Page 1

24

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜ.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Γιόρτασε την άνοδο στη ∆’ Εθνική

«Χάλασε» τη φιέστα (6-1) στην Κυπαρισσία

Σελίδες 22-23

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 37983

ΤΙΜΗ: 0,80

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00

Σελίδα 20

www.patrisnews.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

Αποφασισµένοι για τις δυναµικές κινητοποιήσεις οι κάτοικοι

ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΣ:

«Η άσφαλτος δεν χαρίζεται σε κανέναν»

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ –ΑΛΙΦΕΙΡΑ –ΦΙΓΑΛΕΙΑ

«Θα µας αφανίσουν…»

Υπόδειγµα Αστυνοµικού µε πανελλήνια βράβευση Σελίδες 8-9

ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Με τους… ιππότες!

«∆υνατές φωνές» για ορεινό δήµο ακούστηκαν στη λαϊκή συγκέντρωση

Σελίδες 12,13

Σελίδα 7

AΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Νέα εθελοντική αιµοδοσία χθες Σελίδα 10

Εξαιρετική βραδιά για τον αθλητισµό! Σελίδες 28-29


2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

»

]

ΗΛΕΙΑΚΑ

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

δρώµενα

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010 Του Αγίου Πνεύµατος. Οσίων Συµεώνος, του εν τω Θαυµαστώ όρει (†590), Νικήτα στυλίτου, του Ρώσου και Κυριακού του εν Κύπρω. Μεγαλοµάρτυρος Μελετίου του στρατηλάτου και των συν αυτώ. Ιωάννου και Στεφάνου, του «ακοιµήτου». Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλ240510 – POULIASIS-A3 λινίκου του µάγου, των 12 Κοµητών και Τριβούνων, των τριών γυναικών και των δύο Νηπίων και του λοιπού πλήθους των συν αυτοίς µαρτυρησάντων χιλιάδων ένδεκα και διακοσίων οκτώ (†208).

Σ

79 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµά-

*#"('& ,7"&.

%&'

Σελήνη 11 ηµερών

[

των (ΧΑ∆Α) λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ε πόλο έλξης εκατοντάδων ανθρώπων από όλο το νοµό κατάφεραν να µετατρέψουν το Σαββατοκύριακο το Κάστρο Χλεµούτσι τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος» αποδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο την δηµιουργική τους ανησυχία και την αγωνία τους για την πρόοδο του τόπου τους. Προσκαλώντας στο Κάστρο τα µέλη του Συλλόγου Ιστορικών Αναβιώσεων Ritterhellas κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα «Μεσαιωνικό Σαββατοκύριακο». Μια λαµπερή εκδήλωση που παρόµοιά της δεν έχουµε ξαναδεί, παρά τις τόσες ιστορικές «γωνιές» που διαθέτει από άκρη σε άκρη ο νοµός µας. Συγχαρητήρια σε όλους και ας ελπίσουµε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα στηριχθεί, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα µόνιµο, ετήσιο, µεσαιωνικό στο νοµό! !"#$%&'"() *"+,-) . φεστιβάλ %&/&'012() %3"14) $/.5 %(5/"'%6 Ανατολή ηλίου: 05:08 Σ.Π. ∆ύση ηλίου: 19:36

Την δεύτερη θέση κατέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε 42 ΧΑ∆Α. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η δική µας Περιφέρεια, ∆υτικής Ελλάδας, µε 36 χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων.

31 είναι οι ΧΑ∆Α που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν 28 ΧΑ∆Α.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !µ"#$µ%&'(

)#(

*"#µ/+'(

,-#(+'(

./"01. (&2µ$34&5(+%

6(/#78 - 9(/&7µ"&(

."352#( ." 352#( 24/05/2010 2 4/05 /20 10

03:00 0 3:00

17 1 7 ° °C C

98% 9 8%

2 !"#$%& ! "#$%& '( ' (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./ 00, 1)

."352#( ." 352#( 24/05/2010 2 4/05 /20 10

09:00 0 9:00

19 1 9 ° °C C

75% 7 5%

1 !"#$%& ! "#$%& BA B A

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./ 00, 1)

."352#( ." 352#( 24/05/2010 2 4/05 /20 10

15:00 1 5:00

23 2 3 ° °C C

71% 7 1%

4 !"#$%& ! "#$%& 0( 0 (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./ 00, 1)

."352#( ." 352#( 24/05/2010 2 4/05 /20 10

21:00 2 1:00

20 2 0 ° °C C

82% 8 2%

3 !"#$%& ! "#$%& 0( 0 (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./ 00, 1)

:#'5% : #'5% 25/05/2010 2 5/05 /20 10

03:00 0 3:00

19 1 9 ° °C C

97% 9 7%

1 !"#$%& ! "#$%& B

./00,12).!,03. . /00,12 ).!,0 3.

!898: www.meteo.gr

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

Η ενότητα έφερε την… πολυδιάσπαση! Μ

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr-plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

όνο ως «θέατρο του παραλόγου» µπορεί να περιγράψει κανείς την ταραχώδη κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετό καιρό στον Ηλειακό κάµπο µε αφορµή την σχεδόν άτολµη διοικητική µεταρρύθµιση Ραγκούση, την ονοµαζόµενη ατυχώς ως «Καλλικράτης…». Σε µια µεγάλη περιοχή, η οποία διαθέτει προϋποθέσεις και δυνατότητες για να µετεξελιχθεί σε έναν ισχυρό – ενιαίο αυτοδιοικητικό φορέα, παρακολουθούµε έκπληκτοι την πολυδιάσπαση απόψεων, θέσεων και γνωµών ενώ µε περισσή απογοήτευση διαπιστώνουµε πόσο εύθραυστο ήταν το εγχείρηµα µιας πραγµατικής ενωτικής πορείας προς το µέλλον… Οσο και αν θέλουµε άλλωστε να το πιστέψουµε, οφείλουµε να παραδεχθούµε και πρώτα από όλους οι αυτοδιοικητικοί µας, ότι το πολυσυζητηµένο 7=1 δεν υπήρξε ποτέ ένα συµπαγές µέτωπο αποφασισµένο να διεκδικήσει την δική του δυναµική θέση, αυτή δηλ. που θα άλλαζε τα δεδοµένα στην εικόνα του Νοµού. Οι έξι αρχικώς συµφωνούσαν, αλλά καθυστερούσε υπέρµετρα η Βουπρασία, που δεν έλαβε σχεδόν ποτέ απόφαση πριν να κριθούν για τον «Καλλικράτη» οι αποφάσεις. Προσκηνιακά έθετε το αδύνατο εκ των πραγµάτων αίτηµα της συνένωσης µε το ∆ήµο Λαρισσού. Παρασκηνιακά έκανε κουβέντα εκτός των έξι, µε ισχυρό Αυτοδιοικητικό Οργανισµό γειτονικό του Κάµπου αλλά και µε κοµµατικά στελέχη που δεν είχαν όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια

να της προσφέρουν τίποτα. Τώρα οι κάτοικοί της βγαίνουν µοιραίως στους δρόµους… Για κινήσεις πέραν του… φυσιολογικού κατηγορήθηκε άµεσα µετά την ανα-

«Τα …ευτράπελα του Ηλειακού Κάµπου και οι εκτροπές που αναζητούν ανατροπές της τελευταίας στιγµής σε µια περιοχή που δεν αντιµετώπισε σωστά το άλλοτε «συµπαγές » 7=1 …»

κοίνωση του σχεδίου και της διάσπασης του ενός σε δυο (!) , ∆ήµαρχος εκ των επτά που λίγο αργότερα αντήλλαξε τα βέλη του µε συνάδελφό του δηµοσίως, αλλά… το κακό είχε ήδη γίνει… Απο κει και πέρα ξεκινά το «παιχνίδι» µεταξύ διοικητικών και ιστορικών εδρών και έτσι… χάνεται η µπάλα! Σοβαρή ευθύνη εδώ έχει αναµφιβόλως και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών που επιµένει να ικανοποιεί µικρά και ασήµαντα όταν την ίδια ώρα οι τοπικές κοινωνίες απειλούν µε… «αντάρτικο»

γιατί πιστεύουν δικαιολογηµένα ή µη ότι, αδικήθηκαν! Έρχονται λοιπόν και πάλι οι φωνές από τη Βουπρασία ενώ παράλληλα η Γαστούνη αρχίζει να µην αισθάνεται καλά στο άκουσµα των κινητοποιήσεων του Βαρθολοµιού οι κάτοικοι του οποίου θέλουν να φύγουν από κοντά της και να ενταχθούν στο δήµο Κυλλήνης που µια µέρα µετά θα γίνει και ... δήµος Ανδραβίδας!!! Το ακούνε αυτό στο λιµάνι και ξεκινούν µε τη σειρά τους κινητοποιήσεις για να αποφευχθεί η διπλή ονοµασία. Παράλληλα η Βάρδα δεν ικανοποιείται µε την ιστορική έδρα και µάλλον αναζητά τη λύση σε ένα δικό της αποµονωµένο δήµο που δύσκολα µπορεί πλέον να προστεθεί στην Ηλεία! Στο Τραγανό τέλος, έχει ξεσπάσει «εµφύλιος» µεταξύ αιρετών ενώ τα Λεχαινά που εξασφάλισαν διοικητική έδρα από πολύ νωρίς περιµένουν στο ... ακουστικό τους για τυχόν ανατροπές της τελευταίας στιγµής...

editorial

3


4 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

» Με το µάτι των συντακτών µας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 MAIOY 2010

?

Γιατί οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητούν να γίνονται λαϊκές συνελεύσεις προκειµένου να αποφασίσουν για το αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε τον Καλλικράτη στην Ηλεία;

!

Μα φυσικά για να παρουσιάσουν πως αυτό που έχουν αποφασίσει οι ίδιοι για την περιοχή που διοικούν έχει και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή…

Με υπευθυνότητα…

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ Πύργου κ Νίκος Γαλανόπουλος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό τις ενέργειες για την παύση της εκµίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το ακτινολογικό αφού πλέον δεν πρόκειται να λειτουργήσει µετά την άγονη εξέλιξη των διαγωνισµών για την κάλυψη της θέσης του ακτινολόγου. Για µία ακόµη φορά ο κ Γαλανόπουλος απέδειξε µε πόση υπευθυνότητα ασκεί τα καθήκοντα που του ανέθεσε η πολιτεία.

»

Π Παύλ

Θέµα νοοτροπίας… Κάθε µέρα που περνά τόσο επιβεβαιώνεται η άποψη ότι το διπλοπαρκάρισµα είναι θέµα κακής νοοτροπίας που έχουµε οι περισσότεροι ως οδηγοί. Και αυτό γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί πως αν και υπάρχουν κενές θέσεις για παρκάρισµα ορισµένοι το βάζουν σε θέση διπλοπαρκαρίσµατος γιατί βαριούνται να περπατήσουν 10 µέτρα για να πάνε στο µαγαζί που θέλουν ή στην υπηρεσία που πρέπει για να εξυπηρετηθούν…

∆ιαµαρτυρήθηκε

Π Παύλ

∆εν ανταποκρίνονται στα τελευταία δεδοµένα σχετικά µε τις τιµές των φρούτων τα όσα αναφέρθηκαν σε ρεπορτάζ της Κυριακής στην εφηµερίδα µας. Αυτό διευκρίνισε χθες ο Πρόεδρος του Σωµατείου Οπωροπωλών Μιχάλης Αποστολόπουλος ο οποίος δικαιολογηµένα διαµαρτυρήθηκε. Είναι ενδεικτικό ότι τα κεράσια που εµφανίζεται σε φωτο να κοστίζουν 8,00 σήµερα όπως είπε ο κ. Αποστολόπουλος πωλούνται έναντι 4,5 ή 5 Ευρώ. Πιθανότατα επρόκειτο για φωτο προηγούµενων ηµερών… Π.Α.

«Να πνιγούµε όλοι µας» «∆εν µπορώ να ακούω για δήµο Αλφειού. Πιθανόν ορισµένοι να το θέλουν για να πάµε να πνιγούµε όλοι µας», τόνισε ο ∆ήµαρχος Αλιφείρας ∆ήµος Γεωργακόπουλος στην γενική συνέλευση της ΤΕ∆Κ που είχε ως µοναδικό θέµα το χωροταξικό σχεδιασµό του Καλλικράτη στην Ηλεία. Τώρα πόσο δίκιο είχε θα φανεί στο µέλλον όπου η ιστορία θα καταγράψει την συµπεριφορά του κάθε αιρετού πάνω σε αυτό το θέµα. Π Παύλ

{

κε ∆ιευθυντά

»

}

Στο 2,5% σηµείωσαν πτώση οι ελληνικές εξαγωγές τον περ. Μάρτιο στον τοµέα της αγροτοκτηνοτροφίας. Τον Μάρτιο όµως του 2009 ήταν αυξηµένες κατά 1,8%... Από την άλλη πλευρά στο 1,6% αυξήθηκαν οι εισαγωγές στη χώρα µας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για τον ίδιο µήνα. Αντιστοίχως το 2009 είχαµε µείωση στο 0,9%. Αρνητικά λοιπόν και εδώ τα στοιχεία...

Η Ντόρα είναι έτοιµη να εξαγγείλει νέο κόµµα, σε πρώτη φάση χωρίς βουλευτές από τη Ν.∆. Ο Αντώνης Σαµαράς «επενδύει» σε λαϊκά στρώµατα, πάει κόντρα στο ∆ΝΤ και προσπαθεί εναγωνίως να οργανώσει το κόµµα. Ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος κρατά αποστάσεις «ασφαλείας» και βρίσκεται σε ... «λευκή απεργία!» Σε πόσα κοµµάτια οδεύει λοιπόν αυτή η παράταξη;... Ο ∆ιογένης

[ Ακούει κανείς; ] Αν και βρισκόµαστε µόλις πέντε µέρες από την Παρασκευή όπου ο Καλλικράτης θα ψηφιστεί στην βουλή και θα γίνει νόµος στην Ηλεία αναζητούν το ποιος φταίει για τον χωροταξικό σχεδιασµό που έγινε στο νοµό και που δεν αφήνει σχεδόν κανέναν ευχαριστηµένο. Και αυτό το κάνουν για να «αφορίσουν» όλους όσους έβαλαν το χεράκι τους σε αυτό που έγινε, αλλά όταν έρθουν οι κάλπες πάλι θα τους ψηφίσουν… Ένας µήνας έµεινε ουσιαστικά για την έναρξη του καλοκαιριού και ακόµα οι παραλίες δεν είναι στην κατάσταση που απαιτείται για να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες λουόµενους. Και η αξιοποίηση τους µε οργανωµένες παραλίες είναι ακόµα σε νηπιακό στάδιο για αυτό και

Στη γεωργία...

Π.Α.

»

απαιτείται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που ο νόµος θα έρχεται να βοηθά την τήρηση της καθαριότητας και όχι να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους. Ο δρόµος για την Ανδρίτσαινα βρίσκεται στο κακό του χάλι και από εκεί όµως περνούν χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να επισκεφθούν τον Επικούριο Απόλλωνα ή να περάσουν λίγες µέρες σε µία από τις οµορφότερες περιοχές. Αντί οι αιρετοί να ρίξουν το βάρος τους για να φτιαχτεί ο δρόµος αυτός δέσµευσαν 20 εκ ευρώ για ένα αεροδρόµιο η κατασκευή του οποίου δεν έχει ξεκινήσει και κανείς δεν εγγυάται ότι θα γίνει. Π Παύλ

Οικονοµικά… Οικονοµικά φέτος θα περάσουν τις διακοπές τους οι ετεροδηµότες που αναµένεται να κατακλύσουν το νοµό κατά χιλιάδες αφού θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα και βουνό. Σε αυτό βέβαια θα συµβάλλουν και οι καντίνες που έχουν γεµίσει οι παραλίες που θα προσφέρουν τη δυνατότητα της παρεΐστικης διασκέδασης δίπλα στο κύµα έτσι όπως γινόταν και παλιά… κάτι που αρκετοί έχουν νοσταλγήσει… Π Παύλ


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 MAΪΟΥ 2010

Βερεσέ…δε δίνω Το µήνυµα της αυτοσχέδιας επιγραφής αν και βρίσκεται αναρτηµένη σε µανάβικο του Πύργου αρκετά χρόνια, ωστόσο τώρα αποκτά ακόµα πιο επίκαιρο νόηµα, αφού οι εποχές που διανύουµε πλέον, είναι δύσκολες.

Φωτογραφικά

»

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Στο ίδρυµα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας...

Ν.Σ.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Ο κ. Κούβελος είναι ο τρίτος έλληνας, µέλος του ∆Σ του Ιδρύµατος, εκτός του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και της Φάνης Πετραλιά, οι οποίοι είναι και Αντιπρόεδροι του Ιδρύµατος. Με την κίνηση του αυτή ο Πρόεδρος της ∆ΟΕ, θέλησε να επιβραβεύσει την συνολική προσφορά της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας στο Ολυµπιακό Κίνηµα και του Προέδρου της προσωπικά, αποδεικνύοντας την έµπρακτη συµπαράσταση της ∆ΟΕ στον θεσµό και το έργο του.

Απόβαση Harley και στην Ηλεία

Ν.Σ

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Εκεχειρίας, εξελέγη ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς και της Ελληνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας και Γενικός Γραµµατέας της ∆ΕΜΑ Ισίδωρος Κούβελος, µετά από πρόταση του Προέδρου της ∆ΟΕ Ζακ Ρογκ, σε ειδική Συνεδρίαση των Μελών του Ιδρύµατος, χθες στη Λοζάννη.

»

Τα αυτονόητα

Βάπτισαν την Ειρήνη τους! Και το όνοµα αυτής…Ειρήνη. Ο γνωστός ∆ηµοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Μαρινόπουλος και η σύζυγός του Χρύσα, βάφτισαν χθες την πανέµορφη κορούλα τους, µε νονούς τους αγαπηµένους τους φίλους Γιάννη και Σέβη Ευθυµίου. Το ζευγάρι είχε στο πλευρό του αγαπηµένους συγγενείς και φίλους που τους ευχήθηκαν να είναι καλότυχη

και να τη δουν όπως επιθυµούν. Η µικρή «πριγκίπισσα», αν και κατά την διάρκεια του µυστηρίου έκλαψε αρκετά, ωστόσο λίγο αργότερα χάρισε πολλά γλυκά χαµόγελα σε όλους τους καλεσµένους. Η στήλη εύχεται στον αγαπητό συνάδελφο και τη σύζυγό του να τους ζήσει. Ν.Σ

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο Από τους επιφανέστερους υπουργούς του µέγα Ελευθερίου Βενιζέλου, µε πλατιές µάλιστα ρίζες στον κοινωνικό ορίζοντα της Ελλάδος, υπήρξε ο Εµµανουήλ Μπενάκης. Είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Οικονοµίας. Ο Μπενάκης ήταν πάντοτε λιγοµίλητος και λιτός στις εκφράσεις του. Σε µια συζήτηση στην Βουλή µε αντικείµενο την αναζωογόνηση της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο Μπενάκης είχε φέρει έναν γάιδαρο επιβήτορα από το εξωτερικό, που γκάριζε διαρκώς. Άδραξε τότε την ευκαιρία ο γνωστός δηµοσιογράφος και πολιτικός της εποχής Γιώργος Πώπ, που διακρινόταν για το λεπτό χιούµορ του και έγραψε δηκτικά «ο γάιδαρος αγορεύει, αντί του κου υπουργού». Και ο Χατζόπουλος έγκριτος συγγραφέας και ποιητής έγραψε το στιχούργηµα Οι κάτοικοι του Μαρουσιού / γυρεύουν επιµόνως να οµιλήσει ο υπουργός / για να σωπάσει ο όνος. Ο δηµοσιογράφος Γεώργιος Πώπ είδε το φως της ζωής το 1872 και απεβίωσε το 1946. www.pavramopoulos.gr

Η Ηλεία και δη η Ολυµπία, αποτέλεσε «µαγνήτη» για τους αναβάτες των 10.000 Harley Davidson που αυτές τις ηµέρες βρίσκονται στην Πάτρα για το Super Rally 2010. Χθες, αλλά και τις προηγούµενες ηµέρες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν την Ηλεία για ένα σύντοµο ταξίδι, µε βασικό προορισµό την Ολυµπία. Οι δρόµοι της Ηλείας λοιπόν «γέµισαν» από τις όµορφες µηχανές και οι οδηγοί, που συνήθως «έκαναν» δεξιά δίνοντας δρόµο στους µοτοσικλετιστές, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα τόσων µηχανών αλλά και τον ήχο… Ν.Σ

Στο Κάτω Σαµικό Το «πράσινο φως» για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κάτω Σαµικού, έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο στη Ζ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, κατά την συνεδρίαση του. Συγκεκριµένα, εγκρίθηκε η µελέτη ωρίµανσης για την προστασία και ανάδειξη της προϊστορικής ακρόπολης και των νεκροταφείων στη (θέση Κλειδί) και της κλασικής ακρόπολης του ∆ήµου Σκιλλούντος, µε όλες τις προτάσεις που έχει κάνει η Ζ΄ Εφορεία, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Ν.Σ

»

Συγχαρητήρια αναγνώρισης

H συνεργασία τους στην τηλεοπτική εκποµπή του ALTER τους ένωσε µε τη φιλία και την αναγνώριση στα πρόσωπά τους. Ετσι λοιπόν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάκης Αντωνακόπουλος παρακολούθησε την καλή του φίλη Χαρά Νοµικού, τη γνωστή κλινική ψυχολόγο της Αθήνας, στην πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία της που έγινε στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο από το Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου για τη γιορτή της Μητέρας. Σ.Β.

Θερµά συλλυπητήρια ∆ύσκολες στιγµές περνά ο φίλος και συνεργάτης της εφ. «Πατρίς» Νίκος ∆ιαµαντόπουλος από την Αµαλιάδα που χθες, έχασε τον πολυαγαπηµένο του πατέρα. Η σκέψη όλων µας, των δηµοσιογράφων και των εργαζοµένων της εφ. «Πατρίς», είναι στο πλευρό σου φίλε Νίκο. Θερµά συλλυπητήρια. Σ.Π.

5


6 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

«Εφικτή και αναγκαία η δράση για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων» ∆ήλωσε η Βουλευτής Επικρατείας, ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

«Εφικτή και αναγκαία» χαρακτήρισε η Βουλευτής Επικρατείας κα. ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, την ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ µέρους της Ελλάδας για διεθνή καµπάνια, ώστε να αναγνωριστεί από τρίτα κράτη η γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Αθηνών, µε θέµα «Η Γενοκτονία στη Νέα Ελληνική Πραγµατικότητα», επ’ ευκαιρίας της επετείου µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού.

Η γενοκτονία του Ελληνισµού του Πόντου από την Κεµαλική Τουρκία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ορισµού της γενοκτονίας, σύµφωνα µε διεθνή κείµενα, και η Ελλάδα θα έπρεπε, τόσο µέσω πολυµερών διεθνών οργανισµών όσο και διµερών επαφών µε τρίτα κράτη, να προωθήσει την αναγνώριση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. Σήµερα η κα. Αυγερινοπούλου καταθέτει µαζί µε τον Ποντιακής καταγωγής Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Σάββα Αναστασιάδη, και το Βουλευτή Καστοριάς, κ. Ζήση Τζηκαλάγια, σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Η Βουλευτής Επικρατείας, δικηγόρος ∆ιεθνούς ∆ικαίου, είχε και κατά τα χρόνια παραµονής της στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής συµµετάσχει σε Επιτροπές πολιτικής δράσης για την προώθηση των ζητηµάτων του Ελληνισµού, έχει δε τιµηθεί για την προσφορά της αυτή από το ∆ήµο Αθηναίων και το Αµερικανικό Κογκρέσο.

Το Σάββατο 29 Μαΐου

Εκδήλωση για την άλωση της Πόλης στα Καραβουλέικα Βουπρασίας Στο Πνευµατικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ.Γερασίµου και Εισοδίων της Θεοτόκου στα Καραβουλέικα Βάρδας θα πραγµατοποιηθεί µουσική και πνευµατική εκδήλωση αφιερωµένη στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453 το ερχόµενο Σάββατο 29 Μαΐου 2010 στις 7.30 µ.µ. Θα προηγηθεί Εσπερινός στον Ι.Ν.Αγ.Γερασίµου και Εισοδίων της Θεοτόκου, ενώ στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου θα οµιλήσουν ο καθηγητής – φιλόλογος κ.Γεώργιος Κουρκούτας και ο δάσκαλος και συγγραφέας κ.Βασίλειος Καραβούλιας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ιεροψάλτες από την Πάτρα θα ψάλουν και θα τραγουδήσουν ύµνους και δηµοτικά τραγούδια για την Άλωση της Πόλης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Τίµησαν τη µνήµη 353.000 θυµάτων...

∆ύο Αλβανοί χθες τα ξηµερώµατα απείλησαν και χτύπησαν έναν 47χρονο στην Κρέστενα προκαλώντας φθορές στα γυαλιά µυωπίας που φορά ενώ ο λόγος για τον οποίο δέχθηκε την επίθεση παραµένει άγνωστος µέχρι στιγµής.

∆ιέρρηξαν µίνι―µάρκετ

Άγνωστοι από µίνι µάρκετ στην Κρέστενα έκλεψαν 300 ευρώ από το χώρο που βρίσκεται η ταµειακή µηχανή.

ΓΡΑΝΙΤΣΕΪΚΑ Βρέθηκε νεκρός

Στο κρεβάτι που κοιµόταν βρέθηκε χθες το πρωί νεκρός ο

Πάντα κυρίαρχο το αίτηµα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων

Μ

ε αίτηµα τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, πραγµατοποιήθηκε χθες στον Πύργο εκδήλωση τιµής και µνήµης για τα 353.000 θύµατα που σφαγιάστηκαν την τραγική περίοδο 1914-1924. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ηλείας. Η 19η Μαΐου έχει οριστεί, µε απόφαση της Ελληνικής Βουλής το 1994, ως ηµέρα εθνικής µνήµης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισµού. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις στην Ηλεία έχει καθιερωθεί και πραγµατοποιούνται την Κυριακή µετά την 19η Μαΐου κάθε έτους. Έτσι, νωρίς χθες το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία και ∆οξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, ενώ τον πανηγυρικό της ηµέρας ανέγνωσε η Μοσχούλα-Ντόλυ Ισµιρίδου, µέλος του Συλλόγου Ποντίων της Ηλείας. Αναφέρθηκε στα γεγονότα της εποχής που οδήγησαν στη σφαγή των Ποντίων, χαρακτηρίζοντάς τη ως πρωτοφανές έγκληµα στην παγκόσµια ιστορία, ενώ παραθέτοντας σηµαντικά στοιχεία και αριθµούς, τόνισε για µια ακόµα φορά την ανάγκη για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη, µε το άγηµα της 117 Π.Μ Ανδραβίδας να αποδίδει τιµές, τελέστηκε επιµνηµόσυνος δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, από τον Αντινοµάρχη Ηλείας Παν. Πλατανιά, τον Ανώτερο ∆ιοικητή Φρουράς Ν. Ηλείας, ∆ιοικητή 117 Π.Μ Ανδραβίδας, Σµήναρχο Ιπτάµενο Γεράσιµο Αθανασόπουλο, τον ∆ήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ηλείας Νίκο Σιδηρόπουλο και τον πρόεδρο του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Ν. Ηλείας Γιώργο Μπράµο. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε την

Τις εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι τοπικών φορέων και των στρατιωτικών αρχών και των σωµάτων ασφάλειας.

Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η Μοσχούλα-Ντόλυ Ισµιρίδου, τονίζοντας την ανάγκη για την διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του εθνικού ύµνου. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

51χρονος Παναγιώτης Ανδ. Καρδαράς. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά τα ακριβή αίτια θα διευκρινίσει η νεκροψία νεκροτοµή που θα γίνει σήµερα.

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ∆έχθηκε επίθεση…

»

ΜΑΝΟΛΑ∆Α Έκλεψαν ένα αρµεκτικό σύστηµα

Ένα αρµεκτικό σύστηµα για την συλλογή γάλακτος αξίας 1000 ευρώ έκλεψαν χθες άγνωστοι από την στάνη του κ Τρύφωνα Πέρδικα.

Στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη πραγµατοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στη µνήµη των 353.000 θυµάτων της σφαγής.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Έκλεψαν λάδι ∆ύο δοχεία µε λάδι και µία ηλεκτρογεννήτρια αξίας 700 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από εξοχική οικία στο Σιµόπουλο. Οι δράστες παραβίασαν ένα µικρό αλουµινένιο παράθυρο για να µπουν στο σπίτι.

ΚΑΡΥΑ Έκλεψαν 3000 ευρώ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Άρπαξε χρήµατα

Από σπίτι στο οποίο έµενε µία ηλικιωµένη στην Καρυά άγνωστοι έκλεψαν 3000 ευρώ. Τα χρήµατα τα είχε µέσα σε ένα χώρο στο υπνοδωµάτιό της.

Το ποσό των 350 ευρώ άρπαξε άγνωστος από περίπτερο στην Αµαλιάδα την ώρα που ο ιδιοκτήτης ήταν έξω από αυτό απασχοληµένος. Ο δράστης έβαλε το χέρι του στο ταµείο από το ανοιχτό παράθυρο του περιπτέρου και πήρε τα χρήµατα.

ΜΥΡΣΙΝΗ Έκλεψαν τσάντα

Μία δερµάτινη τσάντα έκλεψαν άγνωστοι από τον αύλειο χώρο σπιτιού στην Μυρσίνη η οποία περιείχε ένα κινητό και 210 ευρώ.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

7

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Το «χθες» µάγεψε το «σήµερα»! Α

φιερωµένη στα παιδιά ήταν η χθεσινή, δεύτερη και τελευταία µέρα, του «Μεσαιωνικού ∆ιηµέρου» που διοργάνωσαν στο Κάστρο Χλεµούτσι τα δραστήρια µέλη του Συλλόγου Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος» µε την βοήθεια και την υποστήριξη των µελών του Πανευρωπαϊκά γνωστού συλλόγου ιστορικών αναβιώσεων «Ritterhellas». Από πολύ νωρίς χθες το πρωί, παιδιά από όλο το νοµό άρχισαν να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία του Κάστρου. Εκεί, τους περίµεναν οι Ιππότες και οι ∆εσποσύνες προκειµένου, λίγα λεπτά µετά τις 10, να ξεκινήσει η πορεία προς το Κάστρο Χλεµούτσι. Την ποµπή άνοιξε το λάβαρο των Βιλεαρδουίνων ενώ ακολουθούσαν οι Ιππότες µε τα µεσαιωνικά µουσικά τους όργανα που προσέφεραν µια µοναδική µυσταγωγία καθ’ όλη την διάρκεια της ανηφορικής διαδροµής στην ακρόπολη της πεδινής Ηλείας. Η ποµπή έφτασε στο Κάστρο Χλεµούτσι λίγα λεπτά µετά και… το παιχνίδι άρχισε! Παιχνίδια απλά αλλά διασκεδαστικά που µας έρχονται από τα βάθη των αιώνων µε σκοπό τόσο την ψυχαγωγία των παιδιών, αλλά και την «προετοιµασία» των επόµενων ιπποτών, αφού το κυριότερο στοιχείο των παιχνιδιών ήταν η ευγενής άµιλλα αλλά και η οµαδικότητα! Παιχνίδια που ανακάλυψαν, διέσωσαν και παρουσιάζουν µε µοναδικό τρόπο τα µέλη του συλλόγου «Ritterhellas». Παρά την επιβλητική τους εµφάνιση τα παιδιά «αγκάλιασαν» από την πρώτη στιγµή τους Ιππότες, φωτογραφήθηκαν µαζί τους ενώ οι πιο «τολµηροί» είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν για λίγο τα σπαθιά τους, νιώθοντας και αυτοί πραγµατικοί Ιππότες. Το παιχνίδι κράτησε µέχρι αργά το µεσηµέρι αλλά η «ώρα του αποχωρισµού» ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς τα παιδιά... δεν ήθελαν να σταµατήσει το παιχνίδι!

Η ανοδική πορεία ξεκίνησε µε το λάβαρο των Βιλεαρδουίνων να προηγείται της ποµπής.

Τα παιχνίδια ξεκίνησαν υπό τις οδηγίες των µελών του συλλόγου «Ritterhellas».

Οι εκδηλώσεις του «Μεσαιωνικού ∆ιηµέρου» έκλεισαν µε τα µέλη του συλλόγου Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος» να απονέµουν αναµνηστικά στα µέλη του συλλόγου «Ritterhellas», συνοδευµένα από τις ευχές όλων να ξανάρθουν σύντοµα και γιατί όχι, να λάβει «σάρκα και οστά» ένα Μεσαιωνικό Φεστιβάλ σε µόνιµη, ετή-

σια βάση, στην περιοχή µε απώτερο στόχο την διάδοση της ιστορίας του Κάστρου Χλεµούτσι, αλλά και της λαµπρής ιστορίας όλου του νοµού, στα πέρατα της οικουµένης! Σηµειώνεται τέλος ότι την

Οι Ιππότες και οι ∆εσποσύνες περίµεναν τα παιδιά στην κεντρική πλατεία του Κάστρου.

Οι Ιππότες «επέστρεψαν» στο Μεσαιωνικό Κάστρο Χλεµούτσι.

∆εκάδες παιδιά από όλο το νοµό ανέβηκαν στο Κάστρο Χλεµούτσι προκειµένου να απολαύσουν την µοναδική αυτή εκδήλωση.

πρωτοβοηθητική και υγειονοµική κάλυψη της εκδήλωσης είχε αναλάβει το τµήµα εθελοντών του Ερυθρού

Σταυρού Αµαλιάδας. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


8 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Άσχηµες εικόνες: Ποιά τροχαία

«Ο

ι εικόνες είναι άσχηµες, εφιαλτικές. Βλέπεις τροχαία δυστυχήµατα, βλέπεις χέρια κοµµένα, πόδια σπασµένα, νέα παιδιά να χάνονται. Τα ζούµε αυτά τα προβλήµατα γιατί είµαστε κοντά στον κόσµο. Είναι πολύ δύσκολο, έχουµε γίνει όµως µετά από χρόνια και εµείς σαν τους για-

τρούς που κάποια στιγµή τα βλέπουν όλα παθητικά. Στο ξεκίνηµα είναι αλλιώς. Τα πρώτα χρόνια δεν είναι υπερβολή να πω πως κάνω µήνες να κοιµηθώ. Συµπάσχουµε. Το δυσκολότερο είναι όταν πρέπει να πάµε σε ένα σπίτι και να πούµε στην µάνα, στον πατέρα, στην σύζυγο, στα αγαπηµένα πρόσωπα το θλιβερό νέο.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

«Η άσφαλτος δεν χαρί «Ν

ιώθω ενοχές επειδή δεν κατάφερα να συµβάλλω µετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο να µην σκοτωθεί ένας ξάδελφός µου 29 ετών σε δυστύχηµα», είναι τα λόγια µε τα οποία ο καλύτερος τροχονόµος στην Ελλάδα αρχίζει να µας ξετυλίγει το κουβάρι µιας ζωής στους δρόµους για την προστασία του συνανθρώπου του.

Στο δρόµο Σήµερα 35 χρόνια µετά, κοιτάζοντας προς τα πίσω η διαδροµή µοιάζει ατελείωτη. Εκατοντάδες ώρες υπηρεσίας, ελάχιστες από αυτές στο γραφείο. Οι περισσότερες είναι περιπολίας και ελέγχου κάτω από τον καυτό ήλιο, µέσα στο κρύο, τη βροχή. Το µυαλό του γεµάτο από µνήµες και εικόνες από ζωές που χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο. Μία καριέρα κατά την οποία χρειάστηκε να αντιµετωπίσει αρκετές φορές τις αντιδράσεις οδηγών

που δέχθηκαν κλήση για µία παράβαση που έκαναν και ήταν δυνατόν να τους έχει στοιχίσει τη ζωή. Γνωρίζοντας όµως τον Κώστα έξω από την υπηρεσία οι πολίτες καταλάβαιναν ότι µέσα από τις παραινέσεις του να τηΟ Κώστας Ξένος ενώ βραβεύεται από τον τότε Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη ρούν τον ΚΟΚ ή την επιβολή των προστίµων, ο σκοπός του ήταν να τους Οδηγός για να αποφύγει προστατέψει και τίποτα άλλο. συνέντευξη Για αυτό όπου τον συναντούν τον την κλήση µου λέει: «σε παρακαλώ καλοχαιρετούν και βλέπουν στο πρόσωπό του την αγωνία και την προσπάµη µε γράψεις, γιατί είµαι φίλος να πάψει ο άδικος φόρος αίµατος του Κώστα του Ξένου». Του λέω, θεια στην ψυχρή άσφαλτο.

τον γνωρίζεις καλά»; «Χθες τρώγαµε µαζί» µου απαντά!...

«Εκατοντάδες ώρες υπηρεσίας και ελάχιστες από αυτές στο γραφείο. Ωρες περιπολίας και ελέγχου κάτω από τον καυτό ήλιο, µέσα στο κρύο, την βροχή…»

Ο Κώστας Ξένος, συνταξιούχος σήµερα, στις 24 Απριλίου του 2007 βραβεύθηκε σε εκδήλωση στην Αθήνα από τον τότε Υπουργό Μεταφορών κ Μιχάλη Λιάππη για την προσφορά του στην µείωση των ατυχηµάτων. Όµως κάτω από την στολή κρυβόταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος ο οποίος δεν µπορεί να σταθεί αδιάφορος µπροστά στο αίµα που χύνεται καθηµερινά στην άσφαλτο και να απαλλάξει τον εαυτό του από τις όποιες «ευθύνες» του αναλογούν. Θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια από όλους τους φορείς, αστυνοµία―πολιτεία, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο φόρος αίµατος που κάθε µέρα πληρώνουµε στην άσφαλτο. Ο Κώστας Ξένος ποτέ δεν αντιµετώπισε την εκτέλεση των καθηκόντων του ως µία δουλειά αλλά ως ένα λειτούργηµα που έχει ως κύριο σκοπό να προσφέρει στον άνθρωπο και στην κοινωνία.

Υπόδειγµα Αστυνοµικού κράτησε χαµηλούς τόνους µέχρι την τελευταία ηµέρα της δουλειάς του…

Οι επικίνδυνες παραβάσεις =θάνατος Οι επικίνδυνες παραβάσεις οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στο θάνατο. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται η παραβίαση του στοπ, του αντικανονικού προσπεράσµατος της διπλής γραµµής. ∆ιπλή γραµµή σηµαίνει τείχος και δεν το περνάµε. Επίσης η παραβίαση των φωτεινών σηµατοδοτών. Είναι καθηµερινό φαινόµενο, γίνεται µπροστά στα µάτια µας. ∆υστυχώς οι οδηγοί δεν το υπολογίζουν.

Στόχος να σώσουµε ζωές «Οι οδηγοί φοβούνται τους τροχονόµους, κυρίως την νύχτα που γίνονται διαρκώς έλεγχοι για την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό είναι καλό γιατί από τον φόβο µπορεί να γλιτώσουµε µία ζωή. Αυτό είναι επιτυχία, προσωπική, υπη-


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

9

είναι χαραγµένα στη µνήµη του Ερχόµαστε σε πολύ δύσκολη θέση είναι σα να χάνουµε εµείς ένα δικό µας πρόσωπο», επισηµαίνει ο κ Ξένος. Ορισµένα από τα τροχαία που έχουν χαραχτεί στη µνήµη του είναι: Το 1995 στην διασταύρωση Βουνάργου, από παραβίαση στοπ δύο νεκροί, ένα βαριά και τέσσερις ελαφρά. Το 1997, δύο νεκροί, δύο βαριά, ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύµα στο

142χλµ της Ε.Ο Τριπόλεως- Πύργου. Το 1997 δύο νεκροί στις Κολιρέικες παράγκες σε σύγκρουση µε τραίνο, παιδάκια. «Πάντα ακόµη και µετά από τόσα χρόνια, κλονίζοµαι όταν τα θύµατα είναι παιδιά. Από υπερβολική ταχύτητα, τρεις νεκροί στην κατηφόρα στην διασταύρωση Κρεστένων. Οι εικόνες δεν έχουν τελειωµό, όλες βαµµένες στο αίµα και τον πόνο», επισηµαίνει ο Κώστας Ξένος.

ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ζεται σε κανένα…» κοκκίνισε. ∆ε υπάρχει πρόβληµα του είπα, έκανε µία κίνηση για να αποφύγει την κλήση. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να κατανοεί ο οδηγός την επικινδυνότητα της παράβασης και δεν ήταν αυτοσκοπός να του κόψω µόνο την κλήση», επισηµαίνει ο κ Ξένος.

Βλέπεις τροχαία δυστυχήµατα, χέρια κοµµένα, πόδια σπασµένα, νέα παιδιά να χάνονται… Το δυσκολότερο είναι να πάµε σε ένα σπίτι και να πούµε στη µάνα, στον πατέρα, στη σύζυγο το θλιβερό νέο…

ρεσιακή και κοινωνική. Και είναι σηµαντικό να µπορέσεις να σώσεις έστω και µία ζωή. Άλλωστε πολλά τροχαία έχουν αποφευχθεί µε αυτούς τους ελέγχους, τα τροχαία συνεπεία χρήσης αλκοόλ έχουν µειωθεί πολύ. Ευτυχώς υπάρχει αποτέλεσµα», τονίζει ο κ Ξένος. Στα χρόνια της υπηρεσίας του έχει αντιµετωπίσει ποικίλες αντιδράσεις από τους οδηγούς, συχνά αρνητικές. Όταν εφαρµόζεις το νόµο, σχεδόν πάντα ακούς κακά. Κατανοώ τον κόσµο, και εγώ το ίδιο µπορεί να έκανα, κατανοώ τη θέση τους. ∆εν είναι αυτοσκοπός µας η κλήση, δεν είµαστε ιδιωτική εταιρεία και δεν έχουµε κανένα µα κανένα οικονοµικό όφελος. Προσπαθούµε να κάνουµε τη δουλειά µας. Συµπάσχουµε µε τον κόσµο και τα προβλήµατά του, άλλωστε ζούµε σε µία µικρή κοινωνία και ο ένας ξέρει τον άλλο. Μπορεί σε ένα τροχαίο να είναι ο συγγενής µας, ο φίλος, ο γείτονας . Ένα από τα πιό περίεργα που έχει ζήσει είναι το παρακάτω: «Οδηγός για να αποφύγει την κλήση µου λέει: «σε παρακαλώ µην µε γράψεις γιατί είµαι φίλος του Κώστα του Ξένου. Του λέω τον γνωρίζεις καλά; Χθες τρώγαµε µαζί µου απαντά. Επιµένω τον γνωρίζεις καλά τον Κώστα; Ναι µου λέει, χθες ήµασταν µαζί. Όταν του είπα εγώ είµαι ο Κώστας ο Ξένος,

Η πολιτεία να συνδράµει το έργο µας Η πολιτεία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, τις σχολές οδηγών, τους επαγγελµατίες οδηγούς, όλους, δεν θέλω να ας αφήσουν µόνους στον δρόµο. ∆εν φέρνουµε αποτέλεσµα γράφοντας τον κόσµο. Να σκύψει η πολιτεία στο πρόβληµα, γιατί αυτοί έχουν τα χρήµατα, τους νό-

µους, αυτοί σχεδιάζουν και εµείς εκτελούµε. Να καθίσουµε σε ένα τραπέζι, γιατί το τροχαίο ατύχηµα µας αφορά όλους. Σε όλους µας µπορεί να τύχει. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος των ΜΜΕ που µπορούν να περάσουν µηνύµατα θετικά και να δώσουν οδηγίες αναγκαίες για την συµπεριφορά των οδηγών στον δρόµο. Τον οδηγό τον αντιµετωπίζουµε σαν άνθρωπο και προσπαθούµε να καταλάβουµε γιατί έκανε την παράβαση. Η άσφαλτος είναι σκληρή, δεν χαρίζεται σε κανένα, όποια οικονοµική ή κοινωνική θέση και να έχει. Είµαστε ίσοι πάνω στο δρόµο.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο Κώστας Ξένος µαζί µε τον τότε ∆ιοικητή της Τροχαίας Πύργου, Αστυνοµικό Υποδιευθυντή σήµερα, Σάκη Τόκα και τους άλλους βραβευθέντες στην Αθήνα

Ο Κώστας Ξένος επί τω έργω


10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Εγγραφή µαθητών από 1η Ιουνίου Στο χρονικό διάστηµα από 1η έως 21 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθούν οι εγγραφές των µαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Σύµφωνα µε σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για το σχολικό έτος 2010-2011 οι µαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, χωρίς να απαιτείται ως δικαιολογητικό εγγραφής η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. Προκειµένου όµως, το Υπ. Παιδείας να προβεί στην καταµέτρηση των µαθητών που δεν φοίτησαν σε Νηπιαγωγεία, οι Προϊστάµενοι των Νηπιαγωγείων θα χορηγούν βεβαίωση φοίτησης στα νήπια που αποφοιτούν από ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Η καταµέτρηση των µαθητών που διαθέτουν ή όχι βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο θα γίνει από τους ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων. Επιπλέον, οι αλλοδαποί µαθητές που δε δύνανται να προσκοµίσουν το πιστοποιητικό γέννησης µπορούν να εγγραφούν στα σχολεία µε ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Προσφορά αίµατος και ζωής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και της Τράπεζας Αίµατος Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος και ο ∆ιευθυντής του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου Γιώργος Αντωνόπουλος, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προσέλευση των αιµοδοτών και απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει στην επόµενη αιµοδοσία.

•Με τη συµβολή του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου

Σ

ηµαντική ήταν η ανταπόκριση των εθελοντών αιµοδοτών στο κάλεσµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου για συµµετοχή στην αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος «Άγιος Χαράλαµπος» από την οποία έχουν βοηθηθεί µέχρι σήµερα δεκάδες παιδιά και συνάνθρωποι µας. Η πρώτη για το 2010 αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου, στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και µέσα σε λίγες ώρες, είχαν συγκεντρωθεί 35 µονάδες αίµατος, από γονείς µαθητών, εκπαιδευτικούς και πολίτες, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του Συλλόγου του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου, για την Τράπεζα Αίµατος που φέτος διανύει τον 6ο χρόνο ζωής και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Αναµνηστική φωτογραφία των αιµοδοτών και των υπεύθυνων της διοργάνωσης της αιµοδοσίας, µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου.

Συγκέντρωσαν 35 µονάδες Με τη συµβολή του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου, µε τον γιατρό Απόστολο Παναγόπουλο, τις νοσηλεύτριες Αρετή Μπαρλαµπά, Σπυριδούλα Κανελλοπούλου και Γωγώ Παρασκευά καθώς και τον οδηγό ασθενοφόρου του Νοσοκοµείου Πύργου Νίκο Μαφρέδα, συγκεντρώθηκαν 35 περίπου µονάδες αίµατος. Ωστόσο, η προσέλευση ήταν πολύ µεγαλύτερη, αλλά για διάφορους λόγους υγείας, πολλοί από τους εθελοντές δεν κατάφεραν να αιµοδοτήσουν χθες. Μπορούν όµως να απευθυνθούν στον Σταθµό Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Από τη χθεσινή αιµοδοσία στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου, όπου οι αιµοΠύργου και να αιµοδοτήσουν εκεί για την Τράπεζα δότες κατάφεραν να συγκεντρώσουν, µε τη βοήθεια των γιατρών και νοσηΑίµατος του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου. Ο πρό- λευτών του Σταθµού Αιµοδοσίας, 35 µονάδες αίµατος. εδρος του Συλλόγου Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση των αιµοδοτών και τον αριθµό των µονάδων που συγκεντρώθηκε «Η προσέλευση των αιµοδοτών δείχνει αφενός πόσο ευαισθητοποιηµένοι είναι οι συµπολίτες µας και αφετέρου πόσο σηµαντικός και ουσιαστικός είναι ο αγώνας που κάνουµε στην Τράπεζα Αίµατος του σχολείου, στηρίζοντάς τον. Είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε στις εθελοντικές αιµοδοσίες γιατί ο καθένας όχι µόνο βοηθά τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη αλλά και καλύπτει και τη δική του αιµοδοτική ανάγκη σε περίπτωση που χρειαστεί», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και της Τράπεζας Αίµατος Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος, µη παραλείποντας να ευχαριστήσει τον Σταθµό Αιµοδοσίας για την συµβολή στην αιµοδοσία αλλά και τον ∆ιευθυντή του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου Γιώργο Αντωνόπουλο για την φιλοΌλοι οι αιµοδότες, πριν αιµοδοτήσουν, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο από τον γιατρό Απόστολο Παναγόπουλο.

ξενία. Ο τελευταίος µάλιστα, αφού σηµείωσε πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή σε κάθε αιµοδοσία, καλώντας κάθε εθελοντή και κάθε ενδιαφερόµενο και ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει, ευχαρίστησε από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στο να πραγµατοποιηθεί και αυτή η αιµοδοσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στο µέλλον µε ακόµα µεγαλύτερο ρυθµό. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


»

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 MAIOY 2010

11

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Μικρό το ενδιαφέρον για τα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆

Επιµέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

εκάδες επιχειρηµατίες στην Ηλεία έχουν υποβάλλει αιτήσεις για τη συµµετοχή τους στα δύο προγράµµατα που υλοποιεί ο ΟΑΕ∆, τα οποία αφορούν την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων. Αντίθετα µέχρι στιγµής δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα δύο προγράµµατα του Οργανισµού , τα οποία αφορούν την επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών γυναικών, καθώς και το ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη

50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναλυτικά στο τετραετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων υποβλήθηκαν στον ΟΑΕ∆ περίπου 30 αιτήσεις από επιχειρηµατίες στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για ακαθάριστες αποδοχές µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Εξάλλου στο διετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών

για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, υποβλήθηκαν µέχρι τώρα περίπου 15 αιτήσεις. Μικρές επιχειρήσεις Και στα 2 προγράµµατα, δίνεται προτεραιότητα σε µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα, και στους τοµείς της πράσινης οικονοµίας, επιβάλλεται 1 πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 µήνες κ.α. Επίσης στο πρόγραµµα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελµατιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις, ενώ για το

Μικρό είναι µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στην Ηλεία, για την υλοποίηση των τεσσάρων νέων προγραµµάτων που υλοποιεί ο ΟΑΕ∆.

ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων

σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον είναι µηδενικό.

αγορά εργασίας και απασχόλησης Απασχόληση εκτός Ηλείας

Έρχεται προκήρυξη για 3.000 προσλήψεις στα νοσοκοµεία Αίτηµα για την πλήρωση 3.000 θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, αναµένει το ΑΣΕΠ από το υπουργείο Υγείας.Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Βέης, για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας πρόσληψης σηµαντικός αριθµός των θέσεων αυτών είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους λεγόµενους κυλιόµενους πίνακες, ένα είδος επετηρίδας που διατηρεί το ΑΣΕΠ και αποτελείται από µη διοριστέους προηγούµενων διαδικασιών πρόσληψης.

Εποχιακό προσωπικό στο ΓΟΕΒ Ηλείας

Άπιαστος στόχος η δραστική µείωση των συµβάσεων έργου Ο στόχος για δραστική περικοπή των θέσεων εργασίας του δηµόσιου τοµέα που καλύπτονται µε σύµβαση έργου (στο 30% θέλει να τις κατε-

Fax: 27410 84410, υπ’ όψιν κ. Αγγελικής Τσουλουχα. - ΕΥΚΑΙΡΙΑ . ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος σε επικερδή επιχείρηση µε δυνατότητα ελέγχου της τελευταίας τριετίας η οποία αποδί-δει στο 50% εισόδηµα άνω των3.000 ευρώ µηνιαίως. Τηλ. 6978-398318. - ZHTOYNTAI σοβαρά και δραστήρια άτοµα για µερική ή πλήρη απασχόληση µε ικανοποιητικές απολαβές. Τηλ. 6974-043184. - ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ από βιοτεχνία ειδών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής στην Αττική για την Πελοπόννησο. Τηλ. 22990 46009 και 6949078650, κ. Αντώνης.

ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΪΑΦΑ

Στην πρόσληψη 10 περίπου ατόµων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών πρόκειται να προχωρήσει το επόµενο χρονικό διάστηµα ο ΓΟΕΒ Ηλείας. Οι εν λόγω θέσεις φέτος σύµφωνα µε πληροφορίες παρουσιάζονται µειωµένες –σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια- λόγω οικονοµικών δυσχερειών του Οργανισµού. Περισσότερες πληροφορίες θα περιλαµβάνονται στη σχετική προκήρυξη του ΓΟΕΒ.

ΑΣΕΠ

-Γνωστή εταιρεία µε ανάπτυξη στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα θα καλύψει 4 θέσεις στα τµήµατα: υπεύθυνος/η προσωπικού και πωλήσεων µε συνεχές ωράριο για τα νεοσύστατα γραφεία της . Θα προτιµηθούν οι έχοντες απολυτήριο λυκείου και γνώσεις Αγγλικών 9ηλικ. 18-30 ετών), Αποστολή βιογραφικών στο fax 2741072161. - Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ζητεί τραπεζικό µε πτυχίο Οικονοµικής Σχολής και επαρκή προϋπηρεσία στον τραπεζικό χώρο, για την κάλυψη της θέσης του προϊσταµένου, στο κατάστηµά της στην Καλαµάτα. Τηλ. 27410 84477.

Καθυστέρηση για πρόσληψη του εποχικού προσωπικού 28 θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού έχουν ζητηθεί από τη διεύθυνση των ιαµατικών λουτρών Καϊάφα , για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για την

βάσει το υπουργείο Εσωτερικών) δύσκολα θα επιτευχθεί, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε το ΑΣΕΠ. Σύµφωνα µε αυτά, στο ΑΣΕΠ υπέβαλλαν αιτήµατα 1.600 φορείς για περίπου 6.000 έργα και 39.300 θέσεις και ενέκρινε τα αιτήµατα 1.450 φορέων για 3.470 έργα και 32.000 θέσεις. ∆ηλαδή ενέκρινε περίπου το 60% των έργων και το 82%

έγκαιρη πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού αποτελεί η άµεση λειτουργία των λουτρών, κάτι που λόγω της καθυστέρησης που σηµειώθηκε για την υπογραφή της διυπουργικής απόφασης, δεν πρόκειται να γίνει πριν τα µέσα του Ιουνίου!

των θέσεων. Εν τω µεταξύ, αν και η σχετική προθεσµία για υποβολή αιτηµάτων έχει εκπνεύσει προ πολλού, αρκετοί φορείς (κυρίως ΟΤΑ α’ βαθµού) εξακολουθούν να “βοµβαρδίζουν” το ΑΣΕΠ, το οποίο πλέον προσανατολίζεται να εισηγηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών να ορίσει ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτηµάτων την 30η Μαΐου 2010.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εργαζόµενοι στην Ηλεία -Ζητείται πωλητής –πωλήτρια από εµπορική εταιρία µε έδρα τον Πύργο και µε δραστηριότητα σε όλο το νοµό Ηλείας. Προσφέρονται µισθός-bonus , αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης , δυνατότητα ανάπτυξης. Πληρ. 6974791791. -Ζητείται εργοδηγός (µηχανικός) για κατασκευαστική εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο 26210-29632. -Η «ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΕΝΙΑ ΑΒΑΕ» ζητά ηλεκτρολόγο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για µόνιµη συνεργασία. Τηλ. 6974555718. -Ζητούνται καλουπιτζήδες και χειριστές µηχανηµάτων έργου. Τηλ. 6977603640. -Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας ζητάει δραστήριους συνεργάτες για την προώθηση νέων καινοτόµων υπηρεσιών. Εργασία στα όρια του νοµού Ηλείας. Τηλ. 6936682132. -Ζητείται νέος ή νέα να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Πληρ. τηλ. 6976444940. -Ζητούνται άτοµα για εργασία σε INTERNET καφέ. Πληρ. τηλ. 6936842748.


12

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος

Αντώνης Αγγελόπουλος

«Τσακώνονταν τα βουβάλια ( Ζαχάρω και Κρέστενα) και την πληρώνουν τα βατράχια. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση την δική µας. Όταν δώσαµε την πρόταση στους βουλευτές µας είπαν ότι θα την στηρίξουν. Ορισµένοι βουλευτές µας είπαν ότι φταίνε οι δήµαρχοι που δεν έκαναν παρέµβαση στην ΤΕ∆Κ ώστε η πρότασή τους να συµπεριληφθεί στην απόφαση που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο. Πρότασή µου να απόσχουµε και οι τρείς δήµοι από τις προσεχείς εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση».

«Τίποτα δεν ελήφθη υπόψη από την κυβέρνηση. Έγγραφα, οµόφωνες αποφάσεις, τίποτα. Όµτι διεκδικήσαµε είναι νόµιµο και ηθικό αλλά δεν το πετύχαµε. Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί την Παρασκευή και η απόφαση για τον δήµο µας είναι άδικη. Αυτό που πάει να γίνει στην περιοχή µας είναι πολύ µεγάλη ζηµιά. Θα αγωνιστούµε όµως µέχρι τελευταία στιγµή για να την ανατρέψουµε. Να γίνει ένας ορεινός ∆ήµος µαζί µε την συνένωση της Ανδρίτσαινας µε την Φιγαλεία και την Αλιφείρα».

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ

«Συνεχίζουµε να αγωνιζό

Ν

α συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση της υλοποίησης της πρότασης τους για την συνένωση τους µε τους δήµους Αλιφείρας και Φιγαλείας αποφάσισαν κατά την διάρκεια της χθεσινής λαϊκής συνέλευσης που πραγµατοποίησαν οι κάτοικοι της Ανδρίτσαινας χθες το πρωί. Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθούν είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την προσφυγή στην δικαιοσύνη για κήρυξη του νοµοσχεδίου του Καλλικράτη µε την υφιστάµενη µορφή ως αντισυνταγµατικού και να µαταιωθεί η εφαρµογή του και η δεύτερη αφορά τις πρωτοβουλίες και τις δυναµικές κινητοποιήσεις που θα πραγµατοποιήσουν. Μάλιστα µία από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν είναι να ζητήσουν συνάντηση µε τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ Κάρολο Παπούλια και να ζητήσουν να παρέµβει ώστε να γίνει δεκτό το αίτηµά τους. Επίσης συµφώνησαν στο να προχωρήσουν σε δυναµικές κινητοποιήσεις που θα περιλαµβάνoυν από την τοποθέτηση µαύρων σηµαιών στον δήµο έως και το κλείσιµο δρόµων και συγκεντρώσεις διαµαρτυριών στην Αθήνα.

Ένας δήµος η Επαρχία Ολυµπίας

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας στην εισηγητική του τοποθέτηση ανέλυσε την υφιστάµενη κατάσταση και το πώς έχουν τα πράγµατα σήµερα σε σχέση µε το θέµα της πορείας της υλοποίησης του αιτήµατος για ένα δήµο µε τους δύο άλλους όµορους. Στα πλαίσια αυτά τους ανακοίνωσε ότι µετά από συζήτηση που είχε µαζί µε τους άλλους δηµάρχους κατέθεσαν µια νέα πρόταση βάσει της οποίας η Επαρχία Ολυµπίας να γίνει ένας δήµος έτσι ώστε να µην χωριστούν οι ορεινοί µεταξύ τους. Όπως είπε ο κ Αθανασόπουλος για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει τροπολογία την οποία θα υπογράψουν όλοι οι βουλευτές του νοµού. «Αλλιώς δεν θα το δεχθεί ο Υπουργός κ Ραγκούσης να γίνει καµία αλλαγή», επεσήµανε ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας. Επίσης ο κ Αθανασόπουλος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιµένουν στην θέση τους για την συνένωση των τριών δήµων. «Θα υπήρχε καλύτερη αντιπροσώπευση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού θα ήταν δια του τρία ενώ τώρα εµείς και η Αλιφείρα θα έχουµε εφτά ∆ηµοτικούς Συµβούλους µόνο. Και δεύτερον θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε την χρηµατοδότηση από τα ΟΠΑΧ που δίνονται σε όλους τους ορεινούς δήµους», τόνισε ο κ Αθανασόπουλος. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Από την χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Ανδρίτσαινα

Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος «Να κάνουµε ένα υπόµνηµα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας που να ζητάµε το να γίνουν οι τρείς δήµοι ένας. Αν φύγει από εδώ ο ∆ήµος θα σβήσει όλη η περιοχή όχι µόνο η Ανδρίτσαινα. Όλη η ορεινή Ολυµπία πρέπει να γίνει ένας ∆ήµος. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την ιστορικότητα της περιοχής αφού όπως γνωρίζετε από την Πλατιάνα έως και εδώ ήταν η αρχαία Παρρησία που είχε πάνω από 200.000 κατοίκους. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουµε ως στοιχείο για να επιτύχουµε τον στόχο µας».

Πέτρος Γιαννόπουλος

Σταύρος Χρηστάκης

«Η µοναδική τέτ ο ι α περίπτωση παράφορης αδικίας στην Ελλάδα. Μέσα στα πλαίσια του Καλλικράτη κάνουµε µία δικαιότατη πρόταση και την αγνοούν. Έχουµε όλες τις προϋποθέσεις να γίνουµε ορεινός δήµος και µας γράφουν στα παλιά τα παπούτσια τους. Τελικά ποιος φταίει; Απάντηση δεν πήραµε για το ποιοι µοίρασαν τα ιµάτια της καµένης επαρχίας Ολυµπίας. Να δείξουµε ανυπακοή γιατί δεν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε την κοροϊδία».

«Εγώ είµαι κατά του Καλλικράτη και θα σας εξηγ ή σ ω γιατί. Με αυτό το νοµοσχέδιο το κράτος δεν θέλει να δώσει χρήµατα στην Αυτοδιοίκηση. Οι δαπάνες για την υγεία, την παιδεία και άλλα θα προέρχονται από την φορολογία που θα επιβάλλουν οι δήµοι. Εµείς όµως σήµερα ήρθαµε εδώ για να ακούσουµε για κλιµάκωση του αγώνα και αντί αυτού είµαστε έτοιµοι και τα κλειδιά της Ανδρίτσαινας να παραδώσουµε. Να στηρίξουµε την πρόταση για ορεινό ∆ήµο».


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

13

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: ∆ΥΟ ∆ΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Νικόλαος Τσουρούκος «Είµαι από την Θεισόα. Προχθές κατεβήκαµε στην ΟΡΤ που ήσαν και οι βουλευτές στην εκποµπή και πήγαµε µόνο είκοσι άτοµα. Γιατί να µην είµαστε όλοι εκεί και να πάµε. Οι κινητοποιήσεις που θα κάνουµε θα πρέπει να είναι µαζικές. Αν δεν είµαστε 300 µε 500 δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει µαζικά και συντονισµένα να κατέβουµε στους δρόµους και να διεκδικήσουµε να γίνουµε ένας δήµος οι τρεις».

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µαστε» Αγγελική Παπαδηµητρίου

Νίκος Σµυρλής

« Θ α εξαφανιστεί η Ανδρίτσαινα και όλος ο ορεινός όγκος. Η καλύτερη πρόταση είναι οι τρεις ∆ήµοι να γίνουν ένας. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση είναι αποπροσανατολιστική. Να γίνουν κινητοποιήσεις να µην φανεί ότι το δεχτήκατε. Αυτοί θα το περάσουν έτσι. Οι ετεροδηµότες που έρχονται και ψηφίζουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να έρθει ο ∆ήµος µε όλους όσους θίγονται και να οργανωθεί µία κοινή αντίδραση για τον Καλλικράτη».

« Ε γ ώ προτείνω να γίνουν δυναµικές κινητοποιήσεις. Να µην επιτρέψουµε να γίνει τίποτα στην επαρχία Ολυµπίας. Μαζικές κινητοποιήσεις για να καταλάβουν ότι δεν ανεχόµαστε να µας κοροϊδεύουν. Από αύριο δυναµικές κινητοποιήσεις. Να µην καθυστερήσουµε ούτε µία µέρα. Βουλευτής µας έβαλε στην Κρέστενα µόνο και µόνο επειδή κατάγεται από εκεί για να πάρει τις ψήφους. Να διεκδικήσουµε αυτό που δικαιούµαστε».

Φώτης Κωνσταντόπουλος δηµοτικός σύµβουλος

Γιώργος Βωβός

«Συνάδελφοι την πατήσαµε γιατί έχουµε απέναντί µας µία κυβέρνηση που µας εξαπάτησε. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι ανεπιθύµητοι στην περιοχή µας. Να παραιτηθούµε όλοι και οι αναπληρωµατικοί και να έρθει ο Ραγκούσης να µαζέψει τα σκουπίδια. Μαύρες σηµαίες και η Ελληνική στο δηµαρχείο να κυµατίζει µεσίστια την Παρασκευή που θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Εγώ δεν θα ψηφίσω ούτε στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε στις βουλευτικές».

«Αν καθίσουµε µ ε σταυρ ω µένα χέρια χ ά σαµε. Θα πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις δυναµικές να για να διεκδικήσουµε αυτό που είναι το δίκαιο για τον δήµο µας. Να πάµε στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια για να δικαιωθούµε. Να µην συµµετάσχουµε στις εκλογές που θα γίνουν το φθινόπωρο για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να συνεχίσουµε να παλεύουµε για το δίκιο µας. ∆εν θα αποφασίσουν αυτοί στην Αθήνα για εµάς»

Εναλλακτική και…ανατρεπτική πρόταση για την ανάπτυξη της Ηλείας

Τ

ο πιο πιθανό είναι να χαρακτηριστεί…ανατρεπτική και το σίγουρο είναι ότι δε θα αρέσει σε πολλούς αιρετούς και δη σε εκείνους που επιθυµούν να είναι και πάλι υποψήφιοι στις προσεχείς ∆ηµοτικές Εκλογές, µε την παρούσα διοικητική διαίρεση των 7 ∆ήµων να τους δίνει κάποιες…πιθανότητες να κατακτήσουν ∆ηµαρχιακό θώκο. Επειδή κανείς µέχρι σήµερα, από τους φορείς του τόπου, δεν τόλµησε να µιλήσει για δυο ∆ήµους στην Ηλεία, θα το κάνουµε εµείς, µεταφέροντας τη θέση και άποψη - εµπεριστατωµένη και πλήρη από άποψη επιχειρηµάτων - αναγνώστη µας. Ενός νέου ανθρώπου, που όπως φαίνεται πιο κάτω, βλέπει πολύ πιο…µπροστά από τους πιο πάνω. Είναι βέβαιο – αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της Κυβέρνησης κατά τον σχεδιασµό του – ότι ο «Καλλικράτης» θα συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς θα δηµιουργηθούν λίγοι δήµοι, αποκεντρωµένες υπηρεσίες που θα έχουν διαχειριστική επάρκεια, εξοικονόµηση πόρων κυρίως από την κατάργηση δηµάρχων και αντιδηµάρχων, περαιτέρω απευθείας έσοδα ως ποσοστό από τα χρήµατα που πηγαίνουν στο ταµείο του Κράτους. Η πρόταση…δυο δήµοι για την Ηλεία Α) ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας µε έδρα τον Πύργο και πληθυσµό 108.973 κατοίκους όπου θα περιλαµβάνονται οι δήµοι, Πύργου, Αρχαίας Ολυµπίας, Ωλένης, Ιάρδανου, Βώλακος, Λαµπείας, Λασιώνος, Φολόης, Σκιλλούντος, Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας και Φιγαλείας Β) ∆ήµος Αρχαίας Ήλιδας µε έδρα την Αµαλιάδα και πληθυσµό 84.315 κατοίκους όπου θα περιλαµβάνονται οι δήµοι Αµαλιάδος, Πηνείας, Γαστούνης, Βαρθολοµιού, Τραγανού, Κάστρου Κυλλήνης, Ανδραβίδας, Λεχαινών και Βουπρασίας. Η πρόταση στηρίζεται στο γεγονός της συνολικής αποκέντρωσης που θα παρέχει εφεξής η πολιτεία αλλά και στην επάρκεια (διαχειριστική ή µη) των νέων δήµων µέσα στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (οι 2 δήµοι στην Ηλεία θα αποτελούν τον 2ο και 3ο µεγαλύτερο δήµο µετά την Πάτρα στην Περιφέρεια!!!). Πρόταση υλοποιήσιµη και αναπτυξιακή! Το φυσικό «τείχος» που χωρίζει την Ηλεία σε δυο περιοχές Βόρεια και Νότια φέρνοντας, όλα τα…κακά µιας τοπικιστικής διένεξης µεταξύ Πύργου και Αµαλιάδας, µπορεί και πρέπει να αποτελέσει την απαρχή µιας ισόρροπης και ισοδύναµης αναπτυξιακής προοπτικής. Μελετώντας τη γεωγραφία των δυο – σύµφωνα µε την πιο πάνω πρόταση - δήµων, την οικονοµία τους, τους πόλους ανάπτυξης, την εν γένει αναπτυξιακή προοπτική τους από εδώ και πέρα, διαπιστώνει κανείς ότι ο καθένας τους ξεχωριστά, αποτελεί τον ορισµό του πνεύµατος «Σχέδιο Καλλικράτης». ∆ηλαδή, ο κάθε νέος δήµος, θα έχει: • Αστικό Κέντρο. Ένα µεγάλο σε κάθε ∆ήµο ( Αµαλιάδα-Πύργος) • Νοσοκοµεία. Θα πρέπει να σχεδιαστεί ένας νέος υγειονοµικός χάρτης στην Ηλεία. ∆ηλαδή, ένα σύγχρονο και µεγάλο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο στον Πύργο (Ανδρέας Παπανδρέου) που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και τα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας Κρέστενας, Ζαχάρως και Βάρδας εκτός από της Αµαλιάδας που λόγω πληθυσµού πρέπει να είναι κάπου στη µέση. • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ). Η Αµαλιάδα και ο Πύργος µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω επιστη-

µονική ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε αν αναπτυχθούν στις περιοχές µας Σχολές µε προγράµµατα σπουδών που µπορούν να συνδεθούν µε την οικονοµία της περιοχής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, Τουριστικές Σχολές, κ.α.) • Κοινή Ακτογραµµή. Πολύ σηµαντικό για την τουριστική αξιοποίηση των παραθαλάσσιων περιοχών µας. • Λιµάνι. Ένα σε κάθε ∆ήµο. Όλοι γνωρίζουµε πόσα χρήµατα εισρέουν στην περιοχή του Κατακόλου από τα κρουαζιερόπλοια, άρα περαιτέρω εκσυγχρονισµός και σύνδεση και µε άλλους αρχαιολογικούς χώρους πέρα της Ολυµπίας (Κυλλήνη-Αρ. Ήλιδα) • Αεροδρόµιο. Ένα µεγάλο αεροδρόµιο στο Νοµό Ηλείας (Ανδραβίδα) αλλά και επαναλειτουργία του µικρού αεροδροµίου στο Επιτάλιο για πτήσεις charter που τόσο πολύ συµπαθούν οι ξένοι και ταυτόχρονα βοηθά στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. • Ορεινοί όγκοι. Ενιαίοι, και παράλληλα ξεχωριστοί οι δυο ορεινοί όγκοι του νέου ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Οι παλιοί δήµοι Λαµπείας, Λασιώνος, Φολόης και Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Φιγαλείας µπορούν να αποτελέσουν εστίες κτηνοτροφικής παραγωγής αλλά και αγροτουριστικής ανάπτυξής. • Γεωργική παραγωγή. Ο κάθε δήµος έχει διαφορετικό ιστό παραγωγής. Ο δε Νότιος στηρίζεται στην παραγωγή Ελιάς, Σταφίδας, Κρασιού και Πορτοκαλιών ο δε Βόρειος σε κηπευτικά –κυρίως- προϊόντα. • Αρχαιολογικοί χώροι. Η Αρχαία Ολυµπία µαζί µε τον Επικούριο Απόλλωνα στο ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας και η Αρχαία Ήλιδα µε το Κάστρο Χλεµούτσι στο ∆ήµο Αρχαίας Ήλιδας. Τα σχόλια περιττά…. Σύµπραξη δυνάµεων και όχι…πόλεµος Η πρόταση αυτή, αν αποτελούσε µια ακόµα «γενναία» και αδιαπραγµάτευτη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι πολύ πιθανό να είχε «γλιτώσει» την Ηλεία από τις τόσες πολλές και έντονες αντιδράσεις των σηµερινών δηµάρχων, κάποιοι εκ των οποίων βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι δικαίως…φωνάζουν. Σε κάποιους επίσης, µπορεί να φαίνεται ως πρόταση για µια «ιδανική» Ηλεία. Μήπως όµως είναι υλοποιήσιµη αυτή η πρόταση; Το σίγουρο είναι ότι µόνο µε µια ανατρεπτική πρόταση η Ηλεία θα µπορέσει να «ξεκολλήσει» επιτέλους από τις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης, αφού διαθέτει τις «περγαµηνές» όπως αναφέρεται και παραπάνω. Μόνο έτσι µπορεί να κάνει βήµατα µπροστά, και σ’ αυτό, πρωτοπόροι µπορούν να είναι οι νέοι άνθρωποι – γιατί κι αυτή η πρόταση προέρχεται από έναν νέο και…ανήσυχο άνθρωπο που έχει επιλέξει να επιστρέψει στην Ηλεία – γιατί σ’ αυτούς ανήκει το µέλλον αυτού του τόπου. Σ’ αυτούς και στους επόµενους… Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


14 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΑΠΟΨΕΙΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

ΆΡΘΡΟ

Χθες, σήµερα και αύριο

Της Άβας Βαγγελάτου

ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΩΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥ∆ΕΣ!

Η

δηµοσίευση του τελικού κειµένου του νοµοσχεδίου για τον «Καλλικράτη», µαζί µε τη δηµοσίευση του χωροταξικού σχεδίου, βάσει του οποίου θα διαµορφωθεί ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας, πυροδότησαν πλήθος αντιδράσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αντιδράσεις που εστιάζονται στην άρνηση των προτεινόµενων συνενώσεων σηµερινών δήµων, σε αιτήµατα αναφορικά µε το πού θα πάει η πρωτεύουσα του τάδε ή του δείνα νέου δήµου. Αυτές οι αντιδράσεις δρουν αποπροσανατολιστικά αφού κρύβουν το περιεχόµενο και την ουσία της αντιδραστικής µεταρρύθµισης και συσκοτίζουν τον ταξικό της χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούν σε τελική ανάλυση τα σχέδια της κυβέρνησης. Τι πιο βολικό λοιπόν για την κυβέρνηση, οι διαµαρτυρίες να εστιάζονται στο εάν θα καταργηθεί ή όχι ένας δήµος επειδή - για παράδειγµα - από αυτό το δήµο πέρασε κάποτε ο Κολοκοτρώνης ή ξαπόστασε ο Λεωνίδας; Όταν την ίδια στιγµή, η διοικητική µεταρρύθµιση στρώνει το έδαφος για τις µπίζνες των µονοπωλίων, φορτώνει µε νέα οικονοµικά βάρη τη λαϊκή οικογένεια, βάζει µπουρλότο στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας, της Πρόνοιας και της Παιδείας και στέλνει στην ανεργία (στο δρόµο) χιλιάδες εργαζόµενους; Το πραγµατικό πρόβληµα µε τον «Καλλικράτη» δε βρίσκεται στο αν θα γίνουν αυτές ή εκείνες οι συνενώσεις δήµων. Ούτε πού θα πάει η πρωτεύουσα του νέου δήµου που θα δηµιουργηθεί. Το πραγµατικό πρόβληµα αφορά το περιεχόµενο και τη στόχευση της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης: Γιατί γίνεται; Για ποιον γίνεται και πού αποσκοπεί; Ποιες είναι οι συνέπειες για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα; Οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις σε µια καπιταλιστική χώρα δε γίνονται επειδή έτσι σκέφτηκε ο τάδε ή ο δείνα υπουργός. Προκύπτουν πάντοτε από τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας και ανάπτυξης,

δηλαδή από τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο ο «Καλλικράτης» δε θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από µια προσαρµογή των διοικητικών δοµών του κράτους στις εξελίξεις και στις απαιτήσεις της οικονοµίας της αγοράς, όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης προς όφελος του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση έχει αποσαφηνίσει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι ο «Καλλικράτης» φέρνει µεγάλη ανεργία και ακόµη µεγαλύτερη ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Τα σηµερινά νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των δήµων µειώνονται δραστικά (θα αποµείνουν κάτω από 2.000 από 6.000 που είναι σήµερα). Οι συµβασιούχοι θα απολυθούν (πάνω από 35.000) και θα µειωθεί και ο αριθµός του υπόλοιπου προσωπικού (µόνιµοι και Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου) µέσω των νέων οργανισµών που θα δηµιουργηθούν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, νέες θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας δεν πρόκειται να δηµιουργηθούν και µε την απαγόρευση των προσλήψεων λόγω κρίσης θα ήταν τουλάχιστον αφέλεια να νοµίζει κανείς ότι θα τακτοποιηθεί ο ίδιος ή τα παιδιά του αν η έδρα του δήµου πάει στην πόλη του ή αν πάνε στο χωριό του κάποιες υπηρεσίες. Ο «Καλλικράτης» είναι µια καλή µεταρρύθµιση για το κεφάλαιο, αφού δηµιουργώντας µεγάλες αυτοδιοικητικές µονάδες δηµιουργεί µεγάλες αγορές για τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα που αναζητούν κερδοφόρες µπίζνες (πράσινη ανάπτυξη, φιλέτα γης, τουρισµός κλπ.). Αυτό, αν συνδυαστεί µε τις αλλαγές που προωθούνται στις εργασιακές σχέσεις (κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, δραστική µείωση του κατώτατου µισθού, σχετική απελευθέρωση των απολύσεων κλπ.), αναδεικνύει το πραγµατικό περιεχόµενο που έχει (το συντρίβει στην κυριολεξία) το κυβερνητικό επιχείρηµα ότι οι

µεγάλοι δήµοι, π.χ., θα φέρουν µεγάλα έργα και επενδύσεις - άρα δουλειές. Τα έργα και οι επενδύσεις - αν έρθουν - θα έρθουν στο πλαίσιο ενός εργασιακού µεσαίωνα, θα πληρωθούν διπλά και τριπλά από τα λαϊκά στρώµατα για να γίνουν και για να χρησιµοποιηθούν (π.χ. όπως τα διόδια στους οδικούς άξονες, το ρεύµα από την πράσινη ανάπτυξη). Θα ξεζουµίσει στην κυριολεξία τις λεγόµενες «τοπικές κοινωνίες» για να γεµίσουν τα θησαυροφυλάκια εκείνων που θα τα αναλάβουν (µε κρατική επιδότηση φυσικά). Ο «Καλλικράτης», τέλος, θα φέρει την ακόµα µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση και επιχειρηµατική δράση σε τοµείς όπως Παιδεία, Υγεία και Πρόνοια. Περαιτέρω κατακερµατισµό και κατηγοριοποίηση τέτοιων υπηρεσιών που θα εξαρτώνται από το τοπικό φορολογικό βάρος, δηλαδή από την αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος. Η αντίληψη µου για τις δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει θεµέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό της παραγωγής µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική συµµετοχή και το λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής µονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Σήµερα, υπάρχουν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης της χώρας, µια άλλη οργάνωση της κοινωνίας, που έχει βασικό χαρακτηριστικό της την απόφαση του λαού να µετατρέψει την ιδιοκτησία των µονοπωλίων σε κοινωνική - λαϊκή. Για να µπορούν όλοι οι εργαζόµενοι να απολαµβάνουν ισότιµα, µε βάση τις ανάγκες τους, υπηρεσίες δηµόσιες και δωρεάν, Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, Ασφάλισης, αναψυχής, προστασίας των παιδιών και υπερηλίκων, πολύ φτηνές υπηρεσίες (και σε ορισµένες περιπτώσεις δωρεάν) µεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και ύδρευσης για λαϊκή κατανάλωση κλπ.

Οι εµπειρίες του χθες µε τα βιώµατα του σήµερα και τις προσδοκίες του αύριο είναι οι παράγοντες που διαµορφώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο το κάθε άτοµο χαράζει τον δρόµο που κινείται στην ζωή και οριοθετεί τους στόχους που θέλει να πετύχει. Η διαφορετικότητα των συστατικών στοιχείων που συνθέτουν τους παράγοντες αυτούς οδηγούν και στην ξεχωριστή φυσιογνωµία της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Όµως υπάρχει µία κοινή συνισταµένη που η πίεση που ασκεί είναι σε θέση πολλές φορές να αλλάξει και τους πρωτογενείς παράγοντες που συντελούν στην διαµόρφωση του χαρακτήρα. Αυτή δεν είναι άλλη από την προσπάθεια για επιβίωση και την συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσα στις οποίες ο καθένας µας πορεύεται στην διαδροµή της ζωής του. Γι’ αυτό και οι επιλογές που κάνουµε σήµερα έχουν ως κύριο στόχο την απόκτηση υλικών αγαθών και την απόκτηση εφοδίων που θα µας δώσουν την δυνατότητα της πλουσιοπάροχης ζωής αδιαφορώντας για την ουσία που είναι η διαπαιδαγώγηση του Παναγιώτης Παυλόπουλος ατόµου paylopoulos2004@yahoo.gr µε στόχο paylopoulos2009@gmail.com την δηµιουργία ενός ανθρώπου που θα συµβάλλει στην κοινή πορεία της προόδου µέσα από την ατοµική του παρουσία στο σύνολο. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην γένεση υπέρµετρων φιλοδοξιών για το αύριο, το οποίο υπονοµεύεται από αυτές τις καταστάσεις, αφού η σύγκρουσή τους αποτελεί διαλυτικό στοιχείο για την κάθε οργανωµένη κοινωνία… Εποµένως η στόχευση για το µέλλον θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την διατήρηση: 1)Της ανθρώπινης υπόστασης µέσα στο σύνολο µε αξιοπρέπεια και σεβασµό στις αξίες που αποτελούν τον ρυθµιστικό κανόνα συµπεριφοράς. 2)Της αυτόβουλης επιλογής ενσωµάτωσης στην παραγωγική διαδικασία που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση ενός συνόλου. 3) Της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στην λειτουργία των διοικητικών οργάνων που δεν θα προσφέρουν πλούτη αλλά συνθήκες επιβίωσης, γιατί έτσι το καρκίνωµα της διαφθοράς που έχει οδηγήσει στην ολική εκτροπή της κοινωνίας που βαδίζει σε δρόµους παρακµής, θα περιοριστεί. Το ζητούµενο πλέον είναι ο επαναπροσδιορισµός της φιλοσοφίας που θα διαµορφώνει τους παράγοντες για την κατάκτηση του αύριο µέσα από µία αισιόδοξη προοπτική, όπου βασικό φίλτρο διύλισης των πρωτοβουλιών που θα παρθούν για να οδηγήσουν στον τελικό στόχο, θα είναι η αξιοπρεπής παρουσία του ανθρώπου ως κινητήριου µοχλού κάθε δράσης και ενέργειας της κοινωνίας που ζούµε.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

ΖΩ

15

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

Ο βίαιος εκσυγχρονισµός Τα οικογενειακά εισοδήµατα θα µειωθούν κατά 20% περίπου στον δηµόσιο και ίσως περισσότερο στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ο κύριος όγκος του πλησιάζει σιωπηλά κάτω από την επιφάνεια της θάτου ΒΑΣΙΛΗ λασσας, θα προκαλέ∆.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ σει τεκτονικές αλλαγές που θα συγκλονίσουν το µοντέλο διακυβέρνησης και το µοντέλο της επιχειρηµατικότητας. Με κριτήριο και τη διεθνή εµπειρία, η µετά-το∆ΝΤ-κοινωνία θα είναι διαφορετική, αλλιώς θα λειτουργούν τα κόµµατα, µε άλλα κριτήρια θα αναδείχνονται και οι εκπρόσωποί της. Αν σαρωθεί το πολιτικό προσωπικό, θα συµβεί όχι διότι δεν ήταν «αποτελεσµατικό» αλλά επειδή µε αποτελεσµατικό και διαχρονικά επίµονο τρόπο διαχειρίστηκε το πελατειακό κράτος κι έφτασε να λησµονήσει το δηµόσιο συµφέρον και να χάσει την αυτονοµία του από τα ιδιωτικά συµφέροντα. . Το πελατειακό κράτος τελειώνει υποχρεωτικά, είναι λογική υπόθεση ότι δεν θα ανανεωθεί η θητεία κοµµάτων και πολιτικών που δεν θα αναπροσαρµοσθούν. Τα κόµµατα όπως τα γνωρίζουµε είτε θα αλλάξουν είτε αύριο δεν θα υπάρχουν. ∆εν είναι δεδοµένο αν θα οδηγηθούµε σε ενίσχυση της δηµοκρατίας ή σε αποδυνάµωσή της. Κοινωνικές, πολιτικές και επιχειρηµατικές δυνάµεις που δεν είχαν σθένος να προωθήσουν τον εκσυγχρονισµό, είναι αµφίβολο αν θα µπορέσουν να ηγηθούν στη νέα φάση που ξηµερώνει. Αν δεν υπάρξει εθνική στρατηγική και ανασύνταξη, εύκολα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων θα γλιστρήσουν µακρύτερα, εκτός εθνικού χώρου. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι το ταχύρρυθµο ξεπούληµα της Ελλάδας έναντι πινακίου φακής. Η απειλή λέγεται αφελληνισµός τραπεζών, επιχειρήσεων και ελληνικής γης, περαιτέρω ενσωµάτωσή µας στον διεθνή καταµερισµό εργασίας µε εξαιρετικά ανισότιµους όρους. Αν παραταθεί η παραλυσία και αργήσει η εκκίνηση της ανάπτυξης, δεν θα είµαστε φτωχότεροι για τρία χρόνια, µόνο. Θα πουληθούµε φτηνά και µονίµως. Αλλά η µετάλλαξη του πολιτικού συστήµατος στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες απαιτεί χρόνο και το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάς έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Εξωθεσµική παρέµβαση, όχι απλώς είναι απευκταία αλλά θα οδηγήσει τη χώρα σε ολοκληρωτική καταστροφή.

SMS ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ

Στην Ηλεία δεν θα συµβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο… αφού δεν τον έχουµε!!

Καλή επιτυχία… Τι πιο γλυκό και συγκινητικό από δυο γραµµές, ένα ποίηµα που ουσιαστικά γράφτηκε στο…πόδι, από τη Μαίρη, µια νεαρή αναγνώστρια, µαθήτρια Λυκείου, που θέλησε µ’ αυτό τον ξεχωριστό τρόπο να ευχηθεί καλή επιτυχία στην αγαπηµένη της αδελφή Ζωή που φέτος δίνει πανελλαδικές. Όπως φαίνεται από τις παρακάτω γραµµές, η νεαρή κοπέλα έχει ταλέντο και θα πρέπει να το καλλιεργήσει και να το αξιοποιήσει…Εµείς, δεν έχουµε παρά να ευχηθούµε και στη Μαίρη και στη Ζωή, καλή επιτυχία…

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Μνήµες µιας οικονοµικής λεηλασίας •Η ταινία του Pino Solanas, την Τετάρτη 26 Μαϊου, στις 9:00 το βράδυ, στο Θέατρο Απόλλων του Πύργου Με την ταινία του Pino Solanas «Αργεντινή-Μνήµες µιας οικονοµικής λεηλασίας» ανοίγει ο κύκλος έκτακτων προβολών των Κινηµατογραφικών Βραδιών, της ΕΛΜΕ Ν. Ηλείας και του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, µε ταινίες σχετικές µε την οικονοµική κρίση. Η προβολή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, στις 9:00 το βράδυ, στο Θέατρο «Απόλλων» του Πύργου. Μετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή το 1983, διαδοχικές δηµοκρατικές κυβερνήσεις ξεκίνησαν µια σειρά µεταρρυθµίσεων οι οποίες αποσκοπούσαν να µετατρέψουν την Αργεντινή στην πιο φιλελεύθερη και ευηµερούσα οικονοµία του κόσµου. Λιγότερο από 20 χρόνια αργότερα οι Αργεντινοί έχουν χάσει κυριολεκτικά τα πάντα. Οι µεγάλες εθνικές εταιρείες έχουν πωληθεί πολύ χαµηλότερα από την αξία τους σε ξένες εταιρείες. Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις έχουν εκτραπεί στις τσέπες διεφθαρµένων αξιωµατούχων. Αναθεωρήθηκε η εργατική νοµοθεσία και αφαιρέθηκαν όλα τα δικαιώµατα από τους εργαζόµενους. Σε µια χώρα που αποτελεί παραδοσιακά σηµαντικό εξαγωγέα τροφίµων, ο υποσιτισµός είναι δεδοµένος. Εκατοµµύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και βυθίζονται στη φτώχεια. Οι αποταµιεύσεις τους εξαφανίζονται σε µια τελική κατάρρευση των τραπεζών. Η ταινία εστιάζει στις πολιτικές, οικονοµικές κοινωνικές και δικαστικές πράξεις που έδειξαν το δρόµο προς την καταστροφή της Αργεντινής. Επιµέλεια Ν.Σ

«Η πόρτα στο όνειρο ανοιχτή, η καρδιά σου σήµερα δυνατά χτυπάει, ήρθε η ευκαιρία σου να ανεβείς στην κορυφή κανείς δεν ξέρει σήµερα γιατί πολεµάει Πολέµα για τη γνώση που σε οδηγεί στο µέλλον, πολέµα για τα όνειρα εκείνα των αγγέλων ∆εν θα είσαι µόνη στη µάχη αυτό στο υπενθυµίζω Πρόσεξε, έφτασες στην άκρη δε µπορώ την τύχη σου πια να ορίζω τώρα πλέον είσαι µόνη βιάσου λοιπόν γρήγορα και πιάσε το τιµόνι έφτασες στην ακτή ήδη τώρα πλέον εσύ κάνεις παιχνίδι Ελπίζω ετούτο το ποίηµα να σου ‘ φερε γαλήνη Ψάξε όµως µέσα σου να βρεις και την…ειρήνη» Καλή επιτυχία αδελφούλα Μαίρη

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 43


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαϊου 2010

10Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σήµερα η «αυλαία» της µεγάλης γιορτής των λουλουδιών Η Ολυµπία αποτέλεσε τόπο επίσκεψης για τους «Χαρλεάδες» που κατέκλυσαν την Πάτρα αλλά και την Ηλεία τα τελευταία 24ωρα…

ΣΤΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ Η ΠΑΤΡΑ

Harley Davidson παντού! Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των… ερωµένων της Harley Davidson βρίσκεται από την περασµένη Πέµπτη η Πάτρα. Η Αχαϊκή πρωτεύουσα, και το Harley Davidson Club Hellas, φιλοξενούν το Super Rally 2010 στο οποίο συµµετέχουν αναβάτες της Harley απ’ όλη την Ευρώπη. Το τετραήµερο εκδηλώσεων ξεκίνησε την Πέµπτη και τελειώνει σήµερα. Χιλιάδες επιβλητικές Harley έχουν γεµίσει τους δρόµους της Πάτρας και οι συµµετέχοντες όπως ήταν φυσικό δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν κοντινές εκδροµές µε την Ηλεία ν` αποτελεί σταθµό επίσκεψης για εκατοντάδες απ` αυτούς! Αυτός ήταν και ο λόγος που τα τελευταία 24ώρα είδατε αρκετές από τις εντυπωσιακές µηχανές να διασχίζουν τους δρόµους της Ηλείας… Κουρούτα, Κυλλήνη, Αµαλιάδα, Πύργος, Ζαχάρω, Ολυµπία αλλά και πολλές άλλες περιοχές «φιλοξένησαν» πολλές από τις «δίτροχες θεές» µε τα κοµβόι που δηµιουργούσαν και τον ήχο των µηχανών τους να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακός… Μάλιστα από το Σάββατο η Πάτρα κατέχει και µια θέση στο βιβλίο του ρεκόρ Γκίνες αφού 2.900 µοτοσικλετιστές διέσχισαν τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη ποµπή µοτοσικλετιστών Harley που πέρασε από τη µεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσµου, µήκους 2,252 χιλιοµέτρων. Το προηγούµενο ρεκόρ Γκίνες για την ταυτόχρονη διέλευση µοτοσικλετιστών πάνω από µία γέφυρα ήταν 2.552. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Μ

ία µέρα παράταση έλαβε, µετά από αίτηµα των εκθετών εξαιτίας του άσχηµου καιρού των προηγούµενων ηµερών, η Ανθοκοµική Έκθεση της Αµαλιάδας. Έτσι, όσοι δεν πρόλαβαν να επισκεφτούν ακόµα την έκθεση ή απλά θέλουν να την ξαναεπισκεφτούν, έχουν στην διάθεσή τους όλη τη σηµερινή µέρα! Χθες το πρωί, η Ανθοκοµική Έκθεση αποτέλεσε την «αφετηρία» για την καθιερωµένη Κυριακάτικη βόλτα των µελών του νεοσύστατου Οµίλου Φίλων Ποδηλάτου Αµαλιάδας. Το «ραντεβού» είχε δοθεί για τις 10 το πρωί, όπου σιγά – σιγά, οι µικροί και οι µεγάλοι ποδηλάτες άρχισαν να καταφθάνουν στην πλατεία. Το σήµα της «εκκίνησης» δόθηκε και οι ποδηλάτες ξεκίνησαν την βόλτα τους, πραγµατοποιώντας έναν πλήρες κύκλο της Τα µέλη του Οµίλου Φίλων Ποδηλάτου Αµαλιάδας ξεκινούν την «βόλτα» τους, στα πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βόλτας, πλαίσια της Ανθοκοµικής Έκθεσης Αµαλιάδας. τους ποδηλάτες πρόσεχαν οι εθελοντές διασώστες του παραρτήµατος του Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας, που ακολουθούσαν και αυτοί πάνω στα δικά τους ποδήλατα! Αµέσως µετά το τέλος της βόλτας τους, τα µέλη του Οµίλου Φίλων Ποδηλάτου Αµαλιάδας έλαβαν αναµνηστικούς Η «ψυχή» και ο «εγκέφαλος» του Οµίλου Φίλων Ποδηλάτου Τους ποδηλάτες πρόσεχαν οι εθελοντές επαίνους συµµετοδιασώστες του παραρτήµατος του Ερυχής από την αντι- Αµαλιάδας κ.κ. Σάκης Βασιλόπουλος και ∆ηµήτρης Λιακόπουλος (µε τους δύο τους γιούς) µαζί µε την αντιπρόεδρο του θρού Σταυρού Αµαλιάδας. πρόεδρο του Πνευµατικού και Πολιτιστικού Κέντρου Αµαλιάδας κα Ελένη Πνευµατικού και Παναγιωτοπούλου. Αρχαία Ήλιδα έως την Αρχαία Ολυµπία. Πολιτιστικού Κέντρου Αµαλιάδας και Στάθης Πουλιάσης υπεύθυνη της Ανθοκοµικής Έκθεσης κα το «ραντεβού» τους για την επόµενη Κυ(Stathispatris@Yahoo.com) ριακή όπου θα πραγµατοποιήσουν µία Ελένη Παναγιωτοπούλου, ενώ ανανέωσαν «µακρινή», αυτή τη φορά, βόλτα, από την

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Για τα παραδοσιακά προϊόντα και τις µητέρες

Μ

ε πολύ µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στον Αµπελώνα η ηµερίδα που διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµπελώνα «Αγία Παρασκευή» και η ΝΕΛΕ Ηλείας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης ακούστηκαν αποσπάσµατα από τους οµιλητές για θέµατα που είχαν σχέση µε την προώθηση του παραδοσιακού προϊόντος ανά περιοχή, το δεύτερο απονοµή πιστοποιητικών σε όσους παρακολουθούσαν και στο τρίτο µία γιορτή για την µητέρα. Στην ηµερίδα φιλοξενήθηκαν 16 οµιλητές µε κεντρικό τον επιµορφωτή προγραµµάτων της ΝΕΛΕ κ Γιάννη Λαµπρόπουλο. «Η εκδήλωση είχε πάρα πολύ µεγάλη ανταπόκριση από τον κόσµο και ευχαρι-

στούµε θερµά όλους όσους παρευρίσκονται εδώ σήµερα. Ο Αµπελώνας είναι ένα από τα µεγαλύτερα και δραστήρια χωριά του ∆ήµου Πύργου µε δραστήριους ανθρώπους που θέλουν να προωθούν την παράδοση µε τα αγροτουριστικά πλεονεκτήµατα του χω-

ριού τους. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες του χωριού οι οποίες εθελοντικά έφτιαξαν και προσέφεραν παραδοσιακά γλυκά για την εκδήλωση», τόνισε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και επιµορφωτής της ΝΕΛΕ κ Γιάννης Λαµπρόπουλος .


24

O Βούλγαρος κεντρικός αµυντικός

Tomcho Georgiev Tomchev ανοίγει …τα µεταγραφικά

Σελ. 20

24.05.10

2 4 1

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Παπαδόπουλος Κώστας Αργυρακόπουλος Άκης Λαγκαδινός Θέµης Μαντάς

γκολ …και κύπελλο ήθους

και στην

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Τιµή

στους νταµπλούχους Σελ. 22 και 23

Σελ. 28και 29


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

ΡΕΤΡΟ Πριν 10 χρόνια Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Ο Μίτιτς ανάµεσα σε Γκώνια, Ζιάκα, Ροζάλες και το διαιτητή Ψυχοµάνη

ΜΑΪΟΣ 2000

ΟΦΗ –ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 3-2

Ο

Ρολάν Γκόµεζ ξαναπήρε το όπλο του και µετά από µακρά περίοδο αφλογιστίας, δικαίωσε και πάλι το ρόλο του κυνηγούφόβητρο για τις αντίπαλες εστίες. Τα δύο γκολ εναντίον του Πανηλειακού αλλά και η γενικότερη παρουσία του συνέτειναν αποφασιστικά για την κατάκτηση της νίκης (3-2) αλλά και του τρίποντου για τον ΟΦΗ, ενώ βέβαια διατηρήθηκαν οι Κρητικοί στην 3η θέση της βαθµολογίας τρεις µόλις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του µαραθωνίου. Τα γκολ: Στο 59’ ο Ταραλίδης µε φωτοβολίδα από 30 µ. άφησε άγαλµα τον Μπεκιάι ανοίγοντας το σκορ. Στο 60’ ο Μάουρο έκανε βουτιά στην περιοχή του Πανηλειακού πείθοντας τον Ψυχοµάνη να δώσει πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γκόµεζ ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο 74’ ο Μίτιτς µε κεφαλιά έδωσε το προβάδισµα στον ΟΦΗ. Στο 85’ ο Γκόµεζ έγραψε το 3-1. Στο 89’ από σέντρα του Ταραλίδη και

κεφαλιά του Φερεκίδη, ο Νεµπεγλέρας διαµόρφωσε το τελικό 3-2. Η απόφαση του Ψυχοµάνη στο πέναλτι προκάλεσε πολλές και δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες στον Πανηλειακό. ΟΦΗ: Μπεκιάι, Σταυρακάκης, ∆ερµιτζάκης, Σκέντζος, Νιόµπλιας, Κολιτσιδάκης, Γκόµεζ (87’ Σολίς), Μάουρο (65’ Μίτιτς), Αδάµος (18’ Γεωργιάδης). ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Κοψαχείλης, Φερεκίδης, Τασιόπουλος, Ουζουνίδης, Νούσιας, Νεµπεγλέρας, Σαπάνης (56’ Ταραλίδης), Ροζάλες, Ζιάκας, Γκαλαµέλος (73’ Γκώνιας) , Μπάντοβιτς. ∆ηλώσεις ΓΚΕΡΑΡΝΤ: «Είχα πει ότι αυτός ο αγώνας θα ήταν πολύ δύσκολος και αυτό φάνηκε από την αρχή. Ήµασταν καλύτεροι στο α’ ηµίχρονο, αλλά δε δηµιουργήσαµε ευκαιρίες. Στην επανάληψη δεχτήκαµε ένα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίσαµε γρήγορα, αλλά µετά το 31 νοµίσαµε ότι τελειώσαµε και χάσαµε την αυτοσυγκέντρωσή µας».

ΧΑΑΝ: «Βρισκόµαστε στην επικίνδυνη ζώνη αλλά αν συνεχίσουµε να παίζουµε έτσι θα µείνουµε στην κατηγορία. Είχαµε ευκαιρίες µετά το 3-2 να ισοφαρίσουµε». Βαθµολογία Ο Πανηλειακός βρίσκεται στη 14η θέση µε 34 β. Πρώτος ο Ολυµπιακός µε 83 β., 2ος ο ΠΑΟ µε 79. Πρωτάθληµα ∆’Εθνικής Τελείωσε και το πρωτάθληµα ∆’Εθνικής µε πρωταθλητή τον Πατραϊκό που ανέβηκε στη Γ’Εθνική. Υποβιβάστηκαν ο Α.Ο.Τρίπολης, ο Αιολικός, ο Α.Ο.Πάτρας, το Ελαιόφυτο, ο Σκουφάς Κοµποτίου και ο Παναργειακός. Παρέµειναν στην κατηγορία ο Ηλειακός Λεχαινών που τερµάτισε 2ος ,ο Ακαρνανικός, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο Πάµισος, ο Απόλλων Καλαµάτας, ο Αιγέας Πλωµαρίου Μυτιλήνης, ο Πολυκράτης Λευκάδας, η Ζάκυνθος και η Αχαϊκή.

Όπως τα βλέπω

Έ

χουµε κουράσει γράφοντας συνεχώς ότι ο Πανηλειακός χρειάζεται την στήριξη των φιλάθλων, αλλά δε γίνεται, πρέπει να ξυπνήσει ο γίγαντας λαός και να σπρώξει αυτή την οµάδα που µετά από πολλά χρόνια έχει πλέον δικά του παιδιά στην βιτρίνα, δικά του παιδιά στα σπλάχνα του, δικούς του ανθρώπους στη διοίκηση. Ο Πανηλειακός τη νέα χρονιά θα ανατείλει στη Γ’ Εθνική, µετά από χρόνια, αλλά χωρίς την υποστήριξη του γίγαντα λαού του θα δύσει εύκολα παρασύροντας µαζί του και την ελπίδα που έφεραν τρία χρόνια καµιά δεκαριά πατριώτες και άλλοι τόσοι επαγγελµατίες που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. ∆υστυχώς η περιοχή µας δεν έχει βιοµηχανίες, δεν έχει µεγάλους ξένους επενδυτές, πέραν κάποιων µικρών αλυσίδων τροφίµων και των τραπεζών, που ουδείς γνωρίζει τα αφεντικά τους… και ουδείς περιµένει ιδιαίτερη βοήθεια. Όσο για τις ξενοδοχειακές αλυσίδες…δεν αγγίζονται! Η βοήθεια που περιµένει ο Πανηλειακός είναι από τους ίδιους τους κατοίκους που ήδη έχουν σφίξει το ζωνάρι τους µετά τα σκληρά οικονοµικά µέτρα που έχουν επιβληθεί αλλά από εκεί περιµένει…µόνον. Στη Γ’ Εθνική θα ξεκινήσει δειλά δειλά η αθλητική επισκεψιµότητα της πόλης από φιλάθλους, από οµάδες που θα διανυκτερεύσουν και ίσως αν η τύχη βοηθήσει µπορεί στη διαδικασία του κυπέλλου να έρθει και µια µεγάλη οµάδα. Αυτά µπορεί να προσφέρει η οµάδα συν τη διαφήµιση που γίνεται στην πόλη µέσω των στηλών των Αθηναϊκών εφηµερίδων. Αυτά τα λίγα πρέπει να ενισχύσουν οι φίλαθλοι, οι επαγγελµατίες ακόµη και οι µαθητές ο κάθε ένας µε τις δυνάµεις που διαθέτει. Η υπόθεση Πανηλειακός είναι ένα κίνητρο για να ενωθεί η αγάπη, το ενδιαφέρον για µία υπόθεση που ναι µεν ακούει στη λέξη ποδόσφαιρο αλλά κρύβει µέσα της δυνατές ιδιότητες που θα χρησιµεύσουν και σε άλλες καταστάσεις. Τη ∆ευτέρα που µας έρχεται ώρα 8 το βράδυ, όλοι πρέπει να είναι στο Πνευµατικό κέντρο του ∆ήµου Πύργου. ∆εν πρόκειται κανένας να εκτεθεί µε την παρουσία του, αφού δεν πρόκειται να γίνει έρανος. Η παρουσία του καθενός από µας, αγαπητοί συµπολίτες, είναι αρκετή. ∆ηλώνει ενδιαφέρον και αυτό στη δεδοµένη στιγµή είναι υπερ-αρκετό. Βεβαίως χρειάζονται και χρήµατα. Πολλά χρήµατα που στην οικονοµική δυσπραγία που υπάρχει στην πόλη και στην περιοχή, αριθµοί 600.000700.000 ευρώ δηµιουργούν ακόµη και φόβο. Τέτοια ποσά κανένας δε τολµά όχι µόνο να καταβάλλει στο ταµείο της οµάδας αλλά ούτε να σκεφτεί. Όµως αυτό το ποσό θα επιστρέψει στην πόλη, στην περιοχή, στην Ηλεία, δεν πρόκειται να χαθεί από την Ηλεία διότι οι άνθρωποι που θα τα εισπράξουν απλά είναι τα παιδιά µας, οι ντόπιοι φίλοι µας, οι συγγενείς µας. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές-προπονητές ζουν στην Ηλειακή κοινωνία και µέσα από την οµάδα βγάζουν ένα µεροκάµατο, όπως όλοι µας και ως οµάδα ως Πανηλειακός βγάζουν την Ηλεία σε αθλητικό επίπεδο στην Ελλάδα. ∆εν πρόκειται για ακριβοπληρωµένους ανθρώπους. Το ένα ευρώ, τούτη την ώρα, πιάνει τόπο στον Πανηλειακό, πόσο µάλλον 10, 20, 50 ευρώ σε βάθος 10 µηνών. Ραντεβού 31 Μαΐου, ∆ευτέρα βράδυ ώρα 8, Πνευµατικό κέντρο Πύργου. Θέµης Μαντάς


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

19

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θοδωρής Λαµπρόπουλος * Προπονητής Α.Ο. Χάβαρι Συνέντευξη στο Γιώργο Παπαφωτόπουλο

Α

ν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει τ’ όνοµα του άµεσα µε τον χώρο του αθλητισµού και πιο συγκεκριµένα µε το ποδόσφαιρο… τότε δεν είναι άλλος από τον Αµαλιαδίτη κ.

Θοδωρή Λαµπρόπουλο, τον προπονητή που ποτέ δεν απογοητεύεται, ακόµα και στα δύσκολα, και στο τέλος δικαιώνεται! Όπως έγινε φέτος µε την άνοδο του Α.Ο. Χάβαρι στην Α2.Ο κόουτς του συγκρο-

τήµατος του Α.Ο. Χάβαρι µε το έµπειρο «µάτι» του σχολιάζει στην «Πατρίς της ∆ευτέρας» τα τοπικά πρωταθλήµατα, την οµάδα του, την ΕΠΣΗ, και τους Ηλείους διαιτητές.

“Μου αρέσει να δουλεύω µε νέα παιδιά” * Η φιλοσοφία του ∆.Σ. στο Χάβαρι µε εκφράζει

* Πώς κρίνετε το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας ιδίως στον 3ο όµιλο; «Σαφώς το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας ήταν πιο βελτιωµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Αφού να φανταστείτε µέχρι και την τελευταία αγωνιστική κρινόταν ποιος θα πάρει την απευθείας άνοδο στην Α2’ και ποιος θα υποβιβαστεί στην Γ’. Θεωρώ πως ήταν πολύ δυνατό πρωτάθληµα, ενδιαφέρον, εντυπωσιακό και σίγουρα καλύτερο από ποτέ, παρά τις 12 οµάδες που είχε ο κάθε όµιλος . Υπήρξε σασπένς και αγωνία µέχρι το τελευταίο µατς του πρωταθλήµατος και αυτό συµβαίνει πολύ σπάνια σε τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα». * Ποια πιστεύεις ότι είναι η προσφορά της Β’ κατηγορίας στο ποδόσφαιρο; «Πιστεύω ότι η προσφορά της Β’ κατηγορίας είναι πολύ θετική για όλες τις οµάδες που δεν έχουν δουλέψει µε υποδοµές και µπορούν να δοκιµάσουν νέους ταλαντούχους παίκτες, όπως κάναµε εµείς στο Χάβαρι, κατεβάζοντας τον µέσο όρο ηλικίας στα 23!». * Ποιος είναι ο ρόλος των υποδοµών για τα τοπικά πρωταθλήµατα; «Θα έλεγα πως είναι απαραίτη-

τες, ιδίως για τις οµάδες που δεν έχουν χρήµατα! Απ’ τις υποδοµές των οµάδων κρίνεται αργότερα το µέλλον του ποδοσφαίρου. Αν δεν χρησιµοποιήσεις µικρούς παίκτες δεν µπορείς αργότερα να διαµορφώσεις µια καλή οµάδα όταν οι µικροί δεν έχουν δοκιµαστεί. Γι’ αυτόν κυρίως το λόγο το πρωτάθληµα της Β’ δίνει την δυνατότητα σε περισσότερους µικρούς ποδοσφαιριστές, χωρίς να έχει ο σύλλογος άµεσο στόχο να ανέβει στην Α2’ κατηγορία, τον πολύτιµο χρόνο να µάθουν και να αγωνιστούν σωστά χωρίς άγχος. Εµείς για παράδειγµα φέτος παίξαµε µε 8 µικρούς παίκτες. Αυτό δεν θα µπορούσε να συµβεί στην Α και στην Α2’ κατηγορία διότι δεν µπορείς να το ρισκάρεις εκεί, δοκιµάζοντας παίκτες». * Πώς κρίνετε το έµψυχο υλικό της οµάδας; «Καταρχήν είµαι ευχαριστηµένος απ’ την προσπάθεια των παικτών µου, αφού όλα τα παιδιά παίζουν για την φανέλα! Το Χάβαρι πιστεύω ότι θέλει ελάχιστες προσθήκες ακόµα, για να µπορούµε να πρωταγωνιστήσουµε και την επόµενη χρονιά. Μας λείπει θα έλεγα ένας Σάκης Στροφύλλας του Πανωλενιακού! Φέτος παίξαµε µε πολλά µικρά παιδιά και αυτό για εµάς ήταν πολύ θετικό γεγονός, αφού καταφέραµε να πρωταγωνιστήσουµε

Η οµάδα του Α.Ο. Χάβαρι που σε µεγάλο βαθµό είναι δηµιούργηµα του κ.Θοδωρή Λαµπρόπουλου

και να πάρουµε την καλύτερη δυνατή βαθµολογική θέση, ενώ παράλληλα κάναµε και ανανέωση! Μου αρέσει πολύ να δουλεύω µε νέα παιδιά! * Ποιοι είναι οι λόγοι που πήρατε την απόφαση να παραµείνετε στην οµάδα; «Η απόφαση µου να παραµείνω στην οµάδα πέρυσι στηρίχτηκε κυρίως στους στόχους που είχαµε για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το άψογο ∆.Σ. µε το οποίο είχαµε µια άριστη συνεργασία, καθώς και οι παίκτες µε τους οποίους ήµασταν µια «οικογένεια». Ποτέ δεν βάλαµε ως αυτοσκοπό τον τίτλο, αλλά την δηµιουργία µιας οµάδας µε µέλλον µε ντόπια παιδιά, τα οποία όταν η οµάδα έπαιζε στην Α1και Α2 κατηγορία, είχαν αποµακρυνθεί από τον σύλλογο. Αυτή η φιλοσοφία του ∆.Σ. µε εκφράζει, και είναι και η αιτία που θέλω να συνεχίσω στο Χάβαρι. * Ποιοι ποδοσφαιριστές ήταν έκπληξη για τη Νίκη Τραγανού φέτος; «Καταρχήν όλοι οι παίκτες ήταν πολύ καλοί και βοήθησαν στην άνοδο! Αυτοί που ξεχώρισαν και πραγµατικά που προξένησαν µεγάλη έκπληξη ήταν ο Νίκος Ντάνασης(σπουδαίο ταλέντο), και φυσικά ο Νίκος ∆όσης(ένας πραγµατικός ηγέτης), αφού ερχόµενος από τον στρατό, µας έδωσε µεγάλη δύναµη!» * Για την ΕΠΣΗ τι θα θέλατε να αναφέρετε; «Θεωρώ πως φέτος η ΕΠΣΗ σε γενικές γραµµές τα πήγε καλά! Όµως πρέπει να έχει µεγαλύτερη οργάνωση και προγραµµατισµό. Όσο για τα πλέι – οφ και πλέι – άουτ που τελευταία γίνεται πολύς λόγος, νοµίζω ότι είναι µια ψυχοφθόρα διαδικασία και δεν χρειάζονται! Θα µπορούσαν να αυξηθούν οι οµάδες που ανεβαίνουν, καθώς και αυτές που υποβιβάζονται, δίνοντας έτσι και ένα τέλος… στις «δηµόσιες σχέσεις» * Πώς κρίνετε την Ηλειακή διαιτησία; «Φέτος ήταν καλύτερη από πέρυσι. Εύχοµαι και του χρόνου να είναι ακόµα καλύτερη. Μόνο έτσι θα κάνουµε βήµατα προόδου».

Ο έµπειρος µεσοεπιθετικός του Α.Ο. Χάβαρι Νίκος ∆όσης, είναι ο «ηγέτης» που θα στηριχτεί και τη νέα περίοδο ο τεχνικός του κ. Θοδωρής Λαµπρόπουλος

Ο Θοδωρής ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήµατα ως παίκτης στις Ακαδηµίες του Αστέρα, το 1978 σε ηλικία 15 χρονών. Στο ιστορικό συγκρότηµα της Αµαλιάδας ο Λαµπρόπουλος έµεινε για δέκα χρόνια µέχρι το 1989. Αργότερα σε ηλικία 26 ετών µετακόµισε στην Αθήνα όπου αγωνίστηκε για έναν χρόνο στην οµάδα της Γλυφάδας και για άλλον έναν χρόνο στο Λαύριο. Έπειτα από δύο χρόνια επέστρεψε και πάλι στην πατρίδα του την Αµαλιάδα, όπου ξαναγύρισε στον Αστέρα ως προπονητής και παίκτης. Ύστερα πήγε στον Ολυµπιακό Σαβαλίων και στον Ποσειδώνα Κουρούτας για 4 χρόνια, ενώ µετά στον Αστέρα πάλι για έναν χρόνο µόνο ως προπονητής, και εν συνεχεία στον Κένταυρο Σωστίου, και τον Εθνικό Αµαλιάδας. Τελευταίος σταθµός πριν την σηµερινή οµάδα που κοουτσάρει ήταν η Νίκη Τραγανού όπου διετέλεσε για έναµιση χρόνο τεχνικός ηγέτης της . Από πέρυσι βρίσκεται στον Α.Ο. Χάβαρι όπου και καταφέρνει η οµάδα να πρωταγωνιστήσει, και έστω και στο φινάλε… να ισοβαθµήσει µε το Παλαιοχώρι διεκδικώντας σε αγώνα µπαράζ την επιστροφή στην Α2, την οποία κέρδισε στα πέναλτι!


20 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Φιλοδώρησε» µε 6 γκολ τον ΑΟ Κυπαρισσίας Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ο

Πανηλειακός δεν στάθηκε ως … καλός φιλοξενούµενος στον χθεσινό φιλικό αγώνα µε τον ΑΟ Κυπαρισσίας, όπου η οµάδα της Μεσσηνίας γιόρτασε την άνοδο στην ∆’ Εθνική. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοδώρησαν µε 6 γκολ τους γηπεδούχους και έδειξαν πως είναι µια πολύ καλή οµάδα, και ότι δίκαια ολοκλήρωσαν το πρωτάθληµα µε τέτοια διαφορά από τον δεύτερο.

Η αγωνιστική διαφορά των δυο οµάδων ήταν πολύ µεγάλη, κάτι που φαίνεται και από το τελικό σκορ. Τα γκολ του Πανηλειακού πέτυχαν οι Γκέρτσος (3), Μπραβος, Σταµατελάτος και ∆ούλος., ενώ για τους γηπεδούχους είχε µειώσει προσωρινά σε 1-2 ο Κιούτακ στο 32. Το µατς σφύριξε ο Τσεκούρας, µε βοηθούς τους Λαµπίρη και Αντωνόπουλο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (Χρήστος Γερολυµάτος): Μπίζος, Ελληνας, Κουρκουµέ-

Ο Πανηλειακός έδειξε τα δόντια του και στο χθεσινό φιλικό µε τον ΑΟΚ στην ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Η φωτο είναι από την είσοδο των δυο οµάδων στον αγωνιστικό χώρο.

λης, Εκµετζίδης, Λυδιώτης, Στρατικόπουλος, Ανδρουτσής, Γεωργόπουλος, Μικελάτος, Κιούτακ, Μοροσάνου. Επαιξαν και οι: Γεωργιόπουλος, Σταµατόπουλος, Τριπόδης, Σιγέρης, Λεκάντης, ∆ιονυσόπουλος και Σουπούλι. Πανηλειακός(Γιώργος Τόγιας): Θεοδωρακόπουλος, Τσαντίλης, Κοτσώνης, Σωτηρόπουλος, Λιβέρης, Μπράβος, Τσουκαλάς, Θωνιάτης, Παπαγεωργίου, Γκέτσος, Μενίκου (Σταµατελάτος, Γκουβέρος, Οικονοµίδης, Μπουτσικάκης, ∆ούλος, Αντωνόπουλος) *Μετά το τέλος της φιέστας η διοίκηση του ΑΟΚ παρέθεσε γεύµα στην αποστολή του Πανηλειακού σε ταβέρνα της Κυπαρισσίας, ενώ οι παίκτες της οµάδας του Α.Ο.Κ διασκέδασαν σε γνωστό κλαµπ της τριφυλιακής πόλης.

**Το επόµενο Σαββατοκύριακο ο Πανηλειακός θα συµµετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η ΕΠΣΗ για την ενίσχυση του «Χαµόγελου του

παιδιού». Ακολούθως οι «ερυθρόλευκοι» θα µείνουν ελεύθεροι για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Έρχεται ο Βούλγαρος κεντρικός αµυντικός Tomcho Georgiev Tomchev Κοντά στην πρώτη µεταγραφή O Βούλγαρος κεντρικός αµυντικός Tomcho Georgiev Tomchev ανοίγει …τα µεταγγραφικά του Πανηλειακού. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην Α’ Εθνική Βουλγαρίας µε την Λέφσκι Σόφιας έχοντας 19 συµµετοχές. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε οµάδα Β’ Εθνικής κατηγορίας όπου και έβγαλε 2 συνεχή πρωταθλήµατα. Την περίοδο των µεταγραφών δεν ανανέωσε µε την οµάδα του για να µείνει ελεύθερος και ήρθε στην Ελλάδα όπου µένει στη Θεσσαλονίκη όπου και γυµνάζεται. Θα έρθει αυτές τις ηµέρες στον Πύργο για να δοκιµαστεί. Είναι γεννηµένος το 1985, παίζει ως κεντρικός αµυντικός, είναι 1.85 µ. ύψος ενώ ζυγίζει 83 κιλά.

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Σέρρες για άνοδο

Ν

έο ενδιαφέρον απέκτησαν τα πλέι οφ και πλέι άουτ της Β’ Εθνικής κατηγορίας, µετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής, µε κερδισµένους τους Πανσερραϊκό και Θρασύβουλο. Για τα πλέι οφ, ο Πανσερραϊκός έστω και δύσκολα επικράτησε µε 1-0 του Εθνικού στο ∆ηµοτικό γήπεδο Σερρών και έφτασε στους τέσσερις βαθµούς, πιάνοντας στην κορυφή της ειδικής βαθµολογίας τον ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του δεν κατάφερε να πάρει το “τρίποντο” στην Κατερίνη από τον γηπεδούχο Πιερικό, µε τις δύο οµάδες να µένουν στο 0-0. Μετά από τα αποτελέσµατα αυτά, πολλά θα εξαρτηθούν για την άνοδο στην Σούπερ Λιγκ, στο ντέρµπι της Τετάρ-

της µεταξύ του ΟΦΗ και του Πανσερραϊκού στο Ηράκλειο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΙ ΟΦ 1. ΟΦΗ 4 2. Πανσερραϊκός 4 3. Εθνικός 1 4. Πιερικός 1 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΙ ΟΦ Εθνικός- Πιερικός (26/5, 20.00) ΟΦΗ- Πανσερραϊκός (26/5, 20.00)


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

21

«Προσφέρω τα χρήµατα των υπηρεσιών µου»

Ένας από τους πολλούς παρατηρητές αγώνων της ΕΠΣΗ, είναι και ο Βαρδαίος Ανδρέας Κουµανιώτης. Ο καταξιωµένος παράγοντας του Ηλειακού Ποδοσφαίρου , που τη φετινή σεζόν βρίσκεται µεταξύ ν.Ηλείας και Θήβας (λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων του ιδίου και της γυναίκας του), µε δήλωσή του στον πρόεδρο της ΕΠΣΗ κ.Άρη Κουλούρη µε αφορµή την καταβολή το βράδυ του περασµένου Σαββάτου των αποζηµιώσεων των παρατηρητών στην εκδήλωση της διοργανώτριας, του τόνισε: «∆εν επιθυµώ να λάβω τα χρήµατα που δικαιούµαι, αλλά σας παρακαλώ όπως αυτά δοθούν στο ταµείο τραυµατισθέντων ποδοσφαιριστών, για τις ανάγκες της ΕΠΣΗ!» Σίγουρα ήταν κάτι που ξάφνιασε τον κ.Κουλούρη, που έσπευσε να τον ευχαριστήσει. Η κίνηση του Αν.Κουµανιώτη αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση, στις δύσκολες οικονοµικά ηµέρες που βιώνουµε. Γ.Π.

•ΖΑΧΑΡΩ

Σε τριήµερο ρεπό βρίσκονται οι παίκτες του Ξενοφώντα ενόψει του τουρνουά του «Χαµόγελου του Παιδιού»

• ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Επιστροφή λόγω τουρνουά Τ

ο τριήµερο ρεπό τελειώνει σήµερα και οι «ερυθρόλευκοι» του Ξενοφώντα Κρεστένων µετά την αργία του Αγ. Πνεύµατος, επιστρέφουν στις προπονήσεις αύριο Τρίτη απόγευµα, ενόψει του τουρνουά του Σαββατοκύριακου 29 και 30 Μαΐου, για την ενίσχυση του «Χαµόγελου του Παιδιού» όπου στις 4.30 το απόγευµα του Σαββάτου, η οµάδα του ∆ήµου Σκιλλούντος θα αντιµετωπίσει στα προκριµατικά του τουρνουά τον Παµβουπρασιακό Βάρδας.

Ποδοσφαιρική επιστροφή για τον Ολυµπιακό Ζαχάρως στην Α2 κατηγορία µε µείον έξι βαθµούς αλλά αυτό δεν πτοεί τους ντόπιους ποδοσφαιριστές της Ζαχάρως αλλά και της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου. Οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν στην πρωτεύουσα του ∆ήµου προκειµένου η οµάδα να αναγεννηθεί. Ήδη υπάρχει ένα γήπεδο στολίδι και το ενδιαφέρον προκειµένου να επιστρέψουν. Μάλιστα αυτές τις ηµέρες έχουν δώσει και φιλικούς αγώνες, τελευταίος µε Μαγούλα και τώρα περιµένουν τη ∆ηµοτική Αρχή να ενεργοποιήσει τους παράγοντες. Η οµάδα της Ζαχάρως και κόσµο έχει και ιστορία και λαχτάρα να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έστω και αν λάβει µέρος µε µείον 6 βαθµούς . Γ.Π.

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Αµέσως µετά την λήξη αυτού του τουρνουά, ∆.Σ. και τεχνική ηγεσία θα αφήσουν ελεύθερους τους παίκτες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενόψει της επιστροφής τους από τη νέα σεζόν στην Ηλειακή πραγµατικότητα αφού στα γνώριµα «ληµέρια» της Α1 κατηγορίας βρίσκεται και επίσηµα από το απόγευµα της περασµένης Κυριακής ο Ξενοφών Κρεστένων. Το µατς στην Ζάκυνθο µε το Τσιλιβή ήταν το τελευταίο της οµάδας στην πρώτη σύντοµη παρουσία της στο πρωτάθληµα της ∆ Εθνικής. Μια παρουσία που θα λέγαµε πως σε γενικές γραµµές

δεν ήταν απογοητευτική, αφού ο Ξενοφών στάθηκε όρθιος… σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος και ουδέποτε τα παράτησε!

Το πάλεψε Απόδειξη ότι έφερε δέκα ισοπαλίες, πέρα από τις τρεις νίκες, ενώ έχασε άλλα δέκα µατς στο γκολ, την ώρα που οι επιθετικοί του δεν έβρισκαν δίχτυα στις ευκαιρίες που έχαναν! Οι µόνες «βαριές» ήττες των «ερυθρόλευκων» του ∆ηµ. Μπατζάκα ήταν αυτές από τις Κροκεές στην πρεµιέρα εκτός έδρας µε 5 – 0, αυτή στα Βραχνέικα την 3η αγωνιστική µε

7 – 0 επίσης εκτός έδρας, αυτή από το Λάππα εντός έδρας την 4η αγωνιστική µε σκορ 4 – 1, και αυτή µε τον Πανηλειακό στον Πύργο την 5η αγωνιστική µε σκορ 4 – 0.

Το άγχος

Σε αυτά τα µατς η οµάδα της Κρέστενας «προδόθηκε» από το άγχος του πρωτάρη… στην κατηγορία. Από εκεί και ύστερα άρχισε να προσαρµόζεται στην κατηγορία, και πάλεψε µέχρι το φινάλε όλα τα µατς εντός αλλά και εκτός παίζοντας ελεύθερα. Με την εµπειρία που απέκτησαν τώρα κυρίως οι «µικροί» της οµάδας, βλέπει πλέον το µέλλον της στην Α1, όπου βέβαια δεν θα είναι ο «φτωχός συγγενής». Αφού υπάρχει ήδη ο βασικός κορµός, από την ∆’ Εθνική, ενώ βέβαια θα γίνουν και οι ανάλογες προσθήκες όπου χρειαστεί, κυρίως στην θέση του γκολκίπερ, αλλά και στην επίθεση!.


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Αστέρας Αµαλιάδας Το µερίδιο της Ρούλας Γκουβίτσα Στην επίτευξη της ανόδου του Αστέρα στην ∆’Εθνική, ένα πολύ µεγάλο µερίδιο ανήκει στην Ρούλα Γκουβίτσα. Η πρόεδρος των «βυσσινί» είχε άριστη συνεργασία µε τον Θοδωρή Ανδριόπουλο και τα άλλα µέλη του ∆.Σ και κατάφεραν όλοι µαζί να δώσουν στην οµάδα, όλα εκείνα τα εχέγγυα που θα την έκαναν ικανή να πρωταγωνιστήσει. Τεράστια η προσφορά της στον Αστέρα, τα τελευταία δύο χρόνια και σαν γυναίκα µε το ήθος της και τον χαρακτήρα της, έχει δώσει ένα ωραίο και όµορφο χρώµα στο χώρο του ποδοσφαίρου της Ηλείας.

Η δικαίωση των Οι «βυσσινί» γιόρτασαν την άνοδο τους µε φιλικό κόντρα στον Παναιτωλικό και η Ε.Π.Σ.Η τους απένειµε το κύπελλο και τα µετάλλια του πρωταθλητή

Του Γιάννη Μουρούτη

Τ

ην άνοδο του, από την Α1 κατηγορία στη ∆’ Εθνική, γιόρτασε προχθές ο Αστέρας Αµαλιάδας, µε την Ε.Π.Σ.Η να απονέµει το κύπελλο του πρωταθλητή στους «βυσσινί». Η οµάδα της Ρούλας Γκουβίτσα επέλεξε να γιορτάσει την φετινή επίτευξη του στόχου , µαζί µε την οµάδα του Παναιτωλικού που αγωνίζεται στην Β’ Εθνική κατηγορία και φέτος τερµάτισε στην 7η θέση. Το τελικό σκορ 3-0 υπέρ της οµάδας του Αγρινίου, δεν έχει καµία σηµασία, αφού το µατς ήταν φιέστα και θα µείνει στην ιστορία, ως η γιορτή του Αστέρα, για την κατάκτηση του πρωταθλήµατος της περιόδου 2009-2010 στην Α1 Κατηγορία.

Από µια τέτοια αθλητική εκδήλωση δεν θα µπορούσαν να λείψουν οι επίσηµοι φορείς, όχι µόνο από το χώρο του ποδοσφαίρου

Απλά στο καθαρά αγωνιστικό µέρος, να σας αναφέρουµε ότι ο Αστέρας στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο µέρος και θα µπορούσε µά-

λιστα και να προηγηθεί στο µατς, αν ο Φερεκίδης στο 11’ δεν αστοχούσε σε τετ α τετ µε τον Μανιάτη. Στο 36’ ο Ντενίς Μπαϊκαρά βρέ-

λιάδα µε σκορ 0-3.

θηκε µόνος του µέσα στην µεγάλη περιοχή και µε σουτ από κοντά πέτυχε το 0-1. Στην επανάληψη και οι δυο οµάδες πραγµατοποίησαν αρ-

κετές αλλαγές, µε τον Παναιτωλικό να πετυχαίνει δυο ακόµα τέρµατα µε τους Ζουρούδη και Τραγουλιά και να φεύγει νικητής από την Αµα-

Η διοίκηση του Αστέρα γλέντησε και αυτή την προχθεσινή ξεχωριστή βραδιά της οµάδας Η εντεκάδα του Αστέρα όπως παρατάχθηκε στην προχθεσινή φιέστα

Αστέρας: Τρυφωνόπουλος, Μαρσέλης, Μαργαρώνης, Ρούνης, Γαργαρώνης, ∆αβουρλής, Γκρίλλας, Τσολόπουλος, Λούρµπας, Φερεκίδης, Παπαθεοδώρου (έπαιξαν και οι Λυµπέρης, Σαρανταυγάς, Παρασκευόπουλος, Καψής, Κουρλός, Στεφανόπουλος, Ντούρος, Μπατζακόπουλος, Αρβανίτης και Καραπάνος).

Ο Σπύρος Μαργαρώνης ξεσήκωσε τους συµπαίκτες του µε το ζεϊµπέκικο του


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Οι απονοµές

23

Η χαρά των νταµπλούχων

Στο ηµίχρονο της αναµέτρησης, απονεµήθηκαν ο τίτλος του πρωταθλητή στην οµάδα από τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Ηλείας κ. Κουλούρη, ενώ νωρίτερα τα συγχαρητήρια τους αλλά και ευχές τους για το νέο πρωτάθληµα έδωσαν ο Νοµάρχης Ηλείας κ. Καφύρας, αλλά και ο ∆ήµαρχος Αµαλιάδας κ. Λυµπέρης(που επίσης έκαναν απονοµές µεταλλίων). Στο τέλος της διαδικασίας των απονοµών, η Πρόεδρος της οµάδας κ. Γκουβίτσα αφού ευχαρίστησε σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα, πανευτυχής δήλωσε ικανοποιηµένη για την φετινή πορεία της οµάδας και υποσχέθηκε ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες στο µέλλον.

Η οµάδα του Αστέρα Αµαλιάδας είχε φέτος µια εξαιρετική παρουσία. Κατέκτησε τον τίτλο στην Α1 Κατηγορία και επέστρεψε στην ∆’Εθνική, ενώ µην ξεχνάµε ότι κατέκτησε και το Κύπελλο Ηλείας, επικρατώντας στον τελικό του Πανηλειακού. Οι «βυσσινί» µε πολλή δουλειά και έχοντας πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους τοµείς, έφθασαν δίκαια στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχοντας στον πάγκο έναν ικανό προπονητή, µε πολλές γνώσεις γύρω από το ποδόσφαιρο. Τα εύσηµα όµως ανήκουν στους παίκτες, που είχαν οµαδική συνεργασία και έτσι έφθασαν στην πηγή…και ήπιαν νερό. Η χαρά τους δικαιωµατικά είναι απερίγραπτη και όσα έγιναν το Σάββατο, τους ανήκουν πέρα για πέρα. Απλά, αποµένει από δω και πέρα να υπάρξει ακόµη µεγαλύτερη προσπάθεια και οργάνωση, γιατί η ∆’Εθνική έχει µεγαλύτερες και αυξηµένες απαιτήσεις.

φετινών κόπων Με γλέντι σε νυχτερινό µαγαζί ολοκληρώθηκαν τα επινίκια της οµάδας της Ρούλας Γκουβίτσα Παναιτωλικός: Μανιάτης, Μπελεβώνης, Παλαιολόγος, Μουµίν, Πασάς, Θεοδωρίδης, Στόρµπακ, Ουσουκάρ, Μπαϊκαρά, Γκούρµα, Ζουρούδης (έπαιξαν και οι Μπαµπανιώτης, ∆έντσας, Μόρετς, Σαµαράς, Νάκος, Νταλαπέρας, Τραγουλιάς, Μπαµπάκης, Καλογεράκης). * Το βράδυ του Σαββάτου, η οµάδα του Αστέρα χόρεψε και γλέντησε…στους ήχους του «ΑΧΙΟΝ», σε µια µέρα που ανήκε ολοκληρωτικά στο συγκρότηµα της Αµαλιάδας.

Από τους πρωταγωνιστές της ανόδου, ο τεχνικός Θ.Ανδριόπουλος και το «εργαλείο» Ν.∆αβουρλής

Οι παίκτες τραγούδησαν και χόρεψαν µε την ψυχή τους

Το «νέο αίµα» του Αστέρα λειτούργησε…ως ball boys και µας χάρισαν το χαµογελό τους

Ο Παναιτωλικός πληρέστατος παρατάχθηκε στο προχθεσινό φιλικό


24 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

«ΗΛΕΙΑ 2010»

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

Ο αντιδήµαρχος Πύργου κ. Γιάννης Αργυρόπουλος και ο γυµναστής Θανάσης Παπαγρηγορίου βράβευσαν τις πρώτες νικήτριες στα 80 µ εµπόδια. Στο ψηλότερο σκαλί στο βάθρο είναι η Βασιλική Ανδριοπούλου.

Καλές επιδόσεις είχαµε στο αγώνισµα του µήκους.

Τα παιδιά της Ηλείας άφησαν Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

ε την συµµετοχή αρκετών αθλητών και αθλητριών, διεξήχθησαν το απόγευµα του Σαββάτου τα «ΗΛΕΙΑ 2010», στο δηµ. στάδιο του Πύργου. Τον αγώνα διοργάνωσε ο δήµος ΠΥΡΓΟΥ και ο ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία µε τον γυµναστικό σύλλογο «ΕΡΜΗ ΠΥΡΓΟΥ». Στους αγώνες συµµετείχαν αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών από την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ενώ υπήρξε και ελεύθερη συµµετοχή από άλλες περιφέρειες της χώρας. Οι αθλητές των σωµατείων της Ηλείας κατέκτησαν αρκετές θέσεις στην πρώτη τριάδα και έδειξαν ότι το µέλλον είναι δικό τους, αρκεί να συνεχίσουν να δουλεύουν και φυσικά να έχουν και την κατάλληλη βοήθεια από τα σωµατεία τους. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των ΗΛΕΙΩΝ 2010.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΙΑ 2010 ΑΝ∆ΡΩΝ ∆ΙΣΚΟΣ 1. ΚΟΜΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 3. ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

39.54 36.50 35.05

1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 6. ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 7. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝ. Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΑΙ∆ΕΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΚΑΛΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 3. ΑΛΛΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 4. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

11.16 12.00

ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α’ ΑΚΟΝΤΙΟ

12.17

1. ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 4. ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6. ΚΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 7. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

53.85 51.16

57.96 53.97 46.91 41.69

ΣΦΑΙΡΑ 4. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 11.09 6. ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.80 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 10.11 8. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΧΡ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.28 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.53 10. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 6.87 110 Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 1. ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

14.91

ΜΗΚΟΣ 1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3. ΚΑΡΑΤΖΟΒ ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 600 Μ 5. ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 6. ΤΖΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 1000 Μ 2. ΠΛΕΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 300 Μ 1. ΞΥΛΟΚΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β’ 60 Μ

ΜΗΚΟΣ 1. ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.48 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 6.80 ΥΨΟΣ 3. ΠΛΕΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

800 Μ 4. ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

100 Μ

27.99

5.84 4.90 4.60

1.47.40 1.49.52 3.03.71

39.98 41.47

ΜΗΚΟΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2. ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 1000 Μ 4. ΓΙΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 100 Μ 3. ΓΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 5. ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 6. ΜΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

8.65 10.33 10.43

5.08 4.45 3.35.83 3.36.84

13.23 13.25 13.69 14.45

11.83 11.18

ΥΨΟΣ 2. ΚΑΠΕΛΕΤΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 3. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

1.35

ΜΗΚΟΣ 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

5.51

1.30

5.20

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ41.39 2. ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 34.21

1.60

3.000 Μ 8. ΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 10.25.93

200 Μ 1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 8. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

58.53 39.23 37.93 Γ.Σ. 37.75 28.02

3. ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 10. ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΓΕΩΡΜΑΣ ΧΑΡ. Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α’ 80 Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

22.99 25.19

2.06.14 Αρκετό κόσµο είχε το απόγευµα του Σαββάτου το δηµ. στάδιο του Πύργου.

80 Μ 3. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝ/ΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 11.14 6. ΤΣΕΡΦΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 7. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

12.41

11.67 12.09


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

«ΗΛΕΙΑ 2010»

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

Έντονο συναγωνισµό είχαµε και στις ταχύτητες σε όλες τις κατηγορίες.

Από το αγώνισµα των 100 µέτρων γυναικών.

»

πολλές υποσχέσεις …

150 Μ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 20.20 3. ΜΑΡΟΥ∆Α ΚΡΙΝΙΩ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 23.59

1000 Μ 4. ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

3.44.82

ΜΗΚΟΣ 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 5.39 2. ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.03 5. ΚΑΦΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 4.78 9. ΤΣΕΡΦΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.97

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β’ 60 Μ 4. ΣΤΑΘΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.19 5. ∆ΡΙΒΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 9.33 6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.36 7. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.44 8. ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ10.01 9. ΤΖΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 10.68 10. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.01

1000 Μ 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 4. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

3.54.85 4.06.52

ΜΗΚΟΣ 3. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβη Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 4.25 4. ΚΑΠΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.10 5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.03 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.00 7. ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 3.95 8. ΝΤΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3.93 10. ΜΠΑΣΑ ΤΣΕΛΕΣΤΑ Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 3.92 11. ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.90 12. ΓΚΙΝΤΖΙΡΗ ΣΤΡΑΤ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3.80 14. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3.53 16. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3.20

ΑΝ∆ΡΕΣ ∆ΙΣΚΟΣ 1. ΚΟΜΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

3. ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

35.05

ΜΗΚΟΣ 1. ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ7.48 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 6.80 ΥΨΟΣ 3. ΠΛΕΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

1.60

200 Μ 1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

22.99

100 Μ 1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

11.16

ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 53.85 2. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝ. Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 51.16 ΠΑΙ∆ΕΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΚΑΛΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 3. ΑΛΛΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

57.96 53.97 46.91

110 Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 1. ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

14.91

ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Α’ ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

58.53

Πολλές πρωτιές από τους αθλητές – τριες του νοµού µας

2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 39.23 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 37.93 ΜΗΚΟΣ 1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3. ΚΑΡΑΤΖΟΒ ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 1000 Μ 2. ΠΛΕΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

5.84 4.90 4.60 3.03.71

300 Μ 1. ΞΥΛΟΚΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Β’ 60 Μ 1. ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Α.Σ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3. ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΗΚΟΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2. ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

39.98 41.47

8.15 8.57 8.65

5.08 4.45

1000 Μ 1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.12.51 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.3.20.00 3. ΤΑΠΑΚΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α.Σ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.25.16

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 100 Μ 3. ΓΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΥΨΟΣ 2. ΚΑΠΕΛΕΤΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 3. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΗΚΟΣ 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 2. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

13.23

11.83 11.18

1.35 1.30 5.51 5.20

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ

41.39 34.21

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α’ 80 Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

12.41

80 Μ 3. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Α.Σ. 11.14

150 Μ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΑ.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 20.20 3. ΜΑΡΟΥ∆Α ΚΡΙΝΙΩ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 23.59 ΜΗΚΟΣ 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 2. ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

5.39 5.03

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β’ 1000 Μ 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΗΚΟΣ 3. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβή Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

39.54 36.50

25

Πριν από το αγώνισµα του µήκους οι αθλήτριες έκαναν την καθιερωµένη προθέρµανση.

3.54.85

4.25


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

Το αξιοπερίεργο της εβδοµάδας

Ο παίκτης της εβδοµάδας Ο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς ήταν από τους λιγότερο υπεύθυνους για το φετινό κατάντηµα του Ολυµπιακού. Ο άνθρωπος όσο µπορούσε να βοηθήσει, βοήθησε. ∆εν είναι και Μουρίνιο! Τώρα να δούµε τι ρόλο θα έχει στον νέο Ολυµπιακό. Ποιον νέο Ολυµπιακό;

26

Το πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας Χθες τα πρωτοσέλιδα των περισσότερων εφηµερίδων ασχολήθηκαν µε τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στον Ολυµπιακό. Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο του “GOAL NEWS” που ανέφερε : «50 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕΓΩ, ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΕΣΥ».

Η διαµάχη τα ξηµερώµατα της Κυριακής σε µπαρ του Τορίνο ανάµεσα σε δύο άντρες για την ενδεκάδα της Ιντερ στον τελικό του Champions League είχε τραγική κατάληξη. Σύµφωνα µε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογοµαχούν για το πόσο µπορεί να θεωρηθεί ιταλική οµάδα η Ιντερ από τη στιγµή που ξεκίνησε τον τελικό χωρίς έναν Ιταλό στη σύνθεσή της. H κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, µε αποτέλεσµα ο ένας από τους δύο να µαχαιρώσει τον άλλον! Ο δράστης εξαφανίστηκε αµέσως, ενώ το θύµα ηλικίας 63 ετών εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκοµείο.

s w e n a i d e

m Επιµέλεια

σελ. Χρ.

H δήλωση της εβδοµάδας

Το αξίζεις I… Ο µεγάλος τελικός του Champions League ήταν τελικά παράσταση για έναν ρόλο. Ο µετρ της προπονητικής Jose Mourinho πήρε την ταυτότητα του Λουίς Φαν Χάαλ και έδωσε µε το κοουτσάρισµα του τον τίτλο στην Ίντερ. Jose Mourinho τελικά είναι µόνο ένας!

.com

nl.1@gmail

υλος xrka Κανελλόπο

Το αξίζεις II… Ο Σωκράτης Κόκκαλης βαρέθηκε και σιγά - σιγά αποχωρεί. Ο Κόκκαλης δεν είναι ακόµα βέβαιο ότι την «κάνει», αλλά όπως φαίνεται βαρέθηκε να βάζει λεφτά µόνος γι’ αυτό και ψάχνει και συµπαίχτες µέχρι τις 14 Ιουνίου. Μια το ότι η οµάδα δεν βγήκε τσάµπιονς λιγκ (που σηµαίνει οικονοµική καταστροφή), µια το ότι οι υποχρεώσεις οι αγωνιστικές της οµάδας ξεκινούν πολύ νωρίς και µια βέβαια η οικονοµική κρίση, έκαναν τον Κόκκαλη να σκεφτεί την αποχώρησή του από την προεδρία...

Πολύ επιθετικός µας βγήκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνοντας το στίγµα του, εκφράζοντας τις προθέσεις αλλά και τις θέσεις του στο θέµα της ΠΑΕ Ολυµπιακός! «O Ολυµπιακός πάντα µε ενδιέφερε και µε ενδιαφέρει, γι αυτό θα τοποθετηθώ επίσηµα όταν ακούσω µια συγκεκριµένη πρόταση από τον κύριο Κόκκαλη µε την επιστροφή µου από το εξωτερικό. Ο Ολυµπιακός είναι ιδέα, είναι θρύλος, γι αυτό δεν πιστεύω σε “αποτιµήσεις µετοχών”, σε “κερδοφόρες ΠΑΕ ”» δήλωσε µεταξύ άλλων ο εφοπλιστής, και τώρα περιµένουµε την αντίδραση του Κόκκαλη.

Τα τηλεοπτικά της νέας σεζόν To Τσάµπιονς Λιγκ και το Europa League της σεζόν 2009-10 αποτελούν παρελθόν και µαζί η πρώτη σεζόν της σύµβασης ΕΡΤ, MEGA, Nova για το πρώτο και ΑΝΤ1, Nova για το δεύτερο. Τα κανάλια κάνουν πλέον τον απολογισµό τους και ετοιµάζονται για την ερχόµενη σεζόν. Πλέον, µπήκαµε στην αντίστροφη µέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν όπου τα ίδια κανάλια θα διαχειριστούν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό προϊόν. Αλλαγές δεν αναµένονται ιδιαίτερες, παρά µόνο κάποια µερεµέτια. Αυτό σε ότι έχει να κάνει επί της διαδικασίας. Επί της ουσίας, τα ερωτηµατικά είναι δύο και αφορούν MEGA, ΕΡΤ και ΑΝΤ1. Αν ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την πρόκριση του στους οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ (αν, δη-

λαδή, θα παίζει σε ΝΕΤ, MEGA) και αν ο Ολυµπιακός (δεν θα βάζαµε το ερωτηµατικό αν δεν υπήρχαν τα γνωστά προβλήµατα στους Πειραιώτες) θα είναι στους οµίλους του Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι στους οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ, θα πάει αυτόµατα στον ΑΝΤ1 που σε µία τέτοια περίπτωση και αν είναι και ο Ολυµπιακός µέσα στους οµίλους, τότε το Europa League θα αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος, υπάρχουν και τα προκριµατικά του Τσάµπιονς Λιγκ και του Europa League µέσα στο καλοκαίρι. Nova και Conn-X TV Sport φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν τα δικαιώµατα, καθώς τα ελεύθερης εµβέλειας κανάλια µοιάζουν να είναι «ταπί και ψύχραιµα»…

Ο ΣΚΑΙ “φεύγει” απ’ την Σούπερ Λίγκα! Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ΣΚΑΙ είναι (σχεδόν) αποφασισµένος να εγκαταλείψει το ποδοσφαιρικό προϊόν της Σούπερ Λίγκας, δηλαδή το ένα παιχνίδι που δείχνει κάθε Σάββατο. Σε αυτή την περίπτωση (που θα ξεκαθαρίσει µέσα στις αµέσως επόµενες µέρες), αλλά προς τα εκεί πάει το πράγµα, η Nova και το Conn-X TV φέρονται ως οι ενδεχόµενοι διεκδικητές του ενός παιχνιδιού κάθε εβδοµάδα.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ

TV

Aσκώντας κριτική

H χαρά των παιδιών

ΕΒ∆ΟΜA∆ΑΣ

Η απίστευτη δύναµη του ποδοσφαίρου

∆ευτέρα 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+) 13.20 Ιαπωνία-Ν.Κορέα (ns1) Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα παίδων: 18.00 Ισπανία-Πορτογαλία (EuroSport2) 21.00 Τουρκία-Αγγλία (Euro Sport2) 21.30 Ρεάλ ΜαδρίτηςΚαχασόλ µπάσκετ (ΣΠΟΡ+) 22.00 Αγγλία-Μεξικό (ns1)

Τρίτη 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+) 18.00 Μαρούσι-ΟΣΦΠ µπάσκετ (ns1) 21.00 Β.Κορέα-Ελλάδα (ns1)

Τετάρτη 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+) 17.30 ∆.∆ράµας-Θρασύβουλος (conn-X TV3) 17.30 Ιωνικός-Ρόδος (conn-X TV2) 18.00 Βουλιαγµένη-ΠΑΟ πόλο (ns1) 18.45 Πανελλήνιος-ΠΑΟ µπάσκετ (ΣΚΑΪ) 20.00 ΟΦΗ-Πανσερραϊκός (conn-X TV1) 20.00 Εθνικός-Πιερικός (conn-X TV2) 21.00 Ολλανδία-Μεξικό (ns1)

Πέµπτη 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+) 19.00 Γκραν πρι στίβου (EuroSport1) 04.00 Μπάσκετ ΝΒΑ (ns1)

Παρασκευή 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+)

Σάββατο 12.00 Ρολάν Γκαρός (ΣΠΟΡ+) 21.00 Ουγγαρία-Γερµανία (ns1) 00.30 Φλαµένγκο-Γκρέµιο (ns1)

27

Ο

ι µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων χαίρονται ιδιαίτερα τις αθλοπαιδιές. Παίζουν µπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ και χαίρονται µε την καρδιά τους αυτές τις δραστηριότητες. Οι νικητές όπως είναι φυσικό πετούν στα σύννεφα, οι φιναλίστ στεναχωριούνται αλλά όλες οι οµάδες µαθαίνουν ότι ο αθλητισµός είναι η ίδια η ζωή. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών και των δασκάλων οι ακρότητες απα-

γορεύονται και οι φίλαθλοι-µαθητές µαθαίνουν να χειροκροτούν όλους όσοι συµµετέχουν. Η διαδικασία αυτή θα αποδώσει ακόµη περισσότερο εάν το Υπουργείο Παιδείας δια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων κατανοήσει τη µεγάλη αξία του αθλητισµού κάνοντας περισσότερο αποδοτικούς τους µαθητές όχι µόνο στα σπορ αλλά και στην υπόθεση ζωή. Θε.Μα.

Είναι βαριά η διαιτητική… Επιστρέφει ... ο πρόεδρος!

Ο Μάριος

Εκτός ν.Ηλείας βρίσκεται αµέσως µετά τον α’ αγώνα πλέι οφ Αστέρα Αµ.-∆άφνης Ανδραβίδας ο πρόεδρος της Ε.∆./ΕΠΣΗ κ.Σάκης Γιαννόπουλος για υπηρεσιακούς λόγους (αποσπασµένος από τον ΟΣΕ στην Αθήνα). Έτσι µέσω τηλεφώνου µε τον άµεσο συνεργάτη του κ.Νικ. Ρουµπάνη, συντόνισε την κατάσταση για να ολοκληρωθούν οµαλά τα πλέι οφ. Όµως αυτή την εβδοµάδα θα βρίσκεται και πάλι στην Ηλεία, αφού η απόσπασή του τελειώνει, και έτσι επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, αναµένεται να µπουν κάποια πράγµατα... στη θέση τους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει µε το κύρος της Ηλειακής ∆ιαιτησίας. Γιατί τόσο ο πρόεδρος της Ε.∆./ΕΠΣΗ, όσο και τα υπόλοιπα µέλη αυτής, θεωρούν ότι η διαιτησία φέτος στάθηκε αρκετά καλά, κάνοντας σηµαντικά βήµατα προόδου! Γ.Π.

∆ε γνωρίζουµε αν «εσκεµµένα» από πλευράς της ΕΠΣΗ ο Μάριος Λαµπρόπουλος, δε βγήκε να σφυρίξει κάποιο µατς στις τελευταίες αγωνιστικές των πλέι-οφ της «Σούπερ-Λίγκας», ώστε να βρίσκεται στην Ηλεία, όµως εκείνο που ξέρουµε είναι, ότι «έσωσε» και φέτος το κύρος της Ηλειακής ∆ιαιτησίας αφού «σφύριξε» τα δύο από τα τρία µατς (Αστέρας-∆άφνη) και πέρασε απαρατήρητος, µε τον πρωταθλητή να κρίνεται στο γήπεδο! Ο Πυργιώτης ρέφερι µπορεί φέτος να µη «σφύριξε» πολλά µατς στην Α1 και Α2 της ΕΠΣΗ, όµως «σφύριξε» 12 µατς της «Σούπερ-Λίγκας», καθώς και ένα αξιολογηµένο της Β’Εθνικής! Έτσι τώρα περιµένει να παίξει στα πλέιοφ και πλέι-άουτ της Β’Εθνικής, καθώς αυτά τα µατς µε την τεράστια βαθµολογική σηµασία, λογικά θα τα «σφυρίξουν» όλα, αξιολογηµένοι διαιτητές από τον πίνακα της «Σούπερ-Λίγκας». Γ.Π.

Καλή αρχή Η εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα του πνευµατικού κέντρου του Λάτσειου Μεγάρου συγκέντρωσε εκατοντάδες ανθρώπους του τοπικού ποδοσφαίρου. Ήταν µία εκδήλωση που την είχε ανάγκη το τοπικό ποδόσφαιρο και ευχή όλων είναι να υπάρχει και συνέχεια. Το ποδόσφαιρο είναι µία κοινωνική δράση που λατρεύεται στην περιοχή µας και έχει δυναµική. Τη νέα χρονιά η ΕΠΣ ας συνδέσει αυτή την εκδήλωση µε µία δράση για τον άνθρωπο, συγκεντρώνοντας από τους υγιείς και νέους ποδοσφαιριστές φιάλες αίµα που τόσο ανάγκη

έχουν οι συνάνθρωποί µας. Ας κάνει µία προσφορά στην κοινωνία αποδεικνύοντας ότι εµείς που ασχολούµαστε µε το ποδόσφαιρο έχουµε ευαισθησίες πέραν των στιγµιαίων εκνευρισµών. Θε.Μα.

Ο τελικός του UEFA Champions League έβαλε Ίντερ και Μπάγερν στην διεκδίκηση 120 εκατ.ευρώ, σύµφωνα µε µελέτη της MasterCard που διενεργήθηκε, επίσηµο χορηγό του UEFA Champions League αλλά ο συγκεκριµένος αγώνας είχε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, αξία πάνω από 351,5 εκατ. ευρώ. Στην έκθεση «The Master Card Heart of Sports Commerce» προβλεπόταν αύξηση 41,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τον περσινό τελικό, γεγονός που φανερώνει το πόσο ελκυστικό, από επιχειρηµατικής άποψης, παραµένει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι µετά από 5 χρόνια στον τελικό δεν συµµετείχαν Αγγλικές ή Ισπανικές οµάδες έδωσε µεγαλύτερη ώθηση στα κέρδη. Η µελέτη του κ. Simon Chadwick, από τους πλέον αναγνωρισµένους διεθνώς καθηγητές ειδικούς στην επιχειρηµατική διάσταση του αθλητισµού για λογαριασµό της MasterCard, εκτίµησε ότι η Μαδρίτη ως πόλη που φιλοξένησε τον τελικό είχε κέρδος 50 εκατ. ευρώ. Αυτό το κέρδος προέκυψε αφενός από την ώθηση που έδωσαν οι επισκέπτες-φίλαθλοι των οµάδων στο εµπόριο ξοδεύοντας χρήµατα εκτός γηπέδου αλλά και µέσα στο Σαντιάγκο Μπερναµπέου. Τα οικονοµικά οφέλη για την πόλη συµπληρώνονται από τα έµµεσα κέρδη τα οποία προήλθαν από την προβολή της πόλης, την αύξηση τουριστών, και την αυξηµένη πιθανότητα ανάληψης κι άλλων ανάλογων εκδηλώσεων . Η τροπαιούχος Ιντερ µπορεί να ξεπέρασε τα 120 εκ. ευρώ από κέρδη αλλά και η ηττηµένη Μπάγερν ίσως έφτασε τα 70 εκατ. ευρώ. Συνολικά τα κέρδη του τελικού ξεπέρασαν τα 250 εκατ. ευρώ απ’ ότι εκτίµησε ο κ. Paul Meulendijk, αντιπρόεδρος κι επικεφαλής του τµήµατος χορηγιών της MasterCard Europe. Από τον τελικό του UEFA Champions League, κέρδη της τάξης των 94 εκατ. ευρώ κέρδισε και η ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονοµία. Σύµφωνα µε την έκθεση της MasterCard οι φίλαθλοι που ταξίδεψαν για τον τελικό συνεισέφεραν σηµαντικά στο παραπάνω ποσό, αφού οι φίλαθλοι που δεν ταξίδεψαν απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης, µε την ευκαιρία του τελικού, δαπάνησαν χρήµατα σε αναµνηστικές µπλούζες µέσω internet, φαγητό, ποτά, στις τοπικές οικονοµίες λόγω της τηλεόρασης, για την παρακολούθηση του γεγονότος. Η αλλαγή από Τετάρτη σε Σάββατο εκτόξευσε τα κέρδη όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασία και έκανε περισσότερο ελκυστικό το ποδόσφαιρο στους χορηγούς. Ακόµη είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των φιλάθλων που βρέθηκαν στη Μαδρίτη, αλλά και αυτών που παρακολούθησαν το µατς, κυρίως παιδιά, από το σπίτι τους ή από τη γειτονική καφετέρια. (Στην Ελλάδα το Σάββατο λειτουργεί διαφορετικά). Για την Τ.V. ο τελικός του UEFA Champions League αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το τηλεοπτικό κοινό ολόκληρου του κόσµου. Τον περσινό τελικό Μπαρτσελόνα -Μάντσεστερ παρακολούθησαν κατά µέσο όρο 145.2 εκατ. τηλεθεατές, αριθµός µεγαλύτερος από τον τελικό του αµερικάνικου ποδοσφαίρου (Superbowl), αγώνα ο οποίος προσέλκυσε, κατά µέσο όρο, 106 εκατ. τηλεθεατές . Τον τελικό του Σαββάτου παρακολούθησαν -λέγεται -πάνω από 170 εκατ. τηλεθεατές. (Πηγή: Initiative Futures Sport). Θε.Μα.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

28

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

M

Τον πρώτο σκόρερ της Α1 Κατηγορίας Θοδωρή Λούρµπα βράβευσε ο προπονητής Τάσος Τσαντίλης.

ια εκδήλωση που ήταν µια µικρή … υπερπαραγωγή και αναµένεται να γίνει θεσµός, η «Βράβευση των πρώτων σκόρερ των τοπικών πρωταθληµάτων και η απονοµή του κυπέλλου Ήθους», έγινε προχθές το απόγευµα στο δηµαρχείο Πύργου. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας (ΕΠΣΗ) θέλοντας να επιβραβεύσει τους κορυφαίους σκόρερ των τεσσάρων τοπικών πρωταθληµάτων, καθώς και τις οµάδες που δεν είχαν αποβολή καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής πορείας τους. Παρόντες στην «γιορτή» της ΕΠΣΗ ήταν οι βουλευτές Ηλείας κ.κ. Μιχάλης Κατρίνης, Τάκης Αντωνακόπουλος, Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος και Κώστας Τζαβάρας, ο εκπρόσωπος του βουλευτή Γιάννη Κουτσούκου κ. Γιώργος Καραστέργιος, ο νοµάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας, ο δήµαρχος Πύργου κ. Μάκης Παρασκευόπουλος, ο δήµαρχος Ωλένης κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο δήµαρχος Ιάρδανου κ. Λάµπης Αριστειδόπουλος, η υποψήφια βουλευτής κ. Θεώνη Γεωργοπούλου, ο αντινοµάρχης Ηλείας Αντώνης Καράµπελας, ο νοµαρχιακός σύµβουλος και Γραµµατέας της οργανωτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία κ. Γιάννης Αργυρόπουλος, οι αντιδήµαρχοι Πύργου κ. Γιάννης Αργυρόπουλος και Κώστας Μποσµής, καθώς και πολλοί ακόµη φίλοι του ποδοσφαίρου (παράγοντες, παίκτες κα.). Τον Σεβασµιότατο Ηλείας κ. Γερµανό εκπροσώπησε ο π. Γιάννης ∆ιαµαντόπουλος.

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Τον πρώτο σκόρερ της Α2 Κατηγορίας Γιάννη Σπηλιόπουλο βράβευσε ο τεχνικός διευθυντής του Πανηλειακού Αλέξης Κόρδας.

Τον πρώτο σκόρερ της B’ Κατηγορίας Σάκη Στροφύλλα βράβευσε ο πρόεδρος του Ξενοφώντα Κρεστένων Άγγελος Κουής.

Τον πρώτο σκόρερ της Γ’ Κατηγορίας Μένιο Αντύπα βράβευσε η πρόεδρος του Αστέρα Ρούλα Γκουβίτσα.

Τον νεαρό ποδοσφαιριστή του ΑΟ Ανδρίτσαινας Γιάννη Καπιτζιώνη βράβευσε ο αντιπρόεδρος του συνδέσµου προπονητών Ηλείας Αντώνης Καλογεράκος.

Ο πρόεδρος του Πέλοπα Πύργου Σπύρος Θεοδώσης και ο Νίκος Μπουλούτας παρέλαβαν το βραβείο ήθους που δόθηκε στην οµαδα του Πύργου από τον ∆ηµήτρη Κωσταριά, πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΣΗ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ

Βραδιά «λάµψης» για το ηλειακό ποδόσφαιρο Ήταν η καλύτερη αθλητική εκδήλωση της χρονιάς

Άρης Κουλούρης

Μακάρι να γίνει θεσµός … Χαράλαµπος Καφύρας «Και εγώ εύχοµαι αυτή η γιορτή να γίνει θεσµός, αφού τέτοιες ενέργειες τις χρειάζεται ο αθλητισµός του νοµού µας. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πάντα κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες». Η οµαδα του Αστέρα Αµαλιάδας ποζάρει µαζί µε τον πρώτο σκόρερ της Α1 Θ. Λούρµπα.

«Αυτή η γιορτή του ηλειακού ποδοσφαίρου θέλουµε να γίνει θεσµός, για να µπορούµε να επιβραβεύουµε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των οµάδων µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΕΠΣΗ έχει σαν στόχο να αναβαθµίσει το ποδόσφαιρο µας και θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να φέρουµε τα παιδιά και πάλι κοντά στο άθληµα. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, πάντα µε σκοπό την αναβάθµιση του τοπικού µας ποδοσφαίρου. Όλες τις δυνάµεις µας θα τις διαθέσουµε γι’ αυτό τον σκοπό».

Τάκης Αντωνακόπουλος

Κώστας Τζαβάρας Η οµάδα του Πέλοπα Πύργου σε πλήρη σύνθεση.

Μιχάλης Κατρίνης

«Συγχαίρω την ΕΠΣΗ για αυτή την πρωτοβουλία της και εµείς από την πλευρά µας θα σταθούµε δίπλα σας για να σας βοηθήσουµε να αναβαθµίσετε τον αθλητισµό»

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Κατάµεστη ήταν η αίθουσα του πνευµατικού κέντρου του δηµαρχείου Πύργου, στην εκδήλωση της ΕΠΣΗ.

«Σας συγχαίρω και εγώ γι’ αυτή την εκδήλωση και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες παρόµοιες για την αναβάθµιση του αθλητισµού µας. Το έχουµε ανάγκη αυτό».

: Την παρουσίαση των βραβευθέντων έκανε ο γνωστός αθλητικογράφος Θέµης Μαντάς.

H οµάδα του Πανωλενιακού σε πλήρη σύνθεση.

Πανέµορφες παρουσίες Το καλωσόρισµα όλων των παρευρισκοµένων έκανε η πανέµορφη Πόλυ Μπιτούνη η οποία και έδωσε µια ξεχωριστή «λάµψη» στην αθλητική βραδιά. Η ίδια συµµετέχει ως µέλος στη διοίκηση Ποδοσφαιρικού Συλλόγου και η επιλογή της για την προσφώνηση των καλεσµένων υπήρξε από πλευράς ΕΠΣΗ εύστοχη!

Λάµπης Αριστειδόπουλος «Το ποδόσφαιρο χρειάζεται την βοήθεια όλων µας για να µπορέσει να αναπτυχθεί. Και τέτοιες πρωτοβουλίες πάντα βοηθάνε.»

«Σε µια τέτοια γιορτή µπορεί να σκεπτόµαστε τις νίκες των οµάδων που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά απόψε βραβεύουµε το ήθος και αυτό είναι που µετράει.»

Θεώνη Γεωργοπούλου

Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος

«Το ποδόσφαιρο είναι µια µεγάλη κοινωνική εκδήλωση η οποία συγκεντρώνει την νεολαία και το πόσο δυνατή είναι αυτή η εκδήλωση φαίνεται από την σηµερινή συγκέντρωση.»

Μάκης Παρασκευόπουλος

«Σαν δήµος κάναµε µεγάλες προσπάθειες για να αναβαθµίσουµε τον αθλητισµό µας. Έχουµε προχωρήσει στην ολοκλήρωση αρκετών γηπέδων µε χόρτο και σύντοµα θα µπορέσουµε να παραδώσουµε και άλλα έργα. Μεγάλο έργο για µας είναι το Ενωσιακό γήπεδο, που θα συµβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισµού µας».

«Το ποδόσφαιρο το αγαπούν πάρα πολύ οι άνθρωποι και οι νέοι της περιοχής µας. Εµείς θα είµαστε υποστηριχτές και κάνουµε προσπάθεια για να προχωρήσει η σκεπαστή κερκίδα του σταδίου Πύργου.»

Ποιοι βραβεύτηκαν

Οι πρώτοι σκόρερ που βραβεύτηκαν ήταν οι Θοδωρής Λούρµπας (πρώτος σκόρερ της Α1 Κατηγορίας), Γιάννης Σπηλιόπουλος (πρώτος σκόρερ της Α2 Κατηγορίας), Σάκης Στροφύλλας (πρώτος σκόρερ της Β’ Κατηγορίας) και Μένιος Αντύπας (πρώτος σκόρερ της Γ’ Κατηγορίας), ενώ βραβεύτηκε και ο νεαρός παίκτης του Α.Ο Ανδρίτσαινας Γιάννης Καπιτζιώνης, µέλος της µικτής Ηλείας. Το κύπελλο ήθους πήραν ο Πέλοπας Πύργου και ο Ηρακλής Πύργου. Να τονίσουµε ότι τα χρηµατικά ποσά που δόθηκαν στους πρώτους σκόρερ, στον νεαρό Καπιτζιώνη και στις οµάδες που πήραν το κύπελλο ήθους ήταν µια προσφορά των επιχειρηµατιών κ.κ. Λάκη και Σάκη Σκουτέρη και Γιάννη Μπερέτσου.

Το κύπελλο ήθους για τον Ηρακλή Πύργου παρέδωσε το µέλος της ΕΠΣΗ Παναγιώτης Κατσώλης

Γιάννης Παναγόπουλος «Είµαι υπερήφανος που µια οµάδα από τον δήµο µου βραβεύεται σήµερα. Προσπαθήσαµε να βοηθήσουµε στην ανάπτυξη του αθλητισµού στο δήµο µας, διαθέτοντας όποια µέσα είχαµε».

****

Οι χορηγοί της εκδήλωσης της ΕΠΣΗ Λάκης και Σάκης Σκουτέρης και Γιάννης Μπερέτσος.

Ουσιαστική βοήθεια στην απονοµή των βραβείων προσέφερε η δίδα Καραλάγα, κόρη του β’ αντιπροέδρου της ΕΠΣΗ Σάκη Καραλάγα που ήταν µια πραγµατική κούκλα και εντυπωσίασε µε την οµορφιά και τον αυθορµητισµό της.

Και η οµάδα του Θριάµβου Πύργου ήταν παρούσα χθες στην εκδήλωση της ΕΠΣΗ.

29


30

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

∆ώ pa στε µπ trisp ασίσ πα ορε y@o τ! Σ ειδ ρατ ίτε ten το ήσ ηρ να et.g εις ήσ στ r κα εις, έλν ετ ι… ε απ αιτ ήσ εις .

Στα παρκέ... Επιµέλεια Άκης Λαγκαδινός

Με ενδιαφέρον…

Αµέσως µετά τη λήξη του σχολικού πρωταθλήµατος οι υπεύθυνοι του γραφείου φυσικής αγωγής έπεσαν µε τα «µούτρα» στη δουλειά προκειµένου το κλειστό αύριο να φιλοξενήσει τους σχολικούς αγώνες βόλεϊ. Ο κύριος Σάκης ∆ιαµαντόπουλος και ο προϊστάµενος φυσικής αγωγής Παύλος Αθανασόπουλος (φωτο) µε µεγάλη προσοχή ώστε να µη γίνει καµία ζηµιά, οριοθέτησαν µε ταινία τις γραµµές του γηπέδου βόλεϊ. Καλό θα ήταν πάντως, αυτές οι εκδηλώσεις να διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, προκειµένου αυτές τις εκδηλώσεις να τις παρακολουθούν µαθητές, γονείς και άλλοι ενδιαφερόµενοι.

Ανοικτή συγκέντρωση... Την προσεχή Τετάρτη 27 Μαΐου είναι προγραµµατισµένη η ανοικτή συγκέντρωση της οµάδας βόλει του Κοροίβου . Η οµάδα της Αµαλιάδας µετά τη λήξη της κανονικής περιόδου θέλει να βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Στις δύσκολες αυτές µέρες οι ιθύνοντες του ηλειακού συλλόγου πήραν την πρωτοβουλία να πραγµατοποιήσουν αυτή τη συγκέντρωση, µε σκοπό να συζητηθούν θέµατα της οµάδας. Η συγκέντρωση αυτή είναι προγραµµατισµένη στο Λαζαράκειο δηµοτικό µέγαρο και είναι ανοικτή προς όλους τους φίλους της οµάδας. Θα γίνει το οικονοµικό και το αγωνιστικό ταµείο της οµάδας , ενώ όπως είναι φυσικό θα τεθούν και οι στόχοι της νέας σεζόν. Άπαντες ευελπιστούν πως ο Κόροιβος και του χρόνου θα είναι και πάλι δυνατός όσο και τη χρονιά που µόλις τελείωσε όπου οι παίκτες του Ανδρέα Γκρουµούσα έφτασαν µια ανάσα από την Α1 Εθνική.

Σήµερα ο πρώτος τελικός...

Σαφώς και αδικείται…

Μετά την απόφαση της ΕΣΚΑ-Η, να µη συµµετάσχει στα µπαράζ ανόδου της Γ ΕΣΚΑ-Η, η διοίκηση του Πύργου 99 εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία εξηγεί πως η απόφαση της ΕΣΚΑ-Η είναι άδικη προς το ηλειακό σωµατείο. Και φυσικά διαµαρτύρονται δικαιολογηµένα καθώς δε φτάνει που ο όµιλος του νοµού µας δεν δίνει απευθείας άνοδο στη Β ΕΣΚΑ-Η, κάτι που συµβαίνει µε τους πρώτους των άλλων δύο οµίλων, Σέλτικς: αφαιρεί και από το δεύτερο της βαθµολογίας Μια νίκη και το δικαίωµα να συµµετάσχει στα µπαράζ. Ε δεν είναι άδικο;

φύγαµε για τελικό

Οι Σέλτικς είναι έτοιµοι να σκουπίσουν τους Ορλάντο Μάτζικ και να πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ, µετά το 94-71 και ο Πολ Πιρς που έφυγε για τα αποδυτήρια του Μπόστον Γκάρντεν 20’’ πριν από τη λήξη του αγώνα, άρχισε να µονολογεί: “Ένα ακόµη, ένα ακόµη”. Η πιο ένδοξη οµάδα στην ιστορία του ΝΒΑ βρίσκεται µια ανάσα πριν από την πρόκρισή της για δεύτερη φορά µέσα σε τρία χρόνια στους τελικούς και όλοι στη Βοστώνη βρίσκονται σε... έκσταση. Πρώτους απ’ όλους ο Πιρς: “Μετά τις δυο νίκες στο Ορλάντο, θέλαµε να παίξουµε στην έδρα µας όσο πιο δυνατά γίνεται. Οι τελικοί είναι µπροστά µας, άρα το συναίσθηµα όλων µας είναι το ίδιο. Μια ακόµη νίκη και πάµε τελικό”.

Στις 20:30 το βράδυ στο κλειστό της Αγυιάς θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ανάµεσα στην Παναχαική και την Ακράτα. Οι “κοκκινόµαυροι” που καθάρισαν την Απολλωνιάδα εύκολα περίµεναν τον αντίπαλο τους, που τελικά είναι η οµάδα της Αιγιαλείας, καθώς πέρασε το εµπόδιο του Γλάυκου µε 3-2. Σήµερα, οι δύο οµάδες θέλουν να κάνουν το πρώτο βήµα για τον τίτλο µε τη γηπεδούχο Παναχαική να έχει το πλεονέκτηµα της έδρας. Ο πρωταθλητής θα προκύψει όταν µια οµάδα φτάσει στις τρεις νίκες, µε το σκορ να είναι στο 1-1, από τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

31

Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ

Και τώρα οι δυό τους… Ολυµπιακός Μαρούσι 89-77

Π

αναθηναικός και Ολυµπιακός έκαναν το sweep απέναντι σε Πανελλήνιο και Μαρούσι αντίστοιχα και από σήµερα σκέφτονται τους τελικούς της Α1 Μπάσκετ Ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» το Σάββατο το απόγευµα παίζοντας καλό µπάσκετ «καθάρισαν» το Μαρούσι µε 89-77 κάνοντας το 3-0, ενώ το ίδιο έκαναν και οι «πράσινοι» χθες που επιβλήθηκαν των Ολυµπιονικών µε 75-65. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα σπουδαία(Τετάρτη 21:45) και εκτός από τα συναρπαστικά µατς που υπόσχονται οι δύο µονοµάχοι να µας χαρίσουν , αποµένει να µάθουµε αν θα συνεχιστεί η «πράσινη» αυτοκρατορία ή αν ο Ολυµπιακός θα καταφέρει φέτος µετά από 13 χρόνια να κατακτήσει την κορυφή της Ελλάδας.

Παναθηναϊκός Πανελλήνιος 75-65 Μπορεί να πέρασε διά πυρός και σιδήρου, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έκαµψε την αντίσταση του Πανελληνίου µε 75-65 στον τρίτο ηµιτελικό και προκρίθηκε στους τελικούς του

πρωταθλήµατος, όπου θα αντιµετωπίσει τον Ολυµπιακό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που πήρε επιθέσεις όταν η µπάλα... έκαιγε. Ματς για γερά νεύρα µε τις δύο οµάδες να συµβαδίζουν στο σκορ στο µεγαλύτερο µέρος του αγώνα, όµως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν αυτός που ανέλαβε να... βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά από τα τέλη του γ’ δεκαλέπτου κι έπειτα. Ο Λιθουανός άσος του Παναθηναϊκού πέτυχε 14 πόντους σε 21 λεπτά, έχοντας 2/3 δίποντα και 3/5 τρίποντα. Πολύ καλός και ο Μπατίστ µε την ίδια συγκοµιδή. Πολύ καλός ο Πανελλήνιος ο οποίος κόντραρε στα ίσα τους “πράσινους” και λίγο έλειψε να κάνει την έκπληξη µε όπλο την άµυνα ζώνης. Πολύ καλός ο Βουγιούκας κόντρα σε Πέκοβιτς- Μπατίστ µε 14 πόντους.

Ένα όµορφο απόγευµα πέρασε ο Ολυµπιακός, το Σάββατο απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο νίκησε µε 89-77 και έκανε το 3-0 στη σειρά, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή στον τελικό των πλέι οφ όπου περιµένει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς ψυχολογία και µε το µυαλό τους ήδη στον µικρό τελικό, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, παραδόθηκαν χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση στους ορεξάτους “ερυθρόλευκους”, που πήραν διψήφιο προβάδισµα από το ξεκίνηµα του µατς και δεν το έχασαν ποτέ. Ο ασταµάτητος Σόφο (10 πόντοι, 5 ριµπάουντ, 2 κλεψίµατα), ο δαιµόνιος Μπέβερλι (15 πόντοι, 3 κλεψίµατα), οι ουσιαστικοί Τσίλντρες (14 πόντοι και 7 ριµπάουντ) και Κλέιζα (13 πόντοι και 3 ασίστ) και ο ορεξάτος Μαυροκεφαλίδης (13 πόντοι), αποτέλεσαν τους κορυφαίους για την οµάδα του Πειραιά που από τη ∆ευτέρα ξεκινάει την προετοιµασία της για την τελική σειρά των πλέι οφ. Από πλευράς Αµαρουσίου, Λούκας (16 πόντοι

και 3 ασίστ), Πελεκάνος (11 πόντοι) και Μαυροειδής (14 πόντοι και 7 ριµπάουντ) το πάλεψαν αλλά δεν διασώθηκαν από την άσχηµη εικόνα του Αµαρουσίου, που πλέον έχει στο µυαλό του µόνο τον µικρό τελικό των πλέι οφ, όπου θα παλέψει για ακόµα µία έξοδο στην Ευρωλίγκα.

Γ’ ΕΣΚΑΗ - ΠΥΡΓΟΣ 99

Ανακοίνωση κατά της ΕΣΚΑ-Η

Ο

∆υστυχώς µετά την απόφαση της ΕΣΚΑ-Η, η οµάδα του Πύργου ’99 δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στα µπαράζ ανόδου.

ι άνθρωποι της οµάδας του Πύργου ’99 εµφανώς απογοητευµένοι από την απόφαση της ΕΣΚΑ-Η να µη δώσει το δικαίωµα στην οµάδα του Πύργου να διεκδικήσει την άνοδο της στη Β ΕΣΚΑ-Η σε αγώνες µπαράζ κάτι που ίσχυε µέχρι πρότινος, εξέδωσαν ανακοίνωση λέγοντας τα εξής: «Για µια ακόµη φορά η ΕΣΚΑ-Η αδίκησε τις ηλειακές οµάδες, µε θύµα τον Πύργο ‘99 για δεύτερη φορά µέσα σε ένα χρόνο!!! Κατά την προσφιλή της συνήθεια και χωρίς να έχει στείλει την προκήρυξη του πρωταθλήµατος της Γ κατηγορίας ανδρών , άλλαξε αυτό που ήταν αποφασισµένο για τον τρόπο διεξαγωγής την play off!!! Έτσι θα συµµετάσχει σε αυτά µόνο η πρώτη οµάδα απο τον όµιλο της Ηλείας και οι δεύτερες των 2 πατρινών οµίλων µε την δικαιολογία ότι είχαν περισσότερες οµάδες προφανώς

στον όµιλο τους! Μην ξεχνάµε ότι 2 πατρινές οµάδες έχουν ανέβει κατευθείαν στην Β ΕΣΚΑ-Η! Άρα απο την Hλεία µόνο µια οµάδα µπορεί να ανέβει κι αυτό αν κερδίσει τους αγώνες µπαράζ. Αλλιώς καµία! Σκάνδαλο που δείχνει πως οι µεθοδεύσεις των πατρινών κατά των ηλειακών οµάδων συνεχίζονται ακόµα και στις µικρότερες κατηγορίες! Για να µην µιλήσουµε για την τεράστια έλλειψη οργάνωσης που παρατηρήθηκε φέτος στα παιδικά και εφηβικά πρωταθλήµατα που περίµεναν 7 µήνες ανενεργές οι οµάδες για να παίξουν στις µικρές κατηγορίες το Μάη ενώ οι προκριµατικοί τους αγώνες ,ήταν τον Σεπτέµβρη!!! Χάος αµέτρητο!!!». Από το γραφείο τύπου του α.γ.σ. Πύργος 99.


32 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ • ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Του Ακη Λαγκαδινού

Έτοιµος για το καλύτερο δυνατό… •Την ώρα που οι «κυανόλευκοι» προετοιµάζονται πυρετωδώς για τα µπαράζ, η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία αντιδρά για τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων κατάταξης

Σ

την τελική ευθεία ενόψει των µπαράζ κατάταξης έχουν µπει οι “κυανόλευκοι” που συνεχίζουν κανονικά την προετοιµασία τους, µετά και το φιλικό της Πέµπτης µε τον Απόλλωνα στην Πάτρα. Οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη όπως έδειξαν και στο µατς µε τους “µελανόλευκους” όπου ηττήθηκαν µε σπουδαία εµφάνιση µε 8988, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιµοι να διεκδικήσουν την πρώτη θέση στα µπαράζ του Βόλου, αν τελικά η οµάδα της Αµαλιάδας δώσει το παρών. Οι “κυανόλευκοι” προπονήθηκαν κανονικά το σαβ/κο στο κλειστό της πόλης, ενώ για σήµερα ∆ευτέρα έχει δοθεί ρεπό στους παίκτες, προκειµένου να πάρουν πολύτιµες ανάσες και να επιστρέψουν δριµύτεροι αύριο Τρίτη. Αν τελικά ο αµαλιαδίτικος σύλλογος παρουσιασθεί στο ΕΑΚ Βόλου, τότε οι “κυανόλευκοι” θα αναχωρήσουν την Πέµπτη για τη Θεσσαλική πόλη, µία ηµέρα δηλαδή πριν το πρώτο µατς µε το ∆ιαγόρα Ρόδου. Μία αναµέτρηση που κατά πολλούς θα κρίνει την πρωτιά στα µπαράζ κατάταξης. Η πρώτη θέση να υπενθυµίσουµε ότι δίνει τον πρώτο λόγο για άνοδο στη Β’ Εθνική, αν υπάρξει κάποιο κενό την επόµενη σεζόν. Φήµες πάντως κυκλοφορούν ότι ο 1ος αυτός των παιχνιδιών θα βρίσκεται την επόµενη περίοδο µία κατηγορία πάνω από τη Β’ Εθνική. Επίσης ελπίδες διατηρεί και ο 2ος αφού πολλές οµάδες του χρόνου στη Β’ Εθνική µπορεί να µην έχουν την οικονοµική δυνατότητα να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα. Εν τω µεταξύ την αντίθεση του να µη διεξαχθούν τα µπαράζ κατάταξης στην πόλη του Βόλου, εξέδωσε ο Κόροιβος Αµαλιάδας µε γραπτή ανακοίνωση. Η οµάδα της Αµαλιάδας υποστηρίζει ότι βάσει της γεωγραφικής θέσης των τεσσάρων µονοµάχων η διαδικασία των παιχνιδιών αυτών έπρεπε να γίνει επί αθηναικού εδάφους, όπως είθισται άλλωστε και τα προηγούµενα χρόνια.Μάλιστα στην ανακοίνωση οι άνθρωποι του Αµαλιαδίτικου συλλόγου υποστηρίζουν ότι αν δεν αλλάξει κάτι τις επόµενες ηµέρες µπορεί να µην δώσουν το παρών ! Κάτι τέτοιο πάντως θα γίνει γνωστό τις επόµενες ηµέρες. Ουσιαστικά η κίνηση αυτή «φωτοΟ Θάνος Καµαριώτης και οι συµπαίκτες του προετοιµάζονται πυρετωδώς για τα µπαράζ κατάταξης.

•Βασίλης Νιπεργιάλης:

«Να πάρουµε αυτό που µας αξίζει»

Ο

προπονητής του Κοροίβου Αµαλιάδας λίγο πριν τα µπαράζ κατάταξης το προσεχές σαβ/κο στο Βόλο δίνει το σύνθηµα για την πρώτη θέση, που κατά µεγάλο ποσοστό θα δώσει την άνοδο στη Β’ Εθνική. Ο τεχνικός των

«κυανόλευκων» ανέφερε: «Από την αρχή της χρονιάς δώσαµε υπόσχεση ότι θα δίνουµε τον καλύτερο µας εαυτό µέσα στο γήπεδο. Αυτό πιστεύω ότι το υπερασπιστήκαµε κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και µε αυτό το στόχο θα πάµε και στο Βόλο

για τα µπαράζ. Θέλουµε το καλύτερο δυνατό πλασάρισµα και όταν τελειώσουν τα παιχνίδια επιθυµία µας είναι να αισθανόµαστε καλά µε τους ίδιους µας τους εαυτούς. Εµείς θα καταθέσουµε τα πάντα µέσα στο γήπεδο και από εκεί και πέρα µακάρι

να πάρουµε αυτό που µας αξίζει. Όσον αφορά την ανακοίνωση, αυτό είναι θέµα της διοίκησης και δεν πρέπει να απασχολεί εµάς.».

γραφίζει» τον Φίλιππο Βέροιας καθώς η οµάδα της Ηµαθίας θα παίξει πολύ κοντά στη φυσική της έδρα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κοροίβου έχει ως εξής: “Το τµήµα Μπάσκετ του Α.Σ.Α. Κόροιβος µε απογοήτευση παρακολουθεί την µεθοδευµένη προσπάθεια της επιτροπής Πρωταθλήµατος και ειδικά του Προέδρου κ.Βιντζηλαίου, ο οποίος είχε την έµπνευση -ειδικά φέτος- να γίνουν τα µπαράζ κατάταξης για τους δεύτερους των οµίλων της Γ’ Εθνικής στον Βόλο, υποχρεώνοντάς µας , σε διπλάσια έξοδα, ιδιαίτερα στην εποχή όπου οι επιχορηγήσεις προς τα σωµατεία από την Γ.Γ.Α και τα οδοιπορικά των πρωταθληµάτων δεν αναζητούνται σύµφωνα µε τον Γ.Γ.Α. Επίσης να µπούµε σε µια άνευ προηγουµένου ταλαιπωρία ταξιδεύοντας οδικά επί 7 ώρες µέσω ενός πολύ κακού οδικού δικτύου. Η κοινή λογική βλέποντας την γεωγραφική κατανοµή των οµάδων είναι να γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα όπως γινόταν άλλωστε και τόσα χρόνια. Παρά την επικοινωνία µας µε τον κ.Πρόεδρο δεν καταφέραµε να τον πείσουµε για τα αυτονόητα, ειλικρινά χωρίς να γνωρίζουµε τους πραγµατικούς λόγους της εµµονής του για διεξαγωγή των αγώνων στον Βόλο. Επειδή θεωρούµε ότι η Οµοσπονδία πρέπει να βοηθάει τα σωµατεία και όχι να τους δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα ,καλούµε τους αρµόδιους της Οµοσπονδίας να επανεξετάσουν την παραπάνω απόφασή τους, διαφορετικά είµαστε στην δυσάρεστη θέση να τονίσουµε προς κάθε αρµόδιο ότι αδυνατούµε να µπούµε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία.”


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Επιµέλεια σελίδας Άκης Λαγκαδινός

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

Β’ ΕΣΚΑ-Η/πλέι οφ

ΠΑΙ∆ΙΚO ΠΡΩΤAΘΛΗΜΑ

Γαστούνη-Υπερίων 58-66

Ελπίζει για την 3η θέση… Τ

ην άτυπη ρεβάνς για την ήττα στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ στην Αµαλιάδα, πήρε το Σάββατο το απόγευµα ο Υπερίωνας, που επικράτησε στο «Αέθλειον» της Γαστούνης µε 58-66, στα πλαίσια της 3ης και προτελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ ανόδου της Β ΕΣΚΑ-Η. Οι παίκτες του Σάκη Κουκουζέλη είχαν µεγαλύτερο κίνητρο για τη νίκη, στην οποία έφτασαν δίκαια , αφού οι φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι στη µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η αµαλιαδίτικη οµάδα ήθελε το ροζ φύλλο αγώνα ώστε να έχει ελπίδες για την 3η θέση, µιας και οι δύο πρώτες έχουν ήδη καλυφθεί από τους Παναχαϊκό και Γαστούνη, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Α2 ΕΣΚΑ-Η. Το κακό πάντως για την αµαλιαδίτικη οµάδα είναι ότι ο Παναχαικός που προπορεύεται στη βαθµολογία των πλέι οφ, δεν του έκανε το χατίρι, αφού ηττήθηκε από την Ε.Φ. Αιγίου, που επίσης µάχεται για την κατάληψη της 3ης θέσης. Όπως είναι λογικό τώρα, η σειρά της κατάταξης έµεινε ίδια και ο Υπερίωνας την τελευταία αγωνιστική, χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη µε 4 πόντους απέναντι στην οµάδα του Αιγίου, για να καλυφθεί και η διαφορά από το πρώτο µατς στην Αιγιάλεια. Από την άλλη οι γηπεδούχοι έπαιξαν ελεύθερα και χωρίς άγχος µιας και έχουν «κλειδώσει» από την προηγούµενη Κυριακή

Μετά την επιτυχία του στη Γαστούνη, ο Υπερίωνας ελπίζει για την κατάληψη της τρίτης θέσης.

τη δεύτερη προνοµιούχο θέση. Στο αγωνιστικό κοµµάτι οι παίκτες του Σάκη Κουκουζέλη, πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και µε εξαίρεση το τρίτο δεκάλεπτο όπου η Γαστούνη έφτασε κοντά στο σκορ, δεν είχαν πρόβληµα να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ. Από το πρώτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούµενοι «έχτισαν» µια διαφορά 13 πόντων, αφού προηγήθηκαν 8-21. Στη δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε κάτι δραµατικά και έτσι ο Υπερίωνας πήγε στα αποδυτήρια προηγούµενος 10 πόντους, 26-36. Στην επανάληψη και συγκεκριµένα στο 3ο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι κατέβασαν τη διαφορά στους 6 πόντους, 42-48, αλλά στην 4η και τελευταία περίοδο οι φιλοξενούµενοι ψύχραιµοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Κορυφαίος από τους νικητές ο Τατάνης που σηµείωσε 27 πόντους µε 3 τρίποντα, ενώ από τη Γαστούνη ξεχώρισε ο Χαρίτος µε 33(3). Τα δεκάλεπτα ήταν: 8-21, 18-15, 16-12, 16-18

Γαστούνη: Σπηλιωτόπουλος 6, Α. Γιαρικάνης 1, Χαρίτος 33 (3), Αθανασούλης 4, Παπαδόπουλος 7, Σταµατάτος 7 (1), Αράπογλου, Μυλωνάκης, Αγραπιδάκης, ∆. Γιαρικάνης. Υπερίων: Νικολόπουλος 6, Παπαδόπουλος 7, Λευκιµµιάτης 3, Γοροζίδης 16 (2), Τατάνης 27 (3), Σιαχάµης 2, Κυριακόπουλος 1, Αποστολόπουλος 2, Μαράτος 2, Κολοτούρος.

Γ’ ΕΣΚΑ-Η/πλέι οφ

Οι τυπικά φιλοξενούµενοι του Πύργου ’99 κατάφεραν να πάρουν τη νίκη από τη συντοπίτισσα οµάδα του Πανηλειακού µε 25-49, στο κλειστό του Πύργου «Γεώργιος Βασιλακόπουλος» , έδρα την οποία χρησιµοποιούν και οι δύο Τη χαρά της νίκης γεύτηκαν χθες οι παίκτες του Πύργου ’99 οµάδες. Το παιχνίδι έγινε στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος Β’ κατηγορίας παίδων της ΕΣΚΑ-Η, µε την οµάδα του Πύργου ’99 να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα. Σε ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι οι µικροί αθλητές των δύο οµάδων έδειξαν αρκετό πάθος και θέληση για τη νίκη, µε τους τυπικά φιλοξενούµενους να είναι πιο αποτελεσµατικοί και να φτάνουν σε µια εύκολη επικράτηση. Από την άλλη οι παίκτες του Γιώργου Μπεκρή δεν µπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθµό των παικτών του Πύργου ‘99. Μετά τη νίκη αυτή ο Πύργος ’99 έφτασε τους 6 βαθµούς και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθµολογίας, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Πανηλειακού υποχώρησαν στην 5η θέση µε 4 βαθµούς. Αγωνιστικά, οι τυπικά φιλοξενούµενοι πήραν από το πρώτο δεκάλεπτο τα ηνία του αγώνα όταν και προηγήθηκαν µε 9-2 στο σκορ. Στη δεύτερη περίοδο ο Πύργος ’99 ανέβασε κι άλλο τη διαφορά και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια προηγούµενος µε 12-24. Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε και ο Πύργος ’99 πήρε το ροζ φύλλο αγώνα µε 25-49. Τα δεκάλεπτα ήταν: 2 - 9 , 12 - 24 , 19 - 35 , 25 - 49

Πανηλειακός ΓΑΣ (Μπεκρής): Καββαθάς 3 , Σταυρόπουλος , Παρασκευόπουλος , Ασηµακόπουλος 6, Ξανθούλης 2, ∆ρόσος 3, ∆ηµητρόπουλος 3(1) , Τάταρης 2 ,Τσαφάρας 2 , Ξανθούλης Χ , Κωσταρέλλος 3 , Ανδρικόπουλος 1 Πύργος ‘99(Μπουγάς): Τσιρώνης , Λυµπέρης Β. 2 , Γιαννακόπουλος 4 , Τασουλόπουλος Λ. 11 , Ευφραιµόπουλος 2 , Λυµπέρης Π. 6 , Τριβιζάς , Τσιλιµίγκρας 2 , Γκαβάρος 11 , Τασουλόπουλος Ν. 11 , Ρηγόπουλος

Ήταν ανώτερη…

Λύγισε στην παράταση…

«Λύγισαν» στην παράταση χθες οι παίκτες του Βαρθολοµιού.

που πήρε προβάδισµα 4 πόντων, µε τη λήξη της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το Βαρθολοµιό ήταν καλύτερο, µε τους φιλοξενούµενους πάντως να πηγαίνουν στα αποδυτήρια προηγούµενοι µε 15-18. Στην επανάληψη και συγκεκριµένα στο 3ο δεκάλεπτο οι παίκτες της πατρινής οµάδας ανέβασαν και πάλι τη διαφορά για να έρθουν οι παίκτες της ηλειακής οµάδας στην 4η περίοδο και να φέρουν το µατς στα ίσια 51-51. Οι δύο οµάδες οδηγήθηκαν στο έξτρα πεντάλεπτο, εκεί όπου ο Κρόνος ήταν πιο αποτελεσµατικός

Πανηλειακός-Πύργος ’99 25-49

•Α.Ε.Λ.-Κρόνος 65-26

Βαρθολοµιό- Κρόνος Πατρών 57-61

εν τα κατάφερε η οµάδα του Βαρθολοµιού στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Γ ΕΣΚΑ-Η, αφού ηττήθηκε στο «Αέθλειον» χθες από τον Κρόνο Πατρών µε 57-61 στην παράταση, ενώ η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε 51-51. Το µατς ήταν συγκλονιστικό σε όλη τη διάρκεια του, µε την ηλειακή οµάδα να µην καταφέρνει όµως να πάρει στο τέλος το ροζ φύλλο αγώνα. Έτσι η πατρινή οµάδα απέκτησε πλεονέκτηµα όσον αφορά την πρώτη θέση, καθώς ξεκίνησε τη σειρά των πλέι οφ µε µία νίκη εκτός έδρας. Η οµάδα του Σάκη Κουκουζέλη από εδώ και πέρα πρέπει να κερδίσει τα εναποµείναντα τρία παιχνίδια για να κατακτήσει την πρώτη θέση που δίνει σίγουρα την άνοδο στη Β ΕΣΚΑ-Η. Σίγουρα τα δεδοµένα θα ήταν διαφορετικά αν οι γηπεδούχοι έπαιρναν το ροζ φύλλο αγώνα, ωστόσο παρά την ήττα τους θα προσπαθήσουν στα επόµενα παιχνίδια να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να έρθουν οι νίκες, Στα µπαράζ συµµετέχουν 3 οµάδες, δηλαδή εκτός του Βαρθολοµιού και Κρόνου και ο Ποσειδώνας Παραλίας. Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν µουδιασµένα το παιχνίδι, κάτι που εκµεταλλεύτηκε ο Κρόνος,

33

και πήρε τη νίκη µε 57-61. Τα δεκάλεπτα ήταν:4-8,11-10,1518,21-15, 6-10

Βαρθολοµιό:Κορπετίνος 2, Σκαφιδιώτης 2,Σούλης 2,Πατσός , Μαρίνος 6(1), Κοτσέτας 5, Χαντζής 3,Γρηγορόπουλος 14(4), Κουσουνής 8(1), Βατσής 15 Κρόνος Πατρών: Σούλιας 6, Κόττας,Κασπίρης 5, Μπούµπαλης 10(1), Κοµνόζογλου , Μπούµπαλης Π. 22(2), Παπαθωµάς 8, Γκούρδος 8, Κολοκυθάς 2.

Την πολύ καλή της πορεία πιστοποίησε για άλλη µια αγωνιστική η Α.Ε. Λεχαινών που επικράτησε στα πλαίσια της 5ης (και ίσως τελευταίας αγωνιστικής) του πρωταθλήµατος παίδων Β’ Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η του Κρόνου Στρεφίου µε 65-26, χθες στο κλειστό της Ανδραβίδας-Λεχαινών. Οι παίκτες του Σάκη Κουκουζέλη ήταν σαφώς ανώτεροι όπως µαρτυρά και το τελικό σκορ και κατάφεραν να πάρουν ακόµη µία νίκη. Μετά την επιτυχία αυτή, οι «µπλε» παρέµειναν στη δεύτερη θέση, ένα βαθµό πίσω από τον Υπερίωνα. Το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας ολοκληρώθηκε κατά το ήµισυ ενώ άγνωστο παραµένει αν θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος. Πάντως µέχρι τώρα, δηλαδή στο τέλος του α’ γύρου Υπερίων και Λεχαινά δείχνουν ότι είναι οι καλύτερες οµάδες, καθώς προχωρούν συνεχώς µε νίκες. Οι «µπλε» και χθες χωρίς να δυσκολευτούν επικράτησαν της οµάδας του Στρεφίου. Το πιο σηµαντικό πάντως είναι ότι οι ηλειακές οµάδες δείχνουν ότι σε αυτές τις ηλικίες διαθέτουν πολλούς αθλητές που τα επόµενα χρόνια µπορούν να στελεχώσουν τις ανδρικές οµάδες. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά, το παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική, µε τους γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς διαφορά και να τη διευρύνουν όσο περνούσε η ώρα. To ηµίχρονο ολοκληρώθηκε 29-17 , µε τους µπλε στην επανάληψη να κάνουν επίδειξη δύναµης, καθώς δέχτηκαν µόνο 9 πόντους, για το τελικό 65-26. Τα δεκάλεπτα ήταν:15-6,14-11,16-3,20-6

Α.Ε.Λ:Μελάς, Μπαλάφας 8,Σ. Βασιλόπουλος 8, ∆.Μελάς 12, Καραβοστασίτης 15(1), Ριζάκης 18,Οράι, Βασιλόπουλος Χ. 4. Κρόνος Στρεφίου : Μουζής, Παρασκευόπουλος 6,Καρατουλιώτης 13(1), Παπαπέτρου Β. 5(1), Ευθυµίου 1, Καράµπελας, Παπαπέτρου Β. Βαθµολογία (σε 5 αγώνες) : Υπερίωνας 8 ΑΕ Λεχαινών 7 Πύργος ‘99 6 Πανηλειακός 5 Κρόνος Στρεφίου 4


34

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

ΘΕΜΑ – ΓΗΠΕ∆Ο ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Σήµερα στις 5 µ.µ. τα εγκαίνια

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Σ

ήµερα, εορτή του Αγ. Πνεύµατος στις 5 µ.µ. θα εγκαινιαστεί µε κάθε επισηµότητα το ανακαινισµένο γήπεδο Σκουροχωρίου, από πλευράς βέβαια του ∆ήµου

Πύργου που επιµελήθηκε του γηπέδου, και την παρουσία πολλών επωνύµων αφού η πρόσκληση από πλευράς του ∆.Σ. του τοπικού Λευκού Αστέρα είναι «ανοιχτή» και

αφορά όλους όσους θελήσουν να τιµήσουν µε την παρουσία τους την ιστορική οµάδα. Μάλιστα την τελετή των εγκαινίων θα τιµήσει µε την παρουσία της η οµάδα παλαιµάχων της

ΑΕΚ! Ενώ αµέσως µετά θα δώσει φιλικό µατς τιµής ένεκεν µε την οµάδα του Λευκού Αστέρα. Έτσι λοιπόν µεγάλες δόξες του Ελληνικού ποδοσφαίρου θα δώσουν το παρών, στο

Σκουροχώρι µε την αποστολή των παλαιµάχων της ΑΕΚ, να έρχεται σταδιακά…, και να καταλύει σε ξενοδοχείο της περιοχής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΚ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΕΡΑ

Μεγάλα ονόµατα στην αποστολή της ΑΕΚ

Μεγάλα ονόµατα του ένδοξου παρελθόντος περιλαµβάνει η αποστολή των παλαιµάχων της ΑΕΚ που θα έρθει για

το µατς, οι πληροφορίες του ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα από την Αθήνα, κάνουν λόγο για παίκτες που έχουν δοξάσει την ΑΕΚ και το Ελληνικό Ποδόσφαιρο. Όπως οι Μίµης Παπαϊωάννου, Καραφέσκος, Χρ. Αρδίζο-

γλου, Βασ. Τσάρτας, Στ. Μανωλάς, Ντ. Μπατίστα, Βαγ. Βλάχος, Μιχ. Βλάχος, Μιχ. Κασάπης, Τακ. Καραγκιοζόπουλος, Χαρ. Κοπιτσής κ.λ.π. Έτσι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα όµορφο θέαµα. Αµέσως µετά τον αγώνα το ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα θα δεξιωθεί στην πλατεία του Σκουροχωρίου την αποστολή της ΑΕΚ. Ένα όνειρο πολλών ετών έγινε πραγµατικότητα Μιλάµε φυσικά για το γήπεδο του χωριού και το έργο κατασκευής χλοοτάπητα καθώς και νέων αποδυτηρίων που ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Πύργου, όπου και ανήκει άλλωστε το Σκουροχώρι, καθώς και του τοπικού συµβουλίου. Έτσι λοιπόν ο ιστορικός Λευκός Αστέρας που φέτος συµπληρώνει 40 χρόνια ζωής ( ιδρύθηκε το 1969 και είναι από τα παλαιότερα σωµατεία της ΕΠΣΗ), από την νέα σεζόν θα έχει το δικό του «χαλί» ώστε επιτέλους να πάψει να κυριαρ-

Η αφίσα που κυκλοφόρησε το ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου ενόψει του σηµερινού αγώνα

χεί το άγχος και η αγωνία στους διοικούντες της οµάδας αλλά και το ποδοσφαιρικό τµήµα, ιδίως το χειµώνα, για το αν θα γίνει ο αγώνας τους το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας του «βούρκου»! Γιατί µέχρι τώρα το γήπεδο µε το φυσικό χορτάρι, µόνο µε «βούρκο» έµοιαζε, παρά µε γήπεδο… Όσο για τα παλιά αποδυτήρια, όταν έβρεχε οι παίκτες έκαναν τον σταυρό τους, µην τυχόν και βραχούν τα ρούχα τους για να έχουν στο τέλος να αλλάξουν… Πάντως αξίζει να τονίσουµε για να φτάσουµε να ξεκινήσουν τα έργα πρώτα µε την κατασκευή νέων αποδυτηρίων σύγχρονων, τα οποία είναι πλέον από τα καλύτερα στην Ηλεία, και τώρα µε τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τη νέα περίφραξη, έβαλαν τα «στήθη» τους αρκετοί πρόεδροι του χωριού, όπως ο νυν κ. Καδάς και ακόµα περισσότερο όλα τα ∆.Σ. και οι πρόεδροι της οµάδας µε τελευταίο τον νυν κ. Θανάση Τσαµπρινό. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και πιέσεις προς όλες τις πλευρές, που επιτέλους καρποφόρησαν… «Εργολάβος»… ο ∆ήµος Πύργου

Θα πρέπει να τονίσουµε πως «εργολάβος» του έργου ήταν ο ίδιος ο ∆ήµος Πύργου µε τα όποια µέσα διαθέτει. Μάλιστα µετά τον ∆ήµο Σκιλλούντος, είναι ο δεύτερος ∆ήµος, που µε δικά του µέσα κατασκευάζει γήπεδα, γιατί ως γνωστόν παράλληλα έγινε το γήπεδο της Μυρτιάς, συνεχίζονται τα έργα στο νέο γήπεδο του Ελαιώνα, και σύντοµα θα ξεκινήσουν τα έργα στο Κολίρι. Πραγµατικό «στολίδι»!

Πυρετώδεις είναι οι προετοιµασίες από πλευράς του ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα για την τελετή των εγκαινίων. Θα λέγαµε πως όλη η οµάδα βρίσκεται επί ποδός… και ήδη στο γήπεδο µπήκαν τα δοκάρια και έχει αρχίσει το χτίσιµο των νέων πάγκων( αφού αυτοί δεν θα είναι από λαµαρίνα!), το χόρτο έχει «κουρευτεί», ενώ έγινε και η απαιτούµενη καθαριότητα , ώστε σήµερα να µοιάζει µε «στολίδι», ενώ έχει ήδη γίνει και η διαγράµµιση του αγωνιστικού χώρου.

Αυτή την εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου Σκουροχωρίου που µοιάζει µε «χαλί»!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ( ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ) :

« Το περιµέναµε χρόνια…»

Σ

την παρούσα φάση ήταν ό,τι το καλύτερο µπορούσε να γίνει, αφού είναι γεγονός πως δεν πήγαινε άλλο…αυτή η κατάσταση µε τους παίκτες µας να αγωνίζονται ιδίως το χειµώνα στο «βούρκο».Όλα τα παιδιά της οµάδας περίµεναν πώς και πώς αυτή την εξέλιξη. Είναι σηµαντικό να παίζεις σε χορτάρι σε

σχέση µε το «ξερό». Και αυτό σας το λέω από την εµπειρία την δική µου ως τερµατοφύλακας που αγωνιζόµουν για χρόνια. Έχω την αίσθηση πως πέρα από την ανδρική οµάδα, θα δώσει τη δυνατότητα στην οµάδα να κάνει και υποδοµή, επενδύοντας στα νέα παιδιά του χωριού, που µέχρι τώρα δεν έρχονταν κοντά

µας. Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο Πύργου κ. Μάκη Παρασκευόπουλο, τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο έργων κ. Βασίλη Παναγόπουλο, τον πρόεδρο του Οργανισµού Άθλησης του ∆ήµου και Αντιδήµαρχο κ. Γιάννη Αργυρόπουλο για το ενδιαφέρον που έδειξαν ώστε να υλοποιηθεί αυτό το

έργο, και φυσικά όλους όσους ενδιαφέρθηκαν και πάλεψαν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε πλέον το γήπεδο του χωριού µας να αλλάξει όψη… Με την ευκαιρία των εγκαινίων και την παρουσία των παλαιµάχων της ΑΕΚ, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα µας, και θα κάνουµε τα

πάντα ώστε να µείνουν ευχαριστηµένοι αφού είναι τιµή για το χωριό και την οµάδα µας, η παρουσία τόσων µεγάλων «αστέρων» σε αυτή την ιστορική ηµέρα για εµάς!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Ο νοµάρχης Ηλείας κ.Χαρ.Καφύρας και ο αντινοµάρχης κ.Παν.Πλατανιάς παραδίδουν τα µετάλλια της ΕΠΣΗ στους παίκτες της Αναγέννησης.

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Mαΐου 2010

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ.Άρης Κουλούρης απονέµει το κύπελλο της ανόδου στον αρχηγό της Αναγέννησης Θεόφιλο Τσάµη.

35

Ο πρόεδρος του ∆ηµ.Συµβ.Γαστούνης κ.Θαν.Θεοδόσης βραβεύει για την προσφορά του στο Ελληνικό ποδόσφαιρο και την Αναγέννηση τον Αλ.Γαβριλόπουλο.

Σαββατοκύριακο «φιέστας» για την άνοδο στην Α2! του Γ.Παπαφωτόπουλου

Π

λούσιο σε εκδηλώσεις ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε για την Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, αφού η ιστορική οµάδα γιόρτασε την άνοδό της στην Α2 κατηγορία για πρώτη φορά στη µακρόχρονη ιστορία της. Συγκεκριµένα το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία του ∆.∆.Παλαιοχωρίου το ∆.Σ. παρέθεσε συνεστίαση στους παίκτες , το προπονητικό τιµ και στους προσκεκληµένους του, σε µία βραδιά κεφιού και γλεντιού µε την παρουσία φυσικά και φίλων της οµάδας. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν χθες το απόγευµα µε φιλικό αγώνα κόντρα στην εφηβική οµάδα του Πανιωνίου, η οποία ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της Αναγέννησης και τίµησε τις εκδηλώσεις. Τιµήθηκαν Αναγέννηση, Πανιώνιος και Γαβριλόπουλος Πριν την έναρξη του φιλικού που έγινε παρουσία αρκετών επωνύµων και φιλάθλων, προηγήθηκαν οι βραβεύσεις. Αρχικά ο δήµος Γαστούνης, δια του δηµάρχου κ.Αλ.Καστρινού βράβευσε την Αναγέννηση στο πρόσωπο του παράγοντα της οµάδας κ.Γ.Αντωνόπουλου, για τη µεγάλη άνοδο. Μία άνοδος που ήρθε 29 χρόνια µετά, αφότου η οµάδα την πε-

Η εφηβική οµάδα του Πανιωνίου τίµησε τη γιορτή ρίοδο 1980-81, αγωνίστηκε στην Α’ κατηγορία. Ακολούθως τιµητική πλακέτα δόθηκε στην οµάδα του Πανιωνίου και στο πρόσωπο του γεν.αρχηγού κ.Παν.Χελιώτη, από πλευράς του γεν.αρχηγού των γηπεδούχων κ.Θαν.Τσατσού, ενώ το ίδιο έγινε και από πλευράς ΕΠΣΗ, δια του προέδρου της κ.Άρη Κουλούρη. Ο πρόεδρος του ∆ηµ.Συµβ.Γαστούνης κ.Θαν.Θεοδόσης βράβευσε τον κορυφαίο παίκτη της Β’κατηγορίας Αλ.Γαβριλόπουλο, που µε την εµπειρία της «Σούπερ Λίγκα», κατάφερε να «σπρώξει» τους συµπαίκτες του στην άνοδο. Για λογαριασµό της ΕΠΣΗ τα µετάλλια στους θριαµβευτές της ανόδου παρέδωσαν ο νοµάρχης Ηλείας κ.Χαρ.Καφύρας και ο αντινοµάρχης κ.Παν.Πλατανιάς. Ενώ ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ.Άρης Κουλούρης παρέδωσε στον αρχηγό της Αναγέννησης το κύπελλο της ανόδου µέσα σε έντονους πανηγυρισµούς! Φιλική ήττα από τους εφήβους του Πανιωνίου Στο φιλικό που ακολούθησε, σαφώς

Ο γεν.αρχηγός του Παλαιοχωρίου κ.Θαν.Τσατσός απονέµει αναµνηστική πλακέτα στον οµόλογό του της οµάδας Νέων του Πανιωνίου κ.Παν.Χελιώτη.

Η οµάδα της Αναγέννησης µε το κύπελλο της ανόδου!

ανώτερη η οµάδα των εφήβων του Πανιωνίου επικράτησε µε σκορ 71των γηπεδούχων χάρις στα γκολ των : Σταµατή, Χατζησάββα, Νυφαδόπουλου, Λαγού, Παπαδόπουλου 2 και Σπανού. Για λογαριασµό των γηπεδούχων σκόραρε ο Κοντονής. *Τη συνάντηση «σφύριξε» στο α’ ηµίχρονο ο Λ.Κούρτης και στην επανάληψη ο Γρ.Ηλιόπουλος που «επέστρεψε» στα γήπεδα!

Οι οµάδες έπαιξαν ως εξής

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:Θεοδ.Σακκάτος, Μαργαρίτης, Τσάµης Θ., Τσάµης Θ.(αρχηγός), Θεοδωρόπουλος, Χαραλάµπους, Καλαρίτης, Κοντονής, Ρήγας Α., Γαβριλόπουλος Αλ., Γαβριλόπουλος Παν. (Κορωναίος, Σ.Τσάµης, Ρήγας Αν., Λευτεριώτης, Σακκάτος Θ., Σακκάτος ∆ηµ., Μπουργαζάς, Αρµάντο, Βούρτσης,Αγραπιδάκης) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:Γρίβας, Βογιατζόγλου, Νυφαδόπουλος, ∆ιαµαντόπουλος, Πήττας, Μιµιγιάννης, Σµυρλής, Μπούρας (Κατάγεται από το Χάβαρι), Σταµατής, Σπανός, Χατζησάββας (Βλάχος, Παπαδόπουλος, Λαγός, Τσιγάρας, Μπότης, Αγγελόπουλος)

Αρκετοί επώνυµοι τίµησαν τη «φιέστα», όπως οι : Νικ.Ελευθερίου (πρόεδρος Ατροµήτου Καβασίλων), Παν. Πλατανιάς (αντινοµάρχης), Χαρ.Καφύρας (νοµάρχης Ηλείας), Άρης Κουλούρης (πρόεδρος ΕΠΣΗ) και Αλ.Καστρινός (δήµαρχος Γαστούνης), όπως διακρίνονται από αριστερά

Φάση από το χθεσινό φιλικό της Αναγέννησης µε τους νέους του Πανιωνίου.


36

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

Τελικός Τσάµπιονς Λιγκ Ε

νας µαέστρος της κλάσης του Ζοσέ Μουρίνιο θα πρέπει να έχει βιρτουόζους στην ορχήστρα του για να µαγέψει το κοινό του... Ποιος καλύτερος, λοιπόν, από τον Ντιέγκο Μιλίτο, ο οποίος µε δυο δικά του γκολ, διαµόρφωσε το τελικό 2-0 κόντρα στην Μπάγερν στο “Μπερναµπέου” και έστεψε την Ιντερ πρωταθλήτρια Ευρώπης.Ο Πορτογάλος έδωσε ένα ακόµη σόου τακτικής απέναντι στο δάσκαλό του. Τον χτύπησε εκεί που πονούσε. Τον χτύπησε στο αδύνατο σηµείο του, το κέντρο της άµυνας και δικαιώθηκε. Οι παίκτες του δεν πήραν πολλές φορές την µπάλα στα πόδια τους, αλλά πήραν το τρόπαιο. Και τελικά, αυτό έχει σηµασία.

Η τακτική του Μουρίνιο Με παίκτες που ακολούθησαν µε µαθηµατική ακρίβεια τις εντολές του, γεµάτους πάθος και γνώση για το πως πρέπει να εξουδετερώνουν και το πως να δηµιουργούν τη στιγµή που πρέπει. Ισως τελικά, αυτή να είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αυτός να είναι ο µαγικός ζωµός , πέρα από κάθε ταλέντο και τεχνική... Οσοι περίµεναν ότι η Ιντερ θα αιφνιδιάσει και θα παίξει κάποιου άλλου είδους ποδόσφαιρο από αυτό που µας είχε συνηθίσει φέτος έκαναν τεράστιο λάθος. Με 66% κατοχή της µπάλας οι Βαυαροί προσπάθησαν να βρουν διαδρόµους προς την εστία του Σέζαρ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι τους Λουίς Φαν Χάαλ και δη του Αριεν Ρόµπεν, ο οποίος είχε τεράστια διάθεση, αλλά όχι και

»

Ο Μιλίτο έστεψε βασίλισσα την Ιντερ...

το χώρο για να κάνει τις γνωστές επελάσεις του και φυσικά τα τροµερά σε δύναµη και γεµάτα τεχνική σουτ. Μπορεί ο Κίβου να έµοιαζε εύκολη λεία για τον Ολλανδό, αλλά µόλις τον άφησε πίσω του, κάποιος άλλος παίκτης της Ιντερ ήταν µπροστά για να του κόψει τη φόρα. Επιθετικά οι «νερατζούρι» είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στο πως θα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Βαν Μπούιτεν και του Ντεµικέλις, οι οποίοι ήταν, είναι και θα είναι τα αδύνατα σηµεία της Μπάγερν. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και στη συνέχεια, αφού και τα δυο γκολ της ιταλικής οµάδας προήλθαν από την αδυναµία τόσο του ενός όσο και του άλλου να κάνουν το αυτονόητο, να κόψουν στο ένας εναντίον ενός τον Ντιέγκο Μιλίτο.

Έργο Μιλίτο Ο Αργεντίνος άσος συνδυάστηκε άψογα µε τον Σνέιντερ στο 35ο και πέτυχε το 1-0, σκορ που δεν άλλαξε µέχρι το τέλος του πρώτου ηµιχρόνου, παρά τις προσπάθειες του Ρόµπεν και του Φαν Μπόµελ που προσπάθησαν να απειλήσουν. Στις αρχές του δευτέρου µέρους η Μπάγερν έδειξε να µπαίνει δυνατά χάνοντας ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. Εγερνε, όµως, από τη µια πλευρά. Το 80% των επιθέσεων γινόταν από τα δεξιά εκεί που βρισκόταν ο Ρόµπεν, ενώ ελάχιστες φορές η µπάλα πήγε στα αριστερά, γεγονός που έκανε προβλέψιµο το παιχνίδι της. Ο άξονας; Απουσίαζε,

όπως και ο Σβαϊνστάιγκερ. Η Ιντερ δεν άλλεξ τακτική. Απαντες ήταν πίσω από τη σέντρα και περίµεναν πως και πως να φτάσει η µπάλα στο Μιλίτο και τον Ετό, ώστε αυτοί να βγουν στην κόντρα. Αυτός συνέβη 4-5 φορές και σε µια εξ αυτών ο Μιλίτο χόρεψε για µια ακόµη φορά έναν εκ των δυο ψηλών και φυσικά αργών κεντρικών αµυντικών της γερµανικής οµάδας, σηµειώνοντας το 20. Ο Σέζαρ στάθηκε και πάλι στο ύψος του πραγµατοποιώντας 2-3 εντυπωσιακές επεµβάσεις σε προσπάθειεςτων Ρόµπεν και Μίλερ και όλα ήρθαν όπως τα ήθελε ο “special one”. Ο προπονητής που κατέκτησε το ντρεµπλ, ο προπονητής που κατέκτησε για δεύτερη φορά το Τσάµπιονς Λιγκ, αυτός ο τροµερό τύπος...

Το φιλµ του τελικού 8 Γύρισµα του Ρόµπεν από δεξιά, πλασέ του Ολιτς, άουτ στην πρώτη αξιόλογη φάση του τελικού 17 ∆υνατό φάουλ του Σνάιντερ, έδιωξε µε τις γροθιές ο Μπουτ 25 Πρώτη κάρτα στο µατς την πήρε ο Ντεµπικέλις για µαρκάρισµα πάνω στον Ζανέτι 27 Μία ακόµη δυνατή εκτέλεση φάουλ του Σνάιντερ, η µπάλα στο κέντρο της εστίας, ο Μπουτ µάζεψε χωρίς δυσκολία 29 Κάρτα στον Κίβου για µαρκάρισµα στον Ρόµπεν 31 Μακρινό σουτ του Μίλερ, άστοχο 34 0-1 Εξαιρετικός συνδυασµός

»

…Με δύο δικά του γκολ η ιταλική οµάδα κατέκτησε την κούπα νικώντας 2-0 την Μπάγερν από Μιλίτο-Σνάιντερ, ο Αργεντίνος βγήκε απέναντι από τον Μπουτ και µε ψύχραιµο πλασέ άνοιξε το σκορ για την Ιντερ 40 ∆υνατό σουτ του Ρόµπεν έξω από την περιοχή µε το αριστερό, η µπάλα πάνω από το δοκάρι 42 Ο Μιλίτο έβγαλε τον Σνάιντερ σε θέση βολής µέσα στην περιοχή όµως ο Μπουτ απέκρουσε το πλασέ του τελευταίου 45 Σουτ του Ολιτς έξω από την περιοχή, άστοχο 45+ Συρτό σουτ του Φαν Μπόµελ, άουτ

46 Τετ α τετ του Μίλερ µε τον Ζούλιο Σέζαρ, νικητής ο τερµατοφύλακας της Ιντερ που απέκρουσε 48 Ο Πάντεφ γύρισε για τον Μιλίτο, εκείνος έκανε το πλασέ, ο Μπουτ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ 54 Σουτ του Αλντιτοπ από το ύψος της περιοχής, άουτ 60 Σέντρα σουτ του Αλντιτοπ από αριστερά, η µπάλα στην αγκαλιά του Ζούλιο Σέζαρ 64 Ο Κλόζε στη θέση του Αλντιτοπ 66 Φαλτσαριστό σουτ του Ροµπέν, έδιωξε σε κόρνερ µε υπερένταση ο τερµατοφύλακας της Ιντερ 68 Ο Στάνκοβιτς στη θέση του Κίβου 71 0-2 Ο Μιλίτο πήρε την µπάλα έξω από την περιοχή από αριστερά, απέφυγε µε καταπληκτική προσποίηση τον Βαν Μπούιτεν και µε πλασέ πραγµατοποίησε το 0-2 74 Ο Γκόµες στη θέση του Όλιτς 78 Κάρτα στον Φαν Μπόµελ για µαρκάρισµα στον Μιλίτο 79 Ο Μουντάρι στη θέση του Πάντεφ 90 Ο Ματεράτσι στη θέση του Μιλίτο

Γήπεδο: “Σαντιάγκο Μπερναµπέου” ∆ιαιτητής: Χάουαρντ Γουέµπ (Αγγλία)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Λούις Φαν Χάαλ): Μπουτ, Λαµ, Μπαντστούµπερ, Βαν Μπούιτεν, Ντεµικέλις, Σβαϊνστάιγκερ, Φαν Μπόµελ, Ρόµπεν, Aλτιντοπ 64’ Κλόζε), Μίλερ, Όλιτς (74’ Γκόµες)

ΙΝΤΕΡ (Ζοσέ Μουρίνιο): Ζούλιο Σέζαρ, Μαϊκόν, Κίβου (68’ Κίβου), Σάµιουελ, Λούσιο, Ζανέτι, Καµπιάσο, Σνάιντερ, Πάντεφ (79’ Μουντάρι), Ετό, Μιλίτο (90’ Ματεράτσι)


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Mαϊου 2010

37

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Άλµα Θρασύβουλου, αυτοκτονία της Ρόδου Σ

τη Φυλή, ο Θρασύβουλος έκανε ένα σηµαντικό βήµα για την εξασφάλιση της παραµονής του στη Β’ Εθνική, αφού επικράτησε µε 31 του Ιωνικού και, αν µη τι άλλο, έδειξε ότι δεν αξίζει να υποβιβαστεί. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο ως το τελευταίο σφύριγµα του Χαραλαµπίδη και παρά το γεγονός ότι ο Σάλτο στο 26’ κατόρθωσε να ισοφαρίσει το γκολ που πέτυχε ο Κατσίκης µόλις στο 3’, δεν άφησαν περιθώρια στους Νικαιώτες να ελπίζουν ότι θα µπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι καλό. Στην επανάληψη, λοιπόν, η πίεση των παικτών του Αντώνη Μανίκα καρποφόρησε και µε γκολ που πέτυχαν ο Κλούσενερ στο 58’ και ο Παληγεώργος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πήραν ένα τρίποντο που, ουσιαστικά, τους φέρνει µια ανάσα από την επίτευξη του στόχου που είναι η παραµονή στην κατηγορία. Αντίθετα, οι Νικαιώτες (που στο 61’ είχαν δοκάρι µε τον Χαλαουάνι και έχασαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν για δεύτερη φορά) βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθµολογίας και

πλέον θα χρειαστεί να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για να αποφύγουν τον υποβιβασµό. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Μπαρτζώκας, Πιπίνης, Κονέσνι, Χ. Μίχος, Βασιλείου, Σαπάνης (61’ Παληγεώργος), Κόµπο, Ντοριβάλ (46’ Κλούσενερ), Ντελγκάδο, Κατσίκης (63’ Χατζηπαντελίδης), Καραµαλίκης. ΙΩΝΙΚΟΣ: Πουρής, Σωτ. Παπαζούδης (52’ Γιόνδης), Μπέριος, Μπάγιτς (51’ Κ. Μωραίτης), Ρουσάκης (79’ Ευαγγελάτος), Σιδέρης, Σάλτο, Λανγκλέ, Γάλας, Κριστόρι, Χαλαουάνι. Έµεινε «ζωντανή» σε... νεκρό χρόνο Στη Ρόδο, αποδείχθηκε ότι τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται τελειωµένο πριν ο διαιτητής σφυρίξει για τελευταία φορά, αλλά και ότι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος. Τη στιγµή, λοιπόν, που οι Ροδίτες ήταν έτοιµοι να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στα πλέι άουτ, στο πέµπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο

ΚΑΒΑΛΑ

Επαφές µε Αλµπέρτο Μαλεζάνι Επαφές µε τον Αλµπέρτο Μαλεζάνι έχει η διοίκηση της Καβάλας µετά το διαζύγιο του πρώτου µε την Σιένα. Ενίσχυση µε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σταύρος Ψωµιάδης και Μαλεζάνι τα είχαν πει λίγους µήνες νωρίτερα, µε σκοπό ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού να αναλάβει τους “αργοναύτες”. Ο Ιταλός τεχνικός ωστόσο, ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραµονής της οµάδας του στο Καµπιονάτο, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Πλέον ο Μαλεζάνι είναι ελεύθερος και οι άνθρωποι της Καβάλας ξεκίνησαν διερευνητικές επαφές µαζί του. Πρώτος στόχος παραµένει φυσικά ο Ιρουρέτα, όµως η περίπτωση του δύσκολα θα προχωρήσει. Το µόνο σίγουρο είναι πως µέχρι τα µέσα της ερχόµενης εβδοµάδας, θα ξεκαθαρίσει τόσο του Μαλεζάνι, όσο και του Ιρουρέτα. Τέλος όσον αφορά την ενίσχυση της οµάδας, αρχικά θα αποκτηθούν νέοι ταλαντούχοι παίκτες και στη συνέχεια (αρχές Ιουνίου) θα προχωρήσουν και οι περιπτώσεις έτοιµων παικτών.

Μαρκόφσκι ισοφάρισε για τη ∆όξα και άφησε τους γηπεδούχους µε το παράπονο ότι ο Βοσκάκης κράτησε περισσότερη καθυστέρηση από αυτή που είχε υποδείξει. Η Ρόδος, πάντως, ήταν καλύτερη στο µεγαλύτερο διάστηµα του παιχνιδιού, είχε δοκάρι στο 10’ µε τον Πελέκη και κατόρθωσε να πάρει το προβάδισµα στο 48’ µε πέναλτι του Καντιµοίρη. ∆εν µπόρεσε, όµως, να το κρατήσει ως το τέλος, αφού ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και πλέον το µόνο που κατάφερε είναι να αποκτήσει συγκάτοικο (τον Ιωνικό) στην τελευταία θέση της βαθµολογίας. ΡΟ∆ΟΣ: Παναγιωτόπουλος, Μπιµπίρης, Πελέκης (91’ Σωτήρχος), Στ. Καντιµοίρης, ∆ανάς, Παπαδηµήτρης, Πρίπου, Ιράλα, Κακλαµάνος, Λάζετιτς, Ζιλβάν (42’ Λουτσιάνο). ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ: Τοπαλίδης, Πακάλτσης, Σαµαράς, Χ. Μουρατίδης (56’ Λ. Μουρατίδης), Πινδώνης, Άγγος, Τσουκαλάς, Μαρκόφσκι, Μπαξεβανίδης, Παρµαξίδης, Χλωρός (75’ Τσιµπλίδης).

Ο Θρασύβουλος έκανε ένα σηµαντικό βήµα για την εξασφάλιση της παραµονής του στη Β’ Εθνική.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Σε ανοιχτή γραµµή µε Μπουµπένκο

Η

συµφωνία για πώληση του Κώστα Γιαννούλη στην Κολωνία αλλά και αυτή του Γιώργου Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν αφήνουν αδιάφορο τον τεχνικό του Ηρακλή, Γιόζεφ Μπουµπένκο, που βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή µε τα γραφεία της ΠΑΕ στην Μίκρα από την πατρίδα του την Σλοβακία όπου βρίσκεται. Η πώληση του Γιαννούλη είναι σίγουρο ότι δηµιουργεί την ανάγκη – σε µεγάλο βαθµό – για την αναζήτηση ενός αριστερού µπακ.

Κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει και µέσα από την πώληση – εφόσον αυτή τελικά γίνει – του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό πέρα από τα επιπλέον οικονοµικά οφέλη που θα υπάρξουν. Την ίδια ώρα στον Ηρακλή αναµένουνε αύριο Τρίτη (25/05) να κλείσει το θέµα της εξασφάλισης συµµετοχής στο νέο πρωτάθληµα της Super League µετά από την κατάθεση του φακέλου την Παρασκευή (21/05) και αφού είχαν µαζευτεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Σενάρια για επιστροφή Φερνάντες

Έ

νας από τους παίκτες που ήταν από τους αγαπηµένους της εξέδρας τα τελευταία χρόνια, είναι πιθανό να επιστρέψει στην πλατεία. O λόγος για τον Ντάριο Φερνάντες ο οποίος σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες δεν θα παραµείνει στον Άρη µετά το καλοκαίρι και οι “κυανέρυθροι” εξετάζουν το ενδεχόµενο να αποκτήσουν τα δικαιώµατα του. Ο Αργεντινός ανήκει στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήµ και οι Νεοσµυρνιώτες βρίσκονται σε ανοιχτή γραµµή για την απόκτηση του. Ο Νοτιοαµερικανός άσος έγινε δεκτός µε ενθουσιασµό από τους φίλους της οµάδας όταν επέστρεψε στη Νέα Σµύρνη στο παιχνίδι του Πανιωνίου µε τον Άρη και ο ίδιος έχει δηλώσει όταν αποχώρησε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Ιστορικό για να κλείσει την καριέρα του. Στο µεταξύ στην µαύρη λίστα βρίσκονται οι Σκούφαλης, Νικολάου και Ανδριόλας οι οποίοι δεν αναµένεται να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Πανιώνιο.


38 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

Πρωτάθληµα Υποδοµών ΕΠΣΗ ΠΛΕΙ ΟΦ ΠΡΟΠΑI∆ΩΝ

Πανηλειακός - Αίας 2-0

Ο Πανηλειακός πήρε άλλη µία νίκη για το πρωτάθληµα Προπαίδων

Μ

ε δυο γκολ του Λεωνίδα Κστριτσέα στο 22’ και στο 52’, από τα οποία το δεύτερο φοβερό σ’ εκτέλεση, η οµάδα προπαίδων του Πανηλειακού νίκησε την αντίστοιχη του Αίαντα Γαστούνης µε σκορ 2-0 στο πρώτο αγώνα πλει οφ, που έγινε στη Συντριάδα. Ήταν ένα καλό µατς ανάµεσα σε ισάξιους αντιπάλους. Ξεχώρισαν από τον Πανηλειακό ο Καστριτσέας (κορυφαίος) Ντοάς, Γκουβέρος, Γκαβός και Γιαννακόπουλος. Από τον Αίαντα οι ∆ερβός, Κασιδιάρης (κορυφαίος), Χαραλάµπους. Καλή η διαιτησία του Καραλή (∆ουλαβέρης, Καραµέρος). Η ρεβάνς θα δοθεί το ερχόµενο Σάββατο στη Γαστούνη.

Οι συνθέσεις ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ : Ντοάς, Βασιλόπουλος (50’ Λαµπρόπουλος), Γκουβέρος, Γκαβός, Αναστασόπουλος, Παναγιωτόπουλος (45’ Κακολύρης), Καλαθάς, Γιαννακόπουλος (40’ Κοντάρης), Καστριτσέας, Βούρτσης. ΑΙΑΣ: ∆έρβος, Νικολόπουλος, Μπιζάνης, Λούρµπας. Κασιδιάρης, Χίντα, Χαραλάµπους, Χριστοφοράτος, Χασιώτης, Μονόλιθος, Ν. Μουρατίδης. Έπαιξαν και οι Μήτρου, Καπετανάκης, Σάµιος Φραγκόπουλος, Βαρδουνιώτης, Θ. Μου-

ρατίδης, Μυλωνάς. *ΣΗΜΕΡΑ στο γηπ. Μελιτσόπουλου θα παίξουν Πρίγκιπες Λεχαινών – Αίολος Πύργου. Λεζάντα: Ο Πανηλειακός πήρε άλλη µία νίκη για το πρωτάθληµα Προπαίδων

Πρωτάθληµα Τζούνιορς

Αστέρας – Ηλειακός

2-1

Σε αγώνα για το πρωτάθληµα τζούνιορς (Β’ Όµιλος) ο Αστέρας Αµαλιάδας νίκησε στο γηπ. Γαστούνης την αντίστοιχη οµάδα του Ηλειακού Λεχαινών µε σκορ 2-1. Ήταν ένα παιχνίδι ισάξιων αντιπάλων που νίκησε ο πιο τυχερός. Ο Αστέρας προηγήθηκε 2-0 µε γκολ των Σκαρτσάνη και του Χαµσάι και µείωσε στην επανάληψη ο Μηχανός. Ο Αστέρας είχε και δυο σουτ στα δοκάρια µε τους Μάργαρη, Χαµζάι.

Οι συνθέσεις ΑΣΤΕΡΑΣ: Θοεδωρόπουλος, Βλάχος, Μάργαργης, Βράκας, Κωνσταντόπουλος, Χαµζάι, Κότσαλης, Σκαρτσάνης, Ρουσόπουλος, Σκουρλής, Τσοκάκης, Κότσιρας, Μόσχος, Καψής, Σκουρφούντας, Κωνσταντόπουλος. ΗΛΕΙΑΚΟΣ : Παναγόπουλος, Μονόλιθος, Θεολογος, Ι. Κασσιανός, ∆. Κασσιανός, Καλογερόπουλος, Κορδοπάτης, Μηχανός, Στριγάς, Μπαλαούρας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 1ος Όµιλος Αίολος Πύργου Πανηλειακός Ξενοφών ΑΕΚ Πύργου Αγ. ∆ηµήτριος Πουρν.

10 10 6 3 0

24-7 13-4 13-14 7-15 4-21

2ος Όµιλος

Ο Αστέρας Αµαλιάδας µοιράζεται την πρώτη θέση µε τους Πρίγκηπες Λεχαινών στον 2ο όµιλο των Τζούνιορς

Πρίγκιπες Λεχ Αστέρας Ηλειακός Λεχ. Αίας Αετός Κέντρου

10 10 6 3 0

25-3 11-4 15-14 8-19 8-27


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2010

39

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ

«Περιµένουν κάτι καλό…» Τ

ην πεποίθησή τους πως η Ελλάδα µπορεί να πετύχει κάτι καλό στο Μουντιάλ και να δώσει λίγη χαρά στους Έλληνες πολίτες, εξέφρασαν οι Γιώργος Καραγκούνης και Κώστας Κατσουράνης από την Ελβετία όπου βρίσκονται για το βασικό στάδιο της προετοιµασίας. Οι δύο διεθνείς σε συνέντευξή τους στην τηλεόραση της ΝΕΤ παρουσιάσθηκαν αισιόδοξοι και υποσχέθηκαν πως θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι δύο µέσοι της Εθνικής και του Παναθηναϊκού µίλησαν και για τα φαινόµενα βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σηµειώνοντας πως η κατάσταση που επικρατεί, είναι ίδια µε

αυτή στα µπουζούκια! Πρώτος τον λόγο πήρε ο Καραγκούνης, ο οποίος ανέφερε: «Ο κόσµος µε βλέπει και µου λέει ότι περιµένει κάτι καλό από εµάς. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγµή στη χώρα µας, πρέπει να κάνουµε µία καλή πορεία, για να τους κάνουµε λίγο χαρούµενους. Είναι µεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι θα βρεθούµε εκεί. Αυτή η διοργάνωση είναι γιορτή. Θέλουµε να περάσουµε στην επόµενη φάση της διοργάνωσης. Θα είναι τεράστια επιτυχία για εµάς αν τα καταφέρουµε». Από την πλευρά του, ο Κατσουράνης, είπε: «Έχουµε τη δυνατότητα να δώσουµε χαρά στον κόσµο στο Μουντιάλ

το» Ό ς α ν ο τ κ έ χιτ

είναι ρούσε να ο π µ α θ ι λίγο ληλα αι ότι είνα ου παράλ ίν π ε , υ ο γ τ α ά ρ κολα Κα τηµ Γιώργος λλάζεις εύ αι πλεονέκ α κ ο υ ε το ισ ν ε ρ ∆ ή κτ ος. ο Κατην χαρα εροκέφαλ ε χαρακτηριστικά ξ ν ο τ ύ σ λ ι ο α π θηκαν κ ύνης. αταλάβει µη», τόνισ οι αναφέρ χιτέ- κο κελ έχει κ τικότητα. Το γνώ ρ γ α ά « χ ε ο Ρ ν Οι δύο άσ α Ο « ήτ υράνης. γµα γ κ ε λ , π ο υ ρης έκπληξης ηνική πρα ηριστικό του, τσο ά λ χ λ ε ε Ρ ν η ο τ τ Ό λύτε ως καλά ό αρνητικό χαρακτ ης « µεγα φαίρου, ίσ σ ο κτονας» τ δ ο µοναδικ π υ ρία το , όπως » ο τ α ρ ισ ε τ ν ό η τ ικ σ γεν λητισµού και του αθ

«Αρ

Καλύτερα ο «Τόρο» - Πλάκες και… φιλάκια στην προπόνηση

«Θα θρηνήσουµε θύµατα» Ο Καραγκούνης και ο Κατσουράνης για ακόµη µία φορά µίλησαν για τα κακώς κείµενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. «Αργά ή γρήγορα, αν δεν κάνουµε κάτι µπορεί να θρηνήσουµε και θύµατα. Το ποδόσφαιρο στη χώρα µας έχει γίνει όπως ήταν παλιά τα µπουζούκια. Και το Κύπελλο που πήραµε το 2004 δεν νοµίζω ότι ένωσε κάποιους. Κάποιοι δεν θέλουν να εξαφανιστούν τα συµπτώµατα βίας και γι’ αυτό δεν αλλάζει τίποτα», τόνισε ο Κώστας Κατσουράνης και πρόσθεσε: «Εδώ στην Ελλάδα για να παίξεις ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι συνειδητοποιηµένος. Από τη µία σε κάνουν Θεό και από την άλλη σε στέλνουν στα τάρταρα. ∆εν θέλω το παιδί µου, όταν µεγαλώσει να αντιµετωπίσει αυτά τα πράγµατα. Κάτι πρέπει να κάνουµε κάτι εµείς οι ποδοσφαιριστές». Από την πλευρά του ο Γιώργος Καραγκούνης συµπλήρωσε: «Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο σεβασµός για το ποδόσφαιρο, που συναντάς στο εξωτερικό. Μερικά πράγµατα δεν αλλάζουν. Ίσως και να φταίει η νοοτροπία µας».

Ευχάριστα ήταν τα νέα της χθεσινής προπόνησης της Εθνικής από την Ελβετία, όπου βρίσκεται για το βασικό στάδιο της προετοιµασίας της. Ο Βασίλης Τοροσίδης βγήκε από το γυµναστήριο και ακολούθησε ειδικό πρόγραµµα στο γήπεδο, µε το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής να αισιοδοξεί, πως ο άσος του Ολυµπιακού θα είναι πανέτοιµος για το Μουντιάλ. Ο «Τόρο» έχει ακόµα ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα, ωστόσο, από την Τετάρτη λογικά θα ανεβάσει ρυθµούς. Φυσικά θα λείψει από το φιλικό της Ελλάδας την προσεχή Τρίτη κόντρα στην Βόρεια Κορέα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, το χθεσινό πρόγραµµα είχε προπονητικό δίτερµα µε τον Ρεχάγκελ όµως να µην ανοίγει τα χαρτιά του, ενόψει του πρώτου φιλικού. Πάντως έγινε ένα καλό παιχνίδι, µε τις δύο οµάδες να πετυχαίνουν αρκετά γκολ. Από εκεί και πέρα, αξίζει να αναφέρουµε πως την προπόνηση, εκτός των Ελλήνων οµογενών που βρέθηκαν στο Μπαντ Ραγκάτς, παρακολούθησαν και οι Παίδες του Λεονίδα Βόκολου και του Θοδωρή Παχατουρίδη.


40 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

H Παρασκευοπούλου στην κορυφή της Ευρώπης Η

Ζωή Παρασκευοπούλου του Α.Γ.Σ. Στρουσίου αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης στο Ολυµπιακό Τόξο, κατακτώντας το χρυσό µετάλλιο στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου που γίνεται στο Ρέτζιο Καλάµπρια στην Ιταλία. Η Ζωή ήταν καταπληκτική στον τελικό όπου νίκησε την Τουρκάλα Οζκάια µε 6-0, ανεβάζοντας έτσι τη γαλανόλευκη στον υψηλότερο ιστό. Η επιτυχία της Ηλείας αθλήτριας αποτελεί την µεγαλύτερη επιτυχία της Ελληνικής Τοξοβολίας στο Ολυµπιακό Τόξο.

Η πορεία προς τον θρίαµβο Στις 19 Μαΐου στους αγώνες κατάταξης η Ζωή πέτυχε νέο πανελλή-

νιο ρεκόρ µε 619 πόντους (611 το παλιό ρεκόρ) και πήρε την 21η θέση σε 38 αθλήτριες. Στις 21 Μαΐου ξεκίνησε ο Ολυµπιακός Γύρος (παίζουν οι αθλήτριες σε ζευγάρια και η νικήτρια συνεχίζει) και πέρασε µπάι στους 32. Εκεί απέκλεισε µε 4-0 την Ολλανδέζα Νο 12 της κατάταξης Ντερ Κίντερεν και πέρασε στους 16 των αγώνων .Στη συνέχεια απέκλεισε την Ουκρανή Μαρσένκο (θέση 5 της κατάξης) µε 4-3, σε µπαράζ). Το βέλος της Ουκρανής πέτυχε το στόχο στο κέντρο (10) µε τη Ζωή Παρα σκευοπούλου όµως να πετυχαίνει κέντρο ακριβώς (!!!) 10+ και να περνά στις 8 καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης.

•Νικοπολίδης

Έχω αποφασίσει…

Λίγες µέρες υποµονή ζήτησε από τον κόσµο ο Αντώνης Νικοπολίδης και στην συνέχεια θα αποκαλύψει τις σκέψεις του για το µέλλον του. Ο 39χρονος γκολκίπερ µιλώντας στην κάµερα της ΝΕΤ, τόνισε πως έχει ήδη αποφασίσει για το αν θα σταµατήσει την καριέρα του ή όχι, επισηµαίνοντας παράλληλα πως όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους .«Έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Τις επόµενες ηµέρες θα το µάθετε και εσείς και ο κόσµος. Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Θέλω να είµαι εντάξει απέναντι στον κόσµο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος τερµατοφύλακας και αρχηγός του Ολυµπιακού. Ιµπάνιεθ: ∆εν έχουµε κλείσει την πόρτα στον Ολυµπιακό «Ανοιχτή» άφησε την πόρτα για το ενδεχόµενο να αναλάβει τον Ολυµπιακό ο µάνατζερ του Ισπανού τεχνικού, Ινιάκι Ιµπάνιεθ. «Εµείς δεν έχουµε κλείσει καµία πόρτα. Περιµένουµε τον Ολυµπιακό. ∆εν θεωρώ ότι έχει τελειώσει κάτι ανάµεσα στον Ολυµπιακό και στον Βαλβέρδε, γιατί στην πραγµατικότητα δεν είχε ξεκινήσει κάτι ανάµεσα στις δύο πλευρές. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τίποτα», δήλωσε ο Ιµπάνιεθ στην εφηµερίδα «Φως».

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε µέχρι τον τελικό! Με την Ζωή να πετυχαίνει κέντρο ακριβώς και να αποκλείει τις αντιπάλους της, δείχνοντας αξιοζήλευτη σταθερότητα, εµπιστοσύνη, αυτοσυγκέντρωση και πάθος για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου . Στη φάση των «8» αντιµετώπισε την Ουνσαλ (θέση 4) από τη Τουρκία µε 6-5 (µπαράζ), µε την Τουρκάλα στο µπαράζ να πετυχαίνει κέντρο και την Ζωή κέντρο ακριβώς 10+ .Έτσι, η αθλήτρια του Α.Γ.Σ. Στρουσίου πέρασε στο final 4 και απέκλεισε τη ∆ανέζα Χολντ Κάσπερσεν (θέση 8)µε σκορ 6-4 και προκρίθηκε στο µεγάλο τελικό, όπου έπαιξε µε την Τουρκάλα Οζκάια (είναι θέση 3) και θριάµβευσε µε 6-0.

Η Ζωή Παρασκευοπούλου.

•ΤΣΙΛΙΒΗ - ΚΡΟΚΕΕΣ 2-4 (πέναλτι)

Σώθηκαν οι «Λάκωνες» Ο

ι Κροκεές νίκησαν στη διαδικασία των πέναλτι µε 4-2 το Τσιλιβή και παρέµειναν στην κατηγορία, σε αντίθεση µε τη ζακυνθινή οµάδα που υποβιβάστηκε. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε 0-0, όπως και η ηµίωρη παράταση. Το Τσιλιβή τελείωσε µε εννέα παίκτες το παιχνίδι λόγω δύο αποβολών, ενώ οι Κροκεές µε δέκα (µία αποβολή). Ποιοτικά το µατς ήταν µέτριο, δυνατό, χωρίς πολλές καλές φάσεις µπροστά στις δύο εστίες. Και οι δύο οµάδες πρόσεξαν πολύ την άµυνά τους και δε ρίσκαραν. Αξίζει να θυµίσουµε πως Κροκεές και Τσιλιβή τελείωσαν το πρωτάθληµα ισόβαθµες µε 42 βαθµούς. Οι ζακυνθινοί είχαν κερδίσει στην έδρα τους 4-0 τις Κροκεές στον πρώτο γύρο, ενώ µε το ίδιο σκόρ κέρδισαν οι Κροκεές στο δεύτερο γύρο το Τσιλιβή και έτσι οδηγηθήκαµε στο σηµερινό αγώνα µπαράζ. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ Εκτελεί ο ∆ηµητρακόπουλος και σηµειώνει το 1-0 Εκτελεί ο Κλάδης Αγ.και σηµειώνει το 1-1 (κάνει χειρονοµία στους οπαδούς των Κροκεών και δέχεται µπουκάλια από την εξέδρα) Εκτελεί ο Σπηλιωτόπουλος και σηµειώνει το 2-1 Εκτελεί ο Ντόβρος και σηµειώνει το 2-2 Εκτελεί ο Λυµπερόπουλος και σηµειώνει το 3-2 (απέκρουσε ο ∆ιαµαντής και µπήκε στα δίχτυα η µπάλα) Εκτελεί ο Τζιαφέρης και αποκρούει ο τερµατοφύλακας (παραµένει το 3-2 υπέρ των Κροκεών)

Εκτελεί ο Καράµπελας και σηµειώνει το 4-2 Εκτελεί ο Κλάδης Ουίλ. και αποκρούει ο τερµατοφύλακας 42 τελικό ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΣΙΛΙΒΗ: ∆ιαµαντής Λ., Κλάδης Αγ., Σοφός ∆., Ντόβρος, Στεφανόπουλος (62’ λ.τρ. Τζιαφέρης), Καλλιβωκάς, Κόκας (83’ λ.τρ. Κοριανίτης), Κλάδης Ουίλ., Πάστρας, Βοζαΐτης, ∆ρόσος (79’ Κοµιώτης) ΚΡΟΚΕΕΣ: ∆ηµητρέλλης, Μανωλακάκης, Γρηγορακάκης, Λιόσης, Σπηλιωτόπουλος, Καράµπελας, ∆ηµητρακόπουλος, Τσαρούχας (59’ Τσάκωνας), Λυµπερόπουλος, Αναστασόπουλος (66’ Κοκόλης)

•Παναθηναϊκός

Αναλαµβάνει δράση ο «Βγενό»!

Η

παραίτηση του Νικόλα Πατέρα έχει φέρει σε οριακό σηµείο τις σχέσεις των µετόχων και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης προσπαθεί να δηµιουργήσει τα της επόµενης µέρας, ψάχνοντας τον διάδοχο για την προεδρία.

Ωστόσο, ο Ανδρέας Βγενόπουλος δεν έχει καθίσει µε «σταυρωµένα τα χέρια» και έχει ξεκινήσει ήδη επαφές, ώστε ο Πατέρας να εξακολουθήσει να διοικεί την «πράσινη» ΠΑΕ. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος εµφανίζεται απογοητευµένος από την αποχώρηση του Πατέρα, και αυτό επειδή θεωρεί πως ο πρώην πρόεδρος του «τριφυλλιού» έχει σηµαντικό µερίδιο στη φε-

τινή επιτυχία της οµάδας. Ο «Βγενό» επιµένει στην παραµονή του Πατέρα και σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «Sportday» έχει αναλάβει ήδη από χθες ενεργό ρόλο για να το πετύχει. Σε διαφορετική περίπτωση οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εκφράσει δηµόσια τη δυσαρέσκειά του, βγάζοντας επίσηµη ανακοίνωση.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

41

σ ε ρ φά ρ ο ν τ α ς www...στα Blogs.

Όταν πάτε σε ένα χωριό στην ορεινή Ηλεία, θα βρείτε ακόµη παραδοσιακά καφενεδάκια. Πολυπολιτισµικός ήταν πάντα ο ρόλος τους στην µικρη κοινωνια των χωριων µας . Κάποτε το θέατρο, το σινεµά, παίζονταν στο καφενείο. Οι βουλευτές έκαναν τις οµιλίες τους στα καφενεία. Έπαιζαν και παίζουν το ρόλο του ταχυδροµείου. Εκεί γίνονταν λαϊκές συνελεύσεις, ήταν τόπος διακίνησης ιδεών, αποφάσεων και εξελίξεων. «Η αξία του καφενείου είναι µεγάλη. Εδώ σµίγει ο γέρος κι ο νέος και γίνονται όλοι ένα. Η πολιτική γίνεται στα καφενεία, εδώ πραγµατώνεται η δηµοκρατία κυριολεκτικά. Αν αυτός ο χώρος σβήσει, θα λείψει η κουλτούρα της χώρας», αναφέρει ο Γιάννης Κατσόγιαννης πρόεδρος της Οµοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδας.

http://vytinaiika.blogspot.com Μάιος 1975 Μεσηµέρι µιας ηλιόλουστης µέρας: ο Λάµπρος ∆ρυµώνας επιστρέφει µε το Μπίσµαρκ του στο σπίτι και ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος κατηφορίζει µε τον αραµπά του προς τον κάµπο. Σηµείο φωτογράφησης το Μάρµαρο, λίγο πριν τη Βρύση του Αλή Ζορµπά. Το Μάρµαρο καµµιά σχέση δεν έχει µε αυτό που φαντάζεται κανείς. Μάρµαρο λέγεται το µαλακό, εύθρυπτο πέτρωµα, ο αδιαµόρφωτος ψαµµίτης που αφθονεί στα µέρη µας και που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν ως ευτελές οικοδοµικό υλικό, όταν η µεταφορά πέτρας από τα λατοµεία του Λεβεντοχωρίου και της Σκαφιδιάς ήταν ασύµφορη. Για άγνωστο λόγο, ο σχηµατισµός που οι χωριανοί ονόµαζαν Μάρµαρο, ύψους λίγων µέτρων, ισοπεδώθηκε πριν πολλά χρόνια χωρίς κανένα λόγο.

Η «ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας»δηµοσιεύει διάφορα σχόλια και πληροφορίες από τα ιστολόγια χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα υιοθετεί...

Να καθαριστεί το Επαρχείο Σε εστία βρωµιάς έχει µετατραπεί ο χώρος κάτω από το Επαρχείο, από τον οποίο καθηµερινά διέρχονται δεκάδες δηµότες. Τα χόρτα, τα σκουπίδια, τα περιττώµατα, τα σπασµένα µπουκάλια, συνθέτουν µια άθλια εικόνα ντροπής που είναι βέβαια σε πλήρη συγχρονισµό µε την εικόνα που παρουσιάζει ο κατεδαφισµένος τοίχος του Επαρχείου. Η καθαριότητα και ο ευπρεπισµός είναι βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο θα πρέπει να επενδύουν όλοι. Και για την συγκεκριµένη περίπτωση δεν τίθεται θέµα χρηµάτων. Ελπίζω κάποια στιγµή να πάνε να τον καθαρίσουν, γιατί τα ποντίκια και τα φίδια θα κάνουν πάρτι.

http://sgiakmog.blogspot.com For the very first time Πρωτάκια, στις πρώτες τους εξετάσεις... και οι κλασσικές ατάκες (seriously, όµως, µήπως να άρχιζα να ανησυχώ;), για µια ακόµα φορά, µας γεµίσανε µε χαµόγελα... -Κυρία, εδώ που λέει όνοµα, τί να γράψουµε; -Τί σας είπα εγώ, µόλις; -Να γράψουµε το όνοµά µας. -Ωραία, για κάντο λοιπόν.... (Elementary, my dear Watson??!!??!!???) ......... -Κυρία, έφτασα στο τέλος της σελίδας, τί να κάνω; -(??!!!??? Αρ γιου πλάκινγκ µι?) Εχµ... εεε... µήπως να έγραφες στην επόµενη; -Α, ναι, κυρία, σωστά!!! -(Houston, we have a problem...) ........

«Ο Λαµπράκης, ζει» http://kafeneio-gr.blogspot.com

http://oreini-ileia.blogspot.com

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ!

http://pirgotis.blogspot.com

Στις 22 Μαΐου 1963, ο βουλευτής της Ε∆Α Γρηγ ό ρ η ς Λαµπράκης, 51 ετών, υφηγητής της Ιατρικής, έπεφτε στη Θεσσαλονίκη θανάσιµα τραυµατισµένος από τους παρακρατικούς φονιάδες Σπύρο Γκοτζαµάνη και Εµµανουήλ Εµανουηλίδη, που εφόρµησαν µε τρίκυκλο εναντίον του. Κλινικά νεκρός, «ο µαραθωνοδρόµος της ειρήνης» θα αφήσει την τελευταία του πνοή στις 27.5.1963. Την εποµένη γίνεται πάνδηµη κηδεία του στην Αθήνα, όπου 500.000 κόσµου τον συνοδεύουν µε συνθήµατα κατά της κυβέρνησης και του παρακράτους (“∆ηµοκρατία”, “ο Λαµπράκης ζεί!”). Το σύνθηµα «Ο Λαµπράκης ζει» διατηρεί την αξία του και σήµερα, ως σύνθηµα µνήµης, εγρήγορσης και ελπίδας.

http://troktiko.blogspot.com «Θεατρική παράσταση µέσα σε ένα γιαπί!» Μιας και σήµερα µιλάµε για τον «Καλλικράτη», στην Ηλεία, και συγκεκριµένα στο χωριό Σταφιδόκαµπος (βρίσκεται µόλις 2 Km από την Ανδραβίδα), το 1993 η τότε Κοινοτική Αρχή ξεκίνησε να χτίζει ένα πολύ ιδιαίτερο κινηµατοθέατρο... Οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου σταµάτησαν από την ώρα που η κοινότητα – λόγω «Καποδίστρια» τότε έγινε δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ανδραβίδας. Ο δήµος, βάζοντας άλλες προτεραιότητες δεν έκανε καµία ενέργεια συνέχισής του. Σήµερα, πολλοί κάτοικοι του Σταφιδοκάµπου αλλά και πολίτες από όλο τον κόσµο, συγκεντρώνονται στο γκρουπ ΟΛΟΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΑΦΙ∆ΟΚΑΜΠΟΥ ΗΛΕΙΑΣ στο Facebook, και ζητούν το αυτονόητο! H οµάδα πρωτοβουλίας για την προβολή και ολοκλήρωση του έργου, θέλει αυτό το καλοκαίρι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κράτους ή κάποιου ιδιώτη πραγµατοποιώντας αφιλοκερδείς θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες στον ηµιτελή αυτό χώρο.


42

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Μαΐου 2010

Eurovision 2010

Χωρίς ξεκάθαρο φαβορί έως τώρα…

Χαµός στο πάρτι της Ελληνικής αποστολής το βράδυ του Σαββάτου

Όσλο-Κ. Παρασκευόπουλος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ Ανακαλύπτοντας την Τεχνολογία της Αρχαίας Ελλάδας «Ανακαλύπτοντας την Τεχνολογία της Αρχαίας Ελλάδας» είναι ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος που σχεδιάστηκε από φοιτητές του τµήµατος Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων του ΑΤΕΙ Πύργου και απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων. Το πρώτο σχολείο που θα συµµετάσχει, είναι το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου, την προσεχή Τετάρτη 26 Μαϊου. Η πρωτοβουλία για τον σχεδιασµό του • Στον Τεχνοσταθµό προγράµµατος ανήκει Κατακόλου, στην καθηγήτρια του τµήµατος Κατερίνα για τους µαθητές Αλεξοπούλου, µε των ∆ηµοτικών αφορµή τα οµοιώµατα αρχαίας Σχολείων ε λ λ η ν ι κ ή ς της περιοχής τεχνολογίας που δηµιούργησε ο καθηγητής Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς βασιζόµενος σε έρευνα που έκανε σε πρωτογενείς πηγές και φιλοξενούνται στο Μουσείο Κατακόλου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Το 1ο θα παρακολουθήσουν οι µαθητές Α’ και ∆’ τάξης ∆ηµοτικού και το 2ο µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Βασίζεται στη γνωριµία των µαθητών µε την τεχνολογία του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Επιπλέον τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν µέσα από την ψυχαγωγία και το εκπαιδευτικό παιχνίδι ένα ιδιαίτερο µουσείο, χάρις στη µοναδικότητα που το χαρακτηρίζουν οι συλλογές του. Στο πρόγραµµα, που θα λάβει χώρα στο ίδιο το µουσείο στις 26 Μαΐου, οι µαθητές ενσαρκώνουν τον ρόλο του εξερευνητή, µε αποτέλεσµα να αναπτύξουν την ικανότητα της αναζήτησης της πληροφορίας µέσα σε έναν µουσειακό χώρο, ενώ παράλληλα θα λαµβάνουν γνώσεις για την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι προ ηµερών, µε αφορµή την πρώτη προγραµµατισµένη επίσκεψη µαθητών, οι φοιτητές του Τµήµατος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων επισκέφθηκαν το σχολείο µε στόχο την ανάπτυξη οικειότητας µεταξύ φοιτητών και µαθητών, αλλά και την ενηµέρωση τους για το µουσείο. Η συνάντηση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και τέθηκαν έτσι οι βάσεις και για την επιτυχηµένη έκβαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου

Σ

ε αντίθεση µε την… «δροσερή» Ελλάδα το Όσλο µας επιφύλασσε µια πολύ ευχάριστη και θερµή υποδοχή. Ο υδράργυρος εδώ έχει «σκαρφαλώσει» στους 23 βαθµούς! Ταυτόχρονη µε τον υδράργυρο είναι και η άνοδος της αδρεναλίνης µας αφού εξακολουθεί να µην διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιο… «εκρηκτικό» φαβορί για τον φετινό διαγωνισµό της Γιουροβίζιον. Μέχρι στιγµής καλά δείχνουν να τα πηγαίνουν από τις χώρες που θα συµµετάσχουν στον 1ο ηµιτελικό οι, Ισλανδία, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία και Μολδαβία ενώ από τον 2ο οι, Αζερµπαϊτζάν, Τουρκία, Αρµενία, Ισραήλ και Ιρλανδία. Ο ανταποκριτής της εφηµ. «Πατρίς» στο Όσλο, Κώστας Παρασκευόπουλος µε τον Γιώργο Αλκαίο και τον χορευτή στο «OPA» Αναστάση στο πάρτι της Ρώσικης αποΠάντως το Ελληνικό τραγούδι δείχνει να στολής το βράδυ της Παρασκευής. αποκτά όλο και περισσότερους θαυµαστές κάτι που εντυπωσιάζει όλους εµάς στην ελληνική αποστολή. Χαµός στο Ελληνικό πάρτι… Xαµός!!!... Μόνο µε αυτή τη λέξη µπορεί να περιγράψει κανείς τι συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Ελληνικό πάρτι που διοργά- Την µουσική επιµέλεια στο πάρτι της Ελληνικής αποστολής προχθές το βράδυ είχε ο πρόεδρος του Ogae νωσε ο Οgae Gre- Greece και του Ogae International, γνωστός dj Αντώνης Καρατζίκος, που µε τις µουσικές του επιλογές ece και Ogae «απογείωσε» το κέφι όλων όσοι βρέθηκαν εκεί, ανάµεσα τους και οι δυο πανέµορφες κοπέλες που –αν µη τι άλλο- εντυπωσίασαν… Cyprus. Λίγο µετά τις τον Ogae Greece, το promο cd αλλά και πρόεδρος του Ogae International, γνω10 άρχισαν να καταφθάνουν στο Clarion µια συλλογή των πιο δηµοφιλών επιτυ- στός dj Αντώνης Καρατζίκος, που µε τις Roayal Christianna Hotel διαπιστευµένοι χιών του Γιώργου Αλκαίου. µουσικές του επιλογές «απογείωσε» το και µη, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι άλλων Το Ελληνικό πάρτι τίµησαν µε την πα- κέφι! χωρών. ρουσία τους οι εκπρόσωποι από την Στο κλείσιµο ο Γιώργος Αλκαίος και Πρώτος κατέφθασε ο Τζον Λιλιγκριν Βουλγαρία, την Μάλτα, τη Γαλλία, τη οι φίλοι του ερµήνευσαν πλει µπακ το που φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο κι ας Ρουµανία, τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, το «ΟPA», µε τη λύρα να κάνει την εµφάνιση κατάγεται από τη µακρινή Ουαλία. Λίγο Ηνωµένο Βασίλειο αλλά και Έλληνες της της και το ενθουσιώδες κοινό να αποθεαργότερα αφίχθη και η Ελληνική απο- Νορβηγικής παροικίας. ώνει την Ελληνική συµµέτοχη. στολή γεµάτη κέφι και ενέργεια παρά τις Πολύ κέφι και χορός ζέστανε την Με τις ανταποκρίσεις µας στην εξαντλητικές πρόβες των τελευταίων ατµόσφαιρα σε µια ασφυκτικά γεµάτη αί- εφηµ. «Πατρίς» θα σας ενηµερώνουµε ηµερών... θουσα. για ότι νεότερο από το Όσλο... Στην είσοδο όλοι είχαν την ευκαιρία Την µουσική επιµέλεια της βραδιάς να λάβουν ένα αναµνηστικό δώρο από είχε ο πρόεδρος του Ogae Greece και Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

Μια µόνο µικρή εντύπωση του τι περίπου συνέβη στο… Ελληνικό πάρτι προχθές στο Όσλο «αποκαλύπτουν» οι φωτο µε τον Γιώργο Αλκαίο να ερµηνεύει το «ΟPA» και µέλη των υπόλοιπων αποστολών να γίνονται… ένα «κουβάρι» υπό τους χαρακτηριστικούς ήχους της λύρας!


43

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΜΑΡΙΝΗ ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΟΤΣΩΡΩΝΗ

ΕΤΩΝ 75 Θανόντα κηδεύουµε αύριο Τρίτη 25 Μαΐου 2010 και ώρα 10.30 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 24 Μαΐου 2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ευανθία, Παναγιώτα, Αναστασία Η Α∆ΕΛΦΗ:Γιαννούλα χα Μπούλιαρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, υιο, αδελφό και θείο

∆ΙΟΝΥΣΙΟ ( ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

(Η ΜΑΤΣΟΛΑ) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΕ ΕΤΩΝ 55 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010 και ώρα 11.00 π.µ από την οικία µας (∆ηµοκρίτου 5) και εκ του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Αµαλιάδας. Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 24 Μαΐου 2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νικόλαος, Λάµπρος Η ΜΗΤΕΡΑ:Νίκη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ:Βασιλική ∆ιαµαντοπούλου, Γεώργιος και ∆ήµητρα Μπερούκα Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: «ΜΟΥΣΧΟΣ» Ελευθερίου Βενιζέλου 30 (Έναντι Ένώσεως Αγρ. Συν/µων) Αµαλιάδα Τηλ. 24/Ωρου : 26220-22102, 26220- 22266 Κιν. 6979047238

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του λατρευτού µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΛΕΩΝΙ∆Α ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 82 Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 24 Μαΐου 2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Μαρία Αντωνοπούλου, Κώστας και Χριστίνα Αντωνοπούλου, Αθανασία και Ανδρέας Κοµιώτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νίκος και Μαρία Αντωνοπούλου, Σία και Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Βάσω χα ∆ηµ. Αντωνοπούλου, Ευλαµπία Μπαλάφα, Τούλα χα Ηλία Μπαλάφα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ

Aπουσίες ιατρών Ο εξιδεικευθείς οδοντίατρος στη Χειρουργική στόµατος, εµφυτεύµατα, ακτινολογία

Πέτρος Κων/νου Σπίνος

θ’ απουσιάζει από 19/5/2010 ηµέρα Τετάρτη έως και 24/5/2010 ηµέρα ∆ευτέρα λόγω συµµετοχής του στο Παγκόσµιο Συνέδριο εµφυτευµάτων στο Κάϊρο. Η καρδιολόγος Dr

Ute Protzer-Αλτάνη, απουσιάζει µέχρι και 3-6-2010. Το ιατρείο του Παιδιάτρου

Σπύρου Λιατσή

θα είναι κλειστό από το απόγευµα της Πέµπτης 20 Μαΐου έως και την ∆ευτέρα 24 Μαΐου λόγω συµµετοχής του ιατρού στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Σας γνωρίζουµε ότι κατά τον εσπερινό της εορτής των Αγίων Κων/νου και Ελένης, έγινε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς και κληρώθηκαν τα παρακάτω νούµερα µε τα αντίστοιχα δώρα: 1. 559 1 αρνί 2. 770 1 αρνί 3. 531 1 DVD 4. 73 1 Φούρνος µικροκυµάτων 5. 952 1 Ψησταριά Οσοι κατέχουν τους ανωτέρω αριθµούς, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την ερανική επιτροπή για την παραλαβή των δώρων τους. Εκ της Ερανικής Επιτροπής

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

∆ήµαρχος Τραγανού:

Νέα δήλωση για το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Σχετικά µε το θέµα του Χωροταξικού Σχεδιασµού της χώρας µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η παράταξή µας από την αρχή τοποθετήθηκε υπεύθυνα και µε συγκεκριµένες θέσεις και προτάσεις. Για το θέµα αυτό έγιναν τρία δηµοτικά συµβούλια, στα οποία είχαν κληθεί όλοι οι φορείς και οι κάτοικοι του ∆ήµου µας και υπήρχε µεγάλη συµµετοχή λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος. Στο κρισιµότερο δε Συµβούλιο που είχε σχέση µε την επιλογή της έδρας του νέου ∆ήµου, µετά και από τις τοποθετήσεις αρκετών συνδηµοτών µας και εκπροσώπων φορέων από τους δώδεκα παρόντες συµβούλους οι έντεκα ψήφισαν για έδρα τη Γαστούνη και ο κ. Γιαννακόπουλος πρότεινε και ψήφισε έδρα το Τραγανό ή τη Γαστούνη. Μας προκαλεί λοιπόν εντύπωση η αίτηση του κ. Γιαννακόπουλου για σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ν’ αποφασίσει αν θα πρέπει να προχωρήσουµε είτε σε δηµοψήφισµα, είτε σε Λαϊκή Συνέλευση, για ν’ αποφασίσει αν θα πρέπει να πάµε όπου θέλει ο κ. Γιαννακόπουλος που και στις τρεις συνεδριάσεις κατέθεσε τρεις διαφορετικές προτάσεις; Αλλά στο τέλος αποκαλύφθηκε, αγνοώντας το λαό του ∆ήµου Τραγανού, προτείνοντας και ψηφίζοντας µόνος του τη συνένωσή µας µε την Αµαλιάδα. Μετά την ψήφιση του Νοµοσχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» από την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών υποθέσεων και το ότι την ερχόµενη εβδοµάδα θα ψηφισθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής και θα γίνει νόµος του κράτους, η συζήτηση πλεον του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί απόφασης Λαϊκής Συνέλευσης ή δηµοψηφίσµατος δεν έχει επί της ουσίας να προσφέρει τίποτα παρά µόνο να διχάσει την κοινωνία µας και να προκαλέσει και η υποβληθείσα αίτηση βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου σύµφωνα µε το άρθρο 214 και 216 του Ν. 3463/2006. Τέλος δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ και ΤΙΜΟΥΜΕ την όποια διαφορετική άποψη ή θέση έχουν οι συµπολίτες µας την οποία εκφράζουν χωρίς καµία σκοπιµότητα. Ο ∆ήµαρχος Βασίλης Κασσιανός

Πύργος: Βαρδαµίδης Νικ. (Ερµού 2, τηλ. 2621034655)- Νικολοπούλου Τριαντ. (Ερµού 6 τηλ. 2621022630) Τρίτη: Μπαχούρου Βασ. (Μανωλοπούλου 5 τηλ. 2621026000) Aµαλιάδα: Βλαγκούλης Πέτρος (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Τρίτη: Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260) Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Τρίτη: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Τρίτη: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Τρίτη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Τρίτη: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

ΛΥΣΗ SUDOKU


44

Kάθε Δευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

650

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για RECEPTION ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ µε γνώσεις Αγγλικών και υπολογιστή. Πληρ. τηλ. 26210/28828, 31574. ΜΑ5348 ------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για εργασία σε INTERNEΤ καφέ. Πληρ. τηλ. 6936842748.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για ψησταριά στο Πελόπιο. Πληρ. τηλ. 6938033164 ΜΑ5294 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΟΣ για DELIVERY – καφέ µε δίπλωµα για µηχανάκι. Πληρ. τηλ. 26210/33788. ΜΑ5230 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε καφενείο στην Αµαλιάδα. Μισθός ικανοποιητικός + ΙΚΑ. Πληρ. τηλ. 6978634023. ΜΑ5347 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (κοπέλα) για εργασία σε ινστιτούτο αισθητικής. Πληρ. τηλ. 6937300920. ΜΑ5360 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων ηλικίας 30 έως 35 ετών για ευέλικτο ωράριο. Πληρ. τηλ. 6906679023. ΜΑ5365 --------------------------------

. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ διαµερισµάτων, καταστηµάτων και εξοχικών κατοικιών και διάφορα µερεµέτια. Πληρ. τηλ. 6945125693, κος Γιάννης. ΜΑ5320 -------------------------------. DJ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ µε δική του δισκοθήκη και µεγάλη πείρα στο χώρο των Ελληνάδικων club, ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πληρ. τηλ. 6979253738. ΜΑ5333 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6948256714. ΜΑ5350 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6977759452.

Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6 9 3 6 6 1 1 2 5 6 , 6988800814.ΜΑΣ2224

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ

έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις µε δίπλωµα οδήγησης για κατάστηµα ζωοτροφών. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 3 1 7 7 8 , 6936547768. ΜΑ5314

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

σε fast food στον Πύργο Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6947037737. ΜΑ5311

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ για γυψοσανίδα.

Πληρ. τηλ. 6944716590.

. Ο∆ΗΓΟΣ – ΠΩΛΗΤΗΣ

ηλικίας από 23-32 ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εταιρεία διανοµών τροφίµων. Πληρ. τηλ. 6945108690. ΜΑ5344

. Ο∆ΗΓΟΣ

µε δίπλωµα Γ’ Κατηγορίας και χειριστής Παπαγάλου

ΖΗΤΑ

ανάλογη εργασία. Πληρ. τηλ. 6999600535. ΜΑ5354

Η ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ ΑΒΑΕ

ΖΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ βιοµηχανικών εγκατ/σεων για µόνιµη συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών: fax: 26220/92269 E-mail:nikosk@olympia-oliveoil.com Πληροφ. τηλ. 6974555718. ΜΑ5137

. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ για µόνιµη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικού στο FAX 26230/29170 και στο τηλ. 26230/24340. ΜΑ5365

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γραφείο Συµβουλών – Εύρεσης εργασίας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για φύλαξη ηλικιωµένων – οικιακών βοηθών – Babysitter – υπαλλήλους εστιατορίων – ξενοδοχείων. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν θέλετε να εργαστείτε ως οικιακή βοηθός, για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων, babysitter, υπάλληλος cafe – Εστιατορίων – ξενοδοχείων, απευθυνθείτε στο γραφείο µας. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860. ΜΑ5113

. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σοβατίσµατα, σκεπές, ταβάνια και περιφράξεις. Πληρ. τηλ. 6983461058.ΜΑ5328

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΥΣΤΡΑ∆ΟΡΟΣ

για ηµιαπασχόληση τις ώρες που βολεύουν τον ενδιαφερόµενο, στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6949127801.ΜΑ5349

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

υπάλληλος για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα αυτοκινήτου, δικό του µεταφορικό µέσο και µε βασική προϋπόθεση να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Πληρ. τηλ. 2621022549 ΜΑΣ5296

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

για κατασκευαστική εταιρεία. Αποστολή Βιογραφικών στο 26210/29632. ΜΑΣ5284


45

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πολυτελούς κατασκευής Αυτονοµία στη θέρµανση σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή.

ΑΦΟΙ Α. ∆ΑΡΖΕΝΤΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 37 ΠΥΡΓΟΣ

Πληρ. τηλ. 26210/37234, 694 4592953.ΜΑΣ718.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α σε καλή τοποθεσία ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., στον 3ο όροφο, επιπλωµένη – ανεξάρτητη, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, χωρίς κοινόχρηστα. Παραχωρείται και για θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 6932327760, 210/7657023. ΜΑ5330 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ (σαν 2άρι) καινούρια, µε άνετο parking, µε αυτόνοµη θέρµανση και aircondition, ισόγειο στην Αµαλιάδα, τέρµα Ναυαρίνου, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ5346 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη µε αυτόνοµη θέρµανση, ευάερη και ευήλια, Υψηλάντου 25. Πληρ. τηλ. 6972083858.ΜΑ5223 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 41 τ.µ. καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/23568, 6981132728. ΜΑ5339 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50µ² , β’ ορόφου, Ζακύνθου και Τοµπάζη στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6932607045. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 53

τ.µ. 1ου ορόφου πρωτοκατοίκητο, σε νεόδµητη οικοδοµή, επί της οδού Κονδύλη 4 στον Πύργο, 300 ευρώ µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6947265364. ΜΑ5300 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 45 & 70 µ² πολυτελή µε αυτόνοµη θέρµανση, αποχέτευση – χωρίς πολλά κοινόχρηστα, πλησίον 6ου δηµ. σχολείου & ΤΕΙ, Σµύρνης και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 2 6 2 2 0 / 9 1 3 1 4 , 6974860971.ΜΑ5235 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 65 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια στην οδό Ρήγα Φεραίου 113. Πληρ. κ. ∆ούρος Τηλ. 6972270327 ΜΑΣ4977 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ από 1η Ιουλίου ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1ου ορόφου άνετα, φωτεινά, µε µεγάλες βεράντες σε καινούρια πολυκατοικία. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ5321 ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρως επιπλωµένο ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ δίπλα στο ΤΕΙ Πύργου. Κατάλληλο για συγκατοίκηση 2 φοιτητών. Πληρ. τηλ. 6976802842. ΜΑ5340 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, Σισίνη 75, 90 τ.µ., 1ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6945341473.ΜΑ5345. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 81 τ.µ. και σε φοιτητές, αποτελούµενο από 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, µπάνιο, χωλ και σαλόνι διαµπερές, Τάκη Πετροπούλου 6. Πληρ. τηλ. 26210/22569, 6948272769, κος Πάνος. ΜΑ5340 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 80 τ.µ. διαµπερές Καπετάν Γιώργη και Ζαΐµη 20. Πληρ. τηλ. 6976069963. ΜΑ5362 -------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, Κολοκοτρώνη 56. Πληρ. τηλ. 6946540440. ΜΑ5332 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τ.µ. στον Πύργο, Θεµιστοκλέους και ∆εληγιάννη, 2ου ορόφου µονοκα-

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες.

τοικίας, αρίστης κατασκευής, νεόδµητο, γωνιακό, µε αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6 9 7 0 2 9 7 8 3 1 , 6971654437.ΜΑ4602. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 1ου ορόφου, 85 τ.µ. στην οδό Αγησιλάου 18 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22049. ΜΑ5325 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 1ου ορόφου στον Πύργο, Ζακύνθου 29 σε καινούρια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση – ηλιακό θερµοσίφωνα – αποθήκη 16 µ² και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 26210/27708, κιν. 6955143128. ΜΑ5323 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ επί της ∆εληγιάννη 32. Πληρ. τηλ. 26210/95138, 6976835764. ΜΑ5324 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 3ΑΡΙ, 2όροφης οικοδοµής, πλήρως ανακαινισµένο και µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6974420514.ΜΑ5322

ΤΕΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφος 130 τ.µ. (3 υπνοδωµάτια, 2wc) σε διώροφη οικία στα Λαστέικα εντός οικοπέδου 4 στρεµµάτων µε γκαζόν & δένδρα. Μερικώς επιπλωµένο ή µη, χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση και µπόιλερ. Πληρ. τηλ. 6974135441, 6977464436, 26210/28363, 26210/23182. ΜΑ5114 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα πολύ καλό ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ 110 τ.µ. διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση σε προνοµιούχο θέση στην οδό Ιωαννίνων 12 στον Πύργο. Τιµή 370 ερώ. Πληρ. τηλ. 26210/22858 και 6973052750. ΜΑ4721 . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγειος οικία 4άρι, 3 υπνοδωµάτια, γύρωθεν µπαλκόνια, πολύ καλό µε ροµαντική θέα µέσα στο πράσινο, µε θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. στο τηλ. 26220/24747, Αµαλιάδα.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

γκαρσονιέρα 60τ.µ. , πλήρως επιπλωµένη , πλησίον ∆ιοικητηρίου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Πληρ. τηλ. 6995526222. ΜΑ5307

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στο ΤΕΙ Πύργου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

64 τ.µ., β’ ορόφου, ήσυχο, σε αρίστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6945259971. ΜΑΣ5328

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

70 τ.µ., σύγχρονης κατασκευής µε αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι και λοιπά στην οδό Καταραχίου 10, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6944731825. ΜΑ5313

. ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ:

∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ. φρεσκοβαµµένο, γωνιακό, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη ή κατοικία για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, φοιτήτριες, στρατιωτικούς, τιµή λογική, Κέρκυρας και Σκύρου. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ4832

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

2ου ορόφου σε καινούρια πολυκατοικία, όπισθεν ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 3 1 3 0 0 , 6944423796. ΜΑ5173

καινούρια διαµπερής γκαρσονιέρα 45 τ.µ. στον α’ όροφο µε µεγάλα µπαλκόνια και σε τιµή ευκαιρίας στη Μυστρά 13. Πληρ. τηλ. 6945259971. ΜΑ5295

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ,

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

2ου ορόφου στην περιοχή ∆ικαστηρίων στην Αµαλιάδα, αποτελούµενο από 2 κρεβατοκάµαρες, καθιστικό, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26220/25688, 6977254355.ΜΑΣ4584


46

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούργια 80τ.µ στη Μαραθιά µε 8 στρέµµατα αγροτεµάχιο ΜΑΣ766

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ, µε ξενώνα, αποθήκη, γκαράζ, δύο υπνοδωµάτια, καλοριφέρ, τζάκι σε οικόπεδο 350 τ.µ., δέντρα σε κεντρικό δρόµο, περιοχή Σπιάντζα. Πληρ. τηλ. 6945786695, 6946499155, 6973652238. ΜΑ4822 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ελαιόδενδρα. Πληρ. τηλ. 210-5023392, κιν. 6979330013. ΜΑ5254 ---------------------------------

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ., λουξ, 2ου ορόφου, γωνιακό µε βεράντες 30 µ², κοντά στο κέντρο της Αµαλιάδας, καινούριο, ευκολίες πληρωµής. 2) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ των 35 µ² 40µ² - 45µ² συνεχόµενα. 3) ΚΤΗΜΑ 1500 µ² στη Μαραθιά, περιφραγµένο µε δένδρα, γεώτρηση και µικρή άδεια οικοδοµής, δρόµος προς θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6936496522. ΜΑ5189

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2310/341058, 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 128 τ.µ., πλησίον πλατείας Ζαχάρως Ηλείας. Πληρ. τηλ. 2761023819. ΜΑ5215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Καταράχι, αποτελείται από µεζονέτα 150µ2 συν ηµιυπόγειο 120µ2, µε δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους ή ανεξάρτητα, 6 υπν. 3wc, περιβάλλον χώρος, φουρνόσπιτο, bbq, σε 4στρ οικόπεδο. Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

ΜΑΣ3

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (α’ ορόφου) 65 τ.µ. στον πεζόδροµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου (οδός ∆ιάκου) – (πρώην γραφεία της ΕΠΣΗ) . Πληρ. τηλ. 6937463770 κα ∆ηµητρακοπούλου. ΜΑ4736

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.


47

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα Ερµού 120,75 Πύργος. Πληρ. τηλ. 2621033652 ΜΑΣ 719 -----------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α επαγγελµατικός χώρος 200µ², ενιαία ή τµηµατικά στην οδό Πλάτωνος και Κουµουνδούρου (παραπλεύρως τράπεζας Πειραιώς – έναντι πλατείας). Πληρ. τηλ. 6977694065. ΜΑ5274 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100 τ.µ. επί της Πλήθωνος 9. Πληρ. Κων/νος Καψασκης τηλ. 6951740286. ΜΑ5291 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στην Αµαλιάδα, 35 και 40 µ², κοντά στο κέντρο, 300 ευρώ έκαστο, καινούρια µε υπόγειο και πατάρι. Πληρ. τηλ. 6936496522. ΜΑ5188 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 40 τ.µ. Μιαούλη 3. Πληρ. τηλ. 26210/26898. ΜΑ5352

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 300-500 τ.µ. (δυνατότητα και περισσότερα τ.µ.), κατάλληλο για κατασκευή περιπτέρου ή mini market ή καφετέρια ή για δηµιουργία χώρου για αθλητικές δραστηριότητες π.χ. κολυµβητήριο, γήπεδα τένις, µπάσκετ, στον Ανθόπυργο επί της Αγ. Γεωργίου και ΚΤΕΟ. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ4831

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ πλήρως εξοπλισµένο σε κεντρικό σηµείο της Γαστούνης, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. κιν. 6974760378.ΜΑ4890.

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Ερµού 40 τ.µ. σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/37329. ΜΑΣ4771

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 35 τ.µ. στον Πύργο επί της οδού Μανωλοπούλου 6, στον 2ο όροφο. Πληροφ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 3 6 7 9 1 , 6934388022. ΜΑ5343

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ. περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ. Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ. 6948047163, οικοδοµικό συγκρότηµα Π. Μυλωνά.ΜΑ2676.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35µ² µε πατάρι 19µ² και υπόγειος 14 µ². Πληρ. τηλ. 6944418741.ΜΑ6824.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 6 ΣΤΡΕΜ., αγροτεµάχια, άρτια και οικοδοµήσιµα στη Μαραθιά, στο δρόµο προς παραλία. Πληρ. τηλ. 6936407389. ΜΑ5273 -------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρέµµατα κατάλληλα για βιοµηχανία, βιοτεχνία, κατοικία.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 µ² στην παραλία Σκαφιδιάς, µαζί µε την άδεια οικοδοµής για 133µ² µεζονέτα, συν 92 µ² ηµιυπόγειο, 200 µ. από την παραλία, µε θέα. Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑ2973

Ευκαιρία. Πληρ. Ζαφειρόπουλος Σπύρος τηλ. 26220/23500, 6974361991, 6976975310. ΜΑ5310 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγρός ποτιστικός 50 στρεµ. περίπου στη θέση Ροφιά στον Πύργο. Πληρ. κ.Γιάννης τηλ. 6973490298. ΜΑ5302 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στην περιοχή του Κούβελου. Πληρ. τηλ. 26210/34355. ΜΑ5353 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στην είσοδο της Αµαλιάδας, 1,8 στρέµµατα, εφαπτόµενο της ασφάλτου, κατάλληλο για κάθε εµπορική χρήση. Πληρ. τηλ. 26220/21930, 6974642346, 6982976429. ΜΑ5361

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓ. ΧΩΡΟΣ

57 τ.µ., έναντι ΕΛΤΑ και Εθν. Τράπεζας. Πληρ. τηλ. 26230/24242, 6932211464. ΜΑΣ4384

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, - Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου 84 τ.µ., κατάλληλα και για επαγγελµατική στέγη στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 241,47 τ.µ. επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ξάνθου 11 στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 49,80τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση στην οδό 28ης Οκτωβρίου, Πύργος. ΜΑΣ1059


48

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 80 τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 47 (έναντι Νοµαρχίας) ιδανικά για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση ή επένδυση. Μεγάλης γυάλινης και γωνιακής προσόψεως, σε αντισεισµικό κτήριο χρονολογίας 1978, αποτελούνται από 32 τ.µ. ισόγειο, 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι έκαστο (δυνατότητα ενοποίησης). Τιµή 300.000 ευρώ µετρητά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑΣ4732 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εν λειτουργία µπαρ, πλήρως εξοπλισµένη (ήχος – ηχοµόνωση – φωτισµός – κλίµα) ανακαινισµένος χώρος, µε δυνατότητα και για άλλη χρήση (restaurant) – cafe – bar – κέντρο διασκεδάσεως). ∆ίπλα από το µουσείο Πύργου µε δυνατότητα αξιοποίησης πεζόδροµου (τραπεζοκαθίσµατα έξω) καλό ενοίκιο, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6943984251.ΜΑ4447. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 24 SELF VIDEO, Κατακόλου και Κανδηλιέρη, έναντι παλαιού νοσοκοµείου. Πληρ. τηλ. 6970668478, 6975607320. ΜΑ5231 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα όπισθεν ΚΤΕΛ, fast food-cafe εν λειτουργία, µε εξασφαλισµένη πελατεία. Πληρ.τηλ. 2622023100. ΜΑ5309 ------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6973281237. ΜΑ3710 ------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-992426. ΜΑ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σηµείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6931595189. ΜΑ5348 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ µαζί µε τον εξοπλισµό «Παράδεισος των Γεύσεων», πλησίον Αστυνοµίας. Πληρ. τηλ. 6947901316, 6976599062. ΜΑ4647 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΦΕ BAR, τιµή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6973456958, 6937127212.ΜΑ5178. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παντοπωλείο πλήρως εξοπλισµένο σε κοµβικό σηµείο µε σταθερή πελατεία, λόγω συνταξιοδότησης. Πολύ καλή ευκαιρία, µην τη χάσετε! ∆εχόµαστε µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6972439223.

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψιλικατζίδικο στον Πύργο (Παπαφλέσσα 26-πίσω από το 1ο Λύκειο Πύργου). Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937058515 ΜΑ5301

. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τουριστ. ειδών στον κεντρ. δρόµο Κατακόλου – µε καλό ενοίκιο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ4578

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας από καθηγήτρια Παν/µίου Αθηνών µε σπουδές και στο εξωτερικό. Προετοιµασία όλων των επιπέδων και όλων των διπλωµάτων. Αναλαµβάνονται και µεταφράσεις. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ5214 --------------------------------. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγγλικών στην Αµαλιάδα από πτυχιούχο Αγγλικού Πανεπιστηµίου µε πολύχρονη διδακτική πείρα. Όλα τα επίπεδα, προετοιµασία για οποιαδήποτε πιστοποίηση επιθυµείτε, οπτικοακουστική µέθοδος µε multimedia και Η/Υ. Χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6980420705.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ σε υπό ανέγερση οικοδοµή κατάστηµα 100 µ² µε υπόγειο µε ύψος καταστήµατος 6,5 µ. και διαµέρισµα, α’ ορόφου 100 µ², επί της οδού Υψηλάντου γωνία. Πληροφορίες τηλ. 6970870676. ΜΑ5327

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

100τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ ,µισθωµένο,µε δυνατότητα κατάτµησης σε 2 ξεχωριστά καταστήµατα, επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος.26210 36524 , 6936842750

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ CROCODILINO στην Αµαλιάδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6974101702.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΑΒΙΚΟ λόγω αναχώρησης, Πατρών 87. Πληρ. τηλ. 6977468047.

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ 15ετής εµπειρία e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΗΛ. 6977802546 6989145692 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µε ρεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3 στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα. 90.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον Αµπελόκαµπο Αµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 25 στρ. 100 µ. από θάλασσα µε διάφορα δένδρα και φοίνικες, διαθέτει όλες τις παροχές ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π. κατάλληλο και για κάµπινγκ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΖΑΧΑΡΩ ΑΛΤΑΝΕΪΚΑ 20 στρ. µε όριο κύµα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 22.000 ευρώ το στρ. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 4 ΣΤΡ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ,ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ.70.000 Ε ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ GRECOTEL 6,5 ΣΤΡ.ΜΕ 90 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ,ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ 75.000 Ε ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 15 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 190 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΤΙΜΗ 5.000 ΤΟ ΣΤΡ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΣΙΜΙΖΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11 ΣΤΡ.ΜΕ 85 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΜΟΝΟ 11.000 ΕΥΡΩ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΜΑΖΙ 70 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡΟ ΤΙΜΗ 3.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ.

ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7 στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΥΛΛΗΝΗ. ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ 360 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ,ΤΖΑΚΟΥΖΙ Κ.Λ.Π. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΜΑΧΟΥ ΟΙΚΙΑ 65 Τ.Μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ.ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΕΡΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 68.000 ΕΥΡΩ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 68 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3 ΣΤΡ.ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ 130.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κοντά στο δηµοτικό σχολείο4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 340 τ.µ. γωνιακό στην πλατεία Χατζηγιάννη. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, άρτιο οικοδοµήσιµο 1.200τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 28.000 ευρώ κοντά στην κεντρική αγορά. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. KΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ.ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ,ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 110.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.500 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 39.000 ΕΥΡΩ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 83τ.µ σε Οικόπεδο 319τ.µ,Σ.∆ 1.6,στον Πύργο. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1ου Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ, 16ετών, 2Υπν, 1Κουζ, 2WC, 1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα, στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ,θέα,στο Κολίρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 217τ.µ και 312τ.µ , Σ∆ 1.8 , επι της Σ.Π.Κ και Θεοτόκη γωνία ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ επι της οδού Ναυσικάς. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.


49

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 - 26210/33183- 23694 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στον Ανθόπυργο 2.100 τ.µ. Τιµή 75.000 ευρώ.

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα

α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 1ου ορόφου 44 τ.µ. στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

ΜΑΣ44

(κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑ3590

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 Τιµή 105000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 105 τ.µ. 3ου ορόφου πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση Τιµή 120000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση Τιµή συζητήσιµη ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στην αγροτική τράπεζα διαµέρισµα 3ου ορόφου 75τ.µ µε δύο υ/δ ένα µπάνιο περιµετρικές βεράντες Τιµή ευκαιρίας •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµερίσµατα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού ) Τιµή 170000 •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ τέσσερις ανεξάρτητες κατοικίες 50τ.µ. µε δύο υ/δ ,καθιστικό και κουζίναw/c,γκαράζ κλειστό και αποθήκη ηλιακούς σε οικόπεδο 2550τ.µ. πλήρως διαµορφωµένοι κοινοχρηστοι χώροι Τιµή συζητήσιµη •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στην ΠΑΤΡΑ στην νέα είσοδο του λιµανιού επι της Κορίνθου Τιµή 32000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 3ου ορόφου στην περιοχ.η της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ ,σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαρά Τιµή 125000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ στην περιοχή ∆εξαµενής πολυτελή διαµερίσµατα δυάρια & τριάρια σε καινούργια πολυτελή οικοδοµή Τιµή από 1300 το τ.µ. •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ ισόγειο διαµέρισµα 135τ.µ. σε δυόροφη οικοδοµή σε οικόπεδο 200τ.µ. Τιµή 60000

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΛΟΥΚΑ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 14 στρ. µε 230 δέντρα ελιές περίπου 10 ετών µε µεγάλη απόδοση Τιµή 30000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή 155000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ περιβόλι τεσσάρων στρεµµάτων µε µανταρινιές 220 δέντρα µε νερό δικτύου πολύ κοντά στην παραλία άρτιο και οικοδοµήσιµο συν δύο στρέµµατα ακόµα µε 60 δέντρα ακόµα Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάση 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ Τιµή 25000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα ΤΙΜΗ 160000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη ΓΑΣΤΟΥΝΗ στο δρόµο προς ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 17 στρεµµάτων πολύ κοντά στο χωρίο Τιµή 2800 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 61 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα )ποτιστικό καταλληλο για κάθε χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 30 στρεµµατων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ πάνω στην εθνική οδό ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ στο ύψος των ΣΑΒΑΛΙΩΝ αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων ολόκληρο ή κατατµηµένο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάσι 20 στρεµµάτων στο ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ µε 240 ρίζες ελιές καρποφόρες Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 8 στρεµµάτων εντός οικισµού ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ.εντός αναδασµού Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο αγροτεµάχια 11&4 στρ. αντίστοιχα στην ΡΟ∆ΙΑΤΑ κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ αγροτεµάχια 11&23 στρ. αντίστοιχα πάνω στον κόµβο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ προς Σώστι – Αµαλιάδας Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστην περιοχή ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 93 στρ. σε πολύ καλό σηµείο επίπεδο κατάλληλο για γεωργική καλλιέργια Τιµή 3000 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 47 στρ. επίπεδο καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο και για φωτοβολταϊκά Τιµή 1800 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση Τιµή 5000 /στρ.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΕΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 Τιµή 990000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 2600τ.µ. µε οικία 51τ.µ. κατασκευής 2003 αποτελείται από σαλόνι-υ/δ-w/c Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα Τιµή 260000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις Τιµή 250000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο Τιµή 160000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. Τιµή 40000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή της ΣΠΙΑΤΖΑΣ δύο µονοκατοικίες µε δύο υ/δ η κάθε µια, καθιστικό και µπάνιο µε κήπο µια γραµµή πιο µέσα από την θάλασσα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 94 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες,δύο υ/δ, δύο µπάνια, κουζίνα,σε οικόπεδο 160τ.µ. έχει υπόλοιπο καλυψης 75τ.µ. Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό Τιµή 180000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά Τιµή 400000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο Τιµή 650000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 150τ.µ. στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α µε τρία υ/δ , καθιστικό,δύο w/c,περιµετρικές βεράντες,χώρο για γκαράζ,ηλιακό ,καλοριφέρ.Με βάσεις για δεύτερο όροφο Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο της ΜΥΡΤΙΑΣ µονοκατοικία 80τ.µ. σε οικόπεδο 390τ.µ. µε µηνιαίο εισόδηµα 525 Τιµή 120000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µονοκατοικία 97τ.µ. σε οικόπεδο 294τ.µ. πλήρως Τιµή 120000

ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 Τιµή 200000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο Τιµή 105000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 15 στρ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε φάτσα στη θάλασσα κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις µε φανταστική θέα στο Ιόνιο πέλαγος • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΥΡΣΙΝΗΣ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης Τιµή 85000

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί του εθνικού δρόµου ΠΑΤΡΑΣ―ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ οικόπεδο 780τ.µ. αρτίο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη επί της εθνικής οδού και επί του κεντρικού δρόµου ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Τιµή 60000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στον οικισµό του ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥµε φανταστική θέα 500µ. από την θάλασσα κατάλληλο για τουριστικό θέρετρο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα • ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου Τιµή 45000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τιµή 750000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ Τιµή 100000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 75000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1450τ.µ. στην περιοχή ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850τ.µ. στην περιοχή ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α Τιµή 45000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της πλατείας Μπελογιάννη σε κεντρικοτατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή διαπραγµατεύσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙστην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΑΓΑΖΙ 77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο Τιµή 100000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα Τιµή 70000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της εθνίκης οδού ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝστο ύψος της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µεταλλικό οίκηµα 450τ.µ.µέσα σε οικόπεδο 4 στρ. και µεταλλικό οίκηµα µε την ίδια κάλυψη µέσα σε οικόπεδο 5 στρ. Τιµή 350000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών Τιµή 600000 όλα µαζί • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. στην ΒΑΡ∆Α σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση Τιµή 400000 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφουσε καινούργια οικοδοµή επί της Ελευθερίου Βενιζέλου • ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ οίκηµα που αποτελείται από µαγαζί ισόγειο και τρεις γκαρσονιέρες σε τρεις ορόφους Τιµή 250000 / όλα µαζί • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση Τιµή 1400 /το τ.µ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρεστοράν –πιτζαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο Τιµή 120000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλες για φοιτητές • ∆ΥΑΡΙ ισόγειο µε ένα υ/δ και καθιστικό 50τ.µ. σε καινούργια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ • Επαγγελµατικός χώρος 200τ.µ. σε κεντρικό δρόµο είσοδο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στη ∆ΕΗ • Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ


50

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. FACE: ΚΟΠΕΛΑ 30 ετών νοσηλεύτρια από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΟΠΕΛΑ 37 ετών από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΥΡΙΑ 43 ετών χωρισµένη ζητά κύριο για σοβαρή γνωριµία ΚΥΡΙΑ 51 ετών µόνη ζητά κύριο για γνωριµία - συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 39 ετών από Πύργο επιχειρηµατίας ζητά κοπέλα για γάµο ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών από Ηλεία, ελεύθερος επαγ. ζητά κοπέλα για γάµο. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών από Πύργο

ευκατάστατος ζητά κυρία για σοβαρή σχέση ΚΥΡΙΟΣ 59 ετών από Ηλεία ζητά κυρία για γνωριµία γάµου. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου). ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου) ΚΟΠΕΛΑ 39 ετών δασκάλα από περιοχή Πύργου ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – γάµο. ΚΥΡΙΑ 42 ετών χωρισµένη από Πύργο, Καθηγήτρια ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 49 ετών, χωρισµένη από Πύργο, επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 56 ετών χήρα επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 40 ετών επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κοπέλα έως 36 ετών για γάµο από Πύργο. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών ΖΗΤΑ κυρία για σχέση – συµβίωση (αγρό-

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6932424029.ΜΑ777.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ κα Μαρίκα Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

της) από περιοχή Πύργου. ΚΥΡΙΟΣ 55 ετών χήρος ΖΗΤΑ κυρία για γνωριµία γάµου από περιοχή Πύργου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ FACE ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ Παντανάσσης 29- ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610/270892 – 6947307024. ΜΑ6866 --------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ 63 ετών, επιθυµεί γνωριµία µε κυρία από 60 και άνω. Κατά προτίµηση από περιοχή Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6975620921. ΜΑ5268

. «Προξενήτρα» Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

ΚΟΠΕΛΑ 22 ετών, γοητευτική µε ήθος και ευπρέπεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ώριµο για οικογένεια µε ωραίους και ευγενικούς τρόπους έως 33 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 26 ετών, χαρισµατική, γοητευτικής παρουσίας, γόνος καλής οικογένειας, µε αγάπη στα ταξίδια, αναζητά τον άνθρωπο που θα διακρίνει τα χαρίσµατά της για να φτιάξουν µαζί τη µελλοντική τους ζωή. ΚΟΠΕΛΑ 26 ετών, ευπαρουσίαστη συνεσταλµένη και ευγενική, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό, ευγενικό µε σταθερή δουλειά. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών, µε φινέτσα και ήθος, δυναµική, από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 32 ετών µε άψογη εµφάνιση, εντυπωσιακού χαρακτήρα και παιδείας, ΖΗΤΑ σύζυγο σοβαρό, καλλιεργηµένο, κατά προτίµηση λάτρη της βυζαντινής µουσικής από 37-40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, γλυκιά κοινωνική, προσγειωµένη, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό, µε αίσθηση του χιούµορ έως 40 ετών, για δηµιουργία οικογένειας. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, µε προσωπικότητα και στυλ, δραστήρια και πολύ κοινωνική ΖΗΤΑ σύζυγο που να της εµπνέει και να της παρέχει σιγουριά, να είναι ευγενικός και ήρεµος, ώριµος για οικογένεια µέχρι 43 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών, άριστης προσωπικότητας, µε ευχάριστο χαρακτήρα, καλλιεργηµένη ΖΗΤΑ σύζυγο κατασταλαγµένο, µε πολλά ενδιαφέροντα, ευγενικό, µε ειλικρινή αισθήµατα. ΚΟΠΕΛΑ 37 ετών, γόνος καλής οικογένειας, εντυπωσιακής εµφάνισης, ροµαντική και καλλιεργηµένη ΑΝΑΖΗΤΑ σύζυγο κοινωνικά µορφωµένο, µε ροµαντικές ιδέες που θα την κατακτήσουν. ΚΟΠΕΛΑ 38 ετών ευπαρουσίαστη µε ευγενικούς τρόπους, κοινωνική, µε πολλά ενδιαφέροντα, ξεχωριστής προσωπικότητας ΖΗΤΑ σύζυγο σοβαρό µε κοινωνική µόρφωση και παιδεία, χαρισµατικό και ροµαντικό µέχρι 46 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 40 ετών µε επιστηµονική µόρφωση, εµφανίσιµη ΖΗΤΑ κύριο από 40 έως 47 χρόνων µορφωµένο µε λεπτό χαρακτήρα και µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΥΡΙΑ46 ετών καλλιεργηµένη, γλυκύτατη, µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση και µε ευγενικούς τρόπους ΖΗΤΑ κύριο ευγενικό µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζήσουν µαζί µια όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 52 ετών, κοµψή, φινετσάτη, σοβαρή, οικονοµικά ανεξάρτητη, ΖΗΤΑ κύριο σοβαρό και ευγενικό έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, διαζευγµένη, και πρόσφατα συνταξιούχος, εξαιρετικά εµφανίσιµη, ΖΗΤΑ κύριο δυναµικό και ευπαρουσίαστο 50 έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, εµφανίσιµη, δυναµική, µοντέρνα και πολύ κοινωνική ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµικό, µε ευγενικούς τρόπους να του αρέσουν τα ταξίδια και να αγαπά τη ζωή και τους ανθρώπους. ΚΥΡΙΑ 57 ετών, σοβαρή µε ευγενικούς τρόπους, δραστήρια µε πολλά ενδιαφέροντα ΑΝΑΖΗΤΑ σύντροφο σοβαρό µε καλούς τρόπους και ευγένεια και προοδευτικές απόψεις µέχρι 65 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, ευπαρουσίαστος, µε πολύ χιούµορ, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη και ευγενική από 25 έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 37 ετών, ευγενικός µε χιούµορ, σοβαρός, ροµαντικός µε αγάπη στους ανθρώπους ΖΗΤΑ σύζυγο έξυπνη, καλλιεργηµένη και ώριµη για οικογένεια µέχρι 35 ετών.

--------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 62 ετών, επιθυµεί γνωριµία για συµβίωση ή και περαιτέρω ή και για ελεύθερη σχέση µε κυρία, έως 55 ετών. Πληρ. τηλ. 6934695276. ΜΑ5336 --------------------------------. Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας πολύ εµφανίσιµες θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιο µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε άµεσα. Τηλ. 210/5239191, 210/5239427, 6975764343. ΜΑ2870

ΚΥΡΙΟΣ 38 ετών, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο, γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών µε χιούµορ, ευγενικός, µε πολλά ενδιαφέροντα, δυναµικός, ΖΗΤΑ κοπέλα µε αίσθηση του χιούµορ µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, επιχειρηµατίας, δυναµικός, ευγενικός, πολύ κοινωνικός, αξιόλογος, ΖΗΤΑ κοπέλα ή κυρία αξιόλογη, ευπαρουσίαστη µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, φιλόζωος, σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, µε στιλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας, δυναµικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ σύζυγο δραστήρια, κοινωνική, ευχάριστη έως 38 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, εξαιρετικά σοβαρός και αξιοπρεπής, ευπαρουσίαστος µε τακτ, µε πολλά ενδιαφέροντα, ΖΗΤΑ σύζυγο, χαριτωµένη και ευπαρουσίαστη έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών , δηµόσιος υπάλληλος, ευχάριστος και ευγενικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ σύζυγο κατά προτίµηση δηµόσιο υπάλληλο, έως 40 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 46 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 47 ετών, κτηνοτρόφος, ευπαρουσίαστος, µε αίσθηση του χιούµορ, κατασταλαγµένος, ΖΗΤΑ σύζυγο εξαιρετικού χαρακτήρα µε δυναµισµό, έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 48 ετών µε επιστηµονική µόρφωση, µε χιούµορ, πολυπράγµων, οικονοµικά ανεξάρτητος ΖΗΤΑ σύζυγο κοινωνική, προοδευτική, µε καλούς τρόπους, να αγαπά τα µεγάλα ταξίδια έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών, δραστήριος, κοινωνικός, µε πολλά ενδιαφέροντα, µε ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια, ΑΝΑΖΗΤΕΙ τη σύζυγο που θα τον συνοδεύσει σε αυτά, η ηλικία της να είναι από 50 – 55 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, επαγγελµατίας, µε ωραίους τρόπους, ευπρεπής, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο µε γούστο και χαρακτήρα να της αρέσουν τα ταξίδια. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολύ διάθεση για ζωή και οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 43 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, διαζευγµένος, χωρίς υποχρεώσεις µε προσωπικότητα και στιλ, άριστου χαρακτήρα µε πολλά ενδιαφέροντα, γόνος καλής οικογένειας, ΖΗΤΑ σύζυγο γοητευτική και αξιοπρεπή έως 52 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, εξαιρετικά σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, κοινωνικός µε χιούµορ ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική, µε καλούς τρόπους, από καλή οικογένεια έως 48 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 55 ετών, διαπρεπής επιχειρηµατίας, µε άριστη προσωπικότητα ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ µε άψογη εµφάνιση, χαριτωµένη και ευχάριστη από 45-53 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 60 ετών, εµφανίσιµος µε προσωπικότητα και στιλ, λάτρης της φύσης και των ταξιδιών ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική, στιλάτη, µε ωραίους τρόπους. ΚΥΡΙΟΣ 63 ετών, διαζευγµένος χωρίς υποχρεώσεις, ευκατάστατος, µε έντονη προσωπικότητα, µε αγάπη για την ζωή, ΖΗΤΑ σύζυγο πρόσχαρη και δηµιουργική έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 66 ετών, συνταξιούχος, πολυπράγµων, κοινωνικός, από καλή οικογένεια, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε προσωπικότητα και χαρακτήρα, έως 60 ετών. . ΚΥΡΙΟΣ 75 χρόνων, καλοστεκούµενος, σοβαρός µε πολύ χιούµορ ΑΝΑΖΗΤΑ πρόσχαρη, µε ευχάριστους τρόπους και ευγενικό χαρακτήρα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΤΗΛ. 2625023615/6945452743/6932346839.


51

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝΟΣ λειβαδίσιος κατάλληλος για όλα τα ζώα 2,5 ευρώ/µπάλα, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6974405830. ΜΑ5211 --------------------------------60 πλάτος για αντίκα. Πληρ. τηλ. 6983768430. ΜΑ5276 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: Ψυγείο, πάγκος θερµοθάλαµος, ψυγείο µίνι, ψυγείο τοστ, καταψύκτης, φούσκα, µοτέρ, πάγκος εργασίας, ψησταριά, θερµοθάλαµος, φούρνος υγραερίου, φριτέζα διπλή – µονή, γύρος, τοστιέρα, λάντζα πενταπλή 50Χ50Χ30, aircondition, ντουλάπα 48 BTU, κρεπιέρα διπλή – µονή, GAZ κουτσουρο, τραπέζια 70Χ70, καρέκλες εσωτ. – εξωτ. χώρου, σκαµπό, καναπέδες, ζυγαριά 60 κιλών, bel mari, ψυγείο µαναβικής, 160Χ220Χ230, µηχανή καφέ, κόφτης – ποτηριέρα. Πληρ. τηλ. 6948004643. ΜΑ3763 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιτρίνα ψυγείο παγωτού σε υπεράριστη κατάσταση 12 θέσεων και φούρνος ηλεκτρικός 2 θέσεων, διαστάσεις 60Χ90 και χαρίζουµε ένα µπεν µαρί 3 θέσεων. Πληρ. τηλ. 6973823720. ΜΑ5299 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τραπέζια και καρέκλες εξωτερικού χώρου. Πληρ. τηλ. 6972175788. ΜΑ5308 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από οπωροπωλείο σε άριστη κατάσταση, στην Αµαλιάδα, (ζυγαριά 30kg, θάλαµος 2Χ2Χ2,5 µ., ράφια µαναβικής). Πληρ. τηλ. 6936141053. ΜΑ5331 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ηλεκτρονικών παιχνιδιών, µπιλιάρδων, ξύλινα ποδοσφαιράκια. Πληρ. τηλ. 6936842748. ΜΑ5316 ---------------------------------

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 70,5o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ χωρίς επίπλωση, µεσαίου µεγέθους, τιµή κάτω των 1000 ευρώ. Πληροφ. µετά τις 15.00 στο τηλ. 6970355797. ΜΑ5318 --------------------------------. 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ µε 10 λεκανάκια τοστ- σάντουιτς εντελώς καινούριο, αγορά 1 µηνός. 2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΗ ΦΡΙΤΕΖΑ εντελώς καινούρια, αγοράς 1 µηνός. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6937274758. ΜΑ5338 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΦΡΟΥΣΑ σκαλιστά, 85 ύψος επί 40 πλάτος καθαρά κοµµένα, έτοιµα προς τοποθέτηση 500 ευρώ και τα 2. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΟΥΠΙ, παλαιό - ραβδωτό, 90 ύψος, επί 40 πλάτος, 100 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ µε παραπέτια, Ελλάς, µε τα χαρτιά της περασµένη υπουργείο. Άριστη κατάσταση, 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6983768430. ΜΑ5276 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΛΚΟΤΣΙ 7-9, Πετρόπουλος Γιώργος. Πληρ. τηλ. 6972176729. ΜΑ5342 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 40αρι 12Χ2,50Χ2,50, 1500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937178823. ΜΑ5358 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 5 µέτρα µηχανή Μέρκιουρι 25 ίππους, µε τρέιλερ και τέντα στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6945895900. ΜΑ5364 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιµή ευκαιρίας καρέκλες γραφείου δερµάτινες, δύο πάγκοι µε τραπέζι 15 ατόµων, ένα τραπέζι µε καρέκλες παντός καιρού, χαλιά – κρεβάτια ορθοπεδικά, ένα χαλί µπουχάρα 10µ² οικιακά σκεύη, ένα σαλόνι Λουδοβίκου αποτελείται από επτά (7) κοµµάτια µε το τραπέζι σαλονιού Φιλιπε. Πληρ. τηλ. 6983013727, 0041796622645.

ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΑ. Πληρ. τηλ. 6972850327 ΜΑ5317 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ θηλυκό 5 µηνών, χρώµα χρυσαφί, φιλικό µε τα παιδιά, τιµή 220 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2621304262, 6943863256. ΜΑ5341 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ πλήρη και µελισσοσµήνη µε το πλαίσιο. Ελατόµελο, ανθόµελο, βασιλικός πολτός, γύρη, χονδρική – λιανική στην περιοχή Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6978080231.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ

5,25 µέτρα BAYLINER µε MERCUISER µηχανή 205 ίππους από service καµπινάτο, ανακαινισµένο το 2008, µε τρέιλερ, GPS, σε άριστη κατάσταση & σε τιµή ευκαιρίας. Ετοιµόπλοο στο λιµάνι Κυλλήνης. Πληρ. τηλ. 6977698348, Μιχάλης. ΜΑ5259

. ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόµη και αν δεν έχετε διαθέσιµο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες τραπεζικές δόσεις από 1000 – 100.000 ευρώ εξυπηρέτηση αυξηµερόν καθηµερινά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988888850` – 6976699988. ΜΑ709

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . Ο ΨΗΛΟΣ Ο ΛΙΟΤΡΟΥΒΙΑΡΗΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΛΑ∆ΙΑ ΤΗΛ. 6982475902. ΜΑ5203

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ H OB B Y Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ALPHA – EUROBANK – ΕΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ακόµα και µε υπέρβαση ορίου ή τρίµηνη καθυστέρηση παίρνετε ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Καθηµερινά και Σαββατοκύριακα 9.00 – 22.00 Κα Ελπίδα τηλ. 261 5001000, κιν. 6976823443 Κος Αγγελάκης τηλ. 211 8000051, κιν. 6999500741 ΜΑ4924

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αγοράζω έως 3000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους.∆υνατότητα τεµαχισµού. ΑΤΤΙΚΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 430 τ.µ. εντός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ: Πωλείται 1 στρ. εκτός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή λογική. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 70 στρ. κατάλληλα για φωτοβολταϊκά. Τιµή πολύ καλή. ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 40 στρ. κατάλληλη για κάθε χρήση. Τιµή πολύ καλή. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 2 στρ. εντός οικισµού και επί του κεντρικού δρόµου, ανάµεσα σε βίλες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται αγροτ. 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στα όρια του Λαµπετίου: Τιµή συζητήσιµη. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 5,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 9 στρ. αγροτεµάχιο 100 µ. από τον άξονα της εθνικής Πύργου – Πατρών κοντά στο «Βασιλόπουλο». ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 6 στρ. αγροτεµάχιο 150 µ. από την εθνική Πύργου – Πατρών κοντά στην έκθεση «Μπούρα». ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται αγροτεµάχιο 2 στρ. στα «Καβασιλάκια» Πύργου ανάµεσα σε βίλες. Τιµή συζητήσιµη. ΒΟΥΝΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: Πωλείται 1,5 στρ. µε συντελ. δοµ. 1, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Έχει φανταστική θέα Λιµανιού και Ιονίου. Τιµή συζητήσιµη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο «Τραγανό» Αγ. Ιωάννη. Τιµή συζητήσιµη. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός της πόλης Αµαλιάδας 205 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8 τα 150 τ.µ., έχουν συντελεστή 1,2. Τιµή ευκαιρίας!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 4 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια 4 στρ. έκαστο άρτια και οικοδοµήσιµα 100 µ. από την εθνική στην Παπακασελά Αµαλιάδας. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές

προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 350 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία, θέση παλιογούβα κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Πωλείται (λιοστάσι) 27 στρ. και κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία εντός της πόλης 100 τ.µ. και µε αύλειο χώρο. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 2χωρη γκαρσονιέρα 40 τµ., λουξ κατασκευής 3ου οροφου δίπλα στα ΤΕΙ Πύργου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 2 στρ. µε πολλά δέντρα στην περιοχή «Ανθόπυργου». Τιµή συζητήσιµη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 200 τ.µ. + 200 τ.µ. υπόγειο σε οικόπεδο 4 στρ. λουξ κατασκευή και 500 µ. από το κέντρο της πόλης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. τελευταίου ορόφου 20 χρονων σε τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ιπλοκατοικία κάθε όροφος 80 τµ σε οικόπεδο 355 τ.µ. Τιµή συζητήσιµη. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΚΥΑΝH ΑΚΤH: Πωλείται παραθαλάσσια κατοικία 50 µ. από τη θάλασσα. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµα-

λιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πωλούνται 2 οροφοδιαµερίσµατα 100 τ.µ. έκαστο πολυτελούς κατασκευής σε τιµή λογική. ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! ΠΥΡΓΟΣ Ενοικιάζονται ∆υάρια - Τριάρια - Γκαρσονιέρες Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις! ΝΑΥΠΛΙΟ: Πωλείται κεντρικό κατάστηµα 120 τ.µ. εντός της πλατείας (Λιµάνι). Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται µονοκατοικία 120 τ.µ., 8 χιλ. από το κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.


52

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 BMW 316, µοντ. ’95, clima, ABS, αερόσακους, ανάρτηση, 17”άρες ζάντες αλουµινίου, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 5.000 ευρώ. AUDI A4 ασηµί 1600 c.c., µοντ. ’98, ABS, ζάντες αλουµινίου, clima, full extra, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.000 ευρώ. RENAULT SCENIC 1600 c.c., µοντ. 2004, κλίµα, BLUETOOTH, υδρ. τιµόνι, ABS, αερ;oσακοι, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου, full extra σε αρίστη κατάσταση, 8.000 ευρώ. MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. SUZUKI VITARA 4X4, 1600c.c., 5πορτο, ’93 µακρύ,a/c, υδρ. τιµόνι, δερµάτινο σαλόνι, αργό – γρήγορο, cd, κ.α. 5.500 ευρώ. ALFA ROMEO GTV 2000c.c., µοντ. ’97, full extra, 6.500 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS vvti, µοντ. 2001 ασηµί, A/C, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, κ.α. 6000 ευρώ BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 25.000 ευρώ. FIAT PUNTO 2001 ασηµί 1250 c.c., aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές 3.000 ευρώ. PEUGEOT 106 RALLYE 1600 c.c., ’94, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, BUCKET καθίσµατα,CD, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ. SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. VW GOLF 4 1400c.c., 16V, GENERATION, µοντ. 2002, 4πορτο, κλιµατισµό, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, 6.000 ευρώ. LANCIA DELTA 1600 c.c., κίτρινο, δέρµα RECARO, clima, ABS, όλα ηλεκτρικά, TV- DVD – CD, ζάντες ΜΟΜΟ 16”, προφυλακτήρα HF 4.500 ευρώ (2πορτο). PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 5.300 ευρώ. OPEL TIGRA 1400 c.c., ’98, υδρ. τιµόνι, A/C, όλα ηλεκτρικά, παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 2 αερόσακοι, κόκκινο, κ.α. 3.500 ευρώ. . HONDA CBR 600F, µοντ. ’99 αγωνιστικά χρώµατα REPSOL, εξάτµιση AKRAPOVIC σε πολύ καλή κατάσταση 3.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 1400 c.c., 2005, 5πορτο, full extra, 8.500

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Στην

ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005, 4πορτο, full extra, 8.500 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 12.000 ευρώ. PEUGEOT 206 CABRIO 1600c.c., 2002 (2 αυτοκίνητα) , full extra. TOYOTA YARIS 2006, 1000 c.c., a/c, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους, χειριστήρια τιµονιού, όλα ηλεκτρικά , FULL EXTRA, 7.000 ευρώ. SMART 2002, κόκκινο – µαύρο ζάντες αλουµινίου, aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, οργανάκια, ράδιο CD, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ. BMW 320 E90, µοντ. 2006, ηλιοροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες 17”, κλίµα, ABS, αερόσακοι, full extra, ελληνικής αντιπροσωπείας. MERCEDES E 200 µοντ. 2003, 1800c.c., ασηµί, ζάντες αλουµ., full extra. SKODA OCTAVIA 5, 1600 c.c., µοντ. 2006 σε αρίστη κατάσταση. PEUGEOT 206 CABRΙΟ ROLLAND GAROS, δερµάτινο σαλόνι, ηλ. οροφή σκληρή, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 8.200 ευρώ. MERCEDES E 200 sportscoupe, ΜΟΝΤ. 2003, πανοραµική οροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούριες 17”, όλα ηλεκτρικά. NISSAN 4X4, πετρέλαιο, ΑΓΡΟΤΙΚΟ, 4πορτο, ’93, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. AUDI A4, 1600 c.c., µαύρο, µοντ. ’96, clima, ΑΒS, αερόσακους, υδρ. τιµόνι, καινούρια λάστιχα, όλα ηλεκτρικά, 1ο χέρι, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. OPEL ASTRA SPORT, µοντ. 2000, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι, ζάντες αλουµ. 16’’, ανάρτηση, αεροτοµή, φιµέ, φώτα xenon, LEXUS, κ.α. 4.500 ευρώ. FIAT STILO 1250 c.c., 6τάχυτο, µοντ. 2003, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. 4.500 ευρώ. SEAT LEON 2007 CUPRA, 2000c.c., turbo, 305 ΗΡ, µαύρο, full extra, 2 έτη δωρεάν σέρβις, 20.000 ευρώ. CITROEN C3, 1400c.c., a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδ., κ.α. 5.000 ευρώ. FIAT PUNTO GT3, κίτρινο ’98, εξάτµιση, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 5.000 ευρώ. BMW 318, µοντ. 2001, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, 10.000 ευρώ. OPEL ASTRA SPORT, 1400c.c., 2000 BODY KIT, ζάντες 16”, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακους, αεροτοµή, OPC, φώτα HELLA, µαύρα, ανάρτηση REFLEX, ελατήρια HR, ANGEL EYES, φώτα LEXUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 4.500 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΕΡ∆ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλφειού 7 – Πύργος Τηλ. 6977249923 VW PASSAT SW, 1600 cc, µοντέλο ’99, 120.000 χλµ., full extra, clima. Τιµή 7000 ευρώ MERCEDES VITO 112 CDi, diesel, µοντέλο 2003, κλούβα, full extra, clima, ηλεκτρικά παράθυρα, book service. Άριστη κατάσταση. Τιµή: 13.500 ευρώ NISSAN PRIMERA, 1800 cc, µοντέλο ’99, full extra, υδρ. τιµόνι, a/b, ηλ. παράθυρα, πρ. οµίχλης, αεροτοµή, a/c, ζαντολάστιχα. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.000 ευρώ. OPEL VECTRA 1600 c.c., µοντέλο ’99, υδρ. τιµόνι, A/C, ABS,

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία a/b, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέφτες, ζάντες αλουµινίου, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. Τιµή 5.200 ευρώ. VW T4 1900 c.c., diesel, µοντέλο ’99, κλούβα, τιµή 7.500 ευρώ. MERCEDES E260, 124 σειρά, νεκροφόρα, µοντέλο ’95, full extra, τιµή 23.500 ευρώ. VW CANDY 1.9 TDI, κλουβάκι, µοντέλο ’03, A/C, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακο. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.500 ευρώ. VW CANDY 1.9D, φορτηγάκι ανοικτό, µοντέλο ’98, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους. Άριστη κατάσταση. Τιµή 5.500 ευρώ. VW GOLF III, µοντέλο ’95, 1400 c.c., ζάντες αλουµινίου. Τιµή 1.800 ευρώ. FORD FIESTA, µοντέλο ’90, 1000 c.c., άριστο. Τιµή 1600 ευρώ. . MITSUBISHI L 200, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2500 c.c. diesel, µοντέλο 2002, full extra, ζάντες αλουµινίου, ηλ. παράθυρα, σκαλοπάτια, A/C, A/B, υδρ. τιµόνι, θερµαινόµενα καθίσµατα, άριστη κατάσταση. Τιµή 13.500 ευρώ. VW TARO, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2400 c.c., diesel, µοντέλο ’97,άριστη κατάσταση. Τιµή 9.000 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο 2006, 1800 c.c., αυτόµατο, full extra, οροφή, ζάντες 18”, µαύρο χρώµα, 65.000km, υπεράριστη κατάσταση. Τιµή 29.500 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο ’92, full extra, δέρµα, clima, αυτόµατο, οροφή, µαύρο χρώµα, άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS, µοντέλο ’99, 1600 c.c., full extra. Τιµή 6.200 ευρώ. FORD ESCORT, TURBO, µοντέλο ’98, GHIA, 130 ΗΡ, full extra, Α/C, A/B, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου 15’’, δισκόφρενα πίσω, ηλ. παράθυρα, προβολείς οµίχλης, αεροτοµή, άριστη κατάσταση. ALFA ROMEO 146, µοντέλο ’95, boxer, υδρ. τιµόνι, ηλ. παράθυρα, άριστη κατάσταση. MERCEDES 410, φορτηγό, καρότσα, άριστο. ΜΑΣ240 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ CATERPILAR. 12 E Πληρ. τηλ. 26210/29540. ΜΑ5232 --------------------------------. ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. ΜΑ5278 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT Gangoo κλουβάκι, µοντέλο 2001, 1400, βενζίνη, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6946265096. ΜΑ5306 ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ LADA ACOUARIOUS 2000 µοντ., 1400c.c., σε πολύ καλή κατάσταση, σε τιµή ευκαιρίας, 1000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979853499. ΜΑ5343

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ DAIHATSU SIRION 2000 µοντέλο, 1000 c.c., χρώµα µολυβί, αερόσακο οδηγού, συνοδηγού, aircondition, σε καλή κατάσταση. Τιµή 2.000. Πληρ. τ ηλ. 6979853499.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI A3 1600 c.c., 105 HP, µοντ. 7ος/2004, 16βάλβιδο, 3θυρο, χρώµα µαύρο µεταλλικό µε A/C- κλίµα, αερόσακο οδηγού και συνοδηγού, ηλεκτρικούς καθρέπτες θερµαινόµενους, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα, ABS, ESP, ράδιο/cd, εργοστασιακό συναγερµό, ζάντες αλουµινίου 17άρες, φυλασσόµενο σε γκαράζ σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6981557919. ΜΑ5326 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD FOCUS, µοντέλο ’07, 1600c.c., 127 ΗΡ, 40.200 km, ατρακάριστο, bookservice, 2,5 έτη εγγύηση, ηλιοροφή, ζάντες, 10.500 ευρώ, χρηµατοδότηση δεκτή. Πληρ. τηλ. 6946173650. ΜΑ5329 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 316 compact M – Pack 89.000 km, book service, ελληνικό, ατρακάριστο, µαύρο φιµέ, ζάντες αλουµινίου 17”. Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972699616. ΜΑ5335 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 650 GS, 2002, 27.000 χλµ. full extra, φυλασσόµενη σε κλειστό χώρο. Τιµή 3.900,00. Πληρ. τηλ. 6945190413. ΜΑ5359 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Χ. 6 τόνους µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6977504413. ΜΑ5363

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD FOCUS TITANIUM, 9/2008, 1600c.c., 126 ΗΡ, µόνο 2300 χλµ., µπλε vision, ABS, ESP, 8 airbags δερµάτινα, φιµέ τζάµια, sony hifi, bluetooth, τηλέφωνο, φωνητικός έλεγχος, αισθ. βροχής, antispin, clima 2 zone, ζάντες 17”, αεροτοµή, kit χαµ. eibach, υδρ. τιµόνι, προβ. οµίχλης, περιστρ. προβολείς, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέπτες, κεντρ. κλείδωµα, immobil, αρ. κατάσταση, book service, 16.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6934010746, ιδιώτης. ΜΑ5355

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO CITROEN XANTHIA,

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars . MAZDA MXS, cabrio 2004 µοντ., 1600 c.c., µαύρο, δερµάτινο µπεζ σαλόνι, full spoiler, ζάντες αλουµινίου 17, ανάρτηση, ABS, TV/DVD, 80.600 χλµ., βιβλίο σέρβις, άριστο. . VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλλικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο. ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD, µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήρας βροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου 16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις, 53.900 χλµ., άριστο. FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000 χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. . ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 2006 µοντ., 1400c.c., 16v, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, full extra,άριστο. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. . SEAT IBIZA GΤi, 1400 cc ,16V, 101 PS, 1999 µοντέλο, κόκκινο, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 16, σπόιλερ, καινούρια λάστιχα, από σέρβις, foul extra.ΜΑΣ909.

. ΕΚΛΑΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ µάρκας ISUZU στην οδό Κολιρίου της επιχείρησης ΣΗΠΕΤΑ µε αριθµό ΗΑΚ 7002, χρώµατος ασηµί. Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 26210/26394, 35969.

µοντ. ’95, 1800c.c., σε καλή κατάσταση. Τιµή 1500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972263477. ΜΑ5351

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200

sports coupe, 2000 c.c., µοντ. ’03 µαύρο, 90.000km, αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976992782. ΜΑΣ5150

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD TRANSIT κλούβα, υπερυψωµένη 2500c.c., turbo, µοντ. 2008, αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976992782. ΜΑΣ4829

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κ Λ ΟΥ Β Α MERCEDES SPRINTER turbo 208, µοντέλο 2001, diesel, CDI, σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6 9 3 2 4 5 2 4 0 5 , 6975991291. ΜΑ4916

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEGEUOT 206 1400 c.c., δίπορτο µοντέλο 2002, full extra, παρασµένο από ΚΤΕΟ, βιβλίο σέρβις. Τιµή 3.900 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6984910566. ΜΑ5315


53 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης

28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΤΙΓΚΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού ∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.30-1.30µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. Αυγ. Καπογιάννη 3 πεζόδροµος (2ος όροφος) Τηλ. 2621032081 fax:2621032091 Κινητό:6944422502 e-mail:Kyrnicol@ otenet.gr ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

Αντώνης Κ. Μπερούκας Καρδιολόγος ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 09.00-13.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου 28- Πύργος Ηλείας Κινητό: 6932769976 τηλ. 2621024070 e-mail: antonisberoukas@in.gr. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ιατρός καρδιολόγος

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ δέχεται στη νέα διεύθυνση: Μανωλοπούλου 28- ΠΥΡΓΟΣ ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτης τηλ. ιατρείου: 2621030850 Κινητό: 6944384108

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900 Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ

Ιατρός ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευθείς Χειρουργική Στόµατος Χειρ. Εµφυτευµατολογία Ακτινολογία Ωράριο: Πρωί 9.00-1.30 Απόγευµα: 5.30-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τ. Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου , 2ος όροφος (έναντι ΙΚΑ) Πύργος –Ηλείας Τηλ. 2621034600-fax:2621034166

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ

ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πατρών & ΣΠΑΠ 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ. 2621031355 – Τηλ. /fax: 2621031406 –Kιν. 6978226916

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Οδοντίατρος Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00π.µ-1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37, Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 Κιν. 6944290641 ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Πρωί :10.00-2.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ:6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006- 2622028703 (fax) Kιν. 6974816684-6981733057

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ωρες Λειτουργίας: Πρωί 8.30-13.00 Απόγευµα 5.30-8.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΑΠ 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621021927 Κιν. 6936784368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος ∆έχεται καθηµερινά : 7.30-14.00 και απόγευµα 18.30-20.00 εκτός Τετάρτης Ερµού 127 ισόγειο (Χαλικιάτικα) Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621036326 Κιν. 6937717547 Οικίας: 2621030356

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Το µικροβιολογικό εργαστήριο δέχεται: ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωί: 8.00 π.µ. έως 1.00µ.µ. Απόγευµα: 6.30µ.µ. έως 8.30µ.µ. ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ –FAX: 2621034675 OIKIA: 2621030912 KIN. : 6936 668606

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363 Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η Πνοή

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 9 έως 1.00 Απόγευµα 5-9 Παρασκευή 9-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Οδός Ερυθρού Σταυρού 3 (Παραπλεύρως του ΚΤΕΛ) Νέα τηλέφωνα –ιατρείο 2621100183 Κιν. 6973242905

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Εγχρωµοι υπέρηχοι κλπ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες Σύµβαση µε: ΟΓΑ, Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτερα έως Πέµπτη 18.00-20.00 Αρχ. Ολυµπίας 7- Κρέστενα (πλησίον Πυροσβεστικής) Τηλ. 2625024222- Κινητό 6937756660

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΚΟΤΣΩΝΗ ΦΙΛΙΠΟΪΟΥ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Εναρξη Νέου Ιατρείου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΚΟΪΝΗ-ΤΙΓΚΑ

∆ερµατολόγος –Αφροδισιολόγος ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού Ωρες λειτουργίας ιατρείου: Καθηµερινά εκτός από ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συνεχόµενο ωράριο από 9.00 π.µ. έως 6.00µ.µ. Λ. Κρεστενίτη και Αυγ. Καπογιάννη 3 (1ος οροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621032061 fax:2621032091 EΠΕΙΓΟΝΤΑ: Κιν. 6945878772 Ραντεβού 6973351199 e-mail :kyrnicol@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010

54

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

ΚΩΣΤΗ –ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ∆ευτέρα – Παρασκευή: 09.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη –Παρασκευή : 18.30-20.30 ΤΕΒΕ: ∆ευτέρα –Παρασκευή :09.30-13.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : Ερµού 5 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621026655 Οικίας: 2621024090-Κιν. 6945930467

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Καποδιστρίου 2 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τηλ. ιατρείου 2622025835 Κιν. 6977 210104 ∆έχεται : 8.30-14.00 & 17.30-21.00

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380

ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας Πρωί 10-2.00, απόγευµα 6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006 -2622028703 (fax) Κιν. 6974816684-6981733057


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ – ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΣΤΕΡΗ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Ελληνική ταινία «Tρίτη και 13» Κωµωδία 12.00 Έχουµε και λέµε 14.00 Ειδήσεις 14.30 Το ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Χάνα Μοντάνα 16.30 Ζακ και Κόντι σκανδαλιές στο ξενοδοχείο (Ε) 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Το µινόρε της αυγής (Ε) 19.00 Τένις: Ρολάν Γκαρός (Μ) 21.00 Ξένη ταινία «Σκληρά καρύδια» Κωµική περιπέτεια 23.00 Ειδήσεις 24.00 Doc on air 01.30 Εγκληµα και έρευνα (Ε)

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 17.30 18.00 18.30 19.45 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 05.00

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών Η εγώ ή ο σκύλος The «f» word America’s next top model BBC/Live/∆ελτίο στη νοηµατική Aστραφτερά σπίτια Το κάστρο του Τακέσι Τα νέα του Σκαΐ/∆ελτιο στη νοηµατική Dog whisperer Doc It! Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ Eco news Battles 360- Bloody Santa Gruz Οι νέοι φάκελοι Harper’s island Most Shoking Life on mars NBA Mέσα στο ζωολογικό κήπο

20.45 21.00 22.00 23.30 00.30

Greek idol -live 21.00

23.00

Οι νέοι φάκελοι

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00

06.00 07.50 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 05.20

Κους κους το µεσηµέρι (Ε) Πάνω στην ώρα Καφές µε την Ελένη Ειδήσεις Κους κους το µεσηµέρι ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική ∆έστε τους (συνέχεια) Fatus olus (E) Ειδήσεις Kάτι ψήνεται Greek idol-RECALL Sex and the city (E) Οι ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα (Ε) 10η εντολή (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα Ειδήσεις Έχει γούστο Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ενα ασύλληπτο κορόιδο» Κωµωδία Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα Ειδήσεις Προσκήνιο Η µηχανή του χρόνου Αναζητώντας τέρατα (Ε)

Πρόσωπο µε πρόσωπο

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.45 20.55 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15

«Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά Εδώ και τώρα Πολυ µπλα µπλα Ειδήσεις Μεσηµεριανό express Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο Auto ALTER Υδρόγειος Πρόσωπο µε πρόσωπο Κίτρινος τύπος Auto ALTER Ξένη ταινία «Συµµορία δολοφόνων» Αστυνοµική περιπέτεια 04.30 Ξένη ταινία «Το ατελείωτο ροµάντζο» Βιογραφικό δράµα 05.30 Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME» 7.20 & 10 µ.µ.

Wipe out

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 02.30 02.40 03.40 04.40 05.20 05.30

Love bites (E) Καληµέρα, Ελλάδα 10 µε 1 µαζί Με αγάπη ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) Αξίζει να το δεις ANT 1 News στη νοηµατική Love bites Κάρµα ANT 1 News Wipe Out Ο πόλεµος των άστρων Ράδιο αρβύλα ΟΛΑ 10 ΑΝΤ1 news European poker tour(Ε) Γάµος µε τα όλα του (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Σοφία ορθή (Ε)

23.55 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

Ο υπέροχος βυθός της Μεσογείου ∆ιάσωση ζώων Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) Μαγικός κόσµος Καθηµερινά Αληθινά σενάρια (Ε) Το ψάρεµα Ειδήσεις Οι κόρες του Μακ Λέοντ Τόλµη και γοητεία Η χαρά της ζωγραφικής Μαγικός κόσµος Ειδήσεις Εκτη αίσθηση Αρπακτικά Λησµονηµένες φωνές Shamwar: µια άγρια ζωή Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ευτυχώς τρελάθηκα» Κωµωδία 01.00 ∆ιασπορά (Ε)

16.15

17.20 06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 21.50

Αέρινες σιωπές (Ε) Κοινωνία, ώρα MEGA Όµορφος κόσµος το πρωί Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Σ΄αγαπώ µ’ αγαπάς (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων ∆ύο ξένοι (Ε) Η ζωή της άλλης Τα µυστικά της Εδέµ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παιδική χαρά Ξένη ταινία « 16 τετράγωνα» Αστυνοµική Ανατροπή Τελευταία γεγονότα Είµαστε στον αέρα (Ε) Σκορπιός (Ε) Προδοσία (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Ολα τα κακά της µοίρας µου (Ε)

H χαρά της ζωγραφικής

07.00 07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.15 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00

Η σύγκρουση των Τιτάνων

∆ύο ξένοι

06.00 Σούπερµαν τα χρόνια της νιότης ΙΙΙ (Ε) 06.45 Παιδικό πρόγραµµα 11.15 Ξένη ταινία «Σπιριτ: το άγιο άλογο (Ε) 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία : «Γκρειστοουκ: Ο θρύλος του Ταρζάν άρχοντας της ζούγκλας 16.15 Ξένη ταινία «Η σύγκρουση των Τιτάνων» Περιπέτεια 18.45 Iατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία « Ενα σκληρό φιλί για καληνύχτα» Περιπέτεια 23.30 Ξένη ταινία «Η ώρα των εκτελεστών» Περιπέτεια 02.15 Supernatural (E) 03.15 Invasion (E) 04.15 Ξένη ταινία «Ghost train» Τρόµου

The Pacific 22.00

07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00 20:00 21:00 22:30

23.30

09.00

Η µηχανή του χρόνου

21.30

Άρωµα Ελλάδας

24.00

Doc on air

15:00-16:00 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-18:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18:00-20:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (SFERA TOP 20) 20:00-21:00 – ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ , ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 21:00-23:00 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – (G-POLY) 23:00-01:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

07.15 09.30 11.25 11.55 13.40 15.40 17.00 17.50 18.20 19.55 22.00 00.20 01.50 03.30

Μέρες θυµού Τα σύνορα της µοναξιάς Κινηµατογραφικά νέα Questa motte e ancora nostra Οι αδελφοί Μπλουµ Jonas Brothers: The concert movie The mentalist II Κινηµατογραφικά νέα H απρόσκλητη Mr. Troop Mom The Pacific Νοt my life Mατωµένοι δρόµοι Εµπιστευτικά δικά σου

Ποδόσφαιρο 22.00

Η Ντένη ξαφνιασµένη αλλά καθόλου θυµωµένη προχωρά στο σχέδιο αποκάλυψης ερωτικής συνωµοσίας του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας. Ετσι, οι τυχαίες επισκεψεις της στο σπίτι του Κωνσταντίνου , στο πλατό , στη σχολή αλλά ακόµα και στο σπίτι του Τόλη, το οποίο έγινε το κρησφύγετο τους, δεν είναι καθόλου αθώες…

21.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 07:00-10:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ ,ΓΙΟΛΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 10:00-12:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ) 12:00-13:00 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ) 13:00-15:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

16.00

TV

MEGA 17.20 ∆ύο ξένοι

09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.30 04.30 06.30 07.00

Πρέµιερ Λιγκ (Ε) Copa Libertadores Σούπερ Λιγκ Πρέµιερ Λιγκ Αγώνες αυτοκινήτων (Ε) ∆ιεθνής φιλικός αγώνας Ποδοσφαίρου WWE. Raw (M) ∆ιεθνής Φιλικός αγώνας Ποδοσφαίρου Στιγµιότυπα Copa Libertadores (Ε) NOVA SPORTS best: Σούπερ Λιγκ NOVA SPORTS best: Καµπιονάτο NOVA SPORTS best: Πρωτάθληµα Αργεντινής World of aguatics Τουρνουά ράκµπι

Τηλ. 2621022706 «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ» 7.30 & 10 µ.µ.

55

«IRON MAN 2» 8 & 10.10 µ.µ.


ΜΠΑΣΚΕΤ -ΚΟΡΟΙΒΟΣ

Λίγο πριν τα µπαράζ Σελ. 32, 33

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

∆ΙΕΘΝΗ

Θοδωρής Λαµπρόπουλος

Ιντερ …1η στην Ευρώπη

Σελ. 19

Σελ. 36, 39, 40

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Εκδήλωση σταθµός

Πήρε τις κούπες και το γλέντησε

Σελ.22, 23

ΣΤΙΒΟΣ

Τα Ήλεια άφησαν θετικές εντυπώσεις

Βραβεύτηκαν σκόρερς, ήθος και ποδόσφαιρο Σελ. 28, 29

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 5 µ.µ. Λ.ΑΣΤΗΡ-ΑΕΚ

Βούλγαρος αµυντικός ος ο 1 µεταγραφικός στόχος

Σελ. 34

Σελ. 24, 25

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Μετά από 29 χρόνια στην Α2

Το φιλικό στην Κυπαρισσία Το Βούλγαρο αµυντικό µέσο Georgiev Tomchev βλέπει ο Πανηλειακός. Ο ποδοσφαιριστής έχει καλές συστάσεις. Έχει παίξει Α’και Β’ Εθνική Βουλγαρίας, 25 ετών.

Σελ. 20

Σελ. 35

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement