Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία

Πουλάνε προστασία και στα ...φωτοβολταϊκά; Σελίδα 9

Τ Η Σ ∆∏™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38242 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΤΙ ΛΕΝΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Αµείωτη παραµένει η σχολική επιθετικότητα

Να µην καταργηθεί κανένα σχολείο Σελίδα 7 Σελίδα 6

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Θ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΙ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ν.∆.

« Το λιµάνι της Αγωνίας και η ρότα της καταστροφής» Σελίδα 2

»

ΕΝ ΟΙΚΩ Σωτήρης Λαµπρόπουλος «Η αρχαιολογία µε εµπνέει…»

Εκπονείται µελέτη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Έ

τοιµο σχέδιο για την αναγέννηση της ευαίσθητης περιοχής του Καϊάφα το οποίο και θα παρουσιάσει το υπουργείο Περιβάλλοντος µέσα στο επόµενο δίµηνο προανήγγειλε χθες από την Ηλεία ο υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης. Ο αρµόδιος υφυπουργός βρέθηκε χθες στο νοµό µε αφορµή την εθελοντική αναδάσωση στον Καϊάφα που πραγµατοποιήθηκε µε την συνεργασία του υπουργείου της, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και του ∆ασαρχείου Ολυµπίας. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη δασική πολιτική ξεκαθάρισε ότι πολύ σύντοµα έρχονται οι δασικοί χάρτες που θα δώσουν όπως χαρακτηριστικά παρατήρησε ένα τέλος στο «πάρτι» µε τις καταπατήσεις. Σελίδα 5

Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΕΒΕ Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς Σελίδα 19

ΥΓΕΙΑ

Έρχεται και ο νέος νόµος για τους δασικούς χάρτες ΜΟΥΤΕΛΗ Μπήκε στα σπίτια το νερό της θάλασσας

Χηµική ουσία καταπολεµά τη φαλάκρα Σελίδα 26

Για µια ακόµη φορά, η φύση απέδειξε ότι είναι πολύ πιο δυνατή από τον άνθρωπο. Σπίτια κοµµένα στα δύο, άλλα εντελώς κατεστραµµένα, αυλές που µοιάζουν να βγήκαν από το… βυθό, µάντρες κατεστραµµένες. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς στη Μούτελη Πύργου. Στην παραθαλάσσια περιοχή που χθες τα ξηµερώµατα έγινε ένα µε τη θάλασσα. Σελίδα 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αφανίζεται το δάσος Στροφυλιάς στη Μανολάδα

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ (3µ.µ.)

Σελίδα 27

∆ ύ σ κ ο λ η έ ξο δ ο ς σ το Ρ ο ύ φ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ν. ΨΑΡΡΑΣ

Σελ. 13

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ι σ όπ α λ α τ α ν τ έ ρ µ π ι 1 - 1 ∆ ά φ ν η – Π Α ΟΒ 2 - 2 Λ ε χ α ι ν ά – Π α ν ό πο υλ ο Σελ. 17

«Με λυπεί να µπαίνουν άσχετοι στον Πολιτισµό»

Σελίδα 23

28ης Οκτωβρίου 48 Πύργος


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 20 Φεβρουαρίου 1962

Ο εξηλεκτρισµός Πηνείας Εις απάντησιν επερωτήσεως βουλευτών δια την ηλεκτροδότησιν της περιφέρειας Πηνείας, το υπουργείον Βιοµηχανίας δι’εγγράφου του ανακοινοί ότι έχει προγραµµατισθή η επέκτασις του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου και εις Πηνείαν, ως και εις άλλας αγροτικάς περιφερείας. Η κατασκευή θα πραγµατοποιηθή εν καιρώ εφ’όσον παρασχεθούν εις την ∆ΕΗ αι οικονοµικαί δυνατότητες.

Εκ µέρους του υπουργείου Κοιν. Προνοίας διετάχθη τηλεγραφικώς το ενταύθα κέντρον προνοίας όπως αναφέρη επειγόντως τα υπαρχούσας εις τον Ν.Ηλείας περιπτώσεις σεισµοπαθών που έχουν ανάγκην άµεσου ενισχύσεως ως και το ύψος της απαιτούµενης προς τούτο πιστώσεως. Το ενδιαφέρον αυτό του υπουργείου προνοίας εξεδηλώθη κατόπιν των γενοµένων προς τον υφυπουργόν κ Ι.Ψαρρέαν διαβηµάτων κατά την ενταύθα άφιξίν του.

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 Ο Άγιος Λέων γεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς. Αφού σπούδασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευµατικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικαλίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, δίδασκε και νουθετούσε το ποίµνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας (τιµάται 13 ∆εκεµβρίου). Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους νίκησε και ντρόπιασε όχι µόνο µε λόγια αλλά και µε κείµενα. Ο Άγος Θεός τον προίκισε µε το χάρισµα της θαυµατουργίας. Και τον µάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς µε µαγείες, µετά από προσευχή τον κατέκαψε µε τη φωτιά, επειδή καυχιόταν ότι µπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν φοβόταν τη φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύµα αυτό καταπλάγηκαν. ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 Τιµοθέου εν Συµβόλοις Σελήνη: 18ηµ. Aν. Hλίου: 7.10’ ∆ύση Hλίου: 18.09’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Στο πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» έχει προβλεφθεί το Μέτρο 126 το οποίο αφορά τα µέτρα ενεργητικής προστασίας. Σήµερα βρισκόµαστε στο στάδιο της µελέτης αυτών των µέτρων. ∆ηλαδή να γίνουν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να προκηρυχθεί το µέτρο. Θεόδωρος Σαρρής Πρόεδρος ΕΛΓΑ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Σ

αράντα δύο χρόνια πριν. 11 Ιανουαρίου 1971. Έκτακτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου των εν Αθήναις Σκιλλουντίων. Μοναδικό θέµα: συζήτηση για τα πρωταρχικής σηµασίας – φλέγοντα ζητήµατα της περιοχής του ∆ήµου Σκιλλούντος, σύνταξη σχετικού υποµνήµατος και υποβολή του στις αρµόδιες Αρχές. Στη φωτογραφία, όρθιοι, από αριστερά: Ιωάννης Αδαµόπουλος (Καλυβάκια, διευθυντής ∆ηµοσίου Ταµείου), Νικόλαος Βουγάς (Βρίνα, επιθεωρητής Οικονοµικών Εφοριών), Μαρία Ζαριφοπούλου (Κάτω Σαµικό, επιχειρηµατίας), ∆ηµήτριος Παπαδάς (Κρέστενα, Οικονοµικός Επιθεωρητής, πρόεδρος Συνδέσµου Σκιλλουντίων), Αλέξανδρος Στανόπουλος (Κρέστενα, Αντιστράτηγος ε.α.), Φανή ∆αβέλου – Κίκηρη (Κρουνοί, εκπαιδευτικός), Κωνσταντίνος Γεωργαντάς (Κρέστενα, Αντιστράτηγος, ε.α.), Ηλία Σταθόπουλος, (Ράχες, ∆ιεθυντής Α.Τ.Ε.), Στάθης ∆άγλαρης (Κρέστενα, δικηγόρος) και Βασίλης Περιστερόπουλος (Κρέστενα, δικηγόρος). Καθιστοί: Βασίλης Βασιλόπουλος (Κρέστενα, δικηγόρος), Ρήγας Κωστόπουλος (Κρέστενα, συµβολαιογράφος) και Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος (Κρέστενα, συµβολαιογράφος). Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

+ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Λέοντος επισκ. Κατάνης

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Έχουµε και θετικά µηνύµατα µετά τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και την Τυνησία όχι όµως για το Olympian Village εδώ στην Σκαφιδιά και αυτό γιατί δεν έχουµε αεροδρόµιο. Θα προσπαθήσουµε όµως να αξιοποιήσουµε αυτή την αλλαγή κλίµατος µε άλλες µεταφορές. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος Οµίλου Aldemar

Η φωτογραφία της Κυριακής Μ

Προς νέαν ενίσχυσιν των σεισµοπαθών

Ο τοµέας της πρόληψης είναι αυτονόητα καθοριστικός για την αναχαίτιση του ιού της γρίπης , δεν χρειάζεται, ωστόσο, πανικός αλλά ετοιµότητα όλων των φορέων και πιστή εφαρµογή των γνωστών µέτρων προφύλαξης του πληθυσµού. Γιώργος Γεωργιόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Το λιµάνι της Αγωνίας και η ρότα της καταστροφής - Από τότε που η κυβέρνηση Σηµίτη ενόψει της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων είχε χαρακτηρίσει το Κατάκολο Ολυµπιακό λιµάνι. - Από τότε που αυτό το λιµάνι τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει από µόνο του λόγω της γεωγραφικής του θέσης να γίνεται σταθµός προσεγγίσεων από κρουαζιερόπλοια που αποβιβάζουν κάθε χρόνο και περισσότερους αλλοδαπούς τουρίστες ώστε σήµερα οι αφίξεις να υπολογίζονται σε 1.000.000 ψυχές. - Από τότε που τα έργα για τον εκσυγχρονισµό αυτού του λιµανιού καρκινοβατούσαν και τα σχέδια για την ανάπτυξή του αποδεικνύονταν άγονα και αναποτελεσµατικά. - Από τότε που κάθε νέος υπουργός Ναυτιλίας υποσχόταν ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο χρηµατοδότησης ώστε το λιµάνι του Κατακόλου να αποκτήσει τις εγκαταστάσεις, τους χώρους και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στο δεύτερο σε αφίξεις τουριστών λιµάνι της χώρας µετά τον Πειραιά. - Από τότε που µας δόθηκε η δυνατότητα να χωροθετήσουµε σ’ αυτό το λιµάνι στον τοµέα ελλιµενισµού µεγάλων

κρουαζιεροπλοίων, στον τοµέα εµπορικό στη θέση που σήµερα υπάρχει η µαρίνα και τη µετάθεση της µαρίνας στην αρχική της θέση. - Από τότε που ωρίµασαν οι συνθήκες για να γίνει το Κατάκολο το πρώτο λιµάνι αµιγούς κρουαζιεροπλοίας της χώρας. - Από τότε που όλοι οι πολίτες της Ηλείας έχουν αντιληφθεί τον στρατηγικό ρόλο του λιµανιού του Κατακόλου για την τουριστική και γενικότερα την οικονοµική ανάπτυξη της Ηλείας. Από τότε µέχρι σήµερα τίποτα δεν έχει συµβεί ώστε να πειστεί ο Ηλείος πολίτης ότι υπάρχει ένα κράτος που δύσκολη συγκυρία της κρίσης διαθέτει ένα σχέδιο εξόδου από την οικονοµική κρίση µέσω της αξιοποίησης των υπαρκτών πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Αντιθέτως µάλιστα σήµερα παρά τις προσδοκίες που ο λαός της Ηλείας είχε δικαιολογηµένα στηρίξει στην ανάπτυξη του λιµανιού αυτού πληροφορηθήκαµε ότι µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού εξαιρέθηκε από τον προγραµµατισµό του ∆ηµοσίου η χρηµατοδότηση των έργων για τον εκσυγχρονισµό του πρώτου σε αφίξεις αλ-

λοδαπών τουριστών Περιφερειακό λιµάνι της χώρας. Σε µια στιγµή που η Ελλάδα οφείλει να προετοιµαστεί για να προσελκύσει και να εκµεταλλευτεί το τουριστικό ρεύµα που δηµιουργείται στη Μεσόγειο για την αναζήτηση νέων λιµανιών για τις προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων που πλέον αποσύρονται από τους προορισµούς της Αιγύπτου, της Τυνησίας κλπ λόγω των έκτακτων συνθηκών κινδύνου που επικρατούν σ’ αυτές τις χώρες. Υπ’ αυτές τις περιστάσεις ο τόπος βουλιάζει στην απραξία των αρµοδίων, στην αδιαφορία των λίγων βολεµένων και στην αγωνία των πολλών που βλέπουν την οικονοµική ερήµωση να προβάλει αδυσώπητη και απειλητική. Από τότε λοιπόν σιγά – σιγά συνειδητοποιήσαµε ότι η κοροϊδία και ο εµπαιγµός των αρµοδίων εις βάρος της Ηλείας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης ανοχής, δεν υπάρχει άλλο µέσο άµυνας και διεκδίκησης αυτών που µας ανήκουν από την οργανωµένη, συντονισµένη και αποτελεσµατική κινητοποίηση όλων των Ηλείων. Η πυρόπληκτη και πολύπαθη Ηλεία δικαιούται το σεβασµό των πάντων και αξιώνει µια δίκαιη µεταχείριση από την κυβέρνηση όσον

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης Ν.∆., Βουλευτής Ν. Ηλείας

αφορά την κινητροδότηση της οικονοµικής της ανάπτυξης και την άµεση ενίσχυση των υποδοµών της µε πρώτο στόχο την ένταξη των έργων του Κατακόλου σε πρόγραµµα επείγουσας χρηµατοδότησης. Ήλθε η ώρα να σπάσουµε τη σιωπή. Είναι πλέον καιρός για δράση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Μετά το λιµάνι Κατακόλου που δεν... υπάρχουν κονδύλια Και ο αυτοκινητόδροµος θα... πετάξει για ταµελλοντικά χρόνια όπως... πέταξε και το αεροδρόµιο στην Ανδραβίδα Το πρώτο θέµα της εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» χθες, µε την απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας κου ∆ιαµαντίδη που κατατέθηκε στη βουλή στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και του νοµού Τάκη Αντωνακόπουλου «περί αδύνατης» ένταξης για χρηµατοδότηση για έργα στο λιµάνι...», προκάλεσε αίσθηση. ΗΤΑΝ όχι µόνο κάτι το αναµενόµενο, αλλά και η ωµή πραγµατικότητα, µε τα γνωστά αποτελέσµατα... Είναι κάτι ανάλογο , για τα παιχνίδια που παίζονται χρόνια και χρόνια περί πολιτικού αεροδροµίου στην Ανδραβίδα...ΚΑΙ στα δύο αυτά έργα του νοµού µας επί δεκαετίες τώρα επί όλων των κυβερνήσεων και όλων των υπουργών, δηµιουργούνται κατά περιόδους µυθοπλασίες εκτός πραγµατικότητας και όχι µόνο αυτό, αλλά γίνεται και το σχετικό δούλεµα και οι πάντες όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έχουν καµία ευθύνη, σε όλες τις εξελίξεις που σηµειώνονται στις διάφορες περιόδους.ΓΙΑ παράδειγµα επί σειρές ετών βαπτίζαµε το λιµάνι Κατακόλου σαν «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ» αργότερα αυτοβαφτίζαµε το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας σαν αεροδρόµιο της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».ΑΡΚΕΤΕΣ φορές κατά το µακρινό παρελθόν µάλιστα «χαρακτηριζόταν» σαν εθνικής σηµασίας, µετά από σχετικές αποφάσεις τοπικής σηµασίας και µάλιστα συνυπέγραφαν οι αρµόδιοι υπουργοί, για κατάθεση τροπολογίας στη βουλή, για να χαρακτηριστεί... εθνικής σηµασίας. Μόνο που ποτέ δεν έφθασε στη βουλή και παρέµεινε τοπικής σηµασίας... Αλήθεια νοµίζουν ότι οι απλοί πολίτες της Ηλείας έχουν ξεχάσει... επιτόπου δηλώσεις υπουργών ότι θα γίνουν τα εγκαίνια της έναρξης των έργων...Και πάλι το έχει η τύχη φαίνεται, µε την «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο» για τον αυτοκινητόδροµο στο νοµό µας...Ήλθαν οι εξελίξεις, που δηµιούργησαν νέα δεδοµένα για τους αυτοκινητόδροµους, που τελικά πάλι η Ηλεία θα την πληρώσει µε τις νέες αλλαγές περί των υπαρχόντων συµβάσεων... και µετά από λίγο καιρό θα ευθύνεται ο υπουργός ∆ηµ. Ρέππας, αφού οι Αχαιοί ζητούν νέα χάραξη στα διοικητικά τους όρια από την Πάτρα και κάτω και εµείς ζητάµε ανατολική χάραξη στην περιοχή Καϊάφα Ζαχάρως, κ.λ.π., όπου φυσικά θα ... γίνουν ανατολικές χαράξεις στα διοικητικά όρια της Αχαΐας αλλά και στον Καϊάφα... Κάτι ανάλογο µε το γνωστό µεγάλο έργο σε πανελλήνιο επίπεδο, η περίφηµη... εκτροπή του Αχελώου...

Συνάντηση σήµερα του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Συνάντηση των µελών και των φίλων του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Αµαλιάδας, θα πραγµατοποιηθεί σήµερα από τις 7 το απόγευµα έως τις 9 το βράδυ στην αίθουσα της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο δήµο Ήλιδας σχετικά µε το θέµα εκλογής του Συµπαραστάτη του δηµότη, αλλά και σχετικά µε το θέµα της συγκρότησης δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης µε τη συµµετοχή φορέων και συλλόγων της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα θα γίνει αποτίµηση του πάρτι και της εσπερίδας και η πρόσκληση σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, καθώς επίσης και οι επόµενες δράσεις του ∆ικτύου. Μ.Κ.

[

Προµηθέας, όχι επιµηθέας

Άµεση διευκόλυνση των αγροτών

∆υστυχώς επαληθεύτηκε στις προβλέψεις και στις εκτιµήσεις του ο Ηλείος βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι εξελίξεις για το λιµάνι Κατακόλου.Στη σύσκεψη του θεσµικού µετώπου, στο ∆ιοικητήριο, ο βουλευτής είχε τονίσει πως το λιµάνι Κατακόλου, δεν χρηµατοδοτείται από δηµόσιους πόρους, ούτε από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον είχε αναφέρει πως δεν είναι ώριµες οι µελέτες εφαρµογής.Το χθεσινό δηµοσίευµα της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» επιβεβαιώνει τις προβλέψεις δια των πλέον αρµοδίων χειλέων που είναι του υπουργού. «Π»

Η διαχείριση του ΟΣ∆Ε ήταν και παραµένει ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα για κάθε ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή την φορά τα πράγµατα φαίνεται να είναι διαφορετικά ως προς τις προθέσεις του υπουργείου που επιδιώκει την άµεση διευκόλυνση των αγροτών. Ήδη ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή την επέκταση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς µεταβολές στοιχείων σε σχέση µε την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010, για πρώτη φορά διαθέσιµη δυνατότητα της τηλεφωνικής υποβολής. Όπως µάθαµε από τον Ηλείο υφυπουργό Γιάννη Κουτσούκο θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άλλωστε το τόνισε: « Καλούµε τους δικαιούχους που δεν έχουν µεταβολές να στηρίξουν έµπρακτα την αλλαγή που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και η απλοποίηση των διαδικασιών που έχει εγκαινιάσει ο Οργανισµός, µε στόχο την έγκαιρη συλλογή των αιτήσεων µέχρι 15.5.2011. Είναι κατανοητό από όλους ότι η έγκαιρη και εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων είναι βασική προϋπόθεση της χωρίς καθυστέρηση, καταβολής των ενισχύσεων». Γ.Ρ

Σχόλια

Σωστή η κίνηση της ∆ηµοτικής Αρχής Ήλιδας, να προχωρήσει στην τοποθέτηση ταµπλό στα πεζοδρόµια στο ύψος της διασταύρωσης Παπακασελά, για την τοποθέτηση διαφηµιστικών αφισών, σε µία προσπάθεια να αποφευχθεί το φαινόµενο ανάρτησης αφισών στις κολώνες και τους σηµατοδότες, που και ρύπανση προκαλούν και εµποδίζουν την ορατότητα. Και απ’ ότι βλέπουµε, υπάρχει και η αναµενόµενη ανταπόκριση. Είναι ένα θετικό βήµα. Μ.Κ.

ΑΡΘΡΟ

Παρών και οι κυνηγοί

Θετική κίνηση

Το δικό τους «παρών» έδωσαν χθες οι κυνηγοί στη διάρκεια της δεντροφύτευσης που έγινε στη «Μπούκα» του Καϊάφα.Στο κάλεσµα των κυνηγετικών οργανώσεων ανταποκρίθηκαν αρκετοί κυνηγοί , καθώς επίσης και οι εργαζόµενοι στο χώρο (θηροφύλακες, γραµµατείς κλπ.) που έδωσαν το «καλό παράδειγµα» , στην προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση της φύσης στην πληγείσα περιοχή.Στη φωτογραφία διακρίνονται ο πρόεδρος της Γ’ ΚΟΠ Κων. Μαρκόπουλος και ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαχάρως Χρ. Πλιάγκος µαζί µε στελέχη των κυνηγετικών οργανώσεων αλλά και απλούς κυνηγούς. Στη δεντροφύτευση επίσης ήταν παρών και ο πρόεδρος του Κ.Σ. Πύργου και Περιφερειακός Σύµβουλος Νικ. Γαρουφαλής. Κ.Α.

Η αγάπη του φαίνεται...

Υπεύθυνη στάση

Μπορεί να έχει εργαστεί χρόνια µακριά, αλλά η αγάπη του για τον τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε παραµένει πάντα πολύ ισχυρή. Αυτή η αγάπη άλλωστε τον οδήγησε να ασχοληθεί και µε τις περιφερειακές εκλογές. Ο λόγος για τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Γιώργο Γεωργιόπουλο που κατάγεται από τη Μουριά του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Ο κ. Γεωργιόπουλος δεν θα µπορούσε να λείψει από τη χθεσινή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Αρχαίας Ολυµπίας. Το θέµα που συζητείτο και αφορούσε τα σχολεία του δήµου, τα παιδιά, τους µικρούς µαθητές, το αύριο αυτού του τόπου, δεν θα µπορούσε να τον αφήσει αδιάφορο. Άλλωστε, σε κάθε ευκαιρία ο Αντιπεριφερειάρχης παρακολουθεί από πολύ κοντά, αθόρυβα και αποτελεσµατικά, θέµατα που έχουν να κάνουν τόσο µε την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και µε άλλες περιοχές του νοµού, ακόµη και πέραν από τις «τυπικές» του υποχρεώσεις. ∆ίνει έτσι ένα λαµπρό παράδειγµα που αξίζει να βρει µιµητές…

Υπευθυνότητα και όχι λαϊκίστικη προσέγγιση, απέδειξε στο θέµα της συγχώνευσης σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης. Ο κ. Λυµπέρης πήγε µε θέσεις στη σύσκεψη που έγινε για το συγκεκριµένο θέµα στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο και το γεγονός ότι δήλωσε δηµόσια ότι η ∆ηµοτική Αρχή Ήλιδας αναλαµβάνει ακέραιη την ευθύνη που της αναλογεί προς µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπικές κοινωνίες, λέει πολλά… Ο ίδιος άλλωστε, αποφεύγει τους λαϊκισµούς και επικεντρώνεται στην ουσία, χωρίς περιστροφές και κυρίως, βάζοντας πρώτα το συµφέρον του δηµότη, χωρίς να προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά… Π.Α.

Π.Μ

«Φρένο» στις αυθαιρεσίες Μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετική η χθεσινή πρωτοβουλία του υπουργείου Περβάλλοντος , της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας καθώς και άλλων εµπλεκόµενων φορέων και συλλόγων για δεντροφύτευση στον πολύπαθο Καϊάφα, αλλά σίγουρα δεν αρκεί µόνο αυτό για να αντιµετωπιστούν τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα , που αντιµετωπίζουν οι δασικές εκτάσεις της Ηλείας. Τα προβλήµατα αυτά οξύνθηκαν ειδικά µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τη συρρίκνωση των δασών στο νοµό , µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή να δέχονται «ασφυκτικές» πιέσεις οι υπάρχουσες δασικές εκτάσεις , µε καταπατήσεις , παράνοµη υλοτοµία και άλλες αυθαίρετες ενέργειες.Αλλά και στις αποτεφρωµένες περιοχές της Ηλείας η κατάσταση δεν είναι καλύτερη αφού διαρκώς «ξεφυτρώνουν» παρανοµίες που επί το πλείστον έχουν να κάνουν µε καταπατήσεις των –πάλαι ποτέ- δασικών εκτάσεων.Σε όλα σχεδόν τα σηµεία του νοµού δεν χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για να διαπιστώσει τις παρανοµίες που έχουν να κάνουν µε αποψιλώσεις ολόκληρων δασικών εκτάσεων (δάσος Στροφυλιάς), µε περιφράξεις… χιλιοµέτρων µέσα στο δάσος (Φολόη), µε απέραντους σκουπιδότοπους (σε όλα σχεδόν τα εναποµείναντα δάση), καθώς και πολλές ακόµη αυθαίρετες ενέργειες.Ωστόσο αυτή την παρανοµία και αυθαιρεσία στα δάση µας επιτείνει ακόµη περισσότερο η υπολειτουργία των δασικών υπηρεσιών , λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και αρµοδιοτήτων (λ.χ. η δασοπυρόσβεση) , κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι επίδοξοι καταπατητές και οι έκνοµοι υλοτόµοι… Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θ. Μωραίτης δεσµεύτηκε στις δηλώσεις που έκανε χθες ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα υπάρξουν αποτελέσµατα όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι θα βάλουν τάξη στην αυθαιρεσία που υπάρχει κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές.Έστω και καθυστερηµένα το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να προχωρήσει , διότι από το 2007 µέχρι σήµερα οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται στο έλεος των «ορέξεων» των επίδοξων καταπατητών.Ένα ακόµη ζήτηµα που τέθηκε υπόψη του κ. Μωραίτη είναι οι διάφορες µελέτες που έχουν συνταχθεί για την προστασία και αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων, οι οποίες παραµένουν στις καλένδες παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκαν αρκετά εκατοµµύρια για την εκπόνησή τους (από ιδιώτες και όχι από τις δασικές υπηρεσίες!). Σήµερα όµως µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση η αξιοποίηση αυτών των µελετών φαντάζει από δύσκολη έως αδύνατη…Εφόσον το υπουργείο επιθυµεί να βάλει ένα «φρένο» στα παραπάνω προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δασικές εκτάσεις στην ταλανισµένη Ηλεία, θα πρέπει µε τη συνεργασία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αλλά και των αρµοδίων υπηρεσιών του , να υλοποιήσει άµεσα αυτά που έχει εξαγγείλει αλλά και αυτά που προβλέπονται από το νόµο. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ποδηλατόδροµοι

Αγωνία για το νηπιαγωγείο Η αγωνία τους για το αύριο του νηπιαγωγείου του χωριού τους εξέφρασαν γονείς µικρών µαθητών και κάτοικοι του Στρεφίου, κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Αρχαίας Ολυµπίας. Φυσικά και έµειναν ικανοποιηµένοι από την πρόταση του δήµου να διατηρηθεί ως έχει

]

το νηπιαγωγείο, ωστόσο θεώρησαν απαραίτητη την παρουσία τους για να εκφράσουν την θέληση όλου του χωριού, καθώς όπως είπαν η σχολική αυτή µονάδα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του κοινωνικού ιστού της περιοχής τους. Π.Μ

Μετά τις 25 Φεβρουαρίου αναµένεται να κατασκευαστεί το κοµµάτι που αφορά την ασφαλτόστρωση των ποδηλατοδρόµων στην οδό Καλαβρύτων στην Αµαλιάδα. Το θέµα συζήτησε χθες το πρωί ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο κ. Αβραάµ Μπούρα και υπήρξε σχετική ενηµέρωση για τα διαδικαστικά, καθώς και ,ότι λόγω καιρού, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή άσφαλτος. Το έργο µε καθυστέρηση λίγων ηµερών προχωρά κανονικά. Μ.Κ.


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Η γνώµη

Αφιέρωµα στην παγκόσµια ηµέρα της ποίησης

∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής µε υπερκινητικότητα

Ό

[

λοι έχουµε παρατηρήσει παιδιά που δεν είναι φρόνιµα, αδιαφορούν γι’ αυτά που λέµε, είναι ανήσυχα, δεν κάθονται σε ένα σηµείο και αδυνατούν να ολοκληρώσουν µια σκέψη ή µια πράξη. Η διάσπαση προσοχής, η σωµατική υπερδραστηριότητα και η απροσεξία είναι τα βασικά (πρωτογενή) συµπτώµατα των παιδιών µε ADHD. Τα δευτερογενή συµπτώµατα αναφέρονται και γίνονται αντιληπτά ως δυσκολίες στην ρύθµιση της συµπεριφοράς, στην αφοσίωση στην σχολική εργασία, στο να ακούν τις υποδείξεις στο σπίτι και σχολική αποτυχία που πιθανόν να έχει να κάνει και µε άλλες µαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης στην έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και στην χαµηλή αυτοπεποίθηση (Holowenko, 1999). Πρωτογενή και δευτερογενή συµπτώµατα συνθέτουν την συµπεριφορά του παιδιού, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο καθώς και στον ίδιο του τον εαυτό. Στο σπίτι, οι γονείς αντιµετωπίζουν την ανησυχία και την υπερκινητικότητα. Τα παιδιά µε ADHD δεν µένουν για πολύ στο ίδιο µέρος ή κάνουν την ίδια δραστηριότητα. Στριφογυρίζουν νευρικά, µιλούν

Ζαχαρούλα Αβραµοπούλου Λογοθεραπεύτρια

Πρόσωπο

ασταµάτητα και διακόπτουν τους άλλους όταν µιλούν. ∆ιασπάται εύκολα η προσοχή τους και δεν ολοκληρώνουν καµιά εργασία. Το εύρος προσοχής τους είναι περιορισµένο και δεν µπορούν να συγκεντρωθούν σε εργασίες που απαιτούν σκέψη. Εµφανίζουν παρορµητικότητα, ξαφνικά κάνουν πράγµατα χωρίς να τα σκεφτούν. Έχουν ανήσυχο ύπνο, αργούν να κοιµηθούν και ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Στο σχολείο, λόγω της διασπασµένης προσοχής τους αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και δυσκολεύονται στην απορρόφηση νέων πληροφοριών και ίσως να έχουν καθυστερηµένη ανάπτυξη λόγου.Αδυνατούν να περιµένουν τη σειρά τους στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση και συνήθως έχουν φυσιολογική διανοητική ικανότητα. Η συµπεριφορά τους δείχνει να είναι κοινωνικά ανώριµα και να δυσκολεύονται να αναπτύσσουν και να διατηρούν φιλίες. Συχνά συνυπάρχει η επιθετικότητα και η µη ανταπόκριση στην πειθαρχία µε ξεσπάσµατα θυµού.Το παιδί µε ADHD, γνωρίζει ότι, είναι ατίθασος αλλά δεν µπορεί να ελέγξει τον εαυτό του.

Γνωρίζει ότι είναι ανοργάνωτος αλλά η διάσπασή του, τον αποσυντονίζει. Γνωρίζει την αδυναµία του στην εκµάθηση απλών πραγµάτων αλλά το µυαλό του δεν συγκεντρώνεται.Γνωρίζει ότι δεν καταφέρνει να κατανοήσει ένα κείµενο από την πρώτη ανάγνωση. ∆ηλαδή, το παιδί µε ADHD γνωρίζει τις αδυναµίες του. Όταν οι προσδοκίες του περιβάλλοντός του ( σπίτι, σχολείο, κοινωνικός περίγυρος κ.α ) είναι πάνω από τις δυνάµεις του, απογοητεύεται, στεναχωριέται, κλείνεται στον εαυτό του, υποτιµά τις ικανότητές του, είναι αρνητικό σε δραστηριότητες και αποµονώνεται. Το πρώτο βήµα για την υποστήριξη ενός παιδιού µε ADHD είναι η αποδοχή του προβλήµατός του. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του είναι απαραίτητο εφόδιο για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών του ADHD. Απευθυνθείτε στον ειδικό ο οποίος µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του παιδιού σας , και των δυσκολιών που συνοδεύει το ADHD, και συγχρόνως θα κατευθύνει και εσάς, ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο για να το αντιµετωπίσετε.

Ένας πολυπράγµων άνθρωπος

Ο

Λεωνίδας Μαργαρίτης γεννήθηκε στον Κόροιβο Ηλείας και κατοικεί µόνιµα στην Πάτρα, όπου και ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου. Είναι παντρεµένος µε τη Φανή Μαργαρίτη και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Έχει σπουδάσει Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Πολιτικές Επιστήµες και Οικονοµικά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών, γενικός σύµβουλος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «Αχαϊκά», συνεργάτης εφηµερίδων και περιοδικών, τακτικό µέλος της Αχαϊκής Εταιρείας

Λεωνίδας Μαργαρίτης∆ικηγόροςΛογοτέχνης

Μελετών, τακτικό µέλος της Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου, τακτικό µέλος της Εταιρείας Ηλειακών µελετών, τακτικό µέλος ∆ιαδικείου Σχολής Λαού. Έχει διατελέσει Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αχαΐας, δηµοτικός σύµβουλος Πατρών, αντιπρόεδρος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών, πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Αχαΐας, πρόεδρος του Συλλόγου των εν Πάτραις Ηλείων «Ο Κόροιβος», πρόεδρος της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας Λογοτεχνών, εκδότης- διευθυντής των εφηµερί-

Μπρος γκρεµός και πίσω µίζες

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Έ

Τυρί στο µέλλον δεν θα τρως βαρέλι θάχει τρίµα. Να µαστορέψεις ήθελες και νάχεις ευκολία Υπάρχουν κι άλλα πουν καλά δουλειά σου εργαλεία. Κάντους µια στάση αγορών και να την φαν στη µούρη Και στείλτους για εξαγωγή το πιο στραβό αγγούρι. Αυτά που τζάµπα τα πετούν δε µπαίνουν στο τσουβάλι. Τα ίσια έχουν πέραση κι ελάτε µε την άλλη. Τα µέτρα τα τήρησε κυβέρνηση πρασίνου Αύξηση θέλουν στο µεζέ µε συνοδεία οίνου. Θα σπάσει το στοµάχι του το ∆ΝΤ πως τρώει Ανάθεµα σας λήσταρχοι και Ευρωπαίων σόϊ. Τα είπαµε πολλές φορές πλέον δε θέλει άλλες Τη χώρα δύο έσπρωξαν και έπεσε στις σκάλες. Κι έρχεται αντιπολίτευση και το σχοινί τεντώνει Χωρίστρα έχει σχολική και βάπτισµα Αντώνη. Ρε συ στο κόλπο ήσουνα µε την κυβέρνηση σου. Με το ζόρι µήπως πήραµε ή µε τη θέλησή σου. Σφάλµατα γίνανε πολλά µε µπλε που ήταν χρώµα Τώρα στα µάτια µε κοιτάς, πατρίδα µας σε κώµα. Το ίδιο και για πράσινους ισχύουν οι ευθύνες Μεγάλο έχουν ποσοστό για Ελληνα τις πείνες.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Το πράσινο εκάηκε κάρβουνο γιναν δέντρα Εστω και έναν που κλεψε δεν βγάλατε στη σέντρα Για λύπηση εκατάντησα και λένε Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ φουκαρά Και όσους µε κυβέρνησαν λένε τον µασκαρά. Ολοι το µέλι γλείφατε µε δόντια και µε χέρια Πράσινα ήτανε και µπλε βουλής τα περιστέρια. Κι έτσι στις πλάτες έµειναν οι γούνες µας καµένες Συγνώµη τώρα µας ζητούν σαν τις µωρές παρθένες Στείλτε τους όλους σε νησιά Μακρόνησο και Γαύρο Αλλο ζητάνε Ελληνες, πρωτάθληµα στο γαύρο. Τώρα που όλοι σφίχτηκαν κοιτάµε την δουλειά µας. Χρόνια καλά που πέρασαν χέσαµε τη φωλιά µας. Σκυλάδικα στην εθνική, ξένοι κοιτούν, µε περιέργεια Στα στήθια τραγουδίστριας έµπαινε καλλιέργεια. Και µια φίλη της νυκτός που τη φωνάζουν Ερσα Τα κτήµατα για χάρη της όλα έµειναν χέρσα. Κι από την πόρτα σπίτι µου έµεινε το χερούλι Τετάρτη πάω λαϊκή να πάρω ένα µαρούλι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Β. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μέρος Πεντηκοστό Ένατο)

νας αστός γεωπόνος ιδεαλιστής που οραµατίζονταν τη δηµιουργία µιας καλύτερης κοινωνίας. Με την οργανωτικότητα, την στρατηγική του ιδιοφυΐα και τις επιτελικές του αρετές ο Βελουχιώτης σύντοµα κατέστησε τον ΕΛΑΣ στην κορυφαία αντιστασιακή µας οργάνωση. Τους αξιωµατικούς του ΕΛΑΣ αρχικά αποτέλεσαν ένοπλοι άτακτοι και εν συνεχεία αξιωµατικοί του ελληνικού στρατού που είχε διαλυθεί, καθώς και απόστρατοι αξιωµατικοί του βενιζελογενούς πραξικοπήµατος του 1935. Παράλληλα ωστόσο µε τον ΕΛΑΣ που ήταν η κύρια οργάνωση αντίστασης, ανεπτύχθηκαν και άλλες µε εξαιρετική συµβολή αντιστασιακές οργανώσεις, που δεν έχει ακόµα αποτιµηθεί στο βαθµό που πρέπει ιστορικά, η πατριωτική τους συµβολή. Τον Ιούνιο έτσι του 1942 συστήθηκε ο Εθνι-

]

δων «Ήλιδα» και «Πολύτεκνος». Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί δεκατέσσερα έργα του σε δοκίµιο, αρκετά νοµικά βοηθήµατα, διήγηµα, ποίηση και κριτική βιβλίου. Έχει πραγµατοποιήσει σειρά οµιλιών και διαλέξεων στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, ενώ εισηγήσεις του έχουν φιλοξενηθεί σε Πανελλήνια και ∆ιεθνή συνέδρια. Είναι άνθρωπος αεικίνητος και πολυπράγµων, που αγαπά ιδιαίτερα τον τόπο καταγωγής του και τελευταία έγραψε και σχετικό βιβλίο για τον Κόροιβο. Η παρουσία του, τόσο στα κοινά όσο και στο χώρο της λογοτεχνίας είναι µεγάλη και δεν σταµατά να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Σαν τούβλο στο κεφάλι µας της τρόϊκας δηλώσεις Οι µορφωµένοι θάλεγαν µιλάµε δια ζώσης. Σκληροί ψυχροί και άχρωµοι τρεις ήσαν οι λεβέντες Τα είπανε πολύ ψυχρά µε πάγο οι κουβέντες. Φθάνουν τα µέτρα µισθωτών εµπόρων και των άλλων Ευρώπη όλοι πάτησε Ελλήνων µας τον κάλον Λαός µας αδυνάτισε έρεψε σαν καλάµι Και στ’ όνειρό του έβλεπε πως έτρωγε σαλάµι. Τα είπαν και εµπέδωσαν και πάλι λένε ίδια Κατάντια είναι του λαού να ψάχνει στα σκουπίδια. Το ίδιο τότε ήτανε µπότα και κατοχή. Ο Ελληνας ανώριµος δεν κάνει αποχή. Καράβι λέει ο λαός πως σέρνει το νινί Για ένα χρόνο αγορές µην δουν οι Γερµανοί. Μέχρι και κρέας παίρνουµε τυριά βούτυρο φέτα Ρύζι της Κίνας έχουµε το ∆ΝΤ κουφέτα. Μπύρα που πίνει Ελληνας και έκοψε ρετσίνα Σκύψε τώρα τον τράχηλο και ψόφα από πείνα. Κούρσα µου θέλει Mercedes που πας ρε Καρατάσο Βρωµάει η µασχάλη σου νεόπλουτε να βράσω Κουζίνα SIEMENS στο χωριό, πλυντήριο στο κτήµα

Η πόρτα των ονείρων

κός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (Ε∆ΕΣ) υπο τον στρατηγό του ελληνικού στρατού Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο στρατηγός Ζέρβας ήταν ένας άνθρωπος µε καθαρά δηµοκρατικές πεποιθήσεις. Άλλη ηγετική φυσιογνωµία του Ε∆ΕΣ υπήρξε ο Κοµνηνός Πυροµάγλου. Ο Ε∆ΕΣ αριθµούσε µε βάση τις ιστορικές πληροφορίες που έχουµε και στον βαθµό που αυτές που µπορεί να είναι απόλυτης αληθείας, περί τους πέντε χιλιάδες άνδρες. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Ε∆ΕΣ είχε την αρωγή των Άγγλων απο της ιδρύσεώς του, ως δυνάµει αντίθετος πόλος πρός τον ΕΛΑΣ. Πάραυτα δεν κατόρθωσε να αποσπάσει την ολοκληρωτική υποστήριξη της κυβέρνησης του Καΐρου. Τρίτη τέλος σε στρατιωτική δύναµη αντιστασιακή µας οργάνωση, η Εθνική και Κοινωνική Απελυθέρωση (ΕΚΚΑ), µε σαφείς σοσιαλγενείς πολιτικές κατευθύνσεις. Κυρίαρχη µορφή της ΕΚΚΑ στο στρατιωτικό της σκέλος

Του Νίκου Σ. Φραγκογιαννόπουλου ∆ικηγόρου – Λογοτέχνη

«... Φανταστική φτάνει στη µνήµη των βηµάτων µας η ηχώ σ’ αυτό το µονοπάτι που ποτέ δεν πήραµε, που οδηγούσε στην πόρτα που ποτέ δεν ανοίξαµε..» Τ.S. ELLIOT I Εσπέρας Κυριακής στην άδεια πόλη µε τους βορηάδες παγωµένους να σφυρίζουν της απουσίας σου το θλιβερό τραγούδι. Τίποτα δεν θερµαίνει το τοπίο της ερηµώσεως Κι εσύ µακριά µας απροσπέλαστη φαντάζεις στις επικλήσεις της απέλπιδος χαµοζωής µας. * Υπάρχεις άραγε στ’ αλήθεια ή µια ψευδαίσθηση- τον υπερούσιο της µορφής σου µύθο συντηρεί- -στης ανεξάντλητης έµπνευσης τους χειµάρρους που ορµητικό ποτάµι εµπρός στα µάτια µου περνούν και δεν µ’ αφήνουν να περάσω στην ανυπαρξία αφού την πόρτα των ονείρων δεν ανοίξαµε, ποτέ δεν αξιώθηκα µαζί να την διαβούµε! ΙΙ Ρωτούσες βιαστικά για µένα κάποιον φίλο. Μα ποιος µπορούσε να σου µεταφέρει τις αγωνίες, τις προσδοκίες, τα όνειρά µου όλον αυτό το δύσκολο χειµώνα,που ζούσα αλίµονο τόσο µακριά σου πάλι, που δεν µπορούσα ν’ αποφύγω τη σαγήνη που µόνον η µορφή σου σπάταλα σκορπίζει κι αντιφεγγίζουν τα σκοτάδια της ψυχής µου στο τρυφερό το φως των δυο µατιών σου, που µόνος αποµένουν φάρος των ελπίδων καθώς µε συγκρατούν δεσµώτη των ονείρων που της ψυχής σου η ευγένεια µου χαρίζει ζείδωρες αύρες και σκοπό της ύπαρξής µου. ΙΙΙ Σ’ αυτή την αποθέωση της µωβ ανταύγειας των λουλουδιών εσύ µονάχα λείπεις σηµερα! Οµως, σε ποιο γυαλί να κρύψω τα µαγικά βοτάνια να ποτίσω το τρυφερό το πρωινό σου ξύπνηµα γλυκιά κι απόµακρη αγαπηµένη για να µπορέσω να σε ζωντανέψω πάλι κι όχι µονάχα στων ονείρων µου στους κόσµους, αλλά στη έκρηξη του σήµερα που αδηµονώντας καρτερεί τα βήµατά µας για τη θεσπέσια περιπλάνηση στους κάµπους των µωβ προσδοκιών των ροζ ειδώλων του κορµιού σου που γίνεται κυρίαρχος στη σκέψη µου που γίνεται δυνάστης στη ζωή µου, έτσι καθώς ντυµένη πρόβαλες στις κόκκινες φωτιές που τύλιγαν ηδονικά το µίσχο του κορµιού σου. και µόλις που µπορούσαν να κρατήσουν τις δίδυµες εκρήξεις των στηθιών σου καθώς ασφυκτιούσαν στις λευκές φωλιές τους σαν δυο αγριοπερίστερα της πρωινής γαλήνης που θέλουν να τανύσουν µεσ’ στο χάος του λυκαυγούς, την αξεπέραση οµορφιά τους! * ∆εν µπόρεσα να κρατηθώ όσο κι αν µε απωθούσες! Απλωσα τα δυο χέρια µου µέσα στο φως σου που σκόρπιζε η ροδόχρωµη θωριά του δέρµατος και καθως άγγιξα το τέλειο ποίηµά σου της µέσης, στην αστραπή του πάθους βρήκαν επιτέλους οι προσδοκίες τόσων µυστικών ωρών δικαίωση των σκοτεινών ονείρων µου κι ελπίδων οι απαντοχές!

ήταν ο συνταγµατάρχης Ψαρρός και στην πολιτική της καθοδήγηση ένας ευγενής και ευαίσθητος διανοούµενος ο Γεώργιος Καρτάλης. Ο πρόωρος θάνατος του οποίου αργότερα στην µετεµφυλιακή Ελλάδα, την στέρησε απο τις πολύτιµες εθνικά, υψηλές πολιτικές του υπηρεσίες. Σηµειώνοντας ακόµα πως χωρίς καµιά υποστήριξη απο την κυβέρνηση του Καΐρου, η ΕΚΚΑ στηρίζονταν αποκλειστικά στις δυνάµεις της. Κοντά σ΄αυτές όµως τις τρεις αντιστασιακές µας οργανώσεις που κατεδείκνυαν την αλύγιστη θέληση του ελληνικού λαού για την ανάκτηση της ελευθερίας του, υπήρχαν και τα «τάγµατα ασφαλείας» των κατοχικών κυβερνήσεων. Ήταν το όνειδος της ελληνικής κοινωνίας, που συνεργάζονταν µε τον γερµανό κατακτητή εναντίον των αντιστασιακών οργανώσεων. Μεταξύ των τριών αντιστασιακών µας οργανώσεων ΕΛΑΣ, Ε∆ΕΣ και ΕΚΚΑ δεν υπήρχε συνεργασία, παρά τους κοινούς αγώνες για την απελευθέρωση. Ενώ αντιθέτως πολλές ήταν οι µεταξύ τους συγκρούσεις και µάλιστα φονικές. Καθώς διαφαίνονταν στον πολιτικό ορίζοντα της Ευρώπης η ήττα και η κατάρρευση των δυνάµεων του άξονα, προέβαλλε το ερώτηµα ποιά πολιτική παράταξη θα κατίσχυε πολιτικά και θα αναλάµβανε τα ηνία διακυβέρνησης της χώρας. Υπήρξε ωστόσο και µια κορυφαία στιγµή συνεργασίας µεταξύ των αντιστασιακών µας οργανώσεων, στην οποία µεγαλούργησαν. Ήταν η ανατίναξη της γέφυρας τοτ Γοργοποτάµου στις 25-26 Νοεµβρίου του 1942. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

5 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έχουµε έτοιµο σχέδιο για τον Καϊάφα…»

«Έτσι γίνεται για να πιάσει» είπε ο Χ.Καφύρας στον Τ.Αποστολόπουλο όταν φύτευσε συµβολικά µία κουκουναριά , δίπλα παρακολουθεί χαµογελαστός ο υφυπουργός Θάνος Μωρα ΐτης

Πήρε το µονοπάτι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος για να φτάσει στον χώρο που γίνονταν η δενδροφύτευση.

Ο πρόεδρος του Kυνηγετικού Συλλόγου Πύργου και περιφερειακός σύµβουλος Νίκος Γαρουφαλής στο έργο της δεντροφύτευσης , δίπλα του ο βουλευτής Μ.Κατρίνης

Όταν ήρθε η ώρα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ.Κουτσούκου να επιτελέσει και αυτός το έργο του µαζεύτηκαν όλοι γύρω του… Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θ. Μωραΐτης φύτευσε συµβολικά ένα µικρό δέντρο στον Καϊάφα

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

«Έ Το παρών στην δεντροφύτευση έδωσαν µέλη εθελοντικών οργανώσεων από το νοµό

Ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου Κώστας Μαρκόπουλος ήταν από νωρίς στην περιοχή του Καϊάφα µε µέλη της Οµοσπονδίας

Οι µαθητές µε τους συνοδούς τους φύτευσαν κουκουναριές στην περιοχή µπούκα του Καϊάφα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραίτης τόνισε στις δηλώσεις του ότι σε δύο µήνες θα παρουσιαστούν οι δράσεις για την αναγέννηση της περιοχής

χουµε έτοιµο σχέδιο για την αναγέννηση της ευαίσθητης περιοχής του Καϊάφα το οποίο και θα παρουσιάσουµε µέσα στο επόµενο δίµηνο» ανακοίνωσε χθες από την Ηλεία ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραίτης µε αφορµή την εθελοντική αναδάσωση που έγινε στην θέση µπούκα έπειτα από συνεργασία του υπουργείου µε την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και το ∆ασαρχείο Ολυµπίας.

Όπως επεσήµανε ο κ Μωραίτης στόχος του υπουργείου είναι να ξαναδώσει ζωή στον Καϊάφα έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 ενώ σε ότι αφορά γενικότερα την δασική πολιτική ξεκαθάρισε ότι έρχονται οι δασικοί χάρτες που θα δώσουν ένα τέλος στο «πάρτι» όπως χαρακτηριστικά είπε µε τις καταπατήσεις. Ο συνάδελφός του υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος που βρέθηκε στην περιοχή συµπλήρωσε ότι θα υπάρξει συνεργασία για το κοµµάτι της κτηνοτροφίας ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα µε τα βοσκοτόπια. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι δηλώσεις που έκαναν ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

Έρχονται οι δασικοί χάρτες ενώ θα αξιοποιηθούν πλήρως τα φυτώρια για τις καµένες περιοχές της Ηλείας µε χρηµατοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος

σης Τάσος Αποστολόπουλος, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαµπος Καφύρας. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών Γιώργος Αµοργιανιώτης είχε στην συνέχεια συνεργασία µε τον ∆ασάρχη Ολυµπίας Βασίλη Γιακουµή και τον ∆ντή ∆ασών Παύλο Βαβλιάρα για την πορεία της εθελοντικής αναδάσωσης στην περιοχή. Στην περιοχή βρέθηκαν χθες οι βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης, Τάκης Αντωνακόπουλος, Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος, ο δήµαρχος Ζαχάρως Πανταζής Χρονόπουλος, ο επικεφαλής της µειοψηφίας Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου Κώστας Μαρκόπουλος, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου Νίκος Γαρουφαλής , εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και µαθητές που βοήθησαν στο έργο της αναδάσωσης.

Στόχος είναι να πρασινίσουν πάλι οι καµένες περιοχές O Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαµπος Καφύρας στην δήλωσή του τόνισε: « Με την δέουσα προσοχή θα βοηθήσουµε στην αναδάσωση του Καιάφα µε τις οδηγίες του ∆ασαρχείου όπως κάναµε και πριν 2 χρόνια µαζί µε 600 µαθητές από Γυµνάσια της Νότιας Ηλείας. Επειδή πεποίθησή µας είναι ότι για να πάει µπροστά ο τόπος µας, οι ενεργοί πολίτες και οι οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να είναι συνοµιλητές και συνδιαµορφωτές του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεθαι εδώ και αρκετό καιρό αγωνιζόµαστε µε τους συλλόγους και τα σωµατεία της Ηλείας για να κρατήσουµε ζωντανό τον τόπο µας, ενισχύοντας τη λειτουργία προστατευτικών δικτύων για το περιβάλλον και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ήδη µέσω του Γραφείου Εθελοντισµού ενηµερώθηκαν οι εθελοντικές οργανώσεις: ∆ιασωστική οµάδα Ηλείας, ο Ελληνικός ερυθρός Σταυρός, η ∆ιασωστική Οµάδα Φιγαλείας, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύργου, η Αγωνιστική Λέσχη Πύργου «ΑΟΛΑΠ», το κέντρο περίθαλψης και προστασίας ζώων Ν.Ηλείας «ΡΟΜΕΛ», οι οποίοι δίνουν το παρόν στην δενδροφύτευση . Θα ακολουθήσουν και άλλες αναδασώσεις µε τη συµµετοχή και άλλων οµάδων και πολιτών.»

Τον υφυπουργό υποδέχτηκαν ο κ. Αποστολόπουλος µε τους βουλευτές Μ.Κατρίνη και Τ. Αντωνακόπουλο

Τα λένε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ.Κουτσούκος µε το βουλευτή Τ.∆ηµητρουλόπουλο

Ο περιφερειακός σύµβουλος ∆ηµήτρης Βάλαρης µε τον Σύµβουλο της ∆ηµοτικής κοινοτητάς του δήµου ΠύργουΒασίλη Φάµελο έδωσαν το παρόν στην εθελοντική αναδάσωση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ H ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Μαµά, µε χτύπησε ο Γιωργάκης... Η

λεκτική βία, και λιγότερο η σωµατική, είναι το συνηθέστερο φαινόµενο σχολικής βίας στις εκπαιδευτικές κοινότητες της Ηλείας. Η λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας, είναι πολλοί και διαφέρουν ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των ατόµων, την ιστορική συγκυρία, την κουλτούρα και τον πολιτισµό. Το παρήγορο είναι πως στα σχολεία της Ηλείας, δεν παρατηρούνται έντονα φαινόµενα σχολικής βίας και συνήθως οι «διαφορές» των µαθητών λύνονται µέσα στο σχολείο, µε τη συνδροµή των εκπαιδευτικών.

Η σχολική βία αποτελεί παθογένεια της εποχής, λαµβάνει ποικίλες µορφές και δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισµός της. «Θύµατα» είναι συνήθως οι µαθητές µε κάποια αδυναµία, σωµατική, εµφανισιακή, κάτι που θα µπορούσε να δώσει αφορµή και λαβή για σχόλια. Ένα «παρατσούκλι» που υπερτονίζει αυτό το χαρακτηριστικό, µπορεί να θεωρηθεί άσκηση ψυχολογικής βίας. Ακόµα και ο στιγµατισµός είναι µια µορφή βίας. Το να χαρακτηριστεί ένας µαθητής µε κάποιο τρόπο που να τον ακολουθεί στο σχολείο, είναι κι αυτό µια µορφή άσκησης βίας.

Οι µορφές βίας Σωµατική βία. Έχει να κάνει µε ξυλοδαρµό, σπρωξίµατα σφαλιάρες, χαστούκια ή και γρονθοκοπήµατα. Είναι ίσως οι πιο έντονες και προφανείς µορφές άσκησης βίας.

Λεκτική βία. Έχει να κάνει µε εκφράσεις που χρησιµοποιούνται προκειµένου να χαρακτηρίσουµε κάποιον. Προφανώς οι χαρακτηρισµοί αυτοί δεν είναι κολακευτικοί και µειώνουν το άτοµο στο οποίο αναφέρονται. Αρκετά συχνά εκφράσεις όπως βλάκας, ηλίθιος ή και άλλα είναι συχνά µε τα παιδιά και αν ο αποδέκτης του χαρακτηρισµού είναι ήπιου χαρακτήρα, αυτή η συµπεριφορά θα έχει σαν αποτέλεσµα να κλεισθεί στον εαυτό του και να αποµονωθεί. Αν όµως είναι ένα παιδί που είναι δυναµικό πιθανόν να έχουµε µια έντονη εκδήλωση βίας. Είναι γνωστό ότι τα αγόρια σε αυτές τις ηλικίες δείχνουν µια επιθετική συµπεριφορά κυρίως προσπαθώντας να επιβληθούν. Αυτό συνήθως καταλήγει σε καβγάδες. Πολλές φορές το παιδί που έχει δεχτεί τη φραστική επίθεση και έχει αντιδράσει βίαια αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως το παιδί

που ξεκίνησε. Ψυχολογική βία. Αποτελεί συνδυασµό των παραπάνω, µε αποτέλεσµα ο µαθητής που είναι αποδέκτης των παραπάνω, να έχει µια έντονη πίεση. Να µη θέλει να πάει στο σχολείο, να µη τολµάει να µιλήσει, να µην έχει το θάρρος της γνώµης του. Bullying. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο και η ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Εδώ η πίεση που ασκείται στο µαθητή είναι πάρα πολύ µεγάλη. Πολύ περισσότερο αν το βίντεο έχει µια προσωπική στιγµή. Γιατί οι µαθητές ασκούν βία Η σχολική βία είναι µια µορφή κοινωνικού ελλείµµατος που αντανακλά την κοινωνική ανισότητα, τον αποκλεισµό και τη µαταίωση των

Tι λένε οι εκπαιδευτικοί

ατοµικών προσδοκιών. Η στάση και η συµπεριφορά των παραβατικών µαθητών αποτελεί µικρογραφία του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η πρόληψη θα πρέπει να στηρίζεται στην υιοθέτηση διδακτικών µεθόδων που προάγουν την πειθαρχία, παράλληλα µε την αίσθηση της δικαιοσύνης. Στοιχεία, όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης µέσω της επιβράβευσης και της αναγνώρισης, η συνεργασία και η παρώθηση ενισχύουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και διδάσκουν στους µαθητές την ορθή διεκδίκηση των επιδιώξεών τους. Η συµµετοχή και η ενεργός δράση των µαθητών σε κοινωνικά επιθυµητές δραστηριότητες, εκτονώνει την ενέργεια και παράλληλα τους εξοπλίζει µε δεξιότητες που θα αποδειχθούν χρήσιµες στην κοινωνική τους προσαρµογή.

Στα σχολεία της Ηλείας Στην Ηλεία η σχολική βία µπορεί να αποτελεί ένα συχνό φαινόµενο στα προαύλια ∆ηµοτικών σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων αλλά είναι εξαιρετικά σπάνια η περίπτωση των ακραίων φαινοµένων. Η άσκηση σχολικής βίας εµφανίζεται συνήθως µε τη µορφή της λεκτικής βίας και πολύ λιγότερο µε τη σωµατική βία. Κι επειδή οι λόγοι και οι αφορµές για να «πιαστούν» δυο µαθητές στα χέρια είναι όχι σοβαροί, τότε οι διαφορές λύνονται στο γραφείο της διεύθυνσης, µε τη συνδροµή των καθηγητών. Και συνήθως, ο καυγάς τελειώνει εκεί. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που τα φαινόµενο είναι επαναλαµβανόµενα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ενηµερώνονται και οι γονείς. Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Μέτρα για τη βία στα σχολεία

Γιώργος Αντωνόπουλος ∆ιευθυντής 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου

«Φαινόµενα έντονης σχολικής βίας δεν παρουσιάζονται στα παιδιά του ∆ηµοτικού, ωστόσο συχνά στο προαύλιο υπάρχουν µικροεντάσεις και µικροτσακωµοί. Ο συνήθης λόγος για να µαλώνουν δυο παιδιά και να «πιαστούν στα χέρια» είναι το παιχνίδι ή γιατί κορόιδεψε το ένα παιδί το άλλο. Ρατσιστικά φαινόµενα επίσης, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε τσακωµό, δεν έχουµε. Σ’ αυτό πιστεύω ότι έχει συµβάλει το γεγονός ότι στο σχολείο µας εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί τάξη υποδοχής για αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές και τα παιδιά έχουν συνηθίσει. Οι διαφορές λύνονται πάντα στο σχολείο και σπάνια ενηµερώνουµε τους γονείς, γιατί συνήθως πρόκειται για παιδικούς τσακωµούς άνευ ουσίας. Αν το φαινόµενο όµως είναι επαναλαµβανόµενο, τότε ενηµερώνουµε τους γονείς. Κι όταν αφορά δυο µαθητές, τότε η όποια διαφορά λύνεται εδώ, σε συνεργασία µε την διεύθυνση του σχολείου. Ποτέ δεν αφήνουµε τους γονείς να το λύσουν µόνοι τους, γιατί τότε ίσως το πρόβληµα γίνει µεγαλύτερο».

Τ

Κατερίνα Αναγνωστοπούλου ∆ιευθύντρια 1ου Γυµνασίου Πύργου

«Το σύνηθες φαινόµενο στους µαθητές Γυµνασίου είναι η λεκτική βία ενώ οι αφορµές και οι λόγοι είναι τις περισσότερες φορές ασήµαντοι. Π.χ γιατί κάποιος πήρε το στυλό του άλλου, του πέταξε την κασετίνα, γιατί τον κοίταξε…κάπως, γιατί τον έσπρωξε. Κουβαλούν, κατά κάποιο τρόπο, την νοοτροπία του ∆ηµοτικού ακόµα. Για τέτοιους λόγους µπορεί να «στηθούν» πράγµατι καυγάδες στο προαύλιο µεταξύ των µαθητών, στους οποίους βέβαια επιβάλλεται κάποια τιµωρία – είτε τους γράφουµε στο ποινολόγιο, είτε επιβάλλεται αποβολή µιας ηµέρας. Αυτή η τιµωρία επιβάλλεται αφενός για την συµµόρφωση των εµπλεκοµένων στον καυγά µαθητών και αφετέρου για παραδειγµατισµό και των υπόλοιπων. Αν το φαινόµενο επαναληφθεί, τότε µόνο ενηµερώνουµε τους γονείς. Πάντως στο σχολείο µας δεν είχαµε καµία ακραία περίπτωση και δεν έχει τύχει κάτι σοβαρό µέχρι τώρα. Αν και παλιότερα τα φαινόµενα σχολικής βίας ήταν ίσως πιο έντονα, τότε υπήρχε σεβασµός, κάτι που έχει αρχίσει να εκλείπει τώρα. Τα παιδιά είναι πια πολύ ελεύθερα από το σπίτι και µπορεί κι εµείς ως εκπαιδευτικοί να είµαστε υπεύθυνοι για την διαπαιδαγώγησή τους, ωστόσο το µεγαλύτερο κοµµάτι της διαπαιδαγώγησης ξεκινά από το σπίτι».

Γιάννης Κατρίνης ∆ιευθυντής 1ου Λυκείου Πύργου

«Εκτεταµένα και ακραία φαινόµενα δεν έχουµε, όµως η βία που παράγει η κοινωνία µεταφέρεται και στο σχολείο και εκδηλώνεται είτε µέσα από προσωπικούς ανταγωνισµούς, είτε µε διάφορες µορφές απέχθειας προς τον χώρο του σχολείου, άλλοτε µε φθορές και σε µεµονωµένες περιπτώσεις µε έκδηλα κρούσµατα βίαιης συµπεριφοράς. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι µαθητές έχουν έρθει στα χέρια. Σπάνια βέβαια αλλά γίνεται. Οι λόγοι είναι οι διάφοροι ανταγωνιστικοί στις µεταξύ τους σχέσεις, είτε προσωπικοί σε θέµατα της ηλικίας τους. Ο ρόλος του σχολείου είναι να προλαβαίνει και όχι να καταστέλλει αυτά τα φαινόµενα. Προσπαθούµε µέσα από διάλογο µε τους µαθητές να τους κάνουµε να συνειδητοποιήσουν ότι ο σεβασµός είναι βασικό στοιχείο των ανθρώπινων σχέσεων είτε αφορούν τις µεταξύ τους σχέσεις, είτε τη σχέση µε τους καθηγητές είτε µε τη συµπεριφορά τους γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση παραβατικής συµπεριφοράς πάντως, ενηµερώνουµε τους γονείς, επιλαµβανόµαστε του προβλήµατος και υπάρχει και η τιµωρία ως µέσο διόρθωσης και αγωγής. Αυτό εισπράττεται από τους µαθητές και διαµορφώνεται ένα θετικό κλίµα. Στην εποχή µου, η βία στο σχολείο είχε αγριότερες διαστάσεις, για να είµαι ειλικρινής. Το σχολείο ήταν άκαµπτο και πολύ σκληρό στους µαθητές. Τα παιδιά σήµερα σε γενικές γραµµές έχουν ένα επίπεδο και πολιτισµό αυτό που τους διδάσκουµε εµείς και οι γονείς τους».

Για την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και της επιθετικότητας µεταξύ των µαθητών, ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας Μ. Κοντογιάννης, απέστειλε οδηγίες προς όλα τα σχολεία, οι οποίες µιλούν για: 1. ∆ιαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος επικοινωνίας, διαλόγου και εµπιστοσύνης, ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το κλίµα επικοινωνίας και διαλόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται έµπρακτα τόσο από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας όσο και από τους εκπαιδευτικούς µέσα στις τάξεις. 2. Αξιοποίηση του θεσµού των µαθητικών συµβουλίων για την ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των µαθητών. 3. Παρακολούθηση και προστασία των µελών της σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή µαθητής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του ή τα παράπονά του και, εφόσον χρειάζεται, να λαµβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης βλαπτικών συµπεριφορών. 4. Επαρκής ενηµέρωση των µαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά µε την άσκηση, τον σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων όλων των µελών της σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και ενηµερώσεις σχετικά µε την άσκηση βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που µπορεί να αποτραπεί µε τη συνδροµή όλων. 5. Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης µε τη συνδροµή του προϊσταµένου Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό βίας και ανάθεση ρόλων συµβούλων σε εκπαιδευτικούς µε ειδι-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

«Όχι στην κατάργηση της µετεκπαίδευσης των δασκάλων»

ην αντίθεσή του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στη µαταίωση των εξετάσεων φέτος, για την εισαγωγή στη διετή µετεκπαίδευση στα ∆ιδασκαλεία, εκφράζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «…είναι φανερό, ότι η πολιτική ηγεσία δεν έλαβε καθόλου υπόψη της, τις θέσεις του κλάδου, αλλά και τις προτάσεις της Συνόδου των Προέδρων και Κοσµητόρων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και των Προέδρων των ∆ιδασκαλείων, που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2011». Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο

Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, σηµειώνεται επίσης «…∆υστυχώς, αυτό που µέτρησε ήταν οι επιταγές του διαβόητου µνηµονίου, το οποίο ακολουθείται πιστά από την κυβέρνηση και προβλέπει περικοπές παντού, αδιακρίτως. Η µετεκπαίδευση, είναι µια µόνο παράµετρος των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε στην εκπαίδευση και αυτών που έρχονται στη συνέχεια. Ένας θεσµός που προσέφερε τα µέγιστα στην επιµόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων για πάνω από 70 χρόνια, σταµάτησε να λειτουργεί στα χρόνια του µνηµονίου µε µια απλή ανακοίνωση µετά από µια παρελκυστική τακτική από τη µεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Είµαστε βέβαιοι – καταλήγουνπως το σύνολο των συναδέλφων δεν απεµπολή το δικαίωµα στην επιµόρφωση και καλούµε το Υπουργείο να επανεξετάσει τη θέση του». Τέλος, δηλώνουν έτοιµοι να αγωνιστούν για την αναβάθµιση της λειτουργίας των σχολείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους και καλούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να αναλάβει τις ευθύνες της, χαρακτηρίζοντας µάλιστα «κακόγουστο αστείο» το σύνθηµα για την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης µε περικοπές παντού και µε διακοπή της µοναδικής (βασικότερης) επιµόρφωσης των λειτουργών της, στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Την αντίθεσή του για την κατάργηση της µετεκπαίδευσης των δασκάλων, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζει ο Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου.

κές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εξηγούν τις συµπεριφορές τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συµφιλίωσης µεταξύ των εµπλεκόµενων. 6. Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των µερών και µε τη συνδροµή του σχολικού συµβούλου αλλά και του προϊσταµένου Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. 7. Ενίσχυση του ρόλου των µαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόµενα µέσα από τη δηµιουργία οµάδων φιλίας ή διαµεσολάβησης, ανάλογα µε τις δυνατότητες υποστήριξης των οµάδων αυτών από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας. 8. Ανάπτυξη προαιρετικών οµαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους µαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια στενότερων δεσµών και σχέσεων συνεργασίας µεταξύ τους (π.χ. οµάδες εφηµερίδας, περιοδικού, αθλητισµού, ιστολoγίου κ.τ.λ.). 9. Τακτική επικοινωνία µε τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους προβληµατισµούς τους, επικοινωνώντας διαλεκτικά µαζί τους. 10. Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο σχολικού συµβουλίου όσο και µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης, συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις αλλά και την εγρήγορση όλων, µε απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης µορφών βίας, επιθετικότητας και εκφοβισµού µεταξύ µαθητών.

Εκδήλωση για το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας στα Λεχαινά «Σχολική επίδοση και ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας» είναι το θέµα της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί αύριο ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευµα στο ΣΙΝΕ ΑΣΤΡΟΝ στα Λεχαινά. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Γυµνάσιο Λεχαινών, οι καθηγητές Επαγγελµατικού προσανατολισµού και η υπεύθυνη του Γραφείου Επαγγελµατικού προσανατολισµού. Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης θα γίνουν εισηγήσεις, από την καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Ζωγοπούλου µε θέµα: «Συνεργασία σχολείου-οικογένειας για την προαγωγή της σχολικής επίδοσης των µαθητών», ο σχολικός σύµβουλος κ. Παύλος Σινιγάλιας µε θέµα: «Η νευρολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου των νέων», ο υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ του 1ου Γυµνασίου Αµαλιάδας κ. Νίκος Καστανάς µε θέµα: «Ο ρόλος του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια θετικής εαυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης στους νέους» και ο σύµβουλος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Ηλείας κ. Γιώργος Κοµιώτης µε θέµα: «Το σχολείο και ο ρόλος του για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των µαθητών». Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης περιλαµβάνει βιωµατικό εργαστήριο µε θέµα: «Μπορώ να µάθω να είµαι γονιός». Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

7 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μένω εδώ και τον χειµώνα, κοιµόµασταν µέσα και στις 3.30 ξυπνήσαµε από τον θόρυβο. Ήρθε η θάλασσα κάτω από το κρεβάτι µας. Έφερε µέχρι και τσιµεντόλιθους στην αυλή µας. Είµαστε εδώ πάνω από 30 χρόνια αλλά τέτοια καταστροφή δεν είχαµε δει ποτέ ξανά. Ήταν µεγάλη η ζηµιά». Νίκος Ντοβλέτης

«Κοιµόµασταν. Σηκωθήκαµε και το νερό είχε µπει µέσα στο σπίτι µας. Τι να κάναµε, φωνάξαµε έναν γείτονα, ήρθε, αποµακρύναµε το αυτοκίνητο και όσα πράγµατα µπορούσαµε. Είχαµε πληµµυρίσει µε λάσπη. Αφού το καθαρίσαµε, µετά από λίγο ξαναπληµµύρισε». Αιµιλία Ντοβλέτη

«Μένω µόνιµα εδώ. Σηκωθήκαµε όλοι, σπίτι µε σπίτι, να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλο. Ακούσαµε τις φωνές του κόσµου και τρέξαµε. Είχαν πληµµυρίσει, τρέξαµε να σώσουµε ότι γινόταν. Έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια» Θεόδωρος Ζωγόπουλος

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου των οικιστών της Μούτελης,της παραλίας Σκοπευτηρίου, Χρήστος Κατριµουστάκης, «εδώ είµαστε 43 οικογένειες που µένουµε εδώ µόνιµα. Έγιναν πάρα πολλές ζηµιές και έπεσαν πάρα πολλά σπίτια. Πολλά είναι επίσης έτοιµα να πέσουν. Ήταν µεγάλη η κακοκαιρία».

«Η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα πρέπει κάποιος να έρθει να δείξει ότι νοιάζονται για εµάς, έστω και λίγο. Η θάλασσα παρέσυρε τα σπίτια, άλλα πληµµύρισαν. Πρώτη φορά η θάλασσα βγήκε τόσο έξω. Ο κόσµος είναι σε απόγνωση» Ηλίας Μέης, Αντιπρόεδρος συλλόγου οικιστών.

«Εγώ µένω εδώ πολλά χρόνια, χειµώνα- καλοκαίρι. Αυτό που έγινε το βράδυ δεν έχει γίνει άλλη φορά σε αυτή την έκταση. Πάντα έβγαινε η θάλασσα αλλά όχι τόσο. Τώρα η καταστροφή είναι τεράστια. Μας ανησυχεί αυτό. Άλλωστε έχουµε χαλάσει χρήµατα γι’ αυτά τα σπίτια και κινδυνεύουµε». Χαράλαµπος Πασσάς

«Είµαστε µόνιµοι κάτοικοι δέκα χρόνια τώρα. Εµένα το σπίτι µου δεν έπαθε ζηµιά γιατί είναι στην πίσω πλευρά αλλά από τις 5.00 το πρωί είµαστε στο πόδι για να βοηθήσουµε τους γείτονές µας. Μας φώναξε όλους ο πρόεδρος, να βοηθήσουµε τον µπάρµπα Νίκο, που πληµµύρισαν ενώ κοιµόντουσαν. Ήρθαµε να τους πάρουµε για να µην πνιγούν». Βασίλης Τσαρδάς

ΝΕΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΤΕΛΗ

Η θάλασσα «κατάπιε» τη ξηρά Γ

ια µια ακόµη φορά, η φύση απέδειξε ότι είναι πολύ πιο δυνατή από την άνθρωπο. Σπίτια κοµµένα στα δύο, άλλα εντελώς κατεστραµµένα, αυλές που µοιάζουν να βγήκαν από τον… βυθό, µάντρες κατεστραµµένες. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς στη Μούτελη Πύργου. Στην παραθαλάσσια περιοχή που χθες τα ξηµερώµατα έγινε ένα µε την θάλασσα. Το χθεσινό ξηµέρωµα βρήκε τους κατοίκους της Μούτελης στο πόδι. Γιατί ναι µεν πρόκειται για έναν παραθαλάσσιο οικισµό, ωστόσο πολλοί είναι µόνιµοι κάτοικοί του. Ο κόσµος ξύπνησε από τον δυνατό θόρυβο. Έναν θόρυβο γνώριµο, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η θάλασσα «βγαίνει» µε δύναµη στη στεριά και παρασύρει ό,τι βρει στο διάβα της. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ένα ζευγάρι ηλικιωµένων που ξύπνησε από τον θόρυβο, από το άγριο µουγκρητό της θάλασσας, είδε ότι όχι απλά το κύµα είχε φτάσει στο σπίτι αλλά είχε µπει µέσα σε αυτό, από την κλειστή πόρτα και είχε πληµµυρίσει το δωµάτιο που κοιµόντουσαν. Αµέσως κάλεσαν σε βοήθεια τους γείτονες που έτρεξαν να τους αποµακρύνουν. Όταν το κύµα υποχώρησε, διαπίστωσαν ότι η θάλασσα είχε παρασύρει την περίφραξη και τα προστατευτικά που είχαν τοποθετήσει και είχε µπει στην αυλή και στους χώρους του σπιτιού. Λίγα µέτρα πιο µακριά, η θάλασσα είχε κόψει στην κυριολεξία την τσιµεντένια µάντρα ενός σπιτιού ενώ στην περιοχή

µετά την εκκλησία της Μούτελης σπίτια έχασκαν χθες το πρωί, κοµµένα στα δύο. Τοίχοι, τµήµατα ολόκληρα των σπιτιών τα είχε καταπιεί η θάλασσα. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση καθώς για πολλούς από αυτούς αυτά τα σπίτια αποτελούν µόνιµες κατοικίες, κυρίως µετά τους σεισµούς του 1993. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου των οικιστών της Μούτελης,της παραλίας Σκοπευτηρίου, Χρήστος Κατριµουστάκης, «εδώ είµαστε 43 οικογένειες που µένουµε εδώ µόνιµα. Έγιναν πάρα πολλές ζηµιές και έπεσαν πάρα πολλά σπίτια. Πολλά είναι επίσης έτοιµα να πέσουν. Ήταν µεγάλη η κακοκαιρία. Τι να ζητήσουµε; Το δεχόµαστε ότι είµαστε παράνοµοι και δεχόµαστε ότι φέρουµε και εµείς µια ευθύνη για την κατάσταση αυτή της παραλίας, διότι κάποιοι θέλησαν να είναι µπροστά στην παραλία, έχτισαν πάνω στην παραλία και ίσως φταίµε που έγινε και γίνεται αυτή η ζηµιά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εµείς ζούµε εδώ. Εγώ είµαι εδώ από το 1978. Καλώς ή κακώς. ∆εν βλέπουµε καµία αντίδραση από κανέναν αρµόδιο. Έστω και

Ζ ε υ γ ά ρ ι η λ ι κ ι ω µ έ ν ω ν ξ ύ π νη σ ε ό τ α ν τ α ν ε ρ ά έ φ τ α σ α ν σ τ ο … κ ρ ε β ά τι τ ο υ ς

Όπως λένε οι κάτοικοι, πρώτη φορά η θάλασσα ανεβαίνει τόσο ψηλά, «καταπίνοντας» τη στεριά.

η παρουσία τους θα µας έδινε µια ελπίδα. Αυτά τα σπίτια φιλοξένησαν πολύ κόσµο µετά τους σεισµούς, ο κόσµος τότε ήρθε γιατί κάποιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να

Ο κ. Νίκος είδε το σπίτι του να γίνεται ένα µε την θάλασσα.

Συνέλευση και εκλογές Σήµερα στις 5:00 το απόγευµα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, θα πραγµατοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυµπίας. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συµµετάσχουν όλα τα µέλη του Συλλόγου αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης που θέλει να ενταχθεί στον σύλλογο, θα συζητηθούν θέµατα του συλλόγου, θα γίνει ένας σύντοµος απολογισµός δράσης και θα ακολουθήσει και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως γίνεται κάθε δυο χρόνια. Ν.Σ

Πέλυ Μπεβούδα

Ερείπια µέσα στην θάλασσα.

Το ζευγάρι των ηλικιωµένων είδε την θάλασσα να µπαίνει στο δωµάτιο που κοιµόντουσαν.

ΟΛΥΜΠΙΑ

Το ∆.Σ. Σκιλλουντίων Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που προήλθε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συνδέσµου των εν Αθήναις Σκιλλουντίων, καταρτίστηκε σε σώµα ως εξής: Θεοδώρα Αποστολοπούλου –Χαραλάµπους πρόεδρος, ∆ηµήτριος Μεντές α’ αντιπρόεδρος, Ιωάννης Βερβενιώτης β’ αντιπρόεδρος, Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου – Πανούτσου γεν. γραµµατέας, Αντώνιος Σταµατόπουλος ταµίας, Γεώργιος ∆ρυµώνας αναπλ. ταµίας, Αθανάσιος Βούλγαρης, ∆ήµητρα Ζαφειροπούλου και Σοφία ∆ηµητρακοπούλου –Μωραΐτου έφοροι, Αγγελος Γεώργας µέλος. Την Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι: Παναγιώτης Κων. Μπακόπουλος πρόεδρος, Ιωάννης Καραλής και Σπύρος ∆ρυµώνας µέλη. Στάθης ∆άγλαρης

αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. ∆υστυχώς δεν πάµε καθόλου καλά».

Να µην καταργηθεί κανένα σχολείο

Ο

µόφωνη ήταν η χθεσινή απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Αρχαίας Ολυµπίας για να µην καταργηθεί κανένα σχολείο του δήµου αλλά αντίθετα να συνεχίσουν την λειτουργία τους και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να αναβαθµιστούν. Παράλληλα, οµόφωνη ήταν η απόφαση για ίδρυση Σχολείου Ειδικής Αγωγής και ΤΕΕ αλλά και Λυκείου στο Πανόπουλο. Ουσιαστικά, το δηµοτικό συµβούλιο υπερψήφισε την πρόταση που έχει συντάξει η ειδική επιτροπή την οποία εισηγήθηκε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος για τη σύνταξη αυτής της πρότασης εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία και δεδοµένα των σχολείων του δήµου, σχολικά κτίρια, µαθητικό δυναµικό, ποιότητα παρεχόµενης εκπαίδευσης, µετακινήσεις µαθητών, χιλιοµετρικές αποστάσεις κ.α. Η χθεσινή απόφαση αποτέλεσε την επίσηµη πρόταση του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, στη συνάντηση µε την υπουργό Παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου, στις 28 Φεβρουαρίου. Συγκεκριµένα, για το Γυµνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις Λαµπείας, προτείνεται να παρα-

Τραυµατίστηκαν σε τροχαίο

Εισηγητής ήταν ο αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος.

µείνει ως έχει το Γυµνάσιο, να αναβαθµιστούν οι λυκειακές τάξεις σε Λύκειο, για το Γυµνάσιο και Λύκειο Λάλα προτείνεται η διατήρησή τους, όπως για το Γυµνάσιο και Λύκειο Πελοπίου, για το Γυµνάσιο Λύκειο Βασιλακίου, για το Γυµνάσιο Ολυµπίας, και για το Γυµνάσιο Πανόπουλου για το οποίο προτείνεται και να προωθηθεί από την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού χωροταξικό σχέδιο κατανοµής µαθητών για την ενδυνάµωσή του. Σε ό,τι αφορά στα νηπιαγωγεία, προτείνεται να παραµείνουν ως έχουν αυτά του Λάλα, Κούµανι, Πέρσαινας και Νεµούτας, σε σχέση µε της Φολόης να παραµείνει υπό την προϋπόθεση ότι θα

Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία του Θεόδωρου Παπαηλιού.

Το δηµοτικό συµβούλιο υπερψήφισε την πρόταση της επιτροπής.

διατηρήσει ή θα αυξήσει την δυναµικότητά του διαφορετικά να συγχωνευθεί µε του Κούµανι ενώ προτείνεται η διατήρηση των νηπιαγωγείων Αρχαίας Ολυµπίας, Πελοπίου, Πλατάνου, Στρεφίου, Χελιδονίου, Σµίλα, Αρχαίας Πίσας

και Βασιλακίου. Η απόφαση είναι υπέρ της διατήρησης και όλων των δηµοτικών σχολείων. Πέλυ Μπεβούδα

∆ύο άτοµα τραυµατίστηκαν ευτυχώς ελαφρά σε τροχαίο ατύχηµα που σηµειώθηκε χθες µετά το µεσηµέρι στην οδό Αγίας Μαρίνης στον Πύργο. Η ώρα ήταν λίγο πριν τις 3.30 το µεσηµέρι όταν ένα µηχανάκι µε δύο επιβάτες που κινείτο στην συγκεκριµένη οδό, υπό συνθήκες που ερευνώνται από το Τµήµα Τροχαίας Πύργου, συγκρούστηκε µε επιβατικό αυτοκίνητο που κινείτο στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. Τα δύο άτοµα έπεσαν στο έδαφος και λίγο αργότερα ο ένας από αυτούς µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο ελαφρύς τραυµατισµός του ενώ ελαφρά τραυµατίστηκε και η συνεπιβάτης του.

∆ιακοπές ρεύµατος Σε διακοπές ρεύµατος προχωρά η ∆ΕΗ για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Συγκεκριµένα, αύριο ∆ευτέρα θα γίνει διακοπή ρεύµατος από τις 11.00 -13.00 στο Λάνθι, Αρβανίτη, Χαριά, Ι. Μ. Κρεµαστής, οικισµό Μαυροµάτη, οικισµό Ροζέικα Πύργου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8

Βραδιά αλληλεγγύης στην 117Π.Μ. Μ

ια «ζεστή» βραδιά µε καλά φαγητά και πολλή µουσική πέρασαν όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση «αλληλεγγύης» που διοργανώθηκε στη «∆ιασπορά» από το διοικητή της 117 Π.Μ. Μάκη Αθανασόπουλο. Ήταν µια από τις βραδιές που διοργανώνονται κατά καιρούς και στις οποίες συµµετέχουν τόσο το προσωπικό της 117 Π.Μ. όσο και φίλοι ή συγγενείς τους. Βέβαια αυτή τη φορά υπήρχε και η έκπληξη αφού στο πρόγραµµα συµπεριλαµβάνετο και ζωντανή µουσική για τη διασκέδαση των συνδαιτηµόνων την οποία ανέλαβαν ο Νίκος Μάστορας µε την κιθάρα του και ο Μπάµπης Μουλάς µε το µπουζούκι του. Και όταν άρχισε ο χορός, σταµατηµό δεν είχε µέχρι τις πρωινές ώρες.

Ν. Μάστορας και Μπ. Μουλάς στην ορχήστρα µε τον διοικητή της 117 Π.Μ. να καλωσορίζει τους παρισταµένους.

Ζ.Μ.

ΣΥΕΤΕ ν. Ηλείας Μαζί µε τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή του υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας Πύργου Κώστα Παπαϊωάννου και Παύλο Τόλη αντίστοιχα στη φωτο διακρίνεται και ο Περιφερειακός διευθυντής ∆. Πελοποννήσου Νίκος Φωτόπουλος.

Η πίτα της Εθνικής Τράπεζας Τ

ο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου έκοψε την πίτα του το Νοµαρχιακό παράρτηµα ν. Ηλείας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας. Αυτό συνέβη στο εστιατόριο «Ζορµπάς» στην Μυρτιά όπου και παρευρέθηκαν εργαζόµενοι-µέλη του Συλλόγου, ανάµεσα τους και ο γενικός γραµµατέας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε . Γιώργος Μότσιος από την Αθήνα, ο σύµβουλος του Ταµείου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (Τ.ΥΠ.Ε.Τ.) Γιώργος Γεωργίου από την Πάτρα. Στην εκδήλωση επίσης έδωσαν το παρόν και ο Περιφερειακός διευθυντής ∆. Πελοποννήσου Νίκος Φωτόπουλος όπως και οι διευθυντές των υποκαταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας, Κώστας Παπαϊωάννου (Πύργος), Ηρακλής Χατζηπαντελίδης (Αµαλιάδα), Γιάννης Κουρής (Λεχαινά), Κώστας Γιαννακόπουλος (Βάρδα) και ∆ηµήτρης ∆ήµου (Ζαχάρω) µεταξύ άλλων. Την πίτα έκοψε ο γεν. γραµµατέας Γιώργος Μότσιος που ενηµέρωσε τους παρευρεθέντες για θέµατα του κλάδου. Να σηµειωθεί ότι την οργάνωση της επιτυχηµένης εκδήλωσης είχε η υπεύθυνη του Νοµαρχιακού παραρτήµατος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ν. Ηλείας Νίκη Γκότση (σ.σ. εργάζεται στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στα Κρέστενα). Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε δείπνο και ψυχαγωγικό πρόγραµµα από το µουσικό σχήµα του καταστήµατος. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Χορευτικό ενσταντανέ µε πρωταγωνιστή τον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας στην Αµαλιάδα Βασίλη Πετρόπουλο…

Όρθιος στη φωτο ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Ζορµπάς» -όπου και πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση- ∆ηµήτρης Νικολακόπουλος µαζί µε τον διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Αµαλιάδας Ηρακλή Χατζηπαντελίδη.

Χαµόγελα στο φακό από τις Μίνα Γιαννοπούλου, Πόλυ Παναγοπούλου και Νίκη Γκότση.

Στο µέσο της φωτο ο Κώστας Παπαϊωάννου µε τον Χάρη Λόλα και την Ευγενία Πήτα.

Από την κοπή της πίτας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας ν. Ηλείας την οποία έκανε ο γενικός γραµµατέας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε . Γιώργος Μότσιος έχοντας δίπλα του την υπεύθυνη του Νοµαρχιακού παραρτήµατος Νίκη Γκότση και τον σύµβουλο του Ταµείου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Γιώργο Γεωργίου.

ΚΑΠΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Με πλούσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων! Α

πό την πρώτη κιόλας µέρα της λειτουργίας του, το ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού και ο ακούραστος πρόεδρός του κ. Κώστας Λυκογιάννης έβαλαν ένα µεγάλο «στοίχηµα». Να προσφέρουν σε όλα τα µέλη που το «αγκάλιασαν» από την πρώτη στιγµή, τις πιο όµορφες στιγµές… Οι εκδηλώσεις, οι περίπατοι, οι ξεναγήσεις και οι εκδροµές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για το ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού, το οποίο έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων. Πρόγραµµα το οποίο, παρά τις όποιες οικονοµικές δυσκολίες, θα συνεχιστεί Ήδη ο κ. Κώστας Λυκογιάννης βρίσκεται στον προγραµµατισµό των επόµενων δράσεων. Μέχρι τότε όµως, ακολουθούν µερικές όµορφες στιγµές από διάφορες δραστηριότητες των µελών του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού κ. Κώστας Λυκογιάννης ανάµεσα στον ∆ιοικητή της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας Σµήναρχο (Ι) Γεράσιµο Αθανασόπουλο και τον Αντισµήναρχο (Ι) Γεώργιο Χριστοδούλου.

Σ.Π.

Από την εκδροµή που πραγµατοποίησαν τα µέλη του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού στο Γύθειο τον Σεπτέµβριο.

Άλλο ένα στιγµιότυπο από την εκδροµή του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού στο Γύθειο.

Από την επίσκεψη και την ξενάγηση στην 117 Πτέρυγα Μάχης Ανδραβίδας µαζί µε τον ∆ιοικητή της Πτέρυγας Σµήναρχο (Ι) Γεράσιµο Αθανασόπουλο και τον Αντισµήναρχο (Ι) Γεώργιο Χριστοδούλου.

Από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού.

Πολλές είναι και οι συναντήσεις και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται συχνότατα στον «ζεστό» χώρο του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού.

Πλήθος κόσµου και επισήµων δίνει κάθε φορά το «παρών» στις όµορφες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βαρθολοµιού κ. Κώστας Λυκογιάννης µαζί µε τον κ. Αντώνη Σούλη (Soulis Travel) «γνωρίζονται» µε το εσωτερικό ενός πολεµικού αεροσκάφους.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

9 ΕΠΙ∆ΟΞΟΙ ΜΠΡΑΒΟΙ

26 Φεβρουαρίου: Ηµέρα µνήµης για τα θύµατα της ασφάλτου

Πουλάνε προστασία και στα φωτοβολταϊκά;

Α

ναστάτωση έχουν προκαλέσει και στην Ηλεία πληροφορίες που θέλουν κάποιους επίδοξους «µπράβους» να προσπαθούν να πουλήσουν προστασία σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών. Ανάλογες φήµες κυκλοφορούν ευρέως και για περιοχές της Αχαΐας και προβληµατίζουν ιδιαίτερα ανθρώπους που προχώρησαν σε αυτή την φιλική προς το περιβάλλον επένδυση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αυτές έχουν φτάσει και στα αυτιά της Αστυνοµίας, ωστόσο επίσηµα δεν έχει µέχρι

σήµερα διαπιστωθεί το παραµικρό. Αυτό που είχαµε συνηθίσει να ακούµε ήταν για προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Πλέον, κάποιοι κάνουν λόγο για σπείρες που έχουν βάλει στόχο τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών τους οποίους απειλούν µε καταστροφές των εγκαταστάσεων αν δεν ενδώσουν στους εκβιασµούς τους. Γνωρίζουν ότι τα χρήµατα που λαµβάνουν οι ιδιώτες σαν επιδότηση είναι σηµαντικά και έτσι «διεκδικούν» µε απειλές ένα µερίδιο από αυτά. Πλησιάζουν

Ηµέρα γνώσης για την αποφυγή νέων τροχαίων

τους ιδιοκτήτες και ουσιαστικά προσπαθούν να «πουλήσουν προστασία». Το θέµα έχει απασχολήσει και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ηλείας Αριστείδη Μαρτζάκλη. Όπως µας ενηµέρωσε, επειδή και ο ίδιος έχει ακούσει την έντονη φηµολογία, είχε επικοινωνία µε όλα τα αστυνοµικά τµήµατα του νοµού για το θέµα αυτό. Ωστόσο, ως τώρα δεν υπάρχει καµία επίσηµη καταγγελία, όπως µας ενηµέρωσε.

Ελάτε να ανάψουµε ένα κερί... Ένα κερί που θα γίνει φάρος και θα φωτίζει τους δρόµους των παιδιών... των παιδιών µας...

Π.Μ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία

Ο Όµιλος Ηλείων για τον πολιτισµό και την ανάπτυξη «Πολιτεία Ήλιδας – Ολυµπίας» στην προσπάθειά του να συµβάλει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, ενηµερώνει, συµπαραστέκεται στους γονείς αλλά και αποδίδει φόρο τιµής σε εκείνους που τόσο άδικα έφυγαν από κοντά µας. Σας καλεί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011, στις 18:30, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νοµαρχίας, στον Πύργο. Θυµόµαστε τους φίλους, τους συγγενείς, τα παιδιά µας, τα παιδιά της Ηλείας που χάθηκαν σε τροχαία ατυχήµατα. Θέλουµε οι νέοι µας, οι νέοι της Ηλείας να µάθουν, να συµπαρασταθούν και κυρίως να διδαχθούν, ώστε να καταφέρουµε να περιορίσουµε το φόρο αίµατος που καθηµερινά καταβάλλουµε στην άσφαλτο. Αρωγό και συµπαραστάτη µας στην εκδήλωση θα έχουµε όλους τους Ηλείους, αλλά και τον ΑΟΛΑΠ, την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας, την εκκλησία, τα σχολεία µας, τους φοιτητές µας... το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, όλους εσάς... Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν video τόσο για τα τροχαία ατυχήµατα αλλά και για την κυκλοφοριακή αγωγή. Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι: ο ∆ιοικητής Τροχαίας Πύργου κ. Γιώργος Κωστόπουλος σχετικά µε τη διαχείριση των ατυχηµάτων, ο κ. Γιάννης Φρέρης εκ µέρους του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (υπεύθυνος εταιρικής επικοινωνίας και αειφόρου ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.) µε θέµα: «∆ράσεις και προοπτικές για την οδική ασφάλεια» και η ιατρός κα Ρένα Βαφειά για τους πολυτραυµατίες: «Μηχανική των κακώσεων και πρόληψη». Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εµψυχωτές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς θα δείξουν σε παιδιά το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής: «Κυκλοφορώ µε Ασφάλεια»... Αλλά και µέσα από τα µάτια των παιδιών, µέσα από τις ζωγραφικές των παιδιών, να δούµε την οδική ασφάλεια... «Το ποδήλατο, η µηχανή, το αυτοκίνητο και ο δρόµος» θα εκφραστεί µέσα από τη φαντασία των παιδιών ζωγραφίζοντας. Έργα των παιδιών θα επιλεγούν και θα παρουσιασθούν στην εβδοµάδα οδικής ασφάλειας που θα γίνει, τον Μάρτιο, στον εκθεσιακό χώρο του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα τραγουδήσουν µαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού.

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στην Αθήνα ο Γ. Χήνος Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης εν µέσω των αντιδηµάρχων κ. Γιώργου Καραθανάση και κ. Γρηγόρη Πόπορη

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Η

καλύτερη οργάνωση των Εµπορικών Συλλόγων των πόλεων που απαρτίζουν το νέο ∆ήµο Ανδραβίδας - Κυλλήνης, αλλά και η καλύτερη λειτουργία του δήµου επ’ ωφελεία όλων των δηµοτών, ήταν το αντικείµενο της σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πρώην ∆ηµοτικό κατάστηµα Ανδραβίδας, υπό τον ∆ήµαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη.

Η συνάντηση ήταν προγραµµατισµένη και συµµετείχαν τα προεδρεία των Εµπορικών Συλλόγων Λεχαινών, Ανδραβίδας, Κυλλήνης και Βάρδας, ωστόσο οι τρεις πρώτοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους, αφού από την πλευρά της Βάρδας το προεδρείο δεν ήταν έτοιµο καθώς αναµένεται να πραγµατοποιηθεί Γενική Συνέλευση των µελών του. Θα ληφθούν υπόψη Η ουσία είναι πάντως ότι οι παρευρισκόµενοι κατέθεσαν ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη από

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων

τη ∆ηµοτική Αρχή, ωστόσο κατά την προχθεσινή σύσκεψη δεν ελήφθη κάποια συγκεκριµένη απόφαση, αφού όπως ανέφερε και ο κ. Αρβανίτης, η συνάντηση αυτή ήταν ενδεικτική του ενδιαφέροντος που έχει η ∆ηµοτική Αρχή και ο ίδιος προσωπικά, για τον κλάδο των εµπόρων, κινήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα και θα οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι στην κατεύθυνση της σύµπλευσης των Συλλόγων, για την καλύτερη δική τους οργάνωση και για την καλύτερο οργάνωση του δήµου. Μεταξύ άλλων πάντως, τα προεδρεία των Συλλόγων ζήτησαν να ενισχυθούν οι το-

πικές αγορές του Καλλικρατικού πλέον δήµου, να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές για να επιλέγουν τις τοπικές τους αγορές, να υπάρχει ενιαία στρατηγική σε διάφορους τοµείς, να βρεθούν τρόποι τόνωσης της αγοράς και διευκόλυνσης της εµπορικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα τέθηκαν και θέµατα στην κατεύθυνση της βελτίωσης και της καλύτερης λειτουργίας του δήµου. Να σηµειωθεί ότι στη σύσκεψη παρευρέθηκαν και οι αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Ανσδραβίδας-Κυλλήνης κ. Γιώργος Καραθανάσης και κ. Γρηγόρης Πόπορης.

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήµερα ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας Ηλείας, κ. Γεώργιος Χήνος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συναντήσεων στα νέα γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας, Λ. Συγγρού 340. Το πρόγραµµα των εργασιών περιλαµβάνει: α) Εισήγηση του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά β) Εισήγηση του Γραµµατέα Πολιτικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου γ) Τοποθετήσεις µελών Π .Ε Σηµειώνεται ότι στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας ∆ηµοκρατίας συµµετέχουν επίσης από το Νοµό Ηλείας ο Βουλευτής, Τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης κ. Κώστας Τζαβάρας και ο τ. Βουλευτής κ. Παναγιώτης Αδρακτάς.

Συνεργασίες ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αφιέρωµα

Στο Γιώργο Μ. Σκουλαρίκο (1934-2003) Ποιος ξέρει όµως, µπορεί να ξαναγεννηθούν Πυργιώτες και βιολίστες σαν το Μένη ∆ηµακόπουλο και που µας τον άφησε σαν πρότυπο ο Γιώργος Σκουλαρίκος και ερασιτέχνες ηθοποιοί σαν τον ίδιο, µε ευψυχία σθένος, γενναιότητα και Ψυχή εκλεπτυσµένη… Ζωή Θ. Σπυροπούλου

ΜΕΡΟΣ 2ο

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ Η βραδινή παρέα της πλατείας, ο Γιώργος Σκουλαρίκος και το βιολί του Μένη ∆ηµακόπουλου…

Τ

α καλοκαιριάτικα βραδάκια, κάποιοι παλαιοί-Πυργιώτες, άνθρωποι µε βαρύτητα, οντότητα και αξιοπρέπεια, άφθαρτοι, ανέγγιχτοι, από την ευτέλεια και ιδιοτέλεια, «άδολοι, αναπορρόφητοι από το σύστηµα» όπως γράφει ο Γιώργος στον Κωλοσούρτη, αποτελούσαν τη βραδινή παρέα της πλατείας. Ανάµεσά τους – τουλάχιστον τον Αύγουστο φρόντιζε να είναι παρών ο Γιώργος. Ο καθένας έβαζε το λιθαράκι του στην κουβέντα, λάτρεις της πόλης, πάντα για τον Πύργο, για τους ανθρώπους του και την ανθρωπιά τους, από περιστατικό σε περιστατικό, από ανέκδοτο σ’ ανέκδοτο, προσπαθώντας να διοχετεύσουν «στην πληγωµένη αρχοντιά τους» όπως θα έλεγε ο Τάκης ∆όξας, µια καινούργια πνοή που θα της ξαναδώσει την παλιά της αίγλη… Λίγο πριν µας φύγει τελειωτικά, ο Γιώργος Σκουλαρίκος επειδή δεν µπορούσε πια να απολαµβάνει τα έναστρα βράδια στον ουρανό της Πλατείας και την αγάπη της παρέας για κείνον, τους έστειλε ένα πολύ θερµό σηµείωµα, µαζί µε ένα ανάτυπο δύο σελίδων από το «ηµερολόγιο της Μικρασιατικής εκστρατείας» του Νικολάου Βασιλικού – πατέρα του γνωστού συγγραφέα – στο οποίο εκφράζεται µε πολύ κολακευτικά για το Μένη ∆ηµακόπουλο, έναν επιφανή Πύργιο λόγιο, µπροστάρη του Ηλειακού πολιτισµού, δικηγόρου, δεξιοτέχνη του βιολιού που προπολεµικά µάγευε την πόλη µε το βιολί του «σε µια εποχή που οι πατριώτες µας αφήνανε καλές εντυπώσεις…» πρόσθετε καταλήγοντας ο Γιώρ-

Η γεννιά µας, µερικά χρόνια νεώτερη από την γενιά του Γ.Σ., σηµαδεύτηκε από την – ακόµα και σήµερα επίκαιρη παρά ποτέ πικρή κωµωδία «Ζητείται ψεύτης» και η παράσταση στο θέατρο «Τιτάνια» έχει µείνει άσβηστη στις µνήµες µας… και µια από τις λίγες χαρές που δοκιµάσαµε εκείνα τα πέτρινα χρόνια, µε την ενεργή παρουσία του Τάκη ∆όξα, δίπλα και νέα αυτά παιδιά. Αλλά και τις επιτυχηµένες σκηνογραφίες του Βάσου Μικελόπουλου. Ξανά στο παλκοσένικο ∆υστυχώς παραµένει ακόµα κλειστή! γος. Αναφέρει λοιπόν επί λέξει στο ανάτυπο ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Νικόλαος Βασιλικός: «Ο ανθυπολοχαγός στρατιωτικής δικαιοσύνης Αριστοµένης ∆ηµακόπουλος, πολύ καλός και ευγενέστατος κύριος, κατά η Μικρασιατική εκστρατεία υπηρέτησε ως ανθυπολοχαγός στρατιωτικής δικαιοσύνης στην Πέργαµο από τον Φεβρουάριο ως το Μάιο του 1920». Σε κάποιο άλλο σηµείο του ηµερολογίου αναφέρει: «Όλην την εβδοµάδα των παθών γίνονται πρόβες του προ πολλού καταρτισθέντος οµίλου υπό την διεύθυνσιν του υπολοχαγού ∆ηµακόπουλου, όπως ψάλλωµεν τον επιτάφιον κατά την Μεγάλην Παρασκευήν. Πράγµατι, η Τρίτη στάσις εψάλη αρκετά επιτυχώς. Προπονήθηκαν ακόµη έψαλλαν διάφορα άσµατα.

Στις 17 Μαΐου του ’20 , σ’ ένα αρµένικο θεατράκι επί τη επετείω της µάχης του Σκρα-ντι Λέγγεν, έψαλλαν το “Forra del Destino”. Χρειάζεται µεγάλη ευψυχία, σθένος, γενναιότητα και ψυχή εκλεπτυσµένη, για να µπορείς να ξεχνάς τα βάσανα και τις αγωνίες εκείνου του φοβερού πολέµου, για να εµψυχώνεις τους στρατιώτες σου και το θείο δώρο της Μουσικής Τέχνης». ∆εν πέρασε πολύς καιρός κι’ ο Γιώργος µας έφυγε. Μας άφησε όµως πολύτιµη παρακαταθήκη το ταξίδι της επιστροφής στα χρόνια της νιότης µας, µια πρόσκαιρη απόδραση στην πέτρινη εποχή µας. Απόδραση λυτρωτική. Η παρέα της πλατείας λιγόστεψε, ο Λίλης έφυγε, ο Γιώργος τον ακολούθησε. Σιγά-σιγά µε τον καιρό θα ξεχαστούν οι αγαπηµένες µνήµες…

Είχαµε πάρει φόρα και δεν κρατιόµαστε µε τίποτα. Ήταν Γενάρης του 1956 και ο Μάριος, είχε πάει φαντάρος. Το επόµενο έργο που θα ανεβάζαµε στο ΤΙΤΑΝΙΑ είχε επιλεγεί. Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ του Ψαθά. Στάθηκε µεγάλη θεατρική επιτυχία και παίχτηκε για µήνες πολλούς στην Αθήνα. Πού να φτουρίσεις µπροστά στον Ηλιόπουλο, στο Ζερβό, στη Συνοδινού και στους άλλους. Μεγάλο το τόλµηµα. Προγραµµατίσαµε το ανέβασµα για το Πάσχα του ’56. Σκηνοθεσία πάλι του ∆όξα. Σκηνογραφίες του Βάσου Μικελόπουλου. Η οµάδα των παιδιών που θα παίζαµε αποτελείτο από τους Νίκο ∆ουφεξή, Καλλιόπη Καφετζή, Χριστίνα Κυριακοπούλου, ∆ιονύση Σινόπουλο, Άννα Ανδριανοπούλου, Ντίνο Ανδριανόπουλο, Τάκη Σταµίρη, Μαρία Ανδριανοπούλου, Πίτσα Κορωνιού, Σάκη Κυριακόπουλο, Θεόδωρο Ανδριόπουλο, Γιώργο Σκουλαρίκο. Υποβολέας ο Φώτης ο ∆ηµητρακό-

πουλος. Εκπαιδεύτηκε καλά σαν υποβολέας ο Φώτης. ∆ουλέψαµε σκληρά µέχρι την Κυριακή του Πάσχα που δώσαµε την παράσταση. Το πρωί κηδέψαµε το φίλο µας τον Αργύρη και πατέρα του φίλου µας του Μάριου που έφυγε έτσι ξαφνικά και αναπάντεχα και το βράδυ παίξαµε θέατρο σαν πορωµένοι επαγγελµατίες. Η παράταση χαρακτηρίστηκε επαγγελµατικού επιπέδου. Ο ∆όξας την έστησε µε νεύρο και ρυθµό. Ο Νίκος επιβεβαίωσε το µεγάλο του ταλέντο. ∆εν είχε τίποτα να ζηλέψει από τον Ηλιόπουλο,. Η Καλλιόπη ήταν άψογη ως κυρία βουλευτή Φερέκη. Αποκάλυψε σπάνια υποκριτικά και σκηνικά προσόντα. Ήµουνα ο πρώτος σκηνικός σύζυγός της. Στην καριέρα της των τριάντα χρόνων στην Όπερα ευτύχησε να έχει πολλούς σκηνικούς συζύγους. Σπιτικό σύζυγο, δεν θέλησε να αποκτήσει. Η Καλλιόπη άφησε την καριέρα µιας µεγάλης πιανίστριας για να γίνει αοιδός της Όπερας. Προτίµησε τους εκτυφλωτικούς προβολείς της σκηνής από το σταθερό ηµίφως της ορχήστρας και των αιθουσών ρεσιτάλ πιάνου. Η Χριστίνα ξεδίπλωσε στη σκηνή το ζεστό της ταµπεραµέντο. Η Καλλιόπη και η Χριστίνα ήταν πρωταγωνίστριες και ανταγωνίστριες. Ο ∆ιονύσης έκανε το Βρασίδα µε τρόπο µοναδικό. Ο Πατατιάς του Τάκη θα µείνει αξέχαστος. Όλα τα παιδιά ήταν υπέροχα. Όλοι φλέγονταν από τη φλόγα της δηµιουργίας. Η παράσταση πρέπει να δόθηκε δύο ή τρεις φορές. Από το προσκλητήριο του θιάσου απών είναι ο Σάκης. Κρίµα έφυγε τόσο νέος. Ο Μάριος και ο Νίκος ήταν γεννηµένοι θεατρίνοι. Ταλέντα που τα στερήθηκε το θέατρο. Αντί να ακολουθήσουν τα θεατρικά, ακολούθησαν ο ένας τα τραπεζικά και ο άλλος τα λογιστικά. ∆ουλειές άχαρες και ψυχοφθόρες


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 ΚΗ∆ΕΙΑ Την αγαπηµένη µας µητέρα, γιαγιά και θεία

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ χα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΪΝΗ

ΕΤΩΝ 83 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 20-2-2011 και ώρα 3.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Καράτουλα και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Καράτουλα 20-2-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ιονύσιος και Ανδροµάχη Κοϊνη, Νικολέτα και Γεώργιος Μαθιουδάκης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ω

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Απουσία Ιατρού Ο Παιδίατρος Σπύρος Λιατσής θ’ απουσιάζει στο εξωτερικό από 17/2 έως και 20/2 λόγω συµµετοχής του σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής.

«Περισσότεροι εργαζόµενοι» Κύριε ∆ιευθυντά Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, τόσο από πλευράς πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής όσο και από πλευράς πολιτιστικής και ηθικής κατάστασης. Η Ελλάδα δεν ήταν έτσι πριν από πολλά χρόνια. Βρισκόταν και τότε σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, όµως οι τότε κυβερνήτες δεν έµοιαζαν καθόλου µε τους σηµερινούς πολιτικάντηδες. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν, πολιτεύονταν µε ορθό τρόπο τα οικονοµικά αλλά και τα κοινωνικά ζητήµατα της χώρας. Οι πολιτικοί του παρελθόντος ήταν όπως η µέρα µε τη νύχτα µε τους τωρινούς πολιτικούς. Οι πρώτοι έµπλεκαν στην πολιτική από φιλοδοξία και έρωτα προς αυτήν. Υπήρχαν σίγουρα και τότε πολιτικοί που επεδίωκαν να µπουν στην πολιτική από λόγους καθαρού συµφέροντος και τίποτα περισσότερο, όµως αυτοί ήταν µια µειοψηφία. Οι πιο πολλοί απ’ αυτούς διακρίνονταν για την αξιοπρέπειά τους, την τιµιότητα. Ήσαν ηθικοί και σωστοί παιδαγωγοί στο σύνολο του πληθυσµού που εκπροσωπούσαν. Εάν κάποιες φορές τύχαινε να σκανδαλίσουν το κοινό µε την πρόκληση σκανδάλων, είτε οικονοµικών είτε κοινωνικών, δεν τους χωρούσε ο τόπος και αµέσως δήλωναν παραίτηση! Υπάρχει σύγκριση µε τους σηµερινούς πολιτικούς που µας έχουν κάτσει για τα καλά στο σβέρκο; Καµία! οι σηµερινοί πολιτικάντηδες κάθε είδους, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι χωρίς τιµή, χωρίς αξιοπρέπεια και ηθική υπόσταση. ∆ε φαίνεται να τους συγκινεί διόλου το γεγονός ότι παρόλο που η κοινωνία βρίσκεται σε άθλια οικονοµική και όχι µόνο κατάσταση, γι’ αυτούς «πέρα βρέχει». Τη στιγµή που το πενιχρό εισόδηµα του υπαλλήλου, του αγρότη, του συνταξιούχου µειώνεται για λόγους οικονοµίας: 350 τόσα δισ. ευρώ χρέος είναι αδύνατον να αποπληρωθεί απ’ το χαράτσι που γίνεται στους ανωτέρω. Και ενώ η φτωχολογιά έχει αλλάξει πορεία και προσπαθεί να επιβιώσει στα νέα δεδοµένα, οι ανήθικοι της πλατείας Συντάγµατος δεν άλλαξαν καθόλου τις πανάκριβες συνήθειές τους, ούτε πείραξαν τη µηνιαία αποζηµίωσή τους. Πολλοί απ’ αυτούς δεν πληρώνουν φόρους, διαθέτουν ακίνητα σε πανάκριβες συνοικίες της πρωτεύουσας κυρίως, µε κότερα και όλα τα καλά του κόσµου. Και να ήταν µόνο οι ανωτέρω πολιτικάντηδες κάπως θα είχαµε οικονοµία πόρων. Πίσω τους ακολουθεί µια «στρατιά» βολεµένων υπαλλήλων, φίλων, κ.λ.π. που προκαλούν µεγάλη διαρροή στα δηµόσια ταµεία. Το ίδιο συµβαίνει και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τους Περιφερειάρχες (νοµάρχες) και τους δήµους. Άλλαξε µήπως κάτι µε τη συρρίκνωση των δήµων και την αντικατάσταση των νοµαρχιών σε Περιφέρειες; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ! Απλώς έβαλε «ο Μανωλιός τα ρούχα του αλλιώς». Βλέπουµε πάλι τους ίδιους και τους ίδιους να βολεύονται σε συγκεκριµένες θέσεις στην Περιφέρεια και στους δήµους. Την ώρα που ο λαός χάνει τη δουλειά του, δεν ξέρει πώς να ζήσει την οικογένειά του, να πεινάει στερούµενος τα πάντα, οι «αρµόδιοι» της Περιφέρειας και των δήµων µε τρόπο αδιαφανή διορίζουν π.χ. έξι αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια και έξι αντιδηµάρχους στους δήµους! Είναι θρασείς οι πολιτικάντηδες της σηµερινής µας εποχής. Πληρώνει, π.χ. ο δήµος του Πύργου έξι αντιδηµάρχους και έναν αναπληρωτή δήµαρχο παρακαλώ! Τι χρειάζεται ένας δήµος για να λειτουργήσει σωστά; ΕΝΑ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ! Οι υπόλοιποι είναι περιττοί, χαµένα χρήµατα απ’ το ταµείο του ∆ήµου. Παλαιότερα διόριζαν κυβερνήτες το νοµάρχη και δια των εκλογών τους δήµους και τις κοινότητες. Σε περίπτωση κολλήµατος υπήρχε ο αντιδήµαρχος για τους δήµους και ο αντινοµάρχης για τις νοµαρχίες. Μα θα πει κάποιες πολιτικάντης ότι σήµερα απαιτούνται περισσότεροι λόγω «φόρτου εργασίας». Εδώ γελάνε. Αραδιάζουν ένα κάρο «αρµοδιότητες» και τις παρουσιάζουν στο λαό που κοιµάται όρθιος, και έτσι τον «πείθουν» να δεχθεί τις... υπηρεσίες τους. ∆εν γνωρίζει ο λαός ότι αυτοί οι άθλιοι του πίνουν το αίµα και τον ιδρώτα τόσα χρόνια τώρα χωρίς να έχει δει Θεού πρόσωπο. Ο Γεωργάκης, ο πρωθυπουργός µας, µε την πολιτική που ασκεί, κλείνουν εργοστάσια και βάζουν λουκέτα αναρίθµητα καταστήµατα. Έτσι δηµιουργείται η ανεργία και η ανέχεια σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Ευχόµαστε να πετύχει τους στόχους του γιατί ο κόσµος υποφέρει. Του συστήνουµε να ρίξει και µια µατιά στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου γίνονται σηµεία και τέρατα. Αυτό που ζητάµε εµείς είναι περισσότεροι εργαζόµενοι και λιγότεροι «αρµόδιοι». Χειµαδιό 3-2-2011 Με τιµή ΖΕΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 26210 22749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοµεν την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6.15 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) θα οµιλήσει η Θεολόγος κα Γεωργία Ζαχαροπούλου – ∆ηµακοπούλου καθηγήτρια, µε θέµα: «Οι χριστιανοί στον κόσµο σήµερα». Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτή οµιλία.

Ο παραδοσιακός νερόµυλος και ο ερωτιάρης µυλωνάς

(ΣΕΡΚΟΥ) ΕΤΩΝ 83

Βούναργο 20-2-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κατίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης και Χρύσα Θεοδωροπούλου, ∆ιονυσία χα Αρκαδινού ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αθανάσιος, Ιωάννης, Σπυριδούλα ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Του Βαγγέλη Γ. Χρονόπουλου Αγιογράφος – Ζωγράφος «Ο ΓΡΑΙΚΕΟΣ» Ο νερόµυλος ήταν το µοναδικό µέσο επεξεργασίας του σιταριού , καλαµποκιού και των άλλων δηµητριακών. Η δραστηριότητά του σταµάτησε στα µέσα του περασµένου αιώνα µε τη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας. Λειτουργούν λίγοι εναποµείναντες για να µην χαθεί τελείως η παράδοση, οι περισσότεροι έχουν ερηµώσει. Ο νερόµυλος κατασκευάζεται σε περιοχές που υπάρχει πλούσια και συνεχόµενη ροή υδάτων. Οπως κοντά σε ποτάµια , παραπόταµους, ρέµατα κλπ. Ο µυλωνάς έπαιρνε νερό φτιάχνοντας ένα µικρό αυλάκι (διακλάδωση). Από τον κεντρικό άξονα ροής του ρεύµατος το νερό έπεφτε στο καζάνι (µακρύ στρογγυλό σωλήνα). Στη συνέχεια µε µεγαλύτερη πίεση και ταχύτητα στη φτερωτή που περιστρέφετο σε ένα µακρύ άξονα που έσφιγγε γερά την επάνω πέτρα και γύριζε µε κυκλική ταχύτητα ενώ η κάτω πέτρα ήταν σταθερή ο µυλωνάς έριχνε το σιτάρι στο σκαφόνι περνούσε από δύο παράλληλες οπές από την επάνω πέτρα, στη συνέχεια έπεφτε ανάµεσα στις δύο µυλόπετρες βγάζοντας το αλεύρι συγκεντρωνόταν στο σκαφίδι και κατόπιν στο τσουβάλι. Ο µυλωνάς την περίοδο της ακµής της εργασίας του ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο χωριό, ήταν το (νοικουρόπαιδο) καθώς και λεβέντης, είχε πολλούς πειρασµούς και προκλήσεις από το ωραίο φύλο, κοριτσόπουλα του χωριού καθώς και των γύρω χωριών πολιορκούσαν ασφυχτικά το µυλωνά µε ιδιαίτερο στόχο να τον παντρευτούν, να έχουν µια καλύτερη αποκατάσταση στο µέλλον. Αυτός σαν καλός επαγγελµατίας δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του, καλοµιλούσε σε όλες, δεν έκανε φανερές διακρίσεις. Και όταν του άρεσε κάποια περισσότερο την κρατούσε για το τέλος και περνούσαν όµορφες ερωτικές στιγµές.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Αρχαία Ολυµπία – Επικούριος Απόλλωνας και Αρχαία Ηλιδα) από τους λογιστές – εισπράκτορες της Τρόϊκας του ∆.Ν.Τ. Πολιτικό κείµενο του Γιώργη Τάκη ∆όξα Αγαπητοί µου συµπατριώτες (τισσες) της Ηλείας Ενα κάλεσµα αγωνίας για το σήµερα και κυρίως για το αύριο της Ελλάδας µας, είναι η σηµερινή γραφή µου για όσα προσβληµατικά και αήθη στοχεύουν οι λογιστές / εισπράκτορες της Τρόϊκας του ∆.Ν.Τ. Ξεδιάντροπα και ευτελιστικά για την παγκόσµια ιστορία µας, απαιτούν να ξεπουλήσουµε τη δηµόσια περιουσία µέχρι το 2015. Κι αυτό για να µην χάσουν το κεφάλαιο και τους τόκους της διαχρονικής δανειοδότησης. Σ’ αυτή την τραγική συγκυρία όλοι οι Ελληνες (νίδες ) ενωµένοι σε µια εθνική γροθιά, οφείλουµε να αφυπνιστούµε και να περιφρουρήσουµε ότι µε αίµα, ιδρώτα και καθηµερινή µάχη δηµιουργήσαµε ως δηµόσια περιουσία. Από τις παραλίες µέχρι τα νησιά µας. Και από τα δάση µας µέχρι την πολιτισµική µας παράδοση και µαζί µε όλους τους Ελληνες, σιµά και δυνατά ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ. Που γεννηθήκαµε

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Ποίηµα (Στον ερωτιάρη µυλωνά) Κοντά στο κεφαλόβρυσο στη µέση στη ραχούλα στις καρυδιές ανάµεσα και στα ψηλά πλατάνια ο µύλος, ο νερόµυλος αλέθει κάθε µέρα του µυλωνά πηγαίνουνε το άλεσµα τη µέρα κορίτσια από όλα τα χωριά ζωγραφιστές νεράϊδες την οµορφιά του µυλωνά συνέχεια συζητούν, τον έχουν ερωτευτεί ντρέπονται να το πουν. Τα άλογα στολίζουν µε κεντιτές απλάδες φορτώνουν το άλεσµα σε κόκκινους ντορβάδες φτιάχνονται να είναι όµορφες ειναι νοικοκυράδες. Στο δρόµο που πηγαίνουν πιάνουν τους καυγάδες ποια είναι η οµορφότερη στο µυλωνά να αρέσει τον θέλουν να τον παντρευτούν. Βέρα να τις φορέσει. Το Μήτσο περιµένουν να τις προϋπαντήσει κτυπάνε οι καρδούλες τους ποια θα τον χαιρετίσει. Αυτός ολες τις αγαπά δεν τους χαλάει χατίρι. Το χέρι του τις ακουµπά γλυκόλογα τους δίνει. Οποια του αρέσει πιο πολύ στο τέλος την κρατά, το µύλο του τον σταµατά και στο βουνό την πάει. Στην αγκαλιά του τρυφερά στο πλάϊ την κοιµάει µε τα φιλιά του τα ζεστά αµέσως την ξυπνάει. Φτερίνες και αγράµπελες φτιάχνει για µαξιλάρι και στρώµα τ’ αγριολούλουδα και το παχύ χορτάρι. Ο έρωτας τους µέθυσε δεν ξέρουν πού να πάνε και από τη µεγάλη τους χαρά στους ουρανούς πετάνε.

Ο αγώνας και η αντίδραση των εργαζοµένων στα κλιµακούµενα κυβερνητικά αντεργατικά µέτρα, συνεχίζεται µε νέα 24ωρη γενική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Σήµερα το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, βρίσκεται στο στόχαστρο των ακραίων νεοφιλεύθερων πολιτικών, οι οποίες επιχειρούν µια βίαιη και σε µεγάλη κλίµακα αναδιανοµή του πλούτου σε όφελος του κεφαλαίου. Τρόϊκα και κυβέρνηση υπηρετούν µέσω των αλλεπάλληλων µνηµονίων πιστά το νεοφιλελεύθερο σχέδιο. Η µισθωτή εργασία στοχεύεται και ενοχοποιείται. Ολα τα εργατικά δικαιώµατα, πετιούνται στη χωµατερή των µνηµονιακών πολιτικών.

και αντρωθήκαµε µε τα νάµατα και το ΦΩΣ της Αρχαίας Ολυµπίας του Επικούριου Απόλλωνα και της Αρχαίας Ηλιδας. Ειλικρινά το κάλεσµα µου για ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ και ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ της Πολιτισµικής µας περιουσίας , απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΛΕΙΟΥΣ (ΕΣ) . Είτε είναι ΠΑΣΟΚ ή Ν.∆. ή ΚΚΕ ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΛΑΟΣ ή ∆.Σ. Είτε ανήκουν σε οποιαδήποτε πολιτικό ή κοµµατικό σχηµατισµό. ΓΙΑΤΙ σαν ΗΛΕΙΟΙ ως τύχη αγαθή µας «χάρισε» η Ιστορία και ο Πολιτισµός της Αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκαµε αναπνέοντας µηνύµατα Ελευθερίας, Πνεύµατος, Αθλητισµού και Παιδείας. Σταθεροί φάροι η Ολυµπία, η Ηλιδα και ο Επικούριος Απόλλωνας . Αυτές οι τρεις (3)σταθερές /µνηµεία πρέπει να διαφυλαχθούν από τους διαχειριστές της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Αυτά τα «οικονοµικά ανθρωπάκια» δεν ήρθαν για την πρόοδο της Ελλάδας, αλλά για να την διαµελίσουν. Ποιοί; Αυτοί που κατοικούσαν στα όρη και στις σπηλιές, όταν η ΕΛΛΑ∆Α (φιλόσοφοι - πολιτικοί –τραγωδοί – επιστήµονες ) έδινε το ΦΩΣ της για να εξελιχθεί η ∆ύση κι η Ανατολή. Είναι σαφές ότι ήρθαν στην Ελλάδα, δίχως νάχουν µελετήσει το µεγαλείο και την ανδρεία της – διαχρονικής µας ψυχής µας. Κι αυτό θα το πληρώσουν µε την οµοψυχία και περιφρούρηση της ιστορίας και του πολιτισµού µας. Και λίαν συντόµως θα εισπράξουν (αντί της δηµόσιας περιουσίας) τη δέουσα απάντηση. Υ.Γ. ΗΛΕΙΟΙ, γρηγορείτε, γιατί δεν θεωρώ διόλου απίθανο να µας ζητήσουν (οι Τροϊκανοί) να πουλήσουµε τον ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ! Αθήνα 17 Φεβρουαρίοιυ 2011

Στον ιδιωτικό τοµέα, οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαλυθεί. Οι εργοδότες µε επιθετικό και ρεβανστικό τρόπο, χρησιµοποιούν όλο το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση και προχωρούν στη βίαια στοχοποίηση των µισθωτών. Απέναντι σ’ αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να ανασυντάξει τις δυνάµεις του, να µπει στους εργασιακούς χώρους και να υπερασπίσει στοιχειώδη εργατικά δικαιώµατα. Η γενική απεργία στις 23-2-2011 πρέπει και µπορεί ν’ αποτελέσει πολιτικό και κοινωνικό γεγονός που θα αντιστρέψει τη φορά αυτών των καταστροφικών για την εργασία εξελίξεων. Είναι ιστορικά επιβεβαιωµένο ότι µε ΕΝΟΤΗΤΑ και ΚΟΙΝΗ δράση, µπορούµε να ανατρέψουµε την κατάσταση, µπορούµε να είµαστε ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟΙ και πιο ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΟΙ για τα κοινά εργατικά µας προβλήµατα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.µ.


Νέα της

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Ήλιδας

11

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα γυαλιά, που βοηθούν σε µία καλή µεταµφίεση

Τα παιδιά έχουν προτεραιότητα και έχει φθάσει η ώρα να διαλέξουν τη στολή τους

ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΑΝΤΙΑ

Υποβολή αιτήµατος για εξασφάλιση στέγης

Σε ρυθµούς αποκριάς η αγορά της Αµαλιάδας Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Ό

σο περνούν οι ηµέρες, όλο και περισσότερο µπαίνουµε στο κλίµα της αποκριάς και µε δεδοµένο ότι η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει κλίµα κατήφειας, πολλοί εµφανίζονται αποφασισµένοι να αντισταθούν και να διασκεδάσουν, αφήνοντας πίσω τους για λίγο τη µιζέρια και τηρώντας το έθιµο. Αν και τα οικονοµικά δεν είναι ανθηρά, πολλοί είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει τις εξορµήσεις τους στα καταστήµατα της Αµαλιάδας, µπαίνοντας στο κλίµα της αποκριάς, για να ‘ταξιδέψουν’ έστω και για λίγο στον τρελό κόσµο των µασκαράδων. Επιλογές µε φαντασία Είναι αυτονόητο ότι οι µεγάλες σπατάλες θα αποφευχθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλωστε, όταν όµως κάποιος θέλει να περάσει καλά και διαθέτει και φαντασία, µπορεί να επιλέξει ακόµη και µικρά αξε-

σουάρ µε πολύ λίγα χρήµατα, για να βιώσει τις Απόκριες, ξεφεύγοντας από την καθηµερινότητα. Στην πρώτη γραµµή βρίσκονται πάντοτε τα παιδιά, που θέλουν να ντυθούν και να διασκεδάσουν, δεν πάνε όµως πίσω και οι µεγάλοι που και λόγω της κακής ψυχολογίας θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τα καταστήµατα µε αποκριάτικα είδη είναι πανέτοιµα εδώ και καιρό και στις προθήκες έχουν πάρει θέση οι αποκριάτικες στολές, οι µάσκες, οι περούκες και πάσης φύσεως αξεσουάρ για να συµπληρωθεί η µεταµφίεση. Φυσικά σε περίοπτη θέση βρίσκονται σερπατίνες και χαρτοπόλεµος, καραµούζες και σφυρίχτρες, άκρως απαραίτητα για το Αποκριάτικο γλέντι. Στολές για όλες τις ηλικίες, γιατί οι Απόκριες δεν έχουν ηλικία, µην το ξεχνάµε αυτό. Όσο για τις τιµές, ξεκινούν από 5 ευρώ µέχρι και 35, ενώ τα αξεσουάρ ξεκινούν από 0,90 λεπτά, που σηµαίνει ότι είναι άκρως οικονοµικά και απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια. Κατά συνέπεια, κάποιος που δεν έχει

Από τη χθεσινή συνάντηση του κ. Παπαδόπουλου µε τον κ. Ματσούκα

Σταύρος Πολλάτος

Νίκος Κίντος «Τα πράγµατα φέτος είναι όπως σε όλη την αγορά. Κάποιοι αγοράζουν, κάποιοι άλλοι κοιτάζουν και µετά φεύγουν µε άδεια χέρια. Βέβαια, περιµένουµε ότι τις επόµενες ηµέρες, που θα έχει και περισσότερους χορούς, να υπάρξει και µεγαλύτερη κίνηση. Οι περισσότεροι πάντως θέλουν να µεταµφιεστούν, οικονοµικά όµως, γι’ αυτό και οι τιµές µας είναι φθηνότερες από πέρυσι, να δώσουµε σε όλους τη δυνατότητα να ψωνίσουν και να διασκεδάσουν τις φετινές απόκριες».

«Κίνηση και ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί είναι κακή η ψυχολογία του κόσµου και προσπαθούν µέσα από τις απόκριες να το διασκεδάσουν λίγο. Θέλουν να ντύσουν τα παιδιά τους για να διασκεδάσουν και οι µεγάλοι, γι’ αυτό φέτος προγραµµατίζονται και αρκετά πάρτι. Και εµείς από το κατάστηµα παιχνιδούπολη ‘Ρένα’ θα πάµε µε γκρουπ στην Πάτρα για να περάσουµε καλά, αφού αυτό θέλει και ο κόσµος. Υπάρχουν πολλές στολές και αξεσουάρ σε πολύ καλές τιµές και υπάρχει ενδιαφέρον και από τους µεγάλους, αποφεύγουν όµως µάσκες πολιτικών γιατί τους έχουν σιχαθεί και δεν θέλουν ούτε σε µάσκα να τους βλέπουν πλέον».

Η στολή «Ο Πάγκαλος- µωρό» αρέσει πολύ

τη δυνατότητα να αγοράσει Αποκριάτικη στολή, µπορεί µε έξυπνα αξεσουάρ να πετύχει τη µεταµόρφωσή του. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, και φέτος την τιµητική τους στις στολές έχουν οι ήρωες για τα αγόρια και οι πριγκίπισσες για τα κορίτσια. Οι ενήλικες διαθέτουν

µεγάλη φαντασία και µπορεί να ζητήσουν τα πιο απίθανα, επηρεασµένοι και από την επικαιρότητα. Οι καταστηµατάρχες πάντως είναι πανέτοιµοι µε µεγάλη ποικιλία, για να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Συναυλία από το ∆ηµοτικό Ωδείο Συναυλία σπουδαστών διοργανώνει το ∆ηµοτικό Ωδείο Αµαλιάδας την ερχόµενη Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ, στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Θέατρο. Στη συναυλία θα παρουσιαστούν συνθέσεις Ελλήνων και ξένων δηµιουργών, ενώ τη διδασκαλία έχει η κα Βασιλική Κεφάλα. Οι σπουδαστές που θα συµµετάσχουν είναι οι: Μαρία-Γλυκερία Καραλή, Χάρης Ρωµανός, Μαριάννα Ασηµακοπούλου, Γιάννα Γερασιµίδου-Κατσά, Νικόχρηστος Λαµπαούνας, Αθανασία Φουντά, Εύη Αναστοπούλου, Λεωνίδας Τζάµπερ, ∆ηµήτρης Αλεξόπουλος και Γιώργος Χαραλαµπόπουλος. Στο πιάνο συνοδεύουν οι καθηγητές, Βασιλική Κεφάλα, Νόρα Χάρδα και ∆ηµήτρης ∆ηµακόπουλος. Μ.Κ.

Τιµήθηκε το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Α

φιερωµένη στον «άγιο των ελληνικών γραµµάτων», τον κορυφαίο Έλληνα λογοτέχνη Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, ήταν η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το 2ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας σε συνεργασία µε το δήµο Ήλιδας, την Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας και το Σωµατείο «Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη», µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατό του. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν: «Πόσο επίκαιρος είναι σήµερα ο Παπαδιαµάντης», σε µία εκδήλωση

διαφορετική από τις άλλες, όπου το λόγο διαδεχόταν η µουσική και η εικόνα, σε πλήρη εναρµόνιση, αναδεικνύοντας το έργο του µεγάλου λογοτέχνη, που παραµένει επίκαιρος ακόµη και σήµερα, καθώς τα κείµενά του έχουν τεράστια εκφραστική δύναµη. Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η διευθύντρια του 2ου Γυµνασίου Αµαλιάδαςφιλόλογος κα Βαρβάρα Καραγιάννη, που µίλησε για τη ζωή του λογοτέχνη και το µεγάλο συγγραφικό του έργο, ενώ µαθητές του 2ου Γυµνασίου διάβασαν αποσπάσµατα κειµένων του και παρουσίασαν µικρό θεατρικό σκετς, ενώ παρουσιάστηκαν σε βίντεο τραγούδια και εικόνες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων, ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βασίλης

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε στην εκδήλωση

Παπαδόπουλος και η πρόεδρος της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κα Εύη Πάλλα- Χρονοπούλου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης και την κεντρική οµιλία είχε η διευθύντρια του 2ου Γυµνασίου Αµαλιάδας κα Βαρβάρα Καραγιάννη

Συνάντηση µε τον αντιδήµαρχο Ήλιδας κ. Βασίλη Παπαδόπουλο είχε χθες το µεσηµέρι ο αρχηγός του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών∆ιασωστώνΝαυαγοσωστών του παραρτήµατος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας κ. Γιώργος Ματσούκας. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του κ. Παπαδόπουλου και είχε χαρακτήρα γνωριµίας, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στον αντιδήµαρχο να ενηµερωθεί για τις δράσεις του Σώµατος στην ευρύτερη περιοχή και παράλληλα άκουσε και τα αιτήµατα. Βασικότερο όλων είναι η εξασφάλιση από την πλευρά του δήµου στέγης, προκειµένου να στεγαστεί το Σώµα, καθώς αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα, τόσο σε ότι αφορά τη λειτουργία των γραφείων του, όσο επίσης σε ότι αφορά την έλλειψη χώρου για την φύλαξη του υλικού του αλλά και για τη λειτουργία των σχολών του. Ο Ματσούκας ενηµέρωσε τον αντιδήµαρχο για το σηµαντικό έργο που κάνει το Σώµα και είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το παράρτηµα του Ερυθρού Σταυρού και οι Σαµαρείτες έχουν αναλάβει σε ετήσια βάση και συντηρούν 70 οικογένειες στην περιοχή που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διαβίωσης. Ο κ. Παπαδόπουλος δεσµεύτηκε να µεταφέρει το αίτηµα για τη στέγη, ενώ παράλληλα δήλωσε πως θα υπάρξει περαιτέρω συνεργασία µεταξύ δήµου και Σώµατος. Μαρία Καραµπάτση

∆ράσεις από το Κέντρο «Παρεµβάσεις» Το Κέντρο Πρόληψης «Παρεµβάσεις» συνεχίζοντας τη δράση του στην κοινότητα, πρόκειται να πραγµατοποιήσει το Φεβρουάριο τις παρακάτω συναντήσεις – ευαισθητοποιήσεις. Συγκεκριµένα: Στο Χάβαρι, πρόκειται να γίνει τη ∆ευτέρα 21/02/2011 και ώρα 18:00 συνάντηση - συζήτηση µε θέµα «Μεγαλώνοντας παιδιά σε ένα κόσµο που αλλάζει». Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα του ∆ηµοτικού Σχολείου Χαβαρίου. Συντονίζει η Γιώτα Τσαπαρδώνη, ψυχολόγος. Στη Βαρβάσαινα, στο ∆ηµοτικό σχολείο, τη ∆ευτέρα 21/02/2011 και ώρα 18:00, θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση µε θέµα: «Οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής µπορούν να µετατραπούν σε ευκαιρίες; Ο ρόλος και οι δυνατότητες της πρόληψης». Στη συζήτηση θα συµµετέχει η ψυχολόγος, Κατερίνα Λάγαρη. Στη Ζαχάρω, µε αφορµή πρόγραµµα για γονείς εφήβων που σχεδιάζεται να γίνει στην περιοχή, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µια ενηµερωτική συνάντηση γνωριµία µε θέµα: «Εφηβεία, µια ηλικία γρίφος», την Τετάρτη 23/02/2011 και ώρα 18:00 στο Γυµνάσιο Ζαχάρως. Τη συνάντηση θα συντονίζει η Σωτηρία Χαντζηκωνσταντίνου, ψυχολόγος. Οι παρεµβάσεις ευχαριστούν όλους όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση των συναντήσεων και συγκεκριµένα: τα Σχολεία και τους Συλλόγους της περιοχής του Χαβαρίου, το ∆ηµοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βαρβάσαινας, και το Γυµνάσιο Ζαχάρως.


Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαµαράς κατηγορώντας την ότι παραπαίει και καταφεύγει σε πολιτικάντικα τερτίπια

«Η κυβέρνηση είναι αλλού» Αθήνα: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ν∆ κ. Αντώνης Σαµαράς κατηγορώντας την ότι παραπαίει και καταφεύγει σε πολιτικάντικα τερτίπια. Μιλώντας στην 3η Σύνοδο της Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆ δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε κατάσταση ηµί-διάλυσης και ηµί-παράλυσης. ∆εν πρόκειται απλώς για κάποιες αρρυθµίες κυβερνητικού έργου, πρόκειται για µαζεµένα και αλλεπάλληλα κρούσµατα σύγχυσης και παλινωδιών». Στην χθεσινή σύνοδο παραβρέθηκε και ο πρώην πρό-

εδρος του κόµµατος κ. Κώστας Καραµανλής. Μάλιστα ο κ. Σαµαράς τον ξενάγησε στα νέα γραφεία του κόµµατος. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε ο κ. Καραµανλής αφού δεν είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια των γραφείων την Τετάρτη το βράδυ. Αναφερόµενος στα όσα ακολούθησαν την συνέντευξη της Τρόικας ο κ. Σαµαράς έκανε λόγο «για επικολυρικό δράµα µε καταγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου,διαψεύσεις του υπουργού Οικονοµικών, διαψεύσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και διαψεύσεις των διαψεύσεων του πρωθυπουργού». Ως εν-

δεικτικά της «σύγχυσης της κυβέρνησης» ανέφερε ακόµη την εγκύκλιο για τους ηµιυπαίθριους χώρους που αποσύρθηκε πριν κυκλοφορήσει και τις δηµόσιες διαφωνίες για το φορολογικό νοµοσχέδιο και τον ρόλο του εισαγγελέα δίωξης οικονοµικού εγκλήµατος καθώς και τις διαφωνίες µεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και του υπουργού Υποδοµών. «Συµφωνούµε απόλυτα µε την περιγραφή που έδωσε γι αυτή την κατάσταση ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ :τρεις λαλούν και δυο χορεύουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαµαράς.

Πεθαίνουν και εκτός εντατικής! Αθήνα: Κορυφώνεται το κύµα της εποχικής γρίπης στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και ασθενείς στις Εντατικές όλης της χώρας. Εξίσου υψηλή είναι η δραστηριότητα της γρίπης σε άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως αναφέρει στην εβδοµαδιαία επιδηµιολογική έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ECDC), Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Σουηδία βρίσκονται σε φάση µεγάλης έξαρσης, ενώ στον ίδιο ρυθµό συνεχίζει για δεύτερη εβδοµάδα να βρίσκεται το Λουξεµβούργο. Μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) είχε καταγράψει 88 νεκρούς και 276 νοσηλευόµενους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Μόνο το τελευταίο 24ωρο χρειάστηκε να εισαχθούν σε Εντατική 127 ασθενείς µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια συνεπεία της νόσησής τους µε γρίπη. Στην πλειονότητά τους οι νοσηλευόµενοι σε ΜΕΘ από την αρχή της εποχικής γρίπης είναι άνδρες (ποσοστό 60%), ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία αυτή είναι τα 51 έτη. Έξι στους δέκα των ασθενών σε ΜΕΘ συγκαταλέγονται στις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες είτε λόγω ηλικίας (άνω των 65 χρόνων) είτε λόγω πάθησης (χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά, µεταβολικά νοσήµατα). Παρά το γεγονός ότι για τις οµάδες

Σαρώνει η γρίπη σε Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Σουηδία όπως αναφέρει στην εβδοµαδιαία επιδηµιολογική έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων

ΚΟ ΠΑΣΟΚ

Προσπαθούν να ηρεµήσουν το τεταµένο κλίµα Αθήνα: Με «µασάζ» στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠαΣοΚ επιχειρούν οι επικεφαλής της Βουλής, οι υπουργοί και το κόµµα να ηρεµήσουν τα πνεύµατα και να επέλθει ξανά ηρεµία στην κυβερνητική παράταξη. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι το κλίµα στους βουλευτές είναι τόσο τεταµένο ώστε αρκεί µια σπίθα για να ξεσπάσει πυρκαγιά, ενώ υπάρχει σωρεία νοµοσχεδίων προς ψήφιση το προσεχές διάστηµα. Οι κραδασµοί από την πρόθεση για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας δεν έχουν σταµατήσει και ο χειρισµός του θέµατος αυτού προσθέτει ακόµη έναν πονοκέφαλο στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Οι επικεφαλής της ΚΟ το τελευταίο διάστηµα επαναλαµβάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι δεν µπορεί να περιοριστεί η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και ότι θα πρέπει να συνηθίσουν όλοι- οι υπουργοί και τα µέσα ενηµέρωσης- στην κριτική αλλά και στο βέτο που θέτουν σε ορισµένες διατάξεις των νοµοσχεδίων. «Είναι θέµα δηµοκρατίας να γίνεται σεβαστή η άποψη των βουλευτών και επίσης αυτό είναι ένα µοντέλο λειτουργίας που το θέλει ο Πρωθυπουργός» επισηµαίνουν.

αυτές είχε συσταθεί επανειληµµένα εµβολιασµός µε το αντιγριπικό εµβόλιο, πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των 276 νοσηλευοµένων είχε λάβει µέτρα προφύλαξης µε το εµβόλιο έναντι της γρίπης. Συνωστισµός στα νοσοκοµεία Αυξάνονται συνεχώς τα θανατηφόρα περιστατικά εκτός ΜΕΘ, κάτι που οι ειδικοί εκτιµούν ότι αποτελεί αρνητικό δείκτη για την επιθετικότητα της γρίπης στον πληθυσµό. Από τους 88 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τον τελευταίο µήνα λόγω επιπλοκών από τη γρίπη, οι 63 νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ. Οι άλλοι 25 νεκροί είτε νοσηλεύονταν σε απλό θάλαµο είτε κατέληξαν λίγο αφότου εισαχθούν στο νοσοκοµείο. Κατακόρυφη

αύξηση των ασθενών µε γρίπη αλλά και µε επιπλοκές, ιδίως πνευµονία, καταγράφεται σε όλα τα νοσοκοµεία. Οι εισαγωγές στις παθολογικές και τις πνευµονολογικές κλινικές έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δέκα ηµέρες που κορυφώνεται η εποχική γρίπη. Είναι ενδεικτική η κατάσταση

στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, όπου η πληρότητα στην Πνευµονολογική είναι πάνω από 250%! Έχουν γεµίσει τα 24 κρεβάτια της Πνευµονολογικής Κλινικής, όλες οι παθολογικές κλινικές και οι ασθενείς πλέον εισάγονται στις διαθέσιµες κλί-

νες της Οφθαλµολογικής, Ουρολογικής και Ορθοπεδικής Κλινικής. Σε οριακό σηµείο βρίσκεται και η ΜΕΘ, ενώ έχουν γίνει αρκετές διακοµιδές σε άλλα νοσοκοµεία, κυρίως της Θεσσαλονίκης, ώστε να µη µείνουν ακάλυπτοι οι ασθενείς

Το κύκλωµα επί 4 συναπτές ηµέρες την ανάγκαζε να δουλεύει νυχθηµερόν σε δύο οίκους ανοχής

Στο φως φρικιαστική υπόθεση βιασµού 13χρονης Αθήνα: Mία φρικιαστική υπόθεση βιασµού και σωµατεµπορίας µε θύµα µία 13χρονη αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την Ασφάλεια Αττικής, οι Αλβανοί βίαζαν την 13χρονη Ελληνίδα και στην συνέχεια την πούλησαν σε Έλληνα µαστροπό αντί 1.600 ευρώ και το κύκλωµα επί 4 συναπτές ηµέρες την ανάγκαζε να δουλεύει νυχθηµερόν σε δύο οίκους ανοχής και τα βράδια σε µπαρ. Το µαρτύριο της ανήλικης έλαβε τέλος όταν ύστερα από δήλωση εξαφάνισης που κατέθεσαν οι

www.oleng.eu H !"#$%&'( ')* +,)-.-/)*012 %3*41!5 25 #)(. 63 )!7$31#8 µ*8 9$:'!38 ;* '*8 '&$-%!<-&$ 1*;’ =/( )( %3241!3* >,?8 )-& +,)-.-/)*01-< '*8. •@"3')(µ-$31? 9$:'( – !µ"!345* - !A!3%51!&'( •B&A(µ#$( "*4*9,9? !$#49!3*8 •CD(/? "-3=)()* 1*)*'1!&?8, *$)-7? ')- 74=$•@5µ*')! %3"/2 '*8 – E!$ !5µ*')! µ!'5)!8

γονείς, η 13χρονη εντοπίστηκε σε οίκο ανοχής από αστυνοµικούς. Η συγκλονιστική ιστορία ξεκίνησε το περασµένο καλοκαίρι όταν η 13χρονη, παιδί χωρισµένων γονιών που έµενε πότε µε την µητέρα της και πότε µε τον παππού της, γνώρισε έναν 28χρονο Αλβανό, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε αποφυλακιστεί µε περιοριστικούς όρους. Αρχικά ο νεαρός της ζητούσε χρήµατα, στην συνέχεια την βίασε προχωρώντας σε απειλές και ξυλοδαρµούς. Στην συνέχεια την προώθησε σε έναν φίλο του συµπατριώτη, ο οποίος µε την σειρά του την βίαζε κι αυτός και τελικά τον Οκτώβριο ύστερα από βασανισµούς

και κακοποιήσεις την ανάγκασε να δουλεύει σε οίκους ανοχής βρίσκοντας για αγοραστή έναν Έλληνα µεσάζοντα. Οι άνδρες της αστυνοµίας την βρήκαν σε άθλια κατάσταση, καθώς είχε εξαναγκαστεί να συνευρεθεί µε 80 συνολικά πελάτες µέσα σε 4 ηµέρες. Εκτός αυτού, την κρατούσαν σχεδόν νηστική, της έδιναν ελάχιστα χρήµατα και την κυκλοφορούσαν µε συνοδό κυρίως τη νύχτα στα διάφορα µπαρ. Το τµήµα ανηλίκων σχηµάτισε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Μέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί 7 συλλήψεις από τα 7 εντάλµατα που εκδόθηκαν.

ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ Τραγικός απολογισµός των διαδηλώσεων Τρίπολη: Αιµατηρή τροπή έχουν πάρει οι διαδηλώσεις εναντίον του ηγέτη της Λιβύης Μουαµάρ Καντάφι, καθώς τουλάχιστον 36 άτοµα έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Παρασκευής στη Βεγγάζη , ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό των θυµάτων κατά τις τρεις ηµέρες των διαµαρτυριών στους 85. Παρά τις απειλές των κρατικών µέσων ενηµέρωσης για αντίποινα εναντίον των διαδηλωτών, οι διαµαρτυρίες συνεχίζονται. Οι κρατικές αρχές έχουν µπλοκάρει ορισµένες ιστοσελίδες, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση σε ορισµένες περιοχές. Ο Καντάφι φαίνεται αποφασισµένος να πατάξει την εξέγερση εναντίον του, ενώ σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα αναφορές πρόκειται για την βιαιότερη αντίδραση του σε παρόµοια επεισόδια κατά τα 42 χρόνια της εξουσίας του.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΟ ΡΟΥΦ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ (3µ.µ.)

Ήρθε η ώρα για το πρώτο “διπλό”; Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com xristoskanl@yahoo.gr

Ο

σηµερινός αγώνας µε τον ΠΑΟ Ρούφ στην Αθήνα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την οµάδα του Πανηλειακού. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία σήµερα, για να µπορέσουν (σε συνδυασµό µε µια ενδεχόµενη ήττα της Χερσονήσου στα Μέγαρα) να παραµείνουν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Για να έρθει όµως το θετικό αποτέλεσµα, οι παίκτες του Πανηλειακού θα πρέπει να αγωνιστούν έξυπνα και µε πάθος, αποφεύγοντας τα λάθη που µπορούν να τους στοιχήσουν. Ο Γιώργος Τόγιας έχει ζητήσει από τους παίκτες του να προσέξουν πολύ στην άµυνα και στο κέντρο και να κυνηγήσουν µε γρήγορες αντεπιθέσεις

το γκολ. Μάλιστα δεν αποκλείεται σήµερα στην κορυφή της επίθεσης να παίξει ο Παναγιώτης Μπρης, προκειµένου η οµάδα να εκµεταλλευτεί την ταχύτητα του και να «δραπετεύσει» µε µια µεγάλη νίκη από το Ρούφ.

τον ΠΑΟ Ρούφ θα διευθύνει ο Γιαννόπουλος ∆ηµήτρης του συνδέσµου Μεσσηνίας µε βοηθούς τους Γιαννέτσο Βασίλειο του ίδιου συνδέσµου και Μήτρη Αθανάσιο από την Λακωνία. 4ος είναι ο Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος από την Αρκαδία.

Εκτός αποστολής ο Νίκος ∆ούλος

*** Ο Σύνδεσµος Αθηναίων Φιλάθλων Πανηλειακού (Athens Club) , καλεί τους απανταχού φίλους του Πανηλειακού στην Αθήνα και γύρω περιοχές, να παραβρεθούν στο γήπεδο του Ρουφ (Περαιώς και Πέτρου Ράλλη) στο Κυριακάτικο παιχνίδι: ΠΑΟ ΡΟΥΦ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ για να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος για την εξασφάλιση της παραµονής του στην κατηγορία.

Ο Νίκος ∆ούλος δεν είναι στην αποστολή για τον σηµερινό αγώνα, αφού δεν µπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβληµα τραυµατισµού που έχει. Απών από τον σηµερινό αγώνα θα είναι και ο Χρήστος Παπαγεωργίου, πάλι λόγω τραυµατισµού, ενώ αντίθετα στην αποστολή είναι οι Νικολόπουλος και Τσαντίλης. Από την πλευρά του ο τεχνικός του Ρουφ Μίλτος Γκόφας δεν υπολογίζει τον τιµωρηµένο Θεοδωρόπουλο. *** Τον αγώνα του Πανηλειακού µε

Ανάλογες στιγµές θέλουν να ζήσουν και σήµερα οι παίκτες του Πανηλειακού.


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Αστέρας Αµαλιάδας

A1 Κατηγορία

Φιλοξενεί τον δυνατό ∆ιαγόρα Του Γιάννη Μουρούτη

Έ

να αρκετά δύσκολο µατς δίνει σήµερα στις 3 µ.µ ο Αστέρας Αµαλιάδας αφού θα αντιµετωπίσει στην έδρα του, µια από τις πιο φορµαρισµένες και «σκληροτράχηλες» οµάδες του 6ου οµίλου, τον ∆ιαγόρα Βραχνείκων. Οι «βυσσινί» πάντως θέλουν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη, στο νέο τους γήπεδο και είναι αποφασισµένοι να παρουσιάσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Τάσος Φερεκίδης που έχει διαθέσιµους όλους τους παίκτες, θα προσπαθήσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, απέναντι σε µια οµάδα που θέλει να µείνει στην κατηγορία και έχει δείξει ότι δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Το «τρίποντο» επί του Μεσσηνιακού και η πρόσφατη πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ηλείας, έχουν ανεβάσει το ηθικό των παικτών, οι οποίοι θέλουν

να παραµείνουν κοντά στην Καλαµάτα και εντέλει να κρατήσουν σε ενδιαφέρον το υπόλοιπο του πρωταθλήµατος. ∆ιαιτητής θα είναι ο Κέκελος από την Αιτωλοακαρνανία, µε βοηθούς τους Λιόνα και Κακατσίδη από τον ίδιο σύνδεσµο. Τα υπόλοιπα σηµερινά µατς (22η αγωνιστική) Αστέρας Μαχαιράδου - Πάµισος Ζαβλάνι - Κυπαρισσία Τριταιϊκός - Ατρόµητος Λάππα Καλαµάτα – Κροκεές 3-0 α.α. Εθνικός Σαγεΐκων - Αχαϊκή Σπάρτη - Ολυµπιακός Κεφαλονιάς Εράνη Φιλιατρών – Αχιλλέας Καµαρών Ρεπό: Μεσσηνιακός

Το «τρίποντο» θέλει και σήµερα ο Αστέρας Αµαλιάδας.

Έκοψε την πίτα του ο Ποδηλατοδρόµος

Τ

ην πίτα του για το 2011 έκοψε ο Ποδηλατοδρόµος την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στον όµορφο και ζεστό χώρο του εστιατορίου «Μεταξύ µας» πλησίον της Αγίας Κυριακής στην πόλη του Πύργου. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα κόπηκε σε ζεστό και οικογενειακό κλίµα µε τα µέλη και τους αθλητές αλλά και φίλους του συλλόγου. Η παρουσία εκπροσώπων αλλά και ανθρώπων που προσπαθούν να αναπτύξουν και να στηρίξουν το ποδήλατο στο νοµό ήταν εµφανής. Ο πρόεδρος κος Παναγόπουλος στην οµιλία του τόνισε την ανάγκη για στράτευση των µελών προκειµένου φέτος να συνεχίσει να είναι παραγωγικός όπως τόνισε, και για τον λόγo αυτό πρέπει να στηριχθεί από όλους, αθλητές και µέλη. Παράλληλα επισήµανε τη συνεχή ανάγκη για υποστήριξη από τους φορείς αλλά και χορηγούς για την επιτυχία των δύο αγώνων, του Ολυµπιακού δρόµου ειρήνης αλλά και για το Ολυµπιακό µάουνταιν. Στην εκδήλωση κληρώθηκαν δώρα από τα καταστήµατα του κου Γιώργου Τουµπέκη, του κου Κώστα ∆ιαµαντόπουλου, του κου Κώστα Κυριακόπουλου, και του κου Παναγιώτη ∆ιαµαντόπουλου που πρέπει να σηµειώσουµε για την ενεργή στήριξή του τα τελευταία χρόνια αλλά και για την συνεχή ανανέωση των παροχών στον επαγγελµατικό χώρο ο οποίος ήταν και παρών στην εκδήλωση! Την εκδήλωση στήριξαν µε

την παρουσία τους ο διευθυντής και η γυµνάστρια του 3ου δηµοτικού που κάθε χρόνο κάνουν µια από τις πολυπληθέστερες εκδηλώσεις για τα παιδιά του δηµοτικού µε τη συµµετοχή εκατοντάδων µαθητών αλλά και την µικρή στήριξη από πλευράς του συλλόγου. Οι µεγάλοι τυχεροί ήταν η κα Κανέτση που κέρδισε ένα κόσµηµα του συλλόγου και ο Κώστας Πέππας που κέρδισε ένα ποδήλατο, ο οποίος όπως πάντα µε το γνωστό καυστικό αλλά και σατυρικό στιλ του αποτύπωσε µέσα από ένα ποίηµα του τα ποδηλατικά δρώµενα στο νοµό. Η εκδήλωση έκλεισε µε την ευχή για επιτυχία την τρέχουσα χρονιά στις εκδηλώσεις του συλλόγου σε όλο τους το φάσµα.

Ο πρόεδρος κος Παναγόπουλος στην οµιλία του τόνισε την ανάγκη για στράτευση των µελών.

Οι σηµερινοί αγώνες Τρία παιχνίδια διεξάγονται σήµερα για την 22η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 3 µ.µ και ξεχωρίζει η αναµέτρηση Κεραυνός Χειµαδιού-Ήφαιστος Βουνάργου (διαιτητής ο Καραβίδας) , αφού οι δύο οµάδες είναι κοντά στις θέσεις των µπαράζ παραµονής και θέλουν να αποµακρυνθούν από οποιαδήποτε περιπέτεια…. Ακόµη στο Λαµπέτι, ο τοπικός Ολυµπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη κόντρα στον Αίαντα Γαστούνης (διαιτητής ο Παυλόπουλος), ενώ στο Στρέφι, ο Άρης θα αντιµετωπίσει τον Ατρόµητο Βαρβάσαινας( διαιτητής ο ∆ηµητρακόπουλος.

Ηλειακό ντέρµπι στη Β’ ΕΣΚΑΗ Σήµερα αγωνίζονται οι τρεις ηλειακές οµάδες που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα της Β’ ΕΣΚΑΗ. Αναλυτικά : Κλειστό Αρχ. Ολυµπίας 4µ.µ. : Κρόνος Στρεφίου – Βαρθολοµιό (όποια από τις δυο οµάδες νικήσει, παίρνει προβάδισµα στη µάχη της παραµονής) Κλειστό Ροϊτίκων 6.30µ.µ. : Σείριος - ΑΕΚ Κ. Παναγιάς

Τα παιχνίδια της Γ’ ΕΣΚΑΗ

Οι λάτρεις του ποδηλάτου έδωσαν το παρών στην κοπή της πίτας του σωµατείου.

Ο κ. Κώστας Πέππας κέρδισε το ποδήλατο της πίτας.

Σήµερα στις 2µ.µ. παίζουν ο Φιλαθλητικός µε τον Πύργο ’99 στο «Γ. Βασιλακόπουλος», ενώ αύριο ∆ευτέρα στις 9 το βράδυ στο «Αέθλιον» παίζουν ο Μυρσιναϊκός µε το Στρούσι. Ρεπό την 6η αγωνιστική έχει η Αλφειονίδα. Χ.Κ.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

15

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ντέρµπι σε Ρόδο και Πάτρα Βαθµολογία Νοτίου Οµίλου Γ’ Εθνικής 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Βγάζει «φωτιές» ο αγώνας Παναχαϊκή – Παναιγιάλειος. Η φωτο είναι από τον περσινό αγώνα των δυο οµάδων.

Η

αναµέτρηση της Ρόδου µε τον Ηρακλή Ψαχνών είναι αυτή που έχει ιδιαίτερο βαθµολογικό ενδιαφέρον, καθώς αµφότερες οι οµάδες µε τα τελευταία τους αποτελέσµατα έµειναν πίσω στη διεκδίκηση της ανόδου και θέλουν να κάνουν δυναµική επιστροφή. Παράλληλα, δύσκολο µατς έχει η πρωτοπόρος Κόρινθος, αφού φιλοξενεί στο γήπεδό της τον ιδιαίτερα επικίνδυνο Αίαντα Σαλαµίνας που έχει κάνει αρκετές ζηµιές και βρίσκεται και ψηλά στον βαθµολογικό πίνακα.

Όλες οι αναµετρήσεις είναι προγραµµατισµένες να ξεκινήσουν στις 15:00: Ρόδος - Ηρακλής Ψαχνών Χωρίς προβλήµατα πρόκειται να παραταχθεί η Ρόδος στην αναµέτρηση µε τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο προπονητής των “ελαφιών” ∆ηµήτρης Σπανός µπορεί να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Αντώνης Πριόνας από την πλευρά του έχει εκτός αποστολής τον τιµωρηµένο Μάτσο.

Ασπρόπυργος - Πλατανιάς Θετικά τα νέα για τον τεχνικό του Πλατανιά, Τίµο Καβακά, καθώς στην προπόνηση της Παρασκευής είδε τον Πιτσόκο να γυµνάζεται κανονικά χωρίς να νιώθει κάποια ενόχληση και όλα δείχνουν ότι θα συµπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα µε τον Ασπρόπυργο. Κόρινθος - Αίας Σαλαµίνας Με δύο απουσίες πρόκειται να παραταχθεί ο Αίας Σαλαµίνας του Σάκη Βερούτη στο εκτός έδρας µατς µε την Κόρινθο. Συγκεκριµένα, εκτός

+µ67"

8&. !"#.

9:;/.#$2 <%")"./62 8.+. =;"0%12 >"?.@. <"."?"A01 2005 B:7$2 !4C"2 <"."/&/6%D/$2 8E:%%F. 3µ4;.G2 8'"2 3"%"µ'."2 8HE;:E*;&$2 <8+ B$*I J"./6 <".G%D/"0:2 JD;H:.GH$2 8&'" <";"H0D*1 9D;"*.:2 9D;")K"2

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

πλάνων του κόουτς είναι ο Κουσκουνάς εξαιτίας της κλοπής στο σπίτι του και της κακής ψυχολογικής κατάστασης που βρίσκεται, ενώ δεν θα παίξει και ο τιµωρηµένος Μουσταφίδης. Η “Μπάρτσα” θα παίξει χωρίς τους τιµωρηµένους Φίλη και Σπυρόπουλο.

37 36 35 33 33 31 31 30 28 26 24 22 21 21 -

34.$%$ N-I-H ,0$% 9-10-1 26-14 10-6-4 25-9 10-5-5 24-16 8-9-3 25-14 9-6-5 24-16 9-4-7 21-15 9-4-7 18-17 8-6-6 22-19 8-4-8 22-25 7-5-8 20-23 6-6-8 21-22 6-4-10 21-28 4-9-7 10-14 5-6-9 14-19 -

έχει συµπεριλάβει στην αποστολή του τον τιµωρηµένο Μασέλη και τον τραυµατία Αριστεινίδη. Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος Χωρίς τους Χρόνη και Κοιλιάρα θα δώσει το ντέρµπι η Παναχαϊκή απέναντι στον Παναιγιάλειο στο γήπεδο της Πάτρας. Αµφότεροι οι ποδοσφαιριστές ταλαιπωρούνται από τραυµατισµό και έτσι δεν µπορούν να τεθούν στα πλάνα του τεχνικού τους Ηλία Φυντάνη. Αντιθέτως, ο Παναγιώτης Τζαναβάρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Βύζας Μεγάρων - Χερσόνησος ∆εν υπολογίζει τους Όκουε και Γεωργακόπουλο ο τεχνικός του Βύζαντα Μεγάρων, Μουράτ Σεροπιάν. Αµφότεροι είναι τιµωρηµένοι και δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο µατς µε την Χερσόνησο εντός έδρας. Από την άλλη ο Άγγελος Βαρδάκης δεν

FOOTBALL LEAGUE 2

Στα... µαχαίρια µε ΕΠΟ Τ

ην αντίθεσή τους στις προθέσεις της ΕΠΟ για δηµιουργία Εθνικής Κατηγορίας τεσσάρων Οµίλων των 16 οµάδων εξέφρασαν οι οµάδες που συµµετείχαν στη συγκέντρωση της Κατερίνης. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι 12 οµάδων του Βορείου και 3 του Νοτίου Οµίλου. Επί της ουσίας απόφαση δεν ελήφθη για κανένα θέµα (έχει προγραµµατιστεί ΓΣ στις 2 Μαρτίου) ωστόσο επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις των οµάδων και κυρίως διεφάνη µία ουσιαστική κόντρα ανάµεσα στις οµάδες της κατηγορίας και την

ΕΠΟ. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν πλέον λόγο για ουσιαστική αντιπαράθεση της Οµοσπονδίας µε το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, µε δεδοµένο ότι οι θέσεις της Football League φαίνεται να ταυτίζονται µε αυτές της Superleague. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Στέλιος Σφακιανάκης, εκπροσωπώντας την ΕΠΑΕ πρότεινε τη δηµιουργία ενός επαγγελµατικού οµίλου στη Football League 2 µε τη συµµετοχή 24 οµάδων. Με την πρόταση συµφωνούν οι περισσότερες οµάδες, ωστόσο θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικό-

τερα και κυρίως να ισχύσουν στην πράξη συγκεκριµένα κριτήρια (και οικονοµικά) για τη συµµετοχή ΠΑΕ και ΤΑΠ στο πρωτάθληµα. Κι αυτό προφανώς και… αποτελεί αγκάθι για τις περισσότερες οµάδες, οι οποίες δυσκολεύονται προκειµένου να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Το σχέδιο ενός ενιαίου οµίλου φαίνεται να στηρίζει και η ΟΠΑΠ, από την οποία πρόσφατα ζητήθηκε χορηγία 700.000 ευρώ προκειµένου να βγει η χρονιά. Η λογική… «τώρα που βρήκαµε παπά, να θάψουµε δυοτρεις» προφανώς και κυριαρχεί στη µικρότερη επαγγελµατική κατηγο-

ρία, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η διαφορά χορηγιών ανάµεσα σε Β’ και Γ’ Εθνική παραµένει τεράστια. Η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικότερου οµίλου ενδέχεται να βάλει µάλιστα το πρωτάθληµα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, µέσω της ΟΠΑΠ TV και κατά συνέπεια να αυξηθούν τα χορηγικά έσοδα του πρωταθλήµατος. Παράλληλα, στη χθεσινή συγκέντρωση, επισηµάνθηκε ότι η ΕΠΟ παραµένει ανυποχώρητη στο θέµα των προστίµων των οµάδων. Κι αν σε αυτό η Οµοσπονδία προφανώς έχει… δίκιο, σίγουρα θα µπορούσε

να αποδεχθεί το αίτηµα των οµάδων να ορίζονται διαιτητές από κοντινούς συνδέσµους προκειµένου να αποφεύγονται υπέρογκα έξοδα. Τα οικονοµικά αδιέξοδα της κατηγορίας είναι τέτοια ώστε να οδηγήσουν και σε σενάρια διακοπής του πρωταθλήµατος. Το ενδεχόµενο ωστόσο απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκοµένων, καθώς δεν έχει κανένα νόηµα… να προχωρήσει κανείς σε λουκέτο κόντρα στο µοναδικό επί της ουσίας χρηµατοδότη του (ΟΠΑΠ). *** πηγή golden 3


16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΙΑ Α2’ ΚΑΤΗΓ

Ξεχωρίζει η συνάντηση στο Σκουροχώρι Ενδιαφέροντα µατς σε Καράτουλα και Βαρθολοµιό! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Φ

ινάλε στην 22η αγωνιστική της Α2 κατηγορίας έχουµε σήµερα σε τέσσερα γήπεδα, όπου όλες οι οµάδες(µε εξαίρεση τον «καταδικασµένο» Αµπελώνα) κυριολεκτικά «καίγονται» για βαθµούς! Βέβαια το σπουδαιότερο µατς γίνεται στο Σκουροχώρι, όπου ο γηπεδούχος Λευκός Αστέρας υποδέχεται τον φιλόδοξο ΠΑΟ Κακοβάτου. Όµως και τα υπόλοιπα δεν στερούνται ενδιαφέροντος, καθώς πλέον βρισκόµαστε εννέα στροφές… πριν το φινάλε, και όλοι έχουν στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν!

Αναλυτικά – παίζουν

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 3 µ.µ. Τυπική διαδικα-

σία λογικά θα είναι η αναµέτρηση του αδύναµου γηπεδούχου Α.Ο. Αµπελώνα µε αντίπαλο τον πρωτοπόρο Αχιλλέα Νεοχωρίου, που θέλει τη νίκη για να µείνει στην κορυφή, προσβλέποντας µάλιστα σε «γκέλα» των αντιπάλων του… Το µατς παίζει ο Βισβάρδης. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3 µ.µ. Μια κατηγορία είναι η σηµερινή αναµέτρηση του γηπεδούχου και αρκετά ανεβασµένου τον τελευταίο καιρό,Πανωλενιακού µε αντίπαλο τον πάντα δυνατό Ολυµπιακό Σαβαλίων, που αν βρεθεί στην ηµέρα του, είναι ικανός για τα πάντα! Το µατς θέλει προσοχή από τους γηπεδούχους, αφού µε νίκη µπαίνουν για τα καλά στο «κόλπο» της απευθείας παραµονής στην Α2. Το µατς διευθύνει ο Γουργούρας. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 µ.µ. « Ο θανατός σου η ζωή µου» θα µπορούσαµε να πούµε, ότι είναι η συνάντηση του τοπικού Ηλειακού µε τον ανεβασµένο τον τελευταίο καιρό Ν. Απόλλωνα

Εύκολη αποστολή αναµένεται να έχει σήµερα στο «Γ. Καραγκούνης» ο Θαν. Κράγκαρης και οι συµπαίκτες του στον Αχιλλέα Νεοχωρίου.

∆ουνείκων, ο οποίος µάλιστα µε νέα νίκη, µπαίνει γερά… στο «κόλπο» της απευθείας παραµονής στην κατηγορία. Ο Ηλειακός αν κερδίσει θα διατηρήσει τις λίγες ελπίδες που έχει και αυτός! ∆ιαφορετικά θα πρέπει από τώρα να σκέπτεται τα µπαράζ παραµονής! Το µατς παίζει ο Μαρκαντω-

νάτος. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ 3 µ.µ. Τις όποιες ελπίδες έχει για διεκδίκηση της ανόδου στην Α1, µέσω των µπαράζ ανόδου, θα προσπαθήσει να διατηρήσει σήµερα ο τοπικός Λευκός Αστέρας κόντρα στον έµπειρο όµως ΠΑΟ

Κακοβάτου, που µετά την εντός έδρας ήττα από τα Κανούλια δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθµών, αν φυσικά θέλει να κερδίσει την απευθείας άνοδό του στην Α1, γιατί στα µπαράζ ανόδου φαίνεται ότι θα είναι! Το ενδιαφέρον αυτό µατς «σφυρίζει» η κα Σιαχάµη!

ΡΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟ

Σήµερα το κυρίως «µενού»!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τ

ο κυρίως «µενού» της 21ης αγωνιστικής στην Β’ κατηγορία, διεξάγεται σήµερα πρωί και απόγευµα σε 14 γήπεδα της Ηλείας. Έτσι σε ό,τι αφορά τον 1ο όµιλο θα γίνουν επτά µατς, και άλλα τόσα σε ό,τι αφορά τον 2ο όµιλο. Από τα µατς τώρα του 1ου οµίλου ξεχωρίζει το ντέρµπι Αλφειονίδα – Χελιδόνια στη «µάχη» της κορυφής, ενώ ενδιαφέροντα είναι και τα µατς, Αγ. Γεώργιος – Πήγασος, Ενιπέας – Μακρίσια και Νέδας – Θρίαµβος για την αποφυγή του υποβιβασµού. Από τα µατς του 2ου οµίλου, δεσπόζει η συνάντηση της

Ξυλοκέρας(Άρης – ΑΠΟ Κουρτεσίου), ενώ µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συναντήσεις, Α.Ε.Μ. – ∆όξα Αγ. Μαύρας και Καβάσιλα – Εθνικός Αµαλιάδας! Αναλυτικά – παίζουν

Χελιδόνια ΛΑΝΤΖΟΙ 3 µ.µ. Ενιπέας – Α.Ο. Μακρίσια ΩΛΕΝΑ 3 µ.µ. Ωλενιακός – ∆όξα Ελαιώνα ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ 3 µ.µ. Νέδας – Θρίαµβος Πύργου

1ος όµιλος

2ος όµιλος

ΕΝΩΣΙΑΚΟ 11 π.µ. Α.Ο.Αγ. Γεωργίου – Πήγασος Πρασίνου Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ 3 µ.µ. Απόλλων – Άρης Λανθίου ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ. Θύελλα Καταραχίου – Ολυµπιακός Μυρτιάς ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 3 µ.µ. Αλφειονίδα – Α.Ο.

ΚΕΝΤΡΟ 11 π.µ. Αετός Κέντρου – Α.Ε. Πηνείας ΛΕΧΑΙΝΑ 11 π.µ. Α.Ε. Μυρτουντίων – ∆όξα Αγ. Μαύρας ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ. Άρης – ΑΠΟ Κουρτεσίου ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 3 µ.µ. Φίλιππος – Αετός

∆ύσκολη αποστολή έχουν σήµερα στην Ωλενα οι παίκτες της ∆όξας Ελαιώνα και θα απαιτηθεί µεγάλη προσπάθεια για να πάρουν βαθµό η βαθµούς παραµονής!

Αλποχωρίου ΚΑΠΕΛΕΤΟ 3 µ.µ. Κένταυρος – Μυρσιναϊκός ΚΑΒΑΣΙΛΑ 3 µ.µ. Ατρόµητος – Εθνι-

κός Αµαλιάδας

Β. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 3 µ.µ. Άρης ∆ήµητρας – Εθνικός Γερακίου

ΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟ

Τέσσερα µατς ακόµα! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε τέσσερα ακόµα µατς, που θα γίνουν σήµερα πρωί και απόγευµα, ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική και στους δυο οµίλους της Γ’ κατηγορίας. Στον 1ο όµιλο όπου και θα γίνουν δυο αγώνες, ξεχωρίζει η συνάντηση του Αγ. ∆ηµητρίου µε τον Α.Ο. Νεοχωρίου που βλέπει άνοδο. Ενώ στον 2ο όµιλο δεν υπάρχει κάποιο µατς ντέρµπι, καθώς η πρωτοπόρος Θύελλα Καρδαµά παίζει στην Κορυφή, και θα έχει εύκολο απόγευµα! Αναλυτικά – παίζουν

1ος όµιλος ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 11 π.µ. Α.Ο. Κουτσοχέρας – Α.Ο. Μαγούλας ΠΕΛΟΠΙΟ 11 π.µ. Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου – Α.Ο. Νεοχωρίου Ζαχάρως 2ος όµιλος ΣΩΣΤΙ 11 π.µ. Κένταυρος – Α.Ο. Περιστερίου ΚΟΡΥΦΗ 3 µ.µ. Αναγέννηση – Θύελλα Καρδαµά

Εύκολο πέρασµα αναµένεται να έχει σήµερα το απόγευµα στην Κορυφή η πρωτοπόρος του 2ου οµίλου Θύελλα Καρδαµά.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

17

∆άφνη Ανδραβίδας-ΠΑΟ Βάρδας 1-1

∆εν βόλεψε κανέναν… Του Γιάννη Μουρούτη

Π

ραγµατικό ντέρµπι ήταν χθες η αναµέτρηση ανάµεσα στην ∆άφνη και τον ΠΑΟΒ, µε τις δύο οµάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 και να µην εκµεταλλεύονται την «γκέλα» του Π.Φ.Ο.Πανόπουλου. Οι γηπεδούχοι πρέπει να αισθάνονται πάντως περισσότερο ικανοποιηµένοι, αφού έχαναν µέχρι το 76’ και οι φιλοξενούµενοι έδειχναν από το 30’ και µετά, και κυρίως στην επανάληψη, ότι είχαν τον έλεγχο του αγώνα. Ωστόσο, δεν έκαναν τις ευκαιρίες-γκολ, µετά το 1-1, ενώ θα µπορούσαν να είχαν ηττηθεί κιόλας, τόσο στην φάση του Καραπάνου στο 78’(σουτ που απέκρουσε ο Αντωνόπουλος), όσο και στη φάση του 94’, όταν ο Χοντζάι νικήθηκε λίγα µέτρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, µε τάκλιν αυτοθυσίας…από τον τερµατοφύλακα του ΠΑΟΒ. Το 0-1 έγινε στο 31’, όταν ο Παπουτσής εκτέλεσε φάουλ και ο Γεωργιόπουλος µε κεφαλιά έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα, σε ένα χρονικό διάστηµα(στο πρώτο µισάωρο), όπου οι

γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι. Στο δεύτερο ηµίχρονο και συγκεκριµένα στο 76’, ο Πέτρος Τσουκαλάς µε τεράστια ψυχικά αποθέµατα, πήρε την πάσα από τον Κλαµπάνο, µπήκε µε τσαµπουκά…στην περιοχή και µε ψύχραιµο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΒ είχε σπουδαίες ευκαιρίες µε τους Καπατσούλια(78’ σουτ άουτ- ο ίδιος παίκτης στο 40’ του α’ ηµιχρόνου είχε ένα ωραίο σουτ, που απέκρουσε ο τερµατοφύλακας της ∆άφνης) και Γούρµο(90’ κεφαλιά άουτ, αφύλαχτος στην µικρή περιοχή), ενώ και το σουτ του Βραχνή στο 89’, απέκρουσε δύσκολα ο Τσαούσης σε κόρνερ. Καλύτεροι των γηπεδούχων οι Κλαµπάνος, Χρ.Αντωνόπουλος, ∆ιαµαντόπουλος και συγκλονιστικός ο Π.Τσουκαλάς, που µε µισό πόδι…ισοφάρισε για τη ∆άφνη, ενώ από τους φιλοξενούµενους ξεχώρισαν οι Παπουτσής, ∆ηµητρόπουλος, Βραχνής και Α.Αντωνόπουλος. Άριστος ο διαιτητής Καλογεράκος, σε ένα τόσο κρίσιµο µατς. Αρκετές λάθος υποδείξεις είχε ο βοηθός Παπαδόπουλος.

∆άφνη: Τσαούσης, Γότης, Κλαµπάνος,∆ιαµαντόπουλος, Βουρτσάνης, Τσάµης,Κωστόπουλος (66’Τσουκαλάς, 86’λ.τρ Γιαννακόπουλος), Χοντζάι, Λούρµπας, Χρ.Αντωνόπουλος, Σπηλιόπουλος(71’Καραπάνος) ΠΑΟ Βάρδας: Α.Αντωνόπουλος, Πολίτης, Χαµατάι (61’Σωτηρόπουλος), ∆ιαµαντόπουλος, Αβράµης, Βραχνής, ∆ηµητρόπουλος, Παπουτσής (64’Τσιχλιάς), Γεωργιόπουλος (54’Γούρµος), Καπατσούλιας, Σιδηρόπουλος

ΗΛΕΙΑΚΟΣ – Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2-2

Α1 ΕΣΚΑ Η

Μεγάλο µατς στα Λεχαινά

«Πάλεψε» στη Ζάκυνθο η ΑΕΛ Έχοντας περίπου 300 άτοµα στο... πλευρό της η ΑΓΕΖ αν και “αποδεκατισµένη” έπαιξε µε ψυχή και πάθος, παίρνοντας σπουδαία νίκη 74-72 επί της αξιόµαχης ΑΕ Λεχαινών που στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα ήταν µπροστά στο σκορ. Τα 10λεπτα: 20-22, 35-43, 59-58, 74-72.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Τα σηµερινά παιχνίδια Στον απόηχο του ελληνικού “el clasico“ ή της “µητέρας των µαχών”, Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός (έγινε χθες στις 19:30) η 23η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ περιλαµβάνει σήµερα τα παρακάτω παιχνίδια : Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 Ολυµπιακός Βόλου-Ηρακλής 15:00, Novasports 2 Ατρόµητος-Αρης 17:15, Novasports 2 ΑΕΚ-Πανιώνιος 19:30, Novasports 2 Σκόντα Ξάνθη-Λάρισα 19:30, ΝΕΤ ΠΑΟΚ-Εργοτέλης ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προοδευτική Π. Μαν. – ∆όξα Ν. Μαν. Κένταυρος Μαγούλας – Ξενοφών Κρεστένων Ηλειακός Λεχαινών – Π.Φ.Ο. Πανόπουλου ∆άφνη Ανδραβίδας – ΠΑΟ Βάρδας

Ο Πέτρος Τσουκαλάς µε παλικαρίσιο τρόπο ισοφαρίζει σε 1-1 για την ∆άφνη

3-2 1-0 2-2 1-1

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νίκη Τραγανού – Α.Ο. Χάβαρι 4-1 Ερµής Πλατάνου – Πέλοπας Πύργου 1-0 Αναγέννηση Παλ/ου – Αργοναύτης Κατακόλου 2 - 1 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Ηρακλής Π/Β – Κεραυνός Καλλικώµου

2-1

2ος όµιλος Ιονικός Λυγιάς – Εθνικός Αµπελοκάµπου

1-2

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Πρόοδος Σαλµώνης – Κόκκινη Θύελλα Κεραυνός Βρίνας – Ηρακλής Πύργου Ολυµπιάς Γουµέρου – Α.Ο. Ανδρίτσαινας

4-1 0-5 5-0

2ος όµιλος Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων – Ελπιδα Βαρθολοµιού 4 - 1 Λέοντες Αµαλιάδας – Ηρακλής Ρουπακίου 3-2 Ν. Κόροιβος Κατσαρού – Απόλλων Γαστούνης 2 - 0

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com xristoskanl@yahoo.gr

Μ

ατς για γερά νεύρα είχαµε χθες στα Λεχαινά, όπου ο τοπικός Ηλειακός ήρθε ισόπαλος 2-2 µε τον ΠΦΟ Πανόπουλου. Και οι δυο οµάδες µπορούν να είναι δυσαρεστηµένες από το τελικό αποτέλεσµα, αφού το Πανόπουλο προηγήθηκε µε 2-0 στο ηµίχρονο, αλλά ο Ηλειακός όχι µόνο µπόρεσε να ισοφαρίσει, αλλά θα µπορούσε να πάρει και τη νίκη, αφού στο 90’ ο Βατσής είχε σουτ στο δοκάρι.Το σκορ άνοιξε στο 3’ ο Παναγιωτακόπουλος µετά από πάσα του Αναµουρλίδη, ενώ στο 31’ ακυρώθηκε γκολ του Αναστασόπουλου για τα Λεχαινά, µε υπόδειξη οφσάιντ. Στο 35’ έγινε το 0-2, όταν ο ∆αλαβούρας έπιασε τη σέντρα σουτ και ο Χρ. Κράγκαρης στην προσπάθεια του να διώξει, έστειλε την µπάλα στα δίχτυα της οµάδας του.Το 1-2 έγινε στο 52’, όταν µετά

από δυνατό σουτ του Γ. Κράγκαρη, η µπάλα χτύπησε στα σώµατα των αµυντικών του Πανόπουλου και κατέληξε στα δίχτυα του Γερακάρη, ενώ η ισοφάριση ήρθε στο 82’, όταν µετά από κόρνερ του Βατσή, ο Νικολόπουλος µε κοντινό πλασέ νίκησε τον τερµατοφύλακα των φιλοξενούµενων.Η τελευταία µεγάλη φάση του αγώνα έγινε στο 90’ µε το σουτ του Βατσή στο δοκάρι. Πολύ καλή η διαιτησία του Αποστολόπουλου. ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ : Ζήγκος, Στριγγάς, Χανιάς (77’ Χριστόπουλος), Χρ. Κράγκαρης (78’ λ.τ. Ζαπάντης), Βατσής, Κόστα, Ένριντ, Αναστασόπουλος, Καλοµοίρης, Μουσερής, Γ. Κράγκαρης (66’ Νικολόπουλος) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ : Γερακάρης, ∆αλαβούρας, Αναµουρλίδης (32’ λ.τ. Ν. Χριστόπουλος) , Λαγός, Μουζής, Μιτρόφ (50’ λ.τ. Μοσχογιάννης), Τσαγκάρης (75’ Σίνος), Χρονόπουλος, Παναγόπουλος, Παναγιωτακόπουλος , Αθανασόπουλος

Φάση από το χθεσινό µατς µε τον Μιτρόφ να τον µαρκάρει ο Έντριτ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1-0

Ένα γκολ ήταν αρκετό… Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com xristoskanl@yahoo.gr

Ο

Κένταυρος Μαγούλας µετά από ένα ενδιαφέροντα και πολύ δυνατό αγώνα, νίκησε χθες µε 1-0 τον Ξενοφώντα Κρεστένων. Και οι δυο οµάδες έπαιξαν πολύ δυνατά, µε αποτέλεσµα να έχουµε αρκετά µαρκαρίσµατα που … ξεσήκωσαν τους φιλάθλους. Η οµάδα της Μαγούλας ήταν καλύτερη στο α’ µέρος, αλλά µετά κουράστηκε και η Κρέ-

στενα πήρε τα ηνία του αγώνα, χωρίς όµως να µπορέσει τουλάχιστον να ισοφαρίσει. Το µοναδικό γκολ της αναµέτρησης ήρθε στο 18’ µε αυτογκόλ του Νικολόπουλου µετά από σέντρα σουτ του Νάνο. Η µεγαλύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούµενους έγινε στο 52’ όταν το σουτ του Μάζη εδιωξε δυσκολα ο Αλεξανδρόπουλος. Να τονιστεί ότι από το 32’ λόγω τραυµατισµού του Καραγκούνη, έπαιξε τέρµα στον Ξενοφώντα ο αµυντικός Μιχαλόπουλος. Πολύ καλή η διαιτησία του Μ. Λαµπρόπουλου.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ : Αλεξανδρόπουλος, Φωτακόπουλος (67’ Μανοδήµος), Σαίνης (76’ Αγγελόπουλος), Κύτταρης, Καραγιαννόπουλος, Καρβουνιάρης, Κλάδης, Νάνο, Καλύβας, Αγριδιώτης, Σπύρου (83’ Γιακουµέλος)

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ : Καραγκούνης (32’ λ.τ. Κωστόπουλος), Π. ∆ιονυσόπουλος, Γ. ∆ιονυσόπουλος, Νικολόπουλος, Μιχαλόπουλος, Στ. Ζαπάντης, Πάπαρης, Χρονόπουλος, Μάζης (73’ Γεωργίου), Ε. ∆ιονυσόπουλος (85’ λ.τ. ∆ηµητρόπουλος), ∆ρουβιώτης.

Προοδευτική Μανολάδας-∆όξα Ν.Μανολάδας 3-2

Τ

«Ζωντανή» για απευθείας παραµονή

εράστια σε σηµασία νίκη µε 3-2 απέναντι στη ∆όξα, πήρε χθες η Προοδευτική και έτσι αύξησε ακόµη περισσότερο τις ελπίδες της για απευθείας παραµονή. Το 1-0 έγινε από τον Νικολετάκη στο 7’, ενώ στο 19’ ο Μπιτούνης έκανε το 20. Μείωσε σε 2-1 ο Β.Παρασκευόπουλος στο 61’, για να σηµειώσει το 3-1 στο 69’ ο Ν.Πα-

λούκος. Το τελικό 3-2 διαµόρφωσε ο Λιούρης στο 84’. Τον αγώνα διαιτήτευσε χωρίς προβλήµατα ο Αγ.Αδαµόπουλος Προοδευτική: Μαργαλιάς(70’Κυριακόπουλος), Κ.Παλούκος(55’Τσαλούφης),Π.Παλούκος,Μπελεκούκιας,Ψηλοπαναγιώτης,Ε.Σάµ αρης(60’Ν.Σάµαρης),Π.Σάµαρης,Μπιτού-

νης,Λογώνης, Νικολετάκης, Ν.Παλούκος ∆όξα Ν.Μανολάδας: Παναγιωτόπουλος,Γκοτσόπουλος,Γαιτατζίδης(46’Γιοβάνης),Νταλάπας,Λάζαρης(46’∆ ηµητρόπουλος),Ν.Σάµαρης,Κόλλιας,Νικολόπουλος, Λιούρης,Β.Παρασκευόπουλος, Π.Χαλούλος(50’Α.Χαλούλος)


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

18

“Οι εκπτώσεις τελειώνουν σε λίγες ηµέρες... εκµεταλλεύτηκες την ευκαιρία για να ψωνίσεις κάτι;” Αναστασία Χριστοπούλου “Ναι, έκανα τις αγορές µου επειδή χρειαζόµουν κάποια πράγµατα και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις αυτό που θέλεις σε τιµές πολύ χαµηλότερες”

My name is Haris...

Haris Mikelopoulos!

Ο διακοσµητής Χάρης Μικελόπουλος από µικρό παιδί θυµάται τον εαυτό µ` ένα µολύβι στο χέρι να ζωγραφίζει ... ακόµα και στο σχολείο, την ώρα του µαθήµατος έκανε σχέδια στα κενά πλαίσια των βιβλίων. Για αυτό το χάρισµα ευθύνεται ο πατέρας του, γιατί όπως ο ίδιος λέει… «κληρονόµησα το καλλιτεχνικό του χέρι..γονίδια είναι αυτά!» Σπούδασε στην ΑΚΤΟ, δίπλα σε καταξιωµένους ανθρώπους, µαθαίνοντας πολλά. Αξέχαστη εµπειρία για τον Χάρη παραµένει η επαφή του µε τον αρχιτέκτονα Μάνο Περράκη, τον άνθρωπο που κατασκεύασε το Θέατρο Τέχνης ‘’Κάρολος Κούν’’. Γύρισε στο Πύργο όπου ζει και εργάζεται γιατί τον αγαπά και πιστεύει ότι κάποτε θα γίνει µια πιο όµορφη πόλη…

Βαθµολογία

9

Έχεις κάποιο ή κάποια φετίχ όσον αφορά τη διακόσµηση;

Σίγουρα! Και θα έλεγα δύο... το ένα είναι τα έντονα χρώµατα και το άλλο οι ταπετσαρίες. Τα έντονα χρώµατα τα προτείνω πολλές φορές αν και πολλοί τα φοβούνται. Το αποτέλεσµα όµως µιλά από µόνο του! Όσον αφορά στις ταπετσαρίες, µετά το δυναµικό come back τα τελευταία χρόνια, είναι ότι καλύτερο για τη διακόσµηση. Φανταστικά σχέδια και χρώµατα που δίνουν άλλη διάσταση στο χώρο!

Βαθµολογία

9

- Αισθητικά, τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει περισσότερο στον Πύργο;

Ο Πύργος... µια πόλη χωρίς ταυτότητα –δυστυχώς- που όµως αγαπώ πάρα πολύ! Με ιστορία, µε παράδοση που χάνεται στο πέρασµα του χρόνου. Το πιο ωραίο κτίριο της πόλης; Η ∆ηµοτική Αγορά αναµφισβήτητα! Το πιο άσχηµο; Το κτίριο της Νοµαρχίας. Όµορφη η πλατεία µας, µεγάλη, περιστοιχισµένη από νεοκλασικά κτίρια και το ∆ηµαρχείο. Όταν όµως φτάνεις στο Επαρχείο, ακριβώς από κάτω βλέπεις την πιο απαράδεκτη εικόνα της πόλης... Πανέµορφες οι εκκλησίες µας, µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σπάνιο πράγµα για µια µικρή πόλη. Βασιλικού ρυθµού ο Άγιος Νικόλαος, γοτθικού ρυθµού η Αγία Κυριακή, βυζαντινού ο Άγιος Αθανάσιος, επτανησιακό δείγµα ο Άγιος ∆ιονύσιος. ∆υστυχώς παραµένουν στο σκοτάδι κάθε βράδυ όπως και πολλά κτίρια που θα έπρεπε να ‘’φωτίζουν’’ τη πόλη. Υπέροχη η οικία Ψαρρού στην οδό Γερµανού µε το άγαλµα µέσα στο κήπο. Όµορφοι οι δρόµοι που έχουν ανακατασκευαστεί, οι πεζόδροµοι. Μίζερη η εικόνα της Πατρών...ειδικά βράδυ, αποκαρδιωτική! Ανάσα τα δέντρα που ήδη µεγαλώνουν σε πολλούς δρόµους. Αν όµως για κάθε κολώνα της ∆ΕΗ, φανοστάτη και πινακίδα σήµανσης αντιστοιχούσε κι ένα δέντρο, αυτή η πόλη θα ήταν καταπράσινη. Και µια παράκληση... ας φωτίσει κάποιος το λόφο του Επαρχείου περιµετρικά, είναι το µόνο φυσικό κοµµάτι που έχουµε... ας µη µένει στο σκοτάδι! Έχω θέµα µε το φώς! Οµορφαίνει τη γκρίζα πόλη τις νύχτες! Και µια παρατήρηση, πέρα από τα νεοκλασικά, δεν υπάρχει ούτε ένα µοντέρνο κτίριο που να αποτελεί σηµείο αναφοράς σε µια πόλη που κοιτάζει και µπροστά, όχι µόνο πίσω!

- Ψυχολογία και ∆ιακόσµηση... πόσο απέχει η µια από την άλλη;

Θα µπορούσε να υπάρχει και ειδικότητα! (γέλια)… ∆ιακοσµητής-Ψυχολόγος! Είναι µεγάλη υπόθεση να ψυχολογήσεις τον άνθρωπο που θα σου εµπιστευθεί το χώρο του. Ειδικά όταν πρόκειται για σπίτια… αν σκεφθείς ότι αναλαµβάνεις να δηµιουργήσεις ένα χώρο από το µηδέν και εκεί να ζήσουν άνθρωποι που θα πρέπει να αισθάνονται το λιγότερο όµορφα, έχεις µεγάλη ευθύνη για το αποτέλεσµα. Αν δεν αρέσει, απέτυχες! Για εκείνους που µε γνωρίζουν καλά, θα συµφωνήσουν ότι είµαι καλός ‘’ψυχολόγος’’.

- Η πλειοψηφία του κόσµου θεωρεί ή καλύτερα... φοβάται ότι οι διακοσµητές είναι ακριβοί... τι απαντάς σ` αυτό;

Μάλλον φοβάται! Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές θεωρείται είδος πολυτελείας ο διακοσµητής. Κι όµως δεν είναι! Λύνουµε πολλά προβλήµατα, βοηθάµε σε πολλά πράγµατα. Το αν είµαστε ακριβοί ή φθηνοί το κρίνουν οι πελάτες. Πάντως στη δύσκολη εποχή που ζούµε, χρειάζεται το µέτρο. Όχι υπερβολές!

Τάκης Κουνέλης

“Πήρα καινούργια παπούτσια ποδοσφαίρου στη µισή τιµή... αν και πιστεύω ότι -λόγω της οικονοµικής κρίσης- οι τιµές θα παραµείνουν χαµηλά και µετά τις εκπτώσεις!”

Έµυ Σιδέρη Βαθµολογία

9

“Φυσικά και εκµεταλεύτηκα την ευκαιρία... αγόρασα ένα ζευγάρι γόβες κι ένα υπέροχο φόρεµα!”

And the winner is... … και η Έµυ, και η Αναστασία και ο Τάκης! Οι εκπτώσεις υπάρχουν για να τις “εκµεταλλευόµαστε”!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

19

Εταιρεία κοινής αποδοχής στην Ηλεία αλλά και πανελλαδικά είναι η «Ξυλεία Βυθούλκας Α.Ε.Β.Ε.»

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς

Ο ιδρυτής της επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα Σταύρος Βυθούλκας.

Α

πό τις πιο άρτιες και δυναµικές µονάδες που ασχολούνται µε την επεξεργασία ξύλου στην Ελλάδα , είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «Ξυλεία Βυθούλκας ΑΕΒΕ». Ιδρυτής αλλά και «ψυχή» της επιχείρησης είναι ο Σταύρος Βυθούλκας , παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ο οποίος σε µικρή ηλικία ξεκίνησε τη δραστηριότητά του σαν βιοτέχνης ξυλουργός (έχοντας πατέρα ξυλουργό) στην οδό Ζαίµη 35 και από εταιρεία «Κοινωνία Ξυλουργών». Με πολύ προσωπική εργασία και κόπο στη συνέχεια ο κ.Βυθούλκας προχώρησε στην αγορά ιδιόκτητου οικοπέδου 25 στρ. στην περιοχή της Συντριάδας , «µέσα από δύσκολες συνθήκες και µεγάλα επιτόκια (31%!) από τις τράπεζες» όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Αντικείµενο της επιχείρησης είναι η εµπορεία ξυλείας (εισαγωγές από Φιλανδία, Σουηδία, Αµερική, Τσεχία, Αυστρία και Γερµανία) και η βιοµηχανική παραγωγή που παράγει και καλύπτει τις ανάγκες που χρειάζεται ένα σπίτι (ντουλάπια, πόρτες, έπιπλα κουζίνας). Στη Ν. Μανολάδα

Αντικείµενο της επιχείρησης είναι η εµπορεία ξυλείας και η βιοµηχανική παραγωγή που παράγει και καλύπτει τις ανάγκες που χρειάζεται ένα σπίτι.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο του προκατασκευασµένου σπιτιού µε προέλευση από τη Γερµανία, Φιλανδία και Αυστρία.

Τα επόµενα χρόνια ο κ. Βυθούλκας δραστηριοποιήθηκε µε αγορές σε διάφορα σηµεία του νοµού, δηµιουργώντας πριν από µια 15ετία επί του εθνικού δρόµου στην περιοχή της Βάρδας (Ν. Μανολάδα), κατάστηµα χοντρικής πώλησης για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το εµπόριο ξυλείας και απευθύνεται σ’ όλη της Ελλάδα. Πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο συνολικής έκτασης 60 στρ. που περιλαµβάνει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και προσφέρει µεγάλη εξυπηρέτηση στους πελάτες της εταιρείας. Συγχρόνως η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του προκατασκευασµένου σπιτιού µε προέλευση από τη Γερµανία, Φιλανδία και

Το 2007 ε ιδρύθηκε άλλη µια εταιρεία λιανικής πώλησης που καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού από πλακάκια, χρώµατα, είδη υγιεινής, έπιπλα κήπου κ.α.

Αυστρία, ενώ ακολούθησε και η εµπορία ξύλων για προκάτ κατοικίες. Τα εν λόγω σπίτια είναι αξιόπιστα και παρουσιάζουν σηµαντικές πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το 2007 εξάλλου ιδρύθηκε άλλη µια εταιρεία λιανικής πώλησης που καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού όχι µόνο από ξυλεία , αλλά και από πλακάκια, χρώµατα, είδη υγιεινής, έπιπλα κήπου κ.α. «Η επιχείρηση είναι κοινής αποδοχής και κάθε χρόνο εξοπλίζεται µηχανολογικά για να µπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς» ανέφερε ο υπεύθυνος της «Βυθούλκας ΑΕΒΕ». Συνολικά η εταιρεία έχει 27 άτοµα στο δυναµικό της , συµβάλλοντας συγχρόνως σε σηµαντικό βαθµό στην τόνωση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. «Η κατάσταση στο χώρο σήµερα είναι όπως σε όλη την οικοδοµή που αποτελεί βαρόµετρο για εµάς. Στην αγορά υπάρχει ασυνέπεια επαγγελµατιών ως προς τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που οφείλεται στη µείωση των εσόδων της κοινωνίας µας. Από την πλευρά µας προσπαθούµε να µειώσουµε τα έξοδά µας γιατί µειώθηκε ο τζίρος εξ ανάγκης. Προσπαθούµε σαν επιχείρηση να συνεισφέρουµε στην οικονοµία της Ελλάδας όπως δεχτήκαµε πρόσφατα την περαίωση» τόνισε ο κ. Βυθούλκας. Το µέλλον

Στο µέλλον τη «σκυτάλη» της επιχείρησης θα λάβουν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Βυθούλκα -τα 3 έχουν σπουδάσει µάρκετινγκ και διοίκηση και το τέταρτο νοµικά- που φιλοδοξούν να συνεχίσουν την πορεία της , µε την ίδια αγάπη και πάθος για καταξίωση στο χώρο και προσφορά στην τοπική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε άλλο αντικείµενο που έχει να κάνει µε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο βουνό Κατακόλου , όπου κατασκευάζονται ενοικιαζόµενα µπαγκαλόους τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης που κρατάει περίπου δύο χρόνια… «Είναι λάθος επιλογή η συρρίκνωση της οικονοµίας µας , το νοικοκύρεµα είναι καλό αλλά όχι µε αυτό τον τρόπο. Η ανάπτυξη δεν έρχεται µε την ύφεση» δήλωσε ο κ. Βυθούλκας.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


20 ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Ε νοικω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΣΩΤHΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η αρχαιολογία Ό

ταν δεν εργάζεται σε κάποια ανασκαφή, θα τον συναντήσετε είτε µε φίλους, είτε να κάνει ποδήλατο µε τις ώρες. Στις ώρες που επιλέγει να είναι µόνος, διαβάζει για το Βυζάντιο, τη µεγάλη του αγάπη είτε ζωγραφίζει. Ο Σωτήρης Λαµπροπουλος ξεχώριζε από παιδί µέσα στην παρέα, λόγω του πάθους που είχε για την ιστορία και των γνώσεών του πάνω σε αυτή. Έτσι, κανείς δεν ξαφνιάστηκε µε την επιλογή του να πάρει πτυχίο από το τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Παν/µίου Αθηνών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Η πορεία του από τότε ως σήµερα είναι ξεχωριστή. Ο Σωτήρης φιλοξενείται σήµερα στο «Εν Οίκω» και µας µιλά για την αγάπη του για τη δουλειά του, τις µοναδικές εµπειρίες που έχει αποκοµίσει από αυτήν και τα χόµπι του.

Η δουλειά του είναι κάτι που αγαπά.

Από µικρό παιδί είχε µεγάλη αγάπη για την ιστορία. Αυτό που τον τραβούσε δεν µπορεί να το εξηγήσει, του άρεσε όµως οτιδήποτε είχε σχέση µε αυτήν και διάβαζε για αρχαιολογία και αρχαιολογικά στοιχεία. Όλα αυτά, σαφώς πέρα από το σχολείο και τις µαθητικές του υποχρεώσεις. Η απόφαση µε τι θα ασχοληθεί επαγγελµατικά δεν εξέπληξε κανέναν από εµάς που τον γνωρίζαµε. Ήταν µοναδική η απόφασή του. ∆εν ταλαντεύτηκε ποτέ ως προς αυτό και τελικά αισθάνεται δικαιωµένος. Τελείωσε το σχολείο στον Πύργο και πήρε πτυχίο από το τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Παν/µίου Αθηνών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Το 2000 εισήχθη στον Α’ Κύκλο Μεταπτυχιακού του Παν/µίου Αθηνών (Master of Arts) µε ειδίκευση Προϊστορικής Αρχαιολογίας (µέσω γραπτών και προφορικών εξετάσεων) και το 2001 υποτροφία Εσωτερικού του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) µέσω γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Μ∆ Ειδίκευσης (Master of Arts). Το 2003 πήρε το µεταπτυχιακό του δίπλωµα Α’ Κύκλου (M∆Ε) µε ειδίκευση στην Προϊστορική - Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, µε θέµα: «Οστεοαρχαιολογία – Οστεολογικά Κατάλοιπα του Αιγαιακού χώρου κατά την εποχή του Λίθου και τη Πρωτοχαλκή». Από το 2003 ως σήµερα είναι υπότροφος Εσωτερικού του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για διεκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (Phd) (Β ‘ Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών) µε θέµα:« Περιβάλλον και Κοινωνία της Προϊστορικής Ηλείας». Το γεγονός ότι από το δεύτερο κιόλας έτος των σπουδών του, επέλεξε να εργαστεί σε ανασκαφές ως εργάτης ανασκαφών είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν η πρώτη ουσιαστική επαφή µε το αντικείµενο. Ήταν ένα σηµαντικό κέρδος. Ο Σωτήρης έχει εργαστεί µεταξύ άλλων το 1995 στη θέση Φανός Γλύφας του νοµού Φθιώτιδας, σε ανασκαφή ταφικών κύκλων της Μέσης και Ύστερης εποχής του Χαλκού (Ι∆’ Ε.Π.Κ.Α.), υπό την επίβλεψη της Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Μ., Παπακωνσταντίνου, το 1996 σε ανασκαφή θέσεως της Πρωίµου εποχής του Χαλκού, στην περιοχή Λαγονησίου

Αττικής (Β’ Ε.Π.Κ.Α.), υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου κ. Τσαραβόπουλου Α., από το 1997-1998 σε ανασκαφές προϊστορικών, κλασσικών, γεωµετρικών και ρωµαϊκών αρχαιοτήτων στις περιοχές Παλλήνης, Μαρκόπουλου, Σπάτων, Κορωπίου, Παλλήνης και Γλυκών Νερών Αττικής (Β’ Ε.Π.Κ.Α.), υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων κ.κ Κακαβογίαννη Ο. και Ηλιάκη, Α. Μάλιστα αυτή την περίοδο είχε και µια από τις πλέον εµπειρίες πάνω στην ανασκαφή, που αφορούσε παιδική ταφή σε πίθο (εγχυτρισµός) κλασικών χρόνων στο ∆ιόνυσο Πεντέλης. Όπως µας είπε, « πιο ωραία εµπειρία µου ήταν το 1997 όταν δούλευα στο φυσικό αέριο και έβαζαν αγωγούς. Έπρεπε να σκάψουµε µόνο 5 µέτρα βάθος. Κάποια στιγµή στις 2.00 το µεσηµέρι µας φώναξαν ότι είχε βρεθεί στην Πεντέλη στον ∆ιόνυσο κάτι, ένα πιθάρι. Οι Ρώσοι δεν ήξεραν και έτσι πήγαµε εµείς, µια οµάδα. Ήταν µια παιδική ταφή. Εκεί διαπίστωσα πόσο ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει παρά µόνο ελάχιστα. Η ζωή µας έχει αλλάξει, οι συνθήκες που ζούµε. Οι φόβοι παραµένουν ίδιοι, η αγάπη ίδια. Μέσα στον τάφο ήταν ένα παιδάκι. Και του είχαν αφιερώσει τόσα πολλά δώρα οι δικοί του, από αγάπη, µέχρι και ένα αγαλµατάκι µε τη µορφή του. Του είχαν κουκλάκια, ένα σκυλάκι. Τελειώσαµε 7.00 το βράδυ, πολύ µετά το κανονικό µας ωράριο, αλλά εγώ ένιωσα ευεξία, ήταν µοναδική εµπειρία». ∆ουλεύοντας όλα αυτά τα χρόνια στις ανασκαφές, σε πολλές περιοχές της Αττικής, απέκτησε εµπειρία σηµαντική. Για πρώτη φορά εργάζεται στην Ηλεία το 2006, ως συµβασιούχος αρχαιολόγος σε ανασκαφή ναϊκού οικοδοµήµατος, προσκτισµάτων, περιβόλου και λίθινου εκτεταµένου αγωγού των ύστερων κλασικών χρόνων της Ζ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων στη θέση ∆ιάσελλο των Περιβολίων Φιγάλειας, υπό την εποπτεία της Εφόρου Αρχαιοτήτων της Ζ’ Ε.Π.Κ.Α κ. Γ. Χατζή – Σπηλιοπούλου. Εργάζεται, µεταξύ άλλων, ως συµβασιούχος αρχαιολόγος σε ανασκαφή οικίας – αγροικίας των ύστερων κλασικών χρόνων της Ζ’Ε.Π.Κ.Α. στη θέση Σούρια της Αρχαίας Ολυµπίας, σε ανασκαφή ρωµαικής λου-

τρικής εγκατάστασης στη θέση «∆ΟΑ» στην Ολυµπία, πλησίον της Ολυµπιακής Ακαδηµίας, σε ανασκαφή µυκηναϊκού νεκροταφείου θαλαµωτών τάφων σε πλαγιά µικρού λοφίσκου στο ∆.∆. Στρεφίου, σε ανασκαφή υδατοµαστευτικής δεξαµενής - αποθέτη των Ύστερων Κλασικών χρόνων εντός των τειχών “intra muros” της αρχαίας αρκαδικής πόλης της Φιγάλειας, ως, υπεύθυνος ξεναγήσεων της «Ψηφιακής Έκθεσης των Ολυµπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας» ενώ από το Νοέµβριο του 2010 ως σήµερα εργάζεται ως αρχαιολόγος αορίστου χρόνου στο έργο της Κοινοπραξίας «Ολυµπία Οδός» υπό την εποπτεία της Ζ’ ΕΠΚΑ. Εργαζόµενος της εταιρείας TERNA. Το να επιστρέψει, µετά τον κύκλο των σπουδών του στην Ηλεία, ήταν ένας σηµαντικός στόχος. Ήταν µεγάλο κίνητρο το να εργαστεί για την Ολυµπία, τόσο από αγάπη προς τον τόπο όσο και δυνατό επιστηµονικό κίνητρο. Θεωρεί ότι οι Ηλείοι εκτιµάµε τον αρχαιολογικό µας πλούτο. Και την ιστορία µας έχουµε αρχίσει να εκτιµάµε περισσότερο. «Θεωρώ ότι όλοι έχουµε αγάπη προς αυτό, απλά εµείς είµαστε αυτοί που εργαζόµαστε, µεταφέρουµε στο φως την πολιτιστική µας κληρονοµιά». Ιδιαίτερη συγκυρία στην καριέρα του είναι το γεγονός ότι έχει εργαστεί ως υπεύθυνος για την επιµέλεια του εκθεσιακού προγράµµατος του υποέργου «Οργάνωση της µόνιµης Έκθεσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων», του έργου «Μετατροπή ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου σε Αρχαιολογικό Μουσείο – Μελέτη και Κατασκευή», µε χρηµατοδότηση του Γ’Κ.Π.Σ. και υπεύθυνη Έργου την δρ. Ολυµπία Βικάτου. Όπως λέει ο Σωτήρης, «το Μουσείο του Πύργου πολύ σηµαντικό για την πόλη, η κατάσταση έχει δροµολογηθεί. Είναι στην ολοκλήρωσή του το µουσείο. Θα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και το σηµαντικότερο είναι ότι έχει σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του νοµού. Θα αναδειχθεί όλη η υπόλοιπη Ηλεία, πλην της Ήλιδας και της Ολυµπίας». Σηµαντικό είναι το ερευνητικό του έργο ενώ έχει αποκτήσει


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

21

Ε νοικω

µε εµπνέει… Με συναδέλφους του, στον Υµηττό, στο πλαίσιο ανασκαφής.

Ανασκαφή Μυκηναϊκού τάφου στο Μάγειρα.

Με συµφοιτητές του…

Ένα από τα χόµπι του είναι η ποδηλασία.

Στα Σπάτα το 1997.

Ανασκαφή στο Κορωπί.

και διδακτική εµπειρία στο ΤΕΙ Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων. Παράρτηµα Πύργου, ΑΤΕΙ Πατρών, µε το οποίο συνεργάζεται από το 2007 ως σήµερα. Παράλληλα, µιλά πέντε ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Ο Σωτήρης έχει παράλληλα ιδιαίτερη αγάπη για το Βυζάντιο. Μια αγάπη που τον ακολουθεί από παιδί. «Από µικρός ασχολούµαι και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάψω να το κάνω ή να ολοκληρώσω και να διαβάσω όλα αυτά που θέλω. Είναι αγάπη. Επειδή είναι µια παρεξηγηµένη περίοδος για µας, δεν την ξέρουµε σχεδόν καθόλου, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι από την δική µου οπτική µπορώ να ασχολούµαι έστω ερασιτεχνικά. Είναι ένα χόµπι, ένα έντονο ενδιαφέρον».

Παράλληλα, ο Σωτήρης είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, µέλος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Οµάδας Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ήταν αθλητής της Ελληνικής Οµοσπονδίας Στίβου ΣΕΓΑΣ (σωµατείο:Αλφειός Α.Ο) 1987 -1992, αθλητής της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (σωµατείο: Γυµναστική Ένωση Πύργου) 1988 -1993 και της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας (σωµατείο: Π.Τρ.Σ. Πύργου «Ποδηλατόδροµος») από το 2008 έως σήµερα. Το ποδήλατο το αγαπά από παιδί και ασχολείται τις ελεύθερες ώρες του ενώ παράλληλα εκφράζεται µέσα από τη ζωγραφική. Του αρέσει να δουλεύει µε κάρβουνο και κιµωλία πάνω σε µουσαµά, σε ασπρόµαυρους τόνους.

Αγαπά ιδιαίτερα τον αθλητισµό.


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο 6932 741401 ή στο gougio@hotmail.com)

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου:

Ανακοίνωση Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου

Αρωγός στην ευαισθησία του ∆ήµου για Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Θετικά αντιµετώπισε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου τη δήλωση του δήµαρχου της πόλης στη στήλη µας την περασµένη Κυριακή για την δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων όπως θα διαβάσετε παρακάτω... Ζητά επίσης ο Πύργος να αποτελέσει µη προσβάσιµη πόλη στα τσίρκο που κατά καιρούς την επισκέπτονται... Ελπίζουµε και τα δυο να γίνουν σύντοµα πραγµατικότητα! Γράφαµε την περασµένη Κυριακή επίσης για τις σκοτωµένες αλεπούδες στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών και όπως ίσως διαβάσατε στο ρεπορτάζ µέσα στην εβδοµάδα, παρά λίγο το άψυχο κουφάρι ενός τέτοιου ζώου ν` αποβεί µοιραίο για µια γυναίκα... Αυτά σαν ανασκόπηση για σήµερα χωρίς να ξεχνάµε ότι όλο και περισσότεροι φιλόζωοι έρχοντια σε επαφή µαζί µας διατρανώνοντας την θέληση τους για ν` αλλάξουν πολλά πράγµατα -όπως πρέπει να γίνει- που έχουν να κάνουν µε την αντιµετώπιση των ζώων... µην διστάσετε να το κάνετε κι εσείς!

Θέλουµε το δήµο µας µη προσβάσιµο στα τσίρκο...

Με αφορµή την δήλωση του δηµάρχου Πύργου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου που αφορά στην δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου σκοπεύει να συνεργαστεί και να βοηθήσει εθελοντικά τον δήµο σε αυτήν την προσπάθεια. Η έκταση που θα παραχωρηθεί από τον ∆ήµο, θα πρέπει να διαθέτει κτηνιατρικό εξοπλισµό επαρκή για τον έλεγχο και την παροχή φροντίδας σε εγκαταλελειµένα, άρρωστα ή κακοποιηµένα ζώα, καθώς και χώρους προσωρινής φιλοξενίας (µέχρι την ολοκλήρωση της νοσηλείας, του αποπαρασιτισµού, εµβολιασµού, στείρωσης και σήµανσης των ζώων και επανατοποθέτησης στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά κυρίως µέσω αναδοχής-υιοθεσίας όπως προβλέπει ο Ν.3170/2003). Η επιτυχία µιας τέτοιας στοχευµένης δράσης απαιτεί πρώτα απ’ όλα ευαισθησία για την προστασία και φροντίδα των αγαπηµένων τετράποδων.

Ευτυχής εξέλιξη για την τραυµατισµένη γερακίνα... Μια τραυµατισµένη γερακίνα που είχε πυροβοληθεί στο φτερό από ασυνείδητους και δεν µπορούσε να πετάξει βρήκε στο κτήµα του στην περιοχή της Μυρσίνης ο Παναγιώτης Κερπενιώτης και την περισυνέλεξε φροντίζοντάς την για λίγες ηµέρες. Ο φιλόζωος πολίτης ήλθε σε επαφή µε την “Ενωση Πόλιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον” (ΕΠΟΠ) που εδρεύει στα Λεχαινά, µέλη της οποίας απέστειλαν την περασµένη Τρίτη το τραυµατισµένο πτηνό στο σύλλογο περίθαλψης άγριας ζωής “ΑΝΙΜΑ”.

Θα βοηθήσει το ΚΤΕΛ; Επιπροσθέτως, ως Φιλοζωικός Σύλλογος θα επιθυµούσαµε ο δήµος Πύργου να εντάξει στο πρόγραµµα του και να εφαρµόσει την προστασία εκτός των ζώων συντροφιάς και αυτής της άγριας πανίδας η οποία γίνεται αντικείµενο βάναυσης κακοποίησης και εκµετάλλευσης µε τη µορφή «διασκέδασης τσίρκου ζωντανών ζώων», καθιστώντας το δήµο Πύργου µη προσβάσιµο και µη φιλικό σε τσίρκο ζωντανών ζώων. Για να µην ακούµε τις διαµαρτυρίες και βλέπουµε τον πόνο στα µάτια των φίλων µας, των ζώων.

Φίλη της στήλης, εκπαιδευτικός, µας έκανε γνωστό ότι επιθυµεί να αποστείλλει σε καταφύγιο ζώων στην Ηλεία ένα σπιτάκι σκύλου. Το σπιτάκι βρίσκεται στην Αθήνα και η σκέψη της ήταν ν` απευθυνθεί στη στήλη για να ευαισθητοποιήσει το ΚΤΕΛ Ηλειας προκειµένου η µεταφορά να γίνει χωρίς χρέωση... τα στοιχεία της είναι στην διάθεση των ιθύνοντων του ΚΤΕΛ...

Σκοτωµένες αλεπούδες... Προφητικό αποδείχθηκε το σχόλιο της περασµένης Κυριακής για τις σκοτωµένες αλεπούδες επί της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών που µπορούν ν` αποτελέσουν παγίδα-θανάτου για τους οδηγούς, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες... ίσως το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να εξεταστεί µε περισσότετρο ενδιαφέρον από τους αρµόδιους, όχι µόνο για τις αλεπούδες αλλά για όλα τα ζώα που σκοτώνονται στους δρόµους και µένουν εκεί για πολλές ηµέρες-µέχρι να εξαυλωθούν!


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

23

Νίκος Ψαρράς:

“Με λυπεί να βλέπω να µπαίνουν σε θέσεις Πολιτισµού άνθρωποι που δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο!”

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Τ

ο να αναφέρει κανείς τα όλα όσα έχει κάνει ο Νίκος Ψαρράς σε θέατρο, τηλεόραση και κινηµατογράφο στα 20 περίπου χρόνια της υποκριτικής του καριέρας είναι µάλλον περιττό! Είναι τόσα πολλά οπότε δεν θα υπήρχε και ο χώρος για τη συνέντευξη που ακολουθεί!Στη συζήτηση που είχαµε µαζί του -µια ηµέρα µετά την πρεµιέρα της “Τριλογίας του Παραθερισµού” στο Εθνικό Θέατρο- “περιοριστήκαµε” στις πιο πρόσφατες επαγγελµατικές του επιλογές, οι οποίες ήδη συζητιούνται και θα συζητηθούν περισσότερο στο µέλλον... Ο ίδιος µιλά -για πρώτη φορά- για την απόπειρα του ν` ασχοληθεί µε την Πολιτική και τον ∆ήµο της Αθήνας στο συνδυασµό του Νικήτα Κακλαµάνη αλλά και για την κινηµατογραφική µεταφορά της ιστορίας των µελών της “17 Νοέµβρη” όπου υποδύεται τον ρόλο του Μηνά, κινηµατογραφικό alter ego του ∆ηµήτρη Κουφοντίνα... Παράλληλα ο ίδιος δεν αποκλείει, κάποια στιγµή το επόµενο διάστηµα, να τον δούµε και στα µέρη µας µε την θεατρική παράσταση “Ο Μυστηριώσης Mister Love”...

Που βρίσκεσαι επαγγελµατικά αυτό το διάστηµα; Συµµετέχω στην παράσταση του Εθνικού θεάτρου “Η Τριλογία του Παραθερισµού” του Κάρλο Γκολντόνι, η πρεµιέρα της οποίας έγινε χθες (σ.σ. την Τετάρτη που πέρασε), και πήγε πολύ καλά. Έχω την τύχη να παίζω (σ.σ. υποδύεται τον Φερντινάντο), µε τον ∆ηµήτρη Πιατά, τη Μάγια Λυµπεροπούλου και πολύ ωραίους νέους συναδέλφους. Ξεκινήσαµε µε αυτή τη δουλειά που θα παίζεται µέχρι µέσα Μαΐου. Επίσης έκανα µια παραγωγή µε τη Νικολέτα Βλαβιανού που λέγεται “Ο Μυστηριώσης Mister Love” που παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη όλο τον περασµένο Οκτώβριο και τώρα θα περιοδεύουµε σε µεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας ∆ευτέρες και Τρίτες και ευελπιστούµε ότι κάποια στιγµή θαρθούµε και στην Πελοπόννησο. Επίσης θα συνεχίσουµε και τα γυρίσµατα της ταινίας που ετοιµάζεται για τη “17 Νοέµβρη”...

γάνωση είναι ελλιπείς. Ξέρουµε µόνο τη µια πλευρά... δηλαδή αυτά που δήλωσε η Αστυνοµία και αυτά που βγήκαν από τους δηµοσιογράφους. Για το τι είναι και τι είπαν οι ίδιοι µόνο εικασίες υπάρχουν... οπότε δεν θα είναι και δίκαιο απέναντι τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ζωή και τραβάνε το δικό τους µαρτύριο εκεί που είναι. Και το πόσο αληθεύει ή οχι αυτά για τα οποία κατηγορούνται θα το κρίνουν άλλοι. ∆εν µπορείς µε µια ταινία να τους βγάλεις σαν φονιάδες ή σαν εγκληµατίες ή σαν αγγέλους... Αυτά για το θέατρο και τον κινηµατογράφο... όσον αφορά την τηλεόραση; ... (χαµογελάει πριν απαντήσει)... στη τηλεόραση τι να κάνω; Κάποιο ριάλιτι µε µαγειρικές; ∆εν µε αφορά έτσι όπως είναι! ∆υστυχώς, και το λέω µετά λύπης µου αφού έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Ευτυχώς είχα φροντίσει και είχα κάνει περισσό-

προσεγµένα! Τα θέατρα αυτή τη στιγµή στην Αθήνα δουλεύουν πολύ καλά. Το Εθνικό στο οποίο συµµετέχω, ο µέσος όρος πληρότητας των παραστάσεων είναι 95%! Στην τηλεόραση υπάρχει µια σειρά, το “Νησί” που είναι προσεγµένη και είχε την ανάλογη ανταπόκριση. Απλώς θεωρώ ότι σε µια τέτοια δύσκολη οικονοµική περιόδο καλό θα ήταν η τηλεόραση να ήταν πιο “ζωντανή” από ποτέ, µε µεγαλύτερες επιλογές...

τερο θέατρο ώστε να έχω γερές βάσεις εκεί και να παραµείνω σ` αυτή τη δουλειά. Γιατί, συνάδελφοι που ήταν τηλεοπτικοί µόνο, περνούν πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγµή. Νοµίζω ότι η τηλεόραση είχε ανοιχτεί πάρα πολύ! Τα περισσότερα γραφεία παραγωγής έπαιρναν χρήµατα για τις επόµενες παραγωγές τους και πλήρωναν τα παλιά τους χρέη! Κάποια στιγµή αυτό δεν θα άντεχε. ∆εν λέω από τα 40 σήριαλ που γινόντουσαν να γίνουν 7 όπως συνέβη φέτος... ας γίνουν 15 αλλά να είναι καλά και

Ας πάµε κάπου αλλού... ήσουν υποψήφιος στο συνδυασµό του Νικήτα Κακλαµάνη στις εκλογές του περασµένου Νοεµβρίου... θαρρείς ότι ένας άνθρωπος από το χώρο του θεάµατος µπορεί να µιλήσει καλύτερα για τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε σχέση µ` έναν πολιτικό; Το καλό µε εµάς είναι ότι µπορούµε ν` ασκούµε πολιτική µέσα από τη δουλειά µας γιατί έχουµε µεγαλύτερη πρόσβαση στα έντυπα και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γενικότερα... έτσι η φωνή των καλλιτεχνών ακούγεται πολύ πιο εύκολα απ` ότι ενός, ας πούµε, υπαλλήλου µιας τραπέζας.Θεωρώ ότι σ` έναν ∆ήµο, όπως της Αθήνας δηλαδή τοµεγαλύτερο της Ελλάδας, θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι από όλους τους χώρους, από παντού! ∆εν µπορεί να είναι µόνο δικηγόροι ή άνθρωποι που λαµβάνουν θέσεις λες και είναι το πασπαρτού ή η πανάκεια για όλα τα ζητήµατα. Με λυπεί να βλέπω ανθρώπους να µπαίνουν σε θέσεις Πολιτισµού όταν δεν έχουν κάποια σχέση µε το αντικείµενο! Πρέπει να σταµατήσει αυτό! Όπως και `γω φαντάζοµαι ότι, αν είχε εκλεγεί ο Κακλαµάνης, θα έµπαινα σε έναν τοµέα που θα είχε σχέση µε τη δουλειά µου για να µπορέσω να παράγω έργο. Αν έµπαινα στον τοµέατου Αθλητισµού θα ήµουν... φύρα! Αυτός ήταν ο λόγος που είπα ότι θα κατέβω στις εκλογές γιατί ο Κακλαµάνης µε έπεισε ότι θα µε “εκµεταλευτεί” µετά τις εκλογές. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν να σε εκµεταλευτούν προεκλογικά και µετά σε πετάνε στην άκρη! Όλη αυτή η περιπέτεια των εκλογών µόνο θλίψη µου προκάλεσε -συνειδητά δεν µιλούσα όλο αυτό το καιρό- το µόνο που µου άφησε ήταν µια θλίψη από τον κόσµο που εµπλέκεται µε αυτά τα πράγµατα! Μιλάµε για ανθρώπους που είναι επαγγελµατίες άνεργοι, δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσηµο στη ζωή τους και επιβιώνουν επειδή είναι αυλικοί τάζοντας ρουσφέτια για να “τακτοποιήσουν” κόσµο και να τακτοποιηθούν και οι ίδιοι...

Όπου υποδύεσαι τον ∆ηµήτρη Κουφοντίνα... Το σενάριο γράφτηκε µε αφορµή τη “17 Νοέµβρη”. ∆εν προσπαθούµε να κάνουµε ένα ντοκιµαντέρ ακολουθώντας κατά γράµµα τους χαρακτήρες της οργάνωσης. Υπάρχει µυθοπλασία όπου ο δικός µου χαρακτήρας “προέρχεται” από τον Κουφοντίνα και λέγεται Μηνάς. Όλη η ταινία διαδραµατίζεται µέσα από τη µατιά του Μηνά. Αρχίζει µε µια έκρηξη που θυµίζει τη έκρηξη της βόµβας στα χέρια του Ξηρού και υπάρχει ένα flashback για το πώς δηµιουργήθηκε η συγκεκριµένη οργάνωση, ποιά ήταν τα “πιστεύω” της. Βλέπουµε και τις δυο πλευρές και τους συγγενείς των θυµάτων, το πως οι ίδιοι εισέπραταν αυτά που συνέβησαν αλλά και την πλευρά της Αστυνοµίας. Η ταινία τελειώνει µε την παράδοση του Μηνά στην Αστυνοµία... Πότε αναµένεται να βγεί στις αίθουσες η ταινία; Έχει ολοκληρωθεί το 60% των γυρισµάτων, είναι µια πολυδάπανη παραγωγή... αυτή τη στιγµή έχουµε κάνει ένα break για να βρεθούν αυτοί που θα στηρίξουν την συνέχεια της παραγωγής και σε λίγες ηµέρες ξεκινάµε και πάλι. Η θεµατολογία της ταινίας πόσο δυσκόλεψε τη παραγωγή; Και ναι και όχι. Σαφέστατα όποιος παράγει µια ταινία κοιτάζει να έχει κέρδος γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Θέλουν τουλάχιστον τα χρήµατα που θα βάλουν να τα πάρουν πίσω. Νοµίζω ότι παρά το “κράτηµα” που είχαµε στην αρχή, όταν διαβάζουν το σενάριο και βλέπουν ότι πραγµατικά αυτό είναι ορµώµενο από αυτή την ιστορία µε τη “17 Νοέµβρη”, απλώς και τίποτα άλλο, την αντιµετωπίζουν µε µεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και αν θέλεις τη γνώµη θα ήταν “φάουλ” το γεγονός να προσπαθούσαµε να κάνουµε µια ταινία που θα µιλά κατά γράµµα γι` αυτούς τους τύπους... Το λέω αυτό γιατί οι πληροφορίες που έχουµε γι` αυτή την ορ-


ΤΑΥΡΟΣ Μη χάνετε το χρόνο σας ξεσπώντας στα συγγενικά σας πρόσωπα όλη την συσσωρεµένη επιθετικότητα που έχετε µέσα σας. Προσπαθήστε να προωθήσετε τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. ∆Ι∆ΥΜΟΙ Αποδράστε ροµαντικά µε τον σύντροφο σας και αναθερµάνετε µε τρυφερότητα και ερωτισµό τη σχέση σας. Η σκληρή δουλειά θα αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. ΚΑΡΚΙΝΟΣ Προσέξτε τον τρόπο µε τον οποίο πλησιάζετε το άτοµο που σας ενδιαφέρει. Η υπερβολική άνεση σας και τα λόγια σας ίσως προκαλέσουν την οργή του. ΛΕΩΝ Θα κάνετε νέες γνωριµίες που θα έχουν τις καλύτερες προοπτικές µελλοντικά. Με την γοητεία σας και το πάθος σας θα έχετε θετικές εξελίξεις στην αισθηµατική σας ζωή. Οργανώστε τα οικονοµικά σας και ξεκαθαρίστε κάποια πράγµατα στη σχέση σας. ΠΑΡΘΕΝΟΣ Θα πρέπει να φανείτε διαλλακτικοί σε ορισµένα ζητήµατα και να προσαρµόστε τις προσδοκίες σας σε ρεαλιστική βάση. Μόνο µε λογική και µεθοδική συµπεριφορά, θα καλυφθούν τα χρέη σας, και θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες που σας απασχόλησαν τις προηγούµενες µέρες. ΖΥΓΟΣ Έχετε ανάγκη τώρα από διασκέδαση, ηρεµία και ξεκούραση. Αποβάλλετε το έντονο άγχος και τις ανασφάλειες σας και προχωρήστε σε αλλαγές που θεωρείτε ότι είναι καλές. Μην έχετε περισσότερες απαιτήσεις από τους άλλους από όσες πρέπει. ΣΚΟΡΠΙΟΣ Θα αναζητήσετε την θαλπωρή του σπιτιού σας γιατί είστε αρκετά κουρασµένοι. Με την γοητεία σας θα προσελκύσετε αρκετά ενδιαφέροντα άτοµα που θα σας ενθουσιάσουν. Αναµένεται να κάνετε σηµαντικές αλλαγές που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία. ΤΟΞΟΤΗΣ Θα έχετε µια έντονη συναισθηµατική φόρτιση, που θα σχετίζεται µε κάποια εκκρεµή ζητήµατα στην καριέρα σας. Μην αφήσετε να δηµιουργηθεί σύγχυση σε αυτά που λέτε. Θα φτιάξουν επιτέλους τα πράγµατα στο πρόβληµα που σας απασχολεί. Κάποιες φοβίες και ανησυχίες σας είναι µάλλον αβάσιµες. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Το άγχος σας δεν υποχωρεί, αλλά είναι ζήτηµα προσωπικής σας τακτικής το να αλλάξετε την ζωή σας. Ευκαιρία να κάνετε τον απολογισµό σας και να σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στο µέλλον. Υ∆ΡΟΧΟΟΣ Τα θετικά αισθήµατα των άλλων θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε να στεναχωριέστε για τα προβλήµατα σας. Προσπαθήστε νε βελτιώσετε τις ερωτικές και φιλικές σχέσεις σας. Η δύναµη σας θα σας οδηγήσει σε σωστές επιλογές. ΙΧΘΥΣ Θα νιώσετε έντονη την επιθυµία να βρεθείτε µε φίλους σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. Κάποια λόγια των άλλων ίσως να σας ενοχλήσουν. Αλλά είναι προτιµότερο να µην εµπλακείτε σε συζητήσεις οι οποίες µπορούν να σας χαλάσουν την διάθεση.

ψυχαγωγία

24 ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ» Πέλοπος 1- Πύργος

Οι µάνες της άδειας αγκαλιάς Γυναίκες του Εµφυλίου… Ψυχές που καρτεράνε τρεµοσβήνοντας…

και στον κάτω κόσµο. Ο άντρας της, ίσως κι η κόρη της, η Κατερινούλα της, στον κάτω κόσµο πια να βρίσκονται. Εκεί… εκεί µαζί τους είναι η θέση µου, συλλογιέται θλιµµένα. Εκεί και πουθενά αλλού.

Σαν την ψυχή της Μέλπως που συλλογιέται τη Φανούλα της, δεκαεξάχρονο κορίτσι, στον αγώνα µε το τουφέκι. Παιδί την πήρε η ανάγκη µακριά, γυναίκα θα τη γυρίσει πίσω η ζωή. Αν υπάρχει ακόµη ζωή, συλλογιέται βαριά. Σαν της Αγγέλας την ψυχή, γονατισµένη µυστικά κάτω απ’ το εικονοστάσι. «Φέρ’ τους πίσω, Παναγιά µου», ψιθυρίζει τρέµοντας, «φέρε το γιο µου και φέρε και τον άντρα µου, κουράστηκα, Παναγία µου, λύγισα µονάχη να παλεύω». Και σαν την ψυχή της Αριάδνης, βουβή, χαµένη ανάµεσα στον πάνω

Μετά τις ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ, οι τρεις ηρωίδες αυτού του βιβλίου, µορφές και µοίρες του λαού µας, βορά σ’ έναν απάνθρωπο εµφύλιο σπαραγµό.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 256 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Στη νεανική αργκώ φοβισµένος, τροµοκρατηµένος 2. Στην πλευρά αυτή του ναού είναι το ιερό του 3. ∆εν κάνουν τον παπά – Ο ήχος όπλου 4. Τα συνολικά χρόνια σπουδών των δασκάλων – Σκέτα χωρίς αρχή και τέλος 5. Αυτά δεν είναι τέλεια – Το 98 αντ. 6. Παλιότερο κόµµα της αριστεράς –Νησί µε Παναγία 7. Κατάληξη αρσενικών –εργαλείο Ξύλων 8. Ο σκόρος αρχ. –Σε θόλα όµοιος µε άλλον αιτ.

ΚΑΘΕΤΑ

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525 ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

1. Ο κάτοικος ηρωικού νησιού µας 2. Περίφηµο έργο του Λ.Τολστόι 3. Αυτοκόλλητα µε µεταβαλλόµενα χρώµατα 4. Τα αυτιά καθ. 5. Μονάδα της αγωγιµότητας –Στολίδι για πολλά σπίτια 6. Το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών – Το 821 αντ. 7. Το συναντάµε στο µπάνιο 8. Τα είχε τετρακόσια – Μικρόσωµο άλογο ράτσας 9. Απαραίτητο στο κινητό.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο ΚΡΙΟΣ Πιθανόν να µην αισθάνεστε τόσο καλά σήµερα εξαιτίας κάποιων υποχρεώσεων ή λόγω άγχους για κάποια επαγγελµατικά σας θέµατα. Θα φτιάξουν επιτέλους τα πράγµατα στο πρόβληµα που σας απασχολεί.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Αδαού ∆ιον. (Πατρών 8 τηλ. 26210-22616) Aµαλιάδα: Κοροτζή Βασ. (Ευαγγελιστρίας 127, τηλ. 2622022945) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: ∆αϊκου Κων/να (2625034567) Γαστούνη: Παρίσης Aλεξ. (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος: Κ -20/2/11 Τριανταφύλλου –Μπαχούρου Μαρία 2621025959 Κιν. 6937404445 Αµαλιάδα: Κ-20/2/11 Κουλούρη Βασιλική Καραϊσκάκη 7τηλ. 26220 23308-κιν. 6974427640 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

TV

00:00-11:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 11:00-13:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΕΪΝΤΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

25

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14.45 15.45 16.45 17.00 19.00 21.00 22.00 23.00

04.00 04.30

06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.00 17.05 17.30 19.00 20.00 21.00 00.30 02.15 03.15 05.30 05.45

1

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.30 17.50 18.00 20.00 21.00 23.10 01.20 01.30

06.25 10.00 11.00 11.45 13.00 16.15 18.45 21.00

Alter Kids Ξένη ταινία Kid Songs Alter Kids TV Weekend Τα παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Οι τελευταίοι ήρωες» Κωµωδία 22.45 Αποτυπώµατα 02.00 Ξένη τηλεταινία «Επικίνδυνη αποστολή» Περιπέτεια 05.30 Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

«Το κυνήγι των Μαγισών» 7.50 & 10.10 µ.µ.

2

«Το Μούτρο» 8 & 10.10 µ.µ.

Το πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) Εκείνες και εγώ (Ε) Θα βρείς το δάσκαλό σου (Ε) Λόλα (Ε) 40 κύµατα (Ε) Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Ο πόλεµος των άστρων (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Οι κοµπιναδόροι» Κωµωδία Εκποµπή (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Καυτό απόρρητο» Κωµωδία Ξένη ταινία «Ο µύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη» Θρίλερ ANT 1News Ξένη ταινία «Στο έλεος της φωτιάς» Περιπέτεια Κάρµα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Τα φιλαράκια (Ε)

TV Weekend 13.00

Καλά να πάθεις (Ε) Αν µ’αγαπάς (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στη καλή χαρά Eιδήσεις Star system Αλλη φάτσα, άλλη ράτσα Ειδήσεις στη νοηµατική Τα πιο απίθανα ζώα του πλανήτη Greek idol- Audition (E) Ειδήσεις Jamie at home II Ξένη ταινία «Ο άρχοντας των ∆αχτυλιδιών: Η συντροφιά του ∆αχτυλιδιού» Περιπέτεια Ξένη ταινία «∆ιαβολική χήρα» Ερωτικό θρίλερ Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Ξένη ταινία « Ξένη ταινία «∆ιαβολική χήρα» Ερωτικό θρίλερ Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

3

«Έτερον Ήµισυ» 6.30 & 10 µ.µ.

4

06.00 07.00 10.00 10.15 12.15 13.15 14.00 14.50 16.45 16.50 18.15 19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.00 03.00 04.00 04.30

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Master chef-U.K. (Ε) Traction Ειδήσεις Ξένη ταινία «Μπάτσος – διαµάντι» Αστυνοµική κωµωδία Ματιές στα γεγονότα Ελληνική σειρά (Ε) Fifty –Fifty Food and the city Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Safe sex (E) Πρωταγωνιστές Eιδήσεις Ξένη ταινία «Ποτέ µην πας στο δάσος µόνος» Τρόµου Ενοχη αγάπη (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Kυριακή στο χωριό

07.00 Ταραγµένα χρόνια 07.30 Θεία Λειτουργία 10.30 2010 χρόνια ιστορία της Κωνσταντινούπολης 11.00 Αληθινά σενάρια 12.00 Ο τόπος και το τραγούδι του 13.00 Ειδήσεις 13.30 Επιχείρηση περιβάλλον 14.30 Χώµατα µε ιστορία – O γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 15.00 Κυριακή στο χωριό 18.00 Balkan express 19.00 10ο Τσίρκο Massino 2009 20.00 Eλληνική ταινία «Μπετόβεν και µπουζούκι» Κωµωδία 22.00 Ειδήσεις 23.00 Ο καρχαρίας Γκόµπλιν 24.00 Πολιτισµοί σε κίνδυνο 01.00 Ταξίδια στην άκρη του κόσµου µε τον Αρτ Γουλφ 01.30 Αξιον εστί (Ε) 02.30 6ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Τηλεόρασης-Circom 03.00 Ελλήνων δρώµενα

«Η ζωή µετά» 10 µ.µ.

5

Ξανθιά κοµάντο 13.45

23.00

13.30

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία Προσωπικα Κλιµατική πρόκληση (Ε) Ειδήσεις Studio E Σούπερ Λιγκ Ειδήσεις Το κουτί της Πανδώρας (Ε) Αθλητική Κυριακή Εγκληµα και έρευνα (Ε)

∆ιαβολική χήρα 00.30

12.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.40 23.00 24.00 01.00 02.00

Η φύση γύρω µου Το άτοµο Το αεροπλανοφόρο «Αιζενχαουερ» Οι νέοι φάκελοι (Ε) Κυριακή µε δράση Κηπουρέµατα Γυρίσµατα Θέµα διατροφής Ταξίδι στις πιο παράξενες γεύσεις Brainiac: Απίθανα πειράµατα Οι περιπέτειες του Ροµπέν των ∆ασών Η εγώ ή ο σκύλος Dance your ass of Top chef ass of Τα νέα του ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ goal Τop gear Μelrose Plase CSI, New York IV (E) Ξένη ταινία «Από µικροί... στον έρωτα» Αισθηµατικό δράµα Sea rescue The Oprah Winfrey show

07.00 10.00 12.00 12.30 16.00 17.00 18.00 18.30 19.30 21.00 22.00 23.00 02.00

03.15 04.20 05.10 05.20

Κηπουρέµατα

05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.00

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι (Ε) Μουσική παράδοση (Ε) Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα (Ε) Παραδοσιακά επαγγέλµατα που χάνονται: Ο καλαθάς Ζωογραφία Εικόνα σου είµαι : Περίεργα επαγγέλµατα Pre game Μπάσκετ Α1 Κλειστός στίβος: Πανελλήνιο πρωτάθληµα Νοικοκυρές σε απόγνωση Φαντάσµατα (Ε) Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις

Πρωταγωνιστές

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Ξανθιά κοµάντο» Κωµωδία 15.45 Τα φιλαράκια V (Ε) 16.50 Two and a half Men 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ντετέκτιβ Μονκ 18.50 Επτά 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Λόλα» Κοινωνικό δράµα 23.15 Ελληνική ταινία «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» Κωµωδία 01.45 Ξένη ταινία «Robocop 3» Περιπέτεια 04.00 Ξένη ταινία «Η ώρα πριν τη ∆ύση» Θρίλερ

ΑΕΚ – Πανιώνιος

Ανίκητος

19.30

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 19:00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 20:00 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 14.15

15.00

07.00

16.00

17.00

Κινούµενα σχέδια

Oι κοµπιναδόροι

Προσωπικά

22.00

Μπάσκετ Α1: ΟλυµπιακόςΜαρούσι

06.50 07.15 09.00 10.35 12.20 13.55 15.30 16.25 17.20 19.00 21.00 22.00 00.25 02.15 04.10

Στιγµιότυπα πολέµου Kινηµατογραφικά νέα Τα αουτσάιντερ Τελευταία αγάπη Πλανήτης 51: Επισκέπτης από τη Γη Το καλοκαίρι της νιότης The mentalist III CSI X (500) µέρες µε τη Σάµερ Το τελευταίο τραγούδι CSI X Ανίκητος Ζητείται γαµπρός District 9 Yπόθεση 39

14.00 Πρέµιερ Λιγκ 16.00 Στιγµιοτυπα Τσάρλτον – Μάντσεστερ Σίτι 16.30 Στιγµιότυπα Γουότφορντ – Πόρτσµουθ 17.00 Ο κόσµος της Πρέµιερ Λιγκ 17.30 Τσάµπιονς Λιγκ (Ε) 19.30 Σούπερ Λιγκ 21.30 Fifa Futbol Mundial 22.00 Πρωτάθληµα Γαλλίας

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Μαλλιά κουβάρια» 6 µ.µ.

«Το έτερον ήµισυ» 8.15 & 10 µ.µ.

«Ο Μεγαλοφυής» 6.15 µ.µ. (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)


26 ΠΑΤΡΙΣ

υγεία-διατροφή

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Χηµική ουσία κατά του στρες καταπολεµά τη φαλάκρα

Α

µερικανοί ερευνητές που µελετούσαν τις συνέπειες του στρες στο έντερο έκαναν µια εντελώς τυχαία ανακάλυψη, που µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική για τους ανθρώπους, στους οποίους, πάντως, δεν έχει ακόµα δοκιµαστεί. Οι επιστήµονες ανακάλυψαν µια χηµική ουσία που κάνει τα µαλλιά του κεφαλιού και γενικώς τις τρίχες να ξαναφυτρώνουν -τουλάχιστον στα ποντίκια που ήταν πειραµατόζωα. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές, που παρουσίασαν τη σχετική µελέτη στο επιστηµονικό περιοδικό «PLoS ONE», ανακάλυψαν ότι, εισάγοντας µια ουσία (αστρεσίνη-Β) που µπλοκάρει µια ορµόνη του στρες (την CRF ή παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροφίνης), τα µεταλλαγµένα φαλακρά και άτριχα πειραµατόζωα άρχισαν να ξαναβγάζουν τρίχες και µάλιστα µε εντυπωσιακά γρήγορο ρυθµό. «Σχεδόν το 100% των ποντικιών ανταποκρίθηκε. Οι τρίχες τους επανήλθαν πλήρως. Είναι ένα κυριολεκτικά δραµατικό αποτέλεσµα» δήλωσε ο ερευνητής Μίλιον Μουλουγκέτα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας-Λος Άντζελες (UCLA), ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η εν λόγω ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόµους έρευνας για την καταπολέµηση της φαλάκρας, ειδικά σε όσους αυτή προκαλείται από χρόνιο άγχος και γήρανση. Το ξαναφύτρωµα των τριχών των ποντικιών είχε ολοκληρωθεί σε διάστηµα τριών µηνών και επιβεβαιώθηκε από νέα πειράµατα, τα οποία επίσης έδειξαν ότι η συγκεκριµένη ουσία (αστρεσίνη-Β), την οποία έχει παράγει το Ινστιτούτο Βιολογικών Μελετών Salk της Καλιφόρνιας, όχι µόνο ξαναβγάζει τις χαµένες τρίχες, αλλά επίσης εµποδίζει την απώλειά τους στο αρχικό στάδιο του προβλήµατος. Μέχρι στιγµής, η ουσία έχει

δοκιµαστεί µόνο σε ποντίκια γενετικά µεταλλαγµένα, ώστε να παράγουν πολύ µεγάλες ποσότητες της ορµόνης του στρες, µε συνέπεια να γερνάνε γρήγορα και να χάνουν τις τρίχες τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. ∆εν είναι βέβαιο αν η ουσία θα µπορεί να αποκαταστήσει τις τρίχες και στους ανθρώπους, πάντως δεν φαίνεται να έχει τοξικές επιδράσεις. Οι ερευνητές είπαν ότι και οι άνθρωποι έχουν στο δέρµα τους υποδοχείς της ορµόνης CRF, συνεπώς η αστρεσίνη θα µπορούσε να έχει ανάλογα ευεργετικό αποτέλεσµα. Η αστρεσίνη-Β, που δεν είναι δυνατό να χορηγείται από το στόµα, ίσως µπορεί να εισαχθεί στον ανθρώπινο οργανισµό µε µορφή ρινικού σπρέι ή µε ένεση. Η καθηγήτρια Ιβέτ Τας της Ιατρικής Σχολής του UCLA δήλωσε ότι θα χρειαστούν περίπου πέντε χρόνια, για να αρχίσουν κλινικές δοκιµές στους ανθρώπους, οι οποίες θα δείξουν πόσο µπορούν να ελπίζουν οι… φαλακροί!

Η σωµατική άσκηση ενάντια στο σύνδροµο χρόνιας κόπωσης

Ό

σοι άνθρωποι πάσχουν από το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης δεν πρέπει να αποδέχονται την κατάστασή τους και να προσαρµόζονται σε ένα «χαλαρό» και τελικά περιορισµένο στιλ ζωής. Αντίθετα, σύµφωνα µε µια νέα µεγάλη βρετανική επιστηµονική έρευνα, θα πρέπει, µε ενεργητικό τρόπο, να κάνουν ένα συνδυασµό σωµατικής άσκησης και συµβουλευτικής ψυχοθεραπείας, για να βελτιώσουν την υγεία τους. Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την Τρούντι Τσάλντερ του King‘s College του Λονδίνου και τον καθηγητή Μάικλ Σαρπ του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου, που δηµοσίευσαν τη σχετική µελέτη στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», συνιστούν στους ασθενείς να «δοκιµάζουν» σιγά σιγά τα όρια τους, αντί να επαναπαύονται, αν θέλουν να βγουν µια ώρα αρχύτερα από την κατάστασή τους. Οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι το 60% των ασθενών παρουσίασε αισθητή βελτίωση, όταν οι θεραπευτές τούς ενθάρρυναν σταδιακά να κάνουν ολοένα και περισσότερα πράγµατα (ο κάθε ασθενής µε τον δικό του ξεχωριστό ρυθµό). Ενώ, όταν οι θεραπευτές συµβούλευαν τους ασθενείς να αποδεχθούν το «σύν-

δροµό» τους και να προσαρµόσουν ανάλογα την καθηµερινή τους ζωή, οι ασθενείς έδειξαν σηµαντικά µικρότερη βελτίωση σε χρονικό διάστηµα 52 εβδοµάδων.Το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης είναι µια µακροχρόνια εξουθενωτική πάθηση, που κάνει τον άνθρωπο να νιώθει σωµατική και νοητική εξάντληση, έλλειψη συγκέντρωσης, απώλεια µνήµης, ανήσυχο ύπνο, πόνους στους µυς και τις αρθρώσεις κ.ά.. Είναι, επίσης, γνωστή ως µυαλγική εγκεφαλοµυελίτιδα και

εκτιµάται ότι πλήττει περίπου 17 εκατ. ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Ενώ, δεν υπάρχει ακόµα κάποια θεραπεία και οι γιατροί δεν ξέρουν την αιτία της. Μερικοί πιστεύουν ότι αφορµή είναι κάποια µόλυνση από ιό (κάτι που όµως δεν έχει επαληθευθεί) και υπάρχει διαφωνία και για τους τρόπους καταπολέµησης της πάθησης, ενώ αρκετοί ασθενείς αντιδρούν στην ιδέα ότι µπορούν να βοηθηθούν από ψυχοθεραπεία.

Εµβολιασµό των παιδιών κατά της φυµατίωσης ζητεί το Υπ. Παιδείας Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Παιδείας καλεί να εµβολιαστούν κατά της φυµατίωσης τα παιδιά µέχρι 12 ετών που, για διαφόρους λόγους, δεν έχουν µέχρι στιγµής εµβολιαστεί. Ενώ, καλεί τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ακτινογραφίες θώρακος, ανά πενταετία, και τονίζει: «Σε περίπτωση που κατά το µεσοδιάστηµα εµφανιστεί στους εκπαιδευτικούς επίµονος βήχας, ο οποίος διαρκεί πάνω από µήνα, πέραν της κλινικής εξέτασης, πρέπει να γίνεται έλεγχος µε ακτινογραφία θώρακος. Αν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήµατα, επιβάλλεται έλεγχος του ευρύτερα κοινωνικού και ιδιαίτερα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος». Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και τη ∆ιεθνή Ένωση κατά της φυµατίωσης και των νόσων του Αναπνευστικού, η χώρα µας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυµατικού εµβολιασµού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών. Οι εµβολιασµοί διενεργούνται από όλα τα εµβολιαστικά κέντρα της χώρας, όπως οι νοµαρχιακές υγειονοµικές υπηρεσίες, τα κέντρα υγείας, τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, τα λειτουργούντα αντιφυµατικά κέντρα, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.α.. Επιπροσθέτως, οι εµβολιασµοί καταγράφονται στο βιβλιάριο υγείας των µαθητών - µαθητριών. Η φυµατίωση είναι υποχρεωτικώς δηλούµενο νόσηµα, σηµειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, το υπουργείο καλεί τους διευθυντές των σχολικών µονάδων να διευκολύνουν τις υγειονοµικές υπηρεσίες που επιθυµούν να εξετάσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες και να ενηµερώσουν σχετικά τους συλλόγους γονέων & κηδεµόνων των σχολείων τους.

Ο ψευδάργυρος καταπολεµά το κρυολόγηµα Σύµφωνα µε µια νέα επιστηµονική έρευνα, ο ψευδάργυρος, σε µορφή σιροπιού, χαπιών ή παστίλιας, µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατική θεραπεία για το κοινό κρυολόγηµα, µειώνοντας τόσο τη διάρκεια, όσο και τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων. Ο ψευδάργυρος φαίνεται να δρα τόσο προληπτικά - αποµακρύνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης κρυολογήµατος, όσο και θεραπευτικά, αν ληφθεί από την πρώτη µέρα εκδήλωσης των συµπτωµάτων.Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή παιδιατρικής, Μινού Σινγκ, του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ινδίας, έκαναν συγκριτική αξιολόγηση 15 µελετών και κλινικών δοκιµών που αφορούσαν 1.360 άτοµα, τα αποτελέσµατα της οποίας (µετα-ανάλυση) δηµοσίευσαν στην ιατρική επιθεώρηση «The Cochrane Library». Η νέα µελέτη έρχεται να βεβαιώσει ότι ο ψευδάργυρος είναι αποτελεσµατικός, αν η λήψη του αρχίσει µέσα στην πρώτη µέρα µετά την έναρξη των συµπτωµάτων. Στους περισσότερους ασθενείς το κρυολόγηµα σταµάτησε νωρίτερα, σε σχέση µε όσους είχαν πάρει εικονικό φάρµακο (πλασέµπο), ενώ στους τελευταίους τα συµπτώµατα ήσαν και πιο έντονα. Οι καθηµερινές δόσεις ψευδαργύρου κυµαίνονταν από 30 έως 160 µιλιγκράµ την µέρα. Τα παιδιά που έπαιρναν σιρόπι ή παστίλιες ψευδαργύρου (15 mg κάθε µέρα) προληπτικά επί πέντε µήνες ή περισσότερο, κρυολόγησαν λιγότερο συχνά και έχασαν λιγότερες ώρες µαθηµάτων. Επίσης ο ψευδάργυρος µείωσε την χρήση αντιβιοτικών στα παιδιά. Πάντως, ο Μινού Σινγκ επεσήµανε ότι «προς το παρόν είναι δύσκολο να γίνει µια γενική σύσταση, επειδή δεν ξέρουµε πολλά πράγµατα για την άριστη δόση, την µορφή ή τη χρονική διάρκεια της θεραπείας µε ψευδάργυρο». Για το λόγο αυτό, όπως είπε, πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες, ιδίως σε ασθενείς που πάσχουν από άσθµα και των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω του κρυολογήµατος, για να διαπιστωθεί αν στην περίπτωσή τους µπορεί να βοηθήσει ο ψευδάργυρος.


Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

«Άντρο» παρανοµίας στο δάσος Στροφυλιάς!

∆ΑΣAΡΧΗΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ

Λυόµενο… Σε άλλη περίπτωση εξάλλου διερχόµενοι στα δάσος αντίκρισαν πλατφόρµα να µεταφέρει …λυόµενο, πιθανότατα για να το εγκαταστή-

«Προστασία σύµφωνα µε τις δυνατότητες της υπηρεσίας» Μια τεράστια οικολογική καταστροφή συντελείται τα τελευταία χρόνια στο δάσος της Στροφυλιάς , δυστυχώς όπως επισηµαίνουν φίλοι του σπάνιου οικοσυστήµατος «υπό την ανοχή των αρµοδίων υπηρεσιών και αρχών…»

σουν σε σηµείο που έχει καταπατηθεί. Όπως επισηµαίνουν οι φυσιολάτρες αµέσως ειδοποίησαν την Αστυνοµία η οποία µετά από τις …επίµονες Το δάσος διαρκώς «αποψιλώνεται» στο εσωτερικό του… οχλήσεις τους , πήγε επιτόπου και τελικά αποµάκρυνε τους επίδοξους του». καταπατητές. Ακόµη σε άλλο σηµείο υπήρχαν δέκα µεγάλες ∆εν είναι υπερβολή να αναφερθεί πως, σύµβελανιδιές ηλικίας 50 και πλέον ετών, από τις φωνα µε όσα αναφέρουν οι άνθρωποι που οποίες αυτή τη στιγµή έχουν µείνει µόνο τρεις… γνωρίζουν καλά το δάσος, µέσα σε µια πενταΩστόσο σύµφωνα µε τους γνώστες της κατά- ετία θα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά εφόστασης που επικρατεί στο δάσος της Στοφυ- σον συνεχιστεί µε τους ίδιους ρυθµούς η λιάς «ανύπαρκτη είναι η παρουσία των παράνοµη δραστηριότητα που συντελείται αρµοδίων υπηρεσιών και αρχών , γεγονός ανεξέλεγκτα και προκλητικά µέσα σε αυτό… που έχει αποθρασύνει εκείνους που παράνοµα εκµεταλλεύονται τον φυσικό πλούτο

Συµβουλές από την «Καταναλωτική Συνείδηση» για τα προϊόντα που χρησιµοποιούντα κατά την περίοδο των αποκριών

Προσοχή στα αποκριάτικα είδη

Ο

ι απόκριες είναι µια περίοδος χαράς και διασκέδασης. Όµως, υπάρχουν και αρκετοί κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουµε, ώστε η διασκέδαση να παραµείνει µόνο χαρά. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» αναφορικά µε τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται κατά την περίοδο των αποκριών επισηµαίνει τα εξής: Οι αποκριάτικες στολές είναι πιο εύφλεκτες, από τα συνηθισµένα ρούχα. Για το λόγο αυτό, στους χώρους, που γίνονται αποκριάτικα πάρτι, δεν πρέπει να υπάρχουν εστίες φωτιάς (τζάκια, κεριά, τσιγάρα αναµµένα) και επίσης πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά µέσα. Για τις αποκριάτικες στολές των παιδιών , πρέπει να τηρούµε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που ισχύουν για τα παιδικά ρούχα: -Ενδύµατα, για παιδιά, µέχρι 7 ετών (ύψος 1.34µ), δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης, στην περιοχή της κουκούλας και του λαιµού. -Ενδύµατα, για παιδιά, µεταξύ 7 και 14 ετών, δεν

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο e-mail k.antonop@hotmail.com.

∆ραµατικό SOS εκπέµπει το σπάνιο οικοσύστηµα που συνεχώς καταστρέφεται και απειλείται µε αφανισµό

ραµατικό SOS εκπέµπει το σπάνιο της Στροφυλιάς κυρίως στην περιοχή που περικλείεται µεταξύ της Π. Μανολάδας και του Μετοχίου, όπου παρουσιάζει διαρκή συρρίκνωση και εξαφάνιση χιλιάδων δέντρων του που επί πλείστον ήταν κουκουναριές. ∆εν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από δασικές εκτάσεις , για να αντιληφθεί πως τα τελευταία χρόνια συντελείται µια τεράστια οικολογική καταστροφή στο οικοσύστηµα , το οποίο αποτελεί µοναδικό πνεύµονα πρασίνου. Έκπληκτοι οι φυσιολάτρες και οι περιπατητές που έχουν πολύ συχνή παρουσία στο δάσος , διαπιστώνουν τη συνεχή αποψίλωσή του από τα σπάνια δέντρα , τα οποία όπως επισηµαίνουν στην «Π» έχουν µειωθεί ανησυχητικά. Τόσο είναι το θράσος των αυθαίρετων καταπατητών του δάσους, που δε διστάζουν να κόψουν τα µεγάλου διαµετρήµατος δέντρα , είτε για καυσόξυλα είτε για υλοτοµία, ακόµη και σε εµφανή σηµεία του δάσους που έχουν µονοπάτια! Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα έτυχε την ώρα εκείνη να περνούν κάτοικοι της περιοχής που αθλούνται στο δάσος και όταν οι τελευταίοι τους έκαναν παρατήρηση , οι καταπατητές τους συνέστησαν …παγερά να κοιτάξουν τη δουλειά τους!

27

πρέπει να φέρουν κορδόνια, στην περιοχή της κουκούλας και του λαιµού µακρύτερα των 7,5cm ή κορδόνια περίσφιξης, µε ελεύθερες άκρες. -Κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης, σε παιδικά ενδύµατα, δεν πρέπει να κρέµονται, κάτω από το µανίκι ή το στρίφωµα του ενδύµατος. -Κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά και διακοσµητικά κορδόνια, στο κάτω µέρος του στριφώµατος, σε µακριού µήκους παντελόνια, θα πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του ενδύµατος κ.α. Εξάλλου τα αποκριάτικα σπρέι, θα πρέπει να φέρουν, υποχρεωτικά, στην ελληνική γλώσσα, µεταξύ άλλων και τις ενδείξεις: δοχείο υπό πίεση το δοχείο να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 50ο C να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµα και µετά τη χρήση

Η «Καταναλωτική Συνείδηση» τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει: Να επιλέγουµε προϊόντα, που φέρουν ενδείξεις και τις τυχόν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφύλαξης, στην Ελληνική γλώσσα καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά. Να διαβάζουµε, προσεκτικά και να ακολουθούµε τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, πριν από τη χρήση των σπρέι. Να µην ψεκάζουµε απευθείας, στο πρόσωπο και στα µάτια, προκειµένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες, στην υγεία µας. Επειδή τα συγκεκριµένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, να αποφεύγουµε να ψεκάζουµε, στην κατεύθυνση της φλόγας ή σε πυρακτωµένο σώµα. Να τα διατηρούµε, µακριά από παιδιά µικρής ηλικίας. Να τα χρησιµοποιούµε, κατά προτίµηση, σε ανοικτούς και καλά αεριζόµενους χώρους.

Ο ∆ασάρχης Αµαλιάδας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος επεσήµανε στην εφηµ. «Π» πως από την πλευρά της Ηλείας λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προστατεύεται το δάσος της Στρο- Ο ∆ασάρχης Αµαλιάφυλιάς από κατα- δας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος. πατήσεις , όπως περίφραξη στα σηµεία που συνορεύει µε ιδιώτες καθώς και άλλες ενέργειες. Όσον αφορά την παράνοµη υλοτοµία ο ∆ασάρχης Αµαλιάδας τόνισε πως γίνονται έλεγχοι στο δάσος στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η υπηρεσία , µετά και τη σηµαντική αποδυνάµωση από προσωπικό του ∆ασονοµείου Λεχαινών…


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

28

Αδύνατη η… τεκνοποίηση στο διάστηµα! Μια… περίεργη διαπίστωση έκαναν οι επιστήµονες της NASA. Ποια είναι αυτή; Ότι ο άνθρωπος δε µπορεί να τεκνοποιήσει στο διάστηµα! Οι Αµερικανοί ερευνητές, µε έκθεση που δηµοσίευσαν στην επιθεώρηση Journal of Cosmology, υποστηρίζουν ότι ακόµη και αν ήταν δυνατό για τους ανθρώπους να κάνουν σεξ µέσα στο διαστηµόπλοιο, δε θα ήταν δυνατή η αναπαραγωγή καθώς η κοσµική ακτινοβολία καταστρέφει το σπέρµα.

στον πλανήτη Γη Κάνει απεργία πείνας... για να πάρει πρόσκληση για το γάµο του Γουίλιαµ Στα άκρα οδηγήθηκε µία 19χρονη Μεξικανή η οποία θέλει διακαώς να παρευρεθεί στο γάµο του πρίγκιπα Γουίλιαµ και της Κέιτ Μίντλετον. Έτσι, η Estibalis Chavez, ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από τη Βρετανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Σύµφωνα µε τη Daily Telegraph, η κοπέλα δεν έχει φάει τίποτα εδώ και οκτώ µέρες. «Θα µε αφήσουν να πεθάνω, επειδή δε θα µου δώσουν πρόσκληση για το βασιλικό γάµο» γράφει σε ένα φυλλάδιο η νεαρή κοπέλα. Σε ένα άλλο φυλλάδιο γράφει: «Αυτό είναι το µοναδικό µου όνειρο». Φυσικά, έξω από τη σκηνή της έχει και φωτογραφίες του βασιλικού ζεύγους, το οποίο θα έρθει εις γάµου κοινωνία στις 29 Απριλίου.

Σκεπτόµενα... πρόβατα

ΚΑΙΡOΣ

Μέχρι τώρα νοµίζαµε ότι τα πρόβατα κάνουν µόνο για… το τραπέζι µας και για να µας δίνουν το µαλλί και το γάλα τους. Ωστόσο σύµφωνα µε την «Daily Mail» Βρετανοί επιστήµονες από το πανεπιστήµιο του Cambridge, έχουν διαφορετική γνώµη. Πρόβατα δεν είναι τόσο ηλίθιοι όπως πιστεύαµε προηγουµένως, σύµφωνα µε τους ερευνητές. Ποτέ κανείς δεν είχε θεωρήσει τα συµπαθή τετράποδα ιδιαίτερα ευφυή, όµως τα πρόβατα είναι στην πραγµατικότητα τόσο έξυπνα που µπορούν κάνουν «εκτελεστικές αποφάσεις» αλλά και να ανακαλέσουν αναµνήσεις µετά από πολύ καιρό για χρονικό διάστηµα που ξεπερνά τα δύο χρόνια. Μπορούν να θυµηθούν πρόσωπα, είτε πρόκειται για άλλα πρόβατα ή του ανθρώπου, και µπορούν να θυµηθούν πρόσωπα, όταν κοιτάζουν φωτογραφίες, σύµφωνα µε τους ερευνητές του Cambridge. Τα πρόβατα µπορούν να περάσουν, επίσης, ψυχολογικά τεστ στα οποία οι πίθηκοι έχουν αποτύχει, σύµφωνα µε την µελέτη τους.

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα

Γάτος και λωποδύτης

Κέρδισαν το Λόττο και έγιναν αγρότες Το να κερδίσει κάποιος το Λόττο φαντάζει ως ένα απίθανο ενδεχόµενο. Τί γίνεται όµως όταν έρθει αυτή η στιγµή; Για τους περισσότερους το σοκ είναι µεγάλο. Αφού λοιπόν ξεπεραστεί και αυτό, µετά έρχεται η ώρα για να παρθούν οι αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµάτων. Εκεί συνήθως οι περισσότεροι αρχίζουν να σκέφτονται την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων, µεγάλων σπιτιών, θαλάσσιων σκαφών, αεροπλάνων και όλα αυτά που λίγο πολύ αρκετοί έχουν φανταστεί. O Rachel και ο Tony Bryan από τις Ηνωµένες Πολιτείες φαίνεται ότι είχαν διαφορετική γνώµη. Κέρδισαν το Λόττο αλλά ούτε λόγος για εξωτικά ταξίδια, γρήγορα αυτοκίνητα, πανάκριβα ρούχα, πολυτελή σπίτια. Το ζευγάρι αποφάσισε να αγοράσει έξι στρέµµατα γης, δύο κατσίκες και 200 κότες. «Υποθέτω ότι είµαστε µοντέρνοι νικητές» ανέφερε ο 40χρονος Rachel. Και συνέχισε, λέγοντας ότι «αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να µεγαλώνουµε τα ζώα και να έχουµε τη δική µας τροφή, όνειρο χιλιάδων ανθρώπων στις µέρες µας. Ο καθένας σκέφτεται ότι αν κερδίσει το Λοττο, θα πάει άµεσα να αγοράσει µια Ferrari, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι στο στυλ µας».

4! !"#$%& "#$%& '( ' (

Ενας γάτος κλέφτης κυκλοφορεί ελεύθερος τα βράδια και το πρωί επιστρέφει στο σπίτι των ιδιοκτητών του για να απολαύσει τη λεία του. Ο Ντάστι µετονοµάστηκε πλέον σε “Κλεπτό ο γάτος” αφού τα τελευταία τρία χρόνια έχει κλέψει 600 αντικείµενα. Μάλιστα, δεν είναι καν επιλεκτικός αφού κλέβει ό,τι βρει µπροστά του. “Πετσέτες, γάντια, παπούτσια, κάλτσες, µικρά παιχνίδια”, εξηγούν οι ιδιοκτήτες του, Τζιν Τσου και Τζιµ Κόλµαν.Οπως περιγράφει η Τσου, το ρεκόρ του Ντάστι σε µία νύχτα είναι αρκετά εντυπωσιακό: 11 αντικείµενα. “Πάντα κλέβει πράγµατα”, λέει ο 5χρονος Ιθαν Μακλέλαντ, γείτοντας του Ντάστι. “Εκλεψε το µαγιό της µητέρας µου”, προσθέτει ο ίδιος. Οι κάτοικοι του Σαν Ματέο βρίσκονται σε συναγερµό, αλλά όπως εξηγούν, δεν σκοπεύουν να πάνε στην αστυνοµία. Το τηλεοπτικό πρόγραµµα του Animal Planet, ‘Must Love Cats’, εγκατέστησε πρόσφατα µία κάµερα έξω από το σπίτι του Ντάστι, η οποία επί µία εβδοµάδα κατέγραφε τη δράση του.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/02/2011 2 0/02/2011

08:00 0 8:00

15 1 5 °C ° C

81% 8 1%

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/02/2011 2 0/02/2011

14:00 1 4:00

17 1 7 °C ° C

62% 6 2% 4 ! !"#$%& "#$%& (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./00, 1)

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/02/2011 2 0/02/2011

20:00 2 0:00

14 1 4 °C ° C

74% 7 4% 2 ! !"#$%& "#$%& (

./00,12).!,03. . /00,12).!,03.

()"*+#% () )"*+#% 21/02/2011 2 1/02/2011

02:00 0 2:00

13 1 3 °C ° C

83% 8 3%

2 !"#$%& !"#$%& 0( 0 (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./00, 1)

./00,12).!,03. . /00,12).!,03.

Νησιά Ιόνιου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Παροδικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο. Άνεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 5 και τοπικά στο Ιόνιο µέχρι 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 5 έως 16 βαθµούς Κελσίου.

patris news  

patris,pirgos