Page 1

8

8

07

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 21 Oκτωβρίου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38822 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Αρχίζει το µατς µε ντέρµπι από τα παλιά ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ

Σελίδα 23

ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΗ

ΧΑΡ. ΑΝΘΟΥΛΗΣ

Από καπετάνιος ... «κούριερ» Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

«Θα αναζητήσουµε πιο απλούς τρόπους διαβίωσης» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας Σελίδα 22

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Αισθάνοµαι ότι έχω κάνει λίγα...»

Περιµένει να επανεξεταστεί α για να πάρει ξανά το βοήθηµ όνια που έπαιρνε εδώ και δέκα χρ Η 72χρονη Παναγιώτα Ξυνή βρίσκεται καθηλωµένη σε αναπηρικό καροτσάκι

Σ

τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και στην αδυναµία του κρατικού µηχανισµού να προσφέρει ένα ολοκληρωµένο και σωστό σύστηµα υγείας, στα άτοµα µε αναπηρία, έχει µπλέξει τον τελευταίο χρόνο, µια παραπληγική γυναίκα η οποία, παρά τις γνωµατεύσεις από την πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή του ΚΕΠΑ του ΙΚΑ, φαίνεται να µην έχει το δικαίωµα καταβολής του παραπληγικού επιδόµατος που λάµβανε τόσα χρόνια, λόγω λανθασµένης διατύπωσης (!) στην τελευταία ιατρική γνωµάτευση της ανωτέρω επιτροπής. Σελίδα 7

Σελίδα 13

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

Π. Ντάκουρης:

«Η συµµετοχή των παιδιών κριτήριο για τη λειτουργία του Ωδείου» Σελίδα 9

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα «ξυράφια» στα θρανία

Σελίδα 11

ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Ανοιχτό σήµερα και µε δωρεάν είσοδο

Σελίδα 7

Η ΕΛ.ΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ

Σελίδα 5

Ηµέρα περισυλλογής και αυτοσυγκέντρωσης


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

2η σελίδα Χρονολόγιο 21 Οκτωβρίου 1963

Είπαν...

ΧΑΛΑΖΑ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧ ΗΝ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ

Περί την 5 µ.µ. της προχθές σφοδρά καταιγίς ενσήψασα αιφνιδίως έπληξε την περιφέρειάν µας, κατέπεσαν δε βροχαία µέχρι της περιοχής Βάρδας. Κατά την διάρκειαν της καταιγίδος, περί την 5:30 µ.µ. κατέπεσε χάλαζα µεγάλου µεγέθους εις την περιοχήν Καταρραχίου συνεχισθείσα επ’ αρκετήν ώραν. Προεκλήθησαν εκ του µεγέθους και της ποσότητος της χαλάζης ζηµίαι εις τα εσπεριδοειδή, τας φυτείας πατάτας και λαχανικά. Υπό των πληγέντων ειδοποιήθησαν οι αντ)ταί ΟΓΑ ∆ήµου Λετρίνων, θα υποβληθούν δε εντός της σήµερον και σχετικαί δηλώσεις.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ -Εις Καρουταν

Πλησίον Καρούτας επί της οδού προς Αρχ. Ολυµπίαν το υπ’ αριθ. 17683 ΙΧ φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούµενον υπό του Λάµπρου ∆. Φιλιππάτου ετών 27 εκ Πατρών, συνεπεία αδεξίου χειρισµού ανετράπη εις το αριστερόν της οδού. Συνεπεία της ανατροπής ετραυµατίσθη ελαφρώς ο συνεπιβαίνων Βας. ∆. Κουλουµπής ετών 33 εκ Πατρών.

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑΙ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Νοµάρχης Ηλείας κ. Ιω. Ζεγκόνης επισκεφθείς την πόλιν των Λεχαινών, προέβη εις συστάσεις προς τας τοπικάς αρχάς, διά την µη ανάµιξίν των εις τας εκλογάς κ.λ.π. Αφ’ ετέρου χθές ο Νοάρχης κ. Ιω. Ζεγκίνης µετέβη εις την κοινότητα Σιµοπούλου και άλλας της περιοχής ενδιαφερθείς διά την αυστηράν εφαρµογήν των Κυβερνητικών διαταγών.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

+ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ, Χριστοδούλου, Ιλαρίωνος µεγ., Σωκράτους Ο Όσιος Χριστόδουλος γεννήθηκε σε µία κωµόπολη κοντά στη Νίκαια της Βιθυνίας γύρω στο 1020 µ.Χ. Το κοσµικό του όνοµα ήταν Ιωάννης. Από πολύ νέος επιθύµησε να εγκαταλείψει τον κόσµο και ν΄ αφοσιωθεί στην µοναχική ζωή. Ξεκίνησε από κάποια Μονή στον Όλυµπο της Βιθυνίας, όπου µετά από λίγο καιρό εκάρη Μοναχός. Από εκεί θα µαταβεί στους Αγίους Τόπους και για µικρό διάστηµα θα µονάσει σε κάποιο ερηµικό µέρος εκεί. Οι επιδροµές όµως των Σαρακηνών αναγκάζουν τους Μοναχούς να εγκαταλείψουν εκείνα τα µέρη και έτσι επανέρχεται στην Μικρά Ασία και εγκαθίσταται στο Όρος Λάτρος της Μυσίας. ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 Αβερκίου ισαπ., Των εν Εφέσω 7 παίδων Σελήνη: 6 ηµ. Aν. Hλίου: 06:40 ∆ύση Hλίου: 17:39

Νατάσα Παναγιωτάρα (Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας) «Μας έχουν στερήσει τα πάντα, επιτέλους να τελειώνουµε γιατί δεν αντέχουµε άλλο. Ή θα τους ανατρέψουµε ή θα καταστραφούµε οριστικά. Υποτίθεται ότι θα δώσουν λύσεις στα εργασιακά και καταστρέφουν ό,τι έχει αποµείνει. Πρέπει πια να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους και όλοι µαζί χέρι- χέρι να δώσουµε τον αγώνα. Πρέπει να ξεκινήσουµε να µαθαίνουµε στον αγώνα».

Γιώργος Βασιλακόπουλος

(Πρόεδρος Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Ηλείας) «Θεωρώντας ότι από τόσο κόσµο που µπαίνει στο λιµάνι Κατακόλου κάποιοι µπορεί να θέλουν ή να χρειάζονται να βρουν µια αγορά πολύ κοντά σε συνεργασία µε το ΚΤΕΛ δροµολογήθηκαν λεωφορεία τα οποία θα πηγαίνουν τους τουρίστες στον Πύργο και µετά από δύο µε τρεις ώρες θα τους γυρίζουν πίσω. Πιστεύουµε ότι είναι ένα ξεκίνηµα που πρέπει να στηριχθεί από όλους τους Πυργιώτες, τους επαγγελµατίες γιατί θεωρούµε πως για τη σωτηρία και την τόνωση της αγοράς µας πρέπει να έρθουν κάποιοι ξένοι άνθρωποι να δώσουν πνοή και ζωντάνια».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

4

Χρήστος Γιαννόπουλος

(Πρόεδρος Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας)

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, το εισόδηµά µας εξανεµίστηκε, οι παραγωγές µας είναι απλήρωτες, οι τιµές εξευτελιστικές, η φοροληστεία στην ηµερήσια διάταξη. Μας οδηγούν στον αφανισµό, στην εξαθλίωση. Τα χαράτσια διαδέχονται το ένα το άλλο. Τώρα ολοταχώς πάνε για φορολογία στα χωράφια, µειώνουν ακόµα και την εξευτελιστική σύνταξη του ΟΓΑ και θέλουν να καταργήσουν τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Καταργούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, όπως και στους εργαζόµενους, µας επιβάλλουν 5ευρα και 10ευρα στα νοσοκοµεία και πολλοί φτωχοί και µικροί αγρότες δεν µπορούµε να θεωρήσουµε τα βιβλιάριά µας».

Σεπτεµβρίου 1934. Συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου των εν Αθήναις Ολυµπίων. Πρόεδρός του ο Χρήστος Αιλιανός. ∆ιαπρεπής δικηγόρος, πατέρας του βουλευτή Αθηνών και υπουργού Τύπου Μιχάλη Αιλιανού. Ο πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα ότι, ύστερα από ενέργειες του βουλευτή Ολυµπίας Κωνσταντίνου Βουδούρη, το υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων ενέκρινε το ποσό των επτά εκατοµµυρίων δραχµών για την κατασκευή της οδού Γκρέκα-Καλλιθέας. Ο αείµνηστος Κ. Βουδούρης (1889-1962) γεννήθηκε στη Ζούρτσα. Σπούδασε στη Νοµική Αθηνών και δικηγόρησε στην Αθήνα. ∆ιετέλεσε Νοµάρχης, διευθυντής του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διοικητής του ΙΚΑ, πρόεδρος του «Ευαγγελισµού», βουλευτής Ολυµπίας για πολλά χρόνια, υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε συνεπής πολιτικός, ευφραδής χειριστής του λόγου, ασυµβίβαστος ιδεολόγος, χαλκέντερος αγνωνιστής των αιτηµάτων του λαού, γνήσιος αντιπρόσωπος του έθνους, άξιος πολίτης. Το 1950, στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου, αν και ήταν κυβερνητικός βουλευτής, δεν δίστασε, έλαβε το λόγο και µίλησε στη Βουλή – για επτά ώρες- για την τραγική κατάσταση της ελληνικής επαρχίας. Τόση απήχηση είχαν οι σκέψεις και προτάσεις του, ώστε η συζήτηση γενικεύτηκε, µε πρόταση πολλών βουλευτών όλων των κοµµάτων, και απασχόλησε την εθνική αντιπροσωπεία σε πολλές συνεδριάσεις της. Στους επικήδειους λόγους τους τον αποκάλεσαν ο Γ. Παπανδρέου «µεγάλο αγωνιστή της ∆ηµοκρατίας», ο Στεφ. Στεφάνοπουλος «υπόδειγµα του πολιτικού κόσµου», ο Ηλίας Τσιριµώκος «άφθαρτο, ασυµβίβαστο και σταράτο», ο Ανδρέας Κοκκέβης «σύµβολο του έντιµου και θαρραλέου πολιτικού». Στη φωτογραφία, ένα από τα διοικητικά συµβούλια του συλλόγου Ολυµπίων, που διανύει το 125ο έτος της ιστορικής πορείας του – προεδρία Βιβής ∆ερεχάνη- Σταυροπούλου. Πηγή: Αρχείο Στάθη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κ

Σούσα – Ερζερούµ, επάλληλοι δρόµοι εθνικής «µειοδοσίας»....

αυστικό, παραστατικό, µα και µε άπειρη ηθική δύναµη το ποίηµα του απαρά-µιλλου Αλεξανδρινού µας ποιητή Κ. Καβάφη «Σατραπεία». «Και τι φρικτή µέρα που ενδίδεις ( η µέρα που αφέθηκες και ενδίδεις) και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα/ Και πηγαίνεις στον µονάρχην Αρταξέρξην που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια. Και συ τα δέχεσαι µ΄ απελπισία». Και δυστυχώς αν µ’ απελπισία τα δέχονταν οι τότε οδοιπόροι, µε πενιχρές ελπίδες τα δέχτηκαν και οι πρόσφατοι επισκέπτες της ελληνικής πολιτικής σκηνής στο Ερζερούµ !!!, όπου ο τ. πρωθυπουργός µας κος Γ. Παπανδρέου είχε πάει, ενώπιον της τουρκικής διπλωµατικής ελίτ, για να διαπραγµατευτεί τα δικά µας !!! Αλλά τι νόηµα είχε αυτή η µειωτική για το διπλωµατικό κύρος της χώρας επίσκεψη, όταν εξ υπαρχής ήταν αρνητική για τα εθνικά µας συµφέροντα; Ενώ στο µεταξύ ως χώρα και ως λαός, συγχρονιζόµενοι µε τα ευτελή δυτικότροπα ήθη και κοινωνικά πρότυπα, απωλέσαµε την πίστη µας. Την πίστη µας στην θεία δύναµη, που αποτελούσε την γενεσιουργό αιτία, για να αντλήσουµε δυνάµεις και να παλέψοµε για το λογικώς αδύνατο και ανέφικτο. Μα στην

Γράφει ο Πάνος Αβραµόπουλος* www.pavramopoulos.gr

πάλη για αυτό το λογικώς ανέφικτο, έλαβε χώρα η ηθική µεγαλουργία του ’21 και το αθάνατο έπος του ΄40 και όχι µε την συµβιβαστική παραδοχή της «πραγµατικότητας». Στην διεθνή πολιτική σκηνή, οι εξελίξεις είναι αποκαρδιωτικές. Αλλά και ακόµη πιο δυσοίωνες στα καθ’ ηµάς. Ο νέος ηγέτης της Τουρκίας, εν είδει ενός νέου Αρταξέρξη, µε την αλαζονεία και την υπεροψία του «εθνάρχη» του, αµφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στο Αιγαίο, αµφισβητεί προκλητικά τις ∆ιεθνείς Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων, αλλά και αυτό το ∆ίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει καθηµερινά τον εναέριο χώρο µας στο πέλαγος. Συνεχίζει να κατέχει παράνοµα το 37% της µαρτυρικής µας Κύπρου, µε την ταυτόχρονη πα-

ράνοµη παρουσία κατοχικού του στρατού. Ενώ αναπτύσσει ακόµα στρατιωτικούς του βραχίονες, στα βόρεια σύνορά µας. Και µε εφαλτήριο τον απίστευτο ενδοτισµό και την εφεκτικότητά µας, προβάλλει διαρκώς ανεδαφικές και εξωπραγµατικές διεκδικήσεις. Και ενώ η δική µας πολιτική τάξη σιωπά αιδηµόνως και τα ηµέτερα ΜΜΕ τηρούν ύποπτη σιγήν ιχθύος, τα τουρκικά ΜΜΕ βροντοφώνως καγχάζουν για υπό εξέλιξη συµφωνία στο Αιγαίο, µε τρόπαιο την απεµπόληση από εµάς των 12 ν.µ., για οριοθέτηση µε «ελαστικό» τρόπο ή και παραχώρηση ακόµα πιο προκλητικά της υφαλοκρηπίδας, για µελλοντική διευθέτηση στο διακεκαυµένο θέµα της ΑΟΖ, µε την ταυτόχρονη απόρριψη στο τραπέζι κάθε συζητήσεως για το Καστελόριζο και την

ΑΟΖ του, για τα οποία προετοιµάζεται καταλλήλως το έδαφος για µελλοντική υφαρπαγή τους. Όµως στην έντιµη διαπραγµάτευση πρώτα παίρνεις και µετά δίνεις. Και έχουµε απαρέγκλιτη εθνική υποχρέωση, να προασπίσουµε µε κάθε µέσο τα εθνικά µας δικαιώµατα. Και τα δικαιώµατά µας, που βαναύσως προσβάλλει ο νέος Αρταξέρξης και οικοδεσπότης του Ερζερούµ, τεκµηριώνονται αδιάσειστα από το διεθνές δίκαιο και τις υφιστάµενες σήµερα διεθνείς συνθήκες. Είναι επιτακτική ανάγκη έτσι, να υποµνήσει αυστηρά κάποιος στην ηγέτιδα-παραχωρητική πολιτική µας τάξη, ότι τα «ελαστικά» και πολλαπλώς διαφοροποιούµενα χωρικά ύδατα, εν τέλει συνιστούν εκχώρηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και άρα κατ’ ουσίαν εθνικής

κυριαρχίας !!! Επιβάλλεται έτσι σήµερα, χωρίς καµιά περαιτέρω συζήτηση να απορριφθεί κάθε σκέψη συνεκµετάλλευσης στο Αιγαίο. Πρόκειται για εθνική παραχώρηση-µειοδοσία. Οφείλουµε ταχέως πριν µας προλάβουν τα χειρότερα, να κάνουµε αυτοπροσδιορισµό, όπως εξάλλου προβλέπει η Συνθήκη της ΑΟΖ και να πραγµατοποιήσουµε ένωση της ΑΟΖ Ελλάδος και Κύπρου. Κάτι τέτοιο θα ισχυροποιήσει στο έπακρο την Κυπριακή ΑΟΖ, µετά και µε την συµφωνία της µε το Ισραήλ και θα θωρακίσει την αµυντική οµπρέλα του ελληνισµού. Παράλληλα θα απεµπλέξει το Καστελόριζο από τον Τουρκικό κλοιό, αίροντας συνάµα τα δολερά σχέδια της Τουρκίας, να ξεπεράσει την έλλειψη θαλασσίων συνόρων µε την Αίγυπτο, προκειµένου να συνάψει συµφωνία µε αυτή. Εποµένως νοερή απόρριψη κάθε ιδέας συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου και σθεναρή προάσπιση της ΑΟΖ του Καστελόριζου, συνιστούν απαράβατους όρους προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωµάτων του ελληνισµού. Κάθε άµεση ή έµµεση απόκλιση από αυτή την εθνική γραµµή ισοδυναµεί µε εσχάτη προδοσία !!!

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΣΧΟΛΙΑ

Τέλος η… ψωροκώσταινα! Την ανάγκη άµεσων µεταρρυθµίσεων επεσήµανε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.Μαυραγάνης µιλώντας στη Βουλή. Ο κ Μαυραγάνης τόνισε µεταξύ άλλων τα εξής: « Η Ελλάδα δεν µπορεί να µείνει πίσω στο µοντέλο της «ψω ροκώ σται νας» και εξηγώντας πως: ∆εν µπορούµε να µείνουµε κολληµένοι στο µοντέλο της ∆ΟΥ όπως λειτουργεί σήµερα». ∆εν έχει άδικο εδώ που τα λέµε…

3

Πόσο κοστίζει µία... απόδειξη Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

Είναι γεγονός ότι οι µικρές «κλειστές» κοινωνίες στις επαρχιακές πόλεις και κωµοπόλεις έχουν τα καλά τους, έχουν και τα προβλήµατά τους. Πράγµατι στις µικρές πόλεις, είµαστε όλοι γνωστοί έως και συγγενείς. Αδελφο-ξάδελφα, δευτερο-ξάδελφα, ανίψια, µπατζανο-κουνιάδια, κουµπαριές κ.λ.π. συνθέτουν το κοινωνικό παζλ της µικρής επαρχιακής πόλης. Τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί αυτός ο πρόλογος. Είναι απλό. Αναφέροµαι στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής και τον τρόπο καταπολέµησής της. Πηγαίνεις σ’ ένα µαγαζί για ψώνια ή για φαγητό ή σε γιατρό κ.λ.π. και δε σου δίνει απόδειξη. Τι κάνεις; Τις περισσότερες φορές δεν κάνεις τίποτα. Και ποτέ δεν το καταγγέλλεις. Σέβεσαι τη γνωριµία ή τη συγγένεια (βέβαια πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις).

Αν είσαι στην Αθήνα δεν έχεις πρόβληµα. Απαιτείς την απόδειξη κι αν δεν στην δώσουν τότε πληρώνεις αφαιρώντας το ποσοστό του ΦΠΑ και φεύγεις. Εδώ όµως; Πόσοι µπορούν να το κάνουν; Το αποτέλεσµα είναι να χάνει το κράτος εκατοµµύρια ευρώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα πολύ απλό και πολύ µικρό. Μια καφετέρια πουλάει (π.χ.) 100 καφέδες την ηµέρα και κόβει αποδείξεις για τους 30. ∆ηλαδή 70 καφέδες επί 2,5 ευρώ 175 ευρώ. Από αυτά το 23% είναι ο ΦΠΑ δηλαδή 40 ευρώ την ηµέρα. Ήτοι 1.200 ευρώ τον µήνα και 14.400 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σ’ ένα καλοπληρωµένο υπάλληλο µαζί µε τις κρατήσεις που του αναλογούν. Φανταστείτε τώρα αναλογικά, τι ποσά χάνει το κράτος µόνον από το ΦΠΑ; Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνω τα εξής. Είναι

∆έχθηκε ευχές ο δήµαρχος

Γ.Ρ

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Πέθανε ένας πολιτικός και πάει στον παράδεισο... Εκεί βλέπει τον Αγιο Πέτρο ο οποίος του λέει: “Επειδή είσαι πολιτικός µεγάλων διαστάσεων θα σε αφήσω να περάσεις µια µέρα στην κόλαση και µια στον παράδεισο και µετα να επιλέξεις που σου αρέσει πιο πολύ να µείνεις...” Παίρνει το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλαση και βλέπει µπροστά του ένα γήπεδο του γκόλφ...κάτι φίλους του πολιτικούς που είχαν πεθάνει και αυτοί...ντυµένοι όλοι στην τρίχα...να παίζουν, να πίνουν... και να διασκεδάζουν µε κάτι νεαρές...Την άλλη µέρα ανεβαίνει στον παράδεισο όπου πέρασε µια µέρα πηδώντας απο σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη µέρα..! Έρχεται ο Άγιος Πετρος το πρωί και του λέει... -Τι αποφάσισες να διαλέξεις; -Κοίτα Άγιε, καλός ο παράδεισος αλλά σαν την κόλαση δεν έχει..! -Εντάξει, του λέει ο Άγιος Πέτρος ... Παίρνει λοιπόν πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλαση...βλέπει µπροστά του µια έρηµο γεµάτη σκουπίδια ...τους φίλους του ντυµένους µε κουρέλια και κάτι γριές να τους την πέφτουν ...τρελάθηκε! Τρέχει στον Άγιο Πέτρο και του λέει “Τι πράγµατα είναι αυτά...εγώ άλλα είδα χθες ...άλλα έζησα...” οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος...“Χθες ήταν προεκλογική εκστρατεία…Σήµερα ψήφισες!...”

Ευχές από αντιδηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους και φίλους, για την ονοµαστική του εορτή, δέχθηκε χθες το πρωί, ο δήµαρχος του Πύργου, Μάκης Παρασκευόπουλος, ο οποίος παρέθεσε µικρή δεξίωση στο γραφείο του στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου. Στον δήµαρχο ευχήθηκαν λίγο µετά τις δώδεκα το µεσηµέρι και οι εκπρόσωποι των σωµάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων, που παρευρέθηκαν στη δοξολογία για την εορτή του προστάτη των αστυνοµικών. Οι παρευρισκόµενοι κεράστηκαν γλυκά και αναψυκτικά, ενώ κουβέντιασαν µε τον δήµαρχο διάφορα επίκαιρα θέµατα. Π.Γ.

Ρεσιτάλ ερµηνείας για τον Πάνο Σταθακόπουλο Ο δικός µας, ο Ηλείος ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος πρωταγωνιστεί φέτος στην θεατρική παράσταση «Γκόλφω Forever» που ανεβαίνει στο θέατρο ‘Βεάκη’ στο κέντρο της Αθήνας και ερµηνεύει την εκρηκτική ‘Γκόλφω’. Πρόκειται για µία ειδυλλιακή παρωδία του βουνού και της στάνης του Ντίνου Σπυρόπουλου σε σκηνοθεσία Βλαδίµηρου Κυριακίδη και παρά το γεγονός ότι οι παραστάσεις ξεκίνησαν πριν από µερικές ηµέρες, πρόκειται για µία δουλειά που πραγµατικά σκίζει και θα ξεχωρίσει το φετινό θεατρικό χειµώνα. Όσο για τον Πάνο Σταθακόπουλο, οι κριτικές κάνουν λόγο για ρεσιτάλ ερµηνείας από την πλευρά του και σίγουρα δεν πέφτουν έξω, αφού ο Πάνος καταφέρνει και ξεχωρίσει πάντα µε το ταλέντο του. Άλλωστε, από τις πρόβες απολάµβανε πολύ το συγκεκριµένο έργο και χαρίζει απλόχερα το γέλιο επί σκηνής. Μ.Κ.

Ήταν η µέρα τους...

προφανές ότι µόνον οι αυστηροί έλεγχοι και οι ανάλογες ποινές µπορούν να περιορίσουν το φαινόµενο. Όµως οι έλεγχοι να είναι ουσιαστικοί. Όχι σαν κι αυτό που έγινε προ καιρού όταν το Σ∆ΟΕ µπήκε σε ταβέρνα στην οποία ήταν πελάτες σε 5 τραπέζια και στο ένα δεν είχε προλάβει να πάει την απόδειξη ο καταστηµατάρχης (µε ηλεκτρονικό σύστηµα παραγγελίας) και του «έκοψαν» πρόστιµο. Κι από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι µε το να µην κόβουν αποδείξεις δεν κλέβουν το κράτος. Στην ουσία κλέβουν τον πελάτη τους. Έτσι πρέπει να το δουν όλοι. Σαφώς, το θέµα είναι πολύ µεγάλο και δαιδαλώδες. Στο σηµερινό σηµείωµά µου θίγω µια πτυχή του, µε την ελπίδα ότι κάποια στιγµή θα ωριµάσει (το θέµα) στη συνείδησή µας.

Χάνονται 3 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ!

Τον κίνδυνο να χαθούν 3 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ επεσήµανε ο αρµόδιος επίτροπος της ΕΕ για θέµατα Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν. Ο κ. Χαν εκτίµησε ότι η χώρα µας δεν θα πετύχει τον φετινό στόχο για απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Ο Ευρωπαίος επίτροπος αναφερόµενος στο θέµα της πορείας των 180 έργων - σηµαία του ΕΣΠΑ είπε πως σε 40 από αυτά παρουσιάζονται καθυστερήσεις. Ανάµεσά τους είναι και οι τέσσερις αυτοκινητόδροµοι, για τους οποίους ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης έχει προαναγγείλει την επίτευξη συµφωνίας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, αυτή η χρηµατοδότησή τους δεν αποκλείεται να γίνει από το επόµενο ΕΣΠΑ, µε τη µέθοδο των έργων - γέφυρες. Εξάλλου, ο κ. Χαν άφησε να εννοηθεί ότι τελικά τα κοινοτικά κονδύλια που αναλογούν στην Ελλάδα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο µπορεί να µην είναι µόνο 12 δισ. ευρώ… Γ.Ρ

Οι αστυνοµικοί της Ηλείας, βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο, για τον εορτασµό του προστάτη τους, Αγίου Αρτεµίου, δεχόµενοι τα χρόνια πολλά από συναδέλφους ένστολους των σωµάτων ασφαλείας και των ειδικών δυνάµεων. Για την ηµέρα των αστυνοµικών, η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, µε τον πρόεδρο, Ηλία Παναγούλη, τη γραµµατέα, Γεωργία Τσουµπελή και το µέλος, Μαρίνο Αχτύπη, τίµησε µε την παρουσία της την λιτή εκδήλωση ενώ και οι τρεις τόνισαν την προσφορά του αστυνοµικού στο κοινωνικό σύνολο τη στιγµή µάλιστα που ο κλάδος τους πλήττεται βάναυσα από µειώσεις και περικοπές. Π. Γ.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα χορευτικά Καθηµερινά από τις 6 το απόγευµα µέχρι και τις 9 το βράδυ, θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να πραγµατοποιούν τις εγγραφές τους στα χορευτικά τµήµατα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του ∆ήµου Πύργου. Οι εγγραφές θα γίνονται στην αίθουσα χορού (Μ. Αλεξάνδρου & Οµήρου) ενώ βάσει της ανακοίνωσης του Κέντρου, όσοι θέλουν µπορούν να επικοινωνούν τις ίδιες ώρες µε την υπεύθυνη Αγγελική Ζάγκλαρη στα τηλέφωνα 26210 26926 και 6973 231 822. Π. ΓΙΑΚ.


Απόψεις

4

[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Η γνώµη του

Ε

Πέτρος Κ. Κλάδης (Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστηµίου)

«∆εν υπάρχουν θαύµατα…»

νώ βαδίζουµε σε µια δύσκολη κατά πολλούς χειµερινή περίοδο , το πολιτικό και κοινωνικό θερµόµετρο έχει ανάψει εκ νέου µπροστά στα νέα επώδυνα οικονοµικά µέτρα και στα σκάνδαλα που εµπλέκουν πολιτικά πρόσωπα. Η Ελλάδα σε δυο προεκλογικές περιόδους σε µια κρίσιµη στιγµή της σύγχρονης ιστορίας της έζησε µεγαλεία πολιτικής γελοιότητας. Η λογική εκτίµηση και αίσθηση ήταν ότι η χρόνια θα είναι δύσκολη , παρόλα αυτά ορισµένοι ονειρεύονταν µετεκλογικά θαύµατα. Θαύµατα κατά παραγγελία δεν υπάρχουν και τα καρδιοχτύπια ήδη ξεκίνησαν. Εκεί που δεν υπάρχει πρόταση προκύπτει αβίαστα το τέλος της ίδιας της πολιτικής ,όταν ψηφίζεις για να τιµωρήσεις και µετά σε τροµάζουν για να ψηφίσεις προκύπτει ακυβερνησία ή κυβερνητικό “αλαλούµ”. Αποτέλεσµα µετά την διεθνή οικονοµική τρόικα ( ∆ΝΤ, ΕΚΤ, ΚΟΜΙΣΙΟΝ) να προκύψει και η εσωτερική κυβερνητική τρόικα Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ που ψάχνει να εξοικονοµή-

σει 13,5 δισ. τουλάχιστον χωρίς να κόψει µισθούς , συντάξεις και να απολύσει δηµόσιους υπαλλήλους. Όταν µε επίσηµες στατιστικές µελέτες η µισθοδοσία και η κάλυψη για την στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων απορροφούν πάνω από το 50% των δηµοσίων εσόδων η πιθανότητα να περιοριστεί το κόστος του δηµοσίου κράτους δίχως να αγγίξεις τίποτα από τις υποχρεώσεις του είναι δύσκολο. Καµία όµως πολιτική- κοµµατική ηγεσία δεν τόλµησε να το πει στον κόσµο µέσα σε δυο συνεχείς εκλογικές αναµετρήσεις µπροστά στον φόβο µια άβολης προεκλογικής κουβέντας .∆υστυχώς γι’ αυτούς όταν κρύβεις την αλήθεια κάποια στιγµή µπορεί να αντικρίσεις µπροστά σου την ίδια την πραγµατικότητα και να σε γκρεµίσει. Μέσα σε δυο εκλογικές αναµετρήσεις η πολιτική κουβέντα απαραίτητα έπρεπε να είναι µε ποιο τρόπο θα αντιµετωπιστεί η συνεχιζόµενη ύφεση αφού τρόπος αποφυγής της δεν υπήρχε. Το εκλογικό σώµα έπρεπε να δει και να κατανοήσει ποια πρόταση έχει ο καθένας, µε τι κόστος και ποιες

Πρόσωπο

Η

Αθανασία Ξενοστάθη Ζωγράφος

Μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα

Αθανασία Ξενοστάθη γεννήθηκε στην Ηλεία όπου ζει και εργάζεται στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Έχει σπουδάσει λογιστική στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και είναι αυτοδίδακτη ζωγράφος. Ζωγραφίζει από πολύ µικρή ηλικία ακολουθώντας στο ξεκίνηµά της την τεχνοτροπία του ιµπρεσιονισµού. Αργότερα ακολουθεί τον εξπρεσιονισµό και την αφαίρεση. Παράλληλα δηµιουργεί διάφορα ζωγραφικά κολλάζ δίνοντας στα έργα της ένα απολύτως αναγνωρίσιµο προσωπικό στυλ και µια θαυµαστή συγκινητική παιδική αθωότητα. Τα θέµατά της είναι προσεκτικά επιλεγµένα µε τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο αντιµέτωπο µε τα κοινωνικά και υπαρξιακά του προβλήµατα. Η ίδια έχει πάρει µέρος σε πολλές οµαδικές εκθέσεις ενώ οι «ζωγραφικές αναζητήσεις» της συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. Είναι ένα πρόσωπο χαµηλών τόνων, δεν της

αρέσει η δηµοσιότητα ενώ η καλλιτεχνική της έκφραση ακολουθεί στάδια εξέλιξης τόσο στην έκφραση όσο και στην τεχνική. Η Αθανασία Ξενοστάθη, αν σταθούµε στην τελευταία δουλειά της που είχε τίτλο «ζωγραφικές αναζητήσεις» παρουσίασε έργα που εµπεριείχαν σύµβολα και αλληγορίες έργα τα οποία διαπνέονταν από µια ψυχοδυναµική και µια παραδοξότητα. Η Αθανασία Ξενοστάθη, παρουσιάζει κατά καιρούς έργα τα οποία δηµιουργεί µέσα από τις καθηµερινές της επιρροές και την σύγχρονη εποχή µε την ζωγραφική της να αποτελεί µια σύνθεση σχηµατισµένη από χρωµατικές αρµονίες, τις οποίες δύσκολα τις βρίσκεις στη σηµερινή εποχή. Η Αθανασία Ξενοστάθη είναι σίγουρα µια καλλιτέχνιδα που δεν σταµατά και η µέχρι τώρα πορεία της πιστεύει στην αδιάκοπη αναζήτηση για νέες εικόνες και συναισθήµατα. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που έχουν δει τα

έργα της Αθανασίας Ξενοστάθη, «το έργο της βγαίνει αληθινό γιατί στη διάρκεια της δηµιουργίας του συνεργάζονται δυο στοιχεία, η αίσθηση και η νόηση». Βάσει αυτού, τα έργα της Αθανασίας Ξενοστάθη δεν εικονίζουν απλά κάποια σηµάδια, αλλά απεικονίζουν σηµεία που δηµιουργούν προβληµατισµούς, σκέψεις, ερωτηµατικά καθώς και συγκινήσεις που µιλούν ακριβώς µε την ίδια ένταση τόσο στην ψυχή όσο και στο νου. ∆εν είναι τυχαίο πως η Αθανασία Ξενοστάθη, παρότι δεν έχει γίνει γνωστή από τις δηµόσιες εµφανίσεις της, έχει καταφέρει να κερδίσει το φιλότεχνο κοινό µέσα από τα έργα της τα οποία διακρίνονται από τόλµη και µια σχεδιαστική δύναµη που παραµένει αµετάβλητη στο χρόνο.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω Στην τούρλα του Σαββάτου

Έτσι το λέει ο λαός για θέµα που χρονίζει Καλοκαιρία ο καιρός, Ηλεία, µας χιονίζει. Με δρόµο πάλι πρόβληµα το έργο δε θα γίνει Και τρέχουνε από το νοµό Καβάλα σε πατίνι. Αλάτι δεν εσπείρατε όλα αυτά τα χρόνια Και πίσω απ’ τα κόµµατα ετρέχατε σαν ψώνια. Κι ο ύψιστος σαν έριχνε µυαλό εις τους Πυργιώτες Οµπρέλα όλοι κράταγαν το ίδιο µε τις κότες. Και έτσι άµυαλοι λοιπόν, τα θέµατα στοιβάδα Σπρώξιµο όλοι θέλετε σαν Σπάρτη τον Καιάδα. Ανήµποροι να δώσετε προβλήµατα µια λύση Σκόρδο να έχεις τσέπη σου για µάτι να σε φτύσει. Ένα ρωτώ για πέστε µου, που κόψατε κορδέλα Από την πόλη έρχοµαι και στην κορυφή κανέλα. Ποιο έργο ετελείωσε πνοή να δώσει τόπο Τυφλίτης φίδι γίνατε δεν βρίσκατε τον τρόπο. Για Πάτρα φεύγω οδικώς ο δρόµος είναι χάρµα Την τύχη µου σαν οδηγώ ψάχνω να βρω στο κάρµα. Τσιγγάνοι τρέχουν καθ’ οδόν και φορτηγά νταλίκες Σπίτι δεν έχω για να µπω κι εγώ ζητώ απλίκες. Αγροτικά µε κυβικά τρακτέρ πάνω ντοµάτα Στάζουν ζουµί κι εγώ γλιστρώ και άλλα µε πατάτα. Καρπούζια φεύγουν απ’ εδώ να φάει η Ευρώπη Τουρκική λένε στο στρατό καθαρισµό καλλιόπη.

Μ

Όνοµα µόνο βρήκανε βάπτισαν Ολυµπία Το θηλυκό Χαράλαµπου το λεν Χαραλαµπία. Χειρότερο κατάντησε σαν το γεφύρι Άρτα Χέρι ανοίγει ο λαός µουτζιά σου λέει πάρτα. Πόσες χρονιές περάσανε πρωθυπουργό Σηµίτη Ερχότανε στο κτήµα του Κορακοχώρι σπίτι. Πού ήταν τότε οι φορείς σαν θέµα να το θέσουν Εσπρώχνανε για τη σειρά να γλείψουν να χωρέσουν. Ο γραµµατέας του νοµού ΠΑΣΟΚ εκυβερνούσε Παρανυφάκι έτρεχε και ρύζι εσκορπούσε. Φάµελο τον ελέγανε µην ήρθε απ’ τον Άρη Και µ’ όλη τη νοµαρχιακή βαστάγανε φανάρι. Μαζί σας και οι βουλευτές, δήµαρχοι αγκαλίτσα Κοιτάγατε στο πρόσωπο αν έβγαλε ελίτσα. Πότε επήγαν σύσσωµοι φορείς να του µιλήσουν Ντρεπόσαστε, φοβόσαστε πληγή για να την ξύσουν. Ανίκανοι διοίκησης, λαού σας προβληµάτων Προβλήµατα µεγάλωναν και άνοιγµα χασµάτων. Κι εσύ Σηµίτη µε ελιές δεν έβλεπες τα χάλια Που οδικώς ερχόσουνα, µαζί δεν είχες κιάλια. Το χάλι που ‘χε δρόµος µας, µην βράδυ οδηγούσες ∆εν ήξερες δεν σου ‘πανε κάποιον για δεν ρωτούσες. Και τώρα πάλι τρέχουνε και πάνε λεν µε χίλια Τον Υπουργό παρακαλούν λαγούς µε πετραχήλια.

]

συνέπειες .Εφόσον όλα αυτά εξηγούνταν αποτελεσµατικά ας αναλάµβανε ο λαός την δική του ευθύνη π.χ. η όποια παραµονή µας εντός ευρωζώνης θα έχει αυτό το κόστος κλπ.. Κάτι τέτοιο όµως ποτέ δεν έγινε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ προκειµένου να ξανακυβερνήσουν απάντησαν στην όποια λαϊκιστική αντιπολίτευση µε το εύρηµα-σόφισµα της επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µνηµονίου , την οποία κάνεις ποτέ στην Ευρώπη δεν υποσχέθηκε . Η Ελλάδα για να ξαναβρεί ηρεµία και να αποφύγει το κίνδυνο όχι της χρεοκοπίας πια άλλα µιας διάλυσης πρέπει τουλάχιστον για µια πενταετία να ξοδεύει πολύ λιγότερα από ότι εισπράττει .Αυτό µπορεί να συµβεί εφόσον γίνει πιο ‘’φτηνή’’ στις δηµόσιες δαπάνες της είτε µεγαλώνοντας τα έσοδα της . Το δεύτερο όµως είναι µόνο µια θεωρία, τα έσοδα που µπορεί να πάρει το κράτος από τον απλό κόσµο έχουν χτυπήσει ταβάνι – η λύση είναι να ‘’φτηνύνει’’ το παρείσακτο δηµόσιο κράτος .

Η κρίση, µας τελείωσε, το τρένο πια εχάθη Πληρώνουµε για άχρηστους µια ζωή τα λάθη. Και τρέχει Περιφέρεια µε Λάµπη τον Καφύρα Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Ο µακαρίτης έφυγε Ηλείας είναι χήρα. Τότε που ήτανε παχιές οι αγελάδες Λάµπη Το θέµα είχε ξεχαστεί κι αφύτευτοι οι κάµποι. Και τώρα όλοι τρέχετε σε υπουργού τραπέζι Λάδι να κάψω όλους σας και πάνω πετιµέζι. Βγείτε και πείτε στο λαό ποιους είχατε πιέσει Μα πάλι ψηφοδέλτιο θα θέλετε µια θέση. Όλα αυτά ξεχάστε τα ξυπνάτε τα κωθώνια Μαχαίρια βάλτε τσέπη σας δεν κόβεται πεπόνια. Έτσι το είχατε εσείς πεπόνι και µαχαίρι Πρώτα ετρώγατε εσείς µετά οι ηµέτεροι. Και µήνυµα θα στείλουµε Βαγγέλη Βενιζέλο ∆ε θα δεχτούµε άτοµα µε κόµµατος πινέλο. Εµείς θα βρούµε εκλεκτούς µε δίχως παρακάλια Υπάρχουν κι άλλα κόµµατα που κάνουν πορτοκάλια.

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ἡ εναθρώπιση του Ιησού Χριστού, αγαπητοί µου ανα? ?„????„?? ‰ ????? γνώστες, σκοπόν είχε να απαλλάξη τον άνθρωπον από την αµαρτία, να καταργήση την κυριαρχία του άδη και να επανασυνδέση τον πεπτωκότα άνθρωπον µε τον Ζωοδότη Κύριον. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Τα θαύµατα που έκανε ο Θεάνθρωπος Κύριος , απέδειξε αφ’ ενός µεν την θεανδρική Του υπόστασι, εφ’ ετέρου δε έχουν σαν κύριο στόχο και σκοπόν να αποκαλύψουν τοΣτήλη µυστήριονΆλατος του ερχοµού ... της Βασιλείας του Θεού στον κόσµον. Μίας Βασλείας που δεν έχει θέσι ο πόνος και η εναθρώπιση του Ιησού Χριδυστυχία , Ἡ οι θλίψεις και οι αρρώστιες. Μίας Βασιλείας που είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού µε τον άνστού, αγαπητοί µου αναγνώστες, θρωπον. Γι’ αυτό και το κάθε θαύµα είναι ένας αγωγός από σκοπόν είχε να απαλλάξη τον άντον οποίον διοχετεύεται η χάρις και η αγάπη του Θεού θρωπον απόΕίναι τηνγνωστόν αµαρτία, στους ανθρώπους. ότι σε να κάθεκαταρθαύµα του Ιησού Χριστού κρύβονται πολλέςτου αλήθειες καικαι πραγµατιγήση την κυριαρχία άδη να κότητες της ζωής, που αξίζει να τις διερευνούµε και να επανασυνδέση εµβαθύνουµε σ’αυτές. τον πεπτωκότα άνΤο Ευαγγέλιο ΣΤΖωοδότη Κυριακῆς τουΚύριον. Λουκά, που αναθρωπον µετης τον γιγνώσκεται σε όλους τους ορθόδοξους Ναούς της ΟιΤαµας θαύµατα έκανε ο Θεάνκουµένης, παρουσιάζει που το θαύµα της θεραπείας του δαιµονισµένου στην χώρα των Γαδαρηνών. Μας ενός υπενθυθρωπος Κύριος , απέδειξε αφ’ µίζει ο Ευαγ. Λουκάς την συνάντηση έξω από την πόλη µεν την «ος θεανδρική υπόστασι, εφ’ ενός ανδρός είχε δαιµόνιαΤου εκ χρόνων ικανών και ιµάτιον ουκ ενδιδύσκετο και σαν εν οίκίακύριο ουκ έµενε , αλλ’ εν τοις ετέρου δε έχουν στόχο και µνήµασι»( Λουκά η 27), µετά του Ιησού Χριστού. Η ζωή του σκοπόν ανδρός αυτούνα ήτοαποκαλύψουν ο τρόµος και ο φόβοςτο τηςµυστήπεριοχής. ριονανθρώπινη του ερχοµού της Βασιλείας του « Καµµία δύναµις δεν µπορούσε να τον δαµάση. και διαρρύσσων τα δεσµά ηλαύνετο υπό του δαίµονος Θεού στον κόσµον. Μίας Βασλείαςεις τας ερήµους» (Λουκά η 29). Οι δαίµονες προ της Παντοπου δεν έχειΧριστού θέσι τρέµουν ο πόνος καιπαρακαλούν η δυδυναµίας του Ιησού και Τον «τι εµοί και σοι, Υιέ τουκαι Θεούοιτουαρρώστιες. Υψίστου; δέοµαί στυχία , οιΙησού θλίψεις σου µη µε βασανίσης» (Λουκά η 28). Με την άδεια του Μίας Βασιλείας είναι η κοινωΙησού Χριστού τα ακάθαρταπου πνεύµατα εισέρχονται εις την αγέλη χοίρων, οι χοίροι αµέσως ορµούν εις λίµνη νία των της αγάπης του Θεού µετηντον και πνίγονται. άνθρωπον. Γι’κάθε αυτό καιψυχή τοδιαπιστώνει κάθε Από το θαύµα αυτό ορθόδοξη την κυριαρχία του Θεού επάνω στον διάβολον στα θαύµα είναι ένας αγωγός από και τον έργα του, καθώς και την θαυµαστήν µεταµόρφωση του ανοποίον διοχετεύεται χάρις και η θρώπου , µε την παρουσία του Θεούηστην ζωή του. Η πνευµατική αναγέννηση του άνθρώπου µε την αγάπη του Θεού στουςεπιτυγχάνεται ανθρώπους. επενέργεια της αγάπης του Θεού, ελεθευρώνεται ο άνΕίναι γνωστόν ότι σε κάθε θαύµα θρωπος από το σκοτάδι και ξαναβρίσκει τον αληθινό του του Ιησού κρύβονται πολ-Η πρόσωπον µέσα Χριστού στην απέραντη αγάπη του Χριστού. απουσία του Θεού από την ζωή µας φέρνει τη πτώσι λές αλήθειες και πραγµατικότητεςκαι τον θάνατον. Οι κάτοικοι των Γαδαρηνών παρακαλούν τον της ζωής, που αξίζει τις διερευΧριστόν να αποµακρυνθή από την να ζωή τους. «και ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρηνούµε και να εµβαθύνουµε σ’αυτές. νών απελθείν απ’ αυτών, ότι φόβω µεγάλω συνείχοντο» Ευαγγέλιο της ΣΤ Κυριακῆς (ΛουκάΤο η 37). Οι Κοινωνίες είναι δαιµονόπληκτες. του Λουκά,χωρίς πουΧριστόν αναγιγνώσκεται σε Ο άνθρωπος δια του Ιησού Χριστού βρίσκει το αληόλους τους ορθόδοξους Ναούς της θινό του πρόσωπον, αποκτά την δόξαν του Παραδείσου και γίνεται µάρτυρας Ιησού Την µαρτυρίαν αυτήν Οικουµένης, µαςΧριστού. παρουσιάζει το την καταθέτει έκαστος εξ ηµών µέσα στο σπίτι του, στο πεθαύµα της θεραπείας του δαιµονιριβάλλον που ζει και κινείται, στην εργασία του, παντού. σµένου χώρα τωναπαιτείται Γαδαρηνών. Για την βίωση στην αυτής της µαρτυρίας θάρρος και πολλή Μαςταπείνωση. υπενθυµίζει ο Ευαγ. Λουκάς Αποτέλεσµα αυτής της µαρτυρίας είναι η πνευµατική την συνάντηση την πόλη αλλαγή και µεταµόρφωση.έξω Αυτήαπό η µεταµόρφωση και η πνευµατική γαλήνη του δαιµονισµένου και ιµατισµένου ενός ανδρός «ος είχε δαιµόνια εκκαι σωφρονηµένου ανθρώπου αποτελεί µία µαρτυρία. Θυµίχρόνων ικανών ουκ ενζουν στο καθένα µας και και στουςιµάτιον γύρω µας την παράλυση και τα δαιµόνια από τα οποία ελευθερωθήκαµε. Ο Ιησούς διδύσκετο και εν οίκία ουκ έµενε , Χριστός δεν θέλει να ξεχνάµε η να αγνοούµε αυτό, από τοις µνήµασι»( Λουκά ηΑυτά 27),θα τοαλλ’ οποίονεν ελευθεωρήκαµε και συγχωρεθήκαµε. βοηθήσουν στηνΙησού οµολογίαΧριστού. του ονόµατόςΗΤου. Οφείλουµε µετά του ζωή του παντού και πάντοτε µαζί µε τον Προφητάνακτα ∆αυϊδ να ανδρός αυτού ήτο ο τρόµος και ο ψάλουµε την ζωντανή µας µαρτυρία «∆εύτε ακούσατε και φόβος υµίν, τηςόσα περιοχής. διηγήσοµαι ο Θεός εποίησε Καµµία τη ψυχή µου»αν(Ψαλµός 65, 16). Εάν επιθυµούµε να πληµµυρήση την ζωή µας θρώπινη δύναµις δεν µπορούσε να η χάρις του Θεού, οφείλουµε να γίνουµε άγγελοι φωτός. τον δαµάση. « Θεόν και και διαρρύσσων τα Να προσευχώµεθα στον να τον παρακαλούµεν διαρκώς να µας φωτίζη και να µας ενισχύη κυρίως πνευδεσµά ηλαύνετο υπό του δαίµονος µατικά, για να πραγµατοποιήσουµε την ανθρωποποίηση και εις τας ερήµους» (Λουκά η 29).επίσης µε την αγγελοποίηση του εαυτού µας. Να δώσουµε το καλό παράδειγµαπρο την δυνατότητα πραγµατοποιΟιµας δαίµονες της Παντοδυναήσεως των δικών µας πνευµατικών επιτευγµάτων και εις µίας του Ιησού Χριστού και τον σηµερινόν προβληµατισµένον και τρέµουν διχασµένον άνθρωπον από την αµαρτίαν, όπως την βίωσε ο τεθεραπευµένος Τον παρακαλούν «τι εµοί και σοι, δαιµονισµένος των Γαδαρηνών. ΑΜΗΝ.

Η τραγωδία της Χαβαρόβρυσης (22 Οκτωβρίου 1947)

ία από τις δραµατικές και συνάµα τραγικές στιγµές στην Ιστορία της µεταπολεµικής Ηλείας εξελίχθηκε το πρωινό της 22ας Οκτωβρίου 1947 µε την δολοφονία 33 ανδρών του Αποσπάσµατος Παστην πανικολοπούλου περιοχή Χαβαρόβρυση ,µεταξύ Αµαλιάδος και Πηνείας . Βρισκόµασταν στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και η ηρεµία ανάµεσα στον ελληνικό λαό δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως. Από την µία µεριά οι αντεκδικήσεις ήσαν ακόµη έντονες ήδη από την Κατοχή και οι προσωπικές επιθέσεις ήταν συχνό φαινόµενο . Όσοι είχαν ανοικτούς λογαριασµούς από την κατοχική περίοδο προσπαθούσαν όλοι να τις υλοποιήσουν µε κάθε κόστος και εις βάρος της ηρεµίας του τόπου . Αλλά και από την άλλη υπήρχε µια καλά οργανωµένη µειοψηφία ανάµεσα στον Λαό που µε την καθοδήγηση ξένων και ντόπιων οπαδών του ∆ιεθνούς Κοµµουνισµού

(κάτι που σήµερα το πιστοποιούν και τα αρχεία των Ανατολικών Κρατών , που δείχνουν την ανοικτή στήριξη των κοµµουνιστικών καθεστώτων στον Στρατό των ανταρτών ) άρχισαν µια διαρκή ανταρσία εναντίον του Ελληνικού Κράτους . Αναφερόµαστε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1946-1949 ονοµάστηκαν κατά καιρούς «Εµφύλιος Πόλεµος » ή «Συµµοριτοπόλεµος »ή «Κοµµουνιστική Ανταρσία » και έληξε µε την οριστική ήττα των κοµµουνιστών ανταρτών το θέρος του 1949. Το έτος 1947 ήταν κρίσιµο για την εξάπλωση της Ανταρσίας αυτής . Στην Πελοπόννησο και άλλες επαρχίες της Χώρας είχε ξεκινήσει η δράση ένοπλων κοµµουνιστικών οµάδων ,που λειτουργούσαν µε την µορφή συµµοριών και χτυπούσαν εναντίον στρατοπέδων και σταθµών του στρατού ,της Εθνοφυλακής ή της Χωροφυλακής . Στην περιοχή της Ηλείας και κυ-

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ρίως στην µεριά του Ηλειακού κάµπου και προς την πλευρά της Πηνείας δρούσε η οµάδα Σφακιανού , ενός αντάρτη από την Κρήτη που είχε µείνει από τα χρόνια της Κατοχής στην Πελοπόννησο. Ο τοπικός πληθυσµός βλέποντας την ανεπάρκεια του Κράτους για την ασφάλεια του υπέµενε τις επιθέσεις των ανταρτών µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν . Σε αντίβαρο της δράσεως αυτής είχε συγκροτηθεί από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως το φθινόπωρο του 1947 µια ένοπλη οµάδα από Χωροφύλακες και οπλίτες των Μονάδων Ασφαλείας Υπαίθρου µε όρια δράσεως µεταξύ Αµαλιάδος και Πηνείας . Επικεφαλής ήταν ένας Ανθυπολοχαγός από τις Καµάρες Αιγίου µε στρατιωτική δράση και θάρρος ,ο Ελευθέριος Παπανικολόπουλος . Χώρος ευθύνης του ήταν η περιφέρεια της Πηνείας και η ασφάλεια της πόλεως της Αµαλιάδος . Την 22αν Οκτωβρίου 1947 , καθώς το Απόσπασµα Παπανικολοπούλου γύ-

ριζε από ερευνητική επιχείρηση εναντίον της οµάδος του συµµορίτη Σφακιανού στην περιοχή Εφύρας Πηνείας και κατευθυνόµενο προς Χάβαρι ,δέχτηκε επίθεση από αντάρτες της οµάδος Σφακιανού µε αποτέλεσµα την εξόντωση των 33 από τους άνδρες του Παπανικολοπούλου που επέβαιναν σε φορτηγό όχηµα . Ανάµεσα στους άνδρες του Παπανικολοπούλου οι 29 σκοτώθηκαν αµέσως µε χειροβοµβίδες και πυρά πολυβόλου , 4 συνελήφθησαν ζωντανοί και άλλοι 4 διέφυγαν κρυπτόµενοι στις γύρω ρεµατιές . Οι 4 συλληφθέντες βρέθηκαν λίγο µετά πιο πέρα κατακρεουργηµένοι. Η είδηση της σφαγής συγκλόνισε την περιοχή της Αµαλιάδος και όλης της Ηλείας . Η κηδεία τους από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου υπήρξε µια παλλαϊκή συγκέντρωση µε οργή τόσο για την άνανδρη σφαγή από τους Αντάρτες αλλά και για την ανεπάρκεια του Κράτους να διασφαλίσει τον τόπο από επι-

θέσεις σαν αυτήν .Έναν µήνα µετά οι συµµορίτες επιτέθηκαν στην πόλη της Αµαλιάδος ,στις 24 προς 35 Νοεµµβρίου 1947 ,και προκάλεσαν νέες πληγές στην ζωή του τόπου . Θα περάσουν αρκετοί µήνες ώστε να εξαλειφθεί αυτή η απειλή και να επανέλθει η ηρεµία στον τόπο .Εν τω µεταξύ πολλοί Έλληνες και οι οικογένειες τους και από τις δύο πλευρές της εσωτερικής αυτής αντιπαράθεσης θα χάσουν την ζωή τους ή θα ταλαιπωρηθούν .Η Ελλάς πλήρωνε το δικό της τίµηµα µετά την Κατοχή στην αντιπαλότητα του Ψυχρού Πολέµου. Στις πληγές της Κατοχής και του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου προσθέτονταν νέες και συχνά αγιάτρευτες . Σήµερα στην περιοχή της Χαβαρόβρυσης ένα µικρό και απέριττο εικονοστάσι -ηρώον θυµίζει την θυσία του Παπανικολόπουλου και των ανδρών του . Κάθε Οκτώβριο ,την τελευταία Κυριακή πριν την 28η Οκτωβρίου δεκάδες

συγγενείς και φίλοι από την Ηλεία και άλλες περιοχές της Ελλάδος ανάβουν ένα κερί στην µνήµη των πεσόντων . Είναι και αυτό µία µικρή υπενθύµιση για τις µεγάλες και διαρκείς θυσίες του τόπου για Ελευθερία ,Ειρήνη και ∆ηµοκρατία , ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που βιώνει ο σύγχρονος Ελληνισµός . Γεώργιος ∆ιον. Κουρκούτας καθηγητής Φιλόλογος-Γραµµατέας Συνδέσµου Οπλιτών Νοµού Ηλείας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Οι αστυνοµικοί της Ηλείας, γιόρτασαν τον προστάτη τους, παρουσία αντιπροσώπων των σωµάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων καθώς και αποστράτων του σώµατος.

Τοπικοί φορείς της Ηλείας, παρακολούθησαν τη δοξολογία.

ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ηµέρα περισυλλογής και αυτοσυγκέντρωσης Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ην ηµέρα της Αστυνοµίας και τον προστάτη του Σώµατος Άγιο Αρτέµιο, γιόρτασαν χθες το πρωί, οι αστυνοµικοί της Ηλείας, στη δοξολογία που έγινε το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, παρουσία τοπικών φορέων, αντιπροσώπων των σωµάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων καθώς και αποστράτων του σώµατος.

Τη θεία δοξολογία τέλεσαν ο Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, Γερµανός, ο επίσκοπος Ωλένης, Αθανάσιος καθώς και ιερείς της Μητροπόλεως ενώ η ηµερήσια διαταγή αναγνώστηκε από τον Αστυνοµικό Υποδιευθυντή Ηλείας, Αθανάσιο Μπάλτα ο οποίος τόνισε µεταξύ άλλων πως η 20η Οκτωβρίου αποτελεί ηµέρα περισυλλογής, αυτοσυγκέντρωσης και αυτοκριτικής και κάλεσε όλους τους αστυνοµικούς να συνεχίσουν την προσπάθεια που καταβάλλουν για µέγιστη προσφορά στην κοινωνία και τον πολίτη. «Θα ανταποκριθούµε στις προκλήσεις των καιρών, στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες της χώρας και των πολιτών. Θα εξασφαλίσουµε την ηρεµία και την οµαλότητα, την προστασία και την ασφά-

Ο Αστυνοµικός Υποδιευθυντής Ηλείας, Αθανάσιος Μπάλτας ανέγνωσε την ηµερήσια διαταγή, χθες το πρωί.

λεια στη χώρα µας», ολοκλήρωσε ο κ. Μπάλτας. «Για εµάς είναι µια πολύ ιδιαίτερη ηµέρα η 20η Οκτωβρίου, που συµβολίζει πολλά και σηµαντικά πράγµατα. Γιορτάζουµε τον προστάτη µας, Άγιο Αρτέµιο, έναν άγιο που έχει συµβολικό χαρακτήρα, λόγω της στάσης ζωής του, µια στάση που ταυτίστηκε µε την κοινωνική προσφορά. Εµείς στις δύσκολες στιγµές που

Τη δοξολογία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ηλείας & Ωλένης, Γερµανός, ο επίσκοπος Ωλένης, Αθανάσιος και ιερείς της Μητροπόλεως.

διαβιούµε εναποθέτουµε τις ελπίδες µας και γυρνάµε στις θρησκευτικές µας ρίζες ενώ θα συνεχίσουµε να προσφέρουµε τα µέγιστα στο κοινωνικό σύνολο και τον πολίτη», τόνισε λίγο µετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, Ηλίας Παναγούλης. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισµού, Κώστας Τζαβάρας, οι βουλευτές

Ηλείας, Ανδρέας Μαρίνος και ∆ιονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο αντιπεριριφερειάρχης Ηλείας, Χαράλαµπος Καφύρας καθώς και η δηµοτική αρχή Πύργου, µε τον δήµαρχο Μάκη Παρασκευόπουλο και τους αντιδηµάρχους, Λεωνίδα ∆ηµουλιά και Λάµπη Αριστειδόπουλο. Επίσης τη θεία δοξολογία παρακολούθησε και ο πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Π.∆.Ε., Παναγιώτης Πλατανιάς.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΧΘΕΣ

Υποτονική η ζήτηση Ξ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

εκίνησε κανονικά από χ θες το πρωί, η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης µε τις οµοσπονδίες Βενζινοπωλών, Πρατηριούχων και Μεταπωλητώ ν πετρελαίου θέρµανσης να βάζουν τέλος στο εµπάργκο που είχ αν κηρύξει λόγω της διαφωνίας τους µεταξύ άλλων και µε την εξίσωση του φόρου.

Οι επαγγελµατίες είχαν αποφασίσει τη µη διανοµή πετρελαίου σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την αύξηση του φόρου λόγω της εξίσωσης µε το πετρέλαιο κίνησης, ωστόσο, σύµφωνα µε την

στη διάθεση πετρελαίου θέρµανσης λόγω των προβλέψεων για επιδείνωση του καιρού το επόµενο διάστηµα, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τους τις «ανάγκες των καταναλωτών και των ευπαθών οµάδων».

Ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ηλείας, Χρήστος Στεφανόπουλος, επεσήµανε όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές ώστε να λάβουν επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο θέρµανσης.

ανακοίνωσή τους, µπορεί τελικά να µην ήλθαν σε συµφωνία µε την κυβέρνηση αποφάσισαν όµως να προχωρήσουν κανονικά

Στο 1,37 ευρώ η τιµή του λίτρου Όπως ανέφερε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ηλείας, Χρήστος Στεφανόπουλος, αυτή τη στιγµή η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης στα πρατήρια του Νοµού, κυµαίνεται στο 1,37 ευρώ το λίτρο, ενώ η ζήτηση παραµένει σε χαµηλά επίπεδα λόγω των υψηλών για την εποχή θερµοκρασιών αλλά και µε δεδοµένο πως η τιµή

Η τσικουδιά που θα παραχθεί κατά την διάρκεια της γιορτής θα προσφέρεται άφθονη στους παρευρεθέντες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Σήµερα η γιορτή Τσικουδιάς

Όπως συνηθίζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο Σύλλογος Κρητικών της Ηλείας διοργανώνει για µια ακόµα φορά «Γιορτή Τσικουδιάς». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Κυριακή στον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων που στεγάζεται ο σύλλογος, στην παιδική χαρά των Εργατικών Κατοικιών στον Πύργο. Η γιορτή θα ξεκι- «Καλούµε µέλη και φίλους νήσει από νωρίς το του συλλόγου να `ρθουν πρωί της Κυριακής µε στην εκδήλωση µας για να τις εργασίες παραγω- ζήσουµε όµορφες στιγµές γής της τσικουδιάς από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευµα της Κυπου θα προσφέρεται ριακής»… δήλωσε στην εφ. άφθονη σε όλους όσοι «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος των δώσουν το παρών µαζί Κρητικών της Ηλείας Θέµης µε το παραδοσιακό γα- Μπατουδάκης µοπίλαφο. Για το ψυχαγωγικό µέρος της εκδήλωσης θα φροντίσει ο Χάρης Ζωιτάκης καθώς και χορευτικό τµήµα του συλλόγου των Κρητικών που θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν σε Κρητικούς ρυθµούς κάνοντας ακόµα πιο κεφάτη την ατµόσφαιρα. «Η κρίση έχει µπει για τα καλά στο πετσί µας αλλά εµείς ως Κρητικοί δεν θα την αφήσουµε να µας χαλάσει την καλή διάθεση και τη στάση µας απέναντι στη ζωή. Καλούµε µέλη και φίλους του συλλόγου να `ρθουν στην εκδήλωση µας και φέτος όπως συνηθίζουν να κάνουν τα τελευταία χρόνια για να ζήσουµε όµορφες στιγµές από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευµα της Κυριακής»… δήλωσε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος των Κρητικών της Ηλείας Θέµης Μπατουδάκης. Γ.Γ.

Εκλογές στον πολιτιστικό σύλλογο Πελοπίου Ξεκίνησε από χθες κανονικά η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης από τα πρατήρια της Ηλείας.

του πετρελαίου είναι ακριβή για τα δεδοµένα των καταναλωτών. Ανοίγει ο δρόµος για επιστροφή Σύµφωνα µε τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται να ανοίγει ο δρόµος για την επιστροφή του φόρου για όσους τον δικαιούνται, αν και µέχρι στιγµής, από το αρµόδιο υπουργείο δεν έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες για

τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εκείνο που σύστησε ο κ. Στεφανόπουλος, πάντως είναι οι καταναλωτές, να λαµβάνουν απόδειξη από τα κατά τόπους πρατήρια όταν αγοράζουν πετρέλαιο θέρµανσης στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία της µεταπώλησης όπως στοιχεία ΑΦΜ, τιµή λίτρου, ποσότητα κλπ.

Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΟΥ καλεί τα µέλη του να προσέλθουν για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών προς ανάδειξη ∆οικητικού Συµβουλίου, στις 28/10/2012, ηµέρα Κυριακή και ώρες 17.00-20.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μπαντουνείου Πολιτιστικού Κέντρου Πελοπίου. Παρακαλούνται όσα εκ των µελών επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα στις Αρχαιρεσίες να το δηλώσουν εγγράφως έως και την Παρασκευή, 26/10/2012 στους κάτωθι χώρους: - ∆ικηγορικό Γραφείο Αριστείδη Ιωάννου Παναγιωτόπουλου - Καφετέρια ‘’Bravado’’ - Κρεοπωλείο Αφοί Βυθούλκα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ

Φοιτήτρια στον Πύργο για δεύτερη χρονιά Πανελλήνιες. Και µετά το χάος. Αν τα καταφέρεις, έχεις κάνει ήδη το πρώτο βήµα για την επίτευξη των στόχων σου. Αν όχι, τότε βρίσκεσαι στη µέση του ‘’συναισθηµατικού’’ πουθενά. Σε αυτήν ακριβώς την νοητή γραµµή βρέθηκα κι εγώ. Ένιωσα τη γη να τρέµει κάτω από τα πόδια µου. Για να µην τραγικοποιήσω κι άλλο τα πράγµατα όµως, συνήλθα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο λόγος που επανήλθα δεν ήταν µόνο οι νουθεσίες των δικών µου ανθρώπων, αλλά κυρίως ο προσωπικός διάλογος µε τον εαυτό µου. Είχα πάντα στο µυαλό µου µία φράση του Αριστοτέλη: Η λογική είναι η µοναδική αξία στην οποία µπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος. Στην λογική θέλω να πιστεύω πως στηρίχτηκα κι εγώ. ∆εν το έκανα απλά για να επικαλούµαι την αυθεντία του µεγάλου φιλοσόφου, αλλά γιατί είναι το µοναδικό µονοπάτι που σε απελευθερώνει. Μετά από µεγάλη επεξεργασία τόσο των δεδοµένων, όσο και των ζητουµένων, αποφάσισα. Επέλεξα να σπουδάσω κάτι που δεν είχα σκεφτεί νωρίτερα. Πληροφορική και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Μία σχετικά καινούρια σχολή µε εξεζητηµένα µαθήµατα και ακόµα πιο απαιτητικά για εκείνους που δεν προέρχονται από τεχνολογική κατεύθυνση. Πήρα το ρίσκο λοιπόν και µαζεύοντας τα προσωπικά µου αντικείµενα, έφυγα από την πόλη µου και ήρθα στον Πύργο, του νοµού Ηλείας. Αφού τακτοποιήθηκα άρχισα σταδιακά να εγκληµατίζοµαι και να δικτυώνοµαι µέσω γνωριµιών στη σχολή. Αν είσαι κοινωνικός δεν θα αντιµετωπίσεις κανένα θέµα στο φοιτητικό ‘’αλισβερίσι’’. Αν δεν είσαι, θα πρέπει να διευρύνεις τους ορίζοντες σου γνωρίζοντας άτοµα της γενιάς σου. Από αυτό το σηµείο κι έπειτα είναι θέµα επιλογών. Εσύ επιλέγεις σε ποια πλαίσια θα κινηθείς και ποιοι άνθρωποι ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτήρα και την ιδεολογία σου. Άλλωστε, στα χρόνια της νιότης είσαι ακόµα εύπλαστος στη διαµόρφωση άποψης. Μόλις γίνουν οι πρώτες γνωριµίες αρχίζεις να εξερευνείς το µέρος. Πύργος. Μία απλή επαρχιακή πόλη. Ερχόµενη στον Πύργο, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ακούσει εγκώµια για την οµορφιά του. Κάτι που δεν έλαβα υπόψη µου, διότι µου αρέσει να ανακαλύπτω και να διαµορφώνω δική µου άποψη. Κι όµως, η περιοχή γύρω από τον Πύργο έχει υπέροχα µέρη και απίστευτη φυσική οµορφιά. Κάθε πόλη χωρίς αµφιβολία έχει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Προερχόµενη από την Αθήνα, σίγουρα είχα συνηθίσει πιο γρήγορους ρυθµούς ζωής. Η ηρεµία της επαρχίας όµως µε έχει γαληνέψει και µε έχει κάνει να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό µου. Η φοιτητική ζωή είναι οι πιο εποικοδοµητικές ‘’διακοπές’’ που µπορεί να βιώσει κάποιος. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέλλον προβλέπεται δυσοίωνο και οι καταστάσεις µας ωθούν να κάνουµε ‘’εκπτώσεις’’ σε κάθε τοµέα της ζωής µας, θεωρώ πραγµατικά τις σπουδές ό,τι καλύτερο θα µπορούσε να µου συµβεί. Απολαµβάνεις την ‘’φυγή’’ από την έδρα σου, κάνοντας αλχηµείες στην κουζίνα, λέγοντας αθώα ψεµατάκια στους γονείς σου για την ώρα της επιστροφής στο σπίτι και φυσικά δηµιουργώντας διαπληκτισµούς στην πολυκατοικία σου για την δυνατή µουσική που ακουγόταν από το διαµέρισµα σου. Κι όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς µε τη σχολή δίνοντας το εκατό τοις εκατό του εαυτού σου και αποφεύγοντας όλες τις πιθανές δικαιολογίες, περπατάς µε διαφορετικό αέρα στον δρόµο. Η σχολή σου παρέχει γνώση. Γνώση που θα χρησιµοποιήσεις για την υλοποίηση των νέων στόχων σου. Ζώντας σε µια εποχή όπου το πτυχίο δεν είναι εισιτήριο για θέση εργασίας, η µόρφωση γίνεται ‘’όπλο’’ που σε βοηθά να βλέπεις τα πράγµατα από διαφορετική οπτική γωνία. ∆εν είναι µόνο ένα χαρτί, είναι ένα κουτί γεµάτο εµπειρίες που έχεις ζήσει. Ετοιµάζοµαι λοιπόν, τη δεύτερη χρονιά µου στον Πύργο να γεµίσω το κουτί µε νέες εµπειρίες. Γεµάτη µε τον ενθουσιασµό, νιώθω έτοιµη να φοιτήσω, να δουλέψω, να διασκεδάσω, να ζήσω. Θέλω να συµπληρώσω το παζλ του εαυτού µου.

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

3ήµερη εκδροµή στη Βόρειο Ήπειρο

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή διοργανώνει το 3ήµερο 9,10 και 11 Νοεµβρίου (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα) ο Σύλλογος Ποντίων του νοµού Ηλείας. Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί σε περιοχές της Βορείου Ηπείρου επ’ ευκαιρίας της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Πιο συγκεκριµένα σταθµούς της εκδροµής θα αποτελέσουν οι πόλεις των Αγίων Σαράντα, της Χιµάρας, του Τεπελενίου, του Αργυροκάστρου όπως και τα ελληνόφωνα χωριά της περιοχής της ∆ρόπολης.Εκτός των προαναφερθέντων προορισµών οι εκδροµείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το χωριό Βουλιαράτες, όπου βρίσκεται το Στρατιωτικό νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων του έπους του 1940, ανάµεσα τους και πολλοί Ποντιακής καταγωγής. Το κόστος συµµετοχής στην εκδροµή είναι 100 ευρώ (συµπεριλαµβάνονται µεταφορές, διαµονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων µε πρωινό και ασφάλεια αστικής ευθύνης). Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο 6932 460896. Γ.Γ.

Κάηκε ολοσχερώς καµπίνα φορτηγού Ολοσχερώς καταστράφηκε χθες η καµπίνα φορτηγού που µετέφερε χώµατα, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. Το περιστατικό σηµειώθηκε στις 4:10 χθες το απόγευµα στην επαρχιακή οδό Στρουσίου- Νεοχωρίου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά την ώρα που το φορτηγό βρισκόταν εν κινήσει. Ο ιδιοκτήτης του προσπάθησε να την σβήσει µε πυροσβεστήρα, δεν τα κατάφερε όµως και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών. Στο σηµείο έφθασαν δύο οχήµατα και πέντε πυροσβέστες που έσβησαν την φωτιά, ωστόσο δεν µπόρεσαν να σώσουν την καµπίνα του φορτηγού και η ζηµιά που υπέστη ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Αν και η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραµένει άγνωστη, εκτιµάται ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα. Μ.Κ.

Σ

Η αξιολόγηση ως αρωγός και όχι ως τιµωρία

τον τρόπο, αλλά και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της αξιολόγησης αναφέρθηκαν οι οµιλητές της ηµερίδας που διοργανώθηκε χθες στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου από το παράρτηµα Ηλείας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Στην ηµερίδα στην οποία είχαν κληθεί να συµµετέχουν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας, αλλά και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκφράστηκαν οι προβληµατισµοί δασκάλων και καθηγητών σε σχέση µε το θέµα, ενώ παράλληλα ενηµερώθηκαν για όλες τις παραµέτρους µε βάση τις οποίες θα κληθούν να αξιολογηθούν. Οι τέσσερις επιστήµονες- εκπαιδευτικοί που ανέλυσαν το θέµα αναφέρθηκαν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και στον τρόπο που επιθυµούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να γίνει η αξιολόγησή τους. Η άποψη που εκφράστηκε ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν η αξιολόγηση να είναι αρωγός στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τον εαυτό τους και κατ’ επέκταση το εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ επισηµάνθηκε ότι δεν επιθυµούν µια αξιολόγηση τιµωρό που θα κρέµεται πάνω από το κεφάλι τους σαν µια δαµόκλειος σπάθη έτοιµη να τους αφανίσει. Το ζήτηµα ανέλυσαν διεξοδικά ο Στέφανος Τσιτοµενέας Καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά και Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Σταµάτης Παλαιοκρασάς Επίτιµος Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθανάσιος Κασίδης και Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, ο οποίος

Η

είναι και Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Αξιολόγηση σεβόµενη τον εκπαιδευτικό Στόχος της χθεσινής ηµερίδας ήταν η ανάδειξη ενός θέµατος που αφορά τους εκπαιδευτικούς και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σηµαντικό από τον Παναγιώτη Φιλντίση Α’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ο οποίος τόνισε ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει σεβόµενη τον εκπαιδευτικό και την αξιοπρέπειά του. «Εµείς ως επιστηµονικό σωµατείο έχουµε µια διακριτή δική µας πρόταση που πιστεύουµε ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να πετύχουµε το πλαίσιο του να λέµε αξιολογούµε τον εκπαιδευτικό, αξιολογούµε την εκπαιδευτική µονάδα άρα έχουµε µία εικόνα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Σ’ αυτή την προσπάθειά µας έχουµε πανεπιστηµιακούς δασκάλους µαζί που έχουν κάνει έρευνες στην έννοια αξιολόγηση και επειδή πιστεύουµε ότι είναι µια επιστηµονική µέθοδος αν διαφυλάξουµε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της πιστεύουµε ότι θα φτάσουµε σε ένα αποτέλεσµα το οποίο θα είναι αποδεκτό από τον εκπαιδευτικό, την κοινωνία αλλά και την πολιτεία για να πάµε σε ένα επίπεδο ενός εκ-

Το ζήτηµα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναλύθηκε διεξοδικά στη χθεσινή ηµερίδα

παιδευτικού που είναι ικανός να διδάσκει και να είναι επαρκής για να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστηµα», τόνισε ο κ. Φιλντίσης. Θα επαναληφθούν τέτοιες πρωτοβουλίες Το θέµα µπορεί να ήταν ιδιαιτέρως σηµαντικό ωστόσο οι διοργανωτές δεν είδαν την αναµενόµενη από τους εκπαιδευτικούς ανταπόκριση µε το Γιώργο Γεωργακόπουλο, µέλος του γενικού συµβουλίου της Ένωσης να εκφράζει την ελπίδα ότι σε επόµενες εκδηλώσεις η συµµετοχή θα είναι µεγαλύτερη. Ο κ. Γεωργακόπουλος ευχαρίστησε το ∆ήµο Πύργου για τη φιλοξενία και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών που συνέδραµε στην πρωτοβουλία αυτή, ενώ τόνισε: “Η συζήτηση που θέλαµε να γίνει ήταν πάνω στο πώς εµείς θέλουµε και πώς περνιέται στην ελληνική παιδεία το ζήτηµα αυτό.

Παναγιώτης Φιλντίσης Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Γιώργος Γεωργακόπουλος Μέλος γενικού συµβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

«Να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να πετύχουµε το πλαίσιο του να λέµε αξιολογούµε τον εκπαιδευτικό, αξιολογούµε την εκπαιδευτική µονάδα άρα έχουµε µία εικόνα του εκπαιδευτικού συστήµατος».

«Η συζήτηση που θέλαµε να γίνει ήταν πάνω στο πώς εµείς θέλουµε και πώς περνιέται στην ελληνική παιδεία το ζήτηµα αυτό»

Ελπίζουµε σε επόµενες εκδηλώσεις - γιατί σίγουρα θα έχουµε τη στήριξη και της κεντρικής διοίκησης της Ένωσης Φυσικών-

να έχουµε περισσότερη συµµετοχή για πράγµατα τα οποία µας αφορούν“. Βάσω Κοκκινογένη

Με τον… τενεκέ το δικαίωµα έκθλιψης ελαιολάδου, παρά τις αποφάσεις για µετρητοίς…

οικονοµική στενότητα κρατά και φέτος το δικαίωµα έκθλιψης στον… τενεκέ, παρόλο που σχετική απόφαση ορίζει ότι θα καταβάλλεται τοις µετρητοίς από τον παραγωγό στον ελαιοτριβέα. Μετά από τις κατά τόπους επαφές των ελαιοτριβείων µεταξύ τους, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα εφαρµοστεί το καθεστώς που ίσχυε και τα προηγούµενα χρόνια: Το ίδιο καθεστώς των προηγούµενων χρόνων θα εφαρµοστεί και φέτος: Για κάθε τόνο ελαιολάδου θα παρακρατείται ένα µέρος από το ελαιοτριβείο. Αυτό που διαφέρει είναι το πόσο και πώς. Κι επειδή ουσιαστικά πρόκειται για ατοµική απόφαση των ελαιοτριβείων, δεν υπάρχει και έλεγχος από κανέναν. Έτσι έχουµε φαινόµενα να ζητάνε από συγκεκριµένες περιοχές από τον

Μετά από τις κατά τόπους επαφές των ελαιοτριβείων µεταξύ τους θα εφαρµοστεί το καθεστώς που ίσχυε και τα προηγούµενα χρόνια

ελαιοπαραγωγό το 18% του παραγόµενου τόνου, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορικών,

µε τιµή 2,5 ευρώ το κιλό κι αλλού 12% επί του παραγόµενου τόνου µε 3,5 ευρώ το κιλό.

Επίσης, το ύψος του δικαιώµατος έκθλιψης διαφέρει και ανάλογα µε τις αποδόσεις των

ελιών σε ελαιόλαδο, που σηµαίνει ότι άλλο τρόπο υπολογισµού έχει η Μεσσηνία κι άλλον η Λακωνία . Υπάρχει µία µερίδα ελαιοτριβείων που εφαρµόζουν ή ελπίζουν να εφαρµοστεί η πληρωµή της έκθλιψης τοις µετρητοίς µε µία τιµή, σύµφωνα µε ελαιοτριβείο της κεντρικής Ελλάδας, περίπου στα 70 ευρώ τον τόνο και έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κ

«Στραγγαλίζουν» οικονοµικά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας!

υριολεκτικά στον «αέρα» βρίσκεται η εκτέλεση του Τεχνικού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ενώ ζωηρές είναι πλέον οι ανησυχίες και για το σκέλος των λειτουργικών δαπανών. «Καταβάλλουµε µια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουµε την Περιφέρεια όρθια αλλά πλέον βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια κατάσταση που ξεπερνάει κάθε όριο αντοχής και ανοχής», υπογράµµισε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Τα οικονοµικά δεδοµένα παρουσιάζουν ανάγλυφα την κατάσταση. Κατά το έτος 2011 οι Περιφέρειες όλης της χώρας έλαβαν µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τα επεν-

δυτικά τους προγράµµατα κονδύλια ύψους 223,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έλαβε κονδύλια ύψους 17,6 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήµερα κατά το τρέχον έτος 2012, οι Περιφέρειες όλης της χώρας έχουν λάβει για τα επενδυτικά τους προγράµµατα (ΚΑΠ) κονδύλια ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει λάβει κονδύλια ύψους 1,09 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά και σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας η κατάσταση έχει ως εξής: Επενδυτικοί πόροι 2011: 17,6 εκατ. ευρώ Επενδυτικοί πόροι 2012 µέχρι σήµερα: 1,09 εκατ. ευρώ. Λειτουργικοί πόροι 2011: 7,5 εκατ. ευρώ Λειτουργικοί πόροι 2012 µέχρι

σήµερα : 3,3 εκατ. ευρώ. «Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κληρονόµησε ένα χρέος από τις τέως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύψους 33 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήµερα και παρά τις περικοπές, µε σχέδιο και σοβαρό προγραµµατισµό µειώσαµε το χρέος αυτό κατά 80%. Στο µεταξύ το Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρειας

για το 2012 σχεδιάστηκε, εκπονήθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή µε βάση ρεαλιστικές εκτιµήσεις για το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί ή εξαγγελθεί», τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος

Γεωργιόπουλος. Και πρόσθεσε: «Εν τούτοις η πραγµατικότητα εξελίσσεται πέραν πάσης λογικής µε, σχεδόν, ολοκληρωτική διακοπή των επενδυτικών πόρων, γεγονός που οδηγεί σε παράλυση και ουσιαστική αναστολή µεγάλου µέρους του Τεχνικού Προγράµµατος ενώ ταυτόχρονα τίθεται σε ζωηρή αµφιβολία και η ικανότητά µας να καλύψουµε στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες». «Κάτω από αυτές τις συνθήκες» κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης, «τα συναρµόδια υπουργεία και η κυβέρνηση οφείλουν άµεσες και έµπρακτες απαντήσεις, αφού πλέον έχει τεθεί σε αµφισβήτηση η ίδια η ύπαρξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ Ε∆Ω ΚΑΙ 14 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ

Ακόµα περιµένει την επιτροπή… Σ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και στην αδυναµία του κρατικού µηχα νισµού να προσφέρει ένα ολοκληρωµένο και σωστό σύστηµα υγείας, στα άτοµα µε αναπηρία, έχει µπλέξει τον τελευταίο χρόνο, µια παραπληγική γυναίκα η οποία, παρά τις γνωµατεύσεις από την πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή του ΚΕΠΑ του ΙΚΑ, φαίνεται να µην έχει το δικαίωµα καταβολής του παραπληγικού επιδόµατος που λάµβανε τόσα χρόνια, λόγω λα νθασµένης διατύπωσης (!) στην τελευταία ια τρική γνωµάτευση της ανωτέρω επιτροπής.

Η κα Ξυνή πέραν των παθήσεων που την έχουν καθηλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι, λαµβάνει και φάρµακα αρκετά ακριβά, ενώ τα έξοδα για τη φροντίδα της είναι τεράστια.

Κωφεύει προκλητικά το ΙΚΑ στο σοβαρό ζήτηµα

Η 72χρονη, Παναγιώτα Ξυνή, εδώ και δέκα περίπου χρόνια, αντιµετωπίζει πολλαπλά προβλήµατα υγείας ενώ είναι αναγκασµένη να βρίσκεται διαρκώς σε αναπηρικό καροτσάκι, λόγω της αδυναµίας της να περπατήσει. Η άνοια, η βαριά εξωπυραµιδική συνδροµή και η σπαστική τετραπάρεση που έχουν διαπιστωθεί µε την υπ’ αριθµ. 12046371 γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας του ΚΕΠΑ και µε ποσοστό αναπηρίας 85%, δυστυχώς, δεν της επιτρέπει να λάβει το επίδοµα του παραπληγικού, καθώς η επανεξέταση από την υγειονοµική επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012, έχει επιφέρει σε εκείνη και την οικογένειά της, µια απίστευτη ταλαιπωρία εδώ και δεκατέσσερις ολόκληρους µήνες. Το διέκοψαν λόγω …λάθους

Η κα Ξυνή, την οποία όλα αυτά τα χρόνια, φροντίζει το µοναδικό της παιδί, ο Γιάννης,

µε την πενιχρή σύνταξη των 600 ευρώ, που η ίδια παίρνει, ενώ έχει από τον Ιανουάριο του 2012, γνωµάτευση του ΚΕΠΑ µε ποσοστό αναπηρίας 85% εφ’ όρου ζωής, µέχρι σήµερα, δεν έχει λάβει το παραπληγικό επίδοµα των 600 ευρώ που δικαιούται και που λάµβανε µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2011, επειδή, στην παραπάνω γνωµάτευση η επιτροπή «ξέχασε» να αναγράψει πως η γυναίκα πρέπει να λάβει επίδοµα παραπληγίας και όχι επίδοµα εταίρου προσώπου, που ανέρχεται στα 300 ευρώ, το οποίο ακόµα κι αυτό δεν της καταβάλλεται. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσµα η 72χρονη, για πάνω από ένα χρόνο να αναµένει το ΙΚΑ να δώσει λύση στο πρόβληµά της. Τα τραγελαφικά του ΙΚΑ

Αλγεινή εντύπωση στην όλη κατάσταση µε την παραπληγική γυναίκα, είναι πως τον Μάιο του 2012 και ύστερα από πέντε µήνες που η ίδια είχε περάσει από την εν λόγω επιτροπή που έχει εκδώσει γνωµάτευση µε πο-

σοστό αναπηρίας 85% και διαπιστωµένες τις παθήσεις της, η διοίκηση του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ Πύργου, φέρεται να προχώρησε σε άσκηση προσφυγής κατά της δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής. «Αν η πρόθεση της ∆ντριας ήταν να αγοράσει χρόνο λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει το ΙΚΑ είναι µία µη κατανοητή εξήγηση και θα έλεγα απαράδεκτη αν ανεπίσηµα υπάρχει και τέτοια εντολή να ασκούν αδιακρίτως προσφυγές και εκεί που δεν υπάρχει εµφανές σφάλµα των επιτροπών», αναφέρεται στο έγγραφο διαµαρτυρίας της κας Ξυνή, που απέστειλε µέσω του δικηγόρου της, Νίκου Θεοδώρου στον διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, τον Μάιο του 2012. Μάλιστα όπως τόνισε ο κ. Θεοδώρου, στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» της 72χρονης γυναίκας «αδικαιολόγητα της στερούν το παραπληγικό επίδοµα πάνω από ένα χρόνο καθώς από τον Μάιο µέχρι και σήµερα για την διόρθωση του λάθους θα έπρεπε να έχει συνέλθει η επιτροπή κάτι που ακόµα δεν έχει γίνει», ενώ επεσήµανε πως το ΙΚΑ σκόπιµα προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο ώστε να µην δίνει τα επιδόµατα στα άτοµα που τα δικαιούνται.

Η παραπληγική 72χρονη, Παναγιώτα Ξυνή, αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα υγείας και το ΙΚΑ κωφεύει.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

Μ

«Τα µνηµεία έχουν φωνή, τη δική σου»

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ (giakoumelou@gmail.com)

ε την έκθεση «Η εποχή των Ιπποτών – Οι σταυροφόροι του Μοριά» θα υποδεχθούν στο Μουσείο του Κάστρου Χλεµούτσι του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, οι αρχαιολόγοι – µέλη του συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων – Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδας, το κοινό που θα επισκεφθεί το Κάστρο σήµερα το πρωί.

Η έκθεση πραγµατοποιείται από την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία µε το Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδας του συλλόγου Ελλήνων αρχαιολόγων, στο πλαίσιο της πανελλήνιας δράσης που έχει τίτλο «Τα µνηµεία έχουν φωνή, τη δική σου» και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το πολυσχιδές έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ανασκαφικό, αναστηλωτικό, µουσειακό, εκπαιδευτικό καθώς και τη σηµασία αυτού για την οικονοµία, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ταυτότητας και την εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας. «Αντιστεκόµαστε δηµιουργικά στην κρίση» Οι αρχαιολόγοι που υπηρε-

τούν στις Εφορείες της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αιτωλοακαρνανίας και των νησιών της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας ενώνουν τις δυνάµεις τους και αντιστέκονται µε δηµιουργικό τρόπο στην κρίση η οποία πλήττει τόσο τον κλάδο και κατ’ επέκταση τα ίδια τα µουσεία και µνηµεία της χώρας. «Απαντώντας µε εξωστρέφεια και θετική δράση στην αποθαρρυντική πραγµατικότητα επαναλειτουργούµε έστω για µια ηµέρα την έκθεση στο κάστρο Χλεµούτσι της οποίας η λειτουργία ανεστάλη στις αρχές Σεπτέµβρη λόγω έλλειψης προσωπικού», αναφέρεται σχετικά από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων – Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδας.

Για µια ηµέρα ανοίγει σήµερα στις 10 το πρωί η έκθεση στο κάστρο Χλεµούτσι µε τίτλο «Η εποχή των Ιπποτών – Οι σταυροφόροι του Μοριά».

Το πρόγραµµα Αξίζει να σηµειωθεί πως οι περιηγήσεις στην έκθεση θα

είναι δωρεάν για το κοινό και θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί ενώ πρόκειται να ολοκληρω-

θούν µε την τελευταία περιήγηση να γίνεται στις 1 το µεσηµέρι.

Παρατείνονται οι προθεσµίες για τους φορολογούµενους…

• Για όσους είχαν συναλλαγές µε τη ∆ΟΥ Κρεστένων, που από αύριο µεταφέρεται διοικητικά στον Πύργο

Το Υπουργείο Οικονοµικών παρείχε χθες διευκρινίσεις σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ∆.Ο.Υ. σε ολόκληρη την χώρα µεταξύ αυτών και της Κρέστενας που από αύριο µεταφέρεται στην ∆ΟΥ Πύργου. Συγκεκριµένα ανακοινώθηκε ότι : Οι ∆.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 22α Οκτωβρίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έχουν ολοκληρώσει τις ταµειακές συναλλαγές και προέβησαν στην έγκαιρη κατάθεση των εισπράξεων στις εµπορικές τράπεζες. Οι προθεσµίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις

παραπάνω ηµέρες παρατείνονται σύµφωνα µε νέα απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για την αποφυγή προβληµάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, σε εµφανή σηµεία του κτηρίου στέγασης της Υπηρεσίας, προκειµένου να ενηµερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόµενοι για τη µη πραγµατοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες, για το λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ηµεροµηνίες µετάθεσης των προθεσµιών.

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Νέα συνάντηση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Η οργάνωση και η άµεση λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στον δήµο Πηνειού είναι το αντικείµενο και της νέας συνάντησης, που συγκαλεί το µεσηµέρι της ∆ευτέρας ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Παιδείας κ. ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, αυτή τη φορά µε τους διευθυντές όλων των σχολείων και τους προέδρους «Για ακόµα µια φορά αιτων συλλόγων γονέων και σθάνοµαι την ανάγκη να κηδεµόνων. Η συνάντηση ευχαριστήσω όλους τους θα πραγµατοποιηθεί στις εκπαιδευτικούς» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο αντι2 το µεσηµέρι στο χώρο δήµαρχος Πηνειού κ. ∆ητου ΚΑΠΗ Γαστούνης, µήτρης Βασιλόπουλος. όπου θα καταρτιστεί η τελική λίστα των ενδιαφερόµενων µαθητών, οι σχολικές αίθουσες που θα χρησιµοποιούνται, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα συµµετέχουν, το πρόγραµµα και άλλα επιµέρους ζητήµατα. «Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι πολύ µεγάλο και για ακόµα µια φορά αισθάνοµαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω όλους» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Βασιλόπουλος και συνέχισε: «Τη ∆ευτέρα θα συζητήσουµε όλες τις λεπτοµέρειες που έχουν αποµείνει, το πρόγραµµα των µαθηµάτων και Σ.Π. στη συνέχεια, ξεκινάµε».

ΕΥΡΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

∆εκαέξι συλλήψεις και πενήντα προσαγωγές

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας, πραγµατοποιήθηκε την περ. Παρασκευή και Σάββατο (19 και 20 Οκτωβρίου), το βράδυ, άλλη µία ευρεία αστυνοµική επιχείρηση στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, που οργανώθηκε από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και στην οποία συµµετείχαν αστυνοµικοί και από τις τέσσερις υφιστάµενες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας). Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αστυνοµίας, ελέχθησαν συνολικά χίλια τετρακόσια ογδόντα εννέα άτοµα και χίλια δεκατρία οχήµατα. Επίσης προσήχθησαν πενήντα άτοµα, ενώ συνελήφθησαν δεκαέξι. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τριακόσιες ογδόντα επτά παραβάσεις από τις οποίες οι τριακόσιες είκοσι έξι αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρµοδίους Εισαγγελείς Πληµµελειοδικών ενώ οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν καθότι είναι στοχευµένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και την καταστολή της εγκληΠ. ΓΙΑΚ. µατικότητας.


8 KOIΝΩΝΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Η γιορτή των αστυνοµικών στην Αµαλιάδα «Ε

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

κτός υπηρεσίας», αν κι αυτό είναι πάντοτε σχετικό για τα Σώµατα Ασφαλείας, βρέθηκαν προχθές οι αστυνοµικοί της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας, οι οποίοι παρευρέθηκαν στον Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αµαλιάδας για να τιµήσουν τον προστάτη τους Άγιο Μεγαλοµάρτυρα Αρτέµιο. Στη συνέχεια, απόλαυσαν το γλυκό τους στο πνευµατικό κέντρο του Ναού και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για λίγο, µακριά από αστυνοµικές υποχρεώσεις!

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν η λιµενοσταθµάρχης Α.Α. του Λιµενικού Σταθµού Παλουκίου κα Βασιλική Μπουλούτα, ο υποδιευθυντής της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Γιώργος Τσεριώνης, η βουλευτής κα ∆ιονυσία- Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η περιφερειακή σύµβουλος κα Νίκη Κοκκαλιάρη και ο αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας.

Ο διευθυντής της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Αλέξης Μπίρµπας, µε τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων κ. Νίκο Μαρούντα και τον διοικητή του Τµήµατος Ασφαλείας Αµαλιάδας κ. Σταύρο Πατσιά και την κόρη του.

Η διοικήτρια του τµήµατος της Τροχαίας Αµαλιάδας κα Χριστίνα Κορδονούρη µε τον υποδιοικητή της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας σµήναρχο κ. Κώστα Αργυρόπουλο.

Αστυνοµικοί από το τµήµα Αµαλιάδας, το τµήµα της Τροχαίας, το τµήµα Ασφαλείας και την οµάδα «∆ΙΑΣ» βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι

Στην ίδια παρέα βρέθηκαν ο αρχιφύλακας κ. Παναγιώτης Μπουλούµπασης µε την σύζυγό του επίσης αστυνοµικό κα Γεωργία Λουκοπούλου, η κα Μαρία Ντούζα που συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από το Τ.Α. , ο υποδιοικητής του τµήµατος Ασφαλείας κ. Μάκης Λαγκαδινός και από το γραφείο του βουλευτή κ. Γιάννη Κουτσούκου η κα Μαργαρίτα Λιακοπούλου

Ο διοικητής του αστυνοµικού τµήµατος Αµαλιάδας κ. Γιώργος Μοσχόπουλος και ο υποδιοικητής κ. Κώστας Γιαννακόπουλος

Παλιά και νέα γενιά στην Αστυνοµία, συνυπάρχουν πάντα αρµονικά και έχουν πολλά να πουν όταν βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι

Πάντα µε το χαµόγελο η ανθυπαστυνόµος κα ∆ιονυσία Πολυγένη που υπηρετεί στην αστυνοµική υποδιεύθυνση Αµαλιάδας

ΚΑΠΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Τ

ην πρώ τη τους εκδροµή για την φετινή χ ρονιά πραγµατοποίησαν τα µέλη του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού, ενώ το πρόγραµµα των δράσεων και των εκδηλώσεων που ακολουθούν, είναι… πλουσιότατο! Τα µέλη του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού στο Σολωµό Κορινθίας, όπου τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε η ηγουµένη της µονής. Ακολούθησε φαγητό στα Ίσθµια και καφεδάκι στους καταρράχτες του Λουτρακίου, για να πάρουν στη συνέχεια τον δρόµο της επιστροφής για το Βαρθολοµιό! Η συµµετοχή των µελών του ΚΑΠΗ στην εκδροµή ήταν µεγάλη, η «παρέα» ήταν ιδιαίτερα χαρούµενη, ενώ τα καλύτερα… έρχονται! Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Η πρώτη εκδροµή της νέας χρονιάς!

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού Κωνσταντίνος Λυκογιάννης στις κούνιες, στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου, µε την κα Άννα Καρναβά.

Αναµνηστική φωτογραφία στην παραλία της Κορίνθου για τους κ.κ. Κωνσταντίνο Στριµόπουλο, Στέλλα Λυκογιάννη, Χαρίκλεια Χριστοπούλου, Ιωάννα Καπετανάκη και Κωνσταντίνο Λυκογιάννη.

Στην Ιερά Μονή Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού οι κ.κ. Κωνσταντίνος Στριµπόπουλος, Κωνσταντίνος Λυκογιάννης, Σταύρος Λύσαρης, Γιάννης Λαδάς και Παναγιώτης Γαρίος.

Οι κυρίες Άννα Καρναβά, Ιωάννα Καπετανάκη και Αθηνά Βρυώνη στην Ιερά Μονή Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού στο Σολωµό Κορινθίας.

Ο κ. Κώστας Λυκογιάννης µε τον κ. Αντώνη Σούλη από το τουριστικό γραφείο «Soulis Travel».

Αναµνηστική φωτογραφία µε όλα τα µέλη του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού που συµµετείχαν στην πρώτη εκδροµή της φετινής χρονιάς.

+5


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

E Με τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΘΟΥΛΗ

ίναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγµατικότητα και να γευτεί τις αξίες της ζωής, µέσα από την δουλειά του και την αγάπη του γι’ αυτό που κάνει. Ο Χαράλαµπος Ανθούλης, ιδιοκτήτης των ταχυµεταφορών της εταιρίας «Skywalk» µιλά σήµερα σε 1ο Ενικό για τη δουλειά του, αλλά και για το χόµπι του, τον αθλητισµό.

Από καπετάνιος ... «κούριερ» ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Πότε έγινε η έναρξη της επιχείρησης; Η έναρξη του επαγγέλµατος έγινε τον Νοέµβριο του 2006. Τι ακριβώς δραστηριότητα έχει η επιχείρηση; Ταχυµεταφορές εγγράφων, δεµάτων και αντικειµένων και συνεργάζοµαι µε την εταιρία «Skywalk». Πώς βλέπεις την κίνηση στην αγορά του Πύργου; Οι µεταφορές µπορεί να µην έχουν πληγεί σε τόσο µεγάλο βαθµό, αλλά σαν αποτέλεσµα της κρίσης αλυσιδωτά όταν κάποιος δεν έχει δουλειά, δεν µπορεί να δουλέψει και η µεταφορά είτε αυτό είναι φάκελος είτε είναι δέµα. Αναλαµβάνεις και µεταφορά µεγάλων δεµάτων; Ναι, κάνουµε µεταφορές και σε µεγάλα δέµατα τα οποία διανέµονται σ’ όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ποια είναι η εικόνα των µεγάλων δεµάτων; Γίνονται διανοµές; Γίνονται διανοµές γιατί δεν µπορεί να σταµατήσει η µεταφορά όπως δεν µπορεί να σταµατήσει ο άνθρωπος να τρέφεται. Είναι µια ανάγκη και αυτό. Απλά δυσκολεύουν τα πράγµατα και οι καταστάσεις λόγω της κρίσης και των οικονοµικών προβληµάτων. Ο κόσµος σίγουρα ζορίζεται και δεν έχει χρήµατα να αντεπεξέλθει. Ζητά συνέχεια καλύτερες τιµές και εµείς από τη µεριά µας προσπαθούµε για ό,τι καλύτερο, να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο. Στο εξωτερικό; Στο εξωτερικό θα έλεγα πως τα πράγµατα είναι χειρότερα, επειδή εκεί οι τιµές είναι αυστηρώς ακατάλληλες. Η κίνηση είναι µειωµένη καθώς για να βγει ένα δέµα από Ελλάδα, το κόστος είναι και πέντε φορές µεγαλύτερο απ’ ότι σε µεταφορά στο εσωτερικό.

Θα ήθελες να συνεχίσεις µε το επάγγελµα που επέλεξες; ∆εν σκοπεύω να σταµατήσω αυτό που έχω ξεκινήσει, ήδη ασχολούµαι επτά χρόνια τώρα. Ωστόσο οι ώρες είναι πολλές και ο ελεύθερος χρόνος σου περιορισµένος. Ήταν όµως για µένα ένα όνειρο και έχω αφοσιωθεί σ’ αυτό. Πέραν από τις µεταφορές µε τις οποίες ασχολείσαι επαγγελµατικά, έχεις ως χόµπι και τον αθλητισµό που αγαπάς αρκετά... Πράγµατι ο αθλητισµός είναι ένα ξεχωριστό κοµµάτι. Ξεκινώντας από τον στρατό, επειδή ήµουν στις ειδικές δυνάµεις, είχα ήδη αρχίσει να ασχολούµαι εντατικά µε τη γυµναστική. Ύστερα, εδώ στην περιοχή όπου ζω, έκανα εγγραφή στο γυµναστήριο και εκεί παρέµεινα. Η γυµναστική για εµένα είναι πραγµατικά µια κατάσταση που σε χαλαρώνει αρκετά ύστερα από µια κουραστική µέρα εργασίας. Οπότε συνεχίζω µέχρι σήµερα και καθηµερινά βρίσκοµαι στο γυµναστήριο από τις 8.30 το απόγευµα µέχρι τις 11 το βράδυ.

Who is who Ο Χαράλαµπος Ανθούλης γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας, το 1986. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Ενιαίο Λύκειο ενώ έχει περάσει µε επιτυχία και την Σχολή Εµποροπλοιάρχων, στην ειδικότητα Καπετάνιος. Έχει εργαστεί σε διάφορους κλάδους λίγο µετά τις σπουδές του, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ από το 2006 έχει αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης ταχυµεταφορών στον Πύργο µε την επωνυµία DPD όπου συνεργάζεται µε την εταιρία «Skywalk», µε την οποία συνεχίζει µέχρι σήµερα. Η εµπειρία του στο χώρο των ταχυµεταφορών είναι αρκετά µεγάλη, καθώς ο Χαράλαµπος είχε εργαστεί και στο παρελθόν στην επιχείρηση την οποία πλέον διευθύνει.

«Η συµµετοχή των παιδιών είναι το βασικό κριτήριο για την ύπαρξη του Ωδείου Πύργου»

Ν

έο διοικητικό συµβούλιο, νέος άνεµος αισιοδοξίας για το Ελληνικό Ωδείο Πύργου- Μουσικός Σύλλογος (Ορφεύς). Ο νέος πρόεδρος Παύλος Ντάκουρης (∆ντής στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Olympian Village στη Σκαφιδιά) µίλησε στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» για τις προτεραιότητες και τα σχέδια ανάπτυξής του… Ποια είνα ι τα σχέδιά σα ς για την ανάπτυξη και εύρυθµη λειτουργία του Ωδείου Πύργου;

Το Ελληνικό Ωδείο Πύργου- Μουσικός Σύλλογος (Ορφεύς) ιδρύθηκε το 1932 και στις σχολές του έχουν φοιτήσει εκατοντάδες µαθητές και µαθήτριες όλα αυτά τα χρόνια. Πέραν του διδακτικού του ρόλου και έργου, έχει συµβάλει καθοριστικά στην πνευµατική και πολιτιστική ζωή του τόπου, µε τη διοργάνωση σωρεία εκδηλώσεων, στις οποίες έλαβαν µέρος εξέχοντες Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Αποτέλεσµα της συνεχούς προσφοράς του

στον τόπο µας, ήταν η βράβευσή του µε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών το 2001, ίσως και η µοναδική τιµή για επαρχιακό Ωδείο. Μετά τη διενέργεια των εκλογών και τη συγκρότηση του νέου ∆.Σ. του Ωδείου, σε συνεργασία µε τον νέο καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή, οι άµεσες ενέργειές µας είναι η επαναδραστηριοποίηση ορισµένων σχολών του Ωδείου, που στο παρελθόν είχαν ατονήσει, µε αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή των µαθηµάτων και αναφέροµαι στις σχολές του αρµονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ηλεκτρικού µπάσου, φλάουτου, µπουζουκιού, µπαγλαµά, καθώς και στην δηµιουργία νέων σχολών, όπως το τµήµα Βυζαντινής µουσικής και του ερασιτεχνικού τµήµατος εκµάθησης κιθάρας ή µπουζουκιού, τµήµατος 3 ατόµων. Φυσικά στις άµεσες προτεραιότητες µας είναι η προβολή και η ενίσχυση των σχολών που ήδη δραστηριοποιούνται, µε θαυµάσια αποτελέσµατα, αφού το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εξαίρετους επαγγελµατίες του

είδους τους. Η συµµετοχή των παιδιών είναι κριτήριο για να υπάρξει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία; Η συµµετοχή των παιδιών είναι το βασικό κριτήριο, όχι µόνο για την ύπαρξη του Ωδείου, αλλά δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την διεύρυνσή του, µε την προσθήκη και άλλων σχολών, που στο παρελθόν θεωρούνταν µη αποδεκτές, µε βάση την φιλοσοφία λειτουργίας του ωδείου. Πρόθεσή µας είναι, σε συνεργασία µε το κεντρικό Ελληνικό Ωδείο, παράρτηµα του οποίου είµαστε, να προσαρµόσουµε τη λειτουργία µας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, χωρίς όµως να ξεφύγουµε από τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός Ωδείου. Σηµαντικό παράγοντα για την συµµετοχή των παιδιών στο Ωδείο, αποτελεί το τµήµα της µουσικής προπαιδείας που λειτουργεί και γίνεται µια εισαγωγή των παιδιών στις µουσικές δραστηριότητες µε ευχάριστο και διασκεδαστικό

τρόπο. Έτσι, η εύρυθµηοµαλή αλλά και πλήρης λειτουργία του Ελληνικού Ωδείου, είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, αφού είναι καθολική η άποψη ότι η τέχνη παράγει πολιτισµό. Υπάρχει σκέψη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σ’ επίπεδο νοµού Ηλείας ή και ευρύτερα για την προβολή του έργου του Ωδείου; Η ιστορία του Ελληνικού Ωδείου και η λειτουργία του για πάνω από 70 χρόνια, από µόνη της αποτελεί εγγύηση για το ποιοτικό αποτέλεσµα της εκµάθησης ενός οργάνου. Η οικονοµική κατάσταση όµως που επικρατεί στη χώρα µας, επιβάλει τη συνεχή προσπάθεια προβολής του Ωδείου µε διάφορους τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι και η διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως έχουν ήδη προγραµµατιστεί µε πρώτη την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι όλα τα µέλη του

Ο πρόεδρός του, Παύλος Ντάκουρης, µίλησε στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» για τις προτεραιότητες και τα σχέδια ανάπτυξής του ∆.Σ. αισθανόµαστε µεγάλη τιµή αλλά και µεγάλη ευθύνη για την ανάθεση της διαχείρισης της λειτουργίας του Ωδείου και έχουµε δεσµευτεί να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να διατηρηθεί το ήδη υψηλό επίπεδο παρεχόµενων σπουδών, αλλά και να αυξηθεί ο αριθµός των παιδιών, µέσα από την εφαρµογή δηµιουργικών ιδεών που έχουν ήδη αποφασιστεί. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ΑΡΘΡΟ του Γιώργου Χήνου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ και ο «Καλός Λαός» των Σκλάβων Πολιορκηµένων «...Μελίσσι ο λαός και θα χυµά / σ’ όποιον τον ερεθίζει / Μία µονάχα υπάρχει αλήθεια / Μαχ µουρλίκι και συνήθεια...», Κ. Βάρναλης

Τ

α δεινά του Λαϊκισµού καυτηριάζει ο Κ. Βάρναλης που αποστρέφεται τα πονηρά τεχνάσµατα προσεταιρισµού του εύπλαστου και ευµετάβλητου λαϊκού θυµικού. Από τότε που ο Βάρναλης έγραψε αυτούς τους φοβερούς, αλλά τόσο προφητικούς και σήµερα τόσο επίκαιρους στίχους , µέχρι τον “ Μαυρογιαλούρο” και τον “Πονηρό Πολιτευτή” του ∆ιονύση Σαββόπουλου η συνταγή παρέµεινε η ίδια. Να λέµε αυτό που θέλει να

ακούσει ο “Λαός” Να προσέξουµε για το “ Πολιτικό Κόστος” “Κατόπιν ενεργειών µου” προωθούνται ζητήµατα Και πάνω από όλα να φροντίσουµε ώστε µε αυτά που λέµε να εξασφαλίσουµε την επανεκλογή µας. Αυτή η τακτική τηρήθηκε από όλους αλλά αποθεώθηκε την δεκαετία του ΄80, µε τα: “...Μόνος Κριτής είναι ο Λαός”, “ Τσοβόλα δώστα όλα” και “...έκανε ένα δωράκι στον εαυτό του...” και φυσικά πανταχού παρούσα “ η εξυπηρέτηση”, στην ουσία η αποτρόπαια “πώληση της ψήφου”. Με όλα τα παραπάνω φτάσαµε εδώ που είµαστε σήµερα. Να έχουµε έναν “Καλό Λαό,

Σκλάβων Πολιορκηµένων”. Η Ελλάδα ζει πραγµατικά µια “κατάσταση πολιορκίας”. Οι Έλληνες γράφουν το Σύγχρονο Ελληνικό Έπος ,την Οδύσσεια του 2012 για να µπορέσει η Πατρίδα να σταθεί όρθια. Ματώνουµε όλοι µαζί αλλά ούτε σαν σκέψη δεν µπορεί να περάσει από το µυαλό των Ελλήνων η εγκατάλειψη της Πατρίδας στην τύχη της. Το απέδειξαν στις 17 Ιουνίου. Ο Αντώνης Σαµαράς , ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης έκαναν το αυτονόητο, που θα έκανε κάθε Έλληνας πατριώτης. Να δώσουν χέρι να κρατηθεί η Ελλάδα. Για να περάσουµε τις κρίσιµες

ώρες και να φτιάξουµε µια άλλη καλύτερη Πατρίδα. Ποιος δεν πονάει για τους συµπολίτες µας που βασανίζονται σήµερα; Ποιανού η καρδιά δεν µατώνει όταν παίρνουµε από το υστέρηµα του µικροσυνταξιούχου; Αλλά η Ελλάδα πρέπει να µείνει

όρθια. Γιατί έρχεται από πολύ µακριά και πρέπει να πάει µακρύτερα. Γιατί πρέπει να υπάρξει αύριο. “Για τα παιδιά που γεννιούνται σήµερα που δεν ευθύνονται για τίποτα”. Και αυτές τις ώρες της µάχης δεν έχει θέση ο Λαϊκισµός. Τα κατορθώµατά του τα είδαµε και δυστυχώς τα βιώνουµε όλοι. Και καλά, για τους αµετανόητους αποτυχηµένους των “συνιστωσών” και των συνοδοιπόρων τους είναι ίσως κατανοητό. Αλλά χώρος για πονηριές και δακρύβρεχτες “ ευαισθησίες” από “αγωνιστές της διάσωσης του εαυτού τους” και από “άφωνους πολιτικούς αστέρες” δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει στη Νέα Εποχή.

Αναγκαία η παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών Η απαγόρευση των πλειστηριασµών όπως νοµοθετήθηκε µε το Ν. 3869/2010 και ισχύει µε αλλεπάλληλες παρατάσεις µέχρι 31/12/2012 αποτέλεσε πολιτική επιλογή της προηγούµενης Κυβέρνησης προκειµένου να προστατεύσει τους δανειολήπτες από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών µε δεδοµένο ότι στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, της ύφεσης και της µείωσης των εισοδηµάτων υπάρχει πραγµατική αδυναµία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους . -Επειδή οι λόγοι για τους οποίους νοµοθετήθηκε η απαγόρευση των πλειστηριασµών όχι µόνο δεν εξέλειπαν αλλά αντίθετα επιδεινώθηκαν, -Επειδή δηµιουργήθηκε µεγάλη αναστάτωση από δηµοσιεύµατα σύµφωνα µε τα οποία η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να παρατείνει την απαγόρευση των πλειστηριασµών , Ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: Θα προχωρήσει στην επιβαλλόµενη από την οικονοµική συγκυρία παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών;


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ανακοίνωση Φίλε Καταναλωτή Σας ενηµερώνουµε ότι µετά από ελέγχους που έχουν γίνει έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν έχουν τοποθετηθεί εγκεκριµένα υλικά µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνα για τη ζωή των καταναλωτών. Για να αποφύγετε τους όποιους κινδύνους σας συµβουλεύουµε. Για την οποιαδήποτε κατασκευή – επισκευή – συντήρηση ή έλεγχο στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να απευθύνεστε µόνο σε αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, ζητώντας να σας παρουσιάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγου η οποία πιστοποιεί την επάρκειά του. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να εµπιστεύεστε πρόσωπα που δηλώνουν εγκαταστάτες – ηλεκτρολόγοι, χωρίς να σας επιδείξουν τα παραπάνω έγγραφα. Οι αδειούχοι εγκαταστάτες – ηλεκτρολόγοι είναι εκείνοι που έχουν το νόµιµο δικαίωµα να δηλώνουν υπεύθυνα και ενυπόγραφα την καλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ενηµερώνουµε τα άτοµα εκείνα που παρουσιάζονται σαν αδειούχοι επαγγελµατίες – ηλεκτρολόγοι να σταµατήσουν να εξαπατούν τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό συστάθηκε επιτροπή για την πάταξη των λαθροεγκαταστατών οι οποίοι θα έχουν τις νόµιµες κυρώσεις. Προσοχή Η νοµοθεσία ορίζει ότι διώκεται ποινικά εκείνος ο οποίος κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς να κατέχει τη νόµιµη άδεια εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγου, αλλά και εκείνος που αναθέτει σε µη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Καταγγελία του ∆Σ του Συλλόγου Σπουδαστών του ΤΕΙ Πύργου

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘ. ΓΙΟΒΑΝΗ

Καταγγέλλουµε τη στάση και τη συµπεριφορά τόσο του µάγειρα του Σπουδαστικού εστιατορίου, όσο και του προϊστάµενου του, αφού αποκάλεσαν “κότες”, “άνανδρους χωρίς παντελόνια”, “καραγκιόζηδες” και άλλα κοσµητικά-σεξιστικά επίθετα, Σπουδαστές του Παραρτήµατος ΑΤΕΙ Πατρών, στον Πύργο Ηλείας, χθες 18/10/2012. Η επίθεση τόσο του µάγειρα, όσο και του προϊσταµένου του, προς τους Σπουδαστές, έγινε αφού οι Σπουδαστές διεκδίκήσαν ένα πιάτο φαγητό για πρωτοετή συνάδελφό τους. Σε ρόλο νταβάδων λοιπόν, µάγειρας και προϊστάµενος, την ώρα που πετάνε φαγητό στα σκουπίδια, καταφέρονται µε χαρακτηρισµούς τραµπούκου νταλικέρη, κατά Σπουδαστών που ζητάνε να φάνε. Όσοι νοµίζουν, πως οι Σπουδαστές θα φτάσουν στο σηµείο να ζητιανεύουν για ένα πιάτο φαγητό, είναι βαθύτατα γελασµένοι! Έχουµε τιµή και αξιοπρέπεια και κανένας νταβατζής του Καπλάνη, δεν θα µας τροµοκρατήσει! Καλό θα ήταν να καταλάβουν και ο µάγειρας και ο προϊστάµενος του, πως οφείλουν την επαγγελµατική τους ύπαρξη, στην ύπαρξη των Σπουδαστών. ∆εν ζητήσαµε ελεηµοσύνες, ούτε χάρες! Ζητάµε το αυτονόητο! ∆ωρεάν σίτιση για όλους τους Σπουδαστές! Καλούµε όλο το Σύλλογο Σπουδαστών να οργανωθεί άµεσα και να δηµιουργήσει πλατύ, µαζικό, δυναµικό κίνηµα για την διεκδίκηση της δωρεάν σίτισης για όλους!

ΕΤΩΝ 83

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Χανάκια 21 Οκτωβρίου 2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Καλλιόπη και Γεώργιος Μανώλης, Γεωργία Γιοβάνη, Αικατερίνη χα Βασιλείου Γιοβάνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα Γιοβάνη, Τρύφωνας Γιοβάνης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτης και Γιάννης ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΕΤΩΝ 77

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Χελιδόνι 21/10/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αλεξία και ∆ηµήτρης, Παναγιώτης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος και Χρήστος – Σταµάτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Βασίλης και Νικολία Στεφανοπούλου, ∆ηµήτρης και Γεωργία Στεφανοπούλου, Αλέξης Στεφανόπουλος, Νικολία και Αλέξη Κυριαζής, Θεόδωρος και Αριστέα Στεφανοπούλου, Θεώνη χα Νικολ. Σωτηρόπουλου, Ευσταθία χα Σπυρίδωνα Γεωργουλόπουλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ Όλους όσοι παρευρέθηκαν στο 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ χας ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ 85

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 21/10/2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Βασίλης Τζιαντζής, Κωνσταντίνος και Φωτεινή Ντίντα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ανδριάνα χα Αθανασίου Βαλσαµίδη, ∆ήµητρα χα Στέλιου Βαλσαµίδη, Μαρία χα Χρήστου Βαλσαµίδη, Χρυσή χα Παναγιώτη Τζιαντζή ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα, Αριστείδης, Νικόλαος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι παρευρέθηκαν στο 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

Συν/χου Αρτοποιού ΕΤΩΝ 85

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πύργος 21/10/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αρετή και Τρύφωνας Γαβριλιάδης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Απόστολος, Ανδρέας- Θεόδωρος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Νικολέττα Σταµατοπούλου, ∆ηµήτριος και Αναστασία Σταµατοπούλου, Σωτήριος και Πολυξένη Σταµατοπούλου, Γεωργία και Φώτιος Στεφανόπουλος, Θεοδώρα και Νικόλαος Πολυτσόπουλος, Βασιλική Σταµατοπούλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τ υ ν ο µί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υροσβ εστική • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ηµα ρχε ίο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµε νικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ι ατ ρι κέ ς Βο ή θ ει ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903

• HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399

ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115

Στ α θµ οί Κ ΤΕ Λ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035155

Οδική Βοήθεια • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154

ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886

K έν τρ α Υγ ε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ι δι ωτ ι κ ές κ λ ι ν ι κ ές : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Βλάβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ∆ ΙΟ ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 ΒΕ Ν ΖΙ ΝΑ ∆ ΙΚΑ Πύργος: Νικολετάκης ∆. (Πατρών)

• Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ 21/10/12 Γαλανόπουλος Αλέξης 2621020980, 6944290641 Υψηλάντου 37 Αµαλιάδα: Κ 21/10/12 Τσαούσης ∆ιονύσιος ∆εληγιάννη 7 τηλ. 26220 24774-κιν. 6932637252

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Βαρδαµίδης Νικ. (Ερµού 2, τηλ. 2621034655) Aµαλιάδα: Τραγουστής Αθ. (Φιλ. Εταιρείας 6- τηλ. 2622023912)Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Μανιανή (2623400058) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Κωνσταντίνου ∆ιονύσιος Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Μάρκος

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. ΖαχάρωΓιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δρομολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυμπία) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δρομολόγια Αμαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αμαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολομιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40

ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Νέα της Ήλιδας 11

ΧΘΕΣ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο «ΘΑΛΗΣ»

Θέµατα για δυνατούς… λύτες! Α

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

κόνισαν την σκέψη τους χθες µαθητές των Γυµνασίων και των Λυκείων της Ηλείας, που έλαβαν µέρος στην πρώτη φάση του 73ου Πανελληνίου µαθητικού διαγωνισµού στα Μαθηµατικά, που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία. Η πρώτη φάση του διαγωνισµού ξεκίνησε µε τον «ΘΑΛΗ» και φέτος διενεργήθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι µαθητές που είχαν δηλώσει συµµετοχή βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στα εξεταστικά κέντρα και στις 9 ακριβώς έλαβαν τα θέµατα που ήταν κοινά για τους µαθητές κάθε τάξης, αφού ο διαγωνισµός είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα παιδιά διαγωνίστηκαν χωρίς ιδιαίτερο άγχος

Ο πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου, µαθηµατικός κ. Γιάννης Τσόπελας και η µαθηµατικός κα Βάσω ∆εδότση που ήταν επιτηρήτρια, ανέφεραν ότι όλα κύλησαν οµαλά

∆ήµητρα Αντωνοπούλου (Γ’ Γυµνασίου- 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας) «Είναι η δεύτερη φορά που πήρα µέρος στο διαγωνισµό και είχα λάβει µέρος και στο δηµοτικό . Τα µαθηµατικά µου αρέσουν, τα καταλαβαίνω και ήθελα να προσπαθήσω. Βέβαια, τα θέµατα ήταν δύσκολα και περίπλοκα, αλλά προσπάθησα και τα έλυσα. Είναι µία σηµαντική εµπειρία και µου αρέσει να ασχολούµαι µε το συγκεκριµένο αντικείµενο».

Θανάσης Στριγάς (Β’ Γυµνασίου- Γυµνάσιο Βαρθολοµιού) «Είχα λάβει µέρος στο διαγωνισµό και όταν πήγαινα στο δηµοτικό σχολείο. Τα µαθηµατικά µου αρέσουν πολύ και για εµένα είναι εύκολα. Πρέπει βέβαια να κάνεις πολύ εξάσκηση και στο συγκεκριµένο διαγωνισµό δεν µε δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τα θέµατα. Ήθελα άλλωστε να δοκιµάσω τις δυνατότητές µου».

136 συµµετοχές Εξεταστικό Κέντρο για τους µαθητές των σχολείων της Αµαλιάδας και του Ηλειακού κάµπου είχε οριστεί το 1ο Λύκειο Αµαλιάδας και σε αυτό διαγωνίστηκαν συνολικά 136 µαθητές. Ειδικότερα, 86 µαθητές από τα Γυµνάσια και 50 µαθητές από τα Λύκεια. Πιο συγκεκριµένα, έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό, 57 µαθητές

Βηθλεέµ- ∆έσποινα Ξύδη (Β’ Γυµνασίου- 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας) «Είναι η πρώτη φορά που συµµετείχα στο διαγωνισµό και το έκανα γιατί ήθελα να δοκιµάσω τις δυνατότητές µου. Τα µαθηµατικά µου αρέσουν πολύ και τα θέµατα θα βρήκα σχετικά εύκολα. Φυσικά και θα συνεχίσω να ασχολούµαι µε τα µαθηµατικά, ανεξάρτητα από το εάν περάσω ή όχι στην επόµενη φάση».

Στο διαγωνισµό συµµετείχαν µαθητές από τις δύο τελευταίες τάξεις των Γυµνασίων και από τις τρεις τάξεις των Λυκείων

από την Β’ Γυµνασίου και 29 µαθητές από την Γ’ Γυµνασίου, 25 µαθητές από την Α’ Λυκείου, 20 µαθητές από την Β’ Λυκείου και 5 µαθητές από

Βασιλεία Θεοδωροπούλου (Γ’ Γυµνασίου- Γυµνάσιο Τραγανού) «Τα µαθηµατικά µου αρέσουν πολύ και συµµετέχω για δεύτερη φορά στον διαγωνισµό. Άλλωστε θα ακολουθήσω θετική κατεύθυνση και µέσα από την συµµετοχή στον διαγωνισµό θεωρώ ότι ένα παιδί κερδίζει γνώσεις και µαθαίνει να ξεπερνά το άγχος των διαγωνισµών. Όσο για τα θέµατα, φέτος νοµίζω ότι ήταν πολύ πιο εύκολα από πέρυσι».

Στεφανία Χαλούλου (Β’ Γυµνασίου- Γυµνάσιο Βαρθολοµιού) «Είχα λάβει µέρος στο διαγωνισµό και στο δηµοτικό, τώρα όµως µου φάνηκαν λίγο πιο δύσκολα τα θέµατα. Ωστόσο, τα µαθηµατικά είναι ένα πολύ ωραίο µάθηµα, που µας βοηθά πολύ, γιατί τα µαθηµατικά υπάρχουν παντού, στην καθηµερινότητά µας. Πολλοί δεν τα αγαπούν, ίσως γιατί χρειάζονται πολύ σκέψη. Πάντως η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι σηµαντική εµπειρία και θα ξαναλάβω µέρος».

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

«Κρυµµένες αλήθειες» στον καµβά

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

«Κρυµµένες αλήθειες» τιτλοφορείται η έκθεση ζωγραφικής που άνοιξε τις πύλες της χθες στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας στην πλατεία Ανεµοµύλου και θα διαρκέσει έως και την ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου. Την διοργάνωση της έκθεσης, που εγκαινιάστηκε προχθες το βράδυ, έχει το Συνεργείο ∆ηµιουργικής Φαντασίας και Εικαστικής Έρευνας «Σχεδία» µε υπεύθυνη την ζωγράφο κα Όλγα Αναγνωστοπούλου. Η έκθεση περιλαµβάνει έργα των µαθητών της, µικρών αλλά και ενηλίκων, που υλοποιήθηκαν κατά την χρονιά 2011-2012 και το κυρίαρχο στοιχείο είναι τα πολλά και έντονα χρώµατα, ενώ ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι φανταστικές συνθέσεις και τα τοπία. Από άλλη οπτική γωνία Είναι χαρακτηριστικό ότι η κα Αναγνωστοπούλου έχει µαθητές από την ηλικία των 4 ετών, παι-

Η δηµιουργία ενός µουσείου παιδικής τέχνης στην Αµαλιάδα, είναι στα σχέδια της ζωγράφου κας Όλγας Αναγνωστοπούλου

Τα χρώµατα κυριαρχούν στα έργα που έχουν δηµιουργήσει τα παιδιά

διά, εφήβους και αρκετούς ενήλικες µαθητές, οι οποίοι έχουν δουλέψει σε αρκετά έργα το ίδιο θέµα και έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, να δει στον καµβά πώς διαχειρίζεται το ίδιο θέµα ένα παιδί και ένας ενήλικας, να δει την οπτική γωνία από την οποία διαχειρίζεται ο άνθρωπος το ίδιο θέµα, ανάλογα µε την ηλικία του. Εκτός από έργα ζωγραφικής, η έκθεση φιλο-

ξενεί γλυπτά και δηµιουργίες από κολάζ και είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον οι µαθητές διαχειρίζονται ανακυκλώσιµα υλικά, αντί για πυλό, αποδεικνύοντας ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. «Με τη ‘Σχεδία’ κάναµε µία καινούρια αρχή, είµαστε πλέον ένα Σωµατείο και ευελπιστούµε ότι θα µπορέσουµε να κάνουµε και άλλες δραστηριότητες, εκτός από τη ζωγραφική. Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα µουσείο παιδικής τέχνης στην Αµαλιάδα» δήλωσε στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ η κα Αναγνωστοπούλου. Η έκθεση ζωγραφικής θα λειτουργεί µέχρι και την ∆ευτέρα, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το µεσηµέρι και από τις 6 το απόγευµα έως τις 9:30 το βράδυ.

την Γ’ Λυκείου. Ως επί το πλείστον έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µαθητές που αγαπούν τα µαθηµατικά και θέλησαν να τεστάρουν κατά κάποιο τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να αποκτήσουν την εµπειρία από την συµµετοχή σε ένα διαγωνισµό που διεξάγεται σε Πανελλαδικό επίπεδο. Ανεξαρτήτως πρόκρισης στην επόµενη φάση, τα παιδιά θεωρούν πολύ σηµαντική εµπειρία την συµµετοχή τους, γι’ αυτό και για τα περισσότερα που έλαβαν µέρος δεν είναι η πρώτη φορά και όπως δηλώνουν, δεν θα είναι και η τελευταία. ∆εν είναι λίγοι οι µαθητές που υποστηρίζουν ότι τα µαθηµατικά είναι τρόπος ζωής, αφού κυριαρχούν στην καθηµερινότητα και παρά το γεγονός ότι ορισµένα από τα θέµατα που επελέγησαν χθες, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και απαιτούσαν καλή γνώση των µαθηµατικών, δεν πτοήθηκαν! Χωρίς προβλήµατα Στο 1ο Λύκειο Αµαλιάδας, η διαδικασία κύλησε οµαλά και χωρίς προβλήµατα, όπως ανέφερε στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ ο πρόεδρος του

εξεταστικού κέντρου, µαθηµατικός κ. Γιάννης Τσόπελας. Επιτηρητές καθηγητές ήταν οι µαθηµατικοί, κα Βάσω ∆εδότση, κ. Γιώργος Καποδίστριας, κ. Γιώργος Κουσινιώρης, κα Χρυσάνθη Περιβολάρη και κ. Θανάσης Παλυβός, ενώ εθελοντικά συµµετείχαν ως επιτηρητές οι καθηγητές κ. Θεόδωρος Αντωνόπουλος και κα Ελένη Σκορδίλη. Οι µαθητές που θα διακριθούν στην πρώτη φάση του διαγωνισµού, θα περάσουν στην επόµενη φάση που είναι ο «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ» και θα διενεργηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2013. Ακολουθεί η τρίτη φάση του διαγωνισµού ο «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» που θα διεξαχθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα. Από τους διαγωνισµούς αυτούς και επί πλέον από έναν τελικό διαγωνισµό στην Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, θα επιλεγεί η εθνική οµάδα που θα συµµετάσχει στην 30η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα τον Μάιο του 2013, στην 17η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα Νέων τον Ιούνιο του 2013 και στην 54η ∆ιεθνή Μαθηµατική Ολυµπιάδα τον Ιούλιο του 2013.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙ∆ΑΣ

Συνεδριάζει για Ολυµπία oδό

Η «Ολυµπία Οδός» αναµένεται να κυριαρχήσει στην προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 6:30 το απόγευµα, καθώς είναι πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης θα ενηµερώσει το Σώµα για τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, θα συζητηθεί το θέµα και θα ληφθεί σχετική απόφαση για την ανάληψη από τον δήµο Ήλιδας των λειτουργικών εξόδων- πλην της µισθοδοσίας προσωπικού- του τµήµατος του ΤΕΙ Αµαλιάδας, µετά τα όσα συζητήθηκαν στην προχθεσινή συνάντηση των ∆ηµάρχων µε τον πρόεδρο του ΑΤΕΙ Πατρών. Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν, είναι η υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε το

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

∆ιάγνωση και Θεραπεία παθήσεων αρτηριών, φλεβών, λεµφαγγείων, αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών, ενδαγγειακή χειρουργική.

ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ M.D. MSc

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Πρώην ιατρός ΠΓΝΑ «Λαϊκό» και «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» Πύρρωνος και Ελευθερίου Βενιζέλου 12 (1ος όροφος) Αµαλιάδα Τηλ. 2622021444 6972295933 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 09.00-13.00 και Τρίτη , Πέµπτη 09.00-13.00 και 18.30-21.00 ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2622021444 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 10.00-13.00

ΚΑΠΕ µε σκοπό την υλοποίηση της Μελέτης Τεχνικοοικονοµικής Σκοπιµότητας για την εφαρµογή γεωθερµικών αντλιών θερµότητας σε δηµοτικά κτίρια του δήµου Ήλιδας και έρχεται προς επανέγκριση η διακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου: «Συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία λυµάτων οικισµών δήµου Ήλιδας στην Ε.Ε.Λ. Αµαλιάδας (Τύπος Α’)-Ορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου». Θα συζητηθεί επίσης η υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου: «Μελέτη σκοπιµότητας και αρχιτεκτονικής προµελέτης για την αξιοποίηση παλαιών κτιρίων- Πολιτιστικών υποδοµών στο κέντρο της πόλης Αµαλιάδας (∆ηµοτικό θέατρο στις φυλακές)». Μ.Κ.


SITE

E-MAIL

∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ...

Άρση απαγόρευσης των πλειστηριασµών

Αθήνα: Εναλλακτικά σενάρια για την άρση απαγόρευσης των πλειστηριασµών ακινήτων από πιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση αδυναµίας εξυπηρέτησης του δανείου από ιδιώτες, εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα. Οι δύο κύριες παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη στις υποθέσεις εργασίας που γίνονται το τελευταίο διάστηµα είναι: 1)Να µη βρεθούν σε δυσµενή κατάσταση πολλοί δανειολήπτες την ίδια χρονική στιγµή και 2)Να µην καταρρεύσει η αγορά ακινήτων από µαζικούς πλειστηριασµούς. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω συζητήσεις δεν περιλαµβάνουν την άρση περιορισµών για κατασχέσεις που αφορούν µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια µοναδικής κατοικίας, όταν τα χρέη σε πιστωτικά ιδρύµατα δεν υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Επίσης, οι περιορισµοί σε πλειστηριασµούς αφορά µόνον τα πιστωτικά ιδρύµατα και όχι αξιώσεις ιδιωτών, ∆ΕΚΟ, κ.λπ. Η µεγάλη κατηγορία δανείων για την οποία έχουν απαγορευτεί από τις 16 Σεπτεµβρίου 2009 οι πλειστηριασµοί, αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ. ∆εν αφορά µόνο την α ‘ κατοικία, ούτε σχετίζεται µε το αν είναι η µοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη-δανειολήπτη. Έτσι, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, απαγορεύεται οποιοσδήποτε πλειστηριασµός ο οποίος αφορά δανειακό υπόλοιπο για στέγη, µικρότερο ή ίσο των 200.000 ευρώ.

Σταδιακή µείωση

Η τρόικα εξετάζει µεταξύ άλλων, τη λύση σταδιακής µείωσης του ύψους του δανείου για το οποίο σήµερα ισχύει η απαγόρευση των πλειστηριασµών όταν το στεγαστικό δάνειο δεν εξυπηρετείται και το χρέος δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Έτσι, εξετάζεται η περίπτωση να µειώνεται ανά εξάµηνο ή έτος κατά 50.000 ευρώ, το πλαφόν που έχει τεθεί σήµερα στα 200.000 ευρώ για την απαγόρευση πλειστηριασµού ενός δανείου που δεν εξυπηρετείται. Για παράδειγµα, µε νέα απόφαση θα καθοριστεί ότι από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως τις 30 Ιουνίου 2013 θα απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί κατοικιών για δάνεια ύψους έως και 150.000 ευρώ, από 1 Ιουλίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 να απαγορεύονται οι πλειστη-

Εναλλακτικά σενάρια εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα…

ριασµοί κατοικιών για δάνεια ύψους έως και 100.000 ευρώ κ.ο.κ. Με αυτήν την µέθοδο, η πλήρης άρση της απαγόρευσης θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο έτη. Σύµφωνα µε το σενάριο που εξετάζεται αυτός ο τρόπος, θα προστατεύσει και την αγορά ακινήτων από την πλήρη κατάρρευση που θα υποστεί σε περίπτωση µαζικών πλειστηριασµών από τις τράπεζες, ενώ παράλληλα δε θα φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες για τους οποίους ενδεχοµένως να απαιτηθεί νέα ρύθµιση.

Εξαιρέσεις

Από το µέτρο αυτό, θα εξαιρεθούν οι δανειολήπτες που περιλαµβάνονται στις ευπαθείς οµάδες, όπως για παράδειγµα είναι οι άνεργοι. Ένα άλλο σενάριο που συζητείται, αφορά τη θέσπιση χρονικής απόστασης µεταξύ της κοινοποίησης της απόφασης διαταγής πληρωµής, έως τον πλειστηριασµό. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ικανός χρόνος στον οφειλέτη για να διασώσει τη στέγη του, ρυθµίζοντας το δάνειό του, εφόσον αλλάξει κάτι προς τη θετική κατεύθυνση στα οικονοµικά του νοικοκυριού του. Η τρόικα ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή, προκειµένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τις πληρωµές των δανείων. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες των στελεχών της τρόικας από τις ελληνικές τράπε-

ζες συνέκλιναν στο συµπέρασµα ότι έχει δηµιουργηθεί ένα «σιωπηρό» «κίνηµα» του «δεν πληρώνω». ∆ηλαδή, ότι µαζί µε τα νοικοκυριά που πράγµατι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους λόγω αλλαγής της οικονοµικής κατάστασης που έχει προκύψει από τις επιπτώσεις της ύφεσης, δεν πληρώνουν τα δάνειά τους και τα νοικοκυριά τα οποία έχουν τη δυνατότητα πληρωµών των δόσεων. Έχει µάλιστα συζητηθεί, ότι το ζήτηµα αυτό προέκυψε από τον νόµο Κατσέλη, µετά την ψήφιση

του οποίου υπήρξαν µαζικές προσφυγές στα ειρηνοδικεία. Σε κάθε περίπτωση ακόµα δηλαδή και σε απότοµη απελευθέρωση στο δικαίωµα των τραπεζών για πλειστηριασµούς- εκτιµάται ότι οι τράπεζες δε θα προβούν σε µαζικές διαταγές πληρωµών. Αφενός διότι οι τιµές των ακινήτων θα µειωθούν σηµαντικά, γεγονός που δεν συµφέρει τις τράπεζες και αφετέρου, θα εγγράψουν σηµαντικές ζηµίες σε µία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο όσον αφορά την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «Στην Ελλάδα δεν θα ήµουν ούτε βοηθός καθηγητή!» «Το µέλλον της Ελλάδας εξαρτάται µόνο από τους Έλληνες. Μόνο από τους Έλληνες και επιµένω. Όταν έρχοµαι στην Ελλάδα, µε πιάνουν οι δηµοσιογράφοι και µε ρωτούν “κυρία Αρβελέρ, δεν υπάρχουν πια φιλέλληνες;”. Εγώ τους ρωτώ “Έλληνες υπάρχουν;” σηµειώνει χαρακτηριστικά, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε συνέντευξή της. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της παραµονής της χώρας στο ευρώ, ενώ αναφερόµενη στον εκρηκτικό της -όπως λέει- χαρακτήρα τόνισε πως αν έµενε στην Ελλάδα δεν θα ήταν ούτε βοηθός καθηγητή! Μιλώντας για τα κόµµατα, τους νέους, το πανεπιστήµιο, το ρατσισµό αλλά και τη σχέση κράτους- εκκλησίας, η γνωστή βυζαντινολόγος και πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης, υπογράµµισε πως της είναι αδιάφορο αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιµη να αποδεχθεί ένα διαχωρισµό των δύο θεσµών. «Ή προηγείσαι της κοινωνίας ή όχι. Όταν είσαι πολιτικός πρέπει να είσαι ένα βήµα µπροστά από την κοινωνία, όχι ένα βήµα πίσω. Αν ακούς αποκλειστικά την κοινωνία τότε τι δουλειά κάνεις;» εξήγησε.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

ΖΗΜΙΑ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μεγάλη «κοµπίνα» µε προϊόντα χωρίς δασµούς Αθήνα: Οργανωµένα κυκλώµατα που διοχετεύουν παράνοµα στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που προορίζονταν για τρίτες χώρες, ανακάλυψε το Σ∆ΟΕ, µε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέµησης Απάτης και την Τελωνειακή Υπηρεσία της Βρετανίας. Σύµφωνα µε την «Καθηµερινή» τα µέλη το κυκλώµατος ανοίγουν µια φορολογική αποθήκη όπου σταθµεύουν προσωρινά προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν σε χώρες εκτός ΕΕ, χωρίς να καταβληθούν δασµοί, καθώς διέρχονται τράνσιτ από την Ελλάδα. Στη συνέχεια πλαστογραφούνται φορτωτικά έγγραφα που δείχνουν ότι τα κοντέϊνερ εξήχθησαν µε πλοίο προς τρίτους προορισµούς(π.χ τη Συρία), ωστόσο τα εµπορεύµατα διοχετεύονται αδασµολόγητα στις αγορές της Ευρώπης. Μετά την εικονική εξαγωγή συνήθως κλείνουν και οι αποθήκες. Οι σχετικές δικογραφίες διαβιβάστηκαν στον οικονοµικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη. Η ζηµιά για το ελληνικό δηµόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 15 εκατοµµύρια ευρώ.

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ Ισραηλινό µπλόκο στο Estelle λίγα µίλια έξω από το λιµάνι της Γάζας Αθήνα Περίπου 30 µίλια έξω από το λιµάνι της Γάζας, το ιστιοφόρο Estelle που µεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια περικυκλώθηκε από σκάφη του ισραηλινού πολεµικού ναυτικού, τα οποία διέκοψαν την πορεία του και κοµάντος ανέβηκαν σ’ αυτό. Η επιχείρηση δεν ήταν βίαιη και -κατά τις πληροφορίες- όλοι οι ακτιβιστές είναι καλά στην υγεία τους. Το Estelle ρυµουλκήθηκε στο λιµάνι Ασντόντ. Κατά τις πληροφορίες, οι 30 ακτιβιστές θα µεταφερθούν σε κέντρο κράτησης και εκεί θα µπορέσουν να τους επισκεφθούν οι πρεσβευτές των χωρών τους. Στο Estelle βρίσκονται πέντε Έλληνες, µεταξύ των οποίων και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, από τους ακτιβιστές θα ζητηθεί να υπογράψουν ότι επιχείρησαν παράνοµη είσοδο στο Ισραήλ και θα απελαθούν. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επιφυλακή για την ασφάλεια των ακτιβιστών, ενώ κατά τις πληροφορίες ο Έλληνας πρέσβης στο Ισραήλ µεταβαίνει στο λιµάνι Ασντόντ. Το πλοίο µετέφερε 41 τόνους τσιµέντο, ιατρικό εξοπλισµό, παιδικά βιβλία, µουσικά όργανα και 300 µπάλες ποδοσφαίρου στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΒΑΣIΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ

«Ευτυχώς, αισθάνοµαι ότι έχω κάνει πολύ λίγα» Βασίλης Παπακωνσταντίνου, βρίσκεται εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες στην πρώτη γραµµή του τραγουδιού, όντας ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες ερµηνευτές. Η είδηση του ερχοµού του στην Ηλεία για µια µοναδική συναυλία το βράδυ του Σαββάτου 27 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυµναστήριο Πύργου έχει ξεσηκώσει τους φίλους του που αδηµονούν να τον απολαύσουν επί σκηνής. ‘Άλλωστε οι ζωντανές εµφανίσεις του, αποτελούν και το σηµείο υπεροχής του µιας και πάντα ξεχωρίζουν για τον παλµό και τον ηλεκτρισµό τους. Πιο ώριµος και πιο «θυµωµένος» από ποτέ, πυροδοτεί την σκέψη και εκφράζει την φωνή των πολυπληθών φίλων του -όλων των ηλικιών-

O

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Εµείς ή οι... άλλοι πιστεύεις ότι φταίµε/φταίνε περισσότερο για την σηµερινή κατάσταση της Ελλάδας; Κατηγορηµατικά οι άλλοι. Γιατί αφενός από τη µια λήστευαν τους Έλληνες, από την άλλη διαφήµιζαν εορτοδάνεια κ.λ.π. µε χρήµατα που είχαν πάρει δανεικά µε απίστευτα υψηλά επιτόκια. Βλέπεις να προκύπτει κάτι καλό από όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουµε; Το µόνο καλό που µπορεί να προκύψει είναι η εξέγερση! Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν έχουµε τίποτα να περιµένουµε από αυτούς, παρά µόνο όλο και βαθύτερη ύφεση, µέχρι µεθοδευµένης τελικής εξαθλίωσης. Παλιότερα µιλώντας γι’ αυτό που σε κάνει µια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο του τραγουδιού έχεις δηλώσει ότι αν ήξερες τι ακριβώς είναι αυτό ίσως -από ανθρώπινη αδυναµίανα είχ ες επενδύσει επάνω σε αυτό και να τα είχες χάσει όλα... εξακολουθεί να ισχύει κάτι τέτοιο ή έχεις αλλάξει γνώµη;

INFO

Τα σηµεία προπώλησης εισιτηρίων της συναυλίας που κοστίζουν 10 ευρώ είναι τα εξής:

Πύργος - Μουσικός Οίκος «Παυλίδη», Εθνικής Αντίστασης 10 2621032121 - «Γερµανός», Μανωλοπούλου 7 - 2621026166 - Βιβλιοπωλείο «Κορκολής» 2621022674 - Βιβλιοπωλείο «Lexis», Μιαούλη 3 - 2621036349 - Staging System «Zezas», Παπαφλέσσα 24 - 2621032770

Και βέβαια εξακολουθεί να ισχύει. Και επαναλαµβάνω ότι ο στόχος µου είναι η καινούρια δηµιουργία και όχι ο εφησυχασµός στις δάφνες µου! Έχεις τραγουδήσει πάρα µα πάρα πολλά τραγούδια, συµπεριλαµβανοµένων στίχων πολλών ποιητών... υπάρχει κάτι που ζηλεύεις που δεν το έχεις κάνει ακόµα; Ευτυχώς, αισθάνοµαι ότι έχω κάνει πολύ λίγα. ∆εν ξέρω αν µια ζωή φτάνει για να κάνει κανείς όλα όσα επιθυµεί. Θα συνεχίσω λοιπόν να ψάχνω. Στα τέλη της περασµένης χρονιάς, αν θυµάµαι καλά, κάλεσες µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας σου, νέους µουσικούς να συνθέσουν τις δικές τους µελωδίες για το δίσκο που ετοιµάζεις... που βρίσκεσαι αυτή τη στιγµή δισκογραφικά; ∆ηµοσιεύσαµε στο διαδίκτυο στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου για εφτά τραγούδια. Επιλέξαµε τελικά ισάριθµες µελωδίες ανάµεσα σε 980 συνθέσεις που µας στείλανε φίλοι απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο νέος δίσκος έχει ακόµη 3 τραγούδια που έχει γράψει το συγκρότηµα «ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ», όπου έχει κάνει και την ενορχήστρωση σε όλο τον δίσκο, µια διασκευή του Σταµάτη Κραουνάκη και ένα δικό µου τραγούδι, πάντα σε στοίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Αυτή η νέα δουλεία µε τίτλο «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» θα κυκλοφορήσει ως ένθετο µε την κυριακάτικη REAL NEWS την µεθεπόµενη Κυριακή 4 Νοεµβρίου.

Είσαι ένας κατ’ εξοχήν “συναυλιακός” καλλιτέχνης... τι πρέπει να περιµένουν από εσένα αυτοί που θα έρθουν να σε δουν το βράδυ του Σαββάτου στις 27 Οκτωβρίου στον Πύργο; Ξέρω ότι περιµένουν πολλά. Και έχω να τους πω ότι θα κάνω τα πάντα για να µην απογοητεύσω κανέναν.

Αµαλιάδα - «Γερµανός», Ερµού 15 2622038052 - «Βιβλιοπανοραµα», Αθανασίου ∆ιάκου 4 2622029120 - «Βιβλιοχώρος», Φιλικής Εταιρείας 2 - 2622021770

µε τα ανήσυχα τραγούδια του. Τραγούδια που αγάπησε και αγαπήσαµε, τραγούδια που µας ταξίδεψαν, που δεν έχουν χαθεί στο χρόνο, παρέα µε τον δυναµισµό του Βασίλη συνθέτουν από τώρα την εικόνα που θα αντικρίσουµε στο «κλειστό» του Πύργου το ερχόµενο Σάββάτο... Πιο επίκαιρος από ποτέ, βρίσκει την αλήθεια µέσα στα τραγούδια, ντύνει τις σκέψεις µας, δίνει ρυθµό στις ανησυχίες µας, ηλεκτρίζει τη διάθεσή µας... Τον βρήκαµε στο τηλέφωνο και έστω κι αν ήταν πολύ πιεσµένος µε τις καθηµερινές πρόβες που κάνει λόγο του καινούριου δίσκου του -που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ηµέρες- µας µίλησε λέγοντας,λίγα και καλά!


14

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

)Σφηνάκι Club... αυστηρώς Ελληνικό!

By www.lifetown.gr

«Σφηνάκι Club»

∆ιασκέδαση µε στυλ… Ελληνικό! Το βράδυ του Σαββάτου, 13 Οκτωβρίου, τα βήµατά µου µε οδήγησαν στο «Σφηνάκι Club» στην Αµαλιάδα. Στον χώρο όπου κυριαρχεί η ελληνική µουσική και όπου ο χορός και η διασκέδαση σε παρασύρουν σε ξέφρενους ρυθµούς µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες...

Τα κορίτσια µας µέσα από το µπαρ… Βίκυ-Κατερίνα!

Οι ιδιοκτήτες µας υποδέχονται πάντα µε χαµόγελο.

Τα αδερφάκια…

Αθηνά Καστριτσέα

Γυναικοπαρέα made in… «Σφηνάκι»!

Μαρία, Θανάσης και Ανθή... smiiiiile!

Σκέψεις…

Τάνια, Άγγελος και Κατερίνα... ποζάρουν µε στυλ!

Έ

Της Μαριάννας Μητροπούλου

χετε σκεφτεί ποτέ πόσο καλά νιώθετε κάθε φορά που βάζετε κάποιο στόχο και τον πετυχαίνετε; Και δεν µιλάµε πάντα για τεράστιους στόχους, όπως το να ξεπεράσετε την υψοφοβία σας ή να χάσετε δέκα κιλά σε έναν µήνα, µιλάµε για µικρούς, καθηµερινούς στόχους, που µας γεµίζουν ενέργεια και καλή διάθεση. Ό,τι στόχους κι αν θέτετε κάθε φορά, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι από αυτούς επωφελούνται και το µυαλό και το σώµα σας. Κάθε φορά που θέτετε κάποιον στόχο, καλό θα ήταν να θυµάστε ότι: ο στόχος αυτός έχει νόηµα προσωπικά και µόνο για εσάς και ότι σαφώς τον επιθυµείτε έντονα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριµένος και να έχετε φτιάξει κι ένα χρονοδιάγραµµα επιτυχίας -καλό θα ήταν να τον καταγράψετε κάπου- είτε στο ηµερολόγιό σας, είτε σε ένα απλό χαρτί που θα

Το Μαριαννάκι µας…

Μην ξεχνάτε... Κάθε Πέµπτη Greek night µε guest dj τον Σάκη Μαστοράκη .

Στόχοι: Κάνουν καλό!

κολλήσετε στο ψυγείο για να το βλέπετε κάθε µέρα.

Όλα τα παραπάνω µας διευκολύνουν στην επίτευξή του, µιας και τονώνουν την αυτοπεποίθησή µας και την αίσθηση υπευθυνότητάς µας. Επιπλέον, το να βάζουµε στόχους στη ζωή µας είναι σαν να προσπαθούµε πιο οργανωµένα να βάλουµε µια τάξη σε όσα συµβαίνουν γύρω µας, η πλειοψηφία των οποίων είναι πολύ πιο πάνω από τον έλεγχό µας. Τέλος, το να βάζουµε στόχους και να τους πετυχαίνουµε µας βοηθάει στο να επικεντρωνόµαστε σε πράγµατα σηµαντικά, κάνοντάς µας να παίρνουµε καλύτερες και σωστότερες αποφάσεις για την καθηµερινότητά µας. Γι’ αυτό λοιπόν µη χάνετε χρόνο, κάντε στόχους και πα-

λέψτε για να τους πετύχετε, µην ξεχνάτε η επίτευξή τους είναι πάντα στο χέρι σας. Μαριάννα Μητροπούλου


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

15

καταφέρει καλύτερα...

Ο

- Το τελευταίο διάστηµα εκφράζεις την αγά πη σου για την hip hop/rap µουσική διοργανώνοντας σε clubs του Πύργου τα πάρτι «Last Kings» όπου και εκτελείς χρέη dj… Εξήγησε µας τι συµβαίνει σ` αυτά τα πάρτι…

O Dejan Miloseski είναι 29 ετών και το τελευταίο διάστηµα αποτελεί µόνιµο κάτοικο του Πύργου...

Μάλλον θα πρέπει να `ρθεις ο ίδιος για να δεις τι συµβαίνει!... (γέλια). Πιστεύω ότι στα «Last Kings» ακούς την καλύτερη hip-hop µουσική που µπορείς ν` ακούσεις στην Ηλεία! Ακούς µουσική που δεν ακούγεται ούτε στην Αθήνα! Θα έλεγα ότι ακούς αυτά που ακούγονται τώρα στην Αµερική! Παράλληλα βλέπεις τον πιο ωραίο κόσµο και θαρρώ ότι όσοι αγαπούν αυτό το είδος περνούν µια πολύ όµορφη βραδιά! Ραντεβού λοιπόν κάθε Κυριακή βράδυ στο Mercado Bar στον Πύργο!

Είναι γενικότερα γνωστός για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες (σ.σ. κλασικό δεκάρι) που τον έφεραν να παίζει σε οµάδες του εξωτερικού όπως η πρωταθλήτρια Πολωνίας Widzew Lodz (2008-10) η Gornik Leczna Πολωνίας (σ.σ. το 201011) και η δευτεραθλήτρια Λιθουανίας FK Vetra (2006-08) µε την όποια είχε 10 συµµετοχές στο Εuropa League πετυχαίνονται και 5 γκολ, ενώ έχει χρηστεί διεθνής µε την Εθνική οµάδα των Σκοπίων απ` όπου κατάγεται…

- Υπάρχει κοινό στον Πύργο για αυτήν τη µουσική; Υπάρχει κοινό... και αυτό φαίνεται σε όλα τα πάρτι που έχουµε κάνει! Μάλιστα η πλειοψηφία τους είναι κυρίως φοιτητές από την Ηλεία που σπουδάζουν σε άλλα µέρη...

Στην Ηλεία είναι γνωστός λόγω της θητείας του παλαιότερα στον Πανηλειακό, ενώ πέρυσι ήταν παίκτης της Παναχαϊκής. Αυτή τη χρονιά πήρε την απόφαση να παίξει στην Α` κατηγορία Ηλείας µε την φανέλα του Κένταυρου Μαγούλας…

- Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σου τραγουδιστές/συγκροτήµατα από το συγκεκριµένο είδος µουσικής;

Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο γιατί ο Dejan εκτός της µεγάλης του αγάπης για το ποδόσφαιρο και την οικογένεια του (σ.σ. η σύζυγός του είναι από τον Πύργο και έχουν 2 παιδιά 6 και 2,5 ετών) έχει ακόµα µια… µε την hip hop/rap µουσική!

Από τους νεότερους προτιµώ τους Waka Flocka Flame… από τους πιο παλιούς τον Dr. Dre και τον Ice Cube... - Πώς θα χαρακτήριζες τους Ηλείους σαν ουδέτερος; Τι σου αρέσει και τι σε χαλάει περισσότερο σε αυτούς;

Ας δούµε λοιπόν τι απαντά στις ερωτήσεις µας για όλα τα παραπάνω κι ακόµα περισσότερα σε µια πιο lifestyle προσέγγισή του… - Έχεις παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο… πόσο σου λείπει η ένταση α υτώ ν των αγώνων; Βεβαία και µου λείπει! Σε αυτά τα µατς είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση και η αδρεναλίνη φτάνει στα ύψη... - Πιστεύεις ότι µπορείς να αγωνιστείς και πάλι σε υψηλό επίπεδο αν όχι στο εξωτερικό σε κάποια οµάδα της Ελλάδας; Εννοείται ότι θα µπορούσα να επανέλθω και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα! Και πιστεύω ότι αυτό µπορεί να συµβεί πολύ γρήγορα αφού δεν έχω σταµατήσει κα-

My name is Milosefski…

… Dejan Milosefski! θόλου να προπονούµαι.

- Τι δεν έχουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές σε σχέση µε τους συναδέλφους τους σε άλλες –πιο προηγµένες ποδοσφαιρικά- χώρες; Θα έλεγα ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δε θέλουν να δουλέψουν σκληρά ενώ σχεδόν πάντα διαµαρτύρονται για κάποιο τραυµατισµό. - Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην απόφαση να αγωνιστείς φέτος στην Α` Κατηγορία Ηλείας; Υπήρχαν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι που µε ανάγκασαν να παραµείνω στην Ελλάδα και έπρεπε να παίξω µπάλα σε κάποια οµάδα µέχρι τον Ιανουάριο τουλάχιστον. Γι` αυτό θεώρησα ότι θα ήταν καλό να παίξω ποδόσφαιρο ακόµα και στην Α` Κατηγορία ώστε να µην χάσω την επαφή… - Θα το σκεφτόσουν να γίνεις προπονητής; Η προπονητική είναι κάτι που µε ενδιαφέρει σίγουρα. Κι ένας σοβαρός λόγος γι` αυτό είναι ότι αν δει κανείς πόσοι άσχετοι έχουν γίνει προπονητές τότε σίγουρα

θα διαπιστώσει ότι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι είναι σωστό για τους παίκτες-ποδοσφαιριστές θα µπορούσε να τα

Θα τους έλεγα λίγο… περιέργους αφού πάντα κάτι τους φταίει… βεβαία είναι πολύ καλοί και ανοιχτόκαρδοι µε τους ξένους. - Τι σε κάνει να χαµογελάς; Σίγουρα η οικογένειά µου, η γυναίκα µου και οι δυο κόρες µου! Αλλά και οι καλοί µου φίλοι!


16

Social Media

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

magica @magicasland

ξέχασα να σας πω πόσο κόσµο είχε το

σοµπάδικο της περιοχής... σκουντούσες για να δεις τις ξυλόσοµπες...

Νίνα Κασιµάτη @Ninemesis

Το πολιτικό ίδρυµα του κόµµατος της

Μέρκελ εκπαιδεύει Έλληνες δηµοσιογράφους στην Αθήνα

Pierre Louys @PierreLouys

Καλός ο “φιλελευθερισµός” σας, αλλά

αυτή η γραφικότητα της υπεράσπισης

µόνο του φασιστικού αυταρχισµού πρέπει να τελειώνει..

Marina Mani @MarinaMani1

Βορίδης (Real fm) για πλειστηρια-

σµούς: ∆εν το ξέρω το θέµα, αλλά κάποια στιγµή οι πολίτες θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν τα χρέη τους...

Γρήγορη και οικονοµική λύση.

Αυτό είναι διαφηµιστική καµπάνια!

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Οδηγός λεωφορείου ρίχνει… «µπουκέτα» σε γυναίκα-επιβάτη! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Cleveland Ohio RTA Bus Driver Uppercuts Female Passenger Άντε µετά να µπεις σε λεωφορείο…

(Ποδοσφαιρική) µαγεία by… Giovanni! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA THE MAGIC OF LEGEND Ήρθε και πάλι στην Ελλάδα και τα βίντεο µε τα… µαγικά του πήραν και πάλι φωτιά!

Με 500 εκατοµµύρια views! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: PSY - GANGNAM STYLE M/V ∆είτε το βίντεο και θα καταλάβετε γιατί…

Τα καλύτερα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Afierwma ston Vassilh Papakonstantinou (1) Live Θυµηθείτε τα ένεκα της επερχόµενης συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου στον Πύργο…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Live Τρίτη βράδυ στο «Parea»…

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

3

Event Ο CJ Jeff στα decks του Café-Bar «Pallas»

2

Ο Cj Jeff είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχηµένους dj στην Ελλάδα, από τα µέσα της δεκαετίας του `90, ένας γνήσιος clubber που κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αγαπηµένους dj του κοινού, έχοντας παρουσίες σε κλασικά πλέον clubs της Αθήνας και όχι µόνο. Το βράδυ του ερχόµενου Σαββάτου, 27 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται στο Café-Bar «Pallas» στα Λεχαινά σ’ ένα event που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον… για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 2623022946 και 6980 409309.

Το «Parea» Café-Bar στον Πύργο (πλατεία Κύπρου 2) είναι ότι πιο καινούργιο στην πόλη κι από µεθαύριο ξεκινά τις δικές του live βραδιές µε µουσικά σχήµαταέκπληξη! Κάθε Τρίτη λοιπόν έχεις έναν καλό λόγο για να βγεις έξω από το σπίτι προκειµένου να ζήσεις µια live-εµπειρία σ` έναν εντυπωσιακό χώρο που δε θα σε απογοητεύσει!

1

Live O Βασίλης Παπακωνσταντίνου live στον Πύργο!

O Βασίλης Παπακωνστα ντίνου, µε σχεδόν 4 δεκαετίες στην πρώτη γραµµή του τραγουδιού, δίνει «ραντεβού» µε τους πολυπληθείς φίλους του (και) στην Ηλεία για µια µοναδική συναυλία το βράδυ του Σαββάτου 27 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυµναστήριο Πύργου (στις 9 µ.µ.). Με σηµείο υπεροχής τις ζωντανές εµφανίσεις, που ξεχωρίζουν για τον παλµό και τον ηλεκτρισµό τους. Πιο ώριµος και πιο «θυµωµένος» από ποτέ, πυροδοτεί την σκέψη και εκφράζει την δική µας φωνή µε τα ανήσυχα τραγούδια του. Περισσότερα λόγια για την πολυαναµενόµενη συναυλία του κορυφαίου Έλληνα ρόκερ δεν χρειάζεται να πούµε απλά µόνο θα σας ενηµερώσουµε ότι η τιµή του εισιτηρίου είναι ιδιαίτερα χαµηλή, στα 10 ευρώ!

4

5 Κινηµατογράφος Κινηµατογράφος

Live Hip-hop Φώναξέ το δυνατά… «Υπόγειο Άκουσµα»!

Σήµερα Κυριακή και λίγο µετά τις 8 το βραδάκι ένα ξεχωριστό live περιµένει όσους βρεθούν στο Bar ΜelRose στον Πύργο εκεί όπου το hip-hop µουσικό σχήµα «Υπόγειο Άκουσµα» (McD, Sado, Sotiras, Mc B.A.P) θα ακουστεί Live και δυνατά! Όπως λένε και τα µέλη του σχήµατος… «Είναι τελευταίο µας Live πριν το Cd µας “Ραδιενεργό Υλικό LP”. Η είσοδος είναι ελεύθερη, κλασσικά µπυρίτσα 3 ευρώ… Όσοι γουστάρετε προσέλθετε!»...

Συνέχεια προβολών για το «Χαβιάρι»

Κι ενώ το «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» συνεχίζει να προβάλλεται για 2η εβδοµάδα προσελκύοντας κόσµο όλων των ηλικιών σε Πύργο και Αµαλιάδα το «Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετάνια» (3D) αποτελεί µια ακόµα πολύ καλή κινηµατογραφική πρόταση ιδίως για τους φανατικούς φίλους των δυο κόµικ-ηρώων ∆είτε αναλυτικά όλες τις ταινίες και τις ώρες προβολής τους σε Πύργο και Αµαλιάδα:

Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετάνια» (3D) 7.40 – 10 µ.µ «Ο θεός αγαπάει το χαβιάρι» 7.45 – 10 µ.µ. «Στη Ρώµη µε αγάπη» 7.50 – 10 µ.µ. «Barbie: Η Πριγκίπισσα και η Ποπ Σταρ» 6 µ.µ. (Σάββατο και Κυριακή)

«Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετάνια» (3D) 8 – 10.10 µ.µ. «Ο θεός αγαπάει το χαβιάρι» 8 – 10.10 µ.µ. «Barbie: Η Πριγκίπισσα και η Ποπ Σταρ» 6.30 µ.µ.

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Ο

ΦΙΛΟΖΩΙΚOΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΠYΡΓΟΥ

Τι ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ οι εθελοντές φιλόζωοι…

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µας έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον κείµενο (σ.σ. προφανώς όχι δικής του δηµιουργίας αλλά γενικότερα αποτυπώνει την φιλοσοφία της σκέψης των φιλόζωων ανά την Ελλάδα και «κυκλοφορεί» ευρέως στο διαδίκτυο) που θα λέγαµε ότι ξεκαθαρίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τι ακριβώς είναι οι εθελοντές φιλόζωοι. Γιατί –κακά τα ψέµατα- πολλοί έχουν «παρεξηγήσει» αυτή την ιδιότητα έχοντας διαµορφώσει µια εντελώς λανθασµένη άποψη… ∆ιαβάστε το και ελπίζουµε να καταλάβετε πολλά… Ας ξανασυστηθούµε λοιπόν, εφόσον ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων δεν εννοεί να καταλάβει τι στο καλό είναι αυτό το άτοµο που, όχι µόνο είναι φιλόζωος, αλλά είναι και εθελοντής! Ένας εθελοντής φιλόζωος ∆ΕΝ είναι: 1ον: ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ Πολλές φορές οι εθελοντές φιλόζωοι έχουν κατηγορηθεί επειδή δεν βρίσκονται στα σηµεία µιας εγκατάλειψης, κακοποίησης, κακοµεταχείρισης κτλ. ενός ζώου. ∆εν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά δεν είµαστε ο Superman, δεν έχουµε υπερφυσικές δυνάµεις και υπερφυσική αντίληψη για να διαβάζουµε το µυαλό των άλλων και βέβαια δεν ακούµε φωνές (τουλάχιστον όχι ακόµη!) για το πού και πότε µας χρειάζονται. Συναντάµε άπειρα περιστατικά από µόνοι µας καθηµερινά και δυστυχώς δεν πολλαπλασιαζόµαστε σαν τις αµοιβάδες για να βρισκόµαστε παντού! 2ον: ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΟΣ Όχι λοιπόν, δεν µπορούµε να τα κάνουµε όλα εµείς! Όταν πέφτει κάτι στην αντίληψή σας, είτε αυτό είναι ένα πεινασµένο ζωάκι (η πιο απλή περίπτωση) είτε ένα πολύ άρρωστο, µην καλέσετε κάποιον εθελοντή ή φιλοζωικό σωµατείο.

Κάντε κάτι κι εσείς! Πρέπει κάποτε να το πάρουµε απόφαση σαν λαός ότι ο καθένας πρέπει ν’ αναλάβει τις ευθύνες του. Όταν βλέπεις µια δυστυχία να εξελίσσεται µπροστά σου λοιπόν, επιλέγεις είτε να εθελοτυφλήσεις είτε να δράσεις! Το να µεταθέσεις απλά την ευθύνη κάπου αλλού, ∆ΕΝ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, ούτε καν φιλόζωο! 3ον: ΠΛΟΥΣΙΟΣ Οι εθελοντές φιλόζωοι δεν έχουν πόρους από κάπου, ούτε παίρνουν επιδοτήσεις. Όποια προσπάθεια και έργο κάνουν, το κάνουν αρχικά από την καλή τους την καρδιά και ύστερα από την τσέπη και το υστέρηµά τους. Γι’ αυτό το λόγο, δεν µπορούν να στειρώσουν το σκυλάκι που φροντίζεις, δεν µπορούν να ταΐζουν συνέχεια τα αδέσποτα της γειτονιάς σου, δεν µπορούν να αναλάβουν να περιθάλψουν και να θεραπεύσουν άλλο ένα άρρωστο σκυλί που βρήκες εσύ, γιατί πολύ απλά δεν έχουν σπίτι τους (ούτε καν σε φωτογραφία) κάποιο δέντρο που να καρποφορεί χρήµατα! Αν παρόλ’ αυτά υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει πού µπο-

ρεί κανείς να βρει ένα τέτοιο, ευχαρίστως να µοιραστεί την πληροφορία (και τη συγκοµιδή) και µε τους υπόλοιπους. 4ον: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Αν και σίγουρα δεν το πιστεύεις κατά βάθος, οι εθελοντές φιλόζωοι είναι άνθρωποι σαν όλους τους άλλους! Ίσως και σαν και σένα! Έχουν δουλειές, δικά τους κατοικίδια, οικογένειες, φίλους και γνωστούς, που καλό θα ήταν να τους βλέπουν που και που, έτσι για να κρατάνε µία επαφή βρε αδερφέ! Οπότε, αν εσύ βρεις καθ’ οδόν για τη δουλειά σου ένα αδεσποτάκι που χρήζει βοηθείας, γιατί θα πρέπει εγώ εκείνη την ώρα να µην είµαι αντίστοιχα καθ’ οδόν για τη δική µου δουλειά; ∆εν ξέρω αν σας έχουµε ενηµερώσει σχετικά, αλλά όλοι ζούµε σε κανονικά σπίτια και όλοι έχουµε και δικά µας κατοικίδια, που συνήθως είναι άνω των τριών...

5ον ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΑΝΣΙΟΝ Φιλοξενούµε κατά καιρούς και άλλα ζωάκια και ταΐζουµε και περιθάλπτουµε ταυτόχρονα και άλλα πόσα! Οπότε το να ζητήσεις από κάποιον εθελοντή φιλόζωο να πάρει από τον κήπο σου, όπου σου τα παράτησαν, 10 κουτάβια που κλαίνε όλο το βράδυ και δεν µπορείς να κοιµηθείς, θα το αφήσω ασχολίαστο, γιατί πάλι θα µου πείτε ότι τα νεύρα µου δεν είναι καλά... Γιατί σίγουρα δεν είναι καλά!

6ον: ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΚΑΝΕΝΟΣ

Για να µην το χαρακτηρίσω πιο χοντρά... ∆εν γίνεται να βρίσκει κάποιος ένα χτυπηµένο ζώο π.χ. και να καλεί έναν εθελοντή για να το µεταφέρει στο γιατρό, να αναλάβει τα έξοδα, τη φιλοξενία και την υιοθεσία του µετά! Και να έχει ο άλλος ήσυχη τη συνείδησή του ότι έκανε το καθήκον του απλά ειδοποιώντας! Ούτε είναι φυσιολογικό να δεις ένα περιστατικό, να γυρίσεις στον υπολογιστή σου και να κάνεις post στο facebook για να “βοηθήσει” όποιος µπορεί µε δική σου “φιλική συµµετοχή”, να του πεις δηλαδή πού έγινε κάτι και να τρέξει.

Ούτε µπορείς να απαιτήσεις από κάποιον να κάνει πράγµατα για σένα, κι αν δεν τα κάνει να θυµώσεις κιόλας! Όλοι έχουµε σαν κοινό σκοπό να βοηθήσουµε τα αδέσποτα, όπως και όσο µπορούµε. Είµαστε κοινοί, καθηµερινοί άνθρωποι, µε τα καλά µας και τα κακά µας, µε ίσως λίγο πιο αυξηµένες ευαισθησίες. ∆εν µπορούµε να γινόµαστε χίλια κοµµάτια ούτε να ικανοποιούµε τους πάντες, γιατί απλά ∆ΕΝ είναι εφικτό! Αν αναλάβουµε µία µικρή ευθύνη όλοι µας, ίσως κάνουµε τον κόσµο µας καλύτερο! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ όµως, όχι λίγοι για τους πολλούς...

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487, 6942 275333 και 6985 811682. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στο χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφαση σας…

1) Χαρίζεται ο Ρωµαίος 2) Χαρίζεται η Σοκολά 3) Χαρίζεται ο Έκτορας 4) Χαρίζονται µικρόσωµα 5-6) Χαρίζονται κουκλιά 7) Χαρίζεται ο Στούκι 8) Χαρίζεται ο Ραµόν

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

19

Χρυσάνθεµα στο βάζο Τα χρυσάνθεµα είναι πανέµορφα είτε στον κήπο είτε στο βάζο. Ένα µικρό τρικ για να διατηρήσετε περισσότερο τα χρυσάνθεµα στο βάζο είναι να διαλύετε µισή ασπιρίνη στο νερό του βάζου κάθε φορά που το αλλάζετε. Το νερό πρέπει να αλλάζετε κάθε µέρα, να αφαιρείτε τα φύλλα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού και να κόβετε τους µίσχους. Συνίσταται να φυτεύεται κοντά σε τοίχους ή κτίρια µε σκούρα χρώµατα. Θεωρείται ιδανικό φυτό για τη δηµιουργία ανθικών πλαισίων, αρκεί να φυτεύεται πυκνά σε αποστάσεις 0,2µ. περίπου. Με τον ίδιο τρόπο φύτευσης προβάλλεται εντυπωσιακά µέσα σε χλοοτάπητα. Ο τρόπος άνθησης του χρυσάνθεµου έχει άµεση σχέση µε τη διάρκεια φωτισµού του φυτού, δηλαδή η µικρή διάρκεια της ηµέρας προκαλεί την ανθοφορία µετά την πάροδο 6-15 εβδοµάδων, ανάλογα µε την ποικιλία. Το χρυσάνθεµο ανθίζει όταν µικραίνει η ηµέρα. Αυτή την εποχή, θα βρείτε στην αγορά ολάνθιστα χρυσάνθεµα για να στολίσετε τον κήπο σας. Φυτέψτε τα στον κήπο σας, κοντά σε εισόδους, σε υπερυψωµένα παρτέρια (ζαρντινιέρες), όπου έχετε προγραµµατίσει να µπαίνουν τα «εποχιακά σας ανθοφόρα», ή σε χαµηλές γλάστρες ή ζαρντινιέρες, στο µπαλκόνι ή στη βεράντα σας. Τις ζεστές ηλιόλουστες ηµέρες δεν θα πρέπει να τα αφήνετε για πολλές ώρες σε απευθείας ηλιακό φως για να µην καούν τα πέταλα και να διατηρηθούν τα λουλούδια τους ακόµα περισσότερο. Μπορεί να συνδυαστεί µε άλλα φυτά της ίδιας εποχής, όπως το καλλωπιστικό λάχανο ή τον πανσέ αλλά και µε τα φθινοπωρινά αστράκια, και τα κωνοφόρα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Τ

Χρυσάνθεµο ή αγιοδηµητριάτικο

ο όνοµά του σηµαίνει το άνθος του χρυσού και το εµπνεύστηκε ο γνωστός βοτανολόγος Λιναίος ενώνοντας τις λέξεις χρυσός και άνθος, αν και οι παλαιότεροι το λένε Αγιοδηµητριάτικο αφού βρίσκεται στις δόξες του κυρίως τον Οκτώβριο. Η προέλευσή του λέγεται ότι είναι από την µακρινή Ανατολή, την Κίνα όπου καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά τον 15ο αιώνα και στη συνέχεια αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο άνθος Ιαπωνία. Πρώτοι οι Ολλανδοί το έφεραν στην Ευρώπη όπου και καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια ενώ στην Ελλάδα σπάνια υπάρχει κήπος ή µπαλκόνι χωρίς χρυσάνθεµα. Είναι το κυρίαρχο φυτό του φθινοπώρου και σε κατάλληλες συνθήκες µπορεί να διατηρήσει τα άνθη του µέχρι τα Χριστούγεννα.

- Ο βασιλιάς του φθινοπώρου

Περιγραφή του φυτού Οι προτιµήσεις του Είναι φυτό σκληρό πολυετές, ζωηΤα χρυσάνθεµα ευδοκιµούν σε όλα σχεδόν τα ρής βλάστησης και όρθιας ανάπτυξης, εδάφη αλλά προτιµούν πλούσιο χώµα, που να πεµε ξυλώδεις βλαστούς που χάνει το ριέχει άµµο και άργιλο και καλή αποστράγγιση. φύλλωµα του το χειµώνα. Το ύψος του ∆ε θα πρέπει να γίνεται αλόγιστο ξεκινά από τα 20 cm περίπου πότισµα αλλά µόνο όταν το χώµα είναι αλλά ξεπερνά και το 1,5 m ανά- Ως φυτό, ξερό καθώς το συχνό πότισµα µπορεί λογα µε την ποικιλία και την ποισυµβολίζει να προκαλέσει σάπισµα των ριζών. ότητα του εδάφους. Το ριζικό τους σύστηµα είναι πλούΈχει πυκνό φύλλωµα, µε χα- την σιο κι έτσι καταφέρνουν να εκµεταλρακτηριστική οσµή. λεύονται καλά την υγρασία του Τα µπουµπούκια ανοίγουν αισιοδοξία εδάφους, κάτι που τα κάνει αρκετά ανσταδιακά και διαρκούν αρκετές και τη θεκτικά στις ζεστές θερµοκρασίες. ηµέρες. Τα χρυσάνθεµα χρειάζονται απευχαρά Το άνθος του ποικίλει από θείας ηλιακό φως για να φθάσουν σε απλό έως σύνθετο και υπάρχει ανθοφορία και αντέχουν τόσο τον ήλιο σε µία απέραντη ποικιλία χρωµάόσο και τις πολύ υψηλές θερµοκρατων και µεγεθών. Μετά από χρόνια καλσίες. Σε σκιά αποκτούν λεπτούς και αραιούς βλαλιέργειας, τα χρυσάνθεµα είναι πλέον στούς, µε λίγα άνθη. διαθέσιµα σε µία µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Έντονο κίτρινο, πορτοκαλί, Τα µειονεκτήµατα κόκκινο, λευκό, ροζ, φούξια, λιλά και Γενικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα, δεκάδες άλλοι χρωµατικοί συνδυασµοί προσβάλετε όµως από αφίδες, θρίπες, τετράνυστα άνθη τους φέρνουν χρώµα και χους, αγρόµυζα, νηµατώδη και αλευρώδη. Τα χρυζωντάνια στις βεράντες µας τους σάνθεµα προσβάλλονται και από µυκητολογικές φθινοπωρινούς µήνες. ασθένειες όπου οι κυριότερες είναι η σήψη της Ξέρατε ότι… βάσης των βλαστών, η βερτιτσιλλίωση, η σήψη Τα άνθη των χρυσανθέµων µπορούν Ποικιλίες Χρυσάνθεµου των ανθέων, το ωίδιο κ.α. να διατηρηθούν στο νερό, σε ένα βάζο Τα χρυσάνθεµα µπορείτε να τα για περισσότερο από µία εβδοµάδα; βρείτε σε ποικιλίες ανάλογα Συµβουλές για τη σωστή φροντίδα Αφαιρώντας τα φύλλα από το βλαστό Το σχήµα και το είδος των ανθο• Η κατάλληλη εποχή για να τα αγοράσετε είναι που βρίσκεται µέσα στο νερό και αλλάκεφαλών τα µέσα Σεπτεµβρίου. Μπορείτε να επιλέξετε την ζοντας νερό τουλάχιστον ανά δύο Το χρώµα των ανθέων κατάλληλη για εσάς ποικιλία, συµβουλευόµενοι τα µέρες, µπορείτε να έχετε ένα ανθιΤο µέγεθος των ανθοκεφαλών ταµπελάκια που συχνά διαθέτουν τα φυτά στα φυσµένο µπουκέτο να κοσµεί το εσωτεΤην εποχή άνθησης τώρια. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι αυτό που βλέρικό του σπιτιού σας! Την εµπορική χρήση πετε, είναι αυτό που θα έχετε ως ανάπτυξη του Τα χρυσάνθεµα πολλαπλασιάζονται Η ανθοφορία των χρυσανθέφυτού- µην περιµένετε να µεγαλώσει ιδιαίτερα, µε σπόρους και µοσχεύµατα την µων ξεκινά από το Σεπτέµβρη και οπότε αγοράστε το µεγαλύτερο που θα βρείτε. άνοιξη. Και οι δυο είναι εύκολες µέθοκορυφώνεται στο τέλος Οκτω• Φέρνοντάς τα στο σπίτι, τοποθετήστε τα σε δοι, αλλά το φυτό θα χρειαστεί 1-2 χρόβρίου. Γι’ αυτό και είναι τόσο ένα χώρο µε καλό φωτισµό, προστατευµένο από νια για να ανθοφορήσει. συνδεδεµένα µε τη γιορτή του τον άνεµο και τη βροχή. Ιδιαίτερα την περίοδο Αγ. ∆ηµητρίου.

πριν την ανθοφορία, τα χρυσάνθεµα χρειάζονται άµεση έκθεση στον ήλιο. • Μετά την έναρξη της ανθοφορίας τους, είναι σκόπιµο να αλλάξετε τη θέση τους σε ένα πιο σκιερό µέρος. • Πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πότισµα, καθώς οι ρίζες τους µπορούν να σαπίσουν εύκολα, πρέπει να ποτίζετε τις γλάστρες τους όταν το χώµα στην επιφάνειά τους αρχίζει να στεγνώνει. Το χώµα πρέπει να είναι νωπό, αλλά ποτέ βρεγµένο. • Για να προστατεύσετε τους βλαστούς από το σπάσιµο, το οποίο είναι δυνατόν να συµβεί λόγω του βάρους των λουλουδιών, µπορείτε να τους δέσετε µε ένα κοµµάτι σπάγκο. • Φροντίστε τα, κόβοντας τα άνθη που έχουν ήδη ανοίξει και ωριµάσει για να βοηθήσετε τα χρυσάνθεµα να συνεχίσουν την ανθοφορίας τους έως τις αρχές Νοεµβρίου. Ελέγχετε τακτικά το φυτό, στις νέες κορυφές ή στο κάτω µέρος των ανθισµένων λουλουδιών για µαύρα ή πράσινα µυγάκια, τη λεγόµενη µελίγκρα που δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση στα χρυσάνθεµα. Σε µια τέτοια περίπτωση, αποµονώστε το άρρωστο φυτό ώστε η ασθένεια να µην µεταδοθεί και στα υπόλοιπα φυτά σας.


20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Εν οίκω ΓΙΩΡΓΟΣ ΡAΛΛΗΣ Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

«Θα αναζητήσουµε πιο απλούς τρόπους διαβίωσης και δόµησης…»

Τι σηµαίνει αειφορική προσέγγιση της φυσικής δόµησης; Η φυσική δόµηση είναι ένας νέος όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια δοµική προσέγγιση προσανατολισµένη στη χρήση τοπικών και προσεκτικά επιλεγµένων ή και ανακυκλωµένων υλικών, απλών εργαλείων και τεχνικών. Σε όλους σχεδόν τους τόπους η φύση µας εξασφαλίζει τα δοµικά υλικά που χρειαζόµαστε µε ελάχιστη επεξεργασία ή µεταφορά ενώ και τα οικονοµικά και περιβαλλοντολογικά κόστη είναι χαµηλά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουµε την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα ακόµα από τα πλεονεκτήµατα της φυσικής δόµησης είναι ότι το κτήριο βρίσκεται σε πλήρη οπτική αρµονία

ιαθέτοντας την επαγγελµατική ιδιότητα του Μηχανολόγου-Μηχανικού (σ.σ. κατέχοντας παράλληλα και Μάστερ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων) ο Γιώργος Ράλλης, πατέρας δυο παιδιών, έχει εργαστεί στο παρελθόν σε επιχειρήσεις σχετικές µε το αντικείµενό του, από το 1999 στον Καποδιστριακό ∆ήµο Ωλένης, ενώ από το 2011 µε τον «Καλλικράτη» επέλεξε να ενταχθεί στο δυναµικό της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Πύργου. Τον προηγούµενο µήνα συµµετείχε σε τετραήµερο σεµινάριο φυσικής δόµησης (13-16 Σεπτεµβρίου) που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και σήµερα µας µιλά… «Εν Οίκω» για τις εµπειρίες που αποκόµισε από τη συµµετοχή του εκεί αλλά και για την δόµηση γενικότερα. Πράγµατα δηλαδή που πρόκειται να µας απασχολήσουν στο (κοντινό;) µέλλον…

µε το περιβάλλον. Αυτές οι κατασκευές-κτίσµατα είναι πιο φιλικές για όσους διαµένουν µέσα σ` αυτές; Το σπίτι µας είναι ένα µέρος του εαυτού µας, γι’ αυτό και πρέπει να ταιριάζει µε τις ανάγκες µας, να µας παρέχει ασφάλεια και άνεση, έτσι ώστε να αναζητούµε την παραµονή µας σ’ αυτό και όχι να το αποφεύγουµε νιώθοντας ότι µας “πνίγει”. Τα γήινα σπίτια είναι δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά το χειµώνα. Οι τοίχοι τους µε πάχος που κυµαίνεται από 40 έως και 60 εκατοστά έχουν τεράστια θερµική µάζα και επαρκή µόνωση. Πιστεύω πως το να κατοικεί κάποιος σε ένα τέτοιο σπίτι είναι ζωτικής σηµασίας για τη σωµατική και πνευµατική του υγεία. Η κατασκευή κτισµάτων µε φυσικά υλικά

όπως ακριβώς έκαναν και οι παλαιότεροι τις δεκα ετίες ‘40 έως ‘60 πιστεύεις ότι µπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο; Πιστεύω πως για όλους µας είναι µια ευχάριστη εικόνα να συναντάµε ένα κτίσµα δοµηµένο από φυσικά υλικά όπως η πέτρα ή χωµάτινα πλιθιά, µέσα στα αγροκτήµατα ή τους οικισµούς και τις πόλεις της πατρίδας µας. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είτε είναι κατοικήσιµα, είτε µπορούν άνετα να φιλοξενήσουν ανθρώπους όπως παλιά. Σήµερα η φυσική δόµηση έχει αγγίξει αρκετούς που την ξανά έφεραν στο προσκήνιο. Χαρακτηριστικά σας δίνω µερικά παραδείγµατα: κατασκευή σπιτιών µε χώµα από τη Βολιβία µέχρι τη Ν. Ζηλανδία, ΣΠΑ στην Αριζόνα, παναφρικανικό ινστιτούτο στην Μπουρκίνα Φάσο κλπ. Στην Ελλάδα επανέρχεται δειλά η φυσική δόµηση χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αν το πολεοδοµικό νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη φυσική δόµηση αλλάξει πιθανόν να έχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη της φυσικής δόµησης. Βιοκλιµατικά σπίτια, σε µια χ ώρα σαν την Ελλάδα και µια περιοχή σαν την Ηλεία σε τι βαθµό πιστεύεις ότι µπορούν να αναπτυχθούν στο µέλλον; Με τον όρο βιοκλιµατική αρχιτεκτονική περιγράφουµε το σύνολο των πρακτικών που συµβάλλουν στην διατήρηση της θερµοκρασίας ενός σπιτιού στα επιθυµητά επίπεδα άνεσης µε την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Ο σωστός σχεδιασµός ενός σπιτιού επιτρέπει την απορρόφηση της ηλιακής θερµότητας από τους τοίχους του σπιτιού την οποία θα αποβάλλουν µετά τη δύση του ηλίου. Για την ψύξη των σπιτιών χρησιµοποιούνται τεχνικές

όπως τα «φυτεµένα δώµατα» και το σκάψιµο στη γη. Οι διαφορές στην ενεργειακή κατανάλωση ενός τυπικού σπιτιού µιας τυπικής πόλης µε ένα σωστά προσανατολισµένο βιοκλιµατικό σπίτι µπορεί να είναι µεγαλύτερες και από 50%. Η κρίση που µαστίζει την Ελλάδα πιστεύεις ότι µπορεί ν` αλλάξει τα δεδοµένα στο χώρο της δόµησης κι αν ναι, µε ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό; Η µη βιώσιµη παραγωγή αγροτικών προϊόντων έφερε την εγκατάλειψη της αγροτικής γης, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να µετακοµίσουν στις πόλεις. Η ανάγκη κατοικίας δηµιούργησε νέα κτήρια που ξεφύτρωναν από τη µια στιγµή στην άλλη. Συνεργεία και υπηρεσίες δούλευαν ασταµάτητα για να ανταποκριθούν στην απαιτούµενη ζήτηση κατοικίας, οι τράπεζες έδιναν αρκετά χρήµατα για την αγορά τους, κατά τη γνώµη µου υπερτιµολογηµένα, µε αποτέλεσµα η ανακάλυψη και χρήση βιοµηχανικών υλικών να φτάσει στο ζενίθ. Αυτό το φαινόµενο, που είναι ένα τµήµα της κρίσης, σήµερα έχει ηρεµήσει, αλλά δεν µπορώ να ξέρω κατά πόσο ο άνθρωπος είναι ευτυχισµένος και ψυχικά ισορροπηµένος µέσα στις µεγαλουπόλεις που επέλεξε να κατοικεί. Από την επιστροφή των ανθρώπων στα χωριά που έχει ξεκινήσει στις µέρες µας καταλαβαίνω πως όλη η παραπάνω βιοµηχανική δόµηση δεν είχε για όλους τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Πιστεύω λοιπόν πως θα αναζητηθούν απλοί τρόποι διαβίωσης και δόµησης. Σε ποιο βαθµό δεν µπορώ να µαντέψω, αλλά ο χρόνος θα δείξει. Το ίδιο το περιβάλλον πως µπορεί να στα-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

θεί «σύµµαχος» µα ς στην δύσκολη φάση που περνάµε σαν χώρα; Κάτι τέτοιο στην Ηλεία πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο να συµβεί; Για να είναι κανείς σύµµαχός µας πρέπει να είµαστε και εµείς φίλοι του και σύµµαχοί του. Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε την τεράστια µόλυνση του περιβάλλοντος, η ενεργειακή κρίση είναι ήδη ορατή και έχει σχέση µε τα ενεργειακά αποθέµατα της Γης, που τόσα εκατοµµύρια χρόνια έκρυβε η Γη µας κάτω από το φλοιό της. Χωρίς σύνεση, ροκανίζουµε τα αποθέµατα αυτά µέσα σε λίγα χρόνια υπονοµεύοντας το µέλλον των επόµενων γενιών. Η εντολή του ∆ηµιουργού µας να κατακυριεύσουµε τη γη παρεξηγήθηκε από εµάς τους ανθρώπους. Την ισορροπία ανθρώπου και δέντρου, που πηγάζει από τα κείµενα του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς ∆ιαθήκης (της Γεννέσεως – ισάριθµη επανάληψη ίση µε 32).∆εν κρατήσαµε την ισορροπία µεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Και η τραγική ειρωνεία είναι πως ενώ σπαταλούνται τεράστια ποσά για την ανακάλυψη ενός πλανήτη που να έχει

21

Εν οίκω

µία σταγόνα νερό, το δικό µας πλανήτη τον αφήνουµε στο έλεος της αδιαφορίας µας. Παρόλα αυτά πιστεύω πως η φύση µπορεί ακόµα να µας προσφέρει αρκετά. Με ορθολογική χρήση µπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων µας. Παράδειγµα αποτελεί ο νοµός µας που ενώ ήταν κατάµαυρος το καλοκαίρι του 2007 από τις καταστροφικές πυρκαγιές σήµερα τον βλέπουµε πάλι καταπράσινο, η βλάστηση στους αγρούς έχει επανέλθει και τα δέντρα έχουν καρποφορήσει. Τι ήταν πιο σηµαντικό για σένα στο σεµινάριο φυσικής δόµησης που συµµετείχες στο Καρπενήσι; Το πιο σηµαντικό για µένα ήταν ότι συνδύαζε τη θεωρία µε την πράξη. Αυτό είναι πολύ βασικό για τη µετάδοση κάθε γνώσης επειδή ισχύει ότι διαβάζω και ξεχνάω, φτιάχνω και µαθαίνω. Επίσης µεγάλο ενδιαφέρον µου προκάλεσε το γεγονός ότι το σεµινάριο παρακολούθησαν άτοµα διαφορετικών ηλικιών και διαφόρων ειδικοτήτων. Υπήρχε όρεξη για µάθηση από τους συµµετέχοντες, οπότε µε το συνδυα-

σµό της γνώσης των εκπαιδευτών, την ενεργή συµµετοχή και βοήθεια των διοργανωτών βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσµα. Από την έως τώρα εµπειρία σου θεωρείς ότι το επάγγελµα του µηχανολόγου-µηχανικού είναι ένα επάγγελµα µε µέλλον; Πιστεύω γενικά πως το µέλλον των επαγγελµάτων είναι συνδεδεµένο µε το µέλλον της κοινωνίας µας. Όσο η κοινωνία µας προχωράει και εξελίσσεται, τόσο θα χρειάζονται τα επαγγέλµατα τα οποία όµως και αυτά θα πρέπει να εξελίσσονται. Για παράδειγµα δεν µπορεί ένας µηχανολόγος να µείνει στην κατασκευή ατµοµηχανών, όταν κυκλοφορούν κινητήρες εσωτερικής καύσης οι οποίοι συνεχώς εξελίσσονται. Αξίζει να πω πως η οικονοµική ανάπτυξη ενός κράτους συνοδεύεται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας του. Θα πρέπει όµως η τεχνολογία να στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και στο σεβασµό του ανθρώπου.


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Επιχείρηση ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας Α

πό το 1972 η επιχείρηση ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ φροντίζει να είναι στο πλευρό των καταναλωτών µε αίσθηµα ευθύνης απέναντί τους, παράγοντας και προµηθεύοντας πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο εµπόριο νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων, όπως επίσης και στο εµπόριο οινοποίησης και ειδών διατροφής. Σήµερα λειτουργεί έχοντας εµπλουτίσει τη γκάµα των προϊόντων της και το ανακαινισµένο κατάστηµα µε κρεατικά και θαλασσινά. Στην επιχείρηση θα βρείτε νωπά κοτόπουλα, τα οποία είναι πιστοποιηµένα άριστης ποιότητας και η διατροφή τους είναι 100% φυτική, πλούσια σε βιταµίνες, σίδηρο και βιταµίνη B, ώστε να κατέχει τη πρώτη θέση στο τραπέζι µας. Για τη διευκόλυνση και την εξοικονόµηση της νοικοκυράς η επιχείρηση διαθέτει φιλέτα ψαριών καθαρισµένα έτοιµα για µαγείρεµα, όπως επίσης και µεγάλη ποικιλία θαλασσινών. Η πρόταση που πρέπει να γίνει η επιλογή σας είναι οι πίτες και οι µπουγάτσες Θεσσαλονίκης µε χειροποίητο φύλλο καθώς οι γευστικές απολαύσεις είναι µοναδικές. Από τα ψυγεία της επιχείρησης βέβαια δεν λείπουν πίτσες, πίτες για σουβλάκι, προτηγανισµένες πατάτες καθώς και φιλέτα, ρολά κοτόπουλα παραγωγής της επιχείρησης και χειροποίητα σουβλάκια µε πιπεριά και µπέικον. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραγωγή είναι η κάθετη µονάδα παραγωγής και εµφιάλωσης κρασιού από εκλεκτά σταφύλια της περιοχής µας. Το κρασί µπορείτε να το βρείτε σε λευκό και κόκκινο χρώµα, το οποίο διατίθεται σε επιχειρήσεις για τη τροφοδοσία καταστηµάτων και εστιατορίων. Η ποικιλία είναι εξαιρετικά µεγάλη και η ποιότητα των προϊόντων σε υψηλό επίπεδο, αφού η επιχείρηση ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών παρέχοντας τους πώληση λιανική-χονδρική και παράδοση κατ’ οίκον, αφήνοντάς τους πάντα ικανοποιηµένους.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ερµού 58, Πύργος (δίπλα από το κτηµατολόγιο) 26210 33018

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Oκτωβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

∆’ ΕΘΝΙΚΗ

Πρεµιέρα σήµερα για ΠΦΟ Πανόπουλου – ∆όξα Νέας Μανολάδας

Σελίδα 24

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (4 µ.µ. ∆ΗΜ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΥΡΓΟΥ)

Οπωσδήποτε νίκη για καλό ξεκίνηµα … Μ

• Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν σήµερα το πρώτο βήµα για την άνοδο

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ετά από µια µεγάλη περίοδο αναµονής, «τα ψέµατα τελείωσαν…» όπως τόνισε την Παρασκευή και ο τεχνικός του Πανηλειακού Στέλιος Γιαννακόπουλος. Σήµερα λοιπόν στις 4 το µεσηµέρι, στο δηµ. στάδιο Πύργου ο Πανηλειακός υποδέχεται την Καλαµάτα στην πρεµιέρα της Γ’ Εθνικής. Η οµάδα της Ηλείας θέλει οπωσδήποτε τη νίκη σήµερα για να ξεκινήσει µε το … δεξί το πρωτάθληµα και να κάνει το πρώτο βήµα για την υλοποίηση του µεγάλου στόχου της που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ένας στόχος εφικτός, αφού ο Στέλιος Γιαννακόπουλος (σύµφωνα µε την εικόνα των φιλικών αγώνων) έχει δηµιουργήσει µια πολύ καλή οµάδα, που θα παίζει επιθετικά, γρήγορα και έξυπνα. Μια οµάδα που µπορεί να πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθληµα. Συν τοις άλλοις ο Πανηλειακός θέλει σήµερα τη νίκη και για λόγους πρεστίζ, αφού απέναντί του θα βρει έναν παραδοσιακό αντίπαλό του, την Καλαµάτα.

Το πρόγραµµα της πρεµιέρας Αχαρναϊκός - Ρούβας Πανηλειακός - Καλαµάτα Αστέρας Μαγούλας - Παναιγιάλειος Γλυφάδα - Φωστήρας Εθνικός Αστέρας – Κόρινθος Προοδευτική - Χανιά ΡΕΠΟ: Επισκοπή

Με τον κόσµο στο πλευρό του ο Πανηλειακός σήµερα θα πανηγυρίσει µια µεγάλη νίκη, επί της Καλαµάτας.

Και µια νίκη επί της Μεσσηνιακής οµάδας θα είναι πολύ … τονωτική για την εξέλιξη του πρωταθλήµατος. Μοναδικό πρόβληµα για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, είναι ο ανέτοιµος ακόµη Καραχάλιος ενώ οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεσή του, γι’ αυτό τον σπουδαίο αγώνα. *** Στο στάδιο Πύργου αναµένεται να έχουµε σήµερα «κοσµοπληµµύρα» αφού η προπώληση των εισιτήριων είναι πολύ µεγάλη. *** Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Αντωνίου, Τσιλιπάνος, Σαµοΐλης (Αθηνών).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

24 Σ Π Ο Ρ

∆ΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Ιστορική στιγµή για τους «µαυραετούς» • Πρώτο µατς στη ∆’ Εθνική µε αντίπαλο τον Ατρόµητο Λάππα εκτός έδρας

Ξεκίνηµα µε το «δεξί» και µεγάλο σκορ… θέλει σήµερα κόντρα στον «νεοφώτιστο» Εθνικό Μελιγαλά ο φιλόδοξος Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

Πρεµιέρα στις 3 µ. µ. µε Εθνικό Μελιγαλά!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ -5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

την «µάχη» του πρωταθλήµατος της ∆΄ εθνικής µπαίνει από σήµερα ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, µε στόχο στην δεύτερη συνεχόµενη παρουσία του σε αυτό το πρωτάθληµα, να πετύχει αυτό που έχασε πέρυσι… δηλαδή τον τίτλο και την άνοδο στην Γ΄ εθνική! Έτσι σήµερα στις 3 το µεσηµέρι κάνει πρεµιέρα στον 6ο όµιλο της ∆΄ εθνικής, αντιµετωπίζοντας στην έδρα του τον «νεοφώτιστο» Εθνικό Μελιγαλά! Ένα µατς φαινοµενικά εύκολο για τη φετινή δυναµικότητα των «πρασίνων», όµως θέλει προσοχή, γιατί η πρεµιέρα είναι πάντα πρεµιέρα, όπως τονίζει συνεχώς στους παίκτες του και ο τεχνικός της οµάδας, Λάκης Αθανασόπουλος ! Όµως οι «πράσινοι» που θέλουν να ξεκινήσουν εντυπωσιακά… δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις τους για το νέο πρωτάθληµα είναι αισιόδοξοι και αποφασισµένοι, ότι φέτος θα είναι ο «Παναιγιάλειος» του περσινού πρωταθλήµατος. Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν στον σύλλογο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιµασία του το απόγευµα της Παρασκευής, µε

∆’Εθνική

6ος Όµιλος Τα σηµερινά µατς και οι διαιτητές( 3 µ.µ) ΠΦΟ Πανόπουλου-Εθνικός Μελιγαλά Μολφέτας, Τριάντος, Αβαζάρος (Κεφαλονιάς-Ιθάκης) Ατρόµητος Λάππα-∆όξα Ν. Μανολάδας Γκριτζέπης, Χαραλαµπόπουλος, Βεργέτης (Αρκαδίας) Πάµισος Μεσσήνης-Εθνικός Σαγεΐκων Αδαµόπουλος, Γεωργόπουλος, Ξυδούς (Ηλείας) Αχαϊκή-∆ιαγόρας Βραχνεΐκων Τσιρώνης, Σπυράτος, Ρεντίφης (Αιτωλοακαρνανίας) Εράνη Φιλιατρών-Παναρκαδικός Κακριδής, Καλπακίδη, Πιφέας (Κορινθίας) προπόνηση την ώρα έναρξης του αγώνα, που όπως όλη η πρεµιέρα, αρχίζει στις 3 µ. µ., µε διαιτητή τον Μολφέτα(Τριάντος – Αβάζαρος) του Σ.∆.Π. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.

Μ

Η οµάδα της ∆όξας Νέας Μανολάδας ξεκινάει σήµερα µε φιλοδοξίες στο πρωτάθληµα της ∆’Εθνικής

Του Γιάννη Μουρούτη

ε τον Παύλο Μπάλκα να αντιµετωπίζει πρόβληµα στη µέση και να είναι αµφίβολη η συµµετοχή του , η ∆όξα αντιµετωπίζει σήµερα στις 3 µ.µ εκτός έδρας τον Ατρόµητο Λάππα. Η οµάδα της Νέας Μανολάδας σ’ ένα ιστορικό µατς, στην πρεµιέρα του 6ου οµίλου της ∆’ Εθνικής, θέλει το θετικό αποτέλεσµα. Οι «µαυραετοί» µετά από 63 χρόνια ιστορίας, φιλοδοξούν στην πρώτη τους συµµετοχή σε εθνικό πρωτάθληµα της χώρας µας, να πραγµατοποιήσουν µια πρωταγωνιστική πορεία. Και για να τα καταφέρουν αυτό, η αρχή είναι πολύ σηµαντική. Έτσι, αν σήµερα η ∆όξα κατακτήσει τη νίκη, απέναντι

Για το 5 στα 5 ο Αστέρας Αµαλιάδας • Κόντρα στον Ολυµπιακό Σαβαλίων-Αναγέννηση Παλαιοχωρίου-Προοδευτική στο άλλο σηµερινό µατς Του Γιάννη Μουρούτη ∆ύο παιχνίδια διεξάγονται σήµερα στις 4 µ.µ για την Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Στην Αµαλιάδα ο Αστέρας του Νίκου Γκίνο θα φιλοξενήσει στις 4 µ.µ τον Ολυµπιακό Σαβαλίων(οµάδα που χρησιµοποιεί την ίδια έδρα) µε στόχο την 5η νίκη σε ισάριθµα µατς , ενώ οι τυπικά φιλοξενούµενοι του Αλέκου Τοµα-

ρόπουλου θα κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσµα( διαιτητεύει ο Γκατζόπουλος). Στο Παλαιοχώρι, η Αναγέννηση θέλει πάση θυσία το «τρίποντο» κόντρα στην Προοδευτική, που θα επιδιώξει µε τη σειρά της να πάρει τη νίκη. Από δύο βαθµούς έχει η κάθε οµάδα και το γεγονός αυτό, κάνει το παιχνίδι αµφίρροπο(διαιτητεύει ο Μαρκαντωνάτος).

Η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου θα προσπαθήσει σήµερα να κατακτήσει την πρώτη της νίκη

σε µια από τις καλύτερες οµάδες του οµίλου, τότε θα κάνει ένα ιδανικό ξεκίνηµα για την επίτευξη του στόχου της. Το µατς στο Λάππα θα «σφυρίξει» ο έµπειρος Γκριτζέπης, που είναι αξιολογηµένος στην Γ’ Εθνική, από τον Σύνδεσµο Αρκαδίας, µε βοηθούς τους επίσης Αρκάδες Χαραλαµπόπουλο και Βεργέτη. Τέλος, όπως έγινε γνωστό, τόσο ο αγώνας Λάππα- ∆όξα όσο και όλες οι αναµετρήσεις της πρεµιέρας θα ξεκινήσουν στις 3µµ.. Εκτός πλάνων είναι και ο Πέτρος Γουβαλάρης που είναι τιµωρηµένος από την περσινή περίοδο. Στο γειτονικό Λάππα, θα βρεθούν και πάρα πολλοί φίλαθλοι της ∆όξας, που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της οµάδας της Ηλείας για την κατάκτηση της νίκης.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 25 Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- A.C.S

Ντέρµπι από τα παλιά… στα ∆ουνέικα!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ρία ακόµα µατς περιλαµβάνει η σηµερινή ηµέρα, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, που ως γνωστό ξεκίνησε χθες το απόγευµα µε πέντε µατς . Συγκεκριµένα ενδιαφέροντα µατς έχουµε σε Καράτουλα, Χειµαδιό και ∆ουνέικα, όπου µπορεί οι γηπεδούχοι λόγω κυρίως έδρας να είναι τα φαβορί, όµως η «ζηµιά» κάπου… θα γίνει, καθώς και οι τρεις φιλοξενούµενες οµάδες είναι από τις δυνατές της κατηγορίας! Τά σηµερινά µατς

∆ΟΥΝΕΪΚΑ 4µ.µ.: Ντέρµπι από τα παλιά… έχουµε εδώ, καθώς οι δυο οµάδες που συναντώνται σήµερα, Ν. Απόλλων ∆ουνεΐκων και ΠΑΟ Κακοβάτου γνωρίζονται καλά. Μάλιστα έχουν αγωνιστεί και οι δυο για χρόνια στην Α1. Όµως

σήµερα το µατς θα είναι διαφορετικό, καθώς ο γηπεδούχος Ν. Απόλλων θέλει πάση – θυσία νίκη για να παραµείνει στην κορυφή, ενώ ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις νίκες , ώστε να µην µείνει µακριά από την κορυφή! Σίγουρα οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, στη συνάντηση που διευθύνει ο Καλογεράκος. ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 4 µ.µ.: Να συνεχίσει την εντυπωσιακή του τελευταία πορεία θέλει ο τυπικά γηπεδούχος εδώ Ενιπέας Λαντζοΐου, παίζοντας όµως µε αντίπαλο τον έµπειρο Ηλειακό Βαρθολοµιού, που εκτός έδρας παίζει χωρίς άγχος και αποδίδει καλύτερα! Άρα το µατς θέλει προσοχή από τους γηπεδούχους του Νίκου Αντωνόπουλου. Το µατς «σφυρίζει» ο Βουρλιώτης. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 4 µ.µ.: Νίκη πάση θυσία… ώστε να µην µπλέξει σε περιπέτειες θέλει σήµερα ο γηπε-

∆ύσκολη αποστολή έχει σήµερα στο Χειµαδιό ο Ηλειακός Βαρθολοµιού απέναντι στον Ενιπέα Λαντζοΐου.

δούχος Πανωλενιακός, ο οποίος µετά τη νίκη της πρεµιέρας επί του Ενιπέα, δεν έχει σταυρώσει…

βαθµό! Όµως ο αντίπαλος του, Μυρσιναϊκός, δεν είναι εύκολος αντίπαλος και θέλει προσοχή…

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S.M ΤΕΡΖΗΣ

∆υνατά µατς σε Αλποχώρι και Φιγαλεία!

Τοπικό ντέρµπι παίζει σήµερα στο Αλποχώρι ο πρωτοπόρος Ολυµπιακός Μυρτιάς .

Ά

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

λλους επτά αγώνες (πρωί και απόγευµα) περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β’ κατηγορίας, µε τους οποίους ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήµατος, που ως γνωστό ξεκίνησε χθες µε οκτώ µατς. Από τα επτά µατς, τα τρία αφορούν τον 1ο όµιλο, µε το µατς Φιγαλεία – Καλλίκωµο να δεσπόζει του προγράµµατος. Αντίθετα για τον 2ο όµιλο θα γίνουν τέσσερα µατς, όπου υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον µατς του πρωτοπόρου Ολυµπιακού Μυρτιάς στο Αλποχώρι, κόντρα στον Αετό Αλποχωρίου. Αναλυτικά – παίζουν 1ος όµιλος ΕΝΩΣΙΑΚΟ 11 π.µ.: Θύελλα Πύργου – Α.Ο. Αγ. Γε-

ωργίου ΦΙΓΑΛΕΙΑ 4µ.µ.: Απόλλων Ν. Φιγαλείας – Κεραυνός Καλλικώµου ΝΕΟΧΩΡΙ 4µ.µ.: Α.Ο. Νεοχωρίου – Α.Ο. Μακρίσια 2ος όµιλος ΣΩΣΤΙ 4 µ. µ. : Κένταυρος Σωστίου - Λέοντες Αµαλιάδας ΑΛΠΟΧΩΡΙ 4µ.µ.: Αετός Αλποχωρίου – Ολυµπιακός Μυρτιάς ΓΕΡΑΚΙ 4µ.µ.: Εθνικός Γερακίου – Εθνικός Αµαλιάδας Β. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 4 µ. µ.: Άρης ∆ήµητρας – Άρης Ξυλοκέρας

καθώς είναι έµπειρη οµάδα! Το µατς διαιτητεύει ο Στ. Σφυρής

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA

Έ

Αρχίζει το µατς…

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

να ακόµα «µίνι» πρωτάθληµα της ΕΠΣΗ αρχίζει σήµερα το πρωί, χωρισµένο και πάλι σε δυο οµίλους όπως άλλωστε κάθε χρόνο µε γεωγραφικά κριτήρια. Έτσι στον 1ο όµιλο συµµετέχουν 11 οµάδες, ενώ και στον 2ο όµιλο έχουµε τη συµµετοχή επίσης 11 οµάδων, πράγµα που σηµαίνει ότι σε κάθε αγωνιστική µια οµάδα θα κάνει ρεπό. Ένα πρωτάθληµα σαφώς υποβαθµισµένο, που θα µπορούσε να γίνει σ’ έναν όµιλο, αλλά που όµως λόγω του οικονοµικού προβλήµατος των οµάδων, ήταν αδύνατο να συµβεί! Έτσι για να µην γίνει όπως πέρυσι, πολύ σωστά η Ε.Π./ΕΠΣΗ. Θέσπισε µετά τη λήξη της κανονικής περιόδου ένα νέο µίνι πρωτάθληµα µε τις 4 πρώτες οµάδες του κάθε οµίλου, αλλά… «Σούπερ – Λίγκα»! Όσο για φαβορί, επειδή πολλοί ρωτάτε… εκείνο που ξέρουµε είναι ότι στον 1ο όµιλο αρκετά ενισχυµένη παρουσιάζεται η Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως, και θεωρείται από τα φαβορί για άνοδο, όπως και το Πουρνάρι µε τη Βρίνα, ενώ στον 2ο όµιλο το ίδιο ισχύει για τον Φίλιππο Ανδραβίδας και τον Πηνειακό, ενώ υπολογίσιµη δύναµη είναι και η Αναγέννηση Αµαλιάδας. Όµως όλα θα φανούν στο γήπεδο! Απλά να ευχηθούµε ένα καλό πρωτάθληµα χωρίς έκτροπα και βία!

Το πρόγραµµα της πρεµιέρας 1ος όµιλος ΣΑΛΜΩΝΗ 11 π. µ.: Πρόοδος – Α.Ο. Κουτσοχέρας ΒΡΟΧΙΤΣΑ 11 π. µ.: Άφοβος – Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 11 π. µ.: Α.Ο. Ανδρίτσαινας – Κεραυνός Βρίνας ΠΕΛΟΠΙΟ 11 π. µ.: Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου – Α.Ε. Πηνείας *Το µατς Αίολος Πύργου – Α.Ο. Μαγούλας αναβλήθηκε λόγω έλλειψης γηπέδου για τις 28/10/2012 στις 4 µ. µ. 2ος όµιλος ΚΕΡΑΜΙ∆ ΙΑ 11 π.µ.: Πηνειακός – Πρίγκιπες Λεχαινών ΠΡΑΣΙΝΟ 11 π. µ.: Πήγασος Πρασίνου – ∆όξα Αγ. Μαύρας ΚΟΡΥΦΗ 11 π.µ.: Αναγέννηση – Κένταυρος Καπελέτου ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ Α 11π.µ. : Φίλιππος – Απόλλων Γαστούνης ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 11π.µ.: Αναγέννηση Αµαλιάδας – Α.Ο. Περιστερίου


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

26 Σ Π Ο Ρ ∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1-1

Την πάτησε…από το Σκουροχώρι

Ε

ύκολο έµοιαζε… το µατς για τη ∆άφνη κόντρα στον Λευκό Αστέρα, αλλά η οµάδα του Σκουροχωρίου αποδείχτηκε “εφτάψυχη”, αφού µε δέκα παίκτες ισοφάρισε 1-1 και πήρε έναν πολύτιµο βαθµό. Το αποτέλεσµα κρίνεται σπουδαίο και για αυτό το λόγο, για την οµάδα του Λευκού Αστέρα και µεγάλη “γκέλα” για τους γηπεδούχους, που δεν “καθάρισαν” το µατς στο πρώτο µέρος. Η ∆άφνη είχε δοκάρι µε τον Σωτηρόπουλο στο 12’, άνοιξε το σκορ στο 18’, όταν από σέντρα του Χρ.Αντωνόπουλου ο Γεωργιόπουλος µε προβολή έκανε το 1-0, αλλά στη συνέχεια ο Άντερσον κατάφερε…και έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες (στη µία ο Τσαούσης τον σταµάτησε σε ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ και τα άλλα δύο σουτ κατέληξαν άουτ). Οι φιλοξενούµενοι πρόσεχαν την άµυνά τους και απειλούσαν µε αντεπιθέ-

σεις. Έµειναν µε δέκα παίκτες στο 68’, όταν ο διαιτητής Σταυρόπουλος έδωσε πολύ αυστηρή δεύτερη κίτρινη στον Άρη Παναγιωτόπουλο και άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων, που δεν µπορούσαν να σκοράρουν για δεύτερη φορά (στο 62’ ο Γιαννακόπουλος “σαν από µηχανής θεός” σταµάτησε το σουτ του Σωτηρόπουλου που κατευθυνόταν στα δίχτυα). Έτσι στο 78’, έφθασαν στην ισοφάριση, µε εκπληκτική προσπάθεια και πλασέ του Λεονάρντο Μπούτσκα, που πέρασε όποιον βρήκε µπροστά του και µε εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Αντωνόπουλο(1-1). Στο 84’ από προσπάθεια του σκόρερ του Σκουροχωρίου, ο Ν.Σταµατελάτος σούταρε αλλά ο Α.Αντωνόπουλος απέκρουσε µε υπερένταση, ενώ στο 90’ ο Τσαούσης κράτησε τον βαθµό της ισοπαλίας για τους φιλοξενούµενους, αποκρούοντας την κεφαλιά του Τσελεπή. Καλός

∆ιαµαντόπουλος, ενώ από τους φιλοξενούµενους ξεχώρισαν οι Λυµπέρης, Βασιλακόπουλος, Τσαούσης και βέβαια ο Μπούτσκα, που ήταν πολύ δραστήριος όσο έπαιξε.

Φάση από το χθεσινό µατς µε τον Σπηλιωτόπουλο να µαρκάρεται από τον Γιαννακόπουλο

ήταν ο Σταυρόπουλος µέχρι ενός σηµείου, αλλά από το 60’ και µετά έκανε κάποια λάθη και για τις δύο

οµάδες. Καλύτεροι των γηπεδούχων οι Γεωργιόπουλος, Σωτηρόπουλος, Καραλάγας και

∆άφνη Ανδραβίδας: Α.Αντωνόπουλος, Γιαννακόπουλος(55’Νικολόπουλος),Κλαµπάνος Βουρτσάνης, ∆ιαµαντόπουλος, Σ τ ρ ί γ κ α ς , Χρ.Αντωνόπουλος(83’Τσελεπής), Καραλάγας, Στρίγκας, Γεωργιόπουλος(72’Καλοµοίρης), Σωτηρόπουλος Λευκός Αστέρας: Τσαούσης, ∆.Σταµατελάτος, Γκουβέρος, Βασιλακόπουλος, Γιαννακόπουλος ∆.Παναγιωτόπουλος(74’Μπούτσκα),Λυµπέρης, Ζ.Παναγιωτόπουλος(70’Μοσχογιάννης), Α.Παναγιωτόπουλος, Ν.Σταµατελάτος, Σπηλιωτόπουλος(88’ Μαχαίρας)

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1-1

Ε

Στο φινάλε...όλο το ζουµί!!

κπληκτικό µατς σε εξέλιξη διεξήχθη χθες στο Κατάκολο ανάµεσα στον τοπικό Αργοναύτη και τον Ξενοφώντα Κρεστένων. Το τελικό 1-1 αφήνει πικρία και στις δύο οµάδες, µιας και η οµάδα του λιµανιού κρατούσε τη νίκη στα χέρια της µέχρι το 88’ ενώ αντίθετα ο Ξενοφών αφού αρχικά ισοφάρισε, απώλεσε στο 93’ χαµένο πέναλτι το οποίο θα του έδινε την 4η συνεχόµενη νίκη (εκκρεµεί το αναβληθέν παιχνίδι µε το Χάβαρι). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 45’ όταν έπειτα από ωραίο φάουλ από πλάγια του Τσίτσου και ασθενή απόκρουση του Καπιζιώνη, ο Τσάµπρας από κοντά άνοιξε το σκορ (το πρώτο φετινό που δέχε-

ται η Κρέστενα). Σαν να µην έφτανε αυτό για το συγκρότηµα του ∆ήµου Κρεστένων-Ανδρίτσαινας ,ήρθε και η αποβολή του Ζαπάντη (δεύτερη κίτρινη για τράβηγµα) για να κάνει ακόµα πιο δύσκολο το έργο των φιλοξενούµενων. Στην επανάληψη πάντως το σκηνικό άλλαξε και παρά το αριθµητικό του µειονέκτηµα, ο Ξενοφών ήταν καλύτερος κάνοντας αισθητή την παρουσία του στα καρέ του Ξένου. Στο 88’ ήρθε η ισοφάριση, όταν έπειτα από σέντρα του Παναγιωτακόπουλου και υπέροχη προσποίηση, ο Τσαγκάρης µε ωραίο σουτ έγραψε το 1-1. Μάλιστα ο Ξενοφών θα µπορούσε να πάρει τη νίκη στο δεύ-

τερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο διαιτητής Βουρλιώτης είδε χέρι µέσα στην περιοχή µετά από κόρνερ, αλλά ο Παναγιωτακόπουλος που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη µπάλα άουτ και έτσι οι δύο οµάδες µοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις. Ο Αργοναύτης τελείωσε τον αγώνα µε 9 παίκτες, λόγω της αποβολής του Τσίτσου µε δεύτερη κίτρινη κάρτα για διαµαρτυρία, και του Παπαγεωργίου για εξύβριση σε αντίπαλο.

Αργοναύτης Κατ.(Σκαρτσιάρης): Ξένος, Παπαγεωργίου, Καββαθάς, Ηλιόπουλος, Τσάµπρας, Τσίτσος, Αλιµπέου, Λεωνιδόπου-

Ματς για γερά νεύρα χθες στο Κατάκολο.

λος, Μπηλιώνης(75’Αρβανιτίδης), Αβραµόπουλος, Αγγελόπουλος(58 λ.τ. Γιαννόπουλος) Ξενοφών Κρ (Μπατζάκας): Καπιζιώνης, ∆ρακόπουλος (90’Πρί-

νος), ∆ιονυσόπουλος, Μιχαλόπουλος (70’Τσιλιβήτας), Λώλης, Στ.Ζαπάντης, Τσαγκάρης, Κωλλέτης, ∆ηµάκης, Παναγιωτακόπουλος, Κουτσογιαννάκης.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0

Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2 – 1

Έµειναν στην ισοπαλία

Ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια!

υνατό µατς έγινε στο Χειµαδιό, αλλά Κεραυνός Χειµαδιού και Κένταυρος Μαγούλας έµειναν στο 0-0. Στο πρώτο ηµίχρονο οι γηπεδούχοι απείλησαν µε τους Μαραθιά και ∆ηµητρόπουλο, αλλά οι ∆.Θεοδωρακόπουλος και Καραγιαννόπουλος αποµάκρυναν τον κίνδυνο για την εστία τους, ενώ στο ίδιο διάστηµα οι φιλοξενούµενοι είχαν δύο καλές στιγµές, αλλά ο Μιλοσέσκι δεν βρήκε στόχο. Στην επανάληψη και πάλι δεν είχαµε κάποιο γκολ, µε τον Ζαφειράκη και τον Μιλοσέσκι, να σπαταλούν από µία ευκαιρία για να στείλουν την µπάλα στα δίχτυα. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε µε δεύτερη κί-

τρινη ο Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος από τον διαιτητή Μάριο Λαµπρόπουλο.

Κεραυνός Χειµαδιού: Π.Μπουλούµπασης, Ν.Μπουλούµπασης, Μαραθιάς, Ξουλεής, Κατσίκης, Χαραλαµπόπουλος, Π.Κωνσταντόπουλος, Ν.Κωνσταντόπουλος(65’Τζανέτος), Γιαννακόπουλος, Ζαφειράκης, ∆ηµητρόπουλος Κένταυρος Μαγούλας: Θεοδωρακόπουλος, Κύτταρης, Μανέτας((67’ Ζαφείρης), Κουτσογιαννόπουλος, Καραγιαννόπουθλος, Καρβουνιάρης, Μιλοσέσκι, Ν.Χριστόπουλος, ΑΘ. Χριστόπουλος (90’+ Κωνσταντόπουλος), Θ.Θεοδωρακόπουλος, Αγριδιώτης

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ην πρώτη του νίκη στο νέο πρωτάθληµα της Α1 – Βέρροιος πέτυχε χθες επιστρέφοντας στην έδρα του ο «νεοφώτιστος» Α.Ο. Χάβαρι, επικρατώντας µε σκορ 2 – 1 της Νίκης Τραγανού, που δεν φάνηκε όπως σε άλλα µατς! Στο α΄ µέρος το µατς είχε ελάχιστες φάσεις, µε τους γηπεδούχους να διαµαρτύρονται για ένα ακυρωθέν γκολ του ∆όση! Όµως στο 60΄ο ∆όσης µε πλασέ εντός περιοχής έγραψε το 1 – 0! Στο 65΄η Νίκη είχε διπλή ευκαιρία για το 1 – 1, µε τον Ρούνη να σώζει! Όµως στο 70΄το Χάβαρι έγραψε το 2 – 0, ύστερα από ωραίο συνδυασµό Ορφανού – Μαρ-

γαρώνη και πλασέ του Γεωργίου που έγινε αποδέκτης της µπάλας! Το τελικό 2 – 1 διαµόρφωσε στο 90΄ο Ν. Κολοτούρος µε σουτ εκτός περιοχής!

Α.Ο. ΧΑΒΑΡΙ: Ρούνης, Σαφαρής, Μπίρµπας, ∆έρβος, Λούντζης, ∆όσης, Αργυρόπουλος(46΄Μαργαρώνης), ∆ιαµαντόπουλος, Γεωργίου(79΄Βυθούλκας), Ορφανός, Μπατζακόπουλος(75΄Ζαχαρόπουλος). ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ: Λαµπρόπουλος, Μπαρδούσης, Κολοτούρος Χ., Μαρσέλης(46΄Κολοτούρος Ν.), Σαραντούλιας, Κολοτούρος Ε., Βουρτσάνης(62΄∆ρυµώνας), Ιωάννου, Κολοτούρος ∆.(46΄Φάσκο), Μαρκόπουλος, Ψυχογιός.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 27

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1-0

Νίκη έστω και µε ένα γκολ

Ο ΠΑΟ Βάρδας νίκησε χθες µε 1-0 τον Ολυµπιακό Πύργου και ενίσχυσε τη θέση του στη βαθµολογία της Α1 Βέρροιος. Η νίκη για την οµάδα της Βάρδας ήταν δίκαιη και ήρθε µε το γκολ του Καραχάλιου στο 26’ µε κεφαλιά. Ο ΠΑΟΒ έχασε αρκετές ευκαιρίες για ένα ακόµη γκολ και είχε δοκάρι στο 26’ µε τον Γούρµο. Από την πλευρά του ο Ολυµπιακός Λαµπετίου έπαιξε µε αντεπιθέσεις και δεν µπόρεσε να κερδίσει κάτι από τον αγώνα. ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ : Τσάκωνας, Πατσούρας (72’ Παντελής), Χαµατάι, Καραχάλιος, Βραχνής, Τσουκαλάς, Πολίτης, Μπισβάρδης (59’ Γούρµος), Καπατσούλιας, Βαρβαρέσος, Νικολετάκης (83’ ∆ηµητρόπουλος) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ : Λαµπρόπουλος, Nτάβαρης, Ζυγογιάννης, Ζέρβας, Μανοδήµος, Μπαρδάκης, Καλύβας (75’ Στεφάνοφ), Γαλανόπουλος (55’ Κασκούτης), Γιαννόπουλος, Πετρόπουλος, Ραπούση (34’ Ουζούνογλου)

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 Κατηγορία – ACS Ατρόµητος Βαρβάσαινας – Α.Ε. Κανουλίων 3 – 2 Άρης Στρεφίου – Πέλοπας Πύργου 4–2 ΑΠΟ Κουρτεσίου – Αχιλλέας Νεοχωρίου 4–0 Αλφειονίδα Αλφειούσας – Ηφαιστος Βουνάργου 4 – 0 Ολυµπιάς Γουµέρου – Αλφειός Επιταλίου 1–0 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S.M. ΤΕΡΖΗΣ 1ος όµιλος 2–1 Ηρακλής Π. – Ηρακλής Π/Β Ν. Ατρόµητος Λαστείκων – Ωλενιακός 4–1 Νέδας Γιαν/ου – Ερµής Πλατάνου 2–1 Θρίαµβος Πύργου – Α.Ο. Αµπελώνα 4–2 ∆όξα Ελαιώνα – Α.Ο. Χελιδόνια 0–0 2ος όµιλος Εθνικός Αµπελοκάµπου – Αετός Κέντρου 1–1 Ατρόµητος Καβασίλων – Ελπίδα Βαρθολοµιού 5 – 0 Πάνθηρες Αµαλιάδας – Ν.Κόροιβος Κατσαρού 0 – 1

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Έχασε στην Τρίπολη από τον Αρκαδικό (79-72)

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

εν µπόρεσε ο Κόροιβος να κάνει το δύο στα δύο χθες, αφού έχασε στην Τρίπολη από τον Αρκαδικό µε 79-72. Οι γηπεδούχοι ήταν µπροστά στο σκορ σχεδόν σ’ όλο τον αγώνα και κατάφεραν να … αντισταθούν στην προσπάθεια του Κοροίβου να κάνει την ανατροπή. Πρώτος σκόρερ του Κοροίβου ο Τσόσιτς µε 21 πόντους, ενώ 16 πόντους πέτυχε ο Νοέας. ∆ιαιτητές: Καλδίρης - Ανδρικόπουλος - Πόντας. Τα δεκάλεπτα: 23-18, 36-30, 56-47, 79-72. ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ (Καστρίτης): Τζούρτζεβιτς 9 (1), Πετσούνης, Τσιότρας 17 (1), Χαραλαµπόπουλος, Μπουρής 2, Πίνης 6 (2), Λαµπράκος, Τσουµπρίλο 11 (1), Γκιζογιάννης 21 (1), Γκόβας 8 (2), Πάνου 5, Νεζερίτης. ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Αντωνόπουλος, Νοέας 16, Κλάδης, Καρύδας 10 (1), Κούρτης 5, Τόµιτς 9 (1), ∆ηµάκος, Μαγιντόµπε 2, Γκέρος 8, Τσόσιτς 21 (2), Αντωνιάδης 1, Χατζόπουλος.

71-64 62-79 86-69 77-62 77-71 79-72 58-63

Η βαθµολογία (σε 2 αγώνες): Ν. Κηφισιά 4, Ερµής Λαγκαδά 4, Φιλαθλητικός 4, Λαύριο 4, Κόροιβος 3, Παγκράτι 3, ∆όξα Λευκάδας 3, Αρκαδικός 3, Ηράκλειο 3, Αγ. Παρασκευή 3, Τρίκαλα 2, Νίκη Βόλου 2, Ίκαροι Σερρών 2, ΟΦΗ 2.

Η επόµενη αγωνιστική (3η, 27/10): Παγκράτι - Φιλαθλητικός, Τρίκαλα - Αγία Παρασκευή, Ίκαροι Σερρών - ΟΦΗ, Ν. Κηφισιά - Αρκαδικός, Κόροιβος - Νίκη Βόλου, Ερµής Λαγκαδά - ∆όξα Λευκάδας, Ηράκλειο Λαύριο.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Για την πρώτη νίκη µε Ζάκυνθο

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ήµερα στις 18:15 στο κλειστό της Αρχ. Ολυµπίας, ο Ολυµπιονίκης υποδέχεται την Ζάκυνθο, για

• Σήµερα στο κλειστό Αρχ. Ολυµπίας µε Ζάκυνθο την 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής µπάσκετ. Η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας θέλει να πάρει σήµερα την πρώτη νίκη της στο πρωτάθληµα, απέναντι σε µια δυνατή οµάδα, που όµως δεν

ΗΛΕΙΑΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα παιχνίδια µε ηλειακό ενδιαφέρον

Σήµερα θα γίνουν τα εξής παιχνίδια µε ηλειακό ενδιαφέρον : Πρωτάθληµα εφήβων Πύργου ΓΑΣ – Ζάκυνθος

Τα χθεσινά αποτελέσµατα: Ηράκλειο - ∆όξα Λευκάδας ΟΦΗ - Ν. Κηφισιά Λαύριο - Παγκράτι Φιλαθλητικός - Τρίκαλα Αγία Παρασκευή - Ίκαροι Σερρών Αρκαδικός - Κόροιβος Νίκη Βόλου - Ερµής Λαγκαδά

Κόροιβος Αµ. - Ηρακλής ΓΕΠ Πρωτάθληµα παίδων Ηρακλής ΓΕΠ – Ίφιτος

Πύργου ΓΑΣ – ΑΕ Λεχαινών Ολυµπιονίκης – ΑΓΕ Ζακύνθου Αιγέας- Κόροιβος Αµ.

αποτελεί κάποιο φόβητρο. Γι’ αυτό και θα παίξει δυνατά από το πρώτο λεπτό για να µπορέσει να πάρει το «ροζ» φύλλο αγώνα και να πάρει πολύτιµες ανάσες για την εξέλιξη της σεζόν.

Το πρόγραµµα: Ν. Περκίζας (17:00) Χαλάνδρι - Καλαµάτα ‘80 (Λουκαράκης - Καλαµάρης) 2ο Λύκ. Αµαρ. (17:00) Νίκη Αµαρουσίου - Κεραυνός Αιγίου (Ξάνθος - Πρωτούλης) Ερµιόνης (17:00) Κρανίδι - Ποσειδώνας (Καραλής - Κουτσοδήµος)

Εθν. Αντίστασης (17:00) Πόλις Καλλιθέας - Αγρίνιο (Γιαννκουδάκης - Μπανασάκης) Γαλατσίου (18:00) Γαλάτσι Εθνικός Πειραιώς (Στρέµπας - Μηλαπίδης) Αρχ. Ολυµπίας (18:15) Ολυµπιονίκης - Ζάκυνθος (Μπούσιας - Τσακαλογιάννης)

Η βα θµολογία (σε 1 αγώνα): Εθνικός Πειραιώς 2, Αγρίνιο 2, Νίκη Αµαρουσίου 2, Πόλις Καλλιθέας 2, Κεραυνός Αιγίου 2, Ζάκυνθος 2, Γαλάτσι 1, Χαλάνδρι 1, Καλαµάτα 80 1, Ποσειδώνας 1, Ολυµπιονίκης 1, Κρανίδι 1.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

28 Ο φτωχότερος πρόεδρος κράτους στον κόσµο! Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης José Mujica δεν έχει κερδίσει άδικα από το λαό του το ψευδώνυµο «El Presidente mas pobre» (σ.σ. «φτωχότερες πρόεδρος»), καθώς είναι όχι µόνο ο φτωχότερος αρχηγός κράτους στον κόσµο αλλά και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος. Ο 77χρονος πολιτικός, που εκλέχθηκε στην Ουρουγουάη στις αρχές του 2010, έδωσε πρόσφατα µια αποκαλυπτική συνέντευξη στην ισπανική εφηµερίδα «El Mundo», παρουσιάζοντας σε γενικές γραµµές τη φιλοσοφία του περί πολιτικής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, την οποία θα έπρεπε να ζηλεύουν οι περισσότεροι πολιτικοί στον κόσµο. Ο José Mujica δωρίζει το 90% του προεδρικού µισθού του, που είναι περίπου 12.500 δολάρια το µήνα (όπως αποκάλυψε ο ίδιος), σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύµατα, κρατώντας µόλις 1.250 δολάρια για να ζήσει. «Τι να τα κάνω εγώ τόσα χρήµατα όταν οι περισσότεροι Ουρουγουανοί ζουν µε λιγότερα;», απαντάει αφοπλιστικά σε ερώτηση του δηµοσιογράφου σχετικά µε τους λόγους της πράξης του και συµπληρώνει: «Ζω σε ένα αγρόκτηµα στο Μοντεβιδέο µε τη γυναίκα µου και τον αγαπηµένο µου σκύλο και έχω ό,τι χρειάζοµαι. ∆εν θέλω κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί, ξέρετε, η συντοφιά των αγαπηµένων µου δεν

Το µεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσµο

αγοράζεται µε χρήµατα! Με αυτά µπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για κάποιους άλλους ανθρώπους στη χώρα µου». Ο ίδιος απολαµβάνει να ασχολείται µε τις αγροτικές δουλειές και να βοηθάει όπως µπορεί τους συνανθρώπους του, έχοντας κερδίσει µια αξιοζήλευτη φήµη τόσο στη χώρα του όσο και έξω από αυτήν.

Εκεί που βρίσκεται… όλο το ίντερνετ! ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι οι περισσότεροι από εµάς χρησιµοποιούµε τη µηχανή αναζήτησης Google σε καθηµερινή βάση, όποια πληροφορία κι αν θέλουµε να βρούµε στο διαδίκτυο. Έχετε, όµως, άραγε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι τα data centers της συγκεκριµένης εταιρείας, οι χώροι δηλαδή όπου «ζει» κυριολεκτικά το Ίντερνετ; Για πρώτη φορά, λοιπόν, η Google επιτρέπει την «είσοδο» εκεί όπου πραγµατοποιείται η αποθήκευση του τεράστιου όγκου των δεδοµένων της, παρουσιάζοντας µια σειρά από εντυπωσιακές εικόνες αλλά και επιτρέποντας µια εικονική περιήγηση στο χώρο µε το Street View.

Το Antonov An-225 Mriya είναι το µεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσµο και κατασκευάστηκε το 1988 στην τότε Σοβιετική Ένωση. Το µέγεθός του είναι ασύλληπτο ακόµη και για τα σηµερινά δεδοµένα. Έχει µήκος 85 µέτρα και άνοιγµα φτερών 88,4 ενώ µπορεί να µεταφέρει φορτίο βάρους 250 τόνων! Το ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σχεδιάστηκε για να µεταφέρει το διαστηµόπλοιο Μπουράν, το οποίο µάλιστα λόγω µεγέθους δεν τοποθετήθηκε στην άτρακτο του αεροσκάφους αλλά πάνω από αυτό! Το ένα και µοναδικό Antonov An-225, σήµερα είναι διαθέσιµο για εµπορικές µεταφορές βαρέων φορτίων…

Παιδί-θαύµα συνθέτει όπερα στα 7!

«Αποκαταστήστε» την παρθενία σας σε 5 λεπτά!!!

Το «Artificial Hymen Kit»… υπόσχεται να αποκαταστήσει τη χαµένη παρθενία πάραυτα, µέσα σε µόλις 5 λεπτά, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσµατικά! Τουλάχιστον, αυτό λένε οι Κινέζοι δηµιουργοί του πρωτότυπου αυτού σετ, αναφέροντας επίσης ότι «η χρήση του µπορεί να βοηθήσει πολλές γυναίκες µε… ένοχα µυστικά, να παντρευτούν τον καλό τους µε αξιοπρέπεια και… καθαρό το µέτωπο!» Όσες γυναίκες ενδιαφέρονται, λοιπόν, µπορούν να αγοράσουν το εν λόγω κιτ για µόλις 30 δολάρια, το οποίο περιλαµβάνει ψεύτικο αίµα και µία «µεµβράνη» (άγνωστης προέλευσης!) και να τα χρησιµοποιήσουν κρυφά, λίγο πριν κάνουν σεξ για πρώτη φορά(!) µε το σύντροφό τους.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

4! !"# "# $

Η 7χρονη Άλµα Ντόϊτσερ από το Surrey της Αγγλίας έχει καταπλήξει τους πάντες µε την ικανότητά της στο βιολί και στο πιάνο. Ο πατέρας της µικρής Άλµα δηλώνει πως η κόρη του µπορούσε να διαβάζει νότες από τα δυο της χρόνια. Η επτάχρονη εκτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία έργα των Σούµπερτ, του Χαϊντν και Μότσαρτ. Στις αρχές του 2012 η Αλµα συνέθεσε µια µινι – όπερα µε τίτλο: The Sweeper of Dreams.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 21/10/2012 1/10/2012 0 09:00 9:00

62% 2% 18 1 8 °°C C 6

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 21/10/2012 1/10/2012 1 15:00 5:00

!"# "# * *+ + 57% 7% 3 ! 24 2 4 °°C C 5 16 1 6K Km/h m/h

,-.$ , -.$ ) )/**01$ /**01$

!"#$%&' ! "# $ % & ' 2 21/10/2012 1/10/2012 2 21:00 1:00

!"# "# 2 2+ + 76% 6% 1 ! 22 2 2 °°C C 7 3K Km/h m/h

)/**01-$)!0*() ) /**01-$)!0*()

()"*+#% () "*+#% 2 22/10/2012 2/10/2012 0 03:00 3:00

87% 7% 18 1 8 °°C C 8

()"*+#% () "*+#% 2 22/10/2012 2/10/2012 0 09:00 9:00

!"# "# B BA A 75% 5% 2 ! 16 1 6 °°C C 7 9K Km/h m/h

24 2 4K Km/h m/h

2! !"# "# $ 9K Km/h m/h

%$&$'() % $&$'()

,-.$ , -.$ ) )/**01$ /**01$

%$&$'() % $&$'()

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Αίθριος . Άνεµοι: µεταβλητοί 3-4 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 17 έως 26 βαθµούς κελσίου. Στην ήπειρο τοπικά 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.

patris,news  

patris,pirgos