) άρτια και οικοδοµήσιµα, µε µεγάλη πρόσοψη ∆ΟΥΝΕΙΚΑ 12,5στρ. περιβόλι µε πορτοκαλιές κι στον Επαρχιακό δρόµο προς Αµαλιάδα. Οιελιές, ρεύµα, γεώτρηση, 7.200/στρ.(1571). ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ κοδοµεί 400τµ έκαστος. Τιµή 35.000Ε ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και (1705) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 450µ από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΜΑΡΑΘΙΑ Οικόπεδα στην Μαραθιά, ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 28στρ. τα 8 εντός οικισµού 4500τµ και 4300τµ, κοντά σε βίλλες άρτια 3.500Ε/στρ. ∆ίπλα στο σχολείο(1563). ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ και οικοδοµήσιµα. Τιµή 75.000Ε και

ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό ∆ιώροφο οίκηµα που αποτελείται από ισόγειο κατ/µα µε πατάρι και αποθήκη 184τµ. ∆ιαµέρισµα στον όροφο 95 τµ µε αποθήκη 13τµ, συν αέρα για ανέγερση 2ου και 3ου ορόφου. Αρχική τιµή 280.000Ε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΣ µεζεδοπωλείο εστιατόριο σε κεντρικό δρόµο της πόλης εν λειτουργία µε πατάρι και φουλ εξοπλισµό. ΣΤΡΕΦΙ εστιατόριο πλήρες εξοπλισµένο σε λειτουργία µε 400 καθίσµατα (δυνατότητα περισσοτέρων), σε τέλειο περιβάλλον ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α1 ΖΩΝΗ, ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΓΛΥΦΑ Οικόπεδα 9.250 τ.µ και 8.066 τ.µ µολις 300 µ απο θάλασσα αµφιθεατρικά. Τιµή 17.000/στρ. ΓΛΥΦΑ Οικόπεδο 10 στρ. χωρίζεται και στα δυο. Τιµή 20.000/στρ. ΓΛΥΦΑ Οικόπεδο 5στρ. Πάνω απο το κύµα. Τιµή 40.000/στρ. ΑΓ. ΗΛΙΑΣ Οικόπεδο 6800τµ, 350µ από θάλασσα, κοντά σε οικίες. Τιµή αρχική 160.000Ε (1712) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 6 στρ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κατοικηµένη περιοχή. Τιµή 120.000Ε (1664). ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 6 στρ, µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο, γωνιακό, περιβάλλεται από οικίες. Τιµή 120.000Ε (1681) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 7,635µ2 κοντά στον παραλιακό Κουρούτας – Παλούκι κατάλληλο για κατοικίες, θέα θάλασσα. Τιµή 210.000Ε (1659) ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 25 στρ, (τεµαχισµός εφικτός ), εφάπτεται µε τον παραλιακό δρόµο, κοντά στη θάλασσα και στο δάσος. Τιµή 10.000Ε/στρ (1682) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 8590τµ, µε 75µ πρόσοψη ,σε απόσταση 350µ από θάλασσα (1652) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη Τιµή 50.000€(2588) ΚΑΤΑΚΟΛΟ οικόπεδο 4.500µ2 κοντά στη θάλασσα, Κάστα, δίπλα σε βίλλες 90.000€ (2656) ΑΡΚΟΥ∆Ι οικόπεδο 265µ2 δίπλα στο κέντρο, δόµηση 240µ2, 82.000Ε (1560) ΣΑΒΑΛΙΑ παραθαλάσσιο οικόπεδο 6.773 στρ κοντά στην παραλία τιµή 60.000Ε (1610) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 2 στρ άρτιο, οικοδοµήσιµο (οικοδοµεί 100µ2) 150µ από θάλασσα. Επί ασφάλτου κοντά στο εστιατόριο ΖΟΡΜΠΆ.(1608) ΠΑΛΟΥΚΙ 2 Αγροτεµάχια 16.500στρ και 8.500 (µε αποθήκη 40µ2 και οικία 80µ2 µε περιβόλι µε εσπεριδοειδή νερό αρτεσιανό) σε προνοµιακό σηµείο επί δρόµου από Ε.Ο. προς Λιµάνι αριστερά, κοντά στην εθνική, κατάλληλο για επαγγελµατική ή και άλλη χρήση (1597) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ οικόπεδο 500µ2 εντός σχεδίου επικλινές Τιµή 75.000€ (2643) ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο επί της Κατακόλου δίπλα στο hotel Οδυσσέας 62.000Ε (2512) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 25 στρεµµάτων 600µ από τη θάλασσα (2661) ΚΥΛΛΗΝΗ Οικόπεδο 6 στρ µε αναψυκτήριο εστιατόριο, δίπλα στο κύµα µε θέα το λιµάνι Κυλλήνης, µε µεγάλη πρόσοψη επί της Παραλίας, και επαρχιακού δρόµου. Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση, και κατάλληλο για κατοικίες.. Ζώνη Α1 τουριστική. Τιµή 225.000Ε (1562)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ……… ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Η Ι. ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ REAL ESTATE ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΥΡΓΟΣ Οικόπεδο 650τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σε πάροδο της οδού Ολυµπίων. Τιµή 52.000ε (1691) ΚΑΒΑΣΙΛΑ Οικόπεδο 868τµ, γωνιακό, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Εντός οικισµού. Τιµή 16.250ε (1689) ΤΡΑΓΑΝΟ Οικόπεδα 181τµ και 200τµ µε παλιό οίκηµα. Εντός σχεδίου. Τιµή 6.200ε (1697) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αγροτεµάχιο 4.090τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, επί του δρόµου προς Καρδιακαύτι. Τιµή 8.500ε ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο στην περιοχή Κόκκαλα 6255τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες. Τιµή 9500ε (1693) ΤΡΑΓΑΝΟ Αγροτεµάχιο µε Οπωροφόρα δέντρα στην περιοχή Νησιά, 7475τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες, πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο. Τιµή 12.000ε (1694) ΚΑΨΑΛΑ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΟΥ Αγροτεµάχιο 10569τµ ιδανικό για καλλιέργειες. Τιµή 7.500ε (1696) ΟΙΝΟΗ Αγροτεµάχιο 11252τµ στην περιοχή Βαλτοποτάµι Τιµή 6000ε (1699) ΜΥΡΣΙΝΗ Αποθήκη 112τµ εντός οικοπέδου 134τµ. Τιµή 15.000ε (1259) ΟΙΚΙΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Μονοκατοικία 150τµ, ηµιτελής (στο στάδιο των επιχρισµάτων) εντός οικισµού, µε πρόσοψη στον δρόµο προς Λεχαινά. Τιµή 78.000ε (1260) ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιώροφη οικία, 240τµ που αποτελείται από ισόγειο 81τµ και όροφο 135τµ εντός οικοπέδου 540τµ, σε καλή κατάσταση, εντός οικισµού. Τιµή 80.000ε (1261) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 40.000ε (1263)

ΜΑΣ712

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΙΕΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΕΣ & ΚΟΛΙΡΕΪΚΕΣ 2 ετών, κεντρωµένες σε αγριλίδι, τιµή 3 ευρώ. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑΣ5114

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ έτοιµα σχισµένα για τζάκι ή σόµπα σε χαµηλές τιµές. Επίσης ανοίγουµε ξύλα µε σχιστήρια. Πληρ. τηλ. 6947355360, 6993149414. ΜΑ8859

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ

βιτρίνα 2,5 µ., κατάλληλα για παντοπωλεία – κρεοπωλεία, καταψύκτης, ψυγείο φέτας 1Χ1 µ., ηλεκτρονική ζυγαριά, κ.α. όλα σε πολυ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6972115475. ΜΑ8768

. ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ; ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, MARFIN, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ 24-36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τηλ. επικ. 6980230983. ΜΑ2880

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Κοκκίνου 115 τ.µ. 86 χιλ. ευρώ 2) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 3) 112 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) όροφος 168 τ.µ. στην οδό Αυγερινού (αποτελείται από δύο διαµερίσµατα 55 τ.µ. και ένα γραφείο 58 τ.µ.) ολόκληρος ή ανά διαµέρισµα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθοπύργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. και οικόπεδο 4 στρ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α(ΑΥΓΕΙΟ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 48000τ.µ. Τιµη 4.000 / στερµ ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ.επι του δροµου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ µε ελιες και µε µικρο οικισκο τιµη 70.000 διαπρ/σιµη - ΚΩ∆:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16000τ.µ. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-866] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β- 886] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6800τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµηΚΩ∆:[Β-815] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ.µε 200 ελιές και δυνατότητα διχοτόµισης Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-854] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 42.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή 125.000 ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.µ µε µικρό οικίσκο και περιφραγµένο. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-742] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ. Τιµη 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-868] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1550τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-847 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5500τ.µ. Τιµή 14.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-870] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. - 2ου ορόφου καινούργιο µε µεγάλες βεράντες µε αυτονοµία ηλιακό παρκινγκ κλ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 150.000 <∆ιαπραγµατευσιµη> ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ 2ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 68.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-878] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 48τ.µ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, 85.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49τ.µ. - 1ος όροφος µε πάρκινγκ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 52.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-881] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.µ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 46τ.µ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, Τιµη 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - Τιµή 1700 /τµ - ΚΩ∆:[Β834]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα

ανακαινισµένο 3ου ορόφου, Τιµή 120.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµπερές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ – a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 105.000 euro ΚΩ∆:[Β-545] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφου ρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β-713 ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 6500τ.µ. µε 130 ριζες ελιες Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-843] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3750τ.µ. Τιµη 5.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-845] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1452τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-846] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.µ. µε 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 3.000 / στρµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-672] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.µ. µε 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 6.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 10.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-673] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές Τιµή 3.000 / στρµ ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-800] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.µ. εντός του εµπορικού κέντρου της Αµαλιάδας. Προτεινόµενη τιµή 120.000 ευρώ - ΚΩ∆:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 40τ.µ. µε δυνατότητα για πατάρι Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-814] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.µ.µε πρόσοψη σε δυο δρόµους - Τιµή 7000euro/τ.µ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.µ. κεντρικότατο οίκιµα κοντά στο δηµαρχείο, µε κατάστηµα 40 τ.µ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.µ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩ∆: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 - ΚΩ∆:[Β433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 300τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Ολυµπίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(café – bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένο σύγχρονο µε έτοιµη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 18.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΩ∆:[Β-568] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 45.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ κεντρικο Τιµη 26.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-753] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κεντρικό καφενείο µεγάλο επώνυµο σύγχρονο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του γραφείου µας ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΓ. ΑΝΝΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 104τ.µ. στις εργατικές κατοικίες. τιµή : 80.000 ∆ ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-448] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισόγειο µε αυτονοµία, Τζάκι σύγχρονο µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισµικό Τιµή 220.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 170τ.µ. µε υπογειο 75 τµ σε οικοπεδο 500 τµ - Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-872] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 360.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε αυτονοµία, Τζάκι µε πολλά δένδρα , φως και νερό Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-807] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλοριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 390.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B-122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 66τ.µ.σε οικόπεδο 3750 τµ µε ρεύµα και ι νερό 100.000 - ΚΩ∆:[Β-755] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-602] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.µ. σε οικόπεδο 5,5 στρµ , τριφασικό ρεύµα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιµο για κατοίκιση µε Τζάκι, αποθήκη 50 τµ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 350.000 ∆ιαπραγµατεύσιµη - ΚΩ∆:[Β-789] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κατασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γεώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-530] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-374] ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. 6∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.5ΜΠΑΝ. Τιµή 370.000 - ΚΩ∆:[Β-833]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ. Τιµή 95.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-880] ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.µ. σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.550τµ µε 350 δένδρα µε πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιµή 330.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β-832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-729]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 696τ.µ. Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-831] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 534τ.µ. Τιµή 35.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-853] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1023τ.µ. Τιµή 250.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-809] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20στρµ. Κατάλληλο για κάθε χρήση Τιµή 30.000 / στρµ<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-687] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 300.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-584]

ΜΑΣ388


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

24

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καλλυντικών & Ειδών Κοµµωτηρίου στο κέντρο της Αµαλιάδας µε µακροχρόνια παράδοση και σταθερή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6980659900.ΜΑ8601. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σηµείο, τιµή 28.000 ευρώ, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6931595189. ΜΑ8819 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30µ² στο κέντρο της Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6976697887. ΜΑ8866 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Καλαβρύτων 24, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ, κοντά στα ∆ικαστήρια. Πληρ. τηλ. 6972309481. ΜΑ8868 ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Καφεκοπτείο) ή ο εξοπλισµός της στο κέντρο του Πύργου. Τιµή 7.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945925296. ΜΑ8938

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΑΝ ΕΙΣΑΙ ή ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ή ΜΟΝΗ και επιθυµείς µία ωραία σχέση ή µια σχέση γάµου µπορεί να γίνει άµεσα. Σοβαρότης. Απόλυτη εχεµύθεια πανελλαδικά.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – CAFE στον πεζόδροµο 28ης Οκτωβρίου µε όλο τον εξοπλισµό της. Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος άριστα διακοσµηµένος. Τιµή συζητήσιµη. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις, τηλ. επικοινωνίας 6948050145. ΜΑ8883 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» στην Κατακόλου άδεια µεταβιβάσιµη, αίθουσα 300 ατόµων, έτοιµη προς λειτουργία, σε πολύ χαµηλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979429083 ΜΑ8954 --------------------------------. 1) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ µε υπόγειο και πατάρι, τιµή ευκαιρίας 50% µετρητά, υπόλοιπο σε 40 µήνες δόσεις. 2) ΜΑΡΑΘΙΑ, καταπληκτικό κτήµα τετράγωνο περιφραγµένο 1.500 µ², γεώτρηση, δένδρα, είσοδος έτοιµη 50% µετρητά, υπόλοιπο σε 36 µήνες δόσεις. 3) ΑΜΑΛΙΑ∆Α, καινούριο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 2ου ορόφου, λουξ γωνιακό 63µ², 50% µετρητοίς, υπολ. 40 µήνες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6936496522.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τ.µ. ΜΑΓΑΖΙ

απέναντι από το θέατρο «Απόλλων». Πληρ. τηλ. 26210/33233, 6932383705.

ΜΑ8834

Τηλ. 6975764343, 210/ 5239191, 210/5239427.ΜΑ2870 --------------------------------. ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ 40 ετών, εµφανίσιµη, ξανθιά ζητά εχέµυθη γνωριµία κυρίου. Πληρ. τηλ. 6977507838. --------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ 75 ΕΤΩΝ ζητά σοβαρή κυρία για µόνιµη συγκατοίκηση. Πληρ. τηλ. 26210/44106. ΜΑ8951 --------------------------------. ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ να γνωρίσει σοβαρή κυρία γύρω στα 40 µε 45 ετών. ∆εν τον ενδιαφέρει η οικονοµική της κατάσταση, µε σκοπό το γάµο. Πληρ. τηλ. 6978674528.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

στον Πύργο µε σεβαστή και σταθερή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑ8876

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ Υψηλάντου 17 Πύργος ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ Πληροφορίες στο κατάστηµα. ΜΑΣ7716

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. ύψος 6,50 µ. µε προοπτική πατάρι και υπόγειο 70 µ. Επίσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ και ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. τηλ. 6970870676.ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ στην Αλφειού στον Πύργο. Σοβαρές προτάσεις. Πληρ .τηλ. 6944254795. ΜΑ8923

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον Πύργο, εν λειτουργία µε όλο τον εξοπλισµό. Αίθουσα χωρητικότητας έως 200 άτοµα και µε αυτόνοµο πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6986380188. ΜΑ8588.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ µε ή χωρίς το εµπόρευµα στον κεντρικό δρόµο Κατακόλου. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6948884458.ΜΑ8688.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 ---------------------------------

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία, απόφοιτη Παν/µίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976571761. ΜΑ8879

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

γλώσσας, πανεπ/µίου Αθηνών, εξετάστρια Κ.Π.Γ., µε σπουδές και στο εξωτερικό, αναλαµβάνει όλα τα επίπεδα και προετοιµάζει για όλα τα διπλώµατα. Εµπειρία πολυετή. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ8861

. ΦΥΣΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακές σπουδές master παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Προετοιµασία κατευθύνσεων. Πληρ. τηλ. 6982374062. ΜΑ8769

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

ΚΟΠΕΛΑ 25 ετών, άψογης εµφάνισης, δραστήρια, µε ευγενή χαρακτήρα, ροµαντική ζητά σύζυγο δυναµικό, µε ειλικρινή αισθήµατα και ώριµο για οικογένεια, έως 35 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, εντυπωσιακού χαρακτήρα και παιδεία ζητά σύζυγο σοβαρό, καλλιεργηµένο, κατά προτίµηση λάτρη της Βυζαντινής µουσικής από 37-40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών, άριστης προσωπικότητας, µε ευχάριστο χαρακτήρα, καλλιεργηµένη, ζητά σύζυγο κατασταλλαγµένο, ευχάριστο, µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΥΡΙΑ 46 ετών, καλλιεργηµένη, γλυκύτατη, µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση και µε ευγενικούς τρόπους ζητά κύριο ευγενικό, µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζήσουν µαζί µία όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 56 ετών, µε προσωπικότητα και στυλ άριστου χαρακτήρα και γοητευτικής παρουσίας, ζητά σύζυγο τζέντλεµαν, µε σοβαρή προσωπικότητα, καλλιεργηµένο, που να θέλει να µείνει στην Αθήνα. ΚΥΡΙΑ 57 ετών, που κατοικεί στο Λονδίνο, γλυκύτατη, πολύ κοινωνική µε χιούµορ, ζητά σύζυγο που να θέλει να την ακολουθήσει ή ακόµα και η ίδια να επιστρέψει στην Ελλάδα, έως 65 ετών. ΚΥΡΙΑ 63 ετών, ελεύθερος επαγγελµατίας, ευγενικού και ευχάριστου χαρακτήρα, δραστήρια ζητά σύντροφο µε σοβαρή προσωπικότητα, ήθος και ευπρέπεια. ΝΕΟΣ 27 ετών, ανεξάρτητος, κοινωνικός, ειλικρινής, αυθόρµητος, δυναµικός, πρόθυµος για τη δηµιουργία οικογένειας ζητά σύζυγο µε ευγενή χαρακτήρα, κοινωνική µόρ-

φωση, έξυπνη και κατασταλλαγµένη έως 30 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, ευπαρουσίαστος, σοβαρός, από καλή οικογένεια, µε χιούµορ ζητά σύζυγο καλλιεργηµένη, σοβαρής οικογένειας, µε νεανική εµφάνιση και διάθεση. ΚΥΡΙΟΣ 38 χρόνων, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, σοβαρός, ζητά σύζυγο γλυκιά, µε στυλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας, δυναµικός από καλή οικογένεια, ζητά σύζυγο δραστήρια, κοινωνική, ευχάριστη έως 38 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 47 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 52 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολλή διάθεση για ζωή και οικογένεια, ζητά σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 45 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών, µε προσωπικότητα, σοβαρός, κοινωνικός ζητά κυρία χαρισµατική, ροµαντική και δυναµική. ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, καλοστεκούµενος, σοβαρός, µε πολύ χιούµορ, αναζητά σύντροφο πρόσχαρη µε ευχάριστους τρόπους και ευγενικό χαρακτήρα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» ΚΡΕΣΤΕΝΑ Τηλ. 26250/23615, 6936261977, 6932346839 www.proksenhtra.gr ΜΑ3807

ΜΑΣ200

ΜΑΣ150

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οι-

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

Ναυαρίνου 26, ισό γειο 82 τ.µ., ανεξάρτητο, 85.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26220/27384. ΜΑΣ6415

κισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ου ορόφου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. ΜΑΣ1059

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

ΜΑΣ1500

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΜΑΣ44

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α,

15ετής πείρα

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

«Προξενήτρα» Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

ΜΑΣ9

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA

Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος Κιν.: 6956032263 ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. οικοδοµ. 300 τ.µ., Πύργος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 µε 70 ρίζες ελιές, Σκουροχώρι. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

25

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2011

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.500 ευρώ. SUZUKI SWIFT GTi 1600, µοντ. 2007, 145 ΗΡ, 2πορτο, σκούπα, µαύρο χρώµα, ανάρτηση, ζάντες KOSEi 17”, εξατµίσεις ZEBRING, αγωνιστικό καταλύτη, a/c, υδραυλ. τιµόνι, φιµέ τζάµια, όλα ηλεκτρικά, 1ο χέρι, ατρακάριστο, ΑΡΙΣΤΟ, 9.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 6.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2 πορτη 2005, full extra, άριστο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ (Υπάρχει και 5πορτη). RENAULT MEGANE 1600 µοντ. 2003, ασηµί, 4πορτο, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ABS, ζάντες ΜΟΜΟ κ.α. 4.000 ευρώ. RENAULT MEGANE 1600 µοντ. 2005 (νέο) facelift, 4πορτο clima, ABS,αερόσακους, κ.α., full extra, άριστο 4.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥARIS 1300c.c., µοντ. 2005, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, cd, κ.α., full extra 6.990 ευρώ. MERCEDES C200 COMPRESSOR µοντ. 2009, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 11.000 km, 1800c.c., 156ΗΡ, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.900 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.900 ευρώ. OPEL ASTRA 1400c.c., 2007, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.800 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ GOLDONI 33HP, µονό διαφορικό, µε φρέζα ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ FORD COURIER κλουβάκι + SEAT µοντ. 2002, πετρέλαιο 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ TOYOTA AVENSIS, 1600 c.c., µοντ. 2000, 5πορτο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. PEUGEOT 306, 1400 c.c., ’96, 4πορτο, υδρ. τιµόνι, 15άρια ζαντ/χα, φώτα ΧΕΝΟΝ, ηλεκτρ. παράθυρα, φιµέ τζάµια, κ.α. 2.000 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρή-

γορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. FIAT SEICENTO 2001, 900c.c., µε a/c, ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές, ασηµί µεταλλικό, 3.000 ευρώ. FIAT BARCHETTA CABRIO 1600c.c., µοντ. ’98 ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.000ευρώ. DAEWOO MATIZ 2002, ασηµί, υδραυλ. τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου, αερόσακους, κ.α. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 . FIAT DOBLO CARGO 1200 cc, µοντ.2002, 1ο χέρι, ελληνικό, 4.900 ευρώ, τώρα 4.000 . PEUGEOT 106 1400 cc ’98, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, ραδιοCD, κ.α. 2500 τώρα 2.200 ευρώ. . FORD FIESTA 1400c.c., 2003, 5πορτο, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ράδιο/cd, κ.α., full extra, από 5.800 τώρα 5.300 ευρώ. ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’. SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. TOYOTA CELICA 1800c.c., 2001 ασηµί, 143ΗΡ, ABS, ζάντες αλουµ. 17”, a/c, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρ., αερόσακοι, κ.α. CITROEN C4 2007,µαύρο, full extra, 1ο χέρι clima, ABS, 8 αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.900 ευρώ. AUDI A4, turbo QUATTRO µαύρο, 4Χ4, δερµάτινα, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12.900 ευρώ, 1ο χέρι. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.900 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. ALFA ROMEO 146, κόκκινο, TWIN SPARK, ’01, clima, ABS, αερόσακοι, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, προβολείς οµίχλης κ.α. 3.000 ευρώ. OPEL ASTRA ’06 station wagon, ασηµί, ELEGANCE,

4141 MERCEDES ACTROS τετραξονικό καινούριο ΟΚΜ 915 MERDEDES ATEGO Μουσαµάς 2006 67000 χλµ. 26314 ΜΑΝ Σασι 400.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 26314 ΜΑΝ ψυγείο 409.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 1528 MERCEDES Κοφα 400.000 Κ.Μ. 2004 µοντ. 817 MERCEDES Κουρτινα 280.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 8163 ΜΑΝ Σασι –ψυγείο 128.000 Κ.Μ. 2002 µοντ. Α/C 3513 ΝΙSSAN Ανατροπή 67.000 Κ.Μ. 2005 µοντ. 818 MERCEDES ψυγείο ΤS 200 410.000 KM 2002 µοντ. 817 MERCEDES ψυγείο CARRIER 444, 182.000 KM 2000 µοντ. 815 ΜΕRCEDES ψυγείο CARRIER 444, 200.000 KM 2000 µοντ. 413 MERCEDES Κόφα SPRINTER 271000 KM 2003 µοντ. 110 AT LEON ψυγείο 167.000 ΚΜ 2000 µοντ. 223 MERCEDES Μουσαµάς 425.000 ΚΜ 2000 µοντ. 416 ΜΕRCEDES SPRINTER 159.000 KM 2004 µοντ. 815 ΣΑΣΙ 270000 ΚΜ 2000 µοντ. 311MERCEDES SPRINTER DOKA 223.000 KM 2000 µοντ. 914 MERCEDES Ψυγείο 250.000 ΚΜ 1998 µοντ. 818 MERCEDES Moυσαµάς 317.000 ΚΜ 2001 µοντ. 95430 ΧF DAF Τράκτορας 530.000 ΚΜ 2005 µοντ. A/C Kαρότσα 13.900 ΚΜ 2005 µοντ. SCHMITZ επικαθήµενη σκάλα για µετακοµίσεις 32 µέτρα TAUPEN 2000 µοντ. KLARK TOUOTA DIESEL 1,5 τον. 1998 µοντ. KLARK ΜΙΤSUBISHI DIESEL 2,0 τον. 1998 µοντ. και παντός τύπου ηλεκτρικά 815 κοφα MERCEDES 167.000 KΜ 2001 µοντ. ΝΙSSAN NAVARA τετράπορτο 87.000 ΚΜ 2001 µοντ. 917 MERCEDES 260.000 ΚΜ, 96 µοντ. καρότσα κοφα 815 MERCEDES Koφα 2000 µοντ. 184.000 ΚΜ υδραυλική πόρτα 124 και 470 SCANIA 2001 µοντ. 701.000 ΚΜ τριαξονικό 815 MERCEDES KOFA 2002 243.000 και υδραυλική πόρτα ΜΑ8281

ΜΟΤΟ χειριστήρια τιµονιού, ζάντες αλουµινίου, υδρ. τιµόνι, a/c, ABS, αερόσακους, ράδιοCD, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.700 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.300 ευρώ. SMART DIESEL 2003 µαύρο, A/C, ζάντες αλουµινίου, κ.α., full extra 6.800 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., 2003, a/c, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α., 3.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΥΑΜΑΗΑ VIRAGO 250c.c., σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 900 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6982592738. ΜΑ8778 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PORSCHE BOXTER 2.700c.c., χρώµα µαύρο µεταλλικό – xenon φώτα, 74.000 km, µοντέλο 2001. Τιµή 17.000. Πληρ. τηλ. 6942981770. ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 156, µοντέλο 2000, 1600c.c., 120 ίππους, χρώµα µπλε βαθύ µεταλλικό σε αρίστη κατάσταση, µε extra αµορτισέρ ΚΟΝΙ στέρεο µε MP3, BLUTOOTH, ζάντες αλουµινίου, βιβλίο service, ατρακάριστο, δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6973200175. ΜΑ8865 -----------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ σπαστό 32 ίππους µε φρέζα, καταστροφέα, ψεκαστικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460, 32478. ΜΑ8886 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ δηµόσιας χρήσης µε έδρα τον Πύργο, 5.600 µικτό. Πληρ. τηλ. 6977504413. ΜΑ8910 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΤΑΞΙ σε συµφέρουσα τιµή, Σαβάλια Αµαλιάδας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 6937851639, 26220/26528. ΜΑ8919 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 147, χρώµατος κόκκινο, µοντέλο 2001, σε αρίστη κατάσταση, full extra. Πληρ. τηλ. 6977588676. ΜΑ8929 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SEAT AROSA 1000 c.c., µε aircondition, υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6940030803. ΜΑ8948 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART αυτόµατο, σειριακό, χρώµατος γκρι, πετρέλαιο, 2000 µοντέλο, τιµή 5.000 ευρώ, συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6978723820.ΜΑ8930. -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FORD 5610 µονό, σε αρίστη κατάσταση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6972815779.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN ZX ΜONTE CARLO, µοντέλο 1993, ατρακάριστο, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6975722370.

. ΠΩΛOYNΤΑΙ BMW 735, µοντέλο ’90, φουλ έξτρα, χειροκίνητο 218h, 153.000 χλµ. µόνο για ανταλλακτικά 1700 ευρώ. MERCEDES 190 1800, αυτόµατο µαύρο σε άριστη κατάσταση µόνο για ανταλλακτικά. Πληρ .τηλ. 6945273274, ∆ηµήτρης. ΜΑ8924

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ MUTSIBISHI CADETT 2100 λιτρ. Πληρ. τηλ. 6947443511. ΜΑ8906

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. Β) OPEL ASTRA 1400c.c., coupe sport, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, µπάγκετ καθίσµατα, spor χαµηλή ανάρτηση, ζαντολάστιχα, 205-17-45, αεροτοµή, προφυλακτήρες sport. Τιµή προσφοράς 3.750 ευρώ. Γ) RENAULT CLIO 1400 c.c. sport, 3θυρο, 56.000 χλµ., πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, Full extra, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, κλιµατισµός, ζαντολάστιχα, sport ανάρτηση, κατάσταση καινούρια.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS

µοντέλο 2008, 13000 χλµ., ABS, µπαγκαζιέρα, τιµή 6.700, πρώτο χέρι. Πληρ. τηλ. 6981728279, απογευµατινές ώρες. ΜΑ8922

ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ο.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ NEW HOLLAND ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6973234024, κος Βαγγέλης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡ∆Α – ΤΗΛ./FAX 26230 71568, ΤΗΛ. 26230 72568 – 26230 71844 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 49 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ • ΤΗΛ. 26230 71175.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 1) NEW HOLLAND M135 ΡΕΒΕΡΣΑ A/C SUPER H.L. 3) FIAT 70-86 DT ΡΕΒΕΡΣΑ

4) LANTINI 65-30-4X4

5) SAME 75-11 DT ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ρ.Τ.Ο ΡΕΒΕΡΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ H.L. 6) FIAT 70-86 ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΟ D.T. – A/C – CAB H.L. 7) FIAT 70-86 ΣΤΕΝΟ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΡΙΠΕΡ H.L. 8) FEND 203 DT, ΣΤΕΝΟ 60 ΗΡ. 9) STEYER 80 75 DT ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ 10) STEYER 80 75 MΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ CAB ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ 11) FIAT 780 MONO ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12) FIAT 70-66 ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑ ORIGINAL ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΡΙΠΕΡ H.L. 13) INTERNATIONAL 60 HP ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14) FEND 204 70HP ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ 15) NEW HOLLAND TNF 75 DT ΦΡΟΥΤΕΤΟ ΡΕΒΕΡΣΑ ΟΒΕΡ H.L. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ RAVERSA

16) KUERVHELAND τετράυνο 14 µε κόφτες και πρόφτερα 17) NEW HOLLAND TNF 90 DT KAMPINA A/C ΡΕΒΕΡΣΑ H.L. 18) NEW HOLLAND TNF 90 DT ΦΡΟΥΤΕΤΟ ΡΕΒΕΡΣΑ H.L.

19) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΕΣΕΣ WELGER 630, WELGER A6I.

Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή: Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 90.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. 4 Υ/∆, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη. Προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 68.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1212 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 38.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μεζονέτα 160 τ.µ. 3 Υ/∆, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 2 σαλόνια. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 123 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Τιµή: 175.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. 95.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, WC, διαµπερές, διπλά τζάµια, αυτόν. Θέρµανση, κεντρικό. Στον πύργο. Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, κήπο 40 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα – Μεζονέτα 192 τ.µ. 3-4ου ορόφου, 3 Υ/∆, τζάκι, αυτόν. Θέρµανση, µεγάλες βεράντες. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 215 ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ. 1ου ορόφου σε τιµή ευκαιρίας. Στον Πύργο. Κωδ: 262 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 35.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. Οικοδοµήσιµο, κεντρικό. Περιοχή: Κουρούτα. Κωδ: 309 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Τιµή: 25.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας.

Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 230 τ.µ. Κεντρικό. Και 300 τ.µ. εντός οικισµού. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 394 & 3176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 45.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. εντός σχεδίου µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία, εντός οικισµού. Στον Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας. Κωδ: 373 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 30.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: Συζητήσιµη) Κωδ: 3152 Αγροτεµάχιο 6.230 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 75.000 Κωδ: 348 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 406 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Είδη κυνηγίου-αλιείας σε λειτουργία εξασφαλισµένη πελατεία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 610 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 18.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 611 Πωλείται καφενείο 200 τ.µ. µε αποθήκη 40 τ.µ. Σε λειτουργία, µε πλήρες εξοπλισµό. Κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 612 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ∆ηµοσίας χρήσεως 8 τόνων, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6978278688.ΜΑ8783.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΝΤΟΪΤΣ µοντέλο 6,50 καµπινάτο µε διπλό διαφορικό από ιδιώτη σε υπεραρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6973823720. ΜΑ8847

80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές)

MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ HONDA XL 700V/VA

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΕΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΣ500

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρός-πίσω, χρώµα εργοστασίου. 2) OPEL ASTRA 1400 cc, µοντέλο 2004, 66.000 χλµ, full extra-χρώµα εργοστασίου-κλιµατισµός- check control. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5) RENAULT CLIO 1200 cc, µοντέλο τέλος 2003, τετράπορτο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, A/C, airbag, λάστιχα καινούρια. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. BMW 320 E46, µοντέλο 2002, 150 ίπποι, µαύρο – ABS – DSC- airbag, κλιµατισµός, τηλέφωνο, pactronik, ζαντολάστιχα. . FIAT TIPO 1400c.c., µοντέλο 1993, χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, συναγερµός. Τιµή 1000 ευρώ.

•Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2003 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. .BMW 316, Μ PACK, γνήσιο, 1600c.c., 1999 µοντ., ασηµί, compact, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου 17”, ABS, A/C, υδραυλικό τιµόνι, προβολείς οµίχλης, full extra, 85.000 χλµ., άριστο. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS, 1600c.c., 16V, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, 110.000 χλµ., άριστο. . FORD FIESTA, 1997, µοντ. 8ος, 1400c.c., 16V, 90PS, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 airbags, R/CD, ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, βιβλίο σέρβις, 130.000 χλµ. άριστο. SEAT CORDOBA 2002 µοντ., 1400c.c., 16V, µπλε µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ABS, συναγερµός, full extra, 72.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. FORD ESCORT CHIA 1400c.c., 1998 µοντ. υδραυλικό τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, full extra, άριστο, µπλε µεταλλικό. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART αυτόµατο σειριακό, χρώµατος γκρι, πετρέλαιο, 2000 µοντέλο, τιµή 5.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑΣ909

B MW ΜΑΣ143

ΜΑΣ143

ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590 ȰɉɈɃȾȻɁȸɈȰȾȰȻɁɃɉɆȻȰͲɀȵɈȰɍȵȻɆȻɇɀȵɁȰ ȰɆȳɉɆɃɅɃɉȿɃɇȾɏɁɇɈȰɁɈȻɁɃɇ ɅȰɆɈȵɅɆɃɇɌɃɆȰȾȰȻɇɉȳȾɆȻɁȵɈȵ!!! SERVICEͲȰɁɈȰȿȿȰȾɈȻȾȰ–ȳɁȸɇȻȰ&ȻɀȻɈȰɇȻɃɁ 1ʉɍȻȿ.ȵ.Ƀ.ɅɉɆȳɃɉȰɆɍ.ɃȿɉɀɅȻȰɇ Ɉȸȿ.2621036810ͲFAX2621081268ͲKIN. 6976656529 ΜΑΣ251


26

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ƪƱƧƵƲƬ ƱƪƳƸ ƭƧƷƵƪƭƳƸ

ƹƪƭƵƳƸƵīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƭƮƳ ƭƧƷƵƪƭƳ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Νικόλαος Χάρδας

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ & Ʌʌʉʑʍɻʎ 2 (1ǎǐ ǗǏǎijǎǐ–ƾnjǔLJİnj ƩƳƸ) Ʌʑʌɶʉʎ ȸʄɸʀɲʎ 27100 ʏɻʄ./ʔɲʇ : 2621300481 – ʃɿʆ. 6974149524 eͲmail: leoleonardopoulos@yahoo.com ȴȵȾɈȰ ɈȰɀȵȻȰ

ȴɹʖɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ : 9.00ʋʅͲ2.30ʅʅ ʃɲɿ 5.30ʅʅͲ8.30ʅʅ ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ


Ψυχαγωγια

27 ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402 ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΤΑΞΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392 Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: 10400 EXΡRESS SERVICE: 1154 HELLAS SERVICE: 2621035087-035781 HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658 INTERSOS: 26937936680 INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061 EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088 INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ. 1158 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

Κλούνεϊ:

Η συνταγή της ηµέρας

«Γυναίκες & ναρκωτικά µε κατέστρεψαν»… ∆

ύο µήνες πριν πατήσει τα 50 ο διάσηµος γόης του Χόλιγουν Τζορτζ Κλούνεϊ (φωτο) αποκαλύπτει ότι δεν θα γίνει ποτέ στη ζωή του πολιτικός γιατί στο παρελθόν υπήρξε “πολύ κακό παιδί”. Έχοντας δείξει επανειληµµένα το ενδιαφέρον του για τα κοινά και το δίκιο των απανταχού αδυνάτων, καθώς και τη φιλανθρωπική του συνείδηση, ο Κλούνεϊ ισχυρίζεται ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ την απόφαση να κατέβει στην πολιτική γιατί τότε το όχι και τόσο άκακο παρελθόν του θα ερχόταν να τον στοιχειώσει. “∆εν έζησα τη ζωή µου µε τον σωστό τρόπο που θα ταίριαζε στην πολιτική. Ξέρετε, βρέθηκα µε πάρα πολλές γκόµενες, έκανα υπερβολικά ναρκωτικά και αυτή είναι η αλήθεια”, παραδέχτηκε αποστοµωτικά, τονίζοντας πως όποιος µπαίνει στην πολιτική αρένα πρέπει να είναι έτοιµος για τα σκάνδαλα που θα εµφανιστούν από το παρελθόν του. Ο πιο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ συνέχισε χαριτολογώντας και αποκάλυψε ποιο θα ήταν το σλόγκαν του αν όντως ζητούσε κάποια στιγµή την ψήφο του λαού:

Φιλέτο χοιρινό µε κάστανα και µήλο Συστατικά 1 χοιρινό φιλέτο ~400γρ 300γρ κάστανα 1 ξινόµηλο 1κ.σ. βούτυρο 1κ.γ. ζάχαρη καστανή αλεύρι 2κ.σ. ελαιόλαδο 1 σκελίδα σκόρδο 1 ξυλάκι κανέλας 10 κόκκους µπαχάρι αλάτι-πιπέρι-πάπρικα 30ml κονιάκ 240ml κόκκινο κρασί Ο διάσηµος γόης του κινηµατογράφου υπήρξε παντρεµένος µε την 51χρονη σήµερα ηθοποιό Τάλια Μπάλσαµ από το 1989 µέχρι το 1993.

“Ήπια το νερό του καµπινέ” (I drank the bong water) θα φώναζε ο Τζορτζ, εννοώντας σαφώς ότι… “έχει κάνει τα πάντα”! Κατά τα άλλα ο Κλούνεϊ βγαίνει τα τελευ-

Οδηγίες Αφαιρούµε το ορατό λίπος από το φιλέτο, το πλένουµε, το σκουπίζουµε καλά, το κόβουµε χοντρά φετάκια, τα οποία τρίβουµε µε ψιλοκοµµένο σκόρδο και πιπέρι και τα αλευρώνουµε πολύ καλά. Αν έχουµε κάστανα συσκευασµένα (έτοιµα καθαρισµένα) δε χρειάζονται καµία προετοιµασία. Καθαρίζουµε το ξινόµηλο και το κόβουµε σε φέτες, τις οποίες πασπαλίζουµε µε καστανή ζάχαρη. Βάζουµε ένα τηγανάκι να κάψει και ρίχνουµε το βούτυρο και αµέσως τα µήλα. Τα σοτάρουµε σε δυνατή φωτιά µέχρι να ροδίσουν και τα γυρίζουµε από την άλλη. Σβήνουµε µε το κονιάκ και αποσύρουµε από τη φωτιά.Βάζουµε ένα µεγάλο/βαθύ τηγάνι στην εστία και µόλις ζεσταθεί καλά ρίχνουµε το ελαιόλαδο και σοτάρουµε τα φιλετάκια µέχρι να ροδίσουν. Ρίχνουµε το µπαχάρι, το ξυλάκι κανέλας, τα κάστανα και το κρασί και χαµηλώνουµε τη φωτιά, αφήνοντας να σιγοβράσουν µέχρι να αρχίσει να πήζει η σάλτσα. Ανακατεύουµε απαλά τα µήλα µε το ζουµάκι τους µέσα στο φαγητό και αλατίζουµε κατά βούληση.

ταία χρόνια µε την ιταλίδα Ελιζαµπέτα Κανάλις η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι δεν έχει καµία διάθεση να γίνει µάνα…

ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ TERRAVIBE PARK

Οι Iron Maiden στην Αθήνα το καλοκαίρι…

Ο

ι «βασιλιάδες» της heavy metal µουσικής θα ηγηθούν και ως headliners του ροκ µουσικού φεστιβάλ Sonisphere Festival, ενώ µαζί τους θα εµφανιστούν και τα συγκροτήµατα Slipknot, Mastodon, Gojira, και Virus. Το Sonisphere Festival είναι ένα ροκ µουσικό φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενείται στην Ελλάδα για 2η συνεχόµενη χρονιά. Η παγκόσµια περιοδεία των Iron Maiden «The Final Frontier World Tour» ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010. Το 2011 το συγκρότηµα συνεχίζει την περιοδεία του πετώντας στους αιθέρες µε το ειδικά διαµορφωµένο αεροσκάφος τους, Boeing 757 airliner Ed Force One, το οποίο πιλοτάρει ο ίδιος ο τραγουδιστής τους, Bruce Dickinson, που είναι πτυχιούχος κυβερνήτης αεροσκαφών, και το οποίο θα µεταφέρει το συγκρότηµα, τους τεχνικούς και την βάρους 10 τόνων παραγωγή τους, 50.000 µίλια µακριά, σε ολόκληρο τον κόσµο µέσα σε 66 ηµέρες. Οι Iron Maiden ιδρύθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του ’70 από τον µπασίστα Steve Harris και, είχαν ήδη εδραιωθεί σαν

00:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 µία από τις πιο φωτεινές ελπίδες της heavy metal µουσικής, το 1982, όταν κατέκτησαν ολόκληρο τον κόσµο µε το τρίτο τους album «The Number Of The Beast».

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 15:00-16:00 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-00:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη, 2 Μαρτίου, µε τις τιµές να κυµαίνονται από 59 έως 100 ευρώ για τις διακεκριµένες θέσεις.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069 ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258)Λιαροµµάτη Αποστολία (Αιόλου 11 τηλ. 2621029656) Aµαλιάδα: Τραγουστής Αθ. (Φιλ. Εταιρείας 6- τηλ. 2622023912)Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244). Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

Άρωµα Ελλάδας

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σάββατο: Πύργος –Νικάκη

Σάββατο: Αµαλιάδα

NET 34,44 UHF 5 VHF

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

STAR 29,42,61 UHF

Mπάσκετ Α1: Μαρούσι -ΠΑΟ

Στην υγειά µας

Ενέδρα στο Τζόσουα Τρι

Γλυκές αλχηµείες

Ιατρικές υποθέσεις

17.00

22.00

01.30

19.00

18.50

08.00 Εκπαιδευτική τηλεόραση 10.00 Αρχαία Ηπειρος: Ρωµαϊκή κατοχή – Ανασκαφές (Ε) 11.00 Αµαλία Φλέµινγκ – Ζωντανές αναµνήσεις (Ε) 12.00 Παραδοσιακά επαγγέλµατα που χάνονται: Ο πεταλωτής (Ε) 12.30 Κοινοβούλιο αιχµής 13.30 Mediterraneo 14.00 Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα (Ε) 14.15 Φωτόσφαιρα 14.45 Αυτοί που πήραν τα βουνά 15.45 Από πού κρατάει η σκούφια µας: Ηπειρώτικα επώνυµα (Ε) 16.45 Pre game 17.00 Μπάσκετ Α1 19.00 Πόλο Α1 (Ζ) 20.15 Μονόγραµµα 21.00 Ξένη ταινία «Στα ίχνη του χαµένου θησαυρού» Κωµωδία 23.15 Ελληνική ταινία «Το δέντρο που πληγώναµε» Κοινωνική

07.00 Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ 10.00 Παιδικό πρόγραµµα 12.00 Ειδήσεις 12.30 Ξένη ταινία «Ο πλανήτης των θησαυρών» Κινούµενα σχέδια 14.00 Η µηχανή του χρόνου (Ε) 15.00 Ειδήσεις 16.00 Φυλές της Αθήνας 17.00 Ανταποκριτές (E) 18.00 Ειδήσεις 18.30 Studio E: Εντεχνα λαϊκά τραγούδια 19.15 Ελληνική ταινία «Ενας βλάκας και µισός» Κωµωδία 21.00 Ειδήσεις 22.00 Στην υγειά µας

06.00 Το πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) 07.00 Εκείνες και εγώ (Ε) 08.00 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 09.00 Λόλα (Ε) 10.00 40 κύµατα (Ε) 11.00 Φίλα το βάτραχό σου (Ε) 12.00 Ο πόλεµος των άστρων (E) 13.00 ΑΝΤ 1 News 13.30 Ξένη ταινία «Λάσι» Περιπέτεια 15.30 Εκποµπή (Ε) 17.40 ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική 17.50 Ελληνική ταινία 20.00 ΑΝΤ 1 News 21.00 Ξένη ταινία «Φύλαξε τον τελευταίο χορό» ∆ραµατική 23.20 Οla 11+ 01.20 ANT 1News 01.20 Ξένη ταινία «Ενέδρα στο Τζόσουα Τρι» Περιπέτεια 03.30 Κάρµα (Ε) 04.10 Τηλεµάρκετινγκ – Τηλεαγορά 04.45 Mobile Fun 05.10 Τα φιλαράκια (Ε)

06.00 Βέρα στο δεξί (Ε) 07.00 MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) 10.00 Mommy 10.15 Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) 12.50 Mega Star (Ε) 14.00 Ειδήσεις 14.50 Ελληνική σειρά (Ε) 16.20 Ολα για την υγεία µου 17.15 Fifty –Fifty 18.00 Οι κηπουροί του Mega 19.00 Γλυκές αλχηµείες 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Money Drop 22.15 Ξένη ταινία «Αρκετά» Θρίλερ 00.30 Eιδήσεις 00.45 Η εκδίκηση της ξανθιάς (Ε) 02.00 Προδοσία (Ε) 03.00 Ενοχη αγάπη 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Ηλιόλουστος έρωτας» Αισθηµατική 15.45 Τα φιλαράκια V (Ε) 16.45 Gossip Girl 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Φίλοι για πάντα 18.50 Ιατρικές υποθέσεις 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία «Get Smart» Kωµική περιπέτεια 23.15 Ξένη ταινία «Αγριος ωκεανός» Θρίλερ 01.00 Ξένη ταινία «Σε βλέπω 3» Θρίλερ 03.15 Ξένη ταινία «Bobby» ∆ραµατική

ALTER 27,62 UH

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Οι θαλασσιές οι χάντρες

TV Weekend

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Λα Κορούνια – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Σ-Κ 26-27/2/11 Τσάµης Κων/νος 2621020555, 6976336660 Αµαλιάδα: Σ-Κ 26-27/2/11 Αθανασόπουλος Χρήστος (∆αλιάνη 12) 2622027177-6972448672

07.00

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

07:00 10:00 12:00 13:00 14:30 15:30 17:00

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*, 21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

18:00

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601

19:00

ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

21:00 22:00 00:00 00:30 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ TRAVEL GUIDE – ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ KONTRA CANNEL – ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

Πύργος –Αθήνα: 09.41-16.41 Πύργος –Πάτρα: 09.41-16.41 Πύργος –Καλαµάτα: 08.31-15.31 Πύργος-Ολυµπία: 6.45-9.42-10.50-13.04-15.07 Πύργος –Κατάκολο: 7.51-8.55-11.50-14.16-16.12-17.05-19.00 Ολυµπία –Κατάκολο: 7.20-11.25-13.45-15.41 Κατάκολο –Ολυµπία: 9.22-12.40-14.43

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

1

2

«127 Ώρες», 8 & 8.10 µ.µ.

3

«Το Κυνήγι των Μαγισσών» 7.50 & 10.10 µ.µ.

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.30 16.30 17.25 17.30

19.00 20.00 21.00 22.30 00.30

02.30 03.30

05.30

4

23.00

Καλά να πάθεις (Ε) Αν µ’ αγαπάς Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στη καλή χαρά Eιδήσεις How clean is your house; Σπίτι από την αρχή (Ε) Για λογαριασµό σας ΙΙ (Ε) Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη ταινία «Οι Αγγελοι του Τσάρλι: ∆ράση πέρα από τα όρια» Περιπέτεια Ειδήσεις Εφιάλτης στην κουζίνα (Ε) Greek idol (Audition) Eλληνική ταινία «Οι Θαλασσιές οι χάντρες» Κωµωδία Ξένη βιντεοταινία «Βαµπίρ: Οι ζωντανοί – νεκροί» Τρόµου Εικόνες (Ε) Ξένη τηλεταινία « Βαµπίρ: Οι ζωντανοί – νεκροί» Τρόµου (Ε) Τηλεαγορές

Alter Kids Ξένη ταινία Kid Songs Alter Kids TV Weekend Τα παρατράγουδα Ειδήσεις Life style Ελληνική ταινία Ξένη ταινία «Η συνωµοσία» Θρίλερ 00.45 Ξένη ταινία «∆ολοφόνος – νταντά» Θρίλερ 03.00 Witness genius

05.30 Η φύση γύρω µου 06.45 Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο 07.45 Κρυµµένες πόλεις κάτω από τη Ρώµη 08.45 Doctorology 10.00 Παρά τρίχα 10.30 Eco news 11.00 Great biker build off 12.00 Goal χωρίς σύνορα 14.00 Ice road truckers 15.00 Really big things 16.00 Μύθος ή πραγµατικότητα 17.00 Doctor Who ΙΙΙ 18.15 Top gear 19.00 Μπες το κλίµα 20.00 Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 22.00 1821 (Ε) 23.00 Πριµέρα Ντιβιζιόν (Ζ) 01.00 CSI, Miami ΙV (Ε) 02.00 Ξένη ταινία « Αυτός, αυτή και το σενάριο» ∆ράµα 04.00 Sea rescue 04.30 Τhe Oprah Winfrey Show

06.15 10.00 11.00 11.45 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 23.00

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706 «The Fighter» 7.40 & 10 µ.µ.

13.00

22.30

«Μαλλιά Κουβάρια» 6.15 µ.µ. (Σαββατοκύριακο)

«Μούτρο» 8.15 & 10 µ.µ.

«Μαλλιά Κουβάρια» 6.15 µ.µ.


ΚΑΝΤΑΦΙ: «Όλες οι αποθήκες όπλων θα ανοίξουν”

Προκαλεί το λαό της Λιβύης… Λιβύη: Ο ηγέτης της Λιβύης, Μουαµάρ Καντάφι, εµφανίστηκε χθες στην Πράσινη Πλατεία της Τρίπολης, όπως µετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο Καντάφι µίλησε στους συγκεντρωµένους υποστηρικτές του και τους κάλεσε “να προετοιµαστούν, για να υπερασπιστούν τη Λιβύη”, σύµφωνα µε τις εικόνες που προέβαλε απευθείας η τηλεόραση. Όπως είπε, “όλες οι αποθήκες όπλων θα ανοίξουν, για να εξοπλιστεί όλος ο λαός”. “Θα πολεµήσουµε αν το θέλουν” είπε, αναφερόµενους στους “εχθρούς” της χώρας. “Θα πολεµήσουµε και θα τους νικήσουµε” τόνισε. Νωρίτερα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυµατίστηκαν στις συγκρούσεις στην περιοχή Τζανζούρ της Τρίπολης, σύµφωνα µε αυτόπτη µάρτυρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα µετέδωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυµατίστηκαν στις διαδηλώσεις στην Τρίπολη. Οι δυνάµεις της τάξης της Λιβύης άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών σε πολλές συνοικίες της λιβυκής πρωτεύουσας µετά το πέρας της προσευχής της Παρασκευής, προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων, δήλωσαν λίγο νωρίτερα αυτόπτες µάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο. “Οι δυνάµεις της τάξης άνοιξαν αδιακρίτως πυρ κατά των διαδηλωτών. Υπάρχουν νεκροί στους δρόµους του Σουγκ Αλ Τζοµάα” δήλωσε κάτοικος της συνοικίας αυτής. Άλλοι αυτόπτες µάρτυρες σε συνοικίες των ανατολικών προαστίων της Τρίπολης, όπως το Μπεν Άσουρ και το Φάσλουµ, κάνουν λόγο για “σφοδρά πυρά εναντίον όλων όσων βρίσκονται στο δρόµο”.

ΣΠΕΙΡΑ ΑΛΒΑΝΩΝ Αιµατηρή καταδίωξη ληστών µε ένα νεκρό και ένα τραυµατία Φθιώτιδα Νεκρός από πυρά αστυνοµικών έπεσε ένας εκ των πέντε ληστών που εισέβαλαν χθες το πρωί σε υποκατάστηµα τράπεζας και σε ταχυδροµείο στην περιοχή του Μώλου Φθιώτιδας. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης των ληστών αλβανικής υπηκοότητας ένας εξ αυτών κατέβηκε από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και πυροβόλησε µε καλάσνικοφ εναντίον των αστυνοµικών. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ανταπέδωσαν τα πυρά, µε αποτέλεσµα ένας από τους ληστές να χάσει τη ζωή του, ένας άλλος να τραυµατιστεί στο πόδι και οι άλλοι τρεις συνεργοί τους να συλληφθούν.

ΤΡΑΓΙΚΟ Αυτοκτόνησε επιχειρηµατίας λόγω χρεών Πάτρα: Τέλος έδωσε στη ζωή του προχθές το απόγευµα ένας 45χρονος επιχειρηµατίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της οικοδοµής, καθώς τα χρέη είχαν γίνει δυσβάστακτα. Ο πατέρας δυο ανηλίκων, το τελευταίο διάστηµα ήταν σε πολύ άσχηµη ψυχολογική κατάσταση λόγω των χρεών κανείς όµως δεν περίµενε πως θα έφτανε στον απονενοηµένο διάβηµα, αφαιρώντας τη ζωή του µε το κυνηγετικό του όπλο. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός µέσα στο αυτοκίνητο του, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, στην Καµαρούλα Αγρινίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες άφησε και σηµείωµα, όπου εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας.

Αναγέννηση της καρδιάς! Νέα Υόρκη: Για πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι ένα θηλαστικό, για την ακρίβεια ένα ποντίκι, µπορεί να αναγεννήσει τον καρδιακό ιστό του, µετά τη γέννησή του. Η ανακάλυψη αυτή δηµιουργεί ελπίδες και για µελλοντική αναγέννηση της ανθρώπινης καρδιάς µετά από σηµαντικές βλάβες, όπως πχ ένα έµφραγµα. Οι επιστήµονες γνώριζαν ότι κάποια είδη ψαριών όπως τα ψάρια - ζέβρα ή κάποια αµφίβια µπορούν να αναγεννήσουν τµήµατα της καρδιάς τους µετά από σοβαρή βλάβη, ακόµη και κατά την ενήλικη ζωή τους. Σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, µέχρι πρότινος οι ειδικοί είχαν δει ότι µόνο τα έµβρυα διαθέτουν αυτήν την ικανότητα, η οποία όµως πίστευαν ότι δεν διατηρείται µετά τη γέννηση. Τώρα αµερικανοί ερευνητές έδειξαν ότι και τα ποντίκια διαθέτουν αυτό το σηµαντικό «χάρισµα» της αναγέννησης του καρδιακού ιστού αφότου γεννηθούν. Οπως αναφέρουν οι επιστήµονες από το Ιατρικό Κέντρο Σαουθγουέστερν στο Ντάλας του Τέξας µε δηµοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Science» αφαίρεσαν τµήµα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, που αντιστοιχούσε σε 15% του καρδιακού ιστού, από νεογέννητα ποντίκια µίας ηµέρας. Οταν τρεις εβδοµάδες αργότερα οι ειδικοί προχώρησαν σε αφαίρεση ολόκληρου του οργάνου από τα ζώα, είδαν ότι το 99% της «πληγείσας» περιοχής είχε αναγεννηθεί πλήρως. Απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν µάλιστα ότι τα αναγεννηµένα τµήµατα ήταν άκρως λειτουργικά. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι τα ζώα έχασαν αυτήν την αναγεννητική ικανότητά τους περίπου µια εβδοµάδα µετά τη γέννησή τους, όπως έδειξαν περαιτέρω πειράµατα. Τα νέα ευρήµατα δηµιουργούν ελπίδες σχετικά µε το ότι και η ανθρώπινη καρδιά διαθέτει µια φυσική ικανότητα σηµαντικής «αυτο-επιδιόρθωσης» των προβληµάτων της. Είναι γνωστό ότι η καρδιά των ενήλικων θηλαστικών µπορεί να αποκαταστήσει βλάβες της, τουλάχι-

Σηµαντική ανακάλυψη Αµερικανών ερευνητών δηµιουργεί ελπίδες για αντιµετώπιση µελλοντικά σηµαντικών βλαβών όπως πχ ένα έµφραγµα.

στον ως έναν βαθµό, ωστόσο δεν µπορεί να προχωρήσει σε αναγέννηση δισεκατοµµυρίων κυττάρων του καρδιακού µυός, όταν αυτά χαθούν λόγω ενός καρδιακού επεισοδίου.

Αθήνα: Άλλοι 3 άνθρωποι προστέθηκαν το τελευταίο 24ωρο στο θλιβερό κατάλογο των θυµάτων της γρίπης στη χώρα µας. Πλέον, ο αριθµός των ατόµων που έχουν χάσει τη ζωή τους, εντός ή εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), λόγω επιπλοκών που τους προκάλεσε η νόσησή τους µε γρίπη, έχει ανέλθει σε 119. Επίσης, κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά περιστατικά γρίπης, που χρειάστηκε να εισαχθούν εσπευσµένα σε ΜΕΘ διαφόρων νοσοκοµείων.

Σάλος από την παρανοϊκή δήλωση Ρώσου δηµάρχου!

«Λυπάµαι που δεν µπορώ να εκτελώ τους αστέγους!» Μόσχα: Ο δήµαρχος της ρωσικής πόλης Τσίτα, µε 300.000 κατοίκους, προκάλεσε πάταγο µε τη δήλωσή του ότι... λυπάται που δεν µπορεί να εκτελεί τους αστέγους. Πρόκειται για ένα διογκούµενο πρόβληµα στη χώρα, που όµως οι Αρχές προτιµούν να αγνοούν. Ερωτηθείς από τους τοπικούς βουλευτές για τα µέτρα που σκέπτεται να υιοθετήσει απέναντι στον συνεχώς αριθµό των αστέγων στην Τσίτα, ο δήµαρχος Ανατόλι Μιχάλεφ απάντησε: «∆υστυχώς, δεν έχουµε τη δυνατότητα να πυροβολούµε τους αστέγους και δεν έχουµε τα νοµικά µέσα για να το επιτύχουµε». Απαντώντας στο κύµα αντιδράσεων από τις ΜΚΟ και τον Τύπο, ο Μιχάλεφ -που είναι στέλεχος του κόµµατος Ενωµένη

Συλλήψεις για εµπορική κατασκοπία

ΚΑΙΡOΣ

Θεσσαλονίκη: Συνολικά δώδεκα άτοµα (εννιά επιβάτες, δύο οδηγοί και ένας φροντιστής) επέβαιναν στο λεωφορείο της τουρκικής εταιρείας “Metro” το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε στις 4.50 χθες το πρωί στη θέση Αχιεβρέν, στο 25ο χιλιόµετρο της οδού Μαλγάρων (Μάλκαρα) Ραιδεστού (Tekirdag). Σύµφωνα µε στοιχεία των τουρκικών εισαγγελικών αρχών, νεκροί στο τροχαίο δυστύχηµα είναι οι ‘Ελληνες πολίτες Σοφία Μαριάδη, Μηνάς Σολακίδης, Αρκάδιος Μωυσίδης και Φώφω Μυτακίδη, η οποία είχε διπλή ιθαγένεια, ελληνική και τουρκική. Νεκρός είναι επίσης ο Τούρκος πολίτης, Γιασάρ Ντεµίρερ. Οι σοροί έχουν µεταφερθεί στο κρατικό νοσοκοµείο Μαλγάρων, ενώ οι τραυµατίες νοσηλεύονται στο κρατικό νοσοκοµείο Ραιδεστού. Στο δυστύχηµα τραυµατίστηκαν οι Έλληνες Παναγιώτης Παλετίδης, Μαρία Μαριάδη και Βασίλης Νάρης.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ Στους 119 οι νεκροί από τη γρίπη

∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Βρυξέλλες: Για εµπορική κατασκοπία κατηγορούνται, από τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, µια 60χρονη και µια 48χρονη Βελγίδα, µετά από µήνυση εταιρείας, που κωδικοποιεί προϊόντα άλλων εταιριών, σε βάρος της 60χρονης, για παραβίαση των υπολογιστικών συστηµάτων της και παράνοµη κατοχή δεδοµένων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µήνυση, η 60χρονη, η οποία ήταν παλιά υπάλληλος της εταιρείας, η οποία εδρεύει στην Αττική, κράτησε όλα τα δεδοµένα από τους υπολογιστές (λογισµικά πακέτα, προγράµµατα, βάση δεδοµένων, πελατολόγια κλπ) και τα διέθετε στη 48χρονη Βελγίδα, µε την οποία συνεργάζεται µε σκοπό να αποσπάσουν την πελατεία της εταιρείας. Μετά τη µήνυση έγινε έρευνα από αστυνοµικούς της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο σπίτι της 48χρονης αλλοδαπής και σε έλεγχο που έγινε στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή της βρέθηκαν πλήθος αρχείων, σε ψηφιακή µορφή, που σχετίζονται µε την µηνύτρια εταιρεία (βάση δεδοµένων πελατών της, αρχεία κωδικών κ.ά.).

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ Τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε γκρεµό

Ρωσία του πρωθυπουργού Βλαντιµίρ Πούτιν- δικαιολογήθηκε, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για έναν «αστεϊσµό». Ωστόσο, έσπευσε να υπογραµµίσει πως αυτοί οι άνθρωποι, «οι οποίοι διάγουν έναν ακοινώνητο βίο και δεν πληρώνουν ούτε ένα ρούβλι για την ανάπτυξη του κράτους, χρησιµοποιούν συχνά τα ίδια κοινωνικά αγαθά µε τους άλλους κατοίκους. Τα νοσοκοµεία γεµίζουν από αστέγους και η νοσηλεία τους κοστίζει πανάκριβα». Σύµφωνα µε το γραφείο Τύπου του Μιχάλεφ, στην Τσίτα -όπου η θερµοκρασία το χειµώνα πέφτει συχνά στους -30 βαθµούς Κελσίου- οι άστεγοι ανέρχονται σε 3.000, ενώ το µοναδικό κέντρο υποδοχής τους διαθέτει µόλις 120 θέσεις.

Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν εφηύραν ένα µικροσκοπικό κοµπιούτερ… Ο µικρότερος υπολογιστής στον κόσµο σε ...µάτι ασθενούς µε γλαύκωµα Νέα Υόρκη Στο µάτι ασθενούς µε γλαύκωµα εµφύτευσαν Αµερικανοί ερευνητές το µικρότερο ηλεκτρονικό υπολογιστή που δηµιουργήθηκε ποτέ, µε επιφάνεια µόλις ενός τετραγωνικού χιλιοστού. Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν εφηύραν ένα µικροσκοπικό κοµπιούτερ που περιλαµβάνει έναν χαµηλής ενέργειας επεξεργαστή, έναν αισθητήρα πίεσης του αίµατος στο µάτι, µια µνήµη, µια πολύ λεπτή µπαταρία - φιλµ, µια ηλιακή κυψέλη και µια ασύρµατη κεραία, που µεταδίδει δεδοµένα σε µια εξωτερική συσκευή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Η συσκευή, που θα χρειαστεί κάποια χρόνια ακόµα για να βγει στο εµπόριο, παρακολουθεί συνεχώς την πίεση του αίµατος στο µάτι του

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

ασθενούς και την εξέλιξη του γλαυκώµατος, µιας πάθησης που µπορεί να επιφέρει τύφλωση. Κάθε 15 λεπτά κάνει αυτόµατα µετρήσεις, ενώ καταναλώνει κατά µέσο όρο 5,3 νανοβάτ. Για να φορτίζεται η µπαταρία, το µάτι του ασθενούς πρέπει να εκτίθεται επί δέκα ώρες σε φωτισµό εσωτερικού χώρου ή σε µιάµιση ώρα φωτός από τον ήλιο. Ο υπολογιστής - ποµπός µπορεί να αποθηκεύσει δεδοµένα µέχρι µιας εβδοµάδας προτού τα µεταδώσει σε κάποια συσκευή - δέκτη. Μικροσκοπικοί υπολογιστές αυτού του είδους, εκτός από την ιατρική, θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µελλοντικά για την µέτρηση της περιβαλλοντικής µόλυνσης, την επιτήρηση της ακεραιότητας των κτιρίων και για άλλες χρήσης.

!"##$%& ! "##$%& 26/02/2011 2 6/02/2011

08:00 0 8:00

12 1 2 °°C C

53% 5 3% 4 ! !"#$%& "#$%& '

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*.(

!"##$%& ! "##$%& 26/02/2011 2 6/02/2011

14:00 1 4:00

15 1 5 °°C C

49% 4 9% 3 ! !"#$%& "#$%& /

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*.(

!"##$%& ! "##$%& 26/02/2011 2 6/02/2011

20:00 2 0:00

14 1 4 °°C C

56% 5 6% 2 ! !"#$%& "#$%& '

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*.(

'()*$+, ' () * $ + , 27/02/2011 2 7/02/2011

02:00 0 2:00

12 1 2 °°C C

50% 5 0%

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος Νεφώσεις µε τοπικές βροχές κυρίως το απόγευµα οπότε θα εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως στις νοτιότερες περιοχές. Ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεµοι: βορειοανατολικοί 4 µε 6 µποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορει-

2! !"#$%& "#$%& NA N A

()**+,-'(!+*.( ( )**+,-'(!+*.(

οδυτικοί µε την ιδία ένταση. Από το µεσηµέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα στραφούν σε νοτίους νοτιοανατολικούς. Θερµοκρασία: από 5 έως 12 βαθµούς κελσίου. Στην ήπειρο 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.

ΑΝΟΙΞΕ Η ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ Πολυτελή αυτοκίνητα χάριζε στα κορίτσια του Ρώµη Πολυτελή αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 280.000 ευρώ, είχε χαρίσει στις νεαρές συνοδούς του ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Σύµφωνα µε στοιχεία που βρίσκονται στην εις βάρος του δικογραφία, ο Καβαλιέρε είχε δωρίσει στις «κοπέλες» του 13 πολυτελή οχήµατα, µεταξύ των οποίων πέντε Mini, τέσσερα Smart, ένα Land Rover αξίας 70.000 ευρώ και ένα Volkswagen Beetle. Ορισµένα από τα οχήµατα αυτά φαίνεται πως προσφέρθηκαν και σε κάποιες από τις κοπέλες, τα ονόµατα των οποίων ερευνά η εισαγγελία του Μιλάνου για πορνεία. Τα χρήµατα για την αγορά των αυτοκινήτων προήλθαν απευθείας από έναν λογαριασµό του Ιταλού πρωθυπουργού ή εµµέσως από εκείνον του λογιστή του. Μάλιστα, η Καρίµα Ελ Μαχρούγκ, η γνωστή «Ρούµπι», φέρεται να δήλωσε στους εισαγγελείς του Μιλάνου ότι πέρα από τα 50.000 ευρώ που της χάρισε, ο Καβαλιέρε της είχε υποσχεθεί και ένα Audi R8, αλλά τελικά δεν παρέλαβε ποτέ το δώρο της.

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you