Page 1

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

48

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ Νιώθω όμορφα όταν τραγουδάω Σελίδα 16

Τ Η Σ Δ∏™

ΣΕΛΙΔΕΣ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 www.patrisnews.gr Aριθμός φύλλου 37924 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιμή Αθήνας 1€

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεχίζονται αδιάκοπα

Η χώρα θα πληρώσει

την αδράνεια στην αντισεισμική προστασία

οι «επιδρομές» στα δάση

Σελίδα 5

Σελίδα 9

ΠΑΝ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΩ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡ. ΛΙΜΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΝ

Ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να έχει παρεμβατικό ρόλο

Σελίδα 15

ΠΑΝ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Βαδίζουμε προς την ύφεση και αργούμε πολύ για την ελπίδα

Δεν έχουν τα χρήματα για να αντιμετωπίσουν τα καλλιεργητικά έξοδα

Σελίδα 11

ΕΝ ΟΙΚΩ Στέλιος Καμαρινός

Τ

α καλλιεργητικά έξοδα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οδηγούν σχεδόν καθημερινά δικαιούχους πρώην λιμνών στην απόφαση να αφήσουν τα χωράφια τους σε αγρανάπαυση. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει σημαντικός αριθμός δικαιούχων που αν και έχει κληρωθεί για εκμίσθωση αγροτεμαχίων ενημερώνει προφορικά εκ των υστέρων ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καλλιεργητικά έξοδα και βάζει τα αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση. Βέβαια υπάρχει και η άλλη λύση να δώσει με την μορφή ενοικίου το κληρωθέν αγροτεμάχιο σε παραγωγούς που έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν. Το πρόβλημα με τα ακαλλιέργητα χωράφια δεν εντοπίζεται μόνο στην ζώνη των πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας Κατακόλου αλλά και σε περιοχές όπως τη Μυρτιά, τα Δουνέικα , το Λεβεντοχώρι που κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνονταν εντατικές προετοιμασίες για το πρώιμο καρπούζι αλλά και τις άλλες εποχικές καλλιέργειες. Σελίδα 8

Τέχνη με καλάμι… Σελίδα 10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΑΒΕΤΕ Εγγύηση στο χώρο των κατασκευών Σελίδα 6

ΑΡΘΡΑ Όταν διεκδικούμε ξέρουμε τι ζητάμε;

ΗΛΙΔΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ

Πεζοπορία στην αρχαία διαδρομή

Σελίδα 2

Στήριξη εκ των έσω για τους επαγγελματίες

Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ξεκίνησε χθες από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας η διήμερη πεζοπορία για την αναβίωση της ιστορικής διαδρομής ‘Αρχαία Ήλιδα-Αρχαία Ολυμπία’. Οι πεζοπόροι διανυκτέρευσαν χθες το βράδυ στο Χειμαδιό και σήμερα το μεσημέρι θα φθάσουν στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, όπου θα καταθέσουν κλαδιά ελιάς στο Ναό της Ήρας.

Πανδαισία θεάματος * Στις 9 το πρωί αρχίζει ο κορυφαίος αγώνας της Ελλάδας Σελίδα 5

Σελ. 17,19

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

Βγάζει πρωταθλητή το ντέρμπι

* Σήμερα στις 3.30μ.μ. Δάφνη – Αστέρας Σελ. 20

Ɂʉʅɲʌʖɿɲʃɼ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻ ȸʄɸʀɲʎ

ɉʋʉɷʉʅɹʎ ʃɲɿ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ Ʌʑʌɶʉʎ, ȴɸʐʏɹʌɲ 22 ɀɲʌʏʀʉʐ 2010, ʙʌɲ 17:30

ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʊ Ⱦɹʆʏʌʉ Ɂʉʅɲʌʖɿɲʃɼʎ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ȸʄɸʀɲʎ

Σελίδα 15

32Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ȴʐʏɿʃɼʎ ȵʄʄɳɷɲʎ

ȰɁɃȻȾɈȸ ȵȾȴȸȿɏɇȸ

(ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ 31, ȴɿʉɿʃɻʏɼʌɿʉ)

Σελίδα 3

Ο μεγάλος ασθενής στην Ηλεία

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ

Ʌ Ɇ Ƀ ȳ Ɇ Ȱ ɀ ɀ Ȱ

.

Ʌʌʉʍɹʄɸʐʍɻ – ȵɶɶʌɲʔɹʎ ɍɲʌɳʄɲʅʋʉʎ Ⱦɲʔʑʌɲʎ, Ɂʉʅɳʌʖɻʎ ȸʄɸʀɲʎ ȳɿʙʌɶʉʎ Ʌɸʏʌɳʃʉʎ, ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ʃɲɿ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ, Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ 19:10 – 19:30 ɍʌɼʍʏʉʎ Ʌʉʄʐɺʘɶʊʋʉʐʄʉʎ, Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ɃȾȵ 19:30 – 20:00 Ɉɳʍʉʎ Ȱʋʉʍʏʉʄʊʋʉʐʄʉʎ, ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ȴʐʏɿʃɼʎ ȵʄʄɳɷʉʎ 20:00 – 21:00 Ɉʉʋʉɽɸʏɼʍɸɿʎ ʏʉʋɿʃʙʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ – ɇʐɺɼʏɻʍɻ 21:00 Ⱦʄɸʀʍɿʅʉ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ Ɉɻ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ɽɲ ʍʐʆʏʉʆʀʍɸɿ ʉ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ʏɻʎ ɃȾȵ ʃ. ȳʌɻɶʊʌɻʎ Ⱥ. Ʌɲʋɲʆʀʃʉʎ 18:00 – 18:30 18:30 – 18:50 18:50 – 19:10

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μόνο τη νίκη θέλει με Παπάγου ο Κόροιβος

Σελ. 20

ɀȵ Ɉȸ ɇɉȳɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸ Ɉȸɇ ȵɉɆɏɅȰȽȾȸɇ ȵɁɏɇȸɇ ȵɁȴȻȰɀȵɇȸ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȻȾȸ ȰɆɍȸ ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ Ɂ.ȵ.Ƀ Ʌɲʏʌʙʆ- Ȱɽɻʆʙʆ 28 - ɅȰɈɆȰ, Ɉɻʄ.: 2610461670-3, Fax.: 2610422978 www.dytikiellada.gr


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Είπαν...

Χρονολόγιο 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Διεκδικεί η περιφέρεια μας την ίδρυσιν εις Αρχ. Ολυμπίαν του νέου Ολυμπ. Σταδίου Εκ μέρους του δήμου Λετρίνων συνεχίζονται αι ενέργειαι δια το θέμα της ανεγέρσεως εν τη περιοχή Αρχ.Ολυμπίας του νέου ελληνικού σταδίου εις το οποίον θα τελεσθώοι προσεχώς οι Ολυμπιακοί αγώνες. Γερμανοί Ολυμπιολάτρες παράγοντες υποστήριξαν αυτή την άποψη, προκαλέσας τους αρμοδίους κυβερνητικούς της περιφέρειάς μας να εξαντλήσουν το ενδιαφέρον τους υπέρ της δημιουργίας του νέου Ολυμπιακού σταδίου.

«Ένα θέμα που ταλαιπώρησε το Κατάκολο και την κοινωνία γενικότερα βρίσκει διέξοδο. Δεν θα χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο ως προς την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα με την προσέγγιση των πλοίων κατά τη διάρκεια της έντονης τουριστικής περιόδου.» Ευγένιος Μπαλκάμος Αντινομάρχης

« Για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ριζοσπαστική Αριστερά υπάρχουν αιτίες και υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που ζει η χώρα, η Ευρώπη και ο κόσμος. Αιτίες είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και αλλού. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον των εργαζομένων να μην επιτρέψουν να περάσουν τα σκληρά μέτρα του προγράμματος σταθερότητας.» Νίκος Χουντής Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μεγάλαι ελλείψεις εις το Γυμνάσιον Αρρένων Πλήν του Γυμνασίου Θηλέων και το Γυμνάσιον Αρρένων της πόλεώς μας αντιμετωπίζει σοβαράν έλλειψιν διδακτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να είναι λίαν ανεπαρκής η κατάρτησις των 1000 περίπου μαθητών του. Ηδη εις το Γυμνάσιον Αρρένων λειτουργούν 19 εν συνόλω τμήματα, ενώ ο αριθμός των καθηγητών ανέρχεται εις …14!! Εκτός των άλλων δεν υπάρχει εις το Γυμνάσιον ουδείς καθηγητής των Φυσικών , μέχρι τούδε δε μαθήματα αναγκάζονται να παραδίδουν εις καθηγητής του Γυμνασίου Θηλέων και έτερος του Γυμνασίου Κρεσταίνων.

Μ

ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

+ Ε’ Νηστειών (Μ.Αιγυπτίας), Σεραπίωνος οσ.,Ιακώβου ομ.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 Καλλινίκης μάρτυρος, Βασιλείου Ιερομάρτυρος Σελήνη: 6 ημ. Aν. Hλίου: 6.28 Δύση Hλίου: 18.38

Σ

αρανταέξι χρόνια πριν. Στις 6 Ιουνίου 1964, ο Σπύρος Μαρκεζίνης, πραγματοποιώντας τριήμερη εκδρομή στο νομό Ηλείας, επισκέφθηκε την Ανδρίτσαινα. Τον αρχηγό των Προοδευτικών συνόδευαν η σύζυγός του και οι φίλοι του, με τις συζύγους τους, Θάνος Καψάλης, πρώην υπουργός, Απόστολος Παπαγεωργίου, διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ο προσωπικός του ιατρός Κ.Σαμαράς, οι πολιτευτές Ηλείας Λεωνίδας Ρουμανιάς και Αχαΐας Χρ.Μίχαλος, ο δημοσιογράφος Κώστας Ρουσσέν και άλλοι . Ο Σ.Μ. και οι συνεκδρομείς του επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη της πόλης και τον Επικούριο Απόλλωνα και την επομένη την Καλλιθέα, τον Γρύλλο, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το Επιτάλιο και την Αρχαία Ολυμπία, όπου και διανυκτέρευσαν. Στη φωτογραφία, από αριστερά: Θάνος Καψάλης, Γεώργιος Χριστόπουλος δημοτικός σύμβουλος, Σπύρος Μαρκεζίνης, Χρήστος Πιπιλής βουλευτής και Στυλιανός Κιουσόπουλος, δικηγόρος. Όπισθεν του αρχηγού των Προοδευτικών ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας Γεώργιος Σωτηρόπουλος. Πηγή: Αρχείο Στάθη Δάγλαρη

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δημοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες μπορεί να αφορούν στιγμές τόσο ιδιωτικές όσο και της δημόσιας ζωής.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Ο όσιος Σεραπίων, ήταν ένας εκ των μεγαλυτέρων ασκητών της ερήμου. Έζησε κυρίως στην Αίγυπτο και αποδείχθηκε κορυφαίος σε έργα φιλαλληλίας και ελεημοσύνης, μοιράζοντας όχι μόνον την πλούσια περιουσία του στους πτωχούς αλλά και όσα οι πιστοί επισκέπτες του έδιδαν για τον εαυτό του. Αφοσιώθηκε στη διάδοση του λόγου του Θεού με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Όταν κάποτε έπεσε θύμα ληστών, με την πειθώ που τον διέκρινε, κατόρθωσε να μεταστρέψει και να κάνει τους ληστές δούλους του Θεού. Κατόρθωσε επίσης να μεταστρέψει στη Ορθοδοξία, τον Μανιχαίο Λακεδαιμόνιο, πρόκριτο, στον οποίο πουλήθηκε ως δούλος. Στο τέλος επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο, όπου εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύτατο γήρας, υπόδειγμα γενόμενος για τους μοναχούς.

“Αλλίμονο αν δούμε αυτό που θα έχουμε συμφωνήσει και καταλήξει, να αλλοιώνεται στη Βουλή. Ή αν, για παράδειγμα, τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των νέων δήμων, δούμε, ότι είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε όλοι μαζί συμφωνήσει στο συνέδριο της Αυτοδιοίκησης στην Κυλλήνη. Τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για μας θα αποτελέσει “casus belli”. Νικήτας Κακλαμάνης Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ

Όταν διεκδικούμε ξέρουμε τι ζητάμε; Ο

νομός Ηλείας που έχει (και θέλει να έχει) τρία γενικά νομαρχιακά νοσοκομεία σε απόσταση 40 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Ο νομός Ηλείας που θέλει ένα διεθνές αεροδρόμιο σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από ένα άλλο (του Αράξου) που ήδη λειτουργεί. Ο νομός Ηλείας που διαχρονικά ζητάει από την εκάστοτε κυβέρνηση (και καλά κάνει) να γίνουν έργα και υποδομές για να δουν οι κάτοικοί του «άσπρη μέρα». Τίθεται όμως ένα μεγάλο ερώτημα Όλα αυτά που κατά καιρούς ζητάμε από την κυβέρνηση αποτελούν πραγματικές ανάγκες ή αποτελούν αιτήματα που ικανοποιούν τους λίγους ή κάποιες τοπικίστικες αντιλήψεις και όχι το γενικότερο συμφέρον;

Κατ’ αρχήν όταν ζητάς κάτι πρέπει να ξέρεις αν είναι εφικτό να γίνει αυτό που ζητάς και στη συνέχεια να λογαριάσεις τι θα σου αποδώσει. Ας πάρουμε για παράδειγμα το αεροδρόμιο. Η κατασκευή του θα απαιτήσει συνολικά πάνω από 40 εκ. ευρώ και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις τουριστικές ανάγκες των μεγάλων (πρωτίστως) ξενοδοχειακών μονάδων. Αν υπολογίσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν 1.600 περίπου κρεβάτια (και είναι φουλ) με τα εβδομαδιαία πακέτα, τότε μιλάμε για 6.500 αφίξεις το μήνα. Τα ξενοδοχεία αυτά λειτουργούν 5 μήνες άρα υπολογίζουμε γύρω στις 30-35.000 αφίξεις ετησίως. Ακόμα και 50.000 τουρίστες να έλθουν με τους φόρους αεροδρομίου που θα πληρώσουν δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το προσωπικό που θα εργάζεται.

Πόσο δε μάλλον για να γίνει κάποτε απόσβεση των 40 εκ. που θα δαπανηθούν. Και μην ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί να λειτουργεί το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και τους 12 μήνες του χρόνου ανελλιπώς. Ούτε βεβαίως για τακτικές πτήσεις όπως επιχειρήθηκε να γίνει κάποτε από το Επιτάλιο και ο... μόνος που ταξίδεψε τότε ήταν ο (αείμνηστος) κοινοτάρχης. Θα μου πει κάποιος. Είσαι εναντίον της δημιουργίας ενός πολιτικού αεροδρομίου στην Ηλεία; Η απάντηση είναι απλή. Σε τίποτα δεν είμαι εναντίον. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει να προβληματίζομαι και να βάζω «κάτω τα πράγματα». Προσπαθώ να βρω όμως, το κάθε τι που θέλουμε να γίνει, πόσο θα βοηθήσει τον Ηλείο πολίτη. Πεποίθησή μου είναι ότι αν βελτιωθούν οι οδικοί άξονες προς Ανδρίτσαινα ή Λαμπεία θα

συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στο να αναπτυχθεί ο τουρισμός σε περιοχές που οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή τους και γιατί όχι να παρακινηθούν και άλλοι επενδυτές. Γιατί είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι δύο ώρες και να πιάνεται το κεφάλι σου από τις στροφές για να πας στην Ανδρίτσαινα, ή τη Νέδα, ή τη Δίβρη κι άλλο να πας άνετα σε μισή ώρα. Πεποίθησή μου είναι ότι θα ωφεληθεί τα μέγιστα ο νομός αν δημιουργηθούν οι υποδομές για να μη μένει χέρσο το 35% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νομού. Αν δηλ. καλλιεργηθούν προϊόντα που έχουν ζήτηση (π.χ. βιολογικά) και υπάρχει η ανάλογη μεταποίηση, συσκευασία κ.λ.π. Σε αυτήν μόνον την περίπτωση θα εισρεύσει «νέο χρήμα» στο νομό και θα «απλωθεί» σε πολλούς και όχι σε λίγους.

Ζαχαρίας Μαντάς mantaszax@yahoo.gr Τώρα, αν το κράτος έχει τα χρήματα να πληρώσει και την κατασκευή του αεροδρομίου και όλα τα άλλα, τότε να τα κάνει. Αν όμως δεν υπάρχουν (που ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν) τα χρήματα τότε γιατί να μην απαιτούμε τα έργα που θα προσφέρουν στους πολλούς (και σ’ αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη) και όχι στους λίγους; Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα έργων. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Εκείνο που θέλω να μεταφέρω (σε όσους έχουν «ανοιχτά» τα μάτια τους) είναι το πνεύμα με το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό που λέμε «ανάπτυξη». Και να μην συμπεριφερόμαστε σαν τα μικρά παιδιά που ζητούν από τους γονείς τους «λαγούς με πετραχίλια». Εκείνα τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουν...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Γιατί φοβούνται οι δήµαρχοι τους βουλευτές για το χωροταξικό των νέων δήµων Και εκεί που δεν το περίµενε κανένας, εντελώς σιωπηρά αυτές τις ηµέρες, χωρίς να προβάλλεται, οι νυν δήµαρχοι αν και δεν καταγγέλλουν δηµοσίως, αφού γνωρίζουν πλέον ότι θα µειωθεί ο αριθµός κατά το ένα τρίτο σε ολόκληρη τη χώρα άρχισαν … να βλέπουν βουλευτές, ότι θα δηµιουργήσουν προβλήµατα, πάνω στο χωροταξικό των νέων δήµων. Όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό, υποψιάζονται, ότι κάποιοι βουλευτές των µεγάλων κοµµάτων θα… προσφερθούν στα κόµµατα, να … θυσιασθούν για να γίνουν δήµαρχοι. Έχουν φόβους, ότι οι βουλευτές µε τις αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί του εκλογικού συστήµατος για τον τρόπο εκλογής τους, µε ένα εκλογικό σύστηµα τύπου Γερµανίας, θα παρέµβουν, όπως συµφέρει τον καθένα, να δηµιουργηθούν οι νέοι δήµοι. ∆εν είναι τυχαίο ούτε σύµπτωση που κατά τη µεγάλη σύσκεψη που έγινε προχθές Παρασκευή στην Αθήνα, που διοργανώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ στην οποία έλαβαν µέρος τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΤΕ∆Κ κάθε νοµού αλλά και οι δήµαρχοι των πρωτευουσών των νοµών της χώρας, για τις εξελίξεις πάνω στον «Καλλικράτη» µετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του αρµόδιου υπουργού, οι δήµαρχοι µέσα σε ελάχιστο χρόνο ενηµερώθηκαν και δε δηµιούργησαν προβλήµατα, για να µη … χρεωθούν ότι αντιδρούν αφού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ αντιπροσωπεύονται κατά συντριπτική πλειοψηφία τα δύο µεγάλα κόµµατα, Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ. Και φυσικό και επόµενο είναι γιατί να εκτεθούν προσωπικά οι δήµαρχοι, αφού σαν διάγγελµα εκ µέρους τους, ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ και δήµαρχος της Αθήνας Νικήτας Κακλαµάνης έστειλε το µεγάλο µήνυµα «Να µη βάλουν χέρι στον «Καλλικράτη» οι βουλευτές». Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ υπογράµµισε µεταξύ των άλλων : « Αλίµονο αν δούµε τον «Καλλικράτη» που έχουµε συµφωνήσει όλοι και καταλήξει να αλλοιώνεται στη βουλή. Ή αν, για παράδειγµα, τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των νέων δήµων δούµε ότι είναι διαφορετικά από αυτά που έχουµε όλοι µαζί συµφωνήσει…»

[

Μαθητές του 1ου δηµοτικού στην εφ. «Πατρίς» Τις εγκαταστάσεις της εφηµερίδας µας επισκέφθηκαν προχθές οι µικροί µαθητές του Β1 και Β2 τµήµατος του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου. Τα παιδιά συνοδεύονταν από τις δασκάλες τους Γεωργία Χριστακοπούλου και Ευγενία Ζησογιαννοπούλου και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν τόσο στα γραφεία των δηµοσιογράφων όσο και στους χώρους παραγωγής από τον προϊστάµενο της Γραφοτεχνικής Γιώργο Καρυδάκη. Τα παιδιά είχαν πολλά να ρωτήσουν για το πώς εκδίδεται η εφηµερίδα, πώς αναζητείται η είδηση και πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία µέχρι να φτάσει την επόµενη ηµέρα η εφηµερίδα στα περίπτερα… Π.Μ

]

Σχόλια Εκδήλωση στο Τζαµί για την εθνική επέτειο Εκδήλωση/παραδοσιακή χοροεσπερίδα, για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πηνείας «Η Έκφραση». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο διασκεδάσεως «Τζαµί Village», στο Τζαµί του ∆ήµου Πηνείας την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010, στις 8:30 µ.µ. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο ερευνητής και συγγραφέας Ηλίας Τουτούνης θα οµιλήσει µε θέµα «Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 στην Πηνεία». Θ’ ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου ενώ η συνέχεια της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει φαγητό, ποτά, γλέντι και χορό µέχρι πρωίας µε πολλές εκπλήξεις καθώς και λαχειοφόρο αγορά µε πλούσια δώρα. Γ.Γ.

Σήµερα η εκδήλωση Λυκείου των Ελληνίδων Στα πλαίσια του εορτασµού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, το Λύκειο των Ελληνίδων του Πύργου, διοργανώνει σήµερα µια ακόµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εκδήλωση. Πιο συγκεκριµένα στις 7 µ.µ. και στο χώρο που στεγάζονται τα γραφεία του (σ.σ. στην οδό Λετρίνων 6, 1ος όροφος), η φιλόλογος, τ. Γυµνασιάρχης, Ευθυµία Κυριακοπούλου θα αναπτύξει οµιλία µε θέµα «Πώς η ιστορική µνήµη του έθνους γέννησε την ελπίδα της ανάστασης του γένους και της αποτίναξης του Τούρκικου ζυγού». Εκτός της οµιλίας, στην εκδήλωση θα συµµετάσχει και η τετράφωνη χορωδία του Λυκείου η οποία θα αποδώσει επίκαιρα τραγούδια ενώ µαθήτριες του Λυκείου θ` απαγγείλουν ποιήµατα. Γ.Γ.

ΑΡΘΡΟ

∆άκρυσε ο Χριστόφιας «Η Κύπρος δεν είναι µόνη, αλλά έχει δίπλα της τον ελληνικό λαό, την ελληνική πολιτεία, την Κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσµο της χώρας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας σε µια συγκινητική οµιλία στα αποκαλυπτήρια του µνηµείου του αγνοουµένου της κυπριακής τραγωδίας Χρίστου Γρίβα στην Πάτρα. Ο Κύπριος ηγέτης δάκρυσε την στιγµή που αναφέρθηκε στον ήρωα αγνοούµενο της κυπριακής τραγωδίας… Γ.Ρ

Έκαναν καλή δουλειά! Οι επιδόσεις των Ενώσεων στο θέµα της ψηφιοποίησης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε είναι µια καλή αφετηρία για το ξεκαθάρισµα της κατάστασης στο χώρο των συνεταιρισµών. Υπάρχουν για παράδειγµα 5 Ενώσεις που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης των δηλώσεων µε αποτέλεσµα οι αγρότες µέλη τους να µείνουν απλήρωτοι στη διαδικασία εξόφλησης των υπολοίπων της Ενιαίας Ενίσχυσης. Οι ΕΑΣ Λακωνίας, Αξιούπολης Κιλκίς, Λαγκαδά και Κέρκυρας να πρωταγωνιστούν σε αρνητικές επιδόσεις στα ζητήµατα του ΟΣ∆Ε. Αντίθετα οι ΕΑΣ της Ηλείας όπως διαπιστώθηκε έκαναν καλή δουλειά και έφεραν αποτελέσµατα.

Εκδήλωση στο Α’ ΚΑΠΗ Την Τρίτη 23 Μαρτίου θα πραγµατοποιήσει την καθιερωµένη εκδήλωση για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου το Α` ΚΑΠΗ Πύργου. Η εκδήλωση θα «φιλοξενηθεί» στο χώρο που στεγάζεται το Κέντρο (στην οδό Ρήγα Φεραίου) δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας και η προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της είναι στις 6 µ.µ. Γ.Γ.

Σίγουρα, η τριµελής Επιτροπή που συνέστησε η υπουργός Μπατζελή για την µελέτη της κατάστασης στους συνεταιρισµούς και την υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήµατος, έχει µπροστά της πολλή δουλειά! Γ.Ρ

Αύριο στο Επαρχείο η επετειακή εκδήλωση

Στήριξη εκ των …έσω «Αποδέκτες» όλων των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχουν τους τελευταίους µήνες , από τις συνεχείς αναφορές-κυρίως από τα κεντρικά ΜΜΕ- για οικονοµική κρίση, αλλά και την επιβολή των µέτρων που επηρεάζουν κυρίως µισθωτούς και συνταξιούχους, είναι επί το πλείστον οι επαγγελµατίες , που βλέπουν τις δραστηριότητές τους διαρκώς να συρρικνώνονται. Από την άλλη πλευρά και οι ίδιες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που για µια ακόµη φορά βρίσκονται αντιµέτωπες µε την επιβολή πρόσθετων φόρων και άλλες επιβαρύνσεις , νιώθουν σηµαντικό βάρος το οποίο τείνει να γίνει δυσβάστακτο… Μπορεί τα οικονοµικά µέτρα να χαρακτηρίζονται από αρκετές πλευρές σαν …απαραίτητα προκειµένου να βγει η χώρα από το οικονοµικό αδιέξοδο, εντούτοις η κατάσταση θα γίνει ακόµη πιο δύσκολη εφόσον δε ληφθούν άµεσα µέτρα, που θα τονώσουν και θα στηρίξουν την αγορά. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές που αποτελούν τη βασική, αν όχι µοναδική, πηγή εσόδων για τους περισσότερους επαγγελµατίες , µειώνουν σηµαντικά την κατανάλωση αφού και οι ίδιοι αναγκαστικά περικόπτουν τις δαπάνες τους, µετά το «πάγωµα» µισθών και συντάξεων και τις µειώσεις επιδοµάτων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα στο δηµόσιο (ακόµη δεν είναι ορατές οι επιπτώσεις τους…). «Φιλί της ζωής» για τους επαγγελµατικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στην Ηλεία , αποτελεί η στήριξη των επιχειρήσεών τους από τους κατοίκους του νοµού , ιδιαίτερα τις εορταστικές περιόδους που κυκλοφορεί (;) περισσότερο χρήµα… Με την απουσία έργων, επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και το κλείσιµο της «στρόφιγγας» από τις τράπεζες , η µόνη λύση για τους εµπόρους και άλλους επαγγελµατικούς κλάδους, είναι η προτίµηση των τοπικών προϊόντων , η υποστήριξη των καταστηµάτων του νοµού και η …συνέχιση της κατανάλωσης ( χωρίς υπερβολές ) για να µη δηµιουργηθούν περαιτέρω δυσλειτουργίες και προβλήµατα στην αγορά. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στο «Επαρχείο» θα συναντηθούν αύριο το απόγευµα (στις 7.30 µ.µ.) τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Γυναικών «Οι Πυργιώτισσες». Σκοπός της συγκέντρωσης δεν είναι άλλος από την πραγµατοποίηση στο συγκεκριµένο χώρο της επετειακής εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου η οποία, όπως µας τόνισε η δραστήρια πρόεδρος του συλλόγου, Ανδριάνα Αγγελακοπούλου, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γ.Γ.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θα μας βρείτε Αγ. Γεωργίου (παράλληλα) στις Σιδηροδρομικές γραμμές τηλ. 2621027511-23413.


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

4

Η γνώµη Εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Τ

[

Του γεωπόνου, αντινοµάρχη Ηλείας Π.Πλατανιά

ο νερό είναι απαραίτητο τόσο για την ύπαρξη της ίδιας της ζωής, όσο και για ένα πλήθος ιδιαιτέρως σηµαντικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ξεκινώντας από τη γεωργία και φθάνοντας στη βιοµηχανική ανάπτυξη, στον τουρισµό και την παραγωγή ενέργειας. Στην Ηλεία έχουµε δύο σηµαντικά φράγµατα, του Αλφειού που είναι φράγµα εκτροπής µε δυναµικότητα χρήσης 12 m3/sec στην περίοδο αιχµής ( Ιούλιο µήνα) και το φράγµα Πηνειού, το οποίο είναι φράγµα αποθήκευσης, µε χρήση την περίοδο αιχµής 24 m3/sec. Στην περιοχή του Αλφειού έχουµε τη δυνατότητα να ποτίσουµε µέχρι 150.000 στρέµµατα και στην περιοχή του Πηνειού µέχρι 180.000 στρέµµατα. Το έργο διοικείται, συντηρείται και λειτουργεί από οκτώ Τ.Ο.Ε.Β. (τέσσερις στον Αλφειό και τέσσερις στον Πηνειό) που είναι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί. Βεβαίως, υπάρχει και ο ΓΟΕΒ ο οποίος λειτουργεί αντίστοιχα τα έργα µέχρι και το αντλιοστάσιο και είναι οργανισµός κοινής ωφέλειας. Βέβαια αυτοµάτως άρχισαν και τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία, συντήρηση και διοίκηση των έργων που µεγιστοποιήθηκαν και φτάσαµε σήµερα παρά του ότι «το έργο» αντιστέκεται ακόµη στον κίνδυνο καταρρεύσεώς του στην Ηλεία για τους εξής λόγους:

Προβλήµατα στη διαχείριση

• Η διοίκηση ασκείται από πολλούς φορείς, οι οποίοι επί της ουσίας ενδιαφέρονται στενά και µόνο για αυτό που τους δόθηκε να διοικήσουν. • Η µεγάλη κατανάλωση οφείλεται κυρίως στην επέκταση και εντατικοποίηση της άρδευσης που χρησιµοποιεί περίπου το 80%. Κατά συνέπεια ας εστιάσουµε εδώ κυρίαρχα τα προβλήµατα, αν και ουσιαστικά και αναλογικά τα ίδια ισχύουν και για τα υδρευτικά. • Η ελλιπής στελέχωση και η έλλειψη εκπαί-

Πρόσωπο

δευσης των υπαλλήλων των οργανισµών, κυρίως των ΤΟΕΒ, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. • Έλλειψη γνώσης συντήρησης του δικτύου αρµοδιότητάς των απ’ το αντλιοστάσιο µέχρι την υδροληψία, µε αποτέλεσµα µερικά δίκτυα να µην έχουν συντηρηθεί ποτέ. • Κακή συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων λόγω έλλειψης χρηµάτων. • Η συντήρηση των αγωγών µεταφοράς του ύδατος αλλά και των αντλιοστασίων είναι κακή έως και ανύπαρκτη, λόγω οικονοµικής αδυναµίας του ΓΟΕΒ. • Η διακοπή της ηλεκτρικής ενέργεια των αντλιοστασίων από τη ∆ΕΗ το χειµώνα (κατά τη διάρκεια των αρδεύσεων παρεµβαίνουν οι βουλευτές για να µη διακοπεί η άρδευση). ∆ε λειτουργεί, κατά συνέπεια η καθοδική προστασία, µε αποτέλεσµα την καταστροφή των υπογείων αγωγών µε τεράστιες απώλειες ύδατος και κόστος ανακατασκευής. • Οι στιγµιαίες διακοπές ρεύµατος της ∆ΕΗ κατά την αρδευτική περίοδο έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια εκατοµµυρίων κυβικών νερού, µέχρι να ξαναλειτουργήσουν τα αντλιοστάσια. Αυτά προωθούνται στα αποχετευτικά αντλιοστάσια, όµως ο αριθµός των υδάτων είναι µεγαλύτερος, µε αποτέλεσµα να χάνεται σηµαντική ποσότητα νερού. Όπως αντιλαµβάνεστε υπάρχει µετακύληση αυτού του κόστους στους παραγωγούς. • Οι αρδευτές παραγωγοί, ουδέποτε έλαβαν κάποια εκπαίδευση. • Η µη εφαρµογή των κανόνων της άρδευσης µε τεχνητή βροχή ειδικά στον αραβόσιτο ο οποίος εξακολουθεί να αρδεύεται στα δίκτυα τεχνητής βροχής µε κατάκλυση. • Παντελής έλλειψη γεωτεχνικού και τεχνικού προσωπικού. • Βέβαια αφήνω στο τέλος το τεράστιο λάθος που έγινε στο σχεδιασµό των εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία κατά τα άλλα είναι από τα πλέον σύγχρονα του κόσµου. Το πρόβληµα αυτό εστιά-

Ενεργή συµµετοχή Ο

Στέφανος Ζουµπούρογλου Πρόεδρος Συλλόγου φοιτητών ΤΕΙ Αµαλιάδας

Στέφανος Ζουµπούρογλου τον τελευταίο χρόνο είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των φοιτητών του ΤΕΙ Αµαλιάδας. Γεννήθηκε το 1989 στην Μασαχουσέτη των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και µεγάλωσε στην Νέα Ιωνία Αττικής. Αποφοίτησε από το 5ο λύκειο Νέας Ιωνίας και το 2006 έδωσε Πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασε στο ΤΕΙ Αµαλιάδας στο Τµήµα «Εφαρµογές Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και την Οικονοµία». Αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του και συγκεκριµένα στο 7ο εξάµηνο και έχει άριστη γνώση Αγγλικών και βασική γνώση Γερµανικών. Από την εποχή που ήταν µαθητής Γυµνασίου, συµµετείχε ενεργά στους µαθητι-

κούς συλλόγους, πενταµελή και δεκαπενταµελή µαθητικά συµβούλια. Έχει διατελέσει τέσσερις φορές πρόεδρος πενταµελούς µαθητικού συµβουλίου και µία φορά αντιπρόεδρος δεκαπενταµελούς. Στο ΤΕΙ από το πρώτο εξάµηνο συµµετέχει στα κοινά και κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφιος µε την παράταξη της ΠΑΣΠ. Την περίοδο 2008-2009 διατέλεσε αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου των φοιτητών και πρόεδρος εξελέγη την περίοδο 2009-2010. Άνθρωπος ανήσυχος, τον απασχολούν ιδιαίτερα τα θέµατα της παιδείας και θεωρεί ότι για να είναι υγιής, θα πρέπει να στηρίζεται επάνω σε στέρεες βάσεις και απαιτείται σωστός και ολο-

ζεται στο ότι οι µελετητές κατ’ εντολή του υπουργείου Γεωργίας δε σεβάστηκαν ούτε την ιδιοκτησία, ούτε την καλλιέργεια αλλά ούτε και την ψυχολογία του παραγωγού.

Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή µας

• Συντήρηση σε όλα τα επίπεδα του ταλαιπωρηµένου αρδευτικού δικτύου που καταρρέει, µε πόρους κατ’ αρχάς κοινοτικούς που δίνονται για τον εκσυγχρονισµό των αρδευτικών δικτύων αλλά και από εθνικούς πόρους. Η άποψη ότι τα εγγειοβελτιωτικά έργα πρέπει να τα συντηρούν οι αγρότες πρέπει να εκλείψει. Οι αγρότες βεβαίως πρέπει να συµµετέχουν στο ποσοστό που τους αναλογεί, όµως είναι πρακτικώς αδύνατο να συντηρηθούν τα έργα αποκλειστικά από τους παραγωγούς. Γιατί το κράτος δεν επιδεικνύει την ίδια µέριµνα για τους αγρότες και δε συντηρεί τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως κάνει και µε τη συντήρηση των λιµανιών, των δρόµων ή των αεροδροµίων; Γιατί η ταξική αυτή διαφορά στην πιο ταλαιπωρηµένη τάξη η οποία αδυνατεί να αντεπεξέλθει, εγκλωβισµένη στις πιο δυσµενείς οικονοµικές και πολιτικές συγκυρίες; • Να γίνει εκσυγχρονισµός του δικτύου και των αντλιοστασίων. • Να επιδιωχθεί η ηλεκτρονική ρύθµιση των οργάνων στάθµης των κεντρικών. • Να δοθούν κίνητρα ώστε να ποτίζουν οι αγρότες εκτός ωρών αιχµής των δικτύων της ∆ΕΗ. Έτσι,όχι µόνο ανεβαίνει το κόστος, αλλά συντελεί και στις διακοπές του δικτύου της ∆ΕΗ. • Ενοποίηση οργανισµών αρδευτικών και υδρευτικών στην ίδια υδρολογική λεκάνη ή και σε δύο υδρολογικές λεκάνες όπως είναι η Ηλεία (Πηνειού- Αλφειού) και εποπτεία από τη Νοµαρχία ή από την αιρετή περιφέρεια στο µέλλον. • Τιµολόγηση µε υδροµετρητή µε διαφορετική τιµή στην ηµερήσια και νυχτερινή κατανάλωση όπως και στην οικιακή χρήση.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ και ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ Είπαµε να βοηθήσουµε σιγά σιγά µε µέτρο Μην πάµε και αδιάβαστοι ταξίδι γι’ Άγιο Πέτρο. ∆ε φθάνει που’χασες δουλειά κι εδώ κρατάνε φόρο Μ’ένα καλάµι Πειραιά φεύγω και πάω Πόρο. Σε µια σπηλιά θέλω να ζω κανείς να µη µε εύρη Εκεί δεν εκρυβότανε δέκα επτά Νοέµβρη. Αγαπητέ πρωθυπουργέ κι εγώ θα σας βοηθήσω Τη σύνταξη κουτσούρεψαν κι έχω παιδιά να ζήσω. Εµένα δε µου µπήκανε µε STAGE στο ∆ηµόσιο Σε άλλο χώρο ψήφιζα γαλάζιο το συµπόσιο. Κι όταν ακούω να µιλούν και να µας λεν για µόρια Πολύ ξεφύγατε βρε σεις, υπάρχουν κάποια όρια. Τους νέους που κορόιδεψαν αυτούς πάτε να βρείτε Και µε κλωτσιά στην πόρτα τους µε τσαµπουκά να µπείτε. Όλοι σαφώς και το’ξεραν του ΟΑΕ∆ τερτίπια Για ψήφους όλοι ψάρευαν µα τρύπια είχαν δίχτυα. Κι αν τώρα πάλι έφεραν µόρια στο προσκήνιο Την είσοδό τους να µας πουν κι όλο το παρασκήνιο. Μαζί κι εγώ µε τα παιδιά µηδενική η βάση Ας λένε για το σίδερο ότι κολλά στη βράση. Λύκειο µε το λύκειο και τα ΤΕΙ αντάµα Και από εκεί τα ΑΕΙ κι όλοι πηδούν στο σκάµα. Έτσι Λοβέρδο σκέπτονται Πάσχα θα κοινωνήσεις

Γαλάζιοι στο γραφείο σου και πας να συµφωνήσεις. Μια που γράφω, και τα λέµε, και το έφερε κουβέντα Το ψωµί σκέτο το τρώω κι όχι επάλειψη µερέντα. Νέοι πόσοι που τελείωσαν τα πτυχία πιάσαν τοίχο Κι αν τα γράφω στην Πατρίδα κάθε Κυριακή θα βήχω. Και γονείς τα συντηρούνε και βοηθάνε κάθε µήνα Έξοδα κι αυτά δεν έχουν και ψωνίζουν από Κίνα. Αποδείξεις να µαζεύουν φως, νερό και χαρτζιλίκι Το ποσό που’ναι µεγάλο αφαιρείται και το νοίκι. Πέρα όµως για βα βγάλω εις τον κήπο µου φυτεύω Λίγα έξοδα στο σπίτι και από έξω δεν ξοδεύω. Μια γίδα µου έδωσαν κι έχω κρέας µα και γάλα Εις τον τράγο την επήγα και κυνήγαγε τρεχάλα. Την τιµή µην αναφέρω, σαν να πήγαινες γυναίκα Έσοδα ο κτηνοτρόφος πέντε βάζεις επί δέκα. Την TV δεν την κοιτάζω τέλος τώρα Μενεγάκη Έχει Τζούλια µε κασσέτα και οι µαύροι το σιντάκι. Και σωστές οι παροιµίες που εβγήκαν για λαό µας Για κάθε µια περίπτωση και για τον εαυτό µας. Εδώ καράβια χάνονται κι η Τζούλια αρµενίζει Με µια τσατσάρα που κρατά κανάλια τα χτενίζει. Θέµα το έχουν όλοι βρει, πρωί και µεσηµέρι Μέχρι Τατιάνα κάλεσε, την ηθική δεν ξέρει. Να δούνε όλα τα παιδιά κι όλοι περιπτεράδες

]

κληρωµένος σχεδιασµός. Σε ότι αφορά τα περιφερειακά ΤΕΙ, πιστεύει ότι η ύπαρξη και λειτουργία τους είναι αναγκαία, καθώς προσφέρουν ένα σύστηµα ανάπτυξης για τις περιφερειακές πόλεις. Αυτό όµως, όπως λέει, δεν µπορεί να γίνει µε την δηµιουργία µόνο ενός τµήµατος. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, ώστε να είναι τα περιφερειακά ΤΕΙ ελκυστικά για τους νέους φοιτητές. Επίσης, θεωρεί απαράδεκτο να υπάρχουν επί σειρά ετών σηµαντικά προβλήµατα και καλεί τους αρµοδίους να σκύψουν πάνω απ’ αυτά και να φροντίσουν ώστε τα περιφερειακά τµήµατα ΤΕΙ να υπάρχουν και στο µέλλον. Μ.Κ.

CD πολλά πολλά που πούλησαν τα πήραν πατεράδες. Και µας πειράζει φίλοι µου πώς βρίζουν Ευρωπαίοι Τα πάντα ξέρουνε για µας ιδίως για τα χρέη. Πρώτοι στα αυτοκίνητα, τσιγάρα και ουϊσκι Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Άσε εκεί στα κινητά , λεφτά Έλλην που βρίσκει. Ταβέρνα για το φαγητό, σουβλάκια κάθε βράδυ Café πολλά γεµίσαµε χωρίς τιµή το λάδι. Το βράδυ να’ναι ανοικτά, µα όλη την ηµέρα Έξω αυτά τα βλέπουνε και µας φωνάζουν, πέρα. Στα φάρµακα υπερβολές, συντάξεις πολλοί νέοι Απ’ τη δουλειά στο σπίτι τους πάνε οι Ευρωπαίοι. Και εµείς εδώ γελάγαµε, κοιµούνται µε τις κότες Ξυπόλητοι τώρα εµείς κι αυτοί φοράνε µπότες. Τώρα αν µπήκε το νερό λεν στο χωριό αυλάκι Περάσουν χρόνια και πολλά χαµόγελο χειλάκι. Φώναζε λύκος ο βοσκός µας λέει παροιµία Και λύκος όταν έφθασε ΕΛΛΑΣ δεν έχεις µία.

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κοµφούκιος και Σωκράτης, οι δάσκαλοι... ∆ιατρέχονται, εν σπουδή και αγωνία, τα αχανή τοπία της φιλοσοφικής σκέψης, συναντάµε το διαλογισµό των αρχαίων που αναφέρει ότι η φιλοσοφία δεν είναι έξοδος από την πλήξη, παιχνίδισµα του νου, γλωσσικοί πειραµατισµοί. Ο λόγος ως λογική αναζητεί τον εαυτό του και εισδύει στο βαθύτερο υπόστρωµα, στην ουσία της ψυχής, που αποκαλείται σήµερα συνείδηση. Ο καθηγητής της Φιλοσοφίας Γ. Μποζώνης, στο βιβλίο του «Η φιλοσοφία των αρχετύπων», αποδεικνύει την ουσιαστική συµβολή του Καρόλου Γιουνγκ, πάνω στο οµαδικό ασυνείδητο, που είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις φυλές και µπορεί να εκφράζεται µε τους αρχετύπους. Οι αρχέτυποι, σηµειώνει, καλλιεργούνται δεν εκριζώνονται. Αυτοί είναι οι πρωταρχικές εικόνες µε ουσιαστική λειτουργικότητα, που πηγάζουν από το βάθος της ψυχής και ζητούν έκφραση µέσω της συνειδήσεως». Η άποψη αυτή ενισχύει την επαναβίωση του Πλατωνισµού όπου ο γνήσιος φιλόσοφος «επιστρέφει» στην ουσία της ψυχής και αποκαλύπτει τους αρχετύπους της. Συνειδητά καλλιεργεί τις δυνατότητες και το περιεχόµενό τους, ώστε το άτοµο που τους αποδέχεται και συντελεί στην ορθή και οµαλή λειτουργία τους, υψώνεται σε πρόσωπο, καθίσταται φορέας αξιών.Έτσι ο σεβασµός, η δικαιοσύνη, ο προβληµατισµός για το πρακτέο, πηγάζουν από το κοινό υπόστρωµα της ψυχής, απασχολούν και προβληµατίζουν αυτούς που θέλουν να σκέπτονται. Για τούτο οι µεγάλοι φιλόσοφοι όπου κι αν βρίσκονται: στην Κίνα, στην Ινδία, στην Ελλάδα, εκθέτουν σπουδαίες και οικουµενικές αλήθειες, χωρίς να υπάρχει πάντοτε άλλη επίδραση. Ο Κοµφούκιος για παράδειγµα, διατυπώνει τα ίδια ή παρόµοια φιλοσοφικά διδάγµατα προς τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Η κοινότης συµπερασµάτων δεν δεικνύει αλληλοδανεισµό, αλλά αποκαλύπτει µέσα από τα βάθη της ψυχής τους αρχετύπους ως αξιολογικές δυνατότητες. Οι αρχέτυποι, παρατηρεί σύγχρονος στοχαστής, ως βιώµατα της ψυχής και ως έκφρασή τους περνούν από γενιά σε γενιά. Οι παρατηρήσεις πάνω στα ανθρώπινα δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, µιας εποχής, αλλ’ αποτελούν θησαυρισµό µε την πάροδο των αιώνων».Ο Κινέζος Φιλόσοφος, κατά γενική αποδοχή, έθεσε την σφραγίδα του στην πολύµορφη παράδοση και σοφία. ∆εν τον ενδιέφερε να πρωτοτυπήσει αλλά να συλλάβει και να εκφράσει το ουσιαστικό, που είναι διαχρονικό και πανανθρώπινο. Το ίδιο συµβαίνει µε την ελληνική φιλοσοφία και τον Σωκράτη. Ο αθηναίος φιλόσοφος εισχωρεί στο βάθος της ψυχής, χωρίς να υποτιµά την ελληνική παράδοση, που εκφράζεται στον Όµηρο, στον Ησίοδο, στους λυρικούς ποιητές, στους προσωκρατικούς φιλόσοφους. Η κριτική σκέψη του ανατέµνει την ψυχή και αναζητεί ουσιαστικές δοµές, που συγκροτούν την πνευµατική φυσιογνωµία του ανθρώπου.Ο Κοµφούκιος, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, στρέφονται στον άνθρωπο και εµβαθύνουν στην αυτογνωσία. Αποκαλύπτουν τις δοµές της ψυχής που καταξιώνουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν ικανό για συµβίωση και κοινωνικότητα.«Η µέθοδος» γράφει ο καθηγητής Γ. Μποζώνης, αποτελεί στους Έλληνες την οδό προς τη φύση του ανθρώπου και το «τάο» στους Κινέζους αποτελεί την οδό που αποκαλύπτει την πραγµατικότητα. Η ουσιώδης διαφορά µεταξύ Ελλήνων και Κινέζων συνιστάται στην αιτιολόγηση. Κατά τον Σωκράτη, κάθε προβληµατισµός διέρχεται τη βάσανο της λογικής. Στον Κοµφούκιο το πρωτείο έχει η «ενόραση». Ο Αθηναίος Φιλόσοφος συναντά τον Κοµφούκιο όταν αναζητεί τα γνωρίσµατα της φύσης του ανθρώπου, γιατί αποτελεί την προϋπόθεση του κοινωνικού βίου και συντελεί στην συγκρότηση της πόλης. Εδώ ο πολιτικός βίος ταυτίζεται µε τον ηθικό. Κατά τον Σωκράτη τα ήθη και έθιµα απορρίπτονται, εφόσον αποτελούν απολιθώµατα του παρελθόντος, αλλά γίνονται δεκτά εφ’ όσον διατηρούν την λειτουργικότητά τους.Ο Κοµφούκιος είναι παραδοσιακός µε την έννοια ότι µέσα στα ήθη, στα έθιµα κλείνονται οι µεγάλες αλήθειες. Ο πνευµατικός βίος του Σωκράτη ήταν πόλεµος κατά της σοφιστικής, που έδινε το πρωτείο στη λέξη, στην αµφισηµία, στην επιφανειακή πειθώ. Ο Κοµφούκιος πίστευε ότι η φύση είναι το ίδιο πράγµα, φθάνει η αρετή να εκφράζει τη γνησιότητα της φύσης. Η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς αποτελεί τον πυρήνα της πόλης. Και ο Σωκράτης και ο Κοµφούκιος έδωσαν το παράδειγµα του µεγάλου δασκάλου. Όταν ο Αθηναίος φιλόσοφος ερωτήθηκε γιατί δεν ετοιµάζει την απολογία του, αφού έφθανε η ηµέρα της δίκης, εκείνος αποκρίθηκε ότι όλη η ζωή του ήτο η απολογία του. Παρόµοια έπραξε και ο Κοµφούκιος όταν ένας µαθητής τον ερώτησε, γιατί δεν προσεύχετο που ήτο άρρωστος, εκείνος απάντησε ότι έκανε την προσευχή του µια ολόκληρη ζωή.Ο Κοµφούκιος υπήρξε η προσωποποίηση του µεγάλου δασκάλου: «προσφέρω το άριστο που υπάρχει µέσα µου, όπως κι οι άλλοι κάνουν, αλλά δεν έφθασα σ’ εκείνη την τελειότητα, ώστε να υπηρετήσω το κράτος» (55,33). Κι όµως η αρετή του ακτινοβόλησε, όπως έλαµψε η θυσία του Σωκράτη.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ

«Η χώρα θα πληρώσει την αδράνεια στην αντισεισµική προστασία» Συνέντευξη στο ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ

Μ

ε κατηγορηµατικό τρόπο δηλώνει ότι δεν υπάρχει ασυνήθιστη σεισµική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο ο κ. Γεράσιµος Παπαδόπουλος, διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Αθηνών, και προσθέτει ότι για τους πρόσφατους σεισµούς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ότι προκλήθηκαν αυτοί από µακρινούς ισχυρούς σεισµούς. Καθησυχαστικός είναι ακόµη και ως προς τις ανησυχίες που αφορούν στο ενδεχόµενο ενός µεγάλου σεισµού το επόµενο διάστηµα στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας χαρακτηρίζοντας αναξιόπιστες τις συγκεκριµένες ανακοινώσεις. Εκτιµά ότι στο µέλλον θα γίνει κατορθωτή η πρόβλεψη σεισµών, ενώ εκτιµά ότι η χώρα θα πληρώσει την αδράνεια στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας τα τελευταία χρόνια. Οι µεγάλοι σεισµοί που έχουν σηµειωθεί τις τελευταίες εβδοµάδες σε πολλά σηµεία του πλανήτη µπορούν να θεωρηθούν τυχαία γεγονότα ή βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε πρωτόγνωρες γεωφυσικές µεταβολές, που δεν συνέβαιναν µε αυτή την συχνότητα τα προηγούµενα χρόνια; Είναι γεγονός ότι µεγάλοι σεισµοί όπως αυτός της Χιλής µεγέθους 8,8 αποτελούν σπάνιο φαινόµενο. Όµως, δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόµενο. Το 1960 έγινε στο ίδιο µέρος σεισµός µεγέθους 9,3. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο. Το µέγεθος του σεισµού της Αιτής (7,1) δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο και καθόλου ασυνήθιστο σε παγκόσµια κλίµακα. Βέβαια οι τραγικές συνέπειες δεν οφείλονται µόνο στα χαρακτηριστικά του σεισµού αλλά κυρίως στην κάκιστη δόµηση. Σε ό,τι αφορά στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει ασυνήθιστη σεισµική δραστηριότητα. Οι σεισµοί που έγιναν τον τελευταίο καιρό δεν είχαν µεγάλα µεγέθη. Όλη αυτή η σεισµική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο έχει σε κάποιο βαθµό επιπτώσεις και στον ελληνικό χώρο µέσω της ενεργοποίησης κάποιων παλιών ρηγµάτων;

Το φαινόµενο της ενεργοποίησης ενός ρήγµατος από άλλο ρήγµα είναι ήδη γνωστό στη σεισµολογία και ο πολύς κόσµος το ξέρει ως «φαινόµενο ντόµινο». Αλλά οι περισσότεροι σεισµοί δεν προκύπτουν από το «φαινόµενο ντόµινο». Οι περισσότεροι σεισµοί γίνονται λόγω τοπικού αιτίου και όχι λόγω µακρινής διέγερσης από άλλο σεισµό. Όταν γίνονται ορισµένοι ισχυροί σεισµοί σε µακρινές αποστάσεις αλλά σε µικρά χρονικά διαστήµατα υποψιαζόµαστε ότι µπορεί να λειτούργησε το «φαινόµενο ντόµινο» αλλά δεν έχουµε επιστηµονικές αποδείξεις. Αυτές τις αποκτούµε ενδεχοµένως µετά από πολύχρονες έρευνες. Συνεπώς, όταν εξελίσσονται τα φαινόµενα δεν έχουµε βεβαιότητα για το θέµα αυτό και πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί. Αυτό ισχύει και στην τρέχουσα συγκυρία σεισµών στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουµε ούτε καν ενδείξεις ότι προκλήθηκαν από ισχυρούς µακρινούς σεισµούς. Πόσο αξιόπιστες είναι οι ανακοινώσεις συναδέλφων σας σύµφωνα µε τις οποίες επίκειται ισχυρός σεισµός τις επόµενες ηµέρες στην Κεντρική Ελλάδα; Η αξιοπιστία κρίνεται από το παρελθόν. Για να µην πάω στο µακρινό παρελθόν, θα σας αναφέρω µόνο το πρόσφατο. Οι συγκεκριµένοι συνάδελφοι µου ανακοίνωσαν σεισµό για την περιοχή της Φθιώτιδας και γενικότερα της κεντρικής Ελλάδας το καλοκαίρι του 2009. ∆εν έγινε ισχυρός σεισµός εκεί. Για την περιοχή της Ζακύνθου µιλούσαν στις αρχές του περασµένου ∆εκεµβρίου. ∆εν έγινε ισχυρός σεισµός εκεί. Μετά την µετρίου µεγέθους σεισµική δράση στην περιοχή της Ναυπάκτου τον περασµένο Ιανουάριο, µίλησαν γι’ αυτήν την περιοχή. Ούτε εκεί έγινε ισχυρός σεισµός. Και αφού αναστάτωσαν και ταλαιπώρησαν κοινωνικά όλες αυτές τις περιοχές, πρόσφατα έκαναν το ίδιο για την περιοχή της Εύβοιας και της Λαµίας. ∆εν είµαι καθόλου πεπεισµένος ότι έχουν µέθοδο πρόγνωσης. Απεναντίας, αποτυγχάνουν συνεχώς και ταυτόχρονα αναστατώνουν την κοινωνία χωρίς κανένα λόγο. Συνεπώς, δεν θεωρώ αξιόπιστες τις ανακοινώσεις αυτές.

Έχουν γίνει σοβαρά βήµατα στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια; Τα τελευταία χρόνια, από το 2003 µέχρι σήµερα, υπάρχει σηµαντικότατη κάµψη στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας. Αυτό ακριβώς επισήµανα και υπέβαλα την παραίτησή µου στο τότε Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε τον Νοέµβριο του 2008, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εκτίµησης Σεισµικού Κινδύνου. Έχω πει δηµοσίως και το επαναλαµβάνω µε πλήρη επίγνωση ότι η χώρα θα πληρώσει πολύ ακριβά την αδράνεια στην αντισεισµική προστασία τα τελευταία χρόνια. Η κοινή γνώµη αναρωτιέται παρακολουθώντας τις έντονες αντιπαραθέσεις των ελλήνων σεισµολόγων γιατί δεν µπορείτε να υπερβείτε τις διαφωνίες και να επικρατήσει στην κοινότητά σας ένα πνεύµα συνεργα-

σίας; Πρόκειται για λάθος αντίληψη. Οι διαφωνίες αποτελούν θεµελιώδες συστατικό στοιχείο της επιστηµονικής προόδου. Το θέµα είναι βαθιά πολιτικό. Οι πολιτικές ηγεσίες διορίζουν άκριτα τους αρεστούς στους σχετικούς οργανισµούς και δεν αναζητούν τους άριστους οι οποίοι θα τους υποδείξουν τις βέλτιστες λύσεις συνθέτοντας τις επιστηµονικές διαφωνίες. Για παράδειγµα, ποιός αρµόδιος πολιτικός ζήτησε να έχει επίσηµη ενηµέρωση εντός διηµέρου σχετικά µε τις πρόσφατες προγνώσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν µόνο στα ΜΜΕ; Και αν τυχόν κάποιος πολιτικός το έκανε αυτό, ποια ήταν η δηµόσια παρέµβασή του για να δοθεί πρακτική λύση στο θέµα; Αυτό έχει παρουσιαστεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν. Συνεπώς, το αδύναµο σηµείο δεν είναι η διαφωνία των επιστηµόνων αλλά η έλλειψη πολιτικού ελέγχου και πολιτικής παρέµβασης.

Ηµερίδα για τον τουρισµό σήµερα στην Κυπαρισσία

Ο Νικόλας Κανελλόπουλος πρόεδρος του ΕΟΤ, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και ο Πέτρος Κωστόπουλος , πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Imako Media SA

εδρο του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας, µε θέµα “Η ποιότητα και η επίδρασή της στο µέλλον της το τοπικής οικονοµίας”.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΓιώργοςΚ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

DECOration

Σ

ήµερα πραγµατοποιείται στην Κυπαρισσία, η ηµερίδα για τον τουρισµό, µε θέµα “Η Μεσσηνία είµαστε εµείς”. Την εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΕ της πόλης “Αλέκος Παπαδόπουλος”, στις 11 το πρωί, οργανώνει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας µε τη συµµετοχή του ∆ήµου Κυπαρισσίας και της Ενωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυµάτων Τριφυλίας. Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλαµβάνει αρχικά χαιρετισµούς και θα ακολουθήσουν οµιλίες: Από το Νικόλα Κανελλόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΤ, µε θέµα “Ο τουρισµός και η συµβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη”. Από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, διευθύνοντα σύµβουλο της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., µε θέµα “Εχουµε όλοι µερίδιο, αλλά και ευθύνη για την επιτυχία”. Από τον Πέτρο Θέµελη, καθηγητή Αρχαιολογίας, µε θέµα “Πολιτισµός και ανάπτυξη”. Από τη Μυρσίνη Λαµπράκη, τηλεοπτική παρουσιάστρια και συγγραφέα, µε θέµα “Γαστρονοµικός τουρισµός, µία εναλλακτική πρόταση”. Από τον Πέτρο Κωστόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας Imako Media SA, µε θέµα “Ποιοτικός τουρισµός: Η Ελλάδα µέσα στο διεθνές περιβάλλον”. Από τον Κώστα Παπαδηµητρίου, επιχειρηµατία, αντιπρόεδρο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας και πρό-

Της Μαρίας Καραµπάτση

Ο µεγάλος ασθενής στην Ηλεία

Τ

Απέχουµε όντως πολύ ακόµη από το να έχουµε ασφαλείς προβλέψεις για τους σεισµούς τα επόµενα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο; Προς το παρόν η πρόγνωση των σεισµών, ιδίως η βραχυπρόθεσµη, δηλ. όταν ο σεισµός αναµένεται εντός λίγων εβδοµάδων ή λίγων µηνών, παντού στον κόσµο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και πουθενά δεν χρησιµοποιείται ως µέτρο αντισεισµικής προστασίας. Πιστεύω όµως ότι στο µέλλον θα γίνει κατορθωτή η πρόγνωση.

(karabatsimaro@yahoo.gr)

ελικά ποιος νοσεί περισσότερο σε αυτή τη χώρα; Η απάντηση αυτονόητη, η οικονοµία φυσικά. Ποιος νοσεί περισσότερο όµως στην Ηλεία; Μα φυσικά η υγεία! Ο µεγαλύτερος ασθενής αυτή τη στιγµή στο νοµό, είναι η παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Έχουµε νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι έχουµε κάνει µία τρύπα στο νερό και την ευθύνη την µοιράζονται πολλοί. Τρία νοσοκοµεία στο χάρτη της Ηλείας, τα οποία επί της ουσίας υπολειτουργούν και οι τελευταίες κινητοποιήσεις των γιατρών του νοσοκοµείου Πύργου, απέδειξαν ότι τα πράγµατα δεν είναι καθόλου καλά. Ασθενείς έγιναν µπαλάκι και κινδύνευσαν στο δρόµο, µία πλευρά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού υπερέβαλε εαυτόν, το κράτος απλός θεατής και από την άλλη, κάποιες φωνές που ξεπήδησαν εν µέσω κρίσης για να προτείνουν την ενοποίηση των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Καίριες ή άκαιρες; Γιατί το πρόβληµα δεν είναι τωρινό, είναι γνωστό, υπαρκτό και ταλανίζει επί σειρά ετών το νοµό. Κάποιοι έχουν ευθύνες, που κρατάνε από πολύ παλιά. Όµως όλοι αυτοί, δεν κάθισαν ποτέ στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν σοβαρά το όλο θέµα. Γιατί το να πετάµε φωτοβολίδες, προκαλώντας κόντρες, διόλου βοηθά, το αντίθετο µάλιστα. Η λύση, δεν έρχεται µε δηλώσεις που ξεπετιούνται κάθε φορά που βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µία κρίση της στιγµής. Η λύση απαιτεί σωστό σχεδιασµό και ωριµότητα. Ποιοι έχουν τη διάθεση να το κάνουν αυτό; Γιατί κατά καιρούς ακούµε διάφορα και ενδεχοµένως όλες οι πλευρές από την πλευρά τους να έχουν δίκιο. Όταν κάποτε είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση «Μεσσολογγάκι», τορπιλίστηκε. Και κάποιοι ευθύνονται γι’ αυτό. Μήπως αυτό θα ήταν η πιο ενδεδειγµένη λύση για το νοµό; Σήµερα τι έχουµε; Τρία νοσοκοµεία που υπολειτουργούν, τα οποία όµως κάνουν βήµατα ανάπτυξης, τουλάχιστον σε ότι αφορά την κτιριακή υποδοµή. Γιατί από ανθρώπινο δυναµικό και τα τρία έχουν σοβαρές ελλείψεις. Μήπως λοιπόν σε πρώτη φάση θα έπρεπε να υπάρξει ένας συντονισµός σε ότι αφορά τη λειτουργία τους και το εφηµεριακό καθεστώς; Το ακούµε χρόνια αυτό, αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Και το αποτέλεσµα ποιο είναι; Να µην λειτουργεί κανένα σωστά. Και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν δίκιο επί των αιτηµάτων τους, βρεθήκαµε τις τελευταίες ηµέρες, οι µισοί να δουλεύουν και οι άλλοι µισοί όχι. Και είναι εύλογο το ερώτηµα του πολίτη. Μα οι µισοί έχουν προβλήµατα και οι άλλοι µισοί όχι; Ή µήπως πρόκειται για άλλη οπτική γωνία και άλλη αντιµετώπιση; Το γεγονός ότι σοβαρά περιστατικά βρέθηκαν να κάνουν «βόλτα» στην εθνική οδό αναζητώντας την γιατρειά τους, θα πρέπει να τους προβληµατίσει όλους. Γιατί αυτό που εισπράξαµε το τελευταίο διάστηµα, ήταν επί της ουσίας δύο στρατόπεδα στον ίδιο τόπο. Οι αγώνες είναι απόλυτα δικαιολογηµένοι, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας όµως, µέχρι που φτάνει το ‘δικαιολογηµένο’; Ένα ακόµη ερώτηµα που ζητά απάντηση. Είναι ευτύχηµα που το τελευταίο διάστηµα δεν θρηνήσαµε θύµατα. Εάν θρηνούσαµε όµως, ποιος θα είχε τελικά την ευθύνη; Οι διοικήσεις, οι γιατροί., το κράτος, ποιος; Ακόµη και εάν βρισκόταν ο υπεύθυνος, το θέµα είναι ότι µία ανθρώπινη ζωή θα είχε χαθεί, γιατί το σύστηµα νοσεί. Και αυτός που δεν φταίει για όλη αυτή την κατάσταση, είναι ο απλός πολίτης, ο άνθρωπος που αναζητά λύση στο πρόβληµά του, ο άνθρωπος που κινδυνεύει και θέλει να ζήσει, αλλά βρίσκεται αντιµέτωπος µε τα κακώς κείµενα του ελληνικού κράτους. Οι µικροπολιτικές, κάποια στιγµή θα πρέπει να λάβουν τέλος. Η υγεία, η περίθαλψη δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Και όσο η πολιτεία δεν είναι σε θέση να διαθέσει τα απαιτούµενα κονδύλια, όσο η πολιτεία δεν είναι σε θέση να οργανώσει καλύτερα την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, τόσο θα υπάρχουν κάποιοι που θα εκµεταλλεύονται την κατάσταση και τόσο θα υπάρχουν κάποιοι που θα θεωρούν ότι έχουν να κάνουν µε τα ‘µαγαζάκια’ τους. Ήρθε στο προσκήνιο το θέµα της ενοποίησης των νοσοκοµείων και ένα ακόµη ερώτηµα που προκύπτει είναι η µεταφορά των ασθενών. Γιατί ακόµη και ένα νοσοκοµείο να λειτουργεί, όταν δεν υπάρχουν ασθενοφόρα για τις διακοµιδές, γιατί δεν επαρκεί το προσωπικό, τι νόηµα έχεις Για να σωθεί ο ασθενής πρέπει πρώτα να φθάσει στο νοσοκοµείο και στην Ηλεία αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Σε ένα νοµό, που οι αποστάσεις είναι πολλές και οι δύσκολες διαδροµές ακόµη περισσότερες. Και να σκεφτεί κανείς, ότι µέχρι σήµερα, δεν καταφέραµε να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο µε την υπαγωγή των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, όπου µπορεί να επικρατεί αλαλούµ, αλλά κάποιους τους βολεύει έτσι. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα, να καθίσουν όλοι στο τραπέζι, από µηδενική βάση και να δουν τι έχουµε τελικά σε αυτό το νοµό, τι θέλουµε, πως το θέλουµε και να το κάνουµε πράξη; Αρκεί, αυτό που θα αποφασίσουµε να είναι υλοποιήσιµο, αρκεί αυτοί που θα το αποφασίσουν να µπορούν και να το υποστηρίξουν, αρκεί αυτό που θα αποφασιστεί να είναι προς όφελος της υγείας του πολίτη. Και τότε, δεν θα υπάρχει καµία δικαιολογία, εκτός εάν τελικά, µας βολεύει η όλη κατάσταση, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και το άλλοθι…

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

«ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εγγύηση στο χώρο των κατασκευών Μ

Τα αδέλφια Παναγιώτης και Κώστας Μπηλιώνης που συνεχίζουν µε επιτυχία τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αποτελεί εδώ και αρκετές δεκαετίες η επιχείρηση «ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στη Ζαχάρω

Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο ∆ηµόσιο Τοµέα, µε την κατασκευή τεχνικών έργων, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, όπου αναλαµβάνει πάσης φύσεως κατασκευαστική εργασία.

ε εµπειρία αρκετών δεκαετιών στον κατασκευαστικό χώρο δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως η εταιρεία «ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Ιδρυτής της επιχείρησης ήταν ο Παναγιώτης Μπηλιώνης, χτίστης πέτρας στο επάγγελµα, που ήρθε από τα Λαγκάδια και επένδυσε µε κόπο ζωής για να κάνει το όνειρο του πραγµατικότητα στη Ζαχάρω. Το πάθος για τη δουλειά µοιράστηκαν δύο από τα παιδιά του ο Γιώργος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ο Θανάσης, Πολιτικός Μηχανικός που από το 1973 ίδρυσαν εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τοµείς των κατασκευών. Σήµερα την παράδοση συνεχίζει η τρίτη γενιά της οικογένειας, ο Παναγιώτης Γ. Μπηλιώνης, πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδοµής, ο Παναγιώτης Α. Μπηλιώνης, Εµπειροτέχνης Εργολάβος και Κώστας Γ. Μπηλιώνης πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, έχοντας πάντα δίπλα τους, τους έµπειρους ιδρυτές της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο ∆ηµόσιο Τοµέα, µε την κατασκευή τεχνικών έργων, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, όπου αναλαµβάνει πάσης φύσεως κατασκευαστική εργασία, εκσκαφές, χωµατουργικές εργασίες, διαµορφώσεις χώρων, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή οικιών καθώς την εµπορία σκυροδέµατος και ασφαλτοµείγµατος. Στα κεντρικά ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας γίνεται η οργάνωση µε ένα πλήρες µηχανογραφηµένο λογιστήριο και τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης, καθώς και τµήµα Marketing και ∆ιαφήµισης. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις της λειτουργούν στην Αρήνη όπου υπάρχει το σύγχρονο συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος και στο Πρασιδάκι όπου λειτουργεί το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος .

Εξοπλισµός

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ανανεωµένο µηχανολογικό εξοπλισµό όπως µπετονιέρες, πρέσσες σκυροδέµατος, φορτηγά, φορτωτές, τσάπες, γκρέιντερ, φορτωτάκια, φίνισερ και κάθε είδους µηχάνηµα που χρειάζεται για την κατασκευή και των πιο απαιτητικών εργασιών . Το ανθρώπινο δυναµικό της απαρτίζεται από έµπειρους και πτυχιούχους χειριστές µηχανηµάτων και οδηγούς, µόνιµο εργατοτεχνικό προσωπικό για την κατασκευή των δηµοσίων & ιδιωτικών έργων, έµπειρους συντηρητές µιας και διατηρεί δικό της συνεργείο επισκευής και συντήρησης του µηχανολογικού στόλου της καθώς και έµπειρο διοικητικό προσωπικό . Το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ανέρχεται στα 35-40 άτοµα, συµβάλλοντας έτσι στην τόνωση της απασχόλησης σε µια περιοχή που αντιµετωπίζει προβλήµατα ανεργίας. Η ακτίνα που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι το µεγαλύτερο τµήµα της επ. Ολυµπίας, καθώς και η γειτονική περιοχή της Τριφυλίας , µε επίκεντρο την Κυπαρισσία. «Η µακρόχρονη εµπειρία, ο σύγχρονος και ανανεωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός και το εξειδικευµένο προσωπικό, µας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουµε υψηλής ποιότητας έτοιµο σκυρόδεµα µε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους από πιστοποιηµένα εργαστήρια και να φέρουµε σε πέρας ακόµα τις πιο δύσκολες περιπτώσεις στον κατασκευαστικό τοµέα» ανέφερε ο Πρόεδρος της εταιρείας Παναγιώτης Γ. Μπηλιώνης. «Η εταιρεία µας εκτός από την κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων, έχει φανεί αρωγός στους ∆ήµους και τις Νοµαρχίες ανταποκρινόµενη άµεσα στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών διαθέτοντας το µηχανολογικό της εξοπλισµό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανταπόκριση µας σε κάθε κάλεσµα για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, των πρόσφατων πυρκαγιών, πληµµυρών, κατολισθήσεων κλπ.» ανέφερε ο Κώστας Μπηλιώνης. Η εταιρεία συνεχίζει πιστά και υπεύθυνα την παρουσία της στο χώρο, ευχαριστεί τους πελάτες της για την προτίµηση και την εµπιστοσύνη τους και δεσµεύεται για την κάλυψη κάθε κατασκευαστικής ανάγκης έχοντας γνώµονα τον συνδυασµό της ποιότητας και της οικονοµίας.

Να µην κλειστεί η Πολιτική στον εαυτό της και αποξενωθεί! Τ

ο τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι για να υπερβεί η χώρα την κρίση της δεν πρέπει να στραφεί κύρια ενάντια στον άνοµο πλουτισµό, στα µεγάλα κεφάλαια που φοροδιαφεύγουν, φοροκλέπτουν και δεν πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία, στην παραοικονοµία και στη λαµογιά, αλλά ενάντια σε όσους πιστεύουν στη δύναµη και στα δικαιώµατα του λαϊκού παράγοντα. Φτάνουν, δε, να διατυπώνουν, άµεσα ή έµµεσα, ακόµα και την απαίτηση να στραφεί η κυβέρνηση ενάντια στο µαζικό κίνηµα και στο ίδιο το κόµµα του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά, βέβαια, πίσω από αυτόν τον προσδιορισµό του «εχθρού της οικονοµίας» κρύβεται η προσπάθεια να αποκοπεί η σηµερινή κυβέρνηση από τις δυνάµεις από τις οποίες αντλεί την πολιτική της ισχύ. ∆υνάµεις στις οποίες µπορεί να βρει στηρίγµατα στις δύσκολες σηµερινές συνθήκες. Κάποιοι επιθυµούν την κυβέρνηση να κλειστεί σε έναν «πύργο» και να εξαρτάται από όσους επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την κρίση προς ίδιο όφελος και σε βάρος της κοινωνίας.

Ο Πύργος του Κάφκα και ο κίνδυνος για τη διακυβέρνηση

Ο «Πύργος» του Φραντζ Κάφκα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ου αιώνα. Στο κείµενο εκφράζεται η απέχθεια απέναντι σε δύο φαινόµενα που κυριαρχούν στον παγκόσµιο καπιταλισµό: την αποξένωση και την κυριαρχία της γραφειοκρατίας. Ο Α. Ντέπλιν χαρακτήρισε αυτό το έργο ως ένα «λογοτεχνικό ρεπορτάζ από το βασίλειο της Αλήθειας». Μια έκθεση γεγονότων που καταγγέλλει την αλαζονεία και τον αυταρχισµό της εξου-

σίας. Που υποστηρίζει τη και δηµοκρατικότητας. διαφάνεια, η οποία δίνει Στηρίζεται στη λανθαδύναµη στην αντιµετώσµένη υπόθεση ότι η εκλοπιση σκοτεινών διαδικαγική εντολή και το σιών και γεγονότων. εκλογικό σώµα δεν συµΣτον «Πύργο» διατυπώβαδίζουν. Οµως, αν δεν θηκε το δύσκολο, το πααρέσει σε κάποιους το ελράξενο, το ανείπωτο ως ληνικό κοινωνικό σώµα, προς τη γραφειοκρατία τότε ισχύουν όσα εύστοχα και την αποξένωση, µε εντόπισε ο Μπρεχτ. Ο µεευθύτητα και ευαισθηγάλος ποιητής αναρωτιόσία. ταν, για ποιο λόγο εκέινοι Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ∆εν επιδιώκω να στους οποίους δεν τους κάνω κριτική λογοτεαρέσει ο συγκεκριµένος χνίας για ένα έργο το λαός δεν αποφασίζουν οποίο ο Κάφκα απέ«µέσα στη σοφία τους» να τρεψε να δηµοσιευτεί όσο ζούσε. τον αλλάξουν και να βρουν έναν «καλύΌµως, η σηµασία του είναι µεγάλη. ∆ι- τερο λαό και της αρεσκείας τους»; δάσκει πώς η εξουσία όταν δεν προ- Εξάλλου, αυτή η «αφ’ υψηλού και απόσέχει σε καιρούς µεγάλων δυσκολιών µακρη θεώρηση» του λαού δηµιουργεί µπορεί να χάσει την επαφή της µε σειρά προβληµάτων για την πολιτική. πλευρές της πραγµατικότητας και να • Πρώτον, διαταράσσει τη σχέση συµπεριφέρεται ως να είναι ένας πε- ανάµεσα σε κοινωνικές δυνάµεις και φοριχαρακωµένος «Πύργος». ρείς κοινωνικών κινηµάτων µε την κυΣτο έργο του ο Κάφκα περιγράφει ρίαρχη σήµερα πολιτική. Το πώς ένα σύστηµα µπορεί να κλειστεί αποτέλεσµα είναι να διαχέεται η αντίστον εαυτό του. Να εγκλωβιστεί δε στην ληψη ότι όσο «πιο απαραίτητες» είναι αυταπάτη ότι αυτή η αποκοπή είναι η ορισµένες πολιτικές, όπως τις αντιλαµπραγµατικότητα καθ’ αυτή. Να πιστέψει βάνονται ορισµένοι, τόσο περισσότερο ότι µπορεί να γνωρίζει την πραγµατικό- υποτίθεται ότι επιβάλλεται η άνευ πολτητα και την αλήθεια ανεξάρτητα από λών συζητήσεων εφαρµογή τους. Η διατην κοινωνική πραγµατικότητα και βούλευση µπορεί να γίνεται σε χωρίς διάλογο µαζί της. τριτεύοντα θέµατα, ενώ στα θεµελιακά προβλήµατα της χώρας οι πολιτικές προκύπτουν χωρίς πολλές κουβέντες. Ο κίνδυνος της αποξένωσης Μάλιστα, οι φορείς των πιο πάνω απόΈνας µεγάλος κίνδυνος για την Πο- ψεων έχουν ξεχάσει τις ιδιαίτερες σχέλιτική είναι να αποξενωθεί από τον σεις που οφείλει να διατηρεί κόσµο που τη στήριξε και τη στηρίζει. Ο µακρόχρονα η Κεντροαριστερά µε τα κίνδυνος αυτός αυξάνει όσο ενισχύε- µαζικά κινήµατα. Συµπεριφέρονται, δε, ται η αντίληψη ότι η Πολιτική γνωρίζει ως να υπάρχει µια εξ ορισµού αντίθεση εξ ορισµού καλύτερα από το εκλογικό ανάµεσα στο σεβασµό των κοινωνικών σώµα και δε «χρωστά» στο τελευταίο παικτών και την άσκηση της κυβερνητικάτι. Πρόκειται, όµως, για αντίληψη αµ- κής εξουσίας. Σε αυτή την περίπτωση φίβολης αποτελεσµατικότητας, αλλά όχι µόνο έχουν µια φτωχή αντίληψη για

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

«Το νοµοσχέδιο για το δηµόσιο...» (απόσπασµα από οµιλία στην Ολοµέλεια της Βουλής)

Σε µια δύσκολη χρονικά και οικονοµικά συγκυρία, στην οποία η χώρα βρίσκεται σε δεινή οικονοµική θέση και ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να λάβει σκληρά µέτρα για τους πολίτες, το νοµοσχέδιο για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής των προϊσταµένων και των γενικών διευθυντών στο ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελεί µια γενναία και τολµηρή µεταρρύθµιση στον τρόπο λειτουργίας και αντίληψης του Κράτους αλλά και του ∆ηµόσιου Τοµέα γενικότερα. Αποτελεί, όµως, και τρανή επιβεβαίωση στους ευρωπαίους εταίρους µας και στις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα αλλάζει, γυρίζει σελίδα και αποδεικνύει ότι βάζει τέλος στο «ρουσφέτι» και το πελατειακό κράτος. Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την ανάρτηση όλων των υπουργικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, την ισότιµη πρόσβαση όλων των νέων στον τρόπο πρόσληψης στο δηµόσιο τοµέατο οποίο συµπληρώνει τον ιδρυτικό νόµο του Α.Σ.Ε.Π.- το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να θωρακίσει τη νέα αντίληψη που θέλουµε να φέρουµε εµείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το κράτος και την ευνοµούµενη πολιτεία και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό το νοµοσχέδιο επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Γιώργου Παπανδρέου είναι πιστή στη νέα αντίληψη, που θέλει να περάσει στο πολιτικό µας σύστηµα καθώς δεν θέλει να ακολουθήσει την «πεπατηµένη», την λογική των εκκαθαρίσεων, του βολέµατος των «ηµετέρων», των «δικών µας παιδιών ή στελεχών», που ακολούθησε όλη την προηγούµενη εξαετία η προηγούµενη Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και οδήγησε την χώρα σε αυτήν την τραγική κατάσταση σε όλους τους τοµείς... Με αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, δεν κλείνουµε τα µάτια στην πραγµατικότητα, δεν κρυβόµαστε... Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι υπερτροφικός, είναι δυσκίνητος και αναποτελεσµατικός, κυριαρχεί η γραφειοκρατία και ο κοµµατισµός, γεγονότα τα οποία συντείνουν στην δυσλειτουργία του και γι’ αυτό στην ανυποληψία του. Και αυτά όλα έχουν να κάνουν και

µε τον τρόπο πρόσληψης, αξιολόγησης αλλά και εξέλιξης των δηµόσιων λειτουργών, τα οποία η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε το όποιο πολιτικό κόστος έρχεται να ανατρέψει και να αλλάξει ριζικά. Πρώτον, γιατί µε τέτοιες ρυθµίσεις µπαίνει τέλος οριστικά στον φαύλο κύκλο της συνδιαλλαγής µεταξύ κυβερνώντων, κοµµατικών παραγόντων, συνδικαλιστών και δηµοσίων λειτουργών, γεγονότα που οδηγούσαν σε µια παραλυτική ισορροπία, καθώς έδιναν στους πολίτες την αίσθηση της αναξιοκρατίας και ανισότητας. Και δεύτερον και κυριότερα, γιατί το παρόν νοµοσχέδιο ανατρέπει τη λογική της επετηρίδας, της ηµεροµηνίας γέννησης ή της ηµεροµηνίας πρόσληψης, ως το µοναδικό µέχρι σήµερα κριτήριο για την κατάληψη µιας θέσεως ευθύνης, γεγονός που έθετε στο περιθώριο τους νέους, άξιους και φερέλπιδες νέους, οι οποίοι έχουν όρεξη, κίνητρο και διάθεση να προσφέρουν. Κι αυτό γιατί δεν µπορεί σήµερα στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της δια βίου µάθησης, άνθρωποι µε νέα επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµέναπραγµατικά ανταγωνιστικοί- να µην µπορούν να εισφέρουν στην πολιτεία από µια θέση ευθύνης µόνο και µόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία θα πρέπει να το υπερψηφίσει, βάζοντας και αυτή µε τη σειρά της ένα τέλος στη λογική της εναλλαγής των δηµόσιων λειτουργών σε θέσεις ευθύνης, αναλαµβάνοντας την πολιτική της ευθύνη, κάνοντας τη δική της αυτοκριτική για την κατάσταση της χώρας σήµερα.... Γι’ αυτό και απόλυτα συνεπείς µε τα όσα λέµε και πράττουµε είναι αναγκαίο και κοινωνικά επιβεβληµένο ένα ανάλογο- αντίστοιχο σύστηµα αξιολόγησης να εφαρµοστεί και στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, στα οποία πολλές φορές- χωρίς πολιτική ευθύνη και µε ενδουπηρεσιακές παρεµβάσεις εκατέρωθεν- διαπιστώνουµε παρεµβάσεις, « περίεργες» κρίσεις και αποστρατείες άξιων και ικανών στελεχών, τα οποία πραγµατικά είναι απαραίτητα και θα άξιζαν µια καλλίτερη τύχη...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ασαφείς οι απαντήσεις των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Κοτύχι Καµία συγκεκριµένη απάντηση δεν έλαβε ο Βουλευτής Ηλείας της Ν∆ Γιώργος Κοντογιάννης από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά µε την προστασία και την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στη λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου από ισχυρούς ανέµους στην αρχή του χρόνου. Απαντώντας στην πρώτη Αναφορά που κατέθεσε ο Γιώργος Κοντογιάννης και στην οποία διαβίβασε την επιστολή της ∆ιασυνεταιριστικής Ιχθυοτροφικής Εταιρείας Λεχαινών Ηλείας Κοτύχι ΑΕ , η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κατερίνα Μπατζελή αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) δεν προβλέπονται ενισχύσεις για αποκατάσταση ζηµιών ζωικού κεφαλαίου σε λιµνοθάλασσες. Επίσης, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισηµαίνει ότι προκειµένου να εξεταστεί η ένταξη πρότασης για χρηµατοδότηση σύνταξης µελέτης βελτιωτικών έργων στη λιµνοθάλασσα Κοτυχίου Λεχαινών Ηλείας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η υλοποίηση του

την Πολιτική, αλλά και για τις σχέσεις της πολιτικής µε την κοινωνία. • ∆εύτερον, ορισµένοι δηµιουργούν την εικόνα της αντιπαλότητας ανάµεσα στην ανάγκη να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία και την ανάγκη αυτή η σωτηρία να µη σηµαίνει τον πνιγµό των λαϊκών δυνάµεων που ακολούθησαν τον Γ.Α. Παπανδρέου. Αν ερχόταν κάποιος από άλλον πλανήτη θα αποκόµιζε την εντύπωση ότι η σωτηρία της χώρας είναι ο µονόδροµος που περνά µέσα από την καταστροφή των µαζικών κινηµάτων και του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Ότι για κάποιο λόγο, που δεν χρειάζεται να αναφερθεί, για την κρίση φταίνε οι εργαζόµενοι και µάλιστα διττά. Οικονοµικά διότι «εισπράττουν παραπάνω» απ’ ό,τι πρέπει, και πολιτικά που δεν θέλουν να λιµοκτονήσουν αυτοβούλως. • Τρίτον, οι δυνάµεις που νιώθουν απέχθεια για τον λαό, τον απεχθάνονται διότι αντιστέκεται σήµερα στα µεγάλα σχέδια ανακατανοµής εισοδήµατος, όπως αντιστάθηκε στα σχέδια που παρουσίαζαν τον Γ.Α. Παπανδρέου ανίκανο να κερδίσει εκλογές. Που υποτιµούσαν τα µεγάλα ταλέντα του, όπως επιβεβαιώθηκαν και στα πρόσφατα ταξίδια του στο εξωτερικό. Που επιθυµούν τον Γ.Α. Παπανδρέου αποκοµµένο από τα λαϊκά του στηρίγµατα και εξαρτώµενο από τη δική τους σηµερινή «υποστήριξη», όπως είχαν κάνει και µε τον Κ. Καραµανλή. • Τέταρτον, µια χώρα δεν µπορεί να βγει δηµιουργικά – παραγωγικά από την κρίση χωρίς τις πλάτες, τη στήριξη και την έµπνευση της πλειοψηφίας του λαού της. Η οικονοµική πολιτική δεν είναι σκέτη λογιστική. Είναι πριν από όλα µια πολιτική συµµαχιών µε δυνάµεις που εάν κινηθούν µπορούν να βγάλουν

Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π.ΑΛ. 20072013, γεγονός το οποίο αναµένεται. Στον άξονα 2, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνονται µέτρα για τον εκσυγχρονισµό λιµνοθαλασσών µε τη διατήρηση των παραδοσιακών µεθόδων λειτουργίας και την περιβαλλοντική αναβάθµισή τους, τα οποία και θα συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Άξονα. Στην δεύτερη Αναφορά που κατέθεσε ο Γιώργος Κοντογιάννης σχετικά µε τον γενικότερο κίνδυνο που διατρέχει η λιµνοθάλασσα Κοτυχίου, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη, στην απάντησή της τονίζει τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι προηγούµενες Κυβερνήσεις για την προστασία της λιµνοθάλασσας του Κοτυχίου χωρίς να προχωρά στην ανακοίνωση συγκεκριµένων µέτρων που πρόκειται να λάβει από δω και µπρος το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

«µε το µυαλό και τα µπράτσα τους», όπως λέει ο ποιητής, τη χώρα από την κρίση. Όποιος θέλει να εξέλθει η Ελλάδα από την κρίση ενάντια στις ανάγκες, τα όνειρα και τη θέληση του λαού, ουσιαστικά επιδιώκει στο πλαίσιο της κρίσης να επιβάλει µια µεγάλη ανακατανοµή εισοδήµατος σε βάρος των πιο αδύνατων. Το συµπέρασµα είναι ότι εκείνοι που προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι το καλό της χώρας βρίσκεται σε άλλη κατεύθυνση από το καλό των µαζικών κινηµάτων και του κόµµατος που κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές, επιδιώκουν να αποξενώσουν την κυβέρνηση από τα λαϊκά στηρίγµατά της και να την εξαρτήσουν από τους ίδιους προς ίδιον όφελος.

Ο κίνδυνος της γραφειοκρατικοποίησης Μια κυβέρνηση που δρα ξεκοµµένη από το λαϊκό στοιχείο µπορεί να έχει τη λανθασµένη εντύπωση ότι τοιουτοτρόπως θα µπορέσει να επιτελέσει καλύτερα το έργο της. Στην πραγµατικότητα, όµως, θα έχει χάσει τον θεµελιακό της σύµµαχο, τα δικά της λαϊκά στηρίγµατα. Μια κυβέρνηση, όµως, χωρίς λαϊκά στηρίγµατα δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει το τι ακριβώς συµβαίνει στη χώρα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι δυνατότητες της πολιτικής της. Πόσο πραγµατικά αντέχουν οι πολίτες τις επιλογές της. Θα καταφεύγει στις δηµοσκοπήσεις και στα

πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ. Έτσι όπως ακριβώς έκανε ο Κ. Καραµανλής και γι’ αυτό ο ίδιος βρέθηκε προ µεγάλης έκπληξης την ηµέρα που τα υπόγεια ρεύµατα τον αποµάκρυναν µε σφοδρότητα από την κυβέρνηση. Στην πολιτική δεν έχει σηµασία µόνο να νικάς, σηµασία έχει και τι κάνει κανείς µε αυτή τη νίκη. ∆εν έχει µόνο σηµασία πώς ανέρχεται κανείς στα αξιώµατα, εξίσου σηµαντικό και συχνά εκ των υστέρων σηµαντικότερο, είναι ο τρόπος που φεύγει κανείς από την πολιτική σκηνή όταν πίσω του πέφτει η αυλαία. Αγαπητός; Αποδεκτός ότι πέτυχε ή έστω ότι προσπάθησε; Ότι υπηρέτησε πατρίδα και λαό; Ή ως κάποιος γραφειοκράτης, µακριά από τα όνειρα και τις ελπίδες εκείνων που τον ανέβασαν στο κύµα της επιτυχίας; Όσοι εντός της κυβέρνησης εξακολουθούν να υποτιµούν το λαϊκό στοιχείο που εκφράζεται και µέσα από τις αγωνίες του κόσµου του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναστοχαστούν πάνω στη στάση και στις σχέσεις τους µαζί του. Να σταµατήσουν την αλαζονική συµπεριφορά που δεν ακούνε και δεν συζητούν µε τους κατόχους διαφορετικής γνώµης και ας ακολουθήσουν, επιτέλους, το παράδειγµα του πρωθυπουργού και προέδρου τους. Μακριά από τάσεις γραφειοκρατικοποίησης και αποξένωσης. Στις θέσεις τους δεν τους επέλεξαν οι θεοί των ουρανών, αλλά ο λαός µε την ψήφο του. Αν δεν τους άρεσε, να το έλεγαν τότε που τη ζητούσαν.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ

Η συμβολή του νερού στην τεχνική πρόοδο του ανθρώπου Α

πό τον 1ον αι. της εποχής μας ο άνθρωπος για την αύξηση της παραγωγής των προϊόντων και την καλυτέρευση της ζωής του άρχισε να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές εφαρμογές με βάση τη ροή και την πτώση του νερού – φυσική ενέργεια. Με την αξιοποίηση του τρεχούμενου νερού ως πηγή ενέργειας μπόρεσε και πέρασε από το στάδιο των εργαλείων στο στάδιο της μηχανικής υδροκίνησης και κατόρθωσε να κινήσει και να περιστρέψει την αλευρομυλόπετρα. Από τότε μέχρι και την Αναγέννηση είχαν δημιουργηθεί διάφορα υδροκίνητα εργαστήρια όπως νερόμυλοι, νεροπρίονα, μαντάνια και νεροτριβές. Τα εργαστήρια αυτά εκτόπισαν με την πάροδο του χρόνου τα αντιπαραγωγικά και κουραστικά χειροκίνητα εργαλεία και απάλλαξαν τους δούλους, τους αιχμαλώτους πολέμου αλλά κυρίως τις γυναίκες από τις κουραστικές και μονότονες εργασίες όπως το κόψιμο χοντρών κορμών ξύλων, την κατασκευή του ψωμιού και το πλύσιμο των ρούχων. Κατά την προβιομηχανική εποχή κατά τον 19ον αι. έως και τις αρχές του 20ου αι. η υδροκίνηση είχε καθοριστική θέση στην πρόοδο του ανθρώπου. Με τη βιομηχανική επανάσταση, την ατμοκίνηση, την ηλεκτροκίνηση και την αυτοκινητοκίνηση μαζί με την μετακίνηση των πληθυσμών από τις ορεινές περιοχές προς τις πεδινές και τα αστικά κέντρα υπεγράφη και η ληξιαρχή πράξη θανάτου των υδροκίνητων εργαστηρίων. Έτσι με τον καιρό τα μυλοβάγενα σάπισαν, οι μυλόπετρες σταμάτησαν να κινούνται, και τα κουνάβια, τα ποντίκια και τα ερπετά έγιναν οι μόνιμοι κάτοικοι στους μισογκρεμισμένους μύλους και τα κατεστραμμένα σπίτια των μυλωνάδων. Στους κάδους των νεροτριβών , τα καβούρια και τα βατράχια τριγυρίζουν ξένοιαστα και ό,τι απέμεινε το πνίγει ο κισσός και η εγκατάλειψη. Στην εργασία μου αυτή δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στα διάφορα υδροκίνητα εργαστήρια, και θα παρουσιάσω μόνο την λειτουργία της ιστορικής αλλά ξεχασμένης νεροτριβής Παπαζαφείρη στο Δημ. Διαμέρισμα της Ορεινής του δήμου Λαμπείας που χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τη σύγχρονη τεχνολογία εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και σήμερα με την ίδια ακριβώς τεχνική που λειτουργούσε και πριν 300 χρόνια.

Η τεχνική και η λειτουργία της νεροτριβής Η νεροτριβή ή ντριτσέλα είναι ένας ξύλινος κάδος σε σχήμα κώνου συναρμολογημένος από πλανισμένες και σφηνωμένες μεταξύ τους σανίδες που είναι περιφερειακά δεμένες με σιδερένια τσέρκια. Επειδή η κατασκευή της μοιάζει με την τεχνική της βαρελοποιίας γι’ αυτό συνήθως οι νεροτριβές κατασκευάζονται από βαρελάδες και όχι από ξυλουργούς. Για να μην δημιουργηθεί κίνδυνος ανοίγματος των τοιχωμάτων του κάδου από τη μεγάλη πίεση του νερού τοποθετούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χωμένο βαθιά μέσα στο έδαφος. Το επάνω πλατύ άνοιγμα του κάδου έχει συνήθως διάμετρο περίπου 2 μ. και το κάτω στενό γύρω στα 0,40 εκ. Το βάθος του κάδου συνήθως ξεπερνά τα 2,20 μ. και έχει χωρητικότητα για 5 κ.μ.

νερού και 75 κιλ. υφαντών. Η πτώση του νερού από το νεροβάγενο μέσα στον κάδο προκαλεί την δημιουργία στροβίλων που συμπαρασύρουν τα ρούχα και η δημιουργούμενη τριβή των ρούχων με το νερό δίνει μία άλλη όψη στα υφαντά και τα χοντρά ρούχα γιατί χνουδιάζουν και γίνονται αφράτα και μαλακά. Παλαιότερα που όλες οι νοικοκυρές στα χωριά ύφαιναν στον αργαλειό οι νεροτριβές συνδέονταν στενά με την καθημερινή ζωή και χρησιμοποιούνταν για να πλένουν τα μάλλινα σκεπάσματα, τα στρωσίδια, τις κουβέρτες, τα ρούχα του αργαλειού και να δίνουν ωραία εμφάνιση στα προικιά της νύφης. Οι νεροτριβές είναι εγκατεστημένες υπαίθρια και λειτουργούν χωρίς κανένα μηχανισμό για τη ρύθμισή τους, τις συναντάμε μεμονωμένες ή συστεγασμένες με νερόμυλους, μαντάνια και νεροπρίονα. Ο σωστός υπολογισμός του χρόνου παραμονής του κάθε υφαντού εντός του κάδου της νεροτριβής εξαρτάται από την τεχνική εμπειρία του νεροτριβιάρη (ντριτσιλιέρη). Εάν τα ρούχα μείνουν λίγο χρόνο στον κάδο πιθανόν τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά ή εάν μείνουν περισσότερο χρόνο υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν. Γι’ αυτό τον λόγο οι νεροτριβιάρηδες βάζουν στον κάδο ρούχα ίδιας κατασκευής και ανθεκτικότητας. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν δύο τύποι νεροτριβών οι γυριστές με μεγαλύτερη διάμετρο στις οποίες το νερό εκτοξευόταν από το στόμιο του βαγενιού στο τοίχωμα του κάδου δημιουργώντας περιστροφική κίνηση. Και οι βουτηχτές στις οποίες το νερό εκτοξευόταν κατακόρυφα από το στόμιο του βαρελιού στον κάδο.

Η νεροτριβή Παπαζαφείρη στο χωριό Ορεινή Στην ορεινή Ηλεία εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα νεροτριβή στο χωριό Ορεινή (Μοστενίτσα). Η Ορεινή είναι ένα μικρό χωριό με 202 κατοίκους και ανήκει στο δήμο Λαμπείας (κατ. 1363) που έχει πρωτεύουσα τη Λαμπεία (Δίβρη). Η Ορεινή βρίσκεται 1500 μ. από την εθνική οδό 111 Πάτρας – Τρίπολης και είναι κτισμένη σε υψόμετρο 1200 μ. ανάμεσα στα βουνά Πανηγυρίστρας και Αγίου Αθανασίου που είναι προέκταση των Λάμπειων όρων. H νεροτριβή Παπαζαφείρη λειτουργεί συνεχώς από το 1700, τελευταία φορά ανακαινίσθηκε το 1995. Βρίσκεται

στη μαγευτική τοποθεσία Χρούσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον με πλούσια βλάστηση υπό την σκιά αιωνόβιων πλατάνων όπου αναβλύζουν πηγές από τις οποίες πηγάζει ο παραπόταμος του Ερύμανθου Αδαναίικας. Σήμερα ο νερόμυλος και η νεροτριβή ανήκουν στην εκκλησία του χωριού των Αγίων Θεοδώρων ύστερα από δωρεά που έγινε το 1930 από τους αδελφούς Παπαζαφείρη που είναι παππούδες του σημερινού Δημάρχου Λαμπείας κ. Παπαζαφείρη Παναγιώτη. Το επάνω άνοιγμα του κάδου της νεροτριβής έχει άνοιγμα 2,30 εκ. και το κάτω στενό 0,40 εκ. Το βάθος της νεροτριβής που είναι χωμένη μέσα στο έδαφος έχει ύψος 2,50 μ. Το βαγένι από το οποίο γίνεται η πτώση του νερού

μέσα στον κάδο έχει ύψος 5 μ. το επάνω μέρος που εισέρχεται το νερό από το αυλάκι έχει άνοιγμα 0,80 εκ. και το στόμιο της κάτω πλευράς που με την πίεση του δημιουργεί την τριβή και το πλύσιμο των ρούχων έχει άνοιγμα 10 εκ. Κατά τη χειμερινή περίοδο η νεροτριβή δεν λειτουργεί. Η εποχιακή της λειτουργία αρχίζει την Άνοιξη την εορτή της Αγίας Τριάδας που είναι και τοπική εορτή. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζουν να έρχονται νοικοκυρές από τα χωριά της ορεινής Ηλείας, της Κλειτορίας και τα Καλαβρυτοχώρια στην κοινότητα της Ορεινής για να πλύνουν τον ρουχισμό τους. Η νεροτριβή Παπαζαφείρη είναι η μοναδική εν λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή της ορεινής Ηλείας και Αρκα-

δίας. Ο Δήμος Λαμπείας πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της νεροτριβής και του νερόμυλου που βρίσκονται στην ίδια μαγευτική τοποθεσία Χρούστα της κοινότητας της Ορεινής. Η δημιουργία Μουσείου υδροκίνησης θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη αυτής της απομονωμένης αλλά μαγευτικής περιοχής της ορεινής Ηλείας. Γεώργιος Σ. Κοσμόπουλος olypress@otenet.gr Βιβλιογραφία Λάμπης Λούκος: Νερόμυλοι εκδ. 1985 Πάτρα Νομικός Σ.: Η υδροκίνηση εκδ. ΕΤΒΑ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αφήνουν ακαλλιέργητα τα χωράφια οι αγρότες… Το επιβατικό µετατράπηκε σε άµορφη µάζα σιδερικών

Το Ι.Χ. διαλύθηκε ο οδηγός σώθηκε

Το βυτιοφόρο µετέφερε υγρά καύσιµα

Άγιο είχε προχθές το βράδυ ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε µε βυτιοφόρο υγρών καυσίµων ρυµουλκό ∆.Χ. Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, που µετατράπηκε σε άµορφη µάζα σιδερικών, ελαφρά τραυµατισµένος. Η ώρα ήταν 10.35 το βράδυ. Κάτω από συνθήκες που ερευνά το τµήµα τροχαίας Πύργου, στην εθνική οδό Πύργου - Καλαµάτας, στο ύψος του Ανεµοχωρίου, το επιβατικό που οδηγούσε ένας 27χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε µε το βυτιοφόρο. Το αυτοκίνητο κατέληξε στην άκρη του δρόµου, µέσα σε βάτα ενώ ο δρόµος γέµισε µε καύσιµα που άρχισαν να τρέχουν από το βυτίο. Λίγο αργότερα έφτασε στο σηµείο ασθενοφόρο που µετέφερε τον τραυµατία στο νοσοκοµείο Κρεστένων αλλά και άνδρες του πυροσβεστικού κλιµακίου Κρεστένων για να ρίξουν άµµο στον δρόµο που είχε γεµίσει καύσιµα για την αποφυγή άλλου τροχαίου λόγω ολισθηρότητας. Παράλληλα, έφθασαν και άνδρες του τµήµατος τροχαίας Πύργου. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο οδηγός του επιβατικού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο κατανάλωσης αλκοόλ.)

Σήµερα οι εκλογές του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας Αρχαιρεσίες σήµερα στον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας, για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις εκλογές θα συµµετέχουν δύο παρατάξεις, η παράταξη µε την επωνυµία: «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εµπόρων Αµαλιάδας» και η παράταξη µε την επωνυµία: «Ενότητα Εµπόρων Αµαλιάδας». Οι αρχαιρεσίες θα πραγµατοποιηθούν από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα, στα γραφεία του Εµπορικού Συλλόγου στην πλατεία Ανεµοµύλου. Όσοι επιθυµούν να ψηφίσουν θα πρέπει να προσκοµίσουν την Αστυνοµική τους ταυτότητα.

Αποχή δικηγόρων στις 23, 24 και 26 Μαρτίου Η συντονιστική επιτροπή των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας που συνήλθε εκτάκτως αποφάσισε την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους για την επερχόµενη Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 23, 24 και 26 Μαρτίου, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των δικηγόρων. Παράλληλα, τις ίδιες µέρες θα απέχουν και οι δικαστικοί επιµελητές. Ο πρόεδρος της Ολοµέλειας των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ∆ηµήτρης Παξινός δήλωσε σχετικά: «Η διάταξη για την επιβολή ΦΠΑ δεν θα βαρύνει εµάς (δικηγόρους) αλλά τον πελάτη».

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Σ

ε αγρανάπαυση προτιµούν να αφήνουν τα αγροτεµάχια δικαιούχοι πρώην λιµνών παρά να τα καλλιεργούν λόγω της οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τον αγροτικό κόσµο. Τα καλλιεργητικά έξοδα που έχουν αυξηθεί σηµαντικά οδηγούν σχεδόν καθηµερινά τους δικαιούχους στην απόφαση να αφήσουν τα αγροτεµάχια σε αγρανάπαυση και να πάρουν µια µικρή ενίσχυση. Σύµφωνα µε υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆νσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει σηµαντικός αριθµός δικαιούχων που αν και έχει κληρωθεί για εκµίσθωση εκτάσεων πρώην λιµνών ενηµερώνει προφορικά εκ των υστέρων ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καλλιεργητικά έξοδα και βάζει το αγροτεµάχια σε αγρανάπαυση. Βέβαια υπάρχει και η άλλη λύση να δώσει µε την µορφή ενοικίου το κληρωθέν αγροτεµάχιο σε παραγωγούς που έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν. Το πρόβληµα µε τα ακαλλιέργητα χωράφια δεν εντοπίζεται µόνο στην ζώνη των πρώην λιµνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας Κατακόλου αλλά και σε περιοχές όπως Μυρτιά, ∆ουνέικα, Λεβεντοχώρι που κάθε χρόνο τέτοια αποχή γίνονταν εντατικές προετοιµασίες για το πρώιµο καρπούζι αλλά και τις άλλες εποχικές καλλιέργειες. Φέτος η µείωση στις καλλιεργούµενες εκτάσεις θα φτάσει το 29%.

Αφορά το καλαµπόκι, τις εποχικές καλλιέργειες ( καρπούζια, βαµβάκι, κηπευτικά κά) Η µείωση των καλλιεργειών θα συνεχιστεί και κατά τη νέα περίοδο 2010-2011 καθώς οι τιµές παραγωγού στα τρόφιµα θα συνεχίσουν την πτωτική πορεία τους στη διεθνή αγορά. Σταδιακή µείωση επιδοτήσεων… Σε σχετική µελέτη της Hellastat εκτιµάται ως πρόσθετος σηµαντικός παράγοντας περιορισµού των καλλιεργειών και η σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων σε βασικά είδη καλλιέργειας στο πλαίσιο εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περίπτωση αυτή αποτελούν οι βαµβακοκαλλιέργειες -όπου η χρήση των φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων είναι έντονη- λόγω της διακοπής των επιχορηγήσεων, µε αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό των εκτάσεών τους. Αρνητική εξέλιξη αποτελεί κατά την Hellastat, επίσης, η υιοθέτηση των κριτηρίων αποκλεισµού που θα ισχύσουν από το 2013. Αυτά τα κριτήρια θα οδηγήσουν σε απόσυρση αρκετών προϊόντων φυτοπροστασίας (φυτοφάρµακα κ.λπ.) από την αγορά και αύξηση των τιµών, καθιστώντας τις καλλιέργειες περισσότερο ευάλωτες σε ασθένειες και παράσιτα λόγω του περιορισµένου αριθµού λύσεων.

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη προβληµατιστεί, αφού πολλές από αυτές στηρίζονται σε ουσίες που πρόκειται να αποσυρθούν. Έτσι αναµένεται ότι µέχρι το 2013 στην αγορά θα αποµείνουν µόνο 230 δραστικές ουσίες – από τις περίπου 800 που κυκλοφορούν. Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει την αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους και την προετοιµασία για την απόσυρση κάποιων προϊόντων τους.

Σύµφωνα µε υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆νσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει σηµαντικός αριθµός δικαιούχων που αν και έχει κληρωθεί για εκµίσθωση εκτάσεων πρώην λιµνών ενηµερώνει εκ των υστέρων ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καλλιεργητικά έξοδα

Ζητούν να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι… Σ

•Στην συγκέντρωση υπογραφών προχώρησε ο Όµιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Ν.Ηλείας τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους.»

την συγκέντρωση υπογραφών προχώρησε ο Όµιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Ν.Ηλείας τις οποίες και θα καταθέσει στη Ν.Α Ηλείας ζητώντας να εφαρµοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία εργοστασίου που προκαλεί έντονη δυσοσµία στην ευρύτερη περιοχή. Όπως τόνισαν χθες τα µέλη του Οµίλου Πηνελόπη Γαλανοπούλου και ∆ιονύσιος Βλάχος που συγκέντρωναν υπογραφές στην κεντρική πλατεία Πύργου εκείνο που ζητούν δεν είναι να κλείσει το εργοστάσιο και να χάσουν την δουλειά τους οι εργαζόµενοι αλλά να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ο κ Βλάχος τόνισε χαρακτηριστικά: « Συγκεντρώνουµε τις υπογραφές όχι για να κλείσει το εργοστάσιο αλλά να πιέσουµε τις αρµόδιες αρχές να επιβάλουν στο συγκεκριµένο εργοστάσιο πυρηνελαιουργίας στην περιοχή να

Έκκληση…

Έκκληση προς την Πολιτεία για τη σωτηρία και την ανάδειξη του ∆έλτα στον ποταµό Αλφειό στην Ηλεία κάνει ο Όµιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Ηλείας. Όπως επισηµαίνουν τα µέλη της οικολογικής οργάνωσης παρ’ ότι το ∆έλτα του Αλφειού ήταν στον προτεινόµενο επιστηµονικό κατάλογο των προστατευόµενων οικοτόπων δεν εντάχτηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Μέλη του Οµίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Ηλείας χθες στην κεντρική πλατεία Πύργου

Μας αφήνουν τον «πολιτισµό» τους! •Ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους επαγγελµατίες του κλάδου έχει το παράνοµο κάµπινγκ από Ευρωπαίους «τουρίστες»

∆ιάρρηξη στη Ζαχάρω Άγνωστοι στη Ζαχάρω διέρρηξαν την εξοχική κατοικία του Γιώργου Μπάµη, παραβιάζοντας την σιδερένια πόρτα αποθήκης και αφαίρεσαν από ένα αυτοκίνητο το ραδιοσιντί, έγγραφα του οχήµατος, τρεις τσάντες µε είδη ρουχισµού και µια τηλεόραση, συνολικής αξίας 150 ευρώ. Π.Μπ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ» ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η rock πλευρά ενός χαµόγελου… Μια βραδιά µε πολύ… rock θα έχουν την ευκαιρία ν` απολαύσουν οι φίλοι της µουσικής που θα βρεθούν στο «Θέατρον Live» στον Πύργο το βράδυ της 28ης Μαρτίου. Λίγο µετά τις 10 µ.µ. στην σκηνή θα βρεθεί το γνωστό Πυργιώτικο γκρουπ «Ελεύθερη Πτώση» (σ.σ. θα συνοδεύονται και από φίλους τους), που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια µε τις δυναµικές του εµφανίσεις σε συναυλίες και Φεστιβάλ µουσικής στην Ηλεία. Τα µέλη του γκρουπ δηλώνουν έτοιµα να… «ροκάρουν» για µια ακόµα φορά µε γνωστές επιτυχίες αλλά και δικά τους τραγούδια σε µια συναυλία τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Νοµαρχία Ηλείας, η ΤΕ∆Κ ν. Ηλείας και ο ∆ήµος Πύργου. Γ.Γ.

Μ

ε τον ίδιο υποτιµητικό τρόπο που µας φέρονται Ευρωπαίοι «εταίροι» κατά την δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύει η Ελλάδα, µας αντιµετωπίζουν και κατά την εδώ παρουσία τους πολλοί πολίτες τους , «αφήνοντάς» µας ανεξέλεγκτα , τα απόβλητα και άλλα άχρηστα αντικείµενα! Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι έντονο σε όλη σχεδόν την παραλιακή Ηλεία καθώς και γειτονικούς νοµούς, που οι αλλοδαποί τουρίστες (επί το πλείστον Γερµανοί και Ολλανδοί) , έρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυριολεκτικά «οχυρώνονται» στα πολυτελή τροχόσπιτά τους , χωρίς να ξοδέψουν έστω και για κάµπινγκ που έχουν οργανωµένους χώρους… Το ζήτηµα αυτό έχει προκαλέσει την αγανάκτηση αλλά και προβληµατισµό στους επαγγελµατίες του κλάδου εντός και εκτός του νοµού, που βλέπουν τους εν λόγω «τουρίστες» να σταθµεύουν κυριολεκτικά ακριβώς δίπλα από τις επιχειρήσεις τους. Σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες του χώρου «όταν γίνονται καταγγελίες στην Αστυνοµία και υπάρξει έλεγχος τότε οι αλλοδαποί µε τα τροχόσπιτα πηγαίνουν σε άλλη περιοχή που επιλέγουν , κατευθυνόµενοι µέσω του …site που έχουν στο διαδίκτυο, το οποίο τους υποδεικνύει τα σηµεία που είναι κατάλληλα για παράνοµο κάµπινγκ!» Απαγορεύεται… Ο νοµοθέτης προβλέπει αυστηρές ποινές σε όσους κάνουν πα-

«Εµείς µπορούµε να πάµε στην Ευρώπη για να κάνουµε αυτό που κάνουν σε εµάς;» αναρωτήθηκε ο ιδιοκτήτης κάµπινγκ Παν. Καρόγιαννης.

ράνοµο κάµπινγκ ή κατασκηνώσεις αφού ο νόµος λέει ρητά πως «απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθµευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους , αιγιαλούς, παραλίες , παρυφές δηµοσίων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους , καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες». Αυτό ωστόσο δεν εµποδίζει, κυρίως ευρωπαίους επισκέπτες να έρχονται στην περιοχή µε τα τροχόσπιτά τους , έχοντας κάνει εξοπλισµούς τροφίµων και άλλων ειδών από τις χώρες τους ακόµη και για έξι µήνες (!) , αλλάζοντας διαρκώς στάσεις και µε το …ειρωνικό σχόλιο στη γλώσσα τους, σύµφωνα πάντοτε µε τους γνώστες του χώρου , «η Αστυνοµία κοιµάται!» Οι επιπτώσεις εξάλλου από την ανεξέλεγκτη παρουσία των προαναφερόµενων είναι ανυπολόγι-

Ανυπολόγιστες ζηµιές στην οικονοµία αλλά και το περιβάλλον , προκαλεί το ελεύθερο κάµπινγκ το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο σε ευρωπαίους επισκέπτες στην Ηλεία και σε γειτονικές περιοχές.

στες για το περιβάλλον, λόγω των απροσδιόριστων ποσοτήτων λυµάτων και άλλων άχρηστων αντικειµένων που µας …ενισχύουν , καθώς και για τους ιδιοκτήτες κάµπινγκ στην ευρύτερη περιοχή , οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε λειτουργικό αδιέξοδο. «Παρά το γεγονός πως εδώ και έξι χρόνια έχουµε καθηλωµένες τιµές στα 10 ευρώ , τη στιγµή που σε άλλες χώρες είναι πολλαπλάσιες, οι τουρίστες από χώρες όπως η Γερµανία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία , το Λιχτενστάιν κλπ. προτιµούν να κάνουν παράνοµο κάµπινγκ. Αυτό έχει µεγάλες οικονοµικές επιπτώσεις σε εµάς, αλλά και στο περιβάλλον , αφού η χηµική

τουαλέτα κρατάει µόνο για δύο ηµέρες!» ανάφερε στην «Π» ο ιδιοκτήτης κάµπινγκ στην περιοχή της Ζαχάρως Παναγιώτης Καρόγιαννης. Οι περιοχές Στην Ηλεία σύµφωνα µε πληροφορίες το πρόβληµα είναι έντονο στην ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης , του Κατακόλου , της Ζαχάρως, του Θολού, Γιαννιτσοχωρίου , καθώς επίσης και σε πανέµορφα σηµεία της γειτονικής Μεσσηνίας όπως στην Κυπαρισσία, τη Μαραθούπολη , την Πύλο κλπ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πολλές από τις ταµπέλες που

έχει βάλει (σε διάφορες γλώσσες) το υπ. ∆ηµοσίας Τάξεως , ότι απαγορεύεται το κάµπινγκ βρέθηκαν πεταµένες , µετά από την παρουσία τροχόσπιτων στις διάφορες περιοχές… Να σηµειωθεί ότι σε χώρες του εξωτερικού , όπως λ.χ. στην Κροατία , τα πρόστιµα για παράνοµο κάµπινγκ είναι «τσουχτερά» και φτάνουν στα 500 ευρώ. Οι επαγγελµατίες του κλάδου , ζητούν κάτι ανάλογο να γίνει και στη χώρα µας , αφού εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές… ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

9

Πώς ένας θησαυρός της Ηλείας έγινε άνθρακας Γράφει ο ∆/ντής ∆ασών Παύλος Βαβλιάρας

Ο δασάρχης Ολυµπίας Βασίλης Γιακουµής

Ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Ηλείας Ν.Μαρούντας

Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κρεστένων Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Ο Χρήστος Αντωνίου, µέλος του ∆.Σ. του συνδικαλιστικού Οργάνου Αγροφυλάκων ∆υτικής Ελλάδας

Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου Νίκος Γαρουφαλής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

∆ενδροφυτεύσεις αλλά και ληστρική επίθεση στα δάση Σ

ήµερα, υπό την απειλή της παγκόσµιας υπερθέρµανσης και της κλιµατικής αλλαγής, το µήνυµα για την προστασία των δασών είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας η σηµερινή, µια ηµέρα που θεσπίστηκε από τον Οργανισµό Γεωργίας και Τροφίµων των Ηνωµένων Εθνών το 1971 και επισήµως εορτάζεται στις 21 Μαρτίου, ηµέρα της εαρινής ισηµερίας για το Βόρειο Ηµισφαίριο. Το µήνυµα αυτής της ηµέρας, φαντάζει τραγικά επίκαιρο, σε έναν νοµό που πριν από τρία περίπου χρόνια παραδόθηκε στις φλόγες. Μήνυµα ισχυρό, καθώς η διατήρηση του δασικού πλούτου του πλανήτη ισοδυναµεί µε τη διατήρηση της ίδιας της ζωής.

Τα δάση υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, χωρίς τα δάση η γενετική κληρονοµιά του πλανήτη θα χαθεί. Τα δάση οδηγούν στην αντιστάθµιση των θερµοκηπιακών αερίων και ως ζωντανές παγίδες άνθρακα, επιβραδύνουν την κλιµατική αλλαγή. Ωστόσο σήµερα το δάσος δέχεται συνεχείς επιθέσεις και από το άτοµο και από την Πολιτεία. Ληστρική εκµετάλλευση, εκτεταµένες εκχερσώσεις, καταπατήσεις, πυρκαγιές, αδράνεια και αδιαφορία του κράτους. Η Πολιτεία οφείλει να στρέψει εθνικούς πόρους και δράση προς αυτή την προσπάθεια. Η ∆ασική Υπηρεσία πρέπει να αποτελέσει τον κύριο φορέα για την προστασία και την αξιοποίηση του δάσους και της δασικής βιοποικιλότητας. Η ενηµέρωση, η ενεργός συµµετοχή του πολίτη και η κοινωνική του δράση, είναι καθοριστικοί παράγοντες για να προστατέψουµε τα τελευταία καταφύγια ζωής που είναι τα δάση. Μήνυµα ελπίδας από τον Καϊάφα…

Το δικό τους µήνυµα έδωσαν χθες τα µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών-Τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρεστένων, η Αγροφυλακή, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Κρεστένων, Πύργου και Ζαχάρως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρίνας και εθελοντές από την περιοχή των δήµων Σκιλλούντος και Ζαχάρως, που διοργάνωσαν δενδροφύτευση κουκουναριάς στην περιοχή του Καϊάφα. Συνολικά φυτεύτηκαν 2.000 περίπου κουκουναριές ώστε να βοηθηθεί η επανίδρυση του οικότοπου της κουκουναριάς στην περιοχή Στροφυλλιάς και Καϊάφα. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών-Τοπική ∆ιοίκηση

Ηλείας Νίκος Μαρούντας «η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών της Ηλείας ανταποκρίθηκε µε µεγάλη ευχαρίστηση στο κάλεσµα του δασάρχη Ηλείας για να κάνουµε µια αναδάσωση στον Καϊάφα, στο καµένο δάσος από τις φονικές πυρκαγιές του 2007. Είναι η δεύτερη φορά που η Ένωσή µας επιχειρεί αυτή την δράση. Μέλη µας από όλη

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόµενη χρονιά, καθώς η δενδροφύτευση έχει πλέον καθιερωθεί

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύργου είχε αναλάβει το πότισµα των δένδρων

την Ηλεία, µε την συνδροµή του προεδρείου της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων και του προεδρείου του Συνδέσµου Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας του νοµού ήρθαµε να φυτέψουµε κάποια δένδρα και να δείξουµε και στους άλλους συνανθρώπους µας ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Όλοι µας έχουµε συνδέσει τα παιδικά µας χρόνια µε την περιοχή, εδώ κάναµε τα µπάνια µας και θέλουµε και εµείς να βοηθήσουµε το δάσος να αναγεννηθεί». Ο δασάρχης Ολυµπίας Βασίλης Γιακουµής ευχαρίστησε όσους συµµετείχαν στην δενδροφύτευση. Όπως είπε «γιορτάζουµε την παγκόσµια ηµέρα δασοπονίας και από τις 21 Μαρτίου αρχίζει επίσηµα η άνοιξη. ∆ιοργανώσαµε αυτή την εκδήλωση µε 2.000 κουκουναριές, φυτεύουµε σε αυτό το χώρο όπου

υπάρχει πρόβληµα στην αναγέννηση. Θέλουµε να βοηθήσουµε στην επανίδρυση του οικότοπου της κουκουναριάς στον Καϊάφα. Είναι µια πράξη συµβολική, µετά την πυρκαγιά του 2007 για να δείξει την ευαισθησία των εθελοντών. Όσον αφορά στην ολοκληρωµένη αποκατάσταση του δάσους, υπάρχει ήδη µια µελέτη από το ΕΘΙΑΓΕ, έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, εξετάζεται καθώς συµµετέχω στην επιτροπή, κάναµε κάποιες προτάσεις βελτιώσεις και περιµένουµε κάποια µέτρα που θα προτείνουν συγκεκριµένα και µε οικονοµικό κόστος για να προχωρήσουµε». Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κρεστένων Παναγιώτης Βασιλόπουλος µίλησε για την ανταπόκριση των µελών του συλλόγου στο κάλεσµα του δασαρχείου.

Συνολικά φυτεύθηκαν 2000 δένδρα

«Βάλαµε και εµείς κάποια δένδρα για να συνδράµουµε γιατί ο κυνηγός δεν είναι µόνο για να κυνηγά αλλά για να προσφέρει και άλλα πράγµατα, να είναι παρών στην πυρόσβεση, σε ανάλογες εκδηλώσεις». Ο Χρήστος Αντωνίου, µέλος του διοικητικού συµβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου Αγροφυλάκων ∆υτικής Ελλάδας τόνισε ότι οι αγροφύλακες έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία. «Είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία του δασάρχη. Αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι και ο κόσµος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις, είναι καλό για το µέλλον των παιδιών µας. Πρέπει να προστατεύουµε το δάσος τόσο από τις φωτιές όσο και από τα σκουπίδια και θέλω να κάνω µια έκκληση σε όλους τους πολίτες, να προστατεύουν το

περιβάλλον και να είµαστε πιο ευαίσθητοι και µε τα ποτάµια και τις λίµνες µας, να µην πετάµε σκουπίδια, να µην µολύνουµε το περιβάλλον µας». Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου Νίκος Γαρουφαλής µίλησε για την άµεση ανταπόκριση των κυνηγών στην χθεσινή δενδροφύτευση. «Είµαστε εδώ έχοντας αναλάβει τον τοµέα ευθύνης να ποτίσουµε τα φυτά ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το ριζικό σύστηµα και να έχουµε µεγαλύτερη επιτυχία. Μπορεί να µην είναι κυνηγότοπος ο Καϊάφας αλλά εµείς είµαστε ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα περιβάλλοντος και πάντα υποστηρίζουµε την προσπάθεια ανάπτυξης της φύσης». Πέλυ Μπεβούδα

Φυσικά και δεν αναφερόµαστε σε κάποιο πραγµατικό θησαυρό (χρυσές λίρες ή ανεκτίµητης αξίας χρυσά ή αργυρά αντικείµενα, ή µαργαριτάρια) που κάηκαν µε τις µεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου του έτους 2007. Αναφερόµαστε σε ένα προϊόν του Νοµού Ηλείας, το οποίο ήταν θησαυρός για το Νοµό Ηλείας σε άλλες εποχές και το οποίο πραγµατικά σήµερα στην κυριολεξία έγινε άνθρακας. Ο θησαυρός αυτός δεν είναι άλλος από το ρετσίνι, η παραγωγή του οποίου προερχόταν εξ ολοκλήρου από τα δάση χαλεπίου πεύκης του Νοµού Ηλείας, δάση τα οποία σήµερα κατά το πλείστον έγιναν στάχτη. Οι λόγοι για τους οποίους το προϊόν αυτό ήταν θησαυρός για το Νοµό Ηλείας είναι οι εξής: Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η συνολική παραγωγή στο Νοµό Ηλείας ξεπερνούσε τους 8.000,00 τόνους, και ολόκληρη η παραγωγή αυτή όπως και ανωτέρω αναφέρουµε προερχόταν από τα δάση χαλεπίου πεύκης του Νοµού Ηλείας. Η παραγωγή αυτή προσέδιδε στους κατοίκους – ρητινοκαλλιεργητές του Νοµού ένα ικανοποιητικό εισόδηµα, το οποίο συµπλήρωνε το οικογενειακό εισόδηµα, που προερχόταν από άλλες αγροτικές κυρίως ενασχολήσεις, ενώ ένας µεγάλος αριθµός εργατών απασχολούνταν στη µεταφορά, αλλά κυρίως στην επεξεργασία του προϊόντος αυτού, η οποία πραγµατοποιούνταν στα τρία και άλλοτε τέσσερα εργοστάσια, τα οποία λειτουργούσαν µέσα στο Νοµό. Με την παραγωγή του προϊόντος αυτού απασχολούνταν ολόκληρο σχεδόν το αγροτικό εργατικό δυναµικό της περιοχής, αλλά ακόµα και µαθητές και φοιτητές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Η παραγωγή και επεξεργασία του ρετσινιού συνεχίστηκε σχεδόν µε τον ίδιο ρυθµό µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε άρχισε να φθίνει η δραστηριότητα αυτή, για διάφορους λόγους, µε αποτέλεσµα το έτος 2007 η παραγωγή του προϊόντος αυτού να φθάσει στους 40,00 τόνους και να µηδενισθεί σήµερα ύστερα από τις µεγάλες πυρκαγιές του ιδίου έτους. Με την επεξεργασία του ρετσινιού προέκυπταν δύο κυρίως προϊόντα. Το τεριβινθέλαιο γνωστό ως νέφτι (ισχυρό διαλυτικό µέσο, µε ευρεία χρήση κυρίως στην χρωµατουργία) και το κολοφώνιο, το οποίο αποτελεί τη βάση για την παραγωγή µιας µεγάλης σειράς από ρητίνες που βρίσκουν ευρεία χρήση στην παραγωγή µεγάλης γκάµας προϊόντων. Αν και η πολιτεία αντιλήφθηκε έγκαιρα την κατάσταση αυτή και έλαβε µέτρα για την σταθεροποίηση της παραγωγής του προϊόντος αυτού, (καταβολή ετήσιας οικονοµικής ενίσχυσης ανά κιλό παραγόµενου ρετσινιού και επί πλέον την καταβολή της δαπάνης στο ΙΚΑ υπέρ του ρητινοπαραγωγού, που αντιστοιχούσε σε δαπάνη 35 ηµεροµισθίων ανειδίκευτου εργάτη για κάθε τόνο παραγόµενου ρετσινιού ετησίως), δεν κατάφερε να κρατήσει την παραγωγή σε υψηλά επίπεδα. Το έτος 2007 και πριν από τις µεγάλες πυρκαγιές η παραγωγή ρετσινιού στο Νοµό Ηλείας είχε περιοριστεί στους 40,00 τόνους ετησίως και απασχολούνταν τελευταία µε τη δραστηριότητα αυτή γύρω στα 40 άτοµα. Σήµερα η παραγωγή του προϊόντος αυτού για βιοµηχανική χρήση µηδενίστηκε. Παράγεται µία πολύ µικρή ποσότητα, η οποία χρησιµοποιείται κυρίως στην οινοποιία. Μέχρι το έτος 2007 λειτουργούσε στην Ηλεία ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ρετσινιού, (Αφοι Παπαδηµητρακόπουλοι) το οποίο το έτος 1994 απασχολούσε 17 εργάτες, το έτος 2008 που είναι και το τελευταίο έτος λειτουργίας απασχολούσε 8 εργάτες. Σήµερα οι δραστηριότητες του εργοστασίου αυτού µεταφέρθηκαν στα Μέγαρα και η λειτουργία του στηρίζεται σε εισαγόµενο ρετσίνι και κολοφώνιο από την Κίνα. Η σταδιακή µείωση της παραγωγής του προϊόντος αυτού οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά κυρίως στην παραγωγή υποκατάστατων προϊόντων που προήλθαν από την επεξεργασία του πετρελαίου και εποµένως στην πτώση της τιµής του ρετσινιού, στην σκληρότητα του επαγγέλµατος του ρητινοπαραγωγού, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου από τον ενεργό πληθυσµό, αλλά και στις µεγάλες πυρκαγιές που σηµειώθηκαν κατά καιρούς στα δάση της χαλεπίου πεύκης του Νοµού Ηλείας, οι οποίες για ευνόητους λόγους, δεν θα επιτρέψουν την παραγωγή ρητίνης για µια τουλάχιστον εικοσιπενταετία. Εκείνοι που ζηµιώθηκαν περισσότερο από κάθε άλλον πέραν από αυτούς που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα µε τις πυρκαγιές, είναι και µία οµάδα ρητινοπαραγωγών, οι οποίοι έβλεπαν ότι µε την παραγωγή κάποιας ποσότητας ρετσινιού ετησίως, θα εξασφάλιζαν µία ικανοποιητική σύνταξη του ΙΚΑ. Τώρα βλέπουν ότι έχασαν την ευκαιρία αυτή και θα πρέπει να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες και σε άλλους εργοδότες, προκειµένου να µη χάσουν τα όσα µέχρι το έτος 2007 είχαν αποκτήσει µε την παραγωγή ρετσινιού. Ύστερα από τα ανωτέρω, δικαιολογηµένα µπορεί να πει κανείς για το ρετσίνι, ότι για την Ηλεία ήταν ένας θησαυρός, που σήµερα στην κυριολεξία έγινε άνθρακας. Ακόµα και εάν οι συνθήκες αγοράς διαµορφωθούν σήµερα έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση του ρετσινιού, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής του προϊόντος αυτού στα µεγέθη της δεκαετίας του 1960. Όπως και ανωτέρω αναφέρουµε η βασική πηγή του προϊόντος αυτού, δηλαδή τα δάση της χαλεπίου πεύκης του Νοµού Ηλείας σήµερα έχουν γίνει κατά το πλείστον στάχτη.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Πολιτική Κίνηση Νοµού Ηλείας

21 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ;

Σ

Το παρών έδωσε και ο Αστυνοµικός ∆/ντης Ηλείας Αριστείδης Μαρτζάκλης

τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας παραµένουν δυστυχώς επίκαιρα όλα όσα ίσχυαν και τις προηγούµενες χρονιές. Στο περσινό ∆ελτίο των Οικολόγων Πράσινων επισηµαίναµε ότι δεν µπορούµε να τιµούµε την Ηµέρα ∆ασοπονίας αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές που υποτιµούν το δασικό πλούτο της χώρας µας και δεν αποκτήσει η χώρα την ενιαία και συνεκτική δασική πολιτική που θα θωρακίσει τα δασικά οικοσυστήµατα από κάθε λογής κινδύνους. Φέτος, παρά τα θετικά βήµατα που έχουν σηµειωθεί σε αυτή την κατεύθυνση, τίποτα δεν µας εγγυάται ότι η παρανοµία στις δασικές εκτάσεις θα εξαλειφθεί ή ότι δεν θα ζήσουµε ξανά τα πύρινα καλοκαίρια των

τελευταίων ετών. Και πώς να µας εγγυηθεί όταν: - Η δασική υπηρεσία παραµένει ερηµωµένη και υποστελεχωµένη, µε χιλιάδες οργανικές θέσεις δασικών υπαλλήλων κενές και τεράστια έλλειψη σε κονδύλια για τη δασοπροστασία. - Ακόµα δεν έχει λυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης της ∆ασικής Υπηρεσίας, αφού η µεταφορά της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, απέκοψε τη χρηµατοδότησή της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ το Πράσινο Ταµείο δεν έχει συσταθεί ακόµη. - Η µεταφορά της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών στο ΥΠΕΚΑ είναι αποσπασµα-

τικό µέτρο και δεν συνδέεται µε ριζοσπαστικές αλλαγές στη διοίκηση της ∆ασικής Υπηρεσίας (Γενική Γραµµατεία ∆ασών, κάθετη διάρθρωση της υπηρεσίας). - ∆εν υλοποιήθηκε καµία προληπτική ενέργεια για τη δασοπροστασία, όπως οι καθαρισµοί των δασικών εκτάσεων από τη βιοµάζα. - ∆εν έχει δροµολογηθεί ακόµη ο Ενιαίος Φορέας ∆ασοπροστασίας. - ∆εν έχει γίνει ποτέ Εθνική Απογραφή ∆ασών, που θα µας δίνει σαφή εικόνα για την κατάσταση των ελληνικών δασών, την υγεία τους και τους κινδύνους που διατρέχουν. Το Πυροσβεστικό Σώµα εξακολουθεί να έχει ελλείψεις σε προσωπικό και εξο-

πλισµό, ενώ δεν έχει σηµειωθεί καµία εξέλιξη στο θέµα της εκπαίδευσης των πυροσβεστών στη δασοπυρόσβεση. - Το Ταµείο Αποκατάστασης Πυροπλήκτων δεν έχει διοίκηση, καθώς η διοίκηση Μολυβιάτη παραιτήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Με κεντρικές παρεµβάσεις αλλά και µε τοπικές δράσεις συνεχίζουµε να ευαισθητοποιούµε την κοινή γνώµη για τα προβλήµατα στη δασική πολιτική και την αναγκαιότητα ισχυρής δασικής διοίκησης, ενώ επιµένουµε στην αναγκαία συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη δασοπροστασία και στην πυροφύλαξη.


Συνέντευξη

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

10

Ενοικω

Στέλιος Καμαρινός

Της Πέλυς Μπεβούδα

Ο

Στέλιος Καμαρινός γεννήθηκε στην Αμαλιάδα. Από μικρός ασχολήθηκε με την ζωγραφική και το σχέδιο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε σχολές, ούτε δάσκαλοι για να διδάσκουν τις εικαστικές τέχνες, αλλά ούτε και στο σχολείο διδασκόταν η ζωγραφική. Ό,τι έκανε, ήταν μέσα από την αναζήτηση και την παρατήρηση της πίστης.

Τέχνη με καλάμι… Μια πρωτογενής τέχνη…

Το 1963 βάλθηκε να κάνει την διακόσμηση στο κοσμικό κέντρο, ιδιοκτησία του «ΤΑ ΚΑΛΑΜΙΑ», γνωστό σε όλους τους παλαιούς Αμαλιαδίτες. Εκεί καθώς δούλευε το καλάμι, την πρωτογενή μορφή του, και θέλοντας να φτιάξει με τα πιο λεπτά σχήματα, διάφορες παραστάσεις και να δώσει την ποικιλία των χρωματικών τόνων του καλαμιού, ξεκίνησε την καλαμογραφία. Πρώτο του έργο, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης. Κι αυτό γιατί, αφενός τον συγκίνησε η πόλη ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αφετέρου η ταυτότητά της, ο Λευκός Πύργος με την αρχιτεκτονική του απλότητα ήταν ένα εύκολο ως προς την εκτέλεση σχέδιο. Από το πρώτο έργο μέχρι σήμερα, η τέχνης της καλαμογραφίας έχει προχωρήσει σε σημείο που τίποτε πλέον δεν του είναι δύσκολο να δημιουργήσει. Στις παραστάσεις συμπεριλαμβάνονται τοπία, προσωπογραφίες, θέματα από τη λαϊκή παράδοση, ακόμα και μορφές από τη θρησκευτική θεματογραφία. Συμμετοχή σε εκθέσεις…

Η πρώτη δουλειά καλαμογραφίας παρουσιάστηκε στην Α Πανηλειακή Εικαστική Έκθεση στον Πύργο, το 1965 και μετά από ένα μήνα μεταφέρθηκε στην Αμαλιάδα. Από τότε έχουν γίνει πολλές ατομικές εκθέσεις, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές. Στην Αθήνα, στην Πάτρα, στον Πύργο, την Αμαλιάδα και την Γαστούνη. Οι εκθέσεις στην Αθήνα εντυπωσίασαν κριτικούς και κοινό, ενώ

για την πρώτη έκθεση, το 1989, έγινε ειδικό αφιέρωμα από την τηλεόραση της ΕΡΤ για τα έργα που χαρακτηρίστηκαν μοναδικές στην Ελλάδα. Εκτός από τις ατομικές, ο Στέλιος Καμαρινός έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα αλλά και στην Αθήνα, όπως στο «Αττενέ Παλλάς» με την συμμετοχή μεγάλων καλλιτεχνών και στο μέγαρο Πνευματικού Κέντρου του πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1991 και για σειρά ετών λάμβανε μέρος στις εκθέσεις «Πολύτεχνο» που διοργάνωνε η ασφαλιστική εταιρεία «Φοίνιξ» στην οποία εργαζόταν. «Το καλάμι είναι δύσκολο υλικό» Έμπνευσή του είναι η ζωή, οι καθημερινές στιγμές και οι φιγούρες, όπως αυτή του μπαλωματή που πια δεν συναντάμε πουθενά στις γειτονιές. Βέβαια, θέλοντας να «δοκιμάσει» τις δυνάμεις του, ο κ.Καμαρινός προσπάθησε να «αντιγράφει» έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Πωλ Σεζάν, ο Βίνσεντ βαν Γκογκ κ.α. , καταφέρνοντάς τα πολύ καλά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην έκθεση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο υπάρχει και το έργο του Σεζάν «Χαρτοπαίχτες» που έχει φιλοτεχνήσει με ιδιαίτερο μεράκι ο κ.Καμαρινός. Τα έργα του κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από καλάμι, υλικό «δύσκολο» όπως μας λέει. «Χρησιμοποιώ μόνο φυσικό καλάμι, κανένα χρώμα και αν κάποιο κομματάκι σπάσει ή δεν ταιριάζει απόλυτα θα πρέπει να το αντικαταστήσω. Είναι ψιλοδουλειά, έχει δυσκολία γιατί το καλάμι είναι άκαμπτο αλλά παρά την όποια σωματική κούραση, ξεκουράζομαι πνευματικά όταν ασχολούμαι με την καλαμογραφία».

Ο Στέλιος Καμαρινός με ένα από τα έργα του.

μια τέχνη που προϋπάρχει ή που διδάσκεται. Είναι μια τέχνη η οποία ουσιαστικά γεννήθηκε από τον ίδιο. Έτσι, αυτό που ήθελε θα ήταν να είχε την ευκαιρία να διδάξει την τέχνη του σε νεότερους φίλους της καλαμογραφίας. Αν και οι δυο κόρες του, Θεώνη και Αντωνία, δεν ακολούθησαν τα «χνάρια» του πατέρα τους, ωστόσο δυο από τα εγγόνια του, η Νικολία και ο Σωτήρης φαίνεται ότι διαθέτουν καλλιτεχνική φλέβα. Μάλιστα, στην πρό-

σφατη έκθεση του κυρίου Στέλιου στον Πύργο φιλοξενήθηκαν και έργα των δύο παιδιών, που πήραν το «βάπτισμα του πυρός». Ο κ. Καμαρινός δεν εκφράζεται μόνο μέσα από την καλαμογραφία. Γράφει και ποίηση. Μάλιστα έχει, με την βοήθεια των παιδιών του, συγκεντρώσει όλα του τα ποιήματα σε έναν τόμο. Η σεμνότητά του ωστόσο είναι αυτή που τον κάνει να λέει ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην έκδοσή τους.

Θα ήθελα να μεταδώσω την τέχνη και σε άλλους Ο κύριος Στέλιος είναι μοναδικός στο είδος του καθώς η καλαμογραφία δεν είναι Απόσπασμα από το ποίημα του Στέλιου Καμαρινού «Παλιάτσος». Η πρώτη δουλειά καλαμογραφίας παρουσιάστηκε στην Α Πανηλειακή Εικαστική Έκθεση στον Πύργο, το 1965. Στην φωτογραφία, μαζί με άλλους συμμετέχοντες.

Σημαντική είναι η στήριξη από την οικογένειά του.

Σε μια από τις πρώτες του εκθέσεις.


Συνεντεύξεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

11

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Συνέντευξη στο ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ

Τ

ο πρόσφατο πακέτο µέτρων ήρθε αργά και µετά από ολέθριους για την οικονοµία δισταγµούς. Σε αυτή την διαπίστωση προβαίνει ο κ. Παναγιώτης Γεννηµατάς, επίτιµος αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, και προσθέτει ότι η επείγουσα µεταµόρφωση της οικονοµίας περνάει µεταξύ άλλων και µέσα από τολµηρά διαρθρωτικά µέτρα ανοίγµατος των αγορών και των επαγγελµάτων. Θεωρεί ότι προσφυγή ευρωπαικής χώρας του ευρώ στο ∆ΝΤ θα

Τα πρόσφατα µέτρα της ελληνικής κυβέρνησης –τα σκληρότερα από το 1974 έως σήµερα-κρίνονται κατάλληλα ώστε να συµβάλλουν στην ριζική µεταµόρφωση τόσο στο πεδίο της οικονοµίας αλλά και να δροµολογήσουν τις τόσο αναγκαίες και πολυσυζητηµένες µεταρρυθµίσεις; Πολύ απέχουν. Το συγκεκριµένο πακέτο µέτρων ήρθε αργά και µετά από ολέθριους για την οικονοµία δισταγµούς να εξυπηρετήσει τον περιορισµένο στόχο της µείωσης του ελλείµµατος κατά την τρέχουσα χρήση. Επί πλέον αποτελεί ένα δείγµα σοβαρών προθέσεων προς τις διεθνείς αγορές για την ανακούφιση του κόστους δανεισµού. Ας ελπίσουµε ότι σε κάποιο βαθµό οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν. Η αναγκαία όµως και επείγουσα µεταµόρφωση της οικονοµίας και το άνοιγµα ενός καινούργιου δρόµου προς το µέλλον περνάει µέσα από τολµηρά διαρθρωτικά µέτρα ανοίγµατος των αγορών και των επαγγελµάτων, κατάλυσης των αποπνικτικών γραφειοκρατικών διαδικασιών, απελευθέρωσης της επιχειρηµατικότητας, εκ βάθρων αναµόρφωσης της παιδείας, εκ βάθρων επίσης αναµόρφωσης και σταθεροποίησης της φορολογίας, αυστηρών ελέγχων κόστους και αποδοτικότητας στο ∆ηµόσιο, δείγµα των οποίων για την ώρα δεν έχει εµφανιστεί. Μέχρι στιγµής εποµένως βαδίζουµε πλησίστια προς την ύφεση και αργούµε πολύ για την ελπίδα. Τα πρόσφατα µέτρα θα µπορούσαν να προκαλέσουν µια ακόµη πιο σοβαρή ένταση στην ελληνική κοινωνία; Κοινωνική ένταση ενυπάρχει από καιρό. Μένει να δούµε τι µορφή θα προσλάβει η κοινωνική έκρηξη, όταν εµφανιστεί, µε τη δεδοµένη αδυναµία του κράτους να προνοήσει και να ελέγξει. Η κοινωνία εκπέµπει από καιρό µηνύµατα αγανάκτησης και απελπισίας απέναντι στο σκιώδες και διεφθαρµένο κράτος. ∆υστυχώς όµως η ίδια η κοινωνία δεν έχει αναδείξει δυνάµεις ικανές να αξιοποιήσουν την αγανάκτηση στην υπηρεσία της εξυγίανσης και να µεταστρέψουν την απελπισία των νεότερων σε δηµιουργική ελπίδα. Ο ασφυκτικός εναγκαλισµός του κράτους έχει ευνουχίσει την κοινωνία. Ο τόπος και ο λαός θα πληρώσουν ακριβά την µακροχρόνια ανοχή τους απέναντι στην καταστροφική ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού των τελευταίων αρκετών ετών. Η βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα από την Γαλλία και την Γερµανία αποτελεί εγγύηση ότι θα αποφευχθεί η προσφυγή της χώρας µας στο ∆ΝΤ; Ουσιαστική βοήθεια δεν παρέχεται από κανένα. Κανείς δεν µπορεί και ούτε προσφέρεται να µας λύσει προβλήµατα που συνεχώς αναπαράγουµε εµείς. Απλώς το αίσθηµα αυτοσυντήρησης της Ευρωπαϊκής

ισοδυναµούσε µε δυναµιτισµό της εµπιστοσύνης των αγορών στο ευρώ και στην αξιοπιστία της Ε.Ε. Εκφράζει την αντίθεσή του στην δηµιουργία ενός θεσµού ανάλογου µε το ∆ΝΤ, ενώ υπογραµµίζει ότι οι χώρες της Ε.Ε όπως η Ελλάδα που έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση πρέπει να διεκδικήσουν περισσότερη Ευρώπη και στην οικονοµική συνεργασία.

«Βαδίζουµε προς την ύφεση και αργούµε πολύ για την ελπίδα» Ένωσης δεν θα επιτρέψει τέτοιο ρήγµα στην ευρωπαϊκή ενότητα και υποτιθέµενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Προσφυγή χώρας του ευρώ στο ∆ΝΤ θα ισοδυναµούσε µε δυναµιτισµό της εµπιστοσύνης των αγορών στο ευρώ και στην αξιοπιστία της Ε.Ε. Για όλα αυτά εγγυάται κατ’ εξοχήν η υπευθυνότητα της Γερµανίας απέναντι στο κοινό νόµισµα. Και τούτο για δικούς της λόγους. Εν πάση περιπτώσει αναφορές εκ µέρους της Ελλάδος στο ∆ΝΤ µας καθιστούν ύποπτους στα µάτια των αγορών και των εταίρων µας και υπονοµεύουν τη θέση της χώρας µας, το τραπεζικό µας σύστηµα και την αξιοπιστία του ευρώ από την οποία είµαστε εξαρτηµένοι. Συµµερίζεστε την άποψη ότι η πολιτική της Ε.Ε τείνει να ταυτιστεί µε τα ιδιαίτερα συµφέροντα της γερµανικής οικονοµίας; Ασφαλώς τα ιδιαίτερα συµφέροντα της Γερµανίας αποτελούν διαχρονικά αποφασιστικό παράγοντα στην συνολική ιστορική πορεία της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο σήµερα, όπου διακυβεύεται η υπόσταση της Ε.Ε. ως χώρου ζωτικών συµφερόντων της Γερµανίας. Η Γερµανία, ως η παραγωγική καρδιά της Ε.Ε και ως η οικονοµία που αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είναι και ο κατ εξοχήν φορέας ευθύνης για την ενότητα και ακεραιότητά της. Η διάσωση του ευρώ µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συγκρότησης µιας πραγµατικής οικονοµικής κυβέρνησης της Ε.Ε όπως και της δηµιουργίας ενός κοινού νοµισµατικού ταµείου;

Η κρίση που γνωρίζει σήµερα η Ελλάδα και οι ανάλογες δυσκολίες που εξ ίσου αντιµετωπίζουν και οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου σχετίζονται άµεσα µε την ανεπαρκή ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε δεν έχει ολοκληρώσει ακόµη τους οµοσπονδιακούς θεσµούς της, µε αποτέλεσµα να µην διαθέτει ακόµη όλα εκείνα τα όργανα οικονοµικής πολιτικής που επιτρέπουν σε ένα εθνικό κράτος να αντιπαλέψει πληρέστερα µια κρίση σαν τη σηµερινή. Η διεθνής τραπεζική κρίση του 2007-2008 βρήκε την Ευρώπη µεσοδροµής προς την ενοποίηση και την έθεσε σε ισχυρή πράγµατι δοκιµασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως µόνος πανευρωπαϊκός οµοσπονδιακός θεσµός, επέδειξε ετοιµότητα και αποτελεσµατικότητα. Και αυτό είναι το καλλίτερο δείγµα της ιστορικής αναγκαιότητας για ‘’περισσότερη Ευρώπη’’ και περισσότερη οικονοµική εµβάθυνση. Οι προσπάθειες εποµένως όλων των κρατώνµελών πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα πάντως των χωρών που, λόγω της ανεπαρκούς ακόµη διαρθρωτικής τους ωρίµανσης, έχουν περισσότερο πληγεί από τη συγκυρία, όπως η Ελλάδα. Όλες µαζί οι χώρες αυτές πρέπει να διεκδικήσουν µετωπικά περισσότερη Ευρώπη και στην οικονοµική συνεργασία. Ο στόχος πρέπει να είναι η συµπλήρωση του πρώτου πυλώνα της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αφορά στην οικονοµία, µε θεσµικές προβλέψεις συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής των κρατών τόσο κατά το σκέλος των πολιτικών αποφάσεων ( π.χ. συντονισµός διαχείρισης ελλειµµάτων, πλαίσιο φορολογικής πολιτικής κλπ) όσο και κατά το σκέλος των δηµοσιονοµικών ελέγχων ( π.χ. ενοποίηση εθνικών στατιστικών υπηρεσιών υπό την Eurostat, ενιαίοι κα-

νόνες δηµοσίου λογιστικού κλπ.). ∆ιαφορετικά η δική τους ωρίµανση και ο δικός τους εκσυγχρονισµός θα καθυστερήσει ακόµη επικίνδυνα και θα µείνουν πίσω από τις εξελίξεις που αναγκαστικά η κρίση δροµολογεί. Εν ολίγοις στην Ευρώπη χρειάζονται θεσµικές προβλέψεις ισχυρότερης κεντρικής οικονοµικής διακυβέρνησης. Η κρίση το έχει καταστήσει ανάγλυφα αντιληπτό. Ένας θεσµός όµως ανάλογος µε το ∆ΝΤ στην Ευρώπη δεν µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να καλυφθεί το σχετικό κενό στην Ευρώπη (π.χ. ειδικό αποθεµατικό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό) χωρίς η Ευρώπη να φορτωθεί νέους θεσµούς υπό την πίεση συγκεκριµένων και ιστορικά οριακών περιστάσεων. Και φυσικά το ίδιο το υπάρχον ∆ΝΤ είναι πάντοτε στη διάθεση και της Ε.Ε., αρκεί να διαπραγµατευτεί η ίδια η Ε.Ε. ως πολιτική οντότητα µαζί του την οποιαδήποτε τυχόν κατά περίσταση αναγκαία συνδροµή. ∆ιακρίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υποβαθµιστεί περαιτέρω η αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών; Τα πάντα εξαρτώνται από την γενικότερη πειστικότητα και αποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν. Οι ελληνικές τράπεζες, µετά από µια µακρά περίοδο εξαιρετικής άνθισης και επέκτασης στις γειτονικές χώρες, βιώνουν σήµερα και αυτές ιδιόµορφες δυσχέρειες µέσα σ’ ένα δυσµενέστατο οικονοµικά περιβάλλον. Η κρίση έχει εξ άλλου προκαλέσει µια µερικά δικαιολογηµένη καταφορά εναντίον των τραπεζών και των τραπεζιτών, µε αποτέλεσµα η κοινωνία να παρερµηνεύει και να υποτιµά το ρόλο και τη σηµασία του τρα-

πεζικού συστήµατος. Το τραπεζικό σύστηµα είναι όργανο πίστης. ∆εν είναι ασφαλιστικός οργανισµός. Η λανθασµένη αυτή αντίληψη κινδυνεύει να αποβεί καταστροφική γιατί ενθαρρύνει πολιτικές αποφάσεις που υπονοµεύουν την βιωσιµότητα των τραπεζών. Οι τράπεζες όµως διαχειρίζονται κοινωνικούς πόρους και η υγεία τους είναι ταυτόσηµη µε την υγεία της κοινωνίας και της οικονοµίας.

Είναι ο δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα η σοβαρότερη αιτία για την δηµιουργία του υπέρογκου χρέους;

∆εν χωρεί αµφιβολία ότι σήµερα πληρώνουµε τον παρασιτισµό ενός αναχρονιστικού και από καιρό απαξιωµένου κράτους σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας. Την ελληνική οικονοµία το κράτος την έχει κυριολεκτικά συνθλίψει και σοβιετοποιήσει. Βεβαίως το υπερτροφικό αυτό κράτος συγκαλύπτει µε τον τρόπο του ιστορικές οργανικές αδυναµίες της ελληνικής κοινωνίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αντί όµως µέσα στο θερµοκήπιο της κρατικής προστασίας οι αδυναµίες αυτές τόσα χρόνια σταδιακά να θεραπευθούν και να αναιρεθούν, στο βάθος το κοµµατικό κράτος, µε την παραδοσιακή πελατειακή λειτουργία του, τις αναπαράγει και τις πολλαπλασιάζει. Η αλήθεια όµως τώρα πια είναι µία: Αν το συγκεκριµένο κράτος τώρα , µε την ευκαιρία της κρίσης , δεν καταλυθεί, για να αντικατασταθεί από εξ υπαρχής νέους µηχανισµούς εξυπηρέτησης της κοινωνίας και της οικονοµίας, η κρίση δεν θα ξεπεραστεί και η Ελλάδα θα µεταβληθεί άµεσα σε Νεοαλβανία, στη σκιά της γειτονικής ανερχόµενης δύναµης που λέγεται Τουρκία.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ Συνέντευξη στο ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ Είναι διατεθειµένοι τελικά οι ευρωπαίοι εταίροι να στηρίξουν την οικονοµική ανάκαµψη της Ελλάδας ή θα προσφύγουµε ως χώρα στο ∆ΝΤ; Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει η Ε.Ε την Ελλάδα χωρίς βοήθεια και να την οδηγήσουν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτό θα ήταν ένα µεγάλο πλήγµα στο κύρος των χωρών της Ευρωζώνης, και µια τέτοια εξέλιξη η Ε.Ε θα ήθελε να την αποφύγει. Το ότι οι µηχανισµοί µέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η όποια βοήθεια δεν είναι ακόµη γνωστοί οφείλεται πρώτα από όλα στο ότι η Ε.Ε δεν θέλει να πληρώσει την Ελλάδα. Η Ε.Ε θέλει η Ελλάδα να επιλύσει το πρόβληµά της µόνη της, αυτό οφείλει η ίδια να πράξει. Στο µέτρο όµως που η Ελλάδα έχει κάνει τις σωστές κινήσεις-µε τις οποίες συµφωνεί η Ε.Ε-αλλά δεν καταφέρει να λύσει το πρόβληµα του υψηλού δανεισµού λόγω της κερδοσκοπίας, τότε η Ε.Ε θα παρέµβει ώστε να βρει η Ελλάδα καλύτερες συνθήκες δανεισµού. Η συµβολή της Ε.Ε είναι να προστατέψει την Ελλάδα από το υπέρογκο κόστος δανεισµού που οδηγεί µοιραία στην χρεοκοπία. Η όποια δυσαρέσκεια από πλευράς Γερµανίας προήλθε από το γεγονός, ότι από την στιγµή που δηµιουργήθηκε η ζώνη του ευρώ διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς την λειτουργία του όλου συστήµατος; Ο σκεπτικισµός αυτού του είδους δεν καθιστά επισφαλείς τις όποιες συνεργασίες εντός της Ε.Ε; Αυτό πιθανώς να ισχύει σε µικρό βαθµό. Η Γερµανία σε ό,τι αφορά το Σύµφωνο Σταθερότητας επέβαλε τους δικούς της όρους όπως ο πολύ µικρός πληθωρισµός για τις χώρες της ευρωζώνης, τα πολύ χαµηλά ελλείµµατα µε όριο το 3% κ.α. Στην ουσία το ευρώ όπως και η ευρωζώνη είναι µια προέκταση της γερµανικής πολιτικής για το δικό της νόµισµα: το µάρκο. Η ευρωζώνη σχηµατίσθηκε στη βάση γερµανικών προδιαγραφών. Η Γαλλία ήταν η χώρα που είχε πραγµατικές αντιρρήσεις. Η σύγκρουση υπήρξε ανάµεσα σε Γαλλία και Γερµανία ως προς το περιεχόµενο του Συµφώνου Σταθερότητας. Αντιδρά έντονα σήµερα η Γερµανία επειδή θεωρεί, ότι εάν η Ελλάδα χρηµατοδοτηθεί µε τον ένα ή άλλο τρόπο δεν θα τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν στην λειτουργία

Σ

οβαρό πλήγµα για την Ε.Ε θα ήταν η προσφυγή της Ελλάδας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτό σηµειώνει ο κ. Γεράσιµος Μοσχονάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και εντεταλµένος διδασκαλίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ε.Ε θέλει να επιλύσει η Ελλάδα το πρόβληµα από µόνη της. Υπογραµµίζει ακόµη ότι η συµβολή

της Ε,Ε είναι να προστατευθεί η Ελλάδα από το υπέρογκο κόστος δανεισµού που οδηγεί στην χρεοκοπία. Θεωρεί ότι οι αντιδράσεις της Γερµανίας οφείλονται στους φόβους της, ότι δεν θα τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν στη λειτουργία της ευρωζώνης. Τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα µε τις κακές της επιλογές τα προηγούµενα χρόνια έχασε τους συµµάχους στην Ε.Ε και απονοµιµοποίησε όλα τα επιχειρήµατά της.

«∆εν θα αφήσει η Ε.Ε. την Ελλάδα χωρίς βοήθεια» της ευρωζώνης. Πιστεύετε ότι είναι πιθανόν να τεθεί ζήτηµα αλλαγής των όρων που αφορούν στην λειτουργία του Συµφώνου Σταθερότητας το αµέσως προσεχές διάστηµα; Η κατάσταση σήµερα στην Ευρώπη είναι πολύ αµφίσηµη. Από την µια υπάρχει το Σύµφωνο Σταθερότητας, αλλά συγχρόνως διαπιστώνουµε ότι αυτό τηρείται από ελάχιστους. Η Ελλάδα απλώς συνιστά την ακραία εκδοχή αυτής της υπέρβασης. Βρίσκεται στο κέντρο του κυκλώνα επειδή έχει υπερβεί το όριο σε µεγάλο βαθµό. Η Κοµισιόν ως επίσηµος θεσµός παλεύει ως θεµατοφύλακας του Συµφώνου ώστε να επανέλθει αυτό σε ισχύ. Σε όλο το αντιφατικό περιβάλλον η Ελλάδα βρίσκεται εγκλωβισµένη. Η συζήτηση για το Σύµφωνο Σταθερότητας µπορεί να περάσει µέσα από την συζήτηση για την εφαρµογή της Οικονοµικής ∆ιακυβέρνησης και την συγκρότηση ενός κοινού Νοµισµατικού Ταµείου; Η Ευρώπη είναι ένα θεσµικό σύστηµα που συγκροτείται µε πολύ αργό τρόπο. Έχει αυξηθεί εντυπωσιακά ο αριθµός των κρατών που πρέπει να συµφωνήσουν. Από τα 15 έχουµε φτάσει

πλέον στα 27. Συνεπώς οι νέες αποφάσεις απαιτούν την αλλαγή του Συµφώνου. Είδαµε τις δυσκολίες που σηµειώθηκαν για την αλλαγή του Συντάγµατος, όπως και τον χρόνο που απαιτήθηκε ώστε να επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. Οποιαδήποτε αλλαγή στο εσωτερικό της ευρωζώνης απαιτεί πολύ χρόνο και βασανιστικές διαδικασίες. Το θέµα της Οικονοµικής ∆ιακυβέρνησης το θέτει η Γαλλία, το Βέλγιο αλλά και η Ελλάδα. Η Ελλάδα το θέτει επειδή έχει µια συγκεκριµένη πολιτική από παλιά. Το θέτουν όµως χώρες οι οποίες εκ των πραγµάτων διαιωνίζουν την ύπαρξη υπέρογκου χρέους. Χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο βρίσκονται σε δεινή οικονοµική θέση γεγονός που τις υποχρεώνει να δανείζονται τεράστια ποσά κάθε χρόνο. ∆εν είναι µόνο η Ελλάδα που έχει δανειακές ανάγκες … Ασφαλώς δεν είναι µόνο οι χώρες του Νότου µε τα µεγάλα χρέη. Η Γαλλία έχει συχνά ελλείµµατα που υπερβαίνουν το όριο του 3% που θέτει το Σύµφωνο Σταθερότητας. Η διαφορά όµως είναι ότι η Ελλάδα έχει ξεφύγει κατά πολύ. Μην ρίχνουµε όλη την ευθύνη στους Γερµανούς για ό,τι συµβαίνει σήµερα. Η Ελλάδα

έχει χάσει το κριτήριο της φερεγγυότητας. ∆εν είναι απλώς µόνο µια χώρα που έκανε κακές οικονοµικές επιλογές. Έκανε κακές επιλογές και είπε ψέµατα για αυτές, ενώ ταυτόχρονα ένα µέρος του ελλείµµατός της οφείλεται σε µια συνειδητή επιλογή πελατειακών σχέσεων. Ακολούθησε δυστυχώς µια πολιτική σπατάλης και διαφθοράς. Το γεγονός αυτό απονοµιµοποίησε όλα τα επιχειρήµατα της Ελλάδας, βρέθηκε χωρίς συµµάχους. Εάν π.χ η Σουηδία βρισκόταν στη θέση µας θα είχε όσον αφορά την διεθνή κερδοσκοπία την ίδια αντιµετώπιση, αλλά η Ε.Ε θα κρατούσε απέναντί της µια πιο επιεική στάση και θα ήταν διατεθειµένη να βρει πιο γρήγορα λύσεις. ∆ηµιουργείται όµως και το ζήτηµα ότι στην περίπτωση που µελλοντικά µια χώρα της Ε.Ε αδυνατεί να πειθαρχήσει σε ένα σύστηµα κανόνων κατά πόσο θα υποχρεωνόταν αυτή να βρεθεί εκτός της Ε.Ε µε πρωτοβουλία φυσικά των ισχυρών χωρών. Το ζήτηµα αυτό τέθηκε µε αφορµή τα σηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα… Σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται ρεαλιστικό. Το 2006 εάν λέγαµε ότι το τραπεζικό σύστηµα θα κατέρρεε και πάλι αυτό

δεν θα φαινόταν ρεαλιστικό. Και όµως αυτό συνέβη. Βρισκόµαστε σε µια ιδιότυπη οικονοµική κρίση κατά την οποία διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει κυβερνήτης στο πιλοτήριο. Το πρόβληµα του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού είναι ότι διαµόρφωσε ένα σύστηµα χωρίς κεντρική πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, την σηµασία του οποίου κατανοούµε σήµερα. Όλοι οι βασικοί παίχτες όπως η Γαλλία, η Γερµανία και οι ΗΠΑ θέλουν να περιορίσουν τον κερδοσκοπικό ρόλο των διάφορων κέντρων. Η συµφωνία µέσω της οποίας θα επιτευχθεί ο περιορισµός αυτών των κερδοσκόπων είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να συµφωνήσουν σε κάποιους κοινούς µηχανισµούς πολλά κράτη µε αντιφατικά συµφέροντα. Αυτό καθιστά δύσκολη την συµφωνία εφόσον απουσιάζει ένας διεθνής οργανισµός επίλυσης αυτών των προβληµάτων. Η παγκοσµιοποίηση δεν ήταν κάτι που µετέφερε την δηµόσια απόφαση από το εθνικό κράτος σε µια άλλη παγκόσµια εξουσία. Είµαστε σε µια οικονοµία πολύ δυναµική και ταυτόχρονα χαοτική και δύσκολο να κυβερνηθεί. ∆εν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε εντός της Ευρώπης, ούτε σε παγκόσµιο επίπεδο.


υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

12

Απειλεί η οστεοπόρωση Γράφει ο γιατρός Χρ. Θανάσουλας

O

στεοπόρωση,µια νόσος,τόσο απειλητική για την καθηµερινότητα του ανθρώπινου σκελετού που µεγαλώνει στα χρόνια. Η οστεοπόρωση είναι µια νόσο όπου για την οποία εάν υπήρχε έγκαιρη ενηµέρωση των ευπαθών οµάδων του πλυθησµού,δεν θα είχαµε αυτά τα τόσο δυσάρεστα προβλήµατα που προκύπτουν από την νόσο όπως η αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του σκελετού που εκδηλώνεται µε κύρτωση του σκελετού,αυξηµένους πόνους και επώδυνα αυτόµατα και µη κατάγµατα. Οι συνέπειες δεν είναι µονο παθολογικές αλλά και κοινωνικές αφού το άτοµο λόγω του περιορισµού της κινητικότητάς του και της τελικής καθήλωσης του επι κλινής αποµονώνεται και στο τέλος περνά στην κατάθλιψη. Στο άρθρο µας θα προσπαθήσοµε να περιγράψουµε την νάσο,τα συµπτώµατα,τις εξετάσεις που γίνονται σε προληπτικό επίπεδο,την πρόληψη,και την θεραπεία.

Τι είναι όµως η οστεοπόρωση Η οστεοπόρωση είναι µια πάθηση του σκελετού η οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένη οστική αντοχή η οποία προκύπτει από την διαταραχή της συνεργασίας των οστικών κυττάρων και των ρυθµιστικών παραγόντων που οδηγεί στην ανατροπή της ισορροπίας και τελικά στην υπερβολική οστική απώλεια που αποτελεί και την παθολογική βάση της οστεοπόρωσης µε αποτέλεσµα τον αυξη-

µένο κίνδυνο κατάγµατος ασθενούς. Ποια είναι τα αίτια της οστεοπόρωσης Χωρίζονται σε : Α)Πρωτοπαθή οστεοπόρωση που περιλαµβάνει: 1)Εφηβική,ιδιοπαθής,συγγενείς παθήσεις 2)Μετα την εµµηνόπαυση 3)Μεγάλης ηλικίας,άνω των 65 ετών Β)∆ευτεροπαθή οστεοπόρωση: 1)Αιµατολογικές κακοήθειες (πολλαπλούν µυέλωµα,λέµφωµα,λευχαιµία) 2)Νεφρική ανεπάρκεια Γ)Ενδοκρινοπάθειες : Υπερπαραθυρεοειδισµός Σύνδροµο Cushing Υπερθυρεοειδισµός Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου II ∆)Φάρµακα: Σκευάσµατα κορτιζόνης που χρησιµοποιούνται είτε µε την µορφή εισπεοµένων στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις είτε µε την µορφή δισκίων σε άλλες χρόνιες παθήσεις. Ηπαρίνη Μεθοτρεξάτη Οινόπνευµα Θυρεοειδικές Ορµόνες Αντισπασµωδικά φάρµακα Ε)Γαστρεντερικά Νοσήµατα: Όπως συνδροµα δυσαπορρόφησης Η)Ακινητοποίησις όπως σε χρόνιους κατακεκλιµένους ασθενείς Θ)Άλλα αιτια όπως Ρευµατοειδής αρθρίτις Νεφρική Σωληνωριακή Νέκρωση Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Κλίνικες Εκδηλώσεις: Η οστεοπόρωση παρουσιάζεται ως κάταγµα µετα την εφαρµογή µικρής εξωτερικής βίας. Η υποψία µπορεί να τεθεί από την απλή ακτινογραφία στην οποία υπάρχει αυξηµένη ακτινοδιαφάνεια. Οστεοπενία (Προκλινική οστεοπόρωση) Οποιοδήποτε κάταγµα σε µετεµηνοπαυσιακή γυναίκα η ηλικιωµένο άνδρα να θεω-

Πιο επικίνδυνο το έµφραγµα για τις γυναίκες

ρείται ότι οφείλεται σε οστεοπόρωση,και πρέπει να ερευνάται,συνήθης κατάγµατα είναι του ισχίου,του κατώτερου άκρου της κερκίδας,του απω ακρω του βραχιονίου και των σπονδυλικών σωµάτων. Τα κατάγµατα του άνω άκρου του µηριαίου συνοδεύονται από µεγαλύτερα νοσηροτητα. Ποιές είναι οι υψηλές οµάδες κινδύνου και πως µπορουν να προφυλακτούν Α)Ολες οι κυρίες µεγαλύτερες των 60 ετών Β)Ολες οι γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει στην εµµηνόπαυση Γ)Ολες οι γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τα εσωτερικά γεννητικά τους όργανα µε χειρουργική επέµβαση. Οι ρυθµοί απώλειας οστικής µάζας είναι ταχύτατοι. ∆)Ολοι οι ασθενείς που λαµβάνουν χρονίως σκευάσµατα µε κορτιζόνη είτε µε την µορφή εισπεοµένων σκευασµάτων για χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα(παιδικό βρογχικό άσθµα κ.τ.λ.) είτε µε την µορφή δισκίων για άλλες παθήσεις όπως η Ρευµατοειδής αρθρίτιδα κ.τ.λ. Ο τρόπος που µπορούν να προφυλακτούν είναι η µέτρηση οστικής µάζας και η έναρξη προληπτικής αγωγής. Με ποιό τρόπο µπορούµε να δούµε την απώλεια οστικής πυκνότητας Α)Με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις: Ασβέστιο αίµατος Γενική Αίµατος , Γενική Ούρων Βιοχηµικός έλεγχος ,µε αλκαλική φωσφάταση οστεοκαλσίνη Ηλεκτοφόριση πρωτεινών Υδροξυπρολίνη ούρων Προσδιορισµός θυροξίνης , TSH Β)Με ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις: Ακτινιγραφία θώρακος η οσφυικής µοίρας σπονδυλικής στήλης, η Αξονική τοµογραφία, η Απορροφησιοµέτρηση διπλής ενέργειας ακτίνων x (DEXA)

∆)Οστική Υπερηχοµετρία (Νεα Εξεταση) Η διαφορά µε τις προηγούµενες είναι ότι ο ασθενής δεν λαµβάνει ακτινοβολία και δίνεται η δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης µε αυτήν την εξέταση. Θεραπεία: Στόχος: Ο τελικός στόχος είναι η πρόληψη των καταγµάτων µε ταυτόχρονη σταθεροποίηση η και αύξηση της οστικής µάζας.Για ασθενείς µε κατάγµαταε επιδιώκεται,η αύξηση της κινητικότητας και η ελάττωση του πόνου. Πρόληψη: Παρουσία ασβεστίου στην διατροφή από τα παιδικά χρόνια διότι η χαµηλή πρόληψη ασβεστίου στην παιδική η εφηβική ηλικία ελαττώνει την κορυφαία οστική µάζα και οδηγεί στην ταχεία απώλεια ιστού σε µεταγενέστερες ηλικίες. Η θεραπεία µε οιστρογόνα εφαρµόζεται συχνά µαζί µε συµπλήρωµα ασβεστίου και πρόγραµµα φυσικής άσκησης που θα επιτρέψει την αύξηση της µυικής ισχύος και την διατήρηση του συγχρονισµού των κινήσεων. Η άσκηση και ιδαίτερα η άρση βαρών µπορει να αυξήσει την κορυφαία οστική µάζα σε άτοµα νεαρής ηλικίας ,και να ελαττώσει την οστική απώλεια και να αυξήσει την οστική πυκνότητα σε µετεµηνοπαυσιακές γυναίκες η ηλικιωµένους άνδρες. Οι ανάγκες ασβεστίου και Vit D ηµερισίως είναι 400-500mg Ca(ασβεστιου)σε γυναίκες, 1000mg για γυναίκες προ της εµµηνόπαυσης η γυναίκες που λαµβάνουν οιστρογόνα όταν δεν λαµβάνουν οιστρογόνα µετεµηνοπαυσιακά 400mg Vit D/24h = 400IU

Τροποποιείται η θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη Καλά νέα για τον καρκίνο του προστάτη φέρνει µια νέα ουσία. Ειδικότερα, µείωση κατά 30%, να χάσει ο ασθενής τη ζωή του από µεταστατικό καρκίνο του προστάτη, πέτυχε η προσθήκη της ερευνητικής ουσίας καµπαζιταξέλη στην υπάρχουσα θεραπεία. Το συµπέρασµα προκύπτει από την µελέτη TROPIC, η οποία διεξήχθη σε 755 ασθενείς, σε 146 κέντρα 26 χωρών. Τα αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν πρόσφατα, από τον Dr.Olivier Sartor, στο Συµπόσιο για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήµατος, το οποίο διοργανώθηκε από την Αµερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), την Αµερικανική Εταιρεία Ακτινολογικής Ογκολογίας (ASTRO) και την Εταιρεία Ουρολογικής Ογκολογίας (SUO). Το εύρηµα κρίνεται από τους ειδικούς ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς δίνει θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που φαινόταν να µην έχουν πολλές ελπίδες. Σε µεγάλο αριθµό ασθενών µε προχωρηµένο καρκίνο του προστάτη, η νόσος συνεχίζει να εξελίσσεται, παρά τη λήψη χηµειοθεραπείας. Η καµπαζιταξέλη κρίθηκε πρόσφατα από τον FDA (Αµερινανικό Οργανισµό Τροφίµων & φαρµάκων) επάξια ώστε να υποβληθεί σε διαδικασία εξέτασης κατά προτεραιότητα, διαδικασία επίσπευσης της εξέτασης φαρµάκων που αναπτύσσονται για σοβαρές νόσους για να αντιµετωπίσουν ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί.

Οι ανάσες και το µασάζ µειώνουν το άγχος

Πόσο ασφαλής είναι ο βελονισµός τελικά;

Το µασάζ δεν είναι περισσότερο αποτελεσµατικό στη µείωση του άγχους σε σχέση µε τις βαθιές αναπνοές και τη χαλαρωτική µουσική, ανακοινώνουν Αµερικανοί ερευνητές.

Ο

ι γυναίκες που είναι επιρρεπείς στα εµφράγµατα θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο απ’ όσο οι άνδρες, καθώς ο κίνδυνος θανάτου τους εντός δύο µηνών, από τη στιγµή που αυτές θα «χτυπηθούν» από έµφραγµα, είναι διπλάσιος. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν οι επιστήµονες του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Μπεζανσόν, οι οποίοι εξέτασαν για δύο χρόνια περίπου 3.500 νοσηλευόµενους.

Ο λόγος; Σύµφωνα µε τους ίδιους, η θεραπεία που παρέχεται είναι λιγότερο αποτελεσµατική στα θηλυκά, καθώς οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν αγγειογραφία (µια µέθοδο ακτινογραφίας που απεικονίζει την κατάσταση των αγγείων) ή αγγειοπλαστική (για το άνοιγµα µιας αρτηρίας). Αυτές οι θεωρούµενες πιο «επιθετικές» µέθοδοι αντιµετώπισης του εµφράγµατος γίνονται πιο συχνά σε άνδρες καρδιοπαθείς.

Ο επικεφαλής της έρευνας, δρ. Φρανσουά Σιλέ, δήλωσε ότι «θα µπορούσαµε να µειώσουµε την θνησιµότητα στις γυναίκες ασθενείς, αν χρησιµοποιούσαµε πιο επεµβατικές διαδικασίες». Οι «επιθετικές» αυτές τεχνικές, πάντως, σύµφωνα µε το Γάλλο επιστήµονα, πολλές φορές αποφεύγεται να χρησιµοποιούνται στις γυναίκες, εξαιτίας σωµατικών διαφορών. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής, οι ιατροί ψάχνουν για «µεγάλες κι ευθείες» αρτηρίες, ωστόσο οι γυναίκες έχουν συνήθως «µικρές και περιελιγµένες». Παλαιότερες µελέτες αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο, έναντι των ανδρών, να πεθάνουν µετά από ένα έµφραγµα, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί γιατί συµβαίνει αυτό.

Οι µολύνσεις, η ηπατίτιδα Β και C και πιθανόν ακόµη και ο ιός του AIDS, HIV, µπορούν να µεταδοθούν µέσω του βελονισµού µε τη χρήση µολυσµένης βελόνας, απορροφητικού βαµβακιού και καυτών επιθεµάτων, προειδοποίησαν σήµερα ειδικοί. Σε άρθρο τους που δηµοσιεύθηκε στην Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση, µικροβιολόγοι του πανεπιστηµίου του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι ο αριθµός των κρουσµάτων µολύνσεων που συνδέονται µε το βελονισµό παγκοσµίως είναι η κορυφή του παγόβουνου και απηύθυναν έκκληση για τη λήψη αυστηρότερων µέτρων ελέγχου. Ο βελονισµός είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες εναλλακτικές µορφές ιατρικής και βασίζεται στη θεωρία ότι, εισάγοντας και καθοδηγώντας λεπτές βελόνες σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος του ασθενούς, ο βελονιστής συµβάλλει στην τόνωση της ροής του σώµατος της ενέργειας ζωής, που είναι γνωστή ως Qi. Οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαία Κίνα και είναι µία πρακτική ευρέως διαδεδοµένη στη ∆ύση τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως για την αντιµετώπιση του πόνου. Μεταξύ άλλων, χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, των εντερικών διαταραχών και της αρθρίτιδας, παρ’ότι οι τεκµηριωµένες επιστηµονικές αποδείξεις είναι αντιφατικές. Ο Γου και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ο βελονισµός µπορεί να

είναι επικίνδυνος, καθώς οι βελόνες εισέρχονται σε βάθος πολλών εκατοστών κάτω από το δέρµα και προειδοποιούν για την εµφάνιση ενός νέου συνδρόµου για τον 21ο αιώνα, που ονοµάζεται «µυκοβακτηριδιακή νόσος από βελονισµό». Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς απαλλάσσονται από αυτές τις βακτηριδιακές µολύνσεις µε την κατάλληλη θεραπεία, ένα ποσοστό 5 µε 10% των καταγεγραµµένων µολύνσεων καταλήγουν σε σοβαρά προβλήµατα, µεταξύ των οποίων καταστροφή των συνδέσµων, πολυοργανική κατάρρευση, νόσος που προκαλεί νέκρωση του δέρµατος και παράλυση. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε επιδηµίες ηπατίτιδας B που συνδέονται µε τον βελονισµό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιδηµίες προήλθαν από επιµολυσµένους ασθενείς και ο ιός µεταδόθηκε µέσω βρώµικων βελονών, παρ’ότι σε µία περίπτωση, ο βελονιστής ήταν η πηγή της µόλυνσης, ανέφεραν οι επιστήµονες. Στο άρθρο τους αναφέρεται ακόµη και η πιθανότητα µετάδοσης ηπατίτιδας C και HIV µέσω του βελονισµού. «Παρότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να αποδεικνύουν ότι ο βελονισµός συνδέεται µε τη µόλυνση µε τον ιό HIV, υπάρχουν αναφορές για ασθενείς επιµολυσµένους µε τον ιό που δεν κινδύνευαν να µολυνθούν από τον ιό, παρά µόνο λόγω βελονισµού».

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 68 ανθρώπους και έδειξε ότι τα συµπτώµατα άγχους µειώθηκαν στο ήµισυ για τις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε 10 µασάζ σε περίοδο τριών µηνών. Ωστόσο, όσες έλαβαν θεραπεία χαλάρωσης, που είναι πιο φτηνή, εµφάνισαν βελτίωση κατά το ίδιο ποσοστό. Ειδικοί στο µασάζ δηλώνουν ότι πρωταρχικός στόχος του µασάζ είναι να αντιµετωπιστεί η βλάβη στο µαλακό ιστό παρά η χαλάρωση. Η έρευνα εξέτασε ανθρώπους µε γενικευµένη αγχώδη διαταραχή, κατάσταση που εµφανίζεται µε υπερβολικό άγχος και δυσκολεύει την φυσιολογική ζωή. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε µια από τρεις θεραπείες. Μια οµάδα ακολούθησε θεραπεία µε µασάζ, ενώ οι άλλες δυο ακολούθησαν θεραπεία χαλάρωσης (βαθιές αναπνοές ενώ ήταν ξαπλωµένες) ή θερµοθεραπεία. Και οι τρεις θεραπείες δόθηκαν σε χαλαρωτικό περιβάλλον µε χαµηλό φωτισµό και ήρεµη µουσική. Στο έλος των θεραπειών, οι τρεις οµάδες ανέφεραν ότι το άγχος τους µειώθηκε περίπου κατά 40% και περίπου 50% 3 µήνες αργότερα. Η επικεφαλής της έρευνας, Dr Karen Sherman, από το Group Health Centre for Health Studies στο Σιάτλ, δήλωσε ότι εξεπλάγη όταν ανακάλυψε ότι τα οφέλη του µασάζ δεν ήταν µεγαλύτερα από τη θερµοθεραπεία ή την ακρόαση χαλαρωτικής µουσικής. ∆ήλωσε ότι τα οφέλη του µασάζ µπορεί ενδεχοµένως να οφείλονται σε γενικευµένη αντίδραση χαλάρωσης. Πρόσθεσε ότι η θεραπεία σε δωµάτιο µε χαλαρό περιβάλλον είναι λιγότερο ακριβή σε σχέση µε τις άλλες θεραπείες. Ετσι µπορεί να αποτελεί κατάλληλη επιλογή για ανθρώπους µε γενικευµένη αγχώδη διαταραχή που θέλουν να δοκιµάσουν συµπληρωτική θεραπεία µε στόχο τη χαλάρωση. Ωστόσο, ειδικοί στο µασάζ σηµειώνουν ότι σκοπός του µασάζ είναι να προσφέρει περισσότερα από τη χαλάρωση µόνο. Η Susan Findlay, από το General Council for Massage Therapies, δήλωσε ότι το µασάζ δεν αφορά µόνο την αντιµετώπιση των συναισθηµατικών θεµάτων και τη χαλάρωση. Όπως δήλωσε, οι θεραπευτές µασάζ κάνουν διορθωτική δουλειά µε τους µαλακούς ιστούς όπως µυς και τένοντες. Προσπαθούν να καταστήσουν λειτουργικούς τους ιστούς το γρηγορότερο δυνατόν. Ωστόσο, απελευθερώνοντας την ένταση σε έναν ώµο για παράδειγµα, το µασάζ µπορεί επίσης να µειώσει τον πόνο και να οδηγήσει σε χαλαρότητα τον άνθρωπο καθώς και να του δώσει ψυχολογική βοήθεια.


Συνεργασίες ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Περιπλάνηση στην Ολυµπία... Ι Στις βαθυπράσινες πλαγιές της Ολυµπίας εσπέρα της ανείπωτης γαλήνης, το πρόσωπό σου καθρέφτης της χαράς µου, τα χέρια σου µαρµάρινα συµπλέγµατα στις σιωπηλές µετώπες του Ολυµπείου, τα ολόµαυρα µαλλιά µαγεία της νύχτας φωτιές φιδοσέρνονται και σε κυκλώνουν· κι εκεί στην ιερή την κόγχη του Σταδίου κυρίαρχος των αθληµάτων η µορφή σου. Εκεί στην Ολυµπία εκεί που σµίγουν οι πανάρχαιοι µύθοι στον υπερούσιο µύθο του προσώπου σου µε τους θεσπέσιους µύθους των προσδοκιών µου καθώς συστρέφονται ανεπαίσθητα τα χέρια, αγγίγµατα δειλά µα κι’ αποφασισµένα...

ΙΙ Βαδίζαµε στ’ αρχαία τα µονοπάτια οι δύο µας κι έδινες από την αλκή του σώµατός σου καινούργιαν αίγλη στα κιονόκρανα καθώς εµπρός τους στάθηκες γλυκειά κι ωραία· έµεινα εκστατικός εµπρός στο µεγαλείο του αρχαίου κάλλους που το ξεπερνούσες ζωντανεύοντας της Ιπποδάµειας τους µύθους όταν µε τη θωριά της στη µετώπη ξεσήκωνε τους ίµερους του Πέλοπα στους ιππικούς αγώνες της αγάπης. Τώρα είναι όλα βυθισµένα στην αχλή του µύθου και µόνη εσύ βασίλισσα και Ηγερία των σφριγηλών καινούργιων µύθων του Ωραίου!

ΙΙΙ Βράδιαζε µες στης Άλτης τα βασίλεια κι’ εσύ µέσα στο Στάδιο θείος Έρως θεσπέσιο κάλλος, πρόκληση µοιραία, κι όταν µπροστά της στάθηκες η ∆ηιδάµεια έσκυψε ντροπαλά το πρόσωπό της µη µπορώντας την ολόφωτη µορφή σου µη αντέχοντας τη σύγκριση της οµορφιάς σου γιατί ήσουν πρόκληση για τις ωραίες Λαπιθίδες σ’ αυτή τη µυθική τη σύγκρουση Λαπίθων και Κενταύρων µε την ασύγκριτη µορφή του κάλλους που οιστρηλατεί τη σµίλη του θειότατου Φειδία!

IV Μιλώντας ανεπαίσθητα τη διάλεκτο του ονείρου που το άγγιζα προσκυνητής και µύστης τα αρχαία της Ολυµπίας τα µονοπάτια αφέθηκα στις οργιώδεις υποσχέσεις της µατιάς σου στους µυστικούς λειµώνες της αδηµονίας στην υπερουσίαν επιστροφή του οράµατός σου στον ονειρώδη φωτισµό του φεγγαριού που κυνηγούσε σύννεφα κι όλο κρυβόταν µέσα στο φύλλωµα, στις λεύκες του Κρονίου µέσα στις λιγωµένες επικλήσεις των ανθέων που συνωµοτικά σκορπούσαν το άρωµά τους για να λυγίσουν τη λιγόπιστη άρνησή σου...

V Μιλώντας µε τα µάτια µας τη γλώσσα των ονείρων στη µυστηριακήν αχλή της Ολυµπίας καθώς τα χέρια σου αγγίζαν τα χέρια αίφνης την ανυπόταχτη λαχτάρα ανακαλύπτω κρυµµένην ύπουλα στα χνούδια του κορµιού σου, κρυµµένην στους ανασασµούς τους στήθους που ξεπετάγονταν για να τανύσει τις χορδές της στην επερχόµενην ιεροτελεστία του Άλσους, στην αναζήτηση των τρυφερών ερώτων καθώς χαριτωµένοι και φερέλπιδες έρπουνε τολµηροί και πυρετώδεις πάνω στα χείλη, σπαρταρώντας µεσ’ στο στόµα και οιστρηλατούν την επερχόµενη µαγεία της απροκάλυπτης αγάπης που εµπνέεις και τρυφερά µε κυριεύει χρόνια τώρα κι αλαφροντύνει µε βασιλική πορφύρα ατίµητο το θησαυρό της ύπαρξής σου! ΝΙΚΟΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

13

ΣΧΟΛΙΑ & ΣΧΟΛΙΑΝΑ

Το τρένο φεύγει στις οχτώ µα εσύ µονάχος έχεις µείνει...

Ο

δύσσεια Ηλείου ταξιδιώτη. Αύγουστος 2009. Ντάλα καλοκαίρι. Παρασκευή µεσηµέρι. Πλήθη συνωθούνται (τιµωρούνται) αναµένοντας τον προαστιακό στο σταθµό Λαρίσης. Καταγωγή και προορισµός τους η ∆υτική Ελλάδα. Φορτωµένος µέχρι τα µπούνια, ο µεσήλικας συνταξιούχος Πυργιώτης ταξιδιώτης, κάθιδρος κατεβαίνει τα πενήντα σκαλιά της υπόγειας διάβασης, ανεβαίνει ασθµαίνοντας τα αντίστοιχα πενήντα της ανόδου, ώσπου βγαίνει αγκοµαχώντας σε µια αποβάθρα, καταλιακού, χωρίς ένα στέγαστρο, χωρίς ένα παγκάκι ν’ ακουµπήσει ο ίδιος και τα µπαγκάζια του. Στην κατάµεστη αποβάθρα ένας σιδηροδροµικός βλοσυρός, µε µια ταυτότητα κρεµασµένη στο λαιµό του, σφυρίζει δαιµονισµένα και προειδοποιεί τον κοσµάκη για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιβάτες µέσα στο συνωστισµό να βρεθούν κάτω από τις γραµµές του προαστιακού. Νάτος, έφτασε! Αµ δε! Για να επιβιβαστεί ο ταλαίπωρος συµπατριώτης αντιµετωπίζει µεγάλο δίληµµα! Πρέπει να κάνει το πήδηµα του θανάτου, γιατί η σκάλα του βαγονιού του προαστιακού βρίσκεται σε απόσταση 40-50 πόντων από την αποβάθρα, δηλαδή σε διαφορετικό επίπεδο, φορτωµένος πάντα τις αποσκευές του. Με τα πολλά, µπαίνει στο βαγόνι. Συνήθως ταξιδεύει όρθιος ως τα Μέγαρα. Ώσπου φτάνει στο Κιάτο. ∆εύτερο πήδηµα θανάτου για να κατεβεί. Κάθοδος, άνοδος σε µη κυλιόµενες ανισόπεδες σκάλες, επιβίβαση σε άλλο τρένο για Πύργο. Μπαίνει σ’ ένα καινούριο συρµό µε βαγόνια εξευρωπαϊσµένα, µε τεράστια παράθυρα, ακατάλληλα για τις δικές µας κλιµατικές συνθήκες, χωρίς κουρτινάκια, τον αλαλιάζει ο ήλιος. «Η πρώτη θέση καταργήθηκε», τον πληροφορεί ο χοντρούλης σιδηροδροµικός. Απαγορεύεται να ταξιδέψει µε άνεση, ευχάριστα, να συγκεντρωθεί, να ησυχάσει, να θαυµάσει τα υπέροχα ακρογιάλια της Αιγειαλίας. Θυµάται από παιδί, πόσο λαχταρούσε να µπει στην πρώτη θέση, να ξαπλώσει στις µπορντό βελουδένιες πολυθρόνες, µε τα κάτασπρα κολαρισµένα, λινά προστατευτικά. ∆ε λειτουργεί πια ούτε το µπαρ να πιεί έναν καφέ, οι τουαλέτες αµφιβόλου καθαριότητας... Θυµήθηκε τα οικογενειακά ταξίδια Πύργος – Αθήνα µε το τρένο. Τους σταθµούς που έσφυζαν από ζωή. Τα νεοκλασικά κτίρια που θαύµαζε. Το σταθµό της Κορίνθου µε τα φρέσκα σουβλάκια – καλαµάκι και την κατακίτρινη λαχταριστή σουλτανίνα που κατέβαιναν οι γονείς ν’ αγοράσουν για τα παιδιά. Το ξενοδοχείο της ΣΠΑΠ στην Ολυµπία, τις χοροεσπερίδες όπου µαζευόταν όλη η πόλη, το τρένο του Κατακόλου, το τρένο της αγάπης, σήµα κατατεθέν για τους Πυργιώτες. Τις «ωτοµοτρίς» που έσφυζαν από τουρίστες για τα Ολύµπια. Κι αντί να είναι υπερήφανοι οι ιθύνοντες γι’ αυτόν τον

πολιτισµό, των τρένων και να τον συντηρήσουν, όπως σ’ όλη την Ευρώπη τον εγκαταλείψανε και ρηµάξανε οι σταθµοί, κακοσυντηρηµένοι, κακοβαµένοι, διώξανε τον κόσµο απ’ τα τρένα, δεν σεβαστήκανε, το δικαίωµα πολιτών στην επιλογή και την ποιότητα, που συνωθούνται σαν αγέλη στα λεωφορεία και στα µοτέλ της εθνικής οδού. Η µισή δυτική Πελοπόννησος περνάει από τις ίδιες τουαλέτες, των ίδιων µακντόναλντς, τρώει στα ορθάτα τυποποιηµένα κρουασάν στο σελοφάν και χάρµπουγκερς και χοτ ντογκ, κατά το Αµερικάνικο µοντέλο. Κι ο σταθµός Πελοποννήσου, αυτό το θαυµάσιο κτίριο, το κόσµηµα φτιαγµένο µε σεβασµό στον ταξιδιώτη από µεγάλους αρχιτέκτονες , τι απόγινε; Καταργήθηκε! Προσεχώς, λένε, θα γίνει Μουσείο. Όλα Μουσείο! Και γιατί ο λαός να µη χαίρεται στην καθηµερινή του ζωή την πολιτιστική του κληρονοµιά, τα κτίρια που χτίστηκαν από διάσηµους αρχιτέκτονες µε σεβασµό για κείνον, αυτά τα κτίρια που τον έκαναν ν’ αποκτήσει αισθητική. Και είναι γνωστόν ότι η αισθητική είναι ηθική. ∆εν βαριέσαι! αυτά είναι ψιλά γράµµατα. Κι έτσι οι θρασείς πολίτες! που έχουν την τόλµη να ταξιδεύουν ακόµη µε τους Ελληνικούς σιδηροδρόµους, ιδιαίτερα στη δυτική Πελοπόννησο – τιµωρούνται. Όλοι µαζί, συνωθούνται στο σταθµό Λαρίσης, σαν τους κληρωτούς που έφευγαν για το µέτωπο στον πόλεµο του ’40... κι ο απλός πολίτης αναρωτιέται: Υπάρχουν και συµπολίτες Ηλείοι –ες ηλικιωµένοι, που δεν οδηγούν πια, και που δεν τους έχουν πετάξει ακόµη στον Καιάδα, που έχουν δικαίωµα στη ζωή, στην αυτονοµία και στην επιλογή του µέσου µε το οποίο θα ταξιδέψουν. Απασχόλησε, άραγε κάποιους από τους ιθύνοντες πώς θα ταξιδέψουν πιο άνετα; Τους νοιάστηκε κανείς πώς θα πάνε στον Πύργο, στην Αµαλιάδα, στη Γαστούνη, στην Ανδραβίδα, στα Λεχαινά, τη Μανωλάδα, στη Βάρδα και τ’ άλλα µέρη του κάµπου µας; Έχει κανένας έγνοια για τον Άνθρωπο; Ή µόνο για τα νούµερα; Συµβαίνουν όµως σε όλη την Ελλάδα αυτά τα κωµικοτραγικά; Αποτρέπουν και αλλού τον κόσµο να ταξιδεύει µε τα τρένα; Όχι βέβαια! Ταξίδεψα πέρυσι σε πόλη της βόρειας Ελλάδας προσκεκληµένη στην πρεµιέρα θεατρικού έργου µου. Τι έκπληξη! Ταξίδεψα σε βαγκον-λι, σ’ ένα βαγόνι µε όλες τις ανέσεις, το σιδηροδροµικό δίκτυο εντελώς ανανεωµένο, µε ηλεκτροκινούµενες γραµµές. Πρωί – πρωί πέρασαν

όλες οι εφηµερίδες από το βαγόνι µας δωρεάν από το ευγενέστατο προσωπικό του µπαρ, µαζί µε τον καφέ των ταξιδιωτών, οι τουαλέτες έλαµπαν, το εστιατόριο οργανωµένο, το µπαρ γεµάτο κόσµο. Τι συµβαίνει λοιπόν; Η Ηλεία, ο πρώτος επί Χαριλάου Τρικούπη νοµός που απέκτησε σιδηροδροµική συγκοινωνία λόγω της Αρχαίας Ολυµπίας, κατάντησε ο έσχατος; Και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό; Μήπως έχοµε κι εµείς οι Ηλείοι πολίτες µερίδιο ευθυνών; Και κυρίως οι «αρχές» του τόπου. Πού είµαστε το 2004, όταν ο τότε υπουργός συγκοινωνιών σταµάτησε τις µελέτες του δυτικού άξονα στην Πάτρα, πετώντας στ’ άχρηστα τις µελέτες που µιλούσαν για πραγµατική ανάπτυξη του σιδηροδρόµου στην περιοχή; Πού ήταν, οι τότε φορείς της πόλης; Τα πάντα διαρκώς θ’ αρχίζουν και θα τελειώνουν στην Πάτρα; Κι αφού διέλυσαν το σιδηροδροµικό δίκτυο, το απαξίωσαν στα µάτια των ταξιδιωτών, τώρα έχουν πέσει σαν κοράκια πάνω στα νεοκλασικά κτίρια των σταθµών, περιουσία του λαού της ∆υτικής Πελοποννήσου. Όχι! Η υπόθεση του σιδηροδροµικού δικτύου της ∆υτικής Πελοποννήσου δεν έχει κλείσει στην Πάτρα κι ούτε θα κλείσει. ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ. Είναι καιρός πια. Επιχειρήµατα: Ολυµπία – Πύργος – Κατάκολο. Ολυµπία: ο οµφαλός του Ελληνισµού. Κατάκολο: ένα από τα πιο θελκτικά τουριστικά λιµάνια της Ελλάδας και της Μεσογείου. Ηλεία: ο κάλλιστος της Ελλάδας τόπος, ο δύσµοιρος αυτός νοµός, που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Από αυτές τις 3 λέξεις περνάει η ανάπτυξη και η ευηµερία του νοµού µας. Επαινετή – έστω και αδικαιολόγητα αργοπορηµένη από το 2004 - η κίνηση της Νοµαρχίας για συστράτευση και δηµιουργία διακοµµατικής επιτροπής υποστήριξης της ΑΜΕΣΗΣ (κατά προτεραιότητα), ριζικής αναβάθµισης του σιδηροδροµικού δικτύου Πάτρα – Πύργος – Ολυµπία – Καλαµάτα. Μόνο από την ενότητα όλων των Ηλείων θα εξαρτηθεί η επίτευξη του στόχου µας. Θα συστρατευθούµε. ∆εν έχουµε πια άλλα περιθώρια για κοµµατικές αντιπαραθέσεις! Όλοι µαζί θα το παλέψουµε. Η θλίψη στη µορφή του σταθµάρχη µας, που απεικονίζεται στο τεύχος της εφ. «Πατρίς» (3-7-09), στις κινητοποιήσεις του προδοµένου κλάδου των σιδηροδροµικών, τα λέει όλα. Θα το προκάνουµε το τρένο! ∆εν θα µείνουµε άλλο, µόνοι µας στην αποβάθρα του µικρού επαρχιακού, πανέµορφου σιδηροδροµικού σταθµού µας µε το εισιτήριο της προόδου και της ανάπτυξης στο χέρι. ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φθινόπωρο 2009

Το ελληνικό focus «αθώωσε» το επαίσχυντο γερµανικό focus -Εγινε κι αυτό. Εκεί που όχι µόνο η ελληνική κοινή γνώµη αλλά και η παγκόσµια είχε φτάσει να απορρίψει µετά βδελυγµίας το επαίσχυντο Γερµ. περιοδικό focus, ήρθε να κάνει την εµφάνισή του στις τηλεοράσεις ένα εξίσου επαίσχυντο ελληνικό (αντι) focus µε κύριο άρθρο «ο λαός του Χίτλερ». -Κάτω από το άρθρο αυτό, στη θέση της Αφροδίτης της Μήλου µε τον ανυψωµένο µεσαίο δάκτυλο (!) υπάρχει µία το ίδιο προσβλητική για το Γερµ. λαό, εικόνα που παριστάνει το Χίτλερ µε τη σβάστικα και το λαό παρατεταγµένο µπροστά του, πανικόβλητο στις κάθε λογής σχιζοφρενικές διαταγές του. - Οι συντάκτες του ελλ. focus, παρακινηµένοι προφανώς από την ευθιξία τους για την προσβολή που προκάλεσε ο ακατονόµαστος Γερµ. δηµοσιογράφος του όχι και τόσο ευυπόληπτου αλλά σκανδαλοθηρικού (όπως λένε οι ίδιοι οι Γερµανοί) περιοδικού στο αίσθηµα του απλού Ελληνα πολίτη, θέλησαν να αντιτάξουν µια µελανή – καταµέλανη –σελίδα της ιστορίας του Γερµ. Εθνους για την οποία όµως και ο Γερµ. λαός και η ηγεσία του νιώθει σήµερα µεταµέλεια, που δε φείδεται να οµολογήσει, όποτε δίνεται η ευκαιρία, όπως π.χ. µε την επίσκεψη, πριν λίγα χρόνια, κάποιου Γερµ. υπουργού στα Καλάβρυτα, όπου σε ειδική τελετή µε τον Καλαβρυτινό λαό και τους ταγούς του αλλά και εκπροσώπους της Πολιτείας ζήτησε ευθαρσώς και ανυποκρίτως «συγνώµη» για τους 1114 σφαγιασθέντες που βρίσκονται απαθανατισµένοι σε µια τεραστίων διαστάσεων πλάκα, δίπλα σ’ ένα εκκλησάκι µε αµέτρητα αφιερώµατα, για να δείχνουν και στο Γερµανό και στον Ελληνα πως ο πόλεµος σε καµία περίπτωση δε λύνει τα προβλήµατα των λαών. Αντίθετα τα οξύνει και δηµιουργεί ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν υπάρχει διέξοδο (Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ). -Ετσι µε το ελλ. Focus δε κάναµε τίποτε διαφορετικό από εκείνο που έκανε ο Γερµ. δηµοσιογράφος και νιώ-

Toυ Γιώργου Ευθυµίου, Εκπ/κού

σαµε εµείς απέχθεια για την αθλιότητά του. Την ίδια όµως απέχθεια νιώθουν τώρα και οι Γερµανοί γιατι τους παριστάνουµε δουλοπρεπείς και άβουλα όντα µπροστά στην παντοδυναµία του παρανοϊκού τότε αρχηγού τους. Και δικαιολογηµένα χωρίς προκατάληψη πολίτης µπορεί να ρωτήσει: γιατί φταίνε οι σηµερινοί Γερµανοί για τους πριν 60 χρόνια προγόνους τους που και εκείνους τους υποχρέωσε ο ψυχοπαθής αρχηγός τους, κάνοντάς τους πλύση εγκεφάλου πως θα τους έκανε κυβερνήτες όλου του κόσµου; Η απάντηση είναι όµοια µε εκείνη που µπορεί να δώσει κανείς για τους Ελληνες του 1897 που οι καλαµαράδες και οι παρασυρµένοι πολιτικοί τους ξεσήκωσαν εναντίον των Τούρκων, για να τους φτάσουν στην Κόκκινη Μηλιά και παρ’ ολίγο οι γείτονές µας να έφταναν στην Οµόνοια, αλλά τη γλιτώσαµε, ευτυχώς µόνο µε κάποιες αποζηµιώσεις. Φταίνε οι Γερµανοί, όσο έφταιξαν οι χιλιάδες Ελληνες που δεν είχαν άξιες ηγεσίες και αιµατοκυλίστηκαν στην Σµύρνη το 1922 και µετά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων το 1944. Και όσο φταίει ο εγγονός, γιατί τότε ο παππούς ήταν κοµµουνιστής(!) -Από την άλλη οι του ελλ. focus δε σκέφτηκαν σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται οι Ελληνες µετανάστες στη Γερµανία που κατ’ ανάγκη εργάζονται δίπλα στους Γερµανούς, µε τους Γερµανούς και είναι αναγκασµένοι να αµύνονται µε όπλα ποια;

Ανταπαντώντας πως µας σφαγιάσατε, µας ρηµάξατε, µας ισοπεδώσατε, µας πήρατε τον πλούτο , µας µεταβάλατε σε σωρό ερειπίων τα χωριά µας; Και πού θα πάει αυτό το πράγµα; Ή µήπως η κρίση στην οικονοµία θα ξεπεραστεί µε ανταλλασσόµενες ύβρεις, τη στιγµή που όλοι έχουµε καταλάβει πως το οικονοµικό πρόβληµα είναι πρωτίστως ψυχολογικό; Με Focus και αντι Focus δε βγαίνει τίποτε. Ισα – ίσα που το επικοινωνιακό κλίµα γίνεται βαρύτερο. -Φρόνιµο, λοιπόν, είναι να αντιληφθούµε πως η αντιπαλότητα εξυπηρετεί κυρίως τους ισχυρούς εχθρούς της Ελλάδας που θέλουν ή να τη βγάλουν από την ΟΝΕ, για να κλονιστεί το Ευρώ µε κάποιο ντόµινο που ενδεχοµένως θα ακολουθήσει ή να φτάσει στη πτώχευση για να την ποδηγετούν σύµφωνα µε τα συµφέροντά τους στα ζητήµατα που είναι να ανακινηθούν: Σκοπιανό, Κυπριακό, Τουρκικό, ελλ. πετρέλαια κλπ. -Αρα τι αποµένει να κάνουµε απο εδω και πέρα, αφού τα γιγνόµενα ουκ απογίνονται; Απλούστατα. Να δει ο λαός ότι δεν θα επαναληφθούν παρόµοια φαινόµενα λοβιτούρας κι ακόµη να δει τους υπεύθυνους όποιοι κι αν είναι και όποιου κόµµατος, έστω να στιγµατίζονται, αφου ποινική κύρωση δεν µπορεί να δει, τη στιγµή που κάποια «σοφή» Βουλή φρόντισε να προστατέψει τους στιγµατισµένους µε νόµο στο Σύνταγµα. Κι ακόµη ο στιγµατισµός να φτάσει και σε εκείνους τους Ευρωπαίους, που µας κατηγορούν τώρα ως απατεώνες, ενώ οι ίδιοι δεν είναι άµοιροι ευθυνών όταν ή επιτελούσαν πληµµελώς τα καθήκοντά τους ή εθελοτυφλούσαν γιατί εξυπηρετούσαν και τα δικά τους συµφέροντα ή τέλος γιατί έκαναν στραβά µάτια στους εδώ οµοϊδεάτες τους. Τυχαίο είναι άραγε ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονται οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας και Πορτογαλίας, που έχουν κάνει το λάθος να είναι σοσιαλιστικές όσο βέβαια είναι;

Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΤΟΥ 1893 – 1903 (Το Μακεδονικό Ζήτηµα) Μέρος 47ο Όσο αποτύχαινε το βουλγαρικό κίνηµα, τόσο οι Βούλγαροι σκλήραιναν τη στάση τους και απειλούσαν ότι θα ερηµώσουν τη Μακεδονία. Για το σκοπό αυτό ήρθαν ακόµη 2 χιλιάδες αντάρτες και ενίσχυσαν Του λογοτέχνη τους υπάρχοντες. Τα τουρκικά Βύρωνα ∆άβου στρατεύµατα άρχισαν να κινούνται. Μάχη έγινε στο χωριό Σµίλοβο και οι Βούλγαροι είχαν 400 νεκρούς. Στο Ιστίπ έγινε άλλη σύγκρουση όπου σκοτώθηκαν 20 Βούλγαροι. Στον σταθµό Γράσκον οι Βούλγαροι άφησαν 30 νεκρούς, ενώ σε µεγάλη µάχη των Τούρκων µε τον Ποπώφ, έπεσαν 400 αντάρτες µε τον αρχηγό τους. Άλλοι συµµορίτες στις Σέρρες, στο Ρασλόκ, στο Αβράµ Ισάρ, στην περιφέρεια Μελενίκου και στη Νοβόσκα ανάγκαζαν τους πολίτες µε εφ’ όπλου λόγχη να δίνουν χρήµατα για την απελευθέρωσή τους. Η κωµόπολη Γερµάν ερηµώθηκε µετά από απειλή του Πετρώφ ότι, αν οι κάτοικοι δεν ενωθούν µε τους Βουλγάρους και δε δώσουν 500 λίρες θα το κατέστρεφαν εντελώς. Μία άλλη επανάσταση στο Μοναστήρι απέτυχε. Άλλο σώµα µε τον αρχιληστή ∆ίµκο κατεστράφη. Οι κύκλοι της Βιέννης, βλέποντας την κατάσταση που διαγραφόταν στη Μακεδονία µεταξύ Βουλγάρων και Τούρκων, υποστήριζαν ότι ο πόλεµος θα γίνει χωρίς να κηρυχθεί. Στις 27 Αυγούστου άλλη βουλγαρική συµµορία κατεστράφη στη Μαραίνη και στο χωριό Χουνίσκο. Μεγάλη συµπλοκή έγινε επίσης στο χωριό Βραπτσάνη κοντά στην Κλεισούρα που κράτησε 3 ώρες και κατέληξε σε καταστροφή των Βουλγάρων. Οι συµπλοκές πολλαπλασιάζονταν. Στο Μίλοβο οι ληστές είχαν 120 νεκρούς και 60 τραυµατίες. Στη Γευγελή κατεστράφη η συµµορία του Γιοβάν. Στην Καστοριά χάθηκαν 400 αντάρτες, οι 70 σκοτώθηκαν και οι άλλοι πνίγηκαν στη λίµνη. Οι Βούλγαροι, τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές αποτυχίες από την ορµή του τουρκικού στρατού.

7.- Η ελληνική πλευρά Από την Ελληνική πλευρά τίποτε το επίσηµο δεν γινόταν για τη γενική δράση Ελληνικών ανταρτικών σωµάτων παρά µόνο ορισµένες κατά καιρούς αυθόρµητες πατριωτικές κινήσεις διαφόρων οπλαρχηγών που κινούνταν από ενθουσιασµό και αγάπη για τη Μακεδονική γη και τους υπόδουλους αδερφούς τους. Στις 30 Αυγούστου 1903 Κρήτες πολεµιστές πέρασαν στη Μακεδονία και σχηµάτισαν σώµα, που αποτελείτο από 9 «αρηµάνιους» άνδρες, (κατά τον τότε χαρακτηρισµό), που έφεραν τέλειον οπλισµό και την Κρητική φορεσιά τους. Οι Τούρκοι ενός αποσπάσµατος όταν συναντήθηκαν µε αυτούς τους νόµισαν Βούλγαρους και ετοιµάστηκαν να πυροβολήσουν. Οι Κρήτες όµως έδωσαν στο απόσπασµα να καταλάβει ότι ήσαν Έλληνες και πλησιάζοντας εξήγησαν σ’ αυτούς ότι βγήκαν προς καταδίωξη των Βουλγάρων. Ο Τούρκος διοικητής τους φιλοξένησε αλλά απαγόρευσε σ’ αυτούς να προχωρήσουν ώσπου να έρθει σε συνεννόηση µε την Κων/πολη. Μετά από συνεννόηση τουρκικής πρεσβείας και Ελληνικής κυβέρνησης ο διοικητής υπέδειξε στους Κρήτες να γυρίσουν στο ελληνικό έδαφος αλλά εκείνοι αρνήθηκαν και οδηγήθηκαν µε τη βία από τους Τούρκους οι οποίοι τους παρέδωσαν στις Ελληνικές αρχές. Οι 9 αυτοί Κρήτες παρέµειναν στην Καλαµπάκα περιµένοντας οδηγίες. Ο νοµάρχης της πόλης τους επισκέφτηκε και τους σύστησε να γυρίσουν πάλι στην πατρίδα τους, βεβαιώνοντάς τους ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας µε την Υψηλή Πύλη θα έπαιρναν µέτρα για την περιφρούρηση της ζωής και της περιουσίας των αδερφών της Μακεδονίας. Στις 31 Αυγούστου και άλλες συλλήψεις Βουλγάρων ανταρτών έγιναν στην Αθήνα. Στο γνωστό γαλακτοπωλείο του Κωσταντώφ συνελήφθησαν 4 και άλλοι 2 στη συνοικία Ψυρρή. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ποπότσεφ που τροµοκρατούσε στη Μακεδονία τους Έλληνες και τους Τούρκους. Η αστυνοµία ανέκρινε αυτούς αλλά τους άφησε ελεύθερους να φύγουν. Από το άλλο µέρος η Ρωσία κατά πληροφορίες της Βιέννης εξόπλιζε τους Βουλγάρους αντάρτες ενώ ο Σαράφωφ ανέλαβε την αρχηγία των 180 οπλισµένων σωµάτων. Το Μακεδονικό επιτελείο σε ανακοίνωσή του στην εφηµερίδα «Νέα του Βελιγραδίου» ανέφερε στα βουλγαρικά σώµατα να µην καταστρέφουν τουρκικά και Αλβανικά χωριά, αλλά δεν έκανε λόγο για τα Ελληνικά. Κατά τις αρχές Σεπτέµβρη η Ελληνική κυβέρνηση, όρισε επόπτες στα σύνορα προς παρακολούθηση τυχόν εισόδου ανταρτικών σωµάτων στο ελλην. έδαφος. Για το Μακεδονικό ζήτηµα οι Μ. ∆υνάµεις ανακοίνωσαν στη Βουλγαρία το µεταρρυθµιστικό σχέδιο που θα εφάρµοζε η τουρκική κυβέρνηση. Οι σφαγές όµως συνεχίζονταν. Στο χωριό Ράµπα οι Βούλγαροι έσφαξαν τους οµογενέις Σπύρο Παπαναούµ και τον αρχιερατικό Επίσκοπο του Αγίου Πρεσπών. Στο Πισοδέρι η συµµορία του Ευαγγέλωφ πήρε στα βουνά τους προκρίτους Γεώργιο Κώσνα, Θωµά Μπουλδάν, Γεώργιον Τσαντέν και Ανδρέα Κινέ. Στη Τσερνάρεκα και στην Κάβα κρυβόταν µεγάλη συµµορία, ενώ στο Τικλάσιο και στη θέση ∆ρακ Μπελκάµ έγινε µάχη µε µεγάλες απώλειες. Άλλη συµπλοκή έγινε στο ∆εµέρ Καπού όπου σκοτώθηκαν 34 Βούλγαροι. Στα Βοδενά οι συµµορίτες σκότωσαν 3 αγροφύλακες Οθωµανούς και στις 3 Σεπτέµβρη 2 χριστιανούς. Ξένοι παρατηρητές έβλεπαν ότι ο πόλεµος µεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας ήταν στα πρόθυρα. Κινητοποιήσεις Τούρκων παρατηρούνταν, ενώ κοντά στο Μελένικο Βουλγαρική συµµορία εξοντώθηκε µετά από πολύωρη µάχη που βρήκαν το θάνατο 45 Βούλγαροι και 7 Τούρκοι. Εξάλλου, κατεστράφη από τους Βουλγάρους το χωριό Ευκάριο και σκότωσαν χωρίς αιτία 15 Έλληνες, (οι 4 ήσαν γέροντες). Ο αρχηγός του σώµατος, Τζόντζεφ συγκρουόταν στις Σέρρες µε τουρκικό στρατό µε σοβαρές απώλειες. Κατά τις 8 Σεπτέµβρη 1903 γενική επανάσταση εξαπολύθηκε στα Βίλια της Θεσσαλονίκης. Η επαρχία διαιρέθηκε σε 8 διαµερίσµατα και κάθε µία διοικούνταν από Βούλγαρο αξιωµατικό. Από τα Βελεσά ως τη Ροδόπη όλα τα µέρη βρίσκονταν στα χέρια των επαναστατών. Οι Τούρκοι έστειλαν 5 χιλ. στρατό για ενίσχυση. Έστειλαν επίσης στην Ανδριανούπολη 8 χιλ. και στο Μουσταφά πασσά 10 χιλ. Πάνω από 40 χιλ. στρατός ενεργούσε εναντίον των επαναστατών. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 14 Κ Η∆ Ε Ι A Τον πολυαγαπηµένο µας

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 21/3/2010 και ώρα 3.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πλατάνου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πλάτανος 21/3/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα ΤΟ ΤΕΚΝΟ: Παναγιώτης ΤΑ Α∆ΕΡΦΙΑ: Αθανάσιος και Αικατερίνη Αλεξανδροπούλου, Ελένη χα Χρήστου Πετροπούλου, Τριανταφυλλιά και Κωνσταντίνος Ανδριας ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το Αυτοδιοίκητο της ∆ικαιοσύνης και η επιλογή των Ανώτατων ∆ικαστικών

Γ

ια το Αυτοδιοίκητο της ∆ικαιοσύνης και την επιλογή των Ανώτατων ∆ικαστικών αναφέρθηκε µε οµιλία του στη Βουλή ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος. «Κάθε Έλληνας γνωρίζει ότι η απονοµή της δικαιοσύνης στη χώρα µας γίνεται στο όνοµα του ελληνικού λαού. Κάθε εκτελεστή απόφαση έτσι εκδίδεται, στο όνοµα του ελληνικού λαού. Άρα, η ίδια η δικαιοσύνη θέλει να νοµιµοποιείται στο λαϊκό παράγοντα, σ’ αυτό το συλλογικό µόρφωµα, το λαό, από τον οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες και επιστρέφουν σε αυτόν. Παράλληλα, είναι διαχρονική και αδιαµφισβήτητη η αξία της ρήσης ότι η δικαιοσύνη αποτελεί την ψυχή της δηµοκρατίας και παράλληλα ότι η δηµοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Άρα, λοιπόν, σε ένα χώρο που είναι κατεξοχήν η καρδιά της δηµοκρατίας, δεν µπορεί να έχουµε δηµοκρατικά ελλείµµατα και δεν µπορεί να υπάρχει αδιαφάνεια. Το συζητούµενο νοµοσχέδιο εκεί θέλει να βοηθήσει, δηλαδή να έχουµε περισσότερο δηµοκρατία, διαφάνεια και αξιοκρατία στο χώρο της δικαιοσύνης. Και βέβαια, ο λαός εκφράζεται θεσµοθετηµένα µέσα από το δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένο ανώτατο όργανο που είναι το Κοινοβούλιο. Και εδώ νοµιµοποιείται η εκτελεστική εξουσία, παίρνει ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση, και από εδώ βεβαίως, θα εκφραστεί η γνώµη για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Γιατί δεν µπορεί να αυτονοµηθεί καµία εξουσία από το λαό. Βεβαίως, λειτουργούν αυτόνοµα οι εξουσίες, αλλά δεν αυτονοµούνται από το λαό. Γιατί τότε θα δουλέψουν για κάποια άλλα συµφέροντα και όχι για τα λαϊκά συµφέροντα. Άρα, πολύ σωστά στα πλαίσια της συνταγµατικής νοµιµότητας προτείνεται η έκφραση γνώµης για τους ανώτατους δικαστές, δηλαδή για τους προέδρους –και βεβαίως µέσα από αυτούς αναπαράγονται και οι άλλοι ανώτατοι δικαστές στην πυραµίδα- από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων µε την αυξηµένη πλειοψηφία. Και δεν µπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι κατηγορούν ότι αυτή η διαδικασία εµπεριέχει στοιχεία της κοµµατικής σκοπιµότητας, όταν για να έχουµε τέτοιες πλειοψηφίες απαιτούνται συµφωνίες πέρα από την κυβερνητική παράταξη και δεν είναι κοµµατική επιλογή µέσα από ένα Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο στηρίζεται µόνο σε ένα κόµµα. Με ποια λογική, µε ποιο συλλογισµό, δεν µπορώ να το αντιληφθώ. Όµως, έχουµε και παραδείγµατα. Για το ΑΣΕΠ, ένας επιτυχηµένος θεσµός, µια ανεξάρτητη αρχή, του οποίου ο Πρόεδρος επιλέγεται µέσα από αυτή τη διαδικασία, εκεί γιατί δε διαφώνησαν; Και καλά έκαναν και δε διαφώνησαν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν παράδειγµα ότι για την κακή λειτουργία στο ΑΣΕΠ φταίει η διαδικασία; Εάν υπήρχε κακή λειτουργία, που δεν υπάρχει. Νοµίζω ότι κάτι άλλο εξυπηρετεί αυτή η διαφωνία της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και προφανώς, να έχει σχέση µε την ποιότητα λειτουργίας της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, που µας εξέθεσε διεθνώς. Να ξεχά-

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Τηλ. 26230-65072

σουµε ποια ήταν η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης σε σχέση µε την υπόθεση του Βατοπεδίου, της SIEMENS, των οµολόγων, της απαγωγής των Πακιστανών, της υποκλοπής τηλεφωνηµάτων; Να ξεχάσουµε τη λειτουργία του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, όπου κατάφορα παραβίασε το Σύνταγµα σε σχέση µε τον εκλογικό νόµο για να φέρει στη Βουλή βουλευτή ο οποίος είχε βαρύ επώνυµο; Να ξεχάσουµε άλλη απόφαση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, όπου τελικά έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το νόµο που αφορά την εκλογική διαδικασία για το πώς παραιτούνται οι υπόχρεοι παραίτησης υποψήφιοι βουλευτές, αναγράφοντας στο σκεπτικό της απόφασης ότι µας είναι αδιάφορο τι λέει ο νόµος; Εδώ έχουµε δικαιοσύνη η οποία στρεβλώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Και πάµε στα αντίθετα. Όχι λοιπόν, ότι κινδυνεύει η δικαιοσύνη από αυτό που πρέπει όλοι να διαφυλάξουµε, την έκφραση της λαϊκής βούλησης µέσα από αυτό το όργανο, το ναό της δηµοκρατίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ίσα ίσα που µπορεί, µε βάση το κριτήριο της Νέας ∆ηµοκρατίας, να το βόλευε η παλιά διαδικασία. Γιατί βασικά θα επέλεγε αυτούς τους δικαστές που ήθελε. Αυτό ήταν η εύκολη διαδικασία. ∆εν το έκανε. ∆εν το έκανε και τότε που µπορούσε. Είναι γνωστό ποιος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και από ποιον επελέγη, πήγε κατηγορούµενο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι γνωστοί ποιοι ανώτατοι δικαστές, Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, είχαν επιλεγεί από κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πού βρέθηκαν σε ζητήµατα καθαρά πολιτικά να παίρνουν θέσεις εξυπηρετώντας άλλα κέντρα. Άρα, µην προσπαθείτε να επισυνάψετε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. καµία σκοπιµότητα. Ούτε η διαδικασία το επιτρέπει, ούτε η ιστορία µας έχει τέτοια σηµάδια. Αυτό το νοµοσχέδο είναι µια τοµή προς την κατεύθυνση περαιτέρω διαφάνειας στο χώρο της δικαιοσύνης. Νοµίζω ότι σε σχέση µε το αυτοδιοίκητο, οι εκλογές καλό θα είναι να γίνουν µετά τον Ιούνιο για να µην επιβαρυνθεί η απονοµή της δικαιοσύνης αυτό το µεσοδιάστηµα. Καλό θα είναι ο αριθµός επιλογής των δέκα αρχαιότερων να µεγαλώσει γιατί πρέπει να υπάρχει ευχέρεια να αναδειχθούν και άτοµα που έχουν µια διοικητική εµπειρία. Γιατί σε ένα µεγάλο Εφετείο, κάποιος θα διοικεί και χίλια άτοµα. Πρέπει να έχει και κάποιες γνώσεις µάνατζµεντ. Αυτό ίσως να µη βρίσκεται σε έναν αριθµό δέκα υποψηφίων. Βεβαίως, είναι µεγάλο ζήτηµα η ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουν τελικά σε κάποια δικαστήρια ότι υπάρχει και τεχνολογία. ∆εν υπάρχουν µόνο τα τσουβάλια στα υπόγεια µε τα έγγραφα, τα οποία χάνονται και κατ’ εντολή πολλές φορές αφαιρούνται από τις δικογραφίες. Θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο τρόπος µηχανογράφησης για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όσον αφορά και τη δικαστική ύλη αλλά και την απονοµή της δικαιοσύνης».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΟΜΠΑΖΗ 4- ΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση

Στις 22 Μαρτίου 2010 (∆ευτέρα) µε εναλλακτική στις 23 Μαρτίου 2010 (Τρίτη) και από ώρες 08:30 έως 14:30 τοπική θα εκτελεσθεί από την Πολεµική Αεροπορία αντιαεροπορική βολή µε πραγµατικά πυρά στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου Ηλείας. Απαγορευµένη περιοχή κατά τη διάρκεια της βολής η θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά στίγµατα: α. 37ο 48’ 30’’ Β - 21ο 14’ 48’’ Α β. 37ο 47’ 50’’ Β – 21ο 05’ 45’’ Α γ. 37ο 41’ 50’’ Β – 21ο 07’ 50’’ Α δ. 37ο 41’ 25’’ Β – 21ο 15’ 45’’ Α

Εχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε στην εκδήλωση για την εθνική µας εορτή, της 25ης Μαρτίου που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου µας, Τοµπάζη 4, την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 και ώρα 6.30µ.µ. κατά την οποια οι φοιτητές της Χριστιανικής Εστίας Πατρών θα παρουσιάσουν το θεατρικό έργο: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ». Η παρουσία σας θα µας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Ανδραβίδα 26 Φεβ. 2010 Από τη ∆ιοίκηση της 117 Πτέρυγας Μάχης

Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πύργος 13-3-2010

ΜΝ ΗΜΟ Σ Υ Ν Α Τελούµε την Κυριακή 21/03/2010 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Μηλέας Ζαχάρως 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΝΕΟΝΕΛΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ

ΕΤΩΝ 103 και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Μηλέα 21/3/2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χαράλαµπος και Χρυσάνθη, ∆ηµήτρης και Παγώνα, Κωνσταντίνα, π. Αναστάσιος, Γιάννης και Καίτη, Αθανασία και Γεώργιος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρίσια Ηλείας τηλ.2625024355-6932831300- 6976619355 Τελούµε την Κυριακή 21/03/2010 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Ροδινών Ζαχάρως 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 63 και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Ροδινά 21/3/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεωργία, Κωνσταντίνα Η ΜΗΤΕΡΑ: Παναγιώτα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρίσια Ηλείας τηλ.2625024355-6932831300- 6976619355

ΕΥ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χας ΑΝΑΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80

θερµότατα ευχαριστούµε.

Χελιδόνι 21/3/2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ Βασίλης και Ελένη Γυφτοπούλου, Ευγενία και Γιώργος Βεργούρος, Αλεξάνδρα και Τάσος Χρυσανθόπουλος, Νικολία και Χρήστος Χαραλαµπόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 57

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Αγιος Ιωάννης 21-3-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεωργία και Γεώργιος Κούλης, Αθηνά Φράγκου, Χρήστος Παπαδόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης και Παρασκευή Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεωργία, Βασίλης, Ασηµίνα, Αγγελική Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΚΟΡΙΖΗ

θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 92

Λαστέϊκα 21-3-2010 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σπύρος και Μάγδα Κορίζη Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θεόδωρος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

«Ο Ακάθιστος Υµνος» Ο Υµνος ο Ακάθιστος, Ιερά Ακολουθία, απ’ αιών ψάλλει υµνεί την σου Θεου Μητέρα! Χαίρε, Νύµφη ανύµφευτε, Αγγέλων Υπεραγία! που την πόλιν διέσωσες, Αβάρων πολιορκία… Χαίρε στήλη παρθενική πύλη της σωτηρίας, Χαίρε, η Ουράνιος κλεις, ΘΕΟΥ Βασιλείας! Χαίρε, άνθος αµάραντον, η Σκέπη προστασίας… Χαίρε, της ζωής φυτουργός, το ΦΩΣ της αληθείας Χαίρε, η µόνη άµωµος, Θεοµήτωρ, Μαρία! Χαίρε, µύρον ακένωτον, µυστικής ευωχίας… Χαίρε, βάτος η άφλεκτος, Τριάδος Υπεραγίας! Χαίρε, µεσίτρια ΘΕΟΥ, των πιστών παραµυθία ΣΗΜ. Κατά την περίοδον του κινδύνου της Πόλης υπό των Αβάρων κατά το έτος 626µ.Χ. εψάλλετο συνεχώς ο Ακάθιστος Υµνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον η οποία τελικά έσωσεν την Κων/πολιν, όταν η Εικόνα της περιεφέρετο επάνω στα τείχη της Πόλης υπό του Πατριάρχου Σεργίου. Η Παναγία των χαιρετισµών φυλάσσεται σε ειδικό παρεκκλήσι του «Ακάθιστου» εις το καθολικόν της Ιεράς Μονής ∆ιονυσίου Αγίου Ορους, ωνοµάσθη δε Ακάθιστος Υµνος διότι όλοι οι πιστοί έψαλλον όρθιοι Υµνους εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον ως «τω υπερµάχω»!! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ Λετρίνων 6 27100 Πύργος Τηλ.- fax: 26210/25361

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Λύκειο των Ελληνίδων σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει στα πλαίσια εορτασµού της 25ης Μαρτίου στην αίθουσά του (Λετρίνων 6) την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, ώρα 7.00 µ.µ. Θα οµιλήσει η Φιλόλογος Ευθ. Κυριακοπούλου τ. Γυµνασιάρχης, µε θέµα: «Πώς η ιστορική µνήµη του Έθνους γέννησε την ελπίδα της ανάστασης του γένους και της αποτίναξης του Τουρκικού ζυγού». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η τετράφωνη χορωδία µας θα αποδώσει επίκαιρα τραγούδια, ενώ µαθήτριες του Λυκείου µας θα απαγγείλουν ποιήµατα. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Η Πρόεδρος Καλαµπόκα Τούλα Η Γραµµατέας Ντοά Καίτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Β. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (Μέρος Εικοστό ∆εύτερο)

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr Απόρροια αυτής της στρέβλωσης ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης να κληρονοµήσει ένα δηµόσιο τοµέα µε επτά φορές περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους από ότι είχε πραγµατικά ανάγκη, λαµβάνοντας ως µέτρο σύγκρισης την δηµόσια διοίκηση της Αγγλίας. Στο πεδίο τώρα της εξωτερικής πολιτικής ο Χαρίλαος Τρικούπης υιοθέτησε φιλοαγγλική πολιτική. Ίσως σ΄ αυτήν του την επιλογή να είχε επηρεαστεί και από τους παραδοσιακούς δεσµούς της οικογένειάς του, µε την αγγλική ηγέτιδα πολιτική τάξη. Ας µην λησµονήσουµε εδώ ότι ήταν και ανεψιός του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Όµως ήταν εµφανές ότι ο Τρικούπης όπως και ο Ελευθέριος Βενιζέλος αργότερα στην ύστερη φάση της πολιτικής του σταδιοδροµίας έριξε το βάρος στην οικονοµική, διοικητική και θεσµική ανασυγκρότηση της χώρας και λιγότερο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Η αγγλική πολιτική όπως είχαµε δει πρωθύστερα είχε ισχυροποιηθεί µε το δηµοψήφισµα για τον πρίγκιπα Αλφρέδο το 1862 και απώλεσε τα ερείσµατά της µε τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Ο Χ. Τ. προσανατολίστηκε λοιπόν στην ισχυροποίηση της αγγλικής επιρροής κατά την πρωθυπουργία του. Αλλά ας δούµε από πού αντλεί ο Χαρίλαος Τρικούπης τα απαιτούµενα µεγάλα κεφάλαια για να υλοποιήσει το ευρύ πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων του. Το περιζήτητο ιδιωτικό χρήµα διοχετεύεται στη βιοµηχανία, τις τράπεζες, τα ορυχεία και εν γένει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Όχι όµως στα ταµεία του δηµοσίου. Έτσι ο Χ.Τ. προσφεύγει αναπότρεπτα στον εξωτερικό δανεισµό και την επαχθή σκληρή φορολογία, που γονατίζει τα λαϊκά στρώµατα και εµπνέει το µίσος για τον Μεσολογγίτη πολιτικό. Ο Θόδωρος ∆εληγιάννης αδράχνει την ευκαιρία και µε δήθεν φιλολαϊκά µέτρα αναλαµβάνει έτσι αρκετές φορές την πρωθυπουργία, ανακόπτοντας το µεταρρυθµιστικό έργο του Χ.Τ. Εστίαζε µάλιστα την πολιτική του στην δραστική περικοπή των δηµοσίων δαπανών. Στο απόγειο αυτής της δηµοσιονοµικής πολιτικής του προβαίνει σε ένα γελοίο µέτρο µε στόχο την απερίσκεπτη δήθεν περιστολή της σπατάλης. Αποφασίζει έτσι το κλείσιµο των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό το 1885, µε αποτέλεσµα την διεθνή µόνωση της χώρας και τον θανάσιµο τραυµατισµό της διεθνούς της εικόνας. Το µεταρρυθµιστικό έργο έτσι του Χαρίλαου Τρικούπη διακόπτεται βίαια από την ασπόνδυλη πολιτική του ∆εληγιάννη και κοντά σ΄ αυτό µετά από τις αλλεπάλληλες εκλογικές του ήττες, έρχεται το 1893 η πτώχευση της χώρας. Η αδυναµία της δηλαδή να αντεπεξέλθει στις διεθνείς δανειστικές της υποχρεώσεις. Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναφώνησε το ιστορικό «∆υστυχώς επτωχεύσαµεν». ∆ραµατικές επιπτώσεις της τότε δηµοσιονοµικής µας κατάρρευσης ήταν η αδυναµία περαιτέρω δανεισµού της χώρας για να µπορέσει να αναστηλωθεί η οικονοµία και η εξευτελιστική για το κύρος της δέσµευση των δηµοσίων εσόδων της για να εξυπηρετηθούν τα δάνεια του εξωτερικού. Το 1895 ο Χαρίλαος Τρικούπης µέσε σε ένα περιβάλλον κατάπτωσης δίνει την τελευταία του εκλογική µάχη. Υπέστη εκλογική πανωλεθρία. Μάλιστα δεν κατόρθωσε να εκλεγεί βουλευτής, ούτε ο ίδιος ως πρωθυπουργός της χώρας !!! στην περιφέρειά του το Μεσολόγγι. Καταπικραµένος τότε είπε την περιβόητη φράση «Ανθ ηµών Γουλιµής» υπαινισσόµενος ότι αντί για αυτόν που µε την λαµπρή και εµπνευσµένη πολιτική του είχε επιχειρήσει την θεσµική ανασυγκρότηση και την ταχεία αναδιοργάνωση της χώρας, εξελέγετο ένας άσηµος και ασήµαντος πολιτικός του Μεσολογγίου. Άδικη αµοιβή για ένα λαµπρό ελληνόπουλο που είχε σφραγίσει µε την εµπνευσµένη παρουσία του τα βήµατα της σύγχρονης Ελλάδας. Όµως ας δούµε και την ευγένεια ήθους του εκλεγέντος Άνθιµου Γουλιµή. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός έµεινε έκπληκτος. Προσεφέρθη έτσι να παραιτηθεί για να εκλεγεί στη θέση του ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο µεγάλος έλληνας πολιτικός δεν απεδέχθη την αβρότητα του Γουλιµή. Κατέφυγε στο εξωτερικό και ένα έτος αργότερα το 1896 έχασε τη µάχη µε τη ζωή στο Παρίσι. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


Νέα της Αμαλιάδας

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν χθες με πολλή διάθεση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

15

Κάθε χρόνο προστίθενται και νέα πρόσωπα στην πεζοπορία

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ Η ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αναβιώνει η διαδρομή «Αρχαία Ήλιδα- Αρχαία Ολυμπία»

Μαρία Καραμπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Μ

ε συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ξεκίνησε χθες από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας η διήμερη πεζοπορία για την αναβίωση της ιστορικής διαδρομής ‘Αρχαία Ήλιδα-Αρχαία Ολυμπία’. Μία πεζοπορία που τείνει να γίνει θεσμός, με διοργανωτή το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης του δήμου Αμαλιάδας και εμπνευστή το μέλος του Κέντρου κ. Γιάννη Λυκούση. Πρόκειται για μία προσπάθεια αναβίωσης της διήμερης πορείας που έκαναν οι κάτοικοι της διοργανώτριας πόλης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, της Ήλιδας, πριν την τέλεση των αγώνων. Σε εκείνη την αρχαία πορεία, πεζοπορούσαν όλοι όσοι συμμετείχαν στους Ολυμπιακές Αγώνες και η αναβίωσή της τείνει να γίνει θεσμός πλέον και κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερους φίλους.

Αξίζει ο αγώνας Δεν είναι τυχαίο, ότι φέτος οι συμμετέχοντες άγγιξαν τους 55 σε

αριθμό και δέκα εξ αυτών ήρθαν από την μακρινή Σύρο για να μπορέσουν να λάβουν μέρος και να αφουγκραστούν τους αρχαίους Έλληνες σε εκείνη τη δική τους πορεία, που στόχο είχε την ειρήνη και την αδελφοσύνη των λαών και την ευγενή άμυλα. Κάτι ανάλογο που έχει στόχο και η σημερινή αναβίωση της διαδρομής, μαζί με τον παραδειγματισμό των νέων, ότι με τη δύναμη της θέλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε προσπάθεια, όσο ανέφικτη και εάν θεωρείται, ότι υπάρχουν και σήμερα ευγενείς στόχοι για τους οποίους πρέπει να αγωνίζεται κανείς και ότι υπάρχουν και σήμερα δημιουργικές δράσεις. «Η πεζοπορίας μας δεν γίνεται ακριβώς στον ίδιο δρόμο με εκείνον που έκαναν οι πρόγονοί μας, γιατί όπως και οι μελετητές αναφέρουν, το αρχαίο εκείνο μονοπάτι έχει χαθεί λόγω γεωλογικών αλλαγών και ανθρώπινων παρεμβάσεων. Άλλωστε, εμείς δεν έχουν στόχο να διεκδικήσουμε ιστορικές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις, δεν έχουμε καμία σχέση με κομματικούς μηχανισμούς, ούτε με συμφέροντα. Εμείς θέλουμε να ενεργοποι-

ήσουμε τους πολίτες και την κοινωνίας μας, θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιοι ακόμα ‘αντέχουν’ και θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε την ξεχασμένη ιστορία μας» θα πει ο κ. Λυκούσης. Οι σταθμοί και οι υποστηρικτές Οι πεζοπόροι ξεκίνησαν χθες το πρωί από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας, πέρασαν την Ήλιδα, το πέρα Χάβαρι και το Χάβαρι, έφθασαν στο Κρυονέρι όπου σταμάτησαν για να ξεκουραστούν και συνέχισαν από Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, διασταύρωση Οινόης και το απόγευμα έφθασαν στο Χειμαδιό, όπου διανυκτέρευσαν και φυσικά δεν έλειψε το γλέντι με όλους τους κατοίκους του χωριού. Σήμερα οι πεζοπόροι συνεχίζουν και θα διέρθουν από το Σόπι, το Καράτουλα, τη Μαγούλα, τις Καρούτες, το Σμύλα, το Πελόπιο, τον Πλάτανο και εν συνεχεία στην Αρχαία Ολυμπία. Υπολογίζεται ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι θα εισέλθουν στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και εκεί ο κάθε πεζοπόρος θα εναποθέσει ένα κλαδί ελιάς στο Ναό της Ήρας. Στην πεζοπορία συμμετέ-

Εμπνευστής της δράσης είναι το μέλος του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Αμαλιάδας κ. Γιάννης Λυκούσης

«Δεν θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την προσπάθεια» ανέφερε ο αρχηγός του Σώματος Σαμαρειτών κ. Γιώργος Ματσούκας

χουν και μέλη του Πεζοπορικού Ομίλου Αμαλιάδας, ενώ συμπαραστάτες και συμμετέχοντες στην όλη προσπάθεια είναι και οι εθελοντές Σαμαρείτες- Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Μαζί τους, ο σκύλος- διασώστης του Σώματος, καθώς επίσης και ασθενοφόρο, προσφορά της Interamerican. «Κάθε χρόνο, είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια

και προσπαθούμε να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Και φυσικά, συμμετέχουμε και εμείς ως πεζοπόροι, στην αναβίωση αυτής της διαδρομής, που μας έδειξαν οι πρόγονοί μας» δήλωσε ο αρχηγός του Σώματος Σαμαρειτών κ. Γιώργος Ματσούκας. Αρωγοί στην προσπάθεια, είναι ο δήμος Αμαλιάδας, το Τοπικό Συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος Χειμαδιού του δήμου Ωλένης και η Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες είναι πάντα παρόντες και τη διαδρομή συνοδεύουν ο σκύλος- διασώστης και ασθενοφόρο της Interamerican

Τείνει να γίνει θεσμός η πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Αμαλιάδας

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ‘Π’

«Επιβάλλεται ο παρεμβατικός ρόλος του Συλλόγου»

Συνέντευξη στη Μαρία Καραμπάτση

Ο

γιατρός- ορθοπεδικός κ. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος είναι εδώ και μερικές ημέρες ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία μεσούσης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και στοχεύει στο να καταστεί ο Σύλλογος περισσότερο αποδοτικός και εύρυθμος. Για τις προτεραιότητές του, αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ηλεία, μιλά σήμερα στην εφημερίδα «Πατρίς».

Ερ: Πώς προέκυψε η αλλαγή προέδρου εν μέσω της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τι σημαίνει η εκλογή σας στη θέση του προέδρου;

Απ: Ο προηγούμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Επειδή λοιπόν οι λόγοι είναι καθαρά προσωπικοί, δεν μου επιτρέπεται να επεκταθώ σε αυτό το σκέλος της ερώτησής σας. Έτσι όμως, έγινε αναγκαστικά αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, σας απαντώ ότι η εκλογή μου στη θέση του προέδρου, σημαίνει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, περισσότερες υποχρεώσεις και περισσότερη δουλειά.

Ερ: Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;

Απ: Πρώτη προτεραιότητα για εμένα, είναι η πολύ καλή οργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου, ούτως ώστε η λειτουργία του να καταστεί περισσότερο αποδοτική και εύρυθμη. Όμως αυτό είναι ένα εσωτερικό μας θέμα και πολύ λίγο αφορά τον κόσμο. Προτεραιότητες όμως που άπτονται των προβλημάτων της κοινωνίας, είναι πρώτον το μεγάλο πρόβλημα που όλοι αντιμε-

τωπίζουμε σε υπερθετικό βαθμό πλέον και είναι η λειτουργία των νοσοκομείων του νομού μας. Δεύτερον, είναι η επιμόρφωση των μελών μας, με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων. Τρίτον, η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, σε διάφορα ιατρικά θέματα.

Απ: Στο παρελθόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας είχε παρέμβει σε ασφαλιστικό ταμείο όπου τα συμβεβλημένα μέλη του αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Πιστεύω ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, όπου παρατηρούνται ελλείψεις ειδικοτήτων ιατρών και ελλιπής εξυπηρέτηση ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, πάγια τακτική μας είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ερ: Ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να έχει παρεμβατικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη στο νομό; Απ: Βεβαίως. Όχι μόνο μπορεί, αλλά επιβάλλεται να έχει παρεμβατικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη στο Νομό, βάσει της ιατρικής νομοθεσίας (ΒΔ. 11-10/7-1157). Ένας εκ των σκοπών των Ιατρικών Συλλόγων που αναφέρει ο νομοθέτης και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 παράγραφος 5 είναι και αυτός. Ερ: Πώς σχολιάζετε τη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομού και πώς βλέπετε τις τελευταίες προτάσεις περί ενοποίησης των νοσοκομείων της Ηλείας; Απ: Δυστυχώς η λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομού μας, γίνεται εν μέσω ανυπέρβλητων εμποδίων εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόσφατα, έχει προκύψει το μεγάλο πρόβλημα της υπολειτουργίας ή ακόμη και της μη λειτουργίας κατά τις εφημερίες του Γ.Ν.Ν. Πύργου, χωρίς όμως να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάσταση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η πολιτεία για να λύσει το πρόβλημα, πρέπει να εξαιρέσει τα κονδύλια για την υγεία και γενικότερα για τις εφημερίες των γιατρών από το πρόγραμμα σταθερότητας και την περιστολή των δημοσίων δαπανών. Περί ενοποίησης των νοσοκομείων; Γιατί όχι. Πάγια απαίτηση όλων των

Ηλείων ήταν να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, ικανό για υψηλού επιπέδου παροχή περίθαλψης. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε πραγματικότητα και όλοι γνωρίζουμε τα αίτια που απέτυχε. Ερ: Θεωρείτε ότι θα έρθει η στιγμή που οι διακομιδές θα αποτελέσουν παρελθόν για το νομό ή οι Ηλείοι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν στο δρόμο; Απ: Επειδή είμαι φύσει αισιόδοξος, απαντώ θετικά στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Βεβαίως, για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητες κάποιες προϋποθέσεις, όπως: α) Γενναία χορήγηση κονδυλίων από μέρους του Υπουργείου για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Αντίστοιχα θα πρέπει να περιοριστούν οι σπατάλες σε υγειονομικό- αναλώσιμο, φαρμακευτικό υλικό κλπ. β) Προσλήψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και γ) Καλή συνεργασία μεταξύ διοικήσεων των νοσοκομείων, Ιατρικών Συλλόγων του Νόμου και Αυτοδιοικητικών αρχών. Ερ: Πώς μπορείτε να παρέμβετε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την έλλειψη ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τα ασφαλιστικά ταμεία;

Ερ: Πιστεύετε ότι είναι εφικτό κάποια στιγμή οι ασφαλισμένοι να επισκέπτονται το γιατρό της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό τους ταμείο; Απ: Βεβαίως το πιστεύω αν και η οικονομική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή γι’ αυτό το εγχείρημα προσωρινά. Αλλά η ερώτησή σας αυτή έχει άμεση σχέση με την προηγούμενη απάντηση που σας έδωσα για τις συλλογικές συμβάσεις, όπου όλα τα μέλη των Ιατρικών Συλλόγων (εφόσον το επιθυμούν), θα μπορούν να είναι γιατροί ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι η ελεύθερη επιλογή γιατρού καθίσταται εφικτή. Ερ: Κάτι τελευταίο. Βρισκόμαστε προ των πυλών για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», απ’ όπου θα προκύψουν μεγάλοι δήμοι. Αυτό θα επηρεάσει την λειτουργία του Συλλόγου, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα; Απ: Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και

το αντίθετο, εκτός αν με ευθύνη κάποιου δήμου υφίστανται κακές συνθήκες υγιεινής, όπου πλέον από την ιατρική νομοθεσία ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να παρέμβει. Με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» ουδόλως επηρεάζεται η λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Αν εννοείτε όμως, αλλαγή των ορίων ευθύνης του, λόγω αλλαγής των ορίων των Δήμων, θα σας έλεγα ότι η περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, είναι συγκεκριμένη και δεν αλλάζει, ανεξάρτητα ποιους νέους δήμους θα περικλείει το νέο σχήμα.


Με τον καφε της Κυριακής

16

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ www.PoteOposPrin.gr

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΤΡΙΣ» Δέσποινα Ολυμπίου είναι ήδη 18 χρόνια στο τραγούδι, αφού τραγουδά

Η

κάπως το θέμα «χωρισμός». Ναι. Και βγάζουμε όλη μας την ένταση στα τραγούδια! (γέλια).

από τη Β’ Λυκείου, αλλά είμαι σίγουρος ότι γι’ αυτή, όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σε «Μια στιγμή» όπως ονομάζεται και το τελευταίο της άλμ-

Κάποιοι είπαν «καλύτερα που χώρισαν. Θα γράψει ακόμα πιο ωραία τραγούδια ο Χατζηγιάννης». Πάντα έγραφε ωραία τραγούδια. Δεν ξέρω… πάντως όσο καιρό ήμασταν μαζί έγραφε πανέμορφα τραγούδια, δεν ξέρω μετά τι θα κάνει! (γέλια).

πουμ σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ανανεωμένη, ήρεμη και έτοιμη για τις επόμενες ζωντανές και συνάμα διαφορετικές εμφανίσεις της, μας μίλησε για όλα όσα θα θέλατε να τη ρωτήσετε!

Όταν τραγουδάω νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα πολύ πιο όμορφο κόσμο Το «Πάνω στην αγάπη» είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια σου. Και μένα! Λέει ότι δεν σε ενδιαφέρει τι επιπτώσεις θα έχεις, φτάνει να έχεις το συναίσθημα αυτό.

Το άγχος γενικά δεν είναι καλός παράγοντας για τίποτα. Από εκεί και πέρα είναι πως λειτουργεί το μυαλό μας. Τα χρόνια δεν με τρομάζουν. Σε κανένα τομέα. Ούτε στα επαγγελματικά ούτε στα προσωπικά.

Εξήγησε μου αυτό το συναίσθημα για σένα. Ως αισιόδοξη εννοείται ότι θέλω να έχει καλή κατάληξη. (γέλια).

Πως γίνεται να κάνεις συνέχεια διαφορετικά πράγματα, και πιο πολύ στις ζωντανές σου εμφανίσεις; Τι θέλεις να αποδείξεις; Δεν θέλω να αποδείξω κάτι. Είναι εσωτερικές μου αναζητήσεις και επειδή τώρα έχω την πολυτέλεια να το κάνω, επειδή δεν εργάζομαι σε

Πραγματική αγάπη είναι «αναστάτωση» και ηρεμία μαζί. Αν νιώσω ότι το χάνω, αποχωρώ

Την κατάληξη ποτέ δεν την ξέρουμε όμως… Είναι κάτι που θέλει κόπο. Γενικά, πρέπει να δίνεις και να παίρνεις. Να είναι κάτι το οποίο να πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ελευθερία, αλλά συγχρόνως να νιώθεις και δέσιμο. Να είναι το σπίτι σου. Είναι εκεί που θες να γυρίσεις και αυτό που σκέφτεσαι όταν φεύγεις. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου και έχεις ένα σύντροφο ζωής, ένα φίλο, και συγχρόνως να υπάρχει ερωτισμός και όλο αυτό το οποίο σε αναστατώνει και σε ηρεμεί. Το πακέτο πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αυτό. Αναστάτωση και ηρεμία μαζί!

»

Τα χρόνια δεν με τρομάζουν. Σε κανένα τομέα Στις μακροχρόνιες σχέσεις όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν; Στο χέρι του καθενός μας είναι, εφόσον δεν θεωρεί τους ανθρώπους, τις στιγμές και τη ζωή δεδομένη. Χρειάζεται να είσαι προοδευτικός, χρειάζεται να είσαι έξυπνος για να διατηρήσεις μια οποιαδήποτε σχέση στη ζωή σου. Είτε αυτή είναι ερωτική, είτε φιλική ή οικογενειακή. Για να είναι μια υγιής σχέση από την όποια θα παίρνεις και θα δίνεις. Να παλεύεις και να μην επαναπαύεσαι. Τώρα, στη θεωρία είναι εύκολο. Μέσα στην καθημερινότητα, ξεχνιέσαι, επαναπαύεσαι και είναι άσχημο όταν βολευόμαστε σε αυτό. Με τα χρόνια, και σε σχέση με τη δική μου εμπειρία, εγώ νιώθω καλύτερα. Δεν νιώθω ότι το χάνω. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, αν νιώσω έτσι, και δώ ότι δεν είναι πραγματική αγάπη και έρωτας όλο αυτό, αποχωρώ. Όπως κάνουν όλοι άλλωστε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, λ.χ. το επαγγελματικό άγχος για καταξίωση, παίζει ρόλο στις σχέσεις;

»

Στη Eurovision θα έλεγα «ναι» αν και δεν θεωρώ ότι αν κερδίσεις ή αν χάσεις αλλάζει κάτι… κάποιο μαγαζί κάθε βράδυ, γιατί όταν το κάνω αυτό, είμαι δοσμένη εκεί, και έχει και μια κάποια κούραση αυτό, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί, γι’ αυτό το ένα το κάνω Μάρτιο, το άλλο Απρίλιο και το άλλο Μάιο. Είναι πράγματα που είναι παράλληλα της δισκογραφίας μου. Δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα και να είμαι παντού. Θέλω να κάνω λίγα, τα οποία να με εκφράζουν και να νιώθω καλά σε αυτό… Ας αλλάξουμε θέμα. Η Eurovision τι σου λέει εσένα; Σαν θεσμός είναι όμορφος. Είναι ωραία να συμμετάσχεις κάπου που το αντικείμενο είναι η μουσική, το τραγούδι. Και λέω όταν με ρωτάνε «γιατί όχι;». Εφόσον το τραγούδι θα είναι ωραίο και θα μπορώ να το υποστηρίξω. Να κάνω μια καλή εμφάνιση για τη χώρα που αντιπροσωπεύω πρώτα και μετά για το εαυτό μου ως τραγουδίστρια. Δεν θεωρώ ότι αν κερδίσεις ή αν χάσεις αλλάζει κάτι. Προβάλλεσαι αρκετά, εκ των πραγμάτων, και οτιδήποτε κάνεις έχει δύο πλευρές. Διαλέγεις και παίρνεις.

Από όλα τα κομμάτια που έχεις τραγουδήσει μέχρι σήμερα, ποιο θα διάλεγες για να τραγουδήσεις στη Eurovision; Νομίζω με το τι νιώθω την κάθε περίοδο, και αν και είμαι του πιο ερμηνευτικού σήμερα θα έλεγα ίσως το «Πάνω στην αγάπη». Γιατί αυτό αυτή την περίοδο; Γιατί είναι δυναμικό, εντυπωσιακό… αυτά! (γέλια).

Ο δίσκος αυτός ξεκίνησε μαζί με το σκεπτικό του να χωρίσουν οι δρόμοι σας. Υπάρχει η σκέψη να συνεχιστεί η συνεργασία σας σε ένα επόμενο cd; Ναι, παίζει και αυτό.

»

Θα σκεφτόσουν να βάλεις μια τελεία στο όνομα Χατζηγιάννης, και να προχωρήσεις ερ-

Έχουμε μπει στην Άνοιξη. Εσένα σε προκαλεί να ερωτευθείς; Οτιδήποτε ανθίζει και μεταφορικά... καλώς να ορίσει! (γέλια). Πριν από μερικές ημέρες ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο συνθέτης που συνεργάζεστε και στον τελευταίο δίσκο σου, ανακοίνωσε πως δεν είστε μαζί ως ζευγάρι. Ε, κάποια στιγμή θα ρωτούσαν, κάποια στιγμή θα έπαιρναν και απάντηση. Δεν υπάρχει λόγος να το αρνηθούμε. Αφού έχει γίνει. Στη ζωή, όσον αφορά το προσωπικό κομμάτι δεν είμαστε πια μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν βγάλατε ανακοίνωση; (γέλια) Μα δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το βγάλουμε στα κανάλια, ούτε να διαφημιστεί, ούτε να ανακοινωθεί. Ήταν μια σχέση που έγινε γνωστή, γιατί ήμασταν και οι δύο άνθρωποι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο… Εσύ, για κάποιους από αυτούς που σχολιάζουν, δεν ήσουν γνωστή… Εγώ υπολογίζω τους ανθρώπους, τους οποίους θαυμάζω ή εμπιστεύομαι την κρίση τους. Εκεί θα σταθώ. Δεν μπορώ να σταθώ στο τι λέει ο καθένας και η κάθε μια γιατί θα χάσω τις ισορροπίες μου… Και θα βγεις εκτός εαυτού; Εκτός εαυτού όχι. Απλώς δεν υπάρχει λόγος να ακούω αυτά τα άτομα. Εκτός ότι είναι λίγα θα δεις ότι άμα τα πιάσεις ένα – ένα, θα δεις ότι δεν έχουν και τίποτα να πουν… Αυτά τα σχόλια κατά τη γνώμη μου είναι ανόητα! Από άτομα που δεν ξέρουν. Επομένως, από αυτόν που δεν ξέρει, τον αδαή, τον αδιάβαστο, τι περιμένεις; Να απογοητευθώ από έναν άνθρωπο που δεν έχω ψηλά τον πήχη; Όχι. Και ούτε θέλω να το πάω παραπέρα. Δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν με αφορά γιατί εγώ ξέρω ποια είμαι. Πως γίνεται ένα ζευγάρι να χωρίζει και να γράφει τραγούδια στο στούντιο; Προσπαθώ γενικότερα να κρατάω ένα επίπεδο στη ζωή μου και με αυτό να πορεύομαι. Εάν πίστευα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ μας, εφόσον είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία του δίσκου, αυτός ο δίσκος δεν θα γινόταν ποτέ. Πέραν όμως του προσωπικού,

υπάρχει και η συνεργασία μας επαγγελματικά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η γνωριμία, έτσι πορεύτηκε και έτσι κατέληξε κιόλας. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Αν ο ίδιος δεν πίστευε σε μένα ως τραγουδίστρια και εάν εγώ δεν πίστευα σε αυτόν ως συνθέτη, και ως παραγωγό, δεν θα συνεργαζόμαστε, είναι πολύ απλό. Εφόσον έχει τερματίσει η σχέση και μπορούμε ακόμα να συνεννοούμαστε, να κρατάμε μια όμορφη, «φιλική» σχέση μεταξύ μας, γιατί να μην κάνουμε αυτή τη δουλειά; Είχαμε βάλει πλώρη για αυτό το cd…

»

Και ο Μιχάλης πιστεύει ότι είναι μια καλή αλλαγή να μη συνεργαστούμε στον επόμενο δίσκο μου, και μάλιστα σε κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω… Είναι ένας άνθρωπος που με γνωρίζει καλά, κι εγώ το ίδιο, η συνεργασία μας είναι από τις πιο εύκολες. Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται «πως είναι», ή ότι θα είναι δύσκολο κ.λ.π. Για μένα δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ντρέπομαι να του πω «ξέρεις, αυτό δεν μου αρέσει, όσο κι αν το πιστεύεις δεν θα το τραγουδήσω γιατί…», ενώ αν ήταν κάποιος άλλος θα το σκεφτόμουν το πώς θα το πάρει κ.λ.π. Ο Μιχάλης με ξέρει καλά, και τις δυνατότητές μου και έτσι προχωρήσαμε… Εσύ ήσουν ενήμερη για τη δήλωση που έκανε; Όχι, το έμαθα κι εγώ όπως ο υπόλοιπος κόσμος! (γέλια). Αυτή η σχέση έχει τελειώσει πάρα πολύ καιρό. Σχεδόν ένα χρόνο. Γι’ αυτό και είμαστε έτσι… Άρα έχει περάσει ο καιρός και έχει ξεθυμάνει

Είναι άδικο για μένα να λένε ότι εκμεταλλεύομαι αυτή την κατάσταση γιατί αν το ήθελα αυτή τη στιγμή θα ήμουν σε όλα τα εξώφυλλα. μηνεύοντας άλλο συνθέτη; Ναι. Γιατί όχι; Μα, και με τον ίδιο που το συζητάμε, πιστεύει και αυτός ότι είναι μια καλή αλλαγή και μάλιστα σε κατάλληλη χρονική στιγμή. Και όχι λόγω της σχέσης. Καλό είναι να δοκιμαζόμαστε και σε άλλα πράγματα. Εφόσον λες ότι η σχέση σας έχει τελειώσει εδώ και 11 μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, στις πολλές συνεντεύξεις που έδωσες όλο αυτόν τον καιρό γιατί δεν το είπες; Δεν έδωσα πολλές συνεντεύξεις. Κοίτα, δεν ερωτήθηκα για το εάν έχουμε χωρίσει. Με ρωτούσαν αν είμαι καλά και απαντούσα ότι είμαι πολύ καλά…

«Απλά, έχουμε χωρίσει!» (γέλια). Μα δεν έχει σημασία, δεν αφορά κανέναν. Αν αυτό βγει σαν είδηση, δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα το ξεκινήσω. Με ενοχλεί να απασχολώ τα μέσα με την προσωπική μου ζωή και όχι με τη δουλειά μου. Δεν είναι το αντικείμενό μου. Δεν με ενδιαφέρει η προβολή μου μέσω αυτού, που είναι κάτι που έχει σχολιαστεί άσχημα και… είναι άδικο αυτό! Είναι άδικο για μένα να λένε ότι εκμεταλλεύομαι αυτή την κατάσταση γιατί το ξέρεις πολύ καλά, αν ήθελα να το εκμεταλλευτώ θα ήμουν σε όλα τα εξώφυλλα αυτή τη στιγμή. Και δεν το κάνω… Όταν τραγουδάς τι νιώθεις; Νομίζω ότι βρίσκομαι σε ένα πολύ πιο όμορφο κόσμο…

Info: Η Δέσποινα Ολυμπίου επιλέγει να τραγουδήσει ανατρεπτικά τραγούδια «Ανάμεσα σε δύο μπάσα» αυτή την Τετάρτη 24 Μαρτίου, στις 8 μ.μ. στο HALF NOTE JUZZ CLUB. Στις 23 Απριλίου θα δώσει μια συναυλία παραδοσιακής Κυπριακής μουσικής στη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, ενώ το Μάιο θα βρεθεί σε ευρωπαϊκή περιοδεία μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Στα Σαγέικα για την καλή εμφάνιση Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Σ

τα Σαγέικα μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο Ξενοφών Κρεστένων, ο οποίος στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του πρωταθλήματος της Δ Εθνικής αντιμετωπίζει τον τοπικό Εθνικό, με τον οποίο στον α γύρο είχε αναδειχτεί ισόπαλος με σκορ 1- 1. Και μπορεί το ματς για τους «ερυθρόλευκους» του Δημ. Μπατζάκα να είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα έχει πλέον υποβιβαστεί, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως

για τους γηπεδούχους που «καίγονται» για τη νίκη ώστε να ξεφύγουν από τη ζώνη… Έτσι αναμένεται να τα δώσουν όλα! Όμως αυτό δεν πτοεί τους παίκτες του Ξενοφώντα που θέλουν να κάνουν άλλη μια καλή εμφάνιση και ότι προκύψει… Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με τον τεχνικό Δημ. Μπατζάκα να μην υπολογίζει και πάλι τον τιμωρημένο Μιχαλόπουλο και τους τραυματίες Δρακόπουλο, Ζωγόπουλο και Κωστόπουλο. Η συνάντηση αρχίζει στις 4 μ.μ. με διαιτητή τον κ. Σαρλή από τον Σ.Δ.Π. Άρτας.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ (16.00)

32ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ

Επίδειξη ανωτερότητας Ο αγώνας της χρονιάς

Αρχίζει σήμερα στις 9 το πρωί Θέλει να κάνει σήμερα η ομάδα του Πύργου στον αγώνα με το Λάππα

Τα κορυφαία πληρώματα της Ελλάδας δίνουν το παρών στο 32ο Ολυμπιακό ραλλυ και υπόσχονται ανεπανάληπτο θέαμα.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com Ίσως και σήμερα να ανοίξει … σαμπάνιες ο Πανηλειακός.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Φ

τάσαμε αισίως στην 23η αγωνιστική του 6ου ομίλου της Δ’ Εθνικής και σήμερα στις 4.00 το απόγευμα ο Πανηλειακός υποδέχεται στο στάδιο του Πύργου τον Ατρόμητο Λάππα. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν σήμερα την 20η νίκη τους στο πρωτάθλημα και την 11η στην έδρα τους, για να είναι μια ανάσα από την και μαθηματικά βέβαιη άνοδο στην Γ’ Εθνική. Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα, ακόμη και σήμερα οι «ερυθρόλευκοι» να ανοίξουν … σαμπάνιες (αρκεί φυ-

σικά να μην «δωρίσουν» βαθμό στο Λάππα), αν η Εράνη Φιλιατρών δεν μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο Ζαβλάνι (ο αγώνας έγινε χθες το απόγευμα και το αποτέλεσμα θα το διαβάσετε στην σελ. 20).

Απλό και γρήγορο ποδόσφαιρο Ο Γιώργος Τόγιας έχει ζητήσει από τους παίκτες του να παίξουν απλό και γρήγορο ποδόσφαιρο και να «κλειδώσουν» όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα τη νίκη. Και αυτό για να μην έχουν άγχος και φυσικά για να μπορέσουν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να ικανοποιήσουν τους φίλαθλους που θα βρεθούν σήμερα στο στάδιο του Πύρ-

γου. Ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε στους παίκτες του πως ο Ατρόμητος δεν θα έρθει στον Πύργο για … τουρισμό και πως αν τον υποτιμήσουν, μπορεί να βρεθούν προ εκπλήξεως. Και μια … γκέλα δεν τη θέλει κανείς σήμερα στον Πανηλειακό. Απών από τον σημερινό αγώνα, θα είναι ο τραυματίας Μπαλάσκας, ενώ πολύ δύσκολα θα είναι στην 18αδα ο Πετρόπουλος, που πάντως σιγά – σιγά μπαίνει στον ρυθμό των συμπαικτών του. *** Διαιτητής στον αγώνα Πανηλειακός – Λάππα είναι ο Βουτσινάς (Κεφαλονιάς), με βοηθούς τους Λυμπερόπουλο – Πύρρο του ίδιου συνδέσμου.

Μ

ε την εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου, που έχει προγραμματιστεί για τις 9.00 το πρωί από την Λιναριά, αρχίζει σήμερα το αγωνιστικό κομμάτι του 32ου Ολυμπιακού ραλλυ, που είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός αγώνας του Ελληνικού πρωταθλήματος ραλλυ. Χθες το μεσημέρι από τις 2.00 έως τις 6.00 είχαμε τον τεχνικό και διοικητικό έλεγχο των αυτοκινήτων που έγινε στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΙΟΝΙΚΗ» στον Πύργο, ενώ το βράδυ στις 8.30 περίπου, είχαμε την λαμπρή πανηγυρική τελετή έναρξης, που συγκέντρωσε χιλιάδες λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην κεντρική πλατεία του Πύργου και έδειξε ότι σήμερα θα … βουλιάξουν όλες οι ειδικές διαδρομές του αγώνα. Στο 32ο Ολυμπιακό ραλλυ συμμετέχουν συνολικά 57 πληρώματα. Από αυτά τα 15 ανήκουν στην

κλάση Ν/4, οκτώ στην κλάση Α/8, εφτά στην κλάση Α/5, έξι στην Α/6, έντεκα στην κατηγορία Ε, οκτώ στα ιστορικά, ένα στην κλάση Α/7 και ένα τζιπ στην κλάση Τ/1. Στον αγώνα συμμετέχουν οι κορυφαίοι οδηγοί αγώνων της Ελλάδας, ενώ φέτος συμμετέχει και ο πρωταθλητής Κύπρου Νίκος Θωμάς.

Λίγα λόγια για τον αγώνα Το 32ο Ολυμπιακό ραλλυ είναι ο πρώτος γύρος του 46ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ραλλυ και προσμετρά στο Κύπελλο Χωμάτινων Ραλλυ και στο Πρωτάθλημα (Sporting) των Ιστορικών Αυτοκινήτων. Ο αγώνας έχει συνδιοργανωτή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και την υποστήριξη του Οργανισμού Κέντρων Άθλησης Δήμου Πύργου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Δήμου Φολόης. Ο αγώνας αποτελείται από 8 ειδικές διαδρομές (4 επαναλαμβανόμενες) με συνολικό μήκος 101Km

και συνολικό μήκος του αγώνα 250 Km. Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι έχουν να κάνουν με την προσθήκη μιας νέας ειδικής διαδρομής και στον περιορισμό τμήματος μίας άλλης. Ετσι «κόβονται» τα τελευταία στενά χιλιόμετρα της Κάμενας η οποία γίνεται 8 περίπου χιλ. και προστίθεται μια εντελώς νέα Ε.Δ η Νεμούτα 9 περίπου χιλ/τρων. Παραμένουν όπως και πέρσι οι ειδικές Λάλα και Φολόης. Χαρακτηριστικό του αγώνα είναι η ευκολία πρόσβασης των θεατών στις ειδικές διαδρομές. Το Service Park βρίσκεται όπως και πέρσι στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Στρεφίου (τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ) που βρίσκεται στην Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας. Ο τερματισμός του πρώτου αυτοκινήτου αναμένεται στις 15.40 περίπου στην κεντρική πλατεία του Πύργου, ενώ στις 6.30 στο δημαρχείο θα γίνει η απονομή στους νικητές.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

18 Σ Π Ο Ρ ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Άγγελος Λοιζίδης : Ο συνοδηγός

«Να απολαύσουμε τον αγώνα και εμείς και οι θεατές»

«Θα γίνει ένας συναρπαστικός αγώνας» Ο συνοδηγός του Θωμά, Άγγελος Λοιζίδης, μιλώντας για τον αγώνα της ΑΟΛΑΠ μας είπε από την πλευρά του. «Ο αγώνας είναι πολύ καλός, οι ειδικές είναι γρήγορες και περιμένουμε να γίνει ένας συναρπαστικός αγώνας. Από την παρουσία μας εδώ στον Πύργο, καταλάβαμε ότι ο κόσμος αγαπάει το άθλημα και περιμένει με ενθουσιασμό την ημέρα του ραλλυ. Ελπίζω όλα τα πληρώματα να του προσφέρουμε καλό θέαμα και να τον αφήσουμε ικανοποιημένο».

πολύ καλές. Εντυπωσιακές θα λέγαμε.

«Σκεπτόμουν εδώ και αρκετό καιρό να τρέξω στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτυχε αυτός ο αγώνας να είναι ο πρώτος, νομίζω ότι πήρα την καλύτερη απόφαση, αφού αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ, καταλάβαμε ότι αυτός ο αγώνας είναι από τους καλύτερους. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια διεθνή διοργάνωση».

- Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε αγώνα της ΑΟΛΑΠ. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου από τις ειδικές διαδρομές και γενικά από τον αγώνα; «Πιστεύω ότι ο αγώνας θα είναι πολύ ωραίος, ο κόσμος είναι πολύ ένθερμος, οι ειδικές είναι πολύ καλές. Ελπίζω να απολαύσουμε τον αγώνα και εμείς, αλλά και οι φίλαθλοι που θα τον παρακολουθήσουν».

- Πολλοί λένε ότι μετά το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ είναι το καλύτερο ραλλυ στην Ελλάδα. Συμφωνείς; «Απ’ όσα βλέπω έως τώρα συμφωνώ. Είμαι και λίγο επιφυλακτικός όμως για να δω και πως θα είναι ο αγώνας».

- Σε αγώνα του Ελληνικού πρωταθλήματος έχεις συμμετάσχει ξανά; «Ναι έχω αγωνιστεί στο ραλλυ Φωκίδος, φυσικά στο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και σε ένα ραλλυ σπριντ».

Τ

ο 32ο Ολυμπιακό ραλλυ «φιλοξενεί» τον Κύπριο πρωταθλητή Θωμά, που αναμένεται να είναι από τις αποκαλύψεις του αγώνα. Εμείς βρεθήκαμε κοντά στον Κύπριο πρωταθλητή και στην συνομιλία που είχαμε μαζί του για τον αγώνα, μας τόνισε πως οι πρώτες εντυπώσεις του είναι

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

Για το γόητρο ο Ολυμπιακός, για το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός

Μετά από πέντε συνεχόμενους τίτλους, αλλά και 12 τα τελευταία 13 χρόνια, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να παραδώσει τα σκήπτρα του στον Παναθηναϊκό, που τον περιμένει για το μεγάλο «αιώνιο» ντέρμπι στο «Σπύρος Λούης». Mπροστά σε 60.000 οπαδούς τους οι «πράσινοι» θα αναζητήσουν με πάθος τη νίκη, ώστε να πάρουν εκδίκηση για την ήττα που γνώρισαν στον πρώτο γύρο, αλλά πολύ περισσότερο για να αγκαλιάσουν τη φετινή κούπα του πρωταθλητή, που εξαρχής, άλλωστε, ήταν ο βασικός τους στόχος. Ντέρμπι θα έχουμε και στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την αδιάφορη ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα Ολοι οι αγώνες διεξάγονται στις 7 μ.μ.

Εργοτέλης - Ηρακλής (Nova) Λεβαδειακός - Πανθρακικός (Nova) Καβάλα - Λάρισα (Σκάι) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (Nova) Πανιώνιος - Άρης (Nova) ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Nova) ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος (Nova) Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης (ΝΕΤ)

- Ποιες από τις ειδικές του αγώνα ξεχωρίζεις;

- Τον συναγωνισμό πώς τον βλέπεις; «Υπάρχουν αρκετά καλά πληρώματα, αρκετά τετρακίνητα, ελπίζω να έχουμε όλοι οι οδηγοί έναν καλό και καθαρό αγώνα, να απολαύσουμε τον συναγωνισμό και ο καλύτερος ας κερδίσει. Το καλό επίπεδο του συναγωνισμού είναι ένας από τους λόγους που μας ώθησαν

Συνέντευξη στον Χρ. Κανελλόπουλο xrkanl.1@gmail.com

Ο Νίκος Θωμάς με τον συνοδηγό του Άγγελο Λοιζίδη μας μίλησαν για το 32ο Ολυμπιακό ραλλυ και τις εντυπώσεις τους.

να έρθουμε από την Κύπρο και να συμμετάσχουμε στο Ελληνικό πρωτάθλημα». - Θα ακολουθήσεις όλο το Ελληνικό πρωτάθλημα;

«Θα δούμε. Έχω αρκετές χορηγίες, αλλά ακόμη ψάχνω κάποιες ακόμη για να συμπληρώσουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Και με την ευκαιρία θέλω

να ευχαριστήσω την εταιρία «PARNAS», την SILVERSTONE και όλες στις εταιρίες που με στηρίζουν». - Στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ραλλυ, πώς αποφάσισες να συμμετάσχεις;

«Είναι όλες καλές. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε γρήγορα τον αγώνα και να μην έχουμε προβλήματα με το αυτοκίνητο. Αν θέλω να ξεχωρίσω κάποια πάντως, αυτή είναι η πρώτη ειδική, που είναι σαν υπερειδική, αφού είναι γρήγορη πολύ και μικρή. Ενώ μου άρεσε και η δεύτερη ειδική, που είναι νέα απ’ ότι έμαθα».

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλα τα βλέμματα σε Λυγιά και Αγ. Μαύρα Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε τους αγώνες του 2ου και του 3ου ομίλου συνεχίζεται σήμερα πρωί και απόγευμα το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας. Πρόκειται για ματς που αφορούν την 20η αγωνιστική, με τον 1ο όμιλο να παίζει χθες (βλέπε αποτελέσματα σε άλλη στήλη). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ματς για τον 2ο όμιλο και πέντε ματς για τον 3ο. Στον 2ο όμιλο ξεχωρίζουν τα ματς σε Λάλα, και Καλλίκωμο. Ενώ στον 3ο

όμιλο στην Λυγιά παίζεται η παραμονή για Ιονικό και Μυρσιναικό, ενώ στην Αγ. Μαύρα η Δόξα θέλει την νίκη για την παραμονή της, και ο Άρης Δήμητρας για να ελπίζει στην άνοδο! Αναλυτικά – παίζουν

Στον 3ο όμιλο ΛΑΛΑ 3.30 μ.μ. Κένταυρος – Ολυμπιάς Γουμέρου ΛΑΝΤΖΟΙ 3.30 μ.μ. Άρης Λανθίου – Αλφειονίς ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ 3.30 μ.μ. Κεραυνός – Ενιπέας Λαντζοίου ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3.30 μ.μ. Πανωλενιακός – Κεραυνός Βρίνας

Στον 2ο όμιλο ΩΛΕΝΑ 3.30 μ.μ. Ωλενιακός – Νέδας Γιανιτσοχωρίου

ΧΕΛΙΔΟΝΙ 3.30 μ.μ. Α.Ο. Χελιδόνια – Α.Ε. Πηνείας

ΧΑΒΑΡΙ 11 π.μ. Α.Ο. Χάβαρι – Αετός Κέντρου ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ 11 π.μ. Εθνικός – ΑΠΟ Κουρτεσίου Β. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 11 π.μ. Ελπίδα – Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Κυριακή 3άδα 388 Ο Μαγιόρκα 1,70 398 1 Ξάνθη 1,70 402 1 ΠΑΣ 1,70 1ο Σύστημα

ΛΥΓΙΑ 11 π.μ. Ιονικός – Μυρσιναικός Μυρσίνης

365 1 Αταλάντα 2,05 369 1 Σιένα 1,95 396 1 Εργοτέλης 1,95 399 Ο ΠΑΟ 2,00

ΑΓ. ΜΑΥΡΑ 11 π.μ. Δόξα – Άρης Δήμητρας

Σύστημα 3,4, επι 5 φορές

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλοι οι δρόμοι…οδηγούν σε Νεοχώρι και Καπελέτο! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τ

ο κυρίως «μενού» της 20ης αγωνιστικής στην Γ’ κατηγορία διεξάγεται σήμερα πρωί και απόγευμα σε 8 Ηλειακά γήπεδα. Όμως ολόκληρο το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν δυο συναντήσεις κορυφής! Μιλάμε φυσικά για το ντέρμπι του 1ου ομίλου στο Νεοχώρι της Ζαχάρως μεταξύ του γηπεδούχου Α.Ο. Νεοχωρίου και του Α.Ο. Αγ. Γεωργίου. Οι γηπεδούχοι με 44 βαθμούς είναι στην 3η θέση, και ο Αγ. Γεώργιος με 47 στην 2η. Με βάση ότι στην Β’ κατηγορία ανέρχονται δυο ομά-

δες, και με δεδομένο ότι η Φιγαλεία είναι στην κορυφή με 51 βαθμούς, αν σήμερα ο Αγ. Γεώργιος καταφέρει να μην χάσει και ενώ θα απομένουν ακόμα άλλες δυο αγωνιστικές, θα βρεθεί αγκαλιά με την άνοδο! Αν όμως χάσει, και σε συνδυασμό ότι στον α γύρο ο Α.Ο. Νεοχωρίου είχε πάρει εκτός έδρας ισοπαλία με 2 – 2, τότε οι δυο ομάδες θα ισοβαθμήσουν και το Νεοχώρι θα είναι το φαβορί για την άνοδο, καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμα την Κόκκινη Θύελλα στη Ζαχάρω και τον Αγ. Δημ. Πουρναρίου στο Νεοχώρι.

Το άλλο «καυτό» ματς της ημέρας γίνεται στο Καπελέτο, μεταξύ του τοπικού Κένταυρου( 37 βαθμούς) και του πρωτοπόρου Πήγασου Πρασίνου ( 39 βαθμούς). Ο νικητής του ματς μάλλον… θα είναι ο πρωταθλητής του ομίλου, και ο χαμένος μάλλον… ο δεύτερος της ανόδου, καθώς ο Εθνικός Γερακίου ( 37 επίσης βαθμούς), έχει να κάνει το ρεπό του.

Αναλυτικά – παίζουν 1ος όμιλος ΝΕΟΧΩΡΙ 11 π.μ. Α.Ο. Νεοχωρίου – Α.Ο. Αγ. Γεωργίου

ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 11 π.μ. Θρίαμβος Πύργου – Πρόοδος Σαλμώνης Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ 11 π.μ. Ν. Απόλλων – Α.Ο. Κουτσοχέρας ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 12 μ.μ. Α.Ο. Ανδρίτσαινας – Κόκκινη Θύελλα 2ος όμιλος ΚΑΠΕΛΕΤΟ 11 π.μ. Κένταυρος – Πήγασος Πρασίνου ΚΟΛΙΡΙ 11 π.μ. Ν. Ατρόμητος Λαστείκων – Ηρακλής Ρουπακίου ΚΑΡΔΑΜΑΣ 11 π.μ. Αναγέννηση Αμαλιάδας – Ν. Κόροιβος Κατσαρού ΚΟΡΥΦΗ 3.30 μ.μ. Αναγέννηση – Θύελλα Καρδαμά

2ο Σύστημα 366 Χ Κάλιαρι 3,10 368 Χ Μπάρι 3,05 374 Χ Αμβούργο 3,10 389 Χ Μάλαγα 3,25 400 Χ Άρης 2,85 421 2 Γιούβε 2,50 Σύστημα 3,5,6, οι 3άδες επί 2 φορές Καλή επιτυχία όλους

σε

aristarXos


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Σ Π Ο Ρ 19 ΑΟΛΑΠ - 32ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ

RȅȁȊȂȆǿǹȀȅȇǹȁȁȊ ȍȇǹȇǿȅ Km Ǽǻ

ȈȉǹĬȂȅǿǼǻ

Km ǹǻ

Χθες το μεσημέρι ο τεχνικός και διοικητικός έλεγχος

ȅȁǿȀǹ ǿǻȋȇ ȍȇǹȇǿȅ Km/h min ȠȣǹȊȉ Km

ȈǹǺǺǹȉȅ ȆǹȃǾīȊȇǿȀǾ ȀǼȃȉȇǿȀǾȆȁǹȉǼǿǹȆȊȇīȅȊ

20:30

ȀȊȇǿǹȀǾ 0 ȁǿȃǹȇǿǹǼȀȀǿȃǾȈǾ 1 ȀǹȂǼȃǹǿ Ǽǻ ȀȐȝİȞĮ 2 ȃǼȂȅȊȉǹǿ Ǽǻ ȃİȝȠȪIJĮ 3 ȁǹȁǹȈǿ Ǽǻ ȁȐȜĮȢ 4 ĭȅȁȅǾǿ Ǽǻ ĭȠȜȩȘ ǹ REGROUPING in Ǻ ī 5 Ǽǻ 6 Ǽǻ 7 Ǽǻ 8 Ǽǻ ǹ Ǻ ī

REGROUPING out SERVICE 1 in SERVICE 1 out ȀǹȂǼȃǹǿǿ ȀȐȝİȞĮ ȃǼȂȅȊȉǹǿǿ ȃİȝȠȪIJĮ ȁǹȁǹȈǿǿ ȁȐȜĮȢ ĭȅȁȅǾǿǿ ĭȠȜȩȘ SERVICE 2 in

6,00

6,00

12

5,83

13,68

17

11,15

20,29

34

2,99

20,38

28

36,69 52,51 62,66 112,86

55

7,85 9,14 17,39 15,82 50,20

20

9,14 17,39 15,82 50,20

19,44

SERVICE 2 out ȆȊȇīȅȈ 11,04 11,04 ȉǼȇȂǹȉǿȈȂȅȈ ȈȊȃȅȁȅ 100,40 149,80 250,20

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6-0

Τυπική διαδικασία… Χαοτική η διαφορά μεταξύ του πρωτοπόρου Πανόπουλου και του ουραγού Φίλιππου Ανδραβίδας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν άνετα με 6-0. Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης είναι, ότι οι «πράσινοι» πριν το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης είχαν σημειώσει 4 τέρματα. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 1’ ο Ίλιε Μιτρόφ με ωραίο σουτ, ενώ 2’ αργότερα ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 2-0. Στο 7’ ήταν η σειρά του Ζαφειράκη να σκοράρει, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Πριν την ανάπαυλα η ομάδα των ΑθανασόπουλουΠαυλόπουλου πέτυχε ακόμη 2 τέρματα, με τους Μιτρόφ και Ζαφειράκη, στο 19’ και στο 25΄αντίστοιχα. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Παναγόπουλος στο 52’.Διαιτήτευσε ο Παπαηλίου. Π.Φ.Ο Πανόπουλου: Οικονομόπουλος,Ψυχούλας(34’ Μακρής),Τριγάζης,Καζάκης,Δημητρουλόπουλος,Μιτρόφ,Παναγόπουλος,Χαραλαμπόπουλος (28’ Μπούμπαλης),Αργυρόπουλος,Δαλαβούρας,Ζαφειράκης. Φίλιππος: Γότης, Κίκος(34’ Δημητρόπουλος),Νταούρος,Παπαδάτος(55’ Ζύγουρας), Σταθόπουλος, Δρακόπουλος, Κάτσαρης, Πετρόπουλος, Αλεβιζόπουλος, Τσάκωνας, Ζορμπάνος.

ΝΙΚΗ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 1-2

ΝΙΚΗ: Νικολόπουλος, Ε. Κολοτούρος, Γκρίλλας, Βουρλιώτης, Καλογερόπουλος, Βυθούλκας (85’ Σαραντούλιας), Μπίκος (65’ Χ. Κολοτούρος), Ν. Κολοτούρος, Μπακιού, Λογώνης (89’ Κ. Κολοτούρος), Δ. Κολοτούρος. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ: Λαδάς, Ευθυμίου, Αντωνίου, Ηλιόπουλος, Αβραμόπουλος, Λυμπέρης, Μπούζο, Αλιμπέου (87’ Δημητρακόπουλος), Τσάμπρας, Κολόσακας (70’ Γιαννόπουλος), Τριανταφύλλης (94’ Καββαθάς).

Α.Ο.ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ- ΟΛ. ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 2-1

Νίκησε…και ελπίζει περισσότερο Τη νίκη με 2-1 πήρε χθες ο Α.Ο. Μακρισίων, κόντρα στον Ολυμπιακό Λαμπετίου και έτσι η ομάδα του Δήμου Σκιλλούντος, ελπίζει περισσότερο για την επίτευξη της παραμονής. Το 1-0 έκανε ο Ασημακόπουλος στο 17’, ενώ ο Κασκούτης στο 30’ ισοφάρισε σε 1-1, το τελικό 2-1 διαμόρφωσε στο 55’ ο Κωστόπουλος. Το ματς παρωδία…διαιτήτευσε ο Σταθόπουλος και σφύριξε τη λήξη και ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια της χθεσινής αγωνιστικής, είχαν τουλάχιστον 15 λεπτά καθαρού χρόνου. Α.Ο.Μακρισίων: Αδαμόπουλος,Λιναρδόπουλος,Αμπατζής,Τσαρεσιώτης,Νεοφώτιστος,Δάγλαρης,Κωστόπουλος,Καρόγιαννης(65’Φεφλές),Λαμπρόπουλος,Ασημ ακόπουλος(60’Οικονομίδης), Κοτσώρης Ολυμπιακός Λαμπετίου: Βυθούλκας, Χ.Κύτταρης, Κ.Κύτταρης, Κοτσάκης, Μώρος, Τσέλα, Κασκούτης(54’Σπηλιόπουλος), Μπουντόπουλος, Νικολόπουλος, Καραλής, Παναγιωτόπουλος •Ο πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλήματος Σάκης Καραλάγας, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός της λήξης του αγώνα στα Μακρίσια μεταξύ Α.Ο.Μ-Λαμπέτι, πριν τις πέντε χθες το απόγευμα, εξέφρασε την αγανάκτηση του και την δυσαρέσκεια του, για τον διαιτητή της αναμέτρησης Παναγιώτη Σταθόπουλο

15 15:40

55,5 48,3 35,8 43,7 57,3

Τα ΑΟΛΑΠ girl «έκλεψαν» την παράσταση χθες στον τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων.

44,2

Ρυθμίζοντας τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν τον μεγάλο αγώνα.

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ- ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 2-1

Δ’ Εθνική

Μισή παραμονή… με γκολ στις καθυστερήσεις

Τ

ο σπουδαιότερο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα κατέκτησε χθες ο Λευκός Αστέρας, νικώντας με 21 τον ΠΑΟ Κακοβάτου, που είχε κλασικές ευκαιρίες για να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Το γκολ του Κώστα Σταικούλη με σουτ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια και πάσα του Πανταζόπουλου, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Σκουροχωρίου, η οποία την φέρνει ακόμη πιο κοντά στην παραμονή. Στο σκορ είχε προηγηθεί ο Κακόβατος με σουτ του Γιάννη Πρίνου στο 28’ και είχε ισοφαρίσει στο 32’, με δυνατή κεφαλιά ο Σταματελάτος,έπειτα από φάουλ του Μαχαίρα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες για να πάρουν ακόμη και τη νίκη, αλλά ο Κωνσταντινέσκου ήταν απελ-

Ακόμα πιο κοντά στην 3η θέση! Εντυπωσιακός ο Αργοναύτης Κατακόλου στο Τραγανό, παίζοντας με το σύστημα των αντεπιθέσεων, επικράτησε με σκορ 2-1 της Νίκης και πλησίασε στον ένα βαθμό από την 3η θέση ανόδου και τον Αρη Στρεφίου. Στο 25’ από κόρνερ, ο Τριανταφύλλης με σουτ εντός περιοχής έγραψε το 0-1, με το οποίο έληξε το α’ μέρος. Ομως και στην επανάληψη ο Αργοναύτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με το Τραγανό να διαμαρτύρεται για πέναλτι στο 60’ σε χέρι! Και στο 70’ ο Τσάμπρας να κάνει το 0-2. Η Νίκη μείωσε στο 75’ με κεφαλιά του Μπακιού μετά από κόρνερ και τελείωσε το ματς με εννέα παίκτες, αφού στο 81’ αποβλήθηκε με 2η κίτρινη ο Βουρλιώτης και στο 90’ ο Ν. Κολοτούρος επίσης με 2η κίτρινη! * Το Δ.Σ., ο προπονητής και οι παίκτες του Αργοναύτη Κατακόλου ευχαριστούν την ομάδα της Νίκης Τραγανού για τη φιλοξενία τους στο χθεσινό παιχνίδι.

Ε

κατοντάδες λάτρεις, κάθε ηλικίας, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, βρέθηκαν χθες το μεσημέρι στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΙΟΝΙΚΗ», για να δουν από κοντά τα 57 αυτοκίνητα που θα συμμετάσχουν στο 32ο Ολυμπιακό ραλλυ. Τα αυτοκίνητα πέρασαν από τον καθιερωμένο διοικητικό και τεχνικό έλεγχο, προκειμένου σήμερα να είναι έτοιμα για να ριχτούν στις ειδικές διαδρομές του αγώνα. Πέρα από τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα, ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των ΑΟΛΑΠ girl που φωτογραφήθηκαν με οδηγούς, αλλά και απλούς θεατές.

11:58

30 12:28 21 12:49 12:52 5,83 13,68 17 13:09 13:12 11,15 20,29 34 13:46 13:49 2,99 20,38 28 14:17 14:20 36,69 52,51 55 15:15 76,10 126,30 10 15:25

19,44 7,85

09:00 09:1230,0 09:15 09:32 48,3 09:35 10:09 35,8 10:12 10:40 43,7 10:43 11:38 57,3

Ά

Τσιλιβή-Πάμισσος Μεσσήνης 1-1 ( 63’ πεν. Βοζαΐτης - 20’ Σωπιάδης) Ζαβλάνι-Εράνη Φιλιατρών 3-1 (26΄ Γ. Γραμματικόπουλος, 80΄πεν. Βογιατζής, 83΄Βέρρας)

πιστικά άστοχος. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν και αυτοί χαμένες ευκαιρίες και κυρίως το σουτ του Μπελεχρή στο 43’, που πέρασε ξυστά από το δοκάρι. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Αγγ.Αδαμόπουλος. Λευκός Αστέρας: Χρονόπουλος, Α.Παυλόπουλος, Σταματελάτος, Μαχαίρας, Καλεκωνσταντινόπουλος, Μπελεχρής, Ζ.Παναγιωτόπουλος(93’Κωτσάκης), Πανταζόπουλος, Ν.Παυλόπουλος, Σταικούλης, Μοσχογιάννης(92’Μαστορέλης) ΠΑΟ Κακοβάτου: Θάνος, Γκούσκος, Κουρούβανης, Κωνσταντόπουλος(72’Τζούτζιας), Μαντάς(90’Αδαμόπουλος), Χέρμανς, Κωνσταντινέσκου, Τζαμαλούκας, Λαμπρόπουλος, Τζανέτος(90’Α.Πρίνος), Ι.Πρίνος

Εντυπωσιακή μονομαχία από το χθεσινό ματς στον Αμπελώνα, μεταξύ του Αντρέα Παυλόπουλου και του Γιώργου Τζανέτου

Τα σημερινά ματς Αχιλλεύς ΚαμαρώνΟλυμπιακός Καλαμάτας Μεσσηνιακός-Αχαϊκή Πανηλειακός-Ατρόμητος Λάππα Τέλος Αγρας-Διαγόρας Βραχνέικων Εθνικός Σαγέικων-Ξενοφών Κρεστένων ΑΟ Κροκρέων-Λειβαθώ *** Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 4μ.μ .

Α.Ε. ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ – Α.Ε. ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ 3-1

ΗΛΕΙΑΚOΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟY- ΑΤΡOΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣIΛΩΝ 5-0

Ανέβηκε ψηλά!

Όπως αναμενόταν…

λλη μία νίκη πρόσθεσε η Α.Ε. Κανουλίων στο ενεργητικό της, κερδίζοντας με σκορ 3-1 στο γήπεδο Λαμπετίου την Α.Ε. Μυρτουντίων που έπαιξε με πολλές αλλαγές. Το ματς ήταν μονόλογος της ΑΕΚ μέχρι κυρίως το 65’ όπου διαμορφώθηκε και το σκορ, από τα γκολ: στο 38’ του Νικητόπουλου με κεφαλιά, του Μπουλούκου στο 45’ με σουτ και του Τσαγκάρη στο 50’ επίσης με σουτ. Η Α.Ε.Μ. μείωσε στο 65’ με τον Παπακωσταντόπουλο και κάπου εκεί έληξε και το

ματς, αφού μετά δεν είχε κάτι... Α.Ε. ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ: Κρέμης, Κουρούβανης (51’ Γκιολένα), Κόσσυφας, Δεσπολάρι, Τσαγκάρης, Μπουλούκος (71’ Βασιλόπουλος), Δημάκης, Λιατσής, Νικητόπουλος, Ζαφειρόπουλος (58’ Κουτσόπουλος), Ράις Α.Ε.Μ.: Σερέτης, Σκιαδόπουλος, Αλικανιώτης, Σαϊμίρ, Πίσσαρης, Αρλετής (46’ Α. Δημάκης), Παπακωνσταντόπουλος, Καραμπέλης (55’ Π. Νικολόπουλος), Κανέλλος, Β. Νικολόπουλος, Κυριακίδης

Τ

ο καθήκον του έκανε ο Ηλειακός Βαρθολομιού και νικώντας με 5-0 τον Ατρόμητο Καβασίλων, ουσιαστικά «αγκάλιασε» την παραμονή του. Οι «ερυθρόλευκοι» εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αγωνίζονται και τη νέα χρονιά στην Α2 Κατηγορία, μετά και το χθεσινό «τρίποντο». Το 1-0 έκανε ο Μπίρμπας στο 12’, λίγο αργότερα στο 15’ ο Ν.Μαρκουτσάς με πέναλτι έκανε το 2-0 και στο 42’ ο Σάκης Αντωνόπουλος πραγματοποίησε το 3-0. Ο ίδιος παίκτης με απευθείας φάουλ στο 64’, πέτυχε το 4-0 και το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ντούγ-

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ 0-2

Δίκαιη επικράτηση

Τ

η νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο ιστορικός Ολυμπιακός Σαβαλίων, κερδίζοντας μέσα στο Στρέφι με 2-0 τον φιλόδοξο Άρη, που σε ένα τόσο κρίσιμο ματς «αυτοκτόνησε»! Στο 45’ ο Δεσινιώτης με ωραίο πλασέ σε φάουλ του Γκατζούνα έγραψε το 0-1. Ένα γκολ για το οποίο διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για οφσάιντ που δεν έδωσε ο Αποστολόπουλος. Νωρίτερα και στο 18’ ο Γκατζούνας είχε κεφαλιά σύριζα άουτ, όπως και ο Μουζής στο 42’. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε στο 78’ ο Χατζηαράπης, παίζοντας έξοχα το ένα

δύο με τον Παναγιωτόπουλο ενώ στη συνέχεια τα Σαβάλια θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλα γκολ! ΑΡΗΣ: Καμπάς, Σκορδαλής (46’ Οικονομίδης), Ξένος (80’ Δρακόπουλος), Γ. Καράμπελας, Μουζής, Νικολόπουλος, Μπερέτσος, Α. Καράμπελας, Τζούβαλης, Ζαπάντης, Βέρρας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Φωτόπουλος, Δεσινιώτης (60’ Ν. Μπογονικολός), Χ. Σιγούρος, Ρέτσης, Δημητρόπουλος (85’ Καπανδρίτης), Παναγιωτόπουλος, Ζαφειρόπουλος (24’ Λαγκαδινός), Χατζηαράπης, Γκατζούνας, Καπετάνης.

ΠΕΛΟΠΙΟ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 4-0

Πιο κοντά στο στόχο…

Ε

Τα χθεσινά παιχνίδια

υρεία νίκη πέτυχε ο Πέλοπας Πελοπίου που επιβλήθηκε του Αμπελώνα στην έδρα του, με 4-0. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι παίρνοντας τους τρεις βαθμούς, που τους φέρνει πιο κοντά στην υπόθεση «παραμονή». Το σκορ άνοιξε ο Τσώνης στο 20’ για να έρθει στο 34’ ο Γεωργίου να κάνει το 2-0, όπου ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Στεφανής στο 47’ έκανε το 3-0, ενώ το 4-0 διαμόρφωσε ο Τσώνης και πάλι, με πέναλτι στο 83’. Οι φιλοξενούμενοι πάντως είχαν 2 δοκάρια με τους Διαμαντόπουλο στο 9’ και Κανελλόπουλο στο 77’. Την απευθείας κόκκινη αντίκρισε ο Κουτσυράκης στο 50’ για τον Πέλοπα, ενώ με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε ο Γαλανόπουλος για τον Αμπελώνα στο 78’. Δι-

αιτήτευσε ο Κούρτης. Πέλοπας Πελοπίου:Καραγκούνης ,Κουτσουράκης,Κοτταράς,Κορδονούρης,Π.Δρουβιώτης,Μιχαλόπουλος(90+Δ,Καραγκούνης,Στεφανής(76’ Τζανής),Γεωργίου(63’ Κατσιδώνης) Τσώνης,Κουτσογιαννόπουλος, Αποστολόπουλος Αμπελώνας:Πλατανίτης(64’ Ηλιόπουλος),Γαλανόπουλος, Κανελλόπουλος,Δημόπουλος, Βασιλακόπουλος(38’ Ζωγόπουλος), Δημητρόπουλος, Α.Σπηλιωτόπουλος, Μαρνέρας, Γ.Σπηλιωτόπουλος, Παπαγεωργίου, Διαμαντόπουλος.

κας στο 75’. Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Αλ.Σιδέρη Ηλειακός Βαρθολομιού: Γεωργόπουλος, Βετουλαδίτης, Καρίδας, Α.Γκίνης(55’Βούτος), Αντωνόπουλος, Δούμας, Π.Βούτος, Λαδάς,Ντούγκας,,Μπίρμπας(28’Α.Βούτος),Μαρκουτσάς(46’Ράλλης), Ατρόμητος Καβασίλων: Μπουσάι,Σ.Παπαδόπουλος, Α.Παπαδόπουλος, Παπουτσής, Κουκουζέλης, Δημητρίου, Τσαουσάκης, Πλέσσας, Μπίλιας, Κονταλής, Τζάτζος

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος Όμιλος Τα χθεσινά αποτελέσματα Αετός Αλποχωρίου – Εθνικός Αμαλιάδας Ολυμπιακός Μυρτιάς – Ηρακλής Πύργου Ηρακλής Π/Β – Θύελλα Πύργου 2-0 Άρης Ξυλοκέρας – Ανατολή Κολιρίου 4-2 Πέλοπας Πύργου – Ν. Απόλλων Δουνεΐκων

2-2 3-2 2-1

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος Όμιλος Α.Ε.Ν. Ζαχάρως – Α.Ο. Μαγούλας

3-0

Γ.Π.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 26η αγωνιστική Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες) Π.Φ.Ο Πανόπουλου 83-18 71 Ολυμπιακός Λαμπετίου 93-25 59 Άρης Στρεφίου 4-35 47 ―――――――――――――――――――――― Αργοναύτης Κατακόλου 49-32 46 Α.Ε. Κανουλίων 52-39 45 Νίκη Τραγανού 47-28 43 Α.Ο. Αμπελώνας 41-41 39 Πέλοπας Πελοπίου 4-34 36 Ηλειακός Βαρθολομιού 41-41 36 Ολυμπιακός Σαβαλίων 35-38 35 Λευκός Αστήρ Σκ/ρίου 34-38 33 Α.Ο. Μακρίσια 34-45 30 ―――――――――――――――――――――― ΠΑΟ Κακοβάτου 39-45 28 Α.Ε. Μυρτουντίων 26-52 24 Ατρόμητος Καβασίλων 25-101 9 Φίλιππος Ανδραβίδας 20-90 3 * Η ΑΕΜ έχει ένα μηδενισμό


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

20 Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μισό πρωτάθληµα στην Ανδραβίδα Του Γιάννη Μουρούτη

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πανέτοιµος για νέα νίκη… Α

Πολύ µεγάλο παιχνίδι σήµερα στην Ανδραβίδα.

•Η ∆άφνη που απέχει έναν βαθµό από την κορυφή φιλοξενεί τον πρωτοπόρο Αστέρα • Σηµαντικό µατς στο Πελόπιο για την παραµονή, µεταξύ του Ερµή και του Αλφειού Η 26η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας Ηλείας διεξάγεται σήµερα και περιλαµβάνει ένα µατς που είναι…µισό πρωτάθληµα. Πρόκειται για την αναµέτρηση της Ανδραβίδας ανάµεσα σε ∆άφνη και Αστέρα Αµαλιάδας, όπου οι δυο “µονοµάχοι” και από την αρχή µοναδικοί διεκδικητές του τίτλου µε διαφορά απο τους υπόλοιπους, διασταυρώνουν τα ...ξίφη τους, στο µεγάλο ντέρµπι, το οποίο αναµφισβήτητα δεσπόζει πλήρως όλων των αναµετρήσεων. Σε ότι αφορά την ουρά, στη µια θέση υποβιβασµού που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα, ο Ερµής που βρίσκεται βέβαια στη χειρότερη θέση, θέλει µόνο νίκη υποδεχόµενος τον Αλφειό, για να διατηρήσει λίγες ελπίδες ακόµα. Ανδραβίδα: ∆άφνη – Αστέρας: Οι γηπεδούχοι, µε σαφώς αναπτερωµένο ηθικό µετά τα αποτελέσµατα της προηγούµενης αγωνιστικής και τη µείωση της διαφοράς στον ένα βαθµό, θα επιδιώξουν τη νίκη για την ...ολική ανατροπή και το βαθµολογικό προσπέρασµα, δηµιουργώντας ακόµα πιο διαφορετικά δεδοµένα στην τελική ευθεία της κούρσας του τίτλου. Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούµενοι πρωτοπόροι του Αστέρα, προερχόµενοι από την ήττα - σοκ µε τον ΠΑΟΒ, δεν έχουν ουσιαστικά περιθώρια για νέα ήττα, και θα επιδιώξουν να δείξουν τις δυνατότητες τους σε αυτό το πολύ δύσκολο και καθοριστικό µατς. Η θέληση, η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση, σε συνδυασµό, όπως πάντα, και µε τον παράγοντα “τύχη”, είναι στοιχεία που θα παίξουν µεγάλο ρόλο στην τελική έκβαση αυτής της αναµέτρησης πέντε (µαζί µε τη σηµερινή) στροφές πριν το φινάλε, σε αυτή την κούρσα για δυο, όπως εξελίσσεται από την έναρξη ως και το τέλος του, ο φετινός µαραθώνιος της Α1τοπικής κατηγορίας. ∆ιαιτητεύει ο Καραβίδας. Μαγούλα: Κένταυρος – Κάστρο: Να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή πορεία του µε µια ακόµα νίκη και να εδραιωθεί στην τρίτη θέση της βαθµολογίας, επιδιώκει ο Κένταυρος, σε δεύτερο σερί εντός έδρας µατς που δίνει σήµερα. Αντίπαλος ο Α.Ο.Κάστρου, που θα αγωνιστεί ελεύθερα, χωρίς βαθµολογική σκοπιµότητα, όπως άλλωστε κάνει τις τελευταίες αγωνιστικές. Στον αγώνα αυτό αναµένεται να µπούν αρκετά γκολ, αφού οι δυο οµάδες διαθέτουν αρκετά καλές µονάδες στην µεσαία και επιθετική γραµµή. ∆ιατητεύει ο ∆ηµητρακόπουλος. Μανολάδα: Προοδευτική – Ατρόµητος Βαρβάσαινας: Σε χαµηλή βαθµολογική θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Προοδευτική, η οποία έχει βέβαια βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση, απ’ ότι µέχρι πριν λίγες αγωνιστικές, αλλά χρειάζεται κάποιους βαθµούς ακόµα για να εξασφαλίσει την παραµονή στην κατηγορία. Έτσι θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, έχοντας αντίπαλο τον βαθµολογικά αδιάφορο Ατρόµητο που είναι πάντα αξιόµαχος αντίπαλος και θέλει να βρίσκεται στις υψηλές βαθµολογικές θέσεις µέχρι το τέλος. ∆ιαιτητεύει ο Πήττας. Λεχαινά: Ηλειακός Λεχ. - Αχιλλέας Νεοχωρίου: Μετά την γκέλα στο Επιτάλιο και το χαµένο µατς στα χαρτιά...από τον Αλφειό(λόγω της αντικανονικής συµµετοχής των Μυφτάρ και Εντρίτ), ο Ηλειακός Λεχαινών θα επιδιώξει και λογικά θα πάρει τους τρεις βαθµούς, από τον Αχιλλέα, ώστε να ανακτήσει και το χαµένο ηθικό του. Για άλλη µία καλή εµφάνιση, θα παίξουν οι φιλοξενούµενοι και από εκεί και πέρα ότι βγει...∆ιαιτητεύει ο Βισβάρδης. Παλαιοχώρι: Αίας Γαστ. - Κεραυνός Χειµ.: Λόγω εργασιών στο γήπεδο Γαστούνης(για να είναι και σε καλή κατάσταση στον τελικό της Τετάρτης), ο Αίας θα φιλοξενήσει στο Παλαιοχώρι τον Κεραυνό Χειµαδιού, σε ένα µατς που και οι δυο οµάδες δεν έχουν κανένα άγχος και µοναδικό κίνητρο τους, είναι να τερµατίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στην βαθµολογία. ∆ιαιτητεύει ο Καριώρης. Βούναργο: Ήφαιστος Βουν.- ∆όξα Ν.Μ.: Σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό ο Ήφαιστος και κόντρα στην ∆όξα Νέας Μανολάδας, την οποία αντιµετωπίζει στο Βούναργο. Το συγκρότηµα του Τάσου Τσαντίλη, αν παίξει όπως στα τελευταία µατς, τότε θα πάρει τους τρεις βαθµούς, αν και η οµάδα της Βουπρασίας δείχνει ελαφρώς ανεβασµένη µέσα στον Μάρτιο. ∆ιαιτητεύει ο Γουργούρας. Πελόπιο: Ερµής Πλατ.- Αλφειός: Αυτός ο αγώνας απέκτησε σηµασία, κυρίως µετά την νίκη του Ερµή στο Κάστρο. Σήµερα η οµάδα του Πλατάνου, µε αντίπαλο τον Αλφειό, που πήρε ανάσα...µε το “τρίποντο” από τους Μυφτάρ και Εντρίτ... θέλει πάση θυσία τη νίκη, αν θέλει να αποκτήσει περισσότερες ελπίδες για την επιβίωση...στην κατηγορία. Οι φιλοξενούµενοι και µε ισοπαλία βολεύονται, αλλά γενικότερα είναι αρκετά κοντά στην παραµονή µε τους βαθµούς που έχουν και βάσει προγράµµατος. ∆ιαιτητεύει ο Κυριαζής. *** Ο ΠΑΟΒ παίρνει άκοπα χωρίς αγώνα τους βαθµούς (3-0) µε τον Ολυµπιακό Ζαχάρως. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 3. 30 µµ.

Βαθµολογία(σε 25 αγώνες) 1. Αστέρας Αµαλιάδας 71-10 66 ――――――――――――――――――――――――― 2. ∆άφνη Ανδραβίδας 73-17 65 3. Κένταυρος Μαγούλας 54-26 54 4 .ΠΑΟ Βάρδας 55-24 51 ――――――――――――――――――――――――― 5. Ηλειακός Λεχαινών 46-24 40 6. Ατροµητος Βαρβάσαινας 56-39 41 7. Ήφαιστος Βουνάργου 45 –47 37 8 Αίας Γαστούνης 37-36 34 9. Α.Ο.Κάστρου 44-38 32 10. Κεραυνός Χειµαδιού 38-42 32 11. ∆όξα Ν.Μανολάδας 38-47 30 12. Προοδευτική Μανολάδας 34-45 26 13.Αλφειός Επιταλίου 25-45 28 ――――――――――――――――――――――――― 14. Ερµής Πλατάνου 25-65 20 15. Αχιλλέας Νεοχωρίου 23-79 10 16. Ολυµπιακός Ζαχάρως * Ο ΠΑΟ Βάρδας ξεκίνησε το πρωτάθληµα µε -6 βαθµούς * Ο Ολυµπιακός Ζαχάρως δεν συµµετέχει στο πρωτάθληµα

πό χθες το απόγευµα βρίσκεται στην πρωτεύουσα η αποστολή του Κοροίβου ενόψει της σηµερινής αναµέτρησης στις 5µµ µε τον Παπάγου. Οι «κυανόλευκοι» λίγο πριν το τζάµπολ της 20ης αγωνιστικής βρίσκονται στην κορυφή του 1ου οµίλου της Γ Εθνικής Νότου, πράγµα που θέλουν να διατηρήσουν και µετά το πέρας της αγωνιστικής ηµέρας. Για να συµβεί αυτό όµως, η οµάδα της Αµαλιάδας πρέπει να ξεπεράσει το εµπόδιο του µαχητικού Παπάγου. Ο Βασίλης Νιπεργιάλης και οι συνεργάτες του, βλέπουν την οµάδα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ελπίζουν ότι ο Αµαλιαδίτικος σύλλογος θα παρουσιάσει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο και θα καταφέρει να πάρει ακόµη µία νίκη επί αθηναικού εδάφους. Στα αγωνιστικά πάντως, τα προβλήµατα δεν απουσιάζουν για άλλη µία φορά,

µε τρεις παίκτες του Κοροίβου να αντιµετωπίζουν πρόβληµα τραυµατισµού. Ο Καµαριώτης που έκανε συντηρητική προπόνηση όλη την εβδοµάδα, δεν είναι 100% έτοιµος, αλλά όπως όλα δείχνουν θα δώσει το παρών. Ένας άλλος σέντερ, ο Μπακόπουλος νιώθει ενοχλήσεις και η συµµετοχή του θεωρείται αµφίβολη, ενώ οριστικά νοκ άουτ έµεινε ο Συναδινός που δεν ξεπέρασε το πρόβληµα στο γόνατο. Όπως και να έχει πάντως, οι «κυανόλευκοι» είναι το φαβορί και παρά τα προβλήµατα, θα προσπαθήσουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα που θα τους κρατήσει στο «ρετιρέ» της βαθµολογίας. Η αναµέτρηση στο κλειστό του Παπάγου θα ξεκινήσει στις 17:00, µε διαιτητές τους Ξανθό και

Οι «κυανό λευκοι» θ α προσπαθή σουν να π άρουν την 5 η συνεχόµ ενη νίκη, που θα τους δ ιατηρήσει στο «ρετιρέ» Καραλή. Το υπόλοιπο πρόγραµµα της 20ης αγωνιστικής περιλαµβάνει τα εξής παιχνίδια: Εσπερος ΑΟΠΑ. - ΕΑΠ Αλιµος - Τήρων Μίλωνας - ∆όξα Λ. Ψυχικό - Βόνιτσα Π. Φάληρο - Σπαρτιατικός Εθνικός – Χολαργός

Κανονικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι µε τον Παπάγου στην Αθήνα, ο Θάνος Καµαριώτης.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ Ένα ντοκουµέντο από το αρχείο του Τώνη Ροζή

Ο

Β’ ΕΣΚΑ-Η

«Αίµα και άµµος στο Λάππα»

ι σηµερινοί αντίπαλοι Ατρόµητος Λάππα και Πανηλειακός βρέθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους αντιµέτωποι πριν 41 χρόνια. Στον πρώτο αγώνα που έγινε στον Πύργο στις 12 Γενάρη του 1969 οι ερυθρόλευκοι νίκησαν 3-2 µε σκόρερς τους Σωτ. Κανελλόπουλο, Σάκη Προβατά και Νίκο Τζανέτο. Στον επαναληπτικό που έγινε στις 9 Μαρτίου οι Αχαιοί «υποδέχτηκαν» τους Πυργιώτες φιλάθλους και ποδοσφαιριστές µε κάκιστη συµπεριφορά. Στον αθλητικό τοµέα ο Πανηλειακός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικράτησε σχετικά εύκολα µε 1-0. Το µοναδικό γκολ πέτυχε στο 58’ µε φάουλ από 30 µέτρα ο Θοδωρής Θεοχαρόπουλος. ∆υστυχώς την επιτυχία τους αυτή δεν µπόρεσαν να την πανηγυρίσουν οι Πυργιώτες αφού µε το σφύριγµα της λήξης οι «φίλαθλοι» της τοπικής οµάδας ισοπέδωσαν την υποτυπώδη περίφραξη και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Εξάλλου δεν υπήρχε τότε αστυνοµική προστασία

καθώς ο αγώνας ήταν για το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Πατρών δηλαδή η κατώτερη κατηγορία όπου έχει συµµετάσχει η οµάδα της πόλης µας.Κύριος στόχος του ανεξέλεγκτου όχλου ήταν οι δύο φηµισµένοι σκόρερς της εποχής Θοδωρής Θεοχαρόπουλος και Κώστας Αντύπας, ενώ θύµατα της µανίας τους έτυχαν ο αείµνηστος δήµαρχος Πύργου Μιχάλης Ξυστρής που συνόδευε την αποστολή καθώς και ο οδηγός του πούλµαν Αρ.Τσιρώνης.Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στον αγώνα παραβρέθηκε ο αθλητικογράφος και ανταποκριτής των Αθηναϊκών εφηµερίδων Τώνης Ροζής που µε µακροσκελή ρεπορτάζ ενηµέρωσε το ποδοσφαιρόφιλο κοινό της χώρας για όσα συνέβησαν στον αγώνα εκείνο. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Πρεβεζάνος, Μαρίνος, ∆ουβίκας, Προβατάς, Κ.Χρονόπουλος, Ν.Γιαννακόπουλος, Κανελλόπουλος, Θεοχαρόπουλος, Ι.Χρονόπουλος, Αντύπας και Ψηµµένος.

Μπασκετικό απόγευµα στο «Αέθλειον»

Ο Πανηλειακός την περίοδο 1968-69 στη Β’κατηγορία της ΕΠΣ Πατρών. Όρθιοι: Γ.Χρονόπουλος, Θ.Θεοχαρόπουλος, Χ.Πρεβεζάνος, Ν.Γιαννακόπουλος, Π.Γιαννόπουλος, Ι.∆ουβίκας, Γ.Παπαδάτος. Καθιστοί: Ν.Τζανέτος, Σ.Κανελλόπουλος, Κ.Χρονόπουλος, Ι.Χρονόπουλος και Χ.∆εββές.

Συνοπτικά οι αγώνες ΧΡΟΝΟΣ 1968-69 1976-77 1977-78 2007-08 2007-08 2008-09 2009-10 2009-10

ΠΥΡΓΟΣ 3-2 3-1 2-0 2-0 5-1 1-0 2-0 -

ΛΑΠΠΑ 1-0 3-1 1-1 0-2 2-1

ΚΑΤ. Β’ΕΠΣΠ Φιλικός Φιλικός Φιλικός ∆’Εθνική ∆’Εθνική Φιλικός ∆’Εθνική

Στο κλειστό Ανδραβίδας-Λεχαινών αγωνίζονται οι ηλειακές µας οµάδες, στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής του β’ οµίλου της Β ΕΣΚΑ-Η. Με χρονική σειρά, η Α.Ε.Κ Κάτω Παναγιάς υποδέχεται το Γαλαξία (15:00, Σοφιανόπουλος-Ρουκούδης), ενώ στις 16:30 η Γαστούνη φιλοξενεί τον Πήγασο (Μάρκου-Μακρόπουλος). Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, ο Μυρσιναικός στις 19:30 αντιµετωπίζει το Ακταίο (Μάρκου-Μακρόπουλος).

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ψυχαγωγία ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056 2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576 121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΤΑΞΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

21

Προτάσεις βιβλίου

Η ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Συγγραφέας: ΜΑΑΛΟΥΦ ΑΜΙΝ

Μετάφραση: ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Α

και χρηµατοοικονοµικής απορρύθµισης, που παρασύρει ολόκληρο τον πλανήτη σε µια ζώνη αναταράξεων µε απρόβλεπτες συνέπειες, αποτελώντας και η ίδια σύµπτωµα µιας διαταραχής του συστήµατος αξιών µας· κλιµατικής απορρύθµισης, που απορρέει από µια µακρά περίοδο ανεύθυνης διαχείρισης... Μήπως η ανθρωπότητα έφτασε στο “κατώφλι της ηθικής της ανικανότητας”;

πό τα πρώτα κιόλας χρόνια του 21ου αιώνα ο κόσµος εµφανίζει πολλαπλά σηµάδια απορρύθµισης: πνευµατικής απορρύθµισης, η οποία χαρακτηρίζεται από µια ξέφρενη τάση επιβεβαίωσης των ταυτοτήτων που δυσχεραίνει κάθε µορφή αρµονικής συνύπαρξης κι αληθινού διαλόγου· οικονοµικής

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΝΟ 208 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κενός λόγος, αερολογία 2. Επ… για πάντα, χωρίς τέλος 3. Πωλ… παλιός χρονογράφος µας- Υπάρχει και τέτοιο έγκαυµα. 4. Αριθµητικό σύµβολο – Το 270- Γρουσούζικο 5. Το αβγό καθαρεύουσα 6. Αθεράπευτες 7. Ενας κώδικας – Βουνό µε βάρκα 8. Ξενική Αγία –Φωτοµετρική µονάδα

1. Το πυθάρι της είχε όλα τα δεινά του κόσµου 2. Αντωνυµία µας, ουδ. –Το 21 3. Ο ζωµός των αρχαίων Σπαρτιατών 4. Με το πι πολύ γρήγορα- Το ταµείο των ναυτικών 5. Η µεγαλύτερη της χώρας µας αυτή της Πίνδου 6. Χαιδευτικό της µεγάλης Λολοµπριγκίτας – Υποδηλώνουν ποιότητα 7. Σκάβει τη γη – Μόλις, πρόσφατα, αντ. 8. Και αυτο συµπλεκτικό – Αρχικά αστικών συγκοινωνιών 9. Αυτός δεν κρίνει και δε συλλογίζεται σωστά

2621025000 2622022392-027666

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 105726210-35781 6937936680 2621035504-35502 2621034788-32088 1168 -26220/28851-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤηΛ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙ•ΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621082300-360 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

Ζυγός Βάλτε τη σκέψη σας σε µια σειρά για να µπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας *Μην κάνετε πράγµατα που είναι περά από τις δυνάµεις σας *Κοινωνικές εκδηλώσεις θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα τα οποία θα σας βοηθήσουν να διερευνούν τον κύκλο σας

Ταύρος Καλό θα ήταν να είστε προετοιµασµένοι και κάποια πράγµατα θα πρέπει να τα δείτε από διαφορετική σκοπιά *Κινηθείτε µε αργά και σταθερά βήµατα *Κατάλληλη είναι η περίοδος αυτή για να κάνετε σχέδια για το µέλλον *Φροντίστε να λύσετε όποιες διαφωνίες έχετε µε κοντινά σας πρόσωπα

Σκορπιός Καλό θα ήταν να προσέξετε λίγο τον εαυτό σας *Κάντε πράγµατα που θα αναδείξουν τις δυνατότητες σας στους γύρω σας, µπορείτε να καταφέρετε πολλά *Κάποιες αλλαγές θα σας βοηθήσουν να λύσετε προβληµατικές καταστάσεις που σας κρατούσαν σε στασιµότητα για αρκετό καιρό

Καρκίνος Η σηµερινή ηµέρα είναι αρκετά πιεστική για εσάς *Θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε προβληµατικές καταστάσεις που σας έριχνα πολύ ψυχολογικά *Πιστέψτε στον εαυτό σας και να είστε σίγουροι ότι θα µπορέσετε να καταφέρετε πολλά πράγµατα, οι δικοί σας άνθρωποι είναι στο πλευρό σας Λέων Καλά θα κάνετε µερικά πράγµατα να τα προσέξετε σήµερα *Μην ασχοληθείτε µε υποθέσεις που αφορούν το παρελθόν *Ακολουθήστε πιστά ένα πρόγραµµα *Φροντίστε σε συζητήσεις που θα έχετε µε κοντινά σας πρόσωπα να αποφύγετε να πείτε λογία που θα δηµιουργήσουν εντάσεις

Λύση σταυρολέξου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΠΟΜΦΟΛΥΓΑ 2. ΑΠΕΙΡΟΝ 3. ΝΟΛ –ΟΛΙΚΟ 4. ∆ΙΑ- ΣΟ-ΙΓ 5. ΩΟΝ 6. ΑΝΙΑΤΕΣ 7. ΑΚ – ΑΡΑΡΑΤ8. ΣΑΝΤΑ- ΑΣΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 2. ΟΠΟΙΟ-ΚΑ 3. ΜΕΛΑΝΑ 4. ΦΙ-ΝΑΤ 5.ΟΡΟΣΕΙΡΑ 6. ΛΟΛ-ΑΑ 7. ΥΝΙΤΡΑ 8. ΚΙ-ΕΑΣ 9. ΑΛΟΓΙΣΤΑ.

Παρθένος Μπορείτε µε τον καλύτερο τρόπο να ξεµπλοκάρετε υποθέσεις που για καιρό ήταν σε στασιµότητα, µη διστάσετε να ξεκινήσετε καινούργια πράγµατα *Μπορείτε µε αποφασιστικότητα να στηρίξετε τις απόψεις σας και να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγείτε χαµένοι, τα άστρα σας στηρίζουν

ΟΡΤ FM 92,3 MHZ 00:00-02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 02:00-09:00ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00ΝΙΚΟΛ ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΗ - ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11:00-12:00ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κριός Ίσως χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για το µέλλον σας, καλύτερα να σκεφτείτε πριν κάνετε το οτιδήποτε *'Eχετε εµπιστοσύνη στον εαυτό σας *Προσπαθήστε να ισορροπήσετε κάποιες καταστάσεις ανάµεσα και σε εσάς και τους δικούς σας, µιλήστε για όσα σας απασχολούν

∆ίδυµοι Η επιµονή σας για ορισµένα ζητήµατα θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις σε υποθέσεις που σας δυσκόλευαν πολύ στο παρελθόν, να είστε υποµονετικοί *Συζητήσεις µε κοντινά σας πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να δείτε τα πράγµατα από διαφορετική σκοπιά *Μην πιεστείτε για το οτιδήποτε

Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙ∆Α

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ωροσκόπιο

Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου

14:00-18:00∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 18:00-20:00ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (TOP TWENTY) 20:00-23:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΛΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΟΥ 23:00-00:00ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τοξότης Με την κοινωνικότητα σας σε αρκετά ανεβασµένο επίπεδο θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίστε καινούργια πρόσωπα τα οποία θα σας χαροποιήσουν πολύ *Κάντε σχέδια για το µέλλον προκειµένου να µπορέσετε να ξεµπλοκάρετε από την στασιµότητα των προηγούµενων ηµερών, φίλοι µου Αιγόκερως 'Eχετε τα µάτια σας ανοιχτά, θα σας παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ξεµπλοκάρετε προβληµατικές καταστάσεις *Φροντίστε να ανοιχτείτε στους δικούς σας ανθρώπους και να µοιραστείτε µαζί τους όσα σας απασχολούν και σας προβληµατίζουν Υδροχόος Μπορείτε να καταφέρετε πολλά αν και εσείς πιστέψετε στον εαυτό σας *Μην διστάσετε να πάρετε κάποιο ρίσκο, τα άστρα είναι µε το µέρος σας *Μπορείτε µε τις ικανότατες που έχετε να λύσετε αρκετά από τα προβλήµατα που σας αγχώνουν *Πιστέψτε στον εαυτό σας, φίλοι µου Ιχθείς Προβλήµατα που στο παρελθόν σας δυσκόλευαν και σας κρατούσαν σε στασιµότητα θα µπορέσετε να τα ξεπεράσετε και να κάνετε νέα δυναµικά ξεκινήµατα *Μπορείτε µε τη βοήθεια που θα έχετε από τους δικούς σας ανθρώπους να ξεπεράσετε προβληµατικές καταστάσεις που σας πίεζαν

2610272903

ΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ Τηλ. 2621029911 2621029912

Για τεχνικό έλεγχο καλούνται να περάσουν τα οχήµατα που έχουν προγραµµατιστεί βάσει της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Βασιλόπουλος Γεώργιος (Τ. Πετροπούλου 10 τηλ. 2621022212) Aµαλιάδα: Βλαγκούλης Πέτρος (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Zαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Παρίσης (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

Σε πρώτο Ενικό

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Τη νύχτα που ο Φερνάντο...

NET 34,44 UHF 5 VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

Skoda Ξάνθη – To βασίλειο Αστέρας Τρίπολης των ουρανών

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Εµπόλεµη ζώνη

STAR 29,42,61 UHF

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Απόλυτη δύναµη

Ο τιµωρός

ALTER 27,62 UH

TV Weekend

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Νέα Καβάλα –Λάρισα

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ

Ντάβαρης Στ. (Αγ. Γεωργίου) Θανάσουλα (Καταράχι) Πετρόπουλος (Τέρµα Αλφειού)

Παπαγιάννης (Πατρών) Αντωνόπουλος (Πατρών) SHELL (Αλφειού)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ: 5.00 εκτός Κυριακής, (7.30exrpess), 8.30, (9.30exrpess), 10.30, 12.30, (14.30exrpess), (15.30µέσω Τριπόλεως), (17.15exrpess), 20.30 εκτός Σαββάτου 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ: 5.20 εκτός Κυριακής, (7.50exrpess), 8.50, 10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 20.50 εκτός Σαββάτου 24.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

13.00

20.30

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 17.00

19.00 20.00 20.30

22.00 23.00 24.00

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι Μουσική παράδοση Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Μεγάλες παραστάσεις Μουσικές του κόσµου Μονόγραµµα Ελληνική ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» Κωµωδία Ηµερολόγια Οι ποιητές τραγουδούν την Ελλάδα Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσοα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη Η ζωή είναι αλλού Ειδήσεις Ξένη ταινία «Ο νόµος του πόθου» ∆ραµατική

19.00

21.00

23.50

23.15

23.00

13.00

19.00

07.00 Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ 10.00 Παιδικό πρόγραµµα 12.00 Ειδήσεις 12.30 Ζοοm στα πρόσωπα και στα γεγονότα 13.45 Η µηχανή του χρόνου (Ε) 15.00 Ειδήσεις 16.00 Χθες, σήµερα, αύριο 17.00 Προσωπικά 18.45 Pre game 19.00 Σουπερ Λιγκ Skoda Ξάνθη- Αστέρας Τρίπολης 21.00 Ειδήσεις 22.15 Αθλητική Κυριακή 02.00 Τα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα: Αλαζονεία (Ε)

06.00 Ελλάς το µεγαλείο σου (Ε) 07.00 Βότκα πορτοκάλι (Ε) 08.00 Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) 09.00 Φίλα το βάτραχό σου (Ε) 10.00 Extreme makeover: Home edition (Ε) 11.30 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 12.50 Με αγάπη (Ε) 13.00 ΑΝΤ 1 News 13.15 Με αγάπη (Ε) 13.30 Ακρως οικογενειακόν (Ε) 14.30 Ξένη ταινία «Η κούκλα και το τέρας» Αισθηµατική 16.40 Ελληνική σειρά (Ε) 17.20 ΑΝΤ 1 News 17.30 Ελληνική ταινία «Παπαφλέσσας» Ιστορική 20.00 ΑΝΤ 1 News 21.00 Ξένη ταινία «Το βασίλειο των ουρανών» Ιστορική 23.50 Ξένη ταινία «Κώδικας τιµής» ∆ραµατική 01.00 ANT 1News 01.05 Ξένη ταινία (συνέχεια) 02.30 Της αγάπης µαχαιριά (Ε) 03.30 Οσο υπάρχει αγάπη (Ε) 04.10 Τηλεµάρκετινγκ – Τηλεαγορά 04.45 Mobile Fun 05.15 Cheek to Cheek (Ε)

06.00 Στο φως του φεγγαριού (Ε) 07.00 MEGA Σαββατοκύριακο 10.00 Mommy – Το παιδί µου κι εγώ 10.15 Επτά θανάσιµες πεθερές (Ε) 12.50 Λάκης ο γλυκούλης (Ε) 14.00 Ειδήσεις 14.50 Ξένη ταινία «Η µάσκα του Ζορό» Περιπέτεια 17.40 Taxi girl: Special edition (E) 19.00 Η πολυκατοικία 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Παταγονία: η άκρη του κόσµου 22.50 The twenty 23.50 Εµπόλεµη ζώνη 01.15 Τελευταία γεγονότα 01.30 Ξένη ταινία «Το τέλειο έγκληµα» Αστυνοµικό θρίλερ 03.30 Στους 31 δρόµους (Ε) 04.30 Τηλεµάρκετινγκ – Τηλεαγορά 05.00 Επτά κακά της µοίρας µου (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Happy feet» Κινούµενα σχέδια 15.45 Τα φιλαράκια VIII (Ε) 16.45 Τhe Big Bang Theory 17.40 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.45 Πράκτορας… στο τσακ 18.45 Knight rider 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία « Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα» Κωµωδία 23.15 Ξένη ταινία «Απόλυτη δύναµη» Θρίλερ 01.45 Ξένη ταινία « Το κορίτσι από το Ρίο» Κωµωδία 04.00 Ξένη ταινία «Metroland» Κοινωνικό δράµα

06.00 Χορεύοντας στη σιωπή (Ε) 07.00 Μου το κρατάς µανιάτικο (Ε) 08.00 Μαργαρίτα (Ε) 09.00 Πιάτσα Κολωνάκι (Ε) 10.00 Μες στην καλή χαρά 13.00 Eιδήσεις 13.15 Μες στην καλή χαρά (Συνέχεια) 14.00 Stars system 15.15 Νταντά Αµέσου ∆ράσεως 16.00 Chart showYour Countdown (E) 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 Chart show- Your Countdown (συνέχεια) 19.00 Ειδήσεις 20.00 Kitchen nightmares 21.00 Ξένη ταινία «Βαθιά άγρια θάλασσα» Θρίλερ 23.00 Ξένη ταινία «Ο τιµωρός» Περιπέτεια 01.15 Οι ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα (Ε) 02.30 10η εντολή (Ε) 03.30 Η κουζίνα της µαµάς (Ε) 04.30 Εικόνες (Ε) 05.30 Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.30 Alter Kids 10.30 Kid Songs 11.00 Ξένη ταινία « Μπάρµπι» 12.00 ALTER Kids 12.30 Hit parade GR 13.00 TV Weekend 16.15 Tα παρατράγουδα 18.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία «Beethoven’s 4» Κωµωδία 22.45 Αποτυπώµατα 02.00 Eureka 03.00 Ξένη ταινία «Eκτός ελέγχου» Θρίλερ

06.00 Όταν η φύση επιτίθεται 07.00 Planet action 08.00 Η ιστορία του Β’Παγκόσµιου Πολέµου 09.00 Planet science 10.00 Κυριακή µε δράση 12.00 Γυρίσµατα 13.00 Αληθινές ιστορίες του Χόλιγουντ 14.00 Νταντά πρώτων βοηθειών 15.00 The millionaire matchmaker 16.00 America’s next top model 17.00 The «F» word 18.00 ΣΚΑΪ goal 19.00 Σουπερ Λιγκ 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 21.15 ΣΚΑΪ goal 23.30 Sexiest: Women of the world 00.30 Τα κορίτσια του «Playboy» 01.00 Μπάσκετ ΝΒΑ 03.00 Ματιές στον κόσµο 04.00 Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο 05.00 Monkey business

ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ- ΠΕΙΡΑΙΑ:8.55 Intercity- 12.57 -Intersity, 15.04, 17.59 Intersity, 1.06 ΠΥΡΓΟΣ -ΠΑΤΡΑ:6.11-8.55-11.10-12.57- 15.04-17.59-20.12-1.06 ΠΥΡΓΟΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 4.57-8.14-11.08-14.22-16.10-17.58-20.13 ΠΥΡΓΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ- ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

1

«180 Μοίρες» 7.50 & 10.10 µ.µ.

2

«Η σκοτεινή πλευρά του νόµου» 10 µ.µ.

3

«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» 6µ.µ. (ΠαρασκευήΣάββατο-Κυριακή)

4

«Η Αλίκη στη χώρα των Θαυµάτων» 7.50 µ.µ. (καθηµερινές) & 5.45 (Σαβ/κο)

5

«Το νησί των καταραµένων» 7.30 & 10 µ.µ.


Περιβάλλον&Καταναλωτής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

22

Συμβουλές για οικονομία από την «Καταναλωτική Συνείδηση» με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιμένουμε τις καταγγελίες σας για ό,τι συμβαίνει γύρω σας αναφορικά με καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο e-mail k.antonop@hotmail.com

Το πολύτιμο αγαθό της ζωής Η

«Καταναλωτική Συνείδηση» με αφορμή τον αυριανό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού σας συμβουλεύει για το πώς μπορείτε εύκολα και απλά να κάνετε οικονομία στο πολύτιμο αγαθό της ζωής. Από το 1992, η 22η Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως η παγκόσμια μέρα για το νερό. Το νερό αποτελεί τη σημαντικότερη χημική ουσία για όλες τις μορφές ζωής. Μια ουσία που εκλαμβάνεται απ’ όλους μας ως δεδομένη, αλλά που εν τέλει όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μόνο σε αφθονία δεν είναι. Το νερό είναι ζωτικό για την επιβίωση μας, για κάθε δραστηριότητα μας. Εμείς στο συνήθη ρόλο μας φερόμαστε ανεύθυνα , σαν να μην μας νοιάζει τι θα γίνεται λίγα χρόνια μετά. Η χρήση των υδάτινων πόρων είναι εκτεταμένη, από την καθημερινή μας κατανάλωση για διαβίωση, στη γεωργία, τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Τα επιφανειακά νερά αποτελούν πηγή πλούτου, όμως, δεν είναι δύσκολο να γίνουν απειλή, εάν δεν φροντίσουμε όλοι μας για τη σωστή διαχείριση, την ορθολογική χρήση, αλλά και την προστασία της ποσότητας και της ποιότητάς τους. Πιο συχνές αιτίες ρύπανσης είναι οι παραγωγικές διαδικασίες βιομηχανιών, κάποιες αγροτικές δραστηριότητες, τα οικιακά απόβλητα, ατυχήματα από διασπορά χημικών και πετρελαίου στο νερό. Η μείωση της δασοκάλυψης, από τις πυρκαγιές, την άναρχη οικιστική επέκταση και την υπερεκμετάλλευση των δασικών πρώτων υλών, οδηγεί σε καταστροφικές πλημμύρες, δυσκολία φυσικής αναγέννησης, σπατάλη νερού που φεύγει ορμητικό προς τη θάλασσα.

Απλές καθημερινές συμβουλές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα Δεν διασφαλίζει την προστασία των άγριων πτηνών

Ποτίζετε τον κήπο σας πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι χαμηλότερες. Αυτό μειώνει τις απώλειες νερού από την εξάτμιση.

Δύο νέες προειδοποιητικές επιστολές έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, επειδή η χώρα δεν διασφαλίζει την προστασία των άγριων πτηνών και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι κατά το παρελθόν είχε γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, επειδή δεν μπόρεσε να χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τα πτηνά και επειδή δεν εξασφάλισε τη δέουσα προστασία στις χαρακτηρισμένες περιοχές. Το Δικαστήριο επισήμανε πολλά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Janez Potocnik δήλωσε: “Ουδέποτε κατά το παρελθόν η βιοποικιλότητα της Ευρώπης δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τόσο μεγάλη πίεση. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξουν τα εναπομένοντα οικολογικά ενδιαιτήματα. Η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000, προτού να είναι πολύ αργά.”

Επιλέξετε φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής σας και δεν χρειάζονται πολύ νερό.

Ο εκπρόσωπος της «Καταναλωτικής Συνείδησης» Κώστας Λεβέντης.

Τοποθετήστε δοχεία περισυλλογής νερού στα σημεία εξόδου νερού από τα κλιματιστικά σας και χρησιμοποιήστε το για πότισμα των φυτών σας. Μην χρησιμοποιείτε το τρεχούμενο νερό, για να ξεπαγώσετε το κρέας ή άλλα παγωμένα τρόφιμα. Ξεπαγώστε τα τρόφιμα, σταδιακά, τοποθετώντας τα στη συντήρηση του ψυγείου από το προηγούμενο βράδυ και αφήνοντάς τα στη συνέχεια εκτός ψυγείου για λίγο ή χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το σκοπό το φούρνο μικροκυμάτων σας Προτιμήστε να πλένετε τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε μία

Το νερό αποτελεί τη σημαντικότερη χημική ουσία για όλες τις μορφές ζωής.

λεκάνη νερό, αντί κάτω από συνεχώς ανοιχτή βρύση. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείτε το λιγότερο 10 λίτρα νερού την ημέρα! Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, μόνο όταν έχει γεμίσει πλήρως. Κατά το πλύσιμο των πιάτων με το χέρι, γεμίστε μία λεκάνη με νερό και το ανάλογο απορρυπαντικό. Ξεβγάλετε γρήγορα με χαμηλή ροή σε μία δεύτερη λε-

κάνη. Μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή, όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας ή πλένετε τα χέρια σας. Μην αφήνετε το νερό να τρέχει, ξυρίζοντας ή πλένοντας το πρόσωπό σας. Εάν το καζανάκι σας είναι παλιό, αντικαταστήστε το με κάποιο, που διαθέτει δυνατότητα διπλής ροής. Τα καζανάκια αυτά έχουν

δύο κουμπιά: ένα για μικρή ροή και ένα με μεγαλύτερη ροή, ανάλογα με την ανάγκη. Η γνώση και η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία σε μια εποχή «κρίσης», ως προς το νερό, το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονομία. Έχει σημασία να πιστέψουμε ότι μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε τη δική μας ζωή και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ζωής των άλλων προς το καλύτερο.

Πηγές ενέργειας και ρύπανση

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κυρίως από την αλόγιστη χρήση υγρών καυσίμων αναφέρονται στην εργασία μαθητών του Λυκείου Βάρδας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δημιουργείται συνήθως στις μεγάλες πόλεις και προκαλείται από την έκλυση δηλητηριωδών αερίων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και του αζώτου.

Σ

την εξάντληση των σημερινών πηγών ενέργειας και την ρύπανση που προκαλεί η χρήση τους , αναφέρεται η εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας της Β΄ τάξης Λυκείου Βάρδας. Στην εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω πηγές ενέργειας και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, κυρίως από την αλόγιστη χρήση των υγρών καυσίμων. Όπως επισημαίνεται στην εργασία, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η ανησυχητική εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων σε συνάρτηση του αριθμού κατανάλωσής τους. Αν υιοθετηθεί ο ρυθμός αύξησης κατανάλωσης του διαστήματος 1990-1995, που ήταν 2.6% ετησίως, τότε ο χρονικός ορίζοντας εξάντλησης προσδιορίζεται στο 2050. Πρόκειται για έναν αρκετά υψηλό ρυθμό, που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα απαισιόδοξο σενάριο ενεργειακής επάρκειας. Αν αντίθετα υιοθετηθεί ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, σταθεροποίησης του ρυθμού κατανάλωσης τότε παρατηρείται μία παράταση του χρονικού ορίζοντα εξάντλησης των κοιτασμάτων ως τις αρχές του 22ου αιώνα. Η ρύπανση

Εξάλλου αναφορικά με ρη ρύπανση του

περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση υγρών καυσίμων και άλλων ρυπογόνων ουσιών , οι συντελεστές της περιβαλλοντικής ομάδας του Λυκείου Βάρδας , αναφέρουν τα εξής:

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενισχύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

λοί και αυτό γιατί στο υδάτινο ορίζοντα καταλήγουν και οι ρύποι από την ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους μέσω των βροχών και της απορροής. Φαινόμενο θερμοκηπίου: Το φαιΑπό τις απαντήσεις των πολιτών στο νόμενο του θερμοκηπίου ενισχύεται πλαίσιο έρευνας που έγινε προκύπτει από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύη οποία συμβάλλει στην αύξηση της πανση των θαλασσών και η κατασυγκέντρωσης των αερίων του θερστροφή των δασών είναι τα μοκηπίου καθώς και άλλων ιχνοστοισημαντικότερα περιβαλλοντικά προχείων, όπως οι χλωροφθοράνθρακες βλήματα της Ελλάδας. (CFC’s). Τα τελευταία χρόνια, καταΑτμοσφαιρική ρύπανση: Η ατμοσφαιγράφεται μία αύξηση στη συγκένρική ρύπανση δημιουργείται συνήθως τρωση αρκετών αερίων του στις μεγάλες πόλεις και προκαλείται Η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται με την απελευθέθερμοκηπίου, ενώ ειδικότερα στην από την έκλυση δηλητηριωδών αερίων ρωση σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες ουσιών οι οποίες περίπτωση του διοξειδίου του άνόπως το μονοξείδιο του άνθρακα και είτε κατακάθονται στον πυθμένα, είτε διαλύονται. θρακα, η αύξηση αυτή ήταν του αζώτου, το διοξείδιο του αζώτου 31% την περίοδο 1750-1998. Τα και του θείου και το υδρόθειο. Τα αέρια τρία τέταρτα της ανθρωπογενούς άλλο κομμάτι της μπορεί να θεωρηθεί η ρύαυτά προέρχονται είτε από την καύση στεπαραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεπανση η οποία δημιουργείται από τα οικιακά ρεών ή υγρών καυσίμων στις κατοικίες, στα ται σε χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το αυτοκίνητα και στις βιομηχανικές μονάδες, και βιομηχανικά απόβλητα τα οποία πετιούνυπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές από βιομηχανικές επεξεργασίες και από φω- ται σε αστικές ή υπαίθριες περιοχές. που συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω Ρύπανση υδάτων: Η ρύπανση των υδάτων τοχημικές αντιδράσεις οι οποίες γίνονται αποδάσωσης. Εκτός από τον άνθρωπο, παδημιουργείται με την απελευθέρωση σε λίστην ατμόσφαιρα της Γης. ράγεται μεθάνιο και από ζώα(π.χ. αγελάδες) Ρύπανση εδάφους: Η ρύπανση του εδά- μνες, ποτάμια και θάλασσες ουσιών οι με τις ερυγές τους. οποίες είτε κατακάθονται στον πυθμένα, είτε φους αναφέρεται κυρίως στις αγροτικές πεδιαλύονται. Οι ρύποι αυτοί είναι πάρα πολριοχές και στα εδάφη της υπαίθρου, ενώ ένα

Πρωτοβουλίες από την εκκλησία για την προστασία των ζώων Έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία των ζώων και την εξάλειψη των κρουσμάτων κακοποίησης τους, απηύθυνε σήμερα ο Μητροπολίτης Κυδωνίας - Αποκορώνου, Δαμασκηνός. «Το να αφήνουμε ζώα στους δρόμους ή στους κάδους είναι μια απάνθρωπη έκφραση της κοινωνικής παρουσίας και δεν έχει καμιά σχέση, ούτε με τη ζωή μας, ούτε με την ζωή, που έχουμε, ως ελληνορθόδοξοι», τόνισε ο κ. Δαμασκηνός και ανακοίνωσε πως η Μητρόπολη απέστειλε σχετική εγκύκλιο προς τους ιερείς της Μητροπόλεώς του, με την οποία τους καλεί να συμβάλουν προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων. Στον νομό Χανίων πολλοί φορείς, σε συνεργασία με ζωοφιλικά σωματεία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνουνκοινή δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα της προστασίας των ζώων.

Σύμφωνα με το WWF Σε μείωση ο πληθυσμός των τίγρεων του Αμούρ Ο αριθμός των τίγρεων του Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή μειώθηκε κατά 15% το 2009, ανακοίνωσε σήμερα υπεύθυνος του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) κάνοντας λόγο για μια “καταστροφική” κατάσταση σε διεθνή συνέντευξή Τύπου στο Βλαδιβοστόκ. “Έπειτα από παρατηρήσεις που έγιναν πέρυσι, διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 15% του είδους αυτού”, που αποκαλείται επίσης τίγρη της Σιβηρίας και ζει κυρίως στις περιφέρειες του Πριμόριε και του Χαμπαρόφσκ, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ ο Γιούρι Ντάρμαν, υπεύθυνος του WWF Ρωσίας. Σύμφωνα με επιστήμονες, στη Ρωσία δεν απομένουν πλέον παρά περίπου 450 τίγρεις του Αμούρ (το όνομά τους αναφέρεται σ’ ένα ρωσικό ποταμό). Το κυνήγι τους έχει απαγορευθεί από το 1947. Η ρωσική Άπω Ανατολή είναι το κύριο οικοσύστημα αυτών των αιλουροειδών, που είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Στην Κίνα ζουν μόνον 20 ως 25 άτομα του είδους.

Πτηνά Σμίκρυνση του μεγέθους λόγω της αλλαγής του κλίματος Η αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με Ελβετούς, Βρετανούς και Αμερικανούς επιστήμονες, μπορεί προκαλέσει τη σμίκρυνση του μεγέθους και την απώλεια βάρους των πτηνών. Περισσότερα από 100 είδη πουλιών μελετήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το μέγεθός τους εν συνόλω και το μήκος των φτερών τους. Συνολικά οι ερευνητές εξέτασαν 486.000 πουλιά για 50 σχεδόν χρόνια. Αφού πρώτα τα ζύγισαν και μέτρησαν το μέγεθος από τα φτερά τους, διαπίστωσαν μετά από αρκετά χρόνια ότι οι διαφορές στο μέγεθος 60 τουλάχιστον ειδών πουλιών -αν και μικρές- ήταν ιδιαίτερα αισθητές. Αυτή η «συρρίκνωση» έχει παρατηρηθεί εντός μόλις μισού αιώνα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα πουλιά αναπτύσσονται σε μικρότερο μέγεθος, έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε πιο υψηλές θερμοκρασίες.


Παράθυρο στον κόσμο

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

23

Ένας Messi… να τον φας στο κουτάλι Ένα γλυκό που θα ευχαριστεί όσο ένα… γκολ του Lionel Messi φιλοδοξεί να φτιάξει διάσημο εστιατόριο στην Καταλονία, σύμφωνα με δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας. Ένας από τους τρεις ιδιοκτήτες του εστιατορίου στην πόλη Τζιρόνα, ο κ. Γιόρντι Ρόκα, δήλωσε ότι ήδη επεξεργάζονται «την ιδέα του να παρασκευάσουμε ένα επιδόρπιο σαν το γκολ του Messi». Ο κ. Ρόκα, θέλοντας να δείξει ότι η φαντασία μέσα στην κουζίνα είναι ανεξάντλητη, ανέφερε ακόμη ότι καθετί θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την εισαγωγή ενός νέου πιάτου στον κατάλογο του εστιατορίου. Η συνταγή, που αναμένεται να φέρει αναστάτωση σε όσους τη δοκιμάσουν, παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, το οποίο γνωρίζουν μόνο οι δημιουργοί του επιδορπίου. Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, ότι οι σεφ πειραματίζονται εδώ κι έξι ολόκληρους μήνες, προκειμένου να πετύχουν τη συνταγή που θα είναι τόσο απολαυστική όσο και οι ικανότητες του 22χρονου άσου του ποδοσφαίρου!

Μαμά του ο... σκύλος Το μόλις δυο ημερών λιονταράκι, παίρνει το γάλα που χρειάζεται όχι από κάποια λιονταρίνα, το απόλυτα φυσιολογικό, αλλά από μια σκυλίτσα. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου Royev Ruchey στη Σιβηρική πόλη Krasnoyarsk, φρόντισαν το μικρό λιονταράκι να πάρει την τροφή του από την σκυλίτσα που φιλοξενείται στο πάρκο, αφού η μητέρα του και τα άλλα τρία αδερφάκια του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

στον πλανήτη Γη

Διαμαρτυρία με... τέχνη! Ένας άντρας από το προσωπικό ασφαλείας κοιτά τα μηνύματα που έχουν γραφτεί στους τοίχους της πρεσβείας της Μιανμάρ, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, αφού διαδηλωτές για να διαμαρτυρηθούν για τον νέο εκλογικό νόμο, πήραν κόκκινη μπογιά και ζωγράφισαν τους τοίχους της πρεσβείας. Οι διαμαρτυρόμενοι επίσης ζητούν την απελευθέρωση του Aung Suu Kyi, όπως και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων.

Κουκουβάγια κάνει skateboard Η μασκότ ενός τοπικού εμπορικού κέντρου στο Kent έχει γίνει μία κουκουβάγια… που κάνει skateboard! Ο Alby, σε αντίθεση με τις περισσότερες κουκουβάγιες που «λειτουργούν» καλύτερα τη νύχτα, δεν διστάζει να κάνει το αγαπημένο του άθλημα μέρα μεσημέρι και μπροστά σε μεγάλο κοινό. Ο 73χρονος ιδιοκτήτης του πουλιού Brian Maxted, ο οποίος διατηρεί Κέντρο για Κουκουβάγιες, είπε ότι ανακάλυψε το ταλέντο του Alby, στη διάρκεια βόλτας στο εμπορικό κέντρο. «Ένα μικρό αγόρι με skateboard σταμάτησε να την κοιτάξει. Τότε εκείνη ανέβηκε αμέσως πάνω στο πατίνι. Το αγόρι το τσούλησε και ο Alby δεν τρόμαξε, αλλά έδειξε ότι το ευχαριστήθηκε», είπε ο Maxted. Πλέον, το 13 ετών πτηνό έχει εξελίξει την τεχνική του και έχει μάθει να κινεί το skateboard με τα φτερά του.

Τηλεόραση αξίας 1,6 εκατ. ευρώ! Είναι κατασκευασμένη από 28 κιλά χρυσού 18 καρατίων και επιστρωμένη με διαμάντια. Λέγεται Prestige HD Supreme Rose και πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεόραση στον κόσμο, αφού κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ… 1,6 εκατ. ευρώ! Τη σχεδίασε ο 38χρονος Βρετανός σχεδιαστής Stuart Hughes, ο οποίος θα φτιάξει μόνο τρεις τέτοιες τηλεοράσεις. Κάθε δέκτης έχει οθόνη 55 ιντσών και ένα εξωτερικό πλαίσιο στολισμένο με 72 διαμάντια. Συν τοις άλλοις, έχει μικροσκοπικές «ηλιόπετρες» και πέτρες από αμέθυστους χωμένες στον χρυσό, ενώ το εσωτερικό τού πλαισίου είναι από δέρμα αλιγάτορα. Η πανάκριβη τηλεόραση σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την βραβευμένη γερμανική εταιρεία ηλεκτρονικών Metz και την ελβετική PrestigeHD.

Μια σπάνια χελώνα Οι αστυνομικοί με τα κουκλάκια Με ένα νέο «όπλο» εξοπλίστηκαν οι αστυνομικοί της τροχαίας στο Kent της Μεγάλης Βρετανίας, για να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα ατυχήματα στους δρόμους, στα οποία εμπλέκονται παιδιά. Γέμισαν τα περιπολικά με κουκλάκια, έτσι ώστε σε περίπτωση τροχαίου, όπουν υπάρχουν παιδιά κάτω των έξι ετών, να τους τα δωρίζουν, για να τα καθησυχάσουν. «Είναι πιο δύσκολο, όταν μικρά παιδιά εμπλέκονται σε σύγκρουση», είπε ο αστυνομικός Darren Chapman.

Δυο παιδιά παρακολουθούν μια χελώνα που επιστρέφει στον κόλπο της Βεγγάλης στην Ινδία, αφού πρώτα γέννησε τα αυγά της σε έτοιμες φωλιές που είχε δημιουργήσει στη στεριά. Η χελώνα αυτή ανήκει στο σπάνιο είδος θαλάσσιων χελωνών (Olive Ridley).

Τα ερωτικά μηνύματα... τους έβαλαν φυλακή Μία σειρά από «καυτά» μηνύματα κινητού οδήγησαν στη φυλακή ένα ζευγάρι από την Ινδία, σηματοδοτώντας άλλη μία περίπτωση που τα πάθη συγκρούονται με τους νόμους στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιεχόμενο των μηνυμάτων υπονοούσε ότι το ζευγάρι σχεδίασε να διαπράξει «αμαρτία», εκτός γάμου, που είναι παράνομη πράξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι εμπλεκόμενοι, που εργάζονταν στο πλήρωμα αραβικής αεροπορικής εταιρείας, καταδικάσθηκαν σε τρεις μήνες φυλάκιση. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αποκαλύφθηκε όταν ο εν διαστάσει σύζυγος της γυναίκας κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Κουρεύονται... για καλή τύχη Έχω βελόνα και μαλλί... πάμε για πλέξιμο; Η κλασική ρήση «πάμε για καφέ» φαίνεται ότι δεν είναι πια αρκετή για ολοένα και περισσότερες γυναίκες στη Μεγάλη Βρετανία, αφού δεν καλύπτει το φάσμα των ενδιαφερόντων τους. Οι γυναικοπαρέες πλέον εκτός από καφέ και κους κους, προσθέτουν και το πλέξιμο! Μάλιστα, συγκεκριμένες pub διοργανώνουν βραδιές «πλεξίματος», οι οποίες έχουν και όνομα… «stitch ‘n’ bitch». Η νέα αυτή απασχόληση ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στη Βρετανία η απήχηση ήταν μεγαλύτερη, αφού μόνο στο Λονδίνο η ομάδα των γυναικών που πλέκουν και κουτσομπολεύουν αριθμεί τις 6.000.

Για να έχουν τύχη όλο τον χρόνο… δίνουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους! Για του λόγου το αληθές, οι Κινέζοι κατά τη δεύτερη μέρα του δεύτερου σεληνιακού μήνα, που φέτος έπεσε στις 17 Μαρτίου, κουρεύονται! Ωστόσο, δεν ευχαριστιούνται όλοι αυτό το έθιμο… Συνήθως τα μικρά παιδιά αντιδρούν με κλάματα, καθώς δεν αντιλαμβάνονται το συμβολισμό της ημέρας που λέγεται «ο δράκος ξυρίζει το κεφάλι».

Θα φάνε τα... μουστάκια τους! Συμβολικά και μόνο χρησιμοποιούμε εμείς την έκφραση «θα φάμε τα μουστάκια μας» - άλλωστε οι περισσότεροι άντρες δεν έχουν καν μουστάκι! Στην Ινδία, όμως, φαίνεται πως αυτή η απειλή δεν αποκλείεται καθόλου να προσλάβει κυριολεκτικές διαστάσεις, αν κρίνει κανείς από τον τρόπο με τον οποίο επιδεικνύει απειλητικά τα μουστάκια του ο οργισμένος κύριος της φωτογραφίας μας! Κάτι σαν είδος αγροφύλακα φαίνεται ότι είναι και απαιτεί μαζί με συναδέλφους του από την κυβέρνηση του κρατιδίου της Αριάνας να τους χορηγείται ο ελάχιστος μισθός και να τυγχάνουν μεταχείρισης ως δημόσιοι υπάλληλοι τετάρτης κατηγορίας. Μουστάκια - ξεμουστάκια, έστω και θηριώδη, διορισμό στο Δημόσιο απαιτούν!


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Ματιές στον κόσμο

Μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

Παρελθόν τα βιλαέτια και οι βαρωνίες… Θεσσαλονίκη Μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος έστειλε από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Σαμαράς. Τελειώσαμε με τα βιλαέτια και τις βαρωνίες, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι θα μπει τέλος σε όλες τις ιστορικές παθογένειες του κόμματος. Δεν θα προχωρήσουμε με παρωχημένες ιδέες, είπε και συμπλήρωσε πως απορρίπτει τη λογική του διαχειριστικού κυβερνητισμού, ενώ πρότεινε 13 αλλαγές που θα κάνουν τη ΝΔ πιο ανοικτό κόμμα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς πρότεινε την εκλογή από τη βάση του προέδρου, του προέδρου της νεολαίας και του προέδρου των Νομαρχιακών Οργανώσεων. Επίσης, το τακτικό συνέδριο, που

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Συνελήφθη ανήλικη και η μητέρα της για εμπορία ναρκωτικών Κοζάνη: Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μία 16χρονη από την Κοζάνη και η μητέρα της, ως ύποπτες για εμπορία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή της 16χρονης τρεις συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 3,7 γραμμαρίων. Στο σπίτι των δύο γυναικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα βάζο που περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 34,4 γραμμαρίων, ένα βάζο που περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 19,4 γραμμαρίων και ένα μεταλλικό κουτί με υπολείμματα κάνναβης. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, η 16χρονη και ένας 17χρονος, ο οποίος επίσης συνελήφθη, έκαναν χρήση κάνναβης, ενώ στην οικεία του νεαρού βρέθηκαν 0,8 γραμμάρια.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛ.ΑΣ

Στα ίχνη των ληστών της Εθνικής οδού… Πάτρα: Σε ληστές από το Λεκανοπέδιο, που θέλησαν να επεκτείνουν τη δράση τους και στην Αχαΐα, προσανατολίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της ληστείας, που σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ακράτα, αλλά και σε διπλανό σνακ –μπαρ. Η ληστεία σημειώθηκε σε βενζινάδικο που βρίσκεται στο 152,2ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι ληστές ήταν δύο, φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν καλάσνικοφ και μια κοντόκαννη καραμπίνα αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρατήριο οι δράστες αφαίρεσαν το ποσό των 1.600 ευρώ, και επιπλέον 1.600 ευρώ από το σνακ –μπάρ. Από τον τρόπο που ενήργησαν οι ληστές, εκτιμάται ότι παρακολουθούσαν εδώ και ημέρες το πρατήριο και είχαν προσχεδιάσει τις κινήσεις τους. Το διπλό κτύπημα της Πέμπτης έχει οδηγήσει στο άνοιγμα από την Αστυνομία παλαιότερων φακέλων ληστειών. Οι Αρχές θεωρούν ότι οι δράστες έχουν μακρά πορεία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος.

μετονομάζεται σε Εθνικό Συνέδριο, θα συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. Όνομα αλλάζει και η Κεντρική Επιτροπή, η οποία γίνεται Πολιτική Επιτροπή, την οποία θα απαρτίζουν πολύ λιγότερα μέλη από ό,τι σήμερα. Ακόμη, ο γραμματέας του κόμματος δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, όσο είναι γραμματέας, ωστόσο θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Επιπλέον, το Πολιτικό Συμβούλιο, που μετονομάζεται σε Εκτελεστική Γραμματεία, θα απαρτίζεται από 15 μέλη, μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος. Από αυτά, τα επτά θα είναι εκλεγμένα από την Πολιτική Γραμματεία και τα υπόλοιπα επτά θα είναι πρόσωπα επιλογής του προέδρου.

Οι θυσίες θα πιάσουν τόπο Μήνυμα στην Ευρώπη Ο πρωθυπουργός, σε έντονο ύφος, μίλησε επίσης για «καλοθελητές», που «καθημερινά διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για τη χώρα μας με προφανείς σκοπιμότητες», ενώ έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη πως «δεν ζητάμε από κανέναν να πληρώσει τα δικά μας λάθη και τα δικά μας χρέη».

Τέλος στα σενάρια χρεοκοπίας της χώρας έβαλε χθες ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη Δεν θα χρεοκοπήσουμε και σύντομα θα επανέλθουμε στο δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης, επανέλαβε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Οι θυσίες θα πιάσουν τόπο, δεσμεύτηκε ο Γ.Παπανδρέου, στέλνοντας μήνυμα στην Ευρώπη πως «δεν ζητάμε από κανέναν να πληρώσει τα δικά μας λάθη και χρέη». Παράλληλα, έκανε λόγο και για «’καλοθελητές’ που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για τη χώρα μας με προφανείς σκοπιμότητες», ενώ εξαπέλυσε δριμύτατη κριτική στη ΝΔ. «Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Η Ελλάδα έχει ισχυρή και αποφασισμένη κυβέρνηση που κάνει ό,τι χρειάζεται και σύντομα θα επανέλθουμε στο δρόμο της οικονομικής σταθερότητας, στο δρόμο της ομαλότητας και της ανάπτυξης» δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Σε εμάς ανέθεσε ο ελληνικός λαός την ευθύνη να οδηγήσουμε το καράβι στη μεγαλύτερη τρικυμία της πρόσφατης ιστορίας μας. Ξέρω ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι οι συνθήκες επιβάλλουν στον ίδιο και την

κυβέρνηση να είναι προσηλωμένοι σε έναν στόχο: «Στη διάσωση της οικονομίας μας. Στη σωτηρία της χώρας μας». Ζήτησε, επίσης, τη στήριξη της κοινωνίας στα σκληρά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση πως «οι θυσίες μας θα πιάσουν τόπο». Υπογράμμισε, εξάλλου πως οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διλήμματα. «Ή κάνουμε κατεπειγόντως ό,τι χρειάζεται για να σώσουμε την πατρίδα μας, ή συμπεριφερόμαστε άβουλα και ανεύθυνα, και καταδικάζουμε την Ελλάδα σε δεκαετίες ύφεσης, παρακμής, διεθνούς απομόνωσης και μαρασμού» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα πάρει όσες αποφάσεις χρειάζονται, όσο επώδυνες και εάν είναι ώστε η χώρα να ξεπεράσει τα δημοσιο-

νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Ό,τι πρέπει να κάνουμε, θα το κάνουμε. Όσο σκληρό και επώδυνο κι αν είναι, όποιο και αν είναι το κόστος ακόμα και για μένα προσωπικά» σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «ζούμε έναν ιδιότυπο πόλεμο» και γι’ αυτό «όταν έχεις πόλεμο, ζητάς να πάνε στο μέτωπο όλοι, ανάμεσά τους και απλοί άνθρωποι που σε τίποτα δεν φταίνε για το γεγονός ότι προκλήθηκε πόλεμος». «Πολύ πιο άδικο θα ήταν αυτό που θα συνέβαινε στην πατρίδα μας αν δεν παίρναμε αυτές τις αποφάσεις. Αν καθόμασταν με σταυρωμένα χέρια να παίζουν άλλοι με τις τύχες μας. Τότε οι συνέπειες θα ήταν αφόρητες. Ούτε μισθούς θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, ούτε συντάξεις» συνέχισε.

Παράλληλα, επανέλαβε πως η Ελλάδα ζητεί πολιτική στήριξη εναντίον όσων κερδοσκοπούν εις βάρος της, αφαιρώντας της τη δυνατότητα να δανειστεί με όρους, που θα της επιτρέψουν να ανασάνει. «Τα όπλα πάνω στο τραπέζι, ώστε να μας αφήσουν ήσυχους οι κερδοσκόποι. Να εξασφαλίσουμε αποδοτικά αποτελέσματα χωρίς υπονομεύσεις στο πρόγραμμά μας των μεγάλων αλλαγών» είπε ο Γ.Παπανδρέου. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που εκφράζονται εντός της ΕΕ ως προς τη βοήθεια προς την Ελλάδα, ο Γ.Παπανδρέου ήταν ξεκάθαρος: «Έφτασε η ώρα να αποφασίσουμε αν θέλουμε το κοινό μας σπίτι -η Ευρώπηνα ενισχυθεί ώστε να είναι σε θέση η πολιτική και όχι οι κερδοσκόποι να ορίζουν τις τύχες των λαών μας. Παλέψαμε εδώ και χρόνια για μια ισχυρή Ευρώπη οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Όμως πολλές δυνάμεις ξεχνούν την πολιτική σημασία του ευρώ, αφαιρούν την ουσία του πολιτικού οράματος στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, που είναι η κοινή προστασία μας ώστε σε κλίμα ηρεμίας και σταθερότητας να αναπτύξουμε την οικονομία μας. Αυτό τελικά μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ίδια την ΕΕ. Κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με ότι ονειρεύτηκαν οι εμπνευστές και οι δημιουργοί της ενιαίας Ευρώπης και του κοινού μας νομίσματος» τόνισε.

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα

Έκρηξη βόμβας έξω από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθήνα: Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε χθες γύρω στις τέσσερις το μεσημέρι, έξω από το κτήριο της διεύθυνσης Μεταγωγών, στην οδό Πέτρου Ράλλη. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στον τοίχο του κτηρίου και σε στάση λεωφορείου, έξω από τη διεύθυνση Αλλοδαπών ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες στα γύρω κτήρια. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην «Ελευθεροτυπία», λίγη ώρα πριν την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους

ΚΑΙΡOΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς κελσίου

στις πόλεις είναι 55 εκατομμύρια”, δήλωσε η Άννα Τιμπαϊγιούκα, εκτελεστική διευθύντρια του προγράμματος Habitat του ΟΗΕ. Η πόλη της Βραζιλίας θα φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, μία πενθήμερη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κατάσταση των πόλεων στον κόσμο, όπου ζει τώρα περισσότερο από το ένα δεύτερο του παγκόσμιου πληθυσμού. Περίπου 227 εκατομμύρια άνθρωποι ξέφυγαν από τις παραγκουπόλεις κατά την περίοδο 20002010, κάτι που σημαίνει πως οι χώρες υπερέβησαν εύκολα το συλλογικό τους στόχο βάσει του Αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας του ΟΗΕ, αναφέρεται στην έκθεση. Στη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία είναι πρωτοπόρος στην απόλυτη μείωση της φτώχειας καθώς 10,4 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις παραγκουπόλεις.

ΣΤΗΝ ΗΛΕIΑ

Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Αίθριος . Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Λίγες νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 κελσίου μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 ΑΤΤΙΚΗ έως 19 βαθμούς κελσίου Γενικά αίθριος Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ . Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς κελσίου

Αθήνα Το νέο κτίριο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα εγκαινίασε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ.Παπούλια. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας. Στον χαιρετισμό του ο κ. Χριστόφιας είπε ότι πρόκειται για το αρτιότερο και πιο σύγχρονο κτίριο, ενώ την κυπριακή πρεσβεία στην Αθήνα ως μία από τις σημαντικότερες, αν όχι τη σημαντικότερη διπλωματική αποστολή της Κύπρου. Αναφερόμενος στη σημερινή εποχή, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιβιώνει, να αναπτύσσεται και να προοδεύει.

ΕΡΕΥΝΑ …

Το συγνώμη του πάπα στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης Ρώμη: Ο πάπας Βενέδικτος ζήτησε χθες συγγνώμη από τα θύματα που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία από Ιρλανδούς ιερείς και πρόσθεσε ότι αισθάνεται «ντροπή και τύψεις». «Έχετε υποφέρει και πονέσει και λυπούμαι ειλικρινώς», ανέφερε σε επιστολή του που απευθύνεται στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από Ιρλανδούς ιερείς. Στην επιστολή, ο πάπας ανακοινώνει την έναρξη έρευνας στις ιρλανδικές επισκοπές, στα ιεροδιδασκαλεία και στα θρησκευτικά τάγματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο πάπας είπε ότι προτίθεται να συναντηθεί με τα θύματα για να τους ζητήσει από κοντά συγγνώμη.

ΜΠΑΝ ΓΚΙ-ΜΟΥΝ

Στη Μέση Ανατολή με στόχο την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

Διαπιστώνει η έκθεση του ΟΗΕ που διενεργείται κάθε δύο χρόνια Νέα Υόρκη: Σχεδόν διακόσια πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις παραγκουπόλεις την τελευταία δεκαετία, λόγω της ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης στους ανερχόμενους γίγαντες Ινδία και Πακιστάν, ωστόσο ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις παραγκουπόλεις αυξήθηκε κατά 55 εκατομμύρια φθάνοντας τα 827,6 εκατομμύρια, καθώς η αύξηση του πληθυσμού και η μετανάστευση προς τις πόλεις υπερσκέλισαν τα αποτελέσματα της αύξησης της κινητικότητας στις πόλεις, διαπιστώνει η έκθεση του ΟΗΕ που διενεργείται κάθε δύο χρόνια. “Η κατάσταση έχει βελτιωθεί στη διάρκεια δέκα χρόνων, όμως την ίδια περίοδο η καθαρή αύξηση των φτωχών

Εγκαινίασε το νέο κτίριο της κυπριακής πρεσβείας στην Αθήνα

ΤΡΙΤΗ Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως προς τις μέγιστες τιμές στους 20 βαθμούς κελσίου.

Ραμάλα Με στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής συναντάται ο ΓΓ του ΟΗΕ σε μια προσπάθεια άσκησης περαιτέρω πίεσης στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τα εποικιστικά σχέδια στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο Μπαν Γκι-μουν καταδίκασε -στο όνομα του Κουαρτέτου- την ισραηλινή δραστηριότητα. «Το Κουαρτέτο για τη Μέση Ανατολή έστειλε ένα ξεκάθαρο και δυνατό μήνυμα στο Ισραήλ» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής.

patrisnews  

patris,pirgos

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement